Samsung | BD-F5100 | Samsung Blu-ray Player F5100 Εγχειρίδιο χρήσης

BD-F5100
Συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray™
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις, δηλώστε το
προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
ΕΛΛΗΝΙΚΆ
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Προειδοποιηση
ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Αυτό το σύμβολο σημαίνει “επικίνδυνη τάση”
εντός του προϊόντος και προειδοποιεί για
πιθανότητα ηλεκτροπληξίας ή τραυματισμού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ
ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ).
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΣΕΡΒΙΣ.
Μην τοποθετείτε τον εξοπλισμό σε περιορισμένο
χώρο, όπως μια βιβλιοθήκη ή αντίστοιχο μέρος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Για την αποφυγή βλάβης που ενδέχεται να
οδηγήσει σε κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε τη συσκευή σε
βροχή ή υγρασία.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Η ΣΥΣΚΕΥΉ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ
ΜΙΑ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΑ ΛΕΪΖΕΡ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ
ΑΠΟΒΕΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΚΤΕΘΕΙ
ΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΤΗΣ. ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ
ΟΤΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΣΩΣΤΑ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΉ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉΣ BLU-RAY DISC ΟΠΩΣ
ΥΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ
ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ
ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ.
2
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει σημαντικές
οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν.
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΣ ΣΑΣ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΣΕΡΒΙΣ.
Αυτό το προϊόν πληροί τους κανονισμούς της Ε.Ε.
όταν χρησιμοποιούνται θωρακισμένα καλώδια και
βύσματα για τη σύνδεσή του με άλλον εξοπλισμό.
Για να αποφύγετε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές
με ηλεκτρικές συσκευές, όπως π.χ. ραδιόφωνα
και τηλεοράσεις, χρησιμοποιήστε θωρακισμένα
καλώδια και βύσματα για τις συνδέσεις.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Το καλώδιο ρεύματος σε αυτόν το εξοπλισμό
παρέχεται με χυτό φις στο οποίο υπάρχει μία
ασφάλεια. Η τιμή της ασφάλειας αναγράφεται
στην όψη του φις.
Εάν χρειάζεται αντικατάσταση, πρέπει να
χρησιμοποιήσετε μια ασφάλεια εγκεκριμένη κατά
BS1362 με την ίδια ονομαστική τιμή.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φις χωρίς το κάλυμμα
της ασφάλειας, εάν αυτό είναι αποσπώμενο. Εάν
απαιτείται ανταλλακτικό κάλυμμα ασφάλειας,
θα πρέπει να είναι του ίδιου χρώματος με αυτό
της όψης του φις με τις ακίδες. Διατίθενται
ανταλλακτικά καλύμματα από την αντιπροσωπία
Εάν το προσαρτημένο φις δεν είναι κατάλληλο για
τις πρίζες στο σπίτι σας ή εάν το καλώδιο δεν είναι
αρκετά μακρύ ώστε να φθάσει σε κάποια πρίζα,
θα πρέπει να αγοράσετε ένα κατάλληλο καλώδιο
προέκτασης εγκεκριμένο ως προς την ασφάλεια ή
να συμβουλευτείτε την αντιπροσωπία για βοήθεια.
Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει εναλλακτική λύση από
την κοπή του φις, αφαιρέστε την ασφάλεια και,
στη συνέχεια, απορρίψτε το φις με προσοχή.
Μην συνδέετε το κομμένο φις σε πρίζα ρεύματος,
καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας από το
γυμνό εύκαμπτο καλώδιο.
Για την αποσύνδεση της συσκευής από την
παροχή ρεύματος, τραβήξτε το φις από την πρίζα.
Το προϊόν που συνοδεύεται από αυτό το
εγχειρίδιο οδηγιών υπάγεται σε προκαθορισμένα
πνευματικά δικαιώματα συγκεκριμένων φορέων.
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 1
Η παρούσα συσκευή αναπαραγωγής CD έχει
κατηγοριοποιηθεί ως προϊόν ΛΕΪΖΕΡ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ
1. Με τη διενέργεια χειρισμών, ρυθμίσεων ή
διαδικασιών άλλων από αυτών που καθορίζονται
σε αυτό το έγγραφο, υπάρχει κίνδυνος έκθεσης σε
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
• ΟΡΑΤΗ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΪΖΕΡ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 3B ΚΑΤΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ.
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΔΕΣΜΗ (IEC
60825-1)
• ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΛΕΪΖΕΡ. Η
ΧΡΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ Ή ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ Ή Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ
ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΗΝ ΕΚΛΥΣΗ ΕΠΙΒΛΑΒΟΥΣ
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ. ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ
ΚΑΙ ΜΗΝ ΚΑΝΕΤΕ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Προφυλάξεις
Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες
λειτουργίας προτού χρησιμοποιήσετε τη μονάδα.
Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για την ασφάλεια
που αναφέρονται παρακάτω.
Κρατήστε πρόχειρες αυτές τις οδηγίες λειτουργίας
για μελλοντική αναφορά.
1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Λάβετε υπόψη σας όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά
σε νερό.
6. Καθαρίζετε μόνο με ένα στεγνό πανί.
7. Μη φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού.
Εγκαταστήστε σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή.
8. Μην τοποθετείτε κοντά σε πηγές
θερμότητας όπως καλοριφέρ, θερμαντικά
σώματα, ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες
συσκευές (συμπεριλαμβανομένων δεκτών
AV) που παράγουν θερμότητα.
9. Μη ματαιώνετε τον σκοπό ασφαλείας του
πολωμένου φις ή του φις με ακροδέκτη
γείωσης. Τα πολωμένα φις διαθέτουν δύο
πλακέ ακροδέκτες, με τον έναν πιο πλατύ
από τον άλλο. Τα φις με ακροδέκτη γείωσης
διαθέτουν δύο πλακέ ακροδέκτες και έναν
τρίτο κυλινδρικό ακροδέκτη γείωσης. Ο
πλακέ ακροδέκτης ή ο τρίτος κυλινδρικός
ακροδέκτης παρέχονται για την ασφάλειά
σας. Αν το παρεχόμενο φις δεν ταιριάζει
στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν
ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της
πεπαλαιωμένης πρίζας.
10. Μην πατάτε και μη διπλώνετε το καλώδιο
ρεύματος, προστατεύστε το από φθορές
ειδικά στο φις, τις υποδοχές και τα σημεία
σύνδεσης με τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιείτε μόνο τα προσαρτήματα/
αξεσουάρ που καθορίζονται από τον
κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιείτε μόνο
το καροτσάκι, τη
βάση, το τρίποδο, το
στήριγμα ή το τραπέζι
που καθορίζεται από
τον κατασκευαστή ή
πωλείται μαζί με τη
συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καροτσάκι,
θα πρέπει να το μετακινείτε μαζί με τη
συσκευή με προσοχή για να αποφύγετε
τραυματισμό από ενδεχόμενη ανατροπή.
13. Αποσυνδέετε αυτή τη συσκευή κατά τη
διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς ή όταν
δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλες χρονικές
περιόδους.
14. Αναθέτετε όλες τις εργασίες επισκευής
σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό σέρβις.
Απαιτείται σέρβις όταν η συσκευή έχει
υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, όπως ζημιά
στο καλώδιο ρεύματος ή στο φις, πτώση
υγρού ή αντικειμένων μέσα στη συσκευή,
έκθεση της συσκευής σε βροχή ή υγρασία,
μη φυσιολογική λειτουργία ή πτώση της
συσκευής.
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων
• Κράτημα των δίσκων
-- Τυχόν δαχτυλιές ή
γρατσουνιές στο δίσκο
ενδέχεται να μειώσουν
την ποιότητα του ήχου και
της εικόνας ή να προκαλέσουν παράλειψη
περιεχομένου.
-- Αποφεύγετε να αγγίζετε την επιφάνεια του
δίσκου στα σημεία όπου έχουν εγγραφεί
δεδομένα.
-- Κρατάτε το δίσκο από τις άκρες του, έτσι
ώστε να μη δημιουργήσετε δαχτυλιές στην
επιφάνεια.
-- Μην κολλάτε χαρτί ή ταινία στο δίσκο.
• Καθαρισμός των δίσκων
-- Αν ο δίσκος έχει δαχτυλιές
ή είναι λερωμένος,
καθαρίστε τον με ένα ήπιο
απορρυπαντικό αραιωμένο
σε νερό και σκουπίστε τον με
ένα μαλακό πανί.
-- Κατά τον καθαρισμό,
σκουπίζετε απαλά από το εσωτερικό προς
το εξωτερικό μέρος του δίσκου.
• Φύλαξη των δίσκων
`` Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό
φως.
`` Διατηρήστε τους σε ένα δροσερό
αεριζόμενο χώρο.
`` Διατηρήστε τους σε ένα καθαρό
προστατευτικό κάλυμμα και φυλάξτε τους
κατακόρυφα.
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση
της συσκευής
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε με υγρά αυτή
τη συσκευή. Μην τοποθετείτε αντικείμενα που
περιέχουν υγρά, όπως ανθοδοχεία, επάνω στη
συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε εντελώς αυτή τη
συσκευή, πρέπει να τραβήξετε έξω το φις
ρεύματος από την πρίζα. Συνεπώς, η πρόσβαση
στο φις ρεύματος πρέπει να είναι εύκολη και
γρήγορη κάθε στιγμή.
• Μη συνδέετε πολλαπλές ηλεκτρικές συσκευές
στην ίδια πρίζα. Η υπερφόρτωση μιας πρίζας
μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και
πυρκαγιά.
• Συντήρηση του περιβλήματος.
-- Προτού συνδέσετε άλλα εξαρτήματα σε αυτή
τη συσκευή αναπαραγωγής, φροντίστε να τα
απενεργοποιήσετε.
-- Αν μετακινήσετε ξαφνικά τη συσκευή
αναπαραγωγής από έναν ψυχρό σε έναν θερμό
χώρο, ενδέχεται να σχηματιστεί συμπύκνωση
υγρασίας στα λειτουργικά μέρη και το φακό
της, προκαλώντας προβλήματα κατά την
αναπαραγωγή δίσκων.
Αν συμβεί κάτι τέτοιο, αποσυνδέστε τη
συσκευή αναπαραγωγής, περιμένετε δύο ώρες
και, στη συνέχεια, συνδέστε το φις στην πρίζα.
Κατόπιν, τοποθετήστε το δίσκο και δοκιμάστε
ξανά να τον αναπαράγετε.
• Αν το προϊόν παράγει αφύσικο θόρυβο,
μυρωδιά καμένου ή καπνό, απενεργοποιήστε
το αμέσως από το διακόπτη λειτουργίας και
αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα.
Κατόπιν, επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών για τεχνική υποστήριξη.
Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν. Η χρήση του
προϊόντος σε αυτήν την κατάσταση ενδέχεται να
προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Πνευματικά δικαιώματα
©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν
επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή
ολόκληρου του παρόντος εγχειριδίου χρήσης, χωρίς
πρότερη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics
Co.,Ltd.
Περιεχόμενα
ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Δίκτυο........................................................ 11
Προφυλάξεις................................................. 2
Γλώσσα....................................................... 13
Προειδοποιηση............................................. 2
Φύλαξη και διαχείριση δίσκων...................... 3
Σύστημα..................................................... 12
Ασφάλεια.................................................... 13
Προφυλάξεις για τη μεταχείριση της συσκευής..... 3
Γενικά......................................................... 13
ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΉ ΜΈΣΩΝ
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται από τη
συσκευή αναπαραγωγής............................... 4
Αλαπαξαγσγή αξρείσλ ζε ζπζθεπή USB....... 14
Πνευματικά δικαιώματα................................ 3
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο
χρήσης......................................................... 4
Πρόσθετα εξαρτήματα.................................. 6
Πρόσοψη...................................................... 6
Πίσω όψη..................................................... 6
Τηλεχειριστήριο............................................ 7
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Σύνδεση με τηλεόραση................................. 7
Σύνδεση με ηχοσύστημα.............................. 8
Υποστήριξη................................................ 13
Γίλεηαη αλαπαξαγσγή ελόο Εγγεγξακκέλνπ
δίζθνπ ηνπ εκπνξίνπ.................................... 14
Αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο
εγγεγραμμένο από το χρήστη..................... 15
Αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη
ζηνλ ππνινγηζηή......................................... 15
Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο.............. 15
Έλεγχος της αναπαραγωγής μουσικής......... 16
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών ............................................ 17
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου................ 8
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
ΡΎΘΜΙΣΗ
Προδιαγραφές............................................ 19
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων....................... 9
Αντιμετώπιση προβλημάτων....................... 17
Πλοήγηση στο μενού.................................... 9
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις.................... 9
Οθόνη.......................................................... 9
Ήχος........................................................... 10
3
Έναρξη χρήσης
Κωδικός περιοχής
Προτού χρησιμοποιήσετε το εγχειρίδιο χρήσης
Τύποι δίσκων και περιεχόμενο που μπορεί να αναπαράγει η συσκευή
αναπαραγωγής
Μέσο
ΒΙΝΤΕΟ
ΜΟΥΣΙΚΗ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Τύπος δίσκου
Blu-ray Disc
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Λεπτομέρειες
Δίσκοι BD-ROM ή BD-RE/-R που έχουν εγγραφεί στη μορφή BD-RE.
Δίσκοι DVD-VIDEO, DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R που έχουν εγγραφεί και
οριστικοποιηθεί ή μέσα αποθήκευσης USB που περιλαμβάνουν περιεχόμενο DivX, MKV,
MP4.
Μουσική που έχει εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε ένα μέσο
αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο MP3 ή WMA.
Φωτογραφίες που έχουν εγγραφεί σε ένα δίσκο CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R ή σε
ένα μέσο αποθήκευσης USB που περιλαμβάνει περιεχόμενο JPEG.
`` Η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αναπαράγει ορισμένους δίσκους CD-RW/-R και DVD-R λόγω του τύπου
δίσκου ή των συνθηκών εγγραφής.
`` Αν ένας δίσκος DVD-RW/-R δεν έχει εγγραφεί σωστά στη μορφή DVD-Video, δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του.
`` Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο DVD-R με ρυθμό μετάδοσης bit που
υπερβαίνει τα 10 Mbps.
`` Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει περιεχόμενο που έχει εγγραφεί σε δίσκο BD-R ή συσκευή USB με ρυθμό
μετάδοσης bit που υπερβαίνει τα 25 Mbps.
`` Η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι δυνατή με ορισμένους τύπους δίσκων ή όταν χρησιμοποιούνται συγκεκριμένες
λειτουργίες, όπως η αλλαγή οπτικής γωνίας και η προσαρμογή του λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους
αναγράφονται λεπτομερώς στη συσκευασία τους. Ανατρέξτε σε αυτές αν είναι απαραίτητο.
`` Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-J, η φόρτωση ενδέχεται να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό δίσκο ή
ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
Τύποι δίσκων που δεν μπορεί να αναπαράγει η συσκευή αναπαραγωγής
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV κ.λπ.
4
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(εκτός από τη στρώση
CD)
• DVD-RW (τρόπος
λειτουργίας VR)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(σε δίσκους CD-G
αναπαράγεται μόνο ο
ήχος και όχι τα γραφικά)
• Δίσκοι DVD-R
χωρητικότητας 3,9 GB
για εγγραφές
Οι συσκευές αναπαραγωγής και οι δίσκοι έχουν
κωδικοποίηση κατά περιοχή.
Για να αναπαράγεται ένας δίσκος, αυτοί οι κωδικοί
περιοχής πρέπει να ταιριάζουν. Αν οι κωδικοί δεν
ταιριάζουν, ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
Ο αριθμός περιοχής γι’ αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής προβάλλεται στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής.
Τύπος
δίσκου
Κωδικός
περιοχής
Blu-ray
Disc
B
A
C
DVDVIDEO
Λογότυπα δίσκων που αναπαράγονται
από τη συσκευή αναπαραγωγής
Blu-ray Disc
BD-LIVE
DivX
Σύστημα μετάδοσης PAL
στο Η.Β., τη Γαλλία, τη
Γερμανία κλπ.
Περιοχή
Βόρεια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Νότια Αμερική, Κορέα,
Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ και
Νοτιοανατολική Ασία.
Ευρώπη, Γροιλανδία, Γαλλικές
επικράτειες, Μέση Ανατολή, Αφρική,
Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και
Νότια Ασία.
1
Η.Π.Α., επικράτειες των Η.Π.Α. και
Καναδάς
2
Ευρώπη, Ιαπωνία, Μέση Ανατολή,
Αίγυπτος, Νότια Αφρική, Γροιλανδία
3
Ταϊβάν, Κορέα, Φιλιππίνες,
Ινδονησία, Χονγκ Κονγκ
4
Μεξικό, Νότια Αμερική, Κεντρική
Αμερική, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία,
Νησιά Ειρηνικού, Καραϊβική
5
Ρωσία, Ανατολική Ευρώπη, Ινδία,
το μεγαλύτερο μέρος της Αφρικής,
Βόρεια Κορέα, Μογγολία
6
Κίνα
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Σημειώσεις σχετικά με τη σύνδεση
USB
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει
μέσα αποθήκευσης USB, συσκευές
αναπαραγωγής MP3, ψηφιακές φωτογραφικές
μηχανές και συσκευές USB ανάγνωσης καρτών.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει
ονόματα φακέλων ή αρχείων με
περισσότερους από 128 χαρακτήρες.
• Ορισμένες συσκευές USB/ εξωτερικός HDD
ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται
να μην είναι συμβατές με τη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
• Συνδέετε τις συσκευές USB απευθείας στη θύρα
USB της συσκευής αναπαραγωγής. Η σύνδεση
μέσω καλωδίου USB ενδέχεται να προκαλέσει
προβλήματα συμβατότητας.
• Η εισαγωγή πολλαπλών συσκευών αποθήκευσης
σε μια μονάδα ανάγνωσης πολλαπλών καρτών
ενδέχεται να προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία
της μονάδας ανάγνωσης.
• Η συσκευή αναπαραγωγής δεν υποστηρίζει το
πρωτόκολλο PTP.
• Μην αποσυνδέετε μια συσκευή USB κατά τη
διάρκεια της διαδικασίας "φόρτωσης".
• Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί
η εικόνα.
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να αναπαράγει αρχεία MP3 με τεχνολογία DRM (Digital
Rights Management) που γίνονται λήψη από εμπορικές τοποθεσίες.
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο βίντεο με ρυθμό καρέ χαμηλότερο από 30fps (Καρέ ανά
δευτερόλεπτο).
• Η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει μόνο συσκευές USB τύπου MSC (Mass Storage Class) όπως
μονάδες παλάμης, συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και μονάδες σκληρού δίσκου USB. (Δεν
υποστηρίζεται HUB.)
• Ορισμένες συσκευές σκληρού δίσκου USB, συσκευές ανάγνωσης πολλαπλών καρτών και μονάδες
παλάμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής.
• Αν μια συσκευή USB απαιτεί υπερβολική ισχύ, ενδέχεται να περιορίζεται από τη συσκευή ασφαλείας
του κυκλώματος.
• Αν η αναπαραγωγή από μια μονάδα σκληρού δίσκου USB είναι ασταθής, παρέχετε πρόσθετη ισχύ
συνδέοντας τη μονάδα σκληρού δίσκου σε μια πρίζα.
Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της μονάδας σκληρού δίσκου USB.
• Πρέπει να αφαιρέσετε τις συσκευές αποθήκευσης USB, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Ασφαλής
αφαίρεση USB" για να αποτρέψετε ενδεχόμενη βλάβη στη μνήμη USB.
Πατήστε το κουμπί HOME για μετάβαση στην αρχική οθόνη, πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C) και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
• Η εταιρεία SAMSUNG δεν ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή την απώλεια
δεδομένων.
• Η συσκευή αναπαραγωγής σας δεν υποστηρίζει συμπιεσμένα αρχεία, διάσπαρτα αρχεία και
κρυπτογραφημένα αρχεία NTSF.
• Μπορείτε να επιδιορθώσετε ή να διαμορφώσετε μια συσκευή USB στον επιτραπέζιο υπολογιστή σας.
(Μόνο στο λειτουργικό σύστημα MS-Windows).
Υποστήριξη αρχείων βίντεο
Επέκταση αρχείου
*.avi
Περιέχον
αρχείο
AVI
*.mkv
MKV
*.wmv
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
Codec βίντεο
Codec ήχου
Ανάλυση
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
1920x1080
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
`` Περιορισμοί
-- Ακόμα και όταν κάποιο αρχείο έχει κωδικοποιηθεί με ένα υποστηριζόμενο codec που
αναφέρεται παραπάνω, το αρχείο ενδέχεται να μην αναπαράγεται αν το περιεχόμενό του
είναι ελαττωματικό ή αλλοιωμένο.
-- Η κανονική αναπαραγωγή δεν είναι εγγυημένη αν οι πληροφορίες κοντέινερ του αρχείου
είναι εσφαλμένες ή αν το ίδιο το αρχείο είναι κατεστραμμένο.
-- Τα αρχεία που έχουν υψηλότερο ρυθμό μετάδοσης bit ή ρυθμό καρέ από τον τυπικό
ενδέχεται να παρουσιάζουν διακοπές όταν αναπαράγονται.
-- Η λειτουργία αναζήτησης (παράλειψης) δεν είναι διαθέσιμη αν ο πίνακας ευρετηρίου του
αρχείου έχει αλλοιωθεί.
•Αποκωδικοποιητής βίντεο
-
-
-
-
Υποστηρίζεται έως και H.264 επίπεδο 4.1 και AVCHD
Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4
MPEG4 SP, ASP :
Κάτω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 60 καρέ
Πάνω από 1280 x 720: Μέγιστη τιμή 30 καρέ
Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή υψηλότερο
•Αποκωδικοποιητής ήχου
- Υποστηρίζεται WMA 7, 8, 9 και STD
- Δεν υποστηρίζεται ρυθμός δειγματοληψίας WMA μονοφωνικού ήχου 22050 Hz
-- AAC: Μέγηζηνο ξπζκόο δεηγκαηνιεςίαο: 96 Khz (8, 11, 12, 16, 22, 24, 32, 44,1, 48, 64,
88,2, 96) Μέγηζηνο ξπζκόο bit: 320 kbps.
Υποστήριξη αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
1920x1080
*.mp3
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
*.wma
1920x1080
Περιέχον
αρχείο
Codec ήχου
Εύρος υποστήριξης
MP3
MP3
-
WMA
WMA
* Ρυθμοί δειγματοληψίας (σε kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Ρυθμοί μετάδοσης bit - Όλοι οι ρυθμοί μετάδοσης bit στο
εύρος από 5 έως 384 kbps
Υπνζηήξημε αξρείσλ εηθόλαο
Επέκταση αρχείου
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
Περιέχον αρχείο
Ανάλυση
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Πρόσοψη
• Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους μορφής AVCHD. Οι δίσκοι
αυτοί κανονικά εγγράφονται και χρησιμοποιούνται σε βιντεοκάμερες.
• Η μορφή AVCHD είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο High Definition για κάμερες.
• Η μορφή MPEG-4 AVC/H.264 συμπιέζει τις εικόνες με υψηλότερη αποτελεσματικότητα από τη
συμβατική μορφή συμπίεσης εικόνας.
• Ορισμένοι δίσκοι AVCHD χρησιμοποιούν τη μορφή “x.v.Color”. Αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής μπορεί να αναπαράγει δίσκους AVCHD που χρησιμοποιούν τη μορφή
“x.v.Color”.
• Η ονομασία “x.v.Color” είναι εμπορικό σήμα της Sony Corporation.
• Η ονομασία “AVCHD” και το λογότυπο AVCHD είναι εμπορικά σήματα της Matsushita
Electronic Industrial Co., Ltd. και της Sony Corporation.
ΚΟΥΜΠΊ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ/ΠΑΥΣΗ
ΚΟΥΜΠΙ ΔΙΑΚΟΠΗΣ
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑ/ΚΛΕΙΣΙΜΟ
KOYMΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ορισμένοι δίσκοι μορφής AVCHD ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες εγγραφής.
Οι δίσκοι μορφής AVCHD πρέπει να έχουν οριστικοποιηθεί.
`` Η μορφή “x.v.Color” προσφέρει ένα μεγαλύτερο εύρος χρωμάτων από τους κανονικούς δίσκους DVD βιντεοκάμερας.
`` Ορισμένοι δίσκοι μορφής DivX, MKV και MP4 ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τις συνθήκες ανάλυσης
βίντεο και ρυθμού καρέ.
Πρόσθετα εξαρτήματα
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
AUDIO
BONUS
VIEW
6
Εγχειρίδιο χρήσης
ΠΟΔΟΧΗ USB HOST
`` Όταν η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει το μενού δίσκου Blu-ray, δεν μπορείτε να αρχίσετε την ταινία πατώντας το
κουμπί αναπαραγωγής στη συσκευή αναπαραγωγής ή στο τηλεχειριστήριο. Για να αναπαράγετε την ταινία, πρέπει να
επιλέξετε Αναπαραγωγή ταινίας ή Έναρξη στο μενού δίσκου και, στη συνέχεια, να πατήσετε το κουμπί v.
`` Μπορείτε να εκτελέσετε αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB Host μόνο με μια μονάδα USB μνήμης flash.
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα παρακάτω πρόσθετα εξαρτήματα.
Μπαταρίες για το τηλεχειριστήριο
(Μέγεθος AAA)
ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
Πίσω όψη
SUBTITLE
FULL
SCREEN
Τηλεχειριστήριο
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
Συνδέσεις
Τηλεχειριστήριο
Γνωριμία με το τηλεχειριστήριο
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
αναπαραγωγής.
Άναμμα και σβήσιμο της τηλεόρασης.
Μετά τη ρύθμιση, σας επιτρέπει να καθορίσετε
την πηγή εισόδου στην τηλεόραση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της τηλεόρασης.
Για εξαγωγή ενός δίσκου.
Σύνδεση σε τηλεόραση
Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις
υπόλοιπες συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Πατήστε τα αριθμητικά κουμπιά για να κάνετε
επιλογές.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο μενού δίσκου.
Πατήστε για παράλειψη προς τα πίσω ή προς
τα εμπρός.
Πατήστε για διακοπή της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Χρησιμοποιείται για είσοδο στο
αναδυόμενο μενού/μενού τίτλου.
Πατήστε για να κάνετε αναζήτηση προς τα
πίσω ή προς τα εμπρός σε έναν δίσκο.
Πατήστε για παύση της αναπαραγωγής ενός δίσκου.
Χρησιμοποιείται για πρόσβαση σε διάφορες
λειτουργίες ήχου σε έναν δίσκο (Blu-ray Disc/DVD).
Πατήστε για να αλλάξετε τη γλώσσα
υποτίτλων του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Πατήστε για αναπαραγωγή ενός δίσκου.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε το μενού
Εργαλεία.
Χρησιμοποιείται για εμφάνιση
πληροφοριών κατά την αναπαραγωγή
ενός δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Χρησιμοποιείται για επιλογή στοιχείων μενού
και αλλαγή της τιμής ενός μενού.
Πατήστε για έξοδο από το μενού.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Αυτά τα κουμπιά χρησιμοποιούνται τόσο για τα
μενού της συσκευής αναπαραγωγής όσο και για
αρκετές λειτουργίες των δίσκων Blu-ray Disc.
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία
Bonusview.
Επιτρέπει την επανάληψη αναπαραγωγής,
δίσκου A-B.
Τοποθέτηση μπαταριών
Ήχος
Βίντεο
Πατήστε για να μεταβείτε στο αρχικό μενού.
Πατήςτε για να χρηςιμοποιήςετε τη λειτουργία πλήρουσ
οθόνησ. Κατά τη διάρκεια τησ αναπαραγωγήσ bluray
disc/DVD, αυτό το κουμπί δεν λειτουργεί.
Επιτρέπει την επανάληψη ενός τίτλου,
κεφαλαίου, κομματιού ή δίσκου.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
▪Αν το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά:
• Ελέγξτε την πολικότητα +/– των μπαταριών.
• Ελέγξτε μήπως έχουν εξαντληθεί οι μπαταρίες.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχουν εμπόδια μπροστά στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου.
• Ελέγξτε μήπως υπάρχει κοντά φωτισμός φθορισμού.
! ΠΡΟΣΟΧΗ
▪ Απορρίπτετε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς προστασίας περιβάλλοντος. Μην τις απορρίπτετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν χρησιμοποιήσετε ένα καλώδιο HDMI σε DVI για να συνδέσετε τη συσκευή προβολής σας, πρέπει επίσης να συνδέσετε
την υποδοχή Digital Audio Out στη συσκευή αναπαραγωγής με ένα ηχοσύστημα για να ακούγεται ήχος.
`` Τα καλώδια HDMI μεταφέρουν ψηφιακό σήμα βίντεο/ήχου, οπότε δεν χρειάζεται να συνδέσετε ένα καλώδιο ήχου.
`` Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της τηλεόρασής σας.
`` Όταν συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής στην τηλεόρασή σας για πρώτη φορά ή σε μια νέα τηλεόραση χρησιμοποιώντας
ένα καλώδιο HDMI, η ανάλυση εξόδου HDMI ρυθμίζεται αυτόματα από τη συσκευή αναπαραγωγής στην υψηλότερη τιμή
που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
`` Τα καλώδια HDMI μεγάλου μήκους ενδέχεται να προκαλέσουν την εμφάνιση θορύβου στην οθόνη. Αν συμβεί κάτι τέτοιο,
απενεργοποιήστε το Πλούσιο χρώμα HDMI από το αντίστοιχο μενού.
`` Για προβολή βίντεο σε τρόπο λειτουργίας εξόδου σήματος HDMI 720p, 1080i ή 1080p, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα
καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας (κατηγορίας 2).
`` Η έξοδος HDMI μεταφέρει μόνο καθαρό ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
Αν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), εμφανίζεται τυχαίος θόρυβος στην
οθόνη.
7
Σύνδεση σε ηχοσύστημα
Σύνδεση σε δρομολογητή δικτύου
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray σε ένα ηχοσύστημα,
χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
-- Μη συνδέετε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα τοίχου, μέχρι να πραγματοποιήσετε όλες τις
υπόλοιπες συνδέσεις.
-- Όταν αλλάζετε τις συνδέσεις, απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές προτού ξεκινήσετε.
Μέθοδος 1 Σύνδεση σε δέκτη AV που υποστηρίζει HDMI
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής στο δρομολογητή του δικτύου σας
χρησιμοποιώντας μία από τις μεθόδους που εμφανίζονται παρακάτω.
Για τη χρήση της λειτουργίας δικτύου DLNA, πρέπει να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο δίκτυό
σας, όπως φαίνεται στις εικόνες.
Ενσύρματο δίκτυο
• Χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) συνδέστε την υποδοχή HDMI OUT στο
πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής με την υποδοχή HDMI IN του δέκτη σας.
• Βέλτιστη ποιότητα (συνιστάται)
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο
δρομολογητή)
Μέθοδος 2 Σύνδεση σε δέκτη AV με αποκωδικοποιητή Dolby Digital ή DTS
• Με ένα ψηφιακό ομοαξονικό καλώδιο (δεν παρέχεται), συνδέστε την υποδοχή Coaxial Digital
Audio Out του προϊόντος στην υποδοχή Digital Coaxial In του δέκτη.
• Καλή ποιότητα
• Θα ακούτε ήχο μόνο μέσω των δύο εμπρός ηχείων όταν η Ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί σε PCM.
Ή
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Δρομολογητής
Μέθοδος 1
Ήχος
Ευρυζωνικό μόντεμ
Μέθοδος 2
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Ήχος
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η πρόσβαση μέσω Διαδικτύου στο διακομιστή ενημέρωσης λογισμικού της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται,
ανάλογα με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP). Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που χρησιμοποιείτε.
`` Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να πραγματοποιήσετε σύνδεση στο δίκτυο.
8
Ρύθμιση
Διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων
3) Ρυθμίστε την τηλεόραση στη Διαδικασία αρχικών
ρυθμίσεων.
``Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής σε τρόπο λειτουργίας
διακοπής αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 λεπτά χωρίς
να τη χρησιμοποιήσετε, εμφανίζεται στην τηλεόραση η
προφύλαξη οθόνης. Αν αφήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής
σε τρόπο λειτουργίας προφύλαξης οθόνης για περισσότερα
από 25 λεπτά, αυτή απενεργοποιείται αυτόματα.
• Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις
αρχικές ρυθμίσεις.
• Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής της συσκευής
αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά την αναβάθμιση
της έκδοσης λογισμικού.
• Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με το επιλεγμένο μενού.
• Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θόξησζεο απηνύ ηνπ
πξντόληνο, Δίλαη δπλαηή ε ρξήζε ησλ θνπκπηώλ ηεο
πξόζνςεο θαη ηνπ ηειερεηξηζηεξίνπ.
Πλοήγηση στο μενού
AUDIO
Η διαδικασία αρχικών ρυθμίσεων σάς επιτρέπει να ορίσετε
τις γλώσσες ενδείξεων οθόνης και
μενού, να διαμορφώσετε τη σύνδεση στο οικιακό σας
δίκτυο, να επιλέξετε το λόγο πλευρών εξόδου (μέγεθος και
μορφή οθόνης) που είναι σωστός για την τηλεόρασή σας.
3
REPEAT
REPEAT
FULL
1
VIEW
A-B
SCREEN
Κουμπί HOME:
Πατήστε
για να μεταβείτε
στο αρχικό μενού.
2
Κουμπί RETURN: Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
3
Κουμπί v (Καταχώριση)/ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ :
Μετακίνηση του δρομέα ή επιλογή κάποιου στοιχείου.
Ενεργοποίηση του τρέχοντος επιλεγμένου τοιχείου.
Επιβεβαίωση μιας ρύθμισης.
4
Κουμπί EXIT: Πατήστε για να εξέλθετε από το τρέχον μενού.
• Αρχικό μενού
6
1
Videos
Photos
Music
Settings
2
5
4
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
Επιλογή του Setting.
3
Προβολή των διαθέσιμων κουμπιών.
4
Γίλεηαη επηινγή εθαξκνγώλ.
5
Επιλογή του Video.
6
Επιλογή του Photos.
Πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις
4
BONUS
2
`` Γηα ηηο επηινγέο Videos (Βίληεν), Photos
(Φσηνγξαθίεο) θαη Music (Μνπζηθή) ζα πξέπεη λα
ηνπνζεηήζεηε έλαλ θαηάιιειν δίζθν κέζα ζηε ζπζθεπή
αλαπαξαγσγήο ή λα πξνζαξηήζεηε κηα ζπζθεπή flash
USB ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο.
SUBTITLE
2
Επιλογή του Music.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
1
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
``Το αρχικό μενού δεν εμφανίζεται αν δεν διαμορφώσετε τις
αρχικές ρυθμίσεις, με εξαίρεση τον τρόπο που περιγράφεται
παρακάτω.
``Αν πατήσετε το ΜΠΛΕ κουμπί (D) κατά τη ρύθμιση δικτύου,
μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο αρχικό μενού ακόμα και
αν δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η ρύθμιση δικτύου.
``Όταν επιστρέψετε στο αρχικό μενού, η λειτουργία προβολής
πλήρους οθόνης θα ακυρωθεί αυτόματα.
``Εάν θέλετε να εμφανιστεί και πάλι η οθόνη Αρχικής ρύθμισης,
προκειμένου να κάνετε κάποιες αλλαγές, πατήστε το κουμπί
@ στην πρόσοψη του προϊόντος για περισσότερα από 5
δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει κάποιος δίσκος τοποθετημένος
στη συσκευή. Έτσι πραγματοποιείται επαναφορά της συσκευής
αναπαραγωγής στις προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις.
``Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θόξησζεο απηνύ ηνπ πξντόληνο,
κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ιεηηνπξγία HDMI-CEC.
``Αθνύ νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία θόξησζεο απηνύ ηνπ πξντόληνο,
κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ιεηηνπξγία HDMI-CEC.
``Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε μια λειτουργία Anynet+(HDMICEC), ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
1) Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια
τηλεόραση Samsung συμβατή με Anynet+(HDMICEC), χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
2) Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα Anynet+ (HDMI-CEC)
στην τηλεόραση και τη συσκευή αναπαραγωγής.
HOME
1
App 4
d View Devices " Enter
3
Για πρόσβαση στο μενού Ρυθμίσεις και τα
υπομενού του, ακολουθήστε αυτά τα βήματα:
1. Πατήστε το κουμπί POWER.
Εμφανίζεται το αρχικό μενού.
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
Settings, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό υπομενού και, πατήστε το κουμπί
v.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το
επιθυμητό στοιχείο και, πατήστε το κουμπί
v.
5. Πατήστε το κουμπί EXIT για να εξέλθετε από
το μενού.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τα βήματα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με το επιλεγμένο μενού. Οι ενδείξεις οθόνης (OSD) αυτής
της συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να αλλάξουν μετά
την αναβάθμιση της έκδοσης λογισμικού.
Οθόνη
Μπορείτε να διαμορφώσετε διάφορες επιλογές
προβολής, όπως το λόγο πλευρών οθόνης (Αναλ.
οθόνης), την ανάλυση κλπ.
Αναλ. οθόνης
Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε,
ίσως να θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση
μεγέθους οθόνης.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένοι λόγοι
πλευρών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι.
`` Αν επιλέξετε κάποια τιμή και επιλογή λόγου πλευρών που είναι
διαφορετική από το λόγο πλευρών οθόνης της τηλεόρασής σας,
τότε η εικόνα ενδέχεται να φαίνεται παραμορφωμένη.
BD Wise (μόνο για συσκευές
αναπαραγωγής της Samsung)
Το BD Wise είναι η τελευταία δυνατότητα
αλληλοσυνδεσιμότητας της Samsung.
Όταν συνδέετε μεταξύ τους μέσω HDMI μια συσκευή
αναπαραγωγής της Samsung και μια τηλεόραση
της Samsung με BD Wise και το BD Wise είναι
ενεργοποιημένο και στις δύο συσκευές, η συσκευή
αναπαραγωγής εξάγει βίντεο στην ανάλυση βίντεο
και το ρυθμό καρέ του δίσκου BD/DVD.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν το BD Wise είναι ενεργοποιημένο, η ρύθμιση
Ανάλυση έχει αυτόματα ως προεπιλογή το BD Wise
και το BD Wise εμφανίζεται στο μενού Ανάλυση.
`` Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε
μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise, δεν
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise.
`` Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα
μενού BD Wise της συσκευής αναπαραγωγής και της
τηλεόρασης σε On.
Ανάλυση
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ανάλυση εξόδου του
σήματος βίντεο HDMI σε Auto, 1080p, 1080i, 720p
ή 576p/480p. Ο αριθμός υποδεικνύει τον αριθμό
των γραμμών βίντεο ανά καρέ. Οι χαρακτήρες i και p
υποδεικνύουν τη διεμπλεκόμενη και την προοδευτική
σάρωση αντίστοιχα. Όσο περισσότερες είναι οι
γραμμές, τόσο υψηλότερη είναι η ποιότητα.
9
Ανάλυση σύμφωνα με τον τρόπο
λειτουργίας εξόδου
• Αναπαραγωγή Blu-ray Disc/ηλεκτρονικού
περιεχομένου/ψηφιακού περιεχομένου
Με σύνδεση HDMI
Ρύθμιση
Έξοδος
Τρόπος λειτουργίας HDMI
Ηλεκτρονικό/
ψηφιακό
περιεχόμενο
Blu-ray Disc
BD Wise
Ανάλυση δίσκου
Blu-ray Disc
1080p
Auto
Μέγιστη
ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
Μέγιστη
ανάλυση εισόδου
τηλεόρασης
1080@60F
(Καρέ ταινίας : Off)
1080@60F
1080@60F
Καρέ ταινίας: Auto
(24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• Αναπαραγωγή DVD
Ρύθμιση
Έξοδος
Με σύνδεση HDMI
Τρόπος λειτουργίας HDMI
BD Wise
576i/480i
Auto
Μέγιστη ανάλυση εισόδου τηλεόρασης
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
10
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν η τηλεόραση που συνδέσατε με τη συσκευή αναπαραγωγής
δεν υποστηρίζει τη ρύθμιση Καρέ ταινίας ή την επιλεγμένη
ανάλυση, εμφανίζεται το μήνυμα “If no pictures are
shown after the selection, please wait for 15 seconds.
And then, the resolution will be reverted to the
previous value automatically. Would you like to make
a selection?”.
Αν επιλέξετε Yes, η οθόνη της τηλεόρασης θα παραμείνει
κενή για 15 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, η ανάλυση θα
επανέλθει αυτόματα στην προηγούμενη τιμή.
`` Αν η οθόνη παραμένει κενή μετά την αλλαγή της ανάλυσης,
αφαιρέστε όλους τους δίσκους και, στη συνέχεια, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί @ στην πρόσοψη της συσκευής
αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
Όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές
προεπιλογές. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται
στην προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε κάθε τρόπο
λειτουργίας και επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που υποστηρίζει η
τηλεόρασή σας.
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα αποθηκευμένα δεδομένα BD
χρήστη.
`` Για να χρησιμοποιήσει η συσκευή αναπαραγωγής τον τρόπο
λειτουργίας Καρέ ταινίας (24 καρέ), ο δίσκος Blu-ray Disc
πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο.
Καρέ ταινίας (24 καρέ)
Η ρύθμιση της δυνατότητας Καρέ ταινίας (24 καρέ)
σε Auto επιτρέπει τη ρύθμιση της εξόδου HDMI της
συσκευής αναπαραγωγής σε 24 καρέ ανά δευτερόλεπτο,
για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
Μπορείτε να απολαύσετε τη δυνατότητα Καρέ ταινίας (24
καρέ) μόνο στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το
ρυθμό καρέ. Μπορείτε να επιλέξετε Καρέ ταινίας μόνο
όταν η συσκευή αναπαραγωγής βρίσκεται σε τρόπο
λειτουργίας εξόδου HDMI ανάλυσης 1080i ή 1080p.
Μορφή χρώματος HDMI
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε τη μορφή χρωματικής
περιοχής για έξοδο HDMI, ώστε να αντιστοιχεί στις
δυνατότητες της συνδεδεμένης συσκευής (τηλεόραση,
οθόνη κλπ.).
Πλούσιο χρώμα HDMI
Σας επιτρέπει να εξάγετε βίντεο από την υποδοχή HDMI
OUT με πλούσιο χρώμα. Η ρύθμιση Πλούσιο χρώμα
παρέχει πιο ακριβή αναπαραγωγή του χρώματος με
μεγαλύτερο βάθος χρωμάτων.
Προοδευτική λειτουργία
Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ποιότητα εικόνας κατά την προβολή DVD.
Ήχος
Ψηφιακή έξοδος
Ρυθμίστε την Ψηφιακή έξοδο ώστε να αντιστοιχεί στις δυνατότητες του δέκτη AV που έχετε συνδέσει
στη συσκευή αναπαραγωγής.
Επιλογή ψηφιακής εξόδου
Ρύθμιση
Δέκτης AV που
υποστηρίζει
HDMI
Σύνδεση
Ροή ήχου σε
Blu-ray Disc
Ροή ήχου σε
DVD
Ορισμός για
δίσκο Blu-ray
Disc
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Bitstream
(Re-encoded DTS)
Bitstream
(Re-encoded Dolby D)
Re-encoded
Dolby Digital *
Ομοαξονική
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI
Ομοαξονική
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI ή
Ομοαξονική
PCM
Έως και 7.1
κανάλια PCM
PCM 2 κανάλια
PCM
PCM 2 κανάλια
DTS re-encoded
Dolby Digital
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby Digital
Plus
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital Plus
Dolby Digital
DTS re-encoded
Dolby TrueHD
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Dolby TrueHD
Dolby Digital
DTS re-encoded
DTS
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
DTS
DTS
DTS re-encoded
DTS-HD HRA
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
DTS-HD HRA
DTS
DTS re-encoded
DTS-HD MA
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
DTS-HD MA
DTS
DTS re-encoded
PCM
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
DTS
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
DTS
DTS
DTS
Dolby Digital
Οποιοδήποτε
PCM 2 κανάλια
PCM 2 κανάλια
Αποκωδικοποιεί τον ήχο της κυρίως
ταινίας μαζί με τη ροή ήχου
BONUSVIEW σε ήχο PCM και
προσθέτει ηχητικά εφέ πλοήγησης.
Dolby Digital
Dolby Digital
Εξάγει μόνο τη ροή ήχου της κυρίως
ταινίας, έτσι ώστε ο δέκτης AV να μπορεί να
αποκωδικοποιήσει τη ροή ήχου bitstream.
Δεν ακούγεται ήχος BONUSVIEW ή ηχητικά
εφέ πλοήγησης.
Dolby Digital
Δέκτης AV που
υποστηρίζει HDMI ή
Ομοαξονική
Re-encoded
Dolby Digital *
Re-encoded
Dolby Digital *
Re-encoded
Dolby Digital *
Re-encoded
Dolby Digital *
Re-encoded
Dolby Digital *
Re-encoded
Dolby Digital *
PCM 2 κανάλια
Dolby Digital
DTS
Αποκωδικοποιεί τον
ήχο της κυρίως ταινίας Αποκωδικοποιεί τον ήχο της
μαζί με τη ροή ήχου
κυρίως ταινίας μαζί με τη
BONUSVIEW σε
ροή ήχου BONUSVIEW σε
ήχο PCM, προσθέτει ήχο PCM, προσθέτει ηχητικά
ηχητικά εφέ πλοήγησης
εφέ πλοήγησης και, στη
και, στη συνέχεια,
συνέχεια, επανακωδικοποιεί
επανακωδικοποιεί τον
τον ήχο PCM σε Dolby
ήχο PCM σε DTS
digital bitstream.
bitstream.
** Αν η ροή πηγής είναι 2 καναλιών, δεν
εφαρμόζεται η ρύθμιση “Dolby D Reencoded”.
Οι δίσκοι Blu-ray Disc ενδέχεται να
περιλαμβάνουν τρεις ροές ήχου:
-- Ήχος κυρίως ταινίας: Η ηχητική επένδυση
της κυρίως ταινίας.
-- Ήχος BONUSVIEW: Μια πρόσθετη ηχητική
επένδυση, όπως τα σχόλια του σκηνοθέτη
ή των ηθοποιών.
-- Ηχητικά εφέ πλοήγησης: Όταν επιλέγετε την
πλοήγηση σε ορισμένα μενού, ενδέχεται
να ακούγονται ηχητικά εφέ πλοήγησης. Τα
ηχητικά εφέ πλοήγησης είναι διαφορετικά
σε κάθε δίσκο
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή ψηφιακή έξοδο,
διαφορετικά δεν θα ακούγεται ήχος ή θα ακούγεται
μόνο ένας δυνατός θόρυβος.
`` Αν η συσκευή HDMI (δέκτης AV, τηλεόραση) δεν είναι
συμβατή με τις μορφές συμπίεσης (Dolby digital,
DTS), η έξοδος σήματος ήχου είναι μορφής PCM.
`` Τα κανονικά DVD δεν διαθέτουν ήχο BONUSVIEW
ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
`` Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray Disc δεν διαθέτουν ήχο
BONUSVIEW ούτε ηχητικά εφέ πλοήγησης.
`` Αν αναπαράγετε ηχητική επένδυση MPEG, η έξοδος
σήματος ήχου είναι μορφής PCM ανεξάρτητα από την
επιλογή ψηφιακής εξόδου (PCM ή Bitstream).
`` Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με
πολυκαναλικές μορφές συμπίεσης (Dolby Digital,
DTS), η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να
παράγει ήχο PCM 2 καναλιών διαμορφωμένο με
υποδειγματοληψία ακόμη και αν έχετε επιλέξει
Bitstream (είτε Re-encoded είτε Unprocessed)
από το μενού ρύθμισης..
`` Αν η τηλεόρασή σας δεν είναι συμβατή με ρυθμούς
δειγματοληψίας PCM υψηλότερους των 48 kHz, η
συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να παράγει ήχο
PCM 48 kHz διαμορφωμένο με υποδειγματοληψία
ακόμη και αν έχετε ρυθμίσει το Υποδειγματοληψία
PCM σε Off.
Υποδειγματοληψία PCM
Σας επιτρέπει να κάνετε υποδειγματοληψία σημάτων
PCM 96Khz στα 48Khz, προτού εξαχθούν σε
ενισχυτή. Επιλέξτε "Εν." εάν ο ενισχυτής ή ο δέκτης
σας δεν είναι συμβατός με σήμα 96Khz.
Έλεγχος δυναμικού εύρους
Σας επιτρέπει να εφαρμόσετε έλεγχο δυναμικού
εύρους για ήχο Dolby Digital, Dolby Digital Plus
και Dolby True HD.
• Auto : Ελέγχει αυτόματα το δυναμικό
εύρος του ήχου Dolby TrueHD, με βάση τις
πληροφορίες που υπάρχουν στην ηχητική
επένδυση Dolby TrueHD. Επίσης, ενεργοποιεί
τον έλεγχο δυναμικού εύρους για Dolby Digital
και Dolby Digital Plus.
• Off : Αφήνει το δυναμικό εύρος μη
συμπιεσμένο, επιτρέποντάς σας να ακούτε
τον πρωτότυπο ήχο.
• On : Ενεργοποιεί τον έλεγχο δυναμικού
εύρους για όλες τις μορφές ήχου Dolby. Οι πιο
αθόρυβοι ήχοι γίνονται δυνατότεροι και
η ένταση του ήχου των δυνατών ήχων μειώνεται.
Λειτουργία μίξης
Σας επιτρέπει να επιλέγετε τη μέθοδο πολυκαναλικής
μίξης υποδειγματοληψίας που είναι συμβατή με το
στερεοφωνικό σας σύστημα. Μπορείτε να επιλέξετε
ώστε η συσκευή αναπαραγωγής να κάνει μίξη
υποδειγματοληψίας σε κανονικό στερεοφωνικό ήχο
ή σε ήχο συμβατό με ήχο surround.
Δίκτυο
Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών που
χρησιμοποιείτε, για να ενημερωθείτε εάν η δική
σας διεύθυνση ISP είναι στατική ή δυναμική. Αν
είναι δυναμική, όπως η πλειονότητά τους, σας
συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη
διαδικασία για τη ρύθμιση του δικτύου. Αυτός
είναι ο ευκολότερος τρόπος και λειτουργεί στις
περισσότερες περιπτώσεις.
Αν είναι στατική, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε
τη διαδικασία μη αυτόματης ρύθμισης.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η μονάδα μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο
μόνο μέσω ενσύρματης σύνδεσης.
ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου
1.
2.
3.
Στο μενού Κύριο, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε το στοιχείο Settings και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Network και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Wired Network Settings και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται η οθόνη
ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου.
Settings
Wired Network Settings
Display
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
DNS Server
Support
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
4. Στο πεδίο Internet Protocol Setup (Ρύθμιση
πρωτοκόλλου Διαδικτύου), επιλέξτε τη
ρύθμιση Auto (Αυτόματα) αν δεν είναι
επιλεγμένη. (Πατήστε το κουμπί v για να
επιλέξετε AUTO και, στη συνέχεια, πατήστε
ξανά το κουμπί v.)
5. Η αυτόματη λειτουργία λαμβάνει και
συμπληρώνει αυτόματα τις τιμές της IP
Address, Subnet Mask κλπ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει έως πέντε λεπτά.
6. Αφού η λειτουργία Δικτύου προσέλαβε τις
τιμές δικτύου, πατήστε το κουμπί RETURN.
7. Επιλέξτε Network Test και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v για να βεβαιωθείτε
ότι η συσκευή αναπαραγωγής είναι
συνδεδεμένη στο δίκτυο.
8. Όταν ολοκληρωθεί η δοκιμή δικτύου,
πατήστε δύο φορές το κουμπί RETURN για
να επιστρέψετε στο κύριο μενού.
9. Εάν η λειτουργία Δικτύου δεν προσλαμβάνει
τις τιμές δικτύου ή εάν κάνετε την επιλογή
Manual, μεταβείτε στις οδηγίες για τη
λειτουργία Χειροκίνητη ρύθμιση.
Χειροκίνητες ρυθμίσεων δικτύου
Προτού ξεκινήσετε τη μη αυτόματη ρύθμιση
του δικτύου, χρειάζεστε τις τιμές των
ρυθμίσεων δικτύου.
Για να εισαγάγετε τις ρυθμίσεις δικτύου
στο προϊόν, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα:
1. Στο μενού Κύριο, πατήστε τα κουμπιά ◄►
για να επιλέξετε το στοιχείο Settings και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Network και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Wired Network Settings και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται η
οθόνη ρυθμίσεων ενσύρματου δικτύου.
4. Στην οθόνη Ρύθμισης πρωτοκόλλου
Διαδικτύου, πατήστε το κουμπί v.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Manual και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
6. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο (διεύθυνση IP).
7. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά κουμπιά
στο τηλεχειριστήριό σας για να εισαγάγετε
αριθμούς.
8. Όταν τελειώσετε με το κάθε πεδίο,
χρησιμοποιήστε το κουμπί ► για να
μετακινηθείτε προοδευτικά στο επόμενο
πεδίο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τα
άλλα κουμπιά με τα βέλη για μετακίνηση
επάνω, κάτω και πίσω.
9. Εισαγάγετε τις τιμές IP Address, Subnet
Mask και Gateway.
10. Πατήστε το κουμπί ▼ για μετάβαση στο
DNS.
11
11. Πατήστε το κουμπί ▼ για να μεταβείτε στο
πρώτο πεδίο DNS.
12. Εισαγάγετε τους αριθμούς όπως παραπάνω.
13. Πατήστε το κουμπί RETURN του
τηλεχειριστηρίου.
14. Εκτελέστε Δοκ. δικτ. για να διασφαλίσετε
ότι το προϊόν έχει συνδεθεί στο δίκτυό σας.
Δοκ. Δικτ.
χρησιμοποιείτε BD-LIVE™
Αφού συνδεθεί στο δίκτυο η συσκευή
αναπαραγωγής, μπορείτε να απολαύσετε ποικίλο
περιεχόμενο υπηρεσιών που σχετίζονται με
ταινίες, χρησιμοποιώντας έναν δίσκο που είναι
συμβατός με BD-LIVE.
1.
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να
συνδέσετε το ενσύρματο δίκτυο ή για να
ελέγξετε εάν η δική σας σύνδεση δικτύου
λειτουργεί ή όχι.
Κατάσταση δικτύου
Ελέγξτε εάν έχει αποκατασταθεί σύνδεση
μεταξύ του δικτύου και του Διαδικτύου.
Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE
Ρύθμιση που επιτρέπει τη σύνδεση Διαδικτύου,
όταν χρησιμοποιείται η υπηρεσία BD-LIVE.
• Allow (All) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα
επιτρέπεται για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Η σύνδεση στο
Διαδίκτυο θα επιτρέπεται μόνον για
περιεχόμενο BD-LIVE, που θα περιέχει
έγκυρο πιστοποιητικό.
• Prohibit : Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στο
Διαδίκτυο για περιεχόμενο BD-LIVE.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό;
Όταν το προϊόν χρησιμοποιεί το BD-LIVE για την αποστολή
των δεδομένων του δίσκου και απαιτεί από το διακομιστή
πιστοποίηση του δίσκου, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα
δεδομένα που μεταφέρονται για να ελέγξει εάν ο δίσκος
είναι έγκυρος και αποστέλλει το πιστοποιητικό πίσω στο
προϊόν.
`` Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη
ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
12
2.
3.
Συνδέστε μια μονάδα USB μνήμης στην
υποδοχή USB που υπάρχει στο πλάι
της συσκευής αναπαραγωγής και, στη
συνέχεια, ελέγξτε την υπολειπόμενη μνήμη
της. Η συσκευή μνήμης πρέπει να διαθέτει
τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου, ώστε
να χωρέσουν οι υπηρεσίες BD-LIVE.
Τοποθετήστε έναν δίσκο Blu-ray που
υποστηρίζει BD-LIVE.
Επιλέξτε ένα στοιχείο από τις διάφορες
υπηρεσίες περιεχομένου BD-LIVE που
παρέχονται από τον κατασκευαστή του
δίσκου.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και το
παρεχόμενο περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα
με τον κατασκευαστή του δίσκου.
Χρήση της λειτουργίας DLNA
Η λειτουργία DLNA σάς επιτρέπει να
αναπαράγετε στη συσκευή αναπαραγωγής
τα αρχεία μουσικής, βίντεο και φωτογραφιών
που υπάρχουν στον υπολογιστή σας ή σε μια
συσκευή NAS.
Για να χρησιμοποιήσετε το DLNA με τη συσκευή
αναπαραγωγής, πρέπει να συνδέσετε τη συσκευή
αναπαραγωγής στο δίκτυό σας (ανατρέξτε στις
σελίδες 11~12).
Για να χρησιμοποιήσετε το DLNA με τον
υπολογιστή σας, πρέπει να εγκαταστήσετε το
λογισμικό DLNA στον υπολογιστή.
Αν διαθέτετε NAS, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
το DLNA χωρίς πρόσθετο λογισμικό.
Για να κάνετε λήψη του
λογισμικού DLNA
1.
2.
3.
4.
5.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία
Samsung.com.
Κάντε κλικ στο Υποστήριξη, κάντε κλικ στο
Download Center, εισαγάγετε τον αριθμό
προϊόντος της συσκευής αναπαραγωγής
σας στο πεδίο που εμφανίζεται και, στη
συνέχεια, κάντε κλικ στο Δείτε όλα τα
αποτελέσματα.
Στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στο Λήψη
Λήψεις υπό λήψεις.
Κάντε κλικ στο Λογισμικό στην επόμενη
σελίδα.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο στο πεδίο Αρχείο
της γραμμής του λογισμικού DLNA για να
ξεκινήσει η λήψη.
Σύστημα
Αρχική ρύθμιση
Με τη χρήση της λειτουργίας Αρχική ρύθμιση,
μπορείτε να καθορίσετε τη γλώσσα, τη
Ρύθμιση δικτύου κλπ.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη
λειτουργία Αρχική ρύθμιση, ανατρέξτε στην
ενότητα Αρχική ρύθμιση αυτού του εγχειριδίου
χρήσης. (Ανατρέξτε στις σελίδες 9).
Γρήγορη έναρξη
Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη συσκευή
αναπαραγωγής προκειμένου να ενεργοποιείται
γρήγορα μειώνοντας το χρόνο εκκίνησης..
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Εάν αυτή η λειτουργία οριστεί στο On., η κατανάλωση
ρεύματος κατά τη λειτουργία αναμονής θα αυξηθεί.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια βολική λειτουργία που
προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα
προϊόντα της Samsung που διαθέτουν τη
δυνατότητα Anynet+. Για να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία, συνδέστε αυτή τη συσκευή
αναπαραγωγής σε μια τηλεόραση Samsung με
ένα καλώδιο HDMI. Με τη λειτουργία Anynet+
ενεργοποιημένη, μπορείτε να χειριστείτε αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιώντας ένα
τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung και να
αρχίσετε την αναπαραγωγή ενός δίσκου απλά
με το πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
(
) στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασης.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο
HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
`` Αν μια τηλεόραση Samsung διαθέτει το λογότυπο
Anynet+, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
`` Ανάλογα με την τηλεόραση, ορισμένες αναλύσεις
εξόδου HDMI ενδέχεται να μη λειτουργούν.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.
`` Αθνύ απελεξγνπνηεζεί ην πξντόλ, ζα ελεξγνπνηεζεί
απηόκαηα εάλ απνζπλδέζεηε θαη ζπλδέζεηε ην
θαιώδην ηξνθνδνζίαο. Απελεξγνπνηείηαη απηόκαηα
ζε πεξίπνπ 15 δεπηεξόιεπηα γηα ηελ εθ λένπ
απνθαηάζηαζε ηεο ζύλδεζεο Anynet+.
`` Γηα νξηζκέλεο ηειενξάζεηο, εάλ πξαγκαηνπνηεζεί
ζύλδεζε κε ην ζπγθεθξηκέλν πξντόλ κέζσ ιεηηνπξγίαο
Anynet+, θαηά ηελ ελεξγνπνίεζε ηεο ηειεόξαζεο
ζα εκθαληζηεί έλα πξνεηδνπνηεηηθό αλαδπόκελν
κήλπκα, ην νπνίν ζα αλαθέξεη όηη δελ εληνπίζηεθε
θακία ζύλδεζε. Ωζηόζν, ε ζύλδεζε Anynet+ έρεη
απνθαηαζηαζεί κε επηηπρία θαη είλαη δηαζέζηκε πξνο
ρξήζε.
Διαχ. δεδ. BD
Σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε το περιεχόμενο
λήψης, το οποίο προσπελάσατε μέσω ενός
δίσκου Blu-ray Disc που υποστηρίζει την
υπηρεσία BD-LIVE και είναι αποθηκευμένο σε
μια συνδεδεμένη συσκευή μνήμης flash.
Μπορείτε να ελέγξετε τις πληροφορίες της
συσκευής, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους
χώρου αποθήκευσης, να διαγράψετε τα
δεδομένα BD ή να αλλάξετε τη συσκευή μνήμης
flash.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Στον τρόπο λειτουργίας εξωτερικής μνήμης, η
αναπαραγωγή δίσκου ενδέχεται να διακοπεί αν
αποσυνδέσετε τη συσκευή USB όταν η αναπαραγωγή
βρίσκεται σε εξέλιξη.
`` Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής υποστηρίζει τα
συστήματα αρχείων FAT16, FAT32 και NTFS.
USB που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB 2.0
με ταχύτητα ανάγνωσης/εγγραφής 4 MB/sec ή
υψηλότερη.
`` Η λειτουργία συνέχισης αναπαραγωγής ενδέχεται να
μη λειτουργεί μετά τη διαμόρφωση της συσκευής
αποθήκευσης.
`` Η συνολική μνήμη που είναι διαθέσιμη στη Διαχείριση
δεδομένων BD ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τις
συνθήκες.
Βίντεο κατά απαίτηση DivX®
Προβολή κωδικών εγγραφής DivX® VOD
για την αγορά και την αναπαραγωγή
περιεχομένου DivX® VOD.
Γλώσσα
Μπορείτε να επιλέξετε την προτιμώμενη γλώσσα
για το αρχικό μενού, το μενού δίσκου κλπ.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν
υποστηρίζεται από το δίσκο.
Ασφάλεια
Την πρώτη φορά που ανοίγετε αυτό το μενού,
εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης του κωδικού
πρόσβασης.
Εισαγάγετε τον επιθυμητό τετραψήφιο κωδικό
πρόσβασης χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά
κουμπιά.
Γονική διαβάθμιση BD
Αποτροπή της αναπαραγωγής δίσκων Bluray με συγκεκριμένες ηλικιακές αξιολογήσεις,
εκτός αν εισαχθεί ένας κωδικός πρόσβασης.
Γονική διαβάθμιση DVD
Η λειτουργία αυτή λειτουργεί όταν αναπαράγετε
δίσκους DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η οποία
σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους DVD που
παρακολουθεί η οικογένειά σας.
Επιλέξτε το επίπεδο αξιολόγησης που θέλετε να
ρυθμίσετε. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε έως και
Επίπεδο 6, οι δίσκοι που περιέχουν επίπεδο 7
και 8 δεν θα αναπαράγονται. Ένας μεγαλύτερος
αριθμός υποδεικνύει ότι το
πρόγραμμα προορίζεται αποκλειστικά για
ενήλικες.
Αλλαγή PIN
Αλλαγή του τετραψήφιου κωδικού πρόσβασης
που χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε
λειτουργίες ασφαλείας.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1.
2.
Αφαιρέστε το δίσκο.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί
@ στην πρόσοψη για 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερα.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις
εργοστασιακές τιμές τους.
✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες
ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που
αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Ζώνη ώρας
Γενικά
Μπορείτε να καθορίσετε τη ζώνη ώρας που
ισχύει για την περιοχή σας.
Υποστήριξη
Αναβάθμιση λογισμικού
Το μενού Αναβάθμιση λογισμικού επιτρέπει
την αναβάθμιση του λογισμικού της συσκευής
αναπαραγωγής, για βελτίωση της απόδοσης ή
πρόσθετες υπηρεσίες.
Μέσω Διαδικτύου
Για αναβάθμιση μέσω Διαδικτύου, ακολουθήστε
αυτά τα βήματα:
1. Επιλέξτε By Online και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί v. Εμφανίζεται το
μήνυμα σύνδεσης σε διακομιστή.
2. Αν είναι διαθέσιμη κάποια ενημέρωση,
εμφανίζεται ένα αναδυόμενο μήνυμα.
3. Δάλ επηιέμεηε Yes (Ναη), αξρίδεη ε
δηαδηθαζία ιήςεο. (Πνηέ κελ ελεξγνπνηείηε
ηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο θαηά ηε
δηάξθεηα θάπνηαο αλαβάζκηζεο.)
4. Όηαλ νινθιεξσζεί ε ελεκέξσζε, ε ζπζθεπή
αλαπαξαγσγήο ζα επαλεθθηλήζεη απηόκαηα.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά από την επανεκκίνηση. Πατήστε το
κουμπί POWER για να ανάψετε το ενημερωμένο προϊόν για
τη δική σας χρήση.
`` Ποτέ μην απενεργοποιείτε ή ενεργοποιείτε ξανά τη συσκευή
αναπαραγωγής μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
ενημέρωσης.
`` Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει καμία
νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής η οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς
διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά την
αναβάθμιση του λογισμικού.
`` Δεν πρέπει να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στο προϊόν
κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της υποδοχής by
Online.
Μέσω USB
Για αναβάθμιση μέσω USB, ακολουθήστε αυτά τα
βήματα:
1. Επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.
samsung.com/bluraysupport.
2. Κάντε λήψη του τελευταίου αρχείου zip
αναβάθμισης λογισμικού μέσω USB στον
υπολογιστή σας.
3. Αποσυμπιέστε το αρχείο zip στον υπολογιστή
σας. Θα πρέπει να εμφανιστεί ένα αρχείο RUF
που έχει ίδιο όνομα με το αρχείο zip.
4. Αντιγράψτε το αρχείο RUF σε μια μονάδα USB
μνήμης flash.
5. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κανένας δίσκος
στη συσκευή αναπαραγωγής και, στη συνέχεια,
τοποθετήστε τη μονάδα USB μνήμης flash στη
θύρα USB της συσκευής αναπαραγωγής.
6. Στο μενού της συσκευής αναπαραγωγής,
μεταβείτε στο Ρυθμίθμίσεις > Υποστήριξη >
Αναβάθμιση λογισμικού.
7. Επιλέξτε By USB.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Δεν πρέπει να υπάρχει τοποθετημένος δίσκος στο
προϊόν κατά την αναβάθμιση του λογισμικού μέσω της
υποδοχής USB Host.
`` Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του λογισμικού,
ελέγξτε τις λεπτομέρειες του λογισμικού στο μενού
αναβάθμισης λογισμικού.
`` Μην απενεργοποιείτε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά
τη διάρκεια της αναβάθμισης λογισμικού. Ενδέχεται να
προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής αναπαραγωγής.
`` Οι αναβαθμίσεις λογισμικού μέσω της υποδοχής USB
Host πρέπει να εκτελούνται μόνο με μονάδες USB
μνήμης flash.
AuΑυτόματη ειδοποίηση αναβάθμισης
Αν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη
στο δίκτυο και έχετε ενεργοποιήσει την
αυτόματη ειδοποίηση αναβάθμισης, η συσκευή
αναπαραγωγής σάς ειδοποιεί αυτόματα όταν
είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση λογισμικού για τη
συσκευή αναπαραγωγής.
13
Για να ενεργοποιήσετε την αυτόματη
ειδοποίηση αναβάθμισης, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα:
1. Επιλέξτε Auto Upgrade Notification
(Αυτόματη ειδοποίηση αναβάθμισης) και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να
επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) και στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
Αν υπάρχει διαθέσιμη μια νέα έκδοση
λογισμικού, η συσκευή αναπαραγωγής σάς
ειδοποιεί με ένα αναδυόμενο μήνυμα.
1. Για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό,
επιλέξτε Yes στο αναδυόμενο παράθυρο.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα,
επανεκκινείται και, στη συνέχεια, ξεκινά τη
λήψη. (Μην ενεργοποιείτε ποτέ το προϊόν
μόνοι σας σε αυτό το σημείο).
2. Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο
ενημέρωσης προόδου.
3. Όταν ολοκληρωθεί η ενημέρωση, θα
απενεργοποιηθεί και πάλι αυτόματα.
4. Πατήστε το κουμπί POWER για να
ανάψετε το προϊόν.
✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Η αναβάθμιση θα ολοκληρωθεί όταν το προϊόν
απενεργοποιηθεί μετά από την επανεκκίνηση. Πατήστε
το κουμπί POWER για να ανάψετε το ενημερωμένο
προϊόν για τη δική σας χρήση.
`` Ποτέ να μην ενεργοποιείτε και να μην απενεργοποιείτε
το προϊόν μη αυτόματα κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας ενημέρωσης.
`` Η εταιρεία Samsung Electronics δεν αναλαμβάνει
καμία νομική ευθύνη για τυχόν δυσλειτουργία του
προϊόντος η οποία θα προκληθεί λόγω ασταθούς
διαδικτυακής σύνδεσης ή αμέλειας του πελάτη κατά
την ενημέρωση του λογισμικού.
14
Επικοιν. με Samsung
Παρέχονται πληροφορίες επικοινωνίας για
βοήθεια με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών
Ανατρέξτε στη γενική απαλλακτική ρήτρα
σχετικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες
που παρέχονται από τρίτους.
Επανεν
Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στην
προεπιλεγμένη τιμή, εκτός από τις ρυθμίσεις
δικτύου.
Αναπαραγωγή μέσων
Γίλεηαη αλαπαξαγσγή ελόο
Εγγεγξακκέλνπ δίζθνπ ηνπ εκπνξίνπ
1. Πατήστε το κουμπί 8 για να ανοίξει η
θήκη δίσκου.
2. Τοποθετήστε έναν δίσκο στη θήκη
δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα πάνω.
3. Πατήστε το κουμπί 8 για να κλείσει η
θήκη δίσκου. Η αναπαραγωγή αρχίζει
αυτόματα.
Αλαπαξαγσγή αξρείσλ ζε ζπζθεπή USB
Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία πολυμέσων
που βρίσκονται σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB.
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2. Σε λειτουργία διακοπής, συνδέστε τη
συσκευή αποθήκευσης USB στη θύρα USB
της πρόσοψης του προϊόντος.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Do you want to
access the device?”.
3. Πατήστε το κουμπί ◄► για να επιλέξετε
Yes και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
4. Δάλ ππάξρεη ηνπνζεηεκέλνο θάπνηνο
δίζθνο ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο Blu-ray,
παηήζηε ην ΚΟΚΚΙΝΟ (A) ή ην ΜΠΛΔ (D)
θνπκπί. Γηαθνξεηηθά, κεηαβείηε ζην Βήκα
6.
Αν πατήσατε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A),
μεταβείτε στο βήμα 5.
Αν πατήσατε το κουμπί ΜΠΛΕ(D),
μεταβείτε στο βήμα 4-1.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
Videos
Photos
Music
Settings
No Disc
123
a
123
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
6. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
τα επιθυμητά αρχεία βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών και, κατόπιν, πατήστε το
κουμπί v. Μεταβείτε στο βήμα 7.
-1
4 . Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D), εμφανίζεται η παρακάτω οθόνη. Μεταβείτε στο βήμα 5-1.
123
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε
USB και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
v.
6-1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
τα επιθυμητά αρχεία βίντεο, μουσικής ή
φωτογραφιών και, κατόπιν, πατήστε το
κουμπί v.
7. A Εκθαλίδεηαη κηα νζόλε, ζηελ νπνία
εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηεο ζπζθεπήο
κε κνξθή θαηαιόγνπ. Αλάινγα κε ηνλ ηξόπν
ηαμηλόκεζεο ηνπ πεξηερνκέλνπ, ζα εκθαληζηνύλ
θάθεινη, κεκνλσκέλα αξρεία ή θαη ηα δύν.
8. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε ένα αρχείο
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
9. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να
προβάλλετε ή να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν και η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει φακέλους
για όλους τους τύπους περιεχομένου, προβάλλει μόνο
τα αρχεία του Τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο
Βήμα 6 ή Βήμα 6-1 Για παράδειγμα, αν επιλέξετε
μουσική, θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε μόνο
αρχεία μουσικής. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ
επηινγή επηζηξέθνληαο ζηελ Αξρηθή νζόλε θαη
επαλαιακβάλνληαο ην Βήκα 4.
10. Παηήζηε κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ην
θνπκπί RETURN γηα έμνδν από κηα νζόλε
πνπ έρεηε εθείλε ηε ζηηγκή αλνηρηή,
έμνδν από έλαλ θάθειν ή επηζηξνθή
ζηελ Αξρηθή νζόλε. Παηήζηε ην θνπκπί
Exit γηα λα επηζηξέςεηε απεπζείαο ζηελ
Αξρηθή νζόλε.
Αναπαραγωγή δίσκου με περιεχόμενο
εγγεγραμμένο από το χρήστη
Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων
πολυμέσων που έχετε εγγράψει σε δίσκους Bluray, DVD ή CD.
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο εγγεγραμμένο από
το χρήστη στη θήκη δίσκου, με την ετικέτα
του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω και,
στη συνέχεια, κλείστε τη θήκη. Εμφανίζεται
το αναδυόμενο παράθυρο Συνδέθηκε
συσκευή.
2. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε τον τύπο του περιεχομένου που
θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική - και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Θα πρέπει να αφαιρέσετε με ασφάλεια την συσκευή
αποθήκευσης USB (μέσω της λειτουργίας “ασφαλής
αφαίρεση συσκευής USB” προκειμένου να αποτρέψετε
το ενδεχόμενο βλάβης στη μνήμη USB. Πατήστε το
κουμπί HOME για να μεταβείτε στο κύριο μενού και
πατήστε πρώτα το ΚΙΤΡΙΝΟ (C) κουμπί και, κατόπιν,
το κουμπί v.
`` Εάν τοποθετήσετε το δίσκο κατά την αναπαραγωγή
από συσκευή αποθήκευσης USB, η λειτουργία της
συσκευής αλλάζει αυτόματα σε “Blu-ray, DVD ή
CD”.
3.
`` Αν και η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει φακέλους
για όλους τους τύπους περιεχομένου, προβάλλει
μόνο τα αρχεία του Τύπου περιεχομένου που
επιλέξατε στο Βήμα 2. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε
μουσική, θα έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε μόνο
αρχεία μουσικής. Μπνξείηε λα αιιάμεηε απηή ηελ
επηινγή επηζηξέθνληαο ζηελ Αξρηθή νζόλε θαη
επαλαιακβάλνληαο ην Βήκα 2.
Εκθαλίδεηαη κηα νζόλε, ζηελ νπνία
εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηεο
ζπζθεπήο κε κνξθή θαηαιόγνπ. Αλάινγα
κε ηνλ ηξόπν ηαμηλόκεζεο ηνπ
πεξηερνκέλνπ, ζα εκθαληζηνύλ θάθεινη,
κεκνλσκέλα αξρεία ή θαη ηα δύν.
4. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄►για να επιλέξετε ένα
αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄►▲▼ για να
επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να
προβάλλετε ή να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
6. Παηήζηε κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ην
θνπκπί RETURN γηα έμνδν από κηα νζόλε
πνπ έρεηε εθείλε ηε ζηηγκή αλνηρηή,
έμνδν από έλαλ θάθειν ή επηζηξνθή
ζηελ Αξρηθή νζόλε. Παηήζηε ην θνπκπί
EXIT γηα λα επηζηξέςεηε απεπζείαο ζηελ
Αξρηθή νζόλε.
Αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ πνπ
βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή
Πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη αλαπαξαγσγή
πεξηερνκέλνπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή
ζαο ζηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο Blu-ray disc,
πξέπεη λα ζπλδέζεηε ηε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο
Blu-ray ζην δίθηπό ζαο θαη λα εγθαηαζηήζεηε
ινγηζκηθό DLNA ζηνλ ππνινγηζηή ζαο.
Γηα αλαπαξαγσγή πεξηερνκέλνπ
από ηνλ ππνινγηζηή ζαο
1. Μεταβείτε στο αρχικό μενού.
2. Παηήζηε ην θνπκπί ΜΠΛΕ (D) ζην
ηειερεηξηζηήξηό ζαο (Σπζθεπή).
3. Σηελ νζόλε Σπζθεπή πνπ εκθαλίδεηαη,
επηιέμηε ηνλ ππνινγηζηή ζαο, και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
4. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε τον τύπο του περιεχομένου που
θέλετε να προβάλλετε ή να αναπαράγετε Βίντεο, Φωτογραφίες ή Μουσική - και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Αν και η συσκευή αναπαραγωγής προβάλλει φακέλους
για όλους τους τύπους περιεχομένου, προβάλλει μόνο τα
αρχεία του Τύπου περιεχομένου που επιλέξατε στο Βήμα
4. Για παράδειγμα, αν επιλέξετε μουσική, θα έχετε τη
δυνατότητα να βλέπετε μόνο αρχεία μουσικής. Μπνξείηε
λα αιιάμεηε απηή ηελ επηινγή επηζηξέθνληαο ζηελ
Αξρηθή νζόλε θαη επαλαιακβάλνληαο ην Βήκα 4.
πεξηερνκέλνπ, ζα εκθαληζηνύλ θάθεινη,
κεκνλσκέλα αξρεία ή θαη ηα δύν.
6. Αν είναι απαραίτητο, χρησιμοποιήστε τα
κουμπιά ▲▼◄►για να επιλέξετε ένα
αρχείο και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί v.
7. Πατήστε τα κουμπιά ◄►▲▼ για να
επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να
προβάλλετε ή να αναπαράγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί v.
8. Παηήζηε κία ή πεξηζζόηεξεο θνξέο ην
θνπκπί RETURN γηα έμνδν από κηα νζόλε
πνπ έρεηε εθείλε ηε ζηηγκή αλνηρηή,
έμνδν από έλαλ θάθειν ή επηζηξνθή
ζηελ Αξρηθή νζόλε. Παηήζηε ην θνπκπί
EXIT γηα λα επηζηξέςεηε απεπζείαο ζηελ
Αξρηθή νζόλε.
Έλεγχος της αναπαραγωγής βίντεο
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου βίντεο που βρίσκεται σε ένα
δίσκο Blu-ray, DVD ή CD ή σε μια συσκευή
αποθήκευσης USB ή PC. Ανάλογα με το
δίσκο, ορισμένες από τις λειτουργίες που
περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται
να μην είναι διαθέσιμες.
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή βίντεο
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5. Εκθαλίδεηαη κηα νζόλε, ζηελ νπνία
εκθαλίδνληαη ηα πεξηερόκελα ηεο
ζπζθεπήο κε κνξθή θαηαιόγνπ. Αλάινγα
κε ηνλ ηξόπν ηαμηλόκεζεο ηνπ
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
Κουμπιά που σχετίζονται με την
αναπαραγωγή
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν αναπαράγει ήχο
στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης, αργής και
βηματικής αναπαραγωγής.
• Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί 6.
6 κουμπί
Έναρξη της αναπαραγωγής.
7 κουμπί
Παύση της αναπαραγωγής.
5 κουμπί
Γρήγορη
αναπαραγωγή
Αργή
αναπαραγωγή
Διακοπή της αναπαραγωγής.
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 3 ή 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
3 ή 4, αλλάζει η ταχύτητα
αναπαραγωγής.
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 4,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
Βηματική
αναπαραγωγή
Σε κατάσταση παύσης αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 7.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 7,
εμφανίζεται ένα νέο καρέ.
Αγνόηση
αναπαραγωγής
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το
κουμπί 1 ή 2.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί
1 ή 2, ο δίσκος μεταβαίνει στο
προηγούμενο ή το επόμενο κεφάλαιο ή
το αρχείο.
Χρήση του μενού δίσκου, του
μενού τίτλου, του αναδυόμενου
μενού και της λίστας τίτλων
Κουμπί
DISC MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη
λειτουργία μενού δίσκου.
Κουμπί
TITLE MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
αυτό το κουμπί για να εκκινήσετε τη
λειτουργία μενού τίτλου.
Κουμπί
POPUP MENU
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε αυτό το
κουμπί για να εκκινήσετε τη λειτουργία
αναδυόμενου μενού.
Έλεγχος της αναπαραγωγής
μουσικής
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή
περιεχομένου βίντεο που υπάρχει σε ένα δίσκο
Blu-ray, DVD η CD σε μια μονάδα USB η PC, σε
μια φορητή συσκευή ή σε έναν υπολογιστή.
Κουμπιά του τηλεχειριστηρίου
που χρησιμοποιούνται για την
αναπαραγωγή μουσικής
1
2
3
4
5
6
ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ κουμπιά : Κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής λίστας, πατήστε τον αριθμό του
επιθυμητού κομματιού.
Αναπαράγεται το επιλεγμένο κομμάτι.
Αγνόηση : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
πατήστε το κουμπί 1 ή 2 για μετακίνηση στην
προηγούμενη ή στην επόμενη σελίδα της λίστας
αναπαραγωγής.
5 κουμπιά : Διακοπή της αναπαραγωγής ενός
κομματιού.
Γρήγορη αναπαραγωγή (μόνο για CD ήχου
τύπου CD-DA)
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί 3 ή 4.
Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί 3 ή 4,
αλλάζει η ταχύτητα αναπαραγωγής.
TRACK 001
1
+
2
3
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5
6
BONUS
REPEAT
REPEAT
FULL
) Ένα τραγ.
(
)Λειτ.τυχ.σειράς
(
) Όλα
00:08 / 05:57
Playlist
Tools
TRACK 001
" Pause
Tools
Η επιλογή τυχαίας σειράς αναπαράγει τα
τραγούδια με τυχαία σειρά. Για να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε
τη λειτουργία τυχαίας σειράς σε Ενεργ.
Λίστα αναπαραγωγής
1. Για να μεταβείτε στη λίστα μουσικής,
πατήστε το κουμπί 5 ή RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη λίστας μουσικής.
1/2 Page
Music TRACK 001
TRACK 001
TRACK 002
02:38
TRACK 004
02:38
TRACK 006
TRACK 005
1/6
05:57
03:17
TRACK 006
CD
Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια.
02:38
03:41
TRACK 005
Επαναλαμβάνεται το τρέχον τραγούδι.
TRACK 003
04:07
TRACK 004
Τα τραγούδια αναπαράγονται με τη
σειρά που έχουν εγγραφεί.
02:38
Repeat Mode
? Off \
TRACK 002
< Adjust > Move ' Return04:27
TRACK 003
03:35
' Return
2. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για να
επιλέξετε Track, All, Shuffle, or Off.
3. Πατήστε το κουμπί v.
16
(
6 κουμπιά : Αναπαραγωγή του τρέχοντος
επιλεγμένου κομματιού.
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
CD ήχου (CD-DA)/MP3
Απ.
Παύση : Παύση της αναπαραγωγής ενός κομματιού.
1. Κατά την αναπαραγωγή λίστας,
πατήστ(ε το κουμπί TOOLS.
4
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
c Select
( ) Jump Page
' Return
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
μεταβείτε στο επιθυμητό κομμάτι και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ (C).
Εμφανίζεται στο κομμάτι ένα σημάδι επιλογής.
Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για να
επιλέξετε και άλλα κομμάτια.
3. Για να αφαιρέσετε ένα κομμάτι από
τη λίστα, μεταβείτε στο κομμάτι και,
στη συνέχεια, πατήστε ξανά το κουμπί
ΚΙΤΡΙΝΟ (C).
Το σημάδι επιλογής ακυρώνεται από το
κομμάτι.
4. Όταν τελειώσετε, πατήστε το κουμπί v.
5. Γηα λα αιιάμεηε ηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο,
παηήζηε ην θνπκπί Return γηα επηζηξνθή
ζηε Λίζηα κνπζηθήο. Επαλαιάβεηε ηα
βήκαηα 2, 3 θαη 4.
6. Γηα λα αθπξώζεηε ηε ιίζηα αλαπαξαγσγήο
θαη λα επηζηξέςεηε ζηελ Αξρηθή νζόλε,
παηήζηε ην θνπκπί Return ή Exit.
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Προτού ζητήσετε επισκευή, δοκιμάστε τις ακόλουθες λύσεις.
• Ελέγξτε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Ενδέχεται να χρειάζονται αντικατάσταση.
• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση μικρότερη από 6,1 μέτρα από τη
συσκευή αναπαραγωγής.
• Αφαιρέστε τις μπαταρίες και κρατήστε πατημένο ένα ή περισσότερα κουμπιά για
μερικά λεπτά, ώστε να εξαντληθεί η ενέργεια του μικροεπεξεργαστή στο εσωτερικό
του τηλεχειριστηρίου και να εκτελέσει επαναφορά. Επανατοποθετήστε τις μπαταρίες και
δοκιμάστε ξανά να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο.
• Πατήστε το κουμπί @ (στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
• Πατήστε το κουμπί P για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο δίσκο.
Ο δίσκος δεν αναπαράγεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει τοποθετηθεί με την πλευρά της ετικέτας στραμμένη προς
τα πάνω.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του δίσκου Blu-ray Disc/DVD.
Το μενού του δίσκου δεν
εμφανίζεται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος διαθέτει μενού δίσκου.
Εμφανίζεται στην οθόνη ένα
μήνυμα απαγόρευσης.
• Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν πατιέται ένα μη έγκυρο κουμπί.
• Το λογισμικό του δίσκου Blu-ray Disc/DVD δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα (π.χ.
γωνίες λήψης).
• Ζητήσατε έναν τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου ή κάποιο χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται
εκτός εύρους.
Επιλέξτε για να ακούτε μουσική κατά την
προβολή μιας παρουσίασης διαφανειών.
Ο τρόπος λειτουργίας
αναπαραγωγής διαφέρει από
την επιλογή που έγινε στο μενού
ρύθμισης.
• Ορισμένες λειτουργίες που επιλέγονται στο μενού ρύθμισης ενδέχεται να μη λειτουργούν
σωστά, αν ο δίσκος δεν έχει κωδικοποιηθεί με την αντίστοιχη λειτουργία.
Επιλέξτε για να περιστρέψετε την εικόνα.
(Αυτό θα περιστρέψει την εικόνα είτε
δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα).
Δεν είναι δυνατή η αλλαγή του
λόγου πλευρών οθόνης.
• Ο λόγος πλευρών οθόνης είναι σταθερός στο δίσκο Blu-ray Disc/DVD που διαθέτετε.
• Αυτό δεν οφείλεται σε κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή αναπαραγωγής.
Δεν ακούγεται ήχος.
• Βεβαιωθείτε ότι επιλέξατε τη σωστή Ψηφιακή έξοδο στο μενού επιλογών Ήχος.
Μπορείτε να αναπαράγετε περιεχόμενο
φωτογραφιών που βρίσκεται σε ένα δίσκο Bluray, DVD ή CD ή σε μια συσκευή αποθήκευσης
USB ή PC.
Χρήση του μενού Εργαλεία
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί
TOOLS.
Information
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν μπορεί να εκτελεστεί καμία
λειτουργία με το τηλεχειριστήριο.
Αναπαραγωγή περιεχομένου
φωτογραφιών
Rotate
`` Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία μουσικής
υπόκρουσης, το αρχείο φωτογραφίας πρέπει να
βρίσκεται στο ίδιο μέσο αποθήκευσης με το αρχείο
μουσικής.
Ωστόσο, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να επηρεαστεί
από το ρυθμό μετάδοσης bit του αρχείου MP3,
το μέγεθος της φωτογραφίας και τη μέθοδο
κωδικοποίησης.
Παράρτημα
ΛΥΣΗ
`` Εάλ θαηαξγήζεηε όια ηα θνκκάηηα από κηα ιίζηα
αλαπαξαγσγήο θαη, ζηε ζπλέρεηα, παηήζηε ην θνπκπί
v, ε ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο εκθαλίδεη ζε θαηάινγν
θαη αλαπαξάγεη όια ηα θνκκάηηα ζην δίζθν.
Zoom
`` Ανάλογα με το δίσκο ή τη συσκευή αποθήκευσης, το
μενού Εργαλεία ενδέχεται να διαφέρει.
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
`` Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής
με έως και 99 κομμάτια σε CD ήχου (CD-DA).
Start Slide
Show
Background
Music
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
`` Δεν μπορείτε να μεγεθύνετε τους υποτίτλους και το
γραφικό PG στον τρόπο λειτουργίας πλήρους οθόνης.
Επιλέξτε για να αρχίσετε την
παρουσίαση διαφανειών.
Επιλέξτε για να μεγεθύνετε την τρέχουσα
εικόνα. (Μεγέθυνση έως και 4 φορές)
Εμφάνιση των πληροφοριών εικόνας.
17
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
ΛΥΣΗ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ
Η οθόνη είναι κενή.
• Αν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει
η τηλεόρασή σας (για παράδειγμα 1080p), ενδέχεται να μην εμφανίζεται εικόνα στην
τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί @ (στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Η σύνδεση DLNA μεταξύ της
συσκευής αναπαραγωγής και του
υπολογιστή είναι ασταθής.
Ξέχασα τον κωδικό πρόσβασης.
• Πατήστε το κουμπί @ (στην πρόσοψη) για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς
τοποθετημένο δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού πρόσβασης,
θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές τους.
Μη χρησιμοποιήσετε αυτή τη λύση, παρά μόνο αν είναι απόλυτη ανάγκη.
• Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα
δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν από το χρήστη.
Δεν μπορώ να συνδεθώ στο
διακομιστή
BD-LIVE.
Η εικόνα παρουσιάζει θόρυβο ή
είναι παραμορφωμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος δεν είναι βρώμικος και δεν έχει γρατσουνιές.
• Καθαρίστε το δίσκο.
Καμία έξοδος σήματος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και την υποδοχή HDMI της συσκευής
αναπαραγωγής.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει είσοδο σήματος HDMI ανάλυσης
576p/480p, 720p, 1080i ή 1080p.
• Ελέγξτε αν η σύνδεση δικτύου είναι επιτυχημένη, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Κατάσταση δικτύου.
• Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή μνήμης USB είναι συνδεδεμένη στη συσκευή
αναπαραγωγής.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου, ώστε
να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD.
• Ελέγξτε εάν η επιλογή Σύνδεση Διαδικτύου BD-LIVE έχει ρυθμιστεί σε Αποδοχή(όλων).
• Αν όλες οι παραπάνω λύσεις αποτύχουν, επικοινωνήστε με τον πάροχο περιεχομένου ή
ενημερώστε το υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής στην τελευταία έκδοση.
Όταν χρησιμοποιείτε την υπηρεσία
BD-LIVE, παρουσιάζεται κάποιο
σφάλμα.
• Η συσκευή αποθήκευσης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 1GB ελεύθερου χώρου, ώστε
να χωρέσουν τα δεδομένα της υπηρεσίας BD-LIVE.
Μπορείτε να ελέγξετε το διαθέσιμο χώρο στο μενού Διαχ. δεδ. BD.
Μη φυσιολογική εικόνα στην
οθόνη από την υποδοχή HDMI.
• Αν εμφανίζεται θόρυβος στην οθόνη, αυτό σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Αν αντιμετωπίζετε άλλα
προβλήματα.
• Πηγαίνετε στα περιεχόμενα, εντοπίστε την ενότητα του εγχειριδίου χρήσης που περιέχει
τις εξηγήσεις που αφορούν το τρέχον πρόβλημα και ακολουθήστε ξανά τη διαδικασία.
• Αν εξακολουθείτε να μην μπορείτε να επιλύσετε το πρόβλημα, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Samsung.
Λειτουργία DLNA
Μπορώ να δω τους φακέλους για
κοινή χρήση μέσω του DLNA,
αλλά δεν μπορώ να δω τα
αρχεία.
• Το DLNA προβάλλει μόνο αρχεία Βίντεο, Φωτογραφιών και Μουσικής. Οι άλλοι τύποι
αρχείων δεν προβάλλονται.
Το βίντεο αναπαράγεται με
διακοπές.
• Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι σταθερό.
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο δικτύου είναι σωστά συνδεδεμένο και ότι το δίκτυο δεν είναι
υπερφορτωμένο.
18
BD-LIVE
✎✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
ΛΥΣΗ
• Οι διευθύνσεις IP στο ίδιο υποδίκτυο θα πρέπει να είναι μοναδικές.
Αν δεν είναι μοναδικές, μια διένεξη διεύθυνσης IP μπορεί να προκαλέσει αυτό το
φαινόμενο.
• Ελέγξτε αν έχετε ενεργοποιημένο ένα τείχος προστασίας.
Αν ναι, απενεργοποιήστε τη λειτουργία τείχους προστασίας.
`` Όταν αποκαθίστανται οι εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, διαγράφονται όλα τα δεδομένα BD που αποθηκεύτηκαν
από το χρήστη.
Επισκευές
Αν επικοινωνήσετε μαζί μας για να επισκευάσουμε τη συσκευή αναπαραγωγής σας, ενδέχεται να
πληρώσετε μια χρέωση διαχείρισης αν συμβεί κάτι από τα εξής:
1. Ένας τεχνικός επισκεφτεί το σπίτι σας κατόπιν δικού σας αιτήματος και δεν υπάρχει ελάττωμα
στο προϊόν.
2. Φέρετε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευής και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν.
Θα σας ενημερώσουμε σχετικά με το ποσό της χρέωσης διαχείρισης προτού επισκεφτούμε το σπίτι
σας ή αρχίσουμε τυχόν εργασίες στη συσκευή αναπαραγωγής σας.
Συνιστούμε να διαβάσετε σχολαστικά αυτό το εγχειρίδιο, να αναζητήσετε μια λύση στη διαδικτυακή
τοποθεσία www.samsung.com ή να επικοινωνήσετε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung προτού ζητήσετε επισκευή της συσκευής αναπαραγωγής σας.
Προδιαγραφές
Γενικά
USB
HDMI
Έξοδος ήχου
Δίκτυο
Βάρος
1.0 Kg
Διαστάσεις
269 (Π) X 193 (Β) X 39 (Υ) mm
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας
+5ºC έως +35ºC
Εύρος υγρασίας λειτουργίας
10 % έως 75 %
Τύπος A
USB 2.0
Έξοδος DC
Μέγιστη τιμή 5 V, 0,5A
Βίντεο
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Ήχος
PCM, Bitstream
Ψηφιακή έξοδος ήχου
Ομοαξονική
Ethernet
Ακροδέκτης 100BASE - TX
-- Ταχύτητες δικτύου ίσες ή χαμηλότερες από 10 Mbps δεν υποστηρίζονται.
-- Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
-- Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και την κατανάλωση ρεύματος, ανατρέξτε στην
ετικέτα που είναι επικολλημένη στη συσκευή αναπαραγωγής.
-- Οι τιμές βάρους και διαστάσεων είναι κατά προσέγγιση.
Ειδοποίηση συμμόρφωσης και συμβατότητας
ΔΕΝ είναι συμβατοί ΟΛΟΙ οι δίσκοι
• Σύμφωνα με τους περιορισμούς που περιγράφονται παρακάτω και αυτούς που αναφέρονται σε άλλα
σημεία του παρόντος εγχειριδίου, συμπεριλαμβανομένης της ενότητας Τύποι και χαρακτηριστικά
δίσκων αυτού του εγχειριδίου χρήσης, οι τύποι δίσκων που αναπαράγονται είναι οι εξής: προεγγεγραμμένοι δίσκοι BD-ROM, DVD-VIDEO και CD ήχου (CD-DA) που διατίθενται στο εμπόριο,
καθώς και δίσκοι BD-RE/-R, DVD-RW/-R και CD-RW/-R.
• Άλλοι δίσκοι, διαφορετικοί από τους παραπάνω, δεν αναπαράγονται και/ή δεν προορίζονται για
αναπαραγωγή από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής. Επίσης, ορισμένοι από τους παραπάνω
δίσκους ενδέχεται να μην αναπαράγονται λόγω μίας ή περισσότερων από τις αιτίες που
περιγράφονται παρακάτω.
• Η εταιρεία Samsung δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτή η συσκευή αναπαραγωγής θα αναπαράγει
κάθε δίσκο που φέρει τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R, CD-RW/-R και αυτή η συσκευή αναπαραγωγής ενδέχεται να μην αποκρίνεται
σε όλες τις εντολές λειτουργίας ή να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες κάθε δίσκου. Αυτά και
άλλα προβλήματα συμβατότητας δίσκων και λειτουργίας συσκευής αναπαραγωγής ενδέχεται να
προκύψουν με τους δίσκους νέων και υφιστάμενων μορφών επειδή:
-- οι δίσκοι Blu-ray Disc είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή και αυτή η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην εκτελεί όλες τις δυνατότητες των δίσκων Blu-ray Disc
επειδή ορισμένες δυνατότητες ενδέχεται να είναι προαιρετικές, ενδέχεται να έχουν
προστεθεί επιπλέον δυνατότητες στη μορφή Blu-ray Disc μετά την κατασκευή αυτής της
συσκευής αναπαραγωγής και ορισμένες διαθέσιμες δυνατότητες ενδέχεται να διατίθενται με
καθυστέρηση.
-- δεν υποστηρίζονται από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής όλες οι νέες και υφιστάμενες εκδόσεις
μορφών δίσκου.
-- οι νέες και υφιστάμενες μορφές δίσκων ενδέχεται να αναθεωρηθούν, να τροποποιηθούν, να
ενημερωθούν, να βελτιωθούν και/ή να συμπληρωθούν.
-- ορισμένοι δίσκοι κατασκευάζονται με έναν τρόπο που επιτρέπει συγκεκριμένες ή
περιορισμένες λειτουργίες και δυνατότητες κατά την αναπαραγωγή τους.
-- ορισμένοι δίσκοι που φέρουν τα λογότυπα BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R και CD-RW/-R ενδέχεται παρόλα αυτά να μην είναι τυποποιημένοι δίσκοι.
-- ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να μην αναπαράγονται, ανάλογα με τη φυσική κατάσταση ή τις
συνθήκες εγγραφής τους.
-- μπορεί να προκύψουν προβλήματα και σφάλματα κατά τη δημιουργία λογισμικού δίσκων
Blu-ray Disc, DVD και/ή την κατασκευή των δίσκων.
-- αυτή η συσκευή αναπαραγωγής λειτουργεί διαφορετικά από μια τυπική συσκευή αναπαραγωγής DVD ή
άλλο εξοπλισμό AV - και/ή
-- για αιτίες που αναφέρονται σε άλλα σημεία αυτού του εγχειριδίου χρήσης και άλλες
αιτίες που ανακαλύπτονται και κοινοποιούνται από το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
• Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη συμβατότητα δίσκων ή τη λειτουργία της συσκευής
αναπαραγωγής, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG για
πιθανές ενημερώσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής.
You may also contact SAMSUNG customer care centre for possible updates on this player.
• Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς αναπαραγωγής και τη συμβατότητα
δίσκων, ανατρέξτε στις ενότητες Προφυλάξεις, Προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης, Τύποι
και χαρακτηριστικά δίσκων και Πριν από την αναπαραγωγή αυτού του εγχειριδίου χρήσης.
19
• Για συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray Disc που διαθέτουν έξοδο προοδευτικής σάρωσης:
: ΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΤΟΥΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ HIGH DEFINITION ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΜΒΑΤΕΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΚΑΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ
ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΕΧΝΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΙΚΟΝΑ ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗΣ ΣΑΡΩΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΝΑ ΡΥΘΜΙΣΕΙ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ
ΕΞΟΔΟ ΣΗΜΑΤΟΣ “ΤΥΠΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ” (SD). ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΣΑΣ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΥΤΟ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ
Προστασία από αντιγραφή
• Λόγω του ότι το AACS (Advanced Access Content System) είναι το εγκεκριμένο σύστημα
προστασίας περιεχομένου για τη μορφή Blu-ray Disc, με τον ίδιο τρόπο που το σύστημα
CSS (Content Scramble System) χρησιμοποιείται για τη μορφή DVD, επιβάλλονται ορισμένοι
περιορισμοί στην αναπαραγωγή, την έξοδο αναλογικού σήματος κλπ. για το περιεχόμενο που
προστατεύεται από το σύστημα AACS.
Η λειτουργία και οι περιορισμοί αυτού του προϊόντος ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το
χρόνο αγοράς, καθώς αυτοί οι περιορισμοί ενδέχεται να εφαρμοστούν και/ή να τροποποιηθούν
από το σύστημα AACS μετά την κατασκευή αυτού του προϊόντος. Επιπλέον, οι τεχνολογίες BDROM Mark και BD+ που χρησιμοποιούνται ως πρόσθετο σύστημα προστασίας περιεχομένου
για τη μορφή Blu-ray Disc επιβάλλουν ορισμένους περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων
περιορισμών αναπαραγωγής για περιεχόμενο με προστασία BD-ROM Mark και/ή BD+. Για να
λάβετε πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες AACS, BD-ROM Mark, BD+ ή αυτό
το προϊόν, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
• Πολλοί δίσκοι Blu-ray Disc/DVD είναι κωδικοποιημένοι για προστασία από αντιγραφή. Για αυτό το λόγο,
θα πρέπει να συνδέετε τη συσκευή αναπαραγωγής μόνο απευθείας στην τηλεόρασή σας και όχι σε μια
συσκευή βίντεο. Η σύνδεση σε μια συσκευή βίντεο έχει ως αποτέλεσμα παραμορφωμένη εικόνα όταν οι
δίσκοι Blu-ray Disc/DVD διαθέτουν προστασία από αντιγραφή.
• Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των Η.Π.Α. και άλλων χωρών,
απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη εγγραφή, χρήση, προβολή, διανομή ή τροποποίηση
τηλεοπτικών προγραμμάτων, βιντεοταινιών, δίσκων Blu-ray Disc, δίσκων DVD και άλλου υλικού. Η
πράξη αυτή επισύρει αστικές και/ή ποινικές ευθύνες.
• Ειδοποίηση τεχνολογίας Cinavia : Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί τεχνολογία Cinavia για τον
περιορισμό της χρήσης μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων ορισμένων ταινιών και βίντεο που
διατίθενται στο εμπόριο, καθώς και της ηχητικής επένδυσής τους. Αν ανιχνευτεί απαγορευμένη
χρήση ενός μη εξουσιοδοτημένου αντιγράφου, εμφανίζεται ένα μήνυμα και διακόπτεται η
αναπαραγωγή ή αντιγραφή.
Περισσότερες πληροφορίες για την τεχνολογία Cinavia παρέχονται στο Διαδικτυακό κέντρο
πληροφόρησης πελατών της Cinavia, στη διεύθυνση http://www.cinavia.com. Για να ζητήσετε
πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την τεχνολογία Cinavia μέσω ταχυδρομείου, στείλτε μια
κάρτα με την ταχυδρομική διεύθυνσή σας στο: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box
86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Το προϊόν αυτό ενσωματώνει αποκλειστική τεχνολογία που χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας
από τη Verance Corporation, η οποία προστατεύεται από το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.
με αριθμό 7.369.677 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν
στις Η.Π.Α. και διεθνώς, καθώς και από προστασία πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών
μυστικών για ορισμένα στοιχεία της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Η επωνυμία Cinavia είναι
εμπορικό σήμα της Verance Corporation. Πνευματικά δικαιώματα 2004-2010 Verance
Corporation. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος από τη Verance. Απαγορεύεται η
αποσυμπίληση ή ανακατασκευή κώδικα.
20
Αποποίηση ευθυνών για τις υπηρεσίες δικτύου
Όλο το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες που είναι προσπελάσιμες μέσω αυτής της συσκευής
ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,
εμπορικά σήματα ή/και άλλους κανονισμούς περί πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτού του είδους
το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες παρέχονται σε σας αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική
χρήση. Απαγορεύεται η χρήση περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο μη εξουσιοδοτημένο
από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον πάροχο υπηρεσιών. Απαγορεύεται η τροποποίηση, η
αντιγραφή, η αναδημοσίευση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η πώληση,
η δημιουργία παραγώγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο,
οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών που προβάλλονται μέσω αυτής της συσκευής, χωρίς
περιορισμούς αναφορικά με τα προαναφερθέντα, παρά μόνο με την ρητή εξουσιοδότηση από
τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή πάροχο υπηρεσιών.
ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ “ΩΣ ΕΧΟΥΝ”. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ SAMSUNG
ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Ή ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ
ΤΡΟΠΟ, ΡΗΤΩΣ Ή ΕΜΜΕΣΩΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΤΑΙ ΡΗΤΑ
ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΜΜΕΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ,
ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ Η SAMSUNG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ,
ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Ή ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ,
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΗ ΖΗΜΙΑ, ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ, ΕΞΟΔΑ Ή ΑΛΛΕΣ
ΖΗΜΙΕΣ ΠΟΥ ΤΥΧΟΝ ΘΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΛΟΓΩ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ
ΕΣΑΣ Ή ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΧΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΝΑ
ΠΡΟΚΥΨΕΙ ΤΕΤΟΙΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ.
Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους ενδέχεται να τερματιστούν ή να διακοπούν
οποιαδήποτε στιγμή και η Samsung δεν κάνει καμία δήλωση και δεν παρέχει καμία εγγύηση
ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο ή υπηρεσία θα παραμείνει διαθέσιμο για οποιοδήποτε χρονικό
διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτους μέσω δικτύων και
εγκαταστάσεων μετάδοσης, επί των οποίων η Samsung δεν έχει κανένα έλεγχο. Χωρίς
περιορισμούς αναφορικά με τη γενική ισχύ αυτής της αποποίησης ευθυνών, η Samsung
αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή ευθύνη για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή της
παροχής οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθεται μέσω αυτής της συσκευής.
Η εταιρεία Samsung δεν είναι ούτε υπεύθυνη ούτε υποχρεωμένη να παρέχει εξυπηρέτηση πελατών
αναφορικά με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Οποιαδήποτε απορία ή αίτημα για παροχή
υπηρεσιών σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες θα πρέπει να υποβάλλεται απευθείας στους
αντίστοιχους παρόχους περιεχομένου και υπηρεσιών.
Άδεια χρήσης
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από τη Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και
το σύμβολο του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με
αριθμούς: 5,956,674, 5,974,380, 6,487,535 και άλλα διπλώματα ευρεσιτεχνίας
που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η επωνυμία DTS,
το αντίστοιχο σύμβολο και η επωνυμία DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα
κατατεθέντα και η επωνυμία DTS 2.0+Digital Out είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν
2.0+Digital Out
περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
• DivX
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή
ψηφιακού βίντεο που δημιουργήθηκε από τη DivX, LLC, μια θυγατρική της
Rovi Corporation.
Αυτή η συσκευή διαθέτει επίσημη πιστοποίηση DivX Certified® και αναπαράγει βίντεο μορφής DivX.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.divx.com για περισσότερες πληροφορίες και
εργαλεία λογισμικού για μετατροπή των αρχείων σας σε βίντεο μορφής DivX.
• Οι ονομασίες Oracle και Java είναι σήματα κατατεθέντα της Oracle και/
ή των θυγατρικών της. Οι υπόλοιπες ονομασίες ενδέχεται να είναι σήματα
κατατεθέντα των αντίστοιχων κατόχων τους.
• Ειδοποίηση για τις άδειες χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα
-- Για την περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος είναι
διαθέσιμες άδειες χρήσης ανοιχτού κώδικα.
• Οι ονομασίες και τα λογότυπα Blu-ray Disc™, Blu-ray™ είναι εμπορικά σήματα της Blu-ray Disc
Association.
• Τν DLNA®, ην ινγόηππν ηνπ DLNA θαη ην DLNA CERTIFIED® είλαη
εκπνξηθά ζήκαηα, ζήκαηα ππεξεζηώλ ή ζήκαηα πηζηνπνίεζεο ηεο
Digital Living Network Alliance.
-- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤΑ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η συσκευή με πιστοποίηση
DivX Certified® πρέπει να δηλωθεί προκειμένου να αναπαράγει ταινίες μορφής DivX Video-onDemand (VOD) που έχετε αγοράσει. Για να αποκτήσετε το δικό σας κωδικό δήλωσης, μεταβείτε
στην ενότητα DivX VOD του μενού ρύθμισης της συσκευής σας. Μεταβείτε στη διαδικτυακή
τοποθεσία vod.divx.com για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο ολοκλήρωσης της
διαδικασίας δήλωσης.
-- Πιστοποίηση DivX Certified® για αναπαραγωγή βίντεο μορφής DivX® ανάλυσης έως και HD
1080p, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου premium.
-- Οι ονομασίες DivX®, DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Rovi
Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.
-- Καλύπτεται από ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α.: 7,295,673;
7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
• Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition
Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της
HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
21
ΕΛΛΑΣ (GREECE)
Αγαπητέ πελάτη,
Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που δείξατε στην SAMSUNG με την αγορά αυτής της
συσκευής.
Το προϊόν αυτό της SAMSUNG είναι εγγυημένο για περίοδο δώδεκα (12) μηνών από την
ημερομηνία αγοράς του για ανταλλακτικά και εργατικά. Στην περίπτωση που θα χρειαστεί επισκευή,
το προϊόν αυτό της SAMSUNG θα πρέπει να σταλεί ή να μεταφερθεί στο εξουσιοδοτημένο serνice,
με έξοδα του αγοραστή. Εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι και εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, θα αποδεχθούν τους όρους της εγγύησης.
Πληροφορίες για τα εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice στην Ελλάδα, μπορείτε να πάρετε από την
FOURLlS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Λ. Κρυονερίου 112
145 68 Κρυονέρι, Αττικής
Τηλ. 210.629.3100
@ Όροι της εγγύησης
1. Η εγγύηση ισχύει εάν και μόνο εάν το προϊόν χρειάζεται serνice και η κάρτα εγγύησης έχει
πλήρως συμπληρωθεί και σφραγισθεί από το κατάστημα αγοράς. Επίσης πρέπει να προσκομισθεί
και το τιμολόγιο ή η απόδειξη λιανικής πώλησης, πάνω στην οποία ο σειριακός αριθμός του
προϊόντος πρέπει να είναι ευκρινής.
2. Η υποχρέωση της SAMSUNG αφορά μόνο την επισκευή του προϊόντος
3. Η επισκευή του προϊόντος πρέπει να ανατίθεται μόνο σε εξουσιοδοτημένα κέντρα serνice ή
εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της SAMSUNG. Καμία αποζημίωση δεν θα γίνει αποδεκτή
για επισκευή που έχει γίνει από μη εξουσιοδοτημένο από την SAMSUNG συνεργείο.
4. Το προϊόν αυτό δεν θα θεωρηθεί ελαττωματικό στα υλικά ή στην εργασία επισκευής εάν θα
πρέπει να προσαρμοστεί, μετατραπεί ή ρυθμιστεί ώστε να συμμορφωθεί με τις τοπικές τεχνικές
προδιαγραφές ή προδιαγραφές που ισχύουν σε χώρα άλλη από αυτή για την οποία προοριζόταν
ή κατασκευάστηκε.
22
Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει αποζημιώσεις για:
* Κεφαλές βίντεο και κασετοφώνων
* Κεφαλές βιντεοκάμερας
* Γεννήτριες ακτινών laser στα CD, DΝD
* Τηλεχειριστήρια
* Λυχνίες φούρνων μικροκυμάτων
* Προσαρμογές, μετατροπές ή ρυθμίσεις, ανεξάρτητα αν είναι επιτυχής ή ανεπιτυχής, ούτε
οποιαδήποτε ζημία προέρχεται εξ αυτού.
5. Η εγγύηση αυτή δεν καλύπτει καμία από τις παρακάτω περιπτώσεις:
* Περιοδικούς ελέγχους, συντήρηση και επισκευή ή αντικατάσταση μερών που οφείλονται σε
φυσιολογική φθορά
* Τα έξοδα και τους κινδύνους μεταφοράς που σχετίζονται με την εγγύηση αυτού του προϊόντος
* Ζημία σε αυτό το προϊόν που προέρχεται από:
Α. Κατάχρηση ή και κακή χρήση, συμπεριλαμβανομένης αλλά και μη περιορισμένης σε:
Μη χρήση αυτού του προϊόντος για τους σκοπούς που φυσιολογικά προορίζεται ή σύμφωνα
με τις οδηγίες χρήσεως για την σωστή χρήση και συντήρηση αυτού του προϊόντος
Την εγκατάσταση και χρήση του προϊόντος με τρόπους που αντίκεινται στις τεχνικές
προδιαγραφές ασφαλείας που ισχύουν κατά την χρήση του προϊόντος
Β. Επισκευή που έγινε από μη εξουσιοδοτημένα συνεργεία service
Γ. Ατυχήματα, θεομηνίες ή οποιαδήποτε αιτία πέρα του ελέγχου της SAMSUNG,
συμπεριλαμβανομένων αλλά μη περιορισμένων των κεραυνών, του νερού, της φωτιάς, των
δημοσίων αναταραχών, του κακού αερισμού κ.λπ.
Δ. Η εγγύηση αυτή δεν επηρεάζει τα δικαιώματα του καταναλωτή που προβλέπονται από την
εφαρμοστέα εθνική νομοθεσία που ισχύει, ούτε τα δικαιώματα των καταναλωτών εναντίον
των λιανοπωλητών που απορρέουν από την σύμβαση πώλησης.
Ε. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εθνική νομοθεσία αυτή η εγγύηση θα είναι η μοναδική και
αποκλειστική κάλυψη του καταναλωτή για κάθε ζημιά.
FOURLIS TRADE Α.Ε.Β.Ε.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής
ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι
μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά
απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg,
Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από
τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν
απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες
στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για
την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα
συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που
το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ.
φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά
απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν
ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης
διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους
τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ’ όπου
αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν
να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να
ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και
τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα
απορρίμματα προς διάθεση.
BD-F5100
Blu-ray™ lejátszó
használati utasítás
képzelje el a lehetőségeket
Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
Ha több komplett szolgáltatást szeretne kapni,
regisztrálja termékét a következő címen:
www.samsung.com/register
MAGYAR
Biztonsági információk
Figyelmeztetés
AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE A HÁTLAPOT).
A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!.
FIGYELEM
ELEKTROMOS ÁRAMÜTÉS
VESZÉ LY, NE NYISSA KI
Ez a szimbólum "veszélyes feszültséget"
jelez a termék belsejében, ami áramütést
vagy testi sérülést okozhat.
FIGYELEM: AZ ÁRAMÜTÉSVESZÉLY
CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN NE
VEGYE LE A BURKOLATOT (ILLETVE
A HÁTLAPOT) - BELÜL NINCSENEK A
FELHASZNÁLÓ ÁLTAL SZERELHETŐ
ALKATRÉSZEK. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
Ne helyezze el ezt az eszközt zárt helyen,
úgymint könyvespolcon vagy hasonló bútoron.
FIGYELMEZTETÉS
Az esetenkénti tűz- vagy áramütésveszélyt
okozó sérülések elkerülése érdekében, a
készüléket ne tegye ki esőnek vagy nedvesség
hatásnak.
FIGYELEM
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓ LÁTHATATLAN
LÉZERSUGÁRRAL MŰKÖDIK, AMI VESZÉLYES
SUGÁRZÁST OKOZHAT, HA IRÁNYÍTVA VAN.
A BLU-RAY LEMEZLEJÁTSZÓT MINDIG
AZ UTASÍTÁSOKNAK MEGFELELŐEN
HASZNÁLJA.
FIGYELEM
A TERMÉK LÉZERREL MŰKÖDŰK. AZ OTT
MEGADOTT VEZÉRLÉSTŐL, BEÁLLÍTÁSTÓL,
VAGY TELJESÍTMÉNYTŐL VALÓ ELTÉRÉS
VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK VALÓ KITÉTELT
2
Ez a szimbólum a termékkel velejáró
fontos utasításokat jelzi.
OKOZHAT. NE NYISSA FEL A BORÍTÁST, ÉS NE
SZERELJE SAJÁT KEZÜLEG. A JAVÍTÁST BÍZZA
SZAKEMBERRE!
A termék megfelel a CE előirásainak, ha árnyékolt
kábellel vagy csatlakozóval csatlakoztatja az
egységet más készülékhez. Az elektromos
eszközök közötti elektromagnetikus interferencia
kiküszöbölésére, mint például a rádiók és televíziók,
használjon árnyékolt kábelt és csatlakozót.
FONTOS MEGJEGYZÉS
Az eszköz fővezetéke öntött konnektorral ellátott,
mely biztosítékot is tartalmaz. A biztosíték értéke a
csatlakozótű oldalán van feltűntetve.
Csere esetén a biztosítékkal megegyező BS1362
számút kell használni.
Soha ne használja a csatlakozót a biztosítékfedél
elhagyása mellett, ha a fedél lecsatolható. Ha
elveszett vagy megsérült a biztosítótartó fedele,
csak a dugasz érintkezős oldalának színével
megegyező fedelet szabad helyette használni.
Pótfedelek villamosipari szakboltokban kaphatók.
Ha a dugó nem illik a helyi dugaljakba, vagy
nem elég hosszú a tápegység kábele, vásároljon
jóváhagyott típusú hosszabbítót vagy kérdezze
meg márkaszervizét vagy szakboltját.
Ha a gond csak a dugó levágásával orvosolható,
vegye ki belőle a biztosítóbetétet, és dobja a dugót
a megfelelő szelektív hulladékgyűjtő konténerbe.
Ne dugaszolja a csatlakozót a konnektorba, mert
a csupasz vezetékvég áramütést okozhat.
A konnektorból való eltávolításhoz a csatlakozót
ki kell húzni a foglalatból, emiatt a főcsatlakozó
azonnal működőképes lesz.
A termék, mely tartalmazza a használati utasítást,
bizonyos harmadik személy szellemi vagyoni jogai
által szabadalmazott.
1. OSZTÁLYÚ LÉZER TERMÉK
Ez a CD-lejátszó 1. OSZTÁLYÚ LÉZERES
termék.Az itt megadottól eltérő módon
történő használat veszélyes sugárzásnak
teheti ki a felhasználót.
FIGYELEM :
• 3B OSZTÁLYÚ LÁTHATÓ ÉS
LÁTHATATLAN SUGÁRZÁS LÉPHET KI A
KÉSZÜLÉKBŐL A BURKOLAT KINYITÁSA
UTÁN. NE NÉZZEN A SUGÁRBA (IEC
60825-1)
• A KÉSZÜLÉK LÉZERT HASZNÁL. AZ ITT
LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ BEÁLLÍTÁSOK,
VEZÉRLÉSEK VAGY ELJÁRÁSOK
HASZNÁLATA VESZÉLYES SUGÁRZÁSNAK
TEHETI KI A FELHASZNÁLÓT. NE NYISSA
KI A BURKOLATOT, ÉS NE PRÓBÁLJA
MEGJAVÍTANI A KÉSZÜLÉKET. A JAVÍTÁST
BÍZZA SZAKEMBERRE!
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
Óvintézkedések
Fontos biztonsági utasítások
Olvassa el gondosan az alábbi utasításokat a
készülék használata előtt. Tartsa be az összes
alábbi biztonsági utasítást.
Őrizze meg a használati útmutatót későbbi
használatra.
1. Olvassa el az utasításokat.
2. Tartsa be ezeket az utasításokat.
3. Vegye figyelembe a figyelmeztetéseket.
4. Kövesse az utasításokat.
5. Ne használja a készüléket víz közelében.
6. Csak száraz törlőruhával tisztítsa.
7. Ne takarja el a szellőzőnyílásokat.
A gyártói utasításoknak megfelelően
telepítse.
8. Ne telepítse a készüléket hőforrások
közelében, mint pl. radiátor, hőregiszter,
kályha ill. más készülékek (pl. erősítő),
amelyek meleget bocsátanak ki.
9. Ne szüntesse meg a polarizált, ill. földelt
dugó biztonsági funkcióját. A polarizált
dugó két érintkezőt tartalmaz, az egyik
szélesebb, mint a másik. A földelt típusú
dugó két érintkezőt tartalmaz, valamint
egy harmadik földelőérintkezőt. A széles
érintkező vagy harmadik villa az Ön
biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó
nem illeszkedik a konnektorba, cseréltesse
ki a konnektort.
10. Ne lépjen rá a hálózati zsinórra vagy és
ne kösse azt különösen dugaszokba,
megfelelő csatlakozóaljzatokba, és azokba
a pontokba, amelyek a készülékekből
jönnek ki.
11. Csak a gyártó által ajánlott tartozékokatt/
kiegészítőket használja.
12. Kizárólag a gyártó
által ajánlott, vagy a
vidókamerával együtt
kapható kocsit,
tartót, állványt,
konzolt vagy asztalt
használjon. Ha a
kocsit használja, figyeljen, amikor áthelyezi
a kocsit/készülék kombinációt, hogy
elkerülje kocsibukatató szerkezet általi
sérüléseket.
13. Áramtalanítsa a készüléket villámlás során,
vagy ha hosszú ideig nem használja azt.
14. Minden javítási munkát bízzon
szakemberre. A készüléket javíttatni
kell, ha megsérült, ha a tápkábel vagy
a dugó megsérült, folyadék vagy tárgy
került a készülékbe, eső vagy nedvesség
hatásának volt kitéve, nem működik
rendesen, vagy leejtették.
A lemezek tárolása és kezelése
• A lemezek megfogása
-- Az ujjlenyomatok vagy
karcolások a lemezen
rontják a hang és a kép
minőségét és szakadozást okozhatnak
-- Ne érintse meg a lemez felületét, ahol az
adatok rögzítve vannak.
-- A lemezt a szélénél fogja meg, hogy ne
kerülhessenek ujjlenyomatok a felületére.
-- Ne ragasszon rá papírt vagy matricát.
• A lemezek tisztítása
-- Ha ujjlenyomat kerül a
lemezre, tisztítsa le enyhe
tisztítószeres vízzel, és törölje
tisztára puha ruhával.
-- Tisztításkor a lemezt törölje a
középponttól kifelé.
• A lemezek tárolása
`` Ne tartsa a lemezeket közvetlen napfényen.
`` Tartsa hűvös, jól szellőző helyen.
`` Tartsa tiszta védőtokban és függőleges
állásban.
Kezelési óvintézkedések
• Ne tegye ki a készüléket csepegő vagy
fröccsenő víz hatásának. Ne helyezzen vízzel teli
edényeket, például vázát a készülékre.
• A készülék teljes áramtalanításához ki kell
húzni a dugót a konnektorból. Ezért a dugónak
folyamatosan könnyen hozzáférhetőnek kell
lennie.
• Ne csatlakoztasson több készüléket ugyanabba
a konnektorba. A konnektor túlterhelése
túlmelegedéshez és tűzhöz vezethet.
• A burkolat karbantartása.
-- A készülék csatlakoztatása előtt kapcsolja
ki a többi eszközt.
-- Ha hirtelen hideg helyről meleg helyre viszi
a készüléket, lecsapódás keletkezhet a
belsejében és a lencsén, amely zavarja
a lemez lejátszását. Ilyenkor húzza ki a
készüléket, és várjon két órát, mielőtt újra
csatlakoztatja a készüléket a konnektorba.
Ezután helyezze be a lemezt, és próbálja
lejátszani újra.
• Ha szokatlan zajt, égésszagot vagy füstöt
érzékel, kapcsolja ki a főkapcsolót és húzza
ki a dugót a konnektorból. Ezután forduljon
a legközelebbi ügyfélszolgálathoz műszaki
segítségért. Ne használja a készüléket. Ha
tovább használja a készüléket, elektromos
áramütést vagy tüzet okozhat.
Szerzői jogok
© 2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Minden jog fenntartva; Az útmutató sem
részben, sem egészben nem reprodukálható
és nem másolható a Samsung Electronics
Co.,Ltd. előzetes, írásbeli hozzájárulása
nélkül.
Tartalomjegyzék
Biztonsági információk
Nyelv.......................................................... 13
Óvintézkedések............................................ 2
Általános.................................................... 13
Figyelmeztetés.............................................. 2
A lemezek tárolása és kezelése.................... 3
Kezelési óvintézkedések............................... 3
Szerzői jogok................................................ 3
Előkészületek
A használati útmutató elolvasása előtt.......... 4
A készülék által ismert lemeztípusok logói..... 4
Tartozékok.................................................... 6
Elülső panel.................................................. 6
Hátsó panel.................................................. 6
Távirányító.................................................... 7
Csatlakoztatás
Csatlakoztatás TV-hez.................................. 7
Csatlakoztatás Audió rendszerhez................ 8
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz........... 8
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek......................... 9
Biztonság................................................... 13
Terméktámogatás....................................... 13
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása.................................................... 14
USB eszközön található fájlok
lejátszása.................................................... 14
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása.................................................... 15
A PC-n található tartalmak
lejátszása.................................................... 15
A videólejátszás vezérlése........................... 15
A Zenelejátszás vezérlése........................... 16
Fotó tartalmak lejátszása............................ 17
Függelék
Hibaelhárítás............................................... 17
Műszaki adatok.......................................... 19
Menü Navigáció............................................ 9
Belépés a Beállítások menübe...................... 9
Megjelen....................................................... 9
Hang.......................................................... 10
Hálózat....................................................... 11
Rendszer.................................................... 12
3
Előkészületek
Régiókód
A használati útmutató elolvasása előtt
A készülékkel lejátszható lemezek és tartalmak
Adathordozó
VIDEO
MUSIC
PHOTO
✎✎ MEGJEGYZÉS
Lemeztípus
Blu-ray lemez
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Részletek
BD-ROM vagy BD-RE/-R lemez BD-RE formátumban rögzítve.
DVD-VIDEO vagy rögzített és lezárt DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R
lemezeken, vagy DivX, MKV, MP4 tartalmakkal rendelkező USB
adathordozón elérhető funkciót jelöl.
Zenét tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
MP3 vagy WMA felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
Lemez
Régiókód
típus
a
Blu-ray
lemez
Fotókat tartalmazó CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R lemezek, illetve
JPEG felvételeket tartalmazó USB adathordozók.
`` Előfordulhat, hogy a készülék nem játszik le egyes CD-RW/-R vagy DVD-R lemezeket a típus vagy a
rögzítési mód miatt.
`` A nem DVD videó formátumban megfelelően rögzített DVD-RW/-R lemezek nem játszhatók le.
`` A készülék nem játssza le a 10 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel DVD-R lemezre rögzített felvételeket.
`` A készülék nem játssza le a 25 Mbps-nál nagyobb bitsebességgel BD-R lemezre vagy USB adathordozóra
rögzített felvételeket.
`` Előfordulhat, hogy egyes lemezek nem játszhatók le, vagy olyan funkciók, mint a szögváltás és képarány-beállítás
nem működnek. A lemezekről információk a lemez dobozán találhatók. Ha szükséges, olvassa el ezeket.
`` BD-J lemez lejátszása esetén a betöltés hosszabb ideig tarthat, és egyes funkciók lassabbak lehetnek.
A készülékkel nem lejátszható lemeztípusok
• HD DVD
• DVD-RAM
• DVD-ROM/PD/ • Super Audio CD
MV, stb.
(kivéve CD réteg)
4
A készülék és a lemezek is régiókódokkal vannak
ellátva.
A régiókódoknak egyezniük kell a lemezek
lejátszásához. Ha nem egyeznek, a lemez nem
lesz lejátszható.
A lejátszó Régiószáma a készülék hátsó burkolatán
látható.
• DVD-RW (VR mód)
• 3.9 GB DVD-R
artalomkészítéshez.
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(a CD-G lemezekről csak a
hang játszható le, a grafika
nem.)
b
c
DVDVIDEO
A készülék által ismert
lemeztípusok logói
Blu-ray lemez
BD-LIVE
DivX
PAL műsorszórási rendszer:
UK, Franciaország,
Németország stb.
Terület
Észak-Amerika, Közép-Amerika,
Dél-Amerika, Korea, Japán,
Taiwan, Hong Kong és Dél-Kelet
Ázsia.
Európa, Grönland, Francia
területek, Közel-Kelet, Afrika,
Ausztrália és Új-Zéland.
India, Kína, Oroszország, Közép- és
Dél-Ázsia.
1
USA, USA fennhatóságai és
Kanada
2
Európa, Japán, Közel-Kelet,
Egyiptom, Dél-Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Fülöp-szigetek,
Indonézia, Hong Kong
4
Mexikó, Dél-Amerika, Közép-Amerika,
Ausztrália, Új-Zéland, Csendes-óceáni
szigetek, Karib-szigetek
5
Oroszország, Kelet-Európa, India,
Afrika nagy része, Észak-Korea,
Mongólia
6
Kína
Támogatott fájlformátumok
Megjegyzések az USB csatlakozással
kapcsolatban
• A készülék támogatja az USB
adathordozókat, az MP3 lejátszókat, digitális
fényképezőgépeket és USB kártyaolvasókat.
• A 128 karakternél hosszabb mappa vagy
fájlneveket nem támogatja.
• Egyes USB/Külső HDD/digitális fényképezőgépek
nem kompatibilisek a termékkel.
• A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja.
• Az USB adathotrdozókat csatlakoztassa
közvetlenül a készülék USB portjához. USB
kábellel történő csatlakoztatás kompatibilitási
problémákhoz vezethet.
• Ha több memóriaeszközt helyez be egy
többkártyás olvasóba egyszerre, az nem fog
megfelelően működni.
• A készülék nem támogatja a PTP protokollt.
• Ne húzza ki az USB eszközt a “betöltési”
folyamat alatt.
• Minél nagyobb a kép felbontása, annál
hosszabb a megjelenítési idő.
• A készülék nem tud lejátszani kereskedelmi honlapokról letöltött, DRM (Digitális szerzői
jogkezelés) funkcióval ellátott MP3 fájlokat.
• A készülék csak 30 kép/mp-es képfrissítési sebességű videókat támogat. (képkocka per
másodperc).
• A készülék csak az USB háttértár (MSC) eszközöket támogatja, mint például pendrive és USB
HDD. (A HUB nem támogatott.)
• Egyes USB HDD eszközök, kártyaolvasók és Thumb meghajtók nem kompatibilisek a készülékkel.
• Ha egyes USB készülékek túl sok energiát vennének fel, az eszköz működését behatárolhatja az
áramkorlátozó.
• Ha a lejátszás az USB HDD-ről instabil, biztosítson további tápfeszültséget a konnektorba való
csatlakoztatással.
Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon az USB HDD gyártóhoz.
• Az USB adathordozót biztonságosan el kell távolítani az "Safely Remove USB" funkcióval a
sérülések elkerülése érdekében.
A HOME gombbal lépjen a kezdőképernyőre, nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd nyomja
meg a v gombot.
• A SAMSUNG nem vállal felelősséget adatvesztésért.
• A készülék nem támogatja az NTSF tömörített fájlok, sparse fájlok vagy titkosított fájlok
használatát.
• Az USB eszköz az asztali PC-n megjavítható és formázható. (csak MS-Windows OS esetén).
Támogatott videófájlok
Fájl kiterjesztése
Konténer
*.avi
AVI
Videó kodek
DivX 3.11/4.x/5.1/6.0
MP4v3
H.264 BP/MP/HP
*.mkv
*.wmv
MKV
WMV (wmv9)
*.mp4
MP4
*.mpg
*.mpeg
PS
VC-1 AP
DivX 5.1/6.0
H.264 BP/MP/HP
VC-1 AP
VC-1 SM
MP4 (mp4v)
H.264 BP/MP/HP
MPEG1
MPEG2
H.264 BP/MP/HP
Audió kodek
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
PCM
MP3
Dolby Digital
DTS
WMA
AAC
MP1, 2
Dolby Digital
DTS
Felbontás
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
1920x1080
•• Korlátozások
-- A tartalomtól függően előfordulhat, hogy a fent leírt kodekekkel kódolt fájlok sem
játszhatók le.
-- A normál lejátszás nem garantált, ha a fájl konténeradatai hibásak vagy maga a fájl hibás.
-- A szabványosnál nagyobb bitsebességgel/képfrissítési sebességgel kódolt fájlok hangja/
képe szakadozhat lejátszásnál.
-- A keresés (ugrás) funkció nem használható, ha a fájl indextáblája hibás.
•• Videó dekóder
-- H.264 Level 4.1 és AVCHD támogatása
-- Nem támogatja a H.264 FMO/ASO/RS, VC1 SP/MP/AP L4 szabványokat
-- MPEG4 SP, ASP :
1280 x 720 alatt: 60 kép max
1280 x 720 felett: 30 kép max
-- Nem támogatja a GMC 2 vagy újabbat
•• Audió dekóder
-- Támogatja a WMA 7, 8, 9 és STD szabványokat
-- Nem támogatja a WMA 22050Hz mono mintavételezési frekvenciáját.
-- AAC: Max. mintavételi sebesség: 96Khz (8, 11, 12, 16, 22,24, 32,44.1, 48, 64, 88.2, 96)
Max bitsebesség: 320kbps
Támogatott zenefájlok
Fájl
kiterjesztése
Konténer
*.mp3
MP3
*.wma
WMA
Audió
kodek
MP3
WMA
Támogatott tartomány
* Mintavételi frekvenciák (kHz) - 8, 11, 16, 22, 32, 44.1, 48
* Bitsebességek - 5kbps és 384kbps között minden
bitsebesség
Támogatott képfájlok
Fájl kiterjesztése
*.jpg
*.jpeg
*.jpe
*.png
típus
Felbontás
JPEG
15360x8640
PNG
15360x8640
1920x1080
5
AVCHD (Advanced Video Codec High Definition)
Elülső panel
• A készülékkel lejátszhatók az AVCHD formátumú lemezek. Ezeket a lemezeket kamerákban
használják.
• Az AVCHD egy nagyfelbontású digitális videóformátum.
• Az MPEG-4 AVC/H.264 formátum a hagyományos képtömörítési formátumnál nagyobb
hatékonysággal tömöríti a képadatokat.
• Egyes AVCHD lemezek az “x.v.Color” formátumot használják. A készülékkel lejátszhatók az
“x.v.Color” formátumot használó AVCHD lemezek is.
• Az “x.v.Color” a Sony Corporation védjegye.
• Az “AVCHD” és az AVCHD embléma a Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. és a Sony
Corporation védjegyei.
LEJÁTSZÁS/SZÜNET GOMB
STOP GOMB
NYITÁS/ZÁRÁS GOMB
BEKAPCSOLÓ GOMB
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Előfordulhat, hogy egyes AVCHD formátumú lemezek nem játszhatók le a rögzítéstől függően.
Az AVCHD formátumú lemezeket le kell zárni.
`` Az “x.v.Color” a normál DVD lemezeknél szélesebb színtartományt biztosít.
`` Egyes DivX, MKV és MP4 formátumú lemezek lejátszása sikertelen lehet a videófelbontástól és a
képfrissítési sebességtől függően.
Tartozékok
LEMEZTÁLCA
`` Ha megjelenik a Blu-ray lemezmenü, a lejátszón vagy a távirányítón található Lejátszás gombbal nem
indítható el a lejátszás. A videó lejátszásához ki kell választania a Videó lejátszás vagy Start pontot a
lemezmenüből, és meg kell nyomnia az v gombot.
AUDIO
BONUS
VIEW
6
Használati útmutató
USB HOST
✎✎ MEGJEGYZÉS
Ellenőrizze az alábbi tartozékok meglétét.
Elemek a távirányítóhoz
(AAA méret)
TÁVIRÁNYÍTÓ ÉRZÉKELŐJE
HOME
REPEAT
A-B
REPEAT
SUBTITLE
`` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa végre.
Hátsó panel
FULL
SCREEN
Távvezérlés
HDMI OUT
LAN
DIGITAL AUDIO OUT
A távirányító bemutatása
Csatlakoztatás
Távirányító
Csatlakoztatás TV-hez
A készülék be- és kikapcsolására szolgál.
A TV be- és kikapcsolása.
Beállítás után a TV bemenetének beállítását
teszi lehetővé.
TV hangerő beállítása.
A tálca kinyitására és bezárására szolgál.
Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és a TV
HDMI IN aljzatába.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
A számgombokkal opciók állíthatók be.
Előugró menübe/főcím menübe való
belépés.
Lemezmenübe való belépés.
Keresés előre vagy hátra.
Ugrás hátra vagy előre.
Lemez leállítása.
Lemez lejátszása.
Különböző audió funkciók elérése lemezen
(Blu-ray/DVD).
HOME
SUBTITLE
Az Eszköz menü használata.
Főmenübe való belépés.
A Blu-ray/DVD lemez felirat nyelvei között
válthat vele.
Lejátszási információk megjelenítése Bluray/DVD lemez lejátszásakor.
Menüpontok kiválasztása és menübeállítások
megadása.
Kilépés a menüből.
Vissza az előző menübe.
A készülék menüjének és Blu-ray funkciók
használatára alkalmas gombok.
A bonusview funkció használatához.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
Az A-B szakaz ismételt lejátszására szolgál.
Elemek behelyezése
Hang
Videó
Lemez lejátszás szüneteltetése.
AUDIO
FULL
SCREEN
Nyomja meg a teljes képernyő funkció
használatához, Bluray/DVD lemez
lejátszásakor a gomb nem működik.
Főcím, fejezet, szám vagy lemez lejátszását
ismételheti meg.
✎✎ MEGJEGYZÉS
!!
`` Ha a távirányító nem működik megfelelően:
• Ellenőrizze az elemek (+/–) polaritását.
• Ellenőrizze az elemek töltöttségét.
• Ellenőrizze, nem takarja-e valami az érzékelőt.
• Ellenőrizze, nincs-e a közelben fluoreszcens
fényforrás.
FIGYELEM!
`` Az akkumulátorokat a helyi jogszabályoknak megfelelően
kell hasznosítani. Ne helyezze őket a háztartási szemétbe.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a megjelenítőhöz HDMI-DVI kábellel csatlakozik, akkor csatlakoztatnia kell a Digital Audio Out
kimeneteket is az audió rendszerhez a hang hallgatásához.
`` A HDMI-kábel kép- és hangjeleket is továbbít, ezért nem kell audiókábelt csatlakoztatni.
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti felbontások nem működnek. További információ a TV használati
útmutatójában található.
`` Amikor először csatlakoztatja a készüléket HDMI-kábellel a TV-hez vagy egy új TV-hez, majd első
alkalommal bekapcsolja, a HDMI kimenet felbontása automatikusan a TV által támogatott legnagyobb
felbontásra áll be.
`` A túl hosszú HDMI-kábel képzajt okozhat. Ilyenkor kapcsolja a HDMI Mély színek menüpontot Ki értékre.
`` Ha a videót HDMI 720p, 1080i vagy 1080p kimeneti módban szeretné nézni, akkor nagysebességű (2-es
kategóriájú) HDMI kábelt kell használni.
`` A HDMI egy tisztán digitális videójel a TV felé.
Ha a TV nem támogatja a HDCP-t (a nagy sávszélességű digitális tartalomvédelmet), akkor véletlenszerű
képzaj jelenik meg.
7
Csatlakoztatás Audió rendszerhez
Csatlakoztatás hálózati útválasztóhoz
Csatlakoztassa a Blu-ray lejátszót az audió rendszerhez az alábbi módszerek egyikével.
-- Ne csatlakoztassa a tápkábelt a konnektorba, amíg minden más kábelt nem csatlakoztatott.
-- Ha módosítja a csatlakozásokat, kapcsolja ki a készülékeket a kezdés előtt.
1 módszer Csatlakoztatás HDMI-kompatibilis AV erősítőhöz
A készülék hálózati útválasztóhoz is csatlakoztatható az alábbi módszerek egyikével.
Az DLNA hálózati funkció használatához csatlakoztassa a PC-t a hálózathoz az ábra szerint.
Vezetékes hálózat
• Csatlakoztassa a HDMI kábelt (nem tartozék) a készülék hátulján a HDMI OUT aljzatba, és
az erősítő HDMI IN aljzatába.
• Legjobb minőség (ajánlott)
2 módszer Csatlakoztatás AV erősítőhöz Dolby Digital vagy DTS dekóderrel
• Csatlakoztassa a koax kábelt (nem tartozék) a készülék koax digitális audió kimeneti
csatlakozójára és az erősítő digitális koax bemenetére.
• Jó minőség
• A hang csak az első két hangszóróból hallatszik, a digitális kimenet beállítása PCM.
1. módszer
Hang
Vagy
Router
Szélessávú
modem
2. módszer
Hang
Szélessávú modem
(beépített routerrel)
Szélessávú
szolgáltatás
✎✎ MEGJEGYZÉS
Szélessávú
szolgáltatás
`` Előfordulhat, hogy a Samsung szoftverfrissítési szerveréhez nem kap Internet-hozzáférést a routertől vagy
az internetszolgáltató szabályzatától függően. További információkért forduljon az internetszolgáltatóhoz.
`` DSL felhasználók használjanak útválasztót a hálózati kapcsolathoz.
8
Beállítások
A kezdő beállítási műveletek
meg a TV-n. Ha a készüléket 25 percnél
hosszabb ideig hagyja képernyővédő módban,
automatikusan kikapcsol.
• A főmenü nem jelenik meg, amíg nem
konfigurálta a kezdeti beállításokat.
• A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
• A menüpontok elérése különböző lehet.
• Miután a készülék betöltése befejeződött, A
panelgombok és a távirányító használható.
Menü Navigáció
AUDIO
`` A Főmenü nem jelenik meg, ha a kezdeti beállítások
nincsenek megadva, kivéve az alábbiak szerint.
`` Ha megnyomja a KÉK (D) gombot a hálózati
beállítás közben, hozzáférhet a főmenühöz
még a hálózati beállítások előtt.
`` A főmenübe való visszatéréskor a teljes
képernyős mód automatikusan kikapcsol.
`` Ha újra meg szeretné jeleníteni a Kezdeti
beállítások képernyőt, nyomja le a @ gombot
a készülék elején 5 másodpercre lemez
behelyezése nélkül. Ez visszaállítja a lejátszót
az alapértelmezett beállításokra.
`` Miután a készülék betöltése befejeződött, a
HDMI-CEC funkció használható.
`` Anynet+(HDMI-CEC) funkciók használatához
kövesse az alábbi utasításokat.
1) Csatlakoztassa a készüléket Anynet+(HDMICEC)- kompatibilis Samsung TV-hez HDMI
kábellel.
2) Az Anynet+(HDMI-CEC) funkciót Be értékre
állította a TV-n és a készüléken is.
3) Állítsa be a TV-t a Kezdeti beállítások
eljárással.
`` Ha a készüléket 5 percnél hosszabb ideig
hagyja stop módban, képernyővédő jelenik
2
2
3
4
REPEAT
REPEAT
A-B
SCREEN
v (Enter) / IRÁNY gomb :
Kurzor mozgatása vagy elem kiválasztása.
Aktuálisan kijelölt elem kiválasztása.
Beállítás jóváhagyása.
6
Settings
2
5
App 1
No Disc
App 2
a Change Device
App 3
6
Photos kiválasztása.
4. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
1
4
Videos kiválasztása.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
almenüt, majd nyomja meg az v
gombot.
• Főmenü
Music
Alkalmazások kiválasztása.
5
2. A ◄► gombokkal válassza ki a Settings
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
EXIT gomb : Kilépés az aktuális menüből..
Photos
4
1. Nyomja meg a POWER gombot.
Megjelenik a Főmenü.
RETURN gomb : Vissza az előző menübe.
Videos
A használható gombok megjelenítése.
A Beállítás menü és az almenük a következők
szerint érhetők el:
FULL
HOME gomb : Főmenübe való belépés.
VIEW
Settings kiválasztása.
3
Belépés a Beállítások menübe
4
BONUS
2
`` A Videók, Fotók és Zene opciókhoz szükséges,
hogy egy megfelelő lemez legyen a lejátszóban,
vagy egy USB-eszköz legyen csatlakoztatva.
3
1
Music kiválasztása.
✎✎ MEGJEGYZÉS
SUBTITLE
1
A Kezdeti beállítási eljárással beállíthatók
a képernyőüzenetek és a menü nyelve, az
otthoni hálózat csatlakozása, a képarány
(képernyőméret és formátum) a TV-nek
megfelelően, és megkereshetőek a csatornák.
✎✎ MEGJEGYZÉS
HOME
1
App 4
d View Devices " Enter
3
5. Az EXIT gombbal kiléphet a menüből.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A menüpontok elérése különböző
lehet. A szoftververzió frissítése után a
képernyőüzenetek változhatnak.
Megjelen
Beállíthatók a különböző megjelenítési opciók,
például TV képarány, felbontás stb.
TV képaránya
A televízió típusától függően előfordulhat, hogy
meg kell adni a képernyőméretet.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztípustól függően egyes képarányok
nem elérhetők.
`` Ha a TV képernyőtől eltérő képarányt és
beállítást választ, a kép torzulhat.
BD Wise (csak Samsung
termékek esetén)
A BD Wise a Samsung legújabb csatlakoztatási
funkciója.
Ha a BD Wise-kompatibilis Samsung készüléket és
egy Samsung TV-t HDMI-vel csatlakoztatja, és a BD
Wise be van kapcsolva a készüléken és a TV-n is,
akkor a készülék a BD/DVD lemez videófelbontását
és képfrissítési sebességét fogja használni.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a BD Wise be van kapcsolva, a Felbontás
beállítása automatikusan a BD Wise lesz,
és a BD Wise jelenik meg a Felbontás
menüpontban.
`` Ha nem BD Wise-kompatibilis eszközhöz csatlakoztatja
a lejátszót, akkor a BD Wise funkciók nem használhatók.
`` A BD Wise megfelelő működéséhez kapcsolja
On a funkciót a készüléken és a TV-n is.
Felbontás
A HDMI videójel kimeneti felbontását Auto,
1080p, 1080i, 720p vagy 576p/480p értékre
állítja. A szám a képkockánkénti videósorok
számát adja meg. Az i és a p betűk a
váltottsoros, illetve a progesszív letapogatást
jelentik.
9
A kimeneti módnak megfelelő
felbontás
• Blu-ray Disc/E-tartalmak/digitális
tartalmak lejátszása
Kimenet
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
Blu-ray lemezek
E-tartalmak/
digitális tartalmak
BD Wise
Blu-ray lemez
felbontása
1080p
Auto
TV max.
bemeneti
felbontása
TV max. bemeneti
felbontása
1080@60F
(Filmkocka : Off)
1080@60F
1080@60F
Videó
képfrissítés: Auto
(24Fs)
1080@24F
1080@24F
1080i
1080i
1080i
Beállítás
720p
720p
720p
576p/480p
576p/480p
576p/480p
• DVD lejátszás
Kimenet
Beállítás
10
HDMI / csatlakoztatva
HDMI mód
BD Wise
576i/480i
Auto
TV max. bemeneti felbontása
1080p
1080p
1080i
1080i
720p
720p
576p/480p
576p/480p
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha a csatlakoztatott TV nem támogatja a Filmkocka
vagy a kiválasztott felbontást, az “If no pictures are
shown after selecting ‘Yes’, please wait for 15
seconds to return to the previous resolution. Do
you want to change the resolution?”. üzenet jelenik
meg.
Ha az Yes pontot választja, a TV képernyő
15 másodpercre elsötétedik, és a felbontás
automatikusan visszaáll a korábbi értékre.
`` Ha a képernyő sötét marad a felbontás
módosítása után, vegye ki a lemezeket, majd
nyomja le és tartsa lenyomva a @ gombot a
készülék elején 5 másodpercig. A beállítások
visszaállnak gyári alapértékre. Az egyes módok
eléréséhez kövesse az előző oldal utasításait,
és válassza ki a TV által is támogatott Display
Setup (Képernyőbeállítást).
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
`` A Blu-ray lemeznek rendelkeznie kell a 24 képkockás
funkcióval a Movie Frame (24Fs) mód használatához.
Progresszív mód
A képminőség javítása DVD-k lejátszásakor.
Digitális kimenet
Állítsa be a TV-hez vagy AV erősítőhöz való digitális audió kimeneti opciót. További részletek a
digitális bemenetek kiválasztási táblázatában.
Digitális kimenet kiválasztása
Beállítás
HDMI-színformátum
Beállítható a HDMI kimenet színtere, a
csatlakoztatott eszközhöz (TV, monitor stb.)
való illesztés érdekében.
PCM
Dolby Digital
HDMI mély színek
A videókimenet a HDMI OUT aljzaton Deep Color lesz.
A Mély színek beállítás pontosabb színvisszaadást és
nagyobb színmélységet eredményez.
Dolby Digital
Plus
Audió
Dolby TrueHD
jelfolyam BluDTS
ray lemezen
Audió
jelfolyam
DVD-n
Blu-ray lemez
definíció
Bitstream
(Unprocessed)
PCM
Csatlakoztatás
Filmkocka (24Fs)
Ha Auto értékre állítja a Filmkocka (24Fs)
funkciót, a készülék HDMI kimenete
átállítható 24 kép/másodpercesre, így jobb
képminőséget láthat.
A Filmkocka (24Fs) funkció csak az ezt
támogató TV-ken használható. A Filmkocka
opció csak akkor választható ki, ha a készülék
HDMI 1080p felbontásban van.
Hang
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
PCM
Dolby Digital
DTS
Bármilyen
HDMIerősítő
Koaxiális
PCM 7.1ch-ig PCM 2ch
Bitstream
(Re-encoded DTS)
HDMIerősítő
Koaxiális
HDMI-erősítő vagy
Koaxiális
PCM
PCM 2ch
DTS újrakódolt
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby Digital Dolby Digital
DTS újrakódolt
PCM 2ch
Dolby Digital
PCM 2ch
Dolby Digital
Plus
DTS újrakódolt
PCM 2ch
PCM 2ch Dolby TrueHD Dolby Digital
DTS újrakódolt
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS újrakódolt
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
PCM 2ch
DTS
DTS
DTS-HD High
Resolution
DTS
Audio
DTS-HD
Master
DTS
Audio
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital Dolby Digital
DTS
DTS
Bitstream
(Re-encoded
Dolby D)
HDMI-kompatibilis
AV erősítő vagy
Koaxiális
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
DTS újrakódolt
Újrakódolt Dolby
Digital *
PCM 2ch
PCM 2ch
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Dekódolja a fő műsor
Dekódolja a fő műsor
Csak a fő műsor
audióját és BONUSVIEW
Dekódolja a fő műsor
audióját és BONUSVIEW
audiófolyamát biztosítja az
audió jelfolyamát PCM
audióját és BONUSVIEW
audió jelfolyamát PCM
AV erősítő számára az audió
audióra és hozzáadja a
audió jelfolyamát
audióra és hozzáadja
bitfolyam dekódolásához.
navigációs hangeffektusokat,
PCM audióra és
a navigációs hangefBONUSVIEW audió és
hozzáadja a navigációs
fektusokat, majd újrakódolja majd újrakódolja a PCM
navigációs hangeffektusok
audiót Dolby digital
hangeffektusokat.
a PCM audiót DTS
nem hallhatók.
bitfolyammá
bitfolyammá.
** Ha a forrás jelfolyam 2ch vagy mono, az “Dolby
D újrakódolt” beállítás nem használható.
A Blu-ray lemezek három audió jelfolyamot
tartalmazhatnak:
-- Fő műsor audió: A fő film audió hangsávja.
-- BONUSVIEW audió : További hangsáv,
például rendezői vagy színészi kommentár.
-- Navigációs hangeffektusok : A navigációs
hangeffektusok a menüpontok
kiválasztásánál hangzanak fel. A navigációs
hangeffektusok Blu-ray lemezenként
eltérőek lehetnek.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A helyes Digitális kimenetet válassza ki, mert
ellenkező esetben nem lesz hang hallgató,
vagy zaj keletkezik.
`` Ha a HDMI-eszköz (AV erősítő, TV) nem
kompatibilis a tömörített formátumokkal (Dolby
digital, DTS), az audió jel PCM formátumban
kerül a csatlakozóra.
`` A normál DVD-k nem tartalmaznak BONUSVIEW
audiót és navigációs hangeffektusokat.
`` Egyes Blu-ray lemezek nem tartalmaznak
BONUSVIEW audiót és navigációs
hangeffektusokat.
`` Ha MPEG audio hangsávokat játszik le,
az audió jel PCM lesz, a Digitális kimenet
beállításától függetlenül (PCM vagy Bitfolyam).
`` Ha a TV nem kompatibilis a többcsatornás
formátumokkal (Dolby Digital, DTS), a
készülék PCM 2 csatornás lekonvertált audiót
adhat, még a Bitfolyam (Újrakódolt vagy
Feldolgozatlan) beállítása esetén is.
`` Ha a TV nem kompatibilis a 48kHz feletti PCM
mintavételi frekvenciákkal, a készülék 48kHz
lekonvertált PCM audiót biztosít, még a PCM
alulmintavételezés Off beállítása mellett is.
PCM-alulmintavételezés
Megválaszthatja, hogy a 96Khz PCM jeleket
lekonvertálja-e 48Khz-re, mielőtt az erősítőre
kerülnek. Válassza az Be lehetőséget, ha az
erősítő nem kompatibilis a 96Khz-es jelekkel.
Dinamikus tartomány
szabályozása
Dinamikus tartomány beállítása Dolby Digital,
Dolby Digital Plus és Dolby True HD audió
esetén.
• Auto : A Dolby TrueHD dinamikus
tartomány szabályozása automatikus
lesz, a Dolby TrueHD hangsáv információi
alapján. Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását Dolby Digital és Dolby Digital
Plus esetén is.
• Off : A dinamikus tartomány tömörítetlen
marad, így az eredeti hang hallgatható.
• On : Bekapcsolja a dinamikus tartomány
szabályozását mindhárom Dolby esetén.
A csendesebb hangokat felerősíti, a nagy
erejű hangokat pedig halkítja.
Az alábbi eljárással konfigurálja a hálózati
beállításokat.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A készülék csak vezetékesen csatlakoztatható
a hálózathoz.
Automatikus hálózati beállítás
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal
válassza ki a Settings pontot, majd
nyomja meg az v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az v gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
Settings
Audio Internet Protocol Setup
Network
System
Language
Hálózat
A szolgáltatótól érdeklődje meg, hogy az IPcíme statikus vagy dinamikus. Ha dinamikus
a hálózat – és a legtöbb az - javasoljuk az
Auto eljárást a hálózati beállítás során. Ez a
legkönnyebb, és a legtöbb esetben működik.
Ha statikus, a manuális beállítást kell
alkalmazni.
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
Security
General
DNS Server
Support
Lekeverés mód
Kiválasztható, a készülék hogyan keverje le a
többcsatornás audiót kevesebb csatornára a
sztereó hangrendszerrel kompatibilis módon.
A készülék normál sztereó vagy térhangzású
sztereó hangra konvertálhat.
Wired Network Settings
Display
4.
: Auto
: 0
0
0
0
: 0
0
0
0
: 0
: Auto
: 0
0
0
0
0
\
0
0
> Move " Select ' Return
Az Internet Protokoll beállítás mezőben
válassza ki az Auto lehetőséget, ha
még nem az van kiválasztva. (Az v
gombbal válassza ki az AUTO-t, majd
nyomja meg az v-t.)
5. Az Auto funkció automatikusan lekéri és
feltölti az IP Address, Subnet Mask
stb. értékeit.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A folyamat akár öt percig is eltarthat.
6. Miután a Hálózati funkció megkapta a
hálózati beállítások értékeit, nyomja meg
a RETURN gombot.
7. Válassza ki a Network Test, és nyomja
meg az v gombot, győződjön meg
róla, hogy a lejátszó csatlakozott a
hálózathoz.
8. A Hálózati teszt végén nyomja meg a
RETURN gombot kétszer a Főmenübe
való visszatéréshez.
9. Ha a Hálózati funkció nem kapta meg
az értékeket, vagy a Manuális beállítást
választotta, ugorjon a Manuális
beállításról szóló részre.
Manuális hálózati beállítás
A manuális hálózati beállítás előtt be kell
szerezni a hálózati beállítási értékeket.
A hálózati beállítások beírásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. A Főmenüben a ◄► gombokkal
válassza ki a Settings pontot, majd
nyomja meg az v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Network
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
3. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Wired
Network Settings pontot, majd nyomja
meg az v gombot. Megjelenik a
Vezetékes hálózati csatlakozás képernyő.
4. Az Internet Protocol Setup képernyőn
nyomja meg az v gombot.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Manual
pontot, majd nyomja meg az v gombot.
6. A ▼ gombbal lépjen az első mezőre (IP cím).
7. A távirányító számgombjaival írja be a
számokat.
8. Az egyes mezőkről a ► gombbal lehet
továbblépni a következőre.
A nyíl gombokkal fel, le és vissza is
léphet.
9. Írja be az IP Address, Subnet Mask, és
Gateway értékeket..
11
10.
11.
12.
13.
14.
A ▼ gombbal lépjen a DNS pontra.
A ▼ gombbal lépjen az első DNS mezőre.
Írja be a számokat a fenti módon.
Nyomja meg a távirányító Return gombját.
Futtassa a Hálózati tesztet a kapcsolat
létrejöttének ellenőrzéséhez.
Hálózati teszt
Ebben a menüpontban csatlakozhat a
vezetékes hálózathoz, vagy a hálózati
kapcsolat működését ellenőrizheti.
Hálózat állapota
A hálózati és az Internet kapcsolat létrejöttének
ellenőrzése
BD-Live internetkapcsolat
Internet kapcsolat engedélyezése vagy
letiltása a BD-LIVE szolgáltatás használatakor.
• Allow (All) : Internet kapcsolat
engedélyezése minden BD-LIVE tartalom
esetén.
• Allow (Valid Only) : Internet kapcsolat
engedélyezése csak érvényes engedélyt
tartalmazó BD-LIVE tartalmakra.
• Prohibit : Internet kapcsolat tiltása minden
BD-LIVE tartalom esetén.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Mi az érvényes tanúsítvány?
Amikor a készülék a BD-LIVE szolgáltatásnak
elküldi a lemez adatait és a kérést a lemez
tanúsítására, a szerver az átküldött adatok
alapján ellenőrzi a lemez érvényességét, majd
egy tanúsítványt küld vissza a készüléknek.
`` A BD-LIVE tartalmak használata során
előfordulhat, hogy az Internet-kapcsolat
korlátozott lesz.
12
A BD-LIVE™ használata
A készülék hálózatra történt csatlakoztatása
után használhatók a filmekhez kapcsolódó
szolgáltatások BD-LIVE kompatibilis lemezek
esetén.
1. Csatlakoztasson egy USB adathordozót
a készülék hátulján az USB aljzatba, és
ellenőrizze a szabad memóriát. Legalább
1GB szabad hellyel kell rendelkezni a
BD-LIVE szolgáltatások használatához.
2. Helyezzen be egy BD-LIVE kompatibilis
Blu-ray lemezt.
3. Válassza ki a kívánt BD-LIVE
szolgáltatást a gyártótól függően.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A BD-LIVE és a tartalmak használata a
gyártótól függően eltérő lehet.
Az DLNA funkció használata
Az DLNA szolgáltatással zenéket, videókat és
fotókat játszhat le a PC-ről vagy NAS-ról.
Az DLNA használatához csatlakoztatnia kell a
lejátszót a hálózathoz (lásd 11~12. oldalon).
Az DLNA használatához a PC-vel telepítenie
kell az AllShare szoftvert a PC-re.
Ha rendelkezik NAS-szal, az DLNA további
szoftverek nélkül használható.
Az DLNA szoftver letöltéséhez
1. Látogasson el a Samsung.com oldalra.
2. Kattintson a Támogatás/Letöltések
pontra, írja be a termékszámot a
megjelenő mezőbe, és kattintson az
Összes találat megjelenítése gombra.
3. A következő képernyőn kattintson a
Letöltések menüpontra.
4. Kattintson a Szoftver pontra a következő
oldalon.
5. Kattintson az AllShare sorban lévő ikonra
a Fájl alatt a letöltés elkezdéséhez.
Rendszer
Kezdeti beállítás
A Kezdeti beállítások során megadható a nyelv,
a hálózati beállítások stb.
A Kezdeti beállításokról a felhasználói kézikönyv
Kezdeti beállítások című részében olvashat.
(Lásd a 9. oldalt).
Gyorsindítás
Beállítható, hogy a készülék gyorsan
bekapcsoljon a betöltési idő csökkentésével.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha ez a funkció Be értékre van állítva, a
készenléti energiafogyasztás nő.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Az Anynet+ egy kényelmi funkció, amely
lehetővé teszi más, Anynet+ kompatibilis
Samsung készülékek vezérlését.
A funkció használatához csatlakoztassa a
készüléket Samsung TV-hez HDMI-kábellel.
A készülék a Samsung TV távirányítójával
vezérelhető, és a lejátszás elindítható a
TV távirányítóján a PLAY (
) gomb
lenyomásával.
További információk a TV használati
útmutatójában.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A funkció nem használható, ha a HDMI-kábel
nem CEC-kompatibilis.
`` Ha a Samsung TV-n Anynet+ embléma látható,
akkor kompatibilis az Anynet+ funkcióval..
`` A TV-től függően egyes HDMI kimeneti
felbontások nem működnek.
További információk a TV használati
útmutatójában találhatók.
`` Miután kikapcsolta a készüléket és kihúzza a
tápkábelt, ha újra csatlakoztatja, a készülék
automatikusan bekapcsol. Automatikusan
kikapcsol 15 másodperc elteltével az Anynet+
kapcsolat újbóli létrehozásához.
`` Egyes Anynet+ kompatibilis TV készülékek
csatlakoztatása esetén a készülékhez a TV
bekapcsolásával megjelenhet egy figyelmeztető
üzenet, amely azt jelzi, hogy nem található
kapcsolat. Az Anynet+ kapcsolat ettől
függetlenül létrejön és használható.
BD-adatkezelés
A BD-LIVE szolgáltatással kompatibilis Blu-ray
lemezről elért, letöltött és csatlakoztatott flash
memóriás eszközön tárolt tartalmak kezelése.
Megtekinthetők a készülék-információk,
például kapacitás, törölhetők a BD adatok, és
cserélhető a Flash memória eszköz..
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Külső memória módban a lemez lejátszása
megáll, ha kihúzza az USB-eszközt a lejátszás
közben.
`` A készülék a FAT16, FAT32, és NTFS
fájlrendszereket támogatja. Ajánlott USB
2.0 protokollal és 4 MB/sec olvasási/
írási sebességgel rendelkező USB-eszközt
használni.
`` Az adathordozó formázása után a Lejátszás
folytatása funkció nem fog működni.
`` A BD Adatkezelés memória teljes mérete a
körülményektől függően eltérő lehet.
DivX® Video On Demand
DivX® VOD regisztrációs kód megtekintése,
és DivX® VOD tartalmak lejátszása.
Nyelv
Kiválasztható a főmenü, lemezmenü stb.
nyelve.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A kiválasztott nyelv csak akkor jelenik meg, ha
a lemezen is szerepel.
Biztonság
A menü első alkalommal történő használatakor
megjelenik a jelszóbeállítási képernyő.
Írja be a 4 jegyű jelszót a számgombokkal.
BD szülői besorolása
Megakadályozza a megadott korhatárral
rendelkező Blu-ray-lemezek lejátszását, amíg
be nem írja a PIN-kódot.
DVD szülői besorolása
Ez a funkció korhatárral ellátott DVD lemezek
esetén működik, amellyel vezérelhető, hogy
a családtagok milyen korhatárú lemezeket
tekinthetnek meg. A korhatár-besorolás segít
befolyásolni, hogy a családtagok milyen DVD
lemezeket tekinthetnek meg.
Válassza ki a beállítani kívánt korhatárt.
Ha például a 6. szintet választja, a 7. és 8.
szintet tartalmazó lemezek nem lesznek
lejátszhatók.
A nagyobb számok felnőtt tartalomra utalnak.
PIN módosítás
A biztonsági funkciókhoz történő
hozzáféréshez szükséges 4 jegyű jelszó
módosítása.
Ha elfelejtette a jelszót
1. Vegye ki a lemezt.
2. Nyomja meg és tartsa nyomva a @
gombot az első panelen legalább 5
másodpercig.
Minden beállítás visszaáll a gyári
alapértékre.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre,
a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Időzóna
Általános
Beállítható a helyi időzóna.
Terméktámogatás
Szoftverfrissítés
A Szoftverfrissítés menüben szoftverfrissítés
végezhető a teljesítmény növeléséhez és
további szolgáltatások igénybevételéhez.
Online módon
Az By online történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket :
1. Válassza az By Online pontot, és
nyomja meg az v gombot. Megjelenik
a Csatlakozás a szerverhez üzenet.
2. Előugró üzenet jelenik meg, ha van
elérhető frissítés.
3. Ha az Yes-t választja, elindul a letöltés.
(Soha ne kapcsolja ki a lejátszót a
frissítés alatt.)
4. A frissítés végén a lejátszó automatikusan
újraindul.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
`` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
`` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
`` A lemeztálcának üresnek kell lennie az By Online
csatlakozóról történő frissítéskor.
USB-ről
Az USB-ről történő frissítéshez kövesse az
alábbi lépéseket:
5. Látogasson el a www.samsung.com/
bluraysupport oldalra.
6. Töltse le a legújabb USB szoftverfrissítési
zip fájlt a számítógépre.
7. Tömörítse ki a zip fájlt a számítógépen.
Egyetlen RUF fájlnak kell megjelennie a
zip fájllal megegyező névvel.
8. Másolja a RUF fájlt egy USB
memóriaeszközre.
9. Győződjön meg róla, hogy nincs lemez a
lejátszóban, és csatlakoztassa az USB
eszközt a készülék USB portjába.
10. A lejátszó menüjében lépjen a Beállítások
> Terméktámogatás > Szoftverfrissítés
pontra.
11. Válassza ki a By USB-n pontot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A lemeztálcának üresnek kell lennie az USB
host csatlakozóról történő frissítéskor.
`` A frissítés után ellenőrizze a szoftver részleteit
a szoftver Frissítés menüben.
`` Ne kapcsolja ki a készüléket a szoftverfrissítés
közben. A készülék meghibásodhat.
`` A szoftverfrissítéseket az USB Host aljzaton
keresztül csak USB memória eszközzel hajtsa
végre.
Auto értesítés frissítésről
Ha csatlakoztatta a lejátszót a hálózathoz,
és bekapcsolja az Auto értesítés frissítésről
funkciót, a lejátszó automatikusan értesíti,
ha új szoftververzió érhető el a lejátszóhoz.
13
Az Auto értesítés frissítésről bekapcsolásához
kövesse az alábbi lépéseket:
1. Válassza ki az Auto Upgrade
Notification pontot, és nyomja meg az
v gombot.
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a On
pontot, majd nyomja meg az v
gombot.
Ha van elérhető szoftververzió, a lejátszó
előugró üzenetben értesít.
1. Az eszközszoftver frissítéséhez válassza
a Yes pontot. A készülék kikapcsol
automatikusan, majd újraindul és elkezdi
a letöltést. (Ne kapcsolja vissza kézzel).
2. Megjelenik a frissítés folyamatjelzője.
3. A frissítés után a készülék automatikusan
kikapcsol.
4. Nyomja meg a POWER gombot a
készülék bekapcsolásához.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` A frissítés megtörtént, ha a készülék kikapcsol
az újraindulás után. Nyomja meg a POWER
gombot a frissített készülék bekapcsolásához.
`` Soha ne kapcsolja ki vagy be a készüléket
manuálisan a frissítési folyamat közben.
`` A Samsung Electronics nem vállal felelősséget
az instabil internet-kapcsolatból vagy a
felhasználó frissítés közbeni hanyagságából
eredő meghibásodásokért.
Samsung ügyfélszolgálat
Kapcsolatfelvételi információk a készülékkel
kapcsolatban.
A szolgáltatási szerződés
feltételei
Harmadik fél tartalmaival és szolgáltatásaival
kapcsolatban lásd az általános jogfeladási
nyilatkozatot.
Vissza
Összes beállítás visszaállítása, kivéve a
hálózatot beállításokat.
Média lejátszás
Kereskedelemben kapható lemez
lejátszása
1. A 8 gombbal nyissa ki a lemeztálcát.
2. Helyezze be óvatosan a lemezt a tálcába
a feliratos felével felfelé.
3. A 8 gombbal csukja be a lemeztálcát.
A lejátszás automatikusan elkezdődik.
USB eszközön található fájlok
lejátszása
Lejátszhatók USB-n található multimédia fájlok.
1. Lépjen a főmenübe.
2. Stop módban csatlakoztassa az USB
adathordozót a készülék elején lévő
USB-csatlakozóba.
Megjelenik a “Do you want to access
the device?” üzenet.
3. A ◄► gombokkal válassza ki a Yes
pontot, majd nyomja meg az v
gombot.
4. Ha van lemez a Blu-ray lejátszóban,
nyomja meg a PIROS (A) vagy KÉK (D)
gombot. Ha nincs, ugorjon a 6. lépésre.
Ha a PIROS(A) gombot nyomta meg,
ugorjon az 5. lépésre.
Ha a KÉK(D) gombot nyomta meg,
ugorjon a 4-1 lépésre.
5. A ▲▼ gombokkal válassza ki az USB
pontot, majd nyomja meg az v
gombot.
14
Videos
Photos
Music
Settings
No Disc
123
a
123
App 2
a Change Device
App 3
App 4
c Safely Remove USB d View Devices " Enter
6. A ◄► gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt, majd
nyomja meg az v gombot. Ugorjon a
7. lépésre.
4-1. Nyomja meg a KÉK(D) gombot, és
megjelenik az alábbi képernyő. Ugorjon
az 5-1. lépésre.
123
App 1
123
a
App 2
Settings
App 3
App 4
d Home " Enter
5-1. A ◄► gombokkal válassza ki az USB pontot, majd nyomja meg az v gombot.
6-1. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kívánt
Videók, Zene vagy Fotók almenüt,
majdnyomja meg az v gombot.
7. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat,
fájlokat vagy mindkettőt láthat.
8. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja
meg a v gombot.
9. A ◄►▲▼ gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg
a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Bár a készülék megjelenít minden tartalomtípus
mappáját, csak a 6 vagy 6-1. lépésben
kiválasztott tartalomtípusú fájlokat jeleníti meg.
Ha például a zenét választotta, csak a zenefájlok
jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha
visszatér a Főmenü képernyőre és megismétli a
4. lépést.
10. Nyomja meg a RETURN gombot
egyszer vagy többször a képernyőről
vagy mappából való kilépéshez, vagy a
Főmenü képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza
közvetlenül a Főmenü képernyőre.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Az USB adathordozót biztonságosan el kell
távolítani az "Safely Remove USB" funkcióval a
sérülések elkerülése érdekében.
A HOME gombbal lépjen a kezdőképernyőre,
nyomja meg a SÁRGA (C) gombot, majd
nyomja meg a v gombot.
`` Ha USB adathordozó lejátszása közben helyez
be lemezt, a lejátszási mód automatikusan
átvált “Blu-ray, DVD vagy CD”-re.
Felhasználó által rögzített lemez
lejátszása
Lejátszhatók Blu-ray, DVD vagy CD lemezekre
rögzített multimédia fájlok.
1. Helyezze rá óvatosan a felhasználói
lemezt a tálcára a feliratos felével felfelé,
és csukja be a tálcát. Megjelenik az
Eszköz csatlakoztatva ablak.
2. A ◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - videók, fotók vagy
zene - és nyomja meg a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Bár a készülék megjelenít minden tartalomtípus
mappáját, csak a 2. lépésben kiválasztott
tartalomtípusú fájlokat jeleníti meg.
Ha például a zenét választotta, csak a zenefájlok
jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha
visszatér a Főmenü képernyőre és megismétli a
2. lépést.
3. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat,
fájlokat vagy mindkettőt láthat.
4. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja
meg a v gombot.
5. A ◄►▲▼ gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg
a v gombot.
6. Nyomja meg a RETURN gombot
egyszer vagy többször a képernyőről
vagy mappából való kilépéshez, vagy a
Főmenü képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza
közvetlenül a Főmenü képernyőre.
A PC-n található tartalmak
lejátszása
A PC-n vagy Blu-ray lejátszón található
tartalmak lejátszásához csatlakoztatnia kell a
Blu-ray lejátszót a hálózathoz, és telepítenie
kell a DLNA szoftvert a PC-re.
Tartalmak lejátszása a PC-ről
1. Lépjen a főmenübe.
2. Nyomja meg a KÉK(D) gombot a
távirányítón (eszköz).
3. A megjelenő Eszköz képernyőn válassza
ki a PC-t., majd nyomja meg a v
gombot.
4. A ◄► gombokkal válassza ki a lejátszani
kívánt tartalomtípust - videók, fotók vagy
zene - és nyomja meg a v gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Bár a készülék megjelenít minden tartalomtípus
mappáját, csak a 4. lépésben kiválasztott
tartalomtípusú fájlokat jeleníti meg.
Ha például a zenét választotta, csak a zenefájlok
jelennek meg. Ez a kiválasztás módosítható, ha
visszatér a Főmenü képernyőre és megismétli a
4. lépést.
7. A ◄►▲▼ gombokkal válassza ki a
lejátszani kívánt fájlt, majd nyomja meg
a v gombot.
8. Nyomja meg a RETURN gombot
egyszer vagy többször a képernyőről
vagy mappából való kilépéshez, vagy a
Főmenü képernyőre való visszatéréshez.
Az EXIT gombbal térjen vissza
közvetlenül a Főmenü képernyőre.
A videólejátszás vezérlése
A Blu-ray lemez, DVD-n, CD-n, USB-n vagy
PC-n található videó tartalmak lejátszása
vezérelhető. A lemeztől vagy a tartalomtól
függően az itt leírt egyes funkciók nem
feltétlenül érhetők el..
A távirányító videólejátszásra
használható gombjai
2
1
AUDIO
HOME
SUBTITLE
5. Megjelenik egy képernyő az eszközön
található fájlokkal. A tartalom
elrendezésétől függően mappákat,
fájlokat vagy mindkettőt láthat.
6. Ha szükséges, a ▲▼◄► gombokkal
válasszon ki egy mappát, és nyomja
meg a v gombot.
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
15
A lejátszáshoz kapcsolódó gombok
A készülék Keresés, Lassú vagy Léptetés
módban nem játszik le hangot.
• A normál sebesség visszaállításához
nyomja meg a 6 gombot.
6 gomb
Lejátszás indítása.
7 gomb
Lejátszás szüneteltetése.
5 gomb
Lejátszás megállítása.
Lejátszás közben nyomja meg a
3 vagy 4 gombot.
Gyors lejátszás A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási
sebesség váltogatható.
Szünet módban nyomja meg a
4 gombot.
Lassú lejátszás A 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási
sebesség váltogatható.
Lejátszás
léptetéssel
Lejátszás
ugrással
Szünet módban nyomja meg a
7 gombot.
A 7 gomb többszöri
megnyomásával a képkockák
léptethetők.
Lejátszás közben nyomja meg az
1 vagy 2 gombot.
Az 1 vagy 2 gomb többszöri
megnyomására a lemez az előző
vagy következő fejezetre vagy
fájlra ugrik.
A lemez menü, cím menü, helyi menü és címlista használata
DISC MENU
gomb
Lejátszás közben a lemez menü
funkciói ezzel a gombbal indíthatók
el.
TITLE MENU
gomb
Lejátszás közben a cím menü
funkciói ezzel a gombbal
indíthatók el.
POPUP MENU
gomb
Lejátszás közben a helyi menü
funkciói ezzel a gombbal
indíthatók el.
A Zenelejátszás vezérlése
A Blu-ray lemez, DVD-n, CD-n, USB-n vagy
PC-n található zenetartalmak lejátszása
vezérelhető.
A távirányító zenehallgatásra
használható gombjai
Kihagyás: Lejátszás közben nyomja meg az
1 vagy 2 gombot a lejátszólista előző
vagy következő oldalára lépéshez.
3
5 gomb : Lejátszás leállítása.
4
5
6
Gyors lejátszás (csak audio CD (CD-DA)
esetén)
Lejátszás közben nyomja meg a 3 vagy
4 gombot.
A 3 vagy 4 gomb többszöri
megnyomásával a lejátszási sebesség
váltogatható.
Szünet : Szám szüneteltetése.
6 gomb : Kijelölt szám lejátszása.
+
HOME
SUBTITLE
5
6
SZÁM gombok (csak audio CD (CD-DA)
esetén : Lejátszólista esetén válassza ki a
kívánt számot.
Elkezdődik a szám lejátszása
BONUS
VIEW
REPEAT
A-B
REPEAT
FULL
SCREEN
(
) Szám
Az aktuális szám ismétlése.
(
) Minden
Az összes szám ismétlődik.
(
)Véletlen
A véletlen funkció véletlen
sorrendben játssza le a
számokat
Lejátszólista
1. A Zenelistára a 5 vagy a RETURN
gombbal léphet vissza.
Megjelenik a Zenelista képernyő.
00:08 / 05:57
CD
" Pause
03:35
' Return
2. A ▲▼ gombokkal válassza ki a Track,
All, Shuffle, vagy Off.
3. Nyomja meg a v gombot.
TRACK 004
02:38
03:17
Tools
02:38
TRACK 003
03:41
TRACK 005
TRACK 002
02:38
04:07
TRACK 004
1/2 Page
TRACK 001
04:27
TRACK 006
AUDIO
A számokat a rögzítésük
sorrendjében fogja lejátszani.
Music TRACK 001
Playlist
1/6
Tools
TRACK 001
Repeat Mode
? Off \05:57
TRACK
002
< Adjust " Select ' Return
TRACK 003
4
3
Off
02:38
TRACK 006
TRACK 005
1. Lejátszólista lejátszása közben nyomja
meg a TOOLS gombot.
1
2
Audio CD (CD-DA)/MP3
ismétlése
TRACK 001
1
16
2
02:38
02:38
TRACK 008
TRACK 007
02:38
02:38
TRACK 010
TRACK 009
02:38
02:38
CD
c Select
( ) Jump Page
' Return
2. A ▲▼◄► gombokkal válassza ki a
kívánt számot, majd nyomja meg a
SÁRGA (C) gombot. A számon megjelenik
egy jelölés.
További számok kijelöléséhez ismételje a
fenti lépéseket.
3. Adott szám listából való törléséhez
lépjen a számra, majd nyomja meg újra
a SÁRGA (C) gombot.
A jelölés eltűnik.
4. Ha kész, nyomja meg a v gombot.
5. A lejátszólista módosításához nyomja
meg a Vissza gombot a Zenelistához
való visszatéréshez. Ismételje meg a 2.,
3. és 4. lépéseket.
6. A lejátszólista befejezéséhez és a
Főmenü képernyőre való visszatéréshez
nyomja meg a Return vagy a EXIT
gombot.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Audio CD (CD-DA) lemez esetén a lejátszólista
max. 99 számot tartalmazhat.
`` Ha törli az összes számot a lejátszólistából,
majd megnyomja v gombot, a lejátszó
megjeleníti és lejátssza a lemezen található
összes számot.
Fotó tartalmak lejátszása
Lejátszhatók a Blu-ray lemez, DVD-n, CD-n,
USB-n, vagy PC-n található fotó tartalmak.
A Tools menü használata
Lejátszás közben nyomja meg a TOOLS
gombot.
Start Slide
Show
Background
Music
`` A lemeztől vagy adathordozótól függően a Tools
menü eltérő lehet. Nem minden opció jelenik
meg.
`` A Háttérzene funkcióhoz a fotófájloknak és a
zenefájloknak is ugyanazon az adathordozón
kell lenniük.
A hangminőséget azonban befolyásolja az MP3
fájl bitsebessége, a fotó mérete és a kódolási
mód.
`` Teljes képernyős módban a felirat és a PG
grafika nem nagyítható fel.
Függelék
A háttérzene beállítása.
Az aktuális kép kinagyítása.
(Nagyítás max. 4-szeresére)
Rotate
A kép elforgatása. (Elforgatás
óramutatóval egyező vagy
ellentétes irányba).
Képinformációk megjelenítése.
Hibaelhárítás
Mielőtt a szervizhez fordulna, ellenőrizze a következőket.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A távirányító nem működik.
• Ellenőrizze az elemeket. Lehet, hogy cserélni kell.
• A távirányítót maximum 6,1m távolságból használja a készüléktől.
• Vegye ki az elemeket, és tartson lenyomva egy vagy két gombot
a mikroprocesszor teljes áramtalanításához. Tegye vissza az
elemeket, és próbálja újra.
• Nyomja le a @ gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Nyomja le a P gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre.
A lemez nem játszható le.
• A lemezt a címkés felével felfelé helyezze be.
• Ellenőrizze a Blu-ray /DVD lemez régiókódját.
A lemezmenü nem jelenik meg.
• Ellenőrizze, hogy a lemezen van-e lemezmenü.
A tiltó üzenet jelenik meg a képernyőn.
• Érvénytelen gomb megnyomásakor jelenik meg.
• A Blu-ray/DVD lemez nem támogatja az adott funkciót (pl.
kameraszög).
• A kívánt cím vagy fejezet pillanatnyilag a tartományon kívül esik.
A lejátszási mód nem egyezik meg a
Beállítási menü beállításával.
• A Beállítási menü egyes funkciói nem működnek, ha a lemez nem
a megfelelő funkcióval van kódolva.
A képarány nem állítható be.
• A képarány a Blu-ray/DVD lemezen rögzítve van.
• Ez nem a készülék hibája.
Nincs hang.
• Ellenőrizze a Digitális kimenet beállítását az Audió opciók
menüben.
Diavetítés elkezdéséhez.
Zoom
Information
✎✎ MEGJEGYZÉS
17
PROBLÉMA
A képernyő sötét.
Elfelejtett PIN-kód
MEGOLDÁS
• Ha a HDMI kimenetet olyan felbontásra állítja, amelyet a TV nem
támogat (például 1080p), akkor nem jelenik meg kép a TV-n.
• Nyomja le a @ gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre lemez
nélkül. Minden beállítás visszaáll a gyári alapértékre.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
• Nyomja le a @ gombot (az elülső panelen) 5 másodpercre
lemez nélkül. A jelszóval együtt minden beállítás visszaáll a gyári
értékekre.
A funkciót csak szükség esetén használja.
• Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói
adatok is törlődnek.
A kép zajos vagy torz
• Ellenőrizze, hogy a lemez nem szennyezett vagy karcolódott-e.
• Tisztítsa meg a lemezt.
Nincs HDMI kimenet.
• Ellenõrizze a csatlakozást a TV és a készülék HDMI csatlakozója
között.
• Ellenőrizze, hogy a TV támogatja-e az 576p/480p, 720p, 1080i és
1080p HDMI felbontásokat.
Abnormális HDMI kimeneti képernyő.
• Ha szemcsés kép jelenik meg a képernyõn, az azt jelenti, hogy
a TV nem támogatja a HDCP-t (Highbandwidth Digital Content
Protection).
Egyéb problémák.
• Lapozzon a használati útmutatónak arra az oldalára, amely a
problémával foglalkozik, és hajtsa végre újra az utasításokat.
• Ha a problémát nem sikerül megoldani, forduljon a legközelebbi
Samsung szervizhez.
DLNA funkció
Látom az DLNA-ben a megosztott
mappákat, de a fájlokat nem.
18
• Az DLNA csak Videó, Fotó és Zene fájlokat jelenít meg. Más típusú
fájlokat nem jelenít meg.
PROBLÉMA
MEGOLDÁS
A videó szakadozott.
• Ellenőrizze a kapcsolat stabilitását.
• Ellenőrizze a hálózati kábel csatlakozását és a túlterheltséget.
Az DLNA kapcsolat a lejátszó és a PC
között instabil.
• Az ugyanabban az alhálózatban lévő IP címnek egyedinek kell
lennie.
Ha nem, az IP cím ütközés okozhatja ezt a jelenséget.
• Ellenőrizze, nincs-e bekapcsolva tűzfal.
Ha igen, kapcsolja ki a tűzfalat.
BD-LIVE
Nem lehet csatlakozni a BD-LIVE
szerverhez.
• Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot a Hálózati állapot funkcióval.
• Ellenőrizze, hogy az USB-adathordozó csatlakoztatva van-e.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
• Ellenőrizze, hogy a BD-LIVE Internetkapcsolat beállítása Eng.
(összes)-e.
• Ha a fentiek egyike sem érvényes, forduljon a
tartalomszolgáltatóhoz, vagy frissítse az eszközszoftvert.
A BD-LIVE használata közben hiba
merül fel.
• Legalább 1GB szabad hellyel kell rendelkezni a BD-LIVE
szolgáltatások használatához.
A szabad hely a BD Data Management-ben ellenőrizhető.
✎✎ MEGJEGYZÉS
`` Ha visszaállítja a készüléket gyári alapértékekre, a BD felhasználói adatok is törlődnek.
Javítás
Ha hozzánk fordul javítással, adminisztrációs költséget számíthatunk fel, ha:
1. Mérnöknek kell ellátogatnia otthonába és a termék nem hibásodott meg.
2. A készüléket javítóműhelybe hozza, de nem hibásodott meg.
A látogatás vagy a javítási munka megkezdése előtt tájékoztatjuk az adminisztrációs díj
mértékéről.
Javasoljuk, hogy olvassa át ezt az útmutatót, keressen megoldást a www.samsung.com
oldalon, vagy forduljon a Samsung Ügyfélszolgálathoz, mielőtt javítást kérne.
Műszaki adatok
Általános
Tömeg
1,0 kg
Működési hőmérséklet
+5°C - +35°C
Méretek
Páratartalom
USB
HDMI
Audiokimenet
Hálózat
-----
A típus
269 (Szé) X 193 (Mé) X 39 (Ma) mm
10 % - 75 %
USB 2.0
DC kimenet
5V 0.5A Max.
Videó
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
Digitális Audio Kimenet
Koaxiális
Ethernet
100BASE - TX Terminal
Hang
PCM, Bitfolyam
10Mbps alatti hálózati sebességek nem támogatottak.
A kialakítás és a műszaki adatok külön figyelmeztetés nélkül változhatnak.
A tápfeszültségről és a teljesítményfelvételről a készüléken elhelyezett címkén olvashat.
A tömeg- és méretadatok körülbelüliek.
Megfelelőség és kompatibilitás
NEM MINDEN lemez kompatibilis
• Az alább részletezett és a kézikönyvben máshol említett korlátozásokkal, az útmutató
Lemeztípusok és jellemzők szakaszában leírtakkal, a lejátszható lemeztípusok a következők:
előre rögzített, kereskedelmi BD-ROM, DVD-VIDEO, és Audio CD (CD-DA) lemezek; BDRE/-R, DVD-RW/-R lemezek; és CD-RW/-R lemezek.
• A fentieken kívül más lemezeket a készülékkel nem lehet lejátszani és/vagy nem is terveztük
ilyen használatra. A fenti lemezek közül sem mindet játssza le feltétlenül az alábbi okok miatt.
• A Samsung nem garantálhatja, hogy a készülék lejátszik minden, a BD-ROM, BDRE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R ésCD-RW/-R emlémát hordozó lemezt,
előfordulhat, hogy a készülék nem reagál egyes parancsokra, vagy nem működtet minden
lemezfunkciót. Ezek, és más, új és meglévő lemezformátumokkal kapcsolatos kompatibilitási
problémák azért léphetnek fel, mert:
-- A Blu-ray egy új, fejlődő formátum, és előfordulhat, hogy a készülék nem minden Blu-ray
funkciót képes működtetni, egyes funkciók opcionálisak lehetnek, a készülék gyártása
óta új funkciókat adhattak hozzá a Blu-ray formátumhoz, és egyes funkciók csak később
válhatnak használhatóvá;
-- a készülék nem minden új és meglévő lemezformátumot támogat;
-- az új és meglévő lemezformátumokat újratervezhetik, módosíthatják, frissíthetik, javíthatják
és/vagy kiegészíthetik;
-- egyes lemezeket úgy gyártanak, hogy a lejátszás során korlátozott funkciókat
tartalmazzanak;
-- előfordulhat, hogy egyes, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+ R
vagy CD-RW/-R emblémát tartalmazó lemezek mégsem szabványosak;
-- előfordulhat, hogy egyes lemezeket a fizikai állapotuk vagy rögzítési minőségük miatt nem
lehet lejátszani;
-- problémák és hibák fordulhatnak elő a Blu-ray lemezek, DVD szoftverek írása során, és/
vagy a lemezek gyártása során;
-- ez a készülék a normál DVD lejátszóktól és AV erősítőktől eltérő módon működik; és/vagy
-- az útmutatóban részletezett, más okokból, a SAMSUNG ügyfélszolgálat által felfedezett
és értesített hibák esetén.
• Ha lemez kompatibilitási vagy készülék működési hibákat észlel, forduljon a SAMSUNG
ügyfélszolgálathoz.
A SAMSUNG ügyfélszolgálat a készülék esetleges frissítésével kapcsolatban is szolgálhat
információval.
• A lejátszási korlátozásokkal és lemez kompatibilitással kapcsolatban további információkat
talál az Óvintézkedések, a Használati útmutató elolvasása előtt, a Lemeztípusok és jellemzők
és a Lejátszás előtt című fejezetekben.
19
• A Blu-ray lejátszó progesszív letapogatású kimenetéről : A FELHASZNÁLÓNAK TISZTÁBAN
KELL LENNIE AZZAL, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TELEVÍZIÓKÉSZÜLÉK
KOMPATIBILIS EZZEL A termékkel ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY A KÉP NEM LESZ TISZTA.
PROGRESSZÍV LETAPOGATÁSÚ KÉPPEL KAPCSOLATOS PROBLÉMÁK ESETÉN
JAVASOLT ÁTVÁLTANI 'STANDARD FELBONTÁSÚ' KIMENETRE. HA KÉRDÉSE VAN
A készülék TELEVÍZIÓKKAL KAPCSOLATOS KOMPATIBILITÁSÁRÓL, FORDULJON AZ
ÜGYFÉLSZOLGÁLATHOZ.
Másolásvédelem
• Mivel a Blu-ray lemezformátum az AACS (Advanced Access Content System) tartalomvédelmi
rendszert használja, a DVD formátum CSS (Content Scramble System) rendszeréhez
hasonlóan, korlátozások lehetnek érvényesek az AACS által védett tartalmak lejátszására,
analóg továbbítására stb.
A készülék használata és a korlátozások a vásárlás időpontjától függően eltérőek
lehetnek, és a készülék gyártása óta az AACS alkalmazhatott és/vagy módosíthatott ilyen
korlátozásokat. A Blu-ray lemezformátum ezenkívül használja a BD-ROM Mark és BD+
jelölésű tartalomvédelmi rendszert is, amely korlátozásokat tartalmaz a BD-ROM Mark és/
vagy BD+ jelölésű tartalmak lejátszásával kapcsolatban. További információkat az AACS, BDROM Mark, BD+, vagy a készülékkel kapcsolatban a SAMSUNG ügyfélszolgálatnál kaphat.
• Sok Blu-ray/DVD lemez tartalmaz másolásvédelmet. Ezért a Lejátszót közvetlenül TV-hez
csatlakoztassa, és ne videómagnóhoz. Ha videómagnóhoz csatlakoztatja, a kép torz lesz
másolásvédett Blu-ray/DVD lemezek esetén.
• Az USA és más országok szerzői jogi törvényei alapján a televíziós programok,
videókazetták, Blu-ray lemezek, DVD-k, és egyéb anyagok engedély nélküli rögzítése,
használata, megjelenítése, terjesztése, és újralejátszása polgárjogi és/vagy büntetőjogi
következményekkel járhat.
• Cinavia figyelmeztetés : A készülék a Cinavia technológiáját használja a kereskedelmi
forgalomban lévő filmek és videók, valamint hangsávjaik illetéktelen másolásának
megakadályozására. Ha illetéktelen másolat tiltott használatát érzékeli, a készülék megjelenít
egy üzenetet, és a lejátszás vagy másolás félbeszakad.
A Cinavia technológiáról további információkat a Cinavia Online ügyfélszolgálaton kaphat
a http://www.cinavia.com címen. További információk a Cinaviáról postai úton küldjön egy
levelezőlapot a postacímével a következő címre: Cinavia Consumer Information Centre, P.O.
Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
A termék egy szerzõi jogvédelmi technológiát alkalmaz, mely eljárást a Verance Corporation
birtokol, és az USA-ban bejegyzett 7,369,677 számú szabadalom, illetve más, az USÁban
és máshol bejegyzett szabadalmak és szerzõi jogok védenek, és az ilyen technológiákra
vonatkozó kereskedelmi titkok. A Cinavia a Verance Corporation védjegye. Copyright 20042010 Verance Corporation. A Verance minden jogot fenntart. A rendszer visszafejtése vagy
visszafordítása tilos.
20
Hálózati szolgáltatás felelősségének kizárása
A készülékkel elérhető tartalmak és szolgáltatások harmadik félhez tartoznak, és szerzői
jogok, szabadalmak, védjegyek és/vagy szellemi tulajdonjogok hatálya alatt állnak. Az ilyen
tartalmakat és szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi használatra biztosítják.
Nem használhatja ezeket a tartalmakat és szolgáltatásokat olyan módon, amelyre a tartalom
tulajdonosa vagy a szolgáltató nem jogosította fel. A fentiek korlátozása nélkül, és kivéve,
ha a vonatkozó tartalomtulajdonos vagy szolgáltató erre felhatalmazást adott, a készülékkel
megjelenített tartalmakat és szolgáltatásokat nem módosíthatja, másolhatja, publikálhatja,
töltheti fel, adhatja fel, viheti át, fordíthatja le, értékesítheti, nem hozhat létre származtatott
termékeket, nem használhatja fel és nem terjesztheti semmilyen módon és hordozón.
A HARMADIK FÉL ÁLTAL BIZTOSÍTOTT TARTALOM A "JELEN ÁLLAPOTÁBAN" KERÜL
KIADÁSRA. A SAMSUNG SEMMIFÉLE GARANCIÁT NEM VÁLLAL A TARTALOMRA VAGY
A SZOLGÁLTATÁSOKRA VONATKOZÓAN, LEGYEN AZ KIFEJEZETT VAGY BELEÉRTETT,
SEMMILYEN CÉLRA. A SAMSUNG KIFEJEZETTEN VISSZAUTASÍT BÁRMIFÉLE GARANCIÁT
BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A FORGALOMBA HOZHATÓSÁGRA, VAGY
ADOTT CÉLRA ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ GARANCIÁKAT. A SAMSUNG NEM
GARANTÁLJA A KÉSZÜLÉKKEL MEGJELENÍTHETŐ TARTALMAK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK
PONTOSSÁGÁT, ÉRVÉNYESSÉGÉT, IDŐBELISÉGÉT, LEGÁLISSÁGÁT VAGY TELJESSÉGÉT,
ÉS NEM FELELŐS SEMMIFÉLE KÁROKÉRT, SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG,
GONDATLANSÁG, VAGY EGYÉB JOGSÉRELEM ALAPJÁN, AMELYEK A TARTALMAK
VAGY SZOLGÁLTATÁSOK HASZNÁLATÁVAL VAGY MŰKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN
FELMERÜLHETNEK, BELEÉRTVE A KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, SPECIÁLIS
VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁRT, ÜGYVÉDI DÍJAKAT, KÖLTSÉGEKET, VAGY MÁS KÁROKAT,
AMELYEK AZ ÖN VAGY HARMADIK FÉL ÁLTALI HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR
SEM, HA A FELEK TUDATÁBAN VOLTAK, HOGY ILYEN KÁROK KELETKEZHETNEK
A harmadik fél által biztosított szolgáltatások bármikor megszakadhatnak, és a Samsung
semmilyen kinyilatkoztatást nem tesz és nem vállal garanciát arra, hogy a tartalmak vagy
szolgáltatások bármeddig is elérhetők lesznek. A tartalmakat és szolgáltatásokat harmadik
felek biztosítják olyan hálózatokon és módszerekkel, amelyek felett a Samsungnak nincs
irányítási joga. A felelősség kizárásának korlátozása nélkül, a Samsung kifejezetten kizárja a
felelősséget a készülékkel elérhető bármilyen tartalom vagy szolgáltatás elérhetetlenségére vagy
felfüggesztésére vonatkozóan.
A Samsung nem felelős a tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélszolgálatért. A
tartalmakkal vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseket vagy kéréseket közvetlenül az adott
tartalomszolgáltató felé kell intézni.
Licenc
• A Dolby Laboratories licence alapján gyártva. A Dolby és a kettős D
szimbólum a Dolby Laboratories védjegyei.
• Az eszközt a következő USA szabadalmak védik: 5,956,674; 5,974,380;
6,487,535 és más USA és globális szabadalmak bejegyezve és bejegyzés
alatt. A DTS, a Szimbólum és a DTS és a Szimbólum együtt, valamint a DTS
2.0+Digital Out a DTS, Inc. bejegyzett védjegye. A termék szoftvert tartalmaz. © DTS,
Inc.
2.0+Digital Out
Minden jog fenntartva.
• DivX
-- A DIVX VIDEÓFORMÁTUMRÓL: A DivX® digitális videó formátumot a
DivX, LLC, a Rovi Corporation leányvállalata hozta létre.
Ez egy hivatalos DivX Certified® eszköz, amely DivX videók lejátszására képes.
A www.divx.com oldalon további információkat talál, valamint olyan szoftvereket,
amelyekkel a fájlok DivX videó formátumra konvertálhatók.
-- A DIVX VIDEO-ON-DEMAND SZOLGÁLTATÁSRÓL: Ezt a DivX Certified® készüléket
regisztrálni kell, ha vásárolt DivX Video-on-Demand (VOD) filmeket szeretne lejátszani vele.
A regisztrációs kód beszerzéséhez keresse meg a DivX VOD pontot a készülékbeállítási
menüben. A regisztráció befejezéséről további információkat a vod.divx.com webhelyen
talál.
-- DivX Tanúsított® DivX® videók lejátszására HD 1080p-ig, prémium tartalmakat is
beleértve.
-- A DivX®, DivX Certified® és a kapcsolódó emblémák a Rovi Corporation vagy
leányvállalatainak védjegyei és licenc alatt állnak.
-- A készüléket a következő USA szabadalmak védik: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274.
• Az Oracle és a Java az Oracle és/vagy leányvállalatainak bejegyzett
védjegyei. A többi név az adott tulajdonos védjegye.
• Megjegyzés a nyílt forráskódú licencekkel kapcsolatban
-- Nyílt forráskódú szoftver használata esetén a Nyílt Forráskódú Licenc a termék
menüjében elérhető.
• A Blu-ray Disc™, Blu-ray™ és az emblémák a Blu-ray Disc Association védjegyei.
• A DLNA®, a DLNA Logó és a DLNA CERTIFIED® a Digital Living
Network Alliance védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsítójegyei.
• A HDMI, a HDMI embléma, és a High-Definition Multimedia Interface a
HDMI Licensing LLC védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az USÁban
és más országokban.
21
A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő
ártalmatlanítása
(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező
európai országok területén alkalmazandó.)
Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE
Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a
SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.
ALBANIA
AUSTRIA
Area
BELGIUM
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
FYROM
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Switzerland
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
02-201-24-18
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy
hasznos élettartama végén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt
kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cd vagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak,
hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzített referenciaszintet
meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok
nem megfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre
vagy a környezetre.
A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése
érdekében kérjük, különítse el az akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a
helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.
A termék hulladékba helyezésének módszere
(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)
Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos
élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató,
USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni.
A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás
megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és
felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások
fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.
A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati
szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált
termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.
Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az
adásvételi szerződés feltételeit.
Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.
AK68-02368A-00
AK68-02368A-00
Download PDF

advertising