Samsung | HG32EE460FK | Samsung HG32EE460FK Οδηγίες εγκατάστασης

460/470/570/670
Τηλεόραση LED
Εγχειρίδιο εγκατάστασης
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν
της Samsung. Για να εξασφαλίσετε πλήρη κάλυψη
από την εγγύηση, δηλώστε το προϊόν σας στη
διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
Μοντέλο
Σειριακός αρ.
Οι εικόνες που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης παρέχονται μόνο για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν από την
πραγματική εμφάνιση του προϊόντος. Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Οδηγίες
Αυτή η τηλεόραση προσφέρει διαδραστική λειτουργικότητα μέσω μιας συσκευής set-back box (SBB/STB) που συνδέεται στην τηλεόραση, ενώ
μπορεί να συνδεθεί με άλλες τηλεοράσεις σε κάποιο ελεγχόμενο από υπολογιστή σύστημα για ξενοδοχεία και άλλες επιχειρήσεις φιλοξενίας.
yy Διαδραστική λειτουργία: Την πρώτη φορά που ενεργοποιείται η τηλεόραση, στέλνει μια εντολή για να αναγνωρίσει τη συσκευή SBB/
STB. Αφού την αναγνωρίσει, η τηλεόραση μεταβαίνει σε λειτουργία ONLINE και ελέγχεται πλήρως μέσω της συσκευής SBB/STB. Όταν
η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία ONLINE, αγνοεί τις εντολές του τηλεχειριστηρίου υπερύθρων (IR) της Samsung και λειτουργεί
σύμφωνα με το πρωτόκολλο διασύνδεσης.
yy Αυτόνομη λειτουργία: Αν δεν αναγνωριστεί η συσκευή SBB/STB, η τηλεόραση θα πρέπει να ρυθμιστεί σε λειτουργία STAND-ALONE με
περιορισμένη λειτουργικότητα.
Τρόποι λειτουργίας
Όταν αυτή η τηλεόραση (σε τρόπο λειτουργίας ξενοδοχείου) λειτουργεί με συσκευή SBB/STB, βρίσκεται σε μία από τις δύο εξής καταστάσεις:
yy ONLINE ή STAND-ALONE. Στην κατάσταση STAND-ALONE, η τηλεόραση λειτουργεί ως τηλεόραση ξενοδοχείου αλλά χωρίς ενεργή
επικοινωνία. Αυτό αποτρέπει τυχόν προσπάθειες των ενοίκων να εξαπατήσουν το σύστημα, αποσυνδέοντας τη συσκευή SBB/STB.
Τροφοδοσία
Ενεργ.
Ενεργοποίηση
τρόπου
λειτουργίας
ξενοδοχείου
Τηλεόραση
ξενοδοχείου
Η συσκευή SBB/
STB συνδέεται
αν μία από τις
10 διαδοχικές
προσπάθειες είναι
επιτυχημένη
Αυτόνομη
λειτουργία
Συσκευή
SBB/STB
συνδεδεμένη 10 διαδοχικές
αποτυχίες
Κατάσταση
συσκευής SBB/STB
- Προσπάθεια κάθε
2 δευτερόλεπτα
Λειτουργία σύνδεσης
Ρυθμός σταθμοσκόπησης 20 φορές/
δευτερόλεπτο
Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις της αυτόνομης ή της διαδραστικής λειτουργίας, ανατρέξτε στις σελίδες 40-45 (Ρύθμιση
δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου: Αυτόνομη λειτουργία και Διαδραστική λειτουργία)
yy Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να υπόκεινται σε περιορισμούς, ώστε να αποτραπεί η “εξαπάτηση” του τηλεοπτικού συστήματος από τους ενοίκους.
yy Χωρίς κύριο μενού (διαδραστική λειτουργία) ή μενού καναλιών, λειτουργία Plug & Play στο κύριο μενού (αυτόνομη λειτουργία)
yy Περιορισμένη ένταση ήχου και κλείδωμα ή ξεκλείδωμα πλήκτρων πρόσοψης
Προειδοποίηση σχετικά με τις στατικές εικόνες
Αποφεύγετε να προβάλλετε στατικές εικόνες (όπως αρχεία φωτογραφιών jpeg) ή στοιχεία στατικής εικόνας (εικόνες υδατογραφήματος όπως
λογότυπα τηλεοπτικών προγραμμάτων/δικτύων, πανοραμικό ή 4:3 φορμά εικόνας, γραμμές χρηματιστηρίου ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της
οθόνης κλπ.) στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να προκαλέσει μη ομοιόμορφη φθορά του φωσφόρου της οθόνης, πράγμα
που επηρεάζει την ποιότητα εικόνας. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο να παρουσιαστεί αυτό το φαινόμενο, ακολουθήστε τις παρακάτω συστάσεις:
yy Αποφεύγετε να προβάλλετε το ίδιο τηλεοπτικό κανάλι για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
yy Πάντα να προσπαθείτε να προβάλλετε κάθε εικόνα σε πλήρη οθόνη, χρησιμοποιώντας το μενού μορφής εικόνας της τηλεόρασης για
την καλύτερη δυνατή αντιστοίχιση.
yy Μειώστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση στις ελάχιστες απαιτούμενες τιμές για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. Αν
υπερβείτε αυτές τις τιμές, ενδέχεται να επιταχυνθεί η διαδικασία καψίματος οθόνης.
yy Χρησιμοποιείτε συχνά τις δυνατότητες της τηλεόρασης που έχουν σχεδιαστεί για τη μείωση της διατήρησης εικόνας και του καψίματος
οθόνης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα του εγχειριδίου χρήσης.
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Τηρείτε την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα στο προϊόν και τα άλλα αντικείμενα (π.χ. τους τοίχους) για να διασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του.
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή κάποιο πρόβλημα με το προϊόν λόγω αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του.
✎✎ Όταν χρησιμοποιείτε βάση ή στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο, να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τα εξαρτήματα που
παρέχονται από τη Samsung Electronics.
yy Η χρήση εξαρτημάτων που παρέχονται από άλλους κατασκευαστές ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο πρόβλημα με το προϊόν ή
τραυματισμό λόγω πτώσης του προϊόντος.
✎✎ Η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.
Εγκατάσταση με βάση
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Περιεχόμενα
yy Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED..................................................................................................................... 4
yy Συναρμολόγηση της περιστρεφόμενης βάσης........................................................................................................ 14
yy Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης............................................................................................................................ 16
yy Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης................................................................................................................ 28
yy Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου........................................................................................................................... 29
yy Σύνδεση της τηλεόρασης με τη συσκευή SBB......................................................................................................... 33
yy Σύνδεση των ηχείων μπάνιου..................................................................................................................................... 35
yy Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD....................................................................................................................... 37
yy Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)..................................................................................................... 38
yy Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.......................................................................... 40
yy Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο.................................................................................... 67
yy Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο...................................................................................................................... 69
yy Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington........................................................................................................................ 69
yy Προδιαγραφές............................................................................................................................................................... 70
Ελληνικά
3
ΕΛΛΗΝVΙΚΑ
yy Πρόσθετα εξαρτήματα................................................................................................................................................. 4
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω είδη περιλαμβάνονται στη συσκευασία της τηλεόρασης LED. Αν λείπει κάποιο
είδος, επικοινωνήστε με την τοπική αντιπροσωπία.
✎✎ Τα χρώματα και τα σχήματα των παρακάτω ειδών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
yy Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
yy Καλώδιο ρεύματος
yy Οδηγίες για την ασφάλεια (Δεν διατίθεται με όλα τα
μοντέλα)
yy Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (Δεν διατίθεται με όλα
τα μοντέλα)
yy Καλώδιο δεδομένων (Δεν διατίθεται με όλα τα μοντέλα)
yy Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο (Δεν
διατίθεται με όλα τα μοντέλα)
yy
yy
yy
yy
yy
Οδηγός γρήγορης ρύθμισης
Οδηγός βάσης
Βίδες
Βάση
Στήριγμα βάσης-καλωδίων (Δεν διατίθεται με όλα τα
μοντέλα)
✎✎ Η βάση και οι βίδες της βάσης ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται στη συσκευασία, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Το καλώδιο δεδομένων ενδέχεται να μην περιλαμβάνεται στη συσκευασία, ανάλογα με τον προμηθευτή SI.
Εγκατάσταση βάσης τηλεόρασης LED
Εξαρτήματα βάσης
Όταν εγκαθιστάτε τη βάση, χρησιμοποιήστε τα εξαρτήματα και τα μέρη που παρέχονται.
HG**EE470
A
ή
ή
B
ή
ή
Βάση
C
Οδηγός βάσης
(M4 X L12)
Βίδες
1
HG40EE470/HG48EE470
HG24EE470
B
A
C
HG32EE470
B
Κάτοψη
Εμπρός
A
Πίσω
ΜΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΛΑΔΙ
ΓΡΑΣΟ
Πλάι
Ελληνικά
C
x4 (M4 X L12)
B
A
ΠΡΟΣΟΧΗ
4
x4 (M4 X L12)
x3 (M4 X L12)
HG28EE470
C
x4 (M4 X L12)
C
Κάτοψη
2
3
HG32EE470/HG40EE470/HG48EE470
HG28EE470
O
O
OO
X X
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι για να προστατεύσετε την τηλεόραση
και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση οριζόντια στο πανί, με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος της
τηλεόρασης.
4
HG40EE470/HG48EE470
HG32EE470
x4 (M4 X L12)
HG28EE470
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
HG24EE460
A
B
Βάση
1
x3 (M4 X L12)
Βίδες
2
Ελληνικά
5
HG28EE460
A
B
C
Βάση
Οδηγός βάσης
x4 (M4 X L12)
1 C
x7 (M4 X L12)
2
Βίδες
3
C
x3 (M4 X L12)
Εμπρός
B
A
Κάτοψη
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΡΑΣΟ
ΛΑΔΙ
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι
για να προστατεύσετε την τηλεόραση και,
στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση
οριζόντια στο πανί, με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή
που υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
HG32EE460/HG32AE460
A
B
C
Βάση
Οδηγός βάσης
1
2
C
Βίδες
3
x4 (M4 X L12)
Εμπρός
C x4 (M4 X L12)
B
A
Κάτοψη
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΧΗΜΙΚΑ
ΓΡΑΣΟ
ΛΑΔΙ
6
x8 (M4 X L12)
Ελληνικά
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο
τραπέζι για να προστατεύσετε
την τηλεόραση και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε την τηλεόραση
οριζόντια στο πανί, με την οθόνη
στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην
υποδοχή που υπάρχει στο κάτω
μέρος της τηλεόρασης.
HG40EE460/HG40AE460/HG48AE460/HG43AE570/HG48AE570
R
L
A
B
L: 1 τεμάχιο
R: 1 τεμάχιο
C
2 τεμάχια
Βάση
x4 (M4 X L12)
Οδηγός βάσης
1
2
Βίδες
3
C
x4
(M4 X L12)
5
4
6
!!
!
!
!
!
HG32AE570
B
A
C
Βάση
Οδηγός βάσης
(M4 X L12)
Βίδες
1
C
x4 (M4 X L12)
Ελληνικά
7
2
!
3
C
x3 (M4 X L12)
!
8
Ελληνικά
HG32AE570
A
B
Βάση
1
x4 (M4 X L12)
Βίδες
2
x2 (M4 X L12)
x2 (M4 X L12)
3
Ελληνικά
9
HG43AE570/HG48AE570
A
B
C
Βάση
Οδηγός βάσης
Βίδες
1
2
3
x4 (M4 X L12)
10
Ελληνικά
x4 (M4 X L12)
HG58AE570
B
A
C
Βάση
Οδηγός βάσης
x8 (M4 X L12)
Βίδες
1
C
x4 (M4 X L12)
俯视图
B
正面
A
注意
背面
请勿使用化学品
2
请勿使用润滑脂
请勿使用润滑油
3
X X
O O
4
x4 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Ελληνικά
11
HG**AE570 (Με εξαίρεση την Κίνα και το Χονγκ Κονγκ)
A
B
Βάση
Οδηγός βάσης
C
1-1
C
ή
x4 (M4 X L12)
(M4 X L12)
Βίδες
1-2
B
A
Προσοχή
ΜΗ
ΜΗ
ΜΗ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΓΡΑΣΟ
ΧΗΜΙΚΑ
ΛΑΔΙ
1-3
C
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι
για να προστατεύσετε την τηλεόραση και, στη
συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση οριζόντια
στο πανί, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που
υπάρχει στο κάτω μέρος της τηλεόρασης.
✎✎ Σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους έως την
τελική γραμμή και συναρμολογήστε.
x4 (M4 X L12)
✎✎ Σφίξτε πρώτα τις βίδες στο κάτω μέρος και τοποθετήστε τη βίδα στο
πάνω μέρος τελευταία.
✎✎ Συνεχίστε με τη σύνδεση της βίδας, ακολουθώντας τις οδηγίες στο
εγχειρίδιο.
2
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
3
O
OO
O
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι για να προστατεύσετε την
τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση οριζόντια στο
πανί, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
✎✎ Εισαγάγετε τον οδηγό βάσης στην υποδοχή που υπάρχει στο κάτω μέρος
της τηλεόρασης.
4
HG40AE570/HG48AE570/HG43AE570
x4 (M4 X L12)
12
Ελληνικά
X X
HG**EE670
A 1 τεμάχιο
B 1 τεμάχιο
C
32”~55”
32”
Βάση
Οδηγός βάσης
1
40”~55”
x4
(M4 X L12)
C
32” x 7 (M4 X L12)
40”~55” x 8 (M4 x L12)
B
Βίδες
1-1
1-2
A
1-3
✎✎ Τοποθετήστε ένα μαλακό πανί στο τραπέζι για να προστατεύσετε
την τηλεόραση και, στη συνέχεια, τοποθετήστε την τηλεόραση
οριζόντια στο πανί, με την οθόνη στραμμένη προς τα κάτω.
2
2-1
3
3-2
3-1
C 32”
2-2
2-3
3-1
3-2
C 40” ~ 55”
x3 (M4 X L12)
x4 (M4 X L12)
Ελληνικά
13
Συναρμολόγηση της περιστρεφόμενης βάσης
Ορισμένα μοντέλα υποστηρίζουν τη λειτουργία περιστροφής. Οι γωνίες περιστροφής που υποστηρίζονται είναι 20°, 60°,
90° και μπορείτε να αλλάξετε τη γωνία περιστροφής χρησιμοποιώντας το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ.
Μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία περιστροφής:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Περιστροφή 20° ~ 60°
Αν τοποθετήσετε τη σφήνα που βρίσκεται στο κάτω μέρος της βάσης στην οπή του ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ με την
ένδειξη 20° ή 60°, επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 20° ~ 60° προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
(Το σχήμα της βάσης εξαρτάται από το μοντέλο.)
Περιστροφή 90°
Αν τοποθετήσετε μόνο τις βίδες αφού αφαιρέσετε το ΣΤΡΟΦΕΑ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, επιτυγχάνεται γωνία περιστροφής 90°
προς την αριστερή και τη δεξιά πλευρά.
14
Ελληνικά
Κιτ τοποθέτησης ξενοδοχείου (Δεν διατίθεται με όλα τα μοντέλα)
Μπουλόνι + παξιμάδι
Κοντό μπουλόνι (2
ΤΜΧ)
Μακρύ μπουλόνι (2
ΤΜΧ)
Παξιμάδι (2 ΤΜΧ)
Ροδέλα (2 ΤΜΧ)
Επάνω
Κάτω
Στερεώστε τη βάση σε μια επίπεδη επιφάνεια, όπως
επάνω σε μια συρταριέρα, σε ένα γραφείο ή σε ένα έπιπλο
τηλεόρασης, όπως φαίνεται στην εικόνα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να προσαρτηθεί σταθερά στο
δάπεδο/τραπέζι σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
Ελληνικά
15
Επισκόπηση του πίνακα σύνδεσης
HG24EE470
5 @
PC / DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(ARC)
RJP
AV IN
VIDEO
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
%
ANT IN
DATA
HP-ID
1 3 4
$
HG28EE470
2 1
7
DATA
PC/ /DVI
DVI
PC
AUDIOININ
AUDIO
3
CLOCK
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)/
CLONING
$
ANT IN
AV IN
HP-ID
5
PC IN
RJP
%
Ελληνικά
COMMON
INTERFACE
VIDEO
4
16
!
8
HG32EE470
% 5 7
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
#
(5V 0.5A)/
CLONING
!
COMMON
INTERFACE
$
ANT IN
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
CLOCK
8
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
DATA
HP-ID
1
4 3
1
HG40EE470
HG48EE470
7
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A)
/CLONING
$
ANT IN
VIDEO
3
PC / DVI
AUDIO IN
4
HP-ID
PC IN
RJP
5
%
8
Ελληνικά
17
HG24EE460
5@ $
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
AUDIO
!
COMMON
INTERFACE
5@ $
6
ANT IN
4 3
HP-ID
4
3
6
RJP
HDMI IN
(ARC)
#
!
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
$
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
ANT IN
!
HP-ID
ANT IN
RJP
4 3
6
65
PC/DVI
AUDIO IN
HP-ID
PC IN
RJP
8
5
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
65
ANT IN
USB
(5V 0.5A)/CLONING
43
PC/DVI
AUDIO IN
6
PC IN
AUDIO
COMMON
INTERFACE
Ελληνικά
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
HP-ID
HP-ID
PC IN
AUDIO
ANT IN
@
$
3
4
7
RJP
COMMON
INTERFACE
18
7
AUDIO
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
HP-ID
!
!
4
3
5
8
7
PC/DVI
AUDIO IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
HDMI IN
(DVI/ARC)
$
#
8
RJP
COMMON
INTERFACE
#
!
$
PC IN
COMMON
INTERFACE
USB
(5V 0.5A)/CLONING
#
@
HP-ID
AUDIO
@
!
#
HDMI IN
(DVI/ARC)
COMMON
INTERFACE
PC/DVI
AUDIO IN
8
7
@
8
3
HG28EE460
!
!
@
COMMON
INTERFACE
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
8
4
3
HP-ID
PC IN
ANT IN
AUDIO
#
!
7
PC/DVI
AUDIO IN AUDIO
4 3
6
RJP
5
COMMON
INTERFACE
7
PC/DVI
AUDIO IN
65
@
#
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
!
COMMON
INTERFACE
8
RJP
HP-ID
PC IN
AUDIO
USB
(5V 0.5A)/CLONING
HDMI IN
(DVI/ARC)
PC/DVI
AUDIO IN
7
RJP
5
8
ANT IN
PC IN
AUDIO
65
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
USB
ANT
IN
(5V 0.5A)/CLONING
$
#
3
4
7
RJP
PC/DVI
AUDIO IN
43
6
COMMON
INTERFACE
8
7
@
8
3
4
PC IN
AUDIO
!
!
PC/DVI
AUDIO IN
COMMON
INTERFACE
HDMI IN
(DVI/ARC)
HP-ID
ANT IN
@
$
HDMI IN
(DVI/ARC)
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
RJP
43
6
HG40EE460
5
7
PC/DVI
AUDIO IN
4
6 8
HP-ID
8
PC IN
PC IN
RJP
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
PC IN
AUDIO
!
HP-ID
AUDIO
#
HG32EE460
DATA
4
VARIABLE
AUDIO OUT
6 8
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
5
RJP
PC IN
5
HP-ID
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
3
1
2
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
Ελληνικά
19
!
COMMON
INTERFACE
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
USB
(5V 0.5A)
/ CLONING
$
ANT IN
7
PC/DVI
AUDIO IN
8
HP-ID
PC IN
AUDIO
RJP
HG32EE670
HG40EE670
HG49EE670
HG55EE670
5
4
6 8
PC IN
HP-ID
3
1
2
PC/DVI
AUDIO IN
AUDIO
DATA
VARIABLE
AUDIO OUT
VOL-CTRL
CLOCK
7
9
0
RJP
5
HG32AE460
5
#
PC / DVI
AUDIO IN
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
7
AV IN
VIDEO
PC IN
AUDIO
6
8
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
20
Ελληνικά
ANT IN
4 3
$
HG32AE460
(TAIWAN)
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
輸入
PC 輸入
視訊
左
8
音訊
右
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 輸入
$
6 4 3
HG40AE460
(TAIWAN)
3 4 6
B
PC/DVI
音訊輸入
7
AV IN
@
輸入
HDMI 輸入
(DVI/ARC)
RJP
PC 輸入
音訊
(5V 0.5A)
/ CLONING
左
#
8
視訊
HP-ID
右
$
ANT 輸入
5
Ελληνικά
21
HG32AE570
5
(5V 0.5A)/CLONING
#
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
7
AV IN
VIDEO
8
PC IN
AUDIO
6
HDMI IN
(DVI/ARC)
@
HP-ID
DATA
ANT IN
$
4 3
1
HG40AE570
HG43AE570
HG48AE570
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
@
HDMI IN
(DVI/ARC)
#
(5V 0.5A) /
CLONING
3
AV IN
HP-ID
AUDIO
RJP
ANT IN
5
22
Ελληνικά
8
VIDEO
4
$
7
6
PC IN
HG32AE570
HG43AE570
HG48AE570
(HONGKONG)
1
DATA
PC / DVI
AUDIO IN
7
HDMI IN 2
(DVI)
VIDEO
@
HDMI IN 1
(ARC)
3
#
VIDEO
4
8
PC IN
HP-ID
RJP
5
9
VOL-CTRL
0
AUDIO
AUDIO
DOOR-EYE
VARIABLE
AUDIO OUT
(5V 0.5A) /
CLONING
$
ANT IN
6
HG32AE570
(CHINA)
5
RJP
(5V 0.5A/CLONING
#
7
AV 输入
视频
左
6
音频
PC 输入
8
右
1
DATA
HDMI 输覂
(DVI/ARC)
@
HP-ID
ANT 输入
$
3
DC 19V
4
Ελληνικά
23
HG43AE570
HG48AE570
HG58AE570
(CHINA)
1
DATA
分量/AV 输入2
@
HDMI
输覂 2
(DVI)
HDMI
输覂 1
(ARC)
3
PC 输入
7
8
AV 输入1
(5V 0.5A)
/CLONING
4
视频
#
PC / DVI
音频输入
左
HP-ID
可变音频输出
恒量音频输出
9
左
RJP
5
24
Ελληνικά
6
声音控制
右
电子猫眼
音频
ANT 输入
无线/有线
音频 右
$
0
✎✎ Όποτε συνδέετε μια εξωτερική συσκευή στην τηλεόραση, να βεβαιώνεστε ότι είναι απενεργοποιημένη.
✎✎ Κατά τη σύνδεση μιας εξωτερικής συσκευής, αντιστοιχίστε το χρώμα του βύσματος με το χρώμα της υποδοχής.
1 DATA
–– Χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της ανταλλαγής δεδομένων ανάμεσα στην τηλεόραση και τη συσκευή
SBB.
–– Για σύνδεση με χρήση βυσμάτων τηλεόρασης τύπου RJ-12.
2 CLOCK
Ρυθμίστε την ώρα αφού συνδέσετε το καλώδιο του εξωτερικού ρολογιού στην υποδοχή ρολογιού. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εμφάνισης εξωτερικού ρολογιού.
3 ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ
Μπορούν να συνδεθούν ακουστικά στην υποδοχή ακουστικών της τηλεόρασης. Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά,
απενεργοποιείται ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία.
4HP-ID
Συνδέστε το καλώδιο στις υποδοχές HP-ID και ακουστικών ταυτόχρονα και συνδέστε το σε ένα ξεχωριστό κιβώτιο
ακουστικών. Για πρόσθετες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στη σελίδα 36. Όταν συνδέονται ακουστικά στο κιβώτιο
ακουστικών, λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο όπως στη λειτουργία ακουστικών.
5 RJP
Αυτή η θύρα είναι μια θύρα επικοινωνίας RJP (Remote Jack Pack) που επιτρέπει τη σύνδεση διαφορετικών συσκευών
με πρόσθετες υπομονάδες, ώστε να βελτιωθεί και να διευκολυνθεί η χρήση της συσκευής.
6 AV IN / COMPONENT IN
–– Για σύνδεση σήματος συνιστωσών βίντεο/ήχου.
–– Συνδέστε καλώδια βίντεο σήματος συνιστωσών (προαιρετικά) στις υποδοχές σήματος συνιστωσών (“PR”, “PB”,
“Y”) που βρίσκονται στο πίσω μέρος της τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου
βίντεο σήματος συνιστωσών της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
–– Αν θέλετε να συνδέσετε ταυτόχρονα μια συσκευή Set-Top Box και μια συσκευή αναπαραγωγής DVD, θα πρέπει
να συνδέσετε τη συσκευή Set-Top Box στη συσκευή αναπαραγωγής DVD και, στη συνέχεια, να συνδέσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής DVD στις υποδοχές σήματος συνιστωσών (“PR”, “PB”, “Y”) της τηλεόρασης.
–– Οι υποδοχές PR, PB και Y στις συσκευές σήματος συνιστωσών (DVD) υποδεικνύονται μερικές φορές με τις
ενδείξεις Y, B-Y και R-Y ή Y, Cb και Cr.
–– Συνδέστε καλώδια ήχου RCA (προαιρετικά) στις υποδοχές [R - AUDIO - L] που βρίσκονται στο πίσω μέρος της
τηλεόρασης και τα άλλα άκρα τους στις αντίστοιχες υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής αναπαραγωγής DVD.
7 PC/DVI AUDIO IN
Για σύνδεση με τις υποδοχές εισόδου ήχου σε έναν ενισχυτή/σύστημα οικιακού κινηματογράφου.
8 PC IN
Για σύνδεση με την υποδοχή εξόδου βίντεο στον υπολογιστή σας.
9 VARIABLE AUDIO OUT
Χρησιμοποιείται για έξοδο ήχου στο ηχείο μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου και τη θύρα μεταβλητού
σήματος (RCA).
0 VOL-CTRL
Χρησιμοποιείται για έλεγχο της έντασης ήχου του ηχείου μπάνιου. Συνδέστε το κιβώτιο τοίχου μπάνιου και τη θύρα
VOLCTRL.
! COMMON INTERFACE
Ελληνικά
25
@ HDMI IN (ARC), (DVI/ARC)
Για σύνδεση με την υποδοχή HDMI μιας συσκευής που διαθέτει έξοδο HDMI.
–– Δεν απαιτείται σύνδεση ήχου για μια σύνδεση HDMI-HDMI. Οι συνδέσεις HDMI μεταφέρουν σήματα ήχου και
βίντεο.
–– Χρησιμοποιήστε την υποδοχή HDMI IN (DVI) για σύνδεση DVI με εξωτερική συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα
καλώδιο DVI προς HDMI ή έναν προσαρμογέα DVI-HDMI (DVI προς HDMI) για τη σύνδεση βίντεο και τις
υποδοχές PC/DVI AUDIO IN για τον ήχο.
# USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Υποδοχή για αναβάθμιση λογισμικού, το Media Play κλπ.
–– Σύνδεση σέρβις
–– Η κλωνοποίηση μέσω USB υποστηρίζει μόνο το πρότυπο USB 2.0.
$ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Για να βλέπετε σωστά τα τηλεοπτικά κανάλια, η τηλεόραση πρέπει να λαμβάνει σήμα από μία από τις
ακόλουθες πηγές:
–– Εξωτερική κεραία/Σύστημα καλωδιακής τηλεόρασης
% EXT (RGB)
–– Στον τρόπο λειτουργίας Εξωτ., η υποδοχή DTV Out υποστηρίζει μόνο βίντεο και ήχο SD μορφής MPEG.
Λειτουργίες προβολής
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία από τις τυπικές αναλύσεις που παρατίθενται στη στήλη “Ανάλυση”. Η τηλεόραση
ρυθμίζεται αυτόματα στην ανάλυση που επιλέξατε.
Αφού συνδέσετε τον υπολογιστή στην τηλεόραση, ρυθμίστε την ανάλυση οθόνης της τηλεόρασης μέσα από τον
υπολογιστή. Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz. Αν το σήμα εξόδου από τον υπολογιστή ρυθμιστεί σε
οποιαδήποτε άλλη ανάλυση εκτός από αυτές που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα, ενδέχεται να μην εμφανιστεί
εικόνα στην τηλεόραση. Ρυθμίστε σωστά την ανάλυση, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης του υπολογιστή ή της
κάρτας γραφικών του.
Χρησιμοποιήστε μία από τις συνιστώμενες αναλύσεις στον πίνακα.
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1366 x 768 στα 60 Hz.
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού
pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT/DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
26
Ελληνικά
✎✎ Η βέλτιστη ανάλυση είναι 1920 x 1080 στα 60 Hz.
Τρόπος λειτουργίας
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(KHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα
(Hz)
Συχνότητα ρολογιού
pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Ο/Κ)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA CVT
720 x 576
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 960
35,910
53,783
56,456
75,231
59,950
59,959
74,777
74,857
32,750
81,750
95,750
130,000
-/+
-/+
-/+
-/+
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 800
1360 x 768
1440 x 900
1440 x 900
1680 x 1050
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
62,795
47,712
55,935
70,635
65,290
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
74,934
60,015
59,887
74,984
59,954
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
106,500
85,500
106,500
136,750
146,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
-/+
+/+
-/+
-/+
-/+
VESA GTF
1280 x 720
1280 x 1024
52,500
74,620
70,000
70,000
89,040
128,943
-/+
-/-
VESA DMT / DTV CEA
1920 x 1080p
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ Αν χρησιμοποιείτε σύνδεση με καλώδιο HDMI/DVI, πρέπει να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI IN (DVI). ((Δεν
υποστηρίζεται στα μοντέλα HG24EE470/460.)
✎✎ Δεν υποστηρίζεται ο τρόπος λειτουργίας διεμπλεκόμενης σάρωσης.
✎✎ Εάν επιλεγεί κάποια μη τυπική μορφή βίντεο, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί φυσιολογικά.
✎✎ Υποστηρίζονται οι τρόποι λειτουργίας ξεχωριστού και σύνθετου σήματος. Δεν υποστηρίζεται SOG.
Ελληνικά
27
Χρήση του χειριστηρίου της τηλεόρασης
Το χειριστήριο της τηλεόρασης, ένα μικρό κουμπί που μοιάζει με μοχλό στο πίσω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας
επιτρέπει να ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
Υπάρχουν δύο τύποι χειριστηρίου τηλεόρασης.
Ο πρώτος τύπος λειτουργεί ως εξής.
Επιλογή του Media Play
Επιλογή του
Μενού
Επιλογή της
ρύθμισης Πηγή
Μενού λειτουργίας
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Απενεργοποίηση
Χειριστήριο
τηλεόρασης
Στην εικόνα φαίνεται
το εμπρός μέρος της
τηλεόρασης.
✎✎ Ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν κωδικό PIN ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Για να εξέλθετε από το μενού, κρατήστε πατημένο το χειριστήριο για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
✎✎ Αν επιλέγετε τη λειτουργία μετακινώντας το χειριστήριο προς τα πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά, φροντίστε να
μην πατήσετε το χειριστήριο. Αν το πατήσετε πρώτα, δεν μπορείτε να το μετακινήσετε προς τα πάνω/κάτω/
αριστερά/δεξιά.
Ο δεύτερος τύπος λειτουργεί ως εξής.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το κουμπί P στο τηλεχειριστήριο ή στον πίνακα χειρισμού της
τηλεόρασης.
✎✎ Το χειριστήριο της τηλεόρασης, το οποίο βρίσκεται στο κάτω δεξιό μέρος της τηλεόρασης, σας επιτρέπει να
ελέγχετε την τηλεόραση χωρίς το τηλεχειριστήριο.
✎✎ Αν το πατήσετε πρώτα, εμφανίζεται το μενού ελέγχου. Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία πατώντας
παρατεταμένα το χειριστήριο της τηλεόρασης.
✎✎ Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Με το χειριστήριο της τηλεόρασης, δεν μπορείτε να εκτελέσετε καμία άλλη λειτουργία εκτός από την
ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση της τηλεόρασης, την αλλαγή του καναλιού, την προσαρμογή της έντασης
του ήχου και την αλλαγή της πηγής εισόδου.
: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τηλεόρασης.
Press: Move
Press & Hold: Select
Μενού ελέγχου
/
: Αλλαγή του καναλιού.
/
: Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
: Εμφάνιση και επιλογή των διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου/Χειριστήριο τηλεόρασης
Κατάσταση αναμονής
Όταν απενεργοποιείτε την τηλεόραση, αυτή εισέρχεται σε κατάσταση αναμονής και συνεχίζει να καταναλώνει μια μικρή
ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος. Για λόγους ασφαλείας και για να μειώσετε την κατανάλωση ρεύματος, δεν θα πρέπει
να αφήνετε την τηλεόραση σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (για παράδειγμα, όταν λείπετε σε
διακοπές). Είναι καλύτερο να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
28
Ελληνικά
Επισκόπηση του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Αυτό το τηλεχειριστήριο διαθέτει κουκκίδες Braille στα κουμπιά Power, Channel και Volume, για να υποστηρίζει
τη χρήση από άτομα με προβλήματα όρασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των
διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Απευθείας εισαγωγή ενός αριθμού
καναλιού.
Εναλλαγή μεταξύ Teletext, διπλής
οθόνης και μικτής οθόνης.
TTX/MIX
GUIDE
Εμφάνιση του Ηλεκτρονικού οδηγού
προγράμματος (EPG).
Προσωρινή απενεργοποίηση του
ήχου.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή του τρέχοντος καναλιού.
CH LIST
Προβολή της λίστας καναλιών στην
οθόνη.
Προβολή του κύριου μενού επί της
οθόνης.
Γρήγορη επιλογή κάποιας από τις
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
Μετάβαση στην οθόνη HOME.
HOME
CONTENT
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με
το τρέχον πρόγραμμα ή περιεχόμενο.
CLOCK: Όταν πατάτε το πλήκτρο
INFO ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης η ώρα.
Μετακίνηση του δείκτη, επιλογή
των στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται
στο μενού της τηλεόρασης.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
ALARM: Εισαγωγή της επιθυμητής
ώρας ενεργοποίησης της
τηλεόρασης.
X: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της εικόνας 3D. (Δεν είναι
διαθέσιμο)
SUBT.: Προβολή ψηφιακών
υποτίτλων.
Προβολή του Αρ. σελίδα περιεχομ..
CLOCK
Έξοδος από το μενού.
A
ALARM
B
C
D
SUBT.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
με συγκεκριμένες δυνατότητες.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Ελληνικά
29
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των
διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Απευθείας εισαγωγή ενός αριθμού
καναλιού.
Μη διαθέσιμο.
PRE-CH
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
CH
Προβολή της λίστας καναλιών στην
οθόνη.
Προβολή του κύριου μενού επί της
οθόνης.
Γρήγορη επιλογή κάποιας από τις
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
Μετακίνηση του δείκτη, επιλογή
των στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται
στο μενού της τηλεόρασης.
CH LIST
㰣虝
HOME
虡擖
ALARM: Εισαγωγή της επιθυμητής
ώρας ενεργοποίησης της
τηλεόρασης.
DUAL: Επιλογή εφέ ήχου.
X: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της εικόνας 3D. (Δεν είναι διαθέσιμο)
30
Ελληνικά
Προβολή του Αρ. σελίδα περιεχομ..
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με το
τρέχον πρόγραμμα ή περιεχόμενο.
CLOCK: Όταν πατάτε το πλήκτρο
INFO ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης η ώρα.
Έξοδος από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Αλλαγή του τρέχοντος καναλιού.
Μετάβαση στην οθόνη HOME.
CONTENT
CLOCK
䯍㽟
Επιστροφή στο προηγούμενο
κανάλι.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
του ήχου.
A
B
ALARM
DUAL
C
D
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
με συγκεκριμένες δυνατότητες.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της τηλεόρασης.
Προβολή και επιλογή των
διαθέσιμων πηγών βίντεο.
Απευθείας εισαγωγή ενός αριθμού
καναλιού.
Επιστροφή στο προηγούμενο
κανάλι.
Προσωρινή απενεργοποίηση του
ήχου.
Προσαρμογή της έντασης του ήχου.
Αλλαγή του τρέχοντος καναλιού.
Προβολή της λίστας καναλιών στην
οθόνη.
Προβολή του κύριου μενού επί της
οθόνης.
㟣஧
Γρήγορη επιλογή κάποιας από τις
λειτουργίες που χρησιμοποιούνται συχνά.
Μετακίνηση του δείκτη, επιλογή
των στοιχείων μενού στην οθόνη και
αλλαγή των τιμών που εμφανίζονται
στο μενού της τηλεόρασης.
ᇗ࢞
㸂㴖
Προβολή του Αρ. σελίδα περιεχομ..
CLOCK
Εμφάνιση πληροφοριών σχετικά με
το τρέχον πρόγραμμα ή περιεχόμενο.
CLOCK: Όταν πατάτε το πλήκτρο 訊
息 ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε
κατάσταση αναμονής, εμφανίζεται
στην οθόνη της τηλεόρασης η ώρα.
Έξοδος από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην οθόνη
της τηλεόρασης.
Μετάβαση στην οθόνη HOME.
CONTENT
ူ᠞
㰴㐃
࿻ሞ
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
με συγκεκριμένες δυνατότητες.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα κουμπιά
σύμφωνα με τις οδηγίες στην
οθόνη της τηλεόρασης.
定時: Εισαγωγή της επιθυμητής ώρας
ενεργοποίησης της τηλεόρασης.
雙語: Επιλογή εφέ ήχου.
字幕: Προβολή ψηφιακών υποτίτλων.
Τοποθέτηση των μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
Πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου
✎✎ Αφού τοποθετήσετε τις μπαταρίες, χρησιμοποιήστε
ένα κατσαβίδι για να σφίξετε τη βίδα που κρατά
κλειστό το κάλυμμα μπαταριών.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο εντός 7 μέτρων από την
τηλεόραση.
yy Το έντονο φως ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοση του
τηλεχειριστηρίου. Αποφεύγετε να το χρησιμοποιείτε κοντά
σε φώτα με λαμπτήρες φθορισμού ή σωλήνες νέον.
yy Το χρώμα και το σχήμα ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με
το μοντέλο.
yy Το κουμπί “3D” στο τηλεχειριστήριο προορίζεται για μια
λειτουργία που δεν υποστηρίζεται. Όταν πατάτε αυτό το
κουμπί, η τηλεόραση δεν αποκρίνεται.
Ελληνικά
31
Χρήση της λειτουργίας Αθλητικά
Αθλητικά t
OO MENU m → Εφαρμογές → Αθλητικά → ENTER E
Αυτή η λειτουργία παρέχει βελτιστοποιημένες συνθήκες θέασης για την παρακολούθηση αθλητικών αγώνων.
yy a (Ζουμ): Διακόψτε την αναπαραγωγή και διαχωρίστε την εικόνα σε 9 τμήματα. Επιλέξτε ένα τμήμα για να το
μεγεθύνετε. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
✎✎ Όταν η επιλογή Αθλητικά ρυθμίζεται σε Ενεργ., οι λειτουργίες εικόνας και ήχου ρυθμίζονται αυτόματα σε
Γήπεδο.
✎✎ Αν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε σε λειτουργία Αθλητικά, η λειτουργία Αθλητικά
απενεργοποιείται.
✎✎ Όταν εκτελείται η λειτουργία Υπηρεσία δεδομένων, η λειτουργία Ζουμ δεν είναι διαθέσιμη.
32
Ελληνικά
Σύνδεση της τηλεόρασης με τη συσκευή SBB
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
ETH MODEM
HDMI IN
(DVI/ARC)
Καλώδιο δεδομένων
DATA
HP-ID
✎✎ Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.
1. Συνδέστε την υποδοχή DATA της τηλεόρασης και την υποδοχή [ETH MODEM] της συσκευής STB (SBB) με το καλώδιο
δεδομένων.
✎✎ Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ανταλλαγής δεδομένων.
Ελληνικά
33
Λίστα προμηθευτών και συμβατών καλωδίων δεδομένων που παρέχονται με την τηλεόραση
yy Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο δεδομένων για τον προμηθευτή σας. Ανατρέξτε στην ετικέτα
κωδικού που υπάρχει στα καλώδια δεδομένων.
✎✎ Προδιαγραφές λειτουργίας καλωδίου δεδομένων (RJ12): RS232
34
Ελληνικά
Σύνδεση των ηχείων μπάνιου
Μπορείτε να συνδέσετε τα ηχεία μπάνιου χρησιμοποιώντας την παρακάτω μέθοδο. (Ανάλογα με την περιοχή)
Σύνδεση μέσω της θύρας μεταβλητής εξόδου (δεν απαιτείται εξωτερικός ενισχυτής)
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
VIDEO
1
Ηχείο
VARIABLE
AUDIO OUT
AUDIO
Κιβώτιο ελέγχου
έντασης ήχου
VOL-CTRL
2
VOL+
VOL-
1. Συνδέστε τη θύρα VARIABLE AUDIO OUT της τηλεόρασης με τα ηχεία τοίχου μπάνιου του ξενοδοχείου.
Ηχείο +
Ηχείο -
N/C
2. Συνδέστε την υποδοχή VOL-CTRL της τηλεόρασης στη θύρα διακόπτη του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου του τοίχου
μπάνιου του ξενοδοχείου.
✎✎ Η μέγιστη ισχύς εξόδου των ηχείων είναι 4 W, 8 Ω.
✎✎ Η θύρα VARIABLE AUDIO OUT υποστηρίζει μόνο έξοδο σήματος MONO.
yy Εγκατάσταση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου
–– Αν διαμορφώσετε το κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου όπως φαίνεται στην εικόνα, μπορείτε να ελέγξετε την
ένταση ήχου των ηχείων μπάνιου.
–– Η υποδοχή που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου με την τηλεόραση είναι
μια τυπική υποδοχή ακουστικών 3,5 mm.
–– Ο διακόπτης του κιβωτίου ελέγχου έντασης ήχου περιλαμβάνει έναν διακόπτη τύπου Tact.
✎✎ Ρύθμιση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή
–– 0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM απενεργοποιημένο).
–– 1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή σύμφωνα με την κύρια ένταση ήχου. Πιο
συγκεκριμένα, η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή καθορίζεται με βάση τις τιμές έντασης ήχου
ενεργοποίησης, ελάχιστης έντασης ήχου και μέγιστης έντασης ήχου του τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– 2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα ελέγχου μπάνιου.
yy Προδιαγραφές θύρας μεταβλητής εξόδου
–– Καλώδιο ηχείου: Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο ηχείου με μήκος μικρότερο από 25 m.
Κιβώτιο ελέγχου έντασης ήχου
VOL +
1
3
2
VOL -
VOL - UP
GND
VOL - DOWN
( Λευκό 1 ) ( Μαύρο/Κόκκινο ( Θωρακισμένο καλώδιο 3 )
2)
Ελληνικά
35
HP-ID
Μπορεί να εγκατασταθεί ένα πρόσθετο κιβώτιο ακουστικών σε ένα κρεβάτι ή σε ένα γραφείο εργασίας, για επιπλέον
άνεση. Για να το κάνετε αυτό, ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται παρακάτω.
yy Λεπτομερές σχέδιο του κιβωτίου ακουστικών
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
HEADPHON BOX
A
Κιβώτιο ακουστικών
HP-ID
Shield wire
Red Wire (Audio-R)
Red wire + White wire
TV Headphones jack
Whitewire (Audio-L)
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Κιβώτιο ακουστικών>
36
Ελληνικά
Σύνδεση της συσκευής MediaHub HD
Έξοδος σήματος από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή είναι συνδεδεμένη στη συσκευή MediaHub HD, στη ρεσεψιόν του
ξενοδοχείου.
Πίσω μέρος συσκευής MediaHub HD
USB
HDMI
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
1 Καλώδιο δεδομένων
RS-232
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
2 Καλώδιο HDMI
✎✎ Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.
1. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής MediaHub HD.
2. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub HD.
yy MediaHub HD
–– Η συσκευή MediaHub HD είναι μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει διάφορες εισόδους ήχου ή βίντεο (A/V,
Audio, PC, HDMI, USB) και τις αντίστοιχες εξόδους. Οι αντίστοιχες πηγές εξόδου συνδέονται από τη συσκευή
MediaHub στην τηλεόραση. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του πρωτοκόλλου
RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια εξωτερική
πηγή στη συσκευή MediaHub. Η συσκευή MediaHub επικοινωνεί με την τηλεόραση στέλνοντας μηνύματα
σχετικά με τις ενεργές/ανενεργές πηγές. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή.
–– Πρέπει να συνδέσετε τη θύρα HDMI της συσκευής MediaHub με τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης.
–– Όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
yy Ειδικές δυνατότητες
–– PIP
–– Αυτόματη ανίχνευση
Ελληνικά
37
Σύνδεση της συσκευής RJP (Remote Jack Pack)
Έξοδος σήματος από οποιαδήποτε εξωτερική πηγή είναι συνδεδεμένη στη συσκευή RJP, στη ρεσεψιόν του ξενοδοχείου.
1 Καλώδιο D-sub / ήχου υπολογιστή
Πίσω μέρος συσκευής RJP
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
Πίσω πάνελ τηλεόρασης
(5V 0.5A)/CLONING
RJP
PC / DVI
AUDIO IN
AV IN
VIDEO
AUDIO
PC IN
HDMI IN
(DVI/ARC)
ANT IN
DATA
HP-ID
4 Καλώδιο HDMI
3 Καλώδιο βίντεο
2 Καλώδιο ήχου
5
✎✎ Η διαθεσιμότητα εξαρτάται από το συγκεκριμένο μοντέλο.
1. Συνδέστε τη θύρα PC IN / PC/DVI AUDIO IN της τηλεόρασης με τη θύρα PC/AUDIO της συσκευής RJP.
2. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
3. Συνδέστε τη θύρα AV IN [VIDEO] της τηλεόρασης με τη θύρα VIDEO της συσκευής RJP.
4. Συνδέστε τη θύρα HDMI IN της τηλεόρασης με τη θύρα HDMI της συσκευής RJP.
5. Συνδέστε τη θύρα RJP της τηλεόρασης με τη θύρα RS/232 της συσκευής RJP.
✎✎ Η συσκευή RJP (Remote Jack Pack) που είναι συμβατή με αυτή την τηλεόραση Samsung είναι το μοντέλο
TeleAdapt TA-7610.
yy RJP (Remote Jack Pack): Η συσκευή RJP, δηλαδή Remote Jack Pack, είναι μια υπομονάδα υλικού που διαθέτει
διάφορες εισόδους ήχου ή βίντεο (A/V, Audio, PC, HDMI) και τις αντίστοιχες εξόδους. Οι αντίστοιχες πηγές
εξόδου συνδέονται από τη συσκευή RJP στην τηλεόραση. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση μέσω του
πρωτοκόλλου RS232. Η λειτουργία Hot Plug & Play επιτρέπει στους ενοίκους του ξενοδοχείου να συνδέσουν μια
εξωτερική πηγή στη συσκευή RJP. Η συσκευή RJP επικοινωνεί με την τηλεόραση στέλνοντας μηνύματα σχετικά με
τις ενεργές/ανενεργές πηγές. Η τηλεόραση μεταβαίνει στην ενεργή εξωτερική πηγή με βάση την προτεραιότητα που
ορίζεται από το χρήστη.
✎✎ Μπορείτε να επιλέξετε HDMI IN ή AV IN όταν συνδέετε τη συσκευή RJP.
✎✎ Όταν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή RJP εντός 10 δευτερολέπτων.
38
Ελληνικά
yy Μπορείτε να επαναφέρετε τη συσκευή RJP στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, κρατώντας ταυτόχρονα
πατημένα τα κουμπιά A/V και HDMI για 10 δευτερόλεπτα. Όταν αναβοσβήσουν 5 φορές όλες οι λυχνίες LED, η
επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις έχει ολοκληρωθεί.
yy Η συσκευή RJP σβήνει αυτόματα τυχόν αναμμένες λυχνίες LED μετά από 5 λεπτά, για να αποτραπεί η περιττή
φωτορύπανση στο δωμάτιο του ξενοδοχείου. Αν ο ένοικος πατήσει οποιοδήποτε από τα κουμπιά, οι λυχνίες LED
που έσβησαν ανάβουν ξανά και ο χρονοδιακόπτης των 5 λεπτών επανεκκινείται. Αν ο ένοικος πατήσει στη συνέχεια
κάποιο άλλο κουμπί πηγής, η τηλεόραση μεταβαίνει στην επιλεγμένη πηγή και ανάβει η αντίστοιχη λυχνία LED.
yy Μετά από επαναφορά της συσκευής RJP ή ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης, χρειάζονται περίπου 10
δευτερόλεπτα για να αποκατασταθεί η επικοινωνία ανάμεσα στην τηλεόραση και τη συσκευή RJP.
yy Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τον κατά προσέγγιση χρόνο σε δευτερόλεπτα για μετάβαση της τηλεόρασης στην
πηγή εισόδου, με βάση την προτεραιότητα.
✎✎ Σενάριο 1: Όταν δεν έχει συνδεθεί καμία πηγή εισόδου.
Πηγή
Σύνδεση
AV
2 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
✎✎ Σενάριο 2: Όταν έχουν συνδεθεί δύο ή περισσότερες πηγές εισόδου και κάποια πηγή εισόδου αποσυνδέεται
και, στη συνέχεια, επανασυνδέεται.
Πηγή
Αποσύνδεση
Σύνδεση
Σύνολο
AV
4,5 δευτερόλεπτα
2 δευτερόλεπτα
6,5 δευτερόλεπτα
Υπολογιστής
0,7 δευτερόλεπτα
0,7 δευτερόλεπτα
1,4 δευτερόλεπτα
HDMI
3,9 δευτερόλεπτα
3,9 δευτερόλεπτα
7,8 δευτερόλεπτα
✎✎ Π.χ. αν είναι συνδεδεμένες όλες οι πηγές της συσκευής RJP, AV, PC και HDMI, η πηγή AV έχει την υψηλότερη
προτεραιότητα. Αν η συσκευή RJP βρίσκεται σε λειτουργία HDMI και ο ένοικος αφαιρέσει και επανασυνδέσει
την πηγή AV, ο ελάχιστος χρόνος που απαιτείται για μετάβαση στην πηγή AV είναι 6,5 δευτερόλεπτα.
yy Για να συνδέσετε μια συσκευή ήχου (iPod ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής MP3), η λειτουργία μουσικής πρέπει να
ρυθμιστεί σε ON και η αναγνώριση υποδοχής θα πρέπει να ρυθμιστεί σε OFF.
yy Υποστηρίζονται πηγές εισόδου A/V, PC και HDMI.
Ελληνικά
39
Ρύθμιση δεδομένων μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου
Για να εισέλθετε: Πατήστε τα κουμπιά MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER E με αυτή τη σειρά. (Επιλογή της αυτόνομης λειτουργίας από τη
λειτουργία φιλοξενίας.)
Για να εξέλθετε από αυτό το μενού: Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Περιγραφή
1
Hospitality Mode
Hospitality Mode
Standalone
yy Επιλέξτε Hospitality Mode.
yy Λειτουργία Interactive: Η τηλεόραση λειτουργεί με συσκευή SI STB ή SBB.
yy Λειτουργία Standalone: Η τηλεόραση λειτουργεί αυτόνομα, χωρίς
συσκευή SI STB ή SBB.
2
SI Vendor
SI Vendor
OFF
yy Λειτουργία Interactive: Samsung / 18M / Locatel / VDA / VDA-S /
Acentic / Sustinere / Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum /
Siemens / Amino / MDC / Enseo
yy Λειτουργία Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
3
Power On
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel Num
…
Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, μεταβαίνει αυτόματα σε αυτό το κανάλι.
Power On Channel Type
…
yy Επιλογή ζώνης καναλιών: ATV (ζώνη αναλογικών εναέριων
καναλιών), DTV (ζώνη ψηφιακών εναέριων καναλιών), CATV (ζώνη
αναλογικών καλωδιακών καναλιών) ή CDTV (ζώνη ψηφιακών
καλωδιακών καναλιών)
Power On Volume
Last Saved
yy User Defined : Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα την ένταση
ήχου ενεργοποίησης. Ανατρέξτε παρακάτω στον Αριθμό έντασης
ήχου ενεργοποίησης.
yy Last Saved : Όταν η τηλεόραση ενεργοποιείται, επανέρχεται στην
ένταση ήχου που ήταν ρυθμισμένη όταν απενεργοποιήθηκε.
Power On Volume Num
…
Η τηλεόραση ενεργοποιείται με αυτή την ένταση ήχου.
Min Volume
0
Η ελάχιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης στην
αυτόνομη λειτουργία φιλοξενίας.
Max Volume
100
Η μέγιστη ένταση ήχου που μπορεί να ρυθμίσει ο χρήστης.
TV
Επιλογή της πηγής εισόδου που προβάλλει η τηλεόραση όταν
ενεργοποιείται.
Power On Source
4
Power On Option
Last Option
Καθορίζει την κατάσταση της τηλεόρασης όταν επανέλθει το ρεύμα
μετά από διακοπή ή αφού αποσυνδέσετε την τηλεόραση και, στη
συνέχεια, τη συνδέσετε ξανά.
yy Last Option : Επανέρχεται στην τελευταία κατάσταση λειτουργίας.
Αν βρισκόταν σε κατάσταση αναμονής, επανέρχεται στην
κατάσταση αναμονής. Αν ήταν ενεργοποιημένη, ενεργοποιείται.
yy Power On : Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση ενεργοποιείται.
yy Standby : Όταν επανέλθει το ρεύμα, η τηλεόραση μεταβαίνει σε
κατάσταση αναμονής.
Channel Setup
…
Παρέχει απευθείας και άμεση πρόσβαση σε ορισμένες από τις
λειτουργίες του μενού καναλιών στο μενού καναλιών του χρήστη, όπως
αυτόματος συντονισμός, χειροκίνητος συντονισμός, ρύθμιση κεραίας κλπ.
…
Η επιλογή Channel Editor επιτρέπει την επεξεργασία των καναλιών
που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη της τηλεόρασης. Με χρήση της
επιλογής Channel Editor, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
yy Να αλλάξετε τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών, καθώς και να
ταξινομήσετε τα κανάλια με την επιθυμητή σειρά αριθμού καναλιού.
yy Να εφαρμόσετε σίγαση βίντεο στα κανάλια που επιλέγετε. Η σίγαση
βίντεο εξαφανίζει το βίντεο από κάποιο κανάλι και μεταδίδει
μόνο τον ήχο, ενώ εμφανίζεται στην οθόνη ένα εικονίδιο ηχείου.
Η επιλογή Channel Editor σάς επιτρέπει επίσης να δείτε εύκολα
πληροφορίες σχετικά με κάθε κανάλι, χωρίς να χρειάζεται να
προβάλετε απευθείας κάθε κανάλι.
Channel
Channel Editor
40
Ελληνικά
Ορισμός των προεπιλεγμένων τιμών που θα εφαρμοστούν όταν
ενεργοποιηθεί η τηλεόραση.
yy User Defined : Σας επιτρέπει να ορίσετε χειροκίνητα το κανάλι
ενεργοποίησης και τον τύπο καναλιού. Ανατρέξτε παρακάτω
στον Αριθμό καναλιού ενεργοποίησης και στον Τύπο καναλιού
ενεργοποίησης.
yy Last Saved : Αν επιλέξετε αυτό το στοιχείο, όταν η τηλεόραση
ενεργοποιείται, προβάλει το κανάλι που πρόβαλλε όταν
απενεργοποιήθηκε.
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Περιγραφή
ON
Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει την προβολή/περιήγηση στα κανάλια
όλων των τύπων κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος)
ταυτόχρονα.
yy ON : Όταν έχει ρυθμιστεί σε ON, οι ένοικοι μπορούν να
προσπελάσουν ολόκληρο το χάρτη καναλιών, ανεξάρτητα από
τον επιλεγμένο τύπο κεραίας. Επίσης, στη λίστα καναλιών
εμφανίζονται τόσο τα εναέρια όσο και τα καλωδιακά κανάλια.
yy OFF : Όταν έχει ρυθμιστεί σε OFF, οι ένοικοι μπορούν να
προσπελάσουν μόνο το χάρτη καναλιών που αντιστοιχεί στον
επιλεγμένο τύπο κεραίας (Κεραία/Καλωδιακή ή Δορυφόρος). Στη
λίστα καναλιών και τον επεξεργαστή καναλιού εμφανίζονται μόνο
τα κανάλια του επιλεγμένου τύπου κεραίας.
OFF
yy ON : Έλεγχος του αριθμού καναλιού του προγράμματος DTV. (Ο
επεξεργαστής καναλιού DTV δεν είναι προσπελάσιμος.)
yy OFF : Δεν πραγματοποιείται έλεγχος του αριθμού καναλιού
του προγράμματος DTV. (Ο επεξεργαστής καναλιού DTV είναι
προσπελάσιμος, αλλά δεν υποστηρίζεται πρόσθετη ενημέρωση του
αριθμού καναλιού προγράμματος.)
ON
Αν προκύψει ασυμφωνία μεταξύ των δεδομένων στο χάρτη καναλιών
και των δεδομένων που μεταδίδονται, η τηλεόραση εκτελεί
αυτόματο συντονισμό καναλιών ώστε να επαναφέρει τα δεδομένα/
παραμέτρους στο χάρτη καναλιών.
yy ON : Όταν το μήνυμα επανάληψης σάρωσης καναλιών έχει
ρυθμιστεί σε ON, οι ενδείξεις οθόνης που υποδεικνύουν ότι τα
κανάλια επανασαρώνονται εμφανίζονται στους ενοίκους του
ξενοδοχείου.
yy OFF : Ο διαχειριστής του ξενοδοχείου μπορεί να ρυθμίσει το μήνυμα
επανάληψης σάρωσης καναλιών σε OFF, αν οι ενδείξεις οθόνης
του μηνύματος επανάληψης σάρωσης δεν πρέπει να εμφανίζονται
στους ενοίκους του ξενοδοχείου.
Pan Euro MHEG
OFF
yy OFF : Αν η επιλογή Pan Euro MHEG είναι απενεργοποιημένη,
η λειτουργία MHEG εκτελείται σύμφωνα με τις υφιστάμενες
προδιαγραφές του προϊόντος.
yy ON : Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή Pan Euro MHEG, η λειτουργία
MHEG ρυθμίζεται σε ON ανεξάρτητα από τις προδιαγραφές
προϊόντος ή την περιοχή.
My Channel
OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας Mychannel.
Genre Editor
…
Επεξεργασία του είδους των καναλιών. (Διαθέσιμη όταν η λειτουργία
Mychannel είναι ενεργοποιημένη.)
Subtitle Auto On
OFF
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί/απενεργοποιεί την αυτόματη
εμφάνιση υποτίτλων σε μια συγκεκριμένη χώρα. Αυτή η λειτουργία
υποστηρίζεται για τηλεοράσεις ξενοδοχείου που είναι έτοιμες να
λάβουν εκπομπές DVB για την Ευρώπη. Η λειτουργία αυτή σχετίζεται
με τις προδιαγραφές υποτίτλων της Γαλλίας. Οι υπότιτλοι των
υπόλοιπων χωρών λειτουργούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές της
αντίστοιχης χώρας, ανεξάρτητα από το αν είναι ενεργοποιημένη
ή απενεργοποιημένη η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης
υποτίτλων.
yy ON : Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων
έχει ρυθμιστεί σε ON, τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της
Γαλλίας.
yy OFF : Όταν η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης υποτίτλων έχει
ρυθμιστεί σε OFF, δεν τηρούνται οι προδιαγραφές υποτίτλων της
Γαλλίας.
TTX Widescreen Mode
OFF
yy ON : Προβολή πληροφοριών TTX σε ευρεία οθόνη.
yy OFF : Προβολή πληροφοριών TTX σε κανονική οθόνη.
Mixed Channel Map
Dynamic SI
Channel Rescan
Message
4
Αρχική τιμή
Channel
Ελληνικά
41
Αρ.
5
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Αρχική τιμή
Picture Menu Lock
OFF
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του μενού εικόνας.
Menu Display
ON
yy ON : Εμφανίζεται το κύριο μενού.
yy OFF : Δεν εμφανίζεται το κύριο μενού.
Tools Display
ON
yy ON : Εμφανίζεται το μενού εργαλείων.
yy OFF : Δεν εμφανίζεται το μενού εργαλείων.
Channel Menu Display
OFF
yy ON : Εμφανίζεται το μενού καναλιών.
yy OFF : Δεν εμφανίζεται το μενού καναλιών.
Menu OSD
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
…
Επεξεργασία του αρχικού μενού.
Home Menu Auto Start
…
ON : Το αρχικό μενού εκκινείται αυτόματα.
OFF : Το αρχικό μενού δεν εκκινείται αυτόματα.
OFF
Manual
Επιλογή του τρόπου ενημέρωσης των δεδομένων ρολογιού.
Χρήση των δεδομένων ρολογιού από ένα κανάλι DTV για αυτόματη
ρύθμιση του ρολογιού ή χειροκίνητη ρύθμιση του ρολογιού όταν η
τηλεόραση βρίσκεται σε αυτόνομη λειτουργία.
Timer Type
Wakeup
yy Wakeup : Μπορείτε να ορίσετε μια συγκεκριμένη ώρα που θα
ενεργοποιείται αυτόματα την τηλεόραση.
yy OnOff : Αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της τηλεόρασης
μια καθορισμένη ώρα. Μπορείτε να ορίσετε συγχρόνως έως και
τρεις ρυθμίσεις ώρας.
Time Channel Type
…
Από ποιο κανάλι DTV θα χρησιμοποιούνται δεδομένα ρολογιού για τη
ρύθμιση του ρολογιού.
Time Channel Num
…
Αριθμός καναλιού DTV.
Ρολόι
OFF
Επιτρέπει την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής
mp3/ήχου μέσω μιας πηγής εισόδου AV. Όταν είναι ενεργοποιημένη,
μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής μέσω
της τηλεόρασης, παρότι δεν υπάρχει σήμα βίντεο. Ωστόσο, ο
οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει ενεργοποιημένος. Αν
παρέχεται σήμα βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Music Mode PC
OFF
Επιτρέπει την έξοδο μουσικής από μια συσκευή αναπαραγωγής
mp3/ήχου μέσω μιας πηγής εισόδου υπολογιστή. Όταν είναι
ενεργοποιημένη, μπορείτε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή
αναπαραγωγής μέσω της τηλεόρασης, παρότι δεν υπάρχει σήμα
βίντεο. Ωστόσο, ο οπίσθιος φωτισμός της τηλεόρασης παραμένει
ενεργοποιημένος. Αν παρέχεται σήμα βίντεο, λειτουργεί κανονικά.
Music Mode Backlight
OFF
Επιλογή ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του οπίσθιου φωτισμού
στη λειτουργία μουσικής, για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Music Mode AV
42
Music Mode
Ελληνικά
OFF : Δεν εμφανίζεται το αρχικό μενού.
ON : Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Επιλογή του τύπου ρολογιού (OFF/SW Clock/Ext. Clock)
yy OFF : Δεν λειτουργεί καμία επιλογή ρολογιού της λειτουργίας
ξενοδοχείου.
yy SW Clock : Λειτουργεί μόνο το ρολόι λογισμικού.
yy Ext. Clock : Λειτουργούν τα στοιχεία που σχετίζονται με το ρολόι
LED, όπως Μείωση φωτεινότητας/Δοκιμή ρολογιού/Μορφή ώρας.
Local Time
7
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της λειτουργίας των πλήκτρων
πρόσοψης.
yy Unlock : Ξεκλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
yy Lock : Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης.
yy OnlyPower : Κλείδωμα όλων των πλήκτρων πρόσοψης, εκτός από το
πλήκτρο λειτουργίας.
yy Menu/Source : Κλείδωμα των πλήκτρων μενού και πηγής της
πρόσοψης.
Panel Button Lock
Clock Type
6
Περιγραφή
Στοιχείο
Αρ.
8
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Remote Jack
Pack
Αρχική τιμή
Priority AV
1
Αν οριστεί προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, με βάση την
προτεραιότητα υποδοχών.
Priority PC
2
Αν οριστεί προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, με βάση την
προτεραιότητα υποδοχών.
Priority HDMI
3
Αν οριστεί προτεραιότητα υποδοχών, η αντίστοιχη πηγή επιλέγεται
αυτόματα όταν τοποθετείται ένα βύσμα στην υποδοχή, με βάση την
προτεραιότητα υποδοχών.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI/DVI
10
11
12
External Source
HP Management
Bathroom
Speaker
(Depending on
the region)
Eco Solution
Επιλογή της πηγής AV για τη συσκευή RJP (η επιλογή πηγής
εξαρτάται από το μοντέλο).
Επιλογή της πηγής HDMI της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη
στην υποδοχή RJP. (HDMI1/HDMI2/HDMI3)
Default
Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια συσκευή USB:
yy Default : Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μετονομάστε τη
λίστα στο αναδυόμενο παράθυρο.
yy Automatic : Ανοίγει αυτόματα το μενού περιεχομένου της συσκευής
USB.
yy Disable : Δεν εμφανίζεται ούτε το αναδυόμενο παράθυρο ούτε το
μενού.
External Source Banner
ON
Αν ενεργοποιηθεί, η τηλεόραση εμφανίζει το παράθυρο External
Source Banner (πληροφοριών) όταν αλλάζετε την πηγή της
τηλεόρασης σε κάποια άλλη εξωτερική είσοδο, όταν πατάτε το
πλήκτρο INFO ή όταν ενεργοποιείτε την τηλεόραση.
yy ON : Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής εμφανίζονται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
yy OFF : Οι πληροφορίες της εξωτερικής πηγής δεν εμφανίζονται στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Auto Source
OFF
yy ON : Όταν συνδέεται στην τηλεόραση μια εξωτερική πηγή εισόδου,
η τηλεόραση αναγνωρίζει την πηγή εισόδου και, στη συνέχεια,
μεταβαίνει αυτόματα σε αυτή την πηγή εισόδου.
yy OFF : Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης πηγής.
Anynet+Return Source
Power On
Src
Επιλογή της πηγής στην οποία επανέρχεται η τηλεόραση αφού
διακοπεί μια σύνδεση Anynet+ (HDMI-CEC). (Αυτή η λειτουργία είναι
ιδιαίτερα χρήσιμη για τη συσκευή Guestlink RJP.)
HP Mode
OFF
USB Pop-up Screen
9
Περιγραφή
Στοιχείο
Default HP Volume
…
Main Speaker
ON
Για τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις, ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.
Sub Amp Mode
2
Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή.
0: Απενεργοποίηση της λειτουργίας δευτερεύοντος ενισχυτή (PWM
απενεργοποιημένο).
1: Καθορισμός της έντασης ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή
σύμφωνα με την κύρια ένταση ήχου. Πιο συγκεκριμένα, η ένταση
ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή καθορίζεται σύμφωνα με την
ένταση ήχου ενεργοποίησης, την ελάχιστη ένταση ήχου και τη
μέγιστη ένταση ήχου.
2: Καθορισμός της έντασης ήχου σύμφωνα με τη ρύθμιση του πίνακα
ελέγχου μπάνιου.
Sub Amp Volume
6
Η ένταση ήχου του δευτερεύοντος ενισχυτή κατά την αρχική
κατάσταση ενεργοποίησης.
Energy Saving
OFF
Προσαρμογή της φωτεινότητας της τηλεόρασης, για να μειωθεί η
κατανάλωση ενέργειας.
yy OFF : Απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
yy Low : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία χαμηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
yy Medium : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία μεσαίας
εξοικονόμησης ενέργειας.
yy High : Ρύθμιση της τηλεόρασης σε λειτουργία υψηλής
εξοικονόμησης ενέργειας.
Ελληνικά
43
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
Αρχική τιμή
Welcome Message
OFF
Edit Welcome Message
14
15
44
Επεξεργασία του μηνύματος καλωσορίσματος.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας λογοτύπου
φιλοξενίας. Αν ενεργοποιηθεί, το λογότυπο εμφανίζεται πριν από το
σήμα της αρχικής πηγής όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, για το
χρονικό διάστημα που ορίστηκε στην επιλογή “Logo Display Time”.
Hospitality Logo DL
…
Λήψη του λογοτύπου φιλοξενίας. Απαιτήσεις αρχείου λογοτύπου
φιλοξενίας:
yy Μόνο αρχεία BMP ή AVI.
yy Μέγιστο μέγεθος αρχείου: BMP - 960 X 540. AVI - 30 MB.
yy Το όνομα του αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
Logo Display Time
…
Χρόνος προβολής λογοτύπου φιλοξενίας (3/5/7 δευτερόλεπτα).
(Διαθέσιμη μόνο όταν η λειτουργία “Εμφάνιση αρχικού μενού” είναι
απενεργοποιημένη.)
Clone TV to USB
-
Κλωνοποίηση των υφιστάμενων επιλογών της τηλεόρασης σε μια
συσκευή αποθήκευσης USB.
Clone USB to TV
-
Κλωνοποίηση των επιλογών τηλεόρασης που είναι αποθηκευμένες σε
μια συσκευή αποθήκευσης USB στην τηλεόραση.
Setting Auto Intialize
OFF
Όταν η αυτόματη προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, αν
απενεργοποιηθεί και κατόπιν ενεργοποιηθεί η τηλεόραση ή η κύρια
τροφοδοσία, τα δεδομένα επανέρχονται στις κλωνοποιημένες τιμές.
Αν δεν υπάρχουν κλωνοποιημένες τιμές, ακόμα και όταν η αυτόματη
προετοιμασία ρυθμίσεων είναι ενεργοποιημένη, η ρύθμιση αγνοείται
και η λειτουργία είναι ίδια με όταν η αυτόματη προετοιμασία
ρυθμίσεων είναι απενεργοποιημένη.
REACH 4.0
OFF
yy ON : Άνοιγμα του REACH 4.0
yy OFF : Κλείσιμο του REACH 4.0
REACH Channel
…
Επιλογή του καναλιού ενημέρωσης SIRCH.
Group ID
…
Επιλογή του αναγνωριστικού ομάδας SIRCH.
REACH Update Time
…
Επιλογή της ώρας ενημέρωσης SIRCH. Με τη λειτουργία ώρας
ενημέρωσης SIRCH, μπορείτε να επιλέξετε να εκτελείται μια αυτόματη
αναβάθμιση στις 12:00 π.μ./μ.μ. ή στις 2:00 π.μ./μ.μ. Μπορείτε να
εκτελείτε ωριαίες αναβαθμίσεις, ανά διαστήματα 1 ή 2 ωρών.
REACH Update
Immediate
…
yy ON : Όποτε η τηλεόραση μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής,
εκτελεί πάντα την ενημέρωση SIRCH.
yy OFF : Εκτελεί την ενημέρωση SIRCH μόνο την επιλεγμένη ώρα
ενημέρωσης SIRCH.
Room Number
…
Επεξεργασία του αριθμού δωματίου.
REACH Server Version
0000
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
OFF
Password Popup
…
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του αναδυόμενου παραθύρου
κωδικού πρόσβασης. Αν αυτή η επιλογή είναι απενεργοποιημένη,
η τηλεόραση δεν εμφανίζει το αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής
κωδικού πρόσβασης προτού σας επιτραπεί να εισέλθετε στο μενού
εργοστασιακών ρυθμίσεων. Αν είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο εισαγωγής κωδικού πρόσβασης.
Security
Ελληνικά
Εμφάνιση της έκδοσης του αρχείου κλωνοποίησης SIRCH που είναι
αποθηκευμένο στην τηλεόραση.
Διαγραφή της λίστας συσκευών κατά την ενεργοποίηση ή την
απενεργοποίηση.
yy ON : Απαιτείται κωδικός πρόσβασης πριν από την είσοδο στο μενού
εργοστασιακών ρυθμίσεων.
yy OFF : Η απαίτηση κωδικού πρόσβασης είναι απενεργοποιημένη.
Factory Lock
16
Εμφάνιση του μηνύματος καλωσορίσματος για 5 δευτερόλεπτα όταν
ενεργοποιείται η τηλεόραση.
OFF
Hospitality Logo
13
Περιγραφή
Password Input
…
Εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης 00000000.
Password Setting
…
Ορισμός νέου κωδικού πρόσβασης.
Password Reset
…
Επαναφορά του κωδικού πρόσβασης σε 00000000.
Security Mode
…
Ρύθμιση της λειτουργίας ασφαλείας σε ON ή OFF.
USB
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας USB.
HDMI
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας HDMI.
TTX Security
…
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας TTX.
Αρ.
Λειτουργία τηλεόρασης ξενοδοχείου
Κατηγορία
Στοιχείο
…
…
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ελέγξετε την κατάσταση της
μεταβλητής εξόδου ήχου και την επικοινωνία με τη συσκευή SI STB
ή SBB. Αν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα με τη δυνατότητα
μεταβλητής εξόδου ήχου ή την επικοινωνία με τη συσκευή SI STB ή
SBB, ελέγξτε αυτό το στοιχείο.
SW Update
…
Λειτουργία ενημέρωσης λογισμικού μέσω USB.
Service Pattern
OFF
Εμφάνιση του μοτίβου υπηρεσίας.
Sound Bar Out
OFF
Μια εξωτερική συσκευή, όπως ένα Samsung Sound Bar, μπορεί να
συνδεθεί με την τηλεόραση μέσω σύνδεσης Anynet και ο ήχος της
τηλεόρασης μπορεί να δρομολογηθεί στη συσκευή Sound Bar. Αν
η δυνατότητα είναι απενεργοποιημένη στο μενού εργοστασιακών
ρυθμίσεων ξενοδοχείου, αυτή η λειτουργικότητα είναι
απενεργοποιημένη. Το κύριο ηχείο της τηλεόρασης απενεργοποιείται
όταν η επιλογή Sound Bar είναι ενεργοποιημένη και το ηχείο είναι
συνδεδεμένο μέσω HDMI.
Contact Samsung
…
Self Diagnosis for HTV
System
Περιγραφή
Είσοδος στο μενού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου.
yy Δοκιμή εικόνας : Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για τον έλεγχο
προβλημάτων εικόνας. Αν εμφανιστεί κάποιο πρόβλημα στη
δοκιμαστική εικόνα, επιλέξτε “Ναι” και ακολουθήστε τις οδηγίες
στην οθόνη.
yy Δοκιμή ήχου : Χρήση του ενσωματωμένου δοκιμαστικού ήχου για
τον έλεγχο προβλημάτων ήχου. Αν προκύψει κάποιο πρόβλημα
κατά τη διάρκεια της δοκιμής, επιλέξτε “Ναι” και ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
Self Diagnosis for TV
17
Αρχική τιμή
Standby LED
ON
TV Reset
…
Πληροφορίες επικοινωνίας με τη Samsung
yy ON : Η λειτουργία υπέρυθρων είναι ενεργοποιημένη στην
κατάσταση αναμονής.
yy OFF : Η λειτουργία υπέρυθρων είναι απενεργοποιημένη στην
κατάσταση αναμονής.
Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.
✎✎ Το REACH (Remote Enhanced Active Control for Hospitality) είναι ένας επαγγελματικός και διαδραστικός
απομακρυσμένος ελεγκτής που σας επιτρέπει να παρέχετε ενημερώσεις υλικολογισμικού τηλεόρασης, δεδομένα
κλωνοποίησης, αλλαγές στο χάρτη καναλιών, περιεχόμενο S-LYNK REACH και περιεχόμενο TICKER μέσω RF DTV
σε αρκετές εκατοντάδες τηλεοράσεις φιλοξενίας ταυτόχρονα. Οι λειτουργίες REACH είναι διαθέσιμες μόνο στην
αυτόνομη λειτουργία. Ο διακομιστής REACH πωλείται ξεχωριστά. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
χρήση του διακομιστή REACH, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει το προϊόν διακομιστή REACH.
✎✎ Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να είναι διαφορετικά, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.
Ελληνικά
45
Λειτουργία
HP
Ενεργοποίηση/
Κύριο
απενεργοποίηση
ηχείο
σίγασης
Ενέργεια
τηλεόρασης
ON
ON
OFF
Ενεργοποίηση
ON
ON
OFF
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
ON
ON
ON
Σίγαση
ON
ON
ON
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
ON
ON
OFF
Κατάργηση
σίγασης
Ανενεργό
OFF
OFF
Ενεργοποίηση
Ανενεργό
OFF
OFF
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
Ανενεργό
OFF
ON
Σίγαση
Ανενεργό
OFF
ON
Ανενεργό
OFF
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
OFF
OFF
ON
ON
OFF
ON
ON
OFF
ON
OFF
46
Ελληνικά
Έξοδος
Ήχος κύριου ηχείου - Ναι (Εφαρμόζεται η τελευταία
ένταση ήχου που αποθηκεύτηκε ή ορίστηκε από το
χρήστη.)
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Κύριο ηχείο - Η ένταση του ήχου αλλάζει σύμφωνα
με τις ενδείξεις οθόνης έντασης ήχου.
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Κύριο ηχείο - Σίγαση
Ήχος HP - Ναι - Εφαρμόζεται η ένταση ήχου από
τη ρύθμιση έντασης ήχου HP στο μενού επιλογών
λειτουργίας ξενοδοχείου.
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με
την τρέχουσα ένταση ήχου HP.
Ήχος κύριου ηχείου - Ναι
Ήχος HP - Δεν εφαρμόζεται
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Ήχος HP - Ναι (Εφαρμόζεται η εργοστασιακή ένταση
ήχου HP.)
Κύριο ηχείο - Σίγαση
HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου σύμφωνα με
την τρέχουσα ένταση ήχου HP.
Κύριο ηχείο - Σίγαση (Καμία ενέργεια)
HP - Εφαρμογή σίγασης
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
- Κατάσταση HP - Αύξηση/μείωση της έντασης ήχου με βάση την
τρέχουσα ένταση ήχου HP.
σίγασης
Ήχος κύριου ηχείου - Όχι (Σίγαση)
Κατάργηση
HP - Ναι (Ένταση ήχου σύμφωνα με την τρέχουσα
σίγασης
ένταση ήχου HP.)
Ενεργοποίηση
Αύξηση/μείωση
έντασης ήχου
Σίγαση
Αν η διαχείριση HP είναι απενεργοποιημένη,
Αύξηση/
απενεργοποιείται το κύριο ηχείο.
μείωση της
έντασης ήχου (Αν η διαχείριση HP είναι απενεργοποιημένη, η
διατηρώντας λειτουργία είναι ίδια με την κανονική HTV.)
την κατάσταση
σίγασης.
Κατάργηση
σίγασης
Παρατηρήσεις
Αυτή η λειτουργία
είναι παρόμοια με την
κανονική λειτουργία,
εκτός από το ότι ο
ήχος δρομολογείται
αναγκαστικά στην
υποδοχή ακουστικών,
ακόμα και αν δεν έχουν
συνδεθεί ακουστικά
στην υποδοχή.
Ίδια με τη σύνδεση/
αποσύνδεση
ακουστικών χωρίς
τη δυνατότητα
διαχείρισης HP.
Μήνυμα καλωσορίσματος
Η δυνατότητα μηνύματος καλωσορίσματος επιτρέπει την εμφάνιση ενός προσαρμοσμένου μηνύματος στην τηλεόραση,
κάθε φορά που η τηλεόραση ενεργοποιείται από έναν ένοικο σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου.
–– Οι ρυθμίσεις του μηνύματος καλωσορίσματος βρίσκονται στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ON ώστε να εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση.
Standalone
Hospitality Mode
Security
System
OFF
Standalone
SIHospitality
Vendor Mode
SI Vendor
Power
On
OFF
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
ON
Edit Welcome Message
r
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
Hospitality Logo
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.>
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να αποτελείται από έως 25 χαρακτήρες και μπορεί να τροποποιηθεί στο
μενού υπηρεσιών λειτουργίας ξενοδοχείου.
–– Οι χαρακτήρες που μπορούν να συμπεριληφθούν στο μήνυμα καλωσορίσματος είναι οι εξής:
✎✎ Επιτρέπονται μόνο τα κεφαλαία γράμματα από Α έως Ζ.
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος μπορεί να τροποποιηθεί χρησιμοποιώντας τα κουμπιά περιήγησης, τα
έγχρωμα κουμπιά και το πλήκτρο Enter του τηλεχειριστηρίου στις ενδείξεις οθόνης “<LanguageVariable
id=”v01d10b49e9979a80” variablename=”OPT_0101” updatestate=”1”>Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
V
W
X
Y
Z
T
Move
U
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Το μήνυμα καλωσορίσματος και το λογότυπο ξενοδοχείου δεν μπορούν να είναι ενεργά ταυτόχρονα.
Ελληνικά
47
Λογότυπο ξενοδοχείου
Η λειτουργία λογοτύπου φιλοξενίας προβάλλει το λογότυπο του ξενοδοχείου όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Οι ρυθμίσεις Hospitality Logo βρίσκονται στα μενού της λειτουργίας φιλοξενίας.
–– Όταν ενεργοποιείτε την επιλογή λογοτύπου φιλοξενίας, ενεργοποιούνται τα στοιχεία μενού λήψης λογοτύπου
και προβολής λογοτύπου.
–– Αν είναι αποθηκευμένη στη μνήμη μια εικόνα λογοτύπου και η επιλογή λογοτύπου φιλοξενίας είναι
ενεργοποιημένη, το λογότυπο φιλοξενίας εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση.
–– Το λογότυπο φιλοξενίας δεν εμφανίζεται όταν η επιλογή λογοτύπου φιλοξενίας είναι απενεργοποιημένη,
ακόμα και αν η εικόνα λογοτύπου έχει φορτωθεί στην τηλεόραση.
Hospitality Mode
Standalone
Security
SIHospitality
Vendor Mode
OFF
System
SI Vendor
Power
On
Power On
Channel
Channel
Menu OSD
Menu OSD
Clock
Clock
Welcome Message
Music Mode
Music Mode
Remote
RemoteJack
JackPack
Pack
ExternalSource
Source
External
Eco
Solution
HP
Management
ON
Edit Welcome Message
r
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
Logo/Message
Bathroom Speaker
Cloning
Eco Solution
REACH Solution
Logo/Message
Security
Cloning
System
REACH Solution
<Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.>
yy Hospitality Logo
–– Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν θα εμφανίζεται η εικόνα λογοτύπου φιλοξενίας.
–– Ως προεπιλογή, είναι ρυθμισμένη σε OFF.
–– Μπορεί να ρυθμιστεί σε OFF ή ON.
–– Όταν ρυθμίζεται σε ON, τα στοιχεία μενού λήψης λογότυπου και χρόνου προβολής λογοτύπου είναι
προσπελάσιμα.
yy Hospitality Logo DL
–– Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να φορτώσετε την εικόνα λογοτύπου στη μνήμη της τηλεόρασης από μια
συσκευή USB.
–– Όταν η εικόνα αντιγράφεται στην τηλεόραση, εμφανίζεται το μήνυμα “Περιμένετε”.
–– Όταν η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρωθεί με επιτυχία, εμφανίζεται το μήνυμα “Ολοκληρώθηκε”.
–– Όταν η λειτουργία αντιγραφής έχει αποτύχει, εμφανίζεται το μήνυμα “Απέτυχε”.
–– Αν δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB, εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υπάρχει συσκευή USB”.
–– Αν δεν υπάρχει κανένα αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή USB ή αν το αρχείο βρίσκεται στη λάθος μορφή
(πρέπει να είναι αρχείο BMP), εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υπάρχει αρχείο”. Αν εμφανιστεί το μήνυμα “Δεν
υπάρχει αρχείο” και υπάρχει ένα αρχείο λογοτύπου στη συσκευή USB, ελέγξτε τη μορφή του αρχείου.
yy Μορφή αρχείου λογοτύπου
–– Η τηλεόραση υποστηρίζει μόνο τις μορφές BMP και AVI.
–– Το όνομα αρχείου πρέπει να είναι samsung.bmp ή samsung.avi.
–– Η μέγιστη ανάλυση για τη μορφή BMP είναι 1280 x 720.
–– Το μέγιστο μέγεθος αρχείου για τη μορφή AVI είναι 30 MB.
–– Η τηλεόραση δεν αλλάζει το μέγεθος ή την κλίμακα της εικόνας.
Codec βίντεο: H.264 / MPEG-4 / MPEG2
Ρυθμός bit: Χαμηλότερος από 10 Mbps
Ρυθμός καρέ: 24~30
Ανάλυση: 640*480 | 1920*1080
48
Ελληνικά
Κλωνοποίηση
Η κλωνοποίηση μέσω USB είναι μια λειτουργία που επιτρέπει τη λήψη των ρυθμίσεων
που έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη (Εικόνα, Ήχος, Είσοδος, Κανάλι, Ρύθμιση και
Hotel Setup) από μία τηλεόραση και την αποστολή των ίδιων ρυθμίσεων σε άλλες
τηλεοράσεις.
Όλες οι ρυθμίσεις που έχουν διαμορφωθεί από το χρήστη στην τηλεόραση (κύρια
τηλεόραση) μπορούν να αντιγραφούν στη συσκευή USB.
(
(ARC)
)
(5V 0.5A)
/ CLONING
–– Η κλωνοποίηση μέσω USB υποστηρίζει μόνο το πρότυπο 2.0.
Logo/Message
yy Clone TV to USB : Αυτή είναι μια λειτουργία που αντιγράφει τα δεδομένα που είναι
αποθηκευμένα σε μια συγκεκριμένη περιοχή της μνήμης EEPROM της τηλεόρασης
στη συσκευή USB.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Μεταβείτε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με
την παρακάτω σειρά:
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε “Clone TV to USB” και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
Logo/Message
Cloning
4. Εμφανίζεται το μήνυμα “Clone TV to USB”. Πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
yy Σε εξέλιξη: Εμφανίζεται κατά την αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
yy Ολοκληρώθηκε: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Απέτυχε: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Δεν υπάρχει συσκευή USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
yy Clone USB to TV : Αυτή είναι μια λειτουργία που αποστέλλει τα δεδομένα από μια
συσκευή USB στην τηλεόραση.
1. Τοποθετήστε μια μονάδα USB στη θύρα USB στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Μεταβείτε στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας αυτά τα κουμπιά με
την παρακάτω σειρά:
MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε “Clone USB to TV” και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Εμφανίζεται το μήνυμα “Clone USB to TV”. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Μπορείτε να ελέγξετε την κατάσταση της λειτουργίας κλωνοποίησης USB.
yy Σε εξέλιξη: Αντιγραφή δεδομένων στη συσκευή USB.
yy Ολοκληρώθηκε: Η λειτουργία αντιγραφής ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Απέτυχε: Η λειτουργία αντιγραφής δεν ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
yy Δεν υπάρχει συσκευή USB: Δεν είναι συνδεδεμένη καμία συσκευή USB.
yy Δεν υπάρχει αρχείο: Δεν υπάρχει κανένα αρχείο για αντιγραφή στη συσκευή
USB.
✎✎ Ενεργοποιήστε την αντιγραφή από τη συσκευή USB στην τηλεόραση κρατώντας
πατημένο το πλήκτρο ENTER για 5 δευτερόλεπτα.
✎✎ Η λειτουργία CLONE υποστηρίζει μόνο μοντέλα της ίδιας σειράς. (Δεν
λειτουργεί για μοντέλα διαφορετικών σειρών.)
Για γρήγορη, άμεση κλωνοποίηση κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης, τοποθετήστε μια μονάδα USB με τις κύριες
ρυθμίσεις από την πρώτη τηλεόραση και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Enter για 5 δευτερόλεπτα.
Ελληνικά
49
Plug & Play λειτουργίας φιλοξενίας
Η λειτουργία Hotel Plug & Play εκτελεί αυτόματα την επιλογή τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου, τη διαμόρφωση τοπικών
ρυθμίσεων και τη ρύθμιση λειτουργίας εικόνας.
–– Η λειτουργία Hotel Plug & Play είναι διαθέσιμη μόνο μία φορά, όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά η τηλεόραση.
–– Αυτή η λειτουργία διατίθεται μετά την πρώτη ρύθμιση της τηλεόρασης και τη μεταφορά κλωνοποιημένων
δεδομένων της τηλεόρασης σε μονάδα USB.
–– Για να χρησιμοποιήσετε την επόμενη τηλεόραση, χρειάζεται μόνο να εξέλθετε από τη λειτουργία Hotel Plug & Play, να
συνδέσετε τη συσκευή USB και, στη συνέχεια, να κλωνοποιήσετε τα δεδομένα της τηλεόρασης μέσω της συσκευής USB.
–– Ορισμένα μενού ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.
Αν επιλεγεί “Standalone(Home Menu)” ή
yy Περιβάλλον Χρήσης Σενάριο
“Interactive(STB)”.
Region Settings
Country List
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
c
2
3
4
Clone system settings from a USB flash drive to your TV. Skip this step if you want to clone system
settings from a server.
Select a solution to install on your TV.
NONE
c
1
Clone Settings
Select Solution
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Select if you do not want
to connect to a specific
solution and only want
to use the TV.
Standalone (Home Menu)
LYNK REACH
A USB flash drive is not connected. Please check and try again.
Interactive(STB)
EU_BENELUX
Clone from USB
Αν επιλεγεί
“Μενού
εργοστασιακών
ρυθμίσεων”.
B
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
c
Start basic setup to use
your TV.
TV Basic Setup
Cloning Mode
Αν επιλεγεί
“Λειτουργία
κλωνοποίησης”.
Αν επιλεγεί
“LYNK
REACH”.
Solution Setup
Room Number
Group
Factory Menu
Αν επιλεγεί “Βασική ρύθμιση TV” ή
“Commercial TV Mode”.
Configure your TV
Menu Language
Select your infomation in the categories below.
Select your language to start the on screen setup.
c
All
Group ID
Commercial TV Mode
A
English
Press the arrow buttons
to move around
the screen.
Press the Enter button to
select.
Eesti
Suomi
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Select the country that
you’re in now
Français
Deutsch
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning completed.
To receive channels, configure the options below
then select Scan.
Digital
• TV
• Radio
• Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Aerial
Channel Type
Change Settings
Scan Again
Select the connected aerial
that you want to use to get
channels.
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Setup Complete!
Clock
Your TV is now ready to use.
Select whether to apply daylight saving time.
Set current date and time
Clock Settings
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : -- --
Time Zone
DST
Hospitality Mode
Auto
Off
SI Vendor
-- : --
Power On
Done
SI Vendor
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
Αν επιλεγεί “Commercial TV Mode” στο βήμα
Α, η τηλεόραση εισέρχεται σε λειτουργία RF.
Αν επιλεγεί “Interactive(STB)” στο βήμα Β,
εμφανίζεται το μενού επιλογών διαδραστικής
λειτουργίας φιλοξενίας.
50
Ελληνικά
1
2
3
4
Set options regarding the selected solution.
External Source
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
Security
Standalone
OFF
System
Enter the room number.
Only numbers and
English letters can be
entered.
5
1. Ρυθμίσεις περιοχής
–– Ελέγξτε τις Ρυθμίσεις περιοχής.
–– Αν θέλετε να αλλάξετε μια ρύθμιση, επιλέξτε την και πατήστε ENTER.
–– Αν δεν θέλετε να αλλάξετε καμία ρύθμιση, μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
2. Τύπος εγκατάστασης τηλεόρασης
–– Αν επιλέξετε “Λειτουργία κλωνοποίησης”, εμφανίζεται το παράθυρο “Select Solution”.
–– Επιλέξτε “Βασική ρύθμιση TV” ή “Commercial TV Mode” για να μεταβείτε στο επόμενο βήμα.
3. Γλώσσα μενού
–– Επιλέξτε τη γλώσσα των ενδείξεων οθόνης (OSD).
4. Επιλογή χώρας και λειτουργίας εικόνας
–– Επιλέξτε την κατάλληλη χώρα και λειτουργία εικόνας.
–– Ορισμένες χώρες ενδέχεται να μην περιλαμβάνονται, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.
5. Αυτόματος συντονισμός
–– Επιλέξτε την πηγή κεραίας και τον τύπο καναλιού. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις και επιλέξτε Σάρωση.
–– Η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός αρχίζει να αναζητά κανάλια.
–– Όταν ολοκληρωθεί η λειτουργία Αυτόματος συντονισμός, εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιών.
6. Ρολόι
–– Ρυθμίστε τη σωστή ώρα ορίζοντας τις επιλογές DST (Θερινή ώρα) και Ζώνη ώρας.
7. Ολοκλήρωση ρύθμισης τηλεόρασης
Ελληνικά
51
HD Plug & Play – Τοπικές ρυθμίσεις (μόνο για την Ευρώπη)
yy Οι τοπικές ρυθμίσεις είναι μια πολύ σημαντική τιμή διαμόρφωσης λογισμικού που περιλαμβάνει ρυθμίσεις όπως
γλώσσες, συχνότητες μετάδοσης κλπ.
yy Αν δεν διαμορφωθούν σωστά οι τοπικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση ενδέχεται να μη λειτουργεί. Επιλέξτε τις σωστές
τοπικές ρυθμίσεις, ανατρέχοντας στη λίστα χωρών που παρέχεται.
Η τηλεόραση επανεκκινείται αυτόματα για να εφαρμόσει τις νέες τοπικές
ρυθμίσεις.
Region Settings
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Bulgaria
Czech
Greece
Latvia
Romania
Slovakia
EU-Others
EU
EU_GER
EU_FRANCE
EU_GER
Croatia
Estonia
Hungary
Lithuania
Serbia
Slovenia
EU_FRANCE
Turn off and reboot automatically Country List
as Local Set is changed.
Austria
Germany
Switzerland
Yes
No
EU_BENELUX
EU_SPAIN
EU_BENELUX
EU_UK
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
Country List
NONE
c
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
EU_GER
EU_FRANCE
c
EU_FRANCE
EU_BENELUX
EU_BENELUX
Region Settings
Change the region settings if you are located in North America,
Latin America, or Europe. Your TV might not function if the
region settings are not correctly configured. When the region
settings are changed, your TV will automatically restart to
apply them.
NONE
EU
TV Installation Type
Select your TV installation Type.
Country List
France
c
TV Basic Setup
Factory Menu
EU_FRANCE
Commercial TV Mode
Ελληνικά
Πατήστε ENTER για να συνεχιστεί η
γενική λειτουργία HD plug & play.
Start basic setup to use
your TV.
Cloning Mode
EU_GER
EU_BENELUX
52
Austria
Germany
Switzerland
EU
EU_GER
c
Country List
NONE
Austria
Germany
Switzerland
EU
Μετά την επανεκκίνηση,
εμφανίζονται οι
ενημερωμένες τοπικές
ρυθμίσεις.
Αν χρειαστεί να αλλάξετε τις τοπικές
ρυθμίσεις μετά την εκτέλεση της
λειτουργίας HD plug & play, κάντε
κλικ στην επιλογή επαναφοράς
τηλεόρασης στην εργοστασιακή
λειτουργία. Μπορείτε πλέον να
εκτελέσετε τη λειτουργία HD plug
& play, συμπεριλαμβανομένης της
αλλαγής των τοπικών ρυθμίσεων.
Ρολόι λογισμικού
Το ρολόι λογισμικού εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη, όταν ένας χρήστης πατά το πλήκτρο INFO στο
τηλεχειριστήριο ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
–– Αν ένας χρήστης πατήσει το πλήκτρο INFO όταν η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, η
τηλεόραση ενεργοποιείται, εμφανίζει την τρέχουσα ώρα στην οθόνη για 10 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
επανέρχεται στην κατάσταση αναμονής.
–– Η ώρα εμφανίζεται ως ψηφιακό ρολόι στο κανονικό μέγεθος λωρίδας. Η μορφή ώρας 12 ή 24 ωρών καθορίζεται
με βάση τη μορφή των πληροφοριών.
–– Αν ένας χρήστης πατήσει το πλήκτρο INFO όταν η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη, εκτελείται η αρχική
λειτουργία του πλήκτρου INFO.
yy Λεπτομερής περιγραφή
–– Το ρολόι λογισμικού λειτουργεί ανάλογα με το αν έχει ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί στο μενού
εργοστασιακών ρυθμίσεων εγκατάστασης.
–– Αν ενεργοποιηθεί το ρολόι λογισμικού, απενεργοποιείται αυτόματα η επιλογή γρήγορου λογότυπου. (Σε αυτή
την περίπτωση, ακόμα και αν ενεργοποιήσετε ξανά την επιλογή γρήγορου λογότυπου, αυτή απενεργοποιείται
αυτόματα όταν ενεργοποιείται ξανά η τηλεόραση.)
–– Αν απενεργοποιηθεί η κύρια τροφοδοσία, η ρύθμιση ώρας διατηρείται μόνο στα μοντέλα με εφεδρικό
πυκνωτή και RTC.
–– Όταν μια τηλεόραση που βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής εμφανίζει την τρέχουσα ώρα, διατηρούνται οι
ρυθμίσεις σίγασης βίντεο και σίγασης ήχου.
–– Σε αυτή την περίπτωση, η εμφάνιση του λογοτύπου ξενοδοχείου παραλείπεται, ακόμα και αν είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία λογοτύπου ξενοδοχείου.
–– Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στην αυτόνομη λειτουργία.
–– Προδιαγραφές άλλων λειτουργιών πλήκτρων όταν εκτελείται η λειτουργία ρολογιού λογισμικού
–– Το πλήκτρο INFO λειτουργεί όπως το πλήκτρο λειτουργίας.
–– Αν πατηθεί το πλήκτρο λειτουργίας ή INFO ενώ εκτελείται η λειτουργία ρολογιού λογισμικού, η τηλεόραση
μεταβαίνει σε κατάσταση αναμονής.
–– Ενόσω εκτελείται η λειτουργία ρολογιού λογισμικού, το πάτημα άλλων πλήκτρων εκτός από τα πλήκτρα
λειτουργίας και INFO αγνοείται.
–– Σε αυτή την περίπτωση, ο χρονοδιακόπτης ενεργοποίησης δεν λειτουργεί.
–– Ο χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης και ο χρονοδιακόπτης αναμονής λειτουργούν.
–– Όταν η λειτουργία ρολογιού ρυθμίζεται σε χειροκίνητη στο μενού ώρας, η ώρα του δευτερεύοντος micom
διατηρείται από το κύκλωμα RTC.
–– Ακόμα και αν δεν διαμορφωθεί η τρέχουσα ώρα, αυτή εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο όπως στο μενού. (--:--)
Ελληνικά
53
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών
Το τηλεχειριστήριο πολλαπλών κωδικών είναι ένας ειδικός πομπός που μπορεί να ελέγξει πολλαπλές τηλεοράσεις.
Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν περισσότερες από μία τηλεοράσεις σε κάποια
τοποθεσία, όπως σε νοσοκομεία. Ο αριθμός αναγνωριστικού τηλεόρασης εμφανίζεται στις ενδείξεις οθόνης πηγής.
Μπορούν να υποστηριχθούν έως και 9 διαφορετικές απομακρυσμένες μεταδόσεις λειτουργιών πλήκτρων για
πολλαπλούς κωδικούς.
Ο αρχικός κωδικός αναγνώρισης για κάθε τηλεόραση είναι “0”.
Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να οριστεί και να επαναφερθεί στη λειτουργία αναλογικής τηλεόρασης ή στη λειτουργία
υπολογιστή. (Δεν είναι διαθέσιμος σε κανάλια TTX ή DTV.)
–– Ο κωδικός αναγνώρισης μπορεί να έχει τιμές από 0 έως 9.
–– Κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα RETURN + MUTE για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια,
πατήστε το πλήκτρο του αριθμού που θέλετε να ορίσετε.
–– Οι ενδείξεις οθόνης αναγνωριστικού τηλεόρασης εμφανίζονται σε μια κεντρική θέση.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο. “Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει οριστεί σε Χ. Αν θέλετε να αλλάξετε τον
κωδικό τηλεχειριστηρίου, εισαγάγετε το επιλεγμένο ψηφίο.” (Το x είναι το ψηφίο κωδικού.) Αυτές οι ενδείξεις
οθόνης εμφανίζονται μέχρι να πατηθεί το πλήκτρο εξόδου.
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Για παράδειγμα, η τηλεόραση και το τηλεχειριστήριο θα ρυθμιστούν στον κωδικό αναγνώρισης 1 αν ο
χρήστης πατήσει το πλήκτρο 1.
–– Εμφανίζεται το ακόλουθο κείμενο: “Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου άλλαξε σε 1.” Στη συνέχεια, η τηλεόραση
μπορεί να ελεγχθεί μόνο από ένα τηλεχειριστήριο που έχει τον ίδιο κωδικό αναγνώρισης με την τηλεόραση.
–– Αν οι κωδικοί αναγνώρισης του τηλεχειριστηρίου και της τηλεόρασης δεν ταιριάζουν, εμφανίζεται το
παρακάτω κείμενο:
“Αναγνωριστικό τηλεόρασης x”. (Το x είναι το αναγνωριστικό της τηλεόρασης.)
–– Για να επαναφέρετε τον κωδικό αναγνώρισης, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα EXIT + MUTE για περισσότερο
από 7 δευτερόλεπτα. Οι κωδικοί αναγνώρισης της τηλεόρασης και του τηλεχειριστηρίου θα επανέλθουν στην
τιμή “0”. Εμφανίζεται το μήνυμα “Ο κωδικός τηλεχειριστηρίου έχει οριστεί σε 0”.
–– Ο τρόπος ορισμού ή επαναφοράς του κωδικού αναγνώρισης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
τηλεχειριστήριο. Ανατρέξτε στον πίνακα παρακάτω.
Ρύθμιση της ώρας
O MENU m → Σύστημα → Ώρα → Ρολόι → Ρύθμιση ώρας
yy Εισαγωγή της ώρας
–– Πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου για να επιλέξετε Ρολόι
και ρυθμίστε την ώρα.
yy Ρύθμιση της ώρας σε διαδραστική λειτουργία
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου μεταδίδει τις πληροφορίες ώρας, η
ώρα ρυθμίζεται αυτόματα.
–– Αν το σύστημα του ξενοδοχείου δεν μεταδίδει τις πληροφορίες
ώρας, δεν είναι δυνατή η εμφάνιση της ώρας.
Ώρα
Ρολόι
Χρονοδιακόπτης αφύπνισης
Ρολόι
Ελεγχόμενη
✎✎ Αν η ώρα έχει ρυθμιστεί, το ρολόι εμφανίζεται στην πρόσοψη.
Ελληνικά
Χειροκίνητα
yy Ρύθμιση ώρας
yy Ζώνη ώρας
54
Απενερ.
Χρονοδιακόπτης
Αυτόματο
Channel Bank Editor (Μόνο για τηλεόραση Smoovie)
Ο επεξεργαστής ομάδας καναλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επεξεργασία καναλιών, με 3 διαφορετικές επιλογές ομάδας.
Ανάλογα με την κάρτα ομάδας, υπάρχουν συγκεκριμένα κανάλια τα οποία μπορούν να απολαύσουν οι πελάτες του ξενοδοχείου.
Ρύθμιση του επεξεργαστή ομάδας καναλιών στην αυτόνομη λειτουργία
1. Μεταβείτε στο μενού αυτόνομης λειτουργίας ξενοδοχείου πατώντας “MUTE → 1 → 1 → 9 → Enter”.
2. Επιλέξτε τον προμηθευτή SI: “Smoovie
3. Θα μπορείτε να δείτε μια νέα επιλογή μενού “Channel Bank Editor”.
4. Μεταβείτε στην επιλογή “Channel Bank Editor”.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
System
OFF
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.>
5. Επεξεργαστείτε την ομάδα καναλιών όπως υποδεικνύεται στο παρακάτω παράδειγμα.
a. Bank1 (Δωρεάν κανάλια): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο δεν έχει
καμία κάρτα.
b. Bank2 (Οικογενειακή κάρτα - Πράσινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το
τηλεχειριστήριο έχει μια ΠΡΑΣΙΝΗ κάρτα.
c. Bank3 (Κάρτα ενηλίκων - Κόκκινη): Επιλέξτε τα κανάλια που θα χρησιμοποιούνται όταν το τηλεχειριστήριο
έχει μια ΚΟΚΚΙΝΗ κάρτα.
Channel Bank Edit
Bank1 (4)
Bank2 (6)
Bank3 (36)
All
c
1
1futech
c
c
c
1
BBC1
c
c
c
2
24ore.tv
c
c
2
C3
c
c
3
BBC World
c
c
3
C5
c
c
4
Coming Soon
c
4
S2
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Ανατρέξτε στις παρακάτω πληροφορίες όταν χρησιμοποιείτε τηλεχειριστήριο SMOOVIE
1. Αν επιλέξετε SMOOVIE στη ρύθμιση SI Vendor, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα τηλεχειριστήριο SMOOVIE.
2. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν μόνο τα κανάλια της ομάδας 1 χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα.
Για αυτόν το λόγο, αν θέλετε να αλλάξετε κανάλι χρησιμοποιώντας μια πράσινη ή κόκκινη κάρτα, χρησιμοποιήστε
τα πλήκτρα επόμενου/προηγούμενου καναλιού.
3. Στον οδηγό καναλιών ή στη λίστα καναλιών, οι χρήστες μπορούν να δουν μόνο τη λίστα καναλιών Bank1.
Ελληνικά
55
Channel Editor
Η επιλογή Channel Editor τροποποιεί τους αριθμούς και τα ονόματα των καναλιών.
–– Χρησιμοποιήστε την επιλογή Channel Editor για να ταξινομήσετε τα κανάλια σύμφωνα με τους επιθυμητούς
αριθμούς καναλιών.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
Security
OFF
System
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
r
Channel Editor
External Source
HP Management
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα, ανάλογα με το μοντέλο και την περιοχή.>
Απλά βήματα χρήσης του επεξεργαστή καναλιού στην αυτόνομη λειτουργία
Βήμα
Ενέργεια
1
Επιλέξτε “Αυτόματη αποθήκευση καναλιών” από το μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
2
Επιλέξτε “Επεξεργαστής καναλιού” από το μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
3
Δημιουργήστε έναν πίνακα που σχετίζεται με τις επιθυμητές τελικές λίστες καναλιών.
4
Αλλάξτε τη σειρά των καναλιών με βάση τον πίνακα που δημιουργήσατε, χρησιμοποιώντας το κουμπί TOOLS.
5
Πατήστε το κουμπί EXIT ή RETURN για να εξέλθετε από τη λειτουργία.
<Για καλύτερη κατανόηση, διαβάστε τις παρακάτω πληροφορίες.>
56
Ελληνικά
My Channel
Καθορίζει τη χώρα και το είδος για τα κανάλια που παρέχονται από το ξενοδοχείο. Αν ο χρήστης επιλέξει χώρα και είδος,
εμφανίζονται τα αντίστοιχα κανάλια.
yy Πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη χώρα, διαφορετικά δεν μπορείτε να ορίσετε ένα είδος.
yy Αν επιλέξετε κάποιο είδος που δεν έχει σχετικά κανάλια, η λίστα καναλιών περιλαμβάνει όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
yy Η επιλογή My Channel είναι διαθέσιμη μόνο στην αυτόνομη λειτουργία.
yy Προμηθευτής SI στην αυτόνομη λειτουργία: Δεν λειτουργεί αν έχει επιλεγεί Smoovie.
yy Αυτή η επιλογή βρίσκεται στις επιλογές λειτουργίας ξενοδοχείου στο μενού ξενοδοχείου -> Λειτουργία υπηρεσίας και
μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί.
yy Αυτή η επιλογή λειτουργεί μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη.
Σύνθεση καναλιών (λειτουργία είδους)
Πρότυπο
Κατηγορία
Λειτουργία καναλιών
Ενεργοποίηση
λειτουργίας
κεραίας
Περιγραφή
Κεραία/Καλωδιακή
Ξενοδοχείο
Όλα (Προεπιλογή)
O
Νέα
O
Ραδιόφωνο
O
Ψυχαγωγία
O
Αθλητικά
O
Ξενοδοχείο
O
Είδος
Παρέχει τη λειτουργία είδους καναλιού για κάθε
χώρα που διαχειρίζεται η κύρια τηλεόραση στην
εργοστασιακή λειτουργία.
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
* Για τον αριθμό των στοιχείων που θα εμφανίζονται στη λίστα, ανατρέξτε στο έγγραφο σχεδίασης.
Οδηγός πλήκτρων
Κουμπί
Ενέργεια
Βοήθεια πλοήγησης
Enter
Επόμενο/προηγούμενο
κανάλι
ΕΠΑΝΩ/ΚΑΤΩ
Επιλογή ενός στοιχείου.
Enter
Μετακίνηση του επιλογέα κατά σελίδα.
(Δεν υπάρχει οδηγός)
RETURN
Περιήγηση σε κάθε χώρα, λίστα ειδών. (με κυκλικό τρόπο)
Επιλογή του επισημασμένου στοιχείου και, στη συνέχεια, μετακίνηση στην
ενότητα είδους.
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
EXIT
Επιστροφή στην οθόνη. (Ρύθμιση είδους: Τελευταία χώρα και είδος)
ΔΕΞΙΑ
Μετακίνηση
(Δεν υπάρχει οδηγός)
(Δεν υπάρχει οδηγός)
Ελληνικά
57
✎✎ Σημειώσεις
yy Αυτή η ενότητα περιγράφει τη διάταξη του αρχικού περιβάλλοντος χρήσης που εμφανίζεται όταν ενεργοποιείται η
τηλεόραση. (Εργοστασιακή λειτουργία > Λειτουργία είδους: Ενεργοποίηση)
yy Το είδος είναι μια δευτερεύουσα λίστα για κάθε χώρα.
yy Μεταδίδεται η εικόνα από το τελευταίο απομνημονευμένο κανάλι που προβλήθηκε.
–– Για να διατηρήσετε τον προηγούμενο χάρτη καναλιών χώρας και είδους, πατήστε διαδοχικά το μπλε κουμπί,
το πλήκτρο RETURN και το πλήκτρο EXIT στο τηλεχειριστήριο για να κλείσετε το αρχικό περιβάλλον χρήσης.
✎✎ Διάφορα
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Τελευταία στοιχεία στη μνήμη (χώρα, είδος)
yy Χρονικό όριο (60 δευτερόλεπτα)
Στοιχεία
Αρ.
Όνομα
Περιγραφή
1
Οθόνη φόντου
Όταν ενεργοποιείται η τηλεόραση, εμφανίζεται το τελευταίο κανάλι που είχε επιλεγεί.
2
Τίτλος λειτουργίας
Το όνομα της λειτουργίας.
3
Τρέχουσα κατάσταση
Εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις χώρας/είδους.
4
Στοιχεία χώρας
Εμφανίζονται τα στοιχεία για τη λίστα χωρών.
Εμφανίζεται η τελευταία χώρα που είχε επιλεγεί.
5
Στοιχεία είδους
Εμφανίζονται τα στοιχεία για τη λίστα ειδών.
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα στοιχεία είδους για κάθε χώρα που διαχειρίζεται η κύρια
τηλεόραση στην εργοστασιακή λειτουργία. (Το στοιχείο “Όλα” παρέχεται πάντα.)
Εμφανίζεται το τελευταίο είδος που είχε επιλεγεί.
6
Επισήμανση
Αν ο τίτλος του στοιχείου είναι πολύ μεγάλος για να εμφανιστεί μέσα στην περιοχή, η
αυτόματη κύλιση κειμένου εμφανίζει ολόκληρο τον τίτλο.
7
Ένδειξη
Εμφανίζεται όταν υπάρχει προηγούμενη ή επόμενη σελίδα.
8
Βοήθεια πλοήγησης
Ο οδηγός πλήκτρων ευθυγραμμίζεται στη δεξιά πλευρά.
58
Ελληνικά
Αλληλεπίδραση επισημάνσεων (στοιχεία χώρας)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την εμφάνιση
της πραγματικής οθόνης.
✎✎ Σημειώσεις
yy Οι χρήστες μπορούν να περιηγηθούν στα στοιχεία κάθε λίστας χωρών και ειδών πατώντας τα πλήκτρα επάνω ή
κάτω βέλους του τηλεχειριστηρίου.
yy Υποστηρίζεται κυκλική περιήγηση.
1
My Channel
My Channel
ΚΑΤΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
ΚΑΤΩ x 5
ΕΠΑΝΩ x 5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ΕΠΑΝΩ
ΚΑΤΩ
ΚΑΤΩ
ΕΠΑΝΩ
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre
Belgium
All
China
News
Denmark
Radio
Finland
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
Current status All Country / All
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
ΚΑΤΩ x Ν
ΕΠΑΝΩ x Ν
END
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
Country
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Genre
South Korea
All
Spain
News
Sweden
Radio
Turkey
Entertainment
UK
Sports
USA
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
Ελληνικά
59
Αλληλεπίδραση επισημάνσεων (προεπιλεγμένα είδη)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την εμφάνιση
της πραγματικής οθόνης.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Country
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Genre
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Επισημαίνεται η τρέχουσα επιλεγμένη χώρα.
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Το τρέχον
επιλεγμένο είδος.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Sports
France
Hotel
Country
ENTER / ΔΕΞΙΑ
Entertainment
Finland
OK
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
} Keep Previous n Move E Enter
yy Το άλλο στοιχείο της χώρας είναι επισημασμένο
60
Ελληνικά
OK
Cancel
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Προεπιλεγμένη επισήμανση: Όλα
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (1/2)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την
εμφάνιση της πραγματικής οθόνης.
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
OK
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
ΚΑΤΩ
Cancel
ΑΡΙΣΤΕΡΑ
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι
χώρες / Αθλητικά
ENTER / ΔΕΞΙΑ
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
ENTER
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
Country
ΕΠΑΝΩ
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
ENTER / ΔΕΞΙΑ
ΚΑΤΩ
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Αφού επιλεγεί η χώρα, η εστίαση
μετακινείται αυτόματα στο μενού
είδους.
6
Ελληνικά
61
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 1 (2/2)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την εμφάνιση
της πραγματικής οθόνης.
1
5
6
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
Country
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium
Radio
Belgium
Radio
China
Entertainment
China
Entertainment
Denmark
Sports
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Finland
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης αλλαγής λειτουργίας
είδους.
yy Χρονικό όριο (5 δευτερόλεπτα)
ENTER / RETURN / Λήξη χρονικού
ορίου
Genre Mode changed to Austria / News.
62
Genre
Ελληνικά
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Αν πατηθεί το αριστερό κουμπί για περιήγηση από
το μενού είδους στο μενού χώρας, επισημαίνεται το
τρέχον επιλεγμένο στοιχείο χώρας.
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (1/2)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την
εμφάνιση της πραγματικής οθόνης.
1
My Channel
My Channel
Current status All Country / All
Current status All Country / All
Country
Genre
All Country
All
Austria
News
Belgium
Radio
China
Entertainment
Denmark
Sports
Finland
Hotel
Country
ΚΑΤΩ Χ 6
OK
Cancel
ΕΠΑΝΩ Χ 6
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες /
Αθλητικά
ENTER / ΔΕΞΙΑ
5
My Channel
Current status All Country / All
Country
Genre Mode Keep All Country / All.
ΜΠΛΕ
/
RETURN
/
EXIT
Genre
Austria
All
Belgium
News
China
Radio
Denmark
Entertainment
Finland
Sports
France
Hotel
OK
Cancel
} Keep Previous n Move E Enter
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Όλες οι χώρες /
Αθλητικά
yy Αφού επιλεγεί η χώρα, η εστίαση
μετακινείται αυτόματα στο μενού είδους.
Ελληνικά
63
Αλληλεπίδραση αλλαγής λειτουργίας 2 (2/2)
yy Αυτή η σελίδα υποδεικνύει μόνο τις πιθανές αλληλεπιδράσεις. Ενδέχεται να μην είναι ακριβώς ίδια με την εμφάνιση
της πραγματικής οθόνης.
1
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία /
Ειδήσεις
Power Off
POWER
Genre Mode changed to Austria / News.
yy Τρέχουσα λειτουργία είδους: Αυστρία /
Ειδήσεις
64
Ελληνικά
Επεξεργαστής είδους
yy Η χώρα και το είδος μπορούν να επιλεγούν στο μενού λίστας καναλιών.
yy Το πάτημα του κόκκινου κουμπιού ενεργοποιεί τη δευτερεύουσα λίστα χωρών. Εδώ, ο χρήστης μπορεί να
πραγματοποιήσει κύλιση προς τα κάτω και να επιλέξει την επιθυμητή χώρα.
yy Το είδος μπορεί να επιλεγεί χρησιμοποιώντας το αριστερό/δεξί πλήκτρο, δηλαδή με οριζόντια κύλιση στο μενού
λίστας καναλιών.
yy Αν ο χρήστης θέλει να αλλάξει το είδος ή τη χώρα με την τηλεόραση σε κατάσταση ενεργοποίησης, μπορεί να το
κάνει χρησιμοποιώντας αυτή τη δυνατότητα.
Channel Genre Edit
Registered
0
C67
1
C--
2
C78
News
Radio
b Select All Items On Column
yy
yy
yy
yy
yy
yy
Entertainment
Sports
{ Deselect All Items On Column E Select
Hotel
R Return
Αυτό είναι ένα πρόγραμμα επεξεργασίας για τον ορισμό του είδους κάθε καναλιού της τηλεόρασης ξενοδοχείου.
Τα αποθηκευμένα κανάλια μπορούν να προστεθούν σε ένα συγκεκριμένο είδος στο μενού επεξεργαστή είδους.
Κάποιο κανάλι μπορεί να ανήκει σε πολλαπλά είδη.
Οι διαθέσιμες επιλογές είδους είναι οι εξής: Ειδήσεις, Ραδιόφωνο, Ψυχαγωγία, Αθλητικά και Ξενοδοχείο.
Το είδος μπορεί να επιλεγεί στο αρχικό περιβάλλον χρήσης Mychannel ή στη λίστα καναλιών.
Αυτή η δυνατότητα ταξινομεί τα κανάλια ενός συγκεκριμένου είδους σε μια λίστα. Ο ένοικος μπορεί να επιλέξει το
επιθυμητό είδος και να επιλέξει ένα κανάλι πραγματοποιώντας κύλιση προς τα κάτω στην ταξινομημένη λίστα.
Ελληνικά
65
Μικτός χάρτης καναλιών
Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών συνδυάζει εναέρια, καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια.
–– Η λειτουργία μικτού χάρτη καναλιών θα πρέπει να ρυθμιστεί σε ON προκειμένου να συνδυαστούν εναέρια,
καλωδιακά και δορυφορικά κανάλια.
–– Χρησιμοποιήστε τον επεξεργαστή καναλιού για να ταξινομήσετε τα κανάλια αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
“Mixed Channel Map” στο μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου.
Sound Bar
yy Samsung Sound-Bar και μοντέλα τηλεόρασης φιλοξενίας
–– Χρησιμοποιήστε τις συσκευές Samsung Sound-Bar και τις τηλεοράσεις φιλοξενίας που υποστηρίζουν HDMI 1.4
για να ακούσετε τον ήχο της τηλεόρασης στο Sound-Bar μέσω ενός μόνο καλωδίου HDMI.
–– Μοντέλα που υποστηρίζονται:
yy Sound-Bar: HW-K450/K550/M550/M450/M4500
yy Εκτέλεση του τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου από τη συσκευή Sound Bar
–– Θα πρέπει να ρυθμιστούν από πριν οι παρακάτω επιλογές τηλεόρασης ξενοδοχείου.
yy Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → Power On (Ενεργοποίηση) → Power ON Volume (Ένταση ήχου
ενεργοποίησης) = “Enable” (Ενεργοποίηση) / Power ON Vol (Ένταση ήχου ενεργοποίησης) / Max Vol (Μέγιστη
ένταση ήχου)
yy Μενού επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου → External Device (Εξωτερική συσκευή) → Sound Bar Out (Έξοδος
Sound Bar) = “On” (Ενεργοποίηση)
–– Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στη θύρα HDMI OUT της συσκευής Sound-Bar και τη θύρα HDMI1 της
τηλεόρασης φιλοξενίας.
–– Αφού συνδεθεί στο μοντέλο τηλεόρασης φιλοξενίας έτους μέσω καλωδίου HDMI, η συσκευή Sound-Bar
ανιχνεύει αυτόματα την τηλεόραση όταν ενεργοποιείται και μεταβαίνει μόνη της στον τρόπο λειτουργίας
ξενοδοχείου.
–– Για να εφαρμοστεί η αλλαγή της έντασης ήχου ενεργοποίησης και της μέγιστης έντασης ήχου της τηλεόρασης
στη συνδεδεμένη συσκευή Sound-Bar, η τηλεόραση εκκινείται δύο φορές.
yy Δυνατότητες του τρόπου λειτουργίας ξενοδοχείου στη συσκευή Sound Bar
–– Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση συγχρονίζεται με την τηλεόραση.
–– Υποστηρίζεται HDMI_CEC.
–– Πρόσβαση μόνο μέσω της θύρας “HDMI OUT”. (Οι υπόλοιπες υποδοχές εισόδου είναι απενεργοποιημένες.)
–– Η ένταση ήχου ενεργοποίησης και η μέγιστη ένταση ήχου είναι συγχρονισμένες με την τηλεόραση. (Η ένταση
ήχου της συσκευής Sound-Bar ρυθμίζεται στη μισή τιμή της έντασης ήχου της τηλεόρασης.)
–– Λαμβάνονται προσαρμόσιμες τιμές έντασης ήχου ενεργοποίησης και μέγιστης έντασης ήχου από το μενού
επιλογών λειτουργίας ξενοδοχείου της τηλεόρασης. (Ένταση ήχου συσκευής Sound-Bar = Ένταση ήχου
τηλεόρασης/2) Π.χ. Αν οι ρυθμίσεις έντασης ήχου της τηλεόρασης είναι ένταση ήχου ενεργοποίησης = 20
και μέγιστη ένταση ήχου = 90, η συσκευή Sound Bar θα λειτουργεί με ένταση ήχου ενεργοποίησης = 10 και
μέγιστη ένταση ήχου = 45.
* Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
66
Ελληνικά
Εγκατάσταση του στηρίγματος τοποθέτησης στον τοίχο
Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο. Για
λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την τοποθέτηση στον τοίχο, ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το κιτ
τοποθέτησης στον τοίχο. Απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για να σας βοηθήσει στην εγκατάσταση του στηρίγματος
τοποθέτησης στον τοίχο. Δεν σας συνιστούμε να το κάνετε μόνοι σας.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό, δικό σας ή άλλων, αν
επιλέξετε να εγκαταστήσετε μόνοι σας την τηλεόραση.
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
(Δεν διατίθεται με όλα τα μοντέλα)
Στήριγμα
τοποθέτησης
στον τοίχο
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
Τηλεόραση
C
Προσαρμογέας τοποθέτησης στον τοίχο
Στήριγμα
τοποθέτησης
Τηλεόραση
στον τοίχο
C
Ελληνικά
67
Προτού εγκαταστήσετε οποιοδήποτε άλλο κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, συναρμολογήστε τον προσαρμογέα τοποθέτησης
στον τοίχο που παρέχεται ξεχωριστά με την τηλεόραση.
Προδιαγραφές (VESA) κιτ τοποθέτησης στον τοίχο
✎✎ Το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση, αλλά πωλείται ξεχωριστά.
Εγκαταστήστε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο σε έναν σταθερό τοίχο, ο οποίος είναι κάθετος προς το δάπεδο. Όταν
το τοποθετείτε σε άλλα υλικά κατασκευής, επικοινωνήστε πρώτα με την πλησιέστερη αντιπροσωπία. Αν εγκατασταθεί
σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση, η τηλεόραση ενδέχεται να πέσει και να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ τοποθέτησης στον τοίχο εμφανίζονται στον παρακάτω πίνακα.
yy Μαζί με το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο, παρέχονται από την εταιρεία μας ένα λεπτομερές εγχειρίδιο
εγκατάστασης και όλα τα απαραίτητα εξαρτήματα για τη συναρμολόγηση.
yy Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν πληρούν τις προδιαγραφές VESA των τυπικών βιδών.
yy Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μακρύτερες από τις τυπικές διαστάσεις, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν
ζημιά στο εσωτερικό της τηλεόρασης.
yy Για τα στηρίγματα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν πληρούν τις προδιαγραφές των τυπικών βιδών VESA, το μήκος
των βιδών ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις προδιαγραφές τους.
yy Μη σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες. Ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή να προκληθεί πτώση του προϊόντος
και τραυματισμός. Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
yy Η εταιρεία Samsung δεν φέρει ευθύνη για πρόκληση ζημιάς στο προϊόν ή τραυματισμό, αν χρησιμοποιηθεί
στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο που δεν ικανοποιεί τις προδιαγραφές VESA ή δεν είναι εγκεκριμένο ή αν ο
πελάτης δεν ακολουθήσει τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
yy Μην υπερβαίνετε την κλίση των 15 μοιρών όταν τοποθετείτε αυτή την τηλεόραση.
Ίντσες
Προδιαγραφές VESA (A * B)
24
75 x 75
28 (HG32EE670)
100 x 100
32-49
200 x 200
55-58
400 x 400
Τυπική βίδα
Ποσότητα
M4
4
M8
Μη στερεώνετε το κιτ τοποθέτησης στον τοίχο με την τηλεόραση ενεργοποιημένη. Ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός
λόγω ηλεκτροπληξίας.
68
Ελληνικά
Στερέωση της τηλεόρασης στον τοίχο
[
Προσοχή: Αν τραβήξετε, σπρώξετε ή σκαρφαλώσετε πάνω στην τηλεόραση, ενδέχεται να προκαλέσετε την πτώση της.
Ειδικότερα, διασφαλίστε ότι τα παιδιά σας δεν κρέμονται από την τηλεόραση και δεν την αποσταθεροποιούν. Αν συμβεί
κάτι τέτοιο, η τηλεόραση ενδέχεται να ανατραπεί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Ακολουθήστε όλες
τις προφυλάξεις ασφαλείας που παρέχονται στο φυλλάδιο για την ασφάλεια που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Για
πρόσθετη σταθερότητα, εγκαταστήστε τη συσκευή προστασίας από πτώση, όπως φαίνεται παρακάτω.
Για να αποτρέψετε την πτώση της τηλεόρασης
1. Περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και βιδώστε τους στέρεα στον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες έχουν στερεωθεί
καλά στον τοίχο.
✎✎ Ενδέχεται να χρειαστείτε πρόσθετα υλικά, όπως ένα άγκιστρο, ανάλογα με τον τύπο του τοίχου.
✎✎ Επειδή οι απαραίτητοι σφιγκτήρες, οι βίδες και το συρματόσχοινο δεν παρέχονται, αγοράστε τα ξεχωριστά.
2. Αφαιρέστε τις βίδες από το πίσω κεντρικό μέρος της τηλεόρασης, περάστε τις βίδες στους σφιγκτήρες και, στη
συνέχεια, βιδώστε τις ξανά στην τηλεόραση.
✎✎ Ενδέχεται να μην παρέχονται βίδες μαζί με το προϊόν. Σε αυτή την περίπτωση, αγοράστε βίδες με τις
παρακάτω προδιαγραφές.
3. Συνδέστε τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση και τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον
τοίχο με ένα δυνατό συρματόσχοινο και, στη συνέχεια, δέστε το σφιχτά.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
yy Εγκαταστήστε την τηλεόραση κοντά στον τοίχο, έτσι ώστε να μην πέσει προς τα πίσω.
yy Είναι πιο ασφαλές να συνδέσετε το συρματόσχοινο έτσι ώστε οι σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στον τοίχο
να βρίσκονται στο ίδιο ή σε χαμηλότερο ύψος από τους σφιγκτήρες που είναι στερεωμένοι στην τηλεόραση.
yy Λύστε το συρματόσχοινο προτού μετακινήσετε την τηλεόραση.
4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις έχουν στερεωθεί σωστά. Ελέγχετε τακτικά τις συνδέσεις για τυχόν ίχνη
καταπόνησης, για να τις προστατεύσετε από αστοχία. Αν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με την ασφάλεια των
συνδέσεών σας, αποταθείτε σε έναν επαγγελματία για την εγκατάσταση.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Πρόκεται για
μία συσκευή που χρησιμοποιείται για την προσάρτηση του συστήματος,
όταν το χρησιμοποιείτε σε δημόσιο χώρο. Η εμφάνιση και η μέθοδος
κλειδώματος ενδέχεται να διαφέρουν από την εικόνα, ανάλογα με τον
κατασκευαστή. Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση
της κλειδαριάς Kensington, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που τη συνοδεύει.
Για να ασφαλίσετε το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Βρείτε το εικονίδιο “K” στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. Μία οπή
kensington βρίσκεται πλάι στο εικονίδιο “K”.
1
<Προαιρετικό>
1. Τυλίξτε το συρματόσχοινο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα
μεγάλο και στατικό αντικείμενο, όπως ένα γραφείο ή μια καρέκλα.
2. Ωθήστε το άκρο του συρματόσχοινου με την κλειδαριά προσαρτημένη γύρω από τη θηλιά στο άκρο του
συρματόσχοινου της κλειδαριάς Kensington.
3. Περάστε τη συσκευή κλειδώματος μέσα στην υποδοχή Kensington του προϊόντος (1).
4. Ασφαλίστε την κλειδαριά.
✎✎ Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για ακριβείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή
κλειδώματος.
✎✎ Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
✎✎ Η θέση της κλειδαριάς Kensington ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελληνικά
69
Προδιαγραφές
Στοιχεία
Προδιαγραφές
Τηλεοπτικό σύστημα
24-32 ίντσες: 5 W X 2
Έξοδος ηχείων
Έξοδος ήχου
Υπολογιστής
A/V
EXT (RGB)
HDMI
Κεραία
DATA
Θερμοκρασία φύλαξης
Υγρασία φύλαξης
D-sub, Audio-L/R
Υποδοχή ήχου/βίντεο
Scart υποδοχή
Συμβατή με τις προδιαγραφές HDMI
Ασύμμετρη 75 ohm, υποδοχή Din, υποδοχή F
RJ-12
RJP
RS232
Θερμοκρασία λειτουργίας
Έξοδος υποδοχής ακουστικών
Έξοδος ήχου BTL
Μονοφωνικό ηχείο 4 W, 8 ohm
DATA
Περιστροφή βάσης (Αριστερά/Δεξιά)
Υγρασία λειτουργίας
Το μοντέλο HG32AE570SJXXZ παρέχει 5 W
X 2,
τα άλλα μοντέλα 32 ιντσών παρέχουν 10
W X 2.
40-58 ίντσες: 10 W X 2
Μεταβλητός ήχος
Είσοδος
Σχόλιο
PAL, SECAM, DVB-TC, DTMB (Χονγκ Κονγκ),
DVB-T2C
20˚ / 60˚ / 90˚
Μοντέλα που υποστηρίζουν τη λειτουργία
περιστροφής:
HG**EE670
HG32EE470
HG40EE470
HG48EE470
HG32AE570SW/K
HG40AE570SW/K
HG43AE570SW/K
HG48AE570SW/K
Άλλα μοντέλα δεν υποστηρίζουν τη
λειτουργία περιστροφής
10 °C έως 40 °C (50 °F έως 104 °F)
10% ~ 80%
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
-20 °C έως 45 °C (-4 °F έως 113 °F)
5% ~ 95%
Χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
✎✎ Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας,
ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
✎✎ Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Για πληροφορίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές δεσμεύσεις της Samsung και τις κανονιστικές υποχρεώσεις
που αφορούν το προϊόν, π.χ. REACH, WEEE, μπαταρίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
70
Ελληνικά
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Κοντέινερ
Codec βίντεο
*.avi / *.mkv
*.asf / *.wmv
*.mp4 / *.3gp
*.vro / *.mpg
*.mpeg / *.ts
*.tp / *.trp
*.mov / *.flv
*.vob / *.svi
*.divx
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
DivX 3.11/4.x/5.x/6.x
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
*.webm
WebM
VP8
Ρυθμός καρέ
(fps)
Ανάλυση
1920 x 1080
30
640 x 480
8
MPEG2
MPEG1
Ρυθμός μετάδοσης
bit (Mbps)
6~30
30
1920 x 1080
20
Codec ήχου
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
Dolby Digital Plus
MPEG (MP3)
DTS (Core)
G.711(A-Law,
μ-Law)
Vorbis
✎✎ Άλλοι περιορισμοί
yy Αν υπάρχει κάποιο σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο κοντέινερ, το περιεχόμενο βίντεο δεν αναπαράγεται ή
ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά.
yy Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργεί αν το περιεχόμενο διαθέτει τυπικό ρυθμό bit/ρυθμό καρέ που είναι
υψηλότερος από τη συμβατή τιμή καρέ/δευτερόλεπτο που παρατίθεται στον πίνακα.
yy Αν ο πίνακας ευρετηρίου είναι εσφαλμένος, δεν υποστηρίζεται η λειτουργία αναζήτησης (Μετάβαση).
yy Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το πρόγραμμα
αναπαραγωγής.
yy Η εμφάνιση του μενού ενδέχεται να καθυστερήσει αν ο ρυθμός bit του βίντεο είναι υψηλότερος από 10 Mbps.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
yy Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1 (δεν υποστηρίζει FMO/ASO/RS).
yy ρυθμός καρέ:
–– Ανάλυση χαμηλότερη από 1280 x 720: μέγιστο 60 καρέ
–– Ανάλυση υψηλότερη από 1280 x 720: μέγιστο 30 καρέ
yy Δεν υποστηρίζεται VC1 AP L4.
yy Δεν υποστηρίζεται GMC.
yy
yy
yy
yy
Αποκωδικοποιητής ήχου
Το WMA 10 Pro υποστηρίζει έως 5.1 κανάλια και προφίλ M2.
Δεν υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA Lossless.
To Vorbis υποστηρίζει έως 2 κανάλια.
Το Dolby Digital Plus υποστηρίζει έως 5.1 κανάλια.
Υποστηριζόμενη μορφή υποτίτλων
yy Εξωτερικοί
yy Εσωτερικοί
Όνομα
Χρονισμένο κείμενο MPEG-4
SAMI
SubRip
SubViewer
Micro DVD
SubStation Alpha
Advanced SubStation Alpha
Powerdivx
Επέκταση αρχείου
.ttxt
.smi
.srt
.sub
.sub ή .txt
.ssa
.ass
.psb
Υποστηριζόμενες μορφές φωτογραφιών
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg
*.jpeg
JPEG
15360 X 8640
*.bmp
BMP
4096 X 4096
*.mpo
MPO
15360 X 8640
Όνομα
Κοντέινερ
Μορφή
Xsub
AVI
Μορφή εικόνας
SubStation Alpha
MKV
Μορφή κειμένου
Advanced SubStation Alpha
MKV
Μορφή κειμένου
SubRip
MKV
Μορφή κειμένου
Χρονισμένο κείμενο MPEG-4
MP4
Μορφή κειμένου
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.flac
*.ogg
*.wma
*.wav
*.mid
*.midi
Τύπος
Codec
MPEG
MPEG1 Audio
Layer 3
MPEG4
AAC
FLAC
OGG
FLAC
Vorbis
WMA
WMA
wav
wav
midi
midi
Παρατήρηση
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
Υποστηρίζονται έως και 2 κανάλια
Το WMA 10 Pro υποστηρίζει έως
5.1 κανάλια και προφίλ M2. (Δεν
υποστηρίζεται ήχος μορφής WMA
Lossless).
Δεν υποστηρίζεται αναζήτηση
Ελληνικά
71
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Αν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με τα προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
Διαδικτυακή τοποθεσία
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
www.samsung.com/support
MONTENEGRO
020 405 888
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/uk/support
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
HE460_470_570_670-WW-GRE-02
Download PDF

advertising