Samsung | SM-P900 | Samsung SM-P900 Εγχειρίδιο χρήσης (Lollipop)

SM-P900
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβάλλετε το αναγνωριστικό FCC,
πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Πληροφορίες συσκευής.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED , και το λογότυπο Wi-Fi
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
44Βοήθεια
44 Εισαγωγή κειμένου
7
Διάταξη συσκευής
8Πλήκτρα
9
S Pen
9
Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Φόρτιση της μπαταρίας
12 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
14 Αντικατάσταση μύτης S Pen
16 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
16 Κράτημα της συσκευής
17 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
17 Ρύθμιση της έντασης ήχου
17 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
47
48
49
49
50
51
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Δημιουργία λογαριασμών
Δημιουργία προφίλ χρηστών
Μεταφορά αρχείων
Ασφάλιση της συσκευής
Αναβάθμιση της συσκευής
Επικοινωνία
53Επαφές
56Email
58Gmail
59Hangouts
59Google+
60Φωτογραφίες
60Twitter
Βασικές λειτουργίες
18 Ενδεικτικά εικονίδια
19 Χρήση της οθόνης αφής
22 Κινήσεις ελέγχου
24 Κινήσεις παλάμης
25 Έξυπνη παύση Samsung
26 Χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων
31 Χρήση του S Pen
34 Προβολή χωρίς επαφή
35Ειδοποιήσεις
36 Αρχική οθόνη
42 Οθόνη εφαρμογών
43 Χρήση εφαρμογών
Ιστός & δίκτυο
61Internet
62Chrome
63Bluetooth
64 Screen Mirroring
65e-Meeting
71WebEx
80 Remote PC
84 SideSync 3.0
5
Περιεχόμενα
Πολυμέσα
126Αριθμ/χανή
126 S Voice
127Google
128 Φωνητική αναζήτηση
128 Βιβλίο αποκομμάτων
129 Τα Αρχεία Μου
131Evernote
131KNOX
90Μουσική
92Κάμερα
99Συλλογή
103Βίντεο
104YouTube
105Flipboard
105Businessweek+
106NYTimes
106 SketchBook for Galaxy
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
132Χάρτες
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
107
108
108
109
109
109
109
Ρυθμίσεις
Play Store
Galaxy Apps
Βιβλία Ρlay
Ταινίες και TV Play
Μουσική Play
Παιχνίδια Ρlay
Περίπτερο Ρlay
133 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
133ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
136ΣΥΣΚΕΥΗ
139ΕΡΓΑΛΕΙΑ
143ΓΕΝΙΚΑ
146 Ρυθμίσεις Google
Παράρτημα
Βοηθητικά προγράμματα
147 Αντιμετώπιση προβλημάτων
152 Αφαίρεση της μπαταρίας
110 S Note
116 Ενεργό σημείωμα
118 S Planner
120Dropbox
120Cloud
121 Google Drive
121 Hancom Office Viewer
124Ειδοπ/ση
125 Παγκόσμιο Ρολόι
6
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Πλήκτρο έντασης
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
IrLED
Ηχείο
Αισθητήρας φωτός
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Οθόνη αφής
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Πίσω κάμερα
Κεραία GPS
S Pen
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Φλας
Ηχείο
7
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα
για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα
σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
Πρόσφατων
εφαρμογών
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Αρχικής
σελίδας
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση της αναζήτησης Google.
8
Πρώτα βήματα
S Pen
Πλήκτρο S Pen
Μύτη S Pen
Όνομα
Λειτουργία
Μύτη S Pen
• Εκτέλεση βασικών ενεργειών S Pen. (σ. 19)
Πλήκτρο S Pen
• Εκτέλεση σύνθετων ενεργειών S Pen. (σ. 31)
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
10
Πρώτα βήματα
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
11
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Κάρτα SD.
12
Πρώτα βήματα
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας
SD.
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
2 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
3 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
13
Πρώτα βήματα
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Αντικατάσταση μύτης S Pen
Κατά τη χρήση του S Pen, η μύτη S Pen ενδέχεται να αμβλυνθεί. Αν η μύτη έχει αμβλυνθεί,
αντικαταστήστε τη με καινούρια.
1 Κρατήστε σταθερά τη μύτη με τη λαβίδα και κατόπιν τραβήξτε την προς τα έξω.
14
Πρώτα βήματα
2 Εισάγετε μια καινούρια μύτη στο S Pen μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Μην αφήσετε το δάχτυλό σας να πιαστεί ανάμεσα στη λαβίδα και τη μύτη.
• Μην χρησιμοποιείτε πάλι παλιές μύτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία
του S Pen.
• Μην πατάτε υπερβολικά τη μύτη όταν την εισαγάγετε στο S Pen.
• Μην εισαγάγετε την στρογγυλή άκρη της μύτης στο S Pen. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο S Pen ή στη συσκευή σας.
15
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
16
Πρώτα βήματα
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν η
οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη, πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και κατόπιν μετακινήστε
το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ρυθμίσετε την ένταση ήχων
κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα αριστερά μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος ή Δόνηση.
17
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Το S Pen έχει αφαιρεθεί
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
18
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας ή το S Pen.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
19
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
20
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
21
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → Κινήσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κινήσεις
προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
22
Βασικές λειτουργίες
Μετατόπιση για περιήγηση
Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν
μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.
Κλίση
Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
23
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις παλάμης
Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → Κίνηση παλάμης και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Κίνηση παλάμης προς τα δεξιά.
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
24
Βασικές λειτουργίες
Έξυπνη παύση Samsung
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παύση των βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την
οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
Έξυπνη παύση.
→ Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → Έξυπνη οθόνη και κατόπιν σημειώστε
Στη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να σταματήσει το
βίντεο. Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, κοιτάξτε και πάλι στην οθόνη.
25
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα.
• Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο δίσκο των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων, στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ →
Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο τύπους Πολλαπλών Παραθύρων.
<Διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων>
<Αναδυόμενα πολλαπλά παράθυρα>
Χρήση διαχωρισμένης οθόνης Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται εφαρμογές σε διαχωρισμένη οθόνη.
Μπορείτε να τρέχετε έως και τέσσερις εφαρμογές στην οθόνη ταυτόχρονα.
26
Βασικές λειτουργίες
Εκκίνηση εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων
1 Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το μέσον της οθόνης. Εναλλακτικά,
πατήστε παρατεταμένα
.
Εμφανίζεται το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πλαίσιο πολλαπλών
παραθύρων
2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και
κατόπιν σύρετέ την στην οθόνη.
Απελευθερώστε το εικονίδιο της εφαρμογής όταν η οθόνη γίνει μπλε.
27
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε το εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και κατόπιν
σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την ίδια εφαρμογή σε διαχωρισμένη οθόνη ταυτόχρονα. Μόνο
εφαρμογές με το δίπλα στο εικονίδιό τους υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Κοινή χρήση περιεχομένου μεταξύ εφαρμογών
Μπορείτε να μοιράζεστε εύκολα περιεχόμενο μεταξύ εφαρμογών, όπως το Email και το Internet,
σύροντας και εναποθέτοντάς το.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
1 Κάντε εκκίνηση του Email και του Internet σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.
Πρόσβαση στις
επιλογές Πολλαπλών
Παραθύρων
2 Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών και κατόπιν πατήστε
.
Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.
• : κοινή χρήση στοιχείων, όπως εικόνες, κείμενο ή σύνδεσμοι, μεταξύ παραθύρων
εφαρμογών σύροντας και εναποθέτοντάς τα.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
28
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο παράθυρο Διαδίκτυο και σύρετέ το σε μια θέση στο
παράθυρο Email.
Δημιουργία συνδυασμού Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποθηκεύσετε τις εφαρμογές που τρέχουν αυτή τη στιγμή
στα Πολλαπλά Παράθυρα ως συνδυασμό.
1 Κάντε εκκίνηση πολλών εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και πατήστε → Δημ/ργία.
Ο συνδυασμός των Πολλαπλών Παραθύρων που τρέχει αυτή τη στιγμή προστίθεται στο πλαίσιο
Πολλαπλών Παραθύρων.
Για εκκίνηση εφαρμογών με χρήση ενός αποθηκευμένου συνδυασμού, επιλέξτε το συνδυασμό από
το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
29
Βασικές λειτουργίες
Χρήση αναδυόμενων Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εκκίνηση εφαρμογών σε αναδυόμενα παράθυρα.
1 Σύρετε το δάχτυλό σας από τη δεξιά πλευρά της οθόνης προς το μέσον της οθόνης. Εναλλακτικά,
πατήστε παρατεταμένα
.
Εμφανίζεται το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Πλαίσιο πολλαπλών
παραθύρων
2 Πατήστε στο εικονίδιο μιας εφαρμογής στο δίσκο Πολλαπλών Παραθύρων.
Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στην οθόνη.
Ελαχιστοποίηση
του παραθύρου.
Κλείσιμο του
παραθύρου.
Μεγιστοποίηση
του παραθύρου.
Μπορείτε να ξεκινήσετε την ίδια εφαρμογή σε πολλαπλά αναδυόμενα παράθυρα ταυτόχρονα.
Μόνο εφαρμογές με το δίπλα στο εικονίδιό τους υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
30
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του S Pen
Το συμπεριλαμβανόμενο S Pen μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη επιλογή στοιχείων ή εκτέλεση
λειτουργιών. Ενέργειες που χρησιμοποιούν το S Pen με το πλήκτρο πατημένο παρέχουν πρόσθετες
ευκολίες, όπως είναι η καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης.
Βγάλτε το S Pen από την υποδοχή για να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή, η συσκευή το ανιχνεύει και εκτελεί τα εξής:
• Ενεργοποιεί την οθόνη αφής (αν είναι απενεργοποιημένη).
• Γίνεται εκκίνηση του Action Memo ή εμφανίζεται η γρήγορη εντολή.
• Η μύτη S Pen μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το άκρο της πένας αμβλυνθεί, αντικαταστήστε το
με καινούριο.
• Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατάτε το S Pen όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς την οθόνη
αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.
31
Βασικές λειτουργίες
Γρήγορη εντολή
Πατήστε το πλήκτρο S Pen ενώ αιωρείται το S Pen πάνω από την οθόνη για να εμφανιστεί η Γρήγορη
εντολή.
Με τη λειτουργία αυτή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε απευθείας τις παρακάτω ενέργειες:
• Ενεργό σημείωμα: μετατροπή του χειρογράφου σας σε εκτελεστό σύνδεσμο προς ποικιλία
χρήσιμων λειτουργιών.
• Εγγραφή οθόνης: καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης και επεξεργασία του.
• Παράθυρο πένας: χρήση του S Pen για σχεδίαση ενός παραθύρου και άνοιγμα χρήσιμων
εφαρμογών στο εσωτερικό του.
Δημιουργία απλής σημείωσης
Πατήστε το Ενεργό σημείωμα στη γρήγορη εντολή. Εναλλακτικά, με πατημένο το πλήκτρο S Pen, κάντε
διπλό πάτημα στην οθόνη. Γράψτε μια σημείωση και πατήστε
για να επιλέξετε τη σημείωση. Όταν
εμφανιστεί το μενού λειτουργιών, επιλέξτε μια λειτουργία για χρήση των πληροφοριών στη σημείωση
που γράψατε.
• : δημιουργία επαφής.
• : αποστολή email.
• : αναζήτηση στο διαδίκτυο.
• : αναζήτηση για τοποθεσία.
• : δημιουργία εργασίας.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη σημείωση, πατήστε για ακύρωση της
επιλογής της σημείωσης και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από την πληροφορία.
32
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Πατήστε Εγγραφή οθόνης στη γρήγορη εντολή. Είναι δυνατόν να σχεδιάσετε, να γράψετε πάνω σε ένα
στιγμιότυπο οθόνης ή να το περικόψετε.
Το στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύεται στο Συλλογή → φάκελος Screenshots.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Εκκίνηση εφαρμογών στην επιλεγμένη περιοχή
Πατήστε Παράθυρο πένας στη γρήγορη εντολή. Σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή και
κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή. Η εφαρμογή εκκινείται στην περιοχή που έχετε σχεδιάσει.
Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε
αιωρούμενα εικονίδια.
Για να μεγιστοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε
Για να κλείσετε τις εφαρμογές, πατήστε
. Οι ελαχιστοποιημένες εφαρμογές εμφανίζονται ως
.
.
Άνοιγμα διαθέσιμων επιλογών
Ορισμένα στοιχεία έχουν συσχετισμένα μενού που κάνουν το δείκτη S Pen να λάμπει. Πατήστε το
πλήκτρο S Pen για να εμφανίσετε το μενού ενώ αιωρείται το S Pen πάνω από το στοιχείο.
33
Βασικές λειτουργίες
Επιλογή και καταγραφή εικόνας
Πατήστε Κλιπ εικόνας στη γρήγορη εντολή.
Αν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : επαναφορά της αρχικής επιλογής.
• : μετατροπή της επιλογής σε κυκλικό σχήμα.
• : μετατροπή της επιλογής σε ορθογώνιο σχήμα.
• : προσαρμογή της επιλογής.
Προβολή χωρίς επαφή
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών ενώ το S Pen αιωρείται πάνω
από την οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → S Pen → Προβολή χωρίς επαφή και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη πάνω δεξιά στην οθόνη προς τα δεξιά.
Δείξτε προς ένα στοιχείο με το S Pen για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή να προβάλλετε
πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.
Μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση σε πλαίσια ή λίστες μετακινώντας το δείκτη S Pen σε μια άκρη (πάνω/
κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.
34
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και πολλά άλλα. Σύρετε προς
τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση
στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την
παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και κατόπιν πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις
παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• Τοποθεσία: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Πολλά παράθυρα: ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Screen Mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• Συγχρον.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Λειτ. ανάγν.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία
ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη νύχτα. Για
επιλογή των εφαρμογών που θα την χρησιμοποιούν, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Εμφάνιση
→ Λειτουργία ανάγνωσης.
• Έξυπνη διαμονή: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παραμονής.
• Έξυπνη παύση: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
35
Βασικές λειτουργίες
• Λειτ. πτήσης: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας πτήσης.
• Προβολή χωρίς επαφή: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης ματιάς.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής.
Η αρχική οθόνη έχει δύο διαφορετικά είδη πλαισίων. Το πλαίσιο της κλασσικής αρχικής οθόνης εμφανίζει
συντομεύσεις προς εφαρμογές και widget και το πλαίσιο της αρχικής οθόνης περιεχομένου εμφανίζει
widget Περιεχόμενα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
<Κλασσική αρχική οθόνη>
<Αρχική οθόνη περιεχομένου>
36
Βασικές λειτουργίες
Προβολή όλων των εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για προβολή όλων των εφαρμογών.
<Αρχική οθόνη>
<Οθόνη εφαρμογών>
Για επιστροφή στην αρχική οθόνη, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
37
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της κλασσικής αρχικής οθόνης
Η κλασσική αρχική οθόνη παρουσιάζει ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και
άλλα.
Προσθήκη στοιχείου
1 Πατήστε στην αρχική οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ την στην επιθυμητή θέση.
Εικονίδιο που
προστέθηκε
Μετακίνηση στην
αρχική οθόνη
περιεχομένου.
38
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίου από την κλασσική αρχική οθόνη
1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην κλασσική αρχική οθόνη.
2 Πατήστε
για να προσθέσετε ένα πλαίσιο.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλαίσιο και σύρετέ το στον κάδο
απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την κλασσική αρχική
οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Φόντο. Εναλλακτικά, πατήστε
παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην Κλασσική αρχική οθόνη και κατόπιν πατήστε Θέματα
φόντου → Αρχική οθόνη.
2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.
3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες,
πατήστε Από τη Συλλογή.
4 Πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΟΝΤΟ ή ΤΕΛΟΣ.
39
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της αρχικής οθόνης περιεχομένου
Η αρχική οθόνη περιεχομένου εμφανίζει widget Περιεχόμενα. Μπορείτε να έχετε απευθείας πρόσβαση
σε μια εφαρμογή επιλέγοντας ένα widget Περιεχόμενο στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
Προσθήκη widget ή πλαισίου
1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
2 Στην οθόνη Widget, επιλέξτε ένα πλαίσιο για επεξεργασία ή πατήστε
για δημιουργία νέου
πλαισίου ( 1 ). Επιλέξτε widget για προσθήκη στο πλαίσιο από το κάτω παράθυρο της οθόνης ( 2 ).
Κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο κάτω παράθυρο της οθόνης για προβολή περισσότερων widget.
40
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Προσαρμογή μεγέθους widget
1 Στην αρχική οθόνη περιεχομένου, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget του οποίου θέλετε να
αλλάξετε το μέγεθος.
2 Προσαρμόστε το μέγεθος του widget σύροντας το πλαίσιο γύρω από αυτό.
3 Πατήστε
για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.
Αφαίρεση ενός πλαισίου από την αρχική οθόνη περιεχομένου
1 Πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
2 Στην οθόνη Widget, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο προς αφαίρεση.
3 Σύρετε το πλαίσιο στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω μέρος της οθόνης.
Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το πλαίσιο.
Τουλάχιστον ένα πλαίσιο πρέπει να παραμείνει στην αρχική οθόνη περιεχομένου.
41
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στην προσαρμόσιμη προβολή πλέγματος.
Πατήστε → Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα θέση.
Για να την μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ την στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
Πατήστε → Επεξεργ., πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/
ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε Τέλ. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο φάκελο
σύροντας και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Galaxy Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
42
Βασικές λειτουργίες
Απενεργοποίηση εφαρμογών
Πατήστε → Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή για να την απενεργοποιήσετε.
Για ενεργοποίηση της εφαρμογής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ →
Διαχειριστής εφαρμογών, κυλήστε στο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, επιλέξτε την εφαρμογή και κατόπιν
πατήστε ΕΝΕΡΓΟ.
• Εφαρμογές που έχετε μεταφορτώσει και ορισμένες προεπιλεγμένες εφαρμογές που
συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απενεργοποιηθούν.
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, εξαφανίζονται από την οθόνη εφαρμογών αλλά
συνεχίζουν να είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και κατόπιν
πατήστε μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε
για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
→ Διαχ. εργασ. και κατόπιν πατήστε ΛΗΞΗ δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε.
Πατήστε
→ Κλ.
Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ. Εναλλακτικά, πατήστε
Όλων.
43
Βασικές λειτουργίες
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε το Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε → Ταξινόμηση κατά όνομα.
Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή
πληκτρολογίου και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Μετάβαση σε λειτουργία
χειρογράφου.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του
πληκτρολογίου.
Μετάβαση στην επόμενη
σειρά.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή διαστήματος.
44
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε Shift πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε Caps Lock.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν πατήστε
για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.
Στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο, πατήστε παρατεταμένα την καρτέλα και μετακινήστε το αιωρούμενο
πληκτρολόγιο σε άλλη θέση.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Χειρόγραφο
Πατήστε
και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο ή το S Pen. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις
καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
45
Βασικές λειτουργίες
Απευθείας εισαγωγή πένας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → S Pen → Απευθείας εισαγ. με πένα και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη πάνω δεξιά στην οθόνη προς τα δεξιά.
Όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από πεδίο κειμένου, εμφανίζεται το
στην πάνω αριστερή γωνία του
πεδίου κειμένου. Πατήστε
για να γράψετε με το S Pen. Για να κάνετε απλές διορθώσεις, να αλλάξετε
τις γλώσσες εισαγωγής ή να εισάγετε κενό διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε κάθε εργαλείο
διόρθωσης που εμφανίζεται στο χειρόγραφο σημειωματάριο.
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτή, μπορείτε να κάνετε τα παρακάτω:
• Ρυθμίζετε μια ειδοποίηση γράφοντας απλώς αριθμούς.
• Κάνετε περιήγηση στο διαδίκτυο γράφοντας διαδικτυακές διευθύνσεις.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε
μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε → Επικόλληση.
46
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 133)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Wi-Fi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται
με εικονίδιο κλειδώματος. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με
αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
47
Βασικές λειτουργίες
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Galaxy Apps απαιτεί
ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την καλύτερη
εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Samsung Apps χωρίς να
συνδεθείτε με το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Samsung.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Samsung, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Λογαριασμός Samsung
account. Μετά από αυτό, πατήστε ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ για εγγραφή ή πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ, και κατόπιν
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα
λογαριασμού στο Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε →
Αφαίρ. λογαριασμού.
48
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία προφίλ χρηστών
Δημιουργήστε προφίλ χρήστη και κατόπιν επιλέξτε κάποιο όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή για να
χρησιμοποιείτε εξατομικευμένες ρυθμίσεις. Δημιουργώντας πολλαπλά προφίλ χρήστη, πολλοί χρήστες
μπορούν να μοιράζονται τη συσκευή χωρίς να επηρεάζει ο ένας τις προσωπικές ρυθμίσεις του άλλου,
όπως λογαριασμούς email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Χρήστες → Προσθήκη χρήστη ή προφίλ
και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα νέο προφίλ χρήστη. Για
πρόσβαση στη συσκευή με ένα προφίλ χρήστη, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ
→ Χρήστες και κατόπιν επιλέξτε ένα προφίλ.
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Εάν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
49
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
50
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ PIN.
Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης
→ Κωδικός πρόσβασης.
Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και
κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
51
Βασικές λειτουργίες
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Πληροφορίες συσκευής → Ενημερώσεις
λογισμικού → Ενημέρωση τώρα.
52
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισαγάγετε πληροφορίες επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
.
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση
σύροντας το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
53
Επικοινωνία
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Ως προεπιλογή, η συσκευή δείχνει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επαφές για εμφάνιση και κατόπιν επιλέξτε μια τοποθεσία όπου
αποθηκεύονται οι επαφές.
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε → Μετακίνηση επαφών από τη συσκευή σε → Google.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε → Μετακίνηση επαφών από τη συσκευή σε → Samsung account.
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή
εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή
εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε επαφές, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
54
Επικοινωνία
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ.
Πατήστε
για προσθήκη επαφών στα αγαπημένα.
Πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Κατάργηση από τα αγαπημένα: κατάργηση επαφών από τις αγαπημένες.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.
Ομάδες επαφών
Πατήστε ΟΜΑΔΕΣ.
Δημιουργία ομάδας
Πατήστε
, ρυθμίστε λεπτομέρειες για την ομάδα, προσθέστε επαφές και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε → Προσθήκη μέλους. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και
κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση ομάδων
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
• Επεξεργασία ομάδας: αλλαγή των ρυθμίσεων ομάδας.
• Προσθήκη μέλους: προσθήκη μελών στην ομάδα.
• Κατάργηση από την ομάδα: αφαίρεση μελών από την ομάδα.
• Αποστολή email: αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση των επαφών.
Αποστολή μηνύματος email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε → Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
55
Επικοινωνία
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε ΕΠΑΦΕΣ.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα και κατόπιν πατήστε για επεξεργασία.
Πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε το Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
56
Επικοινωνία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Αποστολή προγράμματος. Σημειώστε Αποστολή
προγράμματος, ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ. Η συσκευή θα στείλει το
μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σύνταξη μηνύματος.
Διαγραφή του μηνύματος.
Αλλαγή της διάταξης οθόνης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη λίστα
επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Προώθηση του μηνύματος.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το ΑΠΟΘΗΚ. για
να το αποθηκεύσετε.
57
Επικοινωνία
Gmail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Gmail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε → Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε → Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε → Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις Google Mail.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διατήρηση του μηνύματος για
μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Προσθήκη αυτής της
διεύθυνσης email στη λίστα
επαφών.
Προώθηση του μηνύματος σε
άλλα άτομα.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Απάντηση στο μήνυμα.
Σύνταξη μηνύματος.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
58
Επικοινωνία
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους, αλλά στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες.
Όταν γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Πατήστε το
για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε → Αλλαγή ετικετών και κατόπιν
επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.
Hangouts
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με άλλους.
Πατήστε Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε το Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε 'Ολα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
59
Επικοινωνία
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να προβάλλετε και να μοιράζεστε εικόνες ή βίντεο μέσω των
υπηρεσιών κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΟΛΕΣ: προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που τραβήχτηκαν ή έχουν ληφθεί στη συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: προβολή εικόνων ή βίντεο που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την
ημερομηνία ή το άλμπουμ. Πατήστε για προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Κατόπιον επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Κατά την προβολή του, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : τροποποίηση της εικόνας.
• : κοινή χρήση της εικόνας ή βίντεο με άλλους.
• : διαγραφή της εικόνας ή βίντεο.
Twitter
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μείνετε συνδεδεμένος με το κοινωνικό σας δίκτυο στο
Twitter.
Πατήστε Twitter στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
60
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια
προβολής μιας ιστοσελίδας.
Για αλλαγή της μηχανής αναζήτησης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Προεπ. μηχανή αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και κατόπιν πατήστε
στον τίτλο για να τον επιλέξετε.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε → , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από
τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε ΣΕΛ/ΔΕΙΚΤΕΣ → ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΕΣ και κατόπιν επιλέξτε έναν.
61
Ιστός & δίκτυο
Ιστορικό
Πατήστε ΣΕΛ/ΔΕΙΚΤΕΣ → ΙΣΤΟΡΙΚΟ για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Εκκαθάριση ιστορικού.
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε ΣΕΛ/ΔΕΙΚΤΕΣ → ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Χώρ.
αποθ.συσκ. → Download.
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Κοινόχρηστο.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινόχρηστο.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε → Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, κυλήστε αριστερά ή δεξιά στο πεδίο του τίτλου και πατήστε στον τίτλο
για να τον επιλέξετε.
62
Ιστός & δίκτυο
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε → Σελιδοδ. και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που
εμφανίζονται.
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε → Πρόσφατες καρτέλες. Επιλέξτε μια
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε → Σελιδοδ.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
63
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Bluetooth → ΣΑΡΩΣΗ και παρατίθενται
οι εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και
κατόπιν αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για
επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μία
από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη
συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας.
Όταν μια άλλη συσκευή σάς αποστέλλει δεδομένα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth
που υποβάλλει η άλλη συσκευή. Τα αρχεία που λαμβάνονται αποθηκεύονται στο φάκελο Download. Αν
γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Εάν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Screen Mirroring. Επιλέξτε μια συσκευή,
ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για
να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής
για να εισάγετε το PIN.
64
Ιστός & δίκτυο
e-Meeting
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φιλοξενήσετε ή να παρευρεθείτε σε ηλεκτρονική συνάντηση.
Μπορείτε να μοιραστείτε αρχεία με παρευρισκόμενους στη διάρκεια μιας συνάντησης.
Για χρήση της εφαρμογής αυτής, όλες οι συσκευές για χρήση στη συνάντηση πρέπει να είναι
συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο πρόσβασης.
Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης
Δημιουργήστε μια συνάντηση για να φιλοξενήσετε τη συνάντηση.
1 Πατήστε e-Meeting στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Επόμ.
3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
4 Πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ.
Δημιουργία συνεδρίας
συνάντησης.
65
Ιστός & δίκτυο
5 Ελέγξτε τις πληροφορίες δικτύου που πρόκειται να μοιραστείτε με άλλα άτομα, ρυθμίστε
λεπτομέρειες για τη συνάντηση και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να προσθέσετε αρχεία στη συνάντηση, πατήστε
.
Έλεγχος των
πληροφοριών δικτύου
για κοινή χρήση με
άλλους.
Πληροφορίες
συνάντησης
Χρήση κωδικού
πρόσβασης.
Ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης και το επίπεδο ασφαλείας για τη συνάντηση.
• Εμφάνιση κωδικού πρόσβασης: παροχή του κωδικού πρόσβασης στους παρευρισκόμενους
που θα πρέπει να τον καταχωρήσουν για να συνδεθούν με τη συνάντηση.
• Να επιτρ. η αυτ. συμμετ.: να επιτρέπεται στους παρευρισκόμενους να συνδέονται με τη
συνάντηση όταν εισάγουν τον κωδικό πρόσβασης χωρίς την έγκριση του οικοδεσπότη.
• Να επιτρέπεται η αποθήκευση αρχείων: να επιτρέπεται σε παρευρισκόμενους να
καταγράφουν στιγμιότυπα οθόνης και να αποθηκεύουν αρχεία της συνάντησης κατά τη
διάρκεια της συνάντησης.
66
Ιστός & δίκτυο
6 Δημιουργείται μια συνεδρία συνάντησης.
Το αρχείο που προστίθεται όταν δημιουργείται η συνεδρία συνάντησης εμφανίζεται στη οθόνη ή, αν
δεν προστεθεί αρχείο, εμφανίζεται λευκοπίνακας στην οθόνη.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Προβολή του αρχείου
κοινής χρήσης.
<Συνεδρία συνάντησης με αρχείο>
7 Μοιραστείτε τις πληροφορίες και κωδικό πρόσβασης δικτύου για τη συνάντηση που
δημιουργήθηκε με τους παρευρισκόμενους για να τους επιτρέψετε να συνδεθούν με τη συνάντηση.
Σύνδεση σε συνάντηση
Αν σας δοθούν οι πληροφορίες δικτύου για μια συνάντηση, μπορείτε να συνδεθείτε με τη συνάντηση.
1 Πατήστε e-Meeting στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
Σύνδεση σε συνάντηση.
67
Ιστός & δίκτυο
3 Επιλέξτε τη συνάντηση για να συνδεθείτε.
4 Πληκτρολογήστε το όνομά σας, πληκτρολογήστε έναν κωδικό πρόσβασης αν χρειάζεται.
5 Πατήστε ΤΕΛΟΣ ή OK. Κατόπιν μπορείτε να εισέλθετε στη συνεδρία της συνάντησης.
Μπορείτε να προβάλλετε αρχεία ή περιεχόμενο που μοιράζεται ο οικοδεσπότης.
Χρήση της οθόνης συνεδρίας συνάντησης
Οθόνη οικοδεσπότη
Όταν είστε ο οικοδεσπότης, μπορείτε να ανοίξετε ένα αρχείο και να μετακινηθείτε στις επόμενες σελίδες
στο αρχείο ή να εμφανίσετε το λευκοπίνακα και να γράψετε πάνω του.
Η οθόνη του οικοδεσπότη εμφανίζεται στις οθόνες των παρευρισκόμενων.
Άνοιγμα αρχείων
1 Πατήστε Αρχεία ( 1 ) → ΠΡΟΣΘΗΚΗ ( 2 ) και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο.
68
Ιστός & δίκτυο
2 Το επιλεγμένο αρχείο προστίθεται στη λίστα αρχείων. Πατήστε σε ένα αρχείο για να το ανοίξετε.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Λίστα αρχείων
Εικονίδιο οικοδεσπότη
Εμφάνιση του λευκοπίνακα
Πατήστε → ΠΡΟΒ. ΛΕΥΚΟΥ ΠΙΝ.
Ο λευκοπίνακας εμφανίζεται στην οθόνη.
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα παρακάτω:
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
• ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΕΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ: άνοιγμα νέων αρχείων.
• ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: εμφάνιση του παραθύρου σημειώσεων κάτω από την
παρουσίαση.
69
Ιστός & δίκτυο
• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: δημιουργία πρακτικών συνάντησης με χρήση του S Note.
• ΦΑΚΕΛΟΣ ΜΗΝΥΜΑΤΩΝ: αποστολή μηνυμάτων στους συμμετέχοντες.
• ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΡΧΕΙΩΝ: αποστολή αρχείων σε παρευρισκόμενους.
• ΚΟΙΝΑ ΑΡΧΕΙΑ: κοινή χρήση αρχείων με παρευρισκόμενους.
• ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΕΛΙΔΑΣ: κλειδώστε τη σελίδα έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να βλέπουν μόνο τη σελίδα
που παρουσιάζει ο οικοδεσπότης.
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ S PEN ΜΟΝΟ: ρυθμίστε την οθόνη έτσι ώστε να αναγνωρίζει μόνο το S Pen.
• ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΗ: αλλαγή του οικοδεσπότη.
• ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: αποθήκευση των αρχείων συνάντησης και όλων των
γραπτών εργασιών.
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: προβολή πληροφοριών συνάντησης.
• ΒΟΗΘΕΙΑ: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με την ηλεκτρονική συνάντηση.
• ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ: κλείσιμο της τρέχουσας συνεδρίας συνάντησης.
Οθόνη παρευρισκόμενου
Προβάλλετε την οθόνη που μοιράζεται ο οικοδεσπότης και γράψτε στην οθόνη.
Για να είστε ο παρουσιαστής, πατήστε . Η οθόνη αλλάζει σε λειτουργία παρουσιαστή. Πατήστε
επιστροφή στη λειτουργία παρευρισκόμενου.
Κλείσιμο ή έξοδος από τη συνάντηση
Πατήστε ή → ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ή ΕΞΟΔΟΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ.
70
για
Ιστός & δίκτυο
Όταν η σύνδεση δικτύου πέφτει κατά τη διάρκεια συνάντησης
Όταν ο οικοδεσπότης αποσυνδέεται
Τερματίστε τη συνάντηση ή συνδεθείτε και πάλι με το ίδιο δίκτυο για να συνεχίσετε τη συνάντηση.
Οι παρευρισκόμενοι μπορούν να αποθηκεύουν τα αρχεία και να βγαίνουν από τη συνάντηση ή να
περιμένουν μέχρι να συνεχιστεί η συνάντηση.
Όταν αποσυνδέονται οι παρευρισκόμενοι
Εκκινήστε το e-Meeting και συνδεθείτε και πάλι με τη συνάντηση.
WebEx
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να φιλοξενήσετε και να παρευρεθείτε σε τηλεδιασκέψεις.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες όπως κοινή χρήση περιεχομένου και
βιντεοσυναντήσεις HD.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε λογαριασμό WebEx.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά ανάλογα με το τείχος προστασίας και
την κατάσταση δικτύου.
71
Ιστός & δίκτυο
Εγγραφή για λογαριασμό
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Create an account στην οθόνη σύνδεσης.
3 Η ιστοσελίδα για σύνδεση με το WebEx εμφανίζεται στην οθόνη.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή εάν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
παράθυρο στην οθόνη που ενημερώνει για μη διαθεσιμότητα του WebEx στην περιοχή.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε το λογαριασμό.
Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες όταν λήξει η δοκιμαστική περίοδος. Μεταβείτε σε
λογαριασμό επί πληρωμεί για χρήση όλων των λειτουργιών WebEx. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε
στον ιστότοπο WebEx.
Δημιουργία συνεδρίας συνάντησης
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών και πατήστε Sign in.
2 Εισάγετε την καταχωρημένη διεύθυνση email και πατήστε Next.
3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε Sign in.
72
Ιστός & δίκτυο
4 Η οθόνη WebEx εμφανίζεται στη συσκευή.
Δημιουργία συνεδρίας
συνάντησης.
Ανανέωση της λίστας
συναντήσεων.
Σύνδεση με συνεδρία
συνάντησης με
εισαγωγή αριθμού
συνεδρίας.
5 Πατήστε για δημιουργία μιας συνεδρίας συνάντησης.
6 Εισαγάγετε θέμα για τη συνάντηση, ρυθμίστε κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε Start now.
7 Πατήστε
→ Connect using Internet.
73
Ιστός & δίκτυο
8 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση του
μικροφώνου.
Έναρξη ή λήξη μιας
ηχητικής συνάντησης.
Κοινή χρήση της
οθόνης.
Λήξη της συνεδρίας
συνάντησης.
Έλεγχος των
πληροφοριών
συνάντησης.
Έναρξη ή λήξη μιας
βιντεοσυνάντησης.
Προβολή του αριθμού
συνεδρίας.
Πρόσκληση ανθρώπων σε μια συνάντηση
Προσκαλέστε άλλα άτομα σε μια συνάντηση στέλνοντας πρόσκληση με email. Μπορείτε επίσης να
μοιραστείτε τον αριθμό μιας συνεδρίας ή τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας με άλλα άτομα για να τα
προσκαλέσετε σε μια συνάντηση.
Πρόσκληση ατόμων με email
1 Πατήστε → → Invite by email.
2 Εισαγάγετε μια διεύθυνση email και πατήστε Send invitation.
Πρόσκληση ατόμων με αποστολή τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας
Μπορείτε να προσκαλέσετε άλλα άτομα σε μια συνάντηση εάν μοιραστείτε τον τηλεφωνικό αριθμό
της συνεδρίας. Ένας τηλεφωνικός αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν δημιουργείτε μια συνεδρία
συνάντησης. Αυτός παρέχεται στο email της πρόσκλησης μαζί με άλλες πληροφορίες για τη συνάντηση.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
74
Ιστός & δίκτυο
Σύνδεση με συνεδρία συνάντησης
Για να συνδεθείτε με μια συνάντηση, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους.
Σύνδεση με συνάντηση με αριθμό συνεδρίας
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
3 Πατήστε → Join meeting.
4 Εισαγάγετε έναν αριθμό συνεδρίας για σύνδεση και πατήστε Join.
Ένας αριθμός συνεδρίας δημιουργείται όταν ο οικοδεσπότης δημιουργεί μια συνεδρία συνάντησης.
Εάν δεν γνωρίζετε τον αριθμό, επικοινωνήστε με τον οικοδεσπότη.
75
Ιστός & δίκτυο
5 Πατήστε → Connect using Internet.
6 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Σύνδεση με συνάντηση επιλέγοντας μία στο My Meetings
1 Πατήστε WebEx στην οθόνη εφαρμογών.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
3 Επιλέξτε μια συνάντηση στο My Meetings και πατήστε Start.
4 Πατήστε → Connect using Internet.
5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
με την ηχητική συνάντηση.
76
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να συνδεθείτε
Ιστός & δίκτυο
Σύνδεση με συνάντηση από πρόσκληση με email
Όταν σας προσκαλέσει κάποιος σε μια συνάντηση, λαμβάνετε μια πρόσκληση με email.
1 Ανοίξτε το email πρόσκλησης και πατήστε στο σύνδεσμο στο email.
2 Γίνεται εκκίνηση του WebEx και εμφανίζεται η οθόνη σύνδεσης.
3 Συνδεθείτε με το λογαριασμό WebEx.
Εάν έχετε ήδη συνδεθεί με το λογαριασμό σας, εμφανίζεται μια οθόνη συνάντησης.
4 Πατήστε → Connect using Internet.
5 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη. Μπορείτε να έχετε μια
ηχητική συνάντηση με άλλα άτομα.
Σύνδεση με συνάντηση με κλήση τηλεφωνικού αριθμού συνεδρίας
Μπορείτε να συνδεθείτε με συνάντηση με κλήση του τηλεφωνικού αριθμού της συνεδρίας σε ένα έξυπνο
τηλέφωνο. Καλέστε τον τηλεφωνικό αριθμό της συνεδρίας στο email της πρόσκλησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Διεξαγωγή συνάντησης
Διεξαγωγή βιντεοσυνάντησης
1 Πατήστε → Start my video.
2 Η εικόνα σας εμφανίζεται κάτω αριστερά στην οθόνη.
Για να σταματήσετε τη βιντεοσυνάντηση, πατήστε
77
→ Stop my video.
Ιστός & δίκτυο
Διεξαγωγή ηχητικής συνάντησης
1 Πατήστε → Connect using Internet.
2 Ενεργοποιείται το μικρόφωνο και εμφανίζεται το
πάνω δεξιά στην οθόνη.
Για να σιγάσετε τον ήχο σας, πατήστε . Το εικονίδιο αλλάζει σε
.
→ Leave audio conference.
Για να σταματήσετε την ηχητική συνάντηση, πατήστε
Συνομιλία με συμμετέχοντες
1 Πατήστε για να προβάλετε τη λίστα συμμετεχόντων.
2 Επιλέξτε όνομα ενός λογαριασμού.
3 Το παράθυρο συνομιλίας εμφανίζεται στην οθόνη.
Για συνομιλία με όλους τους συμμετέχοντες, πατήστε
.
Κοινή χρήση της οθόνης
Μοιραστείτε την τρέχουσα οθόνη στη συσκευή σας με συμμετέχοντες. Μόνο το άτομο που έχει
καθοριστεί ως παρουσιαστής μπορεί να μοιραστεί την οθόνη του. Το άτομο που δημιουργεί μια
συνάντηση καθορίζεται ως παρουσιαστής στην αρχή μιας συνάντησης.
1 Πατήστε Share screen στο πάνω μέρος της οθόνης εάν είστε ο παρουσιαστής.
2 Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
3 Πατήστε Share screen στο αναδυόμενο παράθυρο.
4 Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία κοινής χρήσης οθόνης, εμφανίζεται το πάνω δεξιά στην οθόνη.
Το περιεχόμενο της οθόνης της συσκευής του παρουσιαστή εμφανίζεται στις οθόνες των συσκευών
των συμμετεχόντων.
78
Ιστός & δίκτυο
Διακοπή της λειτουργίας κοινής χρήσης οθόνης
Πατήστε → Stop sharing. Η συσκευή σταματά την κοινή χρήση της οθόνης και εμφανίζει την οθόνη
συνάντησης.
Αλλαγή παρουσιαστή
Ο οικοδεσπότης της συνάντησης και ο τρέχων παρουσιαστής μπορούν να αλλάξουν τον παρουσιαστή.
1 Πατήστε και επιλέξτε έναν συμμετέχοντα για να τον ορίσετε ως παρουσιαστή.
2 Πατήστε Make presenter.
3 Εμφανίζεται το
δίπλα στο όνομα λογαριασμού του παρουσιαστή.
Κλείσιμο ή έξοδος από τη συνάντηση
Πατήστε
→ End meeting ή Leave meeting.
Όταν η σύνδεση δικτύου πέφτει κατά τη διάρκεια συνάντησης
Εάν η συνάντηση τρέχει ακόμα, επανασυνδεθείτε με τη συνάντηση.
Εάν η συνάντηση έχει τελειώσει, επανεκκινήστε τη συνάντηση.
79
Ιστός & δίκτυο
Remote PC
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή και έλεγχο της οθόνης του υπολογιστή σας στη
συσκευή σας συνδέοντας τη συσκευή σας και τον υπολογιστή μέσω Wi-Fi ή δικτύου τοπικής περιοχής.
Μπορείτε επίσης εύκολα να δείτε και να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του
υπολογιστή.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε καταχωρημένο λογαριασμό Samsung.
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής είναι ενεργοποιημένος.
• Βεβαιωθείτε ότι το Agent είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, εκτελέστε τα παρακάτω με αριθμητική σειρά:
1. Καταχωρήστε τη συσκευή στο λογαριασμό Samsung.
2. Καταχωρήστε τον υπολογιστή στο λογαριασμό Samsung.
3. Συνδέστε από μακριά τη συσκευή και τον υπολογιστή.
Καταχώρηση της συσκευής
1 Πατήστε Remote PC στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Επόμενο στη σελίδα χαιρετισμού.
Έναρξη της
εφαρμογής.
80
Ιστός & δίκτυο
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ, εισαγάγετε το λογαριασμό Samsung και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν
πατήστε πάλι ΣΥΝΔΕΣΗ.
Εάν δεν έχει γίνει εγγραφή λογαριασμού Samsung, πατήστε ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Samsung.
Καταχώρηση υπολογιστή
1 Στον υπολογιστή σας, εκκινήστε το πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό και επισκεφθείτε τη
διεύθυνση remotepc.rview.com.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Πρέπει να συνδεθείτε με τον ίδιο λογαριασμό Samsung που χρησιμοποιείτε στη συσκευή σας.
3 Εγκαταστήστε το Agent εάν δεν είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισαγάγετε όνομα εμφάνισης για τον υπολογιστή,
ρυθμίσεις proxy και κωδικό πρόσβασης. Για λεπτομέρειες σχετικά με τις ρυθμίσεις του διακομιστή
proxy, επικοινωνήστε με το διαχειριστή δικτύου σας.
Εμφανίζεται το
στη γραμμή εργασιών όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση.
4 Πατήστε Έλεγχος σύνδεσης (Refresh).
81
Ιστός & δίκτυο
Σύνδεση από μακριά της συσκευής και ενός υπολογιστή
1 Πατήστε Remote PC στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Ανανέωση.
Προβολή του ονόματος
του υπολογιστή.
Σύνδεση από μακριά
της συσκευής και του
υπολογιστή.
3 Πατήστε ON.
4 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για τη σύνδεση και πατήστε OK.
Πατήστε Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης; εάν δεν θυμάστε τον κωδικό πρόσβασης.
5 Πραγματοποιείται η σύνδεση και μπορείτε να ελέγχετε τον υπολογιστή από μακριά στη συσκευή.
82
Ιστός & δίκτυο
Έλεγχος του υπολογιστή στη συσκευή
Μετά τη σύνδεση των συσκευών, μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε την οθόνη του υπολογιστή
σας στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να ανοίγετε ή να επεξεργάζεστε αρχεία στον υπολογιστή και να τα
μεταφέρετε στη συσκευή.
Κύλιση στην οθόνη.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Κατάσταση σύνδεσης
Πατήστε στην οθόνη και πατήστε
παρακάτω:
στο κάτω μέρος της οθόνης για να χρησιμοποιήσετε ένα από τα
• Ποντίκι: εμφάνιση του δείκτη του ποντικιού στην οθόνη της συσκευής.
• Πληκτρολόγιο: άνοιγμα του πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου στο επιλεγμένο πεδίο κειμένου.
• Απομακρυσμένη εξερεύνηση: άνοιγμα της διαχείρισης αρχείων για αναζήτηση αρχείων και
μεταφορά αρχείων μεταξύ των συνδεδεμένων συσκευών.
• Εναλλαγή παραθύρου: εναλλαγή μεταξύ δύο μόνιτορ όταν ο υπολογιστής είναι συνδεδεμένος με
διπλά μόνιτορ.
83
Ιστός & δίκτυο
Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή
1 Πατήστε → Απομακρυσμένη εξερεύνηση.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων του υπολογιστή. Κατόπιν
σύρετέ το στο πλαίσιο διαχείρισης αρχείων της συσκευής. Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε ένα
αρχείο αντίστροφα.
Η διαχείριση αρχείων
του υπολογιστή
Η διαχείριση αρχείων
της συσκευής
SideSync 3.0
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για έλεγχο της οθόνης ενός έξυπνου τηλεφώνου με μια εικονική
οθόνη έξυπνου τηλεφώνου στην ταμπλέτα σας.
• Στην ταμπλέτα σας, προβάλετε μηνύματα ή χρησιμοποιήστε το δωμάτιο συνομιλίας του έξυπνου
τηλεφώνου.
• Στην ταμπλέτα σας, παρακολουθήστε ένα βίντεο που αναπαραγάγεται στο έξυπνο τηλέφωνο σε μια
μεγαλύτερη οθόνη.
• Μεταφέρετε αρχεία εύκολα μεταξύ της ταμπλέτας σας και του έξυπνου τηλεφώνου.
Πριν τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Η ταμπλέτα και το έξυπνο τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct. Ειδάλλως και οι δύο
συσκευές πρέπει να είναι συνδεδεμένες με το ίδιο σημείο πρόσβασης.
• Το SideSync 3.0 πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στην ταμπλέτα και στο έξυπνο τηλέφωνο.
Εάν δεν είναι εγκατεστημένο σε κάποια συσκευή, κάνετε λήψη και εγκαταστήστε το από το Galaxy
Apps ή το Play Store.
• Το SideSync 3.0 λειτουργεί μόνο σε συσκευές με Android έκδοσης 4.4 ή νεώτερης.
84
Ιστός & δίκτυο
Σύνδεσης του Tablet σας και ενός Smartphone
1 Πατήστε SideSync 3.0 στην οθόνη εφαρμογών του Tablet σας.
Για να ξεκινήσει το SideSync 3.0, χρειάζεται να κάνετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής.
Πατήστε Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
2 Κάντε εκκίνηση του SideSync 3.0 σε Smartphone.
3 To Tablet αναζητά αυτόματα διαθέσιμα Smartphones.
Επιλέξτε ένα από τα εντοπισμένα Smartphones.
85
Ιστός & δίκτυο
4 Πατήστε OK στην οθόνη του Smartphone.
5 Η εικονική οθόνη του Smartphone εμφανίζεται στο Tablet σας και η οθόνη του Smartphone
απενεργοποιείται.
Χρήση της εικονικής οθόνης Smartphone
Περιηγηθείτε στην οθόνη και χρησιμοποιήστε εφαρμογές στην εικονική οθόνη Smartphone. Μπορείτε
να στείλετε ή να δεχτείτε μηνύματα ή να συνομιλήσετε με άλλους.
Ορισμένες λειτουργίες, όπως το Screen Mirroring, ενδέχεται να μην λειτουργούν στην εικονική
οθόνη Smartphone.
86
Ιστός & δίκτυο
Ελαχιστοποίηση της οθόνης.
Μεγιστοποίηση της οθόνης για
ταίριασμα στην οθόνη του Τablet
σας.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Περιστροφή οθόνης
Κλείσιμο SideSync 3.0.
Καταγραφή οθόνης
Άνοιγμα της ίδιας ιστοσελίδας στο
πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό
του Tablet σας.
Εικονική οθόνη Smartphone
Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Μετακίνηση της εικονικής οθόνης Smartphone
Πατήστε και σύρετε την πάνω άκρη της εικονικής οθόνης του Smartphone για να την μετακινήσετε σε
άλλη θέση.
87
Ιστός & δίκτυο
Προσαρμογή του μεγέθους της εικονικής οθόνης του Smartphone
1 Πατήστε παρατεταμένα κάτω δεξιά στην εικονική οθόνη του Smartphone.
2 Όταν εμφανιστεί το πλαίσιο, σύρετε το πλαίσιο για να προσαρμόσετε το μέγεθος.
Εισαγωγή κειμένου
Όταν εισάγετε κείμενο στην εικονική οθόνη του Smartphone, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο του Tablet.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου.
Εναλλαγή μεταξύ της οθόνης του Smartphone και της εικονικής οθόνης του
Smartphone
Δεν είναι εφικτή η χρήση της οθόνης του Smartphone και της εικονικής οθόνης του Smartphone
ταυτόχρονα. Όταν χρησιμοποιείτε την εικονική οθόνη του Smartphone στο Tablet, απενεργοποιείται η
οθόνη του Smartphone.
Χρήση της οθόνης smartphone
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης στο Smartphone για να ενεργοποιήσετε την οθόνη Smartphone και
να απενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του Smartphone στο Tablet.
88
Ιστός & δίκτυο
Χρήση της εικονικής οθόνης Smartphone
Πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ TABLET στην οθόνη του Tablet για να ενεργοποιήσετε την εικονική οθόνη του
Smartphone και να απενεργοποιήσετε την οθόνη του Smartphone.
Αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο στο Tablet
Αναπαράγετε μουσική ή βίντεο αποθηκευμένων στο Smartphone μέσω της οθόνης και του ηχείου του
Tablet.
1 Ανοίξτε ένα αρχείο μουσικής ή βίντεο στην εικονική οθόνη του Smartphone στο Tablet.
2 Το επιλεγμένο αρχείο αναπαραγάγεται με χρήση της οθόνης και του ηχείου του Tablet.
Προσαρμόστε την ένταση ήχου στην εικονική οθόνη του Smartphone ή του Tablet κατά την
αναπαραγωγή.
Αντιγραφή αρχείων μεταξύ συσκευών
Αντιγραφή αρχείων από το Smartphone στο Tablet
1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην εικονική οθόνη του Smartphone.
2 Επιλέξτε τα αρχεία προς αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε επιλεγμένα αρχεία και κατόπιν
σύρετέ τα στην οθόνη του Tablet.
3 Τα Αρχεία Μου εκκινούνται στην οθόνη του Tablet. Επιλέξτε ένα φάκελο για αποθήκευση του
αρχείου και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Αντιγραφή αρχείων από το Tablet στο Smartphone
1 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα αρχείο στην οθόνη του Tablet.
2 Επιλέξτε αρχεία για αντιγραφή, πατήστε παρατεταμένα σε οποιοδήποτε επιλεγμένο αρχείο και
κατόπιν σύρετέ το στην εικονική οθόνη του Smartphone.
3 Τα Αρχεία Μου εκκινούνται στην εικονική οθόνη του Smartphone. Επιλέξτε ένα φάκελο για
αποθήκευση του αρχείου και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
89
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε το Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη κίνηση
προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
90
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → Ρυθμίσεις → Για προχωρ. →
Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε τη
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → Ρυθμίσεις
→ Για προχωρ. → Adapt Sound → Ενεργό. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14
ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν
μειώσετε την ένταση ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο ειδοποίησης
Για χρήση του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή ως ήχο ειδοποίησης, πατήστε →
Ορισμός ως.
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
Πατήστε ΛΙΣΤΕΣ ΑΝΑΠ. και κατόπιν πατήστε → Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής. Εισαγάγετε έναν
τίτλο και πατήστε ΟΚ. Πατήστε , επιλέξτε τραγούδια για συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε ΤΕΛ.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε →
Πρ. σε λίσ. αναπ.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.
Πατήστε ΜΟΥΣΙΚΟ ΚΟΥΤΙ και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά κελιά σύροντας το δάχτυλό
σας.
91
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 99)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα
βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε για λήψη της φωτογραφίας.
Αλλαγή σε λειτουργία διπλής
κάμερας.
Υποδεικνύει τις τρέχουσες
ρυθμίσεις κάμερας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Εμφάνιση τρέχοντος τρόπου
λειτουργίας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του φακού
μπροστινής κάμερας και του
φακού πίσω κάμερας.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Προβολή περισσότερων
επιλογών.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
Προβολή φωτογραφιών και
βίντεο που τραβήξατε.
92
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε Λειτ. και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.
• Auto: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και
να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθ. ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
• Καλύτερο πρόσωπο: χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές
λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πατήστε για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη,
κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει
η Συλλογή, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη
πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε Αποθήκευση για να
συγχωνεύσετε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
• Ήχος & λήψη: χρήση της επιλογής αυτής για λήψη μιας φωτογραφίας με ήχο.
Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου
μετά τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ φωτογραφίζετε με τη λειτουργία αυτή, ο ήχος εγγράφεται με το εσωτερικό μικρόφωνο.
• Δράση: χρήση της λειτουργίας αυτής για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για
δημιουργία μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να μην
πραγματοποιεί σωστή λήψη φωτογραφιών σε άλλες συνθήκες λήψης.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη φωτογραφιών.
– – Κάνετε λήψη φωτογραφιών ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
– – Κάνετε λήψη φωτογραφιών με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
– – Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να
μην χωράει μέσα στο σκόπευτρο ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.
• Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR): χρήση αυτής της επιλογής για λήψη φωτογραφίας με
βελτιωμένο λόγο αντίθεσης.
93
Πολυμέσα
• Λειτουργία αφαίρεσης: χρήση αυτής της επιλογής για να σβήσετε τις κινήσεις των κινούμενων
θεμάτων στο φόντο.
Πατήστε για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η συσκευή σβήνει τα ίχνη κίνησης από ένα
κινούμενο θέμα. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε Show moving objects και
κατόπιν πατήστε στην τονισμένη περιοχή.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη φωτογραφιών.
– – Κατά τη λήψη φωτογραφιών αντικειμένου και φόντου παρόμοιων χρωμάτων, η κάμερα
ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλη την κίνηση.
– – Όταν τραβάτε φωτογραφίες θέματος που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η κάμερα
μπορεί να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
– – Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της κάμερας εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε Λειτ. → Πανόραμα.
Πατήστε και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν τα δύο πανοραμικά καθοδηγητικά
πλαίσια ευθυγραμμιστούν, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για
διακοπή της λήψης, πατήστε .
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
94
Πολυμέσα
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Πατήστε
.
για λήψη βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε
. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε
Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
• Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της
οθόνης, πατήστε .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
Λειτουργία εγγραφής
Πατήστε
→
για αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο για email: χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για αποστολή
μέσω email.
• Γρήγορη ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.
95
Πολυμέσα
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
Λειτουργία Dual Camera
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που
καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα
πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.
Πατήστε
για να μεταβείτε σε λειτουργία Dual Camera. Πατήστε
για λήψη βίντεο.
για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε
Πατήστε για αλλαγή μεγέθους
ή μετακίνηση της θέσης.
Επιλογή μεταξύ διάφορων
στυλ που είναι διαθέσιμα.
• Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD
και έως 10 λεπτά σε HD.
• Κατά τη λήψη βίντεο με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.
96
Πολυμέσα
Κοινή χρήση λήψης
Πατήστε
→
και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση λήψης: αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο
οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Μέγ. φωτογρ. / Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτ. συνεχούς λήψης: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• Πατήστε για λήψη φωτ.: πάτημα στην εικόνα ή την οθόνη προεπισκόπησης για λήψη
φωτογραφιών.
• Ανίχνευση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να
σας βοηθά να τραβάτε φωτογραφίες τους.
• Λειτ. μέτρησης: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των
τιμών φωτός. Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Η
επιλογή Σημείο μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Η επιλογή Matrix υπολογίζει το μέσο
όρο όλης της σκηνής.
• ISO: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Έξυπνη σταθεροπ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων συνθηκών και
προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
97
Πολυμέσα
• Σταθεροποίηση βίντεο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος. Η
αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
• Αποθήκευση ως: ρύθμιση της συσκευής για αποθήκευση και της φωτογραφίας εμπλουτισμένου
χρώματος και της αρχικής φωτογραφίας ή μόνο της φωτογραφίας εμπλουτισμένου χρώματος.
• Ετικέτα τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
• Προεπ. εικόν./βίντεο: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη
τους.
• Πλήκτρο έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο της
λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Χρονόμ.: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Εξισορρόπ. λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές κάμερες.
• Τιμή έκθεσης: αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της
κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Οδηγίες: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για χρήση του Βοηθού ετικέτας στη Συλλογή.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση της κάμερας.
98
Πολυμέσα
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
και πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο συντόμευσης.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Download για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
99
Πολυμέσα
Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΕΡΓΑΛΕΙΑ → Κινήσεις, σύρετε το διακόπτη Κινήσεις
προς τα δεξιά και κατόπιν ενεργοποιήστε το διακόπτη για κάθε λειτουργία.
Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη για τη λειτουργία.
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και κατόπιν πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο
εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε
το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αγαπημένα: προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Εκτύπωση: εκτύπωση της εικόνας με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Περικοπή: αλλαγή μεγέθους του λευκού πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα
σε αυτό.
• Ορισμός ως: ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
• Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
100
Πολυμέσα
Τροποποίηση εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Περιστρ.: περιστροφή της εικόνας.
• Περικοπή: περικοπή της εικόνας.
• Χρώμα: ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της εικόνας.
• Εφέ: εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
• Αυτοκόλλητο: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
• Σχέδιο: σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
• Πλαίσια: εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.
Αγαπημένες εικόνες
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Αγαπημένα για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα
αγαπημένων.
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και κατόπιν πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
.
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε → Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες σημειώνοντας και κατόπιν
πατήστε για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω υπηρεσιών κοινωνικής
δικτύωσης.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
101
Πολυμέσα
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες και κατόπιν σημειώστε Ετικέτα
προσώπου. Εμφανίζεται ένα κίτρινο πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο
πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη ονόματος και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως η αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Χρήση βοηθού ετικέτας
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ετικέτες → Βοηθός Ετικετών και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Βοηθός
Ετικετών προς τα δεξιά για να εμφανίσετε μια συναφή ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και το
όνομα του ατόμου) κατά το άνοιγμα μιας εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για την οργάνωση εικόνων ή βίντεο αποθηκευμένων στη συσκευή. Μπορείτε
να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε αρχεία από ένα φάκελο σε άλλον.
Για να δημιουργήσετε νέο φάκελο, πατήστε . Εισάγετε όνομα για το φάκελο, πατήστε OK και κατόπιν
σημειώστε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα σε οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα ή βίντεο, σύρετέ
την στο νέο φάκελο και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ. Πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ για αντιγραφή ή ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ
για μετακίνηση.
102
Πολυμέσα
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε το Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Αλλαγή σε κατάσταση
αιωρούμενης οθόνης.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για αναπαραγωγή
του αρχείου.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με
σύρσιμο της γραμμής.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα αριστερά.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα δεξιά.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου πλευρών
της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος
βίντεο ή μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
103
Πολυμέσα
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε βίντεο και κατόπιν πατήστε ΤΕΛ.
Κοινή χρήση βίντεο
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε βίντεο, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε το
για να χρησιμοποιήσετε
το αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε το YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα
αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Πατήστε στην οθόνη και κατόπιν πατήστε
για εμφάνιση σε πλήρη οθόνη.
104
Πολυμέσα
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
→ Μεταφορτώσεις →
Πατήστε
κατόπιν πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ.
, επιλέξτε ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες για το βίντεο και
Flipboard
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.
Πατήστε το Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε αριστερά στη σελίδα χαιρετισμού, επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα
και κατόπιν πατήστε Build Your Flipboard.
Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο
για ανάγνωση.
Businessweek+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να έχετε τα τελευταία νέα σχετικά με τα χρηματοοικονομικά, τα
επιχειρηματικά, τα δεδομένα της αγοράς και άλλα.
Πατήστε το Businessweek+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
105
Πολυμέσα
NYTimes
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση και πλοήγηση σε ορισμένα άρθρα και άλλα.
Πατήστε NYTimes στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να αναζητήσετε άρθρα, πατήστε
και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
SketchBook for Galaxy
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια γρήγορη έννοια ή να σκιτσάρετε την ιδέα
σας για ένα έργο.
Πατήστε SketchBook for Galaxy στην οθόνη εφαρμογών.
Για να ξεκινήσει το SketchBook for Galaxy, χρειάζεται να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή. Πατήστε Install και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
106
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε το Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
→ Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
Πατήστε
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΑΣΤ.
107
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Galaxy Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε Galaxy Apps → Ρυθμίσεις →
Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Βιβλία Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
108
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Ταινίες και TV Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε το Ταινίες και TV Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής
από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε το Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παιχνίδια Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.
Πατήστε Παιχνίδια Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση των τελευταίων ειδησεογραφικών άρθρων.
Πατήστε Περίπτερο Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
109
Βοηθητικά προγράμματα
S Note
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με χρήση αρχείων πολυμέσων
ή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε S Note στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία σημειώσεων
Όταν τρέχετε το S Note για πρώτη φορά, πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να ρυθμίσετε το προεπιλεγμένο
εξώφυλλο και φόρμα. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Σύνταξη σημειώσεων
Δημιουργήστε σημειώσεις με εμπλουτισμένο περιεχόμενο προσθέτοντας αρχεία πολυμέσων ή
φωνητικές σημειώσεις.
Πατήστε
για γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη ή πατήστε
για να εισάγετε κείμενο με το πληκτρολόγιο.
Επιλογή της σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Γραφή μιας σημείωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Σβήσιμο της σημείωσης.
Αλλαγή της λειτουργίας
εισαγωγής για σχεδίαση και με
το S Pen και με ένα δάχτυλο ή
σχεδίαση μόνο με το S Pen.
Εισαγωγή μιας σημείωσης.
Αναίρεση και ακύρωση της
αναίρεσης της τελευταίας
ενέργειας.
Επισύναψη και άλλης σελίδας
στην τρέχουσα σημείωση.
110
Βοηθητικά προγράμματα
Όταν χρησιμοποιείτε τις φόρμες που διαθέτουν πλαίσια εικόνων, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλαίσιο
εικόνας και κατόπιν πατήστε Εικόνες ή Λήψη φωτογραφίας για να προσθέσετε μια εικόνα.
Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα το πλαίσιο και στη συνέχεια πατήστε Διαγραφή.
Όταν δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε
το χρώμα της πένας.
για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος της γραμμής ή
Αποθήκευση της τρέχουσας
ρύθμισης ως προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Προσθήκη νέου χρώματος με βάση
τον επιλογέα χρώματος.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, απομακρύνετε δύο δάχτυλα ή πλησιάστε τα μεταξύ τους.
Για προσθήκη νέας σελίδας, πατήστε → Προσθήκη σελίδας.
Για αλλαγή της φόρμας της σελίδας, πατήστε → Προσθήκη προτύπου.
Για διαγραφή της σελίδας, πατήστε → Διαγραφή σελίδας.
Για αλλαγή της διάταξης των σελίδων ή εισαγωγή σελίδων από άλλες σημειώσεις, πατήστε →
Επεξεργασία σελίδων.
Για εγγραφή των ενεργειών σας κατά τη σχεδίαση μιας σημείωσης, πατήστε → Εγγραφή σχεδίασης.
Για προσθήκη ή διαγραφή ετικετών στη σελίδα, πατήστε → Επιλ. σελίδας → Επεξεργασία ετικετών.
Για προσθήκη ή διαγραφή ευρετηρίου στη σελίδα, πατήστε → Επιλ. σελίδας → Επεξεργασία
ευρετηρίου.
Για αλλαγή του φόντου της σελίδας, πατήστε → Επιλ. σελίδας → Αλλαγή φόντου.
Για εμφάνιση ενός πλέγματος στη σελίδα, πατήστε → Επιλ. σελίδας → Γραμμές οδηγού.
111
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση του εργαλείου σβησίματος
Μια σχεδιασμένη γραμμή δεν αναγνωρίζεται ως σειρά από κουκκίδες αλλά σύντομες μολυβιές. Για
το λόγο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε μια ολόκληρη γραμμή και να την διαγράψετε, μετακινήσετε ή να
την μεταμορφώσετε. Ωστόσο, ενδέχεται να συμβεί να σβήσετε ακόμα και μέρος της γραμμής χωρίς
να θέλετε ή ενδέχεται να μην μπορείτε να σβήσετε έντονες ή αλληλεπικαλυπτόμενες γραμμές όταν
χρησιμοποιείτε το εργαλείο σβησίματος.
Για να μειώσετε τις περιπτώσεις σβησίματος χωρίς να θέλετε, προσαρμόστε το μέγεθος της σβήστρας
πατώντας → .
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Ακόμα και με μικρότερη σβήστρα, ενδέχεται να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια την
περιοχή που θέλετε.
Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων
Επιλέξτε μια χειρόγραφη σημείωση για αποκοπή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή μεταμόρφωσή της.
Όταν σημειώνετε ή σχεδιάζετε μια σημείωση, πατήστε
. Κατόπιν, πατήστε στη σημείωση ή σχεδιάστε
μια γραμμή γύρω της για να την επιλέξετε και να την επεξεργαστείτε.
Για να μετακινήσετε τη σημείωση σε μια άλλη θέση, επιλέξτε τη σημείωση και κατόπιν σύρετέ την σε νέα
θέση.
Για αλλαγή μεγέθους της σημείωσης, επιλέξτε τη σημείωση και κατόπιν σύρετε τη λαβή του πλαισίου.
Με επιλεγμένη μια χειρόγραφη σημείωση, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Ιδιότητες: αλλαγή των ιδιοτήτων της σημείωσης όπως διάταξη, μέγεθος, χρώμα ή πάχος.
• Μετατροπή σε: μετατροπή ενός σχεδιασμένου σχήματος ή χειρόγραφης σημείωσης σε καλά
οργανωμένο αντίστοιχο.
• Αποκοπή: αποκοπή της σημείωσης. Για επικόλλησή της σε άλλη θέση, πατήστε παρατεταμένα στη
θέση και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
• Αντιγραφή: αντιγραφή της σημείωσης. Για επικόλλησή της σε άλλη θέση, πατήστε παρατεταμένα
στη θέση και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
• Διαγραφή: διαγραφή της σημείωσης.
112
Βοηθητικά προγράμματα
Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων
Πατήστε → Εισαγωγή για να εισάγετε εικόνες, βίντεο, φωνητικές σημειώσεις και άλλα.
Εισαγωγή σχεδίου ιδέας
Πατήστε → Εισαγωγή → Σκίτσα και κατόπιν γράψτε μια λέξη-κλειδί ή επιλέξτε μια κατηγορία για να
αναζητήσετε εικόνες.
Για να προσθέσετε τα δικά σας σχέδια στη λίστα, πατήστε → Δημιουργία και κατόπιν σχεδιάστε μια
εικόνα στο πλαίσιο σχεδίων.
Εισαγωγή μιας εικόνας ή βίντεο με πλαίσιο
Πατήστε → Εισαγωγή → Εικόνα ή Βίντεο → Λήψη εικόνας στο πλαίσιο που εμφανίζεται ή Εγγραφή
του βίντεο σε καμβά.
Σχεδιάστε ένα πλαίσιο στη σημείωση και κατόπιν πατήστε στο εσωτερικό του πλαισίου με το S Pen ή το
δάχτυλό σας για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή βίντεο.
Εισαγωγή πληροφοριών χάρτη
Πατήστε → Εισαγωγή → Χάρτες, κυλήστε στους χάρτες ή πατήστε Αναζήτηση για να αναζητήσετε
ένα μέρος και κατόπιν πατήστε
.
Για προβολή της τοποθεσίας σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στο χάρτη και κατόπιν πατήστε
Άνοιγμα χάρτη.
113
Βοηθητικά προγράμματα
Δημιουργία και διαχείριση διαγραμμάτων
Δημιουργία πίνακα
Πατήστε → Εισαγωγή → Εύκολος πίνακας → Πίνακας, ρυθμίστε τον αριθμό σειρών και στηλών για
τον πίνακα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛ.
Για να εισάγετε δεδομένα στον πίνακα, πατήστε σε ένα κελί.
Για προσθήκη ή διαγραφή στηλών, πατήστε → Προσθήκη στήλης ή Διαγραφή στήλης.
Για προσθήκη ή διαγραφή σειρών, πατήστε → Προσθήκη γραμμής ή Διαγραφή γραμμής.
Δημιουργία διαγράμματος
Για δημιουργία ενός διαγράμματος, πατήστε → Εισαγωγή → Εύκολος πίνακας και κατόπιν επιλέξτε
έναν τύπο διαγράμματος. Κατόπιν, σχεδιάστε μπάρες, γραμμές ή διαχωριστικά στο διάγραμμα.
Για δημιουργία διαγράμματος από τα δεδομένα στον πίνακα, πατήστε παρατεταμένα στον πίνακα,
πατήστε Επεξεργασία γραφήματος →
και κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο διαγράμματος.
114
Βοηθητικά προγράμματα
Επεξεργασία διαγράμματος
Για επεξεργασία ενός διαγράμματος, πατήστε παρατεταμένα σε ένα διάγραμμα ή σε έναν πίνακα,
πατήστε Επεξεργασία γραφήματος και κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Πατήστε
πάνω αριστερά στην οθόνη για να αλλάξετε τον τύπο διαγράμματος.
• Πατήστε σε ένα στοιχείο, πατήστε
και κατόπιν επεξεργαστείτε τις τιμές.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο διαγράμματος.
Προβολή σελίδων σημειώσεων
Ενώ προβάλλετε σελίδες, πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή σελίδας: διαγραφή της σελίδας.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης στη σελίδα στην αρχική οθόνη.
• Εκτύπωση: εκτύπωση της σελίδας με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποθήκευση ως: αποθήκευση της σελίδας με διαφορετικό όνομα.
• Ορισμός ως: ρύθμιση της σελίδας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
Προβολή προεπισκόπησης σελίδων
Σύρετε προς τα κάτω μια σημείωση για να κάνετε προεπισκόπηση των σελίδων πάνω από τη σημείωση.
Πατήστε
στο εξώφυλλο της σημείωσης για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή: διαγραφή της σημείωσης.
• Κοινή χρήση: κοινή χρήση της σημείωσης με άλλα άτομα.
115
Βοηθητικά προγράμματα
• Εξαγωγή: εξαγωγή της σημείωσης ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF.
• Μετονομασία: μετονομασία της σημείωσης.
• Επεξεργ. εξωφύλλου: αλλαγή του εξωφύλλου της σημείωσης.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: προσθήκη της σημείωσης στη λίστα αγαπημένων.
• Κλείδωμα: κλείδωμα της σημείωσης ώστε να μην μπορούν να την δουν άλλα άτομα.
Επεξεργασία σημειώσεων
Πατήστε σε μια σημείωση για να την ανοίξετε. Η σημείωση εμφανίζεται σε λειτουργία προβολής. Για να
επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε .
Αναζήτηση για σημειώσεις
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αναζήτηση μιας σημείωσης με εισαγωγή κριτηρίων αναζήτησης,
όπως ονόματα, ετικέτες, κατηγορίες ή ώρα.
Πατήστε → Αναζήτηση, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
εισάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.
Ενεργό σημείωμα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να συντάξετε μια χειρόγραφη σημείωση και να εκτελέσετε
γρήγορα μία από τις χρήσιμες λειτουργίες που παρέχονται με το Action Memo.
Πατήστε Ενεργό σημείωμα στην οθόνη εφαρμογών.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε , γράψτε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε
. Όταν εμφανιστεί το μενού λειτουργιών,
επιλέξτε μια λειτουργία για χρήση των πληροφοριών στη σημείωση που γράψατε.
• : δημιουργία επαφής.
• : αποστολή email.
116
Βοηθητικά προγράμματα
• : αναζήτηση στο διαδίκτυο.
• : αναζήτηση για τοποθεσία.
• : δημιουργία εργασίας.
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη σημείωση, πατήστε για ακύρωση της
επιλογής της σημείωσης και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από την πληροφορία.
Γραφή σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Σβήσιμο της σημείωσης.
Κλείσιμο της σημείωσης.
Σχεδίαση μιας γραμμής γύρω από
μια περιοχή.
Επεξεργασία σημείωσης ως αρχείο
S Note.
Προσαρμογή του μεγέθους του
σημειωματάριου.
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε τη σημείωση.
Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, πατήστε
.
Για να αναζητήσετε μια σημείωση, πατήστε → Αναζήτηση.
Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Action Memo, πατήστε → Βοήθεια.
117
Βοηθητικά προγράμματα
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• ΣΥΜΒΑΝ: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• ΕΡΓΑΣΙΑ: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, όπως
τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων ειδοποίηση ή τον τόπο
διεξαγωγής.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε το δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο
χάρτη που εμφανίζεται.
118
Βοηθητικά προγράμματα
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Λογαριασμοί → Google στο Λογαριασμοί,
επιλέξτε το λογαριασμό Google και κατόπιν σημειώστε το Συγχρονισμός Ημερολόγιο.
Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner → →
Συγχρονισμός τώρα.
Για εμφάνιση συγχρονισμένων συμβάντων ή εργασιών, πατήστε → Ημερολόγια και κατόπιν σημειώστε
το λογαριασμό Google.
Χειρόγραφο σε μηνιαία προβολή
Στην οθόνη μηνιαίας προβολής, πατήστε
διαθέσιμη μόνο σε μηνιαία προβολή.
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Αυτή είναι
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε έναν ανάμεσα σε διαφορετικούς τύπους ημερολογίων μεταξύ των οποίων έτους, μήνα,
εβδομάδας και άλλων στην πάνω πλευρά της οθόνης.
Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων ή εργασιών, πατήστε ΣΗΜΕΡΑ στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε μια ημερομηνία, επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία και κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε μια ημερομηνία, επιλέξτε ένα συμβάν ή εργασία, πατήστε → Κοινή χρήση μέσω και κατόπιν
επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
119
Βοηθητικά προγράμματα
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε Turn on Camera Upload για αυτόματη μεταφόρτωση στο
Dropbox φωτογραφιών και βίντεο που τραβήχτηκαν με την κάμερα της συσκευής. Για προβολή των
φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή
δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε → → Upload here → Photos or videos ή Other files.
Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
120
Βοηθητικά προγράμματα
Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας ή Επαν/φορά για εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων με το
λογαριασμό Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
Google Drive
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία και επεξεργασία εγγράφων και κοινή χρήση τους με
άλλα άτομα μέσω της αποθήκευσης Google Drive. Όταν δημιουργείτε έγγραφα ή μεταφορτώνετε αρχεία
στο Google Drive, η συσκευή σας συγχρονίζεται αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν
άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Google Drive. Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς
μεταφορά ή μεταφόρτωση.
Πατήστε Google Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Hancom Office Viewer
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές, μεταξύ των οποίων
φύλλα εργασίας και παρουσιάσεις.
Πατήστε Hancom Office Viewer στην οθόνη εφαρμογών.
121
Βοηθητικά προγράμματα
Αναζήτηση εγγράφων
Πατήστε Άνοιγμα για περιήγηση σε έγγραφο.
Κατά την περιήγηση σε έγγραφο, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : δημιουργία φακέλου.
• : ανάκτηση νέων εγγράφων.
• : ταξινόμηση εγγράφων και φακέλων.
• : αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
• : επιλογή εγγράφων και φακέλων.
Για αναζήτηση εγγράφων που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε Πρόσφατα έγγραφα.
Ανάγνωση εγγράφων
Πατήστε σε ένα έγγραφο στο Πρόσφατα έγγραφα ή σε ένα φάκελο.
Πατήστε ή και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω λειτουργίες:
Επεξεργαστής λόγου
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Πληροφορίες: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
122
Βοηθητικά προγράμματα
Παρουσίαση
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Προβολή παρουσίασης: έναρξη παρουσίασης από την πρώτη σελίδα.
• Από την τρέχουσα διαφάνεια: έναρξη παρουσίασης από την τρέχουσα σελίδα.
• Εμφάνιση προβολής παρουσιαστή: εμφάνιση εργαλείων παρουσίασης στη συσκευή όταν είναι
συνδεδεμένη με εξωτερικό μόνιτορ.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Πληροφορίες: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
Λογιστικό φύλλο
• Εύρεση: αναζήτηση για κείμενο.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Πληροφορίες εγγράφου: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και
συντάκτης.
• Ταξινόμηση: ταξινόμηση κελιών βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
• Εμφάνιση τύπων: προβολή των μαθηματικών τύπων εντός των κελιών αντί για τα υπολογισμένα
αποτελέσματα.
• Σταθεροποίηση τμημάτων παραθύρου: σταθεροποίηση της επιλεγμένης σειράς στη θέση της.
• Γραμμές πλέγματος: απόκρυψη ή εμφάνιση των γραμμών πλέγματος.
• Εμφάνιση όλων των σχολίων: απόκρυψη ή εμφάνιση σημειώσεων στο έγγραφο.
• Περιοχή εκτύπωσης: επιλογή μιας περιοχής για εκτύπωση.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Πληροφορίες: προβολή πληροφοριών σχετικά με το Hancom Viewer.
123
Βοηθητικά προγράμματα
PDF
• Αναζήτηση: αναζήτηση για κείμενο.
• Αποστολή: αποστολή του εγγράφου σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση του.
• Ιδιότητες: προβολή λεπτομερειών εγγράφου όπως τίτλος, ημερομηνία και συντάκτης.
• Ζουμ: αλλαγή του μεγέθους της προβολής.
• Απόκρυψη σχολίων: απόκρυψη ή εμφάνιση σχολίων στο έγγραφο.
• Κατακόρυφη κύλιση σελίδας / Συνεχόμενη προβολή / Οριζόντια κύλιση σελίδας: αλλαγή της
λειτουργίας προβολής.
• Επανάληψη φόρτωσης προβολής: προβολή μόνο του περιεχομένου του εγγράφου χωρίς τα
περιθώρια.
• Μετάβαση στη σελίδα: μετακίνηση σε καθορισμένη σελίδα.
• Σελιδοδείκτες: προβολή σελιδοδεικτών στο έγγραφο.
• Εκτύπωση: εκτύπωση του εγγράφου με σύνδεση της συσκευής σε εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Ειδοπ/ση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.
Πατήστε Ειδοπ/ση στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση της
ειδοποίησης αυτής.
124
Βοηθητικά προγράμματα
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε , ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για επανάληψη της ειδοποίησης
και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. Μπορείτε επίσης να γράψετε αριθμούς με το S Pen για να ρυθμίσετε μια
ειδοποίηση.
• Αναβολή: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την
προκαθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: ρύθμιση της ώρας για ενεργοποίηση της ειδοποίησης πριν την
προκαθορισμένη ώρα.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε
.
Παγκόσμιο Ρολόι
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ελέγξτε την ώρα σε πολλές μεγάλες πόλεις στον κόσμο.
Πατήστε Παγκόσμιο Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε
125
.
.
Βοηθητικά προγράμματα
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής
οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Έλεγχος προγράμματος
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
126
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση εντολών αφύπνισης στην κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες
εντολές αφύπνισης.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → ΣΥΣΚΕΥΗ →
Κλείδωμα Oθόνης και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος προς τα
δεξιά.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε το Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
Tablet και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Αναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε
→ Ρυθμίσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Google Now
τις ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
127
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε τώρα στην οθόνη.
Βιβλίο αποκομμάτων
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό λεύκωμα με
περιεχόμενο από ιστοσελίδες, βίντεο και άλλα.
Πατήστε Βιβλίο αποκομμάτων στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργία κατηγοριών
Πατήστε → Διαχείριση κατηγοριών →
, εισάγετε όνομα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛ.
Συλλογή στοιχείων
Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας ή ενός βίντεο, πατήστε Κλιπ εικόνας στη γρήγορη εντολή και
σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από το επιθυμητό στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε → ΑΠΟΘΗΚ.
Προβολή στοιχείων
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα στοιχείο. Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε το
σύνδεσμο για μετάβαση στην πηγή.
128
Βοηθητικά προγράμματα
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ταξινομούνται σύμφωνα με κριτήρια. Από το αριστερό πλαίσιο της
οθόνης, επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• Χρονοδιάγραμμα: προβολή αρχείων που ομαδοποιούνται σύμφωνα με την ημερομηνία.
• Αγαπημένοι φάκελοι: προβολή συντομεύσεων προς φακέλους.
• Φάκελοι: προβολή αρχείων αποθηκευμένων στην εσωτερική μνήμη ή μια κάρτα μνήμης και
συντομεύσεις προς διακομιστές FTP.
• Κατηγορίες: προβολή αρχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τους τύπους τους.
• Εφαρμογές: προβολή αρχείων αποθηκευμένων ή δημιουργημένων σε συγκεκριμένες εφαρμογές.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα αρχείο ή φάκελο για να τον ανοίξετε.
Αφού επιλέξετε μια κατηγορία, πατήστε και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή: επιλογή αρχείων ή φακέλων.
• Προσθήκη FTP: προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στο ΤΕΛΟΣ.
• Σάρωση για κοντινές συσκευές: αναζήτηση για συσκευές που διαθέτουν ενεργή κοινή χρήση
πολυμέσων.
• Επιλογές εμφάνισης: αλλαγή των επιλογών εμφάνισης αρχείων.
Πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε αρχείο ή φάκελο και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω
λειτουργίες:
• : αποστολή αρχείων σε άλλα άτομα ή κοινή χρήση μαζί τους.
• : διαγραφή αρχείων ή φακέλων.
• : μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
• : αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο.
129
Βοηθητικά προγράμματα
• → Μετον/σία: μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους: προσθήκη συντόμευσης προς το φάκελο στο
Αγαπημένοι φάκελοι.
• → Προσθ. συντ. στην Αρχική: προσθήκη συντόμευσης σε αρχείο ή φάκελο στην αρχική οθόνη.
• → Συμπίεση: συμπίεση αρχείων ή φακέλων για δημιουργία αρχείου zip.
• → Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών αρχείου ή φακέλου.
Αναζήτηση αρχείου
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε κριτήρια αναζήτησης.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης
Πατήστε
για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης.
Αλλαγή της λειτουργίας προβολής
Πατήστε
για αλλαγή της λειτουργίας προβολής.
Δημιουργία φακέλων
Πατήστε
, εισάγετε ένα όνομα για το φάκελο και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθέστε μια συντόμευση προς φακέλους που χρησιμοποιούνται συχνά στο Αγαπημένοι φάκελοι.
Επιλέξτε ένα φάκελο και πατήστε → Προσθήκη στους αγαπημένους φακέλους.
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
Προσθέστε μια συντόμευση διακομιστή FTP στο Φάκελοι. Πατήστε → Προσθήκη FTP, εισάγετε
λεπτομέρειες για το διακομιστή FTP και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
130
Βοηθητικά προγράμματα
Evernote
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για δημιουργία, συγχρονισμό και κοινή χρήση σημειώσεων
πολυμέσων. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στις σημειώσεις ή να ταξινομήσετε τις σημειώσεις σε ένα
σημειωματάριο έτσι ώστε να μπορέσετε να οργανώσετε αποτελεσματικά τις ιδέες σας.
Πατήστε Evernote στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
KNOX
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για διαχωρισμό των προσωπικών και εργασιακών δεδομένων και για
πρόσβαση στις επιχειρηματικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.
Πατήστε KNOX στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Για να ασφαλίσετε τα δεδομένα σας, το KNOX και τα συνδεδεμένα δεδομένα διαγράφονται
όταν ο κωδικός πρόσβασης πληκτρολογηθεί λανθασμένα πολλές φορές.
131
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε το Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
132
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .
• Για προχωρ.: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με πλήκτρο WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: σύνδεση με ασφαλισμένο δίκτυο Wi-Fi με κωδικό WPS PIN.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Για προχωρ. → Διατηρήστε
ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
133
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Για προχωρ. και σημειώστε το
Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει δύο συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ → Wi-Fi → → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Χρονικό όριο ορατότητας: ρύθμιση χρονικής διάρκειας κατά την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Βοήθεια: πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τη χρήση του όγκου δεδομένων σας.
• Χρήση δεδομένων: ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης της χρήσης
δεδομένων μεταξύ περιόδων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: επιλογή σημείων σύνδεσης δικτύου για να αποτρέπεται η χρήση τους
από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
134
Ρυθμίσεις
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Λειτουργία: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες
της τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: προβολή των εφαρμογών που χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας θέσης σας.
• Οι τοποθεσίες μου: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες θέσεις όταν χρησιμοποιείτε
λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας.
• Προσθήκη ετικέτας στην τρέχουσα τοποθεσία: επιλογή εφαρμογών που θα επιτρέπεται να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σας.
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών σύννεφου.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Ethernet
Η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν ένας προσαρμογέας Ethernet είναι συνδεδεμένος με τη
συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet και να
διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
135
Ρυθμίσεις
Κοντινές συσκευές
• Όνομα συσκευής: προβολή του ονόματος της συσκευής.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Απακλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες
συσκευές.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
ΣΥΣΚΕΥΗ
Ήχοι και ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα.
• Ειδοποιήσεις εφαρμογών: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων
αφής.
136
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμογή εμφάνισης: χρήση της λειτουργίας αυτής για βελτιστοποίηση της οθόνης
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμική: χρήση της λειτουργίας αυτής για να γίνει ο τόνος της οθόνης ζωηρότερος.
– – Τυπική: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
– – Κινηματογράφος: χρήση της λειτουργίας αυτής για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε
σκοτεινό δωμάτιο.
• Λειτουργία ανάγνωσης: επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν τη λειτουργία ανάγνωσης.
Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή βοηθά να προστατεύονται τα μάτια σας όταν διαβάζετε τη
νύχτα.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
Πολλαπλά Παράθυρα
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Πολλαπλών Παραθύρων για να εκτελούνται στην οθόνη πολλές εφαρμογές
ταυτόχρονα.
• Άνοιγ. σε πρ. διαχ. οθόν.: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλών
Παραθύρων όταν ανοίγετε αρχεία από το Τα Αρχεία Μου ή το Βίντεο.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Επιλογές widget ρολογιού: διαμόρφωση ρυθμίσεων για widget ρολογιού.
– – Μέγεθος ρολογιού: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
• Συντομεύσεις: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
137
Ρυθμίσεις
• Στοιχεία κατόχου: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
• Ενερ. σημ. σε οθ. κλειδ.: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του Action Memo όταν κάνετε διπλό
πάτημα στην κλειδωμένη οθόνη με πατημένο το πλήκτρο S Pen.
• Εφέ ξεκλειδώματος: επιλογή ενός εφέ όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή
αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
• Κείμενο βοήθειας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου.
• Αρχική οθόνη: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την
οθόνη κλειδώματος.
Γραμματοσειρά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη γραμματοσειρά.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προτεινόμενες εφαρμογές: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
138
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Διαχείριση προσβασιμ.: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις
μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
ΕΡΓΑΛΕΙΑ
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών
λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
139
Ρυθμίσεις
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα
μεταξύ λέξεων.
• Αυτόματη στίξης: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Εντοπισμός πένας: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το πλαίσιο χειρογράφου όταν πατάτε το πεδίο
με το S Pen.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Επιλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: ρύθμιση της συσκευής για να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές εισαγωγές.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Είσοδος φωνής
Αλλαγή των ρυθμίσεων για τη φωνητική αναγνώριση.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις
μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
140
Ρυθμίσεις
Έλεγχος έντασης φωνής
Ρύθμιση της συσκευής για αναγνώριση φωνητικών εντολών για έλεγχο της συσκευής σας. Μπορείτε να
επιλέξετε τις λειτουργίες που θα ελέγχονται με φωνητικές εντολές.
S Pen
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.
• Απενεργ. εντοπισμού πένας: ρύθμιση της οθόνης να μην ανταποκρίνεται όταν εισέρχεται ή
εξέρχεται το S Pen.
• Δείκτης: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του δείκτη του S Pen όταν το S Pen αιωρείται πάνω
από την οθόνη.
• Απευθείας εισαγ. με πένα: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του χειρόγραφου σημειωματάριου
όταν το S Pen αιωρείται πάνω από ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
• Προβολή χωρίς επαφή: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης ματιάς
για προεπισκόπηση περιεχομένου ή προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο όταν
δείχνετε σε ένα στοιχείο με το S Pen.
– – Προεπισκόπηση πληροφοριών: προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο δείχνοντας
στοιχεία με το S Pen.
– – Προεπισκόπηση προόδου: κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, κάντε προεπισκόπηση
μιας σκηνής ή προβάλλετε το χρόνο που πέρασε δείχνοντας τη γραμμή προόδου με το S Pen.
– – Ετικέτες εικονιδίων: προβολή απλών πληροφοριών για ένα στοιχείο σε αναδυόμενο παράθυρο
δείχνοντας στο στοιχείο με το S Pen.
– – Κύλιση λίστας: κατά την προβολή email ή ιστοσελίδων, κρατήστε το S Pen πάνω από την άκρη
της οθόνης για κύλιση στη σελίδα.
• Εντολή χωρίς επαφή: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εντολής
και εκτέλεση διαφόρων ενεργειών με πατημένο το πλήκτρο S Pen.
• Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί και να δονείται
όταν αιωρείστε πάνω από αρχεία, θέματα ή επιλογές.
141
Ρυθμίσεις
• Επιλογές αποσύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση του Action Memo ή εμφάνιση της
γρήγορης εντολής όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται ή
εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
• Δόνηση σύνδεσης/αποσύνδ.: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν εισέρχεται ή εξέρχεται το
S Pen από την υποδοχή.
Κινήσεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Ζουμ: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη Συλλογή
ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και
κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
• Περιήγηση σε εικόνα: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας τη συσκευή προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.
Κίνηση παλάμης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.
• Αποτύπωση οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την
οθόνη με την παλάμη σας.
Έξυπνη οθόνη
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας προκειμένου να μην περιστρέφεται
ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
• Έξυπνη παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν
απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
142
Ρυθμίσεις
ΓΕΝΙΚΑ
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων
ασφαλείας Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Ρύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
143
Ρυθμίσεις
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Έξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
• Daynote: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός καθημερινού σημειώματος που δείχνει την
ημερομηνία, ώρα, καιρό και συμβάντα όταν ανοίγετε το κάλυμμα.
• Μονάδα: επιλογή της προεπιλεγμένης μονάδας θερμοκρασίας όταν εμφανίζονται μετεωρολογικές
πληροφορίες στο Καθημερινό σημείωμα.
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Προεπ/νες εφαρμογές
• Αρχική: επιλογή μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας αρχικής οθόνης.
Χρήστες
Δημιουργήστε και διαχειριστείτε προφίλ χρηστών για εξατομικευμένες ρυθμίσεις.
Μπαταρία
Προβάλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Απόδοση CPU: ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό κάποιας χρήσης πόρων συστήματος.
• Έξοδος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Απενεργοποίηση ανταπόκρισης δόνησης: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της
δόνησης όταν αγγίζετε πλήκτρα.
• Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
της μπαταρίας.
144
Ρυθμίσεις
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη
συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε
μια κάρτα μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
145
Ρυθμίσεις
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος
έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: πρόσβαση στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου
(findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας:
– – Αυτόματες ενημερώσεις: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας
αυτόματα.
– – Έλεγχος για ενημερώσεις: έλεγχος για ενημερώσεις ασφαλείας.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή αναφορών ασφαλείας
αυτόματα όταν η συσκευή συνδέεται με ένα δίκτυο Wi-Fi.
• Τύπος αποθήκευσης: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών από την
τοποθεσία ή την υπηρεσία όπου είναι αποθηκευμένα.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων για ορισμένες λειτουργίες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
146
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισαγάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισαγάγετε και πάλι την μπαταρία.
147
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → ΓΕΝΙΚΑ → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
148
Παράρτημα
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Εάν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
149
Παράρτημα
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία, όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
150
Παράρτημα
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
151
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με τις
παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
1 Βγάλτε το S Pen από την υποδοχή.
2 Εισάγετε το εργαλείο ανοίγματος της συσκευής στο κενό δίπλα στην υποδοχή S Pen.
Στη συνέχεια, αρχίστε να διαχωρίζετε το πίσω κάλυμμα από τη συσκευή χρησιμοποιώντας το
εργαλείο για να τα απομακρύνετε μεταξύ τους.
Προσέξτε όταν εισάγετε το εργαλείο ώστε να αποφύγετε να επιφέρετε ζημιά στα εσωτερικά
εξαρτήματα της συσκευής.
3 Εισάγετε και πάλι το εργαλείο σε τακτικά διαστήματα γύρω από τη συσκευή και απομακρύνετε το
πίσω κάλυμμα από τη συσκευή.
Περιστρέψτε το πίσω κάλυμμα προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι τα άγκιστρα δεν έχουν υποστεί
ζημιά.
4 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε τη συσκευή με την όψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη
επιφάνεια εργασίας.
5 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες από τη συσκευή.
6 Αποσυνδέστε την επαφή σύνδεσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την ταινία.
7 Αφαιρέστε τη μπαταρία.
152
Κάποιο μέρος του περιεχομένου ενδέχεται να διαφέρει στη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο των υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγή χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 07/2015. Rev.1.0
Download PDF

advertising