Samsung | BD-P1400 | Samsung BD-P1400 Εγχειρίδιο χρήσης

Blu-ray диск плейър
Ръководство за потребителя
BD-P1400
основни характеристики на вашия
нов Blu-ray диск плейър
Функции на плейъра
Digital Photo Viewer (JPEG)
Можете да разглеждате цифрови снимки на вашия телевизор.
Възпроизвеждане на МР3-ки
Това устройство може да възпроизвежда mp3 файлове от CD-R/-RW, DVD-R/-RW дискове.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI намалява шума в картината като пропуска чист видео/аудио сигнал по пътя от плейъра към вашия телевизор.
Характеристики на Blu-ray дисковете
Blu-ray дисковете могат да съхраняват 25 GB (еднослойни) или 50 GB (двуслойни) на едностранен диск – около 5 до
10 пъти капацитета на DVD. Blu-ray дисковете поддържат и най-високо качество видео с висока разделителна
способност (HD) предлагано в отрасъла (до 1920 x 1080 при скорост 40 Mbit/sec) – Големият капацитет означава, че
не се правят компромиси по отношение качеството на видеото. Освен това, Blu-ray дискът е със същия познат
размер и външен вид като DVD.
* Следните характеристики на Blu-ray дискове зависят от вида на диска.
Външният вид и движението между функциите също са различни при различните дискове.
Не всички дискове имат описаните по-долу функции.
Основни видео характеристики
Форматът BD-ROM за разпространение на филми поддържа три много усъвършенствани видео кодеци,
включително AVC, VC-1 и MPEG-2.
Предлагат се и HD видео разделителни способности:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
За възпроизвеждане с висока разделителна способност
За да гледате съдържание с висока разделителна способност от BD дискове, е необходим телевизор с висока
разделителна способност - HDTV (High Definition Television). Някои дискове е възможно да изискват изходящ сигнал
от HDMI OUT извода на плейъра, за да може да се гледа съдържание с висока разделителна способност.
Способността за гледане на съдържание с висока разделителна способност от BD дискове може да бъде
ограничена, в зависимост от разделителната способност на вашия телевизор.
2_ Български
Графични равнини
На разположение са два отделни видео слоя с пълна
HD разделителна способност (1920x1080), върху HD
видео слоя.
Единият слой е определен за графика във връзка
видеото (например субтитри), а другият е за
интерактивни елементи, като бутони или менюта. В
двата слоя са достъпни различни ефекти като
изтриване, плавно избледняване или потъмняване и
превъртане.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Графични
равнини
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
Графика на менюто
Поддържа се пълна 256-цветна графика и анимация, с което значително се надвишават възможностите на
DVD-Video. За разлика от DVD, по време на възпроизвеждане може да бъде осъществен достъп до менютата.
Звуци на менюто
Когато осветите или изберете опция от менюто на Blu-ray диск, се чуват звуци като щракване на бутон или глас,
който обяснява осветения избор от менюто.
Многостранични/изскачащи менюта
При DVD-Video възпроизвеждането се прекъсва при всеки нов достъп
до екранно меню. Благодарение на способността на Blu-ray диска да
зарежда предварително данни от диска без да прекъсва
възпроизвеждането, едно меню може да се състои от няколко
страници.
Можете да преглеждате страниците от менюто или да изберете
различни пътища в менюто, докато аудиото и видеото продължават да
се възпроизвеждат на фона на менюто.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Интерактивност
Определени Blu-ray дискове могат да съдържат анимирани менюта и игри на теми от ежедневието.
Слайдшоута, които могат да се разглеждат от потребителя
При Blu-ray дисковете можете да разглеждате снимки, докато аудиото продължава да се възпроизвежда.
Субтитри
В зависимост от съдържанието на даден Blu-ray диск, можете да избирате различни стилове, размери и цветове за
шрифтовете на субтитрите. Субтитрите могат също така да бъдат анимирани, превъртани или постепенно да
избледняват или да се появяват.
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Български
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
TV PROG
Кабел за композитно видео, аудио L/R (Л/Д)
Батерии за дистанционно управление (Размер AAA)
ENTER
Ръководство за потребителя
Кратко ръководство
Дистанционно управление
Български _3
информация за безопасност
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ показва "опасно напрежение"
в продукта, което представлява риск от
токов удар или телесни увреждания.
Този символ показва важни инструкции,
отнасящи се за продукта.
Не монтирайте това оборудване в затворено място като шкаф за книги или подобно.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да предотвратите повреда, която би могла да доведе до пожар или токов удар, не
излагайте този уред на дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : Blu-ray диск плейърът ИЗПОЛЗВА НЕВИДИМ ЛАЗЕРЕН ЛЪЧ, КОЙТО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ
ОПАСНО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ПРЯКО НАСОЧВАНЕ. НЕПРЕМЕННО ИЗПОЛЗВАЙТЕ Blu-ray диск
плейъра ПРАВИЛНО СЪОБРАЗНО ИНСТРУКЦИИТЕ.
ВНИМАНИЕ
ТОЗИ ПРОДУКТ ИЗПОЛЗВА ЛАЗЕР. ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КОНТРОЛИ ИЛИ НАСТРОЙКИ ИЛИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ПРОЦЕДУРИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ТУК, МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ОПАСНО РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ. НЕ
ОТВАРЯЙТЕ КАПАЦИТЕ И НЕ РЕМОНТИРАЙТЕ САМИ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ
КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ.
Този продукт отговаря на CE разпоредбите относно екранирани кабели и съединители използвани за свързване на
уреда към друго устройство. За предотвратяване на електромагнитни смущения от електроуреди, като
радиоапарати и телевизори, използвайте екранирани кабели и съединители за свързвания.
ВАЖНА БЕЛЕЖКА
Мрежовият кабел на това оборудване е снабден с формован щепсел, в който е включен предпазител. Стойността на
предпазителя е указана на стената на щепсела, на която са щифтовете.
Ако той трябва да се смени, трябва да се използва предпазител, одобрен съгласно BS1362, със същата номинална
стойност.
Не използвайте щепсел, в който липсва капачето на предпазителя, ако капачето може да се свали. Ако е
необходимо капаче на предпазителя за смяна, то трябва да бъде със същия цвят, както и стената на щепсела, на
която са щифтовете. Резервни капачета се предлагат от вашия доставчик.
Ако монтираният щепсел не е подходящ за контактите във вашия дом или кабелът не е достатъчно дълъг, за да
достигне до контакта на захранването, трябва да се снабдите с подходящ удължител, утвърден от гледна точка на
безопасността, или да се консултирате с вашия доставчик.
Ако обаче няма алтернатива на отрязването на щепсела, извадете предпазителя и след това по безопасен начин се
освободете от щепсела. Не включвайте щепсела към мрежови изход, тъй като съществува риск от удар с
електрически ток от оголения гъвкав кабел.
За да изключите апарата от мрежовото захранване, щепселът трябва да се извади от контакта, затова трябва да има
достъп до контакта.
4_ информация за безопасност
Устройството, за което се отнася това ръководство за потребителя, е лицензирано под определени права на
интелектуална собственост на определени трети страни. Този лиценз е ограничен до лична некомерсиална
употреба от крайни потребители за лизензирано съдържание.
Никакви права не са дадени за комерсиална употреба.
Лицензът не покрива никакъв уред, различен от този уред, а също така не се простира и по отношение на никакъв
нелицензиран продукт или процес в съответствие с ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3, използван или продаван
в комбинация с този продукт. Лицензът покрива само използването на този продукт за кодиране и/или декодиране
на аудио файлове, съответстващи на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC 13818-3. Не се дават никакви права с този лиценз
по отношение на характеристики или функции на продукта, които не съответстват на ISO/IEC 11172-3 или ISO/IEC
13818-3.
ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ
Важни инструкции за безопасност
Прочетете внимателно тези инструкции за експлоатация, преди да използвате устройството. Следвайте всички
инструкции за безопасност, изброени по-долу.
Пазете тези инструкции за експлоатация на удобно място за бъдещи справки.
1)
Прочетете тези инструкции.
2)
Запазете тези инструкции.
3)
Вземете под внимание всички предупреждения.
4)
Следвайте всички инструкции.
5)
Не използвайте тази апаратура в близост до вода.
6)
Почиствайте само със суха кърпа.
7)
Не закривайте никакви вентилационни отвори; инсталирайте в съответствие с инструкциите на производителя.
8)
Не инсталирайте близо до източници на топлина като радиатори, топлинни регулатори или друга апаратура
(включително усилватели), която отделя топлина.
9)
Не нарушавайте безопасността на поляризирания или заземен тип щепсел. Поляризираният щепсел има два
щифта, като единият е по-широк от другия. Заземеният тип щепсел има два щифта и трети заземен зъбец.
Широкият щифт или зъбец е предвиден за ваша безопасност. Ако предоставеният щепсел не съответства на
вашия контакт, консултирайте се с електротехник за замяната на контакта.
10) Пазете електрическия шнур от това да бъде настъпван или защипван, по специално при щепселите и
контейнера за удобство, в онази част, от която щепселът излиза от апарата.
11) Използвайте само приспособления за закрепване/аксесоари, определени от
производителя.
Български
12) Използвайте само с уред за превозване, стойка, тринога, конзола или маса,
определени от производителя, или продавани с апарата. Когато се използва уред за
превозване, използвайте предпазни мерки при местенето на комбинацията от уреда
за превозване/апаратура, за да избегнете наранявания от преобръщане.
13) Извадете щепсела от контакта по време на гръмотевични бури или когато не се използва за дълъг период от
време.
14) За всякакъв вид сервиз се обръщайте към квалифициран сервизен персонал. Сервизните услуги са
необходими, когато апаратурата е била повредена по някакъв начин, като например шнура за електрическо
захранване или щепсела са повредени, разлята е течност или предмети са паднали върху апаратурата,
апаратурата е била излагана на дъжд или влага, не работи нормално, или е била изпускана.
Български _5
информация за безопасност
Предупреждения при работа
• Преди да свържете други компоненти към Blu-ray диск плейъра, уверете се, че всички те са изключени.
• Не местете Blu-ray плейъра, докато се възпроизвежда диск, защото дискът може да бъде надраскан или счупен, а
вътрешните части на плейъра могат да бъдат повредени.
• Не поставяйте ваза за цветя, пълна с вода или какъвто и да било метален обект върху плейъра.
• Внимавайте да не поставите ръката си върху тавичката на диска.
• Не поставяйте нищо, различно от диск, в тавичката за диск.
• Външни смущения причинени от светкавица или статично електричество могат да повлияят на нормалната работа
на Blu-ray диск плейъра. Ако това стане, изключете Blu-ray плейъра и го включете отново като използвате бутона
POWER, или извадете кабела за променливо захранване AC и после отново го поставете в изхода за променливо
захранване. Blu-ray диск плейърът трябва да работи нормално.
• След употреба не забравяйте да извадите диска и да изключите Blu-ray диск плейъра.
• Изваждайте кабела за променливо захранване от изхода за променливо захранване, когато нямате намерение да
използвате Blu-ray плейъра за дълъг период от време.
• Почистете диска чрез бърсане в права линия в посока от вътрешната страна към външната страна на диска.
• Не излагайте плейъра на капещи или пръскащи течности.
• Когато щепселът за захранване с променлив ток е свързан към стенен контакт, плейърът използва енергия дори
когато е изключен (режим на готовност).
Поддръжка на корпуса
От съображения за безопасност, уверете се, че сте извадили кабела за променливо захранване от изхода за
променливо захранване.
• Не използвайте бензин, разредител или други разтворители за почистване.
• Избърсвайте корпуса с мека кърпа.
Ограничения за възпроизвеждане
• Възможно е този плейър да не реагира на всички команди за действие, тъй като някои BD, DVD или CD дискове
позволяват само конкретни или ограничени действия и функции по време на възпроизвеждане.
Имайте предвид, че това не е дефект на плейъра.
• Samsung не може да бъде сигурен, че този плейър ще възпроизвежда всеки диск с логото BD, DVD и CD, тъй
като дисковите формати могат да се променят, и е възможно да възникнат проблеми и грешки при създаването на
софтуер за BD, DVD и CD, и/или производството на дискове.
Този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD или друго аудио/видео оборудване. Ако
имате въпроси или срещнете трудности при възпроизвеждане на BD, DVD или CD дискове с този плейър,
свържете се с центъра за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Също така, прегледайте останалата част на това
ръководство за допълнителна информация или относно ограниченията при възпроизвеждане.
6_ информация за безопасност
съдържание
Какво е включено
ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
4
5
Предупреждение
Предпазни мерки
НАЧАЛО
9
10
13
Преди да прочетете ръководството за
потребителя
Видове дискове и характеристики
Съхранение и управление на дискове
ОПИСАНИЕ
14
14
15
Преден панел
Дисплей на предния панел
Заден панел
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
16
18
18
19
Преглед на дистанционното управление
Настройка на дистанционното управление
Относно батерията
Управляеми кодове за телевизор
СВЪРЗВАНИЯ
20
21
Свързване към телевизор с hdmi кабел
Функция за автоматично откриване на
hdmi
Свързване към телевизор с dvi кабел
Свързване към телевизор
(компонентен сигнал)
Свързване към телевизор (s-video сигнал)
Свързване към телевизор (видео)
Свързване към аудио система
(2-канален усилвател)
Свързване към аудио система
(5.1-канален усилвател)
Свързване към аудио система
(dolby digital, dts усилвател)
Свързване към аудио система
(усилвател с поддръжка на hdmi)
Свързване към ftp/интернет сайта на
samsung за обновяване на софтуера
2
4
9
14
16
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ОСНОВНИ ФУНКЦИИ НА ВАШИЯ
BLU-RAY ДИСК ПЛЕЙЪР
31
31
32
32
33
33
Преди възпроизвеждане
Движение през екранните менюта
Възпроизвеждане на диск
Използване на функциите за търсене и
прескачане
Възпроизвеждане с намалена скорост/
покадрово възпроизвеждане
Български _7
Български
3
ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА
ВАШИЯ НОВ BLU-RAY ДИСК ПЛЕЙЪР
съдържание
НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
34
ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА
45
49
ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
55
34
35
37
38
41
43
Настройка на езиковите опции
Настройка на аудио опции
Настройка на опции за високоговорители
Настройка на опциите за видео дисплей/
изход
Настройка на опциите за hdmi
Настройка на родителския контрол
45
47
47
Обновяване на фърмуера
Системна информация
Настройка на мрежа
49
Използване на функцията display
(дисплей)
Използване на disc menu & popup/title
menu
Повторение на възпроизвеждане
Избиране на език за аудио
Избиране на език за субтитри
Смяна на ъгъла на камерата
Използване на функцията bookmark
(показалец)
50
51
51
52
53
53
55
Възпроизвеждане на аудио диск (cd-da)
55
55
56
Възпроизвеждане на mp3
Елементи от екран за аудио cd(cd-da)/мр3
Бутони на дистанционното, използвани
за audio cd възпроизвеждане на (cd-da)/
mp3 диск
Повторение на аудио диск (cd-da) и mp3
56
58
58
58
58
59
59
Гледане на снимка
Слайдшоу
Rotate (завъртане)
Zoom (мащабиране)
Go to photo list (отиди на списък със
снимки)
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
59
Отстраняване на неизправности
62
Спецификация
ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА
60
ПРИЛОЖЕНИЕ
62
8_ съдържание
начало
ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
● НАЧАЛО
Икона
Условие
Определение
h
BD-ROM
Това включва налична функция в BD-ROM.
DVD-VIDEO
Това включва налична функция в DVD-Video или DVD-R/DVD-RW дискове,
които са записани и финализирани в режим Video (Видео).
DVD-RW
Това включва налична функция в DVD-RW.
(само дискове в режим V и финализирани)
DVD-R
Това включва налична функция в DVD-R.
(само дискове в режим V и финализирани)
Аудио CD
Това включва налична функция в диск с данни (CD-R или CD-RW).
JPEG
Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW, DVD-R/-RW дискове.
MP3
Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW, DVD-R/-RW дискове.
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на всяка
функция да работи.
Z
C
V
B
G
A
M
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с инструкциите за безопасност, преди използването на този продукт.
(Вж. стр. 4~6)
2) Ако възникне проблем, проверете в Troubleshooting (Отстраняване на неизправности).
(Вж. стр. 60~61)
Авторско право
©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Български _9
Български
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя не
може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на Samsung
Electronics Co.,Ltd.
начало
ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Видове дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Видове дискове
Лого на
диска
Записано
съдържание
АУДИО + ВИДЕО
BD-ROM
DVD-VIDEO
АУДИО + ВИДЕО
AUDIO-CD
АУДИО
Форма на диска
Макс. възпроизвеждана
минута
Едностранно (25GB/50GB)
Времето на възпроизвеждане
зависи от заглавието
Едностранно (12 см)
240
Двустранни (12 см)
480
Едностранно (8 см)
80
Двустранни (8 см)
160
Едностранно (12 см)
74
Едностранно (8 см)
20
DVD-RW (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
DVD-R (само
дискове в режим V
и финализирани)
АУДИО + ВИДЕО
12 см (4.7GB)
480
(EX : Удължено
възпроизвеждане)
CD-R/-RW
DVD-RW/-R
JPEG
MP3
–
–
Лога на дискове, които могат да бъдат възпроизвеждани
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD High Resolution Audio
PAL система за предаване във
Великобритания, Франция, Германия и т.н.
Dolby TrueHD
DTS-HD Advanced Digital Out
Digital Audio (Цифрово аудио)
MP3
Стерео
Java
 Произведено по лиценз на Dolby Laboratories. "Dolby" и символът "двойно D" са търговски марки на Dolby
Laboratories.
 Manufactured under license under U.S. Patent #’s : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS
logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
10_ начало
Дискове, които не могат да бъдат възпроизведени
• Blu-ray дискове с регионален код различен от
“Region B”.
• HD DVD дискове
• DVD-Видео с регионален номер, различен от “2” или
“ALL” ("ВСИЧКИ")
•
•
•
•
•
DVD-RAM
3.9 GB DVD-R диск за създаване.
DVD-RW (режим VR (Видеозапис))
DVD-ROM/PD/MV-Диск, и т.н.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
● НАЧАЛО
[Бележка]
• Някои търговски дискове и DVD дискове, купени извън вашия регион може да не могат да бъдат
възпроизведени с този продукт. При възпроизвеждане на такива дискове се показва или “No disc.”
(Няма диск), или “Please check the regional code of the disc.” (Моля, проверете регионалния код на
диска).
• Ако DVD-R/-RW диск не е записан правилно във формат DVD видео, няма да може да се
възпроизвежда.
• Устройството не може да възпроизвежда съдържание записано на CD-R/-RW и DVD-RW/-R, като divx,
avi, mpg, mov, wma.
Регионален код
Както Blu-ray плейърът, така и дисковете са кодирани според региона. Трябва да има съответствие на
тези регионални кодове, за да може да се възпроизведе диска. Ако кодовете не съответстват, дискът
няма да се възпроизвежда.
Регионалният номер на този Blu-ray диск плейър е посочен на задния панел на Blu-ray плейъра.
Видове дискове
Blu-ray
DVD-Video
Регионален код
BD регионален код
Area (Област)
A
Северна Америка, Централна Америка, Южна Америка, Корея, Япония, Тайван, Хонконг и
Югоизточна Азия.
B
Европа, Гренландия, Френски територии, Близък Изток, Африка, Австралия и Нова Зеландия.
C
Индия, Китай, Русия, Централна и Южна Азия.
Съвместимост на Blu-ray дискове
M
Възпроизвеждането може да не работи при определени видове дискове, или когато се изпълняват специфични
операции като смяна на ъгъла и настройка на съотношението. Информацията относно диска е написана в детайли
върху кутията. Моля, вижте това, ако е необходимо.
 Не позволявайте дискът да се замърси или надраска. Отпечатъци от пръсти, нечистотия, прах, надрасквания или
наслагвания от цигарен дим върху записваемата повърхност може да направят диска невъзможен за
възпроизвеждане.
 При възпроизвеждане на BD-Java заглавие, зареждането може да продължи по-дълго от обичайното, или някои
функции да се изпълняват по-бавно.
Български _11
Български
Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на
дисковете. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск може да бъде възпроизвеждан. За
допълнителна информация, вж. раздела с бележките за съответствие и съвместимост в настоящото
ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за обслужване на
клиенти на SAMSUNG. Този Blu-ray диск плейър на Samsung (BD-P1400) поддържа само
спецификацията BD-ROM профил 1, версия 1.0. Ако искате да възпроизвеждате дискове от по-нова
версия, трябва да обновите фърмуера на плейъра. Направете справка на
http://www.samsung.com/global/register или се свържете с център за обслужване на клиенти на
SAMSUNG.
начало
Видове дискове
❖ BD-ROM
Blu-ray диск само за четене. Един BD-ROM диск съдържа предварително записани данни. Въпреки че
BD-ROM може да съдържа всякакви данни, повечето BD-ROM дискове съдържат филми във формат
High Definition (висока разделителна способност) за възпроизвеждане с Blu-ray диск плейъри. Това
устройство може да възпроизвежда предварително записани комерсиални BD-ROM дискове.
❖ DVD-Video
• Дигиталният многостранен диск (DVD) може да съдържа до 135 минути с изображения, 8 езика за звук и
32 езика за субтитри. Той използва компресия за изображения MPEG-2 и съраунд звук Dolby Digital,
което ви дава възможност да се наслаждавате на живи и ясни изображения с качество като в киносалон.
• Когато превключвате от първия слой към втория слой на двуслоен DVD Video диск, може да се получи
моментно изкривяване на картината и звука. Това не е неизправност на устройството.
• След като един DVD-RW/-R бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в
DVD-Video. Предварително записаните (щамповани) комерсиални DVD дискове с филми също се
наричат DVD-Video дискове. Това устройство може да възпроизвежда предварително записани
комерсиални DVD дискове (DVD-Video) с филми.
❖ Аудио CD
• Един аудио диск, на който е записано 44.1kHz PCM Аудио.
• Това устройство може да възпроизвежда CD-DA формат аудио CD-R и CD-RW дискове.
• Устройството може да не бъде способно да възпроизвежда някои CD-R или CD-RW дискове поради
условията на записването им.
❖ CD-R/-RW
• Използвайте 700MB (80 минути) CD-R/-RW диск. Ако е възможно, не използвайте 800MB (90 минути)
диск или повече, защото дискът може да не бъде възпроизведен.
• Ако CD-R/-RW дискът не е записан като затворен запис, можете да срещнете забавяне в началото на
възпроизвеждането, или да не бъдат възпроизведени всички записани файлове.
• Някои CD-R/-RW дискове може да не могат да бъдат изпълнени с това устройство, в зависимост от
устройството, което е използвано за записването им. За съдържание, записано на CD-R/-RW медия от CD
за ваша лична употреба, възпроизвеждането може за варира в зависимост от съдържанието и дисковете.
❖ Възпроизвеждане на DVD-R
• След като един DVD-R диск бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в DVD-Video.
• Това устройство може да възпроизвежда DVD-R дискове, записани и финализирани със Samsung DVD
видео рекордер. Някои DVD-R дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени, в
зависимост от диска и условията на записване.
❖ Възпроизвеждане на DVD-R
• Възможно е да бъдат възпроизвеждани DVD-RW дискове само в режим Video (Видео) и финализирани.
• След като един DVD-RW бъде записан в режим Video (Видео) и финализиран, той се превръща в DVDVideo. Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.
Форматиране на дискове
❖ Използване на МР3 диск
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат възпроизвеждани.
Само MP3 файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
Диапазонът на скоростта на възпроизвеждане е от 56 Kbps до 320 Kbps.
Честотата на семплиране при възпроизвеждане е от 16KHz до 48KHz.
Устройството може да поддържа максимум от 1500 файла и папки в основна папка. При MP3 файлове
записани с VBR (променлива побитова скорост), звукът може да бъде променян.
12_ начало
❖ Използване на JPEG диск
• CD-R/-RW, DVD-RW/-R дискове записани във формат UDF, ISO9660 или JOLIET могат да бъдат
възпроизвеждани.
• Само JPEG файлове с разширения ".jpg", ".JPG", ".jpeg" или "JPEG" могат да бъдат показвани.
• Поддържа се прогресивен JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V) (Видео)
СЪХРАНЕНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ДИСКОВЕ
● НАЧАЛО
• Този формат, който се използва за записване на данни върху DVD-RW или DVD-R диск. Дискът може
да бъде възпроизведен от този Blu-ray плейър, след като бъде финализиран.
• Ако един диск записан в режим Video (Видео) с рекордер на друг производител, не е финализиран,
той не може да бъде възпроизвеждан с този Blu-ray плейър.
Работа с диск
• Използвайте дискове с обичайна форма. Ако диск с неправилна форма (диск
със специална форма) бъде използван, този Blu-ray плейър може да бъде
повреден.
❖ Начин на държане на дискове
• Избягвайте да докосвате повърхността на диска, където се прави запис.
❖ Blu-ray дискове
• Ако плейърът не се използва продължително време, извадете Blu-ray диска от плейъра и го
приберете в кутията му.
• Внимавайте да не направите отпечатъци от пръсти и драскотини по повърхността на Blu-ray диска.
❖ DVD-RW и DVD-R
• Почиствайте с приспособление за почистване PD disc cleaner (предлага се допълнително) (на
някои места се предлага и LF-K200DCA1). Не използвайте приспособления за почистване или
• кърпи за CD, за да почиствате DVD-RW/-R дискове.
❖ DVD-Видео, аудио CD
• Избършете замърсяването или праха от диска с мека кърпа.
❖ Предупреждения при боравене с дискове
Съхранение на дискове
Внимавайте да не нараните диска, защото данните от тези дискове са много уязвими към средата.
• Не пазете под директна слънчева светлина.
• Пазете на хладно и проветриво място.
• Съхранявайте във вертикално положение.
• Пазете в чиста предпазна обвивка.
• Ако преместите вашия Blu-ray диск плейър внезапно от студено място на топло място, възможно е да
се образува кондензат върху работещите части и лещите и да причини неестествено възпроизвеждане
на диска. Ако това стане, не свързвайте щепсела с контакта и изчакайте два часа. След това поставете
диска и опитайте да го възпроизведете отново.
Български _13
Български
• Не пишете върху страната със записа с химикалка или молив.
• Не използвайте спрейове за почистване на записите или антистатични
вещества. Също така, не използвайте летливи химикали като бензин или
разредители.
• Не използвайте етикети или стикери за дисковете. (Не използвайте дискове, закрепени с открита
залепваща лента или останали недообелени стикери.)
• Не използвайте предпазители или капачета, който е доказано, че могат да надраскат.
• Не използвайте дискове с етикети отпечатани с принтери за етикети, предлагани на пазара.
• Не зареждайте изкривени или напукани дискове.
описание
ПРЕДЕН ПАНЕЛ
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
Отваря се, за да бъде поставен диск.
БУТОН OPEN/CLOSE
Отваря и затваря тавичката на диска.
Сензор за дистанционно
управление
БУТОН PLAY/PAUSE
Възпроизвежда диск или прави пауза на възпроизвеждането.
БУТОН STOP (СТОП)
Спира възпроизвеждането на диска.
БУТОНИ SEARCH/SKIP
За отиване до следващото заглавие/глава/изпълнение или за връщане към
предишното заглавие/глава/изпълнение.
ДИСПЛЕЙ
Показва състоянието на възпроизвеждане, време и др.
ИНДИКАТОР ЗА
ГОТОВНОСТ
Този индикатор светва при първоначално включване на устройството.
БУТОН ВКЛЮЧВАНЕ
Включва и изключва Blu-ray диск плейъра.
ДИСПЛЕЙ НА ПРЕДНИЯ ПАНЕЛ
Индикатор за заглавие/списък за
възпроизвеждане/изпълнение.
Индикатор за време за възпроизвеждане
/час/текущо състояние.
Индикатори за вид диск.
Индикатор за разделителна способност
на изходящия видео сигнал.
Индикатор за пауза.
Индикатор за възпроизвеждане.
14_ описание
ЗАДЕН ПАНЕЛ
● ОПИСАНИЕ
Вентилатор
Когато електрозахранването е включено,
вентилаторът винаги работи. Когато инсталирате
устройството, осигурете минимум 10 см свободно
пространство от всички страни на вентилатора.
Свържете към 5.1-канален аналогов вход на A/V усилвател
AUDIO OUT
Свържете към аудио вход на външно оборудване чрез аудио кабели.
VIDEO OUT
Свързва входящ сигнал от външно оборудване чрез видео кабел.
COMPONENT
VIDEO OUT
Свързва към оборудване с вход за компонентно видео.
DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL)
Свързва към усилвател с входен коаксиален жак за цифрово аудио.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Свързва към усилвател с входен оптичен жак за цифрово аудио.
LAN (МРЕЖА)
Свържете този LAN извод към LAN извода на вашия модем, за да направите
обновяване на софтуера.
HDMI OUT
Използвайте HDMI кабела, за да свържете този изход за HDMI към HDMI входа на
вашия телевизор, за да получите най-добро качество на картината.
S-VIDEO OUT
Свързва входящ сигнал от външно оборудване чрез S-Video кабел.
Български
5.1CH ANALOG
AUDIO OUT
Български _15
16_ дистанционно управление
Натиснете, за да търсите назад или напред от диска.
Бутони REVERSE/FORWARD SEARCH
Натиснете, за да прескочите назад или напред от диска.
Бутони REVERSE/FORWARD SKIP
При всяко натискане на този бутон дискът се възпроизвежда
със забавена скорост.
Бутон SLOW
Бутон CANCEL
Бутони ЦИФРИ
Бутон STANDBY/ON
За отваряне и затваряне на тавичката на диска.
БУТОНИ OPEN/CLOSE
1. LiftПовдигнете нагоре капачето
на гърба на дистанционното
управление, както е показано на
фигурата.
Натиснете, за да възпроизведете или спрете за момент диска.
Бутон PLAY/PAUSE
Натиснете, за да спрете диска.
Бутон STOP
Всеки път, когато бъде натиснат бутона, ще се появи нов кадър.
Бутон STEP
След настройката ви дава възможност да изберете източника на
входящия сигнал за вашия телевизор. Когато от дистанционното
е натиснат бутона TV INPUT SEL., бутоните ПОСОКА (нагоре/
надолу/наляво/надясно) и OK на екранното меню на вашия
телевизор работят, но не и плейъра. За да активирате
действието на бутоните за плейъра, натиснете бутона RETURN.
Бутон TV INPUT SEL.
TV STANDBY/ON
2. Поставете две батерии размер ААА. 3. Поставете обратно капачето.
Уверете се, че “+” и “–” краищата на
При стандартно използване на
батериите съвпадат с диаграмата вътре
телевизора батериите издържат около
в отделението.
една година.
Поставяне на батериите в дистанционното управление
дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Бутони TV VOL
Български
Натиснете го, за да превключите езика на субтитрите на
BD/DVD диск.
Бутон SUBTITLE
Използвайте този бутон, за да поставите показалец по време
на възпроизвеждане на диск.
Бутон MARKER
Използвайте този бутон за достъп до различни аудио функции
на диска (BD/DVD).
Бутон AUDIO
Позволяват достъп до често използвани функции на Blu-ray
диск плейъра като списъци с музика или снимки.
Бутони ЦВЯТ : ЧЕРВЕНО (A), ЗЕЛЕНО (B),
ЖЪЛТО (C), СИНЬО (D)
Използвайте го, за да влезете в менюто.
Бутон DISC MENU
Показва текущите настройки или състоянието на диска.
Бутон INFO (ИНФОРМАЦИЯ)
Бутони OK/DIRECTION
(▲▼◄► бутони)
Показва на екрана менюто за настройка на Blu-ray диск
плейъра.
Бутон MENU
Регулиране на силата на звука на телевизора.
Позволява ви да повторите дадено заглавие, глава, изпълнение
или диск.
Бутон REPEAT
Увеличава снимки от JPEG дискове.
Бутон ZOOM
Позволява ви да повторите възпроизвеждането на определена
част.
Бутон REPEAT A-B
Използвайте този бутон, за да влезете в изскачащо меню/меню
за заглавие.
Бутон POPUP MENU/TITLE MENU
Бутон EXIT
Бутон RETURN
Заглушава високоговорителите на вашия телевизор.
Бутон TV MUTE
Използвайте този бутон, за да изберете телевизионна
програма.
Бутон TV PROG
● ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
Български _17
дистанционно управление
НАСТРОЙКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Бутоните за управление на функциите включват : TV STANDBY/ON, TV PROG ,., TV VOL + –, TV MUTE,
TV INPUT SEL..
За да определите дали телевизорът ви е съвместим, следвайте инструкциите по-долу.
1. Включете телевизора.
2. Насочете дистанционното управление срещу телевизора.
3. Натиснете и задръжте бутона TV STANDBY/ON (ГОТОВНОСТ/ВКЛЮЧВАНЕ НА ТЕЛЕВИЗОРА) и
въведете двете двуцифрения код, който съответства на марката на вашия телевизор, като натиснете
необходимите цифрови бутони. (вж. списъка с кодовете на следващата страница).
Ако вашият телевизор е съвместим с дистанционното управление, той ще се изключи.
Сега той е програмиран да работи с дистанционното управление.
M
Ако няколко кода са показани за вашата марка телевизор, пробвайте всеки един от тях, докато не откриете този,
който работи.
 Ако замените батериите на дистанционното управление, вие трябва отново да зададете кода на марката.
Тогава можете да контролирате телевизора, използвайки следните бутони, след бутона за телевизора.
Бутон
TV STANDBY/ON
TV INPUT SEL.
TV VOL (+ –)
TV PROG (,.)
TV MUTE
M
Функция
Натиснете за включване и изключване на телевизора.
Използва се за избиране на външния източник.
Използва се за регулиране силата на звука на телевизора.
Използва се за избиране на желания канал.
Използва се за превключване на звука на включен и изключен.
Различните функции не е задължително да работят за всички телевизори. Ако срещнете проблеми, работете директно
с телевизора.
ОТНОСНО БАТЕРИЯТА
Ако дистанционното не работи правилно :
•
•
•
•
Проверете поляритета +/– на батериите (Dry-Cell).
Проверете дали батериите не са изтощени.
Проверете дали дистанционните сензори не са блокирани от препятствия.
Проверете дали наблизо няма някакво флуоресцентно осветление.
Изхвърлете батериите според действащата нормативна
уредба за околната следа. Не ги поставяйте в кошчето за
боклук в дома си.
18_ дистанционно управление
УПРАВЛЯЕМИ КОДОВЕ ЗА ТЕЛЕВИЗОР
Brand
SAMSUNG
Code
TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA
TV STANDBY/ON+82
ANAM
TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT
TV STANDBY/ON+71
BRANDT
TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA
TV STANDBY/ON+57
CGE
TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON
TV STANDBY/ON+75
DAEWOO
TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
TV STANDBY/ON+64
FERGUSON
TV STANDBY/ON+73
FINLUX
TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI
TV STANDBY/ON+57
FUJITSU
TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE
TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
TV STANDBY/ON+49, +52, +71
TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
TV STANDBY/ON+52
JVC
TV STANDBY/ON+61, +79
LG
TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA
TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX
TV STANDBY/ON+40
METZ
TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI
MIVAR
TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
TV STANDBY/ON+52, +77
NEC
TV STANDBY/ON+83
NEWSAN
TV STANDBY/ON+68
NOBLEX
TV STANDBY/ON+66
NOKIA
TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC
TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA
TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER
TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA
TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI
TV STANDBY/ON+57
RCA
TV STANDBY/ON+45, +46
REX
TV STANDBY/ON+74
SABA
TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
TV STANDBY/ON+74
SANYO
TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER
TV STANDBY/ON+06
SELECO
TV STANDBY/ON+74
SHARP
TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
SIEMENS
TV STANDBY/ON+71
SINGER
TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE
TV STANDBY/ON+57
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
Български
SALORA
SONY
● ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
BANG & OLUFSEN
TV STANDBY/ON+35, +48
TV STANDBY/ON+73
TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
TV STANDBY/ON+80, +81
TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
TV STANDBY/ON+57
YOKO
TV STANDBY/ON+06
ZENITH
TV STANDBY/ON+63
Български _19
свързвания
В този раздел са разгледани различни начини за свързване на Blu-ray диск
плейъра към външни компоненти.
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР С HDMI КАБЕЛ
1. Като използвате HDMI-HDMI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск
плейъра към HDMI IN извода на вашия телевизор.
2. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи HDMI сигнал
от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 18~19), натиснете
бутона TV INPUT SEL. На дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
HDMI кабел
(не е приложен)
M
20_ свързвания
Ако HDMI кабелът бъде свързан или изключен по време на възпроизвеждане на CD-DA, MP3 или JPEG файл,
плейърът ще спре възпроизвеждането.
ФУНКЦИЯ ЗА АВТОМАТИЧНО ОТКРИВАНЕ НА HDMI
Видео изходящият сигнал на плейърът автоматично се променя на режим HDMI при свързване на HDMI кабел при
включено захранване (вж. стр. 40).
M
В зависимост от вашия телевизор, някои HDMI разделителни способности на изходящия сигнал е възможно да не
действат.
 Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
настройва автоматично на HDMI/DVI за 10 секунди.
 Ако са свързани и Компонентен, и HDMI кабел, автоматично се избира HDMI режим. (Вж. стр. 40.)
 Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе
телевизора.
● СВЪРЗВАНИЯ
 Ако HDMI или HDMI-DVI кабел бъде свързан от плейъра към телевизор, изходящият сигнал на Blu-ray плейъра се
 Ако свържете телевизор Samsung към Blu-ray диск плейъра чрез HDMI кабел, плейърът може да се управлява
лесно чрез дистанционното на телевизора. (Това е възможно само при телевизори Samsung, които поддържат
функцията Anynet+.) (Вж. стр. 41~42)
Български _21
Български
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява цифрово предаване на видео и аудио данни чрез един конектор.
Като използва HDMI, Blu-ray диск плейърът предава цифров видео и аудио сигнал и показва картина с
живи цветове на телевизор с входен жак за HDMI.
• Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – Поддържа видео и цифрови аудио данни (LPCM или Bitstream).
- HDMI подава само чист цифров сигнал към телевизора.
- Ако телевизорът не поддържа HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) (Широколентова
цифрова защита на съдържанието), на екрана ще се появят произволни смущения.
• Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. Обаче когато се възпроизвежда BD/
DVD, сигналът, които се предава на телевизора е дигитален. По тази причина се изисква или
дигитален-към-аналогов конвертор (в Blu-ray диск плейъра) или аналогов-към-дигитален конвертор (в
телевизора). По време на преобразуването, качеството на картината е влошено, което се дължи на
шум и загуба на сигнал. Технологията HDMI е превъзхождаща, защото тя не изисква D/A
преобразуване и това е чист дигитален сигнал от плейъра към вашия телевизор.
• Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита на BD/DVD
съдържание от копиране при подаване чрез HDMI. Това осигурява дигитална защитна връзка между
видео източника (PC, DVD. и т.н.) и устройство за показване (телевизор, проектор и т.н.).
Съдържанието е шифровано в устройството-източник, за да бъде предпазено от правенето на
неразрешени копия.
• Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие на това устройство през телевизори
Samsung с функция Anynet+.
- Ако вашият телевизор Samsung има съответното лого
, значи поддържа функцията Anynet+.
- Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска, а
телевизорът ще се включи автоматично и ще премине в режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона Play при вече поставен диск, телевизорът ще се включи
веднага и ще премине в режим HDMI.
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР С DVI КАБЕЛ
1. Като използвате HDMI-DVI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск плейъра
към DVI IN извода на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червено и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червено и бяло) изводите на вашия телевизор.
Включете Blu-ray диск плейъра и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи DVI сигнал
от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 18~19), натиснете
бутона TV INPUT SEL. на дистанционното и изберете HDMI за външен източник на сигнал за телевизора.
Когато свържете HDMI кабел при включено електрозахранване на Blu-ray плейъра, видео изходящият сигнал на
плейъра автоматично ще се смени на HDMI режим (вж. стр. 40).
M
В зависимост от вашия телевизор, някои HDMI разделителни способности на изходящия сигнал е възможно да не
действат.
 Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
 Ако HDMI или HDMI-DVI кабел бъде свързан към телевизор, изходящият сигнал на Blu-ray плейъра се настройва
автоматично на HDMI/DVI за 10 секунди.
 Ако са свързани и Компонентен, и HDMI кабел, автоматично се избира HDMI режим. (Вж. стр. 40.)
 Когато свържете плейъра към телевизор чрез HDMI кабел за пръв път, или към нов телевизор, изходящата
разделителна способност на HDMI сигнала автоматично се настройва на най-високата, която може да възпроизведе
телевизора.
 Ако HDMI кабелът бъде свързан или изключен по време на възпроизвеждане на CDDA, MP3 или JPEG файл,
плейърът ще спре възпроизвеждането.
Удио кабел
HDMI-DVI кабел
(не е приложен)
Червен
22_ свързвания
Бяло
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР (КОМПОНЕНТЕН СИГНАЛ)
Свързване към вашия телевизор чрез кабели за компонентно видео.
1. Като използвате кабели за компонентно видео (не е приложен), свържете изводите COMPONENT VIDEO OUT
на задната част на Blu-ray диск плейъра към изводите COMPONENT IN на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червено и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червено и бяло) изводите на вашия телевизор. Включете Blu-ray диск плейъра и
телевизора.
● СВЪРЗВАНИЯ
Вие ще се радвате на висококачествено точно възпроизвеждане на цветовете на изображението. Компонентното
видео разделя елемента на картината на черно-бели (Y), сини (PB), червени (PR) сигнали, за да представя най-ясните
и чисти изображения (Аудио сигналите се подават през аудио изхода.)
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи
компонентен видео сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 18~19), натиснете
бутона TV INPUT SEL. на дистанционното и изберете COMPONENT за външен източник на сигнал за
телевизора.
Удио кабел
Кабел за компонентно
видео (не е приложен)
M
СИНЬО
Червен
Бяло
В зависимост от производителя, изводите за компонентно видео на вашия телевизор могат да бъдат обозначени “RY, B-Y, Y” или “Cr, Cb, Y” вместо “Pr, Pb, Y”. Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от
телевизора. Направете справка с ръководството за потребителя на вашия телевизор.
 Можете да избирате от няколко настройки на разделителната способност, като 1080i, 720p, 576p/480p и
576i/480i, в зависимост от типа на диска. (Вж. стр. 40.)
 Действителната разделителна способност може да се различава от тази в менюто SETUP, ако са свързани и
компонентен, и HDMI кабел. Разделителната способност може да бъде различна и в зависимост от диска.
(вж. стр. 40)
Български _23
Български
ЗЕЛЕНО
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР (S-VIDEO СИГНАЛ)
Свързване към вашия телевизор чрез кабел за S-Video сигнал.
Ще се радвате на висококачествени образи. S-Видео разделя елемента на картината на черно-бели (Y) и цветни (C)
сигнали, за да представя по-чисти изображения от обичайния видео входящ режим.
(Аудио сигналите се подават през аудио изхода.)
1. Като използвате S-Video кабел (не е приложен) свържете извода S-VIDEO OUT на гърба на Blu-ray диск плейъра
към S-VIDEO IN извода на вашия телевизор.
2. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червено и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червено и бяло) изводите на вашия телевизор. Включете Blu-ray диск плейъра и
телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи S-Video
сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 18~19), натиснете
бутона TV INPUT SEL. на дистанционното и изберете S-VIDEO за външен източник на сигнал за телевизора.
Удио кабел
S-Видео кабел
(не е приложен)
Червен
M
24_ свързвания
Изходящият сигнал от S-VIDEO източник е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от
разделителната способност, зададена чрез менюто SETUP. (Вж. стр. 40.)
Бяло
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ТЕЛЕВИЗОР (ВИДЕО)
2. Включете Blu-ray диск плейъра и телевизора.
3. Натиснете входящия селектор на дистанционното управление на вашия телевизор, докато се появи видео
сигнал от Blu-ray диск плейъра на екрана на вашия телевизор.
• Ако сте настроили дистанционното правилно за работа с вашия телевизор (вж. страници 18~19), натиснете
бутона TV INPUT SEL. на дистанционното и изберете VIDEO за външен източник на сигнал за телевизора.
Жълто
Бяло
Възможно е да се появи шум, ако аудио кабелът е разположен твърде близо до кабела за електрозахранване.
 Ако искате да направите свързване към усилвател, направете справка със страниците за свързване на усилвател.
(Вж. стр. 26~29)
 Броят и местата на изводите могат да са различни, в зависимост от телевизора. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия телевизор.
 Ако на телевизора има един извод за входящо аудио, свържете го към извода [AUDIO OUT][left] (white) [ляво]
(бяло) на Blu-ray диск плейъра.
 Изходящият сигнал от VIDEO източник е винаги с разделителна способност 576i/480i, независимо от разделителната
способност, зададена чрез менюто SETUP. (Вж. стр. 40.)
Български _25
Български
M
Червен
● СВЪРЗВАНИЯ
1. Като използвате аудио кабели, свържете VIDEO (жълто) / AUDIO OUT (червено и бяло) изводите на гърба на
Blu-ray диск плейъра с VIDEO (жълто) / AUDIO IN (червено и бяло) изводите на вашия телевизор.
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА (2-КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ)
1. Като използвате аудио кабели, свържете AUDIO OUT (червено и бяло) изводите на гърба на Blu-ray диск
плейъра с AUDIO IN (червено и бяло) изводите на вашия усилвател.
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор, както е описано на страници 20 до 25.
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за да
чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия усилвател, за
да настроите входящия сигнал на усилвателя.
Удио кабел
2-Канален усилвател
Червен
26_ свързвания
Бяло
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА (5.1-КАНАЛЕН УСИЛВАТЕЛ)
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор, както е описано на страници 20 до 25.
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на външен входящ сигнал на усилвателя, за да чуете звук от Blu-ray диск плейъра.
Направете справка в ръководството за потребителя на вашия усилвател, за да настроите входящия сигнал на
усилвателя.
● СВЪРЗВАНИЯ
1. Като използвате аудио кабели, свържете изводите 5.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R, Front L, CENTER,
SUBWOOFER, Surround L, Surround R) на гърба на Blu-ray диск плейъра към изводите 5.1 Channel ANALOG
AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R) на вашия усилвател.
5.1-КАНАЛЕН
УСИЛВАТЕЛ
Български
M
Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди високоговорителите
или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 35~36)
 Положението на изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия усилвател.
 Предният ляв и десен изход на вашия плейър и 5.1-каналния усилвател трябва да бъдат свързани, за да се чува
аудио от менюто на диска при определени Blu-Ray дискове.
Български _27
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА
(DOLBY DIGITAL, DTS УСИЛВАТЕЛ)
1. Ако използвате оптичен кабел (не е приложен) свържете извода DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) на гърба на
Blu-ray диск плейъра към извода DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) на вашия усилвател. Ако използвате коаксиален
кабел (не е приложен) свържете извода DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL) на гърба на Blu-ray диск плейъра към
извода DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL) на вашия усилвател.
2. Като използвате кабел(и) за видео сигнал, свържете изводите HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO OUT на
задната страна на Blu-ray диск плейъра към HDMI, COMPONENT, S-VIDEO или VIDEO IN изводите на вашия
телевизор, както е описано на страници 20 до 25.
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на входящ сигнал на усилвателя, за да изберете външния входящ сигнал, за да
чуете звук от Blu-ray диск плейъра. Направете справка в ръководството за потребителя на вашия усилвател, за
да настроите входящия сигнал на усилвателя.
или
M
Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди високоговорителите
или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 35~36)
 Положението на изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия усилвател.
 Когато използвате този начин на свързване, Blu-ray дискове с LPCM аудио записи ще се чуват само от предните два
канала.
28_ свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ АУДИО СИСТЕМА
(УСИЛВАТЕЛ С ПОДДРЪЖКА НА HDMI)
2. Като използвате HDMI-HDMI кабел, свържете извода HDMI OUT на усилвателя към извода HDMI IN на вашия
телевизор.
3. Включете Blu-ray диск плейъра, телевизора и усилвателя.
4. Натиснете бутона за избор на външен входящ сигнал на усилвателя, за да чуете звук от Blu-ray диск плейъра.
Направете справка в ръководството за потребителя на вашия усилвател, за да настроите входящия сигнал на
усилвателя.
● СВЪРЗВАНИЯ
1. Като използвате HDMI-HDMI кабел (не е приложен) свържете извода HDMI OUT на гърба на Blu-ray диск
плейъра към HDMI IN извода на вашия усилвател.
Български
M
Когато включвате усилвателя, намалете силата на звука. Внезапният силен звук може да повреди високоговорителите
или да навреди на слуха ви.
 Настройте аудиото от екрана на менюто съобразно усилвателя. (Вж. стр. 35~36)
 Положението на изводите може да е различно в зависимост от усилвателя. Направете справка с ръководството за
потребителя на вашия усилвател.
Български _29
свързвания
СВЪРЗВАНЕ КЪМ FTP/ИНТЕРНЕТ САЙТА НА SAMSUNG ЗА
ОБНОВЯВАНЕ НА СОФТУЕРА
1. Като използвате Direct LAN кабел (UTP кабел), свържете LAN извода на гърба на Blu-ray диск плейъра към LAN
извода на вашия модем.
- Свържете се с Интернет за бъдещи обновявания на софтуера.
M
30_ свързвания
Вж. страници 45~48 за процедурата за обновяване на софтуера.
основни функции на вашия Blu-ray
диск плейър
Този раздел представя основни функции на възпроизвеждането и
възпроизвеждане според вида на диска.
• Включете вашия телевизор и задайте правилен входящ видео сигнал (входът, към който е свързан Blu-ray
плейъра).
• Ако сте направили свързване към външна аудио система, включете аудио системата и я настройте за правилен
аудио входящ сигнал.
След като включите плейъра, при първото натискане на
бутона STANDBY/ON (ГОТОВНОСТ/ВКЛЮЧЕНО) се появява
този екран:
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
ПРЕДИ ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Ако искате да изберете език, натиснете бутона NUMBER.(Този
!
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
екран се появява само когато включите плейъра за пръв път.)
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Ако не е зададен език за стартовия екран, настройките могат
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BSS02
да се променят всеки път когато включите или изключите
захранването. Затова, уверете се, че задавате езика, който
искате да използвате. След като изберете език за менюто,
можете да го промените като натиснете бутона $ на
предния панел на устройството в продължение на повече от
5 секунди, без да има диск в устройството. След това се появява прозорец MENU LANGUAGE
SELECTION (ИЗБОР НА ЕЗИК ЗА МЕНЮ), в който можете да зададете отново предпочитан от вас език.
M
Дискове, които не могат да се възпроизвеждат с този плейър.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD(с изключение на CD слоя) • CDG възпроизвеждат само аудио, не и графика.
 Способността за възпроизвеждане зависи от условията на записване.
• DVD-R
• CD-RW/R
• DVD-RW (видео режим)
• Възможно е устройството да не може да възпроизвежда определени CD-R, CD-RW и DVD-R дискове, в
зависимост от типа диск или условията на запис.
съществуващите формати за дискове. Не всички дискове са съвместими и не всеки диск ще се възпроизвежда.
За допълнителна информация, вж. разделите с бележките типове и характеристики на дисковете и за съответствие и
съвместимост в настоящото ръководство. Ако срещнете проблеми със съвместимостта, обърнете се към център за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
 Устройството не може да възпроизвежда съдържание записано на CD-R/-RW и DVD-RW/-R, като divx, avi, mpg,
mov, wma.
Български _31
Български
 Blu-ray дискът е нов и развиващ се формат. Затова са възможни проблеми със съвместимостта на дисковете и
основни функции на вашия Blu-ray
диск плейър
ДВИЖЕНИЕ ПРЕЗ ЕКРАННИТЕ МЕНЮТА
Video
Language Setup
Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Setup
Audio
Menu
Audio Setup
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Speaker Setup
Display Setup
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
Format
Parental Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСК
1. Натиснете бутона OPEN/CLOSE ( ).
Индикаторът STANDBY угасва и тавичката се отваря.
2. Поставете внимателно диск с лицевата страна нагоре върху тавичката.
3. Натиснете бутона PLAY/PAUSE (
M
) или OPEN/CLOSE (
), за да затворите тавичката на диска.
Когато спрете възпроизвеждането на диска, плейърът запомня къде сте спрели, така че когато натиснете отново
бутона PLAY/PAUSE ( ), ще започне от мястото на прекъсването.
 Натиснете бутона STOP ( ) два пъти по време на възпроизвеждане, за да изключите функцията Resume
(Подновяване на възпроизвеждане).
 За да направите пауза във възпроизвеждането, натиснете бутона PLAY/PAUSE ( ) по време на възпроизвеждане.
За да възобновите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY/PAUSE (
).
 Ако плейърът остане в режим на спряно възпроизвеждане в продължение на повече от 10 минути без намеса на
потребителя, на екрана на вашия телевизор ще се появи скрийнсейвър. Ако плейърът остане в режим на
скрийнсейвър в продължение на повече от 30 минути, захранването ще се изключи автоматично, освен по време на
възпроизвеждане на MP3/CDDA и/или JPEG. (Функция за автоматично изключване на захранването)
 MP3/CDDA : ако не е натиснат бутон в продължение на повече от 10 минути, се появява скрийнсейвър.
 JPEG : програмата за скрийнсейвъра или функцията за автоматично изключване на захранването са деактивирани
при възпроизвеждане на фото файл.
32_ основни функции
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ ЗА ТЪРСЕНЕ И ПРЕСКАЧАНЕ
По време на възпроизвеждане можете да търсите бързо в дадена глава или изпълнение, и да използвате функцията
за прескачане, за да отидете на следващата избрана от вас част.
hZCV
Търсене в глава или изпълнение
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона SEARCH (
).
• Ако натиснете бутона SEARCH (
),  X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Ако натиснете бутона SEARCH (
),  X2  X4  X8  X16  X32  X128
M
В режим на търсене не се чува звук.
hZCV
Пропускане на записи
По време на възпроизвеждане, натиснете бутона SKIP (
● ОСНОВНИ ФУНКЦИИ
• Ако искате да търсите с по-голяма скорост в BD/DVD, натиснете този бутон.
).
Когато се възпроизвежда BD/DVD, ако натиснете бутона SKIP ( ), дискът преминава към следващата
глава. Ако натиснете бутона SKIP ( ), той преминава към началото на главата. При още едно
натискане той преминава към началото на предишната глава.
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ С НАМАЛЕНА СКОРОСТ/
ПОКАДРОВО ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Възпроизвеждане с намалена скорост
hZCV
В режим на пауза или покадрово възпроизвеждане, натиснете бутона SLOW за бавно възпроизвеждане.
• Ако натиснете бутона SLOW,  8/1  4/1  2/1
• За да се върнете към възпроизвеждане с нормална скорост, натиснете бутона PLAY/PAUSE ( ).
M
Тази (
) икона означава невалидно натискане на бутон.
 При изпълнение с намалена скорост не се чува звук.
Покадрово възпроизвеждане
hZCV
Натиснете бутона STEP на дистанционното по време на възпроизвеждане, за да преминете към покадрово
възпроизвеждане.
• Всеки път когато бъде натиснат бутона, ще се появи нов кадър.
• При натиснат бутон STEP се активира следващия кадър.
• Натиснете бутона PLAY/PAUSE ( ), за да възобновите нормалното възпроизвеждане.
M
В режим на покадрово възпроизвеждане не се чува звук.
 Покадрово възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
Български _33
Български
 Бавното възпроизвеждане е възможно само в посока напред.
настройка на системата
За ваше удобство конфигурирайте правилни настройки за външното
устройство, което ще свържете, или други външни компоненти, преди да
използвате плейъра.
НАСТРОЙКА НА ЕЗИКОВИТЕ ОПЦИИ
Ако настроите предварително аудио, субтитри, меню диск, меню на плейъра предварително, те ще се появяват
автоматично всеки път, когато гледате филм.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Language Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на език.
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Original
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: English
Language Setup
Audio
: Original
Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
HDMI Setup
Menu
Parental Setup
System Upgrade
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната опция
за език, натиснете бутона OK или ►.
•
•
•
•
Audio : За аудио езика на диска.
Subtitle : За субтитрите на диска.
Disc Menu : За менюто на диска, съдържащо се в самия диск.
Menu : За екранното меню на вашия Blu-ray диск плейър.
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
English
: Automatic
Français
: English
Deutsch
: Español
English
Italiano
System Upgrade
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания език, след това натиснете бутона OK.
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за да излезете
от менюто.
 Избраният език ще се появи, само ако се поддържа от диска.
34_ настройка на системата
НАСТРОЙКА НА АУДИО ОПЦИИ
Позволява ви да настроите аудио устройство и състояние на звука, в зависимост от аудио системата, която
използвате с плейъра.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
System Upgrade
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
System Upgrade
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
Parental Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната опция за аудио от описаните по-долу, натиснете
бутона OK или ►.
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент, след това натиснете бутона OK.
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню.
Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто.
Цифров изход
• PCM : Изберете това, когато вашето устройство не може да
декодира Dolby Digital.
• Bitstream : Възпроизвеждане на Dolby Digital или DTS аудио
като побитов поток.
Изберете това, когато вашият AV рисивър или AV усилвател
имат Dolby Digital или DTS декодер.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
Bitstream
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
PCM
System Upgrade
Български
M
Ако сте избрали LPCM запис от диск, изходящият сигнал автоматично ще бъде зададен PCM.
 Уверете се, че сте избрали правилния Digital Output или няма да чувате никакъв звук или силен шум.
 Когато възпроизвеждате филм с Dolby Digital уверете се, че Digital Output е зададен Bitstream.
 Ако HDMI устройството (рисивър, телевизор) не е съвместимо с компресираните формати (Dolby digital, DTS), аудио
сигналът се възпроизвежда като PCM.
Български _35
настройка на системата
PCM Down семплиране
• On : Изберете това, когато усилвателят, който е свързан към
плейъра, не е съвместим с 96KHz. Сигналите с честота
96KHz се конвертират до 48KHz
• Off : Изберете това, когато усилвателят, който е свързан към
плейъра, е съвместим с 96KHz. Сигналите ще се
възпроизвеждат без промени.
M
No Disc
Photo
Language Setup
Digital Output
Setup
Audio Setup
PCM Down Sampling : On
On
: PCM
Display Setup
Off
Dynamic Compression : On
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
System Upgrade
Дори когато PCM Down Sampling е зададено да бъде Off (Изключено), при някои дискове се възпроизвежда само
аудио с по-малка честота на семплиране през коаксиалния и оптичния цифров изход.
HDMI
• Ако вашият телевизор не е съвместим с компресирани многоканални формати (Dolby Digital, DTS),
трябва да настроите Digital Audio (Цифрово аудио) на PCM.
• Ако вашият телевизор не е съвместим с честоти на LPCM семплиране над 48kHz, трябва да зададете
PCM Down Sampling да бъде On (Включено).
Динамична компресия
Това е активно само когато бъде открит Dolby Digital сигнал.
• Off : Можете да се радвате на филма със стандартния
динамичен обхват.
• On : Когато се възпроизвеждат филмови звукови записи
(саундтрак) с ниска сила на звука или с по-малки
високоговорители, системата може да приложи съответната
компресия, за да направи съдържанието с ниско ниво по
разбираемо и да предпази от драматични преминавания
към твърде високо.
36_ настройка на системата
Digital Output
No Disc
: PCM
Photo
Language Setup
PCM Down Sampling : On
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
On
Display Setup
Speaker Setup
Off
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИ ЗА ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Ако сте свързали този плейър към усилвател/рисивър или система за домашно кино през изводите за 5.1-канално
аудио, трябва да настроите опциите за високоговорители, за да получите най-добър звук.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
System Upgrade
PCM Down Sampling : On
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Audio Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Dynamic Compression : On
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
Parental Setup
PCM Down Sampling : On
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Speaker Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
Language Setup
Photo
Speaker Setup
No Disc
Setup
5. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да изберете желания
високоговорител, след това натиснете бутона OK.
L
Small
LS
Small
Dynamic Compression : On
Audio Setup
Speaker Setup
R
Small
Display Setup
Parental Setup Small
LFE
System Upgrade
RS
Small
USER
6. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼◄►, за да
изберете Save, и след това натиснете бутона OK.
Ако не искате да запишете направените от вас настройки,
използвайте бутоните ▲▼◄►, за да изберете Cancel, и
след това натиснете бутона OK.
M
Save
a Test Tone
Cancel
s SELECT
² RETURN
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню.
Настройка на високоговорители
Large, Small
Center (C)
Large, Small, None
Surround (LS, RS)
Large, Small, None
Subwoofer (SW)
LFE, None
Високоговорител
• Large : Предава пълна честотна лента с баси под 100 Hz.
• Small : Ако LFE е включено, басите под 100 Hz ще се
предават през събуфър, а не през високоговорителите. Ако
LFE е изключено и предният високоговорител е зададен
Large (Голям), звукът ще се предава през предния
високоговорител.
• None : Избира се, за да се изключат високоговорителите.
Натиснете бутона RED(A)
• Ще бъде подаден тестов тон последователно
към L C R RS LS LFE, за да се
уверите, че високоговорителите са
настроени правилно.
• За да спрете тестовия тон, натиснете бутона
RED (A) отново.
• Тестовият тон може да се активира само
когато в устройството няма диск.
Български _37
Български
Front (L, R)
Събуфър
• LFE : Изберете, когато използвате
високоговорител събуфър.
• None : Изберете, за да деактивирате
високоговорителя събуфър.
(Тази опция може да се избере само когато
високоговорителите Front (L+R) (Предно
(Л+Д) са зададени Large (Голям).)
настройка на системата
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА ВИДЕО ДИСПЛЕЙ/ИЗХОД
Тази функция ви позволява да задавате настройки на телевизионния
екран. Тази функция зависи от типа на диска или телевизора. При някои
дискове или телевизори тя може да не работи.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Display Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на видео.
4. Натиснете бутоните ▲▼ , за да изберете желаната опция
за дисплея от опциите на следващите страници.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Parental Setup
Resolution
: 576p/480p
System Upgrade
Screen Message
: On
Front Display
: Automatic
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент
от подменюто с опции за видео дисплея, след това
натиснете бутона OK.
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню. Натиснете бутона MENU, за да излезете
от менюто.
Пропорции за телевизора
В зависимост от телевизора, който имате, може да искате да регулирате екранната настройка.
(пропорции на екрана)
• 4:3 Letter Box :
Изберете това, когато искате да видите
Language Setup
Audio Setup
Photo
картината в цялото съотношения 16:9 от
TV Aspect
Display Setup
Setup
BD/DVD, въпреки, че имате телевизор,
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
чийто екран е със съотношение 4:3. Ще се
Parental Setup
Resolution
появят ленти с черен цвят в горната и в
System Upgrade
Screen Message
долната част на екрана.
Front Display
• 4:3 Pan-Scan :
Изберете това за телевизор с
конвенционален размер, когато искате да
виждате централната част от екран 16:9.
(Крайната лява и дясна страна от картината
на филма ще бъдат отрязани.)
• 16:9 Wide :
Можете да виждате пълната картина 16:9 на вашия широкоекранен телевизор.
: 4:3
16:9Letter
WideBox
No Disc
M
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 480p
: On
: Automatic
В зависимост от типа на диска, някои от пропорциите може да не са достъпни.
 За HDMI видео връзка формат на възпроизвеждането 4:3 ще бъде показан в 4:3 Pillarbox (ленти отстрани на
картината) при всички настройки на съотношение на телевизионния екран.
За аналогова видео връзка формат на възпроизвеждането 4:3 ще бъде показан в 4:3 Pillarbox (ленти отстрани на
картината) с настройка на съотношение на телевизионния екран 16:9.
38_ настройка на системата
Movie Frame (24 Fs)
Филмите обикновено се заснемат със скорост 24 кадъра в
секунда. Някои Bluray дискове имат способността да
възпроизвеждат с тази скорост. Задаването на настройка ON
(ВКЛ.) на функцията Movie Frame (24Fs) ви позволява да
коригирате HDMI изходящия сигнал на Blu-ray плейъра на 24
кадъра в секунда, за по-добро качество на картината.
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Setup
Display Setup
Movie Frame (24 Fs)
: On
Off
HDMI Setup
Resolution
Off
: 480p
Parental Setup
Screen Message
: On
System Upgrade
Front Display
: Automatic
Това меню може да се избере само в режими с разделителна
способност 1080i или 1080p HDMI.
В зависимост от диска, могат да се включват два вида източници: Филмов материал (24 кадъра) и видео
материал (30 кадъра). Когато източникът превключва между Филм и Видео е възможно екранът да
примига за няколко секунди.
Разделителна способност
Задава разделителната способност за Компонентен и HDMI видео
сигнал.
• Цифрите в 576i480i, 576p/480p, 720p, 1080p и 1080i
показват броя на редовете във видео сигнала. Буквите i и p
показват съответно презредово и прогресивно сканиране.
No Disc
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Photo
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Setup
Display Setup
Resolution
HDMI Setup
Screen Message
Parental Setup
Front Display
System Upgrade
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
Можете да се наслаждавате на функцията Movie Frame (24Fs)
само при телевизори, които поддържат тази скорост на
кадрите.
: 1080p
480p
1080i
: On
720p
: 576p/480p
Automatic
576i/480i
- 1080p : Възпроизвежда 1080 реда прогресивно видео.
- 1080i : Възпроизвежда 1080 реда презредово видео.
- 720p : Възпроизвежда 720 реда прогресивно видео.
- 576p/480p : Възпроизвежда 576/480 реда прогресивно видео.
- 576i/480i : Възпроизвежда 576/480 реда презредово видео.
Ако свързаният телевизор не поддържа кадровата честота или
избраната разделителна способност, ще видите следното
съобщение: Ако изберете Yes (Да) и разделителната
способност не се поддържа, екранът на телевизора ще остане
без картина.
Photo
No Disc
Setup
!
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Display Setup
Resolution
: 480p
1080p
If no pictures are shown after the selection,
1080i
please
for 15 seconds.
AndMessage
then,
HDMI wait
Setup
Screen
: On
720p
the resolution will be reverted
Setupvalue automatically.
Front Display
: Automatic
toParental
the previous
480p
System
Would
youUpgrade
like to make a selection?.
480i
Yes
Ако екранът е без картина, натиснете и задръжте бутона $ отпред на плейъра в продължение на повече от 5
секунди (без поставен диск). Всички настройки ще се върнат към фабричните настройки по подразбиране. Следвайте
стъпките от предишната страница за достъп до всеки режим и изберете Display Setup (Настройка на дисплея)
поддържана от вашия телевизор.
Български _39
Български
M
No
настройка на системата
❖ Разделителна способност според режима на изходящия сигнал
• BD възпроизвеждане
Изход
HDMI
Компонент
VIDEO/S-Video
1080p, Movie Frame(24Fs) изключена
1080p@60F
1080i
576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) включена
1080p@24F
1080i
576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) изключена
1080i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
HDMI
Компонент
VIDEO/S-Video
1080p
1080p@60F
576p/480p
576i/480i
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Настройка
• Възпроизвеждане на DVD
Изход
Настройка
M
Този плейър има функция за автоматично откриване на HDMI. Когато плейърът бъде свързан за пръв път към
телевизор чрез HDMI, изходящият сигнал на плейъра автоматично се задава да бъде HDMI.
 Ако функцията за автоматично откриване на HDMI не работи, не можете да изберете разделителна способност 1080p
или филмова скорост Movie Frame (24Fs).
 BD дискът трябва да има функция за 24 кадъра, за да може да се използва режим Movie Frame (24Fs).
 Ако към вашия телевизор са свързани и HDMI, и Компонентно видео, разделителната способност за компонентно
видео може да се различава от горната таблица.
Екранно съобщение
• On : Показва съобщения относно режима на работа.
• Off : показва съобщения относно режима на работа.
Преден дисплей
• Automatic : Дисплеят е тъмен по време на възпроизвеждане и светва, когато устройството е в
режим Stop.
• Dim : Изберете, за да затъмните прозореца на дисплея.
• Bright : Изберете, за да осветите прозореца на дисплея.
40_ настройка на системата
НАСТРОЙКА НА ОПЦИИТЕ ЗА HDMI
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете HDMI Setup, след
това натиснете бутона OK или бутона ►.
Ще се покаже меню за настройка на HDMI.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Когато е зададено HDMI да бъде включено, можете да
използвате функцията Anynet+.
• On : Anynet+ функцията ще работи.
• Off : Anynet+ функцията няма да работи.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
On
Parental Setup
Format
Off
: TV
System Upgrade
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаната опция
за дисплея (Anynet or Format (Anynet или Формат)),
натиснете бутона OK или ►.
Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие с други продукти на Samsung с функция
Anynet+.
Можете да работите с това устройство чрез дистанционното на телевизор Samsung или да включвате
телевизор или система за домашно кино Samsung и да започвате възпроизвеждане на диск като просто
натиснете бутона PLAY (ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ) на дистанционното на Blu-ray плейъра.
M
Тази функция не е достъпна, ако HDMI кабелът не поддържа CEC
За да използвате Anynet+
1. Свържете BD плейъра към телевизор Samsung чрез HDMI кабел. (Вж. стр. 20~21)
2. Задайте Anynet+ (HDMI CEC) да бъде “On” (Вкл.) на вашия BD плейър.
Български
3. Настройте функцията Anynet+ на вашия телевизор.
(Вж. ръководството с инструкции за телевизора за повече информация.)
Anynet+ функции
• Възпроизвеждане с едно докосване
Можете да включите вашия телевизор и система за домашно кино Samsung и да възпроизвеждате
диск в това устройство като просто натиснете бутона PLAY на дистанционното на Blu-плейъра.
• Гледане с едно докосване
Изберете “Watching BD" (Гледане на BD) или "Connected to BD player" (Свързан към BD плейър)
(в зависимост от менюто на вашия телевизор) в менюто Anynet+ на телевизора. Blu-ray плейърът ще се
включи автоматично и телевизорът ще се превключи в режим HDMI.
• Връзка към дистанционно управление
Можете да работите с този плейър като използвате дистанционното на вашия телевизор Samsung.
Български _41
настройка на системата
• Налични бутони на дистанционното на телевизор Samsung: Тези бутони работят по същия начин като
тези на дистанционното на плейъра.
- Бутони за управление на възпроизвеждането :
- Бутони за работа с менюто :
- Цифрови бутони :
- Цветни бутони : A B C D
ENTER
Anynet+ меню на телевизора
Когато натиснете бутона Anynet+ на дистанционното на вашия
телевизор Samsung, ще се покаже следния екранен дисплей
(OSD).
n
BD Player
View TV
BD Player Menu
BD Player Operation
Receiver : Off
Setup
• Меню за BD плейър
m MOVE s OK e EXIT
- При възпроизвеждане на филм : показва менюто на диска
(същото като бутона DISC MENU на дистанционното на
Blu-ray плейъра)
- В режим Stop : показва менюто SETUP (същото като бутона MENU на дистанционното на Blu-ray
плейъра)
• Меню за работа с BD плейър
- По време на възпроизвеждане на DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM :
показва INFO OSD (същото както бутона INFO на дистанционното на плейъра)
M
Тези менюта са различни за различните телевизори Samsung.
Format (Формат)
Можете да оптимизирате изходящия сигнал HDMI за
свързване към телевизор или монитор.
• TV : Изберете връзка към телевизор чрез HDMI.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Setup
HDMI Setup
Format
• Monitor : Изберете връзка към монитор чрез HDMI.
Ако плейърът е свързан към телевизор, опцията за монитор
не е достъпна.
42_ настройка на системата
: TV
TV
Monitor
Parental Setup
System Upgrade
НАСТРОЙКА НА РОДИТЕЛСКИЯ КОНТРОЛ
Функцията Parental Lock (Родителски контрол) работи заедно с BD/DVD-та, които са получили оценка, която ви
помага да контролирате видовете BD/DVD-та, които семейството ви гледа. Има до 8 оценъчни нива на диск.
hZ
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
No Disc
Setup
HDMI Setup
● НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
Display Setup
Photo
Parental Setup
System Upgrade
Display Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Parental Setup,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
Когато включите за пръв път Blu-ray диск плейъра, ще се
появи съобщението “Enter New password” (Въведете нова
парола).
Photo
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
² RETURN
Display Setup
Photo
4. Въведете 4-цифрена парола, като използвате цифровите
бутони на дистанционното.
Ще се появи съобщение “Confirm the password”
(Потвърдете паролата). Въведете отново паролата си.
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
² RETURN
Display Setup
5. Натиснете бутона OK или ►, за да изберете Parental Lock
(Родителски контрол).
No Disc
Photo
HDMI Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
System Upgrade
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
M
Натиснете бутона RETURN или ◄, за да се върнете към предишното меню.
Натиснете бутона MENU, за да излезете от менюто.
Ако сте забравили паролата си
1. Извадете диска.
2. Натиснете и задръжте бутона $ на предния панел в продължение на повече от 5 секунди.
• Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
Български _43
Български
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете On или Off, след това натиснете бутона OK.
настройка на системата
Задаване на Rating Level (Ниво на оценка):
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Rating Level,
след това натиснете бутона OK или бутона ►.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
:8 8(Adults)
(Adults)
System Upgrade
New Password
7
6
5
4
3
2
1 (Kids)
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желаното от вас
ниво на оценка, след това натиснете бутона OK.
Например, ако изберете до ниво 6, дискове, които
съдържат ниво 7 или 8 няма да се възпроизвеждат.
По-голям номер показва, че програмата е предназначена
само за възрастни.
Ниво 1 е най-ограничително, а ниво 8 е най-малко
ограничително.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
System Upgrade
New Password
Смяна на паролата
1. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете New Password,
(Нова парола) след това натиснете бутона OK или бутона
►.
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
Photo
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Setup
Parental Setup
New Password
System Upgrade
2. Въведете 4-цифрена парола, като използвате цифровите
бутони на дистанционното. Показва се “Enter New
password.” (Въведете нова парола) съобщение.
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Parental Setup
New Password
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
Photo
3. Въведете отново паролата си, като използвате цифровите
бутони на дистанционното.
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Parental Setup
New Password
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
44_ настройка на системата
² RETURN
² RETURN
обновяване на системата
Samsung може да предложи обновяване на фърмуера на вашия Blu-ray плейър в бъдеще. За да обновите фърмуера,
трябва:
1. Да отидете на samsung.com и да направите справка на страницата 'SUPPORT' (ПОДДРЪЖКА), за да изтеглите
фърмуера, и да го запишете на диск за обновяване.
или
ОБНОВЯВАНЕ НА ФЪРМУЕРА
1. Когато устройството е в режим No Disc (Без диск) натиснете
бутона MENU.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Upgrade
(Обновяване на системата), след това натиснете бутона OK или
бутона ►.
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Upgrade Start (Начало
на обновяване), след това натиснете бутона OK или бутона ►.
No Disc
5. Ще видите прозорец, който ви позволява да проверите
състоянието на кабела или мрежовата връзка.
HDMI Setup
System Information
Photo
Parental Setup
Network Setup
Setup
System Upgrade
Upgrade Start
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
Photo
No Disc
Setup
System Upgrade
System Upgrade
● ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА
2. Да свържете LAN извода на плейъра към LAN извода на вашия модем (вж. стр. 30) и да следвате стъпките по-долу.
Upgrade Start
1 2 3 4
Now, Checking.
Please wait...
 Ако обновяването е възможно : Ще видите информация за
текущата и нови версии на фърмуера в прозорец за
съобщения.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
Cancel
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
This system can not connected
to internet for update.
Please, check the network setup.
OK
Български _45
Български
 Ако обновяването не е възможно: Ще видите следното
описание в прозореца за съобщения.
• Ако кабелът не е свързан :
"This system can not connected to internet for update. Please,
check the network setup."
• Ако свързването към мрежата е неуспешно :
"This system can not connected to internet for update. Please,
check the network setup"
• Ако няма по-нова версия (вече е инсталирана най-нова версия):
"The latest version of the firmware is already installed. There is no need to update."
• Ако в плейъра има диск :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Това означава, че трябва да извадите всички дискове от устройството, за да извършите
актуализация.
обновяване на системата
6. За да извършите обновяването на системата натиснете
бутоните ◄►, за да изберете Start (Старт) и след това
натиснете бутона OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
Photo
7. Актуализирането на системата започва.
No Disc
Setup
Cancel
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Downloading update data...
Please, do not turn off the power.
Cancel
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
Verifying update data
Please wait...
8. Когато проверката бъде извършена, ще видите прозорец,
който ви позволява да обновите фърмуера. За да извършите
обновяването на фърмуера натиснете бутоните ◄►, за да
изберете Yes (Да) и след това натиснете бутона OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Do you want to update Firmware?
Yes
No
• Ще видите съобщение за процеса на обновяване в
продължение на 3 секунди.
- Когато обновяването завърши, захранването ще се изключи.
• Ако не искате да обновите фърмуера, изберете No (Не) и след това натиснете бутона OK.
9. Когато инсталацията завърши, ще видите съобщение “Update
Completed” (Обновяването е завършено).
Плейърът ще се изключи автоматично след 3 секунди.
Всички настройки се връщат към фабричните настройки.
Следващият път когато стартирате системата, ще видите
прозореца за настройка на езика на менюто.
M
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Update completed.
Ако искате да отмените обновяването в процеса на изтегляне на данните за обновяване, натиснете бутона OK.
Ще видите съобщение за потвърждение.
Ако изберете Yes (Да) ще прекратите процеса на обновяване, а ако изберете No (Не) ще продължите с етапа на
проверка.
 Когато обновяването на системата завърши, проверете подробностите за фърмуера в менюто
System Upgrade (Обновяване на системата).
 Не изключвайте плейъра по време на обновяването на системата, ако направите това,
плейърът може да не работи правилно.
46_ обновяване на системата
СИСТЕМНА ИНФОРМАЦИЯ
Когато обновяването на фърмуера завърши, проверете подробностите за фърмуера чрез стъпките по-долу.
1. Когато устройството е в режим Stop натиснете бутона
MENU.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Setup, след това
натиснете бутона OK или бутона ►.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
HDMI Setup
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System
Information (Системна информация), след това натиснете
бутона OK или бутона ►.
Можете да видите подробна информация за текущата
версия на фърмуера.
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
HDMI Setup
5. Натиснете бутона OK, за да изберете OK.
Ще се покаже менюто System Upgrade (Обновяване на
системата).
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
System Upgrade
System Information
● ОБНОВЯВАНЕ НА СИСТЕМАТА
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете System Upgrade
(Обновяване на системата), след това натиснете бутона OK
или бутона ►.
System Information
S/W : XXXXXX_XXX
Network Setup
Upgrade Start
Region : B/02 (BD/DVD)
OK
НАСТРОЙКА НА МРЕЖА
В някои редки случаи е възможно обновяването на фърмуера да не успее.
В такъв случай ще трябва да настроите вашите IP адрес, Subnet, Mask,
Gateway и DNS чрез следните стъпки по-долу.
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
System Information
Setup
System Upgrade
Network Setup
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 по-горе.
Upgrade Start
HDMI Setup
5. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете DHCP, след това
натиснете бутона OK.
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
s SELECT
M
² RETURN
Ако DHCP е зададено On (Вкл.), не можете да избирате IP адрес, Subnet Mask или Gateway.
 Ако DNS е зададено Automatic (Автоматично), не можете да избирате Primary/ Secondary DNS.
Български _47
Български
4. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Network setup
(Настройка на мрежа), след това натиснете бутона OK или
бутона ►.
Ще видите меню, което ви позволява да правите
настройки на мрежата.
обновяване на системата
6. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент, след това натиснете бутона OK.
• Ако DHCP е зададено Off (Изкл.) и DNS е зададено Manual (Ръчно)
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: Off
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
можете да правите настройки
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Ако DHCP е зададено On (Вкл.) и DNS е зададено Manual (Ръчно)
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
не можете да правите настройки
можете да правите настройки
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Ако DHCP е зададено On (Вкл.) и DNS е зададено Automatic (Автоматично)
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
s SELECT
M
не можете да правите настройки
² RETURN
Когато избирате елемент, използвайте цифровите и ▲▼◄► бутоните.
7. Когато сте готови, използвайте бутони ▲▼, за да изберете Save (Запиши), и след това натиснете
бутона OK.
8. Ако не искате да запишете направените от вас настройки, използвайте бутоните ▲▼◄►, за да
изберете Cancel (Отказ), и след това натиснете бутона OK.
M
Използваният в настоящото ръководство IP адрес е само за илюстрация. За действителния IP адрес трябва да
направите справка във вашите мрежови настройки.
48_ обновяване на системата
гледане на филм
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА DISPLAY (ДИСПЛЕЙ)
hZCV
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете желания елемент.
3. Натиснете бутоните ◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона OK.
• Можете да използвате цифровите бутони на
дистанционното за пряк достъп до заглавие, глава или
за да стартирате възпроизвеждането от определен час.
BD
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO
(ИНФОРМАЦИЯ) на дистанционното управление.
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
§ CHANGE
s SELECT
4. За да изчезне екрана, натиснете отново бутона INFO.
M
Ако възпроизвеждате съдържание от менюто Info (Информация), в някои случаи възпроизвеждането може да не
работи, в зависимост от заглавието.
 Title : За достъп до желаното заглавие, когато има повече от един диск. Например, ако на един BD/DVD диск има
повече от един филм, всеки от тях ще бъде идентифициран като Заглавие.
 Chapter: Повечето BD/DVD дискове са записани на глави, така че да можете бързо да намирате определен пасаж.
 Playing Time : Позволява изпълнението на филма от определен час. Трябва да въведете началния час за отчитане.
Функцията Time Search (Търсене на време) не работи при някои дискове.
 Audio : Вж. езика на звукозаписа на филма. Един BD диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
 Subtitle : Вж. езиците за субтитрите, предлагани на диска. Ще можете да избирате език за субтитрите или, ако
предпочитате, да ги изключите от екрана. Един BD диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до
32.
 Angle : Когато BD/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете
функцията ANGLE (ЪГЪЛ)..
Български
Български _49
гледане на филм
ИЗПОЛЗВАНЕ НА DISC MENU & POPUP/TITLE MENU
hZ
Използване на менюто Диск
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона DISC
MENU (МЕНЮ ДИСК) на дистанционното управление.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желаната
настройка, след това натиснете бутона ► или OK.
• Елементите за настройка на меню Диск може да са
различни за различните дискове.
PREVIEWS
▼
3
M
SCENE SELECTIONS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
В зависимост от диска, меню Disc (Диск) може да не работи.
Z
Използване на менюто Заглавия
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона TITLE MENU на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼◄►, за да направите желаната настройка, след това натиснете бутона OK.
• Елементите за настройка на меню Заглавия може да са различни за различните дискове.
M
В зависимост от диска, меню Title (Заглавие) може да не работи.
 Меню Title ще бъде показано само ако на диска има поне две заглавия.
h
Използване на менюто Popup
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
POPUP MENU (МЕНЮ ИЗСКАЧАЩИ НАДПИСИ) на
дистанционното управление.
2. Натиснете бутони ▲▼◄► или бутона OK, за да изберете
желаното меню.
• Елементите за настройка на меню Изскачащи надписи
може да са различни за различните дискове.
M
MAIN MENU
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
▼
3
4
В зависимост от диска, меню Popup (Изскачащи надписи) може да не работи.
50_ гледане на филм
AUDIO SET UP
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
ПОВТОРЕНИЕ НА ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
Повторение на текущата глава или заглавие.
hZCV
Повторение на възпроизвеждане
Repeat
Off
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
REPEAT на дистанционното управление. Появява се
екран за повторение.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Chapter (Глава)
или Title (Заглавие).
• BD/DVD дискът повтаря възпроизвеждането по глави
или заглавия.
3. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете отново бутона REPEAT, и след това
натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Off (Изкл.).
M
В зависимост от диска, функцията Repeat (Повторение) може да не работи.
hZCV
Използване на функцията A-B Repeat
1. Натиснете бутона REPEAT A-B (ПОВТОРЕНИЕ А-В) на дистанционното управление.
2. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която искате да започне повторното възпроизвеждане (А).
3. Натиснете бутона REPEAT A-B в точката, в която искате да спре повторното възпроизвеждане (В).
4. За да се върнете към нормално възпроизвеждане, натиснете бутона CANCEL (ОТКАЗ).
M
Точка B не може да бъде зададена преди да са изминали 5 секунди възпроизвеждане от точка A.
hZ
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА АУДИО
Български
Можете да изберете желания език за аудио бързо и лесно с бутона AUDIO (АУДИО).
Използване на бутона AUDIO (АУДИО)
1. Натиснете бутона AUDIO по време на възпроизвеждане.
При всяко натискане на бутона аудиото се променя.
• Езиците за аудио са представени със съкращения.
Audio
ENG Dolby Digital Multi CH
2. За да премахнете иконата AUDIO, натиснете бутона
CANCEL или RETURN.
Български _51
гледане на филм
Използване на бутона INFO (Информация)
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете език за аудио.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желаното аудио.
M
Тази функция зависи от това, какви езици са кодирани на диска, като може да не работи с всички дискове.
 Един BD диск може да съдържа до 32 езика за аудио и един DVD до 8.
 В зависимост от типа на диска, можете да използвате бутона Audio, за да промените звукозаписа, както и езика на
аудиото.
Някои Blu-ray дискове могат да ви позволят да избирате или многоканално LPCM, или Dolby digital аудио от
звукозаписи на английски език.
ИЗБИРАНЕ НА ЕЗИК ЗА СУБТИТРИ
Можете да изберете желания език за субтитри бързо и лесно с бутона SUBTITLE.
hZ
Използване на бутона SUBTITLE (Субтитри)
1. Натиснете бутона SUBTITLE. При всяко натискане на
бутона субтитрите се променят. Езиците за субтитри са
представени със съкращения.
Subtitle
ENG
2. За да премахнете иконата SUBTITLE, натиснете бутона
CANCEL или RETURN.
Използване на бутона INFO
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO на дистанционното управление.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Subtitle.
3. Натиснете бутоните ◄► на дистанционното, за да изберете желания език за субтитри.
M
В зависимост от BD/DVD диска, можете да промените субтитрите от менюто Disc (Диск). Натиснете бутона DISC
MENU (МЕНЮ ДИСК).
 Тази функция зависи от това, какви субтитри са кодирани на диска, като може да не работи с всички BD/DVD
дискове.
 Един BD диск може да съдържа до 255 езика за субтитри, а един DVD до 32.
52_ гледане на филм
СМЯНА НА ЪГЪЛА НА КАМЕРАТА
Когато BD/DVD дискът съдържа повече от един ъгъл на снимане за определена сцена, може да изберете
функцията ANGLE.
hZ
Използване на функцията ANGLE (ЪГЪЛ)
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона INFO
(ИНФОРМАЦИЯ) на дистанционното управление.
BD
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 003/016
● ГЛЕДАНЕ НА ФИЛМ
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Angle.
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
§ CHANGE
¨ MOVE
3. Натиснете бутоните ◄►, или можете да използвате
цифровите бутони на дистанционното, за да изберете
желания ъгъл.
M
Ако на диска има само един ъгъл, тази функция няма да работи. Понастоящем много малко дискове предлагат тази
функция.
 В зависимост от диска, тази функция може да не работи.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА BOOKMARK (ПОКАЗАЛЕЦ)
Тази функция ви дава възможност да маркирате с показалци определени части от DVD диск, така че да можете
бързо да ги намирате след това.
hZCV
Използване на бутона MARKER (МАРКЕР)
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона MARKER
на дистанционното управление.
Появява се екранът за показалци.
Marker
BD
►
00:12:13 / 01:53:26
2. Натиснете бутона OK когато се появи желаната сцена.
Избраната сцена ще бъде запаметена.
Add
Add
Add
Add
§ MOVE
3. Използвайте бутоните ◄► , за да преминете към следващата
позиция.
M
Когато се отваря и след това се затваря тавичката на диска,
показалците изчезват.
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:17
Add
Add
a DELETE
• Повторете горното, за да маркирате с показалец други
позиции.
• Можете да маркирате с показалец до 8 сцени.
Add
s ADD
Български
4. Натиснете отново бутона OK когато се появи желаната
сцена.
Сцената ще бъде запаметена в избраната позиция и ще бъде
показана информация с времето на показалеца.
Add
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a DELETE
00:12:33 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
Add
§ MOVE
Add
s Play
Add
Add
Add
e EXIT
Български _53
гледане на филм
Възпроизвеждане на показалец
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
MARKER на дистанционното управление.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
a DELETE
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете маркирана с
показалец сцена.
3. Натиснете бутона OK или PLAY/PAUSE(
), за да започнете възпроизвеждане от избраната сцена.
Изчистване на показалец
Marker
1. По време на възпроизвеждането, натиснете бутона
MARKER на дистанционното управление.
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:11 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
2. Натиснете бутоните ◄►, за да изберете маркирана с
показалец сцена.
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:27 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
00:13:38 / 01:53:26
3. Натиснете бутон RED(A) или CANCEL, за да изтриете
избрания показалец.
T:1
00:12:17
a DELETE
54_ гледане на филм
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
e EXIT
Add
слушане на музика
B
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA)
TRACK 001
CD
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
2. За да преминете към Music List (Списък на музика),
натиснете бутон STOP или RETURN.
Показва се екрана Music List (Списък на музика)
a Play Mode
Video
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете изпълнението,
което искате да бъде възпроизведено, и след това
натиснете бутона OK.
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 005
00:03:20
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
● СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
1. Поставете аудио диск (CD-DA) в тавичката за диск.
При аудио диск първото изпълнение се възпроизвежда
автоматично.
b Playlist
A
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3
1. Поставете МР3 диск в тавичката за дискове.
• Показва се екран с меню.
Video
Music
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Music, след това
натиснете бутона OK.
• Показва се екрана Music List.
CD
Photo
Setup
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете MP3 файла, който
искате да бъде възпроизведен, и след това натиснете
бутона OK.
Root
21 Jun 2007 00:03:06
Song01.mp3
Song02.mp3
21 Jun 2007 00:03:32
Song03.mp3
21 Jun 2007 00:03:38
Song04.mp3
21 Jun 2007 00:03:41
Song05.mp3
21 Jun 2007 00:03:43
Song06.mp3
21 Jun 2007 00:04:05
Song07.mp3
21 Jun 2007 00:03:27
Song08.mp3
21 Jun 2007 00:03:51
b Playlist
ЕЛЕМЕНТИ ОТ ЕКРАН ЗА АУДИО CD(CD-DA)/МР3
<Audio CD(CD-DA)>
►
Song01.mp3
01/12
00:01:29 / 00:04:06
a Play Mode
Показва типа носител.
Текущ запис (песен)
AUDIO CD(CD-DA): Показва номера на записа,
който се възпроизвежда в момента.
MP3 : Показва името на записа, който се
възпроизвежда.
CD
►
01/04
00:00:05 / 00:05:02
a Play Mode
Лента за състоянието на възпроизвеждане.
Показва индекса на текущото възпроизвеждане и
общият брой на записите.
Текущо/Общо време на възпроизвеждане.
Показва достъпните COLOR (ЦВЕТНИ) бутони.
(вж. следващата страница относно използването на
цветните бутони).
Български _55
Български
TRACK 001
CD
<MP3>
слушане на музика
БУТОНИ НА ДИСТАНЦИОННОТО, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА AUDIO CD
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА (CD-DA)/ MP3 ДИСК
1. Бутон SKIP ( ) : По време на възпроизвеждане, възпроизвежда
следващия запис. Преминава към следващата страница от
Списък на музика или Списък за възпроизвеждане.
2. Бутон PLAY/PAUSE ( ) : Възпроизвежда текущо избрания
запис. Ако бъде натиснат по време на възпроизвеждане,
текущото изпълнение спира.
3. Бутони ▲▼ : Избира се запис (песен) или папка от Списък с
музика или Списък за възпроизвеждане.
OK
4. Бутони ЦВЯТ : ЧЕРВЕНО (A), ЗЕЛЕНО (B), ЖЪЛТО (C)
• Бутон ЧЕРВЕНО (A) : Избира режим Възпроизвеждане
(Повторение) по време на възпроизвеждане.
• Бутон ЗЕЛЕНО (B) : Отиди на Списък за възпроизвеждане от
Списък с музика / Отиди на Списък с музика от Списък за
възпроизвеждане.
• Бутон ЖЪЛТО (C) : Възпроизвеждане на списък за
възпроизвеждане.
5. Бутони ◄►
► : Придвижва към съответната папка или възпроизвежда
съответния запис, според текущата позиция.
◄ : Придвижва към основната папка.
6. Бутон OK : Възпроизвежда избрания запис (песен).
7. Бутон STOP ( ) : Спира запис (песен).
):
8. Натискане на бутони SEARCH (
Бързо възпроизвеждане (само на Аудио диск (CD-DA)).
9. Бутон SKIP ( ) : Връща се до началото на текущия запис, когато бъде натиснат по време на
възпроизвеждане. Ако бъде натиснат отново, Blu-ray плейърът се премества на и възпроизвежда
предния запис. Ако натиснете този бутон в рамките на три секунди след като е започнало
възпроизвеждането, ще бъде възпроизведен предишния запис. Ако натиснете този бутон след три
секунди, текущия запис ще бъде възпроизведен отново отначало.
Придвижва по страница от Списък на музика или Списък за възпроизвеждане.
ПОВТОРЕНИЕ НА АУДИО ДИСК (CD-DA) И MP3
По време на възпроизвеждане натиснете неколкократно бутон REPEAT или ЧЕРВЕН (A), за да изберете
режима на повторение, който желаете.
Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA) : Нормално Когато възпроизвеждате MP3 диск : Нормално • Нормално (Аудио диск (CD-DA)/MP3): Записите от диска се възпроизвеждат в реда, в който са били
записани върху диска.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Произволно (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
- Когато възпроизвеждате Аудио диск (CD-DA): Опцията Random (Произволно) възпроизвежда
записите в случаен ред.
- Когато възпроизвеждате MP3 диск : Опцията Random възпроизвежда записите в случаен ред.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Повтарят се всички записи.
•
- За да се върнете към нормално възпроизвеждане Натиснете неколкократно бутона REPEAT или ЧЕРВЕНО (A), за да се върнете към нормално
възпроизвеждане.
56_ слушане на музика
Playlist (Списък за възпроизвеждане)
Можете да създадете списък за възпроизвеждане с до 99 записа.
За настройка следвайте стъпки от 1 до 2 на стр. 55.
Video
1. Натиснете бутон ЗЕЛЕНО (B).
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
b Playlist
Original
2. Натиснете бутони ▲▼, за да изберете запис, след това
натиснете бутон OK, за да го добавите към Списъка за
възпроизвеждане. Повторете тази процедура, за да
добавите още записи.
Playlist
Video
Music
TRACK 001
Photo
TRACK 002
CD
TRACK 003
Setup
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
● СЛУШАНЕ НА МУЗИКА
TRACK 008
TRACK 008
b Music List
Playlist Play
s Add
Original
3. Ако в списъка има нежелан запис, натиснете бутони
►▲▼, за да го изберете, и след това натиснете бутон OK.
• Избраният запис ще бъде изтрит.
© Play
Playlist
Video
TRACK 005
Music
TRACK 006
Photo
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
CD
Setup
01.TRACK 002
02.TRACK 003
TRACK 009
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
4. Натиснете бутона ЖЪЛТО (C), за да възпроизведете
избраните записи. След завършване на записа
автоматично ще се възпроизведе следващия запис.
Playlist Play
s Add
Original
Video
© Play
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Photo
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
CD
Setup
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5. За да се върнете към Music List (Списък на музика),
натиснете бутон STOP или RETURN.
TRACK 002
CD
►
Playlist Play
s Delete
© Play
01/04
00:00:05 / 00:05:02
Български
Български _57
гледане на снимка
ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА
1. Поставете JPEG диск в тавичката за дискове.
• Показва се екран с меню.
2. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете Photo (Снимка), след
това натиснете бутона OK.
Music
176.JPG
Setup
BEACH.JPG
17 Feb 2004
KE.JPG
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
CD
• Показва се екрана Photo List (Списък на снимки).
3. Натиснете бутоните ▲▼, за да изберете снимка.
• За да видите следващата страница, натиснете бутона
SKIP ( ).
• За да видите предишната страница, натиснете бутона
SKIP( ).
M
Root
Photo
08 Feb 2003 127 KB
27 KB
d Slide Show
Файлове със снимки по-големи от 6Mb или с повече от 7 милиона пиксела е възможно да не бъдат показани.
СЛАЙДШОУ
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 2 по-горе.
CD
►
_____1_.JPG
07/07
3. Натиснете бутон СИНЬО (D).
Слайдшоуто започва.
4. Когато слайдшоуто започне, натиснете бутона СИНЬО (D),
за да регулирате скоростта на възпроизвеждане.
При всяко натискане на бутона скоростта съответно ще се
увеличава.
d Speed
¦ Stop
- За да спрете слайдшоуто Натиснете бутона STOP или RETURN.
M
JPEG файлове с размери по-малки от 1920 x 1080 ще бъдат показвани с нормална разделителна способност.
Те няма да запълват екрана изцяло.
ROTATE (ЗАВЪРТАНЕ)
За да извършите настройката, следвайте стъпки 1 и 3 погоре..
CD
 KE.JPG
04/07
4. Натиснете бутона OK.
5. Използвайте бутоните ЧЕРВЕНО (A) и ЗЕЛЕНО (B) за да
завъртите изображението в желаното положение.
ar90
M
b u90
Zoom
d Speed
Файлове със снимки по-големи от 6Mb или с повече от 7 милиона пиксела не могат да бъдат завъртяни.
58_ гледане на снимка
© Slide Show
ZOOM (МАЩАБИРАНЕ)
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимка" на
стр. 58.
CD
 KE.JPG
04/07
4. Натиснете бутона OK.
5. Натиснете бутон ЖЪЛТО (C).
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
6. Използвайте бутоните ЧЕРВЕНО (A) и ЗЕЛЕНО (B) за да
увеличите/намалите изображението.
x2
a Zoom In
b Zoom Out
Zoom Off
m MOVE
● ГЛЕДАНЕ НА СНИМКА
ar90
- За да спрете мащабирането Натиснете бутон ЖЪЛТО (C).
GO TO PHOTO LIST (ОТИДИ НА СПИСЪК СЪС СНИМКИ)
За настройка следвайте стъпки от 1 до 3 в "Гледане на снимка"
на стр. 58.
CD
 BEACH.JPG
03/07
4. Натиснете бутона OK.
5. За да отидете на Списък със снимки, натиснете бутон
RETURN или STOP.
ar90
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
..
Photo
CD
Setup
176.JPG
08 Feb 2003 127 KB
17 Feb 2004
BEACH.JPG
27 KB
KE.JPG
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
d Slide Show
Български _59
Български
Music
отстраняване на неизправности
Преди да поискате сервизно обслужване, проверете следното.
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Не могат да се извършват операции
чрез дистанционното.
• Проверете батериите в дистанционното управление Може би трябва да се
сменят.
• Работете с дистанционното от разстояние не повече от 6,1 м.
• Извадете батериите и задръжте натиснати един или няколко бутона в
продължение на няколко минути, за да изразходвате енергията на
микропроцесора в дистанционното и да го нулирате. Поставете отново
батериите и се опитайте отново да работите с него.
Дискът не се изпълнява.
• Проверете дали дискът е поставен със страната на етикета нагоре.
• Проверете номера на регион на BD/DVD диска.
5.1-канален звук не се
възпроизвежда.
• 5.1-канален звук се възпроизвежда само когато са изпълнени следните
условия:
1. Blu-ray диск плейърът е свързан с подходящ усилвател.
2. Дискът трябва да е записан с 5.1-канален звук.
• Проверете дали на изпълнявания диск има означение “5.1 ch” на
външната страна.
• Проверете дали вашата аудио система е свързана и дали работи добре.
• В меню SETUP (НАСТРОЙКА), изходът на звука настроен ли е на Bitstream?
Менюто на диска не се появява.
• Проверете дали дискът има Меню.
На екрана се появява иконата .
• Функциите или действието не могат да се изпълнят в този момент, защото:
1. Софтуерът на BD/DVD не позволява това.
2. Софтуерът на BD/DVD не поддържа функцията (напр. ъгли).
3. Функцията не се предлага в момента.
4. Поискали сте номер на заглавие или глава или време на търсене извън
наличния диапазон.
Режимът на възпроизвеждане се
отличава от избрания в менюто за
настройка.
• Някои от функциите, избрани в менюто Setup (Настройка) може да не
работят правилно, ако дискът не е кодиран със съответната функция.
Пропорциите на екрана не могат да
бъдат променени.
• Пропорциите на екрана са фиксирани в BD/DVD диска.
Няма аудио.
• Проверете дали сте избрали правилния Digital Output (Цифров изход) в
опциите на менюто Audio (Аудио).
60_ отстраняване на неизправности
ПРОБЛЕМ
РЕШЕНИЕ
Ако HDMI изходящият сигнал е
зададен на разделителна способност,
която вашият телевизор не може да
поддържа (например, 1080p),
възможно е да не виждате картина на
телевизора.
• Натиснете бутона $ (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към
фабричните настройки.
Забравена парола
• Натиснете бутона $ (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки, включително и
паролата, ще се върнат към фабричните настройки. Не използвайте това,
освен ако е абсолютно наложително.
Ако срещнете други проблеми.
• Отидете на съдържанието и намерете раздела от книжката с инструкции,
който съдържа обясненията по отношение на този проблем, и изпълнете
процедурата още веднъж.
• Ако проблемът все още не може да се разреши, се обърнете към найблизкия упълномощен сервизен център на Samsung.
В картината има шум или
изкривявания.
• Проверете дали дискът не е замърсен или издраскан.
• Почистете диска.
Няма HDMI изход.
• Проверете връзката между телевизора и HDMI жака на Blu-ray диск
плейъра.
• Проверете дали вашият телевизор поддържа разделителна способност
576p/480p/720p/1080i/1080p на входящия HDMI сигнал.
Ненормален екран на HDMI изход.
• Ако на телевизора се появи смущение във формата на снеговалеж, това
означава, че телевизорът не поддържа HDCP (Широколентова цифрова
защита на съдържанието).
Български _61
Български
• Натиснете бутона $ (на предния панел) в продължение на повече от 5
секунди, без диск в устройството. Всички настройки се връщат към
фабричните настройки.
● ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Екранът е блокиран.
приложение
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Обща информация
Изискване към захранването
AC 110-240V ~ 50/60Hz
Мощност на потребление
29 W
Тегло
4,2 кг
Размери
430 (Ш) x 79 (В) x 325 (Д) мм
Диапазон на работна температура
+ 5° C до + 35°C
Диапазон на работна влажност
от 10 % до 75 %
BD (Blu-ray диск)
Скорост на четене : 4,917 м/сек.
Скорост на четене : 3,49 ~ 4,06 м/сек.
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) :
135 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
Скорост на четене : 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 20 мин.
1 канал : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Pr : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Видеоизход
Компонентно видео
Pb : 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Сигнал за яркост: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
S-Video
Сигнал за цветност : 0,3 Vp-p (75 Ω товар)
Blu-ray диск : 576i/480i
Видео/Аудио
Аудиоизход
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM многоканално аудио, побитово аудио, PCM аудио
2-канално
L(1/L), R(2/R)
5,1-канално
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
Цифров аудио изход
Оптичен/Коаксиален
*Честотен диапазон
DVD : 576i/480i
48 kHz семплиране: 4 Hz до 22 kHz
96 kHz семплиране: 4 Hz до 44 kHz
*S/N съотношение
120 dB
*Динамичен обхват
103 dB
*Обща хармонична деформация
0.003%
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
62_ приложение
• Тъй като AACS (Advanced Access Content System) е
одобрена като система за защита на съдържание за
формата BD, подобна на използваната CSS (Content
Scramble System) за формата DVD, наложени са
определени ограничения върху възпроизвеждането,
изходящия аналогов сигнал и др. на съдържание
защитено с AACS. Работата с този продукт и
ограниченията върху него е възможно да бъдат
различни, в зависимост от времето на покупката, тъй
като тези ограничения могат да бъдат приети и/или
променени от AACS след производството на продукта.
Освен това, BD-ROM Mark и BD+ се използват
допълнително като система за защита на BD формата,
което налага определени ограничения, включително
ограничения върху възпроизвеждането, за съдържание
защитено с BD-ROM Mark и/или BD+. За допълнителна
информация относно AACS, BD-ROM Mark, BD+ или
този продукт, свържете се с център за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
• Много BD/DVD дискове са кодирани със защита срещу
копиране. По тази причина трябва да свържете вашия
Blu-ray диск плейър само към вашия телевизор, но не
към видеокасетофон. Свързването към VCR довежда до
изкривена картина от защитените срещу копиране BD/
DVD дискове.
• Този продукт има вградена технология за защита на
авторското право, чрез метод за предявяване на
определени американски патенти или други права за
интелектуална собственост, притежавани от Macrovision
Corporation и други собственици на права. Използването
на тази защита на авторските права трябва да бъде
оторизирана от Macrovision Corporation и е
предназначена за домашни и други ограничени за
гледане потребители, освен ако не е оторизирано друго
от Macrovision Corporation. Забранен е инженеринг или
демонтиране в обратен ред.
• Съгласно законите за защита на авторското право на
САЩ и законите за защита на авторското право на други
държави, неразрешеното записване, използване,
показване, разпространение или преработване на
телевизионни програми, видео ленти, BD дискове, DVD
дискове, CD дискове и други материали може да ви
изложи на гражданско и/или наказателна отговорност.
• ИЗВОДИ ЗА СИГНАЛ ОТ ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ
(525p/625p)
"ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ, ЧЕ НЕ ВСИЧКИ
ТЕЛЕВИЗОРИ С ВИСОКА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ СА
НАПЪЛНО СЪВМЕСТИМИ С ТОЗИ ПРОДУКТ И Е
ВЪЗМОЖНО В КАРТИНАТА ДА СЕ ПОЛУЧАТ АРТЕФАКТИ, В
СЛУЧАЙ НА ПРОБЛЕМИ С 525 ИЛИ 625-РЕДОВО
ПРОГРЕСИВНО СКАНИРАНЕ СЕ ПРЕПОРЪЧВА
ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДА ПРЕВКЛЮЧИ СВЪРЗВАНЕТО КЪМ
ИЗВОД "СТАНДАРТНА РАЗДЕЛИТЕЛНА СПОСОБНОСТ".
АКО ИМАТЕ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СЪВМЕСТИМОСТТА НА
ВАШИЯ ТЕЛЕВИЗОР С ТОЗИ МОДЕЛ 525p И 625p DVD
ПЛЕЙЪР, ОБЪРНЕТЕ СЕ КЪМ ЦЕНТЪР ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА
КЛИЕНТИ НА SAMSUNG."
НЕ ВСИЧКИ дискове са съвместими
• При условията на описаните по-долу ограничения и
отбелязаните в настоящото Ръководство, включително в раздела
за типове дискове и характеристики, типовете дискове, които
могат да бъдат възпроизвеждани, са: предварително записани
комерсиални BD-ROM, DVD-Video, и Audio CD дискове; DVDRW / DVD-R дискове; и CD-RW/CD-R дискове.
• Дискове различни от горните не могат и/или не са
предназначени за възпроизвеждане с този плейър. Също така,
някои от горните дискове е възможно да не могат да се
възпроизвеждат поради причините посочени по-долу.
• HD DVD дискове не могат да бъдат възпроизвеждани в този плейър.
• Samsung не може да гарантира, че този плейър ще
възпроизведе всеки диск с лого BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW /
DVD-R и CD-RW / CD-R, и този плейър е възможно да не
реагира на всички работни команди или да работи с всички
функции на всеки диск. Тези и други въпроси на съвместимостта
и работата на плейъра със съществуващите формати на дискове
са възможни, защото:
- BD форматът е нов и развиващ се формат и този плейър може да не
работи с всички функции на BD дисковете, тъй като някои функции е
възможно да са по избор, възможно е да са добавени допълнителни
функции към BD формата след производството на плейъра, а
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
- не всички нови и съществуващи версии на дискови формати са
поддържани от този плейър;
- новите и съществуващите дискови формати е възможно да бъдат
преразглеждани, променяни, актуализирани, подобрявани и/или
допълвани;
- някои дискове се произвеждат по начин, който допуска специфична
или ограничена работа или функции по време на възпроизвеждане;
- някои функции може да са по избор, допълнителни функции е
възможно да бъдат добавени след производството на този плейър, или
предлагането на някои от наличните функции да е забавено;
- някои дискове с логото BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R и CDRW/ CD-R все пак могат да бъдат нестандартни дискове;
- възможно е някои дискове да не могат да бъдат възпроизвеждани в
зависимост от физическото им състояние или условията на записване;
- възможно е да възникнат проблеми и грешки по време на създаването
на BD, DVD и CD софтуер и/или производството на дискове;
- този плейър освен това работи по различен начин от стандартен DVD
или друго аудио/видео оборудване; и/или
- по причини отбелязани в настоящото ръководство и по други причини,
установени и обявени от център за обслужване на клиенти на
SAMSUNG.
• Ако срещнете проблеми със съвместимостта на дискове или
работата на плейъра, обърнете се към център за обслужване на
клиенти на SAMSUNG. Можете също така да се свържете с
център за обслужване на клиенти на SAMSUNG за евентуално
обновяване на този плейър.
• За допълнителна информация относно ограниченията за
възпроизвеждане и съвместимостта на дисковете, вж. разделите
"Предпазни мерки", "Преди да прочетете Ръководството за
потребителя", "Типове и характеристики на дискове", и "Преди
възпроизвеждане" в това ръководство.
Български _63
Български
Бележки за съответствие и съвместимост
● ПРИЛОЖЕНИЕ
ЗАЩИТА СРЕЩУ КОПИРАНЕ
Свържете се със SAMSUNG WORLD WIDE (SAMSUNG ПО ЦЕЛИЯ СВЯТ)
Ако имате въпроси или коментари за продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за обслужване на
клиенти на SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG(726-7864) or
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
01805 - 121213 ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900 20 200 88 ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80 8 200 128
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0870-SAMSUNG(726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-120-0-400
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864),
8000-4726
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
DENMARK
FINLAND
FRANCE
CIS
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Web Site
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
CZECH REPUBLIC
Europe
Customer Care Center 1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
AUSTRIA
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
Εγχειρίδιο χρήσης
BD-P1400
Σωστή Διάθεση αυτού του Προϊόντος
(Απορρίμματα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Τα σήματα που εμφανίζονται επάνω στο προϊόν ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύουν ότι δεν θα πρέπει να
ρίπτεται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής του. Προκειμένου να αποφευχθούν
ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας
παρακαλούμε να το διαχωρίσετε από άλλους τύπους απορριμμάτων και να το ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με τον πωλητή απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε τις
κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτό το προϊόν για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου πώλησης. Το προϊόν αυτό δεν θα πρέπει να αναμιγνύεται με άλλα συνηθισμένα
απορρίμματα προς διάθεση.
βασικές δυνατότητες στη νέα σας
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
Δυνατότητες συσκευής αναπαραγωγής
Ψηφιακή επισκόπηση φωτογραφιών (JPEG)
Μπορείτε να δείτε ψηφιακές φωτογραφίες στην τηλεόρασή σας.
Αναπαραγωγή MP3
Αυτή η μονάδα μπορεί να κάνει αναπαραγωγή αρχείων mp3 από δίσκους CD-R/-RW, DVD-R/-RW.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Το HDMI μειώνει τον θόρυβο στην εικόνα δημιουργώντας μια καθαρά ψηφιακή διαδρομή σήματος βίντεο/ήχου από τη
συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση.
Δυνατότητες δίσκου Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray Disc μπορούν να αποθηκεύουν 25 GB (μονής στρώσης) ή 50 GB (διπλής στρώσης) σε έναν δίσκο μονής
όψης, έχουν δηλαδή 5πλάσια έως 10πλάσια χωρητικότητα από ένα DVD. Οι δίσκοι Blu-ray Disc υποστηρίζουν επίσης
βίντεο HD, της υψηλότερης ποιότητας που είναι διαθέσιμη στη βιομηχανία (έως 1920 x 1080 στα 40 Mbit/sec) – Μεγάλη
χωρητικότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί στην ποιότητα του βίντεο. Επίσης, ένας δίσκος Blu-ray Disc έχει το
ίδιο, οικείο σχήμα και όψη με ένα DVD.
* Οι παρακάτω δυνατότητες Blu-ray Disc εξαρτώνται από το δίσκο και ενδέχεται να διαφέρουν.
Η όψη και η πλοήγηση σε κάποιες δυνατότητες ενδέχεται επίσης να διαφέρει από δίσκο σε δίσκο.
Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω.
Θέματα που αφορούν το βίντεο
Η μορφή BD-ROM για διανομή βίντεο υποστηρίζει τρία ιδιαίτερα εξελιγμένα codec για βίντεο, μεταξύ των οποίων τα AVC,
VC-1 και MPEG-2.
Επίσης διαθέσιμες είναι οι τιμές ανάλυσης βίντεο HD:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
Για αναπαραγωγή High-Definition
Για να προβάλλετε περιεχόμενο high-definition σε δίσκους BD, απαιτείται τηλεόραση HDTV (High Definition Television).
Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να χρειάζονται σύνδεση στην έξοδο HDMI OUT της συσκευής για προβολή περιεχομένου
high-definition. Η δυνατότητα προβολής περιεχομένου high-definition σε δίσκους BD ενδέχεται να περιοριστεί, ανάλογα
με την ανάλυση της τηλεόρασής σας.
2_ Ελληνικά
Επίπεδα γραφικών
Υπάρχουν διαθέσιμα δύο μεμονωμένα επίπεδα βίντεο
πλήρους ανάλυσης HD (1920x1080), επάνω από το
επίπεδο βίντεο HD.
Το ένα επίπεδο εκχωρείται σε γραφικά που σχετίζονται
με τα βίντεο (όπως οι υπότιτλοι) και το άλλο επίπεδο
εκχωρείται σε διαδραστικά στοιχεία, όπως κουμπιά ή
3
μενού.
Διάφορα εφέ σάρωσης, σβησίματος και κύλισης
ενδέχεται να είναι διαθέσιμα και στα δύο επίπεδα.
HD Video
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Επίπεδα
γραφικών
▼
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Γραφικά μενού
Υποστηρίζει γραφικά και κινούμενες εικόνες με 256 πλήρη χρώματα και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει κατά πολύ τις
δυνατότητες του DVD-Video. Σε αντίθεση με τα DVD, τα μενού προσπελαύνονται κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
βίντεο.
Ήχοι μενού
Όταν επιλέξετε κάποια επιλογή μενού σε έναν δίσκο Blu-ray Disc, μπορούν να ακούγονται ήχοι, όπως κλικ κουμπιών ή
κάποια φωνή που να εξηγεί την επιλογή του μενού που έχει τονιστεί.
Μενού πολλαπλών σελίδων/αναδυόμενα
Στα DVD-Video, η αναπαραγωγή διακόπτεται κάθε φορά που
προσπελαύνεται μια νέα οθόνη μενού. Λόγω της δυνατότητας του Blu-ray
Disc να αντιγράφει εκ των προτέρων δεδομένα από κάποιον δίσκο χωρίς
να διακόπτεται η αναπαραγωγή, ένα μενού μπορεί να αποτελείται από
πολλαπλές σελίδες.
Μπορείτε να κάνετε προβολή στις διάφορες σελίδες μενού ή να επιλέξετε
διάφορες διαδρομές μενού, ενόσω ο ήχος και το βίντεο παραμένουν σε
αναπαραγωγή στο φόντο.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Διαδραστικότητα
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray μπορεί να περιέχουν μενού με κινούμενες εικόνες και παιχνίδια ερωτήσεων.
Παρουσιάσεις που προβάλλονται από το χρήστη
Στους δίσκους Blu-ray Disc, μπορείτε να προβάλλετε διάφορες φωτογραφίες, ενόσω ο ήχος παραμένει σε αναπαραγωγή.
Υπότιτλοι
Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου Blu-ray, πιθανώς να έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε διάφορα στυλ, μεγέθη
και χρώματα γραμματοσειρών για τους υποτίτλους. Ενδέχεται επίσης οι υπότιτλοι να περιέχουν κινούμενες εικόνες, να
κυλίονται ή να σβήνουν (fade).
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.
Ελληνικά
Καλώδιο σύνθετου σήματος (βίντεο), καλώδιο ήχου Α/Δ
TV PROG
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (Μέγεθος AAA)
ENTER
Εγχειρίδιο χρήσης
Οδηγός γρήγορης αναφοράς
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικά _3
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει "επικίνδυνη
τάση" στο εσωτερικό του προϊόντος, η οποία
είναι επικίνδυνη για πρόκληση
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η συσκευή αναπαραγωγής ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΣΩΣΤΑ ΤΗ συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε. όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τη
σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ.
ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία ασφάλεια. Η τιμή της
ασφάλειας αναγράφεται στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια
ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν απαιτείται ανταλλακτικό
κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του φις με τις ακίδες. Διατίθενται
ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι αρκετά μακρύ ώστε
να φθάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την
ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια, απορρίψτε
το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το
γυμνό εύκαμπτο καλώδιο. Για την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
4_ πληροφορίες για την ασφάλεια
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα
συγκεκριμένων φορέων. Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες,
για του περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης.
Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης.
Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από αυτό και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε
προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3, το οποίο
χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει τη χρήση του προϊόντος
μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 138183. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι
σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3.
ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Ελληνικά _5
Ελληνικά
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση της συσκευής. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες ασφαλείας
που αναφέρονται παρακάτω.
Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3) Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5) Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
6) Καθαρίζετε τη μονάδα μόνο με στεγνό πανί.
7) Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού, Κάνετε την τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8) Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα ή άλλες συσκευές
(όπως μεταξύ άλλων, ενισχυτές) που εκπέμπουν θερμότητα.
9) Μην ματαιώνετε τον σκοπό ασφάλειας του φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό ή του φις με ακροδέκτη γείωσης.
Τα φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, όπου ο ένας είναι πιο πλατύς από τον
άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης.
Ο πλακέ ακροδέκτης ή τον τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το φις δεν
ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
10) Μην πατάτε πάνω στο καλώδιο ρεύματος και προστατεύστε το από τυχόν φθορές ειδικά το φις, τις υποδοχές και τα
σημεία σύνδεσης με τη συσκευή.
11) Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
12) Να χρησιμοποιείτε μόνο το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι
που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν
χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη συσκευή με προσοχή
για να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη ανατροπή.
13) Να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές
περιόδους.
14) Αναθέστε όλες τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή
έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων
μέσα στη συσκευή, έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία, ή πτώση της συσκευής.
πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό
• Προτού συνδέσετε άλλες συσκευές σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, φροντίστε να είναι όλες σβηστές.
• Μη μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όταν αναπαράγεται ένας δίσκος, καθότι ο δίσκος μπορεί να
γρατσουνιστεί ή να σπάσει και να προκληθούν ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray
Disc.
• Μην τοποθετείτε ένα βάζο γεμάτο με νερό ή μικρά μεταλλικά αντικείμενα επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Disc.
• Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο από δίσκο μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Εξωτερικοί παράγοντες όπως ο φωτισμός ή ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray
Disc και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER ή τραβήξτε και τοποθετήστε ξανά το καλώδιο
ρεύματος στην πρίζα. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc θα λειτουργεί κανονικά.
• Φροντίστε να αφαιρέσετε το δίσκο και να σβήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc μετά τη χρήση.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας σε ευθεία γρμμή από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου.
• Μην χύνετε υγρά επάνω στη συσκευή.
• Όταν η πρίζα AC έχει συνδεθεί σε πρίζα τοίχου, η συσκευή θα εξακολουθήσει να καταναλώνει ρεύμα (λειτουργία
αναμονής) όταν σβήσει.
Συντήρηση του περιβλήματος
Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα διαλυτικά καθαριστικά για το καθάρισμα.
• Σκουπίστε το περίβλημα με ένα καθαρό πανί.
Περιορισμοί σχετικά με την αναπαραγωγή
• Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας, γιατί ορισμένοι δίσκοι BD, DVD ή CD
επιτρέπουν συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και δυνατότητες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κάποιο ελάττωμα της συσκευής αναπαραγωγής.
• Η Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD, DVD και CD θα αναπαράγονται
σωστά, γιατί ενδέχεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη στη μορφή των δίσκων και να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα
κατά τη διάρκεια της δημιουργίας λογισμικού BD, DVD και CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί επίσης διαφορετικά από τις συνηθισμένες συσκευές DVD και τον άλλο
εξοπλισμό AV. Επικοινωνήστε το με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG εάν έχετε ερωτήσεις ή
αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπαραγωγή δίσκων BD, DVD ή CD με αυτή τη συσκευή. Επίσης,
ανατρέξτε στο υπόλοιπο Εγχειρίδιο για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
6_ πληροφορίες για την ασφάλεια
περιεχόμενα
3
Τι περιλαμβανεται
4
5
Προειδοποιηση
Προφυλάξεις
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
9
10
13
Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη
Τυποσ και χαρακτηριστικα δισκου
Αποθηκευση και διαχειριση δισκου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
14
14
15
Προσοψη
Οθονη προσοψησ
Πισω οψη
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
16
18
18
19
Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου
Ρυθμιση του τηλεχειριστηριου
Σχετικα με τη μπαταρια
Ελεγχομενοι κωδικοι τηλεορασησ
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Συνδεση σε τηλεοραση με καλωδιο hdmi
Λειτουργια αυτοματησ ανιχνευσησ hdmi
Συνδεση σε τηλεοραση με καλωδιο dvi
Συνδεση σε μια τηλεοραση (συνιστωσων)
Συνδεση σε μια τηλεοραση (s-video)
Συνδεση σε μια τηλεοραση (βιντεο)
Συνδεση σε ηχοσυστημα (ενισχυτησ 2 καναλιων)
Συνδεση σε ηχοσυστημα (ενισχυτησ 5,1 καναλιων)
Συνδεση σε ηχοσυστημα
(ενισχυτησ dolby digital, dts)
Συνδεση σε ηχοσυστημα
(ενισχυτησ με υποστηριξη hdmi)
Συνδεση στο ftp/ιστοσελιδα τησ samsung για
ενημερωσεισ λογισμικου
ΒΑΣΙΚΈΣ ΔΥΝΑΤΌΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΝΈΑ ΣΑΣ
ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ BLU-RAY DISC
2
4
9
14
16
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
20
29
30
31
31
32
32
33
33
Πριν απο την αναπαραγωγη
Πλοηγηση στα μενου επι τησ οθονησ
Αναπαραγωγη ενοσ δισκου
Χρηση των λειτουργιων αναζητησησ και
παραλειψησ
Αναπαραγωγη σε αργη κινηση/αναπαραγωγη καρεκαρε
Ελληνικά _7
Ελληνικά
ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ BLU-RAY DISC
περιεχόμενα
34
35
37
38
41
43
Ρυθμιση των επιλογων γλωσσασ
Ρυθμιση των επιλογων ηχου
Ρυθμιση των επιλογων των ηχειων
Ρυθμιση των επιλογων προβολησ/εξοδου βιντεο
Ρυθμιση των επιλογων hdmi
Ρυθμιση του γονικου κλειδωματοσ
45
47
47
Αναβαθμιση του υλικολογισμικου
Πληροφοριεσ συστηματοσ
Ρυθμιση δικτυου
ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΊΑΣ
49
50
51
51
52
53
53
Χρηση τησ λειτουργιασ προβολησ
Χρηση του μενου disc και του μενου popup/title
Repeat play
Επιλογη τησ γλωσσασ ηχου
Επιλογη τησ γλωσσασ υποτιτλων
Αλλαγη τησ γωνιασ καμερασ
Χρηση τησ λειτουργιασ bookmark
ΑΚΡΌΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
55
55
55
56
56
Αναπαραγωγη CD ηχου (CD-DA)
Αναπαραγωγη mp3
Στοιχεια οθονησ CD ηχου (CD-DA)/MP3
Κουμπια στο τηλεχειριστηριο που χρησιμοποιουνται
για την αναπαραγωγη CD(CD-DA)/MP3 ηχου
Επαναληψη CD ηχου (CD-DA) και MP3
58
58
58
58
59
59
Προβολη εικονασ
Παρουσιαση διαφανειων
Rotate
Zoom
Μεταβαση στη Photo List
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
60
Αντιμετώπιση προβλημάτων
62
Προδιαγραφεσ
ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
34
ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
45
49
55
ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΙΚΌΝΑΣ
60
62
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
8_ περιεχόμενα
έναρξη χρήσης
ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
h
Z
C
V
B
G
A
M
Ορισμός
BD-ROM
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
DVD-VIDEO
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-Video ή DVD-R/DVD-RW που
έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί στη λειτουργία Video.
DVD-RW
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-RW. (λειτουργία V και
ολοκληρωμένους μόνον)
DVD-R
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-R. (λειτουργία V και ολοκληρωμένους
μόνον)
CD ήχου
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους CD με δεδομένα (CD-R ή CD-RW).
JPEG
This involves a function available on CD-R/-RW, DVD-R/-RW discs.
MP3
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW,
DVD-R/-RW.
Σημείωση
Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην
εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
● ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
Εικονίδιο Όρος
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης
1) Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 4~6)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 60~61)
Πνευματικά δικαιώματα
©2007 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου
του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
Ελληνικά
Ελληνικά _9
έναρξη χρήσης
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΟΥ
Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Τύποι δίσκων
Λογότυπο
δίσκου
BD-ROM
Περιεχόμενο
εγγραφής
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
DVD-VIDEO
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
AUDIO-CD
ΗΧΟΥ
DVD-RW (λειτουργία V
και ολοκληρωμένους
μόνον)
DVD-R (λειτουργία V
και ολοκληρωμένους
μόνον)
CD-R/-RW
DVD-RW/-R
Μέγ. διαστάσεις δίσκου
Λεπτά αναπαραγωγής
Μονής όψης (12 cm)
Διπλής όψης (12 cm)
Ο χρόνος αναπαραγωγής
εξαρτάται από τον τίτλο
240
480
Μονής όψης (8 cm)
80
Διπλής όψης (8 cm)
Μονής όψης (12 cm)
Μονής όψης (8 cm)
160
74
20
Μονής όψης (25GB/50GB)
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
JPEG
MP3
–
–
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD ήχος High Resolution
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β.,
Γαλλία, Γερμανία κ.ά.
Dolby TrueHD
DTS-HD Advanced Digital Out
Ψηφιακός ήχος
MP3
Stereo
Java
 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα
της Dolby Laboratories.
 Manufactured under license under U.S. Patent #’s : 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535 & other U.S.
and worldwide patents issued & pending. DTS is a registered trademark and the DTS logos, Symbol, DTS-HD, DTS-HD High
Resolution Audio and DTS-HD High Res Audio are trademarks of DTS, Inc. © 1996-2007 DTS, Inc. All Rights Reserved.
10_ έναρξη χρήσης
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν
• Δίσκοι Blu-ray Disc με κωδικό περιοχής που δεν είναι
“Region B”.
• Δίσκοι HD DVD
• DVD-Video με αριθμό περιοχής που δεν είναι “2” ή “ALL”
• DVD-RAM
• Εγγράψιμος δίσκος DVD-R 3,9 GB.
• DVD-RW (λειτουργία VR)
• DVD-ROM/PD/MV-Disc κ.λπ.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
Κωδικός περιοχής
● ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
[Σημείωση]
• Μερικοί δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγορασθεί έξω από την περιοχή
σας, μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. Όταν αναπαράγονται αυτοί οι δίσκοι, εμφανίζεται η
ένδειξη “No Disc." (Δεν υπάρχει δίσκος.) ή "Please check the regional code." (Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής.).
• Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή βίντεο DVD, δεν θα αναπαράγεται.
• Η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο εγγεγραμμένο σε CD-R/-RW και DVD-RW/-R, όπως divx,
avi, mpg, mov, wma.
Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι
κωδικοί περιοχής θα πρέπει να ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου. Εάν οι κωδικοί
δεν αντιστοιχούν, δεν θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Ο αριθμός περιοχής γι’ αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc αναγράφεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Disc Type
Blu-ray
DVD-Video
Region code
Κωδικός περιοχής BD
Περιοχή
A
Βόρειος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότιος Ασία.
Συμβατότητα Blu-ray Disc
M
Η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται σε μερικούς τύπους δίσκων, ή όταν εκτελούνται ειδικές λειτουργίες, όπως αλλαγή οπτικής
γωνίας ή ρύθμιση λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία.
Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές. Τυχόν αποτυπώματα, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή επικαθίσεις καπνού
τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής μπορεί να κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-Java, η φόρτωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό τίτλο ή ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Ελληνικά _11
Ελληνικά
Ο δίσκος Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Συνεπώς, ενδέχεται να δημιουργηθούν
θέματα συμβατότητας. Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε αναπαράγονται όλοι οι δίσκοι. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμόρφωση και Συμβατότητα αυτού του Εγχειριδίου.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG. Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc Player (BD-P1400) της Samsung
υποστηρίζει μόνον την προδιαγραφή BD-ROM Profile 1 έκδοση 1.0. Εάν θέλετε να κάνετε αναπαραγωγή
δίσκων που έχουν δημιουργηθεί με μεταγενέστερη έκδοση, θα πρέπει να κάνετε αναβάθμιση του
υλικολογισμικού της συσκευής. Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.samsung.
com/global/register ή επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
έναρξη χρήσης
Τύποι δίσκων
❖ BD-ROM
Blu-ray Disc Read Only Memory. Ένας δίσκος BD-ROM περιέχει δεδομένα εγγεγραμμένα εκ των προτέρων. Αν
και ένας δίσκος BD-ROM ενδέχεται να περιέχει δεδομένα οποιασδήποτε μορφής, οι περισσότεροι δίσκοι BDROM θα περιέχουν ταινίες σε μορφή High Definition, για αναπαραγωγή σε συσκευές Blu-ray Disc. Αυτή η
μονάδα μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
❖ DVD-Video
• Ένας δίσκος digital versatile disc (DVD) μπορεί να περιέχει μέχρι 135 λεπτά εικόνας, 8 γλώσσες διαλόγων και
32 γλώσσες υποτίτλων. Διαθέτει συμπίεση εικόνων MPEG-2 και ήχο Dolby Digital surround, για να
απολαμβάνετε ζωντανή εικόνα και καθαρό ήχο.
• Κατά το πέρασμα από το πρώτο στρώμα ενός δίσκου DVD Video δύο στρώσεων (Dual Layer) στο δεύτερο,
μπορεί να εμφανιστεί μια στιγμιαία παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν αποτελεί
δυσλειτουργία της συσκευής.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW/-R που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video "ολοκληρωθεί" (Finalise),
γίνεται δίσκος DVD-Video. Οι προ-εγγεγραμμένοι (προ-κομμένοι) δίσκοι DVD του εμπορίου επίσης DVDVideo. Αυτή η μονάδα μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή προ-εγγεγραμμένων δίσκων DVD του εμπορίου
(δίσκων DVD-Video) με ταινίες.
❖ CD ήχου
• Ένας δίσκος ήχου, στον οποίο έχει εγγραφεί ήχος 44.1kHz PCΜ.
• Αυτή η μονάδα αναπαράγει δίσκους ,και CD-RW μορφής CD-DA.
• Η συσκευή μπορεί να μην αναπαράγει μερικούς δίσκους CD-R ή CD-RW ανάλογα με την ποιότητα της εγγραφής.
❖ CD-R/-RW
• Χρησιμοποιήστε ένα δίσκο CD-R/-RW των 700MB(80 λεπτών). Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκο
800MB(90 λεπτών) ή μεγαλύτερο, καθώς μπορεί να μην αναπαράγεται.
• Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστό session, μπορεί να έχετε καθυστέρηση κατά την
αναπαραγωγή, όλα τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται.
• Μερικοί δίσκοι CD-R/-RW μπορεί να μην αναπαράγονται με αυτήν τη συσκευή, ανάλογα με τη συσκευή που
χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή τους. Για περιεχόμενα μέσων CD-R/-RW από CD για την δική σας
χρήση, η δυνατότητα αναπαραγωγής μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τα περιεχόμενα και τους δίσκους.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-R
• Όταν ένας δίσκος DVD-R που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise), γίνεται δίσκος
DVD-Video.
• Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD-R που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί (finalise) με
μια συσκευή εγγραφής DVD video Samsung. Μερικοί δίσκοι DVD-R μπορεί να μην αναπαράγονται ανάλογα
με το δίσκο και τις συνθήκες εγγραφής.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW
• Η αναπαραγωγή θα εκτελεστεί με δίσκους DVD-RW στη λειτουργία Video και μόνον ολοκληρωμένους.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise), γίνεται
δίσκος DVD-Video. Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο εγγραφής.
Διαμόρφωση δίσκου
❖ Χρήση δίσκων MP3
• Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν με μορφή UDF, ISO9660 ή JOLIET μπορούν να αναπαραχθούν.
• Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία MP3 μόνο με επέκταση ".mp3" ή ".MP3".
• Το δυνατό αναπαραγόμενο εύρος ρυθμού μετάδοσης bit είναι από 56 Kbps ως 320 Kbps.
• Η αναπαραγόμενη συχνότητα δειγματοληψίας είναι 16 KHz έως 48 KHz.
• Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί το μέγιστο 1500 αρχεία και φακέλους σε κεντρικό κατάλογο. Για τα αρχεία
MP3 που έχουν εγγραφεί με VBR (Variable Bit Rates), η είσοδος και η έξοδος ήχου ενδέχεται να κόβεται.
12_ έναρξη χρήσης
❖ Χρήση δίσκων JPEG
• Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν με μορφή UDF, ISO9660 ή JOLIET μπορούν να
αναπαραχθούν.
• Μόνο αρχεία JPEG με κατάληξη ".jpg", ".JPG", ".jpeg" και "JPEG" μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
• Υποστηρίζονται Progressive JPEG.
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΣΚΟΥ
Χειρισμός των δίσκων
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους με κανονικό σχήμα. Αν χρησιμοποιήσετε δίσκο με
περίεργο (μη στρογγυλό) σχήμα, αυτή η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
μπορεί να υποστεί ζημιά.
● ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
❖ DVD-RW/-R (V)
• Αυτή είναι μια διαμόρφωση που χρησιμοποιείται σε ένα δίσκο DVD-RW ή DVD-R. O δίσκος μπορεί να
αναπαραχθεί από την υπάρχουσα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όταν έχει ολοκληρωθεί (finalise).
• Εάν ένας δίσκος έχει εγγραφεί σε λειτουργία Video από συσκευή εγγραφής άλλου κατασκευαστή αλλά δεν
έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
❖ Κράτημα των δίσκων
• Αποφεύγετε να ακουμπάτε την εγγράψιμη επιφάνεια του δίσκου.
❖ Δίσκοι Blu-ray Disc
• Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το δίσκο
Blu-ray Disc και φυλάξτε τον στη θήκη του.
• Προσέξτε να μην αφήσετε δαχτυλικά αποτυπώματα ή γρατσουνιές στην επιφάνεια του Blu-ray Disc.
❖ DVD-RW και DVD-R
• Καθαρίστε με κάποιο προαιρετικό καθαριστικό δίσκου PD (LF-K200DCA1 όπου υπάρχει). Μην
χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή πανιά για CD για να καθαρίσετε τους δίσκους DVD-RW/-R.
❖ DVD βίντεο, CD ήχου
• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τις βρωμιές ή άλλα ξένα υλικά από το δίσκο.
❖ Προφυλάξεις κατά το χειρισμό των δίσκων
• Μην γράφετε στην τυπωμένη πλευρά με ένα στυλό με μπίλια ή μολύβι.
• Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή αντιστατικά. Μην χρησιμοποιείτε
πτητικά χημικά, όπως βενζίνη ή διαλυτικό.
• Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους. (Μη χρησιμοποιείτε δίσκους
με αυτοκόλλητη ταινία ή υπολείμματα αυτοκόλλητων που προεξέχουν).
• Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά από γρατσουνιές ή καλύμματα.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους εκτυπωμένους με εμπορικά διαθέσιμο εκτυπωτή ετικετών.
• Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους ή ραγισμένους δίσκους.
Αποθήκευση δίσκων
Ελληνικά _13
Ελληνικά
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δίσκο, διότι τα δεδομένα σε αυτούς τους δίσκους είναι εξαιρετικά
ευαίσθητα στο περιβάλλον.
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Φυλάσσετέ τους σε έναν κρύο, αεριζόμενο χώρο.
• Αποθηκεύετέ τους κάθετα.
• Διατηρείτε τους δίσκους σε ένα καθαρό προστατευτικό περίβλημα.
• Αν μετακινήσετε γρήγορα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc από ένα ψυχρό σε ένα θερμό χώρο,
μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη τού και στο φακό, και να προκληθούν
προβλήματα κατά την αναπαραγωγή του δίσκου. Αν συμβεί αυτό, μη συνδέετε το φις στην πρίζα και
περιμένετε για δύο ώρες. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το δίσκο και δοκιμάστε και πάλι να τον αναπαραγάγετε.
περιγραφή
ΠΡΟΣΟΨΗ
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
Ανοίγει για την τοποθέτηση ενός δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ OPEN/CLOSE
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Κουμπί PLAY/PAUSE
Αναπαράγει ένα δίσκο ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
ΚΟΥΜΠΙ STOP
Σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙΑ SEARCH/SKIP
Πηγαίνει στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι ή πηγαίνει στο προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/
κομμάτι.
DISPLAY
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κ.λπ.
ΕΝΔΕΙΞΗ STANDBY
Η ένδειξη αυτή ανάβει, όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά.
KOYMΠΙ POWER
Ανάβει και σβήνει τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
ΟΘΟΝΗ ΠΡΟΣΟΨΗΣ
Ένδειξη Τίτλου/Καταλόγου αναπαραγωγής/
Κομματιού.
Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής/ρολογιού/
τρέχουσας κατάστασης.
Ενδείξεις τύπου του δίσκου.
Ένδειξη ανάλυσης εξόδου βίντεο.
Ένδειξη παύσης.
Ένδειξη αναπαραγωγής.
14_ περιγραφή
ΠΙΣΩ ΟΨΗ
● ΠΕΡΙΓΡΑΦΉ
Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή
είναι ενεργοποιημένη. Εξασφαλίστε ελάχιστο
ελεύθερο χώρο 10 cm για τον ανεμιστήρα όταν
τοποθετείτε τη συσκευή.
Συνδέστε σε είσοδο αναλογικού ήχου 5.1CH ή σε ενισχυτή A/V
AUDIO OUT
Σύνδεση με την είσοδο ήχου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου.
VIDEO OUT
Σύνδεση της εισόδου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.
COMPONENT
VIDEO OUT
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο βίντεο συνιστωσών.
DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL)
Σύνδεση με έναν ενισχυτή που διαθέτει ομοαξονική ψηφιακή είσοδο ήχου.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Σύνδεση με έναν ενισχυτή που διαθέτει οπτική ψηφιακή είσοδο ήχου.
LAN
Συνδέστε αυτό το τερματικό LAN στην υποδοχή LAN του μόντεμ σας, για ενημερώσεις λογισμικού.
HDMI OUT
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην υποδοχή εισόδου
HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής ποιότητας.
S-VIDEO OUT
Σύνδεση της εισόδου εξωτερικού εξοπλισμού με καλώδιο S-Video.
Ελληνικά
5.1CH ANALOG
AUDIO OUT
Ελληνικά _15
16_ τηλεχειριστήριο
Πατήστε για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός.
Κουμπιά REVERSE/FORWARD SEARCH
Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο
κομμάτι.
Κουμπιά REVERSE/FORWARD SKIP
Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, ο δίσκος
αναπαράγεται αργά.
Κουμπί SLOW
Κουμπί CANCEL
Αριθμητικά Κουμπιά
Κουμπί STANDBY/ON
Ανοίγει και κλείνει τη συρταρωτή θήκη δίσκου.
Κουμπιά OPEN/CLOSE
1. Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο πίσω
μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+”
και “–” των μπαταριών με το διάγραμμα που
υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
Πατήστε για αναπαραγωγή ή προσωρινή διακοπή της
αναπαραγωγής του δίσκου.
Κουμπί PLAY/PAUSE
Πατήστε για να σταματήσετε το δίσκο που αναπαράγεται.
Κουμπί STOP
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται νέο καρέ.
Κουμπί STEP
Μετά τη ρύθμιση, σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την πηγή
εισόδου σήματος στην τηλεόραση. Όταν πατηθεί το κουμπί TV
INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο, τα κουμπιά DIRECTION (επάνω/
κάτω/αριστερά/δεξιά) και OK λειτουργούν στην οθόνη μενού της
τηλεόρασής σας, αλλά όχι στη συσκευή. Για να ενεργοποιηθεί η
λειτουργία των κουμπιών της συσκευής, πατήστε το κουμπί RETURN.
Κουμπί TV INPUT SEL.
TV STANDBY/ON
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης,
υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν
χρόνο περίπου.
τηλεχειριστήριο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Ελληνικά
Πατήστε το για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων του
BD/DVD.
Κουμπί SUBTITLE
Χρησιμοποιήστε το για να τοποθετήσετε σελιδοδείκτη όταν
αναπαράγετε έναν δίσκο.
Κουμπί MARKER
Χρησιμοποιείται για την επιλογή διαφόρων λειτουργιών
ήχου σε έναn δίσκο (BD/DVD).
Κουμπί AUDIO
Επιτρέπουν την πρόσβαση στις συνήθεις λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc, όπως ο κατάλογος Music ή Photo.
Κουμπιά COLOR: ΚΟΚΚΙΝΟ(A), ΠΡΑΣΙΝΟ(B),
ΚΙΤΡΙΝΟ(C), ΜΠΛΕ(D)
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού του δίσκου.
Κουμπί DISC MENU
Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση ή κατάσταση του δίσκου.
Κουμπί INFO
Κουμπιά OK/DIRECTION
(Κουμπιά ▲▼◄►)
Εμφανίζει το μενού ρύθμισης της συσκευής αναπαραγωγής
Blu-ray Disc.
Κουμπί MENU
Ρύθμιση της έντασης της τηλεόρασης.
Κουμπιά TV VOL
τα εμπρός.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου, κομματιού
ή δίσκου.
Κουμπί REPEAT
Μεγεθύνει τις φωτογραφίες στους δίσκους JPEG.
Κουμπί ZOOM
Σας επιτρέπει την επανάληψη της αναπαραγωγής
συγκεκριμένης ενότητας.
Κουμπί REPEAT A-B
Χρησιμοποιήστε το για είσοδο στο αναδυόμενο μενού/
μενού τίτλων.
Κουμπί POPUP MENU/TITLE MENU
Κουμπί EXIT
Κουμπί RETURN
Τοποθετεί τα ηχεία της τηλεόρασής σας σε σίγαση.
Κουμπί TV MUTE
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε κάποιο τηλεοπτικό
πρόγραμμα.
Κουμπί TV PROG
αναπαραγωγής του δίσκου.
● ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
Ελληνικά _17
τηλεχειριστήριο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Στα κουμπιά ελέγχου των λειτουργιών συγκαταλέγονται τα εξής : TV STANDBY/ON, TV PROG ,., TV VOL + –, TV
MUTE, TV INPUT SEL..
Για να καθορίσετε αν η τηλεόραση σας είναι συμβατή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV STANDBY/ON και πληκτρολογήστε τον διψήφιο κωδικό
ανάλογα που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.
(ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τον κατάλογο κωδικών).
Εάν η τηλεόραση είναι συμβατή με το τηλεχειριστήριο, θα απενεργοποιηθεί.
Η τηλεόραση είναι πλέον προγραμματισμένη για να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο.
M
Αν αναγράφονται διάφοροι κωδικοί για τη μάρκα της τηλεόρασης, δοκιμάστε τον κάθε έναν με τη σειρά μέχρι να βρείτε αυτόν που
ισχύει.
 Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τον κωδικό μάρκας.
Στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση με τα παρακάτω κουμπιά, αφού προηγουμένως
πατήσετε το κουμπί TV.
Κουμπί
Λειτουργία
TV STANDBY/ON
Θέτει την τηλεόραση εντός και εκτός λειτουργίας.
TV INPUT SEL.
Επιλέγει μια εξωτερική συσκευή.
TV VOL (+ –)
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
TV PROG (,.)
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού.
TV MUTE
Θέτει εναλλάξ σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας τον ήχο στην τηλεόραση.
M
Οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν εκτελούνται απαραίτητα σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν συναντήσετε προβλήματα,
χειριστείτε την τηλεόραση άμεσα.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά :
•
•
•
•
Ελέγξτε την πολικότητα + - των μπαταριών (Dry-Cell).
Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κατά τόπους
κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην τις
απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
18_ τηλεχειριστήριο
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Brand
SAMSUNG
Code
TV STANDBY/ON+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
AIWA
TV STANDBY/ON+82
ANAM
TV STANDBY/ON+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV STANDBY/ON+57
BLAUPUNKT
TV STANDBY/ON+71
BRANDT
TV STANDBY/ON+73
BRIONVEGA
TV STANDBY/ON+57
CGE
TV STANDBY/ON+52
CONTINENTAL EDISON
TV STANDBY/ON+75
DAEWOO
TV STANDBY/ON+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON
TV STANDBY/ON+64
FERGUSON
TV STANDBY/ON+73
FINLUX
TV STANDBY/ON+06, +49, +57
FORMENTI
TV STANDBY/ON+57
FUJITSU
TV STANDBY/ON+84
GRADIENTE
TV STANDBY/ON+70
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
TV STANDBY/ON+49, +52, +71
TV STANDBY/ON+60, +72, +73, +75
TV STANDBY/ON+52
JVC
TV STANDBY/ON+61, +79
LG
TV STANDBY/ON+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV STANDBY/ON+06, +69
LOEWE OPTA
TV STANDBY/ON+06, +57
MAGNAVOX
TV STANDBY/ON+40
METZ
TV STANDBY/ON+57
MITSUBISHI
MIVAR
TV STANDBY/ON+06, +48, +62, +65
TV STANDBY/ON+52, +77
NEC
TV STANDBY/ON+83
NEWSAN
TV STANDBY/ON+68
NOBLEX
TV STANDBY/ON+66
NOKIA
TV STANDBY/ON+74
NORDMENDE
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
PANASONIC
TV STANDBY/ON+53, +54, +74, +75
PHILIPS
TV STANDBY/ON+06, +55, +56, +57
PHONOLA
TV STANDBY/ON+06, +56, +57
PIONEER
TV STANDBY/ON+58, +59, +73, +74
RADIOLA
TV STANDBY/ON+06, +56
RADIOMARELLI
TV STANDBY/ON+57
RCA
TV STANDBY/ON+45, +46
REX
TV STANDBY/ON+74
SABA
TV STANDBY/ON+57, +72, +73, +74, +75
SALORA
TV STANDBY/ON+74
SANYO
TV STANDBY/ON+41, +42, +43, +44, +48
SCHNEIDER
TV STANDBY/ON+06
SELECO
TV STANDBY/ON+74
SHARP
TV STANDBY/ON+36, +37, +38, +39, +48
TV STANDBY/ON+71
SINGER
TV STANDBY/ON+57
SINUDYNE
TV STANDBY/ON+57
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
Ελληνικά
SIEMENS
SONY
● ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
BANG & OLUFSEN
TV STANDBY/ON+35, +48
TV STANDBY/ON+73
TV STANDBY/ON+67, +73, +75, +76
TV STANDBY/ON+72, +73, +75
TV STANDBY/ON+80, +81
TV STANDBY/ON+47, +48, +49, +50, +51, +52
WEGA
TV STANDBY/ON+57
YOKO
TV STANDBY/ON+06
ZENITH
TV STANDBY/ON+63
Ελληνικά _19
συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης στη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc σε άλλες εξωτερικές συσκευές.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI
1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI-HDMI (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα HDMI της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
18~19), πατήστε το κουμπί TV INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
M
20_ συνδέσεις
Εάν το καλώδιο HDMI έχει επιλεγεί ή αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου CD-DA, MP3 ή JPEG, η
συσκευή αναπαραγωγής θα πάψει να λειτουργεί.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ HDMI
Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα περάσει αυτομάτως σε
λειτουργία HDMI (ανατρέξτε στη σελίδα 40).
M
Ανάλογα με την τηλεόραση σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI.
 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Εάν είναι συνδεδεμένο συγχρόνως καλώδιο HDMI και συνιστωσών, επιλέγεται αυτομάτως η λειτουργία HDMI. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 40)
 Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα
τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
● ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
 Εάν ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI συνδεθεί από τη συσκευή στην τηλεόραση, η έξοδος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray
Disc θα ρυθμιστεί αυτομάτως σε HDMI/DVI, εντός 10 δευτερολέπτων.
 Εάν συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, η συσκευή
μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις
Samsung που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+). (Ανατρέξτε στις σελίδες 41~42)
Ελληνικά _21
Ελληνικά
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός
συνδέσμου.
Με τη χρήση του HDMI, η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc μεταδίδει ψηφιακό βίντεο και ήχο με
αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
• Περιγραφή σύνδεσης HDMI
Υποδοχή HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου (LPCM ή Bitstream).
- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί
στην οθόνη θόρυβος.
• Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;
Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου BD/DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας
μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικού (στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc) ή μετατροπέας
αναλογικού σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας
μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος.
Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το σήμα από την συσκευή
αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.
• Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του
περιεχομένου των BD/DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ
μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής,
κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή παραγωγής παράνομων
αντιγράφων.
• Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων
Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.
, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν η τηλεόραση Samsung φέρει το σχετικό λογότυπο
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του
δίσκου και η τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί Play έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η
τηλεόραση θα ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ DVI
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI-DVI (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και το άλλο στην υποδοχή DVI IN της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης.
Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα DVI της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
18~19), πατήστε το κουμπί TV INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Συνδέοντας το καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή Blu-ray βρίσκεται σε λειτουργία, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα
αλλάξει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI (βλ. σελίδα 40).
M
Ανάλογα με την τηλεόραση σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI.
 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στην τηλεόραση, η έξοδος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc θα ρυθμιστεί
σε HDMI/DVI μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
 Εάν είναι συνδεδεμένο συγχρόνως καλώδιο HDMI και συνιστωσών, επιλέγεται αυτομάτως η λειτουργία HDMI.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 40)
 Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα
τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που παρέχεται από την τηλεόραση.
 Εάν το καλώδιο HDMI έχει επιλεγεί ή αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου CDDA, MP3 ή JPEG, η
συσκευή αναπαραγωγής θα πάψει να λειτουργεί.
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο σήματος HDMI-DVI
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο
22_ συνδέσεις
Λευκό
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ)
● ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίων Component.
Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρώματος. Το σήμα βίντεο Component (συνιστωσών) διαχωρίζει τα
στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y), μπλε (PB), και κόκκινο (PR) σήμα, για την απεικόνιση καθαρότερων εικόνων. (Τα σήματα
ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)
1. Χρησιμοποιώντας καλώδια component video (δεν περιλαμβάνονται), συνδέστε την έξοδο COMPONENT VIDEO OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο COMPONENT IN της τηλεόρασής σας.
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης. Ανάψτε τη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το
σήμα συνιστωσών της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες 18~19),
πατήστε το κουμπί TV INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο σήματος συνιστωσών
(δεν περιλαμβάνεται)
Πρασινο
Κόκκινο
Λευκό
Ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι υποδοχές component της τηλεόρασης σας, πιθανόν να αναγράφουν “R-Y, B-Y, Y” ή “Cr, Cb, Y” αντί για “PR,
PB, Y”. Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασής σας.
 Μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων ανάλυσης, όπως: 1080i, 720p, 576p/480p και 576i/480i, ανάλογα με τον τύπο του
δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 40)
 Η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από τη ρύθμιση που έχει γίνει στο μενού SETUP εάν έχουν συνδεθεί και τα δύο καλώδια,
Συνιστωσών και HDMI. Η ανάλυση ενδέχεται επίσης να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο. (Βλ. σελίδα 40)
Ελληνικά _23
Ελληνικά
M
Μπλε
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (S-VIDEO)
Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίου S-Video.
Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας. Η λειτουργία S-Video αποδίδει καθαρότερες εικόνες από το συνηθισμένο
βίντεο, καθώς διαχωρίζει τα στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y) και σε έγχρωμο (C) σήμα.
(Τα σήματα ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)
1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο S-Video (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο S-VIDEO OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο S-VIDEO IN της τηλεόρασής σας.
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης. Ανάψτε τη
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα S-Video της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
18~19), πατήστε το κουμπί TV INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε S-Video ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο S-Video
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο
M
24_ συνδέσεις
Λευκό
Η πηγή S-VIDEO έχει πάντοτε έξοδο σε ανάλυση 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στο μενού SETUP.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 40)
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ (ΒΙΝΤΕΟ)
Κίτρινο
M
Κόκκινο
● ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
1. Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων βίντεο/ήχου, από τη μια πλευρά στην έξοδο VIDEO (κίτρινο)/AUDIO (κόκκινο και
άσπρο) στη πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και από την άλλη στην είσοδο VIDEO (κίτρινο)/
AUDIO (κόκκινο και άσπρο) της τηλεόρασης.
2. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
18~19), πατήστε το κουμπί TV INPUT SEL. στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε VIDEO ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Λευκό
Αν το καλώδιο ήχου είναι πολύ κοντά στο καλώδιο παροχής ρεύματος, μπορεί να δημιουργηθεί θόρυβος.
 Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ενισχυτή". (Ανατρέξτε στις σελίδες 26~29).
 Εάν υπάρχει μία μόνο υποδοχή ήχου στην τηλεόραση σας, συνδέστε την στην υποδοχή [AUDIO OUT][αριστερή] (λευκή) της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 Η πηγή VIDEO έχει πάντοτε έξοδο σε ανάλυση 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στο μενού SETUP.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 40).
Ελληνικά _25
Ελληνικά
 Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
της τηλεόρασής σας.
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 2 ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
1. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN του ενισχυτή.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO OUT
στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO IN
της τηλεόρασής σας, όπως περιγράφεται στις σελίδες 20 έως 25.
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε external input (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
Καλώδιο ήχου
Ενισχυτησ 2 καναλιων
Κόκκινο
26_ συνδέσεις
Λευκό
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ 5,1 ΚΑΝΑΛΙΩΝ)
● ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
1. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις υποδοχές 5.1 ANALOG AUDIO OUT (Front R, Front L, CENTER,
SUBWOOFER, Surround L, Surround R) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές
5.1 Channel ANALOG AUDIO IN (Front R, Front L, CENTER, SUBWOOFER, Surround L, Surround R) του ενισχυτή
σας.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO OUT
στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO IN
της τηλεόρασής σας.
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε external input (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
Ενισχυτησ 5,1
Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και να
τραυματίσει τα αυτιά σας.
 Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 35~36)
 Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
 Η εμπρός αριστερή και η δεξιά έξοδος της συσκευής σας και ο ενισχυτής 5,1 καναλιών θα πρέπει να είναι συνδεδεμένα στην
υποδοχή ήχου του μενού του σκληρού δίσκου, από ορισμένους δίσκους Blue-Ray.
Ελληνικά _27
Ελληνικά
M
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DOLBY DIGITAL, DTS)
1. Εάν χρησιμοποιείται οπτικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του ενισχυτή.
Εάν χρησιμοποιείται ομοαξονικό καλώδιο (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT
(COAXIAL) στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)
του ενισχυτή.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO OUT
στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές HDMI, COMPONENT, S-VIDEO ή VIDEO IN
της τηλεόρασής σας.
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε external input (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
ή
M
Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και να
τραυματίσει τα αυτιά σας.
 Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 35~36)
 Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
 Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την υποδοχή, οι Blu-ray Discs που περιέχουν αρχεία ήχου LPCM θα αναπαράγονται μόνον από τα δύο
κανάλια εμπρός.
28_ συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ (ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ HDMI)
● ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI-HDMI (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI-HDMI στην υποδοχή HDMI OUT του ενισχυτή στο στην υποδοχή
HDMI IN της τηλεόρασης.
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε external input (εξωτερική είσοδος). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
Ελληνικά
M
Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και να
τραυματίσει τα αυτιά σας.
 Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 35~36)
 Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
Ελληνικά _29
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ FTP/ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ SAMSUNG ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN στο πίσω μέρος της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc στην υποδοχή LAN του μόντεμ σας.
- Συνδεθείτε στο Διαδίκτυο για μελλοντικές αναβαθμίσεις λογισμικού.
M
30_ συνδέσεις
Ανατρέξτε στις σελίδες 45~48 για τη διαδικασία Αναβάθμισης λογισμικού.
βασικές λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής και την αναπαραγωγή
ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.
• Ανάψτε την τηλεόραση και ρυθμίστε την σωστή είσοδο βίντεο (την είσοδο στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray).
• Εάν έχετε συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σύστημα ήχου, ανάψτε το και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο ήχου.
Μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής DVD, την πρώτη
φορά που θα πατήσετε το κουμπί STANDBY/ON, εμφανίζεται
MENU LANGUAGE SELECTION
αυτή η οθόνη:
Press 1 for English
Εάν θέλετε να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε ένα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ
!
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
κουμπί. (Η οθόνη αυτή εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά που
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
συνδέετε την συσκευή.) Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα της
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision : BSS02
αρχικής οθόνης, οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάζουν κάθε φορά
που αναβο-σβήνετε τη συσκευή. Γι' αυτό βεβαιωθείτε πως
επιλέξατε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε. Αφού
επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, μπορείτε να την αλλάξατε,
πατώντας το κουμπί $ στην πρόσοψη της συσκευής, επί 5
δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα. Έτσι θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο MENU LANGUAGE
SELECTION όπου και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.
M
● ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δίσκοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD+R
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CDV
• CD-ROM
• CVD
• CD-I
• Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
• Τα CDG κάνουν αναπαραγωγή μόνον ήχου και όχι γραφικών.
 Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο εγγραφής.
• DVD-R
• CD-RW/R
• DVD-RW (λειτουργία V)
• Αυτή η μονάδα πιθανόν να μην αναπαράγει κάποια CD-R, CD-RW και DVD-R ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή τον τρόπο
εγγραφής.
 Ο δίσκος Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Αντίστοιχα, ενδέχεται να προκύψουν θέματα συμβατότητας
δίσκων με τους δίσκους της νέας και της υφιστάμενης μορφής. Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε αναπαράγονται όλοι οι
δίσκοι.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τύπος δίσκου και Συμμόρφωση και Συμβατότητα αυτού του Εγχειριδίου.
Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Ελληνικά _31
Ελληνικά
 Η μονάδα δεν μπορεί να αναπαράγει περιεχόμενο εγγεγραμμένο σε CD-R/-RW και DVD-RW/-R, όπως divx, avi, mpg, mov, wma.
βασικές λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Video
Language Setup
Subtitle
Music
Disc Menu
Photo
Setup
Audio
Menu
Audio Setup
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Speaker Setup
Display Setup
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Screen Message
Front Display
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC)
Format
Parental Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE ( ).
Η ενδεικτική λυχνία STANDBY σβήνει και η θήκη ανοίγει.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη
προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE ( ) ή OPEN/CLOSE ( ) για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
M
Όταν τερματίζετε την αναπαραγωγή, η συσκευή θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, έτσι όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί
PLAY/PAUSE ( ) θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε.
 Πατήστε δύο φορές το κουμπί STOP ( ) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί η λειτουργία Resume.
 Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE ( ) κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE ( ) μια φορά ακόμη.
 Εάν η συσκευή αφεθεί σε λειτουργία διακοπής της αναπαραγωγής για περισσότερο από 10 λεπτά χωρίς αντίδραση από τον
χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Εάν η συσκευή παραμείνει στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης για περισσότερο
από 30 λεπτά, η τροφοδοσία ρεύματος θα διακοπεί αυτομάτως, με εξαίρεση την αναπαραγωγή MP3/CDDA και/ή JPEG.
(Λειτουργία Automatic Power-Off )
 Εάν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για περισσότερα από 10 λεπτά, εμφανίζεται η προφύλαξη οθόνης.
 JPEG : το πρόγραμμα προφύλαξης οθόνης ή η λειτουργία αυτόματου τερματισμού λειτουργίας θα απενεργοποιηθεί κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου φωτογραφίας.
32_ βασικές λειτουργίες
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία skip για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.
hZCV
Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί SEARCH (
).
• Εάν πατήσετε το κουμπί SEARCH ( ),
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
• Εάν πατήσετε το κουμπί SEARCH ( ),
 X2  X4  X8  X16  X32  X128
M
Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.
Παράλειψη κομματιών
● ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
• Εάν θέλετε να εκτελέσετε αναζήτηση με μεγαλύτερη ταχύτητα στο BD/DVD, πατήστε αυτό το κουμπί.
hZCV
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί SKIP (
).
Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο BD/DVD, εάν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ), μεταβαίνει στο επόμενο
κεφάλαιο. Εάν πατήσετε το κουμπί SKIP ( ), μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Με ένα ακόμη πάτημα,
μεταβαίνει στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
hZCV
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε παύση ή σε λειτουργία βηματικής κίνησης, πατήστε το κουμπί SLOW στο
τηλεχειριστήριο για Αργή κίνηση
• Εάν πατήσετε το κουμπί SLOW,  8/1  4/1  2/1
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE ( ).
M
Το εικονίδιο (
) υποδεικνύει το άκυρο πάτημα κάποιου κουμπιού.
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
 Η αργή κίνηση εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
hZCV
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί STEP του τηλεχειριστηρίου για Αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται καινούργιο καρέ.
• Όταν πατηθεί το κουμπί STEP, θα ενεργοποιηθεί το επόμενο καρέ.
• Πατήστε το κουμπί PLAY/PAUSE ( ) για τη συνέχιση της κανονικής αναπαραγωγής.
M
Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής STEP δεν ακούγεται ήχος.
 Η κίνηση καρέ-καρέ εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
Ελληνικά _33
Ελληνικά
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
ρύθμιση συστήματος
Για την άνεσή σας, διαμορφώστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξωτερική συσκευή που θα
συνδεθεί ή το άλλο περιβάλλον, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ
Εάν κάνετε ρυθμίσεις στο μενού για τον ήχο, τους υπότιτλους, το μενού του δίσκου και το μενού της συσκευής
αναπαραγωγής εκ των προτέρων, κάθε φορά που παρακολουθείτε μια ταινία οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται
αυτόματα.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Language Setup
(Ρυθμίσεις γλώσσας) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης γλώσσας.
Photo
No Disc
Setup
Language Setup
Audio
Audio Setup
Subtitle
: Original
: Automatic
Display Setup
Disc Menu
: English
HDMI Setup
Menu
: English
Language Setup
Audio
: Original
Original
Audio Setup
Subtitle
Display Setup
Disc Menu
HDMI Setup
Menu
Parental Setup
System Upgrade
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
• Audio : Για τη γλώσσα του ήχου του δίσκου.
System Upgrade
• Subtitle : Για τη γλώσσα υποτίτλων του δίσκου.
• Disc Menu : Για το μενού του δίσκου που περιέχεται στο
δίσκο.
• Menu : Για το μενού επί της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
English
: Automatic
Français
: English
Deutsch
: Español
English
Italiano
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
M
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο
από το μενού.
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν αυτή υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.
34_ ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΗΧΟΥ
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή ήχου και την κατάσταση του ήχου, ανάλογα με το ηχοσύστημα που
χρησιμοποιείτε με τη συσκευή αναπαραγωγής.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
Parental Setup
System Upgrade
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio Setup
(Ρυθμίσεις ήχου) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
System Upgrade
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
HDMI Setup
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
M
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
Digital Output
• PCM : Κάντε αυτή την επιλογή όταν ο εξοπλισμός σας δεν
αποκωδικοποιεί Dolby Digital.
• Bitstream : Κάνει εξαγωγή ήχου Dolby Digital ή DTS ως
Bitstream. Κάντε αυτή την επιλογή όταν ο δέκτης AV ή ο
ενισχυτής AV διαθέτει αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή DTS.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Digital Output
Display Setup
Bitstream
PCM Down Sampling : On
HDMI Setup
Dynamic Compression : On
Parental Setup
Speaker Setup
: PCM
PCM
System Upgrade
Ελληνικά
M
Εάν έχετε επιλέξει κομμάτια ήχου LPCM σε έναν δίσκο, η έξοδος θα ρυθμιστεί αυτομάτως σε PCM.
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δε θα ακούτε ήχο ή θα ακούτε δυνατό θόρυβο.
 Όταν γίνεται αναπαραγωγή μιας ταινίας Dolby Digital, βεβαιωθείτε ότι η ρύθμιση Digital Output να οριστεί στο Bitstream.
 Εάν η συσκευή HDMI (Δέκτης, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπιεσμένων αρχείων (Dolby digital, DTS). Η έξοδος
σήματος ήχου είναι PCM.
Ελληνικά _35
ρύθμιση συστήματος
PCM Down Sampling
• On : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή δεν είναι συμβατός με 96 KHz. Το
σήμα 96 KHz μετατρέπεται στο 48 KHz.
• Off : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή είναι συμβατός με 96 KHz. Το σήμα
θα εξάγεται χωρίς αλλαγές.
M
No Disc
Photo
Language Setup
Digital Output
Setup
Audio Setup
PCM Down Sampling : On
On
: PCM
Display Setup
Off
Dynamic Compression : On
HDMI Setup
Speaker Setup
Parental Setup
System Upgrade
Ακόμα και όταν η ρύθμιση PCM Down Sampling οριστεί στο Off, ορισμένοι δίσκοι θα κάνουν εξαγωγή αποκλειστικά ήχου
downsampled μέσω της ομοαξονικής και της οπτικής εξόδου ψηφιακού σήματος.
HDMI
• Εάν η τηλεόραση σας δεν είναι συμβατή με μορφές πολυκαναλικής συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), θα
πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή Digital Audio (Ψηφιακός ήχος) σε PCM.
• Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με ρυθμούς ψηφιοποίησης δείγματος LPCM υψηλότερους των 48 kHz,
θα πρέπει να ρυθμίσετε την επιλογή PCM Down sampling (διαμόρφωση PCM) σε On.
Dynamic Compression
Αυτό είναι ενεργό μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα Dolby Digital.
• Off : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με κανονικό δυναμικό
εύρος.
• On : Όταν αναπαράγεται ήχος ταινίας σε χαμηλή ένταση ή από
μικρής ισχύος ηχεία, το σύστημα εφαρμόζει την κατάλληλη
συμπίεση για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος και να
αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο υψηλής έντασης.
36_ ρύθμιση συστήματος
Digital Output
No Disc
: PCM
Photo
Language Setup
PCM Down Sampling : On
Setup
Audio Setup
Dynamic Compression : On
On
Display Setup
Speaker Setup
Off
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
Εάν έχετε συνδέσει τη συσκευή σε ενισχυτή/δέκτη ή σύστημα οικιακού κινηματογράφου μέσω των αναλογικών εξόδων
5,1 καναλιών, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε τις επιλογές των ηχείων για τον καλύτερο ήχο.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Setup
Audio Setup
Display Setup
HDMI Setup
System Upgrade
PCM Down Sampling : On
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio Setup
(Ρυθμίσεις ήχου) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
No Disc
Photo
Language Setup
Dynamic Compression : On
Setup
Audio Setup
Speaker Setup
Display Setup
HDMI Setup
Parental Setup
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Parental Setup
System Upgrade
PCM Down Sampling : On
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Speaker Setup
Language Setup
Photo
Dynamic Compression : On
Speaker Setup
(Ρυθμίσεις ηχείου) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
Audio Setup
Speaker Setup
Setup
L
R
κουμπί ►.
Small
Small
Display Setup
Small
Parental
Setup
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε το επιθυμητό
LFE
LS
RS
Small System Upgrade
Small
ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
USER
Save
Cancel
6. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
a Test Tone
s SELECT
² RETURN
να επιλέξετε Save (Αποθήκευση) και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί OK.
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
No Disc
M
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Speaker Setup
Front (L, R)
Large, Small
Center (C)
Large, Small, None
Surround (LS, RS)
Large, Small, None
Subwoofer (SW)
LFE, None
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A)
• Θα αποσταλεί ένας τόνος δοκιμής στο L C
R RS LS LFE για να βεβαιωθείτε ότι
τα ηχεία έχουν ρυθμιστεί σωστά.
• Για να σταματήσει ο τόνος δοκιμής, πατήστε
και πάλι το ΚΟΚΚΙΝΟ (A) κουμπί.
• Ο τόνος δοκιμής μπορεί να ενεργοποιηθεί
μόνον όταν δεν υπάρχουν τοποθετημένοι
δίσκοι στη μονάδα.
Ελληνικά _37
Ελληνικά
Speaker
• Large : Αποδίδει ήχο πλήρους εύρους ζώνης, με μπάσα
χαμηλότερα από 100 Hz.
• Small : Εάν η ρύθμιση LFE είναι στο on, η συσκευή αποδίδει
μπάσα χαμηλότερα από 100 Hz μέσω του υπογούφερ και όχι
μέσω των ηχείων. Εάν η ρύθμιση LFE είναι στο off και η
ρύθμιση Front Speaker στο Large, ο ήχος θα ακούγεται από το
εμπρός ηχείο.
• None : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για απενεργοποίηση των
ηχείων.
Subwoofer Speaker
• LFE : Το επιλέγετε για χρήση του ηχείου
υπογούφερ.
• None : Το επιλέγετε για απενεργοποίηση του
ηχείου υπογούφερ. (Αυτή η επιλογή γίνεται
μόνον όταν η ρύθμιση Front (L+R) speakers έχει
οριστεί στο Large.)
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίσκο ή
τον τύπο της τηλεόρασης. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένους δίσκους ή τηλεοράσεις.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
Language Setup
Audio Setup
Photo
πατήστε το κουμπί MENU.
Display Setup
Setup
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
HDMI Setup
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Parental Setup
System Upgrade
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Display Setup
(Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης βίντεο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή
επιλογή οθόνης από τις επιλογές που εμφανίζονται στις
Language Setup
Audio Setup
Photo
ακόλουθες σελίδες.
No Disc
No Disc
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Parental Setup
Resolution
: 576p/480p
System Upgrade
Screen Message
: On
Front Display
: Automatic
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
στοιχείο του υπομενού από μια επιλογή προβολής βίντεο και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
M
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο
από το μενού.
TV Aspect
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.
(λόγος πλευρών εικόνας)
• 4:3 Letter Box :
Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να βλέπετε
ολόκληρη την οθόνη 16:9 που αποδίδει το BD/
DVD, σε οθόνη τηλεόρασης 4:3. Στην κορυφή και
τη βάση της οθόνης θα εμφανίζονται μαύρες
λωρίδες.
• 4:3 Pan-Scan :
Κάντε αυτή την επιλογή όταν έχετε τηλεόραση με
συμβατική οθόνη, οπότε θα προβάλλετε το
κεντρικό μέρος της οθόνης 16:9. (Τα άκρα της
εικόνας αριστερά και δεξιά θα κόβονται.)
Language Setup
No Disc
Photo
Audio Setup
Setup
Display Setup
TV Aspect
: 4:3
16:9Letter
WideBox
HDMI Setup
Movie Frame (24 Fs)
Parental Setup
Resolution
4:3 Pan-Scan
: Off
16:9 Wide
: 480p
System Upgrade
Screen Message
: On
Front Display
: Automatic
• 16:9 Wide :
Σε τηλεόραση ευρείας οθόνης θα προβάλλετε ολόκληρη την εικόνα 16:9.
M
Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένες τιμές λόγου πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 Για σύνδεση βίντεο HDMI, η αναπαραγωγή βίντεο με φορμά 4:3 θα προβάλλεται σε διαμόρφωση 4:3 Pillarbox (μαύρες ράβδοι
στις πλευρές τις εικόνας) με όλα τα είδη διαμόρφωσης φορμά τηλεόρασης. Για σύνδεση αναλογικού βίντεο, η αναπαραγωγή
βίντεο με φορμά 4:3 θα προβάλλεται σε διαμόρφωση 4:3 Pillarbox (μαύρες ράβδοι στις πλευρές τις εικόνας) ευρύ φορμά οθόνης
τηλεόρασης 16:9.
38_ ρύθμιση συστήματος
Movie Frame (24 Fs)
Οι ταινίες συνήθως γυρίζονται στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Photo
Ορισμένοι δίσκοι Bluray έχουν τη δυνατότητα να κάνουν
Display Setup
Movie Frame (24 Fs) : On
Off
Setup
αναπαραγωγή με αυτό το ρυθμό καρέ. Ρυθμίζοντας την επιλογή
Off
HDMI Setup
Resolution
: 480p
Movie Frame (24Fs) στο ON, έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε
Parental Setup
Screen Message
: On
την έξοδο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στα 24
System Upgrade
Front Display
: Automatic
καρά ανά δευτερόλεπτο, για βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία Movie Fame (24Fs)
μόνον στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
Αυτό το μενού μπορεί να επιλεγεί μόνον σε λειτουργίες ανάλυσης
εξόδου 1080i ή 1080p HDMI.
Ανάλογα με το δίσκο, μπορούν να συμπεριληφθούν δύο τύποι πηγής: Υλικό Movie (24 καρέ) και υλικό Video
(30 καρέ). Όταν η πηγή αλλάζει από Movie σε Video, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήσει για μερικά
δευτερόλεπτα.
No Disc
Ορίζει την ανάλυση εξόδου σήματος βίντεο Συνιστωσών και HDMI.
Photo
• Ο αριθμός στα πρωτόκολλα 576i480i, 576p/480p, 720p, 1080p
Setup
και 1080i υποδεικνύει τον αριθμό γραμμών βίντεο. Οι
χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη σάρωση αλληλεπικάλυψης
και την προοδευτική σάρωση, αντίστοιχα.
- 1080p : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής
σάρωσης.
- 1080i : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο σάρωσης
αλληλεπικάλυψης.
- 720p : Έχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής
σάρωσης.
- 576p/480p : Έχει έξοδο βίντεο προοδευτικής σάρωσης 576/480 γραμμών.
- 576i/480i : Έχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο σάρωσης αλληλεπικάλυψης.
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Display Setup
Resolution
HDMI Setup
Screen Message
Parental Setup
Front Display
No Disc
Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει το καρέ της
ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, θα εμφανιστεί το παρακάτω
μήνυμα: Εάν επιλέξετε Yes και η τιμή ανάλυσης δεν
υποστηρίζεται, η οθόνη της τηλεόρασης θα είναι κενή.
Photo
No Disc
Setup
!
System Upgrade
: 1080p
480p
1080i
: On
720p
: 576p/480p
Automatic
576i/480i
Language Setup
TV Aspect
: 16:9 Wide
Audio Setup
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Display Setup
Resolution
: 480p
1080p
If no pictures are shown after the selection,
1080i
please
for 15 seconds.
AndMessage
then,
Screen
: On
HDMI wait
Setup
720p
the resolution will be reverted
Front Display
: Automatic
Setupvalue automatically.
toParental
the previous
480p
System
Would
youUpgrade
like to make a selection?.
480i
Yes
No
Εάν η οθόνη είναι κενή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί $ στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής για περισσότερα από
5 δευτερόλεπτα (χωρίς τοποθετημένο δίσκο). Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη τιμή.
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε την κάθε λειτουργία και επιλέξτε τη
ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η δική σας τηλεόραση.
Ελληνικά _39
Ελληνικά
M
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Resolution
ρύθμιση συστήματος
❖ Ανάλυση, ανάλογα με τη λειτουργία εξόδου
• Αναπαραγωγή BD
Output
HDMI
Component
VIDEO/S-Video
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
1080i
576i/480i
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
1080p@24F
1080i
576i/480i
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
1080i
576i/480i
720p
720p
720p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
HDMI
Component
VIDEO/S-Video
1080p
1080p@60F
576p/480p
576i/480i
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
720p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
Setup
• Αναπαραγωγή DVD
Output
Setup
M
Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τη δυνατότητα HDMI Auto Detect. Όταν συσκευή συνδεθεί πρώτα στην τηλεόραση μέσω HDMI, η
έξοδος της συσκευής θα οριστεί αυτόματα στο HDMI.
 Εάν η δυνατότητα HDMI Auto Detection δεν λειτουργεί, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 1080p ή Movie Frame (24Fs).
 Ο δίσκος BD πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Movie Frame (24Fs).
 Εάν διαθέτετε καλώδια HDMI και Component συνδεδεμένα στην τηλεόρασή σας, η ανάλυση του σήματος συνιστωσών μπορεί να
διαφέρει από το παραπάνω διάγραμμα.
Screen Message
• On : Εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη λειτουργία.
• Off : Δεν εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη λειτουργία.
Front Display
• Automatic : Η οθόνη είναι σκοτεινή κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής και φωτεινή όταν βρίσκεται σε
λειτουργία Stop.
• Dim : Επιλέξτε το για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Bright : Επιλέξτε το για αύξηση της φωτεινότητας της οθόνης.
40_ ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ HDMI
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
Audio Setup
Display Setup
Photo
πατήστε το κουμπί MENU.
HDMI Setup
Setup
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
Parental Setup
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
System Upgrade
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε HDMI Setup
(Ρυθμίσεις HDMI) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►..
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης HDMI.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK ή το κουμπί ►.
No Disc
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HDMI, είναι διαθέσιμη
και η λειτουργία Anynet+.
• On : Οι λειτουργίες του Anynet+ θα είναι ενεργές.
• Off : Οι λειτουργίες του Anynet+ δεν θα είναι ενεργές.
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Setup
HDMI Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
On
Parental Setup
Format
Off
: TV
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Anynet+ (HDMI-CEC)
System Upgrade
Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια εύχρηστη λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της
Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη μονάδα με τη χρήση ενός τηλεχειριστηρίου Samsung ή να ανάψετε την
τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να αρχίσετε την αναπαραγωγή του
δίσκου μόνον με το πάτημα του κουμπιού PLAY στο τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray.
M
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
Για χρήση του Anynet+
1. Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής BD σε μια τηλεόραση Samsung TV με το καλώδιο HDMI.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 20~21)
2. Ρυθμίστε το Anynet+ (HDMI CEC) στο ”On” (Ενεργοποίηση), στη συσκευή BD Player.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.)
Ελληνικά _41
Ελληνικά
Λειτουργίες Anynet+
• Αναπαραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού
Μπορείτε να ανάψετε την τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να κάνετε
αναπαραγωγή του δίσκου που είναι τοποθετημένος στη μονάδα, απλά πατώντας το κουμπί PLAY στο
τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray.
• Παρακολούθηση με ένα πάτημα
Επιλέξτε “Watching BD" ή "Connected to BD player" (ανάλογα με το μενού της τηλεόρασής σας) στο μενού
Anynet+ της τηλεόρασης. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray θα ανάψει αυτομάτως και η τηλεόραση θα
μεταβεί σε λειτουργία HDMI.
• Σύνδεση μέσω τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Samsung.
ρύθμιση συστήματος
• Διαθέσιμα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung: Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν με τον
ίδιο τρόπο όπως και το τηλεχειριστήριο της συσκευής.
- Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής :
- Κουμπί χειρισμού μενού :
- Αριθμητικά κουμπιά :
- Κουμπιά χρωμάτων : A B C D
ENTER
Μενού Anynet+ στην τηλεόραση
Όταν πατήσετε το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της
τηλεόρασης Samsung, θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη επί
της οθόνης (OSD).
n
BD Player
View TV
BD Player Menu
BD Player Operation
Receiver : Off
Setup
• Mενού BD Player
m MOVE s OK e EXIT
- Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας : εμφανίζει το μενού του
δίσκου (όπως και το κουμπί DISC MENU στο τηλεχειριστήριο
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray)
- Σε λειτουργία Stop : εμφανίζει το μενού SETUP (όπως και το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray)
• Μενού BD Player Operation
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM :
εμφανίζει INFO OSD (όπως και το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου της συσκευής αναπαραγωγής)
M
Αυτά τα μενού ποικίλλουν μεταξύ των διαφόρων τηλεοράσεων Samsung.
Format
Μπορείτε να βελτιώσετε την έξοδο HDMI για σύνδεση σε
τηλεόραση ή οθόνη.
• TV : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
HDMI.
• Monitor : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη HDMI.
Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε τηλεόραση, η επιλογή Monitor
δεν είναι διαθέσιμη.
42_ ρύθμιση συστήματος
Audio Setup
No Disc
Photo
Display Setup
Anynet+ (HDMI-CEC) : On
Setup
HDMI Setup
Format
: TV
TV
Monitor
Parental Setup
System Upgrade
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους BD/DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία σας
βοηθά να ελέγχετε τους τύπους BD/DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος περιέχει έως και 8 επίπεδα
αξιολόγησης.
hZ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Parental Setup
(Γονικές Ρυθμίσεις) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής
Blu-ray Disc, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Enter New password”.
Display Setup
Photo
No Disc
Setup
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
HDMI Setup
Parental Setup
System Upgrade
Display Setup
Photo
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
² RETURN
Display Setup
4. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Confirm the password”
(Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης). Πληκτρολογήστε
ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Photo
No Disc
HDMI Setup
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
² RETURN
Display Setup
5. Πατήστε το κουμπί OK ή ► για να επιλέξετε Parental Lock.
No Disc
Photo
HDMI Setup
Setup
Parental Setup
Parental Lock
: Off
System Upgrade
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
M
Ελληνικά
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί $ στην πρόσοψη επί 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο.
• Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
Ελληνικά _43
ρύθμιση συστήματος
Ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Rating Level
(Επίπεδο αξιολόγησης) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK ή το ►.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
:8 8(Adults)
(Adults)
System Upgrade
New Password
7
6
5
4
3
2
1 (Kids)
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επίπεδο
αξιολόγησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε έως Επίπεδο 6, οι δίσκοι
που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα παίζουν.
Ο μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα
προορίζεται για ενήλικες.
Το επίπεδο 1 θέτει τους περισσότερους περιορισμούς και το
επίπεδο 8 τους λιγότερους.
Display Setup
No Disc
Photo
HDMI Setup
Parental Lock
: Off
Setup
Parental Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
System Upgrade
New Password
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε New Password
(Νέος κωδικός πρόσβασης) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK
ή το κουμπί ►.
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
Photo
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
Setup
Parental Setup
New Password
System Upgrade
2. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο. Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Enter New
password.” (Καταχώριση κωδικού πρόσβασης).
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Enter New password.
« NUMBER
3. Εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
Photo
No Disc
Display Setup
Parental Lock
: Off
HDMI Setup
Rating Level
: 1 (Kids)
New Password
Parental Setup
Setup
Parental Setup
System Upgrade
Confirm the password.
« NUMBER
44_ ρύθμιση συστήματος
² RETURN
² RETURN
αναβάθμιση συστήματος
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1. Με τη συσκευή σε λειτουργία No Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις) και,
στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System Upgrade
(Αναβάθμιση συστήματος) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Upgrade Start (Έναρξη
αναβάθμισης) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
HDMI Setup
No Disc
No Disc
5. Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο που σας επιτρέπει να ελέγξετε την
κατάσταση του καλωδίου ή της κατάστασης του δικτύου.
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
HDMI Setup
System Information
Photo
Parental Setup
Network Setup
Setup
System Upgrade
Upgrade Start
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
Photo
No Disc
Setup
System Upgrade
System Upgrade
● ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
Η Samsung ενδέχεται στο μέλλον να προσφέρει αναβαθμίσεις στο υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray.
Για να κάνετε αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα πρέπει:
1. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση samsung.com και να ανατρέξετε στη σελίδα 'SUPPORT' για να κάνετε λήψη
του υλικολογισμικού και να δημιουργήσετε ένα CD αναβάθμισης.
Ή
2. Συνδέστε το σύνδεσμο LAN αυτής της συσκευής αναπαραγωγής στο σύνδεσμο LAN του μόντεμ σας (ανατρέξτε στη
σελίδα 30) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Upgrade Start
1 2 3 4
Now, Checking.
Please wait...
 Εάν η αναβάθμιση είναι δυνατή: Θα εμφανιστούν πληροφορίες
σχετικά με την τρέχουσα και τη νέα έκδοση του υλικολογισμικού
σε ένα παράθυρο μηνύματος.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
Cancel
 Εάν η αναβάθμιση είναι αδύνατη: Στο παράθυρο μηνύματος θα
εμφανιστεί η παρακάτω περιγραφή.
• Εάν το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο:
"This system can not connected to internet for update. Please,
check the network setup."
• Εάν η σύνδεση δικτύου έχει διακοπεί:
"This system can not connected to internet for update. Please,
check the network setup"
• Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει νέα έκδοση (η τελευταία έκδοση
είναι ήδη εγκατεστημένη) :
"The latest version of the firmware is already installed. There is
no need to update."
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος στη συσκευή αναπαραγωγής:
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να αφαιρέσετε όλους τους δίσκους από τη μονάδα για να εκτελέσετε
την αναβάθμιση.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
OK
Ελληνικά _45
Ελληνικά
This system can not connected
to internet for update.
Please, check the network setup.
αναβάθμιση συστήματος
6. Για να εκτελέσετε την αναβάθμιση συστήματος, πατήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Start και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
The new update data was found.
Current Version : XXXXX
New Version : XXXXX
Start
Photo
7. Η αναβάθμιση συστήματος ξεκινά.
No Disc
Setup
Cancel
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Downloading update data...
Please, do not turn off the power.
Cancel
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
1 2 3 4
Verifying update data
Please wait...
8. Όταν η επικύρωση ολοκληρωθεί, θα εμφανιστεί ένα παράθυρο
που σας επιτρέπει να εκτελέσετε αναβάθμιση του
υλικολογισμικού. Για να εκτελέσετε την αναβάθμιση του
υλικολογισμικού, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Yes
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Do you want to update Firmware?
Yes
No
• Θα εμφανίζεται ένα μήνυμα σχετικά με τη διαδικασία
αναβάθμισης επί 3 δευτερόλεπτα.
- Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση, η συσκευή θα σβήσει.
• Εάν δεν θέλετε να ενημερωθεί το υλικολογισμικό, πατήστε Νο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΟΚ.
9. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί το μήνυμα
“Update Completed”.
Η συσκευή αναπαραγωγής θα σβήσει αυτομάτως μετά από 3
δευτερόλεπτα.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Την
επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το σύστημα, θα εμφανιστεί το
παράθυρο επιλογής της γλώσσας των μενού.
M
Photo
No Disc
Setup
HDMI Setup
System Information
Parental Setup
Network Setup
System Upgrade
System Upgrade
Upgrade Start
Update completed.
Εάν θέλετε να ακυρωθεί η αναβάθμιση κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδομένων αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί ΟΚ.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Επιλέγοντας Yes τερματίζετε τη διαδικασία αναβάθμισης και επιλέγοντας Νο η διαδικασία προχωρά στο βήμα της επικύρωσης.
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του υλικολογισμικού στο μενού System Upgrade.
 Μην σβήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης συστήματος. Διαφορετικά, η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
46_ αναβάθμιση συστήματος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, ελέγξτε τις πληροφορίες του υλικολογισμικού, εφαρμόζοντας τα
παρακάτω βήματα.
HDMI Setup
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop (Διακοπή),
Parental Setup
Photo
πατήστε το κουμπί MENU.
System Upgrade
Setup
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup (Ρυθμίσεις)
και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System Upgrade
(Αναβάθμιση συστήματος) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK
ή το κουμπί ►.
No Disc
HDMI Setup
No Disc
Photo
Parental Setup
Setup
System Upgrade
System Information
Network Setup
Upgrade Start
5. Πατήστε το κουμπί OK για να επιλέξετε OK.
Θα εμφανιστεί το μενού System Upgrade.
● ΑΝΑΒΆΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System
Information (Πληροφορίες συστήματος) και, στη συνέχεια,
πατήστε το OK ή το κουμπί ►.
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον
υλικολογισμικό.
HDMI Setup
Photo
No Disc
Setup
Parental Setup
System Upgrade
System Information
System Information
S/W : XXXXXX_XXX
Network Setup
Upgrade Start
Region : B/02 (BD/DVD)
OK
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
Σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις, η αναβάθμιση υλικολογισμικού ενδέχεται
να μην ολοκληρωθεί με επιτυχία.
Εάν συμβεί αυτό, ενδεχομένως να χρειαστεί να ρυθμίσετε τις ρυθμίσεις: IP
address, Subnet, Mask, Gateway και DNS ακολουθώντας τα παρακάτω
βήματα.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 3 παραπάνω
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network setup
(Ρυθμίσεις δικτύου) και, στη συνέχεια, πατήστε το OK ή το
κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί ένα μενού που σας επιτρέπει να κάνετε
ρυθμίσεις δικτύου.
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
System Information
Setup
System Upgrade
Network Setup
Upgrade Start
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Cancel
s SELECT
M
² RETURN
Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On, δεν μπορείτε να επιλέξετε IP Address, Subnet Mask ή Gateway.
 Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί στο Automatic, δεν μπορείτε να επιλέξετε Primary/ Secondary DNS.
Ελληνικά _47
Ελληνικά
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DHCP και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
Photo
αναβάθμιση συστήματος
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Off και το DNS έχει ρυθμιστεί στο Manual
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: Off
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το DNS έχει ρυθμιστεί στο Manual
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Manual
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Save
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη
Cancel
s SELECT
² RETURN
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το DNS έχει ρυθμιστεί στο Automatic
HDMI Setup
No Disc
Parental Setup
Photo
Network Setup
System Information
Setup DHCP System Upgrade
: On
Network Setup
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
:
:
:
:
:
:
Save
000 . 000 . 000 . 000
Start
255 . Upgrade
255 . 255
. 000
000 . 000 . 000 . 000
Automatic
000 . 000 . 000 . 000
000 . 000 . 000 . 000
Cancel
s SELECT
M
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
² RETURN
Όταν επιλέξετε κάποιο στοιχείο, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα κουμπιά ▲▼◄►.
7. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Save (Αποθήκευση) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
8. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί OK.
M
Η διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται μόνον ως παράδειγμα. Για την πραγματική διεύθυνση IP θα
πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματός σας.
48_ αναβάθμιση συστήματος
προβολή ταινίας
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
hZCV
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή που επιθυμείτε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε και,
κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε έναν
τίτλο, ένα κεφάλαιο ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από
όποιο σημείο επιθυμείτε.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε και πάλι το κουμπί INFO.
M
BD
● ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΊΑΣ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
Info
Title
: 001/006
Chapter
: 001/016
Playing Time : 00:04:17
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: Off
Angle
: 01/01
§ CHANGE
s SELECT
Εάν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένου από το μενού Info, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να δημιουργηθούν προβλήματα
στην αναπαραγωγή, ανάλογα με τον τίτλο.
 Title : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα, εάν περιέχονται
περισσότερες από μία ταινίες στο BD/DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
 Chapter: Οι περισσότεροι δίσκοι BD/DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα κάποιο
συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 Playing Time : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από κάποιον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να καταχωρίσετε το χρόνο έναρξης
για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
 Audio : Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος BD μπορεί να περιέχει έως 32 γλώσσες ήχου και
ένα DVD έως 8.
 Subtitle : Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη γλώσσα των
υποτίτλων ή, εάν προτιμάτε, να τους απενεργοποιήσετε εντελώς από την οθόνη. Ένας δίσκος BD μπορεί να περιέχει έως 255
γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
 Angle : Όταν ένας δίσκος BD/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη
λειτουργία ANGLE.
Ελληνικά
Ελληνικά _49
προβολή ταινίας
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ DISC ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ POPUP/TITLE
hZ
Χρήση του μενού Disc
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί DISC MENU του
τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε
και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί OK.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Disc ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
PLAY MOVIE
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
M
LANGUAGES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Disc ενδέχεται να μην λειτουργεί.
Z
Χρήση του μενού Title
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TITLE MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί OK.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Title ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
M
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Title ενδέχεται να μην λειτουργεί.
 Το μενού Title θα προβληθεί μόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.
h
Χρήση του Popup
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TITLE POPUP
του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► ή το κουμπί OK για επιλογή
του επιθυμητού μενού.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Popup ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
MAIN MENU
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Popup ενδέχεται να μην λειτουργεί.
50_ προβολή ταινίας
SUBTITLES
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
AUDIO SET UP
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
REPEAT PLAY
Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου ή τίτλου.
hZCV
Επανάληψη αναπαραγωγής
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT του
τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζεται η οθόνη επανάληψης.
Repeat
Off
● ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΊΑΣ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Chapter ή Title.
• Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή BD/DVD ανά κεφάλαιο
ή τίτλο.
3. Για να επανέλθετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε και πάλι το κουμπί REPEAT και, στη συνέχεια,
πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Off.
M
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία Repeat ενδέχεται να μην λειτουργεί.
hZCV
Χρήση της λειτουργίας επανάληψης A-B
1.
2.
3.
4.
Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B του τηλεχειριστηρίου.
Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Α).
Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Β).
Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το κουμπί CANCEL.
M
Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής από το σημείο A.
hZ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ
Με το κουμπί AUDIO, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα αναπαραγωγής του ήχου
(διαλόγων) .
Χρήση του κουμπιού AUDIO
Audio
ENG Dolby Digital Multi CH
2. Για να κρύψετε το εικονίδιο AUDIO, πατήστε το κουμπί
CANCEL ή το κουμπί RETURN.
Ελληνικά _51
Ελληνικά
1. Πατήστε το κουμπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή. Η
επιλογές ήχου μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί
επανειλημμένα.
• Οι γλώσσες του ήχου προβάλλονται με τις συντομογραφίες
τους.
προβολή ταινίας
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio language.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο.
M
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους
δίσκους.
 Ένας δίσκος BD μπορεί να περιέχει έως 32 γλώσσες ήχου και ένα DVD έως 8.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Audio για να αλλάξετε το ηχητικό κομμάτι, καθώς και τη
γλώσσα ήχου. Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε είτε πολυκαναλική LPCM είτε ηχητικό
κομμάτι Dolby digital στα Αγγλικά ηχητικά κομμάτια.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
Με το κουμπί SUBTITLE, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων.
hZ
Χρήση του κουμπιού SUBTITLE
1. Πατήστε το κουμπί SUBTITLE. Η επιλογές υποτίτλων
μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα. Οι
γλώσσες των υποτίτλων προβάλλονται με τις συντομογραφίες
τους.
Subtitle
ENG
2. Για να κρύψετε το εικονίδιο SUBTITLE, πατήστε το κουμπί
CANCEL ή το κουμπί RETURN.
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Subtitle.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστxήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
M
Ανάλογα με τους δίσκους BD/DVD, θα πρέπει να αλλάζετε τους υπότιτλους στο μενού Disc. Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί
με όλους τους δίσκους BD/DVD.
 Ένας δίσκος BD μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
52_ προβολή ταινίας
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Όταν ένας δίσκος BD/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη
λειτουργία ANGLE.
hZ
Χρήση της λειτουργίας ANGLE
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Angle.
BD
Info
: 001/006
Chapter
: 003/016
● ΠΡΟΒΟΛΉ ΤΑΙΝΊΑΣ
Title
Playing Time : 00:11:14
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
§ CHANGE
¨ MOVE
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
M
Εάν ο δίσκος διαθέτει μόνο μια γωνία, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί. Προς το παρόν, πολύ λίγοι δίσκοι διαθέτουν αυτό το
χαρακτηριστικό.
 Ανάλογα με το δίσκο, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BOOKMARK
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να τοποθετείτε σελιδοδείκτες σε συγκεκριμένες ενότητες ενός δίσκου DVD, ώστε να τους
εντοπίζετε ευκολότερα αργότερα.
hZCV
Χρήση του κουμπιού MARKER
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί MARKER του
τηλεχειριστηρίου.
Θα εμφανιστεί η οθόνη Bookmark.
Marker
BD
►
00:12:13 / 01:53:26
2. Πατήστε το κουμπί OK όταν εμφανιστεί η επιθυμητή οθόνη.
Θα αποθηκευθεί η επιλεγμένη σκηνή.
Add
Add
Add
Add
§ MOVE
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μεταβείτε στην επόμενη θέση.
Add
Add
s ADD
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
00:12:21 / 01:53:26
4. Πατήστε το κουμπί OK και πάλι, όταν εμφανιστεί η επιθυμητή
οθόνη.
Η σκηνή θα αποθηκευθεί στην επιλεγμένη θέση και θα
εμφανιστούν οι πληροφορίες ώρας σελιδοδείκτη.
M
Όταν η θήκη του δίσκου ανοίγει και μετά κλείνει, οι σελιδοδείκτες
εξαφανίζονται.
Add
Add
Add
§ MOVE
Add
Add
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
a DELETE
00:12:33 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
Add
§ MOVE
Add
s Play
Add
Add
Add
e EXIT
Ελληνικά _53
Ελληνικά
• Επαναλάβετε τα παραπάνω για να σημειώσετε και άλλες
θέσεις.
• Μπορείτε να σημειώσετε μέχρι 8 σκηνές.
T:1
00:12:17
a DELETE
προβολή ταινίας
Αναπαραγωγή από ένα σελιδοδείκτη
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί MARKER του
τηλεχειριστηρίου.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:12:21 / 01:53:26
T:1
00:12:27
Add
Add
Add
Add
Add
Add
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε κάποια
a DELETE
§ MOVE
s Play
e EXIT
επισημασμένη σκηνή.
3. Πατήστε το κουμπί OK ή PLAY/PAUSE( ) για να αρχίσει η αναπαραγωγή από την επιλεγμένη σκηνή.
Διαγραφή σελιδοδείκτη
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί MARKER του
τηλεχειριστηρίου.
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:11 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε κάποια
επισημασμένη σκηνή.
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
T:1
00:12:17
00:13:27 / 01:53:26
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
a DELETE
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
T:1
00:12:59
s Play
Add
Add
e EXIT
Marker
BD
►
00:13:38 / 01:53:26
3. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ (A) ή το κουμπί CANCEL για να
διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη.
T:1
00:12:17
a DELETE
54_ προβολή ταινίας
T:1
00:12:27
T:1
00:12:53
T:1
00:12:55
§ MOVE
T:1
00:12:57
s Play
Add
Add
e EXIT
Add
ακρόαση μουσικής
B
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD ΗΧΟΥ (CD-DA)
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου στη θήκη του δίσκου.
Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
TRACK 001
CD
01/12
►
00:01:29 / 00:04:06
a Play Mode
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που
θέλετε να αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Video
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 005
00:03:20
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
TRACK 008
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
● ΑΚΡΌΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
2. Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο μουσικής, πατήστε το
κουμπί STOP ή RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη Music List.
b Playlist
A
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ MP3
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο MP3 στη θήκη του δίσκου.
• Εμφανίζεται η οθόνη Menu.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Music και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί OK.
• Εμφανίζεται η οθόνη Music List.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το αρχείο MP3 που
θέλετε να αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
OK.
Video
Music
CD
Photo
Setup
Root
21 Jun 2007 00:03:06
Song01.mp3
Song02.mp3
21 Jun 2007 00:03:32
Song03.mp3
21 Jun 2007 00:03:38
Song04.mp3
21 Jun 2007 00:03:41
Song05.mp3
21 Jun 2007 00:03:43
Song06.mp3
21 Jun 2007 00:04:05
Song07.mp3
21 Jun 2007 00:03:27
Song08.mp3
21 Jun 2007 00:03:51
b Playlist
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΘΟΝΗΣ CD ΗΧΟΥ (CD-DA)/MP3
<Audio CD(CD-DA)>
TRACK 001
CD
►
<MP3>
Song01.mp3
01/12
00:01:29 / 00:04:06
CD
►
01/04
00:00:05 / 00:05:02
Ελληνικά
a Play Mode
Εμφανίζει τον τύπο μέσου.
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι)
Audio CD(CD-DA) : Προβάλλει τον αριθμό του
τραγουδιού που αναπαράγεται την τρέχουσα στιγμή.
MP3 : Προβάλλει το όνομα του κομματιού που
αναπαράγεται εκείνη τη στιγμή.
a Play Mode
Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής.
Εμφανίζει τον τρέχοντα δείκτη αναπαραγωγής και το
συνολικό αριθμό κομματιών.
Τρέχον/συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά με τα ΧΡΩΜΑΤΑ.
(ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τη χρήση των
κουμπιών με τα Χρώματα).
Ελληνικά _55
ακρόαση μουσικής
ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD(CD-DA)/MP3 ΗΧΟΥ
1. Κουμπί SKIP ( ) : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
αναπαράγει το επόμενο κομμάτι. Μετακινείται στην επόμενη σελίδα
στη Music List ή την Playlist.
2. Κουμπί PLAY/PAUSE ( ) : Αναπαράγει το τρέχον επιλεγμένο
κομμάτι. Εάν πατηθεί κατά την αναπαραγωγή, γίνεται παύση
αναπαραγωγής του τρέχοντος κομματιού.
3. Κουμπιά ▲▼ : Επιλέγει ένα κομμάτι (τραγούδι) ή έναν φάκελο στη
Music List ή την Playlist.
4. Κουμπιά COLOR : ΚΟΚΚΙΝΟ(A), ΠΡΑΣΙΝΟ(B), ΚΙΤΡΙΝΟ(C)
• ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) : Επιλέγει τη λειτουργία Play (Repeat) κατά την
αναπαραγωγή.
OK
• ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) : Μετάβαση στην Playlist από την Music List/
Μετάβαση στο Music list από τη Playlist.
• ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) : Αναπαραγωγή Playlist.
5. Κουμπιά ◄►
► : Μετακινείται στον κατάλληλο φάκελο ή εκτελεί αναπαραγωγή
του αντίστοιχου κομματιού, ανάλογα με την τρέχουσα θέση.
◄ : Μετακινείται στον βασικό φάκελο.
6. Κουμπί OK : Αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι (τραγούδι).
7. Κουμπί STOP ( ) : Διακόπτει την αναπαραγωγή ενός κομματιού
(τραγουδιού).
) : Fast Play (μόνον για τα CD ήχου (CD-DA)).
8. Πατήστε τα κουμπιά SEARCH (
9. Κουμπί SKIP ( ) : Επιστρέφει στην αρχή του τρέχοντος κομματιού όταν πατηθεί κατά την αναπαραγωγή.
Αν πατηθεί ξανά, η συσκευή εγγραφής Blu-ray Disc μετακινείται και αναπαράγει το προηγούμενο κομμάτι.
Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα από την έναρξη της αναπαραγωγής, θα γίνει
αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού. Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία δευτερόλεπτα,
το τρέχον κομμάτι θα ξεκινήσει να αναπαράγεται από την αρχή. Μετακινείται στην επόμενη σελίδα στη
Music List ή τη Playlist.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ CD ΗΧΟΥ (CD-DA) ΚΑΙ MP3
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT ή ΚΟΚΚΙΝΟ (A) επανειλημμένα για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.
Κατά την αναπαραγωγή ενός CD (CD-DA) ήχου : Normal Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 : Normal • Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά με την οποία
έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
- Κατά την αναπαραγωγή ενός CD (CD-DA) ήχου : Αναπαραγωγή των κομματιών ενός δίσκου με τυχαία
σειρά.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 : Η τυχαία αναπαραγωγή αναπαράγει τα αρχεία ενός
φακέλου με τυχαία σειρά.
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
•
- Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT ή το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ (A) για επιστροφή σε κανονική αναπαραγωγή.
56_ ακρόαση μουσικής
Λίστα αναπαραγωγής
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως 99 κομμάτια.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 2 στη σελίδα 55.
1. Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B).
Video
Music
CD
Photo
Setup
TRACK 006
00:03:20
TRACK 007
00:03:32
00:04:36
TRACK 009
00:04:17
TRACK 010
00:04:11
TRACK 011
00:04:07
TRACK 012
00:04:46
TRACK 013
00:04:21
TRACK 014
00:03:43
b Playlist
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι, στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί OK για να το προσθέσετε στη
λίστα αναπαραγωγής. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
προσθέσετε κι άλλα κομμάτια.
Original
Playlist
Video
Music
TRACK 001
Photo
TRACK 002
CD
TRACK 003
Setup
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
● ΑΚΡΌΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
TRACK 008
TRACK 007
TRACK 008
b Music List
3. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι που δεν θέλετε στη λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ►▲▼ για να το
επιλέξετε και έπειτα, πατήστε το κουμπί ΟΚ.
• Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί.
Playlist Play
s Add
Original
© Play
Playlist
Video
TRACK 005
Music
TRACK 006
Photo
TRACK 007
03.TRACK 004
TRACK 008
04.TRACK 006
CD
Setup
01.TRACK 002
02.TRACK 003
TRACK 009
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
4. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ (C) για αναπαραγωγή των
επιλεγμένων κομματιών.
Όταν ολοκληρωθεί το κομμάτι, θα αρχίσει να αναπαράγεται
αυτόματα το επόμενο κομμάτι.
Playlist Play
s Add
Original
Video
© Play
Playlist
TRACK 005
Music
TRACK 006
01.TRACK 002
Photo
TRACK 007
02.TRACK 003
TRACK 008
03.TRACK 004
TRACK 009
04.TRACK 006
CD
Setup
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
TRACK 013
b Music List
5. Για να μετακινηθείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το κουμπί
STOP ή RETURN.
TRACK 002
CD
►
Playlist Play
s Delete
© Play
01/04
00:00:05 / 00:05:02
Ελληνικά
Ελληνικά _57
προβολή εικόνας
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
1. Εισάγετε έναν δίσκο JPEG στη θήκη του δίσκου.
• Εμφανίζεται η οθόνη Menu.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Photo και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί OK.
Music
176.JPG
Setup
BEACH.JPG
17 Feb 2004
KE.JPG
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
CD
• Εμφανίζεται η οθόνη Photo List.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή μιας εικόνας.
• Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, πατήστε το κουμπί SKIP
( ).
• Για να μεταβείτε στην προηγοόυμενη σελίδα, πατήστε το
κουμπί SKIP( ).
M
Root
Photo
08 Feb 2003 127 KB
27 KB
d Slide Show
Τα αρχεία φωτογραφίας που υπερβαίνουν τα 6 Mb ή τα 7 megapixel ενδέχεται να μην προβάλλονται.
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 παραπάνω.
3. Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D).
Η διαδοχική προβολή αρχίζει.
CD
►
_____1_.JPG
07/07
4. Όταν αρχίσει η διαδοχική προβολή, πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί
(D) για ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα αναπαραγωγής
θα αυξάνεται αντίστοιχα.
d Speed
¦ Stop
- Για να διακόψετε την προβολή των εικόνων Πατήστε το κουμπί STOP ή RETURN.
M
Εικόνες JPEG μικρότερες από 1920 x 1080 θα προβάλλονται σε κανονική ανάλυση. Δεν θα γεμίζουν ποτέ τελείως την οθόνη.
ROTATE
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 3 παραπάνω.
4. Πατήστε το κουμπί OK.
CD
 KE.JPG
04/07
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΚΟΚΚΙΝΟ(A) και ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για
περιστροφή της εικόνας προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
ar90
M
b u90
Zoom
Τα αρχεία φωτογραφίας που υπερβαίνουν τα 6 Mb ή τα 7 megapixel ενδέχεται να μην περιστρέφονται.
58_ προβολή εικόνας
d Speed
© Slide Show
ZOOM
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα "προβολή
εικόνας" στη σελίδα 58.
CD
 KE.JPG
04/07
4. Πατήστε το κουμπί OK.
5. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
6. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΚΟΚΚΙΝΟ(Α) και ΠΡΑΣΙΝΟ(Β) για να
μεγεθύνετε/σμικρύνετε την εικόνα.
x2
a Zoom In
b Zoom Out
Zoom Off
● ΠΡΟΒΟΛΉ ΕΙΚΌΝΑΣ
ar90
m MOVE
- Για να διακόψετε το ζουμ Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ PHOTO LIST
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"προβολή εικόνας" στη σελίδα 58.
CD
 BEACH.JPG
03/07
4. Πατήστε το κουμπί OK.
5. Για μετάβαση στη Photo List, πατήστε το κουμπί RETURN ή
STOP.
ar90
b u90
Zoom
d Speed
© Slide Show
..
Music
Photo
CD
Setup
176.JPG
08 Feb 2003 127 KB
17 Feb 2004
BEACH.JPG
27 KB
10 Apr 2003 194 KB
KE2.JPG
10 Apr 2003 191 KB
MBHONG.JPG
20 Apr 2002
30 KB
NEW_BEE.JPT
08 Jul 2004
76 KB
_____1_.JPG
18 Feb 2004
17 KB
d Slide Show
Ελληνικά _59
Ελληνικά
KE.JPG
αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Δεν μπορούν να γίνουν χειρισμοί από το
τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ίσως χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για μερικά
λεπτά, προκειμένου να εξαντληθεί η ισχύς του μικροεπεξεργαστή που περιέχει το
τηλεχειριστήριο και να επανεκκινηθεί. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και πάλι και δοκιμάστε
εάν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά που φέρει την ετικέτα προς τα
επάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του BD/DVD.
Ο ήχος 5.1 καναλιών δεν αναπαράγεται.
• Ο ήχος 5.1 αναπαράγεται μόνον όταν πληρούνται οι παρακάτω συνθήκες. :
1. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc είναι συνδεδεμένη με τον κατάλληλο ενισχυτή.
2. Ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Ελέγξτε εάν ο δίσκος που αναπαράγεται φέρει την επισήμανση “Dolby 5.1 ch” στο
εξωτερικό του.
• Βεβαιωθείτε ότι το ηχητικό σας σύστημα είναι συνδεδεμένο και λειτουργεί κανονικά.
• Σε ένα μενού ρύθμισης, είναι η έξοδος ήχου ρυθμισμένη σε ροή διφύων (bitstream).
Το μενού Disc δεν εμφανίζεται.
• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει Μενού.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη .
• Οι λειτουργίες ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του BD/DVD.
2. Το λογισμικό του BD/DVD δεν υποστηρίζει τη λειτουργία (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
4. Ζητήσατε κάποιον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου ή χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός
εύρους.
Η λειτουργία αναπαραγωγής διαφέρει από
την επιλογή που έγινε στο μενού Setup.
• Ορισμένες λειτουργίες που έχουν επιλεχθεί στο μενού Setup (Ρύθμισεις) ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά, εάν ο δίσκος δεν είναι κωδικοποιημένος με την αντίστοιχη λειτουργία.
Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να
αλλαχθεί.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στα BD/DVD σας.
Δεν υπάρχει ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή έξοδο ψηφιακού ήχου στο μενού Audio Options.
Η οθόνη έχει φραγεί
• Πατήστε το κουμπί $ (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
60_ αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
• Πατήστε το κουμπί $ (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
• Πατήστε το κουμπί $ (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Μην
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνον εάν είναι απόλυτη ανάγκη.
Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα.
• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα και εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου οδηγιών που
περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το πρόβλημα αυτό και ακολουθήστε και πάλι τη
διαδικασία.
• Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις Samsung.
Η εικόνα έχει θόρυβο ή παραμαρφώνεται
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν υπάρχει έξοδος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεόρασης με την υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής
Blu-ray Disc.
• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση εισαγωγής 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Μη φυσιολογική εικόνα σήματος από την
υποδοχή HDMI στην οθόνη.
• Εάν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
● ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Εάν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια
ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η
τηλεόρασή σας (π.χ. 1080p), μπορεί να μην
έχετε εικόνα στη δική σας τηλεόραση.
Ελληνικά
Ελληνικά _61
παράρτημα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά
Απαιτήσεις ισχύος
AC 110-240V ~ 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος
29 W
Βάρος
4.2 kg
Διαστάσεις
430 (Π) x 79 (Υ) x 325 (Β) mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+ 5° C έως + 35°C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.917m/sec
Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Βίντεο συνιστωσών
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης) :
135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 20 λεπτά
1 κανάλι : 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray Disc : 576i/480i
DVD : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Pr : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος βίντεο
Βίντεο συνιστωσών
Pb : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Σήμα φωτεινότητας : 1,0 Vp-p (στα 75 Ω)
S-Video
Σήμα χρώματος : 0,3 Vp-p (στα 75 Ω)
Blu-ray Disc : 576i/480i
Ήχος/Βίντεο
Έξοδος ήχου
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
2 κανάλια
Α (1/L), Δ (2/R)
5,1 κανάλια
F/L, F/R, R/L, R/R, C/T, S/W
Έξοδος ψηφιακού ήχου
Οπτικό/Ομοαξονικό
*Απόκριση συχνοτήτων
DVD : 576i/480i
Συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz : 4 Hz έως 22 KHz
Συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz : 4 Hz έως 44 KHz
*Λόγος ήχου/θορύβου
120 dB
*Δυναμικό εύρος
103 dB
*Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0.003%
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
62_ παράρτημα
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναι
εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη
μορφή BD, όπως είναι και το CSS (Content Scramble System)
για τη μορφή DVD, ορισμένοι περιορισμοί επιβάλλονται στην
αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κ.λπ. λόγω
της προστασίας περιεχομένου AACS. Η λειτουργία αυτού του
προϊόντος και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτό
ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με το χρόνο αγοράς,
καθώς οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να υιοθετηθούν και/ή
να αλλαχθούν από την AACS, μετά την παραγωγή του
προϊόντος αυτού. Επιπλέον, το σήμα BDROM και το BD+
χρησιμοποιούνται επιπλέον ως σύστημα προστασίας
περιεχομένου για τη μορφή BD, η οποία επιβάλλει
ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανόμενων
περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενα με επισήμανση
BD-ROM και/ή προστατευόμενο περιεχόμενο BD+. Για να
πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τα AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ή το προϊόν αυτό, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
• Πολλοί δίσκοι BD/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία
από αντιγραφή. Λόγω αυτού, θα πρέπει να συνδέετε τη
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc απευθείας την
τηλεόρασή σας και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει
ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη αναπαραγωγή της εικόνας
όταν οι δίσκοι BD/DVD είναι προστατευμένοι.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των
πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από τους
όρους ορισμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. που
αφορούν στις μεθόδους, καθώς και άλλα δικαιώματα
πνευματικής ιδιοκτησίας, τα οποία κατέχει η εταιρεία
Macrovision Corporation και άλλοι δικαιούχοι. Η χρήση
αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών
δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν παραχώρησης
άδειας χρήσης από την εταιρεία Macrovision Corporation και
προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και άλλες
περιορισμένες χρήσεις προβολής, εκτός εάν η Macrovision
Corporation έχει παραχωρήσει άλλου είδους άδεια.
Απαγορεύεται η αντίστροφη ανάλυση και η
αποσυμβολομετάφραση του κώδικα.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων
των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η μη
εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή
τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών,
δίσκων BD, DVD, CD και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή
επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες.
• Έξοδοι προοδευτικής σάρωσης (525p/625p)
"ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΟΛΕΣ ΟΙ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΕΣ
ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ
ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡΩΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ 525 Η 625, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο
ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ
‘STANDARD DEFINITION’ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΣΚΩΝ DVD 525p ΚΑΙ
625p DVD, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ SAMSUNG.”
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ οι δίσκοι συμβατοί
• Στο πλαίσιο των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω και εκείνων
που αναφέρονται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της
ενότητας Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου αυτού του εγχειριδίου, οι τύποι
δίσκων που μπορούν να αναπαράγονται είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι
δίσκοι BDROM του εμπορίου, DVD-Video και CD ήχου, δίσκοι DVD-RW /
DVDR και δίσκοι CD-RW/CD-R.
• Δεν προβλέπεται η αναπαραγωγή άλλων τύπων δίσκων από αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής. Και ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους
ενδέχεται να μην αναπαράγονται για έναν ή περισσότερους από τους
λόγους που παρέχονται παρακάτω.
• Οι δίσκοι HD DVD δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή θα αναπαράγει
κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα BD-ROM, DVD-Video, DVD-RW / DVDR
και CD-RW / CD-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην
ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας και όλα τα χαρακτηριστικά
κάθε δίσκου. Ενδέχεται να προκύψουν αυτά και άλλα θέματα που αφορούν
τη συμβατότητα και τη λειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής με
δίσκους νέας και υφιστάμενης μορφής για τους παρακάτω λόγους:
- Η μορφή BD είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και η συσκευή αυτή
ενδέχεται να μην διαχειρίζεται όλες τις δυνατότητες των δίσκων BD
επειδή ορισμένες από αυτές ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να
έχουν προστεθεί επιπλέον δυνατότητες στη μορφή BD μετά την
παραγωγή αυτής της συσκευής και ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να
υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας,
- δεν υποστηρίζονται όλες οι νέες και οι παλαιότερες μορφές δίσκων από
αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής,
- οι νέες και οι υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να υποστούν
αναθεώρηση, αλλαγή, ενημέρωση, βελτίωση και/ή συμπλήρωση,
- ορισμένοι δίσκοι παράγονται με τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένη ή
περιορισμένη λειτουργία και δυνατότητες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής,
- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές και πρόσθετες
δυνατότητες ενδέχεται να προστεθούν μετά την παραγωγή αυτής της
συσκευής αναπαραγωγής ή ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται
να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας,
- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, DVD-Video, DVDRW/ DVD-R και CD-RW/ CD-R ενδέχεται να μην είναι τυποποιημένοι,
- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται ανάλογα με τη φυσική
τους κατάσταση ή τις συνθήκες εγγραφής,
- ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία
του λογισμικού BD, DVD και CD και/ή την κατασκευή των δίσκων,
- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί επίσης διαφορετικά από τις
συνηθισμένες συσκευές DVD και τον άλλο εξοπλισμό AV και/ή
- για λόγους που επισημαίνονται σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο και για άλλους
λόγους που έχουν εντοπιστεί και ανακοινωθεί από το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας ή λειτουργίας της
συσκευής αναπαραγωγής, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Μπορείτε επίσης να
επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για
ενδεχόμενες αναβαθμίσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς
αναπαραγωγής και τη συμβατότητα δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες
Προφυλάξεις, Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και
χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή του Εγχειριδίου
αυτού.
Ελληνικά _63
Ελληνικά
Δήλωση περί συμμόρφωσης και συμβατότητας
● ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν αυτό
της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί
στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες,
θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice
στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
■ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως
συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα
αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το
τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω
στην οποία ο σειριακός αριθμός του προϊόντος
πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG.
Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από
την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα
υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να
προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να
συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη
από αυτή για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε φυσιολογική φθορά
* Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση
και συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με
τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την
χρήση του προϊόντος
Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα
του ελέγχου της SAMSUNG, συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του
νερού, της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών,
του κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει,
ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον
των λιανοπωλητών που απορρέουν από την
σύμβαση πώλησης.
Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική
και αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για
κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Περιοχή
North America
Latin America
Χώρα
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
01-8000112112
0032 (0)2 201 24 18
844 000 844
Distributor pro Českou republiku :
Samsung Zrt., česka organizační složka
Vyskočilova 4, 14000 Praha 4
70 70 19 70
030-6227 515
3260 SAMSUNG(726-7864) or
08 25 08 65 65 ( 0,15/Min)
01805 - 121213 ( 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
0035 (0)2 261 03 710
0900 20 200 88 ( 0,10/Min)
815-56 480
0 801 801 881 , 022-607-93-33
80 8 200 128
0800-SAMSUNG(726-7864)
902 10 11 30
0771-400 200
0870-SAMSUNG(726-7864)
0818 717 100
0800-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-800-120-0-400
00-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
800-7267
800-7267
1300 362 603
0800SAMSUNG(726-7864)
800-810-5858 , 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282 , 1800 110011
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1800-10-SAMSUNG(726-7864)
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232 , 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864),
8000-4726
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be
FRANCE
Asia Pacific
Middle East &
Africa
Τοποθεσία Web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
DENMARK
FINLAND
CIS
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421 , 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
TRINIDAD & TOBAGO
CZECH REPUBLIC
Europe
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
Republic of Ireland
AUSTRIA
Switzerland
RUSSIA
KAZAHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
New zealand
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
Turkey
SOUTH AFRICA
U.A.E
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/be
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.kz
www.samsung.uz
www.samsung.ua
www.samsung.lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com.cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com.tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/mea
Download PDF

advertising