Samsung | SM-T585 | Samsung Galaxy Tab A (2016, 10.1, 4G) Εγχειρίδιο χρήσης (Marshmallow)

SM-T585
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές
4
Διαβάστε πρώτα
5
Περιεχόμενα συσκευασίας
6
Διάταξη συσκευής
8Μπαταρία
11 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα nano-SIM)
12 Κάρτα μνήμης (κάρτα microSD)
14 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
15 Οθόνη αφής
18 Αρχική οθόνη
24 Κλείδωμα οθόνης
25 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
27 Εισαγωγή κειμένου
29 Καταγραφή οθόνης
30 Άνοιγμα εφαρμογών
30 Πολλαπλά Παράθυρα
34 Λογαριασμός Samsung account
36 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
38 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
40 Γρήγορη σύνδεση
43 Κοινή χρήση λειτουργιών
44
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
46Τηλέφωνο
49Επαφές
51Μηνύματα
54Internet
55Email
56Κάμερα
62Συλλογή
64 S Planner
66 Τα Αρχεία Μου
66Σημείωση
67Ρολόι
68Αριθμ/χανή
69 Εφαρμογές Google
Ρυθμίσεις
71Εισαγωγή
71Wi-Fi
73Bluetooth
75 Λειτουργία πτήσης
75 Mobile hotspot και tethering
2
Περιεχόμενα
76 Χρήση δεδομένων
77 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
77 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
80 Έξυπνη διαχείριση
82Εφαρμογές
82 Ήχοι και δονήσεις
83Ειδοποιήσεις
83 Μην ενοχλείτε
83Εμφάνιση
84 Σύνθετες λειτουργίες
84Χρήστες
86Φόντο
86 Αρχική οθόνη
86 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
87Απόρρητο
89Προσβ/τητα
90Λογαριασμοί
91Google
91 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά
92 Γλώσσα και εισαγωγή
93Μπαταρία
93 Χώρος αποθήκευσης
93Αξεσουάρ
94 Ημερομηνία & ώρα
94 Εγχειρίδιο χρήσης
94 Πληροφορίες συσκευής
Παράρτημα
95 Αντιμετώπιση προβλημάτων
100 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε
Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
5
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Μπροστινή κάμερα
Αισθητήρας φωτός
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρα έντασης
Οθόνη αφής
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Υποδοχή κάρτας SIM
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Μικρόφωνο
Υποδοχή σετ ακουστικών
Κεραία GPS
Κύρια κεραία
Πίσω κάμερα
Φλας
Ηχείο
Ηχείο
6
Βασικές λειτουργίες
Η συσκευή και το κάλυμμα του πληκτρολογίου περιλαμβάνουν μαγνήτες. Η Αμερικανική Ένωση
Καρδιολογίας (American Heart Association - ΗΠΑ) και ο Βρετανικός Οργανισμός Φαρμάκων
(Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - ΗΒ) προειδοποιούν ότι οι μαγνήτες
ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία εμφυτευμένων ιατρικών συσκευών όπως βηματοδότες,
καρδιομετατροπείς, απινιδωτές, αντλίες ινσουλίνης ή άλλες ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές
(συλλογικά, "Ιατρικές συσκευές") σε εμβέλεια 15 εκατοστών (6 ίντσες). Αν είστε χρήστης
οποιασδήποτε από αυτές τις Ιατρικές συσκευές, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ
ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΣ.
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για εκκίνησή της προβολής
διαχωρισμένης οθόνης.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
7
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
8
Βασικές λειτουργίες
Προβολή του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης
Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία.
Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην
εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
9
Βασικές λειτουργίες
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η υπολειπόμενη
ισχύς της μπαταρίας φθάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, πατήστε Έναρξη εξοικ. ενέργειας και
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απεν. λειτ.
εξοικ. ενέργ. Ultra.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
10
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες Nano-SIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.
Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της
Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
11
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
2 Πιέστε την κάρτα SIM ή USIM με το δάχτυλό σας και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας SIM.
Κάρτα μνήμης (κάρτα microSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 200 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
12
Βασικές λειτουργίες
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Αποσύνδ.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
13
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
14
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
15
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
16
Βασικές λειτουργίες
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
17
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Για προβολή άλλων πλαισίων, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μία από τις ενδείξεις οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ένα widget
Ενδείξεις οθόνης
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη οθόνης ειδήσεων.
Προβολή των τελευταίων άρθρων
διαφόρων κατηγοριών.
Εικονίδιο οθόνης εφαρμογών
Αγαπημένες εφαρμογές
18
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Αρχική οθόνη για πρόσβαση στις διαθέσιμες
επιλογές. Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή. Προσαρμόστε
την αρχική οθόνη προσθέτοντας, διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη
και άλλα.
• Θέματα φόντου: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση
στην αρχική οθόνη σας.
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
19
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να μετακινήσετε ευκολότερα ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στο
Μετακίνηση εφαρμογών στο πάνω μέρος της οθόνης. Το στοιχείο μετακινείται στο πλαίσιο στο πάνω
μέρος της οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε σε άλλο πλαίσιο και
σύρετε το στοιχείο σε νέα θέση.
Αφαίρεση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια
άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
3 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε , σημειώστε τις εφαρμογές και
κατόπιν πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την στο
φάκελο στην αρχική οθόνη.
20
Βασικές λειτουργίες
Για να μετακινήσετε εφαρμογές από ένα φάκελο στην αρχική οθόνη, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν
σύρετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη.
Για να διαγράψετε εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν σύρετε την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
.
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μετακίνηση στοιχείων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το
σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών που θέλετε.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
21
Βασικές λειτουργίες
3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
4 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε , σημειώστε τις εφαρμογές και
κατόπιν πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την στο
φάκελο στην οθόνη εφαρμογών.
Για να διαγράψετε έναν φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο με . Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές
του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
Αναδιάταξη στοιχείων
Μπορείτε να αναδιατάξετε στοιχεία σε αλφαβητική σειρά στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Α-Ω → ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Αναζήτηση για στοιχεία
Μπορείτε να αναζητήσετε στοιχεία στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ και εισαγάγετε χαρακτήρες. Η συσκευή αναζητά και
εμφανίζει τα στοιχεία που περιέχουν τους χαρακτήρες που εισάγατε.
22
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
23
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Η οθόνη κλειδώνει με Κύλιση, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
24
Βασικές λειτουργίες
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης για τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος
οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών
της Samsung για επαναφορά.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων
αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε
στο όριο προσπαθειών. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και
ασφάλεια → Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ.
εργ. ρυθμ. για ενεργοποίηση.
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
25
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Ρυθμίσεις.
Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών
χρήστη ή προσθήκη νέων
λογαριασμών χρήστη.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προβολή περισσότερων
πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση και
εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των
ειδοποιήσεων.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ειδοποιήσεων.
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή των πλήκτρων ή πατήστε
για να προβάλλετε περισσότερα
πλήκτρα. Για να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
→ ΕΠΕΞΕΡ., πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
26
Βασικές λειτουργίες
S Finder
Αναζητήστε ευρεία ποικιλία περιεχομένου με μια λέξη κλειδί.
Αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε
→ S Finder.
Εισάγετε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε Φίλτρο κάτω από το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν
επιλέξτε λεπτομέρειες φίλτρων.
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων,
πατήστε το δύο φορές.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν
Πατήστε
επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής,
σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
27
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Διαγραφή προηγούμενης λέξης.
αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
• Έναρξη ή παύση εισαγωγής
κειμένου φωνητικά.
: μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
αριθμού και λειτουργίας
χαρακτήρα.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : μετάβαση στο αιωρούμενο ή διαχωρισμένο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το
πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας την καρτέλα.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
28
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα οθόνης περνώντας το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά
κατά πλάτος της οθόνης. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Κίνηση παλάμης για λήψη και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Έξυπνη αποτύπωση
Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με δυνατότητα κύλισης. Μπορείτε
επίσης να περικόψετε και να κάνετε κοινή χρήσης της καταγεγραμμένης οθόνης αμέσως.
Αν η λειτουργία αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Σύνθετες λειτουργίες → Έξυπνη αποτύπωση, πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση και κατόπιν
καταγράψτε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Στην οθόνη την οποία καταγράφετε, χρησιμοποιήστε μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
• Αποτύπωση περισσότερων: καταγραφή περισσότερου περιεχομένου που συνεχίζει μεταξύ
πολλαπλών οθονών, όπως μια ιστοσελίδα. Η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και
καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
• Κοινόχρηστο: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης.
• Περικοπή: περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης.
29
Βασικές λειτουργίες
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
και σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
Αναδυόμενη προβολή
30
Βασικές λειτουργίες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης πατώντας παρατεταμένα
το
.
31
Βασικές λειτουργίες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο μιας
εφαρμογής και πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ παραθύρων εφαρμογών.
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
32
Βασικές λειτουργίες
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• : Ελαχιστοποίηση παραθύρου.
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
33
Βασικές λειτουργίες
Αναδυόμενη προβολή
1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για χρήση στην αναδυόμενη προβολή.
2 Σύρετε προς τα κάτω διαγωνίως από οποιαδήποτε γωνία της πάνω άκρης.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Σύρσιμο και εναπόθεση
περιεχομένου.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα στον κύκλο σε ένα παράθυρο και
σύρετέ το σε νέα θέση.
Λογαριασμός Samsung account
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις
και τον ιστότοπο Samsung. Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές που παρέχονται από τη Samsung χωρίς να συνδέεστε με το λογαριασμό σας.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί →
Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
34
Βασικές λειτουργίες
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account και πατήστε το λογαριασμό προς αφαίρεση.
3 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Αφαίρ. λογαριασμού → ΑΦΑΙΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε ΕΠΙΒΕΒ.
5 Πατήστε ΑΦΑΙΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
35
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη συσκευή σας μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
• Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Ασύρματη μεταφορά δεδομένων
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στη συσκευή σας.
1 Στην προηγούμενη συσκευή, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή
Play Store.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Στη συσκευή σας, επιλέξτε τον τύπο της προηγούμενης συσκευής από τη λίστα και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
36
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και
εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
37
Βασικές λειτουργίες
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων μέσω USB
→ Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων.
Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, πατήστε Γίνεται μεταφορά εικόνων.
3 Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ για να επιτραπεί στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της
συσκευής σας.
Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή σας, η συσκευή εμφανίζεται στο Ο υπολογιστής μου.
4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
Όταν πατήσετε το διακόπτη Αυτόματη λήψη ενημερώσεων για ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις
λαμβάνονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
38
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στις
ενότητες Λογαριασμός Samsung account και Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για το λογαριασμό Samsung, πατήστε
τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα για να τα
ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Τα τρέχοντα
δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.
39
Βασικές λειτουργίες
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για το λογαριασμό Google και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε
ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η
συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
Γρήγορη σύνδεση
Εισαγωγή
Κάντε γρήγορη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές, όπως σετ ακουστικών Bluetooth ή
τηλεοράσεις, με χρήση της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης.
• Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ή Bluetooth πριν κάνετε εκκίνηση του Γρήγορη
σύνδεση στη συσκευή σας.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
40
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ενεργοποιούνται αυτόματα.
Αν η Γρήγορη σύνδεση δεν είναι ορατή στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
πατήστε το διακόπτη Γρήγορη σύνδεση για ενεργοποίηση.
→ ΕΠΕΞΕΡ. και
2 Πατήστε Σάρωση για κοντινές συσκ.
Αν δεν υπάρχει συσκευή που είχε συνδεθεί προηγουμένως, η συσκευή αναζητά αυτόματα κοντινές
συσκευές.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Για αλλαγή της ρύθμισης ορατότητας της συσκευής σας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ορισμός ορατότητας
συσκευής και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Πατήστε Σάρωση για κοντινές συσκ.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
4 Πατήστε Κοινή χρήση περιεχομένου και επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να στείλετε περιεχόμενη στη συνδεδεμένη συσκευή.
Τα επόμενα βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία πολυμέσων.
41
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε τη συσκευή σας και μια τηλεόραση για προβολή του περιεχομένου της συσκευής στη
μεγαλύτερη οθόνη. Ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες λειτουργίες ανάλογα με τη
συνδεδεμένη τηλεόραση.
1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε τη συσκευή σας κοντά στην τηλεόραση.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση → Σάρωση για κοντινές συσκ.
3 Επιλέξτε την τηλεόραση.
Εμφανίζεται η λίστα λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την τηλεόραση.
4 Επιλέξτε μια λειτουργία και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για χρήση της λειτουργίας.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τηλεόραση.
• Smart View: προβολή του περιεχομένου της συσκευής σας στην οθόνη της τηλεόρασης. Μπορεί
να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης στην τηλεόραση ανάλογα
με την τηλεόραση με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη
λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης, χρησιμοποιήστε συμβατά αξεσουάρ για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία. Τα συμβατά αξεσουάρ περιλαμβάνουν το HomeSync και μια συσκευή AllShare
Cast.
• TV προς κινητή συσκευή: παρακολούθηση τηλεόρασης στην οθόνη της συσκευής σας.
Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση εντός της επιτρεπόμενης εμβέλειας
σύνδεσης.
• Έλεγχος τηλεόρασης: χρήση της συσκευής σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση.
• Ενημέρωση στην τηλεόραση: ρύθμιση της τηλεόρασης να ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα
με τον προκαθορισμένο χρόνο που έχει ρυθμιστεί στη συσκευή σας και να εμφανίζει την ώρα,
τον καιρό και τις πληροφορίες προγραμματισμού σας στην οθόνη. Για χρήση της εφαρμογής
αυτής, η συσκευή σας και η τηλεόραση πρέπει να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο
πρόσβασης.
• Καταχώριση τηλεόρασης / Κατάργηση εγγραφής τηλεόρασης: καταχώρηση της τηλεόρασης
στη συσκευή σας για χρήση πρόσθετων λειτουργιών, όπως ο Έλεγχος τηλεόρασης και η
Ενημέρωση στην τηλεόραση.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση.
• Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ζώνης
συχνοτήτων (HDCP), δεν μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο που προστατεύεται από τη
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) στην τηλεόραση.
42
Βασικές λειτουργίες
Ροή περιεχομένου στην καταχωρημένη τηλεόραση
Αν καταχωρήσετε μια τηλεόραση στη συσκευή σας, μπορείτε ευκολότερα να συνδέεστε με την
τηλεόραση ενώ αναπαράγεται περιεχόμενο.
Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει την καταχωρημένη τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο,
εμφανίζεται το εικονίδιο
στη συσκευή. Πατήστε στο εικονίδιο για να δρομολογήσετε το περιεχόμενο
από τη συσκευή σας στην τηλεόρασή σας.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από την προεπιλεγμένη εφαρμογή συλλογής της
συσκευής.
• Όταν η καταχωρημένη τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με πρίζα ρεύματος, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ακόμα και αν η οθόνη της τηλεόρασης είναι
απενεργοποιημένη.
Κοινή χρήση λειτουργιών
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως Bluetooth και email.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις παρακάτω επιλογές:
• Smart View: προβολή του περιεχόμενου που εμφανίζεται στη συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη
οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.
• Κοινή χρήση με κοντινές συσκευές: κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω
Wi-Fi Direct, Bluetooth και άλλων.
• Εκτύπ: εκτύπωση περιεχομένου χρησιμοποιώντας τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι
εγκατεστημένα στη συσκευή.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση της εικόνας με άλλα άτομα.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
43
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Samsung → Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
44
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Το εικονίδιο
εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ή OK. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής
εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών →
Απενεργοποιήθηκε, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για προβολή των ρυθμίσεων αδειών για εφαρμογές, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες.
Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων αδείας των εφαρμογών ανά κατηγορία άδειας, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
45
Εφαρμογές
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
3 Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
46
Εφαρμογές
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ορίσετε έναν αριθμό ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν
αριθμό ταχείας κλήσης και επιλέξτε μια επαφή.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑΤ. ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
.
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης κλήσεων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και
πατήστε Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα
και κατόπιν πατήστε .
47
Εφαρμογές
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Λίστα αποκλεισμού.
2 Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑΤ. ή ΕΠΑΦΕΣ για να επιλέξετε επαφές και πατήστε .
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγωγή αριθ. τηλεφώνου. και κατόπιν
εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε το διακόπτη Αποκλ. ανώνυμων κλήσεων για ενεργοποίηση
της λειτουργίας.
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Ένταση: Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• Προσθήκη κλήσης: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επ. ένταση: Αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: Μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth εάν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Aναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Συνέχεια για ανάκτηση της κλήσης σε κράτηση.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: Άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής
σας.
• Email: Αποστολή email.
• Μήνυμα: Αποστολή μηνύματος.
48
Εφαρμογές
• Internet: περιήγηση σε ιστοσελίδες.
• Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• S Planner: άνοιγμα του ημερολογίου.
• Σημείωση: δημιουργία μιας σημείωσης.
• : Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Εναλ.: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής
σας.
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
49
Εφαρμογές
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο. Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να
ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από τις ληφθείσες κλήσεις ή μηνύματα,
ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. → μια επαφή.
Εισαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα των επαφών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ
και ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για
γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
50
Εφαρμογές
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Κοινή χρήση.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
51
Εφαρμογές
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε να μήνυμα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή emoticon.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
4 Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς ή μηνύματα που περιέχουν φράσεις που έχουν
προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων.
52
Εφαρμογές
3 Πατήστε Λίστα αποκλεισμού.
Για προσθήκη φράσεων προς αποκλεισμό, πατήστε Φράσεις αποκλεισμού.
4 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧ. ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ για να επιλέξετε επαφές και πατήστε
.
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
Όταν λαμβάνετε μηνύματα από τους αποκλεισμένους αριθμούς ή μηνύματα που περιλαμβάνουν
αποκλεισμένες φράσεις, δεν θα ειδοποιείστε. Για προβολή των αποκλεισμένων μηνυμάτων, πατήστε
ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων → Αποκλεισμένα μηνύματα.
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δονήσεις: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
53
Εφαρμογές
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και
του πρόσφατου ιστορικού.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
54
Εφαρμογές
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες,
σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία
χρησιμοποιώντας κωδικό πρόσβασης.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ενεργοπ. μυστικής λειτ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά,
ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτ. → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απεν. Μυστικής λειτ. Εναλλακτικά, κλείστε την εφαρμογή διαδικτύου.
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Πατήστε Samsung → Email στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση εταιρικού λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Προσθήκη
λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον προεπιλεγμένο
λογαριασμό. Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → ΠΕΡΙΣ.→ Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
55
Εφαρμογές
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → το όνομα
του λογαριασμού σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για
ενεργοποίηση.
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Βασικός τρόπος λήψης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή να εγγράψετε βίντεο. Προβάλλετε τις
φωτογραφίες και βίντεο στη Συλλογή.
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
56
Εφαρμογές
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα
ή .
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Τρέχουσα λειτουργία
Εγγραφή ενός βίντεο.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Λήψη φωτογραφίας.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για πρόσβαση στη λίστα λειτουργιών λήψης. Ή,
περάστε προς τα αριστερά για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε καταγράψει.
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
57
Εφαρμογές
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ασφαλείας.
Προσαρμογή λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. και επιλέξτε μια λειτουργία.
Για προβολή πληροφοριών για κάθε λειτουργία, πατήστε ΠΛΗΡΟΦ.
Για να αναδιατάξετε λειτουργίες, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
εικονίδιο λειτουργίας και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
Για προσθήκη συντομεύσεων λειτουργίας στην αρχική οθόνη, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Προσθ.
συντόμ. σε αρχ. οθόνη.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
58
Εφαρμογές
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Πανόραμα.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
Συνεχής λήψη
λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
HDR (εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
59
Εφαρμογές
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, πατήστε την οθόνη για να φωτογραφίσετε τον εαυτό
σας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
(μπροστινή) και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Μέθοδοι λήψης
Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Νύχτα.
Διόρθ. ατελειών
λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Διόρθ. ατελειών.
Σπορ
Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Σπορ.
Ήχος & λήψη
Φωτογραφίστε με ήχο. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Ήχος & λήψη.
60
στο Συλλογή.
Εφαρμογές
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
• : Ρύθμιση της συσκευής ώστε να πραγματοποιεί εγγραφή ήχου πριν ή μετά από τη λήψη
φωτογραφίας.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να
υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη
κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Matrix υπολογίζει το μέσο
όρο όλης της σκηνής.
• : επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την
κάμερα.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• Μέγεθος βίντεο (πίσω) / Μέγεθος βίντεο (μπροστά): Επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση
υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν
περισσότερη μνήμη.
• Αποθ. εικ. όπως στην προεπ.: Αντιστροφή της εικόνας για να δημιουργηθεί ο αντικατοπτρισμός της
αρχικής σκηνής κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Πρβ πλήρους οθόνης (16:9): Ρυθμίστε τη συσκευή να πραγματοποιεί προεπισκόπηση
φωτογραφιών και βίντεο σε λόγο πλευρών πλήρους οθόνης.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
61
Εφαρμογές
• Μέθοδοι λήψης (μπροστινή): πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Λειτ. πλήκτρων έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο
της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε και διαχειριστείτε φωτογραφίες και βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή.
Προβολή εικόνων
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Αυτόματη προσαρμογή της
εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης
εικόνων και βίντεο
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
62
Εφαρμογές
Προβολή βίντεο
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Εμφάνιση των βίντεό
σας.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
αριστερά.
Μετακινείστε τον
πίνακα ελέγχου στα
δεξιά.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
εμπρός.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
63
Εφαρμογές
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο, πατήστε Κοινή χρ. στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
S Planner
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
64
Εφαρμογές
Εισαγωγή τίτλου.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή
για συγχρονισμό.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας
έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πατήστε ΣΗΜΕΡΑ ή ΑΥΡΙΟ για να ορίσετε ημερομηνία
προθεσμίας.
Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε
.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με
το λογαριασμό.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S Planner
→ ΠΕΡΙΣ. → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέξτε ένα
λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και συνδεθείτε σε αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός,
εμφανίζεται στη λίστα.
65
Εφαρμογές
Τα Αρχεία Μου
Ανοίξτε και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου.
Δείτε τα αρχεία ανά κατηγορία ή τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Για να ελέγξετε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης, πατήστε ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Σημείωση
Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Σημείωση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε
στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κατηγορ.: δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• Εργασίες: προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας
εργασιών.
• Εικόνα: εισαγωγή εικόνων.
• Σχέδιο: γραφή ή σχεδιασμός σημειώσεων για εισαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε πάχος και χρώμα
μολυβιού.
• Φωνή: Δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων
που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
66
Εφαρμογές
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ρολόι → ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Ρυθμίστε ώρα ειδοποίησης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ρύθμιση μιας ειδοποίησης με διάφορες επιλογές ειδοποίησης, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ρυθμίστε επιλογές
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε
σε μια ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ρολόι → ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
σε ένα ρολόι.
67
.
Εφαρμογές
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ρολόι → ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ρολόι → ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Samsung → Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό υπολογισμών στην επάνω πλευρά της οθόνης.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
68
Εφαρμογές
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, αναζητήστε τοποθεσίες και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
Ταινίες Play
Κάντε λήψη βίντεο για να παρακολουθήσετε από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
69
Εφαρμογές
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticon και
βιντεοκλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
70
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Wi-Fi
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
71
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την
εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
72
Ρυθμίσεις
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Πατήστε Wi-Fi στην οθόνη ρυθμίσεων.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
Bluetooth
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
73
Ρυθμίσεις
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
74
Ρυθμίσεις
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Πατήστε Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του κινητού σημείου πρόσβασης ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
75
Ρυθμίσεις
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
Το εικονίδιο
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. →
Διαμόρφωση Mobile hotspot και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό
πρόσβασης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Συνεχής συγχρονισμός: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε
Αλλαγή κύκλου.
76
→
Ρυθμίσεις
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν
η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο
όριό σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Ορισμός
ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής ορίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το όριο.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προειδοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε
επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη
αυτόματα σε ένα δίκτυο.
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Επιλογές
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
77
Ρυθμίσεις
• Ενίσχυση λήψεων: Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα
μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενίσχυση λήψεων
για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
• Ethernet: Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν είναι συνδεδεμένος προσαρμογέας Ethernet με
τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να
δαιμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
• Screen share: Μοιραστείτε την οθόνη των συσκευών σας με άλλες συσκευές όταν χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία έξυπνης προβολής ή τη λειτουργία κατοπτρισμού της οθόνης.
Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία έξυπνης προβολής ή η λειτουργία κατοπτρισμού της οθόνης
υποστηρίζεται από τις άλλες συσκευές.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση → Λήψη
πρόσθετου.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
Για χειροκίνητη προσθήκη εκτυπωτών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις εκτύπωσης.
78
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε Κοινή χρ. → Εκτύπ →
οι εκτυπωτές και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.
→ Όλοι
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενίσχυση λήψεων.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
79
Ρυθμίσεις
Έξυπνη διαχείριση
Εισαγωγή
Η Έξυπνη διαχείριση προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του
χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
80
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → Μπαταρία.
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Διαχείριση της μπαταρίας
Για εξοικονόμηση της ισχύος μπαταρίας ρυθμίζοντας εάν θα βελτιστοποιήσετε τη χρήση της μπαταρίας
για κάθε εφαρμογή, πατήστε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ για την εξοικονόμηση ισχύος εφαρμογών και πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
Χώρος αποθήκ.
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → Χώρος αποθήκ.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ. Για διαγραφή αρχείων
ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, πατήστε ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ για τα δεδομένα
χρήστη και επιλέξτε μια κατηγορία. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
RAM
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → RAM.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας την ποσότητα RAM που χρησιμοποιείτε, πατήστε ΚΛ.
ΟΛΩΝ για κλείσιμο όλων των εφαρμογών παρασκηνίου.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → Ασφάλεια συσκευής.
81
Ρυθμίσεις
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
• Διαχειριστής εφαρμογών: Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
• Προεπ/νες εφαρμογές: Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
• Ρυθμίσεις εφαρμογής: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.
Ήχοι και δονήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δονήσεις.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων κλήσης.
• Μοτίβο δονήσεων: Επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: επιλογή προεπιλεγμένου ήχου ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη
αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την
οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
82
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
• Προεπισκοπ. σε αναδυόμενα: εμφάνιση προεπισκοπήσεων ειδοποιήσεων σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Απόκρ. στην οθόνη κλειδ.: απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή όταν η
συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Απόκρ. περ. στην οθ. κλειδ.: απόκρυψη περιεχομένου ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη
εφαρμογή όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Περισσότερες ρυθμίσεις: προσαρμογή πρόσθετων ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για την επιλεγμένη
εφαρμογή.
Μην ενοχλείτε
Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων και ειδοποίησης, εκτός για
επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μην ενοχλείτε.
• Ενεργοποίηση τώρα: ενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε αμέσως.
• Ενεργοπ. βάσει προγράμ.: ενεργοποίηση της λειτουργίας Μην ενοχλείτε σε προκαθορισμένους
χρόνους. Μπορείτε να επιλέξετε ημέρες και να ρυθμίσετε τους χρόνους έναρξης και λήξης.
• Να επιτρέπ. εξαιρέσεις: προσαρμογή των ρυθμίσεων για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
Εμφάνιση
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
• Φόντο εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
83
Ρυθμίσεις
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Χειρονομία προβ. αναδυόμ.: ρύθμιση της συσκευής για προβολή της οθόνης εφαρμογών
στην αναδυόμενη προβολή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναδυόμενη προβολή για περισσότερες
πληροφορίες.
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη περιεχομένου που συνεχίζει σε πολλαπλές
οθόνες καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως. Ανατρέξτε στην
ενότητα Έξυπνη αποτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
• Εύκολη σίγαση: Ρύθμιση της συσκευής στο αθόρυβο με χρήση χειρονομίας.
Χρήστες
Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με
εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Είναι διαθέσιμοι
οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών:
• Κάτοχος: ο λογαριασμός κατόχου δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής
και δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός έχει πλήρη
έλεγχο της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη. Μπορείτε να
προσθέτετε ή να διαγράφετε λογαριασμούς μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό.
84
Ρυθμίσεις
• Επισκέπτης: Αυτός ο λογαριασμός επιτρέπει σε επισκέπτες την πρόσβαση στη συσκευή. Αφορά
τις πληροφορίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την προσωρινή αποθήκευση
μιας περιόδου λειτουργίας επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό, θα
ερωτάστε εάν θέλετε να συνεχίσετε την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας επισκέπτη ή εάν θέλετε
να την επαναφέρετε.
• Χρήστες: ο λογαριασμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δικές τους
εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους
τους λογαριασμούς.
Προσθήκη χρηστών
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήστες.
2 Πατήστε Προσθήκη χρήστη → OK.
Η συσκευή θα μεταβεί στο νέο λογαριασμό χρήστη και στην οθόνη θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη
κλειδωμένη οθόνη.
3 Ξεκλειδώστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία λογαριασμών.
Εναλλαγή χρηστών
Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού χρήστη στην κορυφή της οθόνης κλειδώματος ή στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα μεταβείτε.
Κλειδωμένη οθόνη
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
85
Ρυθμίσεις
Διαχείριση χρηστών
Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις λογαριασμού.
Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη, πατήστε
πατήστε Διαγραφή.
δίπλα στο λογαριασμό και, στη συνέχεια,
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού, πατήστε
δίπλα στο λογαριασμό.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
Αρχική οθόνη
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας, διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής
οθόνης, και άλλα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Επιλογές αρχικής οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Αρχική οθόνη.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Πληροφορίες και συντομεύσεις εφαρμογών: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: Ορίστε εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι ειδοποιήσεις στην
κλειδωμένη οθόνη και επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να εμφανίζονται.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
86
Ρυθμίσεις
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Ασφαλής εκκίνηση: τα δεδομένα της συσκευής σας κρυπτογραφούνται ώστε να αποτρέψετε
την πρόσβαση σε αυτήν από άλλα άτομα αν η συσκευή χαθεί ή κλαπεί. Για χρήση της
κρυπτογραφημένης συσκευής σας, πρέπει να αποκρυπτογραφείτε τα δεδομένα της συσκευής κάθε
φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν τα δεδομένα της συσκευής σας
θα αποκρυπτογραφούνται αυτόματα ή αν απαιτείται κωδικός ξεκλειδώματος. Δεν είναι δυνατόν
να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα ή να επαναφέρετε δεδομένα όταν είναι κρυπτογραφημένα. Αν
εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό ξεκλειδώματος πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε το όριο
προσπαθειών, η συσκευή σας εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Απόρρητο
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για προστασία του απορρήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο.
• Θέση: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Δικαιώματα εφαρμογής: προβολή της λίστας λειτουργιών και εφαρμογών που έχουν άδεια να τις
χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις άδειας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών για περισσότερες πληροφορίες.
• Απόρρητη λειτουργία: ενεργοποίηση απόρρητης λειτουργίας ώστε να αποτρέψετε άλλα άτομα να
έχουν πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία
για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών
πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
87
Ρυθμίσεις
Απόρρητη λειτουργία
Κρύψτε προσωπικό περιεχόμενο στη συσκευή σας για να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση
σε αυτό.
Ενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
Αν ενεργοποιείτε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για διαμόρφωση ενός κωδικού πρόσβασης για την απόρρητη λειτουργία.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
Ενεργοποιείται η απόρρητη λειτουργία και εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης.
Μπορείτε να προβάλλετε και να μεταβείτε στα κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία. Για απόκρυψη στοιχείων στον απόρρητο φάκελο,
απενεργοποιήστε την απόρρητη λειτουργία.
Απόκρυψη περιεχομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για απόκρυψη στοιχείων.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό».
Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για
να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.
Τα επιλεγμένα στοιχεία μετακινούνται στον απόρρητο φάκελο.
Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου
Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Προσωπικό.
Στοιχεία που μετακινήθηκαν στον απόρρητο φάκελο εμφανίζονται στην οθόνη.
88
Ρυθμίσεις
Ακύρωση απόκρυψης περιεχομένου
1 Στον απόρρητο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σημειώστε στοιχεία για
επανεμφάνιση.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Κατάργηση από το φάκελο «Απόρρητο».
3 Επιλέξτε έναν φάκελο για μετακίνηση των στοιχείων εκεί και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Τα στοιχεία μετακινούνται στον επιλεγμένο φάκελο.
Αυτόματη απενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιεί αυτόματα την απόρρητη λειτουργία κάθε φορά
που απενεργοποιείται η οθόνη.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
3 Πατήστε το διακόπτη Αυτόματη απενεργοποίηση για ενεργοποίηση.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση, η συσκευή θα αποτύχει στη
μεταφορά αρχείων στον απόρρητο φάκελο αν η οθόνη απενεργοποιηθεί κατά τη μεταφορά.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
89
Ρυθμίσεις
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
90
Ρυθμίσεις
Καταχώρηση λογαριασμών Samsung
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές Samsung. Μπορείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να αποκαταστήσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή
στο λογαριασμό Samsung. Καταχωρήστε το λογαριασμό Samsung στη συσκευή για άνετη χρήση των
υπηρεσιών Samsung.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν το
λογαριασμό Samsung χωρίς τη διαδικασία σύνδεσης.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού, επιλέξτε το
λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Αφαίρ. λογαριασμού.
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
91
Ρυθμίσεις
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
• Αυτόματη επανεκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για επανεκκίνηση σε προκαθορισμένες ώρες, για
βέλτιστη απόδοση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις εργοστασιακές ρυθμίσεις
χωρίς να διαγράψετε τα δεδομένα.
• Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: επιστροφή των ρυθμίσεων σύνδεσης δικτύου στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους πληκτρολογίων και φωνητικής
εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
• Γλώσσα: Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
• Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο: Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή
κειμένου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung.
• Φωνητική πληκτρολόγηση Google: αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Κείμενο σε ομιλία: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ταχύτητα δείκτη: Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι
συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.
92
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Προβάλλετε πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας και αλλάξτε τις επιλογές εξοικονόμησης ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μπαταρία.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ποσοστό στη γραμ. κατάστ.: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Αξεσουάρ.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο με ορισμένες μεθόδους κλειδώματος της
οθόνης.
93
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη. Όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε μη
αυτόματα την ημερομηνία, ώρα και ζώνη ώρας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
94
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
95
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
96
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
97
Παράρτημα
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή
μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να
υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
98
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
99
Παράρτημα
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση ή διαγράψτε
με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με τις
παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
1 Αφαιρέστε την κάρτα SIM και την κάρτα μνήμης από τη συσκευή.
2 Διαχωρίστε τον μπροστινό πίνακα από την κύρια συσκευή.
3 Αποσυνδέστε την επαφή σύνδεσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία.
100
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising