Samsung | SM-A320FL | Samsung Galaxy A3 (2017) Εγχειρίδιο χρήσης

SM-A320FL
SM-A520F
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 01/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές
4
6
68
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
9
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
10 Περιεχόμενα συσκευασίας
11 Διάταξη συσκευής
15Μπαταρία
20 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
26 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
30 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
31 Έλεγχος της οθόνης αφής
34 Αρχική οθόνη
40 Κλείδωμα οθόνης
42 Always On Display
44 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
46 Εισαγωγή κειμένου
49 Καταγραφή οθόνης
49 Άνοιγμα εφαρμογών
50 Ασφαλής φάκελος
53 Πολλαπλά Παράθυρα
57 Λογαριασμός Samsung
59 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
61 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
63 Γρήγορη σύνδεση
66 Κοινή χρήση λειτουργιών
67 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
70Τηλέφωνο
73Επαφές
76Μηνύματα
78Internet
80Email
81Κάμερα
92Συλλογή
97 Samsung Members
99 Game Launcher
101 Samsung Notes
103Ημερολόγιο
104 S Health
107 S Voice
108 Εγγραφή Φωνής
110 Τα Αρχεία Μου
110Ρολόι
112Αριθμ/χανή
112Ραδιόφωνο
113 Εφαρμογές Google
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
115Εισαγωγή
115Συνδέσεις
128 Ήχοι και δόνηση
129Ειδοποιήσεις
129Εμφάνιση
131 Φόντα και θέματα
132 Σύνθετες λειτουργίες
134 Συντήρηση συσκευής
136Εφαρμογές
136 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
141 Cloud και λογαριασμοί
143Google
143Προσβ/τητα
144 Γενική διαχείριση
144 Ενημέρωση λογισμικού
145 Εγχειρίδιο χρήσης
145 Πληροφορίες συσκευής
Παράρτημα
146 Αντιμετώπιση προβλημάτων
152 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο βασίζονται στο μοντέλο SM-A520F.
4
Βασικές λειτουργίες
• Πρέπει να προσέχετε προκειμένου να μην ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος για το
κλείδωμα οθόνης, τους λογαριασμούς και άλλες λειτουργίες ασφαλείας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τον
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που
προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε
Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Πληροφορίες μπαταρίας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
5
Βασικές λειτουργίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης (σε σύνδεση σε μια τηλεόραση)
6
Βασικές λειτουργίες
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
7
Βασικές λειτουργίες
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως
μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του
ασύρματου φορτιστή.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
8
Βασικές λειτουργίες
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή σας υποστηρίζει την αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές
αυτές για να διατηρήσετε τη αντοχή στο νερό και τη σκόνη της συσκευής σας. Εάν δεν το κάνετε,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1,5 μ. ή μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που κινείται με δύναμη.
• Αν η συσκευή εκτεθεί σε καθαρό νερό, στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή
εκτεθεί σε άλλα υγρά όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό ή ποτό με αλκοόλ, ξεπλύνετέ την με
καθαρό νερό και στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
αυτές, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η εμφάνιση της συσκευής.
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό πανί ή
στεγνώστε την καλά πριν την χρησιμοποιήσετε.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται μέσα σε νερό.
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP68 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας
που παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP], Συνθήκες δοκιμών: 15-35 °C, 86–106 kPa,
1,5 μέτρο, επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, είναι και πάλι δυνατόν η συσκευή σας να
υποστεί ζημιά υπό ορισμένες συνθήκες.
9
Βασικές λειτουργίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
10
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
Υποδοχή κάρτας SIM/κάρτας
μνήμης
Ηχείο
Μπροστινή κάμερα
Αισθητήρας εγγύτητας
Ηχείο
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων)
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή σετ ακουστικών
Υποδοχή πολλαπλών χρήσεων
(USB Type C)
11
Βασικές λειτουργίες
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Φλας
Πίσω κάμερα
Πλήκτρα έντασης
Κεραία NFC / Κεραία MST
Κύρια κεραία
12
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
Υποδοχή κάρτας μνήμης
Ηχείο
Μπροστινή κάμερα
Ηχείο
Αισθητήρας εγγύτητας/RGB
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών αποτυπωμάτων)
Πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών χρήσεων
(USB Type C)
Υποδοχή σετ ακουστικών
13
Βασικές λειτουργίες
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Φλας
Πίσω κάμερα
Πλήκτρα έντασης
Κεραία NFC / Κεραία MST
Υποδοχή κάρτας SIM
Κύρια κεραία
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
14
Βασικές λειτουργίες
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για εκκίνησή της προβολής
διαχωρισμένης οθόνης.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Η λειτουργία των κουμπιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
15
Βασικές λειτουργίες
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και συνδέστε το καλώδιο USB στην
υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
16
Βασικές λειτουργίες
Προβολή του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης
Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συντήρηση
συσκευής → Μπαταρία.
Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην
εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
17
Βασικές λειτουργίες
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Γρήγορη φόρτιση
Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία
πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πληροφορίες για τη γρήγορη φόρτιση
• Η γρήγορη φόρτιση χρησιμοποιεί τεχνολογία φόρτισης μπαταριών που φορτίζει την μπαταρία
ταχύτερα αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης. Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία προσαρμοστικής
γρήγορης φόρτισης της Samsung και το Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη φόρτιση στη συσκευή σας, συνδέστε την με έναν φορτιστή
μπαταρίας που υποστηρίζει την προσαρμοστική γρήγορη φόρτιση ή το Quick Charge 2.0.
Αύξηση της ταχύτητας φόρτισης
Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή την οθόνη της όταν φορτίζετε
την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
εικονίδιο στην οθόνη.
Αν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ.
→ Ρυθμίσεις → Συντήρηση συσκευής → Μπαταρία → → Σύνθετες ρυθμίσεις, και κατόπιν πατήστε
το διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν
φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
• Αν η συσκευή θερμανθεί ή αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, η ταχύτητα
φόρτισης ενδέχεται να ελαττωθεί αυτόματα. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση
λειτουργίας ώστε να αποτραπεί πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
18
Βασικές λειτουργίες
Λειτουρ.εξοικον.ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης της
μπαταρίας.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συντήρηση συσκευής → Μπαταρία →
ΜΕΤ.
2 Πατήστε στο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας προτού
εισέλθετε στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
3 Πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Στην μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας
εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και λειτουργίες. Οι
συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συντήρηση συσκευής → Μπαταρία →
ΜΕΓ.
2 Πατήστε στο ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εξοικονόμησης ενέργειας προτού
εισέλθετε στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
3 Πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Αφότου εισέλθετε στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, στην αρχική οθόνη, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή που θα χρησιμοποιήσετε. Για να καταργήσετε εφαρμογές, πατήστε →
Επεξεργασία και επιλέξτε μια εφαρμογή με .
Για να απενεργοποιήσετε τη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε →
Απενεργοποίηση της λειτουργίας μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας.
Ο εκτιμώμενος χρόνος χρήσης μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της
συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
19
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον
πάροχο των υπηρεσιών σας.
20
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
21
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
22
Βασικές λειτουργίες
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το πλαίσιο κάρτας SIM έξω από την υποδοχή της κάρτας SIM.
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές
στραμμένες προς τα κάτω.
4 Πιέστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την
υποδοχή.
5 Εισάγετε το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
23
Βασικές λειτουργίες
Σωστή τοποθέτηση κάρτας
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
24
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το πλαίσιο κάρτας SIM έξω από την υποδοχή της κάρτας SIM.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
4 Εισάγετε το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM.
25
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα στην κάρτα μνήμη της συσκευής σας ενδέχεται να διαφέρει από αυτή σε κάποια άλλα
μοντέλα, και, ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας, κάποιες κάρτες μνήμης ενδέχεται
να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας. Για να δείτε ποια είναι η μέγιστη χωρητικότητα της κάρτας
μνήμης σας, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης σας, μορφοποιήστε την στον υπολογιστή
σας.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
26
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
27
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής τοποθέτησης της κάρτας μνήμης για
να ανοίξει το πλαίσιο.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας
μνήμης.
Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας.
28
Βασικές λειτουργίες
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές
στραμμένες προς τα κάτω.
– – Τύπος 1 (SM-A320FL):
Υποδοχή 1
Υποδοχή 2
– – Τύπος 2 (SM-A520F):
4 Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
5 Εισάγετε το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
29
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συντήρηση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Αποσύνδεση.
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συντήρηση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
30
Βασικές λειτουργίες
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
31
Βασικές λειτουργίες
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
32
Βασικές λειτουργίες
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
33
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Για προβολή άλλων πλαισίων, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μία από τις ενδείξεις οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Η αρχική οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή
τον πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ενδείξεις οθόνης
Ένδειξη οθόνης ειδήσεων. Προβολή
των τελευταίων άρθρων διαφόρων
κατηγοριών.
Εικονίδιο οθόνης εφαρμογών
Αγαπημένες εφαρμογές
34
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας,
διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο
της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη και άλλα.
• Φόντα και θέματα: αλλάξτε την ταπετσαρία, το θέμα ή τα εικονίδια της συσκευής.
• Widget: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση
στην αρχική οθόνη σας.
• Πλέγμα οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων
στοιχείων στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
35
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να μετακινήσετε ευκολότερα ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στο
Μετακίνηση εφαρμογών στο πάνω μέρος της οθόνης. Το στοιχείο μετακινείται στο πλαίσιο στο πάνω
μέρος της οθόνης. Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να μετακινηθείτε σε άλλο πλαίσιο και
σύρετε το στοιχείο σε νέα θέση.
Αφαίρεση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της
οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια
άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
36
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ, σημειώστε τις
εφαρμογές και κατόπιν πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή
σύροντάς την στο φάκελο στην αρχική οθόνη.
Για να μετακινήσετε εφαρμογές από ένα φάκελο στην αρχική οθόνη, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν
σύρετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη.
Για να διαγράψετε εφαρμογές σε έναν φάκελο, πατήστε στο φάκελο και κατόπιν σύρετε την εφαρμογή
που θέλετε να διαγράψετε στο Διαγραφή στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
.
Χρήση γρήγορων επιλογών
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο εφαρμογής για γρήγορη πρόσβαση στις
επιλογές.
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μετακίνηση στοιχείων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργασία. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
37
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών που θέλετε.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργασία.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
4 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε και άλλες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ, σημειώστε τις
εφαρμογές και κατόπιν πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή
σύροντάς την στο φάκελο στην οθόνη εφαρμογών.
. Διαγράφεται μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές
Για να διαγράψετε έναν φάκελο, επιλέξτε ένα φάκελο με
του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
38
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη στοιχείων
Μπορείτε να αναδιατάξετε στοιχεία σε αλφαβητική σειρά στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Ταξινόμηση → Αλφαβητική σειρά.
Αναζήτηση για στοιχεία
Μπορείτε να αναζητήσετε εφαρμογές στην οθόνη εφαρμογών ή από το Galaxy Apps ή το Play Store.
Στην οθόνη εφαρμογών εισαγάγετε χαρακτήρες στο πεδίο αναζήτησης. Η συσκευή αναζητά και
εμφανίζει τα στοιχεία που περιέχουν τους χαρακτήρες που εισάγατε.
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
39
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Η οθόνη κλειδώνει με Κύλιση, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
40
Βασικές λειτουργίες
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο κλειδώματος
οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από
πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν
κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Αποτυπώματα: Καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη της συσκευής απομακρυσμένα από τον ιστότοπο
"Εύρεση του κινητού μου" (findmymobile.samsung.com) χρησιμοποιώντας το λογαριασμό
σας Samsung. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, η συσκευή πρέπει να είναι
συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας, και πρέπει πρώτα να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Samsung.
• Σε περίπτωση που ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, δεν θα μπορέσετε να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τον επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι
υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους
κωδικούς ξεκλειδώματος.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων
αν εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε
στο όριο προσπαθειών. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και
ασφάλεια → Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ.
εργ. ρυθμ. για ενεργοποίηση.
41
Βασικές λειτουργίες
Always On Display
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να εμφανίζει πληροφορίες, όπως ρολόι, ημερολόγιο ή εικόνα, στην
οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εμφάνιση → Always On Display και πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Διατάξεις → Περιεχόμενο για εμφάνιση και επιλέξτε στοιχείο για εμφάνιση.
• Ρολόι: επιλογή στυλ ρολογιού και εικόνας φόντου.
• Ημερολόγιο: επιλογή στυλ ημερολογίου.
• Εικόνα: επιλογή εικόνας για εμφάνιση στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.
Όταν επιλέξετε Ρολόι ή Ημερολόγιο, μπορείτε να ρυθμίσετε να προβάλλονται επίσης τα εικονίδια
ειδοποίησης. Πατήστε το διακόπτη Εμφάνιση ειδοποιήσεων για ενεργοποίηση.
Όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, η συσκευή εμφανίζει τις επιλεγμένες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή θα απενεργοποιείται όταν η ισχύς της μπαταρίας πέσει χαμηλότερα από το 5 %.
Ρύθμιση του προγράμματος για τη λειτουργία Πάντα στην οθόνη
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εμφάνιση → Always On Display και πατήστε το
διακόπτη Εμφάνιση πάντα για απενεργοποίηση. Στη συνέχεια πατήστε Ορισμός προγράμματος και
ρυθμίστε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.
42
Βασικές λειτουργίες
Άνοιγμα ειδοποιήσεων όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Όταν λαμβάνετε μήνυμα, αναπάντητη κλήση ή ειδοποιήσεις εφαρμογών, στην οθόνη εμφανίζονται
εικονίδια ειδοποίησης ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε δύο φορές σε ένα εικονίδιο
ειδοποίησης με το δάχτυλό σας για να προβάλλετε την ειδοποίηση του.
Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να δείτε τις ειδοποιήσεις.
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, χωρίς να
ενεργοποιείτε την οθόνη.
Πατήστε με το δάχτυλό σας δύο φορές τον τίτλο του μουσικού κομματιού που ακούτε. Θα εμφανιστεί το
χειριστήριο μουσικής. Πατήστε δύο φορές τα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
43
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από
εφαρμογές.
44
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο.
Για επαναδιάταξη πλήκτρων πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο γρήγορης ρύθμισης έως ότου
προβάλλονται όλα τα πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης. Κατόπιν πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
45
Βασικές λειτουργίες
Αναζήτηση
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αναζήτηση για περιεχόμενο με μια λέξη-κλειδί ή για κοντινές συσκευές.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για περιεχόμενο ή κοντινές συσκευές
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε
Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές.
Εισάγετε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε Φίλτρο κάτω από το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν
επιλέξτε λεπτομέρειες φίλτρων.
Για αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών, πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ. Ανατρέξτε στην ενότητα Γρήγορη σύνδεση
για περισσότερες πληροφορίες.
Ρύθμιση κατηγοριών αναζήτησης
Μπορείτε να ορίσετε τις κατηγορίες αναζήτησης για αναζήτηση περιεχομένου σε συγκεκριμένα πεδία
αναζήτησης.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επιλογή τοποθ. αναζήτησης και επιλέξτε κατηγορίες.
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
46
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Γλώσσες και τύποι → Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες
για χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των
γλωσσών εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , πατήστε → Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : Εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
• : Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : Εισαγωγή emoticon.
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
47
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
ή το
για να επιλέξετε το
2 Πατήστε Λεξικό ή Περισσότερα → Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
για να προσθέσετε τη λέξη
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
48
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα οθόνης περνώντας το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά
κατά πλάτος της οθόνης. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Κίνηση παλάμης για λήψη και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Έξυπνη αποτύπωση
Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με δυνατότητα κύλισης. Μπορείτε
επίσης να περικόψετε και να κάνετε κοινή χρήσης της καταγεγραμμένης οθόνης αμέσως.
Αν η λειτουργία αυτή δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Σύνθετες λειτουργίες → Έξυπνη αποτύπωση, πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση και κατόπιν
καταγράψτε ένα στιγμιότυπο οθόνης. Στην οθόνη την οποία καταγράφετε, χρησιμοποιήστε μία από τις
ακόλουθες επιλογές:
• Αποτύπωση κύλισης: καταγραφή περισσότερου περιεχομένου που συνεχίζει μεταξύ πολλαπλών
οθονών, όπως μια ιστοσελίδα. Η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και καταγράφεται
περισσότερο περιεχόμενο.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
• Περικοπή: περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης.
• Κοινόχρηστο: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης.
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
και σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
49
Βασικές λειτουργίες
Ασφαλής φάκελος
Εισαγωγή
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει τα περιεχόμενα προσωπικών δεδομένων και τις εφαρμογές όπως
φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του
ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
50
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία ασφαλούς φακέλου
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
3 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Θα προστεθεί μια συντόμευση του Ασφαλούς φακέλου στην αρχική οθόνη και στην οθόνη
εφαρμογών.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον επαναφέρετε
χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς που
εμφανίζεται όταν καταχωρηθεί εσφαλμένος κωδικός ξεκλειδώματος και καταχωρήστε τον
κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα ασφαλούς φακέλου.
3 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε
.
Μετακίνηση περιεχομένου
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση σε Ασφαλής φάκελος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στην αντίστοιχη εφαρμογή στον Ασφαλή φάκελο.
Μπορείτε να μετακινήσετε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή
στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση
εκτός Ασφαλής φάκελος.
51
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY STORE.
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την στην επιλογή Ανενεργό ή Κατάργηση
εγκατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
3 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την αρχική οθόνη και την οθόνη
εφαρμογών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις και πατήστε τον διακόπτη Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για
ενεργοποίηση.
Για να εμφανιστεί ξανά η συντόμευση για τον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε μια οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος και πατήστε το διακόπτη Εμφάνιση
Ασφαλούς φακέλου για ενεργοποίηση.
52
Βασικές λειτουργίες
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος
→ Κατάργ. εγκατάστασης.
2 Πατήστε ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ή ΑΝΤ. ΑΣΦ. & ΚΑΤ. ΕΓΚ.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ: άμεση απεγκατάσταση του Ασφαλούς φακέλου. Όλες οι εφαρμογές
στον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των λογαριασμών, θα
διαγραφούν.
• ΑΝΤ. ΑΣΦ. & ΚΑΤ. ΕΓΚ.: δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας του περιεχομένου και
απεγκατάσταση του Ασφαλούς φακέλου. Για να έχετε πρόσβαση σε δεδομένα αντιγράφου
ασφαλείας από τον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Τα
Αρχεία Μου → Η συσκευή μου → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
53
Βασικές λειτουργίες
Αναδυόμενη προβολή
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Σαρώστε αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση.
54
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης πατώντας παρατεταμένα
το
.
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο μιας
εφαρμογής και πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ παραθύρων εφαρμογών.
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
55
Βασικές λειτουργίες
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• : Ελαχιστοποίηση του παραθύρου.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : Κλείσιμο της εφαρμογής.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Αναδυόμενη προβολή
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην αρχική οθόνη, εκκινήστε μια εφαρμογή για χρήση στην αναδυόμενη προβολή.
56
Βασικές λειτουργίες
2 Σύρετε προς τα κάτω διαγωνίως από οποιαδήποτε γωνία της πάνω άκρης.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Σύρσιμο και εναπόθεση
περιεχομένου.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για μετακίνηση ενός αναδυόμενου παραθύρου, πατήστε παρατεταμένα στον κύκλο σε ένα παράθυρο και
σύρετέ το σε νέα θέση.
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις
και τον ιστότοπο Samsung. Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές που παρέχονται από τη Samsung χωρίς να συνδέεστε με το λογαριασμό σας.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τους λογαριασμούς Samsung, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και
λογαριασμοί → Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
57
Βασικές λειτουργίες
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account και πατήστε το λογαριασμό προς αφαίρεση.
3 Πατήστε → Αφαίρ. λογαριασμού → ΑΦΑΙΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ → OK.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε ΑΦΑΙΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
58
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές, εικόνες και άλλα δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στην
τρέχουσα συσκευή σας μέσω Smart Switch ή Samsung Cloud.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Μεταφορά δεδομένων μέσω του Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Μπορείτε να
κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στη συσκευή σας.
1 Στην προηγούμενη συσκευή, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Play Store.
Κατόπιν, εκκινήστε το Smart Switch.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Κατά τη χρήση της λειτουργίας για πρώτη φορά πατήστε ΕΝΑΡΞΗ στη συσκευή σας.
5 Αφού επιλέξετε τον τρόπο αποστολής των δεδομένων σας και συνδέσετε την παλιά συσκευή στη
συσκευή σας, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να μεταφέρετε τα δεδομένα από την παλιά
συσκευή.
59
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και
εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων μέσω Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
1 Στην προηγούμενη συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας τον δεδομένων στο λογαριασμό
σας Samsung.
2 Στη συσκευή σας, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud
→ Αποκατάσταση.
60
Βασικές λειτουργίες
3 Πατήστε και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
4 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων μέσω USB
→ Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων.
Εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το Πρωτόκολλο μεταφοράς πολυμέσων (MTP), πατήστε
Γίνεται μεταφορά εικόνων.
3 Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ για να επιτραπεί στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της
συσκευής σας.
Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή σας, η συσκευή εμφανίζεται στο Ο υπολογιστής μου.
4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Ενημέρωση λογισμικού → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
61
Βασικές λειτουργίες
Όταν πατήσετε το διακόπτη Αυτόματη λήψη ενημερώσεων για ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις
λαμβάνονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για
εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στις ενότητες Λογαριασμός Samsung και
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Αντίγραφο ασφαλείας →
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους
διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των οποίων θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα
ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Τα τρέχοντα
δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.
62
Βασικές λειτουργίες
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Αντίγραφο ασφαλείας και
πατήστε τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό
Google για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό
ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας. Για να προσθέσετε τον εφεδρικό λογαριασμό, πατήστε
Προσθήκη λογαριασμού.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφεδρικά
αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενική διαχείριση → Μηδενισμός → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η συσκευή
επανεκκινείται αυτόματα.
Γρήγορη σύνδεση
Εισαγωγή
Κάντε γρήγορη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές, όπως σετ ακουστικών Bluetooth ή
τηλεοράσεις, με χρήση της λειτουργίας γρήγορης σύνδεσης.
• Αν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct ή Bluetooth πριν κάνετε εκκίνηση του Γρήγορη
σύνδεση στη συσκευή σας.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
63
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές.
2 Πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
Οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth θα ενεργοποιηθούν και η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα
κοντινές συσκευές.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές.
2 Πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
4 Πατήστε Μεταφορά αρχείων και επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να στείλετε περιεχόμενη στη συνδεδεμένη συσκευή.
Τα επόμενα βήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη κατηγορία πολυμέσων.
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδέστε τη συσκευή σας και μια τηλεόραση για προβολή του περιεχομένου της συσκευής στη
μεγαλύτερη οθόνη. Ίσως να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και άλλες λειτουργίες ανάλογα με τη
συνδεδεμένη τηλεόραση.
1 Ενεργοποιήστε την τηλεόραση και τοποθετήστε τη συσκευή σας κοντά στην τηλεόραση.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε Αναζήτηση στο τηλέφωνο και σάρωση για κοντινές συσκευές.
64
Βασικές λειτουργίες
3 Επιλέξτε την τηλεόραση.
Εμφανίζεται η λίστα λειτουργιών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε με την τηλεόραση.
4 Επιλέξτε μια λειτουργία και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για χρήση της λειτουργίας.
Οι διαθέσιμες λειτουργίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με την τηλεόραση.
• Προβ. συσκ. σε ΤV (Smart View): προβολή του περιεχομένου της συσκευής σας στην οθόνη
της τηλεόρασης. Μπορεί να χρειαστεί να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης
στην τηλεόραση ανάλογα με την τηλεόραση με την οποία θέλετε να συνδεθείτε. Αν η τηλεόραση
δεν υποστηρίζει τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης, χρησιμοποιήστε συμβατά αξεσουάρ για
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Τα συμβατά αξεσουάρ περιλαμβάνουν το HomeSync και μια
συσκευή AllShare Cast.
• Χρήση ως τηλεxειριστηρίου: χρήση της συσκευής σας ως τηλεχειριστήριο για την τηλεόραση.
• Προβολή ΤV στη συσκευή: παρακολούθηση τηλεόρασης στην οθόνη της συσκευής σας.
Μπορείτε να συνεχίσετε να παρακολουθείτε τηλεόραση εντός της επιτρεπόμενης εμβέλειας
σύνδεσης.
• Καταχώριση τηλεόρασης / Κατάργηση εγγραφής τηλεόρασης: καταχώρηση της τηλεόρασης
στη συσκευή σας για χρήση πρόσθετων λειτουργιών, όπως ο Χρήση ως τηλεxειριστηρίου.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση.
• Αν η τηλεόραση δεν υποστηρίζει την Προστασία ψηφιακού περιεχομένου υψηλής ζώνης
συχνοτήτων (HDCP), δεν μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο που προστατεύεται από τη
Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων (DRM) στην τηλεόραση.
Ροή περιεχομένου στην καταχωρημένη τηλεόραση
Αν καταχωρήσετε μια τηλεόραση στη συσκευή σας, μπορείτε ευκολότερα να συνδέεστε με την
τηλεόραση ενώ αναπαράγεται περιεχόμενο.
Όταν η συσκευή σας αναγνωρίσει την καταχωρημένη τηλεόραση ενώ παρακολουθείτε περιεχόμενο,
εμφανίζεται το εικονίδιο
στη συσκευή. Πατήστε στο εικονίδιο για να δρομολογήσετε το περιεχόμενο
από τη συσκευή σας στην τηλεόρασή σας.
65
Βασικές λειτουργίες
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζεται μόνο από την προεπιλεγμένη εφαρμογή συλλογής της
συσκευής.
• Όταν η καταχωρημένη τηλεόραση είναι συνδεδεμένη με πρίζα ρεύματος, μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή ακόμα και αν η οθόνη της τηλεόρασης είναι
απενεργοποιημένη.
Κοινή χρήση λειτουργιών
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως Bluetooth και email.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις παρακάτω επιλογές:
• Κοινή χρήση συνδέσμου: ανεβάστε περιεχόμενο στον διακομιστή αποθήκευσης Samsung
και μοιραστείτε το σύνδεσμο και τον κωδικό πρόσβασης με τις άλλους, ακόμα και αν δεν είναι
αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να
επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
• Μεταφ. αρχείων σε συσκευή: κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi
Direct ή Bluetooth. Οι ρυθμίσεις ορατότητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις συσκευές.
• Προβ. περιεχομένου σε TV (Smart View): προβολή του περιεχόμενου που εμφανίζεται στη
συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες
λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση της εικόνας με άλλα άτομα.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
66
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης αλλάζει την οθόνη σε γκρίζους τόνους για μείωση της κατανάλωσης
της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας
θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της
τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Τηλέφωνο.
Προσθήκη περισσότερων
εφαρμογών για χρήση.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και
υπολειπόμενος χρόνος χρήσης
Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε → Απενεργοποίηση λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
67
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
68
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργασία. Το εικονίδιο
εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑNΕΝΕΡΓΟ
ή OK. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές, επιλέξτε μια εφαρμογή
και κατόπιν πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε
ΑΠΟΔΟΧΗ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για προβολή των ρυθμίσεων αδειών για εφαρμογές, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Ρυθμίσεις → Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας των εφαρμογών ανά κατηγορία άδειας, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο
και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
69
Εφαρμογές
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
3 Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
70
Εφαρμογές
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ορίσετε έναν αριθμό ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν
αριθμό ταχείας κλήσης και επιλέξτε μια επαφή.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Τηλέφωνο → → Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν
πατήστε .
71
.
Εφαρμογές
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΡΟΣΦΑΤΑ για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Εισαγωγή αριθ. τηλεφώνου., εισαγάγετε έναν
αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε το διακόπτη Αποκλ. ανώνυμων κλήσεων για ενεργοποίηση
της λειτουργίας.
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επιπλέον ένταση: Αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: Μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth εάν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: Άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής
σας.
• : Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
72
Εφαρμογές
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Εναλ.: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής
σας.
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Σαρώστε πληροφορίες επικοινωνίας
από μια επαγγελματική κάρτα.
73
Εφαρμογές
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημέρωση
υπάρχοντων για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
3 Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/εξαγωγή επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές.
5 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
74
Εφαρμογές
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
web, όπως ο λογαριασμός Samsung.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Συγχρονισμός Επαφές για ενεργοποίηση.
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν εκτελέστε μία
από τις παρακάτω ενέργειες:
• : Προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : Σύνταξη μηνύματος.
• : Σύνταξη email.
: Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
Κοινή χρήση προφίλ
Μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα κατάστασης, με
άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία
κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → το προφίλ σας → Κοινή χρήση προφίλ και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να
επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες
προφίλ των επαφών σας στις Επαφές.
Για να ρυθμίσετε πρόσθετα στοιχεία για κοινή χρήση, πατήστε Κοινόχρ. πληροφ. προφίλ και επιλέξτε
στοιχεία.
75
Εφαρμογές
Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή χρήση
με και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Κοινή χρήση.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΣΥΝΘΕΣΗ.
76
Εφαρμογές
4 Εισαγωγή μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επεξεργασία παραληπτών.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα
επαφών.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
5 Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
για να απαντήσετε στο μήνυμα καταχωρίστε ένα μήνυμα και πατήστε ΑΠΟΣ.
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων → Αποκλεισμός αριθμών.
3 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧ. ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ για να επιλέξετε επαφές και πατήστε .
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
77
Εφαρμογές
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δονήσεις: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Πατήστε Samsung → Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
78
Εφαρμογές
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού περιήγησης.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να αποθηκεύσετε και να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες,
σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με
χρήση ενός κωδικού πρόσβασης και του δαχτυλικού αποτυπώματός σας.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΕΝΕΡΓ. ΜΥΣΤΙΚΗΣ. Αν
χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται κωδικός
πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
79
Εφαρμογές
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτ. → Αλλαγή κωδικού πρόσβασης.
Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος μαζί με τον
κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη Αποτυπώματα για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΑΠΕΝΕΡ. ΜΥΣΤΙΚ.
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Πατήστε Samsung → Email στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε → Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → Ρυθμίσεις → → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
80
Εφαρμογές
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε → Ρυθμίσεις → το όνομα
λογαριασμού σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για
ενεργοποίηση.
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Πατήστε δυο φορές γρήγορα το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι
λειτουργίες ασφαλείας.
81
Εφαρμογές
Χρήση χειρονομιών σάρωσης
Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να
αλλάζετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσεστε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων.
Προεπισκόπηση μπροστινής κάμερας
Λειτουργίες λήψης
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Εφέ φίλτρων
Εναλλαγή κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.
Προβολή λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών
λήψης.
82
Εφαρμογές
Προβολή εφέ φίλτρων
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε από δεξιά προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ
φίλτρων. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια μοναδική αίσθηση στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο. Για λήψη μιας σειράς
φωτογραφιών, πατήστε παρατεταμένα
.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Τρέχουσα λειτουργία
Κάντε τα πρόσωπα να
εμφανίζονται
φωτεινότερα και
ευκρινέστερα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Αλλαγή της ρύθμισης
του φλας.
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Εφέ φίλτρων
Λειτουργίες λήψης
83
Εφαρμογές
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
Κλείδωμα της εστίασης και της έκθεσης
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Προσαρμογή λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να
επιλέξετε μια λειτουργία.
Για να προβάλλετε την περιγραφή κάθε λειτουργίας, πατήστε → Πληροφ.
Για να αναδιατάξετε λειτουργίες, πατήστε → Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο
λειτουργίας και κατόπιν σύρετε την σε μια νέα τοποθεσία.
Για προσθήκη συντομεύσεων λειτουργίας στην αρχική οθόνη, πατήστε → Προσθ. συντόμ. σε αρχ.
οθόνη.
84
Εφαρμογές
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : Επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
• : Επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Πανόραμα.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
85
Εφαρμογές
Γρήγορη κίνηση
Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετέ τις ως βίντεο γρήγορης
κίνησης. Ο ρυθμός καρέ προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να εγγράφει ομαλότερα, λιγότερο κουνημένα
βίντεο γρήγορης κίνησης ενώ περπατάτε, κινείστε με όχημα και άλλα.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Στη λειτουργία αυτή, δεν λειτουργεί η αυτόματη εστίαση.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Γρήγορη κίνηση.
2 Πατήστε και πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμού καρέ.
Αν ρυθμίσετε το ρυθμό καρέ σε Αυτόματο, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό καρέ
ανάλογα με το ρυθμό αλλαγής της σκηνής.
3 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
5 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε
για
προβολή του βίντεο.
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
φωτογραφιών και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
86
→ Τρόποι λήψης
Εφαρμογές
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Πριν από τη λήψη αυτοπορτραίτου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως
ο τόνος του δέρματος ή το σχήμα του προσώπου.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Selfie.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Απόχρ.δέρ.: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Λεπ. πρόσ.: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μεγ. μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
φωτογραφιών και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
87
→ Τρόποι λήψης
Εφαρμογές
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
88
Εφαρμογές
Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Νύχτα.
Φαγητό
Τραβήξτε φωτογραφίες τροφίμων με πιο ζωντανά χρώματα.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Φαγητό.
2 Πατήστε στην οθόνη και σύρετε το κυκλικό πλαίσιο πάνω από την περιοχή που θέλετε να τονίσετε.
Η περιοχή έξω από το κυκλικό πλαίσιο θα θολώσει.
Για αλλαγή μεγέθους του κυκλικού πλαισίου, σύρετε μια γωνία του πλαισίου.
3 Πατήστε
4 Πατήστε
και σύρετε τη γραμμή προσαρμογής για να προσαρμόσετε το χρωματικό τόνο.
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Λήψη τρόπων λειτουργίας
Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε ΛΗΨΗ.
Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.
89
Εφαρμογές
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : εστίαση σε θέμα εντός του κυκλικού πλαισίου και θόλωμα της εικόνας εκτός του πλαισίου.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
Κάμερα πίσω
• Μέγεθος εικόνας: Επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: Επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
Κάμερα μπροστά
• Μέγεθος εικόνας: Επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: Επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: Αντιστροφή της εικόνας για να δημιουργηθεί ο
αντικατοπτρισμός της αρχικής σκηνής κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Τρόποι λήψης φωτογραφιών: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
90
Εφαρμογές
Κοινές
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής
οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες ή να εγγράφει βίντεο με
φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να πείτε "Χαμογέλα", "Τυρί", "Καταγραφή", ή "Λήψη" για λήψη
μιας φωτογραφίας. Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πείτε "Εγγραφή βίντεο."
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: Προσθέστε το προσαρμόσιμο κουμπί κλείστρου στην οθόνη
προεπισκόπησης.
• Λειτουργία πλήκτρου έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνία: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung
Members για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
91
Εφαρμογές
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
92
Εφαρμογές
Προβολή εικόνων και βίντεο
Προβολή εικόνων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Κίνηση ή Κολάζ, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το
κολάζ σας.
93
Εφαρμογές
Προβολή βίντεο
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Εμφάνιση των βίντεό
σας.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Κλειδώστε την οθόνη
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Δημιουργία κίνησης
GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ανά
φάκελο ή άλμπουμ. Οι κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους
σας στη λίστα άλμπουμ.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΑΛΜΠΟΥΜ και επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
94
Εφαρμογές
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OΚ.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε → Προσθήκη
στοιχείων.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Κοινή χρήση ιστοριών
Μπορείτε να μοιραστείτε ιστορίες με τις επαφές σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Επιλέξτε μια ιστορία για να μοιραστείτε.
3 Πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, σημειώστε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν οι επαφές σας αποδεχθούν το αίτημα κοινής χρήσης, η ιστορία θα μοιραστεί και μπορούν να
προστεθούν και άλλες εικόνες και βίντεο στην ιστορία από τις επαφές σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι
συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα τους αποσταλεί σύνδεσμος προς τα
αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Οι αποδέκτες μέσω συνδέσμου μπορεί να μην είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από συγκεκριμένη
περίοδο.
95
Εφαρμογές
Διαγραφή ιστοριών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → → Ρυθμίσεις και πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός
στο cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα
αποθηκευθούν αυτόματα στο Samsung Cloud.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο, πατήστε Κοινή χρ. στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
96
Εφαρμογές
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Προτάσεις
Feedback
Υποστήριξη
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε feedback ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας στο Σχόλια, πρέπει να
συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung
για περισσότερες πληροφορίες.
Σχόλια
Αναζητήστε στις συχνές ερωτήσεις για λύσεις σε προβλήματα που προκύπτουν στη συσκευή σας ή
υποβάλλετε ερωτήσεις αναφορικά με τη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Samsung Members → Σχόλια.
• ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ: προβάλλετε τις συχνές ερωτήσεις και τις απαντήσεις τους ανά κατηγορία.
• ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ/ΣΦΑΛΜΑΤΑ: υποβάλλετε μια ερώτηση ή αναφορά σφάλματος στο κέντρο σέρβις της
Samsung.
Όταν υποβάλετε μια ερώτηση ή αναφορά σφάλματος, θα αποσταλούν επίσης πληροφορίες
της συσκευής σας, όπως η ονομασία μοντέλου και το αρχείο καταγραφής του λειτουργικού
συστήματος (η αποστολή του οποίου είναι προαιρετική), για ακριβέστερη ανάλυση.
97
Εφαρμογές
Προτάσεις
Στείλτε τις ιδέες σας για νέες εφαρμογές ή λειτουργίες, καθώς επίσης της απόψεις σας σχετικά με το πώς
μπορούμε να βελτιώσουμε τις λειτουργίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Samsung Members → Προτάσεις.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Υποστήριξη
Ελέγξτε και δείτε εάν υπάρχουν προβλήματα με το υλικό της συσκευής σας και αποκτήστε πρόσβαση σε
πληροφορίες εξυπηρέτησης πελατών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Samsung Members → Υποστήριξη.
• ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ: διεξάγετε διάγνωση στη συσκευή σας και βελτιστοποιήστε την απόδοση
συσκευής.
• ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: αποκτήστε πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών.
Για ορισμένες υπηρεσίες πελατών πρέπει πρώτα να κατεβάσετε τις αντίστοιχες εφαρμογές.
Νέα και συμβουλές
Προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές χρήσης Galaxy.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Samsung Members → → Νέα & συμβ.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
98
Εφαρμογές
Game Launcher
Εισαγωγή
Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα Play Store και Galaxy Apps σε
μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για
να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη παιχνιδιών.
Προβολή λίστας των
δημοφιλέστερων παιχνιδιών για τους
χρήστες Galaxy.
Μείωση της χρήσης μπαταρίας για τη
λειτουργία παιχνιδιών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
εικονιδίου εργαλείων παιχνιδιού.
Σίγαση όλων των ειδοποιήσεων κατά
την έναρξη του παιχνιδιού.
Χρήση Game Launcher
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια → Game
Launcher και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Game Launcher θα προστεθεί στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η Game Launcher θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη
και την οθόνη εφαρμογών.
2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Game Launcher.
3 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.
Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα Play Store και Galaxy Apps εμφανίζονται αυτόματα στην
οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε Προσθήκη
εφαρμογών.
99
Εφαρμογές
Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι για γρήγορη πρόσβαση στις επιλογές του και έπειτα πατήστε
Κατάργηση.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης Game Launcher
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας παιχνιδιών, η συσκευή χαμηλώνει την
ανάλυση των παιχνιδιών και το ρυθμό καρέ για μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Game Launcher → Εξοικ. ενέργ. ανενεργή. Πραγματοποιήστε μία
από τις παρακάτω επιλογές:
• Ανενεργό: δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ισχύος.
• Εξοικονόμηση ισχύος: μείωση της κατανάλωσης ισχύος μπαταρίας με ελάττωση της ανάλυσης.
• Μέγιστη εξοικονόμηση ισχύος: εντυπωσιακή μείωση της κατανάλωσης ισχύος μπαταρίας με
ελάττωση της ανάλυσης και του ρυθμού καρέ.
Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.
Χρήση Game Tools
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο Game tools ώστε να εμφανίζεται ως αιωρούμενο εικονίδιο σε οθόνες
παιχνιδιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια και πατήστε το
διακόπτη Game Tools για ενεργοποίηση.
Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε
για εμφάνιση του Game tools.
Για να μετακινήσετε το εικονίδιο, πατήστε
και σύρετέ το σε νέα θέση.
Για να αποκρύψετε το εικονίδιο από την τρέχουσα οθόνη παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα
σύρετε το στην επιλογή Απόκρυψη στο πάνω μέρος της οθόνης.
100
και
Εφαρμογές
Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ξανά στην οθόνη παιχνιδιών, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και
πατήστε την ειδοποίηση Game Tools.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για
εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Κλείδωμα των πλήκτρων πρόσφατων
εφαρμογών και επιστροφής.
Κλείδωμα οθόνης παιχνιδιού κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού.
Εικονίδιο Game tools
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης.
Εγγραφή του παιχνιδιού σας.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Game
tools.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών
→
Πατήστε
για σίγαση των ήχων ειδοποίησης και εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για
εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα
παιχνίδια σας χωρίς να σας ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας ή ζωγραφίζοντας στην
οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.
101
Εφαρμογές
Δημιουργία σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Notes → ΟΛΑ → .
2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε Πένα για να γράψετε ή να ζωγραφίσετε.
Πατήστε Πινέλο για να χρωματίσετε με διάφορα πινέλα.
Πατήστε Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή παίρνοντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
Εισαγωγή μιας εικόνας.
3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Διαγραφή σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Notes.
2 Πατήστε ΟΛΑ ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΕΣ και επιλέξτε μια κατηγορία.
3 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
4 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
102
Εφαρμογές
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε Ημερολόγιο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Προσθέστε μια σημείωση.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
103
Εφαρμογές
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε Ημερολόγιο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πατήστε ΣΗΜΕΡΑ ή ΑΥΡΙΟ για να ορίσετε ημερομηνία
προθεσμίας.
Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε
.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε
μια υπηρεσία λογαριασμού και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για να
συγχρονίσετε συμβάντα και εργασίες με τον λογαριασμό.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Ημερολόγιο → → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα
λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται
στη λίστα.
S Health
Εισαγωγή
Το S Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
Έναρξη S Health
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
1 Πατήστε Samsung → S Health στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
104
Εφαρμογές
Χρήση S Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού S Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης.
Πατήστε Samsung → S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Στόχοι και προγράμματα
Ανιχνευτές
Για προσθήκη ανιχνευτών, στόχων ή προγραμμάτων στην οθόνη S Health, πατήστε → Διαχείριση
στοιχείων και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία στις καρτέλες ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ., ΣΤΟΧΟΙ ή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
• ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των
μετρήσεων σώματος.
• ΣΤΟΧΟΙ: ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
Για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες S Health, πατήστε →
Ρυθμίσεις → Πληροφορίες για το S Health.
105
Εφαρμογές
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το S Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν προορίζεται για
χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη
νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο
S Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία S Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το S Health,
τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων
σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το S Health με
χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων
που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα
διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες S Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του S Health
προσεκτικά πριν τη χρήση του.
106
Εφαρμογές
S Voice
Εισαγωγή
Εκτελέστε διάφορες εργασίες απλώς μιλώντας.
Ρύθμιση εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να εκκινήσετε το S Voice χρησιμοποιώντας τη δική σας εντολή αφύπνισης.
Για να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Samsung →
S Voice. Κατόπιν πατήστε → Voice wake-up → Set wake-up command → Custom → START, και
κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκινά το S Voice χρησιμοποιώντας την εντολή αφύπνισης ενώ
η συσκευή είναι κλειδωμένη, πατήστε και πατήστε το διακόπτη Wake up in secured lock για
ενεργοποίηση.
Χρήση S Voice
1 Πείτε την προκαθορισμένη εντολή αφύπνισης.
Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → S Voice.
Όταν εκκινείται το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις S Voice
Προβολή παραδειγμάτων φωνητικών
εντολών.
2 Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Αν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, η συσκευή εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Για
ή πείτε την
επανάληψη μιας φωνητικής εντολής ή για να προφέρετε μια άλλη εντολή, πατήστε
προκαθορισμένη εντολή αφύπνισης.
107
Εφαρμογές
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Ρύθμιση της γλώσσας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → S Voice →
γλώσσα.
→ Language και κατόπιν επιλέξτε μια
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη
συσκευή.
Εγγραφή Φωνής
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε διαφορετικές λειτουργίες εγγραφής για διάφορες καταστάσεις. Η συσκευή μπορεί να
μετατρέψει τη φωνή σας σε κείμενο.
Πραγματοποίηση φωνητικών εγγραφών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Εγγραφή Φωνής.
108
Εφαρμογές
2 Πατήστε
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
για παύση της εγγραφής.
Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε Σελιδοδείκτης για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Εγγραφή Φωνής.
Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.
• ΤΥΠΙΚΟ: αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
• ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε
κείμενο επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και
μιλάτε δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος. Οι φωνητικές σημειώσεις που εγγράφηκαν με αυτόν
τον τρόπο λειτουργίας εμφανίζονται με το εικονίδιο δίπλα τους.
Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία
μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε
στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.
109
Εφαρμογές
Τα Αρχεία Μου
Ανοίξτε και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή πατήστε → Διαχ. χρήσ. χώρου
αποθήκευσης → ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
110
Εφαρμογές
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
111
Εφαρμογές
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Ραδιόφωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
• Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
• Αυτή η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη Εφαρμογών ανάλογα με την περιοχή ή
τον πάροχο.
112
Εφαρμογές
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής
σας από τη λίστα των σταθμών.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση
διαθέσιμων σταθμών.
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΣΤΑΘΜΟΙ → ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM
ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
113
Εφαρμογές
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Στείλτε μηνύματα, εικόνες και emoticon στους φίλους σας και κάντε βιντεοκλήσεις μαζί τους.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
114
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
115
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
116
Ρυθμίσεις
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την
εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
117
Ρυθμίσεις
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
118
Ρυθμίσεις
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Ορατότητα συσκευής
Επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή χρήση περιεχομένου μαζί σας.
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας θα είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν
πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων
σε συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη Ορατότητα συσκευής για
ενεργοποίηση.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Συνεχής συγχρονισμός: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να χρησιμοποιούν
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε
Αλλαγή κύκλου.
→
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν
η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο
όριό σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων, και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενεργοποίηση.
119
Ρυθμίσεις
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής ορίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το όριο.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προειδοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε
επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη Λειτουργία πτήσης για
ενεργοποίηση.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
NFC και πληρωμή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
120
Ρυθμίσεις
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
121
Ρυθμίσεις
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
122
Ρυθμίσεις
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του κινητού σημείου πρόσβασης ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο
πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
Το εικονίδιο
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
123
Ρυθμίσεις
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη
αυτόματα σε ένα δίκτυο.
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Θέση.
• Μέθοδος εντοπισμού: επιλέξτε ένα δίκτυο που θα χρησιμοποιήσετε για τον εντοπισμό της
συσκευής σας.
• Βελτίωση ακρίβειας: Ρύθμιση συσκευής έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth
για την αύξηση της ακρίβειας των πληροφοριών τοποθεσίας, ακόμα και όταν οι λειτουργίες είναι
απενεργοποιημένες.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
124
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• MirrorLink: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της
συσκευής στην οθόνη κεντρικής μονάδας του οχήματός σας. Ανατρέξτε στην ενότητα MirrorLink για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ενισχυμένη λήψη: Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω
δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενισχυμένη λήψη για
περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• VPN: Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
125
Ρυθμίσεις
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ Λήψη πρόσθετου.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
Για χειροκίνητη προσθήκη εκτυπωτών, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις εκτύπωσης.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
MirrorLink
Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο
μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → MirrorLink.
Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.
126
Ρυθμίσεις
Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink
Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της
μονάδας κεφαλής.
Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.
Ενισχυμένη λήψη
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενισχυμένη
λήψη.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
127
Ρυθμίσεις
Ήχοι και δόνηση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχου κλήσης και ήχου ειδοποίησης.
• Μοτίβο δονήσεων: Επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: επιλογή προεπιλεγμένου ήχου ειδοποίησης. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις ειδοποίησης για ορισμένες εφαρμογές.
• Μην ενοχλείτε: Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων και ειδοποίησης,
εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη
αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την
οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
128
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
• Προεπισκοπ. σε αναδυόμενα: εμφάνιση προεπισκοπήσεων ειδοποιήσεων σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Εμφάν. στην οθόνη κλειδώματος: προβολή ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Εμφ. περιεχ. στην οθ. κλειδ.: προβολή του περιεχομένου ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη
εφαρμογή στην κλειδωμένη οθόνη.
• Περισσότερες ρυθμίσεις: προσαρμογή πρόσθετων ρυθμίσεων ειδοποιήσεων για την επιλεγμένη
εφαρμογή.
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Φίλτρο μπλε φωτός: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Εύκολη λειτουργία: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων
και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Εύκολη
λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
129
Ρυθμίσεις
• Always On Display: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια εικόνα ή πληροφορίες ενώ είναι
απενεργοποιημένη η οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Always On Display για περισσότερες
πληροφορίες.
• Γραμμή κατάστασης: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να προβάλλονται στη γραμμή κατάστασης
μόνο 3 πρόσφατες ειδοποιήσεις και η υπόλοιπη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διατήρηση οθόνης σβηστής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει ενεργοποίηση της οθόνης
όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται ή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
Φίλτρο μπλε φωτός
Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την
οθόνη.
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, όπως βίντεο
Amazon, το φίλτρο μπλε φωτός δεν θα εφαρμόζεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Φίλτρο μπλε φωτός και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ενεργοποίηση τώρα για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το
διακόπτη Ενεργοπ. βάσει προγράμ. για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
• Από τη δύση έως την ανατολή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε
φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τοποθεσία σας.
• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα: Ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου
μπλε φωτός.
130
Ρυθμίσεις
Εύκολη λειτουργία
Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη
διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη.
Ορισμένες λειτουργίες εφαρμογών μπορεί να μην είναι διαθέσιμες στην εύκολη λειτουργία.
Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Εμφάνιση → Εύκολη λειτουργία → Εύκολη λειτουργία.
2 Επιλέξτε εφαρμογές στο Εύκολες εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης.
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Επιστροφή σε τυπική λειτουργία
Σαρώστε προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη και πατήστε Ρυθμίσεις → Εμφάνιση → Εύκολη
λειτουργία → Τυπική λειτουργία → ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση συντομεύσεων
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς αριστερά, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς δεξιά και πατήστε
.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε ΕΠΕΞ. και επιλέξτε μια εφαρμογή ή
επαφή με .
Φόντα και θέματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε
διάφορα θέματα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντα και θέματα.
131
Ρυθμίσεις
Σύνθετες λειτουργίες
Επιλογές
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Παιχνίδια: ενεργοποιήστε το πρόγραμμα εκκίνησης παιχνιδιών και το εικονίδιο εργαλείων
παιχνιδιών, και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα παιχνίδια. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για
περισσότερες πληροφορίες.
• Λειτουργία με ένα χέρι: ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Χειρονομία προβολής αναδυόμενου: ρύθμιση της συσκευής για προβολή της οθόνης εφαρμογών
στην Αναδυόμενη προβολή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναδυόμενη προβολή για περισσότερες
πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη περιεχομένου που συνεχίζει σε πολλαπλές
οθόνες καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
132
Ρυθμίσεις
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: Ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων SOS για περισσότερες
πληροφορίες.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
Αποστολή μηνυμάτων SOS
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Αποστολή μηνυμάτων SOS και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης αν δεν το έχετε
ήδη κάνει.
Για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας με ηχητικές εγγραφές ή φωτογραφίες, πατήστε το διακόπτη
Επισύναψη ηχογράφησης ή Επισύναψη εικόνων για ενεργοποίηση.
Η επιλογή Επισύναψη εικόνων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Αποστολή μηνυμάτων SOS → Αποστολή
μηνυμάτων προς → ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή
πατήστε Επιλογή από τις επαφές για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως επαφή έκτακτης ανάγκης.
133
Ρυθμίσεις
Συντήρηση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε
επίσης να βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Ασφάλεια συσκευής
Μπαταρία
Χώρος αποθήκευσης
RAM
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συντήρηση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
134
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συντήρηση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από συγκεκριμένες εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Όταν χρησιμοποιούνται οι εφαρμογές, επιλέξτε τις από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ.
Επίσης, πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Τοπ. μη χρησ.εφαρ.σε αδρ.
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία όταν οι εφαρμογές δεν χρησιμοποιούνται.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να φορτίζει η μπαταρία πιο γρήγορα. Πατήστε → Σύνθετες
ρυθμίσεις και πατήστε τον διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συντήρηση συσκευής → Αποθήκευση.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
Δεδομένα χρήστη. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
135
Ρυθμίσεις
RAM
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συντήρηση συσκευής → RAM.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε
εφαρμογές από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συντήρηση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Πληροφορίες και συντομεύσεις εφαρμογών: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: Ορίστε εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι ειδοποιήσεις στην
κλειδωμένη οθόνη και επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να εμφανίζονται.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
136
Ρυθμίσεις
• Αποτυπώματα: Καταχωρήστε το δακτυλικό αποτύπωμά σας στη συσκευή για να ασφαλίσετε
τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση
δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Κλείδωμα οθόνης
• Σύνδεση στον ιστό
• Επαλήθευση λογαριασμού Samsung
• Ασφαλής φάκελος
137
Ρυθμίσεις
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
• Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, τα
δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης
όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε
το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν
καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα
δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
• Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για
βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο
αρχικής οθόνης με το δάχτυλό σας.
138
Ρυθμίσεις
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
4 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι στο πλήκτρο
αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή κινώντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω μέχρι να
καταχωρηθεί το δαχτυλικό αποτύπωμα.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε
ΕΝΕΡΓΟ για να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε → Κατάργηση.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
139
Ρυθμίσεις
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Samsung account για ενεργοποίηση.
4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να συνδεθείτε με ιστοσελίδες που
υποστηρίζουν την αποθήκευση κωδικών πρόσβασης.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της
εφαρμογής Internet.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Σύνδεση web για ενεργοποίηση.
4 Ανοίξτε μια ιστοσελίδα με την οποία θέλετε να συνδεθείτε με δαχτυλικό αποτύπωμα.
5 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης της ιστοσελίδας.
6 Σημειώστε το Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα δακτυλικά σας αποτυπώματα και πατήστε
ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΣΗ.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για επαλήθευση του λογαριασμού σας
και τον κωδικό πρόσβασης για σύνδεση με την ιστοσελίδα.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αποτυπώματα.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ. για ενεργοποίηση.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε
του δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
140
Ρυθμίσεις
Cloud και λογαριασμοί
Εισαγωγή
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud ή επαναρρυθμίστε τη συσκευή. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε
και να διαχειριστείτε λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, και να
μεταφέρετε δεδομένα προς ή από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
Samsung Cloud
Μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Samsung
Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud και συγχρονίστε, δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud.
Χρήση Cloud
Προβάλλετε πόσο χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιείτε επί του παρόντος στο Samsung Cloud και
την έκταση χρήσης ανά τύπο δεδομένου. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το αντίγραφο ασφαλείας
δεδομένων από παλιές συσκευές αφού επαναφέρετε τα δεδομένα.
Ρυθμίσεις συγχρονισμού
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού των δεδομένων σας, όπως επαφές, συμβάντα ημερολογίου,
εικόνες και βίντεο.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων εφαρμογών και των ρυθμίσεων συσκευής στο
Samsung Cloud και επαναφέρετέ τα όποτε χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφεδρικά αντίγραφα και
επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
141
Ρυθμίσεις
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί → Προσθήκη
λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε μια ονομασία
λογαριασμού, επιλέξτε το λογαριασμό που θα απομακρύνετε και κατόπιν πατήστε → Αφαίρ.
λογαριασμού.
Αντίγραφο ασφαλείας
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγραφο ασφαλείας.
Samsung account
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
Λογαριασμός Google
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
142
Ρυθμίσεις
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Προσβ/τητα για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Ρυθμίστε τη συσκευή να απαντά ή να τερματίζει τις κλήσεις
πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή λειτουργίας και χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
143
Ρυθμίσεις
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: Επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
• Ημερομηνία & ώρα: Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο
τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Επικοινωνία: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung
Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών
πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Μηδενισμός: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ελέγχει αυτόματα και να
πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων όταν συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμ. ενημερ. λογισμικού: ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά ενημερώσεις από
λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
144
Ρυθμίσεις
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
145
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
146
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενική διαχείριση → Μηδενισμός → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο
λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.
147
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
148
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
149
Παράρτημα
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
150
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας τη συντήρηση της συσκευής
ή διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να
απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.
151
Παράρτημα
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για
να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
152
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising