Samsung | NX-N2 | Samsung NX-N2 Εγχειρίδιο χρήσης

Εγχειρίδιο
χρήσης
NX-N2
Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με το προϊόν και οι προδιαγραφές υπόκεινται
σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους βελτίωσης
της απόδοσης.
BN46-00400A-02
Πίνακας περιεχομένων
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ
ΤΟ ΠΡΟΪΌΝ
5
Πνευματικά δικαιώματα
6
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το
εγχειρίδιο
Σύμβολα προειδοποιήσεων ασφαλείας
6
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ
ΧΡΉΣΗ ΤΟΥ "PCOIP"
7
Εξασφάλιση χώρου για την
εγκατάσταση
7
Προφυλάξεις αποθήκευσης
8
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
8
10
11
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Εγκατάσταση
Λειτουργία
15
Έλεγχος των μερών
15
Έλεγχος των μερών
17
Μέρη
17
19
Πρόσοψη
Πίσω πλευρά
20
Εγκατάσταση
20
21
22
Τοποθέτηση της βάσης
Σύνδεση προϊόντων
Αντικλεπτική κλειδαριά
23
Τι είναι το "PC over IP"?
24
Σύνδεση για χρήση "PCoIP"
24
25
26
26
27
28
29
Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
Σύνδεση σε δευτερεύουσα οθόνη
Σύνδεση ακουστικών
Σύνδεση μικροφώνου
Σύνδεση LAN
Σύνδεση συσκευών USB
Σύνδεση στην παροχή ρεύματος
30
Σύνδεση στον κεντρικό υπολογιστή
μέσω του καλωδίου LAN
Πίνακας περιεχομένων
2
Πίνακας περιεχομένων
31
"PCoIP"
31
31
32
33
49
53
55
62
64
65
66
67
On Screen Display (OSD)
Οθόνη Connect (Σύνδεση)
Μενού OSD Options
Παράθυρο Configuration
Παράθυρο Diagnostics
Παράθυρο Information
Παράθυρο User Settings
Παράθυρο Password
Wake On LAN
Wake on USB
OSD Logo Upload
Firmware Update
ΟΔΗΓΌΣ
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ
ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ
68
Απαιτούμενες ενέργειες πριν από την
επικοινωνία με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
68
Ελέγξτε τα παρακάτω.
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΈΣ
69
Γενικές
70
Κατανάλωση ενέργειας
71
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο
τον κόσμο
76
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία
πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
76
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα
του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν
κάποια ζημιά από λάθος του πελάτη
Άλλα
ΠΑΡΆΡΤΗΜΑ
76
78
Πίνακας περιεχομένων
3
Πίνακας περιεχομένων
79
Σωστή απόρριψη
79
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού
Εξοπλισμού)
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
80
ΕΥΡΕΤΉΡΙΟ
Πίνακας περιεχομένων
4
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Πνευματικά δικαιώματα
Τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση για λόγους
βελτίωσης της ποιότητας.
© 2014 Samsung Electronics
Τα πνευματικά δικαιώματα αυτού του εγχειριδίου ανήκουν στη Samsung Electronics.
Απαγορεύεται η χρήση ή η αναπαραγωγή ολόκληρου ή μέρους αυτού του εγχειριδίου χωρίς την
έγκριση της Samsung Electronics.
Το λογότυπο SAMSUNG είναι σήμα κατατεθέν της Samsung Electronics.
Οι ονομασίες Microsoft και Windows είναι σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation.
Οι ονομασίες VESA, DPM και DDC είναι σήματα κατατεθέντα της Video Electronics Standards
Association.

Ενδέχεται να υπάρξει χρέωση για διαχειριστικές δαπάνες σε περίπτωση που είτε

(a) κατόπιν αιτήματός σας κληθεί κάποιος τεχνικός χωρίς να διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα
στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

(b) είτε προσκομίσατε τη μονάδα σε ένα κέντρο επισκευών όπου και πάλι δεν διαπιστώθηκε
ελάττωμα στο προϊόν.
(π.χ. αμελήσατε να διαβάσατε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης).

Θα ενημερωθείτε για το ακριβές ποσόν της χρέωσης πριν από την έναρξη οποιασδήποτε
εργασίας ή κατ' οίκον επίσκεψη.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
5
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται σε αυτό το εγχειρίδιο
Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές
συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές που απεικονίζονται.
Σύμβολα προειδοποιήσεων ασφαλείας
Προειδοποίηση
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί σοβαρός
ή θανάσιμος τραυματισμός.
Προσοχή
Εάν δεν ακολουθηθούν οι οδηγίες, ενδέχεται να προκληθεί
τραυματισμός ή φθορά περιουσιακών στοιχείων.
Απαγορεύονται οι δραστηριότητες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες που φέρουν αυτό το σύμβολο.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
6
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εξασφάλιση χώρου για την εγκατάσταση
Φροντίστε να υπάρχει κάποιος χώρος γύρω από το προϊόν για εξαερισμό. Κάποια εσωτερική άνοδος
της θερμοκρασίας ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά και ζημιά στο προϊόν. Φροντίστε να αφήσετε τον
απαραίτητο χώρο, όπως φαίνεται παρακάτω, ή και περισσότερο, κατά την εγκατάσταση του
προϊόντος.

Η εξωτερική εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το προϊόν.

Αυτό το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.
Προφυλάξεις αποθήκευσης
Για πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καθαρισμού των εσωτερικών επιφανειών του προϊόντος,
επικοινωνήστε πρώτα με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών (σελίδα 71).
(Θα υπάρχει χρέωση εξυπηρέτησης).
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
7
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Προφυλάξεις για την ασφάλεια
Οι παρακάτω εικόνες είναι μόνο για αναφορά. Οι πραγματικές συνθήκες ενδέχεται να διαφέρουν από
αυτές που απεικονίζονται.
Ηλεκτρισμός και ασφάλεια
Προειδοποίηση
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια τροφοδοσίας ή φις που έχουν φθαρεί ή πρίζες
που έχουν βγει από τη θέση τους.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλά προϊόντα στην ίδια πρίζα.

Διαφορετικά, η πρίζα μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκληθεί
πυρκαγιά.
Μην αγγίζετε το φις με βρεγμένα χέρια.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Εισαγάγετε το φις μέχρι τέρμα ώστε να μην είναι χαλαρό.

Μια μη σταθερή σύνδεση μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
!
Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη πρίζα (μόνο μονωμένες συσκευές τύπου 1).

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή τραυματισμός.
!
Μην λυγίζετε και μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας με δύναμη.
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας.

Ένα φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
8
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Μην τοποθετείτε το καλώδιο τροφοδοσίας ή το προϊόν κοντά σε πηγές
θερμότητας.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εάν οι ακροδέκτες του τροφοδοτικού καλωδίου ή της πρίζας είναι καλυμμένες
από ξένη ουσία (σκόνη κ.λπ.), σκουπίστε τους με ένα στεγνό ύφασμα.
!

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Προσοχή
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν χρησιμοποιείται το προϊόν.

Το προϊόν μπορεί να καταστραφεί από βραχυκύκλωμα.
Μην χρησιμοποιείτε το καλώδιο τροφοδοσίας για άλλα προϊόντα εκτός από
εξουσιοδοτημένα προϊόντα που παρέχονται από τη Samsung.
!

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην παρεμποδίζετε το σημείο σύνδεσης του καλωδίου τροφοδοσίας με την
πρίζα.

Εάν προκύψει οποιοδήποτε πρόβλημα με το προϊόν, αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας για να διακόψετε πλήρως την τροφοδοσία του
προϊόντος.

Η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος δεν διακόπτεται πλήρως μόνο με το
πάτημα του κουμπιού λειτουργίας στο προϊόν.
Κρατήστε το φις για να αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
!
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
9
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Μην τοποθετείτε κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα επάνω στο προϊόν.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν κοντά σε πηγές θερμότητας.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Αποφεύγετε την εγκατάσταση του προϊόντος σε στενό χώρο με ελλιπή
εξαερισμό, όπως ράφια βιβλιοθήκης ή εντοιχισμένες ντουλάπες.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω αυξημένης εσωτερικής
θερμοκρασίας.
Φυλάξτε την πλαστική σακούλα συσκευασίας του προϊόντος σε μέρος όπου
δεν μπορούν να φτάσουν παιδιά.

Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε επιφάνεια που δεν είναι σταθερή ή που δονείται
(μη σταθερό ράφι, κεκλιμένη επιφάνεια κ.λπ).

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.

Η χρήση του προϊόντος σε χώρο με υπερβολικές δονήσεις ενδέχεται να
του προκαλέσει ζημιά ή να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε όχημα και μην το αφήνετε εκτεθειμένο σε σκόνη,
υγρασία (σταγόνες νερού κ.λπ.), λάδι ή καπνό.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην εκθέτετε το προϊόν στο άμεσο ηλιακό φως, σε θερμότητα ή σε θερμά
αντικείμενα, όπως φούρνο.

Διαφορετικά, ενδέχεται να μειωθεί η διάρκεια ζωής του προϊόντος ή μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην εγκαθιστάτε το προϊόν σε σημείο όπου μπορούν να φτάσουν παιδιά.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματίσει παιδιά.
Το βρώσιμο λάδι, όπως το σογιέλαιο, μπορεί να καταστρέψει ή να
παραμορφώσει το προϊόν. Μην εγκαθιστάτε το προϊόν στην κουζίνα ή κοντά σε
πάγκο κουζίνας.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
10
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Προσοχή
Προσέξτε να μην σας πέσει το προϊόν ενώ το μετακινείτε.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Ακουμπήστε κάτω το προϊόν προσεκτικά.

SAMSUNG
!
Το προϊόν μπορεί να πέσει και να σπάσει ή να προκαλέσει τραυματισμό.
Η εγκατάσταση του προϊόντος σε μη συνηθισμένο χώρο (χώρο εκτεθειμένο σε
πολλά σωματίδια σκόνης, χημικές ουσίες, ακραίες θερμοκρασίες ή πολλή
υγρασία ή σε κάποιο χώρο όπου το προϊόν πρέπει να λειτουργεί συνεχώς για
μεγάλο χρονικό διάστημα) μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την απόδοσή του.

Συμβουλευτείτε το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
(σελίδα 71) πριν από την εγκατάσταση, εάν θέλετε να εγκαταστήσετε το
προϊόν σε τέτοιο χώρο.
Μην αφήνετε ή μην τοποθετείτε το προϊόν στο δάπεδο.

Οι απότομες κινήσεις, όπως το κλότσημα, ή το υπερβολικό βάρος, όπως
το πάτημα πάνω στο προϊόν, μπορούν να οδηγήσουν σε ζημιά του
προϊόντος ή να προκαλέσουν τραυματισμό.
Λειτουργία
Προειδοποίηση
Το προϊόν διαπερνάται από ρεύμα υψηλής τάσης. Μην προσπαθήσετε να
αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε το προϊόν μόνοι
σας.


Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Για επισκευή, επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της
Samsung (σελίδα 71).
Πριν μετακινήσετε το προϊόν, απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και όλα τα άλλα συνδεδεμένα καλώδια.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο τροφοδοσίας και να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
11
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Εάν το προϊόν βγάζει ασυνήθιστο θόρυβο, μυρωδιά καμένου υλικού ή καπνό,
αποσυνδέστε αμέσως το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 71).

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Φροντίστε τα παιδιά να μην κάθονται και να μην κλοτσούν το προϊόν.

Το προϊόν μπορεί να πέσει και να τραυματιστεί σοβαρά το παιδί σας.
Εάν πέσει κάτω το προϊόν ή καταστραφεί το εξωτερικό του, απενεργοποιήστε
το προϊόν, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 71).

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην κάθεστε πάνω στο προϊόν.

Ενδέχεται να υποστεί ζημιά το περίβλημα ή οι υποδοχές σύνδεσης του
προϊόντος ή να προκληθεί τραυματισμός.
Κατά τη διάρκεια κεραυνών ή καταιγίδας, απενεργοποιήστε το προϊόν και
αφαιρέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην αφήνετε να πέσουν αντικείμενα επάνω στο προϊόν ή να το χτυπήσουν.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην μετακινείτε το προϊόν κρατώντας μόνο το καλώδιο τροφοδοσίας ή το
καλώδιο της κεραίας.

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί ζημιά στο καλώδιο και προκληθεί
βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εάν διαπιστώσετε ότι υπάρχει διαρροή αερίου, μην αγγίζετε το προϊόν και το
φις. Αερίστε αμέσως το χώρο.

Οι σπίθες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.
Μην χρησιμοποιείτε και μην φυλάσσετε εύφλεκτα σπρέι ή άλλες εύφλεκτες
ουσίες κοντά στο προϊόν.

Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
12
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Μην τοποθετείτε μεταλλικά αντικείμενα, όπως βελόνες, νομίσματα ή
τσιμπιδάκια, στις σχισμές και τις θύρες του προϊόντος. Μην τοποθετείτε
εύφλεκτα αντικείμενα, όπως χαρτιά ή σπίρτα, στις σχισμές και τις θύρες του
προϊόντος.

Εάν εισέλθει νερό ή ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 71).

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία με υγρά (βάζα, μπουκάλια κ.λπ.) ή μεταλλικά
αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

Εάν εισέλθει νερό ή ξένες ουσίες στο προϊόν, απενεργοποιήστε το,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με το Κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της Samsung (σελίδα 71).

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Προσοχή
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα εάν δεν σκοπεύετε να
χρησιμοποιήσετε το προϊόν για μεγάλο χρονικό διάστημα (όταν λείπετε σε
διακοπές κ.λπ.).

Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά λόγω συγκεντρωμένης
σκόνης, υπερθέρμανσης, βραχυκυκλώματος ή διαρροής ρεύματος.
Μην τοποθετείτε μαζί τροφοδοτικά συνεχούς ρεύματος.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Αφαιρέστε την πλαστική σακούλα από το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος
πριν το χρησιμοποιήσετε.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην αφήνετε να εισέλθει νερό στη συσκευή συνεχούς ρεύματος και μην
βρέχετε τη συσκευή.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Αποφεύγετε τη χρήση του προϊόντος σε εξωτερικούς χώρους όπου
ενδέχεται να εκτεθεί σε βροχή ή χιόνι.

Προσέχετε να μην βρέξετε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος όταν
σφουγγαρίζετε.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
13
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
Μην τοποθετείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος κοντά σε συσκευές
θέρμανσης.

Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Διατηρείτε το τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος σε χώρο με καλό εξαερισμό.
!
Μην χρησιμοποιείτε υγραντήρες ή φούρνους γύρω από το προϊόν.

Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Φυλάσσετε τα μικρά εξαρτήματα που συνοδεύουν το προϊόν μακριά από μικρά
παιδιά.
!
Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στο προϊόν.

Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυματισμός.
Μην αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του ήχου όταν χρησιμοποιείτε
ακουστικά.

Ο ήχος, και ιδιαίτερα σε υψηλή ένταση, μπορεί μακροπρόθεσμα να
επηρεάσει την ακοή.
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν
14
1
1.1
Προετοιμασία
Έλεγχος των μερών
1.1.1 Έλεγχος των μερών


Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπει κάποιο
εξάρτημα.
Η όψη των μερών και των αντικειμένων που πωλούνται ξεχωριστά ενδέχεται να διαφέρει από
την εικόνα.
Εξαρτήματα
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
Κάρτα εγγύησης
Εγχειρίδιο χρήσης
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες
περιοχές)
Προϊόν
Καλώδιο τροφοδοσίας
Βάση
Βίδα (M4 X L8)
Τροφοδοτικό DC
Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.
1 Προετοιμασία
15
1
Προετοιμασία
Αντικείμενα που πωλούνται ξεχωριστά
Τα παρακάτω είδη μπορούν να αγοραστούν στο πλησιέστερο κατάστημα.
Καλώδιο LAN
Καλώδιο USB
Καλώδιο HDMI-DVI
Καλώδιο DVI
Καλώδιο DVI-RGB
Καλώδιο DP
Ποντίκι (USB)
Πληκτρολόγιο
Μικρόφωνο
Ακουστικά
1 Προετοιμασία
16
1
1.2
Προετοιμασία
Μέρη
1.2.1 Πρόσοψη
Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
A
Θύρες
Περιγραφή
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του προϊόντος.
Πατήστε το κουμπί
για δύο δευτερόλεπτα.
Συνδέεται σε μια συσκευή εξόδου ήχου, όπως ακουστικά.
Συνδέστε σε μικρόφωνο.
Σύνδεση σε συσκευή USB.


Συνιστάται η σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού στις θύρες
[
(2.0)].
Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί εξωτερικός σκληρός δίσκος στην
ειδική θύρα [
(2.0) HDD]. Συνιστάται να χρησιμοποιείτε μια
φορητή μονάδα σκληρού δίσκου με εξωτερική τροφοδοσία και
προσαρμογέα ισχύος.
1 Προετοιμασία
17
1
Προετοιμασία
Θύρες
Περιγραφή
Σύνδεση σε συσκευή USB.
A
Ηχείο
1 Προετοιμασία
18
1
Προετοιμασία
1.2.2 Πίσω πλευρά
Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα. Οι προδιαγραφές
ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της ποιότητας.
Θύρες
Περιγραφή
Σύνδεση σε συσκευή USB.
Συνδέστε στην οθόνη, χρησιμοποιώντας το καλώδιο DP.
Η έξοδος ήχου μέσω της θύρας [DP OUT] δεν υποστηρίζεται.
Συνδέστε στην οθόνη, χρησιμοποιώντας το καλώδιο DVI.
Η θύρα υποστηρίζει ψηφιακή και αναλογική έξοδο.
Για να χρησιμοποιήσετε αναλογική έξοδο, συνδέστε στη θύρα
μια συσκευή χρησιμοποιώντας καλώδιο DVI-RGB (πωλείται
ξεχωριστά).
Συνδέεται σε δίκτυο μέσω του καλωδίου LAN.
Συνδέεται στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.
1 Προετοιμασία
19
1
1.3
Προετοιμασία
Εγκατάσταση
1.3.1 Τοποθέτηση της βάσης


Το χρώμα και το σχήμα των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει από την εικόνα.
Οι προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
ποιότητας.
Αυτό το προϊόν μπορεί να τοποθετηθεί σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη.
Κατακόρυφη τοποθέτηση
Οριζόντια τοποθέτηση
1 Προετοιμασία
20
1
Προετοιμασία
1.3.2 Σύνδεση προϊόντων
4
A
Σημειώσεις





Κατά τη σύνδεση του προϊόντος σε μια οθόνη, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα κενό τουλάχιστον
10 εκ. γύρω από τη διάταξη του προϊόντος και της οθόνης.
Κατά τη σύνδεση του προϊόντος σε μια οθόνη, συνιστάται η σύνδεση του προϊόντος στη βάση
οριζόντια. Μην το συνδέετε κατακόρυφα.
Οι διαστάσεις του προϊόντος είναι 100 x 100 χιλ. σύμφωνα με τα πρότυπα VESA. Βεβαιωθείτε
ότι χρησιμοποιείτε βίδες συμβατές με VESA. Η χρήση βιδών που δεν είναι συμβατές με τα
πρότυπα VESA ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο προϊόν ή να έχει ως αποτέλεσμα την
πτώση του προϊόντος που έχει συνδεθεί. Η Samsung δεν ευθύνεται για ζημιές που σχετίζονται
με τη χρήση άλλων εξαρτημάτων μη συμβατών με VESA.
Μη χρησιμοποιείτε βίδες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα VESA.
Για να συνδέσετε ένα προϊόν στην οθόνη, ευθυγραμμίστε και προσαρτήστε σταθερά τη βάση
( A ) στις υποδοχές της οθόνης.
1 Προετοιμασία
21
1
Προετοιμασία
1.3.3 Αντικλεπτική κλειδαριά
Μια αντικλεπτική κλειδαριά επιτρέπει την ασφαλή χρήση του προϊόντος ακόμα κι όταν βρίσκεστε σε
δημόσιους χώρους. Το σχήμα της ασφάλειας και η μέθοδος κλειδώματος εξαρτάται από τον
κατασκευαστή. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά
για λεπτομέρειες. Η συσκευή κλειδώματος πωλείται ξεχωριστά.
Για να ασφαλίσει μια αντικλεπτική κλειδαριά:
1
Στερεώστε το καλώδιο της αντικλεπτικής σας κλειδαριάς σε ένα βαρύ αντικείμενο, όπως είναι ένα
γραφείο.
2
3
4
Περάστε το ένα άκρο του καλωδίου μέσα από το βρόχο που υπάρχει στο άλλο άκρο.
Τοποθετήστε την κλειδαριά Kensington στην υποδοχή ασφάλειας στο πλάι της οθόνης.
Κλειδώστε την ασφάλεια.



Μπορείτε να αγοράσετε μια αντικλεπτική κλειδαριά ξεχωριστά.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη δική σας αντικλεπτική κλειδαριά για
λεπτομέρειες.
Μπορείτε να αγοράσετε αντικλεπτικές κλειδαριές από καταστήματα ηλεκτρονικών ή μέσω
Διαδικτύου.
1 Προετοιμασία
22
2
2.1
Χρήση του "PCoIP"
Τι είναι το "PC over IP"?

Το προϊόν λαμβάνει εικόνες από το κωδικοποιημένο αρχείο στον υπολογιστή-διακομιστή μέσω
LAN και στη συνέχεια αποκωδικοποιεί και εμφανίζει τις εικόνες στις συνδεδεμένες συσκευές
απεικόνισης. Εάν έχει συνδεθεί μόνο μία συσκευή απεικόνισης στη θύρα DP του προϊόντος, το
προϊόν μπορεί να υποστηρίζει τη μεμονωμένη συσκευή απεικόνισης σε μια μέγιστη ανάλυση
2560 x 1600. Εάν έχουν συνδεθεί δύο συσκευές απεικόνισης ταυτόχρονα στις θύρες DP και
DVI-I OUT, το προϊόν μπορεί να υποστηρίζει και τις δύο οθόνες σε μια μέγιστη ανάλυση
1920 x 1200.

Το προϊόν συνδέεται σε έναν υπολογιστή-διακομιστή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται βελτιωμένη
ασφάλεια και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης στο Internet, δημιουργίας εγγράφων και
επεξεργασίας εικόνων χρησιμοποιώντας τον υπολογιστή-διακομιστή. Οι θύρες USB που
παρέχονται σάς επιτρέπουν να συνδέετε και να χρησιμοποιείτε εξωτερικές συσκευές εισόδου.
2 Χρήση του "PCoIP"
23
2
2.2
Χρήση του "PCoIP"
Σύνδεση για χρήση "PCoIP"
Μη συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας πριν συνδέσετε όλα τα υπόλοιπα καλώδια.
Πριν συνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, φροντίστε πρώτα να συνδέσετε μια συσκευή πηγής.
2.2.1 Σύνδεση μέσω καλωδίου DP
DP OUT
1
DP IN
Συνδέστε το καλώδιο DP στη θύρα [DP OUT] στο πίσω μέρος του προϊόντος και στη θύρα
[DP IN] του υπολογιστή.
Η έξοδος ήχου μέσω της θύρας [DP OUT] δεν υποστηρίζεται.
2 Χρήση του "PCoIP"
24
2
Χρήση του "PCoIP"
2.2.2 Σύνδεση σε δευτερεύουσα οθόνη
1
DVI-I OUT
DVI IN
DVI-I OUT
RGB IN
DVI-I OUT
HDMI IN
Συνδέστε το καλώδιο DVI, DVI-RGB ή DVI-HDMI (πωλείται ξεχωριστά) στη θύρα [DVI-I OUT]
στην πίσω πλευρά του προϊόντος και στη θύρα [DVI IN], [RGB IN] ή [HDMI IN] στον υπολογιστή.



Η θύρα [DVI-I OUT] προορίζεται για μια δευτερεύουσα οθόνη.
Συνδέστε στη θύρα [DVI-I OUT] μια δευτερεύουσα οθόνη όταν απαιτείται λειτουργία διπλής
απεικόνισης.
Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI-RGB (πωλείται ξεχωριστά) εάν θέλετε απεικόνιση
αναλογικού σήματος. Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο DVI ή DVI-HDMI (πωλείται ξεχωριστά) εάν
θέλετε απεικόνιση ψηφιακού σήματος.
2 Χρήση του "PCoIP"
25
2
Χρήση του "PCoIP"
2.2.3 Σύνδεση ακουστικών
1
Συνδέστε τα ακουστικά στην υποδοχή [
] στην πρόσοψη του προϊόντος.
2.2.4 Σύνδεση μικροφώνου
1
Συνδέστε το μικρόφωνο στην υποδοχή [
] στην πρόσοψη του προϊόντος.
2 Χρήση του "PCoIP"
26
2
Χρήση του "PCoIP"
2.2.5 Σύνδεση LAN
LAN
1
Συνδέστε το καλώδιο LAN στη θύρα [LAN] στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2 Χρήση του "PCoIP"
27
2
Χρήση του "PCoIP"
2.2.6 Σύνδεση συσκευών USB
(2.0) HDD
(2.0)
A
1
Συνδέστε τις συσκευές USB στις θύρες



στην μπροστινή ή την πίσω πλευρά του προϊόντος.
Το πληκτρολόγιο και το ποντίκι πρέπει να συνδέονται στη θύρα [
(2.0)].
Κατά τη σύνδεση εξωτερικού σκληρού δίσκου, χρησιμοποιήστε τη θύρα [
(2.0) HDD].
Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε εξωτερικό σκληρό δίσκο με δικό του προσαρμογέα ισχύος.
Βεβαιωθείτε ότι μια συσκευή που απαιτεί 0,5 A όπως ένας εξωτερικός σκληρός δίσκος,
συνδέεται στην ειδική θύρα [
(2.0) HDD].
A
Θύρες
Μέγιστο ρεύμα εξόδου για
σκληρό δίσκο [
(2.0) HDD]
Κατά τη χρήση σκληρού δίσκου
[
(2.0)] + [
(2.0) HDD]
ταυτόχρονα
1,0 A
Κατά τη χρήση μόνο σκληρού
δίσκου [
(2.0) HDD]
1,5 A
2 Χρήση του "PCoIP"
28
2
Χρήση του "PCoIP"
2.2.7 Σύνδεση στην παροχή ρεύματος

Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στο τροφοδοτικό συνεχούς ρεύματος.
Στη συνέχεια, συνδέστε τον προσαρμογέα ισχύος στη θύρα [DC 14V] στην πίσω πλευρά του
προϊόντος.
Έπειτα συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
DC 14V
Η τάση εισόδου αλλάζει αυτόματα.
2 Χρήση του "PCoIP"
29
2
2.3
Χρήση του "PCoIP"
Σύνδεση στον κεντρικό υπολογιστή μέσω του
καλωδίου LAN
!
"#$%&
&'(&)
1
Κεντρικός
υπολογιστής
2
HUB
3
4 NX-N2
Καλώδιο LAN
1
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην υποδοχή ρεύματος στο πίσω μέρος του προϊόντος.
2
Συνδέστε το ποντίκι και το πληκτρολόγιο στις θύρες USB.
3
Συνδέστε τη θύρα LAN στο πίσω μέρος του προϊόντος με το διανομέα.
4
Συνδέστε το διανομέα με τη θύρα LAN του κεντρικού υπολογιστή.
Ο κεντρικός υπολογιστής θα πρέπει να έχει μία διεύθυνση IP.
Αφού συνδέσε το LAN και ρυθμίσετε τη διεύθυνση IP μπορείτε να δείτε την οθόνη του κεντρικού
υπολογιστή στην οθόνη σας.
Χρησιμοποιήστε τη θύρα USB για να συνδέσετε μια εξωτερική συσκευή αποθήκευσης (π.χ. DSC,
MP3, εξωτερικό δίσκο κ.ά.).
Η σύνδεση ενός κεντρικού υπολογιστή με πολλές συσκευές-πελάτες είναι δυνατή μόνο αν έχει
εγκατασταθεί στον κεντρικό υπολογιστή μια λύση εικονικοποίησης, όπως το vmware.
2 Χρήση του "PCoIP"
30
2
2.4
Χρήση του "PCoIP"
"PCoIP"
2.4.1 On Screen Display (OSD)
Το τοπικό περιβάλλον χρήσης με ενδείξεις οθόνης (OSD) προβάλλεται στο χρήστη όταν η συσκευή
τίθεται σε λειτουργία και δεν βρίσκεται σε εξέλιξη καμία περίοδος λειτουργίας PCoIP.
Το μενού επιλογών στην οθόνη (OSD) επιτρέπει στο χρήστη να συνδέεται σε μια συσκευή κεντρικού
υπολογιστή μέσω του παραθύρου Connect.
Το παράθυρο Connect επιτρέπει την πρόσβαση στη σελίδα Options, η οποία παρέχει κάποιες από
τις λειτουργίες που παρέχονται από τη διεπαφή διαχείρισης μέσω web.
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στη σελίδα Options, κάντε κλικ στο μενού Options στο παράθυρο
Connect.
2.4.2 Οθόνη Connect (Σύνδεση)
Το παράθυρο Connect εμφανίζεται κατά την εκκίνηση εκτός εάν ο υπολογιστής-πελάτης έχει
διαμορφωθεί για διαχειριζόμενη εκκίνηση ή αυτόματη επανασύνδεση.
Μπορείτε να αλλάξετε το λογότυπο που εμφανίζεται πάνω από το κουμπί Connect
πραγματοποιώντας αποστολή μιας εικόνας αντικατάστασης μέσω του μενού Upload της διεπαφής
διαχείρισης μέσω web.
Κουμπί Connect
Κάντε κλικ στο κουμπί Connect για να ξεκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας PCoIP. Όταν εκκρεμεί η
περίοδος λειτουργίας PCoIP, το τοπικό περιβάλλον χρήσης με μενού επιλογών στην οθόνη (OSD)
εμφανίζει ένα μήνυμα εκκρεμότητας σύνδεσης. Όταν δημιουργηθεί η σύνδεση, το τοπικό περιβάλλον
χρήσης με μενού επιλογών στην οθόνη (OSD) εξαφανίζεται και εμφανίζεται η εικόνα της περιόδου
λειτουργίας.
Εικόνα 2-1: OSD οθόνης σύνδεσης (σύνδεση)
2 Χρήση του "PCoIP"
31
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.3 Μενού OSD Options
Με την επιλογή του μενού Options εμφανίζεται μια λίστα επιλογών. Το μενού Options περιέχει τις
OSD:

Configuration
Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε διάφορες ρυθμίσεις για τη συσκευή όπως
ρυθμίσεις δικτύου, τύπο περιόδου λειτουργίας, γλώσσα και άλλες ρυθμίσεις.

Diagnostics
Η επιλογή αυτή σάς βοηθά στην αντιμετώπιση προβλημάτων της συσκευής.

Information
Η επιλογή αυτή σάς επιτρέπει να εμφανίζετε κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με τη συσκευή.

User Settings
Η επιλογή αυτή επιτρέπει στο χρήστη να ορίζει τις λειτουργίες certificate checking mode, Mouse,
Keyboard, Display Topology, καθώς και την ποιότητα εικόνας με πρωτόκολλο PCoIP.
Ο ορισμός μιας επιλογής εμφανίζει ένα παράθυρο ρυθμίσεων.
Εικόνα 2-2: Μενού OSD Options
2 Χρήση του "PCoIP"
32
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.4 Παράθυρο Configuration
Η επιλογή Configuration στη διεπαφή διαχείρισης μέσω web και στο μενού επιλογών στην οθόνη
(OSD) σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε διάφορες ρυθμίσεις για τη συσκευή.
Οι καρτέλες στο παράθυρο Configuration είναι οι εξής:

Network

IPv6

SCEP

Label

Discovery

Session

Language

Power

Display

Access

Audio

Reset
Κάθε καρτέλα περιέχει τα ακόλουθα κουμπιά: OK, Cancel και Apply. Τα κουμπιά αυτά επιτρέπουν
στον διαχειριστή να αποδέχεται ή να ακυρώνει τις αλλαγές που γίνονται.




Οι επιλογές διαμόρφωσης του μενού OSD αποτελούν ένα υποσύνολο των διαθέσιμων
επιλογών της διεπαφής διαχείρισης μέσω web.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com για
περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις καρτέλες SCEP, Label και Access.
Για βέλτιστη απόδοση, εγκαταστήστε το Teradici Audio Driver στην εικονική συσκευή σας (VM)
και επιλέξτε το ως την προεπιλεγμένη συσκευή αναπαραγωγής.
Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε την Teradici Support Site στη διεύθυνση
http://techsupport.teradici.com και συνδεθείτε.
Μεταβείτε στο Download Center
Teradici Virtual Audio Driver.
2 Χρήση του "PCoIP"
33
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Network
Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου κεντρικού υπολογιστή και υπολογιστή-πελάτη από
τη σελίδα Initial Setup ή Network. Αφού ενημερώσετε τις παραμέτρους αυτής της σελίδας, κάντε κλικ
στην επιλογή Apply για να αποθηκεύσετε τις αλλαγές.
Οι παράμετροι δικτύου μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με τη χρήση της διεπαφής διαχείρισης
μέσω web.
Εικόνα 2-3: Διαμόρφωση του Network

Enable DHCP
Όταν ενεργοποιηθεί η εντολή Enable DHCP, η συσκευή θα επικοινωνήσει με έναν διακομιστή
DHCP ώστε να της εκχωρηθεί μια διεύθυνση IP, μάσκα υποδικτύου, διεύθυνση IP πύλης και
διακομιστές DNS. Όταν απενεργοποιηθεί, η συσκευή επιτρέπει την μη αυτόματη ρύθμιση των
παραμέτρων αυτών.

IP Address
Η διεύθυνση IP της συσκευής. Εάν η επιλογή DHCP είναι απενεργοποιημένη, θα πρέπει να
ορίσετε αυτό το πεδίο σε μια έγκυρη διεύθυνση IP. Εάν η επιλογή DHCP είναι ενεργοποιημένη,
δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.

Subnet Mask
Η μάσκα δευτερεύοντος δικτύου της συσκευής. Εάν η επιλογή DHCP είναι απενεργοποιημένη,
θα πρέπει να ορίσετε αυτό το πεδίο σε μια έγκυρη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου. Εάν η επιλογή
DHCP είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.
Ενδέχεται να διαμορφωθεί μη έγκυρος συνδυασμός διεύθυνσης IP/μάσκας δευτερεύοντος
δικτύου (για παράδειγμα μη έγκυρη μάσκα), γεγονός που κάνει αυτή τη συσκευή μη
προσβάσιμη. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά τη μάσκα δευτερεύοντος δικτύου.
2 Χρήση του "PCoIP"
34
2
Χρήση του "PCoIP"

Gateway
Η διεύθυνση IP της πύλης της συσκευής. Εάν έχει ενεργοποιηθεί το DHCP, η συμπλήρωση
αυτού του πεδίου απαιτείται. Εάν η επιλογή DHCP είναι ενεργοποιημένη, δεν μπορείτε να
επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο.

Primary DNS Server
Η διεύθυνση IP του πρωτεύοντος DNS της συσκευής. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. Εάν η
διεύθυνση IP του διακομιστή DNS έχει διαμορφωθεί με τη χρήση της Διαχείρισης συνδέσεων, η
διεύθυνση μπορεί να οριστεί ως FQDN αντί για διεύθυνση IP.

Secondary DNS Server
Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος DNS της συσκευής. Αυτό το πεδίο είναι προαιρετικό. Εάν η
διεύθυνση IP του διακομιστή DNS έχει διαμορφωθεί με τη χρήση της Διαχείρισης συνδέσεων, η
διεύθυνση μπορεί να οριστεί ως FQDN αντί για διεύθυνση IP.

Domain Name
Το όνομα του χρησιμοποιούμενου τομέα (για παράδειγμα 'domain.local'). Αυτό το πεδίο είναι
προαιρετικό. Αυτό το πεδίο ορίζει τον κεντρικό υπολογιστή ή τον τομέα του υπολογιστή-πελάτη.

FQDN
Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα (Fully Qualified Domain Name) για τον κεντρικό
υπολογιστή ή τον υπολογιστή-πελάτη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι pcoip-host-<MAC> ή
pcoipportal-<MAC> όπου <MAC> είναι η διεύθυνση MAC του κεντρικού υπολογιστή ή
υπολογιστή-πελάτη. Το όνομα τομέα προσαρτάται εάν χρησιμοποιείται (για παράδειγμα pcoiphost-<MAC>.domain.local). Αυτό το πεδίο είναι μόνο για ανάγνωση σε αυτή τη σελίδα.

Ethernet Mode
Σας επιτρέπει να διαμορφώνετε τη λειτουργία Ethernet mode του κεντρικού υπολογιστή ή του
υπολογιστή-πελάτη ως:

Auto

100 Mbps Full-Duplex

10 Mbps Full-Duplex
Όταν επιλέγετε 10 Mbps Full-Duplex ή 100 Mbps Full-Duplex και στη συνέχεια κάνετε κλικ στην
επιλογή Apply, εμφανίζεται ένα μήνυμα προειδοποίησης.
"Προειδοποίηση: Όταν η επιλογή "Αυτόματη διαπραγμάτευση" είναι απενεργοποιημένη στη
συσκευή PCoIP, θα πρέπει να απενεργοποιηθεί και στον μεταγωγέα. Επιπλέον, η συσκευή
PCoIP και ο μεταγωγέας πρέπει να διαμορφωθούν ώστε να χρησιμοποιούν τις ίδιες
παραμέτρους ταχύτητας και αμφίδρομης λειτουργίας. Οι διαφορετικές παράμετροι ενδέχεται να
έχουν ως αποτέλεσμα την απώλεια της συνδεσιμότητας του δικτύου. Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να
συνεχίσετε;" Κάντε κλικ στο OK για να αλλάξετε την παράμετρο.
Θα πρέπει να ορίζετε πάντα την επιλογή Ethernet Mode σε Auto και να χρησιμοποιείτε μόνο
τις επιλογές 10 Mbps Full-Duplex ή 100 Mbps Full-duplex όταν ο υπόλοιπος δικτυακός
εξοπλισμός (για παράδειγμα μεταγωγέας) έχει διαμορφωθεί επίσης για να λειτουργεί σε
10 Mbps Full-Duplex ή 100 Mbps Full-duplex. Μια λανθασμένα διαμορφωμένη λειτουργία
2 Χρήση του "PCoIP"
35
2
Χρήση του "PCoIP"
Ethernet Mode ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να λειτουργεί το δίκτυο σε ημιαμφίδρομη
λειτουργία η οποία δεν υποστηρίζεται από το πρωτόκολλο PCoIP. Η περίοδος λειτουργίας θα
υποβαθμιστεί σημαντικά και η λειτουργία της ενδεχομένως θα λήξει.

Enable 802.1X Security: Εάν το συνδεδεμένο δίκτυο υποστηρίζει 802.1x, η επιλογή
Enable 802.1X Security πρέπει να είναι ενεργοποιημένη και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
προστατευμένες συσκευές με έλεγχο ταυτότητας. Εάν η επιλογή Enable 802.1X Security είναι
ενεργοποιημένη, διαμορφώστε τις ρυθμίσεις Authentication, Identity και Client Certificate.
Η επιλογή TLS (Transport Layer Security) υποστηρίζεται αυτή τη στιγμή μόνο ως πρωτόκολλο
ελέγχου ταυτότητας.

Identity: Εισαγάγετε το αναγνωριστικό προϊόντος που θα χρησιμοποιείται στο δίκτυο.

Client Certificate: Επιλέξτε ένα πιστοποιητικό που έχει μεταφορτωθεί από τη σελίδα Certificate
Upload.
2 Χρήση του "PCoIP"
36
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα IPv6
Η σελίδα IPv6 σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε το IPv6 για συσκευές PCoIP που είναι συνδεδεμένες
στο δίκτυο IPv6.
Όταν κάνετε μια αλλαγή σε μία από τις ρυθμίσεις σε αυτή τη σελίδα, θα πρέπει να κάνετε
επανεκκίνηση της συσκευής σας ώστε να ισχύσει η αλλαγή.
Εικόνα 2-4: Διαμόρφωση του IPv6

Enable IPv6
Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο ώστε να ενεργοποιήσετε το IPv6 για τις συσκευές PCoIP.

Link Local Address
Αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα.

Gateway
Εισαγάγετε τη διεύθυνση πύλης.

Enable DHCPv6
Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο για να ρυθμίσετε το Dynamic Host Configuration Protocol version 6
(DHCPv6) για τη συσκευή σας.

Primary DNS
Η διεύθυνση IP του πρωτεύοντος DNS της συσκευής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
DHCPv6, αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από τον διακομιστή DHCPv6.

Secondary DNS
Η διεύθυνση IP του δευτερεύοντος DNS της συσκευής. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή
DHCPv6, αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από τον διακομιστή DHCPv6.
2 Χρήση του "PCoIP"
37
2
Χρήση του "PCoIP"

Domain Name
Το χρησιμοποιούμενο όνομα τομέα (για παράδειγμα 'domain.local') για τον κεντρικό υπολογιστή
ή τον υπολογιστή-πελάτη. Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή DHCPv6, αυτό το πεδίο
συμπληρώνεται αυτόματα από τον διακομιστή DHCPv6.

FQDN
Το πλήρως προσδιορισμένο όνομα τομέα για τον κεντρικό υπολογιστή ή τον υπολογιστή-πελάτη.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή DHCPv6, αυτό το πεδίο συμπληρώνεται αυτόματα από τον
διακομιστή DHCPv6.

Enable SLAAC
Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο για να ορίσετε την επιλογή αυτόματης διαμόρφωσης διευθύνσεων
χωρίς κατάσταση (SLAAC) για τις συσκευές σας.

Enable Manual Address
Ενεργοποιήστε αυτό το πεδίο για να ορίσετε μια μη αυτόματη (στατική) διεύθυνση για τη
συσκευή.

Manual Address
Εισαγάγετε τη διεύθυνση IP για τη συσκευή.
2 Χρήση του "PCoIP"
38
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Label
Η σελίδα Label είναι διαθέσιμη από τον κεντρικό υπολογιστή ή τον υπολογιστή-πελάτη. Η σελίδα
Label σάς επιτρέπει να προσθέτετε πληροφορίες για τη συσκευή.
Οι παράμετροι ετικέτας πύλης μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με τη χρήση της διεπαφής
διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-5: Διαμόρφωση του Label

PCoIP Device Name
Το πεδίο PCoIP Device Name επιτρέπει στο διαχειριστή να δώσει ένα λογικό όνομα στον
κεντρικό υπολογιστή ή στην πύλη. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι pcoip-host-MAC ή pcoip-portalMAC όπου MAC είναι η διεύθυνση MAC του κεντρικού υπολογιστή ή της πύλης.

PCoIP Device Description
Μια περιγραφή και πρόσθετες πληροφορίες όπως η τοποθεσία του τελικού σημείου για τη
συσκευή. Το υλικολογισμικό δεν χρησιμοποιεί αυτό το πεδίο. Παρέχεται μόνο για χρήση από το
διαχειριστή.

Generic Tag
Πληροφορίες γενικών ετικετών σχετικά με τη συσκευή. Το υλικολογισμικό δεν χρησιμοποιεί αυτό
το πεδίο. Παρέχεται μόνο για χρήση από το διαχειριστή.
2 Χρήση του "PCoIP"
39
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Discovery
Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις στη σελίδα Discovery για να διαγράψετε τους κεντρικούς υπολογιστές
και υπολογιστές-πελάτες που έχουν εντοπιστεί στο σύστημα PCoIP και να μειώσετε σημαντικά την
απαιτούμενη προσπάθεια για διαμόρφωση και συντήρηση περίπλοκων συστημάτων.
Αυτός ο μηχανισμός εντοπισμού είναι ανεξάρτητος από τον εντοπισμό DNS SRV.
Προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει ο εντοπισμός SLP, οι δρομολογητές πρέπει να είναι
διαμορφωμένοι ώστε να προωθούν την κυκλοφορία πολυεκπομπής μεταξύ των δευτερευόντων
δικτύων. Ο εντοπισμός DNS-SRV είναι ο συνιστώμενος μηχανισμός εντοπισμού επειδή οι
περισσότερες υλοποιήσεις δεν το επιτρέπουν αυτό.
Εικόνα 2-6: Διαμόρφωση του Discovery

Enable Discovery
Αν ενεργοποιηθεί η επιλογή Enable Discovery, η συσκευή θα εντοπίσει δυναμικά τις ομότιμες
συσκευές χρησιμοποιώντας εντοπισμό SLP, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη πληροφόρηση
σχετικά με τις θέσεις τους στο δίκτυο. Αυτό μπορεί να περιορίσει σημαντικά τις εργασίες ρύθμισης
παραμέτρων και συντήρησης για τα περίπλοκα συστήματα.
Ο εντοπισμός SLP απαιτεί τη διαμόρφωση των δρομολογητών ώστε να επιτρέπεται η
πολυεκπομπή. Ο εντοπισμός DNS-SRV είναι η συνιστώμενη μέθοδος.
2 Χρήση του "PCoIP"
40
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Session
Η σελίδα Session σάς επιτρέπει να διαμορφώνετε τον τρόπο με τον οποίο η συσκευή κεντρικού
υπολογιστή ή υπολογιστή-πελάτη συνδέεται σε ή δέχεται συνδέσεις από ομότιμες συσκευές.
Οι παράμετροι περιόδου λειτουργίας μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με τη χρήση της διεπαφής
διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-7: Διαμόρφωση του Session

Connection Type
Επιλέξτε Direct to Host από τη σελίδα "Session" (Περίοδος λειτουργίας) για να εμφανίσετε τα
παρακάτω στοιχεία ρυθμίσεων:


Direct to Host: Σύνδεση σε έναν υπολογιστή ή ένα σταθμό εργασίας με εγκατεστημένη Host Card.
DNS Name or IP Address: Εισαγάγετε το όνομα DNS ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή
στον οποίο θα συνδεθείτε.
Εικόνα 2-8: Διαμόρφωση του Connection Type
2 Χρήση του "PCoIP"
41
2
Χρήση του "PCoIP"
Όταν επιλέγετε έναν τύπο View Connection Server από τη σελίδα "Session"
(Περίοδος λειτουργίας), εμφανίζονται συγκεκριμένες επιλογές διαμόρφωσης.

View Connection Server: Σύνδεση στο διακομιστή
VMware VDI (Virtual Desktop Infrastructure). Το VMware VDI είναι μια λύση εικονικού
επιτραπέζιου υπολογιστή.

DNS Name or IP Address: Εισαγάγετε το όνομα DNS ή τη διεύθυνση IP του διακομιστή
VMware View Connection.
Εικόνα 2-9: Διαμόρφωση του Connection Type

Advanced
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com για
περισσότερες λεπτομέρειες.
2 Χρήση του "PCoIP"
42
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Language
Η σελίδα Language σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη γλώσσα της διεπαφής χρήστη.


Η ρύθμιση αυτή επηρεάζει το τοπικό περιβάλλον χρήσης με μενού επιλογών στην οθόνη
(OSD). Είναι διαθέσιμη μόνο στον υπολογιστή-πελάτη.
Οι παράμετροι γλώσσας μπορούν επίσης να διαμορφωθούν με τη χρήση της διεπαφής
διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-10: Διαμόρφωση του Language

Language
Διαμόρφωση της γλώσσας του μενού επιλογών στην οθόνη (OSD). Η ρύθμιση αυτή ορίζει τη
γλώσσα μόνο για το μενού επιλογών στην οθόνη (OSD). Δεν επηρεάζει τη ρύθμιση της γλώσσας
για την τρέχουσα περίοδο λειτουργίας χρήστη.
Υποστηριζόμενες γλώσσες: English, French, German, Greek, Spanish, Italian, Portuguese,
Korean, Japanese, Traditional Chinese, Simplified Chinese

Keyboard Layout
Αλλάξτε τη διάταξη του πληκτρολογίου. Όταν ο χρήστης ξεκινά μια περίοδο λειτουργίας, η
ρύθμιση αυτή ελέγχεται μέσω του εικονικού μηχανήματος. Εάν η ρύθμιση Αντικείμενο πολιτικής
ομάδας (GPO) των Windows έχει οριστεί ώστε να επιτρέπει τη ρύθμιση της διάταξης του
πληκτρολογίου, η ρύθμιση εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της περιόδου λειτουργίας του χρήστη.
Εάν η ρύθμιση Αντικείμενο πολιτικής ομάδας (GPO) των Windows δεν έχει οριστεί ώστε να
επιτρέπει αυτή τη ρύθμιση, η ρύθμιση δεν εφαρμόζεται.
2 Χρήση του "PCoIP"
43
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Power
Εικόνα 2-11: Διαμόρφωση του Power

OSD Screen-Saver Timeout (όταν δεν υπάρχει σύνδεση σε κάποια περίοδο λειτουργίας): Οι
συνδεδεμένες οθόνες θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής εάν παραμείνουν ανενεργές για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (σε δευτερόλεπτα). Εισαγάγετε "0" εάν δεν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.

Display Suspend Timeout (όταν υπάρχει σύνδεση σε κάποια περίοδο λειτουργίας): Οι
συνδεδεμένες οθόνες θα μεταβούν σε λειτουργία αναμονής εάν παραμείνουν ανενεργές για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (σε δευτερόλεπτα). Εισαγάγετε "0" εάν δεν θέλετε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.
2 Χρήση του "PCoIP"
44
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Display
Η σελίδα Display σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία παράκαμψης
Extended Display Identification Data(EDID).
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω του OSD.
Σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας, η λειτουργία GPU στον κεντρικό υπολογιστή θέτει ερώτημα στην
οθόνη που είναι συνδεδεμένη στο zero client για να προσδιορίσει τις δυνατότητες της οθόνης.
Σε κάποιες περιπτώσεις, μια οθόνη μπορεί να συνδεθεί σε έναν υπολογιστή-πελάτη με τρόπο που να
μην επιτρέπει στον υπολογιστή-πελάτη την ανάγνωση των πληροφοριών EDID, όπως κατά τη
σύνδεση μέσω κάποιων συσκευών KVM. Οι επιλογές σε αυτή τη σελίδα διαμορφώνουν τον
υπολογιστή-πελάτη ώστε να κοινοποιεί τις προεπιλεγμένες πληροφορίες EDID στο GPU.
Η ενεργοποίηση της παράκαμψης οθόνης επιβάλλει τη χρήση των στοιχείων οθόνης της
προεπιλεγμένης οθόνης, που ενδέχεται να μην είναι συμβατές με την συνδεδεμένη οθόνη, γεγονός
που θα έχει ως αποτέλεσμα μια κενή οθόνη. Ενεργοποιείτε τη λειτουργία παράκαμψης οθόνης μόνο
όταν δεν υπάρχουν έγκυρες πληροφορίες EDID και τα χαρακτηριστικά της οθόνης είναι γνωστά.
Εικόνα 2-12: Διαμόρφωση του Display

Enable Attached Display Override
Η επιλογή αυτή προορίζεται για παλαιότερα συστήματα. Διαμορφώνει τον υπολογιστή-πελάτη
ώστε να αποστέλλει προεπιλεγμένες πληροφορίες EDID στον κεντρικό υπολογιστή όταν δεν είναι
δυνατή η ανίχνευση μιας οθόνης ή όταν δεν είναι συνδεδεμένη στον υπολογιστή-πελάτη.
Σε εκδόσεις Windows παλαιότερες των Windows 7, εάν ο κεντρικός υπολογιστής δεν είχε
πληροφορίες EDID, θα θεωρούσε ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένες οθόνες και δεν θα έκανε εκ
νέου έλεγχο. Αυτή η επιλογή διασφαλίζει ότι ο κεντρικός υπολογιστής θα έχει πάντα πληροφορίες
EDID όταν κάποιος υπολογιστής-πελάτης βρίσκεται σε ενεργή περίοδο λειτουργίας.
Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η επιλογή, εμφανίζονται οι παρακάτω προεπιλεγμένες αναλύσεις:
2 Χρήση του "PCoIP"
45
2
Χρήση του "PCoIP"

2560x1600 στα 60 Hz

2048x1152 στα 60 Hz

1920x1440 στα 60 Hz

1920x1200 στα 60 Hz

1920x1080 στα 60 Hz

1856x1392 στα 60 Hz

1792x1344 στα 60 Hz

1680x1050 στα 60 Hz

1600x1200 στα 60 Hz

1600x900 στα 60 Hz

1440x900 στα 60 Hz

1400x1050 στα 60 Hz

1366x768 στα 60 Hz

1360x768 στα 60 Hz

1280x1024 στα 60 Hz

1280x960 στα 60 Hz

1280x800 στα 60 Hz

1280x768 στα 60 Hz

1280x720 στα 60 Hz

1024x768 στα 60 Hz

848x480 στα 60 Hz

800x600 στα 60 Hz

640x480 στα 60 Hz
Εάν η επιλογή Enable Attached Display Override είναι ενεργοποιημένη, όλες οι οθόνες που είναι
συνδεδεμένες στο client έχουν οριστεί στην προεπιλεγμένη ανάλυση των 1024 x 768.

Enable Display Cloning
Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να προβάλλετε την ίδια εικόνα οθόνης σε δύο συσκευές οθόνης
ταυτόχρονα ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία διπλής οθόνης.
2 Χρήση του "PCoIP"
46
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Audio
Διαμόρφωση ρυθμίσεων ήχου (για παράδειγμα μικρόφωνο και ακουστικά).
Εικόνα 2-13: Διαμόρφωση του Audio

Enable Local USB Audio Driver
Ο ήχος θα αναπαράγεται από τα εσωτερικά ηχεία όταν αναπαράγεται μουσική που βρίσκεται στο
διακομιστή.

Έξοδος ήχου και συνδεδεμένες συσκευές
Συνδεδεμένες συσκευές
Enable Local USB
Audio Driver
Device Type
Έξοδος ήχου
Ακουστικά USB +
μίνι ακουστικά
Επιλογή (
)
USB
Ακουστικά USB
Ακουστικά USB +
μίνι ακουστικά
Επιλογή (
)
Αναλογική
μίνι ακουστικά
-
μίνι ακουστικά
-
Εσωτερικά ηχεία
Μόνο μίνι ακουστικά
-
Κατάργηση επιλογής
(
)
Κατάργηση επιλογής
(
)
2 Χρήση του "PCoIP"
47
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Reset
Η σελίδα Reset σάς επιτρέπει να επαναφέρετε τη διαμόρφωση και τα δικαιώματα στις εργοστασιακές
προεπιλεγμένες τιμές που είναι αποθηκευμένες στην ενσωματωμένη μνήμη flash.


Η επαναφορά μπορεί επίσης να εκκινηθεί με τη χρήση της διεπαφής διαχείρισης μέσω web.
Η επαναφορά των παραμέτρων στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες τιμές δεν πραγματοποιεί
επαναφορά του υλικολογισμικού ή απαλοιφή του προσαρμοσμένου λογότυπου OSD.
Εικόνα 2-14: Διαμόρφωση του Reset

Reset Parameters
Όταν κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπί, εμφανίζεται ένα μήνυμα το οποίο σας προτρέπει για τη
διαμόρφωση. Αυτό αποτρέπει μια τυχαία επαναφορά.
2 Χρήση του "PCoIP"
48
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.5 Παράθυρο Diagnostics
Το μενού Diagnostic περιέχει συνδέσεις σε σελίδες με πληροφορίες χρόνου εκτέλεσης και
λειτουργίες που ενδέχεται να είναι χρήσιμες για την αντιμετώπιση προβλημάτων
Οι επιλογές Diagnostic στο OSD αποτελούν ένα υποσύνολο αυτών που είναι διαθέσιμες μέσω του
Περιβάλλοντος διαχείρισης μέσω web.

Event Log

Session Statistics

PCoIP Processor

Ping
Κάθε καρτέλα διαθέτει ένα κουμπί Close, για το κλείσιμο του παραθύρου.
Καρτέλα Event Log
Η σελίδα Event Log σάς παρέχει τη δυνατότητα προβολής και εκκαθάρισης του αρχείου καταγραφής
συμβάντων από τον κεντρικό υπολογιστή ή τον υπολογιστή-πελάτη.
Η διεπαφή διαχείρισης μέσω web σάς επιτρέπει να αλλάζετε τη ρύθμιση φίλτρου αρχείου καταγραφής
της συσκευής, που ελέγχει το επίπεδο λεπτομερειών των μηνυμάτων στο αρχείο καταγραφής.
Όταν ορίζετε το φίλτρο σε "terse", η συσκευή θα καταγράφει σύντομα και συνοπτικά μηνύματα.
Η σελίδα Event Log σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να ορίζετε το syslog ώστε να συλλέγει και να
αναφέρει συμβάντα που πληρούν το πρότυπο IETF για την καταγραφή μηνυμάτων προγράμματος.
Η επιλογή Event Log μπορεί επίσης να εκκινηθεί με τη χρήση της διεπαφής διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-15: Διαμόρφωση του Event Log

View event log messages
Το πεδίο View event log messages προβάλλει τα μηνύματα του μητρώου με πληροφορίες που
περιλαμβάνονται στην επισήμανση ώρας. Υπάρχουν διαθέσιμα δύο κουμπιά.
2 Χρήση του "PCoIP"
49
2
Χρήση του "PCoIP"

Refresh
Με την επιλογή του κουμπιού Refresh, ανανεώνονται τα μηνύματα του μητρώου συμβάντων
που προβάλλονται.

Clear
Κάντε κλικ για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα του αρχείου καταγραφής συμβάντων που
είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Καρτέλα Session Statistics
Η σελίδα Session Statistics σάς επιτρέπει την προβολή των τρεχόντων στατιστικών στοιχείων όταν
μια περίοδος λειτουργίας είναι ενεργή. Εάν δεν υπάρχει ενεργή περίοδος λειτουργίας, μπορείτε να
προβάλετε τα στατιστικά στοιχεία από την τελευταία περίοδο λειτουργίας.
Η επιλογή Session Statistics μπορεί επίσης να προβληθεί με τη χρήση της διεπαφής διαχείρισης
μέσω web.
Εικόνα 2-16: Διαμόρφωση του Session Statistics

Στατιστικά στοιχεία πακέτων PCoIP

PCoIP Packets Sent
Ο συνολικός αριθμός των πακέτων PCoIP που έχουν σταλεί κατά την τρέχουσα/την
τελευταία περίοδο λειτουργίας.

PCoIP Packets Received
Ο συνολικός αριθμός των πακέτων PCoIP που έχουν ληφθεί κατά την τρέχουσα/την
τελευταία περίοδο λειτουργίας.

PCoIP Packets Lost
Ο συνολικός αριθμός των πακέτων PCoIP που έχουν απωλεσθεί κατά την τρέχουσα/την
τελευταία περίοδο λειτουργίας.

Στατιστικά στοιχεία byte
2 Χρήση του "PCoIP"
50
2
Χρήση του "PCoIP"

Bytes Sent
Ο συνολικός αριθμός των byte που έχουν σταλεί κατά την τρέχουσα/την τελευταία περίοδο
λειτουργίας.

Bytes Received
Ο συνολικός αριθμός των byte που έχουν ληφθεί κατά την τρέχουσα/την τελευταία περίοδο
λειτουργίας.

Round Trip Latency
Η ελάχιστη, μέση και μέγιστη καθυστέρηση δικτύου για αποστολή και επιστροφή ενός
συστήματος PCoIP (για παράδειγμα από τον κεντρικό υπολογιστή στον υπολογιστή-πελάτη και
στη συνέχεια ξανά στον κεντρικό υπολογιστή) σε millisecond (+/- 1 ms).
Καρτέλα PCoIP Processor
Η σελίδα PCoIP Processor σάς παρέχει τη δυνατότητα επαναφοράς του κεντρικού υπολογιστή ή του
υπολογιστή-πελάτη και προβολής του συνεχούς χρόνου λειτουργίας του επεξεργαστή PCoIP του
υπολογιστή-πελάτη από την τελευταία εκκίνηση.
Ο χρόνος συνεχούς λειτουργίας PCoIP Processor μπορεί επίσης να προβληθεί από τη διεπαφή
διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-17: Διαμόρφωση του PCoIP Processor
2 Χρήση του "PCoIP"
51
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Ping
Η καρτέλα Ping σάς επιτρέπει να κάνετε ping σε μια συσκευή για να δείτε αν είναι προσβάσιμη μέσω
ενός δικτύου IP. Αυτό μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε εάν ένας κεντρικός υπολογιστής
είναι προσβάσιμος. Η έκδοση υλικολογισμικού 3.2.0 και οι μεταγενέστερες εκδόσεις επιβάλλουν τη
σήμανση "do not fragment flag" (να μην γίνει κατακερματισμός) στην εντολή ping, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για τον προσδιορισμό του μέγιστου μεγέθους MTU.
Εικόνα 2-18: Διαμόρφωση του Ping

Ρυθμίσεις Ping

Destination
Διεύθυνση IP ή FQDN για ping

Interval
Μεσοδιάστημα μεταξύ πακέτων ping

Packet Size
Μέγεθος πακέτου ping

Packets

Sent
Αριθμός πακέτων ping που έχουν μεταδοθεί

Received
Αριθμός πακέτων ping που έχει ληφθεί
2 Χρήση του "PCoIP"
52
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.6 Παράθυρο Information
Η σελίδα Information σάς παρέχει τη δυνατότητα προβολής λεπτομερειών σχετικά με τη συσκευή.
Η διεπαφή διαχείρισης μέσω web εμφανίζει την έκδοση, το VPD και τις πληροφορίες της
συνδεδεμένης συσκευής. Το OSD σάς επιτρέπει την προβολή των πληροφοριών έκδοσης της
συσκευής.
Η σελίδα Version σάς παρέχει τη δυνατότητα προβολής των λεπτομερειών έκδοσης υλικού και
υλικολογισμικού για μια συσκευή.
Εικόνα 2-19: Διαμόρφωση του Version

Πληροφορίες VPD
Τα Σημαντικά Δεδομένα Προϊόντος (Vital Product Data – VPD) είναι πληροφορίες που ορίζονται
από το εργοστάσιο για τη μοναδική αναγνώριση κάθε πύλης ή κεντρικού υπολογιστή.

MAC Address
Μοναδική διεύθυνση MAC κεντρικού υπολογιστή/υπολογιστή-πελάτη

Unique Identifier
Μοναδικό αναγνωριστικό κεντρικού υπολογιστή/υπολογιστή-πελάτη

Serial Number
Μοναδικός σειριακός αριθμός κεντρικού υπολογιστή/υπολογιστή-πελάτη

Firmware Part Number
Κωδικός τρέχοντος υλικολογισμικού

Hardware Version
Αριθμός έκδοσης κεντρικού υπολογιστή/υπολογιστή-πελάτη

Πληροφορίες για το υλικολογισμικό
Το πεδίο Πληροφορίες για το υλικολογισμικό παρουσιάζει τις λεπτομέρειες του τρέχοντος
υλικολογισμικού PCoIP.
2 Χρήση του "PCoIP"
53
2
Χρήση του "PCoIP"

Firmware Version
Έκδοση τρέχοντος υλικολογισμικού

Firmware Build ID
Κωδικός αναθεώρησης τρέχοντος υλικολογισμικού

Firmware Build Date
Ημερομηνία build τρέχοντος υλικολογισμικού

PCoIP Processor Family
Εμφανίζεται το όνομα της οικογένειας Tera. Το Tera είναι ένας επεξεργαστής κεντρικού
υπολογιστή από την Teradici. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιεί ένα TERA2321 από την οικογένεια
επεξεργαστών κεντρικού υπολογιστή νεότερης γενιάς Tera2 και εμφανίζεται ως Tera2.

PCoIP Processor Revision
Η έκδοση silicon revision του επεξεργαστή PCoIP. Η έκδοση silicon revision B υποδηλώνεται από
το 1.0.

Πληροφορίες για το Bootloader
Οι πληροφορίες για το bootloader παρουσιάζουν τις λεπτομέρειες του τρέχοντος bootloader
PCoIP.

Bootloader Version
Έκδοση τρέχοντος bootloader

Bootloader Build ID
Κωδικός αναθεώρησης τρέχοντος bootloader

Bootloader Build Date
Ημερομηνία δημιουργίας build τρέχοντος bootloader
2 Χρήση του "PCoIP"
54
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.7 Παράθυρο User Settings
Η σελίδα User Settings σάς παρέχει πρόσβαση στις κατάλληλες καρτέλες για τον ορισμό της
λειτουργίας ελέγχου πιστοποιητικών, των ρυθμίσεων ποντικιού και πληκτρολογίου, της ποιότητας
εικόνας με πρωτόκολλο PCoIP και της τοπολογίας οθόνης.
Οι καρτέλες του μενού User Settings είναι οι εξής:

Certificate

Mouse

Keyboard

Image

Display Topology

Touch Screen
Καρτέλα Certificate
Σε αυτή την καρτέλα, επιλέξτε τα επόμενα βήματα όταν η ασφάλεια για τη σύνδεση ενός διακομιστή
δεν μπορεί να επαληθευτεί. Συνιστάται να αλλάζετε αυτή τη ρύθμιση μόνο με έγκριση από το
διαχειριστή του συστήματος.
Εικόνα 2-20: Διαμόρφωση του Certificate

Never connect to untrusted servers: Ορίστε αυτή την επιλογή εάν δεν θέλετε να συνδέεστε σε
διακομιστή που δεν διαθέτει πιστοποιητικό ή δεν διαθέτει αξιόπιστο πιστοποιητικό.

Warn before connecting to untrusted servers: Ορίστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να
εμφανίζεται μια προτροπή προειδοποίησης πριν συνδεθείτε σε μη αξιόπιστο διακομιστή.

Do not verify server identity certificates: Ορίστε αυτή την επιλογή εάν θέλετε να επιτρέπετε
συνδέσεις με έναν διακομιστή χωρίς επαλήθευση του πιστοποιητικού του αναγνωριστικού του
διακομιστή.
2 Χρήση του "PCoIP"
55
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Mouse
Η σελίδα Mouse σάς επιτρέπει να αλλάζετε τις ρυθμίσεις ταχύτητας του δρομέα του ποντικιού για τις
περιόδους λειτουργίας OSD.
Η ρύθμιση OSD για την ταχύτητα του δρομέα του ποντικιού δεν επηρεάζει τις ρυθμίσεις του δρομέα
του ποντικιού όταν μια περίοδος λειτουργίας PCoIP είναι ενεργή, εκτός εάν χρησιμοποιείται η
λειτουργία Local Keyboard Host Driver . Ανατρέξτε στο "PCoIP Host Software for Windows User
Guide: TER0810001" για περισσότερες λεπτομέρειες. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μέσω του
OSD. Δεν είναι διαθέσιμη στη διεπαφή διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-21: Διαμόρφωση του Mouse

Mouse Speed
Διαμορφώστε την ταχύτητα του δρομέα του ποντικιού.
Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε την ταχύτητα του ποντικιού μέσω του λογισμικού κεντρικού
υπολογιστή PCoIP. Ανατρέξτε στο "PCoIP Host Software for Windows User Guide:
TER0810001" για περισσότερες λεπτομέρειες.
2 Χρήση του "PCoIP"
56
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Keyboard
Η σελίδα Keyboard σάς παρέχει τη δυνατότητα αλλαγής της ρύθμισης επαναλήψεων του
πληκτρολογίου για την περίοδο λειτουργίας OSD.


Οι ρυθμίσεις πληκτρολογίου δεν επηρεάζουν τις ρυθμίσεις του πληκτρολογίου όταν είναι ενεργή
μια περίοδος λειτουργίας PCoIP, εκτός εάν χρησιμοποιείται η λειτουργία
Local Keyboard Host Driver. Ανατρέξτε στο "PCoIP Host Software for Windows User Guide:
TER0810001" για περισσότερες λεπτομέρειες. Η ρύθμιση αυτή είναι διαθέσιμη μέσω του OSD.
Δεν είναι διαθέσιμη μέσω της διεπαφής διαχείρισης μέσω web.
Μπορείτε επίσης διαμορφώσετε τη ρύθμιση επαναλήψεων του πληκτρολογίου μέσω του
λογισμικού κεντρικού υπολογιστή PCoIP. Ανατρέξτε στο "PCoIP Host Software for Windows
User Guide: TER0810001" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Εικόνα 2-22: Διαμόρφωση του Keyboard

Keyboard Repeat Delay
Επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν την καθυστέρηση επαναλήψεων του πληκτρολογίου.

Keyboard Repeat Rate
Επιτρέπει στους χρήστες να διαμορφώνουν το ρυθμό επαναλήψεων του πληκτρολογίου.

Repeat Settings Test Box
Επιτρέπει στους χρήστες να ελέγχουν τις επιλεγμένες ρυθμίσεις πληκτρολογίου.
2 Χρήση του "PCoIP"
57
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Image
Η σελίδα Image σάς επιτρέπει να κάνετε αλλαγές στην ποιότητα της εικόνας της περιόδου λειτουργίας
PCoIP.
Εικόνα 2-23: Διαμόρφωση του Image

Image Quality Preference
Χρησιμοποιήστε το ρυθμιστικό για να προσαρμόσετε την ισορροπία μεταξύ της ευκρίνειας και της
ομαλής κίνησης της εικόνας κατά τη διάρκεια μιας περιόδου λειτουργίας PCoIP, όταν το εύρος
ζώνης δικτύου είναι περιορισμένο.
Αυτό το πεδίο είναι επίσης προσβάσιμο από τον κεντρικό υπολογιστή εάν έχει εγκατασταθεί το
λογισμικό κεντρικού υπολογιστή PCoIP. Το ρυθμιστικό μπορείτε να το βρείτε κάτω από την
καρτέλα Image στο λογισμικό κεντρικού υπολογιστή.
2 Χρήση του "PCoIP"
58
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Display Topology
Για να εφαρμόσετε τη λειτουργία τοπολογίας οθόνης σε μια περίοδο λειτουργίας PCoIP μεταξύ ενός
zero client και ενός κεντρικού υπολογιστή PCoIP, πρέπει να έχετε εγκαταστήσει το λογισμικό
κεντρικού υπολογιστή PCoIP στον κεντρικό υπολογιστή. Ανατρέξτε στο "PCoIP Host Software for
Windows User Guide: TER0810001" για περισσότερες λεπτομέρειες.
Η καρτέλα Display Topology δεν διαθέτει αντίστοιχο μενού στη διεπαφή διαχείρισης μέσω web.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη λειτουργία τοπολογίας οθόνης για μια περίοδο λειτουργίας PCoIP
μεταξύ μιας κάρτας κεντρικού υπολογιστή και ενός zero client, ανατρέξτε στο λογισμικό κεντρικού
υπολογιστή PCoIP για τον Οδηγό χρήσης για Windows (TER0810001).
Αλλάζετε πάντα τις ρυθμίσεις τοπολογίας οθόνης χρησιμοποιώντας την καρτέλα Display Topology
στη διεπαφή zero client OSD
Options
User Settings interface.
Εικόνα 2-24: Διαμόρφωση του Display Topology

Enable Configuration
Η συσκευή μπορεί να διαμορφωθεί με τις ρυθμίσεις θέσης, περιστροφής και ανάλυσης οθόνης
εάν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργή. Οι ρυθμίσεις αποθηκεύονται εάν κάνετε κλικ στο Apply ή στο
OK και εφαρμόζονται κατά την επαναφορά της συσκευής.

Display Layout
Επιλέξτε εάν θέλετε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη για τις οθόνες σας (A και B). Η ρύθμιση αυτή
θα αντανακλά τη φυσική διάταξη των οθονών στο γραφείο σας.

Horizontal: Επιλέξτε οριζόντια διάταξη του A και του B, με το A αριστερά του B.

Vertical: Επιλέξτε κατακόρυφη διάταξη του A και του B, με το A πάνω από το B.
2 Χρήση του "PCoIP"
59
2
Χρήση του "PCoIP"
Μπορούν να είναι ενεργοποιημένες έως δύο οθόνες ταυτόχρονα.

Alignment
Επιλέξτε τον τρόπο ευθυγράμμισης A και B που θέλετε εάν έχουν διαφορετικά μεγέθη.
Αυτή η ρύθμιση επηρεάζει την περιοχή της οθόνης για χρήση όταν μετακινείτε το δρομέα από τη
μία οθόνη στην άλλη. Οι επιλογές ευθυγράμμισης που εμφανίζονται στην αναπτυσσόμενη λίστα
εξαρτώνται από το εάν έχετε επιλέξει οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη οθονών.

Primary
Ορίστε τη θύρα DVI που θέλετε στο zero client ως βασική θύρα.
Η οθόνη που είναι συνδεδεμένη στη βασική θύρα γίνεται η βασική οθόνη (για παράδειγμα, η
οθόνη που περιέχει τα μενού OSD πριν εκκινήσετε μια περίοδο λειτουργίας PCoIP και η οθόνη
που απαιτείται για τη γραμμή εργασίας των Windows αφού ενεργοποιήσετε την περίοδο
λειτουργίας).


Port 1: Επιλέξτε να διαμορφώσετε τη θύρα DVI-1 στο zero client ως τη βασική θύρα.

Port 2: Επιλέξτε να διαμορφώσετε τη θύρα DVI-2 στο zero client ως τη βασική θύρα.
Position
Ορίστε ποια οθόνη θα συνδέεται με φυσική σύνδεση στα Port 1 και Port 2.

Rotation
Διαμορφώστε την περιστροφή της οθόνης στα Port 1 και Port 2:


No rotation

90˚ clockwise

180˚ rotation

90˚ counter-clockwise
Resolution
Η ανάλυση της οθόνης μπορεί να διαμορφωθεί για μια περίοδο λειτουργίας PCoIP μεταξύ ενός
εικονικού μηχανήματος ή κεντρικού υπολογιστή και ενός zero client. Το zero client ανιχνεύει τις
υποστηριζόμενες αναλύσεις οθόνης και τις συμπληρώνει στο αναπτυσσόμενο μενού. Από
προεπιλογή, χρησιμοποιείται η εγγενής ανάλυση της οθόνης.

Revert
Πραγματοποιεί επαναφορά των διαμορφώσεων αυτής της σελίδας στις τελευταίες
αποθηκευμένες ρυθμίσεις.
2 Χρήση του "PCoIP"
60
2
Χρήση του "PCoIP"
Καρτέλα Touch Screen
Η σελίδα Touch Screen σάς παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης και βαθμονόμησης κάποιων
ρυθμίσεων μιας συνδεδεμένης οθόνης αφής Elo TouchSystems.
Η σελίδα Touch Screen είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του OSD. Δεν είναι διαθέσιμη στη διεπαφή
διαχείρισης μέσω web.
Εικόνα 2-25: Διαμόρφωση του Touch Screen

Enable right click on hold
Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο ελέγχου ώστε να επιτρέψετε στους χρήστες την προσομοίωση ενός
δεξιού κλικ όταν αγγίζουν την οθόνη παρατεταμένα για λίγα δευτερόλεπτα. Εάν είναι
απενεργοποιημένο, η λειτουργία δεξιού κλικ δεν υποστηρίζεται.

Right click delay
Σύρετε το δείκτη σε μια θέση μεταξύ Long και Short για να ορίσετε για πόσο διάστημα θα πρέπει
να διαρκεί το άγγιγμα του χρήστη ώστε να προσομοιωθεί η λειτουργία δεξιού κλικ.

Touch screen calibration
Όταν συνδέετε την οθόνη αφής στο zero client για πρώτη φορά, εκκινείται το πρόγραμμα
βαθμονόμησης. Στην οθόνη αφής, αγγίξτε καθέναν από τους τρεις στόχους όπως εμφανίζονται.
Για να ελέγξετε τη βαθμονόμηση, κινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης και βεβαιωθείτε
ότι ο δρομέας το ακολουθεί. Εάν αυτή η κίνηση δεν είναι επιτυχής, το πρόγραμμα βαθμονόμησης
επανεκκινείται αυτόματα. Μόλις γίνει η βαθμονόμηση, οι συντεταγμένες αποθηκεύονται σε μια
μνήμη flash.
Για να εκκινήσετε μη αυτόματα ένα πρόγραμμα βαθμονόμησης, από τη σελίδα Touch Screen
του OSD κάντε κλικ στο Start. Ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης.
2 Χρήση του "PCoIP"
61
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.8 Παράθυρο Password
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Password, διαμορφώστε τη ρύθμιση Options για το zero
client χρησιμοποιώντας το PCoIP MC.
Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Teradici Support Site: http://techsupport.teradici.com για περισσότερες
λεπτομέρειες.
Η σελίδα Password σάς παρέχει τη δυνατότητα ενημέρωσης του κωδικού πρόσβασης τοπικής
διαχείρισης για τη συσκευή. Ο κωδικός πρόσβασης μπορεί να αποτελείται από 20 χαρακτήρες το
μέγιστο.


Αυτή η παράμετρος επηρεάζει τη διεπαφή διαχείρισης μέσω web και το τοπικό περιβάλλον
χρήσης με OSD.
Προσέχετε κατά την ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη καθώς ο
υπολογιστής πελάτης ενδέχεται να καταστεί μη χρησιμοποιήσιμος σε περίπτωση απώλειας του
κωδικού πρόσβασης.
Εικόνα 2-26: Διαμόρφωση του Change Password

Old Password
Αυτό το πεδίο πρέπει να ταιριάζει με τον τρέχοντα κωδικό διαχειριστή ώστε να μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του κωδικού πρόσβασης.

New Password
Ο νέος κωδικός διαχειριστή για τη διεπαφή διαχείρισης μέσω web και το τοπικό περιβάλλον
χρήσης OSD.

Confirm New Password
Αυτό το πεδίο θα πρέπει να ταιριάζει με το πεδίο New Password ώστε να είναι δυνατή η
ενημέρωση του κωδικού πρόσβασης.

Reset
Σε περίπτωση απώλειας του κωδικού πρόσβασης υπολογιστή-πελάτη, μπορείτε να κάνετε κλικ
στο κουμπί Reset για να ζητήσετε έναν κωδικό απόκρισης από τον προμηθευτή του υπολογιστήπελάτη. Ο κωδικός πρόκλησης αποστέλλεται στον προμηθευτή. Ο προμηθευτής αξιολογεί το
αίτημα και επιστρέφει έναν κωδικό απόκρισης εάν εξουσιοδοτηθεί από την Teradici.
Όταν ο κωδικός απόκρισης εισάγεται επιτυχώς, ο κωδικός πρόσβασης του υπολογιστή-πελάτη
ορίζεται σε κενή τιμή. Πρέπει να εισαγάγετε νέο κωδικό πρόσβασης.
2 Χρήση του "PCoIP"
62
2
Χρήση του "PCoIP"
Εάν απαιτείται επαναφορά με έναν εξουσιοδοτημένο κωδικό πρόσβασης, επικοινωνήστε με τον
προμηθευτή του υπολογιστή-πελάτη για περισσότερες πληροφορίες. Αυτή η επιλογή δεν είναι
διαθέσιμη μέσω της διεπαφής διαχείρισης μέσω web. Είναι διαθέσιμη μόνο μέσω του OSD.
Εικόνα 2-27: Διαμόρφωση του Authorized Password Reset
Οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση του PCoIP υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
Για να δείτε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Teradici
(http://www.teradici.com).
2 Χρήση του "PCoIP"
63
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.9
Wake On LAN
Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενεργοποιείτε το προϊόν αποστέλλοντάς του μέσω δικτύου μια
προκαθορισμένη εντολή από ένα εξωτερικό σύστημα.
Βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο υποστηρίζει την επικοινωνία δεδομένων με τον υπολογιστή ο οποίος
αποστέλλει την εντολή στο προϊόν. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόγραμμα που δημιουργεί σήματα
Wake on LAN.


Φροντίστε η τροφοδοσία ρεύματος να είναι πάντα συνδεδεμένη και βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία
είναι ενεργή όταν απενεργοποιείται το προϊόν.
Αυτή η λειτουργία εξυπηρετεί την ενεργοποίηση του προϊόντος. (Δεν υποστηρίζει τη λειτουργία
απενεργοποίησής του.)
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων
1
Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP του προϊόντος και του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή μέσω δικτύου.
2
Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για το προϊόν στο πεδίο διεύθυνσης URL του
υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα web της διεπαφής διαχείρισης του προϊόντος.
3
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας, πραγματοποιήστε είσοδο (Log In) και επιλέξτε
Configuration
4
Power.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για να αντιστοιχούν στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
(Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)
2 Χρήση του "PCoIP"
64
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.10
Wake on USB
Εάν απενεργοποιήσετε το προϊόν αφού ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Wake On USB στη σελίδα web
της διεπαφής διαχείρισης του προϊόντος, το σύστημα μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.
Η λειτουργία Wake on USB μεταφέρει το σύστημα από τη λειτουργία αναμονής σε κανονική
λειτουργία, σε περίπτωση που έχει εντοπιστεί αλλαγή της εισόδου σε πληκτρολόγιο ή ποντίκι.
Μια αλλαγή είναι ένα κλικ σε ένα κουμπί του ποντικιού ή το πάτημα ενός πλήκτρου στο
πληκτρολόγιο.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων
1
Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP του προϊόντος και του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή μέσω δικτύου.
2
Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για το προϊόν στο πεδίο διεύθυνσης URL του
υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα web της διεπαφής διαχείρισης του προϊόντος.
3
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας, πραγματοποιήστε είσοδο (Log In) και επιλέξτε
Configuration
4
Power.
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για να αντιστοιχούν στο περιβάλλον όπου χρησιμοποιείται το προϊόν.
(Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)
2 Χρήση του "PCoIP"
65
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.11
OSD Logo Upload
Από τη σελίδα OSD Logo Upload, αλλάξτε το λογότυπο που εμφανίζεται στο Teradici OSD.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων
1
Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP του προϊόντος και του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή μέσω δικτύου.
2
Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για το προϊόν στο πεδίο διεύθυνσης URL του
υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα web της διεπαφής διαχείρισης του προϊόντος.
3
Πραγματοποιήστε είσοδο (Log In) και επιλέξτε Upload
OSD Logo. Εμφανίζεται η σελίδα
OSD Logo Upload. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)
4
Επιλέξτε ένα νέο αρχείο για να αντικαταστήσει το λογότυπο και πατήστε Upload.
Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο του λογότυπου OSD είναι αρχείο Bitmap 24 bpp με μέγεθος που δεν
υπερβαίνει τα 256 x 64 pixel.
2 Χρήση του "PCoIP"
66
2
Χρήση του "PCoIP"
2.4.12
Firmware Update
Χρησιμοποιώντας τη σελίδα Firmware Update, αλλάξτε το Teradici Firmware.
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων
1
Ρυθμίστε τις διευθύνσεις IP του προϊόντος και του υπολογιστή έτσι ώστε να είναι δυνατή η
σύνδεση του προϊόντος με υπολογιστή μέσω δικτύου.
2
Καταχωρίστε τη διεύθυνση IP που έχει οριστεί για το προϊόν στο πεδίο διεύθυνσης URL του
υπολογιστή για να έχετε πρόσβαση στη σελίδα web της διεπαφής διαχείρισης του προϊόντος.
3
Πραγματοποιήστε είσοδο (Log In) και επιλέξτε Upload
Firmware. Εμφανίζεται η σελίδα
Firmware Upload. (Ανατρέξτε στην παρακάτω εικόνα.)
4
5
Επιλέξτε ένα Firmware για να αντικαταστήσετε το λογότυπο και πατήστε Upload.
Μόλις ολοκληρωθεί η μεταφόρτωση, εμφανίζεται το κουμπί Reset. Κάντε κλικ στο κουμπί Reset
για να πραγματοποιήσετε επανεκκίνηση του client.
Μεταβείτε στην επιλογή Options
Information και εμφανίστε τις πληροφορίες Firmware
Version.
2 Χρήση του "PCoIP"
67
3
3.1
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Απαιτούμενες ενέργειες πριν από την επικοινωνία με
το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung
3.1.1 Ελέγξτε τα παρακάτω.
Εγκατάσταση
Προβλήματα
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του
προϊόντος.
Λύσεις
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι
σωστά συνδεδεμένο.
(Δείτε "2.2.7 Σύνδεση στην παροχή
ρεύματος")
Ήχος
Προβλήματα
Δεν υπάρχει ήχος.
Λύσεις
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου ήχου ή
ρυθμίστε την ένταση.
Ελέγξτε την ένταση του ήχου.
Η ένταση του ήχου είναι υπερβολικά χαμηλή.
Ρύθμιση της έντασης του ήχου.
Εάν η ένταση του ήχου παραμένει χαμηλή μετά
τη ρύθμιση στο υψηλότερο επίπεδο,
προσαρμόστε την ένταση του ήχου από το
πρόγραμμα ρυθμίσεων ήχου.
3 Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
68
4
4.1
Προδιαγραφές
Γενικές
Όνομα μοντέλου
NX-N2
Τροφοδοσία ρεύματος
AC 100 έως 240 VAC (±10%)
Σήμα βίντεο
DP OUT x 1 τεμάχια, DVI-I OUT x 1 τεμάχια
Υποστηριζόμενο πρωτόκολλο
PCoIP
Ηχείο
4Ω, 2,0 W, μονοφωνικός
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β) /
Βάρος
Με τη βάση
Κατακόρυφη τοποθέτηση : 115,0 x 157,5 x 126,4 mm / 425 g
Οριζόντια τοποθέτηση : 150,0 x 38,3 x 126,4 mm / 425 g
Χωρίς τη βάση
150,0 x 30,4 x 126,4 mm / 390 g
Βάση
115,0 x 12,6 x 115,0 mm / 35 g
USB
6 USB 2.0
(4 θύρες στη μπροστινή πλευρά, 2 θύρες στην πίσω πλευρά, οι
2 θύρες στη μπροστινή πλευρά και όλες οι θύρες στην πίσω
πλευρά συνδέονται μέσω USB HUB)
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Υγρασία: 10 % έως 80 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20˚C ~ 45˚C (-4˚F ~ 113˚F)
Υγρασία: 5 % έως 95 %, χωρίς συμπύκνωση υδρατμών
Οι παραπάνω προδιαγραφές ενδέχεται να τροποποιηθούν χωρίς προειδοποίηση για βελτίωση της
ποιότητας.
Αυτή η συσκευή είναι ψηφιακή συσκευή Κλάσης A.
4 Προδιαγραφές
69
4
4.2
Προδιαγραφές
Κατανάλωση ενέργειας
Εξοικονόμηση
ενέργειας
Λυχνία
λειτουργίας
Κατανάλωση
ισχύος


Κανονική λειτουργία
Τυπική
Αξιολόγηση
Ενεργ.
λιγότερο από 7 W
λιγότερο από 30 W
Αναμονή
(ενεργοποίηση με
εισαγωγή USB)
Εκτός λειτουργίας
Απενεργοποιημένη
Απενεργοποιημένη
λιγότερο από 1,1 W
λιγότερο από 0,4 W
Το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας που προβάλλεται μπορεί να ποικίλλει σε διάφορες
συνθήκες λειτουργίας ή όταν αλλάζουν οι ρυθμίσεις.
Για να μειώσετε την κατανάλωση ισχύος στα 0 watt, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε το προϊόν για
μεγάλο χρονικό διάστημα. Για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας στα 0 watt όταν δεν έχετε
πρόσβαση στο διακόπτη λειτουργίας, αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
4 Προδιαγραφές
70
Παράρτημα
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον κόσμο
Τοποθεσία web: www.samsung.com/displaysolutions
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
LATIN AMERICA
ARGENTINE
0800 333 3733
BOLIVIA
800-10-7260
BRAZIL
0800-124-421(Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
COLOMBIA
01 8000 112 112
Bogotá 600 12 72
COSTA RICA
0-800-507-7267
DOMINICA
1-800-751-2676
ECUADOR
1-800-10-7267
EL SALVADOR
800-6225
GUATEMALA
1-800-299-0013
HONDURAS
800-27919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
001-800-5077267
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
PANAMA
800-7267
PARAGUAY
009 800 542 0001
PERU
0-800-777-08
PUERTO RICO
1-800-682-3180
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
URUGUAY
000 405 437 33
VENEZUELA
0-800-100-5303
Παράρτημα
71
Παράρτημα
EUROPE
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG
(7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
051 331 999
BULGARIA
07001 33 11, share cost tariff
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
CYPRUS
8009 4000 only from landline
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24,
148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
EIRE
0818 717100
ESTONIA
800-7267
FINLAND
030-6227 515
FRANCE
01 48 63 00 00
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
LATVIA
8000-7267
LITHUANIA
8-800-77777
LUXEMBURG
261 03 710
MONTENEGRO
020 405 888
NETHERLANDS
0900 - SAMSUNG
(0900-7267864) (€ 0,10/Min)
NORWAY
815 56480
POLAND
0 801-172-678*
lub +48 22 607-93-33 **
./5:;<=>:?@=C:5D@EF<G@H<ICJK?;EL5JM=>N>:CE=:O
../:?@=C:5D@EF<;EL5JM=>N>:CE=:O
PORTUGAL
808 20 - SAMSUNG (808 20 7267)
Παράρτημα
72
Παράρτημα
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.
SERBIA
011 321 6899
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
SPAIN
902172678
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
SWITZERLAND
0848-SAMSUNG
(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
CIS
ARMENIA
0-800-05-555
AZERBAIJAN
088-55-55-555
BELARUS
810-800-500-55-500
GEORGIA
0-800-555-555
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
MOLDOVA
0-800-614-40
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
CHINA
400-810-5858
HONG KONG
(852) 3698 4698
INDIA
1800 3000 8282
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888 (Toll Free)
(021) 56997777
JAPAN
0120-327-527
MALAYSIA
1800-88-9999
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
Παράρτημα
73
Παράρτημα
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-7267864 [PLDT]
1-800-8-7267864 [Globe landline and Mobile]
02-4222111 [Other landline]
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
TAIWAN
0800-32-9999
THAILAND
0-2689-3232,
1800-29-3232
VIETNAM
1800 588 889
MENA
ALGERIA
0800 100 100
BAHRAIN
8000-4726
EGYPT
08000-726786
IRAN
021-8255
JORDAN
0800-22273
06 5777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
MOROCCO
080 100 2255
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
PAKISTAN
0800-Samsung (72678)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
SAUDI ARABIA
920021230
SYRIA
18252273
TUNISIA
80-1000-12
TURKEY
444 77 11
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
AFRICA
BOTSWANA
8007260000
BURUNDI
200
CAMEROON
7095-0077
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
DRC
499999
Παράρτημα
74
Παράρτημα
AFRICA
GHANA
0800-10077
0302-200077
KENYA
0800 545 545
NAMIBIA
08 197 267 864
NIGERIA
0800-726-7864
MOZAMBIQUE
847267864 / 827267864
RWANDA
9999
SENEGAL
800-00-0077
SOUTH AFRICA
0860 SAMSUNG (726 7864)
SUDAN
1969
TANZANIA
0685 88 99 00
UGANDA
0800 300 300
ZAMBIA
0211 350370
Παράρτημα
75
Παράρτημα
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία πληρωμών
(Κόστος που βαραίνει τον πελάτη)
Στις περιπτώσεις όπου ζητάτε την παροχή υπηρεσιών, ενδέχεται να χρεώνεστε για την επίσκεψη του
τεχνικού εξυπηρέτησης εάν συμβαίνει ένα από τα παρακάτω.
Περιπτώσεις όπου δεν πρόκειται για ελάττωμα του προϊόντος
Περιπτώσεις όπου πρόκειται για καθαρισμό, προσαρμογή, επεξήγηση, εκ νέου εγκατάσταση κ.λπ.

Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης δώσει οδηγίες σχετικά με τη χρήση του προϊόντος ή απλά ρυθμίσει
τις επιλογές χωρίς την αποσυναρμολόγηση του προϊόντος.

Εάν κάποιο ελάττωμα έχει προκληθεί από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες (Internet,
κεραία, σήμα ενσύρματης σύνδεσης κ.λπ.).

Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά ή έχουν συνδεθεί πρόσθετες συσκευές έπειτα από την
πρώτη εγκατάσταση του αγορασμένου προϊόντος.

Εάν κάποιο προϊόν έχει εγκατασταθεί ξανά για να μεταφερθεί σε κάποιο άλλο σημείο ή σε κάποιο
άλλο χώρο.

Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης ή σχετικά με τον τρόπο χρήσης ενός
προϊόντος άλλης εταιρείας.

Εάν ο πελάτης ζητήσει οδηγίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του δικτύου ή σχετικά με το
πρόγραμμα κάποιας άλλης εταιρείας.

Εάν ο πελάτης ζητήσει εγκατάσταση και ρύθμιση λογισμικού για το προϊόν.

Εάν ο τεχνικός εξυπηρέτησης αφαιρέσει/καθαρίσει σκόνη ή ξένες ουσίες από το εσωτερικό του
προϊόντος.

Εάν ο πελάτης ζητήσει μια πρόσθετη εγκατάσταση μετά την αγορά ενός προϊόντος μέσω αγοράς
από το σπίτι ή online.
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί στο προϊόν κάποια ζημιά από λάθος του
πελάτη
Περιπτώσεις όπου έχει προκληθεί ζημιά από κακό χειρισμό ή λανθασμένη επισκευή από την πλευρά
του πελάτη.
Εάν έχει προκληθεί ζημιά στο προϊόν από ένα από τα παρακάτω

Πρόσκρουση ή πτώση.

Χρήση αναλωσίμων ή προϊόντος που έχει αγοραστεί ανεξάρτητα και δεν έχει καθοριστεί από τη
Samsung.

Επισκευή από κάποιο άτομο εκτός από μηχανικό εξωτερικής ανάθεσης ή συνεργάτη της
Samsung Electronics Co., Ltd.
Παράρτημα
76
Παράρτημα

Αναδιαμόρφωση ή επισκευή του προϊόντος από τον πελάτη.

Χρήση του προϊόντος με λανθασμένη τάση ή με μη εγκεκριμένες ηλεκτρικές συνδέσεις.

Δεν έχουν ακολουθηθεί οι ενότητες "προσοχής" που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χρήστη.
Παράρτημα
77
Παράρτημα
Άλλα

Εάν το προϊόν αποτύχει εξαιτίας φυσικής καταστροφής (αστραπή, πυρκαϊά, σεισμό, πλημμύρα
κ.λπ.) .

Εάν όλα τα αναλώσιμα στοιχεία έχουν εξαντληθεί (μπαταρία, γραφίτης, λάμπες φθορισμού,
κεφαλή, εξάρτημα δόνησης, λυχνία, φίλτρο, ταινία κ.λπ.).
Εάν ο πελάτης ζητήσει την παροχή υπηρεσιών χωρίς το προϊόν να παρουσιάζει ελάττωμα, ενδέχεται
να εφαρμοστεί χρέωση. Συνεπώς παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο.
Παράρτημα
78
Παράρτημα
Σωστή απόρριψη
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού &
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα
εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του
εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους.
Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή
την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να
διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα
ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών
πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ'
όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να
πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο
μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον
ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και
να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το
προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα
συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Παράρτημα
79
Παράρτημα
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει σε χώρες με ξεχωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει
ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα
οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά
σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή
μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66.
Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν
βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε
διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις
μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την
προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης
υλικών.
Παράρτημα
80
Ευρετήριο
Symbols
Τ
"PCoIP" 31
Τι είναι το PC over IP 23
Α
Ω
Απαιτούμενες ενέργειες πριν από την
επικοινωνία με το Κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Samsung 68
Έλεγχος των μερών 15
Γ
Γενικές 69
Ε
Εγκατάσταση 20
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG σε όλο τον
κόσμο 71
Ευθύνη σχετικά με την υπηρεσία
πληρωμών (Κόστος που βαραίνει τον
πελάτη) 76
Κ
Κατανάλωση ενέργειας 70
Μ
Μέρη 17
Π
Πνευματικά δικαιώματα 5
Προφυλάξεις για την ασφάλεια 8
Σ
Σωστή απόρριψη 79
Σύνδεση για χρήση "PCoIP" 24
Σύνδεση στον κεντρικό υπολογιστή μέσω
του καλωδίου LAN 30
Ευρετήριο
81
Download PDF

advertising