Samsung | V32F390FEW | Samsung 32'' Κυρτό TV Monitor VF390FEW με εξαιρετικά λεπτό σχεδιασμό Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
ΣΕΙΡΑ 3
V27F390FE* | V32F390FE*
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν της Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή
διεύθυνση www.samsung.com/register
Μοντέλο_________________ Σειριακός αρ._______________________
Οι εικόνες που υπάρχουν σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ειδοποίηση σχετικά με την ψηφιακή τηλεόραση
1. Η λειτουργικότητα που σχετίζεται με την ψηφιακή τηλεόραση (DVB) είναι διαθέσιμη μόνο στις χώρες/περιοχές
όπου υπάρχει επίγεια εκπομπή ψηφιακού σήματος DVB-T/T2 (MPEG2 και MPEG4 AVC) ή όπου μπορείτε να
αποκτήσετε πρόσβαση σε μια συμβατή υπηρεσία καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C (MPEG2 και MPEG4 AAC).
Αποταθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο σχετικά με τη δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T/T2 ή DVB-C.
2. Το DVB-T/T2 είναι το πρότυπο της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας DVB για την επίγεια μετάδοση ψηφιακού σήματος
τηλεόρασης και το DVB-C είναι το αντίστοιχο πρότυπο για τη μετάδοση ψηφιακού σήματος τηλεόρασης
μέσω καλωδίων. Ωστόσο, ορισμένες διαφοροποιημένες δυνατότητες, όπως το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος), το VOD (Βίντεο κατ΄απαίτηση) κ.ο.κ. δεν περιλαμβάνονται σε αυτές τις προδιαγραφές. Συνεπώς,
δεν είναι δυνατή η υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή.
3. Αν και αυτή η τηλεόραση πληροί τα τελευταία πρότυπα DVB-T/T2 και DVB-C [όπως ίσχυαν τον Αύγουστο του
2008], δεν είναι δυνατό να εγγυηθεί η συμβατότητα με μελλοντικές επίγειες εκπομπές ψηφιακού σήματος DVB-T/
T2 και εκπομπές ψηφιακού σήματος καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C.
4. Ανάλογα με τη χώρα/περιοχή χρήσης αυτής της τηλεόρασης, ορισμένοι πάροχοι καλωδιακής τηλεόρασης
ενδέχεται να χρεώνουν ένα πρόσθετο ποσό για μια τέτοια υπηρεσία και ενδέχεται να σας ζητηθεί να αποδεχτείτε
τους όρους και τις προϋποθέσεις της εταιρείας τους.
5. Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε μερικές χώρες ή περιοχές και
το DVB-C ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ορισμένους παρόχους υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
6. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
""
Η ποιότητα λήψης της τηλεόρασης ενδέχεται να επηρεαστεί λόγω των διαφορών στη μέθοδο μετάδοσης
μεταξύ των χωρών. Ελέγξτε μέσω του τοπικού εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου της SAMSUNG ή
του τηλεφωνικού κέντρου της Samsung αν η απόδοση της τηλεόρασης μπορεί να βελτιωθεί με την
επαναδιαμόρφωση των ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (όπως το
λογότυπο κάποιου τηλεοπτικού προγράμματος, το πανοραμικό ή το 4:3 φορμά εικόνας, τη γραμμή χρηματιστηρίου ή
ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κλπ.) στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει
την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη LED, πράγμα που θα επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο να προκληθεί αυτό το πρόβλημα, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
●● Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
●● Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιήστε το μενού μορφής εικόνας
της τηλεόρασης για την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση.
●● Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες τιμές που απαιτούνται για να επιτύχετε την επιθυμητή
ποιότητα εικόνας, υπερβολικές τιμές ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία φθοράς.
Ελληνικά - 2
Περιεχόμενα
Έναρξη χρήσης
Προτιμώμενες λειτουργίες
Προφυλάξεις για την ασφάλεια......................................... 4
Ρύθμιση της ώρας............................................................... 52
Παροχή σωστού εξαερισμού για το προϊόν σας.............12
Οικονομικές λύσεις............................................................. 54
Πρόσθετα εξαρτήματα και καλώδια.................................13
Φραγή προγραμμάτων....................................................... 55
Χρήση του πίνακα ελέγχου.................................................16
Άλλες δυνατότητες.............................................................. 56
Τα κουμπιά του τυπικού τηλεχειριστηρίου....................17
Μενού υποστήριξης............................................................ 58
Τρόπος πλοήγησης στα μενού............................................19
Συνδεση του καλωδίου ρεύματος και της κεραίας ή
Εξελιγμένες δυνατότητες
Εφαρμογή.............................................................................60
της κεραίας καλωδιακής τηλεόρασης............................ 20
Αναπαραγωγή βίντεο......................................................... 62
Συνδέσεις
Αναπαραγωγή φωτογραφιών........................................... 64
Σύνδεση σε συσκευές AV (συσκευές αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή μουσικής.................................................... 66
Blu-ray, συσκευές αναπαραγωγής DVD κλπ.).................21
FreeSync................................................................................ 67
Σύνδεση σε συσκευές ήχου................................................ 24
Anynet+ (HDMI-CEC).......................................................... 69
Σύνδεση σε υπολογιστή..................................................... 25
Πρόσθετες πληροφορίες
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή
κάρτας παρακολούθησης προϊόντος)............................. 26
Αντιμετώπιση προβλημάτων.............................................72
Αλλαγή της πηγής εισόδου................................................ 28
Μορφές αρχείων υποτίτλων και Media Play που
υποστηρίζονται................................................................... 79
Βασικά χαρακτηριστικά
Σωστή θέση για τη χρήση του προϊόντος....................... 29
Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας.......30
Δυνατότητα teletext αναλογικών καναλιών.................. 82
Προσάρτηση μιας βάσης στήριξης επιτοίχιας/
επιτραπέζιας τοποθέτησης.............................................. 83
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας..............................31
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον
Αλλαγή του μεγέθους εικόνας.......................................... 32
τοίχο....................................................................................... 85
Βαθμονόμηση της προβολής στην οθόνη....................... 34
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington.............................. 86
Εικόνα σε Εικόνα (PIP)........................................................ 35
Φύλαξη και συντήρηση...................................................... 87
Αλλαγή των επιλογών εικόνας......................................... 36
Άδεια χρήσης....................................................................... 88
Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου............ 38
Προδιαγραφές..................................................................... 89
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου.................................. 39
Ευρετήριο.............................................................................90
Απομνημόνευση καναλιών.................................................41
Adaptor information............................................................91
Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)..... 43
Χρήση του μενού Κανάλι.................................................... 43
Άλλες δυνατότητες.............................................................. 49
Δώστε προσοχή στο σύμβολο!
Σημείωση
Υποδεικνύει πρόσθετες πληροφορίες.
Ελληνικά - 3
Έναρξη χρήσης
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στις προφυλάξεις για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Αν δεν ακολουθήσετε τα μέτρα προφύλαξης που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο,
ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός ή ακόμη και θάνατος.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αν δεν ακολουθήσετε τα μέτρα προφύλαξης που επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο,
ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή υλικές ζημιές.
Ενέργεια που δεν επιτρέπεται.
Προφύλαξη που πρέπει να ακολουθηθεί.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Προϊόν κατηγορίας ΙΙ: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι
δεν απαιτείται σύνδεση ασφαλείας με την ηλεκτρική
γείωση.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ - ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕΡΒΙΣ, ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Τάση εναλλασσόμενου ρεύματος: Αυτό το σύμβολο
υποδεικνύει ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με
το σύμβολο είναι τάση εναλλασσόμενου ρεύματος.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι υπάρχει υψηλή τάση
στο εσωτερικό της συσκευής. Είναι επικίνδυνο να έρχεστε
σε επαφή με οποιοδήποτε εσωτερικό εξάρτημα αυτού του
προϊόντος.
Τάση συνεχούς ρεύματος: Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει
ότι η ονομαστική τάση που επισημαίνεται με το σύμβολο
είναι τάση συνεχούς ρεύματος.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν
συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη
λειτουργία και τη συντήρηση.
Προσοχή, συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης: Αυτό
το σύμβολο καθοδηγεί το χρήστη να συμβουλευτεί το
εγχειρίδιο χρήσης για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
με την ασφάλεια.
Τροφοδοσία ρεύματος
""
Οι ακόλουθες εικόνες προορίζονται για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο και τη χώρα.
Προειδοποίηση
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
φθαρμένο καλώδιο ή φις ρεύματος ή
χαλαρή πρίζα.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να συνδέετε ή να
αποσυνδέετε το φις από την πρίζα με
υγρά χέρια.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε να συνδέετε πολλαπλές
ηλεκτρικές συσκευές σε μία πρίζα.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά λόγω
υπερθέρμανσης της πρίζας.
Να συνδέετε το φις ρεύματος στέρεα.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
Φροντίστε να συνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος σε μια γειωμένη πρίζα
(αποκλειστικά για εξοπλισμό κατηγορίας
1 με μόνωση).
Αποφεύγετε να λυγίζετε ή να συστρέφετε
υπερβολικά το καλώδιο ρεύματος και
αποφεύγετε να τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα στο καλώδιο.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
τραυματισμός.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά λόγω φθαρμένου
καλωδίου ρεύματος.
Ελληνικά - 4
Έναρξη χρήσης
Να διατηρείτε το καλώδιο ρεύματος
και το προϊόν μακριά από συσκευές
θέρμανσης.
Αν οι ακροδέκτες του καλωδίου ρεύματος
ή της πρίζας καλυφθούν από σκόνη, να
τους καθαρίσετε χρησιμοποιώντας ένα
στεγνό πανί.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
Προσοχή
Αποφεύγετε να αποσυνδέετε το φις
ρεύματος κατά τη λειτουργία του
προϊόντος.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ζημιά στο προϊόν λόγω
ηλεκτροπληξίας.
Κατά την αποσύνδεση του φις ρεύματος
από την πρίζα, φροντίστε να κρατάτε το
φις και όχι το καλώδιο ρεύματος.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε μόνο
το καλώδιο ρεύματος που παρέχεται
από την εταιρεία μας. Επιπλέον, μη
χρησιμοποιείτε το καλώδιο ρεύματος
άλλης ηλεκτρικής συσκευής.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Συνδέστε το φις ρεύματος σε μια πρίζα
με εύκολη πρόσβαση.
●● Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν, θα πρέπει να αποσυνδέσετε
το φις ρεύματος για να διακόψετε
εντελώς την τροφοδοσία του. Δεν
μπορείτε να διακόψετε εντελώς
την τροφοδοσία χρησιμοποιώντας
μόνο το κουμπί λειτουργίας του
προϊόντος.
Τοποθέτηση
Προειδοποίηση
Αποφεύγετε να τοποθετείτε αναμμένα
κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα πάνω
στο προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
Για την τοποθέτηση του προϊόντος σε
έναν τοίχο, ζητήστε τη βοήθεια ενός
τεχνικού οικιακών εγκαταστάσεων ή
μιας σχετικής εταιρείας.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός.
●● Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το
καθορισμένο στήριγμα τοποθέτησης
στον τοίχο.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν
σε μια θέση που δεν αερίζεται επαρκώς,
όπως σε ένα ράφι βιβλιοθήκης ή μέσα σε
ένα ντουλάπι.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά λόγω
εσωτερικής υπερθέρμανσης.
Ελληνικά - 5
Να κρατάτε τις πλαστικές σακούλες που
χρησιμοποιούνται για τη συσκευασία
του προϊόντος μακριά από παιδιά.
●● Αν τα παιδιά βάλουν τις πλαστικές
σακούλες στο κεφάλι τους,
ενδέχεται να πάθουν ασφυξία.
Έναρξη χρήσης
Αποφεύγετε να τοποθετείτε το
προϊόν σε μια θέση που είναι ασταθής
ή εκτεθειμένη σε υπερβολικούς
κραδασμούς, όπως ένα ασταθές ή
κεκλιμένο ράφι.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν
σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη σε
σκόνη, υγρασία (σάουνα), λάδι, καπνό
ή νερό (βροχή) και αποφεύγετε να το
τοποθετείτε μέσα σε αυτοκίνητα.
●● Το προϊόν ενδέχεται να πέσει, με
αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στο
προϊόν ή τραυματισμός.
●● Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
●● Αν χρησιμοποιείτε το προϊόν σε
μια θέση που είναι εκτεθειμένη
σε υπερβολικούς κραδασμούς,
ενδέχεται να προκληθεί κάποιο
πρόβλημα με το προϊόν ή πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν
σε μια θέση που είναι εκτεθειμένη στο
άμεσο ηλιακό φως και αποφεύγετε να το
τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας,
όπως ένα τζάκι ή μια συσκευή θέρμανσης.
●● Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια
ζωής του προϊόντος ή να προκληθεί
πυρκαγιά.
Λυγίστε το καλώδιο της εξωτερικής
κεραίας προς τα κάτω στο σημείο όπου
εισέρχεται στο σπίτι, έτσι ώστε να μην
εισρεύσει το νερό της βροχής.
●● Αν το νερό της βροχής εισχωρήσει
στο προϊόν, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε το προϊόν
σε πολύ χαμηλό ύψος, όπου θα μπορούν
να το φτάσουν παιδιά.
●● Αν ένα παιδί αγγίξει το προϊόν,
το προϊόν ενδέχεται να πέσει
με αποτέλεσμα να προκληθεί
τραυματισμός.
●● Επειδή το εμπρός μέρος του
προϊόντος είναι βαρύτερο,
τοποθετήστε το σε μια επίπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
Εγκαταστήστε την κεραία μακριά από
καλώδια υψηλής τάσης.
●● Αν η κεραία ακουμπήσει ή πέσει
πάνω σε ένα καλώδιο υψηλής
τάσης, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προσοχή
Μην αφήσετε το προϊόν να σας πέσει
καθώς το μετακινείτε.
Μην τοποθετείτε το προϊόν με την
πρόσοψη στο δάπεδο.
●● Ενδέχεται να προκληθεί κάποιο
πρόβλημα με το προϊόν ή
τραυματισμός.
●● Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στην
οθόνη του προϊόντος.
Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε μια
κονσόλα ή ένα ράφι, φροντίστε να
μην προεξέχει το εμπρός μέρος του
προϊόντος από την κονσόλα ή το ράφι.
Κατά την τοποθέτηση του προϊόντος στο
δάπεδο, να το χειρίζεστε προσεκτικά.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πτώση του προϊόντος με
αποτέλεσμα δυσλειτουργία του ή
τραυματισμό.
●● Φροντίστε να χρησιμοποιήσετε
ένα ντουλάπι ή ένα ράφι που είναι
κατάλληλο για το μέγεθος του
προϊόντος.
Ελληνικά - 6
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν ή τραυματισμός.
Έναρξη χρήσης
Αν τοποθετήσετε το προϊόν σε μια θέση
όπου οι συνθήκες λειτουργίας διαφέρουν
αρκετά, ενδέχεται να προκύψει κάποιο
σοβαρό πρόβλημα ποιότητας λόγω του
περιβάλλοντος. Σε αυτή την περίπτωση,
τοποθετήστε το προϊόν μόνο αφού
συμβουλευτείτε έναν από τους τεχνικούς
σέρβις της εταιρείας μας.
●● Σημεία που είναι εκτεθειμένα
σε πολύ ψιλή σκόνη, σε χημικά,
σε πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές
θερμοκρασίες, σε υψηλή υγρασία,
αεροδρόμια ή σταθμοί όπου το
προϊόν χρησιμοποιείται συνεχώς
κλπ.
Καθαρισμός
Προειδοποίηση
Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος,
να αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος,
μην ψεκάζετε νερό απευθείας στα
εξαρτήματα του προϊόντος.
●● Φροντίστε να μην εισέλθει νερό στο
προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία
ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.
Προσοχή
Αποφεύγετε να ψεκάζετε καθαριστικό
απευθείας στο προϊόν.
●● Ενδέχεται να προκληθεί
αποχρωματισμός ή ρωγμές στην
εξωτερική επιφάνεια του προϊόντος
ή αποκόλληση της επίστρωσης της
οθόνης.
Όταν καθαρίζετε το προϊόν,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος
και καθαρίστε το προϊόν με το πανί
καθαρισμού.
●● Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
χημικά, όπως κερί, βενζίνη,
οινόπνευμα, διαλυτικά,
εντομοαπωθητικά, κολόνιες,
λιπαντικά ή καθαριστικά κατά τον
καθαρισμό του προϊόντος.
Ενδέχεται να προκληθεί
παραμόρφωση της εξωτερικής
επιφάνειας ή απαλοιφή των
τυπωμένων ενδείξεων.
Ελληνικά - 7
Έναρξη χρήσης
Αν δεν μπορείτε να καθαρίσετε το
προϊόν μόνο με το πανί, χρησιμοποιήστε
ένα μαλακό πανί που είναι υγραμένο με
"καθαριστικό αποκλειστικά για οθόνες"
και σκουπίστε το προϊόν με αυτό.
Επειδή η εξωτερική επιφάνεια του
προϊόντος γρατζουνίζεται εύκολα,
φροντίστε να χρησιμοποιήσετε το πανί
καθαρισμού.
●● Αν δεν είναι διαθέσιμο κανένα
καθαριστικό ειδικά για οθόνες,
αραιώστε ένα καθαριστικό με νερό
σε αναλογία 1:10 προτού καθαρίσετε
το προϊόν.
Χρήση
Προειδοποίηση
Επειδή το προϊόν λειτουργεί με υψηλή
τάση, ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επισκευάζετε ή τροποποιείτε το προϊόν
μόνοι σας.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
●● Αν το προϊόν χρειάζεται επισκευή,
επικοινωνήστε με ένα κέντρο
σέρβις.
Αν από το προϊόν εξέρχεται περίεργος
θόρυβος, οσμή καμένου ή καπνός,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο
ρεύματος και επικοινωνήστε με ένα
κέντρο σέρβις.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αν το προϊόν πέσει ή προκληθεί ζημιά
στο περίβλημά του, σβήστε το και
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος.
Επικοινωνήστε με ένα κέντρο σέρβις.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Ελληνικά - 8
Για να μετακινήσετε το προϊόν, να το
απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε
το καλώδιο ρεύματος, το καλώδιο της
κεραίας και όλα τα υπόλοιπα καλώδια
που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά λόγω φθαρμένου
καλωδίου ρεύματος.
Αποφεύγετε να επιτρέπετε σε παιδιά
να κρέμονται ή να σκαρφαλώνουν στο
προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να πέσει το
προϊόν με αποτέλεσμα να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε αντικείμενα
όπως παιχνίδια και μπισκότα επάνω στο
προϊόν.
●● Αν ένα παιδί κρεμαστεί από
το προϊόν για να πιάσει ένα
αντικείμενο, το αντικείμενο ή
το προϊόν ενδέχεται να πέσει
με αποτέλεσμα να προκληθεί
τραυματισμός ή ακόμα και θάνατος.
Έναρξη χρήσης
Αν παρουσιαστούν βροντές ή αστραπές,
αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και
σε καμία περίπτωση μην αγγίξετε το
καλώδιο της κεραίας, καθώς κάτι τέτοιο
είναι επικίνδυνο.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να ρίχνετε αντικείμενα
επάνω στο προϊόν ή να το τραντάζετε.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να μετακινείτε το προϊόν
τραβώντας το καλώδιο ρεύματος ή το
καλώδιο της κεραίας.
Αν προκύψει διαρροή αερίου, μην
αγγίξετε το προϊόν ή το φις τροφοδοσίας
και αερίστε αμέσως το χώρο.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν
λόγω φθοράς του καλωδίου.
●●
Αποφεύγετε να ανασηκώνετε ή να
μετακινείτε το προϊόν κρατώντας το
μόνο από το καλώδιο ρεύματος ή το
καλώδιο σήματος.
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε εύφλεκτα
σπρέι ή να τοποθετείτε εύφλεκτα
αντικείμενα κοντά στο προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά
ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν
λόγω φθοράς του καλωδίου.
Φροντίστε οι αεραγωγοί να μην
φράσσονται από τραπεζομάντηλα ή
κουρτίνες.
Ένας σπινθήρας ενδέχεται να
προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
●● Κατά τη διάρκεια καταιγίδων με
βροντές ή αστραπές, μην αγγίζετε
το καλώδιο ρεύματος ή το καλώδιο
της κεραίας.
●● Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα, όπως πιρούνια, κέρματα
ή τσιμπιδάκια, ή εύφλεκτα αντικείμενα
στο εσωτερικό του προϊόντος (από τους
αεραγωγούς, τις θύρες κλπ.).
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά λόγω
εσωτερικής υπερθέρμανσης.
●● Αν εισέλθει στο προϊόν
νερό ή κάποιο ξένο σώμα,
απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος και
επικοινωνήστε με ένα κέντρο
σέρβις.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε δοχεία
υγρών, όπως βάζα, γλάστρες, ποτήρια,
καλλυντικά ή σιρόπια, ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
●● Αν εισέλθει στο προϊόν
νερό ή κάποιο ξένο σώμα,
απενεργοποιήστε το, αποσυνδέστε
το καλώδιο ρεύματος και
επικοινωνήστε με ένα κέντρο
σέρβις.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ελληνικά - 9
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
προϊόν. Ενδέχεται να προκληθεί
παραμόρφωση ή ζημιά στο προϊόν.
Έναρξη χρήσης
Προσοχή
Η προβολή μιας στατικής εικόνας για
μεγάλο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
δημιουργήσει ένα μόνιμο είδωλο ή μια
κηλίδα στην οθόνη.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν για
μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως όταν
λείπετε από το σπίτι, να αποσυνδέετε το
καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
●● Αν δεν χρησιμοποιείτε το προϊόν
για μεγάλο χρονικό διάστημα,
χρησιμοποιήστε τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας ή ρυθμίστε
την προφύλαξη οθόνης στον τρόπο
λειτουργίας κινούμενης εικόνας.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
συσσωρευτεί σκόνη και να
προκληθεί πυρκαγιά λόγω
υπερθέρμανσης/βραχυκυκλώματος
ή να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Ρυθμίστε την κατάλληλη ανάλυση και
συχνότητα για το προϊόν.
Αποφεύγετε να αναποδογυρίζετε το
προϊόν και αποφεύγετε να μετακινείτε
το προϊόν κρατώντας το μόνο από τη
βάση του.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί καταπόνηση των ματιών
σας.
Αν παρακολουθείτε συνέχεια εικόνα στο
προϊόν από πολύ κοντινή απόσταση,
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην
όρασή σας.
Είναι σημαντικό να ξεκουράζετε τα
μάτια σας (5 λεπτά κάθε ώρα) όταν
παρακολουθείτε εικόνα στην οθόνη του
προϊόντος για μεγάλο χρονικό διάστημα.
●● Ενδέχεται να προκληθεί πτώση του
προϊόντος, με αποτέλεσμα ζημιά
στο προϊόν ή τραυματισμό.
Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
υγραντήρες ή κουζίνες κοντά στο προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μιας και η οθόνη του προϊόντος
θερμαίνεται μετά από χρήση του για
μεγάλο χρονικό διάστημα, μην την
αγγίζετε.
●● Με αυτόν τον τρόπο μειώνετε την
καταπόνηση των ματιών σας.
Να φυλάτε τα μικρά εξαρτήματα μακριά
από τα παιδιά.
Να είστε προσεκτικοί κατά την
προσαρμογή της γωνίας του προϊόντος ή
του ύψους της βάσης.
●● Αν παγιδευτεί το χέρι ή τα δάκτυλά
σας, ενδέχεται να τραυματιστείτε.
●● Αν το προϊόν αποκτήσει υπερβολική
κλίση, ενδέχεται να πέσει με
αποτέλεσμα να προκληθεί
τραυματισμός.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε βαριά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί κάποιο πρόβλημα με το
προϊόν ή τραυματισμός.
Ελληνικά - 10
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην
αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του
ήχου.
●● Ο υπερβολικά δυνατός ήχος
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη
στην ακοή σας.
Έναρξη χρήσης
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν
την μπαταρία στο στόμα τους όταν την
αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο.
Τοποθετείτε τις μπαταρίες σε μια θέση
όπου δεν μπορούν να τις φτάσουν τα
παιδιά ή τα βρέφη.
●● Αν ένα παιδί βάλει μια μπαταρία
στο στόμα του, συμβουλευτείτε
αμέσως το γιατρό σας.
Να χρησιμοποιείτε μόνο τις
καθορισμένες τυπικές μπαταρίες.
Μη χρησιμοποιείτε μαζί νέες και
χρησιμοποιημένες μπαταρίες.
●● Ενδέχεται να προκληθεί ρήγμα
ή διαρροή στην μπαταρία με
αποτέλεσμα πυρκαγιά, τραυματισμό
ή μόλυνση (ζημιά).
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες, να
τις τοποθετείτε με τη σωστή πολικότητα
(+, -).
●● Διαφορετικά, μια μπαταρία μπορεί
να καταστραφεί ή να προκαλέσει
πυρκαγιά, τραυματισμό ή ζημιά
λόγω διαρροής του υγρού στο
εσωτερικό της.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινό
απόρριμμα και θα πρέπει να
επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την
επιστροφή των χρησιμοποιημένων ή των
επαναφορτιζόμενων μπαταριών προς
ανακύκλωση.
●● Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει
τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο
ανακύκλωσης ή σε κάποιο
κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο
μπαταριών.
Μην τοποθετείτε τον προσαρμογέα
επάνω σε έναν άλλο προσαρμογέα.
Να φυλάτε τον προσαρμογέα ρεύματος
μακριά από πηγές θερμότητας.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
Προτού χρησιμοποιήσετε τον
προσαρμογέα, αφαιρέστε το κάλυμμα
από βινύλιο.
Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη
συσκευή συνεχούς ρεύματος και μην
βρέχετε τη συσκευή.
●● Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
●● Μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
●● Αποφεύγετε τη χρήση του
προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους
όπου ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή
ή χιόνι.
●● Προσέχετε να μην βρέξετε το
τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος
όταν σφουγγαρίζετε.
Να είστε προσεκτικοί, καθώς ο
προσαρμογέας δεν πρέπει να έρχεται σε
επαφή με νερό και, ως εκ τούτου, να μην
είναι βρεγμένος.
●● Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά. Μην χρησιμοποιείτε τον
προσαρμογέα κοντά σε νερό ή σε
εξωτερικό χώρο, ιδίως όταν βρέχει
ή χιονίζει. Να είστε προσεκτικοί
καθώς ο προσαρμογέας δεν πρέπει
να βρέχεται κατά το καθάρισμα του
δαπέδου με νερό.
Ελληνικά - 11
Να φυλάτε πάντα τον προσαρμογέα σε
χώρο με επαρκή αερισμό.
Έναρξη χρήσης
Παροχή σωστού εξαερισμού για το προϊόν σας
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σας, διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm μεταξύ του προϊόντος και άλλων αντικειμένων (τοίχοι,
πλευρές ντουλαπιών κ.λπ.) για να διασφαλίσετε το σωστό αερισμό. Αν δεν διατηρηθεί σωστός εξαερισμός, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω της αύξησης της εσωτερικής του θερμοκρασίας.
"" Είτε τοποθετείτε το προϊόν σας χρησιμοποιώντας μια βάση είτε ένα στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο,
συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε μόνο τα εξαρτήματα που παρέχονται από τη Samsung Electronics.
●● Αν χρησιμοποιήσετε εξαρτήματα άλλου κατασκευαστή, ενδέχεται να προκληθούν δυσκολίες με το προϊόν ή τραυματισμός λόγω
πτώσης του προϊόντος.
Εγκατάσταση με βάση
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Άλλες προειδοποιήσεις
""
Η πραγματική εμφάνιση του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες σε αυτό το εγχειρίδιο, ανάλογα με
το μοντέλο.
""
Προσέχετε όταν αγγίζετε το προϊόν. Ορισμένα εξαρτήματα μπορεί να είναι αρκετά θερμά.
Ελληνικά - 12
Έναρξη χρήσης
Πρόσθετα εξαρτήματα και καλώδια
Βεβαιωθείτε πως τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασής σας. Αν λείπει οποιοδήποτε είδος, επικοινωνήστε
με τον τοπικό αντιπρόσωπο.
[[ [ΠΡΟΣΟΧΗ] ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
Καλώδιο ρεύματος
Κάρτα εγγύησης / Οδηγίες για την ασφάλεια / Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
(Ανάλογα με το μοντέλο)
CD προγραμμάτων οδήγησης λογισμικού
Τροφοδοτικό AC/DC
Ιστός βάσης
Σύνδεσμος βάσης
Καλώδιο HDMI
""
Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
""
Ανοίξτε τη συσκευασία και ελέγξτε αν οποιοδήποτε πρόσθετο εξάρτημα είναι κρυμμένο πίσω ή μέσα στα υλικά
συσκευασίας.
Ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση διεκπεραίωσης στις παρακάτω περιπτώσεις:
(α) Αν κληθεί ένας τεχνικός κατόπιν αιτήματός σας, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν διαβάσατε το
εγχειρίδιο χρήσης).
(β) Αν προσκομίσετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών, χωρίς να διαπιστωθεί κανένα ελάττωμα στο προϊόν (δηλαδή, αν δεν
διαβάσατε το εγχειρίδιο χρήσης).
Προτού σας επισκεφτεί ένας τεχνικός, θα ενημερωθείτε για το κόστος διεκπεραίωσης.
Φροντίστε να τοποθετήσετε το τροφοδοτικό AC/DC οριζόντια, σε επίπεδο
τραπέζι ή δάπεδο. Αν τοποθετήσετε το τροφοδοτικό AC/DC με την είσοδο του
καλωδίου AC στραμμένη προς τα πάνω, μπορεί να εισέλθει νερό ή άλλες ξένες
ουσίες στο τροφοδοτικό και να προκαλέσουν δυσλειτουργία.
Ελληνικά - 13
Έναρξη χρήσης
Καλώδια εισόδου (πωλούνται ξεχωριστά)
Θα χρειαστείτε ένα ή περισσότερα από αυτά τα καλώδια για να συνδέσετε το προϊόν σας με την έξοδο κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης
και τις περιφερειακές συσκευές (συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, συσκευές αναπαραγωγής DVD κλπ.).
Σήμα συνιστωσών
Καλώδιο σύνθετου σήματος (AV)
Ομοαξονικό καλώδιο (RF)
HDMI-DVI
Στερεοφωνικό καλώδιο
Καλώδιο D-sub
●● Μέγιστο πάχος - 0,55 ίντσες (14 mm)
Ελληνικά - 14
Έναρξη χρήσης
Τοποθέτηση της βάσης
Ελληνικά - 15
Έναρξη χρήσης
Χρήση του πίνακα ελέγχου
""
Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
""
Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να
ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
Μενού ελέγχου
Πιέστε: Μετακίνηση
Παρατεταμένο πάτημα: Επιλογή
Χειριστήριο
τηλεόρασης
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
,
Αλλαγή του καναλιού.
,
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Εμφάνιση και επιλογή των διαθέσιμων πηγών βίντεο.
""
Εάν το πατήσετε πρώτο, το μενού ελέγχου εμφανίζεται. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία πατώντας
παρατεταμένα το χειριστήριο της τηλεόρασης.
""
Με το χειριστήριο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να εκτελέσετε άλλες λειτουργίες εκτός από την ενεργοποίηση ή
την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, την αλλαγή του καναλιού, την προσαρμογή της έντασης του ήχου και την
αλλαγή της πηγής εισόδου.
Κατάσταση αναμονής
Όταν το απενεργοποιείτε, το προϊόν σας εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και συνεχίζει να καταναλώνει μια μικρή ποσότητα ηλεκτρικού
ρεύματος. Για τη δική σας ασφάλεια και για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, μην αφήνετε το προϊόν σε κατάσταση αναμονής για
μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε διακοπές). Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
Ρύθμιση
Το παράθυρο διαλόγου αρχικής ρύθμισης εμφανίζεται την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αρχικής ρύθμισης,
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής γλώσσας μενού, της επιλογής χώρας, της επιλογής πηγής καναλιού, της
σάρωσης καναλιών και πολλών άλλων.
Σε κάθε βήμα, είτε κάντε μια επιλογή είτε παραλείψτε το βήμα.
Οι χρήστες μπορούν να εκτελέσουν μη αυτόματα αυτήν τη διαδικασία αργότερα, μέσα από το μενού Σύστημα →
Ρύθμιση.
"" Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN: 0-0-0-0.
Ελληνικά - 16
Έναρξη χρήσης
Τα κουμπιά του τυπικού τηλεχειριστηρίου
""
Το τηλεχειριστήριο αυτό φέρει κουκκίδες Braille στα κουμπιά λειτουργίας, καναλιών και έντασης ήχου, οπότε
μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με προβλήματα όρασης.
""
Μάθετε που βρίσκονται τα κουμπιά λειτουργιών στο τηλεχειριστήριό σας, όπως: SOURCE, < P >, MENU,
TOOLS, E , INFO, CH LIST, RETURN και EXIT.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
προϊόντος.
Προβολή και επιλογή των διαθέσιμων
πηγών βίντεο. (σελίδα 28)
Παρέχεται απευθείας πρόσβαση στα
κανάλια.
Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι.
Εναλλακτική επιλογή ενεργοποίησης,
διπλής οθόνης, μικτής οθόνης και
απενεργοποίησης για το Teletext.
Προσωρινή απενεργοποίηση του ήχου.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή καναλιών.
Προβολή της λίστας καναλιών στην
οθόνη. (σελίδα 43)
Μπορείτε να εισέλθετε στο μενού Οδηγός.
(σελίδα 44)
Προβολή της οθόνης του Media Play.
Άνοιγμα του μενού ενδείξεων OSD.
Προβολή πληροφοριών στην οθόνη του
προϊόντος.
Γρήγορη επιλογή των λειτουργιών
που χρησιμοποιούνται συχνά.
Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί σε μια
συγκεκριμένη δυνατότητα.
Μετακίνηση του δείκτη, επιλογή
των στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται
στο μενού της τηλεόρασης.
Έξοδος από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη.
PIP: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία PIP. (σελίδα 35)
AD/SUBT.: Ενεργοποίηση και
απενεργοποίηση της ακουστικής
περιγραφής. Αυτή η δυνατότητα
δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένες
τοποθεσίες. / Προβολή ψηφιακών
υποτίτλων.
SPORTS: Ενεργοποίηση της
δυνατότητας Αθλητικά για βέλτιστη
εμπειρία παρακολούθησης αθλημάτων.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά σε μια
συγκεκριμένη δυνατότητα.
Ελληνικά - 17
Έναρξη χρήσης
Τοποθέτηση των μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
Αντιστοιχίστε την πολικότητα των μπαταριών στα σύμβολα που υπάρχουν στο διαμέρισμα της μπαταρίας.
""
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
●● Τοποθετήστε τις μπαταρίες έτσι ώστε η πολικότητά τους (+/-) να ταιριάζει με την εικόνα μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών.
●● Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση έως 7 μέτρα από το προϊόν.
●● Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά σε φώτα με
λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
●● Το χρώμα και το σχήμα του τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά - 18
Έναρξη χρήσης
Τρόπος πλοήγησης στα μενού
Το κύριο μενού και το μενού εργαλείων του προϊόντος σας περιέχουν λειτουργίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να ελέγχετε τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος. Για παράδειγμα, στο κύριο μενού, μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος και τη διαμόρφωση της εικόνας,
τη φωτεινότητά της, την αντίθεσή της κ.ο.κ. Υπάρχουν επίσης λειτουργίες που σας επιτρέπουν να ελέγξετε τον ήχο του προϊόντος, τη
διαμόρφωση των καναλιών, την κατανάλωση ενέργειας και διάφορες άλλες δυνατότητες. Για να προσπελάσετε το κύριο μενού στην οθόνη,
πατήστε το κουμπί MENUm στο τηλεχειριστήριό σας. Για να προσπελάσετε τα μενού εργαλείων, πατήστε το κουμπί TOOLST. Τα μενού
εργαλείων είναι διαθέσιμα όταν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο μενού TOOLST.
1 Κουμπί MENUm: Προβολή του κύριου μενού οθόνης.
2 Κουμπί TOOLST: Προβολή των μενού εργαλείων, όταν είναι διαθέσιμα.
3 Κουμπιά E και κατεύθυνσης: Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης για να μετακινήσετε το δείκτη και να επισημάνετε ένα
στοιχείο. Χρησιμοποιήστε το κουμπί E για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή να επιβεβαιώσετε κάποια ρύθμιση.
4 Κουμπί RETURNR: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
5 Κουμπί EXITe: Έξοδος από το μενού οθόνης.
Τρόπος χρήσης του κύριου μενού ενδείξεων οθόνης (OSD)
Τα βήματα πρόσβασης μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλογή μενού που θα κάνετε.
1
2
3
4
5
6
7
MENUm
Εμφανίζονται στην οθόνη οι επιλογές του κύριου μενού:
Εικόνα, Ήχος, Εκπομπή, Εφαρμογές, Σύστημα, Υποστήριξη.
u/d
Κάντε μία επιλογή από το κύριο μενού στην αριστερή πλευρά της οθόνης, με το κουμπί u ή d.
E
Πατήστε E για πρόσβαση στα δευτερεύοντα μενού.
u/d
Επιλέξτε το επιθυμητό δευτερεύον μενού, με το κουμπί u ή d.
u/d/l/r
Προσαρμόστε την τιμή ενός στοιχείου με το κουμπί l, r, u ή d. Η ρύθμιση των ενδείξεων
OSD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το επιλεγμένο μενού.
E
Προφέρετε την εντολή E για να επιβεβαιώσετε την επιλογή.
EXITe
Πατήστε EXITe.
Ελληνικά - 19
Έναρξη χρήσης
Συνδεση του καλωδίου ρεύματος και της κεραίας ή
της κεραίας καλωδιακής τηλεόρασης
Κεραία VHF/UHF
Καλωδιακή
Καλώδιο κεραίας
ή
""
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα μόνο αφού πραγματοποιήσετε όλες τις υπόλοιπες συνδέσεις.
""
Αν συνδέετε το προϊόν σας σε μια συσκευή καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης χρησιμοποιώντας σύνδεση
HDMI, σήματος συνιστωσών ή σύνθετου σήματος, δεν χρειάζεται να συνδέσετε την υποδοχή ANT IN με μια
υποδοχή κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης.
""
Αν το καλώδιο κεραίας είναι συνδεδεμένο σφιχτά, να είστε προσεκτικοί όταν μετακινείτε ή περιστρέφετε το
προϊόν. Μπορεί να αποκολλήσετε την υποδοχή της κεραίας από το προϊόν.
Σύνδεση του ρεύματος
""
Η εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Είσοδος ρεύματος
Ελληνικά - 20
Συνδέσεις
Σύνδεση σε συσκευές AV (συσκευές αναπαραγωγής
Blu-ray, συσκευές αναπαραγωγής DVD κλπ.)
Χρήση καλωδίου HDMI για σύνδεση HD (έως και 1080p, ψηφιακά σήματα HD)
Για εικόνα HD βέλτιστης ποιότητας, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε μια σύνδεση HDMI.
Χρησιμοποιήστε με συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης
HD και δέκτες (Set-Top-Box) δορυφορικής τηλεόρασης HD.
Καλώδιο HDMI
""
HDMI IN 1 (DVI) / HDMI IN 2 (MHL)
●● Για βέλτιστη ποιότητα εικόνας και ήχου, συνδέστε ψηφιακές συσκευές στο προϊόν χρησιμοποιώντας καλώδια
HDMI.
●● Το καλώδιο HDMI υποστηρίζει ψηφιακό σήμα βίντεο και ήχου, οπότε δεν απαιτείται καλώδιο ήχου.
—— Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο σήματος HDMI,
χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI σε DVI και καλώδια ήχου.
●● Αν συνδέσετε στο προϊόν μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση HDMI, ενδέχεται να
μη λειτουργεί το βίντεο και ο ήχος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή της συσκευής
σχετικά με την έκδοση HDMI και, αν είναι πεπαλαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
●● Φροντίστε να αγοράσετε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά, ενδέχεται να μην εμφανίζεται
εικόνα ή να προκύψει κάποιο σφάλμα σύνδεσης.
●● Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή ένα καλώδιο HDMI που είναι
συμβατό με Ethernet. Σημειώστε ότι αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Εthernet μέσω HDMI.
Ελληνικά - 21
Συνδέσεις
Κοινή χρήση οθονών φορητών συσκευών στη συσκευή προβολής
Αυτή η συσκευή προβολής μπορεί να προβάλει οθόνες από φορητές συσκευές. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω δυνατότητες για να απολαύσετε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής από φορητές συσκευές
απευθείας στη συσκευή προβολής σας.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο MHL για να προβάλετε την οθόνη μιας φορητής συσκευής στη συσκευή προβολής.
●● MHL
Η συσκευή προβολής σας υποστηρίζει τη λειτουργία MHL (Mobile High-definition Link) μέσω καλωδίου MHL.
Συνδέστε ένα καλώδιο MHL στη φορητή συσκευή και τη συσκευή προβολής. Ωστόσο, η δυνατότητα MHL είναι
διαθέσιμη μόνο μέσω της θύρας HDMI IN 2 (MHL) και μόνο όταν χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με μια φορητή
συσκευή που υποστηρίζει MHL. Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο με φορητές συσκευές που διαθέτουν
πιστοποίηση MHL. Για να μάθετε αν η φορητή συσκευή σας είναι πιστοποιημένη, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία του κατασκευαστή της. Μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα των συσκευών που διαθέτουν πιστοποίηση
MHL στην επίσημη διαδικτυακή τοποθεσία της MHL (http://www.mhlconsortium.org).
●● Χρήση της δυνατότητας MHL
Συνδέστε ένα καλώδιο MHL στη φορητή συσκευή και τη συσκευή προβολής. Πατήστε το κουμπί SOURCEs
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το σύνδεσμο MHL για να εμφανιστεί η οθόνη της φορητής συσκευής στη συσκευή
προβολής. Οι παρακάτω λειτουργίες τηλεχειριστηρίου θα είναι επίσης διαθέσιμες:
●● † (REW), … (FF), ∂ (Αναπ.), ∑ (Παύση), ∫ (Τέλος), R (προηγούμενο μενού)
●● Περιορισμοί
Η δυνατότητα MHL έχει αρκετές απαιτήσεις:
—— Αν χρησιμοποιείτε έναν προσαρμογέα HDMI, η συσκευή προβολής αναγνωρίζει το σήμα ως σήμα HDMI και
ενδέχεται να αντιδράσει διαφορετικά από ότι θα έκανε σε μια σύνδεση καλωδίου MHL-HDMI.
—— Αναβαθμίστε το λογισμικό στην τελευταία έκδοση.
—— Αυτό το προϊόν διαθέτει επίσημη πιστοποίηση MHL. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα κατά τη
χρήση της λειτουργίας MHL, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
—— Ορισμένες φορητές συσκευές ενδέχεται να μη διαθέτουν επαρκείς προδιαγραφές ή δυνατότητες για την
υποστήριξη της λειτουργίας MHL.
—— Επειδή η οθόνη της συσκευής προβολής είναι πλατύτερη από τις περισσότερες οθόνες φορητών συσκευών, η
ποιότητα εικόνας ενδέχεται να φαίνεται χαμηλότερη στη συσκευή προβολής.
Ελληνικά - 22
Συνδέσεις
Χρήση καλωδίου σήματος συνιστωσών (σήματα HD έως και 1080p) ή
καλωδίου ήχου/βίντεο (μόνο για αναλογικά σήματα 480i)
Χρησιμοποιήστε με συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, δέκτες καλωδιακής τηλεόρασης,
δέκτες STB δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευές βίντεο (VCR).
Καλώδιο
βίντεο
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο σήματος συνιστωσών
(Δεν παρέχεται)
Καλώδιο
ήχου (Δεν
παρέχεται)
Κόκκινο Λευκό
Συσκευή
Συσκευή
Κόκκινο Μπλε Πράσινο
""
Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνιστούμε τη σύνδεση σήματος συνιστωσών αντί για τη σύνδεση A/V.
""
Όταν συνδέετε ένα καλώδιο βίντεο στην υποδοχή COMPONENT / AV IN, το χρώμα της υποδοχής COMPONENT / AV
IN [VIDEO] (πράσινο) δεν ταιριάζει με αυτό του καλωδίου βίντεο (κίτρινο).
Ελληνικά - 23
Συνδέσεις
Σύνδεση σε συσκευές ήχου
Χρήση υποδοχής καλωδίου ακουστικών
Καλώδιο ακουστικών
""
Ακουστικά H: Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην υποδοχή εξόδου ακουστικών του προϊόντος. Όταν
είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.
—— Η λειτουργία ήχου ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς όταν συνδέονται ακουστικά στο προϊόν.
—— Η ένταση ήχου των ακουστικών και η ένταση ήχου του προϊόντος ρυθμίζονται ξεχωριστά.
—— Η υποδοχή ακουστικών υποστηρίζει μόνο βύσματα τύπου 3 αγωγών, άκρου-δακτυλίου-χιτωνίου (TRS).
Ελληνικά - 24
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υπολογιστή
Χρήση καλωδίου HDMI, καλωδίου HDMI σε DVI ή καλωδίου D-sub
""
Ο υπολογιστής σας ενδέχεται να μην υποστηρίζει σύνδεση HDMI.
""
Χρησιμοποιήστε τα ηχεία του υπολογιστή σας για να ακούσετε ήχο.
Καλώδιο D-sub
Στερεοφωνικό καλώδιο
Καλώδιο HDMI
Καλώδιο HDMI σε DVI
Στερεοφωνικό καλώδιο
""
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
—— Για σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 1 (DVI).
—— Για υπολογιστές με υποδοχές εξόδου βίντεο DVI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε
την έξοδο DVI του υπολογιστή με την υποδοχή HDMI IN 1 (DVI) του προϊόντος. Χρησιμοποιήστε τα ηχεία του
υπολογιστή για να ακούσετε ήχο.
Ελληνικά - 25
Συνδέσεις
Σύνδεση σε υποδοχή COMMON INTERFACE (υποδοχή
κάρτας παρακολούθησης προϊόντος)
Χρήση της κάρτας "CI ή CI+ CARD"
Για να παρακολουθήσετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να
εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD".
●● Αν δεν εισάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", σε ορισμένα
κανάλια εμφανίζεται το μήνυμα "Κωδικοποιημένο σήμα".
●● Οι πληροφορίες ζεύξης, οι οποίες περιλαμβάνουν έναν αριθμό
τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της κάρτας "CI ή CI+ CARD", το
αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες,
εμφανίζονται σε περίπου 2~3 λεπτά. Αν εμφανιστεί κάποιο
μήνυμα σφάλματος, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
σας.
●● Όταν ολοκληρωθεί η διαμόρφωση των πληροφοριών
καναλιών, εμφανίζεται το μήνυμα "Η ενημέρωση
ολοκληρώθηκε", υποδεικνύοντας ότι ενημερώθηκε η λίστα
καναλιών.
""
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
—— Πρέπει να προμηθευτείτε μια κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής
τηλεόρασης.
—— Όταν αφαιρείτε την κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την έξω προσεκτικά με τα χέρια σας, επειδή αν σας
πέσει η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά.
—— Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" προς την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
—— Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
—— Η κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Επικοινωνήστε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
—— Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
—— Εισαγάγετε την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις κεραίας. Διαφορετικά, η
εικόνα θα είναι παραμορφωμένη ή δεν θα προβάλλεται.
Ελληνικά - 26
Συνδέσεις
Τρόποι λειτουργίας προβολής (είσοδος D-Sub και HDMI/DVI)
Η βέλτιστη ανάλυση οθόνης υπολογιστή για αυτό το προϊόν είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz. Συνιστούμε ιδιαίτερα να
ρυθμίσετε την έξοδο βίντεο του υπολογιστή σας στη βέλτιστη ανάλυση. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις
τυπικές αναλύσεις που εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα και το προϊόν θα ρυθμιστεί αυτόματα στην επιλεγμένη
ανάλυση. Αν ρυθμίσετε την έξοδο βίντεο του υπολογιστή σας σε κάποια ανάλυση που δεν εμφανίζεται στον πίνακα,
ενδέχεται να μείνει κενή η οθόνη του προϊόντος και να ανάβει μόνο η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας. Για να επιλύσετε
αυτό το πρόβλημα, ρυθμίστε την ανάλυση σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης
της κάρτας γραφικών.
●● Βέλτιστη ανάλυση: 1920 x 1080 pixel
Τρόπος λειτουργίας προβολής
Τρόπος
λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Ρολόι pixel (MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού (Ο
/ Κ)
IBM
720 x 400
70Hz
31,469
70,087
28,322
-/+
VESA DMT
640 x 480
60Hz
31,469
59,940
25,175
-/-
MAC
640 x 480
67Hz
35,000
66,667
30,240
-/-
VESA DMT
640 x 480
72Hz
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA DMT
640 x 480
75Hz
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA DMT
800 x 600
60Hz
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
72Hz
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA DMT
800 x 600
75Hz
46,875
75,000
49,500
+/+
MAC
832 x 624
75Hz
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA DMT
1024 x 768
60Hz
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
70Hz
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA DMT
1024 x 768
75Hz
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA DMT
1152 x 864
75Hz
67,500
75,000
108,000
+/+
MAC
1152 x 870
75Hz
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA DMT
1280 x 720
60Hz
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA DMT
1280 x 800
60Hz
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA DMT
1280 x 1024
60Hz
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA DMT
1280 x 1024
75Hz
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA DMT
1366 x 768
60Hz
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA DMT
1440 x 900
60Hz
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA DMT
1600 x 900 RB
60Hz
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA DMT
1680 x 1050
60Hz
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA DMT
1920 x 1080
60Hz
67,500
60,000
148,500
+/+
""
Για σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI σε DVI, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN 1 (DVI).
""
Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
""
Αν επιλέξετε κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά η συσκευή.
""
Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος
λειτουργίας SOG (Sync On Green).
""
Η λειτουργία DPM (Διαχείριση ισχύος οθόνης) δεν είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με τη θύρα HDMI
αυτού του προϊόντος.
""
Αν ένα καλώδιο HDMI σε DVI είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI IN 1 (DVI), ο ήχος δεν είναι διαθέσιμος.
Ελληνικά - 27
Συνδέσεις
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Πηγή
Όταν βλέπετε τηλεόραση και θέλετε να παρακολουθήσετε μια ταινία από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray ή
να δείτε εικόνα από το δέκτη STB καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης, χρειάζεται να αλλάξετε την πηγή.
TV / PC / HDMI1/DVI / HDMI2 / AV / Component
1. Πατήστε το κουμπί SOURCEs στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται η οθόνη Πηγή.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή εξωτερική πηγή εισόδου.
""
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε την τηλεόραση ή άλλες εξωτερικές πηγές εισόδου,
όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD / συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray / δέκτες καλωδιακής
τηλεόρασης / δέκτες δορυφορικής τηλεόρασης STB, που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση.
""
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο προϊόν. Στη
λίστα Πηγή που εμφανίζεται, οι συνδεδεμένες είσοδοι είναι επισημασμένες.
""
Στην Πηγή, οι λειτουργίες TV και PC παραμένουν πάντα ενεργοποιημένες.
Τρόπος χρήσης της λειτουργίας Επεξ. ονόματος
Η λειτουργία Επεξ. ονόματος σάς επιτρέπει να συσχετίσετε ένα όνομα συσκευής με μια πηγή εισόδου. Για να
προσπελάσετε τη λειτουργία Επεξ. ονόματος, ανοίξτε το μενού Εργαλεία όταν εμφανίζεται η λίστα Πηγή. Στην οθόνη
Επεξ. ονόματος εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:
VCR / DVD / Καλωδιακό STB / Δορυφορικό STB / PVR STB / Δέκτης AV / Παιχνίδι / Βιντεοκάμερα / PC / DVI PC /
Συσκευές DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Επιλέξτε μια υποδοχή εισόδου και, στη συνέχεια, επιλέξτε το
όνομα της συσκευής που είναι συνδεδεμένη στη συγκεκριμένη υποδοχή από τη λίστα που εμφανίζεται.
"" Αν συνδέσετε έναν υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1 (DVI) με ένα καλώδιο HDMI, εκχωρήστε το όνομα PC στην
υποδοχή HDMI1/DVI με τη λειτουργία Επεξ. ονόματος.
""
Αν συνδέσετε έναν υπολογιστή στη θύρα HDMI IN 1 (DVI) με ένα καλώδιο HDMI σε DVI, εκχωρήστε το όνομα Επεξ.
ονόματος στην υποδοχή DVI PC με τη λειτουργία HDMI1/DVI.
""
Αν συνδέσετε μια συσκευή AV στη θύρα HDMI IN 1 (DVI) με ένα καλώδιο HDMI σε DVI, εκχωρήστε το όνομα Επεξ.
ονόματος στην υποδοχή Συσκευές DVI με τη λειτουργία HDMI1/DVI.
Πληροφορίες
Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τηλεοπτικό κανάλι ή την επιλεγμένη εξωτερική συσκευή.
Ανανέωση
Αν οι εξωτερικές συσκευές δεν εμφανίζονται στη λίστα Πηγή, ανοίξτε το μενού Εργαλεία, επιλέξτε Ανανέωση και, στη
συνέχεια, αναζητήστε τις συνδεδεμένες συσκευές.
Ελληνικά - 28
Βασικά χαρακτηριστικά
Σωστή θέση για τη χρήση του προϊόντος
Χρησιμοποιείτε το προϊόν με τη σωστή στάση σώματος, ως
εξής:
●● Να ισιώνετε την πλάτη σας.
●● Ρυθμίστε τη γωνία, έτσι ώστε το φως να μην αντανακλά
στην οθόνη.
●● Διατηρήστε τους βραχίονές σας κατακόρυφα προς τα
μπράτσα σας και στο ίδιο επίπεδο με το επάνω μέρος
των χεριών σας.
●● Διατηρήστε τους αγκώνες σας περίπου σε ορθή γωνία.
●● Προσαρμόστε το ύψος του προϊόντος, έτσι ώστε να
μπορείτε να διατηρείτε τα γόνατά σας λυγισμένα στις 90
μοίρες ή περισσότερο, τις φτέρνες σας κολλημένες στο
δάπεδο και τα μπράτσα σας χαμηλότερα από την καρδιά
σας.
Ελληνικά - 29
Βασικά χαρακτηριστικά
Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας εικόνας
Λειτ. εικόνας
MENU → Εικόνα → Λειτ. εικόνας
Οι λειτουργίες εικόνας εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στην εικόνα.
●● Δυναμική
Κατάλληλη για ένα φωτεινό δωμάτιο.
●● Τυπικό
Κατάλληλη για κανονικό περιβάλλον.
●● Κινημ. ταινία
Κατάλληλη για την παρακολούθηση ταινιών σε ένα σκοτεινό δωμάτιο.
●● Ψυχαγωγία
Ευκρινέστερη εικόνα. Κατάλληλη για παιχνίδια.
""
Είναι διαθέσιμο μόνον κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή.
Ελληνικά - 30
Βασικά χαρακτηριστικά
Προσαρμογή των ρυθμίσεων εικόνας
Οπ. φωτισμός
MENU → Εικόνα → Οπ. φωτισμός
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης, με την προσαρμογή της φωτεινότητας των μεμονωμένων pixel.
Αντίθεση
MENU → Εικόνα → Αντίθεση
Αύξηση ή μείωση της αντίθεσης μεταξύ των σκοτεινών και των φωτεινών περιοχών της εικόνας.
Φωτεινότητα
MENU → Εικόνα → Φωτεινότητα
Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης. Δεν είναι το ίδιο αποτελεσματικό με τη λειτουργία Οπ. φωτισμός.
Ευκρίνεια
MENU → Εικόνα → Ευκρίνεια
Αύξηση ή μείωση της ευκρίνειας των άκρων των αντικειμένων.
Χρώμα
MENU → Εικόνα → Χρώμα
Προσαρμογή των επιπέδων κορεσμού χρώματος.
Απόχρ(Π/Κ)
MENU → Εικόνα → Απόχρ(Π/Κ)
Προσαρμογή των επιπέδων απόχρωσης για το πράσινο και το κόκκινο.
Για να προσαρμόσετε την ποιότητα της εικόνας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε μια ρύθμιση που θέλετε να προσαρμόσετε. Όταν επιλέγετε μια ρύθμιση, εμφανίζεται μια οθόνη με
ρυθμιστικό ολίσθησης.
2. Προσαρμόστε την τιμή της ρύθμισης χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
""
Όταν πραγματοποιείτε οποιαδήποτε αλλαγή στην τιμή μιας ρύθμισης, οι ενδείξεις OSD προσαρμόζονται
ανάλογα.
""
Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
στο προϊόν.
""
Η ελάττωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Χρόνος απόκρισης (Κανονικό / Πιο γρήγ. / Μέγιστη ταχύτητα)
Επιτάχυνση του ρυθμού απόκρισης της οθόνης για να εμφανίζεται το βίντεο πιο ζωντανό και φυσικό.
Ελληνικά - 31
Βασικά χαρακτηριστικά
Αλλαγή του μεγέθους εικόνας
Μέγεθος εικόνας
MENU → Εικόνα → Μέγεθος εικόνας
Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να πραγματοποιήσετε αλλαγές σε διάφορες επιλογές μεγέθους εικόνας
και λόγου πλευρών.
Μέγεθος εικόνας
Αν χρησιμοποιείτε ένα δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, ενδέχεται να διαθέτει και το δικό του σετ
μεγεθών οθόνης. Ωστόσο, συνιστούμε ιδιαίτερα να χρησιμοποιείτε τον τρόπο λειτουργίας 16:9 του προϊόντος σας τον
περισσότερο χρόνο.
●● Αυτόμ.ευρεία: Αυτόματη προσαρμογή του μεγέθους εικόνας σε λόγο πλευρών 16:9.
●● 16:9: Ρύθμιση της εικόνας στο φορμά ευρείας οθόνης 16:9.
●● Ευρεία Ζουμ: Μεγέθυνση της εικόνας περισσότερο από το λόγο πλευρών 4:3.
""
Προσαρμογή της επιλογής Θέση με τα κουμπιά u / d.
●● Ζουμ: Κατακόρυφη μεγέθυνση της ευρείας εικόνας 16:9, για να προσαρμοστεί στο μέγεθος της οθόνης.
""
Προσαρμογή της επιλογής Ζουμ ή Θέση με τα κουμπιά u / d.
●● 4:3: Ρύθμιση της εικόνας στο βασικό τρόπο λειτουργίας (4:3).
""
Μη ρυθμίζετε το προϊόν σας σε φορμά 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τα περιγράμματα που εμφανίζονται στο
αριστερό, το δεξιό, το πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (κάψιμο
οθόνης), η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
●● Σε πλήρη οθόνη: Προβολή της πλήρους εικόνας, χωρίς περικοπή, όταν υπάρχει είσοδος σήματος HDMI (720p /
1080i / 1080p) ή Component (1080i / 1080p).
""
Προσαρμόστε την επιλογή Θέση χρησιμοποιώντας τα κουμπιά u / d / l / r.
●● Προσαρμοσμένη: Κατακόρυφη ή/και οριζόντια μεγέθυνση ή σμίκρυνση της εικόνας 16:9. Μια μεγεθυμένη ή
σμικρυμένη εικόνα μπορεί να μετακινηθεί προς τα αριστερά, προς τα δεξιά, προς τα πάνω και προς τα κάτω.
""
Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.
""
Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.
""
Όταν συνδέετε υπολογιστή, μπορούν να προσαρμοστούν μόνο οι τρόποι λειτουργίας 16:9 και 4:3.
""
Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη
σε μια υποδοχή εισόδου του προϊόντος.
""
Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Σε πλήρη οθόνη με είσοδο HDMI 720p, θα κοπεί μία γραμμή στην κορυφή, τη
βάση, τα αριστερά και τα δεξιά, όπως και στη λειτουργία υπερσάρωσης.
●● Μεγέθυνση/Θέση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση της εικόνας με τα κουμπιά u / d / l / r.
""
Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Ζουμ, Ευρεία Ζουμ, Σε πλήρη οθόνη και
Προσαρμοσμένη.
""
Στον τρόπο λειτουργίας Ευρεία Ζουμ και Σε πλήρη οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο τη ρύθμιση "Θέση".
""
Επαναφορά: Επαναφορά των επιλογών Ζουμ και Θέση στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Ελληνικά - 32
Βασικά χαρακτηριστικά
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία θέσης αφού επιλέξετε Ευρεία Ζουμ, Ζουμ ή Σε πλήρη οθόνη, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Θέση.
2. Στην οθόνη Θέση, επιλέξτε Θέση και, στη συνέχεια, μετακινήστε την εικόνα στη θέση που θέλετε
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
3. Όταν τελειώσετε, επιλέξτε ξανά Θέση και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κλείσιμο.
4. Για επαναφορά της θέσης της εικόνας, επιλέξτε Επαναφορά.
Διαθέσιμα μεγέθη εικόνας σύμφωνα με την πηγή εισόδου:
●● ATV, AV: Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Προσαρμοσμένη
●● DTV (576i/p, 720p): Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Προσαρμοσμένη
●● DTV (1080i, 1080p): Αυτόμ.ευρεία, 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Προσαρμοσμένη
●● Component (480i/p, 576i/p, 720p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Προσαρμοσμένη
●● Component (1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Προσαρμοσμένη
●● HDMI (480i/p, 576i/p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Προσαρμοσμένη
●● HDMI (720p, 1080i, 1080p): 16:9, Ευρεία Ζουμ, Ζουμ, 4:3, Σε πλήρη οθόνη, Προσαρμοσμένη
""
Οι επιλογές μεγέθους εικόνας ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την πηγή εισόδου.
""
Τα διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον επιλεγμένο τρόπο λειτουργίας.
""
HD (High Definition): 16:9 - 1080i/1080p (1920x1080), 720p (1280x720)
""
Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε
μια υποδοχή εισόδου του προϊόντος.
●● Μέγεθος οθόνης 4:3 (16:9 / Ευρεία Ζουμ / Ζουμ / 4:3)
Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Αυτόμ.ευρεία. Μπορείτε να προσδιορίσετε το
επιθυμητό μέγεθος εικόνας στο μέγεθος 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή στο αρχικό μέγεθος. Για κάθε
ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό μέγεθος εικόνας.
""
Δεν διατίθεται σε τρόπο λειτουργίας HDMI , Component και HDMI/DVI.
Ελληνικά - 33
Βασικά χαρακτηριστικά
Βαθμονόμηση της προβολής στην οθόνη
Αυτόματη προσαρμ.
MENU → Εικόνα → Αυτόματη προσαρμ.
Αυτόματη προσαρμογή των ρυθμίσεων συχνότητας, θέσης και μικροσυντονισμού της εικόνας στον τρόπο λειτουργίας
PC.
"" Διατίθεται μόνο όταν συνδέετε τον υπολογιστή σας στο προϊόν με ένα καλώδιο D-Sub.
Ρύθμιση οθόνης PC
MENU → Εικόνα → Ρύθμιση οθόνης PC
"" Διατίθεται μόνο σε τρόπο λειτουργίας PC.
●● Τραχιά / Λεπτή: Εξάλειψη ή μείωση του θορύβου της εικόνας. Αν δεν μπορείτε να εξαλείψετε το θόρυβο
χρησιμοποιώντας μόνο το μικροσυντονισμό, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Τραχιά για να προσαρμόσετε τη
συχνότητα όσο το δυνατόν καλύτερα και πραγματοποιήστε ξανά μικροσυντονισμό (Τραχιά). Αφού μειωθεί ο
θόρυβος, προσαρμόστε ξανά την εικόνα ώστε να βρίσκεται ακριβώς στο κέντρο της οθόνης.
●● Θέση: Ρυθμίστε τη θέση της οθόνης του υπολογιστή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας όταν δεν είναι
κεντραρισμένη ή δεν χωρά στην οθόνη του προϊόντος.
●● Επαναφορά εικόνας: Επαναφορά της εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Χρήση του προϊόντος ως οθόνη υπολογιστή (PC)
Εισαγωγή των ρυθμίσεων βίντεο (με βάση τα Windows 7, 8, 10)
Για να λειτουργεί σωστά ως οθόνη υπολογιστή το προϊόν σας, θα πρέπει να εισάγετε τις σωστές ρυθμίσεις βίντεο.
"" Ανάλογα με την έκδοση των Windows και την κάρτα βίντεο που χρησιμοποιείτε, η διαδικασία στον υπολογιστή
σας πιθανόν να διαφέρει λίγο από τη διαδικασία που παρουσιάζεται εδώ.
""
Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύουν οι ίδιες βασικές πληροφορίες. (Διαφορετικά, επικοινωνήστε με
τον κατασκευαστή του υπολογιστή ή τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.)
1. Κάντε κλικ στο "Πίνακας ελέγχου" στο μενού έναρξης των Windows.
2. Κάντε κλικ στο "Εμφάνιση και Θέματα" στο παράθυρο "Πίνακας ελέγχου". Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου
οθόνης.
3. Κάντε κλικ στο "Οθόνη". Εμφανίζεται ένα άλλο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
4. Κάντε κλικ στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" στο παράθυρο διαλόγου οθόνης.
—— Στην καρτέλα "Ρυθμίσεις", ορίστε τη σωστή ανάλυση (μέγεθος οθόνης). Η βέλτιστη ανάλυση για αυτό το
προϊόν είναι 1920 x 1080.
—— Αν υπάρχει επιλογή κατακόρυφης συχνότητας στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων οθόνης, επιλέξτε "60" ή
"60 Hz". Διαφορετικά, απλά κάντε κλικ στο "OK" για έξοδο από το παράθυρο διαλόγου.
Ελληνικά - 34
Βασικά χαρακτηριστικά
Εικόνα σε Εικόνα (PIP)
PIP
MENU → Εικόνα → PIP
Προβολή δύο πηγών στην τηλεόραση συγχρόνως.
●● PIP
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.
●● Πηγή
Αλλαγή της πηγής.
●● Κεραία
Επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές Κεραία ή Καλωδιακή.
●● Κανάλι
Επιλογή του καναλιού για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.
●● Μέγεθος (õ / ä / ã)
Το μέγεθος της δευτερεύουσας εικόνας μπορεί να ρυθμιστεί σε τρεις τρόπους λειτουργίας.
●● Θέση (ã / – / — / œ)
Επιλογή μιας θέσης για την οθόνη δευτερεύουσας εικόνας.
●● Επιλογή ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε να ακούτε τον ήχο από την κύρια εικόνα ή από τη δευτερεύουσα εικόνα.
""
Αν απενεργοποιήσετε το προϊόν ενώ παρακολουθείτε στον τρόπο λειτουργίας PIP, η λειτουργία PIP επανέρχεται
στη ρύθμιση Απενερ.. Όταν ενεργοποιήσετε το προϊόν, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη λειτουργία PIP για
να παρακολουθήσετε στον τρόπο λειτουργίας PIP.
""
Ενδέχεται να διαπιστώσετε ότι η εικόνα στην οθόνη PIP φαίνεται λίγο αφύσικη όταν χρησιμοποιείτε την κύρια
οθόνη για να παίξετε ένα παιχνίδι ή για καραόκε.
""
Ρυθμίσεις της λειτουργίας PIP
—— Κύρια εικόνα: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2
—— Δευτερεύουσα εικόνα: TV, PC, AV, Component, HDMI1/DVI, HDMI2
κύρια οθόνη
δευτερεύουσα
εικόνα
""
TV
AV
Component
PC
HDMI1/DVI
HDMI2
TV
X
X
O
O
O
O
AV
X
X
X
O
O
O
Component
O
X
X
X
O
O
PC
O
O
X
X
O
O
HDMI1/DVI
O
O
O
O
X
X
HDMI2
O
O
O
O
X
X
O: Διαθέσιμο / X: Δεν είναι διαθέσιμο
Ελληνικά - 35
Βασικά χαρακτηριστικά
Αλλαγή των επιλογών εικόνας
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
MENU → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε εξελιγμένες ρυθμίσεις εικόνας για να δημιουργήσετε
την εικόνα που προτιμάτε.
"" Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Τυπικό ή Κινημ. ταινία.
""
Όταν συνδέετε υπολογιστή, μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές μόνο στη ρύθμιση Ισορροπία λευκού ή
Gamma.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Υψηλό
Απενερ.
0
Μόνο λειτουρ. RGB
Απενερ.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
Ισορροπία λευκού
Gamma
0
●● Δυναμ. αντίθεση (Απενερ. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό): Προσαρμογή της αντίθεσης της οθόνης.
●● Τόνος μαύρου (Απενερ. / Σκούρο / Πιο σκούρο / Μέγιστο σκούρο): Επιλογή ενός επιπέδου μαύρου για την
προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
●● Απόχρωση δέρματος: Έμφαση στη ροζ “Απόχρωση δέρματος.”
●● Μόνο λειτουρ. RGB (Απενερ. / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε): Προβολή του χρώματος Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε για
την προσαρμογή της απόχρωσης και του κορεσμού με ακρίβεια.
●● Χρωματική περιοχή (Αυτόματο / Πλήρες): Προσαρμογή του εύρους χρωμάτων που είναι διαθέσιμο για τη
δημιουργία της εικόνας.
●● Ισορροπία λευκού: Προσαρμογή της θερμοκρασίας χρώματος της εικόνας, έτσι ώστε τα λευκά αντικείμενα να
φαίνονται λευκά (αντί, για παράδειγμα, ελαφρώς ροζ ή κίτρινα) και το συνολικό χρώμα της εικόνας να φαίνεται
φυσικό.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Ρύθμιση της σκοτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).
Επαναφορά: Επαναφορά της επιλογής Ισορροπία λευκού στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.
●● Gamma: Προσαρμογή της έντασης των βασικών χρωμάτων.
●● Φωτισμός κιν. εικ. (Απενερ. / Ενεργ.): Μείωση κατανάλωσης ισχύος, μέσω ελέγχου της φωτεινότητας.
Ελληνικά - 36
Βασικά χαρακτηριστικά
Επιλογές εικόνας
MENU → Εικόνα → Επιλογές εικόνας
Με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, μπορείτε να διαμορφώσετε πρόσθετες ρυθμίσεις εικόνας σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
"" Όταν συνδέετε υπολογιστή, μπορείτε να πραγματοποιείτε αλλαγές μόνο στην επιλογή Τόνος χρώματος.
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Τυπικό
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Αυτόματο
Φίλ. θορύβου MPEG
Αυτόματο
Mαύρo HDMI
Χαμηλό
Λειτουργία ταινίας
Απενερ.
Βελτίωση αναλογ. σήματος
Απενερ.
Καθαρή κίνηση LED
Απενερ.
●● Τόνος χρώματος (Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός1 / Θερμός2)
""
Οι λειτουργίες Θερμός1 ή Θερμός2 θα απενεργοποιηθούν όταν η λειτουργία εικόνας έχει οριστεί σε Δυναμική.
""
Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε
μια υποδοχή εισόδου του προϊόντος.
●● Βελτίωση ψηφιακού σήματος (Απενερ. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο / Αυτόμ.απεικόν.): Αν το
εκπεμπόμενο σήμα που λαμβάνει το προϊόν σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη δυνατότητα
Βελτίωση ψηφιακού σήματος για να περιορίσετε τυχόν παράσιτα και είδωλα που ενδέχεται να εμφανιστούν στην
οθόνη.
""
Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε άλλες επιλογές έως ότου προβληθεί η βέλτιστη εικόνα.
Αυτόμ.απεικόν.: Κατά την αλλαγή αναλογικών καναλιών, εμφανίζεται η ισχύς του σήματος.
""
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αναλογικά κανάλια.
""
Όταν η γραμμή είναι πράσινη, η λήψη που έχετε είναι η καλύτερη δυνατή.
●● Φίλ. θορύβου MPEG (Απενερ. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο): Μείωση του θορύβου MPEG, για να
παρέχεται βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
●● Mαύρo HDMI (Χαμηλό / Κανονικό): Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για προσαρμογή του βάθους της
οθόνης.
""
Διατίθεται μόνο στον τρόπο λειτουργίας HDMI (σήματα RGB).
●● Λειτουργία ταινίας (Απενερ. / Auto1 / Auto2): Ρύθμιση του προϊόντος ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται
αυτόματα τα σήματα ταινίας από όλες τις πηγές και να προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
""
Διατίθεται στον τρόπο λειτουργίας TV, HDMI (1080i).
""
Εάν τα χρώματα στην οθόνη δεν φαίνονται φυσικά, αλλάξτε την επιλογή σε Απενερ. / Auto1 / Auto2 στη
Λειτουργία ταινίας.
●● Βελτίωση αναλογ. σήματος: Μείωση του θορύβου σε μορφή διαγώνιας γραμμής που προκύπτει λόγω παρεμβολών
μεταξύ σημάτων.
""
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αναλογικά κανάλια.
●● Καθαρή κίνηση LED: Αφαίρεση της θολότητας από τις γρήγορες σκηνές με έντονη κίνηση, για να παρέχεται
καθαρή εικόνα.
""
Η φωτεινότητα της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί λίγο όταν ενεργοποιείται η λειτουργία Καθαρή κίνηση LED.
Ελληνικά - 37
Βασικά χαρακτηριστικά
Απενεργ.Εικ.
MENU → Εικόνα → Απενεργ.Εικ.
Απενεργοποίηση της οθόνης και αναπαραγωγή μόνο του ήχου. Για να ενεργοποιήσετε ξανά την οθόνη, πατήστε
οποιοδήποτε κουμπί (εκτός από τα κουμπιά λειτουργίας και έντασης ήχου) στο τηλεχειριστήριο.
Επαναφορά εικόνας
MENU → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας
Επαναφορά της τρέχουσας λειτουργίας εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της.
Αλλαγή της προεπιλεγμένης λειτουργίας ήχου
Λειτουργία ήχου
MENU → Ήχος → Λειτουργία ήχου
Οι λειτουργίες ήχου εφαρμόζουν προκαθορισμένες προσαρμογές στον ήχο.
●● Τυπικό
Επιλογή της κανονικής λειτουργίας ήχου.
●● Μουσική
Περισσότερη έμφαση στη μουσική, από ότι στην ομιλία.
●● Κινημ. ταινία
Παρέχει το βέλτιστο ήχο για ταινίες.
●● Καθαρή φωνή
Περισσότερη έμφαση στην ομιλία, από ότι στους υπόλοιπους ήχους.
●● Ενίσχυση
Αύξηση της έντασης των ήχων υψηλής συχνότητας, ώστε να παρέχεται μια καλύτερη εμπειρία ακρόασης για τα
άτομα με προβλήματα ακοής.
Ελληνικά - 38
Βασικά χαρακτηριστικά
Προσαρμογή των ρυθμίσεων ήχου
Εφέ ήχου
MENU → Ήχος → Εφέ ήχου
"" Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία Λειτουργία ήχου έχει ρυθμιστεί σε Τυπικό.
●● Ισοσταθμιστής
Η λειτουργία Ισοσταθμιστής εμφανίζει μια σειρά ρυθμιστικών ολίσθησης. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους για
να επιλέξετε ένα ρυθμιστικό ολίσθησης και αλλάξτε την τιμή του. Για να εκτελέσετε Επαναφορά της λειτουργίας
Ισοσταθμιστής, επιλέξτε Επαναφορά. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο που σας ρωτά αν θέλετε να
πραγματοποιήσετε επαναφορά. Επιλέξτε Ναι, διαφορετικά επιλέξτε Όχι. Για έξοδο, επιλέξτε Κλείσιμο.
Ισορροπία Α / Κ: Προσαρμογή της ισορροπίας ήχου μεταξύ του δεξιού και του αριστερού ηχείου.
100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Ρύθμιση εύρους ζώνης): Προσαρμογή της ηχηρότητας των συχνοτήτων
ενός συγκεκριμένου εύρους ζώνης.
Επαναφορά: Επαναφορά του ισοσταθμιστή στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.
Ελληνικά - 39
Βασικά χαρακτηριστικά
Ρυθμίσεις ηχείου
MENU → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου
●● Αυτόμ. ένταση
Επειδή κάθε σταθμός έχει τις δικές του συνθήκες μετάδοσης, η ένταση του ήχου ενδέχεται να αυξομειώνεται
κάθε φορά που αλλάζετε κανάλι. Αυτή η δυνατότητα προσαρμόζει αυτόματα την ένταση ήχου ενός καναλιού,
μειώνοντας την ένταση ήχου όταν το επίπεδο του σήματος διαμόρφωσης είναι υψηλό ή αυξάνοντας την ένταση
ήχου όταν το επίπεδο του σήματος διαμόρφωσης είναι χαμηλό.
""
Για να χρησιμοποιήσετε το χειριστήριο έντασης ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής, ρυθμίστε τη λειτουργία
Αυτόμ. ένταση σε Απενερ.. Μια αλλαγή στην ένταση ήχου της συνδεδεμένης συσκευής πηγής ενδέχεται να μην
εφαρμοστεί αν η λειτουργία Αυτόμ. ένταση έχει ρυθμιστεί σε Κανονικό ή Νύχτα.
●● Τύπος εγκατάστασης TV
Καθορισμός του τύπου εγκατάστασης της τηλεόρασης. Επιλέξτε ανάμεσα στις επιλογές Βάση τοίχου και Βάση
για να βελτιστοποιηθεί αυτόματα ο ήχος της τηλεόρασης.
Πρόσθετες ρυθμίσεις
(μόνο για ψηφιακά κανάλια)
●● Επίπεδο ήχου DTV (MPEG / HE-AAC): Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να μειώσετε την ανισότητα του φωνητικού
σήματος (που είναι ένα από τα σήματα που λαμβάνονται μέσω μιας μετάδοσης ψηφιακής τηλεόρασης) στο
επιθυμητό επίπεδο.
""
Ανάλογα με τον τύπο του εκπεμπόμενου σήματος, μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση MPEG / HE-AAC μεταξύ
των τιμών -10 dB και 0 dB.
""
Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου, ρυθμίστε την τιμή στο εύρος μεταξύ 0 και -10 αντίστοιχα.
●● Φορμά ήχου HDMI (PCM / Bitstream): Ρύθμιση της κατάλληλης μορφής σήματος εισόδου ήχου για την εξωτερική
συσκευή που είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI της τηλεόρασης.
●● Συμ. Dolby Digital (Line / RF): Αυτή η λειτουργία ελαχιστοποιεί την ανισότητα σήματος μεταξύ του σήματος Dolby
Digital και του φωνητικού σήματος (δηλαδή ήχος MPEG, HE-AAC, ATV).
""
Επιλέξτε "Line" για δυναμικό ήχο και RF για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ δυνατών και απαλών ήχων τη νύχτα.
Line: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήμα υψηλότερο ή χαμηλότερο από -31 dB (τιμή αναφοράς) είτε σε -20 dB
είτε σε -31 dB.
RF: Ρύθμιση του επιπέδου εξόδου για σήμα υψηλότερο ή χαμηλότερο από -20 dB (τιμή αναφοράς) είτε σε -10 dB
είτε σε -20 dB.
Επαναφορά ήχου
MENU → Ήχος → Επαναφορά ήχου
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Επιλογή του Λειτουργία ήχουt
Αν επιλέξετε Dual fg, εμφανίζεται στην οθόνη ο τρέχοντας τρόπος λειτουργίας ήχου.
Στερεοφωνικός A2
Στερεοφωνικός
NICAM
Τύπος ήχου
Dual f-g
Μονοφωνικός
Μονοφωνικό
Stereo
Stereo  Μονοφωνικό
Dual
Dual f  Dual g
Μονοφωνικός
Μονοφωνικό
Stereo
Μονοφωνικό  Stereo
Dual
Μονοφωνικό  Dual f
 Dual g 
Προεπιλογή
Αυτόματη αλλαγή
Dual f
Αυτόματη αλλαγή
Dual f
""
Αν το στερεοφωνικό σήμα είναι ασθενές και προκληθεί αυτόματη αλλαγή, τότε αλλάξτε τον ήχο σε Μονοφωνικό.
""
Ενεργοποιείται μόνο με στερεοφωνικό ηχητικό σήμα.
""
Διατίθεται μόνο όταν η πηγή εισόδου έχει ρυθμιστεί σε TV.
Ελληνικά - 40
Βασικά χαρακτηριστικά
Απομνημόνευση καναλιών
Κεραία
MENU → Εκπομπή → Κεραία
Προτού το προϊόν σας μπορέσει να απομνημονεύσει τα διαθέσιμα κανάλια, θα πρέπει να επιλέξετε την πηγή σήματος
του προϊόντος, Κεραία (με χρήση κεραίας) ή Καλωδιακή. Επιλέξτε Κεραία ή Καλωδιακή. Αφού επιλέξετε την πηγή
σήματος, μεταβείτε στη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός.
"" Η επιλογή της πηγής σήματος χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Κεραία προσδιορίζει επίσης την πηγή σήματος
στην οποία είναι συντονισμένη το προϊόν. Για παράδειγμα, αν το προϊόν σας λαμβάνει εναέριο σήμα και επιλέξετε
Καλωδιακή, θα εμφανίζονται μόνο παράσιτα. Θα πρέπει να επιλέξετε Κεραία για να εμφανίζεται εικόνα.
Αυτόματος συντονισμός
MENU → Εκπομπή → Αυτόματος συντονισμός
Αυτόματη σάρωση και ευρετηρίαση όλων των καναλιών που λαμβάνονται μέσω της υποδοχής εισόδου κεραίας της
τηλεόρασης.
Για να ξεκινήσετε, περιηγηθείτε στην επιλογή Εκπομπή και επιλέξτε Αυτόματος συντονισμός.
Επιλέξτε Έναρξη όταν εμφανιστεί ένα μήνυμα προτροπής. Με αυτόν τον τρόπο εκκινείται η λειτουργία Αυτόματος
συντονισμός. Η διαδικασία ενδέχεται να χρειαστεί έως και 30 λεπτά για να ολοκληρωθεί. Αν εκκινήσετε τη λειτουργία
Αυτόματος συντονισμός όταν υπάρχει ήδη ένα ευρετήριο καναλιών, αντικαθίσταται το προηγούμενο ευρετήριο.
●● Αυτόματος συντονισμός
Αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης.
●● Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ. (όταν η επιλογή "Κεραία" έχει ρυθμιστεί σε "Καλωδιακή") (Ανάλογα με τη χώρα)
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών αναζήτησης, όπως η συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων, για αναζήτηση
καλωδιακού δικτύου.
●● Αυτόματος συντονισμός κατά την αναμονή
Αυτόματος συντονισμός καναλιών ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
""
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
●● Χρονοδ. αφύπνισης
Προγραμματισμός του χρονοδιακόπτη για αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης και σάρωση καναλιών.
Χώρα (Περιοχή)
MENU → Εκπομπή → Ρυθμίσεις καναλιού → Χώρα (Περιοχή)
Επιλέξτε τη χώρα σας, έτσι ώστε το προϊόν να μπορέσει να εκτελέσει σωστά τον αυτόματο συντονισμό των
εκπεμπόμενων καναλιών.
"" Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό ΡΙΝ.
●● Ψηφιακό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για ψηφιακά κανάλια.
●● Αναλογικό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για αναλογικά κανάλια.
Ελληνικά - 41
Βασικά χαρακτηριστικά
Χειροκίνητος συντονισμός
MENU → Εκπομπή → Ρυθμίσεις καναλιού → Χειροκίνητος συντονισμός
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή τους στη μνήμη της τηλεόρασης.
"" Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας Κλείδωμα καναλιού, εμφανίζεται το παράθυρο
εισαγωγής κωδικού PIN.
""
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
●● Συντονισμός ψηφιακών καναλιών
Σάρωση για ψηφιακά κανάλια.
1. Επιλέξτε Νέο.
""
Όταν επιλέγετε Κεραία → Κεραία:
""
Κανάλι, Συχνότητα, Εύρος μπάντας
Όταν επιλέγετε Κεραία → Καλωδιακή:
Συχνότητα, Διαμόρφωση, Ρυθμός συμβόλων
2. Επιλέξτε Αναζήτηση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.
●● Συντονισμός αναλογικών καναλιών
Σάρωση για αναλογικά κανάλια.
1. Επιλέξτε Νέο.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές Πρόγραμμα, Σύστημα χρώματος, Σύστημα ήχου, Κανάλι και Αναζήτηση.
3. Επιλέξτε Αποθήκευση. Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται τα κανάλια στη λίστα καναλιών.
Τρόπος λειτουργίας καναλιού
●● P (τρόπος λειτουργίας προγράμματος)
Όταν ολοκληρωθεί ο συντονισμός, οι αριθμοί θέσης από P0 έως P99 θα έχουν εκχωρηθεί στους σταθμούς που
εκπέμπουν στην περιοχή σας. Μπορείτε να επιλέξετε ένα κανάλι εισάγοντας τον αριθμό θέσης σε αυτόν τον
τρόπο λειτουργίας.
●● C (τρόπος λειτουργίας εκπεμπόμενου καναλιού) / S (τρόπος λειτουργίας καλωδιακού καναλιού)
Αυτοί οι δύο τρόποι λειτουργίας σάς επιτρέπουν να επιλέξετε ένα κανάλι εισάγοντας τον αριθμό που
εκχωρήθηκε για κάθε κανάλι εκπεμπόμενου σταθμού ή καλωδιακό κανάλι.
Ελληνικά - 42
Βασικά χαρακτηριστικά
Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός τώρα και μετά)
Στην οθόνη προσδιορίζεται το τρέχον κανάλι και η κατάσταση ορισμένων ρυθμίσεων ήχου/βίντεο.
Η οδηγός τώρα & μετά εμφανίζει πληροφορίες ημερησίου τηλεοπτικού προγράμματος για κάθε κανάλι, σύμφωνα με
την ώρα μετάδοσης.
●● Μετακινηθείτε με τα l, r για να δείτε πληροφορίες σχετικά με το επιθυμητό πρόγραμμα, ενώ παρακολουθείτε το
τρέχον κανάλι.
●● Εκτελέστε κύλιση με τα u, d για να εμφανίσετε πληροφορίες για άλλα κανάλια. Αν θέλετε να μεταβείτε στο
τρέχον επιλεγμένο κανάλι, επιλέξτε E χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Χρήση του μενού Κανάλι
Λίστα καναλιών
MENU → Εκπομπή → Λίστα καναλιών
Πατήστε το κουμπί CH LIST ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση για να προβάλετε μια λίστα, την οποία μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε για εναλλαγή καναλιών. Η λίστα εμφανίζει επίσης τις πληροφορίες προγράμματος, τα αγαπημένα
κανάλια και τα προγράμματα με προγραμματισμό προβολής ή προγραμματισμό εγγραφής.
Τα εικονίδια της οθόνης Λίστα καναλιών υποδεικνύουν τα εξής:
●●
: Αναλογικό κανάλι
●●
: Αγαπημένο κανάλι
●●
: Κλειδωμένο κανάλι
Αλλαγή καναλιού
Επιλέξτε ένα κανάλι για να μεταβείτε αμέσως σε αυτό. Για γρήγορη κύλιση στη λίστα, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά
επόμενου/προηγούμενου καναλιού. Το σημείο εστίασης μετακινείται προς τα πάνω και προς τα κάτω στη λίστα, σε
μία σελίδα.
Ταξινόμηση
(μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Στην οθόνη λίστας καναλιών, πατήστε το κουμπί l, για να χρησιμοποιήσετε τη λίστα ταξινόμησης.
Αλλαγή της ταξινόμησης της λίστας, κατά όνομα ή κατά αριθμό.
Ελληνικά - 43
Βασικά χαρακτηριστικά
Αλλαγή του εκπεμπόμενου σήματος
Πατήστε το κουμπί r στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε ένα εκπεμπόμενο σήμα. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει αμέσως
η πηγή σήματος.
Αλλαγή της λίστας καναλιών
Πατήστε το κουμπί r στο τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στη λίστα αγαπημένων. Ωστόσο, η λίστα αγαπημένων μπορεί
να επιλεγεί μόνο αν περιέχει τουλάχιστον ένα αγαπημένο κανάλι. Αν δεν είχε προστεθεί προηγουμένως κανένα
αγαπημένο κανάλι, επιλέξτε Επεξ. αγαπημ. και προσθέστε κανάλια από την οθόνη Επεξ. αγαπημ..
Μπορείτε επίσης να αλλάξετε την κεραία σε Κεραία ή Καλωδιακή.
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή καναλιού μεταξύ των Όλα, TV ή Αναλογικό.
Οδηγός
MENU → Εκπομπή → Οδηγός
Προβολή του χρονοδιαγράμματος προγραμμάτων κάθε ψηφιακού καναλιού, συμπεριλαμβανομένων των ωρών
προβολής. Ελέγξτε τα χρονοδιαγράμματα προγραμμάτων και, αν θέλετε, ρυθμίστε τη λειτουργία Προγραμματισμός
προβολής. Πατήστε Οδηγός για να εκκινήσετε τον οδηγό.
Βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα έχουν ρυθμιστεί σωστά στο μενού Σύστημα → Ώρα → Ρολόι.
Χρήση της προβολής καναλιού
●●
a (Γρήγορη πλοήγηση): Πατήστε το κουμπί a. Ανοίγει ένα αναδυόμενο παράθυρο. Κάθε πάτημα του κουμπιού
βέλους l ή r μετακινεί το σημείο εστίασης 24 ώρες προς τα πίσω ή προς τα εμπρός, επιτρέποντας ταχύτερη
περιήγηση στο χρονοδιάγραμμα προγραμμάτων. Ωστόσο, το σημείο εστίασης δεν μπορεί να μετακινηθεί σε ώρα
πριν από την τρέχουσα.
●●
b (Κατηγορία καναλιού): Το ευρετήριο καναλιών της τηλεόρασης χωρίζεται σε διαφορετικές κατηγορίες, όπως
Αγαπημένα 1~5, Εμφάνιση όλων και TV. Επιλέξτε μια κατηγορία.
●●
{ (Διαχείριση προγρ.): Πατήστε το κουμπί { και περιηγηθείτε στην οθόνη Διαχείριση προγρ. για να δείτε μια
λίστα των κρατημένων προγραμμάτων.
Ελληνικά - 44
Βασικά χαρακτηριστικά
Διαχείριση προγρ.
MENU → Εκπομπή → Διαχείριση προγρ.
Διαμορφώστε την τηλεόραση ώστε να προβάλει ένα συγκεκριμένο κανάλι ή πρόγραμμα μια συγκεκριμένη ημερομηνία
και ώρα. Προτού προγραμματίσετε την προβολή τηλεοπτικών εκπομπών, βεβαιωθείτε ότι η ημερομηνία και η ώρα
έχουν ρυθμιστεί σωστά στο μενού Σύστημα → Ώρα → Ρολόι.
Το εικονίδιο
εμφανίζεται δίπλα στα προγράμματα που έχουν διαμορφωθεί για τη λειτουργία Προγραμματισμός
προβολής.
Μπορείτε να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε μια εκπομπή που κάνατε κράτηση για να την
παρακολουθήσετε.
Χρήση του Προγραμματισμού προβολής
Μπορείτε να επιλέξετε κάποιο επιθυμητό κανάλι για να προβληθεί αυτόματα την καθορισμένη ώρα. Ορίστε πρώτα
την τρέχουσα ώρα για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
1. Πατήστε το κουμπί E για να επιλέξετε + Πρόγραμμα.
2. Πατήστε τα κουμπιά u / d / l / r για να ρυθμίσετε τα Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Hμερομηνία ή Ώρα έναρξης.
●● Κεραία: Επιλογή της επιθυμητής πηγής κεραίας.
●● Κανάλι: Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
●● Επανάληψη: Επιλέξτε Μία φορά, Χειροκίνητα, Σα~Κυ, Δε~Πα ή Καθημερ. σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας. Αν
επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε την ημέρα που θέλετε.
""
Η ένδειξη √ υποδεικνύει ότι η ημέρα είναι επιλεγμένη.
●● Hμερομηνία: μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία.
""
Η επιλογή είναι διαθέσιμη, εάν επιλέξετε Μία φορά στο Επανάληψη.
●● Ώρα έναρξης: Μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ώρα έναρξης.
""
Στην ενότητα "Πληροφορίες", μπορείτε να αλλάξετε ή να ακυρώσετε μια κράτηση.
●● Διαγραφή: Διαγραφή μιας εκπομπής που έχει δεσμευτεί για παρακολούθηση.
●● Eπεξ.: Αλλαγή μιας εκπομπής που κάνατε κράτηση για να την παρακολουθήσετε.
Ελληνικά - 45
Βασικά χαρακτηριστικά
Προγραμματισμός προβολής ψηφιακών καναλιών
Ο προγραμματισμός προβολής για προγράμματα σε ψηφιακά κανάλια μπορεί να ρυθμιστεί μέσω των δύο παρακάτω
επιλογών:
●● Οδηγός
Από την επιλογή Οδηγός, επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
●● Πληροφορίες προγράμματος
Πατήστε το κουμπί INFO` και επιλέξτε ένα πρόγραμμα που θέλετε να παρακολουθήσετε.
Προγραμματισμός προβολής αναλογικών καναλιών
Η λειτουργία Προγραμματισμός προβολής μπορεί να ρυθμιστεί για προγράμματα σε αναλογικά κανάλια με τον
καθορισμό της ημερομηνίας και της ώρας.
Εκτελέστε την επιλογή Διαχείριση προγρ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πρόγραμμα. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο
μενού. Επιλέξτε Προγραμματισμός προβολής για να συνεχίσετε.
Καθορίστε τις τιμές Κανάλι, Επανάληψη και Ώρα έναρξης του συγκεκριμένου προγράμματος και, στη συνέχεια,
επιλέξτε OK για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία.
Ακύρωση προγραμματισμού προβολής
Για να ακυρώσετε τον προγραμματισμό προβολής ενός συγκεκριμένου προγράμματος, επιλέξτε το πρόγραμμα
από την οθόνη Διαχείριση προγρ.. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μενού. Επιλέξτε Διαγραφή για να ακυρώσετε τη
λειτουργία.
Επεξεργασία λίστας χρονοδιακόπτη
Επιλέξτε μια καταχώριση από την οθόνη Διαχείριση προγρ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε Eπεξ. από το αναδυόμενο
μενού. Επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις της επιλεγμένης καταχώρισης.
Ελληνικά - 46
Βασικά χαρακτηριστικά
Επεξεργασία καναλιού
MENU → Εκπομπή → Επεξεργασία καναλιού
Μπορείτε να προσθέσετε, Ÿ (Μετάβαση σε) να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε αγαπημένα κανάλια.
●●
a (Αλλαγή αριθμού): Τροποποιήστε τον αριθμό πατώντας τα επιθυμητά αριθμητικά κουμπιά.
""
Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται, ανάλογα με την περιοχή.
●●
b (Διαγραφή): Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι, ώστε να προβάλλονται τα κανάλια που θέλετε.
●●
{ (Κλείδωμα/Ξεκλείδ.): Κλείδωμα ενός καναλιού, έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του
καναλιού. Ξεκλείδωμα ενός κλειδωμένου καναλιού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι: 0-0-0-0.
●●
} (Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων): Μπορείτε να επιλέξετε όλα τα κανάλια ή να ακυρώσετε όλα τα
επιλεγμένα κανάλια.
●● Ÿ (Μετάβαση σε): Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
●● kΣελίδα: Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
●● TOOLST : Προβολή της λίστας "Εργαλεία".
Κατάργηση καναλιών
MENU → Εκπομπή → Επεξεργασία καναλιού
Κατάργηση καταχωρισμένων καναλιών από το ευρετήριο. Η κατάργηση καναλιών που εμφανίζονται στη λίστα
καναλιών, απαλείφει μόνο τα κανάλια από τη λίστα και δεν τα καταργεί από το ευρετήριο.
1. Από την οθόνη, επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να καταργήσετε. Ακυρώστε την επιλογή καναλιών επιλέγοντάς
τα ξανά.
2. Π
ατήστε το κουμπί b. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο με το μήνυμα Να γίνει διαγραφή των επιλεγμένων
καναλιών;. Επιλέξτε Ναι. Διαγράφεται το επιλεγμένο ή τα επιλεγμένα κανάλια.
Μετονομασία αναλογικών καναλιών
Επιλέξτε ένα κανάλι που θέλετε να μετονομάσετε από την οθόνη Επεξεργασία καναλιού, πατήστε το κουμπί TOOLST
και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μετον. καναλιών από τη λίστα. (μόνο για αναλογικά κανάλια)
Μπορείτε πλέον να μετονομάσετε το επιλεγμένο κανάλι. Το μήκος του νέου ονόματος μπορεί να είναι έως και 5
χαρακτήρες.
Επεξ. αγαπημ. t
MENU → Εκπομπή → Επεξ. αγαπημ.
Μπορείτε να καθορίσετε κανάλια που παρακολουθείτε συχνά ως αγαπημένα. Τα αγαπημένα κανάλια επισημαίνονται
στις οθόνες Επεξεργασία καναλιού και λίστας καναλιών με το σύμβολο
. Μπορείτε να δημιουργήσετε έως και
5 λίστες αγαπημένων καναλιών. Μπορείτε επίσης να μετονομάσετε και να επεξεργαστείτε τις λίστες αγαπημένων
καναλιών.
●●
a (Κατηγορία): Εμφάνιση της λίστας καναλιών από τις παρακάτω κατηγορίες: Όλα, TV, Αναλογικό,
Προβλήθηκαν πρόσφατα, Συχνότερη προβολή.
●●
b (Αλλαγή αγαπ.): Εμφάνιση μιας λίστας αγαπημένων.
●●
{ (Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής όλων): Επιλογή ή ακύρωση της επιλογής όλων των καναλιών.
●●
} (Προσθήκη / Διαγραφή): Προσθήκη / διαγραφή του καναλιού στην / από μια λίστα αγαπημένων.
●● Ÿ (Μετάβαση σε): Μπορείτε να εισάγετε απευθείας έναν αριθμό καναλιού χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
●● kΣελίδα: Μετακίνηση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
●● TOOLST : Προβολή της λίστας "Εργαλεία".
Ελληνικά - 47
Βασικά χαρακτηριστικά
Προσθήκη καναλιών
Προσθήκη ενός καναλιού σε μια λίστα αγαπημένων καναλιών.
1. Πατήστε το κουμπί a για να εμφανίσετε τη λίστα καναλιών που περιέχει τα κανάλια που θέλετε να προσθέσετε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κανάλια.
2. Πατήστε το κουμπί b για να εμφανίσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
} για να προσθέσετε τα επιλεγμένα κανάλια.
Κατάργηση καναλιών
Κατάργηση καναλιών από μια λίστα αγαπημένων καναλιών.
1. Πατήστε το κουμπί b για να εμφανίσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών και, στη συνέχεια, επιλέξτε τα κανάλια
που θέλετε να καταργήσετε.
2. Πατήστε το κουμπί } για να καταργήσετε τα κανάλια από τη λίστα.
Μετονομασία λίστας αγαπημένων καναλιών
Μετονομασία μιας υπάρχουσας λίστας αγαπημένων καναλιών.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLST και επιλέξτε Μετον. αγαπημένων από τη λίστα.
2. Μετονομάστε τη λίστα στο αναδυόμενο παράθυρο. Το μήκος του νέου ονόματος μπορεί να είναι έως και 20
χαρακτήρες.
Αλλαγή σειράς της λίστας αγαπημένων καναλιών
Αλλαγή της σειράς των καναλιών σε μια λίστα αγαπημένων καναλιών.
1. Πατήστε το κουμπί b για να εμφανίσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών και επιλέξτε το κανάλι που θέλετε να
μετακινήσετε.
2. Πατήστε το κουμπί a για να αλλάξετε τη σειρά του επιλεγμένου καναλιού. Πατήστε το κουμπί E.
Αντιγραφή λίστας αγαπημένων καναλιών
Αντιγραφή καναλιών από μια λίστα αγαπημένων καναλιών σε κάποια άλλη.
1. Πατήστε το κουμπί b για να εμφανίσετε μια λίστα αγαπημένων καναλιών και επιλέξτε τα κανάλια που θέλετε να
αντιγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί TOOLST, επιλέξτε Αντιγρ. σε αγαπημένα από τη λίστα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την
ή τις λίστες αγαπημένων καναλιών στις οποίες θέλετε να τα αντιγράψετε. Με αυτόν τον τρόπο τα κανάλια
αντιγράφονται στην ή στις επιλεγμένες λίστες αγαπημένων καναλιών.
Ελληνικά - 48
Βασικά χαρακτηριστικά
Άλλες δυνατότητες
Μικροσυντονισμός
MENU → Εκπομπή → Ρυθμίσεις καναλιού → Μικροσυντονισμός
(μόνο για αναλογικά κανάλια)
Αν η λήψη είναι καθαρή, δεν χρειάζεται να εκτελέσετε μικροσυντονισμό του καναλιού, καθώς αυτό γίνεται αυτόματα
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναζήτησης και αποθήκευσης. Αν το σήμα είναι ασθενές ή παραμορφωμένο,
εκτελέστε μη αυτόματο μικροσυντονισμό του καναλιού. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
μέχρι να είναι καθαρή η εικόνα.
"" Επιλέξτε το κανάλι και, στη συνέχεια, επιλέξτε Μικροσυντονισμός.
""
Τα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί μετά από μικροσυντονισμό επισημαίνονται στη γραμμή καναλιού με έναν
αστερίσκο "*" στη δεξιά πλευρά του αριθμού καναλιού.
""
Για να επαναφέρετε τη λειτουργία μικροσυντονισμού, επιλέξτε Μικροσυντονισμός και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Επαναφορά στην οθόνη Μικροσυντονισμός.
Μεταφ. λίστας καναλ.
MENU → Εκπομπή → Ρυθμίσεις καναλιού → Μεταφ. λίστας καναλ.
Εισαγωγή ή εξαγωγή του χάρτη καναλιών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, θα πρέπει να συνδέσετε μια
συσκευή αποθήκευσης USB.
"" Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
●● Εισαγωγή από USB: Εισαγωγή λίστας καναλιών από τη θύρα USB.
●● Εξαγωγή σε USB: Εξαγωγή λίστας καναλιών στη θύρα USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή αποθήκευσης USB.
""
Η μορφή της συσκευής USB θα πρέπει να είναι FAT32 ή NTFS.
Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM
MENU → Εκπομπή → Ρυθμίσεις καναλιού → Διαγραφή όλων των προφίλ χειριστή CAM
Επιλογή του χειριστή CAM που θα διαγραφεί.
Υπότιτλοι t
MENU → Εκπομπή → Υπότιτλοι
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Υπότιτλοι.
●● Υπότιτλοι (Απενερ. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των υποτίτλων.
—— Λειτουργία υποτίτλων (Κανονικό / Προβλήματα ακοής): Ρύθμιση της λειτουργίας υποτίτλων.
—— Γλώσσα υποτίτλων: Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων.
●● Κύριος υπότιτλος: Ρύθμιση της γλώσσας των κύριων υποτίτλων.
●● Δευτερεύων υπότιτλος: Ρύθμιση της γλώσσας των δευτερευόντων υποτίτλων.
""
Αν το πρόγραμμα που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, ενεργοποιείται
αυτόματα η επιλογή Προτιμώμενη ακόμα και αν επιλέξατε τη λειτουργία Προβλήματα ακοής.
""
Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η
προεπιλογή.
Ελληνικά - 49
Βασικά χαρακτηριστικά
Επιλογές ήχου
MENU → Εκπομπή → Επιλογές ήχου
●● Γλώσσα ήχου
(Μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής για τις γλώσσες ήχου.
""
Η διαθέσιμη γλώσσα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.
—— Κύριος ήχος: Ρύθμιση της κύριας γλώσσας ήχου.
—— Δευτερεύων ήχος: Ρύθμιση της δευτερεύουσας γλώσσας ήχου.
●● Φορμά ήχου
(Μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Όταν εκπέμπεται ήχος από το κεντρικό ηχείο και τον δέκτη ήχου συγχρόνως, ενδέχεται να ακούγεται ηχώ, λόγω
της διαφοράς στην ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του κεντρικού ηχείου και του δέκτη ήχου. Σε αυτή την
περίπτωση, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Ηχείο TV".
""
Η επιλογή Φορμά ήχου ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την εκπομπή.
●● Ακουστ.Περιγρ.
(Μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Αυτή η λειτουργία διαχειρίζεται τη ροή ήχου για την AD (Ακουστική περιγραφή) που στέλνεται μαζί με τον κύριο
ήχο από το σταθμό μετάδοσης.
""
Ακουστ.Περιγρ. (Απενερ. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ακουστικής περιγραφής.
""
Ένταση ήχου: Προσαρμογή της έντασης ήχου της ακουστικής περιγραφής.
""
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές.
Γλώσσα Teletext
MENU → Εκπομπή → Γλώσσα Teletext
Ρύθμιση της επιθυμητής γλώσσας για το teletext.
"" Στις περιπτώσεις που η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στην εκπομπή, η Αγγλική γλώσσα είναι η
προεπιλογή.
Ψηφιακό κείμενο (μόνον για το Ην. Βασίλειο)
MENU → Εκπομπή → Ψηφιακό κείμενο
Αν το πρόγραμμα μεταδίδεται μαζί με ψηφιακό κείμενο, ενεργοποιείται αυτή η δυνατότητα.
"" MHEG (Multimedia and Hypermedia Information Coding Experts Group) Διεθνές πρότυπο για τα συστήματα
κωδικοποίησης δεδομένων που χρησιμοποιούνται στα πολυμέσα και τα υπερμέσα. Βρίσκεται σε υψηλότερο
επίπεδο από το σύστημα MPEG που περιλαμβάνει υπερμέσα σύνδεσης δεδομένων, όπως στατικές εικόνες,
υπηρεσία χαρακτήρων, κινούμενες εικόνες, αρχεία γραφικών και βίντεο, καθώς και δεδομένα πολυμέσων.
Το πρότυπο MHEG είναι τεχνολογία αλληλεπίδρασης με το χρήστη σε χρόνο εκτέλεσης και εφαρμόζεται σε
διάφορους τομείς, οι οποίοι περιλαμβάνουν το VOD (Βίντεο κατά απαίτηση), την ITV (Διαδραστική τηλεόραση),
το EC (Ηλεκτρονικό εμπόριο), την τηλεκπαίδευση, τις τηλεδιασκέψεις, τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τα
παιχνίδια δικτύου.
Ελληνικά - 50
Βασικά χαρακτηριστικά
Κοινή διασύνδεση
MENU → Εκπομπή → Κοινή διασύνδεση
●● Μενού CI: Αυτή η επιλογή επιτρέπει στο χρήστη να κάνει επιλογές στο μενού που παρέχεται από τη μονάδα CAM.
Κάντε επιλογές στο μενού CΙ με βάση το μενού κάρτας CI.
●● Μετατροπή κωδικοποίησης βίντεο CAM: Μπορείτε να διαμορφώσετε τη ρύθμιση ώστε να μετατρέπεται αυτόματα
η κωδικοποίηση βίντεο από τη μονάδα CAM. Απενεργοποιήστε την αν δεν θέλετε να τη χρησιμοποιήσετε.
""
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια μονάδα CAM που υποστηρίζει μετατροπή της κωδικοποίησης βίντεο.
●● Πληροφ. Εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τη μονάδα CAM που είναι τοποθετημένη στην υποδοχή
CI και την κάρτα "CI ή CI+ CARD" που είναι τοποθετημένη στη μονάδα CAM. Μπορείτε να τοποθετήσετε τη μονάδα
CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε είναι ενεργοποιημένη είτε είναι απενεργοποιημένη η τηλεόραση.
1. Αγοράστε μια μονάδα CICAM από την πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
2. Εισαγάγετε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στη μονάδα CAM, προς την κατεύθυνση του βέλους.
3. Εισαγάγετε τη μονάδα CAM με την κάρτα "CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης, προς την
κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να είναι παράλληλη με την υποδοχή.
4. Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να δείτε εικόνα σε κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
Ελληνικά - 51
Προτιμώμενες λειτουργίες
Ρύθμιση της ώρας
Διάρκεια
MENU → Σύστημα → Διάρκεια
"" Η ώρα που ορίζετε εμφανίζεται όταν πατάτε το κουμπί INFO`.
●● Ρολόι
Ρύθμιση του ρολογιού, για τη χρήση των διάφορων δυνατοτήτων χρονοδιακόπτη του προϊόντος.
""
Αν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος, χρειάζεται να ρυθμίσετε ξανά το ρολόι.
Ελεγχόμενη: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας χειροκίνητα ή αυτόματα.
—— Αυτόματο: Το προϊόν ρυθμίζει αυτόματα την τρέχουσα ώρα, χρησιμοποιώντας την ώρα από ένα ψηφιακό
κανάλι.
""
Για να ρυθμίζεται αυτόματα η ώρα, θα πρέπει να έχετε συνδέσει το προϊόν σε μια υποδοχή καλωδιακής
τηλεόρασης ή κεραίας.
""
Ανάλογα με το σταθμό μετάδοσης και το σήμα, η ώρα που ρυθμίζεται αυτόματα ενδέχεται να μη είναι
σωστή. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθμίστε χειροκίνητα την ώρα.
—— Χειροκίνητα: Χειροκίνητη ρύθμιση της τρέχουσας ώρας.
Ρύθμιση ώρας: Χειροκίνητη ρύθμιση των τιμών Hμερομηνία και Διάρκεια. Μπορείτε να ρυθμίσετε την τρέχουσα
ημερομηνία και ώρα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
""
Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία Ελεγχόμενη έχει ρυθμιστεί σε Χειροκίνητα.
Ζώνη ώρας: Επιλογή της τοπικής ζώνης ώρας.
""
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Ελεγχόμενη έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο.
GMT: Επιλογή της δικής σας ζώνης ώρας.
""
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία όταν η επιλογή Χώρα έχει ρυθμιστεί σε Άλλες.
DST: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας θερινής ώρας.
""
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η επιλογή Ελεγχόμενη έχει ρυθμιστεί σε Αυτόματο.
●● Χρονοδιακόπτης
Αυτόματη απενεργοποίηση του προϊόντος μετά από ένα προκαθορισμένο χρονικό διάστημα. (30, 60, 90, 120, 150
ή 180 λεπτά)
""
Επιλέξτε ένα χρονικό διάστημα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο. Για να ακυρώσετε τη λειτουργία
Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απενερ..
Ελληνικά - 52
Προτιμώμενες λειτουργίες
●● Χρονοδ. ενεργ.
Ρυθμίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. έτσι ώστε το προϊόν να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την
ημέρα που επιλέγετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις ξεχωριστές διαμορφώσεις της λειτουργίας Χρονοδ.
ενεργ. (Χρονοδ. ενεργ. 1, Χρονοδ. ενεργ. 2, Χρονοδ. ενεργ. 3) και να επιλέξτε την πηγή του περιεχομένου που θα
αναπαράγει το προϊόν όταν ενεργοποιείται: εκπεμπόμενο ή καλωδιακό κανάλι, συσκευή USB ή ένας δέκτης που
είναι συνδεδεμένος σε μία από τις εισόδους του προϊόντος (HDMI1, AV κλπ.).
""
Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ., θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα,
μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. να ενεργοποιεί το προϊόν
σας.
""
Το σημάδι c υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
Διάρκεια: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα ενεργοποιείται αυτόματα το προϊόν.
Ένταση ήχου: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Αλλάξτε την ένταση του ήχου, χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριό σας.
Πηγή: Επιλογή της πηγής που θα ενεργοποιηθεί όταν ενεργοποιηθεί η ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Μπορείτε
να ρυθμίσετε το προϊόν ώστε να ενεργοποιείται σε ένα συγκεκριμένο κανάλι ή να αναπαράγει περιεχόμενο
όπως αρχεία τύπου Φωτογραφίες,Βίντεο ή Μουσική, τα οποία βρίσκονται σε μια εξωτερική συσκευή που είναι
συνδεδεμένη στο προϊόν.
""
Προτού μπορέσετε να επιλέξετε USB, η συσκευή USB θα πρέπει να έχει συνδεθεί στο προϊόν σας.
Κεραία (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV): Επιλέξτε ATV ή DTV.
Κανάλι (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV): Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
Μουσική / Φωτογρ. (όταν η επιλογή Πηγή έχει ρυθμιστεί σε USB): Επιλέξτε ένα φάκελο στη συσκευή USB, ο
οποίος περιέχει τα αρχεία μουσικής ή φωτογραφιών που θέλετε να αναπαράγονται όταν ενεργοποιείται αυτόματα
το προϊόν.
""
Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλέξετε ένα φάκελο που περιέχει αρχεία
μουσικής, η λειτουργία χρονοδιακόπτη δεν λειτουργεί σωστά.
""
Αν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφίας στη συσκευή USB, δεν θα εκτελεστεί παρουσίαση διαφανειών.
""
Αν το όνομα ενός φακέλου είναι πολύ μεγάλο, ο φάκελος δεν μπορεί να επιλεγεί.
""
Σε κάθε συσκευή USB που χρησιμοποιείται, εκχωρείται ο δικός της φάκελος. Αν χρησιμοποιείτε περισσότερες
από μία συσκευές USB του ίδιου τύπου, βεβαιωθείτε ότι οι φάκελοι που έχουν εκχωρηθεί σε κάθε συσκευή
USB έχουν διαφορετικά ονόματα.
""
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε μια μονάδα μνήμης USB και μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών κατά
τη χρήση της λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ.. Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με
συσκευές USB που διαθέτουν ενσωματωμένη μπαταρία, συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή συσκευές PMP
που κατασκευάζονται από ορισμένες εταιρείες, επειδή το προϊόν μπορεί να χρειαστεί πολύ χρόνο για να
αναγνωρίσει αυτές τις συσκευές.
""
Αν ρυθμίσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. για να αναπαράγει ένα αρχείο που είναι αποθηκευμένο σε μια
συσκευή USB, η αναπαραγωγή του αρχείου ενδέχεται να ξεκινήσει έως και 40 δευτερόλεπτα ή περισσότερο
μετά την ενεργοποίηση του προϊόντος.
●● Χρονοδ. απενεργ.
Ρυθμίστε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. έτσι ώστε το προϊόν να απενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την
ημέρα που επιλέγετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε τρεις ξεχωριστές διαμορφώσεις της λειτουργίας Χρονοδ.
απενεργ. (Χρονοδ. απενεργ. 1, Χρονοδ. απενεργ. 2, Χρονοδ. απενεργ. 3)
""
Προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Ρύθμιση: Επιλέξτε Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα. Αν επιλέξετε Χειροκίνητα,
μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ. να απενεργοποιεί το
προϊόν σας.
""
Το σημάδι c υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
Διάρκεια: Ρύθμιση της ώρας κατά την οποία θα απενεργοποιείται αυτόματα το προϊόν.
Ελληνικά - 53
Προτιμώμενες λειτουργίες
Οικονομικές λύσεις
Λύση Eco
MENU → Σύστημα → Λύση Eco
●● Εξ/ση Ενέργειας
Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα του προϊόντος, προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση
ενέργειας.
●● Κανένα σήμ. αναμ
Για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας, μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο
θέλετε να παραμένει ενεργοποιημένο το προϊόν αν δεν λαμβάνει σήμα.
●● Αυτόμ.απενεργ.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα αν δεν πατήσετε κανένα κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στο χειριστήριο
του προϊόντος για 4 ώρες, ώστε να αποτραπεί η υπερθέρμανσή του.
Χρόνος αυτόμ. προστ.
MENU → Σύστημα → Χρόνος αυτόμ. προστ.
Αν στην οθόνη προβάλλεται μια στατική εικόνα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο που έχετε καθορίσει, το
προϊόν ενεργοποιεί την προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει την δημιουργία μόνιμων ειδώλων στην οθόνη.
Ελληνικά - 54
Προτιμώμενες λειτουργίες
Φραγή προγραμμάτων
Κλ. διαβαθμ. προγρ.
MENU → Εκπομπή → Κλ. διαβαθμ. προγρ.
(Ανάλογα με τη χώρα)
Όταν είναι ενεργοποιημένη, η λειτουργία Κλ. διαβαθμ. προγρ. μπορεί να πραγματοποιεί αυτόματη φραγή των
προγραμμάτων που θεωρείτε ότι είναι ακατάλληλα για τα παιδιά σας. Θα πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό PIN
(Προσωπικός αριθμός αναγνώρισης) προτού μπορέσετε να καθορίσετε ή να αλλάξετε οποιονδήποτε από τους
περιορισμούς της λειτουργίας Κλ. διαβαθμ. προγρ..
"" Τα στοιχεία της λειτουργίας Κλ. διαβαθμ. προγρ. διαφέρουν, ανάλογα με τη χώρα.
Τρόπος παρακολούθησης περιορισμένου προγράμματος ή ταινίας
Αν το προϊόν είναι συντονισμένο σε περιορισμένο πρόγραμμα ή ταινία, η λειτουργία Κλ. διαβαθμ. προγρ.
πραγματοποιεί φραγή της. Η οθόνη παραμένει κενή και εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα. Εισαγάγετε τον κωδικό
PIN χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο, για να παρακάμψετε τη φραγή του προγράμματος ή της ταινίας.
Αλλαγή PIN
MENU → Σύστημα → Αλλαγή PIN
Εμφανίζεται η οθόνη Αλλαγή PIN. Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο
Εισαγωγή νέου ΡΙΝ. Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου PIN. Όταν εξαφανιστεί η οθόνη
επιβεβαίωσης, επιλέξτε Κλείσιμο. Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο σας κωδικό PIN.
Κλείδωμα καναλιού
MENU → Εκπομπή → Κλείδωμα καναλιού
Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN, η προεπιλεγμένη τιμή του
είναι "0-0-0-0".
Κλείδωμα των καναλιών στο μενού Κανάλι, για να μην επιτρέπεται σε μη εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως παιδιά,
να παρακολουθούν ακατάλληλα προγράμματα.
"" Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία Πηγή έχει ρυθμιστεί σε TV.
Ελληνικά - 55
Προτιμώμενες λειτουργίες
Άλλες δυνατότητες
Γλώσσα μενού
MENU → Σύστημα → Γλώσσα μενού
Ρύθμιση της γλώσσας μενού.
Γενικά
MENU → Σύστημα → Γενικά
●● Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε έναν υπολογιστή, εξοικονομείται ενέργεια με την απενεργοποίηση του
προϊόντος όταν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται για μια χρονική περίοδο που καθορίζετε.
""
Διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία Πηγή έχει ρυθμιστεί σε PC.
●● Λειτ. παιχ.
Όταν έχετε συνδέσει στο προϊόν μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως ένα PlayStation™ ή ένα Xbox™, μπορείτε να
απολαύσετε πιο ρεαλιστικό περιβάλλον παιχνιδιού αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Λειτ. παιχ..
Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη λειτουργία Λειτ. παιχ.
—— Προτού αποσυνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών και συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ρυθμίστε τη
λειτουργία Λειτ. παιχ. σε Απενερ..
—— Αν προβάλετε το μενού του προϊόντος στη λειτουργία Λειτ. παιχ., η οθόνη τρεμοπαίζει ελαφρά.
""
Λειτ. παιχ.- Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει ρυθμιστεί σε TV ή PC.
""
Ρυθμίστε τη λειτουργία Λειτ. παιχ. σε Ενεργ. μόνο αφού συνδέσετε μια κονσόλα παιχνιδιών. Αν
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Λειτ. παιχ. προτού συνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών, ενδέχεται να
παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα εικόνας.
""
Αν η λειτουργία Λειτ. παιχ. ρυθμιστεί σε Ενεργ., η επιλογή Λειτ. εικόνας ρυθμίζεται σε Παιχνίδι και η επιλογή
Λειτουργία ήχου ρυθμίζεται σε Παιχνίδι αυτόματα.
●● Κλείδωμα οθόνης
Ταυτόχρονο κλείδωμα ή ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων στο χειριστήριο του προϊόντος. Όταν η λειτουργία
Κλείδωμα οθόνης είναι ενεργοποιημένη, το χειριστήριο του προϊόντος δεν λειτουργεί.
●● Λογότυπο εκκίν.
Προβολή του λογότυπου της Samsung όταν ενεργοποιείται το προϊόν.
Ελληνικά - 56
Προτιμώμενες λειτουργίες
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)
Σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που υποστηρίζουν Anynet+ με το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος Samsung. Για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση των επιλογών, ανατρέξτε στις
οδηγίες της ενότητας "Anynet+ (HDMI-CEC)". (σελίδα 69)
DivX® Video On Demand
MENU → Σύστημα → DivX® Video On Demand
Εμφάνιση του εγκεκριμένου κωδικού εγγραφής για το προϊόν. Αν συνδεθείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία της DivX και
εγγραφείτε με τον 10ψήφιο κωδικό εγγραφής, μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου ενεργοποίησης VOD.
Η εγγραφή ολοκληρώνεται αφού το αναπαράγετε χρησιμοποιώντας το Media Play.
"" Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX(R) VOD, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία http://vod.
divx.com.
Ελληνικά - 57
Προτιμώμενες λειτουργίες
Μενού υποστήριξης
Αυτοδιάγνωση
MENU → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση
●● Δοκιμή εικόνας
Χρησιμοποιείται για τον έλεγχο προβλημάτων εικόνας. Η λειτουργία Δοκιμή εικόνας προβάλλει μια εικόνα
υψηλής ευκρίνειας, την οποία μπορείτε να εξετάσετε για ελαττώματα ή ατέλειες.
Ναι: Επιλέξτε Ναι αν η δοκιμαστική εικόνα δεν εμφανίζεται ή αν υπάρχει θόρυβος ή παραμόρφωση στη
δοκιμαστική εικόνα. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό
κέντρο της Samsung για βοήθεια.
Όχι: Επιλέξτε Όχι αν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται σωστά. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον
εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.
●● Δοκιμή ήχου
Χρήση της ενσωματωμένης μελωδίας για τον έλεγχο προβλημάτων ήχου.
Ναι: Επιλέξτε Ναι αν μπορείτε να ακούσετε ήχο από μόνο ένα ηχείο ή από κανένα ηχείο κατά τη διάρκεια της
δοκιμής ήχου. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν. Επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της
Samsung για βοήθεια.
Όχι: Επιλέξτε Όχι αν μπορείτε να ακούσετε ήχο από όλα τα ηχεία. Ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον
εξωτερικό εξοπλισμό που χρησιμοποιείτε. Ελέγξτε τις συνδέσεις σας. Αν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.
●● Πληροφορίες σήματος
(Μόνο για ψηφιακά κανάλια)
Η ποιότητα λήψης των εναέριων καναλιών HD είτε είναι τέλεια είτε τα κανάλια δεν είναι διαθέσιμα. Η λειτουργία
"Πληροφορίες σήματος" εμφανίζει την ισχύ σήματος των καναλιών HD, έτσι ώστε να μπορείτε να προσαρμόσετε
την κεραία σας για να αυξήσετε την ισχύ του σήματος και να λαμβάνετε κανάλια HD.
●● Επαναφορά
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Για να επαναφέρετε το προϊόν σας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Μεταβείτε στο μενού Επαναφορά. (Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Επαναφορά)
2. Εμφανίζεται η οθόνη εισαγωγής κωδικού ΡΙΝ. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό PIN ασφαλείας
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
3. Όταν τελειώσετε, η οθόνη PIN εξαφανίζεται αυτόματα. Εμφανίζεται το μήνυμα "Θα γίνει επαναφορά των
ρυθμίσεων στις εργοστ. προεπιλογές.".
4. Επιλέξτε Ναι. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλογές τους. Το προϊόν απενεργοποιείται και
ενεργοποιείται ξανά αυτόματα. Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμιση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Ρύθμιση, ανατρέξτε στο έντυπο εγχειρίδιο χρήσης.
Ελληνικά - 58
Προτιμώμενες λειτουργίες
Ενημέρωση λογισμικού
MENU → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος σας
στην τελευταία έκδοση.
Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι η έκδοση λογισμικού που είναι ήδη εγκατεστημένη στο προϊόν.
Αναβάθμιση στην τελευταία έκδοση
Ελέγξτε την έκδοση λογισμικού της τηλεόρασής σας και αναβαθμίστε την, αν είναι απαραίτητο.
"" Αφού ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, η τηλεόραση απενεργοποιείται και ενεργοποιείται ξανά
αυτόματα. Μετά από μια αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις βίντεο και ήχου επανέρχονται στις
προεπιλεγμένες τιμές.
●● Ενημέρωση τώρα
Εκτελέστε λήψη του πιο πρόσφατου αρχείου ενημέρωσης από τη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung.
Αποσυμπιέστε το αρχείο και αντιγράψτε το στο ριζικό κατάλογο μιας μονάδας μνήμης flash. Εισαγάγετε τη
μονάδα μνήμης flash στη θύρα USB για να εγκαταστήσετε την ενημέρωση.
●● Αυτόματη ενημέρωση
Η TV θα ενημερωθεί αυτόματα την ώρα που έχει ρυθμίσει ο χρήστης ή μετά την απενεργοποίηση.
Χρήση κατάστασης
MENU → Υποστήριξη → Χρήση κατάστασης
Επιλέξτε τη Χρήση κατάστασης που αντιστοιχεί στη θέση σας. Συνιστούμε ιδιαίτερα να επιλέξετε Οικιακή χρήση.
●● Οικιακή χρήση: Η "Οικιακή χρήση" είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση.
●● Επίδειξη καταστ.: Η Επίδειξη καταστ. προορίζεται μόνο για καταστήματα. Αν επιλέξετε Επίδειξη καταστ.,
ορισμένες λειτουργίες δεν θα είναι διαθέσιμες και θα πραγματοποιείται επαναφορά των ρυθμίσεων εικόνας κάθε
5 λεπτά.
Επικοιν. με Samsung
MENU → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung
Δείτε αυτές τις πληροφορίες αν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή αν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση
του λογισμικού. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τα τηλεφωνικά μας κέντρα και τον τρόπο λήψης
προϊόντων και λογισμικού.
Ελληνικά - 59
Εξελιγμένες δυνατότητες
Εφαρμογή
Μενού εφαρμογής
MENU → Εφαρμογές
Λίστα πηγών
MENU → Εφαρμογές → Λίστα πηγών
"" Όταν πατήσετε το κουμπί SOURCEs, θα εμφανιστεί αμέσως η οθόνη Πηγή.
""
Μπορείτε να επιλέξετε μόνο τις εξωτερικές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στην τηλεόραση. Στην Πηγή, οι
συνδεδεμένες είσοδοι είναι επισημασμένες.
""
Για λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Αλλαγή της πηγής εισόδου" στο εγχειρίδιο χρήσης.
Σύνδεση συσκευής USB
1. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2. Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών στη θύρα USB που υπάρχει
στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
3. Όταν συνδεθεί στην τηλεόραση κάποια συσκευή USB, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να
επιλέξετε απευθείας Φωτογραφίες, Βίντεο ή Μουσική.
""
Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με αρχεία πολυμέσων για τα οποία δεν υπάρχει άδεια χρήσης.
""
Κατάλογος στοιχείων που πρέπει να γνωρίζετε, πριν από τη χρήση του περιεχομένου πολυμέσων.
●● Δεν υποστηρίζεται το MTP (Media Transfer Protocol).
●● Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει NTFS (μόνο για ανάγνωση), FAT16 και FAT32.
●● Ορισμένοι τύποι ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής USB και συσκευών ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με
αυτή την τηλεόραση.
●● Το περιεχόμενο πολυμέσων υποστηρίζει μόνο τη μορφή Sequential JPEG.
●● Το περιεχόμενο πολυμέσων υποστηρίζει μόνο συσκευές USB μαζικής αποθήκευσης (MSC). Οι συσκευές MSC
προορίζονται μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων. Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι
συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash (οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται). Οι συσκευές θα πρέπει να συνδέονται
απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης.
●● Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας στην τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να
αποτρέψετε την καταστροφή ή την απώλεια των δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν φέρει καμία ευθύνη για
την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.
●● Δεν υποστηρίζεται η σύνδεση του HDD (μονάδα σκληρού δίσκου) σε θύρα USB.
●● Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όσο φορτώνει.
●● Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να προβληθεί στην οθόνη.
●● Η μέγιστη ανάλυση JPEG που υποστηρίζεται είναι 15360 x 8640 pixel.
●● Για τα αρχεία που δεν υποστηρίζονται ή είναι αλλοιωμένα, εμφανίζεται το μήνυμα "Το φορμά του αρχείου δεν
υποστηρίζεται".
●● Δεν υποστηρίζονται οι λειτουργίες αναζήτησης σκηνής και μικρογραφιών στα Βίντεο.
●● Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3 με προστασία DRM που έγιναν λήψη από τοποθεσίες στις οποίες
απαιτείται πληρωμή. Η ψηφιακή διαχείριση πνευματικών δικαιωμάτων (DRM) είναι μια τεχνολογία η οποία
επιτρέπει τη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση περιεχομένου με έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο τρόπο,
που περιλαμβάνει την προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των παρόχων περιεχομένου, την αποτροπή
της παράνομης αντιγραφής περιεχομένου, καθώς και τη διαχείριση των χρεώσεων και των διακανονισμών.
Ελληνικά - 60
Εξελιγμένες δυνατότητες
●● Αν κάποια συσκευή USB απαιτεί υψηλή ισχύ (περισσότερα από 500 mA ή 5 V), ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
●● Αν δεν υπάρξει καμία είσοδος σήματος στην τηλεόραση κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος που έχει
ρυθμιστεί στην επιλογή Χρόνος αυτόμ. προστ., θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης.
●● Αν χρησιμοποιείται ένα καλώδιο προέκτασης USB, ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται η συσκευή USB ή ενδέχεται να
μην είναι δυνατή η ανάγνωση των αρχείων στη συσκευή.
●● Αν κάποια συσκευή USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση δεν αναγνωρίζεται, η λίστα των αρχείων της συσκευής
έχει αλλοιωθεί ή κάποιο αρχείο στη λίστα δεν αναπαράγεται, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή,
εκτελέστε διαμόρφωση της συσκευής και ελέγξτε τη σύνδεση.
●● Αν κάποιο αρχείο που έχει διαγραφεί από τον υπολογιστή εξακολουθεί να εμφανίζεται όταν εκτελείται το
Περιεχόμενο πολυμέσων, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης" στον υπολογιστή
για να διαγράψετε μόνιμα το αρχείο.
●● Εάν ο αριθμός των αρχείων και των φακέλων που έχουν αποθηκευθεί σε συσκευή αποθήκευσης USB υπερβαίνει
περίπου τις 4000, τα αρχεία και οι φάκελοι ενδέχεται να μην εμφανίζονται και ορισμένοι φάκελοι ενδέχεται να
μην ανοίγουν.
Αποσύνδεση συσκευής USB
1. Πατήστε το κουμπί SOURCEs.
2. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLST. Εμφανίζεται το μενού
"Εργαλεία".
3. Επιλέξτε Κατάργηση USB και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί η επιλεγμένη συσκευή USB.
Μπορείτε να αφαιρέσετε τη συσκευή USB από την τηλεόραση.
""
Για να αφαιρέσετε μια συσκευή USB από την τηλεόραση, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Κατάργηση USB.
Media Play
MENU → Εφαρμογές → Media Play
Απολαύστε αρχεία φωτογραφιών, μουσικής και ταινιών, αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης
(MSC).
1. Πατήστε το κουμπί MEDIA.P.
2. Πατήστε το κουμπί l/r για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E.
3. Πατήστε το κουμπί l/r για να επιλέξετε την επιθυμητή συσκευή και, στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί E.
4. Πατήστε το κουμπί u/d/l/r για να επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο στη λίστα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί E ή το κουμπί ∂ (Αναπαραγωγή).
Αναπαραγωγή επιλεγμένων αρχείων
1. Πατήστε το κουμπί u για να επιλέξετε Επιλογές στο πάνω μέρος κάθε κύριας οθόνης και επιλέξτε Αναπ.
επιλεγμ..
2. Επιλέξτε τα επιθυμητά αρχεία.
""
Το πλαίσιο επιλογής εμφανίζεται στα αριστερά των επιλεγμένων αρχείων.
""
Πατήστε ξανά το κουμπί E για να ακυρώσετε την επιλογή του αρχείου.
3. Πατήστε το κουμπί u για να επιλέξετε Αναπαρ..
""
Μπορείτε να επιλέξετε ή να ακυρώσετε την επιλογή όλων των αρχείων πατώντας Επιλογή Όλων / Ακύρωση
επιλογής όλων.
Ελληνικά - 61
Εξελιγμένες δυνατότητες
Αναπαραγωγή βίντεο
MEDIA.P → Βίντεο
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB ή/και στον υπολογιστή σας.
"" Για πληροφορίες σχετικά με τις μορφές αρχείων υποτίτλων και codec, ανατρέξτε στην ενότητα "Μορφές αρχείων
υποτίτλων και Media Play που υποστηρίζονται" του κεφαλαίου "Πρόσθετες πληροφορίες".
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε το αρχείο βίντεο από τη λίστα ή πατήστε ∂ για να αναπαράγετε το βίντεο. Χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά στην οθόνη για να ελέγξετε την αναπαραγωγή του βίντεο. Πατήστε E ή TOOLST για
να εμφανίσετε τα κουμπιά στην οθόνη και RETURNR για να τα αποκρύψετε. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του
αρχείου, πατήστε ∫ ή RETURNR.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Από τη λίστα Επιλογές που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ., καθορίστε όλα τα αρχεία
βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαρ.. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια λίστα
αναπαραγωγής. Αν η λίστα εμφανίζεται στον τρόπο λειτουργίας φακέλου, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα αρχεία που
περιέχει ο τρέχων φάκελος. Για να επιλέξετε αρχεία από άλλους φακέλους, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας φακέλου.
Άνοιγμα διαφορετικού αρχείου
●● Επιλέξτε το κουμπί € / ‚ στην οθόνη.
●● Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων.
Σάρωση βίντεο
●● Πατήστε l / r. Με αυτόν τον τρόπο το αρχείο σαρώνεται σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.
●● Πατήστε † / …. Με αυτόν τον τρόπο η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει κατά έως και 300%. Για να επανέλθετε
στην κανονική ταχύτητα αναπαραγωγής, πατήστε ∂. Εναλλακτικά, πραγματοποιήστε παύση του βίντεο και, στη
συνέχεια, πατήστε … για να μειώσετε την ταχύτητα αναπαραγωγής (1/8 της κανονικής, 1/4 της κανονικής, 1/2
της κανονικής). Η αργή αναπαραγωγή δεν υποστηρίζει ήχο και είναι διαθέσιμη μόνο στην κατεύθυνση προς τα
εμπρός.
●● Πατήστε ∑ για να πραγματοποιήσετε παύση της οθόνης και, στη συνέχεια, πατήστε ∑ για να σαρώσετε το
σταματημένο βίντεο σε βήματα του ενός καρέ. Δεν υποστηρίζεται ήχος κατά την παύση του βίντεο.
●● Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναζήτηση τίτλων. Με αυτόν τον τρόπο θα
μεταφερθείτε σε μια σκηνή στο βίντεο.
●● Επιλέξτε το κουμπί Αναζήτηση στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Γραμμή αναζήτ. χρόνου. Με αυτόν τον
τρόπο θα μεταφερθείτε στο καρέ του καθορισμένου χρόνου στο βίντεο.
●● Επιλέξτε το κουμπί € στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο το βίντεο αναπαράγεται από την αρχή.
Εμφάνιση υποτίτλων
Αν η εξωτερική συσκευή αποθήκευσης περιέχει ένα αρχείο υποτίτλων που έχει το ίδιο όνομα με το αρχείο βίντεο που
αναπαράγεται, μπορείτε να επιλέξετε να εμφανίζονται υπότιτλοι στην οθόνη. Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην
οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις υποτίτλων για να εμφανίσετε τους υπότιτλους.
Αν τα γράμματα εμφανίζονται αλλοιωμένα, δοκιμάστε να αλλάξετε τη ρύθμιση κωδικοποίησης. Αν οι υπότιτλοι δεν
ταιριάζουν με το βίντεο, προσαρμόστε το συγχρονισμό. Αν οι υπότιτλοι είναι πολύ μικροί, αυξήστε το μέγεθος της
γραμματοσειράς.
Ελληνικά - 62
Εξελιγμένες δυνατότητες
Πρόσθετες ρυθμίσεις αναπαραγωγής βίντεο
●● Λειτ. επανάληψης
Επιλέξτε το κουμπί Λειτ. επανάληψης στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η λειτουργία επανάληψης. Η επιλογή Επαν. ενός
επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο, ενώ η επιλογή Επαν. Όλων επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία που περιέχει ο φάκελος.
●● Μέγεθος εικόνας
Επιλέξτε το κουμπί Μέγεθος εικόνας και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μέγεθος εικόνας.
●● Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λειτ. εικόνας. Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας.
●● Λειτουργία ήχου
Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λειτουργία ήχου. Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
●● Πληροφορίες
Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά
με το τρέχον βίντεο.
●● Ρυθμίσεις υποτίτλων
Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και στη, συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις υποτίτλων για να αναπαράγετε το βίντεο με
υποτίτλους. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν το αρχείο υποτίτλων έχει το ίδιο όνομα αρχείου με το βίντεο.
●● Γλώσσα ήχου
Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και στη, συνέχεια, επιλέξτε Γλώσσα ήχου για να αλλάξετε τη γλώσσα ήχου αν το βίντεο
διαθέτει περισσότερες από μία γλώσσες.
Ελληνικά - 63
Εξελιγμένες δυνατότητες
Αναπαραγωγή φωτογραφιών
MEDIA.P → Φωτογραφίες
Επιλέξτε μια φωτογραφία από τη λίστα για να την προβάλετε στην οθόνη. Πατήστε E ή TOOLST για να εμφανίσετε
τα κουμπιά στην οθόνη και RETURNR για να τα αποκρύψετε. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή του αρχείου,
πατήστε ∫ ή RETURNR.
Προβολή διαφανειών
●● Από τη λίστα Επιλογές που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Προβολή διαφανειών. Μπορείτε να
δείτε όλες τις φωτογραφίες στη λίστα ως παρουσίαση.
●● Πατήστε ∂ από τη λίστα.
●● Πατήστε ∂ ή επιλέξτε το κουμπί Έναρξη παρουσίασης στην οθόνη για να ξεκινήσετε την παρουσίαση.
Ρυθμίσεις παρουσίασης
●● Ταχύτ. προβολής: Πατήστε † / … ή επιλέξτε το κουμπί Ρύθμιση διαδοχικής προβολής στην οθόνη και, στη
συνέχεια, επιλέξτε Ταχύτητα.
●● Εφέ προβ. διαφαν.: Επιλέξτε το κουμπί Ρύθμιση διαδοχικής προβολής στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε
Εφέ.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Από τη λίστα Επιλογές που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ., καθορίστε όλες τις
φωτογραφίες που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαρ.. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται
μια λίστα αναπαραγωγής. Αν η λίστα εμφανίζεται στον τρόπο λειτουργίας φακέλου, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα
αρχεία που περιέχει ο τρέχων φάκελος. Για να επιλέξετε αρχεία από άλλους φακέλους, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας
φακέλου.
Άνοιγμα διαφορετικού αρχείου
●● Πατήστε l / r.
●● Επιλέξτε το κουμπί Προηγούμενο/Επόμενο στην οθόνη.
Μουσ. υπόκρουση
Ενεργοποίηση της αναπαραγωγής μουσικής υπόκρουσης κατά τη διάρκεια μιας παρουσίασης. Ωστόσο, όλα τα αρχεία
μουσικής πρέπει να βρίσκονται στην ίδια συσκευή αποθήκευσης.
Επιλέξτε το κουμπί Μουσ. υπόκρουση στην οθόνη όταν προβάλλεται στην οθόνη μια φωτογραφία ή όταν βρίσκεται σε
εξέλιξη μια παρουσίαση. Επιλέξτε τα αρχεία μουσικής που θέλετε να ακούσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαρ..
Για να αναπαράγετε τα αρχεία σε τυχαία σειρά, επιλέξτε Τυχ.σειρά.
Ελληνικά - 64
Εξελιγμένες δυνατότητες
Mini Player
Όταν προβάλετε φωτογραφίες με μουσική υπόκρουση, μπορείτε να ελέγξετε τη μουσική. Επιλέξτε το κουμπί Μουσ.
υπόκρουση από τα κουμπιά ελέγχου στην οθόνη και επιλέξτε Mini Player. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε παύση της
αναπαραγωγής ή μεταπήδηση στο προηγούμενο ή στο επόμενο τραγούδι.
Πρόσθετες ρυθμίσεις αναπαραγωγής φωτογραφιών
●● Ζουμ: Επιλέξτε το κουμπί Ζουμ στην οθόνη. Μεγεθύνετε κατά συντελεστή έως και 4.
●● Περιστροφή: Επιλέξτε το κουμπί Περιστροφή στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο περιστρέφεται η φωτογραφία.
●● Λειτ. εικόνας: Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λειτ. εικόνας. Επιλέξτε μια
λειτουργία εικόνας.
●● Λειτουργία ήχου: Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Λειτουργία ήχου.
Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
●● Πληροφορίες: Επιλέξτε το κουμπί Ρυθμίσεις στην οθόνη και, στη συνέχεια, επιλέξτε Πληροφορίες για να δείτε
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το τρέχον βίντεο.
Ελληνικά - 65
Εξελιγμένες δυνατότητες
Αναπαραγωγή μουσικής
MEDIA.P → Μουσική
Επιλέξτε το αρχείο μουσικής από τη λίστα ή πατήστε ∂ για να αναπαράγετε μουσική. Χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο ή τα κουμπιά στην οθόνη για να ελέγξετε την αναπαραγωγή του βίντεο. Για να διακόψετε την
αναπαραγωγή του αρχείου, πατήστε ∫ ή RETURNR.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Από τη λίστα Επιλογές που βρίσκεται στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ., καθορίστε όλα τα αρχεία
μουσικής που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναπαρ.. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται μια
λίστα αναπαραγωγής. Αν η λίστα εμφανίζεται στον τρόπο λειτουργίας φακέλου, μπορείτε να επιλέξετε μόνο τα αρχεία
που περιέχει ο τρέχων φάκελος. Για να επιλέξετε αρχεία από άλλους φακέλους, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας
φακέλου.
Σάρωση μουσικής
●● Πατήστε † / …. Με αυτόν τον τρόπο το αρχείο σαρώνεται σε βήματα των 10 δευτερολέπτων.
●● Πατήστε ∑. Με αυτόν τον τρόπο πραγματοποιείται παύση του τρέχοντος αρχείου μουσικής που αναπαράγεται.
Άνοιγμα διαφορετικού αρχείου
●● Επιλέξτε το κουμπί € / ‚ στην οθόνη.
●● Επιλέξτε ένα αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
Πρόσθετες ρυθμίσεις αναπαραγωγής μουσικής
●● Τυχ.σειρά
Επιλέξτε το κουμπί Ενεργ. στην οθόνη. Επιλέξτε ανάμεσα σε κανονική και τυχαία αναπαραγωγή.
●● Επανάληψη
Επιλέξτε το κουμπί Επανάληψη στην οθόνη. Με αυτόν τον τρόπο αλλάζει η λειτουργία επανάληψης. Η επιλογή Ένα τραγ.
επαναλαμβάνει μόνο το τρέχον αρχείο, ενώ η επιλογή Όλα επαναλαμβάνει όλα τα αρχεία που περιέχει η λίστα αναπαραγωγής.
●● Λειτουργία ήχου
Επιλέξτε το κουμπί Λειτουργία ήχου στην οθόνη. Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
●● Πληροφορίες
Πατήστε INFO` από τη λίστα αναπαραγωγής για να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το επιλεγμένο αρχείο.
Αθλητικά t
MENU → Εφαρμογές → Αθλητικά
Αυτός ο τρόπος λειτουργίας παρέχει βελτιστοποιημένες συνθήκες για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων.
●●
a (Ζουμ): Διακόψτε την αναπαραγωγή και διαχωρίστε την εικόνα σε 9 τμήματα. Επιλέξτε ένα τμήμα για να το
μεγεθύνετε. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
""
Όταν η επιλογή Αθλητικά ρυθμίζεται σε Ενεργ., οι λειτουργίες εικόνας και ήχου ρυθμίζονται αυτόματα σε Γήπεδο.
""
Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε σε λειτουργία Αθλητικά, η λειτουργία Αθλητικά θα
απενεργοποιηθεί.
""
Η λειτουργία Ζουμ δεν είναι διαθέσιμη στους παρακάτω τρόπους λειτουργίας:
—— Ενεργοποιημένη λειτουργία PIP
—— Αναπαραγωγή βίντεο με τη λειτουργία Media Ρlay
—— Anynet+ (HDMI-CEC)
—— Ψηφιακό κείμενο (μόνον για το Ην. Βασίλειο)
Ελληνικά - 66
Εξελιγμένες δυνατότητες
FreeSync
""
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε ορισμένα μοντέλα.
MENU → Εφαρμογές → FreeSync
Η τεχνολογία FreeSync αποτελεί λύση που ελαχιστοποιεί τη φθορά της οθόνης χωρίς τη συνηθισμένη καθυστέρηση
και αδράνεια.
Αυτή η λειτουργία θα εξαλείψει τη φθορά της οθόνης και τις καθυστερήσεις όταν παίζετε παιχνίδια. Βελτιώστε την
εμπειρία του παιχνιδιού.
"" Η δυνατότητα FreeSync διατίθεται μόνο σε λειτουργία HDMI.
●● Απ.: Απενεργοποίηση FreeSync:
●● Τυπική μηχανή: Ενεργοποίηση των βασικών λειτουργιών FreeSync της κάρτας γραφικών AMD.
●● Εξελιγμένη μηχανή: Ενεργοποίηση της λειτουργίας FreeSync με υψηλότερη συχνότητα πλαισίου εικόνας. Τα
σπασίματα στην οθόνη (screen tearing - αφύσικος συγχρονισμός μεταξύ της οθόνης και του περιεχομένου)
μειώνεται σε αυτή τη λειτουργία. Σημειώνεται ότι μπορεί να παρατηρηθεί τρεμόπαιγμα της οθόνης όταν παίζετε
παιχνίδια.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία FreeSync, χρησιμοποιήστε τον υψηλότερο ρυθμό ανανέωσης οθόνης για βέλτιστο
εφέ freesync.
"" Για να ρυθμίσετε το ρυθμό ανανέωσης
—— Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους
→ Οθόνη, και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
—— Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και
προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
—— Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις
εμφάνισης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης στο
μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
—— Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ανάλυση οθόνης →
Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης στο μενού
Ρυθμίσεις οθόνης.
—— Windows 8 (Windows 8.1): Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ανάλυση οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης
στο μενού Ρυθμίσεις οθόνης.
—— Windows 10: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Σύστημα → Οθόνη → Ρυθμίσεις οθόνης για προχωρημένους → Ιδιότητες
προσαρμογέα οθόνης → Οθόνη και προσαρμόστε τη ρύθμιση Ρυθμός ανανέωσης οθόνης στο μενού Ρυθμίσεις
οθόνης.
""
Κατά τη χρήση της λειτουργίας FreeSync, χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της τηλεόρασης.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία FreeSync, ενδέχεται να παρουσιαστούν τα
παρακάτω:
●● Η οθόνη ενδέχεται να είναι ασταθής όταν ένα παιχνίδι βρίσκεται σε εξέλιξη, ανάλογα με τις ρυθμίσεις
του παιχνιδιού. Εάν μειώσετε τις τιμές των ρυθμίσεων του παιχνιδιού ενδέχεται να αποκαταστήσετε το
τρεμούλιασμα. Το πρόβλημα επίσης μπορεί να αποκατασταθεί εάν εγκαταστήσετε τα πρόσφατα προγράμματα
οδήγησης από την ιστοσελίδα της AMD.
●● Ο ρυθμός απόκρισης ενδέχεται να διαφέρει κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ανάλογα με την ανάλυση. Γενικά η
υψηλότερη ανάλυση μειώνει το ρυθμό απόκρισης.
●● Η ποιότητα του ήχου της οθόνης ενδέχεται να μειωθεί.
""
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα κατά την εφαρμογή της λειτουργίας, επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Ελληνικά - 67
Εξελιγμένες δυνατότητες
Τα μοντέλα στη λίστα της κάρτας γραφικών υποστηρίζουν τη δυνατότητα FreeSync
Η λειτουργία FreeSync μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με συγκεκριμένα μοντέλα καρτών γραφικών AMD. Ανατρέξτε
στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων καρτών γραφικών:
Φροντίστε να εγκαταστήσετε τα πιο πρόσφατα προγράμματα οδήγησης γραφικών από την AMD που υποστηρίζουν τη
δυνατότητα FreeSync.
"" Για να δείτε περισσότερα μοντέλα καρτών γραφικών AMD που υποστηρίζουν τη λειτουργία FreeSync,
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της AMD.
""
Επιλέξτε FreeSync Απ. εάν χρησιμοποιείτε κάρτα γραφικών άλλου κατασκευαστή.
—— AMD Radeon R9 300 Series
—— AMD Radeon R9 Fury X
—— AMD Radeon R7.360
—— AMD Radeon R9 295X2
—— AMD Radeon R9 290X
—— AMD Radeon R9.290
—— AMD Radeon R9.285
—— AMD Radeon R7 260X
—— AMD Radeon R7 260
Πώς μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FreeSync;
""
Τα ακόλουθα περιεχόμενα αποτελούν παράδειγμα και προορίζονται μόνο για αναφορά.
1. Στο μενού OSD ρυθμίστε τη λειτουργία FreeSync σε Τυπική μηχανή ή Εξελιγμένη μηχανή.
2. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία FreeSync στο AMD Radeon Settings:
Κάντε δεξί κλικ με το ποντίκι στο → AMD Radeon Settings → Display
Η λειτουργία "AMD FreeSync" πρέπει να οριστεί σε "Ενεργοποίηση". Εάν δεν είναι ήδη ενεργοποιημένη, επιλέξτε "Ενεργοποίηση".
→
yy
Ελληνικά - 68
Εξελιγμένες δυνατότητες
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENU → Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung
που υποστηρίζουν Anynet+ με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια
συσκευή Samsung διαθέτει αυτή τη δυνατότητα, ελέγξτε αν έχει το λογότυπο Anynet+.
"" Μπορείτε να ελέγξετε τις συσκευές Anynet+ μόνο με χρήση του τηλεχειριστηρίου της τηλεόρασης και όχι από τα
κουμπιά του προϊόντος.
""
Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ενδέχεται να μην λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτήν την περίπτωση,
επιλέξτε και πάλι τη συσκευή Anynet+.
""
Οι λειτουργίες Anynet+ δεν λειτουργούν σε συνδυασμό με προϊόντα άλλων κατασκευαστών.
""
Για οδηγίες που αφορούν τον τρόπο σύνδεσης εξωτερικών συσκευών Anynet+, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της συσκευής. Πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI. Ορισμένα καλώδια
HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
""
Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής ή είναι
ενεργοποιημένη.
""
Το Anynet+ υποστηρίζει συνολικά έως και 12 συσκευές AV. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως και 3
συσκευές του ίδιου τύπου.
Ελληνικά - 69
Εξελιγμένες δυνατότητες
Μενού Anynet+ (HDMI-CEC)
Το μενού Anynet+ αλλάζει, ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι συνδεδεμένες
στο προϊόν
●● Δείτε τηλεόραση
Αλλαγή από τον τρόπο λειτουργίας Anynet+ σε τρόπο λειτουργίας μετάδοσης.
●● (όνομα_συσκευής) ΜΕΝΟΥ
Προβολή του μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται το μενού του
δίσκου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
●● (όνομα_συσκευής) Εργαλεία
Εμφάνιση του μενού Εργαλεία της συνδεδεμένης συσκευής. Π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, εμφανίζεται
το μενού Εργαλεία της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
""
Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο.
●● (όνομα_συσκευής) Μενού τίτλων
Προβολή του μενού τίτλων του δίσκου στη συνδεδεμένη συσκευή, π.χ. αν είναι συνδεδεμένη μια συσκευή αναπαραγωγής DVD,
εμφανίζεται το μενού τίτλων της ταινίας στη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
""
Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδεχομένως να μην είναι διαθέσιμο.
Ρύθμιση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)
●● Anynet+ (HDMI-CEC)
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+, η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) πρέπει να οριστεί σε Ενεργ..
""
Αν απενεργοποιηθεί η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC), απενεργοποιούνται όλες οι λειτουργίες που
σχετίζονται με το Anynet+
●● Αυτόματη απενεργοποίηση
Αυτόματη απενεργοποίηση μιας συσκευής Anynet+ όταν σβήσει το προϊόν.
""
Εάν η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση έχει οριστεί σε Ναι, οι εξωτερικές συσκευές που βρίσκονται σε
λειτουργία θα απενεργοποιηθούν ταυτόχρονα με το προϊόν.
""
Ενδέχεται να μην ενεργοποιείται, ανάλογα με τη συσκευή.
Ελληνικά - 70
Εξελιγμένες δυνατότητες
Εναλλαγή μεταξύ συσκευών Anynet+
1. Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC).
2. Επιλέξτε μια συσκευή και, στη συνέχεια, περιμένετε μέχρις ότου ολοκληρωθεί η μετάβαση στην επιλεγμένη
συσκευή.
""
Το μενού εμφανίζεται μόνον όταν ορίσετε την επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
""
Η μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή ενδέχεται να διαρκέσει έως και 2 λεπτά. Δεν είναι δυνατή η ακύρωση κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας εναλλαγής.
""
Εάν έχετε επιλέξει κάποια συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Πηγή, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+. Φροντίστε να μεταβείτε σε κάποια συσκευή Anynet+.
Ελληνικά - 71
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Αν το προϊόν παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα, εξετάστε πρώτα αυτή τη λίστα πιθανών προβλημάτων και λύσεων. Αν
δεν έχει εφαρμογή καμία από τις συμβουλές αντιμετώπισης προβλημάτων, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Τρεμόπαιγμα και μείωση
φωτεινότητας
Αν η τηλεόραση Samsung παρουσιάζει σποραδικά τρεμόπαιγμα ή μείωση
φωτεινότητας, ενδέχεται να χρειαστεί να απενεργοποιήσετε ορισμένες από τις
δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας που χρησιμοποιεί, όπως τη δυνατότητα Εξ/ση
Ενέργειας. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο
για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε αυτές τις δυνατότητες.
●● Εξ/ση Ενέργειας: MENU → Σύστημα → Λύση Eco → Εξ/ση Ενέργειας
Συνδέσεις σήματος
συνιστωσών/Χρώματα
οθόνης
Αν διαπιστώσετε ότι το χρώμα στην οθόνη της τηλεόρασης Samsung δεν είναι
σωστό ή ασπρόμαυρο, εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία Αυτοδιάγνωση στο προϊόν για
να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν προβλήματα συσκευής.
●● Αυτοδιάγνωση: MENU → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή εικόνας
Αν το πρόβλημα δεν παρουσιάζεται στη δοκιμή εικόνας, βεβαιωθείτε ότι ισχύουν τα
εξής:
●● Όλες οι συνδέσεις σας είναι λογικά ακόλουθες. Για παράδειγμα, αν
χρησιμοποιήσατε την υποδοχή AV IN στο προϊόν, βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιήσατε την υποδοχή AV OUΤ στην πηγή βίντεο.
●● Έχετε συνδέσει τις συσκευές σας στις σωστές υποδοχές. Για παράδειγμα, αν
χρησιμοποιήσετε τις υποδοχές σήματος συνιστωσών με τις ενδείξεις Pb, Pr και
Y για να συνδέσετε το προϊόν σας με την πηγή βίντεο, βεβαιωθείτε ότι έχετε
συνδέσει την μπλε υποδοχή Pb της πηγής βίντεο με την μπλε υποδοχή Pb του
προϊόντος και την κόκκινη υποδοχή Pr της πηγής βίντεο με την κόκκινη υποδοχή
Pr του προϊόντος.
Φωτεινότητα οθόνης
Αν διαπιστώσετε ότι τα χρώματα που προβάλλει το προϊόν Samsung είναι σωστά,
αλλά λίγο πιο σκούρα ή πιο ανοιχτά από όσο πρέπει, δοκιμάστε να προσαρμόσετε
τις ακόλουθες ρυθμίσεις στην επιλογή "Εικόνα" του κύριου μενού:
●● Οπ. φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα, Απόχρ(Π/Κ)
κ.ο.κ. Μεταβείτε στην επιλογή "Εικόνα" στο μενού χρήστη και, στη συνέχεια,
δοκιμάστε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Ανεπιθύμητη
απενεργοποίηση
Αν το προϊόν Samsung απενεργοποιείται μόνο του, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο
πρόβλημα με τις ρυθμίσεις χρονοδιακόπτη ή με τη δυνατότητα Eco "Κανένα σήμ.
αναμ".
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι δεν έχετε ρυθμίσει κατά λάθος τη λειτουργία
Χρονοδιακόπτης. Ο χρονοδιακόπτης αναμονής απενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν
μετά από την πάροδο μιας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου.
●● Χρονοδιακόπτης: MENU → Σύστημα → Ώρα → Χρονοδιακόπτης
Αν ο χρονοδιακόπτης αναμονής δεν είναι ενεργοποιημένος, ενδέχεται να έχετε
ενεργοποιήσει τη δυνατότητα Κανένα σήμ. αναμ ή Αυτόμ.απενεργ..
●● Κανένα σήμ. αναμ: MENU → Σύστημα → Λύση Eco → Κανένα σήμ. αναμ
●● Αυτόμ.απενεργ.: MENU → Σύστημα → Λύση Eco → Αυτόμ.απενεργ.
Ελληνικά - 72
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Προβλήματα με την
ενεργοποίηση
Προτού ενεργοποιήσετε το προϊόν, εντοπίστε τη μπλε λυχνία στο κάτω δεξιό μέρος
του προϊόντος. Πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο προϊόν ή στο τηλεχειριστήριο
και η λυχνία θα πρέπει να αναβοσβήσει περίπου 5 φορές προτού ενεργοποιηθεί το
προϊόν.
Αν διαπιστώσετε ότι αντιμετωπίζετε προβλήματα με την ενεργοποίηση της
τηλεόρασης Samsung, υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ελέγξετε προτού
καλέσετε το τμήμα σέρβις.
●● Αν τυχόν χρησιμοποιείτε το προϊόν ως οθόνη και η λυχνία αναμονής
αναβοσβήσει μόνο για λίγα δευτερόλεπτα όταν πατήσετε το κουμπί λειτουργίας,
ο υπολογιστής σας βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής. Για να εξέλθει από
την κατάσταση αναμονής ο υπολογιστής σας, πατήστε ένα πλήκτρο στο
πληκτρολόγιο ή μετακινήστε το ποντίκι. Στη συνέχεια, προσπαθήστε να
ενεργοποιήσετε το προϊόν.
Αν είστε βέβαιοι ότι το καλώδιο ρεύματος, το τηλεχειριστήριο και ο υπολογιστής
λειτουργούν σωστά, ενδέχεται να υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τα καλώδια. Αν
διαθέτετε ένα δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής τηλεόρασης, το προϊόν σας
ενδέχεται να φαίνεται απενεργοποιημένο επειδή δεν λαμβάνει σήμα από το δέκτη.
Για να δοκιμάσετε την έξοδο σήματος του δέκτη καλωδιακής ή δορυφορικής
τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί οδηγού προγράμματος ή πληροφοριών στο
τηλεχειριστήριο του δέκτη. Αν εμφανίζονται στην οθόνη τα δεδομένα οδηγού
προγράμματος ή πληροφοριών, το πρόβλημα προκαλείται από το δέκτη.
Δεν είναι δυνατή η εύρεση
ενός καναλιού
Εκτελέστε ξανά τη διαδικασία Ρύθμιση (Μεταβείτε στην επιλογή MENU → Σύστημα
→ Ρύθμιση) ή εκτελέστε τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός (Μεταβείτε στην
επιλογή MENU → Εκπομπή → Αυτόματος συντονισμός).
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Σύνδεση με υπολογιστή
Εμφανίζεται το μήνυμα Μη
υποστηρ. λειτουργία.
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του υπολογιστή σας ώστε να αντιστοιχεί σε κάποια
ανάλυση που υποστηρίζεται από το προϊόν.
Η ένδειξη "PC" εμφανίζεται
πάντα στη λίστα πηγών,
ακόμα και αν δεν είναι
συνδεδεμένος κανένας
υπολογιστής.
Αυτό είναι φυσιολογικό. Η ένδειξη "PC" εμφανίζεται πάντα στη λίστα πηγών,
ανεξάρτητα από το αν είναι συνδεδεμένος ένας υπολογιστής.
Το βίντεο προβάλλεται
σωστά, αλλά δεν ακούγεται
ήχος.
Αν χρησιμοποιείτε μια σύνδεση HDMI, ελέγξτε τη ρύθμιση εξόδου ήχου στον
υπολογιστή σας.
Εικόνα
Εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία Δοκιμή εικόνας για να δείτε αν το προϊόν προβάλλει
σωστά τη δοκιμαστική εικόνα (μεταβείτε στην επιλογή MENU → Υποστήριξη →
Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή εικόνας).
Αν η δοκιμαστική εικόνα προβάλλεται σωστά, η κακή εικόνα ενδέχεται να
προκαλείται από την πηγή ή από το σήμα.
Η εικόνα που προβάλλεται
από το προϊόν δεν είναι
τόσο καλή όσο φαινόταν στο
κατάστημα.
Όλες οι τηλεοράσεις που επιδεικνύονται σε καταστήματα είναι συντονισμένες σε
ψηφιακά κανάλια HD (Υψηλή ευκρίνεια).
Αν διαθέτετε έναν αναλογικό δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/αποκωδικοποιητή,
αναβαθμίστε τον σε ψηφιακό αποκωδικοποιητή. Χρησιμοποιήστε καλώδια HDMI ή
σήματος συνιστωσών για να αποκτήσετε ποιότητα εικόνας HD (Υψηλή ευκρίνεια).
"" Πολλά κανάλια HD μετατρέπονται από περιεχόμενο SD (Τυπική ανάλυση).
Αναζητήστε ένα κανάλι που μεταδίδει πραγματικό περιεχόμενο HD.
—— Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης: Δοκιμάστε κανάλια
HD από τη λίστα καναλιών.
—— Επίγεια/καλωδιακής τηλεόρασης: Δοκιμάστε κανάλια HD αφού εκτελέσετε
τη λειτουργία Αυτόματος συντονισμός.
Προσαρμόστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.
Ελληνικά - 73
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη: εμφάνιση
τμημάτων macroblock,
μικρών τμημάτων, κουκκίδων,
pixel.
Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της
εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.
Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από ασθενές σήμα ή κακή
ποιότητα σήματος. Αυτό το πρόβλημα δεν οφείλεται στο προϊόν.
Η χρήση κινητών τηλεφώνων κοντά στο προϊόν (εντός απόστασης 1 μέτρου)
ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο στην εικόνα, σε αναλογικά και ψηφιακά κανάλια.
Τα χρώματα είναι εσφαλμένα
ή λείπουν.
Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση σήματος συνιστωσών, βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια
σήματος συνιστωσών είναι συνδεδεμένα στις σωστές υποδοχές. Εσφαλμένες ή
χαλαρές συνδέσεις ενδέχεται να προκαλέσουν προβλήματα με τα χρώματα ή την
προβολή κενής οθόνης.
Τα χρώματα είναι κακής
ποιότητας ή η εικόνα δεν
είναι αρκετά φωτεινή.
Προσαρμόστε τις επιλογές Εικόνα στο μενού του προϊόντος (μεταβείτε στην επιλογή
Λειτ. εικόνας / Χρώμα / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια).
Προσαρμόστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο μενού του προϊόντος (μεταβείτε
στην επιλογή MENU → Σύστημα → Λύση Eco → Εξ/ση Ενέργειας).
Δοκιμάστε να επαναφέρετε την εικόνα, ώστε να προβληθεί με τις προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις εικόνας (μεταβείτε στην επιλογή MENU → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας).
Υπάρχει μια διακεκομμένη
γραμμή στην άκρη της
οθόνης.
Αν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει ρυθμιστεί σε Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε την σε
16:9.
Αλλάξτε την ανάλυση του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης.
Η εικόνα είναι ασπρόμαυρη.
Αν χρησιμοποιείτε μια είσοδο AV σύνθετου σήματος, συνδέστε το καλώδιο βίντεο
(κίτρινο) στην πράσινη υποδοχή σήματος συνιστωσών του προϊόντος.
Κατά την αλλαγή καναλιών,
η εικόνα παγώνει,
παραμορφώνεται ή
καθυστερεί να εμφανιστεί.
Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης, δοκιμάστε
να πραγματοποιήσετε επαναφορά του δέκτη. (Αποσυνδέστε και, στη συνέχεια,
επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος και περιμένετε μέχρι να επανεκκινηθεί ο
δέκτης καλωδιακής τηλεόρασης. Ενδέχεται να χρειαστούν έως και 20 λεπτά για να
ολοκληρωθεί η διαδικασία.)
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης σε 1080i ή 720p.
Ελληνικά - 74
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Ήχος
Εκτελέστε πρώτα τη λειτουργία Δοκιμή ήχου για να προσδιορίσετε αν ο ήχος του
προϊόντος ακούγεται σωστά. (Μεταβείτε στην επιλογή MENU → Υποστήριξη →
Αυτοδιάγνωση → Δοκιμή ήχου).
Αν ο ήχος ακούγεται σωστά, το πρόβλημα με τον ήχο ενδέχεται να προκαλείται από
την πηγή ή από το σήμα.
Δεν ακούγεται ήχος ή η
ένταση του ήχου είναι πολύ
χαμηλή στη μέγιστη ρύθμιση
έντασης.
Ελέγξτε την ένταση ήχου της συσκευής (δέκτης καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) που είναι συνδεδεμένη στο
προϊόν.
Η εικόνα είναι καλή, αλλά δεν Αν χρησιμοποιείτε μια εξωτερική συσκευή, ελέγξτε την επιλογή εξόδου ήχου της
ακούγεται ήχος.
συσκευής. (Π.χ. Ενδέχεται να χρειαστεί να αλλάξετε την επιλογή ήχου του δέκτη
καλωδιακής τηλεόρασης σε HDMI, αν έχετε συνδέσει το δέκτη στο προϊόν σας
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.)
Αν χρησιμοποιείτε ένα καλώδιο DVI σε HDMI, απαιτείται ένα ξεχωριστό καλώδιο
ήχου.
Αν το προϊόν σας διαθέτει υποδοχή ακουστικών, βεβαιωθείτε δεν έχει συνδεθεί
καμία συσκευή στην υποδοχή.
Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια,
επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.
Τα ηχεία εκπέμπουν έναν
αφύσικο θόρυβο.
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι κανένα καλώδιο βίντεο δεν
έχει συνδεθεί σε είσοδο ήχου.
Για συνδέσεις σε υποδοχή κεραίας ή καλωδιακής τηλεόρασης, ελέγξτε τις
πληροφορίες σήματος. Ένα χαμηλό επίπεδο σήματος ενδέχεται να προκαλέσει
παραμόρφωση του ήχου.
Εκτελέστε τη δυνατότητα Δοκιμή ήχου. (MENU → Υποστήριξη → Αυτοδιάγνωση →
Δοκιμή ήχου)
Σύνδεση RF (Καλωδιακή/Κεραία)
Το προϊόν δεν λαμβάνει όλα
τα κανάλια.
Βεβαιωθείτε ότι το ομοαξονικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σταθερά.
Δοκιμάστε τη λειτουργία Ρύθμιση, για να προσθέσετε τα διαθέσιμα κανάλια
στη λίστα καναλιών. Μεταβείτε στην επιλογή MENU → Σύστημα → Ρύθμιση και
περιμένετε μέχρι να αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
Επιβεβαιώστε ότι η κεραία έχει τοποθετηθεί σωστά.
Η εικόνα είναι
παραμορφωμένη: εμφάνιση
τμημάτων macroblock,
μικρών τμημάτων, κουκκίδων,
pixel.
Η συμπίεση του περιεχομένου βίντεο ενδέχεται να προκαλέσει παραμόρφωση της
εικόνας, ειδικά σε εικόνες με γρήγορη κίνηση, όπως σπορ και ταινίες δράσης.
Μπορεί να προκληθεί παραμόρφωση της εικόνας από ασθενές σήμα. Αυτό το
πρόβλημα δεν οφείλεται στο προϊόν.
Άλλα
Μωβ/πράσινες κυλιόμενες
οριζόντιες γραμμές και
βόμβος από τα ηχεία του
προϊόντος, με σύνδεση
μέσω καλωδίου σήματος
συνιστωσών.
Αφαιρέστε την αριστερή και τη δεξιά σύνδεση ήχου από το δέκτη Set-Top-Box.
Αν ο βόμβος σταματήσει, αυτό υποδεικνύει ότι ο δέκτης Set-Top-Box έχει κάποιο
πρόβλημα γείωσης. Αντικαταστήστε τα καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών με μια
σύνδεση HDMI.
Η εικόνα δεν προβάλλεται σε
πλήρη οθόνη.
Στα κανάλια HD, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες σε κάθε πλευρά της οθόνης όταν
προβάλλεται περιεχόμενο SD (4:3) που έχει μετατραπεί.
Όταν παρακολουθείτε ταινίες που έχουν διαφορετικό λόγο πλευρών από αυτόν του
προϊόντος, εμφανίζονται μαύρες λωρίδες στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Προσαρμόστε την επιλογή μεγέθους εικόνας της εξωτερικής συσκευής ή του
προϊόντος σε πλήρη οθόνη.
Ελληνικά - 75
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Εμφανίζεται το μήνυμα Μη
υποστηρ. λειτουργία.
Ελέγξτε την υποστηριζόμενη ανάλυση του προϊόντος και προσαρμόστε ανάλογα την
ανάλυση εξόδου της εξωτερικής συσκευής. Ανατρέξτε στις ρυθμίσεις ανάλυσης που
παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.
Οσμή πλαστικού από το
προϊόν.
Αυτή η οσμή είναι φυσιολογική και θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου.
Η επιλογή Πληροφορίες
σήματος για το προϊόν δεν
είναι διαθέσιμη στο μενού
Αυτοδιάγνωση.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για τα ψηφιακά κανάλια που λαμβάνονται
από το προϊόν μέσω σύνδεσης κεραίας/RF/ομοαξονικής.
Το προϊόν έχει πάρει κλίση
προς τα πλάγια.
Αφαιρέστε τη βάση από το προϊόν και επανασυναρμολογήστε την.
Το μενού καναλιών
Το μενού Κανάλι είναι διαθέσιμο μόνο όταν έχετε επιλέξει μια πηγή για το προϊόν.
εμφανίζεται με γκρίζο χρώμα
(δεν είναι διαθέσιμο).
Οι ρυθμίσεις που κάνετε
χάνονται μετά από 5
λεπτά ή κάθε φορά που
απενεργοποιείτε το προϊόν.
Αν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Επίδειξη καταστ., εκτελείται
επαναφορά των ρυθμίσεων ήχου και εικόνας κάθε 5 λεπτά. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις
από τρόπο λειτουργίας Επίδειξη καταστ. σε τρόπο λειτουργίας Οικιακή χρήση
χρησιμοποιώντας τη διαδικασία Ρύθμιση. Επιλέξτε TV στη ρύθμιση Πηγή
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και μεταβείτε στην επιλογή MENU → Σύστημα
→ Ρύθμιση.
Παρουσιάζεται περιοδική
απώλεια του ήχου ή του
βίντεο.
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και επανασυνδέστε τα.
Η απώλεια του ήχου ή του βίντεο μπορεί να προκληθεί από τη χρήση υπερβολικά
δύσκαμπτων ή παχιών καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά
εύκαμπτα για μακροχρόνια χρήση. Αν τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο,
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε καλώδια με συνδέσμους 90 μοιρών.
Βλέπετε μικρά σωματίδια
όταν κοιτάζετε από κοντά
τα άκρα του πλαισίου του
προϊόντος.
Αυτό είναι μέρος του σχεδιασμού του προϊόντος και δεν αποτελεί ελάττωμα.
Το μενού PIP δεν είναι
διαθέσιμο.
Η λειτουργικότητα PIP είναι διαθέσιμη όταν χρησιμοποιείτε μια πηγή τύπου TV, PC,
AV, Component, HDMI1/DVI ή HDMI2.
Εμφανίζεται στην οθόνη
το POP (εσωτερικό πανό
διαφήμισης του προϊόντος).
Επιλέξτε Οικιακή χρήση στον τρόπο λειτουργίας Ρύθμιση. Για λεπτομέρειες,
ανατρέξτε στη δυνατότητα Ρύθμιση.
"" Παρακολουθήστε τα αντίστοιχα βίντεο αντιμετώπισης προβλημάτων στη
διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com
""
Ορισμένες λειτουργίες και εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι
διαθέσιμες μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα.
""
Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε
αναβάθμιση μέσω USB στο τελευταίο υλικολογισμικό που διατίθεται στη
διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (samsung.com → Υποστήριξη → Λήψεις).
Το προϊόν δεν ενεργοποιείται. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος είναι συνδεδεμένο σταθερά στην πρίζα και το
προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί P στο προϊόν, για να βεβαιωθείτε ότι το
πρόβλημα δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Αν το προϊόν ενεργοποιηθεί,
ανατρέξτε στην ενότητα "Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.
Ελληνικά - 76
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Απουσία εικόνας/βίντεο.
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων. Αφαιρέστε και επανασυνδέστε όλα τα καλώδια
που είναι συνδεδεμένα στο προϊόν και τις εξωτερικές συσκευές.
Αντιστοιχίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (δέκτης καλωδιακής/
δορυφορικής τηλεόρασης, συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blu-ray κλπ.) με τις
συνδέσεις εισόδου του προϊόντος. Για παράδειγμα, αν η έξοδος μιας εξωτερικής
συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί με μια είσοδο HDMI του προϊόντος.
Βεβαιωθείτε ότι οι συνδεδεμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες.
Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή εισόδου.
Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή, αποσυνδέοντας και, στη συνέχεια,
επανασυνδέοντας το καλώδιο ρεύματος της συσκευής.
Το τηλεχειριστήριο δεν
λειτουργεί.
Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες
είναι τοποθετημένες με τους πόλους τους (+/–) προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καθαρίστε το παράθυρο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο.
Δοκιμάστε να στρέψετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς το προϊόν από
απόσταση περίπου 1,5~1,8 μέτρων.
Το τηλεχειριστήριο του δέκτη
καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης δεν ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί το προϊόν ή
δεν προσαρμόζει την ένταση
του ήχου.
Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής
τηλεόρασης ώστε να χειρίζεται το προϊόν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
δέκτη καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης για τον κωδικό των προϊόντων
SAMSUNG.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Δεν είναι διαθέσιμη η
λειτουργία Anynet+.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει
μόνο συσκευές Anynet+.
Μπορείτε να συνδέσετε μόνο ένα δέκτη (σύστημα οικιακού κινηματογράφου).
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος της συσκευής Anynet+ είναι συνδεδεμένο
σωστά.
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων βίντεο/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ. στο
μενού ρύθμισης της δυνατότητας Anynet+.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο του προϊόντος βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας
ελέγχου του προϊόντος.
Βεβαιωθείτε ότι το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με τη λειτουργία Anynet+.
Η δυνατότητα Anynet+ δεν λειτουργεί σε ορισμένες καταστάσεις. (Αναζήτηση
καναλιών, λειτουργία Ρύθμιση, κ.λπ.)
Αν αποσυνδέσατε και, στη συνέχεια, επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, φροντίστε
να εκτελέσετε νέα αναζήτηση συσκευών ή απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά
το προϊόν.
Θέλω να εκκινήσω τη
λειτουργία Anynet+.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ είναι σωστά συνδεδεμένη στο προϊόν και
βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
(Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))
Ανοίξτε το μενού Εργαλεία χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC). Στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Θέλω να εξέλθω από τη
λειτουργία Anynet+.
Επιλέξτε Δείτε τηλεόραση στο μενού της δυνατότητας Anynet+.
Μεταβείτε στην οθόνη Πηγή χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο και επιλέξτε μια
συσκευή που δεν υποστηρίζει Anynet+.
Εμφανίζεται το μήνυμα
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο κατά τη διαμόρφωση της
Σύνδεση με συσκευή Anynet+ δυνατότητας Anynet+ ή κατά τη μετάβαση σε μια λειτουργία προβολής.
στην οθόνη.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού το προϊόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση
της δυνατότητας Anynet+ ή τη μετάβαση στη δυνατότητα Anynet+.
Ελληνικά - 77
Πρόσθετες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Η συσκευή Anynet+ δεν
εκτελεί αναπαραγωγή.
Όταν βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία Ρύθμιση, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία αναπαραγωγής.
Δεν εμφανίζεται η
συνδεδεμένη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο HDMI είναι συνδεδεμένο σωστά.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ..
(Σύστημα → Anynet+ (HDMI-CEC))
Εκτελέστε νέα αναζήτηση για συσκευές Anynet+.
Η δυνατότητα Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
συνδεδεμένη στο προϊόν με ένα καλώδιο HDMI.
Ορισμένα καλώδια HDMI ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
Αν η σύνδεση τερματιστεί επειδή έγινε διακοπή ρεύματος ή αποσυνδέθηκε το
καλώδιο HDMI, επαναλάβετε τη σάρωση για συσκευές.
""
Ορισμένες λειτουργίες και εικόνες που εμφανίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο είναι διαθέσιμες μόνο σε
συγκεκριμένα μοντέλα.
""
Για να διατηρήσετε το προϊόν σας στη βέλτιστη κατάσταση, πραγματοποιήστε αναβάθμιση μέσω USB στο
τελευταίο υλικολογισμικό που διατίθεται στη διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung (samsung.com → Υποστήριξη
→ Λήψεις).
Ελληνικά - 78
Πρόσθετες πληροφορίες
Μορφές αρχείων υποτίτλων και Media Play που
υποστηρίζονται
Υπότιτλοι
Εξωτερικοί
●● MPEG-4 timed text (.ttxt)
●● SAMI (.smi)
●● SubRip (.srt)
●● SubViewer (.sub)
●● Micro DVD (.sub ή .txt)
●● SubStation Alpha (.ssa)
●● Advanced SubStation Alpha (.ass)
●● Powerdivx (.psb)
Εσωτερικοί
●● Xsub
Κοντέινερ: AVI
●● SubStation Alpha
Κοντέινερ: MKV
●● Advanced SubStation Alpha
Κοντέινερ: MKV
●● SubRip
Κοντέινερ: MKV
●● MPEG-4 Timed Text
Κοντέινερ: MP4
Τιμές ανάλυσης εικόνας που υποστηρίζονται
""
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg, *.jpeg
JPG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
4096 x 4096
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Δεν υποστηρίζονται αρχεία JPEG με χρωματική περιοχή CMYK, YCCK.
Ελληνικά - 79
Πρόσθετες πληροφορίες
Μορφές αρχείων μουσικής που υποστηρίζονται
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Codec
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
Σχόλια
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.
Το WMA 10 Pro υποστηρίζει έως 5.1 κανάλια και
προφίλ M2.
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.wma
WMA
WMA
*.wav
wav
wav
midi
midi
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια.
(Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless).
*.mid
*.midi
Δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης
(Μετάβαση).
τύπος 0 και τύπος 1
Codec βίντεο
Αρχείο
Κατάληξη
ονόματος
Κοντέινερ
*.avi
*.asf
Ρυθμός καρέ
(fps)
Ρυθμός
μετάδοσης
δεδομένων
Codec ήχου
(Mbps)
MPEG4 SP / ASP
*.wmv
*.mp4
AVI
*.3gp
MKV
*.vro
ASF
*.mpg
MP4
*.mpeg
3GP
*.ts
VRO
*.tp
VOB
*.trp
PS
*.mov
TS
1920 x 1080
30
H.264 BP / MP / HP
LPCM
AAC
HE-AAC
Main10 - L4, L4.1)(για την Ιταλία)
Motion JPEG
Dolby Digital
ADPCM(IMA, MS)
HEVC (H.265 - Main,
6~30
640 x 480
WMA
8
Dolby Digital Plus
MPEG(MP3)
DTS (Core)
Window Media Video v9
MPEG2
*.vob
*.svi
Ανάλυση
Divx 3.11 / 4 / 5 / 6
*.mkv
*.flv
Codec βίντεο
1920 x 1080
MPEG1
*.divx
Ελληνικά - 80
30
G.711(A-Law,
μ-Law)
Πρόσθετες πληροφορίες
Άλλοι περιορισμοί
""
Αν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν αναπαράγεται ή δεν
αναπαράγεται σωστά.
""
Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργεί αν το περιεχόμενο έχει έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό
καρέ που υπερβαίνει το συμβατό ρυθμό καρέ/δευτερόλεπτο που εμφανίζεται στον παραπάνω πίνακα.
""
Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι εσφαλμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).
""
Το μενού ενδέχεται να καθυστερήσει να εμφανιστεί, αν ο ρυθμός μετάδοσης bit του βίντεο υπερβαίνει τα 10 Mbps.
""
Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής.
""
Το codec HEVC είναι διαθέσιμο μόνο σε κοντέινερ MKV/MP4/TS.(για την Ιταλία)
Αποκωδικοποιητές βίντεο
●● Υποστηρίζεται έως H.264, Level 4.1 (δεν υποστηρίζεται FMO/ASO/RS)
●● Υποστηρίζει έως H.265 - Main, Main10 - L4, L4.1 (για την Ιταλία)
●● Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4.
●● Δεν υποστηρίζεται GMC 2.
●● Ταχύτητα καρέ:
Ανάλυση χαμηλότερη από 1280x720: μέγιστο 60 καρέ
Ανάλυση υψηλότερη από 1280x720: μέγιστο 30 καρέ
Αποκωδικοποιητές ήχου
●● Για τη μορφή WMA 10 Pro υποστηρίζονται έως και 5.1 κανάλια. Υποστηρίζεται προφίλ έως και M2.
●● Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless.
●● Υποστηρίζεται Vorbis για έως και 2 κανάλια.
●● Υποστηρίζεται Dolby Digital Plus για έως και 5.1 κανάλια.
Ελληνικά - 81
Πρόσθετες πληροφορίες
Δυνατότητα teletext αναλογικών καναλιών
Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας Teletext παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της υπηρεσίας.
Για να εμφανίζονται σωστά οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά,
ενδέχεται να λείπουν πληροφορίες ή να μην εμφανίζονται ορισμένες σελίδες.
"" Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες teletext πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
1 / (ενεργοποίηση/μικτή
οθόνη/απενεργοποίηση teletext):
Ενεργοποίηση της λειτουργίας
Teletext για το τρέχον κανάλι.
Πατήστε το κουμπί δύο φορές για
αλληλοεπικάλυψη του τρόπου
λειτουργίας Teletext με την εικόνα
που μεταδίδεται εκείνη τη στιγμή.
Πατήστε το ακόμα μία φορά για
έξοδο από τη λειτουργία Teletext.
2 8 (αποθήκευση): Αποθήκευση των
σελίδων teletext.
3 6 (ευρετήριο): Προβολή της
σελίδας ευρετηρίου (περιεχομένων),
οποιαδήποτε στιγμή προβάλετε
teletext.
4 4 (μέγεθος): Προβολή του κειμένου
teletext με χαρακτήρες διπλάσιου
μεγέθους στο πάνω μισό της οθόνης.
Για να μετακινήσετε το κείμενο στο
κάτω μισό της οθόνης, πατήστε το
ξανά. Για κανονική προβολή, πατήστε
το άλλη μια φορά.
5 9 (κράτηση): Διατήρηση της
προβολής στην τρέχουσα σελίδα, σε
περίπτωση που υπάρχουν αρκετές
δευτερεύουσες σελίδες που την
ακολουθούν αυτόματα. Για ακύρωση,
πατήστε το ξανά.
6 Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο,
κίτρινο, μπλε): Αν κάποιος σταθμός
χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT,
τα διάφορα θέματα που υπάρχουν
σε μια σελίδα teletext διαθέτουν
χρωματική κωδικοποίηση και
μπορούν να επιλεγούν με το πάτημα
των έγχρωμων κουμπιών. Πατήστε το
έγχρωμο κουμπί που αντιστοιχεί στο
επιθυμητό θέμα. Εμφανίζεται μια νέα
σελίδα με χρωματική κωδικοποίηση.
Μπορείτε να επιλέξετε στοιχεία με
τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλετε την
προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα,
πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο
κουμπί.
7 0 (τρόπος λειτουργίας): Επιλογή
της λειτουργίας Teletext (LIST/
FLOF). Αν πατηθεί στη λειτουργία
LIST, αλλάζει τη λειτουργία σε
λειτουργία αποθήκευσης λίστας. Στον
τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης
λίστας, μπορείτε να αποθηκεύσετε
μια σελίδα teletext σε μια λίστα
χρησιμοποιώντας το κουμπί 8
(αποθήκευση).
8 1 (δευτερεύουσα σελίδα):
Προβολή της διαθέσιμης
δευτερεύουσας σελίδας.
9 2 (σελίδα επάνω): Προβολή της
επόμενης σελίδας teletext.
0 3 (σελίδα κάτω): Προβολή της
προηγούμενης σελίδας teletext.
! 5 (εμφάνιση): Εμφάνιση
του κρυμμένου κειμένου (για
παράδειγμα, απαντήσεις σε
παιχνίδια γνώσεων). Για να
προβάλετε την κανονική οθόνη,
πατήστε το ξανά.
@ 7 (ακύρωση): Συρρίκνωση
της προβολής teletext, ώστε
να αλληλεπικαλύπτεται με την
τρέχουσα εκπομπή.
Τυπική σελίδα teletext
Τμήμα
A
B
C
D
E
F
Ελληνικά - 82
Περιεχόμενα
Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
Ταυτότητα εκπεμπόμενου
καναλιού.
Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή
ενδείξεις αναζήτησης.
Ημερομηνία και ώρα.
Κείμενο.
Πληροφορίες κατάστασης.
Πληροφορίες FASTEXT.
Πρόσθετες πληροφορίες
Προσάρτηση μιας βάσης στήριξης επιτοίχιας/
επιτραπέζιας τοποθέτησης
Προετοιμασία για εγκατάσταση του στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα ή μαξιλάρι σε επίπεδη επιφάνεια για την προστασία της οθόνης και
τοποθετήστε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
3. Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το χέρι σας. Τραβήξτε το στήριγμα προς την κατεύθυνση του βέλους,
όπως υποδεικνύεται στην εικόνα, για να το αφαιρέσετε.
Προσάρτηση μιας βάσης στήριξης επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
A
B
B
Βάση επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης/στήριγμα επιτραπέζιας τοποθέτησης (δεν παρέχεται)
Ελληνικά - 83
Πρόσθετες πληροφορίες
[[ Προσοχή
Σημαντικό
Για εγκατάσταση του εξαρτήματος στήριξης στον τοίχο, μην χρησιμοποιήσετε βίδες μήκους μεγαλύτερου από 10 χιλ.
(L10).
1. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο/βάση επιτραπέζιας τοποθέτησης με το προϊόν και
στερεώστε το/την καλά σφίγγοντας τη βίδα.
2. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην πλευρά του προϊόντος που πρόκειται να συνδεθεί στο στήριγμα με την εγκοπή
του στηρίγματος (στήριγμα επιτραπέζιας τοποθέτησης, στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης ή άλλη βάση) και
σταθεροποιήστε καλά το στήριγμα σφίγγοντας τη βίδα.
Ελληνικά - 84
Πρόσθετες πληροφορίες
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον
τοίχο
Εγκατάσταση του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σας επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ
τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος
τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Στην περίπτωση που αποφασίσετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση, η εταιρεία Samsung Electronics δεν
φέρει καμία ευθύνη για τυχόν ζημιές στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή τρίτων.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
""
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, που είναι κατακόρυφος προς το δάπεδο.
Όταν το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν
τοποθετηθεί σε οροφή ή τοίχο με κλίση, ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
"" ΣΗΜΕΙΩΣΗ
●● Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
●● Με την αγορά του κιτ τοποθέτησης στον τοίχο της εταιρείας μας, σας παρέχεται ένα λεπτομερές εγχειρίδιο
εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγησή του.
●● Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA.
●● Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις ή που δεν πληρούν τις
προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA. Οι βίδες με υπερβολικό μήκος ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά στο
εσωτερικό της τηλεόρασης.
●● Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το
μήκος των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές του στηρίγματος τοποθέτησης στον
τοίχο.
●● Μη βιδώνετε τις βίδες υπερβολικά σφιχτά, καθώς ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί
πτώση του προϊόντος και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους
ατυχήματα.
●● Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί
στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο
πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
●● Μην τοποθετείτε την τηλεόραση υπό κλίση μεγαλύτερη από 15 μοίρες.
Τύπος προϊόντος
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA
(A * B)
Τυπική βίδα
Ποσότητα
75,0 x 75,0
M4
4
27
VF390
31,5
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός λόγω ηλεκτροπληξίας.
Ελληνικά - 85
Πρόσθετες πληροφορίες
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington είναι μια συσκευή με την οποία μπορείτε να στερεώσετε το προϊόν σε μια θέση, όταν
χρησιμοποιείται σε δημόσιο χώρο.
Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο αμετακίνητο αντικείμενο και, στη συνέχεια,
προσαρμόστε την κλειδαριά στην υποδοχή Kensington, στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Η εμφάνιση και η μέθοδος κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές της παρακάτω εικόνας, ανάλογα με τον
κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση της, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει
την κλειδαριά Kensington. Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung.
<Προαιρετικό>
""
Εντοπίστε το εικονίδιο "K" στο πίσω μέρος του προϊόντος. Η υποδοχή Kensington βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο
"K".
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο ακίνητο αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή
μια καρέκλα.
2. Ολισθήστε το άκρο του καλωδίου, με την κλειδαριά προσαρτημένη, μέσα από το βρόχο στο άκρο του καλωδίου
της κλειδαριάς Kensington.
3. Εισαγάγετε τη συσκευή κλειδώματος στην υποδοχή Kensington του προϊόντος.
4. Ασφαλίστε την κλειδαριά.
""
Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή
κλειδώματος.
""
Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
""
Η θέση της υποδοχής Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.
Ελληνικά - 86
Πρόσθετες πληροφορίες
Φύλαξη και συντήρηση
Αν υπήρχε ένα αυτοκόλλητο στην οθόνη του προϊόντος, μπορεί να παραμείνουν μερικά υπολείμματα αφού αφαιρέσετε
το αυτοκόλλητο. Καθαρίστε τα υπολείμματα προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
Η εξωτερική επιφάνεια και η οθόνη του προϊόντος μπορεί να γρατσουνιστούν κατά τον καθαρισμό του. Φροντίστε
να σκουπίσετε προσεκτικά την εξωτερική επιφάνεια και την οθόνη με ένα μαλακό ύφασμα, για μην προκαλέσετε
γρατσουνιές.
Μην ψεκάζετε νερό κατευθείαν επάνω στο προϊόν. Η
εισροή οποιουδήποτε υγρού στο προϊόν ενδέχεται να
προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό πανί, το οποίο
έχετε υγράνει με μια μικρή ποσότητα νερού. Μη
χρησιμοποιείτε εύφλεκτα υγρά (π.χ. βενζίνη, διαλυτικά)
ή καθαριστικά.
Ελληνικά - 87
Πρόσθετες πληροφορίες
Άδεια χρήσης
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories.
Η επωνυμία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. DTS, the Symbol, DTS
in combination with the Symbol, DTS Premium Sound, DTS Digital Surround, and DTS Express are registered
trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the
Symbol, DTS in combination with the Symbol, and DTS Studio Sound are registered trademarks or trademarks of
DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered
trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your registration code in the DivX
VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369;
RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος (Απόβλητα ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής περισυλλογής)
Αυτή η σήμανση πάνω στο προϊόν, στα αξεσουάρ ή στο συνοδευτικό έντυπο υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά
του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο
τέλος του κύκλου ζωής τους. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι για το περιβάλλον ή τη δημόσια υγεία από την ανεξέλεγκτη
απόρριψη αποβλήτων, διαχωρίστε αυτά τα είδη από τους άλλους τύπους αποβλήτων και ανακυκλώστε τα υπεύθυνα, ώστε
να ενισχύσετε την προσπάθεια βιώσιμης επαναχρησιμοποίησης των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να
συμβουλεύονται είτε το κατάστημα από όπου αγόρασαν το παρόν προϊόν είτε τις τοπικές κρατικές υπηρεσίες για πληροφορίες
σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο που μπορούν να διαθέσουν αυτά τα είδη προς περιβαλλοντικά ασφαλή ανακύκλωση. Οι
εταιρικοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της
σύμβασης αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του αξεσουάρ δεν θα πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλους τύπους
εμπορικών αποβλήτων.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν συστήματα ξεχωριστής επιστροφής
μπαταριών)
Αυτή η σήμανση πάνω στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες που περιέχονται σε
αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απόβλητα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχει η
σχετική επισήμανση, τα σύμβολα των χημικών στοιχείων Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο
ή μόλυβδο σε επίπεδα που υπερβαίνουν τα επίπεδα αναφοράς της Οδηγίας 2006/66 της Ε.Κ. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν
σωστά, αυτές οι ουσίες μπορεί να βλάψουν τη δημόσια υγεία ή το περιβάλλον. Για να προστατέψετε τους φυσικούς πόρους
και να ενισχύσετε την προσπάθεια επαναχρησιμοποίησης των υλικών, διαχωρίστε τις μπαταρίες από τους άλλους τύπους
αποβλήτων και ανακυκλώστε τις μέσω του τοπικού συστήματος δωρεάν επιστροφής μπαταριών.
Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις για
συγκεκριμένα προϊόντα, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΤΡΑΠΕΙ Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, ΝΑ ΚΡΑΤΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΤΑ ΚΕΡΙΑ Ή ΑΛΛΕΣ
ΠΗΓΕΣ ΓΥΜΝΗΣ ΦΛΟΓΑΣ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ.
Ελληνικά - 88
Πρόσθετες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Λειτουργία
Περιβαλλοντικές συνθήκες
Φύλαξη
Θερμοκρασία: 10 °C~ 40 °C
Υγρασία: 10 % ~ 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Θερμοκρασία: -20 °C ~ 45 °C
Υγρασία: 5% ~ 95%, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Ανάκλιση
VF390: -1,0° (±1,0°) ~22,0° (±2,0°)
Όνομα μοντέλου
V27F390FE*
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)
27,0 Ίντσες (68,6 cm)
Ανάλυση οθόνης
1920 x 1080 στα 60Hz
Ήχος (Έξοδος)
5Wx2
Διαστάσεις
Κυρίως σώμα
622,9 x 367,6 x 29,5 mm
(Π x Υ x Β)
Με βάση
622,9 x 462,6 x 247,7 mm
Βάρος
Κυρίως σώμα
3,9 kg
Με βάση
4,7 kg
Όνομα μοντέλου
V32F390FE*
Μέγεθος οθόνης (Διαγώνιος)
31,5 Ίντσες (80,1 cm)
Ανάλυση οθόνης
1920 x 1080 στα 60Hz
Ήχος (Έξοδος)
5Wx2
Διαστάσεις
Κυρίως σώμα
724,3 x 428,0 x 30,4 mm
(Π x Υ x Β)
Με βάση
724,3 x 519,1 x 247,7 mm
Βάρος
Κυρίως σώμα
5,5 kg
Με βάση
6,3 kg
""
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση,
""
Για πληροφορίες σχετικά με την την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που
είναι επικολλημένη στο προϊόν,
""
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μη διατίθενται για αγορά, ανάλογα με την περιοχή,
""
Αν δεν υπάρχει διακόπτης διακοπής τροφοδοσίας, η κατανάλωση ενέργειας είναι "0" μόνο όταν αποσυνδέεται το
καλώδιο ρεύματος,
""
Η λειτουργία DPM (Διαχείριση ισχύος οθόνης) δεν είναι διαθέσιμη για χρήση σε συνδυασμό με τη θύρα HDMI IN 1
(DVI) αυτού του προϊόντος,
""
Η τυπική κατανάλωση ενέργειας μετράται σύμφωνα με το πρότυπο IEC 62087,
Ελληνικά - 89
Πρόσθετες πληροφορίες
Ευρετήριο
A
Anynet+ (HDMI-CEC)
Β
69
C
Codec βίντεο
80
D
DivX® Video On Demand
57
F
FreeSync
67
G
Gamma
36
61
37
P
PIP
35
Α
Άδεια χρήσης
Αλλαγή PIN
Αναπαραγωγή βίντεο
Αναπαραγωγή μουσικής
Αναπαραγωγή
φωτογραφιών
Αντίθεση
Αντικλεπτική κλειδαριά
Kensington
Αντιμετώπιση
προβλημάτων
Απόχρ(Π/Κ)
Απόχρωση δέρματος
Αυτοδιάγνωση
Αυτόμ.απενεργ.
Αυτόματος συντονισμός
Αυτόμ. ένταση
Βελτίωση ψηφιακού
σήματος
37
Γ
Γενικά
Γλώσσα μενού
56
56
Δ
Διάρκεια
Διαχείριση προγρ.
Δοκιμή εικόνας
Δοκιμή ήχου
Δυναμ. αντίθεση
52
45
58
58
36
Ε
M
Media Play
Mαύρo HDMI
Μ
88
55
62
66
64
31
86
72
31
36
58
54
41
40
Ενημέρωση λογισμικού
Εξ/ση Ενέργειας
Επαναφορά εικόνας
Επαναφορά ήχου
Επικοιν. με Samsung
Επιλογές εικόνας
Ευκρίνεια
Εφέ ήχου
59
54
38
40
59
37
31
39
Ι
Ισορροπία λευκού
Ισοσταθμιστής
36
39
Κ
Καθαρή κίνηση LED
Κανένα σήμ. αναμ
Κεραία
Κλ. διαβαθμ. προγρ.
Κλείδωμα οθόνης
37
54
41
55
56
Λ
Λειτ. εικόνας
Λειτουργία ήχου
Λειτουργία ταινίας
Λειτ. παιχ.
Λίστα καναλιών
Λύση Eco
Ελληνικά - 90
30
38
37
56
43
54
Μέγεθος εικόνας
32
Μικροσυντονισμός
49
Μόνο λειτουρ. RGB
36
Μορφές αρχείων μουσικής
που υποστηρίζονται
80
Μορφές αρχείων υποτίτλων
και Media Play που
υποστηρίζονται
79
Ο
Οπ. φωτισμός
31
Π
Πληροφορίες σήματος
58
Ρ
Ρυθμίσεις για
προχωρημένους
Ρυθμίσεις ηχείου
Ρύθμιση της λειτουργίας
Anynet+ (HDMI-CEC)
36
40
70
Τ
Τόνος μαύρου
Τόνος χρώματος
36
37
Φ
Φίλ. θορύβου MPEG
Φορμά ήχου
Φωτεινότητα
Φωτισμός κιν. εικ.
37
50
31
36
Χ
Χρονοδ. απενεργ.
Χρονοδ. ενεργ.
Χρονοδιακόπτης
Χρώμα
Χρωματική περιοχή
53
53
52
31
36
Ψ
Ψυχαγωγία
30
Adaptor information
Χρησιμοποιήστε το παρακάτω τροφοδοτικό για να αποφύγετε τον κίνδυνο
Manufacturer : SAMSUNG
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : SOLUM
Adaptor model : A4514N_DSM ; A4514_DSM ; A3514_ESM
Manufacturer : Powernet
Adaptor model : A3514_FPN ; A4514_FPN
To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
Apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, shall not be
placed onthe apparatus.
For power cord use, see user manual.
ATENCION: SOLO PARA USO EN INTERIORES
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Περιοχή
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
http://www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2016 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
BN46-00553A-02
Download PDF

advertising