Samsung | SM-A310F | Samsung Galaxy A3 (2016) Εγχειρίδιο χρήσης (Marshmallow)

SM-A310F
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 06/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
48Email
49Κάμερα
57Συλλογή
59 Έξυπνη διαχείριση
61 S Planner
62 S Voice
64Μουσική
65Βίντεο
66 Εγγραφή φωνής
67 Τα Αρχεία Μου
68Σημείωση
68Ρολόι
70Αριθμ/χανή
71Ραδιόφωνο
72 Εφαρμογές Google
4
Διαβάστε πρώτα
5
Περιεχόμενα συσκευασίας
6
Διάταξη συσκευής
8Μπαταρία
11 Κάρτα SIM ή USIM
13 Κάρτα μνήμης
15 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
16 Οθόνη αφής
19 Αρχική οθόνη
25 Κλείδωμα οθόνης
26 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
27 Εισαγωγή κειμένου
29 Καταγραφή οθόνης
29 Άνοιγμα εφαρμογών
29 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
31 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
34 Κοινή χρήση αρχείων με επαφές
35 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Ρυθμίσεις
74Εισαγωγή
74Wi-Fi
76Bluetooth
78 Λειτουργία πτήσης
78 Mobile hotspot και tethering
79 Χρήση δεδομένων
80 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
80 NFC και πληρωμή
83 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
85Εφαρμογές
86 Ήχοι και δονήσεις
86Εμφάνιση
Εφαρμογές
36
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
37Τηλέφωνο
42Επαφές
44Μηνύματα
47Internet
2
Περιεχόμενα
87 Σύνθετες λειτουργίες
87Φόντο
88Θέματα
88 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
89 Απόρρητο και ασφάλεια
90 Εύκολη λειτουργία
91Προσβ/τητα
92Λογαριασμοί
93 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά
93 Γλώσσα και εισαγωγή
94Μπαταρία
94 Χώρος αποθήκευσης
95 Ημερομηνία & ώρα
95 Εγχειρίδιο χρήσης
95 Πληροφορίες συσκευής
Παράρτημα
96 Αντιμετώπιση προβλημάτων
102 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε
Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Πληροφορίες μπαταρίας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
5
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Ηχείο
Μικρόφωνο
Αισθητήρας εγγύτητας/
φωτός
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Υποδοχή κάρτας SIM/
κάρτας μνήμης
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Υποδοχή σετ ακουστικών
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Ηχείο
Πίσω κάμερα
Κεραία GPS
Πλήκτρα έντασης
Κεραία NFC
Φλας
Κύρια κεραία
6
Βασικές λειτουργίες
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
7
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
8
Βασικές λειτουργίες
Προβολή του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης
Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία.
Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην
εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
9
Βασικές λειτουργίες
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η υπολειπόμενη
ισχύς της μπαταρίας φθάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, πατήστε Έναρξη εξοικ. ενέργειας και
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Λειτουργία Ultra εξοικονόμησης ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απεν. λειτ.
εξοικ. ενέργ. Ultra.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
10
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες nano-SIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1
2
3
4
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας SIM έξω από την υποδοχή δίσκου κάρτας SIM.
11
Βασικές λειτουργίες
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες
προς τα κάτω.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
4 Εισάγετε την υποδοχή κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή δίσκου κάρτας SIM.
Εισάγετε προσεκτικά την υποδοχή της κάρτας SIM ώστε να αποφευχθεί η μετατόπιση ή πτώση
των καρτών SIM από το πλαίσιο.
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας SIM έξω από την υποδοχή δίσκου κάρτας SIM.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
4 Εισάγετε την υποδοχή κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή δίσκου κάρτας SIM.
12
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1
2
3
13
4
Βασικές λειτουργίες
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας μνήμης για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας μνήμης έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
3 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες
προς τα κάτω.
4 Εισάγετε την υποδοχή κάρτας μνήμης μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Αποσύνδ.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας μνήμης για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή κάρτας μνήμης έξω από την εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισάγετε την υποδοχή κάρτας μνήμης μέσα στην εγκοπή υποδοχής κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
14
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
Πλήκτρο λειτουργίας
15
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
16
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
17
Βασικές λειτουργίες
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
18
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή
τον πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη οθόνης ειδήσεων. Προβολή
των τελευταίων άρθρων διαφόρων
κατηγοριών.
Ενδείξεις οθόνης
Εικονίδιο οθόνης εφαρμογών
Αγαπημένες εφαρμογές
19
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας,
διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο
της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη και άλλα.
• Θέματα φόντου: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση
στην αρχική οθόνη σας.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής. Οπτικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη, όπως
χρώματα, εικονίδια και ταπετσαρίες, αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.
• Πλέγμα οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων
στοιχείων στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
20
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο Κατάργηση
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια
άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
3 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
Για να μετακινήσετε εφαρμογές από ένα φάκελο στην αρχική οθόνη, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν
σύρετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη.
Για να διαγράψετε εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν σύρετε την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
21
Βασικές λειτουργίες
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
.
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για να προβάλλετε και
άλλα πλαίσια, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά.
Μετακίνηση στοιχείων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το
σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
22
Βασικές λειτουργίες
3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
4 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
. Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές
Για να διαγράψετε έναν φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο με
του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
Αναδιάταξη στοιχείων
Μπορείτε να αναδιατάξετε στοιχεία σε αλφαβητική σειρά στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε A-Ω → ΑΠΟΘ/ΣΗ.
23
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE (μοντέλα με δυνατότητα LTE)
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
24
Βασικές λειτουργίες
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
σαρώστε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την
πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης
κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και
κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
25
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Προβολή περισσότερων πλήκτρων
γρήγορης ρύθμισης.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
26
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή των πλήκτρων ή πατήστε
για να προβάλλετε περισσότερα
πλήκτρα. Για να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
→ ΕΠΕΞΕΡ., πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν
επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής,
σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , επιλέξτε μια γλώσσα στις Γλώσσες και τύποι και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου για χρήση.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
27
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
28
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
και σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη νέα σας συσκευή μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: μεταφορά δεδομένων μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή.
Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
• Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
29
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας.
1 Και στις δύο συσκευές, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play
Store.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Στη νέα συσκευή σας, επιλέξτε τον τύπο της προηγούμενης συσκευής από τη λίστα και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και
εισάγετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας.
30
Βασικές λειτουργίες
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη νέα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη νέα
συσκευή σας.
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά
δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων μέσω USB
→ Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων.
Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, πατήστε Γίνεται μεταφορά εικόνων.
31
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ για να επιτραπεί στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της
συσκευής σας.
Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή σας, η συσκευή εμφανίζεται στο Ο υπολογιστής μου.
4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
Όταν πατήσετε το διακόπτη Αυτόματη λήψη ενημερώσεων για ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις
λαμβάνονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
32
Βασικές λειτουργίες
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για το λογαριασμό Samsung, πατήστε
τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα για να τα
ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Τα τρέχοντα
δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για το λογαριασμό Google και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η
συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
33
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση αρχείων με επαφές
Μοιραστείτε αρχεία με τις επαφές σας χρησιμοποιώντας τη λειτουργία απλής κοινής χρήσης. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Απλή κοινή χρήση.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
4 Επιλέξτε παραλήπτες και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στη συσκευή των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις
συσκευές τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
• Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι
συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία απλής κοινής χρήσης, θα τους αποσταλεί
σύνδεσμος προς τα αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από
συγκεκριμένη περίοδο.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
34
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης αλλάζει την οθόνη σε γκρίζους τόνους για μείωση της κατανάλωσης
της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας
θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της
τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Τηλέφωνο.
Προσθήκη περισσότερων
εφαρμογών για χρήση.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και
υπολειπόμενος χρόνος χρήσης
Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απενεργοποίηση
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και
κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
35
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Ρυθμίσεις →
Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
36
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Το εικονίδιο
εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑΝΕΝΕΡΓΟ
ή ΟΚ. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής
εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών →
Απενεργοποιήθηκε, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
37
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
Εφαρμογές
3 Πατήστε
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν
αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
38
Εφαρμογές
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑΤ. ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και
κατόπιν πατήστε .
39
.
Εφαρμογές
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Απορρίψτε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Λίστα αποκλεισμού.
2 Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑΤ. ή ΕΠΑΦΕΣ για να επιλέξετε επαφές και πατήστε .
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγωγή αριθ. τηλεφώνου. και κατόπιν
εισαγάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό.
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να απορρίπτετε οποιονδήποτε τηλεφωνικό αριθμό δεν έχει αποθηκευτεί ως
επαφή. Πατήστε το διακόπτη Αποκλ. ανώνυμων κλήσεων για ενεργοποίηση της λειτουργίας.
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
40
Εφαρμογές
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο κάτω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Email: αποστολή email.
• Μήνυμα: αποστολή μηνύματος.
• Internet: περιήγηση σε ιστοσελίδες.
• Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• S Planner: άνοιγμα του ημερολογίου.
• Σημείωση: δημιουργία μιας σημείωσης.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Εναλ.: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
41
Εφαρμογές
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο. Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να
ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από τις ληφθείσες κλήσεις, ανοίξτε την
οθόνη εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑΤ. → μια επαφή.
Εισαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών →
ΕΙΣΑΓΩΓΗ και πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.
42
Εφαρμογές
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
: σύνταξη email.
Κοινή χρήση προφίλ
Μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα κατάστασης, με
άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία
κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → το προφίλ σας → Κοινή χρήση προφίλ και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να
επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες
προφίλ των επαφών σας στις Επαφές.
Για να ρυθμίσετε πρόσθετα στοιχεία για κοινή χρήση, πατήστε Κοινόχρ. πληροφ. προφίλ και επιλέξτε
στοιχεία.
Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή χρήση
με και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
43
Εφαρμογές
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Κοινή χρήση.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
44
Εφαρμογές
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε να μήνυμα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
4 Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
45
Εφαρμογές
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς ή μηνύματα που περιέχουν φράσεις που έχουν
προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων.
3 Πατήστε Λίστα αποκλεισμού.
Για προσθήκη φράσεων προς αποκλεισμό, πατήστε Φράσεις αποκλεισμού.
4 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧ. ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ για να επιλέξετε επαφές και πατήστε
.
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμού και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
Όταν λαμβάνετε μηνύματα από τους αποκλεισμένους αριθμούς ή μηνύματα που περιλαμβάνουν
αποκλεισμένες φράσεις, δεν θα ειδοποιείστε. Για προβολή των αποκλεισμένων μηνυμάτων, πατήστε
ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων → Αποκλεισμένα μηνύματα.
46
Εφαρμογές
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δονήσεις: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα →
Υπενθύμιση ειδοποίησης, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το
διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
Internet
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
47
Εφαρμογές
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση εταιρικού λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Προσθήκη
λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → ΠΕΡΙΣ. → Ορισμός προεπιλεγμένου
λογαριασμού.
48
Εφαρμογές
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → το όνομα
του λογαριασμού σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για
ενεργοποίηση.
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Βασικός τρόπος λήψης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή να εγγράψετε βίντεο. Προβάλλετε τις
φωτογραφίες και βίντεο στη Συλλογή.
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
49
Εφαρμογές
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, πατήστε παρατεταμένα και σύρετέ το στη γραμμή
προσαρμογής.
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε Λήψη.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Τρέχουσα λειτουργία
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Απόκρυψη ή εμφάνιση
των εικονιδίων
ρυθμίσεων.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Λήψη φωτογραφίας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Λειτουργίες λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για πρόσβαση στη λίστα λειτουργιών λήψης. Ή,
περάστε προς τα αριστερά για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε καταγράψει.
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
50
Εφαρμογές
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ασφαλείας.
Εκκίνηση κάμερας γρήγορα
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα για εκκίνηση του Κάμερα.
Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι
λειτουργίες ασφαλείας.
Κλείδωμα της εστίασης και της έκθεσης
Η έντονη αντίθεση φωτός/σκοταδιού και το να είναι το θέμα εκτός της περιοχής αυτόματης εστίασης
μπορεί να καταστήσουν δύσκολη την επίτευξη κατάλληλης έκθεσης. Κλειδώστε την εστίαση ή την
έκθεση και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία. Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση,
εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση
παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Auto.
51
Εφαρμογές
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Πανόραμα.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
Συνεχής λήψη
Κάντε λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα στο
για λήψη πολλών φωτογραφιών συνεχόμενα.
52
Εφαρμογές
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Νύχτα
Κάντε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Νύχτα.
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία
του εαυτού σας.
Για λήψη μιας φωτογραφίας χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε το
διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα.
Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας φωτογραφίας μετά από
λίγα δευτερόλεπτα.
53
Εφαρμογές
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie για να συμπεριλάβετε περισσότερα άτομα στη φωτογραφία και να αποφύγετε
να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε στην οθόνη για να τραβήξετε μια φωτογραφία
του εαυτού σας.
Για λήψη μιας φωτογραφίας χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε το
διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα.
Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας φωτογραφίας μετά από
λίγα δευτερόλεπτα.
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
54
Εφαρμογές
Λήψη τρόπων λειτουργίας
Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Λήψη.
Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.
Σαρώνοντας προς τα δεξιά για προβολή της λίστας λειτουργιών και σαρώνοντας προς τα
αριστερά για προβολή καταγεγραμμένων εικόνων και βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Με εστίαση στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να
υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη
κεντρική περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή Matrix υπολογίζει
το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την
κάμερα.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : προσαρμογή της γραμμής ολίσθησης για λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
• /
: επιλογή μιας ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
Η ανάλυση μιας φωτογραφίας μπορεί να επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού.
55
Εφαρμογές
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• Μέγεθος βίντεο (πίσω) / Μέγεθος βίντεο (μπροστά): επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση
υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν
περισσότερη μνήμη.
• Έλεγχος χειρονομιών: ρύθμιση της συσκευής να εντοπίζει την παλάμη σας, έτσι ώστε να μπορείτε
να την χρησιμοποιήσετε για να πραγματοποιήσετε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας.
• Αποθ. εικ. όπως στην προεπ.: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της
αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής
οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες ή να εγγράφει βίντεο με
φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να πείτε "Χαμογέλα", "Τυρί", "Καταγραφή", ή "Λήψη" για λήψη
μιας φωτογραφίας. Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πείτε "Εγγραφή βίντεο."
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Λειτουργία πλήκτρων έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
56
Εφαρμογές
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε και διαχειριστείτε φωτογραφίες και βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή.
Προβολή εικόνων ή βίντεο
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
αναπαράγετε βίντεο, πατήστε .
στη μικρογραφία προεπισκόπησης. Για να
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Τροποποίηση της εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Διαγραφή της εικόνας.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
57
Εφαρμογές
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Διαγραφή.
Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο, πατήστε Κοινή χρ. στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
58
Εφαρμογές
Έξυπνη διαχείριση
Εισαγωγή
Η Έξυπνη διαχείριση προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του
χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Ορισμένες λειτουργίες της εφαρμογής αυτής μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
59
Εφαρμογές
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Αναγνωρίζει εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπερβολική ισχύ της μπαταρίας και διαγράφει κάποιο
τμήμα της μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
Διαχείριση απόδοσης συσκευής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση και επιλέξτε μια λειτουργία.
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας τις λειτουργίες εξοικονόμησης
ενέργειας και κλείνοντας εφαρμογές που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ισχύος της μπαταρίας.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χώρος αποθήκ.
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης χωρητικότητας μνήμης. Μπορείτε να
διαγράψετε αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται και κατάλοιπα αρχείων ή να απεγκαταστήσετε εφαρμογές
που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.
RAM
Ελέγξτε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης RAM. Μπορείτε να κλείσετε εφαρμογές του παρασκηνίου
και να μειώσετε την ποσότητα της μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε για να επιταχυνθεί η συσκευή σας.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
60
Εφαρμογές
S Planner
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
61
Εφαρμογές
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Εργασίες.
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πατήστε ΣΗΜΕΡΑ ή ΑΥΡΙΟ για να ορίσετε ημερομηνία
προθεσμίας.
Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε
.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με
το λογαριασμό.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S Planner
→ ΠΕΡΙΣ. → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό
για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται ένας μπλε
κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
S Voice
Εισαγωγή
Εκτελέστε διάφορες εργασίες απλώς μιλώντας.
Ρύθμιση εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να εκκινήσετε το S Voice χρησιμοποιώντας τη δική σας εντολή αφύπνισης.
Κατά την εκκίνηση του S Voice για πρώτη φορά, πατήστε START και ρυθμίστε τη δική σας εντολή
αφύπνισης.
Για να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S Voice. Κατόπιν
→ Voice wake-up → Change wake-up command → START και κατόπιν ακολουθήστε τις
πατήστε
οδηγίες επί της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκινά το S Voice χρησιμοποιώντας την εντολή αφύπνισης ενώ
η συσκευή είναι κλειδωμένη, πατήστε
και πατήστε το διακόπτη Wake up in secured lock για
ενεργοποίηση.
62
Εφαρμογές
Χρήση S Voice
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Voice.
Όταν εκκινείται το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις S Voice
Προβολή παραδειγμάτων φωνητικών
εντολών.
2 Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Αν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, η συσκευή εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Για επανάληψη
μιας φωνητικής ή για να προφέρετε μια άλλη εντολή, πατήστε .
Η εφαρμογή αυτή κλείνει αυτόματα αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη
περίοδο.
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Ρύθμιση της γλώσσας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Voice →
→ Language και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη
συσκευή.
63
Εφαρμογές
Μουσική
Ακούστε μουσική ταξινομημένη ανά κατηγορία και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ποιότητας
ήχου και εφέ.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Μετάβαση στο προηγούμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για
κίνηση πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
64
Εφαρμογές
Βίντεο
Παρακολουθήστε βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
εμπρός.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
65
Εφαρμογές
Εγγραφή φωνής
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας για διάφορες καταστάσεις. Η συσκευή μπορεί να
μετατρέψει τη φωνή σας σε κείμενο.
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Εγγραφή φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. για ολοκλήρωση της εγγραφής.
66
Εφαρμογές
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Εγγραφή φωνής.
Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.
• ΤΥΠΙΚΟ: αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
• ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε
κείμενο επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και
μιλάτε δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος.
Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία
μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε
στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Τα Αρχεία Μου.
Προβάλλετε αρχεία ανά κατηγορία ή προβάλλετε αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή.
Για να ελέγξετε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης, πατήστε ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
67
Εφαρμογές
Σημείωση
Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Σημείωση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε
στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κατηγορία: δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• Εργασίες: προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας
εργασιών.
• Εικόνα: εισαγωγή εικόνων.
• Σχέδιο: γραφή ή σχεδιασμός σημειώσεων για εισαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε πάχος και χρώμα
μολυβιού.
• Φωνή: δημιουργία μιας φωνητικής εγγραφής για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων
που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
68
Εφαρμογές
Ειδοπ/ση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Ειδοπ/ση.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες
στις οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και
κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε
σε μια ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Παγκόσμιο Ρολόι
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Παγκόσμιο Ρολόι.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
σε ένα ρολόι.
69
Εφαρμογές
Χρονόμετρο
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Χρονόμετρο.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
Αντιστρ. μέτρηση
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Αντιστρ. μέτρηση.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
70
Εφαρμογές
Ραδιόφωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή αυτή, πρέπει να συνδέσετε ένα σετ ακουστικών, το οποίο
λειτουργεί ως κεραία ραδιοφώνου.
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από
Πατήστε
τη λίστα σταθμών.
Μη αυτόματη εισαγωγή της
συχνότητας του ραδιοφωνικού
σταθμού.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Σάρωση και αποθήκευση διαθέσιμων
σταθμών αυτόματα.
71
Εφαρμογές
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και
αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα σταθμών.
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, αναζητήστε τοποθεσίες και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
72
Εφαρμογές
Ταινίες Play
Κάντε λήψη βίντεο για να παρακολουθήσετε από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticon και
βιντεοκλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
73
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Για επεξεργασία της λίστας με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Κατόπιν, σημειώστε στοιχεία για προσθήκη ή ακυρώστε την επιλογή στοιχείων για αφαίρεση.
Wi-Fi
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
74
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
75
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Πατήστε Wi-Fi στην οθόνη ρυθμίσεων.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
Bluetooth
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
76
Ρυθμίσεις
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
77
Ρυθμίσεις
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Πατήστε Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
78
Ρυθμίσεις
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
Το εικονίδιο
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου πατήστε ΠΕΡΙΣ. →
Διαμόρφωση Mobile hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό
πρόσβασης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Συνεχής συγχρονισμός: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε
Αλλαγή κύκλου.
79
→
Ρυθμίσεις
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Ορισμός
ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής ορίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το όριο.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προειδοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε
επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και μη αυτόματη εγγραφή
ενός δικτύου.
NFC και πληρωμή
Εισαγωγή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
80
Ρυθμίσεις
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε NFC
και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε, και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
81
Ρυθμίσεις
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Android Beam και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
82
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Επιλογές
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• MirrorLink: χρήση της λειτουργίας MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της
συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα
MirrorLink για περισσότερες πληροφορίες.
• Ενίσχυση λήψεων: ρύθμιση της συσκευής για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα
μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενίσχυση λήψεων
για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση → Λήψη
πρόσθετου.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
83
Ρυθμίσεις
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
Για χειροκίνητη προσθήκη εκτυπωτών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις εκτύπωσης.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε Κοινή χρ. → Εκτύπ →
οι εκτυπωτές και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.
→ Όλοι
MirrorLink
Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο
μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → MirrorLink.
Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.
Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink
Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της
μονάδας κεφαλής.
Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.
84
Ρυθμίσεις
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενίσχυση λήψεων.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
• Διαχειριστής εφαρμογών: προβολή και διαχείριση των εφαρμογών στη συσκευή σας.
• Προεπ/νες εφαρμογές: επιλογή μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για χρήση εφαρμογών.
• Ρυθμίσεις εφαρμογής: προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.
85
Ρυθμίσεις
Ήχοι και δονήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δονήσεις.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων κλήσης.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: επιλογή προεπιλεγμένου ήχου ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
Εμφάνιση
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
• Φόντο εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
86
Ρυθμίσεις
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται.
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε λανθασμένη επιλογή.
Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη περιεχομένου που συνεχίζει σε πολλαπλές
οθόνες καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
87
Ρυθμίσεις
Θέματα
Εφαρμόστε διάφορα θέματα στη συσκευή ώστε να αλλάξουν τα οπτικά στοιχεία της αρχικής οθόνης, της
κλειδωμένης οθόνης και των εικονιδίων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Θέματα.
Για λήψη περισσότερων θεμάτων, πατήστε ΠΕΡΙΣΣ. ΘΕΜΑΤΑ.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Πληροφορίες και συντομεύσεις εφαρμογών: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο
ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου (findmymobile.samsung.com) για
ανίχνευση και έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: κρυπτογράφηση των δεδομένων της συσκευής σας ώστε να
αποτρέπεται η πρόσβαση σε αυτά από άλλα άτομα αν η συσκευή χαθεί ή κλαπεί. Για χρήση της
κρυπτογραφημένης συσκευής σας, πρέπει να αποκρυπτογραφείτε τα δεδομένα της συσκευής κάθε
φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή. Μπορείτε να ρυθμίσετε εάν τα δεδομένα της συσκευής σας
θα αποκρυπτογραφούνται αυτόματα ή αν απαιτείται κωδικός ξεκλειδώματος. Δεν είναι δυνατόν
να φτιάξετε εφεδρικά αντίγραφα ή να επαναφέρετε δεδομένα όταν είναι κρυπτογραφημένα. Αν
εισάγετε λανθασμένα τον κωδικό ξεκλειδώματος πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε το όριο
προσπαθειών, η συσκευή σας εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
88
Ρυθμίσεις
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Απόρρητο και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειάς σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Δικαιώματα εφαρμογής: προβολή της λίστας λειτουργιών και εφαρμογών που έχουν άδεια να τις
χρησιμοποιείτε. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις άδειας.
• Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών
πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων SOS για περισσότερες
πληροφορίες.
Αποστολή μηνυμάτων SOS
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια → Αποστολή μηνυμάτων SOS και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για προσθήκη πρωταρχικών επαφών αν δεν το έχετε ήδη
κάνει.
89
Ρυθμίσεις
Για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας με ηχητικές εγγραφές ή φωτογραφίες, πατήστε το διακόπτη
Επισύναψη ηχογράφησης ή Επισύναψη εικόνων για ενεργοποίηση.
Η επιλογή Επισύναψη εικόνων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη πρωταρχικών επαφών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια → Αποστολή μηνυμάτων SOS → Αποστολή
μηνυμάτων προς → ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή
πατήστε Επιλογή από τις επαφές για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.
Εύκολη λειτουργία
Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη
διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη.
Ορισμένες λειτουργίες εφαρμογών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην εύκολη λειτουργία.
Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εύκολη λειτουργία → Εύκολη λειτουργία.
2 Επιλέξτε εφαρμογές στο Εύκολες εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης.
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Επιστροφή σε τυπική λειτουργία
Σαρώστε προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη και πατήστε Ρυθμίσεις → Εύκολη λειτουργία → Τυπική
λειτουργία → ΤΕΛΟΣ.
90
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συντομεύσεων
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς αριστερά, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς δεξιά και πατήστε
.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε ΕΠΕΞ. και επιλέξτε μια εφαρμογή ή
επαφή με
.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της προσβασιμότητας για χρήστες με
προβλήματα όρασης.
• Ακοή: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της προσβασιμότητας για χρήστες με προβλήματα
ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: προσαρμογή των ρυθμίσεων για βελτίωση της
προσβασιμότητας για χρήστες με μειωμένη δεξιότητα χεριών.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: αλλαγή των ρυθμίσεων συνδυασμού κατευθύνσεων για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα επιλεγμένων μενού προσβασιμότητας όταν
πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: ρύθμιση της συσκευής για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: εξαγωγή ή εισαγωγή των ρυθμίσεων προσβασιμότητας για να τις
μοιραστείτε με άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: προβολή των υπηρεσιών προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
91
Ρυθμίσεις
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Καταχώρηση λογαριασμών Samsung
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές Samsung. Μπορείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να αποκαταστήσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή
στο λογαριασμό Samsung. Καταχωρήστε το λογαριασμό Samsung στη συσκευή για άνετη χρήση των
υπηρεσιών Samsung.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν το
λογαριασμό Samsung χωρίς τη διαδικασία σύνδεσης.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού, επιλέξτε το
λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Αφαίρ. λογαριασμού.
92
Ρυθμίσεις
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων
ασφαλείας Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
• Αυτόματη επανεκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη βελτιστοποίηση και επανεκκίνησή
της σε προκαθορισμένους χρόνους για βέλτιστη απόδοση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων της συσκευής στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές χωρίς διαγραφή δεδομένων.
• Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: επιστροφή των ρυθμίσεων σύνδεσης δικτύου στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους πληκτρολογίων και φωνητικής
εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
• Γλώσσα: επιλογή της γλώσσας οθόνης για όλα τα μενού και τις εφαρμογές.
• Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο: επιλογή προεπιλεγμένου τύπου πληκτρολογίου για εισαγωγή
κειμένου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung.
• Φωνητική πληκτρολόγηση Google: αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Κείμενο σε ομιλία: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ταχύτητα δείκτη: προσαρμογή της ταχύτητας δείκτη για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που είναι
συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.
93
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Προβάλλετε πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας και αλλάξτε τις επιλογές εξοικονόμησης ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μπαταρία.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: προβολή της ποσότητας της ισχύος της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη
συσκευή σας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
και αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία Ultra εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Εξοικονόμηση ισχύος εφαρ.: εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας μέσω διαχείρισης των εφαρμογών.
Μπορείτε επίσης να προβάλλετε μια λίστα εφαρμογών που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα
της ισχύος της μπαταρίας.
• Ποσοστό στη γραμ. κατάστ.: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
94
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη. Όταν η λειτουργία αυτή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να ρυθμίσετε μη
αυτόματα την ημερομηνία, ώρα και ζώνη ώρας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
95
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
96
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
97
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά
ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
98
Παράρτημα
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την
προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
99
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν
υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
100
Παράρτημα
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της
συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
101
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για να αφαιρέσετε την μπαταρία, πρέπει να επισκεφθείτε εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις με τις
παρεχόμενες οδηγίες.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
1 Αφαιρέστε την υποδοχή της κάρτας SIM από τη συσκευή.
2 Για να μαλακώσετε την κόλλα που κρατά το πίσω κάλυμμα στην κύρια συσκευή, η συσκευή
πρέπει να θερμανθεί έως ένα ελεγχόμενο επίπεδο χρησιμοποιώντας έναν αποκλειστικό θάλαμο
ελεγχόμενης θερμοκρασίας.
Προσαρτήστε ένα εργαλείο αφαίρεσης επιφάνειας αναρρόφησης στο κάτω άκρο της πίσω θήκης
και ενώ κρατάτε σταθερά τη συσκευή, βγάλτε το πίσω κάλυμμα τραβώντας προς τα πίσω από το
κάτω μέρος προς τα πάνω.
3 Χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες στα σημεία τοποθέτησης και αφαιρέστε το σκελετό.
4 Αποσυνδέστε την επαφή σύνδεσης της μπαταρίας και απομακρύνετε απαλά την μπαταρία από το
κυρίως σώμα της μονάδας.
102
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising