Samsung | BD-C8500 | Samsung BD-C8500 Εγχειρίδιο χρήσης

BD-C8200
BD-C8500
BD-HDD Combo
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(11
2010-03-23오후6:32:22
Βασικές δυνατότητες
Δυνατότητες δίσκου Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray Disc υποστηρίζουν βίντεο HD
στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα της αγοράς
– Η μεγάλη χωρητικότητα δεν συνεπάγεται
συμβιβασμούς στην ποιότητα του βίντεο. Επίσης,
ένας δίσκος Blu-ray Disc έχει το ίδιο, οικείο σχήμα
και όψη με ένα DVD.
Οι παρακάτω δυνατότητες Blu-ray Disc εξαρτώνται
από το δίσκο και ενδέχεται να διαφέρουν.
Η όψη και η πλοήγηση σε κάποιες δυνατότητες
ενδέχεται επίσης να διαφέρει από δίσκο σε δίσκο.
Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι τις δυνατότητες που
περιγράφονται παρακάτω.
Θέματα που αφορούν το βίντεο
Η μορφή BD-ROM υποστηρίζει τρία ιδιαίτερα
εξελιγμένα codec για βίντεο, μεταξύ των οποίων τα
AVC, VC-1 και MPEG-2.
Επίσης διαθέσιμες είναι οι τιμές ανάλυσης βίντεο
HD:
• 1920 x 1080 Υψηλής Ευκρίνειας
• 1280 x 720 Υψηλής Ευκρίνειας
Για αναπαραγωγή High-Definition
Για να προβάλλετε περιεχόμενο high-definition σε
δίσκους Blu-ray Disc, απαιτείται τηλεόραση HDTV
(High Definition Television).
Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να χρειάζονται
σύνδεση στην έξοδο HDMI OUT της συσκευής για
προβολή περιεχομένου high-definition.
Η δυνατότητα προβολής περιεχομένου highdefinition σε δίσκους Blu-ray Disc ενδέχεται
να περιοριστεί, ανάλογα με την ανάλυση της
τηλεόρασής σας
Διαδραστικότητα
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray μπορεί να περιέχουν
μενού με κινούμενες εικόνες και παιχνίδια
ερωτήσεων.
Παρουσιάσεις που προβάλλονται από το
χρήστη
Στους δίσκους Blu-ray Disc, μπορείτε να
προβάλλετε διάφορες φωτογραφίες, ενόσω ο ήχος
παραμένει σε αναπαραγωγή.
Υπότιτλοι
Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου Blu-ray,
πιθανώς να έχετε τη δυνατότητα να
προβάλλετε διάφορα στυλ, μεγέθη και χρώματα
γραμματοσειρών για τους υποτίτλους. Ενδέχεται
επίσης οι υπότιτλοι να περιέχουν κινούμενες
εικόνες, να κυλίονται ή να σβήνουν (fade).
BD-LIVE
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο
Blu-ray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE για να
κάνετε λήψη περιχεομένου που παρέχεται από
τον κατασκευαστή του δίσκου μέσω σύνδεσης
δικτύου.
Χαρακτηριστικά BD-HDD Combo
Internet@TV
Μπορείτε να κάνετε λήψη διάφορων εφαρμογών,
με χρέωση ή δωρεάν, μέσω σύνδεσης δικτύου.
Παρέχονται διάφορες διαδικτυακές υπηρεσίες και
περιεχόμενο, που περιλαμβάνουν ειδήσεις, δελτία
καιρού, χρηματιστήριο, παιχνίδια, ταινίες και
μουσική.
Ψηφιακή τηλεόραση
• Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την Ψηφιακή
τηλεόραση (Digital TV – DVB) είναι διαθέσιμες
αποκλειστικά στις χώρες/περιοχές όπου
εκπέμπεται επίγειο σήμα DVB-T (MPEG2 και
MPEG4 AVC) ή όπου υπάρχει η δυνατότητα να
προσπελάσετε συμβατή υπηρεσία καλωδιακής
τηλεόρασης DVB-C (MPEG2 και MPEG4
AAC). Ελέγξτε με την τοπική αντιπροσωπία τη
δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T ή DVB-C.
• Το DVB-T είναι το πρότυπο του DVB European
consortium για την εκπομπή επίγειου ψηφιακού
σήματος τηλεόρασης και DVB-C είναι το
πρότυπο για την εκπομπή ψηφιακού τηλεοπτικού
σήματος μέσω καλωδιακών σταθμών. Ωστόσο,
ορισμένα διαφοροποιημένα χαρακτηριστικά όπως
το EPG (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος),
το VOD (Βίντεο κατ’ απαίτηση) και άλλα, δεν
συμπεριλαμβάνονται σε αυτές τις προδιαγραφές.
Οπότε, δεν χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή.
• Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες
χώρες ή περιοχές και το πρότυπο DVB-C
ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά με ορισμένους
παρόχους καλωδιακών υπηρεσιών.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(22
2010-03-23오후6:32:22
Πληροφορίες για την ασφάλεια
02
Προειδοποιηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη τάση” εντός ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
του προϊόντος και προειδοποιεί για πιθανότητα
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο
χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να οδηγήσει
σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας,
μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΤΟ BD-HDD Combo ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ
ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ
ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ.
ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
BD-HDD Combo ΣΩΣΤΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η ΧΡΗΣΗ
ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ
ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε. όταν
χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για
τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε
ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές,
όπως π.χ. ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε
θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό παρέχεται
με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία ασφάλεια. Η τιμή της
ασφάλειας αναγράφεται στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια
ονομαστική τιμή.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες
που συνοδεύουν το προϊόν.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της
ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν απαιτείται
ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι του
ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του φις με τις ακίδες.
Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για
τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι
αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα,
θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο
προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή
να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την
κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια,
απορρίψτε το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το
κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από την
παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά
δικαιώματα συγκεκριμένων φορέων. Η παρούσα
άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη
εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες, για του
περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης.
Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης.
Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από
αυτό και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε
προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη
με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3,
το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό
με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει
τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/
αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3. Η παρούσα άδεια
χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή
χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνα με
το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(33
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
2010-03-23오후6:32:22
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν
από τη χρήση της συσκευής. Ακολουθήστε όλες τις
οδηγίες ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω.
Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική
αναφορά.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής κοντά σε νερό.
Καθαρίζετε τη μονάδα μόνο με στεγνό πανί.
Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού, Κάνετε την
τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα
ή άλλες συσκευές αναπαραγωγής (όπως μεταξύ
άλλων, ενισχυτές) που εκπέμπουν θερμότητα.
Το φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό ή το φις
με ακροδέκτη γείωσης έχει ένα σημαντικό σκοπό
ασφάλειας. Τα φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, όπου ο ένας είναι
πιο πλατύς από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο
κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ ακροδέκτης
ή τον τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης παρέχονται
για την ασφάλειά σας. Αν το φις δεν ταιριάζει στην
πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την
αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος από τυχόν
στρεβλώσεις ή φθορές στα φις, τις υποδοχές και τα
σημεία σύνδεσης με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/παρελκόμενα
που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Να χρησιμοποιείτε μόνον
το καροτσάκι, τη βάση, το
τρίποδο, το στήριγμα ή το
τραπέζι που καθορίζονται
από τον κατασκευαστή ή
που πωλούνται μαζί με τη
συσκευή αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε
καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί
με τη συσκευή αναπαραγωγής με προσοχή για
να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη
ανατροπή.
13. Να αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής
κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν
την χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές
περιόδους.
14. Αναθέστε όλες τις εργασίες επισκευής
σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή
αναπαραγωγής έχει υποστεί οποιαδήποτε
ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας
ή στο φις, πτώση υγρού ή αντικειμένων
μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής, έκθεση
της συσκευής αναπαραγωγής σε βροχή ή
υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία, ή πτώση
της συσκευής αναπαραγωγής.
Αποθήκευση και διαχείριση δίσκου
Χειρισμός των δίσκων
Σχήμα δίσκου
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους
με κανονικό σχήμα. Αν
χρησιμοποιηθεί δίσκος με
περίεργο σχήμα (με ειδικό
σχήμα), ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο
προϊόν.
Κράτημα των δίσκων
• Αποφεύγετε να ακουμπάτε την
εγγράψιμη επιφάνεια του δίσκου.
Δίσκοι Blu-ray Disc
• Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί
για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το
δίσκο Blu-ray Disc και φυλάξτε τον στη θήκη του.
• Προσέξτε να μην αφήσετε δαχτυλικά
αποτυπώματα ή γρατσουνιές στην επιφάνεια
του Blu-ray Disc.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τις βρωμιές ή
άλλα ξένα υλικά από το δίσκο.
Αποθήκευση των δίσκων
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δίσκο,
διότι τα δεδομένα σε αυτούς τους δίσκους είναι
εξαιρετικά ευαίσθητα στο περιβάλλον.
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Φυλάσσετέ τους σε έναν κρύο, αεριζόμενο χώρο.
• Αποθηκεύετέ τους κατακόρυφα.
• Διατηρείτε τους δίσκους σε ένα καθαρό
προστατευτικό περίβλημα.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(44
2010-03-23오후6:32:23
Ο σκληρός δίσκος έχει μεγάλη πυκνότητα
αποθήκευσης, με την οποία καθίσταται δυνατή η
εγγραφή προγραμμάτων μεγάλης διάρκειας και
η γρήγορη πρόσβαση σε γραμμένα δεδομένα.
Μπορεί ωστόσο εύκολα να καταστραφεί από
τραντάγματα, κραδασμούς ή σκόνη και θα πρέπει
να τοποθετείται μακριά από μαγνήτες.
Για να αποφευχθεί η απώλεια σημαντικών
δεδομένων, ακολουθήστε τα παρακάτω μέτρα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή BD-HDD Combo
σε σημεία όπου ενδέχονται μεγάλες αλλαγές στη
θερμοκρασία.
• Μην υποβάλλετε τη συσκευή BD-HDD Combo
σε δυνατά τραντάγματα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή BD-HDD Combo
σε σημείο που μπορεί να υποστεί μηχανικές
δονήσεις ή σε ασταθή επιφάνεια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή BD-HDD Combo
επάνω σε ένα θερμαντικό σώμα.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο παροχής
ρεύματος ενώ η συσκευή είναι ανοιχτή.
• Μην επιχειρήσετε να αλλάξετε το σκληρό
δίσκο. Αυτή η ενέργεια μπορεί να οδηγήσει σε
δυσλειτουργία.
Αν ο σκληρός δίσκος καταστραφεί, δεν μπορείτε
να αποκαταστήσετε τα δεδομένα που χάθηκαν.
Ο σκληρός δίσκος αποτελεί προσωρινό χώρο
αποθήκευσης.
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό
• Μην γράφετε στην τυπωμένη πλευρά με ένα
στυλό με μπίλια ή μολύβι.
• Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή αντιστατικά.
Μην χρησιμοποιείτε πτητικά χημικά, όπως
βενζίνη ή διαλυτικό.
• Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.
(Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με αυτοκόλλητη ταινία
ή υπολείμματα αυτοκόλλητων που προεξέχουν).
• Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά από
γρατσουνιές ή καλύμματα.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους εκτυπωμένους με
εμπορικά διαθέσιμο εκτυπωτή ετικετών.
• Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους ή
ραγισμένους δίσκους.
Συντήρηση του περιβλήματος
Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε
αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα
διαλυτικά καθαριστικά για το καθάρισμα.
• Σκουπίστε το περίβλημα με ένα καθαρό πανί.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(55
Πληροφορίες για την ασφάλεια
HDD (Σκληρός δίσκος)
• Πριν συνδέσετε άλλα εξαρτήματα στο προϊόν,
βεβαιωθείτε πως είναι απενεργοποιημένα.
• Μη μετακινείτε το προϊόν όταν αναπαράγεται
ένας δίσκος, καθότι ο δίσκος μπορεί να
γρατσουνιστεί ή να σπάσει και να προκληθούν
ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
• Μην τοποθετείτε ένα βάζο γεμάτο με νερό ή
μικρά μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
• Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το χέρι σας
μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο από δίσκο
μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Εξωτερικοί παράγοντες όπως ο φωτισμός ή ο
στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να επηρεάσουν την
ομαλή λειτουργία του προϊόντος. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, απενεργοποιήστε το προϊόν και ενεργοποιήστε
το ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER ή
τραβήξτε και τοποθετήστε ξανά το καλώδιο ρεύματος
στην πρίζα. Το προϊόν θα λειτουργήσει κανονικά.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει το δίσκο και
έχετε απενεργοποιήσει το προϊόν μετά τη χρήση.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα όταν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας
σε ευθεία γραμμή από το εσωτερικό
προς το εξωτερικό του δίσκου.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε
οποιοδήποτε υγρό.
• Όταν η πρίζα AC έχει συνδεθεί σε πρίζα τοίχου,
το προϊόν θα εξακολουθήσει να καταναλώνει
ρεύμα (λειτουργία αναμονής) όταν σβήσει.
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με
υγρά. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά,
όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για
χρήση, ανά πάσα στιγμή.
02
• Αν μετακινήσετε γρήγορα το προϊόν από ένα ψυχρό σε
ένα θερμό χώρο, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση
υγρασίας στα λειτουργικά μέρη τού και στο φακό, και
να προκληθούν προβλήματα κατά την αναπαραγωγή
του δίσκου. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε να περάσουν
δύο ώρες προτού συνδέσετε το φις στην πρίζα.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε να
τον αναπαράγετε και πάλι.
2010-03-23오후6:32:23
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Περιορισμοί σχετικά με την αναπαραγωγή
• Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην
ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας,
γιατί ορισμένοι δίσκοι Blu-ray, DVD ή CD
επιτρέπουν συγκεκριμένη ή περιορισμένη
λειτουργία και δυνατότητες κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για κάποιο
ελάττωμα του προϊόντος.
• Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το
προϊόν θα υποστηρίζει οποιονδήποτε δίσκο
που φέρει το λογότυπο Blu-ray Disc, DVD ή
CD, γιατί οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται
και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Bluray Disc, DVD, CD ή/και την κατασκευή των
δίσκων.
Επικοινωνήστε το με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG εάν έχετε ερωτήσεις
ή αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην
αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray, DVD ή CD
με αυτό το προϊόν. Επίσης, ανατρέξτε στο
υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς
αναπαραγωγής.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(66
2010-03-23오후6:32:23
Περιεχόμενα
2
2
Δυνατότητες δίσκου Blu-ray Disc
Χαρακτηριστικά BD-HDD Combo
Πληροφορίες για την
ασφάλεια
3
4
4
4
4
Προειδοποιηση
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Αποθήκευση και διαχείριση δίσκου
Χειρισμός των δίσκων
11
11
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Μπορούν να αναπαραχθούν οι εξής τύποι δίσκων
και περιεχομένου.
Δεν μπορούν να αναπαραχθούν οι εξής τύποι δίσκων
Εγγραφή στο σκληρό δίσκο
Συμβατότητα Blu-ray Disc
Τύποι δίσκων
Κωδικός περιοχής
Πνευματικά δικαιώματα
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Πρόσθετα εξαρτήματα
Πρόσοψη
Οθόνη πρόσοψης
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Κωδικοί τηλεοράσεων που μπορούν ελεγχθούν
Έναρξη χρήσης
11
12
12
12
13
13
14
16
16
17
18
19
20
20
21
22
Συνδέσεις
23
24
24
25
26
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Βασικές δυνατότητες
Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο Ήχου/
Βίντεο και RF
Σύνδεση σε τηλεόραση
Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
καλωδίου HDMI - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
καλωδίου DVI - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
Περίπτωση 3 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω
καλωδίων σήματος συνιστωσών (Συνιστωσων)
- Καλύτερη ποιότητα
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(77
2010-03-23오후6:32:23
Περιεχόμενα
Συνδέσεις
29
29
30
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Περίπτωση 1 : Σύνδεση με ένα ηχοσύστημα
(ενισχυτής με υποστήριξη HDMI) - Βέλτιστη
ποιότητα (Συνιστάται)
Περίπτωση 2 : Σύνδεση με ηχοσύστημα
(ενισχυτή 2 καναλιών) - Καλή ποιότητα
Περίπτωση 3 : Σύνδεση σε ηχοσύστημα
(ενισχυτής Dolby Digital, DTS) - Καλύτερη ποιότητα
Σύνδεση σε δίκτυο
Καλωδιακό δίκτυο
Ασύρματο δίκτυο
Ρύθμιση
31
32
32
32
33
34
34
34
37
39
41
45
46
46
47
Πριν από την Έναρξη (Plug & Play)
Ρύθμιση του μενού
Κανάλια
Ρυθμίσεις καναλιού
Διαχείρ. καναλιών
Λίστα καναλιών
Ρυθμίσεις
Προβολή
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Βασικές λειτουργίες
49
49
49
49
Αναπαραγωγή δίσκου
Αναπαραγωγή
Δομή δίσκου
Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/
αναδυόμενου μενού
Χρήση του μενού δίσκου
Χρήση του μενού τίτλου
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
Χρήση του μενού Αναδυόμενο μενού
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και
παράλειψης
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής
Παράλειψη κεφαλαίων/Τίτλων
27
27
28
28
49
49
49
50
50
50
50
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(88
2010-03-23오후6:32:23
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
55
56
56
56
57
57
57
Λειτουργίες DTV
60
60
60
60
60
61
61
62
62
62
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή
καρέ-καρέ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Απευθείας μετάβαση στην επιθυμητή σκηνή
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
Επανάληψη ενός Τίτλου ή Όλων
Επανάληψη τμήματος
Επιλογή της γλώσσας ήχου
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
Επιλογή πληροφοριών
Ρύθμιση BONUSVIEW
Ακρόαση μουσικής
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή μουσικής
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3
Λειτουργία AMG
Στοιχεία οθόνης CD (CD-DA)/MP3 ήχου
Επανάληψη ενός CD (CD-DA)/MP3 ήχου
Λίστα αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή μιας εικόνας
Αναπαραγωγή αρχείου JPEG
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX
Media Play
Οθόνη προβολής
Οθόνη προβολής
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Επιλογή της Ακουστικής περιγραφής
Επιλογή της Γλώσσας ήχου
Επιλογή του Dual I II
Προβολή της Οθόνης του οδηγού
Εγγραφή με χρονοδιακόπτη και Προβολή με
χρονοδιακόπτη
Χρήση του κουμπιού GUIDE
Χρήση του μενού Αρχική
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(99
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Βασικές λειτουργίες
2010-03-23오후6:32:23
Περιεχόμενα
Προηγμένες λειτουργίες
66
Εγγραφή
Εγγραφή του τηλεοπτικού καναλιού που
παρακολουθείτε
Λειτουργία Time Shift
Αναπαραγωγή του Εγγεγραμμένου τίτλου
Επεξεργασία του Εγγεγραμμένου τίτλου
Αντιγραφή
Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών
Αντιγραφή από CD ήχου (CD-DA)
Υπηρεσίες δικτύου
67
67
69
70
71
71
Χρήση του Internet@TV
Ξεκίνημα με το Internet@TV
Ρυθμίσεις
Samsung Apps
BD-LIVE™
Χρήση της λειτουργίας AllShare
Παράρτημα
73
76
77
77
78
79
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφεσ
Δήλωση περί συμμόρφωσης και συμβατότητας
Προστασία από την αντιγραφή
Network Service Disclaimer
Άδεια χρήσης
63
63
63
64
64
65
65
10
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1010
2010-03-23오후6:32:23
Έναρξη χρήσης
03
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Όρος
Λογότυπο
Εικονίδιο
T
h
�
Z
HDD
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Ορισμός
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στον HDD.
Έναρξη χρήσης
Μπορούν να αναπαραχθούν οι εξής τύποι δίσκων και περιεχομένου.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
Αυτό αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη για δίσκους BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί σε
μορφή BD-RE.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD+RW ή DVD-RW(V)/DVD-R/+R, οι
οποίοι έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
CD ήχου
Αυτό αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/-R ήχου (μορφή CD-DA).
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-RW/-R, DVD±RW/±R ή στον
σκληρό δίσκο.
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-RW/-R, DVD±RW/±R ή στον
σκληρό δίσκο.
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-RW/-R, DVD±RW/±R ή στον
σκληρό δίσκο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτό το προϊόν πιθανόν να μην αναπαράγει κάποια CD-RW/-R και DVD-R ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή τον τρόπο εγγραφής.
▪ Εάν κάποιος δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή βίντεο DVD, δεν θα αναπαράγεται.
Δεν μπορούν να αναπαραχθούν οι εξής τύποι δίσκων
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc κ.λπ.
• DVD-RAM
• DVD-RW (λειτουργία VR) • Εγγράψιμος δίσκος
DVD-R 3,9 GB.
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(εκτός από τη στρώση CD) CD-G/CD-I/LD(CD-G
μόνο ήχο, όχι γραφικά)
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1111
11
2010-03-23오후6:32:25
Έναρξη χρήσης
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μερικοί δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD
▪
▪
▪
▪
▪
που έχουν αγορασθεί έξω από την περιοχή σας, μπορεί να
μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. Όταν αναπαράγονται
αυτοί οι δίσκοι, εμφανίζεται η ένδειξη “Η αναπ. του δίσκου
είναι αδύνατη.” ή “Η ανάγνωση αυτού του δίσκου είναι
αδύνατη. Ελέγξτε τον κωδ. περιοχής του δίσκου.”
Η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται σε μερικούς τύπους
δίσκων, ή όταν εκτελούνται ειδικές λειτουργίες, όπως αλλαγή
οπτικής γωνίας ή ρύθμιση λόγου πλευρών.
Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται
λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτήν αν
είναι απαραίτητο.
Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές.
Τυχόν αποτυπώματα, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή
επικαθίσεις καπνού τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής
μπορεί να κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση
μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό τίτλο ή
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις
εντολές λειτουργίας, γιατί ορισμένοι δίσκοι Blu-ray, DVD ή
CD επιτρέπουν συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και
δυνατότητες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Σημειώστε ότι δεν πρόκειται για κάποιο ελάττωμα του
προϊόντος.
Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι το προϊόν θα
υποστηρίζει οποιονδήποτε δίσκο που φέρει το λογότυπο
Blu-ray Disc, DVD ή CD, γιατί οι μορφές των δίσκων
εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc,
DVD, CD ή/και την κατασκευή των δίσκων.
Επικοινωνήστε το με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της SAMSUNG εάν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίσετε
οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray,
DVD ή CD με αυτό το προϊόν.
Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς
αναπαραγωγής.
Εγγραφή στο σκληρό δίσκο
BD-C8200
• Μπορείτε να εγγράψετε έως και 56 ώρες βίντεο
HD (8 Mbps) στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο
(HDD) χωρητικότητας 250GB (gigabyte).
BD-C8500
• Μπορείτε να εγγράψετε έως και 120 ώρες βίντεο
HD (8 Mbps) στον ενσωματωμένο σκληρό δίσκο
(HDD) χωρητικότητας 500GB (gigabyte).
Συμβατότητα Blu-ray Disc
Ο δίσκος Blu-ray Disc είναι μια νέα και
εξελισσόμενη μορφή μέσου.
Συνεπώς, ενδέχεται να δημιουργηθούν θέματα
συμβατότητας.
Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε
αναπαράγονται όλοι οι δίσκοι. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμόρφωση
και Συμβατότητα αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
Τύποι δίσκων
BD-ROM
Μπορείτε μόνο να αναπαράγετε αυτό το δίσκο
Blu-ray.
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προεγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
BD-RE/-R
Αυτός ο δίσκος Blu-ray είναι κατάλληλος και για
εγγραφή και για αναπαραγωγή.
Αυτό το προϊόν έχει τη δυνατότητα αναπαραγωγής
ενός δίσκου BD-RE/-R που έχει εγγραφεί από
άλλες συμβατές συσκευές εγγραφής δίσκων
Blu-ray disc.
DVD-VIDEO
• Αυτό το προϊόν μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή
προ-εγγεγραμμένων δίσκων DVD του εμπορίου
(δίσκων DVD-VIDEO) με ταινίες.
• Κατά το πέρασμα από το πρώτο στρώμα ενός
δίσκου DVD-VIDEO δύο στρώσεων (Dual Layer)
στο δεύτερο, μπορεί να εμφανιστεί μια στιγμιαία
παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
12
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1212
2010-03-23오후6:32:25
DVD+RW
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD+RW που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί
(finalise) με μια συσκευή εγγραφής DVD video.
Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο
εγγραφής.
Audio CD (CD-DA)
• Αυτό το προϊόν αναπαράγει δίσκους CD-RW/-R
μορφής CD-DA.
• Το προϊόν μπορεί να μην αναπαράγει μερικούς
δίσκους CD-RW/-R ανάλογα με την ποιότητα
της εγγραφής.
Τόσο το προϊόν όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι
κατά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να
ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
δίσκου. Εάν οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν θα είναι
εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Ο Αριθμός Περιοχής γι’ αυτό το προϊόν αναφέρεται στον
πίσω πίνακα του προϊόντος.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
a
b
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές
αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
1
DVD-VIDEO
Περιοχή
Βόρειος Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
c
CD-RW/-R
• Χρησιμοποιήστε ένα δίσκο CD-RW/-R των
700MB(80 λεπτών).
Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκο
800MB(90 λεπτών) ή μεγαλύτερο, καθώς μπορεί
να μην αναπαράγεται.
• Αν ο δίσκος CD-RW/-R δεν εγγράφηκε σε
κλειστό session, μπορεί να έχετε καθυστέρηση
κατά την αναπαραγωγή, όλα τα αρχεία μπορεί
να μην αναπαράγονται.
• Μερικοί δίσκοι CD-RW/-R μπορεί να μην
αναπαράγονται με αυτό το προϊόν, ανάλογα
με τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε κατά την
εγγραφή τους. Για περιεχόμενα μέσων CD-RW/-R
από CD για την δική σας χρήση, η δυνατότητα
αναπαραγωγής μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα
με τα περιεχόμενα και τους δίσκους.
Κωδικός
περιοχής
Έναρξη χρήσης
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD-RW/-R/+R που έχουν εγγραφεί και
ολοκληρωθεί (finalise) με μια συσκευή εγγραφής
DVD video.
Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να
εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
Κωδικός περιοχής
03
DVD-RW/-R/+R
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότιος Ασία.
Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α. και
Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή,
Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία,
Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότιος Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία,
μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής,
Νότιος Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Πνευματικά δικαιώματα
© 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν
επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους
ή ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη
γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1313
13
2010-03-23오후6:32:25
Έναρξη χρήσης
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Κατάληξη
ονόματος
αρχείου
Περιέχον
αρχείο
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
14
PS
TS
Κωδικοποίηση βίντεο
Ανάλυση
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
XVID
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
Ρυθμός Ρυθμός bit
καρέ (fps) (Mbsp)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
25
8
8
8
8
25
8
8
8
8
25
8
8
25
25
8
8
25
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Κωδικοποίηση ήχου
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1414
2010-03-23오후6:32:25
Αποκωδικοποιητής βίντεο
- Υποστηρίζει έως H.264 Επίπεδο 4.1
- Δεν υποστηρίζει H.264 FMO/ASO/RS, VC1
SP/MP/AP L4 και AVCHD
- XVid, MPEG4 SP, ASP :
Χαμηλότερα από 1280x720 : 60 καρέ μέγ.
Υψηλότερα από 1280x720 : 30 καρέ μέγ.
- Δεν υποστηρίζει GMC 2 ή υψηλότερο
- Για MJPEG, υποστηρίζει μόνον Samsung
Techwin MJPEG
Υποστήριξη αρχείων ήχου
Κατάληξη
ονόματος
αρχείου
*.mp3
*.wma
Περιέχον
αρχείο
MP3
WMA
Κωδικοποίηση
Εύρος υποστήριξης
ήχου
MP3
WMA
-
Συμβατότητα με
WMA, έκδοση 10
* Ρυθμοί δειγματοληψίας
(σε kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Ρυθμοί Bit - Όλοι οι
ρυθμοί bit (bitrate)
από 5kbps έως
384kbps
Αποκωδικοποιητής ήχου
- Υποστηρίζει WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζει WMA 9 PRO αποκωδικοποίηση
πολυκαναλικού ήχου χωρίς απώλειες, εάν ο
αριθμός των καναλιών είναι μεγαλύτερος από 2
- Δεν υποστηρίζει ρυθμό δειγματοληψίας WMA
220/50 Hz mono
- Υποστηρίζει DTS Core (5,1 καν, 16 bit, 48 kHz)
μόνον
- Δεν υποστηρίζει APDCM, MULAW, ALAW
Οπτικά μέσα αποθήκευσης
- Δίσκοι CD
Ρυθμός bit : Μέγ. 9,6 Mbps
- Δίσκοι DVD
Ρυθμός bit : Μέγ. 22,16 Mbps
AVCHD (Εξελιγμένο codec για βίντεο
υψηλής ευκρίνειας)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει
δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι
συνήθως εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε
βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή για ψηφιακή
βιντεοκάμερα υψηλής ευκρίνειας.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να
συμπιέσει εικόνες με καλύτερη απόδοση σε
σχέση με τη συμβατική μορφή συμπίεσης
εικόνων.
• Μερικοί δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη
μορφή “x.v.Color”.
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
μορφής AVCHD χρησιμοποιώντας τη μορφή
“x.v.Color”.
• Το “x.v.Color” είναι εμπορικό σήμα της Sony
Corporation.
• Το σήμα “AVCHD” και το λογότυπο AVCHD
είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic
Industrial Co.,Ltd. και της Sony Corporation.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μερικοί δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην μπορούν
▪
▪
να αναπαραχθούν, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD δεν χρειάζονται ολοκλήρωση
(finalise).
Το “x.v.Color” προσφέρει μεγαλύτερο εύρος χρώματος από
τους κανονικούς δίσκους DVD για βιντεοκάμερες.
Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να
μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και την
κατάσταση του ρυθμού καρέ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1515
Έναρξη χρήσης
- Ακόμα κι όταν το αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με
το υποστηριζόμενο codec που αναφέρθηκε
παραπάνω, κάποιο αρχείο ενδέχεται να μην
αναπαράγεται εάν το περιεχόμενό του είναι
προβληματικό.
- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη
εάν οι πληροφορίες στο κοντέινερ αρχείου
είναι λανθασμένες ή εάν το ίδιο το αρχείο είναι
κατεστραμμένο.
- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο λόγο ταχύτητας
δεδομένων/ταχύτητας καρέ ενδέχεται να
τρεμίζουν κατά την αναπαραγωγή ήχου/βίντεο.
- Η λειτουργία αναζήτησης (αγνόησης) δεν
είναι διαθέσιμη εάν ο πίνακας ευρετηρίου του
αρχείου έχει υποστεί ζημιά.
- Όταν εκτελείτε αναπαραγωγή ενός αρχείου
από απόσταση, μέσω σύνδεσης δικτύου, η
αναπαραγωγή το βίντεο ενδέχεται να τρεμίζει
κατά την αναπαραγωγή, ανάλογα με την
ταχύτητα που έχει αποκατασταθεί στο δίκτυο.
03
Περιορισμοί
15
2010-03-23오후6:32:25
Έναρξη χρήσης
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Δίσκος Blu-ray
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Ηνωμένο Βασίλειο,
Γαλλία, Γερμανία κ.ά.
DivX
BD-LIVE
Java
Πρόσθετα εξαρτήματα
Αναζητήστε τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
1
4
7
DISC MENU
Καλώδιο ήχου/βίντεο
Καλώδιο κεραίας RF για την τηλεόραση
TTX/MIX
2
5
8
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
TOOLS
RETURN
INTERNET@
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο
(Μέγεθος AAA)
16
Εγχειρίδιο χρήσης
3
6
9
TITLE MENU
REC
i
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
REC PAUSE
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1616
2010-03-23오후6:32:26
03
Πρόσοψη
Έναρξη χρήσης
a
b c
d e fgh i
k
j
1
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
3
ΟΘΟΝΗ
Προβολή της κατάστασης αναπαραγωγής, του χρόνου κλπ.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΚΑΝΑΛΙΟΥ (,/.)
Επιλέγει το επιθυμητό κανάλι.
ΚΟΥΜΠΙ OK
Επιλέγει το τρέχον επιλεγμένο στοιχείο ή επιβεβαιώνει τη ρύθμιση.
ΚΟΥΜΠΙ REC
Εεκινά την εγγραφή.
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗ
Διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.
KOYMΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
ΥΠΟΔΟΧΗ USB HOST
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναβαθμίσεις λογισμικού και την αναπαραγωγή αρχείων
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Για προβολή καναλιών με χρέωση, εισαγάγετε την κάρτα CI ή CI+ CARD.
2
4
5
6
7
8
9
10
11
Ανοίγει για την τοποθέτηση ενός δίσκου.
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1717
17
2010-03-23오후6:32:26
Έναρξη χρήσης
✎ Σημείωση
▪ Πρέπει να αγοράσετε μια κάρτα “CI ή CI+ CARD” από τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακού δικτύου.
▪ Όταν αφαιρείτε την κάρτα “CI ή CI+ CARD”, τραβήξτε την προσεκτικά με τα χέρια σας, γιατί εάν η κάρτα “CI ή CI+ CARD” πέσει
▪
▪
▪
▪
▪
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά σε αυτήν.
Τοποθετήστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” με την κατεύθυνση που είναι επισημασμένη επάνω στην κάρτα.
Η θέση της υποδοχής της κάρτας CI ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με το μοντέλο.
Η κάρτα “CI ή CI+ CARD” δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές; Ενημερωθείτε από την εξουσιοδοτημένη αντιπροσωπία
της περιοχής σας.
Εάν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα, επικοινωνήστε με κάποιον πάροχο υπηρεσιών.
Όταν βλέπετε δορυφορική τηλεόραση, αφαιρέστε την κάρτα “CI ή CI+ CARD” για επίγειο και καλωδιακό σήμα.
Η οθόνη θα είναι αλλοιωμένη ή δεν θα εμφανίζεται.
Οθόνη πρόσοψης
a
b
c
d
e
1
2
3
4
5
18
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ, Ανάβει όταν επιλέγονται τα κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή, καθώς και το κουμπί
ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
open/close.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΩΡΑΣ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Εμφανίζει το χρόνο αναπαραγωγής και την τρέχουσα κατάσταση.
ΕΝΔΕΙΞΗ REC (ΕΓΓΡΑΦΗ)
Ανάβει στον τρόπο λειτουργίας εγγραφής.
ΕΝΔΕΙΞΗ TIMER
(ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)
Ανάβει για να υποδείξει ότι έχει οριστεί εγγραφή με χρονοδιακόπτη.
ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ (WIFI)
Ανάβει όταν υπάρχει σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1818
2010-03-23오후6:32:27
e
Έναρξη χρήσης
a b c d
03
Πίσω όψη
f
h g
1
ANT IN
Σύνδεση καλωδίου RF από την κεραία.
ANT OUT (TO TV)
Συνδέει το καλώδιο RF (ραδιοσυχνοτήτων) στην είσοδο της κεραίας τηλεόρασης.
3
LAN
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για υπηρεσίες προσβάσιμες μέσω δικτύου (Ανατρέξτε στις σελίδες 67~72),
πρόσβαση στο BD-LIVE, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω σύνδεσης δικτύου.
4
HDMI OUT
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην υποδοχή
εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής ποιότητας ή στο δέκτη σας
για να έχετε ήχο εξαιρετικής ποιότητας.
COMPONENT OUT
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο βίντεο συνιστωσών.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Συνδέεται σε ένα δέκτη.
VIDEO OUT
Σύνδεση της εισόδου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.
AUDIO OUT
Σύνδεση με την είσοδο ήχου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου.
2
5
6
7
8
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(1919
19
2010-03-23오후6:32:27
Έναρξη χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
Όταν πατηθεί το κουμπί, εναλλάσσεται το
χρώμα του κουμπιού. (Πορτοκαλί χρώμα :
BD-HDD Combo, πράσινο χρώμα : τηλεόραση)
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να
κάνετε επιλογές.
Πατήστε αυτό για είσοδο στο μενού δίσκου.
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
1
4
7
DISC MENU
Πατήστε για παράλειψη κομματιού προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός.
Τερματίζει την αναπαραγωγή ή την εγγραφή.
Άναμμα και σβήσιμο μιας τηλεόρασης.
(Για το χειρισμό της τηλεόρασής σας,
ανατρέξτε στη σελίδα 21)
TTX/MIX
2
5
8
0
Εναλλακτικά, επιλέξτε Teletext, Διπλό ή Μίξη.
3
6
9
Πατήστε αυτό για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
TITLE MENU
Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
TIME SHIFT
Σίγαση των ηχείων της τηλεόρασής σας.
TV MUTE
1
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Προβάλλει τις λίστες καναλιών στην οθόνη.
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Πατήστε για χρήση του μενού Εργαλεία.
Επιλογή στοιχείων μενού και αλλαγή της
τιμής ενός μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε για σύνδεση σε διάφορες
υπηρεσίες Internet@TV.
Πατήστε αυτό για εγγραφή σε σκληρό δίσκο
(HDD).
20
TV VOL
CH LIST
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
i
PROG
Πατήστε αυτό για επιλογή ενός τηλεοπτικού
καναλιού.
1
GUIDE
Πατήστε αυτό για παύση αναπαραγωγής ή
παύση της λειτουργίας Time Shift.
Πατήστε αυτό για παύση ή έναρξη της
λειτουργίας Time Shift.
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
Πατήστε για προβολή πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση./
Μετά τη ρύθμιση, σας δίνει τη δυνατότητα να καθορίσετε
την πηγή εισόδου σήματος στην τηλεόρασή σας.
Προβάλλει το EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος).
Πατήστε αυτό για εμφάνιση πληροφοριών αναπαραγωγής
κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray/DVD ή την
εμφάνιση των πληροφοριών ενός τηλεοπτικού καναλιού.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
INTERNET@
REC
REC PAUSE
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για διάφορες
λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε αυτό για την εκτέλεση παύσης
κατά την εγγραφή.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2020
2010-03-23오후6:32:27
1. Ανάψτε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την
τηλεόραση.
3. Επιλέξτε τη λειτουργία τηλεόρασης (πράσινο
χρώμα) πατώντας επανειλημμένα το κουμπί
BD-HDD/TV.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
TV POWER και πληκτρολογήστε τον διψήφιο
κωδικό ανάλογα που αντιστοιχεί στη μάρκα
της τηλεόρασής σας, πατώντας τα αντίστοιχα
αριθμητικά κουμπιά.
Αν η τηλεόραση είναι συμβατή με το
τηλεχειριστήριο, θα σβήσει.
Η τηλεόραση είναι πλέον προγραμματισμένη
να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αν παρατίθενται διάφοροι κωδικοί για τη μάρκα της
▪
τηλεόρασης που διαθέτετε, δοκιμάστε τον κάθε έναν με τη
σειρά μέχρι να βρείτε αυτόν που ισχύει.
Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα
πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τον κωδικό μάρκας.
Κουμπί
MENU
TOOLS
▲▼◄►
ENTER
INFO
RETURN
EXIT
Αριθμητικά κουμπιά
(A,B,C,D)
Λειτουργία
Πατήστε το για να μετακινηθείτε στο μενού
της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού
Εργαλεία.
Χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δρομέα ή
επιλογή κάποιου στοιχείου.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή στοιχείων του
μενού.
Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού
INFO.
Έναρξη χρήσης
Για να προσδιορίσετε αν η τηλεόρασή σας
είναι συμβατή, ακολουθήστε τις παρακάτω
οδηγίες.
Εάν η συσκευή σας είναι συνδεδεμένη με
τηλεόραση Samsung, τα παρακάτω κουμπιά είναι
συμβατά με αυτό το τηλεχειριστήριο.
03
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιείται για την έξοδο από το σύστημα
των μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για
διάφορες λειτουργίες.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Οι λειτουργίες που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι
απαραίτητα διαθέσιμες σε όλες τις τηλεοράσεις.
Αν συναντήσετε προβλήματα, χειριστείτε την τηλεόραση άμεσα.
Τοποθέτηση των μπαταριών
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε
ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Κουμπί
Λειτουργία
Χρησιμοποιείται για το άναμμα και το σβήσιμο
TV POWER
της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιούνται για την άμεση εισαγωγή
Αριθμητικά κουμπιά
αριθμού.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης
TV VOL +/–
ήχου της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την
TV MUTE
απενεργοποίηση του ήχου.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του
PROG (,/.)
επιθυμητού καναλιού.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας
TV SOURCE
εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά :
!
• Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών.
• Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον
αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
• Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ
▪
Η επαναφορτιζόμενη μπαταρία που είναι ενσωματωμένη
σε αυτό το προϊόν δεν μπορεί να αντικατασταθεί από το
χρήστη. Για πληροφορίες σχετικά με την αντικατάστασή της,
αποταθείτε στο δικό σας πάροχο τεχνικής υποστήριξης.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2121
21
2010-03-23오후6:32:28
Έναρξη χρήσης
Κωδικοί τηλεοράσεων που μπορούν ελεγχθούν
Μαρκα
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Κωδικός
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
22
Μαρκα
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Κωδικός
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2222
2010-03-23오후6:32:28
Συνδέσεις
04
Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο Ήχου/Βίντεο και RF
2. Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων βίντεο/ήχου, από τη μια πλευρά στην έξοδο VIDEO OUT (κίτρινο) /
AUDIO OUT (κόκκινο και άσπρο) στη πίσω πλευρά του προϊόντος αι από την άλλη στην είσοδο
VIDEO IN (κίτρινο) / AUDIO IN (κόκκινο και άσπρο) της τηλεόρασης.
Συνδέσεις
1. Συνδέστε το καλώδιο RF, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Συνδέστε το προϊόν στην τηλεόραση.
4. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν και την τηλεόραση.
Προς είσοδο κεραίας
Προς τηλεόραση
Καλώδιο RF
Κόκκινο Λευκό
Καλώδιο ήχου/βίντεο
Κίτρινο
Στην είσοδο κεραίας
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η σύνδεση του καλωδίου RF αυτού του προϊόντος μεταδίδει μόνο σήματα τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια ήχου/βίντεο για
▪
▪
▪
▪
να βλέπετε την έξοδο από το προϊόν σας.
Αν το καλώδιο ήχου τοποθετηθεί πολύ κοντά στο καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος.
Αν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στις σελίδες που περιγράφουν τη σύνδεση ενισχυτή. (ανατρέξτε στις σελίδες 27~28)
Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.
Αν υπάρχει μόνο μία υποδοχή εισόδου ήχου στην τηλεόραση, συνδέστε την με την υποδοχή AUDIO OUT(δεξιά/λευκή) του προϊόντος.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2323
23
2010-03-23오후6:32:28
Συνδέσεις
Σύνδεση σε τηλεόραση
Περίπτωση 1 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω καλωδίου HDMI - Βέλτιστη
ποιότητα (Συνιστάται)
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος
και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα HDMI του προϊόντος.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (Βλ. σελίδες 21),
πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μέσω του καλωδίου HDMI πραγματοποιείται μεταφορά τόσο ψηφιακού βίντεο όσο και ψηφιακού ήχου, ώστε να μην απαιτείται η
▪
▪
▪
▪
▪
24
σύνδεση ξεχωριστού καλωδίου για τον ήχο.
Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο στην τηλεόρασή σας σε λειτουργία εξόδου HDMI 720p, 1080i, 1080p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας(κατηγορία 2).
Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης), θα εμφανιστεί στην οθόνη
θόρυβος.
Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Όταν συνδέετε ο προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα τηλεόραση,
η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν θόρυβο στην οθόνη. Σε αυτήν την περίπτωση, απενεργοποιήστε το Πλούσιο
χρώμα από το αντίστοιχο μενού.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2424
2010-03-23오후6:32:29
Συνδέσεις
1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο μετατροπής από HDMI σε DVI, συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου
στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και το άλλο στην υποδοχή DVI IN της
τηλεόρασης.
04
Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω καλωδίου DVI - Βέλτιστη
ποιότητα (Συνιστάται)
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO OUT (κόκκινη και λευκή) στο
πίσω μέρος του προϊόντος στις εισόδους AUDIO IN (κόκκινη και λευκή) της τηλεόρασης.
3. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν και την τηλεόραση.
4. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα DVI του προϊόντος.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (Βλ. σελίδες 21),
πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος HDMI-DVI
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο ήχου
Κόκκινο Λευκό
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση. Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (Προστασία ψηφιακού
▪
▪
περιεχομένου υψηλού εύρους ζώνης), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
Ανάλογα με την τηλεόρασή σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Όταν συνδέετε ο προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI-DVI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα
τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2525
25
2010-03-23오후6:32:29
Συνδέσεις
Περίπτωση 3 : Σύνδεση σε τηλεόραση μέσω καλωδίων σήματος
συνιστωσών (Συνιστωσων) - Καλύτερη ποιότητα
- Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίων Component.
- Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρώματος. Το σήμα βίντεο συνιστωσών διαχωρίζει τα στοιχεία
της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y), μπλε (PB) και κόκκινο (PR) σήμα, για την απεικόνιση καθαρότερων εικόνων.
(Τα σήματα ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)
1. Χρησιμοποιώντας καλώδια component video, συνδέστε την έξοδο COMPONENT VIDEO OUT στο
πίσω μέρος του προϊόντος με την είσοδο COMPONENT IN της τηλεόρασής σας.
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO OUT (κόκκινη και λευκή) στο
πίσω μέρος του προϊόντος στις εισόδους AUDIO IN (κόκκινη και λευκή) της τηλεόρασης.
3. Θέστε σε λειτουργία το προϊόν και την τηλεόραση.
4. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα “COMPONENT” του προϊόντος.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (Βλ. σελίδες 21),
πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως εξωτερική
πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο σήματος συνιστωσών
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο Λευκό Κόκκινο Μπλε Πράσινο
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι υποδοχές component της τηλεόρασης σας, πιθανόν να αναγράφουν “R-Y, B-Y, Y ” ή “Cr, Cb, Y”
▪
▪
▪
26
αντί για of “PB, PR, Y”. Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων ανάλυσης για Blu-ray Disc, όπως 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i,
ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 35~36)
Η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από τη ρύθμιση που έχει γίνει στο μενού Ρύθμιση εάν έχουν συνδεθεί και τα δύο καλώδια, Συνιστωσών και HDMI.
Η ανάλυση ενδέχεται επίσης να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο. (Ανατρέξτε στις σελίδες 35~36)
Κατά την αναπαραγωγή DVD, εάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος Συνιστωσών και επιλέξετε τη λειτουργία σήματος
Συνιστωσών 1080p, 1080i ή 720p, το μενού Ρύθμισης της οθόνης θα εμφανίσει την ανάλυση εξόδου με την τιμή 1080p, 1080i ή 720p.
Η πραγματική ανάλυση είναι 576i/480i.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2626
2010-03-23오후6:32:30
04
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Συνδέσεις
• Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και να τραυματίσει τα αυτιά σας.
• Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 37~39)
• Οι θέσεις των υποδοχών HDMI μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
Περίπτωση 1 : Σύνδεση με ένα ηχοσύστημα (ενισχυτής με υποστήριξη
HDMI) - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος
και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN του ενισχυτή.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI OUT του ενισχυτή στο στην υποδοχή
HDMI IN της τηλεόρασης.
3. Ανάψτε το προϊόν, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από το προϊόν, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή και επιλέξτε
εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την είσοδο ήχου
του ενισχυτή.
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2727
27
2010-03-23오후6:32:30
Συνδέσεις
Περίπτωση 2 : Σύνδεση με
ηχοσύστημα (ενισχυτή 2 καναλιών)
- Καλή ποιότητα
Περίπτωση 3 : Σύνδεση σε
ηχοσύστημα (ενισχυτής Dolby
Digital, DTS) - Καλύτερη ποιότητα
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο,
συνδέστε τα βύσματα HDMI, COMPONENT
ή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος,
στις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή
VIDEO IN της τηλεόρασής σας. (Ανατρέξτε
στις σελίδες 24~26)
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο,
συνδέστε τα βύσματα HDMI, COMPONENT
ή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος,
στις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή
VIDEO IN της τηλεόρασής σας. (Ανατρέξτε
στις σελίδες 24~26)
1. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε
τις εξόδους AUDIO OUT (κόκκινη και λευκή)
στο πίσω μέρος του προϊόντος στις εισόδους
AUDIO IN (κόκκινη και λευκή) του ενισχυτή
σας.
3. Ανάψτε το προϊόν, την τηλεόραση και τον
ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από το προϊόν, πατήστε
το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να
ρυθμίσετε την είσοδο ήχου του ενισχυτή.
1. Χρησιμοποιώντας οπτικό καλώδιο, συνδέστε
την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
στο πίσω μέρος του προϊόντος, με την είσοδο
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του ενισχυτή
σας.
3. Ανάψτε το προϊόν, την τηλεόραση και τον
ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από το προϊόν, πατήστε
το κουμπί επιλογής εισόδου του ενισχυτή
και επιλέξτε εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να
ρυθμίσετε την είσοδο ήχου του ενισχυτή.
Περίπτωση 2 : Καλώδιο ήχου
Περίπτωση 3 : Οπτικό καλώδιο
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο Λευκό
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αν χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση ψηφιακού ήχου που περιγράφεται στην Περίπτωση 3, θα μπορείτε να ακούτε δίσκους με ήχο μορφής
PCM μόνο μέσω των δύο εμπρός ηχείων.
28
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2828
2010-03-23오후6:32:30
04
Σύνδεση σε δίκτυο
Συνδέσεις
Αυτό το προϊόν σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε (δια)δικτυακές υπηρεσίες (Ανατρέξτε στις σελίδες 67~72),
όπως Internet@TV, πρόσβαση στο BD-LIVE, καθώς και αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω σύνδεσης δικτύου.
Συνιστούμε τη χρήση ενός σημείου πρόσβασης (AP, Access Point) ή δρομολογητή IP για τη σύνδεση.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης του δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για τεχνική
υποστήριξη.
Καλωδιακό δίκτυο
1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN του προϊόντος
στην υποδοχή LAN του μόντεμ σας.
2. Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 41~45)
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
nebo
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Δικτύωση με υπολογιστή
για τη λειτουργία AllShare
(Ανατρέξτε στις σελίδες 71~72)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η πρόσβαση στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το δρομολογητή που
▪
▪
χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να αποκαταστήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
Για τη λειτουργία AllShare θα πρέπει ένας υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(2929
29
2010-03-23오후6:32:31
Συνδέσεις
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν σας σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου.
Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης στο δίκτυο, απαιτείται σημείο πρόσβασης/δρομολογητής
ΙΡ ασύρματου δικτύου.
Για τη ρύθμιση των επιλογών δικτύου, ανατρέξτε στις σελίδες 41~45.
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
Δικτύωση με υπολογιστή
για τη λειτουργία AllShare
(Ανατρέξτε στις σελίδες 71~72)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, το προϊόν σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε έναν δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
30
Αν ο δρομολογητής ΙΡ ασυρμάτου δικτύου υποστηρίζει DHCP, το προϊόν σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή μια
στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N. Κατά την αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης IEEE
802.11B/G, το βίντεο ενδέχεται να μην αναπαράγεται ομαλά.
Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για το δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το
δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και
απώλεια επικοινωνίας.
Αν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης ρυθμιστεί σε WEP,
TKIP ή TKIP-AES (WPS2Mixed) για το σημείο πρόσβασης, αυτό το προϊόν δεν θα υποστηρίζει σύνδεση σύμφωνα με τις νέες
προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
Αν το σημείο πρόσβασής σας υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push
Button Configuration) ή PIN (Personal Identification Number). Το WPS διαμορφώνει αυτόματα το κλειδί SSID και WPA σε
οποιονδήποτε τρόπο λειτουργίας.
Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με 3 τρόπους.
- PBC (WPS)
- Αυτόματη ρύθμιση (χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτόματης αναζήτησης δικτύου)
- Μη αυτόματη ρύθμιση
Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προξενήσουν παρεμβολές, αναλόγως των συνθηκών χρήσης (απόδοση σημείων
πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κ.λπ.).
Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής. Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου), υποστηρίζονται μόνον τα
ακόλουθα:
1) Τύπος λειτουργίας ελέγχου στοιχείων : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης : WEP, AES
Για τη λειτουργία AllShare θα πρέπει ένας υπολογιστής να είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3030
2010-03-23오후6:32:32
Ρύθμιση
7. Πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό λόγο πλευρών οθόνης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 35)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
" Enter
2. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή χώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
Πηγή κεραίας
• Εάν επιλέξετε Χειροκ. : Πατήστε το κουμπί
κουμπιά ▲▼◄► για να ρυθμίσετε το
ρολόι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ρύθμιση
1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας αφού συνδέσετε
το προϊόν.
(Όταν το προϊόν συνδεθεί στην τηλεόραση για
πρώτη φορά, το προϊόν ανάβει αυτόματα και
εμφανίζεται η οθόνη Αρχική ρύθμιση).
6. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Λειτουργία ρολογιού.
• Εάν επιλέξετε Αυτ. : Πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
05
Πριν από την Έναρξη (Plug & Play)
Plug & Play
: Κεραία
Αναζήτ.
a Προηγ. d Αγνόηση > Μετακίν. " Καταχώρ.
8. Πατήστε τα κουμπιά◄► για να επιλέξετε
τις επιθυμητές Ρυθμίσεις δικτύου. Ενσ.,
Ασύρματο ή PBC (WPS) και, κατόπιν,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ. (Διαβάστε τις
σελίδες 41~45)
9. Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Καλή
παρακολούθηση”. Πατήστε το κουμπί OK.
Θα εμφανιστεί το εκπεμπόμενο κανάλι.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Όταν το προϊόν συνδεθεί στην τηλεόραση για πρώτη φορά,
▪
▪
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα.
Κάτι τέτοιο δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Αν το προϊόν παραμείνει στο αρχικό μενού για περισσότερα από
5 λεπτά, χωρίς παρέμβαση από το χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η
προφύλαξη οθόνης της τηλεόρασης.
Κωδικός πρόσβ.
- μόνο Γαλλία : Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
- Άλλες : Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* V ýchozí nastavení hesla je 0000.
5. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Πηγή κεραίας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Αν επιλέξετε Κεραία : Πατήστε το κουμπί
▼ για να επιλέξετε την Αναζήτ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Αν επιλέξετε Καλωδιακή : Πατήστε το
κουμπί ▼ για να επιλέξετε Επόμενο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ορίστε την επιλογή Λειτουργία αναζήτησης
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ για
να επιλέξετε το κουμπί Αναζήτ..
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3131
31
2010-03-23오후6:32:32
Ρύθμιση
Ρύθμιση του μενού
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Όταν επιστρέψετε στο αρχικό μενού, η
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το
επιθυμητό αρχικό μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το
μενού.
1
▪
▪
λειτουργία προβολής πλήρους οθόνης θα ακυρωθεί αυτόματα.
Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το
επιλεγμένο μενού.
Οι Ενδείξεις επί της Οθόνης (On Screen Display – OSD)
του προϊόντος ενδέχεται να είναι διαφορετικές μετά από
αναβάθμιση της έκδοσης του λογισμικού του προϊόντος.
Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε δίκτυο, επιλέξτε
Internet@TV από το αρχικό μενού.
Κάντε λήψη του επιθυμητού περιεχομένου από το Samsung
Apps. (Βλ. σελίδες 70)
Κανάλια
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τα
Κανάλια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Αρχικό μενού
You Tube
internet radio
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία
Internet@TV
για να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου.
▪
2
3
4
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Internet@TV
Κανάλιαυπηρεσίες Διαδικτύου.
για να απολαύσετε διάφορες
Οδηγός
Διαχείρ. καναλιών
5
HDD
a Αλλαγή συσκευής
Λίστα καναλιών
Ρυθμίσεις καναλιού
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Κανάλια
6
7
HDD
a Αλλαγή συσκευής
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
1
Επιλέγει την υπηρεσία Internet@TV.
2
Επιλέγει το Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
3
Επιλέγει τα Βίντεο.
4
Επιλέγει τη Μουσική.
5
Επιλέγει τις Φωτογραφίες.
6
πιλέγει τα Κανάλια.
7
Επιλέγει τις Ρυθμίσεις.
8
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά.
32
8
HDD
a Αλλαγή συσκευής
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το
μενού.
Ρυθμίσεις καναλιού
Κεραία-Κεραία
1. Στο μενού Ρυθμίσεις καναλιού, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την Κεραία.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
Κεραία και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3232
2010-03-23오후6:32:33
05
Διαχείρ. καναλιών
Οθόνη Διαχείρ. καναλιών
2
1
Όλα
TV
Ρ/φωνο
Δεδομ./άλλα
Ρύθμιση
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα κανάλια.
Κανάλια
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε
τη χώρα.
4. Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
5. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Χώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Πατήστε και πάλι το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί RETURN.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αυτόμ. αποθήκευση ή Ελεγχ. αποθήκευση
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3
16
c17
18
19
20
31
MTV3
Nelonen
*SubTV
YLE PEILI
YLEMONDO
BigBrother 24/7
Κεραία-Καλωδιακή
1. Στο μενού Ρυθμίσεις καναλιού, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Κεραία και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Καλωδ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε
τη χώρα.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
5. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Χώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Πατήστε και πάλι το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί RETURN.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιλογή Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
8. Ρυθμίστε τα επιθυμητά στοιχεία.
9. Πατήστε το κουμπί RETURN.
10. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αυτόμ. αποθήκευση ή Ελεγχ. αποθήκευση
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪
Κωδικός πρόσβ.
- μόνο Γαλλία : Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
Καλωδιακή a Κεραία c Επιλ. d Ταξινόμηση ƒ Σελίδα / Εργαλεία
1
4
Επεξεργασμένα κανάλια : Πατήστε τα κουμπιά ◄▲▼
για να ελέγξετε τα επεξεργασμένα κανάλια.
• Κανάλια (
) : Εμφανίζει τη λίστα καναλιών, σύμφωνα
με τον τύπο καναλιού.
• Τα κανάλια μου ( ) : Προβάλλει όλα τα αγαπημένα
κανάλια.
• Προγραμματισμένο ( ) : Προβάλλει όλα τα
τρέχοντα κανάλια με κράτηση.
2
Προβ. καναλ. : Πατήστε τα κουμπιά ◄▲▼ για να
επιλέξετε την επιθυμητή προβολή καναλιού. (Όλα, TV,
Ρ/φωνο, Δεδομ./άλλα)
3
Προβάλλει τα αποθηκευμένα κανάλια.
4
NΒοήθεια πλοήγησης : Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) : Επιλέγει Κεραία ή Καλωδιακή.
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) : Επιλέγει το κανάλι.
• ΜΠΛΕ(D) : Ταξινομεί τη λίστα ταξινομημένη ανά όνομα
καναλιού ή αριθμό καναλιού.
• Σελίδα : Μετάβαση στην επόμενη ή την προηγούμενη
σελίδα.
• Εργαλεία : Προβάλλει το μενού επιλογή Διαχείρ.
καναλιών.
- Άλλες : Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Výchozí nastavení hesla je 0000.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3333
33
2010-03-23오후6:32:34
Ρύθμιση
Εικονίδια προβολής κατάστασης καναλιού
Εικονίδια
Λειτουργίες
Ένα κανάλι επιλεγμένο.
c
Ένα κανάλι ρυθμισμένο στα δικά μου κανάλια.
*
Ένα κλειδωμένο κανάλι.
\
Ένα κανάλι με κράτηση.
)
Χρήση του κουμπιού TOOLS
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή προβολή καναλιού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Κανάλια
Όλα
TV
Ρ/φωνο
Δεδομ./άλλα
16
c17
18
19
20
31
MTV3
Nelonen
*SubTVΕπεξεργασία των καναλιών μου
Κλείδωμα
YLE PEILI
Προβολή χρονοδ.
YLEMONDO
Εγγρ.24/7
με χρονοδ.
BigBrother
Επεξ. αρ. καναλιών
Διαγραφή
Καλωδιακή a Κεραία c Επιλ. d Ταξινόμηση ƒ Σελίδα / Εργαλεία
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Επεξεργασία των καναλιών μου : Κάντε αυτή
την επιλογή για επεξεργασία του καναλιού.
• Κλείδωμα : Κάντε αυτή την επιλογή για
κλείδωμα του καναλιού.
• Προβολή χρονοδ. : Κάντε αυτή την επιλογή για
ρύθμιση της λειτουργίας Προβολή χρονοδ.
• Εγγρ. με χρονοδ. : Κάντε αυτή την επιλογή για
ρύθμιση της λειτουργίας Εγγρ. με χρονοδ.
• Επεξ. αρ. καναλιών : Κάντε αυτή την επιλογή
για επεξεργασία του Αριθμού καναλιού.
• Διαγραφή : Κάντε αυτή την επιλογή για
διαγραφή του Καναλιού.
• Επιλογή όλων : Κάντε αυτή την επιλογή για
επιλογή όλων των καναλιών.
Λίστα καναλιών
Μπορείτε να προβάλλετε όλα τα κανάλια στα
οποία έχει εκτελεστεί αναζήτηση.
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η Λίστα καναλιών.
2. Πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Θα εμφανιστεί το επιλεγμένο κανάλι.
Όλα
14
Nelonen Plus
16
MTV3
15
17
18
19
20
31
The Voice
Nelonen
SubTV
YLE PEILI
YLEMONDO
BigBrother 24/7
Κεραία
a Κεραία
m Μετακίνηση
" Προβολή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Πατώντας το κουμπί INFO, μπορείτε να προβάλλετε ή να
εγγράφετε το επιλεγμένο κανάλι.
Ρυθμίσεις
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το μενού.
Οθόνη
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως την ανάλυση οθόνης, την
ανάλυση κλπ.
34
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3434
2010-03-23오후6:32:35
• 16:9 Κανονική
• 16:9 Ευρεία
• 4:3 Πανοραμική
• 4:3 Pan-Scan
Ορισμένες ταινίες (πηγή 4:3) μπορούν
να προβάλλονται σε 4:3 Pillarbox
(με μαύρες λωρίδες στις πλευρές της
εικόνας) ακόμα κι αν επιλεγεί κανονικός
λόγος πλευρών εικόνας 16:9.
Μπορείτε να βλέπετε ολόκληρη την
εικόνα 16:9 σε μια τηλεόραση ευρείας
οθόνης.
Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε
να βλέπετε ολόκληρη την οθόνη 16:9
που αποδίδει το Blu-ray Disc/DVD,
σε οθόνη τηλεόρασης 4:3. Στο επάνω
και στο κάτω μέρος της οθόνης θα
εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.
Κάντε αυτήν την επιλογή αν θέλετε να βλέπετε
το βίντεο 16:9 που αποδίδει ένας δίσκος
Blu-ray Disc/DVD χωρίς μαύρες λωρίδες
στο επάνω και στο κάτω μέρος, παρότι έχετε
τηλεόραση με λόγο πλευρών οθόνης 4:3 (θα
αποκοπεί το αριστερό και το δεξιό τμήμα
στην άκρη της εικόνας της ταινίας).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένες τιμές λόγου
▪
▪
▪
πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Εάν επιλέξετε κάποια ρύθμιση ή ένα φορμά λόγου πλευρών
διαφορετικό από αυτό της οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε
η εικόνα ενδέχεται να παραμορφωθεί.
Εάν επιλέξετε 4:3 Pan-Scan ή 4:3 Πανοραμική, δεν θα
μπορείτε να έχετε προβολή πλήρους οθόνης πατώντας το
κουμπί FULL SCREEN στο τηλεχειριστήριο.
Εάν επιλέξετε 16:9 Κανονική, ενδέχεται να εμφανιστεί ως 4:3
με μαύρες λωρίδες στα πλευρά.
Σε αυτή την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να έχετε προβολή
πλήρους οθόνης πατώντας το κουμπί FULL SCREEN στο
τηλεχειριστήριο.
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
διασυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε προϊόντα Samsung μέσω HDMI
χρησιμοποιώντας το BD Wise, ρυθμίζεται
αυτόματα η βέλτιστη ανάλυση.
• Εν. : Η αρχική ανάλυση του δίσκου BD/DVD θα
αποδίδεται απευθείας στην τηλεόραση.
• Απενεργ. : Η ανάλυση του σήματος εξόδου
προσδιορίζεται σύμφωνα με την Ανάλυση που
είχε καθοριστεί προηγουμένως, ανεξάρτητα από
την ανάλυση του δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise,
▪
▪
▪
πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise
επιλέγοντας τη ρύθμιση Απενεργ..
Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση
της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη
μέγιστη τιμή της.
Εάν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε συσκευή που δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD wise.
Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού BD
Wise της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης στο Εν..
Ανάλυση
Ορίζει την ανάλυση εξόδου σήματος βίντεο
Συνιστωσών και HDMI.
Ο αριθμός στις ρυθμίσεις 1080p, 1080i, 720p,
576p/480p, 576i/480i υποδεικνύει τον αριθμό των
γραμμών βίντεο.
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη
διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση
αντίστοιχα.
• Αυτ. : Ελέγχει αυτόματα και ρυθμίζει τη βέλτιστη
ανάλυση.
• BD Wise : Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα
τη βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση
που υποστηρίζει το BD Wise. (Το στοιχείο μενού
BD Wise εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει
ενεργοποιηθεί με τη ρύθμιση Εν.).
• 1080p : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 1080i : Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης.
• 720p : Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 576p/480p : Παρέχει έξοδο βίντεο προοδευτικής
σάρωσης 576/480 γραμμών.
• 576i/480i : Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών
βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3535
Ρύθμιση
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως
να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
05
Αναλ. οθόνης
35
2010-03-23오후6:32:36
Ρύθμιση
Ανάλυση, ανάλογα με τη λειτουργία εξόδου
 Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc
Έξοδος
Ρύθμιση
Αυτ.
HDMI σε σύνδεση
Λειτ. HDMI
Λειτ. Video
576i/480i
-
-
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i, Καρέ ταινίας (24Fs) Απενεργ.
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080p, Καρέ ταινίας (24 Fs) Απενεργ.
1080p/1080i, Καρέ ταινίας
(24 Fs) Εν.
720p
576i/480i
Βέλτιση ανάλυση
HDMI εκτός σύνδεσης
Λειτ. σήματος συνιστωσών/
Λειτ. σήματος συνιστωσών
VIDEO
1080p@50F/60F
576i/480i
720p
-
576i/480i
-
720p
-
576i/480i
 Αναπαραγωγή DVD / Προβολή καναλιού DTV
Έξοδος
Ρύθμιση
Αυτ.
HDMI σε σύνδεση
Λειτ. HDMI
Βέλτιση ανάλυση
1080p
1080p@50F/60F
720p
720p
1080i
576p/480p
576i/480i
36
576i/480i
576i/480i
HDMI εκτός σύνδεσης
Λειτ. σήματος συνιστωσών/
VIDEO
Λειτ. σήματος συνιστωσών
Λειτ. Video
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
1080i
576p/480p
-
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα
▪
-
Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, θα εμφανιστεί το
μήνυμα “Εάν δεν εμφανίζονται εικόνες μετά την επιλογή,
περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η ανάλυση θα
επαναφερθεί αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.”
Εάν επιλέξετε Ναι και η τιμή ανάλυσης δεν υποστηρίζεται,
η οθόνη της τηλεόρασης θα είναι κενή. Περιμένετε 15
δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην
προηγούμενη τιμή της.
Εάν η οθόνη είναι κενή, πατήστε το κουμπί MENU για προβολή
του αρχικού μενού. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ ( ) (στην
πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο
δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές
προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην
προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε την κάθε λειτουργία και
επιλέξτε τη Ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η δική σας τηλεόραση.
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
576p/480p
576i/480i
-
576i/480i
576i/480i
Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές,
όλα τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύονται στα δεδομένα
BD θα διαγραφούν.
Ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ,
προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Καρέ ταινίας (24Fs).
Eάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος συνιστωσών
και η προβολή τη δεδομένη στιγμή γίνεται μέσω της εξόδου
σύνθετου σήματος, υπάρχει διαφορά μεταξύ του πίνακα αναλύσεων
και της πραγματικής ανάλυσης, ανάλογα με την τηλεόρασή σας.
Κατά την αναπαραγωγή δίσκου Blu-ray disc που έχει
περιεχόμενο σε πρότυπο PAL, η έξοδος σύνθετου σήματος
βίντεο υποστηρίζει έως και ανάλυση SD (λειτουργίες 576p
και 576i).
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3636
2010-03-23오후6:32:36
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Ρυθμίζοντας την επιλογή Καρέ ταινίας (24Fs) στο Εν.,
έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την έξοδο HDMI
του προϊόντος στα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για
βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία Καρέ
ταινίας (24Fs) μόνον στις τηλεοράσεις που
υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ. Αυτό το μενού
μπορεί να επιλεγεί μόνον σε λειτουργίες ανάλυσης
εξόδου 1080i ή 1080p HDMI.
• Εν. : Οι λειτουργίες Καρέ ταινίας (24Fs) θα είναι
ενεργοποιημένες.
• Απενεργ. : Οι λειτουργίες Καρέ ταινίας (24Fs)
θα είναι απενεργοποιημένες.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Καρέ
ταινίας (24Fs) τότε θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα.
Προοδευτική λειτουργία
Ρυθμίστε για βελτίωση της ποιότητας της εικόνας
κατά την προβολή DVD.
• Αυτ. : Με αυτή την επιλογή, το προϊόν επιλέγει
αυτόματα την καλύτερη εικόνα για το DVD που
παρακολουθείτε.
• Βίντ : Με αυτή την επιλογή θα έχετε την
καλύτερη δυνατή εικόνα σε δίσκους DVD
συναυλιών ή εκπομπών τηλεόρασης.
Μπορείτε να επιλέξετε εάν το σήμα βίντεο από
την έξοδο HDMI OUT θα αποδίδεται με Πλούσιο
χρώμα ή όχι. Η ρύθμιση Deep Color επιτρέπει
την αναπαραγωγή του χρώματος με μεγαλύτερο
βάθος και μεγαλύτερη ακρίβεια.
• Αυτ. : Η εικόνα θα προβάλλεται με τη ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα στη συνδεδεμένη τηλεόραση
που υποστηρίζει HDMI Deep Color.
• Απενεργ. : Η εικόνα θα προβάλλεται χωρίς τη
ρύθμιση Deep Color.
Ήχος
Ψηφιακή έξοδος
Η ρύθμιση της επιλογής Ψηφιακή έξοδος γίνεται
ανάλογα με το συνδεδεμένο δέκτη. (Για περισσότερες
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην επιλογή ψηφιακής
εξόδου που υπάρχει στην επόμενη σελίδα)
• PCM
• Bitstream (Re-encode)
• Bitstream (Audiophile)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ψηφιακή έξοδο,
▪
▪
▪
▪
Λειτ. ακ. εικ.
Ρύθμιση του τύπου εικόνας που προβάλλεται από
το προϊόν κατά την παύση της αναπαραγωγής
ενός DVD.
• Αυτ. : Αυτόματη προβολή της βέλτιστης
στατικής εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο.
• Καρέ : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν κάνετε
παύση μιας σκηνής με ήπια δράση.
• Πεδίο : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν κάνετε
παύση μιας σκηνής με έντονη δράση.
▪
διαφορετικά δε θα ακούτε ήχο ή θα ακούτε δυνατό θόρυβο.
Εάν η συσκευή HDMI (Δέκτης, τηλεόραση) δεν είναι
συμβατή με τις μορφές συμπιεσμένων αρχείων (Dolby
digital, DTS). Η έξοδος σήματος ήχου είναι PCM.
Ο ήχος από τη δευτερογενή πηγή και τα εφέ ήχου δεν θα
ακούγονται στα απλά DVD.
Μερικοί δίσκοι Blu-ray δεν διαθέτουν δευτερογενή πηγή και
εφέ ήχου.
Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν μπορεί να επηρεάσει
την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI
της τηλεόρασής σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI
όταν συνδέεται σε ένα δέκτη.
Εάν κάνετε αναπαραγωγή ήχου MPEG, η έξοδος σήματος
ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα από τις επιλογές
ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3737
Ρύθμιση
Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε τη ρύθμιση
χρώματος για την έξοδο HDMI, επιλέγοντας έναν
τύπο συνδεδεμένης συσκευής.
• TV : Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση
μέσω HDMI.
• Οθόνη : Επιλέξτε αν έχει γίνει σύνδεση σε
οθόνη μέσω HDMI.
Πλούσιο χρώμα HDMI
05
Μορφή HDMI
37
2010-03-23오후6:32:37
Ρύθμιση
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
Σύνδεση
Bitstream
(Re-encode)
PCM
PCM
Δέκτης HDMI
Οπτική
Έως και 7.1 κανάλια PCM 2ch
Dolby Digital Έως και 5.1 κανάλια PCM 2ch
Dolby Digital
Έως και 7.1 κανάλια PCM 2ch
Ροή ήχου σε
Plus
δίσκο Blu-ray
Dolby TrueHD Έως και 7.1 κανάλια PCM 2ch
Disc
DTS
Έως και 6.1 κανάλια PCM 2ch
DTS-HD HRA Έως και 7.1 κανάλια PCM 2ch
DTS-HD MA Έως και 7.1 κανάλια PCM 2ch
Ροή ήχου σε
δίσκο DVD
Ευκρίνεια για
δίσκους Blu-ray
Disc
PCM
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Έως και 5.1 κανάλια PCM 2ch
DTS
Οποιαδήποτε
Έως και 6.1 κανάλια PCM 2ch
Δέκτης HDMI ή οπτική
Δέκτης HDMI
DTS με επανακωδικοποίηση
Dolby Digital
DTS με επανακωδικοποίηση
DTS με επανακωδικοποίηση
PCM
Dolby Digital
Plus
Οπτική
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS με επανακωδικοποίηση
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS με επανακωδικοποίηση
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS με επανακωδικοποίηση
DTS με επανακωδικοποίηση
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Αποκωδικοποιεί πρωτογενείς και
Αποδίδει μόνο τα πρωτογενή αρχεία
Αποκωδικοποιεί πρωτογενείς και δευτερογενείς τύπους ροής ήχου
ήχου (κύρια ηχητική επένδυση της
δευτερογενείς τύπους ροής ήχου και τύπο ροής ήχου εφέ και τους ταινίας) για να μπορέσει ο δέκτης σας να
και τύπο ροής ήχου εφέ και τους συνθέτει σε ήχο PCM. Στη συνέχεια, αποκωδικοποιήσει τον ήχο bitstream.
συνθέτει σε ήχο PCM.
επανακωδικοποιεί τον ήχο PCM σε Δεν θα ακούτε την πρωτογενή και τη
DTS bitstream.
δευτερογενή πηγή ήχου.
Οι δίσκοι Blu-ray ενδεχομένως να περιλαμβάνουν
τρεις τύπους ροής ήχου.
- Κύριος ήχος : Η ηχητική επένδυση της κεντρικής
ενότητας
- Δευτερεύων ήχος : Πρόσθετη ηχητική επένδυση,
π.χ. τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των ηθοποιών.
- Διαδραστικός ήχος : Αναπαράγει διαδραστικούς
ήχους όταν επιλέγεται.
Ο διαδραστικός ήχος είναι διαφορετικός σε κάθε
δίσκο Blu-ray Disc.
Υποδειγματοληψία PCM
Ρύθμιση υποδειγματοληψίας σημάτων 96KHz.
• Εν. : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής
που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν δεν
είναι συμβατός με 96KHz. Το σήμα 96 KHz
μετατρέπεται σε 48KHz
• Απενεργ. : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο
ενισχυτής που είναι συνδεδεμένος στο προϊόν
είναι συμβατός με 96KHz.
38
Bitstream
(Audiophile)
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ακόμα και όταν η ρύθμιση Υποδειγματοληψία PCM
οριστεί στο Απενεργ. ορισμένοι δίσκοι θα κάνουν εξαγωγή
αποκλειστικά ήχου υποδειγματοληψίας μέσω της ομοαξονικής
και της οπτικής εξόδου ψηφιακού σήματος.
HDMI
• Εάν η τηλεόραση σας δεν είναι συμβατή με
μορφές πολυκαναλικής συμπίεσης (Dolby Digital,
DTS), το προϊόν μπορεί να αποδίδει ήχο PCM
διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία σε δύο
κανάλια ακόμη και όταν έχετε επιλέξει Bitstream
(είτε επανακωδικοποίηση είτε Audiophile) από το
μενού ρυθμίσεων.
• Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με ρυθμούς
ψηφιοποίησης δείγματος PCM υψηλότερους
των 48KHz, το προϊόν μπορεί να αποδώσει ήχο
PCM με υποδειγματοληψία, ακόμη και όταν
ρυθμίσετε την επιλογή Υποδειγματοληψία PCM
σε Απενεργ..
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3838
2010-03-23오후6:32:37
Λειτουργία μίξης
Ορίζει εάν θα γίνει μίξη του πολυκαναλικού ήχου
σε λιγότερα κανάλια.
• Κανονικός στερεοφων. : Εκτελείται μίξη του
πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο δύο
καναλιών. Κάντε αυτή την επιλογή κατά τη σύνδεση
εξοπλισμού που δεν υποστηρίζει λειτουργίες virtual
surround, όπως η Dolby Pro Logic.
• Συμβατό με surround : Εκτελείται μίξη του
πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο
συμβατό με surround.
Κάντε αυτή την επιλογή κατά τη σύνδεση
εξοπλισμού που υποστηρίζει λειτουργίες virtual
surround, όπως η Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6
Μπορείτε να απολαμβάνετε πολυκαναλικό ήχο
από μια απλή πηγή ήχου 2 καναλιών.
• Απενεργ. : Αποδίδει σήμα ήχου 2 καναλιών
μόνον μέσα από τα μπροστινά ηχεία.
• Κινηματ. : Αποδίδει ήχο ταινίας 2 καναλιών
μέσω πολλαπλών καναλιών.
• Μουσ. : Αποδίδει μουσική 2 καναλιών μέσω
πολλαπλών καναλιών.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν χρησιμοποιείτε δέκτη HDMI, αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη
όταν ορίζετε την επιλογή Ψηφιακή έξοδος στη ρύθμιση PCM.
Ακουστική περιγραφή
Μπορείτε να προσθέσετε μια λεκτική περιγραφή
στον ήχο για όσους έχουν προβλήματα όρασης.
• Ενεργ. : Ενεργοποιεί τη λειτουργία Ακουστική
Περιγραφή.
• Απενερ. : Απενεργοποιεί τη λειτουργία
Ακουστική Περιγραφή.
Plug & Play
Με τη χρήση της επιλογής Plug & Play, μπορείτε
να ρυθμίσετε τη γλώσσα, τη χώρα, την πηγή
κεραίας, τη λειτουργία ρολογιού, την ανάλυση
οθόνης, τις Ρυθμίσεις δικτύου κ.λπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις
ρυθμίσεις, ανατρέξτε στην αντίστοιχη ενότητα
αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
(Βλ. σελίδες 31).
Μέγεθος οθόνης Internet@TV
Ορίζει την οθόνη Internet@TV στο καλύτερο
δυνατό μέγεθος.
• Μεγ.1 : Προβολή μικρότερων εικονιδίων
εφαρμογών. Ενδέχεται να εμφανιστούν μαύρες
λωρίδες στις πλευρές της οθόνης.
• Μεγ.2 : Προβολή κανονικών εικονιδίων εφαρμογών.
Η εικόνα ενδέχεται να είναι πολύ μεγάλη για την
οθόνη της τηλεόρασής σας.
• Μεγ.3 : Προβολή μεγαλύτερων εικονιδίων
εφαρμογών. Η εικόνα ενδέχεται να είναι να είναι
πολύ μεγάλη για την οθόνη της τηλεόρασής σας.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια εύχρηστη λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της
Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Συνδέστε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση
Samsung με ένα καλώδιο HDMI.
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτό το προϊόν
χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης
Samsung και να αρχίσετε την αναπαραγωγή δίσκου
απλώς με το πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
(
) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για πολλές πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασης.
• Εν. : Οι λειτουργίες του Anynet+ θα είναι ενεργές.
• Απενεργ. : Οι λειτουργίες του Anynet+ δεν θα είναι
ενεργές.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο HDMI
▪
▪
δεν υποστηρίζει CEC.
Εάν η τηλεόραση Samsung φέρει το λογότυπο n,
τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
Ανάλογα με την τηλεόραση σας, ορισμένες αναλύσεις εξόδου
HDMI ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(3939
Ρύθμιση
Μπορείτε να ακούτε τον ήχο σε χαμηλή ένταση,
αλλά να εξακολουθείτε να ακούτε τους διαλόγους
καθαρά.
Αυτό είναι ενεργό μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα
Dolby Digital.
• Αυτ. : Ο έλεγχος δυναμικού εύρους ρυθμίζεται
αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που
παρέχονται από την ηχητική επένδυση Dolby
TrueHD.
• Απενεργ. : Απενεργοποίηση του ελέγχου
δυναμικού εύρους.
• Εν. : Επιλέξτε για ακρόαση του ήχου της ταινίας
σε χαμηλότερη ένταση, χωρίς να χάνεται η
καθαρότητα του διαλόγου.
Σύστημα
05
Έλεγχος δυναμικού εύρους
39
2010-03-23오후6:32:37
Ρύθμιση
Ρολόι
Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με το χρόνο.
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Λειτ. ρολ.
Ρολόι
:Αυτ.
\
Ρύθμ. Ρολ.
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
• Λειτ. ρολ. : Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία
σε Αυτ. ή Χειροκ..
Αν επιλέξετε Χειροκ. θα ενεργοποιηθεί το μενού
Ρύθμ. Ρολ..
• Ρύθμ. Ρολ. : Μπορείτε να καθορίσετε μη
αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.
Κοινή διασύνδεση
Προβολή της οθόνης πληροφοριών του μενού CI.
• MENU CI : Επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή
από το μενού CAM. Επιλέξτε το μενού CI με
βάση το μενού PC Card.
• Πληροφ. Εφαρμογής : Προβολή των
πληροφοριών που περιέχονται στην CAM που
έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή CI και στην
κάρτα “CI ή CI+ CARD” που έχει τοποθετηθεί
στην CAM.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την CAM
οποιαδήποτε στιγμή, είτε το προϊόν βρίσκεται
σε λειτουργία είτε όχι.
1. Αγοράστε μια υπομονάδα CI CAM από το
πλησιέστερο κατάστημα ή μέσω τηλεφώνου.
2. Τοποθετήστε στέρεα την κάρτα “CI ή CI+
CARD” στην CAM με την κατεύθυνση του
βέλους.
3. Τοποθετήστε την CAM με την κάρτα “CI ή CI+
CARD” στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης,
με την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να
ευθυγραμμιστεί παράλληλα με την υποδοχή.
4. Ελέγξτε αν μπορείτε να δείτε εικόνα από
κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτή η συσκευή λειτουργεί με CI και CI+ CAM.
Αλλά, εάν ισχύει κάποιο τοπικό πρωτόκολλο DVB-T, αυτή
η συσκευή δεν είναι πλήρως συμβατή με όλους τους τύπους
CAM.
Εάν υπάρχει πρόβλημα, αφαιρέστε την κάρτα CAM CARD
και επανατοποθετήστε την στην υποδοχή.
40
Εγγραφή DivX(R)
Προβολή του κωδικού εγγραφής VOD DivX(R) για
την αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου
VOD DivX(R).
Ρυθμ.
Οθόνη
Plug & Play
Ήχος
Σύστημα
Βίντεο κατ’ απαίτηση DivX®
Δίκτυο
Ο κωδικός εγγραφής σας είναι : XXXXXXXXXX
Γλώσσα Για πληροφ., μεταβείτε στο www.divx.com/vod
Ασφάλ.
OK
Γενικά
Υποστ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιείται αν επιλέξετε το OK.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ενεργοποιήστε την
Απενεργοποίηση DivX(R).
Απενεργοποίηση DivX(R)
Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να λάβετε έναν νέο
κωδικό εγγραφής.
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Plug & Play
Να απεν. η συσκ. σας;
Ναι
Όχι
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται όταν η
λειτουργία Εγγραφής DivX(R) είναι απενεργοποιημένη.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4040
2010-03-23오후6:32:38
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Διαχείριση HDD
Τρέχουσα Συσκευή
:HDD
Διαθέσιμο μέγεθος
:456.7GB
Συνολικό Μέγεθος
\
Έλεγχος συσκευής
" Καταχώρηση ' Επιστροφή
• Τρέχουσα Συσκευή : Εμφανίζει την τρέχουσα
συσκευή.
• Συνολικό Μέγεθος : Προβάλλει το συνολικό
μέγεθος της συσκευής. (Αποθήκευση)
• Διαθέσιμο μέγεθοςe : Προβάλλει το διαθέσιμο
μέγεθος της συσκευής. (Αποθήκευση)
• Διαμόρφωση HDD : Πατήστε αυτό για
διαμόρφωση του HDD.
• Έλεγχος συσκευής : Πατήστε αυτό για έλεγχο
της Συσκευής.
Διαχ. δεδ. BD
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο του
οποίου έχει γίνει λήψη από έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της
συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας
αποθήκευσης και να διαγράψετε τα δεδομένα BD.
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Τρεχ. Συσκ.
Συν. μέγεθος
Διαθ. μέγ.
Διαχ. δεδ. BD
:HDD
:1.92GB
:1.79GB
Διαγραφή δεδομένων BD
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
Δίκτυο
Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου
για το προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
:457.8GB
Διαμόρφωση HDD
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Το συνολικό μέγεθος της Διαχείρισης δεδομένων BD
\
" Επιλ. ' Επιστροφή
• Τρεχ. Συσκ. : Εμφανίζει την τρέχουσα συσκευή.
• Συν. μέγεθος : Προβάλλει το συνολικό μέγεθος
της συσκευής. (Αποθήκευση)
• Διαθ. μέγ. : Προβάλλει το διαθέσιμο μέγεθος
της συσκευής. (Αποθήκευση)
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε Ρυθμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Ρύθμιση δικτύου
Κατάσταση δικτύου
Διαχείριση διακομιστή
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live : Αποδοχή(μόνο έγκυρων)
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Κατάσταση δικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ενσύρματο ή Ασύρματο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Μεταβείτε στην επόμενη ενότητα.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών
Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε, για να μάθετε αν
η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική ή δυναμική.
Αν είναι δυναμική, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
τη ρύθμιση Αυτ. Αυτή είναι η ευκολότερη ρύθμιση
και λειτουργεί στην πλειονότητα των περιπτώσεων.
Αν είναι στατική, πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μη
αυτόματη διαδικασία ρύθμισης.
Οι οδηγίες για τα ενσύρματα δίκτυα παρέχονται
παρακάτω. Οι οδηγίες για τα ασύρματα δίκτυα
εμφανίζονται μετά τις οδηγίες για τα ενσύρματα
δίκτυα.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4141
Ρύθμιση
Διαχείριση του εσωτερικού σκληρού δίσκου.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές
διαχείρισης, όπως η διαμόρφωση του σκληρού
δίσκου και ο έλεγχος της συσκευής.
• Διαγραφή δεδομένων BD : Πατήστε αυτό για
διαγραφή των δεδομένων BD.
05
Διαχείριση HDD
41
2010-03-23오후6:32:40
Ρύθμιση
Ενσύρματο δίκτυο
1. Στο μενού Ρυθμίσεις δικτύου, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου.
2. Πατήστε το κουμπί ► και, στη συνέχεια,
επιλέξτε Αυτ. ή Χειροκ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
 Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης – Auto
1. Αν κάνετε την επιλογή Αυτ. η Λειτουργία
δικτύου προσλαμβάνει και συμπληρώνει τις
τιμές για τις ρυθμίσεις Διεύθυνση ΙΡ, Μάσκα
υποδ. κ.λπ., αυτόματα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως πέντε λεπτά.
Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο
προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στην οθόνη Ρύθμισης πρωτοκόλλου Διαδικτύου,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Χειροκ.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο (διεύθυνση IP).
Ρύθμιση δικτύου
Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου
:Χειροκ.
Μάσκα υποδικτύου
:
DNS
:Χειροκ.
Διεύθυνση IP
Πύλη
Διακομιστής DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
> Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
Ρύθμιση δικτύου
Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου
:Auto
Μάσκα υποδικτύου
:
DNS
:Auto
Διεύθυνση IP
Πύλη
Διακομιστής DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
> Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
2. Αφού η λειτουργία Δικτύου προσέλαβε τις τιμές
δικτύου, πατήστε το κουμπί RETURN.
Στη συνέχεια, εκτελέστε Δοκ. δικτ. για να
διασφαλίσετε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στο
δίκτυό σας (Βλ. σελίδες 45).
3. Εάν η λειτουργία Δικτύου δεν προσλαμβάνει τις
τιμές δικτύου ή εάν κάνετε την επιλογή Manual,
μεταβείτε στις οδηγίες για τη λειτουργία
Χειροκίνητη ρύθμιση.
 Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Χειροκ.
Εάν η Αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργήσει, θα
χρειαστεί να ρυθμίσετε μη αυτόματα τις τιμές της
Ρύθμισης δικτύου.
Για να κάνετε λήψη των τιμών ρύθμισης δικτύου
από τους περισσότερους υπολογιστές με
λειτουργικό σύστημα Windows, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Δικτύου
στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστ..
4. Στην καρτέλα Υποστ., κάντε κλικ στο κουμπί
Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
42
4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε αριθμούς.
5. Όταν τελειώσετε με το κάθε πεδίο,
χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για να
μετακινηθείτε προοδευτικά στο επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα
κουμπιά με τα βέλη για μετακίνηση επάνω,
κάτω και πίσω.
6. Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
7. Πατήστε το κουμπί ▼ για μετάβαση στο DNS.
8. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο DNS. Εισαγάγετε τους αριθμούς
όπως παραπάνω.
9. Πατήστε το κουμπί RETURN του
τηλεχειριστηρίου.
10. Εκτελέστε Δοκ. δικτ. για να διασφαλίσετε ότι
το προϊόν έχει συνδεθεί στο δίκτυό σας
(Βλ. σελίδες 45).
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε το ασύρματο δίκτυο με
τρεις τρόπους:
• Με τη χρήση του PBC (WPS)
• Με τη χρήση της λειτουργίας Αυτόματης
αναζήτησης δικτύου.
• Μη αυτόματα.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4242
2010-03-23오후6:32:40
Ρύθμιση δικτύου
Επιλέξτε ένα δίκτυο
:Δεν είναι επιλεγμένο
Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου
:Auto
Μάσκα υποδικτύου
:
DNS
:Auto
Διεύθυνση IP
Πύλη
Διακομιστής DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
5. Στη λίστα των δικτύων, πατήστε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε ένα δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Εάν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο PIN/
Ασφαλείας, προχωρήστε στο Βήμα 7. Εάν εμφανιστεί
η οθόνη Σύνδεση δικτύου, προχωρήστε στο Βήμα 11.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε PIN
ή Ασφάλεια.
Για τα περισσότερα οικιακά δίκτυα, καλό θα είναι
να επιλέξετε Ασφάλεια (για το Κλειδί ασφαλείας).
8. Στην οθόνη Ασφάλεια, εισαγάγετε την Κωδική
φράση για το δικό σας δίκτυο.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μπορείτε να βρείτε την Κωδική φράση σε μία από τις
▪
οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη ρύθμιση του
δρομολογητή σας ή του μόντεμ σας.
Η εικόνα στην οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται αλλοιωμένη
κατά τη σύνδεση ασύρματου δικτύου (WIFI).
Σε μια τέτοια περίπτωση, απενεργοποιήστε τη σύνδεση WiFi.
Κλειδί ασφαλείας
–
Ρύθμιση δικτύου
A
B
C
D
E
O
P
Q
R
S
H
V
I
W
J
X
K
Y
L
Z
F
G
T
U
M
N
Πληκ. 0
=Αριθμός
aΠεζά
bΔιαγραφή
cΧώρος
m Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4343
Ρύθμιση
 Ρύθμιση της Σύνδεσης δικτύου
Για να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου
με τη χρήση της Αυτόματης αναζήτησης δικτύου,
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στο μενού Ρυθμίσεις δικτύου, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αυτ. ή Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Αν επιλέξετε Auto, πατήστε το κουμπί ▲
για να μεταβείτε στο στοιχείο Επιλέξτε ένα
δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η λειτουργία δικτύου εκτελεί αναζήτηση για
τα διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, προβάλλει
μια λίστα των διαθέσιμων δικτύων.
05
 Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- PBC (WPS)
Ο ευκολότερος τρόπος για να ρυθμίσετε τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου είναι με τη χρήση
της λειτουργίας PBC (WPS).
Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που
χρησιμοποιείτε διαθέτει κουμπί PBC (WPS),
ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στο μενού Ρυθμίσεις δικτύου, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το στοιχείο
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εμφανίζεται η οθόνη Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου.
2. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί του τηλεχειριστηρίου.
3. Πατήστε το κουμπί PBC (WPS) του δρομολογητή
σας, μέσα σε δύο λεπτά. Το προϊόν σας εμφανίζει
την οθόνη Επιλογή δικτύου, προσλαμβάνει
αυτόματα όλες τις τιμές ρύθμισης δικτύου που
χρειάζεται και συνδέεται στο δικό σας δίκτυο.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται ένα
κουμπί OK. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ του
τηλεχειριστηρίου.
4. Αφού ρυθμιστεί η σύνδεση δικτύου, πατήστε
το κουμπί RETURN για να κλείσετε την οθόνη
Ρύθμιση δικτύου.
 Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Αυτόματη αναζήτηση δικτύου
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα
προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί οι συσκευές
που προσπελαύνουν το δίκτυο να εκπέμπουν έναν
κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται
Κλειδί πρόσβασης ή ασφαλείας. Το Κλειδί ασφαλείας
βασίζεται σε μια κωδική φράση, συνήθως μια λέξη ή μια
σειρά από γράμματα και αριθμούς καθορισμένου μήκους
που πρέπει να εισαγάγετε όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια
για το δικό σας ασύρματο δίκτυο. Εάν χρησιμοποιείτε
αυτή τη μέθοδο ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και
έχετε κλειδί ασφαλείας για το δικό σας ασύρματο δίκτυο,
θα χρειαστεί να εισαγάγετε την κωδική φράση κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης.
43
2010-03-23오후6:32:41
Ρύθμιση
9. Για να εισαγάγετε την Κωδική φράση,
ακολουθήστε τις παρακάτω γενικές οδηγίες:
• Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε αριθμούς.
• Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα με τα βέλη στο
τηλεχειριστήριό σας για να μετακινηθείτε από κουμπί
σε κουμπί στην οθόνη με το Κλειδί ασφαλείας.
• Με το πάτημα του κουμπιού ΚΟΚΚΙΝΟ(A)
στο τηλεχειριστήριο μπορείτε να αλλάξετε
το κείμενο που εμφανίζεται στα κουμπιά σε
πεζά, κεφαλαία, αριθμούς ή εικονίδια.
Για να εισαγάγετε ένα γράμμα ή ένα
σύμβολο, μετακινήστε το δρομέα στο
γράμμα ή το σύμβολο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Για να διαγράψετε το τελευταίο γράμμα ή
αριθμό που εισαγάγατε, πατήστε το κουμπί
ΠΡΑΣΙΝΟ(B).
10. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ (D)
στο τηλεχειριστήριο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
11. Περιμένετε ωσότου να εμφανιστεί το μήνυμα
επιβεβαίωσης της σύνδεσης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εμφανίζεται η
οθόνη Ρυθμίσεις δικτύου.
12. Για να ελέγξετε τη σύνδεση, πατήστε το
κουμπί ▼ για να επιλέξετε Κατάσταση
δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
 Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου
- Χειροκίνητη
Εάν η Αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργήσει, θα
χρειαστεί να εισαγάγετε μη αυτόματα τις τιμές της
Ρύθμισης δικτύου.
Για να κάνετε λήψη των τιμών ρύθμισης δικτύου από
τους περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του Δικτύου
στην κάτω δεξιά πλευρά της οθόνης.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστ..
4. Στην καρτέλα Υποστ., κάντε κλικ στο κουμπί
Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
44
Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο
προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1. Στην οθόνη Ρύθμισης πρωτοκόλλου
Διαδικτύου, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Χειροκ.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο (διεύθυνση IP).
Ρύθμιση δικτύου
Επιλέξτε ένα δίκτυο
:Δεν είναι επιλεγμένο
Ρύθμ.πρωτ.Διαδικτύου
:Χειροκ.
Μάσκα υποδικτύου
:
DNS
:Χειροκ.
Διεύθυνση IP
Πύλη
Διακομιστής DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
a PBC(WPS) > Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
4. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
την εισαγωγή αριθμών.
5. Όταν τελειώσετε με το κάθε πεδίο,
χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για να
μετακινηθείτε προοδευτικά στο επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα
κουμπιά με τα βέλη για μετακίνηση επάνω,
κάτω και πίσω.
6. Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
7. Πατήστε το ▼ για μετάβαση στο DNS.
8. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο DNS. Εισαγάγετε τους αριθμούς
όπως παραπάνω.
9. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ▲
για επιστροφή στην οθόνη πιλογή σημείου
πρόσβασης. Επιλέξτε το δίκτυο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
10. Προχωρήστε στο Βήμα 6 της διαδικασίας
Αυτόματης ρύθμισης του ασύρματου δικτύου
παραπάνω και ακολουθήστε τις οδηγίες από
εκείνο το σημείο και έπειτα.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4444
2010-03-23오후6:32:41
Δοκιμή δικτύου
Διεύθυνση MAC (00:00:00:00:00:00)
×Διεύθυνση IP, Υποδίκτυο, Πύλη, Διακομιστής DNS
Ping πύλης
Δοκιμή υπηρεσιών Διαδικτύου
Η διαμόρφωση δικτύου (IP) δεν είναι έγκυρη.
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου και εισαγάγετε μια έγκυρη
τιμή προτού δοκιμάσετε πάλι.
' Επιστροφή
Κατάσταση δικτύου
Ελέγξτε εάν έχει αποκατασταθεί σύνδεση μεταξύ
του δικτύου και του Διαδικτύου.
Διαχείριση διακομιστή
Λειτουργία διαχείρισης περιεχομένου, Μπορείτε
να κάνετε κοινή χρήση περιεχομένου μέσων
(βίντεο, μουσική, φωτογραφίες) μέσω του Δικτύου
AllShare.
• Διακομ. : Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το διακομιστή.
• Αλλαγή ονόμ. διακομ. : Μπορείτε να αλλάξετε
το όνομα του διακομιστή.
• Έλεγχος πρόσβασης συσκευής : Μπορείτε να
ορίσετε τον έλεγχο πρόσβασης.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η διαμόρφωση του σκληρού δίσκου (HDD) θα
▪
απενεργοποιήσει την κατάσταση του διακομιστή.
Εάν δεν υπάρχει περιεχόμενο αποθηκευμένο στον σκληρό
δίσκο (HDD), θα απενεργοποιηθεί η διαχείριση του
Διακομιστή.
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Ρύθμιση που επιτρέπει τη σύνδεση Διαδικτύου,
όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία BD-LIVE.
• Αποδ. (όλων) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα
επιτρέπεται για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Αποδοχή (μόνο έγκυρων) : Η σύνδεση στο
Διαδίκτυο θα επιτρέπεται μόνον για περιεχόμενο
BD-LIVE, που θα περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Απαγόρευση : Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.
Ρύθμιση
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε
το ενσύρματο δίκτυο ή για να ελέγξετε εάν η δική
σας σύνδεση δικτύου λειτουργεί ή όχι.
05
Δοκ. Δικτ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
▪
Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για την αποστολή
των δεδομένων του δίσκου και απαιτεί από το διακομιστή
πιστοποίηση του δίσκου, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα
δεδομένα που μεταφέρονται για να ελέγξει εάν ο δίσκος είναι
έγκυρος και αποστέλλει το πιστοποιητικό πίσω στο προϊόν.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη
ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το κύριο μενού, το μενού δίσκου κλπ.
• Μενού οθόνης : Επιλογή της γλώσσας για
προβολή στην οθόνη.
• Μενού δίσκου BD/DVD : Επιλογή της γλώσσας
για προβολή του μενού δίσκου.
• Ήχος BD/DVD : Επιλογή της γλώσσας για τον
ήχο δίσκου.
• Υπότιτλοι BD/DVD : Επιλογή της γλώσσας για
τους υποτίτλους δίσκου.
• Κύριος ήχος DTV : Επιλέξτε γλώσσα για τον
κύριο ήχο του DTV.
• Δευτερεύων ήχος DTV : Επιλέξτε γλώσσα για
τον δευτερεύοντα ήχο του DTV.
• Κύριοι υπότιτλοι DTV : Επιλέξτε γλώσσα για
τους κύριους υποτίτλους του DTV.
• Δευτερεύοντες υπότιτλοι DTV : Επιλέξτε
γλώσσα για τους δευτερεύοντες υποτίτλους του
DTV.
• Κύριο Teletext DTV : Επιλέξτε γλώσσα για τον
κύριο ήχο teletext του DTV.
• Δευτερεύον Teletext DTV : Επιλέξτε γλώσσα
για τη δευτερεύουσα γλώσσα teletext του DTV.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν υποστηρίζεται
στο συγκεκριμένο δίσκο ή το συγκεκριμένο εκπεμπόμενο
κανάλι.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4545
45
2010-03-23오후6:32:41
Ρύθμιση
Ασφάλ.
Την πρώτη φορά που θα ανοίξετε αυτό το μενού,
θα εμφανιστεί η οθόνη ρύθμισης του κωδικού
πρόσβασης.
Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
Παιδ. κλείδ. DTV
Με τη χρήση της λειτουργίας Παιδικού κλειδώματος,
μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένα κανάλια, ώστε τα
παιδιά να μην μπορούν να τα παρακολουθήσουν.
• Εν. : Ενεργοποιεί τη λειτουργία Παιδικού
κλειδώματος DTV.
• Απενεργ. : Απενεργοποιεί τη λειτουργία
Παιδικού κλειδώματος DTV.
Γονικός χαρακτ. DTV
Η λειτουργία αυτή λειτουργεί με DTV που περιέχουν
αξιολόγηση, η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους
τύπους DTV που παρακολουθεί η οικογένειά σας.
Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Γονικός χαρακτηρ. BD/DVD
Η λειτουργία αυτή λειτουργεί όταν αναπαράγετε
δίσκους Blu-ray Disc/DVD που περιέχουν αξιολόγηση,
η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους Blu-ray
Disc/DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας.
Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να
ρυθμίσετε.
Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το
πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για ενήλικες.
Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και Επίπεδο 6,
οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα
αναπαράγονται.
Αλλαγή PIN
Αλλάξτε τον τετραψήφιο κωδ. πρόσβ. που χρησιμοποιείται
για την πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του
αρχικού μενού, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
2. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ ( ) στην
πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις
εργοστασιακές τιμές τους.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα χρηστών που είναι
αποθηκευμένα στα δεδομένα BD.
46
Γενικά
Φόντο
Αλλαγή του θέματος φόντου της οθόνης μενού.
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Φόντο
Εμφ. 1
Εμφ. 2
Εμφ. 3
Εμφ. 4
Εμφ. 5
> Μετακίνηση " Επιλ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Κατά την αναπαραγωγή αρχείων JPEG, μπορείτε να
επιλέξετε το φόντο της Αρχικής σελίδας πατώντας το κουμπί
TOOLS. (Βλ. σελίδες 56)
Σε αυτή την περίπτωση, θα εμφανιστεί η επιλογή Εμφ. 6.
Βοήθεια συνεχ. αναπαρ.
Ρύθμιση για την εμφάνιση του αναδυόμενου
μηνύματος βοήθειας για τη συνεχή αναπαραγωγή
ταινίας.
• Εν. : Ενεργοποίηση βοήθειας συνεχούς
αναπαραγωγής ταινίας.
• Απενεργ. : Απενεργοποίηση βοήθειας συνεχούς
αναπαραγωγής ταινίας.
Εξ/ση ενέργειας
Η κατανάλωση ισχύος μπορεί να μειωθεί
ρυθμίζοντας την οθόνη πρόσοψης να
απενεργοποιείται σε κατάσταση αναμονής.
• Εν. : Αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης
πρόσοψης όταν δεν υπάρχουν δεδομένα
εισόδου.
• Απενεργ. : Ρυθμίστε να μην χρησιμοποιείται η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εφέ φωτισμού
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε το εφέ φωτισμού στο επάνω
μέρος του προϊόντος.
• Πάντα ενερ. : Μόνιμη ενεργοποίηση του εφέ
φωτισμού.
Επιλέξτε για επίδειξη καταστήματος.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4646
2010-03-23오후6:32:42
Κατά την αντιγραφή αρχείων μουσικής, η ενημέρωση
των πληροφοριών μπορεί να γίνει αυτόματα.
Ο χρόνος αντιγραφής μπορεί να αυξηθεί.
• Εν. : Ενεργοποίηση προηγμένης αντιγραφής
μουσικής.
• Απενεργ. : Απενεργοποίηση προηγμένης
αντιγραφής μουσικής.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αυτό το χαρακτηριστικό είναι διαθέσιμο μόνον όταν το
▪
▪
προϊόν είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
Αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν εκτελείτε αντιγραφή από
εξωτερική συσκευή όπως το USB/ODD/AllShare στο HDD.
Δεν θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν εκτελείτε αντιγραφή
από τον HDD σε εξωτερική συσκευή.
2. Αν επιλέξετε Ναι, το BD-HDD combo θα
απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα μετά από την ολοκλήρωση της
αναβάθμισης του προϊόντος.
Το “UPDATE” θα εμφανιστεί στην πρόσοψη.
Ρύθμιση
Προηγ. αντιγρ. μουσικής
1. Για να επιλέξετε τη ρύθμιση Μέσω Διαδικτύου
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εάν υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση, θα
εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα.
05
• Αυτ. : Ενεργοποιεί το Εφέ φωτισμού όταν
ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το BD-HDD
Combo, όταν εγγράφετε τηλεοπτικό πρόγραμμα
ή όταν κινείτε το συρτάρι. Επιλέξτε όταν
εγκαταστήσετε το BD-HDD Combo στο σπίτι σας.
• Απενεργ. : Μόνιμη απενεργοποίηση του εφέ
φωτισμού.
3. Το BD-HDD combo θα απενεργοποιηθεί και
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από την
ολοκλήρωση της αναβάθμισης του προϊόντος.
Θα εμφανιστεί το εκπεμπόμενο κανάλι.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν η σύνδεση στο Διαδίκτυο δεν λειτουργεί σωστά, η
▪
σύνδεση ενδέχεται να έχει διακοπεί. Δοκιμάστε και πάλι να
κάνετε λήψη. Εάν το πρόβλημα παραμένει, εκτελέστε λήψη
μέσω USB και αναβάθμιση.
Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος η
οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή
αμέλειας του πελάτη κατά την ενημέρωση του λογισμικού.
Υποστ.
Αναβ. Λογισμ.
Η αναβάθμιση λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί
μέσω του σήματος εκπομπής ή με τη λήψη του πιο
πρόσφατου υλικολογισμικού από τη διεύθυνση
samsung.com σε συσκευή μνήμης USB.
Η τρέχουσα έκδοση του λογισμικού είναι ήδη
εγκατεστημένη στο προϊόν.
Το λογισμικό εμφανίζεται ως “Έτος/Μήνας/
Ημέρα_Έκδοση.”
Ρυθμ.
Οθόνη
Ήχος
Σύστημα
Δίκτυο
Γλώσσα
Ασφάλ.
Γενικά
Υποστ.
Αναβ. λογισμ.
Τρέχουσα έκδοση
:XXXX/XX/XX_XXXXXX
Μέσω Διαδικτύου
\
Μέσω USB
Από δίσκο
Εναλλακτικό λογισμικό :XXXX/XX/XX_XXXXXX
> Μετακίνηση " Επιλ. ' Επιστροφή
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4747
47
2010-03-23오후6:32:42
Ρύθμιση
Μπορείτε επίσης να εκτελέσετε αναβάθμιση
του λογισμικού ως εξής: Η ρύθμιση Ενημέρωση
λογισμικού είναι η ίδια όπως και στο μενού Μέσω
Διαδικτύου.
• Μέσω USB : Τοποθετήστε μια μονάδα
USB που περιέχει το αρχείο αναβάθμισης
υλικολογισμικού, της οποίας έχετε κάνει λήψη
από τη διεύθυνση “www.samsung.com/
bluraysupport”.
Συνδέστε τη μονάδα USB flash στη θύρα USB
του προϊόντος για να ενημερώσετε το λογισμικό
και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη.
Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε την
τροφοδοσία ρεύματος και να μην αφαιρέσετε
τη μονάδα USB ωσότου ολοκληρωθούν οι
αναβαθμίσεις.
Το BD-HDD combo θα απενεργοποιηθεί
και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του
υλικολογισμικού. Το “UPDATE” θα εμφανιστεί
στην πρόσοψη.
Το BD-HDD combo θα απενεργοποιηθεί και
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από την
ολοκλήρωση της αναβάθμισης του προϊόντος.
Θα εμφανιστεί το εκπεμπόμενο κανάλι.
• Από Δίσκο : Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/bluraysupport, εκτελέστε
λήψη και εγγραφή του πιο πρόσφατου
λογισμικού σε δίσκο.
Αν εκτελέσατε λήψη του υλικολογισμικού θα
έχετε ένα αρχείο B-BAHDDEUC. Εγγράψτε έναν
δίσκο data disc χρησιμοποιώντας το δικό σας
λογισμικό εγγραφής CD.
Μετά την ολοκλήρωση του δίσκου, τοποθετήστε
το στο BD-HDD combo.
Προσέξτε να μην αποσυνδέσετε το ρεύμα,
ωσότου να ολοκληρωθούν οι αναβαθμίσεις.
Το BD-HDD combo θα απενεργοποιηθεί
και θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από
την ολοκλήρωση της αναβάθμισης του
υλικολογισμικού. Το “UPDATE” θα εμφανιστεί
στην πρόσοψη.
Το BD-HDD combo θα απενεργοποιηθεί και
θα ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από την
ολοκλήρωση της αναβάθμισης του προϊόντος.
Θα εμφανιστεί το εκπεμπόμενο κανάλι.
• Εναλλακτικό λογισμικό (εφεδρικό) :
Προβάλλει την έκδοση του Λογισμικού που
έχει ληφθεί μέσω Διαδικτύου. Κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης του Λογισμικού, όταν η
Αναβάθμιση διακοπή στο τελευταίο βήμα, αυτή
η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί.
48
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε
▪
▪
τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβ. λογισμ.
Μην απενεργοποιήσετε το προϊόν κατά τη διάρκεια της
αναβάθμισης συστήματος, καθώς το προϊόν ενδέχεται να μη
λειτουργεί κανονικά.
Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host
πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Επ. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια
με το προϊόν σας.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4848
2010-03-23오후6:32:42
Βασικές λειτουργίες
hzZyx
1. Πατήστε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(
) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη
συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του
δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
(
) για να κλείσετε τη θήκη δίσκου.
Η αναπαραγωγή της ταινίας θα αρχίσει
αυτόματα.
Δομή δίσκου
Τα περιεχόμενα του δίσκου συνήθως χωρίζονται
ως εξής:
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
τίτλος 1
κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 1
τίτλος 2
κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 3
κομμάτι 4
κομμάτι 5
• Audio CD (CD-DA)
κομμάτι 1
κομμάτι 2
κομμάτι 3
• MP3, WMA, DivX, MKV και MP4
φάκελος (ομάδα) 1
αρχείο 1
αρχείο 2
φάκελος (ομάδα) 2
αρχείο 1
αρχείο 2
αρχείο 3
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η αναπαραγωγή κατά την εγγραφή μετατρέπει το υλικό
μέσων σε προφίλ 1.0, ενώ η κανονική αναπαραγωγή
υποστηρίζει μόνον τον προφίλ 2.0. Σε αυτές τις περιπτώσεις,
ισχύουν οι ακόλουθοι περιορισμοί:
- Δεν είναι διαθέσιμη η BonusView.
- Δεν είναι διαθέσιμος ο ήχος της παρουσίασης εικόνων.
(Ενδέχεται να μην παράγεται ήχος σε λειτουργία μενού
δίσκου για ορισμένους δίσκους).
Χρήση του μενού δίσκου
hZ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί DISC MENU του
τηλεχειριστηρίου.
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή
Χρήση του μενού δίσκου/μενού
τίτλου/αναδυόμενου μενού
06
Αναπαραγωγή δίσκου
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία του μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Χρήση του μενού τίτλου
Z
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί TITLE MENU του
τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία του μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
z
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί DISC MENU ή
TITLE MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε όποια καταχώριση θέλετε
να αναπαραγάγετε από την λίστα τίτλων και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αν ο δίσκος σας περιλαμβάνει λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (Β) για να μεταβείτε στη λίστα
αναπαραγωγής.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(4949
49
2010-03-23오후6:32:43
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του μενού Αναδυόμενο μενού
Παράλειψη κεφαλαίων/Τίτλων
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί Αναδυόμενο μενού του
τηλεχειριστηρίου.
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
).
Εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
),
μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο ή τίτλο.
Εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
),
μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου ή του
τίτλου. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην
αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου ή τίτλου.
h
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► ή το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ για επιλογή του επιθυμητού μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία του μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης
και παράλειψης
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να
αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι
και να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία skip για να
μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση επιθυμητής σκηνής
ThzZyx
• Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
).
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
(
), η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει
ως εξής.
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (
).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας
ήχος.
ThzZyx
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/
αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
ThzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το
κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
(
), η ταχύτητα αναπαραγωγής μειώνεται.
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (
).
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση δεν
▪
Η αντίστροφη αναπαραγωγή με αργή κίνηση υποστηρίζει
μόνον τίτλους που έχουν εγγραφεί στο HDD.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hzZyx
• Στη λειτουργία παύσης, πατήστε το κουμπί
ΠΑΥΣΗ (
).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΠΑΥΣΗ (
εμφανίζεται καινούργιο καρέ.
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (
).
),
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής STEP δεν ακούγεται ήχος.
▪ Η κίνηση καρέ-καρέ εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς
▪
50
ακούγεται ήχος.
τα εμπρός.
Οι τίτλοι που είναι εγγεγραμμένοι στο HDD δεν υποστηρίζουν
την αναπαραγωγή σε βηματικό ρυθμό.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5050
2010-03-23오후6:32:43
ThzZyx
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TOOLS.
• Οθόνη μενού Εργαλεία
<BD-ROM / DVD>
Εργαλεία
Τίτλος
:
Κεφάλαιο
<
Επαν.
:
Υπότιτλοι
:
Γωνία
1/1
4/21
Χρόνος αναπαραγ. :
Ήχος
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Τίτλος, Κεφάλαιο ή Χρόνος αναπαραγ..
00:12:06
>
Απενερ.
: 1/7 ENG Multi CH
1/6 Απενερ.
:
Ρύθμιση εικόνας
1/1
< Αλλαγ. " Εισ.
Εργαλεία
:
Χρόνος αναπαραγ. :
Λειτ. επανάληψης :
Ρύθμιση ήχου
1/1
00:26 / 56:36
Απενερ.
Υπότιτλοι
Ακουστική Περιγραφή
Λεπτομερείς πληροφορίες
> Μετακίν. " Εισ. ' Επιστροφή
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Εργαλεία ενδέχεται να
διαφέρει.
3. Εισαγάγετε την επιθυμητή ρύθμιση
Τίτλος, Κεφάλαιο ή Χρόνος αναπαραγ.
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
hzZy
Επανάληψη του τίτλου ή του κεφαλαίου του
δίσκου.
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
<HDD>
Τίτλος
Βασικές λειτουργίες
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να λειτουργήσετε το μενού του
δίσκου πατώντας το κουμπί TOOLS.
Απευθείας μετάβαση στην
επιθυμητή σκηνή
06
Χρήση του κουμπιού TOOLS
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Επαν. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Κεφάλαιο ή Τίτλ και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Επαν.
> Κεφάλαιο
4. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί TOOLS.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Επαν. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5151
51
2010-03-23오후6:32:47
Βασικές λειτουργίες
Επανάληψη ενός Τίτλου ή Όλα
Tx
Επανάληψη του τίτλου του δίσκου ή όλων.
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Λειτ. επανάληψης και,
Πατήστετακουμπιά ◄►γιαναεπιλέξετε Τίτλος
ή Όλα και.
3. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί TOOLS.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη
Λειτ. επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Απενερ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Επανάληψη τμήματος
hzZy
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Επαν. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Επανάληψη Α-Β.
Επαν.
> Επανάληψη Α-Β : Απ. " Σήμ. Α
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο σημείο
όπου θέλετε να αρχίσει η επανάληψη
αναπαραγωγής (Α).
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο
σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
6. Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή,
πατήστε ξανά το κουμπί TOOLS.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας Επαν. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
52
8. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Αν καθορίσετε το σημείο (B) προτού παρέλθουν 5
δευτερόλεπτα, η λειτουργία επανάληψης δεν θα λειτουργεί.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
ThzZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ήχος ή Ρύθμιση ήχου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν ο τρέχων τίτλος ενός Blu-ray disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες σχετικά
με τον πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για εναλλαγή μεταξύ των
τρόπων λειτουργίας κύριου και δευτερεύοντα ήχου.
▪ Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι
κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί
με όλους τους δίσκους.
▪ Ένας δίσκος Blu-ray Disc μπορεί να περιέχει έως 32
γλώσσες ήχου και ένας δίσκος DVD έως 8.
▪ Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν
να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής πολυκαναλικού
LPCM ή Dolby digital στα Αγγλικά.
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
ThZx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη
ρύθμιση Υπότιτλοι ή Ρύθμιση υποτίτλων.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να έχετε
τη δυνατότητα να αλλάξετε στους επιθυμητούς υπότιτλους
από το Μενού δίσκου.
Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
▪ Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων
που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην
λειτουργεί με όλους τους δίσκους Blu-ray/DivX/DVD.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5252
2010-03-23오후6:32:48
▪
▪
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας
hZ
Όταν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει
πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης
σκηνής, μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Γωνία.
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γωνία.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για την επιλογή της
Γωνία που επιθυμείτε.
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
hzZyx
Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να
προσαρμόζεται την ποιότητα του όταν υπάρχει
σύνδεση με τηλεόραση μέσω HDMI.
1. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση εικόνας και, κατόπιν, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή Ρύθμιση εικόνας και, κατόπιν,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
• Δυναμική : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
να αυξήσετε τη ρύθμιση Ευκρίνεια.
• Κανον. : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
• Ταινία : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για
την προβολή ταινιών.
• Χρ. : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη
λειτουργία της ευκρίνειας και της μείωσης
θορύβου, αντίστοιχα.
Επιλογή πληροφοριών
Tx
Αυτή η λειτουργία σας δίνει τη δυνατότητα να
ελέγχετε τις πληροφορίες του περιεχομένου,
συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και του
μεγέθους κ.λπ.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά κουμπί ▲▼ για να
επιλέξετε Λεπτομερείς πληροφορίες και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ρύθμιση BONUSVIEW
h
Το χαρακτηριστικό BONUSVIEW σάς επιτρέπει να
προβάλλετε πρόσθετο περιεχόμενο (π.χ. σχόλια)
σε ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη, ενόσω
αναπαράγεται η ταινία.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνον εάν ο
δίσκος διαθέτει το χαρακτηριστικό bonusview.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Βίντεο BONUSVIEW
.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το
επιθυμητό βίντεο bonusview.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ήχος BONUSVIEW και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον
επιθυμητό ήχο bonusview.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Εάν εγκαταλείψετε το BONUSVIEW βίντεο, ο BONUSVIEW
ήχος θα αλλάξει αυτόματα σύμφωνα με το BONUSVIEW
βίντεο.
Εργαλεία
Βίντεο BONUSVIEW<
Ήχος BONUSVIEW :
Ρύθμιση εικόνας
Απ.
0/1 Απ.
>
< Αλλαγ. " Επιλ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5353
Βασικές λειτουργίες
▪
Ένας δίσκος Blu-ray Disc μπορεί να περιέχει έως 255
γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
Εάν ο τρέχων τίτλος ενός Blu-ray disc διαθέτει ενότητα
BONUSVIEW, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες σχετικά
με τον πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει και τους πρωτεύοντες και τους
δευτερεύοντες υπότιτλους συγχρόνως.
Ο συνολικός αριθμός των υποτίτλων είναι το άθροισμα των
πρωτευόντων και των δευτερευόντων.
06
▪
53
2010-03-23오후6:32:48
Βασικές λειτουργίες
Ακρόαση μουσικής
POWER
ow
TV POWER
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται
1 2 3 για την
αναπαραγωγή μουσικής
4 5 6
7 8 9
1 2 3
0
4 5 6
!
7 8 9
0
0
BD-HDD/TV
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
TTX/MIX
DISC MENU
TITLE MENU
TIME SHIFT
DISC MENU
TITLE MENU
TV MUTE
1
TV VOL
9
CH LIST
8
TV VOL
TOOLS
7
CH LIST
RETURN
2
3
4
5
6
7
8
9
54
MENU
TV MUTEi
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
i
3
?
1
GUIDE
INFO
REC
...
1
PROG
INFO
1
2
1
GUIDE
EXIT
TOOLS
INTERNET@
1
PROG
FULL SCREEN
TIME SHIFT
TV SOURCE
RETURN
6
0
TTX/MIX
...
?
REC PAUSE
EXIT
4
×
5
×
Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗς : Ταχεία αναπαραγωγή.
REC
REC PAUSE
(CD (CD-DA)INTERNET@
ήχου μόνον)
Κουμπί Παύση : Εκτελεί παύση της αναπαραγωγής.
Κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ : Αναπαράγει το τρέχον επιλεγμένο
κομμάτι.
Κουμπιά ▲▼ : Επιλέγει ένα κομμάτι (τραγούδι) από τη
λίστα μουσικής ή τη λίστα αναπαραγωγής.
Κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) : Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε ένα επιθυμητό
κομμάτι από λίστα μουσικής.
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Εκτελεί αναπαραγωγή και παύση του
επιλεγμένου κομματιού.
Κουμπιά ◄► : Μεταπήδηση κατά την αναπαραγωγή.
(εκτός από τα CD (CD-DA) ήχου)
Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ : Τερματίζει την αναπαραγωγή ενός
κομματιού.
Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετακινείται στην επόμενη σελίδα της Λίστα μουσικής ή
μετακινείται στο επόμενο κομμάτι στην Λίστα αναπαραγωγής.
!
Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μετακινείται στην προηγούμενη σελίδα της Λίστα μουσικής ή
μετακινείται στο προηγούμενο κομμάτι στην Λίστα αναπαραγωγής.
Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία δευτερόλεπτα
αναπαραγωγής στην Playlist, το τρέχον κομμάτι θα ξεκινήσει να
αναπαράγεται από την αρχή. Αλλά, αν πατήσετε αυτό το κουμπί
μέσα σε τρία δευτερόλεπτα από την έναρξη της αναπαραγωγής της
Λίστα αναπ., θα γίνει αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού.
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
της Playlist, πατήστε τον αριθμό του επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/
MP3
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο
κομμάτι θα αρχίσει να αναπαράγεται
αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε το Media Play.
Στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄► για
να επιλέξετε Μουσική και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Λειτουργία AMG
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AMG
για προβολή των πληροφοριών ενός CD ήχου
(CD-DA).
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου στη θήκη
του δίσκου.
Εάν ο δίσκος σας διαθέτει πληροφορίες CD,
θα προβληθεί η αναδυόμενη οθόνη.
Λισ. αν.
Επιλογή πληροφοριών CD
Βρέθηκαν πληροφορίες για πολλά CD μουσικής.
Επιλέξτε αυτό που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Natalie Cole
Natalie Cole
Ask a Woman Knows
Ask a Woman Knows [Japan Bo...
> Μετακίνηση " Εισ. ' Επιστροφή
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5454
2010-03-23오후6:32:49
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Λισ. αν.
TRACK 002
7
6
04:27
TRACK 003
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
2
3
4
5
6
7
03:35
" Παύση / Εργαλεία ' Επιστροφή
5
1
1/6
05:57
(
)Κομ.
(
)Ένα
Audio CD
(CD-DA)
(
)Όλα
CD (CD-DA)
MP3 ήχου
(
) Τυχ. Σειρά
CD (CD-DA)/
MP3 τυχαία
Προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
Εμφάνιση του τρέχοντος κομματιού/συνολικού αριθμού
κομματιών.
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
Προβολή του τρέχοντος χρόνου αναπαραγωγής/συνολικού
χρόνου αναπαραγωγής.
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής.
Προβολή της κατάστασης επανάληψης αναπαραγωγής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
τον επιθυμητό Λειτ. επανάληψης και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5555
MP3
Το τρέχον κομμάτι επαναλαμβάνεται.
Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
Η τυχαία αναπαραγωγή
αναπαράγει τα κομμάτια ενός
δίσκου με τυχαία σειρά.
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο MP3 στη θήκη δίσκου.
• Για ένα CD (CD-DA) ήχου, το πρώτο κομμάτι
θα αρχίσει να αναπαράγεται αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε το Media Play.
Στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄► για
να επιλέξετε Μουσική και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Για να μετακινηθείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε
το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
) ή RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη Λίστα μουσικής.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μετακινήσετε το επιθυμητό κομμάτι και, στη
συνέχεια, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί για
να ελέγξετε τα επιθυμητά κομμάτια.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
επιλέξετε κι άλλα κομμάτια.
Μουσ.
Επανάληψη ενός CD (CD-DA)/MP3
ήχου
1. Κατά την αναπαραγωγή της λίστας
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
Το τρέχον κομμάτι επαναλαμβάνεται.
Λίστα αναπαραγωγής
4
Προβολή των πληροφοριών της μουσικής.
Τα κομμάτια ενός δίσκου
αναπαράγονται με τη σειρά
που έχουν εγγραφεί στο
δίσκο.
Βασικές λειτουργίες
Στοιχεία οθόνης CD (CD-DA)/MP3
ήχου
Απ.
CD (CD-DA)/
MP3 ήχου
06
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Οι πληροφορίες CD θα προβληθούν και το
πρώτο κομμάτι θα αρχίσει να αναπαράγεται
αυτόματα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Όταν το προϊόν αποσυνδέεται από το δίκτυο, ενδέχεται να
μην ανακτώνται οι πληροφορίες CD από το CD ήχου
(CD-DA) εάν είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.
3 επ. αρχ. 1/2 Σελ.
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:04:27
00:05:57
00:03:41
00:04:07
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
CD
00:03:53
c Επιλ.
00:03:45
() Μετ. σελ.
/ Εργαλεία ' Επιστροφή
Ελληνικά
55
2010-03-23오후6:32:50
Βασικές λειτουργίες
4. Εάν υπάρχει κάποιο μη επιθυμητό κομμάτι στη
λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ(C)
κουμπί και πάλι.
Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για την
αναπαραγωγή των επιλεγμένων κομματιών.
Το επιλεγμένο κομμάτι θα αναπαραχθεί
αυτόματα.
TRACK 001
TRACK 001
Λισ. αν.
TRACK 002
TRACK 003
+
CD
1/3
05:57
04:27
04:07
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής της
παρουσίασης διαφανειών, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες
πατώντας το κουμπί TOOLS.
Εργαλεία
Διακοπή παρουσίασης
Ταχύτ. προβολής
:
Εφέ προβ.διαφαν. :
Μουσ. υπόκρουση
Κανον.ιkό
Εξασθένηση1
Ζουμ
Περιστροφή
Φόντο αρχ. σελ.
Πληροφορίες
00:08 / 05:57
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
" Παύση / Εργαλεία ' Επιστροφή
6. Για να μετακινηθείτε στη λίστα μουσικής,
πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
)ή
RETURN.
7. Για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως
99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
Αναπαραγωγή μιας εικόνας
G
Αναπαραγωγή αρχείου JPEG
1. Εισαγάγετε έναν δίσκο JPEG στη θήκη δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για
αναπαραγωγή του Media Play.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Η προβολή διαφανειών αρχίζει αυτόματα.
56
Χρήση του κουμπιού TOOLS
• Διακοπή παρουσίασης : Κάνετε αυτή την
επιλογή εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την
αναπαραγωγή.
• Ταχύτ. προβολής : Κάνετε αυτή την επιλογή
εάν επιθυμείτε να τερματίσετε την ταχύτητα
Προβολής διαφανειών.
• Εφέ προβ.διαφαν. : Κάντε αυτήν την επιλογή
αν θέλετε να ρυθμίσετε το εφέ παρουσίασης
διαφανειών.
• Μουσ. υπόκρουση : Κάντε αυτή την επιλογή
εάν θέλετε να ακούτε μουσική κατά την
προβολή μιας εικόνας.
• Ζουμ : Κάνετε αυτή την επιλογή εάν επιθυμείτε
να μεγεθύνετε την τρέχουσα εικόνα. (Μεγέθυνση
έως και 4 φορές)
• Περιστροφή : Επιλέξτε εάν επιθυμείτε να
περιστρέψετε την εικόνα.
(Αυτό θα περιστρέψει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα)
• Φόντο αρχ. σελ. : Κάνετε αυτή την επιλογή εάν
θέλετε να ρυθμίσετε το Φόντο αρχικής σελίδας.
• Πληροφορίες : Προβολή πληροφοριών για την
εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και
του μεγέθους αρχείου κλπ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μουσ. υπόκρουση,
τόσο τα αρχεία εικόνων όσο και τα αρχεία μουσικής MP3
πρέπει να βρίσκονται στην ίδια συσκευή. Ωστόσο, η ποιότητα
του ήχου ενδέχεται να επηρεάζεται από το ρυθμό bit του
αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο
κωδικοποίησης.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5656
2010-03-23오후6:32:51
1. Εισάγετε έναν δίσκο DivX στη θήκη του δίσκου.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για αναπαραγωγή
του Media Play.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ορισμένα αρχεία DivX που δημιουργήθηκαν σε προσωπικό
ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί να μην αναπαράγονται.
Γι' αυτό τύπος Codec, έκδοση και υψηλότερη ανάλυση από
αυτή τον προδιαγραφών δεν υποστηρίζονται.
Media Play
Το Media Play θα σας δώσει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής περιεχομένου HDD/USB ή του
περιεχομένου που μεταδίδεται στον υπολογιστή
σας με τη χρήση της λειτουργίας AllShare.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
AllShare, ανατρέξτε στις σελίδες 71~72.
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Οθόνη προβολής
1
Βίντεο
H (1)
6
a (1)
b (1)
5
4
a Αλλαγή συσκευής
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
1/1 Σελίδα
HDV_0031.MP4
HDV_0031.MP4
Apr.18.2008
a01_divx51b_640x304_870kb...
Mar.06.2006
b01_divx1_smpte_720x480_3...
Mar.06.2006
HDD a Αλ.λ. Συσκενής
b Προτίμηση c Επιλ. d Ταξινόμ. / Εργαλεία
3
1
Προβάλλει το επιλεγμένο αρχικό μενού.
2
Προβάλλει το επιλεγμένο όνομα αρχείου και τον αριθμό των
αρχείων και των σελίδων.
3
You Tube
internet radio
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία
Internet@TV
για να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου.
HDD
2
Βασικές λειτουργίες
x
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το αρχείο που θέλετε να αναπαράγετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
06
Αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX
Βοήθεια πλοήγησης : Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) : Επιλέξτε αυτό για αλλαγή της λειτουργίας
της συσκευής.
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) : Ρυθμίζει τις προτιμήσεις του αρχείου.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C) : Επιλέγει πολλαπλά αρχεία από τον
κατάλογο αρχείων.
Τα επιλεγμένα αρχεία επισημαίνονται με ένα σύμβολο.
• ΜΠΛΕ (D) : Επιλέγει τη λίστα ταξινόμησης.
• Κουμπί Εργαλεία : Προβάλλει το μενού επιλογών.
4
Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας συσκευής που
χρησιμοποιείται εκείνη τη στιγμή. (HDD, CD ή USB κ.λπ.)
5
Μπορείτε να επιβεβαιώσετε τα αρχεία και τις ομάδες που
ταξινομούνται από την κάθε κατηγορία.
6
Προβάλλει τη μέθοδο ταξινόμησης. (Βλ. σελίδες 58)
2. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να
επιλέξετε τον επιθυμητό τρόπο λειτουργίας
επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
τα επιθυμητά αρχεία βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5757
57
2010-03-23오후6:32:52
Βασικές λειτουργίες
Ταξινόμηση της λίστας αρχείων
Πατήστε το ΜΠΛΕ(D) κουμπί στη λίστα αρχείων για ταξινόμηση των αρχείων.
Κατηγορία
Βασική προβολή
Τίτλος
Προτίμηση
Νεότερη
ημερομηνία
Παλ. ημ/νία
Καλλιτέχνης
Εγγεγραμμένες
Μουσική Φωτογραφίες τηλεοπτικές
εκπομπές
Λειτουργίες
Βίντεο
Προβάλλει ολόκληρο φάκελο. Μπορείτε να προβάλλετε το αρχείο
επιλέγοντας το φάκελο. (Δεν υποστηρίζεται σε HDD)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Ταξινομεί και προβάλλει τα αρχεία σύμφωνα με τη νεότερη
ημερομηνία.
>
>
>
Ταξινομεί και προβάλλει τα αρχεία σύμφωνα με την παλαιότερη
ημερομηνία.
>
(μόνον HDD)
>
>
>
Ταξινομεί και προβάλλει τον τίτλο του αρχείου με σειρά Συμβόλου/
Αριθμού/Αλφαβητική/Ειδική.
Ταξινομεί και προβάλλει το αρχείο κατά προτίμηση. Μπορείτε να
αλλάξετε την προτίμηση του αρχείου στην ενότητα της λίστας
αρχείων, χρησιμοποιώντας το ΠΡΑΣΙΝΟ(B) κουμπί.
Ταξινομεί το αρχείο μουσικής κατά καλλιτέχνη, με αλφαβητική σειρά.
>
Άλμπουμ
Ταξινομεί το αρχείο μουσικής κατά άλμπουμ, με αλφαβητική σειρά.
>
Είδος
Ταξινομεί αρχεία μουσικής κατά είδος.
>
Διάθεση
Κατά μήνα
Κατά εβδομάδα
Ταξινομεί αρχεία μουσικής κατά διάθεση. Μπορείτε να αλλάξετε
τις πληροφορίες διάθεσης μουσικής.
Ταξινομεί και προβάλλει αρχεία φωτογραφιών κατά μήνα.
Ταξινομεί μόνον κατά μήνα (από Ιανουάριο έως Δεκέμβριο),
ανεξάρτητα από το έτος.
>
>
Ταξινομεί και προβάλλει τα αρχεία κατά εβδομάδα.
>
Κανάλι
Ταξινομεί και προβάλλει τα αρχεία σύμφωνα με τα ονόματα των
τηλεοπτικών σταθμών.
Χρώμα
Ταξινομεί και προβάλλει αρχεία φωτογραφιών κατά χρώμα.
>
(μόνον HDD)
Σύσταση
Ταξινομεί και προβάλλει αρχεία φωτογραφιών κατά σύσταση.
>
(μόνον HDD)
>
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Το DCM δεν είναι διαθέσιμο για δίσκο.
58
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5858
2010-03-23오후6:32:53
▪
▪
▪
▪
▪
Θα πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια την συσκευή
αποθήκευσης USB (μέσω της λειτουργίας “Ασφαλής
αφαίρεση συσκευής USB”) προκειμένου να αποτρέψετε το
ενδεχόμενο βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί
ΜΕΝΟΎ για να μεταβείτε στο κύριο μενού και πατήστε
πρώτα το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί και, κατόπιν, το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εάν τοποθετήσετε το δίσκο κατά την αναπαραγωγή από
συσκευή αποθήκευσης USB, η λειτουργία της συσκευής
αλλάζει αυτόματα σε “DVD ή CD”.
Όταν η συσκευή κατά την αναπαραγωγή αρχείων Audio-CD
(CD-DA), MP3 και JPEG βρίσκεται σε κατάσταση διακοπής
λειτουργίας, δεν θα είστε σε θέση να έχετε προβολή
πλήρους οθόνης πατώντας το κουμπί FULL SCREEN στο
τηλεχειριστήριο.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(5959
Βασικές λειτουργίες
▪
Media Play
- Το Media Play υποστηρίζει μόνον συσκευές USB Mass
Storage Class (MSC). Μια συσκευή MSC είναι μια
συσκευή μεταφοράς Μαζικής Αποθήκευσης αδιαμόρφωτων
δεδομένων. Παραδείγματα μιας συσκευής MSC είναι οι
μονάδες Flash, και οι μονάδες ανάγνωσης Flash Card
(δεν υποστηρίζονται USB HDD και HUB).
- Οι συσκευές MSC υποστηρίζουν αρχεία Μουσικής,
Φωτογραφιών και Βίντεο, ενώ οι συσκευές PTP υποστηρίζουν
μόνον αρχεία Φωτογραφιών.
- Δεν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο MTP (Media Transfer
Protocol).
- Ορισμένοι τύποι Ψηφιακών καμερών και συσκευών ήχου
USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτό το προϊόν.
- Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει FAT16, FAT32 και
NTFS (μόνον για ανάγνωση).
- Πριν από τη σύνδεση της συσκευής σας στο προϊόν,
δημιουργήστε εφεδρικό αντίγραφο των αρχείων σας για να
αποτραπεί η πρόκληση ζημιάς ή η απώλεια δεδομένων. Η
εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για ζημιές σε αρχεία
δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.
- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ενόσω φορτώνεται.
- Μια συσκευή USB που καταναλώνει περισσότερα από
500mA απαιτεί ξεχωριστό τροφοδοτικό για κανονική
λειτουργία.
- Εάν εμφανιστεί μήνυμα υπερβολικής τάσης κατά τη
σύνδεση ή τη χρήση μιας συσκευής USB, η συσκευή
ενδέχεται να μην αναγνωρίζεται ή να παρουσιάσει βλάβη.
Εάν χρησιμοποιείτε το καλώδιο προέκτασης USB για το
σκοπό αυτόν, ενδέχεται να εμφανιστεί πρόβλημα π.χ. μη
αναγνωρίσιμες συσκευές USB ή αδυναμία ανάγνωσης
εσωτερικών αρχείων.
Εάν το πρόβλημα των μη αναγνωρίσιμων συσκευών USB
παραμένει ή εάν ο κατάλογος εσωτερικών αρχείων έχει
υποστεί αλλοίωση ή εάν δεν μπορεί να γίνει αναπαραγωγή
κάποιου συγκεκριμένου αρχείου, συνδέστε τη συσκευή USB
στον υπολογιστή και μορφοποιήστε τον σε κάποιο ειδικό
σύστημα αρχείων και, στη συνέχεια, ελέγξτε τον και πάλι.
Εάν το αρχείο που έχει διαγραφεί από τον υπολογιστή
σας εξακολουθεί να εμφανίζεται στο Media Play,
χρησιμοποιήστε την εντολή “Άδειασμα του Κάδου
Ανακύκλωσης” στην επιφάνεια εργασίας σας, για να τον
αδειάσετε τελείως.
Ορισμένες συσκευές USB που υποστηρίζουν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας ενδέχεται να απενεργοποιήσουν
αυτόματα τη λειτουργία αποθήκευσης του προϊόντος BD,
όταν συνδεθούν μεταξύ τους.
▪
06
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Κατάλογος όσων πρέπει να γνωρίζετε πριν από τη χρήση του
59
2010-03-23오후6:32:54
Λειτουργίες DTV
Οθόνη προβολής
1. Πατήστε το κουμπί PROG για να επιλέξετε
την επιθυμητή προβολή καναλιού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί INFO.
Τότε, θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών.
five
Κερ. DTV
5
Όλα
Stereo
Home and Away
18:00 - 18:30
English | Drama
Dani is devastated when Scatt makes clear his views on marriag...
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
18:12 Thu & Jan
" Προβολή
a Πληροφορίες
Υπότιτλοι
Υπότιτλοι
Λειτουργία υποτίτλων
Γλώσσα υποτίτλων
:
:
Ενεργ.
Προβλήματα ακοής
Προτιμώμενη
< Ρύθμιση ' Επιστρ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Το εικονίδιο εμφανίζεται σύμφωνα με τις πληροφορίες
υπηρεσίας του σήματος.
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
• Οθόνη μενού Εργαλεία
Υπότιτλοι
Εργαλεία
Γλώσσα ήχου
Dual I II
:
Ενεργ.
1.English
:
Ενεργ.
Stereo
Επεξεργασία των καναλιών μου
Πληροφορίες σήματος
Επιλογή της Ακουστικής περιγραφής
Μπορείτε να προσθέσετε μια λεκτική περιγραφή
στον ήχο για όσους έχουν προβλήματα όρασης.
:
Ακουστική Περιγραφή:
• Υπότιτλοι : Μπορείτε να ρυθμίσετε την επιλογή
σε Ενεργ. ή Απενερ. Αν επιλέξετε Ενεργ., θα
ενεργοποιηθεί η λειτουργία Υπότιτλοι και η
Γλώσσα υποτίτλων.
• Λειτουργία Υποτίτλων : Επιλέξτε μια επιθυμητή
λειτουργία υποτίτλων.
• Γλώσσα υποτίτλων : Επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία υποτίτλων.
>Μετακίν. " Καταχώρηση e Έξοδος
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την
Ακουστική περιγραφή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Αν επιλέξετε Ενεργ., το μενού έντασης ήχου
θα ενεργοποιηθεί.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου της ακουστικής
περιγραφής.
Επιλογή της Γλώσσας ήχου
60
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Γλώσσα ήχου.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή Γλώσσα ήχου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6060
2010-03-23오후6:32:55
• Οθόνη οδηγού
1
Guide
Επεξεργασία των καναλιών μου
Επιλέξτε τις ομάδες για την προσθήκη ή τη διαγραφή
των επιλεγμένων καναλιών.
Κανάλι : 16 QVC
Τα κανάλια μου 1
Τα κανάλια μου 2
Τα κανάλια μου 3
Τα κανάλια μου 4
6
5
Προβ. καναλ. - Όλα
Σήμερα
▲ 13
14
15
16
17
▼ 18
7:11 Thu 12 Oct
MTV3+
Nelonen Plus
The Voice
MTV3
Nelonen
SubTV
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
Taitopeli: SanaPala
Taitopeli: SansSeppä
Sudoku
No Information
...
Ostoskanava
Ostosruutu
Taräsmieheni
a Λ. προβ. c + 24 Ώρες d Λειτ. C
Talk
Rahalinko
E! ...
Πληροφορίες ƒ Σελίδα " Προβολή
1
Εμφανίζεται η οθόνη καναλιού.
2
Εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιού.
3
Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
4
5
Προβάλλει τα αποθηκευμένα κανάλια.
6
Προβάλλει τη λειτουργία προβολής.
Πληροφορίες σήματος
Προβολή της Οθόνης του οδηγού
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6161
4
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζονται τα διαθέσιμα
κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) : Για αλλαγή της Λειτουργίας προβολής.
(Όλα, TV, Ρ/φωνο, Δεδομ./άλλα)
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) : Προβάλλει το κανάλι από εκείνη τη στιγμή
έως 24 ώρες αργότερα.
Αν επιλέξετε το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί, θα εμφανιστεί
το ΜΠΛΕ(D) κουμπί. Πατήστε αυτό για προβολή του
καταλόγου των καναλιών πριν από 24 ώρες.
• ΜΠΛΕ(D) : Για αλλαγή της Λειτ. CH (Κεραία ή
Καλωδιακή)
• Κουμπί INFO : Εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιού.
• Κουμπιά ▲▼ : Μετάβαση στην επόμενη ή την
προηγούμενη σελίδα.
• Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ
- Όταν επιλέγεται το τρέχον κανάλι, μπορείτε να
παρακολουθείτε το επιλεγμένο κανάλι.
- Όταν επιλέγετε το κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε
στη συνέχεια, μπορείτε να κάνετε κράτηση για να
παρακολουθήσετε το επιλεγμένο κανάλι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Οι πληροφορίες EPG (Electronic Programme
Guide) παρέχονται από τους σταθμούς εκπομπής.
Χρησιμοποιώντας τα προγράμματα των καναλιών
που παρέχονται από τους σταθμούς εκπομπής,
μπορείτε να καθορίσετε τα κανάλια που θέλετε να
παρακολουθείτε εκ των προτέρων, έτσι ώστε το
κανάλι να περάσει αυτόματα στο επιλεγμένο κανάλι,
την καθορισμένη ώρα. Οι ενότητες των καναλιών
ενδέχεται να εμφανίζονται κενές ή παρωχημένες,
ανάλογα με κάποια κατάσταση καναλιού.
3
No Information
>Μετακίνηση " Επιλ. ' Επιστρ.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά κουμπί ▲▼ για να
επιλέξετε Πληροφορίες σήματος και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες του
σήματος.
2
DTV Cable 15 The Voice
Επεξεργασία των καναλιών μου
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Επεξεργασία των καναλιών μου και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Λειτουργίες DTV
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για επιλογή του Dual I II.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον
επιθυμητό Ήχο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
1. Πατήστε το κουμπί Guide ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
Θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών.
07
Επιλογή του Dual I II
61
2010-03-23오후6:32:56
Λειτουργίες DTV
Εγγραφή με χρονοδιακόπτη και
Προβολή με χρονοδιακόπτη
Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, βεβαιωθείτε
ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο. (Βλ. σελίδες 40)
Χρήση του κουμπιού GUIDE
1. Πατήστε το κουμπί GUIDE ενόσω βλέπετε
κάποιο κανάλι.
Θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το κανάλι για το οποίο θέλετε να ορίσετε
Εγγρ. με χρονοδ. (ή Προβ. με χρον.) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Οδηγός
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Διαχείρ. καναλιών και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το κανάλι για το οποίο θέλετε να ορίσετε
Εγγρ. με χρονοδ. (ή Προβ. με χρον.) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Εγγρ. με χρονοδ. (ή Προβ. με χρον.) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Κερ. DTV
06 - 01 - 2012
OK
▲ 13
14
15
16
17
▼ 18
MTV3+
Επιλέξτε τον τύπο προγράμματος για 6/1/2010/ 18:30
XXXXXXXX.
Sudoku
Προβ. με χρον.
Nelonen Plus
The Voice
MTV3
Nelonen
SubTV
7:00 – 8:00
Εγγρ. με χρονοδ.
Taitopeli: SanaPala
No Information
...
Taräsmieheni
a Λ. προβ. c + 24 Ώρες d Λειτ. C
8:00 – 9:00
Akύρωση
Taitopeli: SansSeppä
Ostoskanava
Ostosruutu
Rahalinko
Talk
E! ...
Πληροφορίες ƒ Σελίδα " Προβολή
Για να ακυρώσετε την προγραμματισμένη Προβ. με χρον.
ή Εγγρ. με χρονοδ., πατήστε ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο επιλεγμένο
πρόγραμμα.
Χρήση του μενού Αρχική
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τα
Κανάλια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
62
Ώρα έναρξης
Χρόνος λήξης
18 : 11
Μία φορά
19 : 11
Akύρωση
6. Συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
7. Πατήστε και πάλι το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
8. Αν θέλετε να ακυρώσετε την Εγγρ. με χρονοδ.
(ή Προβ. με χρον.) πατήστε τα κουμπιά ◄▼
για να επιλέξετε Προγραμματισμένα κανάλια
( ) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2/12/2012
Προγραμματισμένα
• Προβ. με χρον. : Μπορείτε να ορίσετε ένα επιθυμητό
κανάλι για αυτόματη προβολή στον προσδοκώμενο χρόνο.
Το πράσινο εικονίδιο προβάλλεται στο καθορισμένο κανάλι.
• Εγγρ. με χρονοδ. : Μπορείτε να ορίσετε ένα επιθυμητό
κανάλι για αυτόματη εγγραφή στον προσδοκώμενο χρόνο.
Το κόκκινο εικονίδιο προβάλλεται στο καθορισμένο κανάλι.
3. Αν θέλετε να ακυρώσετε την Εγγρ. με χρονοδ.
(ή την Προβ. με χρον.) πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο καθορισμένο κανάλι.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪
Επανάληψη
< Μετακίνηση > Ρύθμιση " Καταχώρ. ' Επιστρ.
No Information
Προβ. καναλ. - Όλα
Σήμερα
Κανάλι
5
Hμερομηνία
7:11 Thu 12 Oct
DTV Cable 15 The Voice
Εγγρ. με χρονοδ.
Κεραία
0:38
3
CNP World
0:38
4
Coming So... t xxxxxx
2/12/2013
Κεραία
c Επιλ.
t xxxxxxxxx
/ Εργαλεία" Πληροφορίες
9. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
κανάλι που θέλετε να ακυρώσετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS.
10. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ακύρωση προγραμ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
11. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6262
2010-03-23오후6:32:59
Προηγμένες λειτουργίες
1. Πατήστε το κουμπί PROG (,/.) ή τα
αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το τρέχον
πρόγραμμα που θέλετε να εγγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί REC.
Το εικονίδιο Rec εμφανίζεται στην πρόσοψη.
3. Πατήστε και πάλι το κουμπί REC για να
εμφανιστεί το μήκος της εγγραφής.
Αυτή η λειτουργία επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή
των εγγραφών ως σήμα ζωντανής εκπομπής.
1. Όταν βλέπετε το τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε
το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ή ΠΑΥΣΗ.
Εμφανίζεται η γραμμή Time Shift.
2. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
) και τα άλλα κουμπιά
που αφορούν την αναπαραγωγή για προβολή
της προηγούμενης σκηνής.
+ Ζωντ. τηλ. + 00:01:17 / u 00:01:22
(6 R4 CNP) IL MEDICO E LO STREGONE
Προηγμένες λειτουργίες
Εγγραφή του τηλεοπτικού
καναλιού που παρακολουθείτε
Λειτουργία Time Shift
08
Εγγραφή
07:00 – 08:00
Εγγραφή
Ρυθμίσεις εγγραφής : Εγγραφή 0 λεπ. …
Μήκος
Τρέχουσες εκπομπές
HDD
> Ρύθμιση " Καταχώρηση ' Επιστροφή
# Παύση < Μετάβ.
$ Ζωντ. τηλ. % Μετάβαση στην αρχή
Για παύση του timeshift
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την
επιθυμητή επιλογή μήκους εγγραφής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Για παύση της εγγραφής
1. Πατήστε το κουμπί REC PAUSE για να
διακόψετε προσωρινά την εγγραφή που είναι
σε εξέλιξη.
2. Πατήστε το κουμπί REC PAUSE ή REC για
συνέχιση της εγγραφής.
Για να διακόψετε την εγγραφή
1. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ για τη διακοπή
της εγγραφής που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Η εγγραφή
ολοκληρώθηκε. Αυτός ο τίτλος μπορεί
να αναπαραχθεί μέσω εγγεγραμμένης
τηλεόρασης.”
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Τα εγγεγραμμένα αρχεία που έχουν μήκος μικρότερο από
10 δευτερόλεπτα δεν αποθηκεύονται.
1. Πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗ για να διακόψετε
προσωρινά το time shift που είναι σε εξέλιξη.
2. Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ για
συνέχιση του time shift.
Για τερματισμό του timeshift
1. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ για τη τερματισμό
του time shift που βρίσκεται σε εξέλιξη.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Θέλετε να τερματιστεί
το Timeshift;.”
2. Πατήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Με το προϊόν σε λειτουργία εγγραφής, πατήστε το κουμπί
▪
▪
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ή ΠΑΥΣΗ.
Εμφανίζεται η ράβδος Timeslip.
Μπορείτε επίσης να προβάλλετε την προηγούμενη σκηνή,
πατώντας τα κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή.
Η λειτουργία Timeshift θα τερματιστεί εάν κάνετε
αναπαραγωγή κάποιου αρχείου πολυμέσων.
Το άνοιγμα του μενού από το Timeshift και η επιστροφή
στο πρόγραμμα ενεργοποιεί τη λειτουργία LIVE TV.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6363
63
2010-03-23오후6:33:01
Προηγμένες λειτουργίες
Αναπαραγωγή του Εγγεγραμμένου
τίτλου
1. Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
B
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Απ.
πρόγρ. τηλεόρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Εμφανίζεται η Λίστα Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
T
(4)
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
HDD
1/1 Σελίδα
/ CNP News
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
b Προτίμηση c Επιλ. d Ταξινόμηση / Εργαλεία
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
τον τίτλο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ο επιλεγμένος τίτλος θα αναπαραχθεί.
Επεξεργασία του Εγγεγραμμένου
τίτλου
1. Στην οθόνη Απ. πρόγρ. τηλεόρ., πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Eπεξ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
T
(4)
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
HDD
64
1/1 Σελίδα
/ CNP News
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
Μετονομασία ενός εγγεγραμμένου τίτλου
Αναπ. τρέχ. ομ.
Επιλογή ομάδας
Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.
Διαγραφή
Eπεξ.
Teräsmieheni
00:00:12
12.Oct.2006
Λεπτομερείς
πληροφορίες
Πληροφορίες συσκευής
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
b Προτίμηση c Επιλ. d Ταξινόμηση / Εργαλεία
(6)
1/1 Σελίδα
/ CNP News
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
CNP News
Eπεξ.
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Select Edit Features
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Μετονομασία
N
(2)
HDD
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Διαχωρισμός
Μερική διαγρ.
< Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
Teräsmieheni
00:01:04 12.Oct.2006
b Προτίμηση c Επιλ. d Ταξινόμηση / Εργαλεία
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Μετονομασία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Επιλέξτε τους χαρακτήρες που θέλετε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
B
(6)
1/1 Σελίδα
/ CNP News
Μετονομασία
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
CNP News
CNP News _
Ostosruutu
B
C
D
E
00:01:56 12.Oct.2006
A
H
I
J
K
L
W
X
Y
Z
Ostosruutu
O 00:01:56
P
Q
R
S
12.Oct.2006
N
HDD
V
(2)
Teräsmiehenim Μετακίν.
00:00:12 12.Oct.2006
F
M
T
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
=Αριθμός
G Ostosruutu
00:01:56
12.Oct.2006
aΠεζά
N
Ostosruutu
bΔιαγραφή
U 00:01:56 12.Oct.2006
cΚενό
dΤέλος
Teräsmieheni
" Καταχώρηση
' Επιστροφή
00:01:04 12.Oct.2006
b Προτίμηση c Επιλ. d Ταξινόμηση / Εργαλεία
• 0~9 : Εισάγεται αριθμός.
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) : Κάθε φορά που πατάτε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ, αλλάζετε το είδος των
χαρακτήρων.
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) : Διαγράφει και μετακινεί το
δρομέα προς τα πίσω κατά μία θέση.
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) : Εισαγάγει ένα κενό και ο
δρομέας μετακινείται μία θέση προς τα
δεξιά.
• ΜΠΛΕ(D) : Καταχωρίζει τους χαρακτήρες
που εισαγάγατε.
3. Πατήστε το ΜΠΛΕ(D) κουμπί για να επιλέξετε
αποθήκευση.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Αποθήκευση νέου
ονόματος;”.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε
OK.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6464
2010-03-23오후6:33:07
Διαχωρισμός
/ CNP News
Τμήμα 1
00:00:00
Τμήμα 2
Επιλ.
Διαχωρισμός
Επιστροφή
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε
Διαγραφή.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε OK
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Αντιγραφή
00:00:00
00:00:08 / 00:00:34
+Αναπαρ.
+#()
Στοιχ.ελέγχ. αναπ.
[]
Αναζήτ.σκηνής <Μετάβ. >Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
2. Χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά
αναπαραγωγής, μετακινηθείτε προς το σημείο
διαχωρισμού και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για να επιλέξετε
Διαχωρισμός.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ο τίτλος χωρίζεται στα δύο και οι παρακάτω
τίτλοι κατεβαίνουν προς τα κάτω κατά ένας.
Διαχωρισμός μιας ενότητας τίτλου
(Τμηματική διαγραφή)
Μερική διαγρ.
/ CNP News
Έναρξη
00:00:00
Τέλος
00:00:00
Στοιχ.ελέγχ. αναπ.
Τέλος
Διαγραφή
Επιστροφή
00:01:08 / 00:01:16
+Αναπαραγωγή
+#()
Έναρξη
[]
Αναζήτ.σκηνής <Μετάβ. >Μετακίν. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Μερική διαγρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο σημείο έναρξης.
Η εικόνα και η ώρα του σημείου έναρξης
προβάλλεται στο παράθυρο του σημείου
έναρξης της διαγραφής της ενότητας.
• Επιλέξτε τα σημεία έναρξης και διακοπής
της ενότητας που θέλετε να διαγράψετε
χρησιμοποιώντας τα σχετικά κουμπιά
αναπαραγωγής.
Αντιγραφή αρχείων βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών
Περιεχόμενα
HDD/DISC/
AllShare
; USB
DISC/USB/
AllShare
; HDD
HDD/DISC/
USB
; AllShare
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Μουσική
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Βίντεο
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Φωτογραφίες
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
• Δίσκος (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R
(ολοκληρωμένος)/DVD+RW/DVD-RW
(ολοκληρωμένος)) ; HDD ή USB
• Το PTP USB δεν είναι διαθέσιμο όταν αντιγράφετε
σε USB.
• Το σήμα εκπομπής μπορεί να εγγραφεί σε HDD,
αλλά το χαρακτηριστικό αντιγραφής δεν
υποστηρίζεται.
1. Πατήστε το κουμπί MENU
Εμφανίζεται το αρχικό μενού
2. Σε λειτουργία Τερματισμού, συνδέστε τη
συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB
της πρόσοψης του προϊόντος.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Θέλετε να
αποκτήσετε πρόσβ. στη συσκευή;”
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6565
Προηγμένες λειτουργίες
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Διαχωρισμός και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο σημείο
έναρξης.
Η εικόνα και ο χρόνος του σημείου διακοπής
εμφανίζονται στο παράθυρο σημείου
διακοπής της ενότητας προς διαγραφή.
08
Χωρισμός τμήματος τίτλου (Χωρισμός)
65
2010-03-23오후6:33:08
Προηγμένες λειτουργίες
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία Internet@TV
για να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου.
9. Πατήστε το κουμπί OK.
Μουσική
USB a Αλλ. Συσκευής
8. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Για να ακυρώσετε την αντιγραφή που
βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗ (
).
Αντιγραφή από CD ήχου (CD-DA)
c Ασφαλής κατάργηση USB d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA), στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
)ή
RETURN για μετακίνηση στη Λίστα μουσικής.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το επιθυμητό αρχείο μουσικής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Μουσική
H (1)
(K Will)
B (1)
2xxx (In xxxxx)...
2009
R&B
TRACK 009
2009
xxxx
00:03:17
L (1)
00:03:53
USB
a Αλλ. Συσκευής
00:05:57
Αντιγραφή
TRACK 002
00:04:27Αντιγραφή όλων
00:04:07
00:03:41
TRACK 003
TRACK 005
00:03:17
TRACK 007
00:03:47
Αναπ. τρέχ. ομ.
2009
Ballad
TRACK 009
Επιλογή ομάδας
Αντιγραφή
Αντιγρ. τρέχουσας ομάδας
Αναλυτικές πληροφορίες
Πληροφορίες συσκευής
c Επιλ. d Ταξινόμ. / Εργαλεία
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Αν θέλετε να γίνει αντιγραφή της τρέχουσας
ομάδας, επιλέξτε Αντιγρ. τρέχουσας ομάδας.
CD
1/1 Σελ.
Yo!
TRACK 001
1/1 Σελίδα
k.will - 1xxxx (Feat. xxxx).mp3
1xxxx (Feat. xxxx)...
Μουσική
00:03:53
πληροφορίες
TRACKΛεπτομερείς
004
TRACK 006
00:03:35
TRACK 008
00:03:49
TRACK 010
00:03:45
c Επιλ. () Μετ. σελ. / Εργαλεία ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
7. Πατήστε και πάλι το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Μουσική
H (1)
2009
1xxxx (Feat. xxxx)... Αντιγραφή
Ballad
(K Will)
B (1)
L (1)
Επιλεγμένα : 05 B...lud.mp3
2xxx (In xxxxx)...
USB
00:03:17
Ναι
TRACK 009
00:03:53
66
USB
1/1 Σελίδα
k.will - 1xxxx (Feat. xxxx).mp3
a Αλλ. Συσκευής
Αντ. επιλ. αρχείων;
2009
>
R&B
1 Αρχείο(α)3.5MB
HDD
Όχι
< Μετακίν.
2009 " Επιλ. ' Επιστροφή
xxxx
c Επιλ. d Ταξινόμ. / Εργαλεία
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6666
2010-03-23오후6:33:10
Υπηρεσίες δικτύου
1. Σύνδεση του προϊόντος στο δίκτυο.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 29~30)
2. Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 41~45)
Η υπηρεσία Internet@TV με μια ματιά
1
2
Χρήση του Internet@TV
Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δίκτυο
προκειμένου να είστε σε θέση να πραγματοποιήσετε
λήψη διάφορων εφαρμογών, δωρεάν ή επί πληρωμή.
Η υπηρεσία Internet@TV παρέχει χρήσιμο και
ψυχαγωγικό περιεχόμενο και υπηρεσίες απευθείας
από τον Ιστό στη συσκευή σας, όπως ειδήσεις και
πρόγνωση καιρού, χρηματιστήριο, παιχνίδια, ταινίες
και μουσική.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτήν τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
INTERNET@ στο τηλεχειριστήριο.
Ξεκίνημα με το Internet@TV
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
You Tube
internet radio
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία
Internet@TV
για να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου.
a Αλλαγή συσκευής
Οι εφαρμογές μου
ανά ημερομηνία 1/3
Samsung Apps Ρυθμίσεις
a Σύνδ. χρ. b Σήμανση ως Αγαπημέν. d Ταξινόμηση ανά ' Επιστροφή
6
1
2
3
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Internet@TV και πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3. Στην εναρκτήρια οθόνη της υπηρεσίας
Internet@TV, θα εμφανιστεί το κείμενο
της δήλωσης αποδοχής των όρων και
προϋποθέσεων χρήσης της υπηρεσίας.
Προτού να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε
την υπηρεσία Internet@TV θα πρέπει να
αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις
παροχής και χρήσης της υπηρεσίας.
3
Συνιστάται
4
HDD
5
6
5
4
διαφημιστικές πληροφορίες : Εμφανίζει τον οδηγό
Internet@TV Guide, πληροφορίες για προϊόντα, καθώς και
νέες εφαρμογές.
Συνιστάται : Εμφανίζει συνιστώμενα περιεχόμενα που
διαχειρίζεται η Samsung.
Οι εφαρμογές μου : Εμφανίζει την προσωπική σας
συλλογή, στην οποία μπορείτε να προσθέτετε ή να αφαιρείτε
περιεχόμενο.
Βοήθεια πλοήγησης : Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) : Για σύνδεση στην υπηρεσία Internet@
TV.
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) : Για επιλογή μιας εφαρμογής ως
αγαπημένης.
• ΜΠΛΕ(D) : Για ταξινόμηση των εφαρμογών.
• Επιστροφή : Για επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Ρυθμίσεις : Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις
συστήματος, να δημιουργήσετε λογαριασμούς κ.λπ.
Samsung Apps : Μπορείτε να κάνετε λήψη διάφορων
εφαρμογών, με χρέωση ή δωρεάν.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6767
Υπηρεσίες δικτύου
Ελέγξτε τις παρακάτω οδηγίες πριν από τη
χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας δικτύου.
4. Μετά την αποδοχή της προαναφερθείσας
δήλωσης, θα εκκινήσει η διαδικασία ενημέρωσης
της υπηρεσίας Internet@TV. Αυτό διαρκεί μερικά
λεπτά.
Αφού ολοκληρωθεί η ενημέρωση, θα εμφανιστεί
η οθόνη μενού της υπηρεσίας Internet@TV.
09
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Internet@TV ή το BD-LIVE,
συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυο.
67
2010-03-23오후6:33:11
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του πληκτρολογίου
Μέσω του τηλεχειριστηρίου σας, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το Πληκτρολόγιο οθόνης
για εισαγωγή κειμένου σε διάφορες εφαρμογές
Internet@TV.
Το πάτημα του κουμπιού DISC MENU
στο τηλεχειριστήριο ενώ χρησιμοποιείτε το
πληκτρολόγιο οθόνης σάς δίνει τη δυνατότητα
να αλλάξετε τα πεδία κειμένου σε πεζούς
1
4
7
2
a
9
tuv
0
Αλλαγή
6
jkl
8
pqrs
3
abc
5
ghi
def
mno
13. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
14. Στην οθόνη εμφανίζεται ο χάρτης και η
διεύθυνση.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
▪
wxyz
Διαγρ.
A
1

χαρακτήρες, κεφαλαίους χαρακτήρες, αριθμούς
και εικονίδια.
Για παράδειγμα, παρατίθεται ο τρόπος αναζήτησης
μιας διεύθυνσης στην τοποθεσία Google Maps:
1. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ στο
τηλεχειριστήριο στο εικονίδιο Google Maps στο
Internet@TV.
2. Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ(B) κουμπί για χρήση
της λειτουργίας Αναζήτηση.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μεταβείτε στο
παράθυρο “Αναζήτηση ή διεύθυνση”.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗ για τη χρήση
της λειτουργίας Αναζήτησης ή διεύθυνσης.
5. Για παράδειγμα, υποθέστε ότι θέλετε να
εισαγάγετε τη διεύθυνση ‘105 Challenger Rd.,
Ridgefield Park NJ’.
6. Πατήστε δύο φορές το κουμπί DISC MENU
στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη
λειτουργία εισαγωγής από πεζούς χαρακτήρες
σε αριθμούς.
7. Πατήστε ‘1’, ‘0’, ‘5’.
8. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί στο
τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε ένα κενό
διάστημα.
9. Πατήστε 3 φορές το κουμπί DISC MENU στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη λειτουργία
εισαγωγής από αριθμούς σε κεφαλαίους
χαρακτήρες.
10. Πατήστε 3 φορές το κουμπί ‘2’ στο τηλεχειριστήριο
για να εισαγάγετε το γράμμα C.
11. Πατήστε 3 φορές το κουμπί DISC MENU στο
τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε τη λειτουργία
εισαγωγής από κεφαλαίους σε πεζούς.
68
12. Πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
για να εισαγάγετε την υπόλοιπη διεύθυνση
‘Challenger Rd., Ridgefield Park NJ’.
▪
▪
▪
▪
▪
▪
ευθύνη για διακοπή της υπηρεσίες Internet@TV που θα
προκληθεί από τον πάροχο υπηρεσιών για οποιονδήποτε λόγο.
Η υπηρεσία Internet@TV προορίζεται για τη λήψη και την
επεξεργασία δεδομένων μέσω Διαδικτύου, προκειμένου να
απολαμβάνετε το περιεχόμενο στην οθόνη της τηλεόρασης.
Εάν η διαδικτυακή σύνδεση είναι ασταθής, η υπηρεσία
ενδέχεται να καθυστερεί ή να διακοπεί.
Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Εάν αυτή είναι η περίπτωση, ελέγξτε τη διαδικτυακή σύνδεση
και προσπαθήστε και πάλι.
Η εφαρμογή υπηρεσίας ενδέχεται να παρέχεται αποκλειστικά
στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο ενδέχεται να
ποικίλλει, ανάλογα με την περιοχή.
Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή υπηρεσίας, δεν μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί FULL SCREEN στο
τηλεχειριστήριο.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία
Internet@TV, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του
αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες υπόκεινται σε αλλαγή, ανάλογα με
τον πάροχο της υπηρεσίας Internet@TV.
Το περιεχόμενο της υπηρεσίας Internet@TV ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.
Το χρεώσιμο περιεχόμενο της μορφής DivX που διαθέτει
προστασία από την αντιγραφή μπορεί να αναπαράγεται
αποκλειστικά με τη χρήση καλωδίου HDMI.
Αν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής με την τηλεόρασή
σας μέσω καλωδίου σήματος συνιστωσών ή βίντεο, δεν
είναι δυνατή η έξοδος σήματος βίντεο DivX ή εμφανίζεται
το μήνυμα “Για την αναπ. του αρχείου, συνδέστε ένα καλ.
HDMI.” ή “Η αναπαραγωγή του τρέχοντος αρχείου είναι
αδύνατη.”
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6868
2010-03-23오후6:33:12
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για επιλογή
της επιθυμητής εφαρμογής και πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί.
Σύνδ. χρ.
Οι εφαρμογές μου
Λογαριασμός χρήστη:
aaa
Κωδικός πρόσβ.:
a Δημιουργία [0~9] Εισαγωγή PIN ' Ακύρωση
Samsung Apps Ρυθμίσεις
a Σύνδ. χρ. b Σήμανση ως Αγαπημέν. d Ταξινόμηση ανά ' Επιστροφή
2. Εισαγάγετε τον λογαριασμό και τον κωδικό
πρόσβασης του χρήστη.
Ρυθμίσεις
Σε αυτή την οθόνη δημιουργείτε αναγνωριστικά ID
και διαμορφώνετε τις ρυθμίσεις του Internet@TV.
Ρυθμίσεις
 Ρύθμ. συστήματος
 Αναγν. Internet@TV
 Διαχείριση υπηρεσιών
 Ιδιότητες
Επαναφορά
Επαναφέρει τις ρυθμίσεις του Internet@TV στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του αρχικού μενού.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
) (στην πρόσοψη) για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Αναγν. Internet@TV
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε
ή να διαγράψετε έναν λογαριασμός ή να διαγράψετε
τα στοιχεία ενός λογαριασμού.
Μπορείτε να ελέγχετε το λογαριασμό σας,
συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
στοιχείων λογαριασμού της τοποθεσίας.
Ο λογαριασμός προορίζεται αποκλειστικά για την
υπηρεσία Internet@TV.
Συνιστάται
Ρύθμιση συστήματος
Υπηρεσίες δικτύου
Για πιο απολαυστική εμπειρία εφαρμογής, εκτελέστε
εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.
Για να το κάνετε αυτό, θα πρέπει πρώτα να
δημιουργήσετε έναν λογαριασμό.
(Για οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία ενός
λογαριασμού, ανατρέξτε στο αναγνωριστικό ID
του Internet@TV που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα)
09
Σύνδεση σε λογαριασμό
Αλλαγή του κωδικού κλειδώματος υπηρεσίας
Επαναφορά
Δημιουργία
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό και συνδέστε τον
με τις επιθυμητές εφαρμογές υπηρεσιών.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Το όνομα λογαριασμού θα πρέπει να αποτελείται από
▪
τουλάχιστον 1 αλλά όχι περισσότερους από 8 χαρακτήρες.
Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 ονόματα
λογαριασμών.
Διαχείριση
• Τοποθ. υπηρ. : Εγγραφή πληροφοριών
εγγραφής για τοποθεσίες υπηρεσιών.
• Αλλαγή κωδ ρρόσ : Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης λογαριασμού.
• Διαγραφή : Διαγραφή του λογαριασμού.
' Επιστροφή
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(6969
69
2010-03-23오후6:33:12
Υπηρεσίες δικτύου
Διαχείριση υπηρεσιών
Διαγραφή και κλείδωμα εφαρμογών
εγκατεστημένων στην υπηρεσία Internet@ TV.
Κλείδωμα
Κλείδωμα της εφαρμογής. Για την προσπέλαση
μιας κλειδωμένης εφαρμογής απαιτείται ο κωδικός
πρόσβασης.
Διαγραφή
Χρήση των έγχρωμων κουμπιών με τα
Samsung Apps
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) (Σύνδ. χρ.) : Για σύνδεση στη
διαδικτυακή υπηρεσία.
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) (Προβολή μικρογραφιών) : Για
αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
• ΜΠΛΕ(D) (Ταξινόμηση ανά) : Για ταξινόμηση
των εφαρμογών σύμφωνα με τα κριτήρια
Προβεβλημένα, Με περισσότερες λήψεις, Πιο
πρόσφατα ή Όνομα.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Μπορούν να προστεθούν ή να διαγραφούν οι διαθέσιμες
Διαγραφή της εφαρμογής.
Ιδιότητες
υπηρεσίες διαδικτυακού περιεχομένου.
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την υπηρεσία
Internet@TV. Χρησιμοποιήστε την επιλογή “Έλεγχος
ταχύτητας της διαδικτυακής σας σύνδεσης” για να
ελέγξετε τη σύνδεση του δικτύου σας.
Samsung Apps
Από αυτή την ενότητα είναι διαθέσιμες διάφορες
εφαρμογές, οργανωμένες σε διάφορες κατηγορίες.
Ορισμένες εφαρμογές έχουν χρέωση για τη λήψη.
Samsung Apps
Βίντεο
Τι νέο υπάρχει;
 Βίντεο
 Παιχνίδι
 Αθλητισμός
 Τρόπος ζωής
 Πληροφορίες
 Άλλο
Προβεβλημένη

Η σελίδα μου
Βοήθεια
a Σύνδ. χρ.
1/1
Με περισ. λήψεις
Πιο πρόσφατες
YouTube
TV store Test User002
b Προβολή μικρογραφιών
d Ταξινόμηση ανά
Όνομα
Free
' Επιστροφή
Η σελίδα μου
Προβάλλει τον κατάλογο εφαρμογών.
Βοήθεια
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την υπηρεσία
Internet@TV, ελέγξτε πρώτα αυτή την ενότητα.
Εάν καμία από τις συμβουλές δεν ισχύει για τη
δική σας περίπτωση, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία βοήθειας.
70
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7070
2010-03-23오후6:33:12
1. Ελέγξτε το μέγεθος της υπολειπόμενης μνήμης.
Η συνολική χωρητικότητα του HDD πρέπει να
διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου,
ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Εισαγάγετε έναν δίσκο Blu-ray disc με
υποστήριξη BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τους διάφορους
τύπους περιεχομένου υπηρεσιών BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
τον κατασκευαστή του δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας AllShare
Η λειτουργία AllShare σας δίνει τη δυνατότητα
αναπαραγωγής αρχείων μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών
στον υπολογιστή σας, με τη χρήση του προϊόντος.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AllShare,
πρέπει να συνδέσετε το προϊόν στον υπολογιστή
σας μέσω δικτύου (Ανατρέξτε στις σελίδες 29~30)
και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή SAMSUNG
PC Share Manager στον υπολογιστή.
Για να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε το
Share Manager, ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία της
Samsung στη διεύθυνση www.samsung.com.
2. Κάντε λήψη της εφαρμογής SAMSUNG PC Share
Manager και εγκαταστήστε την στον υπολογιστή.
3. Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, θα εμφανιστεί
το εικονίδιο της εφαρμογής SAMSUNG PC Share
Manager στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο για έναρξη της
εφαρμογής.
4. Επιλέξτε έναν φάκελο για κοινή χρήση από το
παράθυρο Ο Υπολογιστής μου και κάντε κλικ
στο εικονίδιο Ενεργοποίηση κοινής χρήσης
φακέλου (
).
(Για διαγραφή ενός φακέλου κοινής χρήσης:
Επιλέξτε έναν φάκελο για αφαίρεση από τους
φακέλους για κοινή χρήση και κάντε κλικ στο
εικονίδιο Απενεργοποίηση κοινής χρήσης
φακέλου (
).
5. Για εφαρμογή της ενημερωμένης κατάστασης
κοινής χρήσης στο διακομιστή, κάντε κλικ
στο εικονίδιο Αποθήκευση αλλαγής
κατάστασης (
).
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
Set Device Policy
My Computer
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG BD-HDD
FolderXXX.XXX.X.XX
1
File Combo
Folder 2
Folder 3
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
File
OK
Cancel
7. Κάντε κλικ στο εικονίδιο Αποθήκευση
αλλαγής κατάστασης ( ) και μεταβείτε στο
κύριο μενού του προϊόντος.
8. Για να επιλέξετε μια συσκευή, χρησιμοποιήστε
το ΚΟΚΚΙΝΟ(A) ή το ΜΠΛΕ(D).
κουμπί για να επιλέξετε ένα αρχείο για
αναπαραγωγή.
(Για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφίας, ανατρέξτε στις σελίδες 54~59.)
You Tube
internet radio
Ενεργοποιήστε την υπηρεσία
Internet@TV
για να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες Διαδικτύου.
HDD
a Αλλαγή συσκευής
d Προβολή συσκευών " Καταχώρ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ Ανάλογα με την απόδοση του εξωτερικού μόντεμ ή του
▪
▪
δρομολογητή, το βίντεο HD ενδέχεται να μην αναπαράγεται
σωστά.
Εάν το σύστημά σας χρησιμοποιεί τείχος προστασίας, το
προϊόν ενδέχεται να μην εντοπίζει τον υπολογιστή σας στην
οθόνη της τηλεόρασης.
Η υπηρεσία AllShare δεν υποστηρίζει τις παρακάτω λειτουργίες:
- Τις λειτουργίες Μουσική υπόκρουση και Ρύθμιση μουσικής
υπόκρουσης.
- Την ταξινόμηση αρχείων σύμφωνα με τις προτιμήσεις
του χρήστη, στους φακέλους Φωτογραφίες, Μουσική και
Ταινίες.
- Τη λειτουργία Αλλαγή ομάδας.
- Τη λειτουργία Ασφαλής κατάργηση.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7171
Υπηρεσίες δικτύου
Αφού το προϊόν συνδεθεί στο δίκτυο, μπορείτε να
απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο που αφορά ταινίες,
με τη χρήση ενός δίσκου συμβατού με BD-LIVE.
6. Για ενεργοποιήσετε στο προϊόν τον εντοπισμό
ενός διακομιστή υπολογιστή, κάντε κλικ στο
Share από τη γραμμή του μενού.
Κάντε κλικ στο Set Device Policy και κάντε
κλικ στο Accept.
09
BD-LIVE™
71
2010-03-23오후6:33:14
Υπηρεσίες δικτύου
▪
Η μέθοδος ταξινόμησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
τη λειτουργία του διακομιστή.
▪
Η λειτουργία αναζήτησης και παράλειψης ενδέχεται να
διαφέρει, ανάλογα με τη λειτουργία του διακομιστή.
▪
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του βίντεο, η ώρα
αναπαραγωγής δεν θα εμφανίζεται.
▪
Για τη χρήση της λειτουργίας AllShare, εντοπίστε και αυτό
το προϊόν και τον υπολογιστή στο ίδιο υποδίκτυο.
Η εφαρμογή με μια ματιά
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Folder 2
Folder 3
8
1
2
3
4
5
6
7
8
72
Shared Folder
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
7
Γραμμή μενού
εικονίδιο Ενεργοποίηση κοινής χρήσης φακέλου :
Χρησιμοποιήστε την εάν θέλετε να επιλέξετε έναν φάκελο
στον υπολογιστή σας για κοινή χρήση.
εικονίδιο Αποθήκευση αλλαγής κατάστασης :
Χρησιμοποιήστε το εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε την κοινή
χρήση φακέλων.
Εικονίδιο Ανανέωση : Χρησιμοποιήστε το αν θέλετε να
κάνετε ανανέωση της λίστας των φακέλων και των αρχείων
στον κατάλογο Ο Υπολογιστής μου.
εικονίδιο Αποθήκευση αλλαγής κατάστασης : Επιλέξτε έναν
φάκελο για κοινή χρήση και μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπί.
Η κατάσταση ενημέρωσης θα εφαρμοστεί στο διακομιστή.
Διακομιστής : Προβάλλει το όνομα του διακομιστή κοινής χρήσης.
Споделена папка : Προβάλλει έναν κατάλογο των
φακέλων κοινής χρήσης.
Моят компютър : Προβάλλει έναν κατάλογο των φακέλων
και των αρχείων του υπολογιστ
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7272
2010-03-23오후6:33:14
Παράρτημα
10
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Δεν μπορούν να γίνουν χειρισμοί από το
τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ίσως χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για
μερικά λεπτά, προκειμένου να εξαντληθεί η ισχύς του μικροεπεξεργαστή που περιέχει
το τηλεχειριστήριο και να επανεκκινηθεί. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και πάλι και
δοκιμάστε εάν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά που φέρει την ετικέτα προς
τα επάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού δίσκου δεν εμφανίζεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται ένα μήνυμα απαγόρευσης στην οθόνη.
• Το μήνυμα αυτό εμφανίζεται όταν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει το χαρακτηριστικό (π.χ.,
γωνίες).
• Κάποιος τίτλος ή αριθμός κεφαλαίου ή χρόνος αναζήτησης που ζητήσατε είναι εκτός
εύρους.
Η λειτουργία αναπαραγωγής διαφέρει από την
επιλογή που έγινε στο μενού Setup (Ρύθμιση).
• Ορισμένες λειτουργίες που έχουν επιλεχθεί στο μενού Ρυθμίσεις ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά, εάν ο δίσκος δεν είναι κωδικοποιημένος με την αντίστοιχη λειτουργία.
Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να
αλλαχθεί.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στα Blu-ray Disc/DVD σας.
• Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για το προϊόν.
Δεν υπάρχει ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή έξοδο ψηφιακού ήχου στο μενού Επιλογές ήχου.
Η οθόνη έχει φραγεί
• Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ για προβολή του αρχικού μενού.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
) στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών
που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Εάν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια
ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η
τηλεόρασή σας (π.χ. 1080p), μπορεί να μην έχετε
εικόνα στη δική σας τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ για προβολή του αρχικού μενού.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
) στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών
που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7373
Παράρτημα
Προτού στείλετε τη μονάδα για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.
73
2010-03-23오후6:33:14
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
• Πατήστε το κουμπί ΜΕΝΟΎ για προβολή του αρχικού μενού.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗ (
) στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνον εάν είναι απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών
που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα.
• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα και εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που
περιέχει τις εξηγήσεις που αφορούν το πρόβλημα αυτό και ακολουθήστε και πάλι τη
διαδικασία.
• Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο
κέντρο σέρβις Samsung.
Η εικόνα έχει θόρυβο ή παραμαρφώνεται
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν υπάρχει έξοδος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεόρασης με την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση εισαγωγής 576p/480p, 720p,
1080i, 1080p HDMI.
Μη φυσιολογική εικόνα σήματος από την υποδοχή
HDMI στην οθόνη.
• Εάν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
Λειτουργία PC Share Manager
Μπορώ να δω φακέλους κοινής χρήσης μέσω της
• Μιας και το Share Manager εμφανίζει μόνο αρχεία εικόνας, μουσικής και ταινιών,
λειτουργίας PC Share Manager, αλλά δεν μπορώ
τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες δεν εμφανίζονται.
να δω τα αρχεία.
Λειτουργία AllShare
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.
• Ελέγξτε εάν το δίκτυο είναι σταθερό.
• Ελέγξτε εάν το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και εάν το δίκτυο δεν έχει
υπερφορτωθεί.
• Η σύνδεση ασύρματου δικτύου μεταξύ του διακομιστή και του προϊόντος είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ του BD-HDD Combo • Η διεύθυνση IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδική, διαφορετικά το
και του υπολογιστή είναι ασταθής.
φαινόμενο μπορεί να οφείλεται σε σύμπτωση IP.
• Ελέγξτε εάν έχετε ενεργοποιημένο τείχος προστασίας.
Εάν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία του τείχους προστασίας.
74
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7474
2010-03-23오후6:33:14
ΛΥΣΗ
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε εάν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, με τη χρήση του μενού Δοκ.
Δικτ.. (Βλ. σελίδες 45)
• Η συνολική χωρητικότητα της συσκευής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Βλ. σελίδες 41)
• Ελέγξτε εάν το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί στο Αποδοχή (Όλων).
• Εάν οι παρακάτω ενέργειες αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε την έκδοση του υλικολογισμικού.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE,
εμφανίζεται ένα σφάλμα.
• Η συνολική χωρητικότητα της συσκευής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Βλ. σελίδες 41)
Παράρτημα
BD-LIVE
10
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪ WΌταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα
διαγραφούν.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7575
75
2010-03-23오후6:33:14
Παράρτημα
Γενικά
Προδιαγραφεσ
Βάρος
3.6 kg
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Διαστάσεις
Υγρασία λειτουργίας
BD (Δίσκος Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Βίντεο συνιστωσών
Έξοδος βίντεο
Ήχος/Βίντεο
Βίντεο συνιστωσών
HDMI
2 κανάλια
Έξοδος ψηφιακού ήχου
Έξοδος ήχου
*Απόκριση συχνοτήτων
*Λόγος ήχου/θορύβου
*Δυναμικό εύρος
*Συνολική αρμονική παραμόρφωση
Χωρητικότητα
σκληρού δίσκου
BD-C8200
BD-C8500
430 (W) X 290.2 (D) X 62 (H) mm
10 % έως 75 %
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.917 m/sec
Ταχύτητα ανάγνωσης : 3,49 ~ 4,06 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής
στρώσης) : 135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 20 λεπτά
1 κανάλι : 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray/DVD Disc : 576i/480i
Y :1,0 Vp-p στα 75 Ω
PR:0,70 Vp-p στα 75 Ω
PB:0,70 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM multichannel audio, Bitstream audio
L(1/L), R(2/R)
Οπτικό
Συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz : 4 Hz έως 22 KHz
Συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz : 4 Hz έως 44 KHz
110 dB
100 dB
0.003%
250 GB
500 GB
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
- Για την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα που είναι επικολλημένη στο
προϊόν.
- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση..
76
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7676
2010-03-23오후6:33:14
10
Δήλωση περί συμμόρφωσης και συμβατότητας
Παράρτημα
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ οι δίσκοι συμβατοί
• Στο πλαίσιο των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω και εκείνων που αναφέρονται σε ολόκληρο το
εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου αυτού του εγχειριδίου, οι
τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαράγονται είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM,
DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA), δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και δίσκοι CD-RW/-R του εμπορίου.
• Δεν προβλέπεται η αναπαραγωγή άλλων τύπων δίσκων από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Και
ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους ενδέχεται να μην αναπαράγονται για έναν ή περισσότερους
από τους λόγους που παρέχονται παρακάτω.
• Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα
λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R και CD-RW/-R και αυτό το
προϊόν ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας και όλα τα χαρακτηριστικά
κάθε δίσκου. Ενδέχεται να προκύψουν αυτά και άλλα θέματα που αφορούν τη συμβατότητα και τη
λειτουργία του προϊόντος με δίσκους νέας και υφιστάμενης μορφής για τους παρακάτω λόγους:
- Η μορφή Blu-ray είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην διαχειρίζεται
όλες τις δυνατότητες των δίσκων Blu-ray Disc επειδή ορισμένες από αυτές ενδέχεται να είναι προαιρετικές,
ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον δυνατότητες στη μορφή Blu-ray Disc μετά την παραγωγή αυτού του
προϊόντος και ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας,
- δεν υποστηρίζονται όλες οι νέες και οι παλαιότερες μορφές δίσκων από αυτό το προϊόν.
- οι νέες και οι υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να υποστούν αναθεώρηση, αλλαγή, ενημέρωση,
βελτίωση και/ή συμπλήρωση.
- ορισμένοι δίσκοι παράγονται με τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και
δυνατότητες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές και πρόσθετες δυνατότητες ενδέχεται να
προστεθούν μετά την παραγωγή αυτού του προϊόντος ή ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται
να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας.
- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται να μην είναι τυποποιημένοι.
- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση ή τις συνθήκες εγγραφής.
- ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία του λογισμικού Blu-ray
Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων,
- αυτό το προϊόν λειτουργεί επίσης διαφορετικά από το συνηθισμένο προϊόν DVD και τον άλλο εξοπλισμό AV.
- για λόγους που επισημαίνονται σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο και για άλλους λόγους που έχουν
εντοπιστεί και ανακοινωθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας ή λειτουργίας του προϊόντος, παρακαλούμε ανατρέξτε στο
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για ενδεχόμενες
αναβαθμίσεις αυτού του προϊόντος.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα
δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και
χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή του Εγχειριδίου αυτού.
Προστασία από την αντιγραφή
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη
μορφή Blu-ray Disc, όπως είναι και το CSS (Content Scramble System) για τη μορφή DVD, ορισμένοι περιορισμοί
επιβάλλονται στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κ.λπ. λόγω της προστασίας περιεχομένου AACS.
Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτό ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με το χρόνο
αγοράς, καθώς οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να υιοθετηθούν και/ή να αλλαχθούν από την AACS, μετά την παραγωγή του προϊόντος
αυτού. Επιπλέον, το σήμα BD-ROM και το BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη μορφή
Blu-ray Disc, η οποία επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανόμενων περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενα με
επισήμανση BD-ROM και/ή προστατευόμενο περιεχόμενο BD+. Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τα AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ή το προϊόν αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7777
77
2010-03-23오후6:33:14
Παράρτημα
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για αυτό το λόγο,
θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο
βίντεο έχει ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη αναπαραγωγή της εικόνας όταν οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD
είναι προστατευμένοι.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η χρήση αυτής
της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνο κατόπιν παραχώρησης άδειας
από τη Rovi Corporation και προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση και άλλες περιορισμένες
χρήσεις προβολής, εκτός αν η Rovi Corporation έχει παραχωρήσει άλλου είδους άδεια. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η
μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων,
βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, DVD και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες.
• Για έξοδο σήματος προοδευτικής σάρωσης από τη συσκευή BD-HDD Combo : ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' (ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ). ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ
ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
78
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7878
2010-03-23오후6:33:14
10
Άδεια χρήσης
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας στο πλαίσιο της ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. με αρ. :
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 και άλλες ευρεσιτεχνίες που εκδίδονται και
εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το DTS και το σύμβολο είναι σήματα
κατατεθέντα, και τα DTS-HD, DTS-HD Master Audio και τα λογότυπα DTS είναι
εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν περιλαμβάνει το λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Παράρτημα
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το “Dolby” και το
σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX : Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που
δημιουργήθηκε από την εταιρεία DivX, Inc. Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση
DivX Certified για την αναπαραγωγή βίντεο DivX. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com
για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού για να μετατρέψετε τα αρχεία σας σε βίντεο
μορφής DivX.
• ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX : Αυτή η πιστοποιημένη συσκευή DivX Certified®
πρέπει να καταχωριστεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ’ απαίτηση (VOD) σε μορφή DivX.
Για τη δημιουργία του κωδικού καταχώρισης, εντοπίστε την ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης
της συσκευής. Μεταβείτε στη διαδικτυακή διεύθυνση vod.divx.com με αυτόν τον κωδικό για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία καταχώρισης και να μάθετε περισσότερα σχετικά με το DivX VOD.
• Διαθέτει πιστοποίηση DivX Certified για την αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX σε ανάλυση HD έως και
1080p, συμπεριλαμβανομένου αποκλειστικού περιεχομένου.
• Το προϊόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης, παρέχεται κατόπιν αδείας και καλύπτεται
από πνευματικά δικαιώματα ορισμένων τρίτων. Αυτό το προϊόν καλύπτεται από μία ή περισσότερες από
τις παρακάτω ευρεσιτεχνίες Η.Π.Α : 5,060,220 5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099
6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307 6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815
6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649 7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495
7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879 7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187
7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062 7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110
7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729 7,286,454 7,304,938
• Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς χρήστες, για του
περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης.
Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης. Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός
από αυτό και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει οποιοδήποτε προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία
σύμφωνη με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3, το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε
συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν.
Η άδεια χρήσης καλύπτει τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση
αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3. Η παρούσα άδεια
χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι
σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3.
• Όροι παροχής αδείας Rovi Flow-Down (Όροι χρήσης)
- Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει λογισμικό και τεχνολογία που ανήκει στην εταιρεία Rovi Corporation
(“Rovi”). Το λογισμικό και η τεχνολογία Rovi (συνολικά, η “Τεχνολογία Rovi”) επιτρέπει στους Τελικούς
χρήστες να προσπελαύνουν δεδομένα που αφορούν τη μουσική (“Δεδομένα Rovi”) μέσω Διαδικτύου
και, διαφορετικά, από τις ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων της Rovi (οι “Βάσεις δεδομένων Rovi”) που
βρίσκονται στους διακομιστές Rovi (οι “Διακομιστές Rovi”) και να εκτελούν άλλες λειτουργίες. Έχετε
τη δυνατότητα να προσπελαύνετε και να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Rovi αποκλειστικά μέσω των
προβλεπόμενων λειτουργιών Τελικού χρήστη του παρόντος λογισμικού εφαρμογής.
- Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Rovi, την Τεχνολογία Rovi και τους Διακομιστές Rovi
για τη δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση και μόνον. Συμφωνείτε να μην εκχωρείτε, να μην
αντιγράφετε, να μην μεταφέρετε και να μην μεταδίδετε τα Δεδομένα Rovi σε οποιονδήποτε τρίτον.
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε και να μην εκμεταλλεύεστε τα Δεδομένα Rovi, την Τεχνολογία Rovi,
τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή τις Υπηρεσίες Rovi, με εξαίρεση τα ρητώς αναφερόμενα στο παρόν.
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(7979
79
2010-03-23오후6:33:15
Παράρτημα
- Συμφωνείτε ότι η μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στις Βάσεις δεδομένων Rovi και στη χρήση
των Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi θα τερματιστεί, εφόσον
παραβιάσετε αυτούς τους περιορισμούς. Εάν η άδεια χρήσης σας τερματιστεί, συμφωνείτε να
τερματίσετε οποιαδήποτε και κάθε χρήση των Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και των
Διακομιστών Rovi. Η Rovi επιφυλάσσεται παντός δικαιώματος επί των Δεδομένων Rovi, της
Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κατοχής.
Συμφωνείτε ότι η Rovi έχει το δικαίωμα να επιβάλλει αυτεπαγγέλτως τα δικαιώματά της κατά του
προσώπου σας, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
- Η Rovi διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει δεδομένα από τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή να αλλάζει
κατηγορίες δεδομένων για οποιονδήποτε σκοπό που θεωρεί η Rovi επαρκή. Δεν παρέχεται καμία
εγγύηση ότι η Τεχνολογία Rovi ή οι Διακομιστές Rovi δεν παρουσιάζουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία
της Τεχνολογίας Rovi ή των Διακομιστών Rovi θα είναι απρόσκοπτη. Η Rovi δεν έχει την υποχρέωση
να σας παρέχει νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους δεδομένων ή κατηγοριών που η Rovi
ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει στο μέλλον και είναι ελεύθερη να διακόψει την παροχή διαδικτυακών
υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή.
- Τα δεδομένα που υποβάλλετε προς χρήση δεν θα είναι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα
προσωπικής ταυτοποίησης, αλλά μόνον δεδομένα που αφορούν άλμπουμ μουσική και σχετικά
δεδομένα που δεν εμφανίζονται στις Βάσεις δεδομένων αναζήτησης της Rovi. Πιστοποιείτε ότι, εξ'
όσων γνωρίζετε, το άλμπουμ στο οποίο αντιστοιχούν τα δεδομένα που υποβάλλονται διατίθεται στο
εμπόριο και ότι εσείς, ο Τελικός χρήστης, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε τα δεδομένα.
- Στην έκταση που εσείς, ο Τελικός χρήστης, παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με
πρωτότυπα έργα συγγραφής για προσθήκη στις βάσεις δεδομένων της Rovi, δηλώνετε και εγγυάστε
ότι είστε ο αποκλειστικός συντάκτης αυτού ή αυτών των έργων και, επιπλέον, εκχωρείτε στη Rovi
όλα τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταχώρισης των
πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού ή αυτών των έργων, ως μέρους της Βάσης δεδομένων της Rovi.
- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ROVI ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η ROVI ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΡΗΤΗ Ή ΕΜΕΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ROVI. Η ROVI ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
Η ROVI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ROVI ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. Η ROVI ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΝ ΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΑΣΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI,
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ.
• Open Source License Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product
menu.
• Ειδοποίηση που αφορά την άδεια DGTVi
- Αυτή η συσκευή Blu-ray λειτουργεί με CI και CI+ CAM αλλά δεν διαθέτει Πιστοποίηση από το Φορέα
DGTVi.
80
Ελληνικά
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(8080
2010-03-23오후6:33:15
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
70 70 19 70
www.samsung.com
01 48 63 00 00
www.samsung.com
030 - 6227 515
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
www.samsung.com
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(8181
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
Thailand
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
Singapore
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
www.samsung.com
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
www.samsung.com
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-23오후6:33:15
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο
πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές
οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα
πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν,
είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
AK68-01960H
AK68-01859L
01960H-BD-C8200,8500-EDC-EDC-EL(8282
2010-03-23오후6:33:15
BD-C8200
BD-C8500
BD-HDD Combo
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in11
2010-03-23오후6:15:00
Nejdůležitější vlastnosti
Přednosti disku Blu-ray
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa
ve vysokém rozlišení, která je v současnosti
dostupná. Jejich velká kapacita umožňuje kvalitu
videa bez kompromisů. Kromě toho mají disky
Blu-ray stejný vzhled jako známé disky DVD.
Následující přednosti disku Blu-ray závisí na disku
a mohou se různit.
Vzhled a navigace v jednotlivých možnostech se
rovněž různí v závislosti na disku.
Ne všechny disky mají níže popisované přednosti
a ožnosti.
Obrazové přednosti
Formát BD-ROM podporuje tři vysoce pokročilé
video kodeky: AVC, VC-1 a MPEG-2.
K dispozici jsou i HD rozlišení videa:
• 1920 x 1080 Vysoké rozlišení
• 1280 x 720 Vysoké rozlišení
Pro přehrávání „High-Definition“
Chcete-li si prohlížet obsah s vysokým rozlišením
na discích Blu-ray, je vyžadován televizor s
rozlišením HDTV.
Některé disky mohou vyžadovat pro prohlížení
obsahu s vysokým rozlišením výstup HDMI OUT.
Schopnost sledování „high-definition“ obsahu na
discích Blu-ray může být omezena v závislosti na
rozlišení vašeho televizoru.
Interaktivita
Některé disky Blu-ray mohou obsahovat
animovaná menu a hry Trivia.
Prezentace s možností uživatelského
procházení
U disků Blu-ray můžete procházet různými
statickými snímky, zatímco probíhá přehrávání
zvuku.
Titulky
V závislosti na tom,co je obsaženo na disku Bluray, můžete volit různé styly fontů, velikosti a
barvy titulků, a titulky je navíc možno animovat,
posunovat nebo roztmívat/zatmívat.
BD-LIVE
Přes síťové připojení můžete stahovat různý obsah
poskytovaný výrobcem disku Blu-ray podporujícího
BD-LIVE.
Funkce BD-HDD Combo
Internet@TV
Můžete přes síťové připojení stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
K dispozici budou různé druhy obsahu a služeb,
například zprávy, předpověď počasí, akciové trhy,
hry, filmy a hudba.
Digitální televize
• Funkce související s digitální televizí (DVB) jsou
k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde
dochází k vysílání digitálního pozemního signálu
DVB-T (MPEG2 a MPEG4 AVC) nebo kde máte
přístup ke kompatibilnímu vysílání kabelové
televize DVB-C (MPEG2 a MPEG4 AAC).
O možnosti přijímat signál DVB-T nebo DVB-C
se prosím informujte u svého místního dealera.
• DVB-T je standard evropského konsorcia DVB
pro vysílání pozemního digitálního televizního
signálu a DVB-C slouží pro vysílání digitální
televize přes kabel. Avšak některé diferencované
funkce jako jsou EPG (elektronický programový
průvodce), VOD (Video On Demand) atd. do
této specifikace nespadají. Takže je v této chvíli
nelze zpracovat.
• Některé funkce digitální televize nemusí být
v některých zemích či regionech k dispozici
a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů
kabelového vysílání fungovat správně.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in22
2010-03-23오후6:15:00
Bezpečnostní informace
02
Varování
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí
“uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do knihovničky,
vestavěné skříně nebo do jiného podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může vyústit v
nebezpečí vzniku ohně nebo úraz elektrickým proudem,
chraňte toto zařízení před deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
BD-HDD Combo POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ
PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ
VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN.
UJISTĚTE SE, ŽE BD-HDD Combo PROVOZUJETE
SPRÁVNĚ PODLE POKYNŮ.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH, KTERÉ
JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VYÚSTIT V
OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE
KRYTY NA PŘÍSTROJI A NEPOKOUŠEJTE SE O
OPRAVY PŘÍSTROJE SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS
SVĚŘTE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud jsou pro
jeho připojení k dalším zařízením použity stíněné kabely a
konektory. Aby se předešlo elektromagnetickému rušení
elektrických spotřebičů, jako jsou například radiopřijímače a
televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou.
Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou
ampérovou hodnotou.
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in33
Bezpečnostní informace
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně dlouhý,
aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si příslušný
prodlužovací kabel nebo se obraťte na svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak
síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte.
Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky,
protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze, je
licencován podle některých zákonů na ochranu duševního
vlastnictví a některých třetích stran. Tato licence je pro
licencovaný obsah omezena na soukromé (nekomerční)
používání koncovým uživatelem/spotřebitelem.
Pro komerční používání nejsou udělena žádná práva.
Tato licence nepokrývá žádný jiný výrobek, než tento výrobek,
a dále se tato licence nerozšiřuje na jakoukoli nelicencovanou
produkční jednotku nebo proces, odpovídající normě
ISO/IEC 11172–3 nebo ISO/IEC 13818 –3, používanou
nebo prodávanou v kombinaci s touto produkční jednotkou.
Licence pouze pokrývá používání této produkční jednotky
pro zakódování a/nebo dekódování zvukových souborů,
odpovídajících normě ISO/IEC 11172- 3 nebo ISO/IEC
13818-3. V rámci této licence nejsou udělena žádná práva
pro možnosti nebo funkce výrobku, které nejsou v souladu s
normou ISO/IEC 11172–3 nebo ISO/IEC 13818–3.
Česky
2010-03-23오후6:15:00
Bezpečnostní informace
Bezpečnostní Upozornění
Důležitá bezpečnostní upozornění
Před zahájením práce s přístrojem si pozorně
přečtěte tuto uživatelskou příručku. Dodržujte
veškeré níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Tento návod k obsluze si uložte pro budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uschovejte si je pro budoucí použití.
3. Dodržujte všechna upozornění.
4. Dodržujte všechny pokyny.
5. Nepoužívejte tento přehrávač v blízkosti vody.
6. K čištění přístroje používejte pouze suchý hadřík.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Přístroj
nainstalujte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory, nebo jiných přístrojů
(včetně zesilovačů), které produkují teplo.
9. Polarizovaná neboli zemnicí zástrčka má
důležitou bezpečnostní funkci. Polarizovaná
zástrčka síťového napájecího kabelu je
opatřena dvěma kolíky, z nichž jeden je širší
než druhý. Uzemněná zástrčka síťového
napájecího kabelu je vybavena dvěma kolíky
a třetím uzemňovacím kolíkem. Široký kolík
nebo třetí kolík jsou pro zajištění bezpečnosti.
Pokud zástrčka, kterou jste obdrželi, nejde
zasunout do vaší zásuvky ve zdi, obraťte se
na kvalifikovaného elektrotechnika s žádostí o
výměnu síťové zástrčky za vhodný typ.
10. Chraňte síťový kabel před zkroucením
nebo přiskřípnutím, zvláště u zásuvek,
rozbočovacích zásuvek, a v bodě, kde
vychází z přehrávače.
11. Používejte pouze doplňky/příslušenství
doporučené výrobcem.
12. Používejte přehrávač pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem nebo
prodány s přehrávačem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání
kombinace vozík/přehrávač, abyste se vyhnuli
zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přehrávač během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přehrávač poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přehrávače dešti nebo vlhkosti,
pokud přehrávač nefunguje normálně nebo
pokud spadnul.
Uskladnění disků a práce s nimi
Manipulace s disky
Tvar disku
• Používejte disky s
pravidelnými tvary. Jestliže se
použije disk s nepravidelnými
tvary (disk se speciálním tvarem), může dojít k
poškození přístroje.
Jak držet disk
• Nedotýkejte se povrchu disku v
místech se záznamem.
Disky Blu-ray
• Pokud se přehrávač delší dobu nebude
používat, vyjměte disk Blu-ray z přehrávače a
uložte ho do jeho obalu.
• Zabraňte vzniku otisků prstů a škrábanců na
povrchu disku Blu-ray.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Setřete špínu nebo nečistoty na disku pomocí
měkké tkaniny.
Uskladnění disků
Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože
data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy
prostředí.
• Nenechávejte je na přímém slunečním světle.
• Uchovávejte je v chladném větraném prostoru.
• Skladujte je ve svislé poloze.
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in44
2010-03-23오후6:15:00
Pevný disk má vysokou kapacitu paměti, která
umožňuje dlouhé doby nahrávání a rychlý přístup
k zapsaným datům. Může se ovšem snadno
poškodit nárazy, otřesy nebo prachem a měl by
se uchovávat mimo magnety.
Abyste zabránili ztrátě důležitých dat, dodržujte
následující opatření.
• BD-HDD Combo nepoužívejte v místě, které je
vystaveno extrémním změnám teploty.
• BD-HDD Combo nevystavujte silným nárazům.
• BD-HDD Combo neumísťujte na místo, které
je vystaveno mechanickým vibracím nebo na
nestabilní místo.
• BD-HDD Combo neumísťujte na zdroje tepla.
• Když je napájení zapnuté, neodpojujte napájecí
kabel střídavého napětí.
• Nepokoušejte se vyměňovat pevný disk. To by
mohlo způsobit poruchu.
Pokud by došlo k poškození pevného disku,
nebudete moci obnovit ztracená data. Pevný disk
je pouze dočasný paměťový prostor.
Upozornění pro manipulaci
• Nepište na potištěnou stranu disku propiskou
ani tužkou.
• Nepoužívejte čistící spreje na gramodesky ani
antistatické prostředky.
Nepoužívejte ani těkavé chemikálie, například
benzen nebo ředidlo.
• Nenalepujte na disky štítky ani nálepky. (Nepoužívejte
disky opravené nechráněnými lepicími páskami nebo
s odloupnutými nálepkami.)
• Nepoužívejte chrániče ani kryty proti poškrábání.
• Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na
štítky, které jsou k dispozici na trhu.
• Nevkládejte deformované nebo prasklé disky.
Údržba skříně
Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že jste
odpojili síťovou napájecí šňůru ze síťové zásuvky.
• Pro čistění nepoužívejte benzen, ředidlo nebo
jiná rozpouštědla.
• Skříň otírejte měkkou tkaninou.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in55
Bezpečnostní informace
HDD (jednotka pevného disku)
• Před připojováním dalších komponent k přístroji
se ujistěte, že jste je všechny vypnuli.
• Nepřemisťujte přehrávač, pokud je přehráván
disk, protože hrozí jeho poškrábání, rozlomení
nebo poškození přehrávače.
• Nepokládejte na přehrávač květinové vázy
naplněné vodou ani jakékoliv malé kovové
předměty.
• Dejte pozor, aby vám přihrádka disku
nezachytila ruku.
• Neumísťujte do přihrádky disku nic jiného než disk.
• Vnější rušení, například blesk a statická elektřina,
mohou ovlivnit normální provoz přístroje. Pokud
to nastane, vypněte přístroj a znovu ho zapněte
tlačítkem POWER, nebo odpojte a potom
opět připojte síťovou napájecí šňůru k síťové
zásuvce. Přístroj začne fungovat normálně.
• Po použití se ujistěte, že jste vyjmuli disk a
vypnuli přístroj.
• Pokud přístroj nehodláte delší dobu používat,
odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
• Čistěte disk otíráním přímým
směrem zevnitř ke vnější straně
disku.
• Zabraňte kontaktu přehrávače s
kapalinami.
• Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky ve
zdi, přehrávač bude po vypnutí stále odebírat
energii (pohotovostní režim).
• Přístroj chraňte před stříkající a kapající vodou a
nestavte na něj předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy.
• Koncovka síťového kabelu slouží k úplnému
odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a
musí zůstat dobře přístupná.
02
• Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud k
tomu dojde, nepřipojujte zástrčku do zásuvky a
počkejte dvě hodiny.
Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
2010-03-23오후6:15:00
Bezpečnostní informace
Omezení přehráváník
• Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny
příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a
CD umožňují při přehrávání jen některé nebo
omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o
potuchu přehrávače.
• Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento
přehrávač přehraje všechny disky s logem Bluray, DVD nebo CD, protože dochází k vývoji
formátů disků a k problémům a chybám může
dojít během tvorby obsahu Blu-ray, DVD, CD
a/nebo výroby disků.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky
SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky, nebo
máte potíže během přehrávání disků Blu-ray,
DVD nebo CD na tomto přehrávači.
Více informací o omezení při přehrávání také
najdete v dalších částech této příručky.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in66
2010-03-23오후6:15:00
Obsah
2
2
Přednosti disku Blu-ray
Funkce BD-HDD Combo
Bezpečnostní informace
3
4
4
4
4
Varování
Bezpečnostní Upozornění
Důležitá bezpečnostní upozornění
Uskladnění disků a práce s nimi
Manipulace s disky
Úvod
11
11
11
12
12
12
13
13
14
16
16
17
18
19
20
20
21
22
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které lze přehrávat
Typy disků, které nelze přehrávat
Nahrávání na pevný disk
Kompatibilita s disky Blu-ray
Typy disků
Regionální kód
Copyright
Podporované formáty
Loga přehrávatelných disků
Příslušenství
Přední panel
Displej na předním panelu
Zadní panel
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Nastavení dálkového ovládání
Kódy pro ovládání televizoru
Propojení
23
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a
kabelu RF
Připojení k televizoru
Případ 1 : Připojení k televizoru pomocí kabelu
HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučeno)
Případ 2 : Připojení k televizoru pomocí kabelu DVI
- Nejlepší kvalita (Doporučeno)
Případ 3 : Připojení k televizoru pomocí kabelu
komponentního videa - Lepší kvalita
24
24
25
26
ČESKY
Nejdůležitější
vlastnosti
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in77
2010-03-23오후6:15:00
Obsah
Propojení
29
29
30
Připojení k audio systému
Případ 1 : Připojení k audio systému (zesilovač s
podporou HDMI) - Nejlepší kvalita (Doporučeno)
Případ 2 : Připojení k audio systému (dvoukanálový
zesilovač) - Dobrá kvalita
Případ 3 : Připojení k audio systému (zesilovač s
podporou Dolby Digital, DTS) - Lepší kvalita
Připojení k síti
Kabelová síť
Bezdrátová síť
Nastavení
31
32
32
32
33
34
34
34
37
39
41
45
46
46
47
Než začnete (Plug & Play)
Nastavení nabídek
Kanály
Nastavení kanálů
Správce kanálů
Seznam kanálů
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Základní Funkce
49
49
49
49
Přehrávání disku
Přehrávání
Struktura disku
Použití nabídky disku/nabídky titulu/rozbalovací
nabídky
Použití nabídky disku
Použití nabídky titulu
Přehrávání seznamu titulů
Použití rozbalovací nabídky
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
Vyhledání požadované scény
Přeskakování kapitol a titulů
27
27
28
28
49
49
49
50
50
50
50
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in88
2010-03-23오후6:15:00
55
56
56
56
57
57
57
Zpomalené přehrávání/přehrávání po krocích
Zpomalené přehrávání
Přehrávání po krocích
Použití tlačítka TOOLS
Přímý přechod na požadovanou scénu
Opakování titulu nebo kapitoly
Opakování titulu nebo všech položek
Opakování části
Výběr jazyka zvuku
Výběr jazyka titulků
Změna úhlu kamery
Výběr nastavení obrazu
Výběr informací
Nastavení funkce BONUSVIEW
Poslech hudby
Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro
přehrávání hudby
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)/MP3
Funkce AMG
Prvky obrazovky pro zvukové CD (CD-DA)/MP3
Opakované přehrávání zvukového disku CD
(CD-DA)/MP3
Výběr
Přehrávání obrázku
Přehrávání JPEG
Použití tlačítka TOOLS
Přehrávání souborů DivX
Přehrávání médií
Zobrazení
60
60
60
60
60
61
61
62
62
62
Obrazovka displeje
Použití tlačítka TOOLS
Výběr jazyka titulků
Výběr zvukového popisu
Výběr jazyka zvuku
Výběr Dual I II
Prohlížení obrazovky Průvodce
Nahrávání a sledování s časovačem
Použití tlačítka Průvodce
Používání hlavní nabídky
50
50
50
51
51
51
52
52
52
52
53
53
53
53
54
54
54
54
55
55
Funkce DTV
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in99
ČESKY
Základní Funkce
2010-03-23오후6:15:01
Obsah
Pokročilé funkce
10
63
64
64
65
65
66
Záznam
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního
kanálu
Funkce Časový posun
Přehrávání nahraného titulu
Úprava nahraného titulu
Kopírování
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
Ukládání zvukových ze zvukového CD (CD-DA)
Síťové Služby
67
67
69
70
71
71
Použití funkce Internet@TV
Úvod do Internet@TV
Nastavení
Samsung Apps
BD-LIVE™
Použití funkce AllShare
Příloha
73
76
77
77
78
79
Odstraňování problémů
Technické údaje
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
Ochrana proti kopírování
Network Service Disclaimer
Licence
63
63
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1010
2010-03-23오후6:15:01
Úvod
03
Než začnete číst tuto příručku
Termín
Logo
Ikona
T
h
�
Z
HDD
BD-ROM
BD-RE/-R
DVD-VIDEO
Úvod
Typy disků a obsahu, které lze přehrávat
Definice
Toto zahrnuje funkci, která je k dispozici na pevném disku.
Týká se funkcí dostupných na discích BD-ROM.
Týká se funkcí dostupných na discích BD-RE/-R, zaznamenaných ve formátu BD-RE.
Týká se funkcí dostupných na discích DVD-VIDEO.
DVD-RW(V)
DVD-R
�
DVD+RW
Týká se funkcí dostupných na discích DVD+RW nebo DVD-RW(V)/DVD-R/+R, které
byly zaznamenány a finalizovány.
DVD+R
MP3
WMA
-
JPEG
-
o
�
G
DivX
MKV
MP4
-
�
Audio CD
Týká se funkcí dostupných na zvukových discích CD-RW/-R (formát CD-DA).
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R nebo na pevném disku.
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R nebo na pevném disku.
Týká se funkcí dostupných na discích CD-RW/-R, DVD±RW/±R nebo na pevném disku.
✎ POZNÁMKA
▪ Disky CD-RW-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
▪ Pokud je disk DVD-RW/-R ilegální kopie nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
Typy disků, které nelze přehrávat
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc atd.
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva CD)
CD-G/CD-I/LD
(z disků CD-G se přehraje
jen zvuk, grafika ne)
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1111
11
2010-03-23오후6:15:02
Úvod
✎ POZNÁMKA
▪ Některé běžně prodávané disky a disky DVD koupené
▪
▪
▪
▪
▪
mimo váš region se nemusí pomocí tohoto přístroje
přehrát. Při přehrávání těchto disků se zobrazí zpráva
buďto „Disk nelze přehrát.“ nebo „Disk nelze přečíst.
Zkontrolujte regionální kód disku.“
Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků
nebo při provádění určitých operací, jako je například
změna úhlu a přizpůsobení poměru stran.
Informace o discích jsou podrobně popsány na jejich
obalu. V případě potřeby zkontrolujte tyto informace.
Zabraňte poškrábání nebo znečištění disku.
Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal;
otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky
cigaretového kouře na záznamovém povrchu mohou
znemožnit přehrávání disku.
Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle
než u normálního titulu nebo se mohou některé
funkce provádět pomalu.
Tento přehrávač nemusí reagovat na všechny
příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a CD
povolují při přehrávání jen některé nebo omezené
funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o potuchu
přehrávače.
Společnost Samsung nemůže zajistit, že tento
přehrávač přehraje všechny disky s logem Blu-ray,
DVD nebo CD, protože dochází k vývoji formátů disků
a k problémům a chybám může dojít během tvorby
obsahu Blu-ray, DVD, CD a/nebo výroby disků.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG,
pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže během
přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto
přehrávači.
Více informací o omezení při přehrávání také najdete
v dalších částech této příručky.
Nahrávání na pevný disk
BD-C8200
• Na vnitřní pevný disk (HDD) s kapacitou 250GB
(gigabajtů) můžete nahrát až cca. 56 hodin HD
videa (8 Mb/s).
BD-C8500
• Na vnitřní pevný disk (HDD) s kapacitou 500GB
(gigabajtů) můžete nahrát až cca. 120 hodin HD
videa (8 Mb/s).
Kompatibilita s disky Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát.
Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou
disků.
Ne všechny disky budou kompatibilní a ne všechny
bude možné přehrávat. Další informace najdete v
této příručce v sekci Shoda a kompatibilita.
Typy disků
BD-ROM
Tento disk Blu-ray lze pouze přehrát.
Tento přístroj může přehrávat předem nahrané
komerční disky BD-ROM.
BD-RE/-R
Tento disk Blu-ray lze přehrávat i nahrávat.
Tento přístroj přehraje i disk BD-RE/-R nahraný
jiným kompatibilním rekordérem disků Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento přístroj může přehrávat předem nahrané
komerční disky DVD (filmy na discích DVDVIDEO).
• Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu
dvouvrstvého disku DVD může nastat
momentální zkreslení obrazu a zvuku.
Nejde o poruchu přístroje.
12
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1212
2010-03-23오후6:15:02
DVD+RW
• Přístroj přehraje disk DVD+RW nahraný a
finalizovaný na DVD video rekordéru. Schopnost
přehrávání závisí na způsobu záznamu.
Jak tento přehrávač, tak i disky jsou označeny
kódem regionu. Kódy se musí shodovat, aby bylo
možno disk přehrát, pokud se neshodují, disk se
nepřehraje.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na
zadním krytu přehrávače.
Typ disku
Audio CD (CD-DA)
• Přístroj přehrává zvukové disky CD-RW/-R ve
formátu CD-DA.
• Přístroj nemusí být schopen přehrávat některé
disky CD-RW/-R vzhledem ke stavu záznamu.
Regionální
kód
Blu-ray
CD-RW/-R
• Používejte disk CD-RW/-R o kapacitě 700MB(80
minut).
Pokud je to možné, nepoužívejte disky s kapacitou
800MB(90 minut) a více, protože tyto disky se
nemusí dát přehrát.
• Pokud disk CD-RW/-R nebyl zaznamenán jako
ukončená relace, můžete se setkat s prodlevami
během přehrávání začátku disku nebo nebude
možno přehrávat všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-RW/-R se nemusí v tomto
přístroji dát přehrávat, v závislosti na zařízení, které
bylo použito pro jejich vypálení. Přehrávatelnost
obsahu CD, která jsou pro vaše osobní použití,
zaznamenaného na médiích CD-RW/-R, se může
lišit v závislosti na obsahu a discích.
DVD-Video
Oblast
a
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika, Korea,
Japonsko, Tchajwan, Hongkong
a Jihovýchodní Asie.
b
Evropa, Grónsko, Francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
Úvod
Tento přístroj přehraje disky DVD-RW/-R/+R
nahrané a finalizované na DVD video rekordéru.
Schopnost přehrávání závisí na způsobu záznamu.
Regionální kód
03
DVD-RW/-R/+R
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA a Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Jižní Afrika, Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Copyright
© 2010 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tato příručka k
použití ani její části nesmí být reprodukovány ani
kopírovány bez předchozího písemného svolení
firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1313
13
2010-03-23오후6:15:02
Úvod
Podporované formáty
Podpora video souborů
Přípona
souboru
*.avi
*.mkv
Kontejner
AVI
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
14
PS
TS
Obrazový kodek
Rozlišení
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Divx 3.11/4.x/5.1/6.0
XviD
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
XVID
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
800x600
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
MPEG4 SP/ASP
Snímková
Datový tok
frekvence
(Mb/s)
(sn./s)
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
6 ~ 30
8
8
25
8
8
8
8
25
8
8
8
8
25
8
8
25
25
8
8
1920x1080
6 ~ 30
8
MPEG1
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
1920x1080
24/25/30
30
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
6 ~ 30
25
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Zvukový kodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1414
2010-03-23오후6:15:02
Video dekodér
- Podporuje H.264 do úrovně 4.1
- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD
- Xvid, MPEG4 SP, ASP :
Do 1280 x 720 : max. 60 snímků/s
Vyšší než 1280 x 720 : max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
- V případě MJPEG podporuje pouze Samsung
Techwin MJPEG
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
*.mp3
*.wma
Kontejner
MP3
WMA
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
WMA
Kompatibilní s WMA
verze 10
* Vzorkování (v kHz)
- 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 488
* Datové toky Všechny od 5 kb/s
do 384 kb/s
MP3
-
Dekodér zvuku
- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
- Nepodporuje WMA 9 PRO multikanálové
bezztrátové dekódování zvuku, pokud je počet
kanálů vyšší než 2
- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 220/50
Hz mono
- Podporuje pouze DTS Core (5.1 ch, 16 bit,
48kHz)
- Nepodporuje APDCM, MULAW, ALAW
Optická média
- Disky CD
Datový tok : max. 9,6 Mb/s
- Disky DVD
Datový tok : max. 22,16 Mb/s
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým
rozlišením)
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně
používány ve videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery s
vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“.
• Tento přehrávač dokáže přehrávat disky
AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
• „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být
▪
▪
možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je potřeba finalizoat.
Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu
než běžné disky z DVD videokamer.
Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí
být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a
snímkové frekvenci videa.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1515
Úvod
- I pokud je soubor kódován podporovaným
kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání
souboru podařit, pokud se v jeho obsahu
vyskytuje problém.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou
informace o obsahu souboru chybné nebo je
soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem/snímkovou frekvencí
vyššími než standardní může při přehrávání
zvuku/videa zadrhávat.
- Funkce vyhledávání (Přeskakování) není k
dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru
poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku
prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání
videa zadrhávat v závislosti na stanovené
rychlosti sítě.
03
Omezení
15
2010-03-23오후6:15:02
Úvod
Loga přehrávatelných disků
Disk Blu-ray
DTS-HD Master Audio
Dolby TrueHD
PAL systém vysílání ve Spojeném království,
Francii, Německu, atd.
DivX
BD-LIVE
Java
Příslušenství
Zkontrolujte následující dodané příslušenství.
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
1
4
7
DISC MENU
Kabel Audio/Video
Kabel RF pro televizor
TTX/MIX
2
5
8
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
TOOLS
RETURN
INTERNET@
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
16
Uživatelská příručka
3
6
9
TITLE MENU
REC
i
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
REC PAUSE
Dálkové ovládání
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1616
2010-03-23오후6:15:04
03
Přední panel
Úvod
a
b c
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
d e fgh i
k
j
PŘÍHRÁDKA DISKU
Otevře přihrádku, aby přijala disk.
SENZOR DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas atd.
TLAČÍTKO OTEVŘENÍ/
UZAVŘENÍ
Otevření a uzavření přihrádky disku.
TLAČÍTKO CH (,/.)
Vybírá požadovaný kanál.
TLAČÍTKO OK
Vybírá aktuálně vybranou položku nebo potvrzuje nastavení.
TLAČÍTKO REC
Spustí nahrávání.
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
Zastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapnutí a vypnutí přístroje.
HOSTITEL USB
Lze je použít pro aktualizace softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4.
SLOT SPOLEČNÉHO
ROZHRANÍ
Pro sledování placených kanálů vložte KARTU CI nebo CI+.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1717
17
2010-03-23오후6:15:04
Úvod
✎ POZNÁMKA
▪ Od místního poskytovatele kabelové televise musíte zakoupit KARTU CI nebo CI+.
▪ Při vyjímání KARTY CI nebo CI+ ji opatrně vytáhněte rukou, protože při upuštění KARTY CI nebo CI+ může dojít k jejímu
▪
▪
▪
▪
▪
poškození.
KARTU CI nebo CI+ zasuňte ve směru naznačeném na kartě.
Umístění slotu na kartu CI mohou být různá v závislosti na modelu.
KARTY CI nebo CI+ nejsou v některých zemích a regionech podporovány; zeptejte se u svého autorizovaného prodejce.
Máte-li jakékoliv potíže, obraťte se na svého poskytovatele služby.
Pokud sledujete satelitní TV, vyjměte KARTU CI nebo CI+ pozemní a kabelové televize.
Obraz bude zkreslený nebo se nezobrazí.
Displej na předním panelu
a
b
c
d
e
1
FUNKCE SOUVISEJÍCÍ S
PŘEHRÁVÁNÍM, UKAZATEL
OTEVŘENÍ/ZAVŘENÍ
Rozsvítí se při výběru funkcí přehrávání a při stisknutí tlačítka Otevřít/Zavřít.
2
UKAZATEL ČASU/
AKTUÁLNÍHO STAVU.
Zobrazuje stav přehrávání, čas atd.
UKAZATEL REC
Rozsvítí se v režimu nahrávání.
UKAZATEL ČASOVAČE
Rozsvítí se pro indikaci režimu časovaného nahrávání.
INDIKÁTOR WIFI
Rozsvítí se při připojení bezdrátové sítě.
3
4
5
18
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1818
2010-03-23오후6:15:04
e
Úvod
a b c d
03
Zadní panel
f
h g
1
ANT IN
Připojení kabelu RF z antény.
ANT OUT (TO TV)
Připojení kabelu RF ke vstupu do televizní antény.
3
LAN
Lze použít se službami založenými na počítačové síti (Viz strany 67 – 72), BD-LIVE
a aktualizace softwaru pomocí síťového připojení.
4
HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru
HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu nebo k přijímači pro maximální
kvalitu zvuku.
COMPONENT OUT
Připojení k zařízení, které má vstup komponentního videa.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Připojení k přijímači.
VIDEO OUT
Připojení vstupu externího zařízení pomocí kabelu Video.
AUDIO OUT
Připojení ke zvukovému vstupu externího zařízení pomocí kabelů Audio.
2
5
6
7
8
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in1919
19
2010-03-23오후6:15:04
Úvod
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Otevření a uzavření přihrádky disku.
Po stisknutí tlačítka se změní barva tlačítka.
(Oranžová : BD-HDD Combo, Zelená: TV)
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte možnosti.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
1
4
7
DISC MENU
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Zastavení přehrávání či nahrávání.
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Ovládání televizoru viz strana 21)
TTX/MIX
2
5
8
0
Alternativně vybírá Teletext, Double nebo Mix.
3
6
9
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
TITLE MENU
TIME SHIFT
Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru.
TV MUTE
1
Úprava hlasitosti televizoru.
Zobrazení seznamu kanálu na obrazovce.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Výběr položek nabídky a změna hodnot v
nabídce.
Návrat k předchozí nabídce.
Stiskem tlačítka se připojujete ke službám
Internet@TV.
Stiskem tlačítka se spustí nahrávání na
pevný disk.
20
TV VOL
CH LIST
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
i
PROG
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem dochází k pozastavení přehrávání
nebo funkce časového posunu.
Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce
časového posunu.
Stiskem těchto tlačítek se volí televizní kanál.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes
celou obrazovku./Po nastavení umožňuje
vybrat zdroj signálu na televizoru.
Zobrazuje EPG (Elektronický programový
průvodce)
Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v
průběhu přehrávání disku Blu-ray/DVD nebo
informace o TV kanálu.
Stiskem tlačítka opustíte nabídku.
INTERNET@
REC
REC PAUSE
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přístroje a také několika funkcí disků Blu-ray.
Stiskem dojde k pozastavení během
nahrávání.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2020
2010-03-23오후6:15:05
1. Zapněte televizor.
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru.
3. Opakovaným stiskem tlačítka BD-HDD/TV
vyberte režim TV (Zelená barva).
4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a
zadejte dvoumístný kód odpovídající značce
vašeho televizoru tím, že stisknete příslušná
číselná tlačítka.
Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým
ovládáním, vypne se.
Nyní je naprogramován pro provoz s
dálkovým ovládáním.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů,
▪
vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten,
který funguje.
Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte
nastavit kód značky znovu.
Tlačítko
Funkce
MENU
Používá se pro přesun na nabídku televizoru.
▲▼◄►
Používá se pro přesun kurzoru nebo
výběr položky.
TOOLS
Úvod
Chcete-li určit, jestli je váš televizor
kompatibilní, postupujte podle následujících
pokynů.
Pokud je váš televizor propojen s televizorem
Samsung, jsou níže uvedená tlačítka kompatibilní
s tímto dálkovým ovládáním.
03
Nastavení dálkového ovládání
Používá se pro zobrazení nabídky Nástroje.
ENTER
Používá se pro výběr položek nabídky.
INFO
RETURN
EXIT
BAREVNÁ (A,B,C,D)
Používá se pro zobrazení nabídky INFO.
Návrat k předchozí nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
Tato tlačítka se používají pro ovládání
několika funkcí.
✎ POZNÁMKA
▪ Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech
televizorů. Pokud se setkáte s problémy, ovládejte
televizor přímo.
Instalace baterií
Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité
funkce vašeho televizoru.
Tlačítko
Funkce
TV POWER
Používá se pro zapnutí a vypnutí televizoru.
TV VOL +/–
Používá se pro nastavení hlasitosti
televizoru.
Číslo
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Používá se pro přímé zadávání čísel.
Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.
Používá se pro výběr požadovaného kanálu.
Používá se pro výběr externího zdroje
připojeného k televizoru.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud dálkové ovládání nefunguje správně :
!
• Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
UPOZORNĚNÍ
▪ Nabíjítelnou baterii zabudovanou v přístroji nemůže
uživatel vyměnit. Informace o její výměně vám poskytne
provozovatel servisu.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2121
21
2010-03-23오후6:15:05
Úvod
Kódy pro ovládání televizoru
Značka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
22
Značka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2222
2010-03-23오후6:15:05
Propojení
04
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF
2. Pomocí audio/video kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (červený a bílý)
na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (červený a bílý) vašeho
televizoru.
Propojení
1. Připojte kabel RF podle obrázku.
3. Připojte přístroj a televizor.
4. Zapněte přístroj a televizor.
Ke vstupu ANT IN
K TV
Kabel RF
Červený
Bílý
Kabel audio/video
Žlutý
Ke vstupu ANT INPUT
✎ POZNÁMKA
▪ Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze signály televizoru. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte
▪
▪
▪
▪
připojit audio/video kabely.
Pokud je zvukový kabel příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
Pokud chcete připojit zesilovač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení zesilovače. (Viz strany 27 – 28)
Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho
televizoru.
Pokud má televizor jen jeden zvukový vstup, připojte jej k výstupu AUDIO OUT(pravý/bílý) na přístroji.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2323
23
2010-03-23오후6:15:06
Propojení
Připojení k televizoru
Případ 1 : Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita
(Doporučeno)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
3. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál HDMI z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strana 21), stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte HDMI jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
✎ POZNÁMKA
▪ Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
▪ Když je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p, musíte použít vysokorychlostní
▪
▪
▪
▪
24
kabel HDMI (kategorie 2).
Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný
šum.
V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se
rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce nastavte Deep Colour na
Vypnuto.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2424
2010-03-23오후6:15:06
04
Případ 2 : Připojení k televizoru pomocí kabelu DVI - Nejlepší kvalita
(Doporučeno)
Propojení
1. Pomocí kabelu HDMI-DVI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru DVI IN
vašeho televizoru.
2. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke
konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
3. Zapněte přístroj a televizor.
4. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál DVI z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strana 21), stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte HDMI jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel HDMI-DVI
(není součástí dodávky)
Červený
Audio kabel
Bílý
✎ POZNÁMKA
▪ Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál. Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového
▪
▪
digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.
V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI-DVI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru,
nastaví se rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2525
25
2010-03-23오후6:15:07
Propojení
Případ 3 : Připojení k televizoru pomocí kabelu komponentního videa
- Lepší kvalita
- Připojení k televizoru pomocí kabelů komponentního videa.
- Získáte obraz s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. Komponentní video separuje obrazový element
na černobílý (Y), modrý (PB), a červený (PR) signál, čímž se dosáhne nejjasnějšího a nejčistšího obrazu.
(Zvukové signály jsou přenášeny z výstupu zvuku.)
1. Pomocí kabelů komponentního videa připojte konektor COMPONENT VIDEO OUT na zadní části
přístroje ke konektoru COMPONENT IN vašeho televizoru.
2. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke
konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
3. Zapněte přístroj a televizor.
4. Stiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál „KOMPONENTNÍ“ z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (Viz strana 21), stiskněte tlačítko TV
SOURCE na dálkovém ovladání a vyberte KOMPONENTNÍ jako externí zdroj signálu pro televizor.
Audio kabel
Červený
Komponentní kabel
(není součástí dodávky)
Bílý Červený Modrý Zelený
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na výrobci mohou být komponentní konektory na vašem televizoru označeny „R-Y, B-Y, Y“ nebo „Cr, Cb, Y“
▪
▪
▪
26
namísto „PB, PR, Y“. Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru.
Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
U disků Blu-ray si můžete v závislosti na typu disku vybrat z celé řady nastavení rozlišení, jako například 1080i, 720p,
576p/480p, 576i/480i. (Viz strany 35 – 36)
Aktuální rozlišení se může lišit od nastavení v nabídce Nastavení, pokud jsou připojeny komponentní i HDMI kabely.
Rozlišení se může také lišit v závislosti na disku. (Viz strany 35 – 36)
Pokud přehráváte DVD a jsou zapojeny konektory HDMI a komponentní a pokud zvolíte režim Komponentní 1080p,
1080i nebo 720p, nabídka Nastavení zobrazení zobrazí výstupní rozlišení 1080p, 1080i nebo 720p.
Ve skutečnosti je rozlišení 576i/480i.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2626
2010-03-23오후6:15:07
04
Připojení k audio systému
Propojení
• Před zapnutím zesilovače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit reproduktory i
váš sluch.
• Nastavte v nabídce přístroje zvukový výstup podle připojeného zesilovače. (Viz strany 37 – 39)
• Umístění konektorů HDMI se může lišit v závislosti na zesilovači. Další informace najdete v
uživatelské příručce vašeho zesilovače.
Případ 1 : Připojení k audio systému (zesilovač s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučeno)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho zesilovače.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zesilovači ke konektoru HDMI IN vašeho
televizoru.
3. Zapněte přístroj, televizor a zesilovač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje.
Nastavení vstupu zvuku zesilovače proveďte podle uživatelské příručky zesilovače.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2727
27
2010-03-23오후6:15:07
Propojení
Případ 2 : Připojení k audio
systému (dvoukanálový zesilovač)
- Dobrá kvalita
Případ 3 : Připojení k audio
systému (zesilovač s podporou
Dolby Digital, DTS) - Lepší kvalita
2. Pomocí video kabelu (kabelů) propojte
konektory HDMI, COMPONENT nebo VIDEO
OUT na zadní straně přístroje ke konektorům
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO IN na
televizoru. (Viz strany 24 – 26)
2. Pomocí video kabelu (kabelů) propojte
konektory HDMI, COMPONENT nebo VIDEO
OUT na zadní straně přístroje ke konektorům
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO IN na
televizoru. (Viz strany 24 – 26)
1. Pomocí audio kabelů připojte konektory
AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně
přístroje ke konektorům AUDIO IN (červený
a bílý) vašeho zesilovače.
3. Zapněte přístroj, televizor a zesilovač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači
vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z
přístroje. Nastavení vstupu zvuku zesilovače
proveďte podle uživatelské příručky
zesilovače.
1. Pomocí optického kabelu HDMI připojte
konektor DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
na zadní části přístroje ke konektoru DIGITAL
AUDIO IN (OPTICAL) vašeho zesilovače.
3. Zapněte přístroj, televizor a zesilovač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na zesilovači
vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z
přístroje. Nastavení vstupu zvuku zesilovače
proveďte podle uživatelské příručky
zesilovače.
Případ 2 : Audio kabel
Červený
Případ 3 : Optický kabel
(není součástí dodávky)
Bílý
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud používáte digitální připojení zvuku popsané v Případu 3, uslyšíte zvuk z disků se zvukem PCM pouze z předních
reproduktorů.
28
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2828
2010-03-23오후6:15:08
04
Připojení k síti
Propojení
Přístroj umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (Viz strany 67 – 72) jako je Internet@TV a BD-LIVE a
také získávání aktualizací softwaru, pokud je dostupné připojení k síti. Pro připojení k síti vám doporučujeme
použít přístupový bod (AP) nebo směrovač. Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské
příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu LAN (kabelu UTP) připojte konektor LAN na přístroji ke konektoru LAN na modemu.
2. Nastavte volby sítě. (Viz strany 41 – 45)
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
nebo
Širokopásmové
služby
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači
pro funkci AllShare
(Viz strany 71 – 72)
✎ POZNÁMKA
▪ Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na
▪
▪
pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení k
Internetu).
Pokud jste uživatelem DSL, použijte směrovač pro připojení k síti.
Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in2929
29
2010-03-23오후6:15:09
Propojení
Bezdrátová síť
K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového zařízení pro sdílení IP adres.
K bezdrátovému připojení k síti je potřeba přístupový bod nebo směrovač.
Možnosti sítě jsou popsány na stranách 41 – 45.
Širokopásmové
služby
Bezdrátový přístupový
bod/směrovač
Síťové připojení k počítači
pro funkci AllShare
(Viz strany 71 – 72)
✎ POZNÁMKA
▪ Pro použití bezdrátové sítě musí být přístroje připojen k bezdrátovému směrovači. Pokud bezdrátový směrovač
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
30
podporuje službu DHCP, lze přístroj připojit k bezdrátové síti pomocí IP adresy přidělené službou DHCP nebo pomocí
statické IP adresy.
Tento přístroj podporuje standardy IEEE 802.11B, IEEE 802.11G a IEEE 802.11N. Při přehrávání videa prostřednictvím
připojení IEEE 802.11B/G nemusí být přehrávání plynulé.
Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový
směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
Pokud je vybrán čistý režim vysoké propustnosti 802.11n (Greenfield) a typ šifrování na přístupovém bodu je nastaven
na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přístroj nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům
nové certifikace Wi-Fi.
Pokud přístupový bod podporuje funkci WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC (Konfigurace
stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN. Režim WPS automaticky nakonfiguruje SSID a klíč WPA v každém režimu.
Způsoby připojení: Připojení k bezdrátové síti lze nastavit třemi způsoby.
- PBC (WPS)
- Automatické nastavení (s využitím funkce Automatické hledání sítě)
- Ruční nastavení
Bezdrátová síť LAN může způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými
bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
Podporovány jsou pouze následující metody zabezpečení bezdrátového spojení:
1) Režim autentizace : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Typ šifrování : WEP, AES
Pro funkci AllShare musí být počítač připojen k síti, jak je zobrazeno na obrázku.
Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3030
2010-03-23오후6:15:09
Nastavení
7. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
poměr stran televizoru a stiskněte tlačítko
VSTUP. (Viz strana 35)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
" Enter
2. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
zemi a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
Anténa
• Pokud vyberete možnost Manuální :
Stiskem tlačítek ▲▼◄► nastavte hodiny a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
1. Propojte přístroj a televizor a zapněte televizor.
(Při prvním připojení přístroje k televizoru
se přístroj automaticky zapne a zobrazí se
obrazovka Plug & Play).
6. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
Režim hodin.
• Pokud vyberete možnost Automatický :
Stiskněte tlačítko VSTUP.
05
Než začnete (Plug & Play)
Plug & Play
: Anténa
Hledat
8. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadované
hodnoty pro Nastavení sítě : Pevná, Bezdrát.
nebo PBC (WPS), poté stiskněte tlačítko
VSTUP. (Viz strany 41 – 45)
9. Zobrazí se zpráva „Dobrou zábavu“. Stiskněte
tlačítko OK.
Zobrazí se vysílající kanál.
✎ POZNÁMKA
▪ Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj
▪
▪
automaticky zapne.
Nesmí vás to překvapit, nejde o poruchu.
Když přístroj zůstane na hlavní nabídce déle než 5
minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky.
Heslo
- Pouze Francie : Pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo.
- Ostatní : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
* V ýchozí nastavení hesla je 0000.
a Předch. d Přeskočit > Přesun. " Zadat
5. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
zdroj antény a stiskněte tlačítko VSTUP.
• Pokud zvolíte možnost Anténa : Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Hledat a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
• Pokud zvolíte možnost Kabel : Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Další, a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Nastavte možnost
Režim vyhled. a potom stiskem tlačítka ▼
vyberte tlačítko Hledat.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3131
31
2010-03-23오후6:15:09
Nastavení
Nastavení nabídek
✎ POZNÁMKA
▪ Při návratu do hlavní nabídky se automaticky zruší
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
▪
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovanou
hlavní nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT.
▪
▪
režim celé obrazovky.
Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit
OSD (nabídka v obrazu).
Po připojení přístroje k síti vyberte v hlavní nabídce
možnost Internet@TV.
Požadovaný obsah si stáhněte ze Samsung Apps.
(Viz strana 70)
• Hlavní nabídka
Kanály
You Tube
internet radio
Aktivujte službu Internet@TV,
a vychutnejte si řadu internetových služeb.
1
2
3
4
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Kanály
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
5
HDD
a Změnit zař.
Aktivujte službu Internet@TV,
Kanály
a vychutnejte si řadu
internetových služeb.
d Zobrazit zařízení " Zadat
Programy
Správce
kanálů
Channels
Kanály
Seznam kanálů
Nastavení kanálů
6
> Přesun. " Zadat ' Zpět
7
HDD
a Změnit zař.
d Zobrazit zařízení " Zadat
1
Vybírá možnost Internet@TV.
2
Vybírá možnost Nahraný TV program.
3
Vybírá možnost Videa.
4
Vybírá možnost Hudba.
5
Vybírá možnost Fotografie.
6
Vybírá kanály.
7
Vybírá možnost Nastavení.
8
Zobrazí dostupná tlačítka.
32
8
HDD
a Změnit zař.
d Zobrazit zařízení " Zadat
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT.
Nastavení kanálů
Anténa - Anténa
1. V nabídce Nastavení kanálů, stiskněte tlačítka
▲▼ a vyberte Anténa.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Anténa
a potom stiskněte tlačítko ▼.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3232
2010-03-23오후6:15:11
5. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
Země a stiskněte tlačítko VSTUP.
Umožňuje správu uložených kanálů.
Obrazovka správy kanálů
2
6. Opět stiskněte tlačítko VSTUP a poté stiskněte
tlačítko RETURN.
Všetky
Kanály
7. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Automatické ukládání nebo Ruční ukládání
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
TV
1
Rádio
Dáta/iné
Anténa - Kabel
1. V nabídce Nastavení kanálů pomocí tlačítek
▲▼ vyberte možnost Anténa a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Kabel
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte položku Kabel a
potom stiskněte tlačítko ▼.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte požadovanou
zemi.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
1
5. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
Země a stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Opět stiskněte tlačítko VSTUP a poté stiskněte
tlačítko RETURN.
7. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
Možn. vyhl. kabel. sítě a stiskněte tlačítko
VSTUP.
8. Nastavte požadované položky.
✎ POZNÁMKA
▪ Heslo
- Pouze Francie : Pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání zadejte 4číselné heslo.
- Ostatní : Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
* Výchozí nastavení hesla je 0000.
3
16
c17
18
19
20
31
MTV3
Nelonen
*SubTV
YLE PEILI
YLEMONDO
BigBrother 24/7
a Anténa c Vybrat’ d Zoradit’ ƒ Strana / Nástroje
Upravené kanály : Pro kontrolu upravených kanálů
stiskněte tlačítka ◄▲▼.
• Kanály (
) : Zobrazí seznam kanálů podle
jejich typu.
• Moje kanály ( ) : Zobrazí všechny oblíbené
kanály.
• Plánované kanály ( ) : Zobrazí všechny
momentálně vyhrazené kanály.
Sezn. kanálů : Pro výběr požadovaného zobrazení
kanálů stiskněte tlačítka ◄▲▼. (Všetky, TV,
Rádio, Dáta/iné)
3
Zobrazí uložené kanály.
4
Nápověda k navigaci : Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Vybírá kanál.
• MODRÉ tlačítko (D) : Třídí seznam podle názvů
kanálů nebo jejich čísel.
• Strana : Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
• Nástroje : Zobrazí nabídku možnosti Správce kanálů.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3333
4
2
9. Stiskněte tlačítko RETURN.
10. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Automatické ukládání nebo Ruční ukládání
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte 4číselné heslo.
Správce kanálů
05
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte požadovanou
zemi.
33
2010-03-23오후6:15:12
Nastavení
Ikony zobrazení stavu kanálu
Ikony
Vybraný kanál.
c
Operace
Kanál zařazený mezi moje kanály.
*
Uzamčený kanál.
\
Použití tlačítka TOOLS
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
kanál, pak stiskněte tlačítko TOOLS.
Kanály
Všetky
TV
Rádio
Dáta/iné
16
c17
18
19
20
31
MTV3
Nelonen
*SubTVUpravit’ moje kanály
Uzamknút’
YLE PEILI
Čas. sledovania
YLEMONDO
Čas.24/7
nahrávania
BigBrother
Upravit č. kanála
Odstránit’
Kabel
a Anténa c Vybrat’ d Zoradit’ ƒ Strana / Nástroje
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
možnost a stiskněte tlačítko VSTUP.
• Upravit’ moje kanály : Tuto možnost
vyberte pro úpravu kanálu.
• Uzamknút’ : Tuto možnost vyberte pro
uzamčení kanálu.
• Čas. sledovania : Tuto možnost vyberte
pro nastavení Časovače sledování.
• Čas. nahrávania : Tuto možnost vyberte
pro nastavení Časovače nahrávání.
• Upravit č. kanála : Tuto možnost vyberte
pro úpravu čísla kanálu.
• Odstránit’ : Tuto možnost vyberte pro
odstranění kanálu.
• Vybrat’ všetko : Tuto možnost vyberte pro
výběr všech kanálů.
34
Zobrazí se seznam všech vyhledaných kanálů.
1. Na dálkovém ovládání stiskněte tlačítko
CH LIST.
Zobrazí se seznam kanálů.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
kanál, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se vybraný kanál.
Vyhrazený kanál.
)
Seznam kanálů
Všetky
14
Nelonen Plus
16
MTV3
15
17
18
19
20
31
The Voice
Nelonen
SubTV
YLE PEILI
YLEMONDO
BigBrother 24/7
Kabel
a Anténa
m Posunút’ " Sledovat’
✎ POZNÁMKA
▪ Stiskem tlačítka INFO můžete vybraný kanál zobrazit
nebo nahrát.
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Pro odchod z nabídky stiskněte tlačítko EXIT.
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například Poměr stran, Rozlišení atd.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3434
2010-03-23오후6:15:13
• 16:9 normální
• 16:9 širok.
• 4:3 Letter-box
• 4:3 Pan-Scan
Některé filmy budou zobrazeny
ve formátu 4:3 Pillarbox (černé
pruhy na stranách obrazu), i když
je vybrán formát 16:9 normální.
Na širokoúhlém televizoru si
můžete prohlížet úplný obraz
16:9.
▪
▪
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud chcete změnit rozlišení v režimu BD Wise, je
▪
Tuto možnost vyberte, pokud chcete
vidět celý poměr stran obrazovky
16:9, který poskytuje disk Blu-ray/
DVD, i když máte televizor s
poměrem stran obrazovky 4:3. Na
horní a spodní straně obrazovky se
objeví černé pruhy.
Vyberte, když chcete sledovat
video s poměrem stran 16:9, který
poskytuje disk Blu-ray/DVD, bez
černých pruhů nahoře a dole i na
televizoru s poměrem stran 4:3
(levý a pravý okraj obrazu budou
oříznuty).
✎ POZNÁMKA
▪ Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
▪
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
Když propojíte produkty Samsung s podporou BD
Wise prostřednictvím HDMI, bude automaticky
nastaveno optimální rozlišení.
• Zap. : Do televizoru bude odesílán signál v
původním rozlišení disku BD nebo DVD.
• Vypnout : Výstupní rozlišení bude pevně
nastaveno podle předchozího nastavení rozlišení
bez ohledu na rozlišení disku.
poměry stran.
Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran
obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
Pokud vyberete možnost 4:3 Pan-Scan nebo 4:3
Letter-box, nezobrazí se celá obrazovka ani po stisku
tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
Pokud vyberete možnost 16:9 normální, může se
zobrazit formát 4:3 Pillarbox.
V tomto případě nelze zobrazit celou obrazovku
stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
▪
▪
třeba tuto funkci nejprve vypnout, tedy nastavit na
Vypnout.
Pokud funkci BD Wise vypnete, rozlišení připojeného
televizoru se automaticky nastaví na maximum.
Pokud je produkt připojen k zařízení, které
nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit
nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na
Zap..
Rozlišení
Nastavuje výstupní rozlišení komponentního
videosignálu a HDMI.
Čísla 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
znamenají počty řádků obrazu.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní
vykreslování.
• Automatický : Automaticky zkontroluje a
nastaví optimální rozlišení.
• BD Wise : Při připojení k televizoru s funkcí BD
Wise prostřednictvím HDMI automaticky nastaví
optimální rozlišení. (Položka BD Wise v nabídce
se objeví, pouze pokud je BD Wise nastaveno
na Zap..)
• 1080p : Výstup progresivního videa o 1080
řádcích.
• 1080i : Výstup prokládaného videa o 1080
řádcích.
• 720p : Výstup progresivního videa o 720
řádcích.
• 576p/480p : Výstup progresivního videa o
576/480 řádcích.
• 576i/480i : Výstup prokládaného videa o
576/480 řádcích.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3535
Nastavení
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení obrazovky.
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
05
Poměr stran
35
2010-03-23오후6:15:14
Nastavení
Rozlišení podle výstupního režimu
 Přehrávání disku Blu-ray
Výstup
Nastavení
HDMI připojeno
HDMI nepřipojeno
Režim HDMI
Režim komponentní/video
Komponentní režim
VIDEO režim
1080p@50F/60F
576i/480i
-
-
1080p@24F
576i/480i
-
-
1080i, Filmová frekvence (24 sn./s)
Vypnout
1080i
576i/480i
1080i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
720p
576i/480i
720p
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
Automatický
1080p, Filmová frekvence (24 sn./s)
Vypnout
1080p/1080i, Filmová
frekvence (24 sn./s) Zap.
720p
576i/480i
Optimální rozlišení
576i/480i
576i/480i
-
576p/480p
 Přehrávání DVD/Zobrazení kanálů DTV
Výstup
Nastavení
HDMI připojeno
Komponentní režim
VIDEO režim
1080p@50F/60F
576i/480i
-
-
1080i
1080i
576p/480p
576i/480i
720p
576p/480p
-
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud připojený televizor nepodporuje funkci Filmová
▪
36
HDMI nepřipojeno
Režim komponentní/video
Optimální rozlišení
720p
576i/480i
Režim HDMI
Automatický
1080p
-
frekvence (24 sn./s) nebo vybrané rozlišení, uvidíte
zprávu „Pokud se po dokončení výběru nezobrazí
žádný obraz, vyčkejte 15 sekund. Potom se rozlišení
automaticky vrátí na předchozí hodnotu.”.
Pokud vyberete Ano a rozlišení není podporováno,
bude obrazovka televizoru prázdná.
Po 15 sekundách bude rozlišení automaticky
vráceno na předchozí hodnotu.
Pokud je obrazovka prázdná, stiskněte pro zobrazení
hlavní nabídky tlačítko MENU. Stiskněte a držte
stisknuté tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu
výrobku po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého
disku. Všechna nastavení se obnoví na výchozí tovární
hodnoty. Pro přístup do jednotlivých režimů postupujte
podle kroků na předchozí stránce a vyberte Nastavení
zobrazení, které váš televizor bude podporovat.
576i/480i
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
-
▪
▪
▪
▪
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby mohl
používat režim Filmová frekvence (24 sn./s).
Pokud připojíte kabel HDMI i kabely komponentního
videa a používáte komponentní výstup, je skutečné
rozlišení jiné než rozlišení v tabulce, v závislosti na
připojeném televizoru.
Při přehrávání disků Blu-ray, na kterých je obsah ve
formátu PAL, podporuje výstup komponentního videa
až rozlišení SD (režimy 576p a 576i).
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3636
2010-03-23오후6:15:15
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavení funkce Filmová frekvence (24Fs)
na Zap. vám umožňuje nastavit výstup HDMI
přehrávače Blu-ray na 24 snímků za sekundu pro
zlepšenou kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekvence (24Fs) si můžete
vychutnat výhradně na televizoru, který tento
obnovovací kmitočet podporuje. Tuto nabídku
lze vybrat pouze v režimech rozlišení 1080i nebo
1080p výstupu HDMI.
• Zap. : Filmová frekvence (24Fs) je funkční.
• Vypnout : Filmová frekvence (24Fs) je nefunkční.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud váš televizor nepodporuje funkci Filmová
frekvence (24 sn./s), zobrazí se zpráva.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání
DVD.
• Automatický : Vyberte tuto možnost, pokud
chcete, aby přehrávač automaticky nastavil
nejlepší kvalitu obrazu pro sledované DVD.
• Video : Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
Nehybný režim
Nastavte typ obrazu při pozastavení přehrávání
DVD.
• Automatický : Automatické nastavení nejlepšího
obrazu podle jeho obsahu.
• Snímek : Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Pole : Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
Nastavte výstup obrazu na konektoru HDMI OUT
s funkcí Deep Color nebo bez ní. Deep Color
zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou
hloubku.
• Automatický : Obrazový signál pro připojený
televizor s podporou funkce HDMI Deep Color
bude využívat Deep Color.
• Vypnout : Obraz na výstupu bude bez funkce
Deep Color.
Zvuk
Digitální výstup
Možnost Digitální výstup nastavte podle připojeného
přijímače. (Více podrobnosti uvádí popis výběru
digitálního výstupu na následující straně.)
• PCM
• Bitový tok (nové kódování)
• Bitový tok (diskofil)
✎ POZNÁMKA
▪ Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup,
▪
▪
▪
▪
▪
jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý
šum.
Pokud zařízení HDMI (přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako
PCM.
Při použití normálních DVD nebude sekundární a
efektový zvuk slyšet.
Některé disky Blu-ray nemají sekundární a efektovou
zvukovou stopu.
Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový
zvuk (L/P) ani na HDMI výstup do televizoru.
Ovlivňuje optický výstup a HDMI výstup zvuku při
připojení k přijímači.
Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu
zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení
digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3737
Nastavení
Můžete optimalizovat barevné nastavení na
výstupu HDMI výběrem typu připojeného zařízení.
• TV : Vyberte, pokud jste připojeni k televizoru
pomocí HDMI.
• Monitor : Vyberte, pokud jste připojeni k
monitoru pomocí HDMI.
HDMI Deep Color
05
Formát HDMI
37
2010-03-23오후6:15:15
Nastavení
Výběr digitálního výstupu
Nastavení
Zapojení
PCM
Dolby Digital
HDMI přijímač
Až po 7.1kan.
Až po 5.1kan.
Dolby Digital
Až po 7.1kan.
Audio Stream
Plus
na disku
Dolby TrueHD Až po 7.1kan.
Blu-ray
DTS
Až po 6.1kan.
DTS-HD HRA Až po 7.1kan.
DTS-HD MA
PCM
Audio Stream
Dolby Digital
na disku DVD
DTS
Definice disku
Blu-ray
Bitový tok
(nové kódování)
PCM
Libovolný
Až po 7.1kan.
PCM 2ch
Až po 5.1kan.
Až po 6.1kan.
Optický
PCM 2ch
PCM 2ch
HDMI přijímač nebo optický HDMI přijímač
DTS nové kódování
DTS nové kódování
PCM
Dolby Digital
Dolby Digital
Plus
Optický
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS nové kódování
PCM 2ch
DTS nové kódování
Dolby TrueHD
Dolby Digital
PCM 2ch
DTS nové kódování
DTS-HD HRA
DTS
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS nové kódování
DTS nové kódování
Dolby Digital
DTS
DTS
DTS-HD MA
Dolby Digital
DTS
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2ch
Dolby Digital
DTS
Na výstupu je pouze primární
Dekóduje primární, sekundární
Dekóduje primární,
zvuková stopa (hlavní zvukové
a efektovou zvukovou stopu a
sekundární a efektovou
stopa filmu), takže váš přijímač
smíchá je do zvuku PCM. Poté
zvukovou stopu a smíchá je
může dekódovat bitový tok
opět zakóduje zvuk PCM do
do zvuku PCM.
zvuku. Neuslyšíte sekundární ani
bitového toku DTS.
efektovou zvukovou stopu.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy.
- Primární zvuk : Zvuková stopa hlavního filmu.
- Sekundární zvuk : Další zvuková stopa, např.
komentář režiséra nebo herce.
- Interaktivní zvuk : Interaktivní zvuky, pokud jsou
vybrány. Interaktivní zvuk závisí na konkrétním
disku Blu-ray.
Snížení vz. frekvence PCM
Vyberte, zda chcete signály 96KHz převzorkovat
na nižší rozlišení.
• Zap. : Vyberte tuto možnost, když zesilovač
připojený k přístroji nepodporuje 96KHz
vzorkování. Signály 96KHz budou konvertovány
směrem dolů na 48KHz.
• Vypnout : Vyberte tuto možnost, když zesilovač
připojený k přístroji podporuje 96KHz vzorkování.
38
Bitový tok
(diskofil)
✎ POZNÁMKA
▪ I když je převzorkování na nižší rozlišení nastaveno
na Vypnout, některé disky budou mít na optickém
digitálním výstupu zvuk vždy převzorkovaný na nižší
rozlišení.
HDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní s
komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), zvuk na výstupu může být
smíchán do dvoukanálového PCM i v případě,
že v nabídce Nastavení vyberete možnost
Bitstream (Re-encode nebo Audiophile).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48KHz, na
výstupu přístroje může být zvuk smíchaný na
PCM i v případě, že nastavíte možnost Snížení
vz. frekvence PCM na Vypnout.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3838
2010-03-23오후6:15:15
Režim downmix
Vyberte, zda vícekanálový zvuk smíchat do
menšího počtu kanálů.
• Normální stereo : Vícekanálový zvuk bude
smíchán do dvou kanálů. Vyberte v případě, že
je připojeno zařízení, které nepodporuje virtuální
prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
• Kompatibilní se surround : Vícekanálový
zvuk bude smíchán do stereofonního formátu
kompatibilního s prostorovým zvukem.
Vyberte v případě, že je připojeno zařízení, které
podporuje virtuální prostorový zvuk, například
Dolby Pro Logic.
DTS Neo:6
Můžete si vychutnat vícekanálový zvuk i při
jednoduchém dvoukanálovém zdroji signálu.
• Vypnout : Na výstupu je jen 2kanálový zvuk,
hrají jen přední reproduktory.
• Kinosál : Na výstupu je 2kanálový zvuk filmu
upravený pro více kanálů.
• Hudba : Na výstupu je 2kanálová hudba
upravená pro více kanálů.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud používáte HDMI přijímač, je tato volba
dostupná, když nastavíte Digitální výstup na PCM.
Zvukový popis
Jako pomoc lidem s poškozením zraku lze ke
hlavnímu zvuku přidat slovní popis obrazu.
• Zapnuto : Zapíná funkci Zvukový popis.
• Vypnuto : Vypíná funkci Zvukový popis.
Plug & Play
S pomocí funkce Plug & Play můžete nastavit
jazyk, zemi, zdroj antény, režim hodin, poměr
stran a síťová nastavení atd.
Další informace o nastaveních najdete v příslušné
sekci této uživatelské příručky. (Viz strana 31)
Vel. obrazovky Internet@TV
Nastavuje optimální velikost obrazovky Internet@TV.
• Velikost 1 : Zobrazení menších ikon aplikací.
Na bocích obrazovky mohou být černé pruhy.
• Velikost 2 : Zobrazení normálních ikon aplikací.
Obraz se nemusí vejít na obrazovku televizoru.
• Velikost 3 : Zobrazení větších ikon aplikací,
obraz se nemusí vejít na obrazovku televizoru.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung s
funkcí Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí
kabelu HDMI.
Tento přístroj můžete ovládat pomocí dálkového
ovládání televizoru Samsung a přehrávání disku
jednoduše spustit stiskem tlačítka PŘEHRÁT (
)
na dálkovém ovládání televizoru.
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Zap. : Funkce Anynet+ budou k dispozici.
• Vypnout : Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
✎ POZNÁMKA
▪ Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
▪
▪
nepodporuje CEC.
Pokud má váš televizor Samsung logo n,
podporuje funkci Anynet+.
V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in3939
Nastavení
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto
jasně slyšet dialogy.
Tato funkce je aktivní pouze pokud je rozpoznán
signál Dolby Digital.
• Automatický : Ovládání dynamického rozsahu
se nastaví automaticky podle informací
uložených ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Vypnout : Ovládání dynamického rozsahu je
vypnuto.
• Zap. : Můžete poslouchat zvuk filmu při nižší
hlasitosti bez ztráty srozumitelnosti dialogů.
Systém
05
Ovládání dynamického rozsahu
39
2010-03-23오후6:15:15
Nastavení
Hodiny
Nastavení funkcí souvisejících s časem.
Nastavení
Displej
Hodiny
Zvuk
Režim hodin
:Automatický
\
Systém Nast. h.
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
" Zadat ' Zpět
Podpora
• Režim hodin : Můžete nastavit možnost
Automatický nebo Ruční.
Pokud zvolíte možnost Ruční, aktivuje se
nabídka Nast. h..
• Nast. h. : Možnost ručního nastavení aktuálního
času a data.
Běžné rozhraní
Zobrazí Informační obrazovku Nabídky CI.
• MENU CI : Umožňuje uživateli vybrat si z
nabídky dodané CAM. Nabídku CI vyberte v
závislosti na nabídce PC karty.
• Informace o aplikaci : Zobrazení informací o
CAM vložené do slotu CI a KARTU CI nebo CI+,
která je vložena do CAM.
CAM můžete nainstalovat kdykoliv bez ohledu
na to, zda je zařízení zapnuto či nikoliv.
1. Modul CI CAM zakupte u nejbližšího prodejce
či po telefonu.
2. KARTU CI nebo CI+ pevně zasuňte do CAM
ve směru šipky.
3. Vložte CAM s KARTOU CI nebo CI+ do slotu
společného rozhraní ve směru šipky tak, aby
byla zarovnaná paralelně se slotem.
Registrace DivX(R)
Zobrazení kódu registrace DivX(R) VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX(R) VOD.
Nastavení
Displej
Plug & Play
Zvuk
Systém
Placené video DivX(R)
Síť
Registrační kód: XXXXXXXXXX
Další informace na webu www.divx.com/vod
Jazyk
Zabez.
OK
Obecné
Podpora
✎ POZNÁMKA
▪ Tato možnost se neaktivuje, pokud vyberete OK.
Pro aktivaci této možnosti aktivujte možnost
Deaktivace DivX(R).
Deaktivace DivX(R)
Touto volbou získáte nový registrační kód.
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Plug & Play
Chcete deaktivovat zařízení?
Ano
Ne
✎ POZNÁMKA
▪ Tuto funkci lze využít, když je deaktivována volba
Registrace DivX(R).
4. Zkontrolujte, zda vidíte obraz na kanálu s
nekódovaným signálem.
✎ POZNÁMKA
▪ Tento přístroj pracuje s CAM CI a CI+.
Avšak v případě určitých místních asociací DVB-T
není tento přístroj dokonale kompatibilní se všemi
druhy CAM.
Pokud dojde k potížím, vyjměte KARTU CAM z
přístroje a opět ji vložte do slotu.
40
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4040
2010-03-23오후6:15:16
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
:HDD
Volné místo
:456.7GB
Celková velikost
:457.8GB
Formátovat HDD
\
Kontrola zařízení
" Zadat ' Zpět
• Aktuální zařízení : Zobrazí aktuální zařízení.
• Celková velikost : Zobrazí celkovou velikost
zařízení. (Úložiště)
• Volné místo : Zobrazí dostupné místo na
zařízení. (Úložiště)
• Formátovat HDD : Stiskněte pro formátování
pevného disku.
• Kontrola zařízení : Stiskem tlačítka spustíte
kontrolu přístroje.
Správa BD dat
Tato volba umožňuje práci s obsahem staženým z
disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE.
Můžete kontrolovat informace o přístroji včetně
velikosti úložiště, odstranění dat BD.
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Akt. zař.
Celková vel.
Volné místo
:HDD
:1.92GB
:1.79GB
Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení
přístroje, dodržte následující postup:
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄► vyberte
možnost Nastavení a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Síť,
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení sítě
Stav sítě
Správa serveru
Připojení k Internetu BD-Live: Povolit
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení sítě, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Typ
sítě, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kable
nebo Bezdrát. a stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Pokračujte do následující sekce.
Správa BD dat
Odstranit BD data
závislosti na podmínkách.
Síť
Správa HDD
Aktuální zařízení
✎ POZNÁMKA
▪ Podporovaná kapacita Správy dat BD se může lišit v
\
" Zvolit ' Zpět
• Akt. zař. : Zobrazí aktuální přístroj.
• Celková vel. : Zobrazí celkovou velikost
zařízení.
(Úložiště)
• Volné místo : Zobrazí dostupné místo na
zařízení. (Úložiště)
Nastavení sítě
Kontaktujte poskytovatele připojení, který vám
sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou IP
adresu. Pokud je dynamická, doporučujeme
použít automatické nastavení. Je nejjednodušší
a ve většině případů bude fungovat. Pokud je
statická, musíte použít ruční nastavení.
Následují pokyny pro kabelovou síť. Pokyny pro
bezdrátovou síť jsou uvedeny za pokyny pro
kabelovou síť.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4141
Nastavení
Provádí správu interního pevného disku zařízení.
Můžete využívat možnosti správy jako je formát
pevného disku nebo kontrola zařízení.
• Odstranit BD data : Stiskem tohoto tlačítka
odstraníte data BD.
05
Správa HDD
41
2010-03-23오후6:15:18
Nastavení
Kabelová síť
1. V nabídce Nastavení sítě pomocí tlačítek ▲▼
vyberte možnost Nastavení sítě a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Nast. protokolu IP.
2. Stiskněte tlačítko ►, pak vyberte možnost
Automatický nebo Manuální, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
 Nastavení připojení kabelové sítě Automatický
1. Pokud jste vybrali možnost Automatický,
funkce sítě získá ze sítě a vyplní hodnoty IP
adresa, Maska podsítě atd.
✎ POZNÁMKA
▪ Proces může trvat až pět minut.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Na obrazovce Nast. protokolu IP stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
(IP adresa).
Nastavení sítě
Nast. protokolu IP
:Manuální
Maska podsítě
:
DNS
:Manuální
Adresa IP
Brána
Server DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
Nastavení sítě
Nast. protokolu IP
:Automatický
Maska podsítě
:
Adresa IP
Brána
DNS
Server DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
:Automatický
:
0
0
0
0
0
0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Poté, co tato funkce získá hodnoty sítě,
stiskněte tlačítko RETURN.
Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je
přístroj připojen k síti (Viz strana 45).
3. Pokud se funkci nepodaří získat hodnoty
parametrů sítě nebo jste vybrali možnost
Ručně, postupujte podle pokynů pro ruční
nastavení.
 Nastavení připojení kabelové sítě - Manuální
Pokud volba Automatické nastavení nefunguje,
musíte hodnoty nastavit ručně.
Parametry síťového připojení na většině počítačů
s Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v
oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
2. V překryvném okně klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
42
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
5. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo pomocí šipek.
6. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
7. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost DNS.
8. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
9. Stiskněte tlačítko RETURN na dálkovém
ovládání.
10. Poté spusťte Test sítě, abyste ověřili, že je
přístroj připojen k síti (Viz strana 45).
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby :
• S využitím PBC (WPS)
• S využitím funkce Automatické hledání sítě.
• Ručně
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4242
2010-03-23오후6:15:18
1. V nabídce Nastavení sítě pomocí tlačítek ▲▼
vyberte možnost Nastavení sítě a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Nast. protokolu IP.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC (WPS)
na směrovači Přístroj zobrazí obrazovku Výběr
sítě a automaticky získá všechny hodnoty
parametrů sítě a připojí vás k ní. Poté se
zobrazí tlačítko OK. Stiskněte tlačítko VSTUP
na dálkovém ovládání.
4. Po nastavení připojení sítě opusťte obrazovku
Nastavení sítě stiskem tlačítka RETURN.
 Nastavení připojení bezdrátové sítě
- Automatické nalezení sítě
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód, nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmena číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení sítě. Pokud připojení k síti nastavíte
tímto způsobem a máte k dispozici klíč
zabezpečení vaší sítě, musíte během nastavení
zadat heslo.
 Nastavení síťového připojení
Pokud chcete nastavit síťové připojení přístroje
pomocí Automatického vyhledání, dodržte
následující postup:
1. V nabídce Nastavení sítě pomocí tlačítek ▲▼
vyberte možnost Nastavení sítě a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Nast. protokolu IP.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte možnost Nast.
protokolu IP, pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Automatický nebo Manuální a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení sítě
Vybrat síť
2. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na dálkovém
ovládání.
:Nevybráno
Nast. protokolu IP
:Automatický
Maska podsítě
:
Adresa IP
Brána
DNS
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
:Automatický
Server DNS
\
:
:
0
0
0
0
0
a PBC (WPS) > Přesun. " Zadat ' Zpět
5. V seznamů sítí pomocí tlačítek ▲▼ vyberte
požadovanou síť a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
6. Pokud se objeví okno PIN/Zabezpečení,
pokračujte krokem 7. Pokud se objeví
obrazovka Připojování k síti, pokračujte
krokem 11.
7. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volby PIN nebo
Zabezpečení.
U většiny domácích sítí vyberete možnost
Zabezpečení (se zadáním kódu zabezpečení).
8. Na obrazovce Zabezpečení zadejte Pass
Heslo.
✎ POZNÁMKA
▪ Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení
▪
směrovače nebo modemu.
Při připojení k bezdrátové síti (WiFi) může být obraz
zkreslený.
V takovém případě deaktivujte připojení WiFi.
Nastavení sítě
Bezpečn. klíč
–
A
B
C
D
E
O
P
Q
R
S
H
V
I
W
J
X
K
Y
L
Z
F
G
T
U
M
N
Zadány 0
=Číslo
aMalá písm.
bOdstranit
cMezera
m Přesun. " Zadat ' Zpět
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4343
Nastavení
Nejjednodušším způsobem, jak nastavit připojení
bezdrátové sítě, je s využitím funkce PBC (WPS).
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
PBC (WPS), použijte tento postup:
4. Pokud jste vybrali možnost Automatický,
stiskem tlačítka ▲ vyberte možnost Vybrat
síť a poté stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce Síť vyhledá všechny dostupné
bezdrátové sítě.
Po dokončení se zobrazí seznam dostupných
sítí.
05
 Nastavení připojení bezdrátové sítě
- PBC (WPS)
43
2010-03-23오후6:15:19
Nastavení
9. Při zadávání hesla dodržujte následující
pokyny:
• Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
• Pomocí šipek na dálkovém ovládání
přecházíte mezi položkami obrazovky Klíč
zabezpečení.
• Stiskem ČERVENÉHO tlačítka (A) na
dálkovém ovládání při používání obrazovkové
klávesnice můžete měnit obsah textového
pole na malá a velká písmena, čísla a ikony.
Zadat písmeno nebo číslici můžete
přesunem kurzoru na požadované písmeno
nebo číslici a pak stiskem tlačítka VSTUP.
• Naposledy zadané písmeno nebo číslici
vymažete stisknutím ZELENÉHO tlačítka (B).
10. Po dokončení stiskněte MODRÉ tlačítko (D)
na dálkovém ovládání a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
11. Počkejte, dokud se nezobrazí potvrzovací
zpráva a pak stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví
se obrazovka Síťová nastavení.
12. K otestování sítě vyberte pomocí tlačítka ▼
možnost Test sítě a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
 Nastavení připojení bezdrátové sítě - Manuální
Pokud volba Automatické nastavení nefunguje,
musíte hodnoty nastavit ručně.
Parametry síťového připojení na většině počítačů
s Windows zjistíte tímto postupem:
1. Klepněte na ikonu Připojení k místní síti v
oznamovací oblasti dole vpravo na obrazovce.
2. V překryvném okně klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
44
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Na obrazovce Nast. protokolu IP stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
(IP adresa).
Vybrat síť
Nastavení sítě
:Nevybráno
Nast. protokolu IP
:Manuální
Maska podsítě
:
DNS
:Manuální
Adresa IP
Brána
Server DNS
\
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
:
0
0
0
0
0
0
0
0
a PBC(WPS) > Přesun. " Zadat ' Zpět
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
5. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů, vlevo nebo
vpravo pomocí šipek.
6. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
7. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost DNS.
8. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
9. Po dokončení se stiskem tlačítka ▲ vraťte na
možnost Výběr přístupového bodu. Vyberte
síť a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
10. Pokračujte krokem 6 výše popsaného
procesu Nastavení připojení bezdrátové sítě Automatické nalezení sítě.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4444
2010-03-23오후6:15:19
Test sítě
MAC adresa (00:00:00:00:00:00)
×Adresa IP, podsíť, brána, server DNS
Ping brána
Test Internetu
Konfigurace sítě (IP) není platná. Před opětovným
pokusem zkontrolujte síťová nastavení a zadejte
platnou hodnotu.
' Zpět
Internetové přípojení BD-Live
Nastavte tak, aby při použití služby BD-Live bylo
využito připojení k internetu.
• Povolit (vše) : Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-Live.
• Povolit (pouze plat.) : Internetové spojení bude
povoleno pouze pro obsah BD-Live s platným
certifikátem.
• Zakázat : Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-Live.
✎ POZNÁMKA
▪ Co je to platný certifikát?
Stav sítě
Kontrola, zda bylo navázáno připojení k síti a k
Internetu.
Správa serveru
Funkce správy sdílení obsahu. Mediální
obsah (videa, hudbu, fotografie) můžete sdílet
prostřednictvím sítě AllShare.
• Server : Server můžete nastavit na možnost
Zapnuto nebo Vypnuto.
• Změnit název serveru : Můžete změnit název
serveru.
• Řízení přístupu k zařízení : Lze nastavit řízení
přístupu.
✎ POZNÁMKA
▪ Formátováním pevného disku nastavíte stav serveru
▪
na vypnuto.
Pokud se na pevném disku nevyskytuje žádný obsah,
Správa serveru se vypne.
Nastavení
Tato nabídka vám pomůže zkontrolovat, zda
připojení k síti funguje, praktickým připojením k ní.
05
Test sítě
▪
Při využítí funkce BD-LIVE přístroj odesílá údaje o
disku a žádá server o certifikaci disku, server použije
přenesená data ke kontrole, zda je disk platný a poté
odešle certifikát zpět přístroji.
V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být
připojení k Internetu omezené.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku
atd.
• Nabídka na obrazovce : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Nabídka disku BD/DVD : Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídky disku.
• Zvuk BD/DVD : Zvolte jazyk zvuku disku.
• Titulky BD/DVD : Zvolte jazyk titulků disku.
• Hlavní zvuk DTV : Zvolte hlavní jazyk zvuku
DTV.
• Vedlejší zvuk DTV : Zvolte vedlejší jazyk zvuku
DTV.
• Hlavní titulky DTV : Zvolte hlavní jazyk titulků
DTV.
• Vedlejší titulky DTV : Zvolte vedlejší jazyk
titulků DTV.
• Hlavní teletext DTV : Zvolte hlavní jazyk
teletextu DTV.
• Vedlejší teletext DTV : Zvolte vedlejší jazyk
teletextu DTV.
✎ POZNÁMKA
▪ Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku či ve vysílání podporován.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4545
45
2010-03-23오후6:15:19
Nastavení
Zabez.
Při prvním otevření této nabídky se zobrazí výzva k
vytvoření hesla.
Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání
zadejte 4číselné heslo.
Dětský zámek DTV
Některé kanály můžete uzamknout s pomocí
funkce Dětského zámku tak, aby se na ně děti
nemohly dívat.
• Zap. : Dětský zámek DTV bude funkční.
• Vypnout : Dětský zámek DTV nebude funkční.
Hodn. pro rodiče DTV
Tato funkce funguje ve spojení s DTV, kterým bylo
přiřazeno hodnocení, jež vám pomůže kontrolovat
typy DTV, které vaše rodina sleduje.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Hodnocení pro rodiče BD/DVD
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray/
DVD, kterým bylo přiřazeno hodnocení, a pomůže
vám kontrolovat typy disků Blu-ray/DVD, které
vaše rodina sleduje.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Vyšší číslice znamená, že je daný program určen
pouze pro dospělé. Například pokud vyberete až
Úroveň 6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují
Úrovně 7 a 8.
Změna kódu PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup k
funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Pro zobrazení domovské nabídky pokud není
vložen žádný disk stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT
( ) na předním panelu výrobku po dobu
alespoň 5 sekund.
Všechna nastavení se vrátí na tovární nastavení.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
46
Obecné
Pozadí
Změna motivu pozadí obrazovky nabídky.
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Pozadí
Vzhled 1
Vzhled 2
Vzhled 3
Vzhled 4
Vzhled 5
> Přesunout " Zvolit ' Zpět
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud přehráváte soubory ve formátu JPEG, můžete
vybrat pozadí hlavní nabídky stiskem tlačítka TOOLS.
(Viz strana 56)
V tomto případě se zobrazí možnost Vzhled 6.
Připomínka postup. přehr.
Stiskněte pro zobrazení vyskakovací zprávy
nápovědy smyčky přehrávání filmu.
• Zap. : Zapne funkci nápovědy smyčky
přehrávání filmu.
• Vypnout : Vypne funkci nápovědy smyčky
přehrávání filmu.
Úspora energie
Máte možnost snížit spotřebu energie nastavením
automatického vypínání předního panelu, pokud je
přístroj v pohotovostním režimu.
• Zap. : Čelní panel se automaticky vypne, pokud
je přístroj v pohotovostním režimu.
• Vypnout : Nastavte pro vypnutí funkce úspory
energie.
Světelný efekt
Můžete zapnout nebo vypnout světelný efekt na
horní straně přístroje.
• Vždy zap. : Světelný efekt je trvale aktivní.
Vyberte při předvádění v prodejně.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4646
2010-03-23오후6:15:20
Při kopírování hudebních souborů lze automaticky
aktualizovat informace. Může dojít k prodloužení
doby kopírování.
• Zap. : Zapne funkci rozšířeného kopírování
hudby.
• Vypnout : Vypne funkci rozšířeného kopírování
hudby.
✎
POZNÁMKA
▪
▪
▪
Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je přístroj
připojen k síti.
Tuto funkci nelze použít při kopírování z externího
zařízení jako je USB/ODD/AllShare na pevný disk.
Tato funkce nebude funkční v případě kopírování z
pevného disku do externího zařízení.
2. Pokud vyberete možnost Ano, BD-HDD
combo se automaticky vypne a po dokončení
upgrade firmwaru opět zapne.
Na předním panelu se objeví zpráva
„AKTUALIZACE“.
Nastavení
Rozš. kopírování hudby
1. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Z Internetu.
Pokud je k dispozici aktualizace, objeví se
zpráva.
05
• Automatický : Zapne světelný efekt při zapnutí
a vypnutí BD-HDD Combo, při nahrávání TV
kanálu a při pohybu přihrádky. Tuto možnost
vyberte při instalaci BD-HDD Combo u vás
doma.
• Vypnout : Světelný efekt je trvale neaktivní.
3. BD-HDD combo se vypne a po dokončení
upgradu zavaděče se opět zapne.
Zobrazí se vysílající kanál.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud připojení k Internetu nefunguje řádně, může
▪
dojít k přerušení spojení. Pokuste se o stažení znovu.
V případě, že problém přetrvává, proveďte stažení s
pomocí USB a proveďte aktualizaci.
Společnost Samsung Electronics nenese právní
zodpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
Podpora
Upgrade softwaru
Upgrade softwaru lze provést prostřednictvím
signálu vysílání nebo stažením poslední verze
firmwaru ze stránek samsung.com na paměťové
zařízení USB.
V přístroji již je nainstalovaná aktuální verze softwaru.
Software je označen ve formátu “Rok/Měsíc/
Den_Verze.”
Nastavení
Displej
Zvuk
Systém
Síť
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Upgrade softwaru
Stávající verze
:XXXX/XX/XX_XXXXXX
Z Internetu
\
Přes USB
P. disku
Alternativní software :XXXX/XX/XX_XXXXXX
> Přesun. " Vybrat ' Zpět
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4747
47
2010-03-23오후6:15:20
Nastavení
Software můžete aktualizovat i následovně:
Aktualizace softwaru se provádí stejně jako v
nabídce Z Internetu.
• Přes USB : Zasuňte paměť USB obsahující
soubor upgradu firmwaru stažený ze stránek
www.samsung.com/bluraysupport.
Pro aktualizaci softwaru připojte USB flash disk
k USB portu přístroje a dále postupujte podle
pokynů na obrazovce.
Dávejte pozor, aby až do dokončení upgradu
nedošlo k výpadku napájení či odstranění
paměti USB.
BD-HDD combo se vypne a po dokončení
upgradu firmwaru se opět zapne. Na předním
panelu se objeví zpráva „AKTUALIZACE“.
BD-HDD combo se vypne a po dokončení
upgradu zavaděče se opět zapne. Zobrazí se
vysílající kanál.
• P. disku : Navštivte stránky www.samsung.
com/bluraysupport, stáhněte si nejnovější
software a uložte ho na disk.
Pokud jste stáhli firmware, budete mít k
dispozici soubor B-BAHDDEUC. S pomocí
softwaru na vypalování CD vypalte datový disk.
Do ukončení disku vložte disk do přístroje
BD-HDD combo.
Dávejte pozor, aby až do dokončení upgradu
nedošlo k výpadku elektřiny.
BD-HDD combo se vypne a po dokončení
upgradu firmwaru se opět zapne. Na předním
panelu se objeví zpráva „AKTUALIZACE“.
BD-HDD combo se vypne a po dokončení
upgradu zavaděče se opět zapne. Zobrazí se
vysílající kanál.
• Alternativní software (záloha) : Zobrazuje verzi
softwaru staženou formou Online.
Tato funkce se zapne, pokud v průběhu
upgradu softwaru dojde k přerušení.
48
✎ POZNÁMKA
▪ Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
▪
▪
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
Nevypínejte přístroj během upgradu systému, hrozilo
by, že přístroj nebude správně fungovat.
Upgrade softwaru pomocí konektoru USB je možný
pouze s využitím USB flash disku.
Kont. Samsung
Uvádí kontaktní informace podpory vašeho
přístroje.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4848
2010-03-23오후6:15:20
Základní Funkce
hzZyx
1. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (
otevřete přihrádku disku.
)
3. Stiskem tlačítka OTEVŘÍT/ZAVŘÍT (
zavřete přihrádku disku.
Disk se bude automaticky přehrávat.
)
2. Umístěte disk jemně do přihrádky tak, aby
byla etiketa disku směrem nahoru.
kapitola 1
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
stopa 3
stopa 4
stopa 5
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
stopa 2
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu:
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
hZ
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
Struktura disku
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
Použití nabídky disku
Základní Funkce
Přehrávání
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
rozbalovací nabídky
06
Přehrávání disku
složka (skupina) 2
soubor 1 soubor 2 soubor 3
✎ POZNÁMKA
▪ Přehrávání v průběhu nahrávání převádí media do
profilu 1.0, zatímco běžné přehrávání podporuje
pouze profil 2.0. V takových případech se uplatní
níže uvedená omezení:
- BonusView není k dispozici.
- Zvuk prezentace s možností procházení není k
dispozici. (U některých disků se v režimu Nabídky
disku nemusí přehrávat zvuk.)
Použití nabídky titulu
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Přehrávání seznamu titulů
z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU nebo TITLE MENU.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud má disk vytvořen výběr, otevřete výběr stiskem
ZELENÉHO tlačítka (B).
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in4949
49
2010-03-23오후6:15:21
Základní Funkce
Použití rozbalovací nabídky
h
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
ROZBALOVACÍ NABÍDKA na
dálkovém ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP
vyberte požadovanou nabídku.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Použití funkcí vyhledávání a
přeskakování
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci přeskočení
na následující výběr.
Vyhledání požadované scény
ThzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko HLEDÁNÍ
(
).
Po každém stisku tlačítka HLEDÁNÍ (
) se
rychlost přehrávání změní následovně.
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Během hledání není slyšet žádný zvuk.
Přeskakování kapitol a titulů
ThzZyx
• Během přehrávání stiskněte tlačítko PŘESKOČIT
(
).
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (
) se
přesunete na další kapitolu či titul.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (
),
přesunete se na začátek kapitoly či titulu. Dalším
stiskem se přesunete na začátek předchozí
kapitoly nebo titulu.
Zpomalené přehrávání/
přehrávání po krocích
Zpomalené přehrávání
ThzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko HLEDÁNÍ
(
).
Po každém stisku tlačítka HLEDÁNÍ (
) se
rychlost přehrávání sníží.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Během zpomaleného přehrávání není slyšet zvuk.
▪ Zpomalené přehrávání dozadu podporují pouze tituly
nahrané na pevném disku.
Přehrávání po krocích
hzZyx
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (
).
Po každém stisku tlačítka POZASTAVIT (
se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎ POZNÁMKA
▪ Během přehrávání po krocích není slyšet zvuk.
▪ Přehrávání po krocích funguje pouze ve směru
▪
50
)
dopředu.
Tituly nahrané na pevném disku nepodporují
přehrávání po krocích.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5050
2010-03-23오후6:15:21
ThzZyx
• Obrazovka nabídky Nástroje
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
<BD-ROM / DVD>
Nástroje
Titul
:
Kapitola
Doba přehrávání :
00:12:06
:
Zvuk
1/1
4/21
<
Opak.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volby Titul,
Kapitola nebo Doba přehrávání.
>
Vyp
: 1/7 ENG Multi CH
Titulky
:
Úhel
1/6 Vyp
:
1/1
Nastavení obrazu
< Změnit " Zadat
Nástroje
:
Doba přehrávání :
Režim Opakování :
Nastavení zvuku
3. Zadejte požadované hodnoty pro položky
Titul, Kapitola nebo Doba přehrávání
pomocí číselných tlačítek a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
hzZy
Opakování titulu nebo kapitoly.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
<HDD>
Titul
Základní Funkce
Během přehrávání můžete stiskem tlačítka
TOOLS vyvolat nabídku disku.
06
Přímý přechod na požadovanou
scénu
Použití tlačítka TOOLS
1/1
00:26 / 56:36
Vypnuto
Titulky
Zvukový popis
Podrobnosti
> Přesun. " Zadat ' Zpět
✎ POZNÁMKA
▪ Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opak. a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Kapitola nebo Titul a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Opak.
> Kapitola
4. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opak. a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5151
51
2010-03-23오후6:15:25
Základní Funkce
Opakování titulu nebo všech
položek
Tx
Opakování titulu nebo všech položek.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Režim
Opakování a poté stiskněte tlačítka ◄► a
vyberte možnost Titul nebo Všechny.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Režim
Opakování a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti sekund,
funkce opakování nebude fungovat.
Výběr jazyka zvuku
ThzZx
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Zvuk
nebo Nastavení zvuku a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎ POZNÁMKA
▪ Informace o primárním a sekundárním režimu
5. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Vypnout a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování části
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opak. a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Opakovat A-B.
Opak.
> Opakovat A-B : Vyp. " Značka A
4. Tlačítko VSTUP stiskněte v bodě, kde chcete
začít opakované přehrávání (A).
5. Tlačítko VSTUP stiskněte v bodě, kde chcete
ukončit opakované přehrávání (B).
6. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
7. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Opak. a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
52
▪
▪
▪
se také zobrazí, pokud má disk Blu-ray sekci
BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi primárním a sekundárním
režimem zvuku použijte tlačítko ◄►.
Tato funkce závisí na tom, jaké jazyky jsou uloženy
na disku a nemusí být dostupná u všech disků.
Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků zvuku,
disk DVD maximálně 8.
Některé disky Blu-ray mohou v anglických zvukových
stopách umožňovat výběr vícekanálové zvukové
stopy ve formátu buďto LPCM nebo Dolby Digital.
Výběr jazyka titulků
ThZx
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Titulky
nebo Nastavení titulků.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete
▪
moci změnit požadované titulky v nabídce disku.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy
na disku a nemusí být dostupná u všech disků
Blu-ray/DivX.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5252
2010-03-23오후6:15:25
▪
▪
Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se
také informace o primárním a sekundárním režimu.
Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky
současně.
Celkový počet titulků je součet primárních a
sekundárních titulků.
Změna úhlu kamery
hZ
Pokud disk Blu-ray Disc/DVD obsahuje několik
záběrů určité scény, můžete použít funkci ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Úhel.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný úhel.
Výběr nastavení obrazu
hzZyx
Tato funkce slouží k úpravě kvality videa při
připojení k televizoru prostřednictvím HDMI.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení obrazu a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte požadovanou
možnost Nastavení obrazu a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Dynam. : Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
• Norm. : Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
• Film : Nejlepší nastavení pro sledování
filmů.
• Už. : Uživatel může nastavit funkce ostrosti
a redukce šumu.
Výběr informací
Tx
Tato funkce vám umožňuje kontrolovat informace
o obsahu jako je název, velikost atd.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Informace a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení funkce BONUSVIEW
h
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu
(např. komentářů) v malém okně vloženého
obrazu.
Tato funkce je dostupná pouze pokud ji disk
podporuje.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ zvolte Obraz BONUSVIEW.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadované video
Bonusview.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Zvuk
BONUSVIEW a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ zvolte požadovaný zvuk
Bonusview.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud přepnete z Obraz BONUSVIEW, Zvuk BONUSVIEW
se přepne současně s Obraz BONUSVIEW.
Nástroje
Obraz BONUSVIEW<
Zvuk BONUSVIEW :
Nastavení obrazu
Vypnout
0/1 Vypnout
>
< Změnit " Zvolit
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5353
Základní Funkce
▪
Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků,
disk DVD maximálně 32.
06
▪
53
2010-03-23오후6:15:26
Základní Funkce
Poslech
hudby
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
ow
TTX/MIX
Tlačítka na dálkovém
1 2 3 ovládání
používaná pro
hudby
4 přehrávání
5 6
POWER
TV POWER
BD-HDD/TV
7
1
4
7
DISC MENU
!
DISC MENU
0
TTX/MIX
8
2
0
5
8
0
9
3
6
9
TITLE MENU
!
TIME SHIFT
TITLE MENU
TV MUTE
1
TV VOL
9
CH LIST
8
TV VOL
TOOLS
7
CH LIST
6
RETURN
2
3
4
5
6
7
8
9
54
MENU
TV MUTEi
FULL SCREEN
TV SOURCE
MENU
i
3
?
1
GUIDE
INFO
REC
...
1
PROG
INFO
1
2
1
GUIDE
EXIT
TOOLS
INTERNET@
1
PROG
FULL SCREEN
TIME SHIFT
TV SOURCE
RETURN
0
...
?
REC PAUSE
EXIT
4
×
5
×
Tlačítka HLEDÁNÍ : Rychlé přehrávání.
REC
REC PAUSE
(Pouze AudioINTERNET@
CD (CD-DA))
Tlačítko POZASTAVIT : Pozastavení přehrávání.
Tlačítko PŘEHRÁT : Přehrávání aktuálně vybrané
stopy.
Tlačítka ▲▼ : Výběr stopy (skladby) v seznamech
hudby nebo skladeb.
ŽLUTÉ tlačítko (C) : Výběr stopy v seznamu hudby.
Tlačítko VSTUP : Přehrávání a pozastavení vybrané
stopy.
Tlačítka ◄► : Přeskočení přehrávání.
(kromě zvukových CD (CD-DA))
Tlačítko ZASTAVIT : Zastavení stopy.
Tlačítko PŘESKOČIT : Během přehrávání přejde na
následující stránku seznamu hudby nebo na další
stopu v seznamu skladeb.
Tlačítko PŘESKOČIT : Během přehrávání přejde
na předchozí stránku seznamu hudby nebo na
předchozí stopu v seznamu skladeb.
Pokud stisknete toto tlačítko po více než třech
sekundách přehrávání, bude se znovu přehrávat
aktuální stopa od začátku. Pokud stisknete toto
tlačítko do tří sekund po začátku přehrávání, začne
se přehrávat předchozí stopa.
Tlačítka ČÍSLIC : Během přehrávání seznamu
skladeb stiskněte tlačítko s číslem požadované
stopy. Vybraná stopa bude přehrána.
Přehrávání zvukového CD
(CD-DA)/MP3
1. Do přihrádky disku vložte zvukový disk CD
(CD-DA) nebo disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• V případě disku MP3 stiskněte tlačítko
VSTUP a vyberte Přehrávání media.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Hudba a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce AMG
Funkci AMG můžete použít pro zobrazení
informací o zvukovém CD (CD-DA).
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) do přihrádky
disku.
Pokud disk CD obsahuje informace, zobrazí
se níže vyskakovací obrazovka.
Výběr
Výběr informácií o disku CD
Našio sa miekol’ko informácií o hudobnom disku CD.
Vyberte ten, ktorý chcete použit’.
Shinhwa
Thinking of Paradise
> Presunút’ " Zad ' Spät’
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5454
2010-03-23오후6:15:26
získání informací o CD ze zvukového CD (CD-DA),
pokud se jedná o nejnovější verzi.
Prvky obrazovky pro zvukové CD
(CD-DA)/MP3
1
2
TRACK 001
TRACK 001
3
Výběr
04:27
TRACK 003
7
6
+
00:08 / 05:57
04:07
TRACK 004
03:41
TRACK 005
03:17
TRACK 006
CD
03:35
" Pozastavit / Nástroje ' Zpět
5
)Stopa
(
)Jedna
MP3
(
Audio CD
)Všechny
(CD-DA)/MP3
(
Audio CD
) Náhodně
(CD-DA)/MP3
1
Zobrazení informací o hudbě.
2
Zobrazení seznamu skladeb.
3
Zobrazí číslo aktuální stopy/celkový počet stop.
4
Zobrazení dostupných tlačítek.
5
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby
přehrávání.
6
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
7
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
Opakuje se aktuální stopa.
Opakuje se aktuální stopa.
Opakují se všechny stopy.
Volba náhodného
přehrávání přehrává stopy
na disku v náhodném
pořadí.
Výběr
1. Do přihrádky disku vložte zvukový disk CD
(CD-DA) nebo disk se soubory MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• V případě disku MP3 stiskněte tlačítko
VSTUP a vyberte Media Play.
Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Hudba a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4
2. Chcete-li se přesunout na možnost Seznam
hudby stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
)
nebo RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu hudby.
3. Stiskem tlačítka ▲▼◄► vyberte požadovanou
stopu, poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
Tento postup opakujte pro přidání dalších
stop.
Hudba
3 soub. vyb. 1/2 Str.
TRACK 003
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:04:27
00:05:57
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
1. Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko TOOLS.
Audio CD
(CD-DA)
1/6
05:57
TRACK 002
(
Stopy na disku se
přehrávají v pořadí, ve
kterém byly na disku
nahrány.
Základní Funkce
✎ POZNÁMKA
▪ V případě odpojení přístroje ze sítě nemusí dojít k
Audio CD
Vypnout
(CD-DA)/MP3
06
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se informace o CD a automaticky se
přehraje první stopa.
00:03:41
00:04:07
TRACK 006
TRACK 005
00:03:35
00:03:17
TRACK 008
TRACK 007
00:03:49
00:03:47
TRACK 010
TRACK 009
CD
00:03:53
c Zvolit
00:03:45
() Na str.
/ Nástroje ' Zpět
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte
požadovaný Režim Opakování a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5555
55
2010-03-23오후6:15:28
Základní Funkce
4. Pokud jste stopu na seznam přidali omylem,
odstraňte ji dalším stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C).
Vybraná stopa bude vymazána.
5. Stiskem tlačítka VSTUP přehrajte vybrané
stopy.
Vybrané stopy se automaticky přehrají.
TRACK 001
TRACK 001
Výběr
TRACK 002
TRACK 003
05:57
04:27
04:07
CD
Během prezentace fotografií můžete
stiskem tlačítka TOOLS vyvolat různé
funkce.
Nástroje
Ukončit prezentaci
Rychlost prezent. : Efekt prezentace :
Hudební kulisa
Normální
Prolnutí1
Zvětšený obraz
Otočit
Poz. Domácnost
Informace
00:08 / 05:57
+
1/3
Použití tlačítka TOOLS
> Přesun. " Zadat ' Zpět
" Pozastavit / Nástroje ' Zpět
6. Chcete-li se přesunout na možnost Seznam
hudby stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
)
nebo RETURN.
7. Pro přechod na seznam skladeb stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam
až 99 skladeb.
Přehrávání obrázku
G
Přehrávání JPEG
1. Vložte disk se soubory JPEG do přihrádky
disku.
2. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Media Play.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Fotografie a stiskněte tlačítko VSTUP.
• Ukončit prezentaci : Vyberte, pokud chcete
zastavit prezentaci.
• Rychlost prezent. : Vyberte, pokud chcete
nastavit rychlost prezentace.
• Efekt prezentace : Vyberte, pokud chcete
nastavit efekt prezentace.
• Hudební kulisa : Vyberte, pokud chcete během
prezentace fotografií poslouchat hudbu.
• Zvětšený obraz : Vyberte, pokud chcete zvětšit
aktuální fotografii. (Zvětšeno až 4krát)
• Otočit : Vyberte, pokud chcete fotografii otočit.
(Otočí fotografii po nebo proti směru hodinových
ručiček.)
• Poz. Domácnost : Vyberte, pokud chcete
nastavit pozadí hlavní nabídky.
• Informace : Zobrazí informace o fotografii
včetně názvu a velikosti atd.
✎ POZNÁMKA
▪ Funkci Hudební kulisa lze využít, jen pokud jsou
soubory hudby a MP3 ve stejném zařízení. Kvalita
zvuku ale může kolísat podle datového toku souboru
MP3, velikosti fotografie a způsobu kódování.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete přehrávat a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Automaticky se spustí prezentace fotografií.
56
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5656
2010-03-23오후6:15:29
1. Vložte disk DivX do přihrádky disku.
2. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Media Play.
Zobrazení
1
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Videa
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete přehrávat, a stiskněte tlačítko
VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ Některé soubory DivX vytvořené na osobním počítači
nemusí být možné přehrát. A to proto, že není
podporován typ kodeku, verze a vyšší rozlišení než je
specifikace.
Přehrávání médií
Možnost Přehrávání médií vám umožní přehrávat
obsah pevného disku/USB nebo obsah přenesený
do vašeho počítače pomocí funkce AllShare.
Podrobnější informace o funkci AllShare najdete
na stránkách 71 – 72.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
Videa
H (1)
6
a (1)
b (1)
5
4
a Změnit zař.
2. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A), vyberte
požadovaný režim (pevný disk, USB atd.) a
poté stiskněte tlačítko VSTUP.
1/1 Strana
HDV_0031.MP4
HDV_0031.MP4
Apr.18.2008
a01_divx51b_640x304_870kb...
Mar.06.2006
b01_divx1_smpte_720x480_3...
Mar.06.2006
a Změnit zař. b Preference c Vybrat d Řazení / Nástroje
3
Zobrazí vybranou hlavní nabídku.
2
Zobrazí název vybraného souboru a počet souborů
a stránek.
3
d Zobrazit zařízení " Zadat
HDD
2
1
You Tube
internet radio
Aktivujte službu Internet@TV,
a vychutnejte si řadu internetových služeb.
HDD
Základní Funkce
x
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor,
který chcete přehrávat, a stiskněte tlačítko
VSTUP.
06
Přehrávání souborů DivX
Nápověda k navigaci : Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Vyberte ho pro změnu
režimu zařízení.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Nastaví předvolbu souboru.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Se seznamu vybere několik
souborů.
Vybrané soubory se označí symboly.
• MODRÉ tlačítko (D) : Vybírá pořadí řazení.
• Tlačítko TOOLS : Zobrazí nabídku voleb.
4
Zobrazí aktuální režim zařízení. (pevný disk, CD
nebo USB atd.)
5
Můžete potvrdit třídění souborů a skupin podle
jednotlivých kategorií.
6
Zobrazí způsob třídění. (Viz strana 58)
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5757
57
2010-03-23오후6:15:30
Základní Funkce
Třídění seznamu souborů
Pro třídění souborů stiskněte v seznamu souborů MODRÉ tlačítko (D).
Operace
Videa
Zákl. zobr.
Zobrazí celou složku. Soubor můžete prohlížet po výběru
složky. (Není podporováno na pevném disku.)
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
Nejnov. datum Třídí a zobrazuje soubory podle nejnovějšího data.
>
>
(pouze
pevný disk)
>
>
Nejst. datum
Třídí a zobrazuje soubory podle nejstaršího data.
>
>
>
Interpret
Třídí hudební soubory podle interpretů v abecedním pořadí.
>
Album
Třídí hudební soubory podle alb v abecedním pořadí.
>
Třídí hudební soubory dle žánrů.
>
Titul
Preference
Žánr
Nálada
Měsíčně
Týdně
Třídí a obrazí názvy souborů v pořadí Symbol/Číslo/
Abeceda/Speciální.
Třídí a zobrazí soubory podle preferencí. Preference
souborů můžete změnit v části seznamu souborů pomocí
ZELENÉHO tlačítka (B).
Třídí hudební soubory dle nálady. Informaci o náladě
hudby můžete změnit.
Třídí a zobrazuje fotografické soubory podle měsíců.
Třídí pouze podle měsíců (od ledna do prosince) bez ohledu
na rok.
Hudba Fotografie
Nahraný TV
program
Kategorie
>
>
Třídí a zobrazuje soubory podle týdnů.
>
Kanál
Třídí a zobrazuje soubory podle názvů TV stanice.
>
Barva
Třídí a zobrazuje fotografické soubory podle barev.
>
(pouze
pevný disk)
Kompozice
Třídí a zobrazuje fotografické soubory podle kompozice.
>
(pouze
pevný disk)
✎ POZNÁMKA
▪ DCM není pro disk k dipozici.
58
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5858
2010-03-23오후6:15:31
▪
▪
▪
▪
▪
- Přehrávání médií podporuje pouze velkokapacitní
zařízení USB (MSC). MSC je velkopacitní zařízení
pro ukládání dat. Zařízení MSC jsou např. flash
disky nebo čtečky paměťových karet (pevné
disky s rozhraním USB a rozbočovače nejsou
podporovány).
- MSC podporuje hudební, fotografické a video
soubory, zatímco zařízení PTP podporují pouze
fotografické soubory.
- MTP (Protokol přenosu médií) není podporován.
- Určité typy digitálních fotoaparátů a audio zařízení
s rozhraním USB nemusí být s tímto přístrojem
kompatibilní.
- Jsou podporovány souborové systémy FAT16,
FAT32 a NTFS (pouze ke čtení).
- Před připojením zařízení k přístroji vytvořte zálohu
svých souborů a zabraňte tak poškození nebo ztrátě
dat. Společnost Samsung nenese odpovědnost za
žádné poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Během načítání zařízení USB neodpojujte.
- Zařízení s rozhraním USB, jehož spotřeba je
vyšší než 500mA, vyžaduje pro normální provoz
samostatný zdroj napájení.
- Pokud se během připojování nebo využívání USB
zařízení zobrazí varování před přepětím, nemusí
dojít k rozpoznání zařízení nebo nemusí fungovat
správně.
Pokud pro tyto účely používáte prodlužovací USB
kabel, můžete se setkat s problémem jako je
nerozpoznané USB zařízení nebo selhání čtení
vnitřních souborů.
Pokud problém s nerozpoznaným USB zařízením
přetrvává nebo je poškozen vnitřní seznam souborů
či pokud nelze některý soubor přehrávat, připojte
USB zařízení k počítači, naformátujte je na správný
souborový systém a znovu je zkontrolujte.
Pokud se soubor vymazaný z počítače stále objevuje
ve funkci přehrávání médií, použijte pro jeho úplné
vymazání funkci „Vysypat koš“.
U některých zařízení USB podporujících režim
úspory energie může při vzájemném propojení dojít
k automatickému přepnutí režimu úspory energie
přístroje BD na Vypnout.
▪
▪
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in5959
Základní Funkce
přehrávání médií.
Aby nedošlo k poškození úložného zařízení s
rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB zařízení“).
Stiskem tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku a
poté stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko
VSTUP.
Pokud během přehrávání z úložného zařízení s
rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na DVD nebo CD.
Při zastaveném přehrávání zvukového disku CD
(CD-DA), MP3 a JPEG nelze zobrazit celou obrazovku
stiskem tlačítka FULL SCREEN na dálkovém ovládání.
06
✎ POZNÁMKA
▪ Seznam potřebných informací před používáním
59
2010-03-23오후6:15:31
Funkce DTV
Obrazovka displeje
1. Stiskem tlačítka PROG vyberte požadovaný
kanál, pak stiskněte tlačítko INFO.
Zobrazí se obrazovka s informacemi o kanálu.
five
DTV ter.
5
Všetky
Stereofónne
Home and Away
18:12 Ne 3 Dec
18:00 - 18:30
English | Drama
Dani is devastated when Scatt makes clear his views on marriag...
Výběr jazyka titulků
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Titulky
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
" Sledovat’
a Informácie
Titulky
Titulky
Režim titulkov
Jazyk titulkov
:
:
Zap.
Normálny
Preferované
>Posunút’ < Nastavit’ ' Spät’
✎ POZNÁMKA
▪ Ikona se může lišit v závislosti na servisních informací
v signálu.
Použití tlačítka TOOLS
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
• Obrazovka nabídky Nástroje
Titulky
Popis zvuku
Jazyk zvuku
Dual I II
Výběr zvukového popisu
Nástroje
:
:
:
:
Upravit’ moje kanály
Informácie o signáli
• Titulky : Můžete nastavit možnost Zap. nebo
Vypnout.
Pokud vyberete možnost Zap., aktivují se
nabídky Režim titulků a Jazyk titulků.
• Režim titulkov : Vyberte požadovaný režim
titulků.
• Jazyk titulkov : Vyberte požadovaný jazyk
titulků.
Zap.
Vyp.
1.Angličtina
Stereofónne
>Posunút’ " Zadat’ e Koniec
Jako pomoc lidem s poškozením zraku lze ke
hlavnímu zvuku přidat slovní popis obrazu.
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Popis
zvuku a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud zvolíte možnost Zap., aktivuje se
nabídka hlasitosti.
Upravte hlasitost zvukového popisu.
Výběr jazyka zvuku
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Jazyk zvuku.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
Jazyk zvuku a stiskněte tlačítko VSTUP.
60
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6060
2010-03-23오후6:15:33
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Dual I II.
• Obrazovka průvodce
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
Zvuk a stiskněte tlačítko VSTUP.
1
Sprievodca
Upravit moje kanály
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volbu Upravit
moje kanály a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
6
5
Sezn. kanálů - Všechny
Dnes
▲ 13
14
15
16
17
The Voice
MTV3
Nelonen
SubTV
7:00 – 8:00
8:00 – 9:00
Taitopeli: SanaPala
Taitopeli: SansSeppä
Sudoku
No Information
...
Ostoskanava
Ostosruutu
Taräsmieheni
Rahalinko
Talk
E! ...
Informácie ƒ Strana " Sledovat’
Zobrazí obrazovku kanálu.
2
Zobrazí informace o kanálu.
3
Zobrazí aktuální čas a datum.
4
5
Zobrazí uložené kanály.
6
Zobrazí režim zobrazení.
Informace o signálu
Prohlížení obrazovky Průvodce
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6161
4
Nápověda k navigaci : Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Přepnutí režimu zobrazení.
(Vše, TV, Rádio, Data/Ostataní)
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Zobrazí program od
současnosti na dalších 24 hodin.
Pokud stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C), zobrazí se
MODRÉ tlačítko (D). Pro zobrazení seznamu
kanálů před 24 hodinami je stiskněte.
• MODRÉ tlačítko (D) : Pro změnu režimu kanálu
(anténa nebo kabel)
• Tlačítko INFO : Zobrazí informace o kanálu.
• Tlačítka ▲▼ : Pro přechod na předchozí nebo
následující stránku.
• Tlačítko VSTUP
- Při výběru aktuálního kanálu vám umožňuje
sledování vybraného kanálu.
- Při výběru budoucího kanálu vám umožňuje
rezervaci sledování vybraného kanálu.
3. Pro úpravu kanálu stiskněte tlačítka ▲▼ a
poté tlačítko VSTUP.
Informace EPG (Elektronického programového
průvodce) poskytují vysílající společnosti.
Pomocí televizních programů poskytovaných
vysílacími společnostmi můžete předem určit kanály,
které si přejete sledovat, tak, aby se v zadaný čas
kanál automaticky přepnul na vybraný kanál.
V závislosti na stavu kanálu se mohou vstupy kanálů
zobrazovat jako prázdné nebo neaktuální.
MTV3+
Nelonen Plus
1
>Přesunout " Vybrat ' Zpět
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Informace o signálu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Můžete kontrolovat informace o signálu.
7:11 Ne 3 Dec
DTV Cable 15 The Voice
a Režim zobr. c +24 hodín d Režim k.
Upravit moje kanály
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
3
No Information
▼ 18
Vyberte skupiny, kam chcete přidat nebo ze kterých
chcete odstranit vybr.kanály.
Kanál : 16 QVC
Moje kanály 1
Moje kanály 2
Moje kanály 3
Moje kanály 4
2
Funkce DTV
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
Sprievodca.
Zobrazí se obrazovka průvodce.
07
Výběr Dual I II
61
2010-03-23오후6:15:34
Funkce DTV
Nahrávání a sledování s časovačem
Před použitím této funkce je nutné nastavit hodiny.
(Viz strana 40)
Použití tlačítka Průvodce
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
Sprievodca.
Zobrazí se obrazovka průvodce.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte kanál, pro
který si přejete nastavit Čas. nahrávania. (nebo
Čas. sledovania), a stiskněte tlačítko VSTUP.
Sprievodca
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Správce
kanálů a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte kanál, pro který
si přejete nastavit Čas. nahrávania (nebo Čas.
nahrávania), a stiskněte tlačítko TOOLS.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Čas.
nahrávania (nebo Čas. nahrávania) a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
7:11 Ne 3 Dec
DTV Cable 15 The Voice
06 - 01 - 2012
OK
Vyberte typ plánování pro 6/1/2010/ 18:30
▲ 13
14
15
16
17
▼ 18
MTV3+
Sudoku
Čas. sledovania
Nelonen Plus
The Voice
MTV3
Nelonen
SubTV
7:00 – 8:00
Čas. nahrávania
Zrušit’
Taitopeli: SanaPala
...
Ostoskanava
Ostosruutu
Taräsmieheni
Rahalinko
a Režim zobr. c +24 hodín d Režim k.
Talk
E! ...
Informácie ƒ Strana " Pián
Chcete-li zrušit naplánované časované zobrazení
nebo nahrávání, stiskněte na vybraném pořadu
tlačítko VSTUP.
Používání hlavní nabídky
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Kanály
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
62
Čas ukončenia
18 : 11
Jednou
Zrušit’
19 : 11
6. S pomocí tlačítek ▲▼◄► zadejte položky k
vyplnění a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Opět stiskněte tlačítko VSTUP.
8. Pokud si přejete zrušit nastavení Čas. nahrávania
(nebo Čas. nahrávania), stiskněte tlačítka ◄▼ a
vyberte Plánované kanály ( ) a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
Naplánováné
3. Pokud si přejete zrušit Čas. nahrávania (nebo
Čas. nahrávania), stiskněte u nastaveného
kanálu tlačítko VSTUP.
4. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
Čas spustenia
< Přesun. > Nastavení " Zadat ' Zpět
• Čas. sledovania : Můžete nastavit automatické
zobrazení požadovaného kanálu v zamýšleném
čase. U nastaveného kanálu se zobrazí zelená
ikona.
• Čas. nahrávania : Můžete nastavit automatické
nahrávání požadovaného kanálu v zamýšleném
čase. U nastaveného kanálu se zobrazí červená
ikona.
▪
Opakovat’
8:00 – 9:00
Taitopeli: SansSeppä
No Information
Kanál
5
Dátum
No Information
Sezn. kanálů - Všechny
XXXXXXXX.
Dnes
Časovač nahráv.
Anténa
DTV ter.
2/12/2012
0:38
3
CNP World
0:38
4
Coming So... t xxxxxx
2/12/2013
t xxxxxxxxx
Terestriál. c Vybrat’ / Informácie " Informace
9. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte kanál, který si
přejete zrušit a stiskněte tlačítko TOOLS.
10. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Zrušit
plány a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
11. Stiskem tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6262
2010-03-23오후6:15:37
Pokročilé funkce
1. Stiskem tlačítka PROG (,/.) nebo číselných
tlačítek vyberte aktuální kanál, který chcete
nahrát.
2. Stiskněte tlačítko REC.
Na předním panelu se zobrazí ikona Rec.
Tato funkce přehrává záznamy jako živý signál.
1. Během sledování TV kanálu stiskněte tlačítko
PŘEHRÁT nebo POZASTAVIT.
Zobrazí se lišta časového posunu.
2. K prohlížení předchozí scény můžete použít
tlačítko PŘESKOČIT (
) a další tlačítka
spojená s přehráváním.
+ Živá TV
3. Pro zobrazení délky nahrávání opět stiskněte
tlačítko REC.
+ 00:01:17 / u 00:01:22
(6 R4 CNP) IL MEDICO E LO STREGONE
Pokročilé funkce
Nahrávání aktuálního sledovaného
televizního kanálu
Funkce Časový posun
08
Záznam
07:00 – 08:00
Nahrávanie
Nastavenía nahr. : 0 min nahrávani...
Dížka
HDD
Aktuálne vysielania
> Nastavit’ " Zadat’ ' Spät’
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
délku nahrávání a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pozastavení nahrávání
1. Stiskem tlačítka REC PAUSE pozastavíte
probíhající nahrávání.
2. Pro pokračování v nahrávání stiskněte tlačítko
REC PAUSE nebo tlačítko REC.
Zastavení nahrávání
1. Chcete-li zastavit probíhající nahrávání,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT.
Zobrazí se zpráva: „Nahrávání dokončeno.
Tento titul lze přehrát prostřednictvím funkce
Nahraný TV program.“
✎ POZNÁMKA
▪ Zaznamenané soubory kratší než 10 sekund se
neuloží.
# Pozast. < Skočit’
$ Živá TV % Prejdite na štart
Pozastavení časového posunu
1. Stiskem tlačítka POZASTAVIT pozastavíte
probíhající časový posun.
2. Pro obnovení časového posunu stiskněte
tlačítko PŘEHRÁT.
Zastavení časového posunu
1. Chcete-li zastavit probíhající časový posun,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT.
Zobrazí se zpráva „Chcete zastavit časový
posun?“
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud je přístroj v režimu nahrávání, stiskněte
▪
▪
tlačítko PŘEHRÁT nebo POZASTAVIT.
Zobrazí se lišta časového posunu.
Předchozí scénu můžete sledovat také stiskem
tlačítek spojených s přehráváním.
Při přehrávání mediálního souboru se funkce
časového posunu zastaví.
Pokud z funkce časového posunu vstoupíte do
nabídky a poté se vrátíte ke sledování pořadu,
systém se přepne do režimu živého televizního
vysílání.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6363
63
2010-03-23오후6:15:39
Pokročilé funkce
Přehrávání nahraného titulu
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte Nahraný TV
program a stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se seznam nahraných TV programů.
Nahraný TV program
T
(4)
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
HDD
1/1 Strana
/ CNP News
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
XXX
00:00:12 12.Oct.2006
b Preference c Vybrat d Třídění / Nástroje
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte titul, který
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
Vybraný titul se přehraje.
Přejmenování nahraného titulu
Nahraný TV program
B
T
(4)
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
HDD
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
Přejmenovat
(2)
HDD
1/1 Strana
Přehr.skup.
Vybrat skupinu
Zamknout/Odemknout
Odstranit
Upravit
Teräsmieheni
00:00:12
12.Oct.2006
Podrobnosti
Informace o zařízení
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
b Preference c Vybrat d Třídění / Nástroje
Rozdělit
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
Část. odstr.
< Přesun. " Zadat ' Zpět
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
Teräsmieheni
00:01:04 12.Oct.2006
b Preference c Vybrat d Třídění / Nástroje
1. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Přejmenovat a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Požadované znaky vyberte pomocí tlačítek
▲▼◄► a stiskněte tlačítko VSTUP.
Nahraný TV program
B
(6)
/ CNP News
Přejmenovat
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
CNP News
CNP News _
D
00:01:56 12.Oct.2006
H
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte volbu Upravit a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Upravit
Select Edit Features
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
A Ostosruutu
B
C
1. Na obrazovce Nahraný TV program stiskněte
tlačítko TOOLS.
/ CNP News
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
Ostosruutu
00:01:56 12.Oct.2006
N
1/1 Strana
/ CNP News
CNP News
Úprava nahraného titulu
Nahraný TV program
(6)
I
J
W
X
Ostosruutu
K
E
L
M
O 00:01:56
P
Q
R
S
12.Oct.2006
N
HDD
V
(2)
Y
Teräsmieheni
00:00:12 12.Oct.2006
F
T
Z
1/1 Strana
No Title.
00:00:12 12.Oct.2006
=Číslo
G Ostosruutu
00:01:56
12.Oct.2006
aMalá
písm.
N
Ostosruutu
bOdstranit
U 00:01:56 12.Oct.2006
cPrázdné
dHotovo
Teräsmieheni
m Přesun. "
Zadat ' Zpět
00:01:04 12.Oct.2006
b Preference c Vybrat d Třídění / Nástroje
• 0~9 : Zadá se číslo.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Po každém stisku
tlačítka VSTUP se změní druh znaků.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Vymaže znak a
přesune kurzor zpět o jednu pozici.
• ŽLUTÉ tlačítko (C) : Vloží mezeru a přesune
kurzor o jednu pozici dopředu (doprava).
• MODRÉ tlačítko (D) : Uloží zadané znaky.
3. Uložení provedete stisknutím MODRÉHO
tlačítka (D).
Zobrazí se zpráva „Uložit pod novým názvem?“.
4. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost OK.
64
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6464
2010-03-23오후6:15:45
Rozdělit
/ CNP News
Část 1
00:00:00
Část 2
Vybrat
Rozdělit
+#()
00:00:08 / 00:00:34
Ovl. prvky přehr.
[]
Hledat scénu <Přejít >Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Pomocí tlačítek spojených s přehráváním se
přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Pro výběr volby Rozdělit stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Dělený titul je rozdělen na dva a další tituly
budou přesunuty o jedno místo směrem dolů.
Rozdělení titulu na části (Část. odstr.)
1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte volbu Část.
odstr., pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Část. odstr.
/ CNP News
Start
00:00:00
Konec
00:00:00
+ Přehrát
+#()
Start
Konec
Odstranit
Zpět
00:01:08 / 00:01:16
Ovl. prvky přehr.
[]
5. Stiskem tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Kopírování
Zpět
00:00:00
+ Přehrát
4. Stiskněte tlačítko VSTUP a vyberte možnost
Konec.
Pokročilé funkce
1. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Rozdělit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. V koncovém bodě stiskněte tlačítko VSTUP.
Snímek a čas koncového bodu se zobrazí v
okně pro koncový bod vymazání sekce.
08
Rozdělení titulu na části (Rozdělit)
Kopírování videí, hudby nebo
fotografií
Obsah
Hudba
Fotografie
Videa
PEVNÝ DISK/ DISK/USB/ PEVNÝ DISK/
DISK/AllShare
AllShare
DISK/USB
; USB
; PEVNÝ DISK ; AllShare
Podporované Podporované Podporované
Podporované Podporované Podporované
Podporované Podporované Podporované
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/
DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) ; Pevný disk
nebo USB
• Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
• Signál vysílání lze nahrát na pevný disk, ale
funkce kopírování není podporována.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k
portu USB na předním panelu přístroje.
Zobrazí se zpráva „Chcete použít zařízení?“.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Hledat scénu <Přejít >Přesun. " Zadat ' Zpět
2. V počátečním bodě stiskněte tlačítko VSTUP.
Snímek a počáteční bod se zobrazí v okně
pro počáteční bod vymazání sekce.
• Pomocí tlačítek přehrávání vyberte
počáteční a koncový bod sekce, kterou
chcete vymazat.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6565
65
2010-03-23오후6:15:46
Pokročilé funkce
4. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Hudba
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
9. Stiskněte tlačítko OK.
Aktivujte službu Internet@TV,
a vychutnejte si řadu internetových služeb.
Ukládání zvukových ze zvukového
CD (CD-DA)
Music
Hudba
USB a Změnit zař.
c Bezpečné odebrání USB d Zobrazit zařízení " Zadat
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte požadované
hudební soubory a poté stiskněte tlačítko
TOOLS.
Hudba
H (1)
(K Will)
B (1)
2xxx (In xxxxx)...
00:03:17
L (1)
TRACK 009
USB
Hudba
1/1 Str.
Yo!
00:05:57
Konverze
TRACK 002
00:04:27Konvertovat vše
00:04:07
00:03:41
TRACK 001
TRACKPodrobnosti
004
TRACK 003
TRACK 005
TRACK 006
00:03:17
Vybrat skupinu
00:03:35
TRACK 007
TRACK 008
00:03:47
Kopírovat
00:03:49
TRACK 010
TRACK 009
Kopírovat aktuální
skup.
2009
R&B
a Změnit zař.
2. Stiskněte tlačítko TOOLS.
Přehr.skup.
2009
Ballad
Podrobné informace
Informace o zařízení
2009
xxxx
00:03:53
1. Vložte zvukové CD (CD-DA) poté stiskněte
tlačítko ZASTAVIT (
) nebo RETURN a
přesuňte se tak na seznam hudby.
1/1 Str.
k.will - 1xxxx (Feat. xxxx).mp3
1xxxx (Feat. xxxx)...
8. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Zrušení probíhajícího kopírování provedete
stiskem tlačítka ZASTAVIT (
).
c Vybrat d Řazení / Nástroje
6. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Kopírovat a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud si přejete kopírovat aktuální skupinu,
vyberte možnost Kopírovat aktuální skup..
CD
00:03:53
c Zvolit
00:03:45
() Na str.
/ Nástroje ' Zpět
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Konverze a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí tlačítek ◄► vyberte položku Ano a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Opět stiskněte tlačítko VSTUP.
Hudba
H (1)
Ballad
(K Will)
B (1)
L (1)
Vybr.soub. : 05 B...lud.mp3
2xxx (In xxxxx)...
USB
00:03:17
Ano
TRACK 009
00:03:53
66
USB
1/1 Str.
k.will - 1xxxx (Feat. xxxx).mp3
2009
1xxxx (Feat. xxxx)... Kopírovat
a Změnit zař.
Kopír.vyb.soub.?
2009
>
R&B
1 Soub. 3.5MB
HDD
Ne
<2009
Přesun. " Vybrat ' Zpět
xxxx
c Vybrat d Řazení / Nástroje
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6666
2010-03-23오후6:15:49
Síťové Služby
1. Připojte přístroj k síti.
(Viz strany 29 – 30)
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz strany 41 – 45)
Představení Internet@TV
1
2
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka INTERNET@ na
dálkovém ovládání.
Úvod do Internet@TV
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
You Tube
internet radio
Aktivujte službu Internet@TV,
a vychutnejte si řadu internetových služeb.
Moje aplikace
a Změnit zař.
a Přihlásit b Označit jako oblíb. d Seřadit podle ' Zpět
6
1
2
3
4
d Zobrazit zařízení " Zadat
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte Internet@TV a
stiskněte tlačítko VSTUP.
podle data 1/3
Samsung Apps Nastavení
5
HDD
3
Doporučeno
Použití funkce Internet@TV
Připojte přehrávač k síti a pak můžete přes síťové
připojení stahovat různé placené i bezplatné
aplikace.
Funkce Internet@TV přináší přímo z Internetu do
vašeho přehrávače užitečný i zábavný obsah a
služby jako jsou zprávy, předpověď počasí, kurzy
akcií, hry, filmy a hudba.
Síťové Služby
Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte
následující pokyny.
4. Po potvrzení souhlasu s podmínkami se
začne aktualizovat funkce Internet@TV. Trvá
to několik minut.
Po dokončení aktualizace se zobrazí nabídka
Internet@TV.
09
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
různé síťové služby, například Internet@TV nebo
BD-LIVE.
6
5
4
Komerční : Zobrazí průvodce Internet@TV, novinky
ze světa produktů a aplikací.
Doporučeno : Zobrazí obsah spravovaný společností
Samsung.
Moje aplikace : Zobrazí vaši osobní galerii, kterou
můžete rozšiřovat a mazat.
Nápověda k navigaci : Zobrazení použitelných
tlačítek dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A) : Přihlášení k Internet@TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) : Označení aplikace jako
oblíbené.
• MODRÉ tlačítko (D) : Třídění aplikací.
• Zpět : Návrat k předchozí nabídce.
Nastavení : Můžete měnit nastavení systému,
vytvářet účty atd.
Samsung Apps : Můžete stahovat různé aplikace,
zdarma nebo za poplatek.
3. Na úvodní obrazovce funkce Internet@TV se
zobrazí licenční ujednání služby.
Před použitím služby Internet@TV musíte
souhlasit s podmínkami služby.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6767
67
2010-03-23오후6:15:50
Síťové Služby
Použití klávesnice
Prostřednictvím dálkového ovládání lze v několika
aplikacích Internet@TV pomocí obrazovkové
klávesnice zadávat text.
Stiskem tlačítka DISC MENU na dálkovém
ovládání při používání obrazovkové klávesnice
můžete měnit obsah textového pole na malá a
velká písmena, čísla a ikony.
1
4
7
2
a
9
tuv
0
Přepnout
6
jkl
8
pqrs
3
abc
5
ghi
def
mno
12. Stiskem tlačítek na dálkovém ovládání zadejte
zbytek adresy „Challenger Rd., Ridgefield
Park NJ“.
13. Stiskněte tlačítko VSTUP.
14. Na obrazovce se objeví mapa s adresou.
✎ POZNÁMKA
▪ Společnost Samsung Electronics nenese
▪
wxyz
Odstr.
A
1

Příklad vyhledání adresy v Google Maps:
1. Stiskněte tlačítko VSTUP na dálkovém
ovládání při vybrané ikoně Google Maps v
nabídce Internet@TV.
▪
3. Stiskem tlačítka ◄► se přesuňte do okna
„Hledání nebo adresa“.
▪
5. Příklad: chcete zadat adresu „105 Challenger
Rd., Ridgefield Park NJ“.
▪
2. Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) využijte
funkci HLEDÁNÍ.
▪
4. Stiskem tlačítka VSTUP využijte funkci
Hledání nebo adresa.
▪
6. Dvěma stisky tlačítka DISC MENU na dálkovém
ovládání přepněte režim zadávání z malých
písmen na číslice.
▪
7. Stiskněte „1“, „0“, „5“.
8. Stiskem ŽLUTÉHO tlačítka (C) zadejte
mezeru.
9. Třemi stisky tlačítka DISC MENU na dálkovém
ovládání přepněte režim zadávání z číslic na
velká písmena.
odpovědnost za přerušení dostupnosti služby
Internet@TV způsobené výpadkem poskytovatele,
nezávisle na důvodech.
Služba Internet@TV je určena ke stahování a
zpracování dat prostřednictvím Internetu, jehož
obsah si můžete vychutnat na obrazovce televizoru.
Pokud je připojení k Internetu nestabilní, může být
služba pomalá nebo s výpadky.
Navíc se může přístroj automaticky vypnout.
V takovém případě překontrolujte připojení k
Internetu a zkuste to znovu.
Služba může být poskytována jen v angličtině a
poskytovaný obsah se může lišit podle oblasti, ve
které se nacházíte.
Při použití aplikační služby nelze použít tlačítko FULL
SCREEN na dálkovém ovládání.
Více informací o službě Internet@TV najdete na
webu poskytovatele příslušné služby.
Nabídka služeb se může lišit v závislosti na
poskytovateli služby Internet@TV.
Obsah služby Internet@TV se může lišit podle verze
firmwaru.
Zpoplatněný obsah DivX s ochranou proti kopírování
lze přehrávat jen přes kabel HDMI.
Pokud jste připojili přehrávač k televizoru pomocí
komponentních nebo video kabelů, videosignál DivX
nelze odeslat na výstup, popř. se zobrazí zpráva
„Chcete-li přehrát soubor, připojte zař. kab. HDMI.“
nebo „Aktuální soubor nelze přehrát.“.
10. Třemi stisky tlačítka „2“ na dálkovém ovládání
zadejte C.
11. Třemi stisky tlačítka DISC MENU na dálkovém
ovládání přepněte režim zadávání z velkých
písmen na malá.
68
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6868
2010-03-23오후6:15:50
1. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou aplikaci a stiskněte ČERVENÉ
tlačítko (A).
Nast. systému
Obnovit
Resetuje nastavení Internet@TV na tovární výchozí
hodnoty.
✎ POZNÁMKA
▪ Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko
NABÍDKA.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT ( )
na předním panelu výrobku po dobu alespoň 5 sekund
bez vloženého disku.
Doporučeno
Přihlásit
Moje aplikace
Uživatelský účet:
Heslo:
ID Internet@TV
aaa
a Vytvořit [0~9] Zadání kódu PIN ' Zrušit
Samsung Apps Nastavení
a Přihlásit b Označit jako oblíb. d Seřadit podle ' Zpět
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo.
Tato nabídka slouží k vytvoření nebo odstranění
účtu a k vložení nebo vymazání informací o něm.
Svůj účet můžete ovládat, včetně dostupného
obsahu a informací o účtu.
Účet je využíván jen službou Internet@TV.
Vytvoř
Vytvoření účtu a jeho propojení s požadovanými
aplikacemi služby.
Nastavení
Tato obrazovka umožňuje vytváření ID a
konfiguraci nastavení služby Internet@TV.
✎ POZNÁMKA
▪ Název účtu musí mít alespoň 1 znak a maximálně 8
Nastavení
 Nast. systému
 ID Internet@TV
 Správce služeb
 Vlastnosti
Síťové Služby
Lepšího zážitku se službou dosáhnete, pokud se
zaregistrujete a přihlásíte.
Nejprve si musíte vytvořit účet.
(Podrobnosti ohledně vytvoření účtu viz Internet@TV
ID na této straně)
09
Přihlášení k účtu
▪
Změnit heslo uzamčení služby
Obnovit
znaků.
Lze zaregistrovat až 10 názvů účtů.
Správce
• Sit' služeb : Přihlašovací informace k serverům.
• Změnit hesla : Změna hesla uživatele.
• Odstranit : Vymazání účtu.
' Zpět
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in6969
69
2010-03-23오후6:15:51
Síťové Služby
Správce služeb
Vymazání a zamykání aplikací instalovaných do
služby Internet@TV.
Zámek
Zamčení aplikace. Přístup k zamčené aplikaci
vyžaduje heslo.
Odstranit
Použití barevných tlačítek v aplikacích
Samsung
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Přihlásit) : Přihlášení k
internetové službě.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Miniatury) : Přepnutí
režimu zobrazení.
• MODRÉ tlačítko (D) (Seřadit podle) : Třídění
aplikací podle polí Představujeme, Nejvíc
stahované, Nejnovější nebo Název.
✎ POZNÁMKA
▪ Služby v rámci internetového obsahu mohou být
Vymazání aplikace.
Vlastnosti
přidávány nebo mazány.
Zobrazení informací o službě Internet@TV.
Připojení k síti otestujete volbou Zkontrolovat
rychlost připojení k Internetu.
Samsung Apps
Zde jsou dostupné různé aplikace, roztříděné do
kategorií. Některé aplikace se stahují za poplatek.
Samsung Apps
Novinky
 Video
 Hra
 Sport
 Životní styl
 Informace
 Jine

Moje stránka
Nápověda
Video
Doporučené
1/1
Nejstahovanější
Poslední
YouTube
TV store Test User002
a Přihlásit
b Miniatury
d Seřadit podle
Jméno
Free
' Zpět
Moje stránka
Zobrazení seznamu aplikací.
Nápověda
Pokud máte dotazy ohledně služby Internet@TV,
nejprve čtěte tuto sekci. Pokud žádný z tipů
nepomůže, navštivte web podpory.
70
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7070
2010-03-23오후6:15:51
1. Zkontrolujte zbývající kapacitu úložného zařízení.
Pro obsah BD-LIVE musí být na pevném disku
alespoň 1GB volného místa.
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
Folder 2
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií z PC na přístroji.
Funkci AllShare můžete využít po připojení přístroje
k vašemu PC přes síť (Viz strany 29 – 30) a
instalaci softwaru SAMSUNG PC Share Manager
na PC. Share Manager nainstalujte a používejte
podle následujícího postupu.
Folder
State
Folder 1
Deny
Delete Selected Item
Full Path
Set State
C: Document and settin..
Accept
File
Folder 3
File
OK
✎ POZNÁMKA
▪ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se
Použití funkce AllShare
Server : PC Share Manager
Shared Folder
C: Document and settings Admin
IP
Device
Name
Size
Kind
SAMSUNG BD-HDD
FolderXXX.XXX.X.XX
1
File Combo
2. Vložte Blu-ray disk, který podporuje BD-LIVE.
mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Help
Set Device Policy
My Computer
Síťové Služby
Po připojení přístroje k síti si můžete vychutnat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
6. Přístroj sám najde PC server, pokud klepnete
na Share v liště nabídky.
Klepněte na Set Device Policy a klepněte na
Accept.
09
BD-LIVE™
Cancel
7. Klepněte na ikonu Ikonu Nastavit stav
sdílení ( ) a přejděte na přístroji do hlavní
nabídky.
8. Zařízení vyberete stiskem ČERVENÉHO tlačítka
(A) nebo MODRÉHO tlačítka (D) a pak vyberte
soubor k přehrání.
You Tube
internet radio
Aktivujte službu Internet@TV,
a vychutnejte si řadu internetových služeb.
1. Navštivte web SAMSUNG na adrese
www.samsung.com.
2. Stáhněte si aplikaci SAMSUNG PC Share
Manager a nainstalujte ji na PC.
3. Po dokončení instalace se na pracovní ploše
zobrazí ikona SAMSUNG PC Share Manager.
Aplikaci spustíte poklepáním na ikonu.
4. Vyberte v okně Tento počítač složku, kterou
chcete sdílet, a klepněte na Ikonu Povolení
sdílení složky ( ).
(Odstranění sdílené složky: Vyberte složku,
kterou chcete přestat sdílet, a klepněte na
Ikonu Blokování sdílení složky ( ).)
5. Stav sdílení aktualizujete na serveru klepnutím
na Ikonu Nastavit stav sdílení ( ).
HDD
a Změnit zař.
d Zobrazit zařízení " Zadat
(Přehrávání videa, hudby nebo fotografií viz
strany 54 – 59.)
✎ POZNÁMKA
▪ V závislosti na výkonu vnějšího modemu nebo
▪
▪
směrovače se video ve vysokém rozlišení nemusí
správně přehrát.
Pokud používáte firewall, přístroj nemusí najít vaše
PC.
Funkce AllShare nepodporuje níže uvedené:
- Hudební kulisa a její nastavení.
- Třídění souborů ve složkách Fotografie, Hudba a
Film.
- Funkci Změnit skupinu.
- Funkce Bezpečné odebrání zařízení.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7171
71
2010-03-23오후6:15:53
Síťové Služby
▪
Způsob třídění se může lišit v závislosti na funkci
serveru.
▪
Převíjení a přeskakování se může lišit v závislosti na
funkci serveru.
▪
Během přehrávání videa se nezobrazí doba
přehrávání.
▪
K využití funkce AllShare musí být přístroj i PC na
stejné podsíti.
Představení aplikačního programu
6
1
SAMSUNG PC Share Manager
File
Share
Server
Help
Server : PC Share Manager
2345
My Computer
C: Document and settings Admin
Name
Folder 1
Size
Folder 2
Folder 3
8
1
2
3
4
5
6
7
8
72
Shared Folder
Kind
File
Folder
Folder 1
Full Path
C: Document and settin..
File
File
7
Lišta nabídky
Ikonu Blokování sdílení složky : Použijte, pokud
chcete na PC vybrat složku a sdílet ji.
Ikonu Povolení sdílení složky : Vyberte, pokud
chcete vypnout sdílení složky.
Ikona obnovení : Vyberte, pokud chcete obnovit
seznam složek a souborů na počítači.
Ikonu Nastavit stav sdílení : Vyberte složku, kterou
chcete sdílet, a nezapomeňte stisknout toto tlačítko.
Na serveru bude použit aktualizovaný stav.
Server : Zobrazuje název serveru sdílení.
Sdílená složka : Zobrazuje seznam sdílených
složek.
Tento počítač : Zobrazuje seznam složek a souborů
v počítači.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7272
2010-03-23오후6:15:53
Příloha
10
Odstraňování problémů
PROBLÉM
Příloha
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, že má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Obsah disku Blu-ray/DVD nepodporuje vybranou funkci (např. úhly).
• Vybrali jste titul nebo kapitolu nebo čas přehrávání, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v
nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazovky.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o problém přístroje.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
Obraz zamrzne.
• Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko NABÍDKA.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu
přístroje po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, • Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko NABÍDKA.
které váš televizor nemůže podporovat (např.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu
1080p), nemusíte na televizoru vidět obraz.
přístroje po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7373
73
2010-03-23오후6:15:53
Příloha
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Zapomenuté heslo
• Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko NABÍDKA.
Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu
přístroje po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku.
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v
paměti BD se vymažou.
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI (Multimediální rozhraní s
vysokým rozlišením)
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přístroje.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce programu PC Share Manager
Vidím složky sdílené programem PC Share
Manager, ale ne soubory.
• Share Manager zobrazuje jen soubory typu fotografie, hudba a film, ostatní
soubory se nemusí zobrazit.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi serverem a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte
připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi BD-HDD
Combo a PC.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné, jinak dojde ke kolizi a
ta může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte firewall.
Pokud ano, firewall vypněte.
Funkce AllShare
74
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7474
2010-03-23오후6:15:53
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení volbou Test sítě. (Viz strana 45)
• Pro obsah BD-LIVE musí být na zařízení nejméně 1GB volného místa.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 41)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na Povolit
(vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizuje
software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Pro obsah BD-LIVE musí být na zařízení nejméně 1GB volného místa.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 41)
Příloha
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
10
PROBLÉM
✎ POZNÁMKA
▪ Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7575
75
2010-03-23오후6:15:53
Příloha
Všeobecné údaje
Technické údaje
Hmotnost
3,6 kg
Rozsah provozní teploty
+5°C až +35°C
Rozměry
Rozsah provozní vlhkosti
BD (disk Blu-ray)
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitní video
Obrazový výstup
Video/Audio
Komponentní video
HDMI
2 kanály
Digitální audio výstup
Zvukový výstup
*Kmitočtový rozsah
*Poměr signál/šum
*Dynamický rozsah
*Celkové harmonickézkreslení
Kapacita
pevného disku
BD-C8200
BD-C8500
430 (Š) X 290,2 (H) X 62 (V) mm
10 % až 75 %
Rychlost čtení : 4.917 m/sekundu
Rychlost čtení : 3.49 až 4.06 m/sekundu.
Přibližná doba přehrávání (jednostranný, jednovrstvý disk) : 135 minut.
Rychlost čtení : 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání : 74 minut
Rychlost čtení : 4,8 až 5,6 m/sekundu
Maximální doba přehrávání : 20 minut
1 kanál : 1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Disků Blu-ray/DVD : 576i/480i
Y :1,0 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
PR:0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
PB:0,70 Všp-šp (zatížení 75 ohmů)
Disků Blu-ray : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Vícekanálový zvuk PCM, bitstream audio
L(1/L), R(2/R)
L(1/L), R(2/R)
Vzorkovací frekvence 48 kHz : 4 Hz až 22 kHz
Vzorkovací frekvence 96 kHz : 4 Hz až 44 kHz
110 dB
100 dB
0.003%
250 GB
300 GB
*: Jmenovitá specifikace
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Údaje o napájení a spotřebě energie získáte na štítku umístěném na produktu.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
76
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7676
2010-03-23오후6:15:53
10
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
Příloha
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku,
lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM, DVD-VIDEO a
Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přístroj. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přístroj přehraje každý disk s označením BD-ROM,
BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na
některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto pochybnosti v otázce
kompatibilitě disků a funkcí přístroje mají následující příčiny :
- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přístroj nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přístroje a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
- Přístroj nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
- Je možné, že poté, co přístroj opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
- Některé disky BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou
být nestandardní.
- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
- Tento přístroj také funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému AV zařízení.
- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných Centrem péče o zákazníky
SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přístroje, kontaktujte Centrum péče o zákazníky
SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přístroje
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišít podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle
toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM
Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků
se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji
poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7777
77
2010-03-23오후6:15:53
Příloha
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přístroj připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek
zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k
duševnímu vlastnictví. Použití této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností
Rovi Corporation a je určeno k použití pouze pro domácí a další omezené prohlížení, pokud není jinak
povoleno společností Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Pro výstup progresivního vykreslování zařízení BD-HDD Combo : UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem
PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S
OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP
NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem
JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by
copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are
provided solely for your personal noncommercial use. You may not use any content or services in a
manner that has not been authorized by the content owner or service provider. Without limiting the
foregoing, unless expressly authorized by the applicable content owner or service provider, you may
not modify, copy, republish, upload, post, transmit, translate, sell, create derivative works, exploit, or
distribute in any manner or medium any content or services displayed through this device.
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED “AS IS.” SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED
TO, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG
DOES NOT GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS
OF ANY CONTENT OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO
CIRCUMSTANCES, INCLUDING NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN
CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN
CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS A RESULT OF THE USE OF ANY
CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation
or warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services
are transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung
has no control. Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any
responsibility or liability for any interruption or suspension of any content or service made available
through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services.
Any question or request for service relating to the content or services should be made directly to the
respective content and service providers.
78
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7878
2010-03-23오후6:15:53
10
Licence
Příloha
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. „Dolby” a symbol
dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobeno v licencí podle patentů USA č. : 5,451,942 ; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a
dalších vydaných patentů USA i celosvětových a patentů v řízení. DTS a Symbol jsou
registrované ochranné známky společnosti DTS a symboly a loga DTS, DTS-HD a
DTS-HD Master Audio jsou obchodní známky společnosti DTS, Inc. Přístroj obsahuje
software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• VIDEO VE FORMÁTU DIVX : DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc.
Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX a přehrává DivX video. Více informací najdete na
www.divx.com spolu se softwarovými nástroji k převodu vašich souborů na video DivX.
• DIVX VIDEO NA VYŽÁDÁNÍ : Zařízení s certifikací DivX® musí být registrováno, aby mohlo přehrávat
obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce
přístroje. Tento kód zadáte na vod.divx.com a tak dokončíte registraci a dozvíte se více o DivX VOD.
• Přehrává video DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
• Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k
duševnímu vlastnictví určitých třetích stran. Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů USA : 5,060,220
5,457,669 5,561,649 5,705,762 6,043,912 6,438,099 6,467,061 6,556,521 6,578,163 6,697,307
6,728,474 6,771,891 6,894,963 6,895,593 6,937,815 6,996,327 7,009,926 7,085,221 7,088,649
7,092,327 7,099,566 7,123,564 7,142,493 7,142,495 7,145,861 7,146,624 7,151,729 7,161,879
7,164,647 7,167,437 7,173,891 7,177,250 7,194,187 7,203,891 7,209,423 7,210,067 7,228,062
7,245,566 7,245,567 7,257,065 7,263,045 7,269,110 7,272,086 7,272,106 7,280,460 7,283,729
7,286,454 7,304,938
• Tato licence je omezena na soukromé nekomerční použití obsahu, podléhajícího licenci, spotřebiteli –
koncovými uživateli.
Pro komerční použití nejsou udělena žádná práva. Licence nepokrývá žádný jiný přístroj než tento, a
licence se nevztahuje na žádný jiný výrobek bez licence ani na proces, splňující ISO/IEC 11172-3 nebo
ISO/IEC 13818-3, který je používaný nebo prodávaný v kombinaci s tímto přístrojem.
Licence pokrývá pouze použití tohoto přístroje k zakódování a/nebo dekódování zvukových souborů
splňujících normu ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC 13818-3. Žádná práva nejsou v rámci této licence
udělená pro vlastnosti nebo funkce přístroje, které nesplňují normy ISO/IEC 11172-3 nebo ISO/IEC
13818-3.
• Podmínky Flow-Down licence Rovi (Podmínky používání)
- Tato aplikace obsahuje software a technologie společnosti Rovi Corporation (dále jen „Rovi“).
Software a technologie Rovi (dále společně jen „Technologie Rovi“) umožňují Koncovému uživateli
přístup k datům, která se vztahují k hudbě (dále jen „Data Rovi“), prostřednictvím Internetu a jinak
z databází Rovi (dále jen „Databáze Rovi“), které jsou uloženy na serverech Rovi (dále jen „Servery
Rovi“), jakož i pro využití dalších funkcí. K Datům Rovi můžete přistupovat a využívat je pouze v rámci
předpokládaných funkcí Koncového uživatele této softwarové aplikace.
- Souhlasíte, že Data Rovi, Technologie Rovi a Servery Rovi budete využívat pouze pro vlastní osobní
nekomerční účely. Souhlasíte, že Data Rovi nepostoupíte, nepřevedete ani nepřenesete třetím
stranám. Souhlasíte, že Data Rovi, Technologie Rovi, Databáze Rovi ani Servery Rovi nebudete
využívat ani používat jinak než v souladu s tím, co je v tomto dokumentu výslovně povoleno.
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in7979
79
2010-03-23오후6:15:54
Příloha
- Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro přístup do Databází Rovi a využívání Dat Rovi, Technologií
Rovi a Serverů Rovi bude v případě vašeho porušení těchto omezení vypovězena. V případě výpovědi
vaší licence souhlasíte s ukončením veškerého používání Dat Rovi, Technologií Rovi a Serverů Rovi.
Rovi si vyhrazuje veškerá práva na Data Rovi, Technologie Rovi a Servery Rovi, včetně veškerých
vlastnických práv. Souhlasíte, že společnost Rovi je oprávněna vymáhat veškerá svá práva v souladu
s touto Smlouvou proti vám přímo svým vlastním jménem.
- Společnost Rovi si vyhrazuje právo vymazat data z Databází Rovi nebo změnit kategorie dat z
jakéhokoliv důvodu, který bude společnost Rovi považovat za dostatečný. Není poskytována
žádná záruka, že Technologie Rovi či Servery Rovi jsou bezvadné ani že provoz Technologií Rovi
nebo Serverů Rovi bude nepřerušený. Společnost Rovi není povinna vám poskytovat žádné nové
rozšířené nebo doplňující typy dat či kategorií, které se případně společnost Rovi rozhodne nabízet v
budoucnosti a je oprávněna poskytování svých online služeb kdykoliv ukončit.
- Data, která poskytnete k použití, nebudou osobními údaji či osobně identifikovatelnými údaji. Bude se
jednat pouze o data týkající se hudebních alb a související data, která se nezobrazují ve Vyhledávací
databázi Rovi. Potvrzujete, že dle vašeho nejlepšího vědomí, album, kterému data odpovídají, je
komerčně dostupné a že vy jako Koncový uživatel máte zákonné právo data poskytnout.
- V rozsahu, v jakým vy jako Koncový uživatel poskytujete jakékoliv informace či originální autorská díla
k přidání do Databází Rovi, prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním autorem takových děl a dále
tímto postupujete Rovi veškerá autorská práva v nich obsažená, včetně práv na registraci autorských
práv k takovým dílům v rámci Databáze Rovi.
- NA TECHNOLOGIE ROVI A JEDNOTLIVÉ POLOŽKY DAT ROVI SE POSKYTUJE LICENCE V
PODOBĚ „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI
ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLIV
DAT ROVI NA SERVERECH ROVI. SPOLEČNOST ROVI ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO KONRÉTNÍ ÚČEL, ZÁRUKY TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.
SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝSLEDKY DOSAŽENÉ VAŠIM POUŽÍVÁNÍM
TECHNOLOGIÍ ROVI ČI KTERÉHOKOLIV ZE SREVERŮ ROVI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE
SPOLEČNOST ROVI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV
NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU ČI PŘÍJMŮ V DŮSLEKDU
VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ DAT ROVI, TECHNOLOGIÍ ROVI ČI JINAK.
• Open Source License Notice
- In the case of using open source software, Open Source Licenses are available on the product
menu.
• Oznámení související s licencí DGTVi
- Tento Blu-ray spolupracuje s CAM CI a CI+, nemá však certifikaci asociace DGTVi.
80
Česky
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in8080
2010-03-23오후6:15:54
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
Mexico
` Latin America
Argentine
Brazil
Chile
Nicaragua
Honduras
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Jamaica
Panama
Puerto Rico
Rep. Dominica
Trinidad &
Tobago
Venezuela
Colombia
` Europe
01-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0800-333-3733
0800-124-421
4004-0000
Germany
Hungary
Italia
Luxemburg
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Slovakia
Spain
Sweden
U.k
Eire
Estonia
` CIS
www.samsung.com
Kazakhstan
www.samsung.com
Kyrgyzstan
www.samsung.com
Tadjikistan
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
0-800-100-5303
01-8000112112
800 - SAMSUNG
(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG
(726-7864 € 0,14/Min)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
06-80-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
261 03 710
www.samsung.com
` Asia Pacific
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
00-800-500-55-500
China
400-810-5858
010-6475 1880
www.samsung.com
Hong Kong
(852) 3698-4698
India
3030 8282
1800 110011
1800 3000 8282
1800 266 8282
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
Thailand
Taiwan
Vietnam
0800 SAMSUNG (0800 726 786) www.samsung.com
www.samsung.com/
hk
www.samsung.com/
hk_en/
www.samsung.com
0800-112-8888
021-5699-7777
www.samsung.com
1800-88-9999
www.samsung.com
0120-327-527
www.samsung.com
1-800-10-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG
(726-7864)
1-800-8-SAMSUNG
(726-7864)
02-5805777
www.samsung.com
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232
02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
www.samsung.com
` Middle East & Africa
www.samsung.com
South Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Turkey
444 77 11
www.samsung.com
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0771 726 7864 (SAMSUNG)
www.samsung.com
U.a.e
0818 717100
www.samsung.com
Jordan
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in8181
8-10-800-500-55-500
1300 362 603
New Zealand
www.samsung.com
0845 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
00-800-500-55-500
Australia
0 801 1SAMSUNG (172678)
022-607-93-33
902 - 1 - SAMSUNG
(902 172 678)
www.samsung.com
8-10-800-500-55-500
810-800-500-55-500
Singapore
0800-SAMSUNG (726-7864)
8-10-800-500-55-500
Belarus
Moldova
www.samsung.com
088-55-55-555
0-800-502-000
www.samsung.com
80820-SAMSUNG (726-7864) www.samsung.com
8-800-555-555
Ukraine
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min) www.samsung.com
815-56 480
www.samsung.com
0-800-05-555
Uzbekistan
800-6225
800-7267
Armenia
www.samsung.com
1-800-10-7267
www.samsung.com
8000-7267
www.samsung.com
Azerbaijan
Web Site
8-800-77777
8-800-555-55-55
www.samsung.com
0-800-507-7267
Contact Center 
0848 - SAMSUNG (7267864, www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
CHF 0.08/min)
ch_fr/ (French)
Russia
800-7919267
00-1800-5077267
02-201-24-18
France
Latvia
Georgia
Belgium
Finland
Lithuania
www.samsung.com
Austria
Denmark
www.samsung.com
Switzerland
800-SAMSUNG (726-7864)
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
Czech
www.samsung.com
Area
Bahrain
0860-SAMSUNG (726-7864)
8000-4726
www.samsung.com
800-22273
2010-03-23오후6:15:54
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-01960H
01960H-BD-C8200M,8500M-EDC-CZ.in8282
2010-03-23오후6:15:54
Download PDF

advertising