Samsung | BD-D8500 | Samsung BD-D8200 Εγχειρίδιο χρήσης

BD-D8200
BD-D8500
BD-HDD Combo
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 1
2012-01-12 오전 11:31:15
Βασικά χαρακτηριστικά
Χαρακτηριστικά δίσκων Blu-ray™
Disc
Οι δίσκοι Blu-ray Disc υποστηρίζουν την υψηλότερη
ποιότητα βίντεο HD που διατίθεται στην αγορά.
Η μεγάλη τους χωρητικότητα σημαίνει ότι δεν
υπάρχουν περιορισμοί στην ποιότητα του βίντεο.
Τα ακόλουθα χαρακτηριστικά δίσκων Blu-ray Disc
εξαρτώνται από το δίσκο και διαφέρουν.
Η εμφάνιση και η πλοήγηση στις δυνατότητες
διαφέρει επίσης από δίσκο σε δίσκο.
Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι τα χαρακτηριστικά
που περιγράφονται παρακάτω.
Αναπαραγωγή βίντεο High Definition
Για την προβολή περιεχομένου High Definition από
έναν δίσκο Blu-ray Disc, απαιτείται μια τηλεόραση High
Definition (HDTV).
Με ορισμένους δίσκους Blu-ray Disc, ενδέχεται να
απαιτηθεί να χρησιμοποιήσετε την υποδοχή HDMI OUT
του προϊόντος για να προβάλετε περιεχόμενο High
Definition.
Η δυνατότητα προβολής περιεχομένου High Definition
από δίσκους Blu-ray Disc ενδέχεται να υπόκειται σε
περιορισμούς, ανάλογα με την ανάλυση της τηλεόρασης.
BD-LIVE
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο Bluray Disc που υποστηρίζει BD-LIVE για να κάνετε
λήψη περιεχομένου που παρέχεται από τον
κατασκευαστή του δίσκου μέσω σύνδεσης δικτύου.
Χαρακτηριστικά συσκευής BD-HDD
Combo
3D
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει τρισδιάστατο
(3D) περιεχόμενο μέσω καλωδίου HDMI.
Για να χρησιμοποιήσετε το εφέ 3D, συνδέστε μια
συσκευή 3D (δέκτης AV συμβατός με 3D, τηλεόραση
συμβατή με 3D) στο προϊόν χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI και αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D
φορώντας γυαλιά τρισδιάστατης όρασης.
Μετατροπή σε 3D
Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο 2D, μπορείτε να
μετατρέψετε το περιεχόμενο 2D σε 3D πατώντας
το κουμπί 2D3D στο τηλεχειριστήριο.
2
Smart Hub
Μπορείτε να κάνετε λήψη διάφορων χρεώσιμων ή
δωρεάν εφαρμογών μέσω σύνδεσης δικτύου. Αυτές
οι εφαρμογές παρέχουν μια σειρά από διαδικτυακές
υπηρεσίες και περιεχόμενο που περιλαμβάνουν
ειδήσεις, προβλέψεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου,
παιχνίδια, ταινίες και μουσική.
AllShare
Μπορείτε να αναπαράγετε βίντεο, μουσική και
φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στις συσκευές
σας (όπως σε έναν υπολογιστή, σε κινητά τηλέφωνα
ή σε μια συσκευή NAS) μέσω σύνδεσης δικτύου.
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση USB
για την αναπαραγωγή διάφορων ειδών αρχείων
πολυμέσων (MP3, JPEG, DivX κλπ.) που είναι
αποθηκευμένα σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Ψηφιακή τηλεόραση
• Αυτό το προϊόν διαθέτει δύο δέκτες ψηφιακής
τηλεόρασης (DTV). Έτσι ο χρήστης μπορεί να
αλλάξει πρόγραμμα DTV κατά την εγγραφή ενός
προγράμματος. Το πλεονέκτημα της ύπαρξης δύο
δεκτών είναι ότι δεν χρειάζεται να παραμείνετε
σε ένα κανάλι όταν θέλετε να το εγγράψετε.
• Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την ψηφιακή
τηλεόραση (DVB) είναι διαθέσιμες αποκλειστικά στις
χώρες/περιοχές όπου εκπέμπεται επίγειο ψηφιακό
σήμα DVB-T (MPEG2 και MPEG4 AVC) ή όπου
μπορείτε να προσπελάσετε μια συμβατή υπηρεσία
καλωδιακής τηλεόρασης DVB-C (MPEG2 και MPEG4
AAC). Ελέγξτε με την τοπική αντιπροσωπία αν υπάρχει
δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T ή DVB-C.
• Το DVB-T είναι το πρότυπο του DVB European
Consortium για την εκπομπή επίγειου ψηφιακού
σήματος τηλεόρασης και το DVB-C είναι το πρότυπο
για την εκπομπή ψηφιακού σήματος τηλεόρασης
μέσω καλωδιακών σταθμών. Ωστόσο, ορισμένες
δυνατότητες που διαφοροποιούνται, όπως το EPG
(Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος), το VOD
(Βίντεο κατά απαίτηση) κ.ο.κ., δεν περιλαμβάνονται
σε αυτές τις προδιαγραφές. Οπότε, δεν είναι δυνατή
η υποστήριξή τους αυτή τη στιγμή.
• Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε ορισμένες
χώρες ή περιοχές και το πρότυπο DVB-C
ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με ορισμένους
παρόχους καλωδιακών υπηρεσιών.
• Αυτό το προϊόν μπορεί να εγγράψει τηλεοπτικά
κανάλια σε σκληρούς δίσκους ή εξωτερικές συσκευές.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 2
2012-01-12 오전 11:31:15
Πληροφορίες για την ασφάλεια
02
Προειδοποιηση
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη τάση” εντός ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
του προϊόντος και προειδοποιεί για πιθανότητα
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο
χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να
οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η συσκευή αναπαραγωγής ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ
ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ.
ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ΟΠΩΣ
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε.
όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και
βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό.
Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα
και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές οδηγίες
που συνοδεύουν το προϊόν.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό
παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία
ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας αναγράφεται στην
όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά
BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα
της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν
απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας,
θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώματος με αυτό
της όψης του φις με τις ακίδες. Διατίθενται
ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για
τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι
αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα,
θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο
προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή
να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την
κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια,
απορρίψτε το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το
κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από την
παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο
οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά
δικαιώματα συγκεκριμένων φορέων.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 3
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ
ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
3
2012-01-12 오전 11:31:15
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1.
Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή διαδικασιών
άλλων από αυτών που καθορίζονται σε αυτό το
έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ (IEC 60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ
ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια
που αναφέρονται παρακάτω.
Διατηρήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε
νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
4
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές θερμότητας
όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα,
ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές
(συμπεριλαμβανομένων δεκτών AV) που
παράγουν θερμότητα.
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του
πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη
γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο
πλακέ ακροδέκτες, με τον ένα πιο πλατύ
από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν
τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο
πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός
ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά
σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει στην
πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο
για την αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης
πρίζας.
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο
ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές
ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία
σύνδεσης με τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο το
καροτσάκι, τη βάση, το
τρίποδο, το στήριγμα ή το
τραπέζι που καθορίζεται
από τον κατασκευαστή ή
πωλείται με τη συσκευή.
Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει
να το μετακινείτε μαζί με τη συσκευή με
προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό από
ενδεχόμενη ανατροπή.
13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές
περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής
σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά
στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις, πτώση
υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή,
έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία,
μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της
συσκευής.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 4
2012-01-12 오전 11:31:15
Προβολή στην οθόνη
Δίπλα-δίπλα
Επάνω και κάτω
Περιγραφή
Εμφανίζεται αντίγραφο της
οθόνης στον οριζόντιο άξονα.
Εμφανίζεται αντίγραφο της
οθόνης στον κατακόρυφο άξονα.
• Η λήψη, η εγγραφή και η αναπαραγωγή
τρισδιάστατου προγράμματος σε αυτό το μοντέλο
ενδέχεται να μην υποστηρίζει πλήρως όλες τις
δυνατότητες 3D, λόγω του ότι η μορφή εκπομπής 3D
δεν έχει τυποποιηθεί ακόμα διεθνώς. Δεν πρόκειται
για δυσλειτουργία ή ελάττωμα του προϊόντος.
Μεταχείριση των δίσκων
Σχήμα των δίσκων
• Χρησιμοποιείτε δίσκους
με κανονικό σχήμα. Αν
χρησιμοποιήσετε έναν
διαφορετικό δίσκο (έναν δίσκο με ειδικό σχήμα),
μπορεί να προκαλέσετε ζημιά στο προϊόν.
Κράτημα των δίσκων
• Αποφεύγετε να αγγίζετε την
επιφάνεια του δίσκου εκεί όπου
έχουν εγγραφεί δεδομένα.
Δίσκοι Blu-ray Disc
• Μην αφήνετε έναν δίσκο Blu-ray Disc στο
προϊόν για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Αφαιρέστε το δίσκο Blu-ray Disc από το προϊόν
και φυλάξτε τον στη θήκη του.
• Προσέχετε να μη γρατσουνίσετε και να μην
αφήσετε δακτυλικά αποτυπώματα στην
επιφάνεια του δίσκου Blu-ray Disc.
Δίσκοι DVD-VIDEO, CD ήχου (CD-DA)
• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τις βρωμιές ή τα
ξένα υλικά στο δίσκο.
Φύλαξη των δίσκων
Προσέχετε να μην προκαλέσετε ζημιά στους
δίσκους, επειδή τα δεδομένα σε αυτούς τους
δίσκους είναι εξαιρετικά ευαίσθητα στο περιβάλλον.
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Διατηρήστε τους σε έναν δροσερό αεριζόμενο
χώρο.
• Αποθηκεύστε τους κατακόρυφα.
• Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό προστατευτικό
κάλυμμα.
• Αν μετακινήσετε ξαφνικά το προϊόν από
έναν ψυχρό σε έναν θερμό χώρο, ενδέχεται
να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα
λειτουργικά μέρη του και το φακό του,
προκαλώντας προβλήματα κατά την αναπαραγωγή
δίσκων. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε το
προϊόν, περιμένετε δύο ώρες και, στη συνέχεια,
συνδέστε το φις στην πρίζα. Κατόπιν, τοποθετήστε
το δίσκο και δοκιμάστε ξανά να τον αναπαράγετε.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 5
Πληροφορίες για την ασφάλεια
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ
ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΚΟΝΕΣ 3D
Διαβάστε και κατανοήστε τις ακόλουθες
πληροφορίες για την ασφάλεια προτού
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
• Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν
δυσφορία κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης
3D, όπως ζαλάδα, ναυτία και πονοκεφάλους.
Αν παρουσιαστεί οποιοδήποτε τέτοιο σύμπτωμα,
σταματήστε να παρακολουθείτε τηλεόραση 3D,
βγάλτε τα γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Η παρακολούθηση εικόνων 3D για
παρατεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να
προκαλέσει κόπωση των ματιών. Αν νιώσετε
τα μάτια σας κουρασμένα, σταματήστε να
παρακολουθείτε τηλεόραση 3D, βγάλτε τα
γυαλιά 3D Active και ξεκουραστείτε.
• Ένας υπεύθυνος ενήλικας θα πρέπει να ελέγχει
συχνά τα παιδιά που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία 3D.
Αν κάποιο παιδί αναφέρει ότι έχει κουρασμένα
μάτια, πονοκέφαλο, ζαλάδα ή ναυτία, ζητήστε
του να σταματήσει να παρακολουθεί τηλεόραση
3D και να ξεκουραστεί.
• Μη χρησιμοποιείτε τα γυαλιά 3D Active για
άλλους σκοπούς (όπως ως γυαλιά μυωπίας,
γυαλιά ηλίου, προστατευτικά γυαλιά κλπ.).
• Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά
3D Active όταν περπατάτε ή μετακινείστε. Αν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D ή τα γυαλιά 3D
Active ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να χτυπήσετε
σε αντικείμενα, να σκοντάψετε και/ή να πέσετε,
με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε σοβαρά.
• Κατά την προβολή τρισδιάστατου προγράμματος
με αυτό το μοντέλο, η πραγματική οθόνη ενδέχεται
να εμφανίζεται όπως φαίνεται παρακάτω:
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
02
Παρακολούθηση με χρήση της
λειτουργίας 3D
5
2012-01-12 오전 11:31:16
Πληροφορίες για την ασφάλεια
HDD (Μονάδα σκληρού δίσκου)
Ο σκληρός δίσκος έχει μεγάλη πυκνότητα
αποθήκευσης, πράγμα που επιτρέπει μεγάλη
διάρκεια εγγραφής και γρήγορη πρόσβαση σε
εγγεγραμμένα δεδομένα. Ωστόσο, μπορεί εύκολα
να υποστεί ζημιά από τραντάγματα, κραδασμούς
ή σκόνη και θα πρέπει να τον κρατάτε μακριά από
μαγνήτες.
Για να αποφύγετε την απώλεια σημαντικών
δεδομένων, τηρήστε τις παρακάτω προφυλάξεις.
• Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή BD-HDD
Combo σε σημεία όπου παρουσιάζονται ακραίες
αλλαγές θερμοκρασίας.
• Μην υποβάλλετε τη συσκευή BD-HDD Combo
σε δυνατά τραντάγματα.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή BD-HDD Combo
σε θέσεις όπου μπορεί να υποστεί μηχανικούς
κραδασμούς ή σε ασταθείς θέσεις.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή BD-HDD Combo
επάνω σε πηγές θερμότητας.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος ενώ
είναι ενεργοποιημένη η συσκευή.
• Μην επιχειρήσετε να αντικαταστήσετε το σκληρό
δίσκο. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία.
Αν υποστεί ζημιά ο σκληρός δίσκος, δεν μπορείτε να
ανακτήσετε τα δεδομένα που χάθηκαν. Ο σκληρός
δίσκος αποτελεί προσωρινό χώρο αποθήκευσης.
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της
συσκευής
• Μη γράφετε στην τυπωμένη πλευρά με στυλό
διαρκείας ή μολύβι.
• Μη χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού δίσκων
βινυλίου ή αντιστατικά σπρέι για τον καθαρισμό
δίσκων. Επίσης, μη χρησιμοποιείτε πτητικά
χημικά, όπως βενζίνη ή διαλυτικό.
• Μην τοποθετείτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα
στους δίσκους. (Μη χρησιμοποιείτε δίσκους με
εκτεθειμένη αυτοκόλλητη ταινία ή με υπολείμματα
αυτοκόλλητων ετικετών που προεξέχουν).
• Μη χρησιμοποιείτε καλύμματα προστασίας από
γρατσουνιές.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους που είναι τυπωμένοι από
εκτυπωτές ετικετών που διατίθενται στην αγορά.
• Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους ή
ραγισμένους δίσκους.
• Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτό το
προϊόν, φροντίστε να τα απενεργοποιήσετε.
6
• Μη μετακινείτε το προϊόν ενώ αναπαράγει έναν
δίσκο. Μπορεί να γρατσουνιστεί ή να φθαρεί
ο δίσκος και μπορεί να προκληθεί ζημιά στα
εσωτερικά μέρη του προϊόντος.
• Μην τοποθετείτε ανθοδοχεία με νερό ή μικρά
μεταλλικά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
• Προσέχετε να μη βάλετε το χέρι σας μέσα στην
υποδοχή δίσκου.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο εκτός από
δίσκους στην υποδοχή δίσκου.
• Παρεμβολές από εξωτερικούς παράγοντες, όπως
ο φωτισμός και ο στατικός ηλεκτρισμός, μπορεί
να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία αυτού του
προϊόντος. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε
το προϊόν και ενεργοποιήστε το ξανά με το
κουμπί POWER ή αποσυνδέστε και, στη συνέχεια,
επανασυνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.
Το προϊόν θα λειτουργεί κανονικά.
• Φροντίστε να αφαιρέσετε το δίσκο και να
απενεργοποιήσετε το προϊόν μετά τη χρήση του.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την
πρίζα αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Για να καθαρίσετε έναν δίσκο,
σκουπίστε τον σε ευθεία γραμμή
από το εσωτερικό προς το
εξωτερικό μέρος του δίσκου.
• Μην εκθέτετε το προϊόν σε υγρά.
• Όσο το φις ρεύματος είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα,
το προϊόν εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια
(κατάσταση αναμονής) όταν είναι απενεργοποιημένο.
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με
υγρά. Επίσης, δεν πρέπει να τοποθετείτε δοχεία
με υγρά, όπως βάζα, επάνω στη συσκευή.
• Το φις τροφοδοσίας χρησιμοποιείται ως συσκευή
αποσύνδεσης και θα πρέπει να παραμένει έτοιμο
προς χρήση ανά πάσα στιγμή.
• Να μην αγγίζετε το φις τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.
• Μη χρησιμοποιείτε μία πρίζα για σύνδεση
πολλών ηλεκτρικών συσκευών ταυτόχρονα.
Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος
πυρκαγιάς από ανάφλεξη λόγω υπερθέρμανσης.
• Εάν διακρίνετε την ύπαρξη αφύσικου θορύβου,
μυρωδιάς καμμένου υλικού ή καπνού,
απενεργοποιήστε αμέσως τη συσκευή και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την
πρίζα. Στη συνέχεια, αποταθείτε στο πλησιέστερο
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική
υποστήριξη. Εάν εξακολουθήσετε να χρησιμοποιείτε
το προϊόν στην κατάστασή του, διακινδυνεύετε την
πρόκληση ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 6
2012-01-12 오전 11:31:16
02
Συντήρηση του περιβλήματος
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προτού καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής
Blu-ray, φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο
ρεύματος από την πρίζα.
• Μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα
διαλυτικά μέσα για τον καθαρισμό.
• Σκουπίστε το περίβλημα με ένα μαλακό πανί.
Περιορισμοί στην αναπαραγωγή
• Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε
όλες τις εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι
δίσκοι Blu-ray, DVD και CD επιτρέπουν
συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και
παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την
αναπαραγωγή.
Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του
προϊόντος.
• Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί
ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο
που φέρει το λογότυπο Blu-ray Disc, DVD ή
CD, επειδή οι μορφές των δίσκων εξελίσσονται
και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Bluray Disc, DVD, CD και/ή την κατασκευή των
δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες
με την αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray, DVD ή CD
σε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης,
ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης
για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους
περιορισμούς αναπαραγωγής.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 7
7
2012-01-12 오전 11:31:16
Περιεχόμενα
Βασικά χαρακτηριστικά
2
2
Χαρακτηριστικά δίσκων Blu-ray™ Disc
Χαρακτηριστικά συσκευής BD-HDD Combo
Πληροφορίες για την
ασφάλεια
3
4
4
5
5
5
Προειδοποιηση
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Παρακολούθηση με χρήση της λειτουργίας 3D
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
Μεταχείριση των δίσκων
12
12
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να
αναπαράγει το προϊόν
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το
προϊόν
Εγγραφή στο σκληρό δίσκο
Τύποι δίσκων
Κωδικός περιοχής
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Προτού χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Απ. πρόγρ.
τηλεόρ. και Timeshift, συνδέστε μια συσκευή USB
Συμβατότητα δίσκων Blu-ray Disc
Πνευματικά δικαιώματα
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από το προϊόν
Πρόσθετα εξαρτήματα
Πρόσοψη
Πίσω όψη
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για το χειρισμό της
τηλεόρασης
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
Έναρξη χρήσης
12
13
13
14
15
18
18
18
19
19
20
21
22
22
23
24
Συνδέσεις
25
26
26
27
28
8
Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδια ήχου/βίντεο
και RF
Σύνδεση με τηλεόραση
Περίπτωση 1: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο
HDMI - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
Περίπτωση 2: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο
σήματος συνιστωσών - Καλύτερη ποιότητα
Περίπτωση 3: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο
ήχου/βίντεο - Καλή ποιότητα
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 8
2012-01-12 오전 11:31:16
29
29
30
30
31
31
32
Ρύθμιση
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με ηχοσύστημα
Περίπτωση 1: Σύνδεση σε ηχοσύστημα
(δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI)
- Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
Περίπτωση 2: Σύνδεση σε ηχοσύστημα
(Στερεοφωνικός ενισχυτής) - Καλή ποιότητα
Περίπτωση 3: Σύνδεση σε ηχοσύστημα (δέκτης AV
με αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή DTS)
- Καλύτερη ποιότητα
Σύνδεση σε δίκτυο
Ενσύρματο δίκτυο
Ασύρματο δίκτυο
33 Προτού ξεκινήσετε (Plug & Play)
33 Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
34 Παρακολ. TV
34
Λίστα καναλιών
35
Διαχείρ. καναλιών
36 Ρυθμίσεις
36Οθόνη
40Ήχος
43Κανάλια
45Δίκτυο
49Σύστημα
51Γλώσσα
51Ασφάλεια
52Γενικά
52Υποστήριξη
54
Επικοιν. με Samsung
54 Αναπαραγωγή ενός βίντεο
54Αναπαραγωγή
54
Μετατροπή σε 3D
55
Δομή δίσκου
56 Χρήση του μενού δίσκου/μενού τίτλου/
αναδυόμενου μενού
56
Χρήση του μενού δίσκου
56
Χρήση του μενού τίτλου
56
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
56
Χρήση του αναδυόμενου μενού
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 9
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Συνδέσεις
9
2012-01-12 오전 11:31:16
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
61
62
62
62
63
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και
παράλειψης
Αναζήτηση της επιθυμητής σκηνής
Παράλειψη κεφαλαίων
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή
καρέ-καρέ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Απευθείας μετάβαση στην επιθυμητή σκηνή
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
Επανάληψη ενός τμήματος
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
Επιλογή της γλώσσας ήχου
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Αλλαγή της γωνίας λήψης της κάμερας
Επιλογή πληροφοριών
Ρύθμιση του BONUSVIEW
Ακρόαση μουσικής
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3
Λειτουργία AMG
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή CD ήχου
(CD-DA)/MP3
Λίστα αναπαραγωγής
Αναπαραγωγή φωτογραφιών
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Media Play
64
64
64
64
65
65
65
65
65
Οθόνη προβολής
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Ρύθμιση εικόνας
Επιλογή της γλώσσας ήχου
Επιλογή του Dual I II
Κλείδωμα τρέχοντος καναλιού
Αλλαγή σε καλωδιακή
Προσθήκη στα αγαπημένα
Πληροφορίες σήματος
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Λειτουργίες DTV
10
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 10
2012-01-12 오전 11:31:16
65
65
65
66
66
67
67
68
Προηγμένες λειτουργίες
73
Εγγραφή
Εγγραφή του τηλεοπτικού καναλιού που
παρακολουθείτε
Παρακολούθηση άλλων καναλιών κατά την
εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού
Αναπαραγωγή δίσκου κατά την εγγραφή
τηλεοπτικού καναλιού
Λειτουργία Timeshift
Αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου τίτλου
Επεξεργασία του εγγεγραμμένου τίτλου
Μετονομασία ενός εγγεγραμμένου τίτλου
Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου
(Χωρισμός σε δύο μέρη)
Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου
(Τμηματική διαγραφή)
Αντιγραφή
Αντιγραφή αρχείων βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών
Αντιγραφή από CD ήχου (CD-DA)
74
74
77
79
81
81
81
83
83
Χρήση του Smart Hub
Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub
Το μενού ρυθμίσεων - ΜΠΛΕ (D)
Το μενού λειτουργίας επεξεργασίας - ΚΙΤΡΙΝΟ (C)
Το μενού ταξινόμησης - ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
Samsung Apps
Χρεώσιμες εφαρμογές
BD-LIVE™
Χρήση της λειτουργίας AllShare
69
69
70
70
70
71
72
72
72
72
73
73
Υπηρεσίες δικτύου
Παράρτημα
Ρύθμιση της ακουστικής περιγραφής και της
γλώσσας υποτίτλων
Ρύθμιση της ακουστικής περιγραφής
Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων
Προβολή της οθόνης οδηγού
Διαχείριση προγράμματος
Ακύρωση ή επεξεργασία χρονοδιαγραμμάτων
Προβολή DTV με εφέ 3D
Χρήση της υπηρεσίας Teletext
84 Αντιμετώπιση προβλημάτων
86Επισκευές
87 Προδιαγραφές
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 11
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Λειτουργίες DTV
11
2012-01-12 오전 11:31:16
Έναρξη χρήσης
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
Όρος
Λογότυπο
ΒΙΝΤΕΟ
Εικονίδιο
h
z
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο BD-ROM ή BD-RE/-R, ο οποίος
έχει εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
Z
�
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο DVD-VIDEO ή σε έναν εγγράψιμο
δίσκο DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχει εγγραφεί και οριστικοποιηθεί.
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
-
�
o
�
G
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
-
T
ΜΟΥΣΙΚΗ
-
Ορισμός
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο DivX, MKV ή MP4.
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στο σκληρό δίσκο.
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο ήχου CD-RW/-R (μορφή CD-DA).
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο MP3 ή WMA.
Υποδεικνύει μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη σε έναν δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BDRE/-R ή σε ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``
``
``
``
Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 10 Mbps.
Το προϊόν δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή σε συσκευή USB με ρυθμό μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα
30 Mbps.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει το προϊόν
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV-Disc κλπ.
12
• DVD-RAM
• DVD-RW (τρόπος
• Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9 GB
• Super Audio CD (εκτός λειτουργίας VR)
για εγγραφές
από τη στρώση CD)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 12
2012-01-12 오전 11:31:16
Εγγραφή στο σκληρό δίσκο
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε εγγραφές
ψηφιακών εκπομπών στον εσωτερικό σκληρό
δίσκο, όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
BD-D8200 (250GB)
BD-D8500 (500GB)
Τύπος
Διαθέσιμος Εκτιμώμενος Διαθέσιμος Εκτιμώμενος
μετάδοσης
ρυθμός
χρόνος
ρυθμός
χρόνος
εγγραφής Bitrate εγγραφής Bitrate
HD
SD
64 Hrs
102 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
130 Hrs
208 Hrs
Τύποι δίσκων
BD-ROM
Οι δίσκοι ROM Blu-ray μόνο αναπαράγονται.
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένους
δίσκους BD-ROM που διατίθενται στο εμπόριο.
BD-RE/-R
Έναρξη χρήσης
`` Ορισμένοι δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι
DVD που έχουν αγοραστεί έξω από την περιοχή σας
ενδέχεται να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν.
`` Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με
ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται
συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας
και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Πληροφορίες σχετικά
με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία
τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
`` Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές.
Τυχόν δαχτυλιές, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή εναποθέσεις
καπνού τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής ενδέχεται να
κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
`` Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση
ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο
ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
`` Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην αποκρίνεται σε όλες τις
εντολές λειτουργίας, επειδή ορισμένοι δίσκοι Blu-ray, DVD και
CD επιτρέπουν συγκεκριμένες ή περιορισμένες λειτουργίες και
παρέχουν μόνο ορισμένες δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή.
Σημειώστε ότι αυτό δεν αποτελεί ελάττωμα του προϊόντος.
`` Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτό το
προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει το λογότυπο
Blu-ray Disc, DVD ή CD, επειδή οι μορφές των δίσκων
εξελίσσονται και ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και
σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού Blu-ray Disc,
DVD, CD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
Αν έχετε ερωτήσεις ή αντιμετωπίζετε δυσκολίες με την αναπαραγωγή
δίσκων Blu-ray, DVD ή CD σε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG. Επίσης,
ανατρέξτε στο υπόλοιπο εγχειρίδιο χρήσης για πρόσθετες
πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής.
03
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Οι δίσκοι RE/-R Blu-ray εγγράφονται και αναπαράγονται.
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους BDRE/-R που έχουν εγγραφεί από άλλες συμβατές
συσκευές εγγραφής δίσκων Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει προεγγεγραμμένους δίσκους DVD που διατίθενται
στο εμπόριο (δίσκους DVD-VIDEO) με ταινίες.
• Κατά τη μετάβαση από την πρώτη στρώση στη
δεύτερη στρώση ενός δίσκου DVD-VIDEO διπλής
στρώσης, ενδέχεται να εμφανιστεί μια στιγμιαία
παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό
δεν αποτελεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
DVD-RW/-R/+R
Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD-RW/-R/+R που έχουν εγγραφεί και
οριστικοποιηθεί με μια συσκευή εγγραφής DVDVideo. Η δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να
εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
DVD+RW
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
DVD+RW που έχουν εγγραφεί με μια συσκευή
εγγραφής DVD-Video. Η δυνατότητα αναπαραγωγής
ενδέχεται να εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.
CD ήχου (CD-DA)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
ήχου CD-RW/-R μορφής CD-DA.
• Το προϊόν ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους
δίσκους CD-RW/-R λόγω των συνθηκών εγγραφής.
8 Mbps
5 Mbps
Ανάλογα με το ρυθμό bit του προγράμματος που
μεταδίδεται, ο διαθέσιμος χρόνος προς εγγραφή
ενδέχεται να μειωθεί ή να αυξηθεί.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 13
13
2012-01-12 오전 11:31:16
Έναρξη χρήσης
CD-RW/-R
• Χρησιμοποιήστε έναν δίσκο CD-RW/-R
χωρητικότητας 700 MB (80 λεπτών).
Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκους
χωρητικότητας 800 MB (90 λεπτών) ή μεγαλύτερης,
καθώς οι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
• Αν ο δίσκος CD-RW/-R δεν εγγράφηκε σε
κλειστή περίοδο λειτουργίας, ενδέχεται να
παρουσιαστεί καθυστέρηση κατά την έναρξη
αναπαραγωγής του δίσκου ή ενδέχεται να μην
αναπαράγονται όλα τα εγγεγραμμένα αρχεία.
• Ορισμένοι δίσκοι CD-RW/-R ενδέχεται να μην
αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν, ανάλογα με τη
συσκευή που χρησιμοποιήθηκε για την εγγραφή
τους. Για περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε μέσα
CD-RW/-R από CD για προσωπική χρήση, η
δυνατότητα αναπαραγωγής ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με το περιεχόμενο και τους δίσκους.
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
• Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
μορφής AVCHD. Οι δίσκοι αυτοί κανονικά
εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού
βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις
εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από
τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή
"x.v.Colour". Αυτό το προϊόν μπορεί να αναπαράγει δίσκους
AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή "x.v.Colour".
• Η ονομασία "x.v.Colour" είναι εμπορικό σήμα
της Sony Corporation.
• Η ονομασία "AVCHD" και το λογότυπο AVCHD
είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην
αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί.
`` Η μορφή "x.v.Colour" προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος
χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
`` Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται
να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες ανάλυσης
βίντεο και ρυθμού καρέ.
14
Κωδικός περιοχής
Τα προϊόντα και οι δίσκοι έχουν κωδικοποίηση
κατά περιοχή. Για να αναπαράγεται ένας δίσκος,
αυτοί οι κωδικοί περιοχής πρέπει να ταιριάζουν.
Αν οι κωδικοί δεν ταιριάζουν, ο δίσκος δεν
αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής για αυτό το προϊόν
εμφανίζεται στο πίσω μέρος του προϊόντος.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
Κωδικός
περιοχής
a
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
b
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
c
DVD-VIDEO
Περιοχή
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και
Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή,
Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία,
Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία,
το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής,
Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 14
2012-01-12 오전 11:31:17
• Υποστηριζόμενες συσκευές: μέσα αποθήκευσης
USB, προϊόντα MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές, συσκευές USB ανάγνωσης καρτών.
• Δεν υποστηρίζονται ονόματα φακέλων ή
αρχείων με περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το προϊόν.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB του προϊόντος. Η σύνδεση μέσω ενός
καλωδίου ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας USB.
• Η εισαγωγή περισσότερων από μίας συσκευών
μνήμης σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία.
• Υποστηρίζεται το πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο
περισσότερο θα καθυστερήσει η προβολή της.
• Δεν αναπαράγονται τα αρχεία MP3 με
τεχνολογία DRM που έχουν γίνει λήψη από μια
εμπορική διαδικτυακή τοποθεσία.
• Αν το πρόβλημα με μια συσκευή USB που δεν
αναγνωρίζεται παραμένει ή αν η εσωτερική λίστα
αρχείων έχει αλλοιωθεί ή αν δεν αναπαράγεται κάποιο
συγκεκριμένο αρχείο, συνδέστε τη συσκευή USB στον
υπολογιστή σας, μορφοποιήστε τη σε ένα κατάλληλο
σύστημα αρχείων και, στη συνέχεια, ελέγξτε την ξανά.
• Αν ένα αρχείο που έχει διαγραφεί από τον
υπολογιστή σας εξακολουθεί να εμφανίζεται στο
Media Play, χρησιμοποιήστε την εντολή "Άδειασμα
του κάδου ανακύκλωσης" στην επιφάνεια
εργασίας σας για να το διαγράψετε εντελώς.
• Ορισμένες συσκευές USB που υποστηρίζουν
τον τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
ενδέχεται να απενεργοποιούν αυτόματα τον
τρόπο λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας του
προϊόντος BD όταν συνδέονται σε αυτό.
• Κατάλογος όσων πρέπει να γνωρίζετε προτού
χρησιμοποιήσετε το Media Play
-- Το Media Play υποστηρίζει μόνο συσκευές USB
μαζικής αποθήκευσης τύπου MSC (Mass Storage
Class). Οι συσκευές MSC προορίζονται μόνο
για μαζική μεταφορά δεδομένων. Παραδείγματα
συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι
συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και οι
σκληροί δίσκοι USB. (Δεν υποστηρίζεται HUB.)
-- Οι συσκευές MSC υποστηρίζουν αρχεία μουσικής,
φωτογραφιών και βίντεο, ενώ οι συσκευές PTP
υποστηρίζουν μόνο αρχεία φωτογραφιών.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 15
Έναρξη χρήσης
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση USB
-- Δεν υποστηρίζεται το πρωτόκολλο MTP (Media
Transfer Protocol).
-- Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει FAT16, FAT32 και
NTFS (μόνο για ανάγνωση).
-- Προτού συνδέσετε τη συσκευή σας στο προϊόν,
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων
σας για να αποτρέψετε την καταστροφή τους ή την
απώλεια δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG δεν
ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή
την απώλεια δεδομένων.
-- Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB ενώ φορτώνει.
-- Εάν ορισμένες συσκευές απαιτούν υπερβολική ισχύ,
μια συσκευή USB μπορεί να περιορίζεται από τη
συσκευή ασφαλείας του κυκλώματος.
• Πρέπει να καταργείτε με ασφάλεια τις
συσκευές αποθήκευσης USB (με την εκτέλεση
της λειτουργίας “Ασφαλής αφαίρεση USB”
προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο
βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί
MENU για να μεταβείτε στο αρχικό μενού,
επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Αν τοποθετήσετε έναν δίσκο κατά την
αναπαραγωγή από μια συσκευή αποθήκευσης
USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής αλλάζει
αυτόματα σε "DVD" ή "CD".
• Τα CD (CD-DA) ήχου και τα αρχεία MP3 και
JPEG δεν προβάλλονται σε πλήρη οθόνη.
• Κάποιες συσκευές σκληρών δίσκων USB,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτό το
προϊόν.
03
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
15
2012-01-12 오전 11:31:17
Έναρξη χρήσης
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση
αρχείου
Περιέχον
αρχείο
*.avi
AVI
Codec βίντεο
Ανάλυση
Ρυθμός
καρέ
(fps)
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
*.mkv
MKV
ASF
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
ASF
MP4
3GPP
*.ts
*.tp
*.trp
16
6 ~ 30
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
1920x1080
1920x1080
6 ~ 30
6 ~ 30
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
6 ~ 30
MPEG4 SP/ASP
1920x1080
6 ~ 30
H.264 BP/MP/HP
Motion JPEG
Window Media Video v9
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
H.264 BP/MP/HP
MPEG4 SP/ASP
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
1920x1080
6 ~ 30
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
Motion JPEG
*.asf
1920x1080
PS
TS
1920x1080
1920x1080
8
8
8
25
8
8
8
6 ~ 30
8
1920x1080
6 ~ 30
1920x1080
25
25
6 ~ 30
1920x1080
8
6 ~ 30
1920x1080
1920x1080
Ρυθμός
μετάδοσης
bit
(Mbps)
8
25
6 ~ 30
25
6 ~ 30
25
6 ~ 30
8
8
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG1
352x288
24/25/30
30
MPEG2
30
H.264
1920x1080
1920x1080
24/25/30
6 ~ 30
25
MPEG2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 ~ 30
25
VC1
1920x1080
6 ~ 30
25
Codec ήχου
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 16
2012-01-12 오전 11:31:17
ƒƒ Οπτικά μέσα αποθήκευσης
-- Δίσκοι CD
Ρυθμός μετάδοσης bit: Μέγιστη τιμή 9,6 Mbps
-- Δίσκοι DVD
Ρυθμός μετάδοσης bit: Μέγιστη τιμή 22,16 Mbps
Μορφές αρχείων υποτίτλων DivX που
υποστηρίζονται
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση
αρχείου
*.mp3
Περιέχον
αρχείο
MP3
Codec
ήχου
Εύρος υποστήριξης
WMA
Συμβατότητα με τη
μορφή WMA έκδοση 10
* Ρυθμοί
δειγματοληψίας (σε
kHz) - 8, 11, 16,
22, 32, 44.1, 48
* Ρ υθμοί μετάδοσης
bit - Όλοι οι ρυθμοί
μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως
384 kbps
MP3
ƒƒ Αποκωδικοποιητής βίντεο
-- Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1
-- Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1
SP/MP/AP L4 και AVCHD
-- MPEG4 SP, ASP:
Κάτω από 1280x720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
Πάνω από 1280x720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
-- Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
ƒƒ Αποκωδικοποιητής ήχου
Έναρξη χρήσης
-- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί
με ένα υποστηριζόμενο codec που αναφέρεται
παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται
αν το περιεχόμενό του παρουσιάζει κάποιο πρόβλημα.
-- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι
πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου είναι εσφαλμένες
ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
-- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit/
ρυθμό καρέ από τον τυπικό ενδέχεται να παρουσιάζουν
διακοπές στην αναπαραγωγή του ήχου/βίντεο.
-- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη
αν ο πίνακας ευρετηρίου του αρχείου έχει αλλοιωθεί.
-- Κατά την απομακρυσμένη αναπαραγωγή ενός αρχείου
μέσω σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή του βίντεο
ενδέχεται να παρουσιάζει διακοπές, ανάλογα με την
ταχύτητα που έχει επιτευχθεί στο δίκτυο.
03
ƒƒ Περιορισμοί
*.wma
WMA
-
-- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
-- Δεν υποστηρίζεται αποκωδικοποίηση πολυκαναλικού
ήχου χωρίς απώλειες WMA 9 PRO, αν ο αριθμός των
καναλιών είναι μεγαλύτερος από 2
-- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας
WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz
-- Υποστηρίζεται DTS Core (5.1 κανάλια, 16 bit, 48 kHz) μόνο
-- Δεν υποστηρίζεται APDCM MULAW, ALAW
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 17
17
2012-01-12 오전 11:31:17
Έναρξη χρήσης
Προτού χρησιμοποιήσετε τις
λειτουργίες Απ. πρόγρ. τηλεόρ. και
Timeshift, συνδέστε μια συσκευή USB
Μη χρησιμοποιείτε μονάδες
μνήμης USB. Δεν υποστηρίζονται
οι μονάδες μνήμης USB.
Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε
έναν σκληρό δίσκο USB
ταχύτητας τουλάχιστον 5400
rpm, αλλά δεν υποστηρίζονται οι
σκληροί δίσκοι USB τύπου RAID.
• Για να χρησιμοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας
Timeshift ή τη λειτουργία Απ. πρόγρ.
τηλεόρ., πρέπει να εκτελέσετε τη λειτουργία
Διαμόρφωση συσκ. με την κατάλληλη μορφή
για εγγραφή σε μια συνδεδεμένη συσκευή USB.
-- Όταν διαμορφώνετε τη συσκευή, μην
αποσυνδέετε τη συσκευή ενώ βρίσκεται σε
εξέλιξη η διαμόρφωση. Αν διαμορφώσετε τη
συσκευή, θα διαγραφούν όλα τα αρχεία της.
-- Προτού διαμορφώσετε τη συσκευή σας σε
αυτό το προϊόν, δημιουργήστε αντίγραφα
ασφαλείας των αρχείων σας για να
αποτρέψετε την καταστροφή τους ή την
απώλεια δεδομένων. Η εταιρεία SAMSUNG
δεν ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων
δεδομένων ή την απώλεια δεδομένων.
• Τα εγγεγραμμένα βίντεο προστατεύονται με
τεχνολογία DRM (Digital Rights Management)
και δεν αναπαράγονται σε υπολογιστές ή σε
άλλα προϊόντα. Σημειώστε ότι τα αρχεία που
αποθηκεύονται στην τηλεόραση δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν μετά από αλλαγή της
κύριας πλακέτας.
• Αν διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης γίνει
λιγότερος από 10 MB κατά τη διάρκεια της
εγγραφής, η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα.
• Αν η συσκευή USB αποτύχει στη Δοκιμή απόδ.
συσκευής, πρέπει να εκτελεστούν ξανά οι
λειτουργίες Διαμόρφωση συσκ. και Δοκιμή
απόδ. συσκευής για τη συσκευή USB προτού
εγγράψετε με την επιλογή Οδηγός ή Διαχείρ.
καναλιών.
Εάν η συσκευή αποτύχει στη Δοκιμή απόδοσης,
δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εγγραφή.
• Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης.
18
Συμβατότητα δίσκων Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray Disc είναι μια νέα και
εξελισσόμενη μορφή. Για αυτό το λόγο, υπάρχει
πιθανότητα να παρουσιαστούν προβλήματα
συμβατότητας δίσκου. Δεν είναι συμβατοί όλοι
οι δίσκοι και δεν αναπαράγεται κάθε δίσκος. Για
πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας"
αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
Πνευματικά δικαιώματα
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται
η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου του
παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς πρότερη γραπτή
άδεια από τη Samsung Electronics Co.,Ltd.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 18
2012-01-12 오전 11:31:17
03
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από το προϊόν
3D Blu-ray Disc
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.Β.,
τη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ.
Java
Έναρξη χρήσης
Blu-ray Disc
Πρόσθετα εξαρτήματα
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
2
4
5
7
8
DISC MENU
Καλώδιο ήχου/βίντεο
Καλώδιο RF για την τηλεόραση
TTX/MIX
1
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο
(μέγεθος AAA)
Εγχειρίδιο χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 19
19
2012-01-12 오전 11:31:18
Έναρξη χρήσης
Πρόσοψη
a bc d efgh
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ Ανιχνεύει σήματα από το τηλεχειριστήριο.
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί το προϊόν.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΔΙΣΚΟΥ
Δέχεται έναν δίσκο.
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κλπ.
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ
Αναπαραγωγή ενός δίσκου ή παύση της αναπαραγωγής.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
Επιλέγει ένα στοιχείο μενού ή εκκινεί την αναπαραγωγή ενός δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΕΞΑΓΩΓΗΣ
Εξαγωγή ενός δίσκου.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΚΟΙΝΗΣ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ (CI)
Για να παρακολουθήσετε κανάλια με χρέωση, τοποθετήστε την υπομονάδα CI CAM με μια
κάρτα "CI ή CI+ CARD".
ΥΠΟΔΟΧΗ USB HOST
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για αναβαθμίσεις λογισμικού και την αναπαραγωγή αρχείων
MP3/JPEG/DivX/MKV/MP4.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το κουμπί
αναπαραγωγής στη συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να επιλέξετε Αναπαραγωγή
ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Πρέπει να αγοράσετε μια υπομονάδα CI CAM
με κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
`` Πρέπει να αγοράσετε μια υπομονάδα CI CAM με κάρτα "CI ή CI+ CARD" από έναν τοπικό πάροχο υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
20
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 20
2012-01-12 오전 11:31:18
`` Η υπομονάδα CI CAM με κάρτα "CI ή CI+ CARD" δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Ελέγξτε με τον τοπικό
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα, επικοινωνήστε με έναν πάροχο υπηρεσιών.
Έναρξη χρήσης
`` Η θέση της υποδοχής κάρτας CI ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με το μοντέλο.
03
`` Όταν αφαιρείτε την υπομονάδα CI CAM με μια κάρτα "CI ή CI+ CARD", τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω με τα χέρια σας, καθώς
η κάρτα "CI ή CI+ CARD" ενδέχεται να υποστεί ζημιά αν πέσει.
`` Εισαγάγετε την υπομονάδα CI CAM με κάρτα "CI ή CI+ CARD" με την κατεύθυνση που επισημαίνεται στην κάρτα.
Πίσω όψη
ab c
d e
h
1
2
3
4
5
6
7
8
g f
ANT OUT (TO TV)
Για σύνδεση του καλωδίου RF στην είσοδο κεραίας τηλεόρασης.
ANT IN
Για σύνδεση του καλωδίου RF από την κεραία.
LAN
Χρησιμοποιείται για υπηρεσίες που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες 74~83),
BD-LIVE και αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω σύνδεσης δικτύου.
COMPONENT OUT
Για σύνδεση με εξωτερικές συσκευές που διαθέτουν είσοδο βίντεο σήματος συνιστωσών
(Component).
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Για σύνδεση με έναν δέκτη AV.
VIDEO OUT
Για σύνδεση με την είσοδο βίντεο εξωτερικών συσκευών μέσω καλωδίου βίντεο.
AUDIO OUT
Για σύνδεση με την είσοδο ήχου εξωτερικών συσκευών μέσω καλωδίων ήχου.
HDMI OUT
Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτήν την υποδοχή εξόδου HDMI με την υποδοχή εισόδου
HDMI μιας τηλεόρασης για βέλτιστη ποιότητα εικόνας ή ενός δέκτη AV για βέλτιστη ποιότητα ήχου.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 21
21
2012-01-12 오전 11:31:18
Έναρξη χρήσης
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του προϊόντος.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να χειριστείτε
μια τηλεόραση.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να χειριστείτε
τη συσκευή BD-HDD Combo.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε
επιλογές ή για να προσπελάσετε απευθείας κανάλια.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού
δίσκου.
BD-HDD/TV
BD
Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης.
(Για το χειρισμό της τηλεόρασής σας,
ανατρέξτε στις σελίδες 23~24).
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
Για την εξαγωγή ενός δίσκου.
TTX/MIX
9
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλου.
TITLE MENU
0
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
Εναλλακτική επιλογή των Teletext, Διπλή
προβολή και Μίξη.
Πατήστε για αναζήτηση προς τα πίσω ή προς τα εμπρός.
TIME SHIFT
Διακοπή της αναπαραγωγής ή της εγγραφής.
Σίγαση των ηχείων της τηλεόρασης.
TV MUTE
1
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Προβολή της λίστας καναλιών στην οθόνη.
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού Εργαλεία.
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων
μενού και αλλαγή της τιμής ενός μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Πατήστε για να αναζητήσετε περιεχόμενο.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τον ήχο.
22
MENU
i
PROG
Πατήστε αυτό το κουμπί για επιλογή ενός
τηλεοπτικού καναλιού.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε την
ακουστική περιγραφή και τους υποτίτλους.
TV SOURCE
Πατήστε αυτό το κουμπί για παύση της
αναπαραγωγής ή παύση της λειτουργίας Timeshift.
Πατήστε αυτό το κουμπί για αναπαραγωγή
ή έναρξη της λειτουργίας Timeshift.
REC REC PAUSE
Μετά τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να καθορίσετε
την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.
Προβολή του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός
προγράμματος).
Πατήστε αυτό το κουμπί για την εμφάνιση
πληροφοριών αναπαραγωγής κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου Blu-ray/DVD ή για την εμφάνιση των
πληροφοριών ενός τηλεοπτικού καναλιού.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για
τα μενού του προϊόντος όσο και για διάφορες
λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε αυτό το κουμπί όταν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία 3D.
Πατήστε αυτό το κουμπί για παύση κατά την εγγραφή.
Πατήστε αυτό το κουμπί για προβολή
πλήρους οθόνης σε μια τηλεόραση.
Πατήστε αυτό το κουμπί για να κάνετε μια
εγγραφή.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 22
2012-01-12 오전 11:31:18
1. Ανάψτε την τηλεόραση.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την
τηλεόραση.
3. Πατήστε το κουμπί TV για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
4. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
TV POWER και, στη συνέχεια, εισαγάγετε
το διψήφιο κωδικό από τον πίνακα στα δεξιά
που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασης,
πατώντας τα κατάλληλα αριθμητικά κουμπιά.
Αν η τηλεόραση είναι συμβατή με το
τηλεχειριστήριο, θα σβήσει.
Το τηλεχειριστήριο είναι τώρα προγραμματισμένο
να χειρίζεται την τηλεόραση.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν παρατίθενται πολλαπλοί κωδικοί για τη μάρκα της
τηλεόρασης που διαθέτετε, δοκιμάστε τον καθένα με τη
σειρά μέχρι να βρείτε αυτόν που λειτουργεί.
`` Αν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα
πρέπει να ρυθμίσετε ξανά τον κωδικό μάρκας.
Κουμπί
MENU
TOOLS
▲▼◄►
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
INFO
RETURN
EXIT
ΕΓΧΡΩΜΑ
(A, B, C, D)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Λειτουργία
Χρησιμοποιείται για μετάβαση στο μενού της
τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού
Εργαλεία.
Χρησιμοποιείται για μετακίνηση του δρομέα ή
επιλογή κάποιου στοιχείου.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή στοιχείων
μενού.
Χρησιμοποιείται για την προβολή του μενού
INFO.
Έναρξη χρήσης
Για να προσδιορίσετε αν η τηλεόρασή σας είναι
συμβατή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
Για τις τηλεοράσεις Samsung, τα παρακάτω κουμπιά
είναι επίσης συμβατά με αυτό το τηλεχειριστήριο.
03
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου για
το χειρισμό της τηλεόρασης
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Χρησιμοποιείται για έξοδο από το μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται για
διάφορες λειτουργίες.
`` Οι λειτουργίες που αναφέρονται παραπάνω δεν είναι
απαραίτητα διαθέσιμες σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν
αντιμετωπίσετε προβλήματα, χρησιμοποιήστε το
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Τοποθέτηση μπαταριών
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε
ορισμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Κουμπί
TV POWER
Αριθμός
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Λειτουργία
Χρησιμοποιείται για το άναμμα και το σβήσιμο
της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την άμεση εισαγωγή ενός
αριθμού.
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης
ήχου της τηλεόρασης.
Χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και την
απενεργοποίηση του ήχου.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του
επιθυμητού καναλιού.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή μιας
εξωτερικής πηγής που είναι συνδεδεμένη στην
τηλεόραση.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
• Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών.
• Ελέγξτε μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον
αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
!! ΠΡΟΣΟΧΗ
`` Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην τις απορρίπτετε
μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 23
23
2012-01-12 오전 11:31:18
Έναρξη χρήσης
Κωδικοί ελέγχου τηλεόρασης
Μάρκα
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Κωδικός
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
24
Μάρκα
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Κωδικός
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 24
2012-01-12 오전 11:31:19
Συνδέσεις
04
Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδια ήχου/βίντεο και RF
2. Με ένα καλώδιο ήχου/βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές VIDEO OUT (κίτρινη) / AUDIO OUT (λευκή
και κόκκινη) στο πίσω μέρος του προϊόντος με τις υποδοχές VIDEO IN (κίτρινη) / AUDIO IN (λευκή
και κόκκινη) της τηλεόρασης.
Συνδέσεις
1. Συνδέστε το καλώδιο RF, όπως φαίνεται στην εικόνα.
3. Συνδέστε το προϊόν και τηλεόραση στην πρίζα.
4. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.
Προς είσοδο κεραίας
Προς τηλεόραση
Καλώδιο RF
Κόκκινο Λευκό
Καλώδιο ήχου/βίντεο
Κίτρινο
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προς είσοδο κεραίας
`` Η σύνδεση καλωδίου RF αυτού του προϊόντος μεταδίδει μόνο σήματα τηλεόρασης. Πρέπει να συνδέσετε τα καλώδια ήχου/βίντεο για να
παρακολουθήσετε την έξοδο σήματος από το προϊόν σας.
`` Αν το καλώδιο ήχου τοποθετηθεί πολύ κοντά στο καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος.
`` Αν θέλετε να συνδέσετε έναν δέκτη AV, ανατρέξτε στις σελίδες που περιγράφουν τη σύνδεση δέκτη AV. (Ανατρέξτε στις σελίδες 29~30)
`` Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.
`` Αν υπάρχει μόνο μία υποδοχή εισόδου ήχου στην τηλεόραση, συνδέστε την με την υποδοχή AUDIO OUT (δεξιά/λευκή) του προϊόντος.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 25
25
2012-01-12 오전 11:31:19
Συνδέσεις
Σύνδεση με τηλεόραση
Περίπτωση 1: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο HDMI
- Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
1. Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την
υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασης το σήμα HDMI από το προϊόν.
• Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να χειρίζεται την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
23~24), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως την εξωτερική
πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου.
`` Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο με την τηλεόραση σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i ή 1080p, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
`` Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη.
`` Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.
`` Όταν συνδέετε το προϊόν στην τηλεόραση για πρώτη φορά ή το συνδέετε σε μια νέα τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, η
ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα στην υψηλότερη τιμή που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
`` Πρέπει να διαθέτετε σύνδεση HDMI για να απολαύσετε βίντεο με τεχνολογία 3D.
`` Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
απενεργοποιήστε το Πλούσιο χρώμα HDMI από το αντίστοιχο μενού.
`` Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI σε DVI για σύνδεση της συσκευής προβολής που χρησιμοποιείτε, πρέπει επίσης να συνδέσετε την
υποδοχή AV OUT ή Digital Audio OUT στη συσκευή προβολής ή σε κάποιο ηχοσύστημα, για να ακούγεται ήχος.
26
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 26
2012-01-12 오전 11:31:19
Συνδέσεις
-- Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν με την τηλεόραση χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος συνιστωσών
βίντεο.
-- Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας με ακριβή απόδοση χρωμάτων. Το σήμα συνιστωσών βίντεο
διαχωρίζει τα στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y), μπλε (PB) και κόκκινο (PR) για την προβολή
καθαρών και ευκρινών εικόνων. (Τα σήματα ήχου μεταφέρονται μέσω της εξόδου ήχου).
04
Περίπτωση 2: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο σήματος συνιστωσών
- Καλύτερη ποιότητα
1. Με ένα καλώδιο σήματος συνιστωσών βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές COMPONENT OUT στο πίσω
μέρος του προϊόντος με τις υποδοχές COMPONENT IN της τηλεόρασης.
2. Με ένα καλώδιο ήχου, συνδέστε τις υποδοχές AUDIO OUT (λευκή και κόκκινη) στο πίσω μέρος του
προϊόντος με τις υποδοχές AUDIO IN (λευκή και κόκκινη) της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.
4. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασης το σήμα συνιστωσών "COMPONENT" από το προϊόν.
• Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να χειρίζεται την τηλεόραση (ανατρέξτε στις σελίδες
23~24), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως την
εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος συνιστωσών
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο ήχου
Κόκκινο Λευκό Κόκκινο Μπλε Πράσινο
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι υποδοχές σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας ενδέχεται να επισημαίνονται ως "R-Y, B-Y, Y" ή
"Cr, Cb, Y" αντί για "PB, PR, Y". Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
`` Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε διάφορες ρυθμίσεις ανάλυσης, όπως 1080i, 720p, 576p/480p ή 576i/480i, ανάλογα με τον τύπο
του περιεχομένου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 37~39)
`` Αν έχετε συνδέσει ταυτόχρονα καλώδια σήματος συνιστωσών και HDMI, η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από την τιμή στο
μενού ρύθμισης. Η ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει επίσης, ανάλογα με τον τύπο του περιεχομένου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 37~39)
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 27
27
2012-01-12 오전 11:31:20
Συνδέσεις
Περίπτωση 3: Σύνδεση σε τηλεόραση με καλώδιο ήχου/βίντεο - Καλή
ποιότητα
1. Με ένα καλώδιο ήχου/βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές VIDEO OUT (κίτρινη) / AUDIO OUT (λευκή
και κόκκινη) στο πίσω μέρος του προϊόντος με τις υποδοχές VIDEO IN (κίτρινη) / AUDIO IN (λευκή
και κόκκινη) της τηλεόρασης.
2. Ενεργοποιήστε το προϊόν και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην
οθόνη της τηλεόρασης το σήμα "VIDEO" από το προϊόν.
• Αν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ώστε να χειρίζεται την τηλεόρασή σας
(ανατρέξτε στις σελίδες 23~24), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε
VIDEO ως την εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο ήχου/βίντεο
Κόκκινο Λευκό
Κίτρινο
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν το καλώδιο ήχου τοποθετηθεί πολύ κοντά στο καλώδιο ρεύματος, ενδέχεται να δημιουργηθεί θόρυβος.
`` Αν θέλετε να συνδέσετε έναν δέκτη AV, ανατρέξτε στις σελίδες που περιγράφουν τη σύνδεση δέκτη AV. (Ανατρέξτε στις σελίδες 29~30)
`` Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών εισόδου ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με την τηλεόραση. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
τηλεόρασής σας.
!! ΠΡΟΣΟΧΗ
`` Μη συνδέετε το προϊόν στην τηλεόρασή σας μέσω μιας συσκευής βίντεο. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών βίντεο
ενδέχεται να επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα να εμφανίζεται παραμορφωμένη στην
τηλεόραση.
28
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 28
2012-01-12 오전 11:31:20
04
Σύνδεση με ηχοσύστημα
Συνδέσεις
• Χαμηλώστε την ένταση του ήχου όταν ενεργοποιήσετε το δέκτη AV. Ένας απότομος δυνατός ήχος
ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και την ακοή σας.
• Ρυθμίστε τη μορφή εξόδου ήχου σύμφωνα με τις δυνατότητες του δέκτη AV που διαθέτετε. (Ανατρέξτε
στις σελίδες 40~43)
• Η θέση των υποδοχών εισόδου HDMI ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δέκτη AV. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη AV που διαθέτετε.
Περίπτωση 1: Σύνδεση σε ηχοσύστημα (δέκτη AV που υποστηρίζει
HDMI) - Βέλτιστη ποιότητα (Συνιστάται)
1. Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την
υποδοχή HDMI IN του δέκτη AV.
2. Με ένα καλώδιο HDMI, συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT του δέκτη AV με την υποδοχή HDMI IN
της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε το προϊόν, την τηλεόραση και το δέκτη AV.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του δέκτη AV και της τηλεόρασης για να επιλέξετε την
εξωτερική πηγή εισόδου ώστε να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής. Για να ρυθμίσετε
την πηγή εισόδου ήχου του δέκτη AV, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του δέκτη AV που διαθέτετε.
Καλώδιο HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 29
29
2012-01-12 오전 11:31:20
Συνδέσεις
Περίπτωση 2: Σύνδεση σε
ηχοσύστημα (Στερεοφωνικός
ενισχυτής) - Καλή ποιότητα
Περίπτωση 3: Σύνδεση σε ηχοσύστημα
(δέκτης AV με αποκωδικοποιητή Dolby
Digital ή DTS) - Καλύτερη ποιότητα
2. Με ένα καλώδιο σήματος βίντεο, συνδέστε
την υποδοχή HDMI, COMPONENT ή VIDEO
OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την
υποδοχή HDMI, COMPONENT ή VIDEO
IN της τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στις σελίδες
26~28)
2. Με ένα καλώδιο σήματος βίντεο, συνδέστε
την υποδοχή HDMI, COMPONENT ή VIDEO
OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος με την
υποδοχή HDMI, COMPONENT ή VIDEO
IN της τηλεόρασης. (Ανατρέξτε στις σελίδες
26~28)
1. Με ένα καλώδιο ήχου, συνδέστε τις υποδοχές
AUDIO OUT (λευκή και κόκκινη) στο πίσω
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής τις υποδοχές
AUDIO IN (λευκή και κόκκινη) της τηλεόρασης.
3. Ενεργοποιήστε το προϊόν, την τηλεόραση και
το στερεοφωνικό ενισχυτή.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του
στερεοφωνικού ενισχυτή για να επιλέξετε την
εξωτερική πηγή εισόδου ώστε να ακούσετε
ήχο από το προϊόν. Για να ρυθμίσετε την
πηγή εισόδου ήχου του στερεοφωνικού
ενισχυτή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
στερεοφωνικού ενισχυτή που διαθέτετε.
5. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε
την πηγή βίντεο (HDMI, Component ή Video).
1. Με ένα οπτικό καλώδιο, συνδέστε την
υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
στο πίσω μέρος του προϊόντος με την υποδοχή
DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του δέκτη AV.
3. Ενεργοποιήστε το προϊόν, την τηλεόραση και
το δέκτη AV.
4. Πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του δέκτη
AV για να επιλέξετε την εξωτερική πηγή εισόδου
προκειμένου να ακούσετε ήχο από το προϊόν.
Για να ρυθμίσετε την πηγή εισόδου ήχου του
δέκτη AV, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του
δέκτη AV που διαθέτετε.
5. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να επιλέξετε
την πηγή βίντεο (HDMI, Component ή Video).
Περίπτωση 2: Καλώδιο ήχου
Περίπτωση 3: Οπτικό
καλώδιο
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο Λευκό
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Εάν χρησιμοποιείτε τη σύνδεση του ψηφιακού ήχου που περιγράφεται στην περίπτωση 3, θα ακούσετε μόνον τα δύο εμπρός ηχεία με τη
ρύθμιση ψηφιακής εξόδου, όπως PCM.
30
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 30
2012-01-12 오전 11:31:21
04
Σύνδεση σε δίκτυο
Συνδέσεις
Αυτό το προϊόν επιτρέπει τη χρήση υπηρεσιών που βασίζονται σε δίκτυο (ανατρέξτε στις σελίδες
74~83), όπως Smart Hub ή BD-LIVE και την αναβάθμιση λογισμικού, όταν είναι συνδεδεμένη σε ένα
δίκτυο. Συνιστούμε τη χρήση ενός AP (Σημείο πρόσβασης) ή δρομολογητή IP για τη σύνδεση. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση του δρομολογητή, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του δρομολογητή ή επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του δρομολογητή για τεχνική υποστήριξη.
Ενσύρματο δίκτυο
1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP), συνδέστε την υποδοχή LAN του προϊόντος
με την υποδοχή LAN του μόντεμ ή του δρομολογητή σας.
2. Για τη ρύθμιση των επιλογών δικτύου, ανατρέξτε στις σελίδες 45~49.
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο
δρομολογητή)
Δρομολογητής
Or
Ευρυζωνικό μόντεμ
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Σύνδεση δικτύου με υπολογιστή για
χρήση της λειτουργίας AllShare
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το
δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με
τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
`` Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
`` Για τη χρήση της λειτουργίας AllShare, πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυό σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 31
31
2012-01-12 오전 11:31:21
Συνδέσεις
Ασύρματο δίκτυο
Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη δυνατότητα Wi-Fi. Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο μέσω ενός
δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου (δρομολογητής ή μόντεμ).
Για τη ρύθμιση των επιλογών δικτύου, ανατρέξτε στις σελίδες 45~49.
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Σύνδεση δικτύου με
υπολογιστή για χρήση της
λειτουργίας AllShare
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Για να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο δίκτυο, το προϊόν σας πρέπει να είναι συνδεδεμένο σε έναν δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου.
Αν ο δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου υποστηρίζει DHCP, το προϊόν σας μπορεί να χρησιμοποιήσει μια διεύθυνση DHCP ή μια
στατική διεύθυνση IP για να συνδεθεί στο ασύρματο δίκτυο.
`` Επιλέξτε ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται για το δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου. Αν το κανάλι που ρυθμίστηκε για το
δρομολογητή ΙΡ ασυρμάτου δικτύου χρησιμοποιείται από κάποια άλλη κοντινή συσκευή, αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα παρεμβολές και
απώλεια επικοινωνίας.
`` Αν επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και ο τύπος κρυπτογράφησης ρυθμιστεί σε WEP, TKIP
ή TKIP-AES (WPS2Mixed) για το σημείο πρόσβασης, αυτό το προϊόν δεν θα υποστηρίζει σύνδεση σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές
πιστοποίησης Wi-Fi.
`` Αν το σημείο πρόσβασης που διαθέτετε υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push
Button Configuration) ή PIN (Personal Identification Number). Το WPS διαμορφώνει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε
οποιονδήποτε από τους δύο τρόπους λειτουργίας.
`` Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ασύρματο δίκτυο με τρεις τρόπους:
-- Με την επιλογή Ασύρματο (Γενικά)
-- Με χρήση του WPS (PBC)
-- One Foot Connection
Η επιλογή Ασύρματο (Γενικά) περιλαμβάνει αυτόματες και μη αυτόματες διαδικασίες ρύθμισης.
`` Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προκαλέσουν παρεμβολές, ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας (απόδοση σημείου
πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κλπ.).
`` Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν
υποστηρίζεται.
`` Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα κλειδιού ασφαλείας ασύρματου δικτύου:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Για τη χρήση της λειτουργίας AllShare, πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυό σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Η σύνδεση μπορεί να είναι ενσύρματη ή ασύρματη.
32
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 32
2012-01-12 오전 11:31:21
Ρύθμιση
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
►
" Enter
2. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή γλώσσα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή χώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά. (Μόνο για τη Γαλλία)
5. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή Λειτουργία ρολογιού.
• Αν επιλέξετε Auto: Πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Αν επιλέξετε Χειροκ.: Πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να ρυθμίσετε το ρολόι και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Plug & Play
Ορισμός εηιλογών αναζ. για τον αυτόμ. συντονισμό.
Κεραία
Καλωδιακή
Αναζήτ.
a Προηγ. d Αγνόηση > Μετακίν. " Καταχώρ.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή πηγή από την Κεραία και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
7. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή σειρά καναλιών και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
(Μόνο για την Ιταλία)
8. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρύθμισεις δικτύου ή Παρακολ. TV και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
(Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
ρύθμιση δικτύου, ανατρέξτε στις σελίδες 45~49).
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν συνδέεται σε μια τηλεόραση για πρώτη φορά, το προϊόν
ενεργοποιείται αυτόματα. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.
`` Κωδικός πρόσβασης
-- Μόνο για τη Γαλλία: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην
τιμή "0000".
Επιλέξτε άλλους αριθμούς.
-- Άλλες χώρες: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Ως προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης είναι ρυθμισμένος
στην τιμή "0000".
`` Το μενού Σειρά καναλιών μπορεί να εμφανιστεί όταν η χώρα
έχει ρυθμιστεί σε Ιταλία.
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητό αρχικό μενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 33
Ρύθμιση
1. Ενεργοποιήστε την τηλεόρασή σας, αφού
συνδέσετε το προϊόν.
Όταν συνδέσετε το προϊόν σε μια τηλεόραση
για πρώτη φορά, το προϊόν ενεργοποιείται
αυτόματα και εμφανίζεται η οθόνη Plug & Play.
• Αν επιλέξετε Κεραία: Πατήστε το κουμπί ▼
για να επιλέξετε Αναζήτ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Αν επιλέξετε Καλωδιακή: Πατήστε το
κουμπί ▼ για να επιλέξετε Επόμενο και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ορίστε την επιλογή λειτουργίας αναζήτησης
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ για
να επιλέξετε το κουμπί Αναζήτ..
05
Προτού ξεκινήσετε (Plug & Play)
33
2012-01-12 오전 11:31:22
Ρύθμιση
• Αρχικό μενού
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Παρακολ. TV
Οδηγός
Διαχείριση προγρ.
3
Λίστα καναλιών
Διαχείρ. καναλιών
2
Η συσκ. μου
Τα Περιεχ.μου
4
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
1
5
d WPS(PBC)
1
Επιλογή του Η συσκ. μου.
2
Επιλογή του Τα Περιεχ.μου.
3
Επιλογή του Παρακολ. TV.
4
Επιλογή του Διαδίκτυο.
5
Επιλογή του Ρυθμίσεις.
6
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
6
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
Λίστα καναλιών
Μπορείτε να δείτε όλα τα κανάλια που βρέθηκαν
με την αναζήτηση.
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST στο
τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η λίστα καναλιών.
Οθόνη λίστας καναλιών
1
Λίστα καναλιών
Όλα
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
811 Cartoon Nwk
`` Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο, επιλέξτε
Smart Hub από το αρχικό μενού.
Κάντε λήψη του επιθυμητού περιεχομένου από το
Samsung Apps.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 81~82)
`` Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με
το επιλεγμένο μενού.
`` Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτού του προϊόντος ενδέχεται να
αλλάξουν μετά την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
`` Αν το προϊόν παραμείνει στο αρχικό μενού για περισσότερα από
3 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί, εμφανίζεται η οθόνη DTV.
`` Αν το προϊόν παραμείνει σε κάποιο άλλο μενού,
συμπεριλαμβανομένου του μενού ρυθμίσεων, για
περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί,
εμφανίζεται στην τηλεόραση η προφύλαξη οθόνης.
Παρακολ. TV
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Παρακολ. TV.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
34
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Καμία πληροφορία
Κεραία
1
2
a Κεραία c Προβ. προγρ. < Λειτ. CH " Προβολή ƒ Σελίδα
2
Εμφανίζει τα αποθηκευμένα κανάλια.
Βοήθεια πλοήγησης: Εμφανίζονται τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Επιλογή του Κεραία ή Καλωδιακή.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C): Εμφανίζονται οι πληροφορίες προγράμματος.
• Λειτ. CH: Λειτουργία προβολής καναλιών, σύμφωνα
με τον τύπο καναλιού. (Όλα, τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά,
δεδομένων/άλλα)
• Προβολή: Εμφανίζεται το επιλεγμένο κανάλι.
• Σελίδα: Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη σελίδα.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το επιλεγμένο κανάλι.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν πατήσετε το κουμπί INFO, μπορείτε να παρακολουθήσετε
ή να εγγράψετε το επιλεγμένο κανάλι.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 34
2012-01-12 오전 11:31:22
Διαχείρ. καναλιών
Οθόνη διαχείρισης καναλιών
801 xxxxxxxx
2
803 xxxxxxxx
Διαχείρ. καναλιών | Όλα
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
Κεραία
807 xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
a Κεραία d Ταξινόμ. ƒ Σελίδα " Επιλ. / Εργαλεία ' Επιστρ.
3
Επεξεργασμένα κανάλια: Πατήστε τα κουμπιά ◄▲▼
για να ελέγξετε τα επεξεργασμένα κανάλια.
• Κανάλια ( ): Προβολή της λίστας καναλιών,
σύμφωνα με τον τύπο καναλιού. (Όλα, τηλεοπτικά,
ραδιοφωνικά, δεδομένων/άλλα)
• Αγαπημένα ( ): Προβολή όλων των αγαπημένων
καναλιών. (Αγαπημένο 1, Αγαπημένο 2, Αγαπημένο
3......)
1
Προβολή των αποθηκευμένων καναλιών.
2
Βοήθεια πλοήγησης: Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Επιλογή του Κεραία ή Καλωδιακή.
• ΜΠΛΕ (D): Ταξινόμηση της λίστας κατά αριθμό
καναλιού ή όνομα καναλιού.
• Σελίδα: Μετάβαση στην επόμενη ή στην προηγούμενη
σελίδα.
• Επιλ.: Επιλέγει το επιθυμητό κανάλι.
• Εργαλεία: Προβολή της επιλογής Διαχείρ. καναλιών.
• Επιστρ: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3
Εικονίδια προβολής κατάστασης καναλιού
Εικονίδια
Λειτουργίες
c
Ένα επιλεγμένο κανάλι.
\
Ένα κλειδωμένο κανάλι.
Ένα κανάλι που έχει οριστεί ως αγαπημένο.
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
Αριθμ. καναλιού
801 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
807
1/2 Σελίδες
800 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
Κεραία
Διαχείρ. καναλιών | Όλα
1/2 Σελίδες
Επιλεγμ.στοιχείο: 1 Αριθμ. καναλιού
Εργαλεία
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Προβολή
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Προσθήκη
στα αγαπημένα
Κλείδωμα
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Επεξ.xxxxxxxx
αρ. καναλιών
807
xxxxxxxx
807
Διαγραφή
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Ακύρωση
επιλογής όλων
811
xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Επιλογή
Όλων
813
xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
Καταχώρ. ' Επιστρ.
815 "
xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
a Κεραία d Ταξινόμ. ƒ Σελίδα " Επιλ. / Εργαλεία ' Επιστρ.
Προβολή
Κάντε αυτήν την επιλογή για να παρακολουθήσετε
το κανάλι.
Προσθήκη στα αγαπημένα / Επεξ. αγαπημ.
Κάντε αυτήν την επιλογή για να προσθέσετε το
επιθυμητό κανάλι στα αγαπημένα.
Κλείδωμα / Ξεκλείδ.
Κάντε αυτήν την επιλογή για να κλειδώσετε το κανάλι.
Επεξ. αρ. καναλιών
Κάντε αυτήν την επιλογή για να τροποποιήσετε
τον αριθμό καναλιού.
Αν η επιλογή Επεξ. αρ. καναλιών δεν εμφανίζεται
στη Διαχείρ. καναλιών, ρυθμίστε την σε Ενεργοπ.
από το μενού καναλιών. (Ανατρέξτε στη σελίδα 44)
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχετε ρυθμίσει
τον τύπο πηγής κεραίας και τη χώρα όπως παρακάτω.
Πηγή κεραίας
Κεραία
Χώρα
Ολλανδία, Ιταλία
Διαγραφή
Κάντε αυτήν την επιλογή για να διαγράψετε το κανάλι.
Ακύρωση επιλογής όλων
Κάντε αυτήν την επιλογή για να ακυρώσετε την
επιλογή όλων των καναλιών.
Επιλογή Όλων
Κάντε αυτήν την επιλογή για να επιλέξετε όλα τα κανάλια.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Για δορυφορικές μεταδόσεις, ενδέχεται να είναι δυνατή η
επεξεργασία των αριθμών καναλιών, ανάλογα με τις προδιαγραφές.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 35
Ρύθμιση
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
κανάλι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Μπορείτε να διαχειριστείτε τα αποθηκευμένα
κανάλια.
1
05
Χρήση του κουμπιού TOOLS
35
2012-01-12 오전 11:31:23
Ρύθμιση
Ρυθμίσεις
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
το επιθυμητό υπομενού και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
Οθόνη
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως το λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ.
οθόνης), την ανάλυση κλπ.
Ρυθμίσεις 3D
Επιλογή του αν ένας δίσκος Blu-ray Disc με περιεχόμενο
3D θα αναπαράγεται σε τρόπο λειτουργίας 3D.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις 3D
Ρυθμίσεις 3D
Αναπαραγωγή 3D Blu-ray
Μέγεθος οθόνης
: Auto
: 55 ιντσών
> Μετακίνηση " Καταχώρ. ' Επιστροφή
Πλούσιο χρώμα HDMI
: Auto
Αναπαραγωγή 3D Blu-ray
Οι δίσκοι 3D Blu-ray Disc διατίθενται σε δύο μορφές: Δίσκοι
Blu-ray 3D και δίσκοι μόνο 3D. Μπορείτε να επιλέξετε αν
θα παρακολουθήσετε έναν δίσκο Blu-ray 3D σε τρόπο
λειτουργίας 3D ή 2D προτού αναπαράγετε το δίσκο.
• Auto: Αυτόματη ανίχνευση του αν μια συνδεδεμένη
τηλεόραση διαθέτει τη δυνατότητα 3D και
αναπαραγωγή ενός δίσκου Blu-ray 3D στον αντίστοιχο
τρόπο λειτουργίας 3D ή 2D, ή ενός δίσκου μόνο 3D σε
τρόπο λειτουργίας 3D αν η τηλεόραση υποστηρίζει 3D.
Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει 3D, δεν
αναπαράγονται οι δίσκοι μόνο 3D.
• 3D  3D: Αναπαραγωγή δίσκων μόνο 3D και Bluray 3D πάντα σε τρόπο λειτουργίας 3D.
• 3D  2D: Αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray 3D
πάντα σε τρόπο λειτουργίας 2D. Οι δίσκοι μόνο
3D δεν αναπαράγονται.
36
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με το περιεχόμενο και τη θέση της εικόνας στην
οθόνη της τηλεόρασης, ενδέχεται να δείτε κατακόρυφες
μαύρες λωρίδες στην αριστερή πλευρά, στη δεξιά πλευρά ή
και στις δύο πλευρές της οθόνης.
Μέγεθος οθόνης
Σας επιτρέπει να εισάγετε το πραγματικό μέγεθος
οθόνης της τηλεόρασής σας, έτσι ώστε το προϊόν
να μπορεί να προσαρμόσει την εικόνα σύμφωνα
με το μέγεθος της οθόνης και να προβάλλει
βέλτιστη εικόνα 3D.
(Για προβολή εικόνας 3D σε οθόνες μεγαλύτερες
από 116 ίντσες, μια ασφαλής επιλογή είναι απλά
να ρυθμίσετε το μέγεθος στην τιμή 116).
!! ΠΡΟΣΟΧΗ
`` Αν θέλετε να απολαύσετε περιεχόμενο 3D, συνδέστε μια
συσκευή 3D (δέκτης AV ή τηλεόραση που είναι συμβατή με
3D) στη θύρα HDMI OUT του προϊόντος χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας. Φορέστε γυαλιά 3D
προτού αναπαράγετε το περιεχόμενο 3D.
`` Το προϊόν μεταδίδει σήματα 3D μόνο μέσω ενός καλωδίου
HDMI που είναι συνδεδεμένο στη θύρα HDMI OUT.
`` Μιας και η ανάλυση βίντεο στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D παραμένει σταθερή στην ανάλυση του
αρχικού βίντεο 3D, δεν μπορείτε να αλλάξετε την ανάλυση
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
`` Ορισμένες λειτουργίες όπως το BD Wise, η προσαρμογή
μεγέθους οθόνης και η προσαρμογή ανάλυσης ενδέχεται
να μην εκτελούνται σωστά στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής 3D.
`` Πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής
ταχύτητας για τη σωστή έξοδο του σήματος 3D.
`` Παραμείνετε σε απόσταση τουλάχιστον τρεις φορές το
πλάτος της οθόνης από την τηλεόραση όταν παρακολουθείτε
εικόνες 3D. Για παράδειγμα, αν έχετε μια οθόνη 46 ιντσών,
παραμείνετε σε απόσταση 138 ίντσες (3,5 μέτρα) από την
οθόνη.
-- Για βέλτιστη εικόνα 3D, τοποθετήστε την οθόνη βίντεο
3D στο επίπεδο των ματιών σας.
`` Όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε ορισμένες συσκευές
3D, το εφέ 3D ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
`` Η ονομασία "Blu-ray 3D" και το λογότυπο "Blu-ray 3D"
είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 36
2012-01-12 오전 11:31:23
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι πλευρών
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
`` Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι
διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής
σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
`` Αν επιλέξετε 16:9 Αρχικό, η τηλεόραση ενδέχεται να
προβάλλει την εικόνα σε μορφή 4:3 Κάθετη πανοραμική
(μαύρες λωρίδες στις πλευρές της εικόνας).
Μέγεθος οθόνης Smart Hub
Ρύθμιση της οθόνης του Smart Hub στο βέλτιστο
μέγεθος.
• Μεγ. 1: Το μέγεθος οθόνης του Smart Hub θα είναι
μικρότερο από το προεπιλεγμένο. Ενδέχεται να
εμφανιστούν μαύρες λωρίδες στις πλευρές της οθόνης.
• Μεγ. 2: Αυτή είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για
το Smart Hub. Το προϊόν προβάλλει την οθόνη
του Smart Hub στο κανονικό μέγεθος.
• Μεγ. 3: Αυτή η επιλογή προβάλλει την οθόνη του Smart
Hub σε μεγαλύτερο μέγεθος. Η εικόνα ενδέχεται να είναι
πολύ μεγάλη για την οθόνη της τηλεόρασής σας.
BD Wise (μόνο για προϊόντα της
Samsung)
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση Ανάλυση
έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise και το BD Wise
εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
`` Αν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε μια συσκευή που δεν
υποστηρίζει BD Wise, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία BD Wise.
`` Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού
BD Wise του προϊόντος και της τηλεόρασης σε Ενεργ.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου
του σήματος βίντεο συνιστωσών και HDMI σε Auto,
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p ή 576i/480i. Ο
αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό των γραμμών βίντεο
ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν
τη διεμπλεκόμενη και την προοδευτική σάρωση
αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι γραμμές,
τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
• Auto: Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης εξόδου
στη μέγιστη ανάλυση της συνδεδεμένης
τηλεόρασης.
• BD Wise: Αυτόματη ρύθμιση της ανάλυσης
στην ανάλυση του δίσκου BD/DVD, αν
έχετε συνδέσει το προϊόν μέσω HDMI σε μια
τηλεόραση με τη δυνατότητα BD Wise. (Το
στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο αν
το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε Ενεργ. Ανατρέξτε
στην ενότητα BD Wise παραπάνω.)
• 1080p: Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 1080i: Παρέχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο
διεμπλεκόμενης σάρωσης.
• 720p: Παρέχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο
προοδευτικής σάρωσης.
• 576p/480p: Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών
βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
• 576i/480i: Παρέχει έξοδο 576/480 γραμμών
βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 37
Ρύθμιση
Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε,
ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση
μεγέθους οθόνης.
• 16:9 Αρχικό: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν σε
μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Το προϊόν προβάλλει
όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του λόγο πλευρών.
Το περιεχόμενο μορφής 4:3 προβάλλεται με μαύρες
λωρίδες αριστερά και δεξιά.
• 16:9 Πλήρης: Επιλέξτε όταν συνδέετε το προϊόν
σε μια τηλεόραση με οθόνη 16:9. Όλο το
περιεχόμενο προβάλλεται σε πλήρη οθόνη. Το
περιεχόμενο μορφής 4:3 εκτείνεται οριζόντια.
• 4:3 Πανοραμική: Επιλέξτε όταν συνδέετε το
προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Το προϊόν
προβάλλει όλο το περιεχόμενο στον αρχικό του
λόγο πλευρών. Το περιεχόμενο μορφής 16:9
προβάλλεται με μαύρες λωρίδες επάνω και κάτω.
• 4:3 Pan-Scan: Επιλέξτε όταν συνδέετε το
προϊόν σε μια τηλεόραση με οθόνη 4:3. Στο
περιεχόμενο 16:9 περικόπτεται το αριστερό και
το δεξιό άκρο της εικόνας.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI ένα προϊόν
της Samsung και μια τηλεόραση της Samsung με BD
Wise και το BD Wise είναι ενεργοποιημένο και στις δύο
συσκευές, το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην ανάλυση
βίντεο και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
• Απ.: Η ανάλυση του σήματος εξόδου παραμένει
σταθερή στην ανάλυση που ρυθμίστηκε
προηγουμένως στο μενού Ανάλυση, ανεξάρτητα
από την ανάλυση του δίσκου. Ανατρέξτε στην
ενότητα Ανάλυση παρακάτω.
• Ενεργ.: Το προϊόν μεταδίδει βίντεο στην αρχική
ανάλυση και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
05
Αναλ. οθόνης
37
2012-01-12 오전 11:31:23
Ρύθμιση
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας εξόδου
ƒƒ Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου
Με σύνδεση HDMI
Έξοδος
Ρύθμιση
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Blu-ray Disc
Ανάλυση δίσκου
Blu-ray Disc
BD Wise
1080p
Καρέ ταινίας: Auto (24 Fs)
1080i
720p
1080p
576i/480i
BD Wise
Auto
1080p
-
-
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
576i/480i
-
-
-
1080i
1080i
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576p/480p
576i/480i
576i/480i
480i
720p
576i/480i
-
-
Με σύνδεση HDMI
576p/480p
576i/480i
-
-
-
-
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας
σήματος συνιστωσών
Τρόπος λειτουργίας βίντεο
-
-
576i/480i
-
-
1080p
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
576i/480i
Μέγιστη ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
720p
-
-
Τρόπος λειτουργίας σήματος
συνιστωσών/βίντεο
Τρόπος λειτουργίας HDMI
1080i
38
-
576i/480i
ƒƒ Αναπαραγωγή DVD
Έξοδος
576i/480i
1080p
-
Τρόπος
λειτουργίας
βίντεο
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
1080p
1080p@24Fs 1080p@24Fs
720p
576p/480p
Ρύθμιση
Τρόπος λειτουργίας
Ηλεκτρονικό/ σήματος συνιστωσών/
βίντεο
ψηφιακό
Blu-ray Disc
περιεχόμενο
Μέγιστη
ανάλυση
εισόδου
τηλεόρασης
Auto
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας σήματος
συνιστωσών
1080i
576p/480p
-
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 38
2012-01-12 오전 11:31:23
05
ƒƒ Προβολή DTV
Ανάλυση
BD Wise
Auto
Ενεργοποιημένη "Έξυπνη
ανάλυση DTV"
Απενεργοποιημένη "Έξυπνη
ανάλυση DTV"
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Με σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας
HDMI
1080p
Ανάλυση ροής
μετάδοσης
Μέγιστη ανάλυση
εισόδου τηλεόρασης
1080p
Χωρίς σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας
σήματος συνιστωσών/
βίντεο
Τρόπος λειτουργίας
σήματος συνιστωσών
Τρόπος λειτουργίας
βίντεο
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
`` Η λειτουργία Έξυπνη ανάλυση DTV ενεργοποιείται μόνο όταν
η επιλογή Ανάλυση έχει ρυθμιστεί σε Auto.
`` Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με το προϊόν δεν υποστηρίζει
τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση,
εμφανίζεται το μήνυμα "Αν δεν εμφανίζεται εικόνα μετά
την επιλογή, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, η
ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
Θέλετε να κάνετε μια επιλογή;".
Αν επιλέξετε Ναι, η οθόνη της τηλεόρασης θα παραμείνει
κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση θα
επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
`` Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή της ανάλυσης,
αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, πατήστε
και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) στην
πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές προεπιλογές.
Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη
σελίδα για να προσπελάσετε κάθε τρόπο λειτουργίας και
επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η τηλεόρασή σας.
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα
BD χρήστη.
`` Για να χρησιμοποιήσει το προϊόν τον τρόπο λειτουργίας Καρέ
ταινίας (24 καρέ), ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει
τη δυνατότητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
`` Αν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος
συνιστωσών και η προβολή τη δεδομένη στιγμή γίνεται μέσω
της εξόδου σήματος συνιστωσών, η ανάλυση παραμένει
σταθερή στην τιμή 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` Για περιεχόμενο DivX με προστασία από αντιγραφή,
η ανάλυση εξόδου του σήματος βίντεο συνιστωσών
εξαναγκάζεται να ακολουθήσει το πρωτόκολλο 576i/480i.
`` Όταν το καλώδιο HDMI δεν είναι συνδεδεμένο και η έξοδος βίντεο είναι
σε λειτουργία συνιστωσών, η έξοδος περιεχομένου DivX με προστασία
από αντιγραφή μπορεί να γίνει μόνο σε ανάλυση 576i/480i.
Έξυπνη ανάλυση DTV
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να βελτιστοποιείται
αυτόματα η ανάλυση οθόνης για ψηφιακές εκπομπές.
• Auto: Η ανάλυση οθόνης βελτιστοποιείται
αυτόματα για ψηφιακές εκπομπές.
• Απ.: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Έξυπνη
ανάλυση DTV.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν αλλάζετε τηλεοπτικό κανάλι με αυτή τη λειτουργία
ρυθμισμένη σε Ναι, ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε,
ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος χρόνος για προβολή των
επόμενων καναλιών από όταν η λειτουργία είναι ρυθμισμένη σε
Απ..
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για την έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής
(τηλεόραση, οθόνη κλπ.).
• Auto: Αυτόματη ρύθμιση του προϊόντος στη βέλτιστη
μορφή που υποστηρίζεται από τη συσκευή σας.
• YCbCr (4:4:4): Αν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει
τη χρωματική περιοχή YCbCr μέσω HDMI,
επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο της
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 39
Ρύθμιση
Έξοδος
39
2012-01-12 오전 11:31:23
Ρύθμιση
κανονικής γκάμας χρωμάτων YCbCr.
• RGB (Τυπικό): Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για
έξοδο της κανονικής γκάμας χρωμάτων RGB.
• RGB (Βελτιωμένο): Αν έχετε συνδέσει το
προϊόν σε μια συσκευή προβολής DVI, όπως μια
οθόνη, επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για έξοδο της
βελτιωμένης γκάμας χρωμάτων RGB.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ)
σε Auto επιτρέπει τη ρύθμιση της εξόδου HDMI
του προϊόντος σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο, για
βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας
(24 καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν
αυτό το ρυθμό καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε Καρέ
ταινίας μόνο όταν το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας εξόδου HDMI με ανάλυση 1080i ή 1080p.
• Auto: Η λειτουργία Καρέ ταινίας (24 καρέ) είναι
διαθέσιμη.
• Απ.: Απενεργοποίηση της λειτουργίας Καρέ
ταινίας (24 καρέ).
Πλούσιο χρώμα HDMI
Επιτρέπει την έξοδο σήματος βίντεο με πλούσιο
χρώμα από την υποδοχή HDMI OUT. Η ρύθμιση
Πλούσιο χρώμα παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή
του χρώματος με μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
• Auto: Το προϊόν μεταδίδει βίντεο με πλούσιο
χρώμα σε μια συνδεδεμένη τηλεόραση που
υποστηρίζει Πλούσιο χρώμα HDMI.
• Απ.: Η εικόνα προβάλλεται χωρίς πλούσιο χρώμα.
Λειτ. ακ. εικ.
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τον τύπο εικόνας που
προβάλλεται από το προϊόν κατά την παύση της
αναπαραγωγής ενός DVD.
• Auto: Αυτόματη προβολή της βέλτιστης
στατικής εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο.
• Καρέ: Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια σκηνή
με ελάχιστη δράση.
• Πεδίο: Επιλέξτε όταν κάνετε παύση σε μια
σκηνή με έντονη δράση.
Προοδευτική λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας
κατά την προβολή DVD.
• Auto: Με αυτή τη ρύθμιση, το προϊόν επιλέγει
αυτόματα τη βέλτιστη ποιότητα εικόνας για το
DVD που παρακολουθείτε.
• Βίντεο: Με αυτή τη ρύθμιση, έχετε τη βέλτιστη
ποιότητα εικόνας για DVD συναυλιών ή
εκπομπών τηλεόρασης.
40
Ήχος
Ψηφιακή έξοδος
Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο ώστε να αντιστοιχεί
στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει
στο προϊόν:
• PCM: Επιλέξτε αν έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV
που υποστηρίζει HDMI.
• Bitstream (Unprocessed): Επιλέξτε αν έχετε
συνδέσει έναν δέκτη AV που υποστηρίζει
HDMI, με δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby
TrueHD και DTS-HD Master Audio.
• Bitstream (DTS Re-encoded): Επιλέξτε αν
έχετε συνδέσει έναν δέκτη AV χρησιμοποιώντας
μια ψηφιακή οπτική είσοδο που μπορεί να
αποκωδικοποιήσει DTS.
• Bitstream (Dolby D Re-encoded): Επιλέξτε αν
δεν διαθέτετε έναν δέκτη AV που υποστηρίζει
HDMI, αλλά διαθέτετε έναν δέκτη AV με
δυνατότητα αποκωδικοποίησης Dolby Digital.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να περιλαμβάνουν
τρεις ροές ήχου:
-- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση της
κυρίως ταινίας.
-- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική
επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη ή των
ηθοποιών.
-- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την
πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται να
ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα ηχητικά
εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά σε κάθε δίσκο
Blu-ray Disc.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά
δεν θα ακούτε ήχο ή θα ακούτε έναν δυνατό θόρυβο.
`` Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι
συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η
έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
`` Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW ούτε
ηχητικά εφέ πλοήγησης.
`` Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
`` Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν επηρεάζει την
αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI που
είναι συνδεδεμένη με την τηλεόρασή σας.
Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI
όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε έναν δέκτη AV.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 40
2012-01-12 오전 11:31:23
05
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
PCM
Δέκτης
AV που
υποστηρίζει
HDMI
Σύνδεση
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Ροή ήχου
μετάδοσης
Bitstream (Unprocessed)
Οπτική
Δέκτης
AV που
υποστηρίζει
HDMI
Bitstream (DTS Bitstream (Dolby
Re-encoded)
D Re-encoded)
Οπτική
Δέκτης AV που
Δέκτης AV που
υποστηρίζει υποστηρίζει HDMI
HDMI ή Οπτική
ή Οπτική
PCM 2
κανάλια
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM
Έως και 7.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Έως και 7.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital Dolby Digital DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Plus
Έως και 7.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital DTS Re-encoded
Plus
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby TrueHD
Έως και 7.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby TrueHD Dolby Digital DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS
Έως και 6.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
DTS
DTS
DTS Re-encoded
Dolby Digital Reencoded*
DTS-HD High
Έως και 7.1
Resolution
κανάλια PCM
Audio
PCM 2
κανάλια
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
DTS-HD
Έως και 7.1
Master Audio κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
DTS-HD
Master Audio
DTS
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
PCM 2
κανάλια
PCM 2
κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM
PCM
PCM 2
κανάλια
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Έως και 5.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
DTS
Έως και 6.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Έως και 5.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital Dolby Digital DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital
Plus
Έως και 5.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital DTS Re-encoded
Plus***
Dolby Digital
Re-encoded*
MPEG1
Έως και 5.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
PCM
(έως και 5.1
κανάλια)
DTS Re-encoded
Dolby Digital
Re-encoded*
HE-AAC
Έως και 5.1
κανάλια PCM
PCM 2
κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
Re-encoded** Re-encoded**
DTS Re-encoded
(για πολυκαναλικά (για πολυκαναλικά
προγράμματα)
προγράμματα)
Dolby Digital
Re-encoded*
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
PCM 2
κανάλια
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 41
Ρύθμιση
Ρύθμιση
41
2012-01-12 오전 11:31:24
Ρύθμιση
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Οποιαδήποτε
Μεταδίδει μόνο τη ροή ήχου
κυρίως ταινίας, έτσι ώστε
Αποκωδικοποιεί τον ήχο της της
ο δέκτης AV να μπορεί να
κυρίως ταινίας μαζί με τη ροή αποκωδικοποιήσει
τη ροή ήχου
ήχου BONUSVIEW σε ήχο
bitstream.
PCM και προσθέτει ηχητικά
Δεν ακούγεται ήχος
εφέ πλοήγησης.
BONUSVIEW ή ηχητικά εφέ
πλοήγησης.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε
ήχο PCM, προσθέτει
ηχητικά εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον
ήχο PCM σε DTS
bitstream.
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας
μαζί με τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε
ήχο PCM, προσθέτει
ηχητικά εφέ πλοήγησης
και, στη συνέχεια,
επανακωδικοποιεί τον
ήχο PCM σε Dolby
Digital bitstream.
* Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν εφαρμόζεται η ρύθμιση "Dolby D Re-encoded". Το σήμα εξόδου
θα είναι PCM 2 καναλιών.
** Αν η ροή πηγής HE-AAC είναι 2 καναλιών ή 1 καναλιού, το σήμα εξόδου θα είναι PCM 2 καναλιών.
Για ροή Dolby Digital Plus σε διαδικτυακό περιεχόμενο, η έξοδος σήματος PCM μέσω HDMI
υποστηρίζει έως και 5.1 κανάλια.
*** Ε άν η ρύθμιση ακουστικής περιγραφής έχει οριστεί στο ενεργοποίηση και ο αριθμός του καναλιού
ήχου είναι μεγαλύτερος από 2, το σήμα εξόδου ήχου θα αλλάξει σε Dolby Digital, ακόμα και εάν η
αρχική ροή δεδομένων εκπομπής είναι Dolby Digital Plus.
Αλλά, εάν ο αριθμός του καναλιού ήχου είναι 2 (στεροφωνικό) ή 1 και η ακουστική περιγραφή έχει
οριστεί στο ενεργοποίηση, η μορφή σήματος εξόδου θα είναι PCM.
Υποδειγματοληψία PCM
Σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε την υποδειγματοληψία PCM
στα 48 kHz από τα 96 kHz.
• Απ.: Επιλέξτε όταν ο δέκτης AV που είναι
συνδεδεμένος στο προϊόν είναι συμβατός με 96 kHz.
• Ενεργ.: Επιλέξτε όταν ο δέκτης AV που είναι
συνδεδεμένος στο προϊόν δεν είναι συμβατός με 96
kHz. Το σήμα 96 kHz μετατρέπεται σε σήμα 48 kHz.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ακόμα και όταν η Υποδειγματοληψία PCM έχει ρυθμιστεί
σε Απ., ορισμένοι δίσκοι παράγουν αποκλειστικά ήχο
διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία μέσω της οπτικής
εξόδου ψηφιακού σήματος.
HDMI
• Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με
πολυκαναλικές μορφές συμπίεσης (Dolby Digital,
DTS), το προϊόν ενδέχεται να παράγει ήχο PCM
2 καναλιών διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία
ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει την ψηφιακή έξοδο
σε Bitstream (Unprocessed/DTS Re-encoded/
Dolby D Re-encoded) από το μενού ρύθμισης.
• Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με
ρυθμούς δειγματοληψίας PCM υψηλότερους
από 48 kHz, το προϊόν ενδέχεται να
παράγει ήχο PCM 48 kHz διαμορφωμένο με
υποδειγματοληψία ακόμα και αν έχετε ρυθμίσει
το Υποδειγματοληψία PCM σε Απ.
42
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Μπορείτε να ακούτε τον ήχο σε χαμηλή ένταση, αλλά να
εξακολουθείτε να ακούτε καθαρά τους διαλόγους.
Αυτή η επιλογή είναι ενεργή μόνο όταν το προϊόν ανιχνεύει
σήμα Dolby Digital, Dolby Digital Plus ή Dolby TrueHD.
• Auto: Ο έλεγχος δυναμικού εύρους ρυθμίζεται
αυτόματα, με βάση τις πληροφορίες που παρέχονται
από την ηχητική επένδυση Dolby TrueHD.
• Απ.: Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με το
τυπικό δυναμικό εύρος.
• Ενεργ.: Όταν αναπαράγεται ηχητική επένδυση
ταινίας σε χαμηλή ένταση ή μέσω ηχείων μικρής
ισχύος, το σύστημα εφαρμόζει την κατάλληλη
συμπίεση για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος
χαμηλής έντασης και να αποφεύγονται τα
απότομα περάσματα σε ήχο υψηλής έντασης.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέξετε τον τρόπο που το προϊόν θα
κάνει μίξη του πολυκαναλικού ήχου σε λιγότερα κανάλια.
• Κανονικός στερεοφων.: Μίξη του
πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο
δύο καναλιών. Επιλέξτε όταν έχετε συνδέσει
εξοπλισμό που δεν υποστηρίζει λειτουργίες
εικονικού surround όπως το Dolby Pro Logic.
• Συμβατό με Surround: Μίξη του
πολυκαναλικού ήχου σε στερεοφωνικό ήχο που
είναι συμβατός με surround. Επιλέξτε όταν έχετε
συνδέσει εξοπλισμό που υποστηρίζει λειτουργίες
εικονικού surround όπως το Dolby Pro Logic.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 42
2012-01-12 오전 11:31:24
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν χρησιμοποιείτε έναν δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI,
αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν ορίζετε τη ρύθμιση
Ψηφιακή έξοδος σε PCM.
Συγχρονισμός ήχου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το σήμα
ήχου ενδέχεται να μη συγχρονίζεται με το σήμα
βίντεο. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προσαρμόστε το
χρόνο καθυστέρησης του σήματος ήχου ώστε να
ταιριάζει με το σήμα βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης
του σήματος ήχου σε τιμές μεταξύ 0 msec και
200 msec.
Ρυθμίστε στη βέλτιστη τιμή.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ο χρόνος καθυστέρησης του σήματος ήχου που καθορίζετε
ενδέχεται να μην είναι ακριβής, ανάλογα με το περιεχόμενο
που αναπαράγεται.
Κανάλια
Μπορείτε να διαμορφώσετε δυνατότητες για τα
κανάλια της τηλεόρασής σας, όπως χώρα και
αυτόματος συντονισμός.
Κεραία
Κάντε αυτήν την επιλογή για να αλλάξετε τη χώρα.
Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
1. Πατήστε τα κουμπιά ►▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή χώρα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε το κουμπί RETURN.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ρύθμιση
Μπορείτε να απολαύσετε πολυκαναλικό ήχο από
ένα CD ήχου (CD-DA).
• Απ.: Έξοδος σήματος ήχου 2 καναλιών μόνο
μέσω των εμπρός ηχείων.
• Κινηματ.: Επιλέξτε για αναπαραγωγή ήχου
ταινίας 2 καναλιών μέσω πολλαπλών καναλιών.
• Μουσική: Επιλέξτε για αναπαραγωγή μουσικής
2 καναλιών μέσω πολλαπλών καναλιών.
Χώρα
05
Λειτ. DTS Neo:6
`` Κωδικός πρόσβασης
-- Μόνο για τη Γαλλία: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
-- Άλλες χώρες: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Ω ς προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης είναι
ρυθμισμένος στην τιμή "0000".
Αυτόματος συντονισμός
Σάρωση για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς
εκπομπής και αποθήκευσή τους.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση καναλιών στο προϊόν.
Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα
ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή
στους επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων.
Αν κάποιο κανάλι έχει κλειδωθεί με χρήση της λειτουργίας
κλειδώματος καναλιών, εμφανίζεται το παράθυρο
εισαγωγής κωδικού PIN.
• Κεραία: Πατήστε το κουμπί ▼ για να επιλέξετε
Αναζήτ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Καλωδιακή: Πατήστε το κουμπί ▼ για να
επιλέξετε Επόμενο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ορίστε την επιλογή λειτουργίας αναζήτησης
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ▼ για να
επιλέξετε το κουμπί Αναζήτ..
-- Λειτ. αναζήτ. (Πλήρης/Δίκτυο/Γρήγορη): Σάρωση
για όλα τα κανάλια με ενεργούς σταθμούς
εκπομπής και αποθήκευσή τους στο προϊόν.
Επιλογή ενός κατάλληλου τύπου κεραίας για
ψηφιακές μεταδόσεις.
Προτού το προϊόν αρχίσει να απομνημονεύει τα
διαθέσιμα κανάλια, πρέπει να καθορίσετε τον τύπο της
πηγής σήματος που είναι συνδεδεμένη σε αυτό το προϊόν.
• Κεραία: Επιλέξτε για λήψη ψηφιακών
μεταδόσεων μέσω κεραίας.
• Καλωδιακή: Επιλέξτε για καλωδιακή λήψη
ψηφιακών μεταδόσεων.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 43
43
2012-01-12 오전 11:31:24
Ρύθμιση
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν επιλέξετε Γρήγορη, μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα τα
Δίκτυο, Αναγνωριστικό δικτύου, Συχνότητα, Διαμόρφωση και
Ρυθμός συμβόλων πατώντας τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο.
-- Δίκτυο (Auto/Χειροκ.): Επιλογή του τρόπου λειτουργίας
ρύθμισης για το Αναγν. δικτύου, Auto ή Χειροκ.
-- Αναγν. δικτύου: Όταν το δίκτυο έχει ρυθμιστεί σε Χειροκ.,
μπορείτε να ορίσετε το Αναγν. δικτύου χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά.
-- Συχνότητα: Προβολή της συχνότητας του καναλιού.
(Διαφέρει σε κάθε χώρα)
-- Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών διαμόρφωσης.
-- Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων ρυθμών
μετάδοσης συμβόλων.
Μη αυτόματος συντονισμός
Μη αυτόματη σάρωση καναλιών και αποθήκευσή
τους στο προϊόν.
-- Όταν ολοκληρωθεί η σάρωση, ενημερώνονται
τα κανάλια στη λίστα καναλιών.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν επιλέγετε Κεραία  Κεραία: Κανάλι, Συχνότητα, Εύρος μπάντας.
Όταν επιλέγετε Κεραία  Καλωδιακή: Συχνότητα, Διαμόρφωση,
Ρυθμός συμβόλων.
Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ.
Ρύθμιση πρόσθετων επιλογών αναζήτησης, όπως η
συχνότητα και ο ρυθμός συμβόλων για αναζήτηση
καλωδιακού δικτύου.
-- Συχνότητα έναρξης/Συχνότητα λήξης: Ρύθμιση
της συχνότητας έναρξης ή λήξης αναζήτησης
(διαφέρει σε κάθε χώρα).
-- Ρυθμός συμβόλων: Προβολή των διαθέσιμων
ρυθμών μετάδοσης συμβόλων.
-- Διαμόρφωση: Προβολή των διαθέσιμων τιμών
διαμόρφωσης.
Αυτόματη αποθήκευση σε αναμονή
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης
αποθήκευσης σε κατάσταση αναμονής.
• Απ.: Απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης
αποθήκευσης σε κατάσταση αναμονής.
• Ενεργ.: Ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτόματης
αποθήκευσης σε κατάσταση αναμονής.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτό το μενού μπορεί να εμφανιστεί όταν η χώρα έχει
ρυθμιστεί σε Ιταλία.
44
Μεταφ. λίστας καναλ.
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να κάνετε εισαγωγή ή
εξαγωγή του χάρτη καναλιών. Θα πρέπει να συνδέσετε
μια συσκευή αποθήκευσης USB για να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό
PIN όταν εμφανιστεί η οθόνη εισαγωγής κωδικού PIN.
• Εισαγωγή από USB: Εισαγωγή μιας λίστας
καναλιών από τη θύρα USB.
• Εξαγωγή σε USB: Εξαγωγή μιας λίστας
καναλιών στη θύρα USB.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν είναι
συνδεδεμένη μια συσκευή αποθήκευσης USB.
Επεξ. αρ. καναλιών
Κάντε αυτήν την επιλογή για να τροποποιήσετε
τον αριθμό καναλιού στη Διαχείριση καναλιών.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 35)
• Απ.: Επιλέξτε την απενεργοποίηση αν δεν θέλετε
να τροποποιείτε τους αριθμούς καναλιών.
• Ενεργ.: Επιλέξτε την ενεργοποίηση αν θέλετε να
τροποποιείτε τους αριθμούς καναλιών.
Αυτό το μενού εμφανίζεται μόνο όταν έχετε ρυθμίσει
τον τύπο πηγής κεραίας και τη χώρα όπως παρακάτω.
Πηγή κεραίας
Κεραία
Χώρα
Ολλανδία, Ιταλία
Κοινή διασύνδεση
Προβολή της οθόνης πληροφοριών του μενού CI.
• Μενού CI: Αυτή η ρύθμιση επιτρέπει στο
χρήστη να επιλέξει από το μενού που παρέχει η
υπομονάδα CAM. Επιλέξτε το μενού CI με βάση
το μενού της κάρτας PC.
• Πληροφ. εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών
σχετικά με την υπομονάδα CAM (Conditional
Access Module) που είναι τοποθετημένη στην
υποδοχή CI και την κάρτα "CI ή CI+ CARD"
που είναι τοποθετημένη στην υπομονάδα CAM.
Μπορείτε να εγκαταστήσετε την υπομονάδα
CAM οποιαδήποτε στιγμή, είτε το προϊόν είναι
ενεργοποιημένο είτε είναι απενεργοποιημένο.
1. Αγοράστε μια υπομονάδα CI CAM από την
πλησιέστερη αντιπροσωπία ή μέσω τηλεφώνου.
2. Εισαγάγετε σταθερά την κάρτα "CI ή CI+
CARD" στην υπομονάδα CAM προς την
κατεύθυνση του βέλους.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 44
2012-01-12 오전 11:31:24
Δίκτυο
ƒƒ Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Auto
Ρύθμιση
`` Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υπομονάδες CI και CI+ CAM.
Αλλά, σε περίπτωση που ισχύει κάποιο τοπικό πρωτόκολλο
DVB-T, αυτή η συσκευή δεν είναι απολύτως συμβατή με όλα
τα είδη υπομονάδων CAM.
Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, αφαιρέστε την
υπομονάδα CAM με την κάρτα από τη συσκευή και
τοποθετήστε την ξανά στην υποδοχή.
Ενσύρματο δίκτυο
05
3. Τοποθετήστε την υπομονάδα CAM με την κάρτα
"CI ή CI+ CARD" στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης
με την κατεύθυνση του βέλους, έτσι ώστε να
ευθυγραμμίζεται παράλληλα με την υποδοχή.
4. Ελέγξτε αν μπορείτε να δείτε εικόνα από
κάποιο κανάλι με κωδικοποιημένο σήμα.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Καλωδιακή
Ασύρματο
(Γενικά)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Σύνδεση στο δίκτυο χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο LAN είναι συνδεδεμένο.
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
Προτού ξεκινήσετε, επικοινωνήστε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε, για
να μάθετε αν η δική σας διεύθυνση IP είναι στατική
ή δυναμική. Αν είναι δυναμική και χρησιμοποιείτε
ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση, συνιστούμε να
χρησιμοποιήσετε τις αυτόματες διαδικασίες. Αν
χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση και ο δρομολογητής
σας υποστηρίζει τη δυνατότητα, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε WPS(PBC) ή One Foot Connection.
Αν η διεύθυνση IP που διαθέτετε είναι στατική,
πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη διαδικασία μη
αυτόματης ρύθμισης για τις ενσύρματες και τις
ασύρματες συνδέσεις.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
ƒƒ Ρύθμιση ενσύρματης σύνδεσης - Χειροκ.
Ρύθμιση δικτύου
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας
των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Για να αρχίσετε τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου
για το προϊόν, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε Ρυθμίσεις και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση δικτύου και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή, Ασύρματο(Γενικά), WPS(PBC)
ή One Foot Connection και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Αν διαθέτετε ενσύρματο δίκτυο, μεταβείτε
στην ενότητα Ενσύρματο δίκτυο παρακάτω.
Αν διαθέτετε ασύρματο δίκτυο, μεταβείτε στην
ενότητα Ασύρματο δίκτυο στις σελίδες 46~49.
Αν διαθέτετε μια στατική διεύθυνση IP ή η αυτόματη
ρύθμιση δεν λειτουργεί, θα χρειαστεί να ρυθμίσετε
μη αυτόματα τις τιμές στο Ρύθμιση δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Windows XP
Windows 7
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην κάτω δεξιά
πλευρά της επιφάνειας εργασίας των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Network
and Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στη σύνδεσης τοπικού δικτύου ή τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου, ανάλογα με τη
σύνδεση δικτύου που διαθέτετε.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο κουμπί
Λεπτομέρειες. Προβάλλονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 45
45
2012-01-12 오전 11:31:24
Ρύθμιση
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με την έκδοση των Windows που χρησιμοποιείτε,
οι πληροφορίες ενδέχεται να διαφέρουν.
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Καλωδιακή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις ΙΡ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Στην οθόνη κατάστασης δικτύου, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί καταχώρισης.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις IP
Λειτουργία IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Λειτουργία DNS
Διακομιστής DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Χειροκ.
Διεύθυνση IP
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Λειτουργία IP.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
6. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
7. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο για να εισάγετε αριθμούς.
8. Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το
κουμπί ► για να μετακινηθείτε διαδοχικά στο
επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα
κουμπιά βέλους για να μετακινηθείτε επάνω,
κάτω και πίσω.
9. Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
10. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
11. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε τους
αριθμούς όπως παραπάνω.
12. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
46
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα ασύρματο δίκτυο με
τρεις τρόπους:
• Με την επιλογή Ασύρματο (Γενικά)
• Με χρήση του WPS(PBC)
• One Foot Connection
Η επιλογή Ασύρματο (Γενικά) περιλαμβάνει
αυτόματες και μη αυτόματες διαδικασίες ρύθμισης.
ƒƒ Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου Auto
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα
προαιρετικό σύστημα ασφαλείας που απαιτεί οι
συσκευές που αποκτούν πρόσβαση στο δίκτυο να
εκπέμπουν έναν κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας
που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή ασφαλείας.
Το κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση
πρόσβασης, συνήθως μια λέξη ή μια ακολουθία από
γράμματα και αριθμούς καθορισμένου μήκους που
πρέπει να εισάγετε όταν ρυθμίζετε την ασφάλεια για
το ασύρματο δίκτυό σας. Αν χρησιμοποιείτε αυτή τη
μέθοδο ρύθμισης της σύνδεσης δικτύου και διαθέτετε
ένα κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
χρειαστεί να εισάγετε τη φράση πρόσβασης κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας αυτόματης ρύθμισης.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ασύρματο (Γενικά).
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο Καλωδιακή
Σύστημα
Ασύρματο
Γλώσσα (Γενικά)
Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο επιλέγοντας τον
ασύρματο δρομολογητή σας. Ίσως χρειαστεί να
Ασφάλεια WPS(PBC)
εισαγάγετε το κλειδί ασφαλείας ανάλογα με τη
ρύθμιση του ασύρματου δρομολογητή.
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία, εμφανίζεται
μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό δίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Ασφάλεια.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 46
2012-01-12 오전 11:31:24
Οθόνη
Ρυθμίσεις δικτύου
Ήχος
Εισ. κλειδιού ασφαλ.
Πληκ. 0
Κανάλια
a
b
c
d
e
f
1
2
3
Δίκτυο
Σύστημα
g
h
i
j
k
l
4
5
6
Γλώσσα
m
n
o
p
q
r
7
8
9
Ασφάλεια
s
t
u
v
w
x
y
z
0
Γενικά
a/A
Διαγραφή
Χώρος
Τέλος
*
Υποστήριξη
a Προηγ. m Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Θα πρέπει να μπορείτε να βρείτε την φράση πρόσβασης σε
μία από τις οθόνες ρύθμισης που χρησιμοποιήσατε για τη
ρύθμιση του δρομολογητή ή του μόντεμ σας.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας ή πατήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα στο Τέλος και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
ƒƒ Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου δικτύου Χειροκ.
Αν η αυτόματη ρύθμιση δεν λειτουργεί, χρειάζεται
να εισάγετε μη αυτόματα τις τιμές της Ρύθμισης
δικτύου.
Για να δείτε τις τιμές ρύθμισης δικτύου στους
περισσότερους υπολογιστές με λειτουργικό
σύστημα Windows, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
Windows XP
1. Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην
κάτω δεξιά πλευρά της επιφάνειας εργασίας
των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Κατάσταση.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
κουμπί Λεπτομέρειες.
Εμφανίζονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
1. Κάντε κλικ στο εικονίδιο δικτύου στην κάτω δεξιά
πλευρά της επιφάνειας εργασίας των Windows.
2. Στο αναδυόμενο μενού, κάντε κλικ στο Network
and Κέντρο δικτύου και κοινής χρήσης.
3. Στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται,
κάντε κλικ στη σύνδεσης τοπικού δικτύου ή τη
σύνδεση ασύρματου δικτύου, ανάλογα με τη
σύνδεση δικτύου που διαθέτετε.
4. Στην καρτέλα Υποστήριξη, κάντε κλικ στο κουμπί
Λεπτομέρειες. Προβάλλονται οι ρυθμίσεις δικτύου.
Για να εισάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου στο προϊόν,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Ακολουθήστε τα βήματα 1 μέχρι 4 στη
διαδικασία "Ρύθμιση της σύνδεσης ασύρματου
δικτύου - Auto".
2. Όταν τελειώσετε, πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
κουμπί στο τηλεχειριστήριό σας ή πατήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε το
δρομέα στο Τέλος και, έπειτα, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
Κατάσταση δικτύου.
3. Στην οθόνη Κατάσταση δικτύου, επιλέξτε
Ακύρωση και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί EΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ρυθμίσεις ΙΡ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις IP
Λειτουργία IP
Μάσκα υποδικτύου
Πύλη
Λειτουργία DNS
Διακομιστής DNS
Χειροκ.
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Χειροκ.
Διεύθυνση IP
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Λειτουργία IP.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Χειροκ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
7. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής (Διεύθυνση IP).
8. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά για
την εισαγωγή αριθμών.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 47
Ρύθμιση
Ρυθμίσεις
Windows 7
05
4. Στην οθόνη Ασφάλεια, εισαγάγετε την φράση
πρόσβασης για το δίκτυό σας. Εισαγάγετε
αριθμούς απευθείας χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
Για να επιλέξετε ένα γράμμα, πατήστε τα κουμπιά
▲▼◄► για να μετακινήσετε το δρομέα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
47
2012-01-12 오전 11:31:25
Ρύθμιση
9. Όταν τελειώσετε με κάθε πεδίο, πατήστε το κουμπί ►
για να μετακινηθείτε διαδοχικά στο επόμενο πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα άλλα κουμπιά
βέλους για να μετακινηθείτε επάνω, κάτω και πίσω.
10. Εισαγάγετε τις τιμές Διεύθυνση IP, Μάσκα
υποδικτύου και Πύλη.
11. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στην
επιλογή Λειτουργία DNS.
12. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο εισαγωγής DNS. Εισαγάγετε τους
αριθμούς όπως παραπάνω.
13. Πατήστε το κουμπί OK.
14. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου.
Το προϊόν συνδέεται στο δίκτυο μετά την
επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
WPS(PBC)
Ο ευκολότερος τρόπος να ρυθμίσετε τη σύνδεση
ασύρματου δικτύου είναι μέσω της λειτουργίας
WPS(PBC) ή της λειτουργίας One Foot Connection.
Αν ο δρομολογητής ασύρματου δικτύου που χρησιμοποιείτε
διαθέτει κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
WPS(PBC).
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο Καλωδιακή
Σύστημα
Ασύρματο
Συνδεθείτε εύκολα στον ασύρματο δρομολογητή
Γλώσσα (Γενικά)
πατώντας το κουμπί WPS(PBC). Επιλέξτε το αν ο
Ασφάλεια WPS(PBC)
ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει διαμόρφωση
κουμπιού Push (PBC).
Γενικά
One Foot
Connection
Υποστήριξη
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε One
Foot Connection.
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις δικτύου
Οθόνη
Επιλέξτε τον τύπο σύνδεσης δικτύου.
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο Καλωδιακή
Σύστημα
Ασύρματο
Γλώσσα (Γενικά)
Συνδ.αυτόματα σε ασύρ.δίκτυο αν ο ασύρ.δρομολ.σας
υποστηρίζει το One Foot Connection. Επιλ.αυτόν τον
Ασφάλεια WPS(PBC)
τύπο σύνδεσης αφού τοποθετ. τον ασύρματο
Γενικά
δρομολογητή σε σπόδτ. 10ιντσών (25 εκατ.) από το
One Foot
προϊόν.
Connection
Υποστήριξη
> Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Τοποθετήστε το δρομολογητή ασύρματου
δικτύου της Samsung εντός απόστασης 25
εκατοστών από το προϊόν για να συνδεθούν.
4. Περιμένετε μέχρι να πραγματοποιηθεί
αυτόματα η σύνδεση.
Κατάσταση δικτύου
Έλεγχος του αν έχει πραγματοποιηθεί σύνδεση
στο δίκτυο και το Διαδίκτυο.
Ρυθμίσεις
Κατάσταση δικτύου
Οθόνη
Διεύθυνση MAC XX:XX:XX:XX:XX:XX
Ήχος
Διεύθυνση IP
0.0.0.0
Μάσκα υποδικτύου
0.0.0.0
Κανάλια
iptime
Πύλη0.0.0.0
Δίκτυο
Διακομιστής DNS
0.0.0.0
Σύστημα
Πραγματοποιήθηκε σύνδεση στο Διαδίκτυο με επιτυχία.
ΓλώσσαΕάν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα με τη χρήση της υπηρεσίας Διαδικτύου,
επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίσεις IP
Επανάληψη
OK
< Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) του
δρομολογητή σας εντός δύο λεπτών. Το
προϊόν σας λαμβάνει αυτόματα όλες τις τιμές
των ρυθμίσεων δικτύου που χρειάζεται και
συνδέεται στο δίκτυό σας.
4. Εμφανίζεται η οθόνη Κατάσταση δικτύου. Η
συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται στο δίκτυο
μετά την επαλήθευση της σύνδεσης δικτύου.
One Foot Connection
Μπορείτε να ρυθμίσετε αυτόματα την ασύρματη
σύνδεση, αν διαθέτετε έναν δρομολογητή
ασύρματου δικτύου της Samsung που υποστηρίζει
τη λειτουργία One Foot Connection. Για να
συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία One
Foot Connection, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
48
SWL (Samsung Wireless Link)
Οι φορητές συσκευές που διαθέτουν τη δυνατότητα
Samsung Wireless Link μπορούν να συνδεθούν στο
δίκτυό σας μέσω αυτού του προϊόντος.
• Απενεργ.: Άπενεργοποιεί το Samsung Wireless Link.
• Ενεργ.: Ενεργοποιεί το Samsung Wireless Link.
1. Εάν επιλέξετε Ενεργ., πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε σύνδέση SWL, και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη της τηλεόρασης.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Εάν το προϊόν τεθεί εκτός λειτουργίας, η σύνδεση μέσω
SWL θα διακοπεί.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 48
2012-01-12 오전 11:31:25
Σύνδεση Διαδικτύου BD-Live
Ρυθμίστε αυτήν την επιλογή ώστε να επιτρέπεται
ή να απαγορεύεται η σύνδεση στο Διαδίκτυο όταν
χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE.
• Αποδοχή(όλων): Επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Αποδοχή(μόνο έγκυρων): Επιτρέπεται σύνδεση
στο Διαδίκτυο μόνο για περιεχόμενο BD-LIVE
που περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Απαγόρευση: Δεν επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για να στείλει τα
δεδομένα δίσκου και ένα αίτημα πιστοποίησης του δίσκου
στο διακομιστή, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που
μεταδόθηκαν για να ελέγξει αν ο δίσκος είναι έγκυρος και
στέλνει το πιστοποιητικό πίσω στο προϊόν.
`` Όταν χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE, η σύνδεση στο
Διαδίκτυο ενδέχεται να υπόκειται σε περιορισμούς.
Σύστημα
Plug & Play
Με τη χρήση της επιλογής Plug & Play, μπορείτε
να ρυθμίσετε τη χώρα, τη λειτουργία ρολογιού, τις
ρυθμίσεις δικτύου κλπ.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη
λειτουργία Plug & Play, ανατρέξτε στην ενότητα
Plug & Play αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 33~54)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν θέλετε να αλλάξετε τις επιλογές Ρlug & Ρlay, θα πρέπει
να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης.
Ρύθμιση των λειτουργιών που σχετίζονται με το χρόνο.
• Ελεγχόμενη λειτουργία ρολογιού: Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη λειτουργία σε Auto ή Χειροκ.
• Ρύθμ. ρολ.: Αν η λειτουργία ρολογιού έχει ρυθμιστεί
σε Χειροκ., αυτό το μενού θα είναι ενεργοποιημένο.
• Ζώνη ώρας: Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη
ώρας που ισχύει για την περιοχή σας. (Αν έχετε
ρυθμίσει τη χώρα σε Ισπανία ή Άλλες και η
λειτουργία ρολογιού έχει ρυθμιστεί σε Auto,
εμφανίζεται αυτό το μενού).
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Εάν η λειτουργία προβολής με χρονοδιακόπτη και εγγραφής
με χρονοδιακόπτη έχει οριστεί με τη χρήση του μενού
GUIDE, Channel List ή Info, θα λειτουργήσει με βάση τις
πληροφορίες ώρας του προγράμματος της τηλεόρασης.
Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία ρολογιού σε μη αυτόματη
χρήση και αλλάξετε μη αυτόματα την ώρα, η λειτουργία
προβολής με χρονοδιακόπτη και εγγραφής με χρονοδιακόπτη
μπορεί να περιοριστεί ή να λειτουργεί λανθασμένα.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα
της Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, συνδέστε
αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με ένα
καλώδιο HDMI.
Με τη λειτουργία Anynet+ ενεργοποιημένη, μπορείτε
να χειριστείτε αυτό το προϊόν χρησιμοποιώντας
ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung και να
αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου απλά με το
πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
) στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
• Απ.: Οι λειτουργίες Anynet+ δεν είναι διαθέσιμες.
• Ενεργ.: Οι λειτουργίες Anynet+ είναι διαθέσιμες.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI
δεν υποστηρίζει CEC.
`` Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
`` Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου
HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
`` Αν πατήσετε το κουμπί αναπαραγωγής της τηλεόρασης όταν
το προϊόν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας DTV, εκκινείται η
λειτουργία Timeshift.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 49
Ρύθμιση
Διαχείριση της λειτουργίας κοινής χρήσης
περιεχομένου. Μπορείτε να κάνετε κοινή χρήση
περιεχομένου πολυμέσων (βίντεο, μουσική,
φωτογραφίες) μέσω της λειτουργίας AllShare.
• Διακομ. AllShare: Ρύθμιση της λειτουργίας του
διακομιστή.
• Αλλαγή ονόμ. διακομ.: Ρύθμιση του ονόματος
του διακομιστή. Σας επιτρέπει να αναγνωρίσετε
το διακομιστή σε ένα δίκτυο.
• Έλεγχος πρόσβασης συσκευής: Διαμόρφωση
της εξουσιοδότησης πρόσβασης για
μεμονωμένες συσκευές.
Ρολόι
05
Διαχείριση διακομ. AllShare
49
2012-01-12 오전 11:31:25
Ρύθμιση
Διαχείριση συσκευών
Διαχείριση του εσωτερικού σκληρού δίσκου και
εξωτερικών συσκευών.
Μπορείτε να διαχειριστείτε επιλογές όπως
Διαμόρφωση συσκευής και Προεπιλεγμένη
συσκευή εγγραφής.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Plug & Play
Διαχείριση συσκευών
Διαμόρφωση συσκ.
Έλεγχος συσκευής
Δοκιμή απόδ.συσκευής
Προεπιλ.συσκευή εγγραφής
: HDD
χρώμα"
HDMI
: Auto
> Πλούσιο
Μετακίνηση
Καταχώρ. ' Επιστροφή
• Διαμόρφωση συσκ.: Διαμόρφωση της
συσκευής.
• Έλεγχος συσκευής: Έλεγχος για σφάλματα στη
συσκευή.
• Δοκιμή απόδ. συσκευής: Δοκιμή της απόδοσης
εγγραφής της συσκευής.
• Προεπιλ. συσκευή εγγραφής: Επιλογή της
προεπιλεγμένης συσκευής εγγραφής.
Μέσω σκληρού δίσκου
1. Επιλέξτε Προεπιλ. συσκευή εγγραφής και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Επιλέξτε HDD ως τη συσκευή εγγραφής.
(Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το διαθέσιμο
χώρο αποθήκευσης σε αυτό το μενού).
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
50
Plug & Play
Προεπιλ.συσκευή εγγραφής
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Επιλογή προεπιλεγμένης συσκευής για εγγραφή.

HDD
abc
Εσωτ. χώρoς αποθήκ.
Recordable
Πλούσιο χρώμα"HDMI
: Auto
> Μετακίνηση
Καταχώρ. ' Επιστροφή
Μέσω εξωτερικής συσκευής
1. Σε τρόπο λειτουργίας διακοπής
αναπαραγωγής, συνδέστε την εξωτερική
συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB που
υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
2. Επιλέξτε Διαμόρφωση συσκ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Αρχίζει η διαμόρφωση της συσκευής.
3. Επιλέξτε Προεπιλ. συσκευή εγγραφής και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ρυθμίσεις
Οθόνη
Ήχος
Κανάλια
Δίκτυο
Σύστημα
Γλώσσα
Ασφάλεια
Γενικά
Υποστήριξη
Plug & Play
Προεπιλ.συσκευή εγγραφής
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Επιλογή προεπιλεγμένης συσκευής για εγγραφή.

HDD
abc
Εσωτ. χώoπς αποθήκ.
Recordable
Πλούσιο χρώμα"HDMI
: Auto
> Μετακίνηση
Καταχώρ. ' Επιστροφή
4. Επιλέξτε τη συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή
ως τη συσκευή εγγραφής. (Μπορείτε επίσης
να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο αποθήκευσης
σε αυτό το μενού).
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
✎✎
`` Ενδέχεται να χρειαστούν αρκετές προσπάθειες για να
ανιχνευτεί μια συνδεδεμένη εξωτερική συσκευή.
`` Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία Τimeshift, η συνολική
χωρητικότητα της συσκευής πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον
375 MB ελεύθερου χώρου.
`` Σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί ένα σκληρός δίσκος USB
για την εγγραφή, μην αποσυνδέετε τη συσκευή σκληρού
δίσκου USB κατά τη διάρκεια της διαμόρφωσης.
`` Η λειτουργία εγγραφής υποστηρίζεται μόνο για ψηφιακή
τηλεόραση.
`` Η λειτουργία εγγραφής δεν υποστηρίζεται για κανάλια δεδομένων.
`` Η μέγιστη διάρκεια της εγγραφής ή της λειτουργίας
Timeshift επηρεάζεται από τη διαθέσιμη χωρητικότητα
της συσκευής αποθήκευσης και την ανάλυση βίντεο του
τηλεοπτικού προγράμματος.
Διαχ. δεδ. BD
Σας επιτρέπει να διαχειριστείτε το περιεχόμενο του
οποίου έχει γίνει λήψη από έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει την υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της
συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της χωρητικότητας
αποθήκευσης και να διαγράψετε τα δεδομένα BD.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 50
2012-01-12 오전 11:31:26
`` Το συνολικό μέγεθος της Διαχείρισης δεδομένων BD
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις συνθήκες.
DivX® Video On Demand
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD για την
αγορά και την αναπαραγωγή περιεχομένου DivX®
VOD.
Επανεν.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη
τιμή, εκτός από τις ρυθμίσεις δικτύου και Smart Hub.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το αρχικό μενού, το μενού δίσκου κλπ.
• Μενού οθόνης: Επιλογή της γλώσσας για
προβολή στην οθόνη.
• Μενού δίσκου BD/DVD: Επιλογή της γλώσσας
για προβολή του μενού δίσκου.
• Ήχος BD/DVD: Επιλογή της γλώσσας για τον
ήχο διαλόγων του δίσκου.
• Υπότιτλοι BD/DVD: Επιλογή της γλώσσας για
τους υποτίτλους του δίσκου.
• Κύριος ήχος DTV: Επιλογή της γλώσσας για τον
κύριο ήχο DTV.
• Δευτερεύων ήχος DTV: Επιλογή της γλώσσας
για τον δευτερεύοντα ήχο DTV.
• Κύριοι υπότιτλοι DTV: Επιλογή της γλώσσας
για τους κύριους υποτίτλους DTV.
• Δευτερεύοντες υπότιτλοι DTV: Επιλογή της
γλώσσας για τους δευτερεύοντες υποτίτλους DTV.
• Κύριο Teletext DTV: Επιλογή της γλώσσας για
το κύριο teletext DTV.
• Δευτερεύον Teletext DTV: Επιλογή της
γλώσσας για το δευτερεύον teletext DTV.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η επιλεγμένη γλώσσα εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται
στο δίσκο ή στο εκπεμπόμενο κανάλι.
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 51
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη κατά τη χρήση δίσκων
Blu-ray και DVD στους οποίους έχει εκχωρηθεί μια
ηλικιακή ή αριθμητική αξιολόγηση που υποδεικνύει το
επίπεδο ωριμότητας του περιεχομένου. Οι αριθμοί αυτοί
σάς βοηθούν να ελέγχετε τους τύπους δίσκων Blu-ray και
DVD που μπορεί να παρακολουθήσει η οικογένειά σας.
Όταν προσπελάσετε αυτή τη λειτουργία, εμφανίζεται η οθόνη
ασφαλείας. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας σας.
(Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι 0000).
Ρύθμιση
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Ασφάλεια
05
• Παρούσα Συσκευή: Προβολή της τρέχουσας
συσκευής.
• Συνολικό Μέγεθος: Προβολή του συνολικού
μεγέθους της συσκευής. (Χώρος αποθήκευσης)
• Διαθέσιμο μέγεθος: Προβολή του διαθέσιμου
μεγέθους της συσκευής. (Χώρος αποθήκευσης)
• Διαγραφ.Δδεδομένων BD: Πατήστε αυτήν την
επιλογή για να διαγράψετε τα δεδομένα BD.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Κωδικός πρόσβασης
-- Μόνο για τη Γαλλία: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο
κωδικό πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό πρόσβασης στην
τιμή "0000".
`` Επιλέξτε άλλους αριθμούς.
-- Άλλες χώρες: Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά.
* Ω ς προεπιλογή, ο κωδικός πρόσβασης είναι
ρυθμισμένος στην τιμή "0000".
Κλείδωμα καναλ. DTV
Με τη χρήση της λειτουργίας κλειδώματος καναλιών,
μπορείτε να κλειδώσετε ορισμένα κανάλια, ώστε να
μην μπορούν να τα παρακολουθούν παιδιά.
• Απ.: Η λειτουργία Κλείδωμα καναλ. DTV δεν
είναι διαθέσιμη.
• Ενεργ.: Η λειτουργία Κλείδωμα καναλ. DTV είναι διαθέσιμη.
Κλ. διαβαθμ. προγρ. DTV
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη με εκπομπές ψηφιακής
τηλεόρασης στις οποίες έχει εκχωρηθεί μια αξιολόγηση,
η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους εκπομπών
ψηφιακής τηλεόρασης που παρακολουθεί η οικογένειά σας.
Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να ρυθμίσετε.
Γονική διαβάθμιση BD
Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray με
συγκεκριμένες ηλικιακές αξιολογήσεις, εκτός αν
εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.
Γονική διαβάθμιση DVD
Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων DVD με
συγκεκριμένες αριθμητικές αξιολογήσεις, εκτός αν
εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.
Ένας μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι
το πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για
παρακολούθηση από ενήλικες. Για παράδειγμα,
αν επιλέξετε έως Επίπ. 6, οι δίσκοι που περιέχουν
αξιολόγηση επιπέδου 7 και 8 δεν θα αναπαράγονται.
Ελληνικά
51
2012-01-12 오전 11:31:26
Ρύθμιση
Αλλαγή PIN
Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης που
χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε λειτουργίες ασφαλείας.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του
αρχικού μενού, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
2. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) στην
πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα
από 5 δευτερόλεπτα. Όλες οι ρυθμίσεις θα
επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που
αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Γενικά
Εξ/ση Eνέργειας
Μπορείτε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας,
ρυθμίζοντας την οθόνη πρόσοψης ώστε να
απενεργοποιείται αυτόματα όταν το προϊόν
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
• Απ.: Ρύθμιση ώστε να μη χρησιμοποιείται η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ενεργ.: Αυτόματη απενεργοποίηση της οθόνης πρόσοψης
όταν το προϊόν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.
Εφέ φωτισμού
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εφέ φωτισμού του προϊόντος.
• Πάντα ενερ.: Μόνιμη ενεργοποίηση του εφέ
φωτισμού. Συνιστάται για συνεχή προβολή, για
εμπορική χρήση ή χρήση επίδειξης.
• Auto: Ενεργοποίηση του εφέ φωτισμού κατά την
ενεργοποίηση ή την απενεργοποίηση του προϊόντος
και κατά την εισαγωγή ή την εξαγωγή ενός δίσκου.
Αυτή η επιλογή συνιστάται για οικιακή χρήση.
• Απ.: Απενεργοποίηση του εφέ φωτισμού.
Προηγ. αντιγρ. μουσικής
Κατά την αντιγραφή αρχείων μουσικής, οι πληροφορίες
τους μπορούν να ενημερωθούν αυτόματα. Ο χρόνος
αντιγραφής ενδέχεται να αυξηθεί.
• Απ.: Απενεργοποίηση της προηγμένης
αντιγραφής μουσικής.
• Ενεργ.: Ενεργοποίηση της προηγμένης
αντιγραφής μουσικής.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο όταν το προϊόν
είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο.
52
`` Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν αντιγράφετε από μια
εξωτερική συσκευή, όπως USB/ODD/AllShare, στο σκληρό
δίσκο.
`` Δεν λειτουργεί αν αντιγράφετε από το σκληρό δίσκο σε μια
εξωτερική συσκευή.
Τηλεχειριστήριο δικτύου
Η λειτουργία Τηλεχειριστήριο δικτύου σάς επιτρέπει
να ελέγξετε το προϊόν από μια απομακρυσμένη
συσκευή, όπως ένα smartphone, μέσω μιας
ασύρματης σύνδεσης στο τοπικό δίκτυό σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Τηλεχειριστήριο
δικτύου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Ενεργ. στο μενού Τηλεχειριστήριο δικτύου.
2. Εγκαταστήστε την εφαρμογή
απομακρυσμένου ελέγχου μέσω δικτύου της
Samsung για να ελέγχετε το προϊόν από μια
συμβατή φορητή συσκευή.
3. Βεβαιωθείτε ότι η φορητή συσκευή και το
προϊόν έχουν συνδεθεί στον ίδιο δρομολογητή
ασύρματου δικτύου.
4. Εκκινήστε την εφαρμογή στη φορητή
συσκευή. Η εφαρμογή θα πρέπει να εντοπίσει
το προϊόν και να το εμφανίσει σε μια λίστα.
5. Επιλέξτε το προϊόν.
6. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε
τη λειτουργία, θα ερωτηθείτε αν θέλετε να
επιτρέψετε ή να απορρίψετε τον απομακρυσμένο
έλεγχο του προϊόντος. Επιλέξτε Να επ.
7. Ακολουθήστε τις οδηγίες που συνοδεύουν την
εφαρμογή για να ελέγξετε το προϊόν.
Υποστήριξη
Αναβάθμιση Λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει την
αναβάθμιση του λογισμικού του προϊόντος, για
βελτίωση της απόδοσης ή πρόσθετες υπηρεσίες.
Μέσω Διαδικτύου
Για να κάνετε αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Μέσω Διαδικτύου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το μήνυμα σύνδεσης σε διακομιστή.
2. Αν είναι διαθέσιμη μια λήψη, εμφανίζεται το
αναδυόμενο παράθυρο λήψης με μια γραμμή
προόδου και αρχίζει η λήψη.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 52
2012-01-12 오전 11:31:26
Μέσω USB
Για να κάνετε αναβάθμιση μέσω USB,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip αναβάθμισης
λογισμικού μέσω USB στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το φάκελο σε μια μονάδα USB
μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος
στο προϊόν και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τη μονάδα
USB μνήμης flash στη θύρα USB του προϊόντος.
6. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
> Υποστήριξη > Αναβάθμιση Λογισμικού.
7. Επιλέξτε Μέσω USB.
`` Δεν πρέπει να έχει τοποθετηθεί κανένας δίσκος στο προϊόν κατά
την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host.
`` Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
`` Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της
αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του προϊόντος.
`` Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host
πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB μνήμης flash.
Από δίσκο
Για να κάνετε αναβάθμιση μέσω δίσκου,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip
αναβάθμισης λογισμικού στον υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένας μόνο
φάκελος που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Εγγράψτε το φάκελο σε έναν δίσκο.
Συνιστούμε τη χρήση δίσκου CD-R ή DVD-R.
5. Οριστικοποιήστε το δίσκο προτού τον
αφαιρέσετε από τον υπολογιστή σας.
6. Τοποθετήστε το δίσκο στο προϊόν.
7. Στο μενού του προϊόντος, μεταβείτε στο Ρυθμίσεις
> Υποστήριξη > Αναβάθμιση Λογισμικού.
8. Επιλέξτε Από δίσκο.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
`` Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της
αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί
δυσλειτουργία του προϊόντος.
Από αρχ. λήψης
Η επιλογή Από αρχ. λήψης σάς επιτρέπει να κάνετε
αναβάθμιση χρησιμοποιώντας ένα αρχείο που
έγινε λήψη από το προϊόν προηγουμένως, αλλά
αποφασίσατε να μην το εγκαταστήσετε αμέσως
ή ένα αρχείο που έγινε λήψη από το προϊόν σε
κατάσταση αναμονής (ανατρέξτε στην ενότητα
Λήψη σε κατάσταση αναμονής παρακάτω).
Για να κάνετε αναβάθμιση με την επιλογή Από
αρχ. λήψης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Αν έχει γίνει λήψη λογισμικού αναβάθμισης,
θα δείτε τον αριθμό έκδοσης λογισμικού στα
δεξιά της επιλογής Από αρχ. λήψης.
2. Επιλέξτε Από αρχ. λήψης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 53
Ρύθμιση
Μέσω καναλ.
Αναβάθμιση του λογισμικού με χρήση του
εκπεμπόμενου σήματος.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
05
3. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, εμφανίζεται το
παράθυρο ερωτήματος αναβάθμισης με τρεις
επιλογές: Αναβάθμιση τώρα, Αναβάθμιση
αργότερα ή Όχι αναβάθμιση.
4. Αν επιλέξετε Αναβάθμιση τώρα, το προϊόν
αναβαθμίζει το λογισμικό, απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
5. Αν δεν κάνετε καμία επιλογή μέσα σε ένα
λεπτό ή επιλέξετε Αναβάθμιση αργότερα,
το προϊόν αποθηκεύει το νέο λογισμικό
αναβάθμισης. Μπορείτε να αναβαθμίσετε
αργότερα το λογισμικό χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Από αρχ. λήψης.
6. Αν επιλέξετε Όχι αναβάθμιση, το προϊόν
ακυρώνει την αναβάθμιση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
✎✎
`` Το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο Διαδίκτυο για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Μέσω Διαδικτύου.
`` Η αναβάθμιση έχει ολοκληρωθεί όταν το προϊόν απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται ξανά μόνο του.
`` Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά το προϊόν μη
αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ενημέρωσης.
`` Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του προϊόντος
που προκαλείται λόγω ασταθούς διαδικτυακής σύνδεσης ή
αμέλειας του πελάτη κατά την αναβάθμιση του λογισμικού.
`` Αν θέλετε να ακυρώσετε την αναβάθμιση κατά τη λήψη του
λογισμικού αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
53
2012-01-12 오전 11:31:26
Ρύθμιση
3. Το προϊόν προβάλλει ένα μήνυμα που θα σας
ρωτά αν θέλετε να κάνετε αναβάθμιση. Επιλέξτε
Ναι. Το προϊόν ξεκινά την αναβάθμιση.
4. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, το προϊόν απενεργοποιείται
και, στη συνέχεια, ενεργοποιείται αυτόματα.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού Αναβάθμιση λογισμικού.
`` Μην απενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης
λογισμικού. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του προϊόντος.
Βασικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
Αναπαραγωγή
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο στο προϊόν, με την
ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα πάνω.
Λήψη σε κατάστ. αναμονής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε
κατάστ. αναμονής έτσι ώστε το προϊόν να κάνει
λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης όταν βρίσκεται
σε κατάσταση αναμονής. Στην κατάσταση
αναμονής, το προϊόν είναι απενεργοποιημένο αλλά
η σύνδεσή του στο Διαδίκτυο είναι ενεργή. Αυτό
επιτρέπει στο προϊόν να κάνει λήψη λογισμικού
αναβάθμισης αυτόματα όταν δεν το χρησιμοποιείτε.
Για να ρυθμίσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάστ.
αναμονής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λήψη σε κατάστ. αναμονής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Επιλέξτε τον επιθυμητό χρόνο λήψης.
Αν επιλέξετε Απ., το προϊόν θα σας
ειδοποιήσει με ένα αναδυόμενο μήνυμα όταν
είναι διαθέσιμο νέο λογισμικό αναβάθμισης.
Αν επιλέξετε έναν επιθυμητό χρόνο
αναβάθμισης, το προϊόν θα κάνει λήψη νέου
λογισμικού αναβάθμισης αυτόματα όταν
βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής και είναι
απενεργοποιημένο.
Αν κάνει λήψη νέου λογισμικού αναβάθμισης,
το προϊόν θα σας ρωτήσει αν θέλετε να το
εγκαταστήσετε όταν το ενεργοποιήσετε.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Λήψη σε κατάστ.
αναμονής, το προϊόν πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο
Διαδίκτυο.
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για βοήθεια
με το προϊόν σας.
2. Πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
).
Κουμπιά που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ (
)
ΔΙΑΚΟΠΗ (
ΠΑΥΣΗ (
) Έναρξη της αναπαραγωγής.
)
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Διακοπή της αναπαραγωγής.
• Αν πατήσετε το κουμπί μία φορά: Το σημείο
διακοπής της αναπαραγωγής απομνημονεύεται.
• Αν πατήσετε το κουμπί δύο φορές: Το
σημείο διακοπής της αναπαραγωγής δεν
απομνημονεύεται.
Παύση της αναπαραγωγής.
`` Για ορισμένους δίσκους, αν πατήσετε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ
(
) μία φορά ενδέχεται να μην απομνημονευτεί το
σημείο διακοπής της αναπαραγωγής.
`` Τα αρχεία βίντεο με υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης bit, 20
Mbps ή υψηλότερους, υπερβαίνουν τις δυνατότητες του
προϊόντος και ενδέχεται να σταματήσουν να αναπαράγονται
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής τους.
Μετατροπή σε 3D
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μετατρέψει την έξοδο
σήματος 2D περιεχομένου 2D σε μορφή 3D.
1. Συνδέστε αυτό το προϊόν σε μια τηλεόραση
που υποστηρίζει 3D χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο HDMI.
2. Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο 2D, πατήστε
το κουμπί 2D3D στο τηλεχειριστήριο για να
μετατρέψετε το περιεχόμενο 2D σε 3D.
54
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 54
2012-01-12 오전 11:31:26
`` Δεν μπορείτε να μετατρέψετε περιεχόμενο 2D σε 3D ή
να χρησιμοποιήσετε το κουμπί μετατροπής 2D3D στις
ακόλουθες περιπτώσεις:
-- Όταν το προϊόν δεν είναι συνδεδεμένο με ένα καλώδιο
HDMI.
-- Όταν η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει 3D.
-- Όταν αναπαράγετε περιεχόμενο 3D (από δίσκο ή αρχείο).
`` Το περιεχόμενο 2D μετατρέπεται στις ακόλουθες μορφές
3D:
Τα περιεχόμενα των δίσκων συνήθως χωρίζονται
όπως υποδεικνύεται παρακάτω.
• Blu-ray Disc, DVD-VIDEO
τίτλος 1
κεφάλαιο 1 κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 1
τίτλος 2
κεφάλαιο 2
κεφάλαιο 3
κομμάτι 3
κομμάτι 4
κομμάτι 5
Βασικές λειτουργίες
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Δομή δίσκου
06
3. Μπορείτε να εναλλάσσετε μεταξύ 2D και 3D
πατώντας επανειλημμένα το κουμπί 2D3D.
Αν αναπαράγετε περιεχόμενο 3D στον
τρόπο λειτουργίας 3D, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
• CD ήχου (CD-DA)
κομμάτι 1
κομμάτι 2
-- 1080p 24 fps: Σήμα εξόδου 1080p 24 fps 3D.
-- Άλλα: Σήμα εξόδου 720p 3D.
-- Αρχεία φωτογραφιών: Σήμα εξόδου 720p 3D.
`` Περιεχόμενο 2D που το προϊόν μπορεί να μετατρέψει σε
3D:
-- Περιεχόμενο 2D που υποστηρίζει μετατροπή σε 3D.
-- Περιεχόμενο Smart Hub, δίσκοι DVD-Video,
δίσκοι BD-ROM, δίσκοι VCD, αρχεία βίντεο, αρχεία
φωτογραφιών, προγράμματα DTV και εγγεγραμμένα
προγράμματα DTV.
`` Όταν χρησιμοποιείτε τη μετατροπή σε 3D, η λειτουργία
BONUSVIEW δεν είναι διαθέσιμη.
(Ανάλογα με το δίσκο, εμφανίζεται ένα μαύρο περίγραμμα).
`` Ορισμένοι θεατές ενδέχεται να αισθανθούν δυσφορία κατά
την παρακολούθηση περιεχομένου 3D, όπως ζαλάδα, ναυτία
και πονοκεφάλους.
Προσαρμογή του βάθους 3D
Η λειτουργία Βάθος 3D επιτρέπει την προσαρμογή
του βάθους 3D για τις μετατροπές από 2D σε
3D. Οι τιμές έχουν εύρος από 1 έως 10. Όσο
υψηλότερη είναι η τιμή, τόσο μεγαλύτερο είναι το
βάθος 3D.
• MP3, WMA, DivX, MKV και MP4
φάκελος (ομάδα) 1
αρχείο 1
αρχείο 2
αρχείο 1
φάκελος (ομάδα) 2
αρχείο 2
αρχείο 3
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η αναπαραγωγή κατά την εγγραφή μετατρέπει το μέσο σε
προφίλ 1.0, ενώ η κανονική αναπαραγωγή υποστηρίζει
μόνο το προφίλ 2.0. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ισχύουν οι
ακόλουθοι περιορισμοί:
-- Δεν είναι διαθέσιμη η λειτουργία BONUSVIEW.
-- Δεν είναι διαθέσιμος ο ήχος της παρουσίασης
φωτογραφιών με δυνατότητα περιήγησης.
(Για ορισμένους δίσκους, ενδέχεται να μην παράγεται
ήχος σε τρόπο λειτουργίας μενού δίσκου).
1. Όταν παρακολουθείτε περιεχόμενο που έχει
μετατραπεί σε 3D, πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Βάθος 3D. και στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Προσαρμόστε το βάθος 3D χρησιμοποιώντας
τα κουμπιά ◄►.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 55
55
2012-01-12 오전 11:31:26
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του μενού δίσκου/μενού
τίτλου/αναδυόμενου μενού
Χρήση του μενού δίσκου
hZ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί DISC MENU στο τηλεχειριστήριο.
`` Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Z
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TITLE MENU στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
κάνετε την επιθυμητή επιλογή και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
z
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε μια καταχώριση που θέλετε
να αναπαράγετε από τη Λίστα
τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν ο δίσκος περιλαμβάνει μια λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) για να μεταβείτε στη λίστα
αναπαραγωγής.
56
h
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► ή το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε το επιθυμητό
μενού.
`` Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί DISC MENU ή TITLE MENU.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
το κουμπί POPUP MENU στο
τηλεχειριστήριο.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
κάνετε μια επιλογή, και στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Χρήση του μενού τίτλου
Χρήση του αναδυόμενου μενού
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης
και παράλειψης
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να κάνετε
γρήγορη αναζήτηση σε ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία παράλειψης για να
μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση της επιθυμητής
σκηνής
ThzZyx
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
).
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
(
), η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως
εξής:
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
).
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας
αναζήτησης.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 56
2012-01-12 오전 11:31:27
• Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
).
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
), ο
δίσκος μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο.
Αν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
)ο
δίσκος μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου. Με
ένα ακόμη πάτημα, ο δίσκος μεταβαίνει στην
αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού
δίσκου πατώντας το κουμπί TOOLS.
• Οθόνη μενού Εργαλεία
<BD-ROM / DVD>
Εργαλεία
Αναζήτ. τίτλου
1/2
Αναζ. κεφαλαίου
:
1/20
Αναζήτ. χρον.
:00:00:13/01:34:37
Λειτ. επανάληψης :
Απ.
Ρύθμιση εικόνας
:
Κανονικό
Ήχος
: 1/1 JPN 2CH
Υπότιτλοι
:
0/2 Απ.
Γωνία
:1/1
Βίντεο BONUSVIEW :
Απ.
Ήχος BONUSVIEW :
0/1 Απ.
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/
αναπαραγωγή καρέ-καρέ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
ThzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
).
το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ
(
), η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει ως εξής:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
).
< Αλλαγ.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hzZyx
• Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε
το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (
).
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (
),
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
).
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας
αναπαραγωγής καρέ-καρέ.
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
<HDD>
Εργαλεία
Αναζήτ. τίτλου
Αναζήτ. χρον.
Λειτ. επανάληψης
Ρύθμιση εικόνας
Γλώσσα ήχου
Dual I II
:
:
:
:
Λεπτομερείς πληροφορίες
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το προϊόν δεν αναπαράγει ήχο στον τρόπο λειτουργίας αργής
αναπαραγωγής.
Βασικές λειτουργίες
ThzZyx
Χρήση του κουμπιού TOOLS
1/3
00:24/01:46
Απενερ.
1.Αγγλικά
Dolby Digital
= Αριθμός < Ρύθμιση e Έξοδος
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.
Απευθείας μετάβαση στην
επιθυμητή σκηνή
ThzZyx
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Αναζήτ.
τίτλου, Αναζ. κεφαλαίου ή Αναζήτ. χρον.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά
κουμπιά για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο,
κεφάλαιο ή χρόνο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 57
06
Παράλειψη κεφαλαίων
57
2012-01-12 오전 11:31:27
Βασικές λειτουργίες
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
Επανάληψη ενός τμήματος
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου ενός δίσκου.
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
hzZy
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Λειτ.
επανάληψης.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Κεφάλαιο ή Τίτλ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
TOOLS.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Λειτ.
επανάληψης.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Επανάληψη τίτλου ή κεφαλαίου
Tx
Επανάληψη ενός τίτλου του δίσκου ή όλων.
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία επανάληψης
ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λειτ. επανάληψης και, στη συνέχεια, πατήστε
τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Τίτλ. ή Όλα.
3. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί
TOOLS.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λειτ. επανάληψης.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Απ. και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
58
hzZy
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Λειτ.
επανάληψης.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Επανάληψη A-B και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο
σημείο από όπου θέλετε να αρχίσει η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Α).
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο
σημείο όπου θέλετε να σταματήσει η
επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή (Β).
6. Για να επιστρέψετε στην κανονική
αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το κουμπί TOOLS.
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Λειτ.
επανάληψης.
8. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Απ. και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν ορίσετε το σημείο (B) προτού παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα,
εμφανίζεται ένα μήνυμα απαγόρευσης.
`` Ανάλογα με το δίσκο, τα στοιχεία μενού ενδέχεται να
διαφέρουν και αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Επιλογή της ρύθμισης εικόνας
ThzZy
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να προσαρμόσετε
την ποιότητα βίντεο όταν το προϊόν είναι
συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
την επιθυμητή Ρύθμιση εικόνας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
• Δυναμική: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να
αυξήσετε την ευκρίνεια.
• Κανονικό: Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις
περισσότερες εφαρμογές προβολής.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 58
2012-01-12 오전 11:31:27
`` Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία BD Wise, αυτό το μενού
δεν εμφανίζεται.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
ThzZx
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το
κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ήχος.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα ήχου.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η ένδειξη ◄► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη αν η ενότητα
BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις ήχου BONUSVIEW.
`` Αν ο δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας κυρίως ταινίας/BONUSVIEW.
Πατήστε το κουμπί ◄► για εναλλαγή μεταξύ των τρόπων
λειτουργίας ήχου κυρίως ταινίας και BONUSVIEW.
`` Οι γλώσσες που είναι διαθέσιμες μέσω της λειτουργίας
γλώσσας ήχου εξαρτώνται από τις γλώσσες που έχουν
κωδικοποιηθεί στο δίσκο. Αυτή η λειτουργία ή ορισμένες
γλώσσες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
`` Ένας δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως 32 γλώσσες
ήχου και ένας δίσκος DVD έως 8.
ThZx
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
AD/SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
Βασικές λειτουργίες
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
06
• Κινημ. ταινία: Αυτή είναι η καλύτερη
ρύθμιση για την παρακολούθηση ταινιών.
• Χρήστης: Επιτρέπει τη διαμόρφωση
προηγμένων ρυθμίσεων.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Υπότιτλοι.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με το δίσκο Blu-ray/DVD, ενδέχεται να έχετε τη
δυνατότητα να επιλέξετε τους επιθυμητούς υπότιτλους από
το μενού δίσκου.
Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
`` Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες υποτίτλων που
έχουν κωδικοποιηθεί στο δίσκο και ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε όλους τους δίσκους Blu-ray/DVD.
`` Ένας δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες
υποτίτλων και ένας δίσκος DVD έως 32.
`` Αν ο δίσκος Blu-ray διαθέτει ενότητα BONUSVIEW,
εμφανίζονται επίσης πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο
λειτουργίας κυρίως ταινίας/BONUSVIEW.
`` Αυτή η λειτουργία αλλάζει ταυτόχρονα τους πρωτεύοντες και
τους δευτερεύοντες υπότιτλους.
`` Ο συνολικός αριθμός των πρωτευόντων και των
δευτερευόντων υποτίτλων προβάλλονται αντίστοιχα.
`` Αν πατήσετε το κουμπί AD/SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο,
εμφανίζεται η γραμμή υποτίτλων.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξαφανιστεί η γραμμή
υποτίτλων.
`` Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν
να επιλέξετε ηχητική επένδυση μορφής PCM ή Dolby
Digital στα Αγγλικά.
`` Αν πατήσετε το κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο,
εμφανίζεται η γραμμή ήχου.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να εξαφανιστεί η γραμμή
ήχου.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 59
59
2012-01-12 오전 11:31:28
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της γωνίας λήψης της
κάμερας
hZ
Αν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει πολλαπλές
γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Γωνία.
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Γωνία.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή γωνία.
Επιλογή πληροφοριών
Tx
Ακρόαση μουσικής
ow
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/
MP3
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο ΜΡ3 στο προϊόν.
• Για ένα CD ήχου (CD-DA), το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Στοιχεία οθόνης CD ήχου (CD-DA)/MP3
1
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να ελέγχετε τις
πληροφορίες του περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένου
του ονόματος, του μεγέθους κλπ.
Μουσική
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί TOOLS.
TRACK 001
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λεπτομερείς πληροφορίες και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ρύθμιση του BONUSVIEW
00:43
03:56
6
5
h
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Βίντεο BONUSVIEW ή Ήχος BONUSVIEW.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε το
επιθυμητό BONUSVIEW.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν αλλάξετε το Βίντεο BONUSVIEW, ο Ήχος BONUSVIEW
αλλάζει αυτόματα σύμφωνα με το Βίντεο BONUSVIEW.
`` Περιεχόμενο 2D θα μετατραπεί σε 3D, όπου δεν
εφαρμόζεται η λειτουργία BONUSVIEW.
(Ανάλογα το δίσκο, ίσως εμφανίζεται μια μαύρη γραμμή σε
κάθε πλευρά της οθόνης)
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
04:41
00:13 / 00:43
+
CD ήχου
Η δυνατότητα BONUSVIEW σάς επιτρέπει
να προβάλετε πρόσθετο περιεχόμενο (όπως
σχολιασμό) σε ένα μικρό παράθυρο στην οθόνη,
ενώ αναπαράγεται η ταινία.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν ο
δίσκος διαθέτει τη δυνατότητα BONUSVIEW.
60
2
TRACK 004
04:02
" Καταχώρ. < Σελίδα / Εργαλεία ' Επιστροφή
4
3
1
Προβολή των πληροφοριών της μουσικής.
2
Προβολή της λίστας αναπαραγωγής.
3
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
4
Προβολή του τρέχοντος χρόνου αναπαραγωγής/συνολικού
χρόνου αναπαραγωγής.
5
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης αναπαραγωγής.
6
Προβολή της κατάστασης επαναλαμβανόμενης
αναπαραγωγής.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
κομμάτι που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 60
2012-01-12 오전 11:31:28
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA).
Αν ο δίσκος διαθέτει πληροφορίες CD,
εμφανίζεται η παρακάτω αναδυόμενη οθόνη.
Μουσική
Πληροφορίες CD
TRACK 001
TRACK 001
Βρέθηκαν πολλά στοιχεία πληροφοριών CD.
00:43
Επιλέξτε το κατάλληλο στοιχείο πληροφοριών CD.
TRACK 002
Thinking of Paradise
00:13 / 00:43
+
CD ήχου
03:56
Shinhwa
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
" Καταχώρ. < Σελίδα / Εργαλεία ' Επιστροφή
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες CD και
αναπαράγεται αυτόματα το πρώτο κομμάτι.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από το δίκτυο, ενδέχεται να
μην ανακτήσει τις πληροφορίες CD από το CD ήχου (CDDA) αν είναι η πιο πρόσφατη έκδοση.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
CD ήχου (CD-DA)/MP3
1. Κατά την αναπαραγωγή μιας λίστας
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Λειτ. επανάληψης και, στη συνέχεια,
πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον
επιθυμητό τρόπο λειτουργίας επανάληψης.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Λειτ.
τυχ. σειράς και, στη συνέχεια, πατήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ενεργ. ή Απ.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
(
)Ένα τραγ.
(
)Όλα
(
)Λειτ. τυχ.
σειράς
Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη σειρά που
έχουν εγγραφεί.
Επαναλαμβάνεται το τρέχον τραγούδι.
Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια.
Η επιλογή τυχαίας σειράς αναπαράγει
τα τραγούδια με τυχαία σειρά. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
ρυθμίστε τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε
Ενεργ.
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία AMG
για να προβάλετε τις πληροφορίες ενός CD ήχου
(CD-DA).
Απ.
06
Λειτουργία AMG
Λίστα αναπαραγωγής
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) ή έναν
δίσκο ΜΡ3 στο προϊόν.
• Για ένα CD ήχου (CD-DA), το πρώτο
κομμάτι αναπαράγεται αυτόματα.
• Για έναν δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε Μουσική και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε το
κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) ή το κουμπί RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας μουσικής.
3. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C).
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μεταβείτε
στο επιθυμητό κομμάτι και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
στο κομμάτι ένα σημάδι επιλογής.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
CD ήχου | Μουσική
Επιλ. στοιχελία : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Σελίδα
03:56
04:02
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
c Κλ. λειτ. επεξεργ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία " Επιλ. ' Επιστροφή
5. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από τη λίστα,
μεταβείτε στο κομμάτι και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Το σημάδι επιλογής εξαφανίζεται από το κομμάτι.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί TOOLS.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 61
61
2012-01-12 오전 11:31:28
Βασικές λειτουργίες
7. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αναπ. επιλεγμ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Τα κομμάτια που επιλέξατε αναπαράγονται
αυτόματα.
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες πατώντας το κουμπί TOOLS.
Μουσική
Εργαλεία
TRACK 001
Έναρξη παρουσίασης
Μουσ. υπόκρουση :
Απενερ.
Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης
Ζουμ
Περιστροφή
Ρύθμιση εικόνας
Πληροφορίες
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
" Καταχώρηση ' Επιστρ.
00:13 / 00:43
+
CD ήχου
" Καταχώρ. / Εργαλεία ' Επιστροφή
8. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής, πατήστε
το κουμπί RETURN.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως
και 99 κομμάτια σε ένα CD ήχου (CD-DA).
Αναπαραγωγή φωτογραφιών
G
Αναπαραγωγή αρχείων JPEG
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο JPEG.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Φωτογραφίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το φάκελο που θέλετε να αναπαράγετε και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
τη φωτογραφία που θέλετε να αναπαράγετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Έναρξη παρουσίασης: Επιλέξτε για να αρχίσετε
μια παρουσίαση διαφανειών.
• Μουσ. υπόκρουση: Επιλέξτε για να ακούτε
μουσική κατά την προβολή μιας εικόνας.
• Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης: Επιλέξτε
για να καθορίσετε τη ρύθμιση μουσικής
υπόκρουσης.
• Ζουμ: Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα
εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές)
• Περιστροφή: Επιλέξτε για να περιστρέψετε την
εικόνα. (Αυτό θα περιστρέψει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
• Ρύθμιση εικόνας: Κάντε αυτήν την επιλογή
αν θέλετε να προσαρμόσετε την ποιότητα της
εικόνας.
• Πληροφορίες: Προβολή πληροφοριών για την
εικόνα, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος,
του μεγέθους κλπ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής υπόκρουσης,
το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να βρίσκεται στο ίδιο μέσο
αποθήκευσης με το αρχείο μουσικής. Ωστόσο, η ποιότητα
του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί από το ρυθμό μετάδοσης
bit του αρχείου MP3, το μέγεθος της φωτογραφίας και τη
μέθοδο κωδικοποίησης.
`` Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το γραφικό
PG σε τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
62
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 62
2012-01-12 오전 11:31:29
Ρυθμίσεις
Ρυθμίσεις
Συνδεδεμένη συσκευή
123
Παρακολ. TV
Εργαλεία
Παύση παρουσίασης
Ταχύτ. προβολής
:
Κανονικό
Εφέ πρόβ.διαφαν. :
Περσίδες
Μουσ. υπόκρουση :
Απενερ.
Ρύθμιση μουσικής υπόκρουσης
Ζουμ
Περιστροφή
Ρύθμιση εικόνας
Πληροφορίες
" Καταχώρηση ' Επιστρ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Παύση παρουσίασης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ταχύτητα
και το εφέ παρουσίασης διαφανειών
χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο.
Media Play
Το Media Play σάς επιτρέπει να αναπαράγετε
περιεχόμενο HDD/USB ή περιεχόμενο που
μεταφέρεται στον υπολογιστή σας με χρήση της
λειτουργίας AllShare.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το AllShare,
ανατρέξτε στη σελίδα 83.
Διαδίκτυο
Διαχείριση προγρ.
Λίστα καναλιών
Βασικές λειτουργίες
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Έναρξη παρουσίασης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Αρχίζει η παρουσίαση διαφανειών.
3. Για παύση της παρουσίασης διαφανειών,
πατήστε ξανά το κουμπί TOOLS.
2. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής,
συνδέστε τη συσκευή αποθήκευσης USB στη
θύρα USB που υπάρχει στην πρόσοψη του
προϊόντος.
06
Χρήση της λειτουργίας παρουσίασης
διαφανειών
Διαχείρ. καναλιών
Η συσκ. μου Τα Περιεχ.μου
" Καταχώρηση ' Επιστροφή
c Ασφαλής αφαίρεση USB d WPS(PBC)
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
τα επιθυμητά βίντεο, κομμάτια μουσικής ή
φωτογραφίες και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
5. Για την αναπαραγωγή αρχείων βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών, ανατρέξτε στις
σελίδες 54~63.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Πρέπει να καταργείτε με ασφάλεια τις συσκευές αποθήκευσης
USB (με την εκτέλεση της λειτουργίας "Ασφαλής αφαίρεση
USB") προκειμένου να αποτρέψετε το ενδεχόμενο βλάβης
στη μνήμη USB. Πατήστε το κουμπί MENU για να
μεταβείτε στο αρχικό μενού, επιλέξτε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C)
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
`` Αν τοποθετήσετε έναν δίσκο κατά την αναπαραγωγή από μια
συσκευή αποθήκευσης USB, ο τρόπος λειτουργίας συσκευής
αλλάζει αυτόματα σε "DVD" ή "CD".
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
Παρακολ. TV
Οδηγός
Διαχείριση προγρ.
Λίστα καναλιών
Διαχείρ. καναλιών
Η συσκ. μου
Τα Περιεχ.μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
d WPS(PBC)
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 63
63
2012-01-12 오전 11:31:29
Λειτουργίες DTV
Οθόνη προβολής
1. Αφού ολοκληρωθεί ο συντονισμός, μπορείτε
να παρακολουθείτε τηλεοπτικά κανάλια.
2. Για να αλλάξετε κανάλι, πατήστε το κουμπί
PROG (,/.). (Για να μεταβείτε απευθείας
σε ένα τηλεοπτικό κανάλι, πατήστε τον
αριθμό καναλιού του επιθυμητού τηλεοπτικού
καναλιού χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά στο τηλεχειριστήριο).
BBC World
Κερ. DTV Dolby Digital
Χωρίς τίτλο
Όλα
808
What’s on
Δεν υπάρχουν λεπTομερείς πληροφορίες
800
18:12 Παρ 15 Ιουν
a Πληροφορίες
Χρήση του κουμπιού TOOLS
Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
• Οθόνη μενού Εργαλεία
Εργαλεία
Ρύθμιση εικόνας
+
Γλώσσα ήχου
Dual I II
1.Αγγλικά
: Dolby Digital
Lock Current Channel
Αλλαγή σε καλωδιακή
Προσθήκη στα αγαπημένα
Πληροφορίες σήματος
> Μετακίν. " Καταχώρ. e Έξοδος
Ρύθμιση εικόνας
3. Αν θέλετε να παρακολουθήσετε τηλεόραση
αφού αναπαράγετε έναν δίσκο Blu-ray/DVD/
CD ή άλλο περιεχόμενο, συμπεριλαμβανομένου
διαδικτυακού περιεχομένου μέσω του Smart
Hub ή του Allshare, πατήστε το κουμπί MENU
στο τηλεχειριστήριο για να μεταβείτε στο
αρχικό μενού.
4. Αν ο συντονισμός έχει ολοκληρωθεί ήδη,
μπορείτε να μεταβείτε σε τρόπο λειτουργίας
DTV πατώντας ξανά το κουμπί MENU.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το εικονίδιο ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις
πληροφορίες υπηρεσίας του σήματος.
64
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ρύθμιση εικόνας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
αυτό το μενού, ανατρέξτε στη σελίδα 58~59.
Επιλογή της γλώσσας ήχου
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Γλώσσα ήχου.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή Γλώσσα ήχου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 64
2012-01-12 오전 11:31:30
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Dual I II.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον
επιθυμητό ήχο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Κλείδωμα τρέχοντος καναλιού
Μπορείτε να κλειδώσετε ένα τηλεοπτικό κανάλι
ορίζοντας έναν κωδικό ΡΙΝ.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Κλείδωμα τρέχοντος καναλιού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το μενού ρύθμισης κωδικού PIN.
3. Εισαγάγετε έναν τετραψήφιο αριθμό PIN.
Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση του κωδικού
ΡΙΝ, η προβολή του κλειδωμένου καναλιού
είναι αδύνατη, εκτός αν το ξεκλειδώσετε.
4. Αν θέλετε να ξεκλειδώσετε ένα κλειδωμένο
κανάλι, πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
προβάλετε ένα κλειδωμένο κανάλι.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Κλείδωμα τρέχοντος καναλιού και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
6. Εισαγάγετε τον κωδικό PIN για να
ξεκλειδώσετε το τηλεοπτικό κανάλι.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το μενού Κλείδωμα τρέχοντος καναλιού μπορεί να
εμφανιστεί όταν η χώρα έχει ρυθμιστεί σε Ολλανδία.
Αλλαγή σε καλωδιακή
Αν θέλετε να δείτε καλωδιακές εκπομπές, επιλέξτε
αυτό το μενού.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αλλαγή σε καλωδιακή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Προσθήκη στα αγαπημένα και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επεξεργαστείτε το επιθυμητό κανάλι και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε OK και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Πληροφορίες σήματος
1. Πατήστε το κουμπί TOOLS ενώ
παρακολουθείτε κάποιο κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Πληροφορίες σήματος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες σήματος.
Ρύθμιση της ακουστικής περιγραφής
και της γλώσσας υποτίτλων
Ρύθμιση της ακουστικής περιγραφής
Μπορείτε να προσθέσετε μια λεκτική περιγραφή στον
κυρίως ήχο, για όσους έχουν προβλήματα όρασης.
1. Πατήστε το κουμπί AD/SUBTITLE ενώ
παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Ακουστ. Περιγρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Αν επιλέξετε Ενεργ., ενεργοποιείται το μενού
έντασης ήχου. Προσαρμόστε την ένταση ήχου
της ακουστικής περιγραφής στις τιμές 0~100.
✎✎ ΣΗΜΕΊΩΣΗ
`` Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
εναλλακτικά την ακουστική περιγραφή πατώντας το κουμπί
AD/SUBTITLE ακόμα μία φορά αφού πατήσετε το κουμπί
AD/SUBTITLE για πρώτη φορά.
Ρύθμιση της γλώσσας υποτίτλων
1. Πατήστε το κουμπί AD/SUBTITLE ενώ
παρακολουθείτε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
μενού Υπότιτλοι και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 65
Λειτουργίες DTV
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το
κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο.
Προσθήκη στα αγαπημένα
07
Επιλογή του Dual I II
65
2012-01-12 오전 11:31:30
Λειτουργίες DTV
• Υπότιτλοι: Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε
Ενεργ. ή Απ.
Αν επιλέξετε Ενεργ., ενεργοποιούνται
οι επιλογές Λειτουργία και Γλώσσα
υποτίτλων.
• Λειτουργία: Επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία υποτίτλων.
• Γλώσσα υποτίτλων: Επιλέξτε την
επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
1
Εμφανίζεται η οθόνη καναλιού.
2
Εμφανίζονται οι πληροφορίες καναλιού.
3
Εμφανίζεται η τρέχουσα ημερομηνία και ώρα.
4
Βοήθεια πλοήγησης: Εμφανίζονται τα διαθέσιμα κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Ρύθμιση του χρονοδιαγράμματος
προγραμμάτων.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C): Προβολή του χρονοδιαγράμματος
καναλιού, από εκείνη τη στιγμή έως 24 ώρες αργότερα.
Αν επιλέξετε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C), εμφανίζεται το
ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B). Πατήστε αυτό το κουμπί για
προβολή της λίστας καναλιών πριν από 24 ώρες.
• ΜΠΛΕ (D): Αλλαγή της προβολής καναλιού (Όλα, Τηλεόραση,
Ραδιόφωνο, Δεδομένα/Άλλο, Αγαπημένο 1,2,3...)
• Κουμπιά PROG (,/.): Μετάβαση στην επόμενη ή
στην προηγούμενη σελίδα.
• Κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
-- Όταν επιλέγετε μια εκπομπή που μεταδίδεται
εκείνη τη στιγμή, μπορείτε να παρακολουθήσετε το
επιλεγμένο κανάλι σε πλήρη οθόνη.
-- Όταν επιλέγετε μια εκπομπή που είναι
προγραμματισμένη για μετάδοση, μπορείτε να
ρυθμίσετε τη λειτουργία προβολής με χρονοδιακόπτη
ή εγγραφής με χρονοδιακόπτη. Πατήστε τα κουμπιά
◄► για να επιλέξετε την προβολή με χρονοδιακόπτη
ή την εγγραφή με χρονοδιακόπτη και, στη συνέχεια,
πατήστε ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το εικονίδιο
χρονοδιακόπτη εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.
5
Εμφανίζονται τα αποθηκευμένα κανάλια.
6
Εμφανίζεται ο τρόπος λειτουργίας προβολής.
Προβολή της οθόνης οδηγού
Οι πληροφορίες EPG (Electronic Programme Guide)
παρέχονται από τους σταθμούς εκπομπής. Με τη χρήση
των χρονοδιαγραμμάτων των καναλιών που παρέχονται
από τους σταθμούς εκπομπής, μπορείτε να καθορίσετε
τα κανάλια που θέλετε να παρακολουθήσετε εκ των
προτέρων, έτσι ώστε το κανάλι να αλλάξει αυτόματα στο
επιλεγμένο κανάλι την καθορισμένη ώρα. Οι καταχωρίσεις
των καναλιών ενδέχεται να εμφανίζονται κενές ή
παρωχημένες, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το
κουμπί GUIDE στο τηλεχειριστήριο.
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Παρακολ. TV.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Οδηγός και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών.
Διαχείριση προγράμματος
• Οθόνη οδηγού
1
Οδηγός
2
Προτού χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία,
βεβαιωθείτε ότι το ρολόι είναι ρυθμισμένο.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
3
7:11 Δευ 1 Ιαν
Καμία πληροφορία
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία πατώντας το
κουμπί GUIDE στο τηλεχειριστήριο.
Κερ. DTV 814 Discovery
6
5
814 Discovery
Προβ. καναλ. - Όλα
Σήμερα
▲ 812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
15:00
15:30
Καμία πληροφορία
Καμία πληροφορία
Καμία πληροφορία
Καμία πληροφορία
Καμία πληροφορία
Καμία πληροφορία
16:00
16:30
a Διαχ.προγ. c + 24 Ώρες d Λειτ. CH ƒ Σελίδα " Προβολή
66
4
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Παρακολ. TV.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Οδηγός
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Θα εμφανιστεί η οθόνη πληροφοριών.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 66
2012-01-12 오전 11:31:30
Κεραία
DTVDTV
Air
Κερ.
Ημερομηνία
01 / 01 / 2011
Προβολή χρονοδ.
Κανάλι
806
Κυρ Δευ


Τρι
Επανάληψη
Τετ


Μία φορά
Πεμ Παρ Σαβ



Μπορείτε να απολαύσετε το εφέ 3D με όλα τα ζωντανά
και τα εγγεγραμμένα τηλεοπτικά προγράμματα.
1. Όταν παρακολουθείτε τηλεοπτικά προγράμματα
ή αναπαράγετε εγγεγραμμένα τηλεοπτικά
προγράμματα, πατήστε το κουμπί 2D3D στο
τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού 3D.
• 2D3D: Αλλαγή της εικόνας 2D σε εικόνα
3D.
Λειτουργίες DTV
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Προβ. με χρον ή Εγγρ. χρονοδ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Προβολή DTV με εφέ 3D
07
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το κανάλι για το οποίο θέλετε να ρυθμίσετε
εγγραφή με χρονοδιακόπτη (ή προβολή με
χρονοδιακόπτη) και, στη συνέχεια, πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A).
• Δίπλα-δίπλα: Προβολή δύο εικόνων, με τη
μία δίπλα στην άλλη.
• Επάνω και κάτω: Προβολή της μίας εικόνας
πάνω από την άλλη.
Ώρα έναρξης
OK
01:02
Ακύρωση
< Μετακίν. " Καταχώρ. ' Επιστρ.
7. Συμπληρώστε τα στοιχεία εισόδου
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
8. Πατήστε ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν μια εκπομπή ρυθμιστεί για προβολή με χρονοδιακόπτη ή
εγγραφή με χρονοδιακόπτη στη Διαχείριση προγράμματος, το
εικονίδιο χρονοδιακόπτη δεν εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.
Ακύρωση ή επεξεργασία
χρονοδιαγραμμάτων
1. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στην οθόνη
του οδηγού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
το προγραμματισμένο κανάλι που θέλετε
να ακυρώσετε ή να τροποποιήσετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ακύρωση προγραμ. ή Επιστροφή και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν η εκπομπή που έχει κρατηθεί τροποποιηθεί στη
Διαχείριση προγράμματος, το εικονίδιο χρονοδιακόπτη δεν
εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού.
3D
Με τα πλήκτρα ΑΡΙΣΤΕΡΑ / ΔΕΞΙΑ στο χειπιστήριο, επιλέξτε το
κατάλληλο εικονίδ. για την εικόνα στην οθονη.
< Μετακ. " Καταχώρηση e Έξοδος
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τον
επιθυμητή λειτουργία 3D και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Αν πατήσετε το κουμπί 2D3D ακόμα μία
φορά κατά την παρακολούθηση εικόνας 3D, η
εικόνα που προβάλλεται μεταβαίνει σε τρόπο
λειτουργίας 2D.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν αλλάξετε τηλεοπτικό κανάλι κατά την παρακολούθηση
ψηφιακής τηλεόρασης σε τρόπο λειτουργίας 3D με προβολή
δίπλα-δίπλα, η εικόνα που προβάλλεται μεταβαίνει αυτόματα
σε τρόπο λειτουργίας 2D.
`` Όταν είναι ενεργοποιημένο το εφέ 3D του τρόπου
λειτουργίας προβολής δίπλα-δίπλα, δεν μπορείτε να
προσαρμόσετε τη λειτουργία 3D.
`` Αν το τηλεοπτικό πρόγραμμα δεν υποστηρίζει τον τρόπο
λειτουργίας προβολής δίπλα-δίπλα/επάνω και κάτω ή τη
λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης, δεν εμφανίζεται η επιλογή
μενού 3D στις ενδείξεις οθόνης.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 67
67
2012-01-12 오전 11:31:31
Λειτουργίες DTV
Χρήση της υπηρεσίας Teletext
TV
POWER
2D3D
POWER
Αν μια εκπομπή ψηφιακής τηλεόρασης υποστηρίζει
σήμα teletext, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την
BD-HDD/TV
υπηρεσία Τeletext.BDΓια TVνα εμφανίζονται
σωστά
TTX/MIX
οι πληροφορίες teletext, η λήψη του καναλιού
1 2Διαφορετικά,
3
πρέπει να είναι σταθερή.
ενδέχεται
να λείπουν πληροφορίες ή να μην προβάλλονται
5 6
ορισμένες σελίδες. 4
7 TTX/MIX
8 9 ενώ
1. Πατήστε το κουμπί
DISC MENU
TITLE MENU
παρακολουθείτε κάποιο
0 τηλεοπτικό κανάλι.
2. Αν πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί TTX/
TIME SHIFT ή να εξέλθετε από
MIX, μπορείτε να αλλάξετε
τον τρόπο λειτουργίας teletext.
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
1
2
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
3
4
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
6
7
8
9
0
2 (επόμενη σελίδα): Προβολή της επόμενης σελίδας
teletext.
6
3 (προηγούμενη σελίδα): Προβολή της προηγούμενης
σελίδας teletext.
7
6 (ευρετήριο): Προβολή της σελίδας ευρετηρίου
(περιεχομένων), οποιαδήποτε στιγμή προβάλετε teletext.
8
0 (τρόπος λειτουργίας): Επιλογή του τρόπου λειτουργίας
teletext (LIST/FLOF). Αν πατηθεί σε τρόπο λειτουργίας
LIST, ο τρόπος λειτουργίας αλλάζει σε αποθήκευσης λίστας.
Στον τρόπο λειτουργίας αποθήκευσης λίστας, μπορείτε να
αποθηκεύσετε τη σελίδα teletext σε μια λίστα με χρήση
του κουμπιού 8 (αποθήκευση).
9
5 (αποκάλυψη): Προβολή του κρυφού κειμένου (για
παράδειγμα, απαντήσεις σε παιχνίδια ερωτήσεων). Για να
εμφανιστεί η κανονική οθόνη, πατήστε ξανά το κουμπί.
0
7 (ακύρωση): Συρρίκνωση της προβολής teletext, ώστε
να αλληλεπικαλύπτεται με την τρέχουσα εκπομπή.
!
A
!
B
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
E
0000-000000
1
8 (αποθήκευση): Αποθήκευση των σελίδων teletext.
2
4 (μέγεθος): Προβολή του teletext με διπλάσιο
μέγεθος χαρακτήρων στο επάνω μισό της οθόνης. Για
να μετακινήσετε το κείμενο στο κάτω μισό της οθόνης,
πατήστε ξανά το κουμπί. Για κανονική προβολή, πατήστε το
ακόμα μία φορά.
4
5
68
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
5
3
C
D
9 (πάγωμα): Πάγωμα της προβολής στην τρέχουσα
σελίδα, σε περίπτωση που υπάρχουν πολλές δευτερεύουσες
σελίδες που ακολουθούν αυτόματα. Για ακύρωση, πατήστε
ξανά το κουμπί.
Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, μπλε): Αν ο
σταθμός εκπομπής χρησιμοποιεί το σύστημα FASTEXT, τα
διάφορα θέματα σε μια σελίδα teletext διαθέτουν χρωματική
κωδικοποίηση και μπορούν να επιλεγούν με το πάτημα
των έγχρωμων κουμπιών. Πατήστε το έγχρωμο κουμπί που
αντιστοιχεί στο επιθυμητό θέμα. Εμφανίζεται μια νέα σελίδα με
χρωματική κωδικοποίηση. Μπορείτε να επιλέξετε τα στοιχεία
με τον ίδιο τρόπο. Για να προβάλετε την προηγούμενη ή την
επόμενη σελίδα, πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.
1 (υποσελίδα): Προβολή της διαθέσιμης υποσελίδας.
F
Τυπική σελίδα teletext
Τμήμα
Περιεχόμενα
A
Αριθμός επιλεγμένης σελίδας.
C
Αριθμός τρέχουσας σελίδας ή ενδείξεις αναζήτησης.
B
D
E
F
Στοιχεία εκπεμπόμενου καναλιού.
Ημερομηνία και ώρα.
Κείμενο.
Πληροφορίες κατάστασης. Πληροφορίες FASTEXT.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ο έλεγχος teletext TTX/MIX είναι διαθέσιμος μόνο όταν η
εκπομπή ψηφιακής τηλεόρασης υποστηρίζει σήμα teletext.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 68
2012-01-12 오전 11:31:31
Προηγμένες λειτουργίες
Πριν από την εγγραφή
Ελέγξτε την προεπιλεγμένη συσκευή εγγραφής
και τη διαθέσιμη χωρητικότητα αποθήκευσης
στη Διαχείριση συσκευών. (Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη διαχείριση
συσκευών, ανατρέξτε στη σελίδα 50).
Εγγραφή του τηλεοπτικού
καναλιού που παρακολουθείτε
1. Πατήστε το κουμπί PROG (,/.) ή τα
αριθμητικά κουμπιά για να επιλέξετε το
τηλεοπτικό κανάλι που θέλετε να εγγράψετε.
2. Πατήστε το κουμπί REC (
).
1. Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) για να
διακόψετε μια εγγραφή που βρίσκεται σε
εξέλιξη. Εμφανίζεται το μήνυμα "Η εγγραφή
ολοκληρώθηκε".
2. Όταν εγγράφετε ένα τηλεοπτικό κανάλι που είναι
διαφορετικό από αυτό που παρακολουθείτε εκείνη
τη στιγμή, πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
Κατόπιν, εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.
Προηγμένες λειτουργίες
Αυτό το προϊόν μπορεί να εγγράψει σε σκληρό
δίσκο ή σε εξωτερικές συσκευές.
08
Διακοπή της εγγραφής
Εγγραφή
Διακοπή της εγγραφής του XXXXX του
καναλιού XXXXX;
Ναι
Όχι
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να διακόψετε την εγγραφή.
4. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, δεν
χρειάζεται να αλλάξετε το τηλεοπτικό κανάλι
στο κανάλι που εγγράφεται.
Έλεγχος της αναπαραγωγής κατά την εγγραφή
Ηεγγραφή ξεκίνησε
3 NOVA
Ρυθμίσεις εγγραφής
3. Αν θέλετε να προσαρμόσετε τη χρονική
διάρκεια της εγγραφής, πατήστε το κουμπί
REC (
) κατά την εγγραφή.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
την επιθυμητή διάρκεια εγγραφής και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Παύση της εγγραφής
1. Πατήστε το κουμπί REC PAUSE (
) για
να διακόψετε προσωρινά μια εγγραφή που
βρίσκεται σε εξέλιξη.
2. Πατήστε το κουμπί REC PAUSE (
)ή
) για να συνεχίσετε την εγγραφή.
REC (
Κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού,
μπορείτε να αναζητήσετε μια σκηνή ή να μεταβείτε
στο σημείο έναρξης της εγγραφής.
1. Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (
της επιθυμητής σκηνής.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
): Αναζήτηση
2. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
): Επιστροφή στο
σημείο έναρξης της εγγραφής.
3. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
): Μεταπήδηση στην
ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
4. Κουμπί ◄: Μετακίνηση - 20 δευτερόλεπτα
από την τρέχουσα θέση.
5. Κουμπί ►: Μετακίνηση + 20 δευτερόλεπτα
από την τρέχουσα θέση.
6. Κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (
): Παύση της
αναπαραγωγής ενώ συνεχίζεται η εγγραφή.
7. Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
): Αν παρακολουθείτε
μια προγενέστερη σκηνή, το σημείο
αναπαραγωγής μετακινείται στην ίδια σκηνή
με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση. Αν
παρακολουθείτε την ίδια σκηνή με τη ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση, διακόπτεται η εγγραφή.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 69
69
2012-01-12 오전 11:31:31
Προηγμένες λειτουργίες
Έλεγχος διαθέσιμου χρόνου εγγραφής
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χρόνο
εγγραφής στο σκληρό δίσκο.
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε Τα Περιεχ. μου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Απ.
πρόγρ. τηλεόρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η λίστα Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
3. Πατήστε το κουμπί ◄ για να επιλέξετε HDD
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί INFO.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Μετά τη διαμόρφωση του σκληρού δίσκου, η χωρητικότητά
του εμφανίζεται ως περίπου 93% της τιμής που υπάρχει
στις προδιαγραφές προμηθευτή του σκληρού δίσκου.
Αυτό το προϊόν αποθηκεύει ορισμένα δεδομένα στο σκληρό
δίσκο για λειτουργικούς σκοπούς.
`` Αν ο διαθέσιμος χώρος αποθήκευσης γίνει λιγότερος από 10 MB
κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η εγγραφή τερματίζεται αυτόματα.
Παρακολούθηση άλλων καναλιών κατά
την εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού
Κατά την εγγραφή ενός τηλεοπτικού προγράμματος,
μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε δωρεάν κανάλια.
Ωστόσο, δεν μπορείτε να παρακολουθήσετε
τηλεοπτικά κανάλια με κωδικοποιημένο σήμα κατά
την εγγραφή άλλου καναλιού.
1. Κατά την εγγραφή, πατήστε το κουμπί PROG
(,/.) ή τα αριθμητικά κουμπιά για να μεταβείτε
στο κανάλι που θέλετε να παρακολουθήσετε.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τα εγγεγραμμένα αρχεία που έχουν διάρκεια μικρότερη από
10 δευτερόλεπτα δεν αποθηκεύονται.
`` Αν ο ελεύθερος χώρος που είναι διαθέσιμος στο σκληρό
δίσκο για εγγραφή και αρχεία πολυμέσων είναι λιγότερος από
10 MB, δεν είναι δυνατή η εγγραφή.
Αναπαραγωγή δίσκου κατά την
εγγραφή τηλεοπτικού καναλιού
Μπορείτε να αναπαράγετε έναν δίσκο ενώ
εγγράφετε κάποιο τηλεοπτικό κανάλι.
Όταν ο δίσκος είναι τοποθετημένος ήδη
πριν από την έναρξη της εγγραφής
1. Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο
ενώ εγγράφετε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
2. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να μεταβείτε στην επιλογή Η συσκ. μου.
70
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε έναν
δίσκο για αναπαραγωγή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Όταν ο δίσκος δεν είναι τοποθετημένος
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο στην υποδοχή δίσκου.
2. Ο δίσκος φορτώνεται και αναπαράγεται ενώ
συνεχίζεται η εγγραφή.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτό το προϊόν υποστηρίζει δίσκους Blu-ray-Video, DVDVideo και CD-DA.
Αναπαραγωγή εγγεγραμμένου
τηλεοπτικού περιεχομένου κατά την
εγγραφή ενός τηλεοπτικού καναλιού
1. Πατήστε το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο
ενώ εγγράφετε ένα τηλεοπτικό κανάλι.
2. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να μεταβείτε στην επιλογή Τα Περιεχ. μου.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Για να διακόψετε την εγγραφή, αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας
σε προβολή DTV και πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
`` Το τηλεοπτικό πρόγραμμα που εγγράφεται δεν εμφανίζεται
στη σελίδα Απ. πρόγρ. τηλεόρ. της επιλογής Τα Περιεχ. μου.
Λειτουργία Timeshift
Μπορείτε να κάνετε παύση της ζωντανής
τηλεοπτικής μετάδοσης ή να αρχίσετε να
παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα από
το σημείο έναρξης της λειτουργίας Timeshift.
Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το
κουμπί ΠΑΥΣΗΣ
1. Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε το κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (
).
2. Γίνεται παύση της εικόνας του τηλεοπτικού
προγράμματος και, στη συνέχεια, εμφανίζεται
η γραμμή Timeshift.
Στην αριστερή πλευρά της γραμμής Timeshift
εμφανίζεται η ένδειξη # Παύση.
Εκκίνηση της λειτουργίας Timeshift με το
κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Όταν παρακολουθείτε ένα τηλεοπτικό κανάλι,
πατήστε το κουμπί ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (
).
2. Εκκινείται η λειτουργία Timeshift και εμφανίζεται
η γραμμή Timeshift. Στην αριστερή πλευρά της
γραμμής Timeshift εμφανίζεται η ένδειξη Ζωντ. τηλ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 70
2012-01-12 오전 11:31:32
1. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο τηλεχειριστήριο
ενώ είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Timeshift.
2. Εμφανίζεται η γραμμή Timeshift, όπως
φαίνεται παρακάτω.
• Οθόνη Timeshift
1
NOVA
Κερ. DTV
TV
3
Dual
Fanfan
SD 4:3
576i
Τερματισμός της λειτουργίας Timeshift
2 3
18:12 Πορ 11 Ιουν
Πολλ
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
1
Ένδειξη τρόπου λειτουργίας: Εμφανίζει την τρέχουσα
κατάσταση της λειτουργίας Timeshift.
2
Εμφανίζει το τρέχον σημείο αναπαραγωγής.
3
Εμφανίζει το χρόνο εγγραφής με τη λειτουργία Timeshift.
4
Εμφανίζει τη γραμμή προόδου.
Τα κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής είναι
ενεργοποιημένα κατά τη λειτουργία Timeshift
1. Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ (
της επιθυμητής σκηνής.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
7. Κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
): Αν παρακολουθείτε μια
προγενέστερη σκηνή, το σημείο αναπαραγωγής
μετακινείται στην ίδια σκηνή με τη ζωντανή
τηλεοπτική μετάδοση. Αν παρακολουθείτε την
ίδια σκηνή με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση,
τερματίζεται η λειτουργία Timeshift.
): Αναζήτηση
2. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
): Επιστροφή στο
σημείο έναρξης της λειτουργίας Timeshift.
3. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ (
): Προβολή της ίδιας
σκηνής με τη ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση.
4. Κουμπί ◄: Μετακίνηση - 20 δευτερόλεπτα
από την τρέχουσα θέση.
5. Κουμπί ►: Μετακίνηση + 20 δευτερόλεπτα
από την τρέχουσα θέση.
1. Αν η γραμμή Timeshift δεν βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας ΠΑΥΣΗ ή ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ,
πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
Εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη μηνύματος.
2. Επιλέξτε το κουμπί Ναι και πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να τερματίσετε τη λειτουργία Timeshift.
3. Αν η γραμμή Timeshift βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας ΠΑΥΣΗ ή ΠΑΛΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ,
ο τρόπος λειτουργίας Timeshift αλλάζει σε
Ζωντανή τηλεόραση την πρώτη φορά που
πατάτε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
4. Πατήστε ξανά το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
Κατόπιν, εμφανίζεται το ίδιο μήνυμα με αυτό
της παραπάνω εικόνας.
5. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Αναπαραγωγή του εγγεγραμμένου
τίτλου
1. Στο αρχικό μενού, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε Τα Περιεχ. μου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Απ.
πρόγρ. τηλεόρ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η λίστα Απ. πρόγρ. τηλεόρ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
τον τίτλο που θέλετε να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Αναπαράγεται ο επιλεγμένος τίτλος.
4. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζονται πέντε σκηνές ως μικρογραφίες.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε την
επιθυμητή σκηνή και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή από την αρχή της σκηνής.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 71
Προηγμένες λειτουργίες
Μπορείτε να δείτε τρέχουσες πληροφορίες σχετικά
με τη λειτουργία Timeshift.
6. Κουμπί ΠΑΥΣΗΣ (
): Παύση της
αναπαραγωγής ενώ συνεχίζεται η εκτέλεση
της λειτουργίας Timeshift.
08
Πληροφορίες Timeshift
71
2012-01-12 오전 11:31:32
Προηγμένες λειτουργίες
Επεξεργασία του εγγεγραμμένου τίτλου
1. Στην οθόνη Απ. πρόγρ. τηλεόρ., πατήστε το
ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να εμφανιστεί ένα
πλαίσιο ελέγχου.
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε
τον τίτλο που θέλετε να τροποποιήσετε.
3. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Επεξ.
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ. | HDD
Επελ. 1 αρχείο.
Εργαλεία
Αναπαρ. επιλ. αρχείων
Χωρίς τίτλο
Χωρίςεπιλογής
τίτλο
Ακύρωση
όλων
Λεπτομερείς πληροφορίες
Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 στη
διαδικασία επεξεργασίας του 'Επεξεργασία του
εγγεγραμμένου τίτλου'.
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Μετονομασία και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
(x)
Επελ. 1 αρχείο
1/1 Σελίδα
Τίτλος
Eπεξ.
Χωρίς τίτλο
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Επιλογή δυνατοτήτων επεξεργασ.
Μετονομασία
Διαχωποσμός
Χωρίς τίτλο
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Μερική διαγρ.
< Μετακ. " Καταχώρηση ' Επιστροφή
c Λειτ. αν. d Ταξινόμ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία ' Επιστροφή
2. Επιλέξτε τους επιθυμητούς χαρακτήρες
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ▲▼◄► και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Τέλος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
72
Επιστροφή
00:00:00
00:00:22 / 00:04:37
+#( ) Στοιχ.ελέγχ. αναπ. [ ] Αναζήτ.σκηνής < Μεράβ. > Μετακίν. " Καταχώρηση
Μετονομασία ενός εγγεγραμμένου τίτλου
Χωρίς τίτλο
Τμήμα 2
Επιλ.
Διαχωποσμός
Διαγραφή
" Καταχώρηση ' Επιστροφή
c Λειτ. αν. d Ταξινόμ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία ' Επιστροφή
N
Τμήμα 1
00:00:00
+ Αναπαρ.
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Κλειδωμένα/Ξεκλείδ.
Eπεξ.
Απ. πρόγρ. τηλεόρ. | HDD
Διαχωποσμός | Χωρίς τίτλο
Τίτλ.
Επιλογή ομάδας
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 στη
διαδικασία επεξεργασίας του 'Επεξεργασία του
εγγεγραμμένου τίτλου'.
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Διαχωρισμός και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
1/1 Σελίδα
N
(x)
Διαχωρισμός τμήματος ενός τίτλου
(Χωρισμός σε δύο μέρη)
2. Με χρήση των κουμπιών που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή, μετακινηθείτε στο σημείο διαχωρισμού
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Διαχωρισμός.
4. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Ναι και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ο τίτλος διαχωρίζεται σε δύο τμήματα και οι τίτλοι που
ακολουθούν μετατοπίζονται προς τα κάτω κατά μία θέση.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να επιλέξετε OK.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η ελάχιστη διάρκεια ενός τμήματος που διαχωρίζεται είναι
10 δευτερόλεπτα.
Διαχωρισμός τμήματος ενός
τίτλου (Τμηματική διαγραφή)
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Μερική διαγρ. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μερική διαγρ. | Χωρίς τίτλο
Τμήμα 1
00:00:00
Τμήμα 2
+ Αναπαρ.
00:00:00
Έναρξη
Τέλος
Διαγραφή
Επιστροφή
00:00:33 / 00:08:21
+#( ) Στοιχ.ελέγχ. αναπ. [ ] Αναζήτ.σκηνής < Μεράβ. > Μετακ. " Καταχώρηση
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 72
2012-01-12 오전 11:31:33
Αντιγραφή
Αντιγραφή αρχείων βίντεο,
μουσικής ή φωτογραφιών
Σκληρός δίσκος/ Δίσκος/USB/ Σκληρός δίσκος/
Περιεχόμενο Δίσκος/AllShare
AllShare
Δίσκος/USB
; USB
; Σκληρός δίσκος ; AllShare
Μουσική
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Βίντεο
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Φωτογραφίες
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
Υποστηρίζεται
• Δίσκος [CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R
(Οριστικοποιημένος)/DVD+RW/DVD-RW
(Οριστικοποιημένος)] ; Σκληρός δίσκος ή USB
• Το πρωτόκολλο PTP USB δεν είναι διαθέσιμο
όταν αντιγράφετε σε USB.
• Αν η διαμόρφωση της συσκευής έγινε σε σύστημα αρχείων
NTFS, η λειτουργία αντιγραφής δεν υποστηρίζεται.
• Το σήμα εκπομπής μπορεί να εγγραφεί στο σκληρό
δίσκο, αλλά η δυνατότητα αντιγραφής δεν υποστηρίζεται.
1. Πατήστε το κουμπί MENU.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Σε κατάσταση διακοπής αναπαραγωγής, συνδέστε
τη συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB
που υπάρχει στην πρόσοψη του προϊόντος.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μουσική και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
m80 | Μουσική
Η λίστα μου (0)
tmp
TRACK 001
xxxxx
TRACK 002
xxxxx
1/2 Σελίδα
Selected
Επελ.
1Εργαλεία
αρχείο
Items : 3 Όνομα φακέλου
Προσθ. TRACK
σε λ.αναπ.
002
Αναπ. επιλ.
03:56περιεχομένων
TRACK 004
Αντιγραφή
Επιλογή04:02
όλων
TRACK 006
Αποεπιλ.όλων
03:40
TRACK 008
03:52
" Καταχώρηση ' Επιστροφή
c Λειτ. αν. d Ταξινόμ. " Επιλ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία ' Επιστροφή
8. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
9. Πατήστε ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Για να ακυρώσετε την αντιγραφή όταν
βρίσκεται σε εξέλιξη, πατήστε το κουμπί
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
).
Αντιγραφή από CD ήχου (CD-DA)
1. Τοποθετήστε ένα CD ήχου (CD-DA) και, στη
συνέχεια πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ
(
) ή RETURN για να μεταβείτε στη λίστα
μουσικής.
2. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να
εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου.
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.
4. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
CD ήχου | Μουσική
Selected Items
:3
Εργαλεία
TRACK 001
Αναπ.
επιλεγμ.
TRACK
002
TRACK 003
TRACK
Επιλ.
όλων004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Σελίδα
Αντιγραφή
03:56
04:02 επιλογής όλων
Ακύρωση
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Καταχώρ. ' Επιστροφή
c Κλ. λειτ. επεξεργ. ( ) Σελίδα / Εργαλεία " Επιλ. ' Επιστροφή
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Αντιγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 73
Προηγμένες λειτουργίες
3. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο τέλους.
Η εικόνα και ο χρόνος σημείου τέλους εμφανίζονται
στο παράθυρο σημείου τέλους διαγραφής τμήματος.
4. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε Διαγραφή.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
OK και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η ελάχιστη διάρκεια ενός τμήματος που διαγράφεται είναι 10 δευτερόλεπτα.
5. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) για να
εμφανιστεί ένα πλαίσιο ελέγχου.
6. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
επιλέξετε το επιθυμητό κομμάτι.
7. Πατήστε το κουμπί TOOLS.
08
2. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ στο σημείο έναρξης.
Η εικόνα και ο χρόνος σημείου έναρξης εμφανίζονται
στο παράθυρο σημείου έναρξης διαγραφής τμήματος.
• Επιλέξτε τα σημεία έναρξης και τέλους
του τμήματος που θέλετε να διαγράψετε
χρησιμοποιώντας τα κουμπιά που
σχετίζονται με την αναπαραγωγή.
73
2012-01-12 오전 11:31:34
Υπηρεσίες δικτύου
Μπορείτε να απολαύσετε διάφορες υπηρεσίες
δικτύου, όπως το Smart Hub ή το BD-LIVE,
συνδέοντας το προϊόν στο δίκτυό σας.
Διαβάστε τις παρακάτω οδηγίες προτού
χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε υπηρεσία
δικτύου.
1. Συνδέστε το προϊόν στο δίκτυο.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 31~32)
2. Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 45~49)
Χρήση του Smart Hub
Μέσω του Smart Hub, μπορείτε να αναπαράγετε
ταινίες, βίντεο και μουσική από το Διαδίκτυο, να
προσπελάσετε διάφορες χρεώσιμες ή δωρεάν
εφαρμογές και να τα προβάλετε στην τηλεόρασή
σας. Το περιεχόμενο που παρέχεται από τις
εφαρμογές περιλαμβάνει ειδήσεις, αθλητικά,
προβλέψεις καιρού, αξίες χρηματιστηρίου, χάρτες,
φωτογραφίες και παιχνίδια.
Μπορείτε επίσης να εκκινήσετε αυτή
τη λειτουργία πατώντας το κουμπί
SMART HUB στο τηλεχειριστήριο.
Πρώτη εκτέλεση του Smart Hub
Την πρώτη φορά που θα εκκινήσετε το Smart
Hub, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
3. Εμφανίζεται η οθόνη του Smart Hub.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, αμέσως μετά
εμφανίζεται η οθόνη χώρας.
4. Αν εμφανιστεί η οθόνη χώρας, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τη χώρα σας και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ορισμένες εφαρμογές είναι διαθέσιμες μόνο σε
συγκεκριμένες χώρες.
5. Εμφανίζεται η οθόνη συμφωνίας όρων χρήσης
υπηρεσίας.
Αν θέλετε να αποδεχτείτε τη συμφωνία,
πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Συμφωνώ και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να
εμφανιστούν οι οθόνες.
6. Εμφανίζεται η οθόνη ενημέρωσης υπηρεσίας
για να εγκαταστήσει έναν αριθμό υπηρεσιών
και εφαρμογών. Όταν ολοκληρωθεί η
διαδικασία, η οθόνη κλείνει. Οι εφαρμογές και
οι υπηρεσίες που έγιναν λήψη εμφανίζονται
στην οθόνη του Smart Hub. Αυτή η
διαδικασία ενδέχεται να χρειαστεί λίγο χρόνο.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η οθόνη του Smart Hub ενδέχεται να κλείσει στιγμιαία κατά
τη διάρκεια της διαδικασίας εγκατάστασης.
`` Μετά την εγκατάσταση ενδέχεται να εμφανιστούν μερικές
οθόνες. Μπορείτε να πατήσετε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ για να
τις κλείσετε ή να τις αφήσετε να κλείσουν μόνες τους.
7. Για να εκκινήσετε μια εφαρμογή, πατήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να επισημάνετε ένα
widget και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Παρακολ. TV
Οδηγός
Διαχείριση προγρ.
Λίστα καναλιών
Διαχείρ. καναλιών
Η συσκ. μου
Τα Περιεχ.μου
Διαδίκτυο
Ρυθμίσεις
d WPS(PBC)
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Διαδίκτυο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
74
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 74
2012-01-12 오전 11:31:34
2
3
4
5
6
Search
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Συνιοτάται
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά c Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
7
1
2
3
4
5
6
Διαφημιστικό περιεχόμενο: Προβολή του οδηγού Smart
Hub, μιας παρουσίασης του προϊόντος και παρουσιάσεων
νέων εφαρμογών.
Your Video: Παρέχει συστάσεις για βίντεο με βάση τις
προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να δείτε συστάσεις ταινιών με βάση τις
προηγούμενες προτιμήσεις σας.
• Σας επιτρέπει να επιλέξετε μια ταινία, εμφανίζει μια λίστα
με τους παρόχους VOD (Βίντεο κατά απαίτηση) που
διαθέτουν την ταινία και σας επιτρέπει να επιλέξετε έναν
πάροχο για ροή δεδομένων. (Η ροή δεδομένων δεν είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές).
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της ενότητας Your
Video, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Search: Παρέχει μια ενοποιημένη αναζήτηση για παρόχους
βίντεο και συνδεδεμένες συσκευές AllShare.
• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά τη χρήση του Smart
Hub (εκτός από όταν παρακολουθείτε έναν δίσκο Bluray Disc).
• Για εύκολη πρόσβαση, χρησιμοποιήστε το κουμπί
SEARCH στο τηλεχειριστήριο.
• Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
www.samsung.com.
7
Οι εφαρμογές μου: Προβολή της προσωπικής σας
συλλογής εφαρμογών, στην οποία μπορείτε να προσθέτετε,
να τροποποιείτε και να διαγράφετε εφαρμογές.
Υπηρεσίες δικτύου
1
Βοήθεια πλοήγησης: Προβολή των κουμπιών
τηλεχειριστηρίου που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για
πλοήγηση στο Smart Hub.
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A): Σύνδεση στο Smart Hub.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B): Ταξινόμηση των εφαρμογών.
• ΚΙΤΡΙΝΟ (C): Επεξεργασία των εφαρμογών.
• ΜΠΛΕ (D): Αλλαγή των ρυθμίσεων του Smart Hub.
09
Το Smart Hub με μια ματιά
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
νομική ευθύνη για τυχόν διακοπή της υπηρεσίας Smart
Hub που προκαλείται από τον πάροχο υπηρεσιών για
οποιονδήποτε λόγο.
`` Η υπηρεσία Smart Hub εκτελεί λήψη και επεξεργασία
δεδομένων μέσω Διαδικτύου, ώστε να μπορείτε να
απολαμβάνετε διαδικτυακό περιεχόμενο στην οθόνη της
τηλεόρασής σας.
Αν η διαδικτυακή σύνδεση είναι ασταθής, η υπηρεσία
ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση ή να διακοπεί.
Επιπλέον, το προϊόν ενδέχεται να απενεργοποιηθεί αυτόματα,
ανάλογα με τις συνθήκες του Διαδικτύου.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, ελέγξτε τη διαδικτυακή σύνδεση και
προσπαθήστε ξανά.
`` Οι υπηρεσίες εφαρμογών ενδέχεται να παρέχονται
αποκλειστικά στα Αγγλικά και το διαθέσιμο περιεχόμενο
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την περιοχή.
`` Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με κάποια υπηρεσία
Smart Hub, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία του
αντίστοιχου παρόχου υπηρεσιών.
`` Οι υπηρεσίες που παρέχονται υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς
προειδοποίηση από τον πάροχο υπηρεσιών του Smart Hub.
`` Το περιεχόμενο των υπηρεσιών Smart Hub ενδέχεται
να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση υλικολογισμικού της
συσκευής αναπαραγωγής.
Samsung Apps: Μπορείτε να κάνετε λήψη διάφορων
χρεώσιμων ή δωρεάν υπηρεσιών εφαρμογών.
Συνιοτάται: Προβολή προτεινόμενου περιεχομένου που
διαχειρίζεται η Samsung.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 75
75
2012-01-12 오전 11:31:34
Υπηρεσίες δικτύου
Χρήση του πληκτρολογίου
Μέσω του τηλεχειριστηρίου, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο οθόνης για να
εισάγετε γράμματα, αριθμούς και σύμβολα.
1
2
def
1
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
6
8
9
0
Αλλαγή
ab
Δημιουργία λογαριασμού
3
abc
.,–
Διαγραφή
Ab
AB
1
Για να μετακινηθείτε μέσα στο κείμενο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά βέλους. Για να διαγράψετε κείμενο, μετακινήστε το
δρομέα στα δεξιά του χαρακτήρα που θέλετε να διαγράψετε
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί TITLE MENU. Για
να εναλλάξετε μεταξύ κεφαλαίων/πεζών και να εισάγετε
αριθμούς ή σημεία στίξης, πατήστε το κουμπί DISC MENU.
6

b Μέθοδος εισαγωγής/ Γλώσσα: Greek
Για να αποκτήσετε μια δική σας αποκλειστική διαμόρφωση του
Smart Hub, δημιουργήστε το δικό σας λογαριασμό Smart TV.
Για να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
1. Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
Search
Your Video
4
Αναγν. Smart TV
Contents 1
1
2
Πατήστε το κουμπί DISC MENU στο τηλεχειριστήριο για να
αλλάξετε τον τρόπο λειτουργίας εισαγωγής.
: ab, Ab, AB, αριθμοί ή εικονίδια.
3
Εμφανίζει τον τρέχοντα τρόπο λειτουργίας εισαγωγής.
4
5
6
Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (B) στο τηλεχειριστήριο για να
αλλάξετε τη μέθοδο εισαγωγής. (T9 ή ABC)
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο για να
αλλάξετε τη γλώσσα.
Πατήστε το κουμπί TITLE MENU στο τηλεχειριστήριο για
να διαγράψετε έναν χαρακτήρα.
Εισαγωγή κειμένου, αριθμών και συμβόλων
Για να εισάγετε κείμενο, πατήστε το αριθμητικό
κουμπί στο τηλεχειριστήριο που αντιστοιχεί
στο γράμμα που θέλετε να εισάγετε. Πατήστε
γρήγορα το κουμπί για να εισάγετε ένα γράμμα
που δεν είναι το πρώτο γράμμα που εμφανίζεται
στο κουμπί του πληκτρολογίου οθόνης. Για
παράδειγμα, αν θέλετε να εισάγετε το γράμμα
b, πατήστε γρήγορα δύο φορές το κουμπί 2 στο
τηλεχειριστήριο. Για να εισάγετε το πρώτο γράμμα
που εμφανίζεται σε ένα κουμπί, πατήστε το,
αφήστε το και περιμένετε.
76
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 76
Contents 1
Contents 2
Recommended
5
Το τρέχον πληκτρολόγιο.
Χρησιμοποιήστε το για να εισάγετε γράμματα, αριθμούς και
σύμβολα.
Samsung Apps
Σύνδ. χρ.
Πατήστε [Enter]
Contents 2
Contents 3
[Enter]xxxxxxxx
Κωδικός πρόσβ.xxxxxxxx Πατήστε
xxxxxxxx
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Απομνημ. του αναγν. και του κωδ. πρόσβ. Smart TV.
Contents 1
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Σύνδ. χρ.
xxxxxxxx
Δημ. λογαp.
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 3
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Aκύπωση
Απώλεια κωδ.πρ.
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Σύνδ. χρ. b Ταξινόμηση ανά c Λειτ. επεξ. d Ρυθμίσεις
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Δημ. λογαp. και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Στην επόμενη οθόνη, επιλέξτε Αναγν. Smart TV και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται μια οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.
Αυτό θα είναι το αναγνωριστικό σας.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το πληκτρολόγιο λειτουργεί όπως το πληκτρολόγιο ενός
κινητού τηλεφώνου.
5. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
για να επιλέξετε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
6. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται μια
οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
7. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
έναν κωδικό πρόσβασης.
Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να είναι οποιοσδήποτε
συνδυασμός γραμμάτων, αριθμών και συμβόλων.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο για να
εμφανίσετε ή να αποκρύψετε τον κωδικό πρόσβασης καθώς
τον εισάγετε.
2012-01-12 오전 11:31:35
`` Πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου ως αναγνωριστικό.
`` Μπορείτε να καταχωρίσετε έως και 10 λογαριασμούς χρήστη.
`` Δεν χρειάζεστε λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε το Smart Hub.
Σύνδεση σε λογαρ.
Για να συνδεθείτε στο λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Με την κύρια οθόνη του Smart Hub να
εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας, πατήστε το
ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) στο τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζεται η οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
2. Επιλέξτε το κάτω βέλος δίπλα στο πεδίο
Αναγν. Smart TV και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
4. Επιλέξτε Κωδικός πρόσβ. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
μια οθόνη εισαγωγής και ένα πληκτρολόγιο.
5. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και το
τηλεχειριστήριο. Όταν τελειώσετε, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, επιλέξετε OK και,
στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν θέλετε το Smart Hub να εισάγει αυτόματα τον κωδικό
πρόσβασής σας, επιλέξτε Απομνημόνευση αναγνωριστικού
και κωδικού πρόσβασης Smart TV αφού εισάγετε τον
κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ένα σημάδι επιλογής. Πλέον το
Smart Hub θα εισάγει αυτόματα τον κωδικό πρόσβασής
σας όταν επιλέγετε ή εισάγετε το αναγνωριστικό σας.
Το μενού ρυθμίσεων - ΜΠΛΕ (D)
Η οθόνη του μενού ρυθμίσεων παρέχει πρόσβαση σε
λειτουργίες διαχείρισης λογαριασμών, επαναφοράς
λογαριασμού και ιδιοτήτων λογαριασμού.
Για να προσπελάσετε το μενού ρυθμίσεων και,
στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα στοιχείο μενού,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΜΠΛΕ κουμπί (D) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα
στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Οι λειτουργίες στην οθόνη του μενού ρυθμίσεων
περιγράφονται παρακάτω.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Το στοιχείο Διαχείριση υπηρεσιών που εμφανίζεται στο μενού
ρυθμίσεων δεν είναι διαθέσιμο για συνδυασμό BD-HDD.
Διαχείριση λογαρ.
Το μενού Διαχείριση λογαριασμών περιλαμβάνει
λειτουργίες που σας επιτρέπουν να καταχωρίσετε
τους λογαριασμούς σας σε παρόχους υπηρεσιών,
να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του Smart
Hub και να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε το
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 77
Υπηρεσίες δικτύου
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
3. Επιλέξτε το αναγνωριστικό σας από τη λίστα
που εμφανίζεται και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
09
8. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
για να επιλέξετε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ξανά η
οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
9. Επιλέξτε Επιβεβ. κωδικού. και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
10. Επαναλάβετε τα βήματα 7 και 8.
11. Όταν εμφανιστεί ξανά η οθόνη δημιουργίας
λογαριασμού, επιλέξτε Δημ. λογαp. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο επιβεβαίωσης.
12. Επιλέξτε OK και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο που σας ζητά να συνεχίσετε με την
καταχώριση της υπηρεσίας.
13. Επιλέξτε Εγγραφείτε και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
14. Εμφανίζεται το παράθυρο Register Service
Account (Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας).
• Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε από
τους παρόχους που εμφανίζονται, μπορείτε να
συσχετίσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον
κωδικό πρόσβασής του με το λογαριασμό Smart
TV που διαθέτετε. Η καταχώριση διευκολύνει
την πρόσβαση στη διαδικτυακή τοποθεσία του
παρόχου. Για οδηγίες σχετικά με την καταχώριση,
μεταβείτε στο βήμα 2 της Διαχείρισης λογαριασμών
στην ενότητα Μενού ρυθμίσεων.
• Αν δεν έχετε ενεργό λογαριασμό σε έναν πάροχο
ή αν δεν θέλετε να καταχωρίσετε ενεργούς
λογαριασμούς αυτή τη στιγμή, επιλέξτε OK και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μπορείτε επίσης να αφήσετε το παράθυρο να
κλείσει μόνο του μετά από περίπου ένα λεπτό.
77
2012-01-12 오전 11:31:35
Υπηρεσίες δικτύου
Εγγραφή λογ. υπηρεσίας
Αν έχετε ενεργό λογαριασμό σε οποιονδήποτε από
τους παρόχους που εμφανίζονται από τη λειτουργία
καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας, μπορείτε να
συσχετίσετε το λογαριασμό του παρόχου και τον
κωδικό πρόσβασής του με το λογαριασμό Smart
TV που διαθέτετε. Αν συσχετίσετε το λογαριασμό,
θα μπορείτε να συνδεθείτε εύκολα στο λογαριασμό
μέσω του Smart Hub, χωρίς να εισάγετε το όνομα
ή τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού σας.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Διαχείριση λογαριασμών, επιλέξτε
Καταχώριση λογαριασμού υπηρεσίας και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο Καταχώριση
λογαριασμού υπηρεσίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά βέλους ▲▼ για να
επιλέξετε έναν πάροχο υπηρεσιών που θέλετε
να συσχετίσετε με το λογαριασμό Smart
TV και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν διαθέτετε έναν λογαριασμό Samsung και θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Samsung Apps στο Smart
Hub, πρέπει να καταχωρίσετε εδώ το λογαριασμό Samsung
Apps. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα
81~82.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε Καταχώριση και, στη συνέχεια,
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριό σας και
το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, εισαγάγετε
το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης
της τοποθεσίας σας.
Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτό είναι το αναγνωριστικό και ο κωδικός πρόσβασης που
χρησιμοποιείτε κανονικά για να προσπελάσετε το λογαριασμό
σας σε αυτήν την τοποθεσία.
4. Αν εισάγετε σωστά το αναγνωριστικό και τον
κωδικό πρόσβασης, εμφανίζεται το μήνυμα
επιτυχημένης καταχώρισης.
5. Αν πατήσατε το κουμπί OK, επαναλάβετε τα
βήματα 2 μέχρι 4 για να συσχετίσετε έναν
ακόμα πάροχο υπηρεσιών.
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί
RETURN.
78
Αλλαγή κωδ. ρρόσ.
Η λειτουργία αλλαγής κωδικού πρόσβασης σάς
επιτρέπει να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης
του Smart Hub. Για να αλλάξετε τον κωδικό
πρόσβασης, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε Αλλαγή κωδ. ρρόσ. και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
2. Εισαγάγετε τον τρέχοντα κωδικό πρόσβασης.
Εμφανίζεται η επόμενη οθόνη.
3. Στην επόμενη οθόνη, εισαγάγετε ένα νέο
κωδικό πρόσβασης στην πρώτη γραμμή.
Εισαγάγετέ τον ξανά στη δεύτερη γραμμή για
να τον επιβεβαιώσετε.
4. Εμφανίζεται η οθόνη μηνύματος ολοκλήρωσης
αλλαγής κωδικού πρόσβασης. Πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ή περιμένετε να κλείσει η
οθόνη - περίπου 5 δευτερόλεπτα.
Κατάργ. από λίστα λογ. τηλ/σης
Η λειτουργία κατάργησης λογαριασμών υπηρεσιών
ακυρώνει όλους τους τρέχοντες καταχωρισμένους
λογαριασμούς υπηρεσιών που έχετε καταχωρίσει
στην οθόνη καταχώρισης λογαριασμού υπηρεσίας.
Απενεργοποίηση λογαρ.
Η λειτουργία απενεργοποίησης λογαριασμού
απενεργοποιεί το λογαριασμό Smart TV που
διαθέτετε και τον διαγράφει εντελώς, μαζί με όλες
τις ρυθμίσεις λογαριασμού, από το Smart Hub.
Επαναφορά
Η λειτουργία επαναφοράς αρχικοποιεί όλα τα
widget που έγιναν λήψη, διαγράφει όλους τους
λογαριασμούς χρηστών και τις ρυθμίσεις από το
προϊόν και επαναφέρει όλες τις ρυθμίσεις του Smart
Hub στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές.
Στη συνέχεια, επανεκκινεί το Smart Hub σαν να το
εκκινείτε για πρώτη φορά. Ωστόσο, ο λογαριασμός
σας παραμένει στο διακομιστή Smart Hub. Για να
συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, εισαγάγετε το
αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας στην
οθόνη δημιουργίας λογαριασμού.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
επαναφοράς, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Στο μενού Ρυθμίσεων, επιλέξτε Επαναφορά και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη επαναφοράς.
2. Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης ασφαλείας
σας. Αυτός είναι ο κωδικός πρόσβασης που
εισάγατε αν ρυθμίσατε Γονική διαβάθμιση
BD ή DVD (ανατρέξτε στη σελίδα 51~52).
Διαφορετικά, εισαγάγετε την τιμή 0000.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 78
2012-01-12 오전 11:31:35
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το κουμπί
) στην πρόσοψη του προϊόντος για
ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Ιδιότητες
Το στοιχείο μενού Ιδιότητες περιλαμβάνει τρεις
λειτουργίες που εμφανίζουν πληροφορίες σχετικά
με το Smart Hub:
Λεπτομέρεια
Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το Smart Hub που
περιλαμβάνουν τον αριθμό έκδοσης, τον αριθμό των
υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες, τη χρήση της
μνήμης και το μοναδικό αναγνωριστικό προϊόντος.
Συμφωνητικό όρων χρήσης υπηρ.
Εμφανίζει τη συμφωνία όρων χρήσης της υπηρεσίας.
Το μενού λειτουργίας
επεξεργασίας - ΚΙΤΡΙΝΟ (C)
Οι λειτουργίες στο μενού λειτουργίας επεξεργασίας
σας επιτρέπουν να χειρίζεστε τα widget στην ενότητα
Οι εφαρμογές μου της οθόνης του Smart Hub.
Με τη χρήση αυτών των λειτουργιών, μπορείτε να
κλειδώσετε και να ξεκλειδώσετε την πρόσβαση
σε ορισμένα widget, να δημιουργήσετε νέους
φακέλους και να μετακινήσετε widget σε αυτούς, να
μετονομάσετε φακέλους, να διαγράψετε widget και
να αλλάξετε τη θέση των widget στην οθόνη.
Για να προσπελάσετε το μενού λειτουργίας
επεξεργασίας και, στη συνέχεια, να επιλέξετε ένα
στοιχείο μενού, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζεται η γραμμή μενού λειτουργίας
επεξεργασίας.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
ένα στοιχείο μενού και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
`` Ορισμένα στοιχεία μενού ενδέχεται να μην εμφανίζονται στην
οθόνη. Για να δείτε αυτά τα στοιχεία, πατήστε ◄► για
να μετακινηθείτε στην άκρη της οθόνης και, στη συνέχεια,
πατήστε μία ακόμα φορά για να εμφανιστούν τα στοιχεία.
`` Μπορείτε να κλείσετε τη γραμμή μενού επισημαίνοντας το
X στην κάτω δεξιά πλευρά και, στη συνέχεια, πατώντας το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μετακ.
Η λειτουργία μετακίνησης σάς επιτρέπει να
αλλάξετε τη θέση ενός widget στην οθόνη. Για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε ένα widget και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
ένα σημάδι επιλογής πάνω από το widget.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Αλλαγή θέσης και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται ένα εικονίδιο
αλλαγής θέσης πάνω από το widget.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε
το εικονίδιο. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ
όταν το εικονίδιο βρίσκεται στην επιθυμητή
θέση. Το widget μετακινείται στη νέα του θέση.
Μετ. σε φάκελο
Η λειτουργία μετακίνησης σε φάκελο σάς επιτρέπει
να μετακινήσετε ένα widget σε κάποιο φάκελο. Για
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετακίνησης σε
φάκελο, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο τηλεχειριστήριο.
2. Επιλέξτε ένα widget και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εάν ήδη δημιουργήσατε
έναν φάκελο, το widget μπορεί να μετακινηθεί.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το μήνυμα ολοκλήρωσης
μετακίνησης σε φάκελο και, στη συνέχεια, το παράθυρο
κλείνει. Το widget έχει μετακινηθεί στο φάκελο.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 79
Υπηρεσίες δικτύου
4. Για να ολοκληρώσετε την επαναρχικοποίηση,
μεταβείτε στο βήμα 4 της ενότητας Πρώτη εκτέλεση
του Smart Hub. (Ανατρέξτε στη σελίδα 74)
Οι λειτουργίες στην οθόνη του γραμμή μενού
λειτουργίας επεξεργασίας περιγράφονται παρακάτω.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
09
3. Μετά από λίγο, εκτελείται αυτόματα επαναφορά του
Smart Hub. Η οθόνη ενδέχεται να γίνει μαύρη και,
στη συνέχεια, εμφανίζεται ξανά το Smart Hub. Η
διαδικασία επαναρχικοποίησης αρχίζει μετά από λίγο.
79
2012-01-12 오전 11:31:35
Υπηρεσίες δικτύου
Προσπέλαση widget σε έναν φάκελο
1. Κλείστε το μενού λειτουργίας επεξεργασίας.
2. Στην ενότητα Οι εφαρμογές μου, πατήστε
τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε έναν
φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
3. Επιλέξτε ένα widget και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εκκινείται η
εφαρμογή ή η υπηρεσία του widget.
Επεξεργασία στοιχείων σε έναν φάκελο
Επιλέξτε έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Ανοίγει ο φάκελος.
Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο. Στο κάτω μέρος της οθόνης
εμφανίζονται τα κουμπιά επεξεργασίας.
Αυτά τα κουμπιά λειτουργούν όπως τα κουμπιά
του μενού λειτουργίας επεξεργασίας στην κύρια
οθόνη. Για παράδειγμα, για να μετακινήσετε ένα
widget πίσω στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές μου:
1. Επιλέξτε το widget.
2. Επιλέξτε Μετακίνηση σε φάκελο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο μετακίνησης σε φάκελο.
3. Επιλέξτε Οι εφαρμογές μου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το παράθυρο
μετακίνησης σε φάκελο κλείνει και το widget
επιστρέφει στην κύρια οθόνη Οι εφαρμογές μου.
Νέος φάκελος
Η λειτουργία νέου φακέλου σάς επιτρέπει να
δημιουργήσετε και να ονομάσετε νέους φακέλους. Αφού
δημιουργήσετε έναν φάκελο, μπορείτε να μετακινήσετε
widget σε αυτόν. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
νέου φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να μετακινήσετε
το δρομέα στο Νέος φάκελος και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο νέου φακέλου και ένα πληκτρολόγιο.
3. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε
το όνομα του φακέλου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Η οθόνη νέου φακέλου κλείνει και ο νέος
φάκελος εμφανίζεται στην οθόνη του Smart Hub.
80
Μετον. φακέλου
Η λειτουργία μετονομασίας φακέλου σάς
επιτρέπει να μετονομάσετε φακέλους. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετονομασίας
φακέλου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
έναν φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Μετονομασία φακέλου και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο μετονομασίας φακέλου και ένα
πληκτρολόγιο.
4. Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να
εισάγετε ένα νέο όνομα και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το παράθυρο
μετονομασίας φακέλου κλείνει και το νέο
όνομα εμφανίζεται κάτω από το φάκελο.
Κλείδωμα
Η λειτουργία κλειδώματος σάς επιτρέπει να
κλειδώσετε ορισμένα widget στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου, ώστε να μην ανοίγουν χωρίς
εισαγωγή του κωδικού ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
κλειδώματος, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
ένα widget και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν το widget μπορεί να
κλειδωθεί, το στοιχείο μενού Κλείδωμα είναι
ενεργοποιημένο.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Κλείδωμα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το παράθυρο
υπηρεσίας κλειδώματος.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 51~52).
Αν δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό
ασφαλείας γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε
την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται
το παράθυρο υπηρεσίας κλειδώματος που
επιβεβαιώνει το κλείδωμα και, στη συνέχεια,
το παράθυρο κλείνει. Δίπλα στο widget
εμφανίζεται ένα σύμβολο κλειδώματος.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 80
2012-01-12 오전 11:31:35
Διαγραφή
Η λειτουργία διαγραφής σάς επιτρέπει να
διαγράψετε widget από την ενότητα Οι εφαρμογές
μου. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
διαγραφής, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο
τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
ένα widget και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Διαγραφή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το μήνυμα "Θέλετε
να διαγράψετε τα επιλεγμενα στοιχεία;".
4. Επιλέξτε Ναι και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το widget διαγράφεται.
Το μενού ταξινόμησης - ΠΡΑΣΙΝΟ (B)
Οι λειτουργίες στο μενού ταξινόμησης σάς επιτρέπουν να
ταξινομήσετε τα widget στην ενότητα Οι εφαρμογές μου
κατά όνομα, ημερομηνία, συχνότητα χρήσης (Frequency)
και κατηγορία. Αν αλλάξετε μη αυτόματα τη θέση ενός
widget, το μενού ταξινόμησης επισημαίνει αυτόματα την
επιλογή Καθορισμός από χρήστη όταν το ανοίγετε.
Για να ταξινομήσετε τα widget στην ενότητα Οι
εφαρμογές μου, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το ΠΡΑΣΙΝΟ κουμπί (Β) στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε μια
μέθοδο ταξινόμησης και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Το Smart Hub ταξινομεί τα
widget σύμφωνα με τη μέθοδο που έχετε επιλέξει.
Το Samsung Apps σάς επιτρέπει να κάνετε λήψη
χρεώσιμων ή δωρεάν εφαρμογών και υπηρεσιών
στο προϊόν σας και να τις προβάλλετε ή να τις
χρησιμοποιήσετε στην τηλεόρασή σας.
Αυτές οι εφαρμογές και υπηρεσίες περιλαμβάνουν
βίντεο, μουσική, φωτογραφίες, παιχνίδια, ειδήσεις,
αθλητικά κλπ. Τα widget για τις νέες εφαρμογές
εμφανίζονται στην ενότητα Οι εφαρμογές μου.
Επιπλέον εφαρμογές και υπηρεσίες προσθέτονται
τακτικά.
Χρεώσιμες εφαρμογές
Για να κάνετε λήψη χρεώσιμων εφαρμογών,
χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό
Samsung Apps και να προσθέσετε μια πιστωτική
κάρτα στο λογαριασμό. Για να δημιουργήσετε
έναν λογαριασμό Samsung Apps, επισκεφτείτε τη
διαδικτυακή τοποθεσία www.samsung.com
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η υπηρεσία ενδέχεται να μην παρέχεται σε ορισμένες
χώρες.
Πρόσβαση στην οθόνη Samsung Apps
Για να προσπελάσετε την οθόνη Samsung Apps,
πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να περιηγηθείτε
στην περιοχή Samsung Apps στην κύρια οθόνη
του Smart Hub και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται η οθόνη
Samsung Apps.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που προσπελαύνετε τη
συγκεκριμένη οθόνη, εμφανίζεται το παράθυρο όρων χρήσης
υπηρεσίας. Εάν θέλετε να συμφωνήσετε, επιλέξτε Συμφωνώ
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Χρήση της οθόνης Samsung Apps
Για να χρησιμοποιήσετε την οθόνη Samsung
Apps, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να μετακινηθείτε
στη λίστα κατηγοριών στα αριστερά.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επισημάνετε
μια κατηγορία. Σε μερικά δευτερόλεπτα, η
οθόνη Samsung Apps εμφανίζει τις εφαρμογές
σε αυτήν την κατηγορία. Στο επάνω μέρος της
οθόνης εμφανίζονται οι καρτέλες ταξινόμησης.
3. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στις
εφαρμογές ή στις υπηρεσίες που εμφανίζονται.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 81
Υπηρεσίες δικτύου
1. Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) στο τηλεχειριστήριο.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα
κλειδωμένο widget και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Ξεκλείδωμα
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται το παράθυρο υπηρεσίας κλειδώματος.
4. Εισαγάγετε τον κωδικό ασφαλείας γονικής
διαβάθμισης (ανατρέξτε στη σελίδα 51~52). Αν
δεν έχετε δημιουργήσει έναν κωδικό ασφαλείας
γονικής διαβάθμισης, εισαγάγετε την τιμή 0000.
5. Πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Εμφανίζεται το
παράθυρο απενεργοποίησης υπηρεσίας κλειδώματος
που επιβεβαιώνει ότι το κλείδωμα απενεργοποιήθηκε
και, στη συνέχεια, το παράθυρο κλείνει.
Samsung Apps
09
Ξεκλείδ.
81
2012-01-12 오전 11:31:35
Υπηρεσίες δικτύου
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
κάποια εφαρμογή ή υπηρεσία και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Εμφανίζεται η οθόνη λεπτομερειών εφαρμογής
που περιγράφει την υπηρεσία ή την εφαρμογή.
5. Επιλέξτε Λήψη τώρα και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ. Αν η εφαρμογή/υπηρεσία
είναι δωρεάν, γίνεται λήψη της και εκτελείται.
Διαφορετικά, αν υπάρχει χρέωση, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη για να ολοκληρώσετε τη λήψη.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ορισμένες εφαρμογές παρέχονται με δωρεάν λήψη, αλλά
απαιτείται εγγραφή στον πάροχο ή χρεώσιμος λογαριασμός
στον πάροχο για να χρησιμοποιηθούν.
`` Τα widget για τις εφαρμογές και τις υπηρεσίες που έχετε
κάνει λήψη από το Samsung Apps εμφανίζονται στην
ενότητα Οι εφαρμογές μου.
Ο λογαρ. μου
Καρτέλες ταξινόμησης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Βοήθεια και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ.
Μπορείτε να προσπελάσετε τις καρτέλες ταξινόμησης στο
επάνω μέρος της οθόνης χρησιμοποιώντας τα κουμπιά
▲▼◄►. Κάθε καρτέλα εμφανίζει τις υπηρεσίες ή τις
εφαρμογές στην κατηγορία που επιλέγετε, ταξινομημένες
κατά τα κριτήρια στην καρτέλα: Προτεινόμενες,
Περισσότερες λήψεις, Πιο πρόσφατες, Όνομα.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το ΜΠΛΕ
κουμπί (D) στο τηλεχειριστήριο για να προσπελάσετε
τις καρτέλες ταξινόμησης. Κάθε φορά που πατάτε το
ΜΠΛΕ κουμπί (D), αλλάζετε την προβολή από τη μία
καρτέλα ταξινόμησης στην επόμενη.
Κατηγορίες του Samsung Apps
Διατίθενται οι παρακάτω κατηγορίες:
• Τι νεο υπάρχει;: Εμφανίζει τις εφαρμογές που
καταχωρίστηκαν πρόσφατα.
• Βίντεο: Εμφανίζει διάφορα πολυμέσα βίντεο,
όπως ταινίες, τηλεοπτικές εκπομπές και βίντεο
μικρού μήκους.
• Παιχνίδι: Εμφανίζει διάφορα παιχνίδια, όπως
sudoku και σκάκι.
• Αθλητισμός: Εμφανίζει διάφορες αθλητικές
υπηρεσίες πολυμέσων, όπως πληροφορίες
αγώνων, εικόνες και βίντεο μικρού μήκους.
• Τρόπος ζωής: Περιλαμβάνει διάφορες
υπηρεσίες πολυμέσων lifestyle, όπως μουσική,
εργαλεία διαχείρισης προσωπικών φωτογραφιών
και εφαρμογές κοινωνικής δικτύωσης όπως το
Facebook και το Twitter.
• Πληροφορίες: Περιλαμβάνει διάφορες
υπηρεσίες πληροφοριών, όπως ειδήσεις,
χρηματιστήριο και καιρός.
• Άλλα: Περιλαμβάνει διάφορες άλλες υπηρεσίες.
82
Η επιλογή Ο λογαριασμός μου παρέχει πρόσβαση
στο ιστορικό παραγγελιών και λήψης του
Samsung Apps και την οθόνη Μετρητά για
τις εφαρμογές μου. Πρέπει να διαθέτετε έναν
λογαριασμό Samsung Apps για να προσπελάσετε
αυτές τις πληροφορίες.
Βοήθεια
Αν έχετε απορίες σχετικά με το Samsung Apps,
ελέγξτε πρώτα τη Βοήθεια. Αν καμία από τις
συμβουλές δεν ισχύει για τη δική σας περίπτωση,
επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε κύλιση
στο κείμενο βοήθειας.
3. Πατήστε το κουμπί ◄ για να εξέλθετε από τη
Βοήθεια.
Χρήση των έγχρωμων κουμπιών στο
τηλεχειριστήριο με το Samsung Apps
• ΚΟΚΚΙΝΟ (A) (Αποσύνδεση): Σύνδεση στο
λογαριασμό Smart TV που διαθέτετε.
• ΠΡΑΣΙΝΟ (B) (Προβολή μικρογραφιών/
Προβολή λιστών): Εναλλακτική επιλογή της
προβολής εφαρμογών μεταξύ μικρογραφιών και
λίστας.
• ΜΠΛΕ (D) (Ταξινόμηση ανά): Ταξινόμηση των
εφαρμογών σε μια κατηγορία σύμφωνα με την
επιλογή Προτεινόμενες, Περισσότερες λήψεις,
Πιο πρόσφατες ή Όνομα.
• Επιστροφή: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ενδέχεται να προστεθούν ή να διαγραφούν υπηρεσίες
διαδικτυακού περιεχομένου από τους παρόχους χωρίς
προειδοποίηση.
Για οδηγίες σχετικά με τη χρήση της
ενότητας Your Video ή της λειτουργίας
αναζήτησης, επισκεφτείτε τη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 82
2012-01-12 오전 11:31:35
1. Ελέγξτε το μέγεθος της μνήμης που απομένει.
Η συνολική χωρητικότητα του σκληρού δίσκου πρέπει
να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 1 GB ελεύθερου
χώρου, ώστε να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει BD-LIVE.
3. Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες
υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με τον κατασκευαστή του δίσκου.
`` Η λειτουργία Auto Backup δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει
αυτές τις λειτουργίες συγχρόνως.
-- Αναπαραγωγή αρχείων (εγγεγραμμένες τηλεοπτικές
εκπομπές, βίντεο, φωτογραφίες, μουσική) ή πρόσβαση
στο πρόγραμμα προβολής σελίδων, από το μενού “Τα
περιεχ. μου" ή “Η συσκ. μου”.
-- Αναβάθμιση λογισμικού
-- Μορφοποίηση HDD, Απόδοση συσκευής, Δοκιμή συσκευής
Υπηρεσίες δικτύου
Αφού συνδεθεί στο δίκτυο η συσκευή αναπαραγωγής,
μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο περιεχόμενο
υπηρεσιών που σχετίζονται με ταινίες, χρησιμοποιώντας
έναν δίσκο που είναι συμβατός με BD-LIVE.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
09
BD-LIVE™
-- Ρυθμίσεις δικτύου.
Χρήση της λειτουργίας AllShare
Η λειτουργία AllShare σάς επιτρέπει να αναπαράγετε
στη συσκευή αναπαραγωγής τα αρχεία μουσικής,
βίντεο και φωτογραφιών που υπάρχουν στον
υπολογιστή σας, σε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι
συμβατό με DLNA ή σε μια συσκευή NAS.
Για τη χρήση της υπηρεσίας AllShare με το προϊόν
σας, πρέπει να συνδέετε το προϊόν στο δίκτυό σας
(Ανατρέξτε στις σελίδες 31~32).
Για να χρησιμοποιήσετε το AllShare με τον
υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό AllShare στον υπολογιστή.
Αν διαθέτετε ένα κινητό τηλέφωνο που είναι συμβατό με
DLNA ή μια συσκευή NAS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το AllShare χωρίς πρόσθετο λογισμικό.
Μπορείτε να κάνετε λήψη του λογισμικού υπολογιστή
και να λάβετε λεπτομερείς οδηγίες για τη χρήση του
AllShare από τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com.
Αυτόματη δημιουργία εφεδρικών
αντιγράφων ασφαλείας
Μπορείτε να αποθηκεύσετε και να εκτελέσετε
αναπαραγωγή αρχείων βίντεο, φωτογραφιών και
μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε προϊόντα της
Samsung, με τη χρήση της λειτουργίας αυτόματης
αποθήκευσης σε αυτό το προϊόν, χωρίς σύνδεση USB.
Όταν η εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη σε
αυτό το προϊόν για πρώτη φορά, εμφανίζεται το
αναδυόμενο μήνυμα "Έλεγχος πρόσβασης συσκευής”
στην οθόνη αυτού του προϊόντος. Εάν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματη δημιουργία
εφεδρικού αντιγράφου ασφαλείας, επιλέξτε Αποδοχή.
Η ρύθμιση ελέγχου πρόσβασης συσκευής έχει
τη δυνατότητα ρύθμισης Διαχείριση διακομ.
AllShare. (Ανατρέξτε στη σελίδα 49)
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 83
83
2012-01-12 오전 11:31:35
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού στείλετε το προϊόν για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Δεν μπορούν να εκτελεστούν λειτουργίες από το
τηλεχειριστήριο.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για
μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ισχύς του μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό του
τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και
δοκιμάστε ξανά αν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
Δεν αναπαράγεται ένας δίσκος.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς
τα επάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Δεν εμφανίζεται το μενού δίσκου.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα μήνυμα απαγόρευσης.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει κάποια δυνατότητα (π.χ.
γωνία λήψης).
• Ζητήσατε έναν αριθμό τίτλου/κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Ο τρόπος λειτουργίας αναπαραγωγής διαφέρει από
την επιλογή που έγινε στο μενού ρύθμισης.
• Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται να μη λειτουργούν
σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη λειτουργία.
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του λόγου πλευρών
οθόνης.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στο δίσκο Blu-ray Disc/DVD που διαθέτετε.
• Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με το προϊόν.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού επιλογών Ήχος.
Η προβολή στην οθόνη έχει φραγεί.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει
η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην
τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού κεντρικής σελίδας.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) στην πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα
από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
84
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 84
2012-01-12 오전 11:31:35
ΛΥΣΗ
10
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
• Πατήστε το κουμπί MENU για προβολή του μενού κεντρικής σελίδας.
Πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ (
) στην πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα
από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Αν αντιμετωπίζετε άλλα προβλήματα.
• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα, εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που περιέχει
τις εξηγήσεις που αφορούν το τρέχον πρόβλημα και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία.
• Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή είναι
παραμορφωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν υπάρχει έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI του προϊόντος.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Μη φυσιολογική εικόνα στην οθόνη από την
υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Μπορώ να δω φακέλους κοινής χρήσης μέσω του
AllShare, αλλά δεν μπορώ να δω τα αρχεία.
• Η λειτουργία AllShare εμφανίζει μόνο τα αρχεία που ανήκουν στις κατηγορίες εικόνας,
μουσικής και ταινιών. Τα αρχεία που δεν ανήκουν σε αυτές τις κατηγορίες ενδέχεται να
μην εμφανίζονται.
Το βίντεο αναπαράγεται με διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το δίκτυο δεν
είναι υπερφορτωμένο.
• Η ασύρματη σύνδεση μεταξύ της συσκευής που είναι συμβατή με DLNA και η συσκευή
αναπαραγωγής είναι ασταθής.
Ελέγξτε τη σύνδεση.
Η σύνδεση AllShare μεταξύ της συνδυασμένης
συσκευής BD-HDD και του υπολογιστή είναι
ασταθής.
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές. Αν δεν είναι
μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει αυτό το φαινόμενο.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
Λειτουργία AllShare
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 85
Παράρτημα
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.
85
2012-01-12 오전 11:31:35
Παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο διακομιστή BD-LIVE.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη ή όχι, χρησιμοποιώντας το μενού
Κατάσταση δικτύου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 48)
• Η συνολική χωρητικότητα της συσκευής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 1 GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 50~51)
• Βεβαιωθείτε ότι το μενού Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή
(όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε το υλικολογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία BD-LIVE,
παρουσιάζεται κάποιο σφάλμα.
• Η συνολική χωρητικότητα της συσκευής πρέπει να συμπεριλαμβάνει τουλάχιστον 1 GB
ελεύθερου χώρου, ώστε να χωρέσει η υπηρεσία BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD. (Ανατρέξτε στη
σελίδα 50~51)
BD-LIVE
Εγγραφή
Εμφανίζεται το μήνυμα “Η δοκιμή απόδοσης
απέτυχε.” και οι λειτουργίες εγγραφής με
χρονοδιακόπτη και TimeShift δεν λειτουργούν.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Η χρήση συσκευής αποθήκευσης USB χαμηλότερης ποιότητας που δεν υποστηρίζει
λειτουργία εγγραφής μπορεί να προκαλέσει αυτού του είδους το πρόβλημα. Συνιστάται
η χρήση συσκευής αποθήκευσης USB HDD.
• Συνιστάται οι προδιαγραφές του σκληρού δίσκου USB να είναι τουλάχιστον 5400
rpm. Δεν υποστηρίζεται σκληρός δίσκος USB τύπου RAID.
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD χρήστη.
Επισκευές
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε το προϊόν σας, ενδέχεται να πληρώσετε μια χρέωση
διαχείρισης αν συμβεί ένα από τα εξής:
1. Ένας τεχνικός επισκεφτεί το σπίτι σας κατόπιν δικού σας αιτήματος και δεν υπάρχει ελάττωμα στο
προϊόν.
2. Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευής και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό της χρέωσης διαχείρισης προτού επισκεφτούμε το σπίτι σας ή
αρχίσουμε τυχόν εργασίες στη συσκευή αναπαραγωγής.
Σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτό το εγχειρίδιο σχολαστικά και να αναζητήσετε κάποια λύση στο
Διαδίκτυο, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.samsung.com ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung, προτού επιχειρήσετε να επισκευάσετε το προϊόν σας.
86
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 86
2012-01-12 오전 11:31:35
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Σύνθετο σήμα βίντεο
Έξοδος βίντεο
Βίντεο/ήχος
Έξοδος ήχου
Δίκτυο
Χωρητικότητα
σκληρού δίσκου
Σήμα βίντεο συνιστωσών
HDMI
Αναλογική έξοδος ήχου
Έξοδος ψηφιακού ήχου
Ethernet
Ασύρματο δίκτυο LAN
Ασφάλεια
WPS (PBC)
BD-D8200
BD-D8500
3,6 Kg
430 (Π) X 299 (Β) X 64 (Υ) mm
+5 έως +35 °C
10% έως 75%
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,917 m/sec
Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής
στρώσης): 135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1 κανάλι: 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Blu-ray Disc/DVD: 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
PR: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
PB: 0,70 Vp-p (φορτίο 75 Ω)
Blu-ray Disc: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ήχος PCM, Ήχος Bitstream
2 κανάλια, (2 Vrms ± 10%)
Οπτική
Υποδοχή 10/100BASE-TX
Ενσωματωμένο
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Υποστηρίζεται
250 GB
500 GB
Παράρτημα
Γενικά
Βάρος
Διαστάσεις
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
BD (Blu-ray Disc)
10
Προδιαγραφές
-- Το σχέδιο και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
-- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην ετικέτα
που είναι επικολλημένη στο προϊόν.
-- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 87
87
2012-01-12 오전 11:31:36
Παράρτημα
Δήλωση περί συμμόρφωσης και συμβατότητας
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ οι δίσκοι συμβατοί
• Στο πλαίσιο των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω και εκείνων που αναφέρονται σε ολόκληρο το
εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου αυτού του εγχειριδίου, οι
τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαράγονται είναι οι εξής: προ-εγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM,
DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA), δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και δίσκοι CD-RW/-R του εμπορίου.
• Δεν προβλέπεται η αναπαραγωγή άλλων τύπων δίσκων από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Και
ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους ενδέχεται να μην αναπαράγονται για έναν ή περισσότερους
από τους λόγους που παρέχονται παρακάτω.
• Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτό το προϊόν θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα
λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R και CD-RW/-R και αυτό το
προϊόν ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας και όλα τα χαρακτηριστικά
κάθε δίσκου. Ενδέχεται να προκύψουν αυτά και άλλα θέματα που αφορούν τη συμβατότητα και τη
λειτουργία του προϊόντος με δίσκους νέας και υφιστάμενης μορφής για τους παρακάτω λόγους:
-- Η μορφή Blu-ray είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και το προϊόν αυτό ενδέχεται να μην διαχειρίζεται
όλες τις δυνατότητες των δίσκων Blu-ray Disc επειδή ορισμένες από αυτές ενδέχεται να είναι προαιρετικές,
ενδέχεται να έχουν προστεθεί επιπλέον δυνατότητες στη μορφή Blu-ray Disc μετά την παραγωγή αυτού του
προϊόντος και ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας,
-- δεν υποστηρίζονται όλες οι νέες και οι παλαιότερες μορφές δίσκων από αυτό το προϊόν.
-- οι νέες και οι υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να υποστούν αναθεώρηση, αλλαγή, ενημέρωση,
βελτίωση και/ή συμπλήρωση.
-- ορισμένοι δίσκοι παράγονται με τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και
δυνατότητες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
-- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές και πρόσθετες δυνατότητες ενδέχεται να
προστεθούν μετά την παραγωγή αυτού του προϊόντος ή ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται
να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας.
-- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται να μην είναι τυποποιημένοι.
-- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση ή τις συνθήκες εγγραφής.
-- ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία του λογισμικού Blu-ray
Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων,
-- αυτό το προϊόν λειτουργεί επίσης διαφορετικά από το συνηθισμένο προϊόν DVD και τον άλλο εξοπλισμό AV.
-- για λόγους που επισημαίνονται σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο και για άλλους λόγους που έχουν
εντοπιστεί και ανακοινωθεί από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας ή λειτουργίας του προϊόντος, παρακαλούμε ανατρέξτε στο
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για ενδεχόμενες
αναβαθμίσεις αυτού του προϊόντος.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα
δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και
χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή του Εγχειριδίου αυτού.
Προστασία από την αντιγραφή
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναι εγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη
μορφή Blu-ray Disc, όπως είναι και το CSS (Content Scramble System) για τη μορφή DVD, ορισμένοι περιορισμοί
επιβάλλονται στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κ.λπ. λόγω της προστασίας περιεχομένου AACS.
Η λειτουργία αυτού του προϊόντος και οι περιορισμοί που επιβάλλονται σε αυτό ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με το χρόνο
αγοράς, καθώς οι περιορισμοί αυτοί ενδέχεται να υιοθετηθούν και/ή να αλλαχθούν από την AACS, μετά την παραγωγή του προϊόντος
αυτού. Επιπλέον, το σήμα BD-ROM και το BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τη μορφή
Blu-ray Disc, η οποία επιβάλλει ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανόμενων περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενα με
επισήμανση BD-ROM και/ή προστατευόμενο περιεχόμενο BD+. Για να πάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τα AACS,
BD-ROM Mark, BD+ ή το προϊόν αυτό, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
88
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 88
2012-01-12 오전 11:31:36
10
Παράρτημα
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για αυτό το λόγο,
θα πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή σας απευθείας στην τηλεόραση και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο
βίντεο έχει ως αποτέλεσμα την αλλοιωμένη αναπαραγωγή της εικόνας όταν οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD
είναι προστατευμένοι.
• Το αντικείμενο αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας από την αντιγραφή, η οποία προστατεύεται
από διπλώματα ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Rovi
Corporation. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση και η ανακατασκευή κώδικα.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η
μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων,
βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, DVD και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες.
• Για έξοδο σήματος προοδευτικής σάρωσης από τη συσκευή BD-HDD Combo : ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠ’ ΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΠΛΗΡΩΣ
ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΟΥΝ ΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΕ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ
ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ 'STANDARD DEFINITION' (ΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ). ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ
ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ,
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ.
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής ανήκουν σε τρίτους
και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα ή/και άλλους
κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτού του είδους το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται σε
σας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών
με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Απαγορεύεται
η τροποποίηση, η αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση,
η πώληση, η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,
οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτής της συσκευής, χωρίς περιορισμούς
αναφορικά με τα προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο
περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ Ή
ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ
ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ
Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ
ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε στιγμή και
η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία
θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται
από τρίτους μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει κανένα έλεγχο.
Χωρίς περιορισμούς αναφορικά με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών, η Samsung αποποιείται
ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή της παροχής οποιουδήποτε
περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών αναφορικά
με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή υπηρεσιών σχετικά με το
περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου
και υπηρεσιών.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 89
89
2012-01-12 오전 11:31:36
Παράρτημα
Άδεια χρήσης
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το
σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας στο πλαίσιο της ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. με αρ. :
5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872;
7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 και άλλες ευρεσιτεχνίες που εκδίδονται και
εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το DTS και το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα, και τα
DTS-HD, DTS-HD Master Audio και τα λογότυπα DTS είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. Το προϊόν
περιλαμβάνει το λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• DivX
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού
βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, Inc.
Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο μορφής DivX.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία
λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση DivX
Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-on-Demand
(VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε στην ενότητα
DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή τοποθεσία vod.divx.
com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της διαδικασίας δήλωσης.
-- Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης έως και HD 1080p,
συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium.
-- Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και
χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
-- Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/ή των θυγατρικών της.
Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Όροι παροχής αδείας Rovi Flow-Down (Όροι χρήσης)
-- Η εφαρμογή αυτή ενσωματώνει λογισμικό και τεχνολογία που ανήκει στην εταιρεία Rovi Corporation
(“Rovi”). Το λογισμικό και η τεχνολογία Rovi (συνολικά, η “Τεχνολογία Rovi”) επιτρέπει στους Τελικούς
χρήστες να προσπελαύνουν δεδομένα που αφορούν τη μουσική (“Δεδομένα Rovi”) μέσω Διαδικτύου
και, διαφορετικά, από τις ιδιόκτητες βάσεις δεδομένων της Rovi (οι “Βάσεις δεδομένων Rovi”) που
βρίσκονται στους διακομιστές Rovi (οι “Διακομιστές Rovi”) και να εκτελούν άλλες λειτουργίες. Έχετε
τη δυνατότητα να προσπελαύνετε και να χρησιμοποιείτε τα Δεδομένα Rovi αποκλειστικά μέσω των
προβλεπόμενων λειτουργιών Τελικού χρήστη του παρόντος λογισμικού εφαρμογής.
-- Συμφωνείτε ότι θα χρησιμοποιήσετε τα Δεδομένα Rovi, την Τεχνολογία Rovi και τους Διακομιστές Rovi
για τη δική σας προσωπική και μη εμπορική χρήση και μόνον. Συμφωνείτε να μην εκχωρείτε, να μην
αντιγράφετε, να μην μεταφέρετε και να μην μεταδίδετε τα Δεδομένα Rovi σε οποιονδήποτε τρίτον.
Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε και να μην εκμεταλλεύεστε τα Δεδομένα Rovi, την Τεχνολογία Rovi,
τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή τις Υπηρεσίες Rovi, με εξαίρεση τα ρητώς αναφερόμενα στο παρόν.
-- Συμφωνείτε ότι η μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης στις Βάσεις δεδομένων Rovi και στη χρήση των
Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi θα τερματιστεί, εφόσον παραβιάσετε
αυτούς τους περιορισμούς. Εάν η άδεια χρήσης σας τερματιστεί, συμφωνείτε να τερματίσετε οποιαδήποτε
και κάθε χρήση των Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi. Η Rovi επιφυλάσσεται
παντός δικαιώματος επί των Δεδομένων Rovi, της Τεχνολογίας Rovi και των Διακομιστών Rovi,
συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιωμάτων κατοχής. Συμφωνείτε ότι η Rovi έχει το δικαίωμα να επιβάλλει
αυτεπαγγέλτως τα δικαιώματά της κατά του προσώπου σας, στο πλαίσιο της παρούσας Συμφωνίας.
90
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 90
2012-01-12 오전 11:31:36
10
Παράρτημα
-- Η Rovi διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει δεδομένα από τις Βάσεις δεδομένων Rovi ή να αλλάζει
κατηγορίες δεδομένων για οποιονδήποτε σκοπό που θεωρεί η Rovi επαρκή. Δεν παρέχεται καμία
εγγύηση ότι η Τεχνολογία Rovi ή οι Διακομιστές Rovi δεν παρουσιάζουν σφάλματα ή ότι η λειτουργία
της Τεχνολογίας Rovi ή των Διακομιστών Rovi θα είναι απρόσκοπτη. Η Rovi δεν έχει την υποχρέωση
να σας παρέχει νέους, βελτιωμένους ή πρόσθετους τύπους δεδομένων ή κατηγοριών που η Rovi
ενδέχεται να επιλέξει να παρέχει στο μέλλον και είναι ελεύθερη να διακόψει την παροχή διαδικτυακών
υπηρεσιών οποιαδήποτε στιγμή.
-- Τα δεδομένα που υποβάλλετε προς χρήση δεν θα είναι προσωπικά δεδομένα ή δεδομένα
προσωπικής ταυτοποίησης, αλλά μόνον δεδομένα που αφορούν άλμπουμ μουσική και σχετικά
δεδομένα που δεν εμφανίζονται στις Βάσεις δεδομένων αναζήτησης της Rovi. Πιστοποιείτε ότι, εξ'
όσων γνωρίζετε, το άλμπουμ στο οποίο αντιστοιχούν τα δεδομένα που υποβάλλονται διατίθεται στο
εμπόριο και ότι εσείς, ο Τελικός χρήστης, έχετε το νόμιμο δικαίωμα να υποβάλλετε τα δεδομένα.
-- Στην έκταση που εσείς, ο Τελικός χρήστης, παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες σχετικά με
πρωτότυπα έργα συγγραφής για προσθήκη στις βάσεις δεδομένων της Rovi, δηλώνετε και εγγυάστε
ότι είστε ο αποκλειστικός συντάκτης αυτού ή αυτών των έργων και, επιπλέον, εκχωρείτε στη Rovi
όλα τα πνευματικά δικαιώματα επ’ αυτών, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος καταχώρισης των
πνευματικών δικαιωμάτων επί αυτού ή αυτών των έργων, ως μέρους της Βάσης δεδομένων της Rovi.
-- Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ROVI ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ
ΑΔΕΙΑΣ ΣΕ ΕΣΑΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η ROVI ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΚΑΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ,
ΡΗΤΗ Ή ΕΜΕΣΗ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ROVI. Η ROVI ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ,
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ,
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.
Η ROVI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI Ή ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ ROVI ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ. Η ROVI ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΘΑ ΦΕΡΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΑΣ Ή ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΝ ΓΙΑ
ΤΥΧΟΝ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ Ή ΕΜΜΕΣΕΣ ΒΛΑΒΕΣ Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΦΥΓΟΝΤΑ ΚΕΡΔΗ Ή ΑΠΩΛΕΙΕΣ
ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΚΣΑΣΡΟΥΣ ΣΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ROVI,
ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ROVI Ή ΑΛΛΙΩΣ ΠΩΣ.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι διαθέσιμες
άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.
• Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc Association.
• Ειδοποίηση που αφορά την άδεια DGTVi
-- Αυτή η συσκευή Blu-ray λειτουργεί με CI και CI+ CAM αλλά δεν διαθέτει Πιστοποίηση από το Φορέα
DGTVi.
Σύσταση - Μόνον EU
• Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός του τύπου
BD-HDD Combo συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές
διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία
http://www.samsung.com. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν
σας και εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς χώρους.
Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ελληνικά
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 91
91
2012-01-12 오전 11:31:36
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην
περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν
αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να
μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα
του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε άλλες
Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της
εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα
serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν
χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει
πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το
κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να
προσκομισθεί και το τιμολόγιο ή η απόδειξη
λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός
αριθμός του προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται
μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της
SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει
αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη
εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό
στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα
πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί
ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε
χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν
ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 92
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις,
ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή
ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τ α έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους
σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την
σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του
προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος
με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά
την χρήση του προϊόντος
Β. Ε πισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Α
τυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία
πέρα του ελέγχου της SAMSUNG,
συμπεριλαμβανομένων αλλά μη
περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της
φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του
κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η
εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει,
ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών
εναντίον των λιανοπωλητών που απορρέουν
από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σ
ε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική
νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η
μοναδική και αποκλειστική κάλυψη του
καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
2012-01-12 오전 11:31:36
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 93
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오전 11:31:36
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο
πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές
οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα
πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν,
είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
AK68-02063T-00
02063T-BD-D8200, D8500-EN_EL.indb 94
2012-01-12 오전 11:31:36
BD-D8200
BD-D8500
BD-HDD Combo
uživatelská příručka
představte si své možnosti
Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 1
2012-01-12 오전 11:31:52
Nejdůležitější vlastnosti
Vlastnosti disku Blu-ray™
Disky Blu-ray podporují nejvyšší kvalitu videa
ve vysokém rozlišení, která je v současnosti
dostupná. Jejich velká kapacita umožňuje kvalitu
videa bez kompromisů.
Níže uvedené funkce disků Blu-ray závisí na
konkrétním disku.
Vzhled a ovládání funkcí se také mohou měnit disk
od disku.
Níže uvedené funkce nejsou nabízeny všemi disky.
Přehrávání ve vysokém rozlišení
K prohlížení obsahu s vysokým rozlišením na
discích Blu-ray potřebujete televizor s rozlišením
HDTV (High Definition Television).
Některé disky Blu-ray mohou pro prohlížení
obsahu s vysokým rozlišením vyžadovat výstup
HDMI OUT výrobku.
Schopnost prohlížet obsah disků Blu-ray ve
vysokém rozlišení může být omezena rozlišením
televizoru.
BD-LIVE
Přes síťové připojení můžete stahovat různý
obsah poskytovaný výrobcem disku Blu-ray
podporujícího BD-LIVE.
Funkce BD-HDD Combo
3D
Tento přístroj přehrává 3D obsah při připojení
kabelem HDMI.
Implementace 3D efektu závisí na připojení zařízení
s 3D zobrazením (3D přijímače AV, 3D televizoru)
k přístroji kabelem HDMI a spočívá v přehrávání
3D obsahu s nasazenými 3D brýlemi.
Převod do 3D
Při přehrávání 2D obsahu můžete převést 2D
obsah na 3D stisknutím tlačítka 2D3D na
dálkovém ovladači.
2
Smart Hub
Můžete přes síťové připojení stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek. Tyto aplikace
nabízejí řadu internetových služeb a obsahu,
například zprávy, předpovědi počasí, akciové trhy,
hry, filmy a hudbu.
AllShare
Můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie uložené
ve vašich přístrojích (například v počítači, mobilních
telefonech nebo NAS) přes síťové připojení.
Přehrávání multimediálních souborů
Pomocí připojení USB můžete přehrávat různé druhy
multimediálních souborů (MP3, JPEG, DivX atd.)
umístěných na paměťovém zařízení s rozhraním
USB.
Digitální televize
• Tento výrobek má duální DVB-T tuner. Uživatel
tak může změnit program během nahrávání
pořadu. Výhodou duálního tuneru je eliminace
nepříjemné nutnosti zachování kanálu, pokud jej
chcete nahrát.
• Funkce související s digitální televizí (DVB) jsou
k dispozici pouze v zemích/oblastech, kde je
provozováno vysílání digitálního pozemního
signálu DVB-T (MPEG-2 a MPEG-4 AVC) nebo
kde máte přístup ke kompatibilnímu vysílání
kabelové televize DVB-C (MPEG-2 a MPEG-4
AAC). O možnosti přijímat signál DVB-T nebo
DVB-C se prosím informujte u svého místního
prodejce.
• DVB-T je standard evropského konsorcia DVB
pro vysílání pozemního digitálního televizního
signálu a DVB-C slouží pro vysílání digitální
televize přes kabel. Avšak některé diferencované
funkce jako jsou EPG (elektronický programový
průvodce), VOD (Video On Demand) atd. do
této specifikace nespadají. Takže je v této chvíli
nelze zpracovat.
• Některé funkce digitální televize nemusí být
v některých zemích či regionech k dispozici
a DVB-C nemusí u některých poskytovatelů
kabelového vysílání fungovat správně.
• Tento výrobek umí nahrávat televizní kanál na
pevný disk nebo externí zařízení.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 2
2012-01-12 오전 11:31:52
Bezpečnostní informace
02
Varování
UPOZORNĚNÍ
Tento symbol označuje „nebezpečné napětí
“uvnitř výrobku, které představuje riziko
úrazu elektrickým proudem nebo možnost
poranění osob.
NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM
PROUDEM NEROZEBÍREJTE
UPOZORNĚNÍ: ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU
Tento symbol indikuje důležité pokyny,
ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ doprovázející výrobek
KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY,
KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE
SERVIS KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU PERSONÁLU.
Neinstalujte ani neumisťujte tento přístroj do
knihovničky, vestavěné skříně nebo do jiného
podobného stísněného prostoru.
VAROVÁNÍ
Abyste předešli poškození přístroje, které může
vyústit v nebezpečí vzniku ohně nebo úraz
elektrickým proudem, chraňte toto zařízení před
deštěm nebo vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ
BD-HDD Combo POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ
LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT
NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD
JE NASMĚROVÁN. UJISTĚTE SE, ŽE BD-HDD
Combo PROVOZUJETE SPRÁVNĚ PODLE
POKYNŮ.
UPOZORNĚNÍ
TENTO VÝROBEK POUŽÍVÁ LASER.POUŽÍVÁNÍ
NEBO NASTAVOVÁNÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO
PROVÁDĚNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ TĚCH,
KTERÉ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU,
MŮŽE VYÚSTIT V OHROŽENÍ NEBEZPEČNÝM
ZÁŘENÍM. NESUNDÁVEJTE KRYTY NA PŘÍSTROJI
A NEPOKOUŠEJTE SE O OPRAVY PŘÍSTROJE
SVÉPOMOCÍ. VEŠKERÝ SERVIS SVĚŘTE
KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
Tento výrobek odpovídá nařízením CE, pokud
jsou pro jeho připojení k dalším zařízením použity
stíněné kabely a konektory. Aby se předešlo
elektromagnetickému rušení elektrických
spotřebičů, jako jsou například radiopřijímače a
televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a
konektory.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA
Síťový napájecí kabel tohoto zařízení je vybaven
zalisovanou síťovou zástrčkou,opatřenou pojistkou.
Hodnota této pojistky je uvedena na čele zástrčky.
Pokud je třeba pojistku vyměnit, musí být použita
pojistka schválená podle normy BS1362 se stejnou
ampérovou hodnotou.
Nikdy nepoužívejte síťovou zástrčku, pokud není
opatřena krytem pojistky (pokud je tento kryt
odnímatelný). Pokud je vyžadován kryt pojistky,
musí být jeho barva shodná s barvou čela síťové
zástrčky. Náhradní kryty jsou dostupné u vašeho
místního prodejce.
Pokud zástrčka na přístroji není vhodná pro typ
zásuvky, který používáte ve své domácnosti, nebo
pokud síťový napájecí kabel není dostatečně
dlouhý, aby dosáhl k zásuvce ve zdi, opatřete si
příslušný prodlužovací kabel nebo se obraťte na
svého prodejce.
Pokud však není žádná jiná alternativa, než
odříznout síťovou zástrčku, vyjměte pojistku a pak
síťovou zástrčku bezpečným způsobem zlikvidujte.
Nezapojujte síťovou zástrčku do síťové zásuvky,
protože existuje nebezpečí úrazu elektrickým
proudem z obnaženého ohebného kabelu.
Pro odpojování přístroje od sítě je třeba odpojit
síťový napájecí kabel ze síťové zástrčky, a z tohoto
důvodu musí být tato zástrčka snadno přístupná.
Výrobek, k němuž přísluší tento návod k obsluze,
je licencován podle některých zákonů na ochranu
duševního vlastnictví a některých třetích stran.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 3
Bezpečnostní informace
ABYSTE PŘEDEŠLI RIZIKU ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODNÍMEJTE KRYT PŘÍSTROJE (NEBO
JEHO ZADNÍ PANEL).
UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI, JEJICHŽ SERVIS BY MĚL PROVÁDĚT UŽIVATEL.
SERVIS A OPRAVY SVĚ TE POUZE KVALIFIKOVANÉMU SERVISNÍMU TECHNIKOVI.
3
2012-01-12 오전 11:31:52
Bezpečnostní informace
LASEROVÝ PRODUKT TŘÍDY 1
Tento přehrávače kompaktních disků je klasifikován
jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití
ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných
než v tomto dokumentu specifikovaných může mít
za následek vystavení nebezpečnému záření.
UPOZORNĚNÍ :
• VIDITELNÉ A NEVIDITELNÉ LASEROVÉ ZÁŘENÍ
TŘÍDY B3 PŘI OTEVŘENÍ. NEVYSTAVUJTE SE
PAPRSKU (IEC 60825-1)
• TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ
OVLÁDACÍCH PRVKŮ NEBO ÚPRAV NEBO
POUŽITÍ POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO
DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT
ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU
ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYT A NEOPRAVUJTE
PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS
KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto
provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené
bezpečnostní pokyny.
Ponechejte si tyto provozní pokyny po ruce pro
budoucí použití.
1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci
provádějte v souladu s pokyny výrobce.
4
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv
tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa,
tepelné regulátory a sporáky nebo jiných
přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují
teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované
zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu.
Polarizovaná zástrčka má dva nožové
kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka
zemnícího typu má dva nožové kontakty a
třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt
či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší
bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky
nelze použít v domovní zásuvce, požádejte
elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.
10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj
nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště u
zásuvek, prodlužovacích šňůr, a v bodě, kde
vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství,
které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze
s vozíkem, stojanem,
trojnožkou, držákem
nebo stolem, které byly
specifikovány výrobcem
nebo prodány s přístrojem.
Pokud použijete vozík, dejte pozor při
přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste
se vyhnuli zranění při překlopení.
13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo
pokud se nepoužívá po dlouhá časová
období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému
servisnímu personálu. Servis je vyžadován,
pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv
způsobem, jako například při poškození
napájecí šňůry nebo zástrčky, při rozlití
tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje,
vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud
přístroj nefunguje normálně nebo pokud
spadnul.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 4
2012-01-12 오전 11:31:52
Zobrazení
Popis
Vedle sebe
Kopie téže obrazovky se
zobrazí vedle sebe.
Pod sebou
Kopie téže obrazovky se
zobrazí pod sebou.
• Příjem, záznam a přehrávání 3D programu na
tomto modelu nemusí plně podporovat 3D,
protože formát vysílání 3D není ještě celosvětově
standardizovaný. Nejedná se o chybnou funkci
produktu.
Manipulace s disky
Tvar disku
• Používejte disky s
pravidelnými tvary. Pokud
používáte nepravidelný disk
(disk se speciálním tvarem), můžete poškodit
přístroj.
Jak držet disk
• Nedotýkejte se povrchu disku v
místech se záznamem.
Disky Blu-ray
• Nenechávejte disk Blu-ray v přístroji po dlouhou
dobu. Vyjměte disk Blu-ray z přístroje a uložte
jej do jeho obalu.
• Zabraňte vzniku škrábanců nebo otisků prstů na
povrchu disku Blu-ray.
DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA)
• Setřete špínu nebo nečistoty na disku pomocí
měkké tkaniny.
Uskladnění disků
Dejte pozor, abyste disky nepoškodili, protože
data na těchto discích jsou vysoce citlivá na vlivy
prostředí.
• Nenechávejte je na přímém slunečním světle.
• Uchovávejte je v chladném větraném prostoru.
• Skladujte je ve svislé poloze.
• Uchovávejte je v čistém ochranném obalu.
• Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného
místa na teplé, může se na provozních
součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a
způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud
k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky,
počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte
do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej
přehrát znovu.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 5
Bezpečnostní informace
DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ
INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené
bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim
rozumíte.
• U některých diváků může sledování televize s
3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například
nevolnost, závrať a bolest hlavy.
Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte
sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a
odpočiňte si.
• Sledování 3D obrázků po delší dobu může
způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí,
přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní
3D brýle a odpočiňte si.
• Děti, které používají funkci 3D, by měly být často
kontrolovány odpovědnou dospělou osobou.
V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy,
nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit
sledování 3D vysílání a odpočinout si.
• Nepoužívejte aktivní 3D brýle pro jiné účely
(například jako běžné brýle, sluneční brýle,
ochranné brýle, atd.)
• Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle
při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D
nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k
nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a
následnému způsobení vážného zranění.
• Při zobrazování 3D programu tímto modelem se
může se zobrazit následující obrazovka:
Uskladnění disků a práce s nimi
02
Sledování s funkcí 3D
5
2012-01-12 오전 11:31:52
Bezpečnostní informace
HDD (jednotka pevného disku)
Pevný disk má vysokou kapacitu paměti, která
umožňuje dlouhé doby nahrávání a rychlý přístup
k zapsaným datům. Může se ovšem snadno
poškodit nárazy, otřesy nebo prachem a měl by
se uchovávat mimo magnety.
Abyste zabránili ztrátě důležitých dat, dodržujte
následující opatření.
• BD-HDD Combo nepoužívejte v místě, které je
vystaveno extrémním změnám teploty.
• BD-HDD Combo nevystavujte silným nárazům.
• BD-HDD Combo neumísťujte na místo, které
je vystaveno mechanickým vibracím nebo na
nestabilní místo.
• BD-HDD Combo neumísťujte na zdroje tepla.
• Neodpojujte napájecí kabel střídavého napětí,
když je zapnuté napájení.
• Nepokoušejte se vyměňovat pevný disk. To by
mohlo způsobit poruchu.
Pokud by došlo k poškození pevného disku,
nebudete moci obnovit ztracená data. Pevný disk
je pouze dočasný paměťový prostor.
Upozornění pro manipulaci
• Nepište na potištěnou stranu disku propiskou
ani tužkou.
• Nepoužívejte k čištění disků čisticí spreje
na gramodesky ani antistatické prostředky.
Nepoužívejte ani těkavé chemikálie, například
benzen nebo ředidlo.
• Nenalepujte na disky štítky ani nálepky.
(Nepoužívejte disky opravené nechráněnými
lepicími páskami nebo s odloupnutými
nálepkami.)
• Nepoužívejte chrániče ani kryty proti poškrábání.
• Nepoužívejte disky potištěné pomocí tiskáren na
štítky, které jsou k dispozici na trhu.
• Nevkládejte deformované nebo prasklé disky.
• Před připojováním dalších komponent k přístroji
se ujistěte, že jsou vypnuty.
6
• Nepohybujte s přístrojem během přehrávání
disku. Mohlo by dojít k poškrábání nebo
poškození disku a k poškození vnitřních součástí
přístroje.
• Nepokládejte na přístroj květinové vázy naplněné
vodou ani jakékoliv malé kovové předměty.
• Dejte pozor, aby vám zásuvka pro disk
nezachytila ruku.
• Neumísťujte do zásuvky pro disk nic jiného než
disk.
• Rušení z externích zdrojů, například blesk a
statická elektřina, mohou ovlivnit normální
provoz přístroje. Pokud to nastane, vypněte
přístroj a znovu ho zapněte tlačítkem POWER,
nebo odpojte a potom opět připojte napájecí
kabel k síťové zásuvce. Přístroj začne fungovat
normálně.
• Po použití se ujistěte, že jste vyjmuli disk a
vypnuli přístroj.
• Pokud přístroj nehodláte delší dobu používat,
odpojte síťový kabel ze síťové zásuvky.
• Čistěte disk otíráním přímým
směrem zevnitř ke vnější straně
disku.
• Zabraňte kontaktu přístroje
s kapalinami.
• Je-li síťová zástrčka připojena do zásuvky ve
zdi, přístroj bude po vypnutí stále odebírat
energii (pohotovostní režim).
• Přístroj chraňte před stříkající a kapající vodou a
nestavte na něj předměty naplněné kapalinami,
jako jsou vázy.
• Koncovka napájecího kabelu slouží k úplnému
odpojení přístroje od elektrorozvodné sítě a musí
zůstat dobře přístupná.
• Nedotýkejte se napájecí zástrčky mokrýma
rukama. Hrozí úraz elektrickým proudem.
• Nezapojujte více elektrických zařízení do jedné
napájecí zásuvky. Hrozí přehřátí zásuvky a
požár.
• Pokud zařízení vydává nezvyklé zvuky, zápach
nebo dým, ihned vypněte napájení a odpojte
napájecí zástrčku od zásuvky. Poté požádejte
o pomoc centrum péče o zákazníky. Pokud
budete pokračovat v používání produktu, hrozí
úraz elektrickým proudem nebo požár.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 6
2012-01-12 오전 11:31:53
02
Údržba skříně
Bezpečnostní informace
Před čištěním skříně přehrávače disků Blu-ray se
ujistěte, že jste odpojili napájecí kabel ze síťové
zásuvky.
• Pro čistění nepoužívejte benzen, ředidlo nebo
jiná rozpouštědla.
• Skříň otírejte měkkou tkaninou.
Omezení přehrávání
• Tento přístroj nemusí reagovat na všechny
příkazy, protože některé disky Blu-ray, DVD a
CD umožňují při přehrávání jen některé nebo
omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o
poruchu přístroje.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento
přístroj přehraje všechny disky s logem Blu-ray,
DVD nebo CD, protože dochází k vývoji formátů
disků a k problémům a chybám může dojít
během tvorby softwaru disku Blu-ray, DVD a CD
nebo při jeho výrobě.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky
SAMSUNG, pokud máte nějaké otázky, nebo
máte potíže během přehrávání disků Blu-ray,
DVD nebo CD na tomto přístroji. Více informací
o omezení při přehrávání také najdete v dalších
částech této příručky.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 7
7
2012-01-12 오전 11:31:53
Obsah
Nejdůležitější vlastnosti
2
2
Vlastnosti disku Blu-ray™
Funkce BD-HDD Combo
Bezpečnostní informace
3
4
4
5
5
5
Varování
Bezpečnostní opatření
Důležité bezpečnostní pokyny
Sledování s funkcí 3D
Uskladnění disků a práce s nimi
Manipulace s disky
12
12
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přístroj
přehrát
Typy disků, které nemůže váš přístroj přehrát
Nahrávání na pevný disk
Typy disků
Kód regionu
Podporované formáty souborů
Před použitím funkcí Časový posun a Nahraný TV
program připojte zařízení USB
Kompatibilita s disky Blu-ray
Autorská práva
Loga disků, které může přístroj přehrát
Příslušenství
Přední panel
Zadní panel
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Nastavení dálkového ovládání pro ovládání vašeho
televizoru
Kódy pro ovládání televizoru
Úvod
12
13
13
14
15
18
18
18
19
19
20
21
22
22
23
24
Připojení
25
26
26
27
28
8
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a
kabelu RF
Připojení k televizoru
Případ 1: Připojení k televizoru pomocí kabelu
HDMI - Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
Případ 2: Připojení k televizoru pomocí komponentního kabelu - Lepší kvalita
Případ 3: Připojení k televizoru pomocí audio/video
kabelů - Dobrá kvalita
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 8
2012-01-12 오전 11:31:53
29
29
30
30
31
31
32
Nastavení
Základní funkce
Připojení k audio systému
Případ 1: Připojení k audio systému
(AV přijímač s podporou HDMI) - Nejlepší kvalita
(Doporučujeme)
Případ 2: Připojení k audio systému
(stereo zesilovač) - Dobrá kvalita
Případ 3: Připojení k audio systému (AV přijímač
s podporou Dolby Digital, dekodér DTS)
- Lepší kvalita
Připojení k síti
Kabelová síť
Bezdrátová síť
33 Než začnete (Plug & Play)
33 Přístup do nabídky Nastavení
34 Sledovat TV
34
Seznam kanálů
35
Správce kanálů
36 Nastavení
36Displej
40Zvuk
43Kanály
45Síť
49Systém
51Jazyk
51Zabez.
52Obecné
52Podpora
54
Kontaktovat Samsung
54 Přehrávání videa
54Přehrávání
54
3D konvertor
55
Struktura disku
56 Použití nabídky disku/nabídky titulu/místní
nabídky
56
Použití nabídky disku
56
Použití nabídky titulu
56
Přehrávání seznamu titulů
56
Použití místní nabídky
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 9
Česky
Připojení
9
2012-01-12 오전 11:31:53
Obsah
10
Základní funkce
56
56
57
57
57
57
57
57
58
58
58
58
59
59
60
60
60
60
60
61
61
Funkce DTV
64
64
64
64
65
65
65
65
65
Použití funkcí vyhledávání a přeskakování
Vyhledání požadované scény
Přeskočení kapitol
Zpomalené přehrávání a přehrávání po krocích
Zpomalené přehrávání
Přehrávání po krocích
Použití tlačítka TOOLS
Přímý přechod na požadovanou scénu
Opakování titulu nebo kapitoly
Opakování titulu nebo kapitoly
Opakování úseku
Výběr nastavení obrazu
Výběr jazyka zvuku
Výběr jazyka titulků
Změna úhlu kamery
Výběr informací
Nastavení funkce BONUSVIEW
Poslech hudby
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)/MP3
Funkce AMG
Opakované přehrávání zvukového disku CD
(CD-DA)/MP3
61Playlist
62 Přehrávání obrázků
62
Zobrazení souborů JPEG
62
Použití tlačítka TOOLS
63 Přehrávání médií
Obrazovka displeje
Použití tlačítka TOOLS
Nastavení obrazu
Výběr jazyka zvuku
Výběr Dual I II
Zamknout aktuální kanál
Přepnout na kabel
Přidat do oblíbeným
Informace o signálu
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 10
2012-01-12 오전 11:31:53
65
65
65
66
66
67
67
68
Nastavení zvukového popisu a jazyka titulků
Nastavení zvukového popisu
Nastavení jazyka titulků
Prohlížení obrazovky Programy
Správce plánů
Zrušení nebo úprava časového programu
Sledování DTV s 3D efektem
Použití teletextových služeb
Pokročilé funkce
69
69
70
71
72
72
72
72
73
73
73
Záznam
Nahrávání aktuálního sledovaného televizního
kanálu
Sledování jiných kanálů během nahrávání televizního kanálu
Přehrávání disku během nahrávání televizního
kanálu
Funkce Časový posun
Přehrávání nahraného titulu
Úprava nahraného titulu
Přejmenování nahraného titulu
Rozdělení části titulu (rozdělení na dvě části)
Rozdělení části titulu (částečné odstranění)
Kopírování
Kopírování videí, hudby nebo fotografií
Ukládání zvuku ze zvukového CD (CD-DA)
74
74
77
79
81
81
81
83
83
Použití služby Smart Hub
První spuštění služby Smart Hub
Nabídka nastavení - MODRÉ tlačítko (D)
Nabídka Rež. úprav - ŽLUTÉ tlačítko (C)
Nabídka Seřadit - ZELENÉ tlačítko (B)
Aplikace Samsung
Placené aplikace
BD-LIVE™
Použití funkce AllShare
70
70
Síťové služby
Příloha
84 Řešení potíží
86Opravy
87 Technické údaje
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 11
Česky
Funkce DTV
11
2012-01-12 오전 11:31:53
Úvod
Než začnete číst tuto příručku
Typy disků a obsahu, které může váš přístroj přehrát
Typ obsahu
Logo
Ikona
h
z
Označuje funkci dostupnou na disku BD-ROM nebo BD-RE/-R, zaznamenaném ve
formátu BD-RE.
Z
�
Označuje funkci dostupnou na discích DVD-VIDEO nebo DVD+RW/DVD-RW(V)/
DVD-R/+R, které byly zaznamenány a finalizovány.
-
�
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo na
paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory DivX, MKV nebo
MP4.
Označuje funkci dostupnou na zvukových discích CD-RW/-R (formát CD-DA).
-
Označuje funkci, která je k dispozici na pevném disku.
VIDEO
FOTO
-
o
�
G
VIDEO
HUDBA
FOTO
-
T
HUDBA
Definice
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo na
paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
Označuje funkci dostupnou na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo na
paměťových zařízeních s rozhraním USB, na kterých jsou soubory JPEG.
✎✎ POZNÁMKA
`` Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
`` Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán nebo není ve formátu DVD video, také se nemusí přehrát.
`` Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
`` Váš přístroj nepřehraje obsah, který byl zaznamenán na disk BD-R nebo zařízení USB s datovým tokem vyšším než 30
Mb/s.
Typy disků, které nemůže váš přístroj přehrát
• HD DVD
• Disk DVD-ROM/PD/
MV apod.
12
• DVD-RAM
• DVD-RW (režim VR)
• Super Audio CD
• CVD/CD-ROM/CDV/
(přehraje se jen vrstva
CD-G/CD-I/LD
CD)
(z disků CD-G se
přehraje jen zvuk,
grafika ne)
• Disk 3,9 GB DVD-R pro
střih.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 12
2012-01-12 오전 11:31:53
`` Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků
nebo při provádění určitých operací, jako je například
změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné
informace o discích najdete na jejich obalu.
V případě potřeby je prostudujte.
`` Zabraňte poškrábání nebo znečištění disku.
Nedovolte, aby se disk zašpinil nebo poškrábal;
otisky prstů, špína, prach, škrábance nebo zbytky
cigaretového kouře na záznamovém povrchu mohou
znemožnit přehrávání disku.
`` Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle
než u normálního titulu nebo se mohou některé
funkce provádět pomalu.
`` Tento přístroj nemusí reagovat na všechny příkazy,
protože některé disky Blu-ray, DVD a CD umožňují
při přehrávání jen některé nebo omezené funkce.
Vezměte, prosím, na vědomí, že nejde o poruchu
přístroje.
`` Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přístroj
přehraje všechny disky s logem Blu-ray, DVD nebo CD,
protože dochází k vývoji formátů disků a k problémům
a chybám může dojít během tvorby softwaru disku
Blu-ray, DVD a CD nebo při výrobě disků.
Kontaktujte centrum péče o zákazníky SAMSUNG,
pokud máte nějaké otázky, nebo máte potíže během
přehrávání disků Blu-ray, DVD nebo CD na tomto
přehrávači. Více informací o omezení při přehrávání
také najdete v dalších částech této příručky.
Nahrávání na pevný disk
Digitální vysílání můžete nahrávat na interní HDD
viz níže.
Typ
vysílání
HD
SD
BD-D8200 (250GB)
BD-D8500 (500GB)
Dostupná Odhadovaná Dostupná Odhadovaná
přenosová
doba
přenosová
doba
nahrávání rychlost nahrávání rychlost
64 Hrs
102 Hrs
8 Mbps
5 Mbps
130 Hrs
208 Hrs
Typy disků
BD-ROM
Disky Blu-ray ROM lze pouze přehrát.
Tento přístroj může přehrávat předem nahrané
komerční disky BD-ROM.
Úvod
`` Některé komerční disky a disky DVD koupené mimo
váš region nemusí být možné na tomto přístroji
přehrát.
03
✎✎ POZNÁMKA
BD-RE/-R
Disky Blu-ray RE/-R mohou být nahrávány a
přehrávány.
Tento přístroj přehraje i disk BD-RE/-R nahraný
jiným kompatibilním rekordérem disků Blu-ray.
DVD-VIDEO
• Tento přístroj může přehrávat předem nahrané
komerční disky DVD (filmy na discích DVDVIDEO).
• Při přepínání z první vrstvy na druhou vrstvu
dvouvrstvého disku DVD může nastat
momentální zkreslení obrazu a zvuku. Nejde o
poruchu přístroje.
DVD-RW/-R/+R
Tento přístroj přehraje disky DVD-RW/-R/+R
nahrané a finalizované na DVD video rekordéru.
Schopnost přehrávání závisí na způsobu záznamu.
DVD+RW
• Přístroj přehraje disk DVD+RW nahraný na DVD
video rekordéru. Schopnost přehrávání závisí na
způsobu záznamu.
Audio CD (CD-DA)
• Přístroj přehrává zvukové disky CD-RW/-R ve
formátu CD-DA.
• Přístroj nemusí být schopen přehrávat některé
disky CD-RW/-R vzhledem ke stavu záznamu.
8 Mbps
5 Mbps
V závislosti na přenosové rychlosti vysílaného
programu se může dostupná doba nahrávání
zkrátit nebo prodloužit.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 13
13
2012-01-12 오전 11:31:53
Úvod
CD-RW/-R
• Používejte disky CD-R/RW s kapacitou 700 MB
(80 minut).
Pokud je to možné, nepoužívejte disky s
kapacitou 800 MB (90 minut) a více, protože
tyto disky nemusí být možné přehrát.
• Pokud disk CD-RW/-R nebyl zaznamenán jako
ukončená relace, můžete se setkat s prodlevami
během přehrávání začátku disku nebo nebude
možno přehrávat všechny zaznamenané soubory.
• Některé disky CD-RW/-R tento přístroj nemusí
přehrát v závislosti na zařízení, které bylo
použito pro jejich vypálení. Možnost přehrávání
obsahu CD, která jsou pro vaše osobní použití,
zaznamenaného na médiích CD-RW/-R, se
může lišit v závislosti na obsahu a discích.
AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým
rozlišením)
• Tento přístroj dokáže přehrávat disky ve formátu
AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve
videokamerách.
• Formát AVCHD je určen pro digitální kamery
s vysokým rozlišením.
• Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější
kompresi obrazu než starší formáty.
• Některé disky AVCHD používají formát
„x.v.Colour“. Tento přístroj dokáže přehrávat
disky AVCHD, které používají formát „x.v.Colour“.
• „x.v.Colour“ je ochranná známka společnosti
Sony Corporation.
• „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými
známkami společností Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na podmínkách nahrávání nemusí být
možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD.
Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
`` Formát „x.v.Colour“ poskytuje širší barevnou škálu
než běžné disky z DVD videokamer.
`` Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí
být možné přehrát, v závislosti na rozlišení a
snímkové frekvenci videa.
14
Kód regionu
Přístroje i disky jsou chráněny kódem podle regionu.
Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální
kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk
nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přístroj je uvedeno na
zadním krytu přístroje.
Typ disku
Blu-ray
Kód
regionu
a
Severní Amerika, Střední
Amerika, Jižní Amerika,
Korea, Japonsko, Tchaj-wan,
Hongkong a jihovýchodní Asie.
b
Evropa, Grónsko, francouzská
území, Střední východ, Afrika,
Austrálie a Nový Zéland.
c
DVD-VIDEO
Oblast
Indie, Čína, Rusko, Střední a
Jižní Asie.
1
USA, americká teritoria a
Kanada
2
Evropa, Japonsko, Střední
východ, Egypt, Jižní Afrika,
Grónsko
3
Tchaj-wan, Korea, Filipíny,
Indonésie, Hong Kong
4
Mexiko, Jižní Amerika, Střední
Amerika, Austrálie, Nový Zéland,
tichomořské ostrovy, Karibská
oblast
5
Rusko, Východní Evropa, Indie,
většina Afriky, Severní Korea,
Mongolsko
6
Čína
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 14
2012-01-12 오전 11:31:53
• Podporovaná zařízení: Paměťová média s rozhraním
USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty, čtečky
paměťových karet s rozhraním USB.
• Názvy složek a souborů delší než 128 znaků
nejsou podporovány.
• Některá zařízení s rozhraním USB a digitální
fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
• Připojte zařízení přímo k portu USB na přístroji.
Připojení pomocí dodatečného kabelu může
způsobit potíže s kompatibilitou USB.
• Pokud vložíte do multiformátové čtečky
paměťových karet více než jednu kartu, nemusí
čtečka správně fungovat.
• Podporuje protokol PTP.
• Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním
USB.
• Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než
se zobrazí.
• Soubory MP3 s ochranou DRM stažené
z komerčních webových stránek nelze přehrát.
• Pokud problém s nerozpoznaným USB
zařízením přetrvává nebo je poškozen vnitřní
seznam souborů či pokud nelze některý soubor
přehrávat, připojte USB zařízení k počítači,
naformátujte je na správný souborový systém a
znovu je zkontrolujte.
• Pokud se soubor vymazaný z počítače stále
objevuje ve funkci Media Play, použijte pro jeho
úplné vymazání funkci „Vysypat koš“.
• U některých zařízení USB podporujících režim
úspory energie může při vzájemném propojení
dojít k automatickému přepnutí režimu úspory
energie přístroje BD na Off (Vypnuto).
• Seznam potřebných informací před používáním
funkce Media Play.
-- Funkce Media Play podporuje pouze
velkokapacitní paměťová zařízení s rozhraním
USB (MSC). MSC je velkokapacitní zařízení
pro ukládání dat. Mezi zařízení třídy MSC (Mass
Storage Class) patří USB flash disky, čtečky
paměťových karet a pevné disky s rozraním
USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
-- MSC podporuje hudební, fotografické a video
soubory, zatímco zařízení PTP podporují
pouze fotografické soubory.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 15
Úvod
Informace o připojení USB
-- MTP (Protokol přenosu médií) není
podporován.
-- Jsou podporovány souborové systémy
FAT16, FAT32 a NTFS (pouze ke čtení).
-- Před připojením zařízení k přístroji vytvořte
zálohu svých souborů a zabraňte tak
poškození nebo ztrátě dat. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za žádné
poškození datových souborů či ztrátu dat.
-- Během načítání zařízení USB neodpojujte.
-- Zařízení s příliš velkým příkonem nemusí
fungovat správně v důsledku zásahu
ochranného obvodu sběrnice USB.
• Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB“). Stiskem
tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku a poté
stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko
VSTUP.
• Pokud během přehrávání z úložného zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na DVD nebo CD.
• Soubory zvukového CD (CD-DA), MP3 a JPEG
nelze zobrazit v režimu celé obrazovky.
• Některé pevné disky s rozhraním USB nemusí
být s tímto produktem kompatibilní.
03
Podporované formáty souborů
15
2012-01-12 오전 11:31:54
Úvod
Podpora video souborů
Přípona
souboru
*.avi
Kontejner
AVI
Obrazový kodek
Rozlišení
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
1920x1080
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
*.mkv
MKV
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
Motion JPEG
*.asf
ASF
*.wmv
ASF
*.mp4
MP4
*.3gp
3GPP
*.vro
VRO
VOB
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
16
PS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
Snímková
Datový tok
frekvence
(Mb/s)
(sn./s)
6 – 30
25
6 – 30
8
6 – 30
6 – 30
6 – 30
8
6 – 30
6 – 30
MPEG-4 SP/ASP
1920x1080
6 – 30
Motion JPEG
1920x1080
8
25
1920x1080
1920x1080
8
6 – 30
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
8
6 – 30
6 – 30
6 – 30
8
8
25
8
8
Window Media Video v9
1920x1080
6 – 30
25
MPEG-4 SP/ASP
1920x1080
6 – 30
8
6 – 30
25
6 – 30
25
1920x1080
24/25/30
30
MPEG-1
352x288
24/25/30
30
MPEG-1
352x288
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 – 30
25
MPEG-2
1920x1080
24/25/30
30
H.264
1920x1080
6 – 30
25
VC1
1920x1080
6 – 30
25
H.264 BP/MP/HP
H.264 BP/MP/HP
MPEG-4 SP/ASP
MPEG-2
MPEG-2
TS
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
6 – 30
24/25/30
8
30
Zvukový kodek
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
DTS Core
MP3
AC3
LPCM
ADPCM
WMA
WMA
MP3
ADPCM
AAC
ADPCM
AAC
HE-AAC
AC3
MPEG
LPCM
AC3
MPEG
LPCM
AAC
AC3
AAC
MP3
DD+
HE-AAC
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 16
2012-01-12 오전 11:31:54
ƒƒ Dekodér videa
-- Podporuje H.264 do úrovně 4.1
-- Nepodporuje H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/
MP/AP L4 a AVCHD
-- MPEG-4 SP, ASP:
Do 1280x720: max. 60 snímků/s
Vyšší než 1280x720: max. 30 snímků/s
-- Nepodporuje GMC 2 či vyšší
ƒƒ Optická média
-- Disky CD
Datový tok: max. 9,6 Mb/s
-- Disky DVD
Datový tok: max. 22,16 Mb/s
Úvod
-- I pokud je soubor kódován podporovaným
kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání
souboru podařit, pokud se v jeho obsahu
vyskytuje problém.
-- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou
informace o obsahu souboru chybné nebo je
soubor samotný poškozený.
-- Soubor s datovým tokem/snímkovou frekvencí
vyššími než standardní může při přehrávání
zvuku/videa zadrhávat.
-- Funkce vyhledávání (Přeskakování) není k dispozici,
pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
-- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím
připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat
v závislosti na stanovené rychlosti sítě.
03
ƒƒ Omezení
Podporované formáty souborů titulků DivX:
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
Podpora hudebních souborů
Přípona
souboru
Kontejner
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
Zvukový
kodek
Rozsah podpory
WMA
Kompatibilní s WMA
verze 10
* Vzorkování (v kHz)
- 8, 11, 16, 22,
32, 44,1, 48
* Datové toky Všechny od 5 kb/s
do 384 kb/s
MP3
-
ƒƒ Dekodér zvuku
-- Podporuje WMA 7, 8, 9 a STD
-- Nepodporuje multikanálové bezztrátové
dekódování zvuku WMA 9 PRO, pokud je počet
kanálů vyšší než 2
-- Nepodporuje vzorkovací frekvenci WMA 22050
Hz mono
-- Podporuje pouze DTS Core (5.1 Ch, 16 bit, 48 kHz)
-- Nepodporuje APDCM MULAW, ALAW
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 17
17
2012-01-12 오전 11:31:54
Úvod
Před použitím funkcí Časový
posun a Nahraný TV program
připojte zařízení USB
Nepoužívejte paměťovou kartu
s rozhraním USB. Paměťovou
kartu s rozhraním USB
nepodporujeme.
Doporučujeme použití pevného
disku s rozhraním USB a
rychlostí nejméně 5400 ot./min.,
ale pevný disk s rozhraním USB
typu RAID není podporován.
• Chcete-li použít režim Časový posun nebo
funkci Nahraný TV program, připojené zařízení
USB musí být pro správnou formu záznamu
spuštěno s funkcí Formátovat zař..
-- Během formátování zařízení neodpojujte
zařízení. Při formátování budou odstraněny
všechny soubory.
-- Před formátováním zařízení pro tento přístroj
vytvořte zálohu svých souborů a zabraňte
tak poškození nebo ztrátě dat. Společnost
Samsung nenese odpovědnost za žádné
poškození datových souborů či ztrátu dat.
• Zaznamenaná videa mají ochranu DRM (Správa
digitálních práv) a nemohou být přehrávána
v počítači ani jiných přístrojích. Všimněte si,
že soubory uložené v televizoru nemohou být
používány po výměně základní desky.
• Pokud při nahrávání zbývá pro ukládání již
méně než 10 MB, nahrávání bude automaticky
ukončeno.
• Pokud u zařízení USB neproběhl úspěšně Test
výkonu zařízení, na zařízení USB je nutné
znovu spustit Formátovat zař. a Test výkonu
zařízení a potom teprve začít nahrávat pomocí
nabídek Programy nebo Správce kanálů.
Pokud zařízení neprojde testem výkonu, nelze je
používat k nahrávání.
• Další informace najdete v návodu k použití.
18
Kompatibilita s disky Blu-ray
Blu-ray Disc je nový a vyvíjející se formát.
Proto mohou nastat problémy s kompatibilitou
disků. Ne všechny disky budou kompatibilní a ne
všechny bude možné přehrávat. Další informace
najdete v této příručce v sekci Informace o
kompatibilitě a shodě s předpisy.
Autorská práva
© 2011 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Všechna práva vyhrazena. Tento návod k použití
nesmí být celý ani částečně reprodukován ani
kopírován bez předchozího písemného svolení
firmy Samsung Electronics Co.,Ltd.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 18
2012-01-12 오전 11:31:54
03
Loga disků, které může přístroj přehrát
Úvod
Disk Blu-ray
Disk Blu-ray 3D
DTS-HD Master Audio
DivX
BD-LIVE
Dolby TrueHD
Systém vysílání PAL ve
Spojeném království, Francii,
Německu, atd.
Java
Příslušenství
Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.
TV
POWER
BD-HDD/TV
BD
2D3D
POWER
TV
1
2
4
5
7
8
DISC MENU
Kabel audio/video
Kabel RF pro televizor
TTX/MIX
3
6
9
TITLE MENU
0
TIME SHIFT
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
TV SOURCE
MENU
i
TOOLS
RETURN
A
B
C
PROG
1
GUIDE
...
INFO
?
EXIT
×
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
REC REC PAUSE
0000-000000
Baterie pro dálkové ovládání
(velikost AAA)
Uživatelská příručka
Dálkové ovládání
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 19
19
2012-01-12 오전 11:31:54
Úvod
Přední panel
a bc d efgh
j
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
i
SENZOR DÁLKOVÉHO
OVLÁDÁNÍ
Detekuje signály z dálkového ovládání.
TLAČÍTKO NAPÁJENÍ
Zapnutí a vypnutí přístroje.
ZÁSUVKA PRO DISK
Vloží disk.
DISPLEJ
Zobrazuje stav přehrávání, čas atd.
TLAČÍTKO ZASTAVENÍ
Zastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO PŘEHRÁVÁNÍ/
POZASTAVENÍ
Přehrávání nebo pozastavení přehrávání disku.
TLAČÍTKO VSTUP
Výběr položky nabídky nebo spuštění přehrávání disku.
TLAČÍTKO VYSUNUTÍ
Vysunutí disku.
slot společného
rozhraní
Pro sledování placených kanálů vložte modul CI CAM s kartou CI nebo CI+.
KONEKTOR USB
Lze použít pro aktualizace softwaru a přehrávání souborů MP3/JPEG/DivX/MKV/
MP4.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači
nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, musíte vybrat volbu Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a potom
stisknout tlačítko VSTUP.
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ je třeba zakoupit od místního poskytovatele kabelové televize.
20
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 20
2012-01-12 오전 11:31:55
`` Umístění slotu na kartu CI mohou být různá v závislosti na modelu.
Úvod
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ zasuňte ve směru naznačeném na kartě.
03
`` Při vyjímání modulu CI CAM s kartou CI nebo CI+ jej opatrně vytáhněte rukou, protože při upuštění modulu CI CAM s
kartou CI nebo CI+ může dojít k jeho poškození.
`` Modul CI CAM s kartou CI nebo CI+ není v některých regionech nebo zemích podporován; zeptejte se u svého
autorizovaného prodejce.
Máte-li jakékoliv potíže, obraťte se na svého poskytovatele služby.
Zadní panel
ab c
d e
h
1
2
3
4
5
6
7
8
g f
ANT OUT (TO TV)
Připojení kabelu RF ke vstupu do televizní antény.
ANT IN
Připojení kabelu RF z antény.
LAN
Lze použít se službami založenými na počítačové síti (viz strany 74 – 83), BD-LIVE a
pro aktualizace softwaru pomocí síťového připojení.
COMPONENT OUT
Připojení k zařízení, která mají vstup komponentního videa.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Připojení k AV přijímači.
VIDEO OUT
Připojení ke vstupu videa externího zařízení pomocí kabelu Video.
AUDIO OUT
Připojení ke zvukovému vstupu externích zařízení pomocí zvukových kabelů.
HDMI OUT
Pomocí kabelu HDMI připojte tento výstupní konektor HDMI ke vstupnímu konektoru
HDMI na televizoru pro maximální kvalitu obrazu nebo k AV přijímači pro maximální
kvalitu zvuku.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 21
21
2012-01-12 오전 11:31:55
Úvod
Dálkové ovládání
Prohlídka dálkového ovládání
Zapnutí a vypnutí přístroje.
Stiskněte pro ovládání televizoru.
Stiskněte k obsluze přístroje BD-HDD
Combo.
Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce nebo
přistupujete přímo ke kanálům.
Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.
BD-HDD/TV
BD
Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Informace o ovládání televizoru naleznete na
stranách 23 – 24)
Vysunutí disku.
TV
POWER
2D3D
POWER
TV
TTX/MIX
1
2
3
4
5
6
7
8
DISC MENU
9
Stiskem tlačítka vstoupíte do místní
nabídky/nabídky titulu.
TITLE MENU
0
Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo
dopředu na disku.
Zastaví přehrávání či nahrávání.
Střídavě vybírá Teletext, Double nebo Mix.
TIME SHIFT
Vypnutí zvuku reproduktorů televizoru.
TV MUTE
1
Úprava hlasitosti televizoru.
Zobrazení seznamu kanálů na obrazovce.
Stiskem tlačítka zobrazíte hlavní nabídku.
Stiskem tlačítka přejdete na nabídku Nástroje.
Výběr položek nabídky a změna hodnot
v nabídce.
Návrat k předchozí nabídce.
Vyhledávání obsahu.
Použití služby Smart Hub.
TV VOL
CH LIST
Stiskněte k nastavení zvuku.
22
MENU
i
PROG
Stiskem těchto tlačítek se volí televizní
kanál.
1
GUIDE
...
TOOLS
INFO
?
RETURN
EXIT
×
A
B
C
D
FULL
SMART SEARCH SCREEN 2D3D
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
0000-000000
Tímto tlačítkem nastavíte zvukový popis a
titulky.
TV SOURCE
Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo
dopředu na disku.
Stiskem dochází k pozastavení přehrávání
nebo funkce časového posunu.
Stiskem se spouští přehrávání nebo funkce
časového posunu.
REC REC PAUSE
Po nastavení umožňuje vybrat zdroj signálu
na televizoru.
Zobrazuje EPG (Elektronický programový
průvodce)
Stiskem se zobrazí informace o přehrávání v
průběhu přehrávání disku Blu-ray/DVD nebo
informace o TV kanálu.
Používá se pro odchod z nabídky.
Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek
přístroje i více funkcí disků Blu-ray.
Toto tlačítko stiskněte, pokud chcete
používat funkci 3D.
Stiskem dojde k pozastavení během nahrávání.
Stiskem tlačítka roztáhnete obraz přes
celou obrazovku.
Stiskněte k zahájení nahrávání.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 22
2012-01-12 오전 11:31:55
Tlačítko
MENU
1. Zapněte televizor.
TOOLS
3. Stisknutím tlačítka TV nastavte režim
televizoru.
▲▼◄►
2. Namiřte dálkové ovládání směrem k televizoru.
4. Stiskněte a držte tlačítko TV POWER a potom
stisknutím příslušných číselných tlačítek
zadejte dvoumístný kód odpovídající značce
vašeho televizoru uvedený v tabulce napravo.
Pokud je váš televizor kompatibilní s dálkovým
ovládáním, vypne se.
Dálkové ovládání je nyní naprogramováno k
ovládání televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je pro váš televizor uvedeno více kódů,
vyzkoušejte postupně všechny, dokud nenajdete ten,
který funguje.
`` Po výměně baterií v dálkovém ovládání musíte
nastavit kód značky znovu.
VSTUP
INFO
RETURN
EXIT
Funkce
Úvod
Chcete-li určit, jestli je váš televizor
kompatibilní, postupujte podle následujících
pokynů.
Jedná-li se o televizor Samsung, níže uvedená
tlačítka jsou také kompatibilní s tímto dálkovým
ovládáním.
03
Nastavení dálkového ovládání pro
ovládání vašeho televizoru
Používá se pro přesun na nabídku
televizoru.
Používá se pro zobrazení nabídky
Nástroje.
Používá se pro přesun kurzoru nebo
výběr položky.
Používá se pro výběr položek nabídky.
Používá se pro zobrazení nabídky INFO.
Návrat k předchozí nabídce.
Používá se pro odchod z nabídky.
BAREVNÁ TLAČÍTKA Tato tlačítka se používají pro ovládání
(A, B, C, D)
několika funkcí.
✎✎ POZNÁMKA
`` Výše uvedené funkce nemusí fungovat u všech
televizorů. Pokud zaznamenáte problémy, použijte
dálkové ovládání televizoru.
Instalace baterií
Tímto dálkovým ovládáním můžete ovládat určité
funkce vašeho televizoru.
Tlačítko
TV POWER
Číslo
TV VOL +/–
TV MUTE
PROG (,/.)
TV SOURCE
Funkce
Používá se pro zapnutí a vypnutí
televizoru.
Používá se pro přímé zadávání čísel.
Používá se pro nastavení hlasitosti
televizoru.
Používá se pro zapnutí a vypnutí zvuku.
Používá se pro výběr požadovaného
kanálu.
Používá se pro výběr externího zdroje
připojeného k televizoru.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
• Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
• Zkontrolujte, jestli nejsou baterie vybité.
• Zkontrolujte, jestli není senzor dálkového ovládání
blokován překážkami.
• Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.
!! UPOZORNĚNÍ
`` Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně
životního prostředí. Neodhazujte je do domovního
odpadu.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 23
23
2012-01-12 오전 11:31:55
Úvod
Kódy pro ovládání televizoru
Značka
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG &
OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL
EDISON
Kód
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05,
+06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14,
+15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26,
+27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
EMERSON TV POWER+64
FERGUSON TV POWER+73
FINLUX
TV POWER+06, +49, +57
FORMENTI TV POWER+57
FUJITSU
TV POWER+84
GRADIENTE TV POWER+70
GRUNDIG
TV POWER+49, +52, +71
HITACHI
TV POWER+60, +72, +73, +75
IMPERIAL
TV POWER+52
JVC
TV POWER+61, +79
LG
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
LOEWE
TV POWER+06, +69
LOEWE OPTA TV POWER+06, +57
MAGNAVOX TV POWER+40
METZ
TV POWER+57
MITSUBISHI TV POWER+06, +48, +62, +65
MIVAR
TV POWER+52, +77
NEC
TV POWER+83
DAEWOO
24
Značka
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON
ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Kód
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51,
+52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 24
2012-01-12 오전 11:31:55
Připojení
04
Připojení k TV s pomocí audio/video kabelů a kabelu RF
2. Pomocí video/audio kabelů připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (bílý a červený)
na zadní straně přístroje ke konektorům VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (bílý a červený) vašeho
televizoru.
Připojení
1. Připojte kabel RF podle obrázku.
3. Připojte přístroj a televizor k napájení.
4. Zapněte přístroj a televizor.
Ke vstupu ANT IN
K televizoru
Kabel RF
Červený
Bílý
Kabel audio/video
Žlutý
✎✎ POZNÁMKA
Ke vstupu ANT INPUT
`` Připojení tohoto přístroje kabelem RF zasílá pouze televizní signál. Pro sledování výstupu z vašeho přístroje musíte
připojit audio/video kabely.
`` Pokud je kabel zvuku příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
`` Pokud chcete připojit AV přijímač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení AV přijímače. (Viz strany 29 – 30)
`` Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho
televizoru.
`` Pokud má televizor jen jeden vstup zvuku, připojte jej k výstupu AUDIO OUT (pravý/bílý) na přístroji.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 25
25
2012-01-12 오전 11:31:56
Připojení
Připojení k televizoru
Případ 1: Připojení k televizoru pomocí kabelu HDMI - Nejlepší kvalita
(Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví signál HDMI z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 23 – 24), stiskněte tlačítko
TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte HDMI jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
✎✎ POZNÁMKA
`` Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
`` Pokud je přístroj připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i nebo 1080p, musíte použít
vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
`` Kabel HDMI přenáší do televizoru jen čistě digitální signál.
Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), objeví se na obrazovce náhodný šum.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské
příručce vašeho televizoru.
`` Když připojíte přehrávač k televizoru pomocí kabelu HDMI poprvé nebo když ho připojíte k novému televizoru, nastaví se
rozlišení výstupu HDMI automaticky na nejvyšší rozlišení podporované televizorem.
`` K přehrávání 3D obsahu musíte využít připojení HDMI.
`` Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce vypněte funkci Deep Colour.
`` Pokud použijte k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektorů AV OUT nebo
Digital Audio OUT k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
26
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 26
2012-01-12 오전 11:31:56
Připojení
-- Přístroj můžete připojit k televizoru pomocí komponentních video kabelů.
-- Získáte obraz s vysokou kvalitou a přesnou reprodukcí barev. Komponentní video separuje obrazový
element na černobílý (Y), modrý (PB), a červený (PR) signál, čímž se dosáhne jasného a čistého obrazu.
(Zvukové signály jsou přenášeny z výstupu zvuku.)
04
Případ 2: Připojení k televizoru pomocí komponentního kabelu - Lepší
kvalita
1. Pomocí komponentního video kabelu připojte konektory COMPONENT OUT na zadní části přístroje
ke konektorům COMPONENT IN vašeho televizoru.
2. Pomocí audio kabelů připojte konektory AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně přístroje ke
konektorům AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
3. Zapněte přístroj a televizor.
4. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví komponentní signál z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač na ovládání televizoru (viz strany 23 – 24), stiskněte tlačítko
TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte Komponentní jako externí zdroj signálu pro televizor.
Komponentní kabel
(není součástí dodávky)
Červený
Audio kabel
Bílý Červený Modrý Zelený
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na výrobci mohou být komponentní konektory na vašem televizoru označeny „R-Y, B-Y, Y“ nebo „Cr, Cb, Y“
namísto „PB, PR, Y“. Počet a poloha konektorů se může lišit v závislosti na televizoru.
Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
`` V závislosti na typu obsahu si můžete vybrat z celé řady nastavení rozlišení, jako například 1080i, 720p, 576p/480p
nebo 576i/480i. (Viz strany 37 – 39)
`` Aktuální rozlišení se může lišit od nastavení v nabídce nastavení, pokud jsou připojeny komponentní i HDMI kabely.
Rozlišení se může lišit také v závislosti na typu obsahu. (Viz strany 37 – 39)
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 27
27
2012-01-12 오전 11:31:56
Připojení
Případ 3: Připojení k televizoru pomocí audio/video kabelů - Dobrá
kvalita
1. Pomocí audio/video kabelu připojte konektory VIDEO OUT (žlutý) / AUDIO OUT (červený a bílý) na
zadní straně přístroje do konektorů VIDEO IN (žlutý) / AUDIO IN (červený a bílý) vašeho televizoru.
2. Zapněte přístroj a televizor.
3. Tiskněte tlačítko výběru vstupu na dálkovém ovládání televizoru, dokud se na obrazovce televizoru
neobjeví videosignál z přístroje.
• Pokud jste nastavili dálkový ovladač přístroje na ovládání televizoru (viz strany 23 – 24), stiskněte
tlačítko TV SOURCE na dálkovém ovládání a vyberte VIDEO jako externí zdroj signálu pro televizor.
Kabel audio/video
Červený
Bílý
Žlutý
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je kabel zvuku příliš blízko k napájecímu kabelu, hrozí vznik rušení.
`` Pokud chcete připojit AV přijímač, dodržte postup na stranách věnovaných připojení AV přijímače. (Viz strany 29 – 30)
`` Počet a poloha vstupních konektorů se může lišit v závislosti na televizoru. Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
!! UPOZORNĚNÍ
`` Nepřipojujte přístroj k televizoru přes videorekordér. Video signál procházející videorekordérem může být narušen
činností systému ochrany proti kopírování a obraz na televizoru bude zkreslený.
28
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 28
2012-01-12 오전 11:31:57
04
Připojení k audio systému
Připojení
• Před zapnutím AV přijímače nastavte nejnižší hlasitost. Náhlý hlasitý zvuk může poškodit
reproduktory i váš sluch.
• Nastavte formát výstupu zvuku podle toho, co podporuje váš AV přijímač. (Viz strany 40 – 43)
• Umístění vstupních konektorů HDMI se může lišit v závislosti na AV přijímači. Další informace najdete
v uživatelské příručce vašeho AV přijímače.
Případ 1: Připojení k audio systému (AV přijímač s podporou HDMI)
- Nejlepší kvalita (Doporučujeme)
1. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT na zadní části přístroje ke konektoru HDMI IN
vašeho AV přijímače.
2. Pomocí kabelu HDMI připojte konektor HDMI OUT AV přijímače ke konektoru HDMI IN vašeho
televizoru.
3. Zapněte přístroj, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači a televizoru vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z
přehrávače. Informace o nastavení zvukového vstupu AV přijímače naleznete v uživatelské příručce
AV přijímače.
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Kabel HDMI
(není součástí dodávky)
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 29
29
2012-01-12 오전 11:31:57
Připojení
Případ 2: Připojení k audio
systému (stereo zesilovač)
- Dobrá kvalita
1. Pomocí audio kabelů připojte konektory
AUDIO OUT (červený a bílý) na zadní straně
produktu ke konektorům AUDIO IN (červený
a bílý) vašeho stereo zesilovače.
2. Pomocí video kabelu(ů) připojte konektory
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na
zadní straně přístroje ke konektorům HDMI,
COMPONENT nebo VIDEO IN vašeho
televizoru. (Viz strany 26 – 28)
3. Zapněte produkt, televizor a stereo zesilovač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na stereo
zesilovači vyberte vnější vstup, abyste slyšeli
zvuk z produktu. Informace o nastavení
zvukového vstupu stereo zesilovače naleznete v
uživatelské příručce stereo zesilovače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém
ovládání televizoru vyberte zdroj videa (HDMI,
komponentní nebo video.)
Případ 3: Připojení k audio
systému (AV přijímač s podporou
Dolby Digital, dekodér DTS) Lepší kvalita
1. Pomocí optického kabelu připojte konektor
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) na zadní
části přístroje ke konektoru DIGITAL AUDIO
IN (OPTICAL) vašeho AV přijímače.
2. Pomocí video kabelu(ů) připojte konektory
HDMI, COMPONENT nebo VIDEO OUT na
zadní straně přístroje ke konektorům HDMI,
COMPONENT nebo VIDEO IN vašeho
televizoru. (Viz strany 26 – 28)
3. Zapněte přístroj, televizor a AV přijímač.
4. Stiskem tlačítka volby vstupu na AV přijímači
vyberte vnější vstup, abyste slyšeli zvuk z přístroje.
Informace o nastavení zvukového vstupu AV
přijímače naleznete v uživatelské příručce AV
přijímače.
5. Stisknutím tlačítka volby vstupu na dálkovém
ovládání televizoru vyberte zdroj videa (HDMI,
komponentní nebo video.)
Případ 2: Audio kabel
Červený
Případ 3: Optický kabel
(není součástí dodávky)
Bílý
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud použijete digitální připojení zvuku popsané v Případu 3 a nastavíte digitální výstup na PCM, uslyšíte zvuk pouze z
předních reproduktorů.
30
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 30
2012-01-12 오전 11:31:58
04
Připojení k síti
Připojení
Pokud je dostupné připojení k síti, produkt umožňuje přístup ke službám dostupným na síti (viz strany 74
– 83), jako je Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizace softwaru. Pro připojení k síti doporučujeme použít
přístupový bod (AP) nebo směrovač. Další informace o připojení směrovače naleznete v uživatelské
příručce ke směrovači nebo kontaktujte výrobce směrovače a požádejte o odbornou pomoc.
Kabelová síť
1. Pomocí kabelu Direct LAN (kabelu UTP) propojte konektor LAN přístroje s konektorem LAN na
modemu nebo směrovači.
2. Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 45 – 49.
Směrovač
Širokopásmový modem
(s integrovaným směrovačem)
nebo
Širokopásmový modem
Širokopásmové
služby
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k počítači
pro funkci AllShare
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístup k aktualizačnímu serveru Samsung nemusí být povolen v závislosti na směrovači, který používáte, nebo na
pravidlech vašeho poskytovatele připojení k Internetu. Další informace získáte od vašeho ISP (poskytovatele připojení
k Internetu).
`` Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.
`` Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové i bezdrátové připojení.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 31
31
2012-01-12 오전 11:31:58
Připojení
Bezdrátová síť
Váš přístroj má vestavěnou podporu Wi-Fi. K síti se lze připojit prostřednictvím bezdrátového zařízení pro
sdílení IP adresy (směrovač nebo modem).
Informace o nastavení možností sítě naleznete na stranách 45 – 49.
Širokopásmové
služby
Síťové připojení k
počítači pro funkci
AllShare
Bezdrátové zařízení
pro sdílení IP adresy
✎✎ POZNÁMKA
`` K použití bezdrátové sítě je nutno přístroj připojit k bezdrátovému zařízení pro sdílení IP adres (směrovač). Pokud
bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přístroj připojit k bezdrátové síti pomocí IP adresy přidělené službou
DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
`` Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový
směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
`` Pokud je vybrán čistý režim vysoké propustnosti 802.11n (Greenfield) a typ šifrování na přístupovém bodu je nastaven
na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (smíšený WPS2), tento přístroj nemůže navázat spojení vyhovující technickým požadavkům
nové certifikace Wi-Fi.
`` Pokud přístupový bod podporuje funkci WPS (Chráněné nastavení Wi-Fi), lze se k síti připojit metodou PBC (Konfigurace
stiskem tlačítka) nebo pomocí kódu PIN. Režim WPS automaticky nakonfiguruje SSID a klíč WPA v každém režimu.
`` Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
-- Bezdr. síť (Obecné)
-- S využitím WPS (PBC)
-- One Foot Connection
Bezdr. síť (Obecné) zahrnuje automatické i manuální postupy nastavení.
`` Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového
bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).
`` Bezdrátový přístupový bod/směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
`` Přístroj podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů bezdrátových sítí:
-- WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
`` Chcete-li použít funkci AllShare, připojte počítač k síti podle ilustrace.
Můžete použít kabelové i bezdrátové připojení.
32
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 32
2012-01-12 오전 11:31:58
Nastavení
7. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadované
řazení kanálů a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. (Pouze Itálie)
Plug & Play
Select the OSD Language.
Menu Language
: English
• Pokud vyberete možnost Kabel: Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Další a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Nastavte možnost
Režim vyhled. a potom stiskem tlačítka ▼
vyberte tlačítko Hledat.
►
" Enter
2. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
jazyk a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
zemi a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čtyřmístné heslo. (pouze
Francie)
5. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovaný
Režim hodin.
• Pokud vyberete možnost Autom.: Stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Pokud vyberete možnost Manuální:
Stiskem tlačítek ▲▼◄► nastavte hodiny a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Plug & Play
Nastaví možnosti hledání pro automatické ladění.
Anténa
Kabel
Hledat
a Předch. d Přeskočit > Přesun. " Zadat
6. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
zdroj antény a stiskněte tlačítko VSTUP.
8. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení sítě nebo Sledovat TV a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
(Další informace o nastavení sítě naleznete na
stranách 45 – 49)
✎✎ POZNÁMKA
`` Při prvním připojení přístroje k televizoru se přístroj
automaticky zapne. Toto je normální činnost.
`` Heslo
-- Pouze Francie: Zadejte požadované čtyřmístné
heslo pomocí číselných tlačítek.
*N
ení možné nastavit heslo na hodnotu 0000.
Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
`` Nabídku Řazení kanálů lze zobrazit jen tehdy, je-li
jako země nastavena Itálie.
Přístup do nabídky Nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovanou
hlavní nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 33
Nastavení
1. Po připojení produktu zapněte televizor.
Při prvním připojení produktu k televizoru
se produkt automaticky zapne a zobrazí se
obrazovka Plug & Play.
• Pokud vyberete možnost Anténa: Stiskem
tlačítka ▼ vyberte položku Hledat a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
05
Než začnete (Plug & Play)
33
2012-01-12 오전 11:31:59
Nastavení
• Hlavní nabídka
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Sledovat TV
Programy
Správce plánů
3
Seznam kanálů
Správce kanálů
2
Moje zař.
Můj obsah
4
Internet
Nastavení
5
1
d WPS(PBC)
1
Vybere možnost Moje zař.
2
Vybere možnost Můj obsah.
3
Vybere možnost Sledovat TV.
4
Vybere možnost Internet.
5
Vybere možnost Nastavení.
6
Zobrazí dostupná tlačítka.
✎✎ POZNÁMKA
6
`` Pokud je přístroj připojen k síti, vyberte z hlavní
nabídky možnost Smart Hub.
Stáhněte si požadovaný obsah ze stránek Samsung
Apps.
(Viz stránky 81 – 82)
`` Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané
nabídce.
`` Po aktualizaci softwaru v přístroji se může změnit
OSD (nabídka v obrazu).
`` Když přístroj zůstane na hlavní nabídce déle než
3 minuty bez jakékoliv akce, objeví se obrazovka
digitální televize.
`` Když přístroj zůstane na jiné nabídce déle než 5
minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce
televizoru se objeví spořič obrazovky.
Sledovat TV
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko
VSTUP.
34
Seznam kanálů
Zobrazí se seznam všech vyhledaných kanálů.
1. Stiskněte tlačítko CH LIST na dálkovém
ovládání.
Zobrazí se seznam kanálů.
Obrazovka seznamu kanálů
1
Seznam kanálů
Všechny
808 BBC World
809 bid-up.tv
810 Boomerang
811 Cartoon Nwk
812 Class News
813 Coming Soon
814 Discovery
Žádné informace
Anténa
1
2
a Anténa c Zobr.prog. < Režim K " Sledovat ƒ Strana
2
Zobrazí uložené kanály.
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazení informací o
programu.
• Režim K: Zobrazí režim kanálů podle jejich typu.
(Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní)
• Sledovat: Zobrazí vybrané kanály.
• Strana: Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný
kanál a stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se vybraný kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stiskem tlačítka INFO můžete vybraný kanál zobrazit
nebo nahrát.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 34
2012-01-12 오전 11:31:59
Správce kanálů
Obrazovka Správce kanálů
801 xxxxxxxx
Správce kanálů | Všechny
804 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
808 xxxxxxxx
810 xxxxxxxx
812 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
805 xxxxxxxx
1/2 Strany
801 xxxxxxxx
806 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
807
Číslo kanálu
800 xxxxxxxx
802 xxxxxxxx
Anténa
Správce kanálů | Všechny
2
811 xxxxxxxx
803 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
814 xxxxxxxx
807 xxxxxxxx
Anténa
809 xxxxxxxx
811 xxxxxxxx
813 xxxxxxxx
815 xxxxxxxx
a Anténa d Řazení ƒ Strana " Vybrat / Nástroje ' Zpět
3
Upravené kanály: Pro kontrolu upravených kanálů
stiskněte tlačítka ◄▲▼.
• Kanály ( ): Zobrazí seznam kanálů podle
jejich typu. (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní)
• Oblíbené ( ) : Zobrazí všechny oblíbené
kanály. (oblíbený kanál 1, oblíbený kanál 2,
oblíbený kanál 3...)
1
Zobrazí uložené kanály.
2
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Umožňuje výběr možnosti
Anténa nebo Kabel.
• MODRÉ tlačítko (D): Třídí seznam podle názvů
kanálů nebo jejich čísel.
• Strana: Přesouvá na následující nebo předchozí
stránku.
• Vybrat: Vybere požadovaný kanál.
• Nástroje: Zobrazí nabídku možnosti Správce
kanálů.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
3
Ikony zobrazení stavu kanálu
Ikony
c
Vybraný kanál.
\
Uzamčený kanál.
Operace
Kanál nastavený jako oblíbená položka.
xxxxxxxx
809 xxxxxxxx
1/2 Strany
Vybraná položka: 1
Nástroje
Číslo kanálu
xxxxxxxx
801
801
xxxxxxxx
Sledovat
803
xxxxxxxx
xxxxxxxx
803
Přidat
k oblíbeným
Zámek
805
xxxxxxxx
xxxxxxxx
805
Upravit
č. kanálu
807
xxxxxxxx
xxxxxxxx
807
Odstranit
809
xxxxxxxx
xxxxxxxx
809
Zrušit
výběr
všech
811 xxxxxxxx
xxxxxxxx
811
Vybrat
vše
813
xxxxxxxx
xxxxxxxx
813
" Zadat ' Zpět
815 xxxxxxxx
xxxxxxxx
815
a Anténa d Řazení ƒ Strana " Vybrat / Nástroje ' Zpět
Sledovat
Tuto možnost vyberte pro sledování kanálu.
Přidat k oblíbeným / Upravit oblíb.
Tuto možnost vyberte pro přidání požadovaného
oblíbeného kanálu.
Zámek / Odemk.
Tuto možnost vyberte pro uzamčení kanálu.
Upravit č. kanálu
Tuto možnost vyberte pro úpravu čísla kanálu.
Pokud ve Správci kanálů není zobrazena možnost
Upravit č. kanálu, nastavte tuto položku v této
nabídce na Zapnout. (Viz strana 44).
Tato nabídka bude zobrazena, pouze pokud jsou typ
zdroje antény a země nastaveny podle tabulky níže.
Zdroj antény
Anténa
Země
Nizozemsko, Itálie
Odstranit
Tuto možnost vyberte pro odstranění kanálu.
Zrušit výběr všech
Tuto možnost vyberte pro zrušení celého výběru.
Vybrat vše
Tuto možnost vyberte pro výběr všech kanálů.
✎✎ POZNÁMKA
`` V případě satelitního vysílání je úprava čísel kanálů
možná v závislosti na specifikaci.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 35
Nastavení
Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný kanál,
pak stiskněte tlačítko TOOLS.
Umožňuje správu uložených kanálů.
1
05
Použití tlačítka TOOLS
35
2012-01-12 오전 11:32:00
Nastavení
✎✎ POZNÁMKA
Nastavení
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
podřízenou nabídku a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku a stiskněte tlačítko VSTUP.
5. Stiskněte tlačítko EXIT k opuštění nabídky.
Displej
Můžete nastavit různé možnosti zobrazení,
například poměr stran televizoru, rozlišení, atd.
Nastavení 3D
Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem
přehrávat v režimu 3D.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení 3D
Nastavení 3D
Přehrávání 3D Blu-ray
Velikost obr.
: Autom.
: 55 palce
> Přesunout " Zadat ' Zpět
HDMI Deep Color
Přehrávání 3D Blu-ray
: Autom.
Disky Blu-ray 3D jsou k dispozici ve dvou
formátech: Blu-ray 3D a pouze 3D. Před
přehráváním disku lze zvolit, zda chcete disk Bluray 3D sledovat v režimu 3D nebo 2D.
• Autom.: Automaticky zjišťovat podporu 3D u
připojeného televizoru a podle toho přehrát disk
Blu-ray 3D v režimu 3D nebo 2D, popř. přehrát
disk 3D v režimu 3D, pokud televizor podporuje
režim 3D.
Disky 3D nebudou přehrány, pokud televizor
nepodporuje režim 3D.
• 3D  3D: Disky 3D a Blu-ray 3D budou vždy
přehrávány v režimu 3D.
• 3D  2D: Disky 3D Blu-ray budou vždy
přehrávány v režimu 2D. Budou přehrávány
pouze disky 3D.
36
`` V závislosti na obsahu a umístění obrazu na
obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé
straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé
pruhy.
Velikost obr.
Umožní zadání skutečné velikosti obrazovky
televizoru, aby přístroj mohl obraz přizpůsobit
velikosti obrazovky a zobrazit optimální 3D obraz.
(Maximální povolená úhlopříčka obrazovky pro 3D
zobrazení je 116 palců, proto je bezpečné nastavit
velikost na hodnotu 116.)
!! UPOZORNĚNÍ
`` Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte
zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor
s podporou 3D) do zdířky HDMI OUT přístroje pomocí
vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním
3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
`` Přístroj přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI
připojený do zdířky HDMI OUT.
`` Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je pevně
nastaveno na původní rozlišení 3D videa a nelze je
změnit.
`` V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce,
jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo
rozlišení, pracovat správně.
`` K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní HDMI
kabel.
`` 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň
trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud
máte například obrazovku o velikosti 116 cm,
zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
-- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte
obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
`` Při připojení přístroje k některým 3D zařízením
nemusí 3D efekt pracovat správně.
`` „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné
známky sdružení Blu-ray Disc Association.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 36
2012-01-12 오전 11:32:00
✎✎ POZNÁMKA
`` Podle typu disku nemusejí být dostupné některé
poměry stran.
`` Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran
obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
`` Pokud vyberte možnost Původní 16:9, váš televizor
může zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na
stranách obrazu).
Vel. obrazovky Smart Hub
Nastaví obrazovku Smart Hub na optimální
velikost.
• Velikost 1: Velikost obrazovky Smart Hub bude
menší, než výchozí. Na okrajích obrazovky
mohou být černé pruhy.
• Velikost 2: Toto je výchozí nastavení pro službu
Smart Hub. Přístroj zobrazí normální velikost
obrazovky Smart Hub.
• Velikost 3: Toto zobrazí větší velikost obrazovky
Smart Hub. Obraz se nemusí vejít na obrazovku
televizoru.
BD Wise (pouze pro produkty Samsung)
BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od
společnosti Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je funkce BD Wise zapnuta, nastavení
rozlišení se nastaví automaticky na BD Wise a
v nabídce rozlišení se zobrazí možnost BD Wise.
`` Pokud je produkt připojen k zařízení, které
nepodporuje BD Wise, nelze tuto funkci použít.
`` Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit
nabídku BD Wise na produktu i na televizoru na
Zapnuto.
Rozlišení
Dovoluje nastavit výstupní rozlišení komponentního
a HDMI video signálu na Autom., 1080p, 1080i,
720p, 576p/480p nebo 576i/480i. Číslo označuje
počet řádků obrazu v jednom snímku. Písmena i a
p označují prokládané a progresivní vykreslování.
Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.
• Autom.: Automaticky nastavuje výstupní
rozlišení na maximální rozlišení připojeného
televizoru.
• BD Wise: Automaticky nastavuje rozlišení na
rozlišení disku BD/DVD, pokud jste připojili
přístroj přes kabel HDMI k televizoru s funkcí
BD Wise. (Položka BD Wise v nabídce se
objeví, pouze pokud je BD Wise nastaveno na
Zapnuto. Viz odstavec BD Wise výše.)
• 1080p: Výstup progresivního videa o 1080
řádcích.
• 1080i: Výstup prokládaného videa o 1080 řádcích.
• 720p: Výstup progresivního videa o 720 řádcích.
• 576p/480p: Výstup progresivního videa o
576/480 řádcích.
• 576i/480i: Výstup prokládaného videa o
576/480 řádcích.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 37
Nastavení
V závislosti na typu televizoru, který máte, můžete
chtít přizpůsobit nastavení velikosti obrazovky.
• 16:9 Původní: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
16:9. Přístroj bude zobrazovat veškerý obsah v
původním poměru stran.
Obsah ve formátu stran 4:3 bude zobrazen s
černými pruhy po stranách.
• 16:9 plný: Vyberte, pokud připojujete přístroj
k televizoru s poměrem stran obrazovky 16:9.
Všechen obsah vyplní celou obrazovku. Obsah
s poměrem stran 4:3 bude roztažen.
• 4:3 Letter-box: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
4:3. Přístroj zobrazí veškerý obsah v původním
poměru stran. Obsah s poměrem stran 16:9
bude zobrazen s černými pruhy nahoře a dole.
• 4:3 Pan-Scan: Vyberte, pokud připojujete
přístroj k televizoru s poměrem stran obrazovky
4:3. Obsah s poměrem 16:9 bude mít ořezánu
pravou a levou stranu.
Pokud propojíte přístroj Samsung a televizor
Samsung TV s funkcí BD Wise prostřednictvím HDMI
a funkce BD Wise je zapnuta v přístroji i televizoru,
přístroj bude vysílat video s rozlišením a počtem
snímků za sekundu odpovídajícím disku BD/DVD.
• Vyp: Výstupní rozlišení zůstane na pevné
hodnotě nastavené v nabídce rozlišení, bez
ohledu na rozlišení disku. Viz odstavec Rozlišení
níže.
• Zapnuto: Přístroj bude vysílat video v původním
rozlišení a počtu snímků za sekundu
odpovídajícím disku BD/DVD.
05
Poměr stran
37
2012-01-12 오전 11:32:00
Nastavení
Rozlišení podle výstupního režimu
ƒƒ Přehrávání disku Blu-ray/obsahu z Internetu/digitálního obsahu
HDMI / připojeno
Režim HDMI
Výstup
Nastavení
Obsah
z Internetu/
digitální
obsah
Režim
Komponentní/
VIDEO
Disk Blu-ray
Obsah
z Internetu/
digitální
obsah
1080p
576i/480i
-
-
-
Max. rozlišení Max. rozlišení
vstupu
vstupu
televizoru
televizoru
576i/480i
-
-
-
1080p@24F 1080p@24F
576i/480i
480i
-
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
Disk Blu-ray
Rozlišení
disku Blu-ray
BD Wise
Autom.
1080p
Filmová frekv. Autom. (24Fs)
1080i
720p
1080p
1080p
1080i
1080i
576p/480p
576p/480p
720p
576p/480p
576i/480i
-
ƒƒ Přehrávání DVD
Výstup
Nastavení
BD Wise
Autom.
1080p
576i/480i
-
720p
576i/480i
576i/480i
-
-
576i/480i
576i/480i
HDMI / připojeno
Režim HDMI
576i/480i
Max. rozlišení vstupu
televizoru
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
38
HDMI / nepřipojeno
Komponentní režim
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
576i/480i
HDMI / nepřipojeno
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
720p
576i/480i
-
-
Komponentní režim
576i/480i
576p/480p
-
Režim Komponentní/
VIDEO
1080p
1080i
Režim VIDEO
-
-
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 38
2012-01-12 오전 11:32:00
05
ƒƒ Zobrazení DTV
Rozlišení
BD Wise
Autom.
Intelig. rozlišení DTV
„Autom.“
Intelig. rozlišení DTV
„Vypnuto“
1080p
1080i
720p
576p/480p
576i/480i
HDMI připojeno
Režim HDMI
1080p
Rozlišení vysílacího
proudu
Max. rozlišení
TV vstup
1080p
HDMI nepřipojeno
Komponentní/
REŽIM VIDEO
Komponentní režim
Režim VIDEO
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
576i/480i
-
-
1080i
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
576p/480p
576i/480i
720p
-
✎✎ POZNÁMKA
`` Intelig. rozlišení DTV se aktivuje pouze tehdy, je-li
rozlišení nastaveno na hodnotu Autom..
`` Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje
funkci Filmová frekvence nebo vybrané rozlišení,
uvidíte zprávu „Pokud se po zvolení možnosti „Ano“
nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud
se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit
rozlišení?“.
Pokud zvolíte možnost Ano, obrazovka televizoru na
15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví
původní rozlišení.
`` Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá,
vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte
tlačítko ZASTAVIT (
) na přední straně přístroje po
dobu více než 5 sekund. Všechna nastavení se obnoví
na výchozí tovární hodnoty. Postupujte podle kroků na
předchozí stránce pro přístup do jednotlivých režimů a
vyberte Nastavení zobrazení, které váš televizor bude
podporovat.
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
`` Disk Blu-ray musí mít funkci 24 snímků, aby přístroj
mohl používat režim Filmová frekv. (24Fs).
`` Pokud jsou zapojeny konektory HDMI a Komponentní
a vy právě zobrazujete komponentní obsah, rozlišení
bude pevně nastaveno na 576i/480i.
576i/480i
-
576p/480p
576i/480i
576i/480i
576i/480i
`` U obsahu DivX s ochranou proti kopírování je výstupní
rozlišení komponentního videa fixně nastaveno na 576i/480i.
`` Pokud není připojen kabel HDMI a výstup videa je v
komponentním režimu, obsah DivX s ochranou proti
kopírování je na výstupu pouze v rozlišení 576i/480i.
Intelig. rozlišení DTV
Pomocí této funkce můžete nastavit automaticky
optimalizované rozlišení obrazovky pro digitální vysílání.
• Autom.: Rozlišení obrazovky je automaticky
optimalizováno pro digitální vysílání.
• Vyp: Vypnout Intelig. rozlišení DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud změníte televizní kanál při této funkci
nastavené na hodnotu Autom., v závislosti na vašem
televizoru může zobrazení dalších kanálů trval déle,
než když je funkce nastavena na hodnotu Vyp.
Barevný formát HDMI
Dovoluje nastavení formátu barevného prostoru
pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem
připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.).
• Autom.: Automaticky nastaví přístroj na
optimální formát podporovaný vaším zařízením.
• YCbCr (4:4:4): Pokud váš televizor podporuje
barevný prostor YCbCr přes rozhraní HDMI,
vyberte tuto možnost pro výstup normální
barevné škály YCbCr.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 39
Nastavení
Výstup
39
2012-01-12 오전 11:32:00
Nastavení
• RGB (standardní): Vyberte tuto možnost pro
výstup normální barevné škály RGB.
• RGB (vylepšené): Pokud jste připojili přehrávač
k zobrazovacímu zařízení DVI, například
k monitoru, vyberte tuto možnost pro výstup
vylepšené barevné škály RGB.
Filmová frekv. (24Fs)
Nastavení funkce Filmová frekv. (24Fs) na možnost
Autom. vám umožňuje nastavit výstup HDMI
přístroje na 24 snímků za sekundu, abyste zajistili
lepší kvalitu obrazu.
Funkci Filmová frekv. (24Fs) můžete použít
pouze na televizoru, který tento počet snímků za
sekundu podporuje. Funkci Filmová frekvence
můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimech
výstupního rozlišení HDMI 1080i nebo 1080p.
• Autom.: Funkce Filmová frekv. (24Fs) pracuje.
• Vyp: Funkce Filmová frekv. (24Fs) nepracuje.
HDMI Deep Color
Dovoluje výstup videa ze zdířky HDMI OUT
s funkcí Deep Color. Deep Color zpřesňuje
reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.
• Autom.: Přístroj přenáší video do připojeného
televizoru s podporou funkce HDMI Deep Color
s využitím funkce Deep Color.
• Vyp: Obraz na výstupu bude bez funkce Deep
Color.
Nehybný režim
Dovoluje nastavit typ obrazu zobrazeného
přístrojem při pozastavení přehrávání DVD.
• Autom.: Automatické nastavení nejlepšího
obrazu podle jeho obsahu.
• Snímek: Vyberte při pozastavení scény, která
obsahuje jen málo pohybu.
• Pole: Vyberte při pozastavení velmi akční scény.
Progresivní režim
Tento režim nastavte pro vyšší kvalitu přehrávání
DVD.
• Autom.: Vyberte tuto možnost, pokud chcete,
aby přístroj automaticky nastavil nejlepší kvalitu
obrazu pro sledované DVD.
• Video: Vyberte pro nejlepší kvalitu obrazu pro
DVD s koncerty nebo televizními pořady.
40
Zvuk
Digitální výstup
Digitální výstup nastavte tak, aby odpovídal
schopnostem AV přijímače, který jste připojili k
přístroji:
• PCM: Zvolte, pokud jste připojili AV přijímač s
podporou rozhraní HDMI.
• Bitový tok (nezpracovaný): Vyberte, pokud
jste připojili AV přijímač s rozhraním HDMI a
podporou dekódování Dolby TrueHD a DTS-HD
Master Audio.
• Bitový tok (nové kódování DTS): Zvolte,
pokud jste připojili AV přijímač s digitálním
optickým vstupem, který umí dekódovat DTS.
• Bitový tok (nové kódování Dolby D.): Zvolte,
pokud nemáte AV přijímač s podporou HDMI,
ale máte AV přijímač se schopností dekódovat
signál Dolby Digital.
Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:
-- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního
filmu.
-- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např.
komentář režiséra nebo herce.
-- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek
navigace se mohou ozvat zvukové efekty
navigace. Zvukové efekty navigace závisí na
konkrétním disku Blu-ray.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup,
jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý
šum.
`` Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není
kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby
Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako
PCM.
`` Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové
efekty navigace.
`` Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a
zvukové efekty navigace.
`` Nastavení digitálního výstupu nemá vliv na analogový
zvuk (L/R) ani na HDMI výstup do televizoru.
Ovlivňuje optický výstup a zvukový výstup HDMI při
připojení k AV přijímači.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 40
2012-01-12 오전 11:32:00
Bitový tok
(nezpracovaný)
PCM
AV přijímač
s podporou
HDMI
Bitový tok
(nové kódování
DTS)
Bitový tok
(nové kódování
Dolby D.)
AV přijímač
s podporou
HDMI
Optický
PCM
PCM 2 kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
PCM až 7.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM až 7.1
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
kan.
Plus
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Zvukový signál
PCM až 7.1
Dolby TrueHD
PCM 2 kan. Dolby TrueHD Dolby Digital
na disku
kan.
Blu-ray
PCM až 6.1
DTS
PCM 2 kan.
DTS
DTS
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Připojení
PCM
PCM až 7.1
PCM 2 kan.
kan.
AV přijímač s
AV přijímač s
podporou HDMI podporou HDMI
nebo optický
nebo optický
DTS-HD High
DTS-HD High
PCM až 7.1
Resolution
PCM 2 kan. Resolution
kan.
Audio
Audio
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
DTS-HD
PCM až 7.1
DTS-HD
PCM 2 kan.
Master Audio
kan.
Master Audio
DTS
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
PCM
Zvukový signál Dolby Digital
na DVD
DTS
Zvukový signál
vysílání
Optický
PCM 2 kan. PCM 2 kan. PCM 2 kan.
PCM až 6.1
PCM 2 kan.
kan.
DTS
DTS
Dolby Digital
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Dolby Digital Dolby Digital
kan.
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Dolby Digital
Plus
PCM až 5.1
Dolby Digital
PCM 2 kan.
Dolby Digital
kan.
Plus***
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
MPEG-1
PCM až 5.1
PCM
PCM 2 kan.
PCM 2 kan.
kan.
(až 5.1 kan.)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
HE-AAC
Nové kódování Nové kódování
Dolby
Dolby
PCM až 5.1
PCM 2 kan. Digital** (pro Digital** (pro
kan.
vícekanálové vícekanálové
vysílání)
vysílání)
Nové kódování
DTS
Nové kódování
Dolby Digital *
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 41
Nastavení
Nastavení
05
Výběr digitálního výstupu
41
2012-01-12 오전 11:32:00
Nastavení
Definice pro
disk Blu-ray
Jakýkoli
Dekóduje zvuk hlavního
filmu a zvukovou stopu
BONUSVIEW současně,
smíchá je do zvuku PCM
a přidá zvukové efekty
navigace.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
Posílá na výstup pouze
zvukovou stopu
zvukovou stopu hlavního
BONUSVIEW
filmu, takže váš AV přijímač současně, smíchá
může dekódovat zvukový je do zvuku PCM a
bitový proud.
přidá zvukové efekty
Zvuk BONUSVIEW a zvukové navigace. Poté
efekty navigace nebudou překóduje zvuk PCM
slyšet.
do bitového proudu
DTS.
Dekóduje zvuk
hlavního filmu a
zvukovou stopu
BONUSVIEW
současně, smíchá
je do zvuku PCM a
přidá zvukové efekty
navigace. Poté
překóduje zvuk PCM
do bitového proudu
Dolby Digital.
* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní.
Výstup bude dvoukanálový signál PCM.
** P
okud je zdrojový proud HE-AAC dvoukanálový nebo jednokanálový, výstup bude dvoukanálové PCM.
Pro proud Dolby Digital Plus u obsahu z Internetu je výstup PCM přes rozhraní HDMI podporován až do
5.1 kanálů.
*** Pokud je funkce Zvukový popis Zapnuto a počet zvukových kanálů je vyšší než 2, zvukový výstup se
přepne na Dolby Digital i když má původní vysílání zvuk Dolby Digital Plus.
Pokud však existují 2 zvukové kanály (stereo) nebo jen jeden a funkce Zvukový popis je Zapnuto,
výstup bude ve formátu PCM.
Snížení vz. frekvence PCM
Dovoluje zapnout a vypnout převzorkování PCM
48 kHz a 96 kHz.
• Vyp: Zvolte, pokud AV přijímač připojený k
přístroji podporuje frekvenci 96 kHz.
• Zapnuto: Zvolte, pokud AV přijímač připojený
k přístroji nepodporuje frekvenci 96 kHz.
Vzorkovací frekvence signálů 96 kHz bude
snížena na 48 kHz.
✎✎ POZNÁMKA
`` I když je převzorkování PCM na nižší rozlišení Vyp,
některé disky budou mít na optickém digitálním
výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
HDMI
• Pokud váš televizor není kompatibilní
s komprimovanými multikanálovými formáty
(Dolby Digital, DTS), zvuk na výstupu může být
smíchán do dvoukanálového PCM i v případě,
že v nabídce nastavení vyberete pro digitální
výstup možnost Bitový tok (nezpracované, nové
kódování DTS nebo nové kódování Dolby D.).
• Pokud váš televizor není kompatibilní se
vzorkovacími frekvencemi nad 48 kHz, na výstupu
přístroje může být zvuk smíchaný na PCM se
vzorkovací frekvencí 48 kHz i v případě, že nastavíte
možnost Snížení vz. frekvence PCM na Vyp.
42
Ovládání dynamického rozsahu
Můžete poslouchat při nízké hlasitosti a přesto
jasně slyšet dialogy.
Tato funkce je aktivní, pouze pokud je rozpoznán
signál Dolby Digital, Dolby Digital Plus nebo Dolby
TrueHD.
• Autom.: Ovládání dynamického rozsahu se
nastaví automaticky podle informací uložených
ve zvukové stopě Dolby TrueHD.
• Vyp: Vychutnejte si film se standardním
dynamickým rozsahem.
• Zapnuto: Pokud se zvukový doprovod filmů
přehrává s nízkou hlasitosti nebo z malých
reproduktorů, systém může aplikovat příslušnou
kompresi, aby zpracoval signál s nízkou úrovní
hlasitostí na srozumitelnější úroveň a zabránil
příliš hlasitému přehrávání dramatických pasáží.
Režim downmix
Vyberte, jak má přístroj vícekanálový zvuk smíchat
do menšího počtu kanálů.
• Normální stereo: Vícekanálový zvuk bude
smíchán do dvou kanálů. Vyberte v případě, že
je připojeno zařízení, které nepodporuje virtuální
prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
• Kompatibilní se surround-: Vícekanálový
zvuk bude smíchán do stereofonního formátu
kompatibilního s prostorovým zvukem. Vyberte
v případě, že je připojeno zařízení, které podporuje
virtuální prostorový zvuk, například Dolby Pro Logic.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 42
2012-01-12 오전 11:32:00
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud používáte AV přijímač s podporou HDMI, je
tato volba dostupná, když nastavíte Digitální výstup
na PCM.
Synch. zvuku
V některých případech, když je přístroj připojen
k digitální televizi, se nemusí zvukový signál
synchronizovat s obrazovým signálem. Pokud k
tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby
odpovídalo obrazovému signálu.
• Můžete nastavit zpoždění zvuku v rozmezí 0
až 200 ms.
Nastavte jej na optimální hodnotu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zadané zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na
přehrávaném obsahu přesné.
Kanály
Pomocí funkcí jako Země a Automatické ladění
můžete nakonfigurovat různá nastavení televizních
kanálů.
Anténa
Touto volbou změníte zemi.
Zadejte požadované 4místné heslo pomocí
číselných tlačítek.
1. Stiskem tlačítek ►▲▼ vyberte požadovanou
zemi a stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Můžete si vychutnat vícekanálový zvuk ze
zvukového CD (CD-DA).
• Vyp: Na výstupu je jen 2kanálový zvuk, hrají jen
přední reproduktory.
• Kino: Volí 2kanálový zvuk filmu upravený pro
více kanálů.
• Hudba: Volí 2kanálovou hudbu upravenou pro
více kanálů.
Země
05
DTS Neo:6
2. Stiskněte tlačítko RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Pouze Francie: Pomocí číselných tlačítek na
dálkovém ovládání zadejte čtyřmístné heslo.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
Automatické ladění
Prohledá všechny kanály s aktivními vysílajícími
stanicemi a uloží je.
Vyhledá kanál automaticky a uloží jej do přístroje.
Automaticky přiřazená čísla stanic nemusí
odpovídat skutečným nebo požadovaným číslům
stanic.
Pokud je kanál uzamčen pomocí funkce Dětský
zámek, zobrazí se okno pro zadání kódu PIN.
• Anténa: Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku
Hledat a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
• Kabel: Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku Další
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavte možnost Režim vyhled. a potom
stiskem tlačítka ▼ vyberte tlačítko Hledat.
-- Režim vyhled. (Úplné / Síť / Rychlé): Vyhledá
všechny kanály s aktivními vysílajícími
stanicemi a uloží je do přístroje.
Vybere vhodný typ antény pro digitální vysílání.
Než bude přístroj moci začít ukládat do paměti
dostupné kanály, musíte zadat typ zdroje signálu,
který je připojen k tomuto přístroji.
• Anténa: Možnost Anténa vyberte pro příjem
digitálního vysílání.
• Kabel: Možnost Kabel vyberte pro příjem
digitálního vysílání.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 43
43
2012-01-12 오전 11:32:00
Nastavení
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud vyberte možnost Rychlé, můžete nastavit
položky Síť, ID sítě, Frekvence, Modulace a
Přenosová rychlost ručně stisknutím tlačítka na
dálkovém ovládání.
-- Síť (Autom. / Manuální): Vyberte režim nastavení
Sít'ové ID buď jako r Autom. nebo Manuální.
-- Sít'ové ID: Pokud je položka Síť nastavena
na Manuální, můžete zadat Sít'ové ID pomocí
číselných tlačítek.
-- Kmitočet: Zobrazí frekvenci pro kanál. (liší se v
jednotlivých zemích)
-- Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
-- Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
Ruční ladění
Vyhledá kanál ručně a uloží jej do přístroje.
-- Po dokončení vyhledávání budou kanály
aktualizovány v seznamu kanálů.
✎✎ POZNÁMKA
`` Při výběru možnosti Anténa  Anténa: Kanál,
Kmitočet, Šířka pásma.
Při výběru možnosti Anténa  Kabel: Kmitočet,
Modulace, Přenosová rychlost
Možn. vyhl. kabel. sítě
Nastavuje další možnosti vyhledávání, jako je
frekvence a přenosová rychlost pro vyhledávání
kabelové sítě.
-- Počáteční Kmitočet / Konečný Kmitočet :
Nastavení počáteční nebo konečné frekvence
(liší se v jednotlivých zemích).
-- Přenosová rychlost: Zobrazí dostupné přenosové
rychlosti.
-- Modulace: Zobrazí dostupné hodnoty modulace.
Autom. ukládání při pohotovostním režimu
Funkci automatického ukládání v pohotovostním
režimu můžete zapnout nebo vypnout.
• Vyp: Vypne funkci automatického ukládání v
pohotovostním režimu.
• Zapnuto: Zapne funkci automatického ukládání
v pohotovostním režimu.
Přenos seznamu kanálů
Tato funkce umí importovat nebo exportovat
mapu kanálů. Abyste mohli funkci použít, připojte
paměťové zařízení USB. Jakmile se zobrazí výzva
k zadání kódu PIN, zadejte svůj 4místný kód PIN.
• Import ze zařízení USB : Import seznamu
kanálů z USB.
• Export do zařízení USB : Export seznamu
kanálů na USB.
Tato funkce je k dispozici, pokud je připojeno
USB.
Upravit č. kanálu
Touto funkcí můžete upravit číslo kanálu ve
správci kanálů. (Viz strana 35)
• Vyp: Tuto možnost vyberte, pokud nechcete
číslo kanálu upravovat.
• Zapnout: Tuto možnost vyberte, pokud chcete
číslo kanálu upravovat.
Tato nabídka bude zobrazena, pouze pokud jsou
typ zdroje antény a země nastaveny podle tabulky
níže.
Zdroj antény
Anténa
Země
Nizozemsko, Itálie
Běžné rozhraní
Zobrazí Informační obrazovku Nabídky CI.
• Nabídka CI: Umožňuje uživateli vybrat si
z nabídky dodané CAM. Nabídku CI vyberte
v závislosti na nabídce PC karty.
• Informace o aplikaci: Zobrazení informací
o modulu CAM (Conditional Access Module)
vloženém do slotu CI a o modulu CI CAM s
kartou CI nebo CI+, která je vložena do modulu
CAM. CAM můžete nainstalovat kdykoliv bez
ohledu na to, zda je přístroj zapnut či nikoliv.
1. Modul CI CAM zakupte u nejbližšího prodejce
či po telefonu.
2. Modul CAM s kartou CI nebo CI+ pevně
zasuňte do modulu CAM ve směru šipky.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tuto nabídku lze zobrazit jen tehdy, je-li jako země
nastavena Itálie.
44
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 44
2012-01-12 오전 11:32:01
✎✎ POZNÁMKA
`` Tento přístroj pracuje s modulem CI a CI+ CAM.
Avšak v případě určitých místních asociací DVB-T
není tento přístroj dokonale kompatibilní se všemi
druhy CAM.
Pokud dojde k potížím, vyjměte kartu CAM z přístroje
a opět ji vložte do slotu.
Síť
ƒƒ Nastavení připojení kabelové sítě - Autom.
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení sítě
Vyberte typ připojení k síti.
Kabel
Bezdr. síť
(Obecné)
WPS(PBC)
One Foot
Connection
Připojí se k síti pomocí sít'ového kabelu. Zkontrolujte,
zda je sít'ový kabel připojen.
> Přesun. " Zadat ' Zpět
Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení,
který vám sdělí, zda máte statickou nebo
dynamickou IP adresu. Pokud je dynamická a
používáte kabelové nebo bezdrátové připojení,
doporučujeme použít automatické postupy. Pokud
používáte bezdrátové připojení a váš směrovač
to podporuje, můžete použít funkce WPS (PBC)
nebo One Foot Connection.
Pokud je vaše IP adresa statická, musíte pro
kabelová i bezdrátová připojení použít ruční
postupy nastavení.
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
Nastavení sítě
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Pokud chcete začít nastavovat síťové připojení
přístroje, dodržte následující postup:
1. V hlavní nabídce pomocí tlačítek ◄► vyberte
možnost Nastavení a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Síť a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení sítě a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel,
Bezdr. síť (Obecné), WPS (PBC) nebo One
Foot Connection a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Pokud máte kabelovou síť, přejděte na část
Kabelová síť níže. Pokud máte bezdrátovou
síť, přejděte na část Bezdrátová síť na
stránkách 46 – 49.
ƒƒ Nastavení připojení kabelové sítě - Manuální
Pokud máte statickou adresu IP nebo nefunguje
volba Automatické nastavení, musíte hodnoty
v nabídce Nastavení sítě nastavit ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
Windows XP
Windows 7
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
v pravé dolní části pracovní plochy systému
Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klepněte
podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na
položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové
připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 45
Nastavení
4. Zkontrolujte, zda vidíte obraz na kanálu
s kódovaným signálem.
Kabelová síť
05
3. Vložte modul CAM s kartou CI nebo CI+ do
slotu běžného rozhraní ve směru šipky tak,
aby byla zarovnaná paralelně se slotem.
45
2012-01-12 오전 11:32:01
Nastavení
✎✎ POZNÁMKA
`` U jiných verzí systému Windows může být postup
odlišný.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Kabel
a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Režim IP
Nastavení IP
Brána
Režim DNS
Server DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuální
Adresa IP
Maska podsítě
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
4. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
5. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole vstupu
(Adresa IP).
7. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
8. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět pomocí
šipek.
9. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
10. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
11. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole
zadání DNS. Upravte čísla výše popsaným
postupem.
Bezdrátová síť
Bezdrátovou síť lze nastavit třemi způsoby:
• Bezdr. síť (Obecné)
• S využitím WPS (PBC)
• One Foot Connection
Bezdr. síť (Obecné) zahrnuje automatické i
manuální postupy nastavení.
ƒƒ Nastavení připojení bezdrátové sítě - Autom.
Většina bezdrátových sítí využívá volitelné
zabezpečení, které vyžaduje, aby zařízení
požadující přístup k síti vyslala šifrovaný
bezpečnostní kód nazývaný Access Key nebo
Security Key. Volba Security Key je založena na
hesle, nazývaném Pass Phrase, což je obvykle
slovo nebo kombinace písmen a číslic o zadané
délce, kterou musíte zadat při nastavování
zabezpečení bezdrátové sítě. Pokud připojení k síti
nastavíte tímto způsobem a máte k dispozici klíč
zabezpečení (Security Key) vaší bezdrátové sítě,
musíte během automatického nastavování zadat
heslo (Pass Phrase).
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Bezdr. síť (Obecné).
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
Jazyk
(Obecné)
Nastaví bezdrátovou sít' zvolením bezdrátověho
směrovače. Podle nastavení bezdrátověho směrovače
Zabez. WPS(PBC)
možná budete muset zadat bezpečnostní klíč.
Obecné One Foot
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP button.
Po dokončení se zobrazí seznam dostupných
sítí.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou síť
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Zabez.
12. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost OK.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
46
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 46
2012-01-12 오전 11:32:01
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Nastavení sítě
Zadejte bezpečn. klíč.
a
b
m
n
g
s
h
a/A
t
c
d
o
p
*
Odstranit
i
u
j
v
e
k
q
w
Zadány 0
f
1
2
3
r
7
8
9
l
x
4
y
Mezera
5
z
6
0
Hotovo
a Předch. m Přesun. " Zadat ' Zpět
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo najdete na jedné z obrazovek nastavení
směrovače nebo modemu.
5. Po dokončení stiskněte ZELENÉ tlačítko (B)
na dálkovém ovládání nebo pomocí tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor na položku Hotovo
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
ƒƒ Nastavení připojení bezdrátové sítě Manuální
Pokud volba Automatické nastavení nefunguje,
musíte hodnoty Nastavení sítě zadat ručně.
Hodnoty nastavení sítě na většině počítačů se
systémem Windows zjistíte tímto postupem:
Windows XP
1. Klepněte pravým tlačítkem na ikonu Připojení
k místní síti v oznamovací oblasti vpravo dole
na obrazovce.
2. V kontextové nabídce klepněte na Stav.
3. V dialogovém okně, které se objeví, klepněte
na kartu Podpora.
4. Na kartě Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti.
Zobrazí se okno Nastavení sítě.
1. Klepněte na ikonu Síť v oznamovací oblasti
v pravé dolní části pracovní plochy systému
Windows.
2. V kontextové nabídce klepněte na položku
Centrum síťových připojení a sdílení.
3. V dialogovém okně, které se zobrazí, klepněte
podle toho, jaký typ připojení k síti máte, na
položky Připojení k místní síti nebo Bezdrátové
připojení k síti.
4. Na záložce Podpora klepněte na tlačítko
Podrobnosti. Zobrazí se okno Nastavení sítě.
Nastavení
Nastavení
Windows 7
05
4. Na obrazovce Zabez. zadejte heslo sítě. Čísla
zadávejte přímo pomocí dálkového ovládání.
Chcete-li vybrat písmeno, stisknutím tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` U jiných verzí systému Windows může být postup odlišný.
Nastavení sítě zadejte do přístroje následujícím
postupem:
1. Proveďte kroky 1 až 4 v postupu „Nastavení
připojení bezdrátové sítě – Autom.“.
2. Po dokončení stiskněte ZELENÉ tlačítko (B)
na dálkovém ovládání nebo pomocí tlačítek
▲▼◄► přesuňte kurzor na položku Hotovo
a stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
obrazovka Stav sítě.
3. Na obrazovce Stav sítě vyberte možnost
Zrušit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Nastavení IP a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Režim IP
Nastavení IP
Maska podsítě
Brána
Režim DNS
Server DNS
Manuální
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
0 . 0 . 0 . 0
Manuální
Adresa IP
OK
0 . 0 . 0 . 0
> Přesun. " Zadat ' Zpět
5. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Režim IP.
6. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Manuální a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
7. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole vstupu
(Adresa IP).
8. Pomocí číselných tlačítek na dálkovém
ovládání zadejte čísla.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 47
47
2012-01-12 오전 11:32:01
Nastavení
9. Po zadání jednotlivých polí vždy tlačítkem ►
přejděte na další pole.
Můžete také přejít nahoru, dolů a zpět pomocí
šipek.
10. Zadejte hodnoty Adresa IP, Maska podsítě
a Brána.
11. Stiskem tlačítka ▼ přejděte na možnost
Režim DNS.
12. Stiskem tlačítka ▼ otevřete první pole zadání
DNS. Upravte čísla výše popsaným postupem.
13. Stiskněte tlačítko OK.
14. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přístroj se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
WPS(PBC)
Nejjednodušší způsob nastavení připojení
bezdrátové sítě je využití funkcí WPS(PBC) nebo
One Foot Connection.
Pokud máte bezdrátový směrovač s tlačítkem
WPS (PBC), použijte tento postup:
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost WPS
(PBC).
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
K bezdrátovému směrovači se snadno připojíte
Jazyk
(Obecné)
stisknutím tlačítka WPS(PBC). Tuto Metodu zvolte,
Zabez. WPS(PBC)
pokud bezdrátový směrovač podporuje metodu PBC
(Push Button Configuration).
Obecné One Foot
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Do dvou minut stiskněte tlačítko WPS(PBC)
na směrovači. Produkt automaticky načte
všechny potřebné hodnoty nastavení sítě a
připojí se k síti.
4. Objeví se obrazovka Stav sítě. Přehrávač se
připojí k síti po ověření síťového připojení.
One Foot Connection
Bezdrátové připojení můžete nastavit automaticky,
pokud máte bezdrátový směrovač Samsung, který
podporuje funkci One Foot Connection. Chcete-li
se připojit s použitím funkce One Foot Connection,
postupujte takto:
48
1. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost One
Foot Connection.
Nastavení
Nastavení sítě
Displej
Vyberte typ připojení k síti.
Zvuk
Kanály
Síť
Kabel
Systém
Bezdr. síť
Jazyk
(Obecné)
Připojí se automaticky k bezdrátově síti, pokud bezd.
Zabez. WPS(PBC)
směrovač podporuje připojení One Foot Connection.
Vyberte tento typ připojení poté, co umístíte bezd.
Obecné One Foot
směrovač do vzdálenosti 25 cm od produktu.
Podpora Connection
> Přesun. " Zadat ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Umístěte bezdrátový směrovač Samsung do
vzdálenosti 25 cm od přístroje.
4. Počkejte, dokud nebude připojení automaticky
navázáno.
Stav sítě
Zkontrolujte, zda bylo navázáno připojení k síti a
k Internetu.
Nastavení
Stav sítě
Displej
MAC adresa
XX:XX:XX:XX:XX:XX
Zvuk
Adresa IP
0.0.0.0
Maska podsítě
0.0.0.0
Kanály
iptime
Brána0.0.0.0
Síť
Server DNS
0.0.0.0
Systém
Připojení k internetu bylo úspěšně navázáno.
Jazyk Pokud narazíte při používání Internetu na potíže, obrat'te se na vašeho poskytovatele
služeb Internetu.
Zabez.
Obecné
Podpora Nastavení sítě
Nastavení IP
Opakovat
OK
< Přesun. " Zadat ' Zpět
SWL (Bezdrátové připojení Samsung)
Tento produkt dokáže připojit k síti mobilní zařízení s
podporou funkce bezdrátového připojení Samsung.
• Vypnout: funkce bezdrátového připojení
Samsung je vypnuta.
• Zapnuto: funkce bezdrátového připojení
Samsung je zapnuta.
1. Pokud vyberete možnost Zapnuto, vyberte
pomocí tlačítek ▲▼ položku Připojit k SWL a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Postupujte podle pokynů na obrazovce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je produkt vypnutý, síťové připojení
prostřednictvím SWL nepracuje.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 48
2012-01-12 오전 11:32:02
Připojení k Internetu BD-Live
Vybere, zda se má při používání služby BD-LIVE
povolit připojení k Internetu.
• Povolit (Vše): Internetové spojení bude
povoleno pro všechen obsah BD-LIVE.
• Povolit (pouze plat.): Internetové spojení bude
povoleno pouze pro obsah BD-LIVE s platným
certifikátem.
• Zakázat: Internetové spojení nebude povoleno
pro žádný obsah BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
`` Co je to platný certifikát?
Když přístroj používá BD-LIVE k odesílání dat disků
a žádá server o certifikaci disku, server použije
přenesená data ke kontrole, zda je disk platný. Poté
odešle certifikát do přístroje.
`` V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být
připojení k Internetu omezené.
Systém
Plug & Play
Pomocí funkce Plug & Play můžete nastavit jazyk,
režim hodin, nastavení sítě atd.
Další informace o funkci Plug & Play najdete v
kapitole Plug & Play této uživatelské příručky. (Viz
strany 33 – 54)
✎✎ POZNÁMKA
`` Chcete.li změnit nastavení funkce Plug & Play, je
třeba zadat heslo.
Nastavení funkcí souvisejících s časem.
• Režim hodin: Můžete nastavit možnost Autom.
nebo Manuální.
• Nastavení hodin: Pokud je režim hodin
nastaven na Manuální, tato nabídka bude
aktivní.
• Časové pásmo: Možnost volby časového
pásma, v němž jste. (Pokud jste nastavili zemi
na Španělsko nebo ostatní a režim hodin na
Autom., tato nabídka se zobrazí.)
Nastavení
Funkce správy sdílení obsahu. Mediální
obsah (videa, hudbu, fotografie) můžete sdílet
prostřednictvím funkce AllShare.
• Server AllShare: Nastavení funkce serveru.
• Změnit název serveru: Nastavení názvu
serveru. Umožňuje identifikaci serveru v síti.
• Řízení přístupu k zařízení: Konfiguruje
oprávnění k přístupu k jednotlivým zařízením.
Hodiny
05
Správa serveru AllShare
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud jsou pomocí nabídek Programy, Seznam
kanálů nebo Info nastaveny funkce Sledování s
časovačem a Časové nahrávání, budou pracovat na
základě časových údajů televizního programu.
Pokud nastavíte funkci Režim hodin na hodnotu
Manuální a manuálně nastavíte čas, funkce
Sledování s časovačem a Časové nahrávání budou
omezené nebo nebudou pracovat správně.
Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje
propojený provoz s jinými produkty Samsung s
funkcí Anynet+.
Připojte přístroj k televizoru Samsung pomocí
kabelu HDMI.
Funkce Anynet+ umožňuje ovládat přístroj pomocí
dálkového ovládání televizoru Samsung a spustit
přehrávání disku jednoduše stisknutím tlačítka
) na dálkovém ovládání televizoru.
PŘEHRÁT (
Více informací najdete v uživatelské příručce
televizoru.
• Vyp: Funkce Anynet+ nebudou k dispozici.
• Zapnuto: Funkce Anynet+ budou k dispozici.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI
nepodporuje CEC.
`` Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+,
podporuje funkci Anynet+.
`` V závislosti na vašem televizoru nemusí některá
rozlišení výstupu HDMI fungovat.
Další informace najdete v uživatelské příručce
vašeho televizoru.
`` Pokud stisknete tlačítko přehrávání televizoru ve
chvíli, kdy je přístroj v režimu digitální televize,
aktivuje se funkce časového posunu.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 49
49
2012-01-12 오전 11:32:02
Nastavení
Správa zařízení
Správa interních pevných disků a externích
zařízení.
Můžete spravovat možnosti, jako například formát
zařízení a výchozí zařízení pro nahrávání.
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Formátovat zař.
Kontrola zařízení
Vých. zař. pro nahrávání
: HDD
HDMI Deep
Color
> Přesunout
" Zadat ': Autom.
Zpět
• Formátovat zař.: Formátovat zařízení.
• Kontrola zařízení: Kontrola chyb v zařízení.
• Test výkonu zařízení: Test výkonu nahrávání v
zařízení.
• Vých. zař. pro nahrávání: Výběr výchozího
zařízení pro nahrávání.
Na pevný disk
1. Vyberte možnost Vých. zař. pro nahrávání a
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Vyberte pevný disk jako zařízení pro
nahrávání. (V této nabídce můžete také
zkontrolovat dostupné místo.)
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Plug & Play
Vých. zař. pro nahrávání
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Zvolte výchozí zařízení pro nahrávání.

HDD
abc
1. V režimu zastaveného přehrávání připojte
externí zařízení pro ukládání dat k portu USB
na předním panelu přístroje.
2. Vyberte možnost Formátovat zař. a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Formátování
zařízení bude zahájeno.
3. Vyberte možnost Vých. zař. pro nahrávání a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Plug & Play
Správa zařízení
Test výkonu zařízení
Na externí zařízení
Interní úložiště
Recordable
HDMI Deep
Color
Autom.
> Přesunout
" Zadat ': Zpět
Nastavení
Displej
Zvuk
Kanály
Síť
Systém
Jazyk
Zabez.
Obecné
Podpora
Plug & Play
Vých. zař. pro nahrávání
HDD
XXX.XX GB/XXX.XX GB
Zvolte výchozí zařízení pro nahrávání.

HDD
abc
Interní úložiště
Recordable
HDMI Deep
Color
Autom.
> Přesunout
" Zadat ': Zpět
4. Vyberte připojené externí zařízení jako zařízení
pro nahrávání. (V této nabídce můžete také
zkontrolovat dostupné místo.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Zjištění připojeného externího zařízení se může
podařit až po několika pokusech.
`` Pro funkci časového posunu musí být na zařízení
nejméně 375 MB volného místa.
`` V případě nahrávání na pevný disk připojený přes
USB neodpojujte pevný disk během formátování z
portu USB.
`` Funkce nahrávání je podporována pouze u digitální
televize.
`` Funkce nahrávání není podporována pro datový
kanál.
`` Maximální délka záznamu nebo časového posunu je
ovlivněna dostupným místem zařízení pro ukládání a
rozlišením obrazu televizního programu.
Správa BD dat
Tato volba umožňuje práci s obsahem staženým
z disku Blu-ray, který podporuje službu BD-LIVE.
Můžete kontrolovat informace o zařízení jako je
velikost úložiště nebo odstranit data BD.
50
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 50
2012-01-12 오전 11:32:02
`` Celková velikost Správy BD dat se může lišit v
závislosti na podmínkách.
DivX® Video On Demand
Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného
k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.
Obnov.
Všechna nastavení se vrátí na výchozí hodnoty, s
výjimkou nastavení sítě a služby Smart Hub.
✎✎ POZNÁMKA
`` Výchozí heslo je 0000.
Jazyk
Můžete vybrat jazyk hlavní nabídky, nabídky disku
atd.
• Nabídka na obrazovce: Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídek na obrazovce.
• Nabídka disku BD/DVD: Zvolte jazyk pro
zobrazení nabídky disku.
• Zvuk BD/DVD: Zvolte jazyk zvuku disku.
• Titulky BD/DVD: Zvolte jazyk titulků disku.
• Hlavní zvuk DTV: Zvolte hlavní jazyk zvuku DTV.
• Vedlejší zvuk DTV: Zvolte vedlejší jazyk zvuku
DTV.
• Hlavní titulky DTV: Zvolte hlavní jazyk titulků
DTV.
• Vedlejší titulky DTV: Zvolte vedlejší jazyk titulků
DTV.
• Hlavní teletext DTV: Zvolte hlavní jazyk
teletextu DTV.
• Vedlejší teletext DTV: Zvolte vedlejší jazyk
teletextu DTV.
✎✎ POZNÁMKA
`` Vybraný jazyk se objeví pouze tehdy, pokud je na
disku či ve vysílání podporován.
Tato funkce funguje ve spojení s disky Blu-ray
a DVD, které jsou klasifikovány na základě věku
nebo obsahu. Tato čísla vám pomáhají kontrolovat
typy disků Blu-ray a DVD, které může vaše rodina
sledovat.
Po spuštění této funkce se zobrazí obrazovka
Zabez. Zadejte svoje bezpečnostní heslo. (Výchozí
heslo je 0000.)
✎✎ POZNÁMKA
`` Heslo
-- Pouze Francie: Zadejte požadované čtyřmístné
heslo pomocí číselných tlačítek.
* Není možné nastavit heslo na hodnotu 0000.
`` Zvolte jiná čísla.
-- Ostatní: Zadejte požadované čtyřmístné heslo
pomocí číselných tlačítek.
* Výchozí heslo je nastaveno na 0000.
Zámek kanálů DTV
Některé kanály můžete uzamknout s pomocí
funkce Zámku kanálů, aby se na ně děti nemohly
dívat.
• Vyp: Zámek kanálů DTV nebude funkční.
• Zapnuto: Zámek kanálů DTV bude funkční.
Zámek dle hod. prog. DTV
Tato funkce funguje ve spojení s DTV, kterým bylo
přiřazeno hodnocení, jež vám pomůže kontrolovat
typy DTV, které vaše rodina sleduje.
Zvolte požadovanou úroveň hodnocení.
Hodn. pro rodiče BD
Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní
věkovou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
Hodn. pro rodiče DVD
Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní
číselnou klasifikací, pokud nebude zadáno heslo.
Vyšší číslice znamená, že je daný program určen
pouze pro dospělé. Například pokud vyberete až
Úroveň 6, nepůjdou přehrát disky, které obsahují
Úrovně 7 a 8.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 51
Nastavení
✎✎ POZNÁMKA
Zabez.
05
• Aktuální zařízení: Zobrazí aktuální zařízení.
• Celková velikost: Zobrazí celkovou velikost
zařízení. (Úložiště)
• Volné místo: Zobrazí dostupné místo na
zařízení. (Úložiště)
• Smazat BD data: Stiskem tohoto tlačítka
odstraníte data BD.
51
2012-01-12 오전 11:32:02
Nastavení
Změna kódu PIN
Změna 4místného hesla chránícího přístup
k funkcím zabezpečení.
Pokud své heslo zapomenete
1. Pro zobrazení domovské nabídky pokud není
vložen žádný disk stiskněte tlačítko MENU.
2. Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ZASTAVIT
) na předním panelu přístroje po dobu
(
alespoň 5 sekund. Všechna nastavení se vrátí
na tovární nastavení.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna
uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Obecné
Úspora energie
Máte možnost snížit spotřebu energie nastavením
automatického vypínání předního panelu, pokud je
přístroj v pohotovostním režimu.
• Vyp: Nastavte pro vypnutí funkce úspory
energie.
• Zapnuto: Čelní panel se automaticky vypne,
pokud je přístroj v pohotovostním režimu.
Světelný efekt
U přístroje můžete nastavit světelný efekt.
• Vždy zap.: Světelné efekty jsou vždy aktivní.
Doporučeno pro trvalé vystavení za účelem
prodeje nebo předvádění.
• Autom.: Světelný efekt se aktivuje při zapnutí
a vypnutí přístroje a vložení nebo vyjmutí disku.
Doporučuje se to při domácím použití.
• Vyp: Světelné efekty jsou vypnuty.
Rozš. kopírování hudby
Při kopírování hudebních souborů lze automaticky
aktualizovat informace. Může dojít k prodloužení
doby kopírování.
• Vyp: Vypne funkci rozšířeného kopírování hudby.
• Zapnuto: Zapne funkci rozšířeného kopírování
hudby.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato funkce je k dispozici, pouze pokud je přístroj
připojen k síti.
52
`` Tuto funkci nelze použít při kopírování z externího
zařízení jako je USB/ODD/AllShare na pevný disk.
`` Tato funkce nebude funkční v případě kopírování z
pevného disku do externího zařízení.
Síťové dálkové ovládání
Funkce síťového dálkového ovládání vám
umožňuje ovládat přístroj ze vzdáleného
zařízení, jako je chytrý telefon, prostřednictvím
bezdrátového připojení k vaší místní síti.
Chcete-li použít funkci síťového dálkového
ovládání, postupujte takto:
1. Vyberte možnost Zapnuto v nabídce síťového
dálkového ovládání.
2. Nainstalujte aplikaci síťového dálkového
ovládání od společnosti Samsung, abyste
mohli ovládat přístroj ze svého kompatibilního
přenosného zařízení.
3. Ujistěte se, že jsou vaše mobilní zařízení i
přístroj připojeny ke stejnému bezdrátovému
směrovači.
4. Spusťte aplikaci v přenosném zařízení.
Aplikace by měla najít váš přístroj a zobrazit jej
v seznamu.
5. Vyberte přístroj.
6. Pokud tuto funkci používáte poprvé, budete
požádáni o povolení dálkového ovládání
přístroje. Vyberte možnost Povolit.
7. Ovládejte přístroj podle pokynů dodaných
s vaší aplikací.
Podpora
Upgrade softwaru
Nabídka Upgrade softwaru umožňuje aktualizaci
softwaru přístroje s cílem vylepšení výkonu nebo
získání doplňkových služeb.
Z Internetu
Chcete-li provést aktualizaci z Internetu,
postupujte takto:
1. Vyberte možnost Z Internetu a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Zobrazí se zpráva o
připojování k serveru.
2. Pokud existuje aktualizace ke stažení, zobrazí
se okno Stáhnout s informací o průběhu a
zahájí se stahování.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 52
2012-01-12 오전 11:32:03
5. Pokud neprovedete volbu během jedné
minuty nebo vyberte volbu Aktualizovat
později, přístroj si uloží nový aktualizovaný
software. Software můžete aktualizovat
později s použitím funkce Pomocí stažení.
6. Pokud zvolíte možnost Neaktualizovat, přístroj
aktualizaci zruší.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pro použití funkce Z Internetu musí být váš přístroj
připojen k Internetu.
`` Aktualizace je dokončena, jakmile se váš přístroj
vypne a následně znovu zapne.
`` Nevypínejte a nezapínejte přístroj ručně v průběhu
aktualizace.
`` Společnost Samsung Electronics nenese
odpovědnost za poruchy přístroje způsobené
nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí
uživatele během aktualizace softwaru.
`` Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování
aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko VSTUP.
Přes kanál
Aktualizujte software pomocí vysílaného signálu.
Přes USB
Chcete-li provést aktualizaci z USB, postupujte takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru přes USB do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Zkopírujte složku na USB flash disk.
5. Zkontrolujte, zda není v přístroji vložen disk, a
potom zasuňte USB flash disk do zdířky USB
v přístroji.
6. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
7. Vyberte možnost Přes USB.
`` V přístroji nesmí být při provádění aktualizace
pomocí konektoru USB žádný disk.
`` Po dokončení aktualizace softwaru zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
`` Aktualizace softwaru pomocí konektoru USB Host
jsou možné pouze pomocí USB flash disku.
Z disku
Chcete-li provést aktualizaci z disku, postupujte takto:
1. Navštivte stránky www.samsung.com/
bluraysupport.
2. Stáhněte si nejnovější archiv ZIP s aktualizací
softwaru z disku do svého počítače.
3. Rozbalte archiv ZIP do počítače. Měli byste
mít jednu složku se stejným názvem, jaký má
má soubor ZIP.
4. Vypalte složku na disk. Doporučujeme disk
CD-R nebo DVD-R.
5. Před vyjmutím z počítače disk finalizujte.
6. Vložte disk do přístroje.
7. V nabídce přístroje přejděte na možnost
Nastavení > Podpora > Upgrade softwaru.
8. Vyberte možnost Z disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
Pomocí stažení
Volba Pomocí stažení vám umožňuje aktualizovat
pomocí souboru, který si přístroj stáhl dříve, ale který
jste se rozhodli neinstalovat okamžitě, nebo pomocí
souboru, který si přístroj stáhl v pohotovostním
režimu (viz oddíl Stáhnout v pohot. režimu níže).
Chcete-li provést aktualizaci pomocí stažení,
postupujte takto:
1. Pokud byl aktualizační software stažen, uvidíte
číslo verze softwaru napravo od textu Pomocí
stažení.
2. Vyberte možnost Pomocí stažení a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 53
Nastavení
4. Pokud vyberte možnost Aktualizovat nyní,
přístroj provede aktualizaci softwaru, vypne se
a poté se znovu automaticky zapne.
✎✎ POZNÁMKA
05
3. Jakmile je stahování dokončeno, zobrazí se
okno výzvy k aktualizaci se třemi volbami:
Aktualizovat nyní, Aktualizovat později nebo
Neaktualizovat.
53
2012-01-12 오전 11:32:03
Nastavení
3. Přístroj zobrazí zprávu s dotazem, zda chcete
provést aktualizaci. Vyberte možnost Ano.
Přístroj zahájí aktualizaci.
4. Po dokončení aktualizace se přístroj
automaticky vypne a následně opět zapne.
POZNÁMKA
✎✎
`` Po dokončení aktualizace systému zkontrolujte
podrobné údaje softwaru v nabídce Upgrade
softwaru.
`` Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte.
Může to způsobit poruchu přístroje.
Základní funkce
Přehrávání videa
Přehrávání
1. Vložte disk do přístroje tak, aby etiketa disku
směřovala nahoru.
Stáhnout v pohot. režimu
Funkci stažení v pohotovostním režimu můžete
nastavit tak, aby přístroj stahoval aktualizační
software v pohotovostním režimu. V pohotovostním
režimu je přístroj vypnut, ale jeho připojení k Internetu
je aktivní. To umožňuje přístroji stáhnout aktualizační
software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.
Chcete-li nastavit stahování v pohotovostním
režimu, postupujte takto:
1. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Stáhnout v pohot. režimu a pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Vyberte požadovaný čas stažení.
Pokud zvolíte možnost Vyp, přístroj vás
upozorní zprávou na dostupnost nového
aktualizovaného softwaru.
Pokud zvolíte požadovaný čas stažení, přístroj
automaticky stáhne nový aktualizační software
v pohotovostním režimu při vypnutém napájení.
Pokud přístroj stáhne nový aktualizační
software, zeptá se vás po zapnutí, zda jej
chcete nainstalovat.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby bylo možné použít funkci stažení v pohotovostním
režimu, váš přístroj musí být připojen k Internetu.
Kontaktovat Samsung
Poskytne kontaktní informace na podporu
přístroje.
2. Stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
Tlačítka související s přehráváním
PŘEHRÁT (
)
ZASTAVIT (
)
POZASTAVIT (
Spuštění přehrávání.
Zastavení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko jednou,
přehrávač si zapamatuje místo
přerušení přehrávání.
• Když stisknete tlačítko dvakrát,
přehrávač si nezapamatuje místo
přerušení přehrávání.
) Pozastavení přehrávání.
✎✎ POZNÁMKA
`` U některých disků nemusí jedno stisknutí tlačítka
ZASTAVIT (
) vést k zapamatování pozice pro
pokračování.
`` Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/
s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a
mohou způsobit přerušení přehrávání.
3D konvertor
Tato funkce umí převést 2D výstup 2D obsahu do
3D.
1. Připojte tento přístroj k televizoru, který
podporuje 3D zobrazení, kabelem HDMI.
2. Při přehrávání 2D obsahu stiskem tlačítka
2D3D na dálkovém ovládání převeďte 2D
obsah na 3D obsah.
54
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 54
2012-01-12 오전 11:32:03
`` 2D obsah nelze převádět do 3D ani používat tlačítko
2D3D v následujících případech:
-- Pokud není přístroj připojen kabelem HDMI
-- Pokud připojený televizor nepodporuje 3D
-- Pokud přehráváte 3D obsah (disk, soubor).
`` 2D obsah lze převést do následujících 3D formátů:
-- 1080p 24 sn./s.: Výstup do 3D s 1080p a 24 sn./
s.
-- Ostatní: Výstup do 3D s 720p.
Obsah disku má obvykle níže uvedenou strukturu.
• Disk Blu-ray, DVD-VIDEO
titul 1
kapitola 1 kapitola 2
kapitola 1
titul 2
kapitola 2
kapitola 3
stopa 4
stopa 5
Základní funkce
✎✎ POZNÁMKA
Struktura disku
06
3. Mezi 2D a 3D můžete přepínat opakovaným
tisknutím tlačítka 2D3D.
Pokud přehráváte 3D obsah v režimu 3D, tuto
funkci nemůžete použít.
• Audio CD (CD-DA)
stopa 1
stopa 2
stopa 3
-- Fotografické soubory: Výstup do 3D s 720p.
`` 2D obsah, který přístroj umí převést do 3D:
-- 2D obsah, který podporuje převod do 3D
-- Obsah Smart Hub, DVD Video, BD-ROM, VCD,
video soubory, fotografické soubory, program DTV
a nahraný pořad DTV.
`` Pokud používáte 3D konvertor, funkce BONUSVIEW
nebude dostupná.
(V závislosti na disku se zobrazí černý obrys.)
`` U některých diváků může sledování 3D obsahu
vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost,
závrať a bolest hlavy.
Nastavení 3D hloubky
Funkce 3D hloub. umožňuje nastavení 3D
hloubky převodů mezi 2D a 3D. Hodnoty jsou v
rozmezí
1 až 10. Čím vyšší je číslo, tím hlubší je 3D
hloubka.
1. Při prohlížení převedeného 3D obsahu
stiskněte tlačítko TOOLS.
• MP3, WMA, DivX, MKV a MP4
složka (skupina) 1
soubor 1 soubor 2
soubor 1
složka (skupina) 2
soubor 2 soubor 3
✎✎ POZNÁMKA
`` Přehrávání v průběhu nahrávání převádí media do
profilu 1.0, zatímco běžné přehrávání podporuje
pouze profil 2.0. V takových případech se uplatní
níže uvedená omezení:
-- BONUSVIEW není k dispozici.
-- Zvuk prezentace s možností procházení není k
dispozici.
(U některých disků se v režimu Nabídky disku
nemusí přehrávat zvuk.)
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost 3D
hloub. a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Upravte 3D hloubku pomocí tlačítek ◄►.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 55
55
2012-01-12 오전 11:32:03
Základní funkce
Použití nabídky disku/nabídky titulu/
místní nabídky
Použití nabídky disku
hZ
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU na dálkovém ovládání.
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Z
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TITLE MENU na dálkovém ovládání.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
z
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte ze
seznamu titulů položku, kterou chcete
přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je na disku playlist, stiskem ZELENÉHO tlačítka
(B) přejděte na seznam Playlist.
56
Použití funkcí vyhledávání a
přeskakování
Během přehrávání můžete rychle prohledávat
kapitolu nebo stopu, nebo použít funkci
přeskočení na následující výběr.
Vyhledání požadované scény
ThzZyx
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou položku, pak stiskněte
tlačítko VSTUP.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
DISC MENU nebo TITLE MENU.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► nebo VSTUP
vyberte požadovanou nabídku.
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
✎✎ POZNÁMKA
Přehrávání seznamu titulů
h
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
POPUP MENU na dálkovém
ovládání.
✎✎ POZNÁMKA
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► proveďte
volbu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Použití nabídky titulu
Použití místní nabídky
• Během přehrávání stiskněte tlačítko VYHLEDAT
(
).
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
)
se rychlost přehrávání změní následovně:
HDD,
BD-ROM,
BD-RE/-R,
DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R,
DVD-VIDEO
DivX, MKV, MP4
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
)1)2)3
(1(2(3
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
✎✎ POZNÁMKA
`` Přístroj v režimu vyhledávání nepřehrává zvuk.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 56
2012-01-12 오전 11:32:03
Přeskočení kapitol
• Během přehrávání stiskněte tlačítko
PŘESKOČIT (
).
Každým stiskem tlačítka PŘESKOČIT (
) se
přesunete na další kapitolu.
Pokud stisknete tlačítko PŘESKOČIT (
),
přesunete se na začátek kapitoly. Dalším
stiskem se přesunete na začátek předchozí
kapitoly.
Během přehrávání můžete stiskem tlačítka
TOOLS vyvolat nabídku disku.
• Obrazovka nabídky Nástroje
<BD-ROM / DVD>
Nástroje
Hledání názvu
1/2
Hledat kapitolu
:
1/20
Hledání času
:00:00:13/01:34:37
Režim Opakování :
Vyp
Nastavení obrazu :
Normální
Zvuk
: 1/1 JPN 2CH
Titulky
:
0/2 Vyp
Úhel
:1/1
Obraz BONUSVIEW :
Vyp
Zvuk BONUSVIEW :
0/1 Vyp
Zpomalené přehrávání a přehrávání
po krocích
< Změnit
Zpomalené přehrávání
ThzZyx
Nástroje
Hledání názvu
Hledání času
Režim Opakování
Nastavení obrazu
Jazyk zvuku
Dual I II
Podrobnosti
✎✎ POZNÁMKA
:
:
:
1/3
00:24/01:46
Vyp
1.Angličtina
Dolby Digital
✎✎ POZNÁMKA
Přehrávání po krocích
hzZyx
`` Přístroj v režimu přehrávání po krocích nepřehrává
zvuk.
:
= Číslo < Nastavení e Konec
`` Přístroj v pomalém režimu nepřehrává zvuk.
✎✎ POZNÁMKA
" Zadat ' Zpět
<HDD>
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
).
VYHLEDAT (
Po každém stisku tlačítka VYHLEDAT (
) se
rychlost přehrávání změní následovně:
* 1/8 * 1/4 * 1/2
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
• V režimu pozastavení stiskněte tlačítko
POZASTAVIT (
).
Při každém stisknutí tlačítka POZASTAVIT (
se zobrazí nový snímek.
• Pro návrat k přehrávání normální rychlostí
stiskněte tlačítko PŘEHRÁT (
).
)
`` Nabídka Nástroje se může lišit v závislosti na disku.
Přímý přechod na požadovanou
scénu
ThzZyx
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Hledání
názvu, Hledat kapitolu nebo Hledání času.
3. Stisknutím tlačítka ◄► nebo číselného tlačítka
vyberte požadovaný titul, kapitolu nebo čas a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 57
Základní funkce
ThzZyx
06
Použití tlačítka TOOLS
57
2012-01-12 오전 11:32:04
Základní funkce
Opakování titulu nebo kapitoly
Opakování úseku
Opakování titulu nebo kapitoly disku.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
hzZy
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Kapitola nebo Titul a stiskněte tlačítko
VSTUP.
4. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
5. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
6. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Opakování titulu nebo kapitoly
Tx
Opakování titulu nebo všech položek.
V závislosti na typu disku nemusí funkce
opakování fungovat.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Režim
Opakování a poté stiskněte tlačítka ◄► a
vyberte možnost Titul nebo Všechny.
3. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
5. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
hzZy
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
3. Pomocí tlačítek ◄ ► vyberte položku Opakovat
A-B a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde chcete
začít opakované přehrávání (A).
5. Opět stiskněte tlačítko VSTUP v bodě, kde
chcete ukončit opakované přehrávání (B).
6. Pro návrat k normálnímu přehrávání opět
stiskněte tlačítko TOOLS.
7. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování.
8. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Vyp a
pak stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud nastavíte bod (B) před uplynutím pěti sekund,
objeví se zpráva o nemožnosti.
`` V závislosti na disku se mohou lišit položky této
nabídky nebo nabídka nemusí být k dispozici.
Výběr nastavení obrazu
ThzZy
Tato funkce vám umožňuje nastavit kvalitu obrazu
při propojení přístroje s televizorem.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadované
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
• Dynamický: Vyberte toto nastavení pro
zvýšení ostrosti.
• Normální: Toto nastavení je vhodné pro
většinu příležitostí.
58
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 58
2012-01-12 오전 11:32:04
✎✎ POZNÁMKA
`` Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Výběr jazyka zvuku
ThzZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Zvuk.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná
nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce
zobrazen indikátor ◄►.
`` Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
Pro přepínání mezi režimy zvuku hlavního filmu a
BONUSVIEW použijte tlačítko ◄►.
`` Jazyky dostupné prostřednictvím funkce k dispozici
přes funkci Jazyk zvuku závisí na jazycích, které
jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé
jazyky nemusí být k dispozici.
`` Disk Blu-ray může obsahovat až 32 jazyků zvuku,
disk DVD maximálně 8.
Výběr jazyka titulků
ThZx
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AD/SUBTITLE na
dálkovém ovládání.
Základní funkce
• Uživatel: Úprava rozšířených nastavení.
06
• Film: Nejlepší nastavení pro sledování filmů.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Titulky.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk titulků.
✎✎ POZNÁMKA
`` V závislosti na discích Blu-ray/DVD možná budete
moci změnit požadované titulky v nabídce disku.
Stiskněte tlačítko DISC MENU.
`` Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy
na disku a nemusí být dostupná u všech disků Bluray/DVD.
`` Disk Blu-ray může obsahovat až 255 jazyků titulků,
disk DVD maximálně 32.
`` Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí
se také informace o režimech hlavního filmu a
BONUSVIEW.
`` Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky
současně.
`` Zobrazí se celkový počet primárních respektive
sekundárních titulků.
`` Pokud stisknete tlačítko AD/SUBTITLE na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
`` Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v
anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu
ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
`` Pokud stisknete tlačítko AUDIO na dálkovém
ovládání, zobrazí se panel zvuku.
Stiskem tlačítka RETURN pruh zvuku skryjete.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 59
59
2012-01-12 오전 11:32:04
Základní funkce
Změna úhlu kamery
Poslech hudby
hZ
Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje několik záběrů
určité scény, můžete použít funkci ÚHEL.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Úhel.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný úhel.
Výběr informací
Přehrávání zvukového CD (CD-DA)
/MP3
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disku
MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí
tlačítek ▲▼ možnost Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Tx
Tato funkce vám umožňuje kontrolovat informace
o obsahu jako je název, velikost atd.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko
TOOLS.
Prvky obrazovky pro zvukové CD (CDDA)/MP3
1
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Podrobnosti a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce BONUSVIEW umožňuje v průběhu
přehrávání filmu prohlížení doplňkového obsahu
(např. komentářů) v malém okně vloženého
obrazu.
Tato funkce je dostupná, pouze pokud disk
podporuje funkci BONUSVIEW.
1. Během přehrávání stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku Obraz
BONUSVIEW nebo Zvuk BONUSVIEW.
3. Stiskem tlačítek ◄► zvolte požadovaný
obsah BONUSVIEW.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud přepnete z obrazu BONUSVIEW, zvuk
BONUSVIEW se přepne také.
`` Pokud není použita funkce BONUSVIEW, bude 2D
obsah převeden do 3D.
(U některých disků se mohou na stranách obrazovky
zobrazit černé pruhy.)
60
2
Hudba
TRACK 001
Nastavení funkce BONUSVIEW
h
ow
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
6
5
TRACK 003
04:41
TRACK 004
00:13 / 00:43
+
Audio CD
04:02
" Zadat < Strana / Nástroje ' Zpět
4
3
1
Zobrazení informací o hudbě.
2
Zobrazí seznam skladeb.
3
Zobrazení dostupných tlačítek.
4
Zobrazení aktuální doby přehrávání/celkové doby
přehrávání.
5
Zobrazení aktuálního stavu přehrávání.
6
Zobrazení stavu opakovaného přehrávání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte stopu, kterou
chcete přehrát, a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 60
2012-01-12 오전 11:32:04
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA).
Pokud disk CD obsahuje informace, zobrazí
se níže vyskakovací obrazovka.
Hudba
(
)Jedna skl.
)Všechny
( ) Náhodné přehr.
Informace o CD
TRACK 001
TRACK 001
Bylo nalezeno více položek informací o disku CD.
00:43
Vyberte příslušnou položku informací o disku CD.
TRACK 002
Thinking of Paradise
00:13 / 00:43
+
(
Audio CD
03:56
Shinhwa
TRACK 003
04:41
TRACK 004
04:02
" Zadat < Strana / Nástroje ' Zpět
2. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se informace o CD a automaticky se
přehraje první stopa.
✎✎ POZNÁMKA
`` V případě odpojení přístroje ze sítě nemusí dojít
k získání informací o CD ze zvukového CD (CD-DA),
pokud se jedná o nejnovější verzi.
Opakované přehrávání zvukového
disku CD (CD-DA)/MP3
1. Během přehrávání seznamu skladeb
stiskněte tlačítko TOOLS.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Režim
Opakování a potom stisknutím tlačítek ◄►
vyberte požadovaný režim opakování.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte Náhodné
přehr. a potom stisknutím tlačítek ◄►
vyberte možnost Zapnuto nebo Vyp.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Skladby budou přehrávány v pořadí, ve
kterém byly zaznamenány.
Aktuální skladba bude opakována.
Opakují se všechny skladby.
Volba náhodného přehrávání přehrává
skladby v náhodné pořadí. Abyste
mohli tuto funkci použít, nastavte
náhodný režim na hodnotu Zapnuto.
Základní funkce
Funkci AMG můžete použít pro zobrazení
informací o zvukovém CD (CD-DA).
Vyp
06
Funkce AMG
Playlist
1. Vložte zvukový disk CD (CD-DA) nebo disku
MP3.
• V případě zvukového CD (CD-DA) se
automaticky začne přehrávat první stopa.
• U disku se soubory MP3 vyberte pomocí
tlačítek ▲▼ možnost Hudba a stiskněte
tlačítko VSTUP.
2. Chcete-li se přesunout na seznam skladeb,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
) nebo
RETURN.
Zobrazí se obrazovka seznamu skladeb.
3. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C).
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte
požadovanou stopu a stiskněte tlačítko
VSTUP. U stopy se objeví zaškrtnutí.
Tento postup opakujte pro přidání dalších stop.
Audio CD | Hudba
Vybraně položky : 3
TRACK 001
TRACK 002
TRACK 003
TRACK 004
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Strana
03:56
04:02
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
c Ukončit rež. úprav ( ) Strana / Nástroje " Zvolit ' Zpět
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu,
přesuňte se na stopu a pak stiskněte znovu
tlačítko VSTUP.
Zaškrtnutí stopy bude zrušeno.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko TOOLS.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 61
61
2012-01-12 오전 11:32:05
Základní funkce
7. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Přehrát vybrané a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Vybrané stopy se budou automaticky
přehrávat.
Použití tlačítka TOOLS
Po stisknutí tlačítka TOOLS můžete použít
různé funkce.
Hudba
Nástroje
TRACK 001
Spustit prezentaci
Hudební kulisa
:
Vypnuto
Nastavení hudební kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Nastavení obrazu
Informace
TRACK 001
00:43
TRACK 002
03:56
TRACK 003
04:41
" Zadat ' Zpět
00:13 / 00:43
+
Audio CD
" Zadat / Nástroje ' Zpět
8. Chcete-li přejít do seznamu hudby, stiskněte
tlačítko RETURN.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit seznam
až 99 skladeb.
Přehrávání obrázků
G
Zobrazení souborů JPEG
1. Vložte disk se soubory JPEG.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Fotografie a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku,
kterou chcete prohlížet a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte fotografii,
kterou chcete zobrazit, a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
• Spustit prezentaci: Spustí prezentaci.
• Hudební kulisa: Poslech hudby během
zobrazení obrázku.
• Nastavení hudební kulisy: Nastavení hudební
kulisy.
• Zvětšený obraz: Zvětšení aktuálního obrázku.
(Zvětšeno až 4krát)
• Otočit: Otočení obrázku. (Otočí fotografii po
nebo proti směru hodinových ručiček.)
• Nastavení obrazu: Vyberte, pokud chcete
zvětšit aktuální fotografii.
• Informace: Zobrazí informace o fotografii včetně
názvu a velikosti atd.
✎✎ POZNÁMKA
`` Než povolíte funkci hudby na pozadí, musí být soubor
fotografií uložen na stejném paměťovém médiu, jako
je soubor hudby. Kvalita zvuku ale může kolísat podle
datového toku souboru MP3, velikosti fotografie a
způsobu kódování.
✎✎ POZNÁMKA
`` V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a
grafiku prezentace.
62
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 62
2012-01-12 오전 11:32:05
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Spustit prezentaci a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
Prezentace se spustí.
3. Chcete-li prezentaci pozastavit, stiskněte
tlačítko TOOLS znovu.
Nastavení
Nastavení
Připojené zařízení
123
Sledovat TV
Internet
Nástroje
Pozast. prezentaci
Rychlost prezent. :
Normální
Efekt prezentace :
Clona
Hudební kulisa
:
Vypnuto
Nastavení hudebni kulisy
Zvětšený obraz
Otočit
Nastavení obrazu
Informace
" Zadat ' Zpět
4. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Pozast. prezentaci a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
5. Stejnou metodou můžete nastavit také
rychlost prezentace a efekty.
Přehrávání médií
Možnost Přehrávání médií vám umožní přehrávat
obsah pevného disku/USB nebo obsah přenesený
do vašeho počítače pomocí funkce AllShare.
Podrobnější informace o funkci AllShare najdete
na straně 83.
Správce plánů
Seznam kanálů
Základní funkce
1. Stiskněte tlačítko TOOLS.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k
portu USB na předním panelu přístroje.
06
Použití funkce Prezentace
Správce kanálů
Moje zař.
" Zadat ' Zpět
Můj obsah
c Bezpečné odebrání USB d WPS(PBC)
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte požadovaná
videa, hudbu nebo fotografie a poté stiskněte
tlačítko VSTUP.
5. Informace o přehrávání videa, hudby nebo
fotografií naleznete na stranách 54–63.
✎✎ POZNÁMKA
`` Aby nedošlo k poškození paměťového zařízení
s rozhraním USB, musíte je bezpečně odpojit
(postupem „Bezpečné odebrání USB“). Stiskem
tlačítka MENU otevřete hlavní nabídku a poté
stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a poté tlačítko VSTUP.
`` Pokud během přehrávání z paměťového zařízení
s rozhraním USB vložíte disk, režim přístroje se
automaticky přepne na „DVD“ nebo „CD“.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
Sledovat TV
Programy
Správce plánů
Seznam kanálů
Správce kanálů
Moje zař.
Můj obsah
Internet
Nastavení
d WPS(PBC)
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 63
63
2012-01-12 오전 11:32:06
Funkce DTV
Obrazovka displeje
Použití tlačítka TOOLS
1. Po dokončení ladění můžete sledovat televizní
kanál.
2. Chcete-li přepínat televizní kanály, stiskněte
tlačítko PROG (,/.). (Chcete-li rychle
přepínat televizní kanály, tiskněte čísla
požadovaného televizního kanálu pomocí
číselných tlačítek na dálkovém ovládání.)
BBC World
DTV Air Dolby Digital
Všechny
808
What’s on
Bez názvu
Žádné podrobné informace
800
18:12 Sat 15 Nov
a Informace
Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
• Obrazovka nabídky Nástroje
Nástroje
Nastavení obrazu
+
Jazyk zvuku
Dual I II
1.Angličtina
: Dolby Digital
Zamknout aktuální kanál
Přepnout na Kabel
Přidat k oblíbeným
Informace o signálu
> Přesun. " Zadat e Konec
Nastavení obrazu
3. Pokud chcete sledovat televizi po sledování
disků Blu-ray/DVD/CD nebo jiných obsahů
včetně obsahu z Internetu prostřednictvím
funkce Smart Hub nebo Allshare, stiskněte
tlačítko MENU na dálkovém ovládání a
přejděte do hlavní nabídky.
4. Pokud je již ladění ukončeno, můžete přejít
do režimu DTV opětovným stisknutím tlačítka
MENU.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ikona se může lišit v závislosti na servisních
informacích v signálu.
64
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nastavení obrazu a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
Podrobnější informace o této nabídce najdete
na stranách 58-59.
Výběr jazyka zvuku
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Jazyk zvuku.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 64
2012-01-12 오전 11:32:07
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte Dual I II.
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
jazyk zvuku a stiskněte tlačítko VSTUP.
Zamknout aktuální kanál
Televizní kanál můžete uzamknout nastavením kódu
PIN.
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Zamknout aktuální kanál a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zobrazí se nabídka nastavení kódu PIN.
3. Zadejte 4místné číslo PIN.
Po dokončení nastavení kódu PIN není
možné uzamčený kanál sledovat, aniž by byl
odemčen.
4. Pokud chcete odemknout uzamčený kanál,
stiskněte během sledování zamknutých
kanálů tlačítko TOOLS.
5. Stiskem ▲▼ vyberte možnost Zamknout
aktuální kanál a stiskněte tlačítko ENTER.
6. Zadejte kód PIN, abyste odemkli televizní
kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Nabídka uzamčení aktuálního kanálu se může
zobrazit, pokud je země nastavena na Nizozemsko.
Přepnout na kabel
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Přidat
do oblíbeným a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ upravte požadovaný
kanál a stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte OK a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Informace o signálu
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost Informace
o signálu a stiskněte tlačítko VSTUP.
Můžete kontrolovat informace o signálu.
Nastavení zvukového popisu a jazyka
titulků
Nastavení zvukového popisu
Jako pomoc lidem s poškozením zraku lze ke
hlavnímu zvuku přidat slovní popis obrazu.
1. Stiskněte tlačítko AD/SUBTITLE během
sledování televizního kanálu.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Zvukový
popis a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud zvolíte možnost Zapnuto, aktivuje
se nabídka hlasitosti. Upravte hlasitost
zvukového popisu v rozmezí 0-100.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zvukový popis můžete také přepínat dalším stiskem
tlačítka AD/SUBTITLE po prvním stisku tlačítka AD/
SUBTITLE.
Pokud chcete sledovat kabelové vysílání, zvolte
tuto nabídku.
Nastavení jazyka titulků
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Přepnout na kabel a pak stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítka ▲▼ vyberte nabídku Titulky
stiskněte tlačítko VSTUP.
1. Během sledování kanálu stiskněte tlačítko
TOOLS.
1. Stiskněte tlačítko AD/SUBTITLE během
sledování televizního kanálu.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 65
Funkce DTV
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka AUDIO na dálkovém
ovládání.
Přidat do oblíbeným
07
Výběr Dual I II
65
2012-01-12 오전 11:32:07
Funkce DTV
• Titulky: Můžete nastavit Zapnuto nebo
Vypnuto.
Pokud vyberete možnost Zapnuto, aktivuje
se Režim titulků a Jazyk titulků.
• Režim titulků: Vyberte požadovaný režim
titulků.
1
Zobrazí obrazovku kanálu.
2
Zobrazí informace o kanálu.
3
Zobrazí aktuální čas a datum.
4
Nápověda k navigaci: Zobrazí použitelná tlačítka
dálkového ovládání.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Nastavení plánu
programů.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Zobrazí kanál od současnosti
na dalších 24 hodin.
Pokud zvolíte ŽLUTÉ tlačítko (C), zobrazí se
ZELENÉ tlačítko (B). Pro zobrazení seznamu
kanálů před 24 hodinami je stiskněte.
• MODRÉ tlačítko (D): Chcete-li změnit seznam
kanálů (Všechny, TV, Rádio, Data/Ostatní,
Oblíbené 1,2,3...)
• Tlačítka PROG (,/.): Pro přechod na
předchozí nebo následující stránku.
• Tlačítko VSTUP
-- Pokud zvolíte aktuálně vysílaný program,
můžete jej sledovat na celé obrazovce.
-- Pokud zvolíte program, jehož vysílání je
plánováno, můžete nastavit Načasované
sledování nebo Časové nahrávání. Stiskem
tlačítka ◄► vyberte Načasované sledování
nebo Časové nahrávání a potom znovu
stiskněte tlačítko VSTUP. U obrazovky
průvodce se zobrazí ikona časovače.
5
Zobrazí uložené kanály.
6
Zobrazí režim zobrazení.
• Jazyk titulků: Vyberte požadovaný jazyk
titulků.
Prohlížení obrazovky Programy
Informace EPG (Elektronického programového
průvodce) poskytují vysílající společnosti. Pomocí
televizních programů poskytovaných vysílacími
společnostmi můžete předem určit kanály, které
si přejete sledovat, tak, aby se v zadaný čas kanál
automaticky přepnul na vybraný kanál. V závislosti
na stavu kanálu se mohou vstupy kanálů zobrazovat
jako prázdné nebo neaktuální.
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka GUIDE na dálkovém
ovládání.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se domácí nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Průvodce a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se nabídka průvodce.
Správce plánů
• Obrazovka Programy
1
Programy
2
Před použitím této funkce je nutné nastavit hodiny.
(Viz strana 49)
3
7:11 So 1 Úno
Žádné informace
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka GUIDE na dálkovém
ovládání.
DTV ant. 814 Discovery
6
814 Discovery
Sezn. kanálů - Všechny
Dnes
812
Class News
813
Coming Soon
814 Discovery
815
DiscoveryH&L
816
five
▼ 817
heat
▲
5
15:00
15:30
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
Žádné informace
16:00
16:30
a Spr.plánu c +24 hodin d Režim K ƒ Strana " Sledovat
66
4
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se domácí nabídka.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Sledovat TV.
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Průvodce a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se nabídka průvodce.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 66
2012-01-12 오전 11:32:07
6. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Nač.
Zobrazení nebo Časovač nahr. a stiskněte
tlačítko VSTUP.
Anténa
DTV ant.
Air
DTV
Datum
01 / 01 / 2011
Načasované zobr.
Kanál
Ne

806
Ne

Úte
Stř



Jednou
pá

1. Během sledování televizního programu nebo
přehrávání televizního programu stiskněte
tlačítko 2D3D na dálkovém ovládání. Objeví
se nabídka 3D.
• 2D3D: Změní 2D obraz na 3D.
• Vedle sebe: Zobrazí dva obrazy vedle
sebe.
Opakovat
Ćtv
3D efekt si můžete vychutnat u všech vysílaných a
i nahraných televizních programů.
Funkce DTV
5. Stiskněte tlačítko VSTUP.
Sledování DTV s 3D efektem
07
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte kanál, pro
který si přejete nastavit časované nahrávání
(nebo načasované zobrazení), a stiskněte
tlačítko ČERVENÉ tlačítko (A).
So

• Nahoře a dole: Zobrazí jeden obraz nad
druhým.
Ćas začátku
OK
01:02
Zrušit
< Přesun. " Zadat ' Zpět
3D
Pomocí tlačítek DOLEVA/DOPRAVA na dálkovém ovládání
vyberte ikonu vhodnou pro obraz na obrazovce.
7. S pomocí tlačítek▲▼◄► zadejte položky k
vyplnění a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
< Přesun. " Zadat e Konec
8. Opět stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud je program nastaven ve správci plánů na
Načasované sledování nebo Časové nahrávání, u
obrazovky průvodce se zobrazí ikona časovače.
Zrušení nebo úprava časového
programu
1. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na obrazovce
Programy.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte naplánovaný
kanál, který chcete zrušit nebo upravit, a
stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost Zrušit
plány nebo Upravit a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovaný
režim 3D a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pokud stisknete tlačítko 2D3D během
sledování 3D obsahu ještě jednou, zobrazený
obraz se přepne do 2D režimu.
✎✎ POZNÁMKA
`` Změníte-li televizní kanál při sledování DTV ve 3D
režimu vedle sebe, zobrazený obraz se automaticky
změní na 2D režim.
`` Pokud je zapnut 3D efekt režimu Vedle sebe, 3D
režim nemůžete nastavovat.
`` Pokud televizní program nepodporuje funkce Vedle
sebe, Nahoře a dole nebo Automatická detekce, na
obrazovce se nezobrazí nabídka voleb 3D.
✎✎ POZNÁMKA
`` Je-li rezervovaný program upraven ve správci plánů,
u obrazovky průvodce se nezobrazí ikona časovače.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 67
67
2012-01-12 오전 11:32:07
Funkce DTV
POWER
POWER
Použití teletextových
služeb
TV
2D3D
BD-HDD/TV
Pokud digitální program
podporuje signál teletextu,
BD
TV
TTX/MIX
můžete využívat teletext.
Pro správné
zobrazování
informací teletextu musí
být
příjem
1 2 3 kanálu stabilní. V
opačném případě mohou chybět některé informace
4 5
6 stránky.
nebo se nemusí zobrazit
některé
7 TTX/MIX
8 9 během sledování
1. Stiskněte tlačítko
DISC MENU
TITLE MENU
televizního kanálu. 0
2. Opakovaným stiskem tlačítka TTX/MIX
TIME SHIFT
můžete změnit nebo opustit režimu teletextu.
TV MUTE
1
TV VOL
CH LIST
1
2
3
4
TV SOURCE
MENU
i
PROG
1
GUIDE
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
A
B
C
...
?
×
6
7
8
9
0
6
2 (o stránku dále): Zobrazí další stránku teletextu.
7
3 (o stránku zpět): Zobrazí předchozí stránku
teletextu.
6 (index): Zobrazí kdykoli během prohlížení
teletextu stránku indexu (obsahu).
8
0 (režim): Volí režim teletextu (LIST/ FLOF).
Pokud je stisknuté v režimu LIST (seznam), přepne
režim na režim uložení seznamu. V režimu uložení
seznamu můžete uložit stránku teletextu do
seznamu s použitím tlačítka 8(uložit).
9
5 (zobrazit): Zobrazí skrytý text (například
odpovědi na kvízové otázky). Chcete-li zobrazit
normální obrazovku, stiskněte jej znovu.
0
7 (zrušit): Zmenší zobrazení teletextu tak,
překrývalo aktuální vysílání.
!
Typická stránka teletextu
!
A
D
FULL 2D3D
SMART SEARCH SCREEN
5
HUB
AD/
SUBTITLE AUDIO
B
C
D
REC REC PAUSE
0000-000000
E
1
8 (uložit): Uloží teletextové zprávy.
2
4 (velikost): Zobrazí teletext v horní polovině
obrazovky ve dvojnásobné velikosti. Chceteli přesunout text do spodní poloviny obrazovky,
stiskněte tlačítko znovu. Pro normální zobrazení jej
stiskněte ještě jednou.
3
4
5
68
9 (držet): Zadrží zobrazení na aktuální stránce
v případě, že existuje několik podstránek, které
automaticky následují. Chcete-li funkci zrušit,
stiskněte tlačítko ještě jednou.
Barevná tlačítka (červené, zelené, žluté, modré):
Pokud vysílací společnost používá systém FASTEXT,
různá témata na stránce teletextu jsou barevně
odlišena a mohou být vybírána stiskem barevných
tlačítek. Stiskněte barvu odpovídající vybranému
tématu. Zobrazí se nová stránka s barevným
rozlišením. Stejným způsobem lze vybírat položky.
Chcete-li zobrazit předchozí nebo další stránku,
stiskněte příslušné barevné tlačítko.
1 (podstránka): Zobrazí dostupnou podstránku.
F
Část
Obsah
A
Vybrané číslo stránky.
C
Aktuální číslo stránky nebo indikace
vyhledávání.
E
Text.
B
D
F
Identita vysílaného kanálu.
Datum a čas.
Stavové informace. Informace FASTEXT.
✎✎ POZNÁMKA
`` Ovládací prvek teletextu TTX/MIX je k dispozici
pouze tehdy, pokud program DTV podporuje signál
teletextu.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 68
2012-01-12 오전 11:32:08
Pokročilé funkce
Před nahráváním
2. Pokud nahráváte jiný televizní kanál, než který
právě sledujete, stiskněte tlačítko ZASTAVIT
(
)- potom se zobrazí následující zpráva.
Zkontrolujte prosím vých. zař. pro nahrávání a
dostupnou úložnou kapacitu ve Správě zařízení.
(Podrobnější informace o správě zařízení
najdete na straně 50)
Nahrávání aktuálního sledovaného
televizního kanálu
1. Stiskem tlačítka PROG (,/.) nebo číselných
tlačítek vyberte televizní kanál, který chcete
nahrát.
).
Pokročilé funkce
1. Chcete-li zastavit probíhající nahrávání,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
). Zobrazí se
zpráva: „Nahrávání bylo dokončeno.“
Tento výrobek umí nahrávat na pevný disk nebo
externí zařízení.
2. Stiskněte tlačítko REC (
08
Zastavení nahrávání
Záznam
Chcete zastavit nahrávání programu
XXXXX na kanálu XXXXX?
Ano
Ne
3. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Ano a
stiskem tlačítka VSTUP zastavte nahrávání.
4. Během těchto procesů není třeba přepínat na
kanál, ze kterého probíhá nahrávání.
Ovládání přehrávání během nahrávání
Během nahrávání televizního kanálu můžete
vyhledávat scénu nebo se přesunout na začátek
záznamu.
): Vyhledat
1. Tlačítka VYHLEDAT (
požadovanou scénu.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
Nahrávání spuštěno
3 NOVA
Nastavení nahrávání
3. Pokud chcete upravit délku nahrávání,
stiskněte během nahrávání tlačítko REC (
).
4. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte požadovanou
položku nahrávání a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pozastavení nahrávání
1. Stiskem tlačítka REC PAUSE (
)
pozastavíte probíhající nahrávání.
2. Pro pokračování v nahrávání stiskněte tlačítko
REC PAUSE (
) nebo tlačítko REC (
).
2. Tlačítko PŘESKOČIT (
začátek záznamu.
): Návrat na
3. Tlačítko PŘESKOČIT (
): Přeskok na
stejnou scénu s živým vysíláním.
4. tlačítko ◄: Vrátit se o 20 s od současné
polohy.
5. tlačítko ►: Přejít dopředu o 20 s od současné
polohy.
6. Tlačítko POZASTAVIT (
): Pozastavit scénu
a přitom pokračovat v nahrávání.
7. Tlačítko ZASTAVIT (
): Pokud sledujete
proběhlou scénu, místo přehrávání přejde
na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud
sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV,
nahrávání bude zastaveno.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 69
69
2012-01-12 오전 11:32:08
Pokročilé funkce
Kontrola zbývajícího času pro záznam
Můžete zkontrolovat času zbývající pro záznam na
váš pevný disk.
1. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Můj obsah.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nahraný TV program a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zobrazí se seznam nahraných TV programů.
3. Stiskem tlačítka ◄ vyberte možnost HDD a
stiskněte tlačítko INFO.
✎✎ POZNÁMKA
`` Po naformátování se zobrazí kapacita pevného disku
zhruba jako 93% kapacity disku uváděné výrobcem.
Tento produkt ukládá na pevný disk určitá data pro
funkční účely.
`` Pokud při nahrávání zbývá pro ukládání již méně než
10 MB, nahrávání bude automaticky ukončeno.
Sledování jiných kanálů během
nahrávání televizního kanálu
Během nahrávání televizního pořadu můžete
současně sledovat jiné bezplatné televizní kanály.
Během nahrávání z televizního kanálu však nelze
sledovat televizní kanály s kódovaným signálem.
1. Během nahrávání stiskem tlačítka PROG (,/.)
nebo číselných tlačítek změňte sledovaný kanál.
✎✎ POZNÁMKA
`` Zaznamenané soubory kratší než 10 sekund se
neuloží.
`` Pokud je velikost volného místa dostupného pro
nahrávání a multimediální soubory menší než 10
MB, nahrávání není možné.
Přehrávání disku během nahrávání
televizního kanálu
Můžete přehrávat disk, zatímco nahráváte televizní
kanál.
Pokud je již disk načten před začátkem
nahrávání
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání během nahrávání televizního kanálu.
2. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Moje zař..
70
3. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte disk k přehrávání
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Pokud není disk vložen
1. Vložte disk do zásuvky pro disk.
2. Disk bude načten a přehrán, přičemž
nahrávání nebude přerušeno.
POZNÁMKA
✎✎
`` Tento přístroj podporuje Blu-ray Video, DVD Video a
CD-DA.
Přehrávání nahraného televizního obsahu
během nahrávání televizního kanálu
1. Stiskněte tlačítko MENU na dálkovém
ovládání během nahrávání televizního kanálu.
2. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Můj obsah.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP na Nahraný TV
program.
✎✎ POZNÁMKA
`` Chcete-li zastavit nahrávání, změňte provozní režim
na zobrazení DTV a stiskněte tlačítko ZASTAVIT ( ).
`` Nahrávaný televizní program se nezobrazí na stránce
Nahraný TV program na obrazovce Můj obsah.
Funkce Časový posun
Můžete pozastavit živé televizní vysílání nebo začít
sledovat televizní pořad od počátečního bodu
funkce Časový posun.
Spusťte funkci Časový posun tlačítkem
POZASTAVENÍ
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko POZASTAVIT (
).
2. Obraz televizního pořadu se zastaví a potom
se zobrazí pruh Časový posun.
Na levé straně pruhu Časový posun se
zobrazí # Pozast..
Spusťte funkci Časový posun tlačítkem
PŘEHRÁVÁNÍ
1. Během sledování televizního kanálu stiskněte
tlačítko PŘEHRÁVAT (
).
2. Funkce časový posun se spustí a zobrazí se
pruh Časový posun. Na levé straně pruhu
Časový posun se zobrazuje Živá TV.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 70
2012-01-12 오전 11:32:08
Můžete zobrazit aktuální informace o funkci
Časový posun.
7. Tlačítko ZASTAVIT (
): Pokud sledujete
proběhlou scénu, místo přehrávání přejde
na stejnou scénu s režimem Živá TV. Pokud
sledujete stejnou scénu s režimem Živá TV,
funkce časového posunu bude zastavena.
1. Při aktivní funkci Časový posun stiskněte
tlačítko VSTUP na dálkovém ovládání.
2. Objeví se pruh Časový posun.
• Obrazovka časový posun
1
NOVA
DTV Air
TV
3
Dual
Fanfan
SD 4:3
576i
Zastavení časového posunu
2 3
18:12 Sat 15 Nov
English
+
+ 00:00:06/
00:00:34
4
Pokročilé funkce
6. Tlačítko POZASTAVIT (
): Pozastavit scénu
a přitom zachovat funkci časového pousnu.
08
Informace o časovém posunu
1. Pokud není pruh Časový posun v režimu
POZASTAVIT nebo MINULÁ VYSÍLÁNÍ,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
).
Zobrazí se zpráva „Chcete zastavit Timeshift?“.
2. Vyberte tlačítko Ano a stisknutím tlačítka
VSTUP zastavíte časový posun.
3. Pokud je pruh Časový posun v režimu
POZASTAVIT nebo MINULÁ VYSÍLÁNÍ,
režim Časový posun se po prvním stisku
tlačítka ZASTAVIT (
) změní na Živá TV.
1
Režim zobrazení: Zobrazí aktuální stav funkce
Časový posun.
2
Zobrazí aktuální bod přehrávání.
3
Zobrazí dobu záznamu funkce Časový posun.
4
Zobrazí informace o průběhu.
Tlačítko ovládání přehrávání při povolení
funkce Časový posun
1. Tlačítka VYHLEDAT (
): Vyhledání
požadované scény.
)1)2)3
)4)5)6)7
(1(2(3
(4(5(6(7
2. Tlačítko PŘESKOČIT (
): návrat na
začátek časového posunu.
3. Tlačítko PŘESKOČIT (
scénu s funkcí Živá TV.
): Ukazuje stejnou
4. Tlačítko ◄: Vrátit se o 20 s od současné
polohy.
4. Stiskněte znovu tlačítko ZASTAVIT (
)a
zobrazí se stejná zpráva s výše uvedeným
obrázkem.
5. Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Přehrávání nahraného titulu
1. V hlavní nabídce stiskem tlačítek ◄► vyberte
možnost Můj obsah.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Nahraný TV program a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Zobrazí se seznam nahraných TV programů.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte titul, který
chcete přehrát, a stiskněte tlačítko VSTUP.
Vybraný titul se přehraje.
4. Během přehrávání stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazit pět scén jako miniatury.
5. Stiskem tlačítek ◄► vyberte požadovanou
scénu, potom stiskněte tlačítko VSTUP a
spusťte přehrávání od začátku scény.
5. Tlačítko ►: Přejít dopředu o 20 s od
současné polohy.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 71
71
2012-01-12 오전 11:32:09
Pokročilé funkce
Úprava nahraného titulu
1. Na obrazovce Nahraný TV program stiskem
ŽLUTÉHO tlačítka (C) zobrazte zaškrtávací
pole.
2. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte požadovaný
titul, který chcete upravovat.
3. Stiskněte tlačítko TOOLS.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost Upravit
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Nahraný TV program | HDD
Vybrán 1 soub..
Nástroje
Přehrát vybrané soubory
Bez názvu
názvu
ZrušitBez
výběr
všech
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Zamknout/Odemknout
Odstranit
" Zadat ' Zpět
c Režim př. d Řazení ( ) Strana / Nástroje ' Zpět
Přejmenování nahraného titulu
Postupujte podle kroků 1 až 4 v části „Úprava
nahraného titulu“.
1. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Přejmenovat a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
(x)
Bez názvu
Bez názvu
Titul
Bez názvu
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Vyberte funkce úprav
Přejmenovat
1/1 Strana
Upravit
N
Rozdělit
Ćást 1
00:00:00
Ćást 2
Vybrat
Rozdělit
Zpět
00:00:00
00:00:22 / 00:04:37
+#( ) Ovl. prvky přehr. [ ] Hledat scénu < Přejít > Přes. " Zadat
Podrobnosti
Vybrán 1 soub.
Rozdělit | Bez názvu
+ Přehrát
Upravit
Nahraný TV program | HDD
1. Pomocí tlačítek ◄► vyberte možnost
Rozdělit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Titul
Vybrat skupinu
xx.xxx.xxxx xx:xx:xx
Postupujte podle kroků 1 až 4 v části „Úprava
nahraného titulu“.
1/1 Strana
N
(x)
Rozdělení části titulu (rozdělení na
dvě části)
Část. odstr.
< Přes. " Zadat ' Zpět
c Režim př. d Řazení ( ) Strana / Nástroje ' Zpět
2. Požadované znaky vyberte pomocí tlačítek
▲▼◄ ► a stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Hotovo a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Pomocí tlačítek spojených s přehráváním se
přesuňte na bod rozdělení a stiskněte tlačítko
VSTUP.
3. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost
Rozdělit.
4. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost Ano a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Dělený titul je rozdělen na dva a další tituly
budou přesunuty o jedno místo směrem dolů.
5. Stiskem tlačítka VSTUP vyberte možnost OK.
✎✎ POZNÁMKA
`` Minimální délka rozdělené sekce by měla přesahovat
10 sekund.
Rozdělení části titulu (částečné
odstranění)
1. Stiskem tlačítek ◄► vyberte volbu Část.
odstr., pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Ćást. odstr. | Bez názvu
Ćást 1
00:00:00
Ćást 2
+ Přehrát
00:00:00
Start
Konec
Odstranit
Zpět
00:00:33 / 00:08:21
+#( ) Ovl. prvky přehr. [ ] Hledat scénu < Přejít > Přesun. " Zadat
72
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 72
2012-01-12 오전 11:32:09
Kopírování
Kopírování videí, hudby nebo
fotografií
Obsah
PEVNÝ
DISK/DISK/
AllShare
; USB
DISK/USB/
AllShare
; PEVNÝ
DISK
PEVNÝ DISK/
DISK/USB
; AllShare
Hudba
Podporované Podporované Podporované
Videa
Podporované Podporované Podporované
Fotografie
Podporované Podporované Podporované
• Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/
DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) ; Pevný disk
nebo USB
• Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.
• Funkce kopírování není podporována, když je
zařízení naformátováno na NTFS.
• Signál vysílání lze nahrát na pevný disk, ale
funkce kopírování není podporována.
1. Stiskněte tlačítko MENU.
Zobrazí se hlavní nabídka.
2. V režimu zastaveného přehrávání připojte
zařízení pro ukládání dat s rozhraním USB k
portu USB na předním panelu přístroje.
3. Stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Hudba a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
6. Stiskem tlačítka VSTUP zaškrtněte
požadovanou skladbu.
7. Stiskněte tlačítko TOOLS.
m80 | Hudba
Výběr (0)
tmp
TRACK 001
xxxxx
1/2 Strana
1Selected
file selected
Items : 3 Hledání Složky
Nástroje
Přidat do
výběru
TRACK
002
Přehrát03:56
vybraný obsah
TRACK 004
Kopírovat
04:02
Vybrat vše
TRACK 006
Zrušit vše
TRACK 002
xxxxx
03:40
TRACK 008
03:52
" Zadat ' Zpět
c Režim př. d Řazení " Vybrat ( ) Strana / Nástroje ' Zpět
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Kopírovat a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
9. Stiskněte znovu tlačítko VSTUP.
Chcete-li zrušit probíhající kopírování,
stiskněte tlačítko ZASTAVIT (
).
Ukládání zvuku ze zvukového CD
(CD-DA)
1. Vložte zvukové CD (CD-DA) poté stiskněte
) nebo RETURN a
tlačítko ZASTAVIT (
přesuňte se tak na seznam hudby.
2. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a zobrazte
zaškrtávací pole.
3. Stiskem tlačítka VSTUP zaškrtněte
požadovanou skladbu.
4. Stiskněte tlačítko TOOLS.
Audio CD | Hudba
Selected Items
:3
Nástroje
TRACK 001
Přehrát
TRACK vybrané
002
TRACK 003
TRACKvše
004
Vybrat
00:43
04:41
TRACK 005
03:43
TRACK 007
04:06
1/2 Strana
Konverze
03:56
04:02výběr všech
Zrušit
TRACK 006
03:40
TRACK 008
03:52
" Zadat ' Zpět
c Ukončit rež. úprav ( ) Strana / Nástroje " Zvolit ' Zpět
5. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte možnost
Konverze a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 73
Pokročilé funkce
3. Stiskněte tlačítko VSTUP v konečném bodě.
Snímek a konečný bod se zobrazí v okně pro
konečný bod vymazání sekce.
4. Stiskněte tlačítko VSTUP a vyberte možnost
Odstranit.
5. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost OK
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Minimální délka odstraněné sekce by měla
přesahovat 10 sekund.
5. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) a zobrazte
zaškrtávací pole.
08
2. Stiskněte tlačítko VSTUP v počátečním bodě.
Snímek a počáteční bod se zobrazí v okně
pro počáteční bod vymazání sekce.
• Pomocí tlačítek přehrávání vyberte počáteční
a koncový bod sekce, kterou chcete vymazat.
73
2012-01-12 오전 11:32:10
Síťové služby
Po připojení produktu k síti můžete využívat různé
síťové služby, například Smart Hub nebo BD-LIVE.
Před použitím jakékoli síťové služby prostudujte
následující pokyny.
1. Připojte produkt k síti.
(Viz stránky 31 – 32)
3. Objeví se obrazovka Smart Hub.
V některých případech se ihned poté zobrazí
obrazovka nastavení země.
4. Pokud se objevila obrazovka nastavení země,
stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte svou zemi a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
2. Zkonfigurujte síťová nastavení.
(Viz stránky 45 – 49)
`` Některé aplikace jsou dostupné pouze v určitých
zemích.
Použití služby Smart Hub
Pomocí služby Smart Hub můžete streamovat
filmy, videa a hudbu z Internetu, přistupovat
k různým placeným nebo bezplatným aplikacím a
zobrazovat je na svém televizoru. Obsah aplikací
zahrnuje zprávy, sport, předpovědi počasí,
akciové trhy, mapy, fotografie a hry.
Tuto funkci můžete vyvolat také
pomocí tlačítka SMART HUB na
dálkovém ovládání.
5. Objeví se obrazovka s licenčním ujednáním.
Pokud chcete souhlasit, stisknutím tlačítek
◄► vyberte možnost Souhlasím a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Může trvat několik sekund, než se obrazovky objeví.
6. Zobrazí se obrazovka aktualizace služby
a nainstaluje řadu služeb a aplikací. Po
dokončení se zavře. Stažené aplikace a
služby se zobrazí na obrazovce Smart Hub.
To může nějakou dobu trvat.
✎✎ POZNÁMKA
První spuštění služby Smart Hub
Při prvním spuštění služby Smart Hub postupujte
takto:
1. Otevřete hlavní nabídku.
Sledovat TV
`` Smart Hub se může v průběhu instalace dočasně
zavřít.
`` Po instalaci se může zobrazit řada obrazovek.
Můžete je zavřít stisknutím tlačítka VSTUP nebo je
nechat, aby se zavřely samy.
7. Chcete-li spustit aplikaci, stisknutím tlačítek
▲▼◄► označte widget a potom stiskněte
tlačítko VSTUP.
Programy
Správce plánů
Seznam kanálů
Správce kanálů
Moje zař.
Můj obsah
Internet
Nastavení
d WPS(PBC)
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte možnost
Internet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
74
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 74
2012-01-12 오전 11:32:11
2
3
4
Search
Your Video
5
6
Samsung Apps
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Doporučeno
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 1
Contents 2
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 9
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle c Režim úprav d Nastavení
7
1
2
3
4
5
6
Reklama: Zobrazuje návod ke službě Smart Hub,
seznámení s produktem a představení nových
aplikací.
Your Video: Nabízí doporučení na základě vašich
preferencí.
• Nabízí doporučení na základě historie sledovaných
pořadů.
• Umožňuje vám vybrat si film, zobrazí seznam
poskytovatelů VOD (Video on Demand), kteří tento
film mají, a nechá vás vybrat si poskytovatele
pro streamování. (V některých oblastech není
streamování k dispozici.)
• Pokyny pro použití funkce Vaše video najdete na
stránkách www.samsung.com.
Search: Poskytuje integrované vyhledávání
poskytovatelů videa a připojených zařízení AllShare.
• Lze použít při použití služby Smart Hub (nelze
použít při sledování disku Blu-ray).
• Pro snadný přístup stiskněte tlačítko SEARCH na
dálkovém ovládání.
• Pokyny pro použití funkce vyhledávání najdete na
stránkách www.samsung.com.
7
Síťové služby
1
Nápověda k navigaci: Zobrazuje tlačítka dálkového
ovládání, která můžete použít k navigaci ve službě
Smart Hub.
• ČERVENÉ tlačítko (A): Přihlášení do Smart Hub.
• ZELENÉ tlačítko (B): Řazení aplikací.
• ŽLUTÉ tlačítko (C): Úpravy aplikací.
• MODRÉ tlačítko (D): Změna nastavení služby
Smart Hub.
09
Představujeme Smart Hub
Mé aplikace: Zobrazí vaši osobní galerii aplikací,
kterou můžete rozšiřovat, upravovat a mazat.
✎✎ POZNÁMKA
`` Společnost Samsung Electronics nenese právní
odpovědnost za přerušení dostupnosti služby Smart
Hub způsobené výpadkem poskytovatele, nezávisle
na důvodech.
`` Služba Smart Hub stahuje a zpracovává data
prostřednictvím Internetu, takže si můžete vychutnat
obsah z Internetu na své televizní obrazovce.
Pokud je připojení k Internetu nestabilní, služba
může být pomalá nebo přerušovaná.
Produkt se v reakci na podmínky na Internetu může
také automaticky vypnout.
Pokud k tomu dojde, zkontrolujte připojení
k Internetu a zkuste se přihlásit znovu.
`` Služby aplikací mohou být poskytovány jen
v angličtině a poskytovaný obsah se může lišit podle
oblasti, ve které se nacházíte.
`` Více informací o službě Smart Hub najdete na webu
poskytovatele příslušné služby.
`` Poskytované služby mohou být změněny
poskytovatelem služby Smart Hub bez předchozího
upozornění.
`` Obsah služby Smart Hub se může lišit v závislosti na
verzi firmwaru produktu.
Aplikace Samsung: Můžete stahovat různé
aplikace, zdarma nebo za poplatek.
Doporučeno: Zobrazí obsah spravovaný společností
Samsung.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 75
75
2012-01-12 오전 11:32:11
Síťové služby
Použití klávesnice
Pomocí dálkového ovládání můžete na
obrazovkové klávesnici zadávat písmena, čísla a
symboly.
1
2
def
1
ghi
jkl
mno
pqrs
tuv
wxyz
4
5
7
2
3
T9
6
8
9
0
Přepnout
ab
Vytvoření účtu
3
abc
.,–
Odstranit
Ab
AB
1
K pohybu v textu použijte šipky. Chcete-li vymazat
text, přesuňte kurzor napravo od znaku, který
chcete vymazat a potom stiskněte tlačítko TITLE
MENU. Chcete-li změnit velikost znaku nebo
zadat čísla nebo interpunkci, stiskněte tlačítko
DISC MENU.
6

Abyste získali vlastní a exkluzivní konfiguraci služby
Smart Hub, vytvořte si vlastní účet Smart TV.
Pro vytvoření účtu postupujte takto:
1. Stiskněte ČERVENÉ tlačítko (A) na dálkovém
ovládání. Objeví se obrazovka Vytvořit účet.
b Metoda zadávání/ Jazyk: Czech
4
1
Aktuální klávesnice.
Použijte k zadání písmen, čísel a symbolů.
2
3
Zobrazí aktuální režim zadávání.
5
6
Stiskem ZELENÉHO tlačítka (B) na dálkovém
ovládání změníte režim zadávání. (T9 nebo ABC)
Stiskem tlačítka TOOLS na dálkovém ovládání
změníte jazyk.
Stiskněte tlačítko TITLE MENU na dálkovém ovládání
pro odstranění znaku.
Zadávání textu, číslic a symbolů
Chcete-li zadat text, stiskněte na dálkovém
ovládání číselné tlačítko, které odpovídá znaku,
který chcete zadat. Rychlým stisknutím tlačítka
zadáte znak, který není na tlačítku obrazovkové
klávesnice uveden na prvním místě. Pokud
chcete například zadat znak b, stiskněte tlačítko
2 na dálkovém ovládání rychle dvakrát za sebou.
Chcete-li zadat první tlačítko uvedené na tlačítku,
stiskněte tlačítko, uvolněte je a počkejte.
76
Your Video
Samsung Apps
Contents 1
Přihlásit
Contents 2
Recommended
ID SMART TV
5
Stiskněte tlačítko DISC MENU na dálkovém ovládání
pro změnu režimu zadávání.
: ab, Ab, AB, číslice nebo symboly.
4
Search
Heslo
Contents 1
xxxxxxxx
Stiskn. [Enter]
Contents 2
Contents 3
Stiskn.
[Enter]xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 2
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 7
Contents 8
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Contents 3
Přihlásit
xxxxxxxx
Vytvořit účet
Contents 9
xxxxxxxx
Contents 4
%
Contents 4
Contents 5
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zapamatovat ID a heslo služby Smart TV.
Contents 1
Contents 3
Contents 4
Contents 5
Contents 6
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
Zrušit
Zapom. heslo
Contents 10
Contents 11
Contents 12
xxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxxxx
a Přihlásit b Seřadit podle c Režim úprav d Nastavení
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Vytvořit účet a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Na další obrazovce vyberte volbu ID SMART
TV a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se vstupní obrazovka a klávesnice.
4. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou
adresu. Ta bude sloužit jako vaše uživatelské
jméno.
POZNÁMKA
✎✎
`` Klávesnice pracuje podobně jako klávesnice na
mobilním telefonu.
5. Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu stiskněte
tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
6. Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se vstupní obrazovka
a klávesnice.
7. Pomocí klávesnice zadejte heslo.
Heslo může být libovolná kombinace písmen,
číslic a symbolů.
✎✎ POZNÁMKA
`` Stisknutím ČERVENÉHO tlačítka (A) na dálkovém
ovládání můžete heslo během zadávání zobrazit nebo
skrýt.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 76
2012-01-12 오전 11:32:11
10. Opakujte kroky 7 a 8.
5. Pomocí klávesnice a dálkového ovládání
zadejte své heslo. Po dokončení vyberte
stisknutím tlačítka VSTUP možnost OK a
potom znovu stiskněte tlačítko VSTUP.
9. Vyberte možnost Potvrd'te heslo. a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
11. Na obrazovce Přihlášení vyberte volbu
Vytvořit účet a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Zobrazí se okno Potvrzení.
12. Vyberte možnost OK a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Pokračovat
v registraci služby.
13. Vyberte možnost Registrovat se a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
14. Objeví se okno Registrovat účet služby.
• Pokud již máte účty u některého
z uvedených poskytovatelů, můžete
přidružit účet poskytovatele a heslo účtu
poskytovatele k účtu Smart TV. Registrace
usnadňuje přístup na stránky poskytovatelů.
Pokyny ohledně registrace najdete v kroku
2 v sekci Správa účtu v nabídce nastavení.
• Pokud ještě účty u poskytovatelů nemáte
nebo je nechcete v této chvíli registrovat,
vyberte možnost OK a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Můžete také okno nechat,
aby se zhruba po minutě zavřelo samo.
✎✎ POZNÁMKA
`` Jako uživatelské jméno musíte použít e-mailovou
adresu.
`` Lze zaregistrovat až 10 uživatelských účtů.
`` Účet není k použití služby Smart Hub nutný.
Přihlášení k účtu
Chcete-li se přihlásit k účtu Smart TV, postupujte
takto:
1. Na hlavní obrazovce Smart Hub zobrazené
na televizoru stiskněte ČERVENÉ tlačítko
(A) dálkového ovládání. Objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
2. Vyberte šipku dolů vedle pole ID Smart TV a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
4. Vyberte možnost Heslo a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se vstupní obrazovka
a klávesnice.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud chcete, aby služba Smart Hub vložila vaše
heslo automaticky, vyberte po zadání hesla možnost
PAMATOVAT HESLO a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se symbol zaškrtnutí. Služba Smart
Hub nyní vyplní vaše heslo automaticky, jakmile
vyberete nebo zadáte své uživatelské jméno.
Nabídka nastavení - MODRÉ
tlačítko (D)
Na obrazovce nabídky nastavení můžete spravovat
účty a služby, resetovat účty a spravovat vlastnosti
účtů.
Pro přístup do nabídky nastavení a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1. Stiskněte MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte položku nabídky
a stiskněte tlačítko VSTUP.
Funkce na obrazovce nabídky nastavení jsou
popsány níže.
✎✎ POZNÁMKA
`` Položka Správce služeb uvedená v nabídce nastavení
není u kombinovaných přehrávačů disků Blu-ray s
pevným diskem dostupná.
Správa účtu
Nabídka Správa účtu obsahuje funkce, které
umožňují registraci účtů u vašich poskytovatelů,
změnu hesla služby Smart Hub a odstranění nebo
deaktivaci účtu Smart TV.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 77
Síťové služby
3. Vyberte uživatelské jméno ze zobrazeného
seznamu a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Znovu se objeví se obrazovka Vytvořit účet.
09
8. Po dokončení vyberte stisknutím tlačítka
VSTUP možnost OK a potom znovu stiskněte
tlačítko VSTUP. Znovu se objeví se obrazovka
Vytvořit účet.
77
2012-01-12 오전 11:32:11
Síťové služby
Registrovat účet služby
Pokud již máte účty u některého z poskytovatelů
uvedených funkcí Registrace účtu služby,
můžete přidružit účet poskytovatele a heslo
účtu poskytovatele k účtu Smart TV. Pokud
přidružíte účet, budete se k němu moci snadno
přihlásit pomocí služby Smart Hub bez zadávání
uživatelského jména nebo hesla.
Chcete-li použít funkci Registrace účtu služby,
postupujte takto:
1. V nabídce Správa účtu vyberte možnost
Registrovat účet služby a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Objeví se okno Registrovat
účet služby.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ vyberte poskytovatele
služeb, kterého chcete přidružit ke svému
účtu Smart TV a potom stiskněte tlačítko
VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud máte účet u společnosti Samsung a chcete ve
službě Smart Hub používat funkce aplikací Samsung,
musíte zde zaregistrovat účet k aplikacím Samsung.
Další informace najdete na stránce 81-82.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku
Registrace a poté pomocí dálkového ovládání
a klávesnice na obrazovce zadejte své
uživatelské jméno a heslo pro danou službu.
Po dokončení stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Toto je uživatelské jméno a heslo, které normálně
používáte k přístupu na tyto stránky.
4. Pokud jste zadali uživatelské jméno a
heslo správně, objeví se zpráva Úspěšně
registrováno.
5. Pokud jste stiskli tlačítko OK, opakujte kroky 2
až 4 a přidružte dalšího poskytovatele služeb.
6. Po dokončení stiskněte tlačítko RETURN.
Změnit heslo
Funkce Změnit heslo umožňuje změnu hesla
služby Smart Hub. Chcete-li změnit heslo,
postupujte takto:
1. Vyberte možnost Změnit heslo a potom
stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Zadejte aktuální heslo. Objeví se další
obrazovka.
3. Na další obrazovce zadejte na první řádek
nové heslo. Zadejte je znovu na druhý řádek
jako potvrzení.
4. Zobrazí se zpráva Změna hesla je dokončena.
Stiskněte tlačítko VSTUP nebo počkejte
zhruba 5 sekund na zavření obrazovky.
Odebrat ze seznamu účtů TV
Funkce Odebrání účtů služeb zruší všechny
zaregistrované účty služeb, které jste registrovali
na obrazovce Registrace účtu služby.
Deaktivovat účet
Funkce Deaktivace účtu deaktivuje váš účet Smart
TV a odstraní jej spolu se všemi nastaveními ze
služby Smart Hub.
Obnovit
Funkce Obnovit inicializuje všechny stažené
widgety, vymaže všechny uživatelské účty a
nastavení z produktu a obnoví výrobní nastavení
služby Smart Hub. Potom restartuje službu Smart
Hub tak, jako by byla spuštěna poprvé. Váš účet
ovšem zůstane na serveru služby Smart Hub
zachován. Chcete-li se ke svému účtu přihlásit,
zadejte na obrazovce Vytvořit účet své uživatelské
jméno a heslo.
Chcete-li použít funkci Obnovit, postupujte takto:
1. V nabídce Nastavení vyberte možnost Obnovit
a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se okno Obnovit.
2. Zadejte svoje bezpečnostní heslo. Toto
je heslo, které jste zadali při nastavování
hodnocení pro rodiče BD nebo DVD (viz
stránka 51-52). Pokud jste je nezadali, zadejte
0000.
78
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 78
2012-01-12 오전 11:32:11
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud jste zapomněli heslo, stiskněte a držte tlačítko
ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
Vlastnosti
V položce nabídky Vlastnosti jsou uvedeny tři
funkce, které zobrazují informace o službě Smart
Hub:
Detail
Uvádí informace o službě Smart Hub, včetně čísla
verze, počtu instalovaných služeb, využití paměti a
jedinečném ID produktu.
Smluvní podmínky služby
Zobrazí licenční ujednání.
Nabídka Rež. úprav - ŽLUTÉ
tlačítko (C)
Funkce v nabídce Rež. úprav vám umožňují
manipulovat s widgety v sekci Moje aplikace na
obrazovce služby Smart Hub. Pomocí těchto
funkcí můžete zamykat přístup k některým
widgetům, vytvářet složky a přesouvat do nich
widgety, přejmenovávat složky, odstraňovat
widgety a měnit polohu widgetů na obrazovce.
Pro přístup do nabídky Rež. úprav a volbu položky
nabídky postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se objeví
pruh nabídky Rež. úprav.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte položku
nabídky a stiskněte tlačítko VSTUP.
✎✎ POZNÁMKA
`` Některé položky nabídky se nemusí na obrazovce
objevit. Chcete-li je zobrazit, stisknutím tlačítek ◄►
se přesuňte na okraj obrazovky a dalším tisknutím
tlačítek položky zobrazte.
`` Pruh můžete zavřít označením znaku X vpravo dole a
následným stisknutím tlačítka VSTUP.
Přes.
Funkce Přesunout umožňuje změnit polohu
widgetu na obrazovce. Chcete-li použít funkci
Přesunout, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Nad widgetem se objeví symbol
zaškrtnutí.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte Přes.
a potom stiskněte tlačítko VSTUP. Nad
widgetem se objeví ikona změny polohy.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► můžete ikonu
přesunout. Stiskněte tlačítko VSTUP, jakmile
bude ikona na požadovaném místě. Widget
se přesune do nového místa.
Přes. do složky
Funkce Přesunout do složky umožňuje přesun
widgetu do složky. Chcete-li použít funkci
Přesunout do složky, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Pokud jste již vytvořili složku, lze
widget přesunout.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přesunout do složky a stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Přesunout do složky.
4. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Objeví se
zpráva Přesunuto do složky a následně se
zavře. Widget byl přesunut do složky.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 79
Síťové služby
4. Abyste opětovnou inicializaci dokončili,
přejděte na krok 4 v postupu První spuštění
služby Smart Hub. (Viz strana 74)
Funkce v pruhu nabídky Rež. úprav jsou popsány
níže.
09
3. Po chvíli se služba Smart Hub automaticky
resetuje. Obrazovka může ztmavnout a potom
se služba Smart Hub znovu zobrazí. Po chvíli
bude zahájen proces opětovné inicializace.
79
2012-01-12 오전 11:32:11
Síťové služby
Přístup k widgetům ve složce
1. Zavřete nabídku Rež. úprav.
2. V okně Moje aplikace stiskem tlačítek
▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Složka se otevře.
3. Vyberte widget a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Spustí se aplikace nebo služba
widgetu.
Úprava položek ve složce
Vyberte složku a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Složka se otevře.
Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání. V dolní části obrazovky se zobrazí
tlačítka úprav.
Tato tlačítka pracují stejně jako tlačítka nabídky
Rež. úprav na hlavní obrazovce. Například pro
přesun widgetu zpět na hlavní obrazovku Moje
aplikace:
1. Vyberte widget.
2. Vyberte možnost Přesunout do složky a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se
okno Přesunout do složky.
3. Vyberte možnost Moje aplikace a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přesunout do
složky se zavře a widget se vrátí na obrazovku
Moje aplikace.
Nová složka
Funkce Nová složka umožňuje vytvářet a
pojmenovávat nové složky. Po vytvoření složky
do ní můžete přesouvat widgety. Chcete-li použít
funkci Nová složka, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ▲▼◄► přesuňte kurzor
na možnost Nová složka a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Nová složka a
klávesnice.
Přejm. složku
Funkce Přejmenovat složku umožňuje
přejmenování složek. Chcete-li použít funkci
Přejmenovat složku, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Přejmenovat složku a stiskněte tlačítko
VSTUP. Objeví se okno Přejmenovat složku a
klávesnice.
4. Pomocí klávesnice zadejte nový název a
stiskněte tlačítko VSTUP. Okno Přejmenovat
se zavře a pod složkou se zobrazí nový název.
Zámek
Funkce Zámek umožňuje zamknout některé
widgety v nabídce Moje aplikace, aby je
nebylo možné otevřít bez zadání rodičovského
bezpečnostního kódu.
Chcete-li použít funkci Zámek, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte widget a
potom stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud lze
widget zamknout, položka nabídky Zámek se
aktivuje.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Zámek a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Otevře se okno Zamknout službu.
4. Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 51-52). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5. Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknout službu s potvrzením zámku a pak se
zavře. Vedle widgetu se zobrazí symbol zámku.
3. Pomocí klávesnice zadejte název složky a
stiskněte tlačítko VSTUP.
Obrazovka Nová složka se zavře a nová složka
se zobrazí na obrazovce služby Smart Hub.
80
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 80
2012-01-12 오전 11:32:12
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte zamknutý
widget a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Odemknout a potom stiskněte tlačítko
VSTUP. Otevře se okno Zamknout službu.
4. Zadejte svůj rodičovský bezpečnostní kód
(viz stránka 51-52). Pokud jste rodičovský
bezpečnostní kód nevytvořili, zadejte 0000.
5. Stiskněte tlačítko VSTUP. Otevře se okno
Zamknutá služba odemknuta s potvrzením
odemknutí zámku a pak se zavře.
Odstranit
Funkce Odstranit umožňuje odstranění widgetů
z nabídky Moje aplikace. Chcete-li použít funkci
Odstranit, postupujte takto:
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte widget a
potom stiskněte tlačítko VSTUP.
3. Stisknutím tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Odstranit a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Zobrazí se zpráva „Chcete vybrané položky
odstranit?“.
4. Vyberte možnost Ano a potom stiskněte
tlačítko VSTUP. Widget je odstraněn.
Nabídka Seřadit - ZELENÉ tlačítko (B)
Funkce v nabídce Seřadit umožňují seřadit
widgety v nabídce Moje aplikace podle názvu,
data, frekvence (použití) a kategorie. Pokud
ručně změníte polohu widgetu, nabídka Seřadit
při spuštění automaticky zvýrazní Definováno
uživatelem.
Chcete-li seřadit widgety v nabídce Moje aplikace,
postupujte takto:
1. Stiskněte ZELENÉ tlačítko (B) na dálkovém
ovládání.
2. Stiskem tlačítek ◄► vyberte metodu řazení a
pak stiskněte tlačítko VSTUP. Služba Smart
Hub seřadí widgety zvolenou metodou.
Aplikace Samsung umožňují stahování placených
nebo bezplatných aplikací či služeb do vašeho
produktu a jejich zobrazení nebo použití na vašem
televizoru.
Tyto aplikace nebo služby zahrnují videa, hudbu,
fotografie, hry, zprávy, sport, atd. Widgety pro
nové aplikace se zobrazí v nabídce Moje aplikace.
Pravidelně jsou přidávány nové aplikace a služby.
Placené aplikace
Chcete-li stahovat placené aplikace, musíte si
vytvořit účet Aplikace Samsung a přidat k němu
platební kartu.
Pro vytvoření účtu Aplikace Samsung navštivte
web www.samsung.com.
✎✎ POZNÁMKA
`` Tato služba nemusí být v některých zemích
poskytována.
Přístup na obrazovku Aplikace Samsung
Pro přístup na obrazovku aplikace Samsung
přejděte stisknutím tlačítek ▲▼◄► do oblasti
Aplikace Samsung na hlavní obrazovce služby
Smart Hub a potom stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Aplikace Samsung.
✎✎ POZNÁMKA
`` Pokud na tuto stránku vstupujete poprvé, zobrazí se
okno s podmínkami služby. Pokud chcete souhlasit,
vyberte možnost Souhlasím a stiskněte tlačítko
VSTUP.
Použití obrazovky Aplikace Samsung
Chcete-li použít funkci Aplikace Samsung,
postupujte takto:
1. Stisknutím tlačítek ◄► se přesuňte do
seznamu kategorií vlevo.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ zvýrazněte kategorii.
Za několik sekund se na obrazovce Aplikace
Samsung zobrazí aplikace z dané kategorie.
Nahoře se objeví záložky pro seřazení.
3. Stisknutím tlačítka ► se přesuňte na
zobrazené aplikace nebo služby.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 81
Síťové služby
1. Stiskněte ŽLUTÉ tlačítko (C) na dálkovém
ovládání.
Aplikace Samsung
09
Odemk.
81
2012-01-12 오전 11:32:12
Síťové služby
4. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci
nebo službu a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
Objeví se obrazovka Podrobnosti aplikace s
popisem služby nebo aplikace.
5. Vyberte možnost Stáhnout nyní a potom
stiskněte tlačítko VSTUP. Pokud je aplikace
nebo služba bezplatná, stáhne se a spustí.
Pokud není bezplatná a je zpoplatněná,
postupujte podle pokynů na obrazovce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Některé aplikace jsou dostupné zdarma ke stažení,
ale pro použití vyžadují registraci u poskytovatele
nebo placený účet u poskytovatele.
`` Widgety pro aplikace a služby, které jste si stáhli
z aplikací Samsung, se zobrazí v nabídce Moje
aplikace.
Záložky řazení
K záložkám řazení v horní části obrazovky se
dostanete tlačítky ▲▼◄►. Každá záložka
zobrazuje služby nebo aplikace ve vybrané
kategorii, seřazené podle kritérií na záložce
(Doporučené, Nejvíce stahované, Nejnovější,
Název).
K přístupu k záložkám řazení můžete použít také
MODRÉ tlačítko (D) na dálkovém ovládání. Při
každém stisknutí MODRÉHO tlačítka (D) změníte
zobrazení z jedné záložky řazení na další.
Aplikace Samsung podle kategorií
K dispozici jsou následující kategorie:
• Novinky: Zobrazí nově zaregistrované aplikace.
• Video: Zobrazí různé video soubory, jako jsou
filmy, televizní pořady a krátká videa.
• Hra: Zobrazí různé hry, jako je sudoku a šachy.
• Sport: Zobrazí různá sportovní média, jako jsou
výsledky zápasů, obrázky a krátká videa.
• Životní styl: Zahrnuje různé mediální služby
týkající se životního stylu, jako je hudba, nástroje
pro správu osobních fotografií a sociální sítě
jako Facebook a Twitter.
• Informace: Zahrnuje různé informace, jako jsou
zprávy, akcie a počasí.
• Jiné: Zahrnuje další různé služby.
82
Můj účet
Můj účet poskytuje přístup k historii objednávek
a stažení aplikací Samsung a na obrazovku
Hotovost pro moje aplikace. Abyste mohli tyto
informace zobrazit, musíte mít účet pro Aplikace
Samsung.
Nápověda
Pokud máte jakékoli otázky ohledně aplikací
Samsung, nejprve se podívejte do nápovědy.
Pokud žádný z tipů nepomůže, navštivte web
www.samsung.com.
Chcete-li použít funkci Nápověda, postupujte
takto:
1. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte možnost
Nápověda a pak stiskněte tlačítko VSTUP.
2. Stisknutím tlačítek ▲▼ procházejte textem
nápovědy.
3. Stisknutím tlačítka ◄ opustíte nápovědu.
Použití barevných tlačítek na dálkovém
ovládání s aplikacemi Samsung
• ČERVENÉ tlačítko (A) (Přihlásit): Přihlášení k
účtu Smart TV.
• ZELENÉ tlačítko (B) (Miniatury/Seznam):
Přepínání aplikací mezi zobrazením miniatur a
seznamu.
• MODRÉ tlačítko (D) (Seřadit podle): Seřazení
aplikací v kategorii podle doporučených, nejvíce
stahovaných, nejnovějších nebo podle názvu.
• Zpět: Návrat k předchozí nabídce.
✎✎ POZNÁMKA
`` Služby obsahu z Internetu mohou být přidávány
nebo odstraňovány poskytovateli bez předchozí
upozornění.
Pokyny pro použití funkce Vaše video nebo
Vyhledávání najdete na stránkách www.
samsung.com.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 82
2012-01-12 오전 11:32:12
1. Zkontrolujte velikost volného místa v paměti.
Na pevném disku musí být nejméně 1GB
volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Vložte disk Blu-ray, který podporuje BD-LIVE.
3. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE
poskytovaného výrobcem disku.
✎✎ POZNÁMKA
`` Funkci automatického zálohování nelze použít
současně s dále uvedenými funkcemi.
-- Přehrávání souborů (nahrané televizní pořady,
videa, fotografie, hudba) nebo přístup k prohlížeči,
v nabídce Můj obsah nebo Moje zař.
-- Upgrade softwaru
Síťové služby
Po připojení přehrávače k síti můžete využívat
řadu služeb souvisejících s filmy na discích
kompatibilních s BD-LIVE.
✎✎ POZNÁMKA
09
BD-LIVE™
-- Formátování pevného disku, test výkonu, test
zařízení
-- Nastavení sítě.
`` Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se
mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.
Použití funkce AllShare
Funkce AllShare umožňuje přehrávání hudby,
videa a fotografií umístěných ve vašem počítači
nebo mobilním telefonu kompatibilním se službou
DLNA nebo na zařízení NAS ve vašem přehrávači.
Chcete-i s produktem používat funkci AllShare,
musí být produkt připojen k síti. (Viz strany 31 – 32)
Chcete-li použít funkci AllShare s počítačem,
musíte si do počítače nainstalovat software
AllShare.
Pokud máte mobilní telefon kompatibilní se
službou DLNA nebo zařízení NAS, můžete funkci
AllShare používat bez jakéhokoli dodatečného
softwaru.
Software pro počítač si můžete stáhnout
s podrobnými pokyny k použití funkce AllShare
z webových stránek Samsung.com.
Automatické zálohování
Na tomto přehrávači můžete ukládat a přehrávat
video, fotografie a hudbu uložené v produktech
Samsung pomocí funkce automatického
zálohování. Není k tomu potřebné připojení USB.
Po prvním připojení externího zařízení k produktu
se na displeji přehrávače zobrazí zpráva Řízení
přístupu k zařízení. Chcete-li použít funkci
automatického zálohování, vyberte možnost
Povolit.
Řízení přístupu k zařízení lze nastavit v nabídce
Správa serveru AllShare. (Viz strana 49)
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 83
83
2012-01-12 오전 11:32:12
Příloha
Řešení potíží
Před požadavkem na servis zkontrolujte následující body.
PROBLÉM
ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.
• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna.
• Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m.
• Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko
dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru.
Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.
• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru.
• Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.
• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví zpráva o zákazu.
• Tato zpráva se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko.
• Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery).
• Požadovali jste titul, kapitolu nebo čas prohledávání, které jsou mimo
rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou
v nabídce nastavení.
• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud
příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.
• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu.
• Nejedná se o závadu produktu.
Chybí zvuk.
• Zkontrolujte, zda jste vybrali správné volby Digitální výstup v nabídce
Zvukový výstup.
Obraz zamrzne.
• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje
(např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz.
• Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stiskněte a držte tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
84
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 84
2012-01-12 오전 11:32:12
ŘEŠENÍ
10
PROBLÉM
• Stiskem tlačítka MENU zobrazte hlavní nabídku.
Stiskněte a držte tlačítko ZASTAVIT (
) na předním panelu produktu po
dobu více než 5 sekund (bez vloženého disku).
Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné.
• Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená
v paměti BD se vymažou.
V případě jiných problémů.
• Přejděte na obsah a najděte kapitolu uživatelské příručky, která obsahuje
informace k aktuálnímu problému, a proveďte postup znovu.
• Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní
středisko Samsung.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.
• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný.
• Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.
• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI produktu.
• Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením
576p/480p, 720p, 1080i, 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.
• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje
HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
Funkce AllShare
Vidím složky sdílené prostřednictvím služby
AllShare, ale ne soubory.
• Funkce AllShare zobrazuje pouze soubory odpovídající kategoriím Obrázky,
Hudba a Film. Soubory, které těmto kategoriím neodpovídají, nemusí být
zobrazeny.
Video má výpadky.
• Zkontrolujte, zda je síť stabilní.
• Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena.
• Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přehrávačem je
nestabilní.
Zkontrolujte připojení.
Nestabilita připojení AllShare mezi
kombinovaným přehrávačem Blu-ray s
pevným diskem a počítačem.
• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize
adres může být příčinou výpadků.
• Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall.
Pokud ano, bránu firewall vypněte.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 85
Příloha
Zapomenuté heslo
85
2012-01-12 오전 11:32:12
Příloha
PROBLÉM
BD-LIVE
ŘEŠENÍ
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.
• Zkontrolujte funkci síťového připojení v nabídce Stav sítě. (Viz strana 48)
• Na zařízení musí být nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strany 50-51)
• Zkontrolujte, zda je volba Připojení k Internetu BD-LIVE nastavena na Povol.
(vše).
• Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte
software produktu.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.
• Na zařízení musí být nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strany 50-51)
Nahrávání
Zobrazí se zpráva „Test výkonu se nezdařil“
a funkce Časové nahrávání a Časový posun
nepracují.
✎✎ POZNÁMKA
• Tento problém může být způsoben použitím méně kvalitního paměťového
zařízení s rozhraním USB, které nepodporuje funkci nahrávání.
Jako paměťové zařízení doporučujeme použít pevný disk s rozraním USB.
• Pevný disk s rozraním USB by měl mít provozní otáčky alespoň 5400 ot./min.
Pevné disky s rozraním USB v konfiguraci RAID nejsou podporovány.
`` Pokud se obnoví nastavení z výroby, všechna uživatelská data uložená v paměti BD se vymažou.
Opravy
Pokud nás požádáte o opravu produktu, může vám být účtován administrativní poplatek, pokud:
1. je zavolán technik k vám domů na vaši žádost a na produktu není zjištěna závada.
2. přinesete přístroj do servisního střediska a na produktu není zjištěna závada.
Výši administrativního poplatku vám sdělíme předtím, než přijedeme k vám nebo zahájíme jakékoli práce
na produktu.
Doporučujeme, abyste si před požadavkem o opravu produktu důkladně přečetli tento návod, vyhledali
řešení na stránkách www.samsung.com nebo kontaktovali centrum péče o zákazníky Samsung.
86
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 86
2012-01-12 오전 11:32:12
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD: 12 cm (kompaktní disk)
CD: 8 cm (kompaktní disk)
Kompozitní video
Výstup videa
Obraz/zvuk:
Výstup zvuku
Síť
Kapacita
pevného disku
Komponentní video:
HDMI
Analogový výstup zvuku
Digitální výstup zvuku
Ethernet
Bezdrátová místní síť
Zabezpečení
WPS (PBC)
BD-D8200
BD-D8500
3,6 Kg
430 (Š) X 299 (H) X 64 (V) mm
+5 °C až +35 °C
10 % až 75 %
Rychlost čtení: 4,917 m/s
Rychlost čtení: 3,49 – 4,06 m/s
Přibližná hrací doba (jednostranný jednovrstvý disk): 135 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s
Maximální hrací doba: 74 min.
Rychlost čtení: 4,8 – 5,6 m/s
Maximální hrací doba: 20 min.
1 kanál: 1,0 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray/DVD 576i/480i
Y : 1,0 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
PR:0,70 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
PB:0,70 Všp-šp (zátěž 75 Ω)
Disk Blu-ray: 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Zvuk PCM, Zvuk Bitstream
2 kanály (2 V efektivně ±10 %)
Optický
koncovka 10/100BASE-TX
Vestavěné
WEP (OPEN/SHARED)
WPA-PSK (TKIP/AES)
WPA2-PSK (TKIP/AES)
Podporované
250 GB
500 GB
Příloha
Obecné
Hmotnost
Rozměry
Provozní teplota
Provozní vlhkost
BD (disk Blu-ray)
10
Technické údaje
-- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
-- Informace o napájecím zdroji a příkonu naleznete na štítku přímo na přístroji.
-- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 87
87
2012-01-12 오전 11:32:12
Příloha
Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy
NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní.
• V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku,
lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané běžně prodávané disky BD-ROM, DVD-VIDEO a
Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
• Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přístroj. Některé z výše uvedených
disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
• Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přístroj přehraje každý disk s označením BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přístroj nemusí reagovat na některé
povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto pochybnosti v otázce kompatibilitě
disků a funkcí přístroje mají následující příčiny :
-- Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přístroj nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray,
protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě
tohoto přístroje a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
-- Přístroj nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
-- Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo
nahrazovány.
-- Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
-- Je možné, že poté, co přístroj opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové
funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
-- Některé disky BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou
být nestandardní.
-- Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
-- Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
-- Tento přístroj také funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému AV zařízení.
-- Z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných Centrem péče o zákazníky
SAMSUNG.
• Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přístroje, kontaktujte Centrum péče o zákazníky
SAMSUNG.
Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přístroje
• Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než
začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
Ochrana proti kopírování
• Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray,
který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu
analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišít podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle
toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM
Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků
se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji
poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
88
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 88
2012-01-12 오전 11:32:12
10
Příloha
• Mnoho disků Blu-ray/DVD je zakódováno ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli
přístroj připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek
zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
• Tento přístroj využívá technologii ochrany autorských práv chráněnou patenty USA a dalšími právy k
duševnímu vlastnictví společnosti Rovi Corporation. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou
zakázány.
• V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití,
přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů
postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
• Pro výstup progresivního vykreslování zařízení BD-HDD Combo : UPOZORŇUJEME
SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO přístrojem
PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S
OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP
NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO přístrojem
JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.
Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb
Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským
právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah
a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný
obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem
služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či
poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat,
prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv
způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.
OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG
NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA
JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ
ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.
SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI
ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM
TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG
ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ,
NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY
NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI
INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ
JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ
UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.
Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná
prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah
a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá
společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost
Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu
či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.
Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami.
Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány
přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 89
89
2012-01-12 오전 11:32:12
Příloha
Licence
• Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D
jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.
• Vyrobeno v licencí podle patentů USA č. : 5,451,942 ; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762;
6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 a dalších
vydaných patentů USA i celosvětových a patentů v řízení. DTS a Symbol jsou registrované ochranné
známky společnosti DTS a symboly a loga DTS, DTS-HD a DTS-HD Master Audio jsou obchodní známky
společnosti DTS, Inc. Přístroj obsahuje software. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.
• DivX
-- VIDEO VE FORMÁTU DIVX: DivX® je formát digitálního videa vyvinutý společností DivX, Inc.
Toto zařízení má oficiální certifikaci DivX Certified® a přehrává video ve formátu DivX.
Více informací a softwarové nástroje k převodu souborů na video ve formátu DivX najdete na www.divx.com.
-- DIVX VIDEO-ON-DEMAND (video na vyžádání): Zařízení s certifikací DivX Certified® musí být
registrováno, aby mohlo přehrávat zakoupený obsah DivX Video-on-Demand (VOD). Registrační
kód vygenerujete podle sekce DivX VOD v nabídce nastavení zařízení. Další informace o procesu
registrace najdete na webové adrese vod.divx.com.
-- Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
-- DivX®, DivX Certified® a přidružená loga jsou ochranné známky společnosti DivX, Inc. a jsou použity
na základě licence.
-- Na přístroj se vztahuje jeden či více patentů registrovaných v USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
•The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks
or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
• Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích
dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých
příslušných vlastníků.
• Podmínky Flow-Down licence Rovi (Podmínky používání)
-- Tato aplikace obsahuje software a technologie společnosti Rovi Corporation (dále jen „Rovi“).
Software a technologie Rovi (dále společně jen „Technologie Rovi“) umožňují Koncovému uživateli
přístup k datům, která se vztahují k hudbě (dále jen „Data Rovi“), prostřednictvím Internetu a jinak
z databází Rovi (dále jen „Databáze Rovi“), které jsou uloženy na serverech Rovi (dále jen „Servery
Rovi“), jakož i pro využití dalších funkcí. K Datům Rovi můžete přistupovat a využívat je pouze v rámci
předpokládaných funkcí Koncového uživatele této softwarové aplikace.
-- Souhlasíte, že Data Rovi, Technologie Rovi a Servery Rovi budete využívat pouze pro vlastní osobní
nekomerční účely. Souhlasíte, že Data Rovi nepostoupíte, nepřevedete ani nepřenesete třetím
stranám. Souhlasíte, že Data Rovi, Technologie Rovi, Databáze Rovi ani Servery Rovi nebudete
využívat ani používat jinak než v souladu s tím, co je v tomto dokumentu výslovně povoleno.
-- Souhlasíte, že vaše nevýhradní licence pro přístup do Databází Rovi a využívání Dat Rovi, Technologií
Rovi a Serverů Rovi bude v případě vašeho porušení těchto omezení vypovězena. V případě
výpovědi vaší licence souhlasíte s ukončením veškerého používání Dat Rovi, Technologií Rovi a
Serverů Rovi. Rovi si vyhrazuje veškerá práva na Data Rovi, Technologie Rovi a Servery Rovi, včetně
veškerých vlastnických práv. Souhlasíte, že společnost Rovi je oprávněna vymáhat veškerá svá práva
v souladu s touto Smlouvou proti vám přímo svým vlastním jménem.
90
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 90
2012-01-12 오전 11:32:12
10
Příloha
-- Společnost Rovi si vyhrazuje právo vymazat data z Databází Rovi nebo změnit kategorie dat z
jakéhokoliv důvodu, který bude společnost Rovi považovat za dostatečný. Není poskytována
žádná záruka, že Technologie Rovi či Servery Rovi jsou bezvadné ani že provoz Technologií Rovi
nebo Serverů Rovi bude nepřerušený. Společnost Rovi není povinna vám poskytovat žádné nové
rozšířené nebo doplňující typy dat či kategorií, které se případně společnost Rovi rozhodne nabízet v
budoucnosti a je oprávněna poskytování svých online služeb kdykoliv ukončit.
-- Data, která poskytnete k použití, nebudou osobními údaji či osobně identifikovatelnými údaji. Bude se
jednat pouze o data týkající se hudebních alb a související data, která se nezobrazují ve Vyhledávací
databázi Rovi. Potvrzujete, že dle vašeho nejlepšího vědomí, album, kterému data odpovídají, je
komerčně dostupné a že vy jako Koncový uživatel máte zákonné právo data poskytnout.
-- V rozsahu, v jakým vy jako Koncový uživatel poskytujete jakékoliv informace či originální autorská díla
k přidání do Databází Rovi, prohlašujete a zaručujete, že jste výhradním autorem takových děl a dále
tímto postupujete Rovi veškerá autorská práva v nich obsažená, včetně práv na registraci autorských
práv k takovým dílům v rámci Databáze Rovi.
-- NA TECHNOLOGIE ROVI A JEDNOTLIVÉ POLOŽKY DAT ROVI SE POSKYTUJE LICENCE V
PODOBĚ „TAK JAK JSOU“. SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ ANI
ZÁRUKY, AŤ JIŽ VÝSLOVNÉ ČI PŘEDPOKLÁDANÉ, TÝKAJÍÍ SE PŘESNOSTI JAKÝCHKOLIV
DAT ROVI NA SERVERECH ROVI. SPOLEČNOST ROVI ODMÍTÁ VEŠKERÉ VÝSLOVNÉ ČI
PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI,
VHODNOSTI PRO KONRÉTNÍ ÚČEL, ZÁRUKY TITULU A NEPORUŠOVÁNÍ PRÁV.
SPOLEČNOST ROVI NEPOSKYTUJE ZÁRUKU NA VÝSLEDKY DOSAŽENÉ VAŠIM POUŽÍVÁNÍM
TECHNOLOGIÍ ROVI ČI KTERÉHOKOLIV ZE SREVERŮ ROVI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE
SPOLEČNOST ROVI ODPOVĚDNOST VŮČI VÁM ČI JAKÉKOLIV TŘETÍ STRANĚ ZA JAKÉKOLIV
NÁSLEDNÉ ČI NÁHODNÉ ŠKODY ANI ZA JAKÉKOLIV ZTRÁTY ZISKU ČI PŘÍJMŮ V DŮSLEKDU
VAŠEHO POUŽÍVÁNÍ DAT ROVI, TECHNOLOGIÍ ROVI ČI JINAK.
• Upozornění k licenci pro otevřený software
-- Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky asociace Blu-ray Disc Association.
• Oznámení související s licencí DGTVi
-- Tento Blu-ray spolupracuje s CAM CI a CI+, nemá však certifikaci asociace DGTVi.
Doporučení – pouze EU
• Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že zařízení BD-HDD Combo
vyhovuje nutným požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnice 1999/5/ES.
Oficiální prohlášení o shodě naleznete na webové stránce http://www.samsung.
com, klepnutím na položku Podpora a zadáním názvu modelu do pole Vyhledat podporu produktů.
Toto zařízení je možné používat pouze v interiérech.
Toto zařízení může být provozováno ve všech zemích EU.
Česky
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 91
91
2012-01-12 오전 11:32:12
Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.
Area
` North America
Contact Center 
Web Site
Canada
Mexico
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Argentine
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Dominica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
Nicaragua
Panama
Peru
Puerto Rico
Trinidad &
Tobago
Venezuela
0800-333-3733
0800-124-421 / 4004-0000
800-SAMSUNG (726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
1-800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
0-800-100-5303
www.samsung.com
Albania
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
-
` Latin America
` Europe
Austria
Belgium
02-201-24-18
Bosnia
Bulgaria
Croatia
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800-SAMSUNG (800-726786)
Samsung Zrt., česká organizační
složka, Oasis Florenc, Sokolovská394/17, 180 00, Praha 8
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG (726-7864
€ 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG (726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG (172678)
/ 022-607-93-33
80820-SAMSUNG (726-7864)
1. 08010 SAMSUNG (72678) doar din reţeaua Romtelecom,
tarif local
2. 021.206.01.10 - din orice
reţea, tarif normal
Czech
Denmark
Finland
France
Germany
Hungary
Italia
Kosovo
Luxemburg
Macedonia
Montenegro
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Rumania
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 92
www.samsung.com
www.samsung.com/
be (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
Serbia
Slovakia
Spain
Sweden
Contact Center 
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800-SAMSUNG (726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848-SAMSUNG (7267864,
CHF 0.08/min)
U.k
Eire
Lithuania
Latvia
Estonia
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Russia
Georgia
Armenia
Azerbaijan
Uzbekistan
Kyrgyzstan
Tadjikistan
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500
(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
Ukraine
0-800-502-000
Belarus
Moldova
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
Australia
New Zealand
China
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858 / 010-6475 1880
Hong Kong
(852) 3698 4698
` CIS
Kazakhstan
` Asia Pacific
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/
ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/
ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/
hk_en/
Singapore
Thailand
Taiwan
Vietnam
3030 8282 / 1800 110011 /
1800 3000 8282 / 1800 266 8282
0800-112-8888 /
021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) /
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) /
02-5805777
1800-SAMSUNG (726-7864)
1800-29-3232 / 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
Bahrain
Egypt
Jordan
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Nigeria
South Africa
0800-SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG (726-7864 )
www.samsung.com
www.samsung.com
India
Indonesia
Japan
Malaysia
Philippines
` Middle East
` Africa
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
2012-01-12 오전 11:32:12
English Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology to
limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be in interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Center at http://www.cinavia.com.
To request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under license from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677 and
other U.S. and worldwide patents issued and pending as well as
copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation.
Copyright 2004 - 2010 Verance Corporation. All rights reserved by
Verance. Reverse engineering or disassembly is prohibited.
Français Avis Cinavia : Ce produit utilise la technologie Cinavia
pour limiter l’utilisation de copies illégales de certains films et vidéos
disponibles dans le commerce et de leur bande sonore. Lorsqu’une
utilisation illégale ou une reproduction interdite est détectée, un
message s’affiche et la lecture ou la reproduction s’interrompt.
De plus amples renseignements sur la technologie Cinavia sont
disponibles auprès du Centre d’information des consommateurs en
ligne de Cinavia sur http://www.cinavia.com. Pour obtenir des
renseignements supplémentaires par la poste sur Cinavia, envoyez votre
demande avec votre adresse au : Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre une technologie sous licence de Verance Corporation
protégée par le brevet américain 7,369,677 et d'autres brevets
américains et internationaux déposés ou en attente, de même que
par des droits d'auteur et le secret industriel pour certains aspects de
cette technologie. Cinavia est une marque de commerce de Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Tous droits réservés par Verance. Il est interdit de tenter de démonter
l’appareil et d’en étudier le fonctionnement en vue de le reproduire.
Español Aviso de Cinavia: Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, videos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia.
Información adicional sobre la tecnología Cinavia se facilita en el Centro
de información al cliente en línea de Cinavia en http://www.cinavia.com.
Para solicitar información adicional sobre Cinavia por correo, envíe una
tarjeta con su dirección postal a: Cinavia Consumer Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Português Nota da Cinavia: Esse produto usa tecnologia
Cinavia para limitar o uso de cópias não autorizadas de filmes e vídeos
produzidos comercialmente e sua trilha sonora. Quando se detecta o
uso proibido de uma cópia não autorizada, aparece uma mensagem e a
reprodução ou cópia é interrompida.
Há mais informações sobre a tecnologia Cinavia na Central Cinavia
on-line de informações ao cliente, em http://www.cinavia.com. Para
solicitar mais informações sobre a Cinavia pelo correio, envie um
cartão postal com seu endereço para: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Esse produto incorpora tecnologia proprietária sob licença da Verance
Corporation e protegida pela Patente 7.369.677 dos EUA e outras
patentes nos EUA e no mundo todo, emitidas e pendentes, além
de direitos autorais e proteção ao segredo comercial de certos
aspectos dessa tecnologia. Cinavia é uma marca registrada da Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Todos os
direitos reservados à Verance. É proibido realizar engenharia reversa
ou desmontagem.
Français Avis de Cinavia : Ce produit utilise la technologie
Cinavia pour limiter l'utilisation de copies non autorisées de certains
films et vidéos commerciaux ainsi que leurs bandes son. Lorsqu'une
copie non autorisée est détectée, un message est affiché et la lecture
ou la copie est interrompue. Des informations complémentaires
concernant la technologie Cinavia sont disponibles sur le site http://
www.cinavia.com du Centre d'information consommateur Cinavia. Pour
toute demande d'informations complémentaires concernant Cinavia
par courrier, veuillez écrire à l'adresse suivante : Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ce produit intègre la technologie de protection de la propriété sous
licence Verance Corporation protégée par les brevets américains
7,369,677 et d’autres brevets américains et internationaux accordés et
en attente ainsi que la protection des droits d'auteur et de l'information
commerciale confidentielle pour certains aspects de cette technologie.
Cinavia est une marque commerciale de Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Tous droits réservés par Verance.
Il est interdit de tenter de démonter l’appareil et d’en étudier le
fonctionnement en vue de le reproduire.
Italiano Avvertenza Cinavia : Questo prodotto utilizza
tecnologia Cinavia per limitare l'uso di copie non autorizzate di film
e video commerciali e relative tracce audio. Se viene rilevato l'uso
proibito di una copia non autorizzata, viene visualizzato un messaggio
che interrompe la riproduzione o la copia. Per maggiori informazioni
sulla tecnologia Cinavia consultare il centro online di informazioni
ai consumatori di Cinavia all'indirizzo http://www.cinavia.com. Per
richiedere maggiori informazioni su Cinavia per e-mail, inviare un
messaggio con il proprio indirizzo a: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Questo prodotto è dotato di tecnologia proprietaria di Verance
Corporation ed è protetto dal brevetto U.S.A. 7.369.677 e da altri
brevetti U.S.A. e di altri Paesi registrati e in attesa di registrazione, di
una protezione del copyright e del segreto aziendale per alcuni aspetti di
tale tecnologia. Cinavia è un marchio di Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. Verance. Tutti i diritti riservati. Sono
vietati il reverse engineering o lo smontaggio.
Português Aviso Cinavia : Este produto utiliza tecnologia Cinavia
para limitar a utilização não autorizada de cópias de alguns filmes
e vídeos produzidos comercialmente e respectivas bandas sonoras.
Quando a utilização proibida de uma cópia não autorizada é detectada,
é apresentada uma mensagem e a reprodução ou cópia é interrompida.
Poderá obter mais informações sobre a tecnologia Cinavia no Centro de
Informação ao Consumidor Online da Cinavia em http://www.cinavia.
com. Para solicitar informações adicionais sobre a Cinavia por correio,
envie um bilhete postal com a sua morada para: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Este produto incorpora tecnologia proprietária ao abrigo da licença da
Verance Corporation e protegida pela patente americana, 7,369,677 e
outras patentes dos EUA e de outros países, emitidas ou cuja aprovação
esteja pendente, bem com direitos de autor e protecção de segredo
comercial para determinados aspectos da tecnologia mencionada. A
Cinavia é uma marca comercial da Verance Corporation. Direitos de
autor 2004-2010 Verance Corporation. Todos os direitos reservados
pela Verance. É proibido qualquer procedimento de desmontagem ou
montagem.
Español Aviso de Cinavia : Este producto utiliza tecnología
Cinavia para limitar el uso de copias no autorizadas de algunas películas
de producción comercial, vídeos y sus bandas sonoras. Cuando se
detecta el uso de una copia no autorizada, aparecerá un mensaje y se
interrumpirá la reproducción o la copia. Información adicional sobre la
tecnología Cinavia se facilita en el Centro de información al cliente en
línea de Cinavia en http://www.cinavia.com. Para solicitar información
adicional sobre Cinavia por correo, envíe una tarjeta con su dirección
postal a: Cinavia Consumer Information Center, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, EE.UU.
Este producto incorpora tecnología de propietario bajo licencia de
Verance Corporation y está protegido mediante la patente en EE.UU.
7.369.677 y otras patentes en EE.UU. y en otros países pendientes,
así como por copyright y la protección de secreto comercial de
ciertos aspectos tecnológicos. Cinavia es una marca comercial de
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation.
Todos los derechos reservados por Verance. La ingeniería inversa o
desensamblaje están prohibidos.
Nederlands Opmerking betreffende Cinavia : Dit product
maakt gebruik van Cinavia-technologie om het gebruik van illegale
exemplaren van sommige commercieel geproduceerde films en video's
en de soundtracks ervan te beperken. Wanneer wordt gedetecteerd dat
een illegale kopie wordt gebruikt, wordt een bericht weergegeven en zal
het afspelen of kopiëren worden onderbroken. U vindt meer informatie
over Cinavia-technologie bij het Cinavia Online Consumer Information
Centre op http://www.cinavia.com. Als u aanvullende informatie over
Cinavia via de post wenst te ontvangen, stuurt u een postkaart met uw
postadres naar: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dit product omvat bedrijfseigen technologie onder licentie van de
Verance Corporation en wordt beschermd door U.S. Patent 7.369.677
en andere Amerikaanse en internationale patenten die zijn verstrekt
of nog in behandeling zijn, naast de bescherming van copyrights en
bedrijfsgeheimen voor bepaalde aspecten van dergelijke technologie.
Cinavia is een handelsmerk van Verance Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rechten voorbehouden
door Verance. Reverseengineering of demontage is verboden.
Dansk Bemærkning vedr. Cinavia : Dette produkt anvender
Cinavia-teknologi til begrænsning af ikkeautoriseret kopiering af visse
kommercielt producerede film og videoer samt deres lydspor. Når
forbudt anvendelse af en ikke-autoriseret kopi detekteres, vises en
meddelelse, og afspilning eller kopiering bliver afbrudt.
Flere informationer om Cinavia-teknologi fås hos Cinavias
onlineforbrugerinformationscenter på http:// www.cinavia.com. For at
få flere informationer om Cinavia pr. post kan du sende et postkort med
din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produkt anvender producentspecifik teknologi under licens fra
Verance Corporation og er beskyttet af USA-patent 7.369.677 og andre
USA- og vendensomfattende patenter, både allerede udstedte og under
ansøgning, samt copyright og beskyttelse af handelshemmeligheder
for visse dele af sådan teknologi. Cinavia er et varemærke tilhørende
Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle
rettigheder forbeholdes Verance. Reverse engineering eller adskillelse
er forbudt.
Suomi
Cinavia-ilmoitus: Tämä tuote käyttää Cinaviatekniikkaa rajoittaakseen joidenkin kaupallisesti tuotettujen elokuvien ja
videoiden sekä niiden ääniraitojen luvattomien kopioiden käyttöä. Kun
luvattoman kopion kielletty käyttö tunnistetaan, viesti tulee näkyviin
ja toisto tai kopiointi keskeytetään. Saat lisätietoja Cinavia-tekniikasta
Cinavia Online Consumer Information Centre -kuluttajakeskuksesta
osoitteessa http://www.cinavia.com. Voit pyytää lisätietoja Cinaviasta
postitse lähettämällä postikortin, joka sisältää postiosoitteesi,
osoitteeseen: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Tässä tuotteessa käytetään valmistajien tekniikkaa Verance
Corporationin lisenssillä. Käyttöä suojaavat USA:n patentin 7,369,677 ja
muut USA:n sekä maailmanlaajuiset myönnetyt ja vireillä olevat patentit
sekä tiettyjen tekniikan osien tekijänoikeus- ja kauppasalaisuussuojat.
Cinavia on Verance Corporationin tavaramerkki. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Verance pidättää kaikki oikeudet. Käytetyn
salaustekniikan purkaminen on kielletty.
Norsk Cinavia-merknad : Dette produktet bruker Cinaviateknologi for å begrense bruken av uautoriserte kopier av enkelte
kommersielt produserte filmer, videoer og deres lydspor. Når det
detekteres forbudt bruk av en uautorisert kopi, vises en melding og
avspillingen eller kopieringen vil bli avbrutt. Mer informasjon om Cinaviateknologien finner du hos Cinavias forbrukersenter på http://www.
cinavia. com. For mer informasjon om Cinavia via regulær post, send et
postkort med din postadresse til: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Dette produktet innbefatter proprietær teknologi på lisens fra Verance
Corporation og er beskyttet av amerikansk patent 7,369,677 og andre
amerikanske og verdensomfattende patenter og patentsøknader, samt
beskyttelse av copyright og forretningshemmeligheter for visse aspekter
av slik teknologi. Cinavia er et varemerke som tilhører Sony Corporation.
Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Alle rettigheter forbeholdt
for Verance. Omvendt utvikling eller demontering er forbudt.
Svenska Cinavia-meddelande : Den här produkten använder
Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior på vissa
kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår.
Om en förbjuden användning av en obehörig kopia upptäcks visas
ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts. Mer
information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer
Information Centre på adressen http://www.cinavia.com. För att begära
ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance
Corporation och skyddas av det amerikanska patentet 7,369,677
och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik.
Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance Corporation. Upphovsrätt
2004-2010 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance.
Reverse engineering och nedmontering är förbjudet.
Česky
Upozornění k technologii Cinavia : Tento
přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných
kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při
zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a
přehrávání nebo kopírování je přerušeno. Další informace o technologii
Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu
http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete
vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností
Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími
vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a
dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje
ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná
známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance.
Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.
Deutsch Cinavia Hinweise : Dieses Gerät nutzt die Cinavia
Technologie um die Erstellung illegaler Kopien kommerziell produzierter
Filme und Videos sowie deren Soundtracks zu verhindern. Wenn die
verbotene Nutzung einer illegalen Kopie festgestellt wird, erscheint
eine Meldung und die Wiedergabe bzw. der Kopiervorgang werden
abgebrochen. Mehr Informationen über die Cinavia Technologie finden
Sie im Online Kundeninformationszentrum unter http://www.cinavia.
com. Wenn Sie zusätzliche Informationen über Cinavia über E-Mail
erhalten möchten, senden Sie bitte eine Postkarte mit Ihrer E-Mail
Adresse an: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851,
San Diego, CA, 92138, USA.
Dieses Gerät nutzt geschützte Technologie unter der Lizenz von Verance
Corporation und ist durch das U.S. Patent 7.369.677 und andere in
der USA und weltweit ausgestellten & angemeldeten Patenten sowie
durch die Urheberrechte und die Sicherung von Betriebsgeheimnissen
bestimmter Aspekte dieser Technologie geschützt. Cinavia ist eine
Handelsmarke von Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Alle Rechte vorbehalten für Verance Reverse Engineering
oder Demontage sind verboten.
Magyar
Cinavia figyelmeztetés : A készülék a
Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi forgalomban lévő
filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli,
a készülék megjelenít egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás
félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online
ügyfélszolgálaton kaphat a http:// www.cinavia.com címen. További
információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy levelezőlapot a
postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást
a Verance Corporation birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677
számú szabadalom, illetve más, az USÁban és máshol bejegyzett
szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation
védjegye. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. A Verance
minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy visszafordítása
tilos.
Polski Komentarz Cinavia : Urządzenie to korzysta z
technologii Cinavia w celu ograniczenia wykorzystania nieupoważnionych
kopii pewnych filmów i obrazów wideo wyprodukowanych w celach
komercyjnych, oraz ich ścieżek dźwiękowych. W przypadku wykrycia
zakazanego użycia nieautoryzowanej kopii, zostanie wyświetlony
komunikat i proces odtwarzania i kopiowania zostanie zatrzymany.
Więcej informacji o technologii Cinavia można uzyskać w Centrum
obsługi klienta Cinavia online: http:// www.cinavia.com. Aby poprosić
o przesłanie dodatkowych informacji o Cinavia pocztą, wyślij kartkę ze
swoim adresem pocztowym na adres: Centrum informacji konsumenta
Cinavia, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Urządzenie to zostało wyprodukowane z zastosowaniem technologii
własnościowej na licencji firmy Verance Corporation, i jest chronione
amerykańskim patentem 7,369,677 oraz innymi patentami Stanów
Zjednoczonych i innych krajów, wydanymi i wydawanymi, oraz prawami
autorskimi, a także chroniony tajemnicą handlową obejmującą określone
aspekty takiej technologii. Cinavia jest znakiem towarowym firmy Verance
Corporation. Copyright 2004–2010 Verance Corporation. Wszystkie
prawa zastrzeżone przez firmę Verance. Niedozwolone jest odtwarzanie
wsteczne (ang. reverse engineering) i rozmontowywanie urządzenia.
Slovensky Upozornenie na technológiu Cinavia : Tento
výrobok využíva technológiu Cinavia na obmedzenie používania
neoprávnených kópií niektorých komerčne vyrábaných filmov a videí a
ich zvukových záznamov. Keď sa zistí, že došlo k zakázanému použitiu
neoprávnenej kópie, zobrazí sa správa a prehrávanie alebo kopírovanie
sa preruší.
Viac informácií o technológií Cinavia nájdete na on-line informačnom
centre pre spotrebiteľov Cinavia na lokalite http://www.cinavia.com.
Ak chcete požiadať o zaslanie ďalších informácií o technológii Cinavia
poštou, zašlite list s vašou poštovou adresou na adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
USA.
Tento výrobok obsahuje súkromnú technológiu na základe licencie
od spoločnosti Verance Corporation, ktorá je chránená americkým
patentom č. 7 369 677 a ďalšími patentmi a patentovými prihláškami
v USA a na celom svete, pričom niektoré aspekty tejto technológie
podliehajú aj ochrane autorským právom a ochrane obchodného
tajomstva. Cinavia je obchodná značka spoločnosti Verance Corporation.
Autorské práva 2004 - 2010 Verance Corporation. Spoločnosť Verance
si vyhradzuje všetky práva. Spätná analýza alebo prevod do strojového
kódu sú zakázané.
Slovenščina Obvestilo o tehnologiji Cinavia: Ta izdelek
uporablja tehnologijo Cinavia za omejitev uporabe nepooblaščenih kopij
nekaterih komercialno posnetih filmov in videoposnetkov ter njihovih
zvočnih posnetkov. Kadar naprava zazna uporaba nepooblaščene kopije,
se bo prikazalo sporočilo in predvajanje ali kopiranje se bo prekinilo.
Več informacij o tehnologiji Cinavia najdete v spletnem informacijskem
središču za stranke Cinavia na http://www.cinavia.com. Če želite prejeti
dodatne informacije o tehnologiji Cinavia po pošti, nam pošljite
svoj domači naslov na: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Ta izdelek vsebuje lastniško tehnologijo z licenco družbe Verance
Corporation in je zaščiten z ameriškim patentom 7,369,677 ter drugimi
izdanimi ali vloženimi ameriškimi in svetovnimi patenti, kot tudi z zakoni
o varstvu pravic in nerazkrivanju poslovnih skrivnosti za določene
vidike takšne tehnologije. Cinavia je blagovna znamka družbe Verance
Corporation. Avtorske pravice 2004-2010 Verance Corporation. Vse
pravice si pridržuje družba Verance. Obratno inženirstvo in razstavljanje
sta prepovedana.
Български Бележка за Cinavia : Този продукт използва
технологията Cinavia, за да ограничи използването на неоторизирани
копия на някои филми, видеоклипове и саундтраци. Когато се засече
забранено ползване на неоторизирано копие, ще се покаже съобщение и
възпроизвеждането или копирането ще се прекъсне. Повече информация за
технологията Cinavia се предоставя от онлайн центъра за информация за
клиенти на Cinavia на http://www.cinavia.com. За да поискате
допълнителна информация от Cinavia по пощата, изпратете запитванията с
вашия пощенски адрес на: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Този продукт използва фирмена технология под лиценз от Verance
Corporation и е защитен с патент на САЩ 7,369,677 и други издадени и
заявени патенти в САЩ и по целия свят, както и от защита на авторското
право и търговските тайни за определени аспекти от такава технология.
Cinavia е търговска марка на Verance Corporation. Copyright 2004-2010
Verance Corporation. Всички права запазени от Verance. Забранен е
инженеринг или демонтиране в обратен ред.
Română Notă din partea Cinavia : Acest aparat utilizează
tehnologie Cinavia pentru a limita utilizarea unor copii neautorizate ale
unor filme sau materiale video produse spre comercializare, precum şi
a coloanelor sonore asociate acestora. Dacă este detectată utilizarea
ilegală sa unei copii neautorizate, va fi afişat un mesaj şi redarea
sau copierea este întreruptă. Pentru informaţii suplimentare despre
tehnologia Cinavia, consultaţi Centrul online de informaţii
pentru consumatori Cinavia, la adresa http://www.cinavia.com. Pentru
a solicita prin poştă informaţii suplimentare despre Cinavia, trimiteţi un
plic timbrat cu adresa dvs. la: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Acest aparat încorporează tehnologie de proprietate sub licenţă de la
Verance Corporation şi este protejat de către brevetul SUA 7.369.677
şi de către alte brevete din SUA şi din întreaga lume emise şi în curs
de emitere, precum şi de către legea drepturilor de autor şi a secretului
comercial privind anumite aspecte ale acestei tehnologii. Cinavia este o
marcă comercială a Verance Corporation. Copyright 2004-2010 Verance
Corporation. Toate drepturile sunt rezervate de Verance. Este interzisă
demontarea sau dezasamblarea produsului.
Ελληνικά Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το
προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον περιορισμό της χρήσης μη
εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που διατίθενται
στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και
διακόπτεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή. Περισσότερες πληροφορίες για την
τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο πληροφόρησης
πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου,
στείλτε μια κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν
αδείας από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία
πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών μυστικών για ορισμένα στοιχεία της
συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι εμπορικό σήμα της Verance
Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance Corporation. Με
την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η αποσυμπίληση
ή ανακατασκευή κώδικα.
Hrvatski Obavijest o tehnologiji Cinavia : ovaj proizvod rabi
tehnologiju Cinavia kako bi se ograničila uporaba neovlaštenih kopija
nekih komercijalno proizvedenih filmova i videozapisa i njihovih zvučnih
zapisa. Kada se otkrije zabranjena uporaba neovlaštene kopije, prikazat
će se poruka i prekinut će se reproduciranje i kopiranje.
Ostale informacije o tehnologiji Cinavia dostupne su u mrežnom
informacijskom centru za korisnike tvrtke Cinavia na http://www.cinavia.
com. Kako biste zatražili dodatne informacije o tehnologiji Cinavia
putem pošte, pošaljite nam dopis na poštansku adresu: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138,
SAD.
Ovaj proizvod sadržava zakonom zaštićenu tehnologiju pod licencom
korporacije Verance i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
ostalim američkim i svjetskim patentima koji su izdanje i čije je izdanje
u tijeku, kao i zaštitama autorskih prava i poslovnih tajni za određene
aspekte te tehnologije. Cinavia je zaštitni znak korporacije Verance.
Autorsko pravo 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava pridržava
Verance. Zabranjeni su obrnuti inženjering i rastavljanje.
Srpski
Cinavia obaveštenje : Ovaj proizvod koristi
Cinavia tehnologiju za ograničenje upotrebe neovlašćenih kopija nekih
komercijalno proizvedenih filmova i video zapisa i zvučnih zapisa.
Kada se otkrije upotreba neovlašćene kopije, prikazaće se poruka i
reprodukcija ili kopiranje će biti prekinuto.
Više informacija o Cinavia tehnologija dostupne su na internet
informacionom centru za potrošače Cinavia na adresi http://www.cinavia.
com. Da biste zatražili dodatne informacije o Cinavia-i putem pošte,
pošaljite razglednicu sa vaše e-adrese: Cinavia Consumer Information
Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, SAD.
Ovaj proizvod sadrži tehnologiju u vlasništvu pod licencom kompanije
Verance Corporation i zaštićen je američkim patentom 7,369,677 i
drugim američkim i svetskim patentima koji su potvrđeni ili su na
čekanju, kao i zaštitom autorskih prava i poslovne tajne za određene
aspekte takve tehnologije. Cinavia je zaštitni znak kompanije Verance
Corporation. Copyright 2004-2010 Verance Corporation. Sva prava
zadržana od strane kompanije Verance. Reinženjering ili demontaža su
zabranjeni.
Қазақша Cinavia ескертуі : Бұл өнімде коммерциялық
фильм мен бейнелердің және олардың саунд-тректерінің
рұқсатсыз көшірмелерін шектеу үшін Cinavia технологиясы
пайдаланылады. Пайдалануға тыйым салынған рұқсатсыз
көшірмені пайдалану анықталса, хабар көрсетіледі және
ойнату немесе көшіру үзіледі. Cinavia технологиясы туралы
қосымша ақпарат http : //www.cinavia.com торабындағы
Cinavia желілік тұтынушылар туралы ақпарат орталығында
берілген. Cinavia туралы қосымша ақпаратты пошта арқылы
сұрау үшін пошта мекенжайыңыз бар ашықхатты мына
мекенжайға жіберіңіз : Cinavia Consumer Information Centre,
P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Бұл Verance корпорациясының лицензиясы бар жекеменшік
технологияны қамтиды және АҚШ-тың 7,369,677 патентімен,
әрі шығарылған және күтудегі басқа АҚШ және дүниежүзілік
патенттермен, сондай-ақ, авторлық құқықтармен және
осындай технологияның белгілі бір жақтарын құпия
қорғаныспен қорғалған. Cinavia – Verance корпорациясының
сауда белгісі. Авторлық құқықтар, 2004-2010 Verance
корпорациясы. Барлық құқықтар Verance корпорациясымен
қорғалған. Кері жобалауға және бөлшектеуге тыйым
салынады.
Русский
Уведомление о Cinavia: Данный продукт оснащен
технологией Cinavia, которая не позволяет использовать незаконно сделанные
копии серийно изготавливаемых записей фильмов и видео, а также музыку
из этих фильмов и видео. В случае обнаружения использования незаконно
сделанной копии на экране появится соответствующее сообщение, и процесс
воспроизведения или копирования будет прерван.
Дополнительные сведения о технологии Cinavia представлены на сайте Центра
информации для потребителей Cinavia по адресу: http://www.cinavia.com.
Чтобы запросить дополнительные сведения о технологии Cinavia по почте,
отправьте нам открытку с вашим почтовым адресом: Cinavia Consumer
Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Данный продукт оснащен запатентованной технологией с лицензией
от Verance Corporation и защищенной патентом США 7,369,677 и
другими патентами США и международными патентами, изданными и
рассматриваемыми, а определенные аспекты этой технологии – авторскими
правами и охраной секретов производствам. Cinavia является товарным
знаком корпорации Verance Corporation. Verance Corporation, 20042010 гг. Все права защищены корпорацией Verance. Инженерный анализ и
разборка запрещены.
Українська Зауваження щодо Cinavia: у цьому продукті
використовується технологія Cinavia, що обмежує використання
несанкціонованих копій деяких комерційних кінофільмів і відеозаписів, а
також використаних у них звукових доріжок. У разі виявлення забороненого
використання несанкціонованої копії, відобразиться відповідне повідомлення,
а відтворення або копіювання буде призупинено.
Додаткові відомості про технологію Cinavia можна знайти в Інформаційному
онлайн-центрі Cinavia за веб-адресою http://www.cinavia.com. Щоб
надіслати запит на отримання додаткової інформації про Cinavia поштою,
надішліть поштову листівку зі своєю поштовою адресою на таку адресу:
Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego,
CA, 92138, USA. У цьому продукті використано запатентовану технологію,
ліцензовану компанії Verance Corporation і захищену патентом США 7 369
677 та іншими всесвітніми патентами, виданими та такими, що очікують
затвердження, а також авторським правом і принципами охорони таємниць
виробництва певних аспектів цієї технології. Cinavia є торговельною маркою
Verance Corporation. Авторське право належить корпорації Verance
Corporation, 2004-2010 рр. Усі права належать корпорації Verance.
Забороняється вносити зміни до конструкції продукту або розбирати його.
繁體中文 Cinavia 聲明:本產品使用 Cinavia 技術來限制
使用某些商業製造的電影和視訊及其聲道的未經授權副本。當偵測
到禁止使用的未經授權副本時,將會顯示一則訊息,並且播放或複
製動作將會中斷。
Cinavia 技術的詳細資訊在 Cinavia
線上消費者資訊中心中提供,網址為:http://www.
cinavia.com。若要透過郵件請求關於 Cinavia
的其他資訊,請將含有您的郵寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
中国语 Cinavia 声明:本产品使用 Cinavia 技术来限制使用
一些商业制造的电影和视频及其声道的未获得授权的副本。检测到
禁止使用未获得授权的副本的情况时,将会显示消息,并且播放或
复制将会中断。
有关 Cinavia 技术的更多信息,在 Cinavia
在线消费者信息中心提供,网址如下:http://www.
cinavia.com。要通过邮件请求关于 Cinavia
的更多信息,请将含有您的邮寄地址的明信片寄往:Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
本产品融合了在获得 Verance Corporation 许可并且受美国专利
7,369,677 以及其他在盖和世界各地已公布和正在申请的专利保护
,并且受此类技术特定方面的版权和商业秘密保护。
Cinavia 是 Verance Corporation 的商标。20042010 Verance Corporation 版权所有。Verance
保留一切权利。严禁进行逆向工程和反汇编。
‫ל עגונב העדוה עברית‬-Cinavia : ‫שמתשמ הז רצומ‬
‫ תיגולונכטב‬Cinavia ‫יתלב םיקתעהב שומישה תא ליבגהל ידכ‬
‫םהלש לוקה יספו תירחסמ הקפהב םיטרס לש םייקוח‬. ‫ההוזי רשאכ‬
‫יקוח יתלב קתועב רוסא שומיש‬, ‫וא הלעפה לכו העדוה ךכ לע גצות‬
‫וקספוי הקתעה‬.
‫ תיגולונכט תודוא ףסונ עדימ‬Cinavia ‫עדימה זכרמב אוצמל ןתינ‬
‫ לש ןכרצל ןווקמה‬Cinavia ‫ תבותכב‬http://www.cinavia.com.
‫ תודוא ףסונ עדימ תלבקל‬Cinavia ‫ראודב‬, ‫ךתבותכ םע היולג חלש‬
‫לא‬: ‫‏‬Cinavia Consumer Information Centre, P.O. ‫‏‬Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
‫דיגאת םעטמ ןוישיר תחת תיניינק היגולונכט בלשמ הז רצומ‬
Verance ‫ יאקירמא טנטפ ידי לע ןגומ אוהו‬7,369,677 ‫םיטנטפו‬
‫םייולתו םידמוע םהש וא ולבקתהש םירחא םיימלועו םיאקירמא‬,
‫םיטבה רובע םיירחסמ תודוסו םירצוי תויוכז לע הנגה ידי לע םג ומכ‬
‫וזכ היגולונכט לש םימיוסמ‬. Cinavia ‫דיגאת לש ירחסמ למס אוה‬
Verance. ‫ םירצוי תויוכז‬2004 - 2010 ‫ דיגאת‬Verance. ‫לכ‬
‫ל תורומש תויוכזה‬-Verance. ‫וא רוחאל הסדנה עצבל רוסיא לח‬
‫רצומה קוריפ‬.
Thai
ประกาศเกี่ยวกับ Cinavia :
ผลิตภัณฑ์นี้ใช้เทคโนโลยี Cinavia เพื่อจำกัดการใช้งานแผ่น
ที่ไม่ได้รับอนุญาตของฟิล์มและวิดีโอและแทร็กเสียงที่ผลิตม
าเพื่อการค้าบางแผ่น เมื่อพบการใช้งานต้องห้ามของแผ่นที่ไ
ม่ได้รับอนุญาต ข้อความจะปรากฏขึ้นและการเล่นหรือการคัด
ลอกจะหยุดทำงาน
ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี Cinavia มีให้ที่ศูนย์
ข้อมูลลูกค้าทางออนไลน์ของ Cinavia ที่ http://www.
cinavia.com หากต้องการขอรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
Cinavia ทางไปรษณีย์ ส่งโปสการ์ดที่มีที่อยู่ของคุณไป
ที่: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA
ผลิตภัณฑ์นี้รวมเอาเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะภายใต้การอ
นุญาตจาก Verance Corporation และได้รบ
ั ความคุม
้ ครอง
โดยสิทธิบัตรสหรัฐฯ เลขที่ 7,369,677 และสิทธิบัตรสหรัฐ
ฯ อื่นๆ และทั่วโลกที่ประกาศแล้วและรอการพิจารณา รวม
ทั้งลิขสิทธิ์และการป้องกันความลับทางการค้าในบางด้าน
ของเทคโนโลยีดังกล่าว Cinavia เป็นเครื่องหมายการค้าข
อง Verance Corporation ลิขสิทธิ์ 2004-2010 Verance
Corporation สงวนสิทธิ์ทั้งหมดโดย Verance ห้ามดำเนิน
การทางวิศวกรรมย้อนกลับหรือถอดชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์
Türkçe Cinavia Notice : This product uses Cinavia technology
to limit the use of unauthorized copies of some commercially-produced
film and videos and their soundtracks. When a prohibited use of an
unauthorized copy is detected, a message will be displayed and playback
or copying will be interrupted.
More information about Cinavia technology is provided at the Cinavia
Online Consumer Information Centre at http://www.cinavia.com. To
request additional information about Cinavia by mail, send a postcard
with your mailing address to: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
This product incorporates proprietary technology under licence from
Verance Corporation and is protected by U.S. Patent 7,369,677
and other U.S. and worldwide patents issued and pending as well
as copyright and trade secret protection for certain aspects of such
technology. Cinavia is a trademark of Verance Corporation. Copyright
2004-2010 Verance Corporation. All rights reserved by Verance. Reverse
engineering or disassembly is prohibited.
Indonesia Pemberitahuan Cinavia : Produk ini menggunakan
teknologi Cinavia untuk membatasi penggunaan tanpa izin salinan
film dan video tertentu yang diproduksi secara komersial serta
soundtracknya. Apabila penggunaan salinan tanpa izin yang dilarang
terdeteksi, pesan akan ditampilkan dan pemutaran atau penyalinan akan
dihentikan.
Informasi selengkapnya tentang teknologi Cinavia tersedia di Pusat
Informasi Pelanggan Online Cinavia di http://www.cinavia.com. Untuk
meminta informasi tambahan mengenai Conavia melaui pos, kirimkan
kartu pos dengan alamat surat Anda ke: Cinavia Consumer Information
Centre,P.O.Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Produk ini menerapkan teknologi milik sendiri berdasarkan lisensi dari
Verance Corporation dan dilindungi oleh Paten AS 7,369,677 dan paten
AS dan di seluruh dunia lainnya yang terdaftar dan dalam pendaftaran,
serta perlindungan hak cipta dan rahasia dagang atas aspek tertentu
dari teknologi tersebut. Cinavia adalah merek dagang dari Verance
Corporation. Hak Cipta 2004-2010 Verance Corporation. Semua hak
dimiliki oleh Verance. Rekayasa balik atau pembongkaran dilarang.
Tiếng Việt Thông báo của Cinavia: Sản phẩm này
sử dụng công nghệ Cinavia để hạn chế việc sử dụng các
bản sao trái phép một số bộ phim và video được sản xuất
thương mại và các đoạn âm thanh của chúng. Khi bị phát
hiện sử dụng bản sao trái phép, một thông báo sẽ được
hiển thị và việc phát lại hoặc sao chép sẽ bị gián đoạn.
Thông tin khác về công nghệ Cinavia được cung cấp
tại Trung tâm thông tin dành cho người tiêu dùng trực
tuyến Cinavia ở địa chỉ http://www.cinavia.com. Để yêu
cầu thông tin khác về Cinavia qua thư, hãy gửi một danh
thiếp kèm theo địa chỉ nhận thư của bạn đến: Cinavia
Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San
Diego, CA, 92138, USA.
Sản phẩm này tích hợp công nghệ độc quyền theo giấy
phép của Verance Corporation và được bảo hộ bởi Bằng
sáng chế Hoa Kỳ 7,369,677 và các bằng sáng chế của
Hoa Kỳ và trên toàn thế giới khác đã được cấp và đang
chờ cấp cũng như sự bảo vệ bí mật thương mại và bản
quyền đối với các khía cạnh cụ thể của công nghệ đó.
Cinavia là nhãn hiệu của Verance Corporation. Bản quyền
2004-2010 Verance Corporation. Mọi quyền được bảo lưu
bởi Verance. Nghiêm cấm thiết kế đối chiếu và tháo rời
sản phẩm.
ΔϴΑήόϟ΍ΔϐϠϟ΍
Správná likvidace baterií v tomto výrobku
(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)
Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti
likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií Hg, Cd nebo Pb upozorňují
na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES
2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí.
Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních
typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.
Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)
Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické
příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako
běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným
nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou
recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.
Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu
vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.
Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek
a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.
AK68-02063T-00
AK68-02063T
02063T-BD-D8200,D8500-EN-CZ..indb 93
2012-01-12 오전 11:32:13
Download PDF

advertising