Samsung | SM-T390 | Samsung SM-T390 Εγχειρίδιο χρήσης (Nougat)

SM-T390
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 11/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές και ιδιότητες
4
6
44
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
9
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
14Μπαταρία
18 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
20 Προστατευτική θήκη
21 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
22 Αρχική εγκατάσταση
24 Λογαριασμός Samsung
25 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
29 Κατανόηση της οθόνης
39 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
41 Εισαγωγή κειμένου
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
46Bixby
54Επαφές
57Internet
59Email
60Κάμερα
72Συλλογή
77 Οι λειτουργίες του S Pen
83 Πολλαπλά Παράθυρα
87 Samsung Members
87 Samsung Notes
93PEN.UP
95Ημερολόγιο
97 Samsung Flow
98 Τα Αρχεία Μου
98Ρολόι
100Αριθμ/χανή
100 Κοινή χρήση περιεχομένου
101 Εφαρμογές Google
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
Παράρτημα
103Εισαγωγή
103Συνδέσεις
104Wi-Fi
106Bluetooth
107 NFC και πληρωμή
110 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
111 Ήχοι και δόνηση
112Ειδοποιήσεις
112Εμφάνιση
113 Φίλτρο μπλε φωτός
113Φόντο
113 Σύνθετες λειτουργίες
114 Διαχείριση συσκευής
116Εφαρμογές
117 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
118 Αναγνώριση προσώπων
120 Αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος
122 Samsung Pass
125 Ασφαλής φάκελος
129 Cloud και λογαριασμοί
130Χρήστες
132 Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
133Google
133Προσβ/τητα
134 Γενική διαχείριση
135 Ενημέρωση λογισμικού
136 Εγχειρίδιο χρήσης
136 Πληροφορίες για το tablet
137 Αντιμετώπιση προβλημάτων
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή σας υποστηρίζει την αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές
αυτές για να διατηρήσετε τη αντοχή στο νερό και τη σκόνη της συσκευής σας. Εάν δεν το κάνετε,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε γλυκό νερό βαθύτερο από 1,5 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά. Αν βυθίσετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό εκτός από γλυκό νερό,
όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό, ή αλκοολούχο ποτό, το υγρό εισχωρεί στη συσκευή ταχύτερα.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που κινείται με δύναμη.
• Αν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή
εκτεθεί σε άλλα υγρά, όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό ή αλκοολούχο ποτό, ξεπλύνετέ την με
γλυκό νερό και στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
αυτές, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η εμφάνιση της συσκευής.
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Αφότου σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό πανί,
στεγνώστε την καλά πριν την χρησιμοποιήσετε.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται μέσα σε νερό.
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP68 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP], Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, γλυκό
νερό, 1,5 μέτρο, επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, είναι και πάλι δυνατόν η συσκευή σας
να υποστεί ζημιά υπό ορισμένες συνθήκες.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
5
Βασικές λειτουργίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
6
Βασικές λειτουργίες
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
7
Βασικές λειτουργίες
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
8
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Καλώδιο USB
• Μετασχηματιστής ρεύματος USB
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• S Pen
• Λαβίδα
• Μύτες S Pen
• Προστατευτική θήκη
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας εγγύτητας/φωτός
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρα έντασης
Οθόνη αφής
Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων)
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων (τύπος USB C)
Πίσω κάμερα
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Φλας
Πίσω κάλυμμα
Κεραία NFC
Ηχείο
Υποδοχή ακουστικών
Μικρόφωνο
10
Βασικές λειτουργίες
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
• Πατήστε για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη.
Επιστροφής
• Πατήστε παρατεταμένα για να δείτε πρόσθετες επιλογές για την
τρέχουσα οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
11
Βασικές λειτουργίες
S Pen
Πλήκτρο S Pen
Μύτη S Pen
Λαβίδα
Όνομα
Λειτουργίες
Μύτη S Pen
• Χρησιμοποιήστε το S Pen για να γράψετε, να σχεδιάσετε ή να εκτελέσετε
ενέργειες αφής στην οθόνη. Το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το
πλήκτρο επιστροφής μπορούν να χρησιμοποιηθούν με S Pen.
Πλήκτρο S Pen
Λαβίδα
• Αιωρείτε το S Pen πάνω από στοιχεία στην οθόνη για πρόσβαση σε
πρόσθετες λειτουργίες του S Pen, όπως η λειτουργία προβολής χωρίς επαφή.
• Αιωρείτε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατήστε το πλήκτρο S Pen για
εμφάνιση των λειτουργιών εντολής χωρίς επαφή.
• Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen πάνω από
στοιχεία για να τα επιλέξετε.
• Αφαιρέστε τη μύτη του S Pen με τη λαβίδα όταν αντικαθιστάτε τη μύτη.
Αντικατάσταση μύτης S Pen
Αν η μύτη έχει αμβλυνθεί, αντικαταστήστε τη με καινούρια.
1 Κρατήστε σταθερά τη μύτη με τη λαβίδα και κατόπιν αφαιρέστε την.
12
Βασικές λειτουργίες
2 Εισαγάγετε μια νέα μύτη στο S Pen.
Προσέξτε να μην μαγκώσετε τα δάχτυλά σας με τη λαβίδα.
• Μην χρησιμοποιείτε πάλι παλιές μύτες. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία
του S Pen.
• Μην πατάτε υπερβολικά τη μύτη όταν την εισαγάγετε στο S Pen.
• Μην εισαγάγετε την στρογγυλή άκρη της μύτης στο S Pen. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
βλάβη στο S Pen ή στη συσκευή σας.
• Μην κάμπτετε και μην ασκείτε υπερβολική πίεση με το S Pen ενώ το χρησιμοποιείτε. Το S Pen
μπορεί να καταστραφεί ή η μύτη του μπορεί να παραμορφωθεί.
• Αν χρησιμοποιείτε το S Pen σε οξεία γωνία με την οθόνη, η συσκευή ενδέχεται να μην
αναγνωρίζει τις ενέργειες του S Pen.
• Το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν με S Pen.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen, επισκεφθείτε τον ιστότοπο Samsung.
• Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε το σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Μπορείτε να τοποθετήσετε το S Pen στο επάνω μέρος της προστατευτικής θήκης. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Εγκατάσταση του S Pen.
13
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Τοποθέτηση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις χρυσές επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμισμένες με τις επαφές της
συσκευής.
14
Βασικές λειτουργίες
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Πατήστε
Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο ώστε να μην μπαίνει νερό και σκόνη στη
συσκευή. Ένα ανοιχτό ή χαλαρό πίσω κάλυμμα μπορεί να αφήσουν νερό και σκόνη να μπουν
στη συσκευή και να προκαλέσουν ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη
συσκευή.
Αφαίρεση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
15
Βασικές λειτουργίες
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C με τη συσκευή. Αν
χρησιμοποιήσετε καλώδιο Micro USB, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
2 Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε
τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
16
Βασικές λειτουργίες
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η
μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
17
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή
σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
18
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά
τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη
για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την
κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
19
Βασικές λειτουργίες
Προστατευτική θήκη
Τοποθέτηση προστατευτικής θήκης
Τοποθετήστε το πάνω μέρος της συσκευής στη θήκη και, έπειτα, πιέστε σταθερά την άλλη πλευρά της
θήκης ώστε να εφαρμόσει η συσκευή στη θέση της.
Αφαίρεση προστατευτικής θήκης
Περιστρέψτε την επάνω άκρη της θήκης μέχρι η συσκευή να εξέχει από αυτήν και μετά αφαιρέστε τη
συσκευή από τη θήκη.
20
Βασικές λειτουργίες
Εγκατάσταση του S Pen
Τοποθετήστε το S Pen στο επάνω μέρος της προστατευτικής θήκης.
Μην τοποθετείτε το S Pen ανάποδα στην προστατευτική θήκη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
• Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
21
Βασικές λειτουργίες
Αρχική εγκατάσταση
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής και την περιοχή σας.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Επιλέξτε τη γλώσσα συσκευής της προτίμησής σας.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες
ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.
5 Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε Όχι, ευχαριστώ.
22
Βασικές λειτουργίες
6 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να
διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
7 Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την αρχική
εγκατάσταση.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
23
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις
και τον ιστότοπο Samsung. Μετά τη δήλωση του λογαριασμού Samsung, μπορείτε να διατηρείτε τα
δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες τις συσκευές Samsung που διαθέτετε μέσω το Samsung
Cloud, καθώς και να παρακολουθείτε και να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει
και πολλά ακόμη.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
24
Βασικές λειτουργίες
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
4 Πατήστε ΤΈΛ. για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού.
3 Πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά πατήστε ΕΠΙΒΕΒ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές, εικόνες και άλλα δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στην
τρέχουσα συσκευή σας μέσω Smart Switch ή Samsung Cloud.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
25
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων μέσω του Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη συσκευή σας μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός
υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
1 Και στις δύο συσκευές, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play
Store.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ → ΣΥΝΔΕΣΗ.
5 Στη συσκευή σας πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΛΗΨΗ και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
26
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
συσκευής.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
27
Βασικές λειτουργίες
Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας
και στη συνέχεια δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο.
• Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια
δεδομένα θα γίνει εφεδρική αποθήκευση, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε
Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud → Αποκατάσταση.
2 Πατήστε και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
3 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
28
Βασικές λειτουργίες
Κατανόηση της οθόνης
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα ή το S Pen όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Πατήστε στην οθόνη.
29
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου 2 δευτερόλεπτα.
Σύρσιμο
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στη θέση στόχου.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
30
Βασικές λειτουργίες
Σάρωση
Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.
31
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη Bixby Home. Προβολή του
διαμορφωμένου περιεχομένου
σας.
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
32
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
33
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
• Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς
την στον φάκελο.
• Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
• Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται
μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
34
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη πλαισίων: Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο
.
• Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το
σε νέα θέση.
• Διαγραφή πλαισίων: Πατήστε
στο πλαίσιο.
• Θέματα φόντου: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: Αλλαγή των ρυθμίσεων της αρχικής οθόνης.
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και μετά πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο στην
Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
35
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
36
Βασικές λειτουργίες
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Η οθόνη κλειδώνει με Κύλιση, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ρυθμίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, πρόσωπο ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο
κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα
από πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί
έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Πρόσωπο: καταχωρήστε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποτυπώματα: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν
εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο
προσπαθειών. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για
ενεργοποίηση.
37
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή
μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με
δυνατότητα κύλισης.
Καταγραφή ενός στιγμιότυπου
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Τα καταγεγραμμένα
στιγμιότυπα αποθηκεύονται στη Συλλογή.
• Καταγραφή με πλήκτρο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το
πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
• Καταγραφή με σάρωση: σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.
• Καταγραφή με ανέπαφη εντολή: αποσπάστε το S Pen από την υποδοχή για να ανοίξετε το πλαίσιο
ανέπαφων εντολών και κατόπιν πατήστε Γραφή στην οθόνη.
• Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών
και λειτουργιών.
• Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Κίνηση παλάμης για λήψη για ενεργοποίηση.
Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο
κάτω μέρος της οθόνης:
• Αποτύπωση κύλισης: καταγραφή περιεχομένου που συνεχίζει μεταξύ πολλαπλών οθονών, όπως
μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το Αποτύπωση κύλισης, η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και
καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
• Περικοπή: περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης. Η περιοχή περικοπής θα
αποθηκευτεί στη Συλλογή.
• Κοινή χρ.: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, εκκινήστε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Έξυπνη
αποτύπωση για ενεργοποίηση.
38
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για
να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και
προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εναλλαγή μεταξύ λογαριασμών
χρήστη ή προσθήκη νέων
λογαριασμών χρήστη.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Πάτημα σε ειδοποίηση και
εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των
ειδοποιήσεων.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ειδοποιήσεων.
39
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
40
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή email, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή συμβόλων.
Εισαγωγή διαστήματος.
Μετάβαση σε λειτουργία
χειρογράφου.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ, και
Πατήστε παρατεταμένα , πατήστε
κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες που θα χρησιμοποιήσετε. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες,
μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος
αριστερά ή δεξιά.
41
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο
ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : Μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Μετάβαση στο τυπικό
πληκτρολόγιο.
Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά
με την επεξεργασία χειρόγραφων
κειμένων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• : Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : μετάβαση στο αιωρούμενο ή διαχωρισμένο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το
πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας την καρτέλα.
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
42
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
ή το
για να επιλέξετε το
2 Πατήστε Περισ. → Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
για να προσθέσετε τη λέξη
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
43
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Galaxy Apps.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Play Store.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
44
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση εφαρμογών και χρήση λειτουργίας αναμονής εφαρμογής
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργοπ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Αναμονή: θέστε τις εφαρμογές σε λειτουργία αναμονής για να εξοικονομήσετε μπαταρία
εμποδίζοντας τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.
• Κατάργηση: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
45
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby
Εισαγωγή
Το Bixby αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τα μοτίβα και τη ρουτίνα χρήσης και προτείνει δυνατότητες.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε
δίκτυο Wi-Fi.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό
Samsung.
Εκκίνηση του Bixby
Το Bixby αποθηκεύει δεδομένα σχετικά με τα μοτίβα χρήσης σας και τη ρουτίνα στον λογαριασμό
Samsung σας και παρέχει συνιστώμενα χαρακτηριστικά.
1 Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά.
2 Διαβάστε τις πληροφορίες στην οθόνη σχετικά με την εφαρμογή και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό
Samsung σας.
Εάν έχετε συνδεθεί ήδη, αυτό το βήμα δεν θα εμφανιστεί.
4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
46
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση της Αρχικής σελίδας Bixby
Στην αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
Για να ανοίξετε την Αρχική οθόνη του Bixby, σαρώστε προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.
Υπενθύμιση
Επικείμενη υπενθύμιση
Συνιστώμενο περιεχόμενο
• Το περιεχόμενο και η σειρά των καρτών ενημερώνονται αυτόματα σε καθορισμένα
διαστήματα. Για χειροκίνητη ενημέρωση των καρτών, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
• Για να κλείσετε την Αρχική οθόνη του Bixby, σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.
Χρήση συνιστώμενου περιεχομένου στην Αρχική σελίδα Bixby
Όταν ανοίξετε την Αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε το περιεχόμενο που ενημερώνεται
συχνά ως κάρτες Bixby. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή των καρτών Bixby.
Για παράδειγμα, στο δρόμο για το γραφείο το πρωί, η Αρχική σελίδα Bixby θα σας δείχνει το ημερήσιο
πρόγραμμά σας και θα αναπαράγει τα αγαπημένα σας τραγούδια. Το βράδυ, μπορείτε να ρυθμίσετε
ξυπνητήρια, να δείτε την καθημερινή σας δραστηριότητα και να προβάλλετε τις ροές των φίλων σας.
47
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή καρτών Bixby
Έλεγχος της πρωινής αφύπνισής σας
Τη νύχτα, η Αρχική σελίδα Bixby θα εμφανίσει την αφύπνισή σας για το επόμενο πρωινό.
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες αφύπνισής σας. Μπορείτε να επίσης να επεξεργαστείτε την αφύπνιση
πατώντας στην κάρτα. Για απενεργοποίηση της αφύπνισης, πατήστε τον διακόπτη δίπλα στην αφύπνιση
για να απενεργοποιηθεί.
Έλεγχος μίας υπενθύμισης
Εάν έχετε προσθέσει υπενθυμίσεις, η πιο πρόσφατη υπενθύμιση θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη Bixby.
Στην αρχική οθόνη Bixby, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κυληθείτε στην κάρτα
Υπενθυμίσεων.
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της υπενθύμισης. Εάν η υπενθύμιση έχει λίστα ελέγχου, μπορείτε να
ολοκληρώσετε μεμονωμένα στοιχεία στη λίστα ελέγχου.
Για να προβληθεί η λίστα υπενθύμισης, πατήστε ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
48
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση επιπλέον καρτών Bixby
• Προβολή του πιο πρόσφατου συμβάντος που δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.
Πατήστε σε μία κάρτα για να προβληθούν τα στοιχεία της ή πατήστε στην περιοχή κάτω από την
εργασία για να προβληθούν άλλα συμβάντα που έχουν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.
• Δείτε τον καιρό σήμερα για την περιοχή όπου βρίσκεστε σε πραγματικό χρόνο και προβάλλετε τις
πληροφορίες τοποθεσίας σας.
• Κάντε προεπισκόπηση των φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε σήμερα.
• Προβάλλετε ενημερωμένες ειδήσεις.
Επεξεργασία της λίστας καρτών Bixby
• Για να καρφιτσώσετε μία κάρτα στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης του Bixby, πατήστε →
Καρφίτσωμα στην κορυφή. Για να ξεκαρφιτσώσετε μία κάρτα, πατήστε .
• Για να αποκρύψετε μια κάρτα από τη λίστα, πατήστε → Απόκρυψη για τώρα.
• Για να σταματήσει να εμφανίζεται μία κάρτα στη λίστα, πατήστε → Να μην εμφανιστεί ξανά.
Επιλογή εφαρμογών για να εμφανίζονται ως κάρτες Bixby
Προσθέστε ή διαγράψτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην αρχική οθόνη του Bixby.
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε στις → Ρυθμίσεις → Κάρτες και πατήστε στους διακόπτες
δίπλα στα στοιχεία για να τα προσθέσετε ή να τα διαγράψετε.
Εάν μία εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, πρέπει να την εγκαταστήσετε για να
τη χρησιμοποιήσετε. Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις → Εφαρμογές με
κάρτες και κατόπιν κατεβάστε μία εφαρμογή.
Ρυθμίσεις Bixby
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις.
• Κάρτες: Επιλέξτε τις εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην αρχική οθόνη του Bixby.
• Εφαρμογές με κάρτες: Δείτε τις διαθέσιμες εφαρμογές που μπορούν να εμφανίζονται ως κάρτες
στην αρχική οθόνη του Bixby.
• Ειδοποιήσεις: Ορίστε εάν θα λαμβάνετε κάρτες και πληροφορίες μάρκετινγκ.
• Απόρρητο: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις του Bixby.
• Πληροφορίες για το Bixby: Προβολή έκδοσης και νομικών πληροφοριών του Bixby.
49
Εφαρμογές και ιδιότητες
Reminder
Προγραμματίστε ειδοποιήσεις ή πράγματα που πρέπει να κάνετε ή χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις
τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση για να προβάλετε μια ιστοσελίδα
αργότερα κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη σε Wi-Fi.
• Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
GPS.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
Εκκίνηση Υπενθύμισης
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Υπενθύμιση από την Αρχική σελίδα Bixby.
1 Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα δεξιά.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ στην κάρτα ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
Θα εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής σε Υπενθύμιση.
3 Βεβαιωθείτε ότι έχει σημανθεί η επιλογή Προσθήκη εικονιδίου στην Αρχική οθόνη και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ.
Θα εμφανιστεί η οθόνη σύνταξης υπενθύμισης.
Για να προσθέσετε το εικονίδιο της εφαρμογής Reminder ( ) στην αρχική οθόνη, μπορείτε να
ξεκινήσετε την εφαρμογή Reminder από την αρχική οθόνη.
50
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία υπενθυμίσεων
Η Υπενθύμιση θα σας ειδοποιήσει εάν δημιουργήσετε μία υπενθύμιση με συγκεκριμένη ρύθμιση ώρας
και τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε διάφορο περιεχόμενο, όπως μία μεμονωμένη
σημείωση ή διεύθυνση ιστοσελίδας και να το προβάλλετε αργότερα.
Για παράδειγμα, δημιουργήστε μία υπενθύμιση για να ειδοποιηθείτε να ‘λάβετε το φάρμακό σας στις
9 π.μ.’.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder.
2 Πατήστε Σύνταξη υπενθύμισης και πληκτρολογήστε "Πάρετε το φάρμακο".
3 Πατήστε Ορισμός προϋποθέσεων → Συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και ορίστε την ώρα σε
‘9 π.μ.’.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.
Δημιουργία υπενθυμίσεων κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο
Ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο, μπορείτε να δημιουργείτε υπενθυμίσεις για να προβάλετε αργότερα
κάποια ιστοσελίδα, όπως μια τοποθεσία ειδήσεων.
1 Ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο, πατήστε
2 Πατήστε Reminder.
→ Κοινή χρήση.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας θα αποθηκευθεί αυτόματα ως υπενθύμιση.
Για να ορίσετε τα δεδομένα, την ώρα ή την τοποθεσία χειροκίνητα, πατήστε
51
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έλεγχος ειδοποιήσεων υπενθύμισης
Κατά τον προκαθορισμένο χρόνο ή τοποθεσία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων.
Πατήστε ΟΛΟΚΛ. ή ΑΝΑΒΟΛΗ.
Προβολή της λίστας υπενθυμίσεων
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder. Μπορείτε να προβάλλετε την λίστα υπενθυμίσεών σας. Για προβολή
των στοιχείων μίας υπενθύμισης, επιλέξτε μία υπενθύμιση.
Ρύθμιση λεπτομερειών υπενθύμισης
Προσθέστε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες υπενθύμισης, όπως τη συχνότητα, την ημερομηνία και την
ώρα ή την τοποθεσία.
1 Επιλέξτε μια υπενθύμιση προς επεξεργασία και πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Επεξεργαστείτε τις συνθήκες και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Πληροφορίες υπενθύμισης
Λίστα ελέγχου
Συνθήκες υπενθύμισης
Διάστημα επανάληψης
Προσθέστε μια εικόνα.
52
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ολοκλήρωση υπενθυμίσεων
Σημειώστε υπενθυμίσεις που δεν χρειάζεται να θυμάστε ως ολοκληρωμένες.
Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡ. Ή, όταν εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων, πατήστε ΟΛΟΚΛ.
Επαναφορά υπενθυμίσεων
Επαναφέρετε υπενθυμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
1 Στη λίστα υπενθυμίσεων, πατήστε → Ολοκληρωμένα στοιχεία → ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Σημειώστε στοιχεία προς επαναφορά και πατήστε ΕΠΑΝΑΦ.
Οι υπενθυμίσεις θα προστεθούν στη λίστα υπενθυμίσεων και θα σας υπενθυμίζονται στους
προκαθορισμένους χρόνους.
Διαγραφή υπενθυμίσεων
Για να διαγράψετε μία υπενθύμιση, σαρώστε προς τα δεξιά σε μία υπενθύμιση και πατήστε Διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλαπλές υπενθυμίσεις, πατήστε παρατεταμένα σε μία υπενθύμιση, σημειώστε τις
υπενθυμίσεις προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
53
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε
2 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
και κατόπιν επιλέξτε μία τοποθεσία αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
54
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
→ Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή
2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
3 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
web, όπως ο λογαριασμός Samsung.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε
Επαφές (Samsung account) ή Συγχρονισμός Επαφές.
Αναζήτηση για επαφές
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για
γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : σύνταξη email.
55
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
3 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση.
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους
λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές
επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
→ Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
Διαγραφή επαφών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
→ Διαγραφή.
56
Εφαρμογές και ιδιότητες
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Internet.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και
του πρόσφατου ιστορικού
περιήγησης.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.
57
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης
και του δαχτυλικού αποτυπώματός σας.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε → Ενεργοπ. Μυστ. λειτ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν
θα χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος
μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη Αποτυπώματα για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε → Απενερ. Μυστ. λειτουργίας.
58
Εφαρμογές και ιδιότητες
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Email.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
→ → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε →
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
→ το όνομα λογαριασμού
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε →
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
59
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
Κάμερα από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει
ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
• Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και
δοκιμάστε ξανά.
• Αν η θερμοκρασία της συσκευής και η εξωτερική θερμοκρασία διαφέρουν σημαντικά,
μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο τζάμι της κάμερας. Για γρήγορη αφαίρεση της υγρασίας,
αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τοποθετήστε το ξανά.
60
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση χειρονομιών σάρωσης
Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να
αλλάζετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσεστε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων ή άλλα
εφέ.
Εναλλαγή κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Προεπισκόπηση μπροστινής
κάμερας
61
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης.
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Λειτουργίες λήψης
62
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή φίλτρων και άλλων εφέ
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ φίλτρων ή άλλων
εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μοναδικό εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.
Αφού επιλέξετε ένα φίλτρο ή εφέ, πατήστε την οθόνη προεπισκόπησης και τραβήξτε μια φωτογραφία ή
εγγράψτε ένα βίντεο.
Για να καταργήσετε το φίλτρο ή το εφέ που εφαρμόστηκε, ανοίξτε τη λίστα φίλτρων και εφέ, και πατήστε
Κατάργηση εφέ.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Φίλτρα και άλλα εφέ
63
Εφαρμογές και ιδιότητες
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
Τρέχουσα λειτουργία
Κάντε τα πρόσωπα να
εμφανίζονται
φωτεινότερα και
ευκρινέστερα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Αλλαγή της ρύθμισης
του φλας.
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής και της
πίσω κάμερας.
Λειτουργίες λήψης
Εφέ φίλτρων
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, σύρετε το
στη γραμμή ζουμ προς την κατεύθυνση
ή .
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν εμφανιστεί η γραμμή
προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε .
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η
συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή
ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
64
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να
επιλέξετε μια λειτουργία.
• Auto: βγάλτε τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες ρυθμίζοντας τη συσκευή ώστε να προσαρμόζεται
η έκθεση και το χρώμα των φωτογραφιών αυτόματα.
• Προηγμένη λειτουργία: Κατά τη φωτογράφιση, ρυθμίστε την τιμή έκθεσης, την ευαισθησία ISO και
την ισορροπία λευκού με μη αυτόματο τρόπο.
• Πανόραμα: δημιουργήστε ένα πανόραμα λαμβάνοντας διαδοχικές φωτογραφίες είτε σε οριζόντιο
είτε σε κάθετο προσανατολισμό.
• Συνεχής λήψη: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση): Τραβήξτε πολλές λήψεις με διαφορετικές τιμές έκθεσης και
συνδυάστε τις, για να δημιουργήσετε απαλά και πλούσια χρώματα.
• Νύχτα: Τραβήξτε πιο φωτεινές και ευκρινείς φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη
χρήση φλας.
• Λήψη με ετικέτα: Τραβήξτε φωτογραφία και προσθέστε ετικέτα με πληροφορίες για την τρέχουσα
τοποθεσία και τον καιρό.
• Σπορ: Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
• Ήχος & λήψη: Φωτογραφίστε με ήχο.
• Κινούμ. GIF: Δημιουργήστε μια κινούμενη εικόνα από μια σειρά φωτογραφιών.
• Selfie: Τραβήξτε selfie και εφαρμόστε διάφορα εφέ.
• Ευρεία selfie: βγάλτε ευρυγώνιες λήψεις selfie ώστε να χωράνε περισσότερα άτομα στις
φωτογραφίες σας.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Auto.
65
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Διαθέσιμες επιλογές
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
Πανόραμα
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε
τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Πανόραμα.
2 Πατήστε και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
3 Πατήστε για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
66
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συνεχής λήψη
Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε Νύχτα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Λήψη με ετικέτα
Τραβήξτε φωτογραφία και προσθέστε ετικέτα με πληροφορίες για την τρέχουσα τοποθεσία και τον
καιρό.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε Λήψη με ετικέτα.
67
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σπορ
Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε Σπορ.
Ήχος & λήψη
Φωτογραφίστε με ήχο. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το
στο Συλλογή.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ήχος & λήψη.
Κινούμ. GIF
Δημιουργήστε μια κινούμενη εικόνα από σειρά φωτογραφιών.
Στη λίστα λειτουργίας λήψης πατήστε Κινούμ. GIF.
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα.
Μετά την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης.
Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
68
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Πριν από τη λήψη αυτοπορτραίτου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως
ο τόνος του δέρματος ή το σχήμα του προσώπου.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Selfie.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Απόχρ.δέρ.: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Λεπ. πρόσ.: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μεγ. μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα.
Μετά την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης.
Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
69
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή
Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : Ρύθμιση της συσκευής ώστε να πραγματοποιεί εγγραφή ήχου πριν ή μετά από τη λήψη
φωτογραφίας.
70
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Μέθοδοι λήψης: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΟΙΝΕΣ
• Πρβ πλήρους οθόνης (16:9): Ρυθμίστε τη συσκευή να πραγματοποιεί προεπισκόπηση
φωτογραφιών και βίντεο σε λόγο πλευρών πλήρους οθόνης.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
71
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: προσθέστε ένα πλήκτρο κάμερας που μπορείτε να τοποθετήσετε
οπουδήποτε στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Auto και Selfie.
• Λειτουργία πλήκτρου έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
72
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή εικόνων και βίντεο
Προβολή εικόνων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή σε μεγάλη οθόνη.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Τροποποίηση της εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Διαγραφή της εικόνας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Κίνηση ή Κολάζ, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το
κολάζ σας.
Αναζήτηση για εικόνες
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε για να προβάλλετε εικόνες ταξινομημένες κατά
κατηγορία όπως τοποθεσία, άτομα, έγγραφα, λειτουργία λήψης και περισσότερα.
Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.
73
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή βίντεο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Εμφάνιση των
βίντεό σας.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Προβολή σε μεγάλη
οθόνη.
Μετάβαση στο
προηγούμενο
βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για κίνηση
πίσω.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της
γραμμής.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Κλειδώστε την
οθόνη
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της
οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής
βίντεο.
Δημιουργία κίνησης
GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ. Οι
κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας στη λίστα
άλμπουμ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
74
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OΚ.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Διαγραφή ιστοριών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
75
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
76
Εφαρμογές και ιδιότητες
Οι λειτουργίες του S Pen
Εντολή χωρίς επαφή
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών, τοποθετήστε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατήστε
το κουμπί το S Pen. Επίσης μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο ανέπαφων εντολών.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε χρήσιμες λειτουργίες και εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά.
Προβολή όλων των σημειώσεων
Δημιουργία σημείωσης
Έξυπνη επιλογή
Εικονίδιο γρήγορης εντολής
Γραφή στην οθόνη
Προσθήκη συντομεύσεων
Ρυθμίσεις γρήγορης εντολής
• Δημιουργία σημείωσης: Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes και δημιουργήστε μια νέα
σημείωση. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Notes.
• Προβολή όλων των σημ.: Ανοίξτε την εφαρμογή Samsung Notes και δείτε όλες τις σημειώσεις.
• Έξυπνη επιλογή: Συλλέξτε περιεχόμενο γρήγορα. Ανατρέξτε στην ενότητα Έξυπνη επιλογή για
περισσότερες πληροφορίες.
• Γραφή στην οθόνη: Αποτυπώστε, επεξεργαστείτε και συντάξτε σημειώσεις σε στιγμιότυπα οθόνης
και κατόπιν κοινοποιήστε τις. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραφή στην οθόνη για περισσότερες
πληροφορίες.
• Προσθήκη συντομεύσεων: προσθέστε συντομεύσεις σε συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές στο
πλαίσιο ανέπαφων εντολών. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη
συντομεύσεων.
• : Αλλάξτε τις ρυθμίσεις των ανέπαφων εντολών.
77
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εικονίδιο γρήγορης εντολής
Όταν το πλαίσιο ανέπαφων εντολών είναι κλειστό, το εικονίδιο ανέπαφων εντολών θα παραμένει στην
οθόνη. Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών πατώντας στο εικονίδιο.
Για να μετακινήσετε το εικονίδιο, πατήστε
και σύρετέ το σε νέα θέση.
Έξυπνη επιλογή
Χρησιμοποιήστε το S Pen για να επιλέξετε μια περιοχή και να διεξάγετε ενέργειες, όπως κοινή χρήση ή
αποθήκευση.
1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να καταγράψετε, όπως τμήμα μιας εικόνας, ανοίξτε το
πλαίσιο εντολής χωρίς επαφή και πατήστε Έξυπνη επιλογή.
2 Επιλέξτε ένα επιθυμητό εικονίδιο σχήματος στη γραμμή εργαλείων και σύρετε το S Pen σε όλο το
περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.
Πατήστε Αυτόμ. επιλογή για να επανασχηματίσετε αυτόματα την επιλεγμένη περιοχή.
Εάν περιλαμβάνεται κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή, πατήστε Κείμενο εξαγωγής για να
αναγνωρίσετε και εξαγάγετε κείμενο από την επιλεγμένη περιοχή.
Πατήστε Καρφ. σε οθόνη για καρφίτσωμα της επιλεγμένης περιοχής στην οθόνη.
3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.
• Σχεδίαση: Γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη.
• Κοινή χρ.: κοινή χρήση της επιλεγμένης περιοχής με άλλα άτομα.
• Αποθ.: αποθήκευση της επιλεγμένης περιοχής στη Συλλογή.
78
Εφαρμογές και ιδιότητες
Γραφή στην οθόνη
Αποτυπώστε στιγμιότυπα οθόνης για να γράψετε ή να σχεδιάσετε πάνω σε αυτά.
1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να καταγράψετε, ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και
πατήστε Γραφή στην οθόνη.
Αποτυπώνεται αυτόματα η τρέχουσα οθόνη και στην οθόνη εμφανίζεται η γραμμή εργαλείων
επεξεργασίας.
2 Αν καταγράφετε περιεχόμενο που εκτείνεται σε πολλές οθόνες, όπως μια ιστοσελίδα, πατήστε
Καταγραφή κύλισης για καταγραφή περισσότερου περιεχομένου. Θα πραγματοποιηθεί αυτόματα
κύλιση προς τα κάτω στην οθόνη και θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιλέξετε ξανά ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ
ΚΥΛΙΣΗΣ. Όταν ολοκληρώσετε την καταγραφή, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
3 Γράψτε μια σημείωση στο στιγμιότυπο.
4 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με το στιγμιότυπο.
• Περικοπή: Περικόψτε το στιγμιότυπο.
• Κοινή χρ.: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
• Αποθ/ση: Αποθηκεύστε το στιγμιότυπο στην εφαρμογή Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
79
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη συντομεύσεων
Προσθέστε συντομεύσεις σε συχνά χρησιμοποιούμενες εφαρμογές ή λειτουργίες στο πλαίσιο Εντολή
χωρίς επαφή.
Στο πλαίσιο Εντολή χωρίς επαφή πατήστε Προσθήκη συντομεύσεων και επιλέξτε εφαρμογές ή
λειτουργίες για να ανοίξετε από το πλαίσιο.
Για την επεξεργασία συντομεύσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και πατήστε
Συντομεύσεις.
→
Μπορείτε επίσης να καταργήσετε την συντόμευση Δημιουργία σημείωσης.
Προβολή χωρίς επαφή
Αιωρήστε το S Pen πάνω από ένα στοιχείο στην οθόνη για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες.
Προεπισκόπηση πληροφοριών
Στρέψτε το στην οθόνη για προεπισκόπηση περιεχομένου ή προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο
παράθυρο.
Χρήση πλήκτρου χωρίς επαφή
Ακουμπώντας την το S Pen πάνω σε στοιχεία ορισμένων εφαρμογών, όπως η εφαρμογή Συλλογή, στο
παράθυρο προεπισκόπησης εμφανίζεται το πλήκτρο χωρίς επαφή. Μπορείτε να εκτελέσετε διάφορες
ενέργειες απευθείας από το παράθυρο προεπισκόπησης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο χωρίς επαφή.
Κουμπί χωρίς επαφή
80
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε
Σύνθετες λειτουργίες → S Pen → Προβολή χωρίς επαφή και μετά πατήστε τον διακόπτη για
να την ενεργοποιήσετε.
Επιλογή πένας
Ενώ πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο του S Pen, σύρετε το S Pen πάνω από στοιχείο ή λίστα στοιχείων
για να επιλέξετε πολλαπλά στοιχεία ή κείμενο. Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε τα
επιλεγμένα στοιχεία ή κείμενο σε άλλη εφαρμογή ή μοιραστείτε τα με άλλους.
Απευθείας εισαγ. με πένα
Συμπληρώστε φόρμες και γράψτε μηνύματα με το προσωπικό σας γραφικό χαρακτήρα
χρησιμοποιώντας την το S Pen.
1 Αιωρήστε την το S Pen πάνω από το πεδίο κειμένου.
2 Πατήστε το εικονίδιο για να ανοίξετε το πεδίο χειρόγραφης καταχώρισης.
81
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Γράψτε με το S Pen.
Εάν αυτή η λειτουργία δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε
Σύνθετες λειτουργίες → S Pen → Απευθείας εισαγ. με πένα και μετά πατήστε τον διακόπτη
για να την ενεργοποιήσετε.
Σημ. ανενεργ. οθ.
Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα σημειώσεις γράφοντας στην οθόνη χωρίς να την ενεργοποιήσετε.
Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες
λειτουργίες → S Pen και μετά πατήστε τον διακόπτη Σημ. ανενεργ. οθ. για ενεργοποίηση.
Με την οθόνη απενεργοποιημένη, τοποθετήστε το S Pen πάνω από την οθόνη και πατήστε το κουμπί
του S Pen για να γράψετε μια σημείωση με το S Pen. Όταν ολοκληρώσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘ.
Κατόπιν η σημείωση αποθηκευτεί στο Samsung Notes.
Για να προβάλλετε σημειώσεις, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Samsung Notes →
ΣΥΛΛΟΓΕΣ → Σημείωμα σβηστής οθόνης.
82
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΛΙΣΤΑ ΕΦ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
83
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ
παραθύρων εφαρμογών.
Κλείστε την τρέχουσα
επιλεγμένη εφαρμογή.
Μετακινήστε το επιλεγμένο
παράθυρο σε αναδυόμενη
προβολή.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της
οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.
84
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων
και πατήστε το εικονίδιο στην ειδοποίηση προβολής πολλών παραθύρων.
Κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων μεταξύ των παραθύρων
Σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
85
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναδυόμενη προβολή
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο μιας
εφαρμογής και μετά σύρετέ το για Απόθεση εδώ για αναδυόμενη προβολή.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για να μετακινήσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε τη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και
σύρετέ το σε άλλη θέση.
86
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίου.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε feedback ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να συνδεθείτε
στον λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για
περισσότερες πληροφορίες.
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας ή ζωγραφίζοντας στην
οθόνη με το S Pen. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.
87
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes και πατήστε ΟΛΑ →
.
Μπορείτε επίσης να ανοίξετε το πλαίσιο ανέπαφων εντολών και να πατήσετε τη συντόμευση
Δημιουργία σημείωσης.
2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή παίρνοντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
Εισαγωγή μιας εικόνας.
3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Σύνταξη σημειώσεων σε λειτουργία χειρόγραφου
Στην οθόνη συντάκτη πατήστε Πένα για να γράψετε ή ζωγραφίσετε με το S Pen.
Λειτουργία επιλογής
Αναίρεση
Λειτουργία γόμας
Επανάληψη
Λειτουργία πένας
88
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αλλαγή των ρυθμίσεων πένας
Όταν γράφετε ή σχεδιάζετε στην οθόνη, πατήστε
γραμμής ή το χρώμα της πένας.
για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το πάχος της
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Επιλογή νέου χρώματος
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
χρώματος.
Χρήση της γόμας γραμμών
1 Όταν θελήσετε να διαγράψετε το χειρόγραφο από μια σημείωση, πατήστε
2 Πατήστε σε μια περιοχή για να σβήσετε.
.
Ολόκληρη η γραμμή στην περιοχή σβήνει. Η γόμα γραμμών μπορεί να σβήσει τη σημείωση σας
γραμμή-γραμμή.
• Για να σβήσετε μόνο την περιοχή που αγγίζετε με το S Pen, πατήστε
μια φορά ακόμη και
πατήστε Διαγραφή περιοχής που αγγίζετε. Μπορείτε να ρυθμίσετε το μέγεθος της γόμας
σύροντας τη γραμμή ρύθμισης μεγέθους.
• Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε ΔΙΑΓΡ. ΟΛΩΝ.
• Μπορείτε επίσης να διαγράψετε μια περιοχή σε λειτουργία πένας, πατώντας την ενώ πιέζετε
παρατεταμένα το πλήκτρο S Pen.
• Ακόμα και με μικρότερη γόμα, ενδέχεται και πάλι να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια το
τμήμα που θέλετε.
89
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων
Επεξεργαστείτε χειρόγραφες σημειώσεις χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές επεξεργασίας, όπως κοπή,
μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή μετατροπή.
1 Όταν υπάρχει χειρόγραφο κείμενο στη σημείωση, πατήστε
Για να αλλάξετε το σχήμα της επιλογής, πατήστε
.
μία ακόμα φορά.
2 Πατήστε ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από τα στοιχεία για να τα επιλέξετε.
Για να μετακινήσετε τα στοιχεία σε μια άλλη θέση, επιλέξτε τα στοιχεία και κατόπιν σύρετέ τα σε νέα
θέση.
Για να αλλάξετε το μέγεθος της επιλογής πατήστε στο στοιχείο και σύρετε μια γωνία του πλαισίου
που εμφανίζεται.
3 Επεξεργαστείτε το στοιχείο χρησιμοποιώντας τις διαθέσιμες επιλογές.
• Αποκοπή: αποκοπή της εισαγωγής. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Αντιγραφή: αντιγραφή της εισαγωγής. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Διαγραφή: διαγραφή της εισαγωγής.
• Στο προσκ.: στέλνετε το στοιχείο προς τα εμπρός.
• Στο παρασ.: στέλνετε το στοιχείο προς τα πίσω.
90
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ζωγραφική με πινέλα
Στην οθόνη συντάκτη σημείωσης πατήστε Πινέλο για να ζωγραφίσετε με διάφορα πινέλα.
Όταν τελειώσετε πατήστε ΤΕΛΟΣ για να εισαγάγετε τη ζωγραφιά σας μέσα στη σημείωση.
Μπορείτε να δημοσιεύσετε τη ζωγραφιά σας στο PEN.UP για να τη μοιραστείτε με άλλους.
Εισαγάγετε τη ζωγραφιά στη
σημείωση.
Αλλαγή της ακτίνας ή της
διαφάνειας του πινέλου.
Επιλογή νέου χρώματος
χρησιμοποιώντας τον επιλογέα
χρώματος.
Αλλαγή του χρώματος πινέλου.
Αναίρεση
Επανάληψη
Λειτουργία γόμας
Δημοσιεύστε τη ζωγραφιά στο
PEN.UP.
Εισαγωγή εικόνων σε μια σημείωση
Στην οθόνη συντάκτη σημείωσης πατήστε Εικόνα. Πατήστε ΚΑΜΕΡΑ →
για να πάρετε μια
φωτογραφία ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΗ ή ΑΛΛΟ για να επιλέξετε μια εικόνα. Η εικόνα θα εισαχθεί στη
σημείωσή σας.
Εισαγωγή φωνητικών εγγραφών σε σημείωση
Στην οθόνη συντάκτη σημείωσης πατήστε Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή. Πατήστε
να σταματήσει η εγγραφή. Η φωνητική εγγραφή θα εισαχθεί στη σημείωσή σας.
91
για
Εφαρμογές και ιδιότητες
Καρφίτσωμα μιας σημείωσης στην αρχική οθόνη
Καρφιτσώστε μια σημείωση στην αρχική οθόνη για να την προβάλλετε γρήγορα ή για να την ανοίξετε και
επεξεργαστείτε.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes, πατήστε ΟΛΑ, ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΕΣ και κατόπιν
επιλέξτε μία κατηγορία.
2 Επιλέξτε μια σημείωση και πατήστε
→ Καρφίτσωμα στην Αρχική οθόνη.
Η σημείωση θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για να την μετακινήσετε ή να αλλάξετε το
σχήμα της. Για να αντικαταστήσετε μια σημείωση με μια άλλη πατήστε → ΑΛΛΑΓΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗΣ.
Διαγραφή σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes, πατήστε ΟΛΑ, ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΕΣ και κατόπιν
επιλέξτε μία κατηγορία.
2 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
3 Πατήστε
.
92
Εφαρμογές και ιδιότητες
PEN.UP
Εισαγωγή
Το PEN.UP είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης για την κοινή χρήση καλλιτεχνικής δουλειάς που
έχει σχεδιαστεί με το S Pen. Δημοσιεύστε την καλλιτεχνική δουλειά σας, προβάλλετε την καλλιτεχνική
δουλειά άλλων και λάβετε χρήσιμες συμβουλές ζωγραφικής.
Προβολή του τρέχοντος ιστορικού
σας δραστηριοτήτων.
Το προφίλ σας
Προβολή καλλιτεχνικής δουλειάς
ανά κατηγορία.
Δημοσιεύστε την καλλιτεχνική
δουλειά σας.
Μπορείτε να συνδεθείτε στο PEN.UP με τον λογαριασμό Samsung ή Google που διαθέτετε ή με
άλλους λογαριασμούς SNS.
93
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημοσίευση της καλλιτεχνικής δουλειάς σας
Δημοσιεύστε την καλλιτεχνική δουλειά που δημιουργήσατε στις Samsung Notes ή σε άλλες εφαρμογές
σχεδίου στο PEN.UP.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή PEN.UP και πατήστε .
2 Προσθέστε την καλλιτεχνική δουλειά σας για δημοσίευση και καταχωρήστε έναν τίτλο, περιγραφή
και hashtag.
Προσθέστε την καλλιτεχνική
δουλειά σας στη δημοσίευση.
Εισαγωγή τίτλου.
Εισαγωγή μιας περιγραφής.
Προσθήκη hashtag.
Επιλέξτε που θα δημοσιευτεί η
καλλιτεχνική δουλειά.
Επιλέξτε μια κατηγορία.
Μοιραστείτε την καλλιτεχνική
δουλειά με άλλους λογαριασμούς
SNS.
3 Πατήστε ΑΝΑΡΤΗΣΗ.
Δημοσίευση καλλιτεχνικής δουλειάς από άλλες εφαρμογές
Για να δημοσιεύσετε την καλλιτεχνική δουλειά σας από τη Συλλογή ή άλλες εφαρμογές σχεδίου, επιλέξτε
→ PEN.UP.
την καλλιτεχνική δουλειά από την εφαρμογή και πατήστε
94
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή καλλιτεχνικής δουλειάς
Επιλέξτε μια δημοσίευση που θέλετε να προβάλλετε. Ενώ προβάλλετε καλλιτεχνικές δουλειές μπορείτε
να προσθέσετε σχόλια ή να τις ρυθμίσετε ως αγαπημένα. Επίσης μπορείτε να κατεβάσετε καλλιτεχνικές
δουλειές ή να ρυθμίσετε μια από αυτές ως ταπετσαρία.
Ρυθμίστε την καλλιτεχνική δουλειά
ως αγαπημένο.
Προβολή των χρηστών που τους
αρέσει η καλλιτεχνική δουλειά.
Προβολή σχολίων και προσθήκη
ενός σχολίου.
Επαναδημοσιεύστε την
καλλιτεχνική δουλειά.
Για να κατεβάσετε καλλιτεχνικές δουλειές, πατήστε → Αποθήκευση έργου. Οι ληφθείσες καλλιτεχνικές
δουλειές αποθηκεύονται στη Συλλογή. Μπορείτε να κάνετε λήψη καλλιτεχνικής δουλειάς μόνο αν έχει
δοθεί άδεια από τους ιδιοκτήτες της.
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
95
Εφαρμογές και ιδιότητες
2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας
έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Εισαγωγή τίτλου.
Αλλαγή του χρώματος του
συμβάντος.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή
για συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Προσθέστε μια σημείωση.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
Δημιουργία εργασιών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
2 Πατήστε και εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
96
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε
μία υπηρεσία λογαριασμού και κατόπιν πατήστε Ημερολόγιο (Samsung account) ή Συγχρονισμός
Ημερολόγιο.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
→ Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για
συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται στη λίστα.
Samsung Flow
Εισαγωγή
Με το Samsung Flow μπορείτε να συνδέσετε εύκολα το tablet με το smartphone σας. Μπορείτε να
μοιραστείτε τα περιεχόμενα της μίας συσκευής με την άλλη.
Το Samsung Flow πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στις δύο συσκευές που θέλετε να συνδέσετε μεταξύ
τους. Αν είναι εγκατεστημένο το Samsung Flow, μπορείτε να κάνετε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play
Store.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες συσκευές Android της Samsung.
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να καταχωρίσετε τα δακτυλικά σας
αποτυπώματα στο smartphone σας.
Σύνδεση του tablet και του smartphone
1 Στο smartphone, ανοίξτε το Samsung Flow.
Αν δεν έχετε καταχωρίσει τα δακτυλικά σας αποτυπώματα, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο
παράθυρο που ζητά να προσθέσετε δακτυλικά αποτυπώματα.
2 Στο tablet, ανοίξτε τον φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Flow.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για πρώτη φορά, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΑΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
4 Επιλέξτε το smartphone σας στη λίστα με τις συσκευές που εντοπίστηκαν και μετά πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
97
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τα Αρχεία Μου
Ανοίξτε και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και πληκτρολογήστε μια λέξηκλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
98
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
99
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Εκκινήστε την εφαρμογή Αριθμ/χανή.
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό υπολογισμών στην επάνω πλευρά της οθόνης.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής μονάδων μέτρησης, πατήστε το εικονίδιο
.
Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε και επιλέξτε τρόπο κοινής χρήσης (π.χ. μέσω email).
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
100
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών
• Μεταφ. αρχείων σε συσκευή: κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi Direct ή
Bluetooth. Οι ρυθμίσεις ορατότητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις συσκευές.
• Προβ. περιεχομένου σε TV (Smart View): προβολή του περιεχόμενου που εμφανίζεται στη
συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
101
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Στείλτε μηνύματα, εικόνες και emoticon στους φίλους σας και κάντε βιντεοκλήσεις μαζί τους.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
102
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Συνδέσεις
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις.
• Wi-Fi: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο
ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Bluetooth: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων
με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
• Ορατότητα tablet: επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή χρήση
περιεχομένου μαζί σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα
είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές
χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων σε συσκευή.
• Χρήση δεδομένων: Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης των δεδομένων σας.
• Λειτουργία πτήσης: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες
στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
103
Ρυθμίσεις
• NFC και πληρωμή: ορίστε τη συσκευή ώστε να σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας
κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για
τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα NFC και πληρωμή.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
104
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε → Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
105
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
106
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
NFC και πληρωμή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
107
Ρυθμίσεις
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι κλειδωμένη.
Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
108
Ρυθμίσεις
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
109
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
• Ethernet: η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν ένας προσαρμογέας Ethernet είναι συνδεδεμένος
με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet
και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
110
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
Ήχοι και δόνηση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή
αθόρυβη λειτουργία.
• Χρ. πλήκτρ. έντασ. για πολυμέσα: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ένταση ήχου
πολυμέσων όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου.
• Ένταση: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης ήχου για μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος και
ειδοποιήσεις.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τον ήχο των ειδοποιήσεων, εκτός
από τις επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
• Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής: Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια
συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά, ξεχωριστά από τον
ήχο άλλων εφαρμογών. Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο
της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου
Bluetooth στο όχημα.
111
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Εμφάνιση αθόρυβα: ρύθμιση της συσκευής να απενεργοποιεί ήχους ειδοποιήσεων και να
αποκρύπτει προεπισκοπήσεις ειδοποιήσεων.
• Στην οθόνη κλειδώματος: προβολή ή απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή
όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας, προσαρμόζοντας
αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.
• Φίλτρο μπλε φωτός: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
• Ζουμ και γραμματ. οθόνης: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος γραμματοσειράς και
το στυλ.
• Αρχική οθόνη: Αλλαγή των ρυθμίσεων της αρχικής οθόνης.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται.
112
Ρυθμίσεις
Φίλτρο μπλε φωτός
Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την
οθόνη.
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε
φωτός δεν θα εφαρμόζεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Φίλτρο μπλε φωτός και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ενεργοποίηση τώρα για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το
διακόπτη Ενεργ. βάσει προγράμ. για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
• Από τη δύση έως την ανατολή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε
φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα: ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου
μπλε φωτός.
Φόντο
Αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• S Pen: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen. Ανατρέξετε στην ενότητα Οι λειτουργίες του S Pen
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Προβολή χωρίς επαφή και Σημ. ανενεργ. οθ.
• Αξεσουάρ: Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης πολλαπλών παραθύρων.
113
Ρυθμίσεις
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη της τρέχουσας οθόνης και της περιοχής με
δυνατότητα κύλισης καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ειδοποιήσεων με τις κινήσεις της παλάμης.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
• Ευαισθησία αφής: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει χρήση της οθόνης αφής ενώ φοράτε γάντια.
Ανάλογα με το είδος του υλικού που φοράτε ενώ αγγίζετε τη συσκευή, ορισμένες εντολές
ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Αποθήκευση
Μνήμη
114
Ρυθμίσεις
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Σάρωση για εφαρμογές που έχουν κρασάρει και κακόβουλο λογισμικό.
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις
επιλογές για την Εποπτεία ισχύος εφαρμογών.
115
Ρυθμίσεις
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
• Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
• Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα
Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε εφαρμογές
από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ TABLET.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
116
Ρυθμίσεις
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλαγή των ρυθμίσεων για ασφάλεια της συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Αναγνώριση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του
προσώπου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων: καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματός σας στη
συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε
στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Smart Lock: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα σε ορισμένες καταστάσεις.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Πληροφορίες και FaceWidget: Αλλάξτε ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη
οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Samsung Pass: επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών
σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
117
Ρυθμίσεις
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Αναγνώριση προσώπων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.
• Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα
σας.
• Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό
πρόσβασης.
• Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:
– – Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα,
αν είχατε μούσι ή έντονο μακιγιάζ
– – Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι
καθαρός όταν κάνετε την εγγραφή
– – Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης
• Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό σας δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για
να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα
μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το πρόσωπό σας. Πρέπει
να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
Καταγραφή του προσώπου σας
Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς
άμεσο ηλιακό φως.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
118
Ρυθμίσεις
3 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
4 Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.
5 Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του κύκλου στην οθόνη.
Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με πρόσωπο, πατήστε ΕΝΕΡΓΟ για να
χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε Κατάργηση δεδομένων
προσώπου για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το
πρόσωπό σας ξανά.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με αναγνώριση προσώπου
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου για ενεργοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την πιθανότητα αναγνώρισης προσώπων σε φωτογραφίες ή βίντεο,
πατήστε τον διακόπτη Ταχύτερη αναγνώριση για απενεργοποίηση. Έτσι μπορεί να μειωθεί η
ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.
Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να
χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό
σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
119
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Samsung Pass (Επαλήθευση του λογαριασμού Samsung και σύνδεση στο web)
• Κλείδωμα οθόνης
• Ασφαλής Φάκελος
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
• Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, τα
δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης
όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε
το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν
καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα
δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
120
Ρυθμίσεις
• Η κάλυψη της περιοχής αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων με προστατευτικές μεμβράνες,
αυτοκόλλητα ή άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα αναγνώρισης δαχτυλικών
αποπτυμάτων. Αν η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποπτυμάτων είναι καλυμμένη με
προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέσετε τη μεμβράνη πριν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
αναγνώρισης δαχτυλικών αποπτυμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο
αρχικής οθόνης με το δάχτυλό σας.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
4 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι στο πλήκτρο
αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν τελειώσετε
με την καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για ξεκλείδωμα της οθόνης.
121
Ρυθμίσεις
Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς
Όταν καταχωρείτε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα στο Samsung Pass, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε
για να εισέλθετε σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικού και κωδικού
πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της
εφαρμογής Internet.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ. για ενεργοποίηση.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε
του δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
Samsung Pass
Με το Samsung Pass μπορείτε να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung, ή να συνδέεστε πιο εύκολα
και με ασφάλεια σε ιστοσελίδες, μέσω των βιομετρικών στοιχείων σας (π.χ. δαχτυλικά αποτυπώματα) αντί
να καταχωρείτε τα στοιχεία σύνδεσής σας.
Αν καταχωρήσετε τα βιομετρικά στοιχεία σας στο Samsung Pass, μπορείτε να ρυθμίστε να τα
χρησιμοποιείτε για να συνδέεστε σε υποστηριζόμενες ιστοσελίδες μέσω του Samsung Pass.
122
Ρυθμίσεις
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό Samsung σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung.
• Η λειτουργία εισόδου σε ιστοτόπους είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους στους οποίους
έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Internet. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Καταχώρηση Samsung Pass
Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung
Pass.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
3 Εισάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
4 Πατήστε ΚΑΤΑΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ και καταχωρήστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
5 Σαρώστε τα δακτυλικά αποτυπώματά σας και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για να ολοκληρωθεί η
καταχώρηση του Samsung Pass.
Αν επιλέξετε το στοιχείο Προσθ. εικ. σε Αρχ. οθόνη, θα προστεθεί το εικονίδιο Samsung Pass στην
αρχική οθόνη.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του
λογαριασμού Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά στοιχεία σας αντί για την εισαγωγή
του κωδικού πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε Samsung account και πατήστε το διακόπτη Χρήση με Samsung Pass για ενεργοποίηση.
123
Ρυθμίσεις
Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοτόπους
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοτόπους που
υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
1 Ανοίξτε έναν ιστότοπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
2 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης του ιστοτόπου.
3 Επιλέξτε Σύνδεση με δαχτυλικά αποτυπώματα μέσω του Samsung Pass και πατήστε ΑΠΟΜΝΗΜ.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass
όταν εισήλθατε στον ιστότοπο.
Διαχείριση πληροφοριών εισόδου
Προβάλλετε τη λίστα ιστοτόπων που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass και
διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το Πληροφορίες σύνδεσης web.
4 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα από τη λίστα.
5 Πατήστε → Επεξεργασία και αλλάξτε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς
και το όνομα του ιστότοπου.
Για διαγραφή του ιστότοπου, πατήστε το εικονίδιο → Διαγραφή.
Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass
Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σύνδεσης στο web και δεδομένα
εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass με το Διαγραφή δεδομένων. Η συμφωνία σας με τους
όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
124
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε Διαγραφή δεδομένων.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung.
Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.
Ασφαλής φάκελος
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει τα περιεχόμενα προσωπικών δεδομένων και τις εφαρμογές όπως
φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του
ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
125
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος.
Εναλλακτικά εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
4 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου στον Secure Folder, ανοίξτε τον φάκελο
Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και, στη συνέχεια, πατήστε → →
Προσαρμογή εικονιδίου.
• Όταν εκκινείτε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πρέπει να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον
επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο
επαναφοράς που εμφανίζεται όταν καταχωρηθεί εσφαλμένος κωδικός ξεκλειδώματος και
καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα ασφαλούς φακέλου.
2 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε Κλείδωμα.
126
→
Ρυθμίσεις
Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη
αρχείων.
2 Πατήστε Εικόνες, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε OΚ.
3 Πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή
φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο
χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον
Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Μετακίνηση εκτός Ασφαλής φάκελος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη Συλλογή, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη
εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store ή το Galaxy Apps, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY
STORE ή ΛΗΨΗ ΑΠΟ GALAXY APPS.
127
Ρυθμίσεις
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε Επεξ. εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε Κατάργηση.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
→
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.
Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πατήστε → Ρυθμίσεις και,
στη συνέχεια, πατήστε τον διακόπτη Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για απενεργοποίηση.
Εναλλακτικά σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Ασφαλής φάκελος για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή φακέλου
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο
Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.
→
2 Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
3 Πατήστε Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής φάκελος.
4 Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε ΔΗΜ.
ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.
128
Ρυθμίσεις
Επαναφορά των δεδομένων
1 Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.
→
2 Πατήστε Επαναφορά.
3 Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
Ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις
→ Περισσότερες ρυθμίσεις → Κατάργ. εγκατάστασης.
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή
φακέλου, επιλέξτε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου και πατήστε
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για να αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε
αντίγραφα ασφαλείας στον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο Samsung, ανοίξτε την εφαρμογή Τα
Αρχεία Μου και μετά πατήστε Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
Cloud και λογαριασμοί
Επιλογές
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Επίσης, μπορείτε να καταχωρίσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως ο λογαριασμός Samsung ή ο λογαριασμός Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
129
Ρυθμίσεις
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
• Το προφίλ μου: διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας και των λεπτομερειών του
λογαριασμού Samsung.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό.
• Χρήστες: Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν
τη συσκευή με εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και
άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήστες για περισσότερες πληροφορίες.
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών
και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε
με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγρ. ασφ. και επαναφ..
Χρήστες
Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με
εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Είναι διαθέσιμοι
οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών:
• Ιδιοκτήτης: ο λογαριασμός κατόχου δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της συσκευής
και δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός έχει πλήρη
έλεγχο της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη. Μπορείτε να
προσθέτετε ή να διαγράφετε λογαριασμούς μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό.
• Επισκέπτης: Αυτός ο λογαριασμός επιτρέπει σε επισκέπτες την πρόσβαση στη συσκευή. Αφορά
τις πληροφορίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την προσωρινή αποθήκευση
μιας περιόδου λειτουργίας επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό, θα
ερωτάστε εάν θέλετε να συνεχίσετε την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας επισκέπτη ή εάν θέλετε
να την επαναφέρετε.
• Χρήστης: ο λογαριασμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δικές τους
εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους
τους λογαριασμούς.
• Χρήστης (περιορ. προφίλ): ένας περιορισμένος λογαριασμός μπορεί να έχει πρόσβαση μόνο στις
εφαρμογές και το περιεχόμενο που επιτρέπεται από το λογαριασμό χρήστη και δεν μπορεί να
χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που απαιτούν σύνδεση.
130
Ρυθμίσεις
Προσθήκη χρηστών
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Χρήστες.
2 Πατήστε Προσθήκη χρήστη ή προφίλ → Χρήστης → OK → ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
Η συσκευή θα μεταβεί στο νέο λογαριασμό χρήστη και στην οθόνη θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη
κλειδωμένη οθόνη.
3 Ξεκλειδώστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία λογαριασμών.
Προσθήκη περιορισμένων προφίλ
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Χρήστες.
2 Πατήστε Προσθήκη χρήστη ή προφίλ → Χρήστης (περιορ. προφίλ).
Εάν δεν χρησιμοποιείτε τη μέθοδο ασφαλούς κλειδώματος οθόνης στο λογαριασμό χρήστη,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη μέθοδο ασφαλούς κλειδώματος.
3 Επιλέξτε τις εφαρμογές και το περιεχόμενο στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση από περιορισμένους
χρήστες.
Εναλλαγή χρηστών
Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού χρήστη στην κορυφή της οθόνης κλειδώματος ή στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων και, στη συνέχεια, επιλέξτε το λογαριασμό στον οποίο θα μεταβείτε.
Κλειδωμένη οθόνη
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
131
Ρυθμίσεις
Διαχείριση χρηστών
Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις για περιορισμένους λογαριασμούς.
Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη, πατήστε
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
δίπλα στο λογαριασμό και, στη συνέχεια,
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ένα περιορισμένο λογαριασμό, πατήστε το εικονίδιο που βρίσκεται
δίπλα στο λογαριασμό. Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό πατώντας το εικονίδιο .
Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να
μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική
αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. → Ρυθμίσεις
αντιγράφων ασφαλείας για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των
οποίων θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε
ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε
το διακόπτη το ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung
Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Επιλέξτε μια συσκευή και τους
τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ. Θα γίνει επαναφορά
των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. και πατήστε
τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό Google
για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
132
Ρυθμίσεις
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κείμενο σε ομιλία: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο ειδοποιήσεων πατώντας το κουμπί,
αντί να το σύρετε.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
133
Ρυθμίσεις
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Προσθήκη γλωσσών συσκευής.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο
τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά πληροφοριών διάγνωσης: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας και τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση
της συσκευής.
Προσθήκη γλωσσών συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή → Γλώσσα →
Προσθήκη γλώσσας.
Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε → Όλες οι γλώσσες.
2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.
134
Ρυθμίσεις
3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε ΟΡΙΣ. ΩΣ ΠΡΟΕΠ. Για
να διατηρήσετε την τρέχουσα γλώσσα, πατήστε ΔΙΑΤ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ.
Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη
γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το δίπλα σε μια
γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Στη συνέχεια, πατήστε ΤΕΛΟΣ. Εάν μία εφαρμογή
δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που
υποστηρίζεται.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και
τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Προγραμ. ενημερώσεις λογισμικού: ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά ενημερώσεις
από λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την
προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το
μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.
Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.
135
Ρυθμίσεις
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το tablet
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το tablet.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής, όπως διεύθυνση MAC και σειριακός
αριθμός του Wi-Fi.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Όνομα συσκευής: προβολή και επεξεργασία του ονόματος που θα εμφανίζεται όταν συνδέετε τη
συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, Wi-Fi Direct και άλλους τρόπους.
• Κωδικός μοντέλου: προβολή του αριθμού μοντέλου συσκευής.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
136
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
137
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο
λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.
138
Παράρτημα
Η πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζει συχνές διακοπές
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές,
όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
139
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
140
Παράρτημα
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
141
Παράρτημα
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας τη συντήρηση της συσκευής
ή διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να
απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με
πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη,
σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο
Εφαρμογές στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε
Εμφάνιση → Αρχική οθόνη → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων
Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας
το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε
δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και
πατήστε το διακόπτη Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω για ενεργοποίηση.
Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
• Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung
Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
142
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Πληροφορίες για την HEVC Advance
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: (1)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ο
ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HEVC, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Download PDF

advertising