Samsung | 710V | Samsung 710V Εγχειρίδιο χρήσης

SyncMaster 710V
Εγκατάσταση του Οδηγού
Εγκατάσταση του Προγράµµατος
SyncMaster 710V/910V/510M/710M/910M/712V/715V/701N
713V
Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες που έχουν αυτό το σύµβολο µπορεί να τραυµατιστείτε ή να
προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.
Απαγορεύεται
Ειναι σηµαντικό να το έχετε διαβάσει και
κατανοήσει σε κάθε περίπτωση
Μην το αποσυναρµολογήσετε.
Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα
Μην αγγίζετε.
Γείωση για την αποφυγή ηλεκτρικού
σοκ.
Τροφοδοσία
Όταν δεν την χρησιµοποιείτε για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα, ρυθµίστε τον
υπολογιστή σας στη DPMS. Αν χρησιµοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθµίστε την στην
λειτουργία ενεργής οθόνης (active screen).
Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένο ή χαλαρό φις.
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Τροφοδοσία
Όταν δεν την χρησιµοποιείτε για παρατεταµένα χρονικά διαστήµατα, ρυθµίστε τον
υπολογιστή σας στη DPMS. Αν χρησιµοποιείτε προφύλαξη οθόνης, ρυθµίστε την στην
λειτουργία ενεργής οθόνης (active screen).
Μην χρησιµοποιείτε φθαρµένο ή χαλαρό φις.
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τραβήξτε το φις από το καλώδιο και µην ακουµπήστε το φις µε βρεγµένα χέρια.
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Χρησιµοποιείτε ένα σωστά γειωµένο φις και υποδοχέα.
z
Μια λανθασµένη γείωση µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή βλάβη στη
συσκευή.
Μην λυγίζετε υπερβολικά το φις και το καλώδιο ούτε να βάζετε βαριά
αντικείµενα πάνω τους, καθώς µπορεί να προκληθεί βλάβη.
z
Αν το κάνετε µπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην συνδέετε πολλές µπαλαντέζες ή φις σε µια πρίζα.
z
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
z
Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή τραυµατισµός.
Εγκατάσταση
Τοποθετήστε την οθόνη σας σε σηµείο µε χαµηλή υγρασία και την ελάχιστη
δυνατή σκόνη.
z Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εντός της οθόνης .
Τοποθετήστε
την οθόνη σε µια επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.
z
Η οθόνη µπορεί να προκαλέσει τραυµατισµό αν πέσει.
Μην ρίξτε κάτω την οθόνη όταν την µετακινείτε.
Αφήστε την οθόνη κάτω προσεκτικά.
z
Μπορεί να προκληθεί βλάβη ή να σπάσει.
Μην τοποθετείτε την οθόνη µε την πρόσοψη προς τα κάτω.
z
Μπορεί να πάθει βλάβη η επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD.
Η εγκατάσταση επιτοίχιας βάσης πρέπει να γίνει από εξειδικευµένο
προσωπικό.
z
z
Η εγκατάσταση από µη ειδικευµένο προσωπικό µπορεί να προκαλέσει
τραυµατισµό.
Πάντα χρησιµοποιείτε τη συσκευή ανάρτησης που ορίζεται στο εγχειρίδιο του
κατασκευαστή.
Αφήστε ένα χώρο για αερισµό, ανάµεσα στο προϊόν και στον τοίχο.
z
Ο ανεπαρκής αερισµός µπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της θερµοκρασίας του
εσωτερικού τµήµατος και να προκαλέσει φωτιά.
Καθαρισµός
Για να καθαρίσετε το περίβληµα της οθόνης ή την επιφάνεια της οθόνης TFT-LCD,
Μην ψεκάζετε
απορρυπαντικό
σκουπίστε
την µε ένα
νωπό και απαλόαπευθείας
ύφασµα. επάνω στη οθόνη.
z
Μπορεί να προκληθεί βλάβη, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Χρησιµοποιήστε το συνιστώµενο απορρυπαντικό µε ένα µαλακό πανί.
Αν ο ακροδέκτης µεταξύ του φις και της ακίδας είναι σκονισµένος ή
λερωµένος, καθαρίστε τον καλά µε ένα στεγνό πανί.
z
Ένας λερωµένος ακροδέκτης µπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Επικοινωνήστε µε το Κέντρο Σέρβις ή µε το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
για τον καθαρισµό του εσωτερικού τµήµατος, µία φορά κάθε χρόνο.
z
∆ιατηρείτε το εσωτερικό τµήµα του προϊόντος καθαρό.
Η σκόνη που συσσωρεύεται στο εσωτερικό τµήµα για παρατεταµένο χρονικό
διάστηµα, µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία ή φωτιά.
Λοιπά
Μην αφαιρέστε το κάλυµµα (ή το πίσω µέρος). ∆εν υπάρχουν εσωτερικά
µέρη που µπορούν να επισκευαστούν από τον χρήστη.
z
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αναθέστε το σέρβις σε εξειδικευµένο προσωπικό.
Αν η οθόνη σας δεν λειτουργεί κανονικά - πιο συγκεκριµένα, αν κάνει
ασυνήθιστους ήχους ή έχει κάποια περίεργη οσµή - αποσυνδέστε την
αµέσως από την πρίζα και επικοινωνήστε µε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο
ή σέρβις.
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε την οθόνη σε σηµεία όπου µπορεί να βραχεί ή να εκτεθεί
σε υγρασία.
z
z
Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποφύγετε τη λειτουργία της οθόνης κοντά σε νερό ή σε εξωτερικό χώρο όπου
µπορεί να εκτεθεί σε χιόνι ή βροχή.
Αν πέσει η οθόνη ή φθαρεί το περίβληµα, σβήστε την οθόνη και βγάλτε την
από την πρίζα.
z
z
Η οθόνη µπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Στη συνέχεια επικοινωνήστε µε το Σέρβις.
Αποσυνδέστε την οθόνη από την παροχή ρεύµατος σε περίπτωση
καταιγίδας και µην αφήνετε την οθόνη αχρησιµοποίητη για µεγάλο
διάστηµα.
z
Η οθόνη µπορεί να παρουσιάσει δυσλειτουργία, προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην προσπαθήστε να κινήστε την οθόνη τραβώντας το καλώδιο ή το
καλώδιο σήµατος.
z
Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω
ζηµιάς στο καλώδιο.
Μην κινείτε την οθόνη δεξιά ή αριστερά τραβώντας µόνο το καλώδιο ή το
καλώδιο σήµατος.
z
Μπορεί να προκληθεί διακοπή της λειτουργίας, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω
ζηµιάς στο καλώδιο.
Μην καλύπτετε τις οπές αερισµού του περιβλήµατος της οθόνης.
z
Ο κακός αερισµός µπορεί να προκαλέσει διακοπή της λειτουργίας ή πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε δοχεία µε νερό, χηµικά προϊόντα ή µεταλλικά αντικείµενα
επάνω στην οθόνη.
z
z
Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Σε περίπτωση εισόδου ξένου σώµατος στην οθόνη, αποσυνδέστε την από την
παροχή ρεύµατος και επικοινωνήστε µε το Σέρβις.
Μην χρησιµοποιήτε και µην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στην
οθόνη.
z
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
Ποτέ µην εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα στις εσοχές της οθόνης.
z
Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή τραυµατισµός.
Μην εισάγετε µεταλλικά αντικείµενα όπως σκεύη, κοµµάτια από σύρµα ή
εύφλεκτα αντικείµενα, όπως χαρτί ή σπίρτα, στα σηµεία εξαερισµού ή τις
θύρες ακουστικών ή τις θύρες εικόνας και ήχου της οθόνης. Καλέστε
αµέσως το Σέρβις σε περίπτωση εισόδου ξένων αντικειµένων στην οθόνη.
z
z
Αυτό µπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία, ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Καλέστε αµέσως το Σέρβις σε περίπτωση εισόδου ξένων αντικειµένων στην
οθόνη.
Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα,
µπορεί να εµφανιστεί µια παγωµένη ή θαµπή εικόνα.
z
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόµηση ενέργειας ή ορίστε µια
κινούµενη εικόνα για την προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε την
οθόνη για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα.
Ρυθµίστε την ανάλυση και συχνότητα στα κατάλληλα επίπεδα για το
µοντέλο.
z
Τα ακατάλληλα επίπεδα ανάλυσης και συχνότητας µπορούν να προκαλέσουν
προβλήµατα όρασης.
15 inch
- 1024 X 768
17,19 inch - 1280 X 1024
Μην κάθεστε πολύ κοντά στην οθόνη σε µόνιµη βάση για να αποφύγετε
προβλήµατα όρασης.
Για να περιορίσετε την κούραση των µατιών, κάνετε ένα διάλειµµα
τουλάχιστον πέντε λεπτών κάθε µία ώρα, όταν χρησιµοποιείτε την οθόνη.
Μην χρησιµοποιείτε την οθόνη σε σηµεία όπου µπορεί να εκτεθεί σε
ισχυρές δονήσεις.
z
Η έκθεση σε ισχυρές δονήσεις µπορεί να αποτελέσει κίνδυνο πυρκαγιάς και να
ελαττώσει το χρόνο ζωής της οθόνης.
Όταν µετακινείτε την οθόνη, κλείστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και βγάλτε
το καλώδιο ρεύµατος από την πρίζα.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλώδια, συµπεριλαµβανοµένου του καλωδίου της
κεραίας και των καλωδίων που συνδέονται σε άλλες συσκευές, έχουν
αποσυνδεθεί, όταν µετακινείτε την οθόνη.
z
Αν δεν αποσυνδέσετε ένα καλώδιο µπορεί να καταστραφεί και να προκαλέσει
φωτιά ή ηλεκτροπληξία.
SyncMaster 710V/910V/712V/715V/701N
Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείµενα εσωκλείονται µε την οθόνη σας. Αν λείπουν κάποια
αντικείµενα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο..
Περιεχόµενα συσκευασίας
Οθόνη και βάση
Οθόνη και βάση
Κάτω πλευρά
Αναρτήρας
Εγχειρίδιο
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
Οδηγός Χρήσης, Πρόγραµµα
Οδήγησης Οθόνης,
λογισµικό Φυσικού
Κάρτα εγγύησης
Χρώµατος, λογισµικό
(∆ε διατίθεται σε όλες τις χώρες)MagicTune™ και δίσκος CD
εγκατάστασης λογισµικού
Καλώδιο
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο τροφοδοσίας
Εµπρόσθια όψη
1.
Πλήκτρο µενού (Menu) Ανοίγει το µενού OSD. Χρησιµοποιείται επίσης για την έξοδο από το
[ ]
µενού OSD ή την επιστροφή στο προηγούµενο µενού.
2.
Κουµπί MagicBright™
[ ]
Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο
περιβάλλον θέασης ανάλογα µε τα περιεχόµενα της εικόνας που βλέπετε.
∆ιατίθενται τρεις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας: Κείµενο,
∆ιαδίκτυο και Ψυχαχωγία. Η κάθε κατάσταση λειτουργίας έχει τη δική της
προ-ρυθµισµένη τιµή φωτεινότητας. Εύκολα µπορείτε να επιλέξετε µια
από τις τρεις ρυθµίσεις πατώντας απλά τα κουµπιά ελέγχου MagicBright.
1) Text : Κανονική Φωτεινότητα
Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαµβάνουν µεγάλα κείµενα.
2) Internet : Μέση Φωτεινότητα
Για την εργασία µε διάφορες εικόνες, όπως είναι κείµενα και
γραφικά.
3) Entertain : Υψηλή Φωτεινότητα
Για την παρακολούθηση κινούµενων εικόνων, όπως είναι ένα DVD ή
VCD.
4) Custom
Παρόλο που οι τιµές έχουν επιλεχθεί µε προσοχή από τους
µηχανικούς µας, οι προκαθορισµένες τιµές µπορεί να µην είναι
ικανοποιητικές για τα µάτια σας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.
Σε αυτή την περίπτωση, ρυθµίστε τη Φωτεινότητα και το
Κοντράστ, χρησιµοποιώντας το µενού OSD.
3.
Πλήκτρο τροφοδοσίας
(Power) /
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την
οθόνη.
∆είκτης τροφοδοσίας
Το φως ανάβει πράσινο κατά την κανονική λειτουργία και αναβοσβήνει
πράσινο µόλις η οθόνη αποθηκεύσει τις ρυθµίσεις σας.
Πλήκτρο Brightness
[ ]
Όταν το OSD δεν είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να
ρυθµίσετε τη φωτεινότητα
2,4. Πλήκτρα ρυθµίσεων
[
]
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να επισηµάνετε και να ρυθµίσετε
στοιχεία του µενού.
5.
Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού OSD . /
Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να ρυθµίσετε αυτόµατα την OSD.
4.
Πλήκτρο Enter [ ] /
Κουµπί Αυτόµατης
Λειτουργίας
νατρέξτε στηΛειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για
Α
περισσότερες
πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας. Για την
εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη όταν δεν τη χρειάζεστε ή δεν τη χρησιµοποιείτε για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Πίσω όψη
(Η ρύθµιση παραµέτρων στο πίσω µέρος της οθόνης µπορεί να ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν.)
1.
Θύρα τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας στη θύρα τροφοδοσίας
στο πίσω µέρος της οθόνης.
2.
Θύρα D-Sub
Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στον συζευκτήρα D-Sub15 ακροδεκτών στο
πίσω τµήµα της οθόνης σας.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της οθόνης σας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις
συνδέσεις καλωδίων.
SyncMaster 510M/710M/910M
Παρακαλείσθε να βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείµενα εσωκλείονται µε την οθόνη σας. Αν λείπουν κάποια
αντικείµενα, επικοινωνήστε µε τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο..
Περιεχόµενα συσκευασίας
Οθόνη και βάση
Οθόνη και βάση
Κάτω πλευρά
Αναρτήρας
Εγχειρίδιο
Οδηγός γρήγορης
εγκατάστασης
Οδηγός Χρήσης, Πρόγραµµα
Οδήγησης Οθόνης,
λογισµικό Φυσικού
Κάρτα εγγύησης
Χρώµατος, λογισµικό
(∆ε διατίθεται σε όλες τις χώρες)MagicTune™ και δίσκος CD
εγκατάστασης λογισµικού
Καλώδιο
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο τροφοδοσίας
Καλώδιο Ήχου
Εµπρόσθια όψη
1.
Πλήκτρο µενού (Menu) Ανοίγει το µενού OSD. Χρησιµοποιείται επίσης για την έξοδο από το
[ ]
µενού OSD ή την επιστροφή στο προηγούµενο µενού.
2.
Κουµπί MagicBright™
[ ]
Το MagicBright είναι ένα νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο
περιβάλλον θέασης ανάλογα µε τα περιεχόµενα της εικόνας που βλέπετε.
∆ιατίθενται τρεις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας: Κείµενο,
∆ιαδίκτυο και Ψυχαχωγία. Η κάθε κατάσταση λειτουργίας έχει τη δική της
προ-ρυθµισµένη τιµή φωτεινότητας. Εύκολα µπορείτε να επιλέξετε µια
από τις τρεις ρυθµίσεις πατώντας απλά τα κουµπιά ελέγχου MagicBright.
1) Text : Κανονική Φωτεινότητα
Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαµβάνουν µεγάλα κείµενα.
2) Internet : Μέση Φωτεινότητα
Για την εργασία µε διάφορες εικόνες, όπως είναι κείµενα και
γραφικά.
3) Entertain : Υψηλή Φωτεινότητα
Για την παρακολούθηση κινούµενων εικόνων, όπως είναι ένα DVD ή
VCD.
4) Custom
Παρόλο που οι τιµές έχουν επιλεχθεί µε προσοχή από τους
µηχανικούς µας, οι προκαθορισµένες τιµές µπορεί να µην είναι
ικανοποιητικές για τα µάτια σας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας.
Σε αυτή την περίπτωση, ρυθµίστε τη Φωτεινότητα και το
Κοντράστ, χρησιµοποιώντας το µενού OSD.
3.
4.
Πλήκτρο τροφοδοσίας
(Power) /
Χρησιµοποιήστε αυτό το πλήκτρο για να ανοίξετε και να κλείσετε την
οθόνη.
∆είκτης τροφοδοσίας
Το φως ανάβει πράσινο κατά την κανονική λειτουργία και αναβοσβήνει
πράσινο µόλις η οθόνη αποθηκεύσει τις ρυθµίσεις σας.
Πλήκτρο έντασης
[ ]
Όταν το OSD δεν είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να
ρυθµίσετε την ένταση.α
2,4. Πλήκτρα ρυθµίσεων
[
]
Αυτά τα πλήκτρα σας επιτρέπουν να επισηµάνετε και να ρυθµίσετε
στοιχεία του µενού.
5.
Χρησιµοποιείται για την επιλογή του µενού OSD . /
Χρησιµοποιήστε αυτό το κουµπί για να ρυθµίσετε αυτόµατα την OSD.
Πλήκτρο Enter [ ] /
Κουµπί Αυτόµατης
Λειτουργίας
Ανατρέξτε στηΛειτουργία εξοικονόµησης ενέργειας που περιγράφεται στο εγχειρίδιο χρήσης για
περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις λειτουργίες εξοικονόµησης ενέργειας. Για την
εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη όταν δεν τη χρειάζεστε ή δεν τη χρησιµοποιείτε για
µεγάλα χρονικά διαστήµατα.
Πίσω όψη
(Η ρύθµιση παραµέτρων στο πίσω µέρος της οθόνης µπορεί να ποικίλλει από προϊόν σε προϊόν.)
1.
Θύρα τροφοδοσίας
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας στη θύρα τροφοδοσίας
στο πίσω µέρος της οθόνης.
2.
Θύρα D-Sub
Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στον συζευκτήρα D-Sub15 ακροδεκτών στο
πίσω τµήµα της οθόνης σας.
1.
Ακροδέκτης σύνδεσης ακουστικών [ ]
2.
Ακροδέκτης σύνδεσης ήχου του Η/Υ
Συνδέστε το καλώδιο ήχου της οθόνης σας στη θύρα ήχου στο πίσω µέρος του
υπολογιστή.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση της οθόνης σας για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά µε τις
συνδέσεις καλωδίων.
1.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σας στη θύρα τροφοδοσίας στο πίσω µέρος της
οθόνης.
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης σε κάποια κοντινή πρίζα.
2-1.
Χρήση του (αναλογικού) ακροδέκτη D-sub στην κάρτα video.
Συνδέστε το καλώδιο σήµατος στον συζευκτήρα D-sub 15 ακροδεκτών στο πίσω τµήµα της οθόνης
σας.
2-2.
Σύνδεση µε υπολογιστή Macintosh
Συνδέστε την οθόνη στον υπολογιστή Macintosh χρησιµοποιώντας το καλώδιο σύνδεσης D-SUB.
2-3.
Σε περίπτωση που πρόκειται για παλιό µοντέλο Macintosh, πρέπει να συνδέσετε την οθόνη
χρησιµοποιώντας ειδικό προσαρµογέα για Mac.
3.
Ανοίξτε την οθόνη και τον υπολογιστή Αν η οθόνη σας προβάλει κάποια εικόνα τότε η εγκατάσταση
έχει ολοκληρωθεί.
Συναρµολόγηση Οθόνης
1. Οθόνη και Κάτω Πλευρά
2. Οθόνη και Αναρτήρας
Τοποθέτηση βάσης
Η οθόνη συνδέεται µε µηχανισµό στήριξης διασύνδεσης 100mm x 100mm συµβατού τύπου VESA.
A. Οθόνη και βάση
B. Μηχανισµός στήριξης διασύνδεσης
1.Θέστε την οθόνη εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύµατος.
2.Γείρατε την οθόνη LCD µε την εµπρόσθια όψη προς τα κάτω πάνω σε επίπεδη επιφάνεια, µε ένα µαξιλάρι από
κάτω για προστασία.
3.Αφαιρέστε τις τέσσερις βίδες και στη συνέχεια αφαιρέστε τη Βάση από την οθόνη LCD.
4.Ευθυγραµµίστε τον Μηχανισµό Στήριξης ∆ιασύνδεσης µε τις οπές του Μηχανισµού Στήριξης του Πίσω
Καλύµµατος και ασφαλίστε τον µε τις τέσσερις βίδες της βάσης-βραχίονα, της κρεµαστής βάσης τοίχου ή
κάποιας άλλης βάσης.
Όταν σας προτρέψει το λειτουργικό σύστηµα του οδηγού οθόνης, εισάγετε το CD-ROM
που εσωκλείεται µε αυτήν την οθόνη. Η εγκατάσταση του οδηγού διαφέρει λίγο από
λειτουργικό σύστηµα σε λειτουργικό σύστηµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
αντιστοιχούν στο λειτουργικό σας σύστηµα.
Προετοιµάστε µια κενή δισκέτα και κατεβάστε το αρχείο του προγράµµατος οδηγού από την
τοποθεσία ιστού στο ∆ιαδίκτυο που φαίνεται εδώ.
z
Τοποθεσία ιστού στο
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
∆ιαδίκτυο:
http://www.samsungusa.com/monitor/ (Η.Π.Α.)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Κορέα)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Κίνα)
Windows XP/2000
1. Εισάγετε το CD στη µονάδα CD -ROM.
2. Κάντε κλικ στο "Οδηγός Windows XP/2000".
3. Επιλέξτε το µοντέλο της οθόνης σας από τον κατάλογο µοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Εγκατάσταση" στο παράθυρο "Προσοχή".
5. Αν µπορείτε να δείτε το ακόλουθο παράθυρο "Μήνυµα", κάντε κλικ στο πλήκτρο "Συνέχεια
Αναζήτησης". Έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK" .
Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν
βλάπτει το σύστηµά σας. Ο κατοχυρωµένος οδηγός θα δηµοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών
Samsung
http://www.samsung.com/
6. Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.
Windows XP | Windows 2000 | Windows NT | Linux
Όταν σας προτρέψει το λειτουργικό σύστηµα του οδηγού οθόνης, εισάγετε το CD-ROM
που εσωκλείεται µε αυτήν την οθόνη. Η εγκατάσταση του οδηγού διαφέρει λίγο από
λειτουργικό σύστηµα σε λειτουργικό σύστηµα. Ακολουθήστε τις οδηγίες που
αντιστοιχούν στο λειτουργικό σας σύστηµα.
Προετοιµάστε µια κενή δισκέτα και κατεβάστε το αρχείο του προγράµµατος οδηγού από την
τοποθεσία ιστού στο ∆ιαδίκτυο που φαίνεται εδώ.
z
Τοποθεσία ιστού στο
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
∆ιαδίκτυο:
http://www.samsungusa.com/monitor/ (Η.Π.Α.)
http://www.sec.co.kr/monitor/ (Κορέα)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Κίνα)
Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft® Windows® XP
1. Εισάγετε το CD στην µονάδα CD -ROM.
2. Κάντε κλικ "Έναρξη" —> "Πίνακας Ελέγχου" έπειτα κάντε κλικ στο εικονίδιο "Εµφάνιση και
Θέµατα".
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" και επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις" έπειτα κάντε κλικ στο
"Για Προχωρηµένους...".
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Ιδιότητες" στην καρτέλα "Οθόνη" και επιλέξτε την καρτέλα "Οδηγός".
5. Κάντε κλικ στο "Ενηµέρωση Οδηγού.." και επιλέξτε "Εγκατάσταση από λίστα ή.." έπειτα κάντε
κλικ στο πλήκτρο "Επόµενο".
6. Επιλέξτε "Μην αναζητήσεις, θα.." έπειτα κάντε κλικ στο "Επόµενο" και έπειτα κάντε κλικ στο
"Εισαγωγή δισκέτας".
7. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" έπειτα επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) και επιλέξτε το µοντέλο της
οθόνης σας στον κατάλογο µοντέλων και κάντε κλικ στο πλήκτρο "Επόµενο".
8. Αν µπορείτε να δείτε το ακόλουθο παράθυρο "Μήνυµα", έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "Συνέχεια
Αναζήτησης". Έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".
Αυτός ο οδηγός οθόνης βρίσκεται υπό κατοχύρωση του λογότυπου MS, και η εγκατάσταση αυτή δεν
βλάπτει το σύστηµά σας. Ο κατοχυρωµένος οδηγός θα δηµοσιευτεί στην Αρχική Σελίδα των Οθονών
Samsung
http://www.samsung.com/
9. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Κλείσιµο" έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK" συνεχώς.
10. Η εγκατάσταση του οδηγού οθόνης έχει ολοκληρωθεί.
Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft® Windows® 2000
Όταν δείτε στην οθόνη σας "Η Ψηφιακή Υπογραφή ∆εν Βρέθηκε", ακολουθήστε αυτά τα
βήµατα.
1. Επιλέξτε το πλήκτρο "OK" στο παράθυρο "Εισάγετε δισκέτα".
2. Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" στο παράθυρο "Απαιτείται Αρχείο".
3. Επιλέξτε A:(D:\Οδηγός) έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο " νοιγµα" και έπειτα κάντε κλικ στο
πλήκτρο "OK".
Πώς να κάνετε την εγκατάσταση
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Κάντε κλικ "Έναρξη" , "Ρυθµίσεις" , "Πίνακας Ελέγχου ".
Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο "Προβολή" .
Επιλέξτε την καρτέλα "Ρυθµίσεις" και έπειτα κάντε κλικ στο "Για προχωρηµένους..".
Επιλέξτε "Οθόνη".
Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ανενεργό, σηµαίνει πως έχουν ρυθµιστεί σωστά οι
1η
Περίπτωση:παράµετροι της οθόνης σας. Σταµατήστε την εγκατάσταση.
2η
Αν το πλήκτρο "Ιδιότητες" είναι ενεργό, κάντε κλικ στον πλήκτρο "Ιδιότητες" και
Περίπτωση:ακολουθήστε τα επόµενα βήµατα.
Κάντε κλικ στο "Οδηγός", έπειτα κάντε κλικ στο "Ενηµέρωση Οδηγού.." και έπειτα κάντε κλικ στο
πλήκτρο "Επόµενο".
Επιλέξτε "Προβολή καταλόγου των γνωστών οδηγών για αυτή την συσκευή για να επιλέξω
συγκεκριµένο οδηγό" έπειτα κάντε κλικ στο "Επόµενο" και έπειτα κάντε κλικ στο "Εισαγωγή
δισκέτας".
Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Αναζήτηση" και επιλέξτε A:(D:\Οδηγός).
Κάντε κλικ στο πλήκτρο " νοιγµα", έπειτα κάντε κλικ στο πλήκτρο "OK".
Επιλέξτε το µοντέλο της οθόνης σας και κάντε κλικ στο πλήκτρο"Επόµενο" έπειτα κάντε κλικ στο
πλήκτρο "Επόµενο".
Κάντε κλικ στο πλήκτρο"Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιµο".
Αν µπορείτε να δείτε το παράθυρο "Η Ψηφιακή Υπογραφή ∆εν Βρέθηκε ", κάντε κλικ στο
πλήκτρο "Ναι". Κάντε κλικ στο πλήκτρο "Τέλος" και έπειτα στο πλήκτρο "Κλείσιµο".
Λειτουργικό Σύστηµα Microsoft® Windows® NT
1. Κάντε κλικ στο Έναρξη, Ρυθµίσεις, Πίνακας Ελέγχου, και έπειτα κάντε διπλό κλικ στο
εικονίδιο"Προβολή".
2. Στο παράθυρο Προβολή Πληροφοριών Καταχώρησης, κάντε κλικ στην Καρτέλα Ρυθµίσεις και έπειτα
κάντε κλικ στοΌλες Οι Λειτουργίες Προβολής.
3. Επιλέξτε την λειτουργία που θέλετε να χρησιµοποιήσετε (Ανάλυση, Αριθµός χρωµάτων και Κάθετη
Συχνότητα) και κάντε κλικ στο OK
4. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Εφαρµογή αν δείτε πως η οθόνη λειτουργεί κανονικά αφού έχετε κάνει κλικ
στο ∆οκιµή. Αν η οθόνη δεν είναι κανονική, αλλάξτε σε διαφορετική λειτουργία (χαµηλότερη
λειτουργία ανάλυσης, χρωµάτων ή συχνότητας).
Αν δεν υπάρχει Λειτουργία στο Όλες οι Λειτουργίες Οθόνης, επιλέξτε το επίπεδο ανάλυσης
και την κάθετη συχνότητα ανατρέχοντας στις Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Οθόνης στις οδηγίες
χρήσης.
Λειτουργικό Σύστηµα Linux
Για να εκτελέστε το Χ-Window, πρέπει να δηµιουργήσετε το αρχείο X86Config, το οποίο είναι ένα είδος
αρχείου ρύθµισης συστήµατος.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Πατήστε Enter στην πρώτη και δεύτερη οθόνη πριν εκτελέστε το αρχείο X86Config.
Η τρίτη οθόνη ειναι για την ρύθµιση ποντικιού.
Καθορίστε ένα ποντίκι για τον υπολογιστή σας.
Η τρίτη οθόνη ειναι για την επιλογή πληκτρολογίου.
Καθορίστε ένα πληκτρολόγιο για τον υπολογιστή σας.
Η επόµενη οθόνη ειναι για την ρύθµιση της οθόνης σας.
Πρώτα, ρυθµίστε την οριζόντια συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άµεσα την
συχνότητα).
8. Καθορίστε την κάθετη συχνότητα της οθόνης σας. (Μπορείτε να εισάγετε άµεσα την συχνότητα).
9. Εισάγετε το όνοµα του µοντέλου της οθόνης σας. Η πληροφορίες αυτές δεν θα επηρεάσουν την
εκτέλεση του X-Window.
10. Έχετε ολοκληρώσει την εγκατάσταση της οθόνης σας.
Εκτελέστε τα X-Window µετά την εγκατάσταση άλλων απαιτούµενων περιφερειακών.
Φυσικό χρώµα
Πρόγραµµα λογισµικού φυσικού χρώµατος
Ένα από τα πρόσφατα προβλήµατα που παρουσιάζονται κατά τη χρήση υπολογιστή είναι ότι το χρώµα
των εικόνων που εκτυπώνονται από εκτυπωτή ή άλλων εικόνων που σαρώνονται από σαρωτή ή
ψηφιακή κάµερα δεν είναι το ίδιο µε αυτό που εµφανίζεται στην οθόνη.
Το φυσικό χρώµα S/W είναι η λύση αυτού του προβλήµατος. Είναι ένα σύστηµα διαχείρισης χρωµάτων
που ανέπτυξε η Samsung Electronics σε συνεργασία µε το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικών &
Τηλεπικοινωνιακών Ερευνών της Κορέας (ETRI). Αυτό το σύστηµα διατίθεται µόνο για τις οθόνες
Samsung και συνεπώς το χρώµα των εικόνων της οθόνης είναι ίδιο µε τις εκτυπωµένες ή σαρωµένες
εικόνες.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ένδειξη Help (Βοήθεια) (F1) του λογισµικού.
Πώς να εγκαταστήσετε το λογισµικό Φυσικού Χρώµατος
Εισάγετε το CD που εσωκλείεται µε την οθόνη Samsung στη Μονάδα CD-ROM. Τότε, θα τεθεί σε
λειτουργία η αρχική οθόνη της εγκατάστασης προγράµµατος. Πατήστε την ένδειξη "Φυσικό Χρώµα"
στην αρχική οθόνη για να εγκαταστήσετε το λογισµικό του Φυσικού Χρώµατος. Για να εγκαταστήσετε
µηχανικά το πρόγραµµα, εισάγετε το CD που εσωκλείεται µε την οθόνη Samsung στη Μονάδα CD-ROM
και πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση [Start] των Windows και έπειτα επιλέξτε Εκτέλεση [Execute].
Εισάγετε D:\color\eng\setup.exe και έπειτα πιέστε το πλήκτρο <Enter>.
(Αν η µονάδα όπου εισάγετε το CD δεν είναι D:\, εισάγετε την ισχύουσα µονάδα δίσκου.)
Πώς να διαγράψετε ένα λογισµικό πρόγραµµα Φυσικού Χρώµατος
Επιλέξετε Ρύθµιση [Setting]/ Πίνακας Ελέγχου [Control Panel] στο µενού Εκκίνηση [Start] και έπειτα
κάντε διπλό κλικ στο [Πρόσθεση/∆ιαγραφή προγράµµατος].
Επιλέξτε την ένδειξη "Φυσικό Χρώµα" [Natural Color ] από τον κατάλογο και έπειτα κάντε κλικ στο
πλήκτρο Πρόσθεση / ∆ιαγραφή [Add/Delete].
SyncMaster 710V/910V/712V/715V/701N
1. Ανοίγει το µενού OSD. Χρησιµοποιείται επίσης για την έξοδο από το µενού OSD ή την επιστροφή στο
προηγούµενο µενού.
2. Ρύθµιση των στοιχείων στο µενού.
3. Ρύθµιση των στοιχείων στο µενού.
4. ενεργοποιήσετε ένα µαρκαρισµένο στοιχείο µενού.
AUTO
Περιγραφή
Περιγραφή
Μενού
Όταν πατηθεί το πλήκτρο 'AUTO', εµφανίζεται η οθόνη Αυτόµατης Ρύθµισης,
όπως φαίνεται στην κινούµενη οθόνη στο κέντρο.
Πατήστε για να ρυθµίσετε αυτόµατα το εισερχόµενο σήµα PC. Οι διάφορες
ρυθµίσεις και η θέση προσαρµόζονται αυτόµατα.
Για να είναι καλύτερη η λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης, εκτελέστε την Αυτόµατη
Λειτουργία ενόσω το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ είναι ενεργοποιηµένο.
(Πιέστε εδώ για την προβολή των Κλιπ Αυτόµατης Ρύθµισης.)
AUTO
z
z
Εάν δεν λειτουργεί το Auto Adjustment (αυτόµατη ρύθµιση) κανονικά,
πιέστε ξανά το πλήκτρο Auto (Αυτόµατο) για να ρυθµίσετε την εικόνα µε
µεγαλύτερη ακρίβεια.
Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, η λειτουργία Auto
(Αυτόµατο) θα εκτελεστεί αυτόµατα.
Μενού
MagicBright™
Περιγραφή
MagicBright™
Έπειτα πιέστε πάλι το κουµπί MagicBright για να δείτε κυκλικά τις διαθέσιµες προρυθµισµένες καταστάσεις λειτουργίας.
- τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας
(Προσαρµοσµένη/Κείµενο/Internet/Ψυχαγωγία)
Μενού
Brightness
Περιγραφή
Brightness
Ρυθµίζει τη φωτεινότητα.
Picture
Μενού
Περιγραφή
Brightness
Contrast
Ρυθµίζει τη φωτεινότητα.
Λειτουργίες Άµεσου Ελέγχου : Όταν το OSD δεν
είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να
ρυθµίσετε τη φωτεινότητα
Ρυθµίζει την αντίθεση.
Color
Μενού
Περιγραφή
Color Tone
Color Control
Gamma
Είναι δυνατή η αλλαγή της απόχρωσης και η επιλογή
µιας από τις τέσσερις καταστάσεις - Ψυχρή, κανονική,
Θερµή και Προσαρµοσµένη.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθµίσετε ξεχωριστά
τον έλεγχο του κόκκινου, πράσινου και µπλε χρώµατος.
Επιλέξτε µία από τις τρεις προκαθορισµένες γάµµα.
Image
Μενού
Περιγραφή
Coarse
Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι κατακόρυφες
γραµµές. Η χονδρική ρύθµιση µπορεί να µετακινήσει
την περιοχή εικόνας της οθόνης.
Μπορείτε να την επαναφέρετε στο κέντρο,
χρησιµοποιώντας το µενού Horizontal Control
(Οριζόντια Ρύθµιση).
Fine
Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραµµές.
Αν ο θόρυβος παραµένει, ακόµη και µετά από τη
ρύθµιση Ακριβείας, επαναλάβετέ την µετά από τη
ρύθµιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).
Sharpness
Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές για να αλλάξετε την
ευκρίνεια της εικόνας.
H-Position
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την οριζόντια
θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.
V-Position
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την κάθετα
θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.
SyncMaster 510M/710M/910M
1. Ανοίγει το µενού OSD. Χρησιµοποιείται επίσης για την έξοδο από το µενού OSD ή την επιστροφή στο
προηγούµενο µενού.
2. Ρύθµιση των στοιχείων στο µενού.
3. Ρύθµιση των στοιχείων στο µενού.
4. ενεργοποιήσετε ένα µαρκαρισµένο στοιχείο µενού.
AUTO
Μενού
AUTO
Περιγραφή
Όταν πατηθεί το πλήκτρο 'AUTO', εµφανίζεται η οθόνη Αυτόµατης Ρύθµισης,
όπως φαίνεται στην κινούµενη οθόνη στο κέντρο.
Πατήστε για να ρυθµίσετε αυτόµατα το εισερχόµενο σήµα PC. Οι διάφορες
ρυθµίσεις και η θέση προσαρµόζονται αυτόµατα.
Για να είναι καλύτερη η λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης, εκτελέστε την Αυτόµατη
Λειτουργία ενόσω το ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ είναι ενεργοποιηµένο.
(Πιέστε εδώ για την προβολή των Κλιπ Αυτόµατης Ρύθµισης.)
z
z
Εάν δεν λειτουργεί το Auto Adjustment (αυτόµατη ρύθµιση) κανονικά,
πιέστε ξανά το πλήκτρο Auto (Αυτόµατο) για να ρυθµίσετε την εικόνα µε
µεγαλύτερη ακρίβεια.
Εάν αλλάξετε την ανάλυση στον πίνακα ελέγχου, η λειτουργία Auto
(Αυτόµατο) θα εκτελεστεί αυτόµατα.
MagicBright™
Μενού
Περιγραφή
MagicBright™
Έπειτα πιέστε πάλι το κουµπί MagicBright για να δείτε κυκλικά τις διαθέσιµες προρυθµισµένες καταστάσεις λειτουργίας.
- τέσσερις διαφορετικές καταστάσεις λειτουργίας
(Προσαρµοσµένη/Κείµενο/Internet/Ψυχαγωγία)
Ένταση ήχου
Μενού
Περιγραφή
Ένταση ήχου
Όταν το OSD δεν είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να ρυθµίσετε την
ένταση.α
Picture
Μενού
Περιγραφή
Brightness
Contrast
Ρυθµίζει τη φωτεινότητα.
Λειτουργίες Άµεσου Ελέγχου : Όταν το OSD δεν
είναι επί της οθόνης, πατήστε το πλήκτρο για να
ρυθµίσετε τη φωτεινότητα
Ρυθµίζει την αντίθεση.
Color
Μενού
Περιγραφή
Color Tone
Color Control
Gamma
Είναι δυνατή η αλλαγή της απόχρωσης και η επιλογή
µιας από τις τέσσερις καταστάσεις - Ψυχρή, κανονική,
Θερµή και Προσαρµοσµένη.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να ρυθµίσετε ξεχωριστά
τον έλεγχο του κόκκινου, πράσινου και µπλε χρώµατος.
Επιλέξτε µία από τις τρεις προκαθορισµένες γάµµα.
Image
Μενού
Περιγραφή
Coarse
Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι κατακόρυφες
γραµµές. Η χονδρική ρύθµιση µπορεί να µετακινήσει
την περιοχή εικόνας της οθόνης.
Μπορείτε να την επαναφέρετε στο κέντρο,
χρησιµοποιώντας το µενού Horizontal Control
(Οριζόντια Ρύθµιση).
Fine
Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραµµές.
Αν ο θόρυβος παραµένει, ακόµη και µετά από τη
ρύθµιση Ακριβείας, επαναλάβετέ την µετά από τη
ρύθµιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).
Sharpness
Ακολουθήστε τις οδηγίες αυτές για να αλλάξετε την
ευκρίνεια της εικόνας.
H-Position
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την οριζόντια
θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.
V-Position
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την κάθετα
θέση ολόκληρης της προβολής της οθόνης.
OSD
Μενού
Περιγραφή
Language
Ακολουθήστε αυτά τα βήµατα για να αλλάξετε την
γλώσσα του µενού. Μπορείτε να επιλέξετε µία εκ των
εφτά γλωσσών. ( Αγγλική , Γερµανική , Ισπανική ,
Γαλλική , Ιταλική , Σουηδική , Ρωσική )
Σηµείωση:Η επιλεγόµενη γλώσσα επηρεάζει µόνο τη
γλώσσα των ενδείξεων της οθόνης (OSD). ∆εν
επηρεάζει το λογισµικό του υπολογιστή σας.
H-Position
Μπορείτε να αλλάξετε την οριζόντια θέση της
εµφάνισης του µενού της OSD στην οθόνη σας.
V-Positon
Μπορείτε να αλλάξετε την κατακόρυφη θέση της
εµφάνισης του µενού της OSD στην οθόνη σας.
Transparency
Αλλάξτε την αδιαφάνεια του φόντου της OSD.
Display Time
Το µενού θα απενεργοποιηθεί αυτόµατα αν δεν γίνουν
αλλαγές για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Μπορείτε
να ρυθµίσετε τον χρόνο αναµονής του µενού πριν
απενεργοποιηθεί.
Setup
Μενού
Περιγραφή
Image Reset
Color Reset
Οι παράµετροι εικόνας (Χρώµα) αντικαθίστανται µε τις
προεπιλεγµένες εργοστασιακές τιµές.
Οι παράµετροι χρώµατος αντικαθίστανται από τις
προεπιλεγµένες εργοστασιακές τιµές.
Information
Μενού
Information
Περιγραφή
∆είχνει µια πηγή εικόνας, λειτουργία ενδείξεων στην οθόνη OSD.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Επισκόπηση
Τι είναι το MagicTune™
Η επίδοση της οθόνης µπορεί να µεταβάλλεται ανάλογα µε την κάρτα γραφικών, τον κεντρικό υπολογιστή, τις
συνθήκες φωτισµού και άλλους περιβαλλοντικούς παράγοντες.Με σκοπό να λάβετε την βέλτιστη εικόνα σε µια
οθόνη, απαιτείται να την ρυθµίσετε εσείς.∆υστυχώς, οι µη-αυτόµατοι έλεγχοι που είναι διαθέσιµοι για τον
συντονισµό της εικόνας συχνά αποδεικνύονται προκλητικοί.Η κατάλληλη ρύθµιση (συντονισµός) απαιτεί ένα
πρόγραµµα που είναι εύκολο στην χρήση και που χρησιµοποιεί µια βήµα προς βήµα διαδικασία για να λάβει την
βέλτιστη γενική ποιότητα εικόνας.
Το MagicTune™ είναι ένα βοηθητικό λογισµικό που σας καθοδηγεί δια µέσου της διαδικασίας συντονισµού µε
εύκολα κατανοητές οδηγίες και µορφές παρασκηνίου, σχεδιασµένες για τον κάθε έλεγχο οθόνης.Οι ρυθµίσεις της
οθόνης για κάθε χρήστη µπορούν να αποθηκευτούν, παρέχοντας έναν εύκολο τρόπο επιλογής χαρακτηριστικών
οθόνης σε περιβάλλον πολλών χρηστών, ή για έναν χρήστη πολλές προκαθορισµένες ρυθµίσεις ανάλογα µε το
περιεχόµενο και τον περιβαλλοντικό φωτισµό.
Βασική Λειτουργία
MagicTune™ είναι βοηθητικό λογισµικό που επιτρέπει την ρύθµιση της οθόνης και τον συντονισµό των
χρωµάτων χρησιµοποιώντας το πρωτόκολλο Display Data Channel Command Interface (DDC/CI).
Βασική Λειτουργία Το MagicTune υποστηρίζει Windows 98SE, Me, 2000, NT, XP Home, και XP Professional.
Το MagicTune παρέχει γρήγορο και ακριβή συντονισµό της οθόνης, µε δυνατότητα εύκολης αποθήκευσης και
χρήσης των διαµορφώσεων της οθόνης που σας ταιριάζουν περισσότερο.
Λειτουργία OSD
Η κατάσταση λειτουργίας OSD επιτρέπει την εύκολη προσαρµογή των ρυθµίσεων οθόνης, χωρίς να απαιτούνται
προκαθορισµένα βήµατα. Μπορείτε να εισαχθείτε στο επιθυµητό αντικείµενο µενού, για να το ρυθµίσετε εύκολα.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Εγκατάσταση
1.
ΕγκατάστασηΕισάγετε το CD εγκατάστασης στη µονάδα CD -ROM.
2.
Επιλέξτε το αρχείο εγκατάστασης MagicTune.
3.
Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης, κάντε κλικ στο "Next" (Επόµενο).
4.
Επιλέξτε γλώσσα εγκατάστασης, κάντε κλικ στο "Next" (Επόµενο).Εµφανίζεται το πλαίσιο διαλόγου
"Preparing installation" (Προετοιµασία εγκατάστασης).Όταν εµφανιστεί το παράθυρο Οδηγού
InstallShield, πατήστε "Next" (Επόµενο).
5.
Επιλέξτε "I accept the terms of the license agreement" (Αποδέχοµαι τους όρους της άδειας χρήσης) για
να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης.
6.
Επιλέξτε ένα φάκελο για την εγκατάσταση το προγράµµατος MagicTune.
7.
Πατήστε "Install" (Εγκατάσταση).
8.
Εµφανίζεται το παράθυρο "Κατάσταση της Εγκατάστασης".
9.
10.
Πατήστε "Finish" (Ολοκλήρωση).
Όταν η εγκατάσταση ολοκληρωθεί, τότε εµφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας σας το εκτελέσιµο εικονίδιο
MagicTune 2.5.
Κάντε διπλό κλικ πάνω στο εικονίδιο για να ξεκινήσει το πρόγραµµα.
Το εικονίδιο εκτέλεσης MagicTune µπορεί να µην εµφανίζεται, ανάλογα µε τις
προδιαγραφές του συστήµατος του υπολογιστή ή της οθόνης. Στην περίπτωση αυτή,
πατήστε το πλήκτρο F5.
11.
Αν η εγκατάσταση είναι επιτυχής, εµφανίζεται το ακόλουθο παράθυρο.
12.
Το ακόλουθο µήνυµα σφάλµατος δείχνει ότι το σύστηµα χρησιµοποιεί µια κάρτα βίντεο η οποία δεν
υποστηρίζεται από το MagicTune.
Προβλήµατα Εγκατάστασης.
Η εγκατάσταση του MagicTune 2.5 µπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες όπως είναι η κάρτα βίντεο, η µητρική
πλακέτα και το περιβάλλον δικτύου.
∆είτε τον «;Οδηγό Επίλυσης Προβληµάτων», αν αντιµετωπίζετε κάποιο πρόβληµα κατά τη διάρκεια της
εγκατάστασης.
Απαιτήσεις συστήµατος
Λειτουργικά Συστήµατα
z
z
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
NT
2000
XP Home Edition
XP Professional
Υλικός Εξοπλισµός
z
z
Υλικός Εξοπλισµός Μνήµη 32MB τουλάχιστον
Σκληρός δίσκος 25MB τουλάχιστον
* Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MagicTune.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Το MagicTune παρέχει γρήγορο και ακριβή συντονισµό της οθόνης, µε δυνατότητα
εύκολης αποθήκευσης και χρήσης των διαµορφώσεων της οθόνης που σας ταιριάζουν
περισσότερο.
z
z
Η λειτουργία OSD µπορεί να µην συµφωνεί µε τις επεξηγήσεις που
δίνονται στο βιβλίο οδηγιών, ανάλογα µε τις προδιαγραφές της κάθε
οθόνης.
Όταν λειτουργεί η Περιστροφή, µέρος του Προγράµµατος MagicTune
µπορεί να µην λειτουργεί κανονικά.
Λειτουργία OSD
Η κατάσταση λειτουργίας OSD διευκολύνει την προσαρµογή των ρυθµίσεων σε όλες τις οθόνες. Όταν είναι
επιλεγµένη, κάθε καρτέλα στην κορυφή του παράθυρου ελέγχου εµφανίζει τις γενικές περιγραφές των
αντικειµένων υποµενού για προσαρµογή. Όταν είναι επιλεγµένη, κάθε καρτέλα εµφανίζει έναν κατάλογο των
µενού. Για τη γρήγορη προσαρµογή των ρυθµίσεων οθόνης, η λειτουργία OSD επιτρέπει την εύκολη και άνετη
πρόσβαση σε όλες τις καρτέλες και τα αντικείµενα υποµενού.
Ορισµός Πλήκτρων
OK (ΟΚ)
Εφαρµόζει τις αλλαγές που έχουν γίνει και εξέρχεται από το MagicTune.
Reset
(Επαναφορά)
Επαναφέρει τις τιµές της οθόνης που εµφανίζονται στο ενεργό παράθυρο ελέγχου στις
συνιστώµενες τιµές του κατασκευαστή.
Cancel
(Ακύρωση)
Έξοδος από το MagicTune χωρίς να εφαρµοστούν οι αλλαγές που έχουν γίνει.
Αν δεν έχετε κάνει καµία αλλαγή στο παράθυρο ελέγχου, πατώντας "Cancel" (Ακύρωση)
δεν θα πραγµατοποιηθεί καµία ενέργεια.
Ορισµός Καρτέλας Εικόνα
Επιτρέπει στον χρήστη να προσαρµόσει τις ρυθµίσεις οθόνης στις επιθυµητές τιµές.
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
j Resolution n
k
l
m
j MagicBright
k
l
m
Brightness
Κάνει ολόκληρη την οθόνη πιο φωτεινή ή πιο σκοτεινή. Τα λεπτοµερή στοιχεία των εικόνων
στις σκοτεινές περιοχές µπορεί να χαθούν, αν η φωτεινότητα δεν ρυθµίζεται στο κατάλληλο
επίπεδο. Ρυθµίστε τη φωτεινότητα για βέλτιστες συνθήκες προβολής.
Contrast
Ρυθµίζει τη διαφορά φωτεινότητας µεταξύ των φωτεινών και των σκοτεινών περιοχών της
οθόνης. Καθορίζει την ευκρίνεια των εικόνων.
Resolution
(Ανάλυση)
Περιέχει όλες τις αναλύσεις οθόνης που υποστηρίζονται από το πρόγραµµα.
Το MagicBright™ είναι το νέο χαρακτηριστικό που παρέχει το βέλτιστο περιβάλλον προβολής,
ανάλογα µε το περιεχόµενο της εικόνας που παρακολουθείτε. Σήµερα είναι διαθέσιµοι τέσσερις
διαφορετικοί τρόποι λειτουργίας: Κειµένου, ∆ιαδικτύου, Ψυχαγωγίας και Προσαρµοσµένη.
Κάθε τρόπος λειτουργίας έχει τη δική του προδιαµορφωµένη τιµή φωτεινότητας. Μπορείτε να
επιλέξετε µία από τις τέσσερις ρυθµίσεις, εύκολα, πατώντας απλά το πλήκτρο ελέγχου
MagicBright™.
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text (Κείµενο): Για έγγραφα ή εργασίες που περιλαµβάνουν µεγάλα κείµενα.
Internet: Για την εργασία µε διάφορες εικόνες, όπως είναι κείµενα και γραφικά.
Entertain (Ψυχαγωγία): Για την παρακολούθηση κινούµενων εικόνων, όπως είναι ένα
DVD ή VCD.
Custom (Προσαρµογή): Παρόλο που οι τιµές έχουν επιλεχθεί µε προσοχή από τους
µηχανικούς µας, οι προδιαµορφωµένες τιµές µπορεί να µην είναι άνετες για την όρασή
σας, ανάλογα µε τις προτιµήσεις σας. Σε αυτή την περίπτωση, ρυθµίστε τη Brightness
(Φωτεινότητα) και το Contrast (Κοντράστ), χρησιµοποιώντας το µενού OSD.
Ορισµός Καρτέλας Χρώµα
Ρυθµίζει τη «θερµότητα» του φόντου οθόνης ή του χρώµατος των εικόνων.
n Color Tone m
i
j
k
l
m
n Color Control m
j
k
l
n Calibration
j
k
l
Color Tone
(Απόχρωση)
Η απόχρωση ενός χρώµατος µπορεί να αλλάξει.
z
z
Color Control
(Έλεγχος
Χρώµατος)
Ρυθµίζει το χρώµα εικόνας της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε το χρώµα της οθόνης και να ορίσετε αυτό που επιθυµείτε.
z
Calibration
(Βαθµονόµηση)
Warm - Normal - Cool
Custom
R- G - B
Η διαδικασία µέσω της οποίας τα χρώµατα που έχετε επιλέξει βελτιστοποιούνται και
διατηρούνται. Η MagicTune θα σας φανεί εξαιρετικά χρήσιµη, αν είστε από αυτούς που
επιθυµούν να αναπαράγουν τις εικόνες τους µε ακρίβεια και να τις βλέπουν µε το µέγιστο
βαθµό λεπτοµέρειας – συµπεριλαµβανοµένων εικόνων web και εικόνων από ψηφιακή
φωτογραφική µηχανή ή σαρωτή.
Ορισµός Καρτέλας Εικόνα
Ρυθµίζει τις τιµές για Position (Θέση), Coarse (Χονδρική) και Fine (Ακριβείας).
i Image Setup n
j
k
l
m
n
j Position
k
l
m
z
Image Setup
(∆ιαµόρφωση
Εικόνας)
z
z
Position (Θέση)
Fine (Ακριβείας): Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι οριζόντιες γραµµές.
Αν ο θόρυβος παραµένει, ακόµη και µετά από τη ρύθµιση Ακριβείας, επαναλάβετέ
την µετά από τη ρύθµιση της συχνότητας (συχνότητα ρολογιού).
Coarse (Χονδρική): Αφαιρεί το θόρυβο, όπως είναι οι κατακόρυφες γραµµές.
Η χονδρική ρύθµιση µπορεί να µετακινήσει την περιοχή εικόνας της οθόνης.
Μπορείτε να την επαναφέρετε στο κέντρο, χρησιµοποιώντας το µενού Horizontal
Control (Οριζόντια Ρύθµιση).
Auto Setup: Πατήστε για να ρυθµίσετε αυτόµατα το εισερχόµενο σήµα PC. Οι
διάφορες ρυθµίσεις και η θέση προσαρµόζονται αυτόµατα.
Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αλλάξετε την κάθετα , οριζόντια θέση ολόκληρης της
προβολής της οθόνης.
Ορισµός Καρτέλας Επιλογή
Μπορείτε να διαµορφώσετε το MagicTune χρησιµοποιώντας τις ακόλουθες επιλογές.
Φορτώνει το πλαίσιο διαλόγου Προτιµήσεις. Οι προτιµήσεις που είναι σε χρήση θα έχουν
ένα "V" στο πλαίσιο ελέγχου (θα είναι τσεκαρισµένες). Για να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε κάποια προτίµηση, τοποθετήστε τον δροµέα πάνω από το πλαίσιο και
κάντε κλικ.
Preferences
(Προτιµήσεις)
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu(Ενεργοποιήστε το µενού δίσκου εργασιών ) .
- Για να προσπελάσετε τα µενού Magic Tune κάντε κλικ στο εικονίδιο του µενού
δίσκου εργασιών. Τα µενού δεν εµφανίζονται αν το [Ενεργοποίηση ∆ίσκου
Συστήµατος] δεν είναι επιλεγµένο στις [Επιλογέας] ' [Βασικές Ρυθµίσεις].
Select Language (Επιλογή Γλώσσας) - Η επιλεγόµενη γλώσσα επηρεάζει µόνο τη
γλώσσα των OSD (ενδείξεων οθόνης). - The language chosen affects only the
language of the OSD.
Analog
Digital
Ορισµός Καρτέλας Υποστήριξη
∆είχνει την ταυτότητα του στοιχείου και τον αριθµό έκδοσης του προγράµµατος, και σας επιτρέπει να
χρησιµοποιήσετε την ιδιότητα της Βοήθειας.
Help (Βοήθεια)
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MagicTune ή κάντε κλικ για να ανοίξετε τα αρχεία Βοήθειας
(Εγχειρίδιο Χρήσης), αν χρειαστείτε κάποια βοήθεια κατά την εγκατάσταση ή τη λειτουργία
του MagicTune. Το Εγχειρίδιο Χρήσης ανοίγει µέσα σε ένα βασικό παράθυρο προγράµµατος
περιήγησης.
Asset ID
(Ταυτότητα
Στοιχείου)
Ανοίγει ένα παράθυρο πληροφοριών οθόνης, που δείχνει την ηµεροµηνία κατασκευής της
οθόνης.
Version
(Έκδοση)
Εµφανίζει τον αριθµό έκδοσης του MagicTune.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Color Calibration (Βαθµονόµηση Χρώµατος)
1. Color Calibration (Βαθµονόµηση Χρώµατος)
Η “Βαθµονόµηση Χρώµατος” σας καθοδηγεί ώστε να λάβετε την βέλτιστη χρωµατική κατάσταση για την οθόνη σας.
Ακολουθήστε τα 5 παρακάτω βήµατα για να λάβετε τη βέλτιστη κατάσταση χρωµάτων οθόνης.
1.
2.
3.
4.
5.
Ρυθµίστε τη «Γραµµή Ελέγχου Φωτεινότητας» ώστε να ταιριάξετε την φωτεινότητα της προσθήκης ελέγχου µε
τη φωτεινότητα της µορφής του φόντου.
Όταν εντοπίσετε την συγκεκριµένη απόχρωση στην «Προσθήκη Ελέγχου», µετακινήστε τον κέρσορα ελέγχου
προς την κατεύθυνση της απόχρωσης που αναφέρεται στον "Κύκλο αναφοράς χρώµατος".
=> Όταν ολοκληρώσετε σωστά τη ρύθµιση, δεν θα εντοπίσετε καµία απόχρωση στην προσθήκη ελέγχου.
Όταν τελειώσετε τη ρύθµιση για το βήµα 1, πατήστε το κουµπί “Next” (Επόµενο).
Επαναλάβετε τις διαδικασίες 1), 2), 3) για τα υπόλοιπα βήµατα από 2 έως 5.
Μπορείτε να δείτε εύκολα το αποτέλεσµα της βαθµονόµησης, πατώντας το κουµπί “Preview” (Προεπισκόπηση)!
Πώς µπορούν πολλοί χρήστες να χρησιµοποιήσουν τις προσαρµοσµένες τιµές χρωµάτων
Ορισµός
Όταν η οθόνη χρησιµοποιείται από πολλούς χρήστες, οι τιµές που έχουν ρυθµιστεί για τα χρώµατα µέσω της
Βαθµονόµησης Χρώµατος, µπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιµοποιούνται από τον κάθε χρήστη. Έως 5 χρήστες
µπορούν να χρησιµοποιήσουν τις αποθηκευµένες τιµές για τα χρώµατα.
1.
2.
Πώς θα αποθηκεύσετε τις τιµές χρωµάτων που έχετε ρυθµίσει:
Πατήστε Next (Επόµενο) για να µεταβείτε στο Apply (Εφαρµογή) και στη συνέχεια µπορείτε να αποθηκεύσετε
τις τιµές που έχετε ρυθµίσει. Μπορούν να αποθηκευτούν έως 5 τιµές.
Πώς θα εφαρµόσετε τις τιµές χρωµάτων που έχετε αποθηκεύσει:
Πατήστε το πλήκτρο Multi User (Πολλοί Χρήστες) στην κύρια οθόνη για να επιλέξετε και να χρησιµοποιήσετε µία
από τις αποθηκευµένες τιµές χρωµάτων.
2. Preview (Προεπισκόπηση)
Πατήστε το κουµπί “Preview” (Προεπισκόπηση) στο “Color Calibration “ (Βαθµονόµηση Χρώµατος)..
Θα εµφανιστεί η παραπάνω εικόνα.
1.
Πατήστε το κουµπί “View Calibrated” (Προβολή Βαθµονοµηµένου) για να δείτε το αποτέλεσµα της
βαθµονόµησης που έχετε πετύχει.Πατήστε το κουµπί “View Uncalibrated” (Προβολή Μη
Βαθµονοµηµένου) για να δείτε την αρχική εικόνα.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Απεγκατάσταση
Το πρόγραµµα MagicTune µπορεί να αφαιρεθεί µόνο από την επιλογή "Add or Remove
Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων) του Πίνακα Ελέγχου Windows.
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα για να αφαιρέσετε το MagicTune.
1.
Πηγαίνετε στο [Task Tray (∆ίσκος Εργασιών)] ' [Start (Έναρξη)] ' [Settings (Ρυθµίσεις)] και επιλέξτε
[Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)] στο µενού. Αν το πρόγραµµα εκτελείται σε Windows XP, πηγαίνετε
στο [Control Panel (Πίνακας Ελέγχου)] στο µενού [Start (Έναρξη)].
2.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο "Add or Remove Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων στον Πίνακα
Ελέγχου.
3.
Στην οθόνη "Add or Remove Programs" (Προσθαφαίρεση Προγραµµάτων), µετακινηθείτε προς τα
κάτω για να βρείτε το "MagicTune." Κάντε κλικ πάνω σε αυτό για να φωτιστεί.
4.
Πατήστε το πλήκτρο "Change/Remove" (Αλλαγή / Αφαίρεση) για να αφαιρέσετε το πρόγραµµα.
5.
Πατήστε "Yes" (Ναι) για να ξεκινήσει η διαδικασία της απεγκατάστασης.
6.
Περιµένετε να εµφανιστεί το πλαίσιο διαλόγου "Uninstall Complete" (Απεγκατάσταση Ολοκληρώθηκε).
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MagicTune για τεχνική υποστήριξη για το MagicTune, τις FAQs
(ερωτήσεις και απαντήσεις) και τις αναβαθµίσεις λογισµικού.
Επισκόπηση | Εγκατάσταση | Λειτουργία OSD |
Βαθµονόµηση
| Απεγκατάσταση |
Χρώµατος
Οδηγός Επίλυσης
Προβληµάτων
Οδηγός Επίλυσης Προβληµάτων
Το MagicTune µπορεί να µην λειτουργεί στην περίπτωση που η οθόνη αντικαταστάθηκε ή ο οδηγός της
κάρτας γραφικών ενηµερώθηκε ενώ το MagicTune βρισκόταν σε λειτουργία. Στην περίπτωση αυτή, θα πρέπει
να επανεκκινήσετε το σύστηµα.
Ελέγξτε όταν η MagicTune δεν λειτουργεί σωστά.
* Το χαρακτηριστικό MagicTune υπάρχει µόνο σε PC (VGA) µε Λ.Σ. Window που
υποστηρίζουν λειτουργίες Plug-and-Play.
* Για να ελέγξετε αν το PC σας είναι διαθέσιµο για το χαρακτηριστικό
MagicTune, ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα (Για Windows XP);
Πίνακας Ελέγχου -> Απόδοση και Συντήρηση -> Σύστηµα -> Υλικός Εξοπλισµός -> ∆ιαχείριση
Συσκευών -> Οθόνες -> Μετά τη διαγραφή οθόνης Plug-and-Play, βρείτε 'Οθόνη Plug-and-Play'
αναζητώντας νέο Υλικό Εξοπλισµό.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα MagicTune για τεχνική υποστήριξη για το MagicTune, τις FAQs
(ερωτήσεις και απαντήσεις) και τις αναβαθµίσεις λογισµικού.
Πριν καλέσετε τεχνικό για συντήρηση, διαβάστε τις πληροφορίες σε αυτήν την ενότητα για να δείτε
αν µπορείτε εσείς οι ίδιοι να αντιµετωπίσετε κάποιο πρόβληµα. Αν χρειαστείτε βοήθεια, καλέστε τον
αριθµό που υπάρχει στην κάρτα εγγύησης, τον τηλεφωνικό αριθµό που βρίσκεται στην ενότητα
Πληροφορίες ή απευθυνθείτε σε έναν εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.
Ενδείξεις
Προβληµατικής
Λειτουργίας
∆εν εµφανίζονται
εικόνες στην οθόνη.
∆εν µπορώ να ανοίξω
την οθόνη.
Λίστα ελέγχου
Λύσεις
Είναι σωστά συνδεδεµένο το καλώδιο
τροφοδοσίας;
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου
τροφοδοσίας και την παροχή ισχύος.
Εµφανίζεται στην οθόνη η φράση
"Check Signal Cable" ;
Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής σας είναι
σωστά συνδεδεµένος.
Αν υφίσταται παροχή ενέργειας,
επανακκινήστε τον υπολογιστή για να
εµφανιστεί η αρχική οθόνη (η οθόνη
σύνδεσης), η οποία µπορεί να
προβληθεί.
Αν εµφανίζεται η αρχική οθόνη (η
οθόνη σύνδεσης), εκκινήστε τον
υπολογιστή µε τον κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας (κατάσταση ασφαλούς
λειτουργίας για τα Windows
ME/XP/2000) και έπειτα αλλάξτε τη
συχνότητα της κάρτας βίντεο.
(Ανατρέξτε στην ενότητα
Προεπιλεγµένες λειτουργίες οθόνης )
Σηµείωση: Αν δεν εµφανίζεται η αρχική
οθόνη (η οθόνη σύνδεσης),
επικοινωνήστε µε ένα σηµείο
εξυπηρέτησης πελατών ή έναν
εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπο.
Μπορείτε να δείτε την ένδειξη "Not
Optimum Mode. Recommended
mode 1280 x 1024 60Hz " στην
οθόνη;
Μπορείτε να δείτε αυτό το µήνυµα όταν
το σήµα από την κάρτα βίντεο
υπερβαίνει τη µέγιστη ανάλυση και
συχνότητα της οθόνης υπό
φυσιολογικές συνθήκες.
Ρυθµίστε τη µέγιστη ανάλυση και
συχνότητα της οθόνης υπό
φυσιολογικές συνθήκες.
If the display exceeds SXGA or 75Hz, a
"Not Optimum Mode.
Recommended mode 1280 x 1024
60Hz" message is displayed. If the
display exceeds 85Hz, the display will
work properly but the "Not Optimum
Mode. Recommended mode 1280 x
1024 60Hz" message appears for one
minute and then disappears.
Please change to the recommended
mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if the
system is rebooted.)
∆εν εµφανίζεται εικόνα στην οθόνη.
Αναβοσβήνει ανά 1 δευτερόλεπτο ο
δείκτης τροφοδοσίας της οθόνης;
Η οθόνη βρίσκεται σε κατάσταση
εξοικονόµησης ενέργειας.
Πατήστε ένα πλήκτρο στο
πληκτρολόγιο ή µετακινήστε το ποντίκι
για να ενεργοποιήσετε την οθόνη και να
επαναφέρετε την εικόνα στην οθόνη.
Η οθόνη εµφανίζει
περίεργα χρώµατα ή
µόνο µαύρο και
άσπρο.
Η οθόνη ξαφνικά
γίνεται ασταθής.
Η οθόνη εµφανίζει µόνο ένα χρώµα σαν
να την κοιτούσατε µέσω ενός σελοφάν;
Ελέγξτε τη σύνδεση του καλωδίου
σήµατος.
Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα βίντεο έχει
εισέλθει πλήρως στη θυρίδα της.
Τα χρώµατα της οθόνης είναι παράξενα
µετά την εκτέλεση ενός προγράµµατος
ή λόγω βλάβης που παρουσιάστηκε
µεταξύ των εφαρµογών;
Επανεκκινήστε τον υπολογιστή.
'Εχει ρυθµιστεί σωστά η κάρτα βίντεο;
Ρυθµίστε την κάρτα βίντεο
ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης
της κάρτας.
Αλλάξατε την κάρτα βίντεο ή τον
οδηγό;
Ρυθµίστε τη θέση της εικόνας της
οθόνης και το µέγεθος
χρησιµοποιώντας τις Ενδείξεις της
Οθόνης (OSD).
Έχετε ρυθµίσει την ανάλυση ή τη
συχνότητα στην οθόνη;
Ρυθµίστε την ανάλυση και τη
συχνότητα της κάρτας βίντεο.
(Ανατρέξτε στην ενότητα
Προεπιλεγµένες λειτουργίες οθόνης).
Η οθόνη µπορεί να γίνει ασταθής λόγω του κύκλου των σηµάτων κάρτας
βίντεο. Ρυθµίστε εκ νέου τη Θέση ανατρέχοντας στις Ενδείξεις της
Οθόνης (OSD).
Η οθόνη βρίσκεται
εκτός εστίασης ή δεν
µπορείτε να ρυθµίσετε
τις Ενδείξεις της
Οθόνης.
Έχετε ρυθµίσει την ανάλυση ή τη
συχνότητα στην οθόνη;
Ρυθµίστε την ανάλυση και τη
συχνότητα της κάρτας βίντεο.
(Ανατρέξτε στην ενότητα
Προεπιλεγµένες λειτουργίες οθόνης).
Η δίοδος φωτεινής
εκποµπής (LED)
αναβοσβήνει αλλά δεν
εµφανίζονται εικόνες
στην οθόνη.
Είναι σωστά ρυθµισµένη η συχνότητα
όταν ελέγχετε το Χρονισµό της Οθόνης
στο µενού;
Ρυθµίστε σωστά τη συχνότητα
ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο της κάρτας
βίντεο και στην ενότητα
Προεπιλεγµένες λειτουργίες Οθόνης.
(Η µέγιστη συχνότητα ανά ανάλυση
µπορεί να διαφέρει από προϊόν σε
προϊόν.)
Εµφανίζονται µόνο 16
χρώµατα στην οθόνη.
Τα χρώµατα της
οθόνης αλλάζουν
αφού αλλάξετε την
κάρτα βίντεο.
Έχουν ρυθµιστεί σωστά τα χρώµατα
των Windows;
Για τα Windows ME/XP/2000:
Ρυθµίστε σωστά τα χρώµατα στον
Πίνακα Ελέγχου, Οθόνη, Ρυθµίσεις.
'Εχει ρυθµιστεί σωστά η κάρτα βίντεο;
Ρυθµίστε την κάρτα βίντεο
ανατρέχοντας στο εγχειρίδιο χρήσης
της κάρτας.
Εµφανίζεται ένα
µήνυµα, το οποίο
αναγράφει
"Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (" Μη
αναγνωρίσιµη οθόνη,
οθόνη Plug & Play
(VESA DDC))."
Έχετε εγκαταστήσει τον οδηγό οθόνης;
Εγκαταστήστε τον οδηγό οθόνης βάσει
των Οδηγιών Εγκατάστασης Οδηγού.
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο κάρτας βίντεο
για να δείτε αν υποστηρίζεται η
λειτουργία Plug & Play (VESA DDC).
Εγκαταστήστε τον οδηγό οθόνης βάσει
των Οδηγιών Εγκατάστασης Οδηγού.
Βεβαιωθείτε ότι τα ακόλουθα αντικείµενα δεν παρουσιάζουν προβλήµατα µε την οθόνη.
1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας και το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεµένα στον υπολογιστή.
2. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους (µπιπ) περισσότερο από 3 φορές όταν
τον εκκινείτε.
(Αν παράγει χαρακτηριστικούς ήχους, απαιτείται συντήρηση της µητρικής κάρτας του υπολογιστή.)
3. Αν εγκαταστήσατε νέα κάρτα βίντεο ή αν συναρµολογήσατε εσείς τον υπολογιστή, ελέγξτε αν είναι
εγκαταστηµένοι ο οδηγός προσαρµογέα (βίντεο) και ο οδηγός οθόνης.
4. Βεβαιωθείτε ότι η αναλογία σάρωσης της εικόνας βίντεο ρυθµίζεται στα 75Hz ή 85Hz.
(Μην υπερβαίνετε τα 60Hz όταν χρησιµοποιείτε τη µέγιστη ανάλυση.)
5. Αν έχετε προβλήµατα κατά την εγκατάσταση του οδηγού προσαρµογέα (βίντεο), εκκινήστε τον
υπολογιστή σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας, αφαιρέστε τον Προσαρµογέα Οθόνης στον "Πίνακα
Ελέγχου, Σύστηµα, ∆ιαχειριστής Συσκευής" και έπειτα επανεκκινήστε τον υπολογιστή για να
εγκαταστήσετε εκ νέου τον οδηγό προσαρµογέα (βίντεο).
Αν συνεχίζουν να παρουσιάζονται προβλήµατα, απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτηµένο κέντρο
εξυπηρέτησης πελατών.
Ερωτήσεις και απαντήσεις
Ερώτηση
Πώς µπορώ να αλλάξω την
συχνότητα;
Απάντηση
Η συχνότητα αλλάζει από την επαναρύθµιση των παραµέτρων της
κάρτας βίντεο.
Σηµειώστε ότι η υποστήριξη της κάρτας βίντεο µπορεί να ποικίλει,
ανάλογα µε την έκδοση του οδηγού που χρησιµοποιείται.
(Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του υπολογιστή ή της κάρτας βίντεο για
λεπτοµέρειες.)
Πώς µπορώ να ρυθµίσω την
ανάλυση;
Windows ME/XP/2000: Ρυθµίστε την ανάλυση από το Πίνακας
Ελέγχου, Προβολή, Ρυθµίσεις.
* Επικοινωνήστε µε τον κατασκευαστή της κάρτας βίντεο για
λεπτοµέρειες.
Πώς µπορώ να ρυθµίσω την
λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας;
Windows ME/XP/2000: Ρυθµίστε την λειτουργία από το BIOS-SETUP
του υπολογιστή ή από την προφύλαξη οθόνης. (Ανατρέξτε στο
Εγχειρίδιο του Υπολογιστή/ Windows).
Πώς µπορώ να καθαρίσω το
εξωτερικό περίβληµα/ Λυχνία
Εικόνας;
Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και καθαρίστε την οθόνη µε ένα
µαλακό πανί, χρησιµοποιώντας είτε ένα καθαριστικό διάλυµα είτε απλά
νερό.
Μην αφήσετε υπόλοιπα απορρυπαντικού ούτε να χαράξτε το περίβληµα.
Προσέξτε να µην εισέλθει νερό µέσα στην οθόνη.
Έλεγχος Λειτουργίας Αυτοελέγχου
Έλεγχος Λειτουργίας Αυτοελέγχου | Μηνύµατα προειδοποίησης | Περιβάλλον | Χρήσιµες Συµβουλές
Η οθόνη σας προσφέρει λειτουργία αυτοελέγχου που σας επιτρέπει να ελέγχετε αν η οθόνη σας
λειτουργεί σωστά.
Έλεγχος Λειτουργίας Αυτοελέγχου
1. Σβήστε και τον υπολογιστή και την οθόνη σας.
2. Αποσυνδέστε το καλώδιο του βίντεο από το πίσω µέρος του υπολογιστή.
3. Ανοίξτε την οθόνη.
Αν η οθόνη λειτουργεί σωστά, θα δείτε ένα πλαίσιο µε περίγραµµα και κείµενο στο εσωτερικό του
σαν αυτό της εικόνας που ακολουθεί:
Τα τρία πλαίσια µέσα στο περίγραµµα είναι το κόκκινο, το πράσινο και το µπλε.
Η αδυναµία εµφάνισης κάποιου από τα πλαίσια υποδηλώνει πρόβληµα στην οθόνη σας. Αυτό το
πλαίσιο εµφανίζεται επίσης κατά την κανονική λειτουργία αν το καλώδιο της οθόνης αποσυνδεθεί ή
φθαρεί.
4. Κλείστε την οθόνη σας και επανασυνδέστε το καλώδιο του βίντεο κι έπειτα εκκινήστε και τον υπολογιστή
και την οθόνη.
Αν η οθόνη σας παραµένει κενή και µετά την προαναφερθείσα διαδικασία, ελέγξτε τον ρυθµιστή
βίντεο και το υπολογιστικό σύστηµα. Η οθόνη σας λειτουργεί κανονικά.
Μηνύµατα προειδοποίησης
Αν σηµειωθεί πρόβληµα στο σήµα εισόδου, εµφανίζεται στην οθόνη ένα µήνυµα ή η οθόνη
παραµένει κενή αν και ο δείκτης τροφοδοσίας LED είναι ακόµα αναµµένος. Το µήνυµα µπορεί να
υποδηλώνει ότι η οθόνη βρίσκεται εκτός εύρους ή ότι πρέπει να ελέγξετε το καλώδιο σήµατος.
Περιβάλλον
Η εγκατάσταση και η θέση της οθόνης µπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα και τα
λοιπά χαρακτηριστικά της οθόνης.
1. Αν υπάρχουν ηχεία woofer κοντά στην οθόνη, αποσυνδέστε και εγκαταστήστε εκ νέου τα
ηχεία σε άλλο χώρο.
2. Αποµακρύνετε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές όπως ραδιόφωνα, ανεµιστήρες και τηλέφωνα,
οι οποίες βρίσκονται σε απόσταση ενός µέτρου από την οθόνη.
3. Αποµαγνητίστε την οθόνη αν αποµακρύνατε κάποιες συσκευές από το χώρο.
Χρήσιµες Συµβουλές
z
z
Μια οθόνη αναπάραγει οπτικά σήµατα που λαµβάνονται από τον υπολογιστή. Συνεπώς, αν υπάρξει
πρόβληµα µε τον υπολογιστή ή την κάρτα βίντεο, αυτό µπορεί να έχει ως αποτέλεσµα η οθόνη να
παραµείνει κενή, να έχουν αλλοιωθεί τα χρώµατα της, ο ήχος και ο συγχρονισµός εκτός εύρους, κ.λ.π.. Σε
αυτήν την περίπτωση, ελέγξτε, αρχικά, την πηγή του προβλήµατος και έπειτα επικοινωνήστε µε ένα
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών ή τον εξουσιοδοτηµένο αντιπρόσωπό σας.
Κρίνοντας την κατάσταση λειτουργίας της οθόνης
Αν δεν εµφανίζεται εικόνα στην οθόνη ή εµφανίζεται το µήνυµα "Not Optimum
Mode","Recommanded mode 1280 x 1024 60Hz", αποσυνδέστε το καλώδιο από τον υπολογιστή
ενώ η οθόνη είναι αναµµένη.
{ Αν εµφανίζεται ένα µήνυµα στην οθόνη ή αν η οθόνη γίνεται λευκή, αυτό σηµαίνει ότι η οθόνη
βρίσκεται σε κατάσταση λειτουργίας.
{ Σε αυτήν την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής δεν παρουσιάζει πρόβληµα.
Γενικά τεχνικά
Γενικά
Όνοµα µοντέλου
SyncMaster 710V/712V/715V/701N/713V
Οθόνη LCD
∆ιαστάσεις
∆ιαγώνιος 17,0 ιντσών
Περιοχή προβολής
337,92 (οριζόντια) x 270,336 (κάθετα)
Βήµα εικονοστοιχείων
0,264mm (οριζόντια) x 0,264mm (κάθετα)
Τύπος
Οθόνη ενεργητικής µήτρας a-si TFT
Συγχρονισµός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κάθετη
56 ~ 75 Hz
Χρώµα οθόνης
16.194.277
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε
Αναλογικό RGB 0,7 Vpp, θετικό στα 75 ohm
Ξεχωριστός συγχρονισµός H/V, Σύνθετο, Συγχρονισµός στο Πράσινο
Επίπεδο TTL θετικό ή αρνητικό
Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων
140 MHz
Παροχή ισχύος
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 34W
∆ιαστάσεις (WxDxH) / Βάρος
382,0 x 62,0 x 320,5 mm (Χωρίς Βάση)
382,0 x 175,0 x 383,7 mm(with Basic Stand) / 4,55 kg
Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA
100mm x 100mm (για χρήση µε Ειδικό Εξοπλισµό Στήριξης (Βραχίονας)).
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
Λειτουργική
Θερµοκρασία: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης
Αποθήκευση
Θερµοκρασία: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης
∆υνατότηταPlug and Play
Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της
οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην
οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν ο
χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.
Αποδοχή κουκίδων
Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς
προηγούµενη προειδοποίηση.
Λειτουργία εξοικονόµησης
Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος
της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει
αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του
πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την
χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή
κάρτα βίντεο VESA DPMS, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του
λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.
Κατάσταση
Κανονική Λειτουργία
Κατάσταση
λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας
Εκτός λειτουργίας
(Κουµπί Εξόδου )
EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
Πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο
Μαύρο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 34W
Μικρότερη από 1W
(Κατάσταση Off)
Μικρότερη από 1W
Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR® και
ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε
λειτουργική δυνατότητα VESA DPMS.
Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε
αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.
Προεπιλεγµένες λειτουργίες
Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες
Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να
µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.
Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού
Κατάσταση
Λειτουργίας
Οθόνης
Οριζόντια
Συχνότητα
(kHz)
Κάθετη
Συχνότητα
(Hz)
Pixel Clock
(Ρολόι
εικονοστοιχείων)
Πολικότητα
Συγχρονισµού
(H/V)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1152
1024 x 864
768
67,500
60,023
75,000
75,029
108,00
78,750
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το
αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος
αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα
Μέτρησης: kHz
Κάθετη Συχνότητα
Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια
εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον
χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή
Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz
Επιλέξτε Όνοµα
Μοντέλου
Γενικά τεχνικά
Γενικά
Όνοµα µοντέλου
SyncMaster 910V
Οθόνη LCD
∆ιαστάσεις
∆ιαγώνιος 19,0 ιντσών
Περιοχή προβολής
376,32 (οριζόντια) x 301,056 (κάθετα)
Βήµα εικονοστοιχείων
0,294mm (οριζόντια) x 0,294mm (κάθετα)
Τύπος
Οθόνη ενεργητικής µήτρας a-si TFT
Συγχρονισµός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κάθετη
56 ~ 75 Hz
Χρώµα οθόνης
16.194.277
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε
Αναλογικό RGB 0,7 Vpp, θετικό στα 75 ohm
Ξεχωριστός συγχρονισµός H/V, Σύνθετο, Συγχρονισµός στο Πράσινο
Επίπεδο TTL θετικό ή αρνητικό
Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων
140 MHz
Παροχή ισχύος
SyncMaster 910V
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 38W
∆ιαστάσεις (WxDxH) / Βάρος
428,0 X 61,8 X 356,0 mm (Χωρίς Βάση)
428,0 X 195,7 X 430,0 mm(with Basic Stand) / 5,55 kg
Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA
100mm x 100mm (για χρήση µε Ειδικό Εξοπλισµό Στήριξης (Βραχίονας)).
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
Λειτουργική
Θερµοκρασία: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης
Αποθήκευση
Θερµοκρασία: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης
∆υνατότηταPlug and Play
Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της
οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην
οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν ο
χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.
Αποδοχή κουκίδων
Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς
προηγούµενη προειδοποίηση.
Λειτουργία εξοικονόµησης
Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος
της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει
αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του
πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την
χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή
κάρτα βίντεο VESA DPMS, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του
λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.
Κατάσταση
Κανονική Λειτουργία
Κατάσταση
λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας
Εκτός λειτουργίας
(Κουµπί Εξόδου )
EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
Πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο
Μαύρο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 38W
Μικρότερη από 1W
(Κατάσταση Off)
Μικρότερη από 1W
(230Vac)
Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR® και
ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε
λειτουργική δυνατότητα VESA DPMS.
Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε
αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.
Προεπιλεγµένες λειτουργίες
Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες
Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να
µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.
Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού
Κατάσταση
Λειτουργίας
Οθόνης
Οριζόντια
Συχνότητα
(kHz)
Κάθετη
Συχνότητα
(Hz)
Pixel Clock
(Ρολόι
εικονοστοιχείων)
Πολικότητα
Συγχρονισµού
(H/V)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το
αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος
αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα
Μέτρησης: kHz
Κάθετη Συχνότητα
Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια
εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον
χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή
Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz
Επιλέξτε Όνοµα
Μοντέλου
Γενικά τεχνικά
Γενικά
Όνοµα µοντέλου
SyncMaster 510M
Οθόνη LCD
∆ιαστάσεις
∆ιαγώνιος 15,0 ιντσών
Περιοχή προβολής
304,1 (οριζόντια) x 228,1 (κάθετα)
Βήµα εικονοστοιχείων
0,297mm (οριζόντια) x 0,297mm (κάθετα)
Τύπος
Οθόνη ενεργητικής µήτρας a-si TFT
Συγχρονισµός
Οριζόντια
30 ~ 61 kHz
Κάθετη
56 ~ 75 Hz
Χρώµα οθόνης
16.194.277
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1024 x 768@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1024 x 768@75 Hz
Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε
Αναλογικό RGB 0,7 Vpp, θετικό στα 75 ohm
Ξεχωριστός συγχρονισµός H/V, Σύνθετο, Συγχρονισµός στο Πράσινο
Επίπεδο TTL θετικό ή αρνητικό
Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων
81 MHz
Παροχή ισχύος
SyncMaster 510M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 25W
∆ιαστάσεις (WxDxH) / Βάρος
338,0 x 56,3 x 272,0 mm (Χωρίς Βάση)
338,0 x 175,0 x 337,0 mm(with Basic Stand) / 3,1 kg
Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA
75 mm x 75 mm (για χρήση µε Ειδικό Εξοπλισµό Στήριξης (Βραχίονας)).
Max internal speaker
0,8~1,0W
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
Λειτουργική
Θερµοκρασία: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης
Αποθήκευση
Θερµοκρασία: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης
∆υνατότηταPlug and Play
Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της
οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην
οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν ο
χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.
Αποδοχή κουκίδων
Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς
προηγούµενη προειδοποίηση.
Λειτουργία εξοικονόµησης
Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος
της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει
αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του
πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την
χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή
κάρτα βίντεο VESA DPMS, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του
λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.
Κατάσταση
Κατάσταση
Κανονική Λειτουργία
λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας
EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
Πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 25W
Εκτός λειτουργίας
(Κουµπί Εξόδου )
Μαύρο
Μικρότερη από 1W
(115Vac)
Μικρότερη από 1W
(115Vac)
Μικρότερη από 1.5W
(230Vac)
Μικρότερη από 1.5W
(230Vac)
Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR® και
ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε
λειτουργική δυνατότητα VESA DPMS.
Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε
αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.
Προεπιλεγµένες λειτουργίες
Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες
Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να
µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.
Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού
Κατάσταση
Λειτουργίας
Οθόνης
Οριζόντια
Συχνότητα
(kHz)
Κάθετη
Συχνότητα
(Hz)
Pixel Clock
(Ρολόι
εικονοστοιχείων)
Πολικότητα
Συγχρονισµού
(H/V)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το
αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος
αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα
Μέτρησης: kHz
Κάθετη Συχνότητα
Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια
εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον
χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή
Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz
Επιλέξτε Όνοµα
Μοντέλου
Γενικά τεχνικά
Γενικά
Όνοµα µοντέλου
SyncMaster 710M
Οθόνη LCD
∆ιαστάσεις
∆ιαγώνιος 17,0 ιντσών
Περιοχή προβολής
337,92 (οριζόντια) x 270,336 (κάθετα)
Βήµα εικονοστοιχείων
0,264mm (οριζόντια) x 0,264mm (κάθετα)
Τύπος
Οθόνη ενεργητικής µήτρας a-si TFT
Συγχρονισµός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κάθετη
56 ~ 75 Hz
Χρώµα οθόνης
16.194.277
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε
Αναλογικό RGB 0,7 Vpp, θετικό στα 75 ohm
Ξεχωριστός συγχρονισµός H/V, Σύνθετο, Συγχρονισµός στο Πράσινο
Επίπεδο TTL θετικό ή αρνητικό
Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων
140 MHz
Παροχή ισχύος
SyncMaster 710M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 38W
∆ιαστάσεις (WxDxH) / Βάρος
381,9 x 62,0 x 342,9 mm (Χωρίς Βάση)
381,9 x 175,0 x 383,9 mm(with Basic Stand) / 4,5 kg
Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA
100mm x 100mm (για χρήση µε Ειδικό Εξοπλισµό Στήριξης (Βραχίονας)).
Max internal speaker
0,8~1,0W
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
Λειτουργική
Θερµοκρασία: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης
Αποθήκευση
Θερµοκρασία: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης
∆υνατότηταPlug and Play
Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της
οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην
οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν ο
χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.
Αποδοχή κουκίδων
Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς
προηγούµενη προειδοποίηση.
Λειτουργία εξοικονόµησης
Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος
της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει
αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του
πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την
χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή
κάρτα βίντεο VESA DPMS, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του
λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.
Κατάσταση
Κατάσταση
Κανονική Λειτουργία
λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας
EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
Πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο
Μαύρο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 38W
Μικρότερη από 1W
Μικρότερη από 1W
Εκτός λειτουργίας
(Κουµπί Εξόδου )
Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR® και
ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε
λειτουργική δυνατότητα VESA DPMS.
Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε
αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.
Προεπιλεγµένες λειτουργίες
Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες
Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να
µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.
Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού
Κατάσταση
Λειτουργίας
Οθόνης
Οριζόντια
Συχνότητα
(kHz)
Κάθετη
Συχνότητα
(Hz)
Pixel Clock
(Ρολόι
εικονοστοιχείων)
Πολικότητα
Συγχρονισµού
(H/V)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το
αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος
αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα
Μέτρησης: kHz
Κάθετη Συχνότητα
Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια
εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον
χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή
Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz
Επιλέξτε Όνοµα
Μοντέλου
Γενικά τεχνικά
Γενικά
Όνοµα µοντέλου
SyncMaster 910M
Οθόνη LCD
∆ιαστάσεις
∆ιαγώνιος 17,0 ιντσών
Περιοχή προβολής
372,32 (οριζόντια) x 301,56 (κάθετα)
Βήµα εικονοστοιχείων
0,294mm (οριζόντια) x 0,294mm (κάθετα)
Τύπος
Οθόνη ενεργητικής µήτρας a-si TFT
Συγχρονισµός
Οριζόντια
30 ~ 81 kHz
Κάθετη
56 ~ 75 Hz
Χρώµα οθόνης
16.194.277
Ανάλυση
Βέλτιστη ανάλυση
1280 x 1024@60 Hz
Μέγιστη ανάλυση
1280 x 1024@75 Hz
Σήµα Εισόδου, Ολοκληρώθηκε
Αναλογικό RGB 0,7 Vpp, θετικό στα 75 ohm
Ξεχωριστός συγχρονισµός H/V, Σύνθετο, Συγχρονισµός στο Πράσινο
Επίπεδο TTL θετικό ή αρνητικό
Μέγιστο ρολόι εικονοστοιχείων
135 MHz
Παροχή ισχύος
SyncMaster 910M
AC 90 ~ 264 VAC rms, 60/50 Hz ± 3Hz
Καλώδιο σήµατος
Καλώδιο D-sub ακροδεκτών 15 προς 15, αποσπώµενο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 42W
∆ιαστάσεις (WxDxH) / Βάρος
428,0 x 61,8 x 380,5 mm (Χωρίς Βάση)
428,0 x 195,7 x 430,0 mm(with Basic Stand) / 5,75 kg
Μηχανισµός ∆ιασύνδεσης VESA
100mm x 100mm (για χρήση µε Ειδικό Εξοπλισµό Στήριξης (Βραχίονας)).
Max internal speaker
0,8~1,0W
Περιβαλλοντολογικοί παράγοντες
Λειτουργική
Θερµοκρασία: 50°F ~ 104°F(10°C ~ 40°C)
Υγρασία: 10% ~ 80%, άνευ συµπύκνωσης
Αποθήκευση
Θερµοκρασία: -4°F ~113°F (-20°C ~ 45°C)
Υγρασία: 5% ~ 95%, άνευ συµπύκνωσης
∆υνατότηταPlug and Play
Αυτή η οθόνη µπορεί να εγκατασταθεί σε οποιοδήποτε συµβατό σύστηµα Plug & Play. Η αλληλεπίδραση της
οθόνης και των υπολογιστικών συστηµάτων προσφέρει καλύτερες συνθήκες λειτουργίας και ρυθµίσεις στην
οθόνη. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η εγκατάσταση της οθόνης πραγµατοποιείται αυτοµάτως, εκτός κι αν ο
χρήστης επιθυµεί να επιλέξει εναλλακτικές ρυθµίσεις.
Αποδοχή κουκίδων
Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
Σηµείωση: Η σχεδίαση και τα τεχνικά χαρακτηριστικά υπόκεινται σε µεταβολή χωρίς
προηγούµενη προειδοποίηση.
Λειτουργία εξοικονόµησης
Αυτή η οθόνη διαθέτει ένα ενσωµατωµένο σύστηµα διαχείρισης ισχύος που καλείται Λειτουργία Εξοικονόµησης
Ενέργειας. Αυτό το σύστηµα εξοικονοµεί ενέργεια ενεργοποιώντας τη λειτουργία χαµηλής κατανάλωσης ρεύµατος
της οθόνης σας όταν δεν έχει χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Η οθόνη επιστρέφει
αυτοµάτως στην κανονική της λειτουργίας όταν µετακινείτε το ποντίκι του υπολογιστή ή πατάτε ένα πλήκτρο του
πληκτρολογίου. Για εξοικονόµηση ενέργειας, κλείστε την οθόνη σας όταν δεν τη χρειάζεστε, ή όταν δεν την
χρησιµοποιείτε για µεγάλα χρονικά διαστήµατα. Το σύστηµα Εξοικονόµησης Ενέργειας λειτουργεί µε συµβατή
κάρτα βίντεο VESA DPMS, η οποία είναι εγκατεστηµένη στον υπολογιστή σας. Χρησιµοποιήστε βοήθηµα του
λογισµικού, το οποίο είναι εγκατεστηµένο στον υπολογιστή σας, για να ρυθµίσετε αυτήν τη λειτουργία.
Κατάσταση
Κατάσταση
Κανονική Λειτουργία
λειτουργίας
εξοικονόµησης
ενέργειας
EPA/ENERGY 2000
Ενδεικτική λυχνία
τροφοδοσίας
Πράσινο
Αναβοσβήνει πράσινο
Μαύρο
Κατανάλωση ισχύος
Μικρότερη από 42W
Μικρότερη από 1W
Μικρότερη από 1W
(230Vac)
Εκτός λειτουργίας
(Κουµπί Εξόδου )
Αυτή η οθόνη είναι συµβατή µε τα πρότυπα EPA ENERGY STAR® και
ENERGY2000 όταν χρησιµοποιείται µε υπολογιστή εξοπλισµένο µε
λειτουργική δυνατότητα VESA DPMS.
Ως ∆ιεθνής Εταίρος της ENERGY STAR®, η SAMSUNG έχει εφαρµόσει σε
αυτό το προϊόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα Αποδοτικότητας της ENERGY STAR®.
Προεπιλεγµένες λειτουργίες
Αν το σήµα που µεταδίδεται από τον υπολογιστή είναι το ίδιο µε τις ακόλουθες Προεπιλεγµένες Λειτουργίες
Χρονισµού, η οθόνη θα ρυθµίζεται αυτοµάτως. Ωστόσο, αν το σήµα είναι διαφορετικό, η οθόνη µπορεί να
µείνει κενή ενώ λειτουργεί η δίοδος φωτεινής εκποµπής (LED). Ανατρέξτε το εγχειρίδιο χρήσης της κάρτας
βίντεο και ρυθµίστε την οθόνη ως εξής.
Πίνακας 1. Προεπιλεγµένες Λειτουργίες Χρονισµού
Κατάσταση
Λειτουργίας
Οθόνης
Οριζόντια
Συχνότητα
(kHz)
Κάθετη
Συχνότητα
(Hz)
Pixel Clock
(Ρολόι
εικονοστοιχείων)
Πολικότητα
Συγχρονισµού
(H/V)
(MHz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί και το
αριστερό άκρο της οθόνης καλείται Οριζόντιος Κύκλος και ο αντίστροφος
αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια Συχνότητα. Μονάδα
Μέτρησης: kHz
Κάθετη Συχνότητα
Η οθόνη, σαν έναν λαµπτήρα φθορίου, πρέπει να επαναλαµβάνει την ίδια
εικόνα πολλές φορές ανά δευτερόλεπτο για να εµφανίσει εικόνα στον
χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης καλείται Κάθετη Συχνότητα ή
Ρυθµός Ανανέωσης. Μονάδα µέτρησης: Hz
Συντήρηση
Η διεύθυνση και ο αριθµός τηλεφώνου της εταιρείας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προηγούµενη
ειδοποίηση.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MEXICO
MÉXICO: :
SAMSUNG
SAMSUNGELECTRONICS
ELECTRONICSMEXICO.
MÉXICO.S.A.
S.A.DE
deC.V.
C.V.
Via
VíaLopez
LopezPortillo
PortilloNo.
No.6,6,Col.
Col.San
SanFrancisco
Fco. Chilpan
Chilpan
Tultitlan,
de Mexico
C.P. 54940. Mexico D.F. Mexico
Tultitlán,
EstadoEstado
de México,
C.P. 54940
Tel:
5317 2551/3410/3409
Tel:01(55)
01-55-5747-5100
/ 01-800-726-7864
Fax:
5317 3377 / 01-800-849-1743
Fax:01(55)
01-55-5747-5202
RFC:
SEM950215S98
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO
IMPORTADOPOR:
POR:SAMSUNG
SAMSUNGELECTRONICS
ELECTRONICSMEXICO.
MÉXICO.S.A.
S.A.DE
deC.V.
C.V.
Via
VíaLopez
LopezPortillo
PortilloNo.
No.6,6,Col.
Col.San
SanFrancisco
Fco. Chilpan
Chilpan
Tultitlan,
de Mexico
C.P. 54940. Mexico D.F. Mexico
Tultitlán,
Estado Estado
de México,
C.P. 54940
Tel:
5317 2551/3410/3409
Tel:01(55)
01-55-5747-5100
/ 01-800-726-7864
EXPORTADO
EXPORTADOPOR:
POR:Samsung
SamsungElectronics
ElectronicsCO.,LTD.
CO.,LTD.
416,
416,Mae
Maetan-3dong,
tan-3dong,Yeongtong-gu,
Yeongtong - gu,
Suwon
SuwonCity,
City,Kyoungki-Do
Gyeonggi-doKorea
Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Ορολογία
Η εικόνα στην οθόνη αποτελείται από κόκκινες, πράσινες και µπλε κουκκίδες. Όσο πιο κοντά βρίσκονται
οι κουκκίδες, τόσο υψηλότερη είναι η ανάλυση. Η απόσταση µεταξύ δύο κουκκίδων ίδιου χρώµατος
καλείται "Βήµα Κουκκίδας". Μονάδα: mm
Κάθετη Συχνότητα Η οθόνη πρέπει να ανανεώνεται αρκετές φορές ανά δευτερόλεπτο για να
δηµιουργήσει και να εµφανίσει µια εικόνα για το χρήστη. Η συχνότητα αυτής της επανάληψης ανά
δευτερόλεπτο καλείται Κάθετη Συχνότητα ή Αναλογία Ανανέωσης. Μονάδα: Hz
Παράδειγµα:
Αν εµφανίζεται το ίδιο φως 60 φορές ανά δευτερόλεπτο, θεωρείται ότι έχει συχνότητα
60 Hz. Σε αυτήν την περίπτωση, µπορείτε να διαπιστώσετε αν η οθόνη πάλλεται. Για να
αποφευχθεί αυτό το πρόβληµα, υπάρχει µια Λειτουργία Flicker-free (σταθερή οθόνη)
κάθετης συχνότητας υψηλότερης από 70 Hz.
Οριζόντια Συχνότητα
Ο χρόνος σάρωσης µιας γραµµής που συνδέει οριζόντια το δεξί µε το αριστερό άκρο της οθόνης
καλείται Οριζόντιος Κύκλος. Ο ανάστροφος αριθµός του Οριζόντιου Κύκλου καλείται Οριζόντια
Συχνότητα. Μονάδα: kHz
Μέθοδος µε πλέξη σάρωσης και χωρίς πλέξη σάρωσης
Η κατά σειρά εµφάνιση των οριζόντιων γραµµών της οθόνης από το πάνω ως το κάτω µέρος καλείται
µέθοδος χωρίς πλέξη σάρωσης ενώ η εµφάνιση γραµµών που έχουν οριστεί µε µονό αριθµό κι έπειτα
γραµµών που έχουν οριστεί µε ζυγό αριθµό στη σειρά καλείται µέθοδος µε πλέξη σάρωσης. Η µέθοδος
χωρίς πλέξη σάρωσης χρησιµοποιείται για την πλειοψηφία των οθονών για να εξασφαλιστεί ευκρινής
εικόνα. Η µέθοδος µε πλέξη σάρωσης είναι ίδια µε αυτή που χρησιµοποιείται στην τηλεόραση.
Plug & Play
Αυτή η λειτουργία παρέχει την καλύτερη ποιότητα οθόνης για το χρήστη επιτρέποντας την αυτόµατη
ανταλλαγή στοιχείων µεταξύ του υπολογιστή και της οθόνης. Αυτή η οθόνη ακολουθεί το διεθνές
πρότυπο VESA DDC για τη λειτουργία Plug & Play.
Ανάλυση
Ο αριθµός των οριζόντιων και κάθετων κουκκίδων που χρησιµοποιείται για τη σύνθεση της εικόνας της
οθόνης καλείται "ανάλυση". Αυτός ο αριθµός δείχνει την ακρίβεια της οθόνης. Η υψηλή ανάλυση είναι
αποτελεσµατική στην εκτέλεση πολλαπλών λειτουργιών καθώς µπορεί να εµφανιστούν περισσότερες
πληροφορίες στην οθόνη.
Παράδειγµα: Αν η ανάλυση είναι 1280 X 1024, αυτό σηµαίνει ότι η οθόνη αποτελείται από 1280
οριζόντιες κουκκίδες (οριζόντια ανάλυση) και 1024 κάθετες γραµµές (κάθετη ανάλυση).
Για Καλύτερη Προβολή Οθόνης
1. Ρυθµίστε τον ρυθµό ανάλυσης και εισαγωγής οθόνης του υπολογιστή (ρυθµός ανανέωσης) στον
πίνακα ελέγχου του υπολογιστή, σύµφωνα µε τις οδηγίες που ακολουθούν, για καλύτερη ποιότητα
εικόνας. Η ποιότητα εικόνας µπορεί να είναι ανοµοιογενής αν η οθόνη TFT-LCD δεν σας παρέχει
άριστη ποιότητα εικόνας.
{
{
Ανάλυση: 1280 x 1024
Κατακόρυφη συχνότητα (ρυθµός ανανέωσης): 60 Hz
2. Η οθόνη TFT LCD κατασκευάστηκε µε προηγµένη τεχνολογία ηµιαγωγών µε ακρίβεια πλέον του
1ppm (ένα εκατοµµυριοστό) για το εν λόγω προϊόν. Τα εικονοστοιχεία του ΚΟΚΚΙΝΟΥ, του
ΠΡΑΣΙΝΟΥ, του ΜΠΛΕ και του ΑΣΠΡΟΥ χρώµατος φαίνονται φωτεινά µερικές φορές ή διακρίνονται
µερικά µαύρα εικονοστοιχεία. Αυτό δεν οφείλεται στην κακή ποιότητα και δεν πρέπει να σας
ανησυχεί.
z Για παράδειγµα, ο αριθµός των υπο-µικροστοιχείων εικόνας που περιλαµβάνονται σε αυτό το
προϊόν είναι 3.932.160.
3. Όταν καθαρίζετε την οθόνη εξωτερικά, να χρησιµοποιείτε την προτεινόµενη ποσότητα καθαριστικού
σε απαλό, στεγνό πανί και να τη γυαλίζετε. Μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια LCD, τρίψτε την
απαλά. Αν ασκήσετε µεγάλη πίεση, µπορεί να δηµιουργηθούν στίγµατα.
4. Αν δεν είστε ικανοποιηµένοι από την ποιότητα της εικόνας, µπορείτε να τη βελτιώσετε εκτελώντας τη
«λειτουργία αυτόµατης ρύθµισης» στην οθόνη που εµφανίζεται όταν είναι πατηµένο το κουµπί
τερµατισµού του παραθύρου. Αν εξακολουθούν να υπάρχουν παρεµβολές και µετά την αυτόµατη
ρύθµιση, χρησιµοποιήστε τη λειτουργία ΜΙΚΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ/ΧΟΝΤΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ρύθµισης.
5. Εάν η οθόνη σας είναι σταθερή για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα, µπορεί να εµφανιστεί µια
παγωµένη ή θαµπή εικόνα.
Αλλάξτε τον τρόπο λειτουργίας στην εξοικονόµηση ενέργειας ή ορίστε µια κινούµενη εικόνα για την
προφύλαξη της οθόνης όταν δεν χρησιµοποιείτε την οθόνη για ένα εκτεταµένο χρονικό διάστηµα.
∆ικαιούχοι
Οι πληροφορίες αυτού του εγγράφου υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώµατος.
Απαγορεύεται αυστηρά η αναπαραγωγή καθ' οιονδήποτε τρόπο χωρίς προηγούµενη έγγραφη έγκριση της
Samsung Electronics Co., Ltd.
Η Samsung Electronics Co., Ltd. δεν ευθύνεται για ελαττώµατα στα στοιχεία που περιλαµβάνονται στη
συσκευασία ούτε για τυχαίες ή επακόλουθες βλάβες αναφορικά µε την προµήθεια, την απόδοση ή τη χρήση
του αντικειµένου αυτού.
Samsung είναι το σήµα κατατεθέν της Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows και Windows NT
είναι τα σήµατα κατατεθέντα της Microsoft Corporation; VESA, DPMS και DDC είναι τα σήµατα κατατεθέντα
της Video Electronics Standard Association; το ENERGY STAR® όνοµα και λογότυπο είναι σήµατα
κατατεθέντα της Υπηρεσίας για την Προστασία του Περιβάλλοντος των Η.Π.Α (EPA). Ως ∆ιεθνής εταίρος της
ENERGY STAR®, η Samsung Electronics Co., Ltd. εφαρµόζει σε αυτό το παρόν τα ∆ιεθνή Πρότυπα
Αποδοτικότητας τηςENERGY STAR®. Όλα τα άλλα ονόµατα προϊόντων που αναφέρονται εδώ µπορεί να
είναι εµπορικά σήµατα ή σήµατα κατατεθέντα που εκχωρούνται στους αντίστοιχους κατόχους τους.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
z
electronics components concerned with the display unit.
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
z
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
ADDRESS
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ (Χωρίς ∆ιατήρηση της Εικόνας)
Οι Οθόνες και οι Τηλεοράσεις LCD µπορεί να παρουσιάσουν διατήρηση της εικόνας όταν γίνεται
αλλαγή από µία εικόνα σε άλλη ειδικά όταν προβάλλουν µία σταθερή εικόνα για πολύ µεγάλο
χρονικό διάστηµα.
Αυτός ο οδηγός σκοπό έχει να επιδείξει την σωστή χρήση των προϊόντων LCD ώστε να
προστατευτούν από την διατήρηση της Εικόνας.
Τι είναι η διατήρηση της Εικόνας;
Κατά την κανονική λειτουργία µίας οθόνης LCD, δεν συµβαίνει η διατήρηση στα
µικροστοιχεία της εικόνας. Παρόλα αυτά, εάν η ίδια εικόνα προβληθεί για ένα µεγάλο
χρονικό διάστηµα, µία πολύ µικρή διαφορά στο ηλεκτρικό φορτίο συσσωρεύεται
ανάµεσα στα δύο ηλεκτρόδια τα οποία εµπεριέχουν τους υγρούς κρυστάλλους. Αυτό
µπορεί να δηµιουργήσει συσσώρευση υγρών κρυστάλλων σε µερικά σηµεία της οθόνης
Οπότε η προηγούµενη εικόνα διατηρείται όταν γίνεται η αλλαγή σε µία νέα κινούµενη
εικόνα.Όλα τα προϊόντα προβολής, συµπεριλαµβανοµένων και των LCD υπόκεινται σε
διατήρηση εικόνας.Αυτό δεν είναι ελάττωµα του προϊόντος.
Παρακαλείσθε να ακολουθήσετε τις παρακάτω συστάσεις για να προστατεύσετε το LCD
σας από την διατήρηση της εικόνας.
Power Off, (σβηστή οθόνη) Screen Saver,(προστασία οθόνης) ή Power
Save (διαφύλαξη ισχύος) Mode (Κατάσταση Λειτουργίας)
Παράδειγµα)
z Όταν χρησιµοποιείτε µία ακίνητη εικόνα σβήστε την οθόνη,
- Σβήστε την οθόνη για 4 ώρες µετά από 24 ώρες χρήσης.
- Σβήστε την οθόνη για 2 ώρες µετά από 12 ώρες χρήσης.
z Εάν αυτό είναι δυνατόν χρησιµοποιήστε Screen saver (προστασία οθόνης).
- Συστήνεται µονοχρωµατικό Screen saver (προστασία οθόνης) ή
κινούµενης εικόνας.
z Σβήστε την Οθόνη µέσω του PC (Υπολογιστή) Display Properties Power
Scheme (Ιδιότητες Προβολής ∆ιαχείριση Ισχύος)
Προτάσεις για συγκεκριµένες εφαρµογές.
Παράδειγµα) Αεροδρόµια, Σταθµοί Μετεπιβίβασης, Χρηµατιστήρια, Τράπεζες,
και Συστήµατα Ελέγχου.
Σας προτείνουµε να ρυθµίσετε το σύστηµα προβολής σας σύµφωνα µε τα
παρακάτω:
Προβολή Πληροφοριών και Λογότυπο ή Κινούµενη Εικόνα σε κύκλο.
Παράδειγµα) Κύκλος Προβολή Πληροφοριών για 1 ώρα ακολουθούµενη από
Προβολή Λογότυπου ή κινούµενης εικόνας για 1 λεπτό.
Αλλάζετε το Χρώµα των Πληροφοριών περιοδικά (Χρησιµοποιήστε δύο
χρώµατα)
Παράδειγµα) Εναλλάσσετε το Χρώµα Πληροφοριών ανάµεσα στα δύο χρώµατα
κάθε 30 λεπτά.
Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε συνδυασµό χαρακτήρων και χρώµατος φόντου
στον οποίο υπάρχει µεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα.
Αποφεύγετε να χρησιµοποιείτε Γκρι χρώµατα, τα οποία εύκολα µπορεί να
προκαλέσουν διατήρηση εικόνας.
z Αποφεύγετε:Χρώµατα µε µεγάλη διαφορά στην φωτεινότητα (Μαύρο & Λευκό,
Γκρι)
Παράδειγµα)
z
Προτεινόµενες ρυθµίσεις:Λαµπερά χρώµατα µε µικρή διαφορά στην
φωτεινότητα
- Αλλάξτε το χρώµα των χαρακτήρων και το χρώµα του φόντου κάθε 30 λεπτά
Παράδειγµα)
- Να αλλάζετε τους χαρακτήρες κάθε 30 λεπτά µε την χρήση κίνησης.
Παράδειγµα)
Ο καλύτερος τρόπος για να προστατεύσετε την οθόνη σας από την διατήρηση
της Εικόνας είναι να ρυθµίσετε το PC σας (Υπολογιστή) ή το Σύστηµα σας να
λειτουργεί ένα πρόγραµµα Screen Saver (προστασίας της οθόνης) όταν δεν την
χρησιµοποιείτε.
Όταν µία οθόνη LCD λειτουργεί κάτω από κανονικές συνθήκες µπορεί να µην
παρουσιάσει διατήρηση της εικόνας.
Οι κανονικές συνθήκες ορίζονται ως η συνεχόµενη αλλαγή εικόνων.Όταν η οθόνη LCD
λειτουργεί για µεγάλο χρονικό διάστηµα µε σταθερή εικόνα (για περισσότερο από 12
ώρες), µπορεί να υπάρξει µία πολύ µικρή διαφορά στην τάση ανάµεσα στα ηλεκτρόδια
που εισάγουν τον υγρό κρύσταλλο (LC) σε ένα µικροστοιχείο εικόνας.Η διαφορά τάσης
ανάµεσα στα ηλεκτρόδια αυξάνει καθώς περνά η ώρα, αναγκάζοντας τον υγρό
κρύσταλλο να γείρει.Όταν συµβεί αυτό, τότε όταν αλλάξει η εικόνα η προηγούµενη
εικόνα είναι ορατή .
Για να το αποτρέψετε αυτό, πρέπει να µειωθεί η συσσωρευµένη διαφορά τάσης.
Η Οθόνη µας LCD ικανοποιεί το ISO13406-2 Pixel fault Class II.
Download PDF

advertising