Samsung | SM-T595 | Samsung SM-T595 Εγχειρίδιο χρήσης (Oreo)

SM-T595
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 08/2018. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές και ιδιότητες
4
6
47
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
9
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
13Μπαταρία
16 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
19 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
22 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
23 Αρχική εγκατάσταση
25 Λογαριασμός Samsung
27 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
31 Κατανόηση της οθόνης
43 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
45 Εισαγωγή κειμένου
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
49Bixby
60Τηλέφωνο
65Επαφές
69Μηνύματα
71Internet
73Email
74Κάμερα
87Συλλογή
94 Πολλαπλά παράθυρα
99 Samsung Members
100 Samsung Notes
101Ημερολόγιο
103 Samsung Flow
104 Τα Αρχεία Μου
105Ρολόι
107Αριθμ/χανή
108SmartThings
112 Κοινή χρήση περιεχομένου
113 Ημερήσια ενημέρωση
115 Λειτουργία για παιδιά
116 Εφαρμογές Google
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
Παράρτημα
118Εισαγωγή
118Συνδέσεις
151 Αντιμετώπιση προβλημάτων
157 Αφαίρεση της μπαταρίας
119Wi-Fi
121Bluetooth
123 Εξοικονόμηση δεδομένων
123 Mobile Hotspot και Tethering
124 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
126 Ήχοι και δόνηση
127 Dolby Atmos (ήχος surround)
128Ειδοποιήσεις
128Εμφάνιση
129 Προφύλαξη οθόνης
129Φόντο
130 Σύνθετες λειτουργίες
131 Διαχείριση συσκευής
134Εφαρμογές
134 Κλείδωμα Οθόνης
135 Smart Lock
135 Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια
136 Αναγνώριση προσώπων
139 Ασφαλής φάκελος
144 Cloud και λογαριασμοί
145Χρήστες
146Google
147Προσβ/τητα
148 Γενική διαχείριση
149 Ενημέρωση λογισμικού
150 Εγχειρίδιο χρήσης
150 Πληροφορίες για το tablet
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
4
Βασικές λειτουργίες
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Πληροφορίες για το tablet → Κατάσταση.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
5
Βασικές λειτουργίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
6
Βασικές λειτουργίες
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
7
Βασικές λειτουργίες
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
8
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ανατρέξτε στον οδηγό γρήγορης εκκίνησης για τα περιεχόμενα της συσκευασίας.
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Μπροστινή κάμερα
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Μικρόφωνο
Υποδοχή ακουστικών
Ηχείο
Ηχείο
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρα έντασης
Μικρόφωνο
Θύρα φόρτισης
Οθόνη αφής
Υποδοχή κάρτας SIM /
κάρτας μνήμης
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων (τύπος USB C)
Πίσω κάμερα
Κεραία GPS
Κύρια κεραία
Φλας
Ηχείο
Ηχείο
10
Βασικές λειτουργίες
Η συσκευή και ορισμένα εξαρτήματα (διατίθενται ξεχωριστά) περιλαμβάνουν μαγνήτες.
Η Αμερικανική Ένωση Καρδιολογίας (American Heart Association - ΗΠΑ) και ο Βρετανικός
Οργανισμός Φαρμάκων (Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency - ΗΒ)
προειδοποιούν ότι οι μαγνήτες ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία εμφυτευμένων ιατρικών
συσκευών όπως βηματοδότες, καρδιομετατροπείς, απινιδωτές, αντλίες ινσουλίνης ή άλλες
ηλεκτρονικές ιατρικές συσκευές (συλλογικά, "Ιατρικές συσκευές") σε εμβέλεια 15 εκατοστών
(6 ίντσες). Αν χρησιμοποιείτε κάποια από αυτές τις ιατρικές συσκευές, ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ
ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ (ΔΙΑΤΙΘΕΝΤΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ) ΧΩΡΙΣ ΤΗ
ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΑΣ.
• Μην φυλάσσετε τη συσκευή σας και ορισμένα εξαρτήματα (πωλούνται ξεχωριστά) κοντά
σε μαγνητικά πεδία. Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες,
οι τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης, ενδέχεται να
υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
• Κατά τη χρήση των ηχείων, όπως κατά την αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή χρήση της
ανοικτής ακρόασης, μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά στα αυτιά σας.
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
11
Βασικές λειτουργίες
Κουμπιά
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Πλήκτρο εμφάνισης
και απόκρυψης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα
πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή
πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
12
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Χρησιμοποιήστε μόνο το παρεχόμενο καλώδιο USB Type-C με τη συσκευή. Η συσκευή
ενδέχεται να υποστεί ζημιά αν χρησιμοποιήσετε καλώδιο Micro USB.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
2 Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
13
Βασικές λειτουργίες
3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε
τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
14
Βασικές λειτουργίες
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Γρήγορη φόρτιση
Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία
πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.
Αύξηση της ταχύτητας φόρτισης
Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή την οθόνη της όταν φορτίζετε
την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
εικονίδιο στην οθόνη.
Αν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία → → Σύνθετες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν
φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
• Αν η συσκευή θερμανθεί ή αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, η ταχύτητα
φόρτισης ενδέχεται να ελαττωθεί αυτόματα. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση
λειτουργίας ώστε να αποτραπεί πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
15
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον
πάροχο των υπηρεσιών σας.
16
Βασικές λειτουργίες
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή 1 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα
κάτω.
Υποδοχή 1
Υποδοχή 2
4 Πατήστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την
υποδοχή.
5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
17
Βασικές λειτουργίες
Σωστή τοποθέτηση κάρτας
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
18
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή
σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
19
Βασικές λειτουργίες
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας.
20
Βασικές λειτουργίες
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Υποδοχή 1
Υποδοχή 2
4 Πατήστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα μνήμης μπορεί να βγει ή να πέσει από
την υποδοχή.
5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά
τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη
για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την
κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
21
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
22
Βασικές λειτουργίες
Αρχική εγκατάσταση
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής σας για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής και την περιοχή σας.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε για τη συσκευή και έπειτα επιλέξτε
.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες
ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.
5 Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε Όχι, ευχαριστώ.
23
Βασικές λειτουργίες
6 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να
διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
7 Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την αρχική
εγκατάσταση.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
24
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και
τον ιστότοπο Samsung. Όταν δηλωθεί ο λογαριασμός Samsung σας, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα
σας ενημερωμένα και ασφαλή στις συσκευές Samsung σας με το Samsung Cloud, να παρακολουθείτε και
να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει, δείτε τις συμβουλές και κόλπα από την
υπηρεσία Μελών της Samsung και πολλά άλλα.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
25
Βασικές λειτουργίες
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΣΥΝΔΕΣΗ.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Εύρεση αναγνωριστικού ή Επαναφορά
κωδικού πρόσβασης. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισαγάγετε τις
απαιτούμενες πληροφορίες.
4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.
5 Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού.
3 Πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά
πατήστε ΕΠΙΒΕΒ.
26
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να επαναφέρετε τα δεδομένα σας, όπως εικόνες, επαφές, μηνύματα και εφαρμογές από το
Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να τα αντιγράψετε από την προηγούμενη συσκευή σας μέσω του
Smart Switch.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Switch, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και
λογαριασμοί → Smart Switch. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play
Store.
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
27
Βασικές λειτουργίες
1 Στην προηγούμενη συσκευή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play Store.
2 Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Smart Switch.
3 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης
Μεταφέρετε δεδομένα με χρήση εξωτερικών μέσων αποθήκευσης, όπως κάρτα microSD.
1 Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στο εξωτερικό μέσο αποθήκευσης.
2 Εισαγάγετε ή συνδέστε την εξωτερική συσκευή αποθήκευσης με τη συσκευή σας.
3 Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Smart Switch → ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από το εξωτερικό μέσο
αποθήκευσης.
28
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Εάν η προηγούμενη συσκευή σας έχει λειτουργικό σύστημα iOS , δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε έναν υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται
από τον κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
συσκευής.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
Προβολή εισηγμένων δεδομένων
Μπορείτε να προβάλλετε τα εισηγμένα δεδομένα στην ίδια εφαρμογή από την προηγούμενη συσκευή
σας.
Αν η καινούρια συσκευή σας δεν έχει τις ίδιες εφαρμογές για την προβολή ή αναπαραγωγή των
εισηγμένων δεδομένων, τα δεδομένα θα αποθηκευτούν σε μία παρόμοια εφαρμογή. Για παράδειγμα, αν
εισάγετε σημειώσεις και η συσκευή σας δεν έχει την εφαρμογή Σημείωση, μπορείτε να προβάλλετε τις
σημειώσεις στην εφαρμογή Samsung Notes.
29
Βασικές λειτουργίες
Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud, επιλέξτε τη συσκευή σας στο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας και στη
συνέχεια δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο.
• Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια
δεδομένα θα δημιουργηθούν αντίγραφα ασφαλείας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud, επιλέξτε τη συσκευή σας στο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ, και κατόπιν πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud.
2 Επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή σας στο ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ και
πατήστε Επαναφορά δεδομένων.
3 Σημειώστε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
30
Βασικές λειτουργίες
Συγχρονισμός δεδομένων
Μπορείτε να συγχρονίσετε δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας με το Samsung Cloud
και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές.
1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ρυθμίσεις συγχρονισμού.
3 Πατήστε τους διακόπτες δίπλα από τα στοιχεία που θέλετε να συγχρονίσετε.
Έλεγχος δεδομένων
Μπορείτε να ελέγξετε τα αποθηκευμένα στοιχεία και τη χρησιμοποιημένη μνήμη στο Samsung Cloud.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud.
• Μπορείτε να ελέγξετε αμέσως τη χρησιμοποιημένη μνήμη και τα αποθηκευμένα στοιχεία, όπως
τη ΣΥΛΛΟΓΗ, τις SAMSUNG NOTES, και το SAMSUNG CLOUD DRIVE. Πατήστε κάθε κάρτα και
εισέλθετε στην επόμενη σελίδα. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ή να ελέγξετε τα αποθηκευμένα
δεδομένα.
• Μπορείτε να ελέγξετε τα δεδομένα αντιγράφων ασφαλείας στο λογαριασμό Samsung
χρησιμοποιώντας την επιλογή ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ. Επιλέξτε τη συσκευή
σας και πατήστε Επαναφορά δεδομένων.
Κατανόηση της οθόνης
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
31
Βασικές λειτουργίες
Πάτημα
Πατήστε στην οθόνη.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου
2 δευτερόλεπτα.
Σύρσιμο
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και
σύρετέ το στη θέση στόχου.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
32
Βασικές λειτουργίες
Σάρωση
Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή
τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.
33
Βασικές λειτουργίες
Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν
τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο
πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Οι
λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη
συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.
Πλήκτρο εμφάνισης
και απόκρυψης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Λειτουργία
Εμφάνιση και
απόκρυψη
• Κάντε διπλό πάτημα για να καρφιτσώσετε ή να αποκρύψετε τη
γραμμή πλοήγησης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Αρχικής σελίδας
Επιστροφής
• Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Εμφάνιση ή απόκρυψη της γραμμής πλοήγησης
Χρησιμοποιώντας το πλήκτρο εμφάνισης και απόκρυψης στην αριστερή πλευρά της γραμμής
πλοήγησης, μπορείτε να ρυθμίσετε να είναι κρυμμένη η γραμμή πλοήγησης ή καρφιτσωμένη στην
οθόνη όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές ή λειτουργίες. Η γραμμή πλοήγησης είναι καρφιτσωμένη κατά
προεπιλογή.
Αν θέλετε να προβάλλετε αρχεία ή να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές σε πλήρη οθόνη, κάντε διπλό πάτημα
του πλήκτρου εμφάνισης και απόκρυψης για να κρύψετε τη γραμμή πλοήγησης.
Για να εμφανιστεί η γραμμή πλοήγησης και πάλι, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
• Σε ορισμένες οθόνες, όπως η αρχική οθόνη, η γραμμή πλοήγησης θα εμφανίζεται πάντα και
το πλήκτρο εμφάνισης και απόκρυψης δεν θα εμφανίζεται.
• Ακόμα και αφού καρφιτσώσετε τη γραμμή πλοήγησης, μπορεί να κρυφτεί κατά τη χρήση
ορισμένων εφαρμογών ή λειτουργιών, όπως πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο.
34
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση της γραμμής πλοήγησης
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση → Γραμμή πλοήγησης και κάντε μια επιλογή.
• Κουμπί εμφάνισης και απόκρυψης: προσθέστε ένα πλήκτρο για απόκρυψη ή καρφίτσωμα
της γραμμής πλοήγησης. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν θα εμφανίζεται ή όχι το πλήκτρο για κάθε
εφαρμογή.
• ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ: αλλάξτε το χρώμα φόντου της γραμμής πλοήγησης.
• Διάταξη κουμπιών: αλλάξτε τη σειρά των πλήκτρων στη γραμμή πλοήγησης.
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη Bixby Home. Προβολή
του διαμορφωμένου
περιεχομένου σας.
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
Γραμμή πλοήγησης
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
35
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Αν προσθέσετε το πλήκτρο εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών
πατώντας το πλήκτρο. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή και πατήστε
Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Θα προστεθεί το πλήκτρο εφαρμογών στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης.
Πλήκτρο Εφαρμογές
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
36
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
• Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς
την στον φάκελο.
• Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
• Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται
μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
37
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη πλαισίων: Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο
.
• Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το
σε νέα θέση.
• Διαγραφή πλαισίων: Πατήστε
στο πλαίσιο.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: Αλλαγή των ρυθμίσεων της αρχικής οθόνης.
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο
στην Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
38
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
39
Βασικές λειτουργίες
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν ενεργοποιηθεί η οθόνη.
Εάν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή κάντε διπλό πάτημα σε
οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να την ενεργοποιήσετε.
Κλειδωμένη οθόνη
40
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Κλείδωμα
Οθόνης → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Αν ορίσετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή τα βιομετρικά σας δεδομένα ως μέθοδο κλειδώματος
οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία εμποδίζοντας τους άλλους να έχουν
πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν
κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Πρόσωπο: καταχωρήστε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων
αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο
όριο προσπαθειών. Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης → Ρυθμίσεις
ασφαλούς κλειδώματος, ξεκλειδώστε την οθόνη με την προεπιλεγμένη μέθοδο ξεκλειδώματος
της οθόνης και μετά πατήστε το ρυθμιστικό Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για ενεργοποίηση.
41
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή
μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με
δυνατότητα κύλισης.
Καταγραφή ενός στιγμιότυπου
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Τα καταγεγραμμένα
στιγμιότυπα αποθηκεύονται στη Συλλογή.
• Καταγραφή με πλήκτρο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το
πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
• Καταγραφή με σάρωση: σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.
• Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών
και λειτουργιών.
• Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Κίνηση παλάμης για λήψη για ενεργοποίηση.
Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο
κάτω μέρος της οθόνης:
• Bixby Vision: αναγνωρίστε περιεχόμενο χρησιμοποιώντας το Bixby Vision και αναζητήστε σχετικές
πληροφορίες.
• Αποτύπωση κύλισης: καταγράψτε το τρέχον περιεχόμενο και το κρυμμένο περιεχόμενο σε μια
επιμηκυσμένη σελίδα, όπως μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το Αποτύπωση κύλισης, η οθόνη κυλάει
αυτόματα προς τα κάτω και καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
• Περικοπή: περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης. Η περιοχή περικοπής θα
αποθηκευτεί στη Συλλογή.
• Κοινοποίηση: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, εκκινήστε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Έξυπνη
αποτύπωση για ενεργοποίηση.
42
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προβολή των λεπτομερειών
ειδοποίησης και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των
ειδοποιήσεων.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ειδοποιήσεων.
43
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
44
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
• Όταν ανοίγει για πρώτη φορά το πληκτρολόγιο, εμφανίζεται η οθόνη ρύθμισης
πληκτρολογίου. Ρυθμίστε τη γλώσσα εισαγωγής, τον τύπο πληκτρολογίου και τις ρυθμίσεις
πληκτρολογίου, και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
• Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου,
πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Προβολή περισσότερων
λειτουργιών πληκτρολογίου.
Πρόσθετες λειτουργίες
πληκτρολογίου
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για
εισαγωγή μόνο κεφαλαίων,
πατήστε το δύο φορές.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή συμβόλων.
Μετακίνηση του δρομέα.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για
Πατήστε
χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών
εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή πληκτρολογίου
Για να αλλάξετε το πληκτρολόγιο, πατήστε
.
→ Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα
Για να αλλάξετε τον τύπο του πληκτρολογίου, πατήστε
και, στη συνέχεια, επιλέξτε το πληκτρολόγιο που θέλετε.
Αν το κουμπί του πληκτρολογίου ( ) δεν εμφανίζεται στη γραμμή πλοήγησης, ανοίξτε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή και, στη συνέχεια,
πατήστε το ρυθμιστικό Εμφάνιση κουμπιού πληκτρολογίου για ενεργοποίηση.
45
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
• : πρόβλεψη λέξεων με βάση την πληκτρολόγησή σας και εμφάνιση προτάσεων για λέξεις. Για
επιστροφή στη λίστα λειτουργιών πληκτρολογίου, πατήστε .
• : Εισαγωγή emoticon.
• : Εισαγωγή αυτοκόλλητων.
• : επισύναψη κινούμενων GIF.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
• • : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
→
: Μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Μετάβαση στο τυπικό
πληκτρολόγιο.
• →
Προβάλλετε πληροφορίες σχετικά
με την επεξεργασία χειρόγραφων
κειμένων.
: Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• →
: μετάβαση στο αιωρούμενο ή διαχωρισμένο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε
το πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας την καρτέλα.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
46
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Galaxy Apps.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Play Store.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
47
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Καταργ. εγκατάστ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
48
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby
Εισαγωγή
Το Bixby είναι μια νέα διεπαφή που επικοινωνεί με εσάς και παρέχει υπηρεσίες που σας βοηθάνε να
χρησιμοποιείτε πιο άνετα το tablet σας.
• Αρχική σελίδα Bixby: μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
• Bixby Vision: μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα σχετικές πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα ή
τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του Bixby Vision.
• Reminder: μπορείτε να δημιουργήσετε υπενθυμίσεις για να προγραμματίσετε καθήκοντα ή να
προβάλλετε περιεχόμενο αργότερα.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
Εκκίνηση του Bixby
Όταν εκκινείτε το Bixby για πρώτη φορά, εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του Bixby. Πρέπει να
εγγραφείτε και να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung σας σύμφωνα με τις οδηγίες επί της οθόνης και
να συμφωνήσετε με τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.
2 Ελέγξτε την εισαγωγική σελίδα του Bixby και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό
Samsung σας.
Εάν έχετε συνδεθεί ήδη, αυτό το βήμα δεν θα εμφανιστεί.
4 Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
5 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
49
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αρχική σελίδα του Bixby
Στην αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
Άνοιγμα του Bixby Home
1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
2 Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή του συνιστώμενου περιεχομένου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επικείμενη υπενθύμιση
Συνιστώμενο περιεχόμενο
3 Για να κλείσετε την Αρχική οθόνη του Bixby, σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.
50
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση συνιστώμενου περιεχομένου στην Αρχική σελίδα Bixby
Όταν ανοίξετε την Αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε το περιεχόμενο που ενημερώνεται
συχνά ως κάρτες Bixby. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή των καρτών Bixby.
Για παράδειγμα, στο δρόμο για το γραφείο το πρωί, μπορείτε να προβάλλετε το ημερήσιο πρόγραμμά
σας και να αναπαραγάγετε την αγαπημένη σας μουσική στην οθόνη Bixby Home.
Το περιεχόμενο και η σειρά των καρτών ενημερώνονται αυτόματα σε καθορισμένα διαστήματα.
Για χειροκίνητη ενημέρωση των καρτών, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Επεξεργασία της λίστας καρτών Bixby
• Για να καρφιτσώσετε μία κάρτα στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης του Bixby, πατήστε →
Καρφίτσωμα στην κορυφή. Για το ξεκαρφίτσωμα μίας κάρτας, πατήστε → Ξεκαρφίτσωμα.
• Για να αποκρύψετε μια κάρτα από τη λίστα, πατήστε → Απόκρυψη για τώρα.
• Για να σταματήσει να εμφανίζεται μία κάρτα στη λίστα, πατήστε → Να μην εμφανιστεί ξανά.
Επιλογή εφαρμογών για να εμφανίζονται ως κάρτες Bixby
Προσθέστε ή διαγράψτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην αρχική οθόνη του Bixby.
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε στις → Ρυθμίσεις → Κάρτες και πατήστε στους διακόπτες
δίπλα στα στοιχεία για να τα προσθέσετε ή να τα διαγράψετε.
Εάν μία εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, πρέπει να την εγκαταστήσετε για να
τη χρησιμοποιήσετε. Στη αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κάρτες και κάντε
λήψη μιας εφαρμογής.
51
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby Vision
Το Bixby Vision είναι μια υπηρεσία που παρέχει πληροφορίες, όπως παρόμοιες εικόνες, τοποθεσία,
μεταφρασμένο κείμενο και QR code. Το Bixby Vision αναγνωρίζει αντικείμενα γρήγορα και διαισθητικά
ακόμα και όταν δεν ξέρετε το όνομά τους.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες του Bixby Vision.
Κείμενο
Τοποθεσία
Εικόνα
QR Code
Κρασί
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ή μπορεί να μην λαμβάνετε σωστά
αποτελέσματα αναζήτησης ανάλογα με το μέγεθος, τη μορφή ή την ανάλυση εικόνας.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται από το Bixby
Vision.
52
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εκκίνηση του Bixby Vision
1 Εκκινήστε το Bixby Vision χρησιμοποιώντας μία από αυτές τις μεθόδους.
• Στην εφαρμογή Κάμερα, επιλέξτε τη λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ και πατήστε
• Στην εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μία εικόνα και πατήστε
.
.
• Στην εφαρμογή Internet, πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα και πατήστε Bixby Vision.
• Καταγράψτε μια οθόνη και επιλέξτε Bixby Vision στη γραμμή εργαλείων.
• Αν προσθέσατε το εικονίδιο της εφαρμογής Bixby Vision στην αρχική οθόνη και στην οθόνη
"Εφαρμογές", ανοίξτε την εφαρμογή Bixby Vision.
2 Επιλέξτε τη λειτουργία που θέλετε.
3 Κρατήστε το αντικείμενο εντός της οθόνης για να αναγνωριστεί.
Όταν αναγνωριστεί το αντικείμενο, θα εμφανιστούν στην οθόνη σχετικές πληροφορίες.
Για να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες, πατήστε το εικονίδιο της λειτουργίας ή επιλέξτε ένα
αποτέλεσμα αναζήτησης.
Μετάφραση ή εξαγωγή κειμένου
Μπορείτε να κάνετε εξαγωγή ενός τμήματος του κειμένου από ένα έγγραφο ή αρχείο κειμένου και να το
μεταφράσετε.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει μία πινακίδα ενώ ταξιδεύετε στο εξωτερικό,
χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα μεταφράσει το κείμενο της πινακίδας στη
γλώσσα που έχετε επιλέξει.
1 Όταν έχετε μια επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο, εκκινήστε το Bixby Vision.
2 Επιλέξτε και διατηρήστε το κείμενο μέσα στην οθόνη για να αναγνωριστεί.
• Για να κάνετε εξαγωγή, πατήστε
που εξάγατε.
. Μπορείτε να μοιραστείτε ή να αποθηκεύσετε το κείμενο
• Για να μεταφράσετε το κείμενο που εξαγάγατε, πατήστε ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ.
• Για αλλαγή της αρχικής γλώσσας ή της γλώσσας στόχου, πατήστε το πλαίσιο ρυθμίσεων γλώσσας
στο πάνω μέρος της οθόνης.
53
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση παρόμοιων εικόνων.
Αναζητήστε online εικόνες παρόμοιες με το αντικείμενο που αναγνωρίστηκε. Μπορείτε να προβάλλετε
διάφορες εικόνες με ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του αντικειμένου ως προς το χρώμα ή το σχήμα.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τον τίτλο μίας φωτογραφίας ή εικόνας, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας εμφανίσει σχετικές πληροφορίες ή
εικόνες με παρόμοια χαρακτηριστικά.
1 Όταν έχετε μια επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο, εκκινήστε το Bixby Vision.
2 Επιλέξτε και διατηρήστε το αντικείμενο μέσα στην οθόνη για να αναγνωριστεί.
3 Πατήστε ή επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στην οθόνη.
Εμφανίζονται παρόμοιες εικόνες.
Αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών
Αναζήτηση πληροφοριών για κοντινές τοποθεσίες με αναγνώριση της τρέχουσας τοποθεσίας.
Για παράδειγμα, αν θέλετε να κάνετε αναζήτηση για κοντινές καφετέριες, χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες
του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας δείξει τις κοντινές καφετέριες.
1 Όταν έχετε μπροστά σας μια τοποθεσία που θέλετε, ανοίξτε το Bixby Vision.
2 Επιλέξτε και διατηρήστε την τοποθεσία μέσα στην οθόνη για να αναγνωριστεί.
Μπορείτε να προβάλλετε βασικές πληροφορίες σχετικά με κοντινά μέρη.
Όταν μετακινείτε τη συσκευή σας, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα μέρη που βρίσκονται κοντά σας
στην κατεύθυνση που κοιτάζει η κάμερα.
Αν χρησιμοποιείτε το Bixby Vision με την κάμερα, μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα
τοποθεσία σας και πληροφορίες για τον καιρό. Για προβολή της τρέχουσας τοποθεσία σας στο
χάρτη, κατευθύνετε την κάμερα προς το έδαφος. Για προβολή των τρεχουσών πληροφοριών για
τον καιρό, κατευθύνετε την κάμερα προς τον ουρανό.
3 Πατήστε
ή επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στην οθόνη.
Η συσκευή θα προβάλει πληροφορίες για κοντινές περιοχές.
54
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση πληροφοριών για κρασί
Εντοπίστε τις πληροφορίες σε μία ετικέτα κρασιού και αναζητήστε πληροφορίες για το κρασί.
Για παράδειγμα, εάν βρείτε το αγαπημένο σας κρασί ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για ένα κρασί,
χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision.
1 Όταν έχετε μια επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο, εκκινήστε το Bixby Vision.
2 Επιλέξτε και διατηρήστε την ετικέτα του κρασιού μέσα στην οθόνη για να αναγνωριστεί.
3 Πατήστε ή επιλέξτε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης στην οθόνη.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για την ετικέτα του κρασιού.
Ανάγνωση κωδικών QR Code
Αναγνωρίστε QR Codes και προβάλλετε μία ποικιλία πληροφοριών, όπως ιστότοπους, φωτογραφίες,
βίντεο, χάρτες και επαγγελματικές κάρτες.
1 Όταν έχετε μια επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο, εκκινήστε το Bixby Vision.
2 Επιλέξτε και διατηρήστε τον κωδικό QR μέσα στην οθόνη για να αναγνωριστεί.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες που συνδέονται με τον QR code.
55
Εφαρμογές και ιδιότητες
Reminder
Δημιουργήστε υπενθυμίσεις για να προγραμματίσετε καθήκοντα ή να προβάλλετε περιεχόμενο
αργότερα. Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις την προκαθορισμένη ώρα ή τοποθεσία για κάθε υπενθύμιση.
• Για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις με μεγαλύτερη ακρίβεια, συνδεθείτε με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό Samsung σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
GPS.
Εκκίνηση Υπενθύμισης
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Υπενθύμιση από την Αρχική σελίδα Bixby.
1 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ στην κάρτα ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
Θα εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής σε Υπενθύμιση.
Προσθήκη του
εικονιδίου
εφαρμογής στην
αρχική οθόνη.
3 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Αν επιλεγεί η ρύθμιση Προσθήκη Reminder στην Αρχική οθόνη, θα μπορείτε να ανοίγετε την
εφαρμογή Reminder ( ) από την αρχική οθόνη.
56
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία υπενθυμίσεων
Δημιουργήστε υπενθυμίσεις με διάφορες μεθόδους. Η Υπενθύμιση θα σας ειδοποιήσει εάν
δημιουργήσετε μία υπενθύμιση με συγκεκριμένη ρύθμιση ώρας ή τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να
αποθηκεύσετε διάφορο περιεχόμενο, όπως μία μεμονωμένη σημείωση ή διεύθυνση ιστοσελίδας και να
το προβάλλετε αργότερα.
Για παράδειγμα, δημιουργήστε μία υπενθύμιση για να ειδοποιηθείτε να ‘ποτίσετε τα λουλούδια όταν
γυρίσετε σπίτι’.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder.
2 Πατήστε Σύνταξη υπενθύμισης και πληκτρολογήστε ‘Πότισε τα λουλούδια’.
3 Πατήστε Ορισμός προϋποθέσεων → Επιλογή μέρους και ορίστε την τοποθεσία ως σπίτι.
4 Πατήστε ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΩ ΣΕ → ΤΕΛΟΣ.
5 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.
Όταν φθάσετε σπίτι, εμφανίζεται η ειδοποίηση ‘Πότισε τα λουλούδια’.
57
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έλεγχος ειδοποιήσεων υπενθύμισης
Κατά τον προκαθορισμένο χρόνο ή τοποθεσία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων.
Πατήστε ΟΛΟΚΛ. ή ΑΝΑΒΟΛΗ.
Προβολή της λίστας υπενθυμίσεων
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder για να προβάλετε τη λίστα υπενθυμίσεων. Για προβολή των
στοιχείων μίας υπενθύμισης, επιλέξτε μία υπενθύμιση.
Ρύθμιση λεπτομερειών υπενθύμισης
Προσθέστε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες υπενθύμισης, όπως τη συχνότητα, την ημερομηνία και την
ώρα ή την τοποθεσία.
1 Επιλέξτε μια υπενθύμιση προς επεξεργασία και πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Εναλλακτικά, σαρώστε προς
τα δεξιά σε μία υπενθύμιση και πατήστε Επεξεργασία.
2 Επεξεργαστείτε τις συνθήκες και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Πληροφορίες υπενθύμισης
Λίστα ελέγχου
Συνθήκες υπενθύμισης
Διάστημα επανάληψης
Προσθέστε μια εικόνα.
58
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ολοκλήρωση υπενθυμίσεων
Σημειώστε υπενθυμίσεις που δεν χρειάζεται να θυμάστε ως ολοκληρωμένες.
Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡ. Εναλλακτικά, σαρώστε προς
τα αριστερά σε μια υπενθύμιση.
Επαναφορά υπενθυμίσεων
Επαναφέρετε υπενθυμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
1 Στη λίστα υπενθυμίσεων, πατήστε → Ολοκληρώθηκε → ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Σημειώστε στοιχεία προς επαναφορά και πατήστε ΕΠΑΝΑΦ.
Οι υπενθυμίσεις θα προστεθούν στη λίστα υπενθυμίσεων και θα σας υπενθυμίζονται στους
προκαθορισμένους χρόνους.
Διαγραφή υπενθυμίσεων
Για να διαγράψετε μία υπενθύμιση, σαρώστε προς τα δεξιά σε μία υπενθύμιση και πατήστε Διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλαπλές υπενθυμίσεις, πατήστε παρατεταμένα σε μία υπενθύμιση, σημειώστε τις
υπενθυμίσεις προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Προσαρμογή ρυθμίσεων Bixby
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις.
• Samsung account: προβολή των πληροφοριών του λογαριασμού Samsung.
• Κάρτες: επιλέξτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην οθόνη Bixby Home.
• Ειδοποιήσεις: ρυθμίστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις κάρτες Bixby Home, πληροφορίες
μάρκετινγκ, και άλλα.
• Απόρρητο: ρυθμίστε για χρήση των διαδραστικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών του Bixby για
βελτίωση της εμπειρίας σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα διάδρασης Bixby.
• Πληροφορίες για το Bixby Home: προβάλλετε την έκδοση του Bixby και τις νομικές πληροφορίες.
59
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
2 Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Δημιουργία νέας επαφής.
Προσθήκη του αριθμού σε
υφιστάμενη επαφή.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
60
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Εάν αυτή η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες
λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ. για να την
ενεργοποιήσετε.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ορίσετε έναν αριθμό ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε ΕΠΑΦΕΣ → → Αριθμοί ταχείας
κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
61
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε μια εισερχόμενη κλήση, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΗΝΥΜΑΤΟΣ. Μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα κειμένου ή ένα αυτοκόλλητο για να
απορρίψετε μια κλήση. Αν επιλεγεί Προσθήκη υπενθύμισης, θα αποθηκευτεί μια υπενθύμιση για να σας
ενημερώσει για την απορριφθείσα κλήση μία ώρα αργότερα.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε →
Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, εκκινήστε την
εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ για να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου,
εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη Αποκλεισμός άγνωστων καλούντων για
ενεργοποίηση της λειτουργίας.
62
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Αν η περιοχή γύρω από την πίσω κάμερα είναι καλυμμένη, μπορεί να προκύψουν ανεπιθύμητοι
θόρυβοι στη διάρκεια μιας κλήσης. Αφαιρέστε τα αξεσουάρ, όπως προστατευτικό οθόνης ή
αυτοκόλλητα, γύρω από την περιοχή της πίσω κάμερας.
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• ΕΝΤΑΣΗ: Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή.
Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Κλήση σε αναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Συνέχιση κλήσης για ανάκτηση της
κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• ΕΝΤΑΣΗ: Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Κάμερα: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
• Εναλ.: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
63
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου σε Επαφή
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
2 Εισαγάγετε τον αριθμό.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜ.
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε την επαφή.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημ. υπαρχόντων για
να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ετικέτας σε τηλεφωνικό αριθμό
Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες σε αριθμούς χωρίς αποθήκευσή τους στις Επαφές. Αυτό σας επιτρέπει
να προβάλλετε τα στοιχεία του καλούντα όταν καλούν χωρίς να τους έχετε στον κατάλογο των Επαφών.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε την επαφή.
3 Πατήστε Προσθήκη ετικέτας, εισαγάγετε μια ετικέτα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν έρχεται μια κλήση από τον αριθμό αυτό, η ετικέτα εμφανίζεται κάτω από τον αριθμό.
64
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε
2 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
και κατόπιν επιλέξτε μία τοποθεσία αποθήκευσης.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
65
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
→ Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή
2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
3 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς ιστού
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
ιστού, όπως ο λογαριασμός Samsung.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί και επιλέξτε
το λογαριασμό για συγχρονισμό.
2 Πατήστε Συγχρονισμός λογαριασμού και πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Επαφές για
ενεργοποίησή του.
Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε → Ρυθμίσεις συγχρονισμού και πατήστε τον διακόπτη
Επαφές για ενεργοποίηση.
66
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση για επαφές
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για
γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε την επαφή. Κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
3 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση.
67
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα
κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει
τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και επιλέξτε το προφίλ σας.
2 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Πατήστε → Κοινή χρήση προφίλ και πετά πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας
στις Επαφές.
Για να αλλάξετε το εύρος των επαφών με τις οποίες μοιράζεστε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή
χρήση με, επιλέξτε ένα στοιχείο για κοινή χρήση, και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους
λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές
επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
→ Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
Διαγραφή επαφών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
→ Διαγραφή.
Για να διαγράψετε τις επαφές μία - μία, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε μια επαφή. Κατόπιν πατήστε
→ Διαγραφή.
68
Εφαρμογές και ιδιότητες
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
2 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Εισαγωγή μηνύματος.
.
, πείτε το
Για να καταγράψετε και να στείλετε ένα φωνητικό μήνυμα, πατήστε παρατεταμένα
μήνυμά σας και σηκώστε το δάκτυλό σας. Το εικονίδιο εγγραφής εμφανίζεται μόνο ενώ είναι
κρυμμένο το πληκτρολόγιο.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Παραλήπτης
Πραγματοποίηση κλήσης στον
παραλήπτη.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
4 Πατήστε
Εισαγωγή αυτοκόλλητων.
για να στείλετε το μήνυμα.
69
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πατήστε Καταχώρηση μηνύματος, εισαγάγετε ένα μήνυμα και
πατήστε
.
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Ανοίξτε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
→ Αποκλεισμός αριθμών.
→ Ρυθμίσεις → Αποκλ. αριθμών και μηνυμάτων
2 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ και επιλέξτε μια επαφή. Ή, πατήστε ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε επαφές και
κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε με το χέρι έναν αριθμό, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό, εισαγάγετε έναν αριθμό
τηλεφώνου και πατήστε .
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε
τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η ιδιότητα αυτή, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για
ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
70
Εφαρμογές και ιδιότητες
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Internet.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και
του πρόσφατου ιστορικού
περιήγησης.
Σημείωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας με σελιδοδείκτη.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Γρήγορο μενού
71
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία χρησιμοποιώντας κωδικό
πρόσβασης.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε → Ενεργοπ. Μυστ. λειτ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν
θα χρησιμοποιείται κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Πατήστε → Απενερ. Μυστ. λειτουργίας.
72
Εφαρμογές και ιδιότητες
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Email.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
→ → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε →
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισαγάγετε γραμμή θέματος και κείμενο.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤΟΛΗ για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω πάνω στη λίστα των email.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
→ το όνομα λογαριασμού
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε →
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
73
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
Κάμεραενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη ή έχει ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
• Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και
δοκιμάστε ξανά.
74
Εφαρμογές και ιδιότητες
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ
της μπροστινής
κάμερας και της
πίσω κάμερας.
Λειτουργίες λήψης
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Τρέχουσα
λειτουργία
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός
βίντεο.
Ρυθμίσεις κάμερας
Bixby Vision
Επιλογές για την
τρέχουσα λειτουργία
λήψης
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε .
75
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η
συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή
ανάλυση.
• Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή
παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με
την απόδοση της συσκευής.
Προσθήκη και άλλου πλήκτρου κάμερας
Προσθέστε άλλο ένα πλήκτρο κάμερας στην τοποθεσία που θέλετε στην οθόνη για να καταγράφετε πιο
άνετα φωτογραφίες.
Σύρετε το
στην οθόνη προεπισκόπησης.
76
Εφαρμογές και ιδιότητες
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε διάφορες μεθόδους για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Ελέγξτε το ζουμ με ένα δάχτυλο. Σύρετε το
πάνω στη γραμμή μεγέθυνσης προς το
ή το
Οι λειτουργίες ζουμ είναι διαθέσιμες μόνο όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα.
Χρήση των ιδιοτήτων εστίασης και έκθεσης
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία ΑΥΤΟΜΑΤΑ και ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ.
77
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Περισσότερη διασκέδαση με ζωντανά αυτοκόλλητα
Τραβήξτε φωτογραφίες με διάφορα live sticker. Καθώς κινείτε το πρόσωπό σας, τα αυτοκόλλητα θα
μιμούνται τις κινήσεις σας.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ.
2 Πατήστε κι επιλέξτε ένα αυτοκόλλητο.
3 Πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εφαρμογή αυτοκόλλητων τυχαία
Μπορείτε να εφαρμόσετε αυτοκόλλητα τυχαία, αντί να επιλέξετε κάποιο από τη λίστα των αυτοκόλλητων.
Πατήστε Τυχαία επανειλημμένως μέχρι να εμφανιστεί το αυτοκόλλητο που θέλετε.
78
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση λειτουργιών λήψης
Για αλλαγή της λειτουργίας λήψης, σύρετε τη λίστα λειτουργιών λήψης προς τα αριστερά ή τα δεξιά, ή
σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά στην οθόνη προεπισκόπησης.
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα λειτουργιών λήψης. Στην οθόνη προεπισκόπησης,
→ Επεξεργασία λειτουργιών κάμερας. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα στη
πατήστε
λίστα λειτουργιών λήψης στην οθόνη προεπισκόπησης.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΑΥΤΟΜΑΤΑ.
Λειτουργία Beauty
Λήψη φωτογραφίας με πιο φωτεινό τόνο δέρματος και αλλαγμένα χαρακτηριστικά προσώπου.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΟΜΟΡΦΙΑ.
Για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς, πατήστε
και ορίστε τις επιλογές. Ανατρέξτε στην ενότητα
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς για περισσότερες πληροφορίες.
Προηγμένη λειτουργία
Καταγράψτε φωτογραφίες ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή
έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ. Ορίστε τις επιθυμητές επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και έπειτα πατήστε
για λήψη φωτογραφίας ή
για εγγραφή βίντεο.
Διαθέσιμες επιλογές
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
79
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λειτουργία πανοράματος
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε
τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε ΠΑΝΟΡΑΜΑ.
2 Πατήστε και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
3 Πατήστε για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
Νυχτερινή λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΝΥΧΤΑ.
80
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λειτουργία HDR
Τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές
και σκοτεινές περιοχές.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε HDR.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Λειτουργία συνεχούς λήψης
Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΣΥΝΕΧΗΣ ΛΗΨΗ.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
Λειτουργία κινούμενων GIF
Δημιουργήστε ένα κινούμενο GIF πατώντας παρατεταμένα το κουμπί της κάμερας.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΚΙΝΟΥΜ. GIF.
2 Πατήστε παρατεταμένα για να δημιουργήσετε ένα κινούμενο GIF.
Πρέπει να προσθέσετε πρώτα αυτή τη λειτουργία στη λίστα λειτουργιών λήψης για να
→ Επεξεργασία
μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε. Στην οθόνη προεπισκόπισης, πατήστε
λειτουργιών κάμερας → Πίσω κάμερα, και στη συνέχεια επιλέξτε Κινούμ. GIF.
81
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λειτουργία αθλημάτων
Τραβήξτε καθαρότερες φωτογραφίες θεμάτων που κινούνται γρήγορα, όπως κάποιον που τρέχει ή ένα
κατοικίδιο σε κίνηση.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΑΘΛΗΤΙΚΑ.
Πρέπει να προσθέσετε πρώτα αυτή τη λειτουργία στη λίστα λειτουργιών λήψης για να
→ Επεξεργασία
μπορέσετε να την χρησιμοποιήσετε. Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
λειτουργιών κάμερας → Πίσω κάμερα και μετά επιλέξτε το στοιχείο Αθλητικά.
Λειτουργία Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε SELFIE.
3 Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
4 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
82
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Πριν από τη λήψη αυτοπορτραίτου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως
ο τόνος του δέρματος ή το σχήμα του προσώπου.
Αυτή η δυνατότητα είναι διαθέσιμη μόνο στις λειτουργίες SELFIE και ΟΜΟΡΦΙΑ.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Δέρμα: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Πρόσωπο: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Λειτουργία εστίασης selfie
Τραβήξτε selfie που εστιάζουν στο πρόσωπό σας θολώνοντας το φόντο.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΕΣΤ. SELFIE.
3 Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
4 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
83
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Μπορείτε να προσαρμόσετε τον τόνο δέρματος πριν τραβήξετε πορτρέτα του εαυτού σας.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας και να
τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Χρώμα: Προσαρμογή του χρωματικού τόνου της οθόνης.
• Δέρμα: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
Λήψη ευρείας selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης, πατήστε ΕΥΡΕΙΑ SELFIE.
3 Κοιτάξτε τον μπροστινό φακό κάμερας.
4 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
84
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Προσαρμογή ρυθμίσεων κάμερας
Επιλογές για την τρέχουσα λειτουργία λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή
Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
85
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Μέθοδοι λήψης: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
ΚΟΙΝΕΣ
• Επεξεργασία λειτουργιών κάμερας: Προβολή διαθέσιμων λειτουργιών λήψης ή επεξεργασία της
λίστας λειτουργιών λήψης.
• Πρβ πλήρους οθόνης (16:9): Ρυθμίστε τη συσκευή να πραγματοποιεί προεπισκόπηση
φωτογραφιών και βίντεο σε λόγο πλευρών πλήρους οθόνης.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ.
ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο
διαδίκτυο. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών
τοποθεσίας.
86
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση. Η λειτουργία αυτή εμφανίζεται
όταν εισάγετε μια κάρτα μνήμης.
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: προσθέστε ένα πλήκτρο κάμερας που μπορείτε να τοποθετήσετε
οπουδήποτε στην οθόνη.
• Πιέστε το πλήκ. αύξ. έντασ. για: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου, για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ή για ρύθμιση της έντασης ήχου του συστήματος.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
87
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή εικόνων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Bixby Vision
Σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
Προσθήκη ενός αυτοκόλλητου.
Εφαρμογή φίλτρου ή εφέ.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης
εικόνων και βίντεο
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Στη λίστα, πατήστε
→ Δημιουργία GIF ή Δημιουρ. κολάζ, και στη συνέχεια επιλέξτε εικόνες.
Αναζήτηση για εικόνες
Ανοίξτε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε
π.χ. τύπο, τοποθεσία ή έγγραφα.
για να δείτε τις εικόνες ταξινομημένες ανά κατηγορία,
Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.
88
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή βίντεο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
3 Πατήστε
για αναπαραγωγή του βίντεο.
Εμφάνιση των
βίντεό σας.
Μετάβαση στο
προηγούμενο
βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για κίνηση
πίσω.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Καταγραφή της
τρέχουσας οθόνης.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της
γραμμής.
Κλειδώστε την
οθόνη
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της
οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής
βίντεο.
Δημιουργία
κινούμενου GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
89
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή των λεπτομερειών εικόνων και βίντεο
Μπορείτε να προβάλλετε λεπτομέρειες αρχείων, όπως άτομα, τοποθεσία και βασικές πληροφορίες.
Αν υπάρχει περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί αυτόματα, όπως ιστορία ή GIF, εμφανίζεται και το
περιεχόμενο.
Κατά την προβολή μιας εικόνας ή βίντεο στην οθόνη προεπισκόπησης, σύρετε προς τα πάνω στην
οθόνη. Εμφανίζονται λεπτομέρειες του αρχείου.
Μπορείτε επίσης να προβάλλετε σχετικό περιεχόμενο πατώντας στις πληροφορίες στην οθόνη.
Επεξεργασία
πληροφοριών.
Λεπτομέρειες
αρχείου
Πληροφορίες
ατόμων
Πληροφορίες
τοποθεσίας
Περιεχόμενο
αυτόματης
δημιουργίας
Ετικέτες
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ. Οι
ταινίες, τα κινούμενα GIF ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας
στη λίστα άλμπουμ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Απόκρυψη άλμπουμ
Μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ.
Δεν μπορείτε να αποκρύψετε τα άλμπουμ που δημιουργούνται κατά προεπιλογή, όπως τα
άλμπουμ Κάμερα και Στιγμιότυπα οθόνης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ.
2 Πατήστε → Απόκρ. ή εμφάνιση άλμπουμ.
90
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Επιλέξτε άλμπουμ για απόκρυψη και πατήστε ΕΦΑΡΜ.
Για να εμφανίσετε ξανά τα άλμπουμ, πατήστε → Απόκρ. ή εμφάνιση άλμπουμ, αποεπιλέξτε τα
άλμπουμ προς εμφάνιση και πατήστε ΕΦΑΡΜ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ και μετά επιλέξτε μια ιστορία.
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OK.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Διαγραφή ιστοριών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
91
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση άλμπουμ
Δημιουργήστε άλμπουμ και μοιραστείτε τα με την οικογένεια και τους φίλους που έχετε
αποθηκευμένους στις επαφές σας. Μπορούν να δουν κοινόχρηστα άλμπουμ σε συσκευές που έχουν
συνδεθεί στο λογαριασμό τους Samsung, όπως smartphone, τηλεοράσεις και ψυγεία.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
Δημιουργία άλμπουμ για κοινή χρήση
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία για πρώτη φορά, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ και αποδεχτείτε τους
όρους και προϋποθέσεις του Samsung Social.
2 Πατήστε .
3 Εισαγάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ.
4 Επιλέξτε μια ομάδα για κοινοποίηση.
Εάν θέλετε να δημιουργήσετε μια ομάδα, πατήστε Προσθήκη ομάδας, εισαγάγετε ένα όνομα
ομάδας κι επιλέξτε τις επαφές που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.
5 Πατήστε OK.
Οι παραλήπτες θα λάβουν μια ειδοποίηση.
92
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη εικόνων ή βίντεο σε ένα άλμπουμ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟ.
2 Επιλέξτε ένα άλμπουμ για την προσθήκη εικόνων ή βίντεο.
3 Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ και επιλέξτε τις εικόνες ή τα βίντεο που θέλετε να προστεθούν.
4 Πατήστε OK.
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
93
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πολλαπλά παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης
οθόνης
Αναδυόμενη προβολή
94
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε
σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΛΙΣΤΑ ΕΦ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
95
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτού του
ζεύγους εφαρμογών στην
αρχική οθόνη.
Εναλλαγή τοποθεσιών
μεταξύ παραθύρων
εφαρμογών.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Εναλλαγή του επιλεγμένου
παραθύρου σε αναδυόμενη
προβολή.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της
οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Ελαχιστοποιημένη διαχωρισμένη
οθόνη
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, πατήστε
96
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη ζευγών εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
Αν προσθέσετε ζεύγη εφαρμογών στην αρχική οθόνη, μπορείτε να εκκινήσετε δύο εφαρμογές στην
προβολή διαχωρισμένης οθόνης με ένα μόνο πάτημα.
Πατήστε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών και πατήστε
.
Το τρέχον ζεύγος εφαρμογών θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Ζεύγος εφαρμογών
97
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναδυόμενη προβολή
1 Πατήστε το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω, πατήστε παρατεταμένα σε ένα παράθυρο εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το στο Απόθεση εδώ για αναδυόμενη προβολή.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε στη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και
σύρετέ το σε νέα θέση.
98
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίου.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στο φάκελο Samsung ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε προτάσεις ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να εγγραφείτε και να
συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung
για περισσότερες πληροφορίες.
99
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας με το χέρι ή
ζωγραφίζοντας στην οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις
σας.
Δημιουργία σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes και πατήστε ΟΛΑ → .
2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε → Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή τραβώντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε → Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή εικόνας ή φωνητικής
ηχογράφησης.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Διαγραφή σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes, πατήστε ΟΛΑ ή ΣΥΛΛΟΓΕΣ και κατόπιν επιλέξτε μία
κατηγορία.
2 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
3 Πατήστε
.
100
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Ρύθμιση της διάρκειας.
Επιλογή αυτοκόλλητου για
προβολή με το συμβάν.
Εισαγωγή τίτλου.
Αλλαγή του χρώματος του
συμβάντος.
Επιλογή ημερολογίου για
αποθήκευση του συμβάντος.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας.
Επισύναψη χάρτη.
Προσθέστε μια σημείωση.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
101
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία εργασιών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
2 Πατήστε και εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί και επιλέξτε
το λογαριασμό για συγχρονισμό.
2 Πατήστε Συγχρονισμός λογαριασμού και πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για
ενεργοποίησή του.
Για το λογαριασμό Samsung, πατήστε → Ρυθμίσεις συγχρονισμού και πατήστε τον διακόπτη
Ημερολόγιο για ενεργοποίηση.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
→ Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για
συγχρονισμό και συνδεθείτε σε αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, ένας μπλε κύκλος εμφανίζεται
δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
102
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Flow
Εισαγωγή
Με το Samsung Flow, μπορείτε να συνδέσετε εύκολα το tablet με το smartphone σας και να
χρησιμοποιήσετε πρακτικές λειτουργίες, όπως ο έλεγχος για ειδοποιήσεις ή η κοινή χρήση περιεχομένου.
Το Samsung Flow πρέπει να είναι εγκατεστημένο και στις δύο συσκευές που θέλετε να συνδέσετε μεταξύ
τους. Αν είναι εγκατεστημένο το Samsung Flow, μπορείτε να κάνετε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play
Store.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες συσκευές Android της Samsung.
• Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Bluetooth στο tablet και στο smartphone σας.
Σύνδεση του tablet και του smartphone
1 Στο smartphone, ανοίξτε το Samsung Flow.
2 Στο tablet, ανοίξτε τον φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Flow.
Εάν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για πρώτη φορά, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΑΡΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
4 Επιλέξτε το smartphone σας από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
5 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth και στις δύο συσκευές.
6 Επιβεβαιώστε το κλειδί πρόσβασης και στις δύο συσκευές.
Οι συσκευές θα συνδεθούν.
Εάν το smartphone υποστηρίζει τη λειτουργία αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων,
ρυθμίστε το Samsung Pass στο smartphone ώστε να συνδέετε τις συσκευές σας πιο εύκολα και
με μεγαλύτερη ασφάλεια χρησιμοποιώντας το δακτυλικό σας αποτύπωμα.
103
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
Όταν δεν είναι διαθέσιμη η σύνδεση Internet στο tablet σας, μπορείτε να μοιραστείτε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του smartphone με το tablet μέσω ενός σημείου σύνδεσης δικτύου.
1 Στο tablet, ανοίξτε τον φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Flow.
2 Πατήστε → Σύνδ. στο Mobile Hotspot.
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο Internet από το tablet σας χρησιμοποιώντας τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του smartphone σας.
• Το smartphone σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις στο smartphone σας κατά τη χρήση της
λειτουργίας αυτής.
Ανάγνωση ειδοποιήσεων στο tablet
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις στο smartphone, μπορείτε να τις βλέπετε σε ένα αναδυόμενο
παράθυρο στο tablet.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μπορείτε να μοιράζεστε το περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στο smartphone με το tablet σας.
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες
τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και πληκτρολογήστε μια λέξηκλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε και κατόπιν προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
104
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
105
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
106
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Εκκινήστε την εφαρμογή Αριθμ/χανή.
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό υπολογισμών στην επάνω πλευρά της οθόνης.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής μονάδων μέτρησης, πατήστε το εικονίδιο
.
Μπορείτε να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.
107
Εφαρμογές και ιδιότητες
SmartThings
Εισαγωγή
Συνδεθείτε σε κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth ή άλλα smartphones, εύκολα και γρήγορα.
Επίσης, μπορείτε να ελέγξετε και να διαχειριστείτε τηλεοράσεις, οικιακές συσκευές και προϊόντα
διαδικτύου των πραγμάτων (IoT) με το tablet σας.
• Σύνδεση με κοντινές συσκευές: Συνδεθείτε με κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth ή
φορετές συσκευές, εύκολα και γρήγορα.
• Δήλωση και έλεγχος οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT: Δηλώστε τα έξυπνα
ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, μονάδες καθαρισμού αέρα, τηλεοράσεις και προϊόντα διαδικτύου
των πραγμάτων (IoT) στο tablet σας και προβάλλετε την κατάστασή τους ή ελέγχετέ τα από την
οθόνη του tablet σας.
• Λήψη ειδοποιήσεων: Λάβετε ειδοποιήσεις από τις συνδεδεμένες συσκευές στο tablet σας. Για
παράδειγμα, όταν τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων, μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση στο tablet.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings. Θα εμφανιστεί ο αρχικός
πίνακας.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Συμβουλές SmartThings
Αναζήτηση για και καταχώρηση
κοντινών συσκευών.
Υποστηριζόμενες συσκευές
Προβολή του αρχικού πίνακα.
Διαχείριση αυτοματισμών.
Διαχείριση τοποθεσιών και
συσκευών.
108
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Για να χρησιμοποιήσετε το SmartThings, το tablet σας και οι άλλες συσκευές πρέπει να είναι
συνδεδεμένα σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε πλήρως το SmartThings, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Οι συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών. Για να δείτε τη λίστα των συνδέσιμων συσκευών,
ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings και κατόπιν πατήστε
ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΜΕΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
• Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
• Τα σφάλματα ή τα ελαττώματα των ίδιων των συνδεδεμένων συσκευών δεν καλύπτονται από
την εγγύηση της Samsung. Όταν εμφανιστούν σφάλματα ή ελαττώματα στις συνιστώμενες
συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
Σύνδεση με κοντινές συσκευές
Συνδεθείτε με κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth, εύκολα και γρήγορα.
Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings.
2 Στον αρχικό πίνακα, πατήστε Προσθήκη συσκευής.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Χρήση οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT
Προβάλετε την κατάσταση των έξυπνων συσκευών σας, των τηλεοράσεων και των προϊόντων IoT στην
οθόνη του tablet. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συσκευές ανά τοποθεσία και να προσθέσετε κανόνες για
τον εύκολο και άνετο χειρισμό των συσκευών.
Σύνδεση συσκευών
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings.
2 Στον αρχικό πίνακα, πατήστε Προσθήκη συσκευής.
109
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
στο μενού ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Εάν δεν υπάρχουν συσκευές στη λίστα, πατήστε
ΣΥΣΚΕΥΗΣ και επιλέξτε τον τύπο συσκευής. Ή. πατήστε Αναζήτηση και εισαγάγετε το όνομα της
συσκευής ή του μοντέλου.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δηλώσετε συσκευές.
Προβολή και έλεγχος συνδεδεμένων συσκευών
Μπορείτε να προβάλετε και να ελέγχετε τις συσκευές. Για παράδειγμα, μπορείτε να ελέγξετε τα υλικά στο
ψυγείο σας ή να προσαρμόσετε την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings και κατόπιν πατήστε
Συσκευές.
Θα εμφανιστεί η λίστα συνδεδεμένων συσκευών.
2 Προβάλλετε την κατάσταση των συσκευών στη λίστα.
Για να χειριστείτε τις συσκευές, επιλέξτε μία συσκευή. Όταν ληφθεί το χειριστήριο της συσκευής που
παρέχεται με την επιλεγμένη συσκευή, μπορείτε να ελέγχετε τη συσκευή.
Προσθήκη συσκευών και σκηνών ανά τοποθεσίες
Προσθέστε συσκευές ανά τοποθεσίες, προβάλετε τη λίστα με τις συσκευές στην ίδια τοποθεσία και
ελέγξτε τις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία σκηνή σε μία τοποθεσία για να χειρίζεστε πολλαπλές
συσκευές ταυτόχρονα.
Προσθήκη τοποθεσιών
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings και κατόπιν πατήστε Συσκευές
→ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ → Προσθήκη τοποθεσίας.
2 Εισαγάγετε το όνομα μιας τοποθεσίας.
Για να ορίσετε την τοποθεσία, πατήστε Γεωγραφική θέση για να επιλέξετε μια τοποθεσία στο χάρτη
και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Θα προστεθεί η τοποθεσία σας.
Για να προσθέσετε συσκευές στην τοποθεσία, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ και ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για καταχώρηση συσκευών.
Οι συσκευές θα προστεθούν στην τοποθεσία.
110
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη σκηνών
Προσθέστε μία σκηνή και εγγράψτε συσκευές σε αυτήν για να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές ταυτόχρονα
με ένα μόνον πάτημα πλήκτρου ή με μία φωνητική εντολή.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung, ανοίξτε την εφαρμογή SmartThings, επιλέξτε μια εφαρμογή, πατήστε
→ Προσθήκη σκηνής και έπειτα ορίστε τις επιλογές σκηνικού. Μπορείτε να ορίστε το όνομα σκηνής, το
εικονίδιο και τις συσκευές.
Προσθήκη αυτοματισμών
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αυτοματισμούς για να εκτελείτε ενέργειες αυτόματα ανάλογα με τον
προκαθορισμένο χρόνο ή την κατάσταση των συσκευών.
Για παράδειγμα, προσθέστε έναν αυτοματισμό για να ενεργοποιείται ο ήχος αυτόματα καθημερινά στις
7:00 π.μ.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή SmartThings και κατόπιν πατήστε
Αυτοματοπ. → ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ.
2 Επιλέξτε τις συνθήκες όταν θέλετε να ενεργοποιήσετε τον αυτοματισμό.
3 Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
4 Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ δίπλα στο Τότε και ορίστε ενέργειες για εκτέλεση.
Για να λαμβάνετε μια ειδοποίηση όταν τρέχει ένας αυτοματισμός, πατήστε Να ειδοποιούμαι,
εισαγάγετε το μήνυμα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
5 Όταν ολοκληρώσετε την εκτέλεση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Λήψη ειδοποιήσεων
Μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από τις συνδεδεμένες συσκευές στο tablet σας. Για παράδειγμα,
όταν τελειώσει το πλύσιμο των ρούχων, μπορείτε να λάβετε μια ειδοποίηση στο tablet.
Για να ορίσετε συσκευές για τις οποίες θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις, ανοίξτε το φάκελο Samsung, ανοίξτε
την εφαρμογή SmartThings, πατήστε → Ειδοποιήσεις → → Ρυθμίσεις ειδοποίησης και έπειτα
πατήστε τα ρυθμιστικά δίπλα από τις επιθυμητές συσκευές.
111
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση περιεχομένου
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως μήνυμα και email.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
112
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών
• Κοινή χρήση συνδέσμων: κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Μεταφορτώστε αρχεία στον διακομιστή
αποθήκευσης της Samsung και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω ενός συνδέσμου στον ιστό ή
ενός κωδικού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Κοινοποίηση σε συσκευή: Κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi Direct
ή Bluetooth ή με συσκευές με υποστήριξη SmartThings. Μπορείτε επίσης να προβάλλετε το
εμφανιζόμενο περιεχόμενο της συσκευής σας σε μια μεγάλη οθόνη συνδέοντας τη συσκευή σας με
μια τηλεόραση ή μόνιτορ με δυνατότητα Smart View.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
Ημερήσια ενημέρωση
Εισαγωγή
Η εφαρμογή Ψηφιακή κορνίζα σάς επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το tablet σας ως πλαίσιο εικόνας όταν
φορτίζει ή όταν είναι συνδεδεμένο σε επιτραπέζια βάση. Μπορείτε να απολαύσετε μια παρουσίαση με τις
αγαπημένες σας εικόνες και να δείτε πληροφορίες όπως η ώρα ή ο καιρός.
• Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία συνδέοντας το tablet σε επιτραπέζια
σύνδεση, πρέπει να χρησιμοποιήσετε βάση φόρτισης pogo.
• Η βάση φόρτισης pogo πωλείται ξεχωριστά.
113
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εκκίνηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα
Εκκίνηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα κατά τη φόρτιση
1 Όταν η συσκευή φορτίζει, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων.
2 Πατήστε Πατήστε εδώ για να ξεκινήσετε την παρουσίαση της Ημερήσιας ενημέρωσης. για
εκκίνηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους
και προϋποθέσεις και έπειτα πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Εκκίνηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα με χρήση επιτραπέζιας σύνδεσης
1 Συνδέστε τον φορτιστή στην βάση φόρτισης.
2 Σπρώξτε τη συσκευή στη βάση φόρτισης έτσι ώστε να έρθουν σε επαφή οι υποδοχές της συσκευής
και οι ακροδέκτες φόρτισης της βάσης.
3 Όταν η συσκευή συνδεθεί στη βάση φόρτισης, η εφαρμογή Ψηφιακή κορνίζα εκκινείται αυτόματα.
Εάν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους
και προϋποθέσεις και έπειτα πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Εάν η εφαρμογή Ψηφιακή κορνίζα δεν εκκινηθεί αυτόματα, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Ημερήσια ενημέρωση και, στη συνέχεια, πατήστε τον
διακόπτη Αυτόματη έναρξη για ενεργοποίηση.
Προσθήκη εικόνων
Μπορείτε να προσθέσετε τις αγαπημένες σας εικόνες για προβολή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Ημερήσια ενημέρωση.
2 Πατήστε Προσθήκη εικόνων και επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Οι επιλεγμένες εικόνες θα εμφανιστούν όταν ξεκινήσει η παρουσίαση.
Μπορείτε να επιλέξετε έως 1.000 εικόνες από τη Συλλογή.
114
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κλείσιμο της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα
Για να κλείσετε την εφαρμογή Ψηφιακή κορνίζα, πατήστε το κουμπί Πίσω.
Απενεργοποίηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή έτσι ώστε να μην γίνεται εκκίνηση της εφαρμογής Ψηφιακή κορνίζα
ακόμα και εάν συνδεθεί φορτιστής ή επιτραπέζια βάση.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Ημερήσια ενημέρωση για απενεργοποίηση.
Λειτουργία για παιδιά
Εξασφαλίστε ένα διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για τα παιδιά, περιορίζοντας την πρόσβαση
τους σε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.
Για να εκκινήσετε την παιδική λειτουργία, ανοίξτε το φάκελο Samsung και έπειτα ανοίξτε την εφαρμογή
Λειτουργία για παιδιά. Εναλλακτικά, εκκινήστε την εφαρμογή Λειτουργία για παιδιά από την αρχική
οθόνη.
Κατά την εκκίνηση αυτής της εφαρμογής για πρώτη φορά, ορίστε PIN. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης.
Μια εφαρμογή
Πρόσβαση σε γονικούς
ελέγχους.
Έξοδος από παιδική
λειτουργία.
115
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
116
Εφαρμογές και ιδιότητες
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Duo
Κάντε μία απλή βιντεοκλήση.
117
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της συσκευής. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη συσκευή σας
διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Συνδέσεις
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις.
• Wi-Fi: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο
ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Bluetooth: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων
με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
• Ορατότητα tablet: επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή χρήση
περιεχομένου μαζί σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα
είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές
χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων σε συσκευή.
• Χρήση δεδομένων: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε
χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων για να αποτρέψετε
την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
Ανατρέξτε στην ενότητα Εξοικονόμηση δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
118
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία πτήσης: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες
στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Τηρείτε τους κανονισμούς που παρέχει η αεροπορική εταιρεία και τις οδηγίες του
προσωπικού του αεροσκάφους. Σε περιπτώσει όπου επιτρέπεται η χρήση της συσκευής,
πάντα να την χρησιμοποιείτε σε λειτουργία πτήσης.
• Mobile Hotspot και Tethering: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για
κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν
δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Mobile Hotspot και Tethering για περισσότερες πληροφορίες.
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
119
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε → Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
120
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ρυθμίστε
τη συσκευή για είσοδο στη λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο
χρήστη της άλλης συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
121
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
122
Ρυθμίσεις
Εξοικονόμηση δεδομένων
Μειώστε τη χρήση των δεδομένων σας αποτρέποντας την αποστολή ή λήψη δεδομένων από ορισμένες
εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων → Εξοικονόμηση δεδομένων και
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης δεδομένων, εμφανίζεται το εικονίδιο
κατάστασης.
στη γραμμή
Ενεργοποιήθηκε η λειτουργία
εξοικονόμησης δεδομένων
Για να επιλέξετε εφαρμογές που θα χρησιμοποιούν δεδομένα χωρίς περιορισμό, πατήστε Να
επιτ. η εφαρ. σε Εξοικ. δεδ. και επιλέξτε εφαρμογές.
Mobile Hotspot και Tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Mobile Hotspot: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
123
Ρυθμίσεις
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering → Mobile Hotspot.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile Hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Ενισχυμένη λήψη: Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω
δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενισχυμένη λήψη για
περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: Καθορίστε εικονικά δίκτυα (VPN) στη συσκευή σας, για να συνδέεστε στο ιδιωτικό δίκτυο της
σχολής σας ή της εταιρείας σας.
• Ethernet: όταν συνδέετε έναν προσαρμογέα Ethernet, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο
δίκτυο και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
124
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ Προσθήκη υπηρεσίας.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές... και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
125
Ρυθμίσεις
Ενισχυμένη λήψη
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενισχυμένη
λήψη.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
Ήχοι και δόνηση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή
αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Χρ. πλήκτρ. έντασ. για πολυμέσα: ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει τη στάθμη έντασης
πολυμέσων θα ρυθμίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή του ήχου κλήσης.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
126
Ρυθμίσεις
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων
ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ήχου surround. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα Dolby Atmos (ήχος surround).
• Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής: ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου πολυμέσων από μια
συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά, ξεχωριστά από τον
ήχο άλλων εφαρμογών. Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο
της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου
Bluetooth στο όχημα.
Dolby Atmos (ήχος surround)
Επιλέξτε λειτουργία ήχου surround βελτιστοποιημένη για διάφορους τύπους ακουστικών εμπειριών,
όπως ταινίες, μουσική και φωνή. Με το Dolby Atmos, μπορείτε να έχετε την εμπειρία κινούμενων ήχων
που ρέουν παντού γύρω σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση → Ποιότητα ήχου και εφέ → Dolby Atmos, πατήστε
το διακόπτη για ενεργοποίηση, και κατόπιν επιλέξτε μια λειτουργία.
127
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για να εμφανίσετε σήματα εικονιδίων, πατήστε το διακόπτη Σήματα εικονιδίων εφαρμογών για
ενεργοποίηση. Για αλλαγή του στυλ σήματος, πατήστε Σήματα εικονιδίων εφαρμογών.
Με αριθμό
Χωρίς αριθμό
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για περισσότερες εφαρμογές, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και
επιλέξτε μια εφαρμογή.
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη φωτεινότητα: ορίζεται η συσκευή που πρόκειται να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις
φωτεινότητάς σας και εφαρμόζονται αυτόματα σε παρόμοιες συνθήκες φωτισμού.
• Γραμματοσειρά και ζουμ οθόνης: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος
γραμματοσειράς και το στυλ.
• Αρχική οθόνη: Αλλαγή των ρυθμίσεων της αρχικής οθόνης.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
• Γραμμή πλοήγησης: αλλάξτε τις ρυθμίσεις της γραμμής πλοήγησης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
128
Ρυθμίσεις
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση. Ανατρέξτε στην ενότητα Προφύλαξη
οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
• Διπλό πάτημα για ενεργοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί την οθόνη όταν κάνετε
διπλό πάτημα σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης όταν αυτή είναι απενεργοποιημένη.
Προφύλαξη οθόνης
Μπορείτε να ρυθμίσετε την εμφάνιση εικόνων ως προστασία οθόνης όταν απενεργοποιείται η οθόνη
αυτόματα. Η προστασία οθόνης εμφανίζεται όταν η συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε
επιτραπέζια βάση.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Προφύλαξη οθόνης και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Εάν επιλέξετε Πλαίσιο φωτογραφίας ή Φωτογραφίες, ξεκινά μια προβολή διαφανειών με
επιλεγμένες εικόνες. Αν επιλέξετε Πίνακας φωτογραφιών, επιλεγμένες εικόνες εμφανίζονται σαν
μικρές κάρτες και αλληλοκαλύπτονται.
3 Πατήστε για να επιλέξετε άλμπουμ για εμφάνιση εικόνων.
4 Όταν τελειώσετε, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.
Για προεπισκόπηση της επιλεγμένης μεθόδου, πατήστε ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ.
Όταν πατήσετε στην οθόνη ενώ εμφανίζεται η προστασία οθόνης σας, η οθόνη ενεργοποιείται.
Φόντο
Αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
129
Ρυθμίσεις
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες που χρησιμοποιούν αισθητήρες.
• Αξεσουάρ: Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Ημερήσια ενημέρωση: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια παρουσίαση επιλεγμένων εικόνων.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Ημερήσια ενημέρωση.
• Εφαρμ. βοήθειας συσκευής: Επιλέξτε μια εφαρμογή υποβοήθησης συσκευής για να εκκινείται
όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Η εφαρμογή υποβοήθησης συσκευής
θα συγκεντρώσει πληροφορίες από την τρέχουσα οθόνη και θα παρέχει σχετικές πληροφορίες,
εφαρμογές και χαρακτηριστικά.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης Πολλαπλών Παραθύρων.
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη της τρέχουσας οθόνης και της περιοχής με
δυνατότητα κύλισης καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων
εφαρμογών και λειτουργιών.
• Εύκολη σίγαση: Ρύθμιση της συσκευής στο αθόρυβο με χρήση χειρονομίας.
• Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κάνει μια κλήση ή να στέλνει
ένα μήνυμα όταν σέρνετε το δάχτυλό σας προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά σε μια επαφή ή σε έναν
αριθμό τηλεφώνου στην εφαρμογή Τηλέφωνο ή Επαφές.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
130
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Αποθήκευση
Μνήμη
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Διαχείριση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Σάρωση για εφαρμογές που έχουν κρασάρει και κακόβουλο λογισμικό.
131
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη
λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις
επιλογές για την Εποπτεία ισχύος εφαρμογών.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να φορτίζει η μπαταρία πιο γρήγορα. Πατήστε → Σύνθετες
ρυθμίσεις και πατήστε τον διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
132
Ρυθμίσεις
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
• Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
• Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα
Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας σταματώντας εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο, σημειώστε
εφαρμογές στη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ ΤΑΒLET.
133
Ρυθμίσεις
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Κλείδωμα Οθόνης
Επιλογές
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Smart Lock: ρυθμίστε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της όταν εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες
ή συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Lock για περισσότερες πληροφορίες.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Στυλ ρολογιού: Αλλάξτε τον τύπο και το χρώμα του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ρολόι περιαγωγής: Ρυθμίστε το ρολόι να δείχνει την τοπική ώρα και την ώρα της χώρας σας στην
κλειδωμένη οθόνη όταν ταξιδεύετε.
• FaceWidget: Αλλάξτε ρυθμίσεις για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Πληροφορίες επαφής: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει τα στοιχεία επικοινωνίας σας, όπως η
διεύθυνση email, στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις: Ρύθμιση για εμφάνιση ή όχι ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη και επιλογή των
ειδοποιήσεων που θα εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Πληροφορίες σχετικά με την οθόνη κλειδώματος: Προβολή της έκδοσης κλειδωμένης οθόνης της
συσκευής.
134
Ρυθμίσεις
Smart Lock
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει μόνη της και να παραμένει ξεκλείδωτη όταν
εντοπίζονται έμπιστες τοποθεσίες ή συσκευές.
Για παράδειγμα, αν έχετε ορίσει το σπίτι σας σαν έμπιστη τοποθεσία, όταν φτάνετε στο σπίτι η συσκευή
σας εντοπίζει την τοποθεσία και αυτόματα ξεκλειδώνει μόνη της.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη για χρήση αφού ορίσετε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Αν δεν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για τέσσερις ώρες ή όταν ενεργοποιείτε τη
συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN, ή κωδικό
πρόσβασης που ορίζετε.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης → Smart Lock.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της
ρύθμισης.
Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια.
• Αναγνώριση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του
προσώπου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Google Play Protect: Ρυθμίστε τη συσκευή να ελέγχει για επιβλαβείς εφαρμογές και συμπεριφορά
και να προειδοποιεί σχετικά με πιθανή βλάβη καθώς και αφαίρεσή τους.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
Μπορείτε επίσης να επιτρέψετε στην υπηρεσία τοποθεσιών της Google να παρέχει ακριβέστερες
πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της συσκευής σας.
• Ενημέρωση ασφάλειας: Δείτε την έκδοση του συστήματος ασφαλείας της συσκευής σας και
ελέγξετε εάν υπάρχουν ενημερώσεις.
• Εγκατάσταση άγνωστων εφαρμογών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση
εφαρμογών από άγνωστες πηγές.
135
Ρυθμίσεις
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Παρακολούθηση δικαιωμάτων εφαρμογών: ρύθμιση για λήψη ειδοποιήσεων όταν οι άδειες που
επιλέγετε χρησιμοποιούνται από εφαρμογές που δεν χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να διαχειριστείτε τις
ρυθμίσεις κάθε εφαρμογής και να προβάλλετε το ιστορικό χρήσης αδειών.
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε
επαναφορά της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Αναγνώριση προσώπων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.
• Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό
σας δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης την πρώτη φορά αφού
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας το μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το πρόσωπο. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN
ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Αν αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης σε Κύλιση ή Καμία, που δεν είναι ασφαλείς
μέθοδοι, όλα τα βιομετρικά δεδομένα σας θα διαγραφούν. Αν θέλετε να χρησιμοποιείτε τα
βιομετρικά δεδομένα σας σε εφαρμογές ή λειτουργίες, πρέπει να καταχωρήσετε και πάλι τα
βιομετρικά δεδομένα σας.
Προφυλάξεις για τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου
Προτού χρησιμοποιήσετε την αναγνώρισης προσώπου για ξεκλείδωμα της συσκευής σας, θυμηθείτε τις
παρακάτω προφυλάξεις.
• Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα σας.
• Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό
πρόσβασης.
136
Ρυθμίσεις
Για καλύτερη αναγνώριση προσώπου
Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:
• Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα, αν είχατε
μούσι ή έντονο μακιγιάζ
• Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι καθαρός όταν
κάνετε την εγγραφή
• Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της αναγνώρισης
Καταγραφή του προσώπου σας
Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς
άμεσο ηλιακό φως.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Επιλέξτε εάν φοράτε γυαλιά ή όχι και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
4 Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.
5 Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του πλαισίου στην οθόνη.
Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με πρόσωπο, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
για να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε Κατάργηση δεδομένων
προσώπου για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το
πρόσωπό σας ξανά.
137
Ρυθμίσεις
Διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων προσώπου
Μπορείτε να διαγράψετε τα δεδομένα προσώπου που έχετε καταχωρήσει.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε Κατάργηση δεδομένων προσώπου.
Μόλις διαγραφεί το καταχωρημένο πρόσωπο, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλες οι σχετικές
λειτουργίες.
Ξεκλείδωμα της συσκευής με χρήση της αναγνώρισης προσώπου
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου για ενεργοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την πιθανότητα αναγνώρισης προσώπων σε φωτογραφίες ή βίντεο,
πατήστε τον διακόπτη Ταχύτερη αναγνώριση για απενεργοποίηση. Έτσι μπορεί να μειωθεί η
ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.
Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να
χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό
σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
138
Ρυθμίσεις
Ασφαλής φάκελος
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει το απόρρητο περιεχόμενο και εφαρμογές σας, όπως φωτογραφίες και
σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του ιδιωτικού περιεχομένου
και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
139
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου
1 Ξεκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος.
Εναλλακτικά ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Βιομετρικά δεδομ. και ασφάλεια →
Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
4 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου του ασφαλούς φακέλου, πατήστε →
Προσαρμογή εικονιδίου.
• Όταν εκκινείτε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πρέπει να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον
επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο
επαναφοράς στο κάτω μέρος της κλειδωμένης οθόνης και εισαγάγετε τον κωδικό
πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα
ασφαλούς φακέλου.
2 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε Κλείδωμα.
140
Ρυθμίσεις
Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη αρχείων.
2 Πατήστε Εικόνες, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε OK.
3 Πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή
φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο
χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον
Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση εκτός Ασφαλής φάκελος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη Συλλογή, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
141
Ρυθμίσεις
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store ή το Galaxy Apps, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY
STORE ή ΛΗΨΗ ΑΠΟ GALAXY APPS.
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε Επεξ. εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε Απενεργοποίηση ή Κατάργ.
εγκατ.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη
Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για απενεργοποίηση.
Εναλλακτικά σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Ασφαλής φάκελος για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
142
Ρυθμίσεις
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή φακέλου
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο
Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2 Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
3 Πατήστε Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής φάκελος.
4 Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε ΔΗΜ.
ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2 Πατήστε Επαναφορά.
3 Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις →
Κατάργ. εγκατάστασης.
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή
φακέλου, επιλέξτε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου και πατήστε
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για πρόσβαση στο αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων από τον Ασφαλή
φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου και πατήστε
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
143
Ρυθμίσεις
Cloud και λογαριασμοί
Επιλογές
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή
από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό.
• Χρήστες: Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν
τη συσκευή με εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και
άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήστες για περισσότερες πληροφορίες.
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και
τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των
ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
• Smart Switch: εκκίνηση του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Switch για περισσότερες πληροφορίες.
144
Ρυθμίσεις
Χρήστες
Ρυθμίστε επιπρόσθετους λογαριασμούς χρηστών ώστε άλλοι χρήστες να χρησιμοποιούν τη συσκευή με
εξατομικευμένες ρυθμίσεις όπως λογαριασμοί email, προτιμήσεις ταπετσαρίας και άλλα. Είναι διαθέσιμοι
οι εξής τύποι λογαριασμών χρηστών:
• Διαχειριστής: ο λογαριασμός διαχειριστή δημιουργείται μόνο κατά την πρώτη ρύθμιση της
συσκευής και δεν μπορούν να δημιουργηθούν περισσότεροι από έναν. Ο λογαριασμός αυτός
έχει πλήρη έλεγχο της συσκευής, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης λογαριασμού χρήστη.
Μπορείτε να προσθέτετε ή να διαγράφετε λογαριασμούς μόνο όταν χρησιμοποιείτε αυτόν το
λογαριασμό.
• Επισκέπτης: Αυτός ο λογαριασμός επιτρέπει σε επισκέπτες την πρόσβαση στη συσκευή. Αφορά
τις πληροφορίες και τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται κατά την προσωρινή αποθήκευση
μιας περιόδου λειτουργίας επισκέπτη. Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε αυτόν το λογαριασμό, θα
ερωτάστε εάν θέλετε να συνεχίσετε την προηγούμενη περίοδο λειτουργίας επισκέπτη ή εάν θέλετε
να την επαναφέρετε.
• Χρήστης: ο λογαριασμός αυτός επιτρέπει στους χρήστες να έχουν πρόσβαση στις δικές τους
εφαρμογές και το περιεχόμενο και να εξατομικεύουν τις ρυθμίσεις συσκευής που επηρεάζουν όλους
τους λογαριασμούς.
Προσθήκη χρηστών
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Χρήστες.
2 Πατήστε Προσθήκη χρήστη → OK → ΑΜΕΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗ.
Η συσκευή θα μεταβεί στο νέο λογαριασμό χρήστη και στην οθόνη θα εμφανιστεί η προεπιλεγμένη
κλειδωμένη οθόνη.
3 Ξεκλειδώστε τη συσκευή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία λογαριασμών.
145
Ρυθμίσεις
Εναλλαγή χρηστών
Πατήστε το εικονίδιο λογαριασμού χρήστη στην κορυφή της κλειδωμένης οθόνης και επιλέξτε τον
λογαριασμό στον οποίο θα μεταβείτε.
Κλειδωμένη οθόνη
Διαχείριση χρηστών
Όταν χρησιμοποιείτε το λογαριασμό ιδιοκτήτη, μπορείτε να διαγράψετε λογαριασμούς ή να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις λογαριασμού.
Για να διαγράψετε ένα λογαριασμό χρήστη, πατήστε
πατήστε Διαγραφή.
δίπλα στο λογαριασμό και, στη συνέχεια,
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού, πατήστε
δίπλα στο λογαριασμό.
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
146
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κείμενο σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται
όταν ενεργοποιείται το Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή, ώστε να ανοίγουν συγκεκριμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο λειτουργίας και ταυτόχρονα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρυθμίστε τη συσκευή να ενεργοποιεί το Voice Assistant ή τον
καθολικό διακόπτη Samsung όταν πατάτε ταυτόχρονα το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου και το
πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Αντίγραφο ασφάλειας ρυθμίσεων προσβασιμότητας: Εισαγάγετε, εξαγάγετε ή κοινοποιήστε τις
ρυθμίσεις προσβασιμότητας.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
147
Ρυθμίσεις
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Προσθήκη γλωσσών συσκευής.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος
εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμένει πλήρως αποφορτισμένη, επαναφέρονται η ώρα και ημερομηνία.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά διαγνωστικών στη Samsung: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας και τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση
της συσκευής.
Προσθήκη γλωσσών συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή → Γλώσσα →
Προσθήκη γλώσσας.
Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε → Όλες οι γλώσσες.
2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.
148
Ρυθμίσεις
3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε ΟΡΙΣ. ΩΣ ΠΡΟΕΠ. Για
να διατηρήσετε την τρέχουσα γλώσσα, πατήστε ΔΙΑΤ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ.
Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη
γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το δίπλα σε μια
γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Στη συνέχεια, πατήστε ΤΕΛΟΣ. Εάν μία εφαρμογή
δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που
υποστηρίζεται.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και
τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων όταν
συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμ. ενημερώσεις λογισμικού: Ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να γίνεται εγκατάσταση των
ενημερώσεων συγκεκριμένη ώρα.
• Πληροφορ. τελευταίας ενημέρωσης: Δείτε πληροφορίες σχετικά με την τελευταία ενημέρωση
λογισμικού.
Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την
προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το
μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.
Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.
149
Ρυθμίσεις
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το tablet
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το tablet.
Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής σας, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση
Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
150
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα.
Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως
μηνύματα σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
151
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
152
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα.
Ενδέχεται να έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του
παρόχου των υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
153
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές,
όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
154
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Το Bluetooth δεν λειτουργεί καλά
Αν δεν εντοπιστεί άλλη συσκευή Bluetooth ή υπάρχουν προβλήματα σύνδεσης ή δυσλειτουργίες
απόδοσης, δοκιμάστε τα παρακάτω:
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε είναι έτοιμη για σάρωση ή σύνδεση.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
• Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Bluetooth για εκ νέου ενεργοποίηση.
• Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά
→ Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ για επαναφορά των ρυθμίσεων
δικτύου. Μπορεί να χάσετε καταχωρημένες πληροφορίες κατά την εκτέλεση μιας επαναφοράς.
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
155
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας τη συντήρηση της συσκευής
ή διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να
απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με
πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο Εφαρμογές
στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εμφάνιση →
Αρχική οθόνη → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
156
Παράρτημα
Δεν εμφανίζεται το πλήκτρο αρχικής οθόνης
Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το πλήκτρο αρχικής οθόνης μπορεί εξαφανιστεί ενώ
χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για να προβληθεί η γραμμή πλοήγησης,
σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων
Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας
το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε
δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και
πατήστε το διακόπτη Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω για ενεργοποίηση.
Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
• Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung
Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για
να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
157
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ Α.Ε.
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 24Α, Μαρούσι, 151 25, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2018 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Δημιουργήθηκε με άδεια από την Dolby Laboratories. Τo Dolby, Dolby Atmos, και το σύμβολο
διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising