Samsung | OM46D-W | Samsung OM46D-W Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο χρήσης
OM46D-W OM55D-W OM75D-W
OM46D-K OM55D-K OM75D-K
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.
Πίνακας περιεχομένων
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
»»Πνευματικά δικαιώματα
»»Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προετοιμασία
»»Εξαρτήματα
Χρήση του MDC
»»Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του προγράμματος
MDC
»»Σύνδεση στο MDC
»»Ισορροπία λευκού
»»Gamma
»»Βαθμονομημένη τιμή
»»Ρυθμίσεις για προχωρημένους
»»Επιλογές εικόνας
»»Μέγεθος εικόνας
Λειτουργία αρχικής οθόνης
»»Αυτόματη προσαρμ.
»»Ρύθμιση οθόνης PC
»»Πριν από την εγκατάσταση του προϊόντος (Εγχειρίδιο
εγκατάστασης)
»»Πρ.αναπαρ.
»»Απενεργ.Εικ.
»»Πρόγραμμα
»»Επαναφορά εικόνας
»»Διαστάσεις
»»Πρότυπο
»»Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
»»Αντιγραφή προϊόντος
»»Ρυθμίσεις ID
»»Video Wall
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής
πηγής
»»Κατάσταση δικτύου
»»Λειτ. εικόνας
»»Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
»»Πριν από τη σύνδεση
»»Ticker
»»Σύνδεση με τον υπολογιστή
»»Άλλες ρυθμίσεις
»»Σύνδεση με συσκευή βίντεο
»»Πρόγραμμα εκκίνησης URL
»»Σύνδεση σε σύστημα ήχου
»»Σύνδεση καλωδίου LAN
»»Σύνδεση του network box (πωλούνται ξεχωριστά)
»»Αλλαγή της πηγής εισόδου
Ρύθμιση οθόνης
»»Λειτ. εικόνας
»»Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια /
Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
»»Θερμοκρασία χρωμ.
Εμφάνιση στην οθόνη
»»PIP
»»Προσανατολισμός οθόνης
»»Προστασία οθόνης
»»Εμφάνιση μηνύματος
»»Διαφάνεια μενού
»»Γλώσσα μενού
»»Επαν. εμφ. στην οθόνη
Πίνακας περιεχομένων
Ρύθμιση του ήχου
»»Λειτουργία ήχου
»»Εφέ ήχου
»»HDMI Ήχος
»»Ήχος σε κλήση βίντεο
»»Ρυθμίσεις ηχείου
»»Αυτόμ. ένταση
»»Λύση Eco
»»Ανεμιστήρας και θερμοκρασία
»»Διαχ. συσκευών
»»Αναπαραγωγή μέσω
»»Αλλαγή PIN
»»Γενικά
»»Επαναφορά συστήματος
»»Επαναφορά ήχου
Υποστήριξη
Δίκτυο
»»Κατάσταση δικτύου
»»Ρυθμίσεις δικτύου
»»Wi-Fi Direct
»»Ενημέρωση λογισμικού
»»Επικοιν. με Samsung
»»Μετάβαση σε αρχική οθόνη
»»Επαναφ. όλων
»»Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.
»»Όνομα συσκ
Σύστημα
»»Ρύθμιση
»»Ώρα
»»Αυτόματη εναλλαγή πηγής
»»Έλεγχος ενέργειας
Οδηγός αντιμετώπισης
προβλημάτων
»»Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
»»Ερωτήσεις & απαντήσεις
Προδιαγραφές
»»Γενικά
»»Εξοικονόμηση ενέργειας
»»Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
»»Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων
»»Κατοπτρισμός οθόνης
»»Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων αναπαραγωγής
μέσων και υπότιτλων
Αναπαραγωγή φωτογραφιών,
βίντεο και μουσικής (Αναπαραγωγή
μέσων)
»»Λειτουργίες που παρέχονται στη σελίδα λίστας
περιεχομένου μέσων
Παράρτημα
»»Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
»»WEEE
»»Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής φωτογραφιών
»»Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή δημιουργίας
μόνιμων ειδώλων
»»Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής βίντεο
»»Άδεια
»»Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια
της αναπαραγωγής μουσικής
»»Ορολογία
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης της ποιότητας.
© 2014 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την έγκριση της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft, Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards Association.
Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
•• Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε
-- (a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
-- (b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).
•• Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας ή κατ'
οίκον επίσκεψη.
Προειδοποιήσεις ασφαλείας
Προσοχή
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ.
Προσοχή : ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ
ΚΑΛΥΜΜΑ. (Ή ΤΟΝ ΠΙΣΩ ΠΙΝΑΚΑ)
ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ.
ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΚΑΘΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Καθαρισμός
――Να είστε προσεκτικοί κατά τον καθαρισμό, καθώς η οθόνη και το εξωτερικό των
προηγμένων μοντέλων LCD γρατζουνίζονται εύκολα.
――Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα κατά τον καθαρισμό.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
1
Απενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
2
Αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το προϊόν.
――Κρατάτε το καλώδιο τροφοδοσίας από το φις και μην αγγίζετε το
καλώδιο με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία.
Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Είναι επικίνδυνο να έρθετε σε επαφή με τα εσωτερικά εξαρτήματα του προϊόντος.
3
Αυτό το σύμβολο σάς προειδοποιεί ότι το προϊόν συνοδεύεται από σημαντικά έντυπα που
αφορούν τη λειτουργία και τη συντήρηση.
Σκουπίστε το προϊόν με ένα καθαρό, μαλακό και στεγνό πανί.
•• Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά που περιέχουν
αλκοόλη, διαλυτικές ή επιφανειοδραστικές ουσίες.
!
Σύμβολα
•• Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικά απευθείας
επάνω στο προϊόν.
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός ή θανάσιμος τραυματισμός.
4
Βρέξτε ένα μαλακό και στεγνό πανί με νερό και στύψτε το καλά
για να καθαρίσετε το εξωτερικό του προϊόντος.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
5
Όταν ολοκληρώσετε τον καθαρισμό, συνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας στο προϊόν.
6
Ενεργοποιήστε το προϊόν και τον υπολογιστή.
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα
(μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).
Αποθήκευση
Εξαιτίας των χαρακτηριστικών των προϊόντων εξαιρετικά γυαλιστερής επιφάνειας, η χρήση
υγραντήρα υπεριώδους ακτινοβολίας στον ίδιο χώρο ενδέχεται να δημιουργήσει λευκές
κηλίδες στο προϊόν.
――Επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών εάν το εσωτερικό του προϊόντος
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.
χρειάζεται καθάρισμα (έναντι χρέωσης συντήρησης).
•• Η φθορά του καλωδίου μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε
πηγές θερμότητας.
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή
πρίζες που έχουν βγει από τη θέση τους.
Καθαρίστε τη σκόνη γύρω από τις ακίδες του φις και γύρω από την
πρίζα με ένα στεγνό πανί.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα σε μία πρίζα.
•• Οι υπερθερμασμένες πρίζες μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια. Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.
•• Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
!
Εγκατάσταση
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ χρησιμοποιείται το
προϊόν.
Προειδοποίηση
•• Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο
προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας που παρέχεται από
τη Samsung μαζί με το προϊόν. Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο
τροφοδοσίας με άλλα προϊόντα.
Αναθέστε σε έναν τεχνικό να εγκαταστήσει τη βάση ανάρτησης στον
τοίχο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας
με την πρίζα.
!
•• Η εγκατάσταση από μη κατάλληλο άτομο μπορεί να οδηγήσει
σε τραυματισμό.
!
•• Εάν προκύψει πρόβλημα και θέλετε να διακόψετε την
τροφοδοσία του προϊόντος, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας.
•• Χρησιμοποιείτε μόνο έπιπλα που πληρούν τις απαραίτητες
προδιαγραφές.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε χώρους με ελλιπή εξαερισμό, όπως
βιβλιοθήκες ή ντουλάπες.
•• Σημειώστε ότι το προϊόν δεν τίθεται εντελώς εκτός λειτουργίας
από το κουμπί λειτουργίας στο τηλεχειριστήριο.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από
την πρίζα.
Εγκαταστήστε το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 10 cm από τον
τοίχο για επαρκή εξαερισμό.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
!
!
Φυλάξτε την πλαστική συσκευασία μακριά από παιδιά.
•• Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή
που δονείται (μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ.).
Προσοχή
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις
ενδέχεται να του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο
σε σκόνη, υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.
Μην ακουμπάτε το προϊόν με την πρόσοψη προς τα κάτω.
•• Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην οθόνη.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε
θερμά αντικείμενα, όπως φούρνο.
Όταν εγκαθιστάτε το προϊόν σε έπιπλο ή ράφι, να βεβαιώνεστε ότι η
κάτω πλευρά της πρόσοψης δεν εξέχει.
•• Ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή/και να
προκαλέσει τραυματισμό.
•• Εγκαθιστάτε το προϊόν μόνο σε έπιπλα ή ράφια κατάλληλου
μεγέθους.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν
παιδιά.
Ακουμπάτε το προϊόν προσεκτικά.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
•• Επειδή η πρόσοψη είναι βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν σε
επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα
ή κοντά σε πάγκο κουζίνας.
!
SAMSUNG
!
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο
εκτεθειμένο σε πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες
θερμοκρασίες ή πολλή υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν
πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί
να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.
•• Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το προϊόν σε τέτοιο
χώρο.
Μην αφήνετε βαριά αντικείμενα ή άλλα αντικείμενα που αρέσουν στα
παιδιά (παιχνίδια, γλυκά κ.λπ.) επάνω στο προϊόν.
Λειτουργία
•• Το προϊόν ή το βαρύ αντικείμενο μπορεί να πέσει καθώς το
παιδί σας προσπαθεί να φτάσει το παιχνίδι ή το γλύκισμα, με
αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Προειδοποίηση
Το εσωτερικό του προϊόντος διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης.
Ποτέ μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε το
προϊόν μόνοι σας.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το
προϊόν και αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
•• Για επισκευές, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε το διακόπτη
λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα
άλλα συνδεδεμένα καλώδια.
!
•• Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας και να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
!
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το
χτυπήσουν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
!
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστους θορύβους, μυρωδιά καμένου
υλικού ή καπνό, αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
Μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το καλώδιο
τροφοδοσίας ή κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται από το προϊόν ή να
σκαρφαλώνουν επάνω σε αυτό.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το
προϊόν και το φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.
!
•• Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστούν σοβαρά.
•• Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
!
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή υποστεί ζημιά το εξωτερικό περίβλημα,
απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
•• Εάν συνεχίσετε να το χρησιμοποιείτε, ενδέχεται να προκληθεί
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
GAS
Μην σηκώνετε και μην μετακινείτε το προϊόν τραβώντας το από το
καλώδιο τροφοδοσίας ή από κάποιο άλλο καλώδιο.
•• Ένα φθαρμένο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες
εύφλεκτες ουσίες κοντά στο προϊόν.
Προσοχή
•• Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα
για παρατεταμένη χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν
μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
!
Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί δεν παρεμποδίζονται από
τραπεζομάντιλα ή κουρτίνες.
!
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
100
Μην εισάγετε μεταλλικά αντικείμενα (αιχμηρά μαγειρικά σκεύη,
κέρματα, τσιμπιδάκια κ.λπ.) ή αντικείμενα που καίγονται εύκολα
(χαρτί, σπίρτα κ.λπ.) στο προϊόν (μέσω των αεραγωγών, των θυρών
εισόδου/εξόδου κ.λπ.).
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
-_!
•• Η συγκέντρωση σκόνης σε συνδυασμό με τη θερμότητα μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά, βραχυκύκλωμα ή διαρροή ρεύματος.
Χρησιμοποιείτε το προϊόν στη συνιστώμενη ανάλυση και συχνότητα.
•• Διαφορετικά μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην κρατάτε το προϊόν ανάποδα και μην το μετακινείτε κρατώντας το
από τη βάση.
•• Το προϊόν μπορεί να πέσει και να καταστραφεί ή να προκαλέσει
τραυματισμό.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Εάν εισέλθει νερό ή άλλες ξένες ουσίες στο προϊόν,
απενεργοποιήστε το και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
•• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή την
προφύλαξη οθόνης με κινούμενες εικόνες εάν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν
σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα (όταν λείπετε σε διακοπές κ.λπ.).
Εάν κοιτάζετε την οθόνη από πολύ κοντινή απόσταση για πολλή
ώρα, μπορεί να αλλοιωθεί η όρασή σας.
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Ξεκουράζετε τα μάτια σας για περισσότερο από 5 λεπτά για κάθε 1
ώρα χρήσης του προϊόντος.
Προσέχετε ώστε να παιδιά να μην βάζουν την μπαταρία στο στόμα
τους όταν την αφαιρείτε από το τηλεχειριστήριο. Να τοποθετείτε την
μπαταρία σε θέσεις όπου δεν φτάνουν τα παιδιά ή τα βρέφη.
•• Η κούραση στα μάτια θα μειωθεί.
•• Εάν τα παιδιά βάλουν την μπαταρία στο στόμα τους,
συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας.
!
Μην αγγίζετε την οθόνη όταν το προϊόν είναι ενεργοποιημένο
για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς θα έχει αναπτύξει υψηλή
θερμοκρασία.
Κατά την αντικατάσταση μπαταριών, να τις τοποθετείτε με τη σωστή
πολικότητα (+, -).
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από παιδιά.
Να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τις τυποποιημένες μπαταρίες που
προσδιορίζονται και να μην χρησιμοποιείτε νέες και μεταχειρισμένες
μπαταρίες συγχρόνως.
!
•• Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί να καταστραφεί ή να
προκαλέσει πυρκαγιά, τραυματισμό ή βλάβη λόγω διαρροής
του υγρού της.
!
Να είστε προσεκτικοί όταν ρυθμίζετε την κλίση του προϊόντος ή το
ύψος της βάσης.
•• Υπάρχει κίνδυνος να πιαστούν και να τραυματιστούν τα χέρια ή
τα δάχτυλά σας.
!
•• Εάν γείρετε πολύ το προϊόν, υπάρχει κίνδυνος να πέσει και να
προκληθεί τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.
•• Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην αυξάνετε υπερβολικά την
ένταση του ήχου.
•• Ο υπερβολικά δυνατός ήχος μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
ακοή.
!
•• Διαφορετικά, οι μπαταρίες μπορεί να καταστραφούν ή να
προκληθεί πυρκαγιά, τραυματισμός ή βλάβη, λόγω διαρροής
του υγρού τους.
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες) δεν αποτελούν
κοινό απόρριμμα και θα πρέπει να επιστρέφονται για ανακύκλωση. Ο
πελάτης είναι υπεύθυνος για την επιστροφή των χρησιμοποιημένων
ή των επαναφορτιζόμενων μπαταριών για ανακύκλωση.
•• Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες στο πλησιέστερο δημόσιο κέντρο
ανακύκλωσης ή σε κάποιο κατάστημα που πωλεί τον ίδιο τύπο
μπαταριών ή επαναφορτιζόμενων μπαταριών.
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
Εξαρτήματα
――Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
-- Επικοινωνήστε με το κατάστημα
από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν
λείπουν κάποια μέρη.
-- Η όψη των μερών και των
αντικειμένων που πωλούνται
ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.
-
-
+
+
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
-- Δεν παρέχεται βάση με αυτό το
προϊόν. Για να τοποθετήσετε μια
βάση, πρέπει να την αγοράσετε
ξεχωριστά.
Τηλεχειριστήριο
Εξωτερικός αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
Κάρτα εγγύησης
Μπαταρίες
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Οδηγός κανονισμών
Καλώδιο ρεύματος
Καλώδιο D-SUB
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Δακτύλιος στερέωσης
(4 τεμάχια)
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
-- Τα παρακάτω είδη μπορούν να
αγοραστούν στο πλησιέστερο
κατάστημα.
Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης
Βάση
Στερεοφωνικό καλώδιο
RS232C
Καλώδιο DVI
Καλώδιο HDMI-DVI
Καλώδιο DP
Καλώδιο HDMI
Καλώδιο βίντεο
Στερεοφωνικό καλώδιο
Καλώδιο συνιστωσών
Στερεοφωνικό καλώδιο RCA
Καλώδιο RCA
Προσαρμογέας AV/
Component
Προσαρμογέας AUDIO
Καλώδιο LAN
Καλώδιο DP-DVI
Συσκευή δικτύου (SBB)
(Χρησιμοποιείται για τη
σύνδεση network box)
Magic Presenter
Εξαρτήματα
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
Πίνακας ελέγχου
Κουμπί επιλογής
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διατίθεται με ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
OM46D OM55D
Κουμπιά
Περιγραφή
Ενεργοποίηση της συσκευής.
Εάν πατήσετε το κουμπί
με ενεργοποιημένη τη συσκευή, εμφανίζεται το
μενού στοιχείων ελέγχου.
――Για έξοδο από το μενού OSD, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί επιλογής
για τουλάχιστον ένα δευτερόλεπτο.
Μετάβαση στο ανώτερο ή το κατώτερο μενού. Επίσης, μπορείτε να
προσαρμόσετε την τιμή μιας επιλογής.
Κουμπί
επιλογής
POWER
ON
Μετάβαση στο αριστερό ή το δεξί μενού.
――Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση μετακινώντας το κουμπί επιλογής
αριστερά ή δεξιά όταν δεν εμφανίζεται το μενού στοιχείων ελέγχου.
OM75D
――Εάν στο κουμπί επιλογής πατήσετε το κουμπί
με ενεργοποιημένη τη
συσκευή, εμφανίζεται το μενού στοιχείων ελέγχου.
Μενού στοιχείων ελέγχου
Κουμπιά
Περιγραφή
Επιλογή συνδεδεμένης πηγής εισόδου.
Πηγή
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής δεξιά για να επιλέξετε Πηγή
στο
μενού στοιχείων ελέγχου. Όταν εμφανιστεί η λίστα των πηγών εισόδου,
μετακινήστε το κουμπί επιλογής αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε την
επιθυμητή πηγή εισόδου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί επιλογής.
Προβολή του μενού OSD.
Μενού
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής αριστερά για να ορίσετε τις επιλογές του
στο μενού στοιχείων ελέγχου. Εμφανίζεται η οθόνη στοιχείων
μενού
ελέγχου OSD. Μετακινήστε το κουμπί επιλογής δεξιά για να επιλέξετε
το επιθυμητό μενού. Μπορείτε να επιλέξετε ένα στοιχείο υπομενού
μετακινώντας το κουμπί επιλογής επάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά. Για να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις, επιλέξτε το επιθυμητό μενού και πατήστε το κουμπί
επιλογής.
Είσοδος σε λειτουργία Αρχική σελίδα.
Αρχική σελίδα
Επιστρ.
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής επάνω για να επιλέξετε Αρχική σελίδα
στο μενού στοιχείων ελέγχου.
Απενεργοποίηση της συσκευής.
Απενεργοποίηση
Μετακινήστε το κουμπί επιλογής κάτω για να επιλέξετε Απενεργοποίηση
στο μενού στοιχείων ελέγχου. Στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί
επιλογής.
Επιστρ.
Έξοδος από το μενού στοιχείων ελέγχου.
Κιτ εξωτερικού αισθητήρα
OM46D OM55D
――Ο εξωτερικός αισθητήρας είναι ενσωματωμένος στον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου, τον αισθητήρα φωτός και
τον αισθητήρα λειτουργίας.
Σε περίπτωση τοποθέτησης της οθόνης στον τοίχο, μπορείτε να μετακινήσετε το ΚΙΤ εξωτερικού αισθητήρα στο
πλάι της οθόνης.
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να
τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διατίθεται με ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
Εξαρτήματα
Αισθητήρας φωτός
Αισθητήρας
τηλεχειριστηρίου
OM75D
Ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας
Περιγραφή
Ανιχνεύει αυτόματα την ένταση του φωτός περιβάλλοντος γύρω από μια
επιλεγμένη οθόνη και ρυθμίζει τη φωτεινότητα της οθόνης.
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο της οθόνης LCD.
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το
τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο
των άλλων συσκευών προβολής.
Σβήνει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία της συσκευής και
αναβοσβήνει πράσινο στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο σε απόσταση 7 m έως 10 m από τον αισθητήρα του προϊόντος, υπό γωνία 30
από τα αριστερά και τα δεξιά.
――Να φυλάτε τις μπαταρίες σε σημείο που δεν τις φθάνουν τα παιδιά και ανακυκλώστε.
――Μην χρησιμοποιείτε μαζί νέες και μεταχειρισμένες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε και τις δύο μπαταρίες
συγχρόνως.
――Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
――Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος από το προϊόν όσο αυτό βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής, το προϊόν
θα παραμείνει σε κατάσταση αναμονής έως ότου εξαντληθεί το ρεύμα. Σε αυτήν τη λειτουργία, η ενδεικτική
λυχνία λειτουργίας ενεργοποιείται ή αναβοσβήνει. Εάν συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος ξανά, ενεργοποιείται η
πηγή εισόδου και το προϊόν επανέρχεται σε κανονική λειτουργία.
Πίσω πλευρά
――Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διατίθεται με ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
OM46D
OM55D
Συνδέστε συσκευές δικτύου στις
περιοχές που υποδεικνύονται
OM75D
Θύρα
Περιγραφή
IR OUT
Λαμβάνει το σήμα του τηλεχειριστηρίου μέσω του εξωτερικού
αισθητήρα και εκπέμπει το σήμα μέσω του LOOP OUT.
CONTROL IN / ALU
Παρέχει ισχύ στην πλακέτα του εξωτερικού αισθητήρα ή λαμβάνει το
σήμα του αισθητήρα φωτός.
DVI IN (MAGICINFO)
DVI IN: Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής, χρησιμοποιώντας ένα
καλώδιο DVI ή HDMI-DVI.
MAGICINFO: Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, βεβαιωθείτε ότι
έχετε συνδέσει το καλώδιο DP-DVI.
Θύρα
Περιγραφή
DP OUT (LOOPOUT)
Συνδέεται σε άλλο προϊόν μέσω καλωδίου DP.
AV / COMPONENT IN
Συνδέεται σε συσκευή πηγής μέσω του προσαρμογέα AV/
Component.
AUDIO OUT
Συνδέεται στη θύρα ήχου μιας συσκευής πηγής.
AUDIO IN
Λαμβάνει ήχο από έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου ήχου.
RJ45
Συνδέεται στην εφαρμογή MDC μέσω καλωδίου LAN.
USB
Συνδέεται σε συσκευή μνήμης USB.
Συνδέεται σε MDC, με τη χρήση καλωδίου RS232C
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Συνδέεται σε μια συσκευή πηγής μέσω καλωδίου HDMI.
RS232C OUT
DP IN
Συνδέεται σε υπολογιστή μέσω καλωδίου DP.
RS232C IN
RGB IN
Συνδέεται σε συσκευή πηγής μέσω καλωδίου D-SUB.
SD CARD
Σύνδεση σε κάρτα μνήμης SD.
Αντικλεπτική κλειδαριά
Λογότυπο διαχωριστικού
――Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν
Μην τραβάτε με δύναμη το λογότυπο του διαχωριστικού. Το λογότυπο ενδέχεται να σκιστεί ή
να σπάσει.
βρίσκεστε σε δημόσιους χώρους.
――Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον κατασκευαστή.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
――Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να
διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως
είναι ένα γραφείο.
2
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
3
Τοποθετήστε την κλειδαριά σε μια υποδοχή στο πίσω μέρος του προϊόντος.
4
Κλειδώστε την ασφάλεια.
-- Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά
για λεπτομέρειες.
-- Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή
μέσω Διαδικτύου.
Τηλεχειριστήριο
――Η χρήση άλλων συσκευών προβολής στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
――Σε αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζεται κουμπί χωρίς περιγραφή στην παρακάτω εικόνα.
POWER
OFF
Ενεργοποίηση της συσκευής.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
1
4
7
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Αλλάξτε την πηγή εισόδου.
Προβολή ή απόκρυψη του μενού προβολής
εντολών στην οθόνη ή επιστροφή στο
προηγούμενο μενού.
2
5
8
0
3
6
MENU
SOURCE
HOME
Αριθμητικά κουμπιά
Εισαγωγή κωδικού στο μενού OSD.
9
CH LIST
MUTE
VOL
Απενεργοποίηση της συσκευής.
CH
MagicInfo
Player I
Επιλέξτε σίγαση του ήχου.
Κατάργηση σίγασης του ήχου: Πατήστε και
πάλι το κουμπί MUTE ή πατήστε το κουμπί
ελέγχου της έντασης του ήχου (+ VOL -).
Με αυτό το κουμπί συντόμευσης ανοίγετε
απευθείας το MagicInfo.
Το κουμπί συντόμευσης λειτουργεί μόνο
όταν υπάρχει συνδεδεμένο network box.
Κουμπί εκκίνησης Μετάβαση σε αρχική
οθόνη.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
-- Όταν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται
να χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο
χρονικό διάστημα, να αφαιρείτε τις
μπαταρίες.
-- Η χρήση άλλων συσκευών προβολής
στον ίδιο χώρο με το τηλεχειριστήριο
του προϊόντος μπορεί να προκαλέσει
τον ακούσιο έλεγχο των άλλων
συσκευών προβολής.
-- Τα κουμπιά στην εικόνα που
εμφανίζονται χωρίς περιγραφές δεν
υποστηρίζονται.
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιστροφή στο προηγούμενο μενού.
Εάν έχουν συνδεθεί πολλά προϊόντα
μέσω της δυνατότητας Video Wall,
πατήστε το κουμπί SET και εισαγάγετε ένα
αναγνωριστικό προϊόντος χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά.
Χειριστείτε το προϊόν χρησιμοποιώντας το
τηλεχειριστήριο.
TOOLS
INFO
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
IR control
SET
Ακυρώστε μια τιμή που έχει οριστεί
χρησιμοποιώντας το κουμπί SET και
χειριστείτε όλα τα συνδεδεμένα προϊόντα
χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο.
Για να τοποθετήσετε μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο
Προβολή πληροφοριών σχετικά με την
τρέχουσα πηγή εισόδου.
Μετακίνηση στο επάνω, κάτω, αριστερό
ή δεξιό μενού ή προσαρμογή κάποιας
ρύθμισης.
Επιβεβαίωση κάποιας επιλογής μενού.
Έξοδος από το τρέχον μενού.
Επιλέξτε μη αυτόματα μια συνδεδεμένη
πηγή εισόδου από τις επιλογές PC, DVI,
HDMI ή DisplayPort.
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος
ασφαλείας.
Χρησιμοποιείται στη λειτουργία Anynet+ και
στη λειτουργία πολυμέσων.
-- Οι λειτουργίες των κουμπιών του
τηλεχειριστηρίου ενδέχεται να
διαφέρει για τα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση στερεοφωνικού
καλωδίου IR (πωλείται χωριστά)
1
2
Συνδέστε τον εξωτερικό αισθητήρα περιβάλλοντος ενώ το προϊόν είναι
αποσυνδεδεμένο. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το προϊόν.
IR OUT
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη
χρήση του τηλεχειριστηρίου
CONTROL IN
•• Συνδέστε τη θύρα IR OUT της οθόνης στη θύρα CONTROL IN της
άλλης οθόνης χρησιμοποιώντας το ειδικό στερεοφωνικό καλώδιο.
•• Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει
προς τη συσκευή 1 θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες 1 και
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
2
.
Έλεγχος περισσότερων από μίας οθονών με τη χρήση
εξωτερικού αισθητήρα περιβάλλοντος (πωλείται ξεχωριστά)
•• Μια εντολή που αποστέλλεται από το τηλεχειριστήριο που βλέπει
προς το προϊόν 1 (στο οποίο είναι συνδεδεμένος ο εξωτερικός
αισθητήρας περιβάλλοντος) θα λαμβάνεται και από τις δύο οθόνες,
1 και 2 .
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
1
CONTROL IN /
ALU
IR OUT
2
CONTROL IN
Πριν από την εγκατάσταση
του προϊόντος (Εγχειρίδιο
εγκατάστασης)
Προς αποφυγή τραυματισμού, αυτή η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί με ασφάλεια στο δάπεδο ή στον τοίχο
σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης.
•• Αναθέστε την εγκατάσταση της βάσης στερέωσης σε τοίχο σε μια εξουσιοδοτημένη εταιρεία εγκατάστασης.
•• Διαφορετικά, μπορεί να πέσει και να προκαλέσει τραυματισμό.
•• Φροντίστε να εγκαταστήσετε την καθοριζόμενη βάση στερέωσης σε τοίχο.
Εναλλαγή μεταξύ οριζόντιου και κατακόρυφου προσανατολισμού
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
•• Για να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σε κατακόρυφο προσανατολισμό, περιστρέψτε το δεξιόστροφα.
Εξαερισμός
Εγκατάσταση σε κατακόρυφο τοίχο
A Τουλάχιστον 40 mm
B Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
A
B
Εικόνα 1.1 Πλάγια όψη
•• Για τοποθέτηση του προϊόντος σε κατακόρυφο τοίχο, αφήστε απόσταση τουλάχιστον 40 mm μεταξύ του
προϊόντος και της επιφάνειας του τοίχου για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος
παραμένει χαμηλότερα από τους 35 C.
Εικόνα 1.3 Πλάγια όψη
Εγκατάσταση σε τοίχο με εσοχή
――Επικοινωνήστε με το Kέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung για περισσότερες λεπτομέρειες.
B
D
D
Κάτοψη
A Τουλάχιστον 40 mm
B Τουλάχιστον 70 mm
A
C Τουλάχιστον 50 mm
D Τουλάχιστον 50 mm
E Θερμοκρασία περιβάλλοντος: Χαμηλότερη από 35 C
――Όταν γίνεται εγκατάσταση του προϊόντος σε τοίχο με εσοχή, αφήστε μεταξύ του προϊόντος και του τοίχου
C
E
Εικόνα 1.2 Πλάγια όψη
τουλάχιστον την απόσταση που καθορίζεται παραπάνω για εξαερισμό και βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία
περιβάλλοντος θα παραμείνει χαμηλότερα από τους 35 C.
Διαστάσεις
Όνομα μοντέλου 1
5
1
2
4
3
Μονάδα: mm
1 2
23
34
45
OM46D-W
1035,9
1020,1
574,7
590,5
139,0
OM55D-W
1227,4
1211,6
682,4
698,2
139,5
OM75D-W
1675,8
1652,4
930,4
953,8
124,6
Όνομα μοντέλου 1
1 2
23
34
45
OM46D-K
1035,9
1020,1
574,7
620,5
142,9
OM55D-K
1227,4
1211,6
682,4
728,2
143,2
OM75D-K
1675,8
1652,4
930,4
983,8
123,1
――Δεν είναι απαραίτητα όλες οι εικόνες υπό κλίμακα. Ορισμένες διαστάσεις υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς
προειδοποίηση.
Ανατρέξτε στις διαστάσεις πριν εγκαταστήσετε το προϊόν. Δεν φέρουμε ευθύνη για τυπογραφικά λάθη.
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης
σε τοίχο
Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε
τοίχο
Για να εγκαταστήσετε ένα κιτ στερέωσης σε τοίχο άλλου κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε τον δακτύλιο στερέωσης.
Εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο
Το κιτ στερέωσης σε τοίχο (πωλείται ξεχωριστά) σάς επιτρέπει να τοποθετήσετε το προϊόν στον τοίχο.
Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την εγκατάσταση του κιτ στερέωσης σε τοίχο, δείτε τις οδηγίες που
συνοδεύουν το κιτ στερέωσης σε τοίχο.
Συνιστούμε να απευθυνθείτε σε έναν τεχνικό για βοήθεια με την εγκατάσταση του στηρίγματος στερέωσης σε
τοίχο.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό δικό σας ή άλλου εάν
επιλέξετε να εγκαταστήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο μόνοι σας.
Προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο
(VESA)
――Εγκαταστήστε το κιτ στερέωσης σε τοίχο σε έναν στέρεο τοίχο που είναι
κάθετος στο δάπεδο. Πριν τοποθετήσετε το κιτ στερέωσης σε τοίχο
σε επιφάνειες όπως γυψοσανίδα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο
αντιπρόσωπο για πρόσθετες πληροφορίες.
Εάν τοποθετήσετε το προϊόν σε κεκλιμένο τοίχο, μπορεί να πέσει και να
προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.
•• Τα κιτ στερέωσης σε τοίχο της Samsung συνοδεύονται από αναλυτικό εγχειρίδιο εγκατάστασης και
περιλαμβάνουν όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τη συναρμολόγηση.
•• Μη χρησιμοποιείτε βίδες που είναι μεγαλύτερες από το τυπικό μήκος ή που δεν συμμορφώνονται με τις
τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA. Οι πολύ μακριές βίδες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο εσωτερικό του
προϊόντος.
•• Για τα κιτ στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνονται με τις τυπικές προδιαγραφές βιδών VESA, το μήκος
των βιδών μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις προδιαγραφές του κιτ στερέωσης σε τοίχο.
•• Μην σφίγγετε πολύ τις βίδες. Μπορεί να προκληθεί ζημιά στο προϊόν ή πτώση του προϊόντος, με αποτέλεσμα
τραυματισμό. Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τέτοιου είδους ατυχήματα.
•• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για ζημιά του προϊόντος ή τραυματισμό όταν χρησιμοποιείται ένα κιτ
στερέωσης σε τοίχο που δεν συμμορφώνεται με τις προδιαγραφές VESA ή που είναι μη προβλεπόμενο, ή
εάν ο καταναλωτής δεν ακολουθεί τις οδηγίες εγκατάστασης του προϊόντος.
•• Το προϊόν πρέπει να τοποθετείται σε τοίχο από δύο άτομα πάντα.
•• Οι τυπικές διαστάσεις των κιτ στερέωσης σε τοίχο αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Όνομα μοντέλου
Προδιαγραφές
οπής βίδας VESA
(A * B) σε χιλιοστά
Τυπική βίδα
Ποσότητα
OM46D-W / OM46D-K
600 × 400
M8*L22
4
OM55D-W / OM55D-K
600 × 400
M8*L22
4
OM75D-W / OM75D-K
900 × 600
M8*L22
4
Μονάδα: mm
――Μην εγκαθιστάτε το κιτ στερέωσης σε τοίχο ενώ το προϊόν είναι ενεργοποιημένο. Μπορεί να προκληθεί
τραυματισμός από ηλεκτροπληξία.
Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής
Πριν από τη σύνδεση
Σημεία ελέγχου πριν από τη σύνδεση
――Πριν από τη σύνδεση μια συσκευής πηγής, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης που τη συνοδεύει.
Ο αριθμός και οι θέσεις των θυρών στις συσκευές πηγές ενδέχεται να διαφέρει από συσκευή
σε συσκευή.
――Να μην συνδέετε το καλώδιο ρεύματος, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις.
Σύνδεση με τον υπολογιστή
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
•• Ένας υπολογιστής μπορεί να συνδεθεί στο προϊόν με διάφορους τρόπους.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης κατάλληλη για τον υπολογιστή σας.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου D-SUB (αναλογικού τύπου)
Η σύνδεση του καλωδίου ρεύματος κατά τη διάρκεια της σύνδεσης ενδέχεται να προκαλέσει
βλάβη στο προϊόν.
――Συνδέστε τις θύρες ήχου σωστά: αριστερά = λευκό και δεξιά = κόκκινο.
――Ελέγξτε τους τύπους των θυρών στο πίσω μέρος του προϊόντος που θέλετε να συνδέσετε.
RGB IN
AUDIO IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DVI (ψηφιακού
τύπου)
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
Μετά τη σύνδεση του υπολογιστή στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και τον
ήχο από τον υπολογιστή.
•• Ήχος
•• Εικόνα
•• Σύστημα
ορίστε το HDMI Ήχος σε PC(DVI)
ορίστε την κάθε λειτουργία της οθόνης σε Κείμενο στην ενότητα Λειτ. εικόνας
Γενικά
ορίστε το HDMI Hot Plug σε Απεν.
DVI IN (MAGICINFO)
AUDIO IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου DP
HDMI IN 1, HDMI IN 2
DP IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
•• Προφυλάξεις κατά τη χρήση του DP
――Για περισσότερη ισχύ στην κατάσταση αναμονής, το προϊόν διακόπτει την επικοινωνία
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
DP όταν απενεργοποιείται ή όταν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Εάν το προϊόν σε λειτουργία διπλής οθόνης απενεργοποιηθεί ή μεταβεί σε κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας, ενδέχεται να μην γίνει ενημέρωση των αλλαγών στις
ρυθμίσεις της οθόνης. Συνεπώς, η οθόνη ενδέχεται να μην εμφανίζεται σωστά.
Εάν συμβεί κάτι τέτοιο, ορίστε τη ρύθμιση Μέγ. εξοικ. ενέργ. σε Απεν. πριν
χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
――Ορισμένες κάρτες γραφικών που δεν συμμορφώνονται με το πρότυπο DP μπορεί
να εμποδίζουν την εμφάνιση της οθόνης εκκίνησης των Windows ή της οθόνης του
Bios όταν το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Σε αυτή την
περίπτωση, ενεργοποιήστε πρώτα το προϊόν πριν ενεργοποιήσετε τον υπολογιστή σας.
――Η θύρα (DP IN) του προϊόντος και το παρεχόμενο καλώδιο DP έχουν σχεδιαστεί με
βάση τα πρότυπα VESA. Η χρήση καλωδίου DP που δεν ακολουθεί τα πρότυπα VESA
ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του προϊόντος. Η Samsung Electronics δεν
φέρει ευθύνη για τυχόν προβλήματα τα οποία προκύπτουν από τη χρήση καλωδίου
που δεν ακολουθεί τα πρότυπα.
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο DP που ορίζεται στα πρότυπα VESA.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο,
συνδέστε μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση με συσκευή βίντεο
•• Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
•• Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή βίντεο στο προϊόν, με τη χρήση καλωδίου.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου AV
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου συνιστωσών
AV / COMPONENT IN
AUDIO IN
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI-DVI
――Ο ήχος δεν θα είναι ενεργοποιημένος εάν το προϊόν συνδεθεί σε συσκευή βίντεο, με τη
χρήση καλωδίου HDMI-DVI. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, συνδέστε επίσης ένα καλώδιο
ήχου στις θύρες ήχου του προϊόντος και της συσκευής βίντεο.
――Μετά τη σύνδεση της συσκευής βίντεο στο προϊόν με καλώδιο HDMI-DVI, φροντίστε να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις όπως φαίνεται παρακάτω για να ενεργοποιήσετε το βίντεο και
τον ήχο από τη συσκευή βίντεο.
•• Ήχος
•• Εικόνα
ορίστε το HDMI Ήχος σε PC(DVI)
ορίστε την κάθε λειτουργία της οθόνης σε Κείμενο στην ενότητα Λειτ. εικόνας
•• Σύστημα
Γενικά
ορίστε το HDMI Hot Plug σε Απεν.
――Οι αναλύσεις που υποστηρίζονται περιλαμβάνουν τις τιμές 1080p (50/60 Hz), 720p (50/60
Hz), 480p και 576p.
Σύνδεση με τη χρήση καλωδίου HDMI
Χρήση καλωδίου HDMI ή καλωδίου HDMI σε DVI (έως 1080p)
•• Για καλύτερη ποιότητα εικόνας και ήχου, πραγματοποιήστε σύνδεση σε ψηφιακή συσκευή
χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
•• Τα καλώδια HDMI υποστηρίζουν ψηφιακά σήματα εικόνας και ήχου χωρίς να απαιτείται
καλώδιο ήχου.
-- Για να συνδέσετε το προϊόν σε μια ψηφιακή συσκευή που δεν υποστηρίζει έξοδο
HDMI, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI-DVI και καλώδια ήχου.
•• Εάν στο προϊόν συνδεθεί μια εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση
της λειτουργίας HDMI, η εικόνα μπορεί να μην εμφανίζεται κανονικά (ή και καθόλου)
ή μπορεί να μην ακούγεται ήχος. Εάν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον
κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής ποια είναι η έκδοση HDMI και, εάν είναι
απαρχαιωμένη, ζητήστε αναβάθμιση.
•• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο HDMI με πάχος 14 mm ή λιγότερο.
•• Αγοράστε ένα πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά μπορεί να μην εμφανίζεται
εικόνα ή μπορεί να παρουσιαστεί σφάλμα σύνδεσης.
•• Συνιστάται τυπικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο Ethernet.
Αυτό το προϊόν δεν υποστηρίζει τη λειτουργία Ethernet μέσω HDMI.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία. Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε
μια εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO OUT.
Σύνδεση σε σύστημα ήχου
Σύνδεση καλωδίου LAN
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
――Τα εξαρτήματα σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν στα διάφορα προϊόντα.
RJ45
AUDIO OUT
•• Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP).
*Συνεστραμμένο ζεύγος καλωδίων
Σύνδεση του network box (πωλούνται ξεχωριστά)
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διατίθεται με ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ.
OM46D
OM55D
Συνδέστε συσκευές δικτύου στις
περιοχές που υποδεικνύονται
OM75D
Εγκατάσταση της πλακέτας σύνδεσης στο δίκτυο
――Η εμφάνιση μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε ένα network box, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που παρέχεται με το network box κατά την αγορά.
Τοποθετήστε μια μαλακή κουβέρτα για προστασία.
Στη συνέχεια, τοποθετήστε το προϊόν με την όψη
προς τα κάτω στην κουβέρτα.
Αφαιρέστε τις βίδες και στη συνέχεια αφαιρέστε το
κάλυμμα.
Τοποθετήστε την πλακέτα σύνδεσης στο δίκτυο με
την κατεύθυνση του βέλους.
Ασφαλίστε την πλακέτα σύνδεσης στο δίκτυο
χρησιμοποιώντας τις βίδες.
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
――Οι συσκευές δικτύου Network box πωλούνται ξεχωριστά.
1
Σύνδεση των καλωδίων τροφοδοσίας από τη συσκευή και το network box στην πρίζα.
2
Πατήστε το διακόπτη λειτουργίας.
OM46D OM55D
OM75D
MagicInfo
Για να χρησιμοποιήσετε το MagicInfo, πρέπει να συνδεθεί στο προϊόν ένα network box (πωλείται ξεχωριστά).
――Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του MagicInfo, πραγματοποιήστε εκτέλεση του "MagicinfoSetupWizard" στον επιτραπέζιο υπολογιστή.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του MagicInfo, ανατρέξτε στο DVD που παρέχεται με το network box.
――Οι πληροφορίες σε αυτή την ενότητα υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
――Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα μετά την εγκατάσταση ενός λειτουργικού συστήματος διαφορετικού από εκείνο που παρέχεται με το network
box, μετά την επαναφορά της προηγούμενης έκδοσης του λειτουργικού συστήματος, ή μετά την εγκατάσταση λογισμικού που δεν είναι συμβατό με το
παρεχόμενο λειτουργικό σύστημα, δεν θα μπορείτε να επωφεληθείτε από την τεχνική υποστήριξη και θα χρεωθείτε για μια επίσκεψη από έναν τεχνικό.
Ακόμη, δεν θα υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασης προϊόντος ή επιστροφής χρημάτων.
Είσοδος σε λειτουργία MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
1
Select Application - step 1
Μετά την εγκατάσταση και σύνδεση του network box (πωλείται ξεχωριστά) στο προϊόν, ενεργοποιήστε το
προϊόν.
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
2
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
――Η σύνδεση του network box στη θύρα DVI IN (MAGICINFO) στη συσκευή θα αλλάξει τη ρύθμιση Πηγή από
DVI σε MagicInfo.
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο και επιλέξτε MagicInfo.
3
Finish
Cancel
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θέλετε να εκτελείται κατά την εκκίνηση του MagicInfo.
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Εισαγάγετε τις πληροφορίες IP.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης.
7
Ελέγξτε τις ρυθμίσεις που
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Επιλέξτε μια γλώσσα. (Η
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
προεπιλεγμένη γλώσσα είναι
Select Language -step 3
διαμορφώσατε.
Setup Information
English.)
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
εκτέλεσης, κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο MagicInfo στην επιφάνεια
εργασίας. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί
στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Εάν δεν εμφανίζεται το εικονίδιο
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
Αλλαγή της πηγής εισόδου
Η ρύθμιση Πηγή σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορες πηγές και να αλλάζετε τα ονόματα των συσκευών πηγών.
Πηγή
――Η οθόνη ενδέχεται να μην προβάλλεται σωστά εάν επιλεγεί λανθασμένη πηγή για τη συσκευή πηγής στην
οποία θέλετε να γίνει μετατροπή.
――Για προβολή λεπτομερών πληροφοριών σχετικά με συνδεδεμένες συσκευές πηγών, πατήστε το κουμπί TOOLS
SOURCE → Πηγή
από τη σελίδα Πηγή.
Πηγή
HDMI1
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη μιας συσκευής πηγής που είναι συνδεδεμένη στο προϊόν. Επιλέξτε μια πηγή
από την Source List (Λίστα πηγών) για προβολή της οθόνης της επιλεγμένης πηγής.
――Η πηγή εισόδου μπορεί επίσης να αλλάξει με το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο.
HDMI2
AV
Component DisplayPort
PC
Μεταβείτε στις «Επιλογές» και πιέστε παρατεταμένα το κουμπί
«Καταχώριση».
Επεξ. ονόματος
SOURCE → Πηγή → TOOLS → Επεξ. ονόματος → ENTER E
Προσαρμόστε το όνομα της συνδεδεμένης εξωτερικής συσκευής.
――Η λίστα μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευές πηγής. Οι συσκευές τύπου Πηγή στη λίστα διαφέρουν
ανάλογα με την επιλεγμένη πηγή.
PC / Καλωδιακό STB / Δορυφορικό STB / PVR STB / Παιχνίδι / Blu-ray / DVD / VCR / Δέκτης AV /
Βιντεοκάμερα / DVI PC / Συσκευές DVI / TV / IPTV / HD DVD / DMA
Πληροφορίες
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
SOURCE → Πηγή → TOOLS → Πληροφορίες → ENTER E
Μπορείτε να δείτε αναλυτικές πληροφορίες για την επιλεγμένη εξωτερική συσκευή.
Χρήση του MDC
Το Multiple display control ("MDC") είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να ελέγχετε εύκολα πολλές οθόνες συγχρόνως με τη χρήση υπολογιστή.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του προγράμματος MDC, ανατρέξτε στη Βοήθεια μετά την εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα MDC είναι διαθέσιμο στην τοποθεσία web.
Εγκατάσταση/Απεγκατάσταση του
προγράμματος MDC
Εγκατάσταση
7
του καταλόγου για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Install".
8
Θα εμφανιστεί η πρόοδος της εγκατάστασης.
9
Κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" στο παράθυρο "InstallShield Wizard Complete" που
εμφανίζεται.
――Η εγκατάσταση του MDC μπορεί να επηρεαστεί από την κάρτα γραφικών, την μητρική
――Επιλέξτε "Launch MDC Unified" και κάντε κλικ στο κουμπί "Finish" για άμεση
πλακέτα και τις συνθήκες του δικτύου.
1
Κάντε κλικ στο πρόγραμμα εγκατάστασης του MDC Unified.
2
Επιλέξτε μια γλώσσα για εγκατάσταση. Στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί "OK".
3
Όταν εμφανιστεί η οθόνη "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified",
εκτέλεση του προγράμματος MDC.
10Θα δημιουργηθεί το εικονίδιο της συντόμευσης MDC Unified στην επιφάνεια εργασίας
μετά την εγκατάσταση.
――Το εικονίδιο εκτέλεσης του MDC ενδέχεται να μην προβάλλεται, ανάλογα με το
σύστημα του υπολογιστή ή τις προδιαγραφές του προϊόντος.
――Πατήστε F5 εάν δεν προβάλλεται το εικονίδιο εκτέλεσης.
κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
4
Στο παράθυρο "License Agreement" που εμφανίζεται, επιλέξτε
"I accept the terms in the license agreement" και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
5
Στο παράθυρο "Customer Information" που εμφανίζεται, συμπληρώστε όλα τα πεδία
Κατάργηση της εγκατάστασης
1
Στο παράθυρο "Destination Folder" που εμφανίζεται, επιλέξτε τη διαδρομή καταλόγου
που θέλετε για εγκατάσταση του προγράμματος και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
――Εάν η διαδρομή του καταλόγου δεν καθορίζεται, το πρόγραμμα θα εγκατασταθεί στην
προκαθορισμένη διαδρομή καταλόγου.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις > Πίνακας Ελέγχου από το μενού Έναρξη και κάντε διπλό κλικ
στην επιλογή Προσθαφαίρεση προγραμμάτων.
πληροφοριών και κάντε κλικ στο κουμπί "Next".
6
Στο παράθυρο "Ready to Install the Program" που εμφανίζεται, ελέγξτε τη διαδρομή
2
Επιλέξτε MDC Unified από τη λίστα και κάντε κλικ στο Αλλαγή/Αφαίρεση.
Σύνδεση στο MDC
Χρήση του MDC μέσω RS-232C (πρότυπο σειριακής μετάδοσης δεδομένων)
Στις σειριακές θύρες του υπολογιστή και της οθόνης πρέπει να συνδεθεί ένα σειριακό καλώδιο RS-232C.
Monitor 1
RS232C IN RS232C OUT
Monitor 2
Computer
Χρήση του MDC μέσω Ethernet
Εισαγάγετε το IP για την κύρια οθόνη και συνδέστε τη συσκευή στον υπολογιστή. Οι συσκευές προβολής μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους μέσω
καλωδίου LAN.
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου απευθείας σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RJ45 στο προϊόν και τις θύρες LAN στο διανομέα.
RJ45
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
Σύνδεση με χρήση του καλωδίου διασταυρούμενης σύνδεσης LAN
――Μπορείτε να συνδέσετε πολλά προϊόντα χρησιμοποιώντας τη θύρα RS232C IN / OUT στο προϊόν.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
Λειτουργία αρχικής οθόνης
Αυτή η λειτουργία παρέχεται στην ενότητα Υποστήριξη → Μετάβαση σε αρχική οθόνη.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME στο τηλεχειριστήριο.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρ.αναπαρ., ορίστε τη ρύθμιση Αναπαραγωγή μέσω σε MagicInfo
Πρ.αναπαρ.
στην ενότητα Σύστημα.
Μπορείτε να αναπαραγάγετε περιεχόμενο, όπως κανάλια με προγράμματα, πρότυπα ή αρχεία.
HOME
→ Πρ.αναπαρ. → ENTER E
Αναπαραγωγή καναλιών ή περιεχομένου που χρησιμοποιούν οποιαδήποτε από τις παρακάτω μεθόδους.
•• Κανάλι δικτύου: Αναπαραγωγή περιεχομένου με τη χρήση του διακομιστή.
――Για την εκτέλεση της λειτουργίας Κανάλι δικτύου, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι συνδεδεμένο στο
διακομιστή.
Πρ.αναπαρ.
Αναπαραγωγή διάφορων
περιεχομένων, όπως
προγραμματισμένων καναλιών,
προτύπων ή αρχείων.
Πρόγραμμα
Πρότυπο
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Video Wall
Κατάσταση δικτύου
Λειτ. εικόνας
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Τοπικό κανάλι: Αναπαραγωγή περιεχομένου στην εσωτερική μνήμη ή από την εξωτερική μνήμη.
Έγκριση μιας συνδεδεμένης συσκευής από το
διακομιστή
3
Επιλέξτε Device από την επάνω γραμμή μενού.
4
Επιλέξτε MagicInfo από τα μενού στα αριστερά.
5
Επιλέξτε Unapproved από τα δευτερεύοντα μενού του MagicInfo.
6
Επιλέξτε το κουμπί Approve για τη συσκευή σας από τη λίστα των μη εγκεκριμένων
•• Ορίστε τη ρύθμιση Λειτ. MagicInfo σε MagicInfo στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου
διακομ..
Εγκρίνετε και χρησιμοποιήστε το διακομιστή MagicInfo τώρα.
――Πριν την έγκριση της συσκευής, διαμορφώστε τις Ρυθμίσεις δικτύου του διακομιστή.
1
2
Αποκτήστε πρόσβαση στο διακομιστή στον οποίο έχετε αντιστοιχίσει τη συσκευή σας.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας για να συνδεθείτε.
συσκευών MagicInfo.
7
Εισαγάγετε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την έγκριση της συσκευής.
9
Όταν εγκριθεί η συσκευή από το διακομιστή, το πρόγραμμα που είναι καταχωρημένο στην
επιλεγμένη ομάδα θα ληφθεί στη συσκευή. Το πρόγραμμα θα εκτελεστεί μετά τη λήψη του.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαμόρφωση ενός προγράμματος, ανατρέξτε
στο <εγχειρίδιο χρήσης του MagicInfo Server>.
――Εάν κάποια συσκευή διαγραφεί από τη λίστα συσκευών που έχουν εγκριθεί από το
διακομιστή, η συσκευή θα επανεκκινηθεί ώστε να γίνει επαναφορά των ρυθμίσεών της.
Ορισμός της τρέχουσας ώρας
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση ενός προγράμματος εάν η ώρα που έχει οριστεί στη συσκευή είναι
διαφορετική από την τρέχουσα ώρα του διακομιστή.
•• Device Name: Εισαγωγή ονόματος συσκευής.
•• Device Group: Επιλέξτε
1
Μεταβείτε στις καρτέλες Device → Time.
2
Επιλέξτε τη συσκευή σας.
3
Επιλέξτε Clock Set και συγχρονίστε την ώρα με το διακομιστή.
για να καθορίσετε την ομάδα.
•• Location: Εισαγωγή της τρέχουσας θέσης της συσκευής.
――Πατώντας το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο όταν εκτελείται ένα πρόγραμμα δικτύου, θα
εμφανιστούν οι λεπτομέρειες του προγράμματος. Ελέγξτε ότι έχει επιλεγεί η σωστή συσκευή
προβάλλοντας το αναγνωριστικό της συσκευής στις λεπτομέρειες.
8
Επιλέξτε το μενού All για να βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει δηλωθεί.
•• Κατά τη σύνδεση στο διακομιστή για πρώτη φορά, η ώρα στο προϊόν ορίζεται με βάση την
ώρα GMT της περιοχής όπου εγκαθίσταται ο διακομιστής.
•• Η ώρα στο προϊόν μπορεί να αλλάξει από το διακομιστή όπως φαίνεται στο βήμα 3.
•• Η απενεργοποίηση και εκ νέου ενεργοποίηση του προϊόντος θα έχει ως αποτέλεσμα την
επαναφορά της ρύθμισης ώρας στο προϊόν στην τελευταία ρύθμιση ώρας που είχε οριστεί
από το διακομιστή.
――Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση του χρόνου (προγραμματισμός,
διαχείριση διακοπών κ.λπ.), ανατρέξτε στο <εγχειρίδιο χρήσης του MagicInfo Server>.
Πρ.αναπαρ.
Συσκευή:Εσωτερική
Αναζητήστε και δείτε περιεχόμενο από την επιλεγμένη συσκευή.
Περιεχ: Όλα
Ταξινόμηση ανά: Όνομα
αρχείου
Επιλογές
στοιχεία
Δεν υπάρχουν κανάλια.
Κανάλι δικτύου
Δεν υπάρχουν κανάλια.
Τοπικό κανάλι
Κανάλι δικτύου
Αναπαραγωγή περιεχομένου, προτύπων και προγραμμάτων που έχουν διαμορφωθεί στο διακομιστή.
•• Μπορείτε να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος (έγκριση) στην οθόνη μενού του Πρ.αναπαρ..
Για να δείτε εάν ο διακομιστής είναι συνδεδεμένος όταν εκτελείται ένα Κανάλι δικτύου, πατήστε INFO στο
τηλεχειριστήριο.
1
Επιλέξτε Κανάλι δικτύου από το μενού Πρ.αναπαρ..
2
Θα εκτελεστεί η λειτουργία Κανάλι δικτύου.
Τα πρότυπά μου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Τοπικό κανάλι
Αναπαραγωγή ενός προγράμματος ή καναλιού που έχει διαμορφωθεί στο προϊόν.
1
Επιλέξτε Τοπικό κανάλι από το μενού Πρ.αναπαρ..
――Εμφανίζεται το μήνυμα "Δεν υπάρχουν κανάλια." εάν δεν έχει καταχωρηθεί κανάλι στο Τοπικό κανάλι.
2
Θα εκτελεστεί η λειτουργία Τοπικό κανάλι.
Τα πρότυπά μου
Αναπαραγωγή ενός προτύπου Τα πρότυπά μου που είναι αποθηκευμένο στην εσωτερική μνήμη του προϊόντος.
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρ.αναπαρ.
Η σελίδα της λίστας Πρ.αναπαρ. παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
•• Συσκευή
Επιλέξτε είτε Εσωτερική είτε USB για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για μια επιθυμητή λίστα συσκευών.
-- Όλα / Εσωτερική / USB
•• Περιεχ
Επιλέξτε έναν τύπο περιεχομένου ως κριτήριο για την αναζήτηση για μια επιθυμητή λίστα περιεχομένου.
-- Όλα / Βίντεο / Εικόνα / PDF / Flash / Εργασία / Τα πρότυπά μου
•• Ταξινόμηση ανά
Ορίστε το κριτήριο αναζήτησης περιεχομένου.
-- Όνομα αρχείου / Παίχθ. πρόσφατα
•• Επιλογές
Στοιχεία μενού στη σελίδα Πρ.αναπαρ.
Όνομα επιλογής
Λειτουργία
Αναπ. επιλεγμ.
Επιλογή και αναπαραγωγή του επιθυμητού περιεχομένου.
Αποστολή
Αντιγραφή περιεχομένου σε άλλη συσκευή αποθήκευσης.
Διαγραφή
Διαγραφή του επιθυμητού περιεχομένου.
Μετάβαση στα Πολυμέσα
Αναπαραγωγή περιεχομένου με χρήση της λειτουργίας αναπαραγωγής μέσων.
Ρυθμίσεις
Διαμόρφωση λεπτομερών ιδιοτήτων περιεχομένου.
――Δείτε την παρακάτω σελίδα για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία Ρυθμίσεις.
Μενού σελίδας Πρ.αναπαρ. Ρυθμίσεις
Λόγος πλευρών οθόνης
Ρυθμίσεις
•• Πλήρης / Αρχ.ρύθμιση
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Βίντεο, Εικόνες, PDF και Εργασία.
Ρυθμίσεις
Διάρκεια προβολής
Επιλέξτε αν το περιεχόμενο θα εμφανίζεται στον αρχικό λόγο
πλευρών ή σε πλήρη οθόνη.
Ρυθμίστε τη διάρκεια για κάθε σελίδα σε μια παρουσίαση.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Εικόνες, PDF, Flash και Εργασία.
Λόγος πλευρών οθόνης
Διάρκεια προβολής
Κλείσιμο
Εφέ μετάβασης
Προσανατολισμός περιεχομένου
Ορίστε τη ρύθμιση Λόγος πλευρών οθόνης είτε σε Αρχ.ρύθμιση είτε σε Πλήρης.
Οριζόντιος
Ασφαλής κατάργηση USB
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εφέ μετάβασης
Διαμορφώστε τα εφέ μετάβασης μεταξύ σελίδων ή σκηνών σε μια παρουσίαση ή ένα αρχείο βίντεο.
•• Κανένα / Εξασθ.1 / Εξασθ.2 / Περσίδες / Σπειροειδής / Σκακιέρα / Γραμμική / Σκάλες / Σάρωση / Τυχαίο
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για αρχεία τύπου Εικόνες.
Προσανατολισμός περιεχομένου
Αλλάξτε τη λειτουργία του αναπαραγόμενου περιεχομένου σε λειτουργία Οριζόντιος ή Κάθετος.
•• Οριζόντιος / Κάθετος
――Εάν η επιλογή Προσανατολισμός περιεχομένου έχει οριστεί σε προβολή Κάθετος, τότε ο κωδικοποιητής
βίντεο VP8 δεν υποστηρίζεται.
――Η επιλογή Πηγή δεν είναι διαθέσιμη όταν η επιλογή Προσανατολισμός περιεχομένου έχει ρυθμιστεί σε
Κάθετος.
Ασφαλής κατάργηση USB
Καταργεί με ασφάλεια μια συσκευή μνήμης USB
Επαναφορά ρυθμ.
Επαναφορά όλων των τιμών στην ενότητα Ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες κατά την αγορά του προϊόντος.
Κατά την εκτέλεση περιεχομένου
Προβολή των λεπτομερειών του περιεχομένου που
εκτελείται
Πληροφορίες
Κατ.:
Κανάλι δικτύου
Αριθ. καναλιού:
Δεν έχουν επιλ. κανάλια
Όν. καναλ.:
Δεν έχουν επιλ. κανάλια
Έκδοση Λογισμικού:
B2B-EP-MIP-4510
MAC ID:
FF-FF-FF-FF-FF-FF
tags:
Κανένα
Διακομ.:
Μη συνδεδεμένο
USB:
Μη συνδεδεμένο
Χώρος αποθήκ. για κανάλια δικτύου
Λήψη προγράμματος:
Εσωτερική
Δεν υπάρχει πρόγραμμα για λήψη
OK
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Πατήστε το κουμπί INFO στο τηλεχειριστήριο.
•• Κατ.: Τύπος καναλιού από το οποίο γίνεται αναπαραγωγή τη συγκεκριμένη στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Αριθ. καναλιού: Αριθμός που έχει εκχωρηθεί στο κανάλι από το οποίο γίνεται αναπαραγωγή τη συγκεκριμένη
στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Όν. καναλ.: Όνομα του καναλιού που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή
――Εφαρμόζεται μόνο κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής από Κανάλι δικτύου / Τοπικό κανάλι.
•• Έκδοση Λογισμικού: Εμφανίζει την έκδοση λογισμικού μιας συσκευής
•• MAC ID: Εμφανίζει τον πρωτότυπο αριθμό αναγνώρισης μιας συσκευής
•• tags: Ρυθμίσεις ετικετών που έχουν εκχωρηθεί σε μια συσκευή από το διακομιστή
•• Διακομ.: Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης (Συνδέθηκε, Αποσυνδέθηκε ή Μη συνδεδεμένο) του
διακομιστή
•• USB: Εμφανίζει την κατάσταση σύνδεσης μιας συσκευής USB
•• Χώρος αποθήκ. για κανάλια δικτύου: Προβολή της θέσης όπου έχει αποθηκευτεί το περιεχόμενο.
•• Λήψη προγράμματος: Εμφανίζει την πρόοδο ενός προγράμματος δικτύου του οποίου ο διακομιστής
πραγματοποιεί λήψη
Αλλαγή των ρυθμίσεων για το περιεχόμενο που
εκτελείται
Πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής περιεχομένου για να
διαμορφώσετε ρυθμίσεις όπως Λειτ. εικόνας και Λειτουργία ήχου.
•• Λίστα αναπαραγ.
Προβολή λίστας στοιχείων περιεχομένου κατά την αναπαραγωγή.
•• Μουσική
Ορίστε τη μουσική υπόκρουση για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή.
Λίστα αναπαραγ.
Μουσική
Λειτ. εικόνας
Λειτουργία
ήχου
Επανάληψη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη όταν γίνεται αναπαραγωγή του περιεχομένου
μέσω Video Wall.
•• Λειτ. εικόνας
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις οθόνης για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή
-- Αγορές και πολ/στήματα / Γραφείο και σχολείο / Τερματικά και σταθμοί / Video Wall /
Βαθμονομημένο
•• Λειτουργία ήχου
Προσαρμόζει τις ρυθμίσεις ήχου για το περιεχόμενο που αναπαράγεται τη δεδομένη στιγμή
-- Τυπικό / Μουσική / Κινημ. ταινία / Καθαρή φωνή / Ενίσχυση
•• Επανάληψη
Ρύθμιση της λειτουργίας επανάληψης.
-- Ένα / Όλα
Μορφές αρχείων συμβατές με το Πρ.αναπαρ.
•• Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT32 και NTFS.
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενός αρχείου με κατακόρυφη και οριζόντια ανάλυση
μεγαλύτερη από τη μέγιστη ανάλυση.
Ελέγξτε την κατακόρυφη και την οριζόντια ανάλυση του αρχείου.
•• Ελέγξτε τους τύπους και τις εκδόσεις Codec για βίντεο και ήχο που υποστηρίζονται.
•• Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες εκδόσεις αρχείων.
-- Υποστηρίζεται έκδοση Flash έως 10.1
-- Υποστηρίζεται έκδοση PowerPoint έως 97 – 2007
Αρχεία προτύπων και αρχεία LFD (.lfd)
Περιορισμοί
•• Βεβαιωθείτε ότι στην ενότητα Εσωτερική / μνήμη USB υπάρχει ένας κατανεμημένος
φάκελος (περιεχόμενο / προγράμματα).
Περιορισμοί αναπαραγωγής
•• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περισσότερων από ενός αρχείων Flash.
•• Αναγνωρίστηκε μόνο η τελευταία συσκευή USB που συνδέθηκε.
•• Για αρχεία Εργασία (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος
αρχείου κάθε φορά.
Προβολή πολλαπλών πλαισίων προγράμματος δικτύου
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή πολλών βίντεο (Βίντεο) σε μία οθόνη ενός video wall
ταυτόχρονα.
Περιορισμοί αναπαραγωγής
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Είναι δυνατή η ταυτόχρονη αναπαραγωγή μέχρι δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο).
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Σε λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής, μπορεί να αναπαράγεται μόνο ένα αρχείο
τη φορά.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Αρχείο Flash > δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο
βίντεο στο βασικό πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη
•• Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περισσότερων από ενός αρχείων Flash.
•• Για αρχεία Εργασία (PPT και Word) και αρχεία PDF, υποστηρίζεται μόνο ένας τύπος
αρχείου κάθε φορά.
•• Δεν υποστηρίζονται αρχεία LFD (.lfd).
Περιορισμοί εξόδου ήχου
•• Δεν είναι δυνατή η χρήση περισσότερων από μίας εξόδων ήχου.
•• Προτεραιότητα αναπαραγωγής: Αρχείο Flash > δικτυακή BGM > τοπική BGM > αρχείο
βίντεο στο βασικό πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη
――Δικτυακή BGM: Οι ρυθμίσεις μπορούν να διαμορφωθούν στο βήμα 1 κατά τη
δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
――Τοπική BGM: Οι ρυθμίσεις BGM μπορούν να διαμορφωθούν με τη χρήση των
εργαλείων που εμφανίζονται αφού πατηθεί το κουμπί TOOLS κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής του Πρ.αναπαρ..
――Κύριο πλαίσιο επιλεγμένο από το χρήστη: Οι ρυθμίσεις του κύριου πλαισίου μπορούν
να διαμορφωθούν στο βήμα 2 κατά τη δημιουργία ενός προγράμματος διακομιστή.
Περιεχόμενα
Επέκταση
αρχείου
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Codec βίντεο
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ανάλυση
1920 x 1080
Ρυθμός καρέ Ταχύτητα
μετάδοσης
(fps)
bit
(Mbps)
6~30
30
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw, μ-Law)
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
*.divx
AC3
LPCM
*.mpeg
*.ts
Codec ήχου
VP6
640 x 480
4
Βίντεο
•• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
•• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση
μεγαλύτερη από αυτήν που καθορίζεται
στον παραπάνω πίνακα.
•• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό
καρέ υψηλότερο από αυτόν που καθορίζεται
στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα ασταθές βίντεο κατά την
αναπαραγωγή.
Ήχος
•• Περιεχόμενο ήχου με ρυθμό bit ή ρυθμό
καρέ υψηλότερο από αυτόν που ορίζεται
στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα ασταθή ήχο κατά την
αναπαραγωγή.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα
αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται
σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο
περιεχόμενο ή στο container.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται,
ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει
σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην
είναι συμβατές με το player.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές
φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην
είναι συμβατές με το player.
•• Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro
5.1. Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς
απώλειες (Lossless).
•• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
•• Οι μορφές QCELP, AMR NB/WB δεν
υποστηρίζονται.
•• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS,
VC1 SP / MP / AP L4 και AVCHD.
•• Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC,
VP8, VP6:
-- Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
-- Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
•• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή νεότερη
έκδοση.
•• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
•• Συγκεκριμένοι κωδικοποιητές (MVC, VP8
και MJPEG) δεν θα υποστηρίζονται στις
παρακάτω περιπτώσεις: σε διαδοχική
αναπαραγωγή διαφορετικών τύπων
αρχείων, σε αναπαραγωγή αρχείων LFD
ή σε αναπαραγωγή αρχείων σε λειτουργία
κατακόρυφης διάταξης.
Εικόνα
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: Jpeg
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 15.360
x 8.640
•• Υποστηριζόμενα εφέ εικόνας: 9 εφέ
(Εξασθ.1, Εξασθ.2, Περσίδες,
Σπειροειδής, Σκακιέρα, Γραμμική,
Σκάλες, Σάρωση, Τυχαίο)
Flash
Power Point
•• Συμβατότητα με Flash 10.1
•• Flash animation
-- Συμβατή μορφή αρχείων: SWF
•• Συνιστώμενη ανάλυση: 960 x 540
-- Προσοχή
Δεν είναι δυνατή η εγγύηση απόδοσης
συγκρίσιμης με αυτήν του Flash Player
σε λειτουργικό σύστημα Windows
Απαιτείται βελτιστοποίηση κατά τη
δημιουργία του περιεχομένου
•• Flash βίντεο
-- Συμβατή μορφή αρχείων: FLV
-- Βίντεο
Codec: H.264 BP
Ανάλυση: 1920 x 1080
-- Ήχος
Codec: H.264 BP
-- Προσοχή
Δεν υποστηρίζεται μορφή αρχείου F4V
Δεν υποστηρίζεται βίντεο οθόνης
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: ppt, pptx
-- Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Εφέ κίνησης
-- Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε
μορφή 2D)
-- Κεφαλίδα και υποσέλιδο (ορισμένα
δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται)
-- Word Art
-- Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα
ευθυγράμμισης ομάδας
-- Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται
πλήρως. υποστηρίζονται 97 από 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
------
Εισαγωγή αντικειμένων
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Γραφήματα
Κατακόρυφο κείμενο
κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται
-- Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές
σημειώσεις
PDF
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: pdf
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο
μεγέθους μικρότερου από 1 pixel
επειδή έχει ως αποτέλεσμα την
υποβάθμιση της απόδοσης.
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο
εικόνων με μάσκα και εικόνων σε
παράθεση.
-- Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με
περιστρεφόμενο κείμενο.
-- Δεν υποστηρίζονται τα τρισδιάστατα
εφέ σκίασης.
-- Ορισμένοι χαρακτήρες δεν
υποστηρίζονται
(Οι ειδικοί χαρακτήρες ενδέχεται να
εμφανίζονται κατεστραμμένοι)
WORD
Αρχεία προτύπων
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: .doc, .docx
-- Έκδοση: Office 97 ~ Office 2007
•• Μη υποστηριζόμενες λειτουργίες
-- Εφέ φόντου σελίδας
-- Κάποια στυλ παραγράφων
-- Word Art
-- Ευθυγράμμιση
Ενδέχεται να παρουσιαστεί σφάλμα
ευθυγράμμισης ομάδας
-- Σχήματα 3D (που θα εμφανίζονται σε
μορφή 2D)
-- Office 2007
Το SmartArt δεν υποστηρίζεται
πλήρως. υποστηρίζονται 97 από 115
δευτερεύοντα στοιχεία.
-----
Γραφήματα
Χαρακτήρες μισού πλάτους
Διαστήματα γραμμάτων
Κατακόρυφο κείμενο
κάποια δευτερεύοντα στοιχεία δεν
υποστηρίζονται
-- Σημειώσεις διαφανειών και γραπτές
σημειώσεις
•• Οι λειτουργίες δημιουργίας / επεξεργασίας
/ αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες μόνο
στο Πρότυπο.
LFD
•• Υποστηρίζεται σε Κανάλι δικτύου και
Τοπικό κανάλι
•• Συμβατές μορφές αρχείων εγγράφων
-- Επέκταση: .lfd
Μορφές αρχείων συμβατές με το Video Wall
――Ανατρέξτε στο <εγχειρίδιο χρήσης του MagicInfo Server> για περισσότερες λεπτομέρειες.
Βίντεο
Εικόνα
•• Δεν υποστηρίζεται βίντεο 3D.
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: Jpeg, png, bmp
•• Δεν υποστηρίζεται περιεχόμενο με ανάλυση μεγαλύτερη από αυτήν
που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα.
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση: 15360 x 8640
――Μια εικόνα υψηλότερης ανάλυσης μπορεί να χρειαστεί
•• Περιεχόμενο βίντεο με ρυθμό bit ή ρυθμό καρέ υψηλότερο από
αυτόν που καθορίζεται στον παραπάνω πίνακα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα ασταθές βίντεο κατά την αναπαραγωγή.
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται
σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
•• Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
•• Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 και
AVCHD.
•• Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC, VP8, VP6:
-- Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
-- Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
•• Δεν υποστηρίζεται GMC 2 ή νεότερη έκδοση.
•• Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
•• Ορισμένοι κωδικοποιητές ενδέχεται να μην υποστηρίζονται σε
λειτουργία κατακόρυφης αναπαραγωγής.
περισσότερο χρόνο για να εμφανιστεί στην οθόνη.
Περιορισμοί
•• Είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο ενός αρχείου βίντεο (Βίντεο) ανά client.
――Η αναπαραγωγή αρχείων διαφορετικού περιεχομένου είναι δυνατή στις οθόνες ενός video wall.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή δύο αρχείων βίντεο (Βίντεο) σε μία οθόνη ενός video wall.
Διαθέσιμο
Διαθέσιμο
Δεν διατίθεται
Πρόγραμμα
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρόγραμμα
Η σελίδα Πρόγραμμα παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
HOME
→ Πρόγραμμα → ENTER E
Πρόγραμμα
Κατ. : Τοπικές
Συσκευή : Εσωτερική Επιλογές
Προγρ. το περιεχόμενό σας σε ένα τοπικό κανάλι ή επεξερ. υπάρχοντα κανάλια.
Χρόνος αναπαραγ.
[CH1]Channel 1
[CH2]Channel 2
[CH3]Channel 3
00:00
00:30
Προσθέστε περιεχ.
για τη δημιουργία
προγρ. στο κανάλι.
01:30
02:00
02:30
03:30
04:00
04:30
05:00
05:30
06:00
•• Συσκευή
-- Προβολή ονόματος μιας συνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης.
――Αυτή η επιλογή ενεργοποιείται μόνο εάν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές στην ενότητα Συσκευή.
•• Επιλογές
01:00
03:00
•• Κατ.
-- Τοπικές: Προσθήκη ή επεξεργασία προγραμμάτων.
-- Δίκτυο: Προβολή του προγράμματος δικτύου που έχει διαμορφωθεί στο διακομιστή.
+ Προσθήκη
προγρ.
Προγρ. το περιεχ. σας
στο κανάλι 2.
Προγρ. το περιεχ. σας
στο κανάλι 3.
Διαμορφ. τη διάρκεια
προβ. για να ορίσετε
τη διάρκεια αναπαρ.
κάθε στοιχείου περιεχ.
Ορίστε ώρα
έναρξης και λήξης
για το πρόγραμμα.
Στοιχεία μενού στη σελίδα Πρόγραμμα
Όνομα επιλογής
Λειτουργία
Αποστολή
Αποστολή διαμορφωμένων προγραμμάτων σε άλλη συσκευή δικτύου. Αυτή η
λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία "αντιγραφή" στους υπολογιστές.
Διαγραφή
Διαγραφή προγραμμάτων.
Ρυθμίσεις
Το προεπιλεγμένο περιεχόμενο αναπαράγεται σε ένα κανάλι που δεν περιέχει
πληροφορίες προγράμματος.
Διαμόρφωση προγραμμάτων καναλιού
Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική σε μια συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
1
Επιλέξτε ένα κανάλι για διαμόρφωση.
2
Επιλέξτε περιεχόμενο βίντεο, μουσικής και φωτογραφιών που θέλετε να εφαρμόσετε στο πρόγραμμα καναλιού.
3
Ορίστε την ώρα για την αναπαραγωγή του προγράμματος. (Ώρα έναρξης ~ Ώρα διακοπής)
4
Αλλάξτε το όνομα προγράμματος του καναλιού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού για αποθήκευση σε αυτόν.
5
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
――Εφαρμόζεται μόνο όταν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές.
Επεξεργασία προγράμματος καναλιού.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ένα διαμορφωμένο πρόγραμμα καναλιού όπως περιεχόμενο, διάρκεια και όνομα προγράμματος.
1
Επιλέξτε ένα κανάλι για επεξεργασία.
2
Επιλέξτε περιεχόμενο βίντεο, φωτογραφιών ή μουσικής για επεξεργασία στο πρόγραμμα καναλιού.
-- Διαγραφή περιεχομένου: Τοποθετήστε τον κέρσορα στο επιθυμητό περιεχόμενο και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E για να το διαγράψετε.
-- Μεταβείτε στο δεξιό άκρο της λίστας περιεχομένου. Κάντε κλικ στο κουμπί + για να προσθέσετε περιεχόμενο ή να αλλάξετε τη σειρά
αναπαραγωγής των στοιχείων περιεχομένου.
3
Ορίστε την ώρα για την αναπαραγωγή του προγράμματος. (Ώρα έναρξης ~ Ώρα διακοπής)
4
Αλλάξτε το όνομα προγράμματος του καναλιού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν φάκελο προορισμού για αποθήκευση σε αυτόν.
5
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
――Εφαρμόζεται μόνο όταν η ρύθμιση Κατ. έχει οριστεί σε Τοπικές.
Πρότυπο
HOME
Διαθέσιμες λειτουργίες στη σελίδα Πρότυπο
Δημιουργήστε μοναδικό περιεχόμενο χρησιμοποιώντας πρότυπα. Είναι πολύ εύκολο να
δημιουργήσετε περιεχόμενο. Αλλάξτε απλά τις εικόνες και το κείμενο σε ένα πρότυπο.
→ Πρότυπο → ENTER E
Πρότυπο
Επιλέξτε πρότυπο για προσαρμογή.
Αγορά : Όλα
Ταξινομήστε τη λίστα προτύπων χρησιμοποιώντας τα παρακάτω κριτήρια.
Προσανατολ. : Οριζόντιος
στοιχεία
Τα πρότυπά μου
•• Αγορά
•• Προσανατολ.
-- Οριζόντιος: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν ο προσανατολισμός του προϊόντος
είναι οριζόντιος.
-- Κάθετος: Επιλέξτε αυτήν τη λειτουργία όταν ο προσανατολισμός του προϊόντος είναι
κατακόρυφος.
1
Επιλέξτε ένα πρότυπο από τα παρεχόμενα πρότυπα δειγμάτων.
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Η λειτουργία Πρότυπο απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
Προεπισκ.
Ακύρωση
Αποθήκευση
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Οθόνη φόντου
Μουσ. υπόκρουση
Απεν.
2
Οργανώστε ένα πρότυπο εισάγοντας κείμενο, βίντεο, φωτογραφίες ή αρχεία PDF ανάλογα
με την προτίμησή σας.
Καταχώρηση κειμένου
Εισαγωγή περιεχομένου όπως βίντεο, φωτογραφίες και αρχεία
PDF
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
Επεξεργ.
Πρότυπο
Επιλ. στοιχεία
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
Επιλέξτε για διαγρ.
picture1.jpg
Απόκρ. στοιχ.
Προεπισκ.
Ακύρωση
New town
interior design
Επεξεργασία κειμένου
Επιλογές γραμματοσειράς
Οθόνη φόντου
Μουσ. υπόκρουση
Προεπιλεγμένη διάρκεια περιεχομένου
Απεν.
Επεξεργασία κειμένου
Επιλέξτε το παράθυρο Επεξεργασία κειμένου για να εισαγάγετε κείμενο.
Επιλογές γραμματοσειράς
Μέγεθος γραμματοσειράς: Ρυθμίστε το μέγεθος γραμματοσειράς για τα μηνύματα.
――Μεταβείτε σε ένα μήνυμα και χρησιμοποιήστε το πλήκτρο VOL για να προσαρμόσετε το
Λόγος πλευρών οθόνης
Σίγαση
Τέλος
Αποθήκευση
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
Εμφάνιση
Ακύρωση
Διαμόρφωση εικόνας φόντου/μουσικής υπόκρουσης
Πρότυπο
Επιλ. στη ζώνη επεξεργ. για προσθήκη περιεχ. ή επεξεργ. το υπάρχον κείμενο.
Οθόνη φόντου
Συσκευή : Όλα
..
μέγεθος γραμματοσειράς.
Χρώμα γραμματοσειράς: Ορίστε το χρώμα του κειμένου για το μήνυμα.
Χρώμα φόντου: Ορίστε το χρώμα φόντου για το μήνυμα.
Διαφάνεια φόντου: Ορίστε τη διαφάνεια φόντου για το μήνυμα.
Στοίχιση: Επιλέξτε μια λειτουργία ευθυγράμμισης του μηνύματος.
Κύλιση: Ορίστε την κατεύθυνση/ταχύτητα κύλισης για το μήνυμα.
Απόκρ. στοιχ.: Προβολή ή απόκρυψη ενός μηνύματος.
――Η ρύθμιση της επιλογής Απόκρυψη δεν επαναφέρει τις ρυθμίσεις μηνύματος.
Επαναφορά: Πραγματοποιήστε επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στην ενότητα Επιλογές
γραμματοσειράς στις προεπιλεγμένες.
Τέλος
Ακύρωση
3
Προεπισκ.
Διαμόρφωση της λειτουργίας Όνομα προτύπου και Χώρος αποθήκευσης.
Αποθήκευση
Διάρκεια
23:59:59
Όνομα προτύπου
Εκτελείται προεπισκόπηση
προτύπου. Θα εξαφανιστεί σε 20
δευτ.
Χώρος αποθήκευσης
Αποθήκευση
New town
interior design
Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design
1
Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση του δημιουργημένου προτύπου χρησιμοποιώντας τη
λειτουργία Προεπισκ..
2
Για αποθήκευση του προτύπου, πατήστε το κουμπί Αποθήκευση.
Πρότυπο01
4
Εσωτερική
Ακύρωση
Πατήστε το κουμπί Αποθήκευση για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του περιεχομένου.
Αντιγραφή προϊόντος
Πραγματοποιήστε εξαγωγή των ρυθμίσεων του προϊόντος σε μια συσκευή USB ή φορτώστε τις ρυθμίσεις μέσω
μιας συσκευής USB.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε αρκετές συσκευές.
HOME
→ Αντιγραφή προϊόντος → ENTER E
Αντιγραφή προϊόντος
Όταν η μονάδα USB δεν περιέχει διπλότυπο αρχείο
1
Συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB. Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Αντιγραφή
προϊόντος.
2
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφανίζεται το μήνυμα Δεν βρέθηκε αρχείο κλωνοποίησης στη συσκευή USB. Αντιγραφή των
ρυθμίσεων συστήματος από το προϊόν στη συσκευή αποθ. USB;.
Όταν η συσκευή USB περιέχει διπλότυπο αρχείο
1
Συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB. Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Αντιγραφή
προϊόντος.
2
Εμφανίζεται το μήνυμα Βρέθηκε αρχείο κλωνοποίησης. Ορίστε μια επιλογή..
Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Κλωνοπ. από USB ή Κλωνοπ. σε USB.
-- Κλωνοπ. από USB: Εφαρμογή των ρυθμίσεων της συσκευής USB στο προϊόν.
-- Κλωνοπ. σε USB: Αντιγραφή των ρυθμίσεων του προϊόντος στη συσκευή USB.
――Αφού ολοκληρωθεί η διαμόρφωση, το προϊόν επανεκκινείται αυτόματα.
Ρυθμίσεις ID
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
HOME
ID συσκευής
→ Ρυθμίσεις ID → ENTER E
Ρυθμίσεις ID
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
Εισαγάγετε το αναγνωριστικό (ID) του προϊόντος που έχει συνδεθεί στο καλώδιο εισόδου για λήψη του σήματος
εισόδου. (Εύρος: 0~224)
――Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά αριθμών στο τηλεχειριστήριο.
Καλώδιο σύνδεσης PC
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στην εφαρμογή MDC για λήψη του σήματος MDC.
•• Καλώδιο RS232C
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του στερεοφωνικού καλωδίου RS232C.
•• Καλώδιο RJ45(LAN)
Επικοινωνία με την εφαρμογή MDC μέσω του καλωδίου RJ45.
Αυτ. ορισμός ID συσκευής
Αυτή η λειτουργία εκχωρεί αυτόματα έναν αριθμό αναγνωριστικού σε μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω καλωδίου
RS232C.
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις
συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo.
Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
Εφαρμογή σε
•• Τρέχουσα πηγή (έξοδος οθόνης από μια συσκευή που έχει συνδεθεί στην Πηγή): Διαμόρφωση ρυθμίσεων
videowall για έξοδο οθόνης από μια εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη στο προϊόν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• MagicInfo Player S: Διαμόρφωση λειτουργιών videowall για περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί σε ένα
προϊόν ή περιεχόμενο που έχει αποθηκευτεί σε μνήμη USB ή κάρτα SD.
Περιορισμοί
――Η αναπαραγωγή ενδέχεται να είναι αρχικά ασταθής εάν αναπαράγονται διαδοχικά αρχεία βίντεο διαφορετικών
αναλύσεων (δηλ., περιεχόμενο με ανάλυση 1.280 x 720 αναπαράγεται μετά από το περιεχόμενο με ανάλυση
1.920 x 1.080) ή εάν η αναπαραγωγή ενός αρχείου εικόνας διαδέχεται την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο.
Βίντεο
•• Υποστηριζόμενη ανάλυση
-- 1920 x 1080 στα 24p/30p
-- 1280 x 720 στα 24p/30p/60p
•• Δεν υποστηρίζονται εικόνες HEVC και 3D.
Εικόνα
•• Συμβατή μορφή αρχείων εικόνας: Jpeg, png,
bmp
•• Μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση
-- jpeg : 15360 x 8640
-- png: 4096 x 4096
-- bmp: 4096 x 4096
Video Wall
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την επιλογή Video Wall.
Για να οργανώσετε ένα video wall, επιλέξτε Ενεργ..
•• Απεν. / Ενεργ.
Horizontal x Vertical
Αυτή η λειτουργία διαχωρίζει αυτόματα μια προβολή videowall βάσει μιας διαμόρφωσης πλέγματος videowall.
Εισαγάγετε το πλέγμα του videowall.
Η προβολή videowall διαχωρίζεται βάσει του διαμορφωμένου πλέγματος. Ο αριθμός κατακόρυφων ή οριζόντιων συσκευών οθονών μπορεί να οριστεί σε
ένα εύρος 1 έως 15.
――Μια προβολή videowall μπορεί να διαχωριστεί σε έναν μέγιστο αριθμό 225 οθονών.
――Η επιλογή Horizontal x Vertical ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
Θέση οθόνης
Για αναδιάρθρωση των διαχωρισμένων οθονών, ορίστε τον αριθμό για κάθε προϊόν στο πλέγμα χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα Θέση οθόνης.
Η ρύθμιση της επιλογής Θέση οθόνης θα εμφανίζει το πλέγμα videowall με τους αριθμούς που έχουν εκχωρηθεί στα προϊόντα που αποτελούν το
videowall.
Για την αναδιάρθρωση των προϊόντων, χρησιμοποιήστε τα κουμπιά κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο για να μετακινήσετε ένα προϊόν σε κάποιον άλλο
επιθυμητό αριθμό. Πατήστε το κουμπί E.
•• Όλες οι οθόνες: εκχώρηση θέσεων οθόνης σε όλες τις οθόνες. Στη συνέχεια, δεν απαιτείται ρύθμιση του video wall για μεμονωμένες οθόνες.
•• Τρέχουσες οθόνες: εκχώρηση θέσης οθόνης για αυτή την πρώτη οθόνη.
――Θέση οθόνης μπορεί να ρυθμιστεί με μέγιστο αριθμό διαχωρισμένων οθονών 15x15 (225 συσκευές). Εάν η σύνδεση γίνει με χρήση της λειτουργίας
σύνδεσης θύρας DP Loopout, ο μέγιστος αριθμός συσκευών διαμορφώνεται σε 100.
――Η επιλογή Θέση οθόνης ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχει διαμορφωθεί η ρύθμιση Horizontal x Vertical.
Μορφή
Επιλέξτε τον τρόπο προβολής των εικόνων στην προβολή videowall.
•• Πλήρης: Εμφάνιση εικόνων σε πλήρη οθόνη χωρίς περιθώριο.
•• Φυσική εικόνα: Εμφάνιση εικόνων στον αρχικό λόγο διαστάσεων χωρίς μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
――Η επιλογή Μορφή ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
Κατάσταση δικτύου
HOME
→ Κατάσταση δικτύου → ENTER E
Κατάσταση δικτύου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
Λειτ. εικόνας
HOME
→ Λειτ. εικόνας → ENTER E
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Αγορές και πολ/στήματα
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Γραφείο και σχολείο
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Τερματικά και σταθμοί
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις
ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Advanced Color Management, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν.
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
HOME
→ Χρονοδ. ενεργ./απενεργ. → ENTER E
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ./απενεργ., θα πρέπει να ρυθμίσετε το
ρολόι.
Χρονοδ. ενεργ.
Ορίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που
εσείς επιλέγετε.
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
Χρονοδ. ενεργ.: Ρύθμιση χρονομετρητή ενεργοποίησης ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. Φροντίστε πρώτα
να ρυθμίσετε την τρέχουσα ώρα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
(Χρονοδ. ενεργ. 1 ~ Χρονοδ. ενεργ. 7)
•• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απεν., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα.
Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να ενεργοποιεί τη συσκευή σας η
λειτουργία Χρονοδ. ενεργ..
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Ώρα: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
•• Ένταση ήχου: Ρύθμιση της επιθυμητής έντασης ήχου. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο
βέλους για να αλλάξετε το επίπεδο της έντασης.
•• Πηγή: Επιλογή της επιθυμητής πηγής εισόδου.
•• Περιεχ (όταν η Πηγή έχει οριστεί σε Εσωτερική/USB): Από τη συσκευή USB ή τη συσκευή εσωτερικής
μνήμης επιλέξτε ένα φάκελο με περιεχόμενο που θέλετε να αναπαράγεται όταν ενεργοποιείται το προϊόν. Το
περιεχόμενο μπορεί να είναι αρχεία μουσικής, φωτογραφιών ή βίντεο.
――Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η συσκευή USB είναι συνδεδεμένη.
――Εάν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο μουσικής στη συσκευή USB ή αν δεν επιλέξετε έναν φάκελο που να περιέχει
αρχείο μουσικής, η λειτουργία Timer δεν θα λειτουργεί σωστά.
――Εάν υπάρχει μόνο ένα αρχείο φωτογραφιών στη συσκευή USB, δεν θα γίνει αναπαραγωγή για την Προβολή
διαφανειών.
――Εάν το όνομα ενός φακέλου είναι εξαιρετικά μεγάλο, δεν είναι δυνατή η επιλογή του φακέλου.
――Κάθε USB που χρησιμοποιείτε εκχωρείται στο δικό του φάκελο. Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία
συσκευές USB ίδιου τύπου, φροντίστε οι φάκελοι που είναι αντιστοιχισμένοι σε κάθε συσκευή USB να έχουν
διαφορετικό όνομα.
――Συνιστάται η χρήση USB memory stick και συσκευής ανάγνωσης πολλών καρτών κατά τη χρήση της
λειτουργίας Χρονοδ. ενεργ..
――Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μη λειτουργεί με συσκευές USB που έχουν ενσωματωμένη
μπαταρία, με MP3 player ή με φορητά media player ορισμένων κατασκευαστών επειδή το προϊόν χρειάζεται
πολύ χρόνο για να αναγνωρίσει αυτές τις συσκευές.
Χρονοδ. απενεργ.
Ρυθμίστε το χρονομετρητή απενεργοποίησης (Χρονοδ. απενεργ.) ορίζοντας μία από τις επτά επιλογές. (Χρονοδ.
απενεργ. 1 ~ Χρονοδ. απενεργ. 7)
•• Ρύθμιση: Επιλέξτε Απεν., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα, Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα.
Εάν ορίσετε την επιλογή Χειροκίνητα, μπορείτε να επιλέξετε τις ημέρες που θέλετε να απενεργοποιεί τη
συσκευή σας η λειτουργία Χρονοδ. απενεργ..
-- Ένα σημάδι ελέγχου υποδεικνύει τις ημέρες που έχετε επιλέξει.
•• Ώρα: Ρύθμιση ώρας και λεπτών. Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα ή το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους για να καταχωρήσετε αριθμούς. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να
αλλάξετε πεδίο καταχώρησης.
Διαχείριση αργιών
Το χρονόμετρο θα απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια μιας χρονικής περιόδου που έχει οριστεί ως αργία.
•• Προσθήκη αργίας: Καθορισμός της περιόδου που θέλετε να προσθέσετε ως αργία.
Επιλέξτε τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διακοπών που θέλετε να προσθέσετε χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά u/d και κάντε κλικ στο κουμπί Αποθήκευση.
Αυτή η χρονική περίοδος θα προστεθεί στη λίστα των αργιών.
-- Έναρξη: Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης των διακοπών.
-- Τέλος: Ρύθμιση της ημερομηνίας λήξης των διακοπών.
――Διαγραφή: Διαγραφή των επιλεγμένων στοιχείων από τη λίστα των αργιών.
――Επεξεργ.: Επιλέξτε ένα στοιχείο διακοπών και αλλάξτε την ημερομηνία.
•• Ορ. ισχ. χρονοδιακόπτη: Ρύθμιση των επιλογών Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. ώστε να μην
ενεργοποιούνται κατά τις δημόσιες αργίες.
-- Πατήστε E για να ορίσετε τις ρυθμίσεις Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. που θέλετε να
ενεργοποιήσετε.
-- Οι επιλεγμένες ρυθμίσεις Χρονοδ. ενεργ. και Χρονοδ. απενεργ. δεν θα ενεργοποιηθούν.
Ticker
HOME
→ Ticker → ENTER E
Εισάγει κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα, και εμφανίζει το κείμενο στην οθόνη.
•• Απεν. / Ενεργ.
•• Μήνυμα: Εισαγωγή ενός μηνύματος για εμφάνιση στην οθόνη.
•• Ώρα: Ρύθμιση των επιλογών Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης ώστε να εμφανίζουν ένα Μήνυμα.
•• Επιλογές γραμματοσειράς: Ορίστε τη γραμματοσειρά και το χρώμα του κειμένου για το μήνυμα.
Ticker
•• Θέση: Επιλογή προσανατολισμού ώστε να εμφανίζεται ένα Μήνυμα.
•• Κύλιση: Ορίστε τις ρυθμίσεις Κατεύθυνση και Ταχύτητα κύλισης για το μήνυμα.
•• Προεπισκ.: Πραγματοποιήστε προεπισκόπηση των διαμορφωμένων ρυθμίσεων λεζάντας.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Άλλες ρυθμίσεις
HOME
→ Άλλες ρυθμίσεις → ENTER E
Άλλες ρυθμίσεις
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
Πρόγραμμα εκκίνησης URL
HOME
→ Πρόγραμμα εκκίνησης URL → ENTER E
Αλλαγή URL
μμ
12:00
Πρόγραμμα εκκίνησης
URL
Ιανουάριος 1 2014
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Video Wall
Κατάσταση δικτύου
Λειτ. εικόνας
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της λειτουργίας Πρόγραμμα εκκίνησης URL, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο από τον οποίο αγοράστηκε το προϊόν.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Πρόγραμμα εκκίνησης URL, ορίστε τη ρύθμιση Αναπαραγωγή μέσω
σε Πρόγραμμα εκκίνησης URL στην ενότητα Σύστημα.
Ρύθμιση οθόνης
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων Εικόνα (Οπ. φωτισμός, Τόνος χρώματος κ.λπ.).
Η διάταξη των επιλογών του μενού Εικόνα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το προϊόν.
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
•• Αγορές και πολ/στήματα
Κατάλληλο για εμπορικά κέντρα.
MENU m → Εικόνα → Λειτ. εικόνας → ENTER E
•• Γραφείο και σχολείο
Κατάλληλο για γραφεία και σχολεία.
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Τερματικά και σταθμοί
· Οπ. φωτισμός
100
· Αντίθεση
70
· Φωτεινότητα
45
· Ευκρίνεια
65
· Χρώμα
50
· Απόχρ(Π/Κ)
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
Π50
Κ50
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Τερματικά και σταθμοί
Κατάλληλο για τερματικούς σταθμούς λεωφορείων και τρένων.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Video Wall
Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
-- Επιλέξτε είτε Βίντεο/Εικόνα είτε Κείμενο ανάλογα με τη λειτουργία εικόνας.
•• Βαθμονομημένο
Σε αυτή τη λειτουργία, εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας που έχουν
προσαρμοστεί με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για να εφαρμόσετε σωστά τη λειτουργία Βαθμονομημένο, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαμορφώσει τις
ρυθμίσεις ποιότητας εικόνας, όπως φωτεινότητα, χρώμα, γάμα και ομοιομορφία, χρησιμοποιώντας το
πρόγραμμα βαθμονόμησης χρωμάτων Advanced Color Management.
-- Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Advanced Color Management, επικοινωνήστε
με τον αντιπρόσωπο από τον οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν.
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση /
Φωτεινότητα / Ευκρίνεια / Χρώμα
/ Απόχρ(Π/Κ)
MENU m → Εικόνα → ENTER E
Τερματικά και σταθμοί
· Οπ. φωτισμός
100
· Αντίθεση
70
· Φωτεινότητα
45
· Ευκρίνεια
65
· Χρώμα
50
· Απόχρ(Π/Κ)
Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Τερματικά και σταθμοί, Video
Wall
Βαθμονομημένο
Εικόνα
Λειτ. εικόνας
Το προϊόν σας διαθέτει διάφορες επιλογές για προσαρμογή της ποιότητας εικόνας.
Π50
Κ50
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις Λειτ. εικόνας Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
Κείμενο
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια
Οπ. φωτισμός
――Όταν αλλάζετε τις ρυθμίσεις Οπ. φωτισμός, το Αντίθεση, Φωτεινότητα, Ευκρίνεια, Χρώμα ή Απόχρ(Π/Κ),
το OSD θα προσαρμόζεται ανάλογα.
――Μπορείτε να προσαρμόσετε και να αποθηκεύσετε ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που έχετε συνδέσει σε
κάποια υποδοχή του προϊόντος.
――Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την κατανάλωση ενέργειας.
Θερμοκρασία χρωμ.
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρώματος (Κόκκινο / πράσινο / μπλε). (Εύρος: 2800K-16000K)
――Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η ρύθμιση Τόνος χρώματος έχει οριστεί σε Απεν..
MENU m → Εικόνα → Θερμοκρασία χρωμ. → ENTER E
Εικόνα
Θερμοκρασία χρωμ.
10000K
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Θερμοκρασία χρωμ.
απενεργοποιείται.
Ισορροπία λευκού
2 σημεία
Προσαρμόστε τη θερμοκρασία χρωμάτων για πιο φυσική εικόνα.
MENU m → Εικόνα → Ισορροπία λευκού → ENTER E
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας κάθε χρώματος (κόκκινου, πράσινου, μπλε).
Εικόνα
Ισορροπία λευκού
•• Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
10 σημεία
Ελέγχει την ισορροπία του λευκού σε διάστημα 10 σημείων προσαρμόζοντας τη φωτεινότητα του κόκκινου, του
πράσινου και του μπλε.
•• Απεν. / Ενεργ.
Επίπεδο: Επιλογή διαστήματος για προσαρμογή.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κόκκινο: Προσαρμογή του επιπέδου του κόκκινου.
Πράσινο: Προσαρμογή του επιπέδου του πράσινου.
Μπλε: Προσαρμογή του επιπέδου του μπλε.
Επαναφορά: Κατάλληλο για περιβάλλοντα όπου χρησιμοποιείται προβολή videowall.
――Ορισμένες εξωτερικές συσκευές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
――Ενεργοποιείται όταν η λειτουργία Λειτ. εικόνας ορίζεται σε Γραφείο και σχολείο (Βίντεο/Εικόνα).
Gamma
Προσαρμόστε την ένταση των βασικών χρωμάτων.
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Gamma απενεργοποιείται.
MENU m → Εικόνα → Gamma → ENTER E
Εικόνα
Gamma
0
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Βαθμονομημένη τιμή
Επιλέξτε εάν θα εφαρμόζονται οι ρυθμίσεις φωτεινότητας, χρώματος, γάμα και ομοιομορφίας όπως
προσαρμόζονται με τη χρήση του προγράμματος βαθμονόμησης Advanced Color Management στις λειτουργίες
πληροφόρησης και διαφημίσεων.
MENU m → Εικόνα → Βαθμονομημένη τιμή → ENTER E
•• Να μην εφαρμοστεί / Εφαρμογή
――Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα Advanced Color Management, επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπο από τον οποίο έχετε αγοράσει το προϊόν.
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Βαθμονομημένη τιμή
Εικόνα
απενεργοποιείται.
Βαθμονομημένη τιμή
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
MENU m → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → ENTER E
Λειτ. εικόνας
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Video Wall
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μέτριο
0
Απεν.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου /
Απόχρωση δέρματος / Μόνο λειτουρ. RGB
/ Χρωματική περιοχή
Κείμενο
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου
Βίντεο/Εικόνα
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου /
Απόχρωση δέρματος / Μόνο λειτουρ. RGB
/ Χρωματική περιοχή / Φωτισμός κιν. εικ.
Κείμενο
Δυναμ. αντίθεση / Τόνος μαύρου
Πιο σκούρο
Μόνο λειτουρ. RGB
Φωτισμός κιν. εικ.
Τερματικά και σταθμοί
Ρυθμίσεις Λειτ.
εικόνας
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Ρυθμίσεις για προχωρημένους
απενεργοποιείται.
Δυναμ. αντίθεση
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Απόχρωση δέρματος
Μέτριο
Πιο σκούρο
0
Μόνο λειτουρ. RGB
Απεν.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
Φωτισμός κιν. εικ.
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Προσαρμόστε την αντίθεση της οθόνης.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
Τόνος μαύρου
Επιλέξτε επίπεδο του μαύρου για να προσαρμόσετε το βάθος της οθόνης.
•• Απεν. / Σκούρο / Πιο σκούρο / Μέγιστο σκούρο
Απόχρωση δέρματος
Ενίσχυση του ροζ για τη ρύθμιση Απόχρωση δέρματος.
Μόνο λειτουρ. RGB
Εμφανίζει τα χρώματα Κόκκινο, Πράσινο και Μπλε για λεπτομερείς προσαρμογές αποχρώσεων και κορεσμού.
•• Απεν. / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε
Χρωματική περιοχή
Προσαρμόζει το φάσμα και την ποικιλία των χρωμάτων (το χρωματικό χώρο) που διατίθενται για τη δημιουργία
εικόνων.
•• Αυτόματο / Πλήρες / Προσαρμοσμένη
――Για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις Χρώμα, Κόκκινο, Πράσινο, Μπλε και Επαναφορά, ορίστε την
επιλογή Χρωματική περιοχή σε Προσαρμοσμένη.
Φωτισμός κιν. εικ.
Μειώνει την κατανάλωση ενέργειας μειώνοντας τη φωτεινότητα της οθόνης όταν η προβαλλόμενη εικόνα είναι
κινούμενη.
•• Απεν. / Ενεργ.
Λειτ. εικόνας
Επιλογές εικόνας
MENU m → Εικόνα → Επιλογές εικόνας → ENTER E
Αγορές και πολ/στήματα,
Γραφείο και σχολείο,
Τερματικά και σταθμοί, Video
Wall
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
Mαύρo HDMI
Κανονικό
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Auto Motion Plus
Απεν.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Βαθμονομημένο
Ρυθμίσεις Λειτ. εικόνας Προσαρμόσιμες επιλογές
Βίντεο/Εικόνα
Τόνος χρώματος / Βελτίωση ψηφιακού
σήματος / Φίλ. θορύβου MPEG / Mαύρo
HDMI / Λειτουργία ταινίας / Δυναμικός
οπίσθιος φωτισμός
Κείμενο
Τόνος χρώματος / Mαύρo HDMI /
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Mαύρo HDMI / Δυναμικός οπίσθιος
φωτισμός
Τόνος χρώματος
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
Mαύρo HDMI
Κανονικό
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Auto Motion Plus
Απεν.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εάν η πηγή εισόδου είναι PC, DVI ή HDMI1, HDMI2 (σύνδεση υπολογιστή), DisplayPort.
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός
Εάν η πηγή εισόδου είναι AV, Component ή HDMI1, HDMI2.
•• Απεν. / Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός1 / Θερμός2
――Εάν η λειτουργία Λειτ. εικόνας έχει οριστεί σε Βαθμονομημένο, η λειτουργία Τόνος χρώματος
απενεργοποιείται.
――Οι ρυθμίσεις για κάθε εξωτερική συσκευή που είναι συνδεδεμένη σε κάποια υποδοχή του προϊόντος μπορούν
να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Εάν το σήμα μετάδοσης που λαμβάνεται από τη συσκευή σας είναι ασθενές, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη
λειτουργία Βελτίωση ψηφιακού σήματος για να μειώσετε τυχόν στατικές εικόνες και είδωλα που μπορεί να
εμφανίζονται στην οθόνη.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο
――Η ένταση του ληφθέντος σήματος είναι η ισχυρότερη δυνατή όταν η γραμμή είναι πράσινη.
――Όταν το σήμα είναι ασθενές, δοκιμάστε όλες τις επιλογές μέχρι το προϊόν να εμφανίσει πάλι την καλύτερη
εικόνα.
Φίλ. θορύβου MPEG
Μειώνει το θόρυβο MPEG για βελτιωμένη ποιότητα εικόνας.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό / Αυτόματο
Mαύρo HDMI
Επιλογή του επιπέδου μαύρου στην οθόνη, για την προσαρμογή του βάθους της οθόνης.
•• Χαμηλό / Κανονικό
――Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία DisplayPort, HDMI1, HDMI2 και DVI (Χρονισμός AV: 480p, 576p, 720p, 1080i,
1080p).
Λειτουργία ταινίας
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
Απεν.
Βελτίωση ψηφιακού σήματος
Απεν.
Φίλ. θορύβου MPEG
Απεν.
Mαύρo HDMI
Κανονικό
Λειτουργία ταινίας
Απεν.
Auto Motion Plus
Απεν.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Απεν.
Αυτή η λειτουργία είναι κατάλληλη για την προβολή ταινιών.
Ρυθμίζει το προϊόν ώστε να ανιχνεύει και να επεξεργάζεται αυτόματα σήματα φιλμ από όλες τις πηγές και να
προσαρμόζει την εικόνα για βέλτιστη ποιότητα.
•• Απεν. / Auto1 / Auto2
――Διαθέσιμο στις λειτουργίες AV, Component (480i / 1080i).
Auto Motion Plus
Αφαιρεί το θόλωμα και το τρεμόπαιγμα από σκηνές με πολλές και γρήγορες κινήσεις, για πιο καθαρή εικόνα.
Τα ονόματα των μενού μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
Απεν. : Απενεργοποίηση της λειτουργίας Auto Motion Plus.
Καθαρή εικόνα : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Καθαρή εικόνα (κατάλληλη για την καθαρή
προβολή κινούμενων εικόνων).
Τυπικό : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Τυπικό.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ομαλή εικόνα : Ρύθμιση της λειτουργίας Auto Motion Plus σε Ομαλή εικόνα (κατάλληλη για φυσική προβολή
κινούμενων εικόνων).
Προσαρμοσμένη : Μείωση των ειδώλων και του τρεμοπαίγματος στο βαθμό που εσείς θέλετε.
•• Μείωση θολότητας : Μείωση των ειδώλων στο βαθμό που εσείς θέλετε.
-- Υποστηρίζεται μόνο εάν η λειτουργία Auto Motion Plus έχει οριστεί σε Προσαρμοσμένη.
•• Μείωση τρεμοπ. : Μείωση του τρεμοπαίγματος στο βαθμό που εσείς θέλετε.
-- Υποστηρίζεται μόνο εάν η λειτουργία Auto Motion Plus έχει οριστεί σε Προσαρμοσμένη.
•• Καθαρή κίνηση LED: καθαρότερη εμφάνιση κινούμενων εικόνων.
-- Υποστηρίζεται μόνο εάν η λειτουργία Auto Motion Plus έχει οριστεί σε Προσαρμοσμένη.
•• Επαναφορά: Επαναφορά των ρυθμίσεων της λειτουργίας Auto Motion Plus στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
-- Εάν ορίσετε αυτή την επιλογή, το χρώμα στην οθόνη μπορεί να αλλάξει χωρίς να το έχετε επιλέξει.
-- Απενεργοποιημένο όταν η λειτουργία PIP έχει οριστεί σε Ενεργ..
――Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός
Προσαρμόζει αυτόματα τον οπίσθιο φωτισμό για την καλύτερη δυνατή αντίθεση εικόνας στις τρέχουσες συνθήκες.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Η λειτουργία Δυναμικός οπίσθιος φωτισμός δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί σε PC, AV
ή Component ενώ η ρύθμιση Video Wall έχει οριστεί σε Ενεργ..
Μέγεθος εικόνας
Επιλογή μεγέθους και λόγου διαστάσεων της εικόνας που εμφανίζεται στην οθόνη.
MENU m → Εικόνα → Μέγεθος εικόνας → ENTER E
•• Ζουμ1: Χρησιμοποιείται για μέτρια μεγέθυνση. Περικόπτει την επάνω και τις πλαϊνές πλευρές.
16:9
•• Ζουμ2: Χρησιμοποιείται για μεγαλύτερη μεγέθυνση.
•• Έξυπνη προβολή 1: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 50%.
――Η δυνατότητα Έξυπνη προβολή 1 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2.
· Θέση
Ανάλυση
――Οι διάφορες επιλογές ρύθμισης οθόνης εμφανίζονται ανάλογα με την τρέχουσα πηγή εισόδου.
•• 16:9: Ρύθμιση της εικόνας σε διαστάσεις 16:9.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Απεν.
•• Έξυπνη προβολή 2: Μειώνει το μέγεθος της εικόνας 16:9 κατά 25%.
――Η δυνατότητα Έξυπνη προβολή 2 ενεργοποιείται μόνο σε λειτουργία HDMI1, HDMI2.
•• Προσ.ευρ: Μεγέθυνση του λόγου διαστάσεων της εικόνας για να προσαρμόζεται σε ολόκληρη την οθόνη.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• 4:3: Ρύθμιση της εικόνας σε βασική λειτουργία (4:3).
――Μην ρυθμίζετε τη συσκευή σε 4:3 για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Τα περιθώρια που εμφανίζονται αριστερά και δεξιά ή στο επάνω και κάτω μέρος της οθόνης μπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας (δημιουργία μόνιμων ειδώλων), ένα σφάλμα που δεν καλύπτεται από την
εγγύηση.
•• Σε πλήρη οθόνη: Εμφανίζει ολόκληρη την εικόνα χωρίς περικοπή κατά την είσοδο σημάτων HDMI1, HDMI2
(720p / 1080i / 1080p) ή Component (1080i / 1080p).
•• Προσαρμοσμένη: Αλλάζει την ανάλυση σύμφωνα με τις προτιμήσεις του χρήστη.
•• Αρχική αναλογία: Εάν η πηγή εισόδου είναι PC, DVI, HDMI1, HDMI2 (σύνδεση υπολογιστή), DisplayPort,
το βίντεο θα εμφανιστεί με τον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Οι διαθέσιμες θύρες ενδέχεται να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο.
Θέση
Ρυθμίζει τη θέση της εικόνας. Η ρύθμιση Θέση είναι διαθέσιμη μόνο εάν η ρύθμιση Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί
σε Ζουμ1, Ζουμ2, Προσ.ευρ, Σε πλήρη οθόνη ή Προσαρμοσμένη.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Θέση αφού επιλέξετε Ζουμ1, Ζουμ2, Προσ.ευρ, Σε πλήρη οθόνη ή
Προσαρμοσμένη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Προσαρμοσμένη
· Θέση
Ανάλυση
Απεν.
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
2
Πατήστε το κουμπί u ή d για να μετακινήσετε την εικόνα επάνω ή κάτω.
3
Πατήστε το κουμπί E.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Μεγέθυνση/Θέση
Ρύθμιση του ζουμ και της θέσης της εικόνας. Αυτή η επιλογή διατίθεται όταν η πηγή εισόδου ορίζεται σε HDMI1,
HDMI2 (1080i/1080p) ή AV, Component (1080i/1080p). Για να είναι διαθέσιμη, η επιλογή Μέγεθος εικόνας
πρέπει να οριστεί σε Προσαρμοσμένη.
Μέγεθος εικόνας
Μέγεθος εικόνας
Προσαρμοσμένη
· Μεγέθυνση/Θέση
Ανάλυση
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
1
Πατήστε το κουμπί d για να επιλέξετε Μεγέθυνση/Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
2
Επιλέξτε Ζουμ ή Θέση. Πατήστε το κουμπί E.
3
Πατήστε το κουμπί u/d/l/r για να μετακινήσετε την εικόνα.
4
Πατήστε το κουμπί E.
――Εάν θέλετε να επαναφέρετε την εικόνα στην αρχική της θέση, επιλέξτε Επαναφορά στην οθόνη
Μεγέθυνση/Θέση.
Η εικόνα θα ρυθμιστεί στην προεπιλεγμένη θέση της.
Ανάλυση
Εάν η εικόνα δεν είναι κανονική ακόμα και όταν η ανάλυση της κάρτας γραφικών είναι κάποια από τις ακόλουθες,
μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την ποιότητα της εικόνας επιλέγοντας την ίδια ανάλυση για το προϊόν όσο και για
τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας αυτό το μενού.
Διαθέσιμες τιμές ανάλυσης: Απεν. / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Αυτόματη προσαρμ.
Προσαρμόστε τις τιμές/θέσεις συχνότητας και ορίστε ακριβείς ρυθμίσεις αυτόματα.
MENU m → Εικόνα → Αυτόματη προσαρμ. → ENTER E
Εικόνα
Αυτόματη προσαρμ.
-- Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρύθμιση οθόνης PC
MENU m → Εικόνα → Ρύθμιση οθόνης PC → ENTER E
Εικόνα
Ρύθμιση οθόνης PC
•• Τραχιά / Λεπτή
Καταργεί ή μειώνει το θόρυβο της εικόνας.
Εάν η λειτουργία Λεπτομερούς ρύθμισης δεν καταργεί το θόρυβο, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Τραχιά
για να προσαρμόσετε όσο καλύτερα γίνεται τη συχνότητα (Τραχιά) και πραγματοποιήστε ξανά Λεπτομερή
ρύθμιση. Αφού μειωθεί ο θόρυβος, επαναπροσαρμόστε την εικόνα ώστε να ευθυγραμμιστεί στο κέντρο της
οθόνης.
•• Θέση
Προσαρμογή της θέσης της οθόνης του υπολογιστή εάν δεν είναι κεντραρισμένη ή δεν χωρά στην οθόνη του
προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να προσαρμόσετε την κάθετη θέση. Πατήστε το κουμπί ◄ ή ► για να
προσαρμόσετε την οριζόντια θέση.
•• Επαναφορά εικόνας
Επαναφέρει την εικόνα στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
-- Διαθέσιμο μόνο στη λειτουργία PC.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Απενεργ.Εικ.
Η ενεργοποίηση της επιλογής Απενεργ.Εικ. απενεργοποιεί την οθόνη. Ο ήχος δεν απενεργοποιείται.
Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το κουμπί έντασης ήχου.
MENU m → Εικόνα → Απενεργ.Εικ. → ENTER E
Εικόνα
Απενεργ.Εικ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαναφορά εικόνας
MENU m → Εικόνα → Επαναφορά εικόνας → ENTER E
Εικόνα
Επαναφορά εικόνας
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαναφέρει την τρέχουσα λειτουργία εικόνας στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφάνιση στην οθόνη
PIP
Ρυθμίσεις PIP
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → PIP → ENTERE
Κύρια εικόνα
Εμφάνιση στην οθόνη
PIP
Προσανατολισμός οθόνης
Προστασία οθόνης
Εμφάνιση μηνύματος
Διαφάνεια μενού
Γλώσσα μενού
Η εικόνα από την εξωτερική πηγή βίντεο θα εμφανίζεται στην κύρια οθόνη και η εικόνα από το προϊόν θα
εμφανίζεται στην οθόνη δευτερεύουσας εικόνας PIP.
Μέτριο
Ελληνικά
Επαν. εμφ. στην οθόνη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Για ήχο PIP, ανατρέξτε στις οδηγίες της λειτουργίας Επιλογή ήχου.
-- Εάν απενεργοποιήσετε το προϊόν ενώ βρίσκεται σε λειτουργία PIP, η λειτουργία PIP
θα παραμείνει μετά την απενεργοποίηση και ενεργοποίηση.
-- Μπορεί να παρατηρήσετε ότι η εικόνα στην οθόνη PIP χάνει ελαφρώς τη φυσικότητά
της όταν χρησιμοποιείτε την κύρια οθόνη για προβολή παιχνιδιών ή για καραόκε.
Δευτερεύουσα εικόνα
PC
AV / Component
AV / Component
PC / DisplayPort / HDMI1, HDMI2 / DVI / MagicInfo
HDMI1, HDMI2 / DVI / SBB
AV / Component
MagicInfo
PC / AV / Component / DisplayPort / HDMI1, HDMI2 / DVI
•• PIP (Απεν. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας PIP.
PIP
PIP
•• Πηγή: Μπορείτε να επιλέξετε μια πηγή για τη δευτερεύουσα εικόνα.
Απεν.
Πηγή
PC
Μέγεθος
Õ
Θέση
Ã
Επιλογή ήχου
Κύριο
OK
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Μέγεθος (
,
,
•• Θέση (
,
,
,
――Σε διπλή λειτουργία (
,
,
,
,
): Επιλογή μεγέθους για τη δευτερεύουσα εικόνα.
,
): Επιλογή θέσης για τη δευτερεύουσα εικόνα.
,
,
,
), δεν μπορείτε να επιλέξετε Θέση.
•• Επιλογή ήχου (Κύριο / Δευτερεύουσα): Μπορείτε να επιλέξετε να ακούσετε ήχο από την Κύριο ή τη
Δευτερεύουσα εικόνα.
Προσανατολισμός οθόνης
Προσανατολισμός μενού οθόνης
Διαμόρφωση της οθόνης μενού.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Προσανατολισμός οθόνης →
ENTERE
Προσανατολισμός οθόνης
Προσανατολισμός μενού οθόνης
Οριζόντιος
Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής Οριζόντιος
Λόγος πλευρών οθόνης
Πλήρης οθόνη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Οριζόντιος: Εμφανίζει το μενού σε οριζόντια προβολή (προεπιλογή).
•• Κάθετος: Εμφανίζει το μενού σε κατακόρυφη προβολή στη δεξιά πλευρά της οθόνης του προϊόντος.
――Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2, MagicInfo, DisplayPort.
Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής
Περιστροφή προσανατολισμού της οθόνης της συσκευής.
•• Οριζόντιος: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία οριζόντιου προσανατολισμού (προεπιλογή).
•• Κάθετος: Εμφάνιση της οθόνης σε λειτουργία κατακόρυφου προσανατολισμού.
――Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2 (όταν είναι συνδεδεμένος κάποιος υπολογιστής),
DisplayPort.
――Δεν είναι διαθέσιμο όταν η ρύθμιση PIP έχει οριστεί στο Ενεργ..
Λόγος πλευρών οθόνης
Ρυθμίστε την περιστραμμένη οθόνη είτε σε πλήρη οθόνη είτε στην αρχική ρύθμιση.
•• Πλήρης οθόνη: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης σε πλήρη οθόνη.
•• Αρχ.ρύθμιση: Εμφάνιση της περιστραμμένης οθόνης στον αρχικό λόγο διαστάσεων.
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Προσανατολισμός περιεχομένου πηγής έχει οριστεί σε Κάθετος.
――Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία PC, DVI, AV, HDMI1, HDMI2 (όταν είναι συνδεδεμένος κάποιος υπολογιστής),
DisplayPort.
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Προστασία οθόνης →
ENTERE
•• Απεν. / 2 ώρες / 4 ώρες / 8 ώρες / 10 ώρες
Προστασία οθόνης
Προστασία οθόνης
Χρόνος αυτόμ. προστ.
Εάν η οθόνη εμφανίζει μια στατική εικόνα για χρονικό διάστημα που ορίζετε εσείς, το προϊόν ενεργοποιεί την
προφύλαξη οθόνης για να αποτρέψει τη δημιουργία ειδώλων στην οθόνη.
Απεν.
Προστασία οθόνης
Για να μειωθεί η πιθανότητα δημιουργίας μόνιμων ειδώλων, αυτή η μονάδα είναι εξοπλισμένη με την τεχνολογία
Προστασία οθόνης.
Η τεχνολογία Προστασία οθόνης μετακινεί ελαφρά την εικόνα στην οθόνη.
Η ρύθμιση Ώρα της τεχνολογίας Προστασία οθόνης σάς επιτρέπει να προγραμματίζετε το χρόνο μεταξύ των
μετακινήσεων της εικόνας σε λεπτά.
Μετακ. Pixel
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ελαχιστοποιήστε την κράτηση των εικόνων μετακινώντας τα pixel οριζόντια ή κατακόρυφα με ακρίβεια.
•• Μετακ. Pixel (Απεν. / Ενεργ.)
――Οι επιλογές Οριζόντια, Κατακόρυφα και Ώρα είναι ενεργοποιημένες όταν η ρύθμιση Μετακ. Pixel έχει
οριστεί σε Ενεργ..
•• Οριζόντια: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη οριζόντια.
•• Κατακόρυφα: Ορίζει κατά πόσα pixel μετακινείται η οθόνη κατακόρυφα.
•• Ώρα: Ορίζει το χρονικό διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιείται οριζόντια ή κάθετη μετακίνηση,
αντίστοιχα.
Διαθέσιμες και βέλτιστες ρυθμίσεις Μετακ. Pixel.
Διαθέσιμες ρυθμίσεις
Βέλτιστες ρυθμίσεις
Οριζόντια (pixel)
0~4
4
Κατακόρυφα (pixel)
0~4
4
Ώρα (λεπτά)
1 λεπτό ~ 4 λεπτά
4 λεπτά
――Η τιμή της ρύθμισης Μετακ. Pixel μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του προϊόντος (ίντσες) και τη
λειτουργία.
――Η προβολή μιας σταθερής εικόνας ή μιας εικόνας 4:3 για εκτεταμένο χρονικό διάστημα ενδέχεται να έχει ως
αποτέλεσμα την κράτηση της εικόνας. Δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος.
――Εάν η λειτουργία Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Σε πλήρη οθόνη, η λειτουργία Μετακ. Pixel
απενεργοποιείται.
Χρονοδιακόπτης
Προστασία οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε το χρονόμετρο για την Προστασία οθόνης.
Μετακ. Pixel
Η λειτουργία Προστασία οθόνης σταματά αυτόματα έπειτα από ένα καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Χρονοδιακόπτης
Χρονοδιακόπτης
Άμεση εμφάνιση
Απεν.
Απεν.
Γκρι περιθώριο
Απεν.
Επανάληψη: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. σε
καθορισμένα χρονικά διαστήματα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Διάστημα: Εμφάνιση του μοτίβου αποτροπής κράτησης εικόνων που έχει οριστεί στη ρύθμιση Λειτ. για
καθορισμένο χρονικό διάστημα (από Ώρα έναρξης έως Χρόνος λήξης).
――Οι επιλογές Λειτ., Περίοδος, Ώρα, Ώρα έναρξης και Χρόνος λήξης ενεργοποιούνται μόνο όταν η ρύθμιση
Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη ή σε Διάστημα.
•• Λειτ.: Επιλογή μοτίβου προστασίας οθόνης για εμφάνιση.
-- Pixel: Τα pixel στην οθόνη εναλλάσσονται συνεχώς μαύρα.
-- Γραμμή κύλισης: Μια κατακόρυφη γραμμή μετακινείται από τα αριστερά προς τα δεξιά.
-- Εφέ σβησίματος οθόνης: Ολόκληρη η οθόνη γίνεται φωτεινότερη και έπειτα σκουρότερη.
――Τα μοτίβα Γραμμή κύλισης και Εφέ σβησίματος οθόνης εμφανίζονται μόνο μία φορά ανεξάρτητα από το
καθορισμένο χρονικό διάστημα ή τον καθορισμένο χρόνο επαναλήψεων.
•• Περίοδος: Καθορισμός του χρονικού διαστήματος για ενεργοποίηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Επανάληψη για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Ώρα: Προσδιορισμός της διάρκειας για διατήρηση της λειτουργίας Προστασία οθόνης σε ενεργή κατάσταση.
――Ενεργοποιημένο όταν η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Επανάληψη και η επιλογή Λειτ. έχει
οριστεί σε Pixel.
•• Ώρα έναρξης: Ρύθμιση χρόνου έναρξης για την ενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
•• Χρόνος λήξης: Ρύθμιση χρόνου λήξης για την απενεργοποίηση της λειτουργίας προστασίας οθόνης.
――Η επιλογή ενεργοποιείται όταν έχει οριστεί η επιλογή Διάστημα για τη λειτουργία Χρονοδιακόπτης.
Άμεση εμφάνιση
Προστασία οθόνης
Επιλέξτε την προφύλαξη οθόνης που θέλετε για άμεση εμφάνιση.
Μετακ. Pixel
•• Απεν. / Pixel / Γραμμή κύλισης / Εφέ σβησίματος οθόνης
Χρονοδιακόπτης
Γκρι περιθώριο
Άμεση εμφάνιση
Απεν.
Γκρι περιθώριο
Απεν.
Όταν ο λόγος διαστάσεων έχει οριστεί σε 4:3, ρυθμίζετε τη φωτεινότητα των λευκών περιθωρίων στις πλευρές για
να προστατεύσετε την οθόνη.
•• Απεν. / Φωτεινό / Σκούρο
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφάνιση μηνύματος
Πληροφορίες πηγής
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD της πηγής εισόδου όταν αλλάζει η πηγή εισόδου.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Εμφάνιση μηνύματος →
ENTERE
•• Απεν. / Ενεργ.
Μήνυμα “Χωρίς σήμα”
Εμφάνιση μηνύματος
Επιλέξτε εάν θέλετε να εμφανίζεται το OSD για κατάσταση εκτός σήματος όταν δεν ανιχνεύεται σήμα.
Πληροφορίες πηγής
Ενεργ.
Μήνυμα “Χωρίς σήμα”
Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Ενεργ.
•• Απεν. / Ενεργ.
Μήνυμα MDC
Επιλέξτε εάν θα εμφανίζεται το OSD MDC όταν η συσκευή ελέγχεται από το MDC.
•• Απεν. / Ενεργ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Διαφάνεια μενού
Προσαρμογή της διαφάνειας του πλαισίου μενού.
•• Υψηλό / Μέτριο / Χαμηλό
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Διαφάνεια μενού → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Διαφάνεια μενού
Μέτριο
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Γλώσσα μενού
Ορισμός της γλώσσας μενού.
――Μια αλλαγή στη ρύθμιση της γλώσσας θα εφαρμοστεί μόνον στην προβολή του μενού επί της οθόνης. Δεν θα
εφαρμοστεί στις άλλες εφαρμογές του υπολογιστή σας.
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Γλώσσα μενού → ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Γλώσσα μενού
Ελληνικά
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Επαν. εμφ. στην οθόνη
MENU m → Εμφάνιση στην οθόνη → Επαν. εμφ. στην οθόνη →
ENTER E
Εμφάνιση στην οθόνη
Επαν. εμφ. στην οθόνη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στην ενότητα Εμφάνιση στην οθόνη στις
εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Ρύθμιση του ήχου
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για την επιλογή (Ήχος) για το προϊόν.
Λειτουργία ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε μια λειτουργία ήχου που να εξυπηρετεί τις προσωπικές σας προτιμήσεις.
•• Τυπικό: Επιλέγει την κανονική λειτουργία ήχου.
MENU m → Ήχος → Λειτουργία ήχου → ENTER E
•• Κινημ. ταινία: Παρέχει τον καλύτερο ήχο για ταινίες.
•• Καθαρή φωνή: Δίνει έμφαση στις φωνές σε σχέση με άλλους ήχους.
Ήχος
Λειτουργία ήχου
Τυπικό
Εφέ ήχου
HDMI Ήχος
Ήχος σε κλήση βίντεο
•• Μουσική: Δίνει έμφαση στη μουσική σε σχέση με τις φωνές.
AV(HDMI)
Τρέχουσα πηγή
Ρυθμίσεις ηχείου
Αυτόμ. ένταση
Απεν.
Επαναφορά ήχου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
•• Ενίσχυση: Αυξάνει την ένταση των ήχων υψηλής συχνότητας για να προσφέρει καλύτερη εμπειρία ήχου σε
άτομα με προβλήματα ακοής.
――Εάν η λειτουργία Ρυθμίσεις ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η λειτουργία Λειτουργία ήχου απενεργοποιείται.
Εφέ ήχου
Διαμορφώστε το εφέ ήχου που προτιμάτε για τον ήχο εξόδου.
――Εάν η λειτουργία Ρυθμίσεις ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερ., η λειτουργία Εφέ ήχου απενεργοποιείται.
MENU m → Ήχος → Εφέ ήχου → ENTERE
――Διαθέσιμο μόνο όταν η λειτουργία Λειτουργία ήχου έχει οριστεί σε Τυπικό.
Virtual Surround
Εφέ ήχου
Virtual Surround
Απεν.
Dialog Clarity
Απεν.
Ισοσταθμιστής
Αυτή η λειτουργία παρέχει εμπειρία εικονικού ήχου surround 5.1 καναλιών μέσω ενός ζεύγους ηχείων με τη χρήση
της τεχνολογίας HRTF (Head Related Transfer Function).
•• Απεν. / Ενεργ.
Dialog Clarity
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση μιας φωνής σε σχέση με τη μουσική υπόκρουση ή τα
ηχητικά εφέ, για να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
•• Απεν. / Ενεργ.
Ισοσταθμιστής
Χρησιμοποιήστε την επιλογή Ισοσταθμιστής για να προσαρμόσετε τη ρύθμιση ήχου για κάθε ηχείο.
•• Balance L/R: Προσαρμόζει την ισορροπία ανάμεσα στο δεξί και το αριστερό ηχείο.
•• 100Hz / 300Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (ρύθμιση εύρους ζώνης): Προσαρμόζει το επίπεδο συγκεκριμένων
συχνοτήτων εύρους ζώνης.
•• Επαναφορά: Επαναφέρει το equalizer στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
HDMI Ήχος
Επιλέξτε εάν θέλετε να ακούτε ήχο από AV(HDMI) ή PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Ήχος → HDMI Ήχος → ENTER E
Ήχος
HDMI Ήχος
AV(HDMI)
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ήχος σε κλήση βίντεο
MENU m → Ήχος → Ήχος σε κλήση βίντεο → ENTER E
Ήχος
Ήχος σε κλήση βίντεο
Τρέχουσα πηγή
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
Επιλέξτε την έξοδο από την οποία θέλετε να ακούτε ήχο κατά τη διάρκεια μιας κλήσης βίντεο.
•• Τρέχουσα πηγή / Κλήση βίντεο
Ρυθμίσεις ηχείου
Έξοδος ήχου
MENU m → Ήχος → Ρυθμίσεις ηχείου → ENTER E
•• Εσωτερική(Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.) / Εξωτερ. / Δέκτης
――Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, γίνεται σίγαση τόσο των ηχείων του προϊόντος όσο και των εξωτερικών ηχείων.
Ήχος
Ρυθμίσεις ηχείου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτόμ. ένταση
Η ένταση μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με το κανάλι.
Ισοσταθμίστε αυτόματα το επίπεδο έντασης ήχου κατά τη μετάβαση σε άλλο κανάλι.
MENU m → Ήχος → Αυτόμ. ένταση → ENTER E
Ήχος
Αυτόμ. ένταση
Απεν.
•• Απεν. / Κανονικό / Νύχτα
Η ρύθμιση Κανονικό ισοσταθμίζει το επίπεδο της έντασης σε κάθε κανάλι, ώστε όταν αλλάζετε κανάλια η ένταση
του ήχου να είναι η ίδια.
Η ρύθμιση Νύχτα ισοσταθμίζει και μειώνει το επίπεδο έντασης ήχου σε κάθε κανάλι, ώστε κάθε κανάλι να
εκπέμπει χαμηλότερα επίπεδα ήχου. Η λειτουργία Νύχτα είναι χρήσιμη τη νύχτα, όταν ενδεχομένως θα θέλετε να
διατηρήσετε την ένταση του ήχου σε χαμηλά επίπεδα.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ελέγχου ήχου μιας συνδεδεμένης συσκευής πηγής, ορίστε την επιλογή
Αυτόμ. ένταση σε Απεν.. Μια αλλαγή στην ένταση του ήχου μέσω της λειτουργίας ελέγχου ήχου της
συνδεδεμένης συσκευής πηγής ενδέχεται να μην εφαρμοστεί εάν η λειτουργία Αυτόμ. ένταση έχει οριστεί σε
Κανονικό ή Νύχτα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
Επαναφορά ήχου
MENU m → Ήχος → Επαναφορά ήχου → ENTER E
Ήχος
Επαναφορά ήχου
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο. Επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις ήχου
στις εργοστασιακές επιλογές.
Δίκτυο
Κατάσταση δικτύου
Ρυθμίσεις δικτύου
MENU m → Δίκτυο → Κατάσταση δικτύου → ENTER E
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου → ENTER E
Μπορείτε να ελέγξετε την τρέχουσα κατάσταση δικτύου και σύνδεσης στο Internet.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις δικτύου για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες έξυπνες
λειτουργίες διανομέα όπως η αναζήτηση στο Internet, η κοινή χρήση περιεχομένου μέσω ενός
οικιακού δικτύου και οι ενημερώσεις λειτουργιών.
Κατάσταση δικτύου
Το ασύρματο δίκτυο και η σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.
Ρυθμίσεις δικτύου
Επιλέξτε τον τύπο του δικτύου.
Τύπος δικτύου
Είστε συνδεδεμένοι στο Internet. Εάν έχετε προβλήματα κατά τη χρήση ηλεκτρονικών
υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών Internet.
Ασύρματο
Ασύρματο δίκτυο
You can connect your
Device to the internet.
Please select which
wireless network to use.
Αποσύνδεση
Ρυθμίσεις IP
Επανάληψη
Κλείσιμο
Ανανέωση
WPS(PBC)
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Τύπος δικτύου
•• Ασύρματο / Ενσύρματο
Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο
Υπάρχουν τρεις τρόποι να συνδέσετε το προϊόν σε δίκτυο LAN χρησιμοποιώντας καλώδιο.
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος
του προϊόντος με ένα εξωτερικό μόντεμ χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
•• Ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας, ενδεχομένως να μπορείτε να συνδέσετε το
προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος απευθείας σε
μια επιτοίχια υποδοχή δικτύου χρησιμοποιώντας καλώδιο LAN.
Δείτε το διάγραμμα παρακάτω. Σημειώστε ότι η επιτοίχια υποδοχή συνδέεται με μόντεμ ή
δρομολογητή που βρίσκεται σε άλλο σημείο του σπιτιού.
LAN
Θύρα LAN στον τοίχο
RJ45
LAN
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Καλώδιο μόντεμ
RJ45
Καλώδιο LAN
•• Μπορείτε να συνδέσετε το προϊόν στο LAN συνδέοντας τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του
προϊόντος με ένα IP sharer το οποίο συνδέεται με ένα εξωτερικό μόντεμ. Χρησιμοποιήστε
καλώδιο LAN για τη σύνδεση. Δείτε το διάγραμμα παρακάτω.
LAN
Θύρα μόντεμ στον τοίχο
Εξωτερικό μόντεμ
(ADSL / VDSL)
Καλώδιο μόντεμ
Δρομολογητής IP
(με διακομιστή DHCP)
Καλώδιο LAN
Καλώδιο LAN
RJ45
Καλώδιο LAN
Εάν έχετε δυναμικό δίκτυο, πρέπει να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ή δρομολογητή ADSL που
υποστηρίζει Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Τα μόντεμ και οι δρομολογητές
που υποστηρίζουν DHCP παρέχουν αυτόματα τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την
πύλη και τις τιμές DNS που χρειάζεται το προϊόν για να έχει πρόσβαση στο Internet, επομένως
δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τα στοιχεία αυτά. Τα περισσότερα οικιακά δίκτυα
είναι δυναμικά δίκτυα.
Ορισμένα δίκτυα απαιτούν στατική διεύθυνση IP. Εάν το δίκτυό σας απαιτεί στατική διεύθυνση
IP, πρέπει να καταχωρήσετε εσείς οι ίδιοι τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και
τις τιμές DNS στην οθόνη Cable Setup κατά τη ρύθμιση της σύνδεσης δικτύου. Για να μάθετε
τη διεύθυνση IP, τη μάσκα υποδικτύου, την πύλη και τις τιμές DNS, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών Internet (ISP).
Εάν έχετε υπολογιστή Windows, μπορείτε επίσης να βρείτε τις τιμές αυτές μέσω του
υπολογιστή.
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόντεμ ADSL που υποστηρίζει DHCP εάν το δίκτυό σας
απαιτεί στατική διεύθυνση IP.
――Τα μόντεμ ADSL που υποστηρίζουν DHCP σάς επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε και στατικές
διευθύνσεις IP.
Ρυθμίστε τη σύνδεση δικτύου για να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακές υπηρεσίες, όπως η
εκτέλεση αναβαθμίσεων λογισμικού.
Αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Συνδεθείτε στο δίκτυο χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο LAN.
2
Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4
Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
Βεβαιωθείτε πρώτα ότι το καλώδιο LAN έχει συνδεθεί.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ενσύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να εκκινήσετε τις Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Πατήστε το κουμπί Σύνδεση για να εκκινήσετε τις Ρυθμίσεις δικτύου.
-- Το κουμπί Σύνδεση είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και επαληθεύει την κατάσταση σύνδεσης.
-- Το κουμπί Σύνδεση είναι ενεργοποιημένο μόνο όταν το καλώδιο LAN είναι σωστά
συνδεδεμένο.
3
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου
και η σύνδεση στο Διαδίκτυο ολοκληρώθηκαν.".
――Εάν η διαδικασία σύνδεσης αποτύχει, ελέγξτε τη σύνδεση στη θύρα LAN.
――Εάν η αυτόματη διαδικασία δεν μπορεί να εντοπίσει τις τιμές σύνδεσης δικτύου ή εάν θέλετε
να ρυθμίσετε τη σύνδεση μη αυτόματα, πηγαίνετε στην επόμενη ενότητα, "Μη αυτόματη
ρύθμιση δικτύου".
Πατήστε Διακοπή. Η διαδικασία επαλήθευσης διακόπτεται.
4
5
στην οθόνη Διεύθυνση IP.
――Η ρύθμιση της επιλογής Ρυθμίσεις IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα
την επιλογή DNS Setting σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
6
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
1
Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις IP
σε Μη αυτόματη εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις
IP.
Μη αυτόματες Ρυθμίσεις δικτύου (ενσύρματου)
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Η σύνδεση ενσύρματου δικτύου
και η σύνδεση στο Διαδίκτυο ολοκληρώθηκαν.".
Ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο
Ασύρματος δρομολογητής IP
(δρομολογητής με διακομιστή DHCP)
Θύρα LAN στον τοίχο
Καλώδιο LAN
Η Samsung συνιστά τη χρήση του IEEE 802.11n. Όταν πραγματοποιείτε αναπαραγωγή βίντεο
μέσω μιας σύνδεσης δικτύου, η αναπαραγωγή ενδέχεται να μην είναι ομαλή.
――Επιλέξτε για το ασύρματο IP sharer ένα κανάλι που δεν χρησιμοποιείται. Εάν το κανάλι που
ορίζεται για το ασύρματο IP χρησιμοποιείται από άλλη, γειτονική συσκευή, αυτό θα έχει ως
αποτέλεσμα παρεμβολές και αποτυχία της επικοινωνίας.
――Το προϊόν υποστηρίζει μόνο τα ακόλουθα πρωτόκολλα ασφάλειας ασύρματου δικτύου.
Αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
Τα περισσότερα ασύρματα δίκτυα διαθέτουν ένα προαιρετικό σύστημα ασφάλειας το
οποίο υποχρεώνει τις συσκευές που προσπελαύνουν το δίκτυο να μεταδίδουν έναν
κρυπτογραφημένο κωδικό ασφαλείας που ονομάζεται κλειδί πρόσβασης ή Κλειδί ασφαλείας.
Το Κλειδί ασφαλείας βασίζεται σε μια φράση πρόσβασης, τυπικά μια λέξη ή μια σειρά
από γράμματα και αριθμούς με ορισμένο μήκος η οποία σάς ζητήθηκε όταν ρυθμίσατε την
ασφάλεια του ασύρματου δικτύου σας. Εάν χρησιμοποιήσετε αυτή τη μέθοδο για να ρυθμίσετε
τη σύνδεση του δικτύου και διαθέτετε ένα Κλειδί ασφαλείας για το ασύρματο δίκτυό σας, θα
πρέπει να εισαγάγετε τη φράση πρόσβασης κατά τη διαδικασία αυτόματης ή μη αυτόματης
ρύθμισης.
Τρόπος αυτόματης ρύθμισης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
3
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n και έχει επιλεγεί
WEP, TKIP ή TKIP AES (WPS2Mixed) ως τύπος κρυπτογράφησης στο σημείο πρόσβασης
ή στον ασύρματο δρομολογητή, τα προϊόντα Samsung δεν υποστηρίζουν συνδέσεις που
συμμορφώνονται με τις νέες προδιαγραφές πιστοποίησης Wi-Fi.
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
――Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
――Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το
――Εάν ο ασύρματος δρομολογητής υποστηρίζει WPS (Wi-Fi Protected Setup), μπορείτε να
συνδεθείτε στο δίκτυο μέσω PBC (Push Button Configuration) ή PIN (Personal Identification
Number). Το WPS θα διαμορφώσει αυτόματα το SSID και το κλειδί WPA σε οποιαδήποτε
από τις δύο λειτουργίες.
κουμπί Διακοπή.
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε έναν ασύρματο δρομολογητή και να
συνδεθείτε σε αυτόν.
――Μέθοδοι σύνδεσης: Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση ασύρματου δικτύου με τρεις
τρόπους.
Αυτόματη ρύθμιση (με χρήση της λειτουργίας αυτόματης αναζήτησης δικτύου), Μη
αυτόματη ρύθμιση, WPS(PBC)
Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί ▲ ή ▼ για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
4
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Εισαγ. κωδ. πρόσ., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν
ασύρματο δρομολογητή που δεν έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5
Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Εισαγ. κωδ. πρόσ. (κλειδί ασφαλείας
ή PIN).
6
Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
Τρόπος μη αυτόματης ρύθμισης
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Η λειτουργία Δίκτυο πραγματοποιεί αναζήτηση για διαθέσιμα ασύρματα δίκτυα. Όταν
δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
――Δημιουργείται σύνδεση με το δρομολογητή αλλά δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο
τελειώσει η αναζήτηση, εμφανίζει μια λίστα με τα διαθέσιμα δίκτυα.
Internet.
7
Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Το ασύρματο δίκτυο και η
σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.".
3
πατήστε δύο φορές το κουμπί E.
――Εάν ο επιθυμητός ασύρματος δρομολογητής δεν εμφανίζεται, επιλέξτε Ανανέωση για
Μη αυτόματη ρύθμιση δικτύου (ασύρματου)
να πραγματοποιήσετε αναζήτηση ξανά.
――Εάν δεν είναι δυνατή η εύρεση του δρομολογητή αφού δοκιμάσετε ξανά, επιλέξτε το κουμπί Διακοπή.
Τα διάφορα γραφεία ενδέχεται να χρησιμοποιούν στατικές διευθύνσεις IP.
Εμφανίζεται το κουμπί Προσθήκη δικτύου.
Επιλέξτε Προσθήκη δικτύου για να προσθέσετε έναν ασύρματο δρομολογητή και να
συνδεθείτε σε αυτόν.
Σε αυτή την περίπτωση, ζητήστε από το διαχειριστή του δικτύου τη διεύθυνση IP, τη μάσκα
υποδικτύου, την πύλη και τη διεύθυνση διακομιστή DNS. Εισαγάγετε αυτές τις τιμές μη
αυτόματα.
Λήψη των τιμών σύνδεσης δικτύου
Για να προβάλετε τις τιμές σύνδεσης δικτύου στους περισσότερους υπολογιστές Windows,
ακολουθήστε αυτά τα βήματα.
1
Κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο δικτύου στο κάτω δεξί μέρος της οθόνης.
2
Στο αναδυόμενο μενού που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή "Κατάσταση".
3
Στο πλαίσιο διαλόγου που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποστήριξη.
4
Στην καρτέλα Support, κάντε κλικ στο κουμπί Details. Εμφανίζονται οι τιμές σύνδεσης
δικτύου.
Στη λίστα δικτύων, πατήστε το κουμπί u ή d για να επιλέξετε ένα δίκτυο και έπειτα
4
Εάν εμφανιστεί η οθόνη Εισαγ. κωδ. πρόσ., πηγαίνετε στο βήμα 5. Εάν επιλέξετε έναν
ασύρματο δρομολογητή που δεν έχει ασφάλεια, πηγαίνετε στο βήμα 7.
5
Εάν ο δρομολογητής προστατεύεται, εισαγάγετε το Εισαγ. κωδ. πρόσ. (κλειδί ασφαλείας ή PIN).
6
Όταν τελειώσετε, χρησιμοποιήστε το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινήσετε το δρομέα
στην επιλογή Τέλος και στη συνέχεια πατήστε E. Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης
δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
7
Επιλέξτε Διακοπή ενώ επιχειρούνται οι συνδέσεις δικτύου. Αυτό θα διακόψει τη σύνδεση.
8
Επιλέξτε Ρυθμίσεις IP στην οθόνη σύνδεσης δικτύου. Εμφανίζεται η οθόνη Ρυθμίσεις IP.
9
Επιλέξτε το επάνω πεδίο, πατήστε E και στη συνέχεια ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις IP σε Μη αυτόματη
εισαγωγή. Επαναλάβετε τη διαδικασία καταχώρησης για κάθε πεδίο στην οθόνη Διεύθυνση IP.
――Η ρύθμιση της επιλογής Ρυθμίσεις IP σεΜη αυτόματη εισαγωγή αλλάζει αυτόματα
την επιλογή DNS Setting σε Μη αυτόματη εισαγωγή.
10Όταν τελειώσετε, πατήστε OK στο κάτω μέρος της σελίδας και έπειτα πατήστε E.
Εμφανίζεται η οθόνη ελέγχου σύνδεσης δικτύου και ξεκινά η διαδικασία επαλήθευσης.
11Όταν επαληθευτεί η σύνδεση, εμφανίζεται το μήνυμα "Το ασύρματο δίκτυο και η
σύνδεση Internet ρυθμίστ. και είναι έτοιμα για χρήση.".
WPS(PBC)
Τρόπος ρύθμισης με τη χρήση του WPS(PBC)
Εάν ο δρομολογητής σας διαθέτει κουμπί WPS(PBC), ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.
1
Ορίστε την επιλογή Τύπος δικτύου σε Ασύρματο από τη σελίδα Ρυθμίσεις δικτύου.
2
Επιλέξτε WPS(PBC), πατήστε E και στη συνέχεια πατήστε ξανά E.
3
Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στο δρομολογητή σας εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας
λαμβάνει αυτόματα τις τιμές ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό
σας.
4
Εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης δικτύου και η ρύθμιση του δικτύου ολοκληρώνεται.
Wi-Fi Direct
MENU m → Δίκτυο → Wi-Fi Direct → ENTER E
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία, η φορητή συσκευή σας
πρέπει να υποστηρίζει Wi-Fi Direct.
Λειτουργία για τη σύνδεση του προϊόντος με ασύρματες φορητές συσκευές. Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να συνδέσετε ασύρματες φορητές συσκευές
με το προϊόν σας απευθείας, χωρίς δρομολογητή.
Για να συνδέσετε τη φορητή συσκευή με το προϊόν μέσω Wi-Fi Direct, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
1
Μεταβείτε στην οθόνη Wi-Fi Direct. Το προϊόν αρχίζει να αναζητά συσκευές.
2
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct στη συσκευή σας. Επιλέξτε την επιθυμητή συσκευή Wi-Fi.
•• PBC (Διαμόρφωση Push Button): Πατήστε το κουμπί WPS(PBC) στη συσκευή Wi-Fi εντός 2 λεπτών. Το προϊόν σας λαμβάνει αυτόματα τις τιμές
ρύθμισης δικτύου που χρειάζεται και συνδέεται στο δίκτυό σας.
•• PIN: Εισαγάγετε στη συσκευή το PIN που εμφανίζεται.
――Εάν θέλετε να αποσυνδέσετε τη συσκευή, επιλέξτε τη συνδεδεμένη συσκευή Wi-Fi και έπειτα επιλέξτε Αποσυνδέθηκε.
Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων → ENTER E
Επιτρέπεται σε άλλες συσκευές, όπως smartphone και tablet, που βρίσκονται στο δίκτυό σας, να μοιράζονται περιεχόμενο με το δικό σας προϊόν.
Κατοπτρισμός οθόνης
Ρυθμίσεις δικτύου διακομ.
MENU m → Δίκτυο → Κατοπτρισμός οθόνης → ENTER E
MENU m → Δίκτυο → Ρυθμίσεις δικτύου διακομ. → ENTER E
Συνδέστε μια φορητή συσκευή που υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού στο προϊόν. Αυτό
επιτρέπει την εκπομπή της εικόνας και του ήχου της φορητής συσκευής από το προϊόν. Ο
όρος "κατοπτρισμός" αναφέρεται στην προβολή της εικόνας και στην αναπαραγωγή του ήχου
μιας φορητής συσκευής σε μια οθόνη.
――Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Κατοπτρισμός οθόνης, βεβαιωθείτε ότι η φορητή
συσκευή υποστηρίζει λειτουργία κατοπτρισμού όπως AllShare Cast, WiDi (έκδοση 3.5
ή μεταγενέστερη) και Miracast. Για να ελέγξετε εάν η λειτουργία κατοπτρισμού είναι
διαθέσιμη, επισκεφθείτε την τοποθεσία του κατασκευαστή της φορητής συσκευής στο web.
――Η εικόνα της οθόνης και ο ήχος ενδέχεται να μην αναπαράγονται ομαλά εάν υπάρχει
φόρτος δικτύου.
Σύνδεση στο διακομιστή
Για να πραγματοποιήσετε εκτέλεση του Πρ.αναπαρ., συνδεθείτε σε δίκτυο.
•• Εάν η επιλογή SSL είναι ενεργοποιημένη, ο διακομιστής έχει διαμορφωθεί ώστε να
χρησιμοποιεί το https και η μεταφορά των δεδομένων είναι κρυπτογραφημένη.
――Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP του διακομιστή και τον αριθμό θύρας. Χρησιμοποιήστε το 7001
ως αριθμό θύρας. (Εάν δεν μπορείτε να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας τον
αριθμό θύρας 7001, ζητήστε από το διαχειριστή του συστήματος να βρει το σωστό αριθμό
θύρας και αλλάξτε τον αναλόγως).
Κατοπτρισμός οθόνης
Λειτ. MagicInfo
Εκτελέστε τη λειτουργία κατοπτρισμού από τη φορητή συσκευή. Η φορητή συσκευή
πραγματοποιεί αυτόματα αναζήτηση και εμφανίζει το προϊόν σε μια λίστα.
――Εάν η φορητή συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το προϊόν, απενεργοποιήστε την,
Επιλέξτε την κατάλληλη Λειτ. MagicInfo ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
ενεργοποιήστε την ξανά και δοκιμάστε πάλι.
•• Lite / Προηγμένη
Πρόσβ. διακομ.
Επιλέξτε μια μέθοδο σύνδεσης στο δίκτυο του διακομιστή.
•• Να επ. / Απόρ/ψη
Λειτ. FTP
Ορισμός της λειτουργίας FTP.
•• Ενεργό / Παθητικό
Όνομα συσκ
MENU m → Δίκτυο → Όνομα συσκ → ENTER E
Επιλογή ή εισαγωγή ονόματος συσκευής.
Αυτό το όνομα μπορεί να προβληθεί σε απομακρυσμένα στοιχεία ελέγχου δικτύου μέσω του
δικτύου.
Σύστημα
Ρύθμιση
MENU m → Σύστημα → Ρύθμιση → ENTER E
Σύστημα
Ρύθμιση
Αρχικές ρυθμίσεις (Σύστημα)
Αφού ενεργοποιήσετε το προϊόν για πρώτη φορά, διαμορφώστε τις βασικές ρυθμίσεις όπως γλώσσα, κανάλια και
ώρα.
.
Πατήστε το κουμπί
――Εισαγάγετε τον κωδικό PIN 4 ψηφίων. Ο προεπιλεγμένος κωδικός PIN είναι “0-0-0-0".
Εάν θέλετε να αλλάξετε τον κωδικό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
1
Ώρα
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Πατήστε u ή d και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E. Ορίστε τη γλώσσα μενού OSD.
2
Προσανατολισμός οθόνης
Διαμόρφωση προσανατολισμού της σελίδας μενού.
Έλεγχος ενέργειας
Λύση Eco
Επιλογή γλώσσας
-- Οριζόντιος / Κάθετος
3
Ανεμιστήρας και θερμοκρασία
Αυτόμ.απενεργ.
Ρυθμίστε το χρόνο για την αυτόματη απενεργοποίηση του προϊόντος όταν παραμένει αδρανές για μεγάλο
χρονικό διάστημα.
-- Απενεργοποίηση (προτείνεται) / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες
4
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίσεις δικτύου
Ρυθμίστε τη σύνδεση του δικτύου σας. Πατήστε το κουμπί E για να ξεκινήσετε. Εάν δεν γνωρίζετε τις
πληροφορίες ρύθμισης του δικτύου σας ή θέλετε να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση αργότερα, επιλέξτε
Παράλειψη. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη σύνδεση του δικτύου αργότερα χρησιμοποιώντας το μενού Δίκτυο.
5
Ρύθμιση ώρας
Επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα και στη συνέχεια επιλέξτε Επόμενο.
6
Αναπαραγωγή μέσω
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία αναπαραγωγής ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
――Το βήμα ρύθμισης Αναπαραγωγή μέσω εμφανίζεται μόνο όταν υπάρχει σύνδεση στο δίκτυο.
7
Η ρύθμιση ολοκληρ.!
Συγχαρητήρια! Η ρύθμιση ολοκληρώθηκε και είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε.
Ώρα
MENU m → Σύστημα → Ώρα → ENTER E
Ρύθμιση ώρας
Ώρα
Επιλέξτε Ρύθμιση ώρας. Επιλέξτε Hμερομηνία ή Ώρα και στη συνέχεια πατήστε E.
Ρύθμιση ώρας
DST
Απεν.
Χρονοδιακόπτης
Απεν.
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις λειτουργίες Ρύθμιση ώρας ή Χρονοδιακόπτης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
το προϊόν για αυτόματη ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση σε συγκεκριμένη ώρα, με τη χρήση της λειτουργίας
Χρονοδιακόπτης.
――Πατήστε το κουμπί INFO εάν θέλετε να δείτε την τρέχουσα ώρα.
0 δευτερ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Χρησιμοποιήστε τα αριθμητικά πλήκτρα για να καταχωρήσετε αριθμούς ή πατήστε το επάνω και κάτω πλήκτρο
βέλους. Χρησιμοποιήστε το αριστερό και το δεξί πλήκτρο βέλους για να μετακινηθείτε από το ένα πεδίο
καταχώρησης στο άλλο. Πατήστε E όταν τελειώσετε.
――Μπορείτε να ορίσετε την Hμερομηνία και την Ώρα απευθείας, πατώντας τα αριθμητικά πλήκτρα στο
τηλεχειριστήριο.
DST
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DST (θερινή ώρα).
Απεν. / Ενεργ.
•• Ημερομ. έναρξης: Ορισμός ημερομηνίας έναρξης ισχύος θερινής ώρας.
•• Ημερομηνία λήξης: Ρύθμιση ημερομηνίας λήξης θερινής ώρας.
•• Διαφορά ώρας: Επιλογή σωστής μετατόπισης ώρας για τη ζώνη ώρας σας.
Χρονοδιακόπτης
Τερματίζει αυτόματα τη λειτουργία του προϊόντος μετά την πάροδο προκαθορισμένου χρονικού διαστήματος.
(Απεν. / 30 λεπτά / 60 λεπτά / 90 λεπτά / 120 λεπτά / 150 λεπτά / 180 λεπτά)
――Χρησιμοποιήστε το επάνω και το κάτω πλήκτρο βέλους για να επιλέξετε ένα χρονικό διάστημα και έπειτα
πατήστε E. Για να ακυρώσετε το Χρονοδιακόπτης, επιλέξτε Απεν..
Καθυστέρηση ενεργοπ.
Κατά τη σύνδεση πολλών προϊόντων, ρυθμίστε το χρόνο ενεργοποίησης για κάθε προϊόν ώστε να αποτρέπετε την
υπερβολική κατανάλωση ισχύος (σε ένα εύρος 0–50 δευτερολέπτων).
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
MENU m → Σύστημα → Αυτόματη εναλλαγή πηγής → ENTER E
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Απεν.
Ανάκτηση κύριας πηγής
Απεν.
끄기
Κύρια πηγή
Δευτερεύουσα πηγή
Όλα
HDMI
Εάν η οθόνη ενεργοποιηθεί με τη λειτουργία Αυτόματη εναλλαγή πηγής Ενεργ. και η προηγούμενη επιλογή
πηγής βίντεο δεν είναι ενεργή, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αυτόματα αναζήτηση των διαφορετικών πηγών
εισόδου βίντεο για το ενεργό βίντεο.
Αυτόματη εναλλαγή πηγής
Όταν η επιλογή Αυτόματη εναλλαγή πηγής έχει οριστεί σε Ενεργ., πραγματοποιείται αυτόματα αναζήτηση της
πηγής βίντεο της οθόνης για το ενεργό βίντεο.
Η επιλογή Κύρια πηγή θα ενεργοποιηθεί εάν η τρέχουσα πηγή σήματος βίντεο δεν αναγνωρίζεται.
Η επιλογή Δευτερεύουσα πηγή θα ενεργοποιηθεί εάν δεν υπάρχει διαθέσιμη πρωτεύουσα πηγή βίντεο.
Εάν ούτε η κύρια ούτε και η δευτερεύουσα πηγή εισόδου αναγνωρίζονται, η οθόνη θα εκτελέσει δυο αναζητήσεις
για ενεργή πηγή, κάθε φορά ελέγχοντας την κύρια και, κατόπιν, τη δευτερεύουσα πηγή. Εάν αποτύχουν και οι
δύο απόπειρες αναζήτησης, η οθόνη θα επιστρέψει στην πρώτη πηγή βίντεο και θα εμφανίσει ένα μήνυμα που
υποδεικνύει ότι δεν υπάρχει σήμα.
Όταν η επιλογή Κύρια πηγή έχει οριστεί σε Όλα, η οθόνη θα πραγματοποιήσει αναζήτηση όλων των εισόδων
πηγών βίντεο δύο φορές σε αλληλουχία για μια ενεργή πηγή βίντεο, επιστρέφοντας στην πρώτη πηγή βίντεο της
αλληλουχίας εάν δεν βρεθεί βίντεο.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ανάκτηση κύριας πηγής
Επιλέξτε εάν επιθυμείτε την επαναφορά της επιλεγμένης βασικής πηγής εισόδου όταν είναι συνδεδεμένη μια
βασική πηγή εισόδου.
――Η λειτουργία Ανάκτηση κύριας πηγής απενεργοποιείται εάν η ρύθμιση Κύρια πηγή έχει οριστεί σε Όλα.
Κύρια πηγή
Ορίστε Κύρια πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Δευτερεύουσα πηγή
Ορίστε Δευτερεύουσα πηγή για την αυτόματη πηγή εισόδου.
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
MENU m → Σύστημα → Έλεγχος ενέργειας → ENTER E
Αυτή η λειτουργία ενεργοποιεί αυτόματα το προϊόν όταν συνδέεται. Δεν είναι αναγκαίο το πάτημα του κουμπιού
λειτουργίας.
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Απεν.
Τροφοδ. λειτ.μον. PC
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Έλεγχος αναμονής
Κουμπί λειτ.
Αναμονή δικτύου
Ενεργ.
Αυτόματο
Μόνο ενεργοποίηση
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•• Απεν. / Ενεργ.
Τροφοδ. λειτ.μον. PC
Η μονάδα του υπολογιστή μπορεί να ενεργοποιηθεί/απενεργοποιηθεί ξεχωριστά από την οθόνη μεγάλων
διαστάσεων.
Συγχρονισμένη ενεργ.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα υπολογιστή χωρίς να ενεργοποιήσετε την LFD, επιλέξτε Απεν..
•• Απεν. / Ενεργ.
Συγχρονισμ. απενεργ.
Για να απενεργοποιήσετε την LFD χωρίς να απενεργοποιήσετε τη λειτουργική μονάδα υπολογιστή, επιλέξτε
Απεν..
•• Απεν. / Ενεργ.
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Απενεργοποιεί το προϊόν για να μειώσει την κατανάλωση ενέργειας όταν ο υπολογιστής παραμένει αδρανής για
καθορισμένο χρονικό διάστημα.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Διαθέσιμο μόνο σε λειτουργία PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
Έλεγχος αναμονής
Έλεγχος ενέργειας
Αυτόματη ενεργοποίηση
Απεν.
Τροφοδ. λειτ.μον. PC
Μέγ. εξοικ. ενέργ.
Έλεγχος αναμονής
Κουμπί λειτ.
Αναμονή δικτύου
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία αναμονής της οθόνης ώστε να εφαρμοστεί όταν ληφθεί ένα σήμα εισόδου.
•• Αυτόματο
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας θα ενεργοποιηθεί εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου, ακόμα κι αν
συνδεθεί στην οθόνη μια πηγή εισόδου.
Ενεργ.
Εάν δεν έχει συνδεθεί συσκευή πηγής εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
Αυτόματο
•• Απεν.
Εάν δεν ανιχνευθούν σήματα εισόδου εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
Μόνο ενεργοποίηση
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Η επιλογή Έλεγχος αναμονής ενεργοποιείται μόνο όταν η ρύθμιση Πηγή έχει οριστεί σε PC, DVI, HDMI1,
HDMI2 ή DisplayPort.
――Εάν εμφανιστεί το μήνυμα Χωρίς σήμα παρά το ότι έχει συνδεθεί συσκευή πηγής, ελέγξτε τη σύνδεση του
καλωδίου.
――Εάν η επιλογή Μήνυμα “Χωρίς σήμα” έχει οριστεί σε Απεν., δεν εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή Μήνυμα “Χωρίς σήμα” σε Ενεργ..
•• Ενεργ.
Αν δεν ανιχνεύεται σήμα εισόδου, ενεργοποιείται ο τρόπος λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
Κουμπί λειτ.
Το κουμπί λειτουργίας μπορεί να ρυθμιστεί είτε για ενεργοποίηση της λειτουργίας είτε για ενεργοποίηση/
απενεργοποίηση της λειτουργίας.
•• Μόνο ενεργοποίηση: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί τη λειτουργία.
•• Ενεργοποίηση/απενεργ.: Ρυθμίστε το κουμπί λειτουργίας ώστε να ενεργοποιεί/απενεργοποιεί τη λειτουργία.
Αναμονή δικτύου
Αυτή η δυνατότητα διατηρεί ενεργοποιημένη τη λειτουργία του δικτύου όταν το προϊόν απενεργοποιείται.
•• Απεν. / Ενεργ.
Λύση Eco
Περιορισμός Φωτεινότητας
Περιορίστε το μέγιστο επίπεδο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης.
MENU m → Σύστημα → Λύση Eco → ENTER E
•• Απεν.: η επιλογή Απεν. σάς επιτρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέγιστη διαθέσιμη φωτεινότητα.
•• Ενεργ.: η επιλογή Ενεργ. αποτρέπει τη χρήση μέγιστης φωτεινότητας και εξοικονομεί ενέργεια.
Λύση Eco
Περιορισμός Φωτεινότητας
Ενεργ.
Εξ/ση Ενέργειας
Απεν.
Αισθητήρας Eco
Απεν.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Απεν.
Κανένα σήμ. αναμ
Απεν.
Αυτόμ.απενεργ.
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εξ/ση Ενέργειας
Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα της οθόνης.
•• Απεν. / Χαμηλό / Μέτριο / Υψηλό
Αισθητήρας Eco
Για μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, οι ρυθμίσεις εικόνας προσαρμόζονται αυτόματα στο φωτισμό του
δωματίου.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Η προσαρμογή της ρύθμισης Υψηλό στην ενότητα Εικόνα ενώ η επιλογή Αισθητήρας Eco είναι
ενεργοποιημένη, απενεργοποιεί τη ρύθμιση Απεν..
Ελ.οπίσθ.φωτ.
Όταν η επιλογή Αισθητήρας Eco έχει οριστεί σε Ενεργ., μπορείτε να ρυθμίσετε μη αυτόματα την ελάχιστη
φωτεινότητα της οθόνης. Η επιλογή Ελ.οπίσθ.φωτ. είναι η ρύθμιση σκουρότερου οπίσθιου φωτισμού. Βεβαιωθείτε
ότι η επιλογή Ελ.οπίσθ.φωτ. έχει ρυθμιστεί σε χαμηλότερα επίπεδα από τη ρύθμιση Οπ. φωτισμός.
――Εάν η επιλογή Αισθητήρας Eco έχει οριστεί σε Ενεργ., η φωτεινότητα της οθόνης μπορεί να αλλάξει (να
αυξηθεί ή να μειωθεί) ανάλογα με την ένταση του περιβάλλοντος φωτισμού.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Λύση Eco
Περιορισμός Φωτεινότητας
Ενεργ.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προγράμματος λάμπας.
Εξ/ση Ενέργειας
Απεν.
Αισθητήρας Eco
Απεν.
Πρόγραμμα λυχνίας οθόνης
Απεν.
Πρόγραμμα1, Πρόγραμμα2
Κανένα σήμ. αναμ
Απεν.
Ώρα
Αυτόμ.απενεργ.
Απεν.
Η φωτεινότητα της οθόνης θα αλλάξει στη φωτεινότητα που έχει οριστεί στην ενότητα Ώρα σε μια συγκεκριμένη
χρονική στιγμή.
•• Απεν. / Ενεργ.
Λυχνία
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Μια τιμή κοντά στο 100 κάνει την οθόνη φωτεινότερη.
•• 0 ~ 100
Κανένα σήμ. αναμ
Εξοικονομήστε ισχύ με απενεργοποίηση της συσκευής όταν δεν λαμβάνεται σήμα από κάποια πηγή.
•• Απεν. / 15 λεπτά / 30 λεπτά / 60 λεπτά
――Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο συνδεδεμένος υπολογιστής βρίσκεται σε λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
――Το προϊόν θα απενεργοποιείται αυτόματα στον καθορισμένο χρόνο. Μπορείτε να αλλάξετε τον χρόνο ανάλογα
με τις ανάγκες σας.
Αυτόμ.απενεργ.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα ώστε να αποτρέπεται η υπερθέρμανση εάν περάσουν ορισμένες ώρες
χωρίς να έχετε πατήσει κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο ή στην πρόσοψη του προϊόντος.
•• Απεν. / 4 ώρες / 6 ώρες / 8 ώρες
Ανεμιστήρας και θερμοκρασία
MENU m → Σύστημα → Ανεμιστήρας και θερμοκρασία → ENTER E
Σύστημα
Ανεμιστήρας και θερμοκρασία
Προστατεύει το προϊόν μέσω ανίχνευσης της ταχύτητας και της εσωτερικής θερμοκρασίας.
Έλεγχος ανεμιστήρα
Επιλογή αυτόματης ή μη αυτόματης ρύθμισης ταχύτητας ανεμιστήρα.
•• Αυτόματο / Χειροκίνητα
Ρύθμιση ταχύτητας ανεμιστήρα
Ρύθμιση της ταχύτητας ανεμιστήρα στο εύρος από 0 έως 100.
――Ενεργοποιημένο όταν το Έλεγχος ανεμιστήρα έχει ρυθμιστεί σε Χειροκίνητα.
Έλεγχος θερμοκρασίας
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η λειτουργία ανιχνεύει την εσωτερική θερμοκρασία του προϊόντος. Μπορείτε να καθορίσετε το εύρος
θερμοκρασιών που είναι αποδεκτό.
Η προεπιλεγμένη θερμοκρασία ορίζεται σε 77 C.
Η συνιστώμενη θερμοκρασία λειτουργίας για το προϊόν αυτό είναι 75 έως 80 C (με βάση θερμοκρασία
περιβάλλοντος 40 C).
――Αν η τρέχουσα θερμοκρασία υπερβεί το καθορισμένο όριο θερμοκρασίας, μειώνεται η φωτεινότητα της οθόνης.
Αν η θερμοκρασία συνεχίζει να αυξάνεται, το προϊόν απενεργοποιείται για να αποτραπεί η υπερθέρμανση.
Διαχ. συσκευών
MENU m → Σύστημα → Διαχ. συσκευών → ENTER E
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για εξωτερικές συσκευές εισόδου που συνδέονται στο προϊόν.
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Με τη σύνδεση ενός πληκτρολογίου στο προϊόν εμφανίζεται το μενού Ρυθμ. πληκτρολογίου.
Επιλ. πληκτρολογίου
Επιλέξτε ένα πληκτρολόγιο που θέλετε να χρησιμοποιήσετε από τα διαθέσιμα συνδεδεμένα πληκτρολόγια.
――Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μόνο ένα συνδεδεμένο πληκτρολόγιο.
Επιλογές πληκτρολ.
――Ανάλογα με τη χώρα.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Γλώσσα πληκτρολογίου
Ορίστε τη γλώσσα καταχώρησης του πληκτρολογίου.
Τύπος πληκτρολογίου
Ορίστε τον τύπο του πληκτρολογίου.
Αλλαγή γλώσσας εισαγ.
Διαμορφώστε το συνδυασμό των χρησιμοποιούμενων πλήκτρων για την αλλαγή της γλώσσας καταχώρησης.
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Ρυθμίσεις ποντικιού
Με τη σύνδεση ενός ποντικιού στο προϊόν εμφανίζεται το μενού Ρυθμίσεις ποντικιού.
Επιλογή ποντικιού
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις ή τις επιλογές σύνδεσης του ποντικιού για συνδεδεμένες συσκευές ποντικιού.
――Μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών ποντικιού, μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο ένα ποντίκι.
Επιλογές ποντικιού
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
――Ανάλογα με τη χώρα.
Κύριο κουμπί
Επιλέξτε ένα κουμπί στο ποντίκι που θα εκτελεί τις βασικές λειτουργίες (κλικ και καταχώρηση).
•• Αριστερά(Προεπιλογή) / Δεξιά
Ταχύτητα δείκτη
Ρύθμιση ταχύτητας δείκτη ποντικιού.
•• Αργή / Τυπικό / Γρήγορη
Διαχ. συσκευών
Ρυθμ. πληκτρολογίου
Ρυθμίσεις ποντικιού
Ρυθμίσεις δείκτη
Ρυθμίσεις δείκτη
Ορίστε το μέγεθος, την ταχύτητα και το σχήμα του δείκτη.
Μέγεθος δείκτη
Ορισμός μεγέθους δείκτη.
•• Μικρό / Μέτριο / Μεγάλο / Πολύ μεγάλο
Ταχύτητα δείκτη
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Ορισμός ταχύτητας δείκτη. Η υψηλότερη ταχύτητα αυξάνει την ευαισθησία του δείκτη.
•• Αργή / Τυπικό / Γρήγορη
Εικόνα “Δείκτης”
Ορισμός σχήματος δείκτη.
•• Image 1 ~ Image 10
Αναπαραγωγή μέσω
Επιλέξτε την κατάλληλη λειτουργία Αναπαραγωγή μέσω ανάλογα με το περιβάλλον όπου χρησιμοποιείτε το
προϊόν.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να είναι διαφορετική ανάλογα με τη ρύθμιση.
MENU m → Σύστημα → Αναπαραγωγή μέσω → ENTER E
•• MagicInfo / Πρόγραμμα εκκίνησης URL
Σύστημα
Αναπαραγωγή μέσω
MagicInfo
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αλλαγή PIN
MENU m → Σύστημα → Αλλαγή PIN → ENTER E
Σύστημα
Αλλαγή PIN
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εμφανίζεται η οθόνη Αλλαγή PIN.
Επιλέξτε οποιαδήποτε 4 ψηφία για τον κωδικό PIN σας και εισαγάγετέ τα στο πεδίο Εισαγωγή νέου ΡΙΝ.
Εισαγάγετε ξανά τα ίδια 4 ψηφία στο πεδίο Επιβεβαίωση νέου PIN.
Όταν εξαφανιστεί η οθόνη Επιβεβαίωσης, πατήστε το κουμπί Κλείσιμο. Το προϊόν έχει απομνημονεύσει το νέο
σας PIN.
――Προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0
Γενικά
Ασφάλεια
MENU m → Σύστημα → Γενικά → ENTERE
Ρυθμίζει τη λειτουργία κλειδώματος ασφαλείας.
•• Απεν. / Ενεργ.
Γενικά
Όλα τα μενού και κουμπιά του προϊόντος και του τηλεχειριστηρίου, εκτός από το κουμπί LOCK στο
τηλεχειριστήριο, κλειδώνονται από τη λειτουργία Κλείδωμα ασφαλείας.
Ασφάλεια
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ.
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Κλείδωμα ασφαλείας
Για να ξεκλειδώσετε τα μενού και τα κουμπιά, πατήστε το κουμπί LOCK και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης
(προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης: 0 - 0 - 0 - 0).
Κλείδωμα κουμπιών
Αυτό το μενού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για κλείδωμα των κουμπιών του προϊόντος.
Το προϊόν μπορεί να ελέγχεται μόνο με το τηλεχειριστήριο εάν η επιλογή Κλείδωμα κουμπιών έχει οριστεί σε
Ενεργ..
•• Απεν. / Ενεργ.
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κλείδωμα αυτ. αναπ. USB
Επιλέγεται για την αυτόματη αναπαραγωγή του περιεχομένου MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε μια
συνδεδεμένη συσκευή USB.
•• Ενεργ.
Δεν αναπαράγεται αυτόματα το περιεχόμενο MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB.
――Μετά τη σύνδεση μιας συσκευής USB που περιέχει περιεχόμενο MagicInfo, εμφανίζεται για πέντε
δευτερόλεπτα η ένδειξη "Κλείδωμα αυτ. αναπ. USB : Ενεργ.".
•• Απεν.
Αναπαράγεται αυτόματα το περιεχόμενο MagicInfo που είναι αποθηκευμένο σε συσκευή USB.
BD Wise
Παρέχει βέλτιστη ποιότητα εικόνας για προϊόντα DVD, Blu-ray και Home Theater της Samsung που υποστηρίζουν
BD Wise. Όταν η επιλογή BD Wise έχει οριστεί σε Ενεργ., η λειτουργία εικόνας αλλάζει αυτόματα σε βέλτιστη
ανάλυση.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Διαθέσιμο όταν συνδέετε στο προϊόν προϊόντα Samsung που υποστηρίζουν BD Wise μέσω ενός καλωδίου
HDMI.
――Η επιλογή BD Wise ενεργοποιείται μόνο όταν συνδέεται μια συσκευή πηγής με λειτουργία BD Wise.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Γενικά
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ασφάλεια
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ.
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Απεν.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Το Anynet+ είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να ελέγχετε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές Samsung που
υποστηρίζουν Anynet+ μέσω του τηλεχειριστηρίου του προϊόντος Samsung. Το σύστημα Anynet+ μπορεί να
χρησιμοποιηθεί μόνο με συσκευές Samsung που διαθέτουν τη λειτουργία Anynet+. Για να βεβαιωθείτε ότι μια
συσκευή Samsung διαθέτει αυτή τη λειτουργία, ελέγξτε αν φέρει το λογότυπο Anynet+.
――Μπορείτε να ελέγξετε συσκευές Anynet+ μόνο με το τηλεχειριστήριο του προϊόντος. Δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά του προϊόντος.
――Το τηλεχειριστήριο του προϊόντος ενδέχεται να μη λειτουργεί υπό ορισμένες συνθήκες. Σε αυτή την περίπτωση,
επιλέξτε ξανά τη συσκευή Anynet+.
――Το Anynet+ λειτουργεί όταν η συσκευή AV που υποστηρίζει Anynet+ είναι σε κατάσταση αναμονής ή
λειτουργίας.
――Σε λειτουργία PIP, οι λειτουργίες Anynet+ εκτελούνται μόνο όταν, ως βασική οθόνη, έχει συνδεθεί μια συσκευή
AV. Η λειτουργία δεν εκτελείται, εάν η συσκευή AV είναι συνδεδεμένη ως δευτερεύουσα συσκευή προβολής.
――Το Anynet+ υποστηρίζει έως 12 συσκευές AV συνολικά. Σημειώστε ότι μπορείτε να συνδέσετε έως 3 συσκευές
του ίδιου τύπου.
Μενού Anynet+
Το μενού Anynet+ αλλάζει ανάλογα με τον τύπο και την κατάσταση των συσκευών Anynet+ που είναι
συνδεδεμένες στο προϊόν.
Μενού Anynet+
Περιγραφή
Προβολή υπολογιστή
Αλλάζει τη λειτουργία Anynet+ σε λειτουργία PC.
Λίστα συσκευών
Εμφανίζει τη λίστα συσκευών Anynet+.
(όνομα συσκευής) Μενού
Εμφανίζει το μενού της συνδεδεμένης συσκευής. Για παράδειγμα, εάν έχει
συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού δίσκου του DVD player.
(όνομα συσκευής) Εργαλεία
Εμφανίζει το μενού εργαλείων της συνδεδεμένης συσκευής. Για παράδειγμα,
εάν έχει συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού εργαλείων του
DVD player.
――Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
(όνομα συσκευής) Μενού
τίτλων
Εμφανίζει το μενού τίτλου του δίσκου της συνδεδεμένης συσκευής. Για
παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί ένα DVD player, θα εμφανιστεί το μενού
τίτλου της ταινίας του DVD player.
――Ανάλογα με τη συσκευή, αυτό το μενού ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο.
Αυτόματη απενεργοποίηση
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Αυτόματη απενεργοποίηση
Ρύθμιση μιας συσκευής Anynet+ για αυτόματηΑπεν. όταν απενεργοποιείται το προϊόν.
Απεν.
Όχι
Αναζήτηση συσκευής
•• Όχι / Ναι
――Εάν η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση έχει οριστεί σε Ναι, η λειτουργία των εξωτερικών συσκευών που
εκτελούνται θα απενεργοποιηθεί την ίδια στιγμή που θα απενεργοποιηθεί το προϊόν.
――Ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί, ανάλογα με τη συσκευή.
Αναζήτηση συσκευής
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Εναλλαγή μεταξύ συσκευών Anynet+
1
Πατήστε το κουμπί TOOLS, επιλέξτε Anynet+ (HDMI-CEC) και στη συνέχεια πατήστε E.
2
Επιλέξτε Λίστα συσκευών και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί E.
Εάν δεν μπορείτε να βρείτε τη συσκευή που θέλετε, επιλέξτε Ανανέωση για ανανέωση της λίστας.
3
Επιλέξτε μια συσκευή και πατήστε το κουμπί E. Μπορεί τώρα να γίνει μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή.
――Το μενού Λίστα συσκευών εμφανίζεται μόνο όταν ορίζετε τη λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) σε Ενεργ. στο
μενού Σύστημα.
――Για να γίνει μετάβαση στην επιλεγμένη συσκευή μπορεί να χρειαστούν έως 2 λεπτά. Δεν μπορείτε να ακυρώσετε
τη λειτουργία εναλλαγής ενώ η εναλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη.
――Εάν επιλέξατε μια συσκευή Anynet+ πατώντας το κουμπί SOURCE και επιλέγοντας στη συνέχεια την πηγή
εισόδου, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Anynet+.
――Βεβαιωθείτε ότι έχετε μεταβεί σε συσκευή Anynet+ χρησιμοποιώντας τη Λίστα συσκευών.
Αντιμετώπιση προβλημάτων Anynet+
Πρόβλημα
Το Anynet+ δεν λειτουργεί.
Πιθανή λύση
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συσκευή Anynet+. Το σύστημα Anynet+ υποστηρίζει μόνο συσκευές Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής Anynet+ είναι καλά συνδεδεμένο.
•• Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων εικόνας/ήχου/HDMI της συσκευής Anynet+.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Ελέγξτε εάν το τηλεχειριστήριο είναι συμβατό με το Anynet+.
•• Η λειτουργία Anynet+ δεν είναι διαθέσιμη σε κάποιες περιπτώσεις. (αρχική ρύθμιση)
•• Εάν αποσυνδέσατε και επανασυνδέσατε το καλώδιο HDMI, πραγματοποιήστε ξανά αναζήτηση συσκευών ή
απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το προϊόν σας.
•• Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Anynet+ της συσκευής Anynet+.
Θέλω να ξεκινήσω τη
λειτουργία Anynet+.
•• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Anynet+ έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και ότι η επιλογή Anynet+ (HDMI-CEC)
έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Πατήστε το κουμπί TOOLS για να εμφανίσετε το μενού Anynet+ και επιλέξτε το μενού που θέλετε.
Θέλω να πραγματοποιήσω
έξοδο από τη λειτουργία
Anynet+.
•• Επιλέξτε Προβολή υπολογιστή στο μενού Anynet+.
•• Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο του προϊόντος και επιλέξτε μια συσκευή που δεν είναι
συσκευή Anynet+.
Εμφανίζεται το μήνυμα
"Αποσύνδεση σύνδεσης
συσκευής Anynet+..." στην
οθόνη.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο όταν διαμορφώνετε τη λειτουργία Anynet+ ή όταν
μεταβαίνετε σε μια λειτουργία προβολής.
Δεν γίνεται αναπαραγωγή της
συσκευής Anynet+.
•• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναπαραγωγής όταν είναι σε εξέλιξη η αρχική ρύθμιση.
•• Χρησιμοποιήστε το τηλεχειριστήριο αφού το προϊόν ολοκληρώσει τη διαμόρφωση Anynet+ ή τη μετάβαση στη
λειτουργία Anynet+.
Πρόβλημα
Η συνδεδεμένη συσκευή δεν
εμφανίζεται.
Πιθανή λύση
•• Ελέγξτε εάν η συσκευή υποστηρίζει λειτουργίες Anynet+ ή όχι.
•• Ελέγξτε εάν το καλώδιο HDMI είναι καλά συνδεδεμένο ή όχι.
•• Ελέξτε εάν η λειτουργία Anynet+ (HDMI-CEC) έχει οριστεί σε Ενεργ. στο μενού Σύστημα.
•• Πραγματοποιήσετε ξανά αναζήτηση συσκευών Anynet+.
•• Το Anynet+ απαιτεί σύνδεση HDMI. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί στο προϊόν σας μέσω καλωδίου
HDMI.
•• Ορισμένα καλώδια HDMI μπορεί να μην υποστηρίζουν τις λειτουργίες Anynet+.
•• Εάν διακοπεί η σύνδεση λόγω διακοπής ρεύματος ή αποσύνδεσης του καλωδίου HDMI, επαναλάβετε τη
διαδικασία αναζήτησης συσκευών.
HDMI Hot Plug
Γενικά
Αυτή η δυνατότητα χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση της χρονικής καθυστέρησης σε μια συσκευή πηγής DVI/
HDMI.
Ασφάλεια
•• Απεν. / Ενεργ.
BD Wise
Ενεργ.
Anynet+ (HDMI-CEC)
Ενεργ.
DivX® Video On Demand
HDMI Hot Plug
Ενεργ.
Εμφανίζει τον κωδικό εγγραφής που έχει εγκριθεί για το προϊόν.
Εάν συνδεθείτε στην τοποθεσία DivXⓇ στο web και εγγραφείτε χρησιμοποιώντας αυτό τον κωδικό, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε λήψη του αρχείου εγγραφής VOD.
DivX® Video On Demand
Λειτ. παιχ.
Απεν.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivXⓇ VOD, επισκεφθείτε τη διεύθυνση "http://vod.divx.com".
Λειτ. παιχ.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση σε μια κονσόλα παιχνιδιών, όπως PlayStation™ ή Xbox™, μπορείτε να
απολαύσετε μια πιο ρεαλιστική εμπειρία gaming επιλέγοντας τη λειτουργία παιχνιδιού.
•• Απεν. / Ενεργ.
――Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη Λειτ. παιχ.
Για να αποσυνδέσετε την κονσόλα παιχνιδιών και να συνδέσετε κάποια άλλη εξωτερική συσκευή, ορίστε τη
Λειτ. παιχ. σε Απεν. στο μενού ρύθμισης.
――Η Λειτ. παιχ. δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει οριστεί σε DVI ή DisplayPort.
Επαναφορά συστήματος
MENU m → Σύστημα → Επαναφορά συστήματος → ENTER E
Σύστημα
Επαναφορά συστήματος
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις που έχουν γίνει στο μενού System στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Υποστήριξη
Ενημέρωση λογισμικού
MENU m → Υποστήριξη → Ενημέρωση λογισμικού → ENTER E
Το μενού Ενημέρωση λογισμικού σάς επιτρέπει να αναβαθμίζετε το λογισμικό του προϊόντος στην τελευταία έκδοση.
――Προσέχετε να μην διακόψετε την τροφοδοσία ρεύματος ενώ η αναβάθμιση βρίσκεται σε εξέλιξη. Το προϊόν θα απενεργοποιηθεί και θα ενεργοποιηθεί
ξανά αυτόματα όταν ολοκληρωθεί η αναβάθμιση λογισμικού.
――Όταν κάνετε αναβάθμιση λογισμικού, όλες οι ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που έχετε ορίσει επαναφέρονται στις προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να
σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας για να μπορείτε εύκολα να τις ορίσετε ξανά μετά την αναβάθμιση.
-- Τρέχουσα έκδοση: Αυτή είναι
η ήδη εγκατεστημένη έκδοση
λογισμικού στο προϊόν.
Ενημέρωση τώρα
Ενημέρωση του λογισμικού στην πιο πρόσφατη έκδοση.
Αυτόματη ενημέρωση
Αυτή η δυνατότητα ενημερώνει αυτόματα το προϊόν όταν δεν χρησιμοποιείται.
•• Απεν. / Ενεργ.
Επικοιν. με Samsung
MENU m → Υποστήριξη → Επικοιν. με Samsung → ENTER E
Προβάλετε αυτές τις πληροφορίες όταν το προϊόν σας δεν λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να αναβαθμίσετε το λογισμικό.
Παρέχονται πληροφορίες για τα τηλεφωνικά μας κέντρα και για τον τρόπο λήψης προϊόντων και λογισμικού.
――Επικοιν. με Samsung για να βρείτε τον Κωδικός μοντέλου και την Έκδοση Λογισμικού του προϊόντος.
Μετάβαση σε αρχική οθόνη
Μετάβαση σε αρχική οθόνη για αναπαραγωγή διαφόρων ειδών περιεχομένου από μια συσκευή μνήμης ή ένα
συνδεδεμένο δίκτυο.
Προσβάσιμο μέσω του κουμπιού HOME
Πρ.αναπαρ.
στο τηλεχειριστήριο.
MENU m → Υποστήριξη → Μετάβαση σε αρχική οθόνη → ENTER E
Αναζήτηση ή αναπαραγωγή καναλιών ή περιεχομένου που έχουν αποθηκευτεί σε συσκευές.
Πρόγραμμα
Πρ.αναπαρ.
Αναπαραγωγή διάφορων
περιεχομένων, όπως
προγραμματισμένων καναλιών,
προτύπων ή αρχείων.
Πρόγραμμα
Πρότυπο
Δημιουργία προγραμμάτων περιεχομένου σε τοπικά κανάλια ή επεξεργασία αποθηκευμένων καναλιών.
Πρότυπο
Για να δημιουργήσετε περιεχόμενο, επιλέξτε ένα πρότυπο.
Αντιγραφή προϊόντος
Ρυθμίσεις ID
Video Wall
Κατάσταση δικτύου
Λειτ. εικόνας
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
Ticker
Άλλες ρυθμίσεις
Αντιγραφή προϊόντος
Πραγματοποιήστε εξαγωγή των ρυθμίσεων του προϊόντος σε μια συσκευή USB ή φορτώστε τις ρυθμίσεις μέσω
μιας συσκευής USB.
Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη κατά την εκχώρηση των ίδιων ρυθμίσεων σε αρκετές συσκευές.
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
-- Ανατρέξτε στο κεφάλαιο "Λειτουργία αρχικής οθόνης" για λεπτομέρειες σχετικά με τα
στοιχεία υπο-μενού.
Ρυθμίσεις ID
Εκχωρήστε ένα αναγνωριστικό σε ένα σετ.
Πατήστε u/d για να επιλέξετε έναν αριθμό και στη συνέχεια πατήστε E.
Video Wall
Προσαρμογή της διάταξης πολλαπλών οθονών που αλληλοσυνδέονται για τη δημιουργία ενός βιντεο-τοίχου.
Επιπλέον, προβολή μέρους μιας συνολικής εικόνας ή επανάληψη της ίδιας εικόνας σε καθεμία από τις συνδεδεμένες πολλαπλές οθόνες.
Για την προβολή πολλαπλών εικόνων, ανατρέξτε στη Βοήθεια του MDC ή στον οδηγό χρήσης του MagicInfo. Ορισμένα μοντέλα ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία MagicInfo.
Κατάσταση δικτύου
Ελέγξτε την τρέχουσα σύνδεση δικτύου και Internet.
Λειτ. εικόνας
Επιλέξτε μια λειτουργία εικόνας (Λειτ. εικόνας) κατάλληλη για το περιβάλλον όπου θα χρησιμοποιηθεί το προϊόν.
Χρονοδ. ενεργ./απενεργ.
――Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ./απενεργ., θα πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Ορίστε τη λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ώστε το προϊόν σας να ενεργοποιείται αυτόματα την ώρα και την ημέρα που εσείς επιλέγετε.
Η λειτουργία της συσκευής ενεργοποιείται με την καθορισμένη ένταση ή πηγή εισόδου.
Ticker
Εισάγει κείμενο ενώ εμφανίζεται ένα βίντεο ή μια εικόνα, και εμφανίζει το κείμενο στην οθόνη.
Άλλες ρυθμίσεις
Εμφανίζεται το μενού ρυθμίσεων εικόνας.
Επαναφ. όλων
MENU m → Υποστήριξη → Επαναφ. όλων → ENTER E
Υποστήριξη
Επαναφ. όλων
-- Η εικόνα που εμφανίζεται ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αυτή η επιλογή επαναφέρει τις τρέχουσες ρυθμίσεις για μια οθόνη στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής (Αναπαραγωγή μέσων)
Απολαύστε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής που είναι αποθηκευμένα σε μια συσκευή USB μαζικής αποθήκευσης (MSC).
Αναπαραγωγή φωτογαφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης.
Αναπαράγετε ποικιλία περιεχομένου χρησιμοποιώντας τις ακόλουθες μεθόδους.
•• Χρήση συσκευής USB: Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων όπως βίντεο, φωτογραφίες και μουσική από μια συσκευή USB.
•• Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης: Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων που έχει αποθηκευτεί σε μια συσκευή αποθήκευσης όπως ένα smartphone,
μια φωτογραφική μηχανή, έναν υπολογιστή ή μια υπηρεσία νέφους.
Διαβάστε τα ακόλουθα πριν χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα αναπαραγωγής μέσων με
μια συσκευή USB.
Προσοχή
•• Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB στο προϊόν, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να διασφαλίσετε τα δεδομένα σε
περίπτωση καταστροφής ή απώλειάς τους.
Η Samsung Electronics δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή ή απώλεια δεδομένων.
•• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή USB όσο φορτώνει.
•• Εάν συνδέσετε μια συσκευή USB με τη χρήση καλωδίου επέκτασης USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωριστεί ή μπορεί να μην είναι δυνατή
η ανάγνωση των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
•• Εάν το προϊόν δεν αναγνωρίσει τη συνδεδεμένη συσκευή USB, τα αρχεία της συσκευής USB μπορεί να είναι κατεστραμμένα ή μπορεί να μην είναι
δυνατή η αναπαραγωγή τους.
Εάν συμβεί αυτό, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή για να τη μορφοποιήσετε και έπειτα βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει σωστά τη συσκευή.
•• Οι μονάδες σκληρού δίσκου USB μεγέθους μεγαλύτερου από 2 TB δεν υποστηρίζονται.
Συμβατές συσκευές με τη λειτουργία αναπαραγωγής μέσων
•• Κάποιες ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές USB, smartphone και συσκευές ήχου ενδέχεται να μην είναι συμβατά με το προϊόν.
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων είναι συμβατή μόνο με συσκευές USB MSC.
•• Οι συσκευές MSC είναι συσκευές μόνο για μαζική μεταφορά δεδομένων.
Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες Thumb, οι συσκευές ανάγνωσης καρτών Flash και οι μονάδες σκληρού δίσκου USB. (Οι διανομείς
USB δεν υποστηρίζονται.)
Οι συσκευές MSC πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος.
•• Εάν συνδέσετε περισσότερες από μία συσκευές Picture Transfer Protocol (PTP), θα λειτουργεί μόνο μία κάθε φορά.
•• Εάν συνδέσετε πολλές συσκευές MSC, ορισμένες μπορεί να μην αναγνωριστούν. Οι συσκευές USB που απαιτούν υψηλή ισχύ τροφοδοσίας
(μεγαλύτερη από 500 mA ή 5 V) μπορεί να μην υποστηρίζονται.
•• Εάν εμφανιστεί μήνυμα υπερθέρμανσης κατά τη σύνδεση ή τη χρήση μιας συσκευής USB, η συσκευή USB μπορεί να μην αναγνωρίζεται ή να μην
λειτουργεί σωστά.
•• Η προφύλαξη οθόνης ενεργοποιείται εάν το προϊόν μείνει αδρανές για το χρονικό διάστημα που έχει οριστεί στην επιλογή Χρόνος αυτόμ. προστ..
•• Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας σε ορισμένες μονάδες εξωτερικού σκληρού δίσκου μπορεί να απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά τη σύνδεση του
προϊόντος.
Σύστημα και μορφές αρχείων
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά με αρχεία μέσων χωρίς άδεια χρήσης.
•• Το πρωτόκολλο Media Transfer Protocol (MTP) δεν υποστηρίζεται.
•• Στα υποστηριζόμενα συστήματα αρχείων περιλαμβάνονται τα FAT16, FAT32 και NTFS (μόνο ανάγνωση).
•• Η λειτουργία Αναπαραγωγής μέσων υποστηρίζει μορφή sequential JPEG.
Δεν υποστηρίζει τη μορφή προοδευτικού JPEG.
•• Οι εικόνες μεγαλύτερης ανάλυσης χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εμφανιστούν στην οθόνη.
•• Η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση JPEG είναι 15.360 x 8.640 pixel.
•• Εάν ένα αρχείο είναι μη συμβατό ή κατεστραμμένο, εμφανίζεται το μήνυμα Το φορμά του αρχείου δεν υποστηρίζεται.
•• Κατά την ταξινόμηση των αρχείων σε προβολή φακέλου, είναι δυνατή η εμφάνιση έως 1.000 αρχείων το μέγιστο σε κάθε φάκελο.
•• Εάν μια συσκευή USB περιέχει 8.000 ή περισσότερα αρχεία και φακέλους, ορισμένα αρχεία και φάκελοι ενδέχεται να μην ανοίξουν.
•• Τα αρχεία MP3 με DRM που έχετε λάβει από τοποθεσίες web με χρέωση δεν είναι δυνατό να αναπαραχθούν.
Το DRM (Digital Rights Management - Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) είναι ένα σύστημα προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων των
δεδομένων που κυκλοφορούν μέσω Internet ή άλλων ψηφιακών μέσων, που παρέχει ασφαλή διανομή ή/και απενεργοποίηση της παράνομης
διανομής των δεδομένων.
Χρήση συσκευής USB
Σύνδεση συσκευής USB
1
Ενεργοποιήστε το προϊόν σας.
2
Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφίας, μουσικής ή/και ταινίας στη θύρα USB στο πίσω μέρος ή στο πλάι του προϊόντος.
3
Μόλις μια συσκευή USB συνδεθεί στο προϊόν, εμφανίζεται αυτόματα η σελίδα Πρ.αναπαρ..
――Εάν συνδέσετε μόνο μία συσκευή USB, τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή USB εμφανίζονται αυτόματα.
Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μονάδες
σκληρού δίσκου USB με τροφοδοτικό.
――Για να προβάλετε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στη συσκευή USB, συνδέστε τη συσκευή USB σε μια θύρα USB του προϊόντος.
Αποσύνδεση συσκευής USB
Αποσύνδεση συσκευής USB από την Πηγή
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
Συνιστάται να αφαιρείτε μια συσκευή
USB χρησιμοποιώντας τη λειτουργία
Disconnect USB Device.
2
Επιλέξτε USB από την ενότητα Πηγή και στη συνέχεια πατήστε το κουμπί TOOLS στο τηλεχειριστήριο. Εμφανίζεται το μενού Επιλογές.
3
Επιλέξτε Disconnect USB Device και περιμένετε μέχρι να αποσυνδεθεί η συσκευή USB. Η συσκευή USB έχει αποσυνδεθεί.
Αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από υπολογιστή/φορητή συσκευή
Έγκριση σύνδεσης υπολογιστή/φορητής συσκευής
Αναπαραγωγή φωτογραφιών, βίντεο ή μουσικής που έχουν αποθηκευτεί σε υπολογιστή ή φορητή συσκευή.
Για αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων από υπολογιστή ή φορητή συσκευή στο προϊόν, η σύνδεση με τον υπολογιστή ή τη φορητή συσκευή θα πρέπει να
εγκριθεί.
――Η δυνατότητα αναπαραγωγής μέσων είναι διαθέσιμη σε οποιεσδήποτε συσκευές που υποστηρίζουν DLNA DMC. Η δυνατότητα DLNA DMC σάς
επιτρέπει να πραγματοποιείτε αναζήτηση περιεχομένου μέσων και να ελέγχετε την αναπαραγωγή του περιεχομένου από ένα προϊόν αφού συνδέσετε
έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή στο προϊόν.
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
2
Επιλέξτε Δίκτυο από την ενότητα Πηγή. Εμφανίζεται το μενού Συσκευή δικτύου.
3
Επιλέξτε Επιλογές από την οθόνη και στη συνέχεια επιλέξτε Ρυθμίσεις συσκευής πολυμέσων. Εμφανίζεται μια λίστα συσκευών συνδεδεμένων
στο προϊόν.
4
Επιλέξτε μια συσκευή και εγκρίνετε τη σύνδεση της συσκευής. Η λειτουργία αναπαραγωγής είναι διαθέσιμη μόνο για συσκευές που επιτρέπεται να
συνδεθούν.
――Η αποστολή αίτησης αναπαραγωγής περιεχομένου μέσων από έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή εμφανίζει ένα μήνυμα που ρωτά εάν η
σύνδεση με το προϊόν επιτρέπεται. Μπορείτε να συνδέσετε εύκολα τις συσκευές χρησιμοποιώντας το μήνυμα.
――Για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο διαμόρφωσης ενός δικτύου, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμίσεις δικτύου.
――Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο υποδίκτυο.
Όλες οι διευθύνσεις IP αποτελούνται από τέσσερα τμήματα διαχωρισμένα με τελεία.
(Παράδειγμα διεύθυνσης IP: 111.222.333.444). Εάν το προϊόν και ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένα στο ίδιο υποδίκτυο, το προϊόν πρέπει να έχει την
ίδια διεύθυνση IP με αυτή του υπολογιστή, εκτός από το τέταρτο τμήμα. (Π.χ. 111.222.333.***)
Κατά τη σύνδεση σε οικιακό δίκτυο (DLNA)
Αναπαραγωγή περιεχομένου αποθηκευμένου σε μια συσκευή συνδεδεμένη σε οικιακό δίκτυο.
――Η αναπαραγωγή περιεχομένου μέσων με τη χρήση ενός διακομιστή DLNA άλλου κατασκευαστή εκτός της Samsung μπορεί να προκαλέσει προβλήματα
συμβατότητας.
――Η αναπαραγωγή περιεχομένου ορισμένων μέσων που χρησιμοποιούνται από κοινού με έναν υπολογιστή ή μια φορητή συσκευή ενδέχεται να μην
είναι δυνατή ανάλογα με τον τύπο κωδικοποίησης του περιεχομένου ή τη μορφή αρχείου του περιεχομένου. Κάποιες λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμες.
――Το περιεχόμενο μέσων ενδέχεται να μην αναπαράγεται σωστά εάν υπάρχει συμφόρηση δικτύου. Εάν συμβεί αυτό, χρησιμοποιήστε μια συσκευή USB.
1
Πατήστε το κουμπί SOURCE στο τηλεχειριστήριο. Εναλλακτικά, μεταβείτε στην επιλογή Πηγή χρησιμοποιώντας το μενού OSD.
SOURCE → Πηγή
2
Επιλέξτε Δίκτυο από την ενότητα Πηγή. Εμφανίζεται το μενού Συσκευή δικτύου.
3
Επιλέξτε μια συσκευή συνδεδεμένη μέσω του οικιακού δικτύου (DLNA). Θα εμφανιστεί μια λίστα αρχείων και φακέλων που χρησιμοποιείται από
κοινού με την επιλεγμένη συσκευή.
4
Επιλέξτε περιεχόμενο μέσων για αναπαραγωγή από τη λίστα. Πραγματοποιήστε αναπαραγωγή του επιλεγμένου περιεχομένου μέσων.
Λειτουργίες που παρέχονται στη σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων
SOURCE → Πηγή → USB
Η σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων σε μια συσκευή αποθήκευσης παρέχει τις παρακάτω λειτουργίες.
•• Ταξινόμηση ανά
Αναδιάταξη μιας λίστας περιεχομένου μέσων κάτω από την επιλεγμένη μορφή αρχείων και στην επιθυμητή λειτουργία προβολής.
-- Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Φίλτρο έχει οριστεί σε Όλα.
•• Φίλτρο
Από το περιεχόμενο Φωτογραφίες, Βίντεο και Μουσική που είναι αποθηκευμένο σε μια συσκευή αποθήκευσης, προβάλετε αρχεία περιεχομένου
μόνο σε μια επιθυμητή μορφή.
•• Επιλογές
-- Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση Φίλτρο έχει οριστεί σε Όλα.
Στοιχεία μενού στη σελίδα λίστας περιεχομένου μέσων
Όνομα επιλογής Λειτουργία
Προβολή διαφανειών
Έναρξη παρουσίασης.
――Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση
Φωτογραφίες
Βίντεο
Μουσική
c
Ταξινόμηση ανά έχει οριστεί σε Φάκελος.
Κωδικοποίηση
Επιλέξτε μια γλώσσα κωδικοποίησης εάν ο τίτλος του περιεχομένου
μέσων εμφανίζεται κατεστραμμένος.
c
Μετονομασία λίστ.
αναπ.
Μετονομασία λίστας αναπαραγωγής.
c
Διαγραφή λίστας
αναπαραγωγής
Διαγραφή λίστας αναπαραγωγής.
c
Προσθήκη στη λίστα
αναπαραγωγ.
Προσθήκη αρχείων σε μια λίστα αναπαραγωγής ή δημιουργία νέας
λίστας αναπαραγωγής.
c
Αναπ. επιλεγμ.
Επιλογή και αναπαραγωγή του επιθυμητού περιεχομένου από τη
λίστα περιεχομένου μέσων.
c
c
c
Αποστολή
Αποστολή περιεχομένου μέσων σε κάποια άλλη συσκευή
αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία
"αντιγραφή" στους υπολογιστές.
c
c
c
Ευρετήριο
Επιλέξτε ένα ευρετήριο για να εντοπίσετε εύκολα περιεχόμενο μέσων
εάν μια συσκευή αποθήκευσης περιέχει μεγάλο όγκο περιεχομένου
μέσων.
――Τα παρεχόμενα ευρετήρια περιλαμβάνουν ημερομηνίες και
c
c
c
αλφαριθμητικούς χαρακτήρες.
――Αυτό το στοιχείο μενού δεν είναι διαθέσιμο εάν η ρύθμιση
Ταξινόμηση ανά έχει οριστεί σε Φάκελος.
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
φωτογραφιών
Με το πάτημα του κουμπιού E ή TOOLS εμφανίζονται τα ακόλουθα κουμπιά. Το κουμπί RETURN έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των κουμπιών.
-- Εάν πατήσετε το κουμπί INFO
όταν είναι επιλεγμένο ένα
όνομα συσκευής, εμφανίζονται
πληροφορίες για την επιλεγμένη
συσκευή.
-- Εάν πατήσετε το κουμπί INFO
όταν είναι επιλεγμένο ένα αρχείο,
εμφανίζονται πληροφορίες για το
επιλεγμένο αρχείο.
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Έναρξη ή διακοπή παρουσίασης. Χρησιμοποιώντας μια παρουσίαση, μπορείτε να αναπαράγετε όλες τις φωτογραφίες ενός φακέλου.
•• Προηγ. / Επόμενο
Προβολή της προηγούμενης ή της επόμενης φωτογραφίας.
•• Ρυθμίσεις
Όνομα
επιλογής
Λειτουργία
Ρυθμίσεις
παρουσίασης
Ταχύτητα: Αλλαγή ταχύτητας παρουσίασης.
Περιστροφή
Περιστροφή φωτογραφιών.
Ζουμ
Αύξηση ζουμ σε φωτογραφίες έως 4x.
Λειτ. εικόνας
Αλλαγή της επιλογής Λειτ. εικόνας.
Μουσ. υπόκρουση
Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης ενώ γίνεται προβολή φωτογραφιών.
――Βεβαιωθείτε ότι έχει αποθηκευτεί ένα μουσικό αρχείο στην ίδια συσκευή.
Εφέ: Εφαρμογή εφέ μετάβασης μεταξύ φωτογραφιών.
――Η μίνι συσκευή αναπαραγωγής εμφανίζεται ενώ αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
Χρησιμοποιώντας τη μίνι συσκευή αναπαραγωγής, θέστε σε παύση τη μουσική που αναπαράγεται τη συγκεκριμένη στιγμή ή
αλλάξτε τη μουσική.
Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
――Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
Επιλογή ηχείων
Επιλογή ενός ηχείου που θα εκπέμπει τη μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
――Αυτό το στοιχείο μενού είναι διαθέσιμο μόνο όταν αναπαράγεται η μουσική υπόκρουση (Μουσ. υπόκρουση).
Αποστολή
Αποστολή ανοιχτών φωτογραφιών σε άλλη συσκευή αποθήκευσης. Αυτή η λειτουργία είναι παρόμοια με τη λειτουργία
"αντιγραφή" στους υπολογιστές.
Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο.
Διαθέσιμα κουμπιά και
λειτουργίες κατά τη διάρκεια της
αναπαραγωγής βίντεο
Όνομα
επιλογής
Επιλογή σκηνής
Τίτλοι κεφαλαίων: Επιλογή και αναπαραγωγή άλλου βίντεο στον ίδιο φάκελο.
Γραμμή χρόνου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά l και r για να
πραγματοποιήσετε σάρωση στο αρχείο σε διαστήματα 10 δευτερολέπτων ή να
εισαγάγετε μια συγκεκριμένη χρονική τιμή για να μεταβείτε σε ένα συγκεκριμένο σημείο
στο βίντεο.
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Παύση ή αναπαραγωγή βίντεο.
•• Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση
Επαναφορά ή γρήγορη προώθηση ενός βίντεο. Επιταχύνετε μια
αναπαραγωγή έως 3x, εάν χρειάζεται. Για να αλλάξετε την ταχύτητα
της αναπαραγωγής στην αρχική ταχύτητα, επιλέξτε ∂.
•• Προηγ. / Επόμενο
Για αναπαραγωγή του προηγούμενου βίντεο, επιλέξτε  δύο φορές.
Η επιλογή του  μία φορά θα έχει ως αποτέλεσμα την αναπαραγωγή
του τρέχοντος βίντεο από την αρχή.
Για αναπαραγωγή του επόμενου βίντεο, επιλέξτε ‚.
•• Ρυθμίσεις
Μικρογραφίες: Επιλογή μιας σκηνής και αναπαραγωγή του βίντεο από τη σκηνή.
――Η δυνατότητα Μικρογραφίες δεν είναι διαθέσιμη 1) εάν δεν έχει γίνει ακόμα εξαγωγή
της μικρογραφίας του βίντεο 2) εάν το βίντεο περιέχει μόνο ήχο και 3) εάν ο χρόνος
αναπαραγωγής του βίντεο είναι μικρότερος από 60 δευτερόλεπτα.
Με το πάτημα του κουμπιού E ή TOOLS εμφανίζονται τα ακόλουθα
κουμπιά. Το κουμπί RETURN έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των
κουμπιών.
Οι παρακάτω λειτουργίες είναι διαθέσιμες σε λειτουργία παύσης.
Σημειώστε ότι δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ήχου σε λειτουργία
παύσης.
Λειτουργία
Επανάληψη
Διαμόρφωση της επιλογής Επανάληψη.
Απεν.: Απενεργοποίηση του Επανάληψη.
Επαν. ενός: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή του τρέχοντος βίντεο.
Επαν. Όλων: Επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή όλων των βίντεο σε ένα φάκελο.
Περιστροφή
Περιστροφή εικόνας.
Μέγεθος εικόνας
Αλλαγή του μεγέθους οθόνης (Μέγεθος εικόνας). Τα υποστηριζόμενα μεγέθη οθόνης
ποικίλλουν ανάλογα με την εικόνα.
Λειτ. εικόνας
Αλλαγή της επιλογής Λειτ. εικόνας.
Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
Επιλογή ηχείων
Επιλογή ηχείου που θα αναπαράγει ήχο από το προϊόν.
Γλώσσα ήχου
Αναπαραγωγή βίντεο χρησιμοποιώντας την προτιμώμενη γλώσσα. Αυτή η λειτουργία
ενεργοποιείται μόνο όταν αναπαράγεται ένα αρχείο ροής που υποστηρίζει πολλαπλές
μορφές ήχου.
Πληροφορίες
Προβολή πληροφοριών σχετικά με ένα αρχείο.
Διαθέσιμα κουμπιά και λειτουργίες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής
μουσικής
Με το πάτημα του κουμπιού E ή TOOLS εμφανίζονται τα ακόλουθα κουμπιά. Το κουμπί RETURN έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνιση των κουμπιών.
•• Παύση / Αναπαραγωγή
Παύση ή αναπαραγωγή μουσικής.
•• Επαναφορά / Γρήγορη προώθηση
Επαναφορά ή γρήγορη προώθηση μουσικής. Επιταχύνετε μια αναπαραγωγή έως 3x, εάν χρειάζεται. Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού
αρχείου, επιλέξτε ∂ δύο φορές.
•• Προηγ. / Επόμενο
Για αναπαραγωγή του προηγούμενου μουσικού αρχείου, επιλέξτε  δύο φορές. Η επιλογή του  μία φορά θα έχει ως αποτέλεσμα την
αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού κομματιού από την αρχή.
Για αναπαραγωγή του επόμενου μουσικού αρχείου, επιλέξτε ‚.
•• Επανάληψη
Διαμόρφωση της λειτουργίας Επανάληψη. Η λειτουργία Επαν. ενός πραγματοποιεί αναπαραγωγή του τρέχοντος μουσικού αρχείου
επαναλαμβανόμενα. Η λειτουργία Επαν. Όλων πραγματοποιεί αναπαραγωγή όλων των αρχείων σε έναν φάκελο επαναλαμβανόμενα.
•• Τυχ.σειρά
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας τυχαίας αναπαραγωγής.
•• Επιλογή ηχείων
Επιλογή ηχείου που θα αναπαράγει ήχο από το προϊόν.
•• Λειτουργία ήχου
Αλλαγή της επιλογής Λειτουργία ήχου.
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων αναπαραγωγής μέσων και
υπότιτλων
Υπότιτλοι
Εξωτερική
Εσωτερική
•• MPEG-4 timed text (.ttxt)
•• Xsub
Container: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Container: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Container: MKV
•• Micro DVD (.sub ή .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Container: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• MPEG-4 Timed text
Container: MP4
Υποστηριζόμενες αναλύσεις εικόνας
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Ανάλυση
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μουσικής
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Codec
Σχόλια
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Η λειτουργία Αναζήτησης (με μεταπήδηση) δεν
υποστηρίζεται.
Υποστηρίζει έως 2 κανάλια
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
•• Το περιεχόμενο βίντεο δεν θα αναπαράγεται, ή δεν θα αναπαράγεται σωστά, εάν υπάρχει σφάλμα στο περιεχόμενο ή στο container.
•• Ο ήχος ή η εικόνα μπορεί να μη λειτουργούν εάν το περιεχόμενο έχει τυπικό ρυθμό bit/καρέ μεγαλύτερο από τη συμβατή ταχύτητα καρέ/δευτερόλεπτο
που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
•• Εάν υπάρχει σφάλμα στον πίνακα ευρετηρίου, η λειτουργία Seek (Jump) δεν υποστηρίζεται.
•• Μπορεί να σημειωθεί εμπλοκή του αρχείου κατά την αναπαραγωγή ενός βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου.
•• Το μενού μπορεί να αργήσει να εμφανιστεί εάν ο ρυθμός bit του βίντεο υπερβαίνει τα 10 Mbps.
•• Ορισμένες συσκευές USB ή ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το player.
Αποκωδικοποιητής βίντεο
Αποκωδικοποιητής ήχου
Υποστηρίζει έως H.264, Level 4.1
Υποστηρίζει κανάλι έως WMA 10 Pro 5.1.
Δεν υποστηρίζεται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 και
AVCHD.
Δεν υποστηρίζεται ήχος WMA χωρίς απώλειες (Lossless).
Όλοι οι κωδικοποιητές βίντεο, εκτός MVC, VP8, VP6:
Εάν ο κωδικοποιητής Vorbis είναι μόνο σε Webm container, υποστηρίζει
έως 2 κανάλια.
•• Κάτω από 1280 x 720: έως 60 καρέ
•• Πάνω από 1280 x 720: έως 30 καρέ
Δεν υποστηρίζεται η έκδοση GMC 2 και νεότερες εκδόσεις.
Υποστηρίζει μόνο BD MVC Spec.
Οι μορφές QCELP, AMR NB/WB δεν υποστηρίζονται.
Επέκταση
αρχείου
Container
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Codec βίντεο
DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Ανάλυση
1920 x 1080
Ρυθμός καρέ Ταχύτητα
μετάδοσης
(fps)
bit
(Mbps)
6~30
30
Codec ήχου
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Προτού καλέσετε το Κέντρο
Εξυπηρέτησης Πελατών της Samsung,
δοκιμάστε το προϊόν σας ως εξής. Εάν
το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε
με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
της Samsung.
Απαιτήσεις πριν από την επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung
Δοκιμή του προϊόντος
Ελέγξτε εάν το προϊόν σας λειτουργεί κανονικά, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία δοκιμής του προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή ενόσω αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία LED λειτουργίας, ακόμα κι αν το προϊόν έχει ήδη συνδεθεί σε υπολογιστή, εκτελέστε
δοκιμή προϊόντος.
Εάν η οθόνη παραμένει κενή, ελέγξτε
το σύστημα του υπολογιστή, το
χειριστήριο του βίντεο και το καλώδιο.
1
Απενεργοποιήστε τόσο τον υπολογιστή όσο και το προϊόν.
2
Αποσυνδέστε όλα τα καλώδια από το προϊόν.
3
Ενεργοποίηση της συσκευής.
4
Εάν εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα, το προϊόν λειτουργεί κανονικά.
Έλεγχος της ανάλυσης και της συχνότητας
Εάν επιλεγεί μια λειτουργία που υπερβαίνει την υποστηριζόμενη ανάλυση, θα εμφανιστεί στιγμιαία το μήνυμα Mη ιδαυική λειτ.
(ανατρέξτε στην ενότητα Υποστηριζόμενων αναλύσεων).
Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση (λειτουργία υπολογιστή)
Η οθόνη εξακολουθεί να ενεργοποιείται και να
απενεργοποιείται.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου μεταξύ του προϊόντος και του υπολογιστή και βεβαιωθείτε ότι
η σύνδεση είναι ασφαλής.
Όταν συνδέεται ένα καλώδιο HDMI ή HDMI-DVI στο
προϊόν και τον υπολογιστή, εμφανίζονται κενά και
στις τέσσερις πλευρές της οθόνης.
Τα κενά που εμφανίζονται στην οθόνη δεν οφείλονται στο προϊόν.
Τα κενά σημεία στην οθόνη προκαλούνται από τον υπολογιστή ή την κάρτα γραφικών. Για
να επιλύσετε το πρόβλημα, προσαρμόστε το μέγεθος οθόνης στις ρυθμίσεις HDMI ή DVI για
την κάρτα γραφικών.
Αν στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας γραφικών δεν υπάρχει καμία επιλογή για την
προσαρμογή του μεγέθους οθόνης, ενημερώστε το πρόγραμμα οδήγησης της κάρτας
γραφικών στην τελευταία έκδοση.
(Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής των ρυθμίσεων οθόνης,
επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της κάρτας γραφικών ή του υπολογιστή).
Η επιλογή PC εμφανίζεται στην ενότητα Πηγή όταν
δεν έχει συνδεθεί υπολογιστής.
Η επιλογή PC εμφανίζεται πάντα στην ενότητα Πηγή ανεξάρτητα από το εάν έχει συνδεθεί
υπολογιστής ή όχι.
Οθόνη
Η ενδεικτική λυχνία LED τροφοδοσίας είναι σβηστή.
Η οθόνη δεν θα ενεργοποιηθεί.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Εμφανίζεται το μήνυμα Χωρίς σήμα στην οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει συνδεθεί σωστά με καλώδιο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή που έχει συνδεθεί στο προϊόν είναι ενεργοποιημένη.
Εμφανίζεται το μήνυμα Mη ιδαυική λειτ..
Αυτό το μήνυμα εμφανίζεται όταν κάποιο σήμα από την κάρτα γραφικών υπερβαίνει τη
μέγιστη ανάλυση και συχνότητα του προϊόντος.
Ανατρέξτε στον πίνακα λειτουργίας τυπικού σήματος και ορίστε τη μέγιστη ανάλυση και
συχνότητα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του προϊόντος.
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.
Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Οθόνη
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι θολή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Τραχιά και Λεπτή.
Αφαιρέστε τυχόν εξαρτήματα (καλώδιο προέκτασης βίντεο κ.λπ.) και προσπαθήστε και πάλι.
Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και τρεμίζει.
Παραμένουν σκιές ή είδωλα στην οθόνη.
Ελέγξτε ότι η ανάλυση και η συχνότητα της κάρτας γραφικών του υπολογιστή έχουν
ρυθμιστεί εντός εύρους τιμών συμβατών με το προϊόν. Στη συνέχεια, αλλάξτε τις ρυθμίσεις
της οθόνης εάν απαιτείται, ανατρέχοντας στις πρόσθετες πληροφορίες που παρέχονται στο
μενού του προϊόντος και τον Πίνακα τυπικής λειτουργίας σήματος.
Η οθόνη είναι υπερβολικά φωτεινή. Η οθόνη είναι
υπερβολικά σκοτεινή.
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Φωτεινότητα και Αντίθεση.
Τα χρώματα δεν εμφανίζονται σωστά στην οθόνη.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Χρωματική περιοχή.
Το λευκό δεν φαίνεται πραγματικά λευκό.
Μεταβείτε στην ενότητα Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Ισορροπία λευκού.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην οθόνη και η ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας αναβοσβήνει κάθε 0,5 έως 1
δευτερόλεπτο.
Το προϊόν βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα.
Πηγαίνετε στο Σύστημα και βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε
Απεν..
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το ποντίκι για επιστροφή
στην προηγούμενη οθόνη.
Εάν έχει συνδεθεί υπολογιστής στο προϊόν, ελέγξτε την κατάσταση τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας έχει συνδεθεί σωστά στο προϊόν και στην πρίζα του
ρεύματος.
Εάν δεν ανιχνεύεται το σήμα από μια συνδεδεμένη συσκευή, το προϊόν απενεργοποιείται
αυτόματα έπειτα από 10 έως 15 λεπτά.
Η ποιότητα της εικόνας του προϊόντος είναι
διαφορετική από αυτή που εμφανιζόταν στο
κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI για ποιότητα εικόνας υψηλής ευκρίνειας (HD).
Οθόνη
Η εικόνα στην οθόνη δεν εμφανίζεται κανονικά.
Το κωδικοποιημένο περιεχόμενο βίντεο μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να εμφανίζεται η
εικόνα κατεστραμμένη σε σκηνές με γρήγορα κινούμενα αντικείμενα όπως οι αθλητικοί
αγώνες ή τα βίντεο ζωντανής δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα εικόνας ενδέχεται να έχουν ως
αποτέλεσμα να εμφανίζεται η εικόνα κατεστραμμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι το προϊόν είναι
ελαττωματικό.
Ένα κινητό τηλέφωνο σε ακτίνα ενός μέτρου από το προϊόν ενδέχεται να προκαλεί στατικές
εικόνες σε αναλογικές και ψηφιακές συσκευές.
Η φωτεινότητα και τα χρώματα δεν εμφανίζονται
κανονικά.
Μεταβείτε στην επιλογή Εικόνα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της οθόνης όπως Λειτ.
εικόνας, Χρώμα, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια.
Μεταβείτε στην ενότητα Σύστημα και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις Εξ/ση Ενέργειας.
Πραγματοποιήστε επαναφορά των ρυθμίσεων της οθόνης στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Εμφανίζονται διακεκομμένες γραμμές στα άκρα της
οθόνης.
Εάν η επιλογή Μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε τη ρύθμιση σε
16:9.
Εμφανίζονται γραμμές (κόκκινες, πράσινες, μπλε)
στην οθόνη.
Αυτές οι γραμμές εμφανίζονται όταν υπάρχει ελάττωμα στο DATA SOURCE DRIVER IC
στην οθόνη. Επικοινωνήστε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης της Samsung για την επίλυση του
προβλήματος.
Η οθόνη εμφανίζεται ασταθής και στη συνέχεια
παγώνει.
Η οθόνη ενδέχεται να παγώνει όταν χρησιμοποιείτε κάποια ανάλυση διαφορετική από τη
συνιστώμενη ή εάν το σήμα δεν είναι σταθερό. Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε
την ανάλυση του υπολογιστή στη συνιστώμενη ανάλυση.
Η εικόνα δεν μπορεί να εμφανιστεί σε πλήρη οθόνη.
Ένα αρχείο κλιμακούμενου περιεχομένου SD (4:3) μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη
δημιουργία μαύρων γραμμών και στις δύο πλευρές μιας οθόνης καναλιών HD.
Ένα βίντεο με λόγο διαστάσεων διαφορετικό από αυτόν του προϊόντος μπορεί να έως ως
αποτέλεσμα τη δημιουργία μαύρων γραμμών στο επάνω και το κάτω μέρος της οθόνης.
Αλλάξτε τη ρύθμιση μεγέθους της οθόνης σε πλήρη οθόνη στο προϊόν ή στη συσκευή
πηγής.
Ήχος
Δεν υπάρχει ήχος.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Ήχος
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά από την αύξηση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου στην κάρτα ήχου του υπολογιστή σας ή το πρόγραμμα
λογισμικού.
Το βίντεο είναι διαθέσιμο αλλά δεν υπάρχει ήχος.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία.
Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε μια
εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO
OUT.
Εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI, ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου στον υπολογιστή.
Μεταβείτε στην επιλογή Ήχος και αλλάξτε τη ρύθμιση Ρυθμίσεις ηχείου σε Εσωτερική.
――Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
Εάν χρησιμοποιείται συσκευή πηγής
•• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ήχου έχει συνδεθεί σωστά στη θύρα εισόδου ήχου στο
προϊόν.
•• Ελέγξτε τις ρυθμίσεις εξόδου ήχου για τη συσκευή πηγής.
(Για παράδειγμα, εάν έχει συνδεθεί καλώδιο HDMI στην οθόνη, η ρύθμιση ήχου για το
πλαίσιο καλωδίων ενδέχεται να πρέπει να αλλάξει σε HDMI.)
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο DVI-HDMI, απαιτείται ξεχωριστό καλώδιο ήχου.
Εάν το προϊόν διαθέτει θύρα ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί κάτι εκεί.
Συνδέστε ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας στη συσκευή και επανεκκινήστε την.
Υπάρχει θόρυβος που προέρχεται από τα ηχεία.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει συνδεθεί καλώδιο βίντεο στη
θύρα εισόδου ήχου.
Ελέγξτε την ισχύ του σήματος αφού συνδέσετε ένα καλώδιο.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα αλλοιωμένο ήχο.
Ακούγεται ήχος όταν η ένταση έχει ρυθμιστεί σε
σίγαση.
Όταν η επιλογή Ρυθμίσεις ηχείου ορίζεται σε Εξωτερ., το κουμπί έντασης και η λειτουργία
σίγασης απενεργοποιούνται.
Ρυθμίστε την ένταση του ήχου για τα εξωτερικά ηχεία.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Η αλλαγή ή η σίγαση της έντασης του ήχου στο προϊόν δεν επηρεάζει τον εξωτερικό
πολλαπλασιαστή (αποκωδικοποιητή).
Ο ήχος από την οθόνη δεν αλλάζει αφού αλλάξει η
ρύθμιση Λειτουργία ήχου.
――Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
Οι ρυθμίσεις ήχου για τα βασικά ηχεία είναι ανεξάρτητες από τα εσωτερικά ηχεία στο προϊόν.
Οι ρυθμίσεις ήχου σε μια συσκευή πηγής δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις των εσωτερικών
ηχείων του προϊόντος.
Ήχος
Υπάρχει ηχώ που έρχεται από τα ηχεία.
――Ισχύει μόνο για το μοντέλο OM**D-W.
Διαφορετικές ταχύτητες αποκωδικοποίησης μεταξύ των ηχείων του προϊόντος και των
εξωτερικών ηχείων ενδέχεται να προκαλέσουν ηχώ.
Σε αυτή την περίπτωση, ορίστε την επιλογή Ρυθμίσεις ηχείου σε Εξωτερ..
Τηλεχειριστήριο
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά (+/-).
Βεβαιωθείτε ότι οι μπαταρίες δεν έχουν εξαντληθεί.
Ελέγξτε εάν έχει γίνει διακοπή ρεύματος.
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το καλώδιο ρεύματος.
Ελέγξτε εάν υπάρχει ειδικός φωτισμός ή πινακίδες νέον σε λειτουργία στο περιβάλλον.
Συσκευή πηγής
Ακούγεται ένας ήχος "μπιπ" όταν εκκινείται ο
υπολογιστής μου.
Εάν ακουστεί ένας ήχος "μπιπ" κατά την εκκίνηση του υπολογιστή, φροντίστε να γίνει σέρβις
στον υπολογιστή σας.
Άλλα προβλήματα
Το προϊόν έχει μια μυρωδιά σαν πλαστικό.
Η μυρωδιά του πλαστικού είναι φυσιολογική και εξαλείφεται με το χρόνο.
Η οθόνη έχει κλίση.
Αφαιρέστε και στη συνέχεια συνδέστε ξανά τη βάση στο προϊόν.
Ο ήχος ή το βίντεο διακόπτονται κατά διαστήματα.
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου και συνδέστε το ξανά εάν χρειάζεται.
Η χρήση πολύ σκληρού καλωδίου ή καλωδίου μεγάλου πάχους ενδέχεται να καταστρέψει τα
αρχεία βίντεο και ήχου.
Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα.
Όταν συνδέετε το προϊόν σε τοίχο, συνιστάται να χρησιμοποιείτε καλώδια δεξιάς γωνίας.
Υπάρχουν μικρά σωματίδια στις άκρες του προϊόντος.
Τα σωματίδια αποτελούν μέρος της σχεδίασης του προϊόντος. Το προϊόν δεν είναι
ελαττωματικό.
Το μενού PIP δεν είναι διαθέσιμο.
Το μενού ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ανάλογα με τη λειτουργία Πηγή.
Άλλα προβλήματα
Όταν προσπαθώ να αλλάξω την ανάλυση του
υπολογιστή εμφανίζεται το μήνυμα "Η ανάλυση δεν
υποστ. προς το παρόν.".
Εμφανίζεται το μήνυμα "Η ανάλυση δεν υποστ. προς το παρόν." εάν η ανάλυση της
πηγής εισόδου υπερβαίνει τη μέγιστη ανάλυση της οθόνης.
Δεν υπάρχει ήχος από τα ηχεία στη λειτουργία HDMI
όταν συνδέεται καλώδιο DVI-HDMI.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία.
Τα καλώδια DVI δεν μεταδίδουν δεδομένα ήχου.
Το Mαύρo HDMI δεν λειτουργεί σωστά σε μια συσκευή
HDMI με έξοδο YCbCr.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI (σήμα
RGB).
Δεν υπάρχει ήχος στη λειτουργία HDMI.
――Το μοντέλο OM**D-K δεν διαθέτει εσωτερικά ηχεία.
Τα χρώματα της προβαλλόμενης εικόνας ενδέχεται να μην εμφανίζονται κανονικά. Το βίντεο
ή ο ήχος ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα. Αυτό μπορεί να συμβεί εάν έχει συνδεθεί στο
προϊόν μια συσκευή ήχου που υποστηρίζει μια παλαιότερη έκδοση του προτύπου HDMI.
Για την επίλυση του προβλήματος, αλλάξτε την ανάλυση του υπολογιστή σε μια ανάλυση
που υποστηρίζεται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το καλώδιο ήχου στη σωστή υποδοχή εισόδου ώστε να είναι
δυνατή η εκπομπή ήχου.
Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε μια
εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO
OUT.
Για να ενεργοποιήσετε τον ήχο, συνδέστε μια
εξωτερική συσκευή εξόδου ήχου στη θύρα AUDIO
OUT.
Εάν παρουσιαστούν τέτοια προβλήματα, συνδέστε ένα καλώδιο ήχου μαζί με το καλώδιο
HDMI.
Κάποιες κάρτες γραφικών υπολογιστή ενδέχεται να μην αναγνωρίζουν αυτόματα τα σήματα
HDMI που δεν περιλαμβάνουν ήχο. Σε αυτή την περίπτωση, επιλέξτε μη αυτόματα μια
είσοδο ήχου.
Είσοδος ήχου
Λειτουργία οθόνης
Υπολογιστής
Αυτόματη
Ρυθμίσεις υπολογιστή
DVI PC
Είσοδος ήχου
(στερεοφωνικές θύρες)
Ρυθμίσεις υπολογιστή
Άλλα προβλήματα
Ο αισθητήρας IR δεν λειτουργεί.
Βεβαιωθείτε ότι ο φωτισμός του αισθητήρα ενεργοποιείται όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο
τηλεχειριστήριο.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα δεν ανάψει, απενεργοποιήστε το διακόπτη λειτουργίας
και ενεργοποιήστε τον ξανά στην πίσω πλευρά του προϊόντος.
(Η λυχνία LED ανάβει με κόκκινο χρώμα όταν η οθόνη απενεργοποιείται.)
Εάν ο αισθητήρας δεν ενεργοποιηθεί αφού απενεργοποιήσετε και ενεργοποιήσετε ξανά
το διακόπτη λειτουργίας, ίσως έχει αποσυνδεθεί κάποιο εσωτερικό βύσμα.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του
προϊόντος.
•• Εάν ο φωτισμός του αισθητήρα που είναι ενεργοποιημένος δεν αναβοσβήνει με κόκκινο
χρώμα όταν πατιέται κάποιο κουμπί στο τηλεχειριστήριο, ο αισθητήρας IR ενδέχεται να
είναι ελαττωματικός.
Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης για την επισκευή του
προϊόντος.
•• Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν μια συσκευή πηγής, όπως μια συσκευή
αναπαραγωγής DVD ή μια συσκευή STB, συνδέεται στο προϊόν μέσω καλωδίου HDMI
(σήμα RGB).
Σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όταν η
πηγή εισόδου είναι DisplayPort, δεν είναι δυνατή η
αποθήκευση των ρυθμίσεων οθόνης υπολογιστή.
•• Μεταβείτε στην επιλογή Σύστημα → Γενικά και ορίστε την επιλογή Μέγ. εξοικ. ενέργ.
στη ρύθμιση Απεν.. Εναλλακτικά, διαμορφώστε ξανά τις ρυθμίσεις εξόδου της οθόνης
υπολογιστή. Βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις έχουν ενεργοποιηθεί.
Όταν ο υπολογιστής εκκινείται με την πηγή εισόδου
ρυθμισμένη σε DisplayPort, το BIOS και οι οθόνες
εκκίνησης δεν εμφανίζονται.
•• Εκκινείτε τον υπολογιστή όταν οι ρυθμίσεις είναι ενεργοποιημένες ή όταν η πηγή
εισόδου δεν είναι DisplayPort.
Ερωτήσεις & απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω τη συχνότητα;
Απάντηση
Ορίστε τη συχνότητα στην κάρτα γραφικών σας.
•• Windows XP: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις → Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
-- Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης
του υπολογιστή ή της κάρτας
γραφικών για περισσότερες οδηγίες
σχετικά με την προσαρμογή.
•• Windows ME/2000: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις →
Για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα
Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows Vista: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση →
Εξατομίκευση → Ρυθμίσεις οθόνης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους →
Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 7: Επιλέξτε Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη →
Ρύθμιση ανάλυσης → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε
τη συχνότητα στην ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου →
Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης →
Ρυθμίσεις για προχωρημένους → Οθόνη και προσαρμόστε τη συχνότητα στην
ενότητα Ρυθμίσεις οθόνης.
Ερώτηση
Πώς μπορώ να αλλάξω την ανάλυση;
Απάντηση
•• Windows XP: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows ME/2000: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις, και
αλλάξτε την ανάλυση.
•• Windows Vista: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου →
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Προσωπική ρύθμιση →
Ρυθμίσεις οθόνης και προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 7: Μεταβείτε στο Πίνακας ελέγχου →
Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και
προσαρμόστε την ανάλυση.
•• Windows 8: Επιλέξτε Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου →
Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Οθόνη → Ρύθμιση ανάλυσης και προσαρμόστε την
ανάλυση.
Πώς μπορώ να ρυθμίσω τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας;
•• Windows XP: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και θέματα → Οθόνη →
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
•• Windows ME/2000: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Οθόνη → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows Vista: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις →
Προσωπικές ρυθμίσεις→ Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows 7: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από τις ρυθμίσεις
Πίνακας ελέγχου → Εμφάνιση και προσωπικές ρυθμίσεις →
Προσωπικές ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον
υπολογιστή.
•• Windows 8: Ρυθμίστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας επιλέγοντας
Ρυθμίσεις → Πίνακας Ελέγχου → Εμφάνιση και Εξατομίκευση → Εξατομίκευση →
Ρυθμίσεις προφύλαξης οθόνης ή BIOS SETUP στον υπολογιστή.
Προδιαγραφές
Γενικά
-- Μέγεθος
Όνομα μοντέλου
Οθόνη
Κατακόρυφα
Κατηγορία 55 ιντσών
(54,6 ίντσες / 138 cm)
Κατηγορία 75 ιντσών
(74,5 ίντσες / 189 cm)
Επιφάνεια
προβολής
1018,08 mm (Οριζόντια) x
572,67 mm (Κατακόρυφα)
1209,6 mm (Οριζόντια) x
680,4 mm (Κατακόρυφα)
1650,24 mm (Οριζόντια) x
928,26 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1035,9 x 590,5 x 139 mm
1227,4 x 698,2 x 139,5 mm
1675,8 x 953,8 x 126,6 mm
Βάρος
18,6 kg
24,0 kg
49,3 kg
Οθόνη
Π
OM46D-K
OM55D-K
OM75D-K
Μέγεθος
Κατηγορία 46 ιντσών
(45,9 ίντσες / 116 cm)
Κατηγορία 55 ιντσών
(54,6 ίντσες / 138 cm)
Κατηγορία 75 ιντσών
(74,5 ίντσες / 189 cm)
Επιφάνεια
προβολής
1018,08 mm (Οριζόντια) x
572,67 mm (Κατακόρυφα)
1209,6 mm (Οριζόντια) x
680,4 mm (Κατακόρυφα)
1650,24 mm (Οριζόντια) x
928,26 mm (Κατακόρυφα)
Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
1035,9 x 620,5 x 142,9 mm
1227,4 x 728,2 x 143,2 mm
1675,8 x 983,8 x 124,2 mm
Βάρος
17,9 kg
22,4 kg
44,0 kg
Β
Υ
OM75D-W
Κατηγορία 46 ιντσών
(45,9 ίντσες / 116 cm)
Όνομα μοντέλου
-- Διαστάσεις (Π x Υ x Β)
OM55D-W
Μέγεθος
-- Επιφάνεια προβολής
Οριζόντια
OM46D-W
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 έως 240 VAC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz
Ανατρέξτε στην ετικέτα που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος ως τυπική τιμή τάσης μπορεί να ποικίλλει
στις διάφορες χώρες.
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 0 C – 40 C (32 F – 104 F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20 C – 45 C (-4 F – 113 F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
――Plug-and-Play
Η οθόνη αυτή μπορεί να εγκατασταθεί και να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε σύστημα που είναι συμβατό με τη λειτουργία Plug-and-Play. Η αμφίδρομη
ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ της οθόνης και του συστήματος του υπολογιστή βελτιώνει τις ρυθμίσεις της οθόνης.
Η εγκατάσταση της οθόνης γίνεται αυτόματα. Ωστόσο, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εγκατάστασης εάν είναι επιθυμητό.
――Λόγω της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 εικονοστοιχείο ανά εκατομμύριο (1 ppm) ενδέχεται να εμφανίζεται πιο φωτεινό ή πιο σκούρο
στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.
――Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
[ Σύσταση ]- Μόνον EU
•• Δια της παρούσης, η Samsung Electronics, δηλώνει ότι ο εξοπλισμός του τύπου Monitor συμμορφώνεται
με τις βασικές απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας της ΕΕ, 1999/5/EC.
•• Η επίσημη Δήλωση Συμμόρφωσης μπορεί να βρεθεί στη διαδικτυακή τοποθεσία http://www.samsung.
com/displaysolutions. Μεταβείτε στο μενού Υποστήριξη > Αναζητήστε υποστήριξη για το προϊόν σας και
εισαγάγετε το όνομα του μοντέλου.
•• Αυτός ο εξοπλισμός προορίζεται για χρήση σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας αυτού του προϊόντος μειώνει την κατανάλωση της ενέργειας απενεργοποιώντας την οθόνη και αλλάζοντας το χρώμα
της ενδεικτικής λυχνίας LED λειτουργίας εάν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται για καθορισμένη χρονική περίοδο. Η λειτουργία δεν είναι απενεργοποιημένη
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Για να ενεργοποιήστε και πάλι την οθόνη, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο του πληκτρολογίου ή μετακινήστε το
ποντίκι. Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργεί αποκλειστικά όταν το προϊόν είναι συνδεδεμένο σε υπολογιστή με λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας.
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Κατανάλωση
ισχύος
Κανονική λειτουργία
Αξιολόγηση Τυπική Μέγ.
OM46D-W
OM46D-K
OM55D-W
OM55D-K
OM75D-W
OM75D-K
Τρόπος λειτουργίας
Εκτός
εξοικονόμησης ενέργειας λειτουργίας
(Σήμα SOG:Δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία
DPM)
Εκτός
λειτουργίας
(Διακόπτης
λειτουργίας)
350 W
216 W
385 W
Λιγότερο από 0,5 W
Λιγότερο από 0,5 W
0W
450 W
297 W
495 W
Λιγότερο από 0,5 W
Λιγότερο από 0,5 W
0W
850 W
542 W
935 W
Λιγότερο από 0,5 W
Λιγότερο από 0,5 W
0W
――Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
――Δεν υποστηρίζεται SOG (Sync On Green).
――Για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στο 0, απενεργοποιήστε το διακόπτη στο πίσω μέρος ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος. Αποσυνδέστε το
καλώδιο ρεύματος εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική περίοδο (κατά τη διάρκεια των διακοπών κ.λπ.).
Προρρυθμισμένες λειτουργίες χρονισμού
――Αυτό το προϊόν μπορεί να ρυθμιστεί μόνον σε μία τιμή ανάλυσης για κάθε μέγεθος οθόνης, προκειμένου να επιτευχθεί η βέλτιστη ποιότητα εικόνας,
λόγω της φύσης της οθόνης. Η χρήση τιμής ανάλυσης διαφορετικής από την καθορισμένη ενδέχεται να μειώσει την ποιότητα της εικόνας. Για να
αποφευχθεί κάτι τέτοιο, σας συνιστούμε να επιλέξετε τη βέλτιστη ανάλυση που ορίζεται για το προϊόν σας.
――Ελέγξτε τη συχνότητα όταν αντικαθιστάτε ένα προϊόν CDT (συνδεδεμένο σε υπολογιστή) με προϊόν LCD. Εάν το προϊόν LCD δεν υποστηρίζει 85 Hz,
αλλάξτε την κατακόρυφη συχνότητα στα 60 Hz χρησιμοποιώντας το προϊόν CDT, προτού το αντικαταστήσετε με το προϊόν LCD.
Όνομα μοντέλου
OM46D-W / OM46D-K / OM55D-W / OM55D-K / OM75D-W / OM75D-K
Συγχρονισμός
Οριζόντια συχνότητα
30 – 81 kHz
Κατακόρυφη
συχνότητα
48 – 75 Hz
Βέλτιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1920 x 1080 στα 60 Hz
-- Οριζόντια συχνότητα
Το χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης γραμμής
από την αριστερή έως τη δεξιά
πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη τιμή
του oριζόντιου κύκλου ονομάζεται
oριζόντια συχνότητα. Η οριζόντια
συχνότητα μετράται σε kHz.
-- Κατακόρυφη συχνότητα
Το προϊόν προβάλλει μία εικόνα
πολλές φορές το δευτερόλεπτο
(σαν λαμπτήρας φθορισμού) για την
προβολή όσων βλέπει ο θεατής. Η
ρυθμός μιας μεμονωμένης εικόνας
που προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Ανάλυση
Η οθόνη θα ρυθμιστεί αυτομάτως εάν κάποιο σήμα που ανήκει στις παρακάτω λειτουργίες τυπικού σήματος μεταδίδονται από τον υπολογιστή σας. Εάν
το σήμα που μεταδίδεται από τον υπολογιστή δεν ανήκει στις τυπικές λειτουργίες σήματος, η οθόνη ενδέχεται να είναι κενή και η λυχνία LED λειτουργίας
να είναι αναμμένη. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε τις ρυθμίσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
γραφικών.
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα Κατακόρυφη
συχνότητα
(kHz)
(Hz)
Ρολόι pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(Οριζ./Κατακ.)
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
――Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την
επίσκεψη του τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά
ρυθμίσει τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.
•• Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες
(Internet, κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.)
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα
από την πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.
•• Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε
κάποιο άλλο χώρο.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο
χρήσης ενός προϊόντος άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.
•• Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το
εσωτερικό του προϊόντος.
•• Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω
αγοράς από το σπίτι ή online.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια
ζημιά από λάθος του πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την
πλευρά του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω
•• Πρόσκρουση ή πτώση.
•• Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί
από τη Samsung.
•• Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
•• Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.
•• Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.
•• Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο
χρήστη.
Άλλα
•• Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής.
(αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα κ.λπ.)
•• Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί. (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες
φθορισμού, κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.)
――Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα,
ενδέχεται να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
WEEE
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και
τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να
αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη
υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού
σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας και αποτροπή
δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
Black Matrix
Κοινά ηλεκτρόδια
(ITO)
Χρωµατικό φίλτρο
Βέλτιστη ποιότητα εικόνας
•• Λόγω της φύσης της κατασκευής αυτού του προϊόντος, περίπου 1 pixel ανά εκατομμύριο
(1ppm) ενδέχεται να είναι φωτεινότερα ή σκουρότερα στην οθόνη. Αυτό δεν επηρεάζει την
απόδοση του προϊόντος.
-- Ο αριθμός των sub-pixel ανά τύπο οθόνης: 6.220.800
Πηγή
Εκφόρτιση
•• Πραγματοποιήστε εκτέλεση της λειτουργίας Αυτόματη προσαρμ. για να βελτιώσετε την
ποιότητα της εικόνας. Εάν συνεχίζει να υπάρχει θόρυβος μετά την αυτόματη ρύθμιση,
προσαρμόστε τη ρύθμιση Τραχιά ή Λεπτή.
•• Εάν αφήσετε την οθόνη να προβάλλει σταθερά μια στατική εικόνα για παρατεταμένη
χρονική περίοδο, ενδέχεται να δημιουργηθούν μόνιμα είδωλα ή ελαττωματικά pixel.
-- Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ή μια δυναμική προφύλαξη
οθόνης εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για παρατεταμένη χρονική
περίοδο.
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμου ειδώλου
Τι είναι το μόνιμο είδωλο;
Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν η οθόνη LCD λειτουργεί φυσιολογικά.
Η κανονική λειτουργία αναφέρεται σε ένα μοτίβο βίντεο που αλλάζει συνεχώς. Εάν η οθόνη
LCD προβάλλει ένα μόνιμο μοτίβο για παρατεταμένη χρονική περίοδο (περισσότερες από 12
ώρες), ενδέχεται να προκύψει μια ελαφριά αλλαγή τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων σε pixel που
ελέγχουν τους υγρούς κρυστάλλους.
Αυτή η διαφορά τάσης μεταξύ των ηλεκτροδίων αυξάνεται με το χρόνο και κάνει τους υγρούς
κρυστάλλους λεπτότερους. Όταν συμβεί κάτι τέτοιο, η προηγούμενη εικόνα μπορεί να
παραμείνει στην οθόνη όταν αλλάξει το μοτίβο. Για την αποτροπή αυτού του φαινομένου,
διαφορά τάσης που συσσωρεύτηκε θα πρέπει να μειωθεί.
――Το μόνιμο είδωλο δεν θα πρέπει να δημιουργείται όταν μια οθόνη LCD λειτουργεί στις
κατάλληλες συνθήκες.
TFT
Δίαυλος δεδοµένων
Πύλη
Ηλεκτρόδιο
pixel (ITO)
Πυκνωτές
αποθήκευσης (Cs)
Αποτροπή δημιουργίας μόνιμων ειδώλων
――Ο καλύτερος τρόπος προστασίας του προϊόντος από τη δημιουργία μόνιμων ειδώλων είναι η
απενεργοποίηση της οθόνης ή η ρύθμιση του υπολογιστή ή του συστήματος να μεταβαίνουν
σε λειτουργία προφύλαξης οθόνης όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επίσης, ίσως να υπάρχει
περιορισμός της εγγύησης με βάση τις οδηγίες χρήσης.
•• Απενεργοποίηση, προφύλαξη οθόνης και λειτουργία εξοικονόμησης ρεύματος
-- Απενεργοποιήστε το προϊόν επί 2 ώρες, μετά από χρήση 12 ωρών.
-- Μεταβείτε στις ρυθμίσεις Ιδιότητες οθόνης > Παροχή ενέργειας στον υπολογιστή σας
και ρυθμίστε το προϊόν ώστε να απενεργοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
-- Συνιστάται η χρήση προφύλαξης οθόνης.
Είναι καλύτερο να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό προφύλαξης οθόνης με μονοχρωμία
ή με κινούμενη εικόνα.
•• Τακτική αλλαγή χρώματος
-- Χρήση 2 χρωμάτων
Αλλάζετε τα 2 χρώματα κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παραπάνω.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Αποφύγετε το συνδυασμό ενός χρώματος κειμένου και ενός χρώματος φόντου με αντίθεση
φωτεινότητας.
(Φωτεινότητα: αναφέρεται στη φωτεινότητα ή στη σκουρότητα ενός χρώματος που
ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα του φωτός που εκπέμπεται.)
――Αποφύγετε τη χρήση γκρίζου, καθώς ενδέχεται να συμβάλλει στη δημιουργία μονίμου
ειδώλου.
――Αποφύγετε τη χρήση χρωμάτων με αντίθεση φωτεινότητας (μαύρο και άσπρο, γκρίζο).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Τακτική αλλαγή χρώματος κειμένου
-- Χρησιμοποιήστε ανοιχτά χρώματα, με παρόμοια φωτεινότητα.
Διάστημα: Εναλλάσσετε το χρώμα κειμένου και το χρώμα φόντου ανά 30 λεπτά.
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Να μετακινείτε και να αλλάζετε το κείμενο κάθε 30 λεπτά, όπως φαίνεται παρακάτω.
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Τακτική προβολή μιας κινούμενης εικόνας, μαζί με ένα λογότυπο.
Διάστημα: Προβολή μιας κινούμενης εικόνας μαζί με ένα λογότυπο επί 60
δευτερόλεπτα, μετά από χρήση 4 ωρών.
Άδεια
Κατασκευάστηκε κατόπιν άδειας της Dolby Laboratories.
Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D είναι εμπορικά σήματα της
Dolby Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674,
5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467,
7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853.
DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered
trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc.
ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and
the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI
Licensing LLC in the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including
premium content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of Rovi
Corporation or its subsidiaries and are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary
of Rovi Corporation. This is an official DivX CertifiedⓇ device that has passed rigorous
testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software
tools to convert your files into DivX videos.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in
order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration
code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for
more information on how to complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710;
7,519,274
Άδεια Χρήσης Λογισμικού Ανοιχτού Κώδικα
Στην περίπτωση της χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, στο μενού του προϊόντος
υπάρχουν διαθέσιμες οι Άδειες Χρήσης Ανοιχτού Κώδικα. Η ειδοποίηση για τις άδειες
χρήσης ανοιχτού κώδικα αναγράφεται μόνο στα Αγγλικά.
Για πληροφορίες σχετικά με την ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung ή στείλτε email στη διεύθυνση
oss.request@samsung.com.
Ορολογία
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Καθεμιά από τις
παραπάνω τιμές ρυθμού σάρωσης
αναφέρεται στον αριθμό των τελικών
γραμμών σάρωσης που ορίζουν
την ανάλυση της οθόνης. Ο ρυθμός
σάρωσης μπορεί να υποδεικνύεται
από το σύμβολο i (διεμπλοκής) ή
p (προοδευτική), ανάλογα με τη
μέθοδο σάρωσης.
- Σάρωση
Η σάρωση είναι η επεξεργασία
αποστολής pixel που προοδευτικά
σχηματίζουν μια εικόνα. Ένας
μεγαλύτερος αριθμός pixel θα
αποδώσει μια καθαρότερη και πιο
ζωντανή εικόνα.
- Προοδευτική
Στη λειτουργία προοδευτικής
σάρωσης, όλες οι γραμμές
pixel σαρώνονται μία προς μία
(προοδευτικά) στην οθόνη.
- Διεμπλοκής
Στη λειτουργία σάρωσης
διεμπλοκής, κάθε δεύτερη σειρά
pixel σαρώνεται πρώτα από επάνω
προς τα κάτω και, στη συνέχεια,
σαρώνονται οι υπόλοιπες σειρές
pixel (που δεν σαρώνονται).
Λειτουργία χωρίς διεμπλοκή και
με διεμπλοκή____ Η λειτουργία
χωρίς διεμπλοκή (προοδευτική
σάρωση) προβάλλει μια οριζόντια
γραμμή από την κορυφή έως τη
βάση μιας οθόνης, προοδευτικά. Η
λειτουργία διεμπλοκής προβάλλει
τον άρτιο αριθμό γραμμών πρώτα
και τον περιττό αριθμό γραμμών
στη συνέχεια. Η λειτουργία μη
διεμπλοκής χρησιμοποιείται κυρίως
στις οθόνες, καθώς αποδίδει
καθαρότητα στην οθόνη και η
λειτουργία διεμπλοκής κυρίως
χρησιμοποιείται στις τηλεοράσεις.
Βήμα κουκκίδας____ Η οθόνη
αποτελείται από κόκκινες, πράσινες
και μπλε κουκκίδες. Όταν η
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
είναι μικρότερη, τότε η ανάλυση
είναι υψηλότερη. Το βήμα κουκκίδας
(dot pitch) αφορά τη συντομότερη
απόσταση μεταξύ των κουκκίδων
του ίδιου χρώματος. Το βήμα
κουκκίδας μετράται σε χιλιοστά.
Κατακόρυφη συχνότητα____
Στο προϊόν προβάλλεται μια
μεμονωμένη εικόνα πολλές φορές
ανά δευτερόλεπτο (σαν φως
φθορισμού που τρεμοπαίζει) για
την προβολή του περιεχομένου
που βλέπει ο χρήστης. Η ρυθμός
μιας μεμονωμένης εικόνας που
προβάλλεται επανειλημμένα
ανά δευτερόλεπτο ονομάζεται
κατακόρυφη συχνότητα ή ρυθμός
ανανέωσης. Η κατακόρυφα
συχνότητα μετράται σε kHz.
Π.χ. 60 Hz αναφέρονται στη
προβολή μιας μεμονωμένης εικόνας
60 φορές σε ένα δευτερόλεπτο.
Οριζόντια συχνότητα____ Ο
χρόνος που απαιτείται για τη
σάρωση μιας μεμονωμένης
γραμμής από την αριστερή έως τη
δεξιά πλευρά της οθόνης ονομάζεται
οριζόντιος κύκλος. Η αντίστροφη
τιμή του oριζόντιου κύκλου
ονομάζεται oριζόντια συχνότητα.
Η οριζόντια συχνότητα μετράται σε
kHz.
Πηγή____ Η πηγή εισόδου
είναι μια συσκευή πηγής βίντεο
συνδεδεμένη σε κάποιο προϊόν
όπως βιντεοκάμερα ή συσκευή
αναπαραγωγής βίντεο ή DVD.
Θύρες σήματος συνιστωσών
(πράσινο, μπλε, κόκκινο)____
Οι θύρες σήματος συνιστωσών, οι
οποίες αναγνωρίζουν, μεταδίδουν
και λαμβάνουν σήματα αντίθεσης,
αποδίδουν υψηλή ποιότητα εικόνας
σε οποιεσδήποτε άλλες μεθόδους
σύνδεσης βίντεο.
DVD (Digital Versatile Disc)____
Το DVD είναι ένας δίσκος μαζικής
αποθήκευσης δεδομένων μεγέθους
CD, όπου μπορείτε να αποθηκεύετε
εφαρμογές πολυμέσων (ήχου,
βίντεο ή παιχνιδιών), με τη χρήση
τεχνολογίας συμπίεσης βίντεο
MPEG-2.
Plug & Play____ Η λειτουργία
Plug & Play είναι μια λειτουργία
που επιτρέπει την αυτόματη
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
μιας οθόνης και ενός υπολογιστή
για τη δημιουργία του βέλτιστου
περιβάλλοντος προβολής. Το
προϊόν χρησιμοποιεί το πρότυπο
VESA DDC (διεθνές πρότυπο) για
την εκτέλεση της λειτουργίας Plug &
Play.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____ Πρόκειται για
μια διασύνδεση που μπορεί να
συνδεθεί σε μια ψηφιακή πηγή
ήχου, καθώς και σε μια πηγή βίντεο
υψηλής ανάλυσης, με τη χρήση
ενός μεμονωμένου καλωδίου, χωρίς
συμπίεση.
Ανάλυση____ Η ανάλυση είναι ο
αριθμός των οριζόντιων κουκκίδων
(pixel) και των κατακόρυφων
κουκκίδων (pixel) που ορίζουν μια
οθόνη. Αντιστοιχεί στο επίπεδο
λεπτομέρειας της οθόνης. Η
υψηλότερη ανάλυση επιτρέπει την
προβολή περισσότερων δεδομένων
στην οθόνη και είναι χρήσιμη για
την εκτέλεση πολλαπλών εργασιών
συγχρόνως.
Π.χ. Μια τιμή ανάλυσης 1920
X 1080 αποτελείται από 1.920
οριζόντια pixel (οριζόντια ανάλυση)
και 1.080 κατακόρυφα pixel
(κατακόρυφη ανάλυση).
Multiple Display Control
(MDC)____ Το MDC (Multiple
Display Control) είναι μια εφαρμογή
που σας επιτρέπει να ελέγχετε
εύκολα πολλαπλές συσκευές
προβολής συγχρόνως, με τη χρήση
υπολογιστή. Η επικοινωνία μεταξύ
ενός υπολογιστή και μιας οθόνης
γίνεται με τη χρήση καλωδίων
RS232C (σειριακή μετάδοση
δεδομένων) και RJ45 (LAN).
Download PDF

advertising