Samsung | WW80J3283KW/LV | Samsung WW80J3283KW/LV Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Περιεχόμενα
3
Περιεχόμενα
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (WEEE)
3
3
4
12
Εγκατάσταση
13
Τι περιλαμβάνεται
Απαιτήσεις εγκατάστασης
Εγκατάσταση βήμα προς βήμα
13
15
17
Πριν ξεκινήσετε
23
Αρχικές ρυθμίσεις
Οδηγίες πλύσης
Οδηγίες για το συρτάρι απορρυπαντικού
23
24
26
Λειτουργίες
29
Πίνακας ελέγχου
29
Εκκίνηση σε απλά βήματα
30
Επισκόπηση κύκλων
31
Ρυθμίσεις34
35
Συντήρηση
Επείγουσα άντληση
35
Καθαρισμός36
Επαναφορά μετά από πάγωμα
39
Φροντίδα μετά από παρατεταμένη περίοδο μη λειτουργίας
39
Αντιμετώπιση προβλημάτων
40
Σημεία ελέγχου
Κωδικοί πληροφοριών
40
44
Προδιαγραφές
46
Πίνακας φροντίδας υφασμάτων
Προστασία του περιβάλλοντος
Φύλλο προδιαγραφών
Πληροφορίες σχετικά με τα βασικά προγράμματα πλύσης
46
47
48
51
2 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 2
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Συγχαρητήρια για το νέο σας πλυντήριο Samsung. Το εγχειρίδιο αυτό περιέχει σημαντικές πληροφορίες για την
εγκατάσταση, τη χρήση και τη φροντίδα της συσκευής σας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε αυτό το
εγχειρίδιο, προκειμένου να εκμεταλλευτείτε στο έπακρο τα πολυάριθμα πλεονεκτήματα και δυνατότητες του
πλυντηρίου σας.
Τι πρέπει να γνωρίζετε για τις οδηγίες ασφαλείας
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεκτικά, προκειμένου να διασφαλίσετε ότι γνωρίζετε πώς να χρησιμοποιείτε με
ασφάλεια και αποτελεσματικά τις εκτεταμένες δυνατότητες και λειτουργίες της νέας σας συσκευής. Φυλάξτε το
εγχειρίδιο σε ασφαλές μέρος κοντά στη συσκευή για μελλοντική αναφορά. Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή
μόνο για το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.
Οι προειδοποιήσεις και οι σημαντικές οδηγίες ασφαλείας που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο δεν
καλύπτουν όλες τις πιθανές συνθήκες και καταστάσεις που ενδέχεται να προκύψουν. Αποτελεί δική σας ευθύνη
να χρησιμοποιείτε κοινή λογική, να επιδεικνύετε σύνεση και να προσέχετε κατά την εγκατάσταση, τη συντήρηση
και το χειρισμό του πλυντηρίου σας.
Επειδή οι ακόλουθες οδηγίες λειτουργίας καλύπτουν διάφορα μοντέλα, τα χαρακτηριστικά του πλυντηρίου
σας ενδέχεται να διαφέρουν ελαφρώς από αυτά που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο και ενδέχεται να μην
ισχύουν όλα τα σύμβολα προειδοποίησης. Αν έχετε απορίες ή ανησυχίες, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις ή αναζητήστε βοήθεια και πληροφορίες μέσω Διαδικτύου, στη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Σημαντικά σύμβολα ασφαλείας
Τι σημαίνουν τα εικονίδια και τα σύμβολα που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης:
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό, θάνατο ή/και υλικές
ζημιές.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Κίνδυνοι ή μη ασφαλείς πρακτικές που ενδέχεται να οδηγήσουν σε τραυματισμό ή/και υλικές ζημιές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Υποδεικνύει ότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
Ελληνικά 3
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 3
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Αυτά τα σύμβολα προειδοποίησης αποσκοπούν στην πρόληψη τραυματισμών για εσάς και τους άλλους.
Να τα ακολουθείτε πιστά.
Αφού διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο, φυλάξτε το σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά.
Διαβάστε όλες τις οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Όπως ισχύει με κάθε συσκευή που χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα και κινούμενα εξαρτήματα, υπάρχουν πιθανοί
κίνδυνοι. Για να χειρίζεστε με ασφάλεια αυτή τη συσκευή, εξοικειωθείτε με τη λειτουργία της και επιδεικνύετε
προσοχή κατά τη χρήση της.
Σημαντικές προφυλάξεις ασφαλείας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού κατά τη
χρήση της συσκευής σας, τηρήστε βασικές προφυλάξεις, συμπεριλαμβανομένων των
παρακάτω:
Μην επιτρέπετε σε παιδιά (ή σε κατοικίδια) να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Η πόρτα
του πλυντηρίου δεν ανοίγει εύκολα από μέσα και τα παιδιά ενδέχεται να τραυματιστούν
σοβαρά αν εγκλωβιστούν στο εσωτερικό του.
Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά
με τη χρήση της συσκευής από κάποιο άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιτηρούνται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.
Για χρήση στην Ευρώπη: Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας
8 ετών και άνω, καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές
ικανότητες, ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους
που ενδέχεται να προκύψουν. Τα παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο
καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιούνται από
παιδιά χωρίς επίβλεψη.
4 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 4
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή,
τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή έναν εξειδικευμένο τεχνικό, προκειμένου να αποφευχθεί κάθε
πιθανός κίνδυνος.
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση στο φις
τροφοδοσίας, στις βρύσες παροχής νερού και στους σωλήνες άντλησης.
Για συσκευές με ανοίγματα εξαερισμού στη βάση τους, βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα δεν
φράσσονται από κάποιο χαλί.
Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι νέοι σωλήνες που παρέχονται με τη συσκευή, ενώ οι παλιοί
σωλήνες δεν θα πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Για την αποτροπή κινδύνου λόγω ακούσιας επαναφοράς του θερμοδιακόπτη, αυτή η
συσκευή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω εξωτερικής συσκευής διακοπής, όπως ένας
χρονοδιακόπτης, ή να συνδέεται σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται
τακτικά από τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας.
Σημαντικές προειδοποιήσεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Η εγκατάσταση αυτής της συσκευής πρέπει να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο τεχνικό ή εταιρεία σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, πρόβλημα με το προϊόν ή
τραυματισμός.
Η συσκευή είναι βαριά, συνεπώς πρέπει να προσέχετε όταν τη σηκώνετε.
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα AC 220-240 V / 50 Hz ή υψηλότερης τιμής και χρησιμοποιείτε την πρίζα
μόνο για αυτή τη συσκευή. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ καλώδιο επέκτασης.
• Αν χρησιμοποιείτε την ίδια πρίζα και για άλλες συσκευές με τη βοήθεια πολύπριζου ή επεκτείνετε το
καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι η τάση, η συχνότητα και το ρεύμα τροφοδοσίας είναι ίδια με αυτά στις προδιαγραφές
του προϊόντος. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Συνδέστε καλά το φις
τροφοδοσίας στην πρίζα.
Ελληνικά 5
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 5
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Απομακρύνετε τακτικά όλες τις ξένες ουσίες, όπως σκόνη και νερό, από τους ακροδέκτες και τα σημεία επαφής
του φις τροφοδοσίας, χρησιμοποιώντας ένα στεγνό πανί.
• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το με ένα στεγνό πανί.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα με τρόπο ώστε το καλώδιο να πέφτει προς το δάπεδο.
Αν συνδέσετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα προς την αντίθετη κατεύθυνση, τα ηλεκτρικά σύρματα που
υπάρχουν μέσα στο καλώδιο ενδέχεται να φθαρούν και ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά, καθώς ενδέχεται να είναι επικίνδυνα.
• Αν ένα παιδί βάλει μια σακούλα πάνω στο κεφάλι του, ενδέχεται να πάθει ασφυξία.
Αν η συσκευή, το φις τροφοδοσίας ή το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
κέντρο σέρβις.
Αυτή η συσκευή πρέπει να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Μη γειώνετε τη συσκευή συνδέοντάς την σε σωλήνα αερίου, πλαστικό σωλήνα νερού ή καλώδιο τηλεφώνου.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη ή πρόβλημα με το προϊόν.
• Μη συνδέετε ποτέ το καλώδιο ρεύματος σε πρίζα που δεν είναι γειωμένη σωστά και βεβαιωθείτε ότι
τηρούνται οι τοπικοί και εθνικοί κανονισμοί.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε θερμαντικά σώματα ή εύφλεκτα υλικά.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο με υγρασία, λάδια ή σκόνη, ή σε χώρο εκτεθειμένο σε άμεσο ηλιακό
φως ή νερό (σταγόνες βροχής).
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο που εκτίθεται σε χαμηλές θερμοκρασίες.
• Ο παγετός ενδέχεται να κάνει τους σωλήνες να σπάσουν.
Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή σε χώρο όπου ενδέχεται να προκληθεί διαρροή αερίου.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικό μετασχηματιστή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μη χρησιμοποιείτε φις τροφοδοσίας ή καλώδιο ρεύματος που έχει υποστεί ζημιά, ούτε χαλαρή πρίζα.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβάτε και μην κάμπτετε υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος.
Μη συστρέφετε και μην κάνετε κόμπο το καλώδιο ρεύματος.
Μην αγκιστρώνετε το καλώδιο ρεύματος σε μεταλλικά αντικείμενα, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω
στο καλώδιο ρεύματος, μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος ανάμεσα σε αντικείμενα και μην πιέζετε το καλώδιο
ρεύματος στον κενό χώρο πίσω από τη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
6 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 6
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας.
• Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας κρατώντας το φις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετηθεί με τρόπο ώστε το φις τροφοδοσίας να είναι εύκολα προσβάσιμο.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω διαρροής ρεύματος.
Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια που μπορεί να αντέξει το βάρος της.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν μη φυσιολογικές δονήσεις, μετακινήσεις, θόρυβοι ή προβλήματα με
το προϊόν.
Σημαντικές προειδοποιήσεις για τη χρήση
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν η συσκευή πλημμυρίσει, κλείστε αμέσως την παροχή νερού και ρεύματος και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αν ακούγεται κάποιος περίεργος θόρυβος ή αναδύεται οσμή καμένου ή καπνός από τη συσκευή, αποσυνδέστε
αμέσως το καλώδιο ρεύματος και επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σε περίπτωση διαρροής αερίου (όπως προπάνιο, υγραέριο κλπ.), αερίστε αμέσως χωρίς να αγγίξετε το φις
τροφοδοσίας. Μην αγγίξετε τη συσκευή ούτε το καλώδιο ρεύματος.
• Μη χρησιμοποιήσετε ανεμιστήρα.
• Ένας σπινθήρας ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν μέσα ή πάνω στο πλυντήριο. Επιπλέον, κατά την απόρριψη της συσκευής,
αφαιρέστε τον μοχλό της πόρτας του πλυντηρίου.
• Αν εγκλωβιστεί κάποιο παιδί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να πεθάνει από ασφυξία.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τα υλικά συσκευασίας (σπογγώδες υλικό, αφρώδες πολυστυρένιο) που
υπάρχουν στο κάτω μέρος του πλυντηρίου, προτού το χρησιμοποιήσετε.
Ελληνικά 7
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 7
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην πλένετε είδη που έχουν έρθει σε επαφή με βενζίνη, κηροζίνη, βενζόλιο, διαλυτικό βαφής, οινόπνευμα ή
άλλες εύφλεκτες ή εκρηκτικές ουσίες.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή έκρηξη.
Μην ανοίγετε την πόρτα του πλυντηρίου ασκώντας δύναμη ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία (πλύση σε
υψηλή θερμοκρασία/στέγνωμα/στύψιμο).
• Το νερό που βγαίνει από το πλυντήριο ενδέχεται να προκαλέσει εγκαύματα ή να κάνει το δάπεδο ολισθηρό.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
• Αν ανοίξετε την πόρτα ασκώντας δύναμη, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμός.
Μη βάζετε το χέρι σας κάτω από το πλυντήριο ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Μη θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας αποσυνδέοντας το φις τροφοδοσίας ενώ κάποια λειτουργία βρίσκεται
σε εξέλιξη.
• Αν συνδέσετε ξανά το φις τροφοδοσίας στην πρίζα ενδέχεται να δημιουργηθεί σπινθήρας και να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε παιδιά ή αδύναμα άτομα να χρησιμοποιούν αυτό το πλυντήριο χωρίς την κατάλληλη επίβλεψη.
Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν μέσα ή πάνω στη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, έγκαυμα ή τραυματισμός.
Μη βάζετε το χέρι σας ή μεταλλικά αντικείμενα κάτω από το πλυντήριο ενώ βρίσκεται σε λειτουργία.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μην αποσυνδέετε τη συσκευή τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Πάντα να κρατάτε καλά το φις και να το
τραβάτε απευθείας έξω από την πρίζα.
• Αν το καλώδιο ρεύματος υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και
ηλεκτροπληξία.
Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε, να αποσυναρμολογήσετε ή να τροποποιήσετε τη συσκευή μόνοι σας.
• Μην χρησιμοποιείτε καμία ασφάλεια (όπως από χαλκό, συρματόσχοινο κ.λπ.) εκτός από την κανονική.
• Αν η συσκευή χρειάζεται επισκευή ή επανεγκατάσταση, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο σέρβις.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Αν ο σωλήνας παροχής νερού βγει από τη βρύση και η συσκευή πλημμυρίσει, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποσυνδέετε το φις τροφοδοσίας όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλα χρονικά διαστήματα ή κατά
τη διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή αστραπές.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
8 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 8
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Αν κάποια ξένη ουσία εισέλθει στη συσκευή, αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προφυλάξεις για τη χρήση
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν στο πλυντήριο υπάρχει κάποια ξένη ουσία, όπως απορρυπαντικό, βρομιά, υπολείμματα φαγητού κλπ., αποσυνδέστε
το φις τροφοδοσίας και καθαρίστε το πλυντήριο χρησιμοποιώντας ένα υγρό και μαλακό πανί.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά ή σκουριά.
Το τζάμι της μπροστινής πόρτας ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση δυνατού χτυπήματος. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε
το πλυντήριο με προσοχή.
• Αν σπάσει το τζάμι, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Μετά από βλάβη στην παροχή νερού ή όταν επανασυνδέετε τον σωλήνα παροχής νερού, ανοίγετε σιγά τη βρύση νερού.
Ανοίγετε σιγά τη βρύση νερού μετά από μεγάλη περίοδο κατά την οποία δεν έχει χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
• Η πίεση του αέρα στον σωλήνα παροχής νερού ή στον αγωγό νερού ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά σε κάποιο
εξάρτημα του πλυντηρίου ή διαρροή νερού.
Αν προκύψει σφάλμα άντλησης νερού ενώ το πλυντήριο βρίσκεται σε λειτουργία, ελέγξτε αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα
με την άντληση νερού.
• Αν το πλυντήριο πλημμυρίσει λόγω κάποιου προβλήματος με την άντληση νερού και το χρησιμοποιήσετε, ενδέχεται
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τοποθετείτε καλά τα ρούχα μέσα στο πλυντήριο, έτσι ώστε να μην πιαστεί κάποιο από αυτά στην πόρτα.
• Αν κάποιο ρούχο πιαστεί στην πόρτα, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτό ή στο πλυντήριο, ή να προκληθεί
διαρροή νερού.
Κλείνετε την παροχή νερού όταν το πλυντήριο δεν χρησιμοποιείται.
Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού είναι καλά σφιγμένες.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθούν υλικές ζημιές ή τραυματισμός.
Φροντίστε να μην υπάρχουν ξένες ουσίες (π.χ. σκουπιδάκια, κλωστές, τρίχες κλπ.) στην ελαστική τσιμούχα και στο τζάμι
της μπροστινής πόρτας.
• Αν κάποια ξένη ουσία πιαστεί στην πόρτα ή αν η πόρτα δεν κλείσει εντελώς, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.
Προτού χρησιμοποιήσετε το πλυντήριο, ανοίξτε τη βρύση νερού και βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα
παροχής νερού είναι καλά σφιγμένο και ότι δεν υπάρχει διαρροή νερού.
• Εάν οι βίδες στο εξάρτημα σύνδεσης του σωλήνα παροχής νερού δεν είναι καλά σφιγμένες, μπορεί να προκληθεί
διαρροή νερού.
Ελληνικά 9
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 9
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Η χρήση του προϊόντος για επαγγελματικούς σκοπούς θεωρείται κακή χρήση του προϊόντος. Σε αυτή την περίπτωση, το
προϊόν δεν θα καλύπτεται από την τυπική εγγύηση που παρέχει η Samsung και δεν μπορεί να αποδοθεί καμία ευθύνη
στη Samsung για δυσλειτουργίες ή ζημίες που προκύπτουν από την εν λόγω κακή χρήση.
Μη στέκεστε όρθιοι πάνω στη συσκευή και μην τοποθετείτε αντικείμενα (όπως ρούχα, αναμμένα κεριά, αναμμένα
τσιγάρα, πιάτα, χημικά, μεταλλικά αντικείμενα κλπ.) πάνω στη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, πρόβλημα με το προϊόν ή τραυματισμός.
Μην ψεκάζετε την επιφάνεια της συσκευής με πτητικά υλικά, όπως εντομοκτόνα.
• Εκτός του ότι είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή πρόβλημα με το
προϊόν.
Μην τοποθετείτε αντικείμενα που παράγουν ηλεκτρομαγνητικά πεδία κοντά στο πλυντήριο.
• Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω δυσλειτουργίας.
Το νερό που αντλείται κατά τη διάρκεια της πλύσης σε υψηλή θερμοκρασία ή του κύκλου στεγνώματος είναι καυτό. Μην
αγγίζετε το νερό.
• Ενδέχεται να προκληθεί έγκαυμα ή τραυματισμός.
Μην πλένετε, μη στύβετε και μη στεγνώνετε αδιάβροχα καθίσματα, χαλάκια ή ρούχα (*), εκτός εάν η συσκευή σας
διαθέτει ειδικό κύκλο για το πλύσιμο αυτών των ειδών.
(*): Μάλλινα κλινοσκεπάσματα, καλύμματα βροχής, γιλέκα ψαρέματος, παντελόνια του σκι, υπνόσακοι, καλύμματα για
πάνες, αθλητικές φόρμες και καλύμματα για ποδήλατα, μηχανές και αυτοκίνητα κλπ.
• Μην πλένετε παχιά ή σκληρά χαλάκια, ακόμα και αν υπάρχει το σύμβολο του πλυντηρίου στην ετικέτα φροντίδας.
Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή ζημιά στο πλυντήριο, στους τοίχους, στο δάπεδο ή στα ρούχα λόγω μη
φυσιολογικών δονήσεων.
• Μην πλένετε χαλάκια ή πατάκια με υπόστρωμα από λάστιχο. Το υπόστρωμα από λάστιχο ενδέχεται να αποσπαστεί
και να κολλήσει στο εσωτερικό του κάδου, προκαλώντας δυσλειτουργία όπως σφάλμα κατά την άντληση.
Μη θέτετε το πλυντήριο σε λειτουργία όταν το συρτάρι απορρυπαντικού δεν βρίσκεται στη θέση του.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός λόγω διαρροής νερού.
Μην αγγίζετε το εσωτερικό του κάδου κατά τη διάρκεια ή αμέσως μετά το στέγνωμα, καθώς θα είναι καυτό.
• Ενδέχεται να προκληθούν εγκαύματα.
Μη βάζετε το χέρι σας μέσα στο συρτάρι απορρυπαντικού.
• Ενδέχεται να τραυματιστείτε, καθώς το χέρι σας ενδέχεται να πιαστεί στη συσκευή εισαγωγής απορρυπαντικού.
• Το δοχείο υγρού απορρυπαντικού (μόνο στα κατάλληλα μοντέλα) δεν χρησιμοποιείται για απορρυπαντικό σε σκόνη.
Όταν χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό σε σκόνη, αφαιρέστε το δοχείο.
Μην τοποθετείτε μέσα στο πλυντήριο άλλα αντικείμενα (όπως παπούτσια, υπολείμματα φαγητού, ζώα) εκτός από ρούχα.
• Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο πλυντήριο ή τραυματισμός και θάνατος, αν πρόκειται για κατοικίδια, λόγω των μη
φυσιολογικών δονήσεων.
10 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 10
2015-03-13
10:48:46
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Μην πατάτε τα κουμπιά με τα νύχια σας ή χρησιμοποιώντας αιχμηρά αντικείμενα, όπως καρφίτσες, μαχαίρια κλπ.
• Ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
Μην πλένετε ρούχα τα οποία έχουν επάνω τους λάδια, κρέμες ή λοσιόν που πωλούνται συνήθως σε καταστήματα
καλλυντικών ή κλινικές μασάζ.
• Ενδέχεται να προκληθεί παραμόρφωση της ελαστικής τσιμούχας και διαρροή νερού.
Μην αφήνετε στον κάδο μεταλλικά αντικείμενα, όπως παραμάνες ή καρφίτσες για τα μαλλιά, ή λευκαντικό για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
• Ενδέχεται να προκληθεί σκούριασμα του κάδου.
• Αν αρχίσει να εμφανίζεται σκουριά πάνω στην επιφάνεια του κάδου, απλώστε ένα (ουδέτερο) καθαριστικό στην
επιφάνεια και χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι για να την καθαρίσετε. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μεταλλική βούρτσα.
Μη χρησιμοποιείτε απευθείας απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα και μην πλένετε, μην ξεβγάζετε και μη στύβετε
ρούχα πάνω στα οποία υπάρχει απορρυπαντικό για στεγνό καθάρισμα.
• Ενδέχεται να προκληθεί αυτανάφλεξη ή ανάφλεξη λόγω της θερμότητας που δημιουργείται από την οξείδωση του
λαδιού.
Μη χρησιμοποιείτε νερό από συσκευές ψύξης/θέρμανσης νερού.
• Ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το πλυντήριο.
Μη χρησιμοποιείτε φυσικό σαπούνι χεριών για το πλυντήριο.
• Αν ξεραθεί και συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθούν προβλήματα με το προϊόν,
αποχρωματισμός, σκουριά ή δυσάρεστες οσμές.
Τοποθετείτε τις κάλτσες και τα σουτιέν σε δίχτυ πλυντηρίου και πλένετέ τα μαζί με τα υπόλοιπα ρούχα.
Μην πλένετε μεγάλα είδη, όπως κλινοσκεπάσματα, στο δίχτυ πλυντηρίου.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός λόγω μη φυσιολογικών δονήσεων.
Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικό που έχει ξεραθεί.
• Αν συσσωρευτεί μέσα στο πλυντήριο, ενδέχεται να προκληθεί διαρροή νερού.
Βεβαιωθείτε ότι οι τσέπες όλων των ρούχων που θα πλυθούν είναι άδειες.
• Σκληρά και αιχμηρά αντικείμενα, όπως κέρματα, παραμάνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες, μπορούν να προκαλέσουν
εκτεταμένες ζημιές στη συσκευή.
Μην πλένετε ρούχα με μεγάλες αγκράφες, κουμπιά ή άλλα βαριά μεταλλικά αντικείμενα.
Ταξινομήστε τα ρούχα με βάση το χρώμα και το βαθμό που ξεβάφουν και επιλέξτε τον συνιστώμενο κύκλο, τη
θερμοκρασία νερού και τις πρόσθετες λειτουργίες.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός ή ζημιά στο ύφασμα.
Όταν κλείνετε την πόρτα, προσέξτε ώστε να μην πιαστούν τα δάχτυλα παιδιών.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.
Ελληνικά 11
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 11
2015-03-13
10:48:47
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Σημαντικές προειδοποιήσεις για το καθάρισμα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Μην καθαρίζετε τη συσκευή ψεκάζοντας νερό απευθείας επάνω της.
Μη χρησιμοποιείτε ισχυρό όξινο καθαριστικό.
Μη χρησιμοποιείτε βενζόλιο, διαλυτικό ή οινόπνευμα για να καθαρίσετε τη συσκευή.
• Ενδέχεται να προκληθεί αποχρωματισμός, παραμόρφωση, ζημιά, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν από τον καθαρισμό ή τις εργασίες συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
• Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Οδηγίες σχετικά με τα Απορρίμματα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(WEEE)
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον
ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των
υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου
να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό
το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με
άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
12 Ελληνικά
WW3000J-03581L-01 (SEPM)_EL (Greece).indd 12
2015-03-13
10:48:47
Download PDF

advertising