Samsung | HW-E450 | Samsung HW-E450 Εγχειρίδιο χρήσης

HW-E450
Crystal Surround Air Track
(Σύστημα ενεργών ηχείων)
εγχειρίδιο χρήσης
φανταστείτε τις δυνατότητες
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε ένα προϊόν Samsung.
Προκειμένου να λάβετε πιο ολοκληρωμένο σέρβις,
δηλώστε το προϊόν σας στη διαδικτυακή διεύθυνση
www.samsung.com/register
δυνατότητες
HDMI
Η σύνδεση HDMI μεταφέρει ταυτόχρονα σήματα βίντεο και ήχου, παρέχοντας επίσης καθαρότερη εικόνα.
Η μονάδα διαθέτει επίσης τη λειτουργία ARC, η οποία σας επιτρέπει να ακούτε τον ήχο της τηλεόρασής σας μέσω ενός καλωδίου HDMI
από το σύστημα Crystal Surround Air Track. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο αν συνδέσετε τη μονάδα σε μια τηλεόραση που
είναι συμβατή με ARC.
Ήχος βάθους 3D
Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και πλάτος στην εμπειρία ακρόασης.
Ασύρματο υπογούφερ
Η ασύρματη υπομονάδα της Samsung απαλλάχθηκε από τα καλώδια που συνδέουν την κύρια μονάδα και το υπογούφερ.
Αντί γι’ αυτό, το υπογούφερ συνδέεται σε μια συμπαγή ασύρματη υπομονάδα που επικοινωνεί με την κύρια μονάδα.
Ειδικοί τρόποι λειτουργίας ήχου
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ήχου - MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME και OFF
(αρχικός ήχος) - ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.
Τηλεχειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών
Το τηλεχειριστήριο που παρέχεται μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τηλεόρασης που είναι συνδεδεμένη σε αυτή τη μονάδα.
(Λειτουργεί μόνο για τηλεοράσεις της Samsung)
Το τηλεχειριστήριο διαθέτει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο τηλεόρασης που σας επιτρέπει να εκτελείτε διάφορες λειτουργίες με απλό
πάτημα ενός κουμπιού.
Σύστημα ενεργών ηχείων
Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας.
Μια ενιαία, λεπτή μονάδα που διαθέτει Σύστημα ενεργών ηχείων και αποδίδει ήχο υψηλής ποιότητας. Αυτή η μονάδα δεν απαιτεί
δορυφορικό ηχείο και καλωδίωση, όπως τα συμβατικά συστήματα ήχου surround.
Υποστήριξη λειτουργίας USB Host
Μπορείτε να συνδέσετε και να αναπαράγετε αρχεία μουσικής από εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως συσκευές
αναπαραγωγής MP3, μονάδες USB μνήμης flash κλπ. χρησιμοποιώντας τη λειτουργία USB HOST του συστήματος Air Track.
Λειτουργία Bluetooth
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο υψηλής ποιότητας και όλα
αυτά χωρίς καλώδια!
ΑΔΕΊΑΣ
2.0 Channel
Η ονομασία Dolby και το
σύμβολο του διπλού D είναι σήματα κατατεθέντα της Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Κατασκευάζεται κατόπιν αδείας κατά τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας Η.Π.Α. με αριθμούς: 5956674, 5974380, 6487535 και άλλα
διπλώματα ευρεσιτεχνίας που έχουν εκδοθεί και εκκρεμούν στις Η.Π.Α. και διεθνώς. Η ονομασία DTS, το σύμβολο και η ονομασία
DTS μαζί με το σύμβολο είναι σήματα κατατεθέντα και το DTS 2.0 Channel είναι εμπορικό σήμα της DTS, Inc. Το προϊόν
περιλαμβάνει λογισμικό. © DTS, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Η ονομασία HDMI, το λογότυπο HDMI και η ονομασία High-Definition Multimedia Interface είναι εμπορικά σήματα ή σήματα
κατατεθέντα της HDMI Licensing LLC στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες.
- Για απορίες και ερωτήματα σχετικά με εφαρμογές λογισμικού ανοιχτού κώδικα, επικοινωνήστε με την Samsung μέσω
Email (oss.request@ samsung.com).
• Το προϊόν αυτό χρησιμοποιεί εφαρμογές λογισμικού που διανέμονται από το Independent JPEG Group.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
ΠΡΟΣΟΧΗ:
ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΜΠΙΣΤΕΥΘΕΙΤΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
Το σύμβολο αυτό προειδοποιεί για την παρουσία
επικίνδυνης τάσης στο εσωτερικό της συσκευής,
ικανής να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
Το σύμβολο αυτό σας ενημερώνει για την
ύπαρξη σημαντικών οδηγιών που
συνοδεύουν το προϊόν.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ : Μην εκθέτετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία, προκειμένου να μειώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή
ηλεκτροπληξίας
ΠΡΟΣΟΧΗ : ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΦΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΤΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ
ΠΡΙΖΑΣ.
• Η συσκευή αυτή θα πρέπει πάντα να συνδέεται σε δίκτυο AC με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
• Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα, θα πρέπει να τραβήξετε το βύσμα από την πρίζα, κατά συνέπεια η πρίζα θα
πρέπει να είναι κατάλληλη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Μην εκθέτετε αυτή τη συσκευή σε σταγόνες ή πιτσιλίσματα υγρών. Μην τοποθετείτε δοχεία γεμάτα με υγρό, όπως βάζα, επάνω
στη συσκευή.
• Για να απενεργοποιήσετε πλήρως αυτή τη συσκευή, θα πρέπει να αποσυνδέσετε το φις ρεύματος από την πρίζα. Για το λόγο
αυτόν, το φις ρεύματος θα πρέπει να είναι εύκολα και άμεσα προσπελάσιμο συνεχώς.
GRE
πληροφορίες για την ασφάλεια
ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
2.7
inch
6.86cm
9.91cm
3.9 inch
9.91cm
3.9
inch
9.91cm
3.9
inch
Βεβαιωθείτε ότι η παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος του σπιτιού σας είναι συμβατή με τις προδιαγραφές που αναγράφονται στην ετικέτα
αναγνώρισης που υπάρχει στο πίσω μέρος του προϊόντος. Τοποθετήστε το προϊόν οριζόντια, σε κατάλληλη βάση (έπιπλο), προβλέποντας
αρκετό χώρο γύρω της για εξαερισμό (7~10 εκατοστά). Βεβαιωθείτε ότι οι οπές αερισμού δεν είναι καλυμμένες. Μην τοποθετείτε τη μονάδα
επάνω σε ενισχυτές ή άλλον εξοπλισμό, ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί. Αυτή η μονάδα έχει σχεδιαστεί για συνεχή χρήση.
Για να απενεργοποιήσετε πλήρως τη μονάδα, αποσυνδέστε το φις εναλλασσόμενου ρεύματος από την πρίζα. Αποσυνδέστε τη μονάδα αν
σκοπεύετε να την αφήσετε αχρησιμοποίητη για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Κατά τη διάρκεια καταιγίδων, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.
Απότομες κορυφές της τάσης τροφοδοσίας λόγω κεραυνών μπορεί να
προκαλέσουν βλάβη στη μονάδα.
Μην εκθέτετε την συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως ή άλλες πηγές θερμότητας.
Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και δυσλειτουργία της μονάδας.
Phones
Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία (π.χ. ανθοδοχεία) και υπερβολική
ζέστη (π.χ. τζάκι) ή από εξοπλισμό που προκαλεί ισχυρά μαγνητικά ή
ηλεκτρικά πεδία (π.χ. ηχεία). Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος από
την παροχή ρεύματος σε περίπτωση που το προϊόν παρουσιάζει κάποια
δυσλειτουργία. Το προϊόν δεν προορίζεται για βιομηχανική χρήση.
Προορίζεται αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Ενδέχεται να προκύψει
συμπύκνωση υγρασίας εάν το προϊόν ή ο δίσκος βρίσκονται σε περιβάλλον
με σε χαμηλές θερμοκρασίες. Εάν κατά τη διάρκεια του Χειμώνα πρέπει να
μεταφέρετε τη μονάδα σε άλλον χώρο, περιμένετε περίπου για 2 ώρες ώστε
να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου προτού τη θέσετε σε λειτουργία.
4
Οι μπαταρίες που χρησιμοποιεί το προϊόν περιέχει χημικά που είναι
επικίνδυνα για το περιβάλλον.
Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.
GRE
περιεχόμενα
δυνατότητες
2
2
Δυνατότητες
Αδείασ
πληροφορίες για την ασφάλεια
3
4
Προειδοποιησεισ για την ασφαλεια
Προφυλαξεισ
πριν τη χρήση
6
6
Πριν διαβασετε το εγχειριδιο χρηστη
Τι περιλαμβανεται
περιγραφές
7
Εμπρ ός/Πίσω όψη
τηλεχειριστήριο
9
Παρουσιαση του τηλεχειριστηριου
2
3
6
7
9
10
συνδέσεις
λειτουργίες
15
23
24
αντιμετώπιση προβλημάτων
παράρτημα
10 Εγκατασταση τησ βασησ στηριξησ σε τοιχο
11 Συνδεση του ασυρματου υπογουφερ
12 Τοποθετηση του σπειροειδη πυρηνα φερριτη
στο καλωδιο HDMI In/out
12 Τοποθετηση του σπειροειδη πυρηνα φερριτη
στο καλωδιο ηχου/USB
13 Συνδεση του Crystal Surround Air Track
15 Βασικεσ λειτουργιεσ
16 Εξελιγμενεσ λειτουργιεσ
22 Αναβαθμιση λογισμικου
23 Αντιμετώπιση προβλημάτων
24 Παράρτημα
πριν τη χρήση
ΠΡΙΝ ΔΙΑβΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ
Έχετε υπόψη σας τους ακόλουθους όρους προτού διαβάσετε το εγχειρίδιο χρήσης.
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται στο εγχειρίδιο
Εικονίδιο
όρος
Ορισμός
Προσοχή
Υποδεικνύει μια κατάσταση όπου κάποια λειτουργία δεν λειτουργεί ή οι ρυθμίσεις μπορεί
να ακυρωθούν.
Σημείωση
Αφορά σε χρήσιμες συμβουλές ή πληροφορίες στη σελίδα που βοηθά στην
εκτέλεση κάθε λειτουργίας.
Οδηγίες για την ασφάλεια και αντιμετώπιση προβλημάτων
1) Bεβαιωθείτε ότι έχετε εξοικειωθεί με τις Οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση του προϊόντος.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 3)
2) Εάν προκύψει κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στην Αντιμετώπιση προβλημάτων. (Βλ. σελίδες 23)
Πνευματικά δικαιώματα
©2012 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή ή αντιγραφή μέρους ή ολόκληρου
του εγχειριδίου χρήσης, χωρίς τη γραπτή άδεια από τη Samsung Electronics Co.
ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜβΑΝΕΤΑΙ
Βεβαιωθείτε ότι παρέχονται τα εξαρτήματα που φαίνονται παρακάτω.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Τηλεχειριστήριο /
Μπαταρίες (μέγεθος AAA)
Στήριγμα για την τοποθέτηση στον
τοίχο
Εγχειρίδιο χρήσης
(Για καλώδιο HDMI, 1 τεμάχιο)
(Μεγάλος)
(Μικρός)
(Για καλώδιο ήχου, 1)
(Για καλώδιο HDMI,
1 τεμάχιο)
Καλώδιο ήχου
Σπειροειδής πυρήνας φερρίτη
Καλώδιο USB
▪ Η εμφάνιση των εξαρτημάτων ενδέχεται να διαφέρει ελαφρά από τις παραπάνω εικόνες.
▪ Χρησιμοποιήστε το ειδικό καλώδιο USB για τη σύνδεση εξωτερικών συσκευών USB στη μονάδα.
6
HDMI OUT
HDMI IN
● περιγραφές
3
4
5v 500mA
10
OPTICAL IN
9
AUX IN
7
8
6
GRE
περιγραφές
Εμπρός/πίσω όψη
1
2
5
ΟΘΟΝΗ
Προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας που χρησιμοποιείται εκείνη τη
Aστιγμή.
ΚΟΥΜΠΙ POWER
(ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/off) το Crystal Surround Air Track.
ΚΟΥΜΠΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Επιλογή εισόδου σήματος DIGITAL, AUX, HDMI, BT ή USB.
VOLUME +/-
Ελέγχει την ένταση του ήχου.
5
ΘΥΡΑ USB
Συνδέστε εδώ εξωτερικές συσκευές αποθήκευσης USB, όπως
συσκευές αναπαραγωγής ΜΡ3, για να αναπαράγετε αρχεία από αυτές.
6
ΥΠΟΔΟΧΗ OPTICAL IN
Συνδέστε στην έξοδο ψηφιακού (οπτικού) σήματος μιας εξωτερικής
συσκευής.
7
ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN
Για σύνδεση με την αναλογική έξοδο μιας εξωτερικής συσκευής.
8
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΕΙΣΟΔΟΥ HDMI
Ταυτόχρονη λήψη ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός
καλωδίου HDMI.
9
ΥΠΟΔΟΧΗ
ΕΞΟΔΟΥ HDMI
Ταυτόχρονη έξοδος ψηφιακού σήματος βίντεο και ήχου μέσω ενός
καλωδίου HDMI.
10
ΚΑΛΩΔΙΟ
ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα εναλλασσόμενου
ρεύματος (AC) στον τοίχο.
▪ Όταν ενεργοποιείτε αυτή τη μονάδα, υπάρχει μια καθυστέρηση 4 έως 5 δευτερολέπτων
προτού μπορέσει να αναπαράγει ήχο.
▪ Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα τοίχου, να συγκρατείτε το φις.
Μην τραβάτε το καλώδιο.
▪ Μη συνδέετε αυτή τη μονάδα ή άλλα εξαρτήματα σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος,
ωσότου όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων έχουν ολοκληρωθεί.
GRE
τηλεχειριστήριο
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ
▪
▪
▪
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
ΚΟΥΜΠΙ TV POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
την τηλεόραση Samsung.
Anynet+
Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο
άλλων συσκευών Samsung με το
τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.
SPEAKER
Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιλέξετε αν
θα ακούσετε ήχο από το σύστημα Air Τrack ή
από την τηλεόραση. (Αυτή η λειτουργία
υποστηρίζει σύνδεση μέσω καλωδίου HDMI.)
SMART VOLUME, 3D SOUND
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί τη στάθμη
έντασης του ήχου όταν συμβεί κάποια
μεγάλη αλλαγή στην ένταση του ήχου.
Αυτή η δυνατότητα προσθέτει βάθος
και πλάτος στον ήχο.
S/W LEVEL, AUDIO SYNC
Ρυθμίζει την ένταση του υπογούφερ.
Χρησιμοποιείται για να συγχρονιστεί το
σήμα βίντεο και ήχου όταν η συσκευή είναι
συνδεδεμένη σε ψηφιακή τηλεόραση.
AUTO POWER
Συγχρονισμός του συστήματος Air Track
μέσω της οπτικής σύνδεσης από την οπτική
υποδοχή, έτσι ώστε να ενεργοποιείται
αυτόματα όταν ανάβετε την τηλεόραση.
TV INFO
Προβολή της τρέχουσας κατάστασης της
τηλεόρασης.
ΚΑΝΑΛΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΕΝΤΑΣΗ
ΗΧΟΥ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
Εναλλαγή ανάμεσα στα διαθέσιμα
κανάλια τηλεόρασης.
Προσαρμογή της έντασης ήχου της
τηλεόρασης.
TV EXIT
Έξοδος από τον τρόπο λειτουργίας
τηλεόρασης (λειτουργεί όπως το κουμπί
EXIT στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης).
Τα αρχικά SAT σημαίνουν Surround Air Track, μια αποκλειστική ονομασία της Samsung.
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειρίζεται αποκλειστικά τηλεοράσεις Samsung.
Ανάλογα με τη συσκευή τηλεόρασης που διαθέτετε, ενδέχεται να μην μπορείτε να λειτουργήσετε την τηλεόραση με το
τηλεχειριστήριο. Αν δεν μπορείτε να το κάνετε, χειριστείτε την τηλεόραση χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο
1. Σηκώστε το κάλυμμα που
υπάρχει στο πίσω μέρος
του τηλεχειριστηρίου, όπως
υποδεικνύεται.
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου ΑΑΑ.
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αντιστοιχίσει τα άκρα
“+” και “–” των μπαταριών με το διάγραμμα που
υπάρχει στο εσωτερικό του χώρου μπαταριών.
3. Τοποθετήστε και πάλι το κάλυμμα. Εάν
γίνεται κανονική χρήση της τηλεόρασης,
υπολογίζεται ότι οι μπαταρίες διαρκούν
έναν χρόνο περίπου.
Εμβέλεια λειτουργίας του τηλεχειριστηρίου
Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από απόσταση έως και 7 μέτρων σε ευθεία. Επίσης, μπορεί να
χρησιμοποιηθεί υπό γωνία 30° από τον αισθητήρα τηλεχειρισμού.
● τηλεχειριστήριο
ΚΟΥΜΠΙ POWER
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί (on/
off) το Crystal Surround Air Track.
SAT SOURCE
Πατήστε για να επιλέξετε μια συνδεδεμένη
πηγή SAT (SAT: Surround Air Track).
SOUND EFFECT
Επιλογή του ηχητικού εφέ:
(MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA,
SPORTS, GAME, OFF (Αρχικός ήχος))
SAT MUTE
Θέτει τον ήχο της μονάδας σε σίγαση.
Πατήστε και πάλι για να επαναφέρετε τον
ήχο στην προηγούμενη ρύθμιση στάθμης.
VOLUME
Ρυθμίζει την ένταση του ήχου της μονάδας.
REPEAT
Επιλέξτε αναπαραγωγή ενός αρχείου,
όλων των αρχείων ή με τυχαία σειρά.
DRC, DIMMER
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
ρύθμιση αυτή για να απολαύσετε ήχο
Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με
χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα
(Standard, MAX, MIN). Μπορείτε να
ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
ΚΟΥΜΠΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Αναπαραγωγή, παύση ή διακοπή της
αναπαραγωγής ενός αρχείου μουσικής
ή αναζήτηση για το επόμενο ή το
προηγούμενο αρχείο μουσικής.
TV SOURCE
Πατήστε για να επιλέξετε την πηγή
βίντεο μιας συνδεδεμένης τηλεόρασης.
TV PRE-CH
Μετάβαση στο προηγούμενο
κανάλι τηλεόρασης.
TV MUTE
Σίγαση του ήχου από την τηλεόραση.
Πατήστε ξανά για να επαναφέρετε τον
ήχο στο προηγούμενο επίπεδο έντασης.
συνδέσεις
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΤΟΙΧΟ
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υποστήριγμα στήριξης για να τοποθετήσετε αυτή τη μονάδα στον τοίχο.
Προφυλάξεις σχετικά με την τοποθέτηση
• Εγκαταστήστε μόνο σε κατακόρυφο τοίχο.
• Για την τοποθέτηση, αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες ή την υγρασία ή έναν τοίχο που δεν μπορεί να
αντέξει το βάρος του σετ.
• Ελέγξτε την αντοχή του τοίχου. Εάν η αντοχή του τοίχου δεν είναι επαρκής για την τοποθέτηση του
προϊόντος, φροντίστε να ενισχύσετε τον τοίχο πριν από την τοποθέτηση.
• Ελέγξτε το υλικό του τοίχου. Αν ο τοίχος είναι κατασκευασμένος από γυψοσανίδες, μαρμαροσανίδες ή γκρο
μπετόν, αγοράστε και χρησιμοποιήστε τις κατάλληλες βίδες στερέωσης ή πείρους.
• Συνδέστε καλώδια από τη μονάδα στις εξωτερικές συσκευές προτού την εγκαταστήσετε στον τοίχο.
• Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα είναι απενεργοποιημένη και αποσυνδεδεμένη πριν από την εγκατάσταση. Σε αντίθετη
περίπτωση, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία.
1. Τοποθετήστε το υποστήριγμα στήριξης στον τοίχο στην
επιφάνεια ενός τοίχου και, στη συνέχεια, στερεώστε το με
δύο βίδες (δεν παρέχονται).
Αν στερεώνετε τη μονάδα κάτω από μια τηλεόραση, φροντίστε
να εγκαταστήσετε το στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο έτσι
ώστε το βέλος ( ) να βρίσκεται στο κέντρο της τηλεόρασης.
Επίσης, βεβαιωθείτε ότι η μονάδα βρίσκεται τουλάχιστον 5
εκατοστά κάτω από τη τηλεόραση.
2. Στη συνέχεια, στερεώστε τη μονάδα στην αντίστοιχη οπή
του στηρίγματος επιτοίχιας τοποθέτησης. Για ασφαλή
τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι οι πείροι στήριξης θα
εφαρμόσουν πλήρως στο εσωτερικό της οπής.
1
2
3.Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.
2 ίντσες (5 cm) ή περισσότερο
▪ Μην κρεμιέστε από την εγκατεστημένη μονάδα και αποφεύγετε οποιαδήποτε χτυπήματα σε αυτήν.
▪ Στερεώστε καλά τη μονάδα στον τοίχο, για να μην πέσει. Εάν η μονάδα πέσει, μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό ή ζημιά στο προϊόν.
▪ Εάν τοποθετήστε τη μονάδα σε τοίχο, προσέξτε να μην αφήσετε παιδιά να τραβήξουν κάποιο από
τα καλώδια σύνδεσης, καθώς μπορεί να προκληθεί πτώση του συστήματος.
▪ Για καλύτερη απόδοση όταν είναι τοποθετημένο σε τοίχο, φροντίστε ώστε το σύστημα ηχείων να
έχει απόσταση τουλάχιστον 5 cm από την τηλεόραση.
10
Το αναγνωριστικό σύνδεσης του υπογούφερ είναι εργοστασιακά προεπιλεγμένο, οπότε η κύρια μονάδα και το
υπογούφερ θα πρέπει να συνδεθούν (ασύρματα) αυτόματα όταν τεθούν σε λειτουργία. Αν η ενδεικτική λυχνία ( )
σύνδεσης δεν ανάψει όταν η κύρια μονάδα και το υπογούφερ τεθούν σε λειτουργία, καθορίστε το αναγνωριστικό
ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία.
GRE
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΥΠΟΓΟΥΦΕΡ
1. Συνδέστε τα καλώδια τροφοδοσίας της κύριας μονάδας και του υπογούφερ σε μια πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.
• Η ένδειξη STANDBY απενεργοποιείται και η ένδειξη LINK (μπλε λυχνία LED) αναβοσβήνει γρήγορα.
3. Με την κύρια μονάδα εκτός λειτουργίας (κατάσταση ΑΝΑΜΟΝΗΣ),
πατήστε το κουμπί SAT MUTE στο τηλεχειριστήριο για 5 δευτερόλεπτα.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SMART
5. Για να οριστικοποιήσετε τη σύνδεση, ενεργοποιήστε την κύρια
μονάδα ενώ αναβοσβήνει η μπλε λυχνία LED του υπογούφερ.
• Η κύρια μονάδα και το υπογούφερ συνδέονται (ασύρματα).
• Η ενδεικτική λυχνία σύνδεσης (μπλε λυχνία LED) στο υπογούφερ ανάβει.
• Μπορείτε να απολαύσετε καλύτερο ήχο από το ασύρματο υπογούφερ
επιλέγοντας το ηχητικό εφέ. (Ανατρέξτε στη σελίδα 20)
TV POWER
3D SOUND
VOLUME
4. Εμφανίζεται η ένδειξη ID SET στην οθόνη VFD της κύριας μονάδας.
POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV INFO
▪ Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να το σβήσετεTV και
να αποσυνδέσετε
TV
VOL
TV VOL
▪
MUTE
το καλώδιο ρεύματος.
Εάν η κύρια μονάδα απενεργοποιηθεί, το ασύρματο υπογούφερ θα περάσει στη λειτουργία
CH
αναμονής και η ένδειξη STANDBY θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της οθόνης.
ΑφούTVπεράσουν
30
TV PRE-CH
TV EXIT
δευτερόλεπτα, θα αρχίσει να αναβοσβήνει η μπλε ενδεικτική λυχνία LINK.
Αν τοποθετήσετε κοντά στο σύστημα μια συσκευή που χρησιμοποιεί την ίδια συχνότητα (2.4 GHz),
ενδέχεται να ακούσετε διακοπές στον ήχο λόγω παρεμβολών.
Η απόσταση μετάδοσης ενός ραδιοφωνικού σήματος είναι περίπου 10 μέτρα, αλλά μπορεί να
μεταβληθεί, ανάλογα με το περιβάλλον λειτουργίας. Εάν ένας τοίχος με ατσάλι-μπετόν ή μεταλλικός
τοίχος βρίσκεται ανάμεσα στην κεντρική μονάδα και τη μονάδα ασύρματου δέκτη, το σύστημα
ενδέχεται να μη λειτουργεί καθόλου, διότι τα ραδιοκύματα δεν μπορούν να διαπεράσουν τα μέταλλα.
Εάν η κεντρική μονάδα δεν αποκαταστήσει ασύρματη σύνδεση, ακολουθήστε τα βήματα 1-5 παραπάνω,
για να επιχειρήσετε νέα σύνδεση μεταξύ της κεντρικής μονάδας και του ασύρματου υπογούφερ.
AH59-02434A
▪
▪
▪
▪ Η κεραία ασύρματης λήψης είναι ενσωματωμένη στο ασύρματο υπογούφερ. Φυλάσσετε τη
μονάδα μακριά από νερό και υγρασία.
▪ Για βέλτιστη απόδοση ακρόασης, βεβαιωθείτε ότι ο χώρος γύρω από το ασύρματο υπογούφερ
δεν έχει εμπόδια.
11
● συνδέσεις
2. Πατήστε το κουμπί ID SET στο πίσω μέρος του υπογούφερ, με ένα μικρό αιχμηρό αντικείμενο, για 5 δευτερόλεπτα.
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛωΔΙΟ HDMI
IN/OUT
Σηκώστε προς τα πάνω το καπάκι για να το
απασφαλίσετε και να ανοίξετε τον πυρήνα.
Κλείστε ξανά το καπάκι.
Τυλίξτε και τα δύο καλώδια HDMI IN/OUT μαζί, κάνοντας
τους μία στροφή γύρω από τον πυρήνα.
(Αρχίστε να τυλίγετε 5-10 εκατοστά από τα
βύσματα.)
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΠΕΙΡΟΕΙΔΗ ΠΥΡΗΝΑ ΦΕΡΡΙΤΗ ΣΤΟ ΚΑΛωΔΙΟ ΗΧΟΥ/USB
Σηκώστε προς τα πάνω το καπάκι για να το
απασφαλίσετε και να ανοίξετε τον πυρήνα.
Κλείστε ξανά το καπάκι.
1
Τοποθετήστε το καλώδιο ήχου ή το καλώδιο USB
στον ανοιχτό πυρήνα.
GRE
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Το HDMI είναι μια τυπική ψηφιακή διασύνδεση για σύνδεση με συσκευές όπως τηλεοράσεις, συσκευές
αναπαραγωγής DVD, συσκευές αναπαραγωγής Blu-ray, αποκωδικοποιητές και άλλες.
Η διασύνδεση HDMI εξαλείφει την απώλεια σήματος από τη μετατροπή αναλογικού σήματος σε ψηφιακό,
επιτρέποντάς σας να απολαμβάνετε ποιότητα βίντεο και ήχου σαν το σήμα να προέρχεται από μια ψηφιακή πηγή.
HDMI IN
● ΣΥΝΔέΣΕΙΣ
HDMI IN
Καλώδιο HDMI
HDMI OUT
ψηφιακές συσκευές
HDMI OUT
Καλώδιο HDMI
HDMI IN
Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχονται) ανάμεσα στην υποδοχή HDMI ΙΝ στο πίσω μέρος του προϊόντος και
την υποδοχή HDMI OUT της ψηφιακής συσκευής σας.
και,
HDMI OUT (HDMI)
• Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI ανάμεσα στην υποδοχή HDMI OUT στο πίσω μέρος του προϊόντος και την υποδοχή
HDMI ΙΝ της ψηφιακής συσκευής σας.
▪ Το HDMI είναι μια διασύνδεση που επιτρέπει την ψηφιακή μεταφορά δεδομένων βίντεο και
ήχου μέσω ενός μόνο καλωδίου.
OPTICAL
OUT
HDMI OUT (ARC)
• Η λειτουργία ARC επιτρέπει την έξοδο ψηφιακού ήχου μέσω της θύρας HDMI OUT (ARC). Μπορεί να ενεργοποιηθεί
μόνο όταν το σύστημα Air Track είναι συνδεδεμένο σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει τη λειτουργία ARC.
• Πρέπει να είναι ενεργοποιημένο το Anynet+.
▪ Αυτή η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη αν το καλώδιο HDMI δεν υποστηρίζει CEC.
13
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ CRYSTAL SURROUND AIR TRACK
Αυτή η ενότητα περιγράφει τους δύο τρόπους (ψηφιακό και αναλογικό) σύνδεσης της μονάδας στην τηλεόραση.
Αυτή η μονάδα διαθέτει μία ψηφιακή οπτική υποδοχή και μία υποδοχή αναλογικού ήχου για σύνδεση σε τηλεόραση.
OPTICAL IN
OPTICAL IN
Οπτικό Καλώδιο (δεν παρέχονται)
OPTICAL
OUT
AUX IN
Συσκευή
αναπαραγωγής BD/
DVD/
Αποκωδικοποιητής/
Κονσόλα παιχνιδιών
AUX IN
ή
White
AUDIO
OUT
Καλώδιο ήχου
ή
L
R
Red
ΥΠΟΔΟΧΗ OPTICAL IN
Συνδέστε την υποδοχή AUDIO IN στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής.
ή,
ΥΠΟΔΟΧΗ AUX IN
Συνδέστε την υποδοχή (ήχου) AUX IN στην κύρια μονάδα με την υποδοχή AUDIO OUT της τηλεόρασης ή της συσκευής πηγής.
Φροντίστε να αντιστοιχίσετε τα χρώματα των υποδοχών και των βυσμάτων.
▪ Μην συνδέσετε το καλώδιο ρεύματος αυτού του προϊόντος ή της τηλεόρασής σας στην έξοδο του
τοίχου, ωσότου ολοκληρωθούν όλες οι συνδέσεις μεταξύ των εξαρτημάτων.
▪ Προτού μετακινήσετε ή εγκαταστήσετε το προϊόν, φροντίστε να διακόψετε την παροχή ρεύματος και να
αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος.
▪ Αν επιλέξετε 'AUX' χωρίς να συνδέσετε το καλώδιο ήχου, η τηλεόραση σβήνει αυτόματα μετά από 20 λεπτά.
▪ Αν μια τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Air Track με το οπτικό
καλώδιο είναι απενεργοποιημένη και δεν υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήματος, το σύστημα Air Track
απενεργοποιείται μετά από 20 λεπτά. (Αν δεν υπάρχει είσοδος σήματος μέσω της υποδοχής OPTICAL
AUDIO IN για περισσότερα από 20 λεπτά, το σύστημα Air Track απενεργοποιείται.)
14
GRE
λειτουργίες
ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (on/off)
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
2.Πατήστε το κουμπί POWER ( ) στη δεξιά γωνία της πρόσοψης.
ή
Πατήστε πάλι το κουμπί POWER στο τηλεχειριστήριο για να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
TV VOL
● λειτουργίες
1.Πατήστε το κουμπί POWER ( ) στη δεξιά γωνία της πρόσοψης.
ή
Πατήστε το κουμπί POWER στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
SMART
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
Προσαρμογή της έντασης του ήχου
Πατήστε το κουμπί VOLUME +/– στη δεξιά γωνία της πρόσοψης.
ή
Πατήστε το κουμπί VOLUME +/– στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να
μειώσετε την ένταση του ήχου.
• Στην οθόνη της πρόσοψης εμφανίζεται η αριθμητική τιμή της έντασης του ήχου.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
TV CH
TV INFO
SOUND
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV PRE-CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
▪ Η ένταση του ήχου αυξάνεται ή μειώνεται όταν πατάτε το κουμπί VOL +/–.
▪ Αν θέλετε να απολαμβάνετε τον ήχο αποκλειστικά από το Crystal
Surround Air Track, πρέπει να απενεργοποιήσετε τα ηχεία της τηλεόρασης
από το μενού Audio Setup (ρύθμιση ήχου) της τηλεόρασης. Ανατρέξτε
στο εγχειρίδιο της τηλεόρασης που συνοδεύει την τηλεόρασή σας.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
15
ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Χρήση του τρόπου λειτουργίας εισόδου
Μπορείτε να επιλέξετε είσοδο σήματος D.IN, AUX, HDMI, BT ή USB.
Πατήστε το κατάλληλο κουμπί στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε τον
επιθυμητό τρόπο λειτουργίας ή πατήστε
για να επιλέξετε έναν από τους εξής
τρόπους λειτουργίας: D.IN, AUX, HDMI, BT ή USB.
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Λειτουργία εισόδου
Οθόνη
Ψηφιακή οπτική είσοδος
D.IN
Είσοδος AUX
AUX
Είσοδος HDMI
HDMI
Τρόπος λειτουργίας
BLUETOOTH
BT
Τρόπος λειτουργίας USB
USB
TV POWER
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
AUDIO SYNC
TV CH
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
Η μονάδα απενεργοποιείται αυτόματα στις ακόλουθες περιπτώσεις:
• Τρόπος λειτουργίας D.In: Αν δεν υπάρχει είσοδος σήματος από καμία πηγή
εισόδου για 20 λεπτά.
• Τρόπος λειτουργίας Aux: Αν δεν συνδεθεί κανένα καλώδιο στην υποδοχή για 20
λεπτά.
• Τρόπος λειτουργίας BT: Αν δεν πραγματοποιηθεί καμία σύνδεση για 20 λεπτά.
• Τρόπος λειτουργίας USB: Αν η κατάσταση "NO USB" ή διακοπής αναπαραγωγής
διαρκέσει για 20 λεπτά.
▪ Η λειτουργία ARC ενεργοποιείται στον τρόπο λειτουργίας D.IN αν η
μονάδα είναι συνδεδεμένη σε μια τηλεόραση που υποστηρίζει ARC.
▪ Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ARC, απενεργοποιήστε το Anynet.
▪ Αν δεν υπάρχει μνήμη flash USB άμεσα διαθέσιμη στη μονάδα,
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο.
ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ BLUETOOTH
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή Bluetooth για να απολαύσετε μουσική με στερεοφωνικό ήχο
υψηλής ποιότητας και όλα αυτά χωρίς καλώδια!
Τι είναι το Bluetooth;
Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει την εύκολη διασύνδεση συσκευών που είναι συμβατές με Bluetooth,
χρησιμοποιώντας μια ασύρματη σύνδεση μικρής εμβελείας.
• Μια συσκευή Bluetooth ενδέχεται να προκαλέσει θόρυβο ή δυσλειτουργία, ανάλογα με τη χρήση της, όταν:
- Κάποιο μέρος του σώματος έρχεται σε επαφή με το σύστημα λήψης/μετάδοσης της συσκευής Bluetooth ή
του συστήματος Air Track.
- Υπόκειται σε ηλεκτρικές διακυμάνσεις επειδή εμποδίζεται από έναν τοίχο, μια γωνία ή ένα μεσότοιχο γραφείου.
- Εκτίθεται σε ηλεκτρικές παρεμβολές από συσκευές που χρησιμοποιούν την ίδια ζώνη συχνοτήτων,
συμπεριλαμβανομένου ιατρικού εξοπλισμού, φούρνων μικροκυμάτων και ασύρματων δικτύων LAN.
• Πραγματοποιήστε ζεύξη του συστήματος Air Track με τη συσκευή Bluetooth διατηρώντας τα σε κοντινή απόσταση.
• Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα Air Track και τη συσκευή Bluetooth, τόσο χαμηλότερη είναι
η ποιότητα της σύνδεσης. Αν η απόσταση υπερβεί την εμβέλεια της λειτουργίας Bluetooth, η σύνδεση διακόπτεται.
• Σε περιοχές με χαμηλή ευαισθησία λήψης, η σύνδεση Bluetooth ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Το σύστημα Air Track διαθέτει ενεργή εμβέλεια λήψης έως και 10 μέτρα προς όλες τις κατευθύνσεις, αν δεν υπάρχουν
εμπόδια. Η σύνδεση διακόπτεται αυτόματα αν η απόσταση είναι μεγαλύτερη από αυτήν την εμβέλεια. Ακόμα και
μέσα σε αυτήν την εμβέλεια, η ποιότητα του ήχου ενδέχεται να μειωθεί από εμπόδια, όπως τοίχοι ή πόρτες.
• Αυτή η ασύρματη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές κατά τη λειτουργία της.
16
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή Bluetooth υποστηρίζει τη λειτουργία
στερεοφωνικών ακουστικών Bluetooth.
GRE
Σύνδεση του συστήματος Air Track με συσκευή Bluetooth
1.Πατήστε το κουμπί FUNCTION στο τηλεχειριστήριο του συστήματος Air
Track για να εμφανιστεί το μήνυμα BT.
• Θα δείτε την ένδειξη WAIT για 4 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, την
ένδειξη READY στην πρόσοψη του συστήματος Air Track.
3.Επιλέξτε το μενού στερεοφωνικών ακουστικών στη συσκευή Bluetooth.
• Θα δείτε μια λίστα των συσκευών που σαρώθηκαν.
4. Επιλέξτε "Samsung Home Audio" από τη λίστα αναζήτησης.
Συσκευή Bluetooth
• Όταν το σύστημα Air Track συνδεθεί με τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται
το όνομα της συνδεδεμένης συσκευής Bluetooth, ακολουθούμενο από την
ένδειξη CONN, στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος Air Track.
• Αν αποτύχει η ζεύξη της συσκευής Bluetooth με το σύστημα Air Track,
διαγράψτε την προηγούμενη συσκευή "SAMSUNG HOME AUDIO" που
εντοπίστηκε από τη συσκευή Bluetooth και κάντε τη να αναζητήσει ξανά
το σύστημα Air Track.
5. Αναπαράγετε μουσική στη συνδεδεμένη συσκευή.
• Μπορείτε να ακούσετε τη μουσική που αναπαράγεται στη συνδεδεμένη
συσκευή Bluetooth μέσω του συστήματος Crystal Surround Air Track.
• Στον τρόπο λειτουργίας BT, οι λειτουργίες Play/Repeat/Stop/Next/Back
(Αναπαραγωγή/Επανάληψη/Διακοπή/Επόμενο/Πίσω) δεν είναι διαθέσιμες.
▪ Ενδέχεται να σας ζητηθεί να εισάγετε έναν κωδικό (πρόσβασης) PIN όταν
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
συνδέετε τη συσκευή Bluetooth με το σύστημα Air Track. Αν εμφανιστεί το
παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN, εισαγάγετε τον αριθμό <0000>.
Το σύστημα Air Track υποστηρίζει μόνο δεδομένα SBC μέσης ποιότητας
(έως και 237 kbps στα 48 kHz) και δεν υποστηρίζει δεδομένα SBC υψηλής
ποιότητας (328 kbps στα 44,1 kHz).
Δεν υποστηρίζεται η δυνατότητα AVRCP.
Συνδεθείτε μόνο με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν τη λειτουργία
A2DP (AV).
Δεν μπορείτε να συνδεθείτε με συσκευές Bluetooth που υποστηρίζουν
μόνο τη λειτουργία HF (Hands-Free).
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ζεύξη μόνο με μία συσκευή Bluetooth κάθε φορά.
Αφού απενεργοποιήσετε το σύστημα Air Track και διακοπεί η ζεύξη, η
ζεύξη δεν αποκαθίσταται αυτόματα. Για να επανασυνδεθείτε, θα πρέπει να
πραγματοποιήσετε ξανά ζεύξη με τη συσκευή.
Η αναζήτηση ή σύνδεση ενδέχεται να μην εκτελεστεί σωστά από το
σύστημα Air Track στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- Αν υπάρχει ένα ισχυρό ηλεκτρικό πεδίο γύρω από το σύστημα Air
Track.
- Αν πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα ζεύξη πολλαπλών συσκευών
Bluetooth με το σύστημα AirTrack.
- Αν η συσκευή Bluetooth είναι απενεργοποιημένη, δεν βρίσκεται στην
κατάλληλη θέση ή δυσλειτουργεί.
- Σημειώστε ότι συσκευές όπως φούρνοι μικροκυμάτων, προσαρμογείς
ασύρματου δικτύου LAN, λαμπτήρες φθορισμού και σόμπες γκαζιού
χρησιμοποιούν το ίδιο εύρος συχνοτήτων με τη συσκευή Bluetooth,
γεγονός που μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρικές παρεμβολές.
17
● λειτουργίες
Σύνδεση
2.Επιλέξτε το μενού Bluetooth στη συσκευή Bluetooth με την οποία θέλετε
να συνδεθείτε (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth).
Αποσύνδεση συσκευής Bluetooth από το σύστημα Air Track
Μπορείτε να αποσυνδέσετε μια συσκευή Bluetooth από το σύστημα Air Track.
Για οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της συσκευής Bluetooth.
• Το σύστημα Air Track αποσυνδεέται.
• Όταν το σύστημα Air Track αποσυνδεθεί από τη συσκευή Bluetooth, εμφανίζεται η
ένδειξη DISCON στην οθόνη πρόσοψης του συστήματος Air Track.
Αποσύνδεση του συστήματος Air Track από συσκευή Bluetooth
Πατήστε το κουμπί (
) στην πρόσοψη του συστήματος Air Track για να
μεταβείτε από τον τρόπο λειτουργίας BT σε κάποιον άλλο ή απενεργοποιήστε
το σύστημα Air Track.
• Η συνδεδεμένη συσκευή Bluetooth περιμένει ένα συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα για απόκριση από το σύστημα Air Track και, στη συνέχεια, τερματίζει τη
σύνδεση. (Το χρονικό διάστημα αποσύνδεσης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με
τη συσκευή Bluetooth.)
• Η τρέχουσα συνδεδεμένη συσκευή αποσυνδέεται.
▪ Στον τρόπο λειτουργίας σύνδεσης Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth
διακόπτεται αν η απόσταση ανάμεσα στο σύστημα και τη συσκευή
Bluetooth υπερβαίνει τα 10 μέτρα. Αν η απόσταση μεταξύ τους ξαναγίνει
μικρότερη από την ενεργή εμβέλεια λήψης ή αν επανεκκινήσετε τη
συσκευή Bluetooth, η σύνδεση Bluetooth μπορεί να αποκατασταθεί.
▪ Αν η συσκευή Bluetooth ξαναβρεθεί στην ενεργή εμβέλεια λήψης,
μπορείτε να την επανεκκινήσετε για να αποκαταστήσετε τη ζεύξη με τη
συσκευή Bluetooth.
▪ Το σύστημα Air Track απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 20 λεπτά στην
κατάσταση READY.
Σύνδεση του συστήματος Crystal Surround Air Track
σε συσκευή USB HOST
1.Συνδέστε τη συσκευή USB στη θύρα USB στο πλάι της μονάδας.
2.Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί (
μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη USB.
) στην πρόσοψη του συστήματος
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής:
D.IN ➡ AUX ➡ HDMI ➡ BT ➡ USB
3.Η ένδειξη USB εμφανίζεται στην οθόνη και, στη συνέχεια, εξαφανίζεται.
• Η σύνδεση του συστήματος The Crystal Surround Air Track ολοκληρώθηκε.
• Αν δεν συνδεθεί καμία συσκευή USB για περισσότερο από 20 λεπτά, το
σύστημα απενεργοποιείται αυτόματα (ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης).
Προτού συνδέσετε μια συσκευή USB
Συμβατότητα με: συσκευές αποθήκευσης USB.
• Αν το όνομα φακέλου ή αρχείου σε μια συσκευή USB υπερβαίνει τους 10
χαρακτήρες, δεν εμφανίζεται στην οθόνη VFD.
• Αυτό το προϊόν ενδέχεται να μην είναι συμβατό με ορισμένους τύπους μέσων
αποθήκευσης USB.
• Υποστηρίζονται τα συστήματα αρχείων FAT16 και FAT32.
- Δεν υποστηρίζεται το σύστημα αρχείων NTFS.
• Συνδέστε μια συσκευή USB απευθείας στη θύρα USB του προϊόντος.
Διαφορετικά, ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα συμβατότητας USB.
18
Ρυθμός μετάδοσης bit
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SATMUTE
SMART
3D SOUND
Αναπαραγωγή/Παύση/Διακοπή
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
Έκδοση
Pixel
Συχνότητα δειγματοληψίας
Μουσική
MP3
WMA
.MP3
.WMA
80~320
56~128
kbps
kbps
V8
44,1KHz
44,1KHz
● λειτουργίες
Μορφή
Όνομα αρχείου
Επέκταση αρχείου
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV CH
TV PRE-CH
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
POWER
TV EXIT
TV POWER
TV SOURCE
TV CH
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SOUND
SPEAKER
EFFECT TV
TV VOL
MUTE
SMART
SATMUTE
TV INFO
TV VOL
3D SOUND
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
TV CH
TTV PRE-CH
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
POWER
TV EXIT
AUDIO SYNC
TV POWER
REPEAT
DRC
DIMMER AUTO POWER
SAT
SOURCE
SOUND
SPEAKER
EFFECT
TV SOURCE
SAT MUTE
SMART
TV CH
VOLUME
TV INFO
3D SOUND
TV VOL
TV
MUTE
S/W LEVEL
TV VOL
AUDIO SYNC
VOLUME
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
DRC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV EXIT
REPEAT
TTV PRE-CH
AH59-02434A
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV EXIT
AH59-02434A
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
POWER
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπ +#,@.
• Πατήστε ξανά το κουμπί +# για να διακόψετε προσωρινά την αναπαραγωγή του
αρχείου.
Πατήστε το κουμπί +# για να αναπαράγετε το επιλεγμένο αρχείο.
• Για να διακόψετε την αναπαραγωγή, πατήστε το κουμπί διακοπής (@) κατά τη
διάρκεια της αναπαραγωγής.
Παράλειψη προς τα εμπρός/πίσω
ά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε το κουμπί [,].
• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία και πατήσετε το κουμπί ],
επιλέγεται το επόμενο αρχείο.
• Όταν υπάρχουν περισσότερα από ένα αρχεία και πατήσετε το κουμπί [,
επιλέγεται το προηγούμενο αρχείο.
Χρήση της λειτουργίας REPEAT
Η λειτουργία επανειλημμένης αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να αναπαράγετε
επανειλημμένα ένα αρχείο, να αναπαράγετε επανειλημμένα όλα τα αρχεία, να
αναπαράγετε αρχεία με τυχαία σειρά ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Πατήστε το κουμπί REPEAT.
TV VOL
TV POWER
TV POWER
SPEAKER
• REPEAT FILE : Επανειλημμένη αναπαραγωγή ενός κομματιού.
• REPEAT ALL : Επανειλημμένη αναπαραγωγή όλων των κομματιών.
• REPEAT RANDOM : Α
ναπαραγωγή των κομματιών με τυχαία σειρά.
(Ενδέχεται να αναπαραχθεί ξανά ένα κομμάτι που έχει αναπαραχθεί ήδη.)
• REPEAT OFF : Ακύρωση της επανειλημμένης αναπαραγωγής.
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
SAT
SAT
SOUND
SOURCE
SOURCE SOUND
TV INFO
SAT MUTE
SAT MUTE
SMART
SMART
VOLUME
VOLUME
3D SOUND
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
S/W LEVEL
AUDIO SYNC
AUDIO SYNC
TV EXIT
REPEAT
REPEAT
SAT
SOURCE
DRC
DRC
DIMMER AUTO POWER
DIMMER AUTO POWER
TV POWER
SOUND
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV SOURCE
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV CH
TV CH
TV INFO
TV INFO
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
▪ Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία REPEAT κατά την αναπαραγωγή
μουσικής από μια μονάδα USB.
TV VOL
AH59-02434A
POWER
SPEAKER
SPEAKER
EFFECT
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV VOL
TV
TV
MUTE
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV PRE-CH
AH59-02434A
AH59-02434A
TV CH
TV CH
TV EXIT
TV EXIT
GRE
• Μη συνδέετε πολλαπλές συσκευές αποθήκευσης το προϊόν μέσω μιας συσκευής
ανάγνωσης πολλαπλών καρτών. Ενδέχεται να μη λειτουργεί σωστά.
• Δεν υποστηρίζονται πρωτόκολλα PTP ψηφιακής φωτογραφικής μηχανής.
• Μην αφαιρείτε τη συσκευή USB κατά τη διάρκεια της ανάγνωσής της.
• Δεν αναπαράγονται αρχεία μουσικής με προστασία DRM (MP3, WMA) από μια
εμπορική διαδικτυακή τοποθεσία.
• Δεν υποστηρίζονται εξωτερικές μονάδες σκληρού δίσκου.
• Λίστα συμβατότητας
Σίγαση του ήχου
Αυτό είναι χρήσιμο όταν απαντάτε στο κουδούνι της πόρτας ή σε μια τηλεφωνική κλήση.
1.Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο αυτής της μονάδας, πατήστε το κουμπί SAT
MUTE ( ) στο τηλεχειριστήριο.
2.Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο της τηλεόρασης, πατήστε το κουμπί TV MUTE
στο τηλεχειριστήριο.
3.Πατήστε ξανά το κουμπί SAT MUTE ( )/ TV MUTE στο τηλεχειριστήριο (ή
πατήστε το κουμπί VOLUME +/–) για να επαναφέρετε τον ήχο.
19
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Χρήση της λειτουργίας ήχου βάθους 3D
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV POWER
SOUND
SPEAKER
TV
MUTE
TV CH
TVPOWER
PRE-CH
AUDIO SYNC
Η δυνατότητα ήχου 3D προσθέτει βάθος και εύρος στον ήχο.
Πατήστε 3D SOUND στο τηλεχειριστήριο.
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
3D SOUND LOW ➡ 3D SOUND HIGH ➡ 3D SOUND OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV VOL
POWER
3D SOUND
VOLUME
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
▪ Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία ήχου βάθους 3D, ο τρόπος
λειτουργίας ηχητικών εφέ αλλάζει αυτόματα σε OFF.
TV VOL
TV POWER
TV EXIT
AH59-02434A
Χρήση της λειτουργίας SMART VOLUME
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
TV EXIT
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
Πατήστε SMART VOLUME στο τηλεχειριστήριο.
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
SMART VOLUME ON ➡ SMART VOLUME OFF
DIMMER AUTO POWER
TV CH
POWER
AUDIO SYNC
Ρυθμίζει και σταθεροποιεί το επίπεδο έντασης ήχου, αν υπάρξει απότομη αλλαγή
έντασης σε περίπτωση αλλαγής καναλιού ή μετάβασης στην επόμενη σκηνή.
TV INFO
TV POWER
SPEAKER
Χρήση των ηχητικών εφέ
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
TV VOL
SOURCE
TV
SOUND
MUTE
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SMART
TV INFO
TV VOL
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
TV CH
POWER
TV VOLSAT
SOURCE
DIMMER AUTO POWER
DRC
TV SOURCE
AUDIO SYNC
TV
SOUND
MUTE
TV INFO
TV POWER
TV VOL
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
TV PRE-CH
SMART
VOLUME
TV CH
3D SOUND
Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 7 διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας ήχου MUSIC, NEWS, DRAMA, CINEMA, SPORTS, GAME και OFF (αρχικός ήχος) ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου που θέλετε να απολαύσετε.
Πατήστε SOUND EFFECT στο τηλεχειριστήριο.
• Αν θέλετε να απολαύσετε τον αρχικό ήχο, επιλέξτε τον τρόπο λειτουργίας OFF.
▪ Συνιστάται να επιλέξετε ένα ηχητικό εφέ με βάση το πρωτότυπο υλικό
και το προσωπικό σας γούστο.
▪ Όταν επιλέγετε έναν ηχητικό εφέ (εκτός από τον τρόπο λειτουργίας
OFF), η λειτουργία ήχου βάθους 3D απενεργοποιείται αυτόματα.
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
Χρήση της λειτουργίας AUTO POWER LINK
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV SOURCE
TV CH
TV INFO
TV INFO
TV VOL
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
Πατήστε το κουμπί AUTO POWER στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
Το σύστημα Crystal Surround Air Track ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε
την τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο σύστημα Air Track
με το οπτικό καλώδιο.
TV EXIT
• Η λειτουργία σύνδεσης αυτόματης τροφοδοσίας ενεργοποιείται και
απενεργοποιείται κάθε φορά που πατάτε το AUTO POWER.
AUTO POWER LINK
Ενεργοποιημένο
Απενεργοποιημένο
Οθόνη
POWER LINK ON
POWER LINK OFF
▪ Αν η τηλεόραση ή οποιαδήποτε συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο
Air Track με το οπτικό καλώδιο βρίσκεται εκτός λειτουργίας και δεν
υπάρχει είσοδος ψηφιακού σήματος, το Air Track απενεργοποιείται
μετά από 20 λεπτά.
▪ Αυτές οι λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο όταν είναι απενεργοποιημένη η
δυνατότητα CEC.
20
POWER
TV POWER
SOUND
POWER
TV POWER
SPEAKER
Χρήση της λειτουργίας S/W LEVEL
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SMART
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
SPEAKER
POWER
TV POWER
TV
MUTE
TV VOL
EFFECT
SMART
VOLUME
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV PRE-CH
TV INFO
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV CH
SMART
TV PRE-CH
SAT MUTE
TV VOL
TV VOL
3D SOUND
VOLUME
REPEAT
TV INFO
AH59-02434A
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
3D SOUND
TV EXIT
TV VOL
REPEAT
POWER
SAT MUTE
AUDIO SYNC
POWER
DIMMERTVAUTO
POWER
DRC
SAT
SOURCE SOUND
TV SOURCE EFFECT
TV CH
SMART
SPEAKER
TV INFO
3D SOUND
VOLUME
TV
MUTE
TV VOL
VOLUME
POWER
TV POWER
S/W LEVEL
TV VOL
Ήση της λειτουργίας AUDIO SYNC
Όταν το σύστημα AirTrack είναι συνδεδεμένο σε μια ψηφιακή τηλεόραση, το
βίντεο ενδέχεται να μεταδίδεται πιο αργά από τον ήχο.
Αν συμβαίνει αυτό, ρυθμίστε το χρόνο καθυστέρησης του ήχου έτσι ώστε να
ταιριάζει με το βίντεο.
TV CH
POWER
DRC
DIMMER AUTO
TV EXIT
TVREPEAT
PRE-CH
Πατήστε το κουμπί AUDIO SYNC +/–. στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί + , - για να ρυθμίσετε το χρόνο
υστέρησης του ήχου μεταξύ 0 ms και 300 ms.
▪ Στον τρόπο λειτουργίας USB ή BT, η λειτουργία AudioSync
(Συγχρονισμός ήχου) ενδέχεται να μη λειτουργεί.
AUDIO SYNC
AH59-02434A
SOUND
3.Πατήστε το κουμπί “+” ή “-” στο πλήκτρο LEVEL (Ένταση) εάν θέλετε να
αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήχου του υπογούφερ.Μπορείτε να
αλλάξετε τη ρύθμιση από SW -6 έως SW +6.
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
2.Στην οθόνη εμφανίζεται η ένδειξη “SW 0”.
Χρήση της λειτουργίας DRC
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV SOURCE
TV CH
POWER
TV INFO
TV POWER
TV INFO
TV VOL
SAT
SOURCE
TV VOL
SOUNDTV
MUTE
SPEAKER
TV VOL
EFFECT
TV EXIT
AH59-02434A
SAT MUTE
SMART
VOLUME
TV CH
TV PRE-CH
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
VOLUME
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
Αυτή η δυνατότητα εξισορροπεί το εύρος μεταξύ των δυνατότερων και των
χαμηλότερων ήχων. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή για να
απολαύσετε ήχο Dolby Digital όταν βλέπετε ταινίες με χαμηλή ένταση ήχου τη νύχτα.
Πατήστε το DRC στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
DRC MIN ➡ DRC STANDARD ➡ DRC MAX
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
SPEAKER
Χρήση της λειτουργίας DIMMER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
AUDIO SYNC
TV SOURCE
TV CH
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
Πατήστε το DIMMER στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
TV INFO
TV VOL
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV CH
TV PRE-CH
TV EXIT
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV POWER
SOUND
POWER
Πατήστε το Dimmer για να ελέγξετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
TV POWER
• Κάθε φορά που πατιέται το κουμπί, η επιλογή αλλάζει ως εξής :
DIMMER ON ➡ DIMMER OFF
Χρήση της λειτουργίας Anynet+ (HDMI-CEC)
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
SAT
SOURCE
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
TV CH
TV
MUTE
TV CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
TV EXIT
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
AH59-02434A
S/W LEVEL
DRC
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV INFO
TV VOL
Η λειτουργία Anynet+ επιτρέπει τον έλεγχο άλλων συσκευών Samsung με το
τηλεχειριστήριο μιας τηλεόρασης Samsung.
Η λειτουργία Anynet+ ενεργοποιείται και απενεργοποιείται κάθε φορά που
πατάτε το κουμπί Anynet+.
1.Συνδέστε το προϊόν σε μια τηλεόραση Samsung με το καλώδιο HDMI.
(Ανατρέξτε στη σελίδα 13)
2.Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Anynet+ στην τηλεόραση. (Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο οδηγιών της τηλεόρασης).
▪ Ανάλογα με την τηλεόραση που διαθέτετε, ενδέχεται να μη
λειτουργούν ορισμένες αναλύσεις εξόδου HDMI.
TV EXIT
▪ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας. Ελέγξτε αν
υπάρχει το λογότυπο
(αν η τηλεόραση διαθέτει το λογότυπο
τότε υποστηρίζει τη λειτουργία Anynet+).
21
● λειτουργίες
TV POWER
SOUND
SAT MUTE
AUDIO SYNC
DIMMER AUTO POWER
TV CH
Μπορείτε να ελέγξετε τη βασική ένταση του ήχου από το πλήκτρο S/W Level
στο τηλεχειριστήριο.
1.Πατήστε το κουμπί S/W LEVEL στο τηλεχειριστήριο.
VOLUME
TV VOL
VOLUME
POWER
3D SOUND
TV EXIT
AH59-02434A
SAT
SOURCE
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
GRE
SAT
SOURCE
POWER
SAT
SOURCE
POWER
TV POWER
SOUND
TV POWER
SPEAKER
Κουμπί SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
S/W LEVEL
REPEAT
DRC
SAT
SOURCE
AUDIO SYNC
SOUND
SAT MUTE
TV SOURCE
TV CH
TV
MUTE
TV VOL
TV CH
TV PRE-CH
SPEAKER
EFFECT
DIMMER AUTO POWER
TV INFO
SMART
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
Πατήστε το κουμπί SPEAKER στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
TV EXIT
VOLUME
AH59-02434A
Αυτό το κουμπί σάς επιτρέπει να επιλέξετε μεταξύ της ακρόασης ήχου από την
τηλεόραση και ήχου από το σύστημα Air Track όταν είναι συνδεδεμένα μέσω HDMI.
REPEAT
POWER
S/W LEVEL
DRC
DIMMER AUTO POWER
SAT
SOURCE SOUND
TV SOURCE
EFFECT
TV CH
SAT MUTE
AUDIO SYNC
SMART
TV POWER
ΤΡΟΠΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΗΧΟΥ
SPEAKER
TV INFO
HDMI in
3D SOUND
VOLUME
TV VOL
VOLUME
TVREPEAT
PRE-CH
AH59-02434A
POWER
SAT
SOURCE
TV
MUTE
S/W LEVEL
TV VOL
TV CH
TV EXIT
POWER
DRC
DIMMER AUTO
Τηλεόραση
Air Track
Τηλεόραση
Air Track
Ένδειξη κύλισης
Ένδειξη
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPEAKER
AVR SPEAKER
TV SPK
HDMI
S MUTE
TV ARC
Χρήση των λειτουργιών της τηλεόρασης
TV POWER
SOUND
ARC
AUDIO SYNC
Ηχεία
SPEAKER
EFFECT
SAT MUTE
SMART
TV SOURCE
3D SOUND
VOLUME
VOLUME
REPEAT
TV SOURCE
TV VOL
TV PRE-CH
S/W LEVEL
DRC
TV CH
TV INFO
AUDIO SYNC
1.Πατήστε το κουμπί TV SOURCE στο τηλεχειριστήριο αυτής της μονάδας.
DIMMER AUTO POWER
TV CH
TV
MUTE
TV CH
TV VOL
TV INFO
TV
MUTE
TV VOL
TV VOL
TV EXIT
AH59-02434A
TV PRE-CH
TV CH
TV EXIT
AH59-02434A
2.Πατήστε το κουμπί TV INFO στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τις
πληροφορίες καναλιού τηλεόρασης.
3.Πατήστε το κουμπί TV CH στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξτε ένα κανάλι τηλεόρασης.
4.Πατήστε το κουμπί TV VOL στο τηλεχειριστήριο για να αυξήσετε ή να
μειώσετε την ένταση του ήχου.
5.Χρησιμοποιήστε το κουμπί TV PRE-CH για να μεταβείτε στο προηγούμενο
κανάλι τηλεόρασης που επιλέξατε στον τρόπο λειτουργίας τηλεόρασης.
6.Για να εξέλθετε από το μενού τηλεόρασης, χρησιμοποιήστε το κουμπί TV
EXIT. (Λειτουργεί όπως το κουμπί EXIT στο τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης.)
▪ Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χειριστεί μόνο τηλεοράσεις που
κατασκευάζονται από τη SAMSUNG.
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ
5v 500mA
5v 500mA
Η Samsung ενδέχεται να προσφέρει μελλοντικά
αναβαθμίσεις για το υλικολογισμικό του συστήματος Αν
προσφέρεται μια αναβάθμιση, μπορείτε να αναβαθμίσετε
το υλικολογισμικό συνδέοντας μια μονάδα USB, με την
αναβάθμιση υλικολογισμικού αποθηκευμένη σε αυτή, στη
θύρα USB του συστήματος Air Track.
Σημειώστε ότι αν υπάρχουν πολλαπλά αρχεία
αναβάθμισης, θα πρέπει να τα φορτώσετε στη μονάδα
USB ένα προς ένα και να χρησιμοποιήσετε ένα τη φορά
για να αναβαθμίσετε το υλικολογισμικό.
Επισκεφτείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία Samsung.com ή
επικοινωνήστε με το τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για
να λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λήψη
των αρχείων αναβάθμισης.
▪ Τοποθετήστε μια μονάδα USB που περιέχει την αναβάθμιση υλικολογισμικού στη θύρα USB που βρίσκεται στο πίσω
μέρος της κεντρικής μονάδας.
▪ Προσέχετε να μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία ρεύματος και να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB κατά την
22
εφαρμογή των αναβαθμίσεων. Η κεντρική μονάδα σβήνει αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
υλικολογισμικού. Όταν γίνει αναβάθμιση του λογισμικού, οι ρυθμίσεις που έχετε κάνει θα επανέλθουν στις
προεπιλεγμένες (εργοστασιακές) τιμές τους. Σας συνιστούμε να σημειώσετε κάπου τις ρυθμίσεις σας, ώστε να
μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την αναβάθμιση.
▪ Αν αποτύχει η αναβάθμιση του υλικολογισμικού, συνιστάται η διαμόρφωση των δεδομένων της μονάδας USB στη
μορφή FAT16 και νέα προσπάθεια.
▪ Για λόγους αναβάθμισης, μην διαμορφώνετε δεδομένα USB σε μορφή NTFS επειδή αυτό το σύστημα αρχείων δεν
υποστηρίζεται.
▪ Ανάλογα με τον κατασκευαστή, ορισμένες συσκευές αποθήκευσης USB ενδέχεται να μην υποστηρίζονται.
GRE
αντιμετώπιση προβλημάτων
Προτού στείλετε τη συσκευή για σέρβις, ελέγξτε τα παρακάτω.
Σύμπτωμα
Έλεγχος
Επίλυση
• Το καλώδιο ρεύματος είναι
συνδεδεμένο στην πρίζα;
• Συνδέστε το φις τροφοδοσίας
στην πρίζα.
Κάποια λειτουργία δεν
ενεργοποιείται με το πάτημα του
αντιστοίχου κουμπιού.
• Υπάρχει στατικός ηλεκτρισμός
στο χώρο;
• Αποσυνδέστε το φις
τροφοδοσίας και συνδέστε το
πάλι.
Δεν παράγεται ήχος.
• Είναι η μονάδα σωστά συνδεδεμένη
στην τηλεόρασή σας;
• Είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία σίγασης;
• Είναι η ένταση του ήχου ρυθμισμένη
στο ελάχιστο επίπεδο;
• Συνδέστε τα σωστά.
• Πατήστε το κουμπί Mute για να
ακυρώσετε τη λειτουργία.
• Προσαρμόστε την ένταση του
ήχου.
Δεν εμφανίζεται εικόνα στην
τηλεόραση κατά την επιλογή της
αντίστοιχης λειτουργίας.
• Είναι σωστά συνδεδεμένη η
τηλεόραση;
• Συνδέστε το σωστά.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
• Οι μπαταρίες έχουν εξαντληθεί;
• Η απόσταση μεταξύ του
τηλεχειριστηρίου και της κεντρικής
μονάδας είναι πολύ μεγάλη;
• Αντικαταστήστε τις με
καινούργιες μπαταρίες.
• Χειριστείτε το από κοντινή
απόσταση.
Ο ήχος του αριστερού/δεξιού
καναλιού παράγεται αντίστροφα.
• Είναι σωστά συνδεδεμένα τα
καλώδια ήχου αριστερά/δεξιά
από την τηλεόραση;
• Ελέγξτε το αριστερό/δεξί κανάλι
και συνδέστε το/τα σωστά.
● αντιμετώπιση προβλημάτων
Η μονάδα δεν ανάβει.
23
παράρτημα
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Όνομα μοντέλου HW-E450
Κατανάλωση ρεύματος σε
κατάσταση αναμονής
Κατανάλωση
ρεύματος
ΓΕΝΙΚΑ
Βάρος
Διαστάσεις
(Π x Υ x Β)
0.45W
Κεντρική μονάδα 25.9W
Υπογούφερ
20W
Κεντρική μονάδα 1,9 kg
Υπογούφερ
5,4 kg
Κεντρική μονάδα 906 x 45 x 70,1 mm
Υπογούφερ
175 x 350 x 295 mm
Θερμοκρασία λειτουργίας
+ 5 °C έως +35 °C
Υγρασία λειτουργίας
10 % έως 75 %
Ονομαστική τιμή Κεντρική μονάδα 80 W/κανάλι, 4 ΟHM, THD = 10%, 1 kHz
ισχύος εξόδου Υπογούφερ
120 W, 4 OHM, THD = 10%, 100 Hz
ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ
Ευαισθησία/σύνθετη αντίσταση εισόδου 570 mV/20K ΟHM
Λόγος σήματος/θορύβου
(αναλογική είσοδος)
70dB
Διαχωρισμός (1 kHz)
65dB
Αναλογική είσοδος
ΑΠΟΚΡΙΣΗ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Ψηφιακή είσοδος/48 kHz PCM
20Hz~20kHz(±3dB)
20Hz~20kHz(±3dB)
* Ο λόγος ήχου/θορύβου, η παραμόρφωση, η απόσταση και η ευαισθησία βασίζονται σε μετρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες AES (Audio Engineering Society).
*: Ονομαστική τιμή προδιαγραφής
- Η εταιρεία Samsung Electronics Co., Ltd επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τις προδιαγραφές χωρίς ειδοποίηση.
- Οι τιμές βάρους και πλευρών είναι κατά προσέγγιση.
[ Σύσταση ] - Μόνο για την Ε.Ε.
Δια του παρόντος, η SamsungElectronics, δηλώνει ότι αυτή η συσκευή Crystal Surround Air Track
πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις και τις άλλες σχετικές συνθήκες της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.
Το επίσημο κείμενο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει διαθέσιμο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.samsung.com.
Μεταβείτε στην ενότητα Support>SearchProductSupport (Υποστήριξη > Αναζήτηση υποστήριξης προϊόντος) και εισαγάγετε το
όνομα του μοντέλου.
Αυτός ο εξοπλισμός ενδέχεται να μη λειτουργεί σε όλες τις χώρες της Ε.Ε.
Στη Γαλλία, αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο σε εσωτερικούς χώρους.
24
HW-C500-C56
HW-C500-C560S-GRE_0121.indd 57
Επικοινωνήστε με τη SAMSUNG WORLD WIDE
Εάν έχετε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με προϊόντα της Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της SAMSUNG.
Area
ALBANIA
AUSTRIA
Contact Centre 
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864,
€ 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG (800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864
€ 0,14/Min)
8009 4000 only from landline
80111-SAMSUNG (80111 726
7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile
and land line
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
GERMANY
CYPRUS
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
MACEDONIA
MONTENEGRO
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be
(Dutch)
www.samsung.com/be_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Area
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
ROMANIA
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
Contact Centre 
0900-SAMSUNG (09007267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801-1SAMSUNG(172-678)
+48 22 607-93-33
808 20-SAMSUNG (808 20
7267)
08010 SAMSUNG (08010 726
7864) only from landline
(+40) 21 206 01 10 from mobile
and land line
0700 Samsung (0700 726
7864)
0800 - SAMSUNG(0800-726
786)
902 - 1 - SAMSUNG (902 172
678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864,
CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_
fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών.)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα
χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα
αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να
προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον. Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από
άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών,
για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος (Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει
ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί
με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες
βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε
να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με
τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις
προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται
με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Code No. AH68-02431J (00)
Download PDF

advertising