Samsung | BD-P1600A | Samsung BD-P1600A Εγχειρίδιο χρήσης

BD-P1600
BD-P1650
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)1 1
2009-08-07 오전 11:16:08
βασικές δυνατότητες της συσκευής σας
αναπαραγωγής δίσκων blu-ray disc
δυνατότητες συσκευής αναπαραγωγής
Υποστηρίζει μια ποικιλία τύπων δίσκων
• Δίσκοι Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (μόνο σε λειτουργία V και ολοκληρωμένη) και
Audio CD.
• CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R και περιεχόμενο σε συσκευές αποθήκευσης USB, όπως αρχεία μορφής MP3, JPEG,
DivX, MKV και MP4.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Το HDMI μειώνει τον θόρυβο στην εικόνα δημιουργώντας μια καθαρά ψηφιακή διαδρομή σήματος βίντεο/ήχου
από τη συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση.
DivX
Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Η εν λόγω συσκευή
διαθέτει επίσημη Πιστοποίηση DivX για αναπαραγωγή βίντεο DivX.
δυνατότητες δίσκου Blu-ray Disc
Οι δίσκοι Blu-ray Disc υποστηρίζουν βίντεο HD στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα της αγοράς – Η μεγάλη
χωρητικότητα δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς στην ποιότητα του βίντεο. Επίσης, ένας δίσκος Blu-ray Disc έχει το
ίδιο, οικείο σχήμα και όψη με ένα DVD.
* Οι παρακάτω δυνατότητες Blu-ray Disc εξαρτώνται από το δίσκο και ενδέχεται να διαφέρουν.
Η όψη και η πλοήγηση σε κάποιες δυνατότητες ενδέχεται επίσης να διαφέρει από δίσκο σε δίσκο.
Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω.
θέματα που αφορούν το βίντεο
Η μορφή BD-ROM υποστηρίζει τρία ιδιαίτερα εξελιγμένα codec για βίντεο, μεταξύ των οποίων τα AVC, VC-1 και
MPEG-2.
Επίσης διαθέσιμες είναι οι τιμές ανάλυσης βίντεο HD:
• 1920 x 1080 Υψηλής Ευκρίνειας
• 1280 x 720 Υψηλής Ευκρίνειας
Για αναπαραγωγή High-Definition
Για να προβάλλετε περιεχόμενο high-definition σε δίσκους Blu-ray Disc, απαιτείται τηλεόραση HDTV (High
Definition Television). Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να χρειάζονται σύνδεση στην έξοδο HDMI OUT της συσκευής για
προβολή περιεχομένου high-definition. Η δυνατότητα προβολής περιεχομένου high-definition σε δίσκους Blu-ray
Disc ενδέχεται να περιοριστεί, ανάλογα με την ανάλυση της τηλεόρασής σας.
επίπεδα γραφικών
PLAY MOVIE
Υπάρχουν διαθέσιμα δύο μεμονωμένα
επίπεδα βίντεο πλήρους ανάλυσης HD
(1920x1080), επάνω από το επίπεδο
βίντεο HD.
Το ένα επίπεδο εκχωρείται σε γραφικά
που σχετίζονται με τα βίντεο (όπως οι
υπότιτλοι) και το άλλο επίπεδο εκχωρείται
3
4
σε διαδραστικά στοιχεία, όπως κουμπιά ή
μενού. Διάφορα εφέ σάρωσης,
σβησίματος και κύλισης ενδέχεται να είναι
HD Video
διαθέσιμα και στα δύο επίπεδα.
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Επίπεδα
γραφικών
▼
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2_ βασικές δυνατότητες
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)2 2
2009-08-07 오전 11:16:09
Γραφικά μενού
Υποστηρίζει γραφικά και κινούμενες εικόνες με 256 πλήρη χρώματα και, ως εκ τούτου, υπερβαίνει κατά πολύ τις
δυνατότητες του DVD-Video. Σε αντίθεση με τα DVD, τα μενού προσπελαύνονται κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής βίντεο.
ήχοι μενού
Όταν επισημαίνετε ή επιλέγετε μια επιλογή μενού σε έναν δίσκο, μπορεί να ακούγονται ήχοι όπως κλικ κουμπιών ή
μια φωνή που να εξηγεί την επιλεγμένη επιλογή του μενού.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
διαδραστικότητα
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray μπορεί να περιέχουν μενού με κινούμενες εικόνες και παιχνίδια ερωτήσεων.
Παρουσιάσεις που προβάλλονται από το χρήστη
Στους δίσκους Blu-ray Disc, μπορείτε να προβάλλετε διάφορες φωτογραφίες, ενόσω ο ήχος παραμένει σε
αναπαραγωγή.
● βΑσιΚέσ δΥΝΑΤόΤηΤεσ
Μενού πολλαπλών σελίδων/αναδυόμενα
Αντίθετα με τα DVD-Video, η αναπαραγωγή διακόπτεται κάθε φορά που
προσπελαύνεται μια νέα οθόνη μενού. Λόγω της δυνατότητας του Bluray Disc να αντιγράφει εκ των προτέρων δεδομένα από κάποιον δίσκο
χωρίς να διακόπτεται η αναπαραγωγή, ένα μενού μπορεί να αποτελείται
από πολλαπλές σελίδες.
Μπορείτε να κάνετε περιήγηση στις διάφορες σελίδες μενού ή να
επιλέξετε διάφορες διαδρομές μενού, ενόσω ο ήχος και το βίντεο
παραμένουν σε αναπαραγωγή στο φόντο.
Υπότιτλοι
Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου Blu-ray, πιθανώς να έχετε τη δυνατότητα να προβάλλετε διάφορα στυλ,
μεγέθη και χρώματα γραμματοσειρών για τους υποτίτλους. Ενδέχεται επίσης οι υπότιτλοι να περιέχουν κινούμενες
εικόνες, να κυλίονται ή να σβήνουν (fade).
BD-LIVE
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο Blu-ray disc με υποστήριξη BD-LIVE, μέσω σύνδεσης δικτύου για να
απολαύσετε διάφορους τύπους περιεχομένου, που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
YouTube
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τα βίντεο κατ απαίτηση που
παρέχονται από το YouTube μέσω μιας σύνδεσης δικτύου.
Τι ΠεριΛΑΜβΑΝεΤΑι
Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
TV CH
NU
RE
TU
RN
ME
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο (Μέγεθος AAA)
ENTER
INF
DISC MENU
AK59-00104K
Οδηγός γρήγορης αναφοράς
IT
O
A
Εγχειρίδιο χρήσης
PLAY
TV MUTE
EX
Καλώδιο σύνθετου σήματος (βίντεο),
καλώδιο ήχου Α/Δ
TV VOL
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Τηλεχειριστήριο
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)3 3
2009-08-07 오전 11:16:11
πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη
τάση” εντός του προϊόντος και
προειδοποιεί για πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Γ ια την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία
ΠΡΟΣΟΧΗ : Η
συσκευή αναπαραγωγής ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΒΕΙ
ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ΟΠΩΣ ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ
ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε. όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για
τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό. Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές με ηλεκτρικές συσκευές,
όπως π.χ. ραδιόφωνα και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία ασφάλεια. Η τιμή της
ασφάλειας αναγράφεται στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά BS1362 με την ίδια
ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν απαιτείται
ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας, θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώματος με αυτό της όψης του φις με τις ακίδες.
Διατίθενται ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία.
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι αρκετά
μακρύ ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα, θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο προέκτασης εγκεκριμένο
ως προς την ασφάλεια ή να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από την κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και, στη συνέχεια,
απορρίψτε το φις με προσοχή. Μην συνδέετε το κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος, καθώς υπάρχει κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας από το γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
_ πληροφορίες για την ασφάλεια
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)4 4
2009-08-07 오전 11:16:11
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα πνευματικά δικαιώματα
συγκεκριμένων φορέων. Η παρούσα άδεια χρήσης περιορίζεται στην ιδιωτική, μη εμπορική χρήση από τελικούς
χρήστες, για του περιεχομένου για το οποίο παρέχεται άδεια χρήσης.
Δεν παρέχονται δικαιώματα εμπορικής χρήσης.
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες ασφάλειας
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας πριν από τη χρήση της συσκευής. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες
ασφαλείας που αναφέρονται παρακάτω. Φυλάξτε τις οδηγίες λειτουργίας για μελλοντική αναφορά.
1)
Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2)
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3)
Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4)
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5)
Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής κοντά σε νερό.
6)
Καθαρίζετε τη μονάδα μόνο με στεγνό πανί.
7)
Μην φράσετε τα ανοίγματα εξαερισμού, Κάνετε την τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8)
Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά σώματα ή άλλες
συσκευές αναπαραγωγής (όπως μεταξύ άλλων, ενισχυτές) που εκπέμπουν θερμότητα.
9)
Το φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό ή το φις με ακροδέκτη γείωσης έχει ένα σημαντικό σκοπό
ασφάλειας. Τα φις με συγκεκριμένο προσανατολισμό διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες, όπου ο ένας είναι πιο
πλατύς από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν τρίτο
κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο πλακέ ακροδέκτης ή τον τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης παρέχονται
για την ασφάλειά σας. Αν το φις δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για την
αντικατάσταση της πεπαλαιωμένης πρίζας.
● πληροφορίες για την ασφάλεια
Η άδεια χρήσης δεν καλύπτει κανένα άλλο προϊόν εκτός από αυτό και δεν επεκτείνεται ώστε να καλύψει
οποιοδήποτε προϊόν χωρίς άδεια χρήσης ή διαδικασία σύμφωνη με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC
13818-3, το οποίο χρησιμοποιείται ή πωλείται σε συνδυασμό με το συγκεκριμένο προϊόν. Η άδεια χρήσης καλύπτει
τη χρήση του προϊόντος μόνο για την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση αρχείων ήχου, σύμφωνα με το πρότυπο
ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3. Η παρούσα άδεια χρήσης δεν εκχωρεί κανένα δικαίωμα για λειτουργίες ή
χαρακτηριστικά του προϊόντος που δεν είναι σύμφωνα με το πρότυπο ISO/IEC 11172-3 ή ISO/IEC 13818-3.
10) Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος από τυχόν στρεβλώσεις ή φθορές στα φις, τις υποδοχές και τα σημεία
σύνδεσης με τη συσκευή αναπαραγωγής.
11) Να χρησιμοποιείτε μόνο προσαρτήματα/παρελκόμενα που καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
12) Να χρησιμοποιείτε μόνον το καροτσάκι, τη βάση, το τρίποδο, το στήριγμα ή το τραπέζι
που καθορίζονται από τον κατασκευαστή ή που πωλούνται μαζί με τη συσκευή
αναπαραγωγής. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι, θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη
συσκευή αναπαραγωγής με προσοχή για να αποφύγετε τραυματισμό από ενδεχόμενη
ανατροπή.
13) Να αποσυνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την
χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές περιόδους.
14) Αναθέστε όλες τις εργασίες επισκευής σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις. Απαιτείται σέρβις όταν η
συσκευή αναπαραγωγής έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στο φις,
πτώση υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή αναπαραγωγής, έκθεση της συσκευής αναπαραγωγής σε
βροχή ή υγρασία, μη φυσιολογική λειτουργία, ή πτώση της συσκευής αναπαραγωγής.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)5 5
2009-08-07 오전 11:16:12
πληροφορίες για την ασφάλεια
Προφυλάξεις κατά το χειρισμό
• Προτού συνδέσετε άλλες συσκευές σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, φροντίστε να είναι όλες
σβηστές.
• Μη μετακινείτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όταν αναπαράγεται ένας δίσκος, καθότι ο δίσκος μπορεί
να γρατσουνιστεί ή να σπάσει και να προκληθούν ζημιές στα εσωτερικά εξαρτήματα της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Μην τοποθετείτε ένα βάζο γεμάτο με νερό ή μικρά μεταλλικά αντικείμενα επάνω στη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc.
• Προσέξτε να μην τοποθετήσετε το χέρι σας μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Μην τοποθετείτε οτιδήποτε άλλο από δίσκο μέσα στη θήκη του δίσκου.
• Εξωτερικοί παράγοντες όπως ο φωτισμός ή ο στατικός ηλεκτρισμός μπορεί να επηρεάσουν την ομαλή λειτουργία
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc. Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc και ενεργοποιήστε την ξανά χρησιμοποιώντας το κουμπί POWER ή τραβήξτε και τοποθετήστε ξανά
το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc θα λειτουργεί κανονικά.
• Φροντίστε να αφαιρέσετε το δίσκο και να σβήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc μετά τη χρήση.
• Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα όταν δε σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Καθαρίστε το δίσκο σκουπίζοντας σε ευθεία γραμμή από το εσωτερικό προς το εξωτερικό του δίσκου.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε οποιοδήποτε υγρό.
• Όταν η πρίζα AC έχει συνδεθεί σε πρίζα τοίχου, η συσκευή θα εξακολουθήσει να καταναλώνει ρεύμα (λειτουργία
αναμονής) όταν σβήσει.
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά. Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα
στιγμή.
Συντήρηση του περιβλήματος
Για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το καλώδιο ρεύματος από την πρίζα.
• Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη, διαλυτικό ή άλλα διαλυτικά καθαριστικά για το καθάρισμα.
• Σκουπίστε το περίβλημα με ένα καθαρό πανί.
Περιορισμοί σχετικά με την αναπαραγωγή
• Αυτή η συσκευή ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας, γιατί ορισμένοι δίσκοι Blu-ray
Disc, DVD ή CD επιτρέπουν συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και δυνατότητες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Βεβαιωθείτε ότι δεν πρόκειται για κάποιο ελάττωμα της συσκευής αναπαραγωγής.
• Η Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι όλοι οι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα Blu-ray Disc, DVD και CD θα
αναπαράγονται σωστά, γιατί ενδέχεται να υπάρξει κάποια εξέλιξη στη μορφή των δίσκων και να προκύψουν
προβλήματα και σφάλματα κατά τη διάρκεια της δημιουργίας λογισμικού Blu-ray Disc, DVD και CD και/ή την
κατασκευή των δίσκων.
Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί επίσης διαφορετικά από τις συνηθισμένες συσκευές DVD και τον
άλλο εξοπλισμό AV. Επικοινωνήστε το με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG εάν έχετε ερωτήσεις
ή αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε δυσκολία στην αναπαραγωγή δίσκων Blu-ray Disc, DVD ή CD με αυτή τη
συσκευή. Επίσης, ανατρέξτε στο υπόλοιπο Εγχειρίδιο για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς
αναπαραγωγής.
_ πληροφορίες για την ασφάλεια
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)6 6
2009-08-07 오전 11:16:12
περιεχόμενα
βασικές δυνατότητες της
συσκευής σας αναπαραγωγής
δίσκων blu-ray disc
3
Τι Περιλαμβανεται
πληροφορίες για την ασφάλεια
4
5
Προειδοποιηση
Προφυλάξεις
έναρξη χρήσης
10
11
15
Πριν Διαβασετε το Εγχειριδιο Χρηστη
Τυποσ και Χαρακτηριστικα Δισκου
Αποθηκευση και Διαχειριση Δισκου
περιγραφή
16
17
18
Προσοψη
Οθονη Προσοψησ
Πισω Οψη
τηλεχειριστήριο
19
20
20
21
Παρουσιαση του Τηλεχειριστηριου
Ρυθμιση του Τηλεχειριστηριου
Σχετικα με τη Μπαταρια
Ελεγχομενοι Κωδικοι Τηλεορασησ
συνδέσεις
22
Συνδεση σε Τηλεοραση με Καλωδιο HDMI
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
Συνδεση σε Τηλεοραση με Καλωδιο DVI
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
Συνδεση σε μια Τηλεοραση (Συνιστωσων)
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Συνδεση σε μια Τηλεοραση (βιντεο)
- ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Συνδεση σε Ηχοσυστημα
(Ενισχυτησ με Υποστηριξη HDMI)
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
Συνδεση σε Ηχοσυστημα
(Ενισχυτησ Dolby Digital, DTS)
- ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Συνδεση σε Ηχοσυστημα
(Ενισχυτησ 2 Καναλιων) - ΚΑΛΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Συνδεση στο Δικτυο
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● περιεχόμενα
2
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)7 7
2009-08-07 오전 11:16:12
περιεχόμενα
βασικές λειτουργίες της
συσκευής αναπαραγωγής
blu-ray disc
32
32
33
33
34
35
35
Πριν απο την Αναπαραγωγη
Πλοηγηση στα Μενου επι τησ Οθονησ
Αναπαραγωγη ενοσ Δισκου
Ρυθμιση του Ηχου
Χρηση των Λειτουργιων Αναζητησησ και
Παραλειψησ
Αναπαραγωγη σε Αργη Κινηση/
Αναπαραγωγη Καρε-καρε
ρύθμιση συστήματος
36
Ρυθμιση του Ρολογιου
ρυθμιση γλώσσας
37
Ρυθμιση των Επιλογων Γλωσσασ
ρυθμιση ηχου
38
Ρύθμιση των Επιλογών Ήχου
ρυθμιση τησ οθονησ
41
Ρύθμιση των Επιλογών Οθόνησ
ρύθμιση HDMI
45
Ρύθμιση των Επιλογών HDMI
ρυθμιση γονικου ελεγχου
48
Ρυθμιση του Γονικου Κλειδωματοσ
ρύθμιση δικτύου
50
Ρυθμιση των Επιλογων Ρυθμισησ Δικτυου
36
37
38
41
45
48
50
_ περιεχόμενα
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)8 8
2009-08-07 오전 11:16:12
55
56
56
Διαχειριση Συσκευων Συστηματοσ
Δηλωση DivX(R)
Απενεργοποίηση DivX(R)
αναβάθμιση συστήματος
57
59
59
Αναβαθμιση του Υλικολογισμικου
Πληροφοριεσ Συστηματοσ
Ειδοποιηση Αναβαθμισησ Υλικολογισμικου
προβολή ταινίας
60
61
Χρηση τησ Λειτουργιασ Προβολησ
Χρηση του Μενου Disc και του Μενου
Popup/Title
Επαναλαμβανόμενη Αναπαραγωγή
Επιλογη τησ Γλωσσασ Ηχου
Επιλογη τησ Γλωσσασ Υποτιτλων
Αλλαγη τησ Γωνιασ Καμερασ
Ρυθμισεισ BONUSVIEW
BD-LIVE™
55
57
60
ακρόαση μουσικής
62
63
63
64
65
65
66
67
Κουμπια στο Τηλεχειριστηριο που
Χρησιμοποιουνται για την Αναπαραγωγη
CD(CD-DA)/MP3 Ηχου
Επαναληψη CD Ηχου (CD-DA)/MP3
Αναπαραγωγη CD Ηχου (CD-DA)/MP3
αναπαραγωγή μιας εικόνας
70
Αναπαραγωγη Ενοσ Δισκου JPEG
χρήση του ηλεκτρονικού
περιεχομένου
71
Χρηση Του YouTube
παράρτημα
77
79
Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Προδιαγραφεσ
66
70
71
77
66
● περιεχόμενα
διαχείριση δεδομένων BD
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)9 9
2009-08-07 오전 11:16:12
έναρξη χρήσης
Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Εικονίδιο
Όρος
h
g
f
BD-ROM
Z
C
V
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
BD-RE
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-RE.
BD-R
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-R.
DVD-VIDEO
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-Video ή DVD-RW/-R που έχουν εγγραφεί και
ολοκληρωθεί στη λειτουργία Video.
DVD-RW
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-RW. (λειτουργία V και ολοκληρωμένους μόνον)
DVD-R
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-R. (λειτουργία V και ολοκληρωμένους μόνον)
Audio CD
Αυτό προϋποθέτει μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/CD-R ήχου (μορφή CD-DA).
MP3
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD-R/-RW, καθώς και
σε μνήμες αποθήκευσης flash.
JPEG
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD-R/-RW, καθώς και
σε μνήμες αποθήκευσης flash.
DivX, MKV, MP4
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW, DVD-R/-RW, καθώς και
σε μνήμες αποθήκευσης flash.
A
G
F
M
Ορισμός
Μνήμη αποθήκευσης
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε συσκευές αποθήκευσης USB.
flash USB
Σημείωση
Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε
λειτουργίας.
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης
1) Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 4~6)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αντιμετώπιση προβλημάτων».
(Ανατρέξτε στις σελίδες 77~78)
Πνευματικά δικαιώματα
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή
ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
10_ έναρξη χρήσης
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)10 10
2009-08-07 오전 11:16:13
Τυποσ και χαρακτηριστικα δισκου
Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Τύποι δίσκων
Λογότυπο
δίσκου
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Μέγ. διαστάσεις δίσκου
Λεπτά αναπαραγωγής
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
Μονής όψης
Ο χρόνος αναπαραγωγής
εξαρτάται από τον τίτλο
Μονής όψης (12 cm)
240
Διπλής όψης (12 cm)
480
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
Μονής όψης (8 cm)
80
Διπλής όψης (8 cm)
160
DVD-RW
(λειτουργία V και
ολοκληρωμένους μόνον)
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
DVD-R
(λειτουργία V και
ολοκληρωμένους μόνον)
ΒΙΝΤΕΟ + ΗΧΟΣ
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
Μονής όψης (12 cm)
74
AUDIO-CD
DivX
ΗΧΟΣ
Ταινία DivX
Μονής όψης (8 cm)
20
Μονής όψης (12 cm)
-
Μονής όψης (8 cm)
-
● έναρξη χρήσης
DVD-VIDEO
Περιεχόμενο
εγγραφής
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Blu-ray Disc
DTS-HD Master Audio
Ψηφιακός ήχος
Dolby TrueHD
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.
Β., Γαλλία, Γερμανία κ.ά.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν
• Δίσκοι Blu-ray Disc με κωδικό περιοχής που δεν είναι
“Περιοχή B”.
• DVD-Video με αριθμό περιοχής που δεν είναι “2” ή “ALL”
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (λειτουργία VR)
•
•
•
•
Εγγράψιμος δίσκος DVD-R 3,9 GB.
DVD-ROM/PD/MV-Disc κ.λπ.
Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
(Τα CDG κάνουν αναπαραγωγή μόνον
ήχου και όχι γραφικών.)
Ελληνικά _11
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)11 11
2009-08-07 오전 11:16:15
έναρξη χρήσης
[Σημείωση]
• Μερικοί δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγορασθεί έξω από την
περιοχή σας, μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. Όταν αναπαράγονται αυτοί οι δίσκοι,
εμφανίζεται η ένδειξη “This disc can not be played.” ή “Please check the regional code of the disc.”.
• Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή βίντεο DVD, δεν θα
αναπαράγεται.
Κωδικός περιοχής
Τόσο η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή.
Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Εάν οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου.
Ο αριθμός περιοχής γι’ αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc αναγράφεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Τύπος δίσκου
Blu-ray
DVD-VIDEO
Κωδικός περιοχής
B
2
Κωδικός περιοχής Blu-ray Disc
Περιοχή
A
Βόρειος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
B
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
C
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότιος Ασία.
Κωδικός περιοχής DVD
Περιοχή
1
Η.Π.Α., επικράτεια των Η.Π.Α. και Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή, Αίγυπτος, Νότιος Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότιος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία, μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής, Νότιος Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Συμβατότητα Blu-ray Disc
Ο δίσκος Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Συνεπώς, ενδέχεται να
δημιουργηθούν θέματα συμβατότητας. Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε αναπαράγονται όλοι οι
δίσκοι. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμόρφωση και Συμβατότητα αυτού
του Εγχειριδίου. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
M
 Η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται σε μερικούς τύπους δίσκων, ή όταν εκτελούνται ειδικές λειτουργίες, όπως αλλαγή οπτικής
γωνίας ή ρύθμιση λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους.
Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές. Τυχόν αποτυπώματα, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή επικαθίσεις καπνού
τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής μπορεί να κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό τίτλο ή ορισμένες
λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
12_ έναρξη χρήσης
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)12 12
2009-08-07 오전 11:16:15
Τύποι δίσκων
❖ BD-ROM
Μπορείτε μόνο να αναπαράγετε αυτό το δίσκο Blu-ray. Ένας δίσκος BD-ROM περιέχει δεδομένα
εγγεγραμμένα εκ των προτέρων. Αν και ένας δίσκος BD-ROM ενδέχεται να περιέχει δεδομένα
οποιασδήποτε μορφής, οι περισσότεροι δίσκοι BD-ROM θα περιέχουν ταινίες σε μορφή High
Definition, για αναπαραγωγή σε συσκευές Blu-ray Disc. Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει προεγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
Επανεγγράψιμος δίσκος Blu-ray /εγγράψιμος δίσκος Blu-ray. Η μορφή BD-RE/BD-R είναι ιδανική για
τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή για την εγγραφή προσωπικών βίντεο.
❖ DVD βίντεο
• Ένας δίσκος digital versatile disc (DVD) μπορεί να περιέχει μέχρι 135 λεπτά εικόνας, 8 γλώσσες
διαλόγων και 32 γλώσσες υποτίτλων. Διαθέτει συμπίεση εικόνων MPEG-2 και ήχο Dolby Digital
surround, για να απολαμβάνετε ζωντανή εικόνα και καθαρό ήχο.
• Κατά το πέρασμα από το πρώτο στρώμα ενός δίσκου DVD Video δύο στρώσεων (Dual Layer) στο
δεύτερο, μπορεί να εμφανιστεί μια στιγμιαία παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν
αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW/-R που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video "ολοκληρωθεί"
(Finalise), γίνεται δίσκος DVD-Video. Οι προ-εγγεγραμμένοι (προ-κομμένοι) δίσκοι DVD του
εμπορίου επίσης DVD-Video. Αυτή η μονάδα μπορεί να εκτελέσει αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων δίσκων DVD του εμπορίου (δίσκων DVD-Video) με ταινίες.
● έναρξη χρήσης
❖ BD-RE/BD-R
❖ CD ήχου
• Ένας δίσκος ήχου, στον οποίο έχει εγγραφεί ήχος 44.1kHz PCΜ.
• Αυτή η μονάδα αναπαράγει δίσκους CD-RW και CD-R μορφής CD-DA.
• Η συσκευή μπορεί να μην αναπαράγει μερικούς δίσκους CD-RW ή CD-R ανάλογα με την
ποιότητα της εγγραφής.
❖ CD-RW/CD-R
• Χρησιμοποιήστε ένα δίσκο CD-RW/CD-R των 700MB(80 λεπτών). Αν είναι δυνατόν, μη
χρησιμοποιείτε δίσκο 800MB(90 λεπτών) ή μεγαλύτερο, καθώς μπορεί να μην αναπαράγεται.
• Αν ο δίσκος CD-RW/CD-R δεν εγγράφηκε σε κλειστό session, μπορεί να έχετε καθυστέρηση
κατά την αναπαραγωγή, όλα τα αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται.
• Μερικοί δίσκοι CD-RW/CD-R μπορεί να μην αναπαράγονται με αυτήν τη συσκευή, ανάλογα με
τη συσκευή που χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή τους. Για περιεχόμενα μέσων CD-RW/CD-R
από CD για την δική σας χρήση, η δυνατότητα αναπαραγωγής μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα
με τα περιεχόμενα και τους δίσκους.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-R
• Όταν ένας δίσκος DVD-R που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise),
γίνεται δίσκος DVD-Video.
• Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD-R που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί
(finalise) με μια συσκευή εγγραφής DVD video Samsung. Μερικοί δίσκοι DVD-R μπορεί να μην
αναπαράγονται ανάλογα με το δίσκο και τις συνθήκες εγγραφής.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW
• Η αναπαραγωγή θα εκτελεστεί με δίσκους DVD-RW στη λειτουργία Video και μόνον
ολοκληρωμένους.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise),
γίνεται δίσκος DVD-Video. Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο εγγραφής.
Ελληνικά _13
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)13 13
2009-08-07 오전 11:16:15
έναρξη χρήσης
Διαμόρφωση δίσκου
❖ DVD-RW/-R (V)
• Αυτή είναι μια διαμόρφωση που χρησιμοποιείται σε ένα δίσκο DVD-RW ή DVD-R. O δίσκος
μπορεί να αναπαραχθεί από την υπάρχουσα συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc όταν έχει
ολοκληρωθεί (finalise).
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία Βίντεο με τις ακόλουθες επεκτάσεις. : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
Μορφή (Codec) βίντεο DivX : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (χωρίς QPEL και GMC)
Μορφή (Codec) ήχου DivX : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Μορφές αρχείων υπότιτλων που υποστηρίζονται: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Μέγιστη ανάλυση : 720x480@30 καρέ δευτερόλεπτο
720x576@25 καρέ το δευτερόλεπτο
Ελάχιστη ανάλυση : 16x16
Μέγιστος ρυθμός καρέ για πηγή σήματος προοδευτικής σάρωσης : 30 καρέ το δευτερόλεπτο
Μέγιστος ρυθμός καρέ για πηγή διεμπλεκόμενου σήματος : 60 καρέ το δευτερόλεπτο
Είναι αδύνατη η αναπαραγωγή δίσκων με ανάλυση υψηλότερη από 720 x 576 pixel.
❖ MKV, MP4
• CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
• Μπορούν να αναπαραχθούν αρχεία Βίντεο με τις ακόλουθες επεκτάσεις : .avi, .divx, .mkv, .mp4,
.AVI, .DIVX, .MKV, .MP4
❖ AVCHD (Εξελιγμένα codec για βίντεο υψηλής ευκρίνειας)
• Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Αυτοί οι δίσκοι συνήθως
εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή για ψηφιακή βιντεοκάμερα υψηλής ευκρίνειας.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 μπορεί να συμπιέσει εικόνες με καλύτερη απόδοση σε σχέση με
τη συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνων.
• Μερικοί δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή “x.v.Color”.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD χρησιμοποιώντας τη μορφή
“x.v.Color”.
• Το “x.v.Color” είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Το σήμα “AVCHD” και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita Electronic
Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
M
 Μερικοί δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην μπορούν να αναπαραχθούν, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD δεν χρειάζονται ολοκλήρωση.
 το “x.v.color” προσφέρει μεγαλύτερο εύροσ χρώματοσ από τουσ κανονικούσ δίσκουσ DVD για βιντεοκάμερεσ.
 Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με την ανάλυση βίντεο και την
κατάσταση του ρυθμού καρέ.
14_ έναρξη χρήσης
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)14 14
2009-08-07 오전 11:16:15
Αποθηκευση και διαχειριση δισκου
Χειρισμός των δίσκων
❖ Σχήμα δίσκου
• Να χρησιμοποιείτε δίσκους με κανονικό σχήμα. Αν χρησιμοποιήσετε
δίσκο με περίεργο (μη στρογγυλό) σχήμα, αυτή η συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Αποφεύγετε να ακουμπάτε την εγγράψιμη επιφάνεια του δίσκου.
❖ Δίσκοι Blu-ray Disc
• Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αφαιρέστε το
δίσκο Blu-ray Disc και φυλάξτε τον στη θήκη του.
• Προσέξτε να μην αφήσετε δαχτυλικά αποτυπώματα ή γρατσουνιές στην επιφάνεια του Blu-ray
Disc.
● έναρξη χρήσης
❖ Κράτημα των δίσκων
❖ DVD-RW και DVD-R
• Καθαρίστε με κάποιο προαιρετικό καθαριστικό δίσκου PD (LF-K200DCA1 όπου υπάρχει).
Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά ή πανιά για CD για να καθαρίσετε τους δίσκους DVD-RW/-R.
❖ DVD βίντεο, CD ήχου
• Σκουπίστε με ένα μαλακό πανί τις βρωμιές ή άλλα ξένα υλικά από το δίσκο.
❖ Προφυλάξεις κατά το χειρισμό των δίσκων
• Μην γράφετε στην τυπωμένη πλευρά με ένα στυλό με μπίλια ή μολύβι.
• Μην χρησιμοποιείτε σπρέι καθαρισμού ή αντιστατικά. Μην χρησιμοποιείτε
πτητικά χημικά, όπως βενζίνη ή διαλυτικό.
• Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους. (Μη χρησιμοποιείτε
δίσκους με αυτοκόλλητη ταινία ή υπολείμματα αυτοκόλλητων που προεξέχουν).
• Μη χρησιμοποιείτε προστατευτικά από γρατσουνιές ή καλύμματα.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους εκτυπωμένους με εμπορικά διαθέσιμο εκτυπωτή ετικετών.
• Μη χρησιμοποιείτε παραμορφωμένους ή ραγισμένους δίσκους.
Αποθήκευση δίσκων
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στο δίσκο, διότι τα δεδομένα σε αυτούς τους δίσκους είναι
εξαιρετικά ευαίσθητα στο περιβάλλον.
• Μην τους αφήνετε κάτω από άμεσο ηλιακό φως.
• Φυλάσσετέ τους σε έναν κρύο, αεριζόμενο χώρο.
• Αποθηκεύετέ τους κάθετα.
• Διατηρείτε τους δίσκους σε ένα καθαρό προστατευτικό περίβλημα.
• Αν μετακινήσετε γρήγορα τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc από ένα ψυχρό σε ένα θερμό
χώρο, μπορεί να σχηματιστεί συμπύκνωση υγρασίας στα λειτουργικά μέρη τού και στο φακό, και να
προκληθούν προβλήματα κατά την αναπαραγωγή του δίσκου. Εάν συμβεί αυτό, αφήστε να
περάσουν δύο ώρες προτού συνδέσετε το φις στην πρίζα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το δίσκο και
δοκιμάστε να τον αναπαράγετε και πάλι.
Ελληνικά _15
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)15 15
2009-08-07 오전 11:16:16
περιγραφή
Προσοψη
M
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
Ανοίγει για την τοποθέτηση ενός δίσκου.
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλει την κατάσταση αναπαραγωγής, το χρόνο κ.λπ.
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Ανιχνεύει σήμα από το τηλεχειριστήριο.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ/
ΠΑΥΣΗΣ
Αναπαράγει ένα δίσκο ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
KOYMΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ανάβει και σβήνει τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
Σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ/
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
Πηγαίνει στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι ή πηγαίνει στο προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/
κομμάτι.
USB HOST
Μπορείτε να συνδέσετε εδώ μια μνήμη αποθήκευσης USB flash, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης κατά τη σύνδεσή σας στο BD-LIVE. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για ενημερώσεις υλικολογισμικού, καθώς και αναπαραγωγή MP3/JPEG/DivX/
MKV/MP4.
 Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το USB HOST στην πίσω όψη της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc για να συνδέσετε έναν
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
 Δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε συγχρόνως μνήμες αποθήκευσης USB flash στις εμπρός και τις πίσω θύρες USB.
 Οι συσκευές USB σκληρού δίσκου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση δεδομένων BD (BD-LIVE).
16_ περιγραφή
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)16 16
2009-08-07 오전 11:16:17
Οθονη προσοψησ
● περιγραφή
Ένδειξη δίσκου εισόδου
Ανάβει όταν υπάρχει ένας δίσκος στη θήκη.
Ενδείξεις τύπου του
δίσκου.
Ανάβει για να υποδείξει τον τύπο του δίσκου που υπάρχει στη θήκη.
Ένδειξη USB
Ανάβει για να υποδείξει ότι υπάρχει σύνδεση USB.
Ένδειξη HDMI
Lights to indicate when HDMI is connected.
ΕΝΔΕΙΞΗ HD
Υποδεικνύει ότι η έξοδος απεικόνισης είναι HD (Υψηλής Ευκρίνειας).
ΕΝΔΕΙΞΗ 24F
Υποδεικνύει ότι ο τρέχον τρόπος λειτουργίας είναι στα 24Fs (24 καρέ ανά δευτερόλεπτο).
Ένδειξη ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Ένδειξη χρόνου αναπαραγωγής/τρέχουσας κατάστασης.
Ελληνικά _17
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)17 17
2009-08-07 오전 11:16:17
περιγραφή
Πισω οψη
Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη. Εξασφαλίστε ελάχιστο
ελεύθερο χώρο 10 cm για τον ανεμιστήρα όταν
τοποθετείτε τη συσκευή.
M
USB HOST
Μπορείτε να συνδέσετε εδώ μια μνήμη αποθήκευσης USB flash, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης κατά τη σύνδεσή σας στο BD-LIVE. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για ενημερώσεις υλικολογισμικού και αναπαραγωγή MP3/JPEG/DivΧ/MKV/
MP4, καθώς και για σύνδεση στο BD-LIVE με έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
LAN
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση στο BD-LIVE και το YouTube.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
COMPONENT
VIDEO OUT
Σύνδεση με εξοπλισμό που διαθέτει έξοδο βίντεο συνιστωσών.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Συνδέεται σε ένα δέκτη.
HDMI OUT
Χρησιμοποιώντας το καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην υποδοχή
εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής ποιότητας ή στο δέκτη σας
για να έχετε ήχο εξαιρετικής ποιότητας.
VIDEO OUT
Σύνδεση της εισόδου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδιο βίντεο.
AUDIO OUT
Σύνδεση με την είσοδο ήχου εξωτερικού εξοπλισμού χρησιμοποιώντας καλώδια ήχου.
 Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού με χρήση της υποδοχής σύνδεσης USB Host υποστηρίζουν μόνον μια μνήμη αποθήκευσης
USB flash.
 Οι μονάδες USB πολύ μεγάλου μεγέθους ενδέχεται να μην μπορούν να εισαχθούν όταν συνδεθεί ένα καλώδιο LAN ή HDMI.
 Μια συσκευή USB που καταναλώνει περισσότερα από 500mA απαιτεί ξεχωριστό τροφοδοτικό για κανονική λειτουργία.
 Οι συσκευές USB σκληρού δίσκου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση δεδομένων BD (BD-LIVE).
18_ περιγραφή
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)18 18
2009-08-07 오전 11:16:19
τηλεχειριστήριο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+”
και “–” των μπαταριών με το διάγραμμα που
υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
Κουμπί OPEN/CLOSE
Ανοίγει και κλείνει τη συρταρωτή θήκη δίσκου.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Κουμπί TV POWER
Κουμπί POWER
Κουμπί SUBTITLE
Πατήστε το για να αλλάξετε τη γλώσσα υποτίτλων του
Blu-ray Disc/DVD.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
3
Κουμπιά ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΆ
4
5
6
7
8
Κουμπί CANCEL
CANCEL
Χρησιμοποιήστε αυτό για να ενεργοποιήσετε/
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BONUSVIEW σε
υποστηριζόμενους δίσκους Blu-ray.
9
Κουμπί TV SOURCE
STOP
Πατήστε για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή στο
επόμενο κομμάτι.
Πατήστε για προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής
του δίσκου.
Κουμπί PLAY
PLAY
Πατήστε για αναπαραγωγή του δίσκου.
Κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΠΙΣΩ/ΕΜΠΡΟΣ
Κουμπί STOP
Πατήστε για να εκτελέσετε αναζήτηση προς τα πίσω
ή προς τα εμπρός.
Πατήστε για να σταματήσετε το δίσκο που
αναπαράγεται.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Κουμπί TV CH
RE
Κουμπί RETURN
Κουμπί TV MUTE
ME
N
U
Τοποθετεί τα ηχεία της τηλεόρασής σας σε σίγαση.
Κουμπί MENU
TU
RN
IN
FO
A
DISC MENU
EX
IT
Κουμπί INFO
B
C
AK59-00104K
Κουμπί EXIT
D
POPUP MENU
Κουμπί DISC MENU
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού του δίσκου.
Χρησιμοποιήστε το για να επιλέξετε κάποιο
τηλεοπτικό πρόγραμμα.
Κουμπιά ENTER/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ
ENTER
Εμφανίζει την τρέχουσα ρύθμιση ή κατάσταση του
δίσκου.
Μετά τη ρύθμιση, σας δίνει τη δυνατότητα να
ρυθμίσετε την πηγή εισόδου σήματος στην τηλεόραση.
Κουμπί PAUSE
BONUSVIEW PAUSE
Κουμπιά ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ ΠΙΣΩ/ΕΜΠΡΟΣ
Εμφανίζει το μενού ρύθμισης της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου, κεφαλαίου,
κομματιού ή δίσκου.
Σας επιτρέπει την επανάληψη της αναπαραγωγής
συγκεκριμένης ενότητας.
TV SOURCE
0
Κουμπί BONUSVIEW
Κουμπί TV VOL
Κουμπί REPEAT
Κουμπί REPEAT A-B
Κουμπί AUDIO
Χρησιμοποιείται για την επιλογή διαφόρων λειτουργιών
ήχου σε έναn δίσκο (Blu-ray Disc/DVD).
Ρύθμιση της έντασης της τηλεόρασης.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης,
υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν έναν
χρόνο περίπου.
● τηλεχειριστήριο
1.Σηκώστε το κάλυμμα που υπάρχει στο
πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
TITLE MENU
Κουμπιά ΧΡΩΜΑΤΩΝ : ΚΟΚΚΙΝΟ(A),
ΠΡΑΣΙΝΟ(B), ΚΙΤΡΙΝΟ(C), ΜΠΛΕ(D)
Χρησιμοποιείται για προσπέλαση ειδικών χαρακτηριστικών
σε δίσκους BD-J (ανάλογα με το δίσκο).
Κουμπί POPUP MENU/TITLE MENU
Χρησιμοποιήστε το για είσοδο στο αναδυόμενο
μενού/μενού τίτλων.
Ελληνικά _19
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)19 19
2009-08-07 오전 11:16:20
τηλεχειριστήριο
ρΥθΜιση ΤοΥ ΤηΛεΧειρισΤηριοΥ
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
κουμπιά ελέγχου των λειτουργιών συγκαταλέγονται τα εξής : TV POWER, TV CH ,/., TV VOL +/–,
TV MUTE, TV SOURCE.
Για να καθορίσετε αν η τηλεόραση σας είναι συμβατή, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1. Ανάψτε την τηλεόρασή σας.
2. Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς την τηλεόραση.
3. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί TV POWER και πληκτρολογήστε τον διψήφιο κωδικό
ανάλογα που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας, πατώντας τα αντίστοιχα αριθμητικά
κουμπιά. (ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα για τον κατάλογο κωδικών).
Εάν η τηλεόραση είναι συμβατή με το τηλεχειριστήριο, θα απενεργοποιηθεί.
Η τηλεόραση είναι πλέον προγραμματισμένη για να λειτουργεί με το τηλεχειριστήριο.
M
 Αν αναγράφονται διάφοροι κωδικοί για τη μάρκα της τηλεόρασης, δοκιμάστε τον κάθε έναν με τη σειρά μέχρι να βρείτε αυτόν
που ισχύει.
 Εάν αντικαταστήσετε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου, θα πρέπει να ρυθμίσετε πάλι τον κωδικό μάρκας.
στη συνέχεια, μπορείτε να ελέγχετε την τηλεόραση με τα παρακάτω κουμπιά, αφού
προηγουμένως πατήσετε το κουμπί TV.
Κουμπί
Λειτουργία
TV POWER
Θέτει την τηλεόραση εντός και εκτός λειτουργίας.
TV SOURCE
Επιλέγει μια εξωτερική συσκευή.
TV VOL (+/–)
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
TV CH (,/.)
Χρησιμοποιείται για την επιλογή του επιθυμητού καναλιού.
TV MUTE
Θέτει εναλλάξ σε λειτουργία και εκτός λειτουργίας τον ήχο στην τηλεόραση.
M
 Οι λειτουργίες που αναφέρθηκαν παραπάνω δεν εκτελούνται απαραίτητα σε όλες τις τηλεοράσεις. Αν συναντήσετε προβλήματα,
χειριστείτε την τηλεόραση άμεσα.
σΧεΤιΚΑ Με Τη ΜΠΑΤΑριΑ
εάν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί κανονικά :
•
•
•
•
Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών (ξηρού στοιχείου).
Ελέγξτε εάν οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
Ελέγξτε εάν υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους κατά τόπους
κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην τις
απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
20_ τηλεχειριστήριο
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)20 20
2009-08-07 오전 11:16:21
ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Μαρκα
Κωδικός
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● τηλεχειριστήριο
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Ελληνικά _21
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)21 21
2009-08-07 오전 11:16:21
συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης στη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc σε άλλες εξωτερικές συσκευές.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΚΑΛΩΔΙΟ HDMI
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
1. Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα HDMI της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
20~21), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
M
 Αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc είναι συνδεδεμένη στην τηλεόρασή σας σε τρόπο λειτουργίας εξόδου HDMI
1080p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
 Εάν το καλώδιο HDMI έχει επιλεγεί ή αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου CD-DA, η συσκευή
αναπαραγωγής θα πάψει να λειτουργεί.
22_ συνδέσεις
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)22 22
2009-08-07 오전 11:16:22
Λειτουργια Αυτοματησ Ανιχνευσησ HDMI
Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα
περάσει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI (ανατρέξτε στη σελίδα 43).
M
 Ανάλογα με την τηλεόραση σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Εάν ένα καλώδιο HDMI συνδεθεί από τη συσκευή στην τηλεόραση, η έξοδος του συστήματος Blu-ray θα ρυθμιστεί
αυτομάτως σε HDMI, εντός 10 δευτερολέπτων.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 43)
 Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα
τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
 Εάν συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, η
συσκευή μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις
τηλεοράσεις Samsung που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+). (Ανατρέξτε στις σελίδες 45~46)
● συνδέσεις
 Εάν είναι συνδεδεμένο συγχρόνως καλώδιο HDMI και συνιστωσών, επιλέγεται αυτομάτως η λειτουργία HDMI.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω
ενός συνδέσμου.
Με τη χρήση του HDMI, η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc μεταδίδει ψηφιακό βίντεο και ήχο με
αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
• Περιγραφή σύνδεσης HDMI
Υποδοχή HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου (LPCM ή Bitstream).
- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα
εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
• Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;
Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι
απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού σε αναλογικού (στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc) ή
μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η
ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας σήματος.
Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη, καθώς δεν απαιτεί καμία μετατροπή ψηφιακού σήματος σε
αναλογικό, ενώ το σήμα που μεταδίδεται από τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόραση είναι
καθαρά ψηφιακό.
• Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή,
του περιεχομένου των Blu-ray Disc/DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή
ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής
(τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς
αποφυγή παραγωγής παράνομων αντιγράφων.
• Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των
τηλεοράσεων Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν η τηλεόραση Samsung φέρει το σχετικό λογότυπο ', τότε υποστηρίζει τη λειτουργία
Anynet+.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή
του δίσκου και η τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί PLAY έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η
τηλεόραση θα ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
• Τι είναι το BD Wise;
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία διασυνδεσιμότητας από τη Samsung.
- Όταν συνδέετε δύο συσκευές Samsung μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το σύστημα BD-Wise, η
βέλτιστη ανάλυση ρυθμίζεται αυτόματα.
Ελληνικά _23
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)23 23
2009-08-07 오전 11:16:22
συνδέσεις
σΥΝδεση σε ΤηΛεορΑση Με ΚΑΛΩδιο DVI
- βεΛΤισΤη ΠοιοΤηΤΑ (σΥΝισΤΑΤΑι)
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI-DVI (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και το άλλο στην υποδοχή DVI IN της τηλεόρασης.
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης.
Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα DVI της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
20~21), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Η σύνδεση του καλωδίου HDMI ενόσω η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων Blu-ray βρίσκεται σε λειτουργία, θα
προκαλέσει την αυτόματη αλλαγή της εξόδου βίντεο της συσκευής σε λειτουργία HDMI (βλ. σελίδα 43).
M
 Ανάλογα με την τηλεόραση σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI-DVI στην τηλεόραση, η έξοδος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray disc θα ρυθμιστεί σε
HDMI μέσα σε 10 δευτερόλεπτα.
 Εάν είναι συνδεδεμένο συγχρόνως καλώδιο HDMI και συνιστωσών, επιλέγεται αυτομάτως η λειτουργία HDMI.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 43)
 Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή όταν κάνετε τη σύνδεση σε
νέα τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως στην υψηλότερη ρύθμιση που παρέχεται από την
τηλεόραση.
 Εάν το καλώδιο HDMI έχει επιλεγεί ή αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου αρχείου CD-DA, η συσκευή
αναπαραγωγής θα πάψει να λειτουργεί.
Καλώδιο ήχου
Καλώδιο σήματος HDMI-DVI
(δεν περιλαμβάνεται)
Κόκκινο
Λευκό
2_ συνδέσεις
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)24 24
2009-08-07 오전 11:16:24
σΥΝδεση σε ΜιΑ ΤηΛεορΑση (σΥΝισΤΩσΩΝ) - ΚΑΛΥΤερη ΠοιοΤηΤΑ
- Σύνδεση με τηλεόραση με τη χρήση καλωδίων Συνιστωσών.
- Θα απολαύσετε εικόνες υψηλής ποιότητας και πιστότητας χρώματος. Το σήμα βίντεο Συνιστωσών διαχωρίζει τα
στοιχεία της εικόνας σε ασπρόμαυρο (Y), μπλε (PB), και κόκκινο (PR) σήμα, για την απεικόνιση καθαρότερων
εικόνων. (Τα σήματα ήχου παρέχονται μέσω της εξόδου ήχου.)
1. Χρησιμοποιώντας καλώδια component video (δεν περιλαμβάνονται), συνδέστε την έξοδο COMPONENT
VIDEO OUT στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο COMPONENT IN της
τηλεόρασής σας.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα συνιστωσών της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις
σελίδες 20~21), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως
εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Καλώδιο σήματος συνιστωσών
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο ήχου
(Audio)Κόκκινο Λευκό
M
● σΥΝδέσεισ
2. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN της τηλεόρασης.
Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
Κόκκινο
Μπλε
Πρασινο
 Ανάλογα με τον κατασκευαστή, οι υποδοχές component της τηλεόρασης σας, πιθανόν να αναγράφουν “R-Y, B-Y, Y” ή
“Cr, Cb, Y” αντί για “PB, PR, Y”. Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της
τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων ανάλυσης για Blu-ray Disc, όπως: 1080i, 720p, 576p/480p και
576i/480i, ανάλογα με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 43)
 Η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από τη ρύθμιση που έχει γίνει στο μενού SETUP εάν έχουν συνδεθεί και τα δύο
καλώδια, Συνιστωσών και HDMI. Η ανάλυση ενδέχεται επίσης να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο. (Βλ. σελίδα 43)
 Κατά την αναπαραγωγή DVD, εάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος Συνιστωσών και επιλέξετε τη λειτουργία
Σύνθετου σήματος 1080p, 1080i ή 720p, το μενού Ρύθμισης της οθόνης θα εμφανίσει την ανάλυση εξόδου με την τιμή
1080p, 1080i ή 720p.
Η ανάλυση είναι στην πραγματικότητα 576i/480i.
Ελληνικά _2
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)25 25
2009-08-07 오전 11:16:25
συνδέσεις
σΥΝδεση σε ΜιΑ ΤηΛεορΑση (βιΝΤεο) - ΚΑΛη ΠοιοΤηΤΑ
1. Συνδέστε τα άκρα των καλωδίων βίντεο/ήχου, από τη μια πλευρά στην έξοδο VIDEO (κίτρινο)/AUDIO
(κόκκινη και λευκή) στη πίσω πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και από την άλλη στην
είσοδο VIDEO (κίτρινο)/AUDIO (κόκκινη και λευκή) της τηλεόρασης.
2. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και την τηλεόραση.
3. Πατήστε τον επιλογέα πηγής εισόδου στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη της
τηλεόρασης το σήμα βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc
• Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στις σελίδες
20~21), πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε VIDEO ως εξωτερική πηγή της
τηλεόρασης.
Καλωδίου ήχου/βίντεο
Κόκκινο
M
Λευκό
Κίτρινο
 Αν το καλώδιο ήχου είναι πολύ κοντά στο καλώδιο παροχής ρεύματος, μπορεί να δημιουργηθεί θόρυβος.
 Εάν θέλετε να συνδέσετε έναν ενισχυτή, ανατρέξτε στην ενότητα "Σύνδεση ενισχυτή". (Ανατρέξτε στις σελίδες 27~29)
 Ο αριθμός και η θέση των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασής σας.
 Εάν υπάρχει μία μόνο υποδοχή ήχου στην τηλεόραση σας, συνδέστε την στην υποδοχή [AUDIO OUT][αριστερή] (λευκή) της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
 Η πηγή VIDEO έχει πάντοτε έξοδο σε ανάλυση 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στο μενού
SETUP. (Ανατρέξτε στη σελίδα 43)
2_ συνδέσεις
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)26 26
2009-08-07 오전 11:16:27
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
(ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ HDMI)
- ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ (ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ)
1. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν περιλαμβάνεται) στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στην υποδοχή HDMI OUT του ενισχυτή στο στην υποδοχή
HDMI IN της τηλεόρασης.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του
ενισχυτή και επιλέξτε εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
● συνδέσεις
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο σήματος HDMI
(δεν περιλαμβάνεται)
M
 Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και
να τραυματίσει τα αυτιά σας.
 Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 38~40)
 Οι θέσεις των υποδοχών HDMI μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή
σας.
Ελληνικά _27
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)27 27
2009-08-07 오전 11:16:28
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑ
(ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ DOLBY DIGITAL, DTS) - ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
1. Χρήση οπτικού καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την έξοδο DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc με την είσοδο DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) του
ενισχυτή.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή VIDEO OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή VIDEO IN της
τηλεόρασής σας. (Ανατρέξτε στις σελίδες 22~26).
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του
ενισχυτή και επιλέξτε εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
Οπτικό καλώδιο
(δεν περιλαμβάνεται)
M
 Χαμηλώστε την ένταση όταν ανοίξετε τον ενισχυτή. Ένας αιφνίδιος, δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα ηχεία και
να τραυματίσει τα αυτιά σας.
 Ρυθμίστε τον ήχο στην αντίστοιχη οθόνη του μενού, ανάλογα με τον ενισχυτή. (Ανατρέξτε στις σελίδες 38~40)
 Οι θέσεις των υποδοχών μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον ενισχυτή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή σας.
 Όταν χρησιμοποιείτε αυτή την υποδοχή, οι δίσκοι που περιέχουν αρχεία ήχου LPCM θα αναπαράγονται μόνον από τα δύο
κανάλια εμπρός.
28_ συνδέσεις
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)28 28
2009-08-07 오전 11:16:29
σΥΝδεση σε ηΧοσΥσΤηΜΑ (εΝισΧΥΤησ 2 ΚΑΝΑΛιΩΝ)
- ΚΑΛη ΠοιοΤηΤΑ
1. Χρησιμοποιώντας τα καλώδια ήχου, συνδέστε τις εξόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) OUT στο πίσω μέρος
της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις εισόδους AUDIO (κόκκινη και λευκή) IN του ενισχυτή.
2. Χρησιμοποιώντας καλώδια σήματος βίντεο, συνδέστε τις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή VIDEO OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc στις υποδοχές HDMI, COMPONENT ή VIDEO IN της
τηλεόρασής σας. (Ανατρέξτε στις σελίδες 22~26).
4. Για να ακούσετε ήχο από τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, πατήστε το κουμπί επιλογής εισόδου του
ενισχυτή και επιλέξτε εξωτερική είσοδος. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του ενισχυτή για να ρυθμίσετε την
είσοδο ήχου του ενισχυτή.
● σΥΝδέσεισ
3. Ανάψτε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, την τηλεόραση και τον ενισχυτή.
Καλώδιο ήχου
Στερεοφωνικός ενισχυτής
2 καναλιών
Κόκκινο
M
Λευκό
 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το “Dolby” και το σύμβολο του διπλού D είναι
εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
 Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας στο πλαίσιο της ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. με αρ.: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 και άλλες ευρεσιτεχνίες που
εκδίδονται και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Το DTS είναι σήμα κατατεθέν και τα λογότυπα DTS, Symbol,
DTS-HD και DTS-HD Master Audio είναι εμπορικά σήματα της DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Με την επιφύλαξη
παντός δικαιώματος.
Ελληνικά _2
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)29 29
2009-08-07 오전 11:16:30
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Για πρόσβαση της υπηρεσίας δικτύου ή αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικολογισμικού, θα πρέπει να κάνετε μία
από τις συνδέσεις.
Κάνοντας σύνδεση σε ένα δίκτυο, μπορείτε να προσπελάσετε τις υπηρεσίες BD-LIVΕ, YouTube και αναβαθμίσεις
λογισμικού από το διακομιστή ενημερώσεων της Samsung. Συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε ένα σημείο
πρόσβασης ή έναν δρομολογητή για σύνδεση στο δίκτυο.
Καλωδιακό δίκτυο
1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP, δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την
υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc στην υποδοχή LAN του μόντεμ σας.
Προς τη θύρα LAN
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό μόντεμ
ή
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Προς τη θύρα LAN
M
Σύνδεση με τη χρήση δρομολογητή
(π.χ. DSL)
Προς τη θύρα LAN
Ευρυζωνική
υπηρεσία
 Ρυθμίστε τις επιλογές δικτύου αφού συνδέσετε το καλώδιο LAN. (Ανατρέξτε στις σελίδες 50~51)
 Η πρόσβαση στο διακομιστή ενημέρωσης της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα με το δρομολογητή που
χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
 Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να αποκαταστήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
30_ συνδέσεις
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)30 30
2009-08-07 오전 11:16:31
Ασύρματο δίκτυο
Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου.
1. Για την πραγματοποίηση ασύρματης σύνδεσης δικτύου, απαιτείται ασύρματο σημείο πρόσβασης/
δρομολογητής ΙΡ. Συνδέστε τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN στη θύρα USB που
υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc και ρυθμίστε τις επιλογές
ασύρματου δικτύου. (Ανατρέξτε στις σελίδες 51~53)
● σΥΝδέσεισ
Θύρα μόντεμ
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
Προσαρμογέας
ασύρματου δικτύου LAN
(δεν περιλαμβάνεται)
Καλώδιο μόντεμ
M
 Αυτή η μονάδα είναι συμβατή μόνο με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν περιλαμβάνεται)
(Ονομασία μοντέλου: WIS09ABGN).
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά.
- Για αγορά, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων ή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung Electronics.
 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου που υποστηρίζει το πρωτόκολλο IEEE 802.11 a/b/g/
n (το n συνιστάται για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου).
 Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προξενήσουν παρεμβολές, αναλόγως των συνθηκών χρήσης (απόδοση
σημείων πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές ραδιοσυχνοτήτων κ.λπ.).
 Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο τρόπος λειτουργίας Adhoc δεν υποστηρίζεται.
 Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου δικτύου), υποστηρίζονται
μόνον τα ακόλουθα:
1) Τύπος ελέγχου στοιχείων : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης : WEP, TKIP, AES
Ελληνικά _31
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)31 31
2009-08-07 오전 11:16:34
βασικές λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής blu-ray disc
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής και την
αναπαραγωγή ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.
ΠριΝ ΑΠο ΤηΝ ΑΝΑΠΑρΑΓΩΓη
• Ανάψτε την τηλεόραση και ρυθμίστε την σωστή είσοδο βίντεο (την είσοδο στην οποία έχει συνδεθεί η συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray).
• Εάν έχετε συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σύστημα ήχου, ανάψτε το και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο ήχου.
Μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής DVD, την πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί
POWER, εμφανίζεται αυτή η οθόνη:
Εάν θέλετε να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε ένα ΑριθΜηΤιΚο
κουμπί. (Η οθόνη αυτή εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά
MENU LANGUAGE SELECTION
που συνδέετε την συσκευή.) Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
της αρχικής οθόνης, οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάζουν κάθε
Touche 3 pour Français
φορά που αναβο-σβήνετε τη συσκευή. Γι' αυτό βεβαιωθείτε
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
πως επιλέξατε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.
Druk op 6 voor Nederlands
Αφού επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, μπορείτε να την
Macrovision: BBSXXX
αλλάξατε, πατώντας το κουμπί ΠΑρΑΛειψη (]) στην
πρόσοψη της συσκευής, επί 5 δευτερόλεπτα, χωρίς να
υπάρχει δίσκος μέσα. Έτσι θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο
MENU LANGUAGE SELECTION όπου και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.
Σε περίπτωση που συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc σε μια τηλεόραση Samsung με
δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI, το παράθυρο MENU
LANGUAGE SELECTION ενδέχεται να εξαφανιστεί γρήγορα. Αν θέλετε να επιλέξετε κάποια γλώσσα,
απενεργοποιήστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC) στην τηλεόραση.
M
 Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή (Για τους παρακάτω δίσκους, η δυνατότητα αναπαραγωγής τους
μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (λειτουργία V)
• CD-RW/CD-R
• DivX
• MKV
• MP4
• Αυτή η μονάδα πιθανόν να μην αναπαράγει κάποια CD-RW/CD-R και DVD-R ανάλογα με τον τύπο του δίσκου ή τον
τρόπο εγγραφής.
 Δίσκοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
• HD DVD
• DVD+RW/+R
• DVD-RAM
• DVD-RW (λειτουργία VR)
• Εγγράψιμος δίσκος DVD-R 3,9 GB.
• DVD-ROM/PD/MV-Disc κ.λπ.
• Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (Τα CDG κάνουν αναπαραγωγή μόνον ήχου και όχι γραφικών.)
 Ο δίσκος Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Αντίστοιχα, ενδέχεται να προκύψουν θέματα
συμβατότητας δίσκων με τους δίσκους της νέας και της υφιστάμενης μορφής. Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε
αναπαράγονται όλοι οι δίσκοι.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τύπος δίσκου και Συμμόρφωση και Συμβατότητα αυτού του
Εγχειριδίου. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
32_ βασικές λειτουργίες
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)32 32
2009-08-07 오전 11:16:35
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
❖ Το περιβάλλον χρήσης (GUI) ενδέχεται να διαφέρει από αυτό στο εγχειρίδιο, ανάλογα με την έκδοση του
υλικολογισμικού.
System Information
System
Time Zone
Language
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
● βασικές λειτουργίες
Video
Music
Audio
Subtitle
Video File Subtitle
Disc Menu
Menu
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
e-Contents
Parental Lock
Rating Level
New Password
YouTube
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί PLAY ή OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
M
 Όταν τερματίζετε την αναπαραγωγή, η συσκευή θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, έτσι όταν πατήσετε και πάλι το κουμπί
PLAY θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Αυτό ονομάζεται λειτουργία “συνέχιση”.
Σε ορισμένους δίσκους BD (BD-J), αυτή η λειτουργία μπορεί να απαγορευτεί.
 Πατήστε δύο φορές το κουμπί STOP κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί η λειτουργία συνέχιση.
 Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PAUSE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί PLAY μια φορά ακόμη.
 Εάν η συσκευή αφεθεί σε λειτουργία διακοπής της αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς αντίδραση από τον
χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Εάν η συσκευή παραμείνει στη λειτουργία προφύλαξης οθόνης για
περισσότερο από 15 λεπτά, η τροφοδοσία ρεύματος θα διακοπεί αυτομάτως, με εξαίρεση την αναπαραγωγή CD-DA
(Λειτουργία αυτόματου σβησίματος).
 Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί επί περισσότερα από 5 λεπτά για όσο διάστημα η μονάδα βρίσκεται σε λειτουργία παύσης, η
λειτουργία θα σταματήσει (εκτός από ορισμένους δίσκους Blu-ray).
Ελληνικά _33
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)33 33
2009-08-07 오전 11:16:35
βασικές λειτουργίες της συσκευής
αναπαραγωγής blu-ray disc
ρΥθΜιση ΤοΥ ηΧοΥ
ρυθμιση τησ μελωδιασ ενεργοποιησησ/απενεργοποιησησ
Μπορείτε να ορίσετε μια μελωδία ως χαρακτηριστικό ήχο κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
System Information
Music
Time Zone
Photo
Setup
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ▶.
HDMI
No disc
◄
►
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
System Update
Network
Parental
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Power On/Off
sound και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.
ρύθμιση ενεργοποίησης/απενεργοποίησης του ήχου πλήκτρου αφής
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή αναπαραγωγής ώστε να ακούγεται ένα ήχος κάθε φορά που
πατιέται ένα κουμπί στην πρόσοψη της μονάδας.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Touch Key
Sound και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από το μενού
ρυθμίσεων.
Clock Set
Photo
No disc
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Time Zone
Music
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
3_ βασικές λειτουργίες
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)34 34
2009-08-07 오전 11:16:37
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία skip για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι
hgfZCV
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX, MKV, MP4
) X 2  ) X 4  ) X 8  ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8  ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Μπορείτε να ανιχνεύσετε το πρόγραμμα αντίστροφα.
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί PLAY.
M
 Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.
Παράλειψη κομματιών
● βασικές λειτουργίες
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
).
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
), η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως
εξής.
hgfZCV
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
).
Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Blu-ray Disc/DVD, εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
),
μεταβαίνει στο επόμενο κεφάλαιο. Εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
), μεταβαίνει στην αρχή
του κεφαλαίου. Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
hgfZCV
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
).
~ Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
) του τηλεχειριστηρίου.
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί PLAY.
M
 Το εικονίδιο ( ) υποδεικνύει το άκυρο πάτημα κάποιου κουμπιού.
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
 Η αργή κίνηση εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hgfZCV
Πατήστε το κουμπί PAUSE.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PAUSE, εμφανίζεται καινούργιο καρέ.
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί PLAY.
M
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής step δεν ακούγεται ήχος.
 Η κίνηση καρέ-καρέ εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
Ελληνικά _35
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)35 35
2009-08-07 오전 11:16:38
ρύθμιση συστήματος
Για την άνεσή σας, διαμορφώστε τις κατάλληλες ρυθμίσεις για την εξωτερική
συσκευή που θα συνδεθεί ή το άλλο περιβάλλον, προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή αναπαραγωγής.
ρΥθΜιση ΤοΥ ροΛοΓιοΥ
επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Music
Photo
No disc
Setup
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Time Zone
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για να τοποθετήσετε το
δείκτη στην κατάλληλη ζώνη ώρας για την περιοχή σας
και πατήστε το κουμπί ENTER.
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
NetworkLondon,
Setup Lisbon, Casablanca
System Update
Parental
Setup
s Save
M
r Return
 Για να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα, ρυθμίστε το διακομιστή NTP στο On (βλ. σελίδα 54).
ρύθμιση του ρολογιού
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 4 παραπάνω.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Clock Set και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για μετακίνηση στα “Date”,
”hr.” (ώρα) και ”min.” (λεπτά). Ορίστε την ημερομηνία
και την ώρα πατώντας τα κουμπιά ▲▼ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
System Information
Photo
No disc
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Audio
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Music
No disc
Clock Set
Language
System
Clock Set
LanguageDate
AudioJAN/01/2009
Displa
Thursday
y
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
HDMI s Save
Network
DivX(R) Registration
r Return
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
3_ ρύθμιση συστήματος
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)36 36
2009-08-07 오전 11:16:42
ρυθμιση γλώσσας
ρΥθΜιση ΤΩΝ εΠιΛοΓΩΝ ΓΛΩσσΑσ
Μόλις ρυθμίσετε τον ήχο, τους υπότιτλους, το μενού του δίσκου και για τη γλώσσα μενού της συσκευής
αναπαραγωγής, κάθε φορά που παρακολουθείτε μια ταινία οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται αυτόματα.
 Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα διαλόγων και υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, μπορείτε επίσης
να χρησιμοποιήσετε το μενού του δίσκου για να τις επιλέξετε.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Language
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης γλώσσας.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
Video File Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
● ρΥθΜιση ΓΛώσσΑσ
M
►
Parental
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER
ή το κουμπί ►.
Music
No disc
• Audio : Για τη γλώσσα του ήχου του δίσκου.
• Subtitle : Για τη γλώσσα υποτίτλων του δίσκου.
• Video File Subtitle : Για τη γλώσσα υποτίτλων
αρχείων βίντεο ανά περιοχή.
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
Video File Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
◄
Parental
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Western
Αφρικανολλανδική, Βασκικά, Καταλανικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γλώσσα νήσων Φερόες, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι, Σουηδικά
Central
Αγγλικά, Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά (Λατινικά), Σλοβάκικα, Σλοβένικα
Cyrillic
Αγγλικά, Αζερικά, Λευκορωσικά, Βουλγαρικά, Καζάχικα, Σκοπιανά, Ρωσικά, Σερβικά, Ταταρικά, Ουκρανικά,
Ουζμπεκικά
Greek
Αγγλικά, Ελληνικά
• Disc Menu : Για το μενού του δίσκου που περιέχεται στο δίσκο.
• Menu : Για το μενού επί της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
M
 Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για
έξοδο από το μενού.
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν αυτή υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.
 Αν η γραμματοσειρά των υποτίτλων αρχείων βίντεο δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση υποτίτλων αρχείων βίντεο
στην κατάλληλη περιοχή. Αν ακόμη δεν εμφανίζονται σωστά, δεν υποστηρίζεται η συγκεκριμένη μορφή.
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)37 37
2009-08-07 오전 11:16:44
ρυθμιση ηχου
ρΎθΜιση ΤΩΝ εΠιΛοΓώΝ ήΧοΥ
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη συσκευή ήχου και την κατάσταση του ήχου, ανάλογα με το ηχοσύστημα που
χρησιμοποιείτε με τη συσκευή αναπαραγωγής.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
Music
System
Photo
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
No disc
Setup
Audio
►
Display
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ▶.
HDMI
Network
Parental
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ▶.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER ή το κουμπί ▶.
Music
Photo
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Language
◄
No disc
Setup
. Παρακάτω περιγράφονται όλες οι επιλογές ήχου.
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Digital Output
: PCM
✓ PCM
Audio
◄
►
Parental
M
 Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε
στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από
το μενού.
ψηφιακή έξοδος
Οι δίσκοι Blu-ray ενδεχομένως να περιλαμβάνουν τρεις
τύπους ροής ήχου.
- Πρωτογενής πηγή ήχου: Κύρια ηχητική επένδυση του δίσκου.
- Δευτερογενής πηγή ήχου: Παρέχει ήχο για το παράθυρο
BONUSVIEW ενός Blu-ray Disc.
- Εφέ ήχου: Κατά την επιλογή των στοιχείων του μενού σε
ένα Blu-ray Disc (ανάλογα με το δίσκο) μπορεί να ακούτε
ηχητικές ειδοποιήσεις μενού (κλπ.).
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
►
HDMI
: On Bitstream(Re-encode)
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
Network
Downmixing mode
Display
PCM Down Sampling
: Normal stereo
Parental
επιλογές ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Ορισμός
Αποκωδικοποιεί πρωτογενείς και
δευτερογενείς τύπους ροής ήχου
και τύπο ροής ήχου εφέ και τους
συνθέτει σε ήχο PCM.
Αποκωδικοποιεί πρωτογενείς και
δευτερογενείς τύπους ροής ήχου
και τύπο ροής ήχου εφέ και τους
συνθέτει σε ήχο PCM. Στη
συνέχεια, επανακωδικοποιεί τον
ήχο PCM σε DTS bitstream.
Αποδίδει μόνο τα πρωτογενή αρχεία
ήχου (κύρια ηχητική επένδυση της
κεντρικής ενότητας) για να μπορέσει
ο δέκτης σας να αποκωδικοποιήσει
τον ήχο bitstream.
Πλεονέκτημα
Μπορείτε να απολαύσετε μαζί όχι μόνο
πρωτογενή αλλά και δευτερογενή πηγή
ήχου, καθώς και εφέ ήχoυ.
Αυτή η μονάδα μπορεί να
αποκωδικοποιεί σήματα ήχου Dolby
TrueHD και DTS-HD Master Audio
και η ποιότητα ήχου που αποδίδεται
θα είναι η ίδια με τη ρύθμιση
Bitstream (audiophile).
Μειονέκτημα
Προτεινόμενη χρήση
Εάν χρησιμοποιείτε οπτικό
καλώδιο, ίσως να μην είστε σε
Συνιστώμενη επιλογή εάν
θέση να ακούτε πολυκαναλικό ήχο διαθέτετε δέκτη με HDMI.
surround.
Η επιλογή αυτή συνιστάται εάν
διαθέτετε δέκτη που να
υποστηρίζεται από την τεχνολογία
HDMI, αλλά διαθέτετε δέκτη με
οπτικό είσοδο που μπορεί να
αποκωδικοποιήσει το σήμα DTS.
Αυτή η μονάδα μπορεί να
Η επιλογή αυτή συνιστάται εάν διαθέτετε
αποκωδικοποιεί σήματα ήχου Dolby
δέκτη HDMI 1.3 που διαθέτει
Δεν θα ακούτε την πρωτογενή και
TrueHD και DTS-HD Master Audio
δυνατότητα αποκωδικοποίησης σήματος
τη δευτερογενή πηγή ήχου.
και η ποιότητα ήχου που αποδίδεται
Dolby TrueHD και DTS-HD Master
θα είναι η ίδια με τη ρύθμιση PCM.
Audio.
Μπορείτε να απολαύσετε μαζί όχι
μόνο πρωτογενή αλλά και
δευτερογενή πηγή ήχου, καθώς
και εφέ ήχoυ.
Η ποιότητα ήχου ίσως να είναι
χαμηλότερη από PCM ή
Bitstream (Audiophile) όταν
χρησιμοποιείτε έναν δέκτη με
έξοδο HDMI ή οπτική.
3_ ρυθμιση ηχου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)38 38
2009-08-07 오전 11:16:47
M
 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη σωστή ψηφιακή έξοδο, διαφορετικά δε θα ακούτε ήχο ή θα ακούτε δυνατό θόρυβο.
 Εάν η συσκευή HDMI (Δέκτης, τηλεόραση) δεν είναι συμβατή με τις μορφές συμπιεσμένων αρχείων (Dolby digital, DTS). Η
έξοδος σήματος ήχου είναι PCM.
 Ο ήχος από τη δευτερογενή πηγή και τα εφέ ήχου δεν θα ακούγονται στα απλά DVD.
 Μερικοί δίσκοι Blu-ray δεν διαθέτουν δευτερογενή πηγή και εφέ ήχου.
 Αυτή η ρύθμιση ψηφιακής εξόδου δεν μπορεί να επηρεάσει την αναλογική (L/R) έξοδο ήχου ή την έξοδο ήχου HDMI της
τηλεόρασής σας. Επηρεάζει την οπτική έξοδο ήχου και την έξοδο ήχου HDMI όταν συνδέεται σε ένα δέκτη.
● AρΥθΜιση ηΧοΥ
 Όταν η συσκευή αναπαραγωγής αποδίδει ήχο HD bitstream (Dolby TrueHD ή DTS-HD Master Audio) από την οπτική
υποδοχή σε ένα δέκτη HDMI 1.3 θα ακούγονται μόνο 2 κανάλια ήχου PCM.
 Εάν κάνετε αναπαραγωγή ήχου MPEG, η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα από τις επιλογές ψηφιακής
εξόδου (PCM ή Bitstream).
Μείωση δειγματοληψίας PCM
• On : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή δεν είναι συμβατός με 96
KHz. Το σήμα 96 KHz μετατρέπεται στο 48 KHz.
• Off : Κάνετε αυτή την επιλογή όταν ο ενισχυτής που είναι
συνδεδεμένος στη συσκευή είναι συμβατός με 96 KHz.
Το σήμα θα εξάγεται χωρίς αλλαγές.
M
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
►
: Normal stereo
Network
Parental
 Ακόμα και όταν η ρύθμιση PCM Down Sampling οριστεί στο Off,, ορισμένοι δίσκοι θα κάνουν εξαγωγή αποκλειστικά ήχου
downsampled μέσω της οπτικής εξόδου ψηφιακού σήματος.
HDMI
• Εάν η τηλεόραση σας δεν είναι συμβατή με μορφές πολυκαναλικής συμπίεσης (Dolby Digital, DTS), η
μονάδα μπορεί να αποδίδει ήχο PCM διαμορφωμένο σε δύο κανάλια ακόμη και όταν έχετε επιλέξει
Bitstream (είτε επανακωδικοποίηση είτε Audiophile) από το μενού ρυθμίσεων.
• Εάν η τηλεόραση δεν είναι συμβατή με ρυθμούς ψηφιοποίησης δείγματος PCM υψηλότερους των
48 kHz, η μονάδα μπορεί να αποδώσει μιξαρισμένο ήχο PCM ακόμη και όταν ρυθμίσετε την επιλογή
“PCM Down Sampling” σε Off.
δυναμική συμπίεση
Αυτό είναι ενεργό μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα Dolby Digital.
• On : Όταν αναπαράγεται ήχος ταινίας σε χαμηλή ένταση ή
από μικρής ισχύος ηχεία, το σύστημα εφαρμόζει την
κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος
και να αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο
υψηλής έντασης.
• Off : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με κανονικό
δυναμικό εύρος.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Downmixing mode
►
Off stereo
: Normal
HDMI
Network
Parental
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)39 39
2009-08-07 오전 11:16:49
ρυθμιση ηχου
Λειτουργία μίξης
Αυτή η επιλογή επιτρέπει συμβατότητα με συστήματα Dolby Pro Logic.
• Normal stereo : Αυτή η επιλογή υπάρχει μόνο για μίξη
Digital Output
: PCM
Music
PCM Down Sampling
: On
2-κάναλου ήχου. Δεν είναι συμβατή με Dolby Surround ή
System
Photo
Dynamic Compression : On
Language
Dolby Surround Pro Logic ή Dolby Pro Logic II.
Downmixing mode
: Normal
stereo
Audio
Setup
✓ Normal
stereo
• Surround Compatible : Η έξοδος μίξης δύο καναλιών
Surround
Display
Compatible
HDMI
2/0 Lt/Rt είναι συμβατή με Dolby Surround και είναι
Network
δυνατή η αποκωδικοποίησή της μέσω αποκωδικοποιητών
Parental
Dolby Surround (παθητικό), Dolby Surround Pro Logic
(ενεργό) ή Dolby Pro Logic II (ενεργό).
Αυτός ο τρόπος μίξης παρέχει συμβατότητα με
υπάρχοντα συστήματα Dolby Surround, ενώ είναι δυνατή
και η εγγραφή σε μέσα δύο καναλιών, όπως οι κασέτες βίντεο που χρησιμοποιούνται από συσκευές
βίντεο.
No disc
◄
►
0_ ρυθμιση ηχου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)40 40
2009-08-07 오전 11:16:50
ρυθμιση τησ οθονησ
ρΎθΜιση ΤΩΝ εΠιΛοΓώΝ οθόΝησ
M
System
Music
Language
Photo
No disc
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
● ρΥθΜιση Τησ οθοΝησ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης τηλεόρασης.
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το δίσκο ή τον τύπο της τηλεόρασης.
Ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένους δίσκους ή τηλεοράσεις.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Display και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης βίντεο.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή
επιλογή οθόνης από τις επιλογές που εμφανίζονται στις
ακόλουθες σελίδες.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
στοιχείο του υπομενού από μια επιλογή προβολής βίντεο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
. Παρακάτω περιγράφονται με λεπτομέρειες όλες οι
επιλογές βίντεο.
Network
Parental
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για
έξοδο από το μενού.
Λόγος πλευρών τηλεόρασης
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της
οθόνης. (λόγος πλευρών εικόνας)
• 4:3 Letter Box :
Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να βλέπετε
ολόκληρη την οθόνη 16:9 που αποδίδει το
Blu-ray Disc/DVD, σε οθόνη τηλεόρασης 4:3.
Στην κορυφή και τη βάση της οθόνης θα
εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental
Progressive Mode
✓ 16:9 Normal
: Auto
• 4:3 Pan-Scan :
Επιλέξτε όταν θέλετε να παρακολουθήσετε
βίντεο από τη συσκευή Blu-ray/DVD με λόγο
πλευρών 16:9, χωρίς τις μαύρες λωρίδες στο
επάνω και στο κάτω μέρος, ακόμη και εάν
διαθέτετε τηλεόραση με λόγο πλευρών 4:3.
(Τα άκρα της εικόνας αριστερά και δεξιά θα
κόβονται.)
• 16:9 Wide :
Σε τηλεόραση ευρείας οθόνης θα προβάλλετε ολόκληρη την εικόνα 16:9.
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
• 16:9 Normal :
Ορισμένες ταινίες (πηγή 4:3) μπορούν να προβάλλονται σε 4:3 Pillarbox (με μαύρες λωρίδες στις πλευρές της
εικόνας) ακόμα κι αν επιλεγεί κανονικός λόγος πλευρών εικόνας.
M
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένες τιμές λόγου πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 Εάν επιλέξετε ένα φορμά διαφορετικό από αυτό της οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να παραμορφωθεί.
Ελληνικά _1
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)41 41
2009-08-07 오전 11:16:54
ρυθμιση τησ οθονησ
Καρέ/δευτερόλεπτο ταινίας
Οι ταινίες συνήθως γυρίζονται στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray έχουν τη
δυνατότητα να κάνουν αναπαραγωγή με αυτό το ρυθμό
καρέ. Ρυθμίζοντας την επιλογή Movie Frame (24Fs) στο ON,
έχετε τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την έξοδο HDMI της
συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray στα 24 καρά ανά
δευτερόλεπτο, για βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
Display
Setup
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία Movie Fame
(24Fs) μόνον στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το
ρυθμό καρέ.
Αυτό το μενού μπορεί να επιλεγεί μόνον σε λειτουργίες ανάλυσης εξόδου 1080i ή 1080p HDMI.
Ανάλογα με το δίσκο, μπορούν να συμπεριληφθούν δύο τύποι πηγής: Υλικό Movie (24 καρέ) και υλικό
Video (30 καρέ). Όταν η ρύθμιση αλλάζει από Movie (24 καρέ) σε Video (30 καρέ), η οθόνη ενδέχεται
να αναβοσβήσει για μερικά δευτερόλεπτα.
Ανάλυση
Ορίζει την ανάλυση εξόδου σήματος βίντεο Συνιστωσών και
System
Music
HDMI.
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
• Ο αριθμός στα πρωτόκολλα 576p/480p, 576i480i, 720p,
Display
Setup
Resolution
: PCM
✓ 1080p
1080p και 1080i υποδεικνύει τον αριθμό γραμμών βίντεο.
HDMI
Progressive Mode
: Auto1080i
Network
Still Mode
: Auto720p
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη σάρωση
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
αλληλεπικάλυψης και την προοδευτική σάρωση, αντίστοιχα.
576i/480i
Front Display
: Bright
- BD Wise : Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα τη
βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση που
υποστηρίζει το BD Wise.
(Το στοιχείο μενού BD Wise εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε On).
- 1080p : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης (μόνον HDMI).
- 1080i : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο σάρωσης αλληλεπικάλυψης.
- 720p : Έχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- 576p/480p : Έχει έξοδο βίντεο προοδευτικής σάρωσης 576/480 γραμμών.
- 576i/480i : Έχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης (μόνον Συνιστωσών).
No disc
◄
►
Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει το καρέ της ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, θα
εμφανιστεί το παρακάτω μήνυμα:
System
Εάν επιλέξετε Yes και η τιμή ανάλυσης δεν υποστηρίζεται, η
οθόνη της τηλεόρασης θα είναι κενή. Περιμένετε 15
δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην
προηγούμενη τιμή της.
M
Music
Photo
No disc
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: 1080p
►
: Auto
: Auto
: On
: Bright
 Εάν η οθόνη είναι κενή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί
ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (]) στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής για
περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα (χωρίς τοποθετημένο δίσκο). Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στην εργοστασιακή
προεπιλεγμένη τιμή. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε την κάθε
λειτουργία και επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η δική σας τηλεόραση.
 Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD
θα διαγραφούν.
2_ ρυθμιση τησ οθονησ
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)42 42
2009-08-07 오전 11:16:57
❖ Ανάλυση, ανάλογα με τη λειτουργία εξόδου
• Αναπαραγωγή δίσκος Blu-ray
Έξοδος
Component (Συνδεδεμένη υποδοχή HDMI&Comp./
συνδεδεμένη μόνο υποδοχή Comp.)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component (Συνδεδεμένη υποδοχή HDMI&Comp./
συνδεδεμένη μόνο υποδοχή Comp.)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
● ρΥθΜιση Τησ οθοΝησ
HDMI
Ρύθμιση
• Αναπαραγωγή DVD
Έξοδος
Ρύθμιση
M
 Κατά την αναπαραγωγή DVD, εάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος Συνιστωσών και επιλέξετε τη λειτουργία
Σύνθετου σήματος 1080p, 1080i ή 720p, το μενού Ρύθμισης της οθόνης θα εμφανίσει την ανάλυση εξόδου με την τιμή
1080p, 1080i ή 720p.
Η ανάλυση είναι στην πραγματικότητα 576i/480i.
 Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τη δυνατότητα HDMI Auto Detect. Όταν συσκευή συνδεθεί πρώτα στην τηλεόραση μέσω
HDMI, η έξοδος της συσκευής θα οριστεί αυτόματα στο HDMI.
 Εάν η δυνατότητα HDMI Auto Detection δεν λειτουργεί, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση 1080p ή Movie Frame
(24Fs).
 Ο δίσκος Blu-ray Disc πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία Movie
Frame (24Fs).
Τρόπος λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης
Ο τρόπος λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης βοηθά να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας κατά την
προβολή δίσκων DVD ανάλυσης 480i.
• Auto : Με αυτή την επιλογή, η συσκευή αναπαραγωγής
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Music
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
επιλέγει αυτόματα την καλύτερη εικόνα για το DVD που
Photo
Audio
Resolution
: 1080p
παρακολουθείτε.
Display
Setup
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
• Video : Με αυτή την επιλογή θα έχετε την καλύτερη
HDMI
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
: On
δυνατή εικόνα σε δίσκους DVD συναυλιών ή εκπομπών
Parental
Front Display
: Bright
τηλεόρασης.
No disc
◄
►
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)43 43
2009-08-07 오전 11:16:59
ρυθμιση τησ οθονησ
Γραμμή καρέ και πεδίου
Ακίνητη εικόνα
Επιλέξτε Auto, Field ή Frame για την καλύτερη δυνατή
ακίνητη εικόνα (λειτουργία παύσης) από ένα DVD.
• Auto : Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή ώστε η συσκευή
αναπαραγωγής να απεικονίσει την καλύτερη δυνατή
στατική εικόνα, αναλόγως περιεχομένου.
• Field : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν κάνετε παύση μιας
σκηνής με έντονη δράση.
• Frame : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για αύξηση της
ανάλυσης της στατικής εικόνας.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
Μήνυμα οθόνης
• On : Εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη
λειτουργία.
• Off : Δεν εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη
λειτουργία.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
οθόνη πρόσοψης
• Auto : Η οθόνη είναι σκοτεινή κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής και φωτεινή όταν βρίσκεται σε λειτουργία
Stop.
• Dim : Επιλέξτε το για μείωση της φωτεινότητας της
οθόνης.
• Bright : Επιλέξτε το για αύξηση της φωτεινότητας της
οθόνης.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
_ ρυθμιση τησ οθονησ
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)44 44
2009-08-07 오전 11:17:02
ρύθμιση HDMI
ρΎθΜιση ΤΩΝ εΠιΛοΓώΝ HDMI
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
Language
Music
Audio
Photo
Display
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Setup
HDMI
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
Network
Parental
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε HDMI και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης HDMI.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή το κουμπί ►.
◄
No disc
►
● ρΎθΜιση HDMI
Anynet+ (HDMI-CEC) (Μόνο για προϊόντα της samsung)
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία HDMI, είναι
διαθέσιμη και η λειτουργία Anynet+.
• On : Οι λειτουργίες του Anynet+ θα είναι ενεργές.
• Off : Οι λειτουργίες του Anynet+ δεν θα είναι ενεργές.
Music
Photo
No disc
Setup
Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια εύχρηστη λειτουργία που προσφέρει
λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της Samsung που
διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη μονάδα με τη χρήση ενός τηλεχειριστηρίου Samsung ή να ανάψετε
την τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να αρχίσετε την αναπαραγωγή
του δίσκου μόνον με το πάτημα του κουμπιού PLAY στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
M
 Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
Για χρήση του Anynet+
1. Συνδέστε τη συσκευή Αναπαραγωγής Blu-ray Disc σε μια τηλεόραση Samsung TV με το καλώδιο
HDMI. (Ανατρέξτε στις σελίδες 22~24)
2. Ρυθμίστε το Anynet+ (HDMI CEC) στο “On” (Ενεργοποίηση), στη συσκευή Αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
3. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας. (Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης.)
Λειτουργίες Anynet+
• Αναπαραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού
Μπορείτε να ανάψετε την τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να
κάνετε αναπαραγωγή του δίσκου που είναι τοποθετημένος στη μονάδα, απλά πατώντας το κουμπί
PLAY στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
• Παρακολούθηση με ένα πάτημα
Επιλέξτε “Watching Blu-ray Disc Player" ή "Connected to Blu-ray Disc Player" (ανάλογα με το μενού
της τηλεόρασής σας) στο μενού Anynet+ της τηλεόρασης. Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray θα
ανάψει αυτομάτως και η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία HDMI.
• Σύνδεση μέσω τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung.
• Διαθέσιμα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung: Αυτά τα κουμπιά θα λειτουργούν
όπως και τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
- Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής :
- Κουμπί χειρισμού μενού :
- Αριθμητικά κουμπιά :
~
- Κουμπιά χρωμάτων :
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)45 45
2009-08-07 오전 11:17:04
ρύθμιση HDMI
Μενού Anynet+ στην τηλεόραση
Όταν πατήσετε το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της
n
τηλεόρασης Samsung, θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη
BD Player
επί της οθόνης (OSD).
View TV
Select Device
• Mενού Αναπαραγωγής Blu-ray Disc
Record
Menu on Device
- Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας : εμφανίζει το μενού
Device Operation
του δίσκου (όπως και το κουμπί DISC MENU στο
Receiver : Off
τηλεχειριστήριο της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray)
Setup
>Move
sEnter
- Σε λειτουργία Stop : εμφανίζει το μενού SETUP (όπως
eExit
και το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray)
• Μενού Αναπαραγωγής Blu-ray Disc Operation
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
εμφανίζει INFO OSD (όπως και το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου της συσκευής αναπαραγωγής)
M
 Αυτά τα μενού μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στην τηλεόραση Samsung που διαθέτετε.
Μορφή HDMI
Μπορείτε να βελτιώσετε την έξοδο HDMI για σύνδεση σε τηλεόραση ή οθόνη.
• TV : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση
Language
Music
μέσω HDMI.
Audio
Photo
Display
• Monitor : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη
Setup
HDMI
HDMI. Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε τηλεόραση, η
Network
επιλογή Monitor δεν είναι διαθέσιμη.
Parental
No disc
M
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
►
 Η τηλεόρασή ή η οθόνη πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή αναπαραγωγής προτού κάνετε αυτή την επιλογή.
_ ρύθμιση HDMI
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)46 46
2009-08-07 오전 11:17:05
BD Wise (Μόνο για προϊόντα της samsung)
No disc
M
◄
►
 Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise Off
Off.
 Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη μέγιστη
● ρΎθΜιση HDMI
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία διασυνδεσιμότητας από τη Samsung.
Όταν συνδέετε δύο συσκευές Samsung μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το σύστημα BD-Wise, η
βέλτιστη ανάλυση ρυθμίζεται αυτόματα.
• On : Η αρχική ανάλυση του δίσκου BD/DVD θα εξάγεται
Language
Music
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
απευθείας στην τηλεόραση.
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• Off : Η ανάλυση του σήματος εξόδου θα προσδιορίζεται
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
σύμφωνα με την Ανάλυση που είχε καθοριστεί
Off
Network
Parental
προηγουμένως, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου.
τιμή της.
 Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε συσκευή που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία BD Wise, δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD wise.
 Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού BD Wise της συσκευής αναπαραγωγής και της τηλεόρασης στο
On.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)47 47
2009-08-07 오전 11:17:06
ρυθμιση γονικου ελεγχου
ρΥθΜιση ΤοΥ ΓοΝιΚοΥ ΚΛειδΩΜΑΤοσ
Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους Blu-ray Disc/DVD που περιέχουν αξιολόγηση,
η οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους Blu-ray Disc/DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος
περιέχει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.
hZ
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Display
Music
HDMI
Photo
No disc
Setup
Network
◄
Parental
►
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Parental και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής Blu-ray Disc, θα εμφανιστεί το μήνυμα
“Enter New password.”.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Enter New password.
- Number
. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Confirm the password.”
(Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης).
Πληκτρολογήστε ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ► για να επιλέξετε
Parental Lock.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
M
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
 Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το κουμπί MENU για
έξοδο από το μενού.
_ ρυθμιση γονικου ελεγχου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)48 48
2009-08-07 오전 11:17:10
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ΠΑρΑΛειψη (]) στην πρόσοψη επί 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο.
• Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
M
 Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD
θα διαγραφούν.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Rating Level
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επίπεδο
αξιολόγησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε έως
Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν
θα παίζουν. Ο μεγαλύτερος αριθμός υποδεικνύει ότι το
πρόγραμμα προορίζεται για ενήλικες.
Το επίπεδο 1 θέτει τους περισσότερους περιορισμούς και
το επίπεδο 8 τους λιγότερους.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
● ρΥθΜιση ΓοΝιΚοΥ εΛεΓΧοΥ
ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε New Password
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
Photo
No disc
2. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Enter New password.”
(Καταχώριση κωδικού πρόσβασης).
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. Εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)49 49
2009-08-07 오전 11:17:14
ρύθμιση δικτύου
ρΥθΜιση ΤΩΝ εΠιΛοΓΩΝ ρΥθΜισησ διΚΤΥοΥ
Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου
στον υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
Για να ρυθμίσετε το δίκτυο της συσκευής Blu-ray Disc, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε σε τρόπο λειτουργίας
Audio
Music
Stop/No Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
Display
Photo
HDMI
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Setup
Network
Parental
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή
δικτύου από τις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
Παρακάτω περιγράφονται όλες οι επιλογές δικτύου.
◄
No disc
►
επιλογή δικτύου
Επιλέξτε Cable ή Wireless ως τη μέθοδο σύνδεσης σε δίκτυο.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network Selection
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Cable : Κάντε αυτή την επιλογή για σύνδεση σε δίκτυο
με τη χρήση καλωδίου. (ανατρέξτε στη σελίδα 30)
• Wireless : Κάντε αυτή την επιλογή για επιλογή
ασύρματου δικτύου. (ανατρέξτε στη σελίδα 31)
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection
: Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Network Selection
: Cable
Καλωδιακό δίκτυο
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Cable
Network και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DHCP και,
στη συνέχεια, πατήστε το το κουμπί ENTER.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Cable Network
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
M
: Off
Network Connection Test
 Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On, δεν μπορείτε να επιλέξετε IP
BD-LIVE Internet
Connection
Address, Subnet Mask ή Gateway.
: Allow (Valid Only)
 Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί στο Auto, δεν μπορείτε να επιλέξετε
Primary/ Secondary DNS.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network Selection
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Wireless
. 255 . 255Network
. 0
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
►
: Auto
NTP Server
: Off
0 . 0 . 0 . 0
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Primary DNS
:
Secondary DNS
:
Save
:
s Select
r Return
0_ ρύθμιση δικτύου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)50 50
2009-08-07 오전 11:17:18
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Off και
το DNS στο Manual (μη αυτόματο),
εισαγάγετε τις ρυθμίσεις διεύθυνσης IP,
μάσκας υποδικτύου, πύλης και τις
ρυθμίσεις πρωτεύοντος DNS (το
δευτερεύον DNS είναι προαιρετικό).
No disc
Setup
Cable Network
Network Selection
:
: Off
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Network
Test
: 0 . 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
Display
Photo
◄
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
◄
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
: Manual
NTP Server
:
: 0 . 0 . 0 . 0
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το
DNS στο Auto, δεν χρειάζεστε περαιτέρω
ή πρόσθετες ρυθμίσεις.
◄
Cable Network
Network Selection
:
: On
: 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
: 255Wireless
. 255 . 255
. 0
Network
◄
Gateway
: 0 Proxy
. 0 . 0 . 0
DNS
: Auto
Parental
NTP Server
:
Primary DNS : 0 . 0 . 0 . 0
Test
Secondary DNS : 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
Save
CancelInternet
DHCP
HDMI
IP Address
►
Network
Subnet Mask
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
M
: (Valid Only)
Η ρύθμιση δεν
είναι διαθέσιμη
Η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη
Display
Photo
Setup
►
Audio
Music
No disc
: (Valid Only)
Display
Photo
Setup
Η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη
Audio
Music
No disc
►
● ρΎθΜιση διΚΤΎοΥ
• Εάν η ρύθμιση DHCP έχει ρυθμιστεί στο
On και η ρύθμιση DNS στο Manual,
εισαγάγετε τη ρύθμιση του πρωτεύοντος
DNS (το δευτερεύον DNS είναι
προαιρετικό).
Audio
Music
Η ρύθμιση δεν είναι
διαθέσιμη
: (Valid Only)
 Όταν επιλέξετε κάποιο στοιχείο, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα κουμπιά ▲▼◄►.
 Αν οι αυτόματες ρυθμίσεις δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με τον Πάροχο που χρησιμοποιείτε.
. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
M
 Η διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται μόνον ως παράδειγμα. Για την πραγματική διεύθυνση IP θα
πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματός σας.
 Για να πάρετε τις τιμές των ρυθμίσεων για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το πρωτεύον DNS, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή σας ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ασύρματο δίκτυο
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Wireless
Network και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Display
Network Selection
HDMI
Network
Parental
: Wireless
Cable Network
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
: Allow (Valid Only)
Ελληνικά _1
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)51 51
2009-08-07 오전 11:17:22
ρύθμιση δικτύου
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DHCP και,
στη συνέχεια, πατήστε το το κουμπί ENTER.
M
Audio
Music
 Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On, δεν μπορείτε να επιλέξετε IP
No disc
Wireless Network
Display
Photo
Setup
Address, Subnet Mask ή Gateway.
HDMI
Access Point
Network Selection
: Not Selected
DHCP
Network
: ◄ OnCable Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
:
DNS
DNS Server
Primary/ Secondary DNS.
►
0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Cancel
Connection
Gateway
 Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί στο Auto, δεν μπορείτε να επιλέξετε
:
Save
s Select
r Return
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
• Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια,
Audio
Music
πατήστε το κουμπί ENTER για την προβολή της λίστας
Display Wireless Network
Photo
Network Selection
:
HDMI
των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης.
Access Point
: Not Selected
Setup
DHCP
: OnCable Network
Network
(Ενδέχεται να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για την
IP Address
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
Parental
αναζήτηση).
Subnet Mask
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
Gateway
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
- Όταν ο χρήστης επιλέξει σημείο πρόσβασης και
DNS
: Auto
Network Connection Test
DNS Server
: 0 . 0 . 0 . 0
πατήσει το κουμπί ENTER, προσπαθεί να συνδεθεί
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Save
Cancel
Connection
στο καθορισμένο σημείο πρόσβασης.
s Select
r Return
- Μόλις το κατορθώσει, εμφανίζεται ένα μήνυμα
ειδοποίησης.
(εάν το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης εμφανίζει το εικονίδιο ενός λουκέτου, ίσως απαιτείται
ασφαλής έλεγχος στοιχείων.)
No disc
- Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο πρόσβασης
ασφαλείας, εάν είναι γνωστό. Εάν όχι, επιλέξτε WEP,
WPAPSK ή WPA2PSK από την παρακάτω λίστα και
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης. Εξακολουθήστε
να δοκιμάζετε με κάθε σημείο πρόσβασης ασφαλείας
και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης έως ότου
πραγματοποιηθεί μια σύνδεση.
◄
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
►
Display Access Point – Security
1
2
Network Selection
HDMI
OPEN
Network
WEP
3
:
Cable Network
◄
►
Wireless Network
Parental
WPAPSK
Proxy
WPA2PSK
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet
Connection
s Select
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, κατόπιν,
πατήστε το ΜΠΛε (D) κουμπί για σύνδεση στο
σημείο πρόσβασή σας (Διακομιστή).
Music
Photo
No disc
Audio
Display
:
Password
1
2
Network Selection
HDMI
Setup _
Network
A B C D E F G
Parental
Q R S T U V W
g h i j k l m
w x y z 1 2 3
+ = . ~ ! @ #
a Back Space b Space
- Number
3
:
Cable Network
◄
H
X
n
4
$
(Valid Only)
r Return
►
I Wireless
J K LNetwork
M N O P
Y Z a b c d e f
Proxy
o p q r s t u v
5 NTP
6 7Server
8 9 0 − _: Off
% Network
^ & (Connection
) / ?Test|
c Clear
d Connect
BD-LIVE Internet
:
(Valid Only)
Connection
s Select
r Return
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις ασφαλείας του σημείου πρόσβασης,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του σημείου πρόσβασης (δρομολογητή).
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Off και το
DNS στο Manual, εισαγάγετε τις δικές σας
ρυθμίσεις IP Address, Subnet Mask,
Gateway και DNS Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
◄
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: Off Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
Access Point
HDMI
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
:
►
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη
: (Valid Only)
2_ ρύθμιση δικτύου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)52 52
2009-08-07 오전 11:17:27
• Εάν η ρύθμιση DHCP έχει ρυθμιστεί στο
On και η ρύθμιση DNS στο Manual,
εισαγάγετε τη ρύθμιση του DNS Server.
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
◄
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Manual
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Save
Audio
Music
Display
Photo
No disc
Setup
◄
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
Wireless Network
Network Selection
: Not Selected
: On Cable Network
: 0 Wireless
. 0 . 0Network
. 0
: 255 . 255 . 255 . 0
Proxy
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Auto
DHCP
Network
IP Address
◄
Subnet Mask
Gateway
Parental
DNS
DNS Server
Η ρύθμιση δεν
είναι διαθέσιμη
Η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
: (Valid Only)
:
Access Point
HDMI
Save
M
►
● ρΎθΜιση διΚΤΎοΥ
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το
DNS στο Auto, δεν χρειάζεστε περαιτέρω
ή πρόσθετες ρυθμίσεις.
:
Access Point
HDMI
►
Η ρύθμιση δεν
είναι διαθέσιμη
:
Test
: 0 Network
. 0 . 0Connection
. 0
BD-LIVE
CancelInternet
BD-LIVE Internet
s Select Connection
r Return
: (Valid Only)
 Όταν επιλέξετε κάποιο στοιχείο, χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα κουμπιά ▲▼◄►.
 Αν οι αυτόματες ρυθμίσεις δεν λειτουργούν, επικοινωνήστε με τον Πάροχο που χρησιμοποιείτε.
. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
M
 Η διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται μόνον ως παράδειγμα. Για την πραγματική διεύθυνση IP θα
πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματός σας.
 Για να πάρετε τις τιμές των ρυθμίσεων για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το πρωτεύον DNS, ελέγξτε τις
ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή σας ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
ρυθμιση διακομιστη μεσολαβησησ
Ο διακομιστής μεσολάβησης εξυπηρετεί τις αιτήσεις προωθώντας τις σε άλλους διακομιστές.
Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε το διακομιστή μεσολάβησης, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις που καθορίζονται
από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Proxy και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
No disc
Setup
Network Selection
Proxy Wireless Network
Audio
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
User
:◄
Password
Save
s Select
M
: Cable
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)53 53
2009-08-07 오전 11:17:31
ρύθμιση δικτύου
ρυθμιση διακομιστη NTP (Χρησιμοποιειτε για την ανακτηση
πληροφοριων ωρασ απο το διακομιστη NTP)
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε NTP Server
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• On : Η συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται αυτομάτως
στο διακομιστή Διαδικτύου, προκειμένου να
προσαρμοστεί η ρύθμιση της ώρας.
• Off : Η συσκευή αναπαραγωγής δεν συνδέεται με το
διακομιστή Διαδικτύου για την προσαρμογή της
ρύθμισης της ώρας.
Music
Photo
No disc
Setup
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
Network
◄
NTP Server
: Cable
On
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
δοκιμή σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε εάν η δική σας σύνδεση δικτύου λειτουργεί ή όχι.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network
Connection Test και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER
ή το κουμπί ►.
Music
Photo
No disc
Setup
Wireless Network
Audio
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
Parental
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
Your network is operating properly
r Return
διαδικτυακή σύνδεση BD-LIVE
Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray υποστηρίζει BD-LIVE που σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε
μια ποικιλία περιεχομένου διαδραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή του
δίσκου, μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για να απολαύσετε αυτό το χαρακτηριστικό, θα πρέπει πρώτα να
αποκαταστήσετε τη σύνδεση LAN (βλ. σελίδα 30) ή τη σύνδεση του προσαρμογέα ασύρματου δικτύου
LAN στην υποδοχή USB.
* Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB τουλάχιστον 1 GB σε μία από τις υποδοχές USB,
προκειμένου να εκτελέσετε λήψη περιεχομένου από το BD-LIVE.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~4 στη σελίδα 50.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε BD-LIVE
Internet Connection και, στη συνέχεια, πατήστε το
ENTER ή το κουμπί ►.
• Allow (All) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα επιτρέπεται
για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα
επιτρέπεται μόνον για περιεχόμενο BD-LIVE, που θα
περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Prohibit : Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο
για περιεχόμενο BD-LIVE.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Proxy
Audio
NTP Server
Display
Network
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet
Connection
Parental
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό; Όταν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc χρησιμοποιεί το BD-LIVE για την
αποστολή των δεδομένων του δίσκου και απαιτεί από το διακομιστή πιστοποίηση του δίσκου, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα
δεδομένα που μεταφέρονται για να ελέγξει εάν ο δίσκος είναι έγκυρος και αποστέλλει το πιστοποιητικό πίσω στη συσκευή
αναπαραγωγής.
 Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
_ ρύθμιση δικτύου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)54 54
2009-08-07 오전 11:17:34
διαχείριση δεδομένων BD
Τα δεδομένα BD Data (που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική μνήμη USB)
είναι περιεχόμενο Blu-ray Disc, όπως τρέιλερ και άλλα ειδικά βιντεοκλίπ που
λαμβάνονται από την υπηρεσία BD-LIVE ή τους δίσκους Blu-ray Disc.
διΑΧειριση σΥσΚεΥΩΝ σΥσΤηΜΑΤοσ
Μπορείτε να διαχειριστείτε δεδομένα χρηστών που είναι αποθηκευμένα σε δεδομένα BD data.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής,
πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Language
DivX(R) Registration
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
HDMI
►
Network
● διΑΧείριση δεδοΜέΝΩΝ BD
* Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB τουλάχιστον 1 GB σε μία από τις υποδοχές USB, προκειμένου
να εκτελέσετε λήψη περιεχομένου από το BD-LIVE.
Parental
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε BD Data
Management και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
- Για διαγραφή της μνήμης flash 1. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε BD Data
Delete.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “All BD data will be deleted.
Do you want to continue?”.
Clock Set
Music
Photo
No disc
2. Πατήστε το κουμπί ◄ ► για να επιλέξετε Yes και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Περιγραφή των πληροφοριών συσκευής (αποθήκευσης)
στη συσκευή αναπαραγωγής
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
Language
DivX(R) Registration
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio
DivX(R) Deactivation
BD Data Delete
Display
System Update
HDMI
s Select
►
r Return
Network
Parental
• Total Size : Συνολικό μέγεθος της συσκευής (αποθήκευση).
• Available Size : Διαθέσιμο μέγεθος της συσκευής (αποθήκευση).
M
 Στη λειτουργία εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσει αν αποσυνδέσετε τη συσκευή USB ενόσω η
αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Υποστηρίζουμε μόνον μια συσκευή USB που αποτελείται από το σύστημα αρχείων FAT (ετικέτα τόμου DOS 8.3) και
συνιστούμε τη χρήση μιας συσκευής USB που χρησιμοποιεί πρωτόκολλο USB 2.0, ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB ή
υψηλότερη.
 Οι συσκευές USB σκληρού δίσκου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση δεδομένων BD (BD-LIVE).
 Η λειτουργία Resume Play ενδέχεται να μην λειτουργεί μετά από την προετοιμασία της συσκευής αποθήκευσης.
 Το συνολικό μέγεθος της Διαχείρισης δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με την έκδοση του υλικολογισμικού.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)55 55
2009-08-07 오전 11:17:36
διαχείριση δεδομένων BD
δηΛΩση DIVX(R)
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να δηλώσετε τη
δυνατότητα αυτής της συσκευής Blu-ray Disc για
αναπαραγωγή βίντεο σε μορφή DivX(R) Video On Demand.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση
www.divx.com/vod
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
M
 Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιείται αν επιλέξετε το OK. Για να ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ενεργοποιήστε την
Απενεργοποίηση DivX(R).
ΑΠεΝερΓοΠοίηση DIVX(R)
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον κωδικό εγγραφής στην
τοποθεσία web, επιλέξτε το Yes (Ναι). Έπειτα, μπορείτε να
λάβετε έναν νέο κωδικό εγγραφής.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
Display
HDMI Yes
No
Network
Parental
M
 Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται όταν η λειτουργία Εγγραφής DivX(R) είναι διαθέσιμη.
❖ DivX
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που έχει
αναπτυχθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη Πιστοποίηση DivX ή DivX
Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ’ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η Πιστοποιημένη συσκευή DivX® πρέπει
να εγγραφεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ’απαίτηση (Video-on-Demand ή VOD) σε
μορφή DivX. Πρώτα δημιουργήστε τον κωδικό εγγραφής VOD μορφής DivX για τη συσκευή σας και
υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία εγγραφής. [Σημαντικό: Το περιεχόμενο βίντεο VOD μορφής DivX
προστατεύεται από το σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) που περιορίζει την
αναπαραγωγή σε εγγεγραμμένες συσκευές με πιστοποίηση DivX Certified. Εάν επιχειρήσετε
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD για το οποίο η συσκευή σας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, θα
εμφανιστεί το μήνυμα “Authorization Error” (σφάλμα εξουσιοδότησης) και δεν θα είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του περιεχομένου σας.] Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.divx.com/vod.
Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας
_ διαχείριση δεδομένων BD
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)56 56
2009-08-07 오전 11:17:38
αναβάθμιση συστήματος
Η Samsung ενδέχεται στο μέλλον να προσφέρει αναβαθμίσεις στο υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Bluray Disc. Για να κάνετε αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα πρέπει :
1. USB: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/bluraysupport και, στη συνέχεια, κάντε λήψη του πιο
πρόσφατου υλικολογισμικού (αρχείο RUF) και αποθηκεύστε το στη μονάδα USB flash. Συνδέστε τη μονάδα
USB flash στη θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc (η θήκη δίσκου πρέπει να είναι άδεια) για
να ενημερώσετε το υλικολογισμικό και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.
● ΑΝΑβάθΜιση σΥσΤήΜΑΤοσ
2. CD/DVD: Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/bluraysupport, κάντε λήψη του πιο πρόσφατου
υλικολογισμικού (αρχείο RUF) και εγγράψτε το σε έναν δίσκο. Τοποθετήστε το δίσκο στη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc, αναπαράγετέ τον για έναρξη της ενημέρωσης και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες στην οθόνη.
3. Ethernet: Αν η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc είναι συνδεδεμένη σωστά στο δίκτυο μέσω καλωδίου ή
ασύρματα, η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc θα συνδέεται αυτόματα στη διαδικτυακή τοποθεσία της
εταιρείας μας κάθε φορά που ενεργοποιείται και θα κάνει λήψη αρχείων ενημέρωσης αν υπάρχει κάποια
έγκυρη αναβάθμιση. Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
ΑΝΑβΑθΜιση ΤοΥ ΥΛιΚοΛοΓισΜιΚοΥ
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε σε τρόπο λειτουργίας Stop/No Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System Update και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
Setup
DivX(R) Deactivation
◄
System
►
System Update
►
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
. Η συσκευή αναπαραγωγής ελέγχει αυτόματα την κατάσταση
του καλωδίου ή του δικτύου. Εμφανίζεται το παράθυρο
ελέγχου σύνδεσης.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ Εάν η αναβάθμιση είναι δυνατή : Θα εμφανιστούν
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τη νέα έκδοση
του υλικολογισμικού σε ένα παράθυρο μηνύματος.
@ Εάν η αναβάθμιση είναι αδύνατη : Στο παράθυρο
μηνύματος θα εμφανιστεί η παρακάτω περιγραφή.
• Εάν το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernetcable”
• Εάν η σύνδεση δικτύου έχει διακοπεί:
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup”
• Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει νέα έκδοση (η τελευταία
έκδοση είναι ήδη εγκατεστημένη) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)57 57
2009-08-07 오전 11:17:42
αναβάθμιση συστήματος
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος στη συσκευή αναπαραγωγής:
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να αφαιρέσετε όλους τους δίσκους από τη μονάδα για να
εκτελέσετε την αναβάθμιση.
• Το σέρβις του διακομιστή δεν διατίθεται εάν :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. Για να εκτελέσετε την αναβάθμιση συστήματος, πατήστε τα
κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Start και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
. Η αναβάθμιση συστήματος ξεκινά.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Parental
. Εάν επιλέξετε Ακύρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασία λήψης,
σας εμφανίζεται προτροπή για επιβεβαίωση της επιλογής σας
σε ένα πλαίσιο μηνύματος.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε Yes και
πατήστε το κουμπί ENTER.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
10. Η επικύρωση θα προχωρήσει. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη, θα
αρχίσει αυτομάτως η διαδικασία ενημέρωσης.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
No
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
11. Εντός 5 δευτερολέπτων από την ολοκλήρωση της
εγκατάστασης, το σύστημα θα τεθεί αυτόματα εκτός
λειτουργίας.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές.
Την επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το σύστημα, θα
εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής της γλώσσας των μενού.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
◄
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System ►1 2 3 System
►
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Εάν θέλετε να ακυρωθεί η αναβάθμιση κατά τη διάρκεια της λήψης των δεδομένων αναβάθμισης, πατήστε το κουμπί ENTER.
Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Επιλέγοντας Yes τερματίζετε τη διαδικασία αναβάθμισης και επιλέγοντας No η διαδικασία προχωρά στο βήμα της επικύρωσης.
 Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις λεπτομέρειες του υλικολογισμικού στο μενού System
Upgrade.
 Μην σβήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης συστήματος, καθώς η συσκευή αναπαραγωγής
ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
_ αναβάθμιση συστήματος
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)58 58
2009-08-07 오전 11:17:47
 Μην χρησιμοποιείτε συσκευές USB εκτός από μονάδες USB Flash για να εκτελέσετε αναβαθμίσεις λογισμικού με τη χρήση
της Κύριας υποδοχής USB.
 Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια αναβάθμιση υλικολογισμικού στη μονάδα USB flash για να διενεργήσετε σωστά την
αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.
 Οι μονάδες USB πολύ μεγάλου μεγέθους ενδέχεται να μην μπορούν να εισαχθούν όταν συνδεθεί ένα καλώδιο LAN ή HDMI.
ΠΛηροφοριεσ σΥσΤηΜΑΤοσ
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε σε τρόπο λειτουργίας
Stop/No Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ▶.
Music
Photo
No disc
Setup
◄
System
►
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Language
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
HDMI
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System
Information και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ▶.
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον
υλικολογισμικό.
● ΑΝΑβάθΜιση σΥσΤήΜΑΤοσ
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, ελέγξτε τις πληροφορίες του υλικολογισμικού,
εφαρμόζοντας τα παρακάτω βήματα.
Audio
Display
Network
Parental
Music
Photo
No disc
. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε OK.
Θα εμφανιστεί το μενού System Setup.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
Music
Photo
No disc
Setup
System Information
System Information
System Setup◄
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
ειδοΠοιηση ΑΝΑβΑθΜισησ ΥΛιΚοΛοΓισΜιΚοΥ
Το αναδυόμενο μενού εμφανίζεται όταν υπάρχει νεότερη διαθέσιμη έκδοση του υλικολογισμικού διαθέσιμη από το
διακομιστή ενημέρωσης SAMSUNG από εκείνη της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc, εάν η συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και έχει τεθεί σε λειτουργία.
• Yes : Επιλέξτε το για να εκτελέσετε αναβάθμιση τώρα.
• No : Επιλέξτε το αν σχεδιάζετε να εκτελέσετε αναβάθμιση
αργότερα.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)59 59
2009-08-07 오전 11:17:51
προβολή ταινίας
Χρηση Τησ ΛειΤοΥρΓιΑσ ΠροβοΛησ
hgfZCV
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
• Εάν ο τρέχων τίτλος ενός δίσκου Blu-ray disc διαθέτει
τη λειτουργία BONUSVIEW, πατήστε το κουμπί INFO
στην ενότητα BONUSVIEW για να προβάλλετε
πληροφορίες σχετικά με το BONUSVIEW.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή που επιθυμείτε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε
και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά
του τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε
έναν τίτλο, ένα κεφάλαιο ή να ξεκινήσετε την
αναπαραγωγή από όποιο σημείο επιθυμείτε.
. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε και πάλι το κουμπί
INFO.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
s Select
<μενού INFO για την ενότητα BONUSVIEW>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Εάν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένων από το μενού πληροφοριών, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι
ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
 Title : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα, εάν
περιέχονται περισσότερες από μία ταινίες στο Blu-ray Disc/DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
 Chapter: Οι περισσότεροι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε εύκολα
κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 Playing Time : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από κάποιον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να καταχωρίσετε το χρόνο
έναρξης για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
 Audio : Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος Blu-ray Disc μπορεί να περιέχει έως 32
γλώσσες ήχου και ένα DVD έως 8.
 Subtitle : Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε τη
γλώσσα των υποτίτλων ή, εάν προτιμάτε, να τους απενεργοποιήσετε εντελώς από την οθόνη. Ένας δίσκος Blu-ray Disc
μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
 Angle : Όταν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να
επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις BONUSVIEW βίντεο ή BONUSVIEW ήχου εάν
ο τρέχων τίτλος ενός δίσκου Blu-ray Disc εμφανιστεί στην ενότητα BONUSVIEW. Οι επιλογές BONUSVIEW βίντεο ή
BONUSVIEW ήχου, ωστόσο, θα απενεργοποιηθούν, εάν ο δίσκος Blu-ray Disc δεν υποστηρίζει τη λειτουργία
BONUSVIEW.
 Picture Mode : Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται την ποιότητα του όταν υπάρχει σύνδεση με
τηλεόραση μέσω HDMI.
- Dynamic : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε την Ευκρίνεια.
- Normal : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Movie : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την προβολή ταινιών.
- User : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία της ευκρίνειας και της μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.
0_ προβολή ταινίας
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)60 60
2009-08-07 오전 11:17:58
Χρηση ΤοΥ ΜεΝοΥ DISC ΚΑι ΤοΥ ΜεΝοΥ POPUP/TITLE
hZ
Χρήση του μενού Disc
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί DISC MENU
του τηλεχειριστηρίου.
M
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Disc ενδέχεται να μην λειτουργεί.
● ΠροβοΛή ΤΑιΝίΑσ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για την επιλογή που
επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ► ή το
κουμπί ENTER.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Disc ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
PLAY MOVIE
Z
Χρήση του μενού Title
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TITLE MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί
ENTER.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Title ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
M
 Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Title ενδέχεται να μην λειτουργεί.
 Το μενού Title θα προβληθεί μόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.
gf
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας Stop/Playback
(διακοπή/αναπαραγωγή), πατήστε το κουμπί DISC
MENU ή TITLE MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια
καταχώριση θέλετε να αναπαραγάγετε από την λίστα
τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή
το κουμπί ►.
Η επιλεγμένη εγγραφή (τίτλος) θα αναπαραχθεί.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
Title 013
00:04:21
◄
Title 014
00:03:43
Page
- Μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής Για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το ΚοΚΚιΝο(Α) κουμπί.
Ελληνικά _1
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)61 61
2009-08-07 오전 11:18:03
προβολή ταινίας
h
Χρήση του Popup
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί POPUP
MENU του τηλεχειριστηρίου.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► ή το κουμπί ENTER για
επιλογή του επιθυμητού μενού.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Popup ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Popup ενδέχεται να μην λειτουργεί.
εΠΑΝΑΛΑΜβΑΝόΜεΝη ΑΝΑΠΑρΑΓΩΓή
Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου ή τίτλου.
hgfZCV
επανάληψη αναπαραγωγής
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT
του τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζεται η οθόνη επανάληψης.
Repeat
Off
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Chapter ή
Title.
• Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή Blu-ray Disc/DVD
ανά κεφάλαιο ή τίτλο.
3. Για να επανέλθετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε
και πάλι το κουμπί REPEAT και, στη συνέχεια, πατήστε
τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Off .
M
 Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία Repeat ενδέχεται να μην λειτουργεί.
hgfZCV
Χρήση της λειτουργίας επανάληψης A-B
1. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B του τηλεχειριστηρίου
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου
θέλετε να αρχίσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Α).
3. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε
να σταματήσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Β).
. Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το
κουμπί CANCEL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου αναπαραγωγής από το σημείο A.
 Ανάλογα με το δίσκο, το μενού REPEAT A-B ενδέχεται να μην λειτουργεί.
2_ προβολή ταινίας
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)62 62
2009-08-07 오전 11:18:13
εΠιΛοΓη Τησ ΓΛΩσσΑσ ηΧοΥ
hgfZ
Με το κουμπί AUDIO, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα αναπαραγωγής του ήχου
(διαλόγων) .
Χρήση του κουμπιού AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● ΠροβοΛή ΤΑιΝίΑσ
1. Πατήστε το κουμπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή.
Η επιλογές ήχου μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί
επανειλημμένα.
• Οι γλώσσες του ήχου προβάλλονται με τις
συντομογραφίες τους.
2. Για να διαγράψετε τη γραμμή Audio, πατήστε το κουμπί
CANCEL ή το κουμπί RETURN.
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◀► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο.
M
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους
τους δίσκους.
 Ένας δίσκος Blu-ray Disc μπορεί να περιέχει έως 32 γλώσσες ήχου και ένα DVD έως 8.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO για να αλλάξετε το ηχητικό κομμάτι, καθώς
και τη γλώσσα ήχου.
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε είτε πολυκαναλική LPCM είτε ηχητικό κομμάτι
Dolby digital στα Αγγλικά ηχητικά κομμάτια.
 Εάν ο τρέχων τίτλος ενός Blu-ray disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον
πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για μετάβαση μεταξύ του πρωτεύοντα και του δευτερεύοντα τρόπου λειτουργίας ήχου.
 Η ένδειξη ◄► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη εάν η ενότητα BONUSVIEW δεν περιέχει ρυθμίσεις BONUSVIEW ήχου.
εΠιΛοΓη Τησ ΓΛΩσσΑσ ΥΠοΤιΤΛΩΝ
Με το κουμπί SUBTITLE, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων.
hZ
Χρήση του κουμπιού SUBTITLE
1. Πατήστε το κουμπί SUBTITLE. Η επιλογές υποτίτλων
μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα.
Οι γλώσσες των υποτίτλων προβάλλονται με τις
συντομογραφίες τους.
Subtitle
NONE
2. Για να διαγράψετε τη γραμμή Subtitle, πατήστε το
κουμπί CANCEL ή το κουμπί RETURN.
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)63 63
2009-08-07 오전 11:18:22
προβολή ταινίας
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Subtitle.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστxήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
M
 Ανάλογα με τον τύπο του Blu-ray Disc/DVD, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον επιθυμητό υπότιτλο στο
Disc Menu (μενού δίσκου). Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην
λειτουργεί με όλους τους δίσκους Blu-ray Disc/DVD.
 Ένας δίσκος Blu-ray Disc μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
 Εάν ο τρέχων τίτλος ενός Blu-ray disc διαθέτει ενότητα BONUSVIEW, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες σχετικά με τον
πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
 Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει και τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες υπότιτλους συγχρόνως.
 Ο αριθμός των υποτίτλων είναι το άθροισμα των πρωτευόντων και των δευτερευόντων.
ΑΛΛΑΓη Τησ ΓΩΝιΑσ ΚΑΜερΑσ
Όταν ένας δίσκος Blu-ray Disc/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να
επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE.
hZ
Χρήση της λειτουργίας ANGLE
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Angle.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
BD
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
M
Info
Title
{
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
Move
 Εάν ο δίσκος διαθέτει μόνο μια γωνία, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί. Προς το παρόν, πολύ λίγοι δίσκοι διαθέτουν
αυτό το χαρακτηριστικό.
 Ανάλογα με το δίσκο, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.
_ προβολή ταινίας
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)64 64
2009-08-07 오전 11:18:24
ρΥθΜισεισ BONUSVIEW
Το χαρακτηριστικό BONUSVIEW σάς επιτρέπει να προβάλλετε πρόσθετο περιεχόμενο (π.χ. σχόλια) σε ένα μικρό
παράθυρο στην οθόνη, ενόσω αναπαράγεται η ταινία.
Χρήση του κουμπιού BONUSVIEW.
h
● ΠροβοΛή ΤΑιΝίΑσ
1. Εάν ο τρέχον δίσκος Blu-ray Disc διαθέτει τη λειτουργία
BONUSVIEW, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί
BONUSVIEW για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BONUSVIEW On ή Off.
2. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί BONUSVIEW,
μπορείτε να επιλέξετε εναλλακτικά BONUSVIEW On και
BONUSVIEW Off.
M
 Μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις της λειτουργίας BONUSVIEW από το μενού INFO (βλ. σελίδα 60: επιλογή
δευτερεύοντος ήχου, αναπαραγωγής βίντεο και υποτίτλων κ.λπ.).
 Εάν εγκαταλείψετε το BONUSVIEW βίντεο,ο BONUSVIEW ήχος θα αλλάξει αυτόματα σύμφωνα με το BONUSVIEW βίντεο.
 Εάν ο δίσκος Blu-ray Disc υποστηρίζει μόνον BONUSVIEW ήχο, μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί BONUSVIEW για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας ήχου.
BD-LIVE™
Η συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray υποστηρίζει BD-LIVE που σας δίνει τη δυνατότητα να απολαύσετε μια ποικιλία
περιεχομένου διαδραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου, μέσω της σύνδεσης
δικτύου.
Χρήση του BD-LIVE Disc
1. Συνδέστε το δίκτυο (βλ. σελίδες 30~31) και ελέγξτε τη ρύθμιση του δικτύου (βλ. σελίδες 50~54).
2. Εισαγάγετε έναν δίσκο Blu-ray disc με υποστήριξη BD-LIVE.
3. Επιλέξτε τα περιεχόμενα που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου, για να απολαύσετε το
BD-LIVE.
M
 Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο.
 Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BD-LIVE, πρέπει να τοποθετήσετε μια συσκευή μνήμης USB 1 GB σε μία από τις
υποδοχές USB.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)65 65
2009-08-07 오전 11:18:28
ακρόαση μουσικής
ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD(CD-DA)/MP3 ΗΧΟΥ
1. Κουμπί PAUSE : Εκτελεί παύση της αναπαραγωγής.
2. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
) : Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής, μετακινείται στην επόμενη σελίδα της Music
List ή μετακινείται στο επόμενο κομμάτι στην Playlist.
3. Κουμπί PLAY : Αναπαράγει το τρέχον επιλεγμένο κομμάτι.
4. Κουμπιά ▲▼ : Επιλέγει ένα κομμάτι (τραγούδι) ή έναν φάκελο
στη Music List ή την Playlist.
5. Κουμπιά ΧΡΩΜΑΤΩΝ
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί : Επιλέγει τη λειτουργία Play (Repeat)
κατά την
• αναπαραγωγή.
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) κουμπί : Μετάβαση στην Playlist από την Music
List.
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί : Αναπαραγωγή Playlist.
6. Κουμπιά ◄►: Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, αυτά τα
κουμπιά δεν είναι διαθέσιμα.
_ : Επιστρέφει στο κύριο μενού.
+ : Μεταβαίνει στο μενού μουσικού κομματιού (τραγουδιού).
7. Κουμπί ENTER : Αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι (τραγούδι).
8. Κουμπί STOP : Διακόπτει την αναπαραγωγή ενός κομματιού
(τραγουδιού).
9. Πατήστε τα κουμπιά ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
):
Ταχεία αναπαραγωγή.
10. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
) : Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά
από τρία δευτερόλεπτα, το τρέχον κομμάτι θα ξεκινήσει να
αναπαράγεται από την αρχή. Αλλά, αν πατήσετε αυτό το
κουμπί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα από την έναρξη της
αναπαραγωγής, θα γίνει αναπαραγωγή του προηγούμενου
κομματιού.
Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα
της Music List ή της Playlist.
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
EX
IT
IN
FO
A
B
C
DISC MENU
D
POPUP MENU
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ CD ΗΧΟΥ (CD-DA)/MP3
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT ή ΚΟΚΚΙΝΟ(A) επανειλημμένα για να επιλέξετε
τον τρόπο λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.
❖ CD ήχου (CD-DA)
➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
➝
•
•
•
•
•
Κανονικός (CD ήχου (CD-DA)/MP3) : Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά με
την οποία έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
Επανάληψη κομματιού (CD ήχου (CD-DA)/MP3)
Επανάληψη φακέλου (MP3)
Τυχαία σειρά (CD ήχου (CD-DA)/MP3) : Αναπαραγωγή των κομματιών ενός δίσκου με τυχαία σειρά.
Επανάληψη όλων (CD ήχου (CD-DA)) : Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
- Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT ή το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.
66_ ακρόαση μουσικής
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)66 66
2009-08-07 오전 11:18:29
Μπορείτε να επιλέξετε την πηγή δεδομένων, πατώντας το κουμπί ▲▼ στην οθόνη μενού.
(CD/DVD/Μνήμη αποθήκευσης flash USB)
AF
ΑΝΑΠΑρΑΓΩΓη CD ηΧοΥ (CD-DA)/MP3
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
2. Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο μουσικής, πατήστε
το κουμπί STOP ή RETURN.
Εμφανίζεται στην τηλεόραση σας η οθόνη Music List.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι
που θέλετε να αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
◄
b Playlist
● ΑΚρόΑση ΜοΥσιΚήσ
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου ή έναν δίσκο MP3
στη θήκη του δίσκου.
• Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται
αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Music και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
(Μπορείτε να ακούτε αρχεία mp3 χρησιμοποιώντας μια
μνήμη USB flash.)
Page
❖ στοιχεια οθονησ CD ηχου (CD-DA)/MP3
Εμφανίζει τον τύπο μέσου.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι)
Προβάλλει τον αριθμό και τον τίτλο του κομματιού που
αναπαράγεται.
Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής.
Εμφανίζει την κατάσταση επανάληψης.
a Play Mode
Εμφανίζει τον τρέχοντα δείκτη αναπαραγωγής και το συνολικό
αριθμό κομματιών.
Τρέχον/συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά με τα ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)67 67
2009-08-07 오전 11:18:36
ακρόαση μουσικής
AF
Λίστα αναπαραγωγής
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως 99 κομμάτια.
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου ή έναν δίσκο MP3
στη θήκη του δίσκου.
• Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται
αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Music και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
(Μπορείτε να ακούτε αρχεία mp3 χρησιμοποιώντας
μια μνήμη USB flash.)
2. Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο μουσικής, πατήστε
το κουμπί ΠρΑσιΝο(B) ή RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη Music List.
Video
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
◄
TRACK 009
►
00:03:54
b Playlist
Page
Original

Playlist
Video
Music
CD
3. Πατήστε το κουμπί ΠρΑσιΝο(B) για μετάβαση στην
Playlist.
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι,
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER για να το
προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επαναλάβετε
αυτή τη διαδικασία για να προσθέσετε κι άλλα κομμάτια.
Original

Play
Playlist
TRACK 002
Music
CD
s Add
TRACK 001
Video
. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι που δεν θέλετε στη λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί +$% για να το
επιλέξετε και έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί.
. Πατήστε το κουμπί ΚιΤριΝο(C) για αναπαραγωγή των
επιλεγμένων κομματιών.
Όταν ολοκληρωθεί το κομμάτι, θα αρχίσει να
αναπαράγεται αυτόματα το επόμενο κομμάτι.
c Playlist Play
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
◄
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
►
c Playlist Play
TRACK 001
CD
s Add

Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. Για επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί STOP ή RETURN.
. Για να μετακινηθείτε στη Music List, πατήστε το κουμπί RETURN.
_ ακρόαση μουσικής
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)68 68
2009-08-07 오전 11:18:49
AGF
Αναπαραγωγή MP3 και JPEG συγχρόνως
Μπορείτε να απολαμβάνετε την ακρόαση αρχείων MP3, ενώ συγχρόνως προβάλλετε αρχεία JPEG.
1. Κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου MP3, πατήστε το
κουμπί ΜΠΛε(D).
Θα προβληθεί η οθόνη επιτάχυνσης ακολουθίας
διαδοχικής προβολής.
►
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
M
d Slide Show
 Για να εκτελέσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει να επιλέξετε τον φάκελο που περιέχει αρχεία μουσικής και αρχεία φωτογραφιών.
 Κατά την αναπαραγωγή αρχείων MP3 και JPEG ταυτόχρονα, ενδέχεται να προκύψει απώλεια ήχου, ανάλογα με το ρυθμό
bitrate του αρχείου MP3, το μέγεθος της εικόνας JPEG, καθώς και τη μέθοδο κωδικοποίησης.
● ΑΚρόΑση ΜοΥσιΚήσ
2. Επιλέξτε την επιθυμητή ταχύτητα ακολουθίας διαδοχικής
προβολής.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)69 69
2009-08-07 오전 11:18:51
αναπαραγωγή μιας εικόνας
GF
ΑΝΑΠΑρΑΓΩΓη εΝοσ δισΚοΥ JPEG
1. Εισαγάγετε έναν δίσκο JPEG στη θήκη του δίσκου.
(Μπορείτε να βλέπετε αρχεία jpeg χρησιμοποιώντας μια
μνήμη αποθήκευσης USB flash.)
Video
Music
CD
Photo
◄
►
Setup
2. Πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε Photo και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή το κουμπί ►.
Video
Music
Photo
CD
◄
Setup
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον φάκελο
που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
..
►
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
Video
Music
Photo
CD
◄
Setup
..
►
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
4-1. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛε(D) για έναρξη της
ακολουθίας διαδοχικής προβολής.
#
gun003.jpg
03/100
CD
4-2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την εικόνα
που θέλετε να αναπαράγετε και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
περιστροφής, ζουμ και διαδοχικής προβολής.
• Κουμπί ΚοΚΚιΝο(A) : Κάθε φορά που πατάτε το
a 90°
b 90°
c Zoom
d Speed
Slide Show
κουμπί αυτό, η φωτογραφία περιστρέφεται 90 μοίρες
αριστερόστροφα.
• Κουμπί ΠρΑσιΝο(B) : Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αυτό, η φωτογραφία περιστρέφεται 90
μοίρες δεξιόστροφα.
• Κουμπί ΚιΤριΝο(C) : Κάθε φορά που πατάτε αυτό το κουμπί, η εικόνα μεγεθύνεται έως και κατά
το τετραπλάσιο (Το τετραπλάσιο του κανονικού μεγέθους).
• Κουμπί ΜΠΛε(D) : Επιλέγει την ταχύτητα διαδοχικής προβολής.
• Κουμπί PLAY : Η εικόνα περνά σε τρόπο λειτουργίας ακολουθίας φωτογραφιών.
0_ αναπαραγωγή μιας εικόνας
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)70 70
2009-08-07 오전 11:18:59
χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
Με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
υπηρεσία ηλεκτρονικού περιεχομένου (για παράδειγμα το YouTube) μέσω δικτύου.
Αφού συνδεθείτε στο δίκτυο (βλ. σελίδες 30~31), ελέγξτε τη ρύθμιση του δικτύου
(βλ. σελίδες 50~54).
 Σύμφωνα με την πολιτική της εταιρείας, οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές.
 Η αναπαραγωγή του βίντεο ηλεκτρονικού περιεχομένου ενδέχεται να σταματήσει προσωρινά, να διακοπεί ή να καθυστερήσει για φόρτωση,
ανάλογα με την ταχύτητα της ευρυζωνικής σύνδεσης.
Χρηση ΤοΥ YOUTUBE
Αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc επιτρέπει τη χρήση των ακόλουθων υπηρεσιών που παρέχονται από
το YouTube.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Διακοπή/Δεν υπάρχει δίσκος, πατήστε το κουμπί ΚοΚΚιΝο(A) στην
οθόνη μενού.
❖ στοιχεία της οθόνης YouTube
Πληροφορίες επιλογής χώρας: Εμφανίζει τη χώρα που επιλέξατε.
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
You Tube
bkj
Today
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
Rating : 
1/5
00:06:20
Τρέχων χρόνος ταξινόμησης: Εμφανίζει μια λίστα τίτλων
ταξινομημένη κατά χρόνο. (Today, Weekly, Monthly, All)
● Χρήση ΤοΥ ηΛεΚΤροΝιΚοΎ ΠεριεΧοΜέΝοΥ
M
Πληροφορίες χρήστη: Εμφανίζεται μόνο κατά τη σύνδεση.
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
a Log Out b Change Mode c Select d Option [/] Page
Αριθμός σελίδας: Αριθμός σελίδας του επιλεγμένου τίτλου/
Συνολικές σελίδες στην τρέχουσα λίστα.
Λίστα περιεχομένων: Εμφανίζει τον τίτλο, τον αριθμό προβολών,
τις αξιολογήσεις, τη διάρκεια και την ημερομηνία.
Βοήθεια πλοήγησης: Εμφανίζει τα διαθέσιμα κουμπιά.
Λίστα κατηγοριών: Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, ανατρέξτε
παρακάτω.
Λίστα κατηγοριών
Most Viewed
Εμφανίζει τα βίντεο με τις περισσότερες προβολές.
Top Rated
Εμφανίζει τα βίντεο με την υψηλότερη αξιολόγηση.
Most Popular
Most Discussed
Εμφανίζει μια λίστα με τα δημοφιλή βίντεο.
Εμφανίζει τα βίντεο που συζητήθηκαν περισσότερο.
Top Favorites
Εμφανίζει τα βίντεο που προστέθηκαν περισσότερο στα αγαπημένα χρηστών.
Most Linked
Εμφανίζει τα βίντεο που συνδέθηκαν περισσότερο με άλλες διαδικτυακές τοποθεσίες.
Most Responded
Featured
Εμφανίζει τα βίντεο που σχολιάστηκαν περισσότερο από χρήστες.
Εμφανίζει μια λίστα με τα βίντεο που παρουσιάζονται.
Ελληνικά _1
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)71 71
2009-08-07 오전 11:19:04
χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
Visited History
Εμφανίζει ένα ιστορικό των βίντεο που επισκεφτήκατε.
My Favorites
Αν συνδεθείτε στο λογαριασμό YouTube που διαθέτετε με τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και
προσθέσετε ένα βίντεο στο My Favorites (Τα αγαπημένα μου), μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο στη
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc ή σε έναν υπολογιστή που συγχρονίζεται με την τοποθεσία YouTube.
Player Library
Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στη Βιβλιοθήκη συσκευής αναπαραγωγής χωρίς να συνδεθείτε σε
λογαριασμό YouTube.
Search
Country Setup
Account Management
Επιλέξτε κριτήρια αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για το βίντεο που θέλετε να αναπαράγετε.
Εμφανίζει μια λίστα βίντεο για την επιθυμητή χώρα.
Επιτρέπει τη διαχείριση των ονομάτων χρήστη και των κωδικών πρόσβασης του YouTube.
Ύθμιση χώρας
Αν επιλέξετε μια χώρα στο Country Setup (Ρύθμιση χώρας), μπορείτε να προβάλετε βίντεο από την
τοποθεσία YouTube της συγκεκριμένης χώρας.
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Country
Setup και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για να επιλέξετε την
επιθυμητή χώρα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
Worldwide
India
Poland
Australia
Ireland
Russia
Brazil
Israel
South Korea
Canada
Italy
Spain
Czech Republic
Japan
Sweden
France
Mexico
Taiwan
Germany
Netherlands
United Kingdom
Hong Kong
New Zealand
a Log In
σύνδεση
Αν συνδεθείτε στο λογαριασμό YouTube που διαθέτετε με τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc,
μπορείτε να αναπαράγετε τα βίντεο που έχετε προσθέσει στο Τα αγαπημένα μου.
1. Πατήστε το κουμπί ΚοΚΚιΝο(A) στην οθόνη του
YouTube.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για να εισαγάγετε το
όνομα χρήστη και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚιΤριΝο(C).
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για να εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ΚιΤριΝο(C).
. Πατήστε τα κουμπιά ◄ ► για να επιλέξετε οΚ και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
YouTube /
Worldwide
Most viewed
I
Top rated
Most Popular
.. @
Most Discussed
ghi
Top Favorites
YouTube /
Username
1/5
abc...
abc
abc
tuv
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
wxyz
ghi...
b Blank
Done
c
jkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Views : 5969
def
def...
mno
jkl
Most Linked
pgrs
Most Responded
Featured Delete
Visiteda
History
a/A/1/
My Favorites
You Tube
Today
You Tube
bkj
Today
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Please register 4-digit numeric password.
def...
Then you can login YouTube on this player simply
Views : 5969
Rating : 
by pressing numeric buttons on the remote control.
ghi...
Views : 5969
OK
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Skip
00:06:20
2_ χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)72 72
2009-08-07 오전 11:19:08
. Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμητικό κωδικό πρόσβασης.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο YouTube με αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc, απλά πατώντας τα
αριθμητικά κουμπιά.
Worldwide
You Tube
bkj
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Numeric
Password
Setting
Views
: 5969
Rating : 
Enter new password
def...
1/5
00:06:20
2009-05-21
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
Confirm the password
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
[0~9] Number r Return
2009-05-21
Views : 5969
2009-05-21
ghi...
jkl...
Rating : 
00:06:20
00:06:20
 Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για να αποσυνδεθείτε από το λογαριασμό YouTube.
Αναπαραγωγή ενός βίντεο
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή
κατηγορία.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
a Log In
2. Επιλέξτε την τρέχουσα χρονική περίοδο ταξινόμησης
(Today, Weekly, Monthly, All), πατώντας το κουμπί
ΠρΑσιΝο(B).
YouTube /
Worldwide
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
00:06:20
Rating : 
00:06:20
00:06:20
00:06:20
b Change Mode
● Χρήση ΤοΥ ηΛεΚΤροΝιΚοΎ ΠεριεΧοΜέΝοΥ
M
YouTube /
You Tube
Today
1/5
abc...
Views : 5969
2009-05-21
Views : 5969MonthlyRatingAll: 

Weekly
2009-05-21
def...
 Today
00:06:20
Rating : 
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
3. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στη λίστα περιεχομένων και, στη συνέχεια πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο.
. Πατήστε το κουμπί ENTER.
YouTube > Most viewed
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
b Add to Favorites [/] Skip ◄ ► Prev/Next
M
Full Screen
 Πατήστε το κουμπί ENTER για να προβάλετε το βίντεο σε πλήρη οθόνη, κατά την αναπαραγωγή και για να δείτε σχετικά
βίντεο, όταν ολοκληρωθεί η αναπαραγωγή.
 Ανάλογα με τις προδιαγραφές του YouTube, το περιεχόμενο HD ενδέχεται να μην αναπαράγεται καθαρά.
 Πατήστε το κουμπί EXIT για έξοδο από το YouTube.
Κατά την αναπαραγωγή, το κουμπί EXIT δεν είναι διαθέσιμο.
Ελληνικά _3
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)73 73
2009-08-07 오전 11:19:13
χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
Αναζήτηση βίντεο
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Search και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Search
Player Library
Search
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε τα κριτήρια
Country Setup
My Search History
Account Management
αναζήτησης και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
• Relevance: Επιλέξτε το αν θέλετε να αναζητήσετε
παρόμοια βίντεο.
• Published: Επιλέξτε το αν θέλετε να ταξινομήσετε τα
βίντεο σύμφωνα με την ημερομηνία δημιουργίας.
• View count: Επιλέξτε το αν θέλετε να ταξινομήσετε τα βίντεο σύμφωνα με τη μέτρηση
προβολών.
• Rating: Επιλέξτε το αν θέλετε να ταξινομήσετε τα βίντεο σύμφωνα με την αξιολόγηση.
Relevance
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Keyword και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
YouTube /
Published
View Count
Rating
0/0
a Log In
Worldwide
You Tube
Today
Player Library
I
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
Keyword
b Blank
Search
abc...
1/5
00:06:20
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
Views : 5969
Rating : 
2009-05-21
def
def...
mno
wxyz
ghi...
Search
cjkl...
Views : 5969
Rating : 
(/) Cursor
00:06:20
00:06:20
00:06:20
2009-05-21
Select r Return
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► για να επιλέξετε ένα πεδίο κειμένου.
. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί ENTER στο πεδίο
κειμένου για να επιλέξετε το επιθυμητό γράμμα, αριθμό
ή εικονίδιο.
YouTube /
Worldwide
You Tube
Today
Player aLibrary
bI
Search
Country Setup
.. @
Account Management
ghi
abc
abc
jkl
pgrs
tuv
Delete
a a/A/1/
Search
abc...
Views : 5969
Views : 5969
b Blank
1/5
Rating : 
ab
abc
Views : 5969 abcd
Rating : 
abcde
wxyz
ghi...
abcdef
def
def...
mno
Search
cjkl...
Views : 5969
YouTube /
00:06:20
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
Select r Return
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
00:06:20
2009-05-21
Rating : 
(/) Cursor
. Αφού εισαγάγετε το θέμα που θέλετε να αναζητήσετε,
πατήστε το κουμπί ΚιΤριΝο(C) στο τηλεχειριστήριο.
00:06:20
2009-05-21
You Tube
1/5
ab...
Views : 5969
abc...
Views : 5969
abcd...
Views : 5969
abcde...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)74 74
2009-08-07 오전 11:19:17
. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER για
να αναπαράγετε το βίντεο.
YouTube > Search
Worldwide
You Tube
abcd
A wild goose is honking.
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: ab, abc, abcd, abcde
b Add to Favorites [/] Skip ◄ ► Prev/Next
 Με το πάτημα του κουμπιού ENTER ενώ βρίσκετε σε πεδίο κειμένου a/A/1/ μπορείτε να αλλάξετε τα πεδία κειμένου σε
πεζά, κεφαλαία, αριθμούς και εικονίδια.
Τα αγαπημένα μου
Αν συνδεθείτε στο λογαριασμό YouTube που διαθέτετε με τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc και
προσθέσετε ένα βίντεο στο Τα αγαπημένα μου, μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο στη συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray Disc ή σε έναν υπολογιστή που συγχρονίζεται με την τοποθεσία YouTube.
Αποθήκευση ενός βίντεο
1. Πατήστε το κουμπί ΠρΑσιΝο(B) κατά την αναπαραγωγή.
Εμφανίζεται το αναδυόμενο παράθυρο διαδρομής
αποθήκευσης.
YouTube > Most viewed
You Tube
bkj
Falling in love

You can select
filedogs.
storage path.
I love amy
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε My Favorites
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER.
Το επιθυμητό βίντεο θα προστεθεί στα αγαπημένα σας.
Worldwide

►
My Favorites
Stores the video in the user account.
You can enjoy it in sync with the Favorites
of the YouTube site.
Player Library
You can store a video in the TV
regardless
login process.
Views :of
196
Ratings:
00:00:00 / 00:06:23
● Χρήση ΤοΥ ηΛεΚΤροΝιΚοΎ ΠεριεΧοΜέΝοΥ
M
Full Screen
2009-05-21
Report copyright vidkslf:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Αναπαραγωγή ενός βίντεο που είναι αποθηκευμένο στο Τα
αγαπημένα μου
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε My Favorites
στη λίστα κατηγοριών.
2. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στη λίστα
περιεχομένων και, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό βίντεο.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER.
Το επιλεγμένο βίντεο αναπαράγεται.
YouTube /
Worldwide
You Tube
bkj
Most viewed
Top rated
Most Popular
Most Discussed
Top Favorites
Most Linked
Most Responded
Featured
Visited History
My Favorites
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
1/5
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log Out c Select d Option [/] Page
M
 Αν έχετε συνδεθεί σε λογαριασμό YouTube, μπορείτε επίσης να αναπαράγετε τα βίντεο που προσθέσατε στο Τα αγαπημένα
μου από τον υπολογιστή σας.
Ελληνικά _
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)75 75
2009-08-07 오전 11:19:20
χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
βιβλιοθήκη συσκευής αναπαραγωγής
Μπορείτε να προσθέσετε βίντεο στο Βιβλιοθήκη συσκευής αναπαραγωγής χωρίς να συνδεθείτε σε
λογαριασμό YouTube.
Αποθήκευση ενός βίντεο
1. Πατήστε το κουμπί ΠρΑσιΝο (B) κατά την αναπαραγωγή.
YouTube > Most viewed
2. Πατήστε το κουμπί ENTER.
Το επιθυμητό βίντεο θα προστεθεί στη βιβλιοθήκη
συσκευής αναπαραγωγής.
Worldwide
You Tube
Falling in love
I love my dogs.
"Falling in love" added to Player Library.
OK
►
00:00:00 / 00:06:23
Views : 196
Ratings :  2009-05-21
Report copyright violations:
http://www.youtube.com/t/copyright_notice
Keywords: dog, love, falling
Αναπαραγωγή ενός βίντεο που είναι αποθηκευμένο στο βιβλιοθήκη
συσκευής αναπαραγωγής
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Player Library
στη λίστα κατηγοριών.
2. Πατήστε το κουμπί ► για να μετακινηθείτε στη λίστα
περιεχομένων και, στη συνέχεια πατήστε τα κουμπιά
▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό βίντεο.
3. Πατήστε το κουμπί ENTER.
Το επιλεγμένο βίντεο αναπαράγεται.
YouTube /
Worldwide
Player Library
Search
Country Setup
Account Management
You Tube
1/5
abc...
Views : 5969
def...
Views : 5969
ghi...
Views : 5969
jkl...
Views : 5969
00:06:20
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
Rating : 
2009-05-21
00:06:20
00:06:20
00:06:20
a Log In c Select d Option [/] Page
_ χρήση του ηλεκτρονικού περιεχομένου
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)76 76
2009-08-07 오전 11:19:23
παράρτημα
αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ίσως χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα.
• Α φαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για μερικά λεπτά,
προκειμένου να εξαντληθεί η ισχύς του μικροεπεξεργαστή που περιέχει το τηλεχειριστήριο και να
επανεκκινηθεί. Τοποθετήστε τις μπαταρίες και πάλι και δοκιμάστε εάν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά που φέρει την ετικέτα προς τα επάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού Disc δεν εμφανίζεται.
• Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει Μενού.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη
.
● παράρτημα
Δεν μπορούν να γίνουν χειρισμοί από το
τηλεχειριστήριο.
• Το εικονίδιο αυτό εμφανίζεται όταν πατηθεί ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Οι λειτουργίες ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του Blu-ray Disc/DVD.
2. Το λογισμικό του Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη λειτουργία (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
4. Ζητήσατε κάποιον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου ή χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός εύρους.
Η λειτουργία αναπαραγωγής διαφέρει από την
επιλογή που έγινε στο μενού Setup.
• Ο ρισμένες λειτουργίες που έχουν επιλεχθεί στο μενού Setup (Ρύθμισεις) ενδέχεται να μην
λειτουργούν σωστά, εάν ο δίσκος δεν είναι κωδικοποιημένος με την αντίστοιχη λειτουργία.
Ο λόγος πλευρών της οθόνης δεν μπορεί να
αλλαχθεί.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στα Blu-ray Disc/ DVD σας.
• Αυτό δεν αποτελεί πρόβλημα για τη συσκευή αναπαραγωγής.
Δεν υπάρχει ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή έξοδο ψηφιακού ήχου στο μενού Audio Options.
Η οθόνη έχει φραγεί
• Π ατήστε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (]) (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που
αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Εάν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια
ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η
τηλεόρασή σας (π.χ. 1080p), μπορεί να μην
έχετε εικόνα στη δική σας τηλεόραση.
• Π ατήστε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (]) (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που
αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης
• Π ατήστε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (]) (στην πρόσοψη) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα,
χωρίς τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
Μην χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση παρά μόνον εάν είναι απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που
αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Ελληνικά _77
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)77 77
2009-08-07 오전 11:19:23
παράρτημα
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Εάν αντιμετωπίσετε άλλα προβλήματα.
ΛΥΣΗ
• Π ηγαίνετε στα περιεχόμενα και εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου οδηγιών που περιέχει τις
εξηγήσεις που αφορούν το πρόβλημα αυτό και ακολουθήστε και πάλι τη διαδικασία.
• Ε άν το πρόβλημα δεν επιλυθεί, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο
σέρβις Samsung
Η εικόνα έχει θόρυβο ή παραμαρφώνεται
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Δεν υπάρχει έξοδος HDMI.
• Ε λέγξτε τη σύνδεση της τηλεόρασης με την υποδοχή HDMI της συσκευής αναπαραγωγής Bluray Disc.
• Ε λέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση εισαγωγής 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Μη φυσιολογική εικόνα σήματος από την
υποδοχή HDMI στην οθόνη.
M
• Ε άν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection).
 Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
78_ παράρτημα
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)78 78
2009-08-07 오전 11:19:23
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Γενικά
AC 110-240V, 50/60Hz
Κατανάλωση ρεύματος
30 W
Βάρος
2.2kg
Διαστάσεις
430(Π) × 209(Β) × 54(Υ) mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5°C έως +35°C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
BD (Δίσκος Blu-ray)
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4.917m/sec
Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Βίντεο συνιστωσών
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης) :
135 λεπτά
● παράρτημα
Απαιτήσεις ισχύος
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης : 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής : 20 λεπτά
1 κανάλι : 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray/DVD Disc : 576i/480i
Y : 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος βίντεο
PR : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Βίντεο συνιστωσών
PB : 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray Disc : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Ήχος/Βίντεο
Έξοδος ήχου
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream
2 κανάλια
L(1/L), R(2/R)
Έξοδος ψηφιακού ήχου
Οπτικό
*Απόκριση συχνοτήτων
Συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz : 4 Hz έως 22 KHz
Συχνότητα δειγματοληψίας 96 kHz : 4 Hz έως 44 KHz
*Λόγος ήχου/θορύβου
110 dB
*Δυναμικό εύρος
100 dB
*Συνολική αρμονική παραμόρφωση
0.003%
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
Ελληνικά _79
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)79 79
2009-08-07 오전 11:19:23
παράρτημα
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
• Επειδή το AACS (Advanced Access Content System) είναιεγκεκριμένο ως σύστημα προστασίας περιεχομένου για τημορφή
Blu-ray Disc, όπως είναι και το CSS (Content ScrambleSystem) για τη μορφή DVD, ορισμένοι περιορισμοίεπιβάλλονται στην
αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικούσήματος κ.λπ. λόγω της προστασίας περιεχομένου AACS. Ηλειτουργία αυτού του
προϊόντος και οι περιορισμοί πουεπιβάλλονται σε αυτό ενδέχεται να ποικίλλουν, ανάλογα με τοχρόνο αγοράς, καθώς οι
περιορισμοί αυτοί ενδέχεται ναυιοθετηθούν και/ή να αλλαχθούν από την AACS, μετά τηνπαραγωγή του προϊόντος αυτού.
Επιπλέον, το σήμα BD-ROM και το BD+ χρησιμοποιούνται επιπλέον ως σύστημαπροστασίας περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray
Disc, η οποίαεπιβάλλει ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανόμενωνπεριορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενα με
επισήμανση BD-ROM και/ή προστατευόμενο περιεχόμενο BD+. Για ναπάρετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα τα
AACS, BD-ROM Mark, BD+ ή το προϊόν αυτό, παρακαλούμεεπικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Λόγω αυτού, θα πρέπει να συνδέετε τη
συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc απευθείας την τηλεόρασή σας και όχι στο βίντεο. Η σύνδεση στο βίντεο έχει ως
αποτέλεσμα την αλλοιωμένη αναπαραγωγή της εικόνας όταν οι δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι προστατευμένοι.
• Το προϊόν αυτό ενσωματώνει τεχνολογία προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων, η οποία προστατεύεται από τους όρους
ορισμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στις Η.Π.Α. που αφορούν στις μεθόδους, καθώς και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας, τα οποία κατέχει η εταιρεία Macrovision Corporation και άλλοι δικαιούχοι.
Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων επιτρέπεται μόνον κατόπιν παραχώρησης άδειας χρήσης
από την εταιρεία Macrovision Corporation και προορίζεται αποκλειστικά για χρήση στο σπίτι και άλλες περιορισμένες χρήσεις
προβολής, εκτός εάν η Macrovision Corporation έχει παραχωρήσει άλλου είδους άδεια. Απαγορεύεται η αντίστροφη ανάλυση
και η αποσυμβολομετάφραση του κώδικα.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών, απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη
εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, DVD, CD
και άλλου υλικού. Η πράξη αυτή επισύρει αστικές και ποινικές ευθύνες.
• Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής σάρωσης : ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛNΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΓΝNΡΙΖΟΥΝ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΛΗΡNΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΕΥΚΡΙΝΕΙΑΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤNΣΗ ΠΟΥ ΥΠΑΡΞΟΥΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΑΡNΣΗ ΕΙΚΟΝΑΣ,
ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ‘STANDARD DEFINITION’ ΕΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ
ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ, ΕΠΙΚΟΙΝNΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ
ΠΕΛΑΤNΝ.
Δήλωση περί συμμόρφωσης και συμβατότητας
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ οι δίσκοι συμβατοί
• Στο πλαίσιο των περιορισμών που περιγράφονται παρακάτω και εκείνων που αναφέρονται σε ολόκληρο το εγχειρίδιο, συμπεριλαμβανομένης της
ενότητας Τύπος και χαρακτηριστικά δίσκου αυτού του εγχειριδίου, οι τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαράγονται είναι οι εξής: προεγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM του εμπορίου, DVD-Video και CD ήχου, BD-RE, BD-R, δίσκοι DVD-RW / DVD-R και δίσκοι CD-RW/CD-R.
• Δεν προβλέπεται η αναπαραγωγή άλλων τύπων δίσκων από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Και ορισμένοι από τους παραπάνω δίσκους
ενδέχεται να μην αναπαράγονται για έναν ή περισσότερους από τους λόγους που παρέχονται παρακάτω.
• Η Samsung δεν μπορεί να διασφαλίσει ότι αυτή η συσκευή θα αναπαράγει κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video,
DVD-RW/DVD-R και CD-RW/CD-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές λειτουργίας και όλατα
χαρακτηριστικά κάθε δίσκου. Ενδέχεται να προκύψουν αυτά και άλλαθέματα που αφορούν τη συμβατότητα και τη λειτουργία της
συσκευήςαναπαραγωγής με δίσκους νέας και υφιστάμενης μορφής για τουςπαρακάτω λόγους:
- Η μορφή δίσκος Blu-ray είναι μια νέα, εξελισσόμενη μορφή και η συσκευή αυτή ενδέχεται να μην διαχειρίζεται όλες τις δυνατότητες των δίσκων
Blu-ray επειδή ορισμένες από αυτές ενδέχεται να είναι προαιρετικές, πρόσθετες δυνατότητες ενδέχεται να προστεθούν στη μορφή Blu-ray Disc
μετά την παραγωγή αυτής της συσκευής αναπαραγωγής και ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση
διαθεσιμότητας,
- δεν υποστηρίζονται όλες οι νέες και οι παλαιότερες μορφές δίσκων από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής,
- οι νέες και οι υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να υποστούν αναθεώρηση, αλλαγή, ενημέρωση, βελτίωση και/ή συμπλήρωση,
- ορισμένοι δίσκοι παράγονται με τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένη ή περιορισμένη λειτουργία και δυνατότητες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής,
- ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές και πρόσθετες δυνατότητες ενδέχεται να προστεθούν μετά την παραγωγή αυτής της
συσκευής αναπαραγωγής ή ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να υπόκεινται σε καθυστέρηση διαθεσιμότητας,
- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R και CD-RW/CD-R ενδέχεται να μην είναι
τυποποιημένοι,
- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται ανάλογα με τη φυσική τους κατάσταση ή τις συνθήκες εγγραφής,
- ενδέχεται να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία του λογισμικού Blu-ray Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων,
- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί επίσης διαφορετικά από τις συνηθισμένες συσκευές DVD και τον άλλο εξοπλισμό AV και/ή
- για λόγους που επισημαίνονται σε ολόκληρο το Εγχειρίδιο και για άλλους λόγους που έχουν εντοπιστεί και ανακοινωθεί από το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας ή λειτουργίας της συσκευής αναπαραγωγής, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για ενδεχόμενες αναβαθμίσεις
αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Πριν
διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι και χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή του Εγχειριδίου
80_ παράρτημα
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)80 80
2009-08-07 오전 11:19:23
Network Service Disclaimer
All content and services accessible through this device belong to third parties and are protected by copyright,
patent, trademark and/or other intellectual property laws. Such content and services are provided solely for your
personal noncommercial use. You may not use any content or services in a manner that has not been authorized
by the content owner or service provider. Without limiting the foregoing, unless expressly authorized by the
applicable content owner or service provider, you may not modify, copy, republish, upload, post, transmit,
translate, sell, create derivative works, exploit, or distribute in any manner or medium any content or services
displayed through this device.
● παράρτημα
THIRD PARTY CONTENT AND SERVICES ARE PROVIDED "AS IS." SAMSUNG DOES NOT WARRANT
CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLIEDLY, FOR ANY PURPOSE.
SAMSUNG EXPRESSLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. SAMSUNG DOES NOT
GUARANTEE THE ACCURACY, VALIDITY, TIMELINESS, LEGALITY, OR COMPLETENESS OF ANY CONTENT
OR SERVICE MADE AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE AND UNDER NO CIRCUMSTANCES, INCLUDING
NEGLIGENCE, SHALL SAMSUNG BE LIABLE, WHETHER IN CONTRACT OR TORT, FOR ANY DIRECT,
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, ATTORNEY FEES, EXPENSES, OR ANY
OTHER DAMAGES ARISING OUT OF, OR IN CONNECTION WITH, ANY INFORMATION CONTAINED IN, OR AS
A RESULT OF THE USE OF ANY CONTENT OR SERVICE BY YOU OR ANY THIRD PARTY, EVEN IF ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
Third party services may be terminated or interrupted at any time, and Samsung makes no representation or
warranty that any content or service will remain available for any period of time. Content and services are
transmitted by third parties by means of networks and transmission facilities over which Samsung has no control.
Without limiting the generality of this disclaimer, Samsung expressly disclaims any responsibility or liability for any
interruption or suspension of any content or service made available through this device.
Samsung is neither responsible nor liable for customer service related to the content and services. Any question or
request for service relating to the content or services should be made directly to the respective content and service
providers.
Ελληνικά _81
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)81 81
2009-08-07 오전 11:19:24
❖
❖
❖
❖
This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license.
This Product uses some software programs which are distributed under the OpenSSL license.
Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can
be provided after asking to vdswmanager@samsung.com.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: UClibc, directfb
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any
such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)82 82
2009-08-07 오전 11:19:24
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from
the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)83 83
2009-08-07 오전 11:19:24
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)84 84
2009-08-07 오전 11:19:24
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)85 85
2009-08-07 오전 11:19:24
GNU Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service
if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into
non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than
the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License
for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)86 86
2009-08-07 오전 11:19:25
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user
of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)87 87
2009-08-07 오전 11:19:25
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms
of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its
use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)88 88
2009-08-07 오전 11:19:25
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machinereadable “work that uses
the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was
made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a
copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)89 89
2009-08-07 오전 11:19:25
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)90 90
2009-08-07 오전 11:19:25
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@
openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)91 91
2009-08-07 오전 11:19:25
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε
στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για
περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία
αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην
περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή, το προϊόν αυτό
της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί
στο εξουσιοδοτημένο serνice, με έξοδα του αγοραστή.
Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα
κέντρα serνice σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα
αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice
στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν
χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει πλήρως
συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα
αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί και το
τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω
στην οποία ο σειριακός αριθμός του προϊόντος
πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την
επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε
εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή εξουσιοδοτημένους
αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν
θα γίνει αποδεκτή για επισκευή που έχει γίνει από μη
εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα
υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα πρέπει να
προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να
συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές προδιαγραφές ή
προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή
για την οποία προοριζόταν ή κατασκευάστηκε.
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις,
ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού...
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις
παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή
αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που
σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση,
συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη
περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους
σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή
χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με
τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την
χρήση του προϊόντος
Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα
συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα
του ελέγχου της SAMSUNG, συμπεριλαμβανομένων
αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού,
της φωτιάς, των δημοσίων αναταραχών, του κακού
αερισμού κ.λπ.
Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα
του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε
τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον των
λιανοπωλητών που απορρέουν από την
σύμβαση πώλησης.
Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία
αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική και
αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε
ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)92 92
2009-08-07 오전 11:19:26
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της SAMSUNG.
Περιοχή
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Χώρα
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)93 93
Τοποθεσία Web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-08-07 오전 11:19:26
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου
υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο
πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές
οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα
πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν,
είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
AK68-01783W
01783W-BD-P1600,1650-EDC-EL(GRE)94 94
2009-08-07 오전 11:19:27
Download PDF

advertising