Samsung | SM-T715 | Samsung SM-T715 Εγχειρίδιο χρήσης (Lollipop)

SM-T715
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 09/2015. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
54Κάμερα
63Συλλογή
65 Έξυπνη διαχείριση
66 S Planner
68 SideSync 3.0
73Μουσική
74Βίντεο
75Σημείωση
75Ρολόι
77Αριθμ/χανή
78 Εφαρμογές Google
4
Διαβάστε πρώτα
5
Περιεχόμενα συσκευασίας
6
Διάταξη συσκευής
8Μπαταρία
11 Κάρτα SIM ή USIM
13 Κάρτα μνήμης
15 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
15 Οθόνη αφής
18 Αρχική οθόνη
24 Κλείδωμα οθόνης
25 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
29 Εισαγωγή κειμένου
32 Καταγραφή οθόνης
32 Άνοιγμα εφαρμογών
33 Πολλαπλά Παράθυρα
38 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
42 Σύνδεση με τηλεόραση
Ρυθμίσεις
80Εισαγωγή
80Wi-Fi
82Bluetooth
84 Λειτουργία πτήσης
84 Mobile hotspot και tethering
85 Χρήση δεδομένων
86 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
86 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
88 Ήχοι και ειδοποιήσεις
89Εμφάνιση
89 Κινήσεις και χειρονομίες
90Εφαρμογές
90Φόντο
90 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
94Απόρρητο
Εφαρμογές
44
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
45 Τα Αρχεία Μου
46Τηλέφωνο
49Επαφές
50Μηνύματα
52Internet
53Email
2
Περιεχόμενα
97Προσβ/τητα
98Λογαριασμοί
99 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά
99 Γλώσσα και εισαγωγή
100Μπαταρία
100 Χώρος αποθήκευσης
100Αξεσουάρ
101 Ημερομηνία & ώρα
101 Εγχειρίδιο χρήσης
101 Πληροφορίες συσκευής
Παράρτημα
102 Αντιμετώπιση προβλημάτων
107 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε
Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
5
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας εγγύτητας/
φωτός
Μπροστινή κάμερα
Ηχείο
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων)
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Υποδοχή κάρτας SIM
Ηχείο
Πλήκτρο επιστροφής
Υποδοχή σετ ακουστικών
Ηχείο
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Κύρια κεραία
Κεραία GPS
Μικρόφωνο
Κύρια κεραία
Κλιπ ώθησης
Πίσω κάμερα
Κλιπ ώθησης
6
Βασικές λειτουργίες
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για εκκίνησή της προβολής
διαχωρισμένης οθόνης.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
7
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
8
Βασικές λειτουργίες
Προβολή του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης
Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Μπαταρία.
Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην
εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε
πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του μετασχηματιστή ρεύματος USB, όπως η χρήση υπολογιστή,
μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού
ρεύματος.
9
Βασικές λειτουργίες
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η υπολειπόμενη
ισχύς της μπαταρίας φθάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, πατήστε Έναρξη εξοικ. ενέργειας και
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απεν. λειτ.
εξοικ. ενέργ. Ultra.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
10
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισαγάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες nano-SIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
11
Βασικές λειτουργίες
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας SIM έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας SIM.
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες
προς τα κάτω.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
4 Εισαγάγετε την υποδοχή κάρτας SIM μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας SIM.
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας SIM έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας SIM.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
4 Εισαγάγετε την υποδοχή κάρτας SIM μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας SIM.
12
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
13
Βασικές λειτουργίες
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας μνήμης για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας μνήμης έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες
προς τα κάτω.
4 Εισαγάγετε την υποδοχή κάρτας μνήμης μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση
κάρτας SD.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας μνήμης για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας μνήμης έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισαγάγετε την υποδοχή κάρτας μνήμης μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
14
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση
κάρτας SD → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΡΤΑΣ SD → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
• Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
Οθόνη αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
15
Βασικές λειτουργίες
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα
με το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
16
Βασικές λειτουργίες
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
17
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Για προβολή άλλων πλαισίων, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μία από τις ενδείξεις οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ένα widget
Ενδείξεις οθόνης
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Αγαπημένες εφαρμογές
Εικονίδιο οθόνης εφαρμογών
18
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας,
διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο
της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη και άλλα.
• Θέματα φόντου: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση
στην αρχική οθόνη σας.
19
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση Flipboard
Προβολή των τελευταίων άρθρων διαφόρων κατηγοριών. Μπορείτε να ενημερώνεστε για ειδήσεις που
σάς ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
ή σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε την Ενημέρωση Flipboard.
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε άρθρα σε κάθε κατηγορία ειδήσεων.
Για να απενεργοποιήσετε την Ενημέρωση Flipboard, πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή στην
αρχική οθόνη. Κατόπιν, σαρώστε προς τα δεξιά και ακυρώστε την επιλογή στο κουτάκι στο πάνω μέρος
του πλαισίου Ενημέρωσης Flipboard.
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο Κατάργηση
στο πάνω μέρος της οθόνης.
20
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια
άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
3 Πατήστε Εισαγωγή ονόματος φακέλου. και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
21
.
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μετακίνηση στοιχείων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το
σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
22
Βασικές λειτουργίες
4 Πατήστε Εισαγωγή ονόματος φακέλου. και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
23
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
σαρώστε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την
πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης
κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
24
Βασικές λειτουργίες
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και
κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Αποτυπώματα
Καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
25
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης
ρύθμισης.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκίνηση S Finder.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση και
εκτέλεση διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των
ειδοποιήσεων.
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή των πλήκτρων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα. Για να
προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε ΕΠΕΞΕΡ., πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και κατόπιν
σύρετέ το σε άλλη θέση.
S Finder
Αναζητήστε ευρεία ποικιλία περιεχομένου με μια λέξη κλειδί.
Αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε S Finder.
Εισαγάγετε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε τα πλήκτρα φίλτρου κάτω από το πεδίο αναζήτησης και
κατόπιν επιλέξτε λεπτομέρειες φίλτρων.
Ρύθμιση κατηγοριών αναζήτησης
Μπορείτε να ορίσετε τις κατηγορίες αναζήτησης για αναζήτηση περιεχομένου σε συγκεκριμένα πεδία
αναζήτησης.
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Επιλογή τοποθ. αναζήτησης και επιλέξτε κατηγορίες.
26
Βασικές λειτουργίες
Γρήγορη σύνδεση
Κάντε αυτόματη αναζήτηση για κοντινές συσκευές και γρήγορη σύνδεση με αυτές.
• Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct πριν κάνετε εκκίνηση του Γρήγορη σύνδεση στη
συσκευή σας.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε μια επιλογή ορατότητας
και πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠ. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ.
Όταν ανοίξει το πλαίσιο, η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναζητά
κοντινές συσκευές.
Αν έχετε εγκαταστήσει το Samsung Link στη συσκευή σας, η λίστα συσκευών που είναι
καταχωρημένες με το Samsung Link εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Samsung Link, επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Για αλλαγή της ρύθμισης ορατότητας της συσκευής σας, πατήστε ΡΥΘΜ. → Ορατότητα συσκευής
και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Νέα αναζήτηση για συσκευές
Εάν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.
Πατήστε ΑΝΑΝ. και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
27
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Πατήστε Κοινή χρήση περιεχομένου και επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να στείλετε περιεχόμενη στη συνδεδεμένη συσκευή.
Τα επόμενα βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία πολυμέσων.
Screen Mirroring
Προβάλλετε το περιεχόμενο που εμφανίζεται στη συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω
ασύρματης σύνδεσης.
Αν μια μεγάλη οθόνη, όπως μια τηλεόραση, δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης,
χρησιμοποιήστε συμβατά αξεσουάρ για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Τα συμβατά αξεσουάρ
περιλαμβάνουν το HomeSync και μια συσκευή AllShare Cast.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής στη συσκευή σας, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε
ΕΠΕΞΕΡ. → Screen Mirroring. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση της συσκευής
σας με τη μεγάλη οθόνη, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη για τη μεγάλη οθόνη ή το αξεσουάρ με
δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Εάν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην ανιχνεύονται ή να μην συνδέονται.
• Εάν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
28
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Μετακίνηση του δρομέα.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Γλώσσες εισαγωγής → Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες
για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των
γλωσσών εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
29
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής
κειμένου φωνητικά.
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• : μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
αριθμού και λειτουργίας
χαρακτήρα.
Μετάβαση στο τυπικό
πληκτρολόγιο.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : μετάβαση στο αιωρούμενο ή το διαχωρισμένο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το
πληκτρολόγιο σε άλλη θέση σύροντας την καρτέλα.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
30
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
2 Πατήστε Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε
λήψη του.
ή το
για να επιλέξετε το
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε για να προσθέσετε τη λέξη
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΣΤΟ WEB για χρήση της λέξης ως
όρο αναζήτησης.
31
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα οθόνης περνώντας το χέρι σας προς τα αριστερά ή
δεξιά κατά πλάτος της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Κινήσεις και χειρονομίες για περισσότερες
πληροφορίες.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
και σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
32
Βασικές λειτουργίες
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
Αναδυόμενη προβολή
33
Βασικές λειτουργίες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης πατώντας παρατεταμένα
το
.
34
Βασικές λειτουργίες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο μιας
εφαρμογής και πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ παραθύρων εφαρμογών.
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• : ελαχιστοποίηση του παραθύρου.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
35
Βασικές λειτουργίες
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Αναδυόμενη προβολή
1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για χρήση στην αναδυόμενη προβολή.
2 Σύρετε προς τα κάτω διαγωνίως από οποιαδήποτε γωνία της πάνω άκρης.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Σύρσιμο και εναπόθεση
περιεχομένου.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
36
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα στον κύκλο σε ένα παράθυρο και
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εκκίνηση της αναδυόμενης προβολής από την προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, πατήστε στο παράθυρο μιας εφαρμογής για να την
ξεκινήσετε στην αναδυόμενη προβολή.
2 Πατήστε παρατεταμένα στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά σε αναδυόμενο παράθυρο.
37
Βασικές λειτουργίες
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη νέα σας συσκευή μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
• Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας.
Όταν ενεργοποιήσετε τη νέα συσκευή σας για πρώτη φορά, πατήστε ΛΗΨΗ ΚΑΙ ΑΝΟΙΓΜΑ στο
αναδυόμενο παράθυρο εγκατάστασης του Smart Switch για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Εναλλακτικά, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play Store.
Εκκινήστε το Smart Switch και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα
από την προηγούμενη συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων από υπολογιστή
Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και
εισάγετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
38
Βασικές λειτουργίες
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη νέα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη νέα
συσκευή σας.
Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά
δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
39
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Ενημέρωση λογισμικού →
Ενημέρωση τώρα.
Για να ελέγχετε αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
ενημέρωση για ενεργοποίηση. Για λήψη ενημερώσεων μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη μια
σύνδεση Wi-Fi, πατήστε το διακόπτη Μόνο Wi-Fi για ενεργοποίηση.
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
40
Βασικές λειτουργίες
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου, επιλέξτε τα στοιχεία για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΏΡΑ.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Τα τρέχοντα
δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά,
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός
αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η
συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
41
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με τηλεόραση
Εισαγωγή
Καταχωρήστε μια τηλεόραση στη συσκευή σας για εύκολη κοινή χρήση περιεχομένου ανάμεσά τους.
• Η λειτουργία αυτή είναι συμβατή με Smart TV Samsung κυκλοφορίας 2015 ή αργότερα, οι
οποίες υποστηρίζουν τη λειτουργία Χαμηλής Ενέργειας Bluetooth (BLE).
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
Καταχώρηση τηλεόρασης
Καταχωρήστε μια τηλεόραση στη συσκευή σας. Μόλις καταχωρήσετε μια τηλεόραση, μπορείτε
εύκολα να κάνετε κοινή χρήση της οθόνης ανάμεσα στη συσκευή σας και την τηλεόραση καθώς και να
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Ενημέρωση στην τηλεόραση.
1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε τη συσκευή σας κοντά στην τηλεόραση.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
3 Επιλέξτε την τηλεόραση και πατήστε Καταχώριση τηλεόρασης.
Κοινή χρήση της οθόνης
Μπορείτε να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σας σε μια τηλεόραση ή αντίστροφα.
Εμφάνιση της οθόνης της συσκευής σας σε μια τηλεόραση
Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει την καταχωρημένη τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε ένα βίντεο,
εμφανίζεται το εικονίδιο στη συσκευή. Πατήστε στο εικονίδιο για να δρομολογήσετε το βίντεο από τη
συσκευή σας στην τηλεόρασή σας.
Αν η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και καταχωρημένη με τη Γρήγορη σύνδεση, θα ενεργοποιηθεί
αυτόματα και η οθόνη της συσκευής σας θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης.
Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από την προεπιλεγμένη εφαρμογή αναπαραγωγής
βίντεο.
42
Βασικές λειτουργίες
Εμφάνιση της οθόνης μιας τηλεόρασης στη συσκευή σας
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Η καταχωρημένη τηλεόραση εμφανίζεται στη λίστα.
2 Επιλέξτε την καταχωρημένη τηλεόραση.
3 Πατήστε TV προς κινητή συσκευή.
Η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται στη συσκευή σας.
Χρήση της λειτουργίας Ενημέρωση στην τηλεόραση
Η καταχωρημένη τηλεόρασή σας ενεργοποιείται αυτόματα ανάλογα με τον προκαθορισμένο χρόνο που
έχει ρυθμιστεί στη συσκευή σας και εμφανίζει την ώρα, τον καιρό και τις πληροφορίες προγραμματισμού
σας στην οθόνη. Για χρήση της εφαρμογής αυτής, η συσκευή σας και η τηλεόραση πρέπει να είναι
συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο πρόσβασης.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Η καταχωρημένη τηλεόραση εμφανίζεται στη λίστα.
2 Επιλέξτε την καταχωρημένη τηλεόραση.
3 Πατήστε Ενημέρωση στην τηλεόραση και ρυθμίστε κάποια ώρα και ημέρα για χρήσης της
λειτουργίας Ενημέρωση στην τηλεόραση.
Πληροφορίες ώρας, καιρού και χρονοδιαγράμματος εμφανίζονται στη δεξιά πλευρά της οθόνης της
τηλεόρασης την προκαθορισμένη ώρα.
43
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
44
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Το εικονίδιο εμφανίζεται στις εφαρμογές
που μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών, κυλήστε στο
ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες
τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου.
• Πρόσφατα αρχεία: προβολή πρόσφατων αρχείων.
• Κατηγορία: προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
• Τοπική αποθήκευση: προβολή αρχείων αποθηκευμένων στη συσκευή.
• Χώρος αποθήκευσης Cloud: προβολή αρχείων αποθηκευμένων στην υπηρεσία αποθήκευσης σε
υπολογιστικό νέφος.
• ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: προβολή των πληροφοριών μνήμης της συσκευής σας.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
45
Εφαρμογές
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
46
Εφαρμογές
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑΤ. ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Απόρριψη κλήσης → Μηνύματα απόρριψης, εισάγετε ένα
μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
47
.
Εφαρμογές
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• ΕΝΤΑΣΗ: προσαρμογή της έντασης ήχου.
• AΝΑΜΟΝΗ: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Συνέχεια για ανάκτηση της κλήσης που
βρίσκεται σε αναμονή.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Πληκτ/γιο / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: απενεργοποιήστε το μικρόφωνο έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Email: αποστολή email.
• Μήνυμα: αποστολή μηνύματος.
• Internet: περιήγηση σε ιστοσελίδες.
• Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• S Planner: άνοιγμα του ημερολογίου.
• Σημείωση: δημιουργία μιας σημείωσης.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• : απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής σας.
48
Εφαρμογές
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
3 Εισαγάγετε πληροφορίες επαφών.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο. Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε για να
ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από τις ληφθείσες κλήσεις ή μηνύματα,
ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. → μια επαφή.
Εισαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στην οθόνη επαφών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ
και πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.
49
Εφαρμογές
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στην αριστερή πλευρά της λίστας επαφών για
γρήγορη κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
50
Εφαρμογές
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισαγάγετε ένα μήνυμα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή emoticon.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
4 Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
51
Εφαρμογές
Internet
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισαγάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και
του πρόσφατου ιστορικού.
Κλείσιμο της καρτέλας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Άνοιγμα νέας καρτέλας.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
52
Εφαρμογές
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΕΠΟΜΕΝΟ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση εταιρικού λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Προσθήκη
λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → ΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΠΙΛΕΓΜΕΝΟΥ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Στη λίστα email, πατήστε σε ένα email για ανάγνωση.
53
Εφαρμογές
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Βασικός τρόπος λήψης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή να εγγράψετε βίντεο. Προβάλλετε τις
φωτογραφίες και βίντεο στη Συλλογή.
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε Λήψη.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
54
Εφαρμογές
Τρέχουσα λειτουργία
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Εγγραφή ενός βίντεο.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Λήψη φωτογραφίας.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας και της
πίσω κάμερας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για πρόσβαση στη λίστα λειτουργιών λήψης. Ή,
περάστε προς τα αριστερά για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε καταγράψει.
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί εάν εγγράφετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση.
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ασφαλείας.
55
Εφαρμογές
Κλείδωμα της εστίασης και της έκθεσης
Η έντονη αντίθεση φωτός/σκοταδιού και το να είναι το θέμα εκτός της περιοχής αυτόματης εστίασης
μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την επίτευξη κατάλληλης έκθεσης. Κλειδώστε την εστίαση ή την
έκθεση και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία. Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση,
εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση
παραμένει κλειδωμένη ακόμα και αφού τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Τραβήξτε φωτογραφίες ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως η τιμή έκθεσης
και η τιμή ISO.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
56
Εφαρμογές
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Πανόραμα.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
Εικονική λήψη
Τραβήξτε μια σειρά φωτογραφιών ενώ κυκλώνετε ένα θέμα για να δημιουργήσετε μια προβολή του
θέματος από πολλές γωνίες. Μπορείτε να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες σύροντας το
δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Εικονική λήψη.
2 Τοποθετήστε ένα θέμα στο κέντρο της οθόνης προεπισκόπησης και πατήστε .
3 Μετακινήστε τη συσκευή γύρω από το θέμα αργά προς μία κατεύθυνση για να τραβήξετε
περισσότερες φωτογραφίες.
Όταν το βέλος γίνει εντελώς κίτρινο ή όταν σταματήσετε να κυκλώνετε το θέμα, η συσκευή σταματά
αυτόματα να τραβά φωτογραφίες.
57
Εφαρμογές
Προβολή φωτογραφιών εικονικής λήψης
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
2 Πατήστε .
3 Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη ή γείρετε αργά τη συσκευή αριστερά ή δεξιά
για να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες.
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
58
Εφαρμογές
Έξυπνη λήψη
Κάντε λήψη σειράς φωτογραφιών και τροποποιήστε τες με εφαρμογή διαφόρων εφέ με χρήση των
λειτουργιών λήψης.
Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Έξυπνη λήψη.
2 Πατήστε .
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες
λήψης.
3 Επιλέξτε λειτουργία λήψης και εφαρμόστε ένα εφέ στις φωτογραφίες.
• Καλύτ. φωτογρ.: αποθήκευση της καλύτερης φωτογραφίας στη σειρά. Για να προβάλλετε άλλες
φωτογραφίες στη σειρά, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή προτείνει την καλύτερη
φωτογραφία και την ταυτοποιεί με .
• Εργ. διαγραφής: σβήσιμο ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για σβήσιμο
ανεπιθύμητων κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για επαναφορά της αρχικής φωτογραφίας.
• Δραματική λήψη: συνδυασμός μιας σειράς φωτογραφιών για να δημιουργήσετε μια εικόνα που
δείχνει ίχνη της κίνησης. Επεκτείνετε τα ίχνη κίνησης στην εικόνα επιλέγοντας περισσότερες
φωτογραφίες από το κάτω μέρος της οθόνης.
• Εφέ κίνησης: εφαρμογή εφέ στο φόντο του θέματος για να μοιάζει το θέμα ότι κινείται γρήγορα.
Πατήστε Αντικείμ. για να επιλέξετε ένα θέμα. Πατήστε Θάμπ. κίν. για αλλαγή της γωνίας
θολώματος προς εφαρμογή στο φόντο. Πατήστε και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό
σας γύρω από το μεγάλο κύκλο για προσαρμογή της γωνίας θολώματος. Για προσαρμογή του
επιπέδου θολώματος του φόντου, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής.
4 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία φωτογραφιών, πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
59
Εφαρμογές
Διπλή κάμερα
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που
καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα
πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Διπλή κάμερα. Πατήστε
πατήστε για έναρξη εγγραφής.
για λήψη φωτογραφίας ή
Επιλογή ενός τύπου
πλαισίου για το
ενσωματωμένο παράθυρο.
Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD και
έως 10 λεπτά σε HD ή VGA.
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για
αυτοφωτογραφήσεις.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Selfie.
60
Εφαρμογές
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία
του εαυτού σας.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε
το διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή
κάμερα. Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία μετά από λίγα
δευτερόλεπτα.
Λήψη κατά διαστήματα
Τραβήξτε μια σειρά πορτρέτων του εαυτού σας κατά διαστήματα και αποθηκεύστε τις φωτογραφίες που
θέλετε.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για
αυτοφωτογραφήσεις.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Λήψη κατά διαστήματα.
3 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία
του εαυτού σας.
Η συσκευή τραβά τέσσερις φωτογραφίες σε διαστήματα των δύο δευτερολέπτων.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε
το διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή
κάμερα. Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία μετά από λίγα
δευτερόλεπτα.
4 Σημειώστε φωτογραφίες που θέλετε να αποθηκεύσετε και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Λήψη τρόπων λειτουργίας
Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Λήψη.
Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.
Σαρώνοντας προς τα δεξιά για προβολή της λίστας λειτουργιών και σαρώνοντας προς τα
αριστερά για προβολή καταγεγραμμένων εικόνων και βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.
61
Εφαρμογές
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο. Για
λήψη και άλλων εφέ, πατήστε Λήψη.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να
υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη
κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή Matrix υπολογίζει
το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την
κάμερα.
• : προσαρμογή της γραμμής ολίσθησης για λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• Μέγεθος εικόνας (πίσω) / Μέγεθος εικόνας (μπροστά): επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η
χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά
καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο (πίσω) / Μέγεθος βίντεο (μπροστά): επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση
υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν
περισσότερη μνήμη.
• Έλεγχος χειρονομιών: ρύθμιση της συσκευής να εντοπίζει την παλάμη σας, έτσι ώστε να μπορείτε
να την χρησιμοποιήσετε για να τραβήξετε πορτρέτα του εαυτού σας.
• Αποθ. εικ. όπως στην προεπ.: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της
αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Σταθεροποίηση βίντεο: ενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος για μείωση ή εξάλειψη του
θολώματος που προκύπτει από το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή ενός βίντεο.
62
Εφαρμογές
• Λειτουργία προβολής: αλλαγή του λόγου διαστάσεων της οθόνης προεπισκόπησης.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Λειτ. πλήκτρων έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον έλεγχο
της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε και διαχειριστείτε φωτογραφίες και βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή.
Προβολή εικόνων ή βίντεο
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
63
Εφαρμογές
2 Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
αναπαράγετε βίντεο, πατήστε .
στη μικρογραφία προεπισκόπησης. Για να
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Περισσότερες επιλογές
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Διαγραφή της εικόνας.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
64
Εφαρμογές
Έξυπνη διαχείριση
Εισαγωγή
Η Έξυπνη διαχείριση προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του
χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Αναγνωρίζει εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπερβολική ισχύ της μπαταρίας και διαγράφει κάποιο
τμήμα της μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
Χρήση της Έξυπνης διαχείρισης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση και επιλέξτε μια λειτουργία.
65
Εφαρμογές
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας τις λειτουργίες εξοικονόμησης
ενέργειας και κλείνοντας εφαρμογές που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ισχύος της μπαταρίας.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χώρος αποθήκ.
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης χωρητικότητας μνήμης. Μπορείτε να
διαγράψετε αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται και κατάλοιπα αρχείων ή να απεγκαταστήσετε εφαρμογές
που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.
RAM
Ελέγξτε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης RAM. Μπορείτε να κλείσετε εφαρμογές του παρασκηνίου
και να μειώσετε την ποσότητα της μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε για να επιταχυνθεί η συσκευή σας.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
S Planner
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
66
Εφαρμογές
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Εισαγωγή τίτλου.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή
για συγχρονισμό.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας
έναρξης και λήξης για το συμβάν.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΕΡΓΑΣΙΕΣ.
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πατήστε ΣΗΜΕΡΑ ή ΑΥΡΙΟ για να ορίσετε ημερομηνία
προθεσμίας.
Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε
.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με
το λογαριασμό.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S Planner
→ ΠΕΡΙΣ. → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό
για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος
κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
67
Εφαρμογές
SideSync 3.0
Εισαγωγή
Το SideSync σας επιτρέπει να μοιράζεστε εύκολα την οθόνη και τα δεδομένα σας ανάμεσα σε
Smartphones, Tablets Samsung Android και οποιουσδήποτε υπολογιστές.
Η εφαρμογή SideSync πρέπει να είναι εγκατεστημένη και στις δύο συσκευές που θέλετε να συνδέσετε.
Αν δεν είναι εγκατεστημένο το SideSync, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για λήψη και
εγκατάστασή του:
• Για λήψη και εγκατάσταση του SideSync στο Tablet ή Smartphone Samsung Android, αναζητήστε το
SideSync στο Galaxy Apps ή στο Play Store. Αν η συσκευή σας δεν υποστηρίζει το SideSync, ίσως
να μην μπορέσετε να βρείτε την εφαρμογή.
• Για λήψη και εγκατάσταση του SideSync στον υπολογιστή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/sidesync. Στην ιστοσελίδα, μπορείτε επίσης να βρείτε τις πληροφορίες σχετικά
με τις απαιτήσεις συστήματος του SideSync.
Σύνδεση του Tablet σας με Smartphone
To Tablet και το Smartphone πρέπει να υποστηρίζουν το Wi-Fi Direct.
1 Κάντε εκκίνηση του SideSync 3.0 και στο Tablet και στο Smartphone.
2 Στο Tablet σας, επιλέξτε το Smartphone σας από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Στο Smartphone, αποδεχθείτε το αίτημα σύνδεσης.
Η εικονική οθόνη εμφανίζεται στο Tablet σας και η οθόνη του Smartphone απενεργοποιείται.
68
Εφαρμογές
Σύνδεση του Tablet σας με υπολογιστή
1 Συνδέστε το Tablet σας με τον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Εναλλακτικά, συνδέστε και τις δύο συσκευές στο ίδιο σημείο πρόσβασης.
2 Κάντε εκκίνηση του SideSync 3.0 και στις δύο συσκευές.
Η εικονική οθόνη εμφανίζεται στον υπολογιστή και η οθόνη του Tablet σας απενεργοποιείται.
69
Εφαρμογές
Χρήση της εικονικής οθόνης
Το SideSync αντικατοπτρίζει την οθόνη μιας συσκευής σε μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής, όπως πραγματοποίηση κλήσεων και εκκίνηση
εφαρμογών, μέσω της εικονικής οθόνης. Ακολουθεί μια εικόνα της εικονικής οθόνης του Tablet.
• Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν μέσω της εικονικής οθόνης.
• Η εμφάνιση και λειτουργίες της εικονικής οθόνης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη
συνδεδεμένη συσκευή.
Ελαχιστοποίηση της εικονικής
οθόνης.
Λήξη της σύνδεσης.
Κοινή χρήση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας
της ταμπλέτας με τον υπολογιστή.
Πατήστε
Μεγιστοποίηση της εικονικής
οθόνης.
για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : κοινή χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού του υπολογιστή με το Tablet σας.
• : ρύθμιση της εικονικής οθόνης να παραμένει πάντα από πάνω.
• : περιστροφή της οθόνης.
• : καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης.
• : ενεργοποίηση της οθόνης της ταμπλέτας για να την ελέγχετε και από τον υπολογιστή και από
το Tablet. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
• : άνοιγμα της ίδιας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα περιήγησης στον ιστό του υπολογιστή σας.
Για να μετακινήσετε την εικονική οθόνη, κάντε κλικ στο πάνω μέρος της εικονικής οθόνης και σύρετέ την
σε νέα θέση.
Για να προσαρμόσετε το μέγεθος της εικονικής οθόνης, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από
την άκρη της εικονικής οθόνης, και κατόπιν κάντε κλικ και σύρετέ την.
70
Εφαρμογές
Εναλλαγή μεταξύ οθονών
Για να χρησιμοποιήσετε την πραγματική οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής, πατήστε το πλήκτρο
λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης της συνδεδεμένης συσκευής. Η εικονική οθόνη
απενεργοποιείται και η οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής ενεργοποιείται.
Αν το Tablet σας είναι συνδεδεμένο με τον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στην εικονική οθόνη του Tablet
στον υπολογιστή για να επιστρέψετε σε αυτήν. Αν το Smartphone σας είναι συνδεδεμένο με το Τablet
σας, πατήστε ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ TABLET στο Tablet.
Μπορείτε να προβάλλετε και να ελέγχετε την εικονική οθόνη και την οθόνη της συνδεδεμένης
→
συσκευής ταυτόχρονα. Στην εικονική οθόνη, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε την
οθόνη της συνδεδεμένης συσκευής. Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα
με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Κοινή χρήση αρχείων και πρόχειρου
Μπορείτε εύκολα να μοιραστείτε αρχεία ανάμεσα στις συνδεδεμένες συσκευές.
Επιλέξτε αρχεία στην εικονική οθόνη ή εκτός της εικονικής οθόνης. Κατόπιν, σύρετε και εναποθέστε
τα επιλεγμένα αρχεία μέσα ή έξω από την εικονική οθόνη. Τα επιλεγμένα αρχεία αντιγράφονται στη
συσκευή για την οποία προορίζονται.
Μπορείτε επίσης να αντιγράψετε και να επικολλήσετε με ευκολία κείμενο ανάμεσα στις συνδεδεμένες
συσκευές μέσω της λειτουργίας κοινής χρήσης πρόχειρου. Αντιγράψτε ή αποκόψτε κείμενο από την
εικονική οθόνη και επικολλήστε το σε εάν πεδίο κειμένου εκτός της εικονικής οθόνης, και αντιστρόφως.
Κοινή χρήση του πληκτρολογίου και του ποντικιού του υπολογιστή
Χρησιμοποιήστε την οθόνη του Tablet σας σαν διπλή οθόνη και ελέγχετέ την με το πληκτρολόγιο και το
ποντίκι του υπολογιστή.
1 Στην εικονική οθόνη, πατήστε
→
.
Η εικονική οθόνη εξαφανίζεται από την οθόνη του υπολογιστή.
71
Εφαρμογές
2 Μετακινήστε το δείκτη του ποντικιού προς την αριστερή ή δεξιά άκρη της οθόνης του υπολογιστή
για να μεταβείτε στην οθόνη του Tablet.
Ο δείκτης του ποντικιού εμφανίζεται στην οθόνη του Tablet σας.
3 Στο Tablet σας, χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο και το ποντίκι του υπολογιστή σας για να
εκτελέσετε ενέργειες, όπως εισαγωγή κειμένου, αντιγραφή και επικόλληση και επιλογή στοιχείων.
Για να ελέγξετε τον υπολογιστή με το ποντίκι και πάλι, επιστρέψτε το δείκτη στην οθόνη του
υπολογιστή.
72
Εφαρμογές
Μουσική
Ακούστε μουσική ταξινομημένη ανά κατηγορία και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις
ποιότητας ήχου και εφέ.
Ρύθμιση του αρχείου ως
αγαπημένο τραγούδι σας.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας
επανάληψης.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση εμπρός.
Μετάβαση στο προηγούμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
73
Εφαρμογές
Βίντεο
Παρακολουθήστε βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Άνοιγμα λίστας
αναπαραγωγής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα αριστερά.
Μετακίνηση του πίνακα
ελέγχου στα δεξιά.
Αλλαγή του λόγου πλευρών
της οθόνης.
Μετάβαση στο αναδυόμενο
πρόγραμμα αναπαραγωγής
βίντεο.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη κίνηση
εμπρός.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
74
Εφαρμογές
Σημείωση
Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Σημείωση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κατηγορ.: δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• Εικόνα: εισαγωγή εικόνων.
• Φωνή: δημιουργία μιας φωνητικής εγγραφής για εισαγωγή.
• Εργασίες: προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας
εργασιών.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων
που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
75
Εφαρμογές
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Ρυθμίστε ώρα ειδοποίησης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για ρύθμιση μιας ειδοποίησης με διάφορες επιλογές ειδοποίησης, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ρυθμίστε επιλογές
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε
σε μια ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
σε ένα ρολόι.
76
.
Εφαρμογές
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε την διάρκεια, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Μπορείτε να δείτε το ιστορικό υπολογισμών στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
77
Εφαρμογές
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, αναζητήστε τοποθεσίες και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
Ταινίες Play
Παρακολουθήστε βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή σας και κάντε λήψη ποικίλου περιεχομένου για να
το παρακολουθήσετε από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
78
Εφαρμογές
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticon και
βιντεοκλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Φωνητική αναζήτηση
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδί ή φράση.
Ρυθμίσεις Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
79
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Wi-Fi
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
80
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε
φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε αυτόματη
σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct, επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα και
κατόπιν πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
81
Ρυθμίσεις
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Πατήστε Wi-Fi στην οθόνη ρυθμίσεων.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
Bluetooth
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
82
Ρυθμίσεις
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
83
Ρυθμίσεις
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Πατήστε Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
84
Ρυθμίσεις
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
Το εικονίδιο
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου πατήστε ΠΕΡΙΣ. →
Διαμόρφωση Mobile hotspot και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό
πρόσβασης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε
Αλλαγή κύκλου.
→
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Ορισμός
ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενεργοποίηση.
85
Ρυθμίσεις
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής ορίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το όριο.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προειδοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε
επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και μη αυτόματη εγγραφή
ενός δικτύου.
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Επιλογές
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Εκτύπωση: διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• Ενίσχυση λήψεων: ρύθμιση της συσκευής για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα
μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενίσχυση λήψεων
για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
• Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων: επιλογή της προεπιλεγμένης εφαρμογής για
χρήση στην ανταλλαγή μηνυμάτων.
• Ethernet: η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν ένας προσαρμογέας Ethernet είναι συνδεδεμένος
με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet
και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
86
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση → Λήψη
πρόσθετου.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
Για χειροκίνητη προσθήκη εκτυπωτών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις εκτύπωσης.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε Κοινή χρ. → Εκτύπ →
οι εκτυπωτές και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.
87
→ Όλοι
Ρυθμίσεις
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενίσχυση λήψεων.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
Ήχοι και ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και ειδοποιήσεις.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχοι κλήσης και ήχοι: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου κλήσης και ήχου συστήματος.
• Δονήσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων δονήσεων.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενης κλήσης και ειδοποίησης,
εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση για εμφάνιση ή όχι του περιεχομένου των
ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις εφαρμογής: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
88
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής ώστε να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
Κινήσεις και χειρονομίες
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κινήσεις και χειρονομίες.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη επιλογή.
Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
89
Ρυθμίσεις
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
• Διαχειριστής εφαρμογών: προβολή και διαχείριση των εφαρμογών στη συσκευή σας.
• Προεπ/νες εφαρμογές: επιλογή μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για χρήση εφαρμογών.
• Ρυθμίσεις εφαρμογής: προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Προβολή πληροφοριών: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται στην κλειδωμένη
οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Αποτυπώματα: καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματός σας στη συσκευή, για να ασφαλίσετε
τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση
δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Ασφάλεια συσκευής: έλεγχος της κατάστασης ασφάλειας της συσκευής και σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
90
Ρυθμίσεις
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του
κινητού μου. Η λειτουργία αυτή μπορεί να σας βοηθήσει να εντοπίσετε τη συσκευή σας
αν χαθεί ή κλαπεί. Μπορείτε επίσης να μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου
(findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής
σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Κλείδωμα οθόνης
• Σύνδεση στον ιστό
• Επαλήθευση λογαριασμού Samsung
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
• Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για
βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
91
Ρυθμίσεις
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο
αρχικής οθόνης με το δάχτυλό σας.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα → Προσθήκη
δαχτ. αποτυπώμ.
2 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
3 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι στο πλήκτρο
αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιώντας το ίδιο δάχτυλο μέχρι να καταχωρηθεί το
δαχτυλικό αποτύπωμα.
4 Όταν εμφανιστεί μια οθόνη που ζητά την καταχώρηση εφεδρικού κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε
τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
5 Εισαγάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης πάλι για επαλήθευση και κατόπιν πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης στη θέση της σάρωσης των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
6 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος δαχτυλικού αποτυπώματος, πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
92
Ρυθμίσεις
Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα με χρήση της διαχείρισης δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα ή πατήστε Εφεδρικός κωδ. πρόσβασης και
εισάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓ.
4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.
Αλλαγή του εφεδρικού κωδικού πρόσβασης
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ως εφεδρικό της σάρωσης των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα ή πατήστε Εφεδρικός κωδ. πρόσβασης και
εισάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης.
3 Πατήστε Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.
4 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
5 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και πατήστε OK.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα ή πατήστε Εφεδρικός κωδ. πρόσβασης και
εισάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης.
93
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε το διακόπτη Επαλήθ. Samsung account για ενεργοποίηση.
4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να συνδεθείτε με ιστοσελίδες που
υποστηρίζουν την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Σαρώστε ένα καταχωρημένο δαχτυλικό αποτύπωμα ή πατήστε Εφεδρικός κωδ. πρόσβασης και
εισάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης.
3 Πατήστε το διακόπτη Σύνδεση web για ενεργοποίηση.
4 Ανοίξτε μια ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε με δαχτυλικό αποτύπωμα.
5 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης της ιστοσελίδας.
6 Σημειώστε το Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και πατήστε
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για επαλήθευση του λογαριασμού σας
και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με την ιστοσελίδα.
Απόρρητο
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διατήρηση του απορρήτου σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Απόρρητη λειτουργία: ενεργοποίηση απόρρητης λειτουργίας ώστε να αποτρέψετε άλλα άτομα να
έχουν πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία
για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών
πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
94
Ρυθμίσεις
Απόρρητη λειτουργία
Κρύψτε προσωπικό περιεχόμενο στη συσκευή σας για να αποτρέψετε άλλα άτομα να έχουν πρόσβαση
σε αυτό.
Ενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
Αν ενεργοποιείτε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για διαμόρφωση ενός κωδικού πρόσβασης για την απόρρητη λειτουργία.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
Ενεργοποιείται η απόρρητη λειτουργία και εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης.
Μπορείτε να προβάλλετε και να μεταβείτε στα κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι
ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία. Για απόκρυψη στοιχείων στον απόρρητο φάκελο,
απενεργοποιήστε την απόρρητη λειτουργία.
Απόκρυψη περιεχομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, εκκινήστε μια εφαρμογή για απόκρυψη στοιχείων.
2 Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό».
Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για
να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης στην απόρρητη λειτουργία.
Τα επιλεγμένα στοιχεία μετακινούνται στον απόρρητο φάκελο.
95
Ρυθμίσεις
Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου
Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Προσωπικό.
Στοιχεία που μετακινήθηκαν στον απόρρητο φάκελο εμφανίζονται στην οθόνη. Για σελιδοδείκτες,
μπορείτε να τους προβάλλετε με την εφαρμογή Internet.
Ακύρωση απόκρυψης περιεχομένου
1 Στον απόρρητο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σημειώστε στοιχεία για
επανεμφάνιση.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Κατάργηση από το φάκελο «Απόρρητο».
3 Επιλέξτε έναν φάκελο για μετακίνηση των στοιχείων εκεί και κατόπιν πατήστε ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΔΩ.
Τα στοιχεία μετακινούνται στον επιλεγμένο φάκελο.
Αυτόματη απενεργοποίηση της απόρρητης λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να απενεργοποιεί αυτόματα την απόρρητη λειτουργία κάθε φορά
που απενεργοποιείται η οθόνη.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να εισάγετε τον προκαθορισμένο κωδικό πρόσβασης
στην απόρρητη λειτουργία.
3 Πατήστε το διακόπτη Αυτόματη απενεργοποίηση για ενεργοποίηση.
Όταν έχει ενεργοποιηθεί η επιλογή Αυτόματη απενεργοποίηση, η συσκευή θα αποτύχει στη
μεταφορά αρχείων στον απόρρητο φάκελο αν η οθόνη απενεργοποιηθεί κατά τη μεταφορά.
96
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της προσβασιμότητας για χρήστες με
προβλήματα όρασης.
• Ακοή: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της προσβασιμότητας για χρήστες με προβλήματα
ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της
προσβασιμότητας για χρήστες με μειωμένη δεξιότητα χεριών.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: αλλαγή των ρυθμίσεων συνδυασμού κατευθύνσεων για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα επιλεγμένων μενού προσβασιμότητας όταν
πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις
μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: προβολή των υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
97
Ρυθμίσεις
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Καταχώρηση λογαριασμών Samsung
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές Samsung. Μπορείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να αποκαταστήσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή
στο λογαριασμό Samsung. Καταχωρήστε το λογαριασμό Samsung στη συσκευή για άνετη χρήση των
υπηρεσιών Samsung.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν το
λογαριασμό Samsung χωρίς τη διαδικασία σύνδεσης.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού, επιλέξτε το
λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Αφαίρ. λογαριασμού.
98
Ρυθμίσεις
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων
ασφαλείας Google.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
• Γλώσσα: επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.
• Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο: επιλογή προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή
κειμένου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung.
• Φωνητική πληκτρολόγηση Google: αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Είσοδος φωνής: επιλογή προεπιλεγμένης υπηρεσίας φωνητικής εισαγωγής. Μπορείτε επίσης να
αλλάξετε τις ρυθμίσεις για κάθε υπηρεσία.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ταχύτητα δείκτη: προσαρμογή της ταχύτητας δείκτη για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που είναι
συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.
99
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Προβάλλετε πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας και αλλάξτε τις επιλογές εξοικονόμησης ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μπαταρία.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Αξεσουάρ.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή μόνο για ορισμένες μεθόδους κλειδώματος
οθόνης.
100
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
101
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
102
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται,
πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα
για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
103
Παράρτημα
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
104
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
105
Παράρτημα
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
106
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με τις
παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
1 Αφαιρέστε τις υποδοχές της κάρτας SIM και της κάρτας μνήμης από τη συσκευή.
2 Για να μαλακώσετε την κόλλα που κρατά το μπροστινό πάνελ στην κύρια συσκευή, η συσκευή
πρέπει να θερμανθεί έως ένα ελεγχόμενο επίπεδο χρησιμοποιώντας έναν αποκλειστικό θάλαμο
ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
Προσαρτήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης επιφάνειας αναρρόφησης στο μπροστινό πάνελ και ενώ
κρατάτε σταθερά τη συσκευή, βγάλτε το μπροστινό πάνελ τραβώντας από το κάτω μέρος προς τα
πάνω.
3 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες στα σημεία τοποθέτησης και αφαιρέστε το σκελετό.
4 Αποσυνδέστε την επαφή σύνδεσης της μπαταρίας και αφαιρέστε την μπαταρία.
107
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising