Samsung | HT-BD1255 | Samsung HT-BD1255 Εγχειρίδιο χρήσης

HT-BD1250
HT-BD1252
HT-BD1255
Σύστημα οικιακού
κινηματογράφου 5,1 ΚΑΝ. Blu-ray
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd Sec1:1
2009-06-29
1:45:27
βασικές λειτουργίες του νέου σας συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Αναπαραγωγή πολλών ειδών δίσκων και ραδιόφωνο FM
Το HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 σας επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφόρων δίσκων,
συμπεριλαμβανομένων και δίσκων BD-ROM, DVD-VIDEO, DVDRW/-R (λειτουργία V), CD, MP3-CD, DivX και CD-R/
RW, με ένα εξελιγμένο δέκτη ραδιοφώνου FM, σε μία συσκευή αναπαραγωγής.
Υποστήριξη εγγραφής ήχου πλήρους HD (Dolby Digital, Dolby Pro Logic ll, Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS,DTS-HD HRA, DTS-HD MA Essential)
Παρακαλούμε ανατρέξτε στο www.DOLBY.COM και DTS.COM για περισσότερες λεπτομέρειες.
Λειτουργία προφύλαξης οθόνης τηλεόρασης
Εάν η κεντρική μονάδα παραμείνει σε κατάσταση αδράνειας για περισσότερο από 5 λεπτά, στην οθόνη της
τηλεόρασης εμφανίζεται το λογότυπο. Η HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 μεταβαίνει αυτομάτως σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας μετά την πάροδο 15 λεπτών σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Η HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255 τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά την πάροδο 20 λεπτών σε
λειτουργία αδράνειας.
Υποστήριξη USB Host
Μπορείτε να συνδέσετε και να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως
MP3, μνήμες flash USB κ.λπ. με τη χρήση της λειτουργίας USB HOST του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
HDMI
Η υποδοχή HDMI εκπέμπει συγχρόνως σήμα Blu-Ray/DVD και ήχου και παρέχει πιο καθαρή εικόνα.
Η ανάλυση 1080p (Full HD) παρέχει ακόμη καθαρότερες εικόνες.
Λειτουργία AV SYNC
Εάν η μονάδα συνδεθεί σε ψηφιακή τηλεόραση, η εικόνα βίντεο ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση σε σχέση με τον
ήχο.
Για να εξισορροπήσετε αυτή την καθυστέρηση, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου για να
συγχρονιστεί με το βίντεο.
Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)
Η λειτουργία Anynet+ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για το χειρισμό της κεντρικής μονάδας του συστήματος,
χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου
Blu-ray σε μια τηλεόραση SAMSUNG μέσω ενός καλωδίου HDMI. (η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις
τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το Anynet+).
Ενισχυτής ασύρματου δέκτη
Η ασύρματη υπομονάδα πίσω ηχείων της Samsung σας απαλλάσσει από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και
το υπογούφερ. Αντί γι’ αυτό, τα πίσω ηχεία συνδέονται σε μια μικρού μεγέθους ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με
την κύρια μονάδα.
Υποστήριξη iPod & iPhone
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μουσικής, συνδέοντας το iPod σας στο σύστημα
οικιακού κιν/φου μέσω του σταθμού σύνδεσης iPod που παρέχεται.
BD Wise
Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που είναι συμβατά με BD
Wise στις βέλτιστες τιμές και για τα δύο. Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι
συμβατά με BD Wise είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.
2
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 2
2009-06-29
1:45:50
Οι δίσκοι Blu-ray υποστηρίζουν βίντεο HD στην υψηλότερη δυνατή ποιότητα της αγοράς – Η μεγάλη χωρητικότητα
δεν συνεπάγεται συμβιβασμούς στην ποιότητα του βίντεο. Επίσης, ένας δίσκος Blu-ray έχει το ίδιο, οικείο σχήμα και
όψη με ένα DVD.
* Οι παρακάτω δυνατότητες Blu-ray εξαρτώνται από το δίσκο και ενδέχεται να διαφέρουν.
Η όψη και η πλοήγηση σε κάποιες δυνατότητες ενδέχεται επίσης να διαφέρει από δίσκο σε δίσκο.
Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι τις δυνατότητες που περιγράφονται παρακάτω.
Θέματα που αφορούν το βίντεο
Η μορφή BD-ROM για διανομή βίντεο υποστηρίζει
τρία ιδιαίτερα εξελιγμένα codec για βίντεο, μεταξύ
των οποίων τα AVC, VC-1 και MPEG-2.
Επίσης διαθέσιμες είναι οι τιμές ανάλυσης βίντεο
HD:
• 1920 x 1080 HD
• 1280 x 720 HD
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
GRE
ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΣΚΟΥ BLU-RAY DISC
PREVIEWS
Επίπεδα
γραφικών
▼
3
HD Video
Θέματα που αφορούν το βίντεο
Για να προβάλλετε περιεχόμενο high-definition σε δίσκους Bluray Disc, απαιτείται τηλεόραση HDTV (High Definition
Television). Ορισμένοι δίσκοι ενδέχεται να χρειάζονται σύνδεση
στην έξοδο HDMI OUT της συσκευής για προβολή
περιεχομένου high-definition. Η δυνατότητα προβολής
περιεχομένου high-definition σε δίσκους Blu-ray ενδέχεται να
περιοριστεί, ανάλογα με την ανάλυση της τηλεόρασής σας.
4
5
6
PLAY MOVIE
7
8
LANGUAGES
9
10
11
12
13
SCENE SELECTIONS
14
15
PREVIEWS
▼
6
7
8
9 10 11 12 13 14 15
Υπότιτλοι
Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου Blu-ray, πιθανώς να έχετε τη
δυνατότητα να προβάλλετε διάφορα στυλ, μεγέθη και χρώματα
γραμματοσειρών για τους υποτίτλους. Ενδέχεται επίσης οι υπότιτλοι να περιέχουν κινούμενες εικόνες, να κυλίονται ή να σβήνουν (fade).
3
4
5
BD-LIVE
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν δίσκο Blu-ray με υποστήριξη BD-LIVE, μέσω σύνδεσης δικτύου για να απολαύσετε διάφορους τύπους
περιεχομένου, που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου.
3
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 3
2009-06-29
1:45:50
βασικές λειτουργίες του νέου σας συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.
Καλώδιο Βίντεο
Κεραία FΜ
Καλώδιο ηχείου (6 EA)
Σταθμός σύνδεσης iPod
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Τηλεχειριστήριο
/ Μπαταρίες (μέγεθος AAA)
4
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 4
2009-06-29
1:45:54
GRE
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣ[ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ
ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣ[ΠΙΚΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την
παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό
της συσκευής, ικανής να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την
ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που
συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν
LASER ΤΑΞΗΣ 1.
Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση
διαδικασιών διαφορετικών από εκείνες που
καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει
σε επικίνδυνη έκθεση σε ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ
ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.
• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια
η πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα,
επάνω στη συσκευή.
• Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα
στιγμή.
5
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 5
2009-06-29
1:45:55
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης
που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας αρκετό χώρο γύρω
της για εξαερισμό (7,5~10 cm). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην στοιβάζετε τίποτα στο επάνω μέρος της συσκευής. Μην
τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Προτού μετακινήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η
οπή τοποθέτησης δίσκου είναι κενή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Το να θέσετε τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου Blu-ray σε
λειτουργία αναμονής δεν αποσυνδέει την τροφοδοσία ρεύματος. Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος,
αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Σε περίπτωση έντονων καιρικών φαινομένων (αστραπών, καταιγίδων
κλπ.) αποσυνδέατε το φις από την πρίζα. Οι διακυμάνσεις της τάσης
λόγω κεραυνών πιθανόν να προκαλέσουν βλάβες στην συσκευή.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες
πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και
δυσλειτουργία.
Phones
Προστατεύστε την συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα)
και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που
δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο.
Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.
Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες
μπορεί να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε την συσκευή κατά την διάρκεια του χειμώνα, αφήστε
τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την
χρησιμοποιήσετε.
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό περιέχουν χημικές
ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις μπαταρίες μαζί με
οικιακά απορρίμματα.
Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από δικαιώματα
μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Macrovision
Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι
εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες
χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική
τροποποίηση (reverse engineering) ή η αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
6
HT-BD1250A_GRE_0703-1.indd 6
2009-07-03
4:17:49
GRE
περιεχόμενα
2
3
4
Λειτουργίες της συσκευής αναπαραγωγής
Δυνατότητες δίσκου Blu-ray
Τι περιλαμβάνεται
5
6
Προειδοποιήσεις για την ασφάλεια
Προφυλάξεις ασφαλείας
ΕΝΑΡΞΗ ΧΡΗΣΗΣ
10
11
Πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήστη
Τύποσ και χαρακτηριστικά δίσκου
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
14
15
Πρόσοψη
Πίσω όψη
ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
16
18
Παρουσίαση του τηλεχειριστηρίου
Ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
20
22
Σύνδεση των ηχείων
Σύνδεση του προαιρετικού ασύρματου ενισχυτή
λήψης
Σύνδεση της εξόδου βίντεο στην τηλεόρασή σας
Σύνδεση με συσκευή iPod
Σύνδεση σήματος ήχου από εξωτερικές πηγές
Σύνδεση στο δίκτυο
Σύνδεση της κεραίας FΜ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ
ΣΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ BLU-RAY
2
5
10
14
16
20
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ BLU-RAY
33
24
26
28
30
32
33
34
34
35
35
36
Πριν από την αναπαραγωγή
Πλοήγηση στα μενού επί της οθόνης
Αναπαραγωγή ενός δίσκου
Ρύθμιση του ήχου
Χρήση των λειτουργιών αναζήτησης και
παράλειψης
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση/αναπαραγωγή
καρέ-καρέ
ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
37
Ρύθμιση του ρολογιού
37
38
38
Ρύθμιση των επιλογών γλώσσας
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΛΩΣΣΑΣ
7
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 7
2009-06-29
1:45:56
περιεχόμενα
39
Ρύθμιση των επιλογών των ηχείων
42
44
Ρύθμιση των επιλογών οθόνησ
Ρυθμιση των επιλογων προβολησ/εξοδου βιντεο
46
Ρύθμιση των επιλογών HDMI
49
Ρύθμιση του γονικού κλειδώματος
51
Ρύθμιση των επιλογών ρύθμισης δικτύου
56
Δίαχειριση συσκευών συστήματος
57
57
59
59
59
59
Αναβάθμιση του υλικολογισμικού
Πληροφορίες συστήματος
Ειδοποίηση αναβάθμισης υλικολογισμικού
Δήλωση DivX(R)
Απενεργοποίηση DivX(R)
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
60
61
Χρήση της λειτουργίας προβολής
Χρήση του μενού DISC και του μενού Popup/
Title
Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή
Επιλογή της γλώσσας ήχου
Επιλογή της γλώσσας υποτίτλων
Αλλαγή της γωνίας κάμερας
Ρυθμίσεις PIP (Εικόνα Σε Εικόνα)
BD-LIVE™
Αναπαραγωγή DivX
ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ
39
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
42
ΡΥΘΜΙΣΗ HDMI
46
ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
49
ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ
51
ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ BD
56
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
60
62
63
63
64
65
65
66
8
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 8
2009-06-29
1:45:56
68
68
68
69
Κουμπιά στο τηλεχειριστήριο που
χρησιμοποιούνται για την αναπαραγωγή
CD(CDDA)/MP3 ήχου
Επανάληψη CD ήχου (CD-DA) και MP3
Αναπαραγωγή CD ήχου (CD-DA)/MP3
71
71
71
72
72
Προβολή εικόνας
Ταχύτητα ακολουθίας φωτογραφιών
Rotate
Zoom
Μετάβαση στη Photo List
73
73
74
Λειτουργία SFE(Sound Field Effect)
Λειτουργία Dolby Pro Logic II
Εφέ Dolby Pro Logic II
75
Αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων με το
χαρακτηριστικό USB Host
77
77
78
Για να ακούσετε ραδιόφωνο
Προεπιλογή ραδιοφωνικών σταθμών
Σχετικά με τη μετάδοση RDS
80
82
Ακρόαση μουσικής
Προβολή ταινίας
83
Συνδεση σε Υπολογιστη και Αναπαραγωγη
Περιεχομενου MP3, JPEG ή DivX
ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
85
85
85
Λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης
Ρύθμιση της φωτεινότητας των ενδείξεων
Διακοπή ήχου
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
86
Αντιμετώπιση προβλημάτων
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
88
88
89
Προφυλάξεις κατά τον χειρισμό και την
αποθήκευση των δίσκων
Προδιαγραφές
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
71
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΟΥ
73
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ USB
75
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
77
ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ IPOD
80
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΡΟΉΣ
ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ
83
85
GRE
ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
86
9
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 9
2009-06-29
1:45:56
Έναρξη χρήσης
ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Εικονίδιο
h
g
f
Z
C
V
Όρος
BD-ROM
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-ROM.
BD-RE
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-RE.
BD-R
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε BD-R.
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
Audio CD
A
G
Ορισμός
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-Video ή DVD-R/DVD-RW που έχουν εγγραφεί και
ολοκληρωθεί στη λειτουργία Video.
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους DVD-RW. (λειτουργία V και ολοκληρωμένους μόνον)
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε DVD-R. (λειτουργία V και ολοκληρωμένους μόνον)
Αυτό προϋποθέτει μια λειτουργία διαθέσιμη σε ένα δίσκο CD-RW/CD-R ήχου (μορφή CD-DA).
MP3
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R, καθώς και σε
συσκευές αποθήκευσης USB.
JPEG
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R, καθώς και σε
συσκευές αποθήκευσης USB.
Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στους δίσκους MPEG4.
D
DivX
F
Συσκευή
αποθήκευσης
USB
Αφορά μια λειτουργία διαθέσιμη σε συσκευές αποθήκευσης USB.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφορά τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις μπορούν να ακυρωθούν.
Σημείωση
Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
M
(DVD±R/RW, CD-R ή CD-RW)
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης
1) Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Πληροφορίες για την ασφάλεια πριν από τη χρήση του
προϊόντος. (Ανατρέξτε στις σελίδες 5~6)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 86~87)
Πνευματικά δικαιώματα
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή
ολόκληρου του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
10
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 10
2009-06-29
1:45:56
GRE
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΟΥ
Τύποι δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Τύποι δίσκων
Λογότυπο
δίσκου
BD-ROM
BD-RE/BD-R
AUDIO + VIDEO
AUDIO + VIDEO
AUDIO
AUDIO-CD
Μέγ. διαστάσεις δίσκου
Λεπτά αναπαραγωγής
Ο χρόνος αναπαραγωγής
εξαρτάται από τον τίτλο
Μονής όψης
Μονής όψης (12 cm)
240
Διπλής όψης (12 cm)
480
Μονής όψης (8 cm)
80
Διπλής όψης (8 cm)
160
Μονής όψης (12 cm)
74
Μονής όψης (8 cm)
20
12 cm
-
8 cm
-
● ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
DVD-VIDEO
Περιεχόμενο
εγγραφής
DivX
AUDIO + VIDEO
DVD-RW (λειτουργία V και
ολοκληρωμένους μόνον)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
DVD-R (λειτουργία V και
ολοκληρωμένους μόνον)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4,7 GB)
480
(EX : Εκτεταμένη αναπαραγωγή)
• Αυτή η συσκευή είναι συμβατή αποκλειστικά με το χρωματικό σύστημα PAL.
• Η αναπαραγωγή δίσκων NTSC δεν είναι δυνατή.
Λογότυπα δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
Blu-ray Disc
Dolby Digital Plus
DTS-HD ήχος High Resolution
Σύστημα μετάδοσης PAL στο Η.
Β., Γαλλία, Γερμανία κ.ά.
Dolby TrueHD
DTS-HD Master Audio | Essential
Ψηφιακός ήχος
M
MP3
Stereo
Java
BD-LIVE
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Το Dolby, Pro Logic και το σύμβολο
του διπλού D είναι εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
11
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 11
2009-06-29
1:45:57
Έναρξη χρήσης
Τύποι δίσκων που δεν μπορούν να αναπαραχθούν
•
•
•
•
Δίσκοι HD DVD
DVD-RAM
Εγγράψιμος δίσκος DVD-R 3,9 GB.
DVD-RW (λειτουργία VR)
M
• DVD-ROM/PD/MV-Disc κ.λπ.
• CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
• 8 cm MD (mini disc)
Μερικοί δίσκοι που διατίθενται στο εμπόριο και δίσκοι DVD που έχουν αγορασθεί έξω από την περιοχή
σας, μπορεί να μην αναπαράγονται σε αυτό το προϊόν. Όταν αναπαράγονται αυτοί οι δίσκοι, εμφανίζεται η
ένδειξη “No Disc." (Δεν υπάρχει δίσκος.) ή "Please check the regional code." (Ελέγξτε τον κωδικό
περιοχής.).
 Εάν κάποιος δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή βίντεο DVD, δεν θα αναπαράγεται.
Κωδικός περιοχής
Τόσο η συσκευή οικιακού κινηματογράφου Blu-ray όσο και οι δίσκοι είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή.
Αυτοί οι κωδικοί περιοχής θα πρέπει να ταιριάζουν για να είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου. Εάν
οι κωδικοί δεν αντιστοιχούν, δεν θα είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Ο αριθμός περιοχής γι’
αυτό το σύστημα κινηματογράφου Blu-ray αναγράφεται στο πίσω μέρος του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray.
Κωδικός περιοχής BD
Περιοχή
A
Βόρειος Αμερική, Κεντρική Αμερική, Νότιος Αμερική, Κορέα, Ιαπωνία, Ταϊβάν, Χονγκ-Κονγκ και Νοτιοανατολική Ασία.
B
C
Ευρώπη, Γροιλανδία, γαλλικές αποικίες, Μέση Ανατολή, Αφρική, Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία.
Ινδία, Κίνα, Ρωσία, Κεντρική και Νότιος Ασία.
Κωδικός περιοχής
Κωδικός περιοχής
Περιοχή
DVD-Video
DVD-Video
1
Η.Π.Α., Καναδάς
6
2
Ιαπωνία, Ευρώπη, Νότιος Αφρική, Μέση Ανατολή, Γροιλανδία
7
Κορέα, Ταϊβάν, Χονγκ Κονγκ, Τμήματα της Νότιο8
3
Ανατολικής Ασίας
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Λατινική Αμερική
9
4
(συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού)
5
Ανατολική Ευρώπη, Ρωσία, Ινδία, Αφρική
Περιοχή
Κίνα
Μη καθορισμένη ειδική χρήση
Αερογραμμές/Κρουαζιερόπλοια
(συμπεριλαμβανομένου του Μεξικού)
ελεύθερη περιοχή
Συμβατότητα Blu-ray Disc
Ο δίσκος Blu-ray είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Συνεπώς, ενδέχεται να δημιουργηθούν θέματα
συμβατότητας. Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε αναπαράγονται όλοι οι δίσκοι. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Συμμόρφωση και Συμβατότητα αυτού του Εγχειριδίου. Εάν αντιμετωπίσετε
προβλήματα συμβατότητας, παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
M
Η αναπαραγωγή μπορεί να μη γίνεται σε μερικούς τύπους δίσκων, ή όταν εκτελούνται ειδικές λειτουργίες, όπως
αλλαγή οπτικής γωνίας ή ρύθμιση λόγου πλευρών. Οι πληροφορίες σχετικά με τους δίσκους αναγράφονται
λεπτομερώς στη συσκευασία. Ανατρέξτε σε αυτήν αν είναι απαραίτητο.
 Μην αφήνετε το δίσκο να γεμίσει βρωμιές ή γρατσουνιές. Τυχόν αποτυπώματα, βρωμιές, σκόνη, γρατσουνιές ή
επικαθίσεις καπνού τσιγάρων στην επιφάνεια εγγραφής μπορεί να κάνουν αδύνατη την αναπαραγωγή του δίσκου.
 Δίσκοι με προγράμματα NTSC που έχουν εγγραφεί σε αυτές τις συσκευές δεν μπορούν να αναπαραχθούν στη
συσκευή που έχετε στα χέρια σας.
 Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD-Java, η φόρτωση μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από έναν κανονικό
τίτλο ή ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να εκτελούνται αργά.
12
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 12
2009-06-29
1:45:58
❖ BD-RE/BD-R
Επανεγγράψιμος δίσκος Blu-ray /εγγράψιμος δίσκος Blu-ray. Η μορφή BD-RE/BD-R είναι ιδανική για τη
δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας ή για την εγγραφή προσωπικών βίντεο.
GRE
Τύποι δίσκων
❖ BD-ROM
Blu-ray Disc Read Only Memory. Ένας δίσκος BD-ROM περιέχει δεδομένα εγγεγραμμένα εκ των προτέρων. Αν και ένας
δίσκος BD-ROM ενδέχεται να περιέχει δεδομένα οποιασδήποτε μορφής, οι περισσότεροι δίσκοι BD-ROM θα περιέχουν
ταινίες σε μορφή High Definition, για αναπαραγωγή σε συστήματα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray. Αυτή η μονάδα μπορεί
να αναπαράγει προ-εγγεγραμμένους δίσκους BD-ROM του εμπορίου.
• Ένας δίσκος digital versatile disc (DVD) μπορεί να περιέχει μέχρι 135 λεπτά εικόνας, 8 γλώσσες διαλόγων και 32 γλώσσες
υποτίτλων. Διαθέτει συμπίεση εικόνων MPEG-2 και ήχο Dolby Digital surround, για να απολαμβάνετε ζωντανή εικόνα και
καθαρό ήχο.
• Κατά το πέρασμα από το πρώτο στρώμα ενός δίσκου DVD Video δύο στρώσεων (Dual Layer) στο δεύτερο, μπορεί να
εμφανιστεί μια στιγμιαία παραμόρφωση στην εικόνα και τον ήχο. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία της συσκευής.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW/-R που έχει εγγραφεί σε τρόπο λειτουργίας Video "ολοκληρωθεί" (Finalise), γίνεται δίσκος
DVD-Video. Οι προ-εγγεγραμμένοι (προ-κομμένοι) δίσκοι DVD του εμπορίου επίσης DVD-Video. Αυτή η μονάδα μπορεί
να εκτελέσει αναπαραγωγή προ-εγγεγραμμένων δίσκων DVD του εμπορίου (δίσκων DVD-Video) με ταινίες.
● ΈΝΑΡΞΗ ΧΡΉΣΗΣ
❖ DVD-Video
❖ CD ήχου
• Ένας δίσκος ήχου, στον οποίο έχει εγγραφεί ήχος 44.1kHz PCΜ.
• Αυτή η μονάδα αναπαράγει δίσκους ,και CD-RW μορφής CD-DA.
• Η συσκευή μπορεί να μην αναπαράγει μερικούς δίσκους CD-R ή CD-RW ανάλογα με την ποιότητα της εγγραφής.
❖ CD-R/-RW
• Χρησιμοποιήστε ένα δίσκο CD-R/-RW των 700 MB(80 λεπτών). Αν είναι δυνατόν, μη χρησιμοποιείτε δίσκο 800MB(90
λεπτών) ή μεγαλύτερο, καθώς μπορεί να μην αναπαράγεται.
• Αν ο δίσκος CD-R/-RW δεν εγγράφηκε σε κλειστό session, μπορεί να έχετε καθυστέρηση κατά την αναπαραγωγή, όλα τα
αρχεία μπορεί να μην αναπαράγονται.
• Μερικοί δίσκοι CD-R/-RW μπορεί να μην αναπαράγονται με αυτήν τη συσκευή, ανάλογα με τη συσκευή που
χρησιμοποιήθηκε κατά την εγγραφή τους. Για περιεχόμενα μέσων CD-R/-RW από CD για την δική σας χρήση, η
δυνατότητα αναπαραγωγής μπορεί να μεταβάλλεται ανάλογα με τα περιεχόμενα και τους δίσκους.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-R
• Όταν ένας δίσκος DVD-R που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise), γίνεται δίσκος DVD-Video.
• Αυτή η μονάδα μπορεί να αναπαράγει δίσκους DVD-R που έχουν εγγραφεί και ολοκληρωθεί (finalise) με μια συσκευή
εγγραφής DVD video Samsung. Μερικοί δίσκοι DVD-R μπορεί να μην αναπαράγονται ανάλογα με το δίσκο και τις
συνθήκες εγγραφής.
❖ Αναπαραγωγή δίσκων DVD-RW
• Η αναπαραγωγή θα εκτελεστεί με δίσκους DVD-RW στη λειτουργία Video και μόνον ολοκληρωμένους.
• Όταν ένας δίσκος DVD-RW που εγγράφεται σε τρόπο λειτουργίας Video ολοκληρωθεί (finalise), γίνεται δίσκος DVD-Video.
Η αναπαραγωγή εξαρτάται από τον τρόπο εγγραφής.
Διαμόρφωση δίσκου
❖ Χρήση δίσκων MP3
•
•
•
•
•
Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν με μορφή UDF, ISO9660 ή JOLIET μπορούν να αναπαραχθούν.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν αρχεία MP3 μόνο με επέκταση ".mp3" ή ".MP3".
Το δυνατό αναπαραγόμενο εύρος ρυθμού μετάδοσης bit είναι από 56 Kbps ως 320 Kbps.
Η αναπαραγόμενη συχνότητα δειγματοληψίας είναι 32 KHz έως 48 KHz.
Η μονάδα μπορεί να διαχειριστεί το μέγιστο 1500 αρχεία και φακέλους σε κεντρικό κατάλογο. Για τα αρχεία MP3 που
έχουν εγγραφεί με VBR (Variable Bit Rates), η είσοδος και η έξοδος ήχου ενδέχεται να κόβεται.
❖ Χρήση δίσκων JPEG
• Δίσκοι CD-R/-RW, DVD-RW/-R που εγγράφηκαν με μορφή UDF, ISO9660 ή JOLIET μπορούν να αναπαραχθούν.
• Μόνο αρχεία JPEG με κατάληξη ".jpg", ".JPG", ".jpeg" και "JPEG" μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
• Υποστηρίζονται Progressive JPEG.
❖ DVD-RW/-R (V)
• Αυτή είναι μια διαμόρφωση που χρησιμοποιείται σε ένα δίσκο DVD-RW ή DVD-R. O δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί από
το υπάρχον σύστημα αναπαραγωγής Blu-ray όταν έχει ολοκληρωθεί (finalise).
• Εάν ένας δίσκος έχει εγγραφεί σε λειτουργία Video από συσκευή εγγραφής άλλου κατασκευαστή αλλά δεν έχει
ολοκληρωθεί, δεν μπορεί να αναπαραχθεί από αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
13
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 13
2009-06-29
1:45:58
Περιγραφή
ΠΡΟΣΟΨΗ
1 2
3
4
5
6
7
8 9
11
10
ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί (on) και απενεργοποιεί (off) το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
ΕΝΔΕΙΞΗ STANDBY
Η ένδειξη αυτή ανάβει, όταν η συσκευή συνδεθεί για πρώτη φορά.
ΚΟΥΜΠΙ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ/
ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Άνοιγμα και κλείσιμο της θήκης δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
FUNCTION
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής :
BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
ΚΟΥΜΠΙ TUNING DOWN ΚΑΙ
SKIP (
)
Μεταβαίνει στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/τραγούδι.
ΚΟΥΜΠΙ STOP
Σταματάει την αναπαραγωγή του δίσκου.
ΚΟΥΜΠΙΑ ελέγχου της
έντασης του ήχου
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
ΚΟΥΜΠΙ PLAY/PAUSE
Αναπαράγει ένα δίσκο ή διακόπτει προσωρινά την αναπαραγωγή.
ΚΟΥΜΠΙ TUNING UP ΚΑΙ
SKIP(
)
Μεταβαίνει στον επόμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι.
Προχωρά προς τις μικρότερες συχνότητες στη ζώνη συχνοτήτων FM.
Προχωρά προς τις μεγαλύτερες συχνότητες στη ζώνη συχνοτήτων FM.
10
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ Ανοίγει για την τοποθέτηση ενός δίσκου.
11
USB HOST
M
Μπορείτε να συνδέσετε εδώ μια συσκευή αποθήκευσης USB, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης κατά τη σύνδεσή σας στο BD-LIVE. Μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί για ενημερώσεις υλικολογισμικού, καθώς και αναπαραγωγή MP3/JPEG/DivX.
Πρέπει να χρησιμοποιήσετε το USB HOST στην πίσω όψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc
για να συνδέσετε έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
14
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 14
2009-06-29
1:45:58
1
2
3
4 5 6 7
8
GRE
ΠΙΣΩ ΟΨΗ
9 10
● ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
11
12
ΥΠΟΔΟΧΗ iPod
Συνδέστε εδώ το σταθμό σύνδεσης iPod.
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ FM 75Ω
Συνδέστε την κεραία FM.
ΥΠΟΔΟΧΗ TX CARD (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του
προαιρετικού ενισχυτή του ασύρματου δέκτη.
ΥΠΟΔΟΧΕΣ AUX IN
Συνδέονται με την αναλογική έξοδο 2CH μιας εξωτερικής συσκευής (π.χ. ενός
VCR)
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασής σας στην
υποδοχή εξόδου βίντεο (VIDEO OUT) της μονάδας αυτής.
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ
ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ
Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει εισόδους σήματος βίντεο συνιστωσών στις
υποδοχές αυτές.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ HDMI
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην
υποδοχή εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής
ποιότητας.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΟΠΤΙΚΟΥ
ΣΗΜΑΤΟΣ(OPTICAL1, OPTICAL2)
Χρησιμοποιήστε τις για τη σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού με δυνατότητα εξόδου
ψηφιακού σήματος.
ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ LAN
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για σύνδεση στο BD-LIVE.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αναβάθμιση του υλικολογισμικού.
10
ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
Μπορείτε να συνδέσετε εδώ μια συσκευή αποθήκευσης USB, η οποία μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως μέσο αποθήκευσης κατά τη σύνδεσή σας στο BD-LIVE.
Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για ενημερώσεις υλικολογισμικού και
αναπαραγωγή MP3/JPEG/DivX, καθώς και για σύνδεση στο BD-Live με έναν
προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN.
11
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
5 ΚΑΝΑΛΙΩΝ
Συνδέστε το εμπρός, το κεντρικό ηχείο, το ηχείο surround και το υπογούφερ.
12
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή είναι ενεργοποιημένη. Εξασφαλίστε
ελάχιστο ελεύθερο χώρο 10cm για τον ανεμιστήρα όταν τοποθετείτε τη
συσκευή.
M
Οι μονάδες USB πολύ μεγάλου μεγέθους ενδέχεται να μην μπορούν να εισαχθούν όταν συνδεθεί ένα
καλώδιο LAN ή HDMI.
15
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 15
2009-06-29
4:21:32
Τηλεχειριστήριο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
21
1
2
3
4
5
6
7
8
22
23
24
25
26
27
28
9
29
10
11
30
12
13
14
15
16
17
18
19
20
31
32
33
34
35
36
37
16
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 16
2009-06-29
1:46:02
Κουμπί λειτουργίας POWER
19
Κουμπί PIP
2
Κουμπί BD RECEIVER
20
Κουμπί DISC MENU
3
Κουμπί TV
21
Κουμπί OPEN/CLOSE
4
Κουμπιά αριθμών (0~9)
22
Κουμπί DIMMER
5
Κουμπί AUDIO
6
Κουμπί SLOW, MO/ST
7
Κουμπιά Tuning Preset/CD Skip
Κουμπί PLAY
Κουμπί STOP
Κουμπιά SEARCH
8
Κουμπί BD
Κουμπί TUNER
Κουμπί AUX
24
Κουμπί SOURCE
25
Κουμπιά επιλογής RDS
26
Κουμπί SUBTITLE
9
Κουμπί VOLUME
27
Κουμπί PAUSE
10
Κουμπί STEP
28
Κουμπί MUTE
11
Κουμπί MENU
29
Κουμπί TUNING/CH
12
Κουμπί Cursor/ENTER
30
Κουμπί RETURN
13
Κουμπί INFO
31
Κουμπί EXIT
14
Κουμπιά χρωμάτων : ΚΟΚΚΙΝΟ(A), ΠΡΑΣΙΝΟ(B),
ΚΙΤΡΙΝΟ(C), ΜΠΛΕ(D)
32
Κουμπί
PL II MODE
15
Κουμπί POPUP MENU/TITLE MENU
33
Κουμπί
PL II EFFECT
16
Κουμπί TUNER MEMORY
34
Κουμπί DSP
17
Κουμπί REPEAT
35
Κουμπί SLEEP
18
Κουμπί REPEAT A-B
36
Κουμπί SFE MODE
37
Κουμπί ZOOM
● ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
23
GRE
1
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1.
Σηκώστε το κάλυμμα που
υπάρχει στο πίσω μέρος
του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
2.
Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+” και
“–” των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο
εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3.
Τοποθετήστε και πάλι το
κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση
της τηλεόρασης, υπολογίζεται
ότι οι μπαταρίες διαρκούν
έναν χρόνο περίπου.
17
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 17
2009-06-29
1:46:02
Τηλεχειριστήριο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο
1. Πατήστε το κουμπί TV για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο
στον τρόπο λειτουργίας TV.
2. Πιέστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε την
τηλεόραση σας.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER, εισάγετε τον
κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
• Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα
κωδικό για την τηλεόραση σας, δοκιμάστε τον ένα μετά
τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.
Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung
Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER, χρησιμοποιήστε
τα αριθμητικά πλήκτρα για να εισαγάγετε 00, 15, 16, 17
και 40.
4. Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής κουμπιά: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα
αριθμητικά κουμπιά (0~9).
M
 Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης μερικές
λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
 Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασης σας, η
εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.
Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων
σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα
τηλεχειρισμού.
18
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 18
2009-06-29
1:46:03
Αρ.
Μάρκα
Κωδικός
Αρ.
Μάρκα
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
GRE
Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων
Κωδικός
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΉΡΙΟ
4
59, 60, 98
19
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 19
2009-06-29
1:46:04
Συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray σε άλλες
εξωτερικές συσκευές. Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και
να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
2,5 έως 3 φορές μεγαλύτερη από την οθόνη της τηλεόρασης
Τοποθέτηση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της τηλεόρασης μακριά από αυτήν.
Παράδειγμα : Για τηλεοράσεις 32" 2~2,4 m
Για τηλεοράσεις 55" 3,5~4 m
Εμπρός ηχεία ei
Τοποθετήστε τα ηχεία αυτά εμπρός από την επιθυμητή θέση ακρόασης, με μια φορά προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας.
Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο
μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Κεντρικό ηχείο
f
Είναι καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω
ή κάτω από την τηλεόραση.
Ηχεία Surround
hj
Τοποθετήστε τα ηχεία αυτά στο πλάι της θέσης ακρόασης. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή χώρο, τοποθετήστε τα ηχεία
το ένα απέναντι από το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος του αυτιού σας, με φορά
ελαφρώς προς τα κάτω.
με τα εμπρός και κεντρικά ηχεία, τα πίσω ηχεία συνήθως χρησιμοποιούνται για απόδοση ηχητικών εφέ
* Σεκαιαντίθεση
δεν αποδίδουν συνεχώς ηχητικό σήμα.
Υπογούφερ
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
Σύνδεση των ηχείων
1. Πατήστε προς τα κάτω τη γλωττίδα ακροδέκτη, στο πίσω μέρος
του ηχείου.
2. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (–) υποδοχή και το
κόκκινο καλώδιο στην κόκκινη (+) υποδοχή και, στη συνέχεια,
ελευθερώστε τη γλωττίδα.
3. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης του πίσω μέρους του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray αντιστοιχίζοντας τα χρώματα των
βυσμάτων στις υποδοχές του ηχείου.
Μαύρο
Κόκκινο
20
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 20
2009-06-29
1:46:04
1. Γυρίστε τη ΒΑΣΗ ανάποδα και συνδέστε την στο
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ.
1
2
GRE
Τρόπος τοποθέτησης του Ηχείου επάνω στη βάση (HT-BD1252/HT-BD1255)
STAND BASE
ΣΤΗΡΙΓΜΑ
ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ
2. Τοποθετήστε πέντε μικρές ΒΙΔΕΣ στις πέντε οπές
που είναι σημειωμένες με βέλη, χρησιμοποιώντας
ένα κατσαβίδι, όπως φαίνεται στην εικόνα.
STAND
ΒΑΣΗ
3. Συνδέστε το επάνω ΗΧΕΙΟ στη συναρμολογημένη
ΒΑΣΗ.
4
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
3
4. Τοποθετήστε μια άλλη μεγάλη ΒΙΔΑ στην οπή
που υπάρχει στο πίσω μέρος του ηχείου,
χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι.
ΗΧΕΙΟ
ΒΑΣΗ
HT-BD1250
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Α)
Ηχείο υπογούφερ
Εμπρός ηχείο (Δ)
Πίσω ηχείο (Δ)
Πίσω ηχείο (Α)
HT-BD1252
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Α)
Εμπρός ηχείο (Δ)
Ηχείο υπογούφερ
Πίσω ηχείο (Δ)
Πίσω ηχείο (Α)
HT-BD1255
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Δ)
Εμπρός ηχείο (Α)
Ηχείο υπογούφερ
Πίσω ηχείο (Δ)
Πίσω ηχείο (Α)
 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τα ηχεία ή κοντά στα ηχεία. Μπορεί να τραυματιστούν αν πέσει κάποιο ηχείο.
 Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+ και -) είναι σωστή.
 Κρατήστε το ηχείο υπογούφερ μακριά από παιδιά για να εμποδίσετε τα παιδιά να βάλουν τα χέρια τους ή ξένες ουσίες
στον αγωγό (οπή) του ηχείου υπογούφερ.
 Μην αναρτάτε το υπογούφερ στον τοίχο μέσω της οπής.
M
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 21
Αν τοποθετήσετε κάποιο ηχείο κοντά στη συσκευή της τηλεόρασής σας, μπορεί να παραμορφωθούν τα
χρώματα της οθόνης λόγω του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου που δημιουργεί το ηχείο. Στην περίπτωση αυτή,
απομακρύνετε το ηχείο από την τηλεόραση.
21
2009-06-29
1:46:04
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΛΗΨΗΣ
Υπομονάδα ασύρματης λήψης (SWA-4000)
Αυτό το προϊόν (HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255) θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με το SWA-4000.
HT-BD1250
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Α)
Εμπρός ηχείο (δεξί)
Πίσω ηχείο (Α)
Ηχείο υπογούφερ
Πίσω ηχείο (Δ)
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
HT-BD1252
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Α)
Εμπρός ηχείο (δεξί)
Ηχείο υπογούφερ
Πίσω ηχείο (Α)
Πίσω ηχείο (Δ)
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
HT-BD1255
Κεντρικό ηχείο
Εμπρός ηχείο (Α)
Εμπρός ηχείο (δεξί)
Ηχείο υπογούφερ
Πίσω ηχείο (Α)
Πίσω ηχείο (Δ)
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
22
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 22
2009-06-29
1:46:11
GRE
Υπομονάδα ασύρματης λήψης (SWA-4000)
1. Συνδέστε τα μπροστινά ηχεία, το κεντρικό ηχείο και το
υπογούφερ στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray,
σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελίδα 22.
3. Συνδέστε το πίσω αριστερό και το πίσω δεξιό ηχείο στην
αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης.
Κεκλιμένη πλευρά
στραμμένη αριστερά
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
2. 2. Έχοντας ανάψει το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Bluray, τοποθετήστε την κάρτα TX στην υποδοχή σύνδεσης TX
Card (WIRELESS) στο πίσω μέρος της κύριας μονάδας.
• Συγκρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε η κεκλιμένη πλευρά να
είναι στραμμένη προς τα αριστερά και τοποθετήστε την
κάρτα στην υποδοχή.
• Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής
μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
Κάρτα ΤΧ
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της υπομονάδας ασύρματης
λήψης στην πρίζα του τοίχου.
5. Ανάψτε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Η κεντρική
μονάδα και η ασύρματη υπομονάδα θα επικοινωνήσουν τώρα η μία με την άλλη και θα ακούσετε έναν
ήχο από τα πίσω ηχεία.
M
Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η αυτοτελής
μονάδα ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον
ήχο λόγω παρεμβολών.
 Εάν χρησιμοποιείτε συσκευές όπως φούρνος μικροκυμάτων, κάρτα ασύρματου δικτύου LAN ή
οποιαδήποτε άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (5,8 GHz) κοντά στο σύστημα,
ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες διακοπές στον ήχο, λόγω παρεμβολών.
 Η απόδοση μετάδοσης από την κύρια μονάδα έως την υπομονάδα ασύρματης λήψης είναι περίπου 10 m,
αλλά μπορεί να διαφέρει, ανάλογα με το περιβάλλον. Εάν ανάμεσα στην κύρια μονάδα και την υπομονάδα
ασύρματης λήψης παρεμβάλλεται τοίχος από οπλισμένο σκυρόδεμα ή μεταλλικός τοίχος, το σύστημα
ενδέχεται να μην λειτουργεί καθόλου, γιατί τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν το μέταλλο.
 Εάν η κύρια μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, το σύστημα χρειάζεται ρύθμιση του ID
μεταξύ της κύριας μονάδας και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με την κεντρική μονάδα σβηστή,
πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου "0"J"1"J"3"J"5" και η μονάδα ανάβει. Με την
κύρια μονάδα σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί "ID SET" στο πίσω μέρος της μονάδας επί 5
δευτερόλεπτα.
 Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη κάρτα εκτός από την κάρτα TX που προορίζεται αποκλειστικά για το
προϊόν.
Εάν χρησιμοποιηθεί διαφορετική κάρτα TX, το προϊόν ενδέχεται να υποστεί βλάβη ή η κάρτα ενδέχεται να
μην αφαιρείται εύκολα.
 Μην εισάγετε την κάρτα ΤΧ ανάποδα ή με αντίθετη κατεύθυνση.
 Τοποθετήστε την κάρτα TX έχοντας θέσει το σύστημα οικιακού κιν/φου Blu-ray εκτός λειτουργίας. Η
τοποθέτηση της κάρτας με τη συσκευή αναμμένη ενδέχεται να προκαλέσει πρόβλημα.
 Εάν τοποθετηθεί η κάρτα TX και ολοκληρωθεί η ρύθμιση της υπομονάδας ασύρματης λήψης, δεν
εξέρχεται ήχος από τις συνδέσεις του πίσω ηχείου, στην κεντρική μονάδα.
 Να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
 Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην οποία έχει
τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
 Αν δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα πίσω ασύρματα ηχεία, αλλάξτε τη λειτουργία σε DVD
5,1 καναλιών ή Dolby Pro Logic II.
 Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.
23
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 23
2009-06-29
1:46:15
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ
Επιλέξτε μία από τις τρεις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.
METHOD3
(παρέχεται)
METHOD2
METHOD1
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI (BEST, ΒΕΛΤΙΣΤΗ)
Συνδέστε το καλώδιο HDMI από την υποδοχή HDMI OUT (δεν διατίθεται) στο πίσω μέρος του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray στην υποδοχή εισόδου HDMI IN της τηλεόρασής σας.
M
Ανάλογα με την τηλεόραση σας, λειτουργούν αντίστοιχες αναλύσεις εξόδου HDMI.
 Εάν ένα καλώδιο HDMI συνδεθεί από τη συσκευή στην τηλεόραση, η έξοδος του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray θα ρυθμιστεί αυτομάτως σε HDMI, εντός 10 δευτερολέπτων.
 Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Anynet – (βλ. σελίδα 46) και οι υποδοχές σύνθετου σήματος και
HDMI είναι και οι δύο συνδεδεμένες, η λειτουργία HDMI επιλέγεται αυτομάτως.
 Όταν συνδέετε τη συσκευή στην τηλεόραση για πρώτη φορά χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI ή




όταν κάνετε τη σύνδεση σε νέα τηλεόραση, η ανάλυση εξόδου HDMI θα ρυθμιστεί αυτομάτως
στην υψηλότερη ρύθμιση που υποστηρίζεται από την τηλεόραση.
Εάν συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
χρησιμοποιώντας καλώδιο HDMI, η συσκευή μπορεί να ελεγχθεί εύκολα από το τηλεχειριστήριο
της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις Samsung που
υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+). (Ανατρέξτε στη σελίδα 46)
Εάν το καλώδιο HDMI έχει επιλεγεί ή αφαιρεθεί κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής κάποιου
αρχείου CD-DA, MP3 ή JPEG, η συσκευή αναπαραγωγής θα πάψει να λειτουργεί.
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο της τηλεόρασής
σας έτσι ώστε να αντιστοιχεί με την έξοδο βίντεο (HDMI, Σύνθετο ή Συνιστωσών) του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής εισόδου σήματος της τηλεόρασής σας.
Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, πατήστε το
κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε HDMI ως εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI
Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα
περάσει αυτομάτως σε λειτουργία HDMI. ια τις πιθανές τιμές ανάλυσης HDMI, βλ. σελίδα 44.
• HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός συνδέσμου.
Με τη χρήση του HDMI, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray μεταδίδει ψηφιακό βίντεο και ήχο με αποτέλεσμα να
είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
24
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 24
2009-06-29
1:46:15
GRE
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
• Περιγραφή σύνδεσης HDMI
Βύσμα HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου.
- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί στην οθόνη θόρυβος.
• Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;
Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου BD/
DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας ψηφιακού
σε αναλογικού (στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray) ή μετατροπέας αναλογικού σε ψηφιακό (στην
τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω θορύβου ή απώλειας
σήματος. Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το σήμα από την συσκευή
αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.
• Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του
περιεχομένου των BD/DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας
πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής (τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το
περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή παραγωγής παράνομων αντιγράφων.
• Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων Samsung που
διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν η τηλεόρασή σας Samsung φέρει το λογότυπο
, τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του δίσκου και η
τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί PLAY έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η τηλεόραση θα
ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
• Τι είναι το BD Wise;
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία διασυνδεσιμότητας από τη Samsung.
- Όταν συνδέετε δύο συσκευές Samsung μέσω HDMI χρησιμοποιώντας το σύστημα BD-Wise, η βέλτιστη ανάλυση ρυθμίζεται αυτόματα.
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Βίντεο συνιστωσών (ΚΑΛΥΤΕΡΗ)
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει εισόδους βίντεο συνιστωσών, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος βίντεο συνιστωσών (δεν
παρέχεται) από τις υποδοχές εξόδου σήματος βίντεο συνιστωσών (Pr, Pb και Y) στο πίσω μέρος του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής σας.
M




Μπορείτε να επιλέξετε από μεγάλο αριθμό ρυθμίσεων ανάλυσης, όπως: 1080i, 720p, 576p/480p και 576i/480i, ανάλογα
με τον τύπο του δίσκου. (Ανατρέξτε στη σελίδα 44)
Η πραγματική ανάλυση ενδέχεται να διαφέρει από τη ρύθμιση που έχει γίνει στο μενού SETUP εάν έχουν συνδεθεί και τα
δύο καλώδια, Συνιστωσών και HDMI. Η ανάλυση ενδέχεται επίσης να διαφέρει, ανάλογα με το δίσκο. (Βλ. σελίδα 44)
Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να
αντιστοιχεί με την έξοδο βίντεο (HDMI, Σύνθετο ή Συνιστωσών) του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής
εισόδου σήματος της τηλεόρασής σας.
Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί σωστά με την τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί SOURCE
στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε COMPONENT ως εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
Κατά την αναπαραγωγή DVD, εάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος Συνιστωσών και επιλέξετε τη
λειτουργία Σύνθετου σήματος 1080p, 1080i ή 720p, το μενού Ρύθμισης της οθόνης θα εμφανίσει την ανάλυση εξόδου
με την τιμή 1080p, 1080i ή 720p. Η ανάλυση είναι στην πραγματικότητα 576i/480i.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Βίντεο (ΚΑΛΗ)
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται από την υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray στην υποδοχή εισόδου VIDEO IN της τηλεόρασής σας.
M
Η πηγή VIDEO έχει πάντοτε έξοδο σε ανάλυση 576i/480i, ανεξάρτητα από την ανάλυση που έχει ρυθμιστεί στο μενού
SETUP. (Ανατρέξτε στη σελίδα 44)
 Αφού ολοκληρώσετε τη σύνδεση βίντεο, ρυθμίστε την πηγή εισόδου σήματος βίντεο της τηλεόρασής σας έτσι ώστε να
αντιστοιχεί με την έξοδο βίντεο (HDMI, Σύνθετο ή Συνιστωσών) του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της πηγής
εισόδου σήματος της τηλεόρασής σας.
 Εάν έχετε ρυθμίσει το τηλεχειριστήριο ώστε να λειτουργεί με την τηλεόρασή σας, πατήστε το κουμπί SOURCE στο
τηλεχειριστήριο και επιλέξτε VIDEO ως εξωτερική πηγή της τηλεόρασης.
 Μη συνδέετε τη μονάδα μέσω VCR. Τα σήματα βίντεο που τροφοδοτούνται μέσω συσκευών VCR ενδέχεται να
επηρεάζονται από συστήματα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων και η εικόνα θα απεικονίζεται παραμορφωμένη
στην τηλεόραση.
25
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 25
2009-06-29
1:46:17
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΣΥΣΚΕΥΗ iPod
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μουσικής και βίντεο από ένα iPod μέσω της κεντρικής μονάδας. Για λειτουργία iPod
με αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray, βλ. τις σελίδες 27 και 80 ~ 82.
(παρέχεται)
1. Συνδέστε το σταθμό σύνδεσης iPod στην υποδοχή για iPod, στην πίσω πλευρά της
κεντρικής μονάδας.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα “iPod Connected”.
M
Για να προβάλετε βίντεο από μια συσκευή iPod, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο VIDEO με την
τηλεόρασή σας (βλ. σελ. 25).
 Καθώς οι θύρες καλωδίωσης είναι πολύ κοντά μεταξύ τους, φροντίστε να αφαιρέσετε τη
μονάδα μνήμης USB προτού αποσυνδέσετε το καλώδιο σύνδεσης του σταθμού iPod.
 Προτού συνδέσετε τη συσκευή iPod με το σύστημα οικιακού κιν/φου Blue-ray, προσαρμόστε
την ένταση ήχου σε σχετικά χαμηλό επίπεδο.
 Αν συνδέσετε μια συσκευή iPod όταν η μονάδα είναι αναμμένη, η μονάδα θα φορτίσει την
μπαταρία του iPod.
 Φροντίστε να συνδέσετε το βύσμα του σταθμού σύνδεσης έτσι ώστε η ετικέτα “SAMSUNG” να
είναι στραμμένη προς τα πάνω.
 Η ένδειξη “Made for iPod” υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για
σύνδεση με συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα
απόδοσης της εταιρείας Apple.
26
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 26
2009-06-29
1:46:18
iPod 5ης γενιάς (βίντεο)
30GB, 60GB, 80 GB
iPod classic
80GB, 120GB, 160GB
iPod touch
1ης γενιάς
4GB, 16GB, 32GB
iPod nano
4ης γενιάς (βίντεο)
8GB, 16GB
iPod nano
1ης γενιάς
1GB, 2GB, 4GB
iPod touch
2ης γενιάς
8GB, 16GB, 32GB
iPhone
4GB, 8GB, 16GB
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
M
iPod nano 3ης γενιάς
(βίντεο)
4GB, 8GB
GRE
Μοντέλα iPod συμβατά με τις συσκευές HT-BD1250/HT-BD1252/HT-BD1255
Η ένδειξη “Made for iPod” υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για σύνδεση με
συσκευές iPod και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης της εταιρείας
Apple.
 Η ένδειξη “Works with iPhone” υποδεικνύει ότι ένα ηλεκτρονικό εξάρτημα έχει σχεδιαστεί ειδικά για
σύνδεση με συσκευές iPhone και πιστοποιείται από τον κατασκευαστή ότι πληροί τα πρότυπα απόδοσης
της εταιρείας Apple.
 Η εταιρεία Apple δεν ευθύνεται για τη λειτουργία αυτής της συσκευής ή για τη συμμόρφωσή της με τα
πρότυπα ασφαλείας και τους κανονισμούς.
Η ονομασία iPod είναι σήμα κατατεθέν της Apple Inc. στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες. Η
ονομασία iPhone είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc.
27
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 27
2009-06-29
1:46:19
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
OPTICAL : Σύνδεση εξωτερικής πηγής ψηφιακού σήματος
Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού σήματος (Set-Top Box).
1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου ψηφιακού σήματος (OPTICAL 1 ή OPTICAL 2) της κεντρικής
μονάδας στην ψηφιακή έξοδο της εξωτερικής πηγής ψηφιακού σήματος.
2. Πατήστε το κουμπί FUNCTION στην κεντρική μονάδα, για να επιλέξετε είσοδο D.IN.
• Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Οπτικό καλώδιο
(δεν διατίθεται)
M
Για να βλέπετε βίντεο από το δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού σήματος, πρέπει να συνδέσετε
την έξοδο βίντεο σε τηλεόραση.
 Αυτό το σύστημα υποστηρίζει συχνότητες ψηφιακής δειγματοληψίας 32 kHz ή υψηλότερες από εξωτερικές
πηγές ψηφιακού σήματος.
 Αυτό το σύστημα υποστηρίζει μόνον ήχο DTS και Dolby Digital. Τα αρχεία ήχου MPEG, που είναι
bitstream, δεν υποστηρίζονται.
28
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 28
2009-06-29
1:46:19
GRE
AUX : Σύνδεση εξωτερικής πηγής αναλογικού σήματος
Πηγές αναλογικού σήματος όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
1. Συνδέστε την είσοδο AUX IN (ήχος) της κεντρικής μονάδας στην υποδοχή εξόδου ήχου της
εξωτερικής πηγής αναλογικού σήματος.
• Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
2. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την είσοδο AUX.
• Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής : BD/DVD ➞ D.IN 1 ➞ D.IN 2 ➞ AUX ➞ FM.
Καλώδιο ήχου (δεν παρέχεται)
Εάν η εξωτερική αναλογική συσκευή
διαθέτει μόνο μία έξοδο AUDIO OUT,
συνδέστε είτε το αριστερό είτε το δεξιό
βύσμα.
M
Μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα εξόδου βίντεο της συσκευής VCR στην τηλεόραση και να συνδέσετε τις
υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής VCR σε αυτή τη συσκευή.
29
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 29
2009-06-29
1:46:21
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
Για πρόσβαση της υπηρεσίας δικτύου ή αναβάθμιση του υπάρχοντος υλικολογισμικού, θα πρέπει να κάνετε μία από
τις συνδέσεις.
Με τη σύνδεσή σας σε ένα δίκτυο, θα είστε σε θέση να προσπελάσετε τις υπηρεσίες BD-LIVΕ, καθώς και τυχόν
ενημερώσεις λογισμικού από το διακομιστή ενημερώσεων της Samsung.
Περίπτωση 1 : Σύνδεση ενός καλωδίου Direct LAN στο μόντεμ σας
1. Χρησιμοποιώντας το καλώδιο Direct LAN (καλώδιο UTP, δεν περιλαμβάνεται), συνδέστε την
υποδοχή LAN στη συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray Disc στην υποδοχή LAN του μόντεμ σας.
Προς τη θύρα LAN
Ευρυζωνικό μόντεμ
(με ενσωματωμένο δρομολογητή)
Σύνδεση με τη χρήση
δρομολογητή (π.χ. DSL)
Δρομολογητής
Ευρυζωνικό μόντεμ
ή
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Προς τη θύρα LAN
Προς τη θύρα LAN
Ευρυζωνική
υπηρεσία
Σύνδεση υπολογιστή
στο δρομολογητή για
τη λειτουργία συνεχούς
ροής δεδομένων
M
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία συνεχούς ροής δεδομένων υπολογιστή (ανατρέξτε στις
σελίδες 83~84), βεβαιωθείτε ότι έχει δημιουργηθεί δίκτυο μεταξύ του υπολογιστή σας και του
δρομολογητή.
 Η πρόσβαση στο διακομιστή ενημέρωσης της Samsung ενδέχεται να μην επιτρέπεται, ανάλογα
με το δρομολογητή που χρησιμοποιείτε ή την πολιτική του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου (ISP) που
χρησιμοποιείτε.
 Για τους χρήστες DSL, χρησιμοποιήστε ένα δρομολογητή για να αποκαταστήσετε σύνδεση στο
δίκτυο.
30
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 30
2009-06-29
1:46:23
GRE
Περίπτωση 2 : Σύνδεση σε μια συσκευή Wireless IP
Μπορείτε να συνδεθείτε σε ένα δίκτυο με έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου. Ανατρέξτε στη
σελίδα 52 για τη ρύθμιση του ασύρματου δικτύου.
Θύρα μόντεμ
● ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δρομολογητής IP
ασύρματου δικτύου
Καλώδιο μόντεμ
M
Προσαρμογέας
ασύρματου δικτύου LAN
(δεν περιλαμβάνεται)
Αυτή η μονάδα είναι συμβατή μόνο με τον προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN της Samsung. (δεν
περιλαμβάνεται) (Ονομασία μοντέλου: WIS09ABGN).
- Ο προσαρμογέας ασύρματου δικτύου LAN της Samsung πωλείται ξεχωριστά.
- Για αγορά, απευθυνθείτε σε έναν αντιπρόσωπο πωλήσεων ή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung
Electronics.
 Θα πρέπει να χρησιμοποιείτε έναν δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου που υποστηρίζει το πρωτόκολλο
IEEE 802.11 a/b/g/n (το n συνιστάται για σταθερή λειτουργία του ασύρματου δικτύου).
 Τα ασύρματα δίκτυα LAN, εκ φύσεως, ενδέχεται να προξενήσουν παρεμβολές, αναλόγως των συνθηκών
χρήσης (απόδοση σημείων πρόσβασης, απόσταση, εμπόδια, παρεμβολές από άλλες συσκευές
ραδιοσυχνοτήτων κ.λπ.).
 Ρυθμίστε το δρομολογητή IP ασύρματου δικτύου σε τρόπο λειτουργίας υποδομής (Infrastructure). Ο
τρόπος λειτουργίας Ad-hoc δεν υποστηρίζεται.
 Κατά την εφαρμογή του κλειδιού ασφαλείας για το σημείο πρόσβασης (δρομολογητής IP ασύρματου
δικτύου), υποστηρίζονται μόνον τα ακόλουθα:
1) Τύπος ελέγχου στοιχείων : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
2) Τύπος κρυπτογράφησης: WEP, TKIP, AES
31
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 31
2009-06-29
1:46:24
Συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ FΜ
1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75[.
2. Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή
και στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.
Κεραία FΜ
(περιλαμβάνεται)
M
Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές ΑΜ.
Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας παρέχει ψυχρό αέρα στη συσκευή για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση.
Παρακαλώ ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή αερίζεται επαρκώς. Σε περίπτωση που δεν αερίζεται επαρκώς, η
θερμοκρασία που αναπτύσσεται μέσα στη συσκευή μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
• Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα ή τις τρύπες αερισμού. (Αν ο ανεμιστήρας ή οι τρύπες αερισμού
καλυφθούν με εφημερίδα ή ύφασμα, μπορεί να αναπτυχθεί θερμότητα μέσα στην συσκευή και να
αναφλεχθεί).
32
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 32
2009-06-29
1:46:26
GRE
βασικές λειτουργίες του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
Αυτή η ενότητα παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες αναπαραγωγής και την αναπαραγωγή ανάλογα με τον τύπο του
δίσκου.
• Ανάψτε την τηλεόραση και ρυθμίστε την σωστή είσοδο βίντεο (την είσοδο στην οποία έχει συνδεθεί το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray).
• Εάν έχετε συνδεδεμένο ένα εξωτερικό σύστημα ήχου, ανάψτε το και ρυθμίστε τη σωστή είσοδο ήχου.
Μετά τη σύνδεση της συσκευής αναπαραγωγής DVD, την
πρώτη φορά που θα πατήσετε το κουμπί POWER,
εμφανίζεται αυτή η οθόνη:
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Εάν θέλετε να επιλέξετε γλώσσα, πατήστε ένα ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
κουμπί. (Η οθόνη αυτή εμφανίζεται μόνο την πρώτη φορά
Macrovision : BSS41
που συνδέετε την συσκευή.) Εάν δεν έχει ρυθμιστεί η γλώσσα
της αρχικής οθόνης, οι ρυθμίσεις μπορεί να αλλάζουν κάθε
φορά που αναβοσβήνετε τη συσκευή. Γι' αυτό βεβαιωθείτε
πως επιλέξατε τη γλώσσα που επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε.
Αφού επιλέξετε τη γλώσσα των μενού, μπορείτε να την
αλλάξατε, πατώντας το κουμπί STOP () στην πρόσοψη της
συσκευής, επί 5 δευτερόλεπτα, χωρίς να υπάρχει δίσκος μέσα. Έτσι θα εμφανιστεί ξανά το παράθυρο
MENU LANGUAGE SELECTION όπου και μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή γλώσσα.
M
● ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Δίσκοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή. (Για τους παρακάτω δίσκους, η
δυνατότητα αναπαραγωγής τους μπορεί να εξαρτάται από τις συνθήκες εγγραφής.)
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V mode)
• CD-RW/CD-R
• Αυτή η μονάδα πιθανόν να μην αναπαράγει κάποια CD-R, CD-RW και DVD-R ανάλογα με τον τύπο του
δίσκου ή τον τρόπο εγγραφής.
 Δίσκοι που δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (εκτός από τη στρώση CD)
• Τα CDG κάνουν αναπαραγωγή μόνον ήχου και όχι γραφικών.
• DVD+R
• CDV
• CD-I
 Ο δίσκος Blu-ray είναι μια νέα και εξελισσόμενη μορφή μέσου. Αντίστοιχα, ενδέχεται να
προκύψουν θέματα συμβατότητας δίσκων με τους δίσκους της νέας και της υφιστάμενης μορφής.
Δεν είναι όλοι οι δίσκοι συμβατοί, ούτε αναπαράγονται όλοι οι δίσκοι.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Τύπος δίσκου και Συμμόρφωση και
Συμβατότητα αυτού του Εγχειριδίου. Εάν αντιμετωπίσετε προβλήματα συμβατότητας,
παρακαλούμε ανατρέξτε στο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
33
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 33
2009-06-29
1:46:26
βασικές λειτουργίες του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΑ ΜΕΝΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
System Information
System
Time Zone
Clock Set
Language
Video
Music
Photo
Setup
Audio
Power On/Off sound
Subtitle
BD Data Management
DivX Subtitle
DivX(R) Registration
Disc Menu
DivX(R) Deactivation
Menu
System Update
Audio
Display
Dynamic Compression
TV Aspect
AV Sync
Movie Frame (24 Fs)
Test Tone
Resolution
Speaker Distance
Progressive Mode
Sound Edit
Still Mode
Screen Message
HDMI
Network
Anynet + (HDMI-CEC)
Network Selection
Cable Network
Wireless Network
HDMI Format
BD Wise
HDMI Audio
Proxy
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΔΙΣΚΟΥ
1. Πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE.
2. Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή θήκη δίσκου, με την ετικέτα του δίσκου
στραμμένη προς τα επάνω.
3. Πατήστε το κουμπί PLAY ή OPEN/CLOSE για να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
M
Όταν τερματίζετε την αναπαραγωγή, η συσκευή θυμάται σε ποιο σημείο τη διακόψατε, έτσι όταν πατήσετε
και πάλι το κουμπί PLAY θα συνεχίσει από το σημείο που σταμάτησε. Αυτό ονομάζεται λειτουργία
“συνέχιση”. Σε ορισμένους δίσκους BD (BD-J), αυτή η λειτουργία μπορεί να απαγορευτεί.
 Πατήστε δύο φορές το κουμπί STOP κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής για να εμφανιστεί η λειτουργία συνέχιση.
 Για να κάνετε παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PAUSE κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
Για να συνεχίσετε, πατήστε το κουμπί PLAY μια φορά ακόμη.
 Εάν η συσκευή αφεθεί σε λειτουργία διακοπής της αναπαραγωγής για περισσότερο από 5 λεπτά χωρίς
αντίδραση από τον χρήστη, θα ενεργοποιηθεί η προφύλαξη οθόνης. Εάν η συσκευή παραμείνει στη
λειτουργία προφύλαξης οθόνης για περισσότερο από 30 λεπτά, η τροφοδοσία ρεύματος θα διακοπεί
αυτομάτως, με εξαίρεση την αναπαραγωγή CD-DA (Λειτουργία αυτόματου σβησίματος).
 Εάν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί επί περισσότερα από 5 λεπτά για όσο διάστημα η μονάδα βρίσκεται σε
34
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 34
λειτουργία παύσης, η λειτουργία θα σταματήσει (εκτός από ορισμένους δίσκους Blu-ray).
2009-06-29
1:46:27
GRE
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Ρύθμιση της μελωδίας ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
Μπορείτε να ορίσετε μια μελωδία ως χαρακτηριστικό ήχο κατά την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της
συσκευής αναπαραγωγής.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
System Information
Music
Time Zone
Photo
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On On
Off
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
System
◄
►
Network
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Parental
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Power On/Off
sound και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
● ΒΑΣΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Setup
DVD
6. Πατήστε το κουμπί MENU για έξοδο από το μενού ρυθμίσεων.
ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗΣ
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, μπορείτε να αναζητήσετε γρήγορα ένα κεφάλαιο ή ένα κομμάτι και να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία skip για να μεταπηδήσετε στην επόμενη επιλογή.
Αναζήτηση σε κεφάλαιο ή κομμάτι
hgfZCV
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ (
).
Με το κάθε πάτημα του κουμπιού ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ, η ταχύτητα αναπαραγωγής θα αλλάξει ως εξής.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
 X 2  X 4  X 8  X 16  X 32  X 128
• Μπορείτε να ανιχνεύσετε το πρόγραμμα αντίστροφα.
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί PLAY.
M
Στον τρόπο λειτουργίας αναζήτησης δεν ακούγεται κανένας ήχος.
Παράλειψη κομματιών
hgfZCV
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
).
), μεταβαίνει στο
Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο Blu-ray/DVD, εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
επόμενο κεφάλαιο. Εάν πατήσετε το κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
), μεταβαίνει στην αρχή του κεφαλαίου.
Με ένα ακόμη πάτημα, μεταβαίνει στην αρχή του προηγουμένου κεφαλαίου.
35
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 35
2009-06-29
1:46:27
βασικές λειτουργίες του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΕ ΑΡΓΗ ΚΙΝΗΣΗ/ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΡΕ-ΚΑΡΕ
Αναπαραγωγή σε αργή κίνηση
hgfZCV
Ενώ η συσκευή βρίσκεται σε παύση ή σε λειτουργία βηματικής
κίνησης, πατήστε το κουμπί SLOW στο τηλεχειριστήριο για Αργή
κίνηση.
• Εάν πατήσετε το κουμπί SLOW,  1/8  1/4  1/2
• Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή πατήστε το κουμπί
PLAY ( ).
M
Το εικονίδιο (
) υποδεικνύει το άκυρο πάτημα κάποιου κουμπιού.
 Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής σε αργή κίνηση δεν ακούγεται ήχος.
 Η αργή κίνηση εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
Αναπαραγωγή καρέ-καρέ
hgfZCV
Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί STEP του
τηλεχειριστηρίου για Αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, εμφανίζεται καινούργιο
καρέ.
• Όταν πατηθεί το κουμπί STEP, θα ενεργοποιηθεί το επόμενο
καρέ.
• Πατήστε το κουμπί PLAY ( ) για τη συνέχιση της κανονικής
αναπαραγωγής.
M
Στον τρόπο λειτουργίας αναπαραγωγής STEP δεν ακούγεται ήχος.
 Η κίνηση καρέ-καρέ εφαρμόζεται μόνο στην κατεύθυνση προς τα εμπρός.
36
HT-BD1250A_GRE_0629-1.indd 36
2009-06-29
1:46:28
GRE
Ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ
Επιλέξτε τη ζώνη ώρας στην οποία βρίσκεστε
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
Photo
DVD
Setup
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Time Zone και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄► για να τοποθετήσετε το
δείκτη στην κατάλληλη ζώνη ώρας για την περιοχή σας και
πατήστε το κουμπί ENTER.
System Information
System
◄
Time Zone
Clock Set
Audio
Power On/Off sound : On
Display
BD data management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
Music
Time Zone
Photo
DVD
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound : On
Display Setup
BD data management
HDMI Setup
DivX(R) Registration
Network SetupGMT + 00:00
DivX(R) Deactivation
London, Lisbon
Parental Setup
System Update
Save
M
►
Language
● ΡΎΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
►
Return
Για να ρυθμίσετε αυτόματα την ώρα, ρυθμίστε το διακομιστή NTP στο On (βλ. σελίδα 57).
Ρύθμιση του ρολογιού
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 παραπάνω.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Clock Set και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
System
◄
Clock Set
Language
Power On/Off sound : On
Audio
BD data management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
Network
System Update
►
Parental
5. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για μετακίνηση στα “da.”
(ημερομηνία), “hr.” (ώρα) και “min.” (λεπτά). Ορίστε την
ημερομηνία και την ώρα πατώντας τα κουμπιά ▲▼ και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Music
System Information
Photo
DVD
Setup
Time Zone
Clock Set
◄
Clock Set
System
da.
hr.
min.
Power On/Off sound : On
Language
01 management
01
Audio JAN/01/2009 BD data
Display Thursday
HDMI
Network
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
Save
System UpdateReturn
Parental
37
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 37
2009-06-29
1:47:16
Ρύθμιση γλώσσας
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΓΛΩΣΣΑΣ
Μόλις ρυθμίσετε τον ήχο, τους υπότιτλους, το μενού του δίσκου και για τη γλώσσα μενού της συσκευής
αναπαραγωγής, κάθε φορά που παρακολουθείτε μια ταινία οι ρυθμίσεις αυτές θα εφαρμόζονται αυτόματα.
Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα διαλόγων και υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή ενός
δίσκου, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το μενού του δίσκου για να τις επιλέξετε.
Music
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
Photo
DVD
Setup
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
System
◄
Language
◄
M
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
Music
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Language και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης γλώσσας.
Photo
DVD
Setup
System
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
Audio
: Original
Original
English
: Auto
Français
: Western
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
Language
◄
►
Parental
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή
το κουμπί ►.
• Audio : Για τη γλώσσα του ήχου του δίσκου.
• Subtitle : Για τη γλώσσα υποτίτλων του δίσκου.
• DivX Subtitle : Για τη γλώσσα υποτίτλων DivX ανά περιοχή.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
◄
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
►
Parental
Western
Αφρικανολλανδική, Βασκικά, Καταλανικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γλώσσα νήσων Φερόες, Φινλανδικά, Γαλλικά,
Γερμανικά, Ισλανδικά, Ινδονησιακά, Ιταλικά, Μαλαϊκά, Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουαχίλι, Σουηδικά
Central
Αγγλικά, Αλβανικά, Κροατικά, Τσέχικα, Ουγγρικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σερβικά (Λατινικά), Σλοβάκικα,
Σλοβένικα
Greek
Αγγλικά, Ελληνικά
Cyrillic
Αγγλικά, Αζερικά, Λευκορωσικά, Βουλγαρικά, Καζάχικα, Σκοπιανά, Ρωσικά, Σερβικά, Ταταρικά, Ουκρανικά,
Ουζμπεκικά
• Disc Menu : Για το μενού του δίσκου που περιέχεται στο δίσκο.
• Menu : Για το μενού επί της οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray Disc.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή γλώσσας και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
M
38
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το
κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
 Η επιλεγμένη γλώσσα θα εμφανιστεί μόνο αν αυτή υποστηρίζεται στο συγκεκριμένο δίσκο.
 Εάν η γραμματοσειρά της γλώσσας των υποτίτλων δεν εμφανίζεται σωστά, αλλάξτε τη ρύθμιση
υποτίτλων DivX στην κατάλληλη περιοχή. Εάν δεν εμφανίζονται σωστά και πάλι, αυτό σημαίνει ότι
δεν υποστηρίζεται αυτή η μορφή.
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 38
2009-06-29
1:47:28
GRE
Ρύθμιση ήχου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
Dynamic Compression
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Display
Dynamic Compression : On On
Off
AV Sync
: 50msec
HDMI
Test Tone
Audio
◄
Network
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ
Αυτό είναι ενεργό μόνο όταν ανιχνεύεται σήμα Dolby Digital.
• On : Όταν αναπαράγεται ήχος ταινίας σε χαμηλή ένταση ή
από μικρής ισχύος ηχεία, το σύστημα εφαρμόζει την
κατάλληλη συμπίεση για να ακούγεται καλύτερα ο ήχος και
να αποφεύγονται τα απότομα περάσματα σε ήχο υψηλής
έντασης.
• Off : Μπορείτε να απολαύσετε την ταινία με κανονικό
δυναμικό εύρος.
►
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
AV Sync
Το βίντεο ενδέχεται να φαίνεται πιο αργό από τον ήχο όταν η
συσκευή έχει συνδεθεί σε ψηφιακή τηλεόραση. Εάν συμβαίνει
αυτό, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε
να αντιστοιχεί με το βίντεο.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου
μεταξύ 0 ms και 300 ms. Κάντε τη βέλτιστη ρύθμιση.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
Language
Audio
AV Sync
◄
: 50msec
0msec
Display
Test Tone
HDMI
Speaker Distance
Network
25msec
50msec
75msec
Sound Edit
100msec
Parental
125msec
Ρύθμιση του Ήχου δοκιμής
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Test Tone (Ήχος δοκιμής) για
να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop, πατήστε το
κουμπί MENU.
Music
System
Photo
DVD
Setup
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Language
Audio
Dynamic Compression : On
◄
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης ήχου.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Test Tone και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
5. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(Α).
• Θα αποσταλεί ένας τόνος δοκιμής στο L C R SR SL LFE για να βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν
ρυθμιστεί σωστά.
Music
Dynamic Compression : On
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
AV Sync
: 50msec
Test Tone
◄
Display
Speaker Distance
HDMI
Sound Edit
►
Network
Parental
6. Για να σταματήσει ο τόνος δοκιμής, πατήστε και πάλι το
ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί.
M
Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο
προηγούμενο μενού.
 Κατά την αναπαραγωγή BD/DVD ή CD, αυτό θα
λειτουργεί μόνον στη λειτουργία Stop.
 Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε εάν
το κάθε ηχείο συνδεθεί σωστά και εάν δεν υπάρχουν
προβλήματα.
 Όταν ο ήχος HDMI AUDIO είναι ενεργοποιημένος (ο
ήχος παράγεται από τα ηχεία της τηλεόρασης), η
λειτουργία TEST TONE δεν είναι διαθέσιμη.
Music
DVD
Photo
Dynamic Compression : On
System
System Setup
Setup
Test Tone
Language
AV Sync
: 50msec
Language Setup
Setup
Setup
Audio
Audio Setup
Setup
◄
◄
Test Tone
DD ii ss pp ll aa yy
Setup
Setup
HH D
D M
M II
Setup
Setup
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
NN ee tt w
w oo rr kk
Setup
Surround Left
Setup
Parental
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
39
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 39
2009-06-29
1:47:31
Ρύθμιση ήχου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
Ρύθμιση απόστασης ηχείου
Εάν τα ηχεία δεν μπορούν να τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από τη θέση ακρόασης, μπορείτε να
ρυθμίσετε το χρόνο υστέρησης των σημάτων ήχου από το εμπρός και το κεντρικό ηχείο, το υπογούφερ
και τα ηχεία surround.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop, πατήστε το
κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης ήχου.
Dynamic Compression : On
Display
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
Dynamic Compression : On
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Speaker
Distance και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή
►.
Music
AV Sync
System
Photo
DVD
Setup
Language
: 50msec
Test Tone
Audio
◄
Display
Speaker Distance
►
Sound Edit
HDMI
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να
ρυθμίσετε την Απόσταση των ηχείων.
Network
Parental
• Μπορείτε να ορίσετε την Απόσταση των ηχείων μεταξύ 0,3 m
και 9 m.
Dynamic Compression : On
Music
Photo
DVD
Front
Setup
AV Sync
System Speaker
Setup
Distance
Language Setup
Audio Setup
SubwooferDisplay Setup
Center
M
Speaker Distance10ft (3.0m)
Sound Edit
▲
▼
►
10ft (3.0m)
10ft (3.0m)
HDMI Setup
Surround Network Setup
Parental Setup
Save
A Test Tone
: 50msec
Test Tone
◄
10ft (3.0m)
Cancel
Move
▲
▼
6. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄►
για να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας,
χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε
Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
Adjust
Return
Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Ρύθμιση του Sound Edit
Μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία και το επίπεδο για κάθε ηχείο.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop, πατήστε το
κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης ήχου.
Music
System
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
◄
Dynamic Compression : On
Display
AV Sync
HDMI
Test Tone
Network
►
: 50msec
Speaker Distance
Parental
Sound Edit
40
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 40
2009-06-29
1:47:36
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Sound Edit
(επεξεργασία ήχου) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER ή το κουμπί ►.
AV Sync
Music
Photo
Setup
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό
Ηχείο και, στη συνέχεια, πατήστε τα κουμπιά ◄► για να
προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις.
: 50msec
Test Tone
System
DVD
GRE
Ρύθμιση του Sound Edit
Speaker Distance
Language
Audio
Sound Edit
◄
►
Display
HDMI
Network
Parental
M
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΗΧΟΥ
6. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για
να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER.
Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Ρύθμιση ισορροπίας εμπρός/ Surround ηχείων
AV Sync
Music
: 50msec
Speaker Edit
Test Tone
System Setup
Photo
• Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ των τιμών 0, -6 και OFF.
DVD
Setup
• Καθώς πλησιάζετε το –6 η ένταση του ήχου μειώνεται.
Language Setup
Audio Setup
Speaker Distance
◄
Sound Edit
►
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Ρύθμιση έντασης ήχου κεντρικού/ Surround/υπογούφερ
Save
▲
▼
Cancel
Move
▲
▼
A Test Tone
• Η στάθμη της έντασης του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί σε
βήματα από +6 dB έως –6 dB.
Adjust
Return
• Ο ήχος ενισχύεται καθώς πλησιάζετε τα -6 dB και χαμηλώνει
καθώς πλησιάζετε τα -6 dB.
M
Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί για αναπαραγωγή του
δοκιμαστικού ήχου στην οθόνη, όπως φαίνεται. Η
λειτουργία είναι η ίδια με ‘έναν κανονικό δοκιμαστικό ήχο.
 Πατήστε και πάλι το ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί για να διακόψετε
την εκτέλεση του δοκιμαστικού ήχου και να επιστρέψετε
στην προηγούμενη οθόνη.
Music
Photo
DVD
Setup
Dynamic Compression : On
System Setup
Test Tone
Language Setup
Audio Setup
AV Sync
◄
Display
Setup
H D M I
Setup
: 50msec
Test Tone
►
Speaker Distance
USER
Sound Edit
Network
Surround Left
Setup
Parental
Setup
A Stop
Return
Λειτουργία DSP (Έξυπνος ήχος)
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί την ένταση του ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης κατά την αλλαγή
καναλιών ή τη μετάβαση στην επόμενη σκηνή.
Πατήστε το κουμπί DSP.
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως
εξής:
S.SOUND ON S.SOUND OFF
41
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 41
2009-06-29
1:47:41
Ρύθμιση της` οθόνης
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΟΘΟΝΗΣ
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει την αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης τηλεόρασης. Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από το
δίσκο ή τον τύπο της τηλεόρασης. Ενδέχεται να μην λειτουργεί με ορισμένους δίσκους ή τηλεοράσεις.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας Stop, πατήστε το κουμπί
MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
System
Music
Language
Photo
DVD
Setup
Audio
◄
Display
►
HDMI
Network
Parental
3. Πατήστε τα κουμπιά Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε
Display και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης βίντεο.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε την επιθυμητή επιλογή
οθόνης από τις επιλογές που εμφανίζονται στις ακόλουθες σελίδες.
Music
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο
του υπομενού από μια επιλογή προβολής βίντεο και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
Photo
DVD
Setup
6. Παρακάτω περιγράφονται με λεπτομέρειες όλες οι επιλογές βίντεο.
M
System
Language
Audio
Display
◄
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs) : Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το
κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
Λόγος πλευρών τηλεόρασης
Ανάλογα με τον τύπο της τηλεόρασης που έχετε, ίσως θέλετε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της οθόνης.
(λόγος πλευρών εικόνας)
• 4:3 Letter Box :
Κάντε αυτή την επιλογή όταν θέλετε να βλέπετε
ολόκληρη την οθόνη 16:9 που αποδίδει το
Blu-ray Disc/DVD, σε οθόνη τηλεόρασης 4:3.
Στην κορυφή και τη βάση της οθόνης θα
εμφανίζονται μαύρες λωρίδες.
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
• 4:3 Pan-Scan :
Επιλέξτε όταν θέλετε να παρακολουθήσετε βίντεο από τη
συσκευή Blu-ray/DVD με λόγο πλευρών 16:9, χωρίς τις
μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος, ακόμη και
εάν διαθέτετε τηλεόραση με λόγο πλευρών 4:3.
(Τα άκρα της εικόνας αριστερά και δεξιά θα κόβονται.)
◄
TV Aspect
: 16:94:3
Normal
Letter Box
Movie Frame (24 Fs) : Off 4:3 Pan-Scan
16:9 Wide
Resolution
: 1080p
16:9 Normal
Progressive Mode : Auto
►
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
• 16:9 Wide :
Σε τηλεόραση ευρείας οθόνης θα προβάλλετε ολόκληρη την εικόνα 16:9.
• 16:9 Normal :
Ορισμένες ταινίες (πηγή 4:3) μπορούν να προβάλλονται σε 4:3 Pillarbox (με μαύρες λωρίδες στις
πλευρές της εικόνας) ακόμα κι αν επιλεγεί κανονικός λόγος πλευρών εικόνας.
M
Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, ορισμένες τιμές λόγου πλευρών εικόνας ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.
 Εάν επιλέξετε ένα φορμά διαφορετικό από αυτό της οθόνης της τηλεόρασής σας, τότε η εικόνα ενδέχεται να
42
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 42
παραμορφωθεί.
2009-06-29
1:47:45
Οι ταινίες συνήθως γυρίζονται στα 24 καρέ ανά
δευτερόλεπτο. Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray έχουν τη δυνατότητα
να κάνουν αναπαραγωγή με αυτό το ρυθμό καρέ.
Ρυθμίζοντας την επιλογή Movie Frame (24Fs) στο ON, έχετε
τη δυνατότητα να ρυθμίσετε την έξοδο HDMI του
συστήματος οικιακού κιν/φου Blu-ray στα 24 καρά ανά
δευτερόλεπτο, για βελτίωση της ποιότητας της εικόνας.
GRE
Movie Frame (24 Fs)
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
Audio
TV Aspect
Display
◄
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) : Off On
HDMI
Resolution
Network
Progressive Mode
: Auto
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
►
Off
: 1080p
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Μπορείτε να απολαμβάνετε τη λειτουργία Movie Fame (24Fs)
μόνον στις τηλεοράσεις που υποστηρίζουν αυτό το ρυθμό καρέ.
Αυτό το μενού μπορεί να επιλεγεί μόνον σε λειτουργίες ανάλυσης εξόδου 1080i ή 1080p HDMI.
Ανάλογα με το δίσκο, μπορούν να συμπεριληφθούν δύο τύποι πηγής: Υλικό Movie (24 καρέ) και υλικό
Video (30 καρέ). Όταν η πηγή αλλάζει από Movie σε Video, η οθόνη ενδέχεται να αναβοσβήσει για
μερικά δευτερόλεπτα.
Resolution
Ορίζει την ανάλυση εξόδου σήματος βίντεο Συνιστωσών και
System
HDMI.
Music
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Photo
Audio
• Ο αριθμός στα πρωτόκολλα 576p/480p, 576i480i, 720p,
Movie Frame (24 Fs) : Off
Setup
Resolution
: 1080p
Display
1080p
1080p και 1080i υποδεικνύει τον αριθμό γραμμών βίντεο.
HDMI
1080i
Progressive Mode : Auto
720p
Network
Still Mode
: Auto
Οι χαρακτήρες i και p υποδεικνύουν τη σάρωση
Parental
Screen Message
: On 576p/480p
αλληλεπικάλυψης και την προοδευτική σάρωση, αντίστοιχα.
576i/480i
- BD Wise : Με σύνδεση HDMI ρυθμίζει αυτόματα τη
βέλτιστη ανάλυση, ανάλογα με την τηλεόραση που
υποστηρίζει το BD Wise. (Το στοιχείο μενού BD Wise
εμφανίζεται μόνο αν το BD Wise έχει ρυθμιστεί σε On).
- 1080p : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης (μόνον HDMI).
- 1080i : Έχει έξοδο 1080 γραμμών βίντεο σάρωσης αλληλεπικάλυψης.
- 720p : Έχει έξοδο 720 γραμμών βίντεο προοδευτικής σάρωσης.
- 576p/480p : Έχει έξοδο βίντεο προοδευτικής σάρωσης 576/480 γραμμών.
- 576i/480i : Έχει έξοδο 576/480 γραμμών βίντεο διεμπλεκόμενης σάρωσης (μόνον Συνιστωσών).
◄
DVD
Εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει το καρέ της
ταινίας ή την επιλεγμένη ανάλυση, θα εμφανιστεί το
παρακάτω μήνυμα:
Εάν επιλέξετε Yes και η τιμή ανάλυσης δεν υποστηρίζεται, η
οθόνη της τηλεόρασης θα είναι κενή. Περιμένετε 15
δευτερόλεπτα και η ανάλυση θα επανέλθει αυτόματα στην
προηγούμενη τιμή της.
M
System
Music
Photo
DVD
Setup
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie after
Framethe(24selection,
Fs) : Off
If no pictures are shown
◄ 15 Resolution
please wait for
seconds. And then, : 1080p
Display
the resolution will be reverted
Progressive Mode : Auto
HDMI
to the previous value automatically.
Still Mode
: Auto
Network
Would you like to make a selection?
Screen Message
: On
Parental
Yes
►
No
Εάν η οθόνη είναι κενή, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί STOP () στην πρόσοψη της συσκευής
αναπαραγωγής για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα (χωρίς τοποθετημένο δίσκο). Όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στην εργοστασιακή προεπιλεγμένη τιμή. Ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται στην
προηγούμενη σελίδα για να προσπελάσετε την κάθε λειτουργία και επιλέξτε τη ρύθμιση οθόνης που
υποστηρίζει η δική σας τηλεόραση.
 Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που
αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
43
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 43
2009-06-29
1:47:51
Ρύθμιση της οθόνης
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΡΟΒΟΛΗΣ/ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Ανάλυση, ανάλογα με τη λειτουργία εξόδου
• Αναπαραγωγή δίσκος Blu-ray
Έξοδος
Ρύθμιση
HDMI
Component (Συνδεδεμένη υποδοχή
HDMI&Comp./συνδεδεμένη μόνο υποδοχή Comp.)
VIDEO
1080i
576i(480i)
1080p, Movie Frame(24Fs)
1080p@60F
off
1080p/1080i, Movie
Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i(480i) / 1080i
576i(480i)
1080i, Movie Frame (24Fs)
off
1080i
1080i
576i(480i)
720p
720p
720p
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
HDMI
Component (Συνδεδεμένη υποδοχή
HDMI&Comp./συνδεδεμένη μόνο υποδοχή Comp.)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
1080i
1080i
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
• Αναπαραγωγή DVD
Έξοδος
Ρύθμιση
M
720p
720p
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576p(480p)
576p(480p)
576i(480i) / 576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
576p(480p)
576i(480i)
576i(480i)
Κατά την αναπαραγωγή DVD, εάν είναι συνδεδεμένες οι υποδοχές HDMI και σήματος
Συνιστωσών και επιλέξετε τη λειτουργία Σύνθετου σήματος 1080p, 1080i ή 720p, το μενού
Ρύθμισης της οθόνης θα εμφανίσει την ανάλυση εξόδου με την τιμή 1080p, 1080i ή 720p.
Η ανάλυση είναι στην πραγματικότητα 576i/480i.
 Αυτή η συσκευή ενσωματώνει τη δυνατότητα HDMI Auto Detect. Όταν συσκευή συνδεθεί
πρώτα στην τηλεόραση μέσω HDMI, η έξοδος της συσκευής θα οριστεί αυτόματα στο HDMI.
 Εάν η δυνατότητα HDMI Auto Detection δεν λειτουργεί, δεν μπορείτε να επιλέξετε την ανάλυση
1080p ή Movie Frame (24Fs).
 Ο δίσκος Blu-ray πρέπει να διαθέτει τη δυνατότητα 24 καρέ, προκειμένου να χρησιμοποιήσει
τη λειτουργία Movie Frame (24Fs).
44
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 44
2009-06-29
1:47:54
Music
Photo
DVD
Setup
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs) :
Off
Resolution
: 1080p
Language
Audio
HDMI
Progressive Mode : PCMAuto
Still Mode
: AutoVideo
Network
Screen Message
Display
◄
►
: On
Parental
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ
Ο τρόπος λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης βοηθά να
βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας κατά την προβολή δίσκων
DVD ανάλυσης 480i.
• Auto : Με αυτή την επιλογή, η συσκευή αναπαραγωγής
επιλέγει αυτόματα την καλύτερη εικόνα για το DVD που
παρακολουθείτε.
• Video : Με αυτή την επιλογή θα έχετε την καλύτερη δυνατή
εικόνα σε δίσκους DVD συναυλιών ή εκπομπών
τηλεόρασης.
GRE
Τρόπος λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης
Γραμμή καρέ και πεδίου
Ακίνητη εικόνα
Επιλέξτε Auto, Field ή Frame για την καλύτερη δυνατή
ακίνητη εικόνα (λειτουργία παύσης) από ένα DVD.
• Auto: Επιλέξτε τη ρύθμιση αυτή ώστε η συσκευή
αναπαραγωγής να απεικονίσει την καλύτερη δυνατή στατική
εικόνα, αναλόγως περιεχομένου.
• Field Mode : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν κάνετε παύση
μιας σκηνής με έντονη δράση.
• Frame Mode : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για αύξηση της
ανάλυσης της στατικής εικόνας.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Movie Frame (24 Fs) : Off
Language
Resolution
Audio
Display
◄
: Auto
Still Mode
: Auto
Auto
: On Field
Frame
Screen Message
HDMI
: 1080p
Progressive Mode
Network
Parental
Μήνυμα οθόνης
• On : Εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη λειτουργία.
• Off : Δεν εμφανίζει μηνύματα που σχετίζονται με τη
λειτουργία.
Music
Photo
DVD
Setup
System
Resolution
Language
Audio
Display
HDMI
◄
: 1080p
Progressive Mode
: Auto
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On On
Off
Network
Parental
45
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 45
2009-06-29
1:47:55
Ρύθμιση HDMI
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ HDMI
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
◄
HDMI
◄
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Language
Music
Network
Parental
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε HDMI και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Θα εμφανιστεί το μενού ρύθμισης HDMI.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή συστήματος και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER ή το κουμπί ►.
M
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το
κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Μόνο για προϊόντα της samsung
Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια εύχρηστη λειτουργία που προσφέρει λειτουργίες σύνδεσης με άλλα προϊόντα της
Samsung που διαθέτουν τη δυνατότητα Anynet+.
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη μονάδα με τη χρήση ενός τηλεχειριστηρίου Samsung ή να ανάψετε
την τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να αρχίσετε την αναπαραγωγή
του δίσκου μόνον με το πάτημα του κουμπιού PLAY στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
M
Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη εάν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
Για χρήση του Anynet+
1. Συνδέστε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blue-ray σε μια τηλεόραση Samsung με καλώδιο
HDMI. (Ανατρέξτε στις σελίδες 24~25)
2. Ρυθμίστε το Anynet+ (HDMI CEC) στο “On” (Ενεργοποίηση), στη συσκευή Αναπαραγωγής Blu-ray
Disc.
Λειτουργίες Anynet+
• Αναπαραγωγή με το πάτημα ενός κουμπιού
Μπορείτε να ανάψετε την τηλεόραση και το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung και να
κάνετε αναπαραγωγή του δίσκου που είναι τοποθετημένος στη μονάδα, απλά πατώντας το κουμπί
PLAY στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
• Παρακολούθηση με ένα πάτημα
Επιλέξτε “Watching Blu-ray Home Theater" ή "Connected to Blu-ray Home Theater" (ανάλογα με το
μενού της τηλεόρασής σας) στο μενού Anynet+ της τηλεόρασης. Το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray θα ανάψει αυτομάτως και η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία HDMI.
• Σύνδεση μέσω τηλεχειριστηρίου
Μπορείτε να λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης
Samsung.
• Διαθέσιμα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης Samsung: Αυτά τα κουμπιά θα λειτουργούν
όπως και τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray Disc.
- Κουμπιά ελέγχου αναπαραγωγής :
- Κουμπί χειρισμού μενού :
- Αριθμητικά κουμπιά : ~
46
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 46
2009-06-29
1:47:58
Αυτά τα μενού μπορεί να εμφανίζονται με διαφορετικό τρόπο στην τηλεόραση Samsung που
διαθέτετε.
● ΡYΘΜΙΣΗ HDMI
M
GRE
Μενού Anynet+ στην τηλεόραση
Όταν πατήσετε το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της
n
τηλεόρασης Samsung, θα εμφανιστεί η παρακάτω ένδειξη επί της
THEATER
View TV
οθόνης (OSD).
Select Device
Record
• Μενού συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
Menu on Device
- Κατά την αναπαραγωγή μιας ταινίας: εμφανίζει το
Device Operation
Receiver : Off
μενού του δίσκου (όπως και το κουμπί DISC MENU
Setup
στο τηλεχειριστήριο του συστήματος οικιακού
Move
Enter
Exit
κινηματογράφου Blu-ray)
- Σε λειτουργία Stop: εμφανίζει το μενού SETUP (όπως και
το κουμπί MENU στο τηλεχειριστήριο του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray)
• Μενού λειτουργιών συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου DVD VIDEO, DVD-RW/-R, BD-ROM, BD-RE :
εμφανίζει INFO OSD (όπως και το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου της συσκευής αναπαραγωγής)
Μορφή HDMI
Μπορείτε να βελτιώσετε την έξοδο HDMI για σύνδεση σε
τηλεόραση ή οθόνη.
• TV : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε τηλεόραση
μέσω HDMI.
• Monitor : Το επιλέγετε εάν έχει γίνει σύνδεση σε οθόνη
HDMI. Εάν η συσκευή έχει συνδεθεί σε τηλεόραση, η
επιλογή Monitor δεν είναι διαθέσιμη.
M
Audio
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Anynet + (HDMI-CEC) : On
◄
HDMI Format
: Tv TV
Network
BD Wise
: On Monitor
Parental Stup
HDMI Audio
: Off
Η τηλεόρασή ή η οθόνη πρέπει να συνδεθεί στη συσκευή αναπαραγωγής προτού κάνετε αυτή την επιλογή.
BD Wise
Το BD Wise είναι η τελευταία τεχνολογία διασυνδεσιμότητας
από τη Samsung.
Όταν συνδέετε δύο συσκευές Samsung μέσω HDMI
χρησιμοποιώντας το σύστημα BD-Wise, η βέλτιστη ανάλυση
ρυθμίζεται αυτόματα.
• On : Η αρχική ανάλυση του δίσκου BD/DVD θα εξάγεται
απευθείας στην τηλεόραση.
• Off : Η ανάλυση του σήματος εξόδου θα προσδιορίζεται
σύμφωνα με την Ανάλυση που είχε καθοριστεί
προηγουμένως, ανεξάρτητα από την ανάλυση του δίσκου.
M
Language
Music
Μόνο για προϊόντα της samsung
Language
Music
Audio
Anynet + (HDMI-CEC) : On
Photo
Display
DVD
Setup
HDMI
Network
◄
HDMI Format
: TV
BD Wise
: PCMOn
Off
: Off
HDMI Audio
►
Parental Stup
Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία BD Wise (Off).
 Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί
αυτόματα στη μέγιστη τιμή της.
 Εάν η συσκευή αναπαραγωγής είναι συνδεδεμένη σε συσκευή που δεν υποστηρίζει τη λειτουργία BD Wise,
δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία BD wise.
 Για να λειτουργήσει σωστά το BD Wise, ρυθμίστε τα μενού BD Wise της συσκευής αναπαραγωγής και της
τηλεόρασης στο ON.
47
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 47
2009-06-29
1:48:00
Ρύθμιση HDMI
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ HDMI
HDMI Audio
Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου
HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.
Music
Photo
• On : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου
μεταδίδονται μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και
ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
Language
Anynet + (HDMI-CEC) : On
HDMI Format
: TV
BD Wise
: On
Audio
Display
DVD
Setup
HDMI
◄
HDMI Audio
Network
: OffOn
Off
Parental Stup
• Off : Το βίντεο μεταδίδεται αποκλειστικά μέσω της
σύνδεσης HDMI, ενώ ο ήχος μεταδίδεται αποκλειστικά
μέσω των ηχείων του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray.
M
Η εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
 Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
48
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 48
2009-06-29
1:48:02
GRE
ΡΎθμιση γονικοΎ ελΈγχου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Η λειτουργία γονικού ελέγχου λειτουργεί όταν αναπαράγετε δίσκους Blu-ray/DVD που περιέχουν αξιολόγηση, η
οποία σας βοηθά να ελέγχετε τους τύπους Blu-ray Disc/DVD που παρακολουθεί η οικογένειά σας. Κάθε δίσκος
περιέχει έως και 8 επίπεδα αξιολόγησης.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Parental και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Κατά την πρώτη λειτουργία του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray, θα εμφανιστεί το μήνυμα “Enter
New password”.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
Parental Setup
Enter New password.
Return
0.9 Number
4. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Confirm the password.”
(Επιβεβαίωση του κωδικού πρόσβασης). Πληκτρολογήστε
ξανά τον κωδικό πρόσβασης.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Network
Parental
Parental Setup
Return
0.9 Number
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
M
Setup
Confirm the password.
5. Πατήστε το κουμπί ENTER ή ► για να επιλέξετε Parental
Lock.
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε On ή Off και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
hZ
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί ◄ για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού. Πατήστε το
κουμπί MENU για έξοδο από το μενού.
49
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 49
2009-06-29
1:48:05
ΡΎθμιση γονικοΎ ελΈγχου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ
Αν ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασης
1. Αφαιρέστε το δίσκο.
2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP () στην πρόσοψη επί 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο.
• Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
M
Όταν αποκαθίστανται οι προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές, όλα τα δεδομένα χρηστών που
αποθηκεύονται στα δεδομένα BD θα διαγραφούν.
Ρύθμιση του επιπέδου αξιολόγησης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Rating Level
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το επίπεδο
αξιολόγησης που θέλετε και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER. Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε έως Επίπεδο 6, οι δίσκοι
που περιέχουν επίπεδο 7 και 8 δεν θα παίζουν. Ο μεγαλύτερος
αριθμός υποδεικνύει ότι το πρόγραμμα προορίζεται για ενήλικες.
Το επίπεδο 1 θέτει τους περισσότερους περιορισμούς και το
επίπεδο 8 τους λιγότερους.
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
8(Adults)
7
6
5
4
3
2
1(Kids)
New Password
►
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε New Password
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Display
Music
Photo
DVD
2. Καταχωρίστε τον 4ψήφιο κωδικό πρόσβασης,
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “Enter New password.”
(Καταχώριση κωδικού πρόσβασης).
Setup
Music
Photo
DVD
Setup
HDMI
Parental Lock
: Off
Network
Rating Level
: 1(Kids)
Parental
New Password
►
Display
Parental Lock
HDMI
Rating Level
Parental
Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
0.9 Number
3. Εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης
χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο.
◄
Return
Display
Music
HDMI
Photo
DVD
Setup
Parental Lock
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
Network
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
0.9 Number
Return
50
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 50
2009-06-29
1:48:09
GRE
Ρύθμιση δικτύου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
Για να αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά με τις κατάλληλες ρυθμίσεις, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον
υπολογιστή σας ή επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου που χρησιμοποιείτε.
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Stop/No
Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
Photo
DVD
Setup
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ
Για να ρυθμίσετε το δίκτυο του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray, ακολουθήστε τα
παρακάτω βήματα.
Display
HDMI
Network
◄
Parental
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή
δικτύου από τις επιλογές που περιγράφονται παρακάτω και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή το κουμπί ►.
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Παρακάτω περιγράφονται όλες οι επιλογές δικτύου.
Επιλογή δικτύου
Επιλέξτε Cable ή Wireless ως τη μέθοδο σύνδεσης σε δίκτυο.
Για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 που
αναφέρονται παραπάνω.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network
Selection και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
• Cable : Κάντε αυτή την επιλογή για σύνδεση σε δίκτυο
με τη χρήση καλωδίου. (ανατρέξτε στη σελίδα 30)
• Wireless : Κάντε αυτή την επιλογή για επιλογή
ασύρματου δικτύου. (ανατρέξτε στη σελίδα 31)
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network
◄
Parental
Network Selection : Cable
►
Cable Network
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Καλωδιακό δίκτυο
Για τη ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 που
αναφέρονται παραπάνω.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Cable Network
και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
Photo
DVD
Setup
Display
HDMI
Network Selection : Cable
Network
◄
Parental
►
Wireless Network
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DHCP και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
M
Cable Network
BD-LIVE
Connection
: Allow (Valid Only)
Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On, δεν μπορείτε να
επιλέξετε IP Address, Subnet Mask ή Gateway.
 Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί στο Auto, δεν μπορείτε να
Music
Audio
Display
Photo
επιλέξετε Primary/ Secondary DNS.
DVD
Setup
Cable Network
HDMI
DHCP
Network
IP Address
ParentalMask
Subnet
◄
Network Selection : Cable
: On
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
Cancel
Save
Select
: Off
Return
51
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 51
2009-06-29
1:48:13
Ρύθμιση δικτύου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την
επιθυμητή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
Music
Photo
DVD
Setup
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Off και το DNS
στο Manual (μη αυτόματο), εισαγάγετε τις
ρυθμίσεις διεύθυνσης IP, μάσκας υποδικτύου,
πύλης και τις ρυθμίσεις πρωτεύοντος DNS (το
δευτερεύον DNS είναι προαιρετικό).
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: Off
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη
Music
• Εάν η ρύθμιση DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και η
ρύθμιση DNS στο Manual, εισαγάγετε τη ρύθμιση
του πρωτεύοντος DNS (το δευτερεύον DNS είναι
προαιρετικό).
Photo
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Manual
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
Yes
Select
: Off
Return
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
Music
Photo
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το DNS
στο Auto, δεν χρειάζεστε περαιτέρω ή πρόσθετες
ρυθμίσεις.
DVD
Setup
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
Network
IP Address
Parental
Subnet Mask
◄
Network Selection : Cable
: On
◄
Cable Network
: 000 . 000 . 000 . 000
Wireless
Network
: 255
. 255 . 255
. 000
►
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
Gateway
DNS
NTP Server
: Auto
Primary DNS
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Secondary DNS
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE
Internet
: Allow (Vaild Only)
Connection
No
M
Yes
Όταν επιλέξετε κάποιο στοιχείο, χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα κουμπιά ▲▼◄►.
 Αν οι αυτόματες ρυθμίσεις δεν λειτουργούν,
επικοινωνήστε με τον Πάροχο που χρησιμοποιείτε.
Select
: Off
Return
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
7. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
8. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
M
Η διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται μόνον ως παράδειγμα. Για την
πραγματική διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματός σας.
 Για να πάρετε τις τιμές των ρυθμίσεων για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το πρωτεύον DNS,
ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή σας ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ασύρματο δίκτυο
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 στη σελίδα
51.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Wireless
Network και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
Music
Photo
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Cable Network
HDMI
DVD
Setup
Network
Parental
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
52
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 52
2009-06-29
1:48:17
M
Music
Photo
DVD
Setup
Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On, δεν μπορείτε να
επιλέξετε IP Address, Subnet Mask ή Gateway.
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
Display
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
 Εάν το DNS έχει ρυθμιστεί στο Auto, δεν μπορείτε να
DNS Server
Save
επιλέξετε Primary/ Secondary DNS.
Cancel
Select
Music
Photo
DVD
Setup
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000
. 000 . 000 . 000
NTP
Server
: 255
. 255
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
Subnet Mask
Gateway
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Auto
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
DNS
DNS Server
Save
Cancel
Select
Music
Photo
DVD
Setup
►
Return
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ
6. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να κάνετε την επιθυμητή
επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Επιλέξτε ένα σημείο πρόσβασης και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER για την προβολή της λίστας
των διαθέσιμων σημείων πρόσβασης. (Ενδέχεται να
χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για την αναζήτηση).
- Όταν ο χρήστης επιλέξει σημείο πρόσβασης και
πατήσει το κουμπί ENTER, προσπαθεί να συνδεθεί στο
καθορισμένο σημείο πρόσβασης.
- Μόλις το κατορθώσει, εμφανίζεται ένα μήνυμα
ειδοποίησης. (εάν το επιλεγμένο σημείο πρόσβασης
εμφανίζει το εικονίδιο ενός λουκέτου, ίσως απαιτείται
ασφαλής έλεγχος στοιχείων.)
►
GRE
5. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε DHCP και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Audio
Network Selection : Wireless
Display
Access Point – Security
1 2 3
Cable Network
HDMI
OPEN
Network
WEP
Parental
WPAPSK
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
NTP Server
WPA2PSK
: Off
Network Connection Test
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
- Επιλέξτε το κατάλληλο σημείο πρόσβασης ασφαλείας,
εάν είναι γνωστό. Εάν όχι, επιλέξτε WEP, WPAPSK ή
WPA2PSK από την παρακάτω λίστα και εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης. Εξακολουθήστε να δοκιμάζετε με
κάθε σημείο πρόσβασης ασφαλείας και εισαγάγετε τον
κωδικό πρόσβασης έως ότου πραγματοποιηθεί μια σύνδεση.
- Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και, κατόπιν, πατήστε
το ΜΠΛΕ (D) κουμπί για σύνδεση στο σημείο πρόσβασή
σας (Διακομιστή).
Select
Music
Photo
Audio
Display
HDMI
DVD
Setup
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο Off και το DNS στο
Manual, εισαγάγετε τις δικές σας ρυθμίσεις IP Address,
Subnet Mask, Gateway και DNS Server.
Photo
DVD
Setup
◄
◄
Wireless Network
►
Proxy
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
0-9 Number
Music
Network Selection : Wireless
1 2 3
Password
Cable Network
Network
_ Parental
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις
ασφαλείας του σημείου πρόσβασης, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του σημείου πρόσβασης (δρομολογητή).
Return
H
X
n
4
$
I J K L M N O P
NTP Server
: Off
Y Z a b c d e f
o Network
p q r Connection
s t u v Test
5 6 7 8 9 0 − _
BD-LIVE Internet
% ^ & ( ) / ? | : Allow (Vaild Only)
Connection
Clear
d Save
Select
Return
Audio
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
: Not Selected
◄
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: Off
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP Server
: Off
Subnet Mask
: 255 . 255 . 255 . 000
Network
Connection
Test
Gateway
: 000
. 000 . 000
. 000
Display
DNS
DNS Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Η ρύθμιση είναι
διαθέσιμη
53
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 53
2009-06-29
1:48:22
Ρύθμιση δικτύου
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
• Εάν η ρύθμιση DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και η
ρύθμιση DNS στο Manual, εισαγάγετε τη ρύθμιση
του DNS Server.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
Network Selection : Wireless
Wireless Network
Cable Network
: Not Selected
◄
Wireless Network
◄
: On
Proxy
: 000
. 000 . 000 . 000
HDMI
Access Point
Network
DHCP
Parental
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS
DNS Server
►
NTP
: 255
. 255Server
. 255 . 000 : Off
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
Return
Η ρύθμιση είναι διαθέσιμη
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
• Εάν το DHCP έχει ρυθμιστεί στο On και το DNS
στο Auto, δεν χρειάζεστε περαιτέρω ή πρόσθετες
ρυθμίσεις.
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Network Selection : Wireless
Display Wireless Network
Cable Network
HDMI
Access Point
:◄ Not Selected
Network
Wireless Network
◄
DHCP
: On
Parental
Proxy
IP Address
: 000 . 000 . 000 . 000
NTP
Server
Subnet Mask
: 255 . 255
. 255 . 000 : Off
Gateway
DNS
M
DNS Server
Όταν επιλέξετε κάποιο στοιχείο, χρησιμοποιήστε το
αριθμητικό πληκτρολόγιο και τα κουμπιά ▲▼◄►.
Network
Connection
Test
: 000
. 000 . 000
. 000
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
: Manual
Connection
: 000 . 000 . 000 . 000
Save
Cancel
Select
 Αν οι αυτόματες ρυθμίσεις δεν λειτουργούν,
►
Return
Η ρύθμιση δεν είναι διαθέσιμη
επικοινωνήστε με τον Πάροχο που χρησιμοποιείτε.
7. Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Save και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTER.
8. Εάν δεν θέλετε να αποθηκεύσετε την εργασία σας, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Cancel και έπειτα πατήστε το κουμπί ENTER.
M
Η διεύθυνση IP που εμφανίζεται στο εγχειρίδιο αυτό αναφέρεται μόνον ως παράδειγμα. Για την
πραγματική διεύθυνση IP θα πρέπει να ανατρέξετε στις ρυθμίσεις δικτύου του συστήματός σας.
 Για να πάρετε τις τιμές των ρυθμίσεων για τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και το
πρωτεύον DNS, ελέγξτε τις ρυθμίσεις δικτύου στον υπολογιστή σας ή να επικοινωνήσετε με τον πάροχο
υπηρεσιών Διαδικτύου.
Ρύθμιση διακομιστή μεσολάβησης
Ο διακομιστής μεσολάβησης εξυπηρετεί τις αιτήσεις προωθώντας τις σε άλλους διακομιστές.
Εάν χρειάζεται να ρυθμίσετε το διακομιστή μεσολάβησης, εισαγάγετε τις ρυθμίσεις που καθορίζονται
από τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 στη σελίδα 51.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Proxy και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• Server
• Port
• User
• Password
Music
Photo
DVD
Setup
Audio
Display
HDMI
Proxy
Network
Server
Parental
Port
Proxy
►
User
:
NTP Server
Password
:
Network Connection Test
: Off
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
Save
Cancel
Select
M
Network Selection : Wireless
Cable Network
: ◄Off
Wireless Network
◄
:
Proxy
: 8080
Return
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο (Internet Service Provider).
54
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 54
2009-06-29
1:48:28
GRE
Ρύθμιση διακομιστή NTP (Χρησιμοποιείτε για την ανάκτηση
πληροφοριών ώρας από το διακομιστή NTP)
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 στη σελίδα 51.
Music
Photo
Cable Network
Audio
Wireless Network
Display
Proxy
HDMI
DVD
Setup
Network
◄
Parental
: OffOn
Off
Network Connection Test
NTP Server
►
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
Connection
● ΡΥΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΎΟΥ
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε NTP Server και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
• On : συσκευή αναπαραγωγής συνδέεται αυτομάτως
στο διακομιστή Διαδικτύου, προκειμένου να
προσαρμοστεί η ρύθμιση της ώρας.
• Off : Η συσκευή αναπαραγωγής δεν συνδέεται με το
διακομιστή Διαδικτύου για την προσαρμογή της
ρύθμισης της ώρας.
Δοκιμή σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε εάν η δική σας
σύνδεση δικτύου λειτουργεί ή όχι.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 στη σελίδα 51.
DVD
Cable Network
Music
Audio
Photo
Wireless Network
DisplayNetwork Connection
Test
Proxy
HDMI
Setup
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Network
Connection Test και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή
το κουμπί ►.
✔Network
MAC Address (00:10:18:00:00:70)
◄
►
NTP Server
: Off
◄
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
Parental
Network Connection Test
✔ Gateway Ping
BD-LIVE Internet : Allow (Vaild Only)
✔ Internet Service TestConnection
Your network is operating properly
Return
Διαδικτυακή σύνδεση BD-LIVE
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray υποστηρίζει τη λειτουργία BD-LIVE που σας δίνει τη
δυνατότητα να απολαύσετε μια ποικιλία περιεχομένου διαδραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον
κατασκευαστή του δίσκου, μέσω της σύνδεσης δικτύου. Για να απολαύσετε αυτό το χαρακτηριστικό, θα
πρέπει πρώτα να αποκαταστήσετε τη σύνδεση LAN (βλ. σελίδα 30) ή τη σύνδεση του προσαρμογέα
ασύρματου δικτύου LAN στην υποδοχή USB.
* Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB τουλάχιστον 1 GB σε μία από τις υποδοχές USB,
προκειμένου να εκτελέσετε λήψη περιεχομένου από το BD-LIVE.
Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1~3 στη σελίδα 51.
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε BD-LIVE
Internet Connection και, στη συνέχεια, πατήστε το
ENTER ή το κουμπί ►.
• Allow (All) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα επιτρέπεται
για όλο το περιεχόμενο BD-LIVE.
• Allow (Valid Only) : Η σύνδεση στο Διαδίκτυο θα
επιτρέπεται μόνον για περιεχόμενο BD-LIVE, που θα
περιέχει έγκυρο πιστοποιητικό.
• Prohibit : Δεν θα επιτρέπεται σύνδεση στο Διαδίκτυο
για περιεχόμενο BD-LIVE.
M
Music
Photo
Proxy
Audio
NTP Server
Display
DVD
Setup
Network
Parental
: Off
Network Connection Test
HDMI
◄
BD-LIVE Internet : Allow
Allow(All)
(Vaild Only)
Connection
Allow(Valid Only)
Prohibit
Τι είναι ένα έγκυρο πιστοποιητικό; Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray χρησιμοποιεί το
BD-LIVE για την αποστολή των δεδομένων του δίσκου και απαιτεί από το διακομιστή πιστοποίηση του
δίσκου, ο διακομιστής χρησιμοποιεί τα δεδομένα που μεταφέρονται για να ελέγξει εάν ο δίσκος είναι
έγκυρος και αποστέλλει το πιστοποιητικό πίσω στη συσκευή αναπαραγωγής.
 Η σύνδεση στο Διαδίκτυο ενδέχεται να είναι περιορισμένη ενόσω χρησιμοποιείτε περιεχόμενο BD-LIVE.
55
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 55
2009-06-29
1:48:33
Διαχείριση δεδομένων BD
Τα δεδομένα BD Data (που είναι αποθηκευμένα σε εξωτερική μνήμη USB) είναι περιεχόμενο Bluray Disc, όπως τρέιλερ και άλλα ειδικά βιντεοκλίπ που λαμβάνονται από την υπηρεσία BD-LIVE ή
τους δίσκους Blu-ray.
* Θα πρέπει να συνδέσετε μια συσκευή μνήμης USB τουλάχιστον 1 GB σε μία από τις υποδοχές USB,
προκειμένου να εκτελέσετε λήψη περιεχομένου από το BD-LIVE.
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Μπορείτε να διαχειριστείτε δεδομένα χρηστών που είναι αποθηκευμένα σε δεδομένα BD data.
1. Με τη συσκευή στον τρόπο λειτουργίας διακοπής, πατήστε
το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
◄
BD Data Management
►
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε BD Data
Management και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
- Για διαγραφή της μνήμης flash 1. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε BD Data
Delete.
Θα εμφανιστεί το μήνυμα “All BD data will be deleted. Do
you want to continue?”.
2. Πατήστε το κουμπί ◄ ► για να επιλέξετε Yes και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound : On
Music
Photo
DVD
Setup
System BD Data◄ Management
BD Data Management
►
Language
Current
Device : External
Flash
Memory
DivX(R)
Registration
TotalAudio
Size : 953MB Available Size : 889MB
DivX(R) Deactivation(R)
Display
System
Update
BD Data Delete
HDMI
Network
Parental
Select
Return
Περιγραφή των πληροφοριών συσκευής (αποθήκευσης)
στη συσκευή αναπαραγωγής
• Total Size : Συνολικό μέγεθος της συσκευής (αποθήκευση).
• Available Size : Διαθέσιμο μέγεθος της συσκευής (αποθήκευση).
M
Οι πληροφορίες που αφορούν το μέγεθος μνήμης της τρέχουσας συσκευής (αποθήκευση) βρίσκεται στα
δεξιά του μενού διαχείρισης δεδομένων BD.
 Στη λειτουργία εξωτερικής μνήμης, η αναπαραγωγή του δίσκου θα σταματήσει αν αποσυνδέσετε τη
συσκευή USB ενόσω η αναπαραγωγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
 Συνιστούμε τη χρήση μιας συσκευής USB που υποστηρίζει πρωτόκολλα USB 2.0, μορφή FAT32 και
ταχύτητα ανάγνωσης/αναπαραγωγής 4 MB ή μεγαλύτερη.
 Η λειτουργία Resume Play ενδέχεται να μην λειτουργεί μετά από την προετοιμασία της συσκευής
αποθήκευσης.
56
HT-BD1250A_GRE_0629-2.indd 56
2009-06-29
1:48:38
GRE
Αναβάθμιση συστήματος
Η Samsung ενδέχεται στο μέλλον να προσφέρει αναβαθμίσεις στο υλικολογισμικό της συσκευής αναπαραγωγής Blu-ray
Disc. Για να κάνετε αναβάθμιση του υλικολογισμικού θα πρέπει :
● ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
1. Να μεταβείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση samsung.com και να ανατρέξετε στη σελίδα “SUPPORT” για να
κάνετε λήψη του πιο πρόσφατου υλικολογισμικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή CD-R ή μονάδα
USB flash για να διενεργήσετε την αναβάθμιση του υλικολογισμικού. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στο “Upgrade Manual” (Εγχειρίδιο αναβάθμισης) στην ιστοσελίδα που αναφέρθηκε παραπάνω.
ή
2. Συνδεθείτε στο δίκτυο (βλ. σελίδες 30 έως 31) και ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Stop/No
Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
Language
Audio
Display
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
HDMI
Network
Parental
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System
Update και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί
►.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Deactivation(R)
System
System Update
◄
►
Language
Audio
Display
5. Η συσκευή αναπαραγωγής ελέγχει αυτόματα την
κατάσταση του καλωδίου ή του δικτύου. Εμφανίζεται το
παράθυρο ελέγχου σύνδεσης.
HDMI
Network
Parental
BD Data Menagement
Music
 Εάν η αναβάθμιση είναι δυνατή : Θα εμφανιστούν
πληροφορίες σχετικά με την τρέχουσα και τη νέα έκδοση
του υλικολογισμικού σε ένα παράθυρο μηνύματος.
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System
Update
4
►
Language Setup
Audio Setup
Now, Checking.
Display Setup
Please wait...
HDMI Setup
 Εάν η αναβάθμιση είναι αδύνατη : Στο παράθυρο
μηνύματος θα εμφανιστεί η παρακάτω περιγραφή.
• Εάν το καλώδιο δεν είναι συνδεδεμένο:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the Ethernetcable”
• Εάν η σύνδεση δικτύου έχει διακοπεί:
“This system can not connect to internet for update. Please, check
the network setup”
• Εάν δεν έχει κυκλοφορήσει νέα έκδοση (η τελευταία έκδοση είναι
ήδη εγκατεστημένη) :
"The latest version of the firmware is already installed. There is no
need to update."
• Εάν δεν υπάρχει δίσκος τοποθετημένος στη συσκευή
αναπαραγωγής:
"Please maintain "No Disc" state for network update."
Αυτό υποδεικνύει ότι πρέπει να αφαιρέσετε όλους τους δίσκους
από τη μονάδα για να εκτελέσετε την αναβάθμιση.
• Το σέρβις του διακομιστή δεν διατίθεται εάν :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
Network Setup
Parental Setup
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
The new
Audio
Setupupdate data was found.
Current Version : XXXXX
Display Setup
New Version : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
StartSetup
Parental
Cancel
BD Data Menagement
Music
Photo
DVD
Setup
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
1
◄
2
3
System Update
►
4
Language Setup
This
system can not connect
Audio
Setup
to internet for update.
Display Setup
Please, check the network setup.
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
OK
57
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 57
2009-06-29
1:41:41
Αναβάθμιση συστήματος
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
6. Για να εκτελέσετε την αναβάθμιση συστήματος, πατήστε
τα κουμπιά ◄► για να επιλέξετε Start και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
The new update data was found.
Audio Setup
Current Version : XXXXX
Display New
SetupVersion : XXXXX
HDMI Setup
Network Setup
Start
Parental
Cancel
7. Η αναβάθμιση συστήματος ξεκινά.
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
1 2 ◄ 3 System
4
System Setup
►
Language Setup
update data...
AudioDownloading
Setup
Please, do not turn off the power.
Display Setup
60%
HDMI Setup
Network Setup
8. Εάν επιλέξετε Ακύρωση κατά τη διάρκεια της διαδικασία
λήψης, σας εμφανίζεται προτροπή για επιβεβαίωση της
επιλογής σας σε ένα πλαίσιο μηνύματος.
Εάν επιθυμείτε να ακυρώσετε τη λήψη, επιλέξτε Yes και
πατήστε το κουμπί ENTER.
Cancel
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD
Setup
Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
►
Language Setup
Audio Setup
Do you want to cancel the update operation?
Display Setup
HDMI Setup
9. Η επικύρωση θα προχωρήσει. Όταν ολοκληρωθεί η λήψη,
θα αρχίσει αυτομάτως η διαδικασία ενημέρωσης.
Network Setup
Yes
Parental
BD Data Menagement
Music
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation(R)
Photo
DVD




►
Audio Setup
Verifying update data
Please wait.
Display Setup
HDMI Setup
Network Setup
Parental
BD Data Menagement
Εάν θέλετε να ακυρωθεί η αναβάθμιση κατά τη διάρκεια
Music
DivX(R) Registration
της λήψης των δεδομένων αναβάθμισης, πατήστε το
System Update
Photo
DivX(R) Deactivation(R)
κουμπί ENTER. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.
Setup
System Update
System Setup
Update.
LanguageFirmware
Setup
Επιλέγοντας Yes τερματίζετε τη διαδικασία αναβάθμισης
Now, Processing...
Audio Setup
Please, do not turn off the power.
και επιλέγοντας No η διαδικασία προχωρά στο βήμα της
Display
Setup
The
power
will be off automatically
HDMI after
Setupupdate is finished.
επικύρωσης.
Network Setup
Parental
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του συστήματος, ελέγξτε τις
λεπτομέρειες του υλικολογισμικού στο μενού System Upgrade.
Μην σβήσετε τη συσκευή αναπαραγωγής κατά τη διάρκεια
της αναβάθμισης συστήματος, καθώς η συσκευή
αναπαραγωγής ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά.
Οι αναβαθμίσεις του λογισμικού με χρήση της υποδοχής σύνδεσης USB Host υποστηρίζουν μόνο μια μονάδα
USB flash. Η λειτουργία άλλων συσκευών USB (π.χ. συσκευές αναπαραγωγής MP3 ) δεν είναι εγγυημένη.
Θα πρέπει να υπάρχει μόνο μια αναβάθμιση υλικολογισμικού στη μονάδα USB flash για να διενεργήσετε
σωστά την αναβάθμιση του υλικολογισμικού της συσκευής αναπαραγωγής.
Οι μονάδες USB πολύ μεγάλου μεγέθους ενδέχεται να μην μπορούν να εισαχθούν όταν συνδεθεί ένα
καλώδιο LAN ή HDMI.
DVD

Update
System Setup
1 2 ◄ 3 System
4
Language Setup
10. Εντός 5 δευτερολέπτων από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης,
το σύστημα θα τεθεί αυτόματα εκτός λειτουργίας.
Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές. Την
επόμενη φορά που θα εκκινήσετε το σύστημα, θα
εμφανιστεί το παράθυρο επιλογής της γλώσσας των μενού.
M
Setup
No
1
2
◄
3
4
►
58
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 58
2009-06-29
1:43:21
Όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, ελέγξτε τις
πληροφορίες του υλικολογισμικού, εφαρμόζοντας τα παρακάτω βήματα.
Music
Photo
DVD
Setup
◄
System
◄
1. Όταν η συσκευή βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας Stop/No
Disc, πατήστε το κουμπί MENU.
GRE
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Language
Audio
Display
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Setup και,
στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
HDMI
Network
Parental
Music
Photo
DVD
Setup
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System
Information και, στη συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το
κουμπί ►.
Μπορείτε να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το τρέχον
υλικολογισμικό.
System
◄
System Information
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
►
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation(R)
System Update
Music
Photo
DVD
Setup
System Information
◄
System Information
System Setup
Time Zone
Language Setup
S/W : XXXXXXX
Audio Setup
Clock Set
Loader : XXXXXXX
Display Setup
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
HDMI Setup ESN : XXXX
BD Data Management
Network Setup
5. Πατήστε το κουμπί ENTER για να επιλέξετε OK.
Θα εμφανιστεί το μενού System Setup.
● ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε System και, στη
συνέχεια, πατήστε το ENTER ή το κουμπί ►.
►
: On
DivX(R) Registration
Parental Setup
OK DivX(R) Deactivation(R)
System Update
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
Αυτό το αναδυόμενο μενού εμφανίζεται όταν υπάρχει νεότερη διαθέσιμη
έκδοση του υλικολογισμικού διαθέσιμη από το διακομιστή ενημέρωσης
SAMSUNG από εκείνη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
System Update
• Yes : Επιλέξτε το για να εκτελέσετε αναβάθμιση τώρα.
• No : Επιλέξτε το αν σχεδιάζετε να εκτελέσετε αναβάθμιση
αργότερα.
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
ΔΗΛΩΣΗ DIVX(R)
Music
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να εγγράψετε αυτό το Σύστημα
Οικιακού Κινηματογράφου με το φορμά DivX(R) Video On Demand.
Photo
DVD
Setup
Network Setup
Parental Setup
ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, ενεργοποιήστε την
Απενεργοποίηση DivX(R).
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΊΗΣΗ DIVX(R)
Music
Photo
DVD
M
►
DemandUpdate
AudioDivX(R)
Setup Video On System
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Display Setup
To learn more visit www.divx.com/vod
HDMI Setup
 Αυτή η επιλογή δεν ενεργοποιείται αν επιλέξετε το OK. Για να
Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον κωδικό εγγραφής στην τοποθεσία
web, επιλέξτε το Yes (Ναι). Έπειτα, μπορείτε να λάβετε έναν νέο κωδικό
εγγραφής.
: On
DivX(R) Deactivation(R)
Language Setup
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.com/vod
M
Power On/Off sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
System Setup
Setup
OK
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
DivX(R) Deactivation(R)
System Setup
Language Setup
►
System Update
Audio Setup
DivX(R) Video On Demand
Setup
DoDisplay
you want
to deactivate your device?
HDMI Setup
Network Setup
Parental Setup
Yes
No
 Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιείται όταν η λειτουργία
Εγγραφής DivX(R) είναι διαθέσιμη.
59
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 59
2009-06-29
1:43:26
Προβολή ταινίας
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ
hgfZCV
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
• Εάν ο δίσκος Blu-ray διαθέτει τη δυνατότητα PIP,
πατήστε το κουμπί INFO στην ενότητα PIP για να
εμφανίσετε πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία PIP.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή που επιθυμείτε.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε
και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα αριθμητικά κουμπιά του
τηλεχειριστηρίου για να έχετε άμεση πρόσβαση σε έναν
τίτλο, ένα κεφάλαιο ή να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή
από όποιο σημείο επιθυμείτε.
4. Για να κλείσετε την οθόνη, πατήστε και πάλι το κουμπί
INFO.
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
Picture Mode
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: Normal
§ Change
s Select
<μενού INFO για την ενότητα PIP>
BD
Title
Chapter
Playing Time
Audio
Subtitle
Angle
BONUSVIEW Video
BONUSVIEW Audio
Picture Mode
Info
: 000/034
: 000/002
: 00:00:06
: 1/1 ENG Multi CH
: NONE
: 01/01
: 01/01
: 1/1 ENG 2CH
: Normal
§ Change
M
s Select
Εάν κάνετε αναπαραγωγή περιεχομένων από το μενού πληροφοριών, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην
είναι ενεργοποιημένες, ανάλογα με το δίσκο.
 Title : Για να προσπελάσετε τον επιθυμητό τίτλο όταν ο δίσκος περιέχει περισσότερους από έναν. Για παράδειγμα,
εάν περιέχονται περισσότερες από μία ταινίες στο Blu-ray Disc/DVD, θα προβληθούν οι τίτλοι όλων των ταινιών.
 Chapter: Οι περισσότεροι δίσκοι Blu-ray/DVD εγγράφονται σε κεφάλαια, έτσι ώστε να μπορείτε να εντοπίσετε
εύκολα κάποιο συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 Audio : Αναφέρεται στη γλώσσα της ηχητικής επένδυσης της ταινίας. Ένας δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως
32 γλώσσες ήχου και ένα DVD έως 8.
 Playing Time : Επιτρέπει την αναπαραγωγή της ταινίας από κάποιον επιθυμητό χρόνο. Πρέπει να καταχωρίσετε το
χρόνο έναρξης για αναφορά. Η λειτουργία αναζήτησης χρόνου δεν λειτουργεί σε ορισμένους δίσκους.
 Subtitle : Αναφέρεται στις γλώσσες υποτίτλων που είναι διαθέσιμες στο δίσκο. Θα έχετε τη δυνατότητα να
επιλέξετε τη γλώσσα των υποτίτλων ή, εάν προτιμάτε, να τους απενεργοποιήσετε εντελώς από την οθόνη. Ένας
δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
 Angle : Όταν ένας δίσκος Blu-ray/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε
να επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE.
 BONUSVIEW Video/BONUSVIEW Audio : Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις BONUSVIEW βίντεο ή BONUSVIEW
ήχου εάν ο τρέχων τίτλος ενός δίσκου Blu-ray εμφανιστεί στην ενότητα PIP. Οι επιλογές BONUSVIEW βίντεο /
BONUSVIEW ήχου, ωστόσο, θα απενεργοποιηθούν, εάν ο δίσκος Blu-ray δεν υποστηρίζει τη λειτουργία PIP.
 Picture Mode : Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται την ποιότητα του όταν υπάρχει
σύνδεση με τηλεόραση μέσω HDMI.
- Dynamic : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αυξήσετε την Ευκρίνεια.
- Normal : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για τις περισσότερες εφαρμογές προβολής.
- Movie : Αυτή είναι η καλύτερη ρύθμιση για την προβολή ταινιών.
- User : Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τη λειτουργία της ευκρίνειας και της μείωσης θορύβου, αντίστοιχα.
60
HT-BD1250A_GRE_0629-3.indd 60
2009-06-29
4:19:27
hZ
Χρήση του μενού Disc
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί DISC MENU
του τηλεχειριστηρίου.
PLAY MOVIE
M
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
▼
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Disc ενδέχεται να μην λειτουργεί.
● ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για την επιλογή που
επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί ► ή το κουμπί
ENTER.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Disc ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
LANGUAGES
GRE
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ DISC ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΕΝΟΥ POPUP/TITLE
Z
Χρήση του μενού Title
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί TITLE MENU του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για τη ρύθμιση που επιθυμείτε και, κατόπιν, πατήστε το κουμπί
ENTER.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Title ενδέχεται να διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
M
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Title ενδέχεται να μην λειτουργεί.
 Το μενού Title θα προβληθεί μόνον εάν υπάρχουν τουλάχιστον δύο τίτλοι στο δίσκο.
gf
Αναπαραγωγή της λίστας τίτλων
1. Με τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας Stop/Playback
(διακοπή/αναπαραγωγή), πατήστε το κουμπί DISC MENU
ή TITLE MENU.
CD
BD-RE
Video
◄
Music
Photo
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε όποια
καταχώριση θέλετε να αναπαραγάγετε από την λίστα
τίτλων και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER ή το
κουμπί ►.
Η επιλεγμένη εγγραφή (τίτλος) θα αναπαραχθεί.
Setup
Title 008
00:04:36
Title 009
Title 010
Title 011
Title 012
Title 013
Title 014
00:04:17
00:04:11
00:04:07
00:04:46
00:04:21
00:03:43
Page
- Μετάβαση στη λίστα αναπαραγωγής Για να μεταβείτε στη λίστα αναπαραγωγής, πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ(Α) κουμπί.
h
Χρήση του Popup
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί POPUP
MENU του τηλεχειριστηρίου.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► ή το κουμπί ENTER για
επιλογή του επιθυμητού μενού.
• Τα στοιχεία ρύθμισης του μενού Popup ενδέχεται να
διαφέρουν μεταξύ δίσκων.
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 61
SCENE SELECTIONS
▼
3
M
SUBTITLES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Ανάλογα με το δίσκο, το μενού Popup ενδέχεται να μην λειτουργεί.
61
2009-06-29
1:43:41
Προβολή ταινίας
ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ
Επανάληψη του τρέχοντος κεφαλαίου ή τίτλου.
Επανάληψη αναπαραγωγής
hgfZCV
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT του
τηλεχειριστηρίου. Εμφανίζεται η οθόνη επανάληψης.
Repeat
Off
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Chapter ή Title.
• Επαναλαμβάνεται η αναπαραγωγή Blu-ray/DVD ανά
κεφάλαιο ή τίτλο.
3. Για να επανέλθετε σε κανονική αναπαραγωγή, πατήστε και
πάλι το κουμπί REPEAT και, στη συνέχεια, πατήστε τα
κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Off.
M
Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία Repeat ενδέχεται να μην λειτουργεί.
Χρήση της λειτουργίας επανάληψης A-B
1. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B του τηλεχειριστηρίου
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
hgfZCV
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
2. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε
να αρχίσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Α).
3. Πατήστε το κουμπί REPEAT A-B στο σημείο όπου θέλετε
να σταματήσει η επανάληψη της αναπαραγωγής (Β).
4. Για να επανέλθετε στην κανονική προβολή, πατήστε το
κουμπί REPEAT A-B και πάλι.
M
REPEAT A
B Off
Exit
Η ρύθμιση Point B δεν μπορεί να οριστεί ωσότου παρέλθουν 5 δευτερόλεπτα χρόνου
αναπαραγωγής από το σημείο A.
62
HT-BD1250A_GRE_0630-3.indd 62
2009-06-30
9:06:12
GRE
hgfZ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΗΧΟΥ
Με το κουμπί AUDIO, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα αναπαραγωγής του ήχου
(διαλόγων) .
Χρήση του κουμπιού AUDIO
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
● ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
1. Πατήστε το κουμπί AUDIO κατά την αναπαραγωγή.
Η επιλογές ήχου μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί
επανειλημμένα.
• Οι γλώσσες του ήχου προβάλλονται με τις
συντομογραφίες τους.
2. Για να διαγράψετε τη γραμμή Audio, πατήστε το κουμπί
RETURN.
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Audio.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο.
M
Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και ενδέχεται να μην
λειτουργεί με όλους τους δίσκους.
 Ένας δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως 32 γλώσσες ήχου και ένα DVD έως 8.
 Ανάλογα με τον τύπο του δίσκου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί AUDIO για να αλλάξετε το
ηχητικό κομμάτι, καθώς και τη γλώσσα ήχου.
Ορισμένοι δίσκοι Blu-ray ενδέχεται να σας επιτρέπουν να επιλέξετε είτε πολυκαναλική LPCM είτε ηχητικό
κομμάτι Dolby Digital στα Αγγλικά ηχητικά κομμάτια.
 Εάν ο τρέχων τίτλος ενός δίσκου Blu-ray διαθέτει ενότητα PIP, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄ ► για εναλλαγή μεταξύ της πρωτεύουσας και της δευτερεύουσας
λειτουργίας ήχου.
 Η ένδειξη ◄ ► δεν θα εμφανιστεί στην οθόνη εάν η ενότητα PIP δεν περιέχει ρυθμίσεις PIP ήχου.
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
Με το κουμπί SUBTITLE, μπορείτε γρήγορα και εύκολα να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα των υποτίτλων.
hZ
Χρήση του κουμπιού SUBTITLE
1. Πατήστε το κουμπί SUBTITLE. Η επιλογές υποτίτλων
μεταβάλλονται, όταν πατάτε το κουμπί επανειλημμένα. Οι
γλώσσες των υποτίτλων προβάλλονται με τις συντομογραφίες
τους.
2. Για να διαγράψετε τη γραμμή Subtitle, πατήστε το κουμπί
RETURN.
Subtitle
0/2 Off
63
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 63
2009-06-29
1:43:48
Προβολή ταινίας
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
Χρήση του κουμπιού INFO
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του τηλεχειριστηρίου.
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Subtitle.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα υποτίτλων.
M
Ανάλογα με τον τύπο του Blu-ray/DVD, ενδέχεται να έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τον επιθυμητό
υπότιτλο στο Disc Menu (μενού δίσκου). Πατήστε το κουμπί DISC MENU.
 Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τις γλώσσες των υποτίτλων που είναι κωδικοποιημένες στο δίσκο και
ενδέχεται να μην λειτουργεί με όλους τους δίσκους Blu-ray/DVD.
 Ένας δίσκος Blu-ray μπορεί να περιέχει έως 255 γλώσσες υποτίτλων και ένα DVD έως 32.
 Εάν ο τρέχων τίτλος ενός δίσκου Blu-ray διαθέτει ενότητα PIP, θα εμφανιστούν επίσης πληροφορίες
σχετικά με τον πρωτεύοντα / δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας.
 Αυτή η λειτουργία θα αλλάξει και τους πρωτεύοντες και τους δευτερεύοντες υπότιτλους συγχρόνως.
 Ο αριθμός των υποτίτλων είναι το άθροισμα των πρωτευόντων και των δευτερευόντων.
ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ ΚΑΜΕΡΑΣ
Όταν ένας δίσκος Blu-ray/DVD περιέχει πολλαπλές γωνίες λήψης κάποιας συγκεκριμένης σκηνής, μπορείτε να
επιλέξετε τη λειτουργία ANGLE.
hZ
Χρήση της λειτουργίας ANGLE
1. Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί INFO του
τηλεχειριστηρίου.
DVD-Vedio
Info
Title
: 001/006
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε Angle.
Chapter
: 003/016
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄► ή τα αριθμητικά κουμπιά στο
τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
Audio
: ENG Multi CH
Subtitle
: ENG
Angle
: 01/01
Playing Time : 00:11:14
Change
M
Move
Εάν ο δίσκος διαθέτει μόνο μια γωνία, αυτό το χαρακτηριστικό δεν λειτουργεί. Προς το παρόν, πολύ λίγοι
δίσκοι διαθέτουν αυτό το χαρακτηριστικό.
 Ανάλογα με το δίσκο, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν.
64
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 64
2009-06-29
1:43:48
GRE
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ PIP (ΕΙΚΟΝΑ ΣΕ ΕΙΚΟΝΑ)
Η λειτουργία PIP σάς επιτρέπει να προβάλλετε πρόσθετο περιεχόμενο (π.χ. σχόλια) σε ένα μικρό παράθυρο στην
οθόνη, ενόσω αναπαράγεται η ταινία.
Χρήση του κουμπιού PIP
h
● ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
1. Εάν ο τρέχων δίσκος Blu-ray διαθέτει τη λειτουργία PIP,
μπορείτε μέσω του κουμπιού PIP να ενεργοποιήσετε
(On) ή να απενεργοποιήσετε (Off) τη λειτουργία PIP.
2. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί PIP, μπορείτε να
επιλέξετε εναλλακτικά PIP On και PIP Off.
M
Μπορείτε να αλλάξετε τις λεπτομερείς ρυθμίσεις της λειτουργίας PIP από το μενού INFO (βλ. σελίδα 60:
επιλογή δευτερεύοντος ήχου, αναπαραγωγής βίντεο και υποτίτλων κ.λπ.).
 Εάν εγκαταλείψετε το BONUSVIEW βίντεο, ο BONUSVIEW ήχος θα αλλάξει αυτόματα σύμφωνα με το
BONUSVIEW βίντεο.
 Εάν ο δίσκος Blu-ray υποστηρίζει μόνον BONUSVIEW ήχο, μπορείτε απλά να πατήσετε το κουμπί PIP για
να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το δευτερεύοντα τρόπο λειτουργίας ήχου.
BD-LIVE™
Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray υποστηρίζει τη λειτουργία BD-LIVE που σας δίνει τη δυνατότητα να
απολαύσετε μια ποικιλία περιεχομένου διαδραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή του
δίσκου, μέσω σύνδεσης δικτύου.
Χρήση του BD-LIVE Disc
1. Συνδέστε το δίκτυο (βλ. σελίδες 30~31) και ελέγξτε τη ρύθμιση του δικτύου (βλ. σελίδες 51~55).
2. Εισαγάγετε έναν δίσκο Blu-ray με υποστήριξη BD-LIVE.
3. Επιλέξτε τα περιεχόμενα που παρέχονται από τον κατασκευαστή του δίσκου, για να απολαύσετε το
BD-LIVE.
M
Ο τρόπος που χρησιμοποιείτε το BD-LIVE και τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρει,
ανάλογα με το δίσκο.
 Για να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία BD-LIVE, πρέπει να τοποθετήσετε μια συσκευή μνήμης
USB 1 GB σε μία από τις υποδοχές USB.
65
HT-BD1250A_GRE_0629-3.indd 65
2009-06-29
4:20:03
Προβολή ταινίας
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DIVX
Οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν μόνον την αναπαραγωγή δίσκου DivX.
Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
D
Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο #, $.
• Όταν πιέζετε το πλήκτρο $ μεταβαίνετε στο επόμενο
αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον
δίσκο.
• Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το
κουμπί # εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον
δίσκο.
Γρήγορη αναπαραγωγή
D
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί , .
Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα, πιέστε το πλήκτρο  ή  κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής.
• Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
2x Π4x Π8x.
Εμφάνιση Ήχου
D
Πιέστε το πλήκτρο AUDIO.
• Εάν υπάρχουν πολλαπλές γλώσσες ήχου σε έναν δίσκο,
μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας
εναλλάσσεται μεταξύ AUDIO (1/N, 2/N...).
M
Το σύμβολο εμφανίζεται όταν υπάρχει μία μόνο
υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.
Εμφάνιση Υποτίτλων
D
Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE.
• Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας
εναλλάσσεται μεταξύ SUBTITLE (1/N, 2/N...) και
SUBTITLE OFF.
• Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το
αρχείο αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
• Βλ. αρ. 2 (Λειτουργία υποτίτλων) στην επόμενη σελίδα,
για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση
υποτίτλων με δίσκους DivX.
66
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 66
2009-06-29
1:43:49
D
DivX(Digital internet video express)
Το DivX είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία
συμπίεσης MPEG4 για την παροχή δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο.
Το MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και MP3 για κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι
χρήστες να μπορούν να βλέπουν μια ταινία με ποιότητα βίντεο και ήχου που πλησιάζει το DVD.
1. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει αποκλειστικά τις παρακάτω μορφές αρχείων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή
βίντεο και ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.
● ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο
προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την
ταινία και θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με
τον ακόλουθο τρόπο:
1. Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί ▲, ▼ επιλέξτε
τον επιθυμητό υπότιτλο ( ) από την οθόνη της
τηλεόρασης και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ENTER.
2. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη
της τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.
GRE
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Μορφή
AVI
Υποστηριζόμενες εκδόσεις
DivX3.11~DivX5.1, XviD
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Μορφή
MP3
AC3
DTS
Ρυθμός bit
80~384kbps
128~384kbps
1,5Mbps
Συχνότητα δειγματοληψίας
44,1khz
44,1/48khz
44,1khz
• Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και βίντεο, που έχουν δημιουργηθεί με τη
μορφή DTS υποστηρίζουν μόνον έως 6Mbps.
• Λόγος πλευρών: Αν και η προεπιλεγμένη ανάλυση DivX είναι 640x480 pixel (4:3), αυτό το προϊόν υποστηρίζει
έως 800x600 pixel (16:9). Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
• Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή
320 kbps, ενδέχεται να παρατηρήσετε κραδασμούς στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
• Αρχεία Qpel και GMC δεν υποστηρίζονται.
2. Λειτουργία σύλληψης
• Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά
αυτή τη δυνατότητα.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύλληψης, αποθηκεύστε το αρχείο σύλληψης (*.smi) με το ίδιο
όνομα αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Το όνομα μπορεί να αποτελείται από 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες άπω
ανατολής (χαρακτήρες 2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
• ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που
έχει αναπτυχθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη
Πιστοποίηση DivX ή DivX Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ’ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η Πιστοποιημένη συσκευή DivX® πρέπει
να εγγραφεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ’ απαίτηση (Video-on-Demand ή VOD) σε
μορφή DivX. Πρώτα δημιουργήστε τον κωδικό εγγραφής VOD μορφής DivX για τη συσκευή σας και
υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία εγγραφής. [Σημαντικό: Το περιεχόμενο βίντεο VOD μορφής DivX
προστατεύεται από το σύστημα DivX DRM (Digital Rights Management) που περιορίζει την
αναπαραγωγή σε εγγεγραμμένες συσκευές με πιστοποίηση DivX Certified. Εάν επιχειρήσετε
αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD για το οποίο η συσκευή σας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, θα
εμφανιστεί το μήνυμα “Authorization Error” (σφάλμα εξουσιοδότησης) και δεν θα είναι δυνατή η
αναπαραγωγή του περιεχομένου σας.] Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.divx.com/vod.
Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας
67
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 67
2009-06-29
1:43:50
Ακρόαση μουσικής
ΚΟΥΜΠΙΑ ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD(CD-DA)/MP3 ΗΧΟΥ
1. Κουμπί PAUSE : Εκτελεί παύση της αναπαραγωγής.
0
STOP
) : Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
2. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
μετακινείται στην επόμενη σελίδα της Music List ή μετακινείται στο
επόμενο κομμάτι στην Playlist.
PLAY
3. Κουμπί PLAY : Αναπαράγει το τρέχον επιλεγμένο κομμάτι.
4. Κουμπιά ▲▼ : Επιλέγει ένα κομμάτι (τραγούδι) ή έναν φάκελο στη Music
List ή την Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
IN
EX
IT
FO
A
B
C
D
5. Κουμπί ΧΡΩΜΑΤΩΝ
• ΚΟΚΚΙΝΟ(A) κουμπί : Επιλέγει τη λειτουργία Play (Repeat) κατά την
• ΠΡΑΣΙΝΟ(B) κουμπί : Μετάβαση στην Playlist από την Music List.
• ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί : Αναπαραγωγή Playlist.
6. Κουμπιά ◄ ►
◄ : Αναπαράγει το κατάλληλο κομμάτι, σύμφωνα με την τρέχουσα θέση.
► : Μετακινείται στον βασικό φάκελο.
7. Κουμπί ENTER : Αναπαράγει το επιλεγμένο κομμάτι (τραγούδι).
8. Κουμπί STOP : Διακόπτει την αναπαραγωγή ενός κομματιού
(τραγουδιού).
) : Αν πατήσετε αυτό το κουμπί μετά από τρία
9. Κουμπί ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ (
δευτερόλεπτα, το τρέχον κομμάτι θα ξεκινήσει να αναπαράγεται από την
αρχή. Αλλά, αν πατήσετε αυτό το κουμπί μέσα σε τρία δευτερόλεπτα από
την έναρξη της αναπαραγωγής, θα γίνει αναπαραγωγή του
προηγούμενου κομματιού.
Χρησιμοποιείται για τη μετακίνηση στην προηγούμενη σελίδα της Music
List ή της Playlist.
ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ CD ΗΧΟΥ (CD-DA) ΚΑΙ MP3
Κατά την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί REPEAT ή ΚΟΚΚΙΝΟ(A) επανειλημμένα για να επιλέξετε τον
τρόπο λειτουργίας επανάληψης που θέλετε.
Κατά την αναπαραγωγή ενός CD (CD-DA) ήχου :
Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 :
• Normal (Audio CD(CD-DA)/MP3): Τα κομμάτια ενός δίσκου αναπαράγονται με τη σειρά με την οποία
έχουν εγγραφεί στο δίσκο.
Repeat Track (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
Repeat Folder (MP3)
•
Random (Audio CD(CD-DA)/MP3)
•
- Κατά την αναπαραγωγή ενός CD (CD-DA) ήχου : Αναπαραγωγή των κομματιών ενός δίσκου με
τυχαία σειρά.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου MP3 : Η τυχαία αναπαραγωγή αναπαράγει τα αρχεία ενός
φακέλου με τυχαία σειρά.
•
Repeat All (Audio CD(CD-DA)): Επαναλαμβάνονται όλα τα κομμάτια.
- Για επιστροφή στην κανονική αναπαραγωγή Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί REPEAT ή το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A) για επιστροφή σε κανονική
αναπαραγωγή.
68
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 68
2009-06-29
1:43:51
2. Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο μουσικής, πατήστε το
κουμπί STOP ή RETURN.
Εμφανίζεται στην τηλεόραση σας η οθόνη Music List.
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε το κομμάτι που
θέλετε να αναπαραχθεί και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
A Play Mode
Video
Music
TRACK 001
00:04:08 ►
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
◄
TRACK 007
B Playlist
00:03:54
● ΑΚΡΌΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΉΣ
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου ή έναν δίσκο MP3 στη
θήκη του δίσκου.
• Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται
αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Music και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER. (Μπορείτε να ακούσετε ένα αρχείο mp3,
χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB)
GRE
AF
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ CD ΗΧΟΥ (CD-DA)/MP3
Page
❖ Στοιχεία οθόνης CD ήχου (CD-DA)/MP3
Εμφανίζει τον τύπο μέσου.
►
CD
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι)
Προβάλλει τον αριθμό και τον τίτλο του κομματιού που
αναπαράγεται.
Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής.
Εμφανίζει την κατάσταση επανάληψης.
a Play Mode
Εμφανίζει τον τρέχοντα δείκτη αναπαραγωγής και το συνολικό
αριθμό κομματιών.
Τρέχον/συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά με τα ΧΡΩΜΑΤΩΝ.
69
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 69
2009-06-29
1:43:52
Ακρόαση μουσικής
AF
Λίστα αναπαραγωγής
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια λίστα αναπαραγωγής με έως
99 κομμάτια.
1. Τοποθετήστε ένα CD (CD-DA) ήχου ή έναν δίσκο MP3 στη
θήκη του δίσκου.
• Στα CD ήχου, το πρώτο κομμάτι αναπαράγεται
αυτόματα.
• Για δίσκο MP3, πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να
επιλέξετε Music και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
ENTER. (Μπορείτε να ακούσετε ένα αρχείο mp3,
χρησιμοποιώντας τη συσκευή αποθήκευσης USB)
CD
CD
◄
00:04:08
TRACK 002
00:03:41
TRACK 003
00:03:17 ►
Photo
TRACK 004
00:03:36
Setup
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
TRACK 007
00:03:54
TRACK 008
00:03:57
TRACK 009
00:03:59
Music
◄
B Playlist
2. Για να μετακινηθείτε στον κατάλογο μουσικής, πατήστε το
κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) ή RETURN.
Εμφανίζεται η οθόνη Music List.
3. Πατήστε το κουμπί ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για μετάβαση στην
Playlist.
TRACK 001
Video
Page
Original
Playlist
Video
CD
CD
◄
Music
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
4. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε ένα κομμάτι,
στη συνέχεια πατήστε το κουμπί ENTER για να το
προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής. Επαναλάβετε αυτή
τη διαδικασία για να προσθέσετε κι άλλα κομμάτια.
5. Εάν υπάρχει κάποιο κομμάτι που δεν θέλετε στη λίστα
αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί ►▲▼ για να το
επιλέξετε και έπειτα, πατήστε το κουμπί ΟΚ.
• Το επιλεγμένο κομμάτι θα διαγραφεί.
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Music List
C Playlist play
Add
Play
Original
Playlist
TRACK 001
Video
TRACK 002
CD
CD
◄
Music
Photo
Setup
◄
TRACK 003
01.TRACK 001
TRACK 004
02.TRACK 002
TRACK 005
03.TRACK 003
TRACK 006
TRACK 007
6. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C) για αναπαραγωγή των
επιλεγμένων κομματιών.
Όταν ολοκληρωθεί το κομμάτι, θα αρχίσει να
αναπαράγεται αυτόματα το επόμενο κομμάτι.
B Music List
C Playlist play
Add
Play
7. Για επεξεργασία της λίστας αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί STOP ή RETURN.
8. Για να μετακινηθείτε στη Music List, πατήστε το κουμπί RETURN.
70
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 70
2009-06-29
1:43:55
GRE
Προβολή εικόνας
ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
1. Εισάγετε έναν δίσκο JPEG στην υποδοχή του δίσκου.
• Εμφανίζεται η οθόνη Menu.
Video
Music
CD
CD
..
Photo
◄
• Εμφανίζεται η οθόνη Photo List.
◄
Setup
3. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για την επιλογή μιας εικόνας.
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB ►
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
• Για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα, πατήστε το
κουμπί SKIP (
).
• Για να μεταβείτε στην προηγοόυμενη σελίδα, πατήστε το
κουμπί SKIP (
).
10 JUL 2000
191 KB
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
18 JUL 2000
17 KB
_______1_.JPG
D Slide Show
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
● ΠΡΟΒΟΛΗ ΕΙΚΟΝΑΣ
2. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄► για να επιλέξετε Photo και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER .
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 2 παραπάνω.
►
3. Πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D).
• Η διαδοχική προβολή αρχίζει.
KE.JPG
03/07
CD
4. Όταν αρχίσει η διαδοχική προβολή, πατήστε το κουμπί
ΜΠΛΕ(D) για ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η ταχύτητα
αναπαραγωγής θα αυξάνεται αντίστοιχα.
D Speed
➞
➞
- Για να διακόψετε την προβολή των εικόνων Πατήστε το κουμπί STOP ή RETURN.
ROTATE
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 και 3 παραπάνω.

_____1_.JPG
03/07
CD
4. Πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά ΚΟΚΚΙΝΟ(A) και ΠΡΑΣΙΝΟ(B) για
περιστροφή της εικόνας προς την επιθυμητή κατεύθυνση.
A r90°
B u90°
C Zoom
D Speed
Slide Show
71
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 71
2009-06-29
1:44:02
Προβολή εικόνας
ZOOM
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα "προβολή
εικόνας" στη σελίδα 71.
_____1_.JPG

03/07
CD
4. Πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
6. Χρησιμοποιήσετε είτε το ΚΙΤΡΙΝΟ(C) κουμπί είτε το κουμπί ZOOM
για μεγέθυνση/σμίκρυνση της εικόνας.
x2
- Για να μετακινήσετε την περιοχή -
Move
C Zoom
Πατήστε τα κουμπιά ▲▼◄ ► στην περιοχή που θέλετε να
μεγεθύνετε.
- Για να διακόψετε το ζουμ Πατήστε το κουμπί ΚΙΤΡΙΝΟ(C).
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗ PHOTO LIST
Για ρύθμιση, ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3 στην ενότητα
"προβολή εικόνας" στη σελίδα 71.
BEACH.JPG

03/07
CD
4. Πατήστε το κουμπί ENTER.
5. Για μετάβαση στη Photo List, πατήστε το κουμπί RETURN
ή STOP.
A r90°
C Zoom
B u90°
Slide Show
D Speed
Video
..
Music
CD
CD
◄
Photo
Setup
◄
176.JPG
08 JUL 2000
127 KB
BEACH.JPG
17 JUL 2000
27 KB ►
KE.JPG
10 JUL 2000
194 KB
KE2.JPG
10 JUL 2000
MBHONG.JPG
20 JUL 2000
30 KB
NEW_BEE.JPG
08 JUL 2000
76 KB
_______1_.JPG
18 JUL 2000
17 KB
191 KB
D Slide Show
72
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 72
2009-06-29
1:44:06
GRE
Λειτουργία ήχου
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ SFE(SOUND FIELD EFFECT)
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη SFE κατά τον καλύτερο τρόπο για τον τύπο της μουσικής που ακούτε.
Πατήστε το κουμπί SFE MODE.
● ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΉΧΟΥ
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη SFE MODE.
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής
HALL1 ➞ HALL2 ➞ JAZZ ➞ CHURCH ➞ ROCK ➞ SFE OFF.
•
•
•
•
•
HALL : Αποδίδει καθαρά φωνητικά, σαν να ακούτε σε αίθουσα συναυλιών.
JAZZ : Συνιστώμενη ρύθμιση για μουσική Τζαζ.
ROCK : Συνιστώμενη ρύθμιση για μουσική Ροκ.
CHURCH : Αποδίδει την αίσθηση ότι ακούτε μουσική σε καθεδρικό.
SFE OFF : Επιλογή για κανονική ακρόαση.
Λειτουργια Dolby Pro Logic II
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic II.
Πιέστε το κουμπί
PL II MODE.
• Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η λειτουργία αλλάζει
όπως φαίνεται παρακάτω.
MUSIC ➞ MOVIE ➞ PRO LOG ➞ MATRIX ➞
STEREO.
• MUSIC : Όταν ακούτε μουσική, τα ηχητικά εφέ θα σας κάνουν να νιώσετε ότι βρίσκεσαι σε ζωντανή
συναυλία.
• MOVIE : Κάνει πιο ρεαλιστικό τον ήχο της ταινίας.
• PRO LOG : Θα απολαύσετε την εμπειρία ενός ρεαλιστικού πολυκάναλου ήχου, σαν να
χρησιμοποιούσατε έξι ηχεία, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε τα εμπρός δεξιά
και αριστερά ηχεία.
• MATRIX : Αποδίδει πολυκαναλικό ήχο surround καναλιών.
• STEREO : Επιλέξετε αυτή την λειτουργία γα να ακούτε ήχο μόνο από το εμπρός αριστερό και εμπρός δεξιό
ηχείο και το υπογούφερ.
M
Όταν επιλέγετε λειτουργία Dolby Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική σας συσκευή στις υποδοχές AUDIO
INPUT (αριστερά και δεξιά) στη συσκευή αναπαραγωγής. Εάν κάνετε σύνδεση μόνον τις μίας εισόδου
(αριστερή ή δεξιά), δεν μπορείτε να ακούσετε ήχο surround.
 Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο με ήχο 2 καναλιών.
73
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 73
2009-06-29
1:44:10
Λειτουργία ήχου
ΕΦΕ Dolby Pro Logic II
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic II MUSIC.
1. Πατήστε το κουμπί
λειτουργία MUSIC.
PL II MODE για να επιλέξετε τη
PL II EFFECT.
2. Πατήστε το κουμπί
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει
ως εξής.
3. Πατήστε τα κουμπιά ◄ ► για να επιλέξετε την επιθυμητή
ρύθμιση εφέ.
• PANORAMA : Αυτός ο τρόπος λειτουργίας εκτείνει την
εμπρός στερεοφωνική εικόνα να περιλαμβάνει τα ηχεία
surround για ένα εντυπωσιακό εφέ με απεικόνιση
πλευρικού τοίχου. Μπορείτε να επιλέξετε είτε 0 είτε 1.
• C- WIDTH : Ο ήχος ακούγεται μόνον από το κεντρικό
ηχείο. Το εμπρός αριστερό και το εμπρός δεξιό ηχείο
παράγουν αδύναμο ήχο.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0 και 7.
• DIMENS : Προσαρμόζει τμηματικά το πεδίο ήχου (DSP) από εμπρός ή πίσω.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0 και 6.
74
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 74
2009-06-29
1:44:10
GRE
Χρήση της λειτουργίας USB
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ USB HOST
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο
πλάι της μονάδας.
2. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη USB
Connected και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
3. Το εικονίδιο USB εμφανίζεται στο μενού
ρύθμισης.
● ΧΡΉΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ USB
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευθεί σε
συσκευή αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε βίντεο υψηλής
ποιότητας με ήχο 5,1 καναλιών από σύστημα οικιακού κινηματογράφου, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη
θύρα USB του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Ασφαλής αφαίρεση του USB
Για να μην προκληθούν βλάβες στη μνήμη της συσκευής USB, θα πρέπει να την αφαιρέσετε με
ασφάλεια πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
• Πατήστε το ΚΙΤΡΙΝΟ κουμπί (C). Στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα Τώρα μπορείτε να αφαιρέσετε
τη συσκευή USB με ασφάλεια.
• Αφαιρέστε το καλώδιο USB.
M
Για να ακούσετε αρχεία μουσικής με ήχο 5,1 καναλιών από σύστημα οικιακού κινηματογράφου, πρέπει να
ορίσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic II στο Matrix (Ανατρέξτε στη σελίδα 73)
Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο #, $.
• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το
πλήκτρο $ Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το
πλήκτρο # Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο
αρχείο.
75
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 75
2009-06-29
1:44:11
Χρήση της λειτουργίας USB
Προδιαγραφές υποδοχής USB Host
Προδιαγραφές υποδοχής
USB Host
Μη συμβατές συσκευές
Περιορισμοί λειτουργίας
• Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0.
• Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A.
• Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής αποθήκευσης USB) έκδοση
1.0.
• Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί στο σύστημα αρχείων
FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού προγράμματος
οδήγησης στον υπολογιστή (Windows).
• Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB.
• Ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω καλωδίου προέκτασης USB.
• Οι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να συνδεθούν στη
συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
• Αν η συνδεδεμένη συσκευή έχει εγκατεστημένες πολλαπλές μονάδες
(ή διαμερίσματα), μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα (ή διαμέρισμα).
• Μια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει διαφορά στην ποιότητα
της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.
Συσκευές USB που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου
1. Συσκευή αποθήκευσης USB
2. Συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3
3. Ψηφιακή κάμερα
4. Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου
• Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte.
Οι αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να
μην αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.
• Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να
μπορέσει να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν,
ανάλογα με τον κατασκευαστή της συσκευής USB.
5. Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή
ανάγνωσης καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
• Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην
υποστηρίζεται.
• Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών,
ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Μορφή
Ακίνητη
Εικόνα
Μουσική
76
Όνομα
αρχείου
Επέκταση
αρχείου
Ταχύτητα μετάδοσης
JPG
JPG .JPEG
MP3
.MP3
Έκδοση
Pixel
Συχνότητα
Δειγματοληψίας
–
–
640x480
–
80~384kbps
–
–
44,1kHz
δεδομένων
• Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
• Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν
εγκατάσταση επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
• Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο
το σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32]).
• Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 76
2009-06-29
1:44:11
GRE
Ραδιόφωνο
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
1. Πιέστε το κουμπί TUNER και επιλέξετε την περιοχή
συχνοτήτων FΜ.
• Χειροκίνητος Συντονισμός : Πιέστε σύντομα το κουμπί TUNING/CH (
μειώσετε την συχνότητα.
) για να αυξήσετε ή να
● ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
2. Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
• Αυτόματος Συντονισμός 1 : Όταν πιέσετε το κουμπί
SKIP (
) επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος σταθμός.
• Αυτόματος Συντονισμός 2 : Κρατήστε πατημένο το
κουμπί TUNING/CH (
) για να αρχίσει η αυτόματη
αναζήτηση ραδιοφωνικών σταθμών.
Κύρια Συσκευή
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε την περιοχή συχνοτήτων FΜ.
2. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
• Αυτόματος Συντονισμός 1 : Πιέστε το κουμπί STOP ( ) για να επιλέξετε PRESET και στη
συνέχεια πιέστε τα κουμπιά SKIP (
) για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
• Αυτόματος Συντονισμός 2 : Πιέστε το κουμπί STOP ( ) για να επιλέξετε MANUAL και στη
συνέχεια πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά SKIP (
) για την αυτόματη αναζήτηση
των σταθμών.
• Χειροκίνητος συντονισμός : Πιέστε το κουμπί STOP ( ) για να επιλέξετε MANUAL και στη
συνέχεια πατήστε για λίγο το τα κουμπιά SKIP (
) για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή
υψηλότερη συχνότητα.
Mono/Stereo
Πιέστε το κουμπί MO/ST για να ακούσετε Μονοφωνικό /
Στερεοφωνικό ήχο.
• Με κάθε πάτημα του κουμπιού γίνεται εναλλαγή μεταξύ
STEREO ή MONO.
• Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε
τη θέση MONO για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές
εκπομπή.
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FΜ 89.10.
1. Πιέστε το κουμπί TUNER και επιλέξετε την περιοχή
συχνοτήτων FΜ.
) για να επιλέξετε <89.10>.
2. Πιέστε το κουμπί TUNING/CH (
3. Πιέστε το κουμπί TUNER MEMORY.
• Αναβοσβήνει η ένδειξη NUMBER στην οθόνη.
) για να επιλέξετε έναν
4. Πιέστε τα κουμπιά SKIP (
αποθηκευμένο αριθμό.
• Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.
5. Πιέστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
• Πιέστε το κουμπί TUNER MEMORY πριν το NUMBER εξαφανισθεί από την οθόνη.
• Το NUMBER εξαφανίζεται από την οθόνη και ο σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
6. Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
) στο τηλεχειριστήριο
• Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό, πιέστε τα κουμπιά SKIP (
για να επιλέξετε ένα κανάλι.
77
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 77
2009-06-29
1:44:11
Ραδιόφωνο
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ RDS
Χρήση του RDS για λήψη σταθμών FM
Το RDS επιτρέπει στους σταθμούς των FM να στέλνουν ένα επιπρόσθετο σήμα μαζί με τα κανονικά
σήματα προγράμματος. Για παράδειγμα, οι σταθμοί στέλνουν τα ονόματά τους, όπως επίσης και
πληροφορίες σχετικά με τον τύπο προγράμματος που μεταδίδουν, όπως αθλητικά ή μουσική, κτλ.
Όταν είστε συντονισμένοι σε σταθμό των FM που παρέχει την υπηρεσία
RDS, ο δείκτης RDS ανάβει στην οθόνη.
Περιγραφή της λειτουργίας RDS
• PTY (Τύπος προγράμματος): Παρουσιάζει τον τύπο προγράμματος που μεταδίδεται τώρα
• PS NAME (Όνομα Υπηρεσίας Προγράμματος): Δηλώνει το όνομα του εκπεμπόμενου
σταθμού και αποτελείται από 8 χαρακτήρες.
• RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Αποκωδικοποιεί το κείμενο που εκπέμπεται από ένα σταθμό (αν υπάρχει)
και αποτελείται από 64 χαρακτήρες το μέγιστο.
• CT (Ώρα Ρολογιού): Αποκωδικοποιεί την πραγματική ώρα ρολογιού από τη συχνότητα των FM.
Κάποιοι σταθμοί ενδέχεται να εκπέμπουν πληροφορίες PTY, RT ή CT εντούτοις
αυτές να μην εμφανίζονται σε όλες τις περιπτώσεις.
• TA (Νέα για την κίνηση στους δρόμους): Η ενδειξη TA ON/OFF υποδεικνύει ότι η ανακοίνωση κίνησης
είναι σε εξέλιξη.
M
Το RDS ίσως να μη λειτουργεί σωστά, αν ο σταθμός στον οποίο είστε συντονισμένοι δεν εκπέμπει σωστά
σήμα RDS ή αν η ένταση του σήματος είναι ασθενής.
Για την εμφάνιση των σημάτων RDS
Μπορείτε να δείτε τα σήματα RDS που στέλνει ο σταθμός στην οθόνη.
Πιέστε RDS DISPLAY ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.
 Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η απεικόνιση αλλάζει για να
σας δείξει την επόμενη πληροφορία : PS NAME RT CT
Frequency
• PS (Υπηρεσία προγράμματος): Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PS> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν
τα ονόματα των σταθμών. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PS>.
• RT (Κείμενο ραδιοφώνου): Καθώς κάνετε αναζήτηση, εμφανίζεται το <PΤ> και στη συνέχεια θα εμφανισθούν τα
μηνύματα κειμένου που στέλνει ο σταθμός. Όταν δεν αποστέλλεται κανένα σήμα, εμφανίζεται το <NO PΤ>.
• Συχνότητα: Συχνότητα σταθμού (δεν υπάρχει η υπηρεσία RDS)
Σχετικά με τους χαρακτήρες που εμφανίζονται στην οθόνη
Όταν στην οθόνη εμφανίζονται σήματα PS ή RT, χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι χαρακτήρες.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν διαφοροποιεί τα μικρά από τα κεφαλαία γράμματα και πάντοτε χρησιμοποιεί
κεφαλαία γράμματα.
• Το παράθυρο εμφάνισης δεν μπορεί να απεικονίσει τονούμενα γράμματα, το <A,> για παράδειγμα, μπορεί
να έχει τη θέση των τονούμενων <A>, όπως <À, Â, Ä, Á, Å και Ã.>
78
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 78
2009-06-29
1:44:15
GRE
Ένδειξη και λειτουργία
Ένα από τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας RDS είναι ότι μπορείτε να εντοπίσετε ένα συγκεκριμένο
είδος προγράμματος από τα προκαθορισμένα κανάλια προσδιορίζοντας τους κώδικες PTY.
Για να αναζητήσετε ένα πρόγραμμα χρησιμοποιώντας τους κώδικες PTY
Πριν ξεκινήσετε, θυμηθείτε…
● ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
• Η αναζήτηση PTY είναι εφαρμόσιμη μόνο στους προκαθορισμένους σταθμούς.
• Για να σταματήσετε την αναζήτηση οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πιέστε PTY
SEARCH καθώς γίνεται η αναζήτηση.
• Υπάρχει χρονικός περιορισμός στην εκτέλεση των ακόλουθων βημάτων. Αν η ρύθμιση ακυρωθεί πριν
τελειώσετε, ξεκινήστε πάλι από το βήμα 1.
• Όταν πιέζετε τα κουμπιά στο κύριο τηλεχειριστήριο, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το σταθμό των FM
χρησιμοποιώντας το αρχικό τηλεχειριστήριο.
1. Πιέστε το PTY SEARCH ενώ ακούτε έναν σταθμό στα FM.
2. Πιέστε το PTY- ή το PTY+ μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο
κώδικας PTY που επιθυμείτε.
• Η απεικόνιση σας δίνει τους κώδικες PTY που περιγράφονται στα δεξιά.
3. Πιέστε πάλι το PTY SEARCH, όσο ο κώδικας που επιλέχθηκε
στο προηγούμενο βήμα απεικονίζεται ακόμη στην οθόνη.
• Η κεντρική μονάδα αναζητεί μέχρι και 15 προκαθορισμένους
σταθμούς των FM, σταματά όταν βρει αυτόν που έχετε επιλέξει και συντονίζεται σε αυτόν το
σταθμό.
Ένδειξη
NEWS
Τύπος προγράμματος
Ειδήσεις συμπεριλαμβανομένων
ανακοινώσεων και αναφορών
AFFAIRS
Διάφορα θέματα που περιλαμβάνουν τρέχοντα
γεγονότα, ντοκιμαντέρ, συζητήσεις και αναλύσεις.
INFO
Πληροφορίες που περιλαμβάνουν μέτρα
και σταθμά επιστροφές και δελτίο καιρού,
θέματα που αφορούν στον πελάτη, ιατρικές
πληροφορίες, κτλ.
SPORT
EDUCATE
Αθλητικά
Εκπαίδευση
DRAMA
Ραδιοφωνικές – Θεατρικές σειρές, κτλ.
CULTURE
Εθνικά-Πολιτιστικά ή τοπικά πολιτιστικά
θέματα συμπεριλαμβανομένων
προβληματισμών γύρω από το
θρήσκευμα, τις κοινωνικές επιστήμες,
γλώσσα, θέατρο, κτλ.
SCIENCE
Φυσική επιστήμη και τεχνολογία
VARIED
Άλλα-Ομιλίες, διασκεδαστικά
προγράμματα (κουίζ, παιχνίδια),
συνεντεύξεις, κωμωδίες και σατιρικά
θεατρικά, κτλ.
POP M
Ποπ μουσική
ROCK M
Ροκ μουσική
M.O.R.M
Σύγχρονη μουσική που θεωρείται “easy listening.”
Ένδειξη
Τύπος προγράμματος
LIGHT M
Ελαφριά κλασική μουσική- Κλασική
μουσική και ορχηστρική και χορωδιακή
μουσική
CLASSICS
Βαριά κλασική μουσική- Μουσική ορχήστρας,
συμφωνική, μουσική δωματίου και όπερα
OTHER M
Άλλη μουσική – Τζαζ, Ροκ & Μπλουζ,
μουσική κάντρι
WEATHER
Καιρός
FINANCE
Οικονομία
CHILDREN
Παιδικά προγράμματα
SOCIAL A
Κοινωνικά θέματα
RELIGION
Θρησκεία
PHONE IN
Είσοδος τηλεφώνου
TRAVEL
Ταξίδια
LEISURE
Ελεύθερος χρόνος
JAZZ
Μουσική τζαζ
COUNTRY
Μουσική κάντρι
NATION M
Λαϊκή μουσική
OLDIES
Μουσική Oldies
FOLK M
Παραδοσιακή μουσική
DOCUMENT
Ντοκιμαντέρ
79
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 79
2009-06-29
1:44:16
Χρήση συσκευής iPod
Μπορείτε να απολαύσετε αναπαραγωγή από μια συσκευή iPod χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο που παρέχεται.
ΑΚΡΟΑΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε
μια συσκευή αναπαραγωγής iPod, συνδέοντάς τη στο σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray.
1. Συνδέστε την υποδοχή του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray dock.
2. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
• Η συσκευή iPod ανάβει αυτόματα.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα “iPod
Connected”.
3. Πατήστε το κουμπί MENU του τηλεχειριστηρίου.
4. Πατήστε τα κουμπιά S,T,W, X στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε τον
τρόπο λειτουργίας iPod.
5. 5. Πατήστε τα κουμπιά S,T,W, X στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε
Music και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Εμφανίζονται οι κατηγορίες μουσικής από το μενού Music.
6. Πατήστε τα κουμπιά S,T για μετάβαση στην επιθυμητή
κατηγορία και πατήστε το κουμπί ENTER.
• Η λίστα μουσικής εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
7. Πατήστε τα κουμπιά S,T για να επιλέξετε ένα αρχείο
μουσικής προς αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER .
• Η μουσική θα αρχίσει με μια νέα οθόνη που εμφανίζει
τον τίτλο του τραγουδιού, τη διάρκειά του, τον
καλλιτέχνη, καθώς και μια γραμμή προόδου της
αναπαραγωγής.
Video
Music
►
◄
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
►
TRACK 004
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
B Playlist
Page
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή την
κεντρική μονάδα για να ελέγξετε τις απλές λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως PLAY, PAUSE, STOP,
/
/
,
, και REPEAT.
• Πατήστε το ΚΟΚΚΙΝΟ κουμπί (A) για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία αναπαραγωγής.
❖ Στοιχεία οθόνης κατά την αναπαραγωγή από iPod
Εμφανίζει τον τύπο μέσου.
►
My love
6/186
00:00:11 / 00:03:34
Τρέχον κομμάτι (τραγούδι)
Προβάλλει τον αριθμό του τραγουδιού που αναπαράγεται την
τρέχουσα στιγμή.
Γραμμή κατάστασης αναπαραγωγής.
Προβάλλει τον αριθμό του τραγουδιού που αναπαράγεται την
τρέχουσα στιγμή.
A Play Mode
Εμφανίζει τον τρέχοντα δείκτη αναπαραγωγής και το συνολικό
αριθμό κομματιών.
Τρέχον/συνολικός χρόνος αναπαραγωγής.
Προβάλλει τα διαθέσιμα κουμπιά με τα ΧΡΩΜΑΤΑ.
80
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 80
2009-06-29
1:44:16
GRE
Για μετακίνηση στη λίστα μουσικής και επιλογή κομματιού:
1. Πατήστε το κουμπί MENU ή το κουμπί STOP.
• Τερματίζει την αναπαραγωγή και επιστρέφει στη λίστα μουσικής.
2. Πατήστε τα κουμπιά S,T για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να αναπαραγάγετε και, στη
συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER
• Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί W για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
Θα προβληθούν πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος του καλλιτέχνη, του ονόματος του
άλμπουμ, του τίτλου του μουσικού κομματιού και του είδους, ανάλογα με τις πληροφορίες ID3 Tag που
υπάρχουν στο κατάλληλο αρχείο μουσικής.
Now Playing : Γίνεται αναπαραγωγή ενός αρχείου που αναπαράχθηκε πρόσφατα ή μετάβαση στην
οθόνη αναπαραγωγής του τρέχοντος αρχείου.
Artists : Αναπαραγωγή ανά καλλιτέχνη.
Songs : Αναπαραγωγή με αριθμητική ή αλφαβητική σειρά
Playlists : Για αναπαραγωγή ανά λίστα αναπαραγωγής.
Albums : Για αναπαραγωγή ανά άλμπουμ.
Genres : Αναπαραγωγή ανά είδος.
Composer : Αναπαραγωγή ανά συνθέτη.
M
● ΧΡΉΣΗ ΣΥΣΚΕΥΉΣ IPOD
Κατηγορίες Μουσικής iPod
* Ανατρέξτε στη σελίδα 27 για τις συμβατές συσκευές iPod.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού της συσκευής iPod.
 Η λίστα κατηγορίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο του iPod.
 Τι είναι ένα ID 3 Tag;
Αυτή η ετικέτα προσαρτάται σε ένα αρχείο MP3 και περιέχει πληροφορίες σχετικά με το αρχείο, όπως ο
τίτλος, ο καλλιτέχνης, το άλμπουμ, το έτος, το είδος και ένα πεδίο σχολίων.
 Όταν το i-Pod βρίσκεται στο Σταθμό i-Pod, η λειτουργία Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά δεν λειτουργεί.
81
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 81
2009-06-29
1:44:20
Χρήση συσκευής iPod
ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣ
Μπορείτε να αναπαράγετε τα αρχεία βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή αναπαραγωγής
iPod, συνδέοντάς τη στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
1. Συνδέστε την υποδοχή του σταθμού σύνδεσης iPod στην υποδοχή
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Blu-ray dock.
2. Στην οθόνη της συσκευής iPod, μετακινηθείτε στο Videos > Settings
και ρυθμίστε την επιλογή TV Out σε On.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή iPod στο σταθμό σύνδεσης.
• Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μήνυμα “iPod
Connected”.
4. Πατήστε τα κουμπιά S,T,W, X στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε τον
τρόπο λειτουργίας iPod.
5. Πατήστε τα κουμπιά S,T,W, X στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Video
και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
6. Πατήστε τα κουμπιά S,T στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε Movies και,
στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
• Η λίστα βίντεο εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
7. Πατήστε τα κουμπιά S,T για να επιλέξετε ένα αρχείο βίντεο προς
αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER .
• Τα αρχεία βίντεο της συσκευής αναπαραγωγής iPod αναπαράγονται
στην οθόνη της τηλεόρασης.
8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο ή την κεντρική μονάδα για να ελέγξετε τις απλές
.
/
/
λειτουργίες αναπαραγωγής, όπως PLAY, PAUSE, STOP,
και
• Αν πατήσετε το κουμπί PREV μέσα σε 2 δευτερόλεπτα από την εκκίνηση της αναπαραγωγής, θα
γίνει αναπαραγωγή του προηγούμενου κομματιού. Αν πατήσετε το κουμπί PREV 2 ή περισσότερα
δευτερόλεπτα μετά από την έναρξη της αναπαραγωγής, η συσκευή αναπαραγωγής μεταβαίνει
στην αρχική οθόνη του τρέχοντος αρχείου.
• Πατήστε το κουμπί NEXT για αναπαραγωγή του επόμενου αρχείου.
Για μετακίνηση στη λίστα βίντεο και επιλογή αρχείου:
1. Πατήστε το κουμπί MENU ή το κουμπί STOP.
• Τερματίζει την αναπαραγωγή και επιστρέφει στη λίστα βίντεο.
2. Πατήστε τα κουμπιά S,T για να επιλέξετε τα επιθυμητό
αρχείο προς αναπαραγωγή και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTER .
• Πατήστε το κουμπί RETURN ή το κουμπί W για να
επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
M




CD
Nodisc
►
Video
►
◄
MOVIE 001
Music
MOVIE 002
Photo
MOVIE 003
Setup
MOVIE 004
►
MOVIE 005
MOVIE 006
MOVIE 007
B Playlist
Page
Ανατρέξτε στη σελίδα 26 για τις συμβατές συσκευές iPod.
Η συμβατότητα εξαρτάται από την έκδοση λογισμικού της συσκευής iPod.
Για να προβάλετε βίντεο από μια συσκευή iPod, πρέπει να συνδέσετε την έξοδο VIDEO με την
τηλεόρασή σας (βλ. σελ. 25).
Αν θέλετε να προβάλλετε βίντεο μέσω του iPod μέσω εξόδου VIDEO, ρυθμίστε το HDMI CEC στο Off
αν είναι ρυθμισμένο στο On.
Καμία άλλη οθόνη, εκτός από την οθόνη αναπαραγωγής, δεν εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Ελέγξτε τις υπόλοιπες οθόνες από τη συσκευή αναπαραγωγής iPod.
Αν το συνδεδεμένο iPod δεν υποστηρίζει αναπαραγωγή βίντεο, εμφανίζεται το μήνυμα“Cannot play
video files saved on this iPod” όταν επιλέγετε το μενού Video.
82
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 82
2009-06-29
1:44:21
GRE
λειτουργία συνεχούς ροής
δεδομένων υπολογιστή
ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ MP3, JPEG Ή DIVX
Μπορείτε να συνδέσετε το σύστημα Οικιακού κινηματογράφου Blu-ray σε έναν υπολογιστή, προκειμένου για αναπαραγωγή
υλικού σε μορφή mp3, jpeg ή DivX από έναν φάκελο κοινής χρήσης.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 30~31 για τον τρόπο δημιουργίας της σύνδεσης)
1. Χρησιμοποιήστε έναν δρομολογητή και ένα καλώδιο LAN ή
έναν προσαρμογέα ασύρματου δικτύου LAN για σύνδεση
μεταξύ του υπολογιστή και της συσκευής αναπαραγωγής
Blu-ray Disc.
2. Δημιουργήστε έναν φάκελο κοινής χρήσης στον υπολογιστή
και αποθηκεύστε τα αρχεία mp3, jpeg ή DivX που επιθυμείτε
εκεί.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση
ενός κοινόχρηστου φακέλου, επισκεφτείτε την διαδικτυακή
τοποθεσία της Samsung και κάντε λήψη του εγχειριδίου
"Setting the shared folder" (Ρύθμιση κοινόχρηστου
φακέλου) από το Κέντρο λήψης.
3. Πατήστε το κουμπί MENU.
4. Πατήστε το κουμπί ΚΟΚΚΙΝΟ(A).
Θα εμφανιστεί ένα παράθυρο, όπου μπορείτε να επιλέξετε έναν
τύπο αναζήτησης δικτύου.
5. Χρησιμοποιήστε το κουμπί ◄ ► για επιλογή ενός τύπου
αναζήτησης δικτύου.
Εμφανίζεται μια λίστα διακομιστών κοινής χρήσης.
• Auto : Εκτελεί αυτόματη αναζήτησης για διαθέσιμο
υπολογιστή.
• Manual : Πρέπει να καταχωρίσετε τη διεύθυνση IP, το όνομα
του φακέλου, το όνομα χρήστη των Windows και τον κωδικό
πρόσβασης, για να μπορέσετε να εντοπίσετε έναν
επιθυμητό υπολογιστή.
6. Για αναζήτηση φακέλου κοινής χρήσης
Υπάρχουν 2 μέθοδοι για την προσπέλαση φακέλων κοινής χρήσης
σε έναν υπολογιστή.
(Εάν αναζητήσετε έναν φάκελο στον αυτόματο τρόπο λειτουργίας,
θα πρέπει να περιέχει λιγότερους από 12 χαρακτήρες. Πρέπει να
εκτελέσετε μη αυτόματη επιλογή για την αναζήτηση φακέλων με 12
ή περισσότερους χαρακτήρες).
• Λειτουργία Auto (Αυτόματο)
1. Πατήστε τα κουμπιά ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό
υπολογιστή και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTER.
(Όταν συνδεθείτε για πρώτη φορά, θα πρέπει να εισαγάγετε
το όνομα χρήστη των Windows και τον κωδικό πρόσβασης
για προβολή του φακέλου κοινής χρήσης).
Nodisc
◄
Music
Photo
Setup
a Network Search
Nodisc
◄
3. Εισαγάγετε το όνομα του υπολογιστή στο παράθυρο.
Εμφανίζεται ο φάκελος κοινής χρήσης.
Network Search Type
Video
DISC
PleaseMusic
select natwork search type
Photo
Auto
Manual
Setup
s Select
² Return
a Network Search
Music
Photo
Nodisc
◄
Setup
DISC
B
C
a Network Search
Music User
DISC
No disc
Photo
_
►
B
C
Setup
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
Password
DISC
No disc
►
2. Εισαγάγετε το όνομα χρήστη του υπολογιστή στο
παράθυρο.
Video
DISC
● ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ ΣΥΝΕΧΟΎΣ ΡΟΉΣ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΉ
Η μέθοδος διαμόρφωσης φακέλου κοινής χρήσης ενδέχεται να είναι διαφορετική, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
83
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 83
2009-06-29
1:44:23
λειτουργία συνεχούς ροής
δεδομένων υπολογιστή
4. Πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε τον επιθυμητό
φάκελο.
Select Folder
DISC
No disc
ADMIN$
B
►
CS
DS
FS
GS
print$
SharedD
C
s Save
² Return
a Network Search
• Λειτουργία Manual (Μη αυτόματο)
1. Μπείτε στη διεύθυνση IP του υπολογιστή όπου βρίσκονται
οι φάκελοι κοινής χρήσης.
Manual Search
DISC
No disc
►
B
1
2
3
4
3
4
Please input IP address
C
0
0
.
« Number
0
.
0
.
s Select
² Return
a Network Search
2. Πληκτρολογήστε το όνομα του φακέλου κοινής χρήσης στο
παράθυρο και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ΜΠΛΕ(D)
για αποθήκευση.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
Please input shared folder name
B
►
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
« Number
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
L
b
r
8
(
s Select
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
3. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του υπολογιστή
και, στη συνέχεια, πατήστε το ΜΠΛΕ (D) κουμπί για
αποθήκευση.
No disc
Manual Search
DISC
1
2
3
4
Please input password
►
B
C
_
A B C D
Q R S T
g h i j
w x y z
+ = . ~
a Back Space
« Number
E F G
U V W
k l m
1 2 3
! @ #
b Space
H
X
n
4
$
I J K
Y Z a
o p q
5 6 7
% ^ &
Clear
s Select
L
b
r
8
(
M N O
c d e
s t u
9 0 −
) / ?
d Save
P
f
v
_
|
² Return
a Network Search
7. Πατήστε το κουμπί ►, έπειτα πατήστε το κουμπί ▲▼ για να επιλέξετε Video, Music ή Photo.
(Για αναπαραγωγή ενός βίντεο, μουσικής ή φωτογραφίας, ανατρέξτε στις σελίδες 68~70)
M
Το όνομα του υπολογιστή θα πρέπει να είναι Αγγλικά, με εξαίρεση χαρακτήρες όπως σύμβολα.
 Μπορείτε να αναζητήσετε έως 4 υπολογιστές συνδεδεμένους στο δίκτυο μέσω του οποίου αναπαράγεται περιεχόμενο.
 Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε προβλήματα σύνδεσης, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας του υπολογιστή σας.
84
- Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα με το "Auto Mode" (Αυτόματος τρόπος λειτουργίας), δοκιμάστε το "Manual Mode"
(Μη αυτόματος τρόπος λειτουργίας).
 Εάν προκύψει διένεξη μεταξύ της λειτουργίας απλής κοινής χρήσης αρχείων των Windows XP και της λειτουργίας του συστήματος
οικιακού κιν/φου Blu-ray για συνεχή ροή δεδομένων από υπολογιστή, απενεργοποιήστε την απλή κοινή χρήση αρχείων.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες, επισκεφτείτε την διαδικτυακή τοποθεσία της Samsung και κάντε λήψη του εγχειριδίου
"Setting the shared folder" (Ρύθμιση ενός κοινόχρηστου φακέλου) από το Κέντρο λήψης.
 Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τη λειτουργία συνεχούς ροής δεδομένων υπολογιστή κατά τη χρήση ενός κοινόχρηστου
φακέλου στην επιφάνεια εργασίας των Windows Vista, επισκεφτείτε την τοποθεσία τεχνικής υποστήριξης του λειτουργικού
συστήματος για να αλλάξετε κάποια ρύθμιση ή αλλάξτε τον κατάλογο.
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 84
2009-06-29
1:44:29
GRE
Χρήσιμες Λειτουργίες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μπορείτε να επιλέξετε την ώρα που το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Blu-ray θα σβήσει αυτομάτως.
Πιέστε το κουμπί SLEEP.
● ΧΡΉΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
• Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει
ως ακολούθως:
10 ➞ 20 ➞ 30 ➞ 60 ➞ 90 ➞ 120 ➞ 150 ➞ OFF.
Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης
απενεργοποίησης, πιέστε το κουμπί SLEEP.
• Προβάλλεται ο αναμενόμενος χρόνος προτού το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray τεθεί εκτός λειτουργίας.
• Πιέζοντας το κουμπί άλλη μία φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο
απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει προηγουμένως.
Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το κουμπί SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η
ένδειξη OFF στην οθόνη.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι ώστε να μην σας ενοχλεί όταν
παρακολουθείτε κάποια ταινία.
Πιέστε το κουμπί DIMME.
• Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα
αλλάζει.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΧΟΥ
Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.
Πιέστε το κουμπί MUTE.
• Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MUTE.
• Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.
85
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 85
2009-06-29
1:44:31
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιείστε την συσκευή,
αποσυνδέατε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο
Σέρβις της Samsung Electronics.
Πρόβλημα
Δεν είναι δυνατή η εξαγωγή του δίσκου.
Έλεγχος / Λύση
• Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
To iPod δεν συνδέεται.
• Βεβαιωθείτε ότι η υποδοχή του iPod είναι σωστά συνδεδεμένη στη βάση, αντίστοιχα.
• Διατηρείτε την έκδοση του λογισμικού του iPod ενημερωμένη.
Δεν αρχίζει η αναπαραγωγή.
• Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής του BD/DVD. BD/DVD που αγοράστηκαν στο εξωτερικό
μπορεί να
μην μπορούν να αναπαραχθούν.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν μπορούν να αναπαραχθούν σε αυτό το σύστημα
οικιακού κινηματογράφου Blu-ray.
• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο γονικού ελέγχου είναι το σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά αμέσως όταν
πιέζετε το πλήκτρο Play/Pause.
• Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει γρατσουνιές στην επιφάνεια
του.
• Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος
• 0 ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή αργή ταχύτητα ή
κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
• Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων;
• Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Μπορεί να ακουστεί ήχος μόνον από ορισμένα
ηχεία και όχι και από τα 6.
• Σε ορισμένους δίσκους BD/ DVD, ο δίσκος βγαίνει μόνον από τα εμπρός ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία είναι συνδεδεμένα σωστά.
• Προσαρμόστε την ένταση του ήχου.
• Όταν ακούτε έναν δίσκο CD, ραδιόφωνο ή τηλεόραση, ο ήχος εξάγεται μόνον από τα
PL II (Dolby Pro
εμπρός ηχεία. Επιλέξτε <PRO LOGIC II> πιέζοντας το πλήκτρο
Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
Δεν παράγεται ήχος Dolby Digital 5.1 CH
Surround.
• Υπάρχει το σήμα "Dolby Digital 5.1 CH" επάνω στο δίσκο; Παράγεται ήχος Dolby
Digital 5.1 CH Surround μόνον εάν ο δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
• Έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα του ήχου στη ρύθμιση Dolby Digital 5.1-CH στην οθόνη
πληροφοριών;
Δεν λειτουργεί το τηλεχειριστήριο.
• Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη απόσταση και γωνία;
• Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου.
• Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/BD) στο τηλεχειριστήριο (TV ή BD);
• 0 δίσκος περιστρέφεται αλλά δεν υπάρχει
εικόνα.
• Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας;
• Η εικόνα είναι κακής ποιότητας και τρέμει.
• Μπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος;
• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο;
• Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής κατασκευής.
Η γλώσσα για τον ήχο και οι υπότιτλοι δεν
λειτουργούν.
• Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν είναι εφικτές σε ορισμένα
DVD που δεν έχουν πολλαπλές γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το
δίσκο μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού παρόλο που
είναι επιλεγμένη η λειτουργία μενού.
• Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
86
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 86
2009-06-29
1:44:32
Έλεγχος / Λύση
• Μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή δίσκων 16:9 BD/DVD στη λειτουργία 16:9 Wide, 4:3
Letter Box ή 4:3 Pan - Scan, αλλά οι δίσκοι 4:3 BD/DVD προβάλλονται μόνον σε λόγο
πλευρών 4:3.
Ανατρέξτε στο κάλυμμα του δίσκου BD και, στη συνέχεια επιλέξτε την κατάλληλη
λειτουργία.
• Η κύρια συσκευή δεν λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Η συσκευή απενεργοποιείται
ή ακούγεται ένας περίεργος θόρυβος).
• Διακόψτε την τροφοδοσία και κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP ( ) στην κεντρική
μονάδα για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
• Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Bluray δεν λειτουργεί κανονικά.
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον γονικό
έλεγχο.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη
λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
• Ενώ το μήνυμα <No Disc> εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής μονάδας, κρατήστε
πατημένο το κουμπί STOP ( ) της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5
δευτερόλεπτα. Η ένδειξη <INITIAL> εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι ρυθμίσεις
επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
• Πιέστε το κουμπί POWER.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή
τη λειτουργία εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν λαμβάνετε κανέναν ραδιοφωνικό σταθμό.
• Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία;
● ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
Η αναλογία διαστάσεων της οθόνης δεν
αλλάζει.
GRE
Πρόβλημα
• Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές, εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FΜ
σε σημείο όπου η λήψη είναι καλή.
Ενώ ακούτε ήχο από την τηλεόραση μέσω του
συστήματος οικιακού κινηματογράφου Bluray, δεν ακούγεται κανένας ήχος.
• Εάν πατηθεί το κουμπί EJECT ενόσω ακούτε ήχο τηλεόρασης χρησιμοποιώντας τις
λειτουργίες D.IN ή AUX, οι λειτουργίες BD/DVD ενεργοποιούνται και ο ήχος της
τηλεόρασης τίθεται σε σίγαση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στην οθόνη
• Οι λειτουργίες ή η ενέργεια δεν μπορεί να ολοκληρωθεί αυτή τη στιγμή επειδή:
.
1. Απαγορεύεται από το λογισμικό του BD/DVD.
2. Το λογισμικό του BD/DVD δεν υποστηρίζει τη λειτουργία (π.χ. γωνία λήψης).
3. Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αυτή τη στιγμή.
4. Ζητήσατε κάποιον αριθμό τίτλου ή κεφαλαίου ή χρόνο αναζήτησης που βρίσκεται εκτός
εύρους.
Εάν η έξοδος HDMI έχει ρυθμιστεί σε κάποια
ανάλυση που δεν μπορεί να υποστηρίξει η
τηλεόρασή σας (π.χ. 1080p), μπορεί να μην
έχετε εικόνα στη δική σας τηλεόραση.
• Πατήστε το κουμπί STOP ( ) επί περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα, χωρίς τοποθετημένο
δίσκο. Όλες οι ρυθμίσεις θα επιστρέψουν στις εργοστασιακές.
Δεν υπάρχει έξοδος HDMI.
• Ελέγξτε τη σύνδεση της τηλεόρασης με την υποδοχή HDMI του συστήματος οικιακού
κινηματογράφου Blu-ray.
• Ελέγξτε εάν η τηλεόρασή σας υποστηρίζει ανάλυση εισαγωγής 576p/480p/720p/1080i/
1080p HDMI.
Μη φυσιολογική εικόνα σήματος από την
υποδοχή HDMI στην οθόνη.
• Εάν εμφανίζεται χιόνι στην οθόνη, σημαίνει ότι η τηλεόραση δεν υποστηρίζει HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection).
Είναι αδύνατη η αναζήτηση άλλων
σημείων πρόσβασης ασύρματου δικτύου
με τη χρήση του USB
• Ελέγξτε εάν η επιλογή του μεσολαβητή (Proxy) είναι ρυθμισμένη στο Off
(Setup -> Network -> Proxy)
87
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 87
2009-06-29
1:44:32
Παράρτημα
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν
διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους
χρησιμοποιείτε.
Χειρισμός των δίσκων
Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.
Αποθήκευση των δίσκων
Μην τους αφήνετε στο άμεσο ηλιακό φως
M
Να φυλάσσετε τους
δίσκους σε ψυχρό,
καλά αεριζόμενο μέρος
Να φυλάσσετε τους δίσκους σε καθαρά
προστατευτικά καλύμματα. Να τους
αποθηκεύετε κάθετα.
Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
 Μην χρησιμοποιείτε στη συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.
Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων
Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με ήπιο απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και
σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
• Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντας τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς
τα έξω.
M
Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στη συσκευή μπορεί να σχηματιστεί
υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή πιθανόν να μην λειτουργεί
σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη συσκευή ενεργοποιημένη για
τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.
88
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 88
2009-06-29
1:44:32
Γενικά
GRE
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
85 W
Βάρος
4,4 kg
Διαστάσεις
440(W) x 345(D) x 63(H) mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5°C ~ +35°C
Υγρασία λειτουργίας
10 % ~ 75 %
BD (Blu-ray Disc)
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,917 m/sec
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
● ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
Κατανάλωση ρεύματος
Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης):
135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1 κανάλι: 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Βίντεο συνιστωσών
Blu-ray Disc: 576i/480i
DVD: 576i/480i
Y: 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος βίντεο
Pr: 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Βίντεο συνιστωσών
Εικόνα/Ήχος
Pb: 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Blu-ray Disc: 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD: 576p/480p, 576i/480i
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
HDMI
Πολυκαναλικός ήχος PCM, ήχος Bitstream, ήχος PCM
Έξοδος εμπρός ηχείου
165W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
170W(3Ω)
Έξοδος ηχείου Surround
165W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
170W(3Ω)
Ενισχυτής
Είσοδος αναλογικού σήματος
20Hz~20kHz (±3dB)
Ψηφιακή είσοδος
20Hz~44kHz (±3dB)
Εύρος συχνοτήτων
Λόγος ήχου/θορύβου
70dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX)500mV
89
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 89
2009-06-29
1:44:32
Appendix
SPECIFICATIONS
HT-BD1250
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη τιμή εισόδου
Σύστημα ηχείων 5.1ch
Εμπρός
3Ω
140Hz~50kHz
87dB/W/M
165W
330W
Surround
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
165W
330W
Κεντρικό
3Ω
140Hz~20kHz
87dB/W/M
170W
340W
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Εμπρός/Surround : 100,5 x 210 x 99 mm
Κεντρικό : 300 x 59 x 50 mm
Υπογούφερ : 201 x 403 x 410 mm
Βάρος
Εμπρός/Surround : 0,70 Kg, Κεντρικό : 0,33 Kg
Υπογούφερ : 5,39 Kg
Υπογούφερ
3Ω
40Hz~160Hz
90dB/W/M
170W
340W
HT-BD1252
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη τιμή εισόδου
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5.1ch
Εμπρός
Surround
Κεντρικό
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~20kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
165W
170W
330W
330W
340W
Εμπρός : 260 x 1120x 260 mm
Surround : 100 x 151 x 89 mm
Κεντρικό : 300 x 59 x 50 mm
Υπογούφερ : 201 x 403 x 410 mm
Υπογούφερ
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Εμπρός : 2,88 Kg, Surround : 0,42 Kg
Κεντρικό : 0,32 Kg, Υπογούφερ : 5,39 Kg
HT-BD1255
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη τιμή εισόδου
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5.1ch
Εμπρός
Κεντρικό
Surround
3Ω
3Ω
3Ω
140Hz~50kHz 140Hz~20kHz 140Hz~20kHz
87dB/W/M
87dB/W/M
87dB/W/M
165W
170W
165W
330W
340W
330W
Εμπρός/Surround : 260 x 1202 x 260 mm
Κεντρικό : 300 x 59 x 50 mm
Υπογούφερ : 201 x 403 x 410 mm
Υπογούφερ
3Ω
40Hz~160Hz
88dB/W/M
170W
340W
Εμπρός/Surround : 2,88 Kg,
Κεντρικό : 0,34 Kg, Υπογούφερ : 5,39 Kg
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς
ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
90
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 90
2009-06-29
1:44:32
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Περιοχή
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Χώρα
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 91
Τοποθεσία Web
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-06-29
1:44:33
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 92
2009-06-29
1:44:33
AH68-01660E
REV: 01
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 93
2009-06-29
1:44:34
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του
προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν
σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν,
υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα
πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου
να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης
απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες
θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά
τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες
θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του
συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Code No. AH68-02228H(0.0)
HT-BD1250A_GRE_0626-3.indd 94
2009-06-29
1:44:34
Download PDF