Samsung | HT-TX725G | Samsung HT-TX725G Εγχειρίδιο χρήσης

HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Ψηφιακό Σύστημα
Home Cinema
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 1
2009-03-07 �� 2:03:13
κύρια χαρακτηριστικά
Αναπαραγωγή πολλών τύπων δίσκων
Αυτό το σύστημα οικιακού κινηματογράφου σας επιτρέπει την αναπαραγωγή διαφόρων δίσκων, συμπεριλαμβανομένων
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW και DVD±R/RW.
Υποστήριξη USB Host
Μπορείτε να συνδέσετε και να κάνετε αναπαραγωγή αρχείων από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως MP3,
μνήμες flash USB κ.λπ. με τη χρήση της λειτουργίας USB HOST του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
Dolby Pro Logic II
Η τεχνολογία Dolby Pro Logic II είναι μια νέα τεχνολογία αποκωδικοποίησης πολυκάναλου ήχου η οποία βελτιώνει την ήδη
υπάρχουσα τεχνολογία Dolby Pro LOGIC.
DTS (Digital Theater Systems)
Το DTS είναι μια τεχνολογία συμπίεσης ήχου που ανέπτυξε η εταιρεία Digital Theater Systems Inc.
Παράγει full-frequency ήχο 5.1 channel.
Λειτουργία Προστασίας της Οθόνης
Εάν η κύρια μονάδα παραμείνει σε λειτουργία διακοπής για 3 λεπτά, θα εμφανιστεί στην τηλεοπτική οθόνη το λογότυπο της Samsung.
To HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G μεταβαίνει αυτομάτως σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας μετά την
πάροδο 20 λεπτών σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης.
Λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας
To HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G τίθεται αυτόματα εκτός λειτουργίας μετά την πάροδο 20 λεπτών σε λειτουργία
αδράνειας.
Ρύθμιση της Εμφάνισης της Οθόνης της Τηλεόρασης
Το HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G σάς επιτρέπει να επιλέγετε την εικόνα που προτιμάτε κατά τη διάρκεια
αναπαραγωγής JPEG ή DVD και να την ορίζετε ως ταπετσαρία φόντου.
HDMI
Η υποδοχή HDMI εκπέμπει σήμα DVD και ήχου συγχρόνως και παρέχει πιο καθαρή εικόνα.
Λειτουργία AV SYNC
Εάν η μονάδα συνδεθεί σε ψηφιακή τηλεόραση, η εικόνα βίντεο ενδέχεται να εμφανίσει καθυστέρηση σε σχέση με τον ήχο.
Για να εξισορροπήσετε αυτή την καθυστέρηση, μπορείτε να προσαρμόσετε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου για να
συγχρονιστεί με το βίντεο.
Λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC)
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να λειτουργήσει η κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα
τηλεχειριστήριο τηλεόρασης Samsung, συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση SAMSUNG με καλώδιο HDMI.
(Διατίθεται μόνο με τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)
Λειτουργία Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας,
χωρίς καθόλου καλώδια!
BD Wise
Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που είναι συμβατά με BD Wise στις
βέλτιστες τιμές και για τα δύο..
Αυτή η δυνατότητα ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι συμβατά με BD Wise είναι συνδεδεμένα
μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ
Αναζητήστε τα παρακάτω εξαρτήματα.
Καλώδιο Βίντεο
Κεραία FΜ
Εγχειρίδιο Οδηγιών
Τηλεχειριστήριο
/ Μπαταρίες (μέγεθος AAA)
Μικρόφωνο ASC
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 2
2009-03-07 �� 2:03:14
GRE
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την
παρουσία επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό
της συσκευής, ικανής να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την
ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που
συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΪΟΝ ΜΕ ΔΕΣΜΗ LASER ΤΑΞΗΣ 1
Η παρούσα συσκευή είναι ταξινομημένη ως προϊόν LASER
ΤΑΞΗΣ 1.
Η χρήση ελέγχων ή ρυθμίσεων ή η εκτέλεση διαδικασιών
διαφορετικών από εκείνες που καθορίζονται σε αυτό το
εγχειρίδιο μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνη έκθεση σε
ακτινοβολία.
ΠΡΟΣΟΧΗ- ΑΟΡΑΤΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LASER ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ, ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΔΕΣΜΗ.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο
πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας
ΠΡΟΣΟΧΗ : Γ ΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ
ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΠΡΙΖΑΣ.
~ Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
~ Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η
πρίζα θα πρέπει να είναι κατάλληλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
~ Μη βρέχετε και μην πιτσιλάτε τη συσκευή με υγρά! Επίσης, μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά, όπως π.χ. βάζα, επάνω
στη συσκευή.
~ Το φις ρεύματος χρησιμοποιείται ως συσκευή αποσύνδεσης και θα πρέπει να είναι έτοιμο για χρήση, ανά πάσα στιγμή.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 3
2009-03-07 �� 2:03:14
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα
αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής σας. Τοποθετήστε τη συσκευή οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας
αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7.5~10 cm). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Προτού μετακινήσετε τη συσκευή,
βεβαιωθείτε ότι η θήκη δίσκου είναι κενή. Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση. Το να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD
σε λειτουργία αναμονής δεν αποσυνδέει την τροφοδοσία ρεύματος. Προκειμένου να αποσυνδέσετε πλήρως τη συσκευή από την τροφοδοσία
ρεύματος, αφαιρέστε το φις από την πρίζα του τοίχου, ιδιαίτερα όταν η συσκευή πρόκειται να μην χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
During thunderstorms, disconnect the AC main plug from the
wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στο άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες
πηγές θερμότητας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και
δυσλειτουργία.
Προστατέψτε τη συσκευή σας από την υγρασία (π.χ. βάζα)
και την υπερβολική ζέστη (π.χ. πηγές θέρμανσης) ή συσκευές που
δημιουργούν ισχυρό μαγνητικό ή ηλεκτρικό πεδίο (π. χ. ηχεία...).
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέσετε τη συσκευή από το δίκτυο. Η
συσκευή αυτή δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Αυτό το προϊόν προορίζεται μόνο για προσωπική χρήση.
Αν η συσκευή ή ο δίσκος έχουν αποθηκευτεί σε ψυχρές θερμοκρασίες μπορεί
να εμφανιστεί υγρασία λόγω υγροποίησης υδρατμών.
Όταν μεταφέρετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια του χειμώνα, αφήστε
τη συσκευή σε θερμοκρασία δωματίου περίπου 2 ώρες πριν την
χρησιμοποιήσετε.
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιούνται στο προϊόν αυτό περιέχουν
χημικές ουσίες βλαβερές για το περιβάλλον. Μην πετάτε τις
μπαταρίες μαζί με οικιακά απορρίμματα.
4
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 4
2009-03-07 �� 2:03:16
GRE
περιεχόμενα
κύρια χαρακτηριστικά
2
Τι περιλαμβανεται
πληροφορίες για την ασφάλεια
3
4
Προειδοποιησεισ για την ασφαλεια
Προφυλαξεισ ασφαλειασ
έναρξη χρήσης
7
8
8
Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη
Δισκοι που μπορουν να αναπαραχθουν
Μην χρησιμοποιειτε τουσ ακολουθουσ
τυπουσ δισκων!
Προστασια κατα τησ αντιγραφησ
Τυποσ και χαρακτηριστικα δισκου
2
3
7
περιγραφή
10
12
16
τηλεχειριστήριο
συνδέσεις
πριν χρησιμοποιήσετε το Home
Theater
8
9
10 Προσοψη
11 Πισω οψη
12 Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου
14 Ρυθμιση του τηλεχειριστηριου
16 Συνδεση των ηχειων
19 Συνδεση του προαιρετικου ασυρματου
ενισχυτη ληψησ
21 Συνδεση τησ εξοδου βιντεο στην τηλεοραση
σασ
22 BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
23 Λειτουργια HDMI
24 Συνδεση ηχου απο εξωτερικεσ συσκευεσ
26 Συνδεση τησ κεραιασ FΜ
27 Πριν χρησιμοποιήσετε το Home Theater
27
αναπαραγωγή
28
28
29
30
31
33
40
42
Αναπαραγωγη δισκου
Αναπαραγωγη ΜΡ3/WMA-CD
Αναπαραγωγη αρχειου JPEG
Αναπαραγωγη DivX
Χρηση τησ λειτουργιασ αναπαραγωγησ
Χρηση BLUETOOTH
Αναπαραγωγη αρχειων πολυμεσων με το
χαρακτηριστικο usb host
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 5
2009-03-07 �� 2:03:17
περιεχόμενα
ρύθμιση συστήματος
44
ραδιόφωνο
57
χρήσιμες λειτουργίες
58
αντιμετώπιση προβλημάτων
61
63
κατάλογος κωδικών γλωσσών
παράρτημα
64
44 Ρυθμιση τησ γλωσσασ
44 Ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΩ
HDMI
45 Ρυθμιση του τυπου τησ οθονησ τησ τηλεορασησ
46 Ρυθμιση του γονικου ελεγχου (επιπεδο βαθμολογησησ)
46 Ρυθμιση του κωδικου
47 Ρυθμιση τησ ταπετσαριασ
47 Για να επιλεξετε μια απο τισ 3 ρυθμισεισ
ταπετσαριασ
48 Ρυθμιση τησ λειτουργιασ των ηχειων
48 Ρυθμιση του χρονου καθυστερησησ
50 Ρυθμιση τησ δοκιμησ τονου
50 Ρυθμιση του ηχου
51 Ρυθμιση του DRC (δυναμικοσ ελεγχοσ
ευρουσ)
52 Ρυθμιση του AV SYNC
52 Ρυθμιση του ηχου HDMI
53 Λειτουργια ηχητικου πεδιου (DSP)/EQ
54 Λειτουργια Dolby Pro Logic II
54 Εφε Dolby Pro Logic II
55 ΡΥΘΜΙΣΗ ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)
57 Για να ακουσετε ραδιοφωνο
57 Προεπιλογη ραδιοφωνικων σταθμων
58
58
58
59
59
59
60
Λειτουργια αυτοματησ απενεργοποιησησ
Ρυθμιση τησ φωτεινοτητασ των ενδειξεων
Διακοπη ηχου
S.VOL (εξυπνη ενταση)
P.BASS
Αναβαθμιση ποιοτητασ ηχου
Βασικές λειτουργίες αντιγραφη CD
61 Αντιμετώπιση προβλημάτων
63 Κατάλογος κωδικών γλωσσών
64 Προφυλαξεισ κατα τον χειρισμο και την
αποθηκευση των δισκων
65 Προδιαγραφεσ
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 6
2009-03-07 �� 2:03:17
GRE
έναρξη χρήσης
ΠΡΙΝ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει τους παρακάτω όρους πριν διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
B
A
G
D
M
M
● έναρξη χρήσης
Εικονίδιο
Όρος
Ορισμός
DVD
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη στους δίσκους DVD ή DVD-R/
DVD-RW που έχουν εγγραφεί και οριστικοποιηθεί στη λειτουργία Βίντεο.
CD
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε CD δεδομένων (CD-R ή CD-RW).
MP3
Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW,
συμπεριλαμβανομένου USB.
JPEG
Αφορά μια λειτουργία που είναι διαθέσιμη στους δίσκους CD-R/-RW,
συμπεριλαμβανομένου USB.
DivX
Αυτό περιλαμβάνει μια λειτουργία διαθέσιμη σε δίσκους MPEG4. (DVD R/RW,
CD-R ή CD-RW)
ΠΡΟΣΟΧΗ
Αφορά τη περίπτωση που μια λειτουργία είναι ανενεργή ή ρυθμίσεις που
μπορούν να ακυρωθούν.
Σημείωση
Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην
εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
` Στο παρόν εγχειρίδιο, οι οδηγίες που σημειώνονται με "DVD (
DVD
)" είναι
εφαρμόσιμες σε δίσκους DVD-VIDEO και DVD-R/-RW, που έχουν εγγραφεί σε
λειτουργία βίντεο και στη συνέχεια οριστικοποιηθεί.
Όπου αναφέρεται ένας συγκεκριμένος τύπος DVD, επισημαίνεται ξεχωριστά.
` Αν ένας δίσκος DVD-R/-RW δεν έχει εγγραφεί σωστά σε μορφή DVD βίντεο, δεν θα είναι
δυνατή η αναπαραγωγή του.
Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του εγχειριδίου χρήσης
1) Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Πληροφορίες για την ασφάλεια πριν από τη χρήση του
προϊόντος. (Ανατρέξτε στις σελίδες 3~4)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων.
(Ανατρέξτε στις σελίδες 61~62)
Πνευματικά δικαιώματα
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου
του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 7
2009-03-07 �� 2:03:17
έναρξη χρήσης
1
~ 6
Το DVD (Digital Versatile Disc) προσφέρει εξαιρετική απόδοση ήχου και εικόνας, που οφείλεται στην
τεχνολογία Dolby Digital surround για τον ήχο και στην τεχνολογία συμπίεσης MPEG-2 για την εικόνα.
Τώρα μπορείτε να απολαύσετε αυτά τα ρεαλιστικά εφέ στο σπίτι σας, με την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε
κινηματογραφική αίθουσα σινεμά ή σε αίθουσα συναυλιών.
Τόσο ή συσκευή DVD όσο και οι δίσκοι Ό\/Ό είναι κωδικοποιημένοι ανά περιοχή. Αυτοί οι κωδικοί περιοχής
πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους για να είναι εφικτή η αναπαραγωγή του δίσκου. Στην αντίθετη περίπτωση
ή αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι εφικτή. Ο Κωδικός Περιοχής αυτής της συσκευής DVD αναφέρεται στην
πίσω όψη της συσκευής. (Η συσκευή DVD αναπαράγει μόνο δίσκους που έχουν τον ίδιο κωδικό περιοχής).
ΔΙΣΚΟΙ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΠΑΡΑΧΘΟΥΝ
Τύπος Δίσκου
Σύμβολο
(Λογότυπο)
Εγγράψιμο σήμα
Μέγεθος Δίσκου
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
DIGITAL AUDIO
AUDIO
AUDIO + VIDEO
Μέγιστος Χρόνος Αναπαραγωγής
240min περίπου (Μονής Όψεως)
480min περίπου (Διπλής Όψεως)
80min περίπου (Μονής Όψεως)
160MIN περίπου (Διπλής Όψεως)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΔΙΣΚΩΝ!
~ Δίσκοι LD, CD-G, CD-Ι, CD-ROM, DVD-ROM και DVD-RAM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη συσκευή.
Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη
<WRONG DISC FORMAT> (Λανθασμένη Διαμόρφωση Δίσκου) στην οθόνη της τηλεόρασης.
~ DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδεχομένως να μην αναπαράγονται. Αν προσπαθήσετε να αναπαραγάγετε
έναν τέτοιον δίσκο, θα εμφανιστεί η ένδειξη <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK REGION CODE> στην οθόνη της
τηλεόρασης.
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ
~ Πολλοί δίσκοι DVD είναι κωδικοποιημένοι με προστασία κατά της αντιγραφής. Εξαιτίας αυτής της κωδικοποίησης, θα
πρέπει να συνδέετε το DVD μόνο απευθείας με την τηλεόρασή σας, όχι με συσκευές VCR (βίντεο). Η σύνδεση με
συσκευές VCR οδηγεί σε παραμορφωμένη εικόνα από δίσκους DVD με προστασία κατά της αντιγραφής.
~ Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη τεχνολογία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων που προστατεύεται από
δικαιώματα μεθοδολογίας συγκεκριμένων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας των ΗΠΑ και άλλα δικαιώματα πνευματικής
ιδιοκτησίας της Macrovision Corporation και άλλων κατόχων. Η χρήση αυτής της τεχνολογίας προστασίας
πνευματικών δικαιωμάτων θα πρέπει να είναι εξουσιοδοτημένη από τη Macrovision Corporation. Η συσκευή αυτή
προορίζεται για οικιακή μόνο χρήση και άλλες περιορισμένες χρήσεις θέασης μόνο, εκτός αν υπάρχει άλλη
εξουσιοδότηση από τη Macrovision Corporation. Απαγορεύεται η τεχνική τροποποίηση (reverse engineering) ή η
αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 8
2009-03-07 �� 2:03:18
GRE
ΤΥΠΟΣ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΣΚΟΥ
Το παρόν προϊόν δεν υποστηρίζει ασφαλή αρχεία πολυμέσων (DRM).
❖ Δίσκοι CD-R
❖ Δίσκοι CD-R, MP3
~ Αναπαράγονται μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία ΜΡ3 σε διαμόρφωση ISO 9660 ή Joliet.
~ Η ονομασία των αρχείων ΜΡ3 δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα
ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
~ Χρησιμοποιήστε δίσκους γραμμένους με αναλογία συμπίεσης/αποσυμπίεσης μεγαλύτερη των 128 Κbps.
~ Μπορούν να αναπαραχθούν αποκλειστικά αρχεία με κατάληξη ".mp3" και ".MP3".
~ Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν.
Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
~ Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να
μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
~ Για αρχεία κωδικοποιημένα σε διαμόρφωση με μεταβλητό ρυθμό μετάδοσης (VBR), δηλ. αρχεία κωδικοποιημένα
και σε χαμηλό και σε υψηλό ρυθμό μετάδοσης (32 Kbps ~ 320 Κbps), κατά την αναπαραγωγή ο ήχος μπορεί να έχει
διακοπές.
~ Ο μέγιστος αριθμός τραγουδιών ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 500.
~ Ο μέγιστος αριθμός φακέλων ανά CD που μπορούν να αναπαραχθούν είναι 300.
● έναρξη χρήσης
~ Αναλόγως της συσκευής εγγραφής (CD-Recorder ή PC) και την κατάσταση του δίσκου, ορισμένοι δίσκοι CD-R
ενδεχομένως να μην αναπαράγονται.
~ Να χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 650 ΜΒ/74 λεπτών.
Μην χρησιμοποιείτε δίσκους CD-R 700 MB/80 λεπτών, καθώς ενδέχεται να μην αναπαράγονται.
~ Ορισμένοι δίσκοι CD-RW (επανεγγράψιμοι) μπορεί να μην αναπαράγονται.
~ Μόνο οι δίσκοι CD-R που έχουν "κλείσει" σωστά κατά την εγγραφή τους αναπαράγονται εξολοκλήρου. Εάν η
περίοδος λειτουργίας (session) έχει κλείσει, αλλά δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου πιθανόν να μην μπορεί
να αναπαραχθεί πλήρως ο δίσκος.
❖ Δίσκοι CD-R, JPEG
~ Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο των αρχείων με την επέκταση < jpg>.
~ Εάν δεν έχει γίνει οριστικοποίηση του δίσκου η έναρξη της αναπαραγωγής θα καθυστερήσει και ενδεχομένως να
μην αναπαραχθούν όλα τα αρχεία.
~ Μπορούν να αναπαραχθούν μόνο δίσκοι CD-R με αρχεία JPEG σε ISO 9660 ή διαμόρφωση Joliet.
~ Η ονομασία του αρχείου JPEG δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 8 χαρακτήρες και δεν πρέπει να έχει κενά διαστήματα
ή ειδικούς χαρακτήρες (./=+).
~ Μόνο multisession δίσκοι με διαδοχικά session μπορούν να αναπαραχθούν. Εάν υπάρχει ένα κενό σε έναν
multisession δίσκο, ο δίσκος μπορεί να αναπαραχθεί μόνο μέχρι το κενό.
~ Ο μέγιστος αριθμός εικόνων που μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα μονό CD είναι 9.999.
~ Όταν αναπαράγεται ένα Kodak/ Fuji Picture CD, μπορούν να αναπαραχθούν μόνο τα αρχεία JPEG που υπάρχουν
στον φάκελο των φωτογραφιών.
~ Άλλα Picture CD εκτός των Kodak/ Fuji Picture CDs μπορεί να καθυστερούν να αρχίζουν να αναπαράγονται ή να μην
αναπαράγονται καθόλου.
❖ Δίσκοι DVD±R/RW, CD-R/RW, DivX
~ Δεν υποστηρίζεται αναβάθμιση λογισμικού για μη υποστηριζόμενες διαμορφώσεις. (Παράδειγμα: QPEL, GMC, ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel, κλπ.)
~ Τμήματα με υψηλή ταχύτητα ανανέωσης των καρέ (frame rate) μπορεί να μην αναπαράγονται κατά την
αναπαραγωγή ενός αρχείου DivX.
Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη
Πιστοποίηση DivX ή DivX Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 9
2009-03-07 �� 2:03:18
περιγραφή
ΠΡΟΣΟΨΗ
9
10
11
12
7
ΚΟΥΜΠΙ POWER
ΚΟΥΜΠΙ STOP (
ΚΟΥΜΠΙ EJECT
ΚΟΥΜΠΙ PLAY/PAUSE (
ΚΟΥΜΠΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
ΚΟΥΜΠΙ TUNING UP & SKIP (
ΚΟΥΜΠΙ
TUNING DOWN & SKIP (
)
8
ΣΥΡΤΑΡΩΤΗ ΘΗΚΗ ΔΙΣΚΟΥ
)
)
ΈΛΕΓΧΟΣ ΈΝΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΉΧΟΥ
)
10
ΥΠΟΔΟΧΉ ΑΚΟΥΣΤΙΚΏΝ
11
ΥΠΟΔΟΧΉ AUX IN 1/ASC IN
1
ΘΎΡΑ USB
10
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 10
2009-03-07 �� 2:03:21
1
4 GRE
ΠΙΣΩ ΟΨΗ
● ΠΕΡΙΓΡΑΦή
ΥΠΟΔΟΧΕΣ 5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT
Συνδέστε το εμπρός, το κεντρικό, τα πίσω ηχεία και το υπογούφερ.
ΥΠΟΔΟΧΕΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΥΝΙΣΤΩΣΩΝ
Συνδέστε μια τηλεόραση που διαθέτει εισόδους σήματος βίντεο συνιστωσών στις υποδοχές αυτές.
ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ
Συνδέστε την υποδοχή εισόδου βίντεο (VIDEO IN) της τηλεόρασής σας στην υποδοχή εξόδου
βίντεο (VIDEO OUT).
ΥΠΟΔΟΧΕΣ AUX IN 2
Συνδέονται με την αναλογική έξοδο 2CH μιας εξωτερικής συσκευής (π.χ. ενός VCR)
ΚΑΡΤΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗ)
Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του προαιρετικού
ενισχυτή του ασύρματου δέκτη.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΟΠΤΙΚΗΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΞΟΔΟΥ
Χρησιμοποιήστε τις για τη σύνδεση εξωτερικού εξοπλισμού με δυνατότητα εξόδου ψηφιακού
σήματος.
ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟ ΒΥΣΜΑ FM 75 Ω
Συνδέστε την κεραία FM.
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΨΥΞΗΣ
Ο ανεμιστήρας λειτουργεί όποτε η συσκευή είναι σε λειτουργία. Εξασφαλίστε ελάχιστο
ελεύθερο χώρο 10 Cm από όλες τις πλευρές του ανεμιστήρα, όταν τοποθετείτε τη συσκευή.
ΥΠΟΔΟΧΉ HDMI OUT
Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI, συνδέστε αυτό το βύσμα εξόδου HDMI στην υποδοχή
εισόδου HDMI στην τηλεόρασή σας για να έχετε εικόνα εξαιρετικής ποιότητας.
11
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 11
2009-03-07 �� 2:03:30
τηλεχειριστήριο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 12
2009-03-07 �� 2:03:31
21
Πλήκτρο SLOW, MO/ST
2
Πλήκτρο DVD RECEIVER
22
Πλήκτρο EJECT
3
Πλήκτρο TV
23
Πλήκτρο SOURCE
4
Αριθμητικά (0~9) πλήκτρα
5
Πλήκτρο AUDIO
24
6
Πλήκτρο STEP
Πλήκτρο DVD
Πλήκτρο TUNER
Πλήκτρο PORT
Πλήκτρο AUX
7
Πλήκτρο Ραδιοφωνικών Σταθμών/CD Skip
25
Πλήκτρο SUBTITLE
26
Πλήκτρο PAUSE
27
Πλήκτρο MUTE
28
Πλήκτρο TUNING/CH b
29
Πλήκτρο RETURN
30
Πλήκτρο EXIT
31
Πλήκτρο DSP/EQ
32
Πλήκτρο CANCEL
33
Πλήκτρο SOUND EDIT
8
Πλήκτρο PLAY
Πλήκτρο STOP
Πλήκτρα SEARCH
9
Πλήκτρο VOLUME
10
Πλήκτρο REMAIN
11
Πλήκτρο MENU
12
Πλήκτρο Δρομέας/Enter
13
Πλήκτρο INFO
● τηλεχειριστήριο
Πλήκτρο POWER
GRE
1
14
Πλήκτρο PL II EFFECT
Πλήκτρο AUDIO UPSCALE / P.BASS
15
34
Πλήκτρο PL II MODE
35
Πλήκτρο S.VOL
36
Πλήκτρο SLEEP
16
ΜΝΗΜΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ, Κουμπί SD
(Τυπική ευκρίνεια)/ HD (Υψηλή ευκρίνεια)
17
Πλήκτρο ZOOM
37
Πλήκτρο ASC
18
Πλήκτρο REPEAT
38
Πλήκτρο DIMMER
19
Πλήκτρο CD RIPPING
20
Πλήκτρο LOGO
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1.Σηκώστε το κάλυμμα που
υπάρχει στο πίσω μέρος
του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
M
2.Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα “+” και
“–” των μπαταριών με το διάγραμμα που υπάρχει στο
εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3.Τοποθετήστε και πάλι το
κάλυμμα.
Εάν γίνεται κανονική χρήση της
τηλεόρασης, υπολογίζεται ότι οι
μπαταρίες διαρκούν έναν χρόνο περίπου.
Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για να αποφύγετε τυχόν διαρροές ή ραγίσματα στις μπαταρίες:
` Τοποθετήστε τις μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο και βεβαιωθείτε ότι οι πολικότητες ταιριάζουν: το (+) στο (+) και το (-) στο (-).
` Χρησιμοποιήστε τις σωστές μπαταρίες. Ορισμένες μπαταρίες μοιάζουν, αλλά διαφέρουν στα βολτ.
` Πάντα αντικαθιστούμε και τις δύο μπαταρίες μαζί.
` Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε θερμότητα ή σε φωτιά.
13
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 13
2009-03-07 �� 2:03:33
τηλεχειριστήριο
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
Με αυτό το τηλεχειριστήριο μπορείτε να ελέγξετε συγκεκριμένες λειτουργίες της τηλεόρασής σας.
Λειτουργία της τηλεόρασης με το τηλεχειριστήριο
1. Πιέστε το κουμπί TV για να επιλέξετε την λειτουργία TV.
2. Πιέστε το κουμπί POWER για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση σας.
3. Κρατώντας πατημένο το κουμπί POWER, εισάγετε τον κωδικό
που αντιστοιχεί στη μάρκα της τηλεόρασής σας.
~ Εάν στον πίνακα αναφέρονται περισσότεροι από ένα
κωδικοί για την τηλεόρασή σας, δοκιμάστε τον ένα μετά
τον άλλο, μέχρι να βρείτε τον σωστό.
Παράδειγμα: Για μια τηλεόραση Samsung
Ενώ κρατάτε πατημένο το κουμπί POWER, χρησιμοποιήστε
τα αριθμητικά κουμπιά 00, 15, 16, 17 ή 40.
4. Αν κλείσει η τηλεόραση, η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
~ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα εξής κουμπιά: TV POWER, VOLUME, CHANNEL και τα αριθμητικά
κουμπιά (0~9).
M
` Ενδεχομένως το τηλεχειριστήριο να μην λειτουργεί για ορισμένες μάρκες τηλεόρασης. Επίσης
μερικές λειτουργίες μπορεί να μην είναι εφικτές αναλόγως της μάρκας της τηλεόρασης σας.
` Εάν δεν ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο με τον κωδικό που αντιστοιχεί στην μάρκα της
τηλεόρασης σας, η εργοστασιακή ρύθμιση του τηλεχειριστηρίου είναι για TV SAMSUNG.
Εμβέλεια Λειτουργίας του Τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7
μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον
αισθητήρα τηλεχειρισμού.
14
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 14
2009-03-07 �� 2:03:35
GRE
Κατάλογος Κωδικών Τηλεοράσεων
Αρ.
Μάρκα
Κωδικός
Αρ.
Μάρκα
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
21
Κωδικός
● τηλεχειριστήριο
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
60, 98
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 15
2009-03-07 �� 2:03:35
συνδέσεις
Αυτή η ενότητα περιλαμβάνει διάφορες μεθόδους σύνδεσης στο ψηφιακό σύστημα οικιακού κινηματογράφου
σε άλλες εξωτερικές συσκευές.
Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
SW
L
R
2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της τηλεόρασης
Τοποθέτηση της ψηφιακό σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Τοποθετήστε το σε μια βάση ή ράφι ντουλαπιού ή κάτω από τη βάση της τηλεόρασης.
Επιλογή της θέσης ακρόασης
Η θέση ακρόασης θα πρέπει να βρίσκεται περίπου 2,5 έως 3 φορές το μέγεθος της τηλεόρασης μακριά από αυτήν.
Παράδειγμα: Για τηλεοράσεις 32" 2~2,4 m
Για τηλεοράσεις 55" 3,5~4 m
Εμπρός ηχεία ei
Τοποθετήστε τα ηχεία αυτά εμπρός από την επιθυμητή θέση ακρόασης, με μια φορά προς τα μέσα (περίπου 45°) προς εσάς.
Τοποθετήστε τα ηχεία έτσι ώστε τα τουίτερ τους να βρίσκονται στο ύψος των αυτιών σας.
Ευθυγραμμίστε την πρόσοψη των εμπρός ηχείων με την πρόσοψη του κεντρικού ηχείου ή τοποθετήστε τα ελαφρώς πιο
μπροστά από το κεντρικό ηχείο.
Υπογούφερ g
Η θέση του υπογούφερ δεν είναι τόσο σημαντική. Τοποθετήστε το όπου θέλετε.
Κεντρικό ηχείο
f
Είναι καλύτερα να το τοποθετήσετε στο ίδιο ύψος με τα εμπρός ηχεία. Μπορείτε επίσης να το τοποθετήσετε ακριβώς επάνω ή
κάτω από την τηλεόραση.
Πίσω ηχεία
hj
Τ οποθετήστε αυτά τα ηχεία πίσω από τη θέση ακρόασης. Εάν δεν διαθέτετε επαρκή χώρο, τοποθετήστε τα ηχεία το ένα
απέναντι από το άλλο. Τοποθετήστε τα περίπου 60 έως 90 cm επάνω από το ύψος του αυτιού σας, με φορά ελαφρώς προς τα κάτω.
με τα εμπρός και κεντρικά ηχεία, τα πίσω ηχεία συνήθως χρησιμοποιούνται για απόδοση ηχητικών εφέ και
* Σδενε αντίθεση
αποδίδουν συνεχώς ηχητικό σήμα.
16
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 16
2009-03-07 �� 2:03:36
GRE
Σύνδεση των ηχείων
1. Πατήστε προς τα κάτω την ακραία γλωττίδα στο πίσω μέρος του
ηχείου.
. Εισαγάγετε το μαύρο καλώδιο στη μαύρη (–) υποδοχή και το κόκκινο
καλώδιο στην κόκκινη (+) και, έπειτα, ελευθερώστε τη γλωττίδα.
. Συνδέστε τα βύσματα σύνδεσης στο πίσω μέρος του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
~ Βεβαιωθείτε ότι τα χρώματα των ακροδεκτών των ηχείων
αντιστοιχούν στα χρώματα των βυσμάτων σύνδεσης.
Μαύρο
Κόκκινο
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
HT-X725/HT-X725G
Εμπρός Ηχείο (R)
Εμπρός Ηχείο (L)
Υπογούφερ
Κεντρικό Ηχείο
Πίσω Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
1
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 17
2009-03-07 �� 2:03:39
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ (Συνεχίζεται)
HT-TX725/HT-TX725G
Εμπρός Ηχείο (R)
Εμπρός Ηχείο (L)
Υπογούφερ
Κεντρικό Ηχείο
Πίσω Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
` Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με ή κοντά στα ηχεία. Εάν κάποιο ηχείο πέσει, μπορεί να
τραυματιστούν.
` Όταν συνδέετε τα καλώδια των ηχείων στα ηχεία, βεβαιωθείτε ότι η πολικότητα (+/­–) είναι
σωστή.
` Κρατήστε τα παιδιά μακριά από το υπογούφερ για να μη βάλουν τα χέρια τους ή ξένα σώματα
στην οπή του ηχείου του ηχείου υπογούφερ.
` Μην κρεμάτε το υπογούφερ στον τοίχο από την οπή.
M
` Εάν τοποθετήσετε ένα ηχείο κοντά στην τηλεόρασή σας, το χρώμα της οθόνης ενδέχεται να
αλλοιωθεί λόγω των μαγνητικών πεδίων που δημιουργούνται από το ηχείο. Εάν συμβεί κάτι
τέτοιο, τοποθετήστε το ηχείο μακριά από τη συσκευή της τηλεόρασης.
18
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 18
2009-03-07 �� 2:03:42
Για να συνδέσετε τα πίσω ηχεία ασύρματα, πρέπει να αγοράσετε την υπομονάδα ασύρματης λήψης και μια κάρτα TX από
την αντιπροσωπία της Samsung.
GRE
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΛΗΨΗΣ
Αφού αγοράσετε την υπομονάδα ασύρματης λήψης (SWA-4000)
Αυτό το προϊόν (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) θα πρέπει να συνδέεται αποκλειστικά με το SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
Εμπρός Ηχείο (L)
Κεντρικό Ηχείο
Πίσω Ηχείο (L)
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
Εμπρός Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (R)
Υπογούφερ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
HT-TX725/HT-TX725G
Εμπρός Ηχείο (L)
Εμπρός Ηχείο (R)
Πίσω Ηχείο (L)
Πίσω Ηχείο (R)
Κεντρικό Ηχείο
Υπογούφερ
ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΜΟΝΑΔΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΛΗΨΗΣ
1. Συνδέστε τα μπροστινά, το κεντρικό και το υπογούφερ ήχείο
στην κύρια μονάδα, αφού ανατρέξετε στις σελίδες 17~18.
. Με την κεντρική μονάδα απενεργοποιημένη, εισάγετε την κάρτα
TX στη σύνδεση κάρτας TX (ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ) στο πίσω μέρος της
κεντρικής μονάδας.
~ Συγκρατήστε την κάρτα TX έτσι ώστε οι κεκλιμένη πλευρά να
είναι στραμμένη προς τα επάνω και τοποθετήστε την κάρτα στην
υποδοχή.
~ Η κάρτα TX επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ της κεντρικής
μονάδας και του ασύρματου δέκτη.
. Συνδέστε το πίσω αριστερό και το πίσω δεξιό ηχείο στην αυτοτελή
μονάδα ασύρματης λήψης.
4. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της υπομονάδας ασύρματης λήψης
στην πρίζα του τοίχου.
Κεκλιμμένη πλευρά
στραμμένη προς τα επάνω
ΚΑΡΤΑ ΤΧ
1
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 19
2009-03-07 �� 2:03:50
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΕΝΙΣΧΥΤΗ ΛΗΨΗΣ (Συνεχίζεται)
M
` Τοποθετήστε την αυτοτελή μονάδα ασύρματης λήψης πίσω από την θέση ακρόασης. Αν η
αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης βρίσκεται πολύ κοντά στην κύρια συσκευή, μπορεί να
υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
` Αν χρησιμοποιείτε κάποια συσκευή όπως φούρνο μικροκυμάτων, ασύρματη Κάρτα LAN,
εξοπλισμό Bluetooth, ή κάποια άλλη συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (5,8 GHz)
κοντά στο σύστημα, μπορεί να υπάρχουν διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
` Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να
μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας.
Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική
μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου,
διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
` Εάν η κύρια μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, το σύστημα χρειάζεται ρύθμιση
του ID μεταξύ της κύριας μονάδας και της υπομονάδας ασύρματου δέκτη. Με την κεντρική
μονάδα σβηστή, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου "0""1""3""5" και
η μονάδα ανάβει. Με την κύρια μονάδα σε λειτουργία, πατήστε το κουμπί "ID SET" στο πίσω
μέρος της μονάδας επί 5 δευτερόλεπτα.
J
` Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη κάρτα εκτός από την κάρτα TX που προορίζεται
αποκλειστικά για το προϊόν. Το προϊόν ενδέχεται να υποστεί βλάβη ή η κάρτα ενδέχεται να
μην αφαιρείται εύκολα.
` Μην εισάγετε την κάρτα ΤΧ ανάποδα ή με αντίθετη κατεύθυνση.
` Εισάγετε την κάρτα ΤΧ όταν η κύρια συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Αν εισάγετε την κάρτα
όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να παρουσιαστούν προβλήματα.
` Όταν είναι τοποθετημένη η κάρτα TX, δεν εξάγεται ήχος από τις υποδοχές των πίσω ηχείων
της κύριας μονάδας.
` Να μην έρθει σε επαφή με νερό ή υγρασία.
` Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή στην
οποία έχει τοποθετηθεί η αυτοτελής μονάδα ασύρματης λήψης.
` Αν δεν ακούγεται κανένας ήχος από τα πίσω ασύρματα ηχεία, αλλάξτε τη λειτουργία
σε DVD 5,1 καναλιών ή Dolby ProLogic II.
` Σε λειτουργία 2-CH δεν θα ακούγεται ήχος από τα ασύρματα πίσω ηχεία.
20
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 20
2009-03-07 �� 2:03:51
GRE
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ
Επιλέξτε μία από τις τέσσερις παρακάτω μεθόδους για σύνδεση σε τηλεόραση.
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ2
ΜΕΘΟΔΟΣ3
(παρέχεται)
ΜΕΘΟΔΟΣ1
ΜΕΘΟΔΟΣ 1: HDMI
Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI (δεν παρέχεται) στην υποδοχή HDMI OUT, στο πίσω μέρος της
συσκευής αναπαραγωγής DVD και το άλλο στην υποδοχή HDMI IN της τηλεόρασης
ΜΕΘΟΔΟΣ 2: Βίντεο συνιστωσών
Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει εισόδους βίντεο συνιστωσών, συνδέστε ένα καλώδιο σήματος βίντεο
συνιστωσών (δεν παρέχεται) από τις υποδοχές εξόδου σήματος βίντεο συνιστωσών (PR, PB και Y) στο πίσω
μέρος της συσκευής αναπαραγωγής DVD στις υποδοχές εισόδου σήματος συνιστωσών της τηλεόρασής
σας.
ΜΕΘΟΔΟΣ 3: Βίντεο σύνθετου σήματος
Συνδέστε το καλώδιο βίντεο που παρέχεται από την υποδοχή VIDEO OUT στο πίσω μέρος της συσκευής
αναπαραγωγής DVD στην υποδοχή εισόδου VIDEO IN της τηλεόρασής σας.
M
` Αυτό το προϊόν λειτουργεί σε λειτουργία σάρωσης αλληλεπικάλυψης 576i (480i) για έξοδο σήματος συνιστωσών.
` Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI για να συνδέσετε μια τηλεόραση Samsung στη συσκευή αναπαραγωγής DVD, μπορείτε να χειριστείτε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. (Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνον για τις τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν το
Anynet+(HDMI-CEC).
` Αναζητήστε το λογότυπο ' (εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει το λογότυπο ', υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.)
1
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 21
2009-03-07 �� 2:03:55
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΣΑΣ (Συνεχίζεται)
Λειτουργία αυτόματης ανίχνευσης HDMI
Εάν συνδεθεί εάν καλώδιο HDMI ενόσω η συσκευή λειτουργεί, η έξοδος βίντεο της συσκευής θα περάσει
αυτομάτως σε λειτουργία HDMI. Για ενδεχόμενη ανάλυση HDMI.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
Η HDMI είναι μια σύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και ήχου μέσω ενός
συνδέσμου. Με τη χρήση του HDMI, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD μεταδίδει ψηφιακό βίντεο και
ήχο με αποτέλεσμα να είναι πιο ζωντανή η εικόνα σε μια τηλεόραση που διαθέτει υποδοχή εισόδου HDMI.
~ Περιγραφή σύνδεσης HDMI
Βύσμα HDMI – Υποστηρίζει δεδομένα βίντεο και ψηφιακού ήχου.
- Η έξοδος HDMI εξάγει αποκλειστικά ψηφιακό σήμα στην τηλεόραση.
- Εάν η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), θα εμφανιστεί στην
οθόνη θόρυβος.
~ Γιατί η Samsung χρησιμοποιεί HDMI;
Οι αναλογικές τηλεοράσεις απαιτούν αναλογικό σήμα βίντεο/ήχου. Όμως, κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου
DVD, τα δεδομένα που μεταδίδονται στην τηλεόραση είναι ψηφιακά. Έτσι απαιτείται ένας μετατροπέας
ψηφιακού σε αναλογικού (στο σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD) ή μετατροπέας αναλογικού σε
ψηφιακό (στην τηλεόραση). Κατά τη διάρκεια αυτής της μετατροπής, η ποιότητα της εικόνας μειώνεται, λόγω
θορύβου ή απώλειας σήματος. Η τεχνολογία HDMI είναι ανώτερη διότι δεν απαιτεί καμία μετατροπή D/A ενώ το
σήμα από την συσκευή αναπαραγωγής έως την τηλεόραση είναι καθαρά ψηφιακό.
~ Τι είναι το HDCP;
Το HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) είναι ένα σύστημα προστασίας από αντιγραφή, του
περιεχομένου των DVD που μεταδίδονται μέσω HDMI. Παρέχει μια ασφαλή ψηφιακή σύνδεση μεταξύ μιας
πηγής βίντεο (υπολογιστής, DVD κ.λπ.) και μιας συσκευής προβολής
(τηλεόραση, συσκευή προβολής, κ.λπ.). Το περιεχόμενο κρυπτογραφείται στη συσκευή πηγής προς αποφυγή
παραγωγής παράνομων αντιγράφων.
~ Τι είναι το Anynet+;
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που προσφέρει τη σύνδεση αυτής της μονάδας μέσω των τηλεοράσεων
Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν η τηλεόραση Samsung φέρει το λογότυπο ', τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και τοποθετήσετε έναν δίσκο, η συσκευή θα αρχίσει την αναπαραγωγή του δίσκου
και η τηλεόραση θα ανάψει αυτομάτως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
- Εάν ανάψετε τη συσκευή και πατήσετε το κουμπί Play έχοντας ήδη τοποθετημένο έναν δίσκο, η τηλεόραση θα
ανάψει αμέσως και θα περάσει σε λειτουργία HDMI.
BD Wise (μόνο για προϊόντα της Samsung)
Μπορείτε να επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε το μενού BD Wise μόνο αν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου Samsung είναι
συνδεδεμένο με μια τηλεόραση Samsung που υποστηρίζει BD Wise μέσω καλωδίου HDMI.
~ Τι είναι το BD Wise;
Το BD Wise προσαρμόζει αυτόματα τις ρυθμίσεις συνδεδεμένων προϊόντων Samsung που
είναι συμβατά με BD Wise στις βέλτιστες τιμές και για τα δύο. Αυτή η δυνατότητα
ενεργοποιείται μόνο αν τα προϊόντα Samsung που είναι συμβατά με BD Wise είναι
συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω καλωδίου HDMI.
~ Για να χρησιμοποιήσετε το BD Wise
1. Χρησιμοποιήστε το καλώδιο HDMI για να συνδέσετε το σύστημα οικιακούκινηματογράφου Samsung σε μια τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
2. Ρυθμίστε τα μενού BD Wise του συστήματος οικιακού κινηματογράφου Samsung και,
αντίστοιχα, της τηλεόρασης Samsung σε “On”.
- Αυτό βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με το περιεχόμενο (δίσκο, DVD κλπ.) που θέλετε να αναπαράγετε.
- Επίσης, βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας κατά τη σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με μια
τηλεόραση Samsung που είναι συμβατή με BD Wise.
M
` Αν θέλετε να αλλάξετε την ανάλυση σε λειτουργία BD Wise, πρέπει πρώτα να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD.
` Αν απενεργοποιήσετε τη λειτουργία BD Wise, η ανάλυση της συνδεδεμένης τηλεόρασης θα ρυθμιστεί αυτόματα στη
μέγιστη τιμή της.
` Το BD Wise απενεργοποιείται αν η συσκευή αναπαραγωγής συνδεθεί σε μια συσκευή που δεν υποστηρίζει BD Wise.
22
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 22
2009-03-07 �� 2:03:56
GRE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ HDMI
Επιλογή ανάλυσης
Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή της ανάλυσης
οθόνης για έξοδο HDMI.
M
` Εάν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει τη διαμορφωμένη ανάλυση, δεν θα έχετε τη
δυνατότητα να δείτε σωστά την εικόνα.
` Όταν είναι συνδεδεμένο ένα καλώδιο HDMI, δεν υπάρχει έξοδος σύνθετου σήματος
βίντεο και σήματος βίντεο συνιστωσών.
` Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας για περισσότερες πληροφορίες
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
Στη λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί SD/HD (Standard Definition/High
Definition) του τηλεχειριστηρίου για περισσότερα από 5 δευτερόλεπτα.
~ Οι τιμές ανάλυσης που είναι διαθέσιμες για την έξοδο HDMI
είναι 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
~ Η τυπική ανάλυση SD(Standard Definition) είναι 576p(480p) και
HD Η υψηλή ανάλυση (High Definition) είναι 720p, 1080i/1080p.
Η προεπιλεγμένη τιμή εξόδου HDMI είναι 576p (480p).
Γιατί να χρησιμοποιήσω το HDMI
(High Definition Multimedia
Interface);
Αυτή η συσκευή εκπέμπει σήμα
βίντεο DVD ψηφιακή, χωρίς τη
διαδικασία μετατροπής του σε
αναλογικό. Η απόδοση των ψηφιακών
εικόνων θα είναι καθαρότερη όταν
χρησιμοποιείτε τη σύνδεση HDMI.
σχετικά με την επιλογή της πηγής εισόδου σήματος της τηλεόρασής σας.
Χρήση της λειτουργίας Anynet+(HDMI-CEC)
Η Anynet+ είναι μια λειτουργία που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να θέσετε
σε λειτουργία την κεντρική μονάδα χρησιμοποιώντας ένα τηλεχειριστήριο
τηλεόρασης Samsung. Συνδέοντας το Home Theater σε μια τηλεόραση
SAMSUNG χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI. (Αυτό διατίθεται μόνο με
τηλεοράσεις SAMSUNG που υποστηρίζουν τη λειτουργία Anynet+.)
1. Συνδέστε την κύρια μονάδα του Home Theater σε μια
τηλεόραση Samsung με ένα καλώδιο HDMI. (Δείτε σελίδα 21)
. Ρυθμίστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόρασή σας.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης για περισσότερες πληροφορίες.)
~ Ο χειρισμός του συστήματος Home Theater μπορεί να γίνει
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
(Διαθέσιμα κουμπιά τηλεόρασης :
,
,
,
, ,
και , κουμπιά, ~ κουμπιά)
Με το Anynet+
Μπορείτε να χειριστείτε αυτή
τη συσκευή, να θέσετε σε
λειτουργία την τηλεόρασή σας ή
να παρακολουθήσετε μια ταινία
πιέζοντας το πλήκτρο Αναπαραγωγής
στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής
σας Samsung.
T
Εάν επιλέξετε το TV
Ορίστε τη λειτουργία Anynet+(HDMI-CEC) στο On (ενεργοποίηση),
πατώντας το κουμπί Anynet+ στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασής σας.
• Receiver: On : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
• Receiver: Off : Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Εάν επιλέξετε το THEATER
T
Επιλέξτε THEATER to connect και ορίστε την επιλογή του κάθε
αντικειμένου παρακάτω.
• View TV: Εάν το anynet+ (HDMI-CEC) είναι ενεργοποιημένο και
επιλέξετε View TV (Προβολή τηλεόρασης),
το σύστημα οικιακού κινηματογράφου θα
MOVE
ENTER
EXIT
επιλέξει αυτόματα τη λειτουργία ψηφιακής εισόδου.
• Theater Menu: Μπορείτε να προσπελάσετε και να ελέγξετε το μενού
του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
• Theater Operation: Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες
αναπαραγωγής του δίσκου του Home Theater.
Μπορείτε να ελέγξετε τη λειτουργία δίσκου του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, όπως οι
αλλαγές τίτλου, κεφαλαίου και υποτίτλου.
• Receiver: On: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από το Home Theater.
• Receiver: Off: Μπορείτε να ακούσετε τον ήχο μέσα από την τηλεόραση.
Move
M
Enter
Exit
` Η λειτουργία Theater είναι διαθέσιμη μόνον όταν ακούτε ήχο μέσω του συστήματος οικιακού κινηματογράφου, έχοντας συνδεδεμένο το ψηφιακό οπτικό καλώδιο.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 23
2009-03-07 �� 2:04:00
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
AUX1: ΣΥΝΔΕΣΗ ΗΧΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ
Εξωτερικές συσκευές όπως μια συσκευή αναπαραγωγής MP3
Καλώδιο ήχου
(δεν περιλαμβάνεται)
ΕΞΟΔΟΣ ήχου
1. Συνδέστε την υποδοχή εισόδου AUX IN 1 (Ήχος) του συστήματος Home Theater στην έξοδο ήχου της
εξωτερικής συσκευής/ συσκευής αναπαραγωγής MP3.
. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο AUX1.
~ Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το κουμπί FUNCTION στην κεντρική μονάδα.
Οι αλλαγές κατάστασης έχουν ως εξής :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 24
2009-03-07 �� 2:04:01
ΟΠΤΙΚΑ: Πίσω πλευρά
Εξωτερικό αναλογικό
εξάρτημα
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
Καλώδιο ήχου(δεν περιλαμβάνεται)
Αν η εξωτερική αναλογική συσκευή
διαθέτει μόνο μια υποδοχή Audio
Out, συνδέστε είτε το αριστερό
είτε το δεξί
GRE
AUX2: Πίσω πλευρά
Οπτικό Καλώδιο
(δεν περιλαμβάνεται)
Εξωτερικό ψηφιακό
εξάρτημα
AUX2: Σύνδεση εξωτερικής αναλογικής συσκευής
Πηγές αναλογικού σήματος όπως μια συσκευή βίντεο (VCR).
1. Συνδέστε την Είσοδο AUX 2 (Ήχος) στο Home Theater με την έξοδο ήχου στην εξωτερική αναλογική
συσκευή.
~ Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.
. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο AUX2.
~ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Μπορείτε να συνδέσετε το βύσμα εξόδου βίντεο της συσκευής VCR στην τηλεόραση και να
συνδέσετε τις υποδοχές εξόδου ήχου της συσκευής VCR σε αυτή τη συσκευή.
OPTICAL: Σύνδεση εξωτερικής πηγής ψηφιακού σήματος
Συσκευές ψηφιακού σήματος όπως δέκτη καλωδιακής τηλεόρασης/δορυφορικού σήματος (Set-Top Box).
1. Συνδέστε την ψηφιακή είσοδο (OPTICAL) του Home Theater στην ψηφιακή έξοδο στην εξωτερική
ψηφιακή συσκευή.
. Πατήστε το κουμπί AUX στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε είσοδο DIGITAL.
~ Μπορείτε επίσης να επιλέξετε το κουμπί FUNCTION της κεντρικής μονάδας.
Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 25
2009-03-07 �� 2:04:06
συνδέσεις
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΚΕΡΑΙΑΣ FΜ
1. Συνδέστε την παρεχόμενη κεραία FM στην ομοαξονική υποδοχή FM 75Ω.
. Μετακινήστε αργά το καλώδιο της κεραίας, έως ότου βρείτε μια θέση στην οποία η λήψη είναι καλή και
στερεώστε την στον τοίχο ή σε άλλη στερεή επιφάνεια.
Κεραία FΜ
(περιλαμβάνεται)
M
` Η συσκευή αυτή δεν λαμβάνει εκπομπές ΑΜ.
Ανεμιστήρας ψύξης
Ο ανεμιστήρας ψύξης τροφοδοτεί κρύο αέρα στη μονάδα, για την αποτροπή υπερθέρμανσης.
Ακολουθήστε τις παρακάτω προφυλάξεις για την ασφάλειά σας.
~ Φροντίστε η μονάδα να διαθέτει καλό εξαερισμό. Εάν η μονάδα διαθέτει κακό εξαερισμό, η θερμοκρασία στο
εσωτερικό της μονάδας ενδέχεται να αυξηθεί και να της προκαλέσεις βλάβη.
~ Μη φράσσετε τις οπές εξαερισμού και μην παρεμποδίζετε τη λειτουργία του ανεμιστήρα. (Εάν ο ανεμιστήρας ή οι οπές
εξαερισμού καλυφθούν π.χ. με κάποια εφημερίδα ή ύφασμα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά από την αύξηση της
θερμότητας στο εσωτερικό της μονάδας.)
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 26
2009-03-07 �� 2:04:11
GRE
πριν χρησιμοποιήσετε το Home Theater
Το τηλεχειριστήριο του DVD Home Theater μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο τηλεοράσεων Samsung.
1. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της κύριας συσκευής σε πρίζα AC.
● ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙήΣΕΤΕ ΤΟ HOME THEATER
. Πατήστε το κουμπί DVD RECEIVER για να λειτουργήσετε το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου DVD.
. Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION στην κύρια συσκευή ή το
πλήκτρο DVD στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την
DVD/CD.
4. Πιέστε το πλήκτρο TV για να ρυθμίσετε το τηλεχειριστήριο σε
λειτουργία TV.
. Πιέστε το πλήκτρο POWER για να θέσετε σε λειτουργία την
τηλεόραση Samsung με αυτό το τηλεχειριστήριο.
VIDEO
. Πιέστε το πλήκτρο SOURCE για να επιλέξετε την λειτουργία
VIDEO στην τηλεόρασή σας.
Για να αναπαραγάγετε ένα εικονίδιο αρχείου στην οθόνη.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Αριθμητικό κουμπί 7 στο τηλεχειριστήριο
τουλάχιστον επί 5 δευτερόλεπτα με την συσκευή απενεργοποιημένη.
~ Η εργοστασιακή ρύθμιση της συσκευής για την
διαμόρφωση εικόνας είναι “PAL”.
~ Στην οθόνη ενδείξεων θα εμφανιστεί το “NTSC” ή το “PAL”. Τη
στιγμή εκείνη πατήστε σύντομα το πλήκτρο Αριθμητικό
κουμπί 7 για να επιλέξετε μεταξύ “NTSC” και “PAL”.
~ Κάθε χώρα έχει διαφορετικό πρότυπο διαμόρφωσης εικόνας.
~ Για κανονική αναπαραγωγή, η διαμόρφωση εικόνας του δίσκου
πρέπει να είναι η ίδια με την διαμόρφωση εικόνας της
τηλεόρασής σας.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 27
2009-03-07 �� 2:04:12
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΙΣΚΟΥ
B
1. Τοποθετήστε έναν δίσκο κατακόρυφα στην οπή τοποθέτησης
δίσκου.
~ Τοποθετήστε προσεκτικά έναν δίσκο στη συρταρωτή
θήκη δίσκου,
με την ετικέτα του δίσκου στραμμένη προς τα επάνω.
. Κλείστε το διαμέρισμα, πατώντας το κουμπί PLAY (
).
~ Η αναπαραγωγή αρχίζει αυτομάτως.
Για να σταματήσει η αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί STOP (@) κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
~ Εάν το πατήσετε μία φορά, στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη PRESS PLAY και το σημείο διακοπής θα
αποθηκευθεί στη μνήμη.
Εάν πατηθεί το κουμπί PLAY (
)) ή ENTER, η αναπαραγωγή συνεχίζεται από το σημείο διακοπής.
(Αυτή η λειτουργία λειτουργεί μόνον με τα DVD.)
~ Εάν πατηθεί δύο φορές, εμφανίζεται η ένδειξη STOP και ένα πατηθεί το κουμπί PLAY (
), η
αναπαραγωγή αρχίζει από την αρχή.
Για να κάνετε προσωρινή παύση της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί PAUSE (
κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
~ Για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πατήστε και πάλι το κουμπί PLAY (
M
)
).
` Ανάλογα με το περιεχόμενο του δίσκου, η αρχική οθόνη ενδέχεται να φαίνεται διαφορετική.
` Οι πειρατικοί δίσκοι δεν θα αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής, γιατί πρόκειται για παραβίαση του CSS (Content Scrambling System : ενός συστήματος
προστασίας από την αντιγραφή).
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 28
2009-03-07 �� 2:04:13
GRE
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΡ3/WMA-CD
Η αναπαραγωγή CD δεδομένων (CD-R, CD-RW) που έχουν κωδικοποιηθεί σε μορφή MP3/WMA είναι δυνατή.
A
1. Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/WMA.
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
~ Εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ΜΡ3/WΜΑ και
αρχίζει η αναπαραγωγή.
~ Το μενού μπορεί να εμφανίζεται διαφορετικό,
ανάλογα με τον δίσκο ΜΡ3/WΜΑ.
~ Αρχεία WMA-DRM δεν μπορούν να αναπαραχθούν.
. Σε λειτουργία SΤΟΡ, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ,,,
για να επιλέξετε το άλμπουμ, και στη συνέχεια πιέστε το
πλήκτρο ENTER
~ Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε κομμάτι (track).
. Για να αλλάξετε άλμπουμ χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
,,, για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ σε λειτουργία
Stop, και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
4. Πιέστε το πλήκτρο STOP (@) για να σταματήσετε την
αναπαραγωγή.
M
` Αναλόγως του τρόπου εγγραφής, ορισμένα ΜΡ3/WΜΑ –CD πιθανόν να μην αναπαράγονται.
` Ο πίνακας περιεχομένων ενός ΜΡ3/WΜΑ -CD εμφανίζεται διαφορετικός ανάλογα με τη
διαμόρφωση των αρχείων ΜΡ3/WΜΑ που έχει εγγραφεί στον δίσκο.
To play a file icon in the screen,
~ Σε λειτουργία STOP, πιέστε τα πλήκτρα ,,, για να επιλέξετε το εικονίδιο που θέλετε
από το πάνω μέρος του μενού.
Εικονίδιο αρχείου μουσικής : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία
μουσικής, επιλέξτε το εικονίδιο
.
Εικονίδιο αρχείου εικόνας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία
εικόνας, επιλέξτε το εικονίδιο
.
Εικονίδιο αρχείου ταινίας : Για να αναπαραγάγετε μόνο αρχεία
ταινίας, επιλέξτε το εικονίδιο
.
Εικονίδιο όλων των αρχείων : Για προβολή όλων των αρχείων,
επιλέξτε το εικονίδιο
.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 29
2009-03-07 �� 2:04:15
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΟΥ JPEG
Εικόνες που έχουν ληφθεί με ψηφιακή κάμερα, βιντεοκάμερα ή από αρχεία JPEG σε υπολογιστή μπορούν να αποθηκευτούν
σε ένα CD και στη συνέχεια να αναπαραχθούν σε αυτή τη συσκευή Home Theater.
G
Λειτουργία Περιστροφής / Αναστροφής
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής,
πιέστε τα πλήκτρα ,,,.
Πλήκτρο
: Αναστροφή Κάθετα
Πλήκτρο : Περιστροφή
κατά 90°αριστερόστροφα
Αρχική Εικόνα
Πλήκτρο
M
Πλήκτρο
:
Περιστροφή : Κατά 90°
δεξιόστροφα
: Αναστροφή Οριζόντια
` Οι μέγιστες αναλύσεις που υποστηρίζονται από αυτό το προϊόν είναι 5120 Χ 3480 (ή 19,0
ΜΡIXEL) για τυπικά αρχεία JPEG και 2048 Χ 1536 (ή 3,0 ΜΡixel) για αρχεία προοδευτικής
εικόνας.
0
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 30
2009-03-07 �� 2:04:16
GRE
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DIVX
Οι λειτουργίες που αναφέρονται σε αυτή τη σελίδα αφορούν μόνον την αναπαραγωγή δίσκου DivX.
Παράλειψη προς τα εμπρός ή προς τα πίσω
D
Γρήγορη αναπαραγωγή
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
Κατά την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο [,].
~ Όταν πιέζετε το πλήκτρο ] μεταβαίνετε στο επόμενο
αρχείο, αν υπάρχουν περισσότερα από 2 αρχεία στον
δίσκο.
~ Μεταβαίνει στο προηγούμενο αρχείο όποτε πατήσετε το
κουμπί [ εάν υπάρχουν πάνω από 2 αρχεία στον δίσκο.
D
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί
(,).
Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα,
πιέστε το πλήκτρο ( ή ) κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής.
Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται
παρακάτω :
2x  4x  8x  32x  Play.
Λειτουργία Παράλειψης 5 λεπτών
D
Κατά την λειτουργία της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο ,.
~ Όταν πιέζετε το πλήκτρο  πηγαίνετε προς τα εμπρός κατά 5 λεπτά.
~ Όταν πιέζετε το πλήκτρο πηγαίνετε προς τα πίσω κατά 5 λεπτά.
Εμφάνιση ήχου
D
Πιέστε το πλήκτρο AUDIO.
~ Εάν υπάρχουν πολλαπλές γλώσσες ήχου σε έναν δίσκο,
μπορείτε να τις επιλέξετε εναλλακτικά.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας
εναλλάσσεται μεταξύ AUDIO (1/N, 2/N...) και .
M`
Το σύμβολο εμφανίζεται όταν υπάρχει μία
μόνο υποστηριζόμενη γλώσσα στον δίσκο.
Εμφάνιση Υποτίτλων
D
Πιέστε το πλήκτρο SUBTITLE.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή σας
εναλλάσσεται μεταξύ SUBTITLE (1/N, 2/N...) και
SUBTITLE OFF.
~ Εάν ο δίσκος έχει μόνο ένα αρχείο υποτίτλων, τότε το αρχείο
αυτό αναπαράγεται αυτόματα.
~ Βλ. αρ. 2 (Λειτουργία υποτίτλων) στην επόμενη σελίδα, για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση υποτίτλων
με δίσκους DivX.
1
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 31
2009-03-07 �� 2:04:18
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ DIVX (Συνεχίζεται)
D
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων
Αν ο δίσκος έχει περισσότερα από ένα αρχεία υποτίτλων, ο
προεπιλεγμένος τίτλος ενδέχεται να μην είναι ίδιος με την ταινία και
θα πρέπει να επιλέξετε τη γλώσσα υποτίτλων με τον ακόλουθο τρόπο:
1. Σε κατάσταση Παύσης, πιέστε το κουμπί $, % επιλέξτε τον
επιθυμητό υπότιτλο ( ) από την οθόνη της τηλεόρασης και στη
συνέχεια πιέστε το κουμπί ENTER.
. Όταν επιλέξετε το επιθυμητό αρχείο DivX από την οθόνη της
τηλεόρασης, η ταινία θα αναπαραχθεί κανονικά.
DivX(Digital internet video eXpress)
Το DivX είναι μια μορφή αρχείου βίντεο που έχει αναπτυχθεί από τη Microsoft και βασίζεται στην τεχνολογία συμπίεσης
MPEG4 για την παροχή δεδομένων ήχου και βίντεο μέσω Διαδικτύου, σε πραγματικό χρόνο.
Το MPEG4 χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση βίντεο και MP3 για κωδικοποίηση ήχου, έτσι ώστε οι χρήστες να
μπορούν να βλέπουν μια ταινία με ποιότητα βίντεο και ήχου που πλησιάζει το DVD.
1. Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων
Αυτό το προϊόν υποστηρίζει αποκλειστικά τις παρακάτω μορφές αρχείων. Εάν δεν υποστηρίζεται η μορφή βίντεο και
ήχου, ο χρήστης ενδέχεται να αντιμετωπίσει προβλήματα, όπως κακή εικόνα ή απώλεια ήχου.
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Μορφή
AVI
WMV
Υποστηριζόμενες εκδόσεις
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Υποστηριζόμενες μορφές ήχου
Μορφή
MP3
WMA
AC3
DTS
Ρυθμός bit
80~384 kbps
56~128 kbps
128~384 kbps
1,5 Mbps
44,1/48 khz
44,1 khz
Συχνότητα δειγματοληψίας
44,1 khz
~ Αρχεία DivX, συμπεριλαμβανομένων αρχείων ήχου και βίντεο, που έχουν δημιουργηθεί με τη μορφή DTS
υποστηρίζουν μόνον έως 6Mbps.
~ Λόγος πλευρών: Αν και η προεπιλεγμένη ανάλυση DivX είναι 640x480 pixel, αυτό το προϊόν υποστηρίζει έως
800x600 pixel. Δεν υποστηρίζεται ανάλυση οθόνης τηλεόρασης υψηλότερη από 800.
~ Όταν αναπαράγετε έναν δίσκο του οποίου η συχνότητα δειγματοληψίας είναι υψηλότερη από 48 khz ή 320 kbps,
ενδέχεται να παρατηρήσετε κραδασμούς στην οθόνη κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.
2. Λειτουργία σύλληψης
~ Πρέπει να έχετε κάποια πείρα από εξαγωγή και επεξεργασία βίντεο για να χρησιμοποιήσετε σωστά αυτή τη δυνατότητα.
~ Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σύλληψης, αποθηκεύστε το αρχείο σύλληψης (*.smi) με το ίδιο όνομα
αρχείου με το αρχείο μέσου DivX (*.avi) μέσα στον ίδιο φάκελο.
Παράδειγμα. Ριζικός κατάλογος
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Το όνομα μπορεί να αποτελείται από 60 αλφαριθμητικούς χαρακτήρες ή 30 χαρακτήρες άπω ανατολής (χαρακτήρες
2 byte όπως Κορεατικά και Κινέζικα).
~ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Το DivX® είναι μια μορφή ψηφιακού βίντεο που έχει
αναπτυχθεί από την εταιρεία DivX, Inc. Πρόκειται για μια συσκευή με επίσημη Πιστοποίηση DivX ή DivX
Ultra, που αναπαράγει βίντεο DivX.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΚΑΤ’ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΜΟΡΦΗΣ DIVX: Αυτή η Πιστοποιημένη συσκευή DivX® πρέπει να
εγγραφεί για αναπαραγωγή περιεχομένου βίντεο κατ’απαίτηση (Video-on-Demand ή VOD) σε μορφή DivX. Πρώτα
δημιουργήστε τον κωδικό εγγραφής VOD μορφής DivX για τη συσκευή σας και υποβάλλετέ τον κατά τη διαδικασία
εγγραφής. [Σημαντικό: Το περιεχόμενο βίντεο VOD μορφής DivX προστατεύεται από το σύστημα DivX DRM (Digital
Rights Management) που περιορίζει την αναπαραγωγή σε εγγεγραμμένες συσκευές με πιστοποίηση DivX Certified.
Εάν επιχειρήσετε αναπαραγωγή περιεχομένου DivX VOD για το οποίο η συσκευή σας δεν έχει εξουσιοδοτηθεί, θα
εμφανιστεί το μήνυμα “Authorization Error” (σφάλμα εξουσιοδότησης) και δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή του
περιεχομένου σας.] Μάθετε περισσότερα στη διεύθυνση www.divx.com/vod.
Το DivX® είναι σήμα κατατεθέν της DivX, Inc. και χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 32
2009-03-07 �� 2:04:18
Εμφάνιση Πληροφοριών Δίσκου
dBAGD
GRE
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες για τον δίσκο που
αναπαράγεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Πιέστε το πλήκτρο INFO.
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
M
` Αναλόγως του δίσκου, η εμφάνιση πληροφοριών του
δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική.
` Αναλόγως του δίσκου, μπορείτε επίσης να επιλέξετε
DTS, DOLBY DIGITAL, ή PRO LOGIC.
εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης!
Αν εμφανιστεί αυτό το σύμβολο στην οθόνη της τηλεόρασης όταν
πιέζετε τα πλήκτρα, αυτό σημαίνει ότι η ενέργεια δεν είναι
διαθέσιμη για τον δίσκο που αναπαράγεται αυτή την στιγμή
Ελεγχος του Υπολειπόμενου Χρόνου
dBA
Πιέστε το πλήκτρο REMAIN.
~ Για να ελέγξετε τον συνολικό καθώς και τον υπολειπόμενο
χρόνο ενός τίτλου ή κεφαλαίου που αναπαράγεται.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο REMAIN
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 33
2009-03-07 �� 2:04:21
αναπαραγωγή
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συνεχίζεται)
Γρήγορη Αναπαραγωγή
dBAD
Πιέστε το πλήκτρο (,).
~ Κάθε φορά που κρατάτε πατημένο το πλήκτρο κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής
αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` Κατά την γρήγορη αναπαραγωγή ενός CD ή ενός ΜΡ3-CD, ο ήχος ακούγεται μόνο στην
ταχύτητα 2Χ και όχι στις ταχύτητες 4Χ, 8Χ και 32Χ.
Αργή Αναπαραγωγή
dD
Πιέστε το πλήκτρο SLOW.
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της
αναπαραγωγής, η ταχύτητα αναπαραγωγής αλλάζει όπως
φαίνεται παρακάτω :
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
 PLAY
D *1/2 *1/4 *1/8   PLAY
M
` Κατά την αργή αναπαραγωγή και την αναπαραγωγή καρέ - καρέ δεν ακούγεται ήχος.
` Η αντίστροφη αναπαραγωγή με χαμηλή ταχύτητα δεν λειτουργεί με DivX.
Παράλειψη Σκηνών/Τραγουδιών
dA
Πιέστε το πλήκτρο [,].
~ Κάθε φορά που πιέζετε αυτό το πλήκτρο κατά την διάρκεια της
αναπαραγωγής, θα αναπαράγεται το προηγούμενο ή το
επόμενο κεφάλαιο, track, ή φάκελος (αρχείο).
4
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 34
2009-03-07 �� 2:04:22
dBAGD
Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε ένα κεφάλαιο,
έναν τίτλο, ένα track (τραγούδι) ή κατάλογο (αρχείο ΜΡ3).
GRE
Επανάληψη της Αναπαραγωγής
Πιέστε το πλήκτρο REPEAT.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο κατά την αναπαραγωγή, οι
λειτουργίες της επανάληψης της αναπαραγωγής αλλάζουν ως εξής: :
B
AGD
REPEAT : TRACK  REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
REPEAT : OFFREPEAT : RANDOM  REPEAT : TRACK  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : OFF
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : OFF
DVD-VIDEO
CHAPTER: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου κεφαλαίου.
TITLE: Επανάληψη της αναπαραγωγής του επιλεγμένου τίτλου.
RANDOM: Αναπαραγωγή με τυχαία σειρά. (Ένα track που έχει ήδη αναπαραχθεί μπορεί να επαναληφθεί).
TRACK: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
DIR: Επανάληψη της αναπαραγωγής όλων των track του επιλεγμένου φακέλου.
DISC: Επανάληψη όλου του δίσκου.
OFF: Ακυρώνει την Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
Για να επιλέξετε τη Λειτουργία Επανάληψης της Αναπαραγωγής στην Οθόνη Πληροφοριών Δίσκου
dB
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO δύο φορές.
. Πιέστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην ένδειξη
REPEAT PLAYBACK ( ).
. Πιέστε το πλήκτρο  να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία
Επανάληψη της Αναπαραγωγής.
~ Για να επιλέξετε άλλο άλμπουμ και κομμάτι, επαναλάβετε
τα βήματα 2 και 3 παραπάνω.
4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER .
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Για δίσκους DivX, MP3 και JPEG, δεν μπορείτε να επιλέξετε (Επανάληψη Αναπαραγωγής) από
την οθόνη παρουσίασης πληροφοριών.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 35
2009-03-07 �� 2:04:23
αναπαραγωγή
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συνεχίζεται)
d
Επανάληψη της Αναπαραγωγής Τμήματος Α-Β
Με την λειτουργία αυτή μπορείτε να επαναλάβετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου τμήματος ενός
DVD.
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO δυο φορές.
. Πιέστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην ένδειξη
REPEAT PLAYBACK ( ).
A-
. Πιέστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε A- και στη συνέχεια
πιέστε ENTER στην αρχή του τμήματος που θέλετε να
επαναλάβετε.
~ Όταν πιέσετε το πλήκτρο ENTER η επιλεγμένη θέση θα
A -?
αποθηκευτεί στη μνήμη.
REPEAT : AÐ
4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER στο τέλος του τμήματος που θέλετε
να επαναλάβετε.
~ Το συγκεκριμένο τμήμα θα αναπαράγεται συνεχώς.
A-B
d Για να επιστρέψετε στην κανονική λειτουργία, πιέστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε
M
OFF.
` Η λειτουργία Επανάληψη A-B) δεν λειτουργεί
μεREPEAT
δίσκους
A TO B
ON DivX, MP3 ή JPEG.
Αναπαραγωγή Καρέ-Καρέ
dD
Πιέστε το πλήκτρο STEP.
~ Η εικόνα μετακινείται προς τα εμπρός κατά ένα καρέ κάθε φορά
που πιέζετε το πλήκτρο κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
M
` Δεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή καρέ - καρέ.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 36
2009-03-07 �� 2:04:24
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να παρακολουθήσετε την συγκεκριμένη σκηνή από διάφορες γωνίες.
GRE
d
Λειτουργία Γωνίας Κάμερας
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
. Πιέστε το πλήκτρο  για να μετακινηθείτε στην ένδειξη ANGLE
(
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` Η λειτουργία της Γωνίας Κάμερας είναι εφικτή μόνο όταν ο δίσκος περιέχει πολλαπλές γωνίες.
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
. Πιέστε τα πλήκτρα , ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε την επιθυμητή γωνία.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η οπτική γωνία αλλάζει
ως εξής :
d
Λειτουργία ZOOM (Μεγέθυνση Οθόνης)
Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε μία συγκεκριμένη
περιοχή της εμφανιζόμενης εικόνας.
1. Πιέστε το πλήκτρο ΖΟΟΜ.
. Πιέστε τα πλήκτρα ,,, για να μεταβείτε στην περιοχή
της εικόνας που θέλετε να μεγεθύνετε.
. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, το επίπεδο της
μεγέθυνσης αλλάζει με την εξής σειρά:
ZOOM X 1.5 ZOOM X 2 ZOOM X 3
SELECT ZOOM POSITION
ZOOM OFF
Επιλογή Γλώσσας ήχου
d
1. Πατήστε δύο φορές το κουμπί INFO.
. Πιέστε τα πλήκτρα , ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα ήχου.
~ Ανάλογα με το ποιες γλώσσες έχουν κωδικοποιηθεί στο
δίσκο DVD, με κάθε πάτημα του πλήκτρου επιλέγεται και
ακούγεται μια διαφορετική γλώσσα (ΑΓΓΛΙΚΑ, ΙΣΠΑΝΙΚΑ,
ΓΑΛΛΙΚΑ, κλπ.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Μπορείτε επίσης να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί AUDIO στο τηλεχειριστήριο.
` Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία γλώσσας ήχου ενδέχεται να μην λειτουργεί.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 37
2009-03-07 �� 2:04:27
αναπαραγωγή
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (Συνεχίζεται)
d
Επιλογή Γλώσσας Υπότιτλων
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο  για να επιλέξετε την ένδειξη
SUBTITLE ( ).
. Πιέστε το πλήκτρο  ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε τους υπότιτλους που επιθυμείτε.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03 
EN 01/03
M
` Μπορείτε επίσης να χειριστείτε αυτή τη λειτουργία πατώντας το κουμπί SUBTITLE στο
τηλεχειριστήριο.
` Ανάλογα με το δίσκο, η λειτουργία γλώσσας υποτίτλων ενδέχεται να μην λειτουργεί.
άμεση Μετακίνηση σε μια Σκηνή/ Τραγούδι
dBAG
dB
1. Πιέστε το πλήκτρο INFO.
. Πιέστε τα πλήκτρα , ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε τον επιθυμητό τίτλο/track ( ) και στη συνέχεια
πιέστε το πλήκτρο ENTER.
. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε την
ένδειξη Chapter( ).
4. Πιέστε τα πλήκτρα , ή τα αριθμητικά πλήκτρα για να
επιλέξετε το κεφάλαιο που επιθυμείτε και στη συνέχεια πιέστε
το πλήκτρο ENTER.
. Πιέστε τα πλήκτρα , για να μεταβείτε στην ένδειξη
χρόνου ( ).
. Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να επιλέξετε τον επιθυμητό
χρόνο και στη συνέχεια πιέστε ENTER.
AG
Πιέστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
~ Αναπαράγεται το επιλεγμένο αρχείο.
~ Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου ΜΡ3 ή JPEG δεν
μπορείτε να μετακινηθείτε σε έναν φάκελο με τα
πλήκτρα,.
Για να μετακινηθείτε σε έναν έναν φάκελο, πιέστε STOP (@)
και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ,.
M
` Με τα πλήκτρα [,] από το τηλεχειριστήριο μπορείτε να μετακινηθείτε άμεσα στον τίτλο,
κεφάλαιο ή track που επιθυμείτε.
` Αναλόγως του δίσκου, πιθανόν να μην μπορείτε να μετακινηθείτε στον επιλεγμένο τίτλο ή
χρόνο.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 38
2009-03-07 �� 2:04:29
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα μενού για τη γλώσσα του ήχου,
τους υπότιτλους, το προφίλ κλπ.
Τα περιεχόμενα στο μενού του δίσκου DVD διαφέρουν από δίσκο
σε δίσκο.
GRE
d
Χρήση του Μενού του Δίσκου
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
● ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓή
. Πατήστε το κουμπί δείκτη , για να μεταβείτε στο Disc
Menu (μενού δίσκου) και, έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER.
~ Εάν επιλέξετε Μενού Δίσκου και δεν υποστηρίζεται σε
αυτόν τον δίσκο, θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα
"This menu is not supported", (Αυτό το μενού δεν
υποστηρίζεται),
. Πιέστε τα πλήκτρα ,,, για να επιλέξετε το επιθυμητό
αντικείμενο.
4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη
ρυθμίσεων.
M
MOVE
ENTER
EXIT
` Η εμφάνιση του Μενού Δίσκου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.
d
Χρήση του Μενού του Τίτλου
Για DVD τα οποία περιέχουν πολλαπλούς τίτλους, μπορείτε να
δείτε τον τίτλο της κάθε ταινίας. Αναλόγως του δίσκου, αυτή
η λειτουργία μπορεί να μην είναι εφικτή.
1. Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πιέστε τα πλήκτρα , για να μεταβείτε στο Title Menu.
. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Εμφανίζεται το μενού των τίτλων.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη
ρυθμίσεων.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Η εμφάνιση του Μενού Τίτλου μπορεί να είναι διαφορετική αναλόγως του δίσκου.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 39
2009-03-07 �� 2:04:32
αναπαραγωγή
ΧΡΗΣΗ BLUETOOTH
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας,
χωρίς καθόλου καλώδια!
Τι είναι το Bluetooth;
Το Bluetooth είναι ένα πρότυπο που προδιαγράφει πώς οι συμβατές με αυτό συσκευές μπορούν
να επικοινωνήσουν εύκολα μεταξύ τους μέσω ασύρματης σύνδεσης μικρής εμβέλειας.
~ Η συσκευή Bluetooth μπορεί να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
~ Όταν ένα τμήμα του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής
Bluetooth ή του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
~ Διακυμάνσεις ρεύματος από ηλεκτρικές παρεμβολές λόγω τοίχων, γωνιών ή διαρρύθμισης του χώρου.
~ Ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές ίδιας ζώνης συχνοτήτων, όπως ιατρικό εξοπλισμό, φούρνους
μικροκυμάτων και ασύρματα δίκτυα LAN.
~ Όταν κάνετε ζεύξη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου με τη συσκευή Bluetooth, φροντίστε να το κάνετε σε
όσο το δυνατόν μικρότερη απόσταση.
~ Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση μεταξύ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και της συσκευής
Bluetooth, τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα. Εάν η απόσταση υπερβαίνει το όριο, η επικοινωνία διακόπτεται.
~ Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
~ Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου έχει ενεργή εμβέλεια λήψης έως 10 m, προς όλες τις κατευθύνσεις, εάν δεν
υπάρχουν εμπόδια. Η σύνδεση θα διακοπεί αυτόματα εάν η απόσταση είναι εκτός αυτής της εμβέλειας. Ακόμα και
εντός της εμβέλειας αυτής, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να χειροτερέψει από εμπόδια, όπως τοίχους ή πόρτες.
Για να συνδέσετε τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου σε συσκευή bluetooth
Ελέγξτε εάν η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία
στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.
1. Πατήστε επανειλημμένως το κουμπί FUNCTION στην πρόσοψη του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου, έως ότου εμφανιστεί η ένδειξη "BT AUDIO".
~ Οι λειτουργίες επιλέγονται διαδοχικά, ως εξής :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT
AUDIO  TUNER.
~ Θα δείτε την ένδειξη “WAIT” για 2 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, την
ένδειξη “READY” στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου.
. Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth που θέλετε να
συνδέσετε. (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής bluetooth)
Σύνδεση
. Επιλέξτε ένα μενού στερεοφωνικών ακουστικών σε μια συσκευή με Bluetooth.
~ Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που εντοπίστηκαν κατά τη σάρωση.
4. Επιλέξτε "Samsung Home Theater" από τη λίστα αναζήτησης.
~ Μόλις η συσκευή οικιακού κινηματογράφου συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth,
Συσκευή Bluetooth
στην πρόσοψη της κεντρικής μονάδας θα εμφανιστεί η ένδειξη "Connect",
ακολουθούμενη από το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth.
~ Η σύνδεση του συστήματος οικιακού κινηματογράφου έχει ολοκληρωθεί.
. Εκτελέστε αναπαραγωγή μουσικής στη συνδεδεμένη συσκευή.
~ Μπορείτε να ακούσετε μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth από τη συσκευή οικιακού κινηματογράφου.
M
` Ενδέχεται να απαιτείται η εισαγωγή κωδικού PIN (κωδικός πρόσβασης) για τη σύνδεση της συσκευής Bluetooth με το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου. Εάν εμφανιστεί ένα παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, πληκτρολογήστε <0000>.
` Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου ενδέχεται να ελέγχει τις λειτουργίες που σχετίζονται με την αναπαραγωγή
μόνον όταν η συνδεδεμένη συσκευή υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.
` Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου υποστηρίζει αποκλειστικά δεδομένα SBC μέσης ποιότητας (έως 237 kbps στα
48 kHz), αλλά δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
40
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 40
2009-03-07 �� 2:04:33
GRE
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή Bluetooth από το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
Για να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού κινηματογράφου από τη συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί FUNCTION στην πρόσοψη του συστήματος οικιακού κινηματογράφου για να περάσετε
από “BT AUDIO” σε άλλη λειτουργία.
~ Η συσκευή bluetooth που έχει συνδεθεί θα αναμένει κάποιο χρονικό διάστημα για απόκριση από το
σύστημα οικιακού κινηματογράφου προτού τερματιστεί η σύνδεση. (Ο χρόνος έως την αποσύνδεση
ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη συσκευή Bluetooth)
~ Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη εκείνη τη στιγμή θα αποσυνδεθεί.
M
● αναπαραγωγή
Μπορείτε να αποσυνδέσετε το σύστημα οικιακού
κινηματογράφου από τη συσκευή Bluetooth (ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής bluetooth).
~ Το σύστημα οικιακού κινηματογράφου θα αποσυνδεθεί.
Όταν το σύστημα οικιακού κινηματογράφου αποσυνδεθεί από
τη συσκευή Bluetooth, το σύστημα οικιακού κινηματογράφου
θα εμφανίσει την ένδειξη "DISCONNECT" στην οθόνη της
πρόσοψης.
` Σε τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth θα χαθεί εάν η απόσταση
μεταξύ του συστήματος οικιακού κινηματογράφου και η συσκευή Bluetooth υπερβεί τα 10 m.
Εάν η απόσταση επανέλθει στην εμβέλεια λειτουργίας ή εάν επανεκκινήσετε τη συσκευή
Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να αποκατασταθεί.
` Με ορισμένες συσκευές bluetooth, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν
κανονικά.
41
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 41
2009-03-07 �� 2:04:33
αναπαραγωγή
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ USB HOST
Μπορείτε να απολαύσετε αρχεία μέσων όπως φωτογραφίες, ταινίες και αρχεία μουσικής που έχουν αποθηκευθεί σε συσκευή
αναπαραγωγής MP3, συσκευές μνήμης USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές σε βίντεο υψηλής ποιότητας με ήχο 5,1
καναλιών από σύστημα οικιακού κινηματογράφου, συνδέοντας τη συσκευή αποθήκευσης στη θύρα USB του συστήματος
οικιακού κινηματογράφου.
1. Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο μπροστινό
μέρος της μονάδας.
. Πατήστε το κουμπί FUNCTION της συσκευής
αναπαραγωγής DVD στο κουμπί PORT του
τηλεχειριστηρίου, για να επιλέξετε τη λειτουργία USB.
~ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη USΒ και στη
συνέχεια χάνεται.
~ Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται η οθόνη USB
MENU και αναπαράγεται ο αποθηκευμένος φάκελος.
. Για να σταματήσετε την αναπαραγωγή, πιέστε το πλήκτρο STOP (@).
Ασφαλής αφαίρεση του USB
Για να μην προκληθούν βλάβες στην μνήμη της συσκευής USB, θα
πρέπει
να την αφαιρέσετε με ασφάλεια
πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο USB.
~ Πιέστε το πλήκτρο STOP (@) δύο φορές συνεχόμενα.
Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη REMOVE USB.
~ Αφαιρέστε το καλώδιο USB.
M
` Για να ακούσετε αρχεία μουσικής με ήχο 5,1 καναλιών από σύστημα οικιακού
κινηματογράφου, πρέπει να ορίσετε τη λειτουργία Dolby Pro Logic II στο Matrix (Ανατρέξτε
στη σελίδα 54).
Παράλειψη προς τα Εμπρός / Πίσω
Κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής, πιέστε το πλήκτρο [,].
~ Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το
πλήκτρο ] Symbol missing θα επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
~ Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία, όταν πιέζετε το
πλήκτρο [ Symbol missing θα επιλέγεται το προηγούμενο
αρχείο.
Γρήγορη αναπαραγωγή
Για να αναπαραγάγετε τον δίσκο με μεγαλύτερη ταχύτητα,
πιέστε το πλήκτρο (,) κατά την διάρκεια της αναπαραγωγής.
~ Κάθε φορά που πιέζετε ένα από αυτά τα πλήκτρα, η ταχύτητα
αναπαραγωγής αλλάζει όπως φαίνεται παρακάτω :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 42
2009-03-07 �� 2:04:34
Προδιαγραφές υποδοχής
USB Host
Περιορισμοί λειτουργίας
● αναπαραγωγή
Μη συμβατές συσκευές
• Υποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με USB 1.1 ή USB 2.0.
• Υποστηρίζει συσκευές που συνδέονται μέσω καλωδίου USB τύπου A.
•Υ
ποστηρίζει συσκευές που είναι συμβατές με UMS (συσκευή μαζικής
αποθήκευσης USB) έκδοση 1.0.
• Υποστηρίζει συσκευές των οποίων η συνδεδεμένη μονάδα έχει διαμορφωθεί
στο σύστημα αρχείων FAT (FAT, FAT16, FAT32).
• Δεν υποστηρίζει συσκευές για τις οποίες απαιτείται η εγκατάσταση ξεχωριστού
προγράμματος οδήγησης στον υπολογιστή (Windows).
• Δεν υποστηρίζει τη σύνδεση σε διανομέα USB.
• Ε νδέχεται να μην αναγνωρίζονται συσκευές USB που συνδέονται μέσω
καλωδίου προέκτασης USB.
•Ο
ι συσκευές USB για τις οποίες απαιτείται ξεχωριστή πηγή ρεύματος χρειάζεται να
συνδεθούν στη συσκευή αναπαραγωγής με τη ξεχωριστή σύνδεση τροφοδοσίας.
• Αν η συνδεδεμένη συσκευή έχει εγκατεστημένες πολλαπλές μονάδες
(ή διαμερίσματα), μπορεί να συνδεθεί μόνο μία μονάδα (ή διαμέρισμα).
•Μ
ια συσκευή που υποστηρίζει μόνο USB 1.1 ενδέχεται να παρουσιάσει
διαφορά στην ποιότητα της εικόνας, ανάλογα με τη συσκευή.
GRE
Προδιαγραφές υποδοχής USB Host
Συμβατές συσκευές
1.
.
.
4.
Συσκευή αποθήκευσης USB
Συσκευή αναπαραγωγής ΜΡ3
Ψηφιακή κάμερα
Αφαιρούμενη μονάδα σκληρού δίσκου
~ Υποστηρίζονται αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν λιγότερα από 160 Gbyte. Οι
αφαιρούμενες μονάδες σκληρού δίσκου που διαθέτουν 160 Gbyte ή περισσότερα ενδέχεται να μην
αναγνωρίζονται, ανάλογα με τη συσκευή.
~ Αν η συνδεδεμένη συσκευή δεν λειτουργεί λόγω ανεπαρκούς τροφοδοσίας ρεύματος, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε ένα ξεχωριστό καλώδιο ρεύματος για την τροφοδοσία της με ρεύμα, ώστε να μπορέσει
να λειτουργήσει σωστά. Τα βύσματα των καλωδίων USB ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με τον
κατασκευαστή της συσκευής USB.
. Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB: Συσκευή ανάγνωσης καρτών USB μίας υποδοχής και συσκευή ανάγνωσης
καρτών USB πολλαπλών υποδοχών.
~ Ανάλογα με τον κατασκευαστή, η συσκευή ανάγνωσης καρτών USB ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
~ Αν εγκαταστήσετε πολλαπλές συσκευές μνήμης σε μια συσκευή ανάγνωσης πολλαπλών καρτών, ενδέχεται
να αντιμετωπίσετε προβλήματα.
Συμβατές μορφές αρχείων
Μορφή
Όνομα
αρχείου
Επέκταση
αρχείου
Ταχύτητα μετάδοσης
Ακίνητη
Εικόνα
JPG
JPG .JPEG
MP3
Μουσική
Ταινία
Έκδοση
Pixel
Συχνότητα
Δειγματοληψίας
–
–
640x480
–
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
δεδομένων
~ Δεν υποστηρίζεται το CBI (Control/Bulk/Interrupt).
~ Δεν υποστηρίζονται οι ψηφιακές κάμερες που χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο PTP ή απαιτούν εγκατάσταση
επιπλέον προγραμμάτων κατά τη σύνδεση σε υπολογιστή.
~ Δεν υποστηρίζονται οι συσκευές που χρησιμοποιούν το σύστημα αρχείων NTFS. (Υποστηρίζεται μόνο το
σύστημα αρχείων FAT 16/32 [File Allocation Table 16/32]).
~ Δεν λειτουργεί με συσκευές MTP (Media Transfer Protocol) που έχουν ενεργοποιημένο το Janus.
43
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 43
2009-03-07 �� 2:04:34
ρύθμιση συστήματος
Για να είστε πιο άνετα, μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του συστήματος οικιακού κινηματογράφου DVD
ώστε να χρησιμοποιείται καλύτερα στο περιβάλλον του δικού σας σπιτιού.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Η γλώσσα για την Οθόνη Ενδείξεων (OSD) είναι ρυθμισμένη εκ των προτέρων στα Αγγλικά.
1. Σε λειτουργία Stop, πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Επιλέξτε Language και, έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πατήστε το κουμπί δείκτη $,% για να επιλέξετε OSD Language ,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πιέστε τα πλήκτρα $,% για να επιλέξετε την επιθυμητή γλώσσα
και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση εάν η γλώσσα είχε ρυθμιστεί στα
Αγγλικά, οι ενδείξεις της οθόνης θα εμφανίζονται στα Αγγλικά.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
~ OSD LANGUAGE : Επιλογή της Γλώσσας Ενδείξεων της Οθόνης
~ AUDIO : Επιλογή της Γλώσσας Ήχου (αποθηκευμένη στον δίσκο)
~ SUBTITLE : Επιλογή της Γλώσσας Υποτίτλων (αποθηκευμένη στον
δίσκο)
~ DISC MENU : Επιλογή της Γλώσσας Μενού Δίσκου (αποθηκευμένη
στον δίσκο)
a Εάν η γλώσσα που επιλέξατε δεν υπάρχει στον δίσκο, η γλώσσα του
μενού δεν θα αλλάξει ακόμα κι αν το ρυθμίσετε στην επιθυμητή γλώσσα.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
ENGLISH
KOREAN
~ OTHERS : Για να επιλέξετε άλλη γλώσσα, επιλέξτε OTHERS και εισάγετε
τον κωδικό γλώσσας της χώρας σας (Ανατρέξτε στη σελίδα 63).
Μπορεί να επιλεγεί η γλώσσα ΗΧΟΥ, ΥΠΟΤΙΤΛΩΝ
και ΜΕΝΟΥ ΔΙΣΚΟΥ.
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Ρύθμιση της λειτουργίας εξόδου ΒΙΝΤΕΟ ΜΕΣΩ HDMI
Επιλέγει τον τύπο εξόδου από την υποδοχή HDMI/OUT.
~ YCbCr : Κανονικά, κάντε αυτή την επιλογή όταν κάνετε σύνδεση σε
συσκευή HDMI.
~ RGB : Αποδίδει φωτεινότερα χρώματα και βαθύτερο μαύρο. Κάντε αυτή
την επιλογή αν τα χρώματα είναι αδύναμα.
1. Στη λειτουργία Stop, πατήστε το κουμπί MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER.
RETURN
MOVE
ENTER
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο HDMI VIDEO OUT
και, έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER.
4. Πατήστε το κουμπί του δείκτη $,% για να επιλέξετε το στοιχείο που επιθυμείτε και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTER.
~ Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη.
d Πατήστε το κουμπί RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πατήστε το κουμπί EXIT για να κλείσετε την οθόνη ρυθμίσεων.
EXIT
44
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 44
2009-03-07 �� 2:04:35
GRE
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Ανάλογα με τον τύπο τηλεόρασης που διαθέτετε (ευρείας οθόνης ή συμβατική 4:3), μπορείτε να επιλέξετε το λόγο πλευρών της οθόνης.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● ρύθμιση συστήματος
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο TV DISPLAY και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε τα πλήκτρα $,% για να επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση και
στη συνέπεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Αφού ολοκληρωθεί η ρύθμιση, θα επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Ρύθμιση της Αναλογίας Διαστάσεων της οθόνης (Μέγεθος Οθόνης)
Ο λόγος της οριζόντιας προς την κάθετη διάσταση της οθόνης μιας συμβατικής τηλεόρασης είναι 4:3, ενώ σε
τηλεοράσεις ευρείας οθόνης και υψηλής ευκρίνειας είναι 16:9. Αυτός ο λόγος ονομάζεται αναλογία διαστάσεων
της οθόνης. Όταν αναπαράγονται DVD που είναι γραμμένα σε διαφορετικά μεγέθη οθόνης, θα πρέπει να
ρυθμίσετε την αναλογία διαστάσεων οθόνης για να ταιριάζει στην τηλεόρασή σας ή στην οθόνη σας.
Για τις συμβατικές τηλεοράσεις, επιλέξτε είτε 4:3ΡS είτε 4:3LΒ, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν έχετε τηλεόραση ευρείας οθόνης επιλέξτε WIDE/HDTV.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαράγετε εικόνα 16:9 σε 4:3PS σε
συμβατική τηλεόραση.
~ Μπορείτε να παρακολουθήσετε μόνο το κεντρικό μέρος της οθόνης,
(αποκόπτεται η εικόνα 16:9 αριστερά και δεξιά).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Επιλέξτε αυτή τη διάσταση για να αναπαραγάγετε εικόνα 16:9 σε 4:3LB σε
συμβατική τηλεόραση.
~ Μαύρα περιθώρια θα παρουσιασθούν στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης.
WIDE/HDTV
Επιλέξτε αυτό το χαρακτηριστικό για να δείτε εικόνα 16:9 σε πλήρη οθόνη σε
τηλεόραση ευρείας οθόνης.
~ Απολαύστε την διάσταση της ευρείας οθόνης.
M
` Εάν ένα DVD είναι γραμμένο σε αναλογία 4:3, δεν μπορείτε να το δείτε σε ευρεία οθόνη.
` Εφόσον οι δίσκοι DVD γράφονται σε διάφορες διαμορφώσεις εικόνας, θα εμφανίζονται
διαφορετικοί αναλόγως του λογισμικού, του τύπου της τηλεόρασης και της ρύθμισης
αναλογίας διαστάσεων εικόνας της τηλεόρασης.
` Σε λειτουργία HDMI operation, η οθόνη αυτόματα μεταβαίνει σε λειτουργία ευρείας οθόνης.
45
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 45
2009-03-07 �� 2:04:36
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΓΟΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ)
Χρησιμοποιήστε αυτή την λειτουργία για να εμποδίσετε την αναπαραγωγή DVD με ακατάλληλο ή βίαιο
περιεχόμενο, το οποίο δεν θέλετε να δούνε τα παιδιά σας.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % ια να μεταβείτε στο PARENTAL και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε τα πλήκτρα $,% για να επιλέξετε την επιθυμητή κατηγορία
MOVE
ENTER
RETURN
ταξινόμησης και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Εάν επιλέξετε την Κατηγορία 6, οι δίσκοι με περιεχόμενο Κατηγορίας
7 ή μεγαλύτερο δεν θα αναπαράγονται.
~ Ο μεγαλύτερος αριθμός κατηγορίας υποδηλώνει ότι το περιεχόμενο
είναι βίαιο ή αυστηρώς ακατάλληλο.
5. Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι "7890".
~ Αφού ολοκληρώσετε την ρύθμιση, θα μεταβείτε αυτόματα στην
MOVE
SELECT
RETURN
προηγούμενη οθόνη.
EXIT
EXIT
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
M
` Αυτή η λειτουργία είναι εφικτή εφόσον το DVD διαθέτει πληροφορίες κατηγορίας ταξινόμησης.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ
Μπορείτε να ρυθμίσετε τον κωδικό για τον Γονικό Έλεγχο (κατηγορία
ταξινόμησης).
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο PASSWORD και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε το πλήκτρο ENTER.
. Εισάγετε τον κωδικό και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Εισάγετε τον παλιό κωδικό, τον νέο κωδικό και επιβεβαιώστε τον νέο κωδικό.
~ Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε.
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
` Η εργοστασιακή ρύθμιση του κωδικού είναι <7890>.
Αν ξεχάσατε τον κωδικό για την κατηγορία ταξινόμησης, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες :
~ Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάποιος δίσκος στη συσκευή. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο
STOP (@) bστην κύρια συσκευή επί 5 τουλάχιστον δευτερόλεπτα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη
"ΙΝΙTIΑL" και όλες οι ρυθμίσεις επανέρχονται στις εργοστασιακές.
~ Πιέστε το πλήκτρο POWER.
Η χρήση της λειτουργίας RESET θα διαγράψει όλες τις αποθηκευμένες ρυθμίσεις. Μην
χρησιμοποιήσετε αυτή την ρύθμιση παρά μόνο αν είναι απαραίτητο.
46
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 46
2009-03-07 �� 2:04:36
dG
GRE
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
Όταν βλέπετε DVD, JPEG CD, μπορείτε να ρυθμίσετε την εικόνα που θέλετε ως ταπετσαρία στην οθόνη σας.
1. Κατά την αναπαραγωγή πιέστε το πλήκτρο PAUSE (
δείτε κάποια εικόνα που σας αρέσει.
) όταν
● ΡύΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ
. Πιέστε το πλήκτρο LOGO.
~ Θα εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη COPY LOGO DATA.
. Η συσκευή θα απενεργοποιηθεί και στη συνέχεια θα
ενεργοποιηθεί και πάλι.
~ Θα εμφανιστεί η ταπετσαρία που έχετε επιλέξει.
~ Μπορείτε να διαλέξετε μέχρι 3 ρυθμίσεις ταπετσαρίας.
COPY LOGO DATA
# PAUSE
LOGO IS COPIED
# PAUSE
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ 3 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑΣ
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Setup και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο LOGO και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε το πλήκτρο $,% για να επιλέξετε τον επιθυμητό USER και στη
συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Μπορείτε να διαλέξετε μια από τις 3 οθόνες ταπετσαρίας.
. Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
~ ORIGINAL : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε το λογότυπο της
Samsung ως ταπετσαρία.
~ USER : Κάνετε αυτή την επιλογή για να βάλετε την επιθυμητή εικόνα ως
ταπετσαρία.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
Χρήση DivX (R)
Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να εγγράψετε αυτό το Σύστημα Οικιακού Κινηματογράφου με το
φορμά DivX(R) Video On Demand. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.divx.
com/vod
4
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 47
2009-03-07 �� 2:04:39
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΗΧΕΙΩΝ
Η έξοδος σήματος και η απόκριση συχνότητας από τα ηχεία θα ρυθμιστεί
αυτόματα σύμφωνα με την διάταξη των ηχείων και το αν χρησιμοποιούνται
ορισμένα ηχεία ή όχι.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Στη λειτουργία SPEAKER SETUP, πατήστε και πάλι το κουμπί
ENTER ή +.
4. Πιέστε τα πλήκτρα ,,, για να μεταβείτε στο ηχείο που θέλετε
και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ Για τα ηχεία C, SL, και SR κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο η ρύθμιση αλλάζει
ως εξής : SMALL ➞ NONE.
~ Για τα ηχεία L και R η ρύθμιση είναι στη θέση SMALL.
~ SMALL : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν χρησιμοποιείτε τα ηχεία.
~ NONE : Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση όταν δεν έχετε εγκαταστήσει ηχεία.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
M
` Ανάλογα με τις ρυθμίσεις PRO LOGIC και STEREO, η λειτουργία των ηχείων μπορεί να διαφέρει (βλέπε
σελ. 54).
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ
Αν δεν μπορείτε να τοποθετήσετε τα ηχεία σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης, μπορείτε να
ρυθμίσετε τον χρόνο καθυστέρησης των ηχητικών σημάτων από το κεντρικό και τα πίσω ηχεία.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο DELAY TIME και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πατήστε το κουμπί ENTER.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη _, + για να επιλέξετε το χρόνο
καθυστέρησης.
~ Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρόνο καθυστέρησης γα το Κεντρικό ηχείο
μεταξύ 00 και 05ms και για τα SL και SR μεταξύ 00 και 15 ms.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
48
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 48
2009-03-07 �� 2:04:40
Ιδανική θέση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
ΗΧΕΙΟΥ
Ρύθμιση του ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΗΧΕΙΟΥ
Αν η απόσταση Dc είναι ίση ή μεγαλύτερη της απόστασης Df του
σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms. Διαφορετικά,
αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Απόσταση
μεταξύ Df
και Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Χρόνος
καθυστέρησης
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Ιδανική
τοποθέτηση
ΗΧΕΙΟΥ
SURROUND
Τα ηχεία καλό θα ήταν να τοποθετηθούν μέσα σε αυτόν τον κύκλο.
Df : Απόσταση από το ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ
Dc : Απόσταση από το ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
Ds: Η απόσταση από το ΗΧΕΙΟ SURROUND
● ρύθμιση συστήματος
Για την καλύτερη δυνατή ποιότητα ήχου όταν αναπαράγεται
πολυκάναλος 5.1CH Surround ήχος, όλα τα ηχεία θα πρέπει να
τοποθετηθούν σε ίσες αποστάσεις από την θέση ακρόασης.
Λόγω του ότι ο ήχος φτάνει στη θέση ακρόασης σε διαφορετικές
στιγμές, ανάλογα με την θέση των ακουστικών, μπορείτε να
ρυθμίσετε αυτή τη διαφορά προσθέτοντας ένα εφέ καθυστέρησης
του ήχου (delay) για το κεντρικό ηχείο και το ηχείο Surround.
GRE
Ρύθμιση του Χρόνου Καθυστέρησης των Ηχείων (Delay Time)
Ρύθμιση των ΠΙΣΩ (SURROUND) ΗΧΕΙΩΝ
Αν η απόσταση Dr είναι ίση με την απόσταση Ds του σχήματος, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης στα 0 ms.
Διαφορετικά, αλλάξτε την ρύθμιση σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.
Απόσταση
μεταξύ Df
και Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Χρόνος
καθυστέρησης
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` Με το PL II (Dolby Pro Logic II), ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να είναι διαφορετικός για κάθε λειτουργία.
` Με τα ΑC-3 και DTS, ο χρόνος καθυστέρησης μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ 00 και 15 mSEC.
` Το Κεντρικό κανάλι μπορεί να ρυθμιστεί μόνο σε δίσκους 5.1 channel.
49
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 49
2009-03-07 �� 2:04:40
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ ΤΟΝΟΥ
Χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό Δοκιμή Τόνου για να ελέγξετε τις συνδέσεις των ηχείων.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί του δείκτη % για να μεταβείτε στο TEST TONE και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
~ Η δοκιμή τόνου γίνεται κατά σειρά ως εξής L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL
➞ SW.
Αν πιέσετε και πάλι το πλήκτρο ENTER, η δοκιμή τόνου θα
σταματήσει.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
STOP
EXIT
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μπαλάνς και το επίπεδο του ήχου για κάθε ηχείο.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο MENU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί του δείκτη % για να μεταβείτε στο SOUND EDIT
και, έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πατήστε το κουμπί του δείκτη , για να επιλέξετε και να
προσαρμόσετε το στοιχείο που επιθυμείτε.
Πατήστε το κουμπί του δείκτη , για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
MOVE
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
50
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 50
2009-03-07 �� 2:04:40
GRE
Μη αυτόματη ρύθμιση της έντασης του ηχείου και της αντιστάθμισης με το κουμπί SOUND EDIT.
Πιέστε το πλήκτρο SOUND EDIT και στη συνέχεια πιέστε τα
πλήκτρα ,.
~ Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί SOUND EDIT, μπορείτε να
δείτε την ισορροπία και την ένταση του ήχου του κάθε ηχείου.
● ΡύΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ
Ρύθμιση αντιστάθμισης Εμπρός / Πίσω Ηχείου
` Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 00, -06 και OFF.
` Όσο η τιμή πλησιάζει το -06, η ένταση μειώνεται.
Ρύθμιση έντασης ήχου στο Κεντρικό / Πίσω / Υπογούφερ
` Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου μεταξύ -6 dΒ και +6 dΒ.
` Όσο η τιμή πλησιάζει το +6 dΒ, η ένταση αυξάνεται και μειώνεται όσο η τιμή πλησιάζει το -6 dΒ.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ DRC (ΔΥΝΑΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΥΡΟΥΣ)
Το χαρακτηριστικό αυτό εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή την λειτουργία για να απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν παρακολουθείτε ταινίες σε χαμηλή
ένταση το βράδυ.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο DRC και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε τα πλήκτρα , για να ρυθμίσετε στο DRC.
~ Όταν πιέζετε το πλήκτρο  τόσο μεγαλύτερο είναι το εφέ, ενώ όταν
πιέζετε το πλήκτρο  τόσο μικρότερο γίνεται το εφέ.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
CHANGE
1
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 51
2009-03-07 �� 2:04:42
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ AV SYNC
Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με ψηφιακή τηλεόραση μπορεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση μεταξύ εικόνας και ήχου.
Σε αυτή την περίπτωση, μπορείτε να προσαρμόσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να συγχρονιστεί με την εικόνα.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο AV-SYNC και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε τα πλήκτρα , για να επιλέξετε τον Χρόνο Καθυστέρησης
του AV-SYNC και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER.
~ Μπορείτε να ορίσετε τον χρόνο καθυστέρησης του ήχου από 0 ms
έως 300 ms. Ρυθμίστε τον κατά τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει
ο καλύτερος συγχρονισμός.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΗΧΟΥ HDMI
Τα ηχητικά σήματα που μεταδίδονται μέσω του καλωδίου HDMI μπορούν να ενεργοποιηθούν ή να απενεργοποιηθούν.
1. Σε λειτουργία Stop πιέστε το πλήκτρο ΜΕΝU.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη % για να μεταβείτε στο Audio και, έπειτα,
πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
. Πατήστε το κουμπί δείκτη  για να μεταβείτε στο HDMI AUDIO και,
έπειτα, πατήστε το κουμπί ENTER ή +.
4. Πιέστε τα κουμπιά του Κέρσορα , για να επιλέξετε ON ή OFF
και στη συνέχεια πιέστε το κουμπί ENTER.
• ON : Τόσο τα σήματα εικόνας όσο και τα σήματα ήχου μεταδίδονται
μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI, και ο ήχος
ακούγεται μόνο από τα ηχεία της τηλεόρασης.
• OFF : Η εικόνα μεταδίδεται μόνο μέσω του καλωδίου σύνδεσης HDMI,
και ο ήχος ακούγεται μόνο από τα ηχεία του συστήματος
home theater.
d Πιέστε το πλήκτρο RETURN για να επιστρέψετε στο προηγούμενο
επίπεδο.
d Πιέστε το πλήκτρο EXIT για να βγείτε από την οθόνη ρυθμίσεων.
M
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
` Η
εργοστασιακή ρύθμιση αυτού του προϊόντος είναι HDMI AUDIO OFF.
` Ο ήχος HDMI μετατρέπεται αυτόματα σε ήχο δύο καναλιών για τα ηχεία της τηλεόρασης.
52
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 52
2009-03-07 �� 2:04:46
DSP (Ψηφιακός Επεξεργαστής Σήματος) : Οι λειτουργίες DSP έχουν σχεδιαστεί με σκοπό να δίνουν στον ακροατή
την αίσθηση ότι βρίσκεται σε διαφορετικά ακουστικά περιβάλλοντα.
EQ.: Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ ροκ, ποπ ή κλασσικής μουσικής, για την βελτιστοποίηση του ήχου για το είδος
της μουσικής που ακούτε.
GRE
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΧΗΤΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ (DSP)/EQ
Πιέστε το πλήκτρο DSP/EQ.
~ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη DSP.
● ΡύΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ
Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ POPS, JAZZ, ROCK: Αναλόγως του είδους της μουσικής,
μπορείτε να επιλέξετε ΠΟΠ, ΤΖΑΖ και ΡΟΚ.
~ STUDIO: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε στούντιο.
~ CLUB: Ο ήχος μοιάζει με εκείνον ενός χορευτικού κέντρου με
πολλά μπάσα.
~ HALL: Παράγεται καθαρός ήχος όπως σε μια αίθουσα
συναυλιών.
~ MOVIE: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε κινηματογράφο.
~ CHURCH: Δίνει την αίσθηση ότι βρίσκεστε σε μεγάλη εκκλησία.
~ PASS: Κανονική ακρόαση.
M
` Η λειτουργία DSP/EQ είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία STEREO.
Πατήστε το πλήκτρο
PL II mode για να εμφανιστεί STEREO στην ένδειξη.
` Αυτή η λειτουργία λειτουργεί με δίσκους CD, MP3-CD, DivX, ραδιόφωνο και Dolby Digital.
` Όταν αναπαράγεται ένας δίσκος DVD κωδικοποιημένος με δύο ή περισσότερα κανάλια, η
λειτουργία πολυκάναλου ήχου θα επιλεχθεί αυτόματα και το DSP/ΕQ δεν θα λειτουργεί.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 53
2009-03-07 �� 2:04:47
ρύθμιση συστήματος
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DOLBY PRO LOGIC II
Μπορείτε να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία ήχου Dolby Pro Logic.
Πιέστε το πλήκτρο
PL II MODE.
~ Κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο, η λειτουργία αλλάζει όπως
φαίνεται παρακάτω.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGI ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
~ MUSIC: Όταν ακούτε μουσική, μπορείτε να απολαύσετε εφέ ήχου, σαν
να παρακολουθείτε την πραγματική συναυλία.
~ CINEMA: Προσφέρει ρεαλισμό στην ηχητική επένδυση της
ταινίας.
~ PRO LOGI: Θα απολαύσετε την εμπειρία ενός ρεαλιστικού πολυκάναλου ήχου, σαν να χρησιμοποιούσατε
πέντε ηχεία, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιείτε τα εμπρός δεξιά και αριστερά ηχεία.
~ MATRIX: Αποδίδει ήχο surround 5.1 καναλιών.
~ STEREO: Κάντε αυτή την επιλογή για να ακούτε ήχο μόνον από το εμπρός αριστερό και δεξί ηχείο και το
υπογούφερ.
M
` Όταν επιλέγετε την λειτουργία Pro Logic II, συνδέστε την εξωτερική συσκευή στις υποδοχές
AUDIO INPUT (αριστερή και δεξιά) της συσκευής. Εάν την συνδέσετε μόνο σε μια από τις
εισόδους (αριστερή ή δεξιά), δεν θα μπορείτε να ακούτε τον ήχο surround.
ΕΦΕ DOLBY PRO LOGIC II
Αυτό το χαρακτηριστικό είναι εφικτό μόνο σε λειτουργία Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Πατήστε το κουμπί
λειτουργία MUSIC.
PL II MODE για να επιλέξετε τη
. Πατήστε το κουμπί
PL II EFFECT.
. Πατήστε τα κουμπιά , για να επιλέξετε την επιθυμητή
ρύθμιση εφέ.
~ PANORAMA : Αυτός ο τρόπος λειτουργίας εκτείνει την
εμπρός στερεοφωνική εικόνα να περιλαμβάνει τα ηχεία
surround για ένα εντυπωσιακό εφέ με απεικόνιση πλευρικού
τοίχου.
Μπορείτε να επιλέξετε είτε 0 είτε 1.
~ C- WIDTH : Ο ήχος ακούγεται μόνον από το κεντρικό ηχείο.
Το εμπρός αριστερό και το εμπρός δεξιό ηχείο παράγουν αδύναμο ήχο.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0 και 7.
~ DIMENS 1 : Προσαρμόζει απειροστά το πεδίο ήχου (DSP) από εμπρός ή πίσω.
Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ 0 και 6.
4
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 54
2009-03-07 �� 2:04:48
Ρυθμίζοντας τη λειτουργία ASC μόλις μία φορά, όταν αλλάζετε θέση ή τοποθετείτε τη μονάδα, μπορείτε να βάλετε
τη μονάδα να αναγνωρίσει αυτόματα την απόσταση μεταξύ των ηχείων, τα επίπεδα μεταξύ των καναλιών και τα
χαρακτηριστικά συχνοτήτων για να δημιουργήσει ένα πεδίο ήχου 5.1 καναλιών, που να έχει βελτιστοποιηθεί για το
περιβάλλον σας.
● ΡύΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤήΜΑΤΟΣ
Μικρόφωνο ASC
L: ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ (L)
R: ΕΜΠΡΟΣ ΗΧΕΙΟ (R)
C: ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΧΕΙΟ
SW: ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
M
GRE
ΡΥΘΜΙΣΗ ASC (ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΒΑΘΜΟΝΌΜΗΣΗ ήΧΟΥ)
SL: ΠΙΣΩ ΗΧΕΙΟ (SL)
SR: ΠΙΣΩ ΗΧΕΙΟ (SR)
` Η λειτουργία ASC SETUP μπορεί να εκτελεστεί μόνον όταν δεν υπάρχει δίσκος στη μονάδα ή
όταν βρίσκεται σε τρόπο λειτουργίας διακοπής με τοποθετημένο δίσκο DVD/CD.
` Επειδή η ένταση του ήχου του τόνου είναι σταθερή κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ASC, δεν
μπορείτε να ρυθμίσετε τον ήχο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά ελέγχου έντασης ήχου.
` Εάν το μικρόφωνο αυτόματου ήχου αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της ρύθμισης ASC, η
ρύθμιση θα ακυρωθεί.
` Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ASC, τα ηχητικά εφέ DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll και
P. BASS δεν λειτουργούν.
Για την επαλήθευση της λειτουργίας ASC
Πατήστε στιγμιαία το κουμπί ASC.
~ Οι τιμές απόστασης και επιπέδου που καθορίστηκαν για κάθε κανάλι θα εμφανιστούν στην οθόνη..
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 55
2009-03-07 �� 2:04:49
ρύθμιση συστήματος
ΡΥΘΜΙΣΗ ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου)
1. Συνδέστε το μικρόφωνο ASC στην υποδοχή εισόδου ASC.
. Τοποθετήστε το μικρόφωνο ASC στη θέση ακρόασης.
. Πατήστε το κουμπί ASC.
~ Για να δημιουργήσετε το καλύτερο πεδίου ήχου 5.1 καναλιών,
οι επιλογές γίνονται με την εξής σειρά:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Όταν εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "REMOVE MIC",
αποσυνδέστε το μικρόφωνο ASC.
M
` Η ρύθμιση της λειτουργίας ASC διαρκεί περίπου 3 λεπτά.
Για να ακυρώσετε τη ρύθμιση ASC (Αυτόματη βαθμονόμηση ήχου),
πατήστε το κουμπί ASC.
Η έξοδος του τόνου διακόπτεται, εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα "CANCEL ASC" και ακυρώνεται η ρύθμιση.
Για να ακούσετε με τον τρόπο λειτουργίας ASC (Αυτόματη
βαθμονόμηση ήχου), πατήστε στιγμιαία το κουμπί ASC.
Η επιλογή αλλάζει μεταξύ ASC ON και ASC OFF στην οθόνη.
Εάν επιλέξετε "ASC ON", θα ακούτε ήχο με τον τρόπο λειτουργίας ASC.
Εάν επιλέξετε "ASC OFF", θα ακούτε ήχο με τον τρόπο λειτουργίας που έχει επιλεγεί στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη
ρύθμισης.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 56
2009-03-07 �� 2:04:50
GRE
ραδιόφωνο
ΓΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΕΤΕ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ
Τηλεχειριστήριο
● ΡΑΔΙΌΦΩΝΟ
1. Πιέστε το πλήκτρο TUNER και επιλέξετε την περιοχή
συχνοτήτων FΜ.
. Συντονιστείτε στον ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε.
~ Αυτόματος Συντονισμός 1: Όταν πιέσετε το
πλήκτρο [,] επιλέγεται ένας προεπιλεγμένος
σταθμός.
~ Αυτόματος Συντονισμός 2: Κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο ,,. για να αρχίσει η αυτόματη αναζήτηση
ραδιοφωνικών σταθμών.
~ Χειροκίνητος Συντονισμός: Πιέστε σύντομα το
πλήκτρο ,,. για να αυξήσετε ή να μειώσετε την
συχνότητα.
Κύρια Συσκευή
1. Πιέστε το πλήκτρο FUNCTION για να επιλέξετε την περιοχή
συχνοτήτων FΜ.
. Επιλέξτε έναν ραδιοφωνικό σταθμό.
~ Αυτόματος Συντονισμός 1: Πιέστε το πλήκτρο STOP (@)
για να επιλέξετε PRESET και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα
[,] για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο σταθμό.
~ Αυτόματος Συντονισμός 2: Πιέστε το πλήκτρο STOP (@)
για να επιλέξετε MANUAL και στη συνέχεια πιέστε και
κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα [,] για την αυτόματη
αναζήτηση των σταθμών.
~ Χειροκίνητος Συντονισμός: Πατήστε το κουμπί STOP (@) για να επιλέξετε MANUAL και στη συνέχεια
πατήστε για λίγο το κουμπί
για να συντονιστείτε σε χαμηλότερη ή υψηλότερη συχνότητα.
Πιέστε το πλήκτρο ΜΟ/SΤ για να ακούσετε Μονοφωνικό / Στερεοφωνικό ήχο.
• Με κάθε πάτημα του πλήκτρου, γίνεται εναλλαγή μεταξύ STEREO ή ΜΟΝΟ.
• Σε περιοχές που το σήμα λήψης είναι ασθενές, επιλέξτε τη θέση ΜΟΝΟ για πιο καθαρή και χωρίς παρεμβολές εκπομπή.
ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
Παράδειγμα : Αποθήκευση στη μνήμη του σταθμού FΜ 89.10.
1. Πιέστε το πλήκτρο TUNER και επιλέξετε την περιοχή
συχνοτήτων FΜ.
. Πιέστε το πλήκτρο ,,. για να επιλέξετε 89.10.
. Πιέστε το πλήκτρο TUNER MEMORY.
~ Στην οθόνη αναβοσβήνει η ένδειξη 01.
4. Πιέστε τα πλήκτρα [,] για να επιλέξετε έναν αποθηκευμένο αριθμό.
~ Μπορείτε να επιλέξετε από 1 έως 15.
. Πιέστε ξανά το κουμπί TUNER MEMORY.
~ Πατήστε το κουμπί TUNER MEMORY προτού εξαφανιστεί
από την οθόνη η ένδειξη Number.
~ Η ένδειξη Number εξαφανίζεται από την οθόνη και ο
σταθμός αποθηκεύεται στη μνήμη.
. Για να αποθηκεύσετε άλλο σταθμό, επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 5.
~ Για να συντονιστείτε σε έναν αποθηκευμένο σταθμό,
πιέστε τα πλήκτρα [,] στο τηλεχειριστήριο για
να επιλέξετε ένα κανάλι.
M
` Αυτή η μονάδα δεν λαμβάνει εκπομπές AM(MW).
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 57
2009-03-07 �� 2:04:52
χρήσιμες λειτουργίες
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Μπορείτε να ρυθμίσετε χρονικά τη συσκευή για να απενεργοποιηθεί αυτόματα.
Πιέστε το πλήκτρο SLEEP.
~ Θα εμφανιστεί η ένδειξη SLEEP. Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί,
η προκαθορισμένη ώρα αλλάζει ως ακολούθως :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Για να επιβεβαιώσετε την ρύθμιση της αυτόματης
απενεργοποίησης, πιέστε το πλήκτρο SLEEP.
~ Εμφανίζεται ο υπολειπόμενος χρόνος πριν απενεργοποιηθεί αυτόματα
το Home Theater.
~ Πιέζοντας το πλήκτρο άλλη μια φορά μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο απενεργοποίησης που είχατε ρυθμίσει
προηγουμένως.
Για να ακυρώσετε την αυτόματη απενεργοποίηση, πιέστε το πλήκτρο SLEEP μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη
OFF στην οθόνη.
ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΝΔΕΙΞΕΩΝ
Μπορείτε να ρυθμίσετε την φωτεινότητα των ενδείξεων της οθόνης έτσι
ώστε να μην σας ενοχλεί όταν παρακολουθείτε κάποια ταινία.
Πιέστε το πλήκτρο DIMMER.
~ Κάθε φορά που θα πιέζετε το κουμπί, η φωτεινότητα της οθόνης θα
αλλάζει.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΗΧΟΥ
Χρησιμεύει όταν θέλετε να απαντήσετε στο τηλέφωνο ή κτυπά το κουδούνι.
Πιέστε το πλήκτρο MUTE.
~ Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη MUTE.
~ Για να επαναφέρετε τον ήχο, πατήστε ξανά το κουμπί.
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 58
2009-03-07 �� 2:04:53
GRE
S.VOL (ΕΞΥΠΝΗ ΕΝΤΑΣΗ)
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή έντασης σε περίπτωση αλλαγής
καναλιών ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.
Πατήστε το κουμπί S.VOL.
~ Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● ΧΡήΣΙΜΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
P.BASS
Η λειτουργία P.BASS τονίζει τις χαμηλές συχνότητες,
παρέχοντας πιο βαθύ, υπόκωφο ήχο.
Πατήστε το κουμπί P.BASS για να επιλέξετε τρόπο λειτουργίας
P.BASS.
P BAS ON  P BAS OFF
M
` Η λειτουργία P.BASS είναι διαθέσιμη μόνον για πηγές ήχου LPCM 2 καναλιών, όπως mp3, Divx,
cd και wma. Πατήστε το κουμπί P.BASS και στην οθόνη θα εμφανιστεί η ένδειξη "POWER BASS
ON" (η ενίσχυση των μπάσων έχει ενεργοποιηθεί).
` Η λειτουργία P.bass δεν λειτουργεί στις λειτουργίες DSP/EQ ή DOLBY PRO LOGIC 2. Εάν πατήσετε το
κουμπί P.BASS σε λειτουργία DSP/EQ, η λειτουργία DSP/EQ απενεργοποιείται αυτόματα και τίθεται
σε ισχύ η λειτουργία P. BASS.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΗΧΟΥ
Βοηθά στην βελτίωση της ηχητικής εμπειρίας σας (π.χ. αρχεία μουσικής
mp3).
Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση αν θέλετε να ακούσετε καλύτερο ήχο
από πηγές mp3 χαμηλής ποιότητας.
Πατήστε το κουμπί AUDIO UPSCALE.
~ Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως
εξής
UPSC ON  UPSC OFF
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 59
2009-03-07 �� 2:04:54
χρήσιμες λειτουργίες
ΒΑΣΙΚέΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD
Μετατρέπει τον ήχο από το CD σε μορφή αρχείου MP3 προτού τον στείλει σε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
B
1. Συνδέστε τη συσκευή USB.
. Τοποθετήστε το CD ήχου στη θήκη CD.
. Πατήστε CD RIPPING.
~ Για να ξεκινήσετε την αντιγραφή του τρέχοντος κομματιού,
πατήστε το κουμπί CD RIPPING στο τηλεχειριστήριο όταν
το σύστημα αναπαράγει κάποιο κομμάτι ή κατά την
προσωρινή διακοπή της αναπαραγωγής.
~ Για να αντιγράψετε όλα τα κομμάτια του CD, πατήστε και
κρατήστε πατημένο το κουμπί CD RIPPING στο
τηλεχειριστήριο.
~ Το σύστημα εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα "ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ
CD" και ξεκινά την αντιγραφή
4. Πατήστε STOP (@) για να διακόψετε την αντιγραφή.
~ Όταν ολοκληρωθεί η αντιγραφή του CD, δημιουργείται
ένας κατάλογος με το όνομα "RIPPING" στη συσκευή USB
και το αρχείο που αντιγράφηκε αποθηκεύεται με τη μορφή
"SAM_XXXX.mp3".
M
` Μην αποσυνδέετε το USB ή το καλώδιο τροφοδοσίας κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD.
`
`
`
`
`
`
`
`
Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα δεδομένα. Για να διακόψετε την αντιγραφή του CD,
πατήστε το κουμπί ΔΙΑΚΟΠΗΣ και αποσυνδέστε τη συσκευή USB αφού το σύστημα διακόψει εντελώς
την αναπαραγωγή του CD.
Αν αποσυνδέσετε το USB κατά τη διάρκεια της αντιγραφής του CD, το σύστημα θα απενεργοποιηθεί και
δεν θα μπορέσετε να διαγράψετε το αρχείο που αντιγράφηκε. Σε αυτήν την περίπτωση, συνδέστε το
σύστημα με έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας
των δεδομένων και κάντε διαμόρφωση της συσκευής USB.
Αν συνδέσετε τη συσκευή USB με το σύστημα κατά την αναπαραγωγή ενός CD, το σύστημα διακόπτει
την αναπαραγωγή και συνεχίζει την αναπαραγωγή όταν ολοκληρωθεί η προετοιμασία της σύνδεσης
USB. (Ο χρόνος προετοιμασίας ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον τύπο της συσκευής USB).
Η δυνατότητα ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ CD δεν εφαρμόζεται σε DTS-CD.
Αν η διάρκεια της αντιγραφής είναι μικρότερη από 5 δευτερόλεπτα, ενδέχεται να μη
δημιουργηθεί αρχείο αντιγραφής.
Η αντιγραφή CD ενεργοποιείται μόνο αν η συσκευή USB ή ο σκληρός δίσκος έχει διαμορφωθεί
στο σύστημα αρχείων FAT. (Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS). Για μια λίστα με τις
συμβατές συσκευές, ανατρέξτε στις προδιαγραφές της λειτουργίας USB host.
Η αντιγραφή εκτελείται σε κανονική ταχύτητα (x1) και ο χρόνος αντιγραφής ενδέχεται να
παραταθεί για ορισμένες συσκευές USB.
Κατά την αντιγραφή ενός CD, το σύστημα δεν παράγει ήχο.
Μην ασκείτε δύναμη στο σύστημα κατά την αντιγραφή ενός CD.
0
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 60
2009-03-07 �� 2:04:55
GRE
αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν η συσκευή σας δεν λειτουργεί κανονικά συμβουλευτείτε τον παρακάτω πίνακα. Αν το πρόβλημα που
αντιμετωπίζετε δεν αναφέρεται παρακάτω ή αν οι οδηγίες δεν σας βοηθούν, απενεργοποιήστε τη συσκευή,
αποσυνδέστε την από το ρεύμα και απευθυνθείτε στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κατάστημα ή στο Κέντρο Σέρβις
της Samsung Electronics.
Έλεγχος / Λύση
Δε γίνεται εξαγωγή του δίσκου.
~ Ελέγξτε αν έχετε βάλει το φις στην πρίζα.
~ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και ενεργοποιήστε την εκ νέου.
Η αναπαραγωγή δεν αρχίζει.
• Ελέγξτε τον αριθμό περιοχής του DVD.
Οι δίσκοι DVD που έχουν αγοραστεί στο εξωτερικό ενδέχεται να
μην λειτουργούν.
• Οι δίσκοι CD-ROM και DVD-ROM δεν αναπαράγονται σε αυτή τη
συσκευή αναπαραγωγής DVD.
• Βεβαιωθείτε ότι το επίπεδο αξιολόγησης είναι σωστό.
Η αναπαραγωγή δεν ξεκινά
αμέσως όταν πιέζετε το πλήκτρο
Play/Pause.
~ Ελέγξτε το δίσκο να δείτε μήπως είναι παραμορφωμένος ή έχει
γρατσουνιές στην επιφάνεια του.
~ Σκουπίστε τον δίσκο με ένα καθαρό πανί.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος
~ Ο ήχος δεν ακούγεται κατά την αναπαραγωγή του δίσκου σε γρήγορη ή
αργή ταχύτητα ή κατά την αναπαραγωγή καρέ-καρέ.
~ Έχετε συνδέσει σωστά τα ηχεία; Έχει γίνει σωστά η ρύθμιση των ηχείων;
~ Μήπως είναι κατεστραμμένος ο δίσκος;
Ακούγεται ήχος μόνο από
ορισμένα ηχεία και όχι και από
τα έξι.
• Όταν ακούτε ένα CD ή ραδιόφωνο, ο ήχος αναπαράγεται μόνο
από τα εμπρός ηχεία (L/R). Επιλέξτε <PRO LOGIC II> πιέζοντας το
πλήκτρο PL II (Dolby Pro Logic II) στο τηλεχειριστήριο για να
χρησιμοποιήσετε και τα έξι ηχεία.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος DVD είναι συμβατός με 5.1-CΗ.
• Αν στη λειτουργία ηχείων στη ρύθμιση ήχου στην οθόνη
ενδείξεων έχετε βάλει ΝΟΝΕ στα C, SL και SR, τότε δεν ακούγεται
ήχος από το κεντρικό ηχείο και τα εμπρός αριστερά και δεξιά.
Ρυθμίστε τα C, SL και SR στο SMALL.
Δεν αναπαράγεται ο ήχος Dolby
Digital 5.1. CH Surround.
~ Ελέγξτε εάν ο δίσκος έχει την ένδειξη "Dolby Digital 5.1 CΗ". 0
ήχος Dolby Digital 5.1 CH Surround αναπαράγεται μόνον αν ο
δίσκος έχει εγγραφεί με ήχο 5.1 καναλιών.
~ Ελέγξτε εάν έχει ρυθμιστεί σωστά η γλώσσα ήχου στο DOLBY
DIGITAL. 5.1 CΗ στην οθόνη πληροφοριών.
Δεν λειτουργεί το
τηλεχειριστήριο.
~ Όταν χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο βρίσκεστε στην κατάλληλη
απόσταση και γωνία;
~ Ελέγξτε μήπως χρειάζονται αντικατάσταση οι μπαταρίες του
τηλεχειριστηρίου.
● αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
~ Έχετε επιλέξει σωστά τις λειτουργίες (TV/DVD) στο
τηλεχειριστήριο (TV ή DVD);
61
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 61
2009-03-07 �� 2:04:55
αντιμετώπιση προβλημάτων
Πρόβλημα
Έλεγχος / Λύση
~ Ο δίσκος περιστρέφεται αλλά
δεν υπάρχει εικόνα.
~ Η εικόνα είναι κακής ποιότητας
και τρέμει.
~ Έχετε ενεργοποιήσει την τηλεόραση σας;
~ Είναι σωστά συνδεδεμένα τα καλώδια του βίντεο;
~ Μήπως ο δίσκος έχει σκόνη, ή είναι κατεστραμμένος;
~ Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν αναπαράγονται λόγω κακής
κατασκευής.
Η γλώσσα για τον ήχο και οι
υπότιτλοι δεν λειτουργούν.
~ Οι λειτουργίες της γλώσσας για τον ήχο και τους υπότιτλους δεν
είναι εφικτές σε ορισμένα DVD που δεν έχουν πολλαπλές
γλώσσες για τον ήχο και τους υπότιτλους. Ανάλογα με το δίσκο
μπορεί να λειτουργούν διαφορετικά.
Δεν εμφανίζεται η οθόνη μενού
παρόλο που είναι επιλεγμένη η
λειτουργία μενού.
~ Μήπως χρησιμοποιείτε κάποιον δίσκο που δεν έχει μενού;
Η αναλογία διαστάσεων της
οθόνης δεν αλλάζει.
~ Μπορείτε να αναπαραγάγετε δίσκους DVD 16:9 σε αναλογία
16:9 WIDE, 4:3 LETTER ΒΟΧ και σε 4:3 PAN SCAN. Όμως, οι
δίσκοι DVD 4:3 μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αναλογία
4:3. Διαβάστε τις οδηγίες στην θήκη του δίσκου και επιλέξτε
την κατάλληλη λειτουργία.
~ Η κύρια συσκευή δεν
λειτουργεί.
(Παράδειγμα: Η συσκευή
απενεργοποιείται ή ακούγεται
ένας περίεργος θόρυβος).
~ Το Home Theater δεν
λειτουργεί κανονικά.
~ Διακόψτε την τροφοδοσία ρεύματος και κρατήστε πατημένο
το κουμπί STOP (@) στην κύρια μονάδα για περισσότερο από
5 δευτερόλεπτα (λειτουργία επανεκκίνησης).
Ξεχάσατε τον κωδικό σας για τον
γονικό έλεγχο.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν
είναι απολύτως απαραίτητο.
~ Ενώ το μήνυμα "NO DISC" εμφανίζεται στην οθόνη της
κεντρικής μονάδας, κρατήστε πατημένο το κουμπί STOP (@)
της κεντρικής μονάδας για περισσότερο από 5 δευτερόλεπτα.
Η ένδειξη "INITIAL" εμφανίζεται στην οθόνη και όλες οι
ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλεγμένες τιμές.
~ Πιέστε το πλήκτρο POWER.
Η λειτουργία RESET διαγράφει όλες τις αποθηκευμένες
ρυθμίσεις. Μη χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία εκτός αν
είναι απολύτως απαραίτητο.
Δεν λαμβάνετε κανέναν
ραδιοφωνικό σταθμό.
~ Είναι σωστά συνδεδεμένη η κεραία;
~ Σε περίπτωση που το σήμα της κεραίας είναι ασθενές,
εγκαταστήστε εξωτερική κεραία FΜ σε σημείο όπου η λήψη
είναι καλή.
62
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 62
2009-03-07 �� 2:04:55
GRE
κατάλογος κωδικών γλωσσών
Εισαγάγετε τον κατάλληλο κωδικό για τις αρχικές ρυθμίσεις “Disc Audio”, “Disc Subtitle” και/ή “Disc Menu” (βλ. σελίδα 44).
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Κωδικός
Γλώσσα
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● κατάλογος κωδικών γλωσσών
1027
63
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 63
2009-03-07 �� 2:04:56
παράρτημα
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΔΙΣΚΩΝ
Μικρές γρατσουνιές στο δίσκο ενδεχομένως να μειώσουν την ποιότητα της εικόνας και του ήχου ή να προκαλέσουν
διακοπές κατά την αναπαραγωγή. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί να μην γρατσουνίσετε τους δίσκους όταν τους
χρησιμοποιείτε.
Χειρισμός των δίσκων
Μην αγγίζετε την επιφάνεια εγγραφής του δίσκου.
Να πιάνετε τον δίσκο από τις άκρες αποφεύγοντας έτσι να αφήνετε δαχτυλιές στην επιφάνεια τους.
Μην κολλάτε ετικέτες ή αυτοκόλλητα στους δίσκους.
Αποθήκευση των δίσκων
Μην τους αφήνετε στο άμεσο
ηλιακό φως
M
Να φυλάσσετε τους
δίσκους σε ψυχρό,
καλά αεριζόμενο μέρος
Να φυλάσσετε τους δίσκους
σε καθαρά προστατευτικά
καλύμματα. Να τους
αποθηκεύετε κάθετα.
` Μην αφήνετε να λερωθούν οι δίσκοι.
` Μην χρησιμοποιείτε στη συσκευή σπασμένους ή γρατσουνισμένους δίσκους.
Χειρισμός και αποθήκευση των δίσκων
Όταν ο δίσκος έχει δαχτυλιές ή σκόνη, καθαρίστε τον με ήπιο απορρυπαντικό διαλυμένο σε νερό και
σκουπίστε τον με ένα μαλακό πανί.
~ Ο καθαρισμός του δίσκου γίνεται σκουπίζοντάς τον σε ευθεία γραμμή από το κέντρο προς τα
έξω.
M
` Σε περίπτωση που θερμός αέρας έρθει σε επαφή με ψυχρά μέρη μέσα στη συσκευή μπορεί να
σχηματιστεί υγρασία. Εάν σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής, η συσκευή
πιθανόν να μην λειτουργεί σωστά. Σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε το δίσκο και αφήστε τη
συσκευή ενεργοποιημένη για τουλάχιστον 1 με 2 ώρες.
64
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 64
2009-03-07 �� 2:04:56
Γενικά
95 W
Βάρος
4,2 kg
Διαστάσεις
449,6 (Π ) x 251,5 (Β ) x 99,1 (Υ) mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+5°C~+35°C
Υγρασία λειτουργίας
10 % ~ 75 %
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Βίντεο συνιστωσών
● παράρτημα
Κατανάλωση ρεύματος
DVD (Digital Versatile Disc)
Δίσκος
GRE
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Ταχύτητα ανάγνωσης: 3,49 ~ 4,06 m/sec
Χρόνος αναπαραγωγής κατά προσέγγιση (δίσκος μίας όψης και μονής στρώσης): 135 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 74 λεπτά
Ταχύτητα ανάγνωσης: 4,8 ~ 5,6 m/sec
Μέγιστος χρόνος αναπαραγωγής: 20 λεπτά
1,0 Vp-p στα 75 Ω
Y: 1,0 Vp-p στα 75 Ω
Έξοδος βίντεο
Βίντεο συνιστωσών
Pr: 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Pb: 0,70 Vp-p στα 75 Ω
Ενισχυτής
HDMI
Αντίσταση: 85~115Ω
Έξοδος εμπρός ηχείου
133W x 2(3Ω)
Έξοδος κεντρικού ηχείου
133W(3Ω)
Έξοδος πίσω ηχείου
133W x 2(3Ω)
Έξοδος υπογούφερ
135W(3Ω)
Εύρος συχνοτήτων
20Hz~20KHz
Λόγος ήχου/θορύβου
70dB
Διαχωρισμός καναλιών
60dB
Ευαισθησία εισόδου
(AUX)400mV
65
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 65
2009-03-07 �� 2:04:57
παράρτημα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (Συνεχίζεται)
HT-X725/HT-X725G
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη τιμή εισόδου
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5,1ch
Εμπρός/ Κεντρικό /Πίσω
Υπογούφερ
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Εμπρός : 185 x 605 x 185 mm
Πίσω : 93 x 271 x 77 mm
Κεντρικό : 358 x 44 x 68 mm
Υπογούφερ : 256 x 256 x 298 mm
Front : 1,6 kg, Rear : 0,9 kg
Center : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Σύστημα ηχείων
Ηχείο
Αντίσταση
Εύρος συχνοτήτων
Στάθμη πίεσης ήχου εξόδου
Ονομαστική τιμή εισόδου
Μέγιστη τιμή εισόδου
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
Βάρος
Σύστημα ηχείων 5,1ch
Εμπρός/ Κεντρικό /Πίσω
Υπογούφερ
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Εμπρός/Πίσω : 270 x 1115 x 270 mm
Κεντρικό : 358 x 44 x 68 mm
Υπογούφερ : 256 x 256 x 298 mm
Εμπρός/Πίσω : 2,93 kg
Κεντρικό : 0,3 kg, Υπογούφερ : 4,2 kg
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
66
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 66
2009-03-07 �� 2:04:57
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
SAMSUNG.
Περιοχή
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Χώρα
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 67
Τοποθεσία Web
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 2:04:57
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 68
2009-03-07 �� 2:04:59
AH68-01660E
REV: 01
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 69
2009-03-07 �� 2:05:00
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να
προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες
από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν
ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας
παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε
να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε
επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα
για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση. Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή
τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO_GRE_0307.indd 70
2009-03-07 �� 2:05:01
HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Sistem Digital
Home Cinema
manualul utilizatorului
imaginaţi-vă posibilităţile
Vă mulţumim că aţi achiziţionat un produs Samsung.
Pentru a beneficia de servicii mai complete, vă rugăm să
vă înregistraţi produsul la adresa:
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 1
2009-03-07 �� 2:42:28
caracteristici
Redarea mai multor tipuri de discuri
Acest sistem Home Cinema vă permite să redaţi diverse discuri, inclusiv DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX,
CD-R/RW şi DVD±R/RW.
Suport USB Host
Puteţi să conectaţi dispozitive USB externe (MP3 playere, memorii flash USB etc.) şi să redaţi fişierele de pe acestea
cu ajutorul funcţiei USB HOST a sistemului Home Cinema.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II este o nouă tehnologie de decodare a semnalului audio multicanal, care îmbunătăţeşte
calitatea sistemului Dolby Pro Logic existent.
DTS (sisteme Digital Theater)
DTS este un format de compresie audio conceput de Digital Theater Systems Inc. Acesta oferă un sunet de calitate
5.1 la frecvenţă maximă.
Funcţia Screen Saver pentru pe televizor
Dacă unitatea principală rămâne în modul Stop timp de 3 minute, pe ecranul televizorului va apărea sigla Samsung.
Produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G trece automat în modul de economisire a energiei după 20 de
minute în modul Screen Saver.
Funcţia de economisire a energiei
Produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se închide automat după 20 de minute în modul Stop.
Afişaj personalizat televizor
În timpul redării JPEG sau DVD produsul HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G vă permite să selectaţi
imaginea preferată şi să o setaţi ca imagine de fundal.
HDMI
HDMI transmite simultan semnale DVD video şi audio şi oferă o imagine mai clară.
Funcţia AV SYNC
Dacă unitatea este conectată la un televizor digital, semnalul video şi cel audio ar putea fi decalate.
Pentru a compensa acest decalaj, puteţi sincroniza cele două semnale.
Funcţia Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care poate fi utilizată la acţionarea aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru
televizor, prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor SAMSUNG printr-un cablu HDMI. (Există un singur
model de televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+.)
Funcţia Bluetooth
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!
BD Wise
BD Wise reglează automat produsele Samsung compatibile cu BD Wise la setările optime.
Această caracteristică este activată numai dacă televizoarele Samsung compatibile cu BD Wise sunt conectate între ele cu
un cablu HDMI.
ACCESORII INCLUSE
Verificaţi mai jos accesoriile furnizate.
Cablu video
Antenă radio
Manual de utilizare
Telecomandă
/ Baterii (dimensiuni AAA)
Microfon ASC
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 2
2009-03-07 �� 2:42:29
ROM
Informaţii de siguranţă
Avertismente privind siguranţa
PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU SCOATEŢI CAPACUL POSTERIOR (SAU DIN SPATE). ÎN
INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR. PENTRU SERVICE, ADRESAŢI-VĂ
PERSONALULUI CALIFICAT.
ATENŢIE
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCHIDEŢI
Acest simbol indică instrucţiuni importante
referitoare la produs.
PRODUS LASER CLASA 1
Simbolul indică <pericol de tensiune> în
interiorul produsului, care prezintă riscul de
electrocutare sau de accidentare.
PRODUS LASER CLASA 1
cest CD player este clasificat ca produs LASER
A
CLASA 1.
Utilizarea altor comenzi, reglaje sau a proceduri decât
cele specificate în prezentul manual pot duce la
expunerea periculoasă la radiaţii.
ATENŢIE-EVITAŢI EXPUNEREA LA RADIAŢII INVIZIBILE
GENERATE DE RAZA LASER, ÎN MOMENTUL
DESCHIDERII ŞI AL ÎMPĂMÂNTĂRII.
AVERTISMENT : Pentru a reduce riscul de incendiu şi de electrocutare, feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
ATENŢIE : P
ENTRU A PREVENI ELECTROCUTAREA, POTRIVIŢI LAMELA ŞTECĂRULUI ÎN PRIZĂ ŞI INTRODUCEŢI
COMPLET.
~ Acest aparat trebuie conectat la o priză de curent alternativ cu conectare de protecţie prin împământare.
~ Pentru a deconecta aparatul de la priză, trebuie să scoateţi ştecherul, drept urmare priza va fi imediat funcţională.
ATENŢIE
~ Aparatul nu trebuie expus la umezeală sau lichide. Nu se vor plasa vase sau obiecte pline cu lichid deasupra
aparatului.
~ Cablul de alimentare este utilizat ca mijloc de deconectare şi trebuie să fie accesibil în orice moment.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 3
2009-03-07 �� 2:42:30
Informaţii de siguranţă
PRECAUţII
Asiguraţi-vă că priza de curent alternativ este în conformitate cu eticheta de identificare localizată pe partea din spate a playerului. Instalaţi
playerul în poziţie orizontală sau pe un suport solid (mobilă), cu suficient spaţiu în jur pentru ventilaţie (7,5~10 cm). Asiguraţi-vă că fantele
de ventilaţie nu sunt acoperite. Nu aşezaţi nimic pe player. Nu aşezaţi playerul pe amplificatoare sau pe alte echipamente care generează
căldură. Înainte de a muta playerul asiguraţi-vă că sertarul pentru discuri este gol. Acest player este destinat pentru utilizare continuă.
Comutarea DVD playerului în modul standby nu duce la deconectarea de la sursa de alimentare. Pentru a deconecta complet playerul de
la sursa de alimentare, scoateţi ştecherul din priză, mai ales dacă nu utilizaţi aparatul o perioadă de timp îndelungată.
În timpul furtunilor cu descărcări electrice, scoateţi
ştecherul din priză. Creşterile de tensiune din cauza descărcărilor electrice
pot duce la defectarea aparatului.
Nu expuneţi aparatul la acţiunea directă a razelor
soarelui sau a altor surse de căldură.
Aparatul se poate supraîncălzi şi defecta.
Feriţi playerul de umezeală (de ex. vaze) şi căldură
în exces (de ex. un şemineu) sau de echipamente
care generează unde magnetice sau electrice
puternice (de ex. boxe…). Deconectaţi cablul de
alimentare de la priză, dacă playerul se defectează. Playerul nu este
destinat utilizării industriale.
Utilizaţi produsul doar în scopuri personale.
Este posibil să se creeze condens, dacă playerul
sau discul au fost depozitate la temperaturi scăzute.
Dacă transportaţi playerul pe timpul iernii, aşteptaţi aproximativ 2 ore
înainte de utilizare, pentru ca aparatul să ajungă la temperatura camerei.
Bateriile utilizate pe acest produs conţin substanţe
chimice dăunătoare pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi bateriile împreună cu celelalte reziduuri menajere.
4
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 4
2009-03-07 �� 2:42:32
ROM
conţinut
Caracteristici
2
Accesorii incluse
Informaţii de siguranţă
3
4
Avertismente privind siguranţa
Precauţii
pornirea
7
8
8
8
9
Înainte de a consulta manualul utilizatorului
Discuri care pot fi redate
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
Protecţia la copiere
Tipul şi caracteristicile discurilor
2
3
7
descriere
10
12
telecomandă
conectare
16
Înainte de a utiliza sistemul
Home Theater
10 Panoul frontal
11 Panou spate
12 Prezentarea generală a telecomenzii
14 Setarea telecomenzii
16 Conectarea boxelor
19 Conectarea amplificatorului de recepţie
wireless opţional
21 Conectarea ieşirii Video la televizor
22 BD Wise (numai produse Samsung)
23 Funcţia HDMI
24 Conectarea cablurilor audio ale
componentelor externe
26 Conectarea antenei radio
27 Înainte de a utiliza sistemul Home Theater
27
redarea
28
28
29
30
31
33
40
42
Redarea discurilor
Redarea CD-urilor MP3/WMA
Redarea fişierelor JPEG
Redarea discurilor DivX
Utilizarea funcţiei de redare
Utilizarea BLUETOOTH
Redarea fişierelor media cu ajutorul
caracteristicii USB Host
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 5
2009-03-07 �� 2:42:33
conţinut
configurare sistem
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
radio
57
Funcţii corespunzătoare
58
Depanare
61
63
64
Lista cu coduri de limbă
anexă
Setarea limbii
Setarea modului de ieşire video HDMI
Setarea tipului de ecran TV
Setarea programelor care necesită
supravegherea părinţilor (nivelul de evaluare)
Setarea parolei
Setarea imaginii de fundal
Pentru a selecta una dintre cele 3 setări de
fundal efectuate de dv
Setarea modului de sunet al boxelor
Setarea timpului de decalaj
Setarea sunetului de test
Setarea sistemului audio
Setarea sistemului DRC (Dynamic Range
Compression)
Configurarea AV SYNC
Setarea sistemului audio HDMI
Funcţia Sound Field (DSP)/EQ
Modul Dolby Pro Logic II
Efectul Dolby Pro Logic II
Configurarea ASC (Calibrare automată sunet)
57 Audiţia radio
57 Presetarea posturilor
58
58
58
59
59
59
60
Funcţia Sleep Timer
Reglarea luminozităţii afişajului
Funcţia Mute
S.VOL (Volum inteligent)
P.BASS
Upscaling audio
Utilizare de bază RIP CD
61 Depanare
63 Lista cu coduri de limbă
64 Precauţii privind manevrarea şi depozitarea
discurilor
65 Specificaţii
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 6
2009-03-07 �� 2:42:33
ROM
pornirea
ÎNAINTE DE A CONSULTA MANUALUL UTILIZATORULUI
Asiguraţi-vă că aţi aprofundat următorii termeni înainte de a consulta manualul de utilizare.
Pictogramele care vor fi folosite în acest manual
d
B
A
G
D
M
M
● pornirea
Pictogramă
Termen
Definiţie
DVD
Indică o funcţie disponibilă pe discurile DVD sau DVD-R/DVD-RW care
au fost înregistrate şi finalizate în modul Video.
CD
Indică o funcţie disponibilă pe un CD de date (CD-R sau CD-RW).
MP3
Aceasta implică o funcţie disponibilă pentru discurile CD-R/-RW, inclusiv
USB.
JPEG
Aceasta implică o funcţie disponibilă pentru discurile CD-R/-RW, inclusiv
USB.
DivX
Indică o funcţie disponibilă pe un disc MPEG4.
(DVD±R/RW, CD-R sau CD-RW)
Atenţie
Indică situaţia în care o funcţie nu mai poate fi activată sau în care
setările au fost anulate.
Notă
Indică recomandări sau instrucţiuni de pe pagina respectivă care permit
utilizarea tuturor funcţiilor.
` În acest manual, instrucţiunile marcate cu "DVD (
DVD
)" se aplică la discurile DVD-
VIDEO şi DVD-R/-RW care au fost înregistrate în modul Video şi apoi finalizate. Dacă
se indică un anumit tip de DVD, acesta este indicat separat.
` Dacă un disc DVD-R/-RW nu a fost corect înregistrat în formatul DVD Video, nu va putea fi redat.
Despre folosirea acestui manual de utilizare
1) Asiguraţi-vă că sunteţi familiarizat cu instrucţiunile privind siguranţa înainte de a utiliza acest produs.
(consultaţi paginile 3~4)
2) Dacă apare o problemă, consultaţi secţiunea Depanare. (consultaţi paginile 61~62)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Toate drepturile rezervate. Acest manual de utilizare nu poate fi reprodus sau copiat fără permisiunea
prealabilă a Samsung Electronics Co., Ltd.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 7
2009-03-07 �� 2:42:33
pornirea
DVD-ul (Digital Versatile Disc) permite o incredibilă redare audio şi video, datorită sistemului de sunet
surround Dolby Digital şi a tehnologiei de compresie video MPEG-2. Acum vă puteţi bucura de aceste
efecte realiste chiar la domiciliu ca şi cum v-aţi afla la cinema sau într-o sală de concerte.
1
~ 6
DVD playerele şi discurile sunt codate după regiune. Aceste coduri regionale trebuie să corespundă pentru
a permite redarea discului. Dacă nu corespund, discul nu va putea fi redat. Numărul regional pentru acest
player este afişat pe panoul din spate al playerului. (DVD playerul va reda doar discurile DVD care sunt
marcate cu coduri regionale identice.)
Discuri care pot fi redate
Tipul discului
Semnale
înregistrate
Marcă (Siglă)
Dimensiunea discului
12 cm
DVD-VIDEO
Timpul maxim de redare
Aprox. 240 min. (o singură faţă)
VIDEO
8 cm
CD-AUDIO
DivX
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
Aprox. 480 min. (două feţe)
Aprox. 80 min. (o singură faţă)
Aprox. 160 min. (două feţe)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri!
~ Discurile LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM şi DVD-RAM nu pot fi redate pe acest player.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <WRONG DISC FORMAT>.
~ Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu poată fi redate pe acest player.
Dacă încercaţi să redaţi astfel de discuri, pe ecran apare mesajul <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE,CHECK
REGION CODE>.
Protecţia la copiere
~ Multe discuri DVD sunt codate cu protecţie la copiere. Din această cauză, trebuie să conectaţi DVD playerul direct
la televizor, nu la videocasetofon. Conectarea la un videocasetofon duce la afişarea unei imagini distorsionate de
pe discurile DVD protejate la copiere.
~ Produsul încorporează tehnologie de protejare a drepturilor de autor, conform anumitor reglementări S.U.A. şi a
altor drepturi de proprietate intelectuală deţinute de Macrovision Corporation şi de alţi proprietari de
drepturi. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision
Corporation şi este destinată vizionării în scopuri personale şi altor drepturi de vizionare limitate, dacă nu există alte
specificaţii din partea Macrovision Corporation. Este interzisă demontarea sau dezasamblarea produsului.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 8
2009-03-07 �� 2:42:34
ROM
TIPUL ŞI CARACTERISTICILE DISCURILOR
Produsul nu acceptă fişiere Secure (DRM) Media.
❖ Discuri CD-R
❖ Discuri CD-R MP3
~ Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere MP3 în format ISO 9660 sau Joliet.
~ Numele de fişiere MP3 trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau
caractere speciale (. / = +).
~ Utilizaţi discuri înregistrate la o rată de compresie/decompresie a datelor mai mare de 128 Kbps.
~ Pot fi redate doar fişierele cu extensia ".mp3" şi ".MP3".
~ Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul
cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
~ Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele
înregistrate.
~ Pentru fişierele codate într-un format cu rată de biţi variabilă (VBR), respectiv fişierele codate cu rată scăzută de
biţi şi rată înaltă de biţi (de ex. 32 Kbps ~ 320 Kbps) sunetul poate fi fragmentat în timpul redării.
~ Pe un CD pot fi redate maxim 500 de melodii.
~ Pe un CD pot fi redate maxim 300 de foldere.
● pornirea
~ Este posibil ca unele discuri CD-R să nu poată fi redate din cauza dispozitivului de înregistrare pe disc
(CD-Recorder sau PC) şi a stării discului.
~ Utilizaţi un disc CD-R de 650 MB/74 minute.
Nu utilizaţi discuri CD-R de peste 700 MB/80 minute, deoarece este posibil ca acestea să nu poată fi redate.
~ Este posibil ca unele discuri CD-RW (cu rescriere) să nu poată fi redate.
~ Pot fi redate integral doar discurile CD-R care sunt <închise> corespunzător. Dacă sesiunea este închisă, dar
discul este deschis, este posibil să nu puteţi reda discul integral.
❖ Discuri CD-R JPEG
~ Pot fi redate doar fişierele cu extensia <jpg>.
~ Dacă discul nu este închis, iniţializarea va dura mai mult şi este posibil să nu poată fi redate toate fişierele
înregistrate.
~ Pot fi redate doar discurile CD-R cu fişiere JPEG în formatul ISO 9660 sau Joliet.
~ Numele de fişiere JPEG trebuie să fie compuse din maxim 8 caractere şi să nu conţină spaţii goale sau
caractere speciale (. / = +).
~ Poate fi redat doar un disc cu mai multe sesiuni înregistrate consecutiv. Dacă există un segment gol pe discul
cu mai multe sesiuni, puteţi reda discul doar până la segmentul gol.
~ Pe un CD puteţi stoca maxim 9.999 de imagini.
~ Atunci când redaţi un CD Kodak/Fuji cu imagini, puteţi vizualiza doar fişierele JPEG din dosarul cu poze.
~ În cazul discurilor cu poze altele decât CD-urile Kodak/Fuji, iniţializarea poate dura mai mult sau este posibil ca
discul să nu poată fi redat.
❖ Discuri DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
~ Nu sunt premise actualizările de software pentru formatele neacceptate.
(Exemplu : QPEL, GMC, rezoluţiile mai mari de 800 x 600 pixeli etc.)
~ Secţiunile cu un număr mare de scintilaţii ale ecranului pot să nu fie redate în timpul redării unui fişier DivX.
DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv certificat DivX
sau ultracertificat DivX care redă formate video.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 9
2009-03-07 �� 2:42:34
descriere
PANOUL FRONTAL
9
10
11
12
7
BUTON POWER
BUTON STOP (
BUTON EJECT
BUTON PLAY/PAUSE (
BUTON FUNCTION
BUTON TUNING UP & SKIP (
BUTON TUNING DOWN & SKIP (
)
Control volum
8
SERTAR PENTRU DISCURI
)
)
)
10
Mufă căşti
11
Mufă AUX IN1/ASC IN
1
Port USB
10
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 10
2009-03-07 �� 2:42:37
1
4 ROM
PANOU SPATE
● DESCRIERE
CONECTORI 5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT
Conectaţi difuzoarele din faţă, centru, spate şi subwoofer-ul.
MUFE DE IEŞIRE COMPONENT VIDEO
Conectaţi la aceste mufe un televizor cu intrări video Component.
MUFĂ DE IEŞIRE VIDEO
Conectaţi mufele de intrare video ale televizorului
(VIDEO IN) la mufa VIDEO OUT.
MUFE AUX IN 2
Conectare la ieşirea analogică 2CH a unui dispozitiv extern (cum ar fi un
aparat VCR)
CONECTOR (WIRELESS) CARD TX
Cardul TX permite comunicarea unităţii principale cu amplificatorul
receiverului wireless opţional.
MUFĂ INTRARE OPTICĂ
DIGITALĂ EXTERNĂ
Utilizaţi pentru a conecta echipamentul extern care emite semnal digital.
MUFĂ COAXIALĂ FM DE 75Ω
Conectaţi antena radio.
VENTILATOR
Ventilatorul funcţionează continuu când sistemul este pornit. Păstraţi un spaţiu
liber de minim 10cm în toate părţile ventilatorului când instalaţi sistemul.
MUFĂ HDMI OUT
Utilizaţi cablul HDMI şi conectaţi această mufă de ieşire HDMI la mufa de
intrare HDMI a televizorului pentru a obţine o calitate optimă a imaginii.
11
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 11
2009-03-07 �� 2:42:47
telecomandă
PREZENTAREA GENERALĂ A TELECOMENZII
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 12
2009-03-07 �� 2:42:48
Buton POWER
21
Buton SLOW, MO/ST
2
DVD RECEIVER button
22
Buton EJECT
3
Buton TV
23
Buton SOURCE
4
Butoane numerice (0~9)
5
Buton AUDIO
24
6
STEP button
Buton
Buton
Buton
Buton
7
Butoane Tuning Preset/CD Skip
25
Buton SUBTITLE
26
Buton PAUSE
27
Buton MUTE
28
Buton TUNING/CH
29
Buton RETURN
30
Buton EXIT
31
Buton DSP/EQ
32
Buton CANCEL
33
Buton SOUND EDIT
34
Buton AUDIO UPSCALE / P.BASS
35
Buton S.VOL
36
Buton SLEEP
9
Buton VOLUME
10
Buton REMAIN
11
Buton MENU
12
Buton CURSOR/ENTER
13
Buton INFO
14
Buton
15
Buton
PL II MODE
Buton TUNER MEMORY (Memorie tuner),
SD (Definiţie standard ) / HD (Definiţie
înaltă)
16
PL II EFFECT
DVD
TUNER
PORT
AUX
17
Buton ZOOM
37
Buton ASC
18
Buton REPEAT
38
Buton DIMMER
19
Buton CD RIPPING
20
Buton LOGO
● telecomandă
8
Buton
PLAY
Buton STOP
Butoane
SEARCH
ROM
1
Instalarea bateriilor în telecomandă
1. Ridicaţi capacul din spatele
telecomenzii, aşa cum este
indicat în figură.
M
2.Introduceţi două baterii AAA.
Potriviţi marcajele “+” şi “–” minus de pe baterii cu cele
de pe diagrama din interiorul compartimentului.
3.Fixaţi la loc capacul.
În condiţii de utilizare normală
a televizorului, bateriile durează
aproximativ un an.
Respectaţi aceste recomandări pentru a evita scurgerea sau
fisurarea bateriilor:
` Aşezaţi bateriile în telecomandă, respectând polaritatea: (+) la (+) şi (–) la (–).
` Utilizaţi un tip corespunzător de baterii. Bateriile cu aspect similar pot diferi ca voltaj.
` Înlocuiţi ambele baterii în acelaşi timp.
` Nu expuneţi bateriile la căldură sau la flacără deschisă.
13
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 13
2009-03-07 �� 2:42:51
telecomandă
SETAREA TELECOMENZII
Cu ajutorul telecomenzii, puteţi controla anumite funcţii ale televizorului dvs.
Atunci când acţionaţi televizorul cu ajutorul telecomenzii
1. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
2. Apăsaţi butonul POWER pentru a deschide televizorul.
3. În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, introduceţi codul
corespunzător televizorului.
~ Dacă în tabel apar mai multe coduri pentru televizorul
dvs., introduceţi codurile pe rând, pentru a vedea ce cod
corespunde.
Exemplu : Pentru un televizor Samsung
În timp ce ţineţi apăsat butonul POWER, utilizaţi butoanele
numerice pentru a introduce valorile 00, 15, 16, 17 sau 40.
4. Dacă televizorul se închide, înseamnă că setarea este finalizată.
~ Puteţi utiliza butoanele TV POWER, VOLUME, CHANNEL şi butoanele numerice (0~9).
M
` Este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze pe anumite mărci de televizoare. De asemenea, în funcţie de
marca televizorului dvs., este posibil ca anumite operaţii să nu fie disponibile.
` Dacă nu setaţi telecomanda cu codul corespunzător mărcii televizorului,
telecomanda va funcţiona, în mod prestabilit, pe un televizor Samsung.
Zona de acoperire a telecomenzii
Telecomanda poate fi utilizată la aproximativ 7 metri (23 ft.) în linie
dreaptă. Poate fi utilizată şi într-un unghi orizontal de maxim 30° faţă de
senzorul infraroşu.
14
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 14
2009-03-07 �� 2:42:52
ROM
Lista codurilor mărcilor de televizoare
Nr.
Firmă
Cod
Nr.
Firmă
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
Cod
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
17
Crown
03
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
20
Daewoo
40
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 59,
61
Samsung
03
62
Sanyo
19, 61, 65
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
15, 57, 64
60, 98
21
Daytron
40
65
Sharp
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
86
Dongyang
03, 54
42
MGA
18, 40
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● telecomandă
9
10
15
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 15
2009-03-07 �� 2:42:53
conectare
Această secţiune prezintă diverse metode de conectare a sistemului Digital Home Theater la alte
componente externe.
Înainte de a muta sau instala produsul, opriţi-l şi deconectaţi cablul de alimentare.
Conectarea boxelor
de 2,5 până la 3 ori mai mare decât ecranul unui televizor
Poziţia DVD Digital Home Cinema
Aşezaţi aparatul pe un stativ, raft sau pe suportul televizorului.
Selectarea poziţiei de audiţie
Poziţia de audiţie trebuie să fie la o distanţă de aproximativ 2,5-3 ori mai mare decât diagonala
televizorului.
Exemplu : Pentru televizoarele cu diagonala de 32", 2~2,4 m (6~8 ft.)
Pentru televizoarele cu diagonala de 55" 3,5~4 m (11~13 ft.)
Boxe frontale ei ei
Aşezaţi boxele în faţa poziţiei dvs. de audiţie, orientate spre dvs. (la aproximativ 45°).
Aşezaţi boxele astfel încât tweeterele acestora să fie la nivelul urechii dvs.
Aliniaţi partea frontală a boxelor cu partea frontală a boxei centrale sau aşezaţi-le uşor în faţa boxelor centrale.
Subwoofer g
Poziţia subwoofer-ului nu este foarte importantă. Îl puteţi aşeza oriunde doriţi.
Boxă centrală
f
Este recomandat să o instalaţi la aceeaşi înălţime cu boxele frontale. O puteţi monta direct pe sau sub televizor.
Boxe spate
hj
Aşezaţi boxele în spatele dvs. Dacă nu există suficient spaţiu, aşezaţi boxele faţă în faţă. Aşezaţi-le la o distanţă de
aproximativ 60-90 cm (2-3 ft.) deasupra nivelului urechilor, orientate uşor în jos.
deosebire de boxele frontale şi centrale, boxele din spate sunt utilizate pentru a genera mai ales efectele sonore
* şiSpre
nu vor emite în permanenţă semnal audio.
16
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 16
2009-03-07 �� 2:42:53
ROM
Conectarea boxelor
1. Apăsaţi clema bornelor din spatele boxei.
. Introduceţi firul negru în borna neagră (–) şi firul roşu în borna roşie
(+), apoi eliberaţi clema.
. Introduceţi fişele în partea din spate a sistemului Home Theater.
~ Nu uitaţi să potriviţi culorile bornelor difuzoarelor cu cele ale fişelor.
Negru
Roşu
● CONECTARE
HT-X725/HT-X725G
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
Subwoofer
Boxă centrală
Boxă spate (R)
Boxă spate (L)
1
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 17
2009-03-07 �� 2:42:57
conectare
Conectarea boxelor (Comenzi)
HT-TX725/HT-TX725G
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
Subwoofer
Boxă centrală
Boxă spate (R)
J
Boxă spate (L)
` Nu lăsaţi copiii să se joace cu sau în apropierea boxelor. Se pot răni în cazul defectării unui difuzor.
` Atunci când conectaţi firele la boxe, asiguraţi-vă că polaritatea (+/–) este cea corectă.
` Nu lăsaţi subwoofer-ul la îndemâna copiilor, pentru ca aceştia să nu introducă mâinile sau substanţe străine
în tubul (gaura) din subwoofer.
` Nu agăţaţi subwoofer-ul de perete prin canalul acestuia (orificiul).
M
` Dacă aşezaţi o boxă lângă televizor, este posibil ca imaginea să fie distorsionată din cauza câmpului magnetic
generat de difuzor. Dacă se întâmplă acest lucru, aşezaţi boxa la distanţă de televizor.
18
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 18
2009-03-07 �� 2:43:00
Pentru a conecta wireless boxele spate, trebuie să achiziţionaţi modulul de recepţie wireless şi placa TX de la
retailerul Samsung.
ROM
CONECTAREA AMPLIFICATORULUI DE RECEPţIE WIRELESS OPţIONAL
După achiziţionarea modulului de recepţie wireless (SWA-4000)
Acest produs (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) trebuie conectat numai cu SWA-4000
HT-X725/HT-X725G
● CONECTARE
Boxă frontală (R)
Boxă frontală (L)
Subwoofer
Boxă spate (L)
Boxă spate (R)
Boxă centrală
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
HT-TX725/HT-TX725G
Boxă frontală (R)
Boxă spate (L)
Boxă frontală (L)
Boxă spate (R)
Subwoofer
Boxă centrală
MODUL DE RECEPŢIE WIRELESS
1. Conectaţi boxele frontale, centrale şi subwoofer-ul, după ce
aţi consultat paginile 17~18.
. Cu unitatea principală închisă, introduceţi cardul TX în portul
TX Card (WIRELESS) situat pe partea din spate a unităţii principale.
~ Ţineţi cardul TX astfel încât faţetele înclinate sunt orientate în
sus şi introduceţi cardul în port.
~ Cardul TX permite comunicarea aparatului cu receptorul
wireless.
. Conectaţi căştile în modulul de recepţie wireless.
4. Introduceţi cablul de alimentare al modulului de recepţie wireless
în priza din perete.
Feţele înclinate
în sus
Card TX
1
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 19
2009-03-07 �� 2:43:09
conectare
CONECTAREA AMPLIFICATORULUI DE RECEPŢIE WIRELESS
OPŢIONAL (Comenzi)
M
` Aşezaţi modulul de recepţie wireless în spatele dvs. Dacă modul de recepţie wireless este prea aproape de
aparat, din cauza interferenţelor este posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
` Dacă lângă sistem utilizaţi un aparat cum ar fi un cuptor cu microunde, card LAN wireless, echipament
Bluetooth sau orice alt dispozitiv care utilizează aceeaşi frecvenţă (5,8 GHz), din cauza interferenţelor este
posibil ca sunetul să se întrerupă pe alocuri.
` Distanţa de transmisie a undei radio este de aproximativ 10 m, dar poate varia în funcţie de mediul de
operare. Este posibil ca sistemul să nu funcţioneze în cazul în care există un perete din oţel-beton sau metalic
între unitatea principală şi modulul de recepţie wireless, datorită faptului că undele radio nu pot pătrunde prin
metal.
` Dacă unitatea principală nu acceptă conexiunea wireless, sistemul are nevoie de setările ID între unitatea
principală şi modulul de recepţie wireless. Cu unitatea principală oprită, apăsaţi butoanele numerice de pe
telecomandă "0""1""3""5", iar unitatea va porni. Cu modulul receiverului wireless pornit, menţineţi
apăsat timp de 5 secunde butonul "ID SET" din partea din spate a unităţii.
J
` Nu introduceţi decât plăci TX, concepute pentru a fi utilizate cu acest produs. Altfel, este posibil ca produsul să
se defecteze sau placa se poate bloca.
` Nu introduceţi cardul TX invers sau în direcţie opusă.
` Introduceţi cardul când aparatul este oprit. Pot apărea probleme dacă introduceţi cardul în timp ce aparatul
este pornit.
` După introducerea plăcii TX, sunetul nu este redat prin conectorii din spate ai unităţii principale.
` Antena wireless de recepţie este încorporată în modulul de recepţie wireless. Feriţi aparatul de apă şi
umezeală.
` Pentru performanţe optime de audiţie, asiguraţi-vă că zona din jurul modulului de recepţie wireless nu este
bruiată de niciun obiect.
` Dacă nu se aude sunetul din boxele wireless spate, treceţi în modul DVD pe 5.1 canale sau Dolby ProLogic II.
` În modul 2-CH, niciun semnal audio nu este emis din boxele wireless spate.
20
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 20
2009-03-07 �� 2:43:10
ROM
CONECTAREA IEŞIRII VIDEO LA TELEVIZOR
Folosiţi una dintre cele trei metode pentru a vă conecta la un televizor.
● CONECTARE
METODA 2
METODA 3
(inclus)
METODA 1
METODA 1 : HDMI
Introduceţi cablul HDMI (neinclus) inclus, conectat la mufa HDMI OUT, situată pe partea din spate a
unităţii principale, în mufa HDMI IN a televizorului.
METODA 2 : Semnal video Composite
Dacă televizorul este prevăzut cu intrări video Component, conectaţi un cablu video Component
(neinclus) de la mufele (PR, PB şi Y) ale panoului din spatele aparatului la mufele corespunzătoare ale
televizorului.
METODA 3 : Semnal video Composite
Conectaţi cablul video al mufei VIDEO OUT de pe panoul din spatele aparatului la mufa VIDEO IN din
televizor.
M
` Acest produs funcţionează în modul de scanare Interlace 576i (480i) pentru ieşire Component.
` Dacă utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta un televizor Samsung la aparat, puteţi acţiona sistemul Home Theater cu
ajutorul telecomenzii. Există un singur model de televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+(HDMI-CEC).
` Verificaţi sigla ' Dacă televizorul are o siglă ', aceasta înseamnă că acceptă funcţia Anynet+.
1
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 21
2009-03-07 �� 2:43:15
conectare
Conectarea ieşirii Video la televizor (Comenzi)
Funcţia de detectare automată HDMI
Ieşirea video a playerului se va schimba automat în modul HDMI dacă este conectat un cablu HDMI
când sistemul este pornit.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI este o interfaţă care permite transmisia digitală a semnalului video şi audio cu un singur conector.
Utilizând HDMI, sistemul DVD Home Cinema transmite semnal digital video şi audio şi afişează o imagine clară
pe un televizor cu mufă de intrare HDMI.
~ Descrierea conexiunii HDMI
Conector HDMI – Acceptă date digitale video şi audio.
- HDMI emite numai un semnal digital către televizor.
- Dacă televizorul nu acceptă HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pe ecran vor apărea
imagini aleatoare.
~ De ce utilizează Samsung tehnologia HDMI?
Televizoarele analogice necesită un semnal video/audio analogic. Totuşi, la redarea DVD, datele transmise
către televizor sunt în format digital. De aceea, este necesar un convertor digital-analogic (în DVD Home
Cinema) sau un convertor analogic-digital (în televizor TV). În timpul acestei conversii, calitatea imaginii se
pierde din cauza zgomotului şi a pierderii de semnal. Tehnologia HDMI este superioară deoarece nu
necesită conversie D/A şi transmite un semnal digital pur de la player către TV.
~ Ce este HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) este un sistem pentru protejarea conţinutului DVD
transmis prin HDMI împotriva copierii. Oferă o legătură digitală între o sursă video (PC, DVD. etc) şi un
dispozitiv de afişare (TV, proiector. etc). Conţinutul este criptat pe dispozitivul sursă, pentru a împiedica
copierea neautorizată.
~ Ce este Anynet+?
Anynet+ este o funcţie care asigură controlul acestui sistem prin intermediul televizoarelor Samsung
cu caracteristica Anynet+.
- Dacă televizorul Samsung are sigla Anynet ', înseamnă că permite această funcţie.
- Dacă porniţi playerul şi introduceţi un disc, acesta va începe redarea discului şi televizorul va porni
automat şi va trece în modul HDMI.
- Dacă porniţi playerul şi apăsaţi butonul Play când este introdus un disc, televizorul va porni automat
şi se va comuta în modul HDMI.
BD Wise (numai produse Samsung)
Puteţi opta pentru utilizarea meniului BD Wise numai dacă sistemul home cinema Samsung este conectat la un
televizor Samsung care acceptă funcţia BD Wise utilizând cablul HDMI.
~ Ce este BD Wise?
BD Wise reglează automat produsele Samsung compatibile cu BD Wise la setările
optime.
Această caracteristică este activată numai dacă televizoarele Samsung compatibile
cu BD Wise sunt conectate între ele cu un cablu HDMI.
~ Pentru a utiliza BD Wise
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
1. Utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta sistemul home cinema Samsung la un televizor Samsung compatibil cu BD Wise.
2. Setaţi fiecare meniu BD Wise al sistemului home cinema Samsung şi televizorul Samsung la Activat.
- Astfel, calitatea imaginii va fi optimizată în funcţie de conţinutul pe care doriţi să îl redaţi (disc, DVD, etc).
-A
stfel, calitatea imaginii va fi optimizată între sistemul home theater şi televizorul Samsung compatibil cu BD Wise.
M
` Dacă doriţi să schimbaţi rezoluţia în modul BD Wise, trebuie mai întâi să setaţi modul BD la Dezactivat.
` Dacă dezactivaţi modul BD Wise, rezoluţia televizorului conectat va fi reglată automat la valoarea maximă.
` BD Wise va fi dezactivat dacă playerul este conectat la un dispozitiv care nu acceptă BD Wise.
22
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 22
2009-03-07 �� 2:43:16
ROM
FUNCţIA HDMI
Selectarea rezoluţiei
Această funcţie vă permite să selectaţi rezoluţia ecranului pentru ieşirea HDMI.
M
` Dacă televizorul nu acceptă rezoluţia configurată, este posibil să
nu puteţi vedea corespunzător imaginea.
` Atunci când conectaţi un televizor HDMI, nu sunt transmise
semnalele video Composite şi Component.
` Pentru informaţii suplimentare despre modul de selectare a sursei de intrare
video a televizorului, consultaţi manualul de instrucţiuni a televizorului.
● CONECTARE
În modul Stop, ţineţi apăsat mai mult de 5 secunde butonul SD/HD
(Definiţie standard/Definiţia înaltă) de pe telecomandă.
~ Rezoluţiile disponibile pentru ieşirea HDMI sunt
576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
~ Rezoluţia SD(Definiţie standard) este de 576p (480p)
şi rezoluţia HD(Definiţie înaltă) este de 720p, 1080i/1080p.
Valoarea prestabilită a ieşirii HDMI este de 576p (480p).
Ce este HDMI (interfaţă
multimedia de înaltă definiţie)?
Acest dispozitiv transmite semnalul
video DVD pe cale digitală, fără să
efectueze procesul de convertire în
semnal analogic. Puteţi obţine imagini
digitale mai clare prin conectarea
conţinutului video la televizor, cu
ajutorul unui cablul de conectare HDMI.
Utilizarea funcţiei Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ este o funcţie care poate fi utilizată la acţionarea
aparatului cu ajutorul unei telecomenzi Samsung pentru televizor,
prin conectarea sistemului Home Theater la un televizor
SAMSUNG printr-un cablu HDMI. Există un singur model de
televizor Samsung care acceptă funcţia Anynet+.
1. Conectaţi unitatea centrală a sistemului Home Theatre la un
televizor Samsung folosind un cablu HDMI. (Vezi pagina 21)
. Setaţi funcţia Anynet+ a televizorului.
(Pentru informaţii suplimentare, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.)
~ Puteţi controla sistemul Home Theatre utilizând
telecomanda televizorului.
(Butoane televizor disponibile : Butoanele :
,
,
,
, , şi , butoanele, ~ )
T
Cu Anynet+
Puteţi controla acest sistem, puteţi
porni televizorul sau viziona un film
apăsând butonul Play (Redare) de pe
telecomanda televizorului Samsung.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Dacă selectaţi TV
Activaţi funcţia Anynet+(HDMI-CEC) apăsând butonul Anynet+ de
pe telecomanda televizorului.
• Receiver : On : Puteţi asculta conţinuturi audio la sistemul Home Theater.
• Receiver : Off : Puteţi asculta conţinuturi audio la televizor.
T
Dacă selectaţi THEATER
Selectaţi THEATER to connect şi setaţi opţiunea pentru fiecare element
MOVE
ENTER
EXIT
de mai jos.
• View TV : Dacă funcţia Anynet+ (HDMI-CEC) este activată
şi selectaţi View TV, sistemul Home Theater
se va comuta automat pe modul digital in.
• Theater Menu : Puteţi accesa şi controla meniul sistemului Home Theater.
• Theater Operation : Vor fi afişate informaţiile de redare
adiscului din sistemul Home Theater.
Puteţi controla operaţiile legate de disc ale sistemului Home Theater, precum
modificarea titlului, capitolului sau a subtitrării.
• Receiver : On : Puteţi asculta conţinuturi audio la sistemul Home Theater.
• Receiver : Off : Puteţi asculta conţinuturi audio la televizor.
Move
M
Enter
Exit
` În timp ce vă uitaţi la televizor, dacă doriţi să ascultaţi sunetul de la televizor prin sistemul home theatre,
trebuie să fie conectat cablul optic.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 23
2009-03-07 �� 2:43:19
conectare
Conectarea cablurilor audio ale componentelor externe
AUX1 : Conectarea unui dispozitiv extern/player MP3
Componente precum un player MP3
Cablu audio
(neinclus)
Audio OUT
1. Conectaţi AUX IN 1 (Audio) de la Home Theatre la Audio Out (Ieşire audio) a dispozitivului extern/
player MP3.
. Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea AUX1.
~ Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 24
2009-03-07 �� 2:43:19
OPTIC : Panou spate
Componentă analogică externă
● CONECTARE
Cablul audio (neinclus)
Dacă componenta analogică
externă are o singură ieşire Audio,
conectaţi canalul din dreapta sau
din stânga.
ROM
AUX2 : Panou spate
Cablul optic
(neinclus)
Componentă digitală externă
AUX2 : Conectarea unei componente analogice externe
Componente analogice externe precum videocasetofoanele.
1. Conectaţi mufa AUX IN 2 (Audio) a sistemului Home Theater la mufa Audio Out a componentei
analogice externe.
~ Asiguraţi-vă că culorile conectorilor corespund.
. Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea AUX2.
~ Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Puteţi să conectaţi mufa Video Out a videocasetofonului la televizor şi să conectaţi mufele de ieşire Audio ale
videocasetofonului la sistemul Home Theater.
OPTIC: Conectarea unei componente digitale externe
Componente cu semnal digital cum ar fi un receiver prin cablu/satelit (Set-Top Box).
1. Conectaţi intrarea Digital (OPTICAL) la ieşirea Digital a componentei digitale externe.
. Apăsaţi butonul AUX de pe telecomandă pentru a selecta intrarea DIgITAL.
~ Puteţi utiliza şi butonul FUNCTION al aparatului.
Modul este comutat în felul următor :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 25
2009-03-07 �� 2:43:24
conectare
CONECTAREA ANTENEI RADIO
1. Conectaţi antena FM inclusă la mufa pentru cablu coaxial FM de 75Ω.
. Mişcaţi încet antena în jurul dvs. până găsiţi o poziţie cu recepţie bună, apoi fixaţi antena de perete
sau de o suprafaţă rigidă.
Antenă radio
(inclusă)
M
` Aparatul nu recepţionează transmisii AM.
Ventilator răcire
Ventilatorul de răcire asigură aparatului un flux de aer rece, pentru a preveni supraîncălzirea acestuia.
Respectaţi următoarele recomandări privind siguranţa dvs.
~ Asiguraţi-vă că aparatul este bine ventilat. Dacă ventilaţia este slabă, temperatura din interiorul aparatului poate
creşte şi poate duce la defectarea acestuia.
~ Nu bruscaţi ventilatorul de răcire sau fantele acestuia. (Dacă ventilatorul sau fantele acestuia sunt acoperite cu
hârtie sau cu o cârpă, este posibil să izbucnească un incendiu în interiorul aparatului din cauza acumulării de
căldură.)
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 26
2009-03-07 �� 2:43:30
ROM
Înainte de a utiliza sistemul Home Theater
Telecomanda sistemului DVD Home Theater poate fi folosită pentru acţionarea televizoarelor Samsung.
1. Introduceţi cablul de alimentare al aparatului în priză.
● ÎNAINTE DE A UTILIZA SISTEMUL HOME THEATER
. Apăsaţi butonul DVD RECEIVER pentru a utiliza sistemul DVD
Home Theater.
. Apăsaţi butonul FUNCTION al aparatului sau butonul DVD al
telecomenzii pentru a activa redarea DVD-ului/CD-ului.
4. Apăsaţi butonul TV pentru a seta telecomanda în modul TV.
. Apăsaţi butonul POWER al telecomenzii pentru a deschide
televizorul Samsung.
VIDEO
. Apăsaţi butonul SOURCE pentru a selecta modul VIDEO pe
televizor.
Selectarea formatului video
Când aparatul este oprit, ţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul numărul 7 de pe
telecomandă.
~ În mod prestabilit, formatul video este setat pe "PAL".
~ Pe afişaj va apărea "NTSC" sau "PAL". Apăsaţi apoi scurt
butonul numărul 7 pentru a selecta "NTSC" sau "PAL".
~ Fiecare ţară are un alt standard pentru formatul video.
~ Pentru redare în modul normal, formatul video al discului trebuie
să fie identic cu formatul video al televizorului.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 27
2009-03-07 �� 2:43:31
redarea
REDAREA DISCURILOR
B
1. Introduceţi un disc în poziţie verticală în fanta pentru discuri.
~ Aşezaţi cu atenţie discul în sertar, cu eticheta în sus.
. Închideţi sertarul apăsând butonul PLAY (
).
~ Redarea începe automat.
Pentru a întrerupe redarea, apăsaţi butonul STOP (@) în timpul redării.
~ Dacă apăsaţi butonul o dată, pe ecran apare PRESS PLAY şi va fi memorată ultima poziţie de redare.
Dacă apăsaţi butonulPLAY (
) sau ENTER discul va fi redat din locul în care a fost întreruptă
redarea. (Această funcţie este disponibilă doar pe discurile DVD.)
~ Dacă apăsaţi de două ori, pe ecran apare STOP iar dacă apăsaţi pe butonul PLAY (
) discul este
redat de la început.
Pentru a întrerupe redarea temporar, apăsaţi butonul PAUSE (
~ Pentru a relua redarea, apăsaţi din nou pe butonul PLAY (
M
) în timpul redării.
).
` În funcţie de conţinutul discului, ecranul iniţial poate să difere.
` În caz contrar, se încalcă prevederile CSS (Content Scrambling System: un sistem de protecţie împotriva copierii).
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 28
2009-03-07 �� 2:43:32
ROM
REDAREA CD-URILOR MP3/WMA
Pot fi redate CD-urile de date (CD-R, CD-RW) codate în format MP3/WMA.
A
1. Încărcaţi un disc MP3/WMA.
● REDAREA
~ Va apărea ecranul cu meniul MP3/WMA şi va fi
iniţializată redarea discului.
~ Aspectul meniului depinde de discul MP3/WMA.
~ Fişierele WMA-DRM nu pot fi redate.
. În modul Stop, utilizaţi butoanele ,,, pentru a selecta
albumul, apoi apăsaţi butonul ENTER.
~ Utilizaţi butoanele , pentru a selecta melodia.
. Pentru a selecta un alt album, utilizaţi butoanele ,,,
în modul Stop, apoi apăsaţi butonul ENTER.
4. Apăsaţi butonul STOP (@) pentru a întrerupe redarea.
M
` În funcţie de modul de înregistrare, este posibil ca unele CD-uri MP3/WMA să nu fie redate.
` Cuprinsul unui CD MP3/WMA poate varia în funcţie de formatul MP3/WMA al
melodiilor înregistrate pe disc.
Selectarea formatului video
~ Apăsaţi butoanele ,,, când aparatul este în modul Stop şi selectaţi pictograma dorită
din partea superioară a meniului.
Pictograma Music File: Pentru a reda doar fişiere audio, selectaţi
pictograma
.
Pictograma Image File: Pentru a reda doar fişiere foto, selectaţi
pictograma
.
Pictograma Movie File: Pentru a reda doar fişiere video, selectaţi
pictograma
.
Pictograma All File : Pentru a vizualiza toate fişierele, selectaţi
pictograma
.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 29
2009-03-07 �� 2:43:34
redarea
REDAREA FIŞIERELOR JPEg
Imaginile captate cu o cameră foto digitală sau o cameră video, sau fişierele JPEG de pe PC pot fi stocate pe CD şi
redate apoi pe sistemul Home Theater.
G
Funcţia Rotate/Flip
În timpul redării, apăsaţi butoanele cu săgeţi ,,,.
buton: Rotire pe verticală
Imagine originală
buton: Rotire cu 90°
în sens invers acelor
de ceasornic
buton: Rotire cu 90° în
sensul acelor de
ceasornic
buton: Rotire pe orizontală
M
` Rezoluţiile maxime acceptate de aparat sunt de 5120 x 3480 (sau 19.0 MPixel) pentru fişierele JPEG standard
şi de 2048 x 1536 (sau 3.0 MPixel) pentru fişierele cu imagine progresivă.
0
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 30
2009-03-07 �� 2:43:35
ROM
REDAREA DISCURILOR DIVX
Funcţiile prezentate în această pagină se aplică pentru redarea discurilor DivX.
D
Salt înainte/înapoi
Redare rapidă
● REDAREA
În timpul redării, apăsaţi butonul [,].
~ Se deplasează la fişierul următor după fiecare apăsare a
butonului ], dacă discul conţine mai mult de 2 fişiere.
~ Se deplasează la fişierul anterior după fiecare apăsare a
butonului [ dacă discul conţine mai mult de 2 fişiere.
D
În timpul redării, apăsaţi pe butonul (,).
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsaţi butonul
( sau ) în timpul redării.
De fiecare dată când apăsaţi unul dintre butoane, viteza de
redare se modifică în felul următor :
2x  4x  8x  32x  Play.
Funcţia 5 Minute Skip
D
În timpul redării, apăsaţi butonul ,.
~ Redarea derulează 5 minute înainte după fiecare apăsare a butonului .
~ Redarea derulează 5 minute înapoi după fiecare apăsare a butonului .
Afişare limbă dublaj
D
Apăsaţi butonul AUDIO.
~ Dacă pe disc sunt mai multe limbi, puteţi comuta între
acestea.
~ După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica
de la AUDIO (1/N, 2/N ...) şi .
M`
Apare
dacă pe disc există o limbă străină acceptată.
Afişare subtitrare
D
Apăsaţi butonul SUBTITLE.
~ După fiecare apăsare a butonului, selecţia se va modifica
de la SUBTITLE (1/N, 2/N ...) şi SUBTITLE OFF.
~ Dacă discul are un singur fişier de subtitrare, acesta va fi
redat automat.
~ Consultaţi secţiunea 2 (Funcţia titluri) de pe pagina
următoare, pentru detalii suplimentare cu privire la utilizarea
subtitlurilor cu discurile DivX.
1
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 31
2009-03-07 �� 2:43:37
redarea
REDAREA DISCURILOR DIVX (Comenzi)
D
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare
Dacă discul are mai multe fişiere de subtitrare, este posibil ca
subtitrarea prestabilită să nu corespundă cu filmul şi va trebui să
selectaţi limba de subtitrare în felul următor :
1. În modul Stop, apăsaţi butonul $, % selectaţi subtitrarea dorită
( ) de pe ecranul televizorului şi apăsaţi apoi butonul ENTER.
. Atunci când selectaţi fişierul DivX dorit de pe ecran, filmul va fi
redat în mod normal.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX este un format pentru fişiere video, conceput de Microsoft şi bazat pe compresia MPEG4, pentru a permite redarea pe
internet a datelor audio şi video în timp real.
MPEG4 este utilizat pentru codarea video, iar MP3 pentru codarea audio, pentru ca utilizatorii să poată vizualiza un film la o
calitate audio şi video similară celei de pe un DVD.
1. Formate acceptate
Acest produs acceptă doar următoarele tipuri de formate media. Dacă nu sunt acceptate nici formatele video şi nici cele
audio, este posibil să întâmpinaţi probleme, cum ar fi imagini întrerupte sau lipsa sunetului.
Formate video acceptate
Format
AVI
WMV
Versiuni acceptate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Formate audio acceptate
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Rata de biţi
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Frecvenţă
44.1khz
~ Fişierele DivX, inclusiv fişierele audio şi video create în formatul DTS, nu acceptă decât maxim 6 Mbps.
~ Proporţie dimensiuni : deşi rezoluţia DivX prestabilită este de 640x480 pixeli, produsul acceptă o rezoluţie maximă de
800x600 pixeli. Nu vor fi acceptate rezoluţii ale ecranului televizorului mai mari de 800x600.
~ Atunci când redaţi un disc a cărui frecvenţă este mai mare de 48 khz sau 320 kbps, este posibil să apară scintilaţii ale
ecranului în timpul redării.
2. Funcţia Caption
~ Trebuie să aveţi cunoştinţe în prealabil despre extragerea şi editarea video pentru a putea utiliza corespunzător această
funcţie.
~ Pentru a utiliza funcţia de captare, salvaţi fişierul de captură (*.smi) cu un nume identic ca al fişierului media DivX (*.avi)
din acelaşi dosar.
Exemplu : Rădăcină
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Pentru numele fişierului sunt disponibile 60 de caractere alfanumerice sau 30 de caractere pentru Asia de Est
(caractere de 2 biţi pentru coreeană şi chineză).
~ DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, Inc. Acesta este un dispozitiv
certificat DivX sau ultracertificat DivX care redă formate video.
DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie înregistrat pentru a putea reda conţinut
DivX Video-on-Demand (VOD). Mai întâi, generaţi codul de înregistrare DivX VOD pentru dispozitivul dvs. şi trimiteţi-l în
cursul procesului de înregistrare. [Important: Conţinutul DivX VOD este protejat prin sistemul DivX DRM (Digital Rights
Management), care restricţionează redarea pe dispozitivele certificate DivX înregistrate. Dacă încercaţi să redaţi
conţinuturi DivX VOD neautorizate pentru dispozitivul dvs., se va afişa mesajul “Authorization Error (Eroare de
autorizare)”, iar conţinutul dvs. nu va fi redat.] Aflaţi mai multe la adresa www.divx.com/vod.
DivX® este marcă comercială înregistrată a DivX, Inc., şi este utilizată sub licenţă.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 32
2009-03-07 �� 2:43:38
Afişarea informaţiilor privind discul
dBAGD
ROM
UTILIZAREA FUNCţIEI DE REDARE
Pe ecran puteţi vizualiza informaţiile privind redarea.
Apăsaţi butonul INFO.
` În funcţie de disc, afişajul cu informaţii poate să apară diferit.
● REDAREA
M
` În funcţie de disc, puteţi selecta şi DTS, DOLBY DIGITAL sau
PRO LOGIC.
apare pe ecran!
Dacă acest simbol apare pe ecran în timp ce acţionaţi
butoanele, operaţia respectivă nu este posibilă cu discul redat
în prezent.
Verificarea timpului de redare rămas
dBA
Apăsaţi butonul REMAIN.
~ Pentru a verifica timpul total şi timpul rămas dintr-o piesă
sau un capitol redat.
La fiecare apăsare a butonului Remain
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 33
2009-03-07 �� 2:43:39
redarea
UTILIZAREA FUNCţIEI DE REDARE (Comenzi)
Redarea rapidă
dBAD
Apăsaţi butonul (,).
~ După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza de
redare se modifică în felul următor :
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` În timpul redării rapide a unui CD sau a unui MP3-CD, sunetul se aude doar la viteza 2x, nu şi la vitezele 4x,
8x, 32x.
Redarea lentă
dD
Apăsaţi butonul SLOW.
~ După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, viteza
de redare se modifică în felul următor :
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
&1/8 ➞  PLAY
D *1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PLAY
M
` Nu se aude sunetul în timpul redării.
` Redarea lentă inversă nu funcţionează pentru filme în format DivX.
Saltul scenelor/melodiilor
dA
Apăsaţi butonul [,].
~ La fiecare apăsare a butonului în timpul redării, va fi redat
capitolul, melodia sau directorul (fişierul) anterior sau următor.
4
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 34
2009-03-07 �� 2:43:41
dBAGD
Redarea repetată vă permite să redaţi de mai multe ori un
capitol, un titlu, o pistă (melodie) sau un director (fişier MP3).
ROM
Redarea repetată
Apăsaţi butonul REPEAT.
~ După fiecare apăsare a butonului în timpul redării, modul de
redare repetată se modifică în felul următor :
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : OFF ➞ REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
● REDAREA
DVD-VIDEO
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CHAPTER : Redă în mod repetat capitolul selectat.
TITLE : Redă în mod repetat titlul selectat.
RANDOM : Redă melodiile în ordine aleatorie. (O melodie care a fost deja redată poate fi redată din nou.)
TRACK : Redă în mod repetat melodia selectată.
DIR : Redă în mod repetat toate melodiile din folderul selectat.
DISC : Redă în mod repetat tot discul.
OFF : Anulează funcţia de redare repetată.
Pentru a selecta modul Repeat Playback din ecranul Disc Information
dB
1. Apăsaţi butonul INFO de două ori.
. Apăsaţi butonul cu săgeată  pentru a vă deplasa la
afişajul REPEAT PLAYBACK ( ).
. Apăsaţi butonul cu săgeată Cursor  pentru a selecta
modul dorit de redare repetată.
~ Pentru a selecta un alt album şi o altă melodie, repetaţi
paşii 2 şi 3 de mai sus.
4. Apăsaţi butonul ENTER.
OFF  A-  CHAP  TITLE  OFF
B OFF  A-  TRACK  DISC  OFF
M
` Pentru discurile DivX, MP3 şi JPEG, nu puteţi selecta modul Repeat Play din ecranul de afişare a informaţiilor.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 35
2009-03-07 �� 2:43:42
redarea
UTILIZAREA FUNCţIEI DE REDARE (Comenzi)
d
Redarea repetată A-B
Puteţi reda în mod repetat o anumită secţiune de pe un DVD.
1. Apăsaţi butonul INFO de două ori.
. Apăsaţi butonul cu săgeată  pentruAa- vă deplasa la afişajul
REPEAT PLAYBACK ( ).
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a selecta punctul
A- apăsaţi butonul ENTER la începutul segmentului dorit.
A -?
~ După ce apăsaţi butonul ENTER, poziţia
selectată va fi
REPEAT : AÐ
memorată.
4. Apăsaţi butonul ENTER la începutul segmentului dorit.
~ Segmentul respectiv va fi redat în mod repetat.
A-B
d Pentru a reveni la modul normal de redare, apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a selecta
opţiunea
OFF.
M
A TO B REPEAT ON
` Funcţia A-B Repeat nu funcţionează pe discurile DivX, MP3 sau JPEG.
Funcţia Step
dD
Apăsaţi butonul STEP.
~ Imaginea este redată cu câte un cadru după fiecare apăsare
a butonului în timpul redării.
M
` În timpul redării cadru cu cadru nu este emis niciun sunet.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 36
2009-03-07 �� 2:43:43
Această funcţie vă permite să vizionaţi aceeaşi scenă din
unghiuri diferite.
ROM
d
Funcţia Angle
1. Apăsaţi butonul INFO.
. Apăsaţi butonul cu săgeată  pentru a vă deplasa la afişajul
ANgLE (
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
● REDAREA
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , sau butoanele numerice
pentru a selecta unghiul dorit.
~ După fiecare apăsare a butonului, unghiul se modifică în
felul următor :
1/3
` Funcţia Angle poate fi activată doar pe discurile pe care s-au înregistrat mai multe unghiuri.
d
Funcţia Zoom
Această funcţie vă permite să măriţi o anumită zonă din
imagine.
1. Apăsaţi butonul ZOOM.
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ,,, pentru a muta zona
pe care doriţi să o măriţi.
. Apăsaţi butonul ENTER.
~ După fiecare apăsare a butonului, nivelul de apropiere se
modifică în felul următor:
ZOOM X 1.5  ZOOM X 2  ZOOM X 3  ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
Funcţia de selectare a limbii de dublaj
d
1. Apăsaţi butonul INFO de două ori.
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , sau butoanele numerice
pentru a selecta limba de dublaj dorită.
~ În funcţie de numărul de limbi străine de pe un disc DVD,
după fiecare apăsare a butonului este selectată altă limbă
străină (ENGLEZĂ, SPANIOLĂ, FRANCEZĂ etc.)
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Pentru a utiliza această funcţie, puteţi apăsa de asemenea, butoanele AUDIO de pe telecomandă.
` În funcţie de disc, este posibil ca funcţia de selectare a limbii dublajului să nu fie disponibilă.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 37
2009-03-07 �� 2:43:45
redarea
UTILIZAREA FUNCţIEI DE REDARE (Comenzi)
d
Funcţia de selectare a limbii de subtitrare
1. Apăsaţi butonul INFO de două ori.
. Apăsaţi butonul cu săgeată  pentru a vă deplasa la
afişajul SUBTITLE ( ) .
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi  sau butoanele numerice
pentru a selecta subtitrarea dorită.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03  EN 01/03
M
` Pentru a utiliza această funcţie, puteţi apăsa de asemenea,
butonul SUBTITLE de pe telecomandă.
` În funcţie de disc, este posibil ca funcţia Limbă de subtitrare să nu fie disponibilă.
Deplasarea directă la o scenă/melodie
dBAG
dB
1. Apăsaţi butonul INFO.
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , sau butoanele numerice
pentru a selecta titlul/melodia ( ) dorită şi apăsaţi butonul
ENTER.
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a vă deplasa la
afişajul Chapter ( ).
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , sau butoanele numerice
pentru a selecta capitolul dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a vă deplasa la
afişajul temporal ( ).
. Apăsaţi butoanele numerice pentru a selecta intervalul de
timp dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
AG
Apăsaţi butoanele numerice.
~ Va fi redat fişierul selectat.
~ Atunci când redaţi un disc MP3 sau JPEG, nu puteţi utiliza
butonul , pentru a vă deplasa la un folder.
Pentru a muta un folder, apăsaţi pe butonul STOP (@) şi apoi
pe ,.
M
` Puteţi apăsa pe butonu [,] al telecomenzii pentru a vă deplasa direct la titlul, capitolul sau melodia
dorit(ă).
` În funcţie de disc, este posibil să nu vă puteţi deplasa la titlul sau intervalul de timp selectat.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 38
2009-03-07 �� 2:43:47
Puteţi utiliza meniurile pentru limba de dublaj, limba de
subtitrare, profil etc.
ROM
d
Utilizarea meniului Disc
Conţinutul meniului DVD-ului diferă de la un disc la altul.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
● REDAREA
. Apăsaţi butonul Cursor , pentru a vă deplasa la Disc
Menu (Meniu disc) şi apăsaţi butonul ENTER.
~ Atunci când selectaţi Disc Menu şi discul nu acceptă
această opţiune, pe ecran apare mesajul "This menu is
not supported".
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ,,, a selecta elementul
dorit.
4. Apăsaţi butonul ENTER.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de
configurare.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.
d
Utilizarea meniului Title
În cazul DVD-urilor care conţin mai multe titluri, puteţi vizualiza
titlul fiecărui film. În funcţie de disc, disponibilitatea acestei
caracteristici poate varia.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cu săgeţi , pentru a vă deplasa la
Title Menu.
. Apăsaţi butonul ENTER.
~ Apare meniul de titlu.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de
configurare.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Afişajul meniului discului poate să difere, în funcţie de disc.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 39
2009-03-07 �� 2:43:51
redarea
Utilizarea BLUETOOTH
Puteţi utiliza un dispozitiv Bluetooth pentru a vă bucura de muzică la o calitate ridicată a sunetului stereo, totul fără fire!
Ce reprezintă Bluetooth?
Bluetooth este o specificaţie de piaţă care descrie modul în care dispozitivele compatibile
Bluetooth pot fi interconectate cu uşurinţă, utilizând o conexiune wireless scurtă.
~ Dispozitivul Bluetooth poate cauza bruiaje sau funcţionarea necorespunzătoare, în funcţie de condiţiile de utilizare.
~ Când o parte a corpului se află în contact cu sistemul de transmisie/recepţie al dispozitivului
Bluetooth sau al sistemului Home Cinema.
~ Variaţia electrică determinată de bruiajul electric de către perete, colţ sau elementele utilizate pentru
împărţirea biroului.
~ Interferenţe electrice cauzate de dispozitivele cu aceeaşi bandă de frecvenţă, inclusiv echipamentul
medical, cuptorul cu microunde şi conexiunile LAN wireless.
~ Când conectaţi sistemul Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth, încercaţi să păstraţi o distanţă cât mai redusă între acestea.
~ Cu cât distanţa dintre sistemul Home Cinema şi dispozitivul Bluetooth este mai mare, cu atât calitatea
va fi mai slabă. Dacă distanţa depăşeşte limita, comunicaţia este întreruptă.
~ În zonele cu recepţie scăzută, s-ar putea ca legătura Bluetooth să nu funcţioneze corespunzător.
~ Sistemul Home Cinema are un domeniu de recepţie de max. 10 m în orice direcţie, dacă nu este
obstrucţionat de obstacole. Conexiunea va fi întreruptă automat în cazul în care distanţa depăşeşte
această valoare. Chiar în cadrul acestui interval, calitatea sunetului poate fi deteriorată de obstacole
precum pereţi sau uşi.
Conectarea sistemului Home Cinema la un dispozitiv Bluetooth
Verificaţi dacă dispozitivul Bluetooth acceptă funcţia
pentru căşti stereo compatibile Bluetooth.
1. Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION de pe panoul
frontal al sistemului Home Cinema, până la apariţia "BT
AUDIO".
~ Modul se schimbă după cum urmează :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB 
BT AUDIO  TUNER.
~ Pe afişajul frontal al sistemului Home Cinema veţi
vizualiza mesajul “WAIT” timp de 2 secunde, apoi pe cel
“READY”.
Conectare
. Selectaţi meniul Bluetooth al dispozitivului pe care doriţi
să-l conectaţi prin Bluetooth. (consultaţi manualul de
utilizare al dispozitivului Bluetooth)
. Selectaţi un meniu pentru căşti Stereo pe dispozitivul
Dispozitiv
Bluetooth
conectat prin Bluetooth.
~ Veţi vizualiza o listă de dispozitive scanate.
4. Selectaţi "Samsung Home Theater" din lista vizualizată.
~ Când sistemul Home Cinema este conectat la dispozitivul Bluetooth, sistemul va afişa mesajul
"Connect" pe afişajul frontal, urmat de numele dispozitivului Bluetooth conectat.
~ Conectarea sistemului Home Cinema este finalizată.
. Redaţi muzică pe dispozitivul conectat.
~ Puteţi asculta muzică redată pe dispozitivul Bluetooth conectat, direct de pe sistemul Home Cinema.
M
` Ar putea fi necesar să introduceţi un cod PIN (parolă) când conectaţi dispozitivul Bluetooth la sistemul Home Cinema.
Dacă apare fereastra de introducere a codului PIN, introduceţi <0000>.
` Sistemul Home Cinema poate controla funcţia corelată cu redarea numai dacă dispozitivul conectat acceptă această funcţie.
` Sistemul Home Cinema acceptă numai date Middle Quality SBC (până la 237kbps@48kHz), dar nu acceptă date High
Quality SBC (328kbps@44.1kHz).
40
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 40
2009-03-07 �� 2:43:51
ROM
Deconectarea dispozitivului Bluetooth de la sistemul Home Cinema
● redarea
Puteţi deconecta sistemul Home Cinema de la dispozitivul
Bluetooth. (consultaţi manualul de utilizare al dispozitivului
Bluetooth)
~ Sistemul Home Cinema va fi deconectat.
~ Când sistemul Home Cinema este deconectat de la dispozitivul
Bluetooth, sistemul va afişa mesajul "DISCONNECT" pe afişajul
central.
Deconectarea sistemului Home Cinema de la dispozitivul Bluetooth
Apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION de pe panoul frontal al sistemului Home Cinema, pentru a
comuta de la "BT AUDIO" la un alt mod.
~ Dispozitivul Bluetooth conectat va aştepta o anumită perioadă de timp pentru un răspuns de la
sistemul Home Cinema înainte de a întrerupe conexiunea. (Durata de deconectare poate varia, în
funcţie de dispozitivul Bluetooth)
~ Dispozitivul conectat în momentul respectiv va fi deconectat.
M
` În modul de conectare Bluetooth, conexiunea Bluetooth se va întrerupe dacă distanţa dintre sistemul Home
Cinema şi dispozitivul Bluetooth depăşeşte 10 m.
Dacă distanţa este modificată astfel încât să se încadreze în raza de acţiune sau dacă reporniţi dispozitivul
Bluetooth, conexiunea Bluetooth poate fi reactivată.
` În cazul anumitor dispozitive Bluetooth, s-ar putea ca unele funcţii să nu opereze corespunzător.
41
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 41
2009-03-07 �� 2:43:52
redarea
REDAREA FIŞIERELOR MEDIA CU AJUTORUL CARACTERISTICII USB HOST
Puteţi reda fişiere media, cum ar fi poze, filme şi melodii stocate pe MP3 playere, memorii USB sau camere digitale, la un
semnal video de înaltă calitate, cu un sistem de sunet Home Theater pe 5.1 canale, prin conectarea dispozitivului de
stocare la portul USB al sistemului.
1. Conectaţi dispozitivul USB la portul USB de pe panoul
frontal al aparatului.
. Apăsaţi butonul FUNCTION al DVD playerului sau
butonul PORT de pe telecomandă pentru a selecta
modul USB.
~ Pe ecran va apărea USB, iar apoi va dispărea.
~ Pe ecranul televizorului apare USB MENU şi este
redat fişierul salvat.
. Pentru a întrerupe redarea, apăsaţi butonul STOP (@).
Înlăturarea în siguranţă din USB
Pentru a preveni deteriorarea informaţiilor stocate în memoria
dispozitivului, efectuaţi operaţia de înlăturare în siguranţă înainte
de a deconecta cablul USB.
~ Apăsaţi butonul STOP (@) de două ori consecutiv.
Afişajul va afişa REMOVE USB.
~ Scoateţi cablul USB.
M
` Pentru a asculta fişierele dvs. audio cu un sistem de sunet Home Cinema pe 5.1 canale, trebuie să setaţi
modul Dolby Pro Logic II la Matrix (Consultaţi pagina 54).
Salt înainte/înapoi
În timpul redării, apăsaţi butonul [,].
~ Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului ]
este selectat fişierul următor.
~ Dacă există mai multe fişiere, după apăsarea butonului [
este selectat fişierul anterior.
Redarea rapidă
Pentru a reda discul la o viteză mai mare, apăsaţi butonul
(,) în timpul redării.
~ De fiecare dată când apăsaţi unul dintre butoane, viteza de
redare se modifică în felul următor :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 42
2009-03-07 �� 2:43:53
Specificaţii gazdă USB
Limitări operaţionale
● redarea
Neconformitate
• Acceptă dispozitive compatibile cu USB 1.1 sau USB 2.0.
• Acceptă dispozitive conectate printr-un cablu de tip USB A.
• Acceptă dispozitive compatibile cu UMS (USB Mass Storage Device) V1.0.
• Acceptă dispozitivul al cărui unitate conectată este formatată în sistemul FAT (FAT,
FAT16, FAT32).
• Nu acceptă dispozitive care necesită instalarea unei unităţi separate pe PC (Windows).
• Nu acceptă conectarea la un hub USB.
• Este posibil ca un dispozitiv USB conectat cu un cablu de extensie USB să nu fie recunoscut.
• Un dispozitiv USB care necesită alimentare separată trebuie conectat la player de la
o sursă seperetă.
• Dacă dispozitivul conectat are instalate mai multe unităţi (sau partiţii), poate fi
conectată o singură unitate (sau partiţie).
• Un dispozitiv care acceptă numai USB 1.1 poate determina o diferenţă a calităţii
imaginii, în funcţie de dispozitiv.
ROM
Specificaţii gazdă USB
Dispozitive compatibile
1. Dispozitiv de stocare USB
. MP3 Player
. Cameră digitală
4. HDD amovibil
~ Sunt acceptate HDD-uri amovibile mai mici de 160 GB. Este posibil ca HDD-urile de 160GB sau
mai mult să nu fie recunoscute, în funcţie de dispozitiv.
~ Dacă dispozitivul conectat nu funcţionează din cauza energiei de alimentare insuficiente, puteţi
utiliza un cablu de alimentare separat, pentru a-l face să funcţioneze corect. Conectorul cablului
USB ar putea să difere, în funcţie de producătorul dispozitivului USB.
. Cititor de carduri USB: Cititor carduri USB cu un singur slot şi cititor carduri USB cu mai multe
sloturi.
~ În funcţie de producător, este posibil ca cititorul de carduri USB să nu fie acceptat.
~ Dacă instalaţi mai multe dispozitive de memorie într-un cititor de carduri cu mai multe sloturi, este
posibil să întâmpinaţi probleme.
Formate de fişiere compatibile
Format
Nume
fişier
Extensie
fişier
Rata de biţi
Versiune
Rezoluţie
Frecvenţă
Imagine
statică
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Audio
Video
~ Funcţia CBI (Control/Bulk/Interrupt) nu este acceptată.
~ Nu sunt acceptate camerele digitale care utilizează protocolul PTP sau care necesită instalare de
programe suplimentare atunci când sunt conectate la PC.
~ Nu sunt acceptate dispozitivele care utilizează sistemul de fişiere NTFS. (Este acceptat doar sistemul
de fişiere FAT 16/32 (File Allocation Table 16/32).)
~ Nu funcţionează cu dispozitivele MTP (Media Transfer Protocol) activate pentru Janus.
43
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 43
2009-03-07 �� 2:43:53
configurare sistem
Puteţi configura caracteristicile acestui DVD Home Cinema în cel mai convenabil mod, adaptat la domiciliului dvs.
Setarea limbii
În mod prestabilit, limba OSD (afişajul pe ecran) este engleza.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Setup şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Selectaţi Language şi apoi apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butonul cursor $,% pentru a selecta OSD Language, apoi
apăsaţi butonul ENTER sau +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Apăsaţi butoanele cu săgeţi $,% pentru a selecta limba dorită
şi apăsaţi butonul ENTER.
~ După finalizarea configurării, limba OSD va fi engleza, dacă
aceasta a fost limba selectată.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
OSD LANGUAGE : Selectarea limbii OSD
AUDIO : Selectarea limbii de dublaj (limba înregistrată pe disc)
SUBTITLE : Selectarea limbii de subtitrare (limba înregistrată pe disc)
DISC MENU : Selectarea limbii meniului discului (limba înregistrată pe
disc)
a Dacă limba selectată nu există pe disc, limba meniului nu va fi
modificată, chiar dacă schimbaţi această setare.
~
~
~
~
~ OTHERS : Pentru a opta pentru altă limbă, selectaţi OTHERS şi
introduceţi codul lingvistic al ţării dvs (Consultaţi
pagina 63).
Poate fi selectată limba de DUBLAJ, de SUBTITRARE
şi cea pentru MENIUL DISCULUI.
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setarea MODULUI DE IEŞIRE VIDEO HDMI
Selectează tipul de ieşire de la mufa HDMI/OUT.
~ YCbCr : În mod normal, selectaţi această opţiune când realizaţi
conectarea la un dispozitiv HDMI.
~ RGB : Oferă culori mai luminoase şi nuanţe de negru mai intense.
Selectaţi această opţiune dacă intensitatea culorilor este redusă.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cu săgeată ▼, pentru a vă deplasa la Setup şi
apăsaţi butonul ENTER.
RETURN
MOVE
ENTER
. Apăsaţi pe butonul Cursor ▼ pentru a vă deplasa la HDMI VIDEO
OUT şi apoi apăsaţi pe butonul ENTER.
4. Apăsaţi pe butonul Cursor ▲,▼ pentru a selecta elementul dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
~ După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
EXIT
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a ieşi din ecranul de configurare.
44
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 44
2009-03-07 �� 2:43:54
În funcţie de tipul televizorului (ecran lat sau ecran 4:3 obişnuit), puteţi selecta proporţiile dimensiunilor televizorului.
ROM
Setarea tipului de ecran TV
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Setup şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la TV DISPLAY şi
apăsaţi butonul ENTER sau butonul +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
● configurare sistem
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi $,% pentru a selecta elementul dorit şi
apăsaţi butonul ENTER.
~ După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
Reglarea proporţiei dimensiunilor televizorului (dimensiune ecran)
Proporţia obişnuită a dimensiunilor ecranului orizontală-verticală este de 4 :3, iar proporţia dimensiunilor
televizoarelor cu ecran lat şi de înaltă definiţie este de 16:9. Aceasta se numeşte proporţie a dimensiunilor.
Atunci când redaţi DVD-urile înregistrate pe anumite dimensiuni de ecran, trebuie să reglaţi proporţia
dimensiunilor pentru a se încadra în ecranul televizorului sau al monitorului.
În cazul unui televizor standard, selectaţi opţiunea 4:3PS sau 4:3LB, în funcţie de preferinţe. Selectaţi
WIDE/HDTV dacă aveţi un televizor cu ecran lat.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul pan & scan al unui
televizor obişnuit.
~ Puteţi vedea doar porţiunea centrală a ecranului (cu marginile imaginii la
16:9 decupate).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul Letterbox al unui
televizor obişnuit.
~ În partea superioară şi inferioară a ecranului vor apărea bare negre.
WIDE/HDTV
Selectaţi pentru a vizualiza imaginea la 16:9 în modul ecran complet al
televizorului dvs. cu ecran lat.
~ Puteţi viziona programele în formatul de dimensiuni ecran lat.
M
` Dacă un DVD are o proporţie a dimensiunilor de 4:3, nu poate fi vizionat pe ecran lat.
` Deoarece discurile DVD sunt înregistrate în diferite formate de imagine, vor avea un aspect diferit în funcţie de software,
de tipul televizorului şi de setarea proporţiei dimensiunilor televizorului.
` În modul de funcţionare HDMI, ecranul trece automat în modul Wide.
45
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 45
2009-03-07 �� 2:43:55
configurare sistem
Setarea programelor care necesită supravegherea
părinţilor (nivelul de evaluare)
Utilizaţi această funcţie pentru a restricţiona redarea DVD-urilor cu conţinut violent sau pentru adulţi, pe
care nu doriţi să le vizioneze copiii.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Setup şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la PARENTAL şi
apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butonul cu săgeţi $,% pentru a selecta nivelul de evaluare
dorit şi apăsaţi butonul ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
~ Dacă aţi selectat nivelul 6, nu puteţi viziona DVD-urile de nivel 7 sau mai mare.
~ Cu cât nivelul de evaluare este mai mare, cu atât discul conţine
materiale violente sau pentru adulţi mai explicite.
5. Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
~ În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
~ După finalizarea configurării, se va reveni la ecranul anterior.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
M
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
` Funcţia poate fi activată doar dacă discul DVD conţine informaţiile despre nivelul de evaluare.
Setarea parolei
Puteţi seta parola pentru setarea Parental (nivelul de evaluare).
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Setup şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la PASSWORD şi
apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butonul ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Introduceţi parola şi apoi apăsaţi butonul ENTER.
~ Introduceţi parola veche, o parolă nouă şi confirmaţi-o pe aceasta din urmă.
~ Setarea este finalizată.
M
` În mod prestabilit, parola este setată la "7890".
Dacă aţi uitat parola pentru nivelul de evaluare, procedaţi în felul următor
~ Atunci când nu se află nici un disc în player, ţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP (@)
al aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la valorile prestabilite.
~ Apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor setărilor memorate.
Nu utilizaţi funcţia decât dacă este absolut necesar.
46
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 46
2009-03-07 �� 2:43:55
dG
ROM
SETAREA IMAgINII DE FUNDAL
În timpul vizionării unui disc DVD, JPEG, puteţi seta imaginea dorită ca imagine de fundal.
1. În timpul redării, apăsaţi pe butonul PAUSE (
imaginea dorită.
) când apare
● CONFIgURARE SISTEM
. Apăsaţi butonul LOgO.
~ Pe ecranul televizorului va apărea COPY LOgO DATA.
. Aparatul se va închide şi se va deschide din nou.
~ Va fi afişată imaginea de fundal selectată.
~ Puteţi selecta maxim 3 setări de fundal.
COPY LOgO DATA
# PAUSE
LOgO IS COPIED
# PAUSE
PENTRU A SELECTA UNA DINTRE CELE 3 SETăRI DE FUNDAL EFECTUATE DE DV
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Setup şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la LOgO şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butonul cu săgeţi $,% pentru a selecta USER şi apăsaţi
butonul ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Această funcţie permite selectarea uneia dintre cele 3 imagini de fundal.
. Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
~ ORIgINAL : Selectaţi această opţiune pentru a seta pe
fundal imaginea Samsung Logo.
~ USER : Selectaţi această opţiune pentru a seta pe fundal
imaginea dorită.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
Înregistrarea DivX (R)
Utilizaţi codul de înregistrare pentru a înregistra sistemul Home Cinema cu formatul DivX(R) video la
cerere. Pentru informaţii suplimentare, accesaţi www.divx.com/vod
4
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 47
2009-03-07 �� 2:43:57
configurare sistem
Setarea modului de sunet al boxelor
Ieşirile de semnal şi răspunsurile de frecvenţă din boxe sunt reglate
automat, conform configuraţiei boxelor şi a tipurilor de boxe utilizate.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. În meniul SPEAKER SETUP, apăsaţi ENTER sau butonul +.
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi ,,, pentru a selecta boxa dorită
şi apăsaţi butonul ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ Pentru boxa centrală şi boxele din stânga şi din dreapta, după fiecare
apăsare a butonului, modul se schimbă alternativ după cum urmează :
SMALL ➞ NONE.
~ Pentru boxele din stânga şi din dreapta, modul este setat pe SMALL.
~ SMALL : Selectaţi acest mod când utilizaţi boxele.
~ NONE : Selectaţi acest mod când nicio boxă nu este conectată.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
M
` În funcţie de setările PRO LOGIC şi STEREO, modul boxei poate să varieze (vezi pagina 54).
Setarea timpului de decalaj
Dacă boxele nu pot fi aşezate la distanţe egale de poziţia de audiţie, puteţi regla timpul de decalaj al
semnalelor audio de la boxa centrală şi de la cele din spate.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la DELAY TIME şi
apăsaţi ENTER sau butonul +.
4. Apăsaţi butonul ENTER.
. Apăsaţi butonul cursor _, + pentru a seta timpul de decalaj.
~ Puteţi seta timpul de decalaj pentru boxa centrală între 00 şi 05 mSEC, iar
pentru boxele din stânga şi din dreapta, între 00 şi 15 mSEC.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
48
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 48
2009-03-07 �� 2:43:57
Atunci când redarea audio este în sistem surround pe 5.1
canale, calitatea sunetului este optimă dacă distanţa dintre dvs.
Deoarece sunetul ajunge la dvs. în momente diferite, în funcţie
de amplasarea boxelor, puteţi regal diferenţa prin adăugarea
unui efect de decalaj la sunetul din boxa centrală şi boxele
surround.
Amplasarea optimă a BOXEI
CENTRALE
Dacă distanţa Dc este mai mare sau egală cu distanţa Df din
ilustraţie, setaţi modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea
conform tabelului.
Distanţa
dintre Df şi
Dc
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Timpul de
decalaj
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Amplasarea
optimă a BOXELOR SURROUND
Este recomandat să amplasaţi toate boxele în perimetrul
cercului din imagine.
Df : Distanţa de la BOXELE FRONTALE
Dc : Distanţa de la BOXA CENTRALĂ
Ds: Distanţa de la BOXELE SURROUND
● configurare sistem
Setarea BOXEI CENTRALE
ROM
Configurarea timpului de decalaj al boxelor
Setarea BOXELOR SPATE (SURROUND)
Dacă distanţa Dr este egală cu distanţa Ds din ilustraţie, setaţi
modul la 0 ms. În caz contrar, modificaţi setarea conform tabelului.
Distanţa
dintre Df şi
Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Timpul de
decalaj
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` În cazul sistemului
PL II (Dolby Pro Logic II), timpul de decalaj poate varia de la un mod la altul.
` În cazul sistemului AC-3 şi DTS, timpul de decalaj poate fi setat între 00 şi 15 mSEC.
` Canalul central este reglabil doar pe discurile cu 5.1 canale.
49
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 49
2009-03-07 �� 2:43:58
configurare sistem
Setarea sunetului de test
Utilizaţi caracteristica Test Tone pentru a verifica conexiunile boxelor.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la TEST TONE şi
apăsaţi ENTER sau butonul +.
~ Sunetul de test va fi trimis la boxele L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞
SW în această ordine.
Dacă în acest moment apăsaţi din nou butonul ENTER, sunetul de
test va fi întrerupt.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
STOP
EXIT
Setarea sistemului audio
Puteţi regla balansul şi nivelul fiecărei boxe în parte.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
ENTER sau butonul +.
. Apăsaţi butonul cu săgeată % pentru a vă deplasa la SOUND EDIT
şi apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butonul cu săgeţi , pentru a selecta şi regla elementul dorit.
Apăsaţi butonul cu săgeţi , pentru a regal setările.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
MOVE
50
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 50
2009-03-07 �� 2:43:58
Apăsaţi butonul SOUND EDIT şi apoi butoanele cu săgeţi
,.
~ De fiecare dată când apăsaţi butonul SOUND EDIT, puteţi
vizualiza balansul şi nivelul fiecărei boxe.
ROM
Reglarea manuală a volumului difuzoarelor şi a balansului cu ajutorul butonului SOUND EDIT.
● CONFIgURARE SISTEM
Reglarea balansului boxelor frontale/spate
` Puteţi selecta între 00 şi –06 şi OFF.
` Volumul scade pe măsură ce vă apropiaţi de –6.
Reglarea nivelului boxei centrale/spate/al subwoofer-ului
` Nivelul volumului poate fi reglat secvenţial de la +6dB la –6dB.
` Volumul creşte pe măsură ce vă apropiaţi de +6dB şi scade pe măsură ce vă apropiaţi de -6dB.
SETAREA SISTEMULUI DRC (DYNAMIC RANgE COMPRESSION)
Această caracteristică permite echilibrarea intervalului dintre cele mai înalte şi cele mai joase sunete. Puteţi utiliza
această funcţie pentru a vă bucura de sunetul Dolby Digital atunci când vizionaţi filme la volum redus în timpul nopţii.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cu săgeată % pentru a vă deplasa la DRC şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butoanele , pentru a regla sistemul DRC.
~ Atunci când apăsaţi butonul cu săgeată  efectul este amplificat,
iar după ce apăsaţi acelaşi buton  efectul este diminuat.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
CHANgE
1
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 51
2009-03-07 �� 2:44:00
configurare sistem
Configurarea AV SYNC
Este posibil ca semnalul video să aibă viteza de redare mai mică decât sunetul, dacă este conectat la un televizor
digital. Dacă apare această situaţie, reglaţi timpul de decalaj al sunetului, pentru a corespunde cu imaginea.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la AV-SYNC şi
apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a selecta timpul de decalaj
AV-SYNC şi apăsaţi butonul ENTER.
~ Puteţi seta timpul de decalaj audio între 0 ms şi 300 ms. Setaţi
valoarea la starea optimă.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Setarea sistemului audio HDMI
Semnalele audio transmise prin cablul HDMI pot fi activate/dezactivate.
1. În modul Stop, apăsaţi butonul MENU.
. Apăsaţi butonul cursor % pentru a vă deplasa la Audio şi apăsaţi
butonul ENTER sau +.
. Apăsaţi butonul cursor  pentru a vă deplasa la HDMI Audio şi
apăsaţi butonul ENTER sau +.
4. Apăsaţi butoanele cu săgeţi , pentru a selecta ON sau OFF şi
apăsaţi butonul ENTER.
• ON : Semnalele video şi audio sunt transmise prin cablul de
conectare HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele
televizorului.
• OFF : Semnalul video este transmis doar prin cablul de conectare
HDMI, iar sunetul este emis doar prin boxele sistemului Home Theater.
d Apăsaţi butonul RETURN pentru a reveni la nivelul anterior.
d Apăsaţi butonul EXIT pentru a închide ecranul de configurare.
M
` Valoarea setării prestabilite a aparatului este HDMI AUDIO OFF.
` Setarea HDMI AUDIO este convertită automat la 2 canale pentru boxele televizorului.
52
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 52
2009-03-07 �� 2:44:04
ROM
FUNCţIA SOUND FIELD (DSP)/EQ
DSP(Digital Signal Processor) : Modurile DSP au fost concepute pentru a simula diferite medii acustice.
EQ : Puteţi selecta ROCK, POP sau CLASSIC pentru a optimiza sunetul pentru genul de muzică redat.
Apăsaţi butonul DSP/EQ.
~ Pe panoul afişajului apare DSP.
● CONFIgURARE SISTEM
După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ POPS, JAZZ, ROCK : În funcţie de genul de muzică, puteţi
selecta POP, JAZZ şi ROCK.
~ STUDIO : Creează condiţiile de audiţie dintr-un studio.
~ CLUB : Simulează sunetul dintr-un club, cu ajutorul unui bas puternic.
~ HALL : Evidenţiază calitatea vocii, pentru a crea impresia unei
săli de concert.
~ MOVIE : Creează condiţiile de vizionare dintr-un cinematograf.
~ CHURCH : Creează impresia de audiţie dintr-o catedrală.
~ PASS : Selectaţi acest mod pentru audiţie normală.
M
` Funcţia DSP/EQ este disponibilă doar în modul STEREO.
Apăsaţi pe butonul modului
PL II mode pentru a apărea STEREO pe ecran.
` Această caracteristică este disponibilă pe CD-uri, discurile cu MP3-uri, DivX, tuner şi Dolby Digital.
` Atunci când redaţi un disc DVD codat pe două sau mai multe canale, modul multicanal va fi selectat automat, iar
funcţia DSP/EQ este dezactivată.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 53
2009-03-07 �� 2:44:05
configurare sistem
MODUL DOLBY PRO LOgIC II
Puteţi selecta modul audio Dolby Pro Logic II pe care-l doriţi.
Apăsaţi butonul
PL II MODE.
~ După fiecare apăsare a butonului, modul se schimbă astfel.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOgI ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOgIC II
~ MUSIC : Când ascultaţi muzică, sunetul poate conţine efecte
care să creeze impresia unei audiţii la faţa locului.
~ CINEMA : Adaugă realism coloanei sonore a filmului.
~ PRO LOgI : Veţi avea impresia unui efect multicanal realist, ca atunci când sunt utilizate cinci boxe,
deşi folosiţi doar boxele din stânga şi din dreapta.
~ MATRIX : Veţi audia într-un sistem de sunet surround pe 5.1 canale.
~ STEREO : Selectaţi acest mod pentru a audia doar sunetul emis de boxele frontale laterale şi de subwoofer.
M
` Atunci când selectaţi modul Pro Logic II, conectaţi dispozitivul extern la mufele AUDIO INPUT (L şi R) ale
playerului. Dacă conectaţi doar una dintre intrări
(L sau R), sunetul emis nu va avea efecte surround.
EFECTUL DOLBY PRO LOgIC II
Această funcţie este disponibilă doar în modul Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Apăsaţi butonul
MUSIC.
PL II MODE pentru a selecta modul
. Apăsaţi butonul
PL II EFFECT.
. Apăsaţi butoanele , pentru a selecta efectul dorit.
~ PANORAMA : Acest mod extinde imaginea frontală
stereo, incluzând boxele surround pentru un efect de
“învăluire”, prin imaginile de pe pereţii laterali.
Puteţi selecta 0 sau 1.
~ C- WIDTH : Sunetul este emis numai prin boxa centrală.
Boxele din stânga şi din dreapta emit sunete fantomă.
Puteţi selecta între 0 şi 7.
~ DIMENS 1 : Reglează secvenţial câmpul sonor (DSP) din faţă sau din spate.
Puteţi selecta între 0 şi 6.
4
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 54
2009-03-07 �� 2:44:06
ROM
CONFIgURAREA ASC (Calibrare automată sunet)
Prin setarea funcţiei ASC o singură dată când instalaţi sau mutaţi unitatea, aceasta va recunoaşte
automat distanţa dintre boxe, nivelurile dintre canale şi caracteristicile de frecvenţă, pentru a crea un
câmp de sunet pe 5.1 canale, optimizat în funcţie de mediul de audiţie.
● CONFIgURARE SISTEM
Microfon ASC
L: BOXĂ FRONTALĂ (L)
R: BOXĂ FRONTALĂ (R)
C: BOXĂ CENTRALĂ
SW: SUBWOOFER
M
SL: BOXĂ SPATE (SL)
SR: BOXĂ SPATE (SR)
` ASC SETUP poate fi setat când nu este introdus niciun disc în unitate sau când aceasta este în modul Stop cu
un DVD/CD introdus.
` Deoarece nivelul de volum al tonurilor este reglat la configurarea ASC, nu puteţi regla volumul cu ajutorul
butoanelor de control al volumului.
` Dacă microfonul pentru sunet automat este deconectat în timpul configurării ASC, configurarea va fi anulată.
` Când funcţia ASC este activată, efectele de sunet DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll şi P. BASS nu vor funcţiona.
Pentru a verifica ASC
Apăsaţi scurt butonul ASC.
~ Valorile pentru distanţă şi nivel specificate pentru fiecare canal vor apărea pe afişaj.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 55
2009-03-07 �� 2:44:07
configurare sistem
CONFIgURAREA ASC (Calibrare automată sunet)
1. Conectaţi microfonul ASC la mufa de intrare ASC.
. Puneţi microfonul ASC în poziţia de ascultare.
. Apăsaţi butonul ASC.
~ Pentru a crea câmpul de sunet pe 5.1 canale optim,
selecţiile se realizează în ordinea următoare:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Câne pe afişaj apare mesajul "REMOVE MIC", deconectaţi
microfonul ASC.
M
` Setarea funcţiei ASC durează aproximativ 3 minute.
Pentru a anula configurarea ASC (Calibrare automată sunet),
apăsaţi butonul ASC.
Emiterea de tonuri încetează, pe afişaj apare "CANCEL ASC" şi configurarea este anulată.
Pentru a asculta în modul ASC (Calibrare automată sunet), apăsaţi
scurt butonul ASC.
Selectarea alternează între ASC ON şi ASC OFF pe afişaj.
Dacă selectaţi "ASC ON", veţi auzi sunetul în modul ASC.
Dacă selectaţi "ASC OFF", veţi auzi sunetul în modul setat în configuraţi a audio din ecranul de
configurare.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 56
2009-03-07 �� 2:44:08
ROM
radio
AUDIţIA RADIO
Telecomandă
● RADIO
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
. Comutaţi pe postul dorit.
~ Comutare automată 1 : Atunci când apăsaţi
[,] va fi selectat un post de transmisie
presetat.
~ Comutare automată 2 : Ţineţi apăsat pe ,,.
pentru a căuta automat posturi de transmisie
active.
~ Comutare automată : Apăsaţi scurt ,,. pentru
a creşte sau descreşte frecvenţa treptat.
Aparat
1. Apăsaţi butonul FUNCTION pentru a selecta banda FM.
. Selectaţi un post de transmisie.
~ Comutare automată 1 : Apăsaţi butonul STOP (@)
pentru a selecta
PRESET şi apoi apăsaţi pe butonul [,] pentru a
selecta postul presetat.
~ Comutare automată 2 : Apăsaţi butonul STOP (@)
pentru a selecta
MANUAL şi apoi apăsaţi pe butonul [,] pentru a
căuta automat banda.
~ Comutare automată : Apăsaţi butonul STOP (@) pentru a selecta MANUAL şi apoi apăsaţi scurt
butonul
pentru a comuta pe o frecvenţă mai mare sau mai mică.
Apăsaţi butonul MO/ST pentru a asculta în modul Mono/Stereo.
• După fiecare apăsare a butonului, sunetul este comutat între STEREO şi MONO.
• Într-o zonă cu recepţie slabă, selectaţi MONO pentru o transmisie clară, fără interferenţe.
PRESETAREA POSTURILOR
Exemplu : Presetarea în memorie a frecvenţei FM 89.10
1. Apăsaţi butonul TUNER pentru a selecta banda FM.
. Apăsaţi butonul ,,. pentru a selecta 89.10.
. Apăsaţi butonul TUNER MEMORY.
~ 01 va clipi pe afişaj.
4. Apăsaţi butoanele [,] pentru a selecta numărul de
presetare.
~ Puteţi selecta între 1 şi 15 presetări.
. Apăsaţi din nou butonul TUNER MEMORY.
~ Apăsaţi pe butonul TUNER MEMORY înainte ca Number
să dispară de pe afişaj.
~ Number dispare de pe afişaj, iar postul este stocat în
memorie.
. Pentru a preseta un alt post, repetaţi paşii 2-5.
~ Pentru a comuta pe un post presetat, apăsaţi [,]
pe telecomandă pentru a selecta un canal.
M
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 57
` Aparatul nu recepţionează transmisii AM(MW).
2009-03-07 �� 2:44:10
funcţii corespunzătoare
FUNCţIA SLEEP TIMER
Puteţi seta ora la care sistemul Home Theater să se închidă automat.
Apăsaţi butonul SLEEP.
~ Pe ecran va apărea SLEEP. După fiecare apăsare a butonului, ora
de presetare se modifică astfel :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Pentru a confirma setarea temporizatorului, apăsaţi butonul SLEEP.
~ Este afişat timpul rămas până la oprirea sistemului Home Theater.
~ Dacă apăsaţi din nou butonul, se modifică ora de închidere faţă de
ora setată anterior.
Pentru a dezactiva temporizatorul, apăsaţi butonul SLEEP până când pe afişaj apare OFF.
REgLAREA LUMINOZITăţII AFIŞAJULUI
Puteţi regla luminozitatea afişajului de pe aparat, pentru a nu afecta
vizionarea materialelor video.
Apăsaţi butonul DIMMER.
~ Luminozitatea afişajului frontal se modifică odată cu fiecare apăsare
a butonului.
FUNCţIA MUTE
Este utilă când trebuie să răspundeţi la uşă sau la telefon.
Apăsaţi butonul MUTE.
~ Pe afişaj apare MUTE.
~ Apăsaţi butonul încă o dată pentru a reveni la nivelul sonor iniţial.
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 58
2009-03-07 �� 2:44:11
ROM
S.VOL (VOLUM INTELIgENT)
Reglează şi stabilizează nivelul volumului, dacă are loc o schimbare
dramatică a acestuia, în cazul schimbării unui post sau al trecerii la o
altă scenă.
Apăsaţi butonul S.VOL.
~ După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● FUNCţII CORESPUNZăTOARE
P.BASS
Funcţia P.BASS evidenţiază tonurile joase oferind un bas
profund şi puternic.
Apăsaţi butonul P.BASS pentru a selecta modul P.BASS.
P BAS ON  P BAS OFF
M
` Funcţia P.BASS este disponibilă numai cu surse LPCM pe 2 canale, precum mp3,Divx,cd şi wma. Apăsaţi
butonul P.BASS şi pe ecran va fi afişat mesajul "POWER BASS ON".
` Funcţia P.BASS nu funcţionează cu modurile DSP/EQ sau DOLBY PRO LOGIC 2.
Dacă apăsaţi butonul P.BASS în modul DSP/EQ, modul DSP/EQ este dezactivat automat şi funcţia P.BASS
devine operaţională.
UPSCALINg AUDIO
Această funcţie vă ajută să vă îmbunătăţiţi audiţia (de ex., muzică
în format mp3).
Utilizaţi această funcţie dacă doriţi să beneficiaţi de un sunet
îmbunătăţit de la o sursă mp3 de calitate redusă.
Apăsaţi butonul AUDIO UPSCALINg.
~ După fiecare apăsare a butonului, selecţia se modifică astfel
UPSC ON  UPSC OFF
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 59
2009-03-07 �� 2:44:13
funcţii corespunzătoare
UTILIZARE DE BAZă RIP CD
Converteşte sunetul audio de pe CD în format MP3 înainte de trimiterea către un dispozitiv de stocare USB.
B
1. Conectaţi dispozitivul USB.
. Introduceţi CD-ul audio în sertarul pentru CD.
. Apăsaţi CD RIPPINg.
~ Pentru a începe ripul piesei curente, apăsaţi butonul CD
RIPPINg de pe telecomandă în timp ce sistemul redă o
piesă sau este oprit temporar.
~ Pentru a efectua operaţiunea de rip asupra tuturor
pieselor de pe CD, ţineţi apăsat pe butonul CD RIPPINg
de pe telecomandă.
~ Sistemul afişează mesajul "RIP CD" şi începe operaţiunea
de rip.
4. Apăsaţi STOP (@) pentru a opri operaţiunea de rip.
~ Când operaţiunea de rip este completă, va fi creat un
director numit „RIPPING” pe dispozitivul USB şi fişierul
asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip va fi salvat
în formatul „SAM_XXXX”.mp3”.
M
` Nu întrerupeţi conexiunea USM sau alimentarea cu curent în timpul operaţiunii de rip a CD-ului. În
`
`
`
`
`
`
`
`
caz contrar, datele pot fi deteriorate. Pentru a întrerupe operaţiunea de rip, apăsaţi butonul STOP şi
deconectaţi dispozitivul USB după ce sistemul se opreşte complet din redarea CD-ului.
Dacă întrerupeţi conexiunea USB în timpul operaţiunii de rip, sistemul se va închide şi nu veţi avea
posibilitatea de a şterge fişierul asupra căruia s-a efectuat operaţiunea de rip. În acest caz, conectaţivă la un PC utilizând cablul USB, faceţi o copie de siguranţă a datelor şi ştergeţi integral datele de pe
dispozitivul USB.
În cazul în care conectaţi dispozitivul USB la sistem în timpul redării unui CD, sistemul opreşte
redarea şi o va continua după finalizarea iniţializării conexiunii USB. (Durata iniţializării poate varia în
funcţie de tipul dispozitivului USB.)
Caracteristica de RIP CD nu este valabilă pentru DTS-CD.
Dacă durata de rip este sub 5 secunde, este posibil să nu fie creat un fişier de rip.
Operaţiunea de rip CP este activată numai dacă dispozitivul USB sau unitatea HDD este
formatată în sistem FAT. (Sistemul NTFS nu este acceptat.) Pentru o listă de dispozitive
compatibile, consultaţi specificaţia gazdei USB.
Operaţiunea de rip este executată la viteza normală de x1 şi durata acesteia poate fi
îndelungată pentru anumite dispozitive USB.
Când sistemul realizează rip al unui CD, sunetul nu va fi emis.
Nu forţaţi sistemul în timpul operaţiunii de rip a unui CD.
0
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 60
2009-03-07 �� 2:44:13
ROM
depanare
Consultaţi tabelul de mai jos dacă aparatul nu funcţionează corespunzător. Dacă problema nu apare mai jos sau
dacă instrucţiunea corespunzătoare nu vă este de folos, opriţi aparatul, scoateţi cablul de alimentare şi contactaţi cel
mai apropiat distribuitor autorizat sau centru de servicii Samsung Electronics.
Comportament
Verificare/Soluţie
● depanare
Nu pot scoate discul din aparat.
~ Aţi introdus corespunzător cablul de alimentare în priză?
~ Opriţi aparatul şi porniţi-l din nou.
Redarea nu este iniţializată.
• Verificaţi numărul regional al DVD-ului.
Este posibil ca discurile DVD achiziţionate în alte ţări să nu
poată fi redate.
• Discurile CD-ROM şi DVD-ROM nu pot fi redate pe acest
DVD player.
• Asiguraţi-vă că nivelul de evaluare este corect.
Redarea nu este iniţializată
imediat după apăsarea butonului
Play/Pause.
~ Utilizaţi un disc deformat sau cu zgârieturi pe suprafaţa de
citire?
~ Curăţaţi discul cu o cârpă.
Nu se aude sunetul.
~ Nu se aude sunetul în timpul redării rapide, a redării lente şi a
redării secvenţiale.
~ Aţi conectat corespunzător boxele? Aţi personalizat corect
configuraţia boxelor?
~ Discul este grav deteriorat?
Sunetul se aude de la câteva
boxe, nu de la toate şase.
• Atunci când se redă un CD audio sau se ascultă radioul,
sunetul este transmis doar prin boxele frontale (L/R). Selectaţi
"PRO LOGIC II" apăsând butonul PL II (Dolby Pro Logic II)
al telecomenzii pentru a utiliza toate cele şase boxe.
• Asiguraţi-vă că discul DVD este compatibil cu sistemul de
sunet pe 5.1 canale.
• Dacă setaţi C, SL şi SR la NONE în modul de difuzare din
ecranul de configuraţie a sistemului audio, nu se aude sunetul
din boxa centrală şi din boxele din dreapta şi din stânga.
Setaţi C, SL şi SR la SMALL.
Nu a fost activat sistemul de
sunet surround Dolby Digital 5.1
CH.
~ Există vreun marcaj "Dolby Digital 5.1 CH" pe disc?
Sistemul de sunet Dolby digital 5.1 CH este activat doar dacă
discul este înregistrat pe un sistem de sunet de 5.1 canale.
~ Limba de dublaj este setată corespunzător la DOLBY DIGITAL
5.1-CH în afişajul de informaţii?
Telecomanda nu funcţionează.
~ Telecomanda se află în raza de acoperire, în ceea ce priveşte
unghiul şi distanţa de manevrare?
~ S-au terminat bateriile?
~ Aţi selectat corespunzător funcţiile de mod (TV/DVD) ale
telecomenzii (TV sau DVD) ?
61
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 61
2009-03-07 �� 2:44:14
depanare
Comportament
Verificare/Soluţie
~ Discul se roteşte, dar nu apare
imaginea.
~ Calitatea imaginii este slabă,
iar imaginea tremură.
~ Aţi pornit televizorul?
~ Aţi conectat corespunzător cablurile video?
~ Discul este murdar sau deteriorat?
~ Este posibil ca un disc de slabă calitate să nu poată fi redat.
Limba de dublaj şi subtitrările nu
funcţionează.
~ Limba de dublaj şi subtitrările nu funcţionează pe DVD-urile
care nu conţin limbile respective. În funcţie de disc, este
posibil ca acestea să aibă un comportament diferit.
Ecranul Menu nu apare, nici
măcar după selectarea funcţiei
meniului.
~ Utilizaţi un disc care nu conţine meniuri?
Proporţia dimensiunilor nu poate
fi modificată.
~ Puteţi reda DVD-uri de 16:9 în modurile 16:9 WIDE, 4:3
LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN, dar DVD-urile de 4:3 nu
pot fi vizionate decât la o proporţie a dimensiunilor de 4 :3.
Consultaţi eticheta DVD-ului şi selectaţi apoi funcţia
corespunzătoare.
~ Aparatul nu funcţionează.
(Exemplu : Aparatul se închide
sau se aude un zgomot ciudat.)
~ Playerul funcţionează
necorespunzător.
• Închideţi playerul şi ţineţi apăsat butonul STOP (@) al
aparatului timp de peste 5 secunde (funcţie de resetare).
Aţi uitat parola pentru nivelul de
evaluare.
• Atunci când pe afişajul aparatului apare mesajul "NO DISC",
ţineţi apăsat, mai mult de 5 secunde, butonul STOP (@) al
aparatului. Pe ecran apare "INITIAL", iar setările vor reveni la
valorile prestabilite.
• Apăsaţi butonul POWER.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor
setărilor memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este
absolut necesar.
Utilizarea funcţiei RESET va duce la ştergerea tuturor
setărilor memorate. Nu utilizaţi funcţia decât dacă este
absolut necesar.
Nu se poate recepţiona
transmisia radio.
~ Aţi conectat corespunzător antena?
~ Dacă semnalul de intrare al antenei este slab, instalaţi o
antenă FM externă într-o zonă cu recepţie bună.
62
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 62
2009-03-07 �� 2:44:14
ROM
lista cu coduri de limbă
Introduceţi numărul codului corespunzător pentru setările iniţiale <Disc Audio>, <Disc Subtitle> şi/sau <Disc Menu>
(Vezi pagina 44).
Cod
Limbă
Limbă
Cod
Limbă
Cod
Limbă
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1027
Afar
1181
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● lista cu coduri de limbă
Cod
63
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 63
2009-03-07 �� 2:44:15
anexă
Precauţii privind manevrarea şi depozitarea discurilor
Zgârieturile mici de pe suprafaţa discului pot reduce calitatea sunetului şi a imaginii sau pot duce la saltul peste
sectoarele respective. Manevraţi discurile cu deosebită atenţie, pentru a nu le zgâria.
Manevrarea discurilor
Nu atingeţi suprafaţa de redare a discului.
Ţineţi discul de margine, pentru a nu lăsa amprente pe suprafaţa acestuia. Nu lipiţi hârtie sau bandă
adezivă pe disc.
Păstrarea discurilor
Nu le expuneţi la
lumina soarelui
M
Păstraţi-le într-un loc aerisit şi
răcoros
Păstraţi-le în plicuri de
protecţie.
Depozitaţi-le în poziţie verticală.
` Nu permiteţi nimănui să murdărească suprafaţa discurilor.
` Nu introduceţi discuri fisurate sau zgâriate în aparat.
Manevrarea şi păstrarea discurilor
Dacă murdăriţi sau lăsaţi amprente pe disc, curăţaţi-l cu un detergent slab diluat cu apă şi ştergeţi-l cu o
cârpă moale.
~ Atunci când curăţaţi discul, mişcarea trebuie să fie dinspre interior spre exterior.
M
` Se poate forma condens, dacă aerul cald vine în contact cu piesele reci din player. Dacă se formează condens
în player, este posibil ca acesta să nu funcţioneze corespunzător. Dacă apare această problemă, scoateţi
discul şi lăsaţi playerul pornit timp de o oră sau două.
64
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 64
2009-03-07 �� 2:44:16
Consum de energie
95 W
Greutate
4,2 kg
Informaţii generale Dimensiuni
449,6 (L) x 251,5 (l) x 99,1 (Î) mm
+5°C la +35°C
Intervalul funcţional de umiditate
10 % la 75 %
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
video Composite
● anexă
Intervalul funcţional de temperatură
DVD (Digital Versatile Disc)
Disc
ROM
SPECIFICAŢII
Viteza de citire : 3,49 ~ 4,06 m/sec.
Timp de redare aprox. (disc pe o singură parte, cu un singur strat): 135 min.
Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timpul maxim de redare : 74 min.
Viteza de citire : 4,8 ~ 5,6 m/sec.
Timpul maxim de redare: 20 min.
1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)
Y: 1,0 Vp-p (sarcină 75 Ù)
Ieşire video
video Component
PR: 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)
PB: 0,70 Vp-p (sarcină 75 Ù)
Amplificator
HDMI
Impedanţă: 85~115Ω
Ieşire boxe frontale
133 W x 2 (3 Ω)
Ieşire boxă centrală
133 W (3 Ω)
Ieşire boxe spate
133W x 2 (3 Ω)
Ieşire subwoofer
135 W (3 Ω)
Interval frecvenţă
20 Hz~20 kHz
Rata S/N
70 dB
Separarea canalelor
60 dB
Sensibilitate intrare
(AUX)400 mV
65
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 65
2009-03-07 �� 2:44:17
anexă
SPECIFICAŢII (Comenzi)
HT-X725/HT-X725G
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5,1 canale
Faţă/Centru/Spate
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Faţă : 185 x 605 x 185 mm
Spate : 93 x 271 x 77 mm
Centru : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Faţă : 1,6 kg, Spate : 0.9 kg
Centru : 0,3 kg, Subwoofer :4,2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Sistem boxe
Boxă
Impedanţă
Interval frecvenţă
Nivel presiune sunet la ieşire
Intrare estimată
Intrare maximă
Dimensiuni (L x Î x l)
Greutate
Sistem boxe pe 5,1 canale
Faţă/Centru/Spate
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Faţă/Spate : 270 x 1115 x 270 mm
Centru : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Faţă/Spate : 2,93 kg
Centru : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
*: Specificaţii nominale
- Samsung Electronics Co., Ltd îşi rezervă dreptul de a modifica specificaţiile, fără înştiinţarea în prealabil.
- Valorile de greutate şi dimensiunile sunt aproximative.
66
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 66
2009-03-07 �� 2:44:17
Contactaţi SAMSUNG ORIUNDE ÎN LUME
Dacă aveţi întrebări sau comentarii cu privire la produsele Samsung, vă rugăm să contactaţi centrul de asistenţă clienţi
SAMSUNG.
Regiune
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Ţară
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 67
Site Web
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centru asistenţă clienţi 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 2:44:18
Dispoziţii privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs
(aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte ţări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)
Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs
nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viaţă. Dacă sunt marcate, simbolurile
chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conţine mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referinţă
prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanţe pot fi
dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.
În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separaţi bateriile de celelalte
tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.
Cum se elimină corect acest produs
(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)
(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)
Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice
(încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare.
Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm
să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea
durabilă a resurselor materiale.
Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autorităţile
locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.
Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condiţiile din contractul de achiziţie.
Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO-ROM-0307.indd 68
2009-03-07 �� 2:44:18
HT-X725
HT-TX725
ЦИФРОВА СИСТЕМА
ЗА ДОМАШНО КИНО
ръководство за потребителя
представете си възможностите
Благодарим ви, че закупихте продукт на Samsung.
За да получите по-пълно обслужване, моля,
регистрирайте продукта си на адрес
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 1
2009-03-07 �� 1:22:50
Характеристики
Възпроизвеждане на много типове дискове
Тази система за домашно кино ви предоставя възможността за възпроизвеждане на множество дискове,
DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW, и DVD±R/RW.
USB хост поддръжка
Може да свързвате и изпълнявате файлове от външно USB устройство за съхранение като MP3 плейъри, USB
флаш памети, etc. с функцията USB HOST на системата за домашно кино.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II представлява форма на технология за декодиране на многоканален звуков сигнал, надстроена
върху съществуващата Dolby Pro Logic.
DTS (Системи за домашно кино)
DTS представлява формат за компресиране на звук, разработен от Digital Theater Systems Inc. Предлага 5.1
канален звук в пълна честота.
Функция TV Screen Saver (функция за скрийнсейвър на телевизионния екран)
Ако основният блок остане в режим <Стоп> за повече от 3 минути, на телевизионния екран се появява
емблемата на Samsung.
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G превключва автоматично в режим на пестене на енергия след 20
минути в режим Скрийнсейвър.
Запазване на енергия
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G се изключва автоматично след 20 минути в спрян режим.
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ НА ТЕЛЕВИЗИОННИЯ ЕКРАН
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G ви позволява да избирате своето любимо изображение при
възпроизвеждане на JPEG или DVD и да го зададете като ваш фонов тапет.
HDMI
HDMI предава едновременно сигнали за DVD видео и аудио, и осигурява по-ясна картина.
Функция AV Sync
Видеото може да изостава след аудиото, когато устройството е свързано към цифров телевизор.
В такъв случай регулирайте времето на забавянето на аудиото, за да съответства на видеото.
Функция Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление на основния модул с дистанционно управление
за телевизор Samsung, чрез свързване с кабела HDMI на системата за домашно кино към телевизор на Samsung.
(Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)
Bluetooth функция
Можете да използвате устройство с Bluetooth, което ще ви позволи да се радвате на музика с висококачествен стерео
звук, и всичко това без проводници!
BD Wise
BD Wise автоматично регулира настройките на съвместимите с BD Wise продукти на Samsung до оптималните
стойности помежду им.
Тази функция е активирана само ако съвместими с BD Wise продукти на Samsung са свързани един с друг
посредством HDMI кабел.
КАКВО Е ВКЛЮЧЕНО
Проверете за приложените аксесоари по-долу.
Видео кабел
FM антена
Инструкция за
употреба
Дистанционно
управление
/ Батерии (размер AAA)
ASC микрофон
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 2
2009-03-07 �� 1:22:51
BUL
информация за безопасност
Мерки за безопасност
ЗА ДА НАМАЛИТЕ РИСКА ОТ ТОКОВ УДАР, НЕ СВАЛЯЙТЕ КАПАКА (ИЛИ ЗАДНИЯ КАПАК).
ВЪТРЕ НЯМА ЧАСТИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ЗА СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ
ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗЕН ПЕРСОНАЛ.
ВНИМАНИЕ
РИСК ОТ ТОКОВ УДАР
ДА НЕ СЕ ОТВАРЯ
Този символ указва наличието на опасно
напрежение във вътрешността на блока,
което може да предизвика токов удар.
Този символ се използва, за да насочи
вниманието Ви към важни указания за
управлението и поддръжката на
продукта.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Тази компактдискова система е класифицирана като
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1.
ЛАЗЕРЕН ПРОДУКТ ОТ КЛАС 1
Употребата на механизми за управление и настройки
или изпълнението на процедури, различни от
упоменатите в Ръководството, може да доведе до
опасно излагане на лъчение.
ВНИМАНИЕ : НЕВИДИМО ЛАЗЕРНО ЛЪЧЕНИЕ ПРИ ОТВАРЯНЕ И
СВАЛЯНЕ НА ПРЕДПАЗИТЕЛИТЕ.НЕ СТОЙТЕ НА ПЪТЯ
НА ЛЪЧА!
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ : За да намалите риска от пожар или електрически шок, не излагайте апаратурата на
дъжд или влага.
ВНИМАНИЕ : ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ТОКОВ УДАР, ПОСТАВЕТЕ ЩЕПСЕЛА В ПОДХОДЯЩ КОНТАКТ, КАТО ГО ВКЛЮЧИТЕ
ДОКРАЙ.
•А
паратурата трябва винаги да бъде свързана към променливотоков източник на захранване със защитна
заземителна връзка.
• За да изключите прибора от захранването, издърпайте щепсела от контакта. Поради тази причина,
контактът трябва да бъде удобен.
ВНИМАНИЕ
• Уредът не бива да се излага на капене или пръскане и на него не бива да се поставят предмети,
пълни с течност, като например вази.
• Щепселът за мрежово захранване се използва като прекъсващо устройство и трябва да е в работна готовност по
всяко време.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 3
2009-03-07 �� 1:22:51
информация за безопасност
ПРЕДОХРАНИТЕЛНИ МЕРКИ
Проверете дали източника на променливотоково захранване в дома ви съответства на идентификационния стикер от задната
страна на плейъра. Инсталирайте плейъра хоризонтално на подходяща основа (мебел) с достатъчно пространство за вентилация
(7.5~10cm). Уверете се, че вентилационните отвори не са покрити. Не натрупвайте вещи върху плейъра. Не поставяйте плейъра
върху усилватели или друго оборудване, което може да се загрее. Преди да преместите плейъра, проверете дали в устройството
няма диск. Плейърът е създаден за непрекъснато използване. Превключването на DVD плейъра в режим на готовност не прекъсва
електрическото захранване. За да изключите напълно плейъра от захранването, изваждайте щепсела от контакта в стената, особено
ако не планирате да го използвате за продължителен период.
По-време на буря изключете уреда от контакта.
Светкавиците могат да увредят уреда.
Пазете плейъра от влага, прекалено висока температура, магнитни и
електрически полета. Изключете плейъра от кабела.
Защитете плейъра от влага (т.е. вази) и
твърде голяма топлина (т.е. камини) или оборудване,
създаващо силни магнитни или електрически полета
(т.е. говорители...). Изключете кабела на захранването,
ако плейърът не работи правилно. Плейърът
не е предназначен за индустриално използване.
Предназначението на продукта е за лично използване.
При съхранение на плейъра или диск при ниски
температури е възможно образуване на конденз.
При транспортиране на плейъра през зимата,
изчакайте около 2 часа докато модулът
достигне стайна температура, преди да го използвате.
Използваните за този продукт батерии съдържат вредни за околната
среда химични вещества. Не изхвърляйте батериите с останалите
отпадъци.
4
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 4
2009-03-07 �� 1:22:54
BUL
съдържание
Характеристики
2
Какво Е Включено
информация за безопасност
3
4
Мерки за безопасност
Предохранителни Мерки
начало
7
Преди Да Прочетете Ръководството За
Потребителя
Дискове за възпроизвеждане
Използвайте следните дискове
Защита от копиране
Формат за запис на дисковете
2
3
7
Описание
10
дистанционно управление
12
16
свързване
Преди да използвате системата
за домашно кино
27
28
възпроизвеждане
8
8
8
9
10 Преден панел
11 Страничен панел
12 Преглед На Дистанционното Управление
14 Настройка На Дистанционното Управление
16 Свързване на колоните
19 Свързване на опционалния безжичен
приемащ усилвател
21 Свързване към извода Video Out на
телевизора
22 BD Wise (само за продукти на Samsung)
23 Функция HDMI
24 Свързване на аудио от външни
компоненти
26 Свързване на УКВ антена
27 Преди да използвате системата за
домашно кино
28
29
30
31
33
40
42
Възпроизвеждане на дискове
Възпроизвеждане на MP3/WMA
Възпроизвеждане на JPEG диск
Възпроизвеждане на DivX
Използване на функцията Playback
Използване на BLUETOOTH
Възпроизвеждане на медийни файлове
чрез функцията USB Host
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 5
2009-03-07 �� 1:22:54
съдържание
настройка на системата
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
радио
57
58
Допълнителни функции
Настройка на език
Настройване на РЕЖИМ HDMI VIDEO OUT
Настройки на телевизионния екран
Настройка за родителски контрол (ниво на
рейтинг)
Настройа на парола
Задаване на тапет
Възможност за избор на един от трите
зададени екранни тапета
Настройване на режима на говорителите
Задаване на времезакъснението
Задаване на тестов тон
Настройка на звука
Задаване на DRC (Dynamic Range Compression
(компресия за динамичен обхват)
Настройки на AV SYNC
Настройки за HDMI звук
Функция Sound Field (DSP)/EQ (Звуково
поле (DSP)/EQ)
Режим Dolby Pro Logic II
Ефект Dolby Pro Logic II
ASC (Автоматично калибриране на звука) НАСТРОЙКА
57 Запис на станции
57 Запис на станции
58
58
58
59
59
59
60
Функция Sleep Timer (таймер за изключване)
Настройка на яркостта на дисплея
Функция MUTE
S.VOL (Интелигентна сила)
P.BASS
Аудио постъпково
Основна употреба CD записване
Отстраняване на повреди
61 Отстраняване на повреди
списък с кодове на езици
63 Списък с кодове на езици
61
63
приложение
64
64 Необходими мерки при съхранение на
дискове и работа с тях
65 Спецификация
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 6
2009-03-07 �� 1:22:55
BUL
начало
ПРЕДИ ДА ПРОЧЕТЕТЕ РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Уверете се, че сте проверили следните условия, преди да прочетете ръководството за потребителя.
Икони, които ще бъдат използвани в ръководството
B
A
G
D
M
M
● начало
Икона
Условие
Определение
DVD
Включва функциите на записаните и завършени във видеорежим
дискове DVD или DVD-R/DVD-RW.
CD
Включва функция, налична в компактдискове за данни (CD-R или CD-RW).
MP3
Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW дискове,
включително USB.
JPEG
Това включва функция, която е налице в CD-R/-RW дискове,
включително USB.
DivX
Включва функция, налична на дискове MPEG4. (DVD R/RW, CD-R или
CD-RW)
Внимание
Отнася се за случая, при който функцията не работи или настройките
не могат да бъдат отменени.
Забележка
Това включва съвети или инструкции на страницата, която помага на
всяка функция да работи.
` Обозначените с "DVD (
DVD
)" инструкции в това ръководство са налични за
записани във видеорежим и след това завършени дискове DVD-VIDEO,
DVD-R/-RW.
Специалните типове DVD се обозначават самостоятелно.
` Ако дискът от тип DVD-R/-RW не е записан правилно в DVD видеоформат, той няма да може да се възпроизвежда.
За употребата на това ръководството за потребителя
1) Уверете се, че сте запознати с информацията за безопасност, преди използването на този
продукт. (Вж. стр. 3~4)
2) Ако възникне проблем, проверете в Troubleshooting (Отстраняване на неизправности).
(Вж. стр. 61~62)
Авторско право
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Всички права запазени; Никаква част от ръководството или цялото ръководството за потребителя
не може да бъде възпроизвеждана или копирана без предварителното писмено съгласие на
Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 7
2009-03-07 �� 1:22:55
начало
DVD (Digital Versatile Disc – универсален цифров диск) предлага фантастични възможности за звук
и картина, благодарение на технологията за компресиране на Dolby Digital, съраунд звук и MPEG2 видео. Вече можете да се наслаждавате на тези реалистични ефекти и у дома, все едно че сте в
кинотеатър или концертна зала.
1
~ 6
DVD плейърите и дисковете са кодирани по регион. Регионалните кодове трябва да съвпадат,
за да може да се осъществи възпроизвеждане на диска. Ако кодовете не съвпадат, дискът не се
възпроизвежда. Регионалният номер за този плейър е даден на задния му капак. (DVD плейърът
може да възпроизвежда само DVD дискове, които са обозначени със същия регионален код.)
Дискове за възпроизвеждане
Тип на диска
Знак (емблема)
Записани сигнали
Размер на диска
12 cm
DVD-VIDEO
Video (Картина)
8 cm
AUDIO-CD
COMPACT
DIGITAL AUDIO
DivX
Audio (Звук)
Audio + Video
(Звук+картина)
Максимално време за
възпроизвеждане
Около 240 мин. (едностранен)
Около 480 мин. (двустранен)
Около 80 мин. (едностранен)
Около 160 мин. (двустранен)
12 cm
74 мин.
8 cm
20 мин.
12 cm
—
8 cm
—
използвайте следните дискове
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-ROM и DVD-RAM не могат да се възпроизвеждат на този плейър.
При опит за възпроизвеждане на тези дискове на телевизионния екран се появява съобщението <WRONG
DISC FORMAT>
~ Закупените от чужбина DVD дискове е възможно да не могат да бъдат възпроизведени на плейъра. Опита за
възпроизвеждане на подобни дискове води до поява на съобщението <CAN'T PLAY THIS DISC
PLEASE,CHECK REGION CODE> на екрана на телевизора.
Защита от копиране
~ Много DVD дискове са кодирани със защита срещу копиране. Поради тази причина можете да свързвате
DVD плейъра директно само към телевизор, не към VCR. Свързването към VCR води до изкривявания в
картината на защитените срещу копиране DVD дискове.
~ Този продукт включва технология за защита на авторското право, защитена от патенти и други документи за
интелектуална собственост на Macrovision Corporation в САЩ и други страни. Използването на технологията
за защита на авторските права трябва да бъде упълномощено от Macrovision Corporation и е предназначено
за домашни зрители, освен ако не бъде изрично разрешено за други цели. Разглобяването и проучването
на схемите е забранено.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 8
2009-03-07 �� 1:22:56
BUL
ВИДОВЕ ДИСКОВЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ
Продуктът не поддържа защитени (DRM) файлове.
❖ Дискове CD-R
❖ Дискове CD-R-MP3
~ Могат да бъдат възпроизвеждани само CD-R дискове във файлови формати ISO 9660 или Joliet.
~ МР3 имената трябва да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
~ Записаните дискове трябва да бъдат по-големи от 128 kbps.
~ Само файлове с разширения ".mp3" или ".MP3" могат да бъдат възпроизвеждани.
~ Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
~ В случай че дисковото устройство не се затваря, възпроизвеждането започва по-бавно и е възможно
някои файлове да не се възпроизведат.
~ При файлове кодирани във формат Variable Bit Rate (VBR) (т.е. 32Kbps/320Kbps), е възможно да няма
възпроизвеждане на звук.
~ Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
~ Максимум 500 записа могат да се възпроизведат на CD.
● начало
~ някои дискове не могат да се възпроизвеждат в зависимост от устройството и условията на диска.
~ използвайте 650МВ/74 минутен CD-R диск.
Не използвайте CD-R дискове над 700 MB/80 минути, тъй като те може да не успеят да се възпроизведат.
~ някои CD-RW (Rewritable) може да не се възпроизвеждат.
~ Само CD-R, които са правилно <closed> (затворени) могат да бъдат възпроизвеждани правилно.
❖ Дискове CD-R и JPEG
~ Могат да бъдат възпроизвеждани само <jpg> файлове и файлове с разширения.
~ Ако файлът не е бил <closed> (затворен) има вероятност да не се възпроизвеждат всички записани
записи.
~ Могат да се възпроизвеждат само дискове CD-R с JPEG файлове във формат Joliet.
~ МР3 имената да се състоят от максимум 8 букви и да не съдържат следните знаци (. / = +).
~ Могат да се възпроизвеждат само записани с последователни мултисесии дискове. Ако в дискът има
празен сегмент, той се възпроизвежда до него.
~ Максимум 9,999 изображения могат да бъдат запаметени на CD.
~ От дискове с формат Kodak/Fudji Picture CD, могат да бъдат възпроизвеждани само JPEG файлове.
~ Картинните дискове, различни от Kodak/Fuji Picture CD, отнемат повече време за възпроизвеждане или е
възможно изобщо да не могат да бъдат възпроизвеждани.
❖ Дискове DVD R/RW, CD-R/RW DivX
~ Не е възможно софтуерно актуализиране на неподдържани формати. (Пример : QPEL, GMC
разделителна способност по-висока от 800 х 600 пиксела и др.)
~ При възпроизвеждане на DivX файлове е възможно избраните обекти с по-голяма рамкова честота да не
бъдат възпроизвеждани.
DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX
сертифицирано или DivX Ultra сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX
видео.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 9
2009-03-07 �� 1:22:56
описание
ПРЕДЕН ПАНЕЛ
9
10
11
12
7
8
БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ
БУТОН STOP (СТОП) (
ТАВИЧКА ЗА ДИСК
БУТОН EJECT
БУТОН PLAY/PAUSE ( )
(ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ/ПАУЗА)
10
ГНЕЗДО ЗА СЛУШАЛКИ
БУТОН FUNCTION (ФУНКЦИЯ)
БУТОН TUNING UP & SKIP( )
(НАСТРОЙКА И ПРЕСКАЧАНЕ)
11
ГНЕЗДО AUX IN1/ASC IN
БУТОН TUNING DOWN & SKIP
( ) (НАСТРОЙКА И
ПРЕСКАЧАНЕ)
УПРАВЛЕНИЕ НА СИЛАТА НА
ЗВУКА
1
USB ПОРТ
)
10
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 10
2009-03-07 �� 1:22:59
1
4 BUL
ПРЕДЕН ПАНЕЛ
● DESCRIPTION
ИЗХОДНИ КОНЕКТОРИ ЗА 5.1-КАНАЛНИ ВИСОКОГОВОРИТЕЛИ
Свържете предни, централни, задни високоговорители и събуфера.
ГНЕЗДА COMPONENT VIDEO OUTPUT (ИЗХОД
КОМПОНЕНТНО ВИДЕО)
Свържете телевизор с изводи за вход на компонентно видео към тези гнезда.
ГНЕЗДО VIDEO OUTPUT (ВИДЕО ИЗХОД)
Свържете извода за видео вход на вашия телевизор (VIDEO IN) към извода
VIDEO OUT.
ГНЕЗДА AUX IN 2
За свързване на външно устройство към аналоговия изход 2CH (например,
видеокасетофон)
СВЪРЗВАНЕ НА TX КАРТА (WIRELESS (БЕЗЖИЧНО))
TX картата позволява комуникация между основното устройство и
опционалния усилвател на безжично приемане.
ГНЕЗДО ЗА ВЪНШЕН
ЦИФРОВ ОПТИЧЕН ВХОД
Използвайте ги за свързване на външни устройства, които могат да подават
цифров сигнал.
ГНЕЗДО ЗА КОАКСИАЛЕН КАБЕЛ ЗА FM 75Ω
Свържете FM антената.
ВЕНТИЛАТОР ЗА ОХЛАЖДАНЕ
Този вентилатор винаги работи при включено електрозахранване. Когато
инсталирате продукта, осигурете минимум 10 см разстояние от всички страни
на вентилатора.
ГНЕЗДО HDMI OUT
Като използвате HDMI кабел, свържете този HDMI извод към входния HDMI извод
на вашия телевизор, за да получите най-добро качество на картината.
11
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 11
2009-03-07 �� 1:23:09
дистанционно управление
ПРЕГЛЕД НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 12
2009-03-07 �� 1:23:11
бутон POWER
21
бутон SLOW, MO/ST
2
бутон DVD RECEIVER
22
бутон EJECT
3
бутон TV
23
бутон SOURCE
4
цифрови бутони (0~9)
5
бутон AUDIO
6
бутон STEP
7
бутон Tuning Preset/CD Skip
бутон PLAY
бутон STOP
бутони SEARCH
9
бутон VOLUME
10
бутон REMAIN
11
бутон MENU
12
бутон Cursor/ENTER
13
бутон INFO
14
бутон PL II EFFECT
15
бутон PL II MODE
16
бутон TUNER MEMORY, SD(Standard
Definition)/HD(High Definition)
17
бутон ZOOM
18
бутон REPEAT
19
бутон CD RIPPING
20
бутон LOGO
бутон DVD
бутон TUNER
бутон PORT
бутон AUX
● дистанционно управление
8
24
BUL
1
25
бутон SUBTITLE
26
бутон PAUSE
27
бутон MUTE
28
бутон TUNING/CH
29
бутон RETURN
30
бутон EXIT
31
бутон DSP/EQ
32
бутон CANCEL
33
бутон SOUND EDIT
34
бутон AUDIO UPSCALE, P.BASS
35
бутон S.VOL
36
бутон SLEEP
37
бутон ASC
38
бутон DIMMER
Pillerin Uzaktan Kumandaya takılması
1. Uzaktan kumandanın
arkasındaki kapağı
gösterildiği gibi kaldırın.
M
2. İki AAA pil takın.
Pillerin “+” ve “–” uçlarını, bölme içindeki şekle uygun
yerleştirdiğinizden emin olun.
3.
Kapağı geri takın.
Normal TV kullanımı göz önüne
alındığında, piller yaklaşık bir yıl
dayanır.
Моля, спазвайте инструкциите за правилно действие:
` Поставете батерии в дистанционното управление според указания поляритет:
(+) към (+) и (–) към (–).
` Използвайте подходящи батерии. Батериите с еднакъв външен вид могат да имат
различни напрежения.
` Винаги сменяйте и двете батерии по едно и също време.
` Не излагайте батериите на топлина или пламък.
13
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 13
2009-03-07 �� 1:23:13
дистанционно управление
НАСТРОйКА НА ДИСТАНЦИОННОТО УПРАВЛЕНИЕ
Можете да контролирате определени функции на вашия телевизор с това дистанционно управление.
Когато управлявате телевизора с дистанционното управление
1. Натиснете бутон TV, за да изберете TV режим.
2. Натиснете бутона POWER, за да включите телевизора.
3. Задръжте бутона POWER и въведете съответстващия на
вашата марка телевизор код.
~ Ако има повече от един код в списъка за Вашия
телевизор, въведете кодовете един по един, за да
видите кой от тях работи.
Пример: За телевизор Samsung
Като държите натиснат бутона POWER, използвайте
цифровите бутони, за да въведете 00, 15, 16, 17 или 40.
4. Настройката завършва, ако телевизорът се изключи.
~ Вие можете да ползвате TV POWER, VOLUME, CHANNEL или цифровите бутони (0~9).
M
` При някои марки телевизори е възможно дистанционното управление да не работи. Освен това, в зависимост от
марката телевизор, някои операции не са възможни.
` Ако не настроите дистанционното управление с кода за марката на вашия телевизор, то работи като Samsung по
подразбиране.
Обхват на действие на дистанционното управление
Дистанционното може да се използва от разстояние до
приблизително 23 фута (7 метра) по права линия.
Освен това, хоризонталният ъгъл на насочване към сензора за
дистанционното трябва да е до 30°.
14
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 14
2009-03-07 �� 1:23:14
No.
No.
Марка
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Код
Марка
BUL
Списък с телевизионните честоти
Код
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● дистанционно управление
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 15
2009-03-07 �� 1:23:15
свързване
В този раздел са разгледани различни начини на свързване на Цифровата система за домашно кино
към други външни компоненти.
Преди да премествате или инсталирате уреда, трябва непременно да изключите захранването и да
извадите щепсела от контакта.
Свързване на колоните
2,5 до 3 пъти размера на телевизионния екран
Разполагане на Цифровата система за домашно кино
Разположете на стойка или шкаф или под стойката на телевизора.
Избор на позиция за слушане
Позицията за слушане трябва да бъде на около 2.5 до 3 пъти по-голямо от размера на телевизионния
екран разстояние.
Пример : За телевизионни екрани 32" 2~2.4m (6~8фута)
За телевизионни екрани 55" 3.5~4m (11~13фута)
Предни говорители ei ei
Разположете говорителите пред позицията за слушане с предната страна към вас, под ъгъл 45°.
Разположете говорителите така, че кабелите им да бъдат на една и съща височина по отношение на
слушателя.
Изравнете предната страна на предните говорители с предната страна на централния говорител или ги
поставете малко по-напред от него.
Субуфер g
Разположението на субуфера не е от критично значение. Можете да го поставите на произволно място.
Централен високоговорител
f
Най-добре е да бъде монтиран на същата височина като предните високоговорители. Можете също така да го
поставите директно над или под телевизора.
Задни говорители
hj
Разположете говорителите зад позицията за слушане. Ако няма достатъчно място, поставете ги така, че да бъдат
обърнати един към друг. Поставете ги на около 60 до 90 см (2 до 3 фута) над ушите ви, с лице малко надолу.
За разлика от предните и централните високоговорители, задните високоговорител се използват за
* възпроизвеждане
главно на звукови ефекти, и от тях не винаги се чува звук.
16
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 16
2009-03-07 �� 1:23:15
BUL
Свързване на колоните
1. Натиснете ограничителя на клемата от задната страна на
говорителя.
. Поставете черния проводник в черната клема (-), сивия
проводник в сивата клема (+) и освободете ограничителя.
Черен
Червен
● СВЪРЗВАНЕ
. Свържете изводите към задната част на системата за домашно
кино.
~ Уверете се, че цветовете на клемите на говорителите съвпадат
с цветовете на контактите.
HT-X725/ HT-X725G
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
Събуфер
Централен говорител
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
1
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 17
2009-03-07 �� 1:23:18
свързване
Свързване на колоните (продължение)
HT-TX725/HT-TX725G
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
Събуфер
Централен говорител
Заден говорител (R)
Заден говорител (L)
` Не допускайте деца да играят зад говорителите. Могат да се наранят, ако говорителят падне.
` При свързване на кабелите на говорителите, се уверете, че спазвате поляритета (+/ –).
` Пазете говорителите на събуфера от деца, за да не могат да вмъкват ръцете си или други предмети в канала (отвора)
на говорителя на субуфера.
` Не окачвайте субуфера на стена през канала (отвора).
M
` Ако поставите колоната в близост до телевизионния екран, е възможно да се промени цвета на картината. Ето защо,
говорителят не трябва да бъде в близост до телевизора.
18
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 18
2009-03-07 �� 1:23:22
За да свържете задните високоговорители безжично, трябва да закупите модул за безжично приемане и TX
карта от вашия продавач на Samsung.
BUL
СВЪРЗВАНЕ НА ОПЦИОНАЛНИЯ бЕЗЖИЧЕН ПРИЕМАщ УСИЛВАТЕЛ
Когато сте закупили Модула за безжично приемане (SWA-4000)
Този продукт (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G), трябва да бъде свързан само със SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
Заден говорител (L)
Заден
говорител (R)
● СВЪРЗВАНЕ
Преден
говорител (L)
Преден говорител (R)
Събуфер
Централен
говорител
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
HT-TX725/HT-TX725G
Преден говорител (R)
Преден говорител (L)
Заден говорител (L)
Заден говорител (R)
Събуфер
Централен
говорител
БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМНИК
1. Свържете предния и централен говорители към събуфера
по указания на страници 17~18 начин
. Поставете ТХ картата в устройството за свързване на ТХ
карти (WIRELESS) от задната страна на основния модул
приизключен основен модул.
~ Дръжте TX картата така, че наклонената страна сочи
нагоре и поставете картата в порта.
~ ТХ картата разрешава комуникацията между основния
модул и безжичен приемник.
. Свържете левия и десен задни говорители към модула на
безжичния приемник.
С наклонената
страна нагоре
ТХ картата
4. Поставете захранващия кабел на безжичния приемащ модул в контакта.
1
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 19
2009-03-07 �� 1:23:30
свързване
СВЪРЗВАНЕ НА ОПЦИОНАЛНИЯ БЕЗЖИЧЕН ПРИЕМАЩ УСИЛВАТЕЛ
(продължение)
M
` Поставете безжичния приемник зад позицията на слушателя. Ако безжичният приемник е твърде близо до основния
блок, е възможно да чувате дължащи се на смущения прекъсвания в звука.
` Ако използвате микровълнови печки, безжични LAN карти, Bluetooth или други устройства, работещи на същата
честота (5.8GHz) в близост до системата, е възможно да чувате прекъсвания в звука поради смущения.
` Разстоянието за предаване на радиовълни е около 10M, но може да варира в зависимост от работната среда. Ако
между основния блок и безжичния приемник има железобетонна или метална стена, е възможно системата да не
функционира, тъй като радиовълните не могат да проникват през метал.
` Ако основното устройство не направи безжична връзка, системата се нуждае от ID настройка между основното
устройство и модула за безжично приемане. Когато основното устройство се изключи, натиснете цифровите бутони на
дистанционното управление"0""1""3""5" и устройството се включва. Когато модулът за безжично приемане
се включи, натиснете бутона "ID SET" отзад на телевизора за 5 секунди.
J
` Не поставяйте никакви други карти освен TX картата, предназначена за този продукт. Продуктът може да се повреди,
ако картата не се извади лесно.
` Не поставяйте ТХ картата обърната или в обратна посока.
` Поставяйте ТХ карти при изключено положение на основния блок. Поставянето на карта при включено положение
`
`
`
`
`
може да доведе до проблеми.
Ако е поставена TX карта, звукът не се извежда от съединителите на задния говорител на главното устройство.
Антената на безжичния приемник е вградена в него. Пазете блока от вода и влага.
За оптимално възпроизвеждане се уверете, че в областта около приемника няма предмети.
Ако не се чува звук от задните безжични високоговорители, превключете режима на DVD 5.1 канала или Dolby
ProLogic II.
В режим 2-CH от говорителите на безжичния приемник не се чува звук.
20
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 20
2009-03-07 �� 1:23:31
BUL
СВЪРЗВАНЕ КЪМ ИЗВОДА VIDEO OUT НА ТЕЛЕВИЗОРА
Изберете някой от трите метода за свързване към телевизор.
● СВЪРЗВАНЕ
МЕТОД2
МЕТОД3
(в доставката)
МЕТОД1
МЕТОД 1: HDMI
Свържете доставения със системата HDMI кабел (не се доставя със системата) от извода HDMI OUT
от задната страна на основния модул към входа HDMI IN на телевизора.
МЕТОД 2: Компонентно видео
Ако телевизорът е оборудван с входове за компонентно видео, трябва да свържете кабела за
компонентно видео (не се доставя със системата) от изводите (PR, PB и Y) върху задния капак на
основния модул към съответните входове на телевизора.
МЕТОД 3: Композитно видео
Свържете доставения със системата видеокабел от извода VIDEO OUT от задната страна на
основния модул към входа VIDEO IN на телевизора.
M
` Продуктът работи в режим на редова развивка 576i (480i) за компонентен изход.
` Ако за връзка между телевизора Samsung и основния модул използвате HDMI кабел, можете да управлявате системата за
домашно кино от дистанционното управление на телевизора. Това е единственият начин телевизор на SAMSUNG да поддържа
функция Anynet+ (HDMI-CEC).
` Моля, проверете за
logo (емблема). Ако телевизорът има
logo, то поддържа функция Anynet+.
1
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 21
2009-03-07 �� 1:23:36
свързване
Свързване към извода Video Out на телевизора (продължение)
Функция за автоматично откриване на HDMI сигнал
Изходният видео сигнал на плейъра ще се промени автоматично в режим HDMI, когато свържете
HDMI кабел при включено електрозахранване.
~ HDMI (High Definition Multimedia Interface)
HDMI е интерфейс, който позволява предаване на видео и аудио данни с един-единствен конектор.
Като използва HDMI, DVD системата за домашно кино предава цифров видео и аудио сигнал и показва
жива картина на телевизор с вход за HDMI.
~ Описание на HDMI свързването
HDMI конектор – поддържа данни за видео и цифрово аудио.
- HDMI подава само изцяло цифров сигнал към телевизора.
- Ако вашият телевизор не поддържа HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието),
на екрана ще се появят смущения.
~ Защо Samsung използва HDMI?
Аналоговите телевизори изискват аналогов видео/аудио сигнал. Обаче, когато се възпроизвежда
DVD, сигналът, които се предава на телевизора е дигитален. По тази причина се изисква или
дигитален-към-аналогов конвертор (в DVD системата за домашно кино) или аналогов-къмдигитален конвертор (в телевизора). При преобразуването качеството на картината се влошава
поради шум и загуба на сигнала. HDMI технологията е по-добра, защото не изисква цифровоаналогово преобразуване и е изцяло цифров сигнал от плейъра към вашия телевизор.
~ Какво е HDCP?
HDCP (Широколентова цифрова защита на съдържанието) е система за защита от копиране на DVD
съдържанието възпроизвеждано чрез HDMI. Тя осигурява защитена цифрова връзка между видео
източник (компютър, DVD и др.) и устройство за показване(телевизор, проектор и т.н.).
Съдържанието се криптира при изходното устройство, за да се предотврати неразрешеното копиране.
~ Какво е Anynet+?
Anynet+ е удобна функция, която предлага свързано действие на това устройство през
телевизори Samsung с функция Anynet+.
- Ако вашият телевизор Samsung има лого ', той поддържа
Anynet+ функцията.
- Ако включите плейъра и поставите диск, плейърът ще започне да възпроизвежда диска и
телевизорът ще се включи автоматично и ще превключи на режим HDMI.
- Ако включите плейъра и натиснете бутона Play (Възпроизвеждане) при вече поставен диск,
телевизорът ще се включи веднага и ще превключи на режим HDMI.
BD Wise (само за продукти на Samsung)
Можете да изберете да използвате менюто BD Wise само ако системата за домашно кино на Samsung е
свързана с телевизор Samsung, който поддържа BD Wise посредством HDMI кабел.
~ Какво е BD Wise?
BD Wise автоматично регулира настройките на съвместимите с BD Wise
продукти на Samsung до оптималните стойности помежду им.
Тази функция е активирана само ако съвместими с BD Wise продукти на
Samsung са свързани един с друг посредством HDMI кабел.
~ За използване на BD Wise
1. Използвайте HDMI кабела, за да свържете системата за домашно кино на
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
Samsung със съвместим с BD Wise телевизор Samsung.
2. Включете всяко меню BD Wise на системата за домашно кино на Samsung и съответно на телевизора Samsung.
- Това ще оптимизира качеството на картината според съдържанието (в диска, DVD и др.), което искате
да бъде възпроизведено.
- Това също ще оптимизира качеството на картината между системата за домашно кино и съвместимите с
BD Wise телевизори Samsung.
M
` Ако искате да промените разделителната способност в режим BD Wise, трябва предварително да изключите режима BD.
` Ако изключите BD Wise, разделителната способност на свързания телевизор ще бъде автоматично настроена на нейната
максимална разделителна способност.
22
` BD Wise ще бъде деактивирана, ако плейърът е свързан с устройство, който не поддържа BD Wise.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 22
2009-03-07 �� 1:23:37
BUL
ФУНКЦИЯ HDMI
Избор на разделителна способност
Можете да изберете разделителна способност за функцията.
M
` Ако телевизорът не поддържа избраната разделителна способност,
няма да виждате картината правилно.
` Когато е свързан HDMI телевизор, композитният и компонентният
видеосигнали не се предават.
` За повече информация относно начина на избор на видеоизточник за
телевизора, вижте ръководството на телевизора.
● СВЪРЗВАНЕ
В режим Стоп, натиснете бутона SD/HD (Standard Definition/High
Definition) на дистанционното управление за повече от 5 секунди.
~ Възможен е избор между 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
~ SD (стандартна разделителна способност)
има стойност 480p, HD (висока разделителна способност)
- 720p и 1080i/1080p
~ Изходната стойност по подразбиране HDMI е 576p (480p).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface) (мултимедиен интерфейс с
голяма разделителна способност)
Този уред предава видео сигнали
без да се налага да ги конвертирата
в аналогови. Можете да получите
ясен образ, като свържете
телевизор с тази функция.
Използване на Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ е функция, която може да бъде използвана за управление
на основния модул с дистанционно управление за телевизор
Samsung. Чрез свързване с кабел HDMI на системата за домашно
кино към телевизор на Samsung. (Това е единственият начин
телевизор на SAMSUNG да поддържа функция Anynet+.)
1. Свържете основния модул на системата за домашно кино към
телевизор на Samsung с кабел HDMI. (Вижте страница 21)
. Задайте функцията Anynet+ на телевизора.
(За повече информация направете справка в наръчника
за инструкции на телевизора.)
~ Можете да управлявате системата за домашно кино като
използвате дистанционното управление на телевизора.
Бутони :
,
,
,
, , и , бутон, ~ бутон)
С Anynet+
Можете да оперирате със системата
за домашно кино, да включите
телевизора или да гледате филм
чрез натискане на бутона Play
(възпроизвеждане) на дистанционното
управление на Samsung.
T
Ако изберете TV (телевизор)
Задайте Anynet+ (HDMI CEC) да бъде включено, като натиснете
бутона Anynet+ на дистанционното управление на телевизора.
• Receiver : On : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
• Receiver : Off : Можете да слушате звук от телевизора.
MOVE
MOVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
T
Ако изберете THEATER (кино)
Изберете THEATER to connect и задайте опцията за всеки елемент по-долу.
• View TV : Ако Anynet+ (HDMI-CEC) е включено
и изберете гледане на телевизия, системата за домашно
кино ще превключи автоматично на цифров входен режим.
MOVE
ENTER
EXIT
• Theater Menu : Имате достъп до менюто за управление на
системата за домашно кино.
• Theater Operation : Ще видите информация за
възпроизвеждане от диск на системата за
домашно кино. Можете да управлявате работа с диска на домашното кино, например заглавие,
глава и смяна на субтитрите.
• Receiver : On : Можете да слушате звук от системата за домашно кино.
• Receiver : Off : Можете да слушате звук от телевизора.
Move
M
Enter
Exit
` Функцията за домашно кино е налична само когато слушате аудио през домашното кино при свързан цифров оптичен кабел.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 23
2009-03-07 �� 1:23:40
свързване
Свързване на аудио от външни компоненти
AUX1 : Свързване на външен компонент/MP3 плейър
Компоненти от типа на MP3 плейър
Аудио кабел
(не се доставя)
Аудио ИЗХОД
1. Свържете входа AUX IN 1 (аудио) на системата за домашно кино към извода Audio Out на
външния компонент/MP3 плейър.
. Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход AUX1.
~ Можете още да използвате бутона FUNCTION (функция) на основния блок. Този режим
превключва както следва :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 24
2009-03-07 �� 1:23:40
OPTICAL (Оптичен) : Заден панел
Външен аналогов компонент
● СВЪРЗВАНЕ
Аудио кабел (не се доставя)
Ако външният аналогов
компонент има само един
аудиоизход, го свържете отляво
или отдясно.
BUL
AUX2 : Заден панел
ОПТИЧЕН
кабел (не се
доставя)
Външен цифров компонент
AUX2 : Свързване на външен аналогов компонент
Компоненти с аналогов сигнал, например, видеокасетофон.
1. Свържете изхода AUX IN 1 (Audio) на системата за домашно кино към извода Audio Out на
външния аналогов компонент.
~ Уверете се, че сте спазили цветовите съответствия.
. Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход AUX2.
~ Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
M
` Можете да свържете извода Video Output (Видео изход) на вашия видеокасетофон към телевизора, и да свържете
изводите Audio Output (Аудио изход) на видеокасетофона към този продукт.
OPTICAL : (Оптичен) Свързване на външен цифров компонент
Компоненти с цифров сигнал като приемник за кабелна телевизия/сателитен приемник (сет-топ бокс).
1. Свържете цифровия вход (OPTICAL) към цифровия изход на външния цифров компонент.
. Натиснете бутона AUX на дистанционното управление и изберете вход DIGITAL.
~ Можете да използвате също бутона FUNCTION на главното устройство.
Превключванията на режимите са както следва :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 25
2009-03-07 �� 1:23:45
свързване
СВЪРЗВАНЕ НА УКВ АНТЕНА
1. Свържете доставената УКВ антена към УКВ коаксиален извод 75Ω.
. Бавно движете антената, за да намерите мястото на най-добро приемане на сигнала, след което
я фиксирайте.
УКВ антена
(доставя се с продукта)
M
` Уредът не приема АМ честоти.
Вентилатор
Вентилаторът предоставя свеж въздух към уреда, за да се избегне прегряване. Моля,внимавайте
за следните неща:
~ Уверете се, че уредът е добре проветрен. Ако вентилацията е слаба, температурата в уреда може да се
повиши прекалено и да повреди уреда.
~ Не пречете на вентилатора или вентилацонните дупки.
(Ако вентилаторът или отворите са покрити с вестници и парцали, може да се повиши темпера турата и да
се получи повреда или пожар).
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 26
2009-03-07 �� 1:23:52
BUL
преди да използвате системата за домашно кино
Телевизорите Samsung могат да се управляват с дистанционното управление на DVD системата за домашно кино.
1. Включете захранващия кабел на основния модул към източник на променливо захранване.
● ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ СИСТЕМАТА ЗА ДОМАшНО КИНО
. Натиснете бутона DVD RECEIVER, за да работите с DVD
домашното кино.
. Натиснете бутона FUNCTION (функция), за да активирате
възпроизвеждане на DVD/CD.
4. Натиснете бутона TV (телевизор), за да преминете в режим
на телевизор.
. Натиснете бутона POWER за включване на системата.
VIDEO
. Натистете SOURCE, за да превключите на видеоканал.
Избор на видео формат
Натиснете и задръжте за повече от 5 секунди бутона Цифров бутон
7 на дистанционното управлевие при изключена система.
~ Видеосистемата е настроена в режим "PAL" по
подразбиране.
~ На екрана се появяват "NTSC" или "PAL".
Краткото натискане на бутон Цифров бутон 7 в
този момент води до избор на"NTSC" или "PAL".
~ Всяка страна има свой стандарт за видеоформат.
~ За нормално възпроизвеждане, видеоформатът на
диска трябва да съвпада с този на телевизора.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 27
2009-03-07 �� 1:23:54
възпроизвеждане
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ДИСКОВЕ
B
1. Поставете диск вертикално в отвора за поставяне на
дискове.
~ Поставете внимателно диск с лицевата страна
нагоре върху тавичката.
. Затворете отделението, като натиснете бутона PLAY (
).
~ Възпроизвеждането започва автоматично.
За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (@).
~ При еднократно натискане на дисплея се изписва PRESS PLAY (натиснете бутона за възпроизвеждане)
и в паметта се записва мястото, на което е прекъснато възпроизвеждането на диска.
При натискане на бутоните PLAY (
) (възпроизвеждане/пауза) или ENTER (въвеждане),
възпроизвеждането се възстановява от точката на прекъсване.
(Тази функция работи само с DVD дискове.)
~ При двукратно натискане се изписва STOP и, при натискане на бутона
PLAY (
) възпроизвеждането започва отначало.
За да прекъснете временно възпроизвеждането, натиснете бутона PAUSE (
(възпроизвеждане/пауза) по време на възпроизвеждане.
~ За да възстановите възпроизвеждането, натиснете отново бутона PLAY (
).
M
)
` Първоначалният екран може да има различен облик, в зависимост от съдържанието на диска.
` Пиратските дискове не могат да се изпълняват. В противен случай се нарушава CSS (Content Scrambling System (система
за разбиване на съдържанието : - вид система за защита от копиране).
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 28
2009-03-07 �� 1:23:55
BUL
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА MP3/WMA
Възможно е да се възпроизвеждат компактдискове за данни,(CD-R, CD-RW), кодирани във формат MP3/WMA.
A
1. Заредете MP3/WMA диск.
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
~ На екрана се появява менюто MP3 и
възпроизвеждането започва автоматично.
~ Обликът на менюто зависи от съдържащия
MP3/WMA диск.
~ WMA-DRM не се възпроизвежда.
. Изберете албум с бутоните ,,, в режим Stop и
натиснете ENTER.
~ За избор използвайте бутоните ,.
. За да промените албума, използвайте бутоните ,,,
иза избор на друг албум и натиснете ENTER.
4. За край на възпроизвеждането натиснете бутона
STOP (@) .
M
` В зависимост от режима на запис, някои MP3/WMA-CDs могат да не се възпроизведат.
` Прегледайте таблицата за типа MP3-CD дискове, които се възпроизвеждат нормално.
За да възпроизведете файл, като изберете иконата му.
~ Натиснете с курсора бутон ,,, в режим Stop и изберете желаната икона от горната
част на менюто.
Музикални файлове : Само за музикални файлове
Файлове със снимки : Само за снимки
Видео файлове : Само за видео файлове
.
.
.
Икона на всички файлове : За да видите всички файлове,
изберете иконата
.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 29
2009-03-07 �� 1:23:56
възпроизвеждане
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА JPEG ДИСК
Заснетите с цифров фотоапарат или видеокамера изображения, а също и JPEG файловете от компютъра, могат да
бъдат записани на компактдиск и след това възпроизведени от системата за домашно кино.
G
Функция Flip/Rotate (завъртане/обръщане)
Натиснете ,,, по време на възпроизвеждане.
Оригинално изображение
бутон: Обръщане вертикално
бутон: Завъртане
90° в посока, обратна
на часовниковата
стрелка.
бутон: Завъртане
90° в посока на
часовниковата стрелка.
бутон: Обръщане хоризонтално
M
` Максималната разделителна способност, поддръжана от уреда е 5120 х 3480 (или 19.0 MPixel) за стандартен JPEG
оайл и 2048 х 1536 (или 3.0 MPixel) за последователни файлове със снимки.
0
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 30
2009-03-07 �� 1:23:58
BUL
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА DIVX
Функциите на тази страница се отнасят за възпроизвеждане на DivX дискове.
Skip Forward/Back (Пропусни напред/назад)
D
бързо възпроизвеждане
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
При възпроизвеждане, натиснете бутона [,].
~ за да отидете на следващ запис, натиснете бутона ]
ако на диска има повече от 2 файла.
~ За да отидете на предишен запис, натиснете бутона
[ ако на диска има повече от 2 файла.
D
По време на изпълнение натиснете бутона (,).
За възпроизвеждане при по-висока скорост натиснете
( или ).
Всеки път, когато натиснете бутона променяте :
2x  4x  8x  32x  Play.
Функция за прескачане с 5 минути
D
При възпроизвеждане, натиснете бутона ,.
~ При натискане на бутона  се придвижвате с 5 минути назад.
~ при натискане на  се придвижвате с 5 минути назад.
Audio Display (Звуков съпровод)
D
Натиснете бутона AUDIO.
~ Ако има повече от един език на аудиото, можете да
превключвате между езиците.
~ При всяко натискане на бутона се прави избор между
AUDIO (1/N, 2/N ...) и .
M`
този символ се появява, когато има само един език.
Subtitle Display (Показване на субтитри)
D
Натиснете бутона SUBTITLE.
~ Всеки път, когато натиснете бутона, Вие ще избирате
между SUBTITLE (1/N, 2/N ...) и SUBTITLE OFF.
~ Ако на диска има само един файл със субтитри, той се
възпроизвежда автоматично.
~ Вижте точка 2 (Функция надписи) на следващата
страница за повече подробности за използване на
субтитри при DivX дискове.
1
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 31
2009-03-07 �� 1:24:00
възпроизвеждане
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА DIVX (продължение)
D
Ако на диска има повече от един файл
Ако на диска има повече от един файла е вероятно подразбиращите
се субтитри да не съвпаднат с филма и да се наложи да изберете
ръчно език за субтитри както следва:
1. В режим Stop (стоп) натиснете бутон $, % изберете желаните субтитри
( ) от телевизионния екран и натиснете, бутона ENTER (вход).
. След като изберете желания DivX файл от телевизионния екран,
филмът започва да се възпроизвежда нормално.
DivX(Digital internet video eXpress)
Разработеният от Microsoft формат DivX се основава на формата MPEG4, осигуряващ звук и картинни данни през интернет в реално време.
MPEG4 се използва за кодиране на МР3, така че да можете да гледате филми с много добро качество.
1. Поддържани формати
Продуктът поддържа следните медийни формати. При несъвместимост на аудио или видео формат възникват проблеми в
картината.
Поддържани видеоформати:
Формат
AVI
WMV
Bit Rate
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Supported Audio Formats
Формат
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit Rate
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Честота на семплиране
44.1khz
~ Файловете DivX от звуков и видео тип, създадени във формат DTS, могат да поддържат само до 6Мbps.
~ АСПЕКТНО СЪОТНОШЕНИЕ:Въпреки че фабричната настройка за DivX резолюция е 640X480 пиксела, този продукт
поддържа резолюция 800 х 600 пиксела. Екран с по-голяма резолюция от 800 няма да се поддържа.
~ Когато възпроизвеждате диск, чиято честота е по-голяма от 48kHz UAu 320kbps, е възможно картината по време на
възпроизвеждането да се развали.
2. Функция Caption
~ За да използвате тази функция, Вие трябва да имате опит във видео заснемането или редактирането, за да можете да
работите с нея.
~ За да работите с тази функция, е необходимо да запазите файла (*smi) със същото име, така че да бъде в една и съща папка с
медийния файл на DivX (*avi).
Пример: Главна директория Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ До 60 буквено-цифрови знака или 30 източно азиатски знака (двубайтови знаци, за корейски и китайски) за име на файл.
~ ЗА DIVX VIDEO: DivX® е цифров видео формат, създаден от DivX, Inc. Това е официално DivX сертифицирано или
DivX Ultra сертифицирано устройство, което възпроизвежда DivX видео.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Това сертифицирано с DivX® устройство трябва да е регистрирано за изпълнение на DivX
Video-on-Demand (VOD) съдържание. Първо създайте DivX VOD регистрационен код за вашето устройство и го изпратете по
време на регистрационния процес. [Важно: Съдържанието DivX VOD е защитено от системата DivX DRM (Digital Rights
Management), която ограничава изпълнението на регистрирани, сертифицирани с DivX, устройства. Ако опитате
възпроизвеждане на DivX VOD съдържание, което не е оторизирано за вашето устройство, ще се покаже съобщението
Authorization Error (Грешка при оторизиране) и съдържането няма да се изпълни.] Научете повече на www.divx.com/vod.
DivX® е регистрирана търговска марка на DivX, Inc. и се използва под лиценз
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 32
2009-03-07 �� 1:24:00
Информация на екран за диска
dBAGD
BUL
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK
Можете да получавате информация за диска на екрана.
Натиснете бутона INFO.
` Информационният дисплей е различен в зависимост от диска.
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
M
` В зависимост от диска, се появяват DTS, DOLBY DIGITAL или
PRO LOGIC.
На телевизионния екран се появява
ако този символ се появи на екран, докато натискате
бутона, това означава, че функцията не е достъпна за
съответния режим.
Проверка на оставащото време
dBA
Натиснете бутона REMAIN.
~ за да проверите общото и оставащото време на
заглавието или главата.
При натискане на бутона Remain
DVD-VIDEO
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACK ELAPSED ➞ TRACK REMAIN ➞ TOTAL ELAPSED ➞ TOTAL REMAIN
A TRACK REMAIN ➞ TRACK ELAPSED
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 33
2009-03-07 �� 1:24:03
възпроизвеждане
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (продължение)
бързо възпроизвеждане
dBAD
Натиснете бутона (,).
~ Всеки път скоростта на възпроизвеждането се променя,
както следва :
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` По време на бързо възпроизвеждане на CD или MP3-CD, звук се чува само при 2х скорост, но не и при 4х, 8х и
32х.
бавно възпроизвеждане
dD
Натиснете бутона SLOW.
~ Всеки път скоростта на възпроизвеждане се променя
както следва :
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
&1/8 ➞  PLAY
D *1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PLAY
M
` Не се чува звук по време на бавно възпроизвеждане и бавно движение.
` Бавното възпроизвеждане назад не работи при DivX дискове.
Прескачане на сцени/записи
dA
Натиснете бутон [,].
~ Всеки път, когато натиснете бутона по време на
възпроизвеждането, отивате на предишна или следваща
глава, запис или сцена.
4
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 34
2009-03-07 �� 1:24:04
dBAGD
Функцията за повторно възпроизвеждане позволява да
повторите глава, запис, заглавие или директория.
BUL
Повторно възпроизвеждане
Натиснете бутона REPEAT.
~ Всеки път, когато натиснете този бутон по време на
възпроизвеждане, правите следните промени:
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
DVD-VIDEO
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : OFF
B REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
BGD REPEAT : RANDOM ➞ REPEAT : TRACK ➞ REPEAT : DIR
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : OFF
CHAPTER : Повтаря само избраната глава.
TITLE : Многократно повтаря избраното заглавие.
RANDOM : Възпроизвежда записите в разбъркан ред. (Вече възпроизведена пътека може да се
възпроизведе отново.)
TRACK : Многократно повтаря избрания запис.
DIR : Многократно повтаря избраната директория.
DISC : Многократно повтаря избрания диск.
OFF : Отменя Replay Playback (Многократно възпроизвеждане)
За да изберете режим повторение от формацията на екрана
dB
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
. Натиснете с курсора бутона , за да се придвижите до
REPEAT ( ) .
. Нтиснете с курсора бутона , за да се придвижите до
желания режим.
~ За да изберете друг албум или изпълнение,
повторете стъпки 2 и 3 по-горе.
4. Натиснете бутона ENTER.
OFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ OFF
B OFF ➞ A- ➞ TRACK ➞ DISC ➞ OFF
M
` За дискове от тип DivX, MP3 и JPEG не можете да избирате Repeat Play (повторно възпроизвеждане) от екрана на
информационния дисплей.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 35
2009-03-07 �� 1:24:05
възпроизвеждане
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (продължение)
d
А-В Повторение
Позволява да повтаряте възпроизвеждането на определена
секция от DVD.
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
. Натиснете с курсора бутон  за придвижване до дисплея
AREPEAT PLAYBACK ( ).
. Натиснете с курсора бутона , за да изберете позиция
А- и натиснете ENTER за начало на желания сегмент.
~ когато е натиснат бутонът ENTER, избраната позиция
A -?
ще е запаметена.
REPEAT : AÐ
4. Натиснете бутона ENTER в края на сегмента, който
желаете да възпроизвеждате.
~ този сегмент ще се възпроизвежда отделно.
A-B
d За нормално възпроизвеждане натиснете , и изберете OFF
M
.
` Функцията A-B Repeat (повторение на А-В) не работи
с дискове
DivX,
A TO
B REPEAT
ON MP3 или JPEG.
Функция Step (постъпково изпълнение)
dD
Натиснете бутона STEP.
~ Картината се измества един кадър напред при всяко
натискане на бутона по време на възпроизвеждането.
M
` Не се чува звук по време на възпроизвеждане с постъпково изпълнение.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 36
2009-03-07 �� 1:24:06
С помощта на тази функция можете да разглеждате една и
съща сцена под различен ъгъл.
BUL
d
Функция Angle (ъгъл)
1. Натиснете бутона INFO.
. Натиснете с курсора бутона , за да се придвижите до
ANGLE (
) display.
1/3 
M
2/3 
3/3 
1/3
` тази функция работи само при дискове, в които са записани сцени с много ъгли на заснемане.
Функция Zoom (Screen Enlarge) (мащабиране (увеличение на екрана))
d
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желания ъгъл.
~ При всяко натискане на бутон ъгълът се променя
както следва :
С помощта на тази функция можете да увеличите дадена
част от картината.
1. Натиснете бутона ZOOM.
. Натискайки с курсора бутоните ,,, изберете
областта от картината, която искате да увеличите.
. Натиснете бутона ENTER.
~ С всяко натискане на бутона ще се сменя режима.
ZOOM X 1.5  ZOOM X 2  ZOOM X 3  ZOOM OFF
SELECT ZOOM POSITION
Функция Audio 3age Selection за DVD (избор на език за звука)
d
1. Натиснете бутона INFO двукратно.
. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желания език.
~ всяко натискане на бутона води до избор на език, в
зависимост от наличните на диска (АНГЛИЙСКИ,
ИСПАНСКИ, ФРЕНСКИ и т.н.)
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` За да използвате тази функция можете също да натиснете бутон AUDIO на дистанционното.
` В зависимост от диска, функциите на аудио език може да не работят.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 37
2009-03-07 �� 1:24:09
възпроизвеждане
ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА PLAYBACK (продължение)
Функция Subtitle Language Selection Function DVD (избор на език за субтитри)
d
1. Натиснете двукратно бутона INFO.
. Натиснете с курсора бутона  , за да се придвижите до
SUBTITLE ( ) .
. Натиснете с курсора бутона  или цифровите бутони, за да
изберете желания език.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  OFF/03  EN 01/03
M
` За да използвате тази функция можете също да натиснете бутон SUBTITLE на дистанционното.
` В зависимост от диска, функциите на език на субтитрите може да не работят.
Директен достъп до песен/сцена
dBAG
dB
1. Натиснете бутона INFO.
. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, номерираните бутони, за да изберете желаното
( ) и натиснете бутона ENTER.
. Натиснете с курсора бутоните , , за да изберете
CHAPTER ( ) .
4. Натиснете с курсора бутоните , или цифровите
бутони, за да изберете желаната глава и натиснете
бутона ENTER.
. Натиснете с курсора бутоните , , за да се придвижите
до опцията Time (време) ( ) .
. Използвайте цифровите бутони, за да въведете желаното
Време и натиснете бутона ENTER.
AG
Натиснете цифровите бутони.
~ за да изберете файл.
~ Когато възпроизвеждате MP3 и JPEG, Вие не можете да
използвате , ,за да се движите в папката.
За да се движите, натиснете бутона STOP (@) и след това
бутоните-стрелки , бутона.
M
` Можете да натиснете [,] на дистанционното управление
директно върху желаното заглавие, глава или запис.
` В зависимост от диска може да няма възможност да се движите за избор на заглавие или време.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 38
2009-03-07 �� 1:24:11
Можете да използвате менюто за избор на език, субтитри и т.н.
DVD менюто е различно за всеки диск.
BUL
d
Използване на меню
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
● ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ
. Натиснете бутон Cursor , за да преминете към Disc
Menu (Меню на диска), и след това натиснете бутона
ENTER (Въвеждане).
~ когато избирате диск меню и на диска няма няма
такова, ще се появи съобщение "This menu is not
supported".
. Натиснете с курсора бутоните ,,, бутони за да
изберете желаната опция.
4. Натиснете бутона ENTER.
d Менюто се появява. Натиснете бутона EXIT за
изход.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Дисплеят на менюто на диска може да се различава, в зависимост от диска.
d
Използване на менюто Title (Заглавие)
За DVD, които съдържат няколко заглавия, можете да
видите заглавията на филмите.
Тази функция има различен облик, в зависимост от диска.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Използвайте бутоните , за да изберете Title Menu.
. Натиснете бутона ENTER.
~ Появява се главното меню.
d Менюто се появява. Натиснете бутон EXIT за изход.
MOVE
M
ENTER
EXIT
` Заглавното меню може да е различно за всеки диск, в зависимост от диска.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 39
2009-03-07 �� 1:24:14
възпроизвеждане
Използване на BLUETOOTH
Можете да използвате устройство с Bluetooth, което ще ви позволи да се радвате на музика с висококачествен стерео
звук, и всичко това без проводници!
Какво представлява Bluetooth?
Bluetooth е отраслова спецификация, която описва как устройствата, съвместими с Bluetooth, могат
лесно да взаимодействат помежду си, като използват безжична връзка на кратки разстояния.
~ Устройството с Bluetooth може да предизвика шум или неизправност, в зависимост от условията на използване.
~ Когато част от тялото е в контакт с приемо-предаващата система на Bluetooth устройството
или системата за домашно кино.
~ Вариации в електрозахранването поради отражение на електричеството в стена, ъгъл или
разделителни прегради в офис.
~ Електрически смущения от устройства със същата честотна лента, включително медицинско
оборудване, микровълнова фурна и безжична локална мрежа.
~ Когато системата за домашно кино се сдвоява с Bluetooth устройството, това трябва да се направи от
колкото е възможно по-близко разстояние.
~ Колкото е по-голямо разстоянието между системата за домашно кино и Bluetooth устройството, толкова
по-лошо става качеството. Ако разстоянието превишава ограничението, комуникациите се прекъсват.
~ В зони с лоша чувствителност на приемане Bluetooth връзката може да не работи добре.
~ Системата за домашно кино има ефективен обхват на приемане до 10 м във всички посоки, ако
няма препядствия. Връзката може автоматично да прекъсне, ако разстоянието е извън този
диапазон. Дори и в този диапазон качеството на звука може да се влоши от препятствия,
например стени или врати.
За свързване на системата за домашно кино към Bluetooth устройство
Проверете дали Bluetooth устройството поддържа функцията
стерео слушалки, свързани с Bluetooth.
1. Натиснете бутона FUNCTION на лицевия панел на
системата за домашно кино неколкократно, докато не
се появи "BT AUDIO".
~ Режимът се сменя по следния начин:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT
AUDIO  TUNER.
~ Ще видите за 2 секунди “WAIT”, а после “READY” на
лицевия дисплей на системата за домашно кино.
. Изберете менюто Bluetooth на Bluetooth устройството,
което искате да свържете. (вж. ръководството за
Свързване
потребителя на Bluetooth устройството)
. Изберете меню стерео слушалка в Bluetooth устройството.
~ Ще видите списък на сканираните устройства.
Bluetooth устройство
4. Изберете "Samsung Home Theater" от списъка с
резултатите от търсенето.
~ Когато системата за домашно кино се свърже с Bluetooth устройството, на системата ще се покаже "Connect"
на лицевия панел, последвано от името на устройство за свързаното Bluetooth устройство.
~ Свързването на системата за домашно кино е завършено.
. Можете да изпълнявате музика на свързаното устройство.
~ Можете да слушате музиката, изпълнявана на свързаното Bluetooth устройство направо от системата за домашно кино.
M
` Може да е необходимо да въведете PIN код (парола), когато свързвате Bluetooth устройство към системата за домашно кино. Ако се
появи прозореца за въведждане на PIN код, въдете <0000>.
` Системата за домашно кино може да управлява дадена функция, свързана с възпроизвеждане, само когато свързаното устройство
поддържа тази функция.
` Системата за домашно кино поддържа само SBC данни със средно качество (до 237kbps@48kHz), но не подържа SBC данни с
високо качество (328kbps@44.1kHz).
40
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 40
2009-03-07 �� 1:24:15
BUL
За прекъсване на връзката между Bluetooth устройството и системата за домашно кино
За прекъсване на връзката между системата за домашно кино и Bluetooth устройството
Натиснете бутона FUNCTION на лицевия панел на системата за домашно кино, за да превключите
от "BT AUDIO" на друг режим.
~ Свързаното Bluetooth устройство ще изчака известно време за отговор от системата за домашно
кино, преди да прекъсне връзката. (Времето за прекъсване на връзката може да е различно, в
зависимост от Bluetooth устройството.)
~ Връзката с устройството, свързано в момента, се прекъсва.
M
● възпроизвеждане
Можете да прекъснете връзката между Bluetooth устройството
и системата за домашно кино. (Проверете в Bluetooth
устройството.)
~ Връзката със системата за домашно кино се прекъсва.
~ Когато връзката между Bluetooth устройството и системата
за домашно кино се прекъсне, на системата ще се покаже
"DISCONNECT" на лицевия дисплей.
` В режим на свързване с Bluetooth, Bluetooth връзката може да се изключи, ако интервалът между системата за
домашно кино и Bluetooth устройството превиши определено разстояние.
Ако разстоянието се върне в рамките на действащия диапазон или рестартирате Bluetooth устройството, Bluetooth
връзката може да се възстанови.
` При някои Bluetooth устройства някои от функциите може да не работят правилно.
41
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 41
2009-03-07 �� 1:24:15
възпроизвеждане
ВЪЗПРОИЗВЕЖДАНЕ НА МЕДИйНИ ФАйЛОВЕ ЧРЕЗ ФУНКЦИЯТА USB HOST
Можете да се наслаждавате на медийни файлове, като картини, филми и музика, записани в MP3 плейър, USB
памет или цифрова камера, с висококачествено видео с 5.1 канала, като свържете устройството с памет към USB
порта на домашното кино.
1. Свържете USB устройството към USB порта от
предната страна на модула.
. Натиснете бутона FUNCTION на DVD плейъра или
бутона PORT на дистанционното управление, за да
изберете USB режима.
~ На дисплея се появява USB и изчезва.
~ На екрана на телевизора се появява дисплея на
менюто USB и файлът се възпроизвежда.
. За да спрете възпроизвеждането, натиснете бутона STOP (@).
безопасно премахване на USB
Безопасно изваждане на USB уреда.
За да предотвратите повреди в паметта на USB
устройството, е необходимо да го премахнете безопасно
преди да изключите кабела на USB.
~ Натиснете STOP (@) бутона два пъти подред.
Екранът ще покаже REMOVE USB.
~ Отстранете USB кабела.
M
` За да слушате музикалните си файлове с 5.1 канален звук от системата за домашното кино, трябва да зададете
режима на Dolby Pro Logic II да бъде Matrix. (Вижте страница 54)
Прескачане напред/назад
При възпроизвеждане натиснете [,] бутона.
~ При наличие на повече от един файл, натискането на
бутона ] води до избор на следващия файл.
~ При наличие на повече от един файл, натискането на
бутона [ води до избор на предишния файл.
Fast Playback (бързо възпроизвеждане)
За да възпроизведете диск по-бързо, натиснете (,)
бутона.
~ Всеки път, когато натиснете бутоните, скоростта на
възпроизвеждане ще се сменя по следните начини :
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 42
2009-03-07 �� 1:24:16
Спецификации на USB
хост
Функционални
ограничения
Съвместими устройства
● възпроизвеждане
Несъвместимост
• Поддържа устройства, съвместими с USB 1.1 или USB 2.0.
• Поддържа устройства, свързани чрез кабел от типа USB A.
• Поддържа устройства, съвместими с UMS (USB устройство с външна памет) V1.0.
• Поддържа устройството, от което свързаното устройство се форматира във файловата
система FAT(FAT, FAT16, FAT32).
• Не поддържа устройство, което изисква инсталиране на отделен драйвер на компютъра (Windows).
• Не поддържа свързване с USB концентратор.
• USB устройство, свързано чрез USB удължител, може да не бъде разпознато.
• USB устройство, което изисква отделен източник на захранване, трябва да бъде свързано с плейъра
с отделен захранващ кабел.
• Ако свързаното устройство има множество инсталирани дискове (или дялове), може да
бъде свързан само един диск (или дял).
• Устройство, поддържащо единствено USB 1.1 може да причини разлика в качеството на
картината в зависимост от устройството.
BUL
Спецификации на USB хост
1. USB устройство с външна памет
. MP3 плейър
. Цифрова камера
4. Сменяем HDD
~ Поддържат се сменяеми HDD, оборудвани с по-малко от 160 Гбайта. Сменяеми HDD, оборудвани
със 160 Гбайта или повече, може да не бъдат разпознати в зависимост от устройството.
~ Ако свързаното устройство не работи поради недостатъчно захранване, можете да използвате отделен
захранващ кабел, за да осигурите достатъчно за правилната му работа захранване. Съединителят на
USB кабела може да е различен в зависимост от производителя на USB устройството.
. USB четящо устройство за карти: Четящо устройство за карти с един или няколко слота.
~ В зависимост от производителя USB четящо устройство за карти може да не се поддържа.
~ Ако инсталирате няколко устройства с памет в четящо устройство за карти с няколко слота,
може да срещнете проблеми.
Съвместими файлови формати
Формат
Име на
файл
Разширение
на файл
Битова
скорост
Версия
Пиксели
Честота на
семплиране
Неподвижна
картина
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Музика
Филм
~ (Управление/Обем/Прекъсване) не се поддържа.
~ Цифровите камери, които използват PTP протокол или изискват допълнително инсталиране на
програми, при свързване с компютър не се поддържат.
~ Не се поддържат устройства с файлова система NTFS. (Поддържат се само файлови системи FAT
16/32 (Таблица за разпределение на файловете 16/32).)
~ Не работи с устройства с активиран Janus MTP (Протокол за прехвърляне на мултимедия).
43
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 43
2009-03-07 �� 1:24:16
настройка на системата
За ваше удобство можете да настройвате функциите на това DVD домашно кино за най-добро
използване в средата на вашия дом.
Настройка на език
Езикът на дисплея OSD (On-Screen Display) се задава като английски по подразбиране
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Изберете Language и след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете бутона Cursor $,% , за да изберете OSD Language,
после натиснете бутона ENTER или +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберте желания
език и натиснете бутона ENTER.
~ След завършване на инсталирането OSD може да остане
английски по ваш избор.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
OSD LANGUAGE : Избор на OSD език
AUDIO : Избор на субтитри (език на записа на диска)
SUBTITLE : Избор на Audio език (език на записа на диска)
DISC MENU : Избор на език на менюто на диска (език на записа
на диска)
a Ако дискът не е записан на езика, който сте избрали, няма да може
да се промени.
~
~
~
~
ENGLISH
~ OTHERS : За да изберете друг език, изберете OTHERS и
въведете кода на езика за вашата страна, вижте страница
63. Могат да се избират езиците за АУДИО, СУБТИТРИ и
МЕНЮ НА ДИСКА.
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Настройване на РЕЖИМ HDMI VIDEO OUT
Изберете типа на изходящия сигнал от извода HDMI/OUT.
~ YCbCr : Обикновено се избира това, когато се свързвате към
HDMI устройство.
~ RGB : Предлага по-ярки цветове и по-плътно черно. Изберете
това, ако цветовете са бледи.
1. В режим Стоп, натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутона на курсора ▼, за да преминете към
инсталиране и след това натиснете бутона ENTER.
. Натиснете бутона на курсора ▼ за да преминете към HDMI VIDEO OUT, и след това натиснете
бутона ENTER.
4. Натиснете бутона ▲,▼ за да изберете желания елемент, и след това натиснете бутона ENTER.
~ След завършване на настройката ще се върнете към предишния екран.
44
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 44
2009-03-07 �� 1:24:17
В зависимост от типа на телевизора (широкоекранен или обикновен 4:3), можете да избирате съотношението
на екрана.
BUL
Настройки на телевизионния екран
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете желания
екран и натиснете бутона ENTER.
~ След като сте направили настройките, можете да минете на
другия екран.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
● настройка на системата
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към TV DISPLAY,
и след това натиснете бутона ENTER или +.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното
меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
Настройка на пропорциите на екрана (размера на екрана)
Съотношението между хоризонталната и вертикална развивка е 4:3, докато широкият екран има
развивка 16:9. Когато дискът е с различна дефиниция, трябва да настроите екрана според диска.
При стандартните телевизори избирате 4:3PS или 4:3LB, в зависимост от Вашите предпочитания.
Изберете WIDE/HDTV за широк екран.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим pan & scan
(панорамиране и сканиране) на обикновен телевизор.
~ Можете да виждате само централната част на екрана (при странично
изрязване в съотношение 16:9 на картината)
4:3LB (4:3 Letterbox)
Изберете за възпроизвеждане на картина 16:9 в режим letterbox на
обикновен телевизор.
~ От долната и горна страна на екрана се появяват черни ленти.
WIDE/HDTV
Изберете, за да виждате картина 16:9 на широкоекранен телевизор.
~ Можете да се наслаждавате на широкоекранно представяне.
M
` Aко DVD e 4:3 формат, Вие не можете да го гледате на широк екран.
` DVD се записват на различни формати, те изглеждат различни, в зависимост от софтуера, на който са записани.
` При работа в HDMI се преминава автоматично в широкоекранен режим.
45
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 45
2009-03-07 �� 1:24:18
настройка на системата
Настройка за родителски контрол (ниво на рейтинг)
Тази функция позволява да забраните на дадени филми и сцени, които не са подходящи за деца.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor % , за да преминете към PARENTAL , и
след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутоните $,% за да изберете желаното
ниво на защита и натиснете бутона ENTER.
~ Ако изберете ниво 6, няма да бъде разрешено
възпроизвеждането на дискове от ниво 7 - насилие.
~ Колкото по-високо е нивото, толкова по-неподходящо за деца е
съдържанието (насилие и съдържание от тип "само за възрастни")
5. В
ъведете паролата и натиснете ENTER бутона.
~ тази парола е въведена "7890"
~ след въвеждане на настройките ще преминете на следвящия екран.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
M
` Функцията се изпълнява, само ако DVD дискът съдържа информация за ниво на рейтинг.
Настройа на парола
Вие можете да въведете парола на нивото на контрол.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към PASSWORD , и
след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете бутона ENTER.
. Въведете паролата и натиснете ENTER бутона.
~ Въведете старата парола, след това два пъти новата за потвърждение.
~ С това процесът на настройка завършва.
M
` Фабричната парола е "7890"
Ако забравите Вашата парола, направете следното:
~ Докато на екрана се показва съобщението NO DISC, натиснете и задръжте за 5 секунди бутона
STOP (@) на предния панел. На дисплея се появява INITIАL и се възстановяват всички
фабрични настройки.
~ Натиснете бутона POWER.
Използването на функция RESET ще изтрие всички направени настройки.
Не я използвайте, освен ако това не е необходимо.
46
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 46
2009-03-07 �� 1:24:19
dG
BUL
ЗАДАВАНЕ НА ТАПЕТ
Когато гледате DVD, JPEG CD, Вие можете да променяте
фона.
● НАСТРОйКА НА СИСТЕМАТА
1. По време на възпроизвеждането натиснете бутона
PAUSE (
), докато не се появят картините.
. Натиснете бутона LOGO.
~ COPY LOGO DATA – това съобщение ще се появи на екрана.
. Устройството се изключва и включва отново.
~ на екрана ще се появи избраният тапет.
~ Можете да изберете 3 настройки.
COPY LOGO DATA
# PAUSE
LOGO IS COPIED
# PAUSE
ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗбОР НА ЕДИН ОТ ТРИТЕ ЗАДАДЕНИ ЕКРАННИ ТАПЕТА
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Setup, и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor % , за да преминете към LOGO , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутона $,% за да изберете USER и
натиснете бутона ENTER.
~ За да изберете един от трите режима.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Натиснете бутона EXIT, за изход от меню настройки.
~ ORIGINAL : Изберете за показване на емблемата на
Samsung.
~ USER : Изберете, за да зададете желания фон.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
DivX (R) регистрация
Моля, използвайте регистрационния код, за да регистрирате тази система за домашно кино с
DivX(R) видео във формат On Demand (На поискване). За повече информация, посетете www.divx.
com/vod
4
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 47
2009-03-07 �� 1:24:20
настройка на системата
Настройване на режима на говорителите
Изходните сигнали и честотата на говорителите се настройват
автоматично, в зависимост от тяхната конфигурация и използване
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor % , за да преминете към Audio , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. В екран SPEAKER SETUP, натиснете отново бутон ENTER или +.
. Натиснете с курсора бутон ,,, за да се придвижите до
съответния говорител и натиснете бутона ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ За C, SL и SR при всяко натискане на бутон режимът се превключва
последователно както следва : SMALL ➞ NONE.
~ За L и R режимът се задава като SMALL.
~ SMALL : Избор при използване на говорителите.
~ NONE : Изберете, когато няма свързани говорители
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
M
` Режимът на говорителите може да варира, в зависимост от настройките за PRO LOGIC и STEREO, (вижте страница 54).
Задаване на времезакъснението
Ако говорителите не могат да бъдат поставени на равни разстояния от позицията на слушателя,
можете да настроите времезакъснение за звуковите сигнали от централните и задни говорители.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Audio , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към DELAY TIME, и
след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете бутона ENTER.
. Натиснете Cursor _, + за да зададете време за забавяне.
~ Можете да зададете времезакъснението за С между 00 и 05 mSEC, а
за SL и SR - между 00 и 15 mSEC.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
48
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 48
2009-03-07 �� 1:24:21
BUL
Задаване на времезакъснението на говорител
При възпроизвеждане в режим 5.1CH Surround Sound
(съраунд звук 5.1CH) можете да се наслаждавате на отличен
звук, ако разстоянието между слушателя и всеки от
говорителите е едно и също.
Тъй като звукът достига до позицията на слушане по
различно време, в зависимост от разположението на
високоговорителите, можете да регулирате тази разлика
като добавите ефект на забавяне за централния и съраунд
високоговорителите.
Идеално разположение на
ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ
Ако разстоянието Dc е равно или по-голямо от Df на
фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
Времезакъснение
0.00 m 0.34 m 0.68 m 1.06 m 1.40 m 1.76 m
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
Желателно е да разположите всички говорители в
този обхват.
Df : Разстояние от ПРЕДНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Dc : Разстояние от ЦЕНТРАЛНИЯ ГОВОРИТЕЛ
Ds: Разстояние от СЪРАУНД ВИСОКОГОВОРИТЕЛ.
5 ms
● настройка на системата
Идеално
разположение
на СЪРАУНД
ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
Настройка CENTER SPEAKER (ЦЕНТРАЛЕН ГОВОРИТЕЛ)
Настройка REAR (SURROUND) SPEAKERS (ЗАДНИ (СЪРАУНД) ГОВОРИТЕЛИ)
Ако разстоянието Dc е равно на разстоянието Dr на фигурата, задайте режима като 0 ms. В противен случай
променете настройката според даденото в таблицата.
Разстояние между
Df и Dc
Времезакъснение
M
0.00 m 1.06 m 2.11 m 3.16 m 3.62 m 5.29 m
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
` При
PL II (Dolby Pro Logic II), времезакъснението може да бъде различно за всеки режим.
` При AC-3 и DTS времезакъснението може да бъде зададено между 00 и 15mSEC.
` Централният канал може да се настройва само при 5.1 канални дискове.
49
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 49
2009-03-07 �� 1:24:21
настройка на системата
Задаване на тестов тон
Използвайте функцията Test Tone (тестов тон), за да проверите връзката с
говорителите
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и натиснете
бутона ENTER или +.
. Натиснете с курсора бутона % за да изберете TEST TONE и
натиснете бутона ENTER или +.
~ Задава се последователно възпроизвеждане на тестов тон от
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW този ред.
Ако при това отново натиснете бутон ENTER, тестовият тон
спира.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
STOP
EXIT
Настройка на звука
Можете да настроите баланса и нивото за всеки говорител.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете с курсора бутона % за да изберете Audio и натиснете
бутона ENTER или +.
. Натиснете с курсора бутона % за да изберете SOUND EDIT и
натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете бутона на курсора ,, за да изберете и настроите
желания елемент.
Натиснете бутона ,, за да регулирате настройките.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MOVE
50
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 50
2009-03-07 �� 1:24:21
BUL
Ръчно настройване на силата на звука и баланса на говорител с бутона SOUND
EDIT (РЕДАКТИРАНЕ НА ЗВУКА)
Натиснете бутона SOUND EDIT и натиснете с курсора
бутон ,.
~ При всяко натискане на бутона SOUND EDIT може да
видите баланса и нивото на всеки високоговорител.
● НАСТРОйКА НА СИСТЕМАТА
Регулиране на баланса между предния и заден говорители
` Можете да избирате между 00 и -06 или OFF.
` Силата на звука намалява при приближаване към - 6
Настройка на нивото централен говорител/заден говорител/субуфер.
` Силата на звука може да се регулира постъпково от +6dB до –6dB
` Звукът се усилва при приближаване към +6dB и отслабва при приближаване към -6dB.
ЗАДАВАНЕ НА DRC (DYNAMIC RANGE COMPRESSION
(КОМПРЕСИЯ ЗА ДИНАМИЧЕН ОбХВАТ)
Тази функция балансира между най-силните и ниските звуци. Можете да използвате тази функция, за да се
насладите на Dolby Digital звук, когато гледате на тих звук през нощта.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Audio , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor % , за да преминете към DRC , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутоните , за да настроите DRC.
~ При натискане с курсора на бутон  ефектът се усилва,
а при натискане на бутон  - намалява.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
CHANGE
1
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 51
2009-03-07 �� 1:24:23
настройка на системата
Настройки на AV SYNC
Видео картината може да изглежда по-бавна от звука, ако уредът е свързан с дигигален телевизор. В този
случай настройте времето за забавяне на звука така, че да съвпадне с картината.
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Audio , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към AV-SYNC, и
след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутоните , за да изберете време на
закъснение AV-SYNC и натиснете бутона ENTER.
~ Можете да настроите закъснение на дума от 0 ms до 300 ms.
Настройте го на най-добрия вариант.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
Настройки за HDMI звук
Настройки за HDMI звук
1. В режим Stop натиснете бутона MENU.
. Натиснете бутон Cursor %, за да преминете към Audio , и след
това натиснете бутона ENTER или +.
. Натиснете бутон Cursor  , за да преминете към HDMI AUDIO , и
след това натиснете бутона ENTER или +.
4. Натиснете с курсора бутони , за избор на ON или OFF
и натиснете бутона ENTER (въвеждане).
• ON : и двата видео и аудио сигнали се излъчват по HDMI кабела,
а звукът се предава чрез тонколоните на телевизора.
• OFF : Видеосигналът се излъчва през HDMI връзката, а звукът се
чува от говорителите на системата за домашно кино.
d Натиснете бутона RETURN, за да се върнете в предишното меню.
d Натиснете бутона EXIT за изход от настройките.
M
` Подразбиращата се настройка за HDMI е Audio OFF (изключена).
` При използване на говорителите на телевизора, HDMI Audio автоматично се смесва за 2 канала.
52
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 52
2009-03-07 �� 1:24:27
DSP(Digital Signal Processor(процесор на цифровия сигнал) : Режимите DSP са създадени за симулиране
на различни акустични среди.
EQ : Можете да избирате ROCK, POP или CLASSIC за оптимизиране на звука за музикалния жанр, който
възпроизвеждате.
BUL
ФУНКЦИЯ SOUND FIELD (DSP)/EQ (ЗВУКОВО ПОЛЕ (DSP)/EQ)
Натиснете бутона DSP/EQ.
~ На дисплея се появява DSP
● НАСТРОйКА НА СИСТЕМАТА
При всяко натискане на бутон изборът се променя както следва:
POPS ➞ JAZZ ➞ ROCK ➞ STUDIO ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MOVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ POPS, JAZZ, ROCK : В зависимост от музикалния жанр,
можете да избирате между POP, JAZZ, И ROCK.
~ STUDIO : Дава усещане за присъствие в студио.
~ CLUB : Симулира звука на клуб за танци със силен басов ритъм.
~ HALL : Ясни вокали, както при присъствие в концертна зала.
~ MOVIE : Дава усещане за кинотеатър.
~ CHURCH : Дава усещане за присъствие в голяма църква.
~ PASS : Избор за нормално възпроизвеждане.
M
` Функцията DSP/EQ е налична само в режим STEREO.
Натиснете бутона за режим
PL II mode на дисплея, за разрешаване на режима STEREO.
` Тази функция работи с CD, MP3-CD, DivX, тунер и Dolby Digital дискове.
` При възпроизвеждане на кодиран за два или повече канала DVD диск автоматично се избира многоканален режим и
функцията DSP/EQ не работи.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 53
2009-03-07 �� 1:24:28
настройка на системата
РЕЖИМ DOLBY PRO LOGIC II
Можете да изберете желания звуков режим Dolby Pro Logic II.
Натиснете бутона
PL II MODE.
При всяко натискане на бутон режимът се променя както следва:
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRO LOGI ➞ MATRIX ➞
STEREO ➞ MUSIC
PRO LOGIC II
~ MUSIC : Позволява да усетите съраунд ефекти при
слушане на музика, както при присъствие на истинско
представление.
~ CINEMA : Добавя реализъм към музикален саундтрак.
~ PRO LOGI : Ще усетите реални многоканални ефекти, както при използване на пет говорителя,
само с преден ляв и десен говорители.
~ MATRIX : Ще чувате 5.1 канален съраунд звук.
~ STEREO : Изберете, за да слушате звук само от преден ляв и десен говорители и субуфер.
M
` При избор на режим Pro Logic II свържете външното устройство към извода AUDIO INPUT (L и R) Ако свържете
само един от входовете (L или R) няма да имате възможност да слушате съраунд звук.
ЕФЕКТ DOLBY PRO LOGIC II
Тази функция работи само в режим Dolby Pro Logic MUSIC.
1. Натиснете бутона
MUSIC (Музика).
PL II MODE за да изберете режим
. Натиснете бутона
PL II EFFECT.
. атиснете бутоните , за да изберете желаната
настройка за ефект.
~ PANORAMA : Този режим разширява предното
стерео изображение, за да включи съраунд
високоговорителите за вълнуващ "обгръщащ" ефект
със звукови изображения на странични стени.
Можете да изберете или 0, или 1.
~ C- WIDTH : Звукът се извежда само от централните
високоговорители. Предните десни и леви високоговорители произвеждат фантомни звуци.
Можете да избирате между 0 и 7.
~ DIMENS 1 : Регулира постепенно звуковото поле (DSP) отпред или отзад.
Можете да избирате между 0 и 6.
4
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 54
2009-03-07 �� 1:24:29
BUL
ASC (Автоматично калибриране на звука) НАСТРОйКА
Като настроите ASC функцията веднъж при преместване или инсталиране на устройството,
устройството може автоматично да разпознае разстоянието между високоговорителите, нивата
между каналите и честотните характеристики, за да създаде 5.1-канално звуково поле,
оптимизирано за вашата среда.
● НАСТРОйКА НА СИСТЕМАТА
ASC микрофон
L: ПРЕДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (L)
R: ПРЕДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (R)
C: ЦЕНТРАЛЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ
SW: СЪБУФЪР
M
SL: ЗАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (SL)
SR: ЗАДЕН ВИСОКОГОВОРИТЕЛ (SR)
` ASC SETUP може да се направи, когато няма диск в устройството или то е в спрян режим с поставен DVD/CD.
` Тъй като нивото на сила на звука е фиксирано по време на ASC настройка, не можете да регулирате звука с бутоните
за усилване.
` Ако автоматичният микрофон за звук се извади по време на ASC настройка, тя ще бъде прекъсната.
` Когато е активирана ASC функцията, звуковите ефекти DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll, и P. BASS няма да работят.
За проверка на ASC
Натиснете кратко бутона ASC.
~ Ще се появят на екрана разстоянията и стойностите, определени за всеки канал.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 55
2009-03-07 �� 1:24:30
настройка на системата
ASC (Автоматично калибриране на звука) НАСТРОйКА
1. Включете ASC микрофона в ASC входящото гнездо.
. Поставете ASC в позиция за слушане.
. Натиснете бутона ASC.
~ За да се създаде оптимално 5.1-канално звуково поле,
изборът трябва да е в следната последователност:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Когато на екрана се появи съобщението "REMOVE MIC",
извадете ASC микрофона.
M
` Настройване на ASC отнема около 3 минути.
За отмяна на ASC (Автоматично калибриране на звука)
настройката, натиснете бутона ASC.
Извеждането на тона спира, "CANCEL ASC" се появява на екрана и настройката се прекратява.
За слушане в ASC (Автоматично калибриране на звука) режим,
натиснете кратко бутона ASC.
Настройката се променя между ASC ON и ASC OFF на дисплея.
Ако изберете "ASC ON", ще чувате звук в режим ASC.
Ако изберете "ASC OFF", ще чувате звук в режима, зададен в аудио настройките на екрана за
настройка.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 56
2009-03-07 �� 1:24:31
BUL
радио
ЗАПИС НА СТАНЦИИ
Дистанционното управление
● РАДИО
1. Натиснете бутона TUNER, за да изберете станция
(УКВ).
. Настройте на желаната станция.
~ Automatic Tuning 1 : Изберете станцията с
помощта на бутоните [,].
~ Automatic Tuning 2 : Натиснете и задръжте
,,. за автоматично търсене на станцията.
~ Manual Tuning : Бързо натискайте ,,. за
плавно увеличаване или намаляване на
честотата.
От предния панел на уреда
1. Натиснете бутона FUNCTION, за да изберете станция (УКВ).
. Изберете честота.
~ Automatic Tuning 1 : Натиснете бутона STOP (@) за
да изберете PRESET и после натиснете бутоните
[,] за да настроите станцията.
~ Automatic Tuning 2 : Натиснете бутона STOP (@) за
да изберете MANUAL и натиснете и задръжте бутона
[,] за автоматично търсетне.
~ Manual Tuning : Натиснете бутона STOP (@) за да
изберете MANUAL и натиснете за кратко
за
избор на ниска или висока честота.
Натиснете бутона MO/ST за избор на Mono/Stereo
• Всяко натискане на бутона променя режима от STEREO на MONO.
~ При по-слаб сигнал на станцията изберете MONO за по-чист звук.
ЗАПИС НА СТАНЦИИ
Пример : Ако желаете да запазите в паметта FM 89.10
1. Натиснете бyтона TUNER, за да изберете УКВ
станция.
. Натиснете бутон ,,. за избор на 89.10.
. Натиснете бутона TUNER MEMORY
~ На дисплея започва да мига 01.
4. Използвайте бутоните [,] за превъртане, за да
изберете номера.
~ Можете да избирате от 1 до 15.
. Натиснете повторно бутона TUNER MEMORY
(памет на тунера).
~ Натиснете бутона TUNER MEMORY преди на екрана да
се появи Number.
~ Number изчезва от екрана и станцията се запаметява.
. За следваща станция повторете стъпки от 2 до 5.
~ За да изберете записаната станция, използвайте
бутоните [,].
M
` Това устройство не приема излъчвания в AM(MW) обхвата.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 57
2009-03-07 �� 1:24:33
допълнителни функции
ФУНКЦИЯ SLEEP TIMER (ТАйМЕР ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ)
Можете да настроите времето, след което уредът ще се изключи.
Натиснете бутона SLEEP.
~ Показва се SLEEP (неактивност). При всяко натискане на бутона
предварително зададеното време се променя както следва :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
За да потвърдите настройките, натиснете бутона SLEEP.
~ на екрана ще се появи оставащото време до изключване на
плейъра.
~ ако натиснете отново ще се върнете към настройките, които сте направили по-рано.
За отмяна на тази функция натискайте бутона SLEEP, докато на екрана се появи OFF.
НАСТРОйКА НА ЯРКОСТТА НА ДИСПЛЕЯ
Можете да регулирате яркостта на дисплея според удобството си.
Натиснете бутона DIMMER.
~ При всяко натискане на бутона се настройва яркостта на
предния дисплей.
ФУНКЦИЯ MUTE
Много е удобна при позвъняване на вратата или телефона.
Натиснете MUTE бутона.
~ На дисплея се появява MUTE.
~ За да възстановите звука, натиснете бутона отново.
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 58
2009-03-07 �� 1:24:34
BUL
S.VOL (ИНТЕЛИГЕНТНА СИЛА)
Това регулира и стабилизира силата на звука срещу драстични
промени в случай на смяна на канала или сцената.
Натиснете бутона S.VOL.
~ При всяко натискане на бутона изборът се променя, както
следва:
S.VOL ON  S.VOL OFF
● ДОПЪЛНИТЕЛНИ ФУНКЦИИ
P.BASS
P.BASS функцията подчертава ниските тонове, като
предоставя приглушаващи ефекти.
Натиснете бутона P.BASS за да изберете режим P.BASS
P BAS ON  P BAS OFF
M
` Функцията P.BASS е налична само при 2-канални LPCM източници, например MP3, DivX, CD и WMA. Натиснете
бутона P.BASS и на екрана ще се появи "POWER BASS ON".
` P.BASS не работи при режимите DSP/EQ или DOLBY PRO LOGIC 2.
Ако натиснете P.BASS в режима DSP/EQ, режимът DSP/EQ автоматично се изключва, а функцията P. BASS се
включва.
АУДИО ПОСТЪПКОВО
Това също помага да подобрите качеството на звука (напр. mp3
музика).
Използвайте това, ако искате да слушате по-добър звук от
нискокачествен mp3 източник.
Натиснете бутона AUDIO UPSCALING .
~ При всяко натискане на бутона изборът се променя, както
следва
UPSC ON  UPSC OFF
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 59
2009-03-07 �� 1:24:35
допълнителни функции
ОСНОВНА УПОТРЕбА CD ЗАПИСВАНЕ
Преобразува аудио звук от CD в MP3 формат преди изпращане през USB устройството за съхранение.
B
1. Свържете USB устройството.
. Поставете компактдиска с аудио в тавичката за
компактдискове.
. Натиснете CD RIPPING.
~ За да започнете записа на текущата песен, натиснете
бутона CD RIPPING на дистанционното управление,
докато системата изпълнява песента или е временно
на пауза.
~ За да запишете всички песни на компактдиска,
натиснете и задръжте бутона CD RIPPING на
дистанционното управление.
~ Системата показва съобщението "CD RIPPING" на
дисплея и започва записването
4. Натиснете STOP (@), за да спрете записването.
~ Когато записването завърши, ще се създаде
директория "RIPPING" на устройството на
потребителя и файловете ще се запишат във формат
"SAM_XXXX”.mp3".
M
` Не прекъсвайте USB връзката или захранващия кабел по време на CD запис. Това може да
`
`
`
`
`
`
`
`
повреди данните. За да спрете записа, натиснете бутона STOP и прекъснете USB
устройството, докато системата напълно спре изпълнете то на компактдиска.
Ако изключите USB връзката по време на записа, системата ще се изключи и няма да може да
изтриете записания файл. В този случай свържете компютъра с USB кабела, архивирайте
данните и форматирайте USB устройството.
Ако свържете USB към системата, докато изпълнява CD, тя спира и ще поднови изпълнението,
когато се завърши инициализиране на USB връзката. (Времето за инициализиране може да е
различно за различните USB устройства.)
Функцията CD ЗАПИС не е приложима за DTS-CD.
Ако продължителността на запис е по-малка от 5 секунди, е възможно файлът да не
се създаде.
CP записът е активен само акоUSB устройството на HDD е форматирано с файлова
система FAT. (Файловата система NTFS не се поддържа.) За списък със съвместими
устройства вж. спецификациите на USB хоста.
Записването се извършва при стандартна скорост x1 и времето за запис може да се
удължи за някои USB устройства.
Докато системата записва CD, аудио звукът няма да бъде извеждан.
Не натискайте системата, докато се записва компактдискът.
0
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 60
2009-03-07 �� 1:24:36
BUL
отстраняване на повреди
За съвсем кратко ще можете да се запознаете с новата сисетма. Ако имате някакви проблеми, които са
посочени в долния списък, опитайте да приложите дадените решения. Те могат да Ви спестят време и
неудобдството от ненужно обаждане за сервизно обслужване.
Симптом
Решение
• Проверете дали кабелът на захранването е поставен
правилно.
• Включете и изключете захранването.
Възпроизвеждането не
започва.
• Проверете номера на регион на DVD диска.
DVD дискове закупени в чужбина е възможно да не могат
да се възпроизвеждат.
• CD-ROM и DVD-ROM дискове не могат да се
възпроизвеждат на този DVD плейър.
• Проверете дали е зададено правилно ниво за родителски
контрол.
Възпроизвеждането не
стартира веднага, след като
натиснете бутона Play/Pause
• Проверете дали дискът не е надраскан или деформиран.
• Почистете диска.
Не се чува звук
• Не се чува звук по време на възпроизвеждане, бавно
възпроизвеждане и кадър след кадър.
• Проверете дали колоните са правилно свързани и
настроени.
• Проверете дали дискът не е повреден.
Звукът се възпроизвежда само
от някои говорители.
• При слушане на компактдиск или радио, звукът се
възпроизвежда само от предните говорители (L/R).
Изберете "PRO LOGIC II" като натиснете
PL II (Dolby Pro Logic II) на дистанционното управление
за използване на всичките шест говорители.
• Уверете се, че DVD диска е съвместим с 5.1-CH.
• Ако зададете C, SL и SR to NONE в режим говорител от
настройката за звук в екрана за настройка, няма да се
чува звук от централния говорител и предния ляв и десен
говорители. Задайте C, SL и SR като SMALL (малък).
Не се чува Dolby Digital 5.1 CH
съраунд звук.
• Проверете дали дискът има обозначение <Dolby Digital 5.1
CH>. Съраунд звук Dolby Digital 5.1 CH се възпроизвежда
само ако дискът е записан с 5.1 канален звук.
• Проверете дали езикът за звук е правилно зададен като
DOLBY DIGITAL 5.1-CH на информационния дисплей.
Дистанционното не работи
• Уверете се, че разстоянието от системата не е по-голямо
от максимално допустимото.
• Проверете дали батериите са изтощени.
• Проверете дали сте избрали правилно функциите за режим
(TV/DVD) на дистанционното управление (TV or DVD)?
● отстраняване на повреди
Не мога да извадя диска.
61
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 61
2009-03-07 �� 1:24:36
отстраняване на повреди
Симптом
Решение
• Дискът се върти, но не се
вижда картина.
• Качеството на картината на
екрана е лошо и картината
трепти.
• Проверете дали телевизорът е включен.
• Проверете дали видеокабелите са свързани правилно.
• Проверете дали дискът не е повреден.
• Диск, произведен при лоши усовия може да не се
възпроизведе.
Функциите за звуков съпровод
и субтитри не работят.
• Аудио езикът и субтитрите няма да работят, ако дискът не
съдържа такива. В зависимост от диска, те могат да са
различни.
Менюто на екрана не се
показва
• Проверете дали не изполвате диск без меню.
Аспектът не може да бъде
сменен
• Можете да използвате съотношение 16:9 DVD, 16:9 в
режим WIDE, 4:3 в режим LETER BOX или 4:3 в режим
PAN SCAN . Режим DVD 4:3 можете да наблюдавате само
при. За повече информация, вижте обложката на DVD.
• Уредът не работи. (Пример:
изключва се, чува се странен
звук).
• DVD уредът не работи
правилно.
• Изключете захранването и задръжте бутона STOP (@) на
главното устройство за повече от 5 секунди (функция
нулиране).
Забравили сте паролата за
рейтинга
• При присъствие на дисплея на съобщението от основното
меню "NO DISC" задръжте бутона STOP (@) на основното
меню повече от 5 секунди. На дисплея се появява
"INITIAL" (първоначално състояние) и всички настройки
придобиват подразбиращите се за тях стойности.
• Натиснете бутона POWER.
Използвайте RESET функцията, за да изтриете
всички запаметени настройки.
Използвайте RESET функцията, за да изтриете всички
запаметени настройки.
Не можете да чуете/получите
радио сигнал
• Проверете дали антената е свързана правилно.
• Ако входният сигнал на антената е слаб, монтирайте
външна УКВ антена с добри възможности за приемане.
62
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 62
2009-03-07 �� 1:24:36
BUL
списък с кодове на езици
Въведете подходящия код за първоначални настройки “Disc Audio”, “Disc Subtitle” и/или “Disc Menu” (вж. стр. 44).
Език
Код
Език
Код
Език
Код
Език
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● списък с кодове на езици
Код
63
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 63
2009-03-07 �� 1:24:37
приложение
Необходими мерки при съхранение на дискове и работа с тях
Малки драскотини на диска могат да променят качеството му. Затова трябва да се съхраняват внимателно.
Боравене
Не пипайте с ръце от записаната страна на диска.
Дръжте го за ъглите.
Не залепвайте нищо на записващата страна.
Съхранение на диска
Не оставяйте диска на директна
слънчева светлина
M
Съхранявайте диска на
проветриво място.
Поставяйте дисковете в
обложките. Съхранявайте
вертикално.
` Не позволявайте дисковете да се напрашат.
` Не позволявайте да се надраскват.
Пренасяне и съхранение на дискове
Ако видите, че дискът е замърсен, почистете със суха мека кърпа.
~ Почистете внимателно двете страни на диска.
M
` При контакт на студените части на уреда с топъл въздух може да се образува конденз.
В такъв случай е възможно дискът да не функционира правилно. Извадете диска от плейъра и го оставете отворен за
1-2 часа.
64
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 64
2009-03-07 �� 1:24:37
Обща информация
95 W
Тегло
4.2 кг
Размери
449.6 (Ш) x 251.5 (Д) x 99.1 (В) mm
Диапазон на работна температура
+5°C~ до +35°C
Диапазон на работна влажност
от 10 % до 75 %
CD : 12 см (КОМПАКТ ДИСК)
CD : 8 см (КОМПАКТ ДИСК)
Композитно видео.
Скорост на четене: 3,49 ~ 4,06 м/сек.
Прибл. Време за възпроизвеждане (едностранен, еднослоен диск) : 135 мин.
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане : 74 мин.
● приложение
Мощност на потребление
DVD (Digital Versatile Disc)
Диск
BUL
СПЕЦИФИКАЦИЯ
Скорост на четене: 4,8 ~ 5,6 м/сек.
Макс. време на възпроизвеждане: 20 мин.
1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Y: 1,0 Vp-p (75 Ω товар)
Видеоизход
Компонентно видео
PR: 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
PB: 0,70 Vp-p (75 Ω товар)
Усилвател
HDMI
Импеданс: 85~115Ω
Изходящ сигнал от преден високоговорител
133 W x 2 (3 Ω)
Изходящ сигнал от централен високоговорител
133 W (3 Ω)
Изход от заден високоговорител
133 W x 2 (3 Ω)
Изходящ сигнал от събуфър
135 W (3 Ω)
Честотен диапазон
20 Hz~20 kHz
S/N съотношение
70 dB
Дискретизация на каналите
60dB
Входна чувствителност
(AUX)400 mV
65
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 65
2009-03-07 �� 1:24:37
приложение
СПЕЦИФИКАЦИЯ (продължение)
HT-X725/HT-X725G
Система високоговорители
Високоговорител
5,1-канална система високоговорители
Предни/Централен/Задни
Събуфър
Импеданс
3Ω
3Ω
Честотен диапазон
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
Звуково налягане на изходящ звук
86 dB
86dB
Номинална мощност
133 W
135 W
Максимална мощност
266 W
270 W
Предни : 185 x 605 x 185 мм
Размери (Ш x В x Д)
Задни : 93 x 271 x 77 мм
Централен : 358 x 44 x 68 мм
Събуфър : 256 x 256 x 298 мм
Тегло
Предни : 1,6 кг, Задни : 0,9 кг
Централен : 0,3 кг, Събуфър : 4,2 кг
HT-TX725/HT-TX725G
Система високоговорители
Високоговорител
5,1-канална система високоговорители
Предни/Централен/Задни
Събуфър
Импеданс
3Ω
3Ω
Честотен диапазон
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
Звуково налягане на изходящ звук
86 dB
86 dB
Номинална мощност
133 W
135 W
Максимална мощност
266 W
270 W
Предни/Задни : 270 x 1115 x 270 мм
Размери (Ш x В x Д)
Централен : 358 x 44 x 68 мм
Събуфър : 256 x 256 x 298 мм
Тегло
Предни/Задни : 2,93 кг
Централен : 0,3 кг, Събуфър : 4,2 кг
*: Номинална спецификация
- Samsung Electronics Co., Ltd си запазва правото да променя спецификацията без предизвестие.
- Теглото и размерите са приблизителни.
66
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 66
2009-03-07 �� 1:24:38
Свържете се със SAMSUNG В ЦЯЛ СВЯТ
Ако имате въпроси или коментари относно продуктите на Samsung, се обърнете към центъра за
обслужване на клиенти на SAMSUNG.
Регион
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Държава
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 67
Уеб сайт
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Център за обслужване на клиенти 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 1:24:38
Правилно изхвърляне на батериите в този продукт
(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)
Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт
не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани,
химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните
нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат
увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да
съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове
отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.II
Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот
(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)
(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)
Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът
и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с
другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите
видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето
на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на
отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно)
използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно,
от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни
инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.
Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за
покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се сместват с другите отпадъци на
търговското предприятие.
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO-BUL-0307.indd 68
2009-03-07 �� 1:24:39
HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Digitalni kućni
bioskop
korisničko uputstvo
zamislite mogućnosti
Hvala što ste kupili ovaj Samsungov proizvod.
Da dobijete kompletniju uslugu,
molimo da vaš proizvod registrujete na
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 1
2009-03-07 �� 2:51:06
karakteristike
Reprodukcija više diskova & FM radio
Ovaj sistem kućnog bioskopa vam omogućava da reprodukujete različite tipove diskova, uključujući i DVD-VIDEO, CD,
MP3-CD, WMA-CD, DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
Podrška USB hosta
Možete da povežete i reprodukujete datoteke sa spoljnih USB memorijskih uređaja kao što su MP3 plejeri, USB
memorije, itd. korišćenjem funkcije USB HOST ovog Kućnog bioskopa.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja tehnologiju dekodiranja višekanalnog audio signala koja unapređuje postojeću Dolby Pro
Logic tehnologiju.
DTS (Digital Theater Systems-Digitalni sistem kućnog bioskopa)
DTS je format kompresije audio signala koji je razvila kompanija Digital Theater Systems Inc. On isporučuje 5.1kanalni zvuk punog frekventnog spektra.
Funkcija TV čuvara ekrana
Ako glavna jedinica ostane 3 minuta u modu Stop, na TV ekranu se pojavljuje Samsungov logotip.
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se automatski prebacuje u režim štednje energije posle 20 minuta rada u
modu Čuvara ekrana (Screen Saver).
Funkcija štednje energije
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G se automatski isključuje posle 20 minuta rada u stop modu.
Prilagođeni prikaz TV ekrana
HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G vam omogućava da izaberete omiljenu sliku tokom DVD reprodukcije
JPEG datoteka i da je postavite kao sliku pozadine.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale i daje jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video signal može da kasni za audio signalom ako je jedinica povezana na digitalni TV aparat.
Da biste to kompenzovali, možete da podesite vreme kašnjenja audio signala radi sinhronizacije sa video signalom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavne jedinice korišćenjem daljinskog upravljača za Samsung TV
aparat, povezivanjem Kućnog bioskopa na SAMSUNG TV aparat preko HDMI kabla. (To je moguće samo kod SAMSUNG
TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Možete da koristite Bluetooth uređaj koji če vam omogućiti da uživate u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez
ijednog kabla!.
BD Wise
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na postavke koje su za njih optimalne. Ova
opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung TV aparati međusobno povezani pomoću HDMI kabla.
Šta se nalazi u pakovanju
Proverite da li se u sadržaju nalazi sledeći pribor.
Video kabl
FM antena
Korisničko uputstvo
Daljinski upravljač
/ Baterije (veličina AAA)
ASC mikrofon
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 2
2009-03-07 �� 2:51:07
SER
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (ILI ZADNJU PLOČU).
UNUTRA SE NE NALAZE DELOVI KOJI SE MOGU SERVISIRATI. SERVISIRANJE POVERITE KVALIFIKOVANOM
OSOBLJU SERVISA.
Ovaj simbol ukazuje na “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja opasnost od
električnog udara ili telesne povrede.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
Ovaj simbol ukazuje na važna uputstva koja se
dobijaju uz ovaj proizvod.
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
LASERSKI PROIZVOD KLASE 1
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj CD plejer je klasifikovan kao LASERSKI proizvod osim onih koje su ovde opisane, može dovesti do
izlaganja opasnom zračenju.
KLASE 1.
Korišćenje kontrola, podešavanja ili izvršavanje procedura,
OPREZ : NEVIDLJIVO LASERSKO ZRAČENJE AKO SE UREĐAJ
OTVORI I ONEMOGUĆE ZAŠTITE, IZBEGAVAJTE
IZLAGANJE ZRAKU.
UPOZORENJE : Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite ovaj proizvod kiši ili vlazi.
OPREZ : DA BISTE SPREČITE ELEKTRIČNI UDAR, ŠIROKI KONTAKT UTIKAČA USKLADITE SA ŠIROKIM KONTAKTOM UTIČNICE I UMETNITE
DO KRAJA.
~ Ovaj aparat mora uvek da bude povezan na AC utičnicu sa zaštitnim uzemljenjem.
~ Da biste iskopčali aparat sa električne mreže, morate izvući utikač iz mrežne utičnice, pa će mrežni utikač biti slobodan.
OPREZ
~ Aparat se ne sme uranjati ili prskati; na aparat se ne smeju stavljati predmeti napunjeni vodom, kao što su vaze.
~ Mrežni utikač se koristi za iskopčavanje uređaja i mora da bude slobodan u svakom trenutku.
Ova oznaka na proizvodu ili njegovoj literaturi pokazuje da proizvod ne bi trebalo da se odlaže zajedno sa
kućnim otpadom na kraju svog radnog veka. Da sprečite moguće štetne posledice po okolinu ili zdravlje
ljudi zbog nekontrolisanog odlaganja otpada, molimo da ovaj proizvod odvojite od drugih vrsta otpada i
reciklirate ga odgovorno radi promovisanja održive ponovne upotrebe materijalnih resursa. Kućni korisnici
bi trebalo da se obrate ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj službi za informacije o tome gde i
kako mogu da predaju ovaj proizvod radi ekološki bezbednog recikliranja. Poslovni korisnici bi trebalo da
se obrate svom dobavljaču i provere uslove kupoprodajnog ugovora. Ovaj proizvod ne bi trebalo da se
meša sa drugim komercijalnim otpadima za odlaganje u otpad.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 3
2009-03-07 �� 2:51:08
sigurnosne informacije
MERE oPREzA
Osigurajte da AC mrežni napon u vašem domu bude usaglašen sa nalepnicom na zadnjoj ploči vašeg
plejera. Plejer instalirajte horizontalno, na odgovarajućoj podlozi (nameštaj), tako da oko njega ima dovoljno
prostora za ventilaciju (7,5~10cm). Uverite se da otvori za ventilaciju nisu pokriveni. Pre pomeranja plejera
izvadite disk iz njega. Ovaj plejer je namenjen za stalnu upotrebu. Prebacivanjem DVD plejera u stand-by
mod ne isključuje se električno napajanje. Da biste potpuno isključili plejer sa električne mreže, izvucite
mrežni utikač iz utičnice, a naročito ako se ne koristi duže vreme.
Za vreme grmljavine izvucite mrežni utikač iz utičnice.
Naponski pikovi zbog atmosferskih pražnjenja mogu da
oštete jedinicu.
Ne izlažite jedinicu direktnom sunčevom zračenju ili drugim izvorima toplote.
To može da dovede do pregrevanja i kvara jedinice.
Zaštitite plejer od vlage (tj. vaza) i prevelike toplote (npr.
kamin) ili opreme koja stvara jaka magnetna ili električna
polja (tj. zvučnika...). Iskopčajte mrežni kabl iz AC izvora
ako plejer ne funkcioniše ispravno. Ovaj plejer nije
namenjen za industrijsku upotrebu. Koristite ovaj proizvod
samo za ličnu upotrebu.
Može da se javi kondenzacija ako je vaš plejer čuvan
na hladnom mestu. Ako se plejer transportuje zimi, pre
korišćenja sačekajte oko 2 sata da jedinica postigne
sobnu temperaturu.
Baterije koje se koriste sa ovim proizvodom sadrže hemikalije koje su štetne po okolinu.
Ne stavljajte baterije u kućni otpad.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 4
2009-03-07 �� 2:51:11
SER
sadržaji
karakteristike
2
Šta se nalazi u pakovanju
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Mere opreza
početak
7
8
8
8
9
Pre čitanja korisničkog uputstva
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Ne koristite sledeće tipove diskova!
Zaštita od kopiranja
Tip i karakteristike diska
2
3
7
opis
10
daljinski upravljač
12
povezivanja
16
pre korišćenja vašeg kućnog
bioskopa
10 Prednja ploča
11 Zadnja ploča
12 Prikaz daljinskog upravljača
14 Podešavanje daljinskog upravljača
16 Povezivanje zvučnika
19 Povezivanje opcionog bežičnog prijemnog
pojačala
21 Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat
22 BD Wise (samo za Samsung proizvode)
23 HDMI funkcija
24 Povezivanje audio signala sa spoljnih
komponenata
26 Povezivanje FM antene
27 Pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa
27
reprodukcija
28
28
29
30
31
32
40
42
Reprodukovanje diska
MP3/WMA-CD reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Reprodukcija DivX diska
Korišćenje funkcije reprodukcije
Korišćenje Bluetooth-a
Štampanje multimedijalnih datoteka
korišćenjem funkcije USB hosta
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 5
2009-03-07 �� 2:51:11
sadržaji
podešavanje sistema
44
44
44
45
46
46
47
47
48
48
50
50
51
52
52
53
54
54
55
radio
57
praktična funkcija
58
Podešavanje jezika
Podešavanje moda HDMI video izlaza
Podešavanje tipa TV ekrana
Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)
Postavljanje lozinke
Postavljanje pozadine
Da izaberete jednu od 3 postavke za
pozadinu koje ste napravili
Podešavanje SPEAKER MODE
Podešavanje vremena kašnjenja
Podešavanje tonske probe
Podešavanje zvuka
Podešavanje DRC-a (Kompresija dinamičkog
opsega)
Podešavanje AV SYNC
Podešavanje HDMI zvuka
Zvučno polje (DSP)/EQ funkcija
Dolby Pro Logic II mod
Dolby Pro Logic II efekat
ASC (Automatska kalibracija zvuka) podešavanje
57 Slušanje radija
57 Podešavanje stanica
58
58
58
59
59
59
60
Funkcija tajmera za isključivanje
Podešavanje osvetljenosti ekrana
Funkcija isključivanja zvuka
S.VOL (inteligentna jačina zvuka)
P.BASS
Optimizacija zvuka
Osnovna upotreba kopiranje CD-a
rešavanje problema
61 Rešavanje problema
lista jezičkih kodova
63 Lista jezičkih kodova
61
63
dodatak
64
64 Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
65 Specifikacije
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 6
2009-03-07 �� 2:51:12
SER
početak
Pre čitanja Korisničkog uputstva
Obavezno proverite sledeće termine pre nego što počnete sa čitanjem korisničkog uputstva.
Ikone koje će se koristiti u uputstvu
B
A
G
D
M
M
Termin
Definicija
DVD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na DVD-Video ili DVD-R/DVD-RW
diskovima koji su snimani i obrađivani u Video modu.
CD
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-u sa podacima (CD-R ili CD-RW).
MP3
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima i USB-u.
JPEG
To obuhvata funkciju koja je dostupna na CD-R/-RW diskovima i USB-u
DivX
To obuhvata funkciju koja je dostupna na MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
Oprez
To obuhvata slučaj kada funkcija ne radi ili su, možda, otkazane postavke.
Napomena
Označava savete i uputstva na strani koja objašnjava rad svake funkcije.
● početak
Ikona
` U ovom priručniku, instrukcije označene sa "DVD (
)" su primenljive na DVDDVD
VIDEO i DVD-R/-RW diskove koji su snimani u Video modu, a zatim obrađivani.
Tamo gde se pominje određeni tip DVD diska, to je posebno označeno.
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD Video formatu, neće moći da se reprodukuje
O korišćenju ovog korisničkog uputstva
1) Pre korišćenja ovog proizvoda obavezno se upoznajte sa Sigurnosnim uputstvima.(Vidi strane 3~4)
2) Ako se javi problem, pogledajte Rešavanje problema. (Vidi strane 61~62)
Copyright
© 2009 Samsung Electronics Co., Ltd.
Sva prava zadržana. Ovo korisničko uputstvo ili njegovi delovi ne mogu se umnožavati bez prethodnog
pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 7
2009-03-07 �� 2:51:12
početak
DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastične audio i video zapise zahvaljujući Dolby Digital surround zvuku
i tehnologiji video kompresije MPEG-2. Sada možete da uživate u ovim realističnim efektima u svom domu,
kao da se nalazite u bioskopu ili koncertnoj sali.
1
~ 6
DVD plejeri i diskovi su kodirani prema regionu. Ovi regionalni kodovi moraju da budu usklađeni da bi disk
mogao da se reprodukuje. Ako kodovi nisu usklađeni, disk se neće reprodukovati.
Broj regiona za ovaj plejer se nalazi na zadnjoj ploči plejera.
(Vaš DVD plejer će reprodukovati samo DVD diskove koji su označeni istim regionalnim kodovima.)
Diskovi koji se mogu reprodukovati
Tip diska
Oznaka (Logotip)
Snimljeni signali
Veličina diska
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
Maks. vreme reprodukcije
Oko 240 min. (jednostrani)
Oko 480 min. (dvostrani)
Oko 80 min. (jednostrani)
Oko 160 min. (dvostrani)
12 cm
74 min.
8 cm
20 min.
12 cm
—
8 cm
—
Ne koristite sledeće tipove diskova!
~ LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi se ne mogu reprodukovati ovim plejerom.
Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD diskovi, koji su kupljeni u inostranstvu, možda neće moći da se reprodukuju ovim plejerom.
Ako se reprodukuju takvi diskovi, na TV ekranu se pojavljuje poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK
REGION CODE>.
Zaštita od kopiranja
~ Mnogi DVD diskovi su kodirani sa zaštitom od kopiranja. Zbog toga treba da povežete vaš DVD plejer samo
direktno na vaš TV aparat, ne na video rekorder. Povezivanje na video rekorder dovodi do izobličavanja slike DVD
diskova sa zaštitom od kopiranja.
~ Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja je zaštićena autorskim pravom, na osnovu izvesnih SAD patenata ili drugih
prava na intelektualnu svojinu koje poseduje Macrovision Corporation i drugi vlasnici prava.
Korišćenje ove tehnologije koja je zaštićena autorskim pravom mora da bude odobreno od strane korporacije
Macrovision, i predviđeno je za kućno i drugo ograničeno gledanje, osim ako korporacija Macrovision nije dala
drugačije odobrenje. Reinženjering ili demontaža su zabranjeni.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 8
2009-03-07 �� 2:51:13
SER
Tip i karakteristike diska
Ovaj proizvod ne podržava sigurne multimedijalne datoteke (DRM).
❖ CD-R diskovi
● početak
~ Neki CD-R diskovi možda neće moći da se reprodukuju, što zavisi od uređaja kojim je disk sniman (CDrekorder ili PC) i stanja diska.
~ Koristite CD-R disk od 650MB/74 minuta.
Ne koristite CD-R diskove preko 700MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reprodukovati.
~ Neki CD-RW (piši-briši) diskovi možda neće moći da se reprodukuju.
~ Samo CD-R diskovi koji su pravilno "zatvoreni" se mogu reprodukovati u potpunosti. Ako je sesija zatvorena,
ali je disk ostao otvoren, možda nećete moći potpuno da reprodukujete disk.
❖ CD-R MP3 diskovi
~ Samo CD-R diskovi sa MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
~ Imena MP3 datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne
znakove (. / = +).
~ Koristite diskove koji su snimani brzinom kompresije/dekompresije podataka većom od 128Kbps.
~ Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksima “. mp3” i „.MP3“.
~ Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijama. Ako na multisesijskom disku
postoji prazan deo, disk može da se reprodukuje samo do praznog dela.
~ Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se
reprodukuju sve snimljene datoteke.
~ Kod datoteka koje su kodirane u formatu promenljive bit brzine (VBR), tj. datoteka koje su kodirane i malom i
velikom bit brzinom (npr., 32Kbps ~ 320Kbps), može doći do preskakanja tokom reproducije.
~ Može se reprodukovati maksimalno 500 naslova po CD-u.
~ Može se reprodukovati maksimalno 300 direktorijuma po CD-u.
❖ CD-R JPEG diskovi
~ Mogu se reprodukovati samo datoteke sa sufiksom “jpg”.
~ Ako disk nije zatvoren, biće potrebno više vremena za početak reprodukovanja i možda neće moći da se
reprodukuju sve snimljene datoteke.
~ Samo CD-R diskovi sa JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu mogu da se reprodukuju.
~ Imena JPEG datoteka bi trebalo da sadrže 8 znakova ili manje i da ne sadrže prazna mesta ili specijalne
znakove (. / = +).
~ Može se reprodukovati samo disk koji je sniman u uzastopnim multisesijama. Ako na multisesijskom disku
postoji prazan deo, disk će moći da se reprodukuje samo do praznog dela.
~ Na jednom CD-u se može sačuvati maksimalno 9.999 slika.
~ Prilikom reprodukovanja CD-a sa Kodak/Fuji slikama, samo JPEG datoteke u direktorijumu slika se mogu
reprodukovati.
~ Za diskove sa slikama, koji ne sadrže Kodak/Fuji slike, će možda biti potrebno više vremena za početak
reprodukovanja ili možda uopšte neće moći da se reprodukuju.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi
~ Nove verzije programa za nekompatibilne formate nisu podržane.
(Primer : QPEL, GMC, rezolucije veće od 800 x 600 piksela, itd.)
~ Delovi sa velikom brzinom frejmova možda neće moći da se reprodukuju tokom reprodukcije DivX datoteke.
DivX® je digitalni video format koji je kreirao DivX, Inc. Ovo je uređaj sa DivX sertifikatom ili DivX
ultra sertifikatom koji reprodukuje DivX video zapise.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 9
2009-03-07 �� 2:51:13
opis
PREDNjA PLočA
9
10
11
12
7
TASTER
STOP (
TASTER EJECT
PLAY/PAUSE (
TASTER FUNCTION
TUNING UP & SKIP (
TUNING DOWN & SKIP (
)
8
FIOKA ZA DISK
)
)
)
Podešavanje jačine zvuka
10
Utičnica za slušalice
11
AUX IN 1/ASC IN konektor
1
USB priključak
10
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 10
2009-03-07 �� 2:51:16
1
4 SER
zADNjA PLočA
● oPIS
5.1-CHANNEL SPEAKER OUTPUT KONEKTORI
Povežite prednje, centralne, zadnje i subwoofer zvučnike.
KONEKTORI ZA KOMPONENTNI VIDEO IZLAZ
Povežite TV aparat sa komponentnim video ulazima na ove konektore.
KONEKTOR ZA VIDEO IZLAZ
Povežite konektor TV aparata za video ulaz (VIDEO IN) na konektor
VIDEO OUT.
AUX IN 2 KONEKTORI
Povežite na 2CH analogni izlaz spoljnog uređaja (kao što je video rekorder)
PRIKLJUčAK ZA TX KARTICU (BEŽIčNI)
TX kartica omogućava komunikaciju između glavne jedinice i opcionog
pojačavača bežičnog prijemnika.
KONEKTOR ZA SPOLJNI DIGITALNI OPTIčKI ULAZ
Koristite je za povezivanje spoljne opreme sa digitalnim izlazom.
FM 75Ω KOAKSIJALNI KONEKTOR
Povežite FM antenu.
VENTILATOR ZA HLAĐENJE
Ventilator se uvek vrti kada je napajanje uključeno. Obezbedite najmanje 10 cm
slobodnog prostora sa svih strana ventilatora kada postavljate ovaj proizvod.
HDMI OUT KONEKTOR
Koristite HDMI kabl, povežite ovaj HDMI izlazni konektor na HDMI ulazni
konektor na vašem TV aparatu za sliku najboljeg kvaliteta.
11
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 11
2009-03-07 �� 2:51:25
daljinski upravljač
Prikaz daljinskog upravljača
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 12
2009-03-07 �� 2:51:27
Taster POWER
21
Taster SLOW, MO/ST
2
Taster DVD RECEIVER
22
Taster EJECT
3
Taster TV
23
Taster SOURCE
4
Numerički (0~9) tasteri
5
AUDIO button
6
STEP button
7
Tasteri Tuning Preset/CD Skip
8
9
Taster VOLUME
10
Taster REMAIN
11
Taster MENU
12
Kursor/ENTER taster
13
Taster INFO
14
Taster PL II EFFECT
15
Taster PL II MODE
24
Taster DVD
Taster TUNER
Taster PORT
Taster AUX
25
Taster SUBTITLE
26
Taster PAUSE
27
Taster MUTE
28
Taster TUNING/CH
29
Taster RETURN
30
Taster EXIT
31
Taster DSP/EQ
32
Taster CANCEL
33
Taster SOUND EDIT
34
Taster AUDIO UPSCALE / P.BASS
35
Taster S.VOL
36
Taster SLEEP
16
Taster TUNER MEMORY, SD(standardna
definicija)/HD(visoka definicija)
17
Taster ZOOM
37
Taster ASC
18
Taster REPEAT
38
Taster DIMMER
19
Taster CD RIPPING
20
Taster LOGO
● remote control
Taster PLAY
Taster STOP
Tasteri SEARCH
SER
1
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1.Podignite poklopac
na poleđini daljinskog
upravljača, kao što je
prikazano.
M
2.Stavite dve baterije veličine AAA size.
Pobrinite se da se “+” i “–” kontakti baterija poklapaju
sa crtežom unutar odeljka za baterije.
3.Ponovo postavite poklopac.
Pri standardnoj upotrebi
televizora baterije će trajati oko
jednu godinu.
Pridržavajte se sledećih mera opreza radi sprečavanja curenja ili pucanja ćelija:
`
`
`
`
Stavite baterije u daljinski upravljač tako da se polovi poklope : (+) na (+) i (–) na (–).
Koristite
pravilan tip baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu da se razlikuju po naponu.
Uvek zamenite obe baterije istovremeno.
Ne izlažite baterije toploti ili plamenu.
13
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 13
2009-03-07 �� 2:51:30
daljinski upravljač
PoDEŠAVANjE DALjINSkog UPRAVLjAčA
Uz pomoć ovog daljinskog upravljača možete upravljati izvesnim funkcijama vašeg TV aparata.
kada upravljate TV aparatom pomoću daljinskog upravljača
1. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV mod.
. Pritisnite taster PoWER da uključite TV aparat.
. Dok držite pritisnut taster PoWER, upišite odgovarajući
kod za vašu marku TV aparata.
~ Ako za vaš TV aparat postoji više kodova, unosite jedan
po jedan kod da biste odredili koji od njih funkcioniše.
Primer : za Samsung TV aparat
Dok držite pritisnut taster PoWER, uz pomoć numeričkih
tastera unesite 00, 15, 16, 17 i 40.0.
4. Ako se TV aparat isključi, podešavanje je završeno.
~ Možete da koristite tastere TV POWER, VOLUME,
CHANNEL i numeričke tastere (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće moći da radi sa nekim markama TV aparata. Takođe, neke operacije možda
neće biti moguće, zavisno od marke vašeg TV aparata.
` Ako ne podesite daljinski upravljač prema kodu za marku vašeg TV aparata, daljinski upravljač će raditi sa
Samsung TV aparatom prema unapred zadatoj postavci
Radni domet daljinskog upravljača
Daljinski upravljač se može koristiti do oko 7 metara u pravoj liniji. Takođe
se može upravljati pod horizontalnim uglom do 30° u odnosu na senzor
za daljinsku kontrolu.
14
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 14
2009-03-07 �� 2:51:31
SER
Spisak kodova za marke TV aparata
Marka
Kod
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
Kod
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
4
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
63
Scott
03, 40, 60, 61
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
Luxman
18
81
Yamaha
18
38
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
● remote control
Br.
59, 60, 98
15
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 15
2009-03-07 �� 2:51:32
povezivanja
Ovaj odeljak obuhvata različite načine povezivanja Digitalnog kućnog bioskopa sa drugim spoljnim
komponentama.
Pre nego što pomerite ili instalirate ovaj proizvod, proverite da li je isključeno napajanje i iskopčajte mrežni
kabl.
Povezivanje zvučnika
L
SW
R
2,5 do 3 dimenzije TV ekrana
Položaj Digitalnog kućnog bioskopa
Stavite ga na stalak ili policu ormana ili ispod stalka za TV.
Izbor mesta za slušanje
Mesto za slušanje bi trebalo da bude udaljeno od TV aparata za 2,5 do 3 dimenzije TV ekrana.
Primer : Za TV aparate od 32" - 2~2,4m
Za TV aparate od 55" - 3,5~4m
Prednji zvučnici ei
Ove zvučnike stavite ispred svog mesta za slušanje, tako da budu okrenuti prema (oko 45°) vama.
Stavite zvučnike tako da njihovi visokotonci budu u visini vaših ušiju.
Poravnajte prednju stranu prednjih zvučnika sa prednjom stranom centralnog zvučnika ili ih stavite malo
ispred centralnih zvučnika.
Subwoofer g
Pozicija subwoofer zvučnika nije toliko kritična. Stavite ga gde god želite.
Centralni zvučnik f
Najbolje je da ga instalirate na istoj visini sa prednjim zvučnicima. Možete ga instalirati i neposredno iznad ili
ispod TV aparata.
Zadnji zvučnici hj
Stavite ove zvučnike iza vašeg mesta za slušanje. Ako nema dovoljno prostora, ove zvučnike stavite tako da
budu okrenuti jedan prema drugom. Stavite ih na oko 60 do 90cm (2 do 3 stope) iznad vaših ušiju, tako da
budu malo nagnuti nadole.
* Za razliku od prednjih i centralnih zvučnika, zadnji zvučnici se koriste uglavnom za obradu zvučnih efekata i
zvuk neće dolaziti iz njih sve vreme.
16
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 16
2009-03-07 �� 2:51:32
SER
Povezivanje zvučnika
1. Pritisnite papučicu konektora na poleđini zvučnika.
. Ubacite crni izvod u crni konektor (–) i crvenu izvod u crveni (+)
konektor, a zatim otpustite papučicu.
. Povežite spojne priključke na zadnjoj ploči Kućnog bioskopa.
~ Uverite se da boje konektora zvučnika odgovaraju spojnim
priključcima.
Crno
Crveno
● PoVEzIVANjA
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučnik
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 17
2009-03-07 �� 2:51:36
povezivanja
Povezivanje zvučnika (nastavak)
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučnik
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
` Nemojte dozvoliti da se deca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogla bi se povrediti ako zvučnik padne.
` Kada povezujete kablove zvučnika na zvučnike, pazite na ispravan polaritet (+/­–).
` Držite subwoofer zvučnik van domašaja dece kako bi se sprečila mogućnost da deca stavljaju svoje ruke ili
strane predmete u kanal (otvor) subwoofer zvučnika.
` Ne vešajte subwoofer zvučnik na zid kroz ovaj kanal (otvor).
M
` Ako stavite zvučnik blizu vašeg TV aparata, boja ekrana bi mogla da se izobliči zbog magnetnog polja koje
stvara zvučnik. Ako se to desi, udaljite zvučnik od vašeg TV aparata.
18
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 18
2009-03-07 �� 2:51:39
Da biste zadnje zvučnike povezali bežično, morate da kupite bežični prijemni modul i TX karticu od svog prodavca
Samsung uređaja.
SER
PoVEzIVANjE oPCIoNog BEŽIčNog PRIjEMNog PojAčALA
Ako ste kupili bežični prijemni modul (SWA-4000)
ovaj proizvod (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) treba povezivati samo sa SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (L)
● PoVEzIVANjA
Zadnji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučni
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (R)
Zadnji zvučnik (L)
Subwoofer
Centralni zvučni
MODUL BEŽIČNOG PRIJEMNIKA
1. Povežite prednje, centralne i Subwoofer zvučnike sa DVD
plejerom u skladu sa stranicama 17~18.
. Kada je DVD plejer isključen, ubacite TX karticu u priključak za TX
karticu (WIRELESS) na zadnjoj ploči glavne jedinice.
~ Držite TX karticu tako da zaobljena stranica bude okrenuta na
gore i ubacite karticu u priključak.
~ TX kartica omogućava komunikaciju između glavne jedinice i
bežičnog prijemnika.
. Povežite levi i desni zadnji zvučnik na bežični prijemni modul.
4. Priključite mrežni kabl modula bežičnog prijemnika u zidnu utičnicu.
Zaobljena strana je
okrenuta na
gore
TX kartica
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 19
2009-03-07 �� 2:51:47
povezivanja
POVEZIVANJE OPCIONOG BEŽIČNOG PRIJEMNOG POJAČALA (nastavak)
M
` Stavite bežični prijemni modul iza mesta za slušanje. Ako je bežični prijemni modul suviše blizu glavne jedinice,
zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
` Ako blizu sistema koristite uređaj kao što je mikrotalasna pećnica, bežična LAN kartica ili neki drugi uređaj koji
koristi istu frekvenciju (5,8GHz), zbog ometanja se može primetiti izvesno prekidanje zvuka.
` Domet prenosa radio talasa je oko 10m, ali to može da varira u zavisnosti od vaše radne sredine. Ako se
između glavne jedinice i bežičnog prijemnog modula nalazi armirani ili metalni zid, sistem možda uopšte neće
funkcionisati zato što radio talasi ne mogu da prodru kroz metal.
` Ako glavna jedinica ne uspostavi bežičnu vezu, sistemu je potrebna ID postavka između glavne jedinice i
bežičnog prijemnog modula. Kada se glavna jedinica isključi, pritisnite numeričke tastere "0""1""3""5"
na daljinskom upravljaču i glavna jedinica će se uključiti. Kada je bežični prijemni modul uključen, pritisnite
taster "ID SET" na zadnjoj strani jedinice 5 sekundi.
J
` Ne stavljajte ni jednu drugu karticu osim TX kartice koja je namenjena za ovaj proizvod. Proizvod bi se mogao
oštetiti ili se kartica ne bi mogla lako izvaditi.
` Ne stavljajte TX karticu naopako ili u obrnutom smeru.
` TX karticu umetnite kada je DVD plejer isključen. Umetanje kartice kada je uređaj uključen može prouzrokovati
problem.
` Ako je TX kartica umetnuta, zvuk se ne šalje preko konektora za zadnje zvučnike na glavnoj jedinici.
` Bežična prijemna antena je ugrađena u bežični prijemni modul. Držite jedinicu dalje od vode i vlage.
` Da obezbedite optimalno slušanje, pobrinite se da prostor oko lokacije bežičnog prijemnog modula bude čist,
bez ikakvih prepreka.
` Ako se iz zadnjih bežičnih zvučnika ne čuje nikakav zvuk, prebacite mod na DVD 5.1-kanalni
ili Dolby ProLogic II.
` U 2-CH modu se neće čuti nikakav zvuk iz bežičnih zadnjih zvučnika.
20
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 20
2009-03-07 �� 2:51:48
SER
PoVEzIVANjE VIDEo IzLAzA NA VAŠ TV APARAT
Izaberite jedan od četiri načina povezivanja sa TV aparatom.
● PoVEzIVANjA
NAČIN2
NAČIN3
(isporučen)
NAČIN1
NAčIN 1 : HDMI
Povežite HDMI kabl (nije isporučen) od HDMI OUT konektora na zadnjoj ploči DVD plejera na HDMI IN
konektor na vašem TV aparatu.
NAčIN 2 : komponentni video
Ako vaš televizor ima ulaze za komponentne video signale, povežite kabl za komponentni video signal
(nije isporučen) od konektora za komponente video izlaze (PR, PB i Y) na zadnjoj ploči DVD plejera na
konektore za komponentne video ulaze na vašem TV aparatu.
NAčIN 3 : kompozitni video
Povežite isporučeni video kabl od VIDEO OUT konektora na zadnjoj ploči DVD plejera na VIDEO IN
konektor na vašem TV aparatu.
M
` Ovaj proizvod radi u modu isprepletanog skeniranja slike 576i (480i) za komponentni izlaz.
` Ako koristite HDMI kabl za povezivanje Samsung TV aparata sa DVD plejerom, možete da koristite daljinski
upravljač TV aparata za upravljanje Kućnim bioskopom. To je moguće samo kod SAMSUNG TV aparata koji
podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
` Proverite ' logo (Ako vaš TV aparat ima ' logo, onda podržava Anynet+ funkciju.)
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 21
2009-03-07 �� 2:51:53
povezivanja
Povezivanje video izlaza na vaš TV aparat (nastavak)
Funkcija automatske HDMI detekcije
Video izlaz plejera se automatski prebacuje u HDMI mod kada se HDMI kabl povezuje dok je napajanje
uključeno.
~ HDMI (Interfejs za multimedije visoke definicije)
HDMI je interfejs koji omogućava digitalan prenos video i audio podataka preko samo jednog
konektora.
Korišćenjem HDMI, DVD kućni bioskop prenosi digitalne video i audio signale i prikazuje živopisne slike
na TV aparatu koji ima ulazni HDMI konektor.
~ Opis HDMI veze
HDMI konektor - Podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čist digitalni signal do TV aparata.
- Ako vaš TV aparat ne podržava HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja), na ekranu se
pojavljuje slučajni šum.
~ Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV aparati zahtevaju analogni video/audio signal. Međutim, kada se reprodukuje DVD,
podaci koji se prenose na TV su digitalni. Zato je potreban ili digitalni/analogni konvertor (u DVD
kućnom bioskopu) ili analogni/digitalni konvertor (u TV aparatu). Tokom ove konverzije, kvalitet slike se
pogoršava zbog šuma i gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zato što ne zahteva D/A
konverziju i predstavlja čist digitalni signal od plejera do vašeg TV aparata.
~ Šta je HDCP?
HDCP (Širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) predstavlja sistem za zaštitu od kopiranja sadržaja
DVD diskova koji se prenose preko HDMI. On obezbeđuje sigurnu digitalnu vezu između video izvora
(PC, DVD, itd.) i prikaznog uređaja (TV, projektor, itd.). Sadržaj se šifrira na izvornom uređaju radi
sprečavanja pravljenja neovlašćenih kopija.
~ Šta je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja nudi povezani rad ovog uređaja preko Samsung TV aparata sa
Anynet+ funkcijom.
- Ako vaš Samsung TV ima ' logo, onda podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite plejer i ubacite disk, plejer će početi da reprodukuje disk, a TV aparat će se automatski
uključiti i prebaciti u HDMI mod.
- Ako uključite plejer sa već ubačenim diskom i pritisnete taster Play, TV se automatski uključuje i
prebacuje u HDMI mod.
BD Wise (samo za Samsung proizvode)
Možete da izaberete da koristite meni BD Wise samo ako je Samsung kućni bioskop putem HDMI kabla povezan na
Samsung TV koji podržava BD Wise.
~ Šta je BD Wise?
BD Wise automatski podešava BD Wise-kompatibilne Samsung proizvode na
postavke koje su za njih optimalne.
Ova opcija je omogućena samo ako su BD Wise-kompatibilni Samsung proizvodi
međusobno povezani pomoću HDMI kabla.
~ Za upotrebu opcije BD Wise
1. Upotrebite HDMI kabl da povežete Samsung kućni bioskop sa BD Wise-
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
kompatibilnim Samsung televizorom.
2. BD Wise meni podesite na "Uključeno“ i kod Samsung kućnog bioskopa i kod Samsung televizora.
- To će optimizirati kvalitet slike u skladu sa sadržajem (na disku, DVD-u, itd) koji želite da reprodukujete.
- To će takođe optimizirati kvalitet slike između kućnog bioskopa i vašeg BD Wise-kompatibilnog Samsung televizora.
M
` Ako želite da promenite rezoluciju u BD Wise modu, BD mod morate prvo da postavite na „Isključeno“.
` Ako BD Wise mod podesite na “isključeno“, rezolucija povezanog TV aparata se automatski prilagođava na maksimalnu rezoluciju.
` BD Wise se onemogućava ako je plejer povezan na uređaj koji ne podržava opciju BD Wise.
22
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 22
2009-03-07 �� 2:51:54
SER
HDMI FUNkCIjA
Izbor rezolucije
M
` Ako TV aparat ne podržava konfigurisanu rezoluciju, nećete
moći dobro da vidite sliku.
` Ako je HDMI kabl povezan, ne predaju se kompozitni i
komponentni video signali.
● PoVEzIVANjA
Ova funkcija omogućava korisniku da izabere rezoluciju ekrana
za HDMI izlaz.
U Stop modu pritisnite i držite pritisnutim taster SD/HD (standardna
definicija / visoka definicija) na daljinskom upravljačku duže od 5
sekundi.
~ Raspoložive rezolucije za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p,
1080i/1080p.
~ SD(standardna definicija) rezolucija je 576p(480p), a HD
(visoka definicija) rezolucija je 720p, 1080i/1080p.
Unapred zadata vrednost HDMI izlaza je 576p (480p).
zašto koristiti HDMI (Interfejs za
multimedije visoke definicije)?
Ovaj uređaj vrši digitalan prenos
DVD video signala bez njegovog
pretvaranja u analogni signal.
Dobićete jasnije digitalne slike ako
koristite HDMI vezu.
` Pogledajte korisnički priručnik za vaš TV aparat za više informacija
o tome kako se bira izvor ulaznog video signala za TV aparat.
korišćenje Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućava da upravljate drugim
Samsung uređajima preko daljinskog upravljača za Samsung TV-a.
Anynet+ se može koristiti povezivanjem ovog Kućnog bioskopa na
SAMSUNG TV korišćenjem HDMI kabla. To je moguće samo kod
SAMSUNG TV aparata koji podržavaju opciju Anynet+.
1. Povežite glavnu jedinicu Kućnog bioskopa sa Samsung TV
aparatom pomoću HDMI kabla. (Vidi stranu 21)
. Uključite Anynet+ funkciju na vašem TV aparatu.
(Pogledajte uputstvo za TV aparat za više informacija.)
~ Možete da upravljate Kućnim bioskopom preko daljinskog
upravljača TV aparata. (Raspoloživi tasteri za TV :
,
,
,
, , i , tasteri, ~ taster)
Ako izaberete TV
Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na on pritiskanjem tastera
Anynet+ na vašem TV aparatu.
~ Receiver : on : Možete da slušate zvuk preko Kućnog
bioskopa.
~ Receiver : off : Možete da slušate zvuk preko TV aparata.
Sa Anynet+ funkcijom
Možete da upravljate ovom jedinicom,
uključite vaš TV aparat ili pogledate film
tako što ćete pritisnuti taster Play na
daljinskom upravljaču vašeg Samsung
TV aparata.
MoVE
MoVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Ako izaberete THEATER
Izaberite THEATER to connector i postavite opciju za svaku od
dole navedenih stavki
~ View TV : Ako je Anynet+(HDMI-CEC) postavljena na on
MoVE
ENTER
EXIT
i ako ste izabrali View TV, kućni bioskop će se
automatski prebaciti u mod digitalnog ulaza.
~ THEATER Menu : Možete da pristupite i upravljate menijem
za Kućni bioskop.
~ THEATER operation : Prikazaće se informacije o reprodukciji diska Kućnog bioskopa.
Možete da upravljate funkcionisanjem diska Kućnog bioskopa, kao što je naslov,
poglavlje i promena titla.
~ Receiver : on : Možete da upravljate funkcionisanjem diska Kućnog bioskopa, kao što je naslov,
poglavlje i promena titla.
~ Receiver : off : Možete da slušate zvuk preko TV aparata.
Move
M
Enter
Exit
Enter
Exit
` Funkcija Theater je dostupna samo kada zvuk slušate preko Kućnog bioskopa sa povezanim digitalnim
optičkim kablom.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 23
2009-03-07 �� 2:51:57
povezivanja
Povezivanje audio signala sa spoljnih komponenata
AUX1 : Povezivanje na spoljnu komponentu/MP3 plejer
Komponente kao što je MP3 plejer
Audio kabl
(nije isporučen)
Audio IZLAZ
1. Povežite AUX IN 1 (audio) na Kućnom bioskopu na Audio Out spoljne komponente/MP3 plejera.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX1 ulaz.
~ Možete da koristite i taster FUNCTION na glavnoj jedinici.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 24
2009-03-07 �� 2:51:58
oPTICAL : zadnja ploča
Optički kabl
(nije isporučen)
Ako spoljna analogna
komponenta ima samo jedan
audio izlaz (Audio Out), povežite
bilo levi ili desni.
Spoljna analogna
komponenta
● PoVEzIVANjA
Audio kabl (nije isporučen)
SER
AUX2 : zadnja ploča
Spoljna digitalna
komponenta
AUX2 : Povezivanje na spoljnu analognu komponentu
Analogne komponente kao što je video rekorder.
1. Povežite AUX IN 2 (audio) na Kućnom bioskopu na Audio Out spoljne analogne komponente.
~ Vodite računa o bojama konektora.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali AUX 2 ulaz.
~ Možete da koristite i taster FUNCTIoN na daljinskom upravljaču.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
M
` Možete da povežete Video Output konektor na vašem video rekorderu na TV aparat i da povežete Audio Output
konektore video rekordera na ovaj proizvod.
oPTICAL : Povezivanje na spoljnu digitalnu komponentu
Digitalne komponente kao što je kablovski dekoder/satelitski prijemnik (dekoder).
1. Povežite Digital Input (OPTICAL) na Kućnom bioskopu na Digital Output spoljne digitalne komponente.
. Pritisnite taster AUX na daljinskom upravljaču da biste izabrali DIgITAL.
~ Možete da koristite i taster FUNCTIoN na daljinskom upravljaču.
Modovi se menjaju na sledeći način :
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 25
2009-03-07 �� 2:52:02
povezivanja
PoVEzIVANjE FM ANTENE
1. Povežite isporučenu FM antenu na konektor FM 75Ω COAXIAL
. Polako pomerajte žicu antene dok ne nađete mesto sa dobrim prijemom, a zatim je učvrstite na zid ili
neku drugu čvrstu površinu.
FM antena (isporučena)
M
` Ova jedinica ne prima AM emisije.
Ventilator za hlađenje
Ventilator za hlađenje dovodi hladan vazduh na jedinicu radi sprečavanja pregrevanja.
Molimo da se pridržavate sledećih mera opreza radi vaše bezbednosti.
~ Obezbedite dobro provetravanje jedinice. Ako jedinica ima lošu ventilaciju, temperatura u jedinici može
da poraste i ošteti jedinicu.
~ Ne blokirajte ventilator za hlađenje ili otvore za ventilaciju. (Ako su ventilator ili otvori za ventilaciju
pokriveni novinama ili tkaninom, u jedinici se može stvoriti toplota i prouzrokovati požar.)
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 26
2009-03-07 �� 2:52:08
SER
pre korišćenja vašeg kućnog bioskopa
Daljinski upravljač DVD kućnog bioskopa se može koristiti za upravljanje Samsung TV aparatom.
1. Priključite mrežni kabl glavne jedinice na AC napajanje.
● PRE koRIŠćENjA VAŠEg kUćNog BIoSkoPA
. Pritisnite taster DVD RECEIVER da biste upravljali DVD
kućnim bioskopom.
. Pritisnite taster FUNCTIoN na glavnoj jedinici ili taster DVD
na daljinskom upravljaču da biste omogućili reprodukovanje
DVD/CD-a.
4. Pritisnite taster TV da podesite daljinski upravljač na TV
mod.
. Pritisnite taster PoWER da uključite vaš TV aparat preko
ovog daljinskog upravljača.
VIDEO
. Pritisnite taster SoURCE da izaberete VIDEO mod na vašem
TV aparat
Izbor video formata
Pritisnite i držite pritisnut numerički taster 7 na daljinskom upravljaču duže od 5 sekundi.
~ Prema unapred zadatoj postavci, video format je postavljen na
"PAL".
~ Na displeju će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko pritisnite
numerički taster 7 da izaberete "NTSC" ili "PAL" .
~ Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
~ Za normalnu reprodukciju, video format diska mora biti isti kao video
format vašeg TV aparata.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 27
2009-03-07 �� 2:52:10
reprodukcija
REPRoDUkoVANjE DISkA
B
1. Stavite disk vertikalno u otvor za ulaganje diska.
~ Polako stavite disk u fioku tako da nalepnica na disku bude
okrenuta nagore.
. Zatvorite fioku pritiskanjem tastera PLAY (
~ Reprodukcija počinje automatski.
).
za zaustavljanje reprodukcije, pritisnite taster SToP (@) tokom reprodukcije.
~ Ako se pritisne jednom, na ekranu se prikazuje PRESS PLAY, a mesto zaustavljanja će biti sačuvano
u memoriji. Ako se pritisne taster PLAY (
) ili ENTER, reprodukcija se nastavlja od mesta
zaustavljanja. (To funkcioniše samo sa DVD diskovima.)
~ Ako se pritisne dvaput, na ekranu se prikazuje SToP, a ako se pritisne taster PLAY (
),
reprodukcija kreće od početka.
Da privremeno zaustavite reprodukciju, pritisnite taster PAUSE (
~ Da nastavite reprodukciju, pritisnite ponovo taster PLAY (
).
M
) u toku reprodukcije.
` Zavisno od sadržaja diska, početni ekran može da izgleda drugačije.
` Piratski diskovi neće raditi na ovom plejeru zato što krše CSS (Sistem kodiranja sadržaja : sistem za zaštitu od
kopiranja) preporuke.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 28
2009-03-07 �� 2:52:10
SER
MP3/WMA-CD REPRoDUkCIjA
CD sa podacima (CD-R, CD-RW) kodiranim u MP3/WMA formatu se mogu reprodukovati.
A
● REPRoDUkCIjA
1. Stavite MP3/WMA disk.
~ Na ekranu će se pojaviti meni za MP3/WMA i
reprodukcija će početi.
~ Izgled menija zavisi od MP3/WMA diska.
~ WMA-DRM datoteke se ne mogu reprodukovati.
. U Stop modu koristite taster kursora ,,, da izaberete
album, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Koristite taster kursora , da izaberete numeru.
. Da promenite album, koristite taster kursora ,,,
da izaberete drugi album u Stop modu, a zatim pritisnite
taster ENTER.
4. Pritisnite taster SToP (@) da zaustavite reprodukciju.
M
` Zavisno od moda snimanja, neki MP3/WMA CD-i se ne mogu reprodukovati.
` Sadržaj MP3 CD-a zavisi od formata MP3/WMA numera koje su snimljene na disku.
To play a file icon in the screen,
~ Pritiskajte taster kursora ,,, u Stop modu i izaberite željenu ikonu iz gornjeg dela
menija.
Ikona za muzičku datoteku : Da reprodukujete samo muziku, izaberite ikonu
Ikona za slikovnu datoteku : Da gledate samo slike, izaberite ikonu
.
Ikona za filmske datoteke : Da gledate samo filmove, izaberite ikonu
Ikona za sve datoteke : Da pogledate sve datoteke, izaberite ikonu
.
.
.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 29
2009-03-07 �� 2:52:12
reprodukcija
REPRoDUkCIjA jPEg DAToTEkE
Slike koje su snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamkorderom ili JPEG datoteke na računaru mogu da se sačuvaju
na CD-u i da se kasnije reprodukuju uz pomoć ovog Kućnog bioskopa.
G
Funkcija rotiraj/okreni
Pritiskajte taster kursora ,,, tokom reprodukcije.
taster: Okreni vertikalno
Originalna slika
taster: Rotiraj za
90° suprotno
smeru kazaljke
sata
taster: Rotiraj za 90°
u smeru kazaljke sata
taster: Okreni horizontalno
M
` Najveće rezolucije koje podržava ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19.0 mega piksela) za standardne JPEG
datoteke i 2048 x 1536 (ili 3.0 mega piksela) za progresivne slikovne datoteke.
0
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 30
2009-03-07 �� 2:52:14
Funkcije koje su opisane na ovoj strani važe samo za reprodukciju DivX diska.
Preskoči napred/nazad
SER
REPRoDUkCIjA DIVX DISkA
D
Brza reprodukcija
● REPRoDUkCIjA
U toku reprodukcije pritisnite taster [,].
~ Ide na sledeću datoteku kad god pritisnete taster ] ako
ima više od 2 datoteke na disku.
~ Ide na prethodnu datoteku kad god pritisnete taster
[ ako ima više od 2 datoteke na disku.
D
U toku reprodukcije, pritisnite taster (,).
Da biste disk reprodukovali većom brzinom, pritisnite taster
( ili ) tokom reprodukcije.
Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina
reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x  4x  8x  32x  Normal.
5 minuta
D
U toku reprodukcije pritiskajte taster kursora ,.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta unapred kad god pritisnete taster kursora .
~ Reprodukcija preskače 5 minuta unazad kad god pritisnete taster kursora .
Prikaz za zvuk
D
Pritisnite taster AUDIo.
~ Ako ima više jezika zvuka, možete da ih menjate.
~ Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja
između AUDIo (1/N, 2/N ...) i .
M`
se prikazuje kada postoji samo jedan podržani jezik na
disku.
Prikaz za titl
D
Pritisnite taster SUBTITLE.
~ Svaki put kada pritisnete taster, vaš izbor se menja između
SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE oFF.
~ Ako vaš disk ima samo jednu datoteku titla, on će se
automatski prikazati.
~ Pogledajte broj 2 (Funkcija naslova) dole za više informacija
u vezi upotrebe titlova sa DivX diskovima.
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 31
2009-03-07 �� 2:52:15
reprodukcija
REPRoDUkCIjA DIVX DISkA (nastavak)
D
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova
Ako disk ima više od jedne datoteke titlova, unapred zadati titl možda neće
odgovarati filmu i moraćete da izaberete titl za vaš jezik na sledeći način:
1. U Stop modu, pritiskajte taster kursora $, % da izaberete željeni
titl ( ) iz menija na TV ekranu, a zatim pritisnite taster ENTER.
. Kada izaberete željenu DivX datoteku sa TV ekrana, film će se
normalno reprodukovati.
DivX(kompresija digitalnog video zapisa za Internet)
DivX je format video datoteke koji je razvio Microsoft i bazira se na tehnologiji kompresije MPEG4 za obezbeđivanje audio i video
podataka preko Interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za dekodiranje video signala, a MP3 za dekodiranje audio signala, tako da korisnici mogu da gledaju film sa
skoro DVD kvalitetom audio i video zapisa.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava sledeće formate medija. Ako nisu podržani ni audio ni video formati, korisnik može da primeti
probleme kao što su loše slike ili nedostatak zvuka.
Podržani video formati
Format
AVI
WMV
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Bit brzina
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
1.5Mbps
44.1/48khz
44.1khz
Frekvencija semplovanja
44.1khz
~ DivX datoteke, uključujući i audio i video datoteke, kreirane u DTS formatu, mogu da podrže samo do 6Mbps.
~ Proporcija ekrana : Iako je unapred zadata DivX rezolucija 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava do 800x600 piksela.
Rezolucije TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
~ Kada reprodukujete disk čija je frekvencija semplovanja veća od 48khz ili 320kbps, tokom reprodukcije možete primetiti
podrhtavanje ekrana.
2. Funkcija naslova
~ Morate da imate neko iskustvo sa izdvajanjem video zapisa i uređivanjem da biste pravilno koristili ovu funkciju.
~ Da biste koristili funkciju naslova, sačuvajte datoteku opisa (*.smi) pod istim imenom koje ima DivX datoteka (*.avi) i u
istom direktorijumu.
Primer. Osnovni direktorijum
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2 bajta znakova kao što su korejski i kineski) za ime
datoteke.
~ O DIVX VIDEO FORMATU: DivX® je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, Inc. Ovo je uređaj
sa zvaničnim DivX sertifikatom ili DivX Ultra sertifikatorm, koji reprodukuje DivX video.
O DIVX FORMATU VIDEO ZAPISA NA ZAHTEV: Ovaj uređaj sa DivX® sertifikatorm mora da bude registrovan da bi
mogao reprodukovati sadržaj u DivX formatu video zapisa na zahtev (VOD). Najpre generišite DivX VOD registracioni kod
za svoj uređaj i podnesite ga u toku procesa registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen DivX DRM (Upravljanje
digitalnim pravima) sistemom koji ograničava reprodukciju na registrovane uređaje sa DivX sertifikatom. Ako pokušate
da reprodukujete DivX VOD sadržaj koji nije odobren za vaš uređaj, prikazaće se poruka “Authorization Error” (Greška
ovlašćenja) i vaš sadržaj neće biti reprodukovan.] Više o tome pročitajte na www.divx.com/vod.
DivX® je registrovan zaštitni znak kompanije DivX, Inc., koji se koristi po licenci
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 32
2009-03-07 �� 2:52:16
Prikazivanje informacija o disku
SER
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE
BAGD
Možete da gledate informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.
Pritisnite taster INFo.
● REPRoDUkCIjA
M
` Zavisno od diska, prikaz informacija o disku može da izgleda
drugačije.
` Zavisno od diska, možete da izaberete i DTS, DOLBY DIGITAL
ili PRO LOGIC.
se pojavljuje na TV ekranu!
Ako se na TV ekranu pojavi ovaj simbol kada se pritisne taster ,
ta operacija nije moguća sa diskom koji se trenutno reprodukuje.
Provera preostalog vremena
BA
Pritisnite taster REMAIN.
~ Za proveru ukupnog i preostalog vremena naslova ili
poglavlja koje se reprodukuje.
Svaki put kada se pritisne taster Remain
DVD-VIDEo
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACk ELAPSED ➞ TRACk REMAIN ➞ ToTAL ELAPSED ➞ ToTAL REMAIN
A TRACk REMAIN ➞ TRACk ELAPSED
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 33
2009-03-07 �� 2:52:18
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Brza reprodukcija
BAD
Pritisnite taster (,).
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, brzina
reprodukcije se menja na sledeći način:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` Tokom brze reprodukcije CD ili MP3 diska, zvuk se čuje samo pri brzini 2x, ali ne i pri brzinama 4x, 8x i 32x.
Spora reprodukcija
D
Pritisnite taster SLoW.
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije,
brzina reprodukcije se menja na sledeći način
*1/2*1/4*1/8&1/2&1/4&1/8
 PLAY
D
M
*1/2 *1/4 *1/8   PLAY
` Tokom spore reprodukcije se ne čuje zvuk.
` Spora reprodukcija unazad ne funkcioniše kod DivX diskova.
Preskakanje scena/pesama
A
Pritisnite taster [,].
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije,
reprodukovaće se prethodno ili sledeće poglavlje, numera ili
direktorijum (datoteka).
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 34
2009-03-07 �� 2:52:20
BAGD
Ponavljanje reprodukcije vam omogućava da ponovite
reprodukciju poglavlja, naslova, numere (pesme) ili direktorijuma
(MP3 datoteke).
SER
Ponavljanje reprodukcije
Pritisnite taster REPEAT.
~ Svaki put kada se taster pritisne tokom reprodukcije, mod
ponavljanja reprodukcije se menja na sledeći način:
B
AGD
REPEAT : TRACk  REPEAT : DISC  REPEAT : oFF
REPEAT : oFFREPEAT : RANDoM  REPEAT : TRACk  REPEAT : DIR
 REPEAT : DISC  REPEAT : oFF
● REPRoDUkCIjA
REPEAT : CHAPTER  REPEAT : TITLE  REPEAT : oFF
DVD-VIDEo
CHAPTER : Ponovo reprodukuje izabrano poglavlje.
TITLE : Ponovo reprodukuje izabrani naslov.
RANDoM : Reprodukuje numere po slučajnom redosledu. (Numera koja je već reprodukovana može
da se reprodukuje ponovo.)
TRACk : Ponovo reprodukuje izabranu numeru.
DIR : Ponovo reprodukuje sve numere u izabranom direktorijumu.
DISC : Ponovo reprodukuje ceo disk.
oFF : Otkazuje ponovljeno reprodukovanje
Da izaberete mod ponovljene reprodukcije u informacionom ekranu diska
B
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora + da dođete na prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
. Pritiskajte taster kursora  da izaberete željeni mod
ponavljanja reprodukcije.
~ Da izaberete drugi album ili numeru, ponovite korake 2 i
3 koji su opisani gore.
4. Pritisnite taster ENTER.
oFF  A-  CHAP  TITLE  oFF
B oFF  A-  TRACk  DISC  oFF
M
` Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete izabrati Repeat Play na ekranu za prikaz informacija.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 35
2009-03-07 �� 2:52:21
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Ponavljanje reprodukcije A-B
Možete ponavljati reprodukciju označenog dela DVD diska.
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora + da dođeteA na
prikaz REPEAT
PLAYBACK ( ).
. Pritiskajte taster kursora , da izaberete A-, a zatim
pritisnite taster ENTER.
A -?
~ Kada se pritisne taster ENTER, izabrana
pozicija će biti
REPEAT : AÐu memoriji.
sačuvana
4. Pritisnite taster ENTER na kraju željenog dela.
~ Označeni deo će se ponovo reprodukovati.
A-B
d Da se vratite na normalnu reprodukciju, pritiskajte taster kursora , da izaberete
M
OFF.
` Funkcija ponavljanja A-B ne radi kod DivX, MP3 AiliTO
JPEG
diskova.
B REPEAT ON
Funkcija "korak po korak"
D
Pritisnite taster STEP.
~ Slika se pomera za jedan frejm svaki put kada se ovaj taster
pritisne u toku reprodukcije.
M
` Tokom reprodukcije "korak po korak" se ne čuje zvuk.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 36
2009-03-07 �� 2:52:23
SER
Funkcija ugla
Ova funkcija vam omogućava da gledate istu scenu pod
različitim uglovima.
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz ANgLE
(
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
● REPRoDUkCIjA
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni ugao.
~ Svaki put kada se taster pritisne, ugao se menja na
sledeći način:
1/3
` Funkcija ugla funkcioniše samo kod diskova na kojima su različiti uglovi snimljeni.
Funkcija zumiranja (uvećanje ekrana)
Ova funkcija vam omogućava da uvećate određeni deo
prikazane slike.
1. Pritisnite taster zooM.
. Pritiskajte tastere kursora ,,, da dođete na oblast
koju želite da uvećate.
. Pritisnite taster ENTER.
~ Svaki put kada se taster pritisne, nivo zumiranja se menja
na sledeći način:
zooM X 1.5 zooM X 2 zooM X 3
SELECT zooM PoSITIoN
zooM oFF
Funkcija izbora jezika zvuka
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni jezik zvuka.
~ Zavisno od broja jezika na DVD disku, svaki put kada se
pritisne ovaj taster bira se drugi jezik zvuka (ENGLESKI,
ŠPANSKI, FRANCUSKI, itd.).
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster AUDIO na daljinskom upravljaču.
` U zavisnosti od diska, funkcija jezika zvuka možda neće biti dostupna.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 37
2009-03-07 �� 2:52:26
reprodukcija
koRIŠćENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Funkcija izbora jezika titlova
1. Dvaput pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz
SUBTITLE ( ) display.
. Pritiskajte taster kursora  ili numeričke tastere da izaberete
željeni titl.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  oFF/03 
EN 01/03
M
` Da biste upravljali ovom funkcijom, možete da pritisnete i taster SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
` U zavisnosti od diska, funkcija jezika titla možda neće biti dostupna.
Direktan prelazak na scenu/pesmu
BAG
B
1. Pritisnite taster INFo.
. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeni naslov/numeru ( ), a zatim pritisnite taster
ENTER.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz poglavlja
( ).
4. Pritiskajte taster kursora , ili numeričke tastere da
izaberete željeno poglavlje, a zatim pritisnite taster ENTER.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz vremena
( ).
. Pritiskajte numeričke tastere da izaberete željeno vreme,
a zatim pritisnite taster ENTER.
AG
Pritiskajte numeričke tastere.
~ Izabrana datoteka će biti reprodukovana.
~ Tokom reprodukovanja MP3 ili JPEG diska, ne možete da
koristite taster kursora , da pređete u direktorijum.
~ Da pređete u direktorijum, pritisnite SToP (@), a zatim
pritiskajte taster kursora ,.
M
` Možete da pritisnete taster [,] na daljinskom upravljaču da pređete direktno na željeni naslov, poglavlje ili
numeru.
` Zavisno od diska, možda nećete moći da pređete na izabrani naslov ili vreme.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 38
2009-03-07 �� 2:52:28
SER
korišćenje menija diska
Možete da koristite menije za jezik zvuka, jezik titla, profil, itd.
Sadržaji DVD menija se razlikuju od diska do diska.
1. Kada je uređaj u Stop režimu pritisnite taster MENU.
● REPRoDUkCIjA
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na prikaz Disc
Menu (Meni diska), a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Ako izaberete Disc Menu i ako to ne podržava disk, na
ekranu se pojavljuje poruka "This menu is not
supported".
. Pritiskajte taster kursora ,,, da izaberete željenu
stavku.
. Pritisnite taster ENTER.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana
podešavanja.
M
MoVE
ENTER
MoVE
ENTER
EXIT
` Prikaz menija diska može da se razlikuje u zavisnosti od diska.
korišćenje menija titlova
Kod DVD diskova koji sadrže više titlova, možete da gledate titl
za svaki film. U zavisnosti od diska, funkcija ponavljanja možda
neće biti dostupna.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora , da dođete na Title Menu.
. Pritisnite taster ENTER.
~ Pojavljuje se meni titlova.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za
podešavanje.
M
EXIT
` Prikaz menija titlova može da se razlikuje u zavisnosti od diska
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 39
2009-03-07 �� 2:52:32
reprodukcija
KORIŠĆENJE BLUETOOTH-A
Možete da koristite Bluetooth uređaj koji će vam omogućiti da uživate u muzici sa stereo zvukom visokog kvaliteta, bez ijednog kabla!
Šta je Bluetooth?
Bluetooth je industrijska specifikacija koja opisuje kako Bluetooth-kompatibilni uređaji mogu
lako da se međusobno povezuju putem bežične veze kratkog dometa.
~ Bluetooth uređaj može da prouzrokuje šum ili neispravnost, zavisno od uslova korišćenja.
~ Kada je deo tela u kontaktu sa prijemnim/predajnim sistemom Bluetooth uređaja ili sistema kućnog
bioskopa.
~ Električna kolebanja zbog električnog ometanja od strane zida, ćoška ili pregrade.
~ Električno ometanje od strane uređaja koji koriste isti frekventni opseg, uključujući i medicinsku
opremu, mikrotalasne pećnice i bežični LAN.
~ Prilikom uparivanja sistema kućnog bioskopa Bluetooth uređajem, obezbedite što je moguće kraće rastojanje.
~ Što je rastojanje između sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja veće, to je kvalitet lošiji. Ako rastojanje
pređe granicu, komunikacija se prekida.
~ Sistem kućnog bioskopa podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava
SBC podatke visokog kvaliteta (328kbps@44.1kHz).
~ U područjima sa slabim prijemom-detekcijom, Bluetooth veza možda neće funkcionisati pravilno.
~ Sistem kućnog bioskopa može da ima efektivni domet prijema do 10 m u svim smerovima, ako postoji prepreka
između sistema kućnog bioskopa I Bluetooth uređaja. Veza će biti automatski prekinuta ako rastojanje bude van
ovog dometa. Čak i u ovom opsegu, kvalitet zvuka može da se naruši zbog prepreka kao što su zidovi ili vrata.
Za povezivanje sistema kućnog bioskopa na Bluetooth uređaj
Proverite da li Bluetooth uređaj podržava Bluetoothkompatibilne stereo slušalice.
1. Pritiskajte taster FUNKCIJA na prednjoj ploči sistema
kućnog bioskopa dok se ne pojavi “BT AUDIO”.
~ Mod se menja na sledeći način:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT
AUDIO  TUNER.
~ Videćete “WAIT” na 2 sekunde, a zatim “READY” na
prednjem displeju sistema kućnog bioskopa.
. Izaberite meni Bluetooth na drugom Bluetooth uređaju
Povezati
(pogledajte korisničko uputstvo za taj Bluetooth uređaj).
. Potražite stereo slušalice u Bluetooth uređaju.
~ Videćete spisak skeniranih uređaja.
Bluetooth
4. Izaberite “Samsung Theater” iz dobijenog spiska.
~ Kada je sistem kućnog bioskopa povezan sa Bluetooth uređajem, sistem kućnog bioskopa će prikazati
“Connect” na prednjem displeju, a zatim naziv povezanog Bluetooth uređaja.
~ Sistem kućnog bioskopa je sada kompletan.
. Reprodukujte muziku na povezanom uređaju.
~ Možete da slušate muziku koja se reprodukuje na povezanom Bluetooth uređaju preko sistema kućnog
bioskopa.
M
` Možda će biti zatraženo da upišete PIN kod, što zavisi od povezanog uređaja. Upišite “0000” kao PIN kod, ako
je potrebno.
` Sistem kućnog bioskopa može da upravlja funkcijom vezanom za reprodukciju samo ako povezani uređaj
podržava tu funkciju.
` Sistem kućnog bioskopa podržava samo SBC podatke srednjeg kvaliteta (do 237kbps@48kHz), ali ne podržava
SBC podatke visokog kvaliteta (328kbps@44.1kHz).
40
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 40
2009-03-07 �� 2:52:32
SER
Da raskinete vezu Bluetooth uređaja i sistema kućnog bioskopa
Da raskinete vezu između sistema kućnog bioskopa i Bluetooth uređaja
Pritiskajte taster FUNKCIJA na prednjoj ploči sistema kućnog bioskopa da iz “BT AUDIO” moda
pređete u drugi mod.
~ Povezani Bluetooth uređaj će sačekati izvesno vreme na odgovor sistema kućnog bioskopa pre nego
što prekine vezu. (Vreme prekidanja veze može da se razlikuje, zavisno od Bluetooth uređaja)
~ Uređaj koji je trenutno povezan biće iskopčan.
M
● reprodukcija
Možete raskinuti vezu između sistema kućnog bioskopa i
Bluetooth uređaja (pogledajte korisničko uputstvo za Bluetooth
uređaj).
~ Sistem kućnog bioskopa će biti iskopčan.
~ Kada se sistem kućnog bioskopa prekine vezu sa Bluetooth
uređajem, sistem kućnog bioskopa će prikazati
“DISCONNECT” na prednjem displeju.
` U režimu Bluetooth povezivanja, Bluetooth veza se može isključiti ako interval između sistema kućnog bioskopa
i Bluetooth uređaja premaši neko rastojanje. Ako se rastojanje vrati na efektivan domet ili ako ponovo
pokrenete Bluetooth uređaj, Bluetooth veza se može obnoviti.
` Kod nekih Bluetooth uređaja neke funkcije možda neće raditi pravilno.
41
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 41
2009-03-07 �� 2:52:32
reprodukcija
ŠTAMPANjE MULTIMEDIjALNIH DAToTEkA koRIŠćENjEM FUNkCIjE USB HoSTA
Možete da uživate u multimedijalnim datotekama, kao što su slike, filmovi i muzika, koje su sačuvane na MP3 plejeru
korišćenjem USB memorijske kartice ili digitalne kamere visokog kvaliteta video zapisa uz zvuk 5.1-kanalnog
Kućnog bioskopa tako što ćete povezati memorijski uređaj na USB port Kućnog bioskopa.
1. Povežite USB uređaj na USB port na prednjoj strani
uređaja.
. Pritisnite taster FUNCTIoN na DVD plejeru ili taster
PoRT na daljinskom upravljaču da izaberete USB mod.
~ USB se pojavljuje na ekranu, a zatim nestaje.
~ Ekran USB MENU se pojavljuje na TV ekranu, a
sačuvana datoteka se reprodukuje.
. Da zaustavite reprodukciju, pritisnite taster SToP (@).
Bezbedno uklanjanje PoRTA
Da biste sprečili oštećivanje memorije USB uređaja,
izvršite sigurno uklanjanje pre nego što iskopčate USB kabl.
~ Pritisnite taster SToP (@) dva puta za redom.
Na ekranu će se prikazati REMoVE USB.
~ Uklonite USB kabl.
M
` Da biste slušali svoje muzičke datoteke sa zvukom 5.1-kanalnog kućnog bioskopa, morate da podesite mod
Dolby Pro Logic II na Matrix (Vidi stranu 54).
Preskoči napred/nazad
U toku reprodukcije, pritisnite taster [,].
~ Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster ],
bira se sledeća datoteka.
~ Ako postoji više od jedne datoteke i ako pritisnite taster [,
bira se prethodna datoteka.
Brza reprodukcija
U toku reprodukcije, pritisnite taster (,).
~ Svaki put kada pritisnete jedan od ova dva tastera, brzina
reprodukcije će se menjati na sledeći način:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 42
2009-03-07 �� 2:52:34
Specifikacija USB
hosta
Radna ograničenja
Kompatibilni uređaji
● reprodukcija
Nekompatibilnost
• Podržava USB 1.1 ili USB 2.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabla tipa A.
• Podržava UMS (USB uređaj sa velikim kapacitetom memorije) V1.0 kompatibilne uređaje.
• Podržava uređaj kod koga je povezana disk jedinica formatirana u FAT(FAT, FAT16,
FAT32) sistemu datoteka.
• N e podržava uređaj koji zahteva instaliranje posebnog upravljačkog programa na računar (Windows).
• Ne podržava vezu sa USB hubom.
• USB uređaj, povezan pomoću produžnog USB kabla, možda neće biti prepoznat.
• A USB device requiring a separate power source needs to be connected to the player with
the separate power connection.
• Ako povezani uređaj ima više instaliranih disk jedinica (ili particija), može se povezati samo
jedna disk jedinica (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može izazvati razlike u kvalitetu slike, što zavisi od
uređaja.
SER
Specifikacija USB hosta
1. USB memorijski uređaj
. MP3 plejer
. Digitalna kamera
4. Pokretni hard disk
~ Podržani su pokretni hard diskovi sa manje od 160 GB. Pokretni hard diskovi sa 160GB ili više
možda neće biti prepoznati, što zavisi od uređaja.
~ Ako povezani uređaj ne funkcioniše zbog nedovoljnog električnog napajanja, možete da upotrebite
poseban napojni kabl za strujno napajanje da bi uređaj mogao pravilno da radi. Konektor USB
kabla se može razlikovati, što zavisi od proizvođača USB uređaja.
. USB čitač kartice: USB čitač kartice sa jednim mestom i USB čitač kartice sa više mesta.
~ U zavisnosti od proizvođača, USB čitač kartice možda neće biti podržan.
~ Ako instalirate više memorijskih uređaja na čitač više kartica, može se desiti da imate probleme.
Kompatibilni formati datoteka
Format
Ime
datoteke
Sufiks
datoteke
Bit brzina
Verzija
Piksel
Frekvencija
semplovanja
Nepokretna
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44,1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44,1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
4Mbps
DivX3.11
~DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Muzika
Film
DivX
.AVI,.ASF
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
~ Digitalne kamere koje koriste PTP protokol ili zahtevaju instalaciju dodatnog programa kada se povežu
na računar nisu podržane.
~ Uređaj sa NTFS sistemom datoteka nije podržan. (Podržani je samo FAT 16/32 (Tabela razmeštaja
datoteka 16/32) sistem datoteka.)
~ Ne funkcioniše sa Janus omogućenim MTP (Protokol prenosa medija) uređajima.
43
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 43
2009-03-07 �� 2:52:34
podešavanje sistema
Funkcije ovog kućnog bioskopa možete da podesite za najbolju primenu u ambijentu vašeg doma.
Podešavanje jezika
OSD(prikaz na ekranu) jezik je unapred postavljen na engleski jezik.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Izaberite Language, a zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete OSD Language, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željeni jezik ,
a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Kada završite podešavanje, OSD će biti na engleskom jeziku ako
je engleski jezik izabran kao jezik.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE : Izbor OSD jezika
AUDIO : Izbor jezika zvuka (snimljenog na disku)
SUBTITLE : Izbor jezika titla (snimljenog na disku)
DISC MENU : Izbor jezika menija diska (snimljenog na disku)
 Ako jezik koji ste izabrali nije snimljen na disku, jezik menija se
neće promeniti, čak i ako ga postavite na željeni jezik.
~ OTHERS : Da izaberete druge jezike, izaberite OTHERS i unesite
jezički kod za vašu zemlju (Vidi stranu 63).
Jezik za AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU može da se
bira.
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Podešavanje MODA HDMI VIDEO IZLAZA
Bira tip izlaza sa HDMI/OUT konektora.
~ YCbCr : Uobičajeno je da ovo izaberete za povezivanje sa HDMI uređajem.
~ RGB : Daje svetlije boje i tamniju crnu boju. Izaberite ako su boje slabe.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER .
. Pritiskajte taster kursora ▼ da dođete na prikaz HDMI VIDEO OUT
, a zatim pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte taster kursora ▲,▼ da izaberete željenu stavku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
44
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 44
2009-03-07 �� 2:52:35
SER
Podešavanje tipa TV ekrana
Zavisno od tipa vašeg TV aparata (široki ekran ili konvencionalni 4:3), možete da izaberete proporciju TV ekrana.
1. U modu Stop, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz TV DISPLAY, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN da se vratite na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
● podešavanje sistema
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željenu stavku, a zatim
pritisnite taster ENTER.
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
Podešavanje proporcije TV ekrana (veličina ekrana)
Odnos horizontalne i vertikalne dimenzije ekrana za konvencionalne TV aprate je 4:3, dok je kod širokih
ekrana i TV aparata visoke rezolucije 16:9. Ovaj odnos se naziva proporcija ekrana. Prilikom reprodukcije
DVD diskova koji su snimljeni za različite veličine ekrana, trebalo bi da podesite proporciju tako da
odgovara vašem TV aparatu ili monitoru.
Kod standardnih TV aparata izaberite ili opciju 4:3PS ili opciju 4:3LB prema svojim željama. Izaberite
WIDE/HDTV ako imate TV sa širokim ekranom.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu pan & scan na
konvencionalnom TV aparatu.
~ Možete da vidite samo srednji deo ekrana
(sa odsečenim stranicama 16:9 slike).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Izaberite ovu opciju za reprodukciju 16:9 slike u modu "letter box" na
konvencionalnom TV aparatu.
~ Pri vrhu i pri dnu ekrana pojaviće se crne trake.
WIDE/HDTV
Izaberite ovu opciju da gledate 16:9 slike u režimu punog ekrana na vašem
TV aparatu sa širokim ekranom TV.
~ Možete da uživate u formatu širokog ekrana.
M
` Ako je DVD disk snimljen u proporciji 4:3, ne možete da ga gledate na širokom ekranu.
` Pošto se DVD diskovi snimaju u različitim formatima slike, oni različito izgledaju zavisno od programa, tipa TV
aparata i postavke za proporciju TV ekrana.
` Kada se koristi HDMI, ekran se automatski prebacuje u mod širokog ekrana.
45
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 45
2009-03-07 �� 2:52:36
podešavanje sistema
Podešavanje roditeljskih kontrola (nivoa rejtinga)
Koristite ovu funkciju da ograničite reprodukciju DVD diskova sa sadržajima za odrasle ili sadržajima
nasilja, koji nisu za decu.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz PARENTAL, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% da izaberete željeni nivo rejtinga, a
zatim pritisnite taster ENTER.
~ Ako ste izabrali nivo 6, ne možete da gledate DVD diskove nivoa 7
ili višeg.
~ Što je nivo viši, sadržaj je bliži nasilnom sadržaju ili sadržaju za
odrasle.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Unapred zadata lozinka je "7890".
~ Kada se podešavanje završi, bićete prebačeni na prethodni ekran.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` To funkcioniše samo ako DVD disk sadrži informaciju o rejtingu.
Postavljanje lozinke
Možete da postavite lozinku za Roditeljsku (nivo rejtinga) postavku.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz PASSWORD, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritisnite taster ENTER.
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Unesite staru lozinku, novu lozinku i potvrdite novu lozinku.
~ Podešavanje je završeno.
M
` Unapred zadata lozinka je "7890".
Ako ste zaboravili lozinku za nivo rejtinga, uradite sledeće
~ Dok je plejer u režimu "No DIsc", pritisnite i držite pritisnut taster STOP (@) na DVD plejeru duže od 5
sekundi. Na ekranu se pojavljuje INITIAL, a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate vrednosti.
~ Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke. Nemojte ovo koristiti osim ako
nije neophodno.
46
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 46
2009-03-07 �� 2:52:36
G
SER
PoSTAVLjANjE PozADINE
Dok gledate DVD ili JPEG CD, možete da postavite sliku koju biste želeli da imate kao pozadinu.
1. U toku reprodukcije, pritisnite taster PAUSE (
pojavi slika koja vam se dopada.
) kada se
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
. Pritisnite taster Logo.
~ CoPY Logo DATA.
. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovo uključiti.
~ Izabrana pozadina će biti prikazana.
~ Možete da izaberete do 3 postavke za pozadinu.
CoPY Logo DATA
# PAUSE
Logo IS CoPIED
# PAUSE
DA IzABERETE jEDNU oD 3 PoSTAVkE zA PozADINU kojE STE NAPRAVILI
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Setup, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Logo, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora $,% izaberite željenog korisnika USER, a
zatim pritisnite taster ENTER.
~ Tako se bira jedna od 3 pozadine ekrana.
. Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ oRIgINAL : Izaberite ovu opciju da postavite sliku
Samsung logotipa kao svoju pozadinu.
~ USER : Izaberite ovu opciju da postavite željenu sliku za
vašu pozadinu.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
DviX (R) registracija
Molimo da koristite ovaj registracioni kod za registrovanje ovog Blu-ray plejera za format video zapisa na
zahtev DivX (R). Za više informacija, posetite www.divx.com/vod.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 47
2009-03-07 �� 2:52:39
podešavanje sistema
Podešavanje SPEAKER MODE
Izlazni signali i frekventni odzivi sa zvučnika će se automatski prilagođavati prema konfiguraciji vaših
zvučnika, bez obzira na to da li se izvesni zvučnici koriste ili ne.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Na prikazu SPEAKER SETUP, pritisnite ponovo taster ENTER ili +
taster.
4. Pritiskajte taster kursora ,,, da dođete na željeni zvučnik,
a zatim pritisnite taster ENTER.
~ Za C, SL i SR, svaki put kada pritisnete ovaj taster, mod se
naizmenično menja na sledeći način : SMALL  NONE.
~ Za L i R, mod je postavljen na SMALL.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
~ SMALL : Izaberite to kada koristite zvučnike.
~ NONE : Izaberite to kada zvučnici nisu povezani.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` U zavisnosti od postavki za PRO LOGIC i STEREO, mod zvučnika može da se razlikuje (vidi stranu 54).
Podešavanje vremena kašnjenja
Ako zvučnici ne mogu da se postave na jednakim rastojanjima od mesta za slušanje, možete da
podesite vreme kašnjenja audio signala iz centralnog i iz zadnjih zvučnika.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio, a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz DELAY TIME , a
zatim pritisnite taster ENTER ili + taster.
4. Pritisnite taster ENTER.
. Pritiskajte taster kursora _, + taster da dođete na prikaz vremena
kašnjenja.
~ Vreme kašnjenja za C možete da podesite od 00 do 05mSEC, a
za SL i SR od 00 do 15mSEC.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
48
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 48
2009-03-07 �� 2:52:39
SER
Podešavanje vremena kašnjenja zvučnika
Kada se reprodukuje 5.1-kanalni surround zvuk, možete uživati
u najboljem zvuku ako je rastojanje od vas do svakog zvučnika
jednako.
Kako zvuci do mesta za slušanje stižu u različitim vremenima,
zavisno od položaja zvučnika, tu razliku možete da prilagodite
dodavanjem efekta kašnjenja zvuku sa centralnog i surround
zvučnika.
Idealan položaj
CENTRALNOG ZVUČNIKA
Ako je rastojanje Dc jednako ili veće od rastojanja Df na datoj
slici, ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite
postavku prema tabeli.
Rastojanje
između Df i Dc
Vreme
kašnjenja
0.00 m
0 ms
0.34 m
1 ms
0.68 m
2 ms
1.06 m
3 ms
1.40 m
4 ms
1.76 m
5 ms
Idealan
položaj
SURROUND
ZVUČNIKA
Poželjno je da se svi zvučnici postave u ovom krugu.
Df: Rastojanje od PREDNJEG ZVUČNIKA
Dc: Rastojanje od CENTRALNOG ZVUČNIKA
Ds: Rastojanje od SURROUND ZVUČNIKA
● podešavanje sistema
Podešavanje CENTRALNOG ZVUČNIKA
Podešavanje ZADNJEG ZVUČNIKA
Ako je rastojanje Dc jednako ili veće od rastojanja Dr na datoj slici,
ovaj mod postavite na 0ms. U suprotnom, promenite postavku prema tabeli.
Rastojanje
između Df i Dc
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vreme
kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` Kod
PL II (Dolby Pro Logic II), vreme kašnjenja se može razlikovati za svaki mod.
` Kod AC-3 i DTS, vreme kašnjenja se može podesiti između 00 i 15mSEC.
` Srednji kanal se može podešavati samo za 5.1-kanalne diskove.
49
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 49
2009-03-07 �� 2:52:40
podešavanje sistema
Podešavanje tonske probe
Koristite funkciju tonske probe da proverite veze zvučnika.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Na prikazu TEST TONE, pritisnite ponovo taster ENTER ili + taster.
~ Tonska proba će se redom slati na L  C  R  SR  SL
 SW.
~ Ako se sada ponovo pritisne taster ENTER, tonska proba će se
prekinuti.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
STOP
EXIT
Podešavanje zvuka
Možete da podesite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na SOUND EDIT, a zatim
pritisnite taster ENTER.
4. Pritiskajte taster kursora , da izaberete i podesite željenu stavku.
Pritiskajte taster kursora , da podesite postavke.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
MOVE
50
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 50
2009-03-07 �� 2:52:40
SER
Ručno podešavanje jačine zvuka i simetrije zvučnika pomoću tastera SoUND EDIT.
Pritisnite taster SoUND EDIT, a zatim pritiskajte taster
kursora ,.
~ Svaki put kada pritisnete taster SoUND EDIT moći ćete da
vidite simetriju i nivo za svaki zvučnik.
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
Podešavanje simetrije prednjeg/zadnjeg zvučnika
` Možete da izaberete 0 dB, -6 dB ili OFF.
` Jačina zvuka se smanjuje prema – 6 dB.
Podešavanje nivoa centralnog/zadnjeg/subwoofer zvučnika
` Nivo jačine zvuka se može podešavati u koracima od +6dB do –6dB.
` Zvuk se pojačava prema +6dB, a utišava prema -6dB.
PoDEŠAVANjE DRC-A (koMPRESIjA DINAMIčkog oPSEgA)
Ova funkcija prilagođava opseg između najglasnijih i najtiših zvukova. Možete da koristite ovu funkciju da uživate u
Dolby Digital zvuku dok noću gledate filmove sa utišanim zvukom.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na Audio , a zatim pritisnite
taster ENTER ili + taster.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na DRC, a zatim pritisnite
taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursora , da podesite DRC.
~ Kada se pritiska taster kursora , učinak je veći, a kad se pritiska
taster kursora , učinak je manji.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
CHANgE
1
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 51
2009-03-07 �� 2:52:42
podešavanje sistema
Podešavanje AV SYNC
Video zapis može da se čini sporiji od audio zapisa ako je uređaj povezan na digitalni TV aparat. Ako se to desi, podesite
vreme kašnjenja zvuka tako da odgovara video zapisu.
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz AV-SYNC, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritiskajte taster kursor ,da izaberete vreme kašnjenja za
AV-SYNC, a zatim pritisnite taster ENTER.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
~ Možete da podesite vreme kašnjenja zvuka od 0 ms do 300 ms.
Postavite ga na optimalnu vrednost.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
Podešavanje HDMI zvuka
Svi audio signali koji se prenose preko HDMI kabla mogu da se uključuju i isključuju (ON/OFF).
1. U Stop modu, pritisnite taster MENU.
. Pritiskajte taster kursora % da dođete na prikaz Audio, a zatim
pritisnite taster ENTER ili +.
. Pritiskajte taster kursora  da dođete na prikaz HDMI AUDIO, a
zatim pritisnite taster ENTER ili +.
4. Pritisnite taster kursora , da izaberete ON ili OFF, a zatim
pritisnite taster ENTER.
~ ON : I video i audio signali se prenose preko HDMI spojnog kabla,
a zvuk se čuje samo preko zvučnika vašeg TV aparata.
~ OFF : Video signal se prenosi samo preko HDMI spojnog kabla,
a zvuk se čuje samo preko zvučnika kućnog bioskopa.
d Pritisnite taster RETURN za povratak na prethodni nivo.
d Pritisnite taster EXIT da izađete iz ekrana za podešavanje.
M
` Unapred zadata postavka za ovu funkciju je HDMI AUDIO OFF.
` HDMI AUDIO se automatski spušta na 2-kanalni za TV zvučnike.
52
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 52
2009-03-07 �� 2:52:46
DSP(Procesor digiralnih signala) : DSP modovi su projektovani za simulaciju različitih akustičnih sredina.
EQ : Možete da izaberete ROCK, POP ili CLASSIC radi optimizacije zvuka za muzički žanr koji reprodukujete
SER
zVUčNo PoLjE (DSP)/EQ FUNkCIjA
Pritisnite taster DSP/EQ.
~ DSP se pojavljuje na ekranu.
Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći način:
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
PoPS ➞ jAzz ➞ RoCk ➞ STUDIo ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MoVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ PoPS, jAzz, RoCk : Zavisno od muzičkog žanra, možete da
izaberete POPS, JAZZ i ROCK.
~ STUDIo : Stvara osećaj atmosfere u studiju.
~ CLUB : Podražava zvuk diskoteke sa pulsirajućim bas ritmom.
~ HALL : Obezbeđuje čist zvuk vokala, kao da se sluša u
koncertnoj sali.
~ MoVIE : Stvara osećaj bioskopske atmosfere.
~ CHURCH : Stvara osećaj atmosfere u velikoj crkvi.
~ PASS : Izaberite za normalno slušanje.
M
` Funkcija DSP/EQ je dostupna samo u STEREO modu.
Pritisnite taster
PL II mode da prikažete STEREO na ekranu.
` Ova funkcija radi sa CD, MP3-CD, DivX, tjunerom i Dolby Digital diskovima.
` Tokom reprodukcije DVD diska koji je kodiran sa dva ili više kanala, automatski se bira višekanalni mod, a funkcija
DSP/EQ ne radi.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 53
2009-03-07 �� 2:52:47
podešavanje sistema
DoLBY PRo LogIC II MoD
Možete da izaberete željeni Dolby Pro Logic II AUDIO mod.
Pritisnite taster
PL II MoDE.
~ Svaki put kada se taster pritisne, mod se menja na sledeći način.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRo LogI ➞ MATRIX ➞
STEREo ➞ MUSIC
PRo LogIC II
~ MUSIC : Dok slušate muziku, možete da doživite zvučne
efekte kao da slušate stvarno izvođenje.
~ CINEMA : Dodaje realističnu notu filmskoj muzici.
~ PRo LogI : Doživećete realistične višekanalne efekte, kao da imate pet zvučnika iako koristite samo prednji
levi i prednji desni zvučnik.
~ MATRIX : Čućete 5.1-kanalni surround zvuk.
~ STEREo : Izaberite kako biste slušali zvuk samo sa prednjeg levog, prednjeg desnog i subwoofer zvučnika.
M
` Kada birate Pro Logic II mod, povežite vaš spoljni uređaj na AUDIO INPUT konektore (L i R) na plejeru.
Ako povežete samo jedan od ulaza (L ili R), nećete moći da slušate surround zvuk.
DoLBY PRo LogIC II EFEkAT
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC modu.
1. Pritisnite taster
PL II MoDE da izaberite mod MUSIC.
. Pritisnite taster
PL II EFFECT.
. Pritiskajte tastere , da izaberete željenu postavku efekta.
~ PANoRAMA : Ovaj mod omogućava da se u refleksiju
prednjih stereo zvučnika uključe surround zvučnici radi
postizanja uzbudljivog “omotavajućeg” efekta sa refleksijom
od bočnih zidova.
Možete izaberati 0 ili 1.
~ C- WIDTH : Zvuk se čuje samo preko centralnog zvučnika.
Prednji levi i desni zvučnici proizvode “fantomski” zvuk.
Možete da izaberete od 0 do 7.
~ DIMENS 1 : U koracima podešava zvučno polje (DSP) prednjih ili zadnjih zvučnika.
Možete da izaberete od 0 do 6.
4
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 54
2009-03-07 �� 2:52:48
Samo jednim podešavanjem funkcije ASC posle premeštanja ili instaliranja uređaja, uređaj će automatski
prepoznavati rastojanje između zvučnika, nivoe između kanala i frekventne karakteristike radi kreiranja
5.1-kanalnog zvučnog polja koje je optimalno za vašeokruženje.
● PoDEŠAVANjE SISTEMA
ASC mikrofon
L: PREDNJI ZVUČNIK (L)
R: PREDNJI ZVUČNIK (R)
C: CENTRALNI ZVUČNIK
SW: SUBWOOFER
M
SER
ASC (Automatska kalibracija zvuka) PoDEŠAVANjE
SL: ZADNJI ZVUČNIK (SL)
SR: ZADNJI ZVUČNIK (SR)
` ASC SETUP se može izvršiti kada u uređaju nema diska ili kada je uređaj u modu Stop sa stavljenim DVD/CD
diskom.
` Zbog toga što je nivo jačine zvuka fiksan u toku ASC podešavanja, ne možete podešavati jačinu zvuka putem
tastera za kontrolu jačine zvuka.
` Ako se mikrofon sa automatskom kalibracijom iskopča u toku ASC podešavanja, podešavanje će biti otkazano.
` Kada se aktivira ASC funkcija, DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll i P. BASS zvučni efekti neće funkcionisati.
za proveru ASC-a
Kratko pritisnite taster ASC.
~ Na displeju će se prikazati vrednosti rastojanja i vrednosti nivoa za svaki kanal.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 55
2009-03-07 �� 2:52:49
podešavanje sistema
ASC (Automatska kalibracija zvuka) PoDEŠAVANjE
1. Priključite ASC mikrofon na ASC ulazni konektor.
. Stavite ASC mikrofon u položaj za slušanje.
. Pritisnite taster ASC.
~ Za kreiranje optimalnog 5.1-kanalnog zvučnog polja,
opcije izbora se menjaju prema sledećem redosledu:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Kada se na displeju pojavi poruka "REMOVE MIC",
iskopčajte ASC mikrofon.
M
` Za podešavanje ASC funkcije potrebno je oko 3 minuta.
za otkazivanje ASC (Automatska kalibracija zvuka) podešavanja,
pritisnite taster ASC.
Zaustavlja se emitovanje zvuka, na displeju se prikazuje "CANCEL ASC", a podešavanje se otkazuje.
za slušanje u ASC (Automatska kalibracija zvuka) modu, kratko
pritisnite taster ASC.
Na displeju se menjaju opcije ASC ON i ASC OFF.
Ako izaberete "ASC ON", čućete zvuk u ASC modu.
Ako izaberete "ASC OFF", čućete zvuk u modu koji je podešen za audio postavku na ekranu za
podešavanje.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 56
2009-03-07 �� 2:52:50
SER
radio
SLUŠANjE RADIjA
Daljinski upravljač
● RADIo
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
. Podesite na željenu stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1 : Kada se pritisne
taster [,], bira se unapred podešena radio
stanica.
~ Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite i držite
pritisnut taster ,,. za automatsko traženje
aktivnih radio stanica.
~ Ručno podešavanje : Kratko pritiskajte taster
,,. da povećate ili smanjite frekvenciju u
koracima.
glavna jedinica
1. Pritisnite taster FUNCTIoN da izaberete FM opseg.
. Izaberite radio stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1 : Pritisnite taster SToP
(@) da izaberete PRESET, a zatim pritisnite taster
[,] da izaberete unapred podešenu stanicu.
~ Automatsko podešavanje 2 : Pritisnite taster SToP
(@) da izaberete MANUAL, a zatim
pritisnite i držite pritisnut taster [,] za automatsko
traženje opsega.
~ Ručno podešavanje : Pritisnite taster SToP (@) da
izaberete MANUAL, a zatim kratko pritiskajte taster [,] da podesite na nižu ili višu frekvenciju.
Pritisnite taster Mo/ST da slušate u Mono/Stereo modu.
~ Svaki put kada se pritisne ovo dugme, zvuk se prebacuje na STEREO ili MONO.
~ U području lošeg prijema, izaberite MONO za jasnije, neometane radio emisije.
PoDEŠAVANjE STANICA
Primer : Memorisanje stanice FM 89.10
1. Pritisnite taster TUNER da izaberete FM opseg.
. Pritiskajte taster ,,. da izaberete 89.10.
. Pritisnite taster TUNER MEMoRY.
~ 01 trepće na ekranu.
4. Pritisnite taster [,] da izaberete unapred zadati broj.
~ Možete da izaberete od 1 do 15.
. Ponovo pritisnite taster TUNER MEMoRY.
~ Pritisnite taster TUNER MEMoRY pre nego što broj
nestane sa ekrana.
~ Number nestaje sa ekrana, a stanica se smešta u
memoriju.
. Da podesite drugu stanicu, ponovite korake 2 do 5.
~ Da pređete na unapred podešenu stanicu, pritisnite
taster [,] na daljinskom upravljaču da biste izabrali kanal.
M
` Ova jedinica ne prima AM(MW) emisije.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 57
2009-03-07 �� 2:52:51
praktična funkcija
FUNkCIjA TAjMERA zA ISkLjUčIVANjE
Možete da podesite vreme za koje će se Kućni bioskop sam isključiti.
Pritisnite taster SLEEP.
~ SLEEP. Svaki put kada se taster pritisne, unapred zadato
vreme se menja na sledeći način :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Da potvrdite postavku tajmera za isključivanje, pritisnite taster
SLEEP.
~ Prikazuje se preostalo vreme do automatskog isključivanja
Kućnog bioskopa.
~ Ako se ovaj taster ponovo pritisne, promeniće se vreme do isključivanja koje ste prethodno podesili.
Da otkažete tajmer za isključivanje, držite pritisnut taster SLEEP dok se na displeju ne prikaže oFF.
PoDEŠAVANjE oSVETLjENoSTI EkRANA
Možete da podesite osvetljenost displeja na glavnoj jedinici da vas ne bi
ometala dok gledate film.
Pritisnite taster DIMMER.
~ Svaki put kada se ovaj taster pritisne podešava se
osvetljenost displeja na prednjoj ploči.
FUNkCIjA ISkLjUčIVANjA zVUkA
To je korisno kada odgovarate na zvono na ulaznim vratima ili na telefonski poziv.
Pritisnite taster MUTE.
~ MUTE se prikazuje na displeju.
~ Da vratite zvuk, ponovo pritisnite taster MUTE.
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 58
2009-03-07 �� 2:52:53
SER
S.VoL (INTELIgENTNA jAčINA zVUkA)
To će regulisati i stabilizovati nivo jačine zvuka tako da ne dolazi do
drastičnih promena jačine zvuka prilikom promene kanala ili scene.
Pritisnite taster S.VoL.
~ Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način:
S.VoL oN  S.VoL oFF
● PRAkTIčNA FUNkCIjA
P.BASS
P.BASS funkcija naglašava niske tonove obezbeđujući
zvučne efekte ritma
Pritisnite taster P.BASS da izaberete P.BASS mod.
P BAS oN  P BAS oFF
M
` Funkcija P.BASS je dostupna samo za 2-kanalne LPCM izvore, kao što su mp3,Divx,cd i wma. Kada pritisnete
taster P.BASS, na ekranu će se prikazati “POWER BASS ON”.
P.bass ne funkcioniše za DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC ll modove.
` Ukoliko pritisnete taster P.BASS u DSP/EQ modu, the DSP/EQ mod se automatski isključuje, a aktivira se
funkcija P. BASS.
oPTIMIzACIjA zVUkA
To, takođe, pomaže da se poboljša vaš audio doživljaj (npr. mp3
muzika).
Ovo koristite ukoliko želite da sa MP3 izvora slabog kvaliteta čujete
bolji zvuk.
Pritisnite taster AUDIo UPSCALE.
~ Svaki put kada se taster pritisne, izbor se menja na sledeći
način
UPSC oN  UPSC oFF
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 59
2009-03-07 �� 2:52:54
praktična funkcija
oSNoVNA UPoTREBA koPIRANjE CD-A
Pretvara audio signal sa CD-a u datoteku formata MP3 pre slanja na USB memorijski uređaj.
B
1. Povežite USB uređaj.
. Stavite audio CD u fioku za disk.
. Pritisnite CD RIPPINg.
~ Da biste pokrenuli kopiranje trenutne numere, pritisnite
taster CD RIPPINg na daljinskom upravljaču dok sistem
reprodukuje numeru ili je numera privremeno
zaustavljena.
~ Za kopiranje svih numera sa CD-a, pritisnite i zadržite
pritisnutim taster CD RIPPINg na daljinskom upravljaču.
~ Sistem prikazuje poruku "CD RIPPING" na displeju i
počinje kopiranje.
4. Pritisnite SToP (@) da biste zaustavili kopiranje.
~ Kada se kopiranje CD-a završi, u USB uređaju se kreira
direktorijum pod imenom "RIPPING", a kopirana datoteka
se čuva u formatu "SAM_XXXX”.mp3".
M
` Ne raskidajte USB vezu i ne izvlačite mrežni kabl u toku kopiranja CD-a. U suprotnom, to može
`
`
`
`
`
`
`
`
prouzrokovati oštećivanje podataka. Da biste zaustavili kopiranje CD-a, pritisnite taster SToP i
odvojite USB uređaj kada sistem potpuno prekine reprodukciju CD-a.
Ako raskinete USB vezu tokom kopiranja CD-a, sistem će se isključiti i nećete moći da obrišete
kopiranu datoteku. U tom slučaju, uređaj povežite na računar putem USB kabla, napravite rezervnu
kopiju podataka, a zatim formatirajte USB uređaj.
Ako USB uređaj povežete na sistem dok je reprodukcija CD-a u toku, sistem zaustavlja reprodukciju i
nastavlja je kada se završi inicijalizacija USB veze. (Vreme inicijalizacije se može razlikovati, što zavisi
od tipa USB uređaja.)
Funkcija kopiranja cd-a nije primenljiva na DTS-CD.
Ako kopiranja traje manje od 5 sekundi, neće biti kreirana datoteka kopije.
Kopiranje CD-a je moguće samo ako su USB uređaj ili HDD formatirani u FAT sistemu
datoteka. (NTFS sistem datoteka nije podržan.) Za spisak kompatibilnih uređaja pogledajte
specifikaciju USB hosta.
Kopiranje se vrši normalnom brzinom x1, a vreme kopiranja može trajati duže za neke USB
uređaje.
Zvuk se ne isporučuje dok sistem vrši kopiranje CD-a.
Ne primenjujte silu na sistem dok kopirate CD.
0
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 60
2009-03-07 �� 2:52:55
SER
rešavanje problema
Pogledajte datu tabelu ako ova jedinica ne funkcioniše ispravno. Ako vaš problem nije naveden u tabeli ili
ako dato uputstvo ne pomogne, isključite jedinicu, iskopčajte mrežni kabl i pozovite najbližeg ovlašćenog
prodavca ili Samsungov servisni centar za elektronske uređaje.
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
• Da li je mrežni kabl sigurno priključen u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Proverite broj za region na DVD-u.
DVD diskovi koji su kupljeni u inostranstvu možda neće moći
da se reprodukuju.
• CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne mogu biti reprodukovani na
ovom DVD plejeru.
• Uverite se da je nivo rejtinga tačan.
Reprodukcija ne počinje odmah posle
pritiskanja tastera Play/Pause.
• Da li koristite deformisani disk ili disk sa ogrebotinama na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne čuje.
• Ne čuje se zvuk tokom brze reprodukcije, spore reprodukcije i
reprodukcije "korak po korak".
• Da li su zvučnici pravilno povezani? Da li su postavke zvučnika pravilno
prilagođene?
• Da li je disk mnogo oštećen?
Zvuk može da se čuje samo iz
nekoliko zvučnika, ali ne i iz svih
šest.
• Kada slušate CD ili radio, zvuk se čuje samo na prednjim zvučnicima
(L/R). Izaberite "PRO LOGIC II" pritiskanjem PL II (Dolby Pro Logic II)
na daljinskom upravljaču da biste koristili svih šest zvučnika.
• Uverite se da je DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
• Ako ste u modu zvučnika u audio postavkama ekrana za podešavanje
C, SL i SR podesili na NONE, neće se čuti nikakav zvuk iz centralnog
zvučnika i prednjeg levog i prednjeg desnog zvučnika. Podesite C, SL i
SR na SMALL.
Dolby Digital 5.1-kanalni surround
zvuk se ne generiše.
• Da li na disku postoji oznaka "Dolby Digital 5.1 CH"? Dolby Digital 5.1kanalni surround zvuk se čuje samo ako je disk snimljen sa 5.1kanalnim zvukom.
• Da li je jezik zvuka pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL 5.1-CH u
informacionom displeju?
Daljinski upravljač ne radi.
• Da li se daljinskim upravljačem upravlja u okviru njegovog radnog ugla i
dometa?
• Da li su baterije istrošene?
• Da li ste pravilno izabrali funkcije moda (TV/DVD) daljinskog upravljača
(TV ili DVD)?
● rešavanje problema
Ne mogu izbaciti disk.
61
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 61
2009-03-07 �� 2:52:55
rešavanje problema
SIMPTOM
Proveriti/Pomoć
• Disk se okreće, ali se slika ne
prikazuje.
• Kvalitet slike je loš, a slika
podrhtava.
• Da li je TV aparat uključen?
• Da li su video kablovi pravilno povezani?
• Da li je disk prljav ili oštećen?
• Loše proizvedeni disk možda neće moći da se reprodukuje.
Jezik zvuka i titlova ne funkcioniše.
• Jezik zvuka i titlova ne radi ako ih disk ne sadrži.
Ekran menija se ne pojavljuje kada se
izabere funkcija menija.
• Da li koristite disk koji ne sadrži menije?
Proporcija ekrana se ne može
promeniti.
• Možete da reprodukujete 16:9 DVD diskove u 16:9 WIDE modu, 4:3
LETTER BOX modu ili 4:3 PAN SCAN modu, ali se 4:3 DVD diskovi
mogu videti samo u proporciji 4:3. Pogledajte omotnicu DVD diska, a
zatim izaberite odgovarajuću funkciju.
• Glavna jedinica ne radi.
(Primer: Napajanje se isključuje ili
se čuje čudan šum.)
• DVD plejer ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite pritisnut taster STOP (@) na daljinskom
upravljaču duže od 5 sekundi.
Zaboravljena je lozinka za nivo
rejtinga.
• Dok na displeju glavne jedinice stoji poruka “NO DISC”, držite pritisnut
taster STOP (@) na glavnoj jedinici duže od 5 sekundi. Na displeju se
prikazuje “INITIAL”, a sve postavke će biti vraćene na unapred zadate
vrednosti.
• Pritisnite taster POWER.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Upotrebom funkcije RESET obrisaće se sve sačuvane postavke.
Nemojte ovo koristiti osim ako nije neophodno.
Nije moguć prijem radio emisija.
• Da li je antena pravilno povezana?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte spoljnu FM antenu u
području dobrog prijema.
62
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 62
2009-03-07 �� 2:52:55
SER
lista jezičkih kodova
Unesite odgovarajući broj koda za početne postavke za “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (Vidi stranu 44).
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
Kod
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● lista jezičkih kodova
Kod
63
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 63
2009-03-07 �� 2:52:56
dodatak
Mere opreza pri rukovanju i čuvanju diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitet zvuka ili slike ili prouzrokovati preskakanje.
Posebno pazite da ne izgrebete diskove kada rukujete sa njima.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stanu diska koja se reprodukuje.
Disk držite za ivice tako da prsti ne dodiruju površnu.
Ne lepite papir ili traku na disk.
Čuvanje diska
Ne čuvajte na direktnoj sunčevoj
svetlosti
M
Čuvajte u hladnom provetrenom Čuvajte u čistom zaštitnom omotu.
prostoru
Čuvajte u verikalnom položaju.
` Ne dozvolite da se diskovi uprljaju.
` Ne stavljajte napukle ili izgrebane diskove.
Rukovanje i čuvanje diskova
Ako na površini diska postoje otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagom sapunicom i obrišite mekom
tkaninom.
~ Prilikom čišćenja nežno brišite od centra ka spoljnom obodu diska
M
` Kondenzacija se može stvoriti ako topli vazduh dođe u kontakt sa hladnim delovima u plejeru. Kada se stvori
kondenzacija u plejeru, plejer možda neće ispravno funkcionisati. Ako se to desi, izvadite disk i ostavite plejer
na 1 ili 2 sata sa uključenim napajanjem.
64
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 64
2009-03-07 �� 2:52:57
Opšte
95 W
Težina
4.2 kg
Dimenzije
449.6 (Š) x 251.5 (V) x 99.1 (D) mm
Opseg radnih temperatura
+5°C do +35°C
Vlažnost
10 % do 75 %
CD : 12 cm (KOMPAKT DISK)
CD : 8 cm (KOMPAKT DISK)
Kompozitni video signal
● dodatak
Potrošnja struje
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
SER
Specifikacije
Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/s
Približno vreme reprodukcije (jednostrani, jednoslojni diskovi) : 135 min.
Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 74 min.
Brzina čitanja : 4.8 ~ 5.6 m/s
Maks. vreme reprodukcije : 20 min.
1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Y : 1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Video izlaz
Komponentni video signal
Pr : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pb : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Zvučnik
HDMI
Impedansa: 85~115Ω
Prednji zvučnik, izlaz
133W x 2(3Ω)
Centralni zvučnik, izlaz
133W(3Ω)
Zadnji zvučnik, izlaz
133W x 2(3Ω)
Subwoofer zvučnik, izlaz
135W(3Ω)
Frekventni opseg
20Hz~20KHz
Odnos signal/šum
70dB
Odvajanje kanala
60dB
Ulazna osetljivost
(AUX)400mV
65
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 65
2009-03-07 �� 2:52:57
dodatak
Specifikacije (nastavak)
HT-X725/HT-X725G
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
5.1-kanalni sistem zvučnika
Prednji/Centralni/Zadnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Prednji : 185 x 605 x 185 mm
Zadnji : 93 x 271 x 77 mm
Centralni : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji : 1.6 kg, Zadnji : 0.9 kg
Centralni : 0.3 kg, Subwoofer : 4.2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Sistem zvučnika
Zvučnik
Impedansa
Frekventni opseg
Nivo zvučnog pritiska na izlazu
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težina
Prednji/Centralni/Zadnji
5.1-kanalni sistem zvučnika
Subwoofer
3Ω
3Ω
140Hz~20KHz
35Hz~160Hz
86dB
86dB
133W
135W
266W
270W
Prednji/Zadnji : 270 x 1115 x 270 mm
Centralni : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji/Zadnji : 2.93 kg
Centralni : 0.3 kg, Subwoofer : 4.2 kg
*: Nominalne specifikacije
- Samsung Electronics Co., Ltd zadržava pravo da promeni specifikacije bez prethodne najave.
- Težina i dimenzije su približne.
66
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 66
2009-03-07 �� 2:52:57
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Ako imate bilo kakva pitanja ili komentare u vezi Samsung proizvoda, molimo da kontaktirate SAMSUNG
centar za podršku kupcima.
Region
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 67
Internet lokacija
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za podršku kupcima 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 2:52:58
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO_SER_0307.indd 68
2009-03-07 �� 2:52:58
HT-X725
HT-X725G
HT-TX725
HT-TX725G
Digitalni kućni
kino sustav
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo vam na kupnji ovog Samsungovog proizvoda.
Za primanje potpunije usluge molimo,
registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/register
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 1
2009-03-07 �� 1:34:56
značajke
Reprodukcija više diskova i FM tuner
Ovaj vam sustav kućnog kina omogućuje reprodukciju raznih diskova, uključujući DVD-VIDEO, CD, MP3-CD, WMA-CD,
DivX, CD-R/RW i DVD±R/RW.
USB host podrška
Možete spojiti i reproducirati datoteke s vanjskih USB uređaja za pohranu poput MP3 playera, USB flash memorije
itd. pomoću funkcije kućnog kina USB HOST.
Dolby Pro Logic II
Dolby Pro Logic II predstavlja oblik više-kanalnog audio signala tehnologije dekodiranja koja poboljšava postojeći Dolby
Pro Logic.
DTS (Sustav digitalnih kućnih kina)
DTS je format za audio sažimanje kojeg je razvio Digital Theater Systems Inc. Isporučuje punu frekvenciju 5.1kanalnog zvuka.
TV funkcija čuvara zaslona
Ako glavna jedinica ostaje u načinu rada Stop (privremenog zaustavljanja) 3 minute, na TV zaslonu pojavljuje se
logotip Samsung. (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) se automatski prebacuje na način uštede energije
nakon 20 minuta u načinu rada čuvara zaslona.
Funkcija uštede energije
(HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) se automatski isključuje nakon 20 minuta u načinu rada Stop.
Prilagođeni prikaz TV zaslona
(HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) vam omogućuje da odaberete svoju omiljenu sliku tijekom JPEG i DVD
reprodukcije te je postavite kao pozadinsku sliku.
HDMI
HDMI istovremeno prenosi DVD video i audio signale te pruža jasniju sliku.
Funkcija AV SYNC
Video može kasniti iza audia ako je jedinica spojena na digitalni TV.Da biste to kompenzirali, možete podesiti vrijeme
audio kašnjenja da bude usklađeno s videom.
Funkcija Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje glavnom jedinicom pomoću Samsung TV daljinskog upravljača,
povezivanjem kućnog kina na SAMSUNG TV putem HDMI kabela. (To je moguće samo sa SAMSUNG
TV-ima koji podržavaju Anynet+.)
Funkcija Bluetooth
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!.
BD Wise
BD Wise automatski podešava Samsung proizvode koji ga podržavaju na optimalno usklađene postavke.
Ova je značajka omogućena samo ako su Samsung proizvodi koji podržavaju BD Wise međusobno spojeni HDMI
kabelom.
Što je uključeno
Provjerite niže navedenu isporučenu dodatnu opremu.
Video kabel
FM antena
Korisnički priručnik
Daljinski upravljač
/ Baterije (AAA veličina)
ASC mikrofon
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 2
2009-03-07 �� 1:34:57
CRO
sigurnosne informacije
Sigurnosna upozorenja
DA BISTE SMANJILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE ODSTRANJUJTE POKLOPAC (ILI POLEĐINU).
U UNUTRAŠNJOSTI NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. PREPUSTITE SERVISIRANJE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
Ovaj simbol označava “opasan napon”
unutar proizvoda koji predstavlja opasnost
od električnog udara ili ozljede.
Ovaj simbol označava važne upute
priložene uz proizvod.
CLASS 1 LASER PRODUCT
Čitač kompaktnog diska klasificiran je kao CLASS 1 LASER
proizvod.
Upotreba kontrola, podešavanja ili izvođenje postupaka osim
gore navedenih može rezultirati opasnim izlaganjem radijaciji.
OPREZ: N EVIDLJIVA LASERSKA RADIJACIJA KADA JE OTVOREN, A
SIGURNOSNI MEHANIZMI OMETANI; IZBJEGAVAJTE IZLAGANJE ZRACI.
UPOZORENJE: Da biste smanjili opasnost od požara ili električnog udara, ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
OPREZ: DA BISTE SPRIJEČILI ELEKTRIČNI UDAR, NAMJESTITE ŠIROKE KONTAKTE UTIKAČA U ŠIROK UTOR, UMETNUT DO KRAJA.
•O
vaj uređaj treba uvijek biti spojen na utičnicu izmjenične struje sa zaštitnim uzemljenjem.
• Da biste isključili uređaj iz struje, morate izvući utikač iz strujne utičnice. Stoga strujni utikač treba biti spreman za rad.
OPREZ
•U
ređaj se ne smije izlagati kapanju ili prskanju te se na njega ne smiju stavljati predmeti napunjeni tekućinom, poput vaza.
• Strujni utikač koristi se kao sredstvo za isključivanje i uvijek treba biti spreman za upotrebu.
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili u njegovoj literaturi označava da ga ne treba odlagati s drugim
kućanskim otpadom na kraju njegova radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko
zdravlje od nekontroliranog odlaganja otpada, molimo vas da proizvod odvajate od drugih vrsta otpada i
odgovorno ga reciklirate kako biste promicali održivu ponovnu iskoristivost materijalnih resursa. Privatni
korisnici trebaju kontaktirati trgovca kod kojeg su kupili ovaj proizvod ili lokalni vladin ured zbog pojedinosti o
odlaganju ovog radi recikliranja sigurnog za okoliš. Poslovni korisnici trebaju kontaktirati svojeg dobavljača
te provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji. Ovaj proizvod se ne smije miješati s drugim komercijalnim
otpadom za odlaganje.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 3
2009-03-07 �� 1:34:57
sigurnosne informacije
MjERE oPREzA
Osigurajte da napajanje izmjeničnom strujom u vašem domaćinstvu odgovara identifikacijskoj naljepnici koja se nalazi na poleđini playera.
Player instalirajte u vodoravnom položaju na prikladnoj površini (namještaj) s dovoljno prostora za ventilaciju (7,5~10 cm). Pobrinite se da
ventilacijski otvori ne budu prekriveni. Ne stavljajte nikakve predmete na player. Ne postavljajte player na pojačala ili drugu opremu koja
se grije. Prije premještanja playera provjerite je li ladica za disk prazna. Ovaj player dizajniran je za neprekidnu uporabu. Prebacivanje DVD
playera u način mirovanja ne isključuje ga sa električnog napajanja. Da biste potpuno isključili player sa napajanja, izvadite utikač iz zidne
utičnice, naročito ako se dulje vrijeme ne koristi.
Za vrijeme olujnog nevremena, isključite utikač
za napajanje izmjeničnom strujom iz zidne utičnice.
Vršni naponi zbog munja mogu oštetiti uređaj.
Zaštitite player od vlage (npr. vaza) i prekomjerne
topline (npr. mjesto s vatrom) ili opreme koja stvara jaka
magnetska ili električna polja (npr. zvučnika...). Isključite
strujni kabel iz napajanja izmjeničnom strujom ako player
neispravno radi. Vaš player nije namijenjen za industrijsku
upotrebu. Ovaj proizvod namijenjen je samo za osobnu
upotrebu.
Ako su vaš player ili disk pohranjeni na niskim
temperaturama može doći do kondenzacije. Ako tijekom
zime prenosite player, pričekajte oko 2 sata kako bi
uređaj prije korištenja dosegnuo sobnu temepraturu.
Ne izlažite uređaj izravnoj sunčevoj svjetlosti ili drugim izvorima topline. To
može dovesti do pregrijavanja i neispravnosti rada uređaja.
Baterije korištene s ovim proizvodom sadrže kemikalije koje su štetne za
okoliš.
Ne odlažite baterije s otpadom kućanstva.
4
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 4
2009-03-07 �� 1:34:59
CRO
sadržaj
značajke
2
Što je uključeno
sigurnosne informacije
3
4
Sigurnosna upozorenja
Precautions
početak
7
8
8
8
9
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Diskovi koji se mogu reproducirati
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
Zaštita od kopiranja
Vrsta i karakteristike diska
2
3
7
opis
10
daljinski upravljač
12
veze
16
prije korištenja kučnog kina
27
reprodukcija
28
10 Prednja ploča
11 Stražnja ploča
12 Tura daljinskog upravljača
14 Postavljanje daljinskog upravljača
16 Spajanje zvučnika
19 Spajanje neobaveznog bežičnog prijemnog
pojačala
21 Spajanje video izlaza na TV
22 BD Wise (samo Samsung proizvodi)
23 HDMI funkcija
24 Spajanje audia s vanjskih komponenti
26 Spajanje FM antene
27 Prije korištenja kučnog kina
28
29
30
31
33
40
42
Reprodukcija diska
MP3/WMA-CD reprodukcija
Reprodukcija JPEG datoteke
Reprodukcija DivX-a
Korištenje funkcije reprodukcije
Uporaba bluetooth-a
Reproduciranje multimedijskih datoteka
pomoču USB host značajke
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 5
2009-03-07 �� 1:35:00
sadržaj
postavljanje sustava
44
radio
57
58
praktična funkcija
rješavanje problema
61
63
popis šifri jezika
dodatak
64
44 Postavljanje jezika
44 Postavljanje HDMI VIDEO OUT NAČINA
RADA
45 Postavljanje vrste TV zaslona
46 Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
46 Postavljanje lozinke
47 Postavljanje pozadinske slike
47 Za odabir jedne od 3 postavke za
pozadinsku sliku koje ste proveli
48 Postavljanje načina rada speaker mode
48 Postavljanje vremenskog kašnjenja
50 Postavljanje test tone
50 Postavljanje audia
51 Podešavanje DRC-a (Dynamic range compression)
52 Postavljanje AV SYNC
52 Postavljanje HDMI audio
53 Funkcija sound field (DSP)/EQ
54 Dolby Pro Logic II način rada
54 Dolby Pro Logic II efekt
55 Postavljanje ASC-a (Automatska Kalibracija Zvuka)
57 Slušanje radija
57 Postavljanje stanica unaprijed
58
58
58
59
59
59
60
Funkcija Sleep Timer
Podešavanje svjetline prikaza
Funkcija Mute
S.VOL (PAMETNA GLASNOĆA)
P.BASS
Audio upscaling
Osnovna uporaba kopiranje CD-a
61 Rješavanje problema
63 popis šifri jezika
64 Mjere opreza za korištenje i odlaganje
diskova
65 Specifikacije
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 6
2009-03-07 �� 1:35:00
CRO
početak
Prije nego što pročitate korisnički priručnik
Prije čitanja korisničkog priručnika svakako provjerite sljedeće izraze.
Ikone koje se koriste u priručniku
B
A
G
D
M
M
Izraz
Definicija
DVD
Uključuje funkciju dostupnu s DVD ili DVD-R/DVD-RW diskovima koji su
snimljeni i dovršeni u video načinu rada.
CD
Uključuje funkciju dostupnu s podatkovnim CD-om (CD-R ili CD-RW).
MP3
Ovo uključuje funkciju dostupnu na CD-R/-RW diskovima, uključujući USB.
JPEG
Ovo uključuje funkciju dostupnu na CD-R/-RW diskovima, uključujući USB.
DivX
Uključuje funkciju dostupnu sa MPEG4 diskovima.
(DVD±R/RW, CD-R ili CD-RW)
Oprez
Uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su postavke poništene.
Napomena
Uključuje savjete ili upute na strani koja prikazuje pomoć za rad svake funkcije.
● početak
Ikona
` U ovom priručniku, upute označene s "DVD (
)" primjenjuju se na DVD-VIDEO i
DVD
DVD-R/-RW diskove koji su snimljeni u video načinu rada, a zatim dovršeni. Pri
spominjanju određene vrste DVD-a, ona se navodi zasebno.
` Ako DVD-R/-RW disk nije pravilno snimljen u DVD video formatu, tada se on neće moći reproducirati.
O korištenju ovog korisničkog priručnika
1) Prije uporabe ovog proizvoda svakako se upoznajte sa sigurnosnim informacijama.
(Vidi stranice 3~4)
2) Ako dođe do problema pogledajte odlomak Rješavanje problema. (Vidi stranice 61~62)
Zaštita autorskog prava
© 2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; Niti jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati bez
prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 7
2009-03-07 �� 1:35:00
početak
DVD (Digital Versatile Disc) nudi fantastičan audio i video zahvaljujući Dolby Digital zvučnom okruženju i
MPEG-2 tehnologijom video kompresije. Sada možete uživati u ovim realističnim efektima u svojem domu
kao da ste u kinu ili koncertnoj dvorani.
1
~ 6
DVD playeri i diskovi šifrirani su prema regiji. Ove regionalne šifre moraju odgovarati da bi se disk reproducirao.
Ako šifre ne odgovaraju, disk se neće reproducirati.
Regionalni broj ovog playera naveden je na stražnjoj ploči playera.
(Vaš DVD player reproducirat će samo DVD-e koji su označeni jednakim regionalnim šiframa.)
Diskovi koji se mogu reproducirati
Vrsta diska
Oznaka (Logotip)
Snimljeni signali
Veličina diska
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
AUDIO-CD
DivX
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
AUDIO + VIDEO
Maks. vrijeme reprodukcije
Pribl. 240 min. (jednostrani)
Pribl. 480 min. (dvostrani)
Pribl. 80 min. (jednostrani)
Pribl. 160 min. (dvostrani)
12 cm
74 min
8 cm
20 min
12 cm
—
8 cm
—
Ne koristite sljedeće vrste diskova!
~L
D, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM i DVD-ROM diskovi ne mogu se reproducirati na ovom playeru.
Ako se takvi diskovi reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <WRONG DISC FORMAT>.
~ DVD diskovi kupljeni u inozemstvu možda se neće moći reproducirati na ovom playeru.Ako se takvi diskovi
reproduciraju, na TV zaslonu pojavljuje se poruka <CAN'T PLAY THIS DISC PLEASE, CHECK REGION CODE>.
Zaštita od kopiranja
~M
nogi DVD diskovi šifrirani su zaštitom od kopiranja. Upravo zbog toga DVD player trebate spojiti direktno na TV,
a ne na VCR. Spajanje na VCR rezultira u izobličenoj slici s DVD diskova koji su zaštićeni od kopiranja.
~ Ovaj proizvod uključuje tehnologiju zaštite autorskog prava koje je zaštićeno metodama potraživanja određenih
patenata iz SAD-a i drugih intelektualnih prava na vlasništvo u vlasništvu tvrtke Macrovision Corporation i drugih
vlasnika prava.
Upotrebu ove tehnologije za zaštitu autorskog prava mora odobriti tvrtka Macrovision Corporation, a namijenjena
je za kućno i drugo ograničeno gledanje osim ako tvrtka Macrovision Corporation nije odobrila drugačije.
Zabranjeni su reverzibilni inženjering ili rastavljanje.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 8
2009-03-07 �� 1:35:01
CRO
Vrsta i karakteristike diska
Ovaj proizvod ne podržava Secure (DRM) Media datoteke.
❖ CD-R diskovi
❖ CD-R MP3 diskovi
~ Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s MP3 datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
~ Nazivi MP3 datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne smiju uključivati prazna mjesta ili posebne znakove
(. / = +).
~ Koristite diskove snimljene pri brzini kompresije/dekompresije podataka većoj od 128 Kb/s.
~ Mogu se reproducirati samo datoteke s ekstenzijama ".mp3" i ".MP3".
~ Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
~ Ako disk nije zatvoren bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
~ Za datoteke šifirane u formatu promjenjive brzine prijenosa podataka (VBR), tj. datotekama šifriranim i u maloj i
velikoj brzini prijenosa podataka (npr. 32 Kb/s ~ 320 Kb/s), reprodukcija može biti isprekidana.
~ Najviše se 500 staza može reproducirati po CD-u.
~ Najviše 300 mapa može se reproducirati po CD-u.
● početak
~ Neki CD-R diskovi možda se neće moći reproducirati ovisno o uređaju za snimanje diska (CD-snimač ili
računalo) i stanju diska.
~ Koristite 650 MB/74-minutni CD-R disk.
Nemojte koristiti CD-R diskove preko 700 MB/80 minuta jer se oni možda neće moći reproducirati.
~ Neki CD-RW (Rewritable) mediji možda se neće moći reproducirati.
~ Samo CD-R-ovi koji su pravilno "zatvoreni" mogu se u potpunosti reproducirati. Ako je sesija zatvorena, ali je
disk ostao otvoren možda nećete moći u cijelosti reproducirati disk.
❖ CD-R JPEG diskovi
~ Mogu se reproducirati samo datoteke s "jpg" ekstenzijama.
~ Ako disk nije zatvoren, bit će potrebno više vremena za početak reprodukcije, a možda se i ne budu mogle
reproducirati sve snimljene datoteke.
~ Mogu se reproducirati samo CD-R diskovi s JPEG datotekama u ISO 9660 ili Joliet formatu.
~ Imena JPEG datoteka trebaju imati 8 znakova ili manje te ne uključivati prazan prostor ili specijalne znakove
(. / = +).
~ Može se reproducirati samo neprekinuto snimljen višesesijski disk. Ako na višesesijskom disku postoji prazan
segment, disk se može reproducirati samo do praznog segmenta.
~ Na pojedinačan CD može se pohraniti najviše 9.999 slika.
~ Pri reprodukciji Kodak/Fuji Picture CD-a, mogu se reproducirati samo JPEG datoteke u mapi sa slikama.
~ Diskovi sa slikama koji nisu Kodak/Fuji Picture CD-i možda će trebati više vremena da počnu s reprodukcijom
ili se možda uopće neće reproducirati.
❖ DVD±R/RW, CD-R/RW DivX diskovi
~ Ažuriranja softvera za nekompatibilne formate nisu podržana.
(Primjer: QPEL, GMC, razlučivost veća od 800 x 600 piksela, itd.)
~ Dijelovi s većom brzinom okvira možda se neće reproducirati tijekom reprodukcije DivX datoteke.
DivX® je digitalni video format kreiran putem DivX, Inc. To je službeni DivX certificirani ili DivX
ultra certificirani uređaj koji reproducira DivX video zapis.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 9
2009-03-07 �� 1:35:01
opis
FRoNT PANEL
9
10
11
12
7
8
TIPKA POWER
TIPKA (
) STOP
TIPKA EJECT
TIPKA (
) PLAY/PAUSE
10
UTOKAČ ZA NAGLAVNE SLUŠALICE
TIPKA FUNCTION
TIPKA (
) TUNING UP & SKIP
11
AUX IN 1/ASC IN utikač
TIPKA (
SKIP
KONTROLA ZA GLASNOĆU
1
USB PRIKLJUČAK
) TUNING DOWN &
LADICA ZA DISK
10
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 10
2009-03-07 �� 1:35:04
CRo
STRAŽNjA PLočA
1
4 ● oPIS
5.1 CHANNEL SPEAKER OUTPUT KONEKTORI
Spojite prednje, središnje, stražnje, subwoofer zvučnike.
UTIKAČI KOMPONENTI VIDEO IZLAZA
Spojite TV s video izlazima komponenti na te utikače.
UTIKAČ ZA VIDEO IZLAZ
Spojite utikač za video ulaz TV-a (VIDEO IN) na utikač VIDEO OUT.
AUX IN 2 UTIKAČI
Spojite na 2CH analogni izlaz vanjskog uređaja (poput VCR-a)
TX VEZA S KARTICOM (BEŽIčNA)
TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
neobaveznog bežičnog pojačala za prijamnik.
Vanjski digitalan optički ulazni utikač
Koristite ovo za spajanje vanjske opreme s digitalnim izlazom.
FM 75Ω KOAKSIJALNI UTIKAČ
Spojite FM antenu.
RASHLADNI VENTILATOR
Ventilator se uvijek okreće kada je napajanje uključeno. Osigurajte
najmanje 10 cm slobodnog prostora sa svih strana ventilatora pri
instalaciji proizvoda.
HDMI OUT UTIKAČ
Koristite HDMI kabel, spojite ovaj HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak na
TV-u zbog najbolje kvalitete slike.
11
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 11
2009-03-07 �� 1:35:12
daljinski upravljač
Tura daljinskog upravljača
22
1
2
3
23
24
4
5
6
7
8
9
25
26
27
28
10
11
29
12
17
30
31
32
33
34
35
18
19
20
21
36
37
38
13
14
15
16
12
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 12
2009-03-07 �� 1:35:14
Gumb POWER
21
Gumb SLOW, MO/ST
2
Gumb DVD RECEIVER
22
Gumb IZBACI
3
Gumb TV
23
Gumb SOURCE
4
Brojčani gumbi (0~9)
5
Gumb AUDIO
6
Gumb STEP
7
Gumb Tuning Preset/CD Skip
Gumb DVD
9
Gumb VOLUME
10
Gumb REMAIN
11
Gumb MENU
12
Kursorski gumb/ENTER
13
Gumb INFO
14
Gumb PL II EFFECT
15
Gumb PL II MODE
16
Gumb TUNER MEMORY, SD (Standard
Definition)/HD (High Definition)
17
Gumb ZOOM
18
Gumb REPEAT
19
Gumb CD RIPPING
20
Gumb LOGO
24
Gumb TUNER
Gumb PORT
Gumb AUX
25
Gumb SUBTITLE
26
Gumb PAUSE
27
Gumb MUTE
28
Gumb TUNING/CH
29
Gumb RETURN
30
Gumb EXIT
31
Gumb DSP/EQ
32
Gumb CANCEL
33
Gumb SOUND EDIT
34
Gumb AUDIO UPSCALE / P.BASS
35
Gumb S.VOL
36
Gumb SLEEP
37
Gumb ASC
38
Gumb DIMMER
● daljinski upravljač
Gumb PLAY
Gumb STOP
Gumb SEARCH
8
CRO
1
Stavljanje baterija u daljinski upravljač
1. Podignite poklopac
na poleđini daljinskog
upravljača prema prikazu na
slici.
M
2. Stavite dvije baterije veličine AAA.
Svakako pazite da polovi “+” i “–” na baterijama
odgovaraju shemi u odjeljku za baterije.
3.Vratite poklopac.
Uz pretpostavku da se televizor
koristi na uobičajeni način, baterije
traju otprilike godinu dana.
Pratite ove mjere predostrožnosti kako biste izbjegli curenje ili pucanje ćelija:
`
`
`
`
Stavite baterije u daljinski upravljač tako da odgovaraju polaritetu: (+) na (+) i (–) na (–).
Koristite ispravnu vrstu baterija. Baterije koje izgledaju slično mogu imati drugačiju voltažu.
Uvijek istodobno zamijenite obje baterije.
Ne izlažite baterije toplini ili plamenu.
13
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 13
2009-03-07 �� 1:35:16
daljinski upravljač
PoSTAVLjANjE DALjINSkog UPRAVLjAčA
Ovim daljinskim upravljačem možete upravljati određenim funkcijama TV-a.
Pri rukovanju TV-om s daljinskim upravljačem
1. Pritisnite gumb TV da biste podesili daljinski upravljač na TV
način rada.
. Pritisnite gumb PoWER da biste uključili TV.
. Prilikom držanja gumba PoWER unesite šifru koja
odgovara marki TV-a.
~ Ako u tablici za vaš TV postoji više od jedne šifre, unosite
jednu po jednu šifru kako biste pronašli onu koja
funkcionira.
Primjer: za Samsung TV
Pri držanju gumba PoWER koristite brojčane gumbe kako
biste unijeli 00, 15, 16, 17 i 40.
4. Ako se TV isključi, podešavanje je dovršeno.
~ Možete koristiti TV POWER, VOLUME, CHANNEL i brojčane gumba (0~9).
M
` Daljinski upravljač možda neće raditi na nekim markama TV-a. Također, neke radnje možda neće biti moguće
ovisno o marki vašeg TV-a.
` Ako ne postavite daljinski upravljač sa šifrom za svoju marku TV-a, daljinski upravljač će prema zadanoj
vrijednosti raditi na Samsung TV-u.
Radni raspon daljinskog upravljača
Daljinski upravljač može se koristiti do približno pravocrtno
23 stope (7 metara).
Također se može koristiti pod kutom do 30° u odnosu na
horizontalu od senzora daljinskog upravljača
14
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 14
2009-03-07 �� 1:35:17
Br.
Šifra
Br.
Marka
1
Admiral (M.Wards)
56, 57, 58
44
MTC
18
2
A Mark
01, 15
45
NEC
18, 19, 20, 40, 59, 60
3
Anam
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11,
46
Nikei
03
12, 13, 14
47
Onking
03
Marka
CRO
Popis šifri marki TV-a
Šifra
AOC
01, 18, 40, 48
48
Onwa
03
5
Bell & Howell (M.Wards)
57, 58, 81
49
Panasonic
06, 07, 08, 09, 54, 66, 67, 73, 74
6
Brocsonic
59, 60
50
Penney
18
7
Candle
18
51
Philco
03, 15, 17, 18, 48, 54, 59, 62, 69, 90
8
Cetronic
03
52
Philips
15, 17, 18, 40, 48, 54, 62, 72
9
Citizen
03, 18, 25
53
Pioneer
63, 66, 80, 91
10
Cinema
97
54
Portland
15, 18, 59
11
Classic
03
55
Proton
40
12
Concerto
18
56
Quasar
06, 66, 67
13
Contec
46
57
Radio Shack
17, 48, 56, 60, 61, 75
14
Coronado
15
58
RCA/Proscan
18, 59, 67, 76, 77, 78, 92, 93, 94
15
Craig
03, 05, 61, 82, 83, 84
59
Realistic
03, 19
16
Croslex
62
60
Sampo
40
17
Crown
03
61
Samsung
00, 15, 16, 17, 40, 43, 46, 47, 48, 49,
18
Curtis Mates
59, 61, 63
19
CXC
03
62
Sanyo
19, 61, 65
20
Daewoo
02, 03, 04, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
63
Scott
03, 40, 60, 61
25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 34, 35, 36, 48, 59, 90
64
Sears
15, 18, 19
21
Daytron
40
65
Sharp
15, 57, 64
22
Dynasty
03
66
Signature 2000 (M.Wards)
57, 58
23
Emerson
03, 15, 40, 46, 59, 61, 64, 82, 83, 84, 85
67
Sony
50, 51, 52, 53, 55
24
Fisher
19, 65
68
Soundesign
03, 40
25
Funai
03
69
Spectricon
01
26
Futuretech
03
70
SSS
18
27
General Electric (GE)
06, 40, 56, 59, 66, 67, 68
71
Sylvania
18, 40, 48, 54, 59, 60, 62
28
Hall Mark
40
72
Symphonic
61, 95, 96
29
Hitachi
15, 18, 50, 59, 69
73
Tatung
06
30
Inkel
45
74
Techwood
18
31
JC Penny
56, 59, 67, 86
75
Teknika
03, 15, 18, 25
32
JVC
70
76
TMK
18, 40
33
KTV
59, 61, 87, 88
77
Toshiba
19, 57, 63, 71
● daljinski upravljač
4
59, 60, 98
34
KEC
03, 15, 40
78
Vidtech
18
35
KMC
15
79
Videch
59, 60, 69
36
LG (Goldstar)
01, 15, 16, 17, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44
80
Wards
15, 17, 18, 40, 48, 54, 60, 64
37
38
Luxman
18
81
Yamaha
18
LXI (Sears)
19, 54, 56, 59, 60, 62, 63, 65, 71
82
York
40
39
Magnavox
15, 17, 18, 48, 54, 59, 60, 62, 72, 89
83
Yupiteru
03
40
Marantz
40, 54
84
Zenith
58, 79
41
Matsui
54
85
Zonda
01
42
MGA
18, 40
86
Dongyang
03, 54
43
Mitsubishi/MGA
18, 40, 59, 60, 75
15
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 15
2009-03-07 �� 1:35:18
veze
Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja digitalnog kučnog kina na druge vanjske komponente.
Prije premještanja ili instaliranja proizvoda provjerite je li napajanje isključeno, a kabel za napajanje izvučen iz
utičnice.
Spajanje zvučnika
2,5 do 3 puta veličine TV ekrana
Položaj digitalnog kučnog kina
Stavite ga na stalak ili policu ormara ili ispod TV stalka.
Odabir položaja za slušanje
Položaj za slušanje trebao bi biti takav da se TV nalazi na udaljenosti od 2,5 do 3 puta veličine TV ekrana.
Primjer : Za 32" TV-e 2~2,4 m (6~8 stopa)
Za 55" TV-e 3,5~4 m (11~13 stopa)
Prednji zvučnici ei
Ove zvučnike smjestite s prednje strane položaja na kojem slušate, tako da su okrenuti prema vama (oko 45°).Poravnajte
prednje plohe zvučnika tako da njihovi visokotonci budu u istoj visini kao i vaše uho.Poravnajte prednju plohu prednjih
zvučnika s prednjom plohom središnjeg zvučnika ili postavite malo ispred prednje plohe središnjih zvučnika.
Subwoofer g
Položaj subwoofera nija toliko bitan. Smjestite ga gdje god želite.
Središnji zvučnik f
Najbolje ga je postaviti na istu visinu kao i prednje zvučnike. Također ga možete postaviti direktno iznad ili ispod TV-a.
Stražnji zvučnici hj
Ove zvučnike smjestite iza svojeg položaja za slušanje. Ako nema dovoljno mjesta, smjestite ove zvučnike tako da
gledaju jedan prema drugom. Smjestite ih na oko 60 do 90 cm (2 do 3 stope) iznad svojeg uha, tako da su lagano
nagnuti prema dolje.
* Za razliku od prednjeg i središnjeg zvučnika, stražnji zvučnici koriste se za upravljanje uglavnom zvučnim efekatima
te iz njih zvuk neće stalno dolaziti.
16
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 16
2009-03-07 �� 1:35:18
CRo
Spajanje zvučnika
1. Pritisnite prema dolje kontakt terminala na stražnjoj strani zvučnika.
. Umetnite crnu žicu u crni terminal (–) a crvenu žicu u crveni (+)
terminal, a zatim otpustite kontakt.
. Spojite utikače za povezivanje na stražnju stranu kućnog kina.
~ Neka boje priključaka za zvučnike svakako odgovaraju bojama
utikača za povezivanje.
Crno
Crveno
● VEzE
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Središnji zvučnik
Stražnji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
1
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 17
2009-03-07 �� 1:35:21
veze
Spajanje zvučnika (nastavak)
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (R)
Prednji zvučnik (L)
Subwoofer
Središnji zvučnik
Stražnji zvučnik (R)
J
Stražnji zvučnik (L)
` Ne dopustite da se djeca igraju sa ili blizu zvučnika. Mogu se ozlijediti ako zvučnik padne.
` Prilikom spajanja žica zvučnika na zvučnike provjerite je li polaritet (+/-–) ispravan.
` Držite subwoofer zvučnik van dohvata djece kako biste spriječili djecu od umetanja ruku ili stranih objekata u
cijev (rupu) subwoofer zvučnika.
` Ne vješajte subwoofer na zid kroz cijev (rupu).
M
` Ako zvučnik smjestite pored TV-a, boja na zaslonu može se iskriviti zbog magnetskog polja koje proizvodi
zvučnik. Ako to nastupi, stavite zvučnik dalje od TV-a.
18
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 18
2009-03-07 �� 1:35:24
CRo
SPAjANjE NEoBAVEzNog BEŽIčNog PRIjEMNog PojAčALA
Da biste bežično spojili stražnje zvučnike, morate kupiti bežični modul za prijam i TX karticu od svojeg ovlaštenog
Samsung prodavača.
Nakon što kupite bežični modul za prijam (SWA-4000)
ovaj se proizvod (HT-X725/HT-X725G/HT-TX725/HT-TX725G) smije povezati samo putem SWA-4000.
HT-X725/HT-X725G
Prednji zvučnik (L)
● VEzE
Prednji zvučnik (R)
Subwoofer
Stražnji
zvučnik (L)
Stražnji
zvučnik (R)
Središnji zvučnik
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
HT-TX725/HT-TX725G
Prednji zvučnik (R)
Stražnji zvučnik (L)
Prednji zvučnik (L)
Stražnji zvučnik (R)
Subwoofer
Središnji zvučnik
MODUL BEŽIČNOG PRIJAMNIKA
1. Spojite prednji, središnji i subwoofer zvučnik na DVD player
prateći upute na stranicama 17 do 18.
. Uz isključeni DVD player umetnite TX karticu u spoj za
TX karticu (BEŽIČNI) na stražnjoj strani glavne jedinice.
~ Držite TX karticu tako da nagnuta strana gleda licem prema gore
pa umetnite karticu u priključak.
~ TX kartica omogućuje komunikaciju između glavne jedinice i
bežičnog prijamnika.
. Spojite lijevi i desni stražnji zvučnik s modulom za bežični prijam.
4. Utaknite kabel za napajanje bežičnog modula za prijam u zidnu
utičnicu.
Skošena strana
usmjerena prema
gore
TX kartica
1
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 19
2009-03-07 �� 1:35:32
veze
SPAJANJE NEOBAVEZNOG BEŽIČNOG PRIJEMNOG POJAČALA (nastavak)
M
` Smjestite bežični modul za prijam sa stražnje strane položaja za slušanje. Ako je bežični modul za prijam prviše
blizu glavnoj jedinici, mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
` Ako pokraj sustava koristite uređaj poput mikrovalne pećnice, bežične LAN kartice ili bilo koji drugi uređaj koji
koristi istu frekvenciju (5,8 GHz), mogu se zbog interferencije čuti zvučne smetnje.
` Duljina prijenosa radio vala je otprilike 10m, ali može varirati zavisno od radnog okruženja. Ako je između
glavne jedinice i bežičnog modula za prijam čelično-betonski ili metalni zid, sustav možda uopće neće raditi,
zbog toga što radio val ne prolazi kroz metal.
` Ako glavna jedinica ne može uspostaviti bežičnu vezu, sustav treba ID postavku između glavne jedinice i
modula bežičnog prijamnika. S isključenom glavnom jedinicom pritisnite brojčane tipke "0""1""3""5"
na daljinskom upravljaču pa će se glavna jedinica uključiti. S uključenim modulom bežičnog prijamnika držite
pritisnutu tipku "ID SET" na poleđini jedinice 5 sekundi.
J
` Ne umećite nikakve druge kartice osim TX kartice namijenjene ovom proizvodu. Proizvod se može oštetiti ili se
kartica neće moći lako ukloniti.
` Ne umećite TX karticu naopako ili u suprotnom smjeru.
` Umetnite TX karticu kada je DVD player isključen. Umetanje kartice kada je DVD player uključen može izazvati
problem.
` Kada je TX kartica umetnuta tada se zvuk ne prenosi s priključaka stražnjih zvučnika na glavnu jedinicu.
` Antena za bežični prijam ugrađena je u modul za bežični prijam. Držite jedinicu podalje od vode i vlage.
` Za optimalne performanse pri slušanju, neka je područje oko položaja modula za bežični prijam slobodno od
bilo kakvih prepreka.
` Ako se ne čuje zvuk iz bežičnih pozadinskih zvučnika, prebacite način rada na DVD 5.1 kanal ili Dolby ProLogic II.
` U 2-CH načinu rada, zvuk se ne čuje iz stražnjih bežičnih zvučnika.
20
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 20
2009-03-07 �� 1:35:33
CRo
SPAjANjE VIDEo IzLAzA NA TV
Odaberite jedan od četiri načina za spajanje na TV.
● VEzE
NAČIN2
NAČIN3
(isporučen)
NAČIN1
NAčIN 1 : HDMI
Spojite HDMI kabel (nije isporučen) iz HDMI OUT utikača na stražnjoj strani DVD playera na HDMI IN
utikač na TV-u.
NAčIN 2 : Component Video
Ako je vaš televizor opremljen Video Component ulazima, spojite Component video kabel (nije
isporučen) od Component Video izlaznih (PR, PB i Y) utikača sa stražnje strane DVD playera na
Component video ulazne utikače na TV-u.
NAčIN 3: Composite Video
Spojite isporučeni video kabel od VIDEO OUT utičnice sa stražnje strane DVD playera do VIDEO IN
utičnice na TV-u.
M
` Ovaj proizvod radi u načinu rada isprepletenog skeniranja 576i (480i) za izlaz komponenti.
` Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na DVD player, tada možete upravljati kućnim kinom pomoću
daljinskog upravljača za TV. To je moguće samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+(HDMI-CEC).
` Molimo provjerite ' logotip (Ako vaš TV ima ' logotip tada podržava funkciju Anynet+.)
1
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 21
2009-03-07 �� 1:35:38
veze
Spajanje video izlaza na TV (nastavak)
Funkcija automatskog prepoznavanja HDMI-a
Video izlaz playera će se automatski promijeniti u HDMI način rada prilikom spajanja HDMI kabela dok je
uključeno napajanje. Za moguće HDMI razlučivosti.
~ HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalan prijenos video i audio podataka putem samo jednog priključka.
Koristeći HDMI, DVD kućno kino prenosi digitalni video i audio signal te prikazuje živopisnu sliku na TV-u koji
ima HDMI ulaznu utičnicu.
~ Opis HDMI povezivanja
HDMI priključak - podržava video i digitalne audio podatke.
- HDMI šalje samo čisti digitalni signal na TV.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (zaštitu digitalnog sadržaja visoke propusnosti), slučajni šum
pojavljuje se na zaslonu.
~ Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV-i zahtijevaju analogni video/audio signal. Međutim, prilikom reprodukcije DVD-a, podatak
prenesen na TV je digitalan. Zbog toga je potreban digitalno - analogni pretvarač (u DVD kućnom kinu)
ili analogno - digitalni pretvarač (u TV-u). Tijekom pretvaranja, kvaliteta slike je smanjena zbog šuma i
gubitka signala. HDMI tehnologija je superiorna zbog toga što ne zahtijeva D/A pretvaranje te daje čisti
digitalni signal od playera do TV-a.
~ Što je HDCP?
HDCP (zaštita digitalnog sadržaja visoke propusnosti) je sustav za zaštitu protiv kopiranja DVD
sadržaja prenesenog putem HDMI-a. On pruža sigurnu digitalnu vezu između video izvora (PC, DVD
itd.) i uređaja za prikaz (TV, projektor itd.). Sadržaj je zaštićen na izvornom uređaju kako bi se spriječilo
neovlašteno kopiranje.
~ Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja pruža povezan rad ove jedinice prekom Samsung TV-a s Anynet+
značajkom.
- Ako vaš Samsung TV ima ' logotip, tada on podržava Anynet+ funkciju.
- Ako uključite player pa umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski
uključiti te prebaciti na HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete tipku Play s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prebaciti na HDMI način rada.
BD Wise (samo Samsung proizvodi)
Uporabu izbornika BD Wise možete odabrati samo ako je kućno kino Samsung spojeno HDMI kabelom na
Samsung TV koji podržava BD Wise.
~ Što je BD Wise?
BD Wise automatski podešava Samsung proizvode koji ga podržavaju na
optimalno usklađene postavke.
Ova je značajka omogućena samo ako su Samsung proizvodi koji podržavaju BD
Wise međusobno spojeni HDMI kabelom.
~ Uporaba značajke BD Wise
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
1. Za povezivanje kućnog kina Samsung sa televizorom Samsung koji podržava BD Wise uporabite HDMI kabel.
2. Sve BD Wise izbornike kućnog kina Samsung i televizora Samsung postavite na On (Uključeno).
- Na taj ćete način optimizirati kvalitetu slike prema sadržaju (na disku, DVD-u itd.) koji želite reproducirati.
- Također ćete optimizirati kvalitetu slike između kućnog kina i televizora Samsung koji podržavaju BD Wise.
M
` Želite li promijeniti razlučivost u načinu BD Wise, unaprijed postavite način BD Wise na Off (Isključeno).
` Ako isključite način BD Wise, razlučivost priključenog televizora automatski će se podesiti na maksimalnu razlučivost.
` BD Wise bit će onemogućen ako je player spojen na uređaj koji ne podržava BD Wise.
22
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 22
2009-03-07 �� 1:35:39
CRo
HDMI FUNkCIjA
odabir razlučivosti
Ova funkcija omogućuje korisniku da odabere razlučivost zaslona
za HDMI izlaz.
M
` Ako TV ne podržava konfiguriranu razlučivost tada nećete moći
ispravno vidjeti sliku.
` Kada je spojen HDMI kabel, nema izlaza kompozitnog i
● VEzE
U Stop načinu rada pritisnite i držite tipku SD/HD (Standardna
definicija/Visoka definicija) na daljinskom upravljaču.
~ Razlučivosti dostupne za HDMI izlaz su 576p (480p), 720p,
1080i/1080p.
~ SD(Standardna definicija) razlučivost je 576p(480p),
a HD(Visoka definicija) razlučivost je 720p, 1080i/1080p.
Tvornička vrijednost HDMI izlaza je 576p (480p).
zašto koristiti HDMI (Mulimedijsko
sučelje visoke definicije)?
Ovaj uređaj prenosi DVD video signal
digitalno bez postupka pretvaranja u
analogni. Dobit ćete oštrije digitalne
slike ako koristite HDMI vezu.
komponentnog video signala.
` Pogledajte korisnički priručnik svojeg TV-a za više informacija o tome kako odabrati izvor video ulaza na TV-u.
korištenje Anynet+(HDMI-CEC)
Anynet+ je funkcija koja vam omogućuje da upravljate ostalim
Samsung uređajima sa Samsung daljinskim upravljačem za TV.
Anynet + može se koristiti za spajanje ovog kućnog kina na
SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. To je moguće samo sa
SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.
1. Spojite glavnu jedinicu kućnog kina na Samsung TV
pomoću HDMI kabela. (Pogledajte stranicu 21)
. Podesite Anynet+ funkciju na TV-u.
(Za više informacija pogledajte priručnik s uputama za TV.)
~ Kućnim kinom možete upravljati TV daljinskim upravljačem. (Dostupni
TV gumbi:
,
,
, , , i gumbi ,, ~ )
Ako odaberete TV
Postavite Anynet+(HDMI-CEC) na „On“ tako što ćete pritisnuti
gumb Anynet+ na svom TV-u.
~ receiver: on : Zvuk možete slušati putem kućnog kina.
~ receiver: off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
S funkcijom Anynet+
Možete upravljati ovom jedinicom,
uključiti TV ili gledati film pritiskom na
gumb Play na Samsung TV daljinskom
upravljaču.
MoVE
MoVE
ENTER
ENTER
EXIT
EXIT
Move
Enter
Exit
Ako odaberete THEATER
OdaberiteTHEATER to connector te postavite opciju svake
dolje navedene stavke.
• View TV : Ako je anynet+(HDMI CEC) podešen na „on“ i
MoVE
ENTER
EXIT
izaberete „View TV“, kućno kino će se u automatski
prebaciti na digitalni način rada.
• Theater Menu : Možete pristupiti i kontrolirati izbornik kućnog kina.
• Theater operation : Bit će prikazane informacije o reprodukciji diska kućnog kina.
Možete upravljati radom diska kućnog kina poput promjene naslova, poglavlja i podnaslova.
• Receiver : on : Možete kontrolirati funkcije diska kućnog kina, kao što je naslov, poglavlje i promjene podnaslova.
• Receiver : off : Zvuk možete slušati putem TV-a.
M
Move
Enter
` Funkcija Theater dostupna je samo kada audio izlaz slušate putem kućnog kina sa spojenim digitalnim
Exit
optičkim kabelom.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 23
2009-03-07 �� 1:35:42
veze
Spajanje audia s vanjskih komponenti
AUX1 : Spajanje vanjske komponente/MP3 playera
Komponente poput MP3 playera
Audio kabel
(nije isporučen)
Audio izlaz
1. Spojite AUX IN 1 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske komponente/MP3 playera.
. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da odaberete AUX1 ulaz.
~ Također možete koristiti gumb FUNCTION na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIGITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIO  TUNER.
24
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 24
2009-03-07 �� 1:35:42
CRo
AUX2 : Stražnja ploča
oPTICAL : Stražnja ploča
● VEzE
Optički kabel
(nije isporučen)
Audio kabel (nije isporučen)
Ako vanjska analogna komponenta
ima samo jedan audio izlaz, spojite
lijevi ili desni.
Vanjska analogna komponenta
Vanjska digitalna komponenta
AUX2 : Spajanje vanjske analogne komponente
Komponente analognog signala poput VCR-a.
1. Spojite AUX IN 2 (Audio) s kućnog kina na audio izlaz vanjske analogne komponente.
~ Neka se boje priključaka podudaraju.
. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da odaberete AUX 2 ulaz.
~ Također možete koristiti gumb FUNCTIoN na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
M
` Možete spojiti utičnicu video izlaza VCR-a na TV, te povezati utičnice audio izlaza VCR-a na ovaj proizvod.
oPTICAL: Spajanje vanjske digitalne komponente
Komponente digitalnog signala poput kabelske kutije/satelitskog prijamnika (Set-Top-Box).
1. Spojite digitaj23 lni ulaz (OPTICAL) s kućnog kina na digitalni izlaz vanjske digitalne komponente.
. Pritisnite gumb AUX na daljinskom upravljaču da odaberete DIgITAL.
~ Također možete koristiti gumb FUNCTIoN na glavnoj jedinici.
Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD  DIgITAL  AUX1  AUX2  USB  BT AUDIo  TUNER.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 25
2009-03-07 �� 1:35:46
veze
SPAjANjE FM ANTENE
1. Spojite FM antenu isporučenu s FM 75Ω COAXIAL utičnicom.
. Lagano pomičite žicu antene uokolo dok ne nađete položaj dobrog prijama, a zatim je pričvrstite na
zid ili drugu krutu površinu.
FM antena
(isporučena)
M
` Ova jedinica ne prima AM emitiranje.
Ventilator
Ventilator dobavlja hladan zrak u jedinicu da bi se spriječilo njezino pregrijavanje.
Molimo, poštujte sljedeća upozorenja zbog vlastite sigurnosti.
~ Provjerite je li jedinica dobro prozračena. Ako jedinica ima slabo prozračivanje, temperatura unutar jedinice može
rasti i oštetiti jedinicu.
~ Ne ometajte ventilator ili otvore ventilatora. (Ako su ventilator ili otvori ventilatora pokriveni novinama ili odjećom,
temepratura unutar jedinice može narasti i uzrokovati požar.)
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 26
2009-03-07 �� 1:35:52
CRo
prije korištenja kućnog kina
Daljinski upravljač DVD kućnog kina može se koristiti za upravljanje Samsung TV-om
1. Utaknite kabel za napajanje glavne jedinice u izvor napajanja izmjeničnom strujom.
● PRIjE koRIŠTENjA kUćNog kINA
. Pritisnite gumb DVD RECEIVER kako biste upravljali DVD-om
kućnog kina.
. Pritisnite gumb FUNCTIoN na glavnoj jedinici ili gumb DVD
na daljinskom upravljaču da omogućite DVD/CD
reprodukciju.
4. Pritisnite gumb TV da postavite daljinski upravljač na TV
način rada.
. Pritisnite gumb PoWER da uključite Samsung TV pomoću
ovog daljinskog upravljača.
VIDEO
. Pritisnite gumb SoURCE da odaberete VIDEO način rada na
TV-u.
odabir video formata
Pritisnite i držite gumb broj 7 na daljinskom upravljaču dulje od 5 sekundi dok se napajanje ne isključi.
~ Prema zadanom, video format je postavljen na "PAL".
~ Na zaslonu će se pojaviti "NTSC" ili "PAL". Sada kratko
pritisnite gumb broj 7 da biste odabrali između "NTSC" i "PAL".
~ Svaka zemlja ima drugačiji standard formata.
~ Za uobičajenu reprodukciju video format diska mora biti jednak
video formatu TV-a.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 27
2009-03-07 �� 1:35:54
reprodukcija
REPRoDUkCIjA DISkA
B
1. Umetnite disk vertikalno u utor za umetanje diska.
~ Pažljivo stavite disk u ladicu tako da naljepnica na disku
gleda prema gore.
. Zatvorite odjeljak pritiskom na tipku PLAY (
~ Reprodukcija započinje automatski.
).
za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku SToP (@).
~ Ako je pritisnuta jedanput, prikazano je PRESS PLAY te će zaustavni položaj biti pohranjen u
memoriju. Ako je pritisnuta tipka PLAY (
) ili ENTER, reprodukcija se ponovno nastavlja od
zaustavnog položaja. (Ova funkcija radi samo sa DVD-ima.)
~ Ako je pritisnuta dvaput, prikazano je SToP, a ako je pritisnuta tipka PLAY (
), reprodukcija počinje
od početka.
za privremeno zaustavljanje reprodukcije, tijekom reprodukcije pritisnite tipku PAUSE (
~ Za nastavak reprodukcije ponovno pritisnite tipku PLAY (
M
).
).
` Zavisno o sadržaju diska, početni ekran može se razlikovati.
` Piratski diskovi neće raditi u ovom playeru zato što se krše CSS (sustav pretvorbe sadržaja : sustav zaštite od
kopiranja) preporuke.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 28
2009-03-07 �� 1:35:54
CRo
MP3/WMA-CD REPRoDUkCIjA
Podatkovni CD-i (CD-R, CD-RW) šifrirani u MP3/WMA formatu mogu se reproducirati.
A
● REPRoDUkCIjA
1. Umetnite MP3/WMA disk.
~ Pojaviti će se MP3/WMA ekran izbornika i započet će
reprodukcija.
~ Pojava izbornika zavisi o MP3/WMA disku.
~ WMA-DRM datoteke ne mogu se reproducirati.
. U Stop načinu rada koristite kursorski gumb $, %, _, +da
odaberete album, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Koristite kursorski gumb $, % da odaberete stazu.
. Za promjenu albuma, koristite kursorski gumb $, %, _, +
da odaberete drugi album u načinu rada Stop, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
4. Pritisnite gumb SToP (@) za zaustavljanje reprodukcije.
M
` Zavisno o načinu snimanja, neki MP3/WMA-CD-i možda se neće reproducirati.
` Sadržaj MP3-CD-a varira zavisno o MP3/WMA formatu staze snimljene na disku.
za reprodukciju ikone datoteke na zaslonu
~ Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + kada je u načinu rada Stop i odaberite željenu ikonu iz
gornjeg dijela izbornika.
Ikona glazbene datoteke: Za reprodukciju samo glazbenih
datoteka, odaberite ikonu
.
Ikona glazbene datoteke: Za pregled samo slikovnih datoteka,
odaberite ikonu
.
Ikona filmske datoteke : Za pregled samo filmskih datoteka,
odaberite ikonu
.
Ikona svih datoteka : Za pregled svih datoteka, odaberite ikonu
.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 29
2009-03-07 �� 1:35:56
reprodukcija
REPRoDUkCIjA jPEg DAToTEkE
Slike snimljene digitalnim fotoaparatom ili kamerom ili JPEG datoteke na PC-u mogu se pohraniti na CD, a zatim
reproducirati na ovom kućnom kinu.
G
Funkcija Rotiraj/okreni
Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + tijekom reprodukcije.
gumb: Okreni okomito
Originalna slika
gumb: Rotiraj 90° u
smjeru suprotnom
od kazaljke na satu
gumb: Rotiraj 90° u
smjeru kazaljke na satu
gumb: Okreni vodoravno
M
` Maksimalne razlučivosti podržane za ovaj proizvod su 5120 x 3480 (ili 19,0 MPiksela) za standardne JPEG
datoteke i 2048 x 1536 (ili 3,0 MPiksela) za progresivne slikovne datoteke.
0
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 30
2009-03-07 �� 1:35:58
CRo
REPRoDUkCIjA DIVX-A
Funkcije opisane na ovoj stranici primjenjuju se samo na reprodukciju
DivX diskova.
Preskoči Naprijed/Natrag
D
Brza reprodukcija
● REPRoDUkCIjA
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
~ Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb ]
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
~ Prelazi na sljedeću datoteku kada pritisnete gumb [
ako postoje više od 2 datoteke na disku.
D
Tijekom reprodukcije pritisnite gumb(,).
Za reprodukciju diska većom brzinom, tijekom reprodukcije pritisnite gumb ( ili ).
~ Svaki puta kada pritisnete bilo koji gumbb brzina reprodukcije mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Play.
5 Minutna funkcija preskakanja
D
Tijekom reprodukcije pritisnite kursorsku gumb _, +.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta prema naprijed kada pritisnete kursorski gumb +.
~ Reprodukcija preskače 5 minuta prema natrag kada pritisnete kursorski gumb _.
Audio prikaz
D
Pritisnite gumb AUDIo.
~ Ako postoji više audio jezika na disku, možete se između
njih prebacivati.
~ Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se
mijenjati između AUDIo (1/N, 2/N ...) i .
M`
je prikazan kada postoji jedan podržani jezik na disku.
Prikaz podnaslova
D
Pritisnite gumb SUBTITLE.
~ Svaki puta kada pritisnete gumb, vaš odabir će se mijenjati
između SUBTITLE (1/N, 2/N ...) i SUBTITLE oFF.
~ Ako disk ima samo jednu datoteku s podnaslovima,
ona će se automatski reproducirati.
~ Pogledajte donji broj 2 (Funkcija Naslov) za više pojedinosti
u vezi korištenja podnaslova s DivX diskovima.
1
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 31
2009-03-07 �� 1:36:00
reprodukcija
REPRoDUkCIjA DIVX-A(nastavak)
D
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima
Ako disk ima više od jedne datoteke s podnaslovima, tvornički
podnaslov možda se neće podudarati s filmom te ćete morati odabrati
jezik podnaslova kako slijedi:
1. U Stop načinu rada pritisnite kursorski gumb $, % odaberite
željeni podnaslov ( ) s TV ekrana, a zatim pritisnite gumb ENTER.
. Kada odaberete željenu DivX datoteku s TV ekrana, film će se
normalno reproducirati.
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX je format video datoteke koji je razvila tvrtka Microsoft i temelji se na MPEG4 tehnologiji sažimanja kako bi se osigurao
prijenos audio i video podataka putem interneta u realnom vremenu.
MPEG4 se koristi za video šifriranje, a MP3 za audio šifriranje tako da korisnici mogu gledati film u približnoj DVD audio i video kvaliteti.
1. Podržani formati
Ovaj proizvod podržava samo sljedeće formate medija. Ako video i audio formati nisu podržani, korisnik može imati
probleme poput razlomljenih slika ili nedostatka zvuka.
Podržani video formati
Format
AVI
WMV
Podržane verzije
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podržani audio formati
Format
MP3
WMA
AC3
DTS
Brzina prijenosa
80~384 kb/s
56~128 kb/s
128~384 kb/s
1,5 Mb/s
44,1/48 kHz
44,1 kHz
Frekvencija uzorkovanja
44,1 kHz
~ DivX datoteke, uključujući audio i video datoteke, stvorene u DTS formatu mogu biti podržane samo do 6Mb/s.
~ Omjer širine i visine slike : Iako je tvornička DivX razlučivost 640x480 piksela, ovaj proizvod podržava razlučivost do
800x600 piksela. Razlučivosti TV ekrana veće od 800 neće biti podržane.
~ Kada reproducirate disk čija je frekvencija uzorkovanja veća od 48 kHz ili 320 kb/s, možete iskusiti titranje slike na
ekranu tijekom reprodukcije.
2. Funkcija naslova
~ Morate imate nešto iskustva s izlučivanjem videa i uređivanjem kako biste ispravno koristili ovu funkciju.
~ Za korištenje funkcije naslova, spremite datoteku naslova (*.smi) datoteku istog imena kao što je DivX multimedijska
datoteka (*.avi) unutar iste mape.
Primjer. Korijen
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
~ Do 60 alfanumeričkih znakova ili 30 istočnoazijskih znakova (2-bitni znakovi poput korejskog ili kineskog) za isto ime
datoteke.
~ O DIVX VIDEO ZAPISU: DivX® je digitalni video format koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. To je službeni DivX
uređaj s certifikatom ili Ultra certifikatom koji reproducira DivX video zapise.
O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju sadržaja DivX videozapisa „na zahtjev” (Video-on-Demand, VOD)
potrebno je registrirati ”DivX® uređaj s certifikatom. Prvo izradite registracijsku šifru za DivX VOD za vaš uređaj te je
unesite tijekom postupka registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je zaštićen sustavom DivX DRM (Digital Rights
Management, odnosno „Upravljanje digitalnim pravima“) koji reprodukciju ograničava na registrirane DivX uređaje s
certifikatom. Pokušate li na uređaju reproducirati DivX VOD sadržaj za koji nemate ovlaštenja, prikazat će se poruka
“Authorization Error” (Pogreška ovlaštenja) i sadržaj se neće reproducirati.] Više saznajte na stranici www.divx.com/vod.
DivX® je registrirani zaštitni znak poduzeća DivX, Inc. i rabi se uz licencu
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 32
2009-03-07 �� 1:36:00
Prikaz informacija o disku
BAGD
CRo
koRIŠTENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE
Možete vidjeti informacije o reprodukciji diska na TV ekranu.
Pritisnite gumb INFo.
● REPRoDUkCIjA
M
` Zavisno o disku prikaz informacije o disku može izgledati
drugačije.
` Zavisno o disku možete i odabrati DTS, DOLBY DIGITAL ili PRO
LOGIC.
se pojavljuje na TV ekranu!
Ako se ovaj simbol pojavi na TV ekranu prilikom pritiska
nekog gumba, ta radnja nije moguća s diskom koji se
trenutno reproducira.
Provjera preostalog vremena
BA
Pritisnite gumb REMAIN.
~ Za provjeru ukupnog i preostalog vremena naslova ili
poglavlja koje se reproducira.
Svaki put kada je pritisnut gumb Remain
DVD-VIDEo
TITLE ELAPSED ➞ TITLE REMAIN ➞ CHAPTER ELAPSED ➞ CHAPTER REMAIN
B TRACk ELAPSED ➞ TRACk REMAIN ➞ ToTAL ELAPSED ➞ ToTAL REMAIN
A TRACk REMAIN ➞ TRACk ELAPSED
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 33
2009-03-07 �� 1:36:03
reprodukcija
koRIŠTENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Brza reprodukcija
BAD
Pritisnite gumb (, ).
~ Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije mijenja se ovako:
( 2X ➞ ( 4X ➞ ( 8X ➞ ( 32X ➞  PLAY
) 2X ➞ ) 4X ➞ ) 8X ➞ ) 32X ➞  PLAY
M
` Tijekom brze reprodukcije CD-a ili MP3-CD-a, zvuk se čuje samo pri 2x brzini, a ne pri 4x, 8x i 32x brzinama
Spora reprodukcija
D
Pritisnite gumb SLoW.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
brzina reprodukcije se mijenja ovako:
*1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞ &1/2 ➞ &1/4 ➞
&1/8 ➞  PLAY
D *1/2 ➞ *1/4 ➞ *1/8 ➞  PLAY
M
` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
` Obrnuta spora reprodukcija ne radi s DivX-om.
Preskakanje scena/pjesama
A
Pritisnite gumb [, ].
~ Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
prethodno ili slijedeće poglavlje, staza ili mapa (datoteka)
će biti reproducirani.
4
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 34
2009-03-07 �� 1:36:04
BAGD
Ponavljanje reprodukcije omogućuje vam da neprestano
reproducirate poglavlje, naslov, stazu (pjesmu) ili mapu (MP3
datoteku).
DVD-VIDEo
REPEAT : CHAPTER ➞ REPEAT : TITLE ➞ REPEAT : oFF
B REPEAT : TRACk ➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : oFF
BGD REPEAT : OFF ➞ REPEAT : RANDoM ➞ REPEAT : TRACk ➞ REPEAT : DIR
● REPRoDUkCIjA
Pritisnite gumb REPEAT.
~ Svaki puta kada je pritisnut gumb tijekom reprodukcije,
način rada ponavljanja reprodukcije mijenja se kako slijedi:
CRo
Ponavljanje reprodukcije
➞ REPEAT : DISC ➞ REPEAT : oFF
CHAPTER: Uzastopno reproducira odabrano poglavlje.
TITLE: Uzastopno reproducira odabrani naslov.
RANDoM: Reproducira staze nasumičnim redoslijedom.
(Staza koja je već reproducirana možda će se ponovo reproducirati.)
TRACk : Uzastopno reproducira odabranu stazu.
DIR : Uzastopno reproducira sve staze u odabranoj mapi.
DISC : Uzastopno reproducira cijeli disk.
oFF : Poništava ponavljanje reprodukcije.
za odabir načina rada ponavljanja reprodukcije na zaslonu s informacijama o disku
B
1. Pritisnite gumb INFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
REPEAT PLAYBACK ( ).
. Pritisnite kursorski gumb % za odabir željenog račina rada
Repeat Playback.
~ Za odabir sljedećeg albuma ili staze ponovite gore
navedene korake 2 i 3.
4. Pritisnite gumb ENTER.
oFF ➞ A- ➞ CHAP ➞ TITLE ➞ oFF
B oFF ➞ A- ➞ TRACk ➞ DISC ➞ oFF
M
` Za DivX, MP3 i JPEG diskove ne možete odabrati Repeat Play sa zaslona s prikazom informacija.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 35
2009-03-07 �� 1:36:05
reprodukcija
koRIŠTENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
A-B Repeat Playback
Možete uzastopno reproducirati određeni odlomak DVD-a.
1. Pritisnite gumb INFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + da biste prešli
na prikaz
AREPEAT PLAYBACK ( ).
. Pritisnite kursorski gumb $, % za odabir A-, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
~ Kada je pritisnut gumb ENTER odabrani
položaj bit će
A -?
pohranjen
REPEAT : AÐu memoriji.
4. Pritisnite gumb ENTER na kraju željenog segmenta.
~ Navedeni segment uzastopno se reproducira.
A-B
d Za povratak na normalnu reprodukciju, pritisnite kursorski gumb $, % kako biste odabrali
M
OFF.
A TO B REPEAT ON
` A-B funkcije ponavljanja ne rade s DivX, MP3 ili JPEG
diskovima
Funkcija Step
D
Pritisnite gumb STEP.
~ Slika se kreće prema naprijed za jedan okvir pri svakom
pritisku gumba tijekom reprodukcije.
M
` Ne čuje se zvuk tijekom spore reprodukcije.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 36
2009-03-07 �� 1:36:06
CRo
Funkcija Angle
Ova funkcija vam omogućuje da gledate istu scenu pod
različitim kutovima.
1. Pritisnite gumb INFo.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
ANGLE (
).
1/3 
M
2/3 
3/3 
● REPRoDUkCIjA
. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumba za odabir
željenog kuta.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, kut se mijenja ovako:
1/3
` Funkcija Angle radi samo s diskovima na kojima su snimljeni višestruki kutovi
Funkcija zoom (Povećanje prikaza)
Ova funkcija vam omogućuje da povećate određeni dio
prikazane slike.
1. Pritisnite gumb zooM.
. Pritisnite kursorski gumb ,,, za pomicanje do
površine koju želite povećati.
. Pritisnite gumb ENTER.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, razina zooma mijenja
se ovako:
zooM X 1.5  zooM X 2  zooM X 3  zooM oFF
SELECT ZOOM POSITION
Funkcija za odabir audio jezika
1. Pritisnite gumb INFo.
. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumba za odabir
željenog audio jezika.
~ Ovisno o broju jezika na DVD disku, drugi audio jezik
(ENGLESKI, ŠPANJOLSKI, FRANCUSKI itd.) odabire
se pri svakom pritisku gumba.
EN 1/3  SP 2/3  FR 3/3  EN 1/3
M
` Za rad s ovom funkcijom možete pritiskati i gumbe AUDIO na daljinskom upravljaču.
` Ovisno o disku, funkcije audio jezika možda neće biti dostupne.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 37
2009-03-07 �� 1:36:09
reprodukcija
koRIŠTENjE FUNkCIjE REPRoDUkCIjE (nastavak)
Funkcija za odabir jezika podnaslova
1. Pritisnite gumb INFo dva puta.
. Pritisnite kursorski gumb + kako biste prešli na prikaz
SUBTITLE ( ).
. Pritisnite kursorski gumb % ili brojčane gumbe za odabir
željenog podnaslova.
EN 01/03  SP 02/03  FR 03/03  oFF/03 
EN 01/03
M
` Za rad s ovom funkcijom, možete pritiskati i gumbe SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
` Ovisno o disku, funkcije jezika podnaslova možda neće biti dostupne.
Direktno premještanje na Prizor/Pjesmu
BAG
B
1. Pritisnite gumb INFo.
. Pritisnite kursorski gumb $, % il brojčane gumbe za odabir
željenog naslova/staze ( ) a zatim pritisnite gumb
ENTER.
. Pritisnite kursorski gumb _, + kako biste prešli na prikaz
Chapter ( ).
4. Pritisnite kursorski gumb $, % ili brojčane gumbe za odabir
željenog poglavlja, a zatim pritisnite gumb ENTER.
. Pritisnite kursorski gumb _, + za prijelaz na prikaz (
vremena.
)
. Pritišćite brojčane gumbe za odabir željenog vremena, a
zatim pritisnite gumb ENTER.
AG
Pritisnite brojčani gumb
~ Reproducira se odabrana datoteka.
~ Pri reprodukciji MP3 ili JPEG diska, ne možete koristiti
kursorski gumb $, % za prijelaz u mapu.
~ Za prijelaz u mapu, pritisnite gumb SToP (@), a zatim
kursorski gumb $, %.
M
` Možete pritisnuti gumb [, ] na daljinskom upravljaču za direktan prijelaz na željeni naslov, poglavlje ili
stazu.
` Ovisno o disku, možda se nećete moći premjestiti na odabrani naslov ili vrijeme.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 38
2009-03-07 �� 1:36:10
CRo
Upotreba izbornika diska
Možete koristiti izbornike za audio jezik, jezik podnaslova, profil
itd.
Sadržaj DVD izbornika razlikuje se od diska do diska.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
● REPRoDUkCIjA
. Pritisnite kursorsku tipku $, % za prijelaz na Disc Menu
(Izbornik diska), a zatim pritisnite tipku ENTER.
~ Kada odaberete Izbornik diska kojeg disk ne podržava,
na zaslonu se pojavljuje poruka "This menu is not
supported".
. Pritisnite kursorski gumb $, %, _, + za odabir željene
stavke.
4. Pritisnite gumb ENTER.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
M
MoVE
ENTER
MoVE
ENTER
EXIT
` Prikaz izbornika diska može se razlikovati ovisno o disku.
Upotreba Izbornika naslova
Za DVD-e koji sadrže višestruke naslove možete vidjeti naslov
za svaki film. Ovisno o disku, raspoloživost ove funkcije može
varirati.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb $, % za prijelaz na Title Menu.
. Pritisnite gumb ENTER.
~ Pojavljuje se izbornik naslova.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
M
EXIT
` Prikaz izbornika naslova može se razlikovati ovisno o disku.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 39
2009-03-07 �� 1:36:14
reprodukcija
UPORABA BLUETOOTH-A
Bluetooth uređaj možete koristiti za uživanje u glazbi s visoko-kvalitetnim stereo zvukom i to bez žica!
Što je Bluetooth?
Bluetooth je industrijska specifikacija koja opisuje kako uređaji uskladivi s Bluetooth-om mogu
jednostavno uspostavljati međusobnu interakciju uporabom kratke bežične veze.
~ Bluetooth uređaj može izazvati smetnje ili neispravan rad, ovisno o uvjetima uporabe.
~ Ako je dio tijela u kontaktu sa sustavom prijama/odašiljanja Bluetooth uređaja ili sustavom kućnog
kina.
~ Električke varijacije uzrokovane električnim ometanjem zbog zida, kuta ili uredskih pregrada.
~ Električne smetnje iz uređaja istog frekvencijskog pojasa uključujući medicinsku opremu,
mikrovalnu pećnicu i bežični LAN.
~ Uparivanje sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja provedite na što je moguće manjoj udaljenosti.
~ Što je veća udaljenost sustava kućnog kina i Bluetooth uređaja, to je kvaliteta lošija. Ako udaljenost
prelazi granicu, komunikacije se prekidaju.
~ U područjima slabog prijama-osjetljivosti Bluetooth veza možda neće ispravno raditi.
~ Sustav kućnog kina može imati efektivni raspon prijama do 10 m u svim smjerovima ako nema
prepreka između sustava i Bluetooth uređaja. Veza će se automatski prekinuti ako je udaljenost izvan
ovog raspona. Čak i unutar ovog raspona kvalitetu zvuka mogu smanjiti prepreke poput zidova ili
vrata.
Za spajanje sustava kućnog kina na Bluetooth uređaj
Provjerite podržava li Bluetooth uređaj funkciju stereo slušalica uskladivih s Bluetooth-om.
1. Na prednjoj ploči sustava kućnog kina pritišćite uzastopce
gumb FUNKCIJA dok se ne pojavi "BT AUDIO".
~ Način rada mijenja se ovako:
DVD/CD ➞ D. IN ➞ AUX 1 ➞ AUX 2 ➞ USB
➞ BT AUDIO ➞ TUNER
~ Na 2 sekunde vidjet ćete „WAIT“, a zatim "READY" na
prednjem zaslonu sustava kućnog kina.
. Odaberite izbornik Bluetooth ili drugi Bluetooth uređaj
(pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
. Tražite uređaj poput stereo slušalica u Bluetooth uređaju.
~ Vidjet ćete popis skeniranih uređaja.
Spojite
4. S popisa pretraživanja odaberite "Samsung Theater".
~ Kada je sustav kućnog kina spojen s Bluetooth uređajem,
sustav kućnog kina prikazat će "Connect" na prednjem
zaslonu, a iza toga naziv spojenog Bluetooth uređaja.
Bluetooth
Device
~ Spajanje sustava kućnog kina je dovršeno.
. U spojenom uređaju reproducirajte glazbu.
~ Glazbu koja se reproducira na spojenom Bluetooth uređaju možete slušati izravno sa sustava kućnog kina.
M
` Prilikom povezivanja Bluetooth uređaja sa sustavom kućnog kina od vas bi se moglo tražiti da unesete PIN kod
(lozinka). Ako se pojavi prozor za unos PIN koda upišite <0000>.
` Sustav kučnog kina može upravljati funkcijom koja se odnosi na reprodukciju samo ako spojeni uređaj
podržava tu funkciju.
` Sustav kučnog kina podržava samo podatke Middle Quality SBC (do 237kb/s na 48 kHz), ali ne podržava
podatke High Quality SBC (328kb/s na 44,1 kHz).
40
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 40
2009-03-07 �� 1:36:14
CRO
Za odpajanje Bluetooth uređaja sa sustava kućnog kina
Sustav kućnog kina možete odpojiti s Bluetooth uređaja
(pogledajte korisnički priručnik Bluetooth uređaja).
~ Sustav kućnog kina bit će odpojen.
~ Kada je sustav kućnog kina odpojen s Bluetooth uređaja,
on će na prednjem zaslonu prikazivati "DISCONNECT".
Pritisnite gumb FUNCTION na prednjoj ploči sustava kućnog kina da ga prebacite s "BT AUDIO" na
drugi način rada.
~ Bluetooth uređaj će određeno vrijeme čekati odgovor od sustava kućnog kina prije nego što prekine
vezu. (Vrijeme prekidanja veze varira ovisno o Bluetooth uređaju)
~ Trenutačno povezan uređaj bit će odpojen.
M
● reprodukcija
Za odpajanje sustava kućnog kina s Bluetooth uređaja
` U načinu rada Bluetooth veze, ta se veza može prekinuti ako udaljenost između sustava kučnog kina i Bluetooth
uređaja prelazi određenu vrijednost.Ako se udaljenost smanji na efektivni raspon ili ako ponovno pokrenete
Bluetooth uređaj, tada se Bluetooth veza može ponovno uspostaviti.
` Kod nekih Bluetooth uređaja, pojedine funkcije možda neče ispravno raditi.
41
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 41
2009-03-07 �� 1:36:15
reprodukcija
REPRoDUCIRANjE MULTIMEDIjSkIH DAToTEkA PoMoćU USB HoST zNAčAjkE
Možete uživati u multimedijskim datotekama poput slikovnih, filmskih i glazbih pohranjenih na MP3 playeru, USB
memorijskom ključu ili digitalnom fotoaparatu u video zapisu visoke kvalitete s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina
spajanjem uređaja za pohranu na USB priključak kućnog kina.
1. Spajanje USB uređaja na USB priključak na prednoj
strani jedinice.
. Pritisnite gumb FUNCTIoN na DVD playeru ili gumb
PoRT na daljinskom upravljaču za odabir načina rada
USB-a.
~ USB se pojavljuje na prikazu zaslona, a zatim
nestaje.
~ USB MENU zaslon se pojavljuje na TV zaslonu, a
reproducira se pohranjena datoteka.
. Da biste zaustavili reprodukciju, pritisnite gumb SToP (@).
Sigurno uklanjanje priključka
Da biste spriječili oštećivanje memorije na USB uređaju,
provedite sigurno uklanjanje prije isključivanja USB kabela.
~ Pritisnite gumb SToP (@) dva puta za redom.
Prikaz pokazuje REMoVE USB.
~ Uklonite USB kabel.
M
` Da biste slušali glazbene datoteke s 5.1-kanalnim zvukom kućnog kina, morate postaviti način rada Dolby Pro
Logic II na Matrix (Pogledajte stranicu 54).
Preskoči Naprijed/Natrag
Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb [, ].
~ Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb ]
odabire se sljedeća datoteka.
~ Kada postoji više datoteka, a vi pritisnete gumb [
odabire se prethodna datoteka.
Brza reprodukcija
Tijekom reprodukcije pritisnite tipku (,).
~ Svaki puta kada pritisnete bilo koju tipku brzina reprodukcije
mijenjat će se kako slijedi:
2x ➞ 4x ➞ 8x ➞ 32x ➞ Normal.
4
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 42
2009-03-07 �� 1:36:16
Tehnički podaci USB
hosta
Ograničenja rada
● reprodukcija
Nekompatibilnost
• Podržava uređaje kompatibilne s USB 1.1 ili USB 2.0.
• Podržava uređaje povezane pomoću USB kabela vrste A.
• Podržava uređaje kompatibilne s UMS (USB uređaj za masovnu pohranu) V1.0.
• Podržava uređaj čiji je povezani pogon formatiran u FAT(FAT, FAT16, FAT32)
sustavu datoteka.
• Ne podržava uređaj koji zahtijeva instaliranje posebnog upravljačkog programa na
PC (Windows).
• Ne podržava vezu s USB koncentratorom.
• USB uređaj koji je povezan produžnim USB kabelom možda neće biti prepoznat.
• USB uređaj koji zahtijeva poseban izvor napajanja mora se povezati s playerom
zasebnim kabelom za napajanje.
• Ako je na povezanom uređaju instalirano nekoliko pogona (ili particija), može se
povezati samo jedan pogon (ili particija).
• Uređaj koji podržava samo USB 1.1 može uzrokovati razliku u kvaliteti slike, što ovisi
o uređaju.
CRO
Tehnički podaci USB hosta
Kompatibilni uređaji
1. USB uređaj za pohranu
. MP3 player
. Digitalni fotoaparat
4. Prijenosni HDD
~ Podržani su prijenosni HDD-i kapaciteta manjeg od 160 GB. Prijenosni HDD-i kapaciteta 160 GB
ili većeg možda neće biti prepoznati, što ovisi o uređaju.
~ Ako povezani uređaj ne radi zbog nedostatnog napajanja, možete uporabiti poseban kabel za
napajanje kako bi uređaj ispravno radio. Konektor USB kabela može se razlikovati ovisno o
proizvođaču USB uređaja.
. USB čitač kartica: USB čitač kartica s jednim utorom i USB čitač kartica s više utora.
~ Ovisno o proizvođaču, USB čitač kartica možda neće biti podržan.
~ Ako instalirate više memorijskih uređaja u višestruki čitač kartica, možda ćete imati problema.
Kompatibilni formati datoteka
Format
Naziv
datoteke
Ekstenzija
datoteke
Brzina
prijenosa
Inačica
Piksel
Frekvencija
uzorkovanja
Nepomična
slika
JPG
JPG .JPEG
–
–
640x480
–
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
WMV
.WMV
4Mbps
V1,V2,V3,V7
720x480
44.1KHz~48KHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1, XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
Glazba
Film
~ CBI (Control/Bulk/Interrupt) nije podržan.
~ Nisu podržani digitalni fotoaparati koji koriste PTP protokol ili zahtijevaju instalaciju dodatnog programa
pri povezivanju s računalom.
~ Uređaj koji koristi NTFS sustav datoteka nije podržan. (Podržan je samo FAT 16/32 (tablica alokacije
datoteka 16/32) sustav datoteka.)
~ Ne radi s MTP (Media Transfer Protocol) uređajima na kojima je omogućen Janus.
43
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 43
2009-03-07 �� 1:36:16
postavljanje sustava
Zbog praktičnosti možete postaviti ove značajke kučnog kina za najbolju uporabu u svojem domu.
Postavljanje jezika
OSD (Prikaz na zaslonu) jezik je tvornički postavljen na engleski.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Odaberite Language, a zatim pritisnite gumb ENTER ili ENTER +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% da odaberete OSD Language, a
zatim pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željenog jezika,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Kada je postavljanje završeno, OSD će biti na engleskom
ako je odabran engleski jezik.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
~
~
~
~
OSD LANGUAGE: Odabir OSD jezika
AUDIO: Odabir audio jezika (snimljenog na disku)
SUBTITLE: Odabir jezika za podnaslov (snimljenog na disku)
DISC MENU: Odabir jezika za izbornik diska (snimljenog na disku)
 Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, izbornik jezika neće se
promijeniti čak i ako ga postavite na željeni jezik.
ENGLISH
KOREAN
ARABIC
~ OTHERS: Za odabir drugog jezika, odaberite OTHERS i unesite
šifru za jezik vaše zemlje (Pogledajte stranicu 63).
AUDIO, SUBTITLE i DISC MENU jezik se može odabrati.
BULGARIAN
CHINESE
CROATIAN
CZECH
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
Postavljanje HDMI VIDEO OUT NAČINA RADA
Odabire vrstu izlaza s HDMI/OUT utičnice.
~ YCbCr : Odaberite ovo kad priključujete HDMI uređaj.
~ RGB : Pruža svjetlije boje i dublju nijansu crne boje. Ovu postavku
odaberite ako su boje slabe.
1. U zaustavljenom načinu rada pritisnite tipku MENU.
. Pritisnite kursorsku tipku ▼ za prijelaz na Setup (Postavljanje), a
zatim pritisnite tipku ENTER.
. Pritisnite kursorsku tipku ▼ za prijelaz na HDMI VIDEO OUT, a
zatim pritisnite tipku ENTER.
4. Pritišćite kursorsku tipku ▲,▼ za odabir željene stavke, a zatim pritisnite tipku ENTER.
~ Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.
d Pritisnite tipku RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite tipku EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
44
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 44
2009-03-07 �� 1:36:17
CRO
Postavljanje vrste TV zaslona
Ovisno o vrsti TV-a (široki ekran ili konvencionalni 4:3) možete odabrati omjer visine i širine slike na TV-u.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na TV DISPLAY, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
● postavljanje sustava
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željene stavke, a zatim
gumb ENTER.
~ Kada je postavljanje završeno, bit ćete vraćeni na prethodni zaslon.
Podešavanje omjera visine i širine slike na TV-u (Veličina zaslona)
Vodoravan ili okomit omjer veličine zaslona konvencionalnih TV-a je 4:3, dok je kod TV-a širokog zaslona i
visoke definicije on 16:9. Omjer se naziva omjer visine i širine slike. Pri reprodukciji DVD-a snimljenih u
različitim veličinama zaslona, trebate prilagoditi omjer visine i širine slike da odgovara vašem TV-u ili monitoru.
Za standardan TV, odaberite 4:3PS ili 4:3LB opciju prema vlastitoj želji. Odaberite WIDE/HDTV ako
imate TV širokog zaslona.
4:3PS (4:3 Pan&Scan)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u pan & scan načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
~ Možete vidjeti samo središnji dio zaslona (s odrezanim stranama slike
16:9).
4:3LB (4:3 Letterbox)
Odaberite za reprodukciju slike 16:9 u letter box načinu rada na
konvencionalnom TV-u.
~ Pri vrhu i pri dnu zaslona pojavljuju se crne pruge.
WIDE/HDTV
Odaberite za prikaz slike 16:9 u načinu rada na cijelom ekranu na TV-u
širokog ekrana.
~ Možete uživati u omjeru visine i širine slike na širokom ekranu.
M
` Ako je DVD u omjeru 4:3, ne možete ga gledati na širokom ekranu.
` Budući da su DVD diskovi snimljeni u raznim formatima slika, oni će različito izgledati u ovisnosi o softveru,
vrsti TV-a i postavki omjera visine i širine slike TV-a.
` Pri korištenju HDMI, ekran se automatski konvertira u Wide način rada.
45
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 45
2009-03-07 �� 1:36:18
postavljanje sustava
Postavka srodnih kontrola (Razina ocjenjivanja)
Ovo koristite kako biste ograničili reprodukciju nasilnih ili DVD-a za odrasle,
a ne želite da ih gledaju vaša djeca.
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na PARENTAL, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željene razine ocijenjivanja,
a zatim gumb ENTER.
~ Ako ste odabrali razinu 6, ne možete gledati DVD-e s razinom 7 ili višom.
~ Što je razina viša, sadržaj je bliži nasilnom ili materijalu za odrasle.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
~ Kada je postavljanje dovršeno, bit ćete vraćeni na prethodni
zaslon.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
M
` Ova funkcija radi samo ako DVD disk sadrži informacije o razini ocjenjivanja.
Postavljanje lozinke
Možete postaviti lozinku za postavku Parental (razinu ocjenjivanja).
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na PASSWORD, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite gumb ENTER.
. Unesite lozinku, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Unesite staru lozinku, novu lozinku pa potvrdite novu lozinku.
~ Postavljanje je završeno.
M
` Lozinka je tvornički postavljena na "7890".
Ako ste zaboravili lozinku za razinu ocjenjivanja učinite sljedeće:
~ Dok je player u načinu rada No DIsc, pritisnite i držite gumb DVD Players STOP (@) dulje od 5
sekundi. INITIAL se pojavljuje na zaslonu, a sve postavke vraćaju se na tvorničke vrijednosti.
~ Pritisnite gumb POWER.
Pomoću funkcije RESET izbrisat ćete sve pohranjene postavke.
Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
46
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 46
2009-03-07 �� 1:36:18
G
CRo
PoSTAVLjANjE PozADINSkE SLIkE
Za vrijeme gledanja DVD-a ili JPEG CD-a, možete postaviti sliku koju želite kao pozadinsku sliku.
1. Tijekom reprodukcije, pritisnite gumb PAUSE (
pojavi slika koja vam se sviđa.
) kada se
● PoSTAVLjANjE SUSTAVA
. Pritisnite gumb Logo.
~ CoPY Logo DATA prikazuje se na TV ekranu.
. Napajanje će se isključiti, a zatim ponovno uključiti.
~ Bit će prikazana odabrana pozadinska slika.
~ Možete odabrati do 3 postavke za pozadinsku sliku.
CoPY Logo DATA
# PAUSE
Logo IS CoPIED
# PAUSE
zA oDABIR jEDNE oD 3 PoSTAVkE zA PozADINSkU SLIkU kojE STE PRoVELI
1. U načinu rada Stop pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % da prijeđete na Setup, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Logo, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $,% za odabir željenog USER,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Ovo odabire jedan od 3 zaslona s pozadinskom slikom.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
MoVE
SELECT
RETURN
EXIT
. Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
~ oRIgINAL: Ovo odaberite za postavljanje Samsung Logo
slike kao vaše pozadinske slike.
~ USER: Ovo odaberite za postavljanje željene slike kao vaše
pozadinske slike.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
DviX (R) registracija
Registracijsku šifru koristite za registraciju ovog sustava kućnog kina s DivX (R) formatom videa na
zahtjev. Više informacija potražite na adresi www.divx.com/vod
4
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 47
2009-03-07 �� 1:36:21
postavljanje sustava
Setting the SPEAKER MODE
Izlazni signali i frekvencijski odziv iz zvučnika biti će automatski podešeni
prema konfiguraciji vašeg zvučnika, bez obzira na to
koriste li se određeni zvučnici ili ne.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. U SPEAKER SETUP pritisnite ponovno gumb ENTER ili +.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
CHANGE
RETURN
EXIT
. Pritisnite kursorsku gumb $, %, _, + za prijelaz na željeni zvučnik,
a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Za C, SL i SR, svaki put kada je pritisnuta tipka načini rada naizmjence
se prebacuju ovako: SMALL  NONE.
~ Za L i R, način rada je postavljen na SMALL.
~ SMALL: Ovo odaberite pri upotrebi zvučnika.
~ NONE: Ovo odaberite kada nema spojenog zvučnika.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
M
` Ovisno o PRO LOGIC i STEREO postavkama, način rada zvučnika može odstupati (vidi stranicu 54).
Postavljanje vremenskog kašnjenja
Ako se zvučnici ne mogu postaviti na jednakim udaljenostima od položaja za slušanje, možete podesiti
vrijeme kašnjenja audio signala sa središnjih i stražnjih zvučnika.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na DELAY TIME, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite gumb ENTER.
. Pritišćite kursorski gumb _, + kako biste postavili vrijeme
kašnjenja.
~ Vrijeme kašnjenja možete postaviti za C između 00 i 05 ms te za
SL i SR između 00 i 15 ms.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
48
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 48
2009-03-07 �� 1:36:21
Pri reprodukciji 5.1CH zvučnog okruženja možete uživati u
najboljem zvuku ako je udaljenost između vas i svakog zvučnika
jednaka.
Obzirom da zvukovi dopiru do mjesta slušanja u različito vrijeme,
ovisno o položaju zvučnika, možete kompenzirati ovu razliku
dodavanjem efekta kašnjenja za zvuk iz središnjih i okolnih
zvučnika.
Idealno mjesto za CENTER
SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Df-a na
slici, postavite način rada kao 0 ms. U protivnom promijenite
postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
0.34 m
0.68 m
1.06 m
1.40 m
1.76 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
1 ms
2 ms
3 ms
4 ms
5 ms
Idealno mjesto
za SURROUND
ZVUČNIK
Poželjno je postaviti sve zvučnike unutar ovog kruga.
Df: Udaljenost od FRONT SPEAKER
Dc: Udaljenost od CENTER SPEAKER
Ds: Udaljenost od SURROUND ZVUČNIKA
● postavljanje sustava
Postavljanje CENTER SPEAKER
CRO
Postavljanje vremena kašnjenja na zvučniku
Postavljanje REAR SPEAKER
Ako je udaljenost Dc-a jednaka ili veća od udaljenosti Dr-a na slici, postavite način rada kao 0 ms.
U protivnom, promijenite postavku prema tablici.
Udaljenost
između
Df-a i Dc-a
0.00 m
1.06 m
2.11 m
3.16 m
3.62 m
5.29 m
Vrijeme
kašnjenja
0 ms
3 ms
6 ms
9 ms
12 ms
15 ms
M
` S PL II (Dolby Pro Logic II) vijeme kašnjenja može se razlikovati za svaki način rada.
` S AC-3 i DTS, vrijeme kašnjenja može se postaviti između 00 i 15 ms.
` Središnji kanal može se postaviti samo na 5.1-kanalnim diskovima.
49
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 49
2009-03-07 �� 1:36:22
postavljanje sustava
Postavljanje Test Tone
Koristite značajku Test Tone za provjeru veza zvučnika.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na TEST TONE, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
~ Test tone biti će poslan na L  C  R  SR  SL  SW
po redu.
~ Ako je u to vrijeme tipka ENTER ponovo pritisnuta, test tone
se zaustavlja.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
STOP
EXIT
Postavljanje audia
Možete podesiti balans i razinu za svaki zvučnik.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na SOUND EDIT, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorsku gumb $, % za odabir i podesite željenu stavku.
Pritisnite kursorsku gumb _, + da podesite postavke.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
CHANGE
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
MOVE
50
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 50
2009-03-07 �� 1:36:22
CRo
Pritisnite gumb SoUND EDIT, a zatim gumb Cursor _, +.
Ručno podešavanje glasnoće i balansa zvučnika tipkom SoUND EDIT.
~ Pri svakom pritisku gumba SoUND EDIT možete vidjeti
balans i razinu za svaki zvučnik.
● PoSTAVLjANjE SUSTAVA
Podešavanje prednjeg/stražnjeg balansa zvučnika
` Možete odabrati između 0 dB, -6 dB i OFF.
` Glasnoća opada kako se približavate – 6 dB.
Podešavanje razine Središnjeg/Stražnjeg/Subwoofer zvučnika
` Razina glasnoće može se podesiti u koracima od +6 dB do –6 dB.
` Zvuk postaje jači kada se približite +6 dB i slabiji kada se približite -6 dB.
PoDEŠAVANjE DRC-A (DYNAMIC RANgE CoMPRESSIoN)
Ova značajka balansira raspon između najglasnijeg i najtišeg zvuka. Ovu funkciju možete koristiti za uživanje u Dolby
Digital zvuku kada gledate filmove pri niskoj glasnoći noću.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na DRC, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $, % da biste podesili DRC.
~ Kada je pritisnut kursorski gumb $ učinak je veći, a kada je
pritisnut kursorski gumb % učinak je manji.
MoVE
ENTER
RETURN
EXIT
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz zaslona za postavljanje.
CHANgE
1
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 51
2009-03-07 �� 1:36:24
postavljanje sustava
Postavljanje AV SYNC
Video se može činiti sporijim od audia ako nije spojen na digitalni TV. Ako se to dogodi, podesite vrijeme audio
kašnjenja tako da odgovara videu.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na AV-SYNC, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb $, % za odabir AV-SYNC vremena
kašnjenja, a zatim pritisnite gumb ENTER.
~ Možete podesiti vrijeme audio kašnjenja između 0 ms i 300 ms.
Postavite ga na optimalni status.
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
MOVE
ENTER
RETURN
EXIT
MOVE
SELECT
RETURN
EXIT
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
Postavljanje HDMI audio
Audio signali prenijeti preko HDMI kabela mogu se prebaciti na ON/OFF.
1. U načinu rada Stop, pritisnite gumb MENU.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na Audio, a zatim pritisnite
gumb ENTER ili +.
. Pritisnite kursorski gumb % za prijelaz na HDMI AUDIO, a zatim
pritisnite gumb ENTER ili +.
4. Pritisnite kursorski gumb , da odaberet ON ili OFF, a zatim
pritisnite gumb ENTER.
~ ON: I audio i video signali preneseni su preko HDMI kabela za
spajanje, a audio izlaz ide isključivo preko vaših TV zvučnika.
~ OFF: Video se prenosi isključivo preko HDMI kabela za spajanje, a
audio izlaz ide isključivo preko zvučnika za kućno kino.
d Pritisnite gumb RETURN za povratak na prethodnu razinu.
d Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz prikaza za postavljanje.
M
` Tvornička postavka ove funkcije je HDMI AUDIO OFF.
` HDMI AUDIO je automatski down-mixed na 2ch za TV zvučnike.
52
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 52
2009-03-07 �� 1:36:28
DSP(Digital Signal Processor): DSP načini rada su razvijeni su da simuliraju razna akustička okruženja.
EQ: Možete odabrati ROCK, POP ili CLASSIC za optimizaciju zvuka za žanr glazbe koji reproducirate.
CRo
FUNkCIjA SoUND FIELD (DSP)/EQ
Pritisnite gumb DSP/EQ.
~ DSP se pojavljuje na ploči za prikaz.
● PoSTAVLjANjE SUSTAVA
Svaki put kada je pritisnuta tipka, odabir se mijenja ovako:
PoPS ➞ jAzz ➞ RoCk ➞ STUDIo ➞ CLUB ➞ HALL ➞ MoVIE ➞ CHURCH ➞ PASS
~ PoPS, jAzz, RoCk: Ovisno o žanru glazbe, možete
odabrati POPS, JAZZ i ROCK.
~ STUDIo: Pruža osjećaj studijskog okruženja.
~ CLUB: Simulira zvuk plesnog kluba s podrhtavanjem
udara niskih tonova.
~ HALL: Pruža jasan zvuk vokala poput slušanja u
koncertnoj dvorani.
~ MoVIE: Daje osjećaj sjedenja u kinu.
~ CHURCH: Daje osjećaj nalaženja u velikoj crkvi.
~ PASS: Ovo odaberite za normalno slušanje.
M
` Funkcija DSP/EQ dostupna je samo u STEREO načinu rada.
Pritisnite tipku
PL II mode da na zaslonu prikažete STEREO.
` Ova značajka radi s CD-ima, MP3-CD-ima, DivX, tuner i Dolby Digital diskovima.
` Pri reprodukciji DVD diska šifriranog s dva ili više kanala, način rada za više kanala bit će automatski odabran,
a funkcija DSP/EQ neće raditi.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 53
2009-03-07 �� 1:36:29
postavljanje sustava
DoLBY PRo LogIC II NAčIN RADA
Možete odabrati željeni Dolby Pro Logic II AUDIO način rada.
Pritisnite tipku
PL II MoDE.
~ Svaki put kada je pritisnuta tipka, način rada mijenja se ovako.
MUSIC ➞ CINEMA ➞ PRo LogI ➞ MATRIX ➞
STEREo ➞ MUSIC
PRo LogIC II
~ MUSIC : Prilikom slušanja glazbe, možete doživjeti zvučne
efekte poput onih pri izvedbi uživo.
~ CINEMA: Dodaje realizam tonu snimljenom na filmskoj vrpci.
~ PRo LogI: Doživjet ćete realističan višekanalni efekt, kao kod korištenja pet zvučnika, dok koristite
samo prednje lijeve i desne zvučnike.
~ MATRIX: Začut ćete 5.1-kanalno okruženje zvuka.
~ STEREo: Ovo odaberite samo za slušanje zvuka s prednjih lijevih i desnih zvučnika i subwoofera.
M
` Pri odabiru Pro Logic II načina rada, spojite vanjski uređaj na AUDIO INPUT utičnice (L i R) na playeru. Ako
spojite na samo jedan ulaz (L ili R), ne možete slušati zvučno okruženje.
DoLBY PRo LogIC II EFEkT
Ova funkcija radi samo u Dolby Pro Logic II MUSIC načinu rada.
1. Pritisnite tipku
MUSIC.
PL II MoDE za odabir načina rada
. Pritisnite tipku
PL II EFFECT.
. Pritisnite tipke _, + za odabir postavke željenog efekta.
~ PANoRAMA : Ovaj se način rada širi na prednju stereo
sliku kako bi uključio surround zvučnike zbog sjajnog
efekta "omatanja" s bočnom izmjenom slika.
Možete odabrati 0 ili 1.
~ C- WIDTH : Zvuk izlazi samo iz središnjeg zvučnika.
Prednji lijevi i desni zvučnici proizvode fantomski zvuk.
Možete odabrati između 0 i 7.
~ DIMENS : Postupno prilagođava zvučno polje (DSP) od
naprijed ili od straga.
Možete odabrati između 0 i 6.
4
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 54
2009-03-07 �� 1:36:30
CRo
PoSTAVLjANjE ASC-a (Automatska kalibracija zvuka)
Samo jednim postavljanjem funkcije ASC pri premještanju ili montiranju jedinice možete postići da
jedinica automatski prepoznaje udaljenosti između zvučnika, razine između kanala i karakteristike
frekvencije kako bi stvorila 5.1-kanalno polje zvuka optimizirano za vaše okruženje.
● PoSTAVLjANjE SUSTAVA
ASC mikrofon
L: PREDNJI ZVUČNIK (L)
R: PREDNJI ZVUČNIK (R)
C: SREDIŠNJI ZVUČNIK
SW: SUBWOOFER
M
SL: STRAŽNJI ZVUČNIK (SL)
SR: STRAŽNJI ZVUČNIK (SR)
` ASC SETUP možete provesti kada u jedinici nema diska ili je jedinica u zaustavljenom načinu rada s umetnutim
DVD/CD diskom.
` Budući da se razina glasnoće tona popravlja tijekom ASC postavljanja, glasnoću ne možete namjestiti
uporabom gumba za kontrolu glasnoće.
` Ako se mikrofon automatskog zvuka isključi tijekom ASC postavljanja, postavljanje će se prekinuti.
` Kada je funkcija ASC aktivirana, efekti zvuka DSP/EQ, DOLBY PRO LOGIC ll i P. BASS neće raditi.
za provjeru funkcije ASC
Kratko pritisnite gumb ASC.
~ Na prikazu će se pojaviti udaljenost i vrijednosti razine određene za svaki kanal.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 55
2009-03-07 �� 1:36:31
postavljanje sustava
ASC (Automatska kalibracija zvuka) PoSTAVLjANjE
1. Uključite ASC mikrofon u ASC ulaznu utičnicu.
. Postavite ASC mikrofon u položaj za slušanje.
. Pritisnite gumb ASC.
~ Da biste stvorili optimalno 5.1 kanalno polje zvuka, odabiri
jesu kako slijedi:
L ➞ C ➞ R ➞ SR ➞ SL ➞ SW
4. Kada se na prikazu pojavi poruka "REMOVE MIC", isključite
ASC mikrofon.
M
` Postavljanje ASC funkcije traje otprilike 3 minute.
za prekidanje postavljanja funkcije ASC (Automatska kalibracija
zvuka) pritisnite gumb ASC
Tonski ulaz se zaustavlja, na prikazu se pojavljuje "CANCEL ASC", a postavljanje se prekida.
za slušanje u ASC način (Automatska kalibracija zvuka) kratko
pritisnite gumb ASC.
Odabir se na prikazu mijenja između ASC ON i ASC OFF.
Ako odaberete "ASC ON", začut ćete zvuk u ASC načinu rada.
Ako odaberete "ASC OFF", začut ćete zvuk u načinu rada koji je namješten u audio postavki na zaslonu
za postavljanje.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 56
2009-03-07 �� 1:36:32
CRo
radio
SLUŠANjE RADIjA
Daljinski upravljač
● RADIo
1. Pritisnite gumb TUNER za odabir FM pojasa.
. Podesite na željenu stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1: Kada je pritisnut
tipka [, ] odabrana je prethodno postavljena
stanica za emitiranje.
~ Automatsko podešvanje 2: Pritisnite i držite gumb
,, . za automatsko traženje aktivnih stanica.
~ Ručno podešavanje: Kratko pritisnite gumb ,, .
da u koracima povećavate ili smanjujete frekvenciju.
glavna jedinica
1. Pritisnite gumb FUNCTIoN za odabir FM pojasa.
. Odaberite stanicu.
~ Automatsko podešavanje 1: Pritisnite gumb SToP (@)
da odaberete PRESET, a zatim pritisnite gumb [, ]
za odabir prethodno podešene stanice.
~ Automatsko podešavanje 2: Pritisnite gumb SToP (@)
da odaberete MANUAL, a zatim pritisnite i držite gumb
[, ] za automatsko traženje pojasa.
~ Ručno podešavanje: Pritisnite gumb SToP (@) da
odaberete MANUAL, a zatim kratko pritisnite gumb [, ] da podesite na nižu ili višu
frekvenciju.
Pritisnite gumb Mo/ST za slušanje u Mono/Stereo načinu rada.
~ Svaki put kada je pritisnut gumb, zvuk se prebacuje između STEREo i MoNo načina rada.
~ U područjima slabog prijama, odaberite MONO za jasnije emitiranje bez smetnji
PoSTAVLjANjE STANICA UNAPRIjED
Primjer: Postavljanje FM 89.10 unaprijed u memoriji
1. Pritisnite gumb TUNER za odabir FM pojasa.
. Pritisnite gumb ,, . za odabir 89.10.
. Pritisnite gumb TUNER MEMoRY.
~ 01 trepti na prikazu.
4. Pritisnite gumb [, ] za odabir unaprijed
podešenog broja.
~ Možete birati između 1 i 15 unaprijed postavljenih
postavki.
. Ponovo pritisnite gumb TUNER MEMoRY.
~ Pritisnite gumb TUNER MEMoRY prije nego što s prikaza
nestane broj.
~ Number nestaje s prikaza, a postaja je pohranjena u memoriji.
. Da biste unaprijed podesili sljedeću stanicu, ponovite
korake od 2 do 5.
~ Za namještanje na unaprijed podešenu stanicu, pritisnite gumb [, ] na daljinskom upravljaču da
odaberete kanal.
M
` Ova jedinica ne prima AM(MW) emitiranje.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 57
2009-03-07 �� 1:36:33
praktična funkcija
FUNkCIjA SLEEP TIMER
Vrijeme možete podesiti tako da se kućno kino isključi samo.
Pritisnite gumb SLEEP.
~ SLEEP će se prikazati. Svaki put kada je pritisnut gumb,
unaprijed podešeno vrijeme mijenja se ovako :
10  20  30  60  90  120  150  OFF
Da potvrdite postavku za sleep timer, pritisnite gumb SLEEP.
~ Prikazuje se preostalo vrijeme do samo-isključenja kućnog
kina.
~ Ponovnim pritiskom gumba mijenja se vrijeme spavanja na
ono koje ste postavili ranije.
Za poništenje sleep timera, pritišćite gumb SLEEP dok se na prikazu ne pojavi oFF.
PoDEŠAVANjE SVjETLINE PRIkAzA
Možete podesiti svjetlinu prikaza na glavnoj jedinici tako da ne ometa
gledanje filma.
Pritisnite gumb DIMMER.
~ Svaki put kada je pritisnuta tipka, bit će podešena svjetlina
prednjeg prikaza.
FUNkCIjA MUTE
Ovo je korisno kada otvarate vrata ili se javljate na telefonski poziv.
Pritisnite gumb MUTE.
~ MUTE se pojavljuje na prikazu.
~ Za obnavljanje zvuka, ponovo pritisnite gumb MUTE.
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 58
2009-03-07 �� 1:36:34
CRo
S.VoL (PAMETNA gLASNoćA)
Ova će funkcija regulirati i stabilizirati razinu glasnoće kako ne bi došlo
do nagle promjene glasnoće pri promjeni kanala ili tijekom prijelaza
prizora.
Pritisnite gumb S. VoL.
~ Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:
S.VoL oN  S.VoL oFF
● PRAkTIčNA FUNkCIjA
P.BASS
P.BASS funkcija naglašava niske tonove koji daju zvučne
efekte jeke.
Pritisnite gumb P.BASS za odabir načina rada P.BASS.
P BAS oN  P BAS oFF
M
` Funkcija P.BASS dostupna je samo s 2-kanalnim LPCM izvorima poput MP3,DIVX,CD i WMA. Pritisnite tipku
P.BASS pa će se na zaslonu pojaviti "POWER BASS ON".
` P.bass ne radi u načinima DSP/EQ ili DOLBY PRO LOGIC ll.
Ako u načinu DSP/EQ pritisnete P.BASS, način DSP/EQ se automatski isključuje te se uključuje funkcija P.
BASS.
AUDIo UPSCALINg
Ovo također pomaže poboljšanju doživljaja slušanja (npr. mp3 glazbe).
Uporabite ovu funkcije želite li čuti bolji zvuk iz nisko-kvalitetnog
mp3 izvora.
Pritisnite gumb AUDIo UPSCALINg.
~ Svaki put kada je pritisnut ovaj gumb, odabir se mijenja ovako:
UPSC oN  UPSC oFF
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 59
2009-03-07 �� 1:36:36
praktična funkcija
oSNoVNA UPoRABA koPIRANjE CD-A
Pretvara zvučni zapis s CD-a u MP3 format prije slanja na uređaj za pohranu s USB priključkom.
B
1. Priključite USB uređaj.
. Uložite audio CD u ladicu za CD.
. Pritisnite CD RIPPINg.
~ Za početak kopiranja trenutne staze pritisnite gumb CD
RIPPINg na daljinskom upravljaču dok sustav
reproducira dotičnu stazu ili je ona privremeno
zaustavljena.
~ Za kopiranje svih staza na CD-u, pritisnite gumb CD
RIPPINg na daljinskom upravljaču i držite ga pritisnutim.
~ Sustav prikazuje poruku "KOPIRANJE CD-a" na zaslonu i
pokreće postupak kopiranja.
4. Pritisnite SToP (@) za zaustavljanje kopiranja.
~ Nakon završetka kopiranja će se na USB uređaju stvoriti
direktorij naziva "KOPIRANJE", a kopirana će datoteka biti
spremljena u formatu "SAM_XXXX”.mp3".
M
` Ne prekidajte USB vezu i ne iskopčavajte kabel napajanja tijekom kopiranja CD-a. U suprotnom biste
`
`
`
`
`
`
`
`
mogli oštetiti podatke. Za zaustavljanje kopiranja CD-a pritisnite gumb SToP i iskopčajte USB uređaj
nakon što sustav u potpunosti prestane reproducirati CD.
Ako prekinete USB vezu tijekom kopiranja CD-a, sustav će se isključiti i nećete biti u mogućnosti
obrisati kopiranu datoteku. U tom se slučaju pomoću USB kabela povežite s osobnim računalom,
napravite sigurnosnu kopiju podataka i formatirajte USB uređaj.
Ako USB uređaj priključite na sustav tijekom reprodukcije CD-a, sustav prekida reprodukciju i
nastavlja je tek nakon završetka inicijalizacije USB veze. (Vrijeme inicijalizacije može varirati ovisno o
vrsti USB uređaja.)
Značajka KOPIRANJE CD-A se ne odnosi na DTS-CD.
Ako kopiranje traje kraće od 5 sekundi, datoteka kopiranja možda neće biti stvorena.
Kopiranje CD-a omogućeno je samo ako su USB uređaj ili tvrdi disk formatirani u FAT
sustav datoteka. (NTFS sustav datoteka nije podržan.) Popis kompatibilnih uređaja
potražite u specifikacijama USB host funkcije.
Kopiranje se izvodi normalnom brzinom x1, a vrijeme kopiranja se kod nekih USB uređaja
može i produžiti.
Tijekom kopiranja CD-a sustav neće reproducirati zvuk.
Ne primjenjujte silu na sustav tijekom kopiranja CD-a.
0
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 60
2009-03-07 �� 1:36:36
CRO
rješavanje problema
Pogledajte donju tablicu kada uređaj ne radi pravilno. Ako problem koji imate nije dolje naveden ili ako
navedena uputa ne pomaže, isključite uređaj, isključite kabel za napajanje i kontaktirajte najbližeg ovlaštenog
prodavača ili Samsung Electronics servisni centar.
SIMPTOM
Provjera/Popravak
● rješavanje problema
Ne mogu izbaciti disk.
• Je li kabel za napajanje pravilno utaknut u utičnicu?
• Isključite napajanje, a zatim ga ponovo uključite.
Reprodukcija ne počinje.
• Provjerite regionalni broj DVD-a.
DVD diskovi koji su kupljeni u inozemstvu možda se neće
moći reproducirati.
• CD-ROM-ovi i DVD-ROM-ovi ne mogu se reproducirati na
ovom DVD playeru.
• Provjerite je li razina ocjenjivanja točna.
Reprodukcija ne započinje
odmah po pritisku gumba Play/
Pause.
• Koristite li oštećen ili izgreban disk na površini?
• Obrišite disk.
Zvuk se ne proizvodi.
• Nema zvuka tijekom brze reprodukcije, spore reprodukcije
i reprodukcije u koracima.
• Jesu li zvučnici pravilno spojeni? Jesu li zvučnici pravilno
prilagođeni?
• Je li disk ozbiljno oštećen?
Zvuk se može čuti samo s
nekoliko zvučnika, a ne sa svih
šest.
• Prilikom slušanja CD-a ili radija, zvuk prozivde samo
prednji zvučnici
(L/R). Odaberite "PRO LOGIC II" pritiskom na PL II
(Dolby Pro Logic II) na daljinskom upravljaču za korištenje
svih šest zvučnika.
• Provjerite je li DVD disk 5.1-CH kompatibilan.
• Ako podesite C, SL i SR ili NONE u načinu rada zvučnika u
postavljanju audia na zaslonu za postavljanje, nema zvuka
iz središnjeg zvučnika te prednjih lijevih i desnih zvučnika.
Postavite C, SL i SR na SMALL.
Dolby Digital 5.1 CH zvučno
okruženje nije proizvedeno.
• Postoji li "Dolby Digital 5.1 CH" oznaka na disku? Dolby
Digital 5.1 CH Surround Sound proizvodi se samo ako je
disk snimljen s 5.1-kanalnim zvukom.
• Je li audio jezik pravilno postavljen na DOLBY DIGITAL
5.1-CH na prikazu s informacijama?
Daljinski upravljač ne radi.
• Je li daljinski upravljač korišten unutar svog radnog
raspona kuta i udaljenosti?
• Jesu li baterije istrošene?
• Jeste li pravilno odabrali način rada (TV/DVD) funkcija
daljinskog upravljača (TV ili DVD)?
61
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 61
2009-03-07 �� 1:36:37
rješavanje problema
SIMPTOM
•D
isk se okreće ali nema slike.
• Kvaliteta slike je slaba, a slika
titra
Provjera/Popravak
• Je li uključeno napajanje TV-a?
• Jesu li kabeli za video pravilno spojeni?
• Je li disk prljav ili oštećen?
• Loše proizveden disk možda se neće moći reproducirati.
Audio jezik i podnaslov ne rade. • Audio jezik i podnaslov ne rade ako ih disk ne sadrži.
Izbornik zaslona se ne
pojavljuje čak i kada je
odabrana funkcija izbrornika.
• Koristite li disk koji ne sadrži izbornike?
Omjer visine i širine slike ne
može se promijeniti.
• Možete reproducirati 16:9 DVD-e u 16:9 WIDE načinu, 4:3
LETTER BOX načinu ili 4:3 PAN SCAN načinu, ali 4:3
DVD-i mogu se gledati samo u omjeru 4:3. Pogledajte
omotnicu DVD diska, a zatim odaberite odgovarajuću
funkciju.
• Ne radi glavna jedinica.
(Primjer: Napajanje nestaje ili
se čuje čudna buka.)
• DVD player ne radi normalno.
• Isključite napajanje i držite gumb STOP (@) na daljinskom
upravljaču više od 5 sekundi.
Zaboravljena je lozinka za
razinu ocjenjivanja.
• Za vrijeme prikaza poruke “NO DISC” na prikazu glavne
jedinice, držite gumb glavne jedinice STOP (@) dulje od 5
sekundi. “INITIAL” se pojavljuje na prikazu, a sve se
postavke vraćaju na tvorničke vrijednosti.
• Pritisnite gumb POWER.
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Upotreba funkcije RESET će izbrisati sve pohranjene
postavke. Ne koristite ovo osim ako nije nužno.
Radio prijam nije moguć.
• Je li antena pravilno postavljena?
• Ako je ulazni signal antene slab, instalirajte vanjsku FM
antenu u području s dobrim prijamom.
62
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 62
2009-03-07 �� 1:36:37
CRO
popis šifri jezika
Unesite odgovarajući broj šifre za početne postavke “Disc Audio”, “Disc Subtitle” i/ili “Disc Menu” (pogledajte stranicu 44).
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
Šifra
Jezik
1027
Afar
1181
Frisian
1334
Latvian, Lettish
1506
Slovenian
1028
Abkhazian
1183
Irish
1345
Malagasy
1507
Samoan
1032
Afrikaans
1186
Scots Gaelic
1347
Maori
1508
Shona
1039
Amharic
1194
Galician
1349
Macedonian
1509
Somali
1044
Arabic
1196
Guarani
1350
Malayalam
1511
Albanian
1045
Assamese
1203
Gujarati
1352
Mongolian
1512
Serbian
1051
Aymara
1209
Hausa
1353
Moldavian
1513
Siswati
1052
Azerbaijani
1217
Hindi
1356
Marathi
1514
Sesotho
1053
Bashkir
1226
Croatian
1357
Malay
1515
Sundanese
1057
Byelorussian
1229
Hungarian
1358
Maltese
1516
Swedish
1059
Bulgarian
1233
Armenian
1363
Burmese
1517
Swahili
1060
Bihari
1235
Interlingua
1365
Nauru
1521
Tamil
1069
Bislama
1239
Interlingue
1369
Nepali
1525
Tegulu
1066
Bengali; Bangla
1245
Inupiak
1376
Dutch
1527
Tajik
1067
Tibetan
1248
Indonesian
1379
Norwegian
1528
Thai
1070
Breton
1253
Icelandic
1393
Occitan
1529
Tigrinya
1079
Catalan
1254
Italian
1403
(Afan) Oromo
1531
Turkmen
1093
Corsican
1257
Hebrew
1408
Oriya
1532
Tagalog
1097
Czech
1261
Japanese
1417
Punjabi
1534
Setswana
1103
Welsh
1269
Yiddish
1428
Polish
1535
Tonga
1105
Danish
1283
Javanese
1435
Pashto, Pushto
1538
Turkish
1109
German
1287
Georgian
1436
Portuguese
1539
Tsonga
1130
Bhutani
1297
Kazakh
1463
Quechua
1540
Tatar
1142
Greek
1298
Greenlandic
1481
Rhaeto-Romance
1543
Twi
1144
English
1299
Cambodian
1482
Kirundi
1557
Ukrainian
1145
Esperanto
1300
Kannada
1483
Romanian
1564
Urdu
1149
Spanish
1301
Korean
1489
Russian
1572
Uzbek
1150
Estonian
1305
Kashmiri
1491
Kinyarwanda
1581
Vietnamese
1151
Basque
1307
Kurdish
1495
Sanskrit
1587
Volapuk
1157
Persian
1311
Kirghiz
1498
Sindhi
1613
Wolof
1165
Finnish
1313
Latin
1501
Sangro
1632
Xhosa
1166
Fiji
1326
Lingala
1502
Serbo-Croatian
1665
Yoruba
1171
Faeroese
1327
Laothian
1503
Singhalese
1684
Chinese
1174
French
1332
Lithuanian
1505
Slovak
1697
Zulu
● popis šifri jezika
Šifra
63
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 63
2009-03-07 �� 1:36:37
dodatak
Mjere opreza za korištenje i odlaganje diskova
Male ogrebotine na disku mogu smanjiti kvalitetu zvuka i slike ili uzrokovati preskakanje.
Budite posebno pažljivi da ne ogrebete diskove pri korištenju.
Rukovanje diskovima
Ne dodirujte stranu za reprodukciju diska.
Držite disk za rubove kako prsti ne bi došli na površinu.
Ne lijepite papir ili vrpcu na disk.
Spremanje diska
Ne držite ga na direktnoj
sunčevoj svjetlosti
M
Čuvajte ga na hladnom i
prozračenom mjestu
Čuvajte ga u čistom zaštitnom omotu.
Spremajte ga u okomitom položaju.
` Ne dopustite da se diskovi zaprljaju.
` Ne umećite krekirane ili izgrebane diskove.
Rukovanje i pohranjivanje diskova
Kada se na disku nađu otisci prstiju ili prljavština, očistite ga blagim deterdžentom razrijeđenim u vodi i
obrišite disk mekanom krpom.
~ Pri čišćenju, nježno brišite disk iznutra prema van
M
` Kondenzacija se može stvoriti ako topli zrak dospije u dodir s hladnim dijelovima unutar playera. Kada se
kondenzacija stvori unutar playera, player možda neće raditi pravilno.
Ako se to dogodi, izvadite disk i ostavite player uključen 1 ili 2 sata.
64
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 64
2009-03-07 �� 1:36:38
Opće
95 W
Težina
4,2 kg
Dimenzije
449.6 (Š) x 251.5 (V) x 99.1 (D) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon vlažnosti
10 % do 75 %
CD: 12 cm (COMPACT DISC)
CD: 8 cm (COMPACT DISC)
Composite Video
Brzina čitanja : 3.49 ~ 4.06 m/sec.
Pribl. vrijeme reprodukcije (Single Sided, Single Layer Disc) : 135 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
● dodatak
Potrošnja snage
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CRO
Specifikacije
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 74 min.
Brzina čitanja: 4,8 ~ 5,6 m/s
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Y: 1.0 Vp-p (75 opterećenje)
Video izlaz
Component Video
PR: 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
PB: 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Pojačalo
HDMI
Impedancija: 85~115Ω
Izlazna snaga prednjeg zvučnika
133 W x 2 (3 Ω)
Izlazna snaga središnjeg zvučnika
133 W (3 Ω)
Izlazna snaga stražnjeg zvučnika
133 W x 2 (3 Ω)
Izlazna snaga subwoofera
135 W (3 Ω)
Raspon frekvencije
20 Hz~20 kHz
S/N omjer
70 dB
Odvajanje kanala
60 dB
Ulazna osjetljivost
(AUX)400 mV
65
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 65
2009-03-07 �� 1:36:38
dodatak
Specifikacije (nastavak)
HT-X725/HT-X725G
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1ch sustav zvučnika
Prednji/Središnji/Stražnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Prednji : 185 x 605 x 185 mm
Stražnji : 93 x 271 x 77 mm
Središnji : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji : 1,6 kg, Stražnji : 0,9 kg
Središnji : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
HT-TX725/HT-TX725G
Sustav zvučnika
Zvučnik
Impedancija
Raspon frekvencije
Razina izlaznog pritiska zvuka
Nominalni ulaz
Maksimalni ulaz
Dimenzije (Š x V x D)
Težine
5.1ch sustav zvučnika
Prednji/Center/Stražnji
Subwoofer
3Ω
3Ω
140 Hz~20 kHz
35 Hz~160 Hz
86 dB
86 dB
133 W
135 W
266 W
270 W
Prednji/Stražnji : 270 x 1115 x 270 mm
Središnji : 358 x 44 x 68 mm
Subwoofer : 256 x 256 x 298 mm
Prednji/Stražnji : 2,93 kg
Središnji : 0,3 kg, Subwoofer : 4,2 kg
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo promjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije su približni.
66
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 66
2009-03-07 �� 1:36:38
Kontaktirajte SAMSUNG DILJEM SVIJETA
Ako imate pitanja ili prigovore vezane uz Samsung proizvode molimo, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 67
Web-mjesto
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
FINLAND
30-6227 515
www.samsung.com/fi
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864 )
www.samsung.com/za
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
www.samsung.com/ae
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za korisnike 
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
2009-03-07 �� 1:36:39
Code No. AH68-02180H (0.0)
HT-X725_XEO-CRO-0307.indd 68
2009-03-07 �� 1:36:39
Download PDF

advertising