Samsung | T24B300EW | Samsung Monitor TV 24'' με ενσωματωμένο ηχείο Εγχειρίδιο χρήσης

TB300
TB350
ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ LED
(MFM TV)
εγχειρίδιο χρήστη
Σας ευχαριστούμε για την αγορά αυτού του
προϊόντος της Samsung.
Για να λάβετε πληρέστερη εξυπηρέτηση,
δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση
www.samsung.com/register
Οι εικόνες σε αυτό το Εγχειρίδιο χρήστη παρέχονται για αναφορά μόνο και ενδέχεται να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν. Η σχεδίαση και
οι προδιαγραφές του προϊόντος ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
Ειδοποίηση ψηφιακής τηλεόρασης LED
1.
Οι λειτουργίες που σχετίζονται με την Ψηφιακή τηλεόραση (DVB) είναι διαθέσιμες αποκλειστικά σε χώρες/περιοχές στις οποίες μεταδίδονται ψηφιακά επίγεια
σήματα DVB-T (MPEG2 και MPEG4 AVC) ή στις οποίες έχετε δυνατότητα πρόσβασης σε υπηρεσίες καλωδιακής τηλεόρασης συμβατές με την τεχνολογία DVB-C
(MPEG2 και MPEG4 AAC). Ελέγξτε με τον τοπικό αντιπρόσωπο τη δυνατότητα λήψης σήματος DVB-T ή DVB-C.
Το DVB-T είναι το πρότυπο της ευρωπαϊκής κοινοπραξίας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης (DVB) για την μετάδοση ψηφιακής επίγειας τηλεόρασης και το DVB-C
είναι το πρότυπο για την μετάδοση ψηφιακής καλωδιακής τηλεόρασης LED.
Παρότι η συγκεκριμένη τηλεόραση LED πληροί τα πιο πρόσφατα πρότυπα DVB-T και DVB-C, από τον [Αύγουστο 2008] και στο εξής, δεν μπορούμε να
εγγυηθούμε τη συμβατότητα με μελλοντικές ψηφιακές επίγειες μεταδόσεις DVB-T και καλωδιακές μεταδόσεις DVB-C.
Ανάλογα με τις χώρες/περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται αυτή η τηλεόραση LED, ορισμένες εταιρείες παροχής καλωδιακής τηλεόρασης ενδέχεται να επιβάλλουν
επιπλέον χρεώσεις για την υπηρεσία αυτή και εσείς να πρέπει να αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών τους.
Κάποιες λειτουργίες ψηφιακής τηλεόρασης LED μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε μερικές χώρες ή περιοχές και το πρότυπο DVB-C να μη λειτουργεί σωστά με
ορισμένες εταιρίες παροχής καλωδιακού σήματος.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της Samsung.
✎✎ Η ποιότητα λήψης της τηλεόρασης LED μπορεί να επηρεαστεί εξαιτίας διαφορών στη μέθοδο μετάδοσης μεταξύ των χωρών. Συμβουλευτείτε τον τοπικό
Εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της SAMSUNG ή το Τηλεφωνικό κέντρο της Samsung, εάν οι επιδόσεις της τηλεόρασης LED μπορούν να βελτιωθούν με εκ
νέου ρύθμιση των παραμέτρων της.
2.
3.
4.
5.
6.
Ειδοποίηση στατικής εικόνας
Αποφύγετε την προβολή στατικών εικόνων (όπως αρχείων εικόνας jpeg) ή στοιχείων στατικών εικόνων (όπως το λογότυπο προγράμματος της τηλεόρασης LED, μορφή
εικόνων panorama ή 4:3, γραμμή πληροφοριών μετοχών ή ειδήσεων στο κάτω μέρος της οθόνης κ.λπ.) στην οθόνη. Η συνεχής προβολή στατικών εικόνων μπορεί να
προκαλέσει την εμφάνιση ειδώλου στην οθόνη, το οποίο θα επηρεάσει την ποιότητα της εικόνας. Για να μειώσετε τον κίνδυνο αυτού του εφέ, ακολουθήστε τις παρακάτω
συστάσεις:
• Αποφύγετε την προβολή του ίδιου καναλιού στην τηλεόραση LED για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
• Να προσπαθείτε πάντα να προβάλλετε οποιαδήποτε εικόνα σε πλήρη οθόνη. Για την καλύτερη δυνατή αντιστοιχία, χρησιμοποιείτε το μενού ρύθμισης μορφής
εικόνας της τηλεόρασης LED.
• Μειώστε τις τιμές φωτεινότητας και αντίθεσης στην ελάχιστη απαιτούμενη τιμή για να επιτύχετε την επιθυμητή ποιότητα εικόνας. Οι υπερβολικά υψηλές τιμές
ενδέχεται να επιταχύνουν τη διαδικασία φθοράς.
• Να χρησιμοποιείτε συχνά όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης LED που προορίζονται για μείωση της διατήρησης της εικόνας και φθοράς της οθόνης. Για
λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην κατάλληλη ενότητα του εγχειριδίου χρήστη.
Ασφάλεια του χώρου εγκατάστασης
Για να διασφαλίσετε τον κατάλληλο εξαερισμό, κρατήστε τις απαιτούμενες αποστάσεις μεταξύ του προϊόντος και άλλων αντικειμένων (π.χ. των τοίχων).
Αν δεν το κάνετε, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά ή πρόβλημα στο προϊόν εξαιτίας αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας του προϊόντος.
✎✎ Η εμφάνιση της τηλεόρασης LED ενδέχεται να διαφέρει από τις εικόνες αυτού του εγχειριδίου, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎ Ακουμπάτε την τηλεόραση LED με προσοχή. Ορισμένα μέρη μπορεί να είναι ζεστά.
Εγκατάσταση με βάση.
Εγκατάσταση με στήριγμα τοποθέτησης στον τοίχο.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
10 εκ.
•
•
Ενδέχεται να επιβληθεί χρέωση διαχείρισης εάν
–– (α) καλέσετε κάποιον τεχνικό και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν
(π.χ. σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη).
–– (β) μεταφέρετε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών και δεν υπάρχει ελάττωμα στο προϊόν
(π.χ. σε περίπτωση που δεν έχετε διαβάσει αυτό το εγχειρίδιο χρήστη).
Θα ενημερωθείτε εκ των προτέρων για το ποσό μιας τέτοιας χρέωσης διαχείρισης πριν από την εκτέλεση εργασίας ή την επίσκεψη κατ' οίκον.
Ελληνικά
2
Περιεχόμενα
Έναρξη χρήσης
4
4
11
12
13
Προφυλάξεις ασφαλείας
Εξαρτήματα
Περιγραφή του Πίνακα ελέγχου
Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου
Συνδέσεις
14
14
14
15
16
17
19
Σύνδεση σε κεραία
Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση)
Σύνδεση σε συσκευή AV
Σύνδεση σε υποδοχή ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
Σύνδεση σε συσκευή ήχου και υπολογιστή
Αλλαγή πηγής εισόδου
Βασικές δυνατότητες
19
20
20
22
23
25
27
30
Πλοήγηση στα μενού
Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός "Now & Next")
Χρήση του μενού καναλιών
Μενού καναλιών
Μενού εικόνας
Μενού ήχου
Μενού συστήματος
Μενού υποστήριξης
19
Δυνατότητες για προχωρημένους
Άλλες πληροφορίες
38
38
39
40
41
45
ΕΛΛΗΝΙΚΑ
31
31 Χρήση του Media Play
Δυνατότητα teletext αναλογικών καναλιών
Σύνδεση στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Προδιαγραφές
Ελέγξτε το σύμβολο!
t
Η λειτουργία αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με το πάτημα του
κουμπιού TOOLST στο τηλεχειριστήριο.
Σημείωση
Υποδεικνύει την ύπαρξη πρόσθετων πληροφοριών.
Ελληνικά
3
Έναρξη χρήσης
Προφυλάξεις ασφαλείας
Εικονίδια που χρησιμοποιούνται για τις προφυλάξεις ασφαλείας
Προειδοποίηση
Προσοχή
Αν αμελήσετε να ακολουθήσετε τις προφυλάξεις που επισημαίνονται με αυτήν την
ένδειξη, υπάρχει κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή ακόμη και θανάτου.
Αν αμελήσετε να ακολουθήσετε τις προφυλάξεις που επισημαίνονται με αυτήν
την ένδειξη, υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε υλικές ζημιές.
Απαγορεύεται.
Υποχρεωτικό.
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι στο εσωτερικό
της συσκευής υπάρχει υψηλή τάση. Οποιαδήποτε
επαφή με οποιοδήποτε εξάρτημα στο εσωτερικό του
προϊόντος είναι επικίνδυνη.
ΠΡΟΣΟΧΗ
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ
ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΛΥΜΜΑ (Ή ΤΟ ΠΙΣΩ ΚΑΛΥΜΜΑ). ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΟΥ ΝΑ ΕΠΙΔΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΘΕΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΕ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.
Το σύμβολο αυτό σας προειδοποιεί ότι το προϊόν
συνοδεύεται από σημαντικά εγχειρίδια που αφορούν
στη λειτουργία και τη συντήρηση.
¦¦ Σχετικά με την τροφοδοσία
✎✎ Οι παρακάτω εικόνες προορίζονται για αναφορά και ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τα μοντέλα και τις χώρες.
Προειδοποίηση
!
Αποφύγετε τη χρήση κατεστραμμένου
καλωδίου τροφοδοσίας, ή φις ή χαλαρής
πρίζας.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφύγετε τη σύνδεση πολλών
ηλεκτρικών συσκευών σε μία μόνο πρίζα.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά λόγω της
υπερθέρμανσης της πρίζας.
Αποφεύγετε τη σύνδεση ή την
αποσύνδεση της τροφοδοσίας με
βρεγμένα χέρια.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία.
Συνδέετε σταθερά το φις.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
!
Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε το καλώδιο
τροφοδοσίας σε γειωμένη πρίζα
(αποκλειστικά για εξοπλισμό κατηγορίας
1 με μόνωση).
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
τραυματισμός.
Αποφεύγετε να λυγίζετε ή να συστρέφετε
υπερβολικά το καλώδιο τροφοδοσίας και
να τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω
του.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά εξαιτίας
κατεστραμμένου καλωδίου.
Διατηρείτε το καλώδιο τροφοδοσίας
και το προϊόν μακριά από θερμαντικό
σώμα.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Εάν οι ακροδέκτες του φις ή η πρίζα είναι
καλυμμένα από σκόνη, καθαρίστε τα
χρησιμοποιώντας ένα νωπό πανί.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
!
Ελληνικά
4
Έναρξη χρήσης
Προσοχή
Αποφεύγετε να αποσυνδέετε το φις ενώ
το προϊόν είναι σε λειτουργία.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί καταστροφή του
προϊόντος λόγω ηλεκτροπληξίας.
!
Κατά την αποσύνδεση του φις από την
πρίζα, βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το φις και
όχι το καλώδιο.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
!
!
Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
αποκλειστικά το βύσμα που παρέχεται
από την εταιρεία μας. Επιπλέον,
μη χρησιμοποιείτε το βύσμα άλλης
ηλεκτρικής συσκευής.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Συνδέστε το φις σε πρίζα που είναι
εύκολα προσβάσιμη.
x Εάν παρουσιαστεί πρόβλημα με το
προϊόν, πρέπει να αποσυνδέσετε
το φις για να διακόψετε εντελώς
την τροφοδοσία. Δεν μπορείτε
να διακόψετε εντελώς την
τροφοδοσία χρησιμοποιώντας
μόνο το κουμπί τροφοδοσίας του
προϊόντος.
¦ Σχετικά με την εγκατάσταση
Προειδοποίηση
Αποφεύγετε να τοποθετείτε αναμμένα
κεριά, εντομοαπωθητικά ή τσιγάρα
επάνω στο προϊόν.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά.
Αποφύγετε την εγκατάσταση του
προϊόντος σε κακώς αεριζόμενη
τοποθεσία, όπως σε ένα ράφι
βιβλιοθήκης ή σε ένα ντουλάπι.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά εξαιτίας
εσωτερικής υπερθέρμανσης.
Αποφύγετε την τοποθέτηση
του προϊόντος σε θέση που δεν
είναι σταθερή ή που εκτίθεται σε
υπερβολικούς κραδασμούς, όπως είναι
ένα ασταθές ή κεκλιμένο ράφι.
x Το προϊόν μπορεί να πέσει και
να υποστεί ζημιά ή να προκληθεί
τραυματισμός.
x Εάν χρησιμοποιείτε το προϊόν
σε θέση εκτεθειμένη σε
υπερβολικούς κραδασμούς,
ενδέχεται να προκληθεί βλάβη
στο προϊόν ή πυρκαγιά.
!
!
!
Αναθέστε την τοποθέτηση του προϊόντος
στον τοίχο σε τεχνικό εγκαταστάσεων ή
σχετική εταιρεία.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί τραυματισμός.
x Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται η
καθορισμένη βάση τοποθέτησης
σε τοίχο.
Κρατήστε τα πλαστικά υλικά συσκευασίας
του προϊόντος μακριά από τα παιδιά.
x Εάν τα παιδιά τοποθετήσουν
τα πλαστικά υλικά συσκευασίας
στο κεφάλι τους, ενδέχεται να
προκληθεί ασφυξία.
Αποφύγετε την εγκατάσταση του
προϊόντος σε θέση εκτεθειμένη σε σκόνη,
υγρασία (σάουνα), λάδια, καπνό ή νερό
(βροχή) και την εγκατάστασή του σε
όχημα.
x Ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Ελληνικά
5
Έναρξη χρήσης
!
Αποφύγετε την εγκατάσταση του
προϊόντος σε θέση εκτεθειμένη σε
άμεση ηλιακή ακτινοβολία και κοντά
σε πηγή θερμότητας, όπως τζάκι ή
συσκευή θέρμανσης.
x Η διάρκεια ζωής του προϊόντος
μπορεί να επηρεαστεί ή να
προκληθεί πυρκαγιά.
Αποφύγετε την εγκατάσταση του
προϊόντος σε σημείο όπου μπορούν να
φτάσουν τα παιδιά.
x Εάν κάποιο παιδί αγγίξει το
προϊόν, μπορεί να προκληθεί
πτώση του προϊόντος και
τραυματισμός.
x Επειδή η μπροστινή πλευρά είναι
πιο βαριά, εγκαταστήστε το προϊόν
σε μια επίπεδη και σταθερή
επιφάνεια.
Λυγίστε το καλώδιο της εξωτερικής
κεραίας προς τα κάτω στο σημείο
εισόδου του στο σπίτι ώστε να μην
τρέξει το νερό της βροχής προς τα μέσα.
x Εάν εισχωρήσει νερό στο
προϊόν, μπορεί να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Εγκαταστήστε την κεραία μακριά από
καλώδια υψηλής τάσης.
x Εάν η κεραία ακουμπήσει ή
πέσει επάνω σε καλώδιο υψηλής
τάσης, ενδέχεται να προκληθεί
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
!
Προσοχή
Μην αφήσετε το προϊόν να πέσει ενώ το
μεταφέρετε.
x Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο
προϊόν ή τραυματισμός.
Μην τοποθετείτε το προϊόν με την
πρόσοψη στο πάτωμα.
x Μπορεί να προκληθεί βλάβη στην
οθόνη του προϊόντος.
Κατά την εγκατάσταση του προϊόντος
σε κονσόλα ή ράφι, βεβαιωθείτε ότι η
πρόσοψη του προϊόντος δεν εξέχει από
την κονσόλα ή το ράφι.
x Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται
να πέσει και να προκληθεί βλάβη
ή τραυματισμός.
x Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
ντουλάπι ή ράφι κατάλληλο για το
μέγεθος του προϊόντος.
Όταν τοποθετείτε το προϊόν, χειριστείτε το
με προσοχή.
x Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή
τραυματισμός.
!
SAMSUNG
!
!
Εάν το προϊόν είναι εγκατεστημένο σε
θέση όπου οι συνθήκες λειτουργίας
μεταβάλλονται σημαντικά, ενδέχεται
να προκληθεί σοβαρό πρόβλημα
στην ποιότητα εξαιτίας των συνθηκών
του περιβάλλοντος. Σε αυτήν την
περίπτωση, εγκαταστήστε το προϊόν
μόνο αφού συμβουλευτείτε έναν
από τους τεχνικούς του τμήματος
εξυπηρέτησης σχετικά με αυτό το θέμα.
x Μέρη εκτεθειμένα σε σκόνη,
χημικά, υπερβολικά υψηλή ή
χαμηλή θερμοκρασία, υψηλή
υγρασία, αεροδρόμια ή σταθμοί
όπου το προϊόν βρίσκεται σε
συνεχή χρήση.
Ελληνικά
6
Έναρξη χρήσης
¦ Σχετικά με τον καθαρισμό
Προειδοποίηση
!
Πριν από τον καθαρισμό του προϊόντος,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Όταν καθαρίζετε το προϊόν, μην ψεκάζετε
νερό απευθείας στα εξαρτήματα του
προϊόντος.
x Βεβαιωθείτε ότι δεν εισχωρεί νερό
στο εσωτερικό του προϊόντος.
x Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή βλάβη
στο προϊόν.
Προσοχή
Αποφεύγετε να ψεκάζετε καθαριστικά
απευθείας επάνω στο προϊόν.
x Μπορεί να προκληθεί
αποχρωματισμός ή ρωγμές
στο εξωτερικό του προϊόντος ή
αποκόλληση της οθόνης.
!
Εάν δεν μπορείτε να καθαρίσετε
το προϊόν μόνο με το ύφασμα που
παρέχεται, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό
πανί εμποτισμένο με "καθαριστικό ειδικό
για οθόνες" και σκουπίστε το προϊόν
με αυτό.
x Εάν δεν διαθέτετε καθαριστικό
ειδικό για οθόνες, διαλύστε
κάποιο καθαριστικό με νερό σε
αναλογία 1:10 για να καθαρίσετε
το προϊόν.
!
Κατά τον καθαρισμό του προϊόντος,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
και καθαρίστε το προϊόν με το ειδικό πανί
καθαρισμού που σας παρέχεται.
x Αποφύγετε τη χρήση χημικών
ουσιών, όπως κερί, βενζίνη,
οινόπνευμα, διαλυτικό,
εντομοαπωθητικό, άρωμα,
λιπαντικά ή καθαριστικά κατά τον
καθαρισμό του προϊόντος.
Υπάρχει κίνδυνος να παραμορφωθεί
η εξωτερική επιφάνεια ή να
σβηστούν οι ενδείξεις.
Επειδή το εξωτερικό του προϊόντος
χαράζεται εύκολα, βεβαιωθείτε ότι
χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο πανί
καθαρισμού.
!
¦ Σχετικά με τη χρήση
Προειδοποίηση
Επειδή η τάση του προϊόντος είναι
υψηλή, ποτέ μην αποσυναρμολογείτε,
επιδιορθώνετε ή τροποποιείτε το προϊόν
μόνοι σας.
x Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
x Εάν το προϊόν χρειάζεται
επισκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο σέρβις.
!
Για να μεταφέρετε το προϊόν,
απενεργοποιήστε την τροφοδοσία και
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας,
το καλώδιο της κεραίας και άλλα καλώδια
που μπορεί να είναι συνδεδεμένα σε
αυτό.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά εξαιτίας κατεστραμμένου
καλωδίου.
Ελληνικά
7
Έναρξη χρήσης
!
!
Εάν το προϊόν παράγει έναν ασυνήθιστο
ήχο, μυρωδιά καμένου ή καπνό,
αποσυνδέστε το φις αμέσως και
επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Μην αφήνετε τα παιδιά να κρέμονται ή να
σκαρφαλώνουν επάνω στο προϊόν.
xx Διαφορετικά, το προϊόν ενδέχεται
να πέσει και να προκληθεί
τραυματισμός ή θάνατος.
Εάν ρίξετε το προϊόν ή προκληθεί
βλάβη στο περίβλημα, απενεργοποιήστε
την τροφοδοσία και αποσυνδέστε το
καλώδιο τροφοδοσίας. Επικοινωνήστε
με ένα κέντρο σέρβις.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται
να προκληθεί πυρκαγιά ή
ηλεκτροπληξία.
Αποφεύγετε την τοποθέτηση
αντικειμένων, όπως παιχνιδιών και
μπισκότων, επάνω στο προϊόν.
xx Εάν ένα παιδί κρεμαστεί από
το προϊόν για να πιάσει κάποιο
αντικείμενο, το αντικείμενο ή το
προϊόν μπορεί να πέσει και να
προκληθεί τραυματισμός ή ακόμη
και θάνατος.
Σε περίπτωση αστραπών ή κεραυνών,
αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας
και σε καμία περίπτωση μην
ακουμπήσετε το καλώδιο της κεραίας,
γιατί είναι επικίνδυνο.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να ρίχνετε αντικείμενα επάνω
στο προϊόν ή να το τραντάζετε.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να μετακινείτε το προϊόν
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας ή
το καλώδιο της κεραίας.
xx Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή βλάβη στο προϊόν
εξαιτίας βλάβης του καλωδίου.
Αποφεύγετε να σηκώνετε ή να
μετακινείτε το προϊόν κρατώντας μόνο
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το καλώδιο
σήματος.
xx Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί ηλεκτροπληξία,
πυρκαγιά ή βλάβη στο προϊόν
εξαιτίας βλάβης του καλωδίου.
!
!
!
GAS
Εάν σημειωθεί διαρροή υγραερίου, μην
αγγίζετε το προϊόν ή το φις και αερίστε το
χώρο αμέσως.
xx Μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει
έκρηξη ή φωτιά.
xx Κατά τη διάρκεια καταιγίδας που
συνοδεύεται από κεραυνούς
ή αστραπές, μην ακουμπάτε
το καλώδιο τροφοδοσίας ή το
καλώδιο της κεραίας.
Αποφεύγετε τη χρήση ή την τοποθέτηση
εύφλεκτων σπρέι ή αντικειμένων κοντά
στο προϊόν.
xx Ενδέχεται να προκληθεί έκρηξη ή
πυρκαγιά.
Ελληνικά
8
Έναρξη χρήσης
Φροντίστε να μην καλύπτονται οι
αεραγωγοί από κάποιο τραπεζομάντιλο
ή κουρτίνα.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί πυρκαγιά εξαιτίας
εσωτερικής υπερθέρμανσης.
100
Αποφεύγετε την τοποθέτηση δοχείων
με υγρά, όπως βάζα, γλάστρες, ποτά,
καλλυντικά ή φάρμακα, ή κάποιο
μεταλλικό αντικείμενο επάνω στο
προϊόν.
x Εάν στο εσωτερικό του
προϊόντος εισέλθει νερό ή άλλη
ουσία, απενεργοποιήστε την
τροφοδοσία, αποσυνδέστε
το καλώδιο τροφοδοσίας και
επικοινωνήστε με ένα κέντρο
σέρβις.
x Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί βλάβη στο προϊόν,
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
Αποφεύγετε να τοποθετείτε μεταλλικά
αντικείμενα, όπως πιρούνια, κέρματα ή
τσιμπιδάκια, ή εύφλεκτα αντικείμενα στο
εσωτερικό του προϊόντος (αεραγωγοί,
θύρες, κ.λπ.).
x Εάν στο εσωτερικό του προϊόντος
εισέλθει νερό ή άλλη ουσία,
απενεργοποιήστε την τροφοδοσία,
αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας και επικοινωνήστε με
ένα κέντρο σέρβις.
x Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί
βλάβη στο προϊόν, ηλεκτροπληξία
ή πυρκαγιά.
Μην ασκείτε υπερβολική πίεση στο
προϊόν. Μπορεί να παραμορφωθεί ή να
καταστραφεί.
Προσοχή
!
!
Η εμφάνιση μιας στατικής εικόνας για
μεγάλη διάρκεια μπορεί να προκαλέσει
την εμφάνιση ενός μόνιμου ειδώλου ή
λεκέ στην οθόνη.
x Εάν δεν χρησιμοποιείτε το
προϊόν για μεγάλο χρονικό
διάστημα, χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας ή ρυθμίστε την
προφύλαξη της οθόνης σε
λειτουργία κινούμενης εικόνας.
Ρυθμίστε την κατάλληλη για το προϊόν
ανάλυση και συχνότητα.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί καταπόνηση των
ματιών σας.
-_!
Εάν το προϊόν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα, σε περίπτωση που θα
απουσιάσετε από το σπίτι, για
παράδειγμα, αποσυνδέστε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα.
x Διαφορετικά, ενδέχεται να
συσσωρευτεί σκόνη με κίνδυνο
να προκληθεί πυρκαγιά
εξαιτίας υπερθέρμανσης ή
βραχυκυκλώματος. Υπάρχει
επίσης κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Αποφεύγετε να αναποδογυρίζετε το
προϊόν ή να μεταφέρετε το προϊόν
κρατώντας το μόνο από τη βάση.
x Μπορεί να προκληθεί πτώση που
θα έχει ως αποτέλεσμα βλάβη στο
προϊόν ή τραυματισμό.
Ελληνικά
9
Έναρξη χρήσης
Εάν παρακολουθείτε το προϊόν από
πολύ κοντά συνεχώς, μπορεί να
επηρεαστεί η όρασή σας.
Αποφεύγετε τη χρήση υγραντήρα ή
κουζίνας κοντά στο προϊόν.
xx Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά.
Είναι σημαντικό να ξεκουράζετε τα μάτια
σας (5 λεπτά την ώρα) όταν κοιτάζετε
την οθόνη του προϊόντος για μεγάλα
χρονικά διαστήματα.
xx Έτσι θα μειωθεί η καταπόνηση
των ματιών σας.
Επειδή η οθόνη θερμαίνεται μετά από
παρατεταμένη χρήση, μην ακουμπάτε το
προϊόν.
Κρατάτε τα μικρά εξαρτήματα σε θέση
που δεν είναι προσβάσιμη από παιδιά.
Να είστε προσεκτικοί κατά τη ρύθμιση
της γωνίας του προϊόντος ή του ύψους
της βάσης.
xx Εάν πιαστεί το χέρι ή το δάκτυλό
σας, μπορεί να τραυματιστείτε.
xx Εάν η κλίση του προϊόντος είναι
υπερβολική, το προϊόν μπορεί
να πέσει και να προκληθεί
τραυματισμός.
!
!
!
!
Αποφεύγετε την τοποθέτηση βαριών
αντικειμένων επάνω στο προϊόν.
xx Διαφορετικά, μπορεί να
προκληθεί βλάβη στο προϊόν ή
τραυματισμός.
Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, μην
αυξάνετε υπερβολικά την ένταση του
ήχου.
xx Ο πολύ δυνατός ήχος μπορεί να
προκαλέσει πρόβλημα στην ακοή
σας.
Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από το
τηλεχειριστήριο, προσέξτε να μην τις
βάλουν στο στόμα τους τα παιδιά.
Τοποθετήστε την μπαταρία σε θέση μη
προσβάσιμη από παιδιά ή βρέφη.
xx Εάν το παιδί έβαλε την μπαταρία
στο στόμα του, συμβουλευτείτε
αμέσως τον γιατρό σας.
Όταν αντικαθιστάτε τις μπαταρίες,
τοποθετήστε τις με τη σωστή πολικότητα
(+, -).
xx Διαφορετικά, η μπαταρία μπορεί
να καταστραφεί ή να προκληθεί
πυρκαγιά, προσωπικός
τραυματισμός ή βλάβη λόγω της
διαρροής των υγρών της.
Χρησιμοποιείτε μόνο τις τυπικές
μπαταρίες που καθορίζονται.
Μη χρησιμοποιείτε νέες και
χρησιμοποιημένες μπαταρίες σε
συνδυασμό.
xx Η μπαταρία μπορεί να σπάσει
ή να προκληθεί διαρροή με
αποτέλεσμα πιθανή πυρκαγιά,
τραυματισμό ή μόλυνση (βλάβη).
!
!
Οι μπαταρίες (και οι επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες) δεν αποτελούν κοινά
απόβλητα και πρέπει να επιστρέφονται
για ανακύκλωση. Ο πελάτης έχει
την ευθύνη να επιστρέψει τις
χρησιμοποιημένες ή επαναφορτιζόμενες
μπαταρίες για ανακύκλωση.
xx Ο πελάτης μπορεί να επιστρέψει
τις χρησιμοποιημένες ή τις
επαναφορτιζόμενες μπαταρίες
στο πλησιέστερο δημόσιο
κέντρο ανακύκλωσης ή σε
κάποιο κατάστημα που πουλά
τον ίδιο τύπο μπαταρίας ή
επαναφορτιζόμενης μπαταρίας.
Ελληνικά
10
Έναρξη χρήσης
Εξαρτήματα
✎✎Βεβαιωθείτε ότι τα παρακάτω στοιχεία συνοδεύουν την τηλεόραση LED. Εάν κάποια στοιχεία λείπουν, επικοινωνήστε με τον
αντιπρόσωπο.
✎✎Τα χρώματα και τα σχήματα των στοιχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎Τα καλώδια που δεν περιλαμβάνονται στα περιεχόμενα της συσκευασίας μπορούν να αγοραστούν ξεχωριστά.
✎✎Ελέγξτε ότι δεν κρύβεται κανένα εξάρτημα πίσω από τα υλικά της συσκευασίας όταν ανοίξετε το κουτί.
[[ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΚΟΛΛΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
xx
xx
xx
Εγχειρίδιο χρήστη
Τηλεχειριστήριο & μπαταρίες (AAA x 2)
Κάρτα εγγύησης / Οδηγός ασφάλειας
(Δεν διατίθεται σε ορισμένες τοποθεσίες)
yy Σύνδεση βάσης
xx
xx
xx
Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης
Ύφασμα καθαρισμού
Καλώδιο τροφοδοσίας
yy Βάση στήριξης
yy Καλώδιο D-Sub
yy Καλώδιο Stereo
yy Καλώδιο ήχου
yy Καλώδιο Component
yy Οπτικό καλώδιο
Καλώδια εισόδου (πωλούνται ξεχωριστά)
yy Καλώδιο HDMI σε DVI
yy Καλώδιο HDMI
Ελληνικά
11
Έναρξη χρήσης
Περιγραφή του Πίνακα ελέγχου
✎✎Το χρώμα και το σχήμα του προϊόντος μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο.
Πίνακας ελέγχου
SOURCE
E
MENU
Y
z
Πραγματοποιεί εναλλαγή μεταξύ όλων των διαθέσιμων πηγών εισόδου. Στο μενού της οθόνης,
χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί όπως θα χρησιμοποιούσατε το κουμπί ENTERE στο
τηλεχειριστήριο.
Εμφανίζει ένα μενού στην οθόνη, τις ενδείξεις στην οθόνη (OSD) των λειτουργιών της τηλεόρασης
LED.
Προσαρμόζει την ένταση του ήχου. Στην οθόνη OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί Y όπως
θα χρησιμοποιούσατε τα κουμπιά l και r στο τηλεχειριστήριο.
Αλλάζει τα κανάλια. Στην οθόνη OSD, χρησιμοποιήστε το κουμπί z όπως θα
χρησιμοποιούσατε τα κουμπιά u και d στο τηλεχειριστήριο.
P (Τροφοδοσία)
Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την τηλεόραση LED.
Ένδειξη λειτουργίας
Αναβοσβήνει και σβήνει όταν η συσκευή τροφοδοτείται και ανάβει σε κατάσταση αναμονής.
Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου
Στρέψτε το τηλεχειριστήριο προς αυτό το σημείο στην τηλεόραση LED.
Κατάσταση αναμονής
Μην αφήνετε την τηλεόραση LED σε κατάσταση αναμονής για μεγάλα χρονικά διαστήματα (όταν απουσιάζετε σε διακοπές, για παράδειγμα). Μια
μικρή ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας εξακολουθεί να καταναλώνεται ακόμη κι αν το κουμπί τροφοδοσίας είναι απενεργοποιημένο. Καλύτερα να
αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Ελληνικά
12
Έναρξη χρήσης
Περιγραφή του τηλεχειριστηρίου
✎✎Αυτό είναι ένα ειδικό τηλεχειριστήριο για όσους έχουν προβλήματα όρασης και διαθέτει κουκίδες Braille στα κουμπιά των καναλιών και
αριθμών.
Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί την
τηλεόραση.
Εμφανίζει και επιλέγει τους διαθέσιμους
πόρους βίντεο.
Έχετε άμεση πρόσβαση σε κανάλια.
Δυνατότητα επιλογής Teletext ON, Double,
Mix ή ΑΠΕΝΕΡΓ.
Προσαρμόζει την ένταση του ήχου.
Προβάλλει το βασικό μενού στην οθόνη.
Εμφανίζει την "Αρ. σελ. περιεχομ", στην
οποία περιλαμβάνονται οι επιλογές
Λίστα καναλιών, Οδηγός, Media Play,
Διαχείριση προγρ. και Πηγή.
Γρήγορη επιλογή λειτουργιών που
χρησιμοποιούνται συχνά.
Επιστρέφει στο προηγούμενο κανάλι.
Αποκόπτει προσωρινά τον ήχο.
Αλλάζει κανάλια.
Εμφανίζει λίστες καναλιών στην οθόνη.
Εμφανίζει το EPG
(Ηλεκτρονικό οδηγό προγραμμάτων).
Εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της
τηλεόρασης.
Μετακινεί το δρομέα και επιλέγει ένα
στοιχείο. Επιβεβαιώνει τη ρύθμιση.
Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
Πραγματοποιεί έξοδο από το μενού.
Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά αυτά σύμφωνα
με την κατεύθυνση στην οθόνη.
PIP: Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη
λειτουργία PIP.
P.SIZE: Επιλέγει το Μέγεθος εικόνας.
AD/SUBT.: Ενεργοποιεί και απενεργοποιεί
την ακουστική περιγραφή (δεν είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες περιοχές). /
Εμφανίζει υπότιτλους ψηφιακών εγγραφών.
Χρήση των κουμπιών αυτών σε λειτουργία
Media Play.
Εγκατάσταση μπαταριών (Μέγεθος μπαταρίας: AAA)
Ελληνικά
13
Συνδέσεις
Σύνδεση σε κεραία
Όταν η τηλεόραση LED ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, ορίζονται αυτόματα οι βασικές ρυθμίσεις.
Προρύθμιση: Σύνδεση του τροφοδοτικού και της κεραίας.
✎✎
ANT OUT
Είσοδος τροφοδοσίας
Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση)
Όταν η τηλεόραση LED ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά, μια αλληλουχία μηνυμάτων στην οθόνη θα σας βοηθήσει κατά τη διαμόρφωση των
βασικών ρυθμίσεων. Πατήστε το κουμπί POWERP. Ρύθμιση είναι διαθέσιμη μόνο όταν η Πηγή εισόδου έχει οριστεί σε TV.
Πριν από την ενεργοποίηση της τηλεόρασης LED, βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το καλώδιο της κεραίας.
✎
1
2
3
4
P
Επιλογή γλώσσας
Πατήστε το κουμπί u ή d για να επιλέξετε τη γλώσσα μενού. Πατήστε το κουμπί
μενού
ENTERE δύο φορές όταν ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Επιλογή Επίδειξη καταστ. Πατήστε το κουμπί u ή d και, στη συνέχεια, το κουμπί ENTERE.
ή Οικιακή χρήση
x Επιλέξτε τη λειτουργία Οικιακή χρήση. Η λειτουργία Επίδειξη καταστ.
προορίζεται για περιβάλλοντα καταστημάτων λιανικής πώλησης.
x Για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις της μονάδας από Επίδειξη καταστ. σε
Οικιακή χρήση (τυπική): Πατήστε το κουμπί έντασης ήχου στην τηλεόραση
LED. Όταν εμφανιστεί η οθόνη OSD της έντασης ήχου, πατήστε και
κρατήστε πατημένο για 5 δευτερόλεπτα το κουμπί MENU.
x Η επιλογή Επίδειξη καταστ. προορίζεται μόνο για επίδειξη στο κατάστημα.
Εάν την ενεργοποιήσετε, δεν θα είναι δυνατή η χρήση αρκετών λειτουργιών.
Επιλέξτε Οικιακή χρήση όταν παρακολουθείτε την τηλεόραση στο σπίτι.
Επιλογή περιοχής
Πατήστε το κουμπί ENTERE. Επιλέξτε την κατάλληλη περιοχή πατώντας το κουμπί u ή d.
Πατήστε το κουμπί ENTERE για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας.
Αυτόματος συντονισμός Πατήστε το κουμπί u ή d για να ενεργοποιήσετε τη σωστή επιλογή και, στη συνέχεια, πατήστε δύο φορές
το κουμπί ENTERE. Ας αποθηκεύσουμε τα κανάλια στην τηλεόραση σας. Θέλετε να γίνει αναζήτηση;
x Ναι, να γίνει. Όλα τα διαθέσιμα κανάλια θα αποθηκευθούν στην τηλεόραση σας. (Χρειάζεται
Αυτόματος συντονισμός)
x Όχι, δε χρειάζεται. Ο αποκωδικοποιητής μου παρέχει όλα τα διαθέσιμα κανάλια, οπότε δε
χρειάζεται να γίνει αναζήτηση.
Μπορείτε να ολοκληρώσετε τη λειτουργία Ρύθμιση επιλέγοντάς την.
✎
Κεραία / Καλωδιακή: Επιλογή της πηγής της κεραίας προς καταχώριση στη μνήμη.
Ψηφ.και Αναλογ. / Ψηφιακό / Αναλογικό: Επιλογή της πηγής του καναλιού προς καταχώριση στη μνήμη.
Μπορείτε να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα 22.
Ρυθμίστε τη λειτουργία Ελεγχόμενη αυτόματα ή μη αυτόματα.
x Αυτόματο: Επιλέξτε τη ζώνη ώρας (ανάλογα με τη χώρα) στην οποία βρίσκεστε.
x Χειροκίνητα: Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα με μη αυτόματο τρόπο.
Εάν ο πελάτης επιλέξει "Όχι, δε χρειάζεται." στο βήμα 4, η ώρα μπορεί να ρυθμιστεί με μη
αυτόματο τρόπο.
Πατήστε το κουμπί ENTERE.
x
5
✎
Ρύθμιση της λειτουργίας
Ελεγχόμενη
✎
6
Ολοκληρώθηκε
Εάν θέλετε να επαναφέρετε αυτήν τη δυνατότητα...
Επιλέξτε Σύστημα- Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση). Εισαγάγετε τον τετραψήφιο αριθμό PIN. Ο προεπιλεγμένος αριθμός PIN είναι “0-0-0-0”. Εάν
θέλετε να αλλάξετε τον αριθμό PIN, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Αλλαγή PIN.
Θα πρέπει να επαναλάβετε τη ρύθμιση Ρύθμιση (MENU → Σύστημα) και στο σπίτι παρότι έγινε στο κατάστημα.
Εάν ξεχάσατε τον κωδικό PIN, πατήστε τα κουμπιά του τηλεχειριστηρίου με την ακόλουθη σειρά σε κατάσταση αναμονής και θα
πραγματοποιηθεί επαναφορά του PIN σε “0-0-0-0”: POWER (Απενερ.) → MUTE → 8 → 2 → 4 → POWER (Ενεργ.).
✎
Ελληνικά
14
Συνδέσεις
Σύνδεση σε συσκευή AV
Χρήση καλωδίου HDMI ή HDMI σε DVI (έως 1080p)
Διαθέσιμες συσκευές: Συσκευή DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, κουτί καλωδιακής τηλεόρασης HD, δορυφορικός δέκτης (εξωτερική
συσκευή) HD STB, VCR
HDMI OUT
Συσκευή DVD
/ συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray
DVI OUT
R
AUDIO OUT
Συσκευή DVD
/ συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray
W
✎✎HDMI IN(DVI) / PC/DVI AUDIO IN
xx Εάν κάποιο καλώδιο HDMI σε DVI συνδεθεί στη θύρα HDMI IN(DVI), τότε ο ήχος δεν λειτουργεί.
xx Μπορεί η εικόνα να μην εμφανίζεται κανονικά (ίσως και να μην εμφανίζεται καθόλου) ή ο ήχος να μη λειτουργεί, εάν κάποια
εξωτερική συσκευή που χρησιμοποιεί παλαιότερη έκδοση της λειτουργίας HDMI είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση LED. Εάν
παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα, ρωτήστε τον κατασκευαστή της εξωτερικής συσκευής για την έκδοση του HDMI και, εφόσον είναι
παλιά, ζητήστε αναβάθμιση.
xx Φροντίστε να αγοράσετε πιστοποιημένο καλώδιο HDMI. Διαφορετικά, η εικόνα μπορεί να μην προβάλλεται ή να παρουσιαστεί
σφάλμα σύνδεσης.
xx Συνιστάται βασικό καλώδιο HDMI υψηλής ταχύτητας ή καλώδιο ethernet. Το προϊόν αυτό δεν υποστηρίζει τη λειτουργία ethernet
μέσω HDMI.
Χρήση καλωδίου scart
Διαθέσιμες συσκευές: DVD, VCR
VCR / DVD
EXT
EXT (RGB)
✎✎Στη λειτουργία Εξωτ., η υποδοχή "DTV Out" υποστηρίζει μόνο εικόνα και ήχο SD MPEG.
Ελληνικά
15
Συνδέσεις
Χρήση καλωδίου Component (έως 1080p) ή ήχου/εικόνας (μόνο 480i)
Διαθέσιμες συσκευές: Συσκευή DVD, συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray, κουτί καλωδιακής τηλεόρασης, δορυφορικός δέκτης STB, VCR
Καλώδιο ήχου
(Δεν παρέχεται)
Καλώδιο βίντεο
(Δεν παρέχεται)
Y
PR
PB
W
R
Y
W
W
R
AUDIO OUT
VIDEO OUT
COMPONENT
/ AV IN
R-AUDIO-L
Συσκευή
R
W
R
R
B
G
Καλώδιο ήχου
(Δεν παρέχεται)
Καλώδιο Component
(Δεν παρέχεται)
R
R
W
Κόκκινο Λευκό
R
B
G
Κόκκινο Μπλε Πράσινο
W
AUDIO OUT
R-AUDIO-L
R
R
B
G
COMPONENT OUT
PR
PB
Συσκευή
Y
R
W
Y
Κόκκινο Λευκό Κίτρινο
✎✎Κατά τη σύνδεση στην υποδοχή AV IN, το χρώμα της υποδοχής AV IN [Y/VIDEO] (πράσινο) δεν θα ταιριάζει με το καλώδιο εικόνας
(κίτρινο).
✎✎Για καλύτερη ποιότητα εικόνας, συνιστάται η σύνδεση Component αντί της σύνδεσης A/V.
Σύνδεση σε υποδοχή ΚΟΙΝΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ
(Μόνο για την Ευρώπη, την Τουρκία, την Αλγερία, τη Νότιο Αφρική και την περιοχή της Κοινοπολιτείας Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ))
Χρήση της “ΚΑΡΤΑΣ CI ή CI+”
Για να βλέπετε συνδρομητικά κανάλια, πρέπει να τοποθετηθεί η “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+”.
xx Εάν δεν τοποθετήσετε την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+”, ορισμένα κανάλια θα προβάλλουν το
μήνυμα “Scrambled Signal”.
xx Σε περίπου 2~3 λεπτά, θα εμφανιστούν οι πληροφορίες ζεύξης που θα περιέχουν
έναν αριθμό τηλεφώνου, το αναγνωριστικό της “ΚΑΡΤΑΣ CI ή CI+”, το αναγνωριστικό
κεντρικού υπολογιστή και άλλες πληροφορίες. Εάν εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος,
επικοινωνήστε με τον φορέα παροχής υπηρεσιών.
xx Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση παραμέτρων των πληροφοριών καναλιού, εμφανίζεται
το μήνυμα “Updating Completed” που υποδεικνύει ότι η λίστα καναλιών έχει ενημερωθεί.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Πρέπει να προμηθευτείτε μια “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” από τοπικό φορέα παροχής υπηρεσιών καλωδιακής τηλεόρασης.
xx Όταν αφαιρείτε την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+”, κρατήστε την και τραβήξτε την προσεκτικά προς τα έξω γιατί εάν πέσει μπορεί να καταστραφεί.
xx Τοποθετήστε την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” προς την κατεύθυνση που υποδεικνύεται επάνω στην κάρτα.
xx Η θέση της υποδοχής COMMON INTERFACE ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.
xx Η “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες χώρες και περιοχές. Διευκρινίστε το στον εξουσιοδοτημένο πωλητή.
xx Εάν αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε πρόβλημα, επικοινωνήστε με κάποιο φορέα παροχής υπηρεσιών.
xx Τοποθετήστε την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” που υποστηρίζει τις τρέχουσες ρυθμίσεις της κεραίας. Η οθόνη θα εμφανίζεται παραμορφωμένη ή
δεν θα εμφανίζεται καθόλου.
Ελληνικά
16
Συνδέσεις
Σύνδεση σε συσκευή ήχου και υπολογιστή
Χρήση οπτικής (ψηφιακής) σύνδεσης ή σύνδεσης ακουστικών
Σύστημα ψηφιακού ήχου
DIGITAL
AUDIO OUT
(OPTICAL)
Η Σειρά TB300 δεν διαθέτει ακουστικά και οπτική διασύνδεση.
✎✎DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
xx Όταν ένα σύστημα ψηφιακού ήχου είναι συνδεδεμένο στην υποδοχή DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL), μειώστε την ένταση ήχου της
τηλεόρασης LED και του συστήματος.
xx Ο ήχος 5.1 CH (κανάλι) είναι διαθέσιμος όταν η τηλεόραση LED συνδέεται σε εξωτερική συσκευή που υποστηρίζει τεχνολογία 5.1 CH.
xx Όταν ο δέκτης (home theatre) είναι ενεργοποιημένος, μπορείτε να ακούσετε έξοδο ήχου από την οπτική υποδοχή της τηλεόρασης.
Όταν η τηλεόραση λάβει σήμα DTV, θα στείλει ήχο 5.1 CH στον δέκτη του home theatre. Όταν η πηγή είναι μια ψηφιακή συσκευή,
όπως Συσκευή DVD / συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray / κουτί καλωδιακής τηλεόρασης / δορυφορικός δέκτης (εξωτερική συσκευή)
STB, και είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση μέσω HDMI, τότε από το δέκτη του home theatre θα ακούγεται μόνο ήχος 2 CH. Εάν
θέλετε να ακούτε ήχο 5.1 CH, συνδέστε την υποδοχή εξόδου ψηφιακού ήχου από το Συσκευή DVD / συσκευή αναπαραγωγής Blu-ray /
κουτί καλωδιακής τηλεόρασης / δορυφορικό δέκτη STB απευθείας σε ενισχυτή ή home theatre.
✎✎Ακουστικά H: Μπορείτε να συνδέσετε τα ακουστικά σας στην έξοδο ακουστικών της συσκευής σας. Όσο είναι συνδεδεμένα τα
ακουστικά, ο ήχος από τα ενσωματωμένα ηχεία θα είναι απενεργοποιημένος.
xx Η λειτουργία ήχου μπορεί να περιορίζεται όταν συνδέονται ακουστικά στην τηλεόραση LED.
xx Η ένταση ήχου των ακουστικών και της τηλεόρασης LED ρυθμίζονται ξεχωριστά.
Χρήση καλωδίου HDMI, καλωδίου HDMI σε DVI ή καλωδίου D-sub
✎✎Η σύνδεση μέσω του καλωδίου HDMI μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με τον υπολογιστή.
Καλώδιο HDMI
(Δεν παρέχεται)
Καλώδιο HDMI σε DVI
(Δεν παρέχεται)
Καλώδιο Stereo
Καλώδιο Stereo
Καλώδιο D-Sub
Ελληνικά
17
Συνδέσεις
Λειτουργίες προβολής (Είσοδος D-Sub και HDMI/DVI)
Βέλτιστη ανάλυση : 1366 x 768 pixel (αποκλειστικά στο μοντέλο T19B300)
Λειτουργία
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Λειτουργία προβολής
Ανάλυση
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Χρονιστής pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(H/V)
720 x 400
70 εκ.
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60 εκ.
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67 εκ.
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72 εκ.
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 εκ.
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 εκ.
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 εκ.
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 εκ.
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75 εκ.
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60 εκ.
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 εκ.
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 εκ.
60,023
75,029
78,750
+/+
1280 x 720
60 εκ.
45,000
60,000
74,250
+/+
1366 x 768
60 εκ.
47,712
59,790
85,500
+/+
Οριζόντια συχνότητα
(kHz)
Κατακόρυφη
συχνότητα (Hz)
Χρονιστής pixel
(MHz)
Πολικότητα
συγχρονισμού
(H/V)
Βέλτιστη ανάλυση : 1920 x 1080 pixel
Λειτουργία προβολής
Λειτουργία
IBM
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
MAC
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
VESA DMT
Ανάλυση
720 x 400
70 εκ.
31,469
70,087
28,322
-/+
640 x 480
60 εκ.
31,469
59,940
25,175
-/-
640 x 480
67 εκ.
35,000
66,667
30,240
-/-
640 x 480
72 εκ.
37,861
72,809
31,500
-/-
640 x 480
75 εκ.
37,500
75,000
31,500
-/-
800 x 600
60 εκ.
37,879
60,317
40,000
+/+
800 x 600
72 εκ.
48,077
72,188
50,000
+/+
800 x 600
75 εκ.
46,875
75,000
49,500
+/+
832 x 624
75 εκ.
49,726
74,551
57,284
-/-
1024 x 768
60 εκ.
48,363
60,004
65,000
-/-
1024 x 768
70 εκ.
56,476
70,069
75,000
-/-
1024 x 768
75 εκ.
60,023
75,029
78,750
+/+
1152 x 864
75 εκ.
67,500
75,000
108,000
+/+
1152 x 870
75 εκ.
68,681
75,062
100,000
-/-
1280 x 720
60 εκ.
45,000
60,000
74,250
+/+
1280 x 800
60 εκ.
49,702
59,810
83,500
-/+
1280 x 1024
60 εκ.
63,981
60,020
108,000
+/+
1280 x 1024
75 εκ.
79,976
75,025
135,000
+/+
1366 x 768
60 εκ.
47,712
59,790
85,500
+/+
1440 x 900
60 εκ.
55,935
59,887
106,500
-/+
1.600 x 900RB
60 εκ.
60,000
60,000
108,000
+/+
1680 x 1050
60 εκ.
65,290
59,954
146,250
-/+
1.920 x 1.080
60 εκ.
67,500
60,000
148,500
+/+
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Η λειτουργία απόδοσης με πεπλεγμένη μορφή δεν υποστηρίζεται.
xx Η λειτουργία της συσκευής μπορεί να μην είναι εύρυθμη, εάν επιλεγεί μη τυπική μορφή εικόνας.
xx Υποστηρίζονται οι λειτουργίες Separate και Composite. Η λειτουργία SOG (συγχρονισμός στο πράσινο) δεν υποστηρίζεται.
Ελληνικά
18
Συνδέσεις
Επεξεργασία ονόματος
Αλλαγή πηγής εισόδου
Πηγή
SOURCEs→ TOOLST → Επεξεργασία ονόματος →
ENTERE
SOURCE s→ Πηγή
Στην επιλογή Πηγή, πατήστε το κουμπί TOOLST και, στη συνέχεια,
μπορείτε να ορίσετε το όνομα των εξωτερικών πηγών εισόδου της
επιλογής σας.
Χρησιμοποιείται για την επιλογή της
τηλεόρασης LED ή μιας εξωτερικής πηγής
εισόδου, όπως Συσκευή DVD / συσκευή
αναπαραγωγής Blu-ray / κουτί καλωδιακής
τηλεόρασης / δορυφορικός δέκτης STB.
■■ VCR / DVD / Καλωδιακό STB / Δορυφορικό STB / PVR STB /
Δέκτης AV / Παιχνίδι / Βιντεοκάμερα / PC / DVI PC / Συσκευές
DVI / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA: Ορίστε όνομα
στη συσκευή που συνδέεται στις υποδοχές εισόδου ώστε να
διευκολύνετε την επιλογή των πηγών εισόδου.
■■ TV / Εξωτ. / PC / HDMI/DVI / AV / Component
✎✎Στην Πηγή, οι συνδεδεμένες είσοδοι
✎✎Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύραHDMI IN (DVI) με
επισημαίνονται.
✎✎Οι ρυθμίσεις TV, PC και Εξωτ. είναι πάντα ενεργοποιημένες.
καλώδιο HDMI, στην ενότητα Επεξεργασία ονόματος πρέπει
να ορίσετε την τηλεόραση LED στη λειτουργία PC.
✎✎Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή στη θύραHDMI IN (DVI) με
καλώδιο HDMI σε DVI, στην ενότητα Επεξεργασία ονόματος
πρέπει να ορίσετε την τηλεόραση LED στη λειτουργία DVI PC.
✎✎Κατά τη σύνδεση συσκευών AV στη θύρα HDMI IN (DVI) με
καλώδιο HDMI σε DVI, πρέπει να ορίσετε την τηλεόραση LED
στη λειτουργία Συσκευές DVI στην ενότητα Επεξεργασία
ονόματος.
Πληροφορίες
SOURCEs → TOOLST→ Πληροφορίες → ENTERE
Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την επιλεγμένη
εξωτερική συσκευή.
Βασικές δυνατότητες
Πλοήγηση στα μενού
Χειρισμός της οθόνης OSD (Ενδείξεις επί της οθόνης)
Πριν τη χρήση της τηλεόρασης LED, ακολουθήστε τα παρακάτω
βήματα για να μάθετε πώς μπορείτε πλοηγηθείτε στο μενού, να
επιλέξετε και να προσαρμόσετε τις διάφορες λειτουργίες.
Το βήμα πρόσβασης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το επιλεγμένο
μενού.
1
MENU m
2
3
4
5
▲/▼
6
7
ENTER E
3
1
2
4
1 Κουμπί ENTERE / Κατεύθυνσης: Μετακινεί το δρομέα και
επιλέγει ένα στοιχείο. Επιβεβαιώνει τη ρύθμιση.
2 Κουμπί RETURN: Επιστρέφει στο προηγούμενο μενού.
ENTER E
▲/▼
◄/►
EXIT e
Στην οθόνη προβάλλονται οι επιλογές
του βασικού μενού:
Εικόνα, Ήχος, Κανάλι, Σύστημα,
Υποστήριξη.
Επιλέξτε ένα εικονίδιο με το κουμπί
▲ ή ▼.
Πατήστε ENTERE για να ανοίξετε το
υπομενού.
Επιλέξτε το επιθυμητό υπομενού με το
κουμπί ▲ ή ▼.
Ρυθμίστε την τιμή ενός στοιχείου με το
κουμπί ◄ ή ►. Η ρύθμιση στην οθόνη
OSD ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με
το επιλεγμένο μενού.
Πατήστε ENTERE για να
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση παραμέτρων.
Πατήστε EXIT.
3 Κουμπί MENU: Προβάλλει το βασικό μενού στην οθόνη.
4 Κουμπί EXIT: Έξοδος από το μενού στην οθόνη.
Ελληνικά
19
Βασικές δυνατότητες
Χρήση του κουμπιού INFO (Οδηγός "Now & Next")
Η τηλεόραση αναγνωρίζει το τρέχον κανάλι και
την κατάσταση των συγκεκριμένων ρυθμίσεων
ήχου-βίντεο.
Ο οδηγός "Now & Next" προβάλλει καθημερινά τις
πληροφορίες προγράμματος της τηλεόρασης LED
για κάθε κανάλι ανάλογα με το χρόνο μετάδοσης.
x Πραγματοποιήστε κύλιση στα l / r για
να προβάλετε πληροφορίες για κάποιο
επιθυμητό πρόγραμμα ενώ παρακολουθείτε
το τρέχον κανάλι. (Ανάλογα με τα κανάλια)
x Πραγματοποιήστε κύλιση στα u / d για να προβάλετε
πληροφορίες για άλλα κανάλια. Εάν θέλετε να μεταφερθείτε
στο τρέχον επιλεγμένο κανάλι, πατήστε το κουμπί
ENTERE.
Κερ. DTV
Stereo
Όλα
17.02 Τρι 19 Ιουλίου
Χωρίς τίτλο
Coming Soon
576i 4:3 SD
5
Χωρίς λεπτομερείς πληροφορίες.
Οδηγός
a Πληροφορίες
17:00 Τρι 19 Ιουλίου
IL MEDICO E LO STREGONE
Κερ. DTV 6 R4 DTT
16:55 - 17:55
IL MEDICO E LO STREGONE - 2 TEMPO
5 Coming Soon
Προβολή καναλιών - Όλα
Σήμερα
17:00
17:30
1
1futech
Καμία πληροφορία
2
24ore.tv
Καμία πληροφορία
3
BBC World
Καμία πληροφορία
4
Class News
Καμία πληροφορία
5
Coming Soon
Καμία πληροφορία
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a Sche. Mgr b - 24 Ώρες { + 24 Ώρες } Λειτ. CH
•
x
x
x
Ιταλικά
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
•
Χρήση προβολής καναλιού
x
x
Χρήση του μενού καναλιών
x
Πατήστε το κουμπί CONTENT για να επιλέξετε την Αρ. σελ. περιεχομ
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το μενού που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Θα προβληθεί η κάθε οθόνη.
x
Αρ. σελ. περιεχομ
18:00
TG 4
18:30
Καμία πληροφορία
Πληροφορίες k Σελίδα E Παρακολούθηση
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
a Κόκκινο (Sche. Mgr) : Άνοιγμα της Διαχείρ. προγρ.
b Πράσινο (- 24 Ώρες): Προβολή λίστας προγραμμάτων
που θα μεταδοθούν πριν από 24 ώρες.
{ Κίτρινο (+ 24 Ώρες): Προβολή λίστας προγραμμάτων που
θα μεταδοθούν μετά από 24 ώρες.
} Μπλε (Λειτ. CH): Επιλογή του τύπου καναλιών που θέλετε
να προβάλλετε στο παράθυρο Προβ. καναλ.
(Πληροφορίες): Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου
προγράμματος.
k (Σελίδα): Μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη
σελίδα.
E (Προβολή / Πρόγραμμα)
– Κατά την επιλογή του τρέχοντος προγράμματος,
μπορείτε να παρακολουθείτε το επιλεγμένο
πρόγραμμα.
– Κατά την επιλογή του μελλοντικού προγράμματος,
μπορείτε να διατηρήσετε και να παρακολουθήσετε
το επιλεγμένο πρόγραμμα. Για να ακυρώσετε τον
προγραμματισμό, πατήστε ξανά το κουμπί ENTERE
και επιλέξτε Ακύρ. προγραμ.
Διαχείρ. προγρ.
Λίστα καναλιών
Οδηγός
Media Play
Διαχείρ. προγρ.
Πηγή
�R Επιστροφή
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Οδηγός
CONTENT → Αρ. σελ. περιεχομ → Οδηγός → ENTERE
Τα στοιχεία EPG (Electronic Programme Guide Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος) παρέχονται
από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς. Με τη χρήση
του προγραμματισμού των προγραμμάτων που
παρέχονται από τους τηλεοπτικούς οργανισμούς,
μπορείτε να ορίσετε εκ των προτέρων τα
προγράμματα που θέλετε να παρακολουθήσετε
ώστε, την καθορισμένη ώρα, το κανάλι να αλλάζει
αυτόματα στο κανάλι του επιλεγμένου προγράμματος. Τα πεδία
του προγράμματος ενδέχεται να είναι κενά ή εκτός των σωστών
ημερομηνιών, ανάλογα με την κατάσταση του καναλιού.
CONTENT → Αρ. σελ. περιεχομ → Διαχείρ. προγρ. → ENTERE
Μπορείτε να προβάλετε, να τροποποιήσετε ή να διαγράψετε ένα
κανάλι που έχετε διατηρήσει για να παρακολουθήσετε.
Χρήση της Προγραμματισμός προβολής
Μπορείτε να ορίσετε την αυτόματη προβολή ενός επιθυμητού
καναλιού σε καθορισμένο χρόνο. Αρχικά ορίστε την τρέχουσα ώρα για
να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία.
1. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να επιλέξετε τη Διαχείρ.
προγρ.
2.
Πατήστε το κουμπί TOOLST ή το κουμπί a για να
προσθέσετε πρόγραμμα προς μη αυτόματο προγραμματισμό.
Εμφανίζεται η οθόνη Προγραμματισμός προβολής.
3.
Πατήστε τα κουμπιά u / d / l / r για να ορίσετε τις επιλογές
Κεραία, Κανάλι, Επανάληψη, Ημερομηνία ή Ώρα έναρξης.
Ελληνικά
20
Βασικές δυνατότητες
xx
xx
xx
Κεραία: Επιλογή της επιθυμητής πηγής της κεραίας.
Κανάλι: Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
Επανάληψη: Επιλογή από Μία φορά, Χειροκίνητα, Σα~Κυ,
Δε~Πα ή Καθημερ. για ρύθμιση ανάλογα με τις ανάγκες σας.
Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε την ημέρα
που θέλετε.
✎✎ Η ένδειξη c υποδεικνύει ότι η ημερομηνία έχει
επιλεχθεί.
xx
Ημερομηνία: μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή ημερομηνία.
Διατίθεται κατά την επιλογή Μία φορά στην επιλογή
Επανάληψη.
✎✎
xx
Ώρα έναρξης: Μπορείτε να ορίσετε την ώρα έναρξης που
επιθυμείτε.
Στην οθόνη Πληροφορίες, μπορείτε να αλλάξετε ή να
ακυρώσετε πληροφορίες διατηρημένων στοιχείων.
✎✎
xx Ακύρ. προγραμ.: Ακύρωση εκπομπής που
διατηρήσατε για παρακολούθηση.
xx Eπεξ.: Αλλαγή εκπομπής που διατηρήσατε για
παρακολούθηση.
xx Επιστροφή: Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Λίστα καναλιών
xx Κλείδωμα / Ξεκλείδ.: Κλείδωμα ενός καναλιού ώστε να μην
είναι δυνατή η επιλογή και η προβολή του.
✎✎ Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η επιλογή
Κλείδωμα καναλιού έχει οριστεί σε Ενεργ..
✎✎ Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης κωδικού PIN.
Καταχωρίστε τον τετραψήφιο κωδικό PIN, με
προεπιλεγμένο τον κωδικό “0-0-0-0”. Αλλάξτε τον
κωδικό PIN χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή
PIN.
xx Επεξερ.ονόματος καναλιού (μόνο για αναλογικά κανάλια):
Εκχωρήστε το δικό σας όνομα καναλιού.
✎✎ Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην υποστηρίζεται,
ανάλογα με την περιοχή.
xx Επεξ. αρ. καναλιών : Αλλάξτε τον αριθμό πατώντας τα
αντίστοιχα αριθμητικά κουμπιά.
✎✎ Αυτή η επιλογή ενδέχεται να μην υποστηρίζεται
ανάλογα με την περιοχή.
xx Διαγραφή: Μπορείτε να διαγράψετε ένα κανάλι για να
προβάλετε τα κανάλια που θέλετε.
xx Πληροφορίες: Προβολή του ονόματος καναλιού, της
ανάλυσης, της λειτουργίας εικόνας, της γλώσσας κ.λπ.
(Ορισμένες επιλογές διατίθενται μόνο για DTV)
xx Ταξινόμηση: Αλλαγή της λίστας με ταξινόμηση ανά όνομα ή
CONTENT → Λίστα καναλιών → ENTERE
αριθμό καναλιού. (Μόνο στο ΨΗΦΙΑΚΟ κανάλι)
Μπορείτε να προβάλετε όλα τα κανάλια στα οποία πραγματοποιήθηκε
αναζήτηση.
xx Αλλαγή κεραίας: Αλλαγή σε Κεραία ή Καλωδιακή.
xx Λειτ. επεξ.: Μπορείτε να επιλέξετε τα επιθυμητά κανάλια και
να τα επεξεργαστείτε.

Λίστα καναλιών
Όλα
1
1futech
2
24ore.tv
3
BBC World
4
Class News
5
Coming Soon
6
R4 DTT
IL MEDICO E LO STREGONE
a1
C2
a2
C4
T Εργαλεία L Λειτ. CH E Παρακολούθηση k Σελίδα
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
✎✎Όταν πατάτε το κουμπί CH LIST στο τηλεχειριστήριο,
εμφανίζεται αμέσως η οθόνη Λίστα καναλιών.
Χρήση κουμπιών χειρισμού με τη Λίστα καναλιών.
■■ T (Εργαλεία): Πατήστε το κουμπί "Tools" για να ελέγξετε τις
παρακάτω λειτουργίες.
■■ l r (Λειτ. CH): Μετάβαση στον τύπο καναλιών που θέλετε να
προβάλλετε στην οθόνη Λίστα καναλιών.
✎✎ Η επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τη χώρα.
■■ E (Προβολή / Πληροφορίες): Παρακολούθηση καναλιού
που επιλέξατε. / Προβολή λεπτομερειών του επιλεγμένου
προγράμματος.
■■ k (Σελίδα): Μετακίνηση στην επόμενη ή την προηγούμενη
σελίδα.
Χρήση της Προγραμματισμός προβολής στη Λίστα καναλιών
(Ανάλογα με τα κανάλια)
Όταν ορίζετε την Προγραμματισμένη προβολή στη Λίστα
καναλιών, μπορείτε να ορίσετε το πρόγραμμα μόνο στην επιλογή
Προβ. προγρ..
1. Πατήστε το κουμπί CH LIST, στη συνέχεια επιλέξτε ένα
επιθυμητό ψηφιακό κανάλι.
2. Πατήστε το κουμπί TOOLST και επιλέξτε Προβ. προγρ..
xx Προβ. προγρ.: Πατήστε τα κουμπιά u / d για να επιλέξετε
3. Πατήστε τα κουμπιά u / d για να επιλέξετε το επιθυμητό
πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί E
(Πληροφορίες).
xx Επεξ. αγαπημ.: Ορισμός καναλιών που παρακολουθείτε
4. Επιλέξτε Προγραμματισμένη προβολή και, στη συνέχεια,
πατήστε το κουμπί ENTERE.
το επιθυμητό πρόγραμμα και, στη συνέχεια, πατήστε το
κουμπί ENTERE. (Μόνο στο ΨΗΦΙΑΚΟ κανάλι)
συχνά ως αγαπημένων.
✎✎ Επιλέξτε Επεξ. αγαπημ. και, στη συνέχεια, πατήστε
το κουμπί ENTERE.
–– Εάν το κανάλι έχει ήδη προστεθεί ως αγαπημένο
κανάλι, θα εμφανιστεί η επιλογή Επεξ. αγαπημ.
✎✎Εάν θέλετε να ακυρώσετε την Προγραμματισμένη προβολή,
ακολουθήστε τα βήματα 1 έως 3. Επιλέξτε Ακύρ. προγραμ.
Ελληνικά
21
Βασικές δυνατότητες
Μενού καναλιών
¦¦ Νέος συντονισμός καναλιών
MENUm → Κανάλι → ENTERE
Κεραία (Κεραία / Καλωδιακή)t
■■ Επιλ. αναζ. καλωδ. δικτ.
(ανάλογα με τη χώρα)
Ορίζονται πρόσθετες επιλογές αναζήτησης, όπως η συχνότητα
και ο ρυθμός συμβόλων, για μια αναζήτηση σε καλωδιακό δίκτυο.
–– Συχνότητα έναρξης / Συχνότητα λήξης.: Ορισμός
συχνότητας έναρξης ή διακοπής (διαφέρει σε κάθε χώρα).
–– Ρυθμός συμβόλων: Προβάλλονται οι διαθέσιμες τιμές συμβόλων.
–– Διαμόρφωση: Προβάλλονται οι διαθέσιμες τιμές διαμόρφωσης.
Πριν την έναρξη καταχώρισης στη μνήμη των διαθέσιμων καναλιών
από την τηλεόρασή σας, πρέπει να ορίσετε τον τύπο της πηγής του
σήματος που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση LED.
Χειροκίνητος συντονισμός
Χώρα
✎✎Εάν ένα κανάλι είναι κλειδωμένο και το κλείδωμα
(ανάλογα με τη χώρα)
Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον
τετραψήφιο αριθμό PIN.
✎✎Επιλέξτε τη χώρα ώστε να είναι δυνατός ο σωστός αυτόματος
συντονισμός των μεταδιδόμενων καναλιών από την τηλεόραση LED.
Πραγματοποιείται μη αυτόματη σάρωση για εντοπισμό καναλιού και
αποθήκευση στην τηλεόραση LED.
πραγματοποιήθηκε από τη λειτουργία Κλείδωμα καναλιού,
εμφανίζεται το παράθυρο εισαγωγής κωδικού PIN.
■■ Συντονισμός ψηφιακών καναλιών: Πραγματοποιείται σάρωση
για εντοπισμό ψηφιακού καναλιού.
1. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να ορίσετε την επιλογή Νέο.
✎✎ Κατά την επιλογή Κεραία → Κεραία: Κανάλι,
Συχνότητα, Εύρος μπάντας
✎✎ Κατά την επιλογή Κεραία → Καλωδιακή: Συχνότητα,
■■ Ψηφιακό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για ψηφιακά κανάλια.
■■ Αναλογικό κανάλι: Αλλαγή της χώρας για αναλογικά κανάλια.
Αυτόματος συντονισμός
(ανάλογα με τη χώρα)
✎✎Οι αριθμοί προγραμμάτων που εκχωρούνται αυτόματα
ενδέχεται να μην αντιστοιχούν στους πραγματικούς ή
επιθυμητούς αριθμούς προγραμμάτων. Εάν ένα κανάλι είναι
κλειδωμένο και το κλείδωμα πραγματοποιήθηκε από τη
λειτουργία Κλείδωμα καναλιού, εμφανίζεται το παράθυρο
εισαγωγής κωδικού PIN.
■■ Αυτόματος συντονισμός
–– Κεραία / Καλωδιακή: Επιλογή της πηγής της κεραίας προς
καταχώριση στη μνήμη.
Ψηφ.και Αναλογ. / Ψηφιακό / Αναλογικό: Επιλογή της πηγής
του καναλιού προς καταχώριση στη μνήμη.
✎✎ Σε περίπτωση επιλογής Καλωδιακή → Ψηφ.και
Αναλογ. ή Ψηφιακό: Παροχή τιμής για σάρωση προς
εντοπισμό ψηφιακών καναλιών.
xx Λειτ. αναζήτ.(Πλήρης / Δίκτυο / Γρήγορη):
Ορίζει τη ρύθμιση για τη Λειτ. αναζήτ. μεταξύ
των επιλογών Πλήρης / Δίκτυο / Γρήγορη.
xx Δίκτυο (Αυτόματο / Χειροκίνητα):
Πραγματοποιείται επιλογή της λειτουργίας
ρύθμισης Αναγν. δικτύου ανάμεσα στις
επιλογές Αυτόματο ή Χειροκίνητα.
xx Αναγν. δικτύου: Όταν το Δίκτυο έχει οριστεί
στην επιλογή Χειροκίνητα, μπορείτε να
ορίσετε το Αναγν. δικτύου χρησιμοποιώντας
τα αριθμητικά κουμπιά.
xx Συχνότητα: Προβάλλεται η συχνότητα για το
κανάλι. (διαφέρει σε κάθε χώρα)
xx Διαμόρφωση: Προβάλλονται οι διαθέσιμες
τιμές διαμόρφωσης.
xx Ρυθμός συμβόλων: Προβάλλονται οι
διαθέσιμες τιμές συμβόλων.
Διαμόρφωση, Ρυθμός συμβόλων
2. Πατήστε το κουμπί d και επιλέξτε Αναζήτ. Αφού
ολοκληρωθεί η σάρωση, η λίστα καναλιών ενημερώνεται με
την προσθήκη ενός καναλιού.
■■ Συντονισμός αναλογικών καναλιών: Πραγματοποιείται
σάρωση για εντοπισμό αναλογικού καναλιού.
1. Πατήστε το κουμπί ENTERE για να ορίσετε την επιλογή Νέο.
2. Ορίστε τις επιλογές Πρόγραμμα, Σύστημα χρώματος,
Σύστημα ήχου, Κανάλι και Αναζήτ.
3. Πατήστε το κουμπί d και επιλέξτε Αποθήκευση. Αφού
ολοκληρωθεί η σάρωση, η λίστα καναλιών ενημερώνεται με
την προσθήκη ενός καναλιού.
Μεταφ. λίστας καναλ.
Εμφανίζεται η οθόνη καταχώρισης κωδικού PIN. Εισαγάγετε τον
τετραψήφιο αριθμό PIN. Πραγματοποιείται εισαγωγή ή εξαγωγή του
χάρτη καναλιών. Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πρέπει
να συνδέσετε μια συσκευή αποθήκευσης USB.
■■ Εισαγωγή από USB: Εισαγωγή λίστας καναλιών από USB.
■■ Εξαγωγή σε USB: Εξαγωγή λίστας καναλιών σε USB. Αυτή η
λειτουργία διατίθεται όταν είναι συνδεδεμένη συσκευή USB.
✎✎Η μορφή του USB θα πρέπει να είναι FAT32.
Μικροσυντονισμός
(μόνο αναλογικά κανάλια)
Εάν η λήψη είναι καθαρή, δεν πρέπει να συντονίσετε περαιτέρω
το κανάλι, καθώς αυτό εκτελείται αυτόματα κατά τη λειτουργία
αναζήτησης και αποθήκευσης. Εάν το σήμα είναι ασθενές ή
ακανόνιστο, συντονίστε περαιτέρω το κανάλι με μη αυτόματο τρόπο.
Μετακινηθείτε αριστερά ή δεξιά μέχρι να καθαρίσει η εικόνα.
Οι ρυθμίσεις εφαρμόζονται στο κανάλι που παρακολουθείτε τη
δεδομένη στιγμή.
Τα συντονισμένα κανάλια που έχουν αποθηκευτεί
επισημαίνονται με αστερίσκο “*” στη δεξιά πλευρά του αριθμού
καναλιού στον τίτλο του καναλιού
Για επαναφορά του μικροσυντονισμού, επιλέξτε Επαν..
✎✎
✎✎
✎✎
Ελληνικά
22
Βασικές δυνατότητες
Μενού εικόνας
¦¦ Αλλαγή της προκαθορισμένης λειτουργίας εικόνας
MENUm → Εικόνα → Λειτ. εικόνας → ENTERE
Λειτ. εικόνας t
Επιλέξτε τον επιθυμητό τύπο εικόνας.
✎✎Σε περίπτωση σύνδεσης ενός υπολογιστή, η Λειτ. εικόνας
διατίθεται μόνο σε Τυπικό και Ψυχαγωγία.
■■ Δυναμική: Κατάλληλη για φωτεινό δωμάτιο.
■■ Τυπικό: Κατάλληλη για κανονικό περιβάλλον.
■■ Κινημ. ταινία: Κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών σε
σκοτεινό δωμάτιο.
■■ Ψυχαγωγία: Κατάλληλη για παρακολούθηση ταινιών και για παιχνίδια.
Διατίθεται μόνο με σύνδεση σε υπολογιστή.
✎✎
Ρύθμιση οθόνης
■■ Μέγεθος εικόνας: Η καλωδιακή συσκευή /
ο δορυφορικός δέκτης ενδέχεται επίσης να
διαθέτουν ρυθμίσεις για μεγέθη οθόνης. Ωστόσο,
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, συνιστάται
ανεπιφύλακτα να χρησιμοποιείτε την αναλογία 16:9.
Αυτόμ.ευρεία: Αυτόματη προσαρμογή του
μεγέθους εικόνας στις αναλογίες 16:9.
16:9: Ορισμός της εικόνας στην ευρεία λειτουργία με αναλογία 16:9.
Ευρεία Ζουμ: Μεγέθυνση του μεγέθους εικόνας περισσότερο από 4:3.
Προσαρμογή της Θέσης με χρήση των κουμπιών u / d.
✎✎
Ζουμ: Μεγέθυνση εικόνων αναλογίας 16:9 σε κατακόρυφη
διάταξη ώστε να προσαρμόζονται στο μέγεθος της οθόνης.
Προσαρμογή του Ζουμ ή της Θέσης με χρήση των
κουμπιών u / d.
✎✎
4:3: Ορισμός της εικόνας στη βασική (4:3) λειτουργία.
✎✎ Αποφύγετε να παρακολουθείτε σε μορφή 4:3 για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Ίχνη πλαισίων που προβάλλονται
αριστερά, δεξιά και στο κέντρο της οθόνης ενδέχεται να
προκαλέσουν πάγωμα της εικόνας (κάψιμο) και αυτό δεν
καλύπτεται από την εγγύηση.
¦¦ Προσαρμογή ρυθμίσεων εικόνας
MENUm → Εικόνα → ENTERE
Samsung MagicAngle
Προσαρμογή της γωνίας προβολής της οθόνης για βελτίωση της
ποιότητας της εικόνας ανάλογα με τη θέση προβολής σας.
■■ Samsung MagicAngle: Κατά την προβολή της οθόνης σε γωνία
από κάτω ή από πάνω, ορίζοντας την κατάλληλη λειτουργία για
την κάθε θέση μπορείτε να αποκτήσετε ποιότητα εικόνας όμοια με
αυτήν που θα είχατε εάν την κοιτούσατε από μπροστά.
Σε πλήρη οθόνη: Προβολή πλήρους εικόνας χωρίς καμία
αποκοπή κατά την εισαγωγή σημάτων HDMI (720p / 1080i /
1080p) ή Component (720p / 1080i / 1080p).
Προσαρμογή της Θέσης με χρήση των κουμπιών u /
d / l / r.
✎✎
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Ανάλογα με την πηγή εισόδου, ενδέχεται να διαφέρουν οι
επιλογές μεγέθους εικόνας.
xx Απενερ.: Ορίστε αυτή τη ρύθμιση κατά την προβολή σε
xx Το διαθέσιμα στοιχεία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με
xx Λειτ.Χαμηλή θέση: Ορίστε αυτή τη ρύθμιση κατά την
xx Σε περίπτωση σύνδεσης ενός υπολογιστή, μπορούν να
μπροστινή θέση.
προβολή σε ελαφρώς χαμηλότερη θέση.
xx Όρθια θέση: Ορίστε αυτή τη ρύθμιση κατά την προβολή σε
θέση από επάνω.
■■ Λειτουργία: Προσαρμογή της γωνίας προβολής της οθόνης.
✎✎Όταν η ρύθμιση Samsung MagicAngle έχει οριστεί στην
επιλογή Λειτ.Χαμηλή θέση ή Όρθια θέση, η ρύθμιση Gamma
δεν είναι διαθέσιμη.
Οπ. φωτισμός / Αντίθεση / Φωτεινότητα /
Ευκρίνεια / Χρώμα / Απόχρ(Π/Κ)
Η τηλεόραση διαθέτει αρκετές επιλογές ρύθμισης για τον έλεγχο της
ποιότητας εικόνας.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Σε αναλογικές λειτουργίες TV, PC, AV του συστήματος PAL,
δεν διατίθεται η λειτουργία Απόχρ(Π/Κ).
xx Κατά τη σύνδεση ενός υπολογιστή, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αλλαγές μόνο στις ρυθμίσεις Οπ.
φωτισμός, Αντίθεση, Φωτεινότητα και Ευκρίνεια.
xx Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να αποθηκευτούν
για κάθε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη στην οθόνη LED.
xx Η μείωση της φωτεινότητας της εικόνας μειώνει την
κατανάλωση ενέργειας.
την επιλεγμένη λειτουργία.
προσαρμοστούν μόνο οι αναλογίες 16:9 και 4:3.
xx Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να
αποθηκευτούν για κάθε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη σε
μια είσοδο στην τηλεόραση LED.
xx Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Σε πλήρη οθόνη με είσοδο
HDMI 720p, 1 γραμμή θα αφαιρείται στην κορυφή, κάτω,
αριστερά και δεξιά όπως συμβαίνει στη λειτουργία "overscan".
■■ Ζουμ / Θέση: Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος και τη θέση
της εικόνας με το κουμπί u / d / l / r.
✎✎ Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας έχει οριστεί σε
Ζουμ και Ευρεία Ζουμ.
✎✎ Στη λειτουργία Ευρεία Ζουμ μπορείτε να προσαρμόσετε
μόνο τη ρύθμιση "Θέση".
✎✎ Επαναφορά: Επαναφέρει το Ζουμ και τη Θέση στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
■■ Μέγεθος οθόνης 4:3 (16:9 / Ευρεία Ζουμ / Ζουμ / 4:3):
Διατίθεται μόνο όταν το μέγεθος εικόνας ορίζεται στη ρύθμιση
Αυτόμ.ευρεία. Μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό μέγεθος
εικόνας σε μέγεθος 4:3 WSS (Υπηρεσία ευρείας οθόνης) ή σε
αρχικό μέγεθος. Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα απαιτείται διαφορετικό
μέγεθος εικόνας.
✎✎ Δεν διατίθεται σε λειτουργία HDMI, Component και HDMI/DVI.
Ελληνικά
23
Βασικές δυνατότητες
■■ Ρύθμιση οθόνης PC
✎✎ Διατίθεται μόνο η λειτουργία PC.
xx Τραχιά / Λεπτή: Καταργείται ή μειώνεται ο θόρυβος
της εικόνας. Εάν ο θόρυβος δεν καταργείται μόνο
με το μικροσυντονισμό, τότε ρυθμίστε τη συχνότητα
όσο καλύτερα γίνεται (Τραχιά) και πραγματοποιήστε
ξανά μικροσυντονισμό. Μετά τη μείωση του
θορύβου, ρυθμίστε ξανά την εικόνα ώστε να είναι
ευθυγραμμισμένη στο κέντρο της οθόνης.
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx Θέση: Προσαρμογή της θέσης της οθόνης του
υπολογιστή με το κουμπί κατεύθυνσης (u / d / l / r).
xx Επαναφορά εικόνας: Επαναφορά της εικόνας στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Αυτόματη προσαρμ.t
Πραγματοποιείται αυτόματη προσαρμογή των τιμών της συχνότητας /
της θέσης και του μικροσυντονισμού.
✎✎Διατίθεται μόνο σε λειτουργία υπολογιστή.
Χρήση της τηλεόρασης ως οθόνης υπολογιστή (PC)
Εγκατάσταση λογισμικού του υπολογιστή (σε Windows XP) Ανάλογα
με την έκδοση των Windows και την κάρτα βίντεο, η οθόνη στον
υπολογιστή σας ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση
θα εφαρμόζονται πάντα οι ίδιες βασικές ρυθμίσεις εγκατάστασης.
(Σε αντίθετη περίπτωση, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του
υπολογιστή ή το διανομέα Samsung.)
1. Στο μενού έναρξης των Windows, κάντε κλικ στον "Πίνακα Ελέγχου".
Ισιώστε την πλάτη.
Διατηρήστε τα μάτια σας σε απόσταση 45~50 cm από την
οθόνη. Φροντίστε η οθόνη να βρίσκεται μπροστά σας.
Προσαρμόστε τη γωνία του προϊόντος ώστε το φως να μην
αντανακλάται επάνω στην οθόνη.
Φροντίστε ο αγκώνας να σχηματίζει ορθή γωνία και ο πήχυς
να είναι στην ίδια ευθεία με τον καρπό σας.
Φροντίστε ο αγκώνας να σχηματίζει ορθή γωνία.
Πατήστε τις φτέρνες σας ίσια στο δάπεδο με τα γόνατα σε γωνία
90 μοιρών ή μεγαλύτερη και διατηρήστε τη θέση του πήχυ σας έτσι
ώστε να βρίσκεται χαμηλότερα από το επίπεδο της καρδιάς σας.
¦¦ Αλλαγή των επιλογών της εικόνας
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
MENUm → Εικόνα → Ρυθμίσεις για προχωρημένους → ENTERE
(Οι Ρυθμίσεις για προχωρημένους διατίθενται σε λειτουργία Τυπικό
/ Κινημ. ταινία)
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα, η νέα τηλεόραση LED της
Samsung διαθέτει πιο καθαρή εικόνα.
✎✎Σε περίπτωση σύνδεσης σε υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε
αλλαγές στη ρύθμιση Ισορροπία λευκού.
Ρυθμίσεις για προχωρημένους
Δυναμ. αντίθεση
Τόνος μαύρου
Υψηλό
Απενερ.
2. Στο παράθυρο του "Πίνακα Ελέγχου", κάντε κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση
και Θέματα" και θα εμφανιστεί παράθυρο διαλόγου προβολής.
Απόχρωση δέρματος
Μόνο λειτουρ. RGB
Απενερ.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εμφάνιση" και θα εμφανιστεί το
παράθυρο διαλόγου προβολής.
Χρωματική περιοχή
Πλήρες
4. Μεταβείτε στην καρτέλα "Ρυθμίσεις" στο παράθυρο διαλόγου προβολής.
xx Η σωστή ρύθμιση μεγέθους (ανάλυση) [Βέλτιστη: 1920 x
0
Ισορροπία λευκού

Gamma
0
1080 pixel]. (T19B300: 1366 x 768 pixel)
■■ Δυναμ. αντίθεση (Απενερ. / Χαμηλό / Μεσαία / Υψηλό):
Προσαρμογή αντίθεσης της οθόνης.
η επιλογή κατακόρυφης συχνότητας, η σωστή τιμή είναι "60"
ή "60 Hz". Διαφορετικά, κάντε κλικ στην επιλογή "OK" και
πραγματοποιήστε έξοδο από το παράθυρο διαλόγου.
■■ Τόνος μαύρου (Απενερ. / Σκούρο / Πιο σκούρο / Μέγιστο
σκούρο): Επιλογή επιπέδου του μαύρου χρώματος για
προσαρμογή βάθους της οθόνης.
xx Εάν στο παράθυρο διαλόγου ρυθμίσεων προβολής υπάρχει
Σωστή στάση σώματος κατά τη χρήση του προϊόντος
■■
Απόχρωση δέρματος: Δίδεται έμφαση στη ροζ “Απόχρωση δέρματος”.
■■ Μόνο λειτουρ. RGB (Απενερ. / Κόκκινο / Πράσινο / Μπλε):
Προβολή Κόκκινου, Πράσινου και Μπλε χρώματος για δημιουργία
λεπτών προσαρμογών στην απόχρωση και τον κορεσμό.ΝΤΙΝΑ
■■ Χρωματική περιοχή (Αυτόματο / Πλήρες): Προσαρμογή των
διαθέσιμων χρωματικών περιοχών για τη δημιουργία της εικόνας.
■■ Ισορροπία λευκού: Προσαρμογή της χρωματικής θερμοκρασίας
για πιο φυσική εικόνα.
R-Offset / G-Offset / B-Offset: Προσαρμογή της σκουρότητας
του κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).
R-Gain / G-Gain / B-Gain: Προσαρμογή της φωτεινότητας του
κάθε χρώματος (κόκκινο, πράσινο, μπλε).
Επαναφορά: Επαναφορά της Ισορροπίας λευκού στις
προεπιλεγμένες της ρυθμίσεις.
■■ Gamma: Προσαρμογή της κυρίαρχης χρωματικής έντασης.
Φροντίστε να διατηρείτε σωστή στάση σώματος κατά τη χρήση του
προϊόντος.
■■ Φωτισμός κιν. εικ. (Απενερ. / Ενεργ.): Μείωση κατανάλωσης
της ενέργειας από τον έλεγχο της φωτεινότητας.
Ελληνικά
24
Βασικές δυνατότητες
Επιλογές εικόνας
Μενού ήχου
MENUm → Εικόνα → Επιλογές εικόνας → ENTERE
✎ Σε περίπτωση σύνδεσης σε υπολογιστή, μπορείτε να κάνετε
αλλαγές στη ρύθμιση Τόνος χρώματος.
Επιλογές εικόνας
Τόνος χρώματος
■
Μουσική: Η έμφαση δίδεται στη μουσική και όχι στις φωνές.
Χαμηλό
■
Κινημ. ταινία: Παρέχεται βέλτιστος ήχος για τις ταινίες.
Απενερ.
■
Καθαρή φωνή: Η έμφαση δίδεται στις φωνές και όχι στους
ήχους.
■
Ενίσχυση: Αύξηση της έντασης του ήχου υψηλής συχνότητας για
καλύτερη εμπειρία ακρόασης από άτομα με εξασθενημένη ακοή.
Τόνος χρώματος (Ψυχρός / Τυπικό / Θερμός1 / Θερμός2)
✎
■
Αυτόματο
Φίλ. θορύβου MPEG
✎
Οι επιλογές Θερμός1 ή Θερμός2 θα απενεργοποιούνται
όταν η λειτουργία εικόνας είναι Δυναμική.
Οι ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν και να
αποθηκευτούν για κάθε εξωτερική συσκευή συνδεδεμένη
σε μια είσοδο στην τηλεόραση LED.
Ψηφ. φίλτρο θορύβου (Απενερ. / Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό
/ Αυτόματο / Αυτόμ.απεικόν.): Εάν το σήμα μετάδοσης
που λαμβάνει η τηλεόραση LED είναι αδύναμο, μπορείτε να
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ψηφ. φίλτρο θορύβου για
να μειώσετε τυχόν παράσιτα και είδωλα που ενδέχεται να
εμφανιστούν στην οθόνη.
✎
Όταν το σήμα είναι αδύναμο, δοκιμάστε άλλες επιλογές
έως ότου επιτύχετε την εμφάνιση της καλύτερης εικόνας.
Αυτόμ.απεικόν.: Κατά την αλλαγή αναλογικών καναλιών,
προβάλλεται η ισχύς του σήματος.
Διατίθεται μόνο για τα αναλογικά κανάλια.
✎
✎
Όταν η γραμμή είναι πράσινη, αυτό σημαίνει ότι το σήμα
είναι το καλύτερο δυνατό.
■
Φίλ. θορύβου MPEG (Απενερ. / Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό /
Αυτόματο / Αυτόμ.απεικόν.): Μειώνεται ο θόρυβος MPEG για
καλύτερη ποιότητα εικόνας.
■
Mαύρo HDMI (Χαμηλό / Κανονικό): Επιλογή επιπέδου του
μαύρου χρώματος στην οθόνη για προσαρμογή του βάθους
οθόνης.
✎
■
Διατίθεται μόνο σε λειτουργία HDMI (σήματα RGB).
Λειτουργία ταινίας (Απενερ. / Auto1 / Auto2): Η τηλεόραση
LED ανιχνεύει και επεξεργάζεται αυτόματα σήματα ταινίας από
όλες τις πηγές και προσαρμόζει την εικόνα στη βέλτιστη ποιότητα.
✎
✎
Λειτουργία ήχου t
Τυπικό: Επιλογή κανονικής λειτουργίας ήχου.
Αυτόματο
Λειτουργία ταινίας
MENUm → Ήχος → Λειτουργία ήχου → ENTERE
■
Ψηφ. φίλτρο θορύβου
Mαύρo HDMI
■
Τυπικό
¦ Αλλαγή της προκαθορισμένης λειτουργίας ήχου
✎ Εάν η ρύθμιση Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό
ηχείο, απενεργοποιείται η Λειτουργία ήχου.
¦ Προσαρμογή ρυθμίσεων ήχου
Εφέ ήχου
MENUm → Ήχος → Εφέ ήχου → ENTERE
(μόνο σε τυπική λειτουργία ήχου)
■
SRS TruSurround HD (Απενεργ. / Ενεργ.) t
Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εικονική εμπειρία ήχου surround
5.1 καναλιών μέσω δύο ηχείων, χρησιμοποιώντας τεχνολογία
HRTF (Head Related Transfer Function).
■
SRS TruDialog (Απενεργ. / Ενεργ.)
Αυτή η λειτουργία σάς επιτρέπει να αυξήσετε την ένταση κάποιας
φωνής σε υψηλότερο επίπεδο από τη μουσική υπόκρουση ή τα
ηχητικά εφέ, έτσι ώστε να ακούγονται πιο καθαρά οι διάλογοι.
■
Ισοσταθμιστής
Προσαρμογή λειτουργίας ήχου.
– Ισορροπία L/R: Προσαρμογή της ισορροπίας μεταξύ
του αριστερού και του δεξιού ηχείου.
100 Hz / 300 Hz / 1 kHz / 3 kHz / 10 kHz (Προσαρμογή εύρους
μπάντας): Προσαρμογή επιπέδου συγκεκριμένων συχνοτήτων
εύρους μπάντας.
– Επαναφορά: Επαναφέρει τον ισοσταθμιστή στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Διατίθεται στη λειτουργία TV, HDMI (1080i).
Εάν η οθόνη δεν φαίνεται φυσική, αλλάξτε τη ρύθμιση
στην επιλογή Απενερ. / Auto1 / Auto2 στη Λειτουργία
ταινίας.
Επαναφορά εικόνας (Ναι / Όχι)
Επαναφορά της τρέχουσας κατάστασης της εικόνας στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
Ελληνικά
25
Βασικές δυνατότητες
¦¦ Ηχητικά συστήματα κ.λπ.
MENUm → Ήχος → ENTERE
■■ Συμ. Dolby Digital (Line / RF): Με αυτήν τη λειτουργία μειώνεται
η ανομοιότητα μεταξύ ενός ψηφιακού ήχου dolby και ενός ήχου
φωνής (δηλ. ήχου MPEG, HE-AAC, ήχου ATV).
✎✎ Επιλέξτε Line για δυναμικό ήχο και RF για μείωση της
διαφοράς ανάμεσα στους δυνατούς και ήπιους ήχους
κατά την ακρόαση τη νύχτα.
Επιλογές ήχου μετάδοσης
■■ Γλώσσα ήχου
(μόνο ψηφιακά κανάλια)
Αλλαγή της προεπιλεγμένης τιμής για γλώσσες ήχου.
Η διαθέσιμη γλώσσα ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με
τη μετάδοση.
✎✎
■■ Φορμά ήχου
(μόνο ψηφιακά κανάλια)
Επιλογή φορμά ήχου.
■■ Ακουστ.Περιγρ.
(δεν διατίθεται σε όλες τις τοποθεσίες) (μόνο
ψηφιακά κανάλια)
Με αυτήν τη λειτουργία ελέγχεται η ροή
ήχου για το AD (Ακουστική περιγραφή) που
αποστέλλεται μαζί με το βασικό ήχο από τον
τηλεοπτικό οργανισμό.
Ακουστ.Περιγρ. (Απενερ. / Ενεργ.):
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας ακουστικής περιγραφής.
✎✎
✎✎ Ένταση ήχου: Προσαρμογή της έντασης ήχου της
ακουστικής περιγραφής.
Πρόσθετες ρυθμίσεις
(μόνο ψηφιακά κανάλια)
■■ Επίπεδο ήχου DTV (MPEG / HE-AAC): Με αυτή τη λειτουργία
μπορείτε να μειώσετε την ανομοιότητα ενός σήματος φωνής
(πρόκειται για ένα από τα σήματα που λαμβάνονται στη διάρκεια
μιας ψηφιακής τηλεοπτικής μετάδοσης) σε κάποιο επιθυμητό
επίπεδο.
✎✎ Ανάλογα με τον τύπο του σήματος μετάδοσης, η ρύθμιση
MPEG / HE-AAC μπορεί να προσαρμοστεί μεταξύ -10dB
και 0dB.
✎✎ Για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση ήχου,
προσαρμόστε αντίστοιχα μεταξύ 0 και -10.
■■ Έξοδος SPDIF: Το SPDIF (Sony Philips Digital InterFace)
χρησιμοποιείται για παροχή ψηφιακού ήχου, μειώνοντας τις
παρεμβολές που μεταφέρονται
στα ηχεία και σε διάφορες ψηφιακές συσκευές, όπως το DVD
player.
–– Φορμά ήχου: Μπορείτε να επιλέξετε φορμά εξόδου ψηφιακού
ήχου (SPDIF).
✎✎ Το διαθέσιμο φορμά εξόδου ψηφιακού ήχου (SPDIF)
ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την πηγή εισόδου.
–– Καθυστέρηση ήχου: Διόρθωση προβλημάτων συγχρονισμού
ήχου-βίντεο, κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης ή βίντεο,
και κατά την ακρόαση ψηφιακής εξόδου ήχου με μια εξωτερική
συσκευή, όπως ένας δέκτης AV (0 ms ~ 250 ms).
Δεν διατίθεται για τη σειρά TB300.
✎✎
Line: Ορισμός επιπέδου εξόδου για σήματα υψηλότερα ή
χαμηλότερα από -31dB (αναφορά) είτε σε -20dB είτε σε -31dB.
RF: Ορισμός επιπέδου εξόδου για σήματα υψηλότερα ή
χαμηλότερα από -20dB (αναφορά) είτε σε -10dB είτε σε -20dB.
Ρυθμίσεις ηχείου
■■ Επιλογή ηχείου (Εξωτερικό ηχείο / Ηχείο TV):Ενδέχεται να
παρουσιαστεί το φαινόμενο της ηχώς εξαιτίας της διαφοράς στην
ταχύτητα αποκωδικοποίησης μεταξύ του βασικού ηχείου και του
ηχητικού δέκτη. Σε αυτήν την περίπτωση, ορίστε την τηλεόραση
στη ρύθμιση Εξωτερικό ηχείο.
✎✎ Όταν η ρύθμιση Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε
Εξωτερικό ηχείο, δεν λειτουργούν τα κουμπιά έντασης
ήχου και MUTE και οι ρυθμίσεις ήχου είναι περιορισμένες.
Όταν η ρύθμιση Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Εξωτερικό ηχείο.
xx Ηχείο TV: Απενερ., Εξωτερικό ηχείο: Ενεργ.
Όταν η ρύθμιση Επιλογή ηχείου έχει οριστεί σε Ηχείο TV.
xx Ηχείο TV: Ενεργ., Εξωτερικό ηχείο: Ενεργ.
Εάν δεν υπάρχει σήμα βίντεο, ο ήχος και στα δύο ηχεία
διακόπτεται.
Δεν διατίθεται για τη σειρά TB300.
■■ Αυτόμ. ένταση (Απενερ. / Κανονικό / Νύχτα): Για εξομοίωση
του επιπέδου της έντασης ήχου σε κάθε κανάλι, ορίστε στη
λειτουργία Κανονικό.
✎✎
✎✎
✎✎
✎✎
Νύχτα: Αυτή η λειτουργία παρέχει βελτιωμένη εμπειρία ήχου σε
σύγκριση με τη λειτουργία Κανονικό, χωρίς σχεδόν καθόλου
θόρυβο, ιδιαίτερα χρήσιμη τη νύχτα.
Επαναφορά ήχου (Ναι / Όχι)
Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων ήχου στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες τιμές.
¦¦ Επιλογή της Λειτουργίας ήχου t
Όταν η λειτουργία ορίζεται σε Dual fg, στην οθόνη προβάλλεται η
τρέχουσα λειτουργία ήχου.
Τύπος ήχου
Μονοφωνικό
Stereo
A2 Stereo
Dual
Μονοφωνικό
Stereo
NICAM
Stereo
Dual
Dual f-g
Μονοφωνικό
Stereo ↔ Μονοφωνικό
Dual f ↔ Dual g
Μονοφωνικό
Μονοφωνικό ↔ Stereo
Μονοφωνικό ↔ Dual f
 Dual g 
Προεπιλογή
Αυτόματη
αλλαγή
Dual f
Αυτόματη
αλλαγή
Dual f
✎✎Εάν το σήμα Stereo είναι ασθενές και προκύπτει αυτόματη
αλλαγή, τότε αλλάξτε σε Μονοφωνικό.
✎✎Ενεργοποιείται μόνο σε σήμα στερεοφωνικού ήχου.
✎✎Διατίθεται μόνο όταν η είσοδος Πηγή έχει οριστεί στη ρύθμιση TV.
Ελληνικά
26
Βασικές δυνατότητες
Μενού συστήματος
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του χρονοδιακόπτη
■
¦ Ρύθμιση ώρας
MENUm → Σύστημα → ENTERE
Ενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
Χρονοδ. ενεργ. 1 / Χρονοδ. ενεργ. 2 / Χρονοδ. ενεργ. 3: Υπάρχουν
τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ενεργοποίησης χρονοδιακόπτη. Αρχικά
πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Χρονοδ. ενεργ. 1
Ώρα
■
Ρύθμιση
Ρολόι: Η ρύθμιση του ρολογιού χρησιμεύει για τις διάφορες
λειτουργίες της τηλεόρασης LED.
✎
✎
Ο τρέχων χρόνος θα εμφανίζεται κάθε φορά που πατάτε
το κουμπί INFO.
Εάν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας, πρέπει να
ρυθμίσετε το ρολόι ξανά.
Ελεγχόμενη (Αυτόματο / Χειροκίνητα)
x
Για να οριστεί η ώρα αυτόματα, η κεραία πρέπει να
είναι συνδεδεμένη.
Χειροκίνητα: Η τρέχουσα ώρα ορίζεται με μη αυτόματο
τρόπο.
✎
Ανάλογα με το σταθμό και το σήμα μετάδοσης, η
αυτόματη ρύθμιση ώρας ενδέχεται να μην είναι σωστή.
Σε αυτήν την περίπτωση, ρυθμίστε την ώρα με μη
αυτόματο τρόπο.
Ρύθμιση ώρας: Ορίστε τις ρυθμίσεις ημέρα, το μήνα, το έτος, την
ώρα και τα λεπτά με μη αυτόματο τρόπο.
Διατίθεται μόνο όταν η ρύθμιση Ελεγχόμενη έχει οριστεί
σε Χειροκίνητα.
✎
✎
Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις ημέρα, το μήνα, το
έτος, την ώρα και τα λεπτά απευθείας πατώντας τα
αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
Ζώνη ώρας (Αυτόματο / Χειροκίνητα) (ανάλογα με τη χώρα):
Επιλέξτε τη δική σας ζώνη ώρας.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η λειτουργία
Ελεγχόμενη είναι στη ρύθμιση Αυτόματο.
✎
– GMT(GMT-3:00~GMT-1:00 / GMT /
GMT+1:00~GMT+ 12:00): Ορίζεται η δική σας ζώνη
ώρας.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η
λειτουργία Ζώνη ώρας είναι στη ρύθμιση
Χειροκίνητα.
✎
– DST(Θερινή ώρα) (Απενερ. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση
ή απενεργοποίηση της θερινής ώρας.
Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο όταν η
λειτουργία Ζώνη ώρας είναι στη ρύθμιση
Χειροκίνητα.
■
Χρονοδιακόπτης t: Αυτόματη απενεργοποίηση της
τηλεόρασης LED μετά από μια καθορισμένη χρονική περίοδο.
(30, 60, 90, 120, 150 και 180 λεπτά).
✎
Για ακύρωση του Χρονοδιακόπτη, επιλέξτε Απενερ.
Τρι
Τετ
Πεμ
Παρ
Σαβ
0:00
Ένταση ήχου
20
Πηγή
TV
Κεραία
DTV
Κανάλι
1
Κλείσιμο
�
Επιστροφή
Ρύθμιση: Επιλογή από Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα,
Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα για ρύθμιση ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε
την ημέρα που θέλετε να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
Η ένδειξη c υποδεικνύει την ημερομηνία που έχετε επιλέξει.
✎
Ώρα: Ορίστε την ώρα και τα λεπτά.
Ένταση ήχου: Ορίστε την επιθυμητή ένταση ήχου.
Πηγή: Επιλέξτε την επιθυμητή πηγή εισόδου κατά την αυτόματη
ενεργοποίηση της οθόνης LED. (Η επιλογή USB μπορεί να
ορίζεται μόνο όταν στην τηλεόραση LED είναι συνδεδεμένη μια
συσκευή USB)
Κεραία (όταν η Πηγή έχει οριστεί σε TV): Επιλέξτε ATV ή DTV.
Κανάλι (όταν η Πηγή είναι η TV): Επιλέξτε το επιθυμητό κανάλι.
Μουσική / Φωτογρ. (όταν η Πηγή είναι η συσκευή USB):
Επιλέξτε το φάκελο στη συσκευή USB που περιέχει αρχεία
μουσικής ή φωτογραφιών που θα προβάλλονται κατά την
αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης LED.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
✎
x
x
x
x
✎
Χρήση του χρονοδιακόπτη
Δευ
Ώρα
Αυτόματο: Ορίζεται αυτόματα η τρέχουσα ώρα
χρησιμοποιώντας το χρόνο από ένα ψηφιακό κανάλι.
✎
x
Κυρ
Απενερ.
x
x
Εάν στη συσκευή USB δεν υπάρχει αρχείο μουσικής
ή ο φάκελος που περιέχει το αρχείο μουσικής δεν έχει
επιλεχθεί, η λειτουργία του χρονοδιακόπτη δεν θα
λειτουργεί σωστά.
Όταν στη συσκευή USB υπάρχει μόνο ένα αρχείο
φωτογραφίας, δεν θα αναπαράγεται η παρουσίαση.
Εάν το όνομα του φακέλου είναι πολύ μεγάλο, ο
φάκελος δεν μπορεί να επιλεχθεί.
Για κάθε συσκευή USB που χρησιμοποιείτε, εκχωρείται
ξεχωριστός φάκελος. Κατά τη χρήση περισσότερων
από μίας συσκευής USB του ίδιου τύπου, βεβαιωθείτε
ότι ο φάκελος που εκχωρείται για την κάθε συσκευή
USB έχει διαφορετικά ονόματα.
Κατά τη χρήση του Χρονοδ. ενεργ. συνιστάται να
χρησιμοποιείτε ένα memory stick USB και μια συσκευή
ανάγνωσης πολλών καρτών.
Η λειτουργία Χρονοδ. ενεργ. ενδέχεται να μη
λειτουργεί σε συσκευές USB με ενσωματωμένη
μπαταρία, σε συσκευές αναπαραγωγής MP3 ή σε PMP
συγκεκριμένων κατασκευαστών, επειδή η αναγνώριση
αυτών των συσκευών καθυστερεί.
Ελληνικά
27
Βασικές δυνατότητες
■
Χρονοδ. απενεργ.
Χρονοδ. απενεργ. 1 / Χρονοδ. απενεργ. 2 / Χρονοδ. απενεργ.
3: Υπάρχουν τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις απενεργοποίησης
χρονοδιακόπτη. Αρχικά πρέπει να ρυθμίσετε το ρολόι.
Απενερ.
Δευ
Τρι
Τετ
Πεμ
MENUm → Σύστημα → Λύση Eco → ENTERE
Λύση Eco
Χρονοδ. απενεργ. 1
Ρύθμιση
Κυρ
¦ Οικονομικές λύσεις
Παρ
Ώρα
■
Εξ/ση Ενέργειας (Απενερ. / Χαμηλό / Μεσαίο / Υψηλό
/ Απενεργ.Εικ.)t: Με αυτές τις ρυθμίσεις
προσαρμόζεται η φωτεινότητα της τηλεόρασης LED ώστε να
μειώνεται η κατανάλωση ενέργειας. Εάν επιλέξετε Απενεργ.
Εικ., η οθόνη απενεργοποιείται, αλλά ο ήχος παραμένει
ενεργοποιημένος. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί εκτός από το
κουμπί έντασης ήχου για να ενεργοποιήσετε την οθόνη.
■
Κανένα σήμ. αναμ (Απενερ. / 15 λεπτά / 30 λεπτά / 60 λεπτά):
Για να αποφύγετε την περιττή κατανάλωση ενέργειας, ορίστε το
χρονικό διάστημα στο οποίο θέλετε να παραμένει ενεργοποιημένη
η τηλεόραση LED σε περίπτωση που δεν λαμβάνει σήμα.
Σαβ
0:00
Κλείσιμο
R Επιστροφή
Ρύθμιση: Επιλογή από Απενερ., Μία φορά, Καθημερ., Δε~Πα,
Δε~Σα, Σα~Κυ ή Χειροκίνητα για ρύθμιση ανάλογα με τις
ανάγκες σας. Εάν επιλέξετε Χειροκίνητα, μπορείτε να ορίσετε
την ημέρα που θέλετε να ενεργοποιήσετε το χρονοδιακόπτη.
Η ένδειξη c υποδεικνύει την ημερομηνία που έχετε επιλέξει.
✎
✎
Ώρα: Ορίστε την ώρα και τα λεπτά.
■
¦ Κλείδωμα προγραμμάτων
MENUm → Σύστημα → Ασφάλεια → ENTERE
Ασφάλεια
✎ Η οθόνη καταχώρισης κωδικού PIN εμφανίζεται πριν την οθόνη
ρύθμισης.
✎ Καταχωρίστε τον τετραψήφιο κωδικό PIN, με προεπιλεγμένο
τον κωδικό “0-0-0-0”. Αλλάξτε τον κωδικό PIN
χρησιμοποιώντας την επιλογή Αλλαγή PIN.
■
Κλείδωμα καναλιού (Απενερ. / Ενεργ.): Κλείδωμα καναλιών
στην ενότητα Διαχείριση καναλιών, για την αποτροπή
παρακολούθησης ακατάλληλων προγραμμάτων από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως τα παιδιά.
✎
■
Κλ. διαβαθμ. προγρ. (ανάλογα με τη χώρα): Αποτρέπει
την παρακολούθηση ακατάλληλων προγραμμάτων από μη
εξουσιοδοτημένους χρήστες, όπως τα παιδιά, με τετραψήφιο
κωδικό PIN που ορίζεται από το χρήστη. Εάν το επιλεγμένο
κανάλι είναι κλειδωμένο, θα εμφανίζεται το σύμβολο “\”.
✎
■
Διατίθεται μόνο όταν η είσοδος Πηγή έχει οριστεί στη
ρύθμιση TV.
Τα στοιχεία της ρύθμισης Κλ. διαβαθμ. προγρ.
διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα.
Αλλαγή PIN: Εμφανίζεται η οθόνη Αλλαγή PIN. Επιλέξτε έναν
τυχαίο τετραψήφιο αριθμό για τον κωδικό PIN και καταχωρίστε
τον. Αλλάξτε τον προσωπικό σας αναγνωριστικό αριθμό που
απαιτείται για τη ρύθμιση της τηλεόρασης LED. Καταχωρίστε
ξανά τα ίδια 4 ψηφία. Όταν εμφανιστεί η οθόνη επιβεβαίωσης,
αυτό σημαίνει ότι ο κωδικός PIN έχει καταχωριστεί στη μνήμη.
Η ρύθμιση αυτή είναι απενεργοποιημένη όταν ο υπολογιστείς
βρίσκεται σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
Auto Power Off (Απενερ. / Ενεργ.): Εξοικονόμηση ενέργειας
χάρη στην αυτόματη απενεργοποίηση της τηλεόρασης LED σε
περίπτωση που δεν πραγματοποιείται καμία λειτουργία από το
χρήση σε διάστημα 4 ωρών.
¦ Άλλες δυνατότητες
MENUm → Σύστημα → ENTERE
Γλώσσα
■
■
Γλώσσα μενού: Ορισμός γλώσσας του μενού.
Γλώσσα Teletext: Ορισμός επιθυμητής γλώσσας για το teletext.
✎
■
Τα Αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση σε
περιπτώσεις όπου η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι
διαθέσιμη σε μεταδόσεις.
Προτιμώμενη γλώσσα (Κύριος ήχος / Δευτερεύων ήχος / Κύριος
υπότιτλος / Δευτ. γλώσσα): Επιλογή γλώσσας η οποία θα είναι η
προεπιλεγμένη γλώσσα κατά την επιλογή ενός καναλιού.
Υπότιτλοι
Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε τη
λειτουργία Υπότιτλοι.
■
Υπότιτλοι (Απενερ. / Ενεργ.):
Απενεργοποίηση ή ενεργοποίηση υποτίτλων.
■
Λειτουργία υποτίτλων (Κανονικό / Προβλήματα
ακοής): Ορίζεται η λειτουργία υποτίτλων.
■
Γλώσσα υποτίτλων: Ορίζεται η γλώσσα
υποτίτλων.
✎
✎
Εάν το πρόγραμμα που παρακολουθείτε δεν υποστηρίζει
τη λειτουργία Προβλήματα ακοής, ενεργοποιείται
αυτόματα η λειτουργία Προτιμώμενη έστω κι αν είναι
επιλεγμένη η λειτουργία Προβλήματα ακοής.
Τα Αγγλικά είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση σε
περιπτώσεις όπου η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι
διαθέσιμη σε μεταδόσεις.
Ελληνικά
28
Βασικές δυνατότητες
Ψηφιακό κείμενο (Απενεργοπ. / Ενεργοποίηση)
(Μόνο στο ΗΒ)
Εάν το πρόγραμμα μεταδίδεται με ψηφιακό κείμενο, αυτή η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη.
Χρόνος αυτόμ. προ3στ.
■■ Απενερ. / 2 ώρες / 4 ώρες / 8 ώρες / 10 ώρες: Εάν η οθόνη
παραμένει αδρανής με μια στατική εικόνα για κάποιο χρονικό
διάστημα που ορίζεται από το χρήστη, ενεργοποιείται η
λειτουργία προφύλαξης οθόνης για την αποτροπή δημιουργίας
ειδώλων εικόνας στην οθόνη.
Γενικά
■■
Μέγ. εξοικ. ενέργ. (Απενερ. / Ενεργ.): Απενεργοποιήστε την οθόνη
του υπολογιστή όταν ο υπολογιστής δεν χρησιμοποιείται για ορισμένο
χρονικό διάστημα για να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
■■ Λειτ. παιχ. (Απενερ. / Ενεργ.): Σε περίπτωση σύνδεσης σε
κονσόλα παιχνιδιών, όπως το PlayStation™ ή το Xbox™,
μπορείτε να απολαμβάνετε πιο ρεαλιστική εμπειρία παιχνιδιών
ορίζοντας τη συγκεκριμένη λειτουργία.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Προφυλάξεις και περιορισμοί για τη λειτουργία παιχνιδιών
–– Για την αποσύνδεση της κονσόλας παιχνιδιών και τη
σύνδεση μιας άλλης εξωτερικής συσκευής, ορίστε τη Λειτ.
παιχ. στη ρύθμιση Απενερ. στο μενού ρύθμισης.
–– Εάν στη Λειτ. παιχ. εμφανίσετε το μενού της τηλεόρασης
LED, η οθόνη τρέμει ελαφρώς.
xx Λειτ. παιχ. δεν είναι διαθέσιμη όταν η πηγή εισόδου έχει
οριστεί σε TV ή PC.
xx Μετά τη σύνδεση της κονσόλας παιχνιδιών, ορίστε τη
Λειτ. παιχ. στη ρύθμιση Ενεργ. Δυστυχώς, ενδέχεται να
παρατηρήσετε μειωμένη ποιότητα στην προβολή της εικόνας.
xx Εάν η Λειτ. παιχ. είναι Ενεργ.:
–– Η λειτουργία Εικόνα είναι Τυπικό και η λειτουργία Ήχος
είναι Κινημ. ταινία.
■■ Κλείδωμα οθόνης (Απενερ. / Ενεργ.): Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα
όλων των κουμπιών ταυτόχρονα στον μπροστινό πίνακα. Όταν το
"Κλείδωμα οθόνης" είναι ενεργοποιημένο, δεν λειτουργεί κανένα
από τα πλήκτρα του μπροστινού πίνακα.
■■ Λογότυπο εκκίν. (Απενερ. / Ενεργ.): Προβολή του λογότυπου
Samsung όταν είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση LED.
Κοινή διασύνδεση
■■ Μενού CI: Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο χρήστη την επιλογή
από το μενού που παρέχεται από την CAM. Επιλέξτε το Μενού
CI με βάση το μενού της Κάρτας υπολογιστή.
■■ Πληροφ. Εφαρμογής: Προβολή πληροφοριών στην CAM και
όχι στην υποδοχή CI και στην “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” που τοποθετείται
στην CAM. Μπορείτε να εγκαταστήσετε την CAM ανά πάσα
στιγμή είτε είναι είτε δεν είναι ενεργοποιημένη η τηλεόραση LED.
1. Προμηθευτείτε μια μονάδα CI CAM από τον πλησιέστερο
διανομέα ή τηλεφωνικά.
2. Τοποθετήστε καλά την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” στην υποδοχή CAM με
την κατεύθυνση του βέλους.
3. Τοποθετήστε την CAM με την “ΚΑΡΤΑ CI ή CI+” στην υποδοχή
κοινής διασύνδεσης, με την κατεύθυνση του βέλους, ώστε να
βρίσκεται σε παράλληλη θέση με την υποδοχή.
4. Ελέγξτε εάν μπορείτε να δείτε την εικόνα στο κανάλι με το
κωδικοποιημένο σήμα.
¦¦ Εικόνα σε εικόνα (PIP)
MENUm → Σύστημα → PIP → ENTERE
PIP t
Μπορείτε να παρακολουθείτε ταυτόχρονα τη διάταξη συντονισμού της
τηλεόρασης LED και μια εξωτερική πηγή βίντεο. Το PIP (Εικόνα σε
εικόνα) δεν εκτελείται στην ίδια λειτουργία.
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Για τον ήχο PIP, ανατρέξτε στις οδηγίες για την Επιλογή
ήχου.
xx Εάν απενεργοποιήσετε την τηλεόραση LED κατά την
παρακολούθηση σε λειτουργία PIP, το παράθυρο PIP θα
κλείσει.
xx Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η εικόνα στο παράθυρο PIP
εμφανίζεται ελαφρώς μη φυσιολογική όταν χρησιμοποιείτε
την κύρια οθόνη για την προβολή παιχνιδιών ή karaoke.
xx Όσο το Κλ. διαβαθμ. προγρ. είναι ενεργοποιημένο, δεν
μπορεί να χρησιμοποιείται η λειτουργία PIP.
xx Ρυθμίσεις PIP
Κύρια εικόνα
HDMI, HDMI(PC), Component, PC
Δευτερεύουσα
εικόνα
TV
■■ PIP (Απενερ. / Ενεργ.): Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
λειτουργίας PIP.
■■ Κανάλι: Επιλογή καναλιού από τη δευτερεύουσα οθόνη.
■■ Μέγεθος (Õ / Ã): Επιλογή μεγέθους για τη δευτερεύουσα
εικόνα.
■■ Θέση (à / – / — / œ): Επιλογή θέσης για τη
δευτερεύουσα εικόνα.
■■ Επιλογή ήχου (Κύριο / Δευτερεύουσα): Στη λειτουργία
PIP μπορείτε να επιλέξετε τον επιθυμητό ήχο (Κύριο /
Δευτερεύουσα).
¦¦ DivX® Video κατά απαίτηση
Προβολή του κωδικού εγγραφής που έχει πιστοποιηθεί για την
τηλεόραση. Εάν συνδεθείτε στην τοποθεσία web DivX και εγγραφείτε,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αρχείου δήλωσης VOD. Η
δήλωση θα ολοκληρωθεί με την αναπαραγωγή της δήλωσης VOD
χρησιμοποιώντας περιεχόμενα μέσων.
✎✎Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το DivX® VOD,
μεταβείτε στη διεύθυνση “http://vod.divx.com”.
Ελληνικά
29
Βασικές δυνατότητες
Μενού υποστήριξης
MENUm → Υποστήριξη → ENTERE
Αυτοδιάγνωση
✎✎Για την Αυτοδιάγνωση ενδέχεται να απαιτηθούν ορισμένα
δευτερόλεπτα. Πρόκειται για κανονική διαδικασία της τηλεόρασης LED
■■ Δοκιμή εικόνας (Ναι / Όχι): Προορίζεται για τον έλεγχο
προβλημάτων της εικόνας.
Ναι: Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο δεν εμφανίζεται ή παρουσιάζει
θόρυβο, επιλέξτε Ναι. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την
τηλεόραση LED. Επικοινωνήστε με το Τηλεφωνικό κέντρο της
Samsung για βοήθεια.
Όχι: Εάν το δοκιμαστικό μοτίβο προβάλλεται σωστά, επιλέξτε
Όχι. Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με τον εξωτερικό
εξοπλισμό. Ελέγξτε τις συνδέσεις. Εάν το πρόβλημα παραμένει,
ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της εξωτερικής συσκευής.
■■ Δοκιμή ήχου (Ναι / Όχι): Χρησιμοποιήστε τον ενσωματωμένο
μελωδικό ήχο για να ελέγξετε τα προβλήματα του ήχου.
Ναι: Εάν, κατά τον έλεγχο του ήχου, ο ήχος ακούγεται μόνο από
το ένα ηχείο ή δεν ακούγεται καθόλου, επιλέξτε Ναι. Ενδέχεται να
υπάρχει πρόβλημα με την τηλεόραση LED. Επικοινωνήστε με το
Τηλεφωνικό κέντρο της Samsung για βοήθεια.
Όχι: Εάν ακούγεται ο ήχος από τα ηχεία, επιλέξτε Όχι. Ενδέχεται
να υπάρχει πρόβλημα με τον εξωτερικό εξοπλισμό. Ελέγξτε τις
συνδέσεις. Εάν το πρόβλημα παραμένει, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήσης της εξωτερικής συσκευής.
Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης
■■ Μέσω USB:
Πλευρά τηλεόρασης
Τοποθετήστε μια
μονάδα USB που
περιέχει το αρχείο
Μονάδα USB
αναβάθμισης του
υλικολογισμικού
το οποίο λήφθηκε από την τοποθεσία “www.samsung.com” στην
τηλεόραση. Φροντίστε να μην αποσυνδέσετε την τροφοδοσία
ή να μην αφαιρέσετε τη μονάδα USB έως ότου ολοκληρωθούν
οι εγκαταστάσεις. Η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί και θα
ενεργοποιηθεί αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αναβάθμισης
του υλικολογισμικού. Όταν αναβαθμίζεται το λογισμικό, οι
ρυθμίσεις εικόνας και ήχου που ορίσατε θα επιτρέψουν στις
προεπιλεγμένες τιμές τους. Συνιστάται να σημειώσετε τις
ρυθμίσεις ώστε να μπορείτε να τις επαναφέρετε εύκολα μετά την
αναβάθμιση.
■■ Μέσω εκπομπής: Αναβάθμιση του λογισμικού μέσω σήματος
μετάδοσης.
✎✎ Εάν η λειτουργία επιλεχθεί κατά τη διάρκεια μετάδοσης
του λογισμικού, η αναζήτηση και η λήψη του λογισμικού
πραγματοποιείται αυτόματα.
✎✎ Ο χρόνος που απαιτείται για τη λήψη του λογισμικού
καθορίζεται από την κατάσταση του σήματος.
■■ Εναλλακτικό λογισμικό: Αντικαταστήστε το τρέχον λογισμικό με
το εναλλακτικό.
■■ Επαναφορά: Επαναφορά όλων των ρυθμίσεων στις
προεπιλεγμένες τιμές εκτός από τις ρυθμίσεις του δικτύου.
■■ Αναβ. σε κατ. αναμονής (Απενερ. / 1 ώρα αργότερα / 2
ώρες αργότερα / 00:00 / 02:00 / 12:00 / 14:00): Η μη αυτόματη
αναβάθμιση θα εκτελεστεί αυτόματα κατά την επιλεγμένη ώρα.
Καθώς η τροφοδοσία της μονάδας ενεργοποιείται εσωτερικά,
η οθόνη ενδέχεται να ενεργοποιηθεί ελαφρώς για το προϊόν
LED. Αυτό το φαινόμενο ενδέχεται να συνεχίζεται για διάστημα
μεγαλύτερο από 1 ώρα έως ότου ολοκληρωθεί η αναβάθμιση του
λογισμικού.
Αναβάθμιση Λογισμικού
Επικοινωνήστε με τη Samsung
■■ Πληροφορίες σήματος: (μόνο ψηφιακά κανάλια) Η ποιότητα
λήψης του καναλιού HD είναι είτε τέλεια είτε τα κανάλια δεν είναι
διαθέσιμα. Προσαρμόστε την κεραία για να ενισχύσετε το σήμα.
Η Αναβάθμιση Λογισμικού μπορεί να εκτελεστεί μέσω ενός σήματος
μετάδοσης ή μέσω της λήψης της τελευταίας έκδοσης του υλικολογισμικού
από την τοποθεσία “www.samsung.com” σε μια συσκευή μνήμης USB.
Τρέχουσα έκδοση: το λογισμικό που είναι ήδη εγκατεστημένο στην
τηλεόραση LED.
✎✎Η έκδοση του λογισμικού αναπαριστάται με τη μορφή “Έτος/
Μήνας/Ημέρα_Έκδοση”.
Αναβάθμιση Λογισμικού
Προβάλετε αυτά τα στοιχεία σε περίπτωση που η τηλεόραση LED δεν
λειτουργεί σωστά ή όταν θέλετε να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση του
λογισμικού. Σε αυτήν την ενότητα μπορείτε να βρείτε στοιχεία σχετικά
με τα τηλεφωνικά μας κέντρα και τον τρόπο λήψης προϊόντων και
λογισμικού.
Αρ. σελ. περιεχομ
Μπορείτε να απολαμβάνετε χρήσιμο και ποικίλο περιεχόμενο.
Μέσω USB
Μέσω εκπομπής
Εναλλακτικό λογισμικό
Αναβ. σε κατ. αναμονής
2 ώρες αργότερα
Ελληνικά
30
Δυνατότητες για προχωρημένους
Χρήση του Media Play
Media Play / Βίντεο /
Απολαύστε αρχεία βίντεο, φωτογραφιών και μουσικής που είναι
αποθηκευμένα σε συσκευή κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC)
USB.
Cruzer Blade
3,23 GB ελεύθερος χώρος / 3,55 GB
Βίντεο
1. Πατήσετε το κουμπί CONTENT.
2. Πατήστε το κουμπί l / r για να επιλέξετε το μενού που θέλετε
(Media Play) και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί ENTERE.
Φωτογραφίες
Μουσική
CONTENT → Media Play → ENTERE
R Επιστροφή
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
¦ Σύνδεση συσκευής USB
1.
Ενεργοποιήστε την τηλεόραση.
2.
Συνδέστε μια συσκευή USB που περιέχει αρχεία φωτογραφιών και μουσικής στην υποδοχή
USB στο πλάι της τηλεόρασης.
3.
Όταν συνδεθεί η συσκευή USB στην τηλεόραση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.
Τότε μπορείτε να επιλέξετε συνδεδεμένη συσκευή.
Πλευρά τηλεόρασης
Μονάδα USB
✎ Ενδέχεται να μη λειτουργήσει σωστά με αρχεία πολυμέσων χωρίς άδεια χρήσης.
✎ Τι πρέπει να ξέρετε πριν χρησιμοποιήσετε το Media Play.
x
x
x
x
Το MTP (Πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων) δεν υποστηρίζεται.
x
x
Δεν υποστηρίζεται δυνατότητα USB (σκληρού δίσκου).
x
x
x
x
x
Μην αποσυνδέσετε τη συσκευή USB ενώ πραγματοποιείται φόρτωση.
x
x
Εάν έχουν συνδεθεί περισσότερες από 2 συσκευές PTP, μπορείτε να χρησιμοποιείτε μία κάθε φορά.
x
Εάν εμφανιστεί μήνυμα ειδοποίησης υπερβολικά υψηλής ισχύος κατά τη σύνδεση ή τη χρήση συσκευής USB, η συσκευή μπορεί να
μην αναγνωρίζεται ή να μην λειτουργεί σωστά.
Το σύστημα αρχείων υποστηρίζει FAT16, FAT32 και NTFS.
Ορισμένοι τύποι ψηφιακής κάμερας και συσκευών ήχου USB ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με αυτήν την τηλεόραση.
Το Media Play υποστηρίζει μόνο συσκευές κλάσης μαζικής αποθήκευσης (MSC) USB. Οι συσκευές MSC προορίζονται αποκλειστικά
για μαζική αποθήκευση. Παραδείγματα συσκευών MSC είναι οι μονάδες thumb, οι συσκευές ανάγνωσης καρτών flash και οι σκληροί
δίσκοι USB (οι διανομείς USB δεν υποστηρίζονται). Οι συσκευές θα πρέπει να συνδέονται απευθείας στη θύρα USB της τηλεόρασης.
Πριν από τη σύνδεση της συσκευής στην τηλεόραση, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των αρχείων σας για να τα προστατέψετε
από καταστροφή ή απώλεια δεδομένων. Η SAMSUNG δεν ευθύνεται για την καταστροφή αρχείων δεδομένων ή απώλεια δεδομένων.
Όσο υψηλότερη είναι η ανάλυση της εικόνας, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να εμφανιστεί στην οθόνη.
Η μέγιστη υποστηριζόμενη ανάλυση JPEG είναι 15360 x 8640 pixel.
Για μη υποστηριζόμενα ή κατεστραμμένα αρχεία, εμφανίζεται το μήνυμα “Not Supported File Format”.
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3 με DRM που έχετε λάβει από τοποθεσία με χρέωση. Η Διαχείριση δικαιωμάτων
ψηφιακού περιεχομένου (DRM) είναι μια τεχνολογία που υποστηρίζει τη δημιουργία, τη διανομή και τη διαχείριση του περιεχομένου με
ολοκληρωμένο και περιεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των υπηρεσιών
παροχής περιεχομένου, την αποτροπή παράνομης αντιγραφής περιεχομένου καθώς και τη διαχείριση των χρεώσεων και των
διακανονισμών.
Εάν έχουν συνδεθεί περισσότερες από δύο συσκευές MSC, κάποιες από αυτές μπορεί να μην αναγνωρίζονται. Συσκευή USB που
απαιτεί υψηλή ισχύ (περισσότερα από 500mA ή 5V) ενδέχεται να μην υποστηρίζεται.
Ελληνικά
31
Δυνατότητες για προχωρημένους
x
x
Εάν δεν έχει οριστεί ώρα στην επιλογή Χρόνος αυτόμ. προστ. της τηλεόρασης, θα τεθεί σε λειτουργία η προφύλαξη οθόνης.
x
Εάν χρησιμοποιείται καλώδιο επέκτασης USB, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναγνώριση της συσκευής USB ή η ανάγνωση των
αρχείων στη συσκευή.
x
Εάν δεν αναγνωρίζεται κάποια συσκευή USB που είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση, η λίστα των αρχείων στη συσκευή έχει
καταστραφεί ή δεν πραγματοποιείται αναπαραγωγή αρχείου της λίστας, συνδέστε τη συσκευή USB στον υπολογιστή, διαμορφώστε τη
συσκευή και ελέγξτε τη σύνδεση.
x
Η λειτουργία Media Play υποστηρίζει μόνο μορφή διαδοχικών jpeg.
Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ορισμένων εξωτερικών σκληρών δίσκων μπορεί να τεθεί αυτόματα σε λειτουργία κατά τη
σύνδεση σε τηλεόραση.
¦ Προβολή στην οθόνη
Μετακινηθείτε στο αρχείο που θέλετε χρησιμοποιώντας τα κουμπιά u / d / l / r και πατήστε το κουμπί ENTERE. Πραγματοποιείται
αναπαραγωγή του αρχείου. Η οθόνη Media Play ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο εισόδου στην οθόνη.
Πληροφορίες:
Εμφανίζει το επιλεγμένο
περιεχόμενο κατηγορία
(Μουσική, για παράδειγμα),
συσκευή
(μονάδα USB, για παράδειγμα),
όνομα φακέλου/αρχείου και σελίδα.
Media Play / Βίντεο /
Επάνω φάκελος
2/8
Cruzer.../Video_02.AVI
Video_01
1 Ιαν. 2012
Video_02
Video_03
1 Ιαν. 2012
1 Ιαν. 2012
Video_04
Video_05
1 Ιαν. 2012
1 Ιαν. 2012
Video_06
Video_07
1 Ιαν. 2012
1 Ιαν. 2012
Video_02.AVI
1 Ιαν. 2012
17,6 εκ.
Εμφανίζει τις πληροφορίες
του επιλεγμένου αρχείου.
Video_08
Λειτουργία περιεχομένων:
Μπορείτε να επιλέξετε την
κατηγορία περιεχομένου που θέλετε.
1 Ιαν. 2012
�µ Μετ. σελίδ E Αναπαρ. T Εργαλεία R Επιστροφή
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Κουμπιά λειτουργιών
• � Επιστρέφει στην προηγούμενη σελίδα. Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Μουσική.
• µ Μετάβαση στην επόμενη σελίδα. Διατίθεται μόνο στη λειτουργία Μουσική.
• E Αναπαρ.: Αναπαραγωγή του αρχείου πολυμέσων.
• T Εργαλεία: Εμφάνιση του μενού επιλογών.
• R Επιστροφή: Μετακίνηση στο προηγούμενο βήμα.
Ελληνικά
32
Δυνατότητες για προχωρημένους
Βίντεο
Αναπαραγωγή βίντεο
1.
2.
Πατήστε το κουμπί l / r / u / d για να επιλέξετε το βίντεο που
θέλετε από τη λίστα αρχείων.
Πατήστε το κουμπί ENTERE ή το κουμπί ∂ (Αναπαραγωγής).
x
Το όνομα του επιλεγμένου αρχείου εμφανίζεται στην επάνω
πλευρά με το χρόνο αναπαραγωγής του.
x
Εάν οι πληροφορίες του χρόνου του βίντεο δεν είναι γνωστές, δεν
εμφανίζεται η ώρα αναπαραγωγής και η γραμμή προόδου.
x
Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής βίντεο, μπορείτε να
πραγματοποιήσετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας το κουμπί l και r.
x
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα κουμπιά π (Επαναφοράς) και
µ (Γρήγορης προώθησης) κατά την αναπαραγωγή.
✎
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Στη λειτουργία αυτή, μπορείτε να απολαύσετε αποσπάσματα
ταινιών που περιέχονται σε ένα παιχνίδι, αλλά δεν μπορείτε
να παίξετε το παιχνίδι.
Υποστηριζόμενες μορφές υποτίτλων
– Εξωτερικοί
Όνομα
Επέκταση
MPEG-4 Timed text
.ttxt
SAMI
.smi
SubRip
.srt
SubViewer
.sub
Micro DVD
.sub ή .txt
SubStation Alpha
.ssa
Advanced SubStation Alpha
.ass
Powerdivx
.psb
Όνομα
Κοντέινερ
– Ενσωματωμένοι
Xsub
AVI
SubStation Alpha
MKV
Advanced SubStation Alpha
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
Ελληνικά
33
Δυνατότητες για προχωρημένους
Υποστηριζόμενες μορφές βίντεο
Επέκταση
Αποκωδικοποιητής
Κοντέινερ
αρχείου
βίντεο
Ανάλυση
Ρυθμός
καρέ (fps)
Ρυθμός
μετάδοσης
bit (Mbps)
DivX 3.11 / 4.x / 5.1
/ 6.0
Σχόλια
Αποκωδικοποιητής
ήχου
Δεν υποστηρίζεται GMC
MPEG4 SP / ASP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.m2ts
*.mts
*.divx
H.264 BP / MP / HP 1920 x 1080
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
VRO
VOB
PS
TS
20 [40]
Δεν περιλαμβάνονται FMO /
ASO / RS
Υποστήριξη BP / MP / HP
Level 4.1
Profile3, περιορίζεται στην
ανάλυση SD
H.263
30
JPEG κίνησης
640 x 480
10
Window Media
Video v9
1920 x 1080
20 [40]
Υποστήριξη VC1 SP / MP /A
P L3, δεν υποστηρίζεται L4
Simple Profile Medium Level
Main Profile High Level
Advanced Profile Level 3
Υποστήριξη WMV9
MPEG2
High Profile High Level
MPEG1
MPEG-1 εκτός από
D-picture
AC3
LPCM
ADMPCM(IMA,
MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Vorbis
Ελληνικά
34
Δυνατότητες για προχωρημένους
Άλλοι περιορισμοί
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
x
x
Εάν υπάρχουν προβλήματα με το περιεχόμενο ενός αποκωδικοποιητή, ο αποκωδικοποιητής δεν θα υποστηρίζεται.
x
Ο ήχος ή το βίντεο ενδέχεται να μη λειτουργούν εάν τα περιεχόμενα έχουν έναν τυπικό ρυθμό μετάδοσης bit/ρυθμό καρέ μεγαλύτερο
από την συμβατή τιμή Καρέ/δευτ που αναφέρεται στον παραπάνω πίνακα.
x
x
Εάν ο Index Table βρίσκεται σε κατάσταση σφάλματος, η λειτουργία Seek (Jump) δεν υποστηρίζεται.
Εάν οι πληροφορίες για ένα κοντέινερ είναι εσφαλμένες και το αρχείο έχει σφάλμα, το κοντέινερ δεν θα έχει δυνατότητα σωστής
αναπαραγωγής.
Ενδέχεται να αντιμετωπίσετε επιβράδυνση αρχείων κατά την αναπαραγωγή βίντεο μέσω σύνδεσης δικτύου.
Όνομα
x
x
x
x
Μορφή
x
x
Υποστηρίζει έως H.264, Επίπεδο 4.1
Δεν υποστηρίζονται H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP /
MP / AP L4 και AVCHD.
MPEG4 SP, ASP:
– Χαμηλότερη από 1.280 x 720: 60 καρέ μεγ.
– Υψηλότερη από 1.280 x 720: 30 καρέ μεγ.
Δεν υποστηρίζεται πάνω από GMC 2.
x
Υποστηρίζει έως WMA 7, 8, 9, STD
Το WMA 9 PRO δεν υποστηρίζει πολυκαναλικό ήχο που
να υπερβαίνει τα 2 κανάλια ή ήχο χωρίς απώλεια.
Δεν υποστηρίζεται μονοφωνικός ρυθμός δειγματοληψίας
22.050 Hz WMA.
Φωτογραφίες
Προβολή φωτογραφίας (ή παρουσίασης)
1.
Πατήστε το κουμπί u / d / l / r για να επιλέξετε τη φωτογραφία
που θέλετε από τη λίστα αρχείων.
2.
Πατήστε το κουμπί ENTERE.
Media Play / Φωτογραφίες /
– Όταν εμφανιστεί μια επιλεγμένη φωτογραφία, πατήστε το
κουμπί ENTERE για να ξεκινήσετε την παρουσίαση.
– Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, όλα τα αρχεία στη λίστα
αρχείων θα εμφανίζονται με τη σειρά.
Επάνω φάκελος
7 / 1000
Cruzer... / Φωτογραφίες / 0801181... .JPG
0801181247070.JPG
1 Ιαν. 2012
663,0 εκ.
1920 x 1080
✎ Η αναπαραγωγή αρχείων μουσικής μπορεί να πραγματοποιηθεί
αυτόματα κατά τη διάρκεια της παρουσίασης εάν η επιλογή Μουσ.
υπόκρουση έχει οριστεί σε Ενεργ.
✎ Δεν είναι δυνατή η αλλαγή της επιλογής Μουσ. υπόκρουση μέχρι
�µ Μετ. σελίδ E Αναπαρ. T Εργαλεία R Επιστροφή
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
να ολοκληρωθεί η φόρτωση του BGM.
Υποστηριζόμενες μορφές εικόνας
Επέκταση αρχείου
Μορφή
Ανάλυση
*.jpg
JPEG
15360 x 8640
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
Ελληνικά
35
Δυνατότητες για προχωρημένους
Μουσική
Αναπαραγωγή μουσικής
1.
2.
Πατήστε το κουμπί u / d για να επιλέξετε τη Μουσική που θέλετε
από τη λίστα αρχείων.
Media Play / Μουσική /
Πατήστε το κουμπί ENTERE.
✎ Εμφανίζονται μόνο τα αρχεία με αυτή την επέκταση αρχείου
στην παρακάτω λίστα υποστηριζόμενων μορφών μουσικής. Δεν
εμφανίζονται άλλες επεκτάσεις αρχείων ακόμη κι αν αποθηκευτούν
στην ίδια συσκευή USB.
✎ Εάν ο ήχος δεν είναι κανονικός κατά την αναπαραγωγή αρχείων
MP3, προσαρμόστε την επιλογή Ισοσταθμιστής στο μενού Ήχος.
(Ένα αρχείο MP3 με διαμόρφωση υψηλότερη από την κανονική
μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα ήχου.)
Cruzer... / Μουσική / Music_01.mp3
Επάνω φάκελος
Music_01
Τραγουδιστής 1
Music_02
Τραγουδιστής 2
Music_03
Τραγουδιστής 3
Music_04
Τραγουδιστής 4
Music_05
Τραγουδιστής 5
Music_06
Τραγουδιστής 6
Music_07
Τραγουδιστής 7
Music_08
Τραγουδιστής 8
Music_09
Τραγουδιστής 9
Music_01
Τραγουδιστής 1
2003
Fallen
Άλλο
2:36 / 5:00
b{ Μετ. σελίδ EΑναπαρ. T Εργαλεία R Επιστροφή
•
Η προβαλλόμενη εικόνα ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με το μοντέλο.
Αναπαραγωγή επιλεγμένης μουσικής
1.
2.
3.
Πατήστε το κουμπί TOOLST και επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ..
Επιλέξτε την επιθυμητή μουσική.
✎
Εμφανίζεται η ένδειξη c στα αριστερά των επιλεγμένων αρχείων.
Πατήστε το κουμπί TOOLST και επιλέξτε Αναπ. επιλεγμ..
✎
Μπορείτε να επιλέξετε ή να καταργήσετε την επιλογή όλων των αρχείων μουσικής πατώντας Επιλογή Όλων / Ακύρωση επιλογής
όλων.
Υποστηριζόμενες μορφές μουσικής
Επέκταση αρχείου
Τύπος
Codec
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a
*.mpa
*.aac
*.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
*.ogg
OGG
Vorbis
*.wma
WMA
WMA
Ελληνικά
36
Δυνατότητες για προχωρημένους
¦¦ Media Play - Πρόσθετες λειτουργίες
Μενού επιλογής αναπαραγωγής βίντεο/φωτογραφιών/μουσικής
Πατήστε το κουμπί TOOLST για να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες.
Κατηγορία
Λειτουργίες
Βίντεο
Φωτογραφίες
Μουσική
Λειτουργία τυχαίας σειράς
Μπορείτε να αναπαράγετε μουσική σε τυχαία σειρά.
Λειτ. επανάληψης
Μπορείτε να επαναλαμβάνετε την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων.
>
Λειτουργία εικόνας
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση της εικόνας.
>
>
Λειτουργία ήχου
Μπορείτε να προσαρμόσετε τη ρύθμιση του ήχου.
>
>
Έναρξη παρουσίασης /
Διακοπή παρουσίασης
Μπορείτε να ξεκινήσετε ή να διακόψετε μια παρουσίαση.
Ταχύτ. προβολής
Μπορείτε να επιλέξετε την ταχύτητα προβολής κατά τη διάρκεια της
παρουσίασης.
>
Μουσ. υπόκρουση
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη μουσική υπόκρουση ενώ
παρακολουθείτε μια παρουσίαση.
>
Ρύθμιση μουσικής
υπόκρουσης
Μπορείτε να επιλέξετε μουσική υπόκρουση ενώ παρακολουθείτε μια
παρουσίαση.
>
Ζουμ
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ζουμ στις εικόνες σε λειτουργία πλήρους
οθόνης.
>
Περιστροφή
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιστροφή των εικόνων σε λειτουργία
πλήρους οθόνης.
>
Πληροφορίες
Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με το αρχείο που
αναπαράγεται.
>
>
>
Αναπ. επιλεγμ.
Μπορείτε να αναπαράγετε τα στοιχεία που επιλέξατε.
>
>
>
Αναζήτ. τίτλου
Μπορείτε να μετακινηθείτε απευθείας σε άλλον τίτλο.
>
Αναζήτ. χρον.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στην ταινία χρησιμοποιώντας τα
κουμπιά l και r σε διαστήματα του 1 λεπτού.
>
Μέγεθος εικόνας
Μπορείτε να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικόνας σύμφωνα με τις
προτιμήσεις σας.
>
Υπότιτλοι
Μπορείτε να ορίσετε τη λειτουργία υπότιτλων σε Ενεργ. / Απενερ..
>
Ρυθμίσεις υποτίτλων
Αναπαραγωγή αρχείου βίντεο με εμφάνιση υπότιτλων. Η επιλογή είναι διαθέσιμη
μόνο εάν το όνομα του αρχείου υπότιτλων ταιριάζει με το όνομα του αρχείου
βίντεο.
>
Γλώσσα ήχου
Προβολή βίντεο σε μια υποστηριζόμενη γλώσσα της επιλογής σας. Η επιλογή
είναι διαθέσιμη μόνο κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο τύπου ροής
που υποστηρίζει πολλαπλές μορφές ήχου.
>
>
>
>
>
Ελληνικά
37
Άλλες πληροφορίες
Δυνατότητα teletext αναλογικών καναλιών
Η σελίδα ευρετηρίου της υπηρεσίας teletext παρέχει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης της. Για τη σωστή προβολή των πληροφοριών
teletext,
η λήψη του καναλιού πρέπει να είναι σταθερή. Διαφορετικά, μπορεί να λείπουν πληροφορίες ή να μην προβάλλονται ορισμένες σελίδες.
✎✎Μπορείτε να αλλάξετε τις σελίδες teletext πατώντας τα αριθμητικά κουμπιά του τηλεχειριστηρίου.
1 / (ενεργοποίηση/παράλληλη
λειτουργία/απενεργοποίηση teletext):
Ενεργοποίηση της λειτουργίας teletext
για το τρέχον κανάλι. Πατήστε το
κουμπί δύο φορές για να επικαλύπτει η
λειτουργία teletext την τρέχουσα οθόνη
εκπομπής. Πατήστε το άλλη μία φορά
για έξοδο από τη λειτουργία teletext.
2 8 (αποθήκευση): Αποθήκευση των
σελίδων teletext.
3 6 (ευρετήριο): Προβολή της
σελίδας ευρετηρίου (περιεχόμενα) ανά
πάσα στιγμή κατά την προβολή της
λειτουργίας teletext.
4 4 (μέγεθος): Προβολή της
λειτουργίας teletext στο επάνω μισό
της οθόνης σε διπλάσιο μέγεθος. Για να
μετακινήσετε το κείμενο στο κάτω μισό
της οθόνης, πατήστε ξανά το κουμπί.
Για κανονική προβολή, πατήστε το άλλη
μία φορά.
5 9 (διατήρηση): Διατήρηση της
προβολής της τρέχουσας σελίδας,
σε περίπτωση που υπάρχουν
πολλές δευτερεύουσες σελίδες που
ακολουθούν αυτόματα. Για αναίρεση,
πατήστε ξανά το κουμπί.
6 Έγχρωμα κουμπιά (κόκκινο, πράσινο,
κίτρινο, μπλε): Εάν χρησιμοποιείται το
σύστημα FASTEXT από τον τηλεοπτικό
σταθμό, τα διαφορετικά θέματα μιας
σελίδας teletext θα εμφανίζονται με
χρωματική κωδικοποίηση και θα είναι
δυνατή η επιλογή τους πατώντας τα
έγχρωμα κουμπιά. Πατήστε το χρώμα
που αντιστοιχεί στο θέμα της επιλογής
σας. Θα προβληθεί μια νέα σελίδα με
χρωματική κωδικοποίηση. Τα επιμέρους
στοιχεία μπορούν να επιλεγούν με την
ίδια διαδικασία. Για να προβάλετε την
προηγούμενη ή την επόμενη σελίδα,
πατήστε το αντίστοιχο έγχρωμο κουμπί.
7 0 (λειτουργία): Επιλογή της
λειτουργίας teletext (LIST/FLOF).
Εάν πατηθεί κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας LIST, ενεργοποιείται η
λειτουργία αποθήκευσης σε λίστα. Στη
λειτουργία αποθήκευσης σε λίστα,
μπορείτε να αποθηκεύσετε μια σελίδα
teletext σε λίστα χρησιμοποιώντας το
κουμπί 8 (αποθήκευση).
1
8 1 (δευτερεύουσα σελίδα): Προβολή
της διαθέσιμης δευτερεύουσας σελίδας.
9 2 (σελίδα επάνω): Προβολή της
7
επόμενης σελίδας teletext.
0 3 (σελίδα κάτω): Προβολή της
προηγούμενης σελίδας teletext.
5
(εμφάνιση): Προβολή του κρυφού
!
κειμένου (για παράδειγμα, απαντήσεις
σε κουίζ). Για προβολή της κανονικής
οθόνης, πατήστε ξανά το κουμπί.
@ 7 (άκυρο): Συρρίκνωση της
προβολής της λειτουργίας teletext
8
ώστε να υπερκαλύπτει την τρέχουσα
εκπομπή.
9
2
Τυπική σελίδα teletext
0
3
4
!
Τμήμα
A
B
5
@
C
6
D
E
F
Περιεχόμενα
Επιλεγμένος αριθμός
σελίδας.
Αναγνωριστικό καναλιού
εκπομπής.
Αριθμός τρέχουσας
σελίδας ή ενδείξεις
αναζήτησης.
Ημερομηνία και ώρα.
Κείμενο.
Πληροφορίες κατάστασης.
Πληροφορίες σχετικά με
το FASTEXT.
Ελληνικά
38
Άλλες πληροφορίες
Σύνδεση στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
Προετοιμασία πριν από την εγκατάσταση στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
1. Απενεργοποιήστε το προϊόν και αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
2. Τοποθετήστε ένα μαλακό ύφασμα ή μαξιλάρι σε επίπεδη επιφάνεια για την προστασία της οθόνης και τοποθετήστε το προϊόν με την
πρόσοψη προς τα κάτω.
3. Κρατήστε το κυρίως σώμα του προϊόντος με το χέρι σας. Τραβήξτε το στήριγμα προς την κατεύθυνση του βέλους, όπως υποδεικνύεται στην
εικόνα, για να το αφαιρέσετε.
Σύνδεση στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
1
2
A
3
A
4
A
ΒάσηB επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης
B
Κιτ επιτοίχιας τοποθέτησης/στήριγμα επιτραπέζιας τοποθέτησης (δεν παρέχεται)
[[Προσοχή
Σημαντικό
Για εγκατάσταση του εξαρτήματος στήριξης στον τοίχο, μην χρησιμοποιήσετε βίδες μήκους μεγαλύτερου από 14 χιλ. (L14).
4. Ευθυγραμμίστε το στήριγμα επιτοίχιας/επιτραπέζιας τοποθέτησης με την οθόνη /τηλεόραση LCD και σταθεροποιήστε καλά το στήριγμα
σφίγγοντας τη βίδα.
5. Ευθυγραμμίστε την εγκοπή στην πλευρά του προϊόντος που πρόκειται να συνδεθεί στο στήριγμα με την εγκοπή του στηρίγματος (στήριγμα
επιτραπέζιας τοποθέτησης, στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης ή άλλη βάση) και σταθεροποιήστε καλά το στήριγμα σφίγγοντας τη βίδα.
Ελληνικά
39
Άλλες πληροφορίες
✎✎ΣΗΜΕΙΩΣΗ
xx Εάν χρησιμοποιήσετε βίδες με μήκος μεγαλύτερο από όσο ορίζεται στις τυπικές προδιαγραφές, το εσωτερικό του προϊόντος μπορεί να
υποστεί ζημιά.
xx Για στηρίγματα επιτοίχιας τοποθέτησης που δεν είναι συμβατά με τις τυπικές προδιαγραφές VESA, το μήκος της βίδας ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές.
xx Αποφύγετε τη χρήση βιδών που δεν είναι συμβατές με τις τυπικές προδιαγραφές VESA και αποφύγετε την τοποθέτησή τους με
υπερβολική πίεση. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό από πτώση του προϊόντος. Η Samsung δεν
ευθύνεται για τυχόν ζημιά ή τραυματισμό.
xx Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιά στο προϊόν ή τραυματισμό εξαιτίας της χρήσης στηρίγματος επιτοίχιας/επιτραπέζιας
τοποθέτησης που δεν είναι συμβατό με τις προδιαγραφές ή εξαιτίας τοποθέτησης που δεν πραγματοποιήθηκε από εξουσιοδοτημένο
τεχνικό εγκαταστάσεων.
xx Για την εγκατάσταση του προϊόντος με στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης, προμηθευτείτε ένα στήριγμα που επιτρέπει απόσταση
τουλάχιστον 10 εκ. (3,93 ίντσες) από τον τοίχο.
xx Χρησιμοποιήστε το στήριγμα επιτοίχιας τοποθέτησης σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές.
Αντικλεπτική κλειδαριά Kensington
Η κλειδαριά Kensington δεν παρέχεται από τη Samsung. Είναι μια συσκευή που χρησιμοποιείται
για την ασφάλιση του συστήματος όταν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους. Η εμφάνιση και
η μέθοδος κλειδώματος μπορεί να διαφέρουν από την εικόνα ανάλογα με τον κατασκευαστή. <Πίσω πλευρά τηλεόρασης>
Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο που συνοδεύει την κλειδαριά Kensington για επιπλέον πληροφορίες
σχετικά με την κατάλληλη χρήση.
1
✎✎Εντοπίστε το εικονίδιο "K" στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης LED. Η υποδοχή
Kensington βρίσκεται δίπλα στο εικονίδιο "K".
Για να κλειδώσετε το προϊόν, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
<Προαιρετικά>
1. Τυλίξτε το καλώδιο της κλειδαριάς Kensington γύρω από ένα μεγάλο και σταθερό αντικείμενο,
όπως γραφείο ή καρέκλα.
2. Περάστε το άκρο του καλωδίου με την κλειδαριά που είναι προσαρτημένη μέσα από τη θηλιά
που σχηματίζει το άκρο του καλωδίου κλειδαριάς Kensington.
3. Τοποθετήστε τη συσκευή κλειδώματος στην υποδοχή Kensington του προϊόντος (1).
4. Κλειδώστε την κλειδαριά.
✎✎Αυτές είναι γενικές οδηγίες. Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης που συνοδεύει τη συσκευή κλειδώματος.
✎✎Η συσκευή κλειδώματος πρέπει να αγοραστεί ξεχωριστά.
✎✎Η θέση της υποδοχής Kensington ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης LED.
Ελληνικά
40
Άλλες πληροφορίες
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εάν έχετε απορίες σχετικά με την τηλεόραση LED, ανατρέξτε πρώτα σε αυτήν τη λίστα. Εάν δεν ισχύει καμία από τις συμβουλές αντιμετώπισης
προβλημάτων, επισκεφθείτε την τοποθεσία "www.samsung.com" και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή "Υποστήριξη" ή επικοινωνήστε με το
κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης που αναγράφεται στο οπισθόφυλλο του παρόντος εγχειριδίου.
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Ποιότητα εικόνας
Αρχικά, εκτελέστε τη Δοκιμή εικόνας και επιβεβαιώστε ότι η τηλεόραση LED προβάλλει σωστά τη δοκιμαστική
εικόνα. (μεταβείτε στο MENU - Υποστήριξη - Αυτοδιάγνωση - Δοκιμή εικόνας). Εάν η δοκιμαστική εικόνα
προβάλλεται σωστά στην οθόνη, η χαμηλή ποιότητα εικόνας μπορεί να προκαλείται από την πηγή ή το σήμα.
Η εικόνα της τηλεόρασης LED δεν είναι τόσο
καλή όσο ήταν στο κατάστημα.
•
•
•
•
•
Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: σφάλμα
τετράγωνων τμημάτων, μικρά τμήματα,
κουκκίδες, ορατά pixel
•
•
•
Η ποιότητα των χρωμάτων ή η φωτεινότητα
είναι χαμηλή.
•
•
•
Εάν έχετε αναλογικό καλωδιακό δέκτη/αποκωδικοποιητή, αναβαθμίστε τον σε ψηφιακό αποκωδικοποιητή.
Χρησιμοποιήστε καλώδιο HDMI για απόδοση ποιότητας εικόνας HD (υψηλή ευκρίνεια).
Συνδρομητές καλωδιακής/δορυφορικής τηλεόρασης: Δοκιμάστε να προβάλετε σταθμούς HD από τη λίστα
διαθέσιμων καναλιών.
Σύνδεση με κεραία: Δοκιμάστε να προβάλετε σταθμούς HD μετά την εκτέλεση αυτόματου συντονισμού.
✎✎ Πολλά κανάλια HD προβάλλουν αναβαθμισμένο περιεχόμενο SD (τυπική ευκρίνεια).
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου βίντεο του καλωδιακού δέκτη/αποκωδικοποιητή σε 1080i ή 720p.
Βεβαιωθείτε ότι παρακολουθείτε την τηλεόραση LED από την ελάχιστη συνιστώμενη απόσταση ανάλογα με το
μέγεθος καθώς και την ευκρίνεια του σήματος.
Η συμπίεση περιεχομένων βίντεο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά όταν πρόκειται για
γρήγορη εναλλαγή εικόνων, όπως σε αθλητικές μεταδόσεις και ταινίες δράσης.
Το χαμηλό επίπεδο σήματος ή η χαμηλή ποιότητα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Δεν
πρόκειται για πρόβλημα της τηλεόρασης LED.
Εάν χρησιμοποιούνται κινητά τηλέφωνα κοντά στην τηλεόραση LED (σε απόσταση μέχρι περίπου 1 μ.),
ενδέχεται να παρουσιαστεί θόρυβος στην εικόνα σε αναλογική και ψηφιακή τηλεόραση LED.
Προσαρμόστε τις επιλογές εικόνας στο αντίστοιχο μενού της τηλεόρασης LED. (μεταβείτε στο μενού Λειτ.
εικόνας / Χρώμα / Φωτεινότητα / Ευκρίνεια)
Προσαρμόστε την επιλογή Εξ/ση Ενέργειας στο μενού της τηλεόρασης LED. (μεταβείτε στο MENU - Σύστημα
- Λύση Eco - Εξ/ση Ενέργειας)
Δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά της εικόνας για να δείτε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις εικόνας. (μεταβείτε
στο MENU - Εικόνα - Επαναφορά εικόνας)
Εμφανίζεται μια διακεκομμένη γραμμή στην
άκρη της οθόνης.
•
•
Εάν το μέγεθος εικόνας έχει οριστεί στην επιλογή Σε πλήρη οθόνη, αλλάξτε το σε 16:9.
Αλλάξτε την ανάλυση του καλωδιακού/δορυφορικού δέκτη.
Κατά την αλλαγή καναλιών, η εικόνα "παγώνει",
παραμορφώνεται ή παρουσιάζει καθυστέρηση.
•
Εάν υπάρχει συνδεδεμένος καλωδιακός δέκτης, δοκιμάστε να εκτελέσετε επαναφορά του δέκτη. Συνδέστε ξανά
το καλώδιο AC και περιμένετε να επανεκκινηθεί ο καλωδιακός δέκτης. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει
μέχρι και 20 λεπτά.
Ρυθμίστε την ανάλυση εξόδου του καλωδιακού δέκτη σε 1080i ή 720p.
•
Ποιότητα ήχου
Αρχικά, εκτελέστε τη Δοκιμή ήχου για να επιβεβαιώσετε ότι λειτουργεί κανονικά ο ήχος στην τηλεόραση LED.
(μεταβείτε στο MENU - Υποστήριξη - Αυτοδιάγνωση - Δοκιμή ήχου)
Εάν ο ήχος είναι OK, το πρόβλημα ήχου μπορεί να προκαλείται από την πηγή ή το σήμα.
Δεν υπάρχει ήχος ή ο ήχος είναι πολύ χαμηλός
με την ένταση στο μέγιστο επίπεδο.
•
Ελέγξτε την ένταση ήχου της συσκευής (καλωδιακός/δορυφορικός δέκτης, συσκευή DVD, Blu-ray κ.λπ.) που
είναι συνδεδεμένη με την τηλεόραση LED.
Η εικόνα είναι καλή αλλά δεν ακούγεται ήχος.
•
•
•
Εάν χρησιμοποιείτε καλώδιο DVI προς HDMI, η τηλεόραση LED δεν υποστηρίζει ήχο.
Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή συνδέοντας ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
Εάν η τηλεόραση LED διαθέτει υποδοχή ακουστικών, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν συνδεδεμένα ακουστικά.
Τα ηχεία παράγουν ασυνήθιστο θόρυβο.
•
Για συνδέσεις μέσω κεραίας ή καλωδίου, ελέγξτε την ισχύ του σήματος. Το χαμηλό επίπεδο σήματος μπορεί να
προκαλεί αλλοίωση του ήχου.
Η τηλεόραση LED δεν ενεργοποιείται.
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα και στην τηλεόραση LED.
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα λειτουργεί.
Δοκιμάστε να πατήσετε το κουμπί POWER στην τηλεόραση LED για να βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα
δεν οφείλεται στο τηλεχειριστήριο. Εάν η τηλεόραση LED ενεργοποιείται, ανατρέξτε στην ενότητα "Το
τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί" παρακάτω.
Η τηλεόραση LED απενεργοποιείται αυτόματα.
•
•
Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή Χρονοδιακόπτης έχει οριστεί σε Απενερ. στο μενού Ώρα.
Εάν ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένος με την τηλεόραση LED, ελέγξτε τις ρυθμίσεις τροφοδοσίας του
υπολογιστή.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο AC είναι συνδεδεμένο καλά στην πρίζα και στην τηλεόραση LED.
Κατά την παρακολούθηση τηλεόρασης στην τηλεόραση LED μέσω σύνδεσης με κεραία ή καλώδιο, η
τηλεόραση LED απενεργοποιείται έπειτα από 10 ~ 15 λεπτά, εάν δεν υπάρχει σήμα.
Απουσία εικόνας και βίντεο
•
•
Ελληνικά
41
Άλλες πληροφορίες
Προβλήματα
Δεν υπάρχει εικόνα/βίντεο.
Λύσεις και επεξηγήσεις
•
•
•
•
•
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων (αφαιρέστε και συνδέστε ξανά όλα τα καλώδια που είναι συνδεδεμένα
στην τηλεόραση LED και στις εξωτερικές συσκευές).
Ρυθμίστε τις εξόδους βίντεο των εξωτερικών συσκευών (καλωδιακός δέκτης/αποκωδικοποιητής, συσκευή DVD,
Blu-ray κ.λπ.) ώστε να ταιριάζουν με τις συνδέσεις στις εισόδους της τηλεόρασης LED. Για παράδειγμα, εάν η
έξοδος της εξωτερικής συσκευής είναι HDMI, θα πρέπει να συνδεθεί σε είσοδο HDMI στην τηλεόραση LED.
Βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένες οι συνδεδεμένες συσκευές σας.
Φροντίστε να επιλέξετε τη σωστή πηγή στην τηλεόραση LED πατώντας το κουμπί SOURCE στο
τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης LED.
Επανεκκινήστε τη συνδεδεμένη συσκευή συνδέοντας ξανά το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής.
Σύνδεση RF (καλώδιο/κεραία)
Δεν γίνεται λήψη όλων των καναλιών στην
τηλεόραση LED.
•
•
•
Η εικόνα είναι παραμορφωμένη: σφάλμα
τετράγωνων τμημάτων, μικρά τμήματα,
κουκκίδες, ορατά pixel.
•
•
Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο καλά το καλώδιο της κεραίας.
Δοκιμάστε τη λειτουργία Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση) για να προσθέσετε διαθέσιμα κανάλια στη λίστα καναλιών. Μεταβείτε
στο MENU - Σύστημα - Ρύθμιση (αρχική ρύθμιση) και περιμένετε να αποθηκευτούν όλα τα διαθέσιμα κανάλια.
Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά η κεραία.
Η συμπίεση περιεχομένων βίντεο μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας, ειδικά όταν πρόκειται για
γρήγορη εναλλαγή εικόνων, όπως σε αθλητικές μεταδόσεις και ταινίες δράσης.
Το χαμηλό σήμα μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση της εικόνας. Δεν πρόκειται για πρόβλημα της
τηλεόρασης LED.
Άλλα προβλήματα
Η εικόνα δεν προβάλλεται σε πλήρη οθόνη.
•
•
•
Τα κανάλια HD εμφανίζουν μαύρες ράβδους σε κάθε πλευρά της οθόνης όταν προβάλλεται αναβαθμισμένο
περιεχόμενο SD (4:3).
Οι μαύρες ράβδοι στην πάνω και κάτω πλευρά της οθόνης εμφανίζονται κατά την προβολή ταινιών που έχουν
διαφορετικό λόγο διαστάσεων από την τηλεόραση LED.
Προσαρμόστε το μέγεθος εικόνας στην εξωτερική συσκευή ή την τηλεόραση LED στην επιλογή πλήρους
οθόνης.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
•
•
•
Τοποθετήστε ξανά τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου με τους πόλους (+/–) προς τη σωστή κατεύθυνση.
Καθαρίστε το πλαίσιο μετάδοσης του αισθητήρα στο τηλεχειριστήριο.
Δοκιμάστε να κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο απευθείας προς την τηλεόραση LED από απόσταση 5 ~ 6
ποδιών.
Το τηλεχειριστήριο του καλωδιακού δέκτη/
αποκωδικοποιητή δεν ενεργοποιεί/
απενεργοποιεί την τηλεόραση LED ή δεν
ρυθμίζει την ένταση ήχου.
•
Προγραμματίστε το τηλεχειριστήριο του καλωδιακού δέκτη/αποκωδικοποιητή ώστε να λειτουργεί με την
τηλεόραση LED. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του καλωδιακού δέκτη/αποκωδικοποιητή για τον κωδικό της
τηλεόρασης LED SAMSUNG.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Μη υποστηρ.
λειτουργία”.
•
Ελέγξτε την υποστηριζόμενη ανάλυση της τηλεόρασης LED και προσαρμόστε αντίστοιχα την ανάλυση εξόδου
της εξωτερικής συσκευής.
Η τηλεόραση LED εκπέμπει οσμή πλαστικού.
•
Η οσμή αυτή είναι φυσιολογική και θα εξαφανιστεί με την πάροδο του χρόνου.
Οι Πληροφορίες σήματος της τηλεόρασης
LED δεν είναι διαθέσιμες στο μενού της
δοκιμής Αυτοδιάγνωση.
•
Η συγκεκριμένη λειτουργία διατίθεται μόνο για ψηφιακά κανάλια μέσω κεραίας/RF/ομοαξονικής σύνδεσης.
Η τηλεόραση LED έχει κλίση προς τη δεξιά ή
την αριστερή πλευρά.
•
Αφαιρέστε τη βάση στήριξης από την τηλεόραση LED και συναρμολογήστε την ξανά.
Η συναρμολόγηση της βάσης στήριξης γίνεται
με δυσκολία.
•
Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση LED είναι τοποθετημένη σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν δεν μπορείτε να αφαιρέσετε
τις βίδες από την τηλεόραση LED, χρησιμοποιήστε κατσαβίδι με μαγνήτη.
Το μενού Κανάλι είναι απενεργοποιημένο (μη
διαθέσιμο).
•
Το μενού Κανάλι είναι διαθέσιμο μόνο όταν είναι επιλεγμένη η πηγή της τηλεόραση LED.
Οι ρυθμίσεις σας χάνονται έπειτα από 30
λεπτά ή κάθε φορά που απενεργοποιείται η
τηλεόραση LED.
•
Εάν η τηλεόραση LED βρίσκεται στη λειτουργία Επίδειξη καταστ., θα πραγματοποιείται επαναφορά των
ρυθμίσεων ήχου και εικόνας κάθε 30 λεπτά. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις από τη λειτουργία Επίδειξη καταστ. σε
λειτουργία Οικιακή χρήση κατά τη διαδικασία της λειτουργίας Ρύθμιση (Αρχική ρύθμιση). Πατήστε το κουμπί
SOURCE για να επιλέξετε τη λειτουργία TV και μεταβείτε στις επιλογές MENU → Σύστημα → Ρύθμιση (Αρχική
ρύθμιση) → ENTERE.
Αντιμετωπίζετε περιοδική απώλεια ήχου ή
εικόνας.
•
•
Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων και συνδέστε τα ξανά.
Η απώλεια ήχου ή εικόνας μπορεί να προκαλείται από τη χρήση υπερβολικά δύσκαμπτών ή χοντρών
καλωδίων. Βεβαιωθείτε ότι τα καλώδια είναι αρκετά εύκαμπτα ώστε να είναι και κατάλληλα για μακροχρόνια
χρήση. Σε περίπτωση ανάρτησης της τηλεόρασης LED στον τοίχο, συνιστάται η χρήση καλωδίων με υποδοχές
με κλίση 90 μοιρών.
Παρατηρώντας προσεκτικά το άκρο του
πλαισίου της τηλεόρασης LED βλέπετε μικρά
σωματίδια.
•
Αυτά ανήκουν στη σχεδίαση του προϊόντος και δεν αποτελούν ελάττωμα.
Ελληνικά
42
Άλλες πληροφορίες
Προβλήματα
Λύσεις και επεξηγήσεις
Το μενού PIP δεν είναι διαθέσιμο.
•
Η λειτουργία PIP διατίθεται μόνο όταν χρησιμοποιείται πηγή HDMI.
Απενεργοποιήσατε την τηλεόραση LED πριν
από 45 λεπτά και ενεργοποιήθηκε ξανά.
•
Αυτό είναι φυσιολογικό. Η τηλεόραση LED χρησιμοποιεί αυτόνομα τη λειτουργία OTA (Over The Aerial) για την
αναβάθμιση υλικολογισμικού που λαμβάνεται καθώς εσείς παρακολουθείτε τηλεόραση στην τηλεόραση LED.
Εμφανίζεται το μήνυμα “Κωδικοποιημένο
σήμα” ή “Ασθενές ή καθόλου σήμα”.
•
•
Εάν χρησιμοποιείτε CAM CARD (CI/CI+), ελέγξτε ότι έχει τοποθετηθεί στην υποδοχή κοινής διασύνδεσης.
Εάν εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα, αφαιρέστε την CAM CARD από την τηλεόραση LED και τοποθετήστε
την ξανά στην υποδοχή.
Αντιμετωπίζετε επαναλαμβανόμενα
προβλήματα εικόνας/ήχου.
•
Ελέγξτε και αλλάξτε σήμα/πηγή.
Μεταξύ των ελαστικών επιθεμάτων της βάσης
στήριξης και της επένδυσης ορισμένων
επίπλων μπορεί να δημιουργηθεί αντίδραση.
•
Για να αποτρέψετε μια τέτοια αντίδραση, χρησιμοποιήστε τσόχινα επιθέματα σε κάθε επιφάνεια της τηλεόρασης
LED που βρίσκεται σε άμεση επαφή με τα έπιπλα.
✎ Η οθόνη αποτελείται από δευτερεύοντα pixel τα οποία παράγονται με προηγμένη τεχνολογία. Ωστόσο, ενδέχεται να υπάρχουν ελάχιστα
φωτεινά ή σκοτεινά pixel στην οθόνη. Τα pixel αυτά δεν επηρεάζουν την απόδοση του προϊόντος.
¦ Αποθήκευση και συντήρηση
✎ Εάν έχετε κολλήσει αυτοκόλλητα στην τηλεόραση LED, μετά την αφαίρεσή τους θα αφήσουν υπολείμματα. Καθαρίστε τα πριν
παρακολουθήσετε τηλεόραση στην τηλεόραση LED.
✎ Κατά τον καθαρισμό του περιβλήματος και της οθόνης του προϊόντος μπορεί να δημιουργηθούν γρατζουνιές. Φροντίστε να σκουπίζετε το
περίβλημα και την οθόνη προσεκτικά χρησιμοποιώντας το παρεχόμενο πανί ή ένα μαλακό ύφασμα ώστε να αποφεύγετε τις γρατζουνιές.
Μην ψεκάζετε νερό ή καθαριστικές ουσίες απευθείας πάνω στο
προϊόν. Οποιαδήποτε εισροή υγρού στο εσωτερικό του προϊόντος
μπορεί να προκαλέσει βλάβη, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
Καθαρίστε το προϊόν με μαλακό και ελαφρώς βρεγμένο πανί.
[ ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το ύψος του συμβόλου " A " στη μία πλευρά διαφέρει σε σχέση με
την άλλη πλευρά, προσαρμόστε τα ύψη.
Ελληνικά
43
Άλλες πληροφορίες
¦¦ Άδεια χρήσης
TheaterSound HD, SRS and the
symbol are trademarks of SRS Labs, Inc.
TheaterSound HD technology is incorporated under licence from SRS Labs, Inc.
Κατασκευάζεται κατόπιν άδειας από την εταιρεία Dolby Laboratories. Η ονομασία Dolby και το σύμβολο διπλού D
είναι εμπορικά σήματα της εταιρείας Dolby Laboratories.
2.0 Channel
Manufactured under license under U.S. Patent Nos: 5,956,674; 5,974,380; 6,487,535 &
other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS, the Symbol, & DTS and the
Symbol together are registered trademarks & DTS 2.0 Channel is a trademarks of DTS, Inc.
Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Διατίθενται μόνο στη σειρά TB300)
Manufactured under licence under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380;
5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and
the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+ Digital Out and the DTS logos are
trademarks of DTS, Inc. Product Includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
(Διατίθενται μόνο στη σειρά TB350)
Ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα
Σε περίπτωση χρήσης λογισμικού ανοιχτού κώδικα, η άδεια χρήσης ανοιχτού κώδικα διατίθεται στο μενού του προϊόντος.
Η ειδοποίηση άδειας χρήσης ανοιχτού κώδικα διατίθεται μόνο στα Αγγλικά.
¦¦ WEEE
Ορθή απόρριψη του προϊόντος (απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού)
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής συλλογής)
Η σήμανση αυτή στο προϊόν, στα εξαρτήματα ή στα έντυπα υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα αντίστοιχα ηλεκτρονικά εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής,
ακουστικά, καλώδιο USB) δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου λειτουργίας τους. Για την
αποφυγή ενδεχόμενης επιβάρυνσης του περιβάλλοντος ή της υγείας από μη ελεγχόμενη διάθεση απορριμμάτων, θα πρέπει να διαχωρίζετε
αυτά τα στοιχεία από άλλα είδη απορριμμάτων και να τα ανακυκλώνετε με υπευθυνότητα προκειμένου να προάγετε τη βιώσιμη ανακύκλωση
υλικών πόρων. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με το κατάστημα λιανικής πώλησης από το οποίο προμηθεύτηκαν το προϊόν ή
με τον τοπικό κρατικό φορέα για λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τρόπο απόρριψης των στοιχείων αυτών για οικολογική ανακύκλωση. Οι
επαγγελματίες χρήστες θα πρέπει να επικοινωνούν με τον προμηθευτή τους και να ελέγχουν τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης
αγοράς. Το προϊόν αυτό και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλητα προς απόρριψη.
Ορθή απόρριψη μπαταριών του προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής επιστροφής μπαταριών.)
Η σήμανση αυτή στην μπαταρία, στο εγχειρίδιο ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου λειτουργίας τους. Όπου υπάρχει η σχετική σήμανση, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb
υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία
2006/66. Εάν οι μπαταρίες δεν απορρίπτονται σωστά, οι ουσίες αυτές μπορεί να επιφέρουν βλαβερές συνέπειες για την υγεία ή το περιβάλλον.
Για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της ανακύκλωσης υλικών, θα πρέπει να διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλα είδη
απορριμμάτων και να τις ανακυκλώνετε μέσω του δωρεάν τοπικού συστήματος επιστροφής μπαταριών.
Ελληνικά
44
Άλλες πληροφορίες
Προδιαγραφές
Περιβαλλοντικές
συνθήκες
Λειτουργία
Θερμοκρασία: 10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Υγρασία: 10 % ~ 80 %, χωρίς συμπύκνωση
Αποθήκευση
Θερμοκρασία: -20°C ~ 45°C (-4°F ~ 113°F)
Υγρασία: 5 % ~ 95 %, χωρίς συμπύκνωση
Κλίση
-1°(±2°) ~ 20°(±2°)
Σύστημα τηλεόρασης LED
Αναλογικό: B/G, D/K, L, I (ανάλογα με την επιλογή χώρας)
Ψηφιακό: DVB-T/DVB-C
Σύστημα χρωμάτων/βίντεο
Αναλογικό: PAL, SECAM, NTSC-4.43, NTSC-3.58, PAL60
Ψηφιακό: MPEG-2 MP@ML, MPEG-4, H.264/AVC MP@L3, MP@L4.0, HP@L4.0
Σύστημα ήχου
BG, DK, L, NICAM, MPEG1, DD, DD+, HEAAC
Είσοδος HDMI
Βίντεο: 1080 24p, 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p
Ήχος: Γραμμικό PCM 2 καναλιών 32/44,1/48 kHz, 16/20/24 bit.
Όνομα μοντέλου
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)
Ανάλυση τηλεόρασης
T19B300
T22B300
T24B300
T27B300
18,5 ίντσες (47 εκ.)
21,5 ίντσες (55 εκ.)
23,6 ίντσες (60 εκ.)
27 ίντσες (69 εκ.)
1366 x 768 στα 60 Hz
1920 x 1080 στα 60 Hz
Ήχος (έξοδος)
Διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
Βάρος
5W × 2
(χωρίς στήριγμα)
444,7 x 48,5 x 278,2 mm
509,7 x 47 x 318,2 mm
569,2 x 49 x 349,4 mm
643,3 x 49 x 397,9 mm
(με στήριγμα)
444,7 x 187 x 356,4 mm
509,7 x 195 x 396,6 mm
569,2 x 195 x 428 mm
643,3 x 252 x 476,5 mm
(χωρίς στήριγμα)
2,95 κ.
3,7 κ.
4,25 κ.
5,1 κ.
(με στήριγμα)
3,2 κ.
3,95 κ.
4,5 κ.
5,6 κ.
Όνομα μοντέλου
Μέγεθος οθόνης (διαγώνια)
T22B350
T23B350
T24B350
21,5 ίντσες (55 εκ.)
23 ίντσες (58 εκ.)
24 ίντσες (61 εκ.)
Ανάλυση τηλεόρασης
1920 x 1080 στα 60 Hz
Ήχος (έξοδος)
Διαστάσεις
(Π x Β x Υ)
Βάρος
5W × 2
(χωρίς στήριγμα)
509,7 x 47 x 318,2 mm
547,5 x 49 x 337,9 mm
569,2 x 49 x 349,4 mm
(με στήριγμα)
509,7 x 195 x 396,6 mm
547,5 x 195 x 416,1 mm
569,2 x 195 x 428 mm
(χωρίς στήριγμα)
3,7 κ.
3,25 κ.
4,15 κ.
(με στήριγμα)
3,95 κ.
3,5 κ.
4,45 κ.
✎ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
x
x
Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
x
x
Ορισμένα μοντέλα μπορεί να μην είναι διαθέσιμα για αγορά ανάλογα με την περιοχή.
x
Η δυνατότητα DPM (διαχείριση ενέργειας οθόνης) δεν λειτουργεί, εάν χρησιμοποιείται με τη θύρα HDMI IN (DVI) του προϊόντος.
Για πληροφορίες σχετικά με την τροφοδοσία και περισσότερα στοιχεία σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, ανατρέξτε στην ετικέτα
του προϊόντος.
Εάν δεν υπάρχει διακόπτης απενεργοποίησης, η κατανάλωση ενέργειας θα είναι μηδενική μόνο όταν αποσυνδεθεί το καλώδιο
τροφοδοσίας.
Ελληνικά
45
Επικοινωνία με τη SAMSUNG ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ
Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με προϊόντα Samsung, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών της SAMSUNG.
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
EUROPE
Τοποθεσία Web
ALBANIA
42 27 5755
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
05 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 7864)
http://www.samsung.com
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o.,Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
FINLAND
030 - 6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864, € 0,14/Min)
http://www.samsung.com
CYPRUS
From landline : 8009 4000
http://www.samsung.com
GREECE
From landline : 80111-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+30)210 6897691
http://www.samsung.com
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
KOSOVO
+381 0113216899
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MACEDONIA
023 207 777
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) ( € 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33
http://www.samsung.com
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (808207267)
http://www.samsung.com
RUMANIA
From landline : 08010-SAMSUNG (7267864)
From landline & mobile : (+40)21 206 01 10
http://www.samsung.com
SERBIA
0700 SAMSUNG (0700 726 7864)
http://www.samsung.com
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
GEORGIA
8-800-555-555
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
Χώρα
Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
MONGOLIA
Τοποθεσία Web
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
810-800-500-55-500
MOLDOVA
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com/ua
http://www.samsung.com/ua_ru
http://www.samsung.com
http://www.samsung.com
ASIA PACIFIC
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
http://www.samsung.com/hk_en/
INDIA
1800 1100 11
3030 8282
1800 3000 8282
1800 266 8282
http://www.samsung.com
INDONESIA
0800-112-8888 021-5699-7777
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe02-5805777
http://www.samsung.com
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232
02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
0266-026-066
http://www.samsung.com
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
MIDDLE EAST
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
OMAN
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
KUWAIT
183-2255
http://www.samsung.com
BAHRAIN
8000-4726
http://www.samsung.com
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
AFRICA
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
0302-200077
KENYA
0800 724 000
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
© 2012 Samsung Electronics Co., Ltd. Με επιφύλαξη κάθε νόμιμου δικαιώματος.
BN46-00196T-02
Download PDF

advertising