Samsung | SM-G950F | Samsung Galaxy S8 Εγχειρίδιο χρήσης (Nougat)

SM-G950F
SM-G955F
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 10/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
86Internet
88Email
89Κάμερα
107Συλλογή
113 Always On Display
115 Οθόνη Edge
122 Πολλαπλά Παράθυρα
125 Samsung Gear
126 Samsung Members
127 Samsung Notes
128Ημερολόγιο
129 Samsung Health
135 Εγγραφή Φωνής
137 Τα Αρχεία Μου
137Ρολόι
139Αριθμ/χανή
139 Game Launcher
142 Samsung Connect
146 Κοινή χρήση περιεχομένου
147 Samsung DeX
153 Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη
154 Εφαρμογές Google
4
6
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
10 Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
15Μπαταρία
21 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
24 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
27 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
28 Αρχική εγκατάσταση
31 Λογαριασμός Samsung
32 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
37 Κατανόηση της οθόνης
49 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
51 Εισαγωγή κειμένου
Εφαρμογές και ιδιότητες
54
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
56Bixby
75Τηλέφωνο
80Επαφές
83Μηνύματα
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
Παράρτημα
156Εισαγωγή
156Συνδέσεις
206Προσβ/τητα
223 Αντιμετώπιση προβλημάτων
229 Αφαίρεση της μπαταρίας
157Wi-Fi
160Bluetooth
162 NFC και πληρωμή
165 Mobile hotspot και tethering
166 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
169 Ήχοι και δόνηση
170Ειδοποιήσεις
171Εμφάνιση
172 Φίλτρο μπλε φωτός
173 Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή
ρύθμιση του χρώματος οθόνης
175 Ανάλυση οθόνης
176 Φόντα και θέματα
176 Σύνθετες λειτουργίες
178 Διαχείριση συσκευής
181Εφαρμογές
181 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
183 Αναγνώριση προσώπων
185 Αναγνώριση δακτυλικού
αποτυπώματος
189 Αναγνώριση ίριδας
194 Samsung Pass
197 Ασφαλής φάκελος
201 Cloud και λογαριασμοί
202 Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
203Google
203Προσβ/τητα
203 Γενική διαχείριση
204 Ενημέρωση λογισμικού
205 Εγχειρίδιο χρήσης
205 Πληροφορίες για το τηλέφωνο
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
4
Βασικές λειτουργίες
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να προβληθεί το FCC ID, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο → Πληροφορίες μπαταρίας.
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή σας υποστηρίζει την αντοχή στο νερό και τη σκόνη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις συμβουλές
αυτές για να διατηρήσετε τη αντοχή στο νερό και τη σκόνη της συσκευής σας. Εάν δεν το κάνετε,
ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στη συσκευή σας.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε γλυκό νερό βαθύτερο από 1,5 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά. Αν βυθίσετε τη συσκευή σε οποιοδήποτε υγρό εκτός από γλυκό νερό,
όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό, ή αλκοολούχο ποτό, το υγρό εισχωρεί στη συσκευή ταχύτερα.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό που κινείται με δύναμη.
• Αν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν η συσκευή
εκτεθεί σε άλλα υγρά, όπως αλμυρό νερό, ιονισμένο νερό ή αλκοολούχο ποτό, ξεπλύνετέ την με
γλυκό νερό και στεγνώστε την καλά με καθαρό, μαλακό πανί. Αν δεν ακολουθήσετε τις οδηγίες
αυτές, ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοση και η εμφάνιση της συσκευής.
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Αφότου σκουπίστε τη συσκευή με στεγνό πανί,
στεγνώστε την καλά πριν την χρησιμοποιήσετε.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται μέσα σε νερό.
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP68 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP], Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, γλυκό
νερό, 1,5 μέτρο, επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, είναι και πάλι δυνατόν η συσκευή σας
να υποστεί ζημιά υπό ορισμένες συνθήκες.
5
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο εγκεκριμένο
καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα, όπως
μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής και του
ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
6
Βασικές λειτουργίες
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
7
Βασικές λειτουργίες
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο παρασκήνιο
όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
8
Βασικές λειτουργίες
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
9
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Καλώδιο USB
• Ακουστικό
• Εξάρτημα εξαγωγής
• Μετασχηματιστής ρεύματος USB
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Επαφή σύνδεσης USB (τύπος USB C)
Χρησιμοποιήστε τον προσαρμογέα USB για να
μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών.
• Προσαρμογέας Micro USB
Συνδέστε την επαφή σύνδεσης Micro USB για να
φορτίσετε τη μπαταρία με ένα καλώδιο Micro USB.
Μην συνδέσετε ένα καλώδιο Micro USB στην
υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας.
Κάτι τέτοιο μπορεί να επιφέρει ζημιά στη συσκευή.
Προσαρμογέας Micro USB
Καλώδιο Micro USB
10
Βασικές λειτουργίες
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
11
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Ηχείο
LED αναγνώρισης ίριδας
Μπροστινή κάμερα
Κάμερα αναγνώρισης
ίριδας
Ένδειξη LED
Κεραία GPS
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο Bixby
Οθόνη Edge
Οθόνη Edge
Οθόνη αφής
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων (τύπος USB C)
12
Βασικές λειτουργίες
Πίσω κάμερα
Υποδοχή κάρτας
SIM/κάρτας μνήμης
Φλας
Αισθητήρας αναγνώρισης
δακτυλικού αποτυπώματος
Αισθητήρας καρδιακών
παλμών
Κεραία NFC / κεραία MST /
πηνίο ασύρματης φόρτισης
Κύρια κεραία
Υποδοχή ακουστικών
Ηχείο
Μικρόφωνο
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
• Τα χρώματα στην καμπυλωτή οθόνη μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη θέση προβολής
σας.
13
Βασικές λειτουργίες
Κουμπιά
Πλήκτρα έντασης
Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο Bixby
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Bixby
Έντασης
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πιέστε για να ανοίξει η Αρχική σελίδα Bixby. Ανατρέξτε στην Bixby για
περισσότερες πληροφορίες.
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Προγραμματιζόμενα πλήκτρα
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης θα εμφανιστούν τα προγραμματιζόμενα
πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή
πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
14
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
2 Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
15
Βασικές λειτουργίες
3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε
τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.
Φόρτιση με ένα καλώδιο Micro USB
Συνδέστε την επαφή σύνδεσης Micro USB για να φορτίσετε τη μπαταρία με ένα καλώδιο Micro USB. Μην
συνδέσετε ένα καλώδιο Micro USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας. Κάτι τέτοιο
μπορεί να επιφέρει ζημιά στη συσκευή.
Η επαφή σύνδεσης Micro USB χρησιμοποιείται για τη φόρτιση της μπαταρίας και τη σύνδεση σε
υπολογιστή.
Προσαρμογέας Micro USB
Καλώδιο Micro USB
16
Βασικές λειτουργίες
Φόρτιση άλλων συσκευών
Χρησιμοποιήστε την επαφή σύνδεσης USB (τύπος USB C) για να φορτίσετε μια άλλη κινητή συσκευή με
τη μπαταρία της συσκευής σας.
Συνδέστε την επαφή σύνδεσης USB (τύπος USB C) στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας
και συνδέστε τη συσκευή σας και την άλλη συσκευή μέσω του καλωδίου USB της άλλης συσκευής.
Όταν ξεκινήσει η φόρτιση, στην οθόνη της άλλης συσκευής εμφανίζεται το εικονίδιο μιας μπαταρίας που
φορτίζεται.
Η συσκευή σας
Η άλλη συσκευή
Επαφή σύνδεσης USB
(τύπος USB C)
Το καλώδιο USB της
άλλης συσκευής
Το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής εφαρμογής που εμφανίζεται στη συσκευή σας προορίζεται
για μεταφορά δεδομένων. Μην επιλέξετε μια εφαρμογή από το αναδυόμενο παράθυρο.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
17
Βασικές λειτουργίες
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
18
Βασικές λειτουργίες
Γρήγορη φόρτιση
Η συσκευή έχει μια ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία
πιο γρήγορα ενώ είναι απενεργοποιημένη η συσκευή ή η οθόνη της.
Πληροφορίες για τη γρήγορη φόρτιση
• Η γρήγορη φόρτιση χρησιμοποιεί τεχνολογία φόρτισης μπαταριών που φορτίζει την μπαταρία
ταχύτερα αυξάνοντας την ισχύ φόρτισης. Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία προσαρμοστικής
γρήγορης φόρτισης της Samsung και το Qualcomm Quick Charge 2.0.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη γρήγορη φόρτιση στη συσκευή σας, συνδέστε την με έναν φορτιστή
μπαταρίας που υποστηρίζει την προσαρμοστική γρήγορη φόρτιση ή το Quick Charge 2.0.
Αύξηση της ταχύτητας φόρτισης
Για να αυξήσετε την ταχύτητα φόρτισης, απενεργοποιήστε τη συσκευή ή την οθόνη της όταν φορτίζετε
την μπαταρία. Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, εμφανίζεται το
εικονίδιο στην οθόνη.
Αν η λειτουργία γρήγορης φόρτισης δεν είναι ενεργοποιημένη, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία → → Σύνθετες ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
• Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ενσωματωμένη λειτουργία γρήγορης φόρτισης όταν
φορτίζετε την μπαταρία χρησιμοποιώντας έναν τυπικό φορτιστή μπαταρίας.
• Αν η συσκευή θερμανθεί ή αυξηθεί η θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα, η ταχύτητα
φόρτισης ενδέχεται να ελαττωθεί αυτόματα. Πρόκειται για φυσιολογική κατάσταση
λειτουργίας ώστε να αποτραπεί πρόκληση ζημιάς στη συσκευή.
19
Βασικές λειτουργίες
Ασύρματη φόρτιση
Η συσκευή έχει ένα ενσωματωμένο πηνίο ασύρματης φόρτισης. Μπορείτε να φορτίσετε την μπαταρία
χρησιμοποιώντας έναν ασύρματο φορτιστή (πωλείται ξεχωριστά).
Γρήγορη ασύρματη φόρτιση
Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή σας ταχύτερα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης
φόρτισης. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να χρησιμοποιήσετε ένα φορτιστή και
εξαρτήματα που υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης.
Ένας ανεμιστήρας στο εσωτερικό του φορτιστή μπορεί να παράγει θόρυβο κατά τη διάρκεια
της γρήγορης ασύρματης φόρτισης. Για να μειωθεί ο θόρυβος του ανεμιστήρα, πρέπει να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης ασύρματης φόρτισης. Η επιλογή ενεργοποίησης.
απενεργοποίησης προστίθεται στο μενού ρυθμίσεων της συσκευής σας όταν την τοποθετείτε
για πρώτη φορά στο φορτιστή. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Διαχείριση
συσκευής → Μπαταρία → → Σύνθετες ρυθμίσεις, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Γρήγορη ασύρματη φόρτιση για απενεργοποίηση. Η απενεργοποίηση της λειτουργίας αυτής
μειώνει το θόρυβο, αλλά ενδέχεται να οδηγήσει σε χρόνους βραδύτερης φόρτισης.
Φόρτιση της μπαταρίας
1 Τοποθετήστε το κέντρο του πίσω μέρους της συσκευής στο κέντρο του ασύρματου φορτιστή.
Εμφανίζεται ο εκτιμώμενος χρόνος φόρτισης στην οθόνη. Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης μπορεί
να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες φόρτισης.
20
Βασικές λειτουργίες
2 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον ασύρματο φορτιστή.
Προληπτικά μέτρα για την ασύρματη φόρτιση
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω στον ασύρματο φορτιστή με πιστωτική κάρτα ή με
κάρτα αναγνώρισης μέσω ραδιοσυχνοτήτων (RFID) (όπως κάρτα μεταφοράς ή κάρτα-κλειδί)
τοποθετημένη μεταξύ του πίσω μέρους συσκευής και του καλύμματος συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω στον ασύρματο φορτιστή όταν αγώγιμα υλικά όπως
μεταλλικά αντικείμενα και μαγνήτες είναι τοποθετημένα μεταξύ της συσκευής και του
ασύρματου φορτιστή.
Η συσκευή ενδέχεται να μην φορτιστεί σωστά ή μπορεί να υπερθερμανθεί ή μπορεί να
προκληθούν ζημιές στη συσκευή και τις κάρτες.
• Αν χρησιμοποιείτε τον ασύρματο φορτιστή σε περιοχές με αδύναμα σήματα δικτύου, μπορεί
να χάσετε τη λήψη δικτύου.
• Χρησιμοποιείτε ασύρματους φορτιστές εγκεκριμένους από τη Samsung. Αν χρησιμοποιείτε
άλλους ασύρματους φορτιστές, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζει σωστά.
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον
πάροχο των υπηρεσιών σας.
21
Βασικές λειτουργίες
1
2
3
4
5
22
Βασικές λειτουργίες
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή 1 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα
κάτω.
4 Πιέστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την
υποδοχή.
5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Σωστή τοποθέτηση κάρτας
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
23
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή
σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
24
Βασικές λειτουργίες
1
2
3
4
5
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
Όταν αφαιρείτε την υποδοχή από τη συσκευή, απενεργοποιείται η σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας.
25
Βασικές λειτουργίες
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή 2 με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Υποδοχή 1
Υποδοχή 2
4 Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα μνήμης μπορεί να βγει ή να πέσει από
την υποδοχή.
5 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1 Εισαγάγετε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή στην υποδοχή για να χαλαρώσει η υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την υποδοχή έξω από την εγκοπή υποδοχής.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισάγετε την υποδοχή και πάλι μέσα στην εγκοπή υποδοχής.
Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά
τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη
για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την
κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
26
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
Πλήκτρο λειτουργίας
27
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την
κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις
πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και
κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε → Απενεργοποίηση λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Αρχική εγκατάσταση
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής και την περιοχή σας.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
28
Βασικές λειτουργίες
2 Επιλέξτε τη γλώσσα συσκευής της προτίμησής σας.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες
ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.
5 Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε Όχι, ευχαριστώ.
29
Βασικές λειτουργίες
6 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να
διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
7 Ανατρέξτε στο περιεχόμενό σας από το Samsung Cloud ή από προηγούμενη συσκευή. Ανατρέξτε
στην ενότητα Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες
πληροφορίες.
8 Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την αρχική
εγκατάσταση.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
30
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και
τον ιστότοπο Samsung. Όταν δηλωθεί ο λογαριασμός Samsung σας, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα
σας ενημερωμένα και ασφαλή στις συσκευές Samsung σας με το Samsung Cloud, να παρακολουθείτε και
να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει, δείτε τις συμβουλές και κόλπα από την
υπηρεσία Μελών της Samsung και πολλά άλλα.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΣΥΝΔΕΣΗ.
31
Βασικές λειτουργίες
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΎΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
4 Πατήστε ΤΕΛ. για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού.
3 Πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά πατήστε ΑΦΑΙΡ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως εικόνες, επαφές και μηνύματα από την προηγούμενη
συσκευή μέσω του Smart Switch (ασύρματα ή χρησιμοποιώντας την επαφή σύνδεσης USB (τύπος USB
C)) ή από δημιουργία αντιγράφων για τα δεδομένα σας μέσω του Samsung Cloud.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
32
Βασικές λειτουργίες
Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Για να
χρησιμοποιήσετε το Smart Switch, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και
λογαριασμοί → Smart Switch. Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play
Store.
Μεταφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας επαφή σύνδεσης USB (USB Τύπος C)
Μπορείτε να συνδέσετε την προηγούμενη συσκευή σας με την τρέχουσα συσκευή σας χρησιμοποιώντας
την επαφή σύνδεσης USB (τύπος USB C) και ένα καλώδιο USB για να μεταφέρετε εύκολα και γρήγορα
δεδομένα.
1 Συνδέστε το σύνδεσμο USB (τύπος USB C) με την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής σας.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με την προηγούμενη συσκευή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
προηγούμενης συσκευής.
Προηγούμενη
συσκευή
Η συσκευή σας
Επαφή σύνδεσης USB
(τύπος USB C)
Το καλώδιο USB της
προηγούμενης συσκευής
33
Βασικές λειτουργίες
3 Όταν εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο επιλογής εφαρμογής, πατήστε Smart Switch → ΛΗΨΗ.
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.
Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play Store.
Η συσκευή σας αναγνωρίζει την προηγούμενη συσκευή και εμφανίζεται μια λίστα δεδομένων που
μπορείτε να μεταφέρετε.
5 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ή το σύνδεσμο USB (τύπος USB C) από τη συσκευή κατά
τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη
συσκευή.
Με τη μεταφορά δεδομένων αυξάνεται η κατανάλωση ισχύος της μπαταρίας στη συσκευή.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι επαρκώς φορτισμένη πριν μεταφέρετε δεδομένα. Αν η ισχύς
της μπαταρίας είναι χαμηλή, η μεταφορά δεδομένων μπορεί να διακοπεί.
Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
1 Στην προηγούμενη συσκευή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν δεν έχετε την εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play Store.
2 Στη συσκευή σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Smart Switch.
3 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
34
Βασικές λειτουργίες
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ → ΣΥΝΔΕΣΗ.
5 Στη συσκευή σας πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΛΗΨΗ και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
συσκευής.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
35
Βασικές λειτουργίες
Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας
και στη συνέχεια δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο.
• Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια
δεδομένα θα γίνει εφεδρική αποθήκευση, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε
Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud → Αποκατάσταση.
2 Πατήστε και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
3 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
36
Βασικές λειτουργίες
Κατανόηση της οθόνης
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Πατήστε στην οθόνη.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου
2 δευτερόλεπτα.
37
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και
σύρετέ το στη θέση στόχου.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή
τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.
38
Βασικές λειτουργίες
Γραμμή πλοήγησης (προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή, στο κάτω μέρος της οθόνης στη γραμμή πλοήγησης θα εμφανιστούν
τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα. Τα προγραμματιζόμενα πλήκτρα ορίζονται από προεπιλογή στο
πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών, στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και στο πλήκτρο επιστροφής. Οι
λειτουργίες των πλήκτρων μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείται τη
συγκεκριμένη στιγμή ή το περιβάλλον χρήσης.
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
Επιστροφής
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Όταν δεν εμφανίζεται η γραμμή πλοήγησης
Η γραμμή πλοήγησης θα εξαφανιστεί ενώ χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες. Για να
προβληθεί η γραμμή πλοήγησης, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε δυνατά στην περιοχή πλήκτρου αρχικής οθόνης για να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο αρχικής
οθόνης όταν παρακολουθείτε βίντεο σε πλήρη οθόνη. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο
αρχικής οθόνης ακόμα και χωρίς να εμφανιστεί η γραμμή πλοήγησης.
39
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση της οθόνης με το πλήκτρο αρχικής οθόνης
Όταν η οθόνη είναι ανενεργή (ενώ χρησιμοποιείται η ιδιότητα Πάντα στην οθόνη), πιέστε στην περιοχή
πλήκτρου της αρχικής οθόνης μέχρι να δονηθεί η συσκευή για να ενεργοποιηθεί η οθόνη. Εναλλακτικά,
πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Ρύθμιση της γραμμής πλοήγησης
Αλλάξτε το χρώμα φόντου της γραμμής πλοήγησης, τις ρυθμίσεις προγραμματιζόμενου πλήκτρου και τη
διάταξη πλήκτρων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση → Γραμμή πλοήγησης και κάντε μια επιλογή.
• ΧΡΩΜΑ ΦΟΝΤΟΥ: αλλάξτε το χρώμα φόντου της γραμμής πλοήγησης.
• Ξεκλείδωμα με κεντρικό κουμπί: ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ξεκλειδώνεται η οθόνη χωρίς να
κάνετε σάρωση στην κλειδωμένη οθόνη όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Διάταξη κουμπιών: αλλάξτε τη σειρά των πλήκτρων στη γραμμή πλοήγησης.
• Ευαισθησία κεντρικού κουμπιού: προσαρμόστε την ποσότητα πίεσης που χρειάζεται για το
πλήκτρο αρχικής οθόνης όταν το πατάτε δυνατά.
40
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Λαβή οθόνης Edge
Ένα widget
Ένδειξη Bixby Home. Προβολή του
διαμορφωμένου περιεχομένου σας.
Αγαπημένες εφαρμογές
Γραμμή πλοήγησης
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα)
41
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
42
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
• Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς
την στον φάκελο.
• Μετακίνηση εφαρμογών από έναν φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
• Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται
μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
43
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργασία αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη πλαισίων: σαρώστε προς τα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
• Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το
σε νέα θέση.
• Διαγραφή πλαισίων: πατήστε
στο πλαίσιο.
• Φόντα και θέματα: αλλάξτε την ταπετσαρία, το θέμα ή τα εικονίδια της συσκευής.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή
λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
44
Βασικές λειτουργίες
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο
στην Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE (μοντέλα με δυνατότητα LTE)
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
45
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της οθόνης,
• Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
• Όταν η οθόνη είναι ανενεργή (ενώ χρησιμοποιείται η ιδιότητα Πάντα στην οθόνη), πιέστε δυνατά το
πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
46
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ορίζετε μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης, πρόσωπο, δαχτυλικό αποτύπωμα ή ίριδα για τη μέθοδο
κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα
να αποκτήσουν πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή
θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Πρόσωπο: καταχωρήστε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Αποτυπώματα: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Ίριδα: καταχωρήστε τις ίριδές σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση
ίριδας για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν
εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο
προσπαθειών. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για
ενεργοποίηση.
47
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή και γράψτε, σχεδιάστε, περικόψτε ή
μοιραστείτε την καταγραφή οθόνης. Μπορείτε να καταγράψετε την τρέχουσα οθόνη και την περιοχή με
δυνατότητα κύλισης.
Καταγραφή ενός στιγμιότυπου
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο. Τα καταγεγραμμένα
στιγμιότυπα αποθηκεύονται στη Συλλογή.
• Καταγραφή με πλήκτρο: πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου και το
πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα.
• Καταγραφή με σάρωση: σαρώστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της οθόνης.
• Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών
και λειτουργιών.
• Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η καταγραφή ενός στιγμιότυπου με σάρωση, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Κίνηση παλάμης για λήψη για ενεργοποίηση.
Αφού καταγράψετε το στιγμιότυπο, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές στη γραμμή εργαλείων, στο
κάτω μέρος της οθόνης:
• Αποτύπωση κύλισης: καταγραφή περιεχομένου που συνεχίζει μεταξύ πολλαπλών οθονών, όπως
μια ιστοσελίδα. Όταν πατάτε το Αποτύπωση κύλισης, η οθόνη κυλάει αυτόματα προς τα κάτω και
καταγράφεται περισσότερο περιεχόμενο.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στο στιγμιότυπο.
• Περικοπή: περικοπή ενός τμήματος από το στιγμιότυπο οθόνης. Η περιοχή περικοπής θα
αποθηκευτεί στη Συλλογή.
• Κοινόχρηστο: κοινή χρήση του στιγμιότυπου οθόνης με άλλα άτομα.
Εάν οι επιλογές δεν είναι ορατές στην καταγεγραμμένη οθόνη, εκκινήστε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Έξυπνη
αποτύπωση για ενεργοποίηση.
48
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από
εφαρμογές.
49
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
50
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή συμβόλων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για
Πατήστε
χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών
εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
→ Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη πληκτρολογίου
Πατήστε
για χρήση.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
51
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο
ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : αλλαγή του πληκτρολογίου για λειτουργία με το ένα χέρι.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
52
Βασικές λειτουργίες
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
ή το
για να επιλέξετε το
2 Πατήστε Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
για να προσθέσετε τη λέξη
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
53
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Galaxy Apps.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Play Store.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
54
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση εφαρμογών και χρήση λειτουργίας αναμονής εφαρμογής
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργοπ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Αναμονή: θέστε τις εφαρμογές σε λειτουργία αναμονής για να εξοικονομήσετε μπαταρία
εμποδίζοντας τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.
• Κατάργηση: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
55
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby
Εισαγωγή
Το Bixby είναι μια νέα διεπαφή που επικοινωνεί με εσάς και παρέχει υπηρεσίες που σας βοηθάνε να
χρησιμοποιείτε πιο άνετα το smartphone σας.
• Αρχική σελίδα Bixby: μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
• Bixby Vision: μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα σχετικές πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα ή
τοποθεσίες χρησιμοποιώντας τα χαρακτηριστικά του Bixby Vision.
• Reminder: μπορείτε να προγραμματίσετε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις ή ειδοποιήσεις για τα
πράγματα που πρέπει να κάνετε.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, η συσκευή σας πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bixby, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό
Samsung.
56
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πατήστε το πλήκτρο Bixby για να ανοίξετε την Αρχική Σελίδα Bixby. Για να κλείσετε την Αρχική σελίδα
Bixby, πατήστε και πάλι το πλήκτρο.
Πατήστε το
πλήκτρο Bixby.
Επικείμενη υπενθύμιση
Αρχική σελίδα του Bixby
Η αρχική οθόνη Bixby ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
57
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εκκίνηση του Bixby
Όταν εκκινείτε το Bixby για πρώτη φορά, εμφανίζεται η εισαγωγική σελίδα του Bixby. Πρέπει να
συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung σύμφωνα με τις οδηγίες επί της οθόνης και να συμφωνήσετε με
τους όρους και τις προϋποθέσεις.
1 Πατήστε το πλήκτρο Bixby.
Πλήκτρο Bixby
2 Ελέγξτε την εισαγωγική σελίδα του Bixby και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε στον λογαριασμό
Samsung σας.
Εάν έχετε συνδεθεί ήδη, αυτό το βήμα δεν θα εμφανιστεί.
4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
58
→ ΕΠΟΜΕΝΟ.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αρχική σελίδα του Bixby
Στην αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε συνιστώμενες υπηρεσίες και πληροφορίες που
παρέχει η Bixby αναλύοντας τα μοτίβα και τις συνήθειες χρήσης σας.
Για να ανοίξετε την Αρχική σελίδα Bixby, πατήστε το πλήκτρο Bixby. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα δεξιά
στην αρχική οθόνη.
Αλλαγή της ρύθμισης του πλήκτρου
Bixby.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επικείμενη υπενθύμιση
Συνιστώμενο περιεχόμενο
• Το περιεχόμενο και η σειρά των καρτών ενημερώνονται αυτόματα σε καθορισμένα
διαστήματα. Για χειροκίνητη ενημέρωση των καρτών, σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
• Για να κλείσετε την Αρχική σελίδα Bixby, πατήστε και πάλι το πλήκτρο Bixby. Εναλλακτικά,
σαρώστε προς τα αριστερά στην οθόνη.
59
Εφαρμογές και ιδιότητες
Bixby Vision
Το Bixby Vision ανιχνεύει τι ψάχνετε και σας δίνει εύκολα και γρήγορα τις πληροφορίες που θέλετε.
Μπορείτε να αναζητήσετε εύκολα πληροφορίες σχετικά με αντικείμενα ή τοποθεσίες χρησιμοποιώντας
τα χαρακτηριστικά του Bixby Vision.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες του Bixby Vision:
Αναζήτηση πληροφοριών για αγορές.
Εντοπισμός και μετάφραση κειμένου.
Αναζήτηση παρόμοιων εικόνων.
Αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών.
Αναζήτηση πληροφοριών για κρασί.
Ανάγνωση κωδικών QR Code.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και τα αποτελέσματα αναζήτησης ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη ή μπορεί να μην λαμβάνετε σωστά
αποτελέσματα αναζήτησης ανάλογα με την ανάλυση εικόνας.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τις πληροφορίες προϊόντος που παρέχονται από το Bixby
Vision.
60
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εκκίνηση του Bixby Vision
Μπορείτε να εκκινήσετε το Bixby Vision από τις εφαρμογές που υποστηρίζονται από το Bixby Vision.
• Στην εφαρμογή Κάμερα, πατήστε
.
• Στην εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μία εικόνα και πατήστε
.
• Στην εφαρμογή Internet, πατήστε παρατεταμένα σε μία εικόνα και πατήστε Bixby Vision.
Κάμερα Διπλού Φακού
Συλλογή
61
Internet
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση πληροφοριών για αγορές
Αναγνωρίστε την εμφάνιση του προϊόντος ή τον γραμμωτό κώδικα και αναζητήστε πληροφορίες.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αναζητήσετε τις πληροφορίες του προϊόντος online, χρησιμοποιήστε τα
χαρακτηριστικά του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας δείξει τα αποτελέσματα.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε το αντικείμενο εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας για να αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί το αντικείμενο, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
Μπορείτε να προβάλετε τις λεπτομέρειες προϊόντος εάν υπάρχουν οι σχετικές πληροφορίες Online.
62
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εντοπισμός και μετάφραση κειμένου
Εντοπίστε και αποθηκεύστε πληροφορίες σε επαγγελματικές κάρτες ή εντοπίστε το κείμενο σε μία εικόνα
για να το μοιραστείτε ή να το μεταφράσετε.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τι σημαίνει μία πινακίδα ενώ ταξιδεύετε στο εξωτερικό,
χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα εντοπίσει το κείμενο της πινακίδας και θα
το μεταφράσει στη γλώσσα που έχετε επιλέξει.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε τις επαγγελματικές κάρτες ή το κείμενο εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας
για να αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί το κείμενο, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
• Αποθήκ. σε Επαφές: αποθήκευση των πληροφοριών που έχουν εξαχθεί από την επαγγελματική
κάρτα ως επαφή.
• Εξαγωγή: εντοπισμός κειμένου και κοινή χρήση του με άλλους. Μπορείτε να επεξεργαστείτε το
κείμενο πριν το κοινοποιήσετε.
• Μετάφραση: εντοπισμός κειμένου και μετάφρασή του. Επιλέξτε το κείμενο προς μετάφραση
τονίζοντάς το με το δάκτυλό σας και κατόπιν επιλέξτε μία γλώσσα στόχο.
Μετάφραση
Εξαγωγή
63
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση παρόμοιων εικόνων.
Αναζητήστε online εικόνες παρόμοιες με το αντικείμενο που αναγνωρίστηκε. Μπορείτε να προβάλλετε
διάφορες εικόνες με ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του αντικειμένου ως προς το χρώμα ή το σχήμα.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε τον τίτλο μίας φωτογραφίας ή εικόνας, χρησιμοποιήστε τις
λειτουργίες του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας εμφανίσει σχετικές πληροφορίες ή
εικόνες με παρόμοια χαρακτηριστικά.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε το αντικείμενο εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας για να αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί το αντικείμενο, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
Αναζήτηση κοντινών τοποθεσιών
Αναζητήστε αξιοθέατα ή πληροφορίες για κοντινές τοποθεσίες.
Για παράδειγμα, εάν θέλετε να αναζητήσετε καφέ στην τρέχουσα περιοχή σας, χρησιμοποιήστε τα
χαρακτηριστικά του Bixby Vision. Η συσκευή θα αναζητήσει και θα σας δείξει τις κοντινές καφετέριες.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε το αντικείμενο ή μέρος εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας για να
αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί η περιοχή, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
Η συσκευή θα προβάλει πληροφορίες για κοντινές περιοχές.
4 Για να προβληθούν μέρη μέσω της κάμερας, πατήστε ΖΩΝ.ΠΡΟΒ.
Όταν μετακινείτε τη συσκευή σας, στην οθόνη θα εμφανιστούν τα μέρη που βρίσκονται κοντά σας
στην κατεύθυνση που κοιτάζει η κάμερα.
Για να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία σας ή κοντινά μέρη στον χάρτη, κρατήστε τη συσκευή
σας οριζόντια προς το έδαφος.
64
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναζήτηση πληροφοριών για κρασί
Εντοπίστε τις πληροφορίες σε μία ετικέτα κρασί και αναζητήστε πληροφορίες για το κρασί. Παρέχονται
πληροφορίες, όπως η παλαιότητά του, για πιο γεύμα είναι κατάλληλο και η παγκόσμια κατάταξή του.
Για παράδειγμα, εάν βρείτε το αγαπημένο σας κρασί ή θέλετε να μάθετε περισσότερα για ένα κρασί,
χρησιμοποιήστε τις λειτουργίες του Bixby Vision.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε την ετικέτα κρασιού εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας για να αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί η ετικέτα κρασιού, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες για την ετικέτα του κρασιού.
Ανάγνωση κωδικών QR Code
Αναγνωρίστε έναν κωδικό QR Code και προβάλετε τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στον QR
Code. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε ανάγνωση των κωδικών QR Code για να αποκτήσετε πρόσβαση σε
διάφορες πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας, τις λεπτομέρειες κάποιου περιεχομένου, τις
πληροφορίες μιας τοποθεσίας ή τις λεπτομέρειες επαγγελματικής κάρτας.
1 Στρέψτε την κάμερα προς την επιθυμητή εικόνα ή αντικείμενο και ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Διατηρείτε τον QR Code εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας για να αναγνωριστεί.
Μόλις αναγνωριστεί ο κωδικός QR Code, εμφανίζονται οι διαθέσιμες εικόνες αναζήτησης.
3 Πατήστε
.
Θα εμφανιστούν οι πληροφορίες του κωδικού QR Code.
65
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρύθμιση γλωσσών για ανίχνευση κειμένου.
1 Ενεργοποιήστε το Bixby Vision.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επιλογή γλωσσών.
3 Επιλέξτε Έγγραφα ή Επαγγελματικές κάρτες, επιλέξτε τις γλώσσες που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να ρυθμίσετε το Bixby Vision ώστε να ανιχνεύει αυτόματα γλώσσες, πατήστε τον διακόπτη
Αυτόμ. εντοπ. γλώσσας για ενεργοποίηση.
Reminder
Προγραμματίστε ειδοποιήσεις ή πράγματα που πρέπει να κάνετε ή χρησιμοποιήστε υπενθυμίσεις
τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση για να προβάλετε μια ιστοσελίδα
αργότερα κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό Samsung σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε υπενθυμίσεις τοποθεσίας, πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία
GPS.
Εκκίνηση Υπενθύμισης
Μπορείτε να ξεκινήσετε την Υπενθύμιση από την Αρχική σελίδα Bixby.
1 Πατήστε το πλήκτρο Bixby. Εναλλακτικά, σαρώστε προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη του Bixby.
66
Εφαρμογές και ιδιότητες
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ στην κάρτα ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
Θα εμφανιστεί η σελίδα εισαγωγής σε Υπενθύμιση.
3 Βεβαιωθείτε ότι έχει σημανθεί η επιλογή Προσθήκη εικονιδίου στην Αρχική οθόνη και πατήστε
ΕΝΑΡΞΗ.
Θα εμφανιστεί η οθόνη σύνταξης υπενθύμισης.
Για να προσθέσετε το εικονίδιο της εφαρμογής Reminder ( ) στην αρχική οθόνη, μπορείτε να
ξεκινήσετε την εφαρμογή Reminder από την αρχική οθόνη.
67
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία υπενθυμίσεων
Δημιουργήστε υπενθυμίσεις με διάφορες μεθόδους. Η Υπενθύμιση θα σας ειδοποιήσει εάν
δημιουργήσετε μία υπενθύμιση με συγκεκριμένη ρύθμιση ώρας και τοποθεσίας. Μπορείτε επίσης να
αποθηκεύσετε διάφορο περιεχόμενο, όπως μία μεμονωμένη σημείωση ή διεύθυνση ιστοσελίδας και να
το προβάλλετε αργότερα.
Μπορείτε να δημιουργήσετε διάφορες υπενθυμίσεις, όπως:
• Πάρετε το φάρμακο.
• Ταΐστε τον σκύλο.
• Πάτε στο γυμναστήριο.
• Γυμναστείτε.
Δημιουργία υπενθυμίσεων μέσω της εφαρμογής Υπενθύμιση
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder, εισαγάγετε πληροφορίες, ορίστε τη συνθήκη της ώρας ή της
τοποθεσίας και κατόπιν αποθηκεύστε την υπενθύμιση.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder.
2 Πατήστε Σύνταξη υπενθύμισης και πληκτρολογήστε "Πάρετε το φάρμακο".
3 Πατήστε Ορισμός προϋποθέσεων → Συγκεκριμένη ημερομηνία και ώρα και ορίστε την ώρα σε ‘9
π.μ.’.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την υπενθύμιση.
68
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία υπενθυμίσεων κατά την περιήγηση στο διαδίκτυο
Ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο, μπορείτε να δημιουργείτε υπενθυμίσεις για να προβάλετε αργότερα
κάποια ιστοσελίδα, όπως μια τοποθεσία ειδήσεων.
1 Ενώ περιηγείστε στο διαδίκτυο, πατήστε
2 Πατήστε Reminder.
→ Κοινή χρήση.
Η διεύθυνση της ιστοσελίδας θα αποθηκευθεί αυτόματα ως υπενθύμιση.
Για να ορίσετε τα δεδομένα, την ώρα ή την τοποθεσία χειροκίνητα, πατήστε
.
Έλεγχος ειδοποιήσεων υπενθύμισης
Κατά τον προκαθορισμένο χρόνο ή τοποθεσία, θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων.
Πατήστε ΟΛΟΚΛ. ή ΑΝΑΒΟΛΗ.
69
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή της λίστας υπενθυμίσεων
Εκκινήστε την εφαρμογή Reminder. Μπορείτε να προβάλλετε την λίστα υπενθυμίσεών σας. Για προβολή
των στοιχείων μίας υπενθύμισης, επιλέξτε μία υπενθύμιση.
Ρύθμιση λεπτομερειών υπενθύμισης
Προσθέστε ή επεξεργαστείτε λεπτομέρειες υπενθύμισης, όπως τη συχνότητα, την ημερομηνία και την
ώρα ή την τοποθεσία.
1 Επιλέξτε μια υπενθύμιση προς επεξεργασία και πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Επεξεργαστείτε τις συνθήκες και πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Πληροφορίες υπενθύμισης
Λίστα ελέγχου
Συνθήκες υπενθύμισης
Διάστημα επανάληψης
Προσθέστε μια εικόνα.
70
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ολοκλήρωση υπενθυμίσεων
Σημειώστε υπενθυμίσεις που δεν χρειάζεται να θυμάστε ως ολοκληρωμένες.
Στη λίστα υπενθυμίσεων, επιλέξτε μία υπενθύμιση και πατήστε ΟΛΟΚΛΗΡ. Ή, όταν εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο ειδοποιήσεων, πατήστε ΟΛΟΚΛ.
Επαναφορά υπενθυμίσεων
Επαναφέρετε υπενθυμίσεις που έχουν ολοκληρωθεί.
1 Στη λίστα υπενθυμίσεων, πατήστε → Ολοκληρωμένα στοιχεία → ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Σημειώστε στοιχεία προς επαναφορά και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
Οι υπενθυμίσεις θα προστεθούν στη λίστα υπενθυμίσεων και θα σας υπενθυμίζονται στους
προκαθορισμένους χρόνους.
Διαγραφή υπενθυμίσεων
Για να διαγράψετε μία υπενθύμιση, σαρώστε προς τα δεξιά σε μία υπενθύμιση και πατήστε Διαγρ. Για
να διαγράψετε πολλαπλές υπενθυμίσεις, πατήστε παρατεταμένα σε μία υπενθύμιση, σημειώστε τις
υπενθυμίσεις προς διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡ.
71
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση συνιστώμενου περιεχομένου στην Αρχική σελίδα Bixby
Όταν ανοίξετε την Αρχική σελίδα Bixby, μπορείτε να προβάλλετε το περιεχόμενο που ενημερώνεται
συχνά ως κάρτες Bixby. Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για προβολή των καρτών Bixby.
Για παράδειγμα, στο δρόμο για το γραφείο το πρωί, η Αρχική σελίδα Bixby θα σας δείχνει το ημερήσιο
πρόγραμμά σας και θα αναπαράγει τα αγαπημένα σας τραγούδια. Το βράδυ, μπορείτε να ρυθμίσετε
ξυπνητήρια, να δείτε την καθημερινή σας δραστηριότητα και να προβάλλετε τις ροές των φίλων σας.
Προβολή καρτών Bixby
Έλεγχος της πρωινής αφύπνισής σας
Τη νύχτα, η Αρχική σελίδα Bixby θα εμφανίσει την αφύπνισή σας για το επόμενο πρωινό.
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες αφύπνισής σας. Μπορείτε να επίσης να επεξεργαστείτε την αφύπνιση
πατώντας στην κάρτα. Για απενεργοποίηση της αφύπνισης, πατήστε τον διακόπτη δίπλα στην αφύπνιση
για να απενεργοποιηθεί.
72
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έλεγχος μίας υπενθύμισης
Εάν έχετε προσθέσει υπενθυμίσεις, η πιο πρόσφατη υπενθύμιση θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη Bixby.
Στην αρχική οθόνη Bixby, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να κυληθείτε στην κάρτα
Υπενθυμίσεων.
Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες της υπενθύμισης. Εάν η υπενθύμιση έχει λίστα ελέγχου, μπορείτε να
ολοκληρώσετε μεμονωμένα στοιχεία στη λίστα ελέγχου.
Για να προβληθεί η λίστα υπενθύμισης, πατήστε ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ.
Χρήση επιπλέον καρτών Bixby
• Προβολή του πιο πρόσφατου συμβάντος που δημιουργήθηκε στο πρόγραμμα σχεδιασμού σας.
Πατήστε σε μία κάρτα για να προβληθούν τα στοιχεία της ή πατήστε στην περιοχή κάτω από την
εργασία για να προβληθούν άλλα συμβάντα που έχουν προγραμματιστεί για την ίδια ημέρα.
• Δείτε τον καιρό σήμερα για την περιοχή όπου βρίσκεστε σε πραγματικό χρόνο και προβάλλετε τις
πληροφορίες τοποθεσίας σας.
• Κάντε προεπισκόπηση των φωτογραφιών και βίντεο που τραβήξατε σήμερα.
• Προβάλλετε ενημερωμένες ειδήσεις.
Επεξεργασία της λίστας καρτών Bixby
• Για να καρφιτσώσετε μία κάρτα στο επάνω μέρος της αρχικής οθόνης του Bixby, πατήστε →
Καρφίτσωμα στην κορυφή. Για να ξεκαρφιτσώσετε μία κάρτα, πατήστε .
• Για να αποκρύψετε μια κάρτα από τη λίστα, πατήστε → Απόκρυψη για τώρα.
• Για να σταματήσει να εμφανίζεται μία κάρτα στη λίστα, πατήστε → Να μην εμφανιστεί ξανά.
Επιλογή εφαρμογών για να εμφανίζονται ως κάρτες Bixby
Προσθέστε ή διαγράψτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην αρχική οθόνη του Bixby.
Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε στις → Ρυθμίσεις → Κάρτες και πατήστε στους διακόπτες
δίπλα στα στοιχεία για να τα προσθέσετε ή να τα διαγράψετε.
Εάν μία εφαρμογή δεν είναι εγκατεστημένη στη συσκευή, πρέπει να την εγκαταστήσετε για να
τη χρησιμοποιήσετε. Στην αρχική οθόνη του Bixby, πατήστε → Ρυθμίσεις → Εφαρμογές με
κάρτες και κατόπιν κατεβάστε μία εφαρμογή.
73
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσαρμογή ρυθμίσεων Bixby
Στην οθόνη Bixby Home, πατήστε → Ρυθμίσεις.
• Samsung account: προβολή των πληροφοριών του λογαριασμού Samsung.
• ΚΑΡΤΕΣ ΗΟΜΕ
– – Κάρτες: επιλέξτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες στην οθόνη Bixby Home.
– – Εμφάνιση στην οθόνη κλειδώματος: επιλέξτε εφαρμογές που θα εμφανίζονται ως κάρτες όταν
ανοίγετε την οθόνη Bixby Home στην κλειδωμένη οθόνη.
• Πλήκτρο Bixby: ορίστε αν θα ανοίγει το Bixby Home όταν πατάτε το πλήκτρο Bixby.
• Αυτόματη ενημέρωση Bixby: ρυθμίστε τη συσκευή να ενημερώνει αυτόματα λογισμικό Bixby όταν
είναι συνδεδεμένη με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Μπορεί να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Ειδοποιήσεις: ρυθμίστε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις σχετικά με τις κάρτες Bixby Home, πληροφορίες
μάρκετινγκ, και άλλα.
• Απόρρητο: ρυθμίστε για χρήση των διαδραστικών και εξατομικευμένων υπηρεσιών του Bixby για
βελτίωση της εμπειρίας σας. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε τα δεδομένα διάδρασης Bixby.
• Πληροφορίες για το Bixby: προβάλλετε την έκδοση του Bixby και τις νομικές πληροφορίες.
74
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
2 Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
75
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Σάρωση για κλήση ή
αποστ. μηνυμ. για να την ενεργοποιήσετε.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν αριθμό
ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
76
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε →
Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, εκκινήστε την
εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ για να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου,
εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη Αποκλεισμός άγνωστων καλούντων για
ενεργοποίηση της λειτουργίας.
77
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή.
Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Κάμερα: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
• Εναλ.: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
78
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου σε Επαφή
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
2 Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημέρωση
υπάρχοντων για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
3 Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
79
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε
2 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
και κατόπιν επιλέξτε μία τοποθεσία αποθήκευσης.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Σαρώστε πληροφορίες επικοινωνίας
από μια επαγγελματική κάρτα.
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
80
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
→ Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή
2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
3 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
web, όπως ο λογαριασμός Samsung.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε
Επαφές (Samsung account) ή Συγχρονισμός Επαφές.
Αναζήτηση για επαφές
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν εκτελέστε μία
από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
81
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
3 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση.
Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα
κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει
τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και επιλέξτε το προφίλ σας.
2 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Πατήστε → Κοινή χρήση προφίλ και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας
στις Επαφές.
Για να ρυθμίσετε επιπλέον στοιχεία προς κοινή χρήση, πατήστε Κοινόχρηστες πληροφορίες και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή
χρήση με και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
82
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους
λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές
επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
→ Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
Διαγραφή επαφών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
→ Διαγραφή.
Για να διαγράψετε τις επαφές μια - μια, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε την εικόνα μιας επαφής ή
πατήστε το όνομα μιας επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
2 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΣΥΝΘΕΣΗ.
83
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Εισαγωγή μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επεξεργασία παραληπτών.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα
επαφών.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
4 Πατήστε
Εισαγωγή emoticon.
για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε
84
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων →
Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε
.
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε
τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δόνηση όταν αναπαρ. ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε
μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η ιδιότητα αυτή, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για
ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
85
Εφαρμογές και ιδιότητες
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Internet.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού περιήγησης.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
86
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης
και του δαχτυλικού αποτυπώματος ή της ίριδάς σας.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται
κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα ή την ίριδά σας σαν
μέθοδο κλειδώματος μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη Αποτυπώματα ή Ίριδες για
ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή Αναγνώριση ίριδας
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των δαχτυλικών αποτυπωμάτων ή της ίριδάς σας.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
87
Εφαρμογές και ιδιότητες
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Email.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
→ → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε →
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
→ το όνομα λογαριασμού
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε →
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
88
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
• Πατήστε δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
Κάμερα από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει
ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
• Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και
δοκιμάστε ξανά.
89
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση χειρονομιών σάρωσης
Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να
αλλάζετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσεστε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων ή άλλα
εφέ.
Εναλλαγή κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Προεπισκόπηση μπροστινής
κάμερας
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης.
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Λειτουργίες λήψης
90
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή φίλτρων και άλλων εφέ
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ φίλτρων ή άλλων
εφέ. Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μοναδικό εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.
Αφού επιλέξετε ένα φίλτρο ή εφέ, πατήστε την οθόνη προεπισκόπησης και τραβήξτε μια φωτογραφία ή
εγγράψτε ένα βίντεο.
Για να καταργήσετε το φίλτρο ή το εφέ που εφαρμόστηκε, ανοίξτε τη λίστα φίλτρων και εφέ, και πατήστε
Κατάργηση εφέ.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Φίλτρα και άλλα εφέ
91
Εφαρμογές και ιδιότητες
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο. Για λήψη μιας σειράς
φωτογραφιών, πατήστε παρατεταμένα
.
Κάντε τα πρόσωπα
να εμφανίζονται
φωτεινότερα και
ευκρινέστερα.
Τρέχουσα
λειτουργία
Λίστα εφέ
Ρυθμίσεις κάμερας
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός
βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ
της μπροστινής
κάμερας και της
πίσω κάμερας.
Bixby Vision (
Λειτουργίες λήψης
)
Εφέ φίλτρων
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, σύρετε το
στη γραμμή ζουμ προς την κατεύθυνση
ή .
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε .
• Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες Bixby Vision, πατήστε
. Χρησιμοποιήστε την κάμερα
για την αναγνώριση αντικειμένων ή τοποθεσιών για να αναζητήσετε προϊόντα online ή κοντινά
μέρη. Μπορείτε επίσης να εντοπίσετε κείμενο και να μεταφραστεί. Ανατρέξτε στην ενότητα
Bixby Vision για περισσότερες πληροφορίες.
92
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η
συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή
ανάλυση.
• Η κάμερα της συσκευής σας διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή
παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με
την απόδοση της συσκευής.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί εάν εγγράφετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση.
Χρήση των ιδιοτήτων εστίασης και έκθεσης
Κλείδωμα της εστίασης (AF) και της έκθεσης (AE)
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Αuto.
Διαχωρισμός της περιοχής εστίασης και της περιοχής έκθεσης
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση και την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός. Στην οθόνη
προεπισκόπησης, πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή στην οποία θέλετε να εστιάσετε και κατόπιν
σύρετε το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή έκθεσης.
Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Προηγμένη λειτουργία.
93
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να
επιλέξετε μια λειτουργία.
• Αuto: βγάλτε τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες ρυθμίζοντας τη συσκευή ώστε να προσαρμόζεται
η έκθεση και το χρώμα των φωτογραφιών αυτόματα.
• Προηγμένη λειτουργία: προσαρμόστε την τιμή της έκθεσης, την ταχύτητα κλείστρου, την
ευαισθησία ISO, την ισορροπία λευκού, τι μήκος εστίασης και τον χρωματικό τόνο μη αυτόματα ενώ
βγάζετε φωτογραφίες.
• Πανόραμα: δημιουργήστε ένα πανόραμα λαμβάνοντας διαδοχικές φωτογραφίες είτε σε οριζόντιο
είτε σε κάθετο προσανατολισμό.
• Επιλεκτική εστίαση: αλλάξτε την εστίαση των φωτογραφιών αφού έχουν ληφθεί. Μπορείτε να
εστιάσετε σε υποκείμενα κοντά στην κάμερα, μακριά από την κάμερα ή και τα δύο.
• Αργή κίνηση: καταγράψτε βίντεο με υψηλό ρυθμό καρέ για προβολή σε αργή κίνηση. Μπορείτε να
αναπαράξετε ένα συγκεκριμένο τμήμα βίντεο σε αργή κίνηση μετά από την εγγραφή του.
• Γρήγορη κίνηση: δημιουργήστε το δικό σας βίντεο με χρονική καθυστέρηση καταγράφοντας
βίντεο με διάφορους ρυθμούς καρέ. Ο ρυθμός καρέ θα προσαρμοστεί αυτόματα ανάλογα με το
σκηνικό που καταγράφεται και την κίνηση της συσκευής.
• Φαγητό: βγάλτε φωτογραφίες που δίνουν έμφαση στα ζωντανά χρώματα των τροφίμων.
• Εικονική λήψη: δημιουργήστε φωτογραφίες αντικειμένων σε πολλαπλές κατευθύνσεις.
• Selfie: βγάλτε λήψεις selfie και εφαρμόστε διάφορα εφέ όπως εφέ αερογράφου.
• Ευρεία selfie: βγάλτε ευρυγώνιες λήψεις selfie ώστε να χωράνε περισσότερα άτομα στις
φωτογραφίες σας.
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε . Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν
έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.
94
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
Διαθέσιμες επιλογές
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
Αν ρυθμιστεί χειροκίνητα η ταχύτητα κλείστρου, δεν μπορείτε να αλλάξετε την τιμή έκθεσης. Η
τιμή έκθεσης αλλάζει και εμφανίζεται ανάλογα με τη ρύθμιση της ταχύτητας κλείστρου.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος. Πατήστε
και σύρετε το δάχτυλό σας στη γραμμή θερμοκρασίας χρώματος.
• : αλλαγή της λειτουργίας εστίασης. Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς
ή
για μη
αυτόματη ρύθμιση της εστίασης. Για να αλλάξετε στη λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε την
επιλογή MANUAL.
• : επιλογή ενός χρωματικού τόνου. Για δημιουργία του δικού σας χρωματικού τόνου, πατήστε
Τόνος 1 ή Τόνος 2.
• : προσαρμογή της ταχύτητας κλείστρου. Αργή ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει είσοδο
περισσότερου φωτός, και έτσι η φωτογραφία γίνεται φωτεινότερη. Αυτό είναι ιδανικό για
φωτογραφίες τοπίων ή φωτογραφίες τη νύχτα. Γρήγορη ταχύτητα κλείστρου επιτρέπει είσοδο
λιγότερου φωτός. Αυτό είναι ιδανικό για φωτογραφίες θεμάτων που κινούνται γρήγορα.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
Αν ρυθμιστεί χειροκίνητα η ταχύτητα κλείστρου, δεν μπορείτε να ορίσετε τη ρύθμιση ISO σε
AUTO.
95
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πανόραμα
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε
τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Πανόραμα.
2 Πατήστε και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
3 Πατήστε για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
Πανόραμα κίνησης
Μπορείτε να τραβήξετε και να προβάλετε ένα πανόραμα με κίνηση.
Κατά τη λήψη πανοραμάτων κίνησης, δεν εγγράφεται ήχος.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης πανοράματος, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
πανοράματος κίνησης και τραβήξτε ένα πανόραμα κίνησης.
2 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
3 Πατήστε .
Το καταγεγραμμένο πανόραμα κίνησης αναπαράγεται.
4 Γείρετε τη συσκευή ή σαρώστε στην οθόνη για να περιστρέψετε το καταγεγραμμένο πανόραμα
κίνησης.
Για αποθήκευση του πανοράματος κίνησης ως αρχείο βίντεο, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ.
96
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επιλεκτική εστίαση
Χρησιμοποιήστε το εφέ εκτός εστίασης για να κάνετε συγκεκριμένα αντικείμενα να ξεχωρίζουν σε μια
φωτογραφία.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Επιλεκτική εστίαση.
2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
3 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
4 Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
5 Πατήστε και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοντ. εστίαση: κάνετε το θέμα να ξεχωρίζει και το φόντο θολό γύρω από το θέμα.
• Μακρ. εστίαση: προκαλείτε θόλωμα στο θέμα και κάνετε το φόντο να ξεχωρίζει γύρω από το
θέμα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε την πίσω κάμερα.
• Πανορ. εστίαση: κάνετε και το θέμα και το φόντο να ξεχωρίζουν.
6 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
• Συνιστάται η τοποθέτηση θεμάτων μεταξύ εντός 50 εκ. από τη συσκευή. Τοποθετήστε το
θέμα που θέλετε να εστιάσετε κοντά στη συσκευή.
• Κατά τη λήψη φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του
θέματος και του φόντου. Η απόσταση θα πρέπει να είναι περισσότερο από τρεις φορές την
απόσταση μεταξύ της συσκευής και του θέματος.
• Κρατήστε τη συσκευή σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη μιας φωτογραφίας.
• Η ποιότητα των φωτογραφιών που τραβά η συσκευή μπορεί να επηρεαστεί στις παρακάτω
περιστάσεις:
– – Η συσκευή ή το θέμα κινείται.
– – Υπάρχει δυνατό φως στο φόντο, χαμηλά επίπεδα φωτός ή τραβάτε φωτογραφίες σε
εσωτερικό χώρο.
– – Το θέμα ή το φόντο δεν έχουν μοτίβο ή αποτελούνται από ένα μόνο χρώμα.
97
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αργή κίνηση
Εγγράψτε ένα βίντεο για προβολή του σε αργή κίνηση. Μπορείτε να προσδιορίσετε τμήματα των βίντεό
σας για αναπαραγωγή σε αργή κίνηση.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Αργή κίνηση.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3 Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε για διακοπή.
4 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
5 Πατήστε .
Το ταχύτερο τμήμα του βίντεο θα ρυθμιστεί ως ένα τμήμα αργής κίνησης και θα αρχίσει η
αναπαραγωγή του βίντεο. Θα δημιουργηθούν αυτόματα έως δύο τμήματα αργής κίνησης με βάση
το βίντεο.
Γρήγορη κίνηση
Εγγράψτε σκηνές, όπως διερχόμενους ανθρώπους ή αυτοκίνητα, και προβάλλετέ τις ως βίντεο γρήγορης
κίνησης. Ο ρυθμός καρέ προσαρμόζεται αυτόματα ώστε να εγγράφει ομαλότερα, λιγότερο κουνημένα
βίντεο γρήγορης κίνησης ενώ περπατάτε, κινείστε με όχημα και άλλα.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Γρήγορη κίνηση.
2 Πατήστε και πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμού καρέ.
Αν ρυθμίσετε το ρυθμό καρέ σε Αυτόματα, η συσκευή προσαρμόζει αυτόματα το ρυθμό καρέ
ανάλογα με το ρυθμό αλλαγής της σκηνής.
98
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
4 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
5 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε
για
προβολή του βίντεο.
Φαγητό
Τραβήξτε φωτογραφίες τροφίμων με πιο ζωντανά χρώματα.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Φαγητό.
2 Πατήστε στην οθόνη και σύρετε το κυκλικό πλαίσιο πάνω από την περιοχή που θέλετε να τονίσετε.
Η περιοχή έξω από το κυκλικό πλαίσιο θα θολώσει.
Για αλλαγή μεγέθους του κυκλικού πλαισίου, σύρετε μια γωνία του πλαισίου.
3 Πατήστε
4 Πατήστε
και σύρετε τη γραμμή προσαρμογής για να προσαρμόσετε το χρωματικό τόνο.
για λήψη μιας φωτογραφίας.
99
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εικονική λήψη
Πραγματοποιήστε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών ενώ κυκλώνετε ένα θέμα για να δημιουργήσετε μια
προβολή του θέματος από πολλές γωνίες. Μπορείτε να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες
σύροντας το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στη φωτογραφία.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Εικονική λήψη.
2 Τοποθετήστε ένα θέμα στο κέντρο της οθόνης προεπισκόπησης και πατήστε .
3 Μετακινήστε τη συσκευή γύρω από το θέμα αργά προς μία κατεύθυνση για λήψη περισσότερων
φωτογραφιών.
Όταν το βέλος γίνει εντελώς κίτρινο ή όταν σταματήσετε να κυκλώνετε το θέμα, η συσκευή σταματά
αυτόματα τη λήψη φωτογραφιών.
Προβολή φωτογραφιών εικονικής λήψης
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
2 Πατήστε .
3 Σύρετε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά στην οθόνη ή γείρετε αργά τη συσκευή αριστερά ή δεξιά
για να προβάλλετε το θέμα από διαφορετικές γωνίες.
100
Εφαρμογές και ιδιότητες
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα καρδιακών παλμών στο πίσω
μέρος της συσκευής για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Μέθοδοι
Χρήση του φλας selfie
Όταν φωτογραφίζετε τον εαυτό σας με την μπροστινή κάμερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οθόνη
αφής μπορεί να λειτουργήσει ως φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στο . Όταν τραβάτε μια
φωτογραφία, εκπέμπει φλας η οθόνη αφής.
101
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Μπορείτε να εφαρμόσετε εφέ προβολέα ή να τροποποιήσετε χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως ο
τόνος του δέρματός σας ή το σχήμα του προσώπου σας, πριν φωτογραφήσετε τον εαυτό σας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Selfie.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Απόχρ.δέρ.: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Προβολέας: προσαρμογή της φωτεινότητας και της θέσης του προβολέα. Για να ρυθμίσετε
τη θέση του σημείου για τονισμό ή για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα, σύρετε τη γραμμή
προσαρμογής προς το επιθυμητό επίπεδο.
• Λεπ. πρόσ.: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μεγ. μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
• Διόρθωση σχήματος: όταν το πρόσωπό σας βρίσκεται στις άκρες της οθόνης προεπισκόπησης,
εμφανίζεται παραμορφωμένο. Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για διόρθωση του σχήματος
του προσώπου σας. Μετά τη διόρθωση σχήματος, το φόντο ενδέχεται να εμφανίζεται ελαφρώς
παραμορφωμένο.
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
102
για μετάβαση στην
Εφαρμογές και ιδιότητες
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα καρδιακών παλμών στο πίσω
μέρος της συσκευής για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας.
Εναλλακτικά, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά την αναγνώριση της παλάμης
σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή
τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Μέθοδοι
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
103
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ευρεία selfie με κίνηση
Μπορείτε να τραβήξετε και να προβάλετε μια ευρεία selfie με κίνηση.
• Όταν αποτυπώνετε μια ευρεία selfie με κίνηση, δεν καταγράφεται ήχος.
• Ανάλογα με τις συνθήκες φωτογράφισης, η κίνηση μπορεί να μην αποθηκευθεί.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης ευρείας selfie, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
κίνησης και να τραβήξετε μια ευρεία selfie με κίνηση.
2 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
3 Πατήστε .
Η καταγεγραμμένη ευρεία selfie αναπαράγεται.
4 Γείρετε τη συσκευή ή σαρώστε στην οθόνη για να περιστρέψετε την καταγεγραμμένη ευρεία selfie.
Για αποθήκευση της ευρείας selfie ως αρχείο βίντεο, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΝΤΕΟ.
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και να
αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές. Εάν έχει γίνει η
επιλογή
, η συσκευή ενεργοποιεί αυτόματα τη λειτουργία HDR, ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Εάν έχει γίνει η επιλογή
, ενεργοποιείται η λειτουργία HDR. Εάν έχει γίνει η επιλογή
,
απενεργοποιείται η λειτουργία HDR.
• : αλλαγή της περιοχής εστίασης.
Η επιλογή Πολλαπλά σημεία εστιάζει σε πολλές περιοχές
εντός του καρέ. Εμφανίζονται πολλά παραλληλόγραμμα για να υποδείξουν τις εστιασμένες περιοχές.
Η επιλογή Κέντρο εστιάζει στο κέντρο εντός του καρέ.
104
Εφαρμογές και ιδιότητες
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης.
Η επιλογή Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης.
Η επιλογή Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : δημιουργία φωτογραφιών πανοράματος κίνησης που μπορούν να αναπαραχθούν ως βίντεο.
Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες πανοράματος κίνησης σε διαφορετικές γωνίες γέρνοντας
τη συσκευή ή σαρώνοντας στην οθόνη.
• : επιλογή ρυθμού καρέ.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : εστίαση σε θέμα εντός του κυκλικού πλαισίου και θόλωμα της εικόνας εκτός του πλαισίου.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
Πατήστε το διακόπτη Αποθ. αρχ. RAW και JPEG για να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να αποθηκεύει
φωτογραφίες ως μη συμπιεσμένα αρχεία RAW (μορφή αρχείου DNG) στην επαγγελματική
λειτουργία. Τα αρχεία RAW διατηρούν όλα τα δεδομένα μιας φωτογραφίας για καλύτερη ποιότητα
εικόνας αλλά δαπανούν μεγαλύτερη μνήμη.
Κατά τη χρήση αυτής της λειτουργίας, κάθε φωτογραφία αποθηκεύεται σε δύο μορφές, DNG και
JPG. Οι φωτογραφίες λήψης κατά ριπάς αποθηκεύονται μόνο ως αρχεία JPG.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Εντοπισμός AF: ρύθμιση της συσκευής για εντοπισμό και αυτόματη εστίαση σε επιλεγμένο θέμα.
Όταν επιλέγετε ένα θέμα στην οθόνη προεπισκόπησης, η συσκευή εστιάζει στο θέμα ακόμα και αν
το θέμα κινείται ή εσείς αλλάζετε τη θέση της κάμερας.
105
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία σταθεροποίησης βίντεο.
• Ο εντοπισμός ενός θέματος μπορεί να αποτύχει στις ακόλουθες συνθήκες:
– – Το θέμα είναι πολύ μεγάλο ή πολύ μικρό.
– – Το θέμα κινείται υπερβολικά.
– – Το θέμα φωτίζεται από πίσω ή κάνετε λήψη σε σκοτεινό μέρος.
– – Χρώματα ή μοτίβα στο θέμα και στο φόντο είναι τα ίδια.
– – Το θέμα περιλαμβάνει οριζόντια μοτίβα, όπως στόρια.
– – Η κάμερα κουνιέται υπερβολικά.
– – Η ανάλυση βίντεο είναι υψηλή.
• Διόρθωση σχήματος: διορθώστε αυτόματα την παραμόρφωση σε φωτογραφίες.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Μέθοδοι λήψης: διαλέξτε επιλογές λήψης για χρήση.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΟΙΝΕΣ
• Φωτογραφία με κίνηση: ρύθμιση της συσκευής να τραβά ένα βιντεοκλίπ για λίγα δευτερόλεπτα
πριν πατήσετε . Αυτό σας επιτρέπει να καταγράψετε μια στιγμή που ίσως χάνατε. Για προβολή
του βίντεο, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης και πατήστε . Για καταγραφή ακίνητης
εικόνας από το βιντεοκλίπ, πατήστε στην οθόνη για να σταματήσει η αναπαραγωγή και πατήστε
ΛΗΨΗ.
• Σταθεροποίηση βίντεο: ενεργοποίηση της αντιστάθμισης κουνήματος για μείωση ή εξάλειψη
θολής εικόνας που προκύπτει από το κούνημα της κάμερας κατά την εγγραφή ενός βίντεο.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Εντοπισμός AF, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
αυτή τη λειτουργία.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
106
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες ή να εγγράφει βίντεο με
φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να πείτε "Χαμογέλα", "Τυρί", "Καταγραφή", ή "Λήψη" για λήψη
μιας φωτογραφίας. Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πείτε "Εγγραφή βίντεο".
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: προσθέστε ένα πλήκτρο κάμερας που μπορείτε να τοποθετήσετε
οπουδήποτε στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Auto και Selfie.
• Λειτουργία πλήκτρου έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνία: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung
Members για περισσότερες πληροφορίες.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
107
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή εικόνων και βίντεο
Προβολή εικόνων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή λεπτομερειών εικόνας.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας.
Τροποποίηση της εικόνας.
Bixby Vision
Διαγραφή της εικόνας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Κίνηση ή Κολάζ, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το
κολάζ σας.
Αναζήτηση για εικόνες
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε για να προβάλλετε εικόνες ταξινομημένες κατά
κατηγορία όπως τοποθεσία, άτομα, έγγραφα, λειτουργία λήψης και περισσότερα.
Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.
108
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή βίντεο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
προηγούμενο
βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για κίνηση
πίσω.
Μετάβαση στο
επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της
γραμμής.
Παύση και συνέχιση
της αναπαραγωγής.
Κλειδώστε την
οθόνη
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της
οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής
βίντεο.
Δημιουργία κίνησης
GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
Χρήση της λειτουργίας βελτίωσης εικόνας βίντεο
Ενισχύστε την ποιότητα εικόνας των βίντεο σας, ώστε να απολαμβάνετε φωτεινότερα και πιο ζωντανά
χρώματα. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Εργαλείο βελτίωσης βίντεο για ενεργοποίηση.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες εφαρμογές.
• Η χρήση αυτής της λειτουργίας αυξάνει την κατανάλωση μπαταρίας.
109
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ. Οι
κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας στη λίστα
άλμπουμ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OΚ.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Κοινή χρήση ιστοριών
Μπορείτε να μοιραστείτε ιστορίες με τις επαφές σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Επιλέξτε μια ιστορία για να μοιραστείτε.
110
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν οι επαφές σας αποδεχθούν το αίτημα κοινής χρήσης, η ιστορία θα μοιραστεί και μπορούν να
προστεθούν και άλλες εικόνες και βίντεο στην ιστορία από τις επαφές σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι
συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα τους αποσταλεί σύνδεσμος προς τα
αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Οι αποδέκτες μέσω συνδέσμου μπορεί να μην είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από συγκεκριμένη
περίοδο.
Διαγραφή ιστοριών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
111
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
112
Εφαρμογές και ιδιότητες
Always On Display
Μπορείτε πάντα να προβάλετε πληροφορίες όπως το ρολόι ή το ημερολόγιο ή να ελέγχετε την
αναπαραγωγή μουσικής στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε νέες ειδοποιήσεις όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις.
Άνοιγμα ειδοποιήσεων όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Όταν λαμβάνετε μήνυμα, αναπάντητη κλήση ή ειδοποιήσεις εφαρμογών, στην οθόνη εμφανίζονται
εικονίδια ειδοποίησης ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε δύο φορές σε ένα εικονίδιο
ειδοποίησης με το δάχτυλό σας για να προβάλλετε την ειδοποίηση του.
Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να δείτε τις ειδοποιήσεις.
Ρύθμιση του προγράμματος για τη λειτουργία Πάντα στην οθόνη
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Always On Display και
κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Εμφάνιση πάντα για απενεργοποίηση. Στη συνέχεια πατήστε Ορισμός
προγράμματος και ρυθμίστε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.
113
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, χωρίς να
ενεργοποιείτε την οθόνη.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Πληροφορίες και
FaceWidget → FaceWidget και πατήστε το διακόπτη Έλεγχος μουσικής για ενεργοποίηση.
2 Για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι ανενεργή, κάντε διπλό κλικ στο
ρολόι.
3 Πατήστε τα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
114
Εφαρμογές και ιδιότητες
Οθόνη Edge
Εισαγωγή
Μπορείτε να μεταβείτε εύκολα στις αγαπημένες εφαρμογές, εργασίες, επαφές και άλλα στοιχεία από
διάφορα πλαίσια Edge.
Χρήση των πλαισίων Edge
Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης. Κατόπιν σαρώστε προς τα αριστερά ή τα
δεξιά για εναλλαγή μεταξύ των πλαισίων Edge.
Εάν η λαβή πλαισίου Edge δεν είναι ορατή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση →
Οθόνη Edge και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Πλαίσια Edge για ενεργοποίηση.
Πλαίσια Edge
Λαβή οθόνης Edge
Εφαρμογές οθόνης Edge
Άτομα οθόνης edge
Έξυπνη επιλογή
115
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επεξεργασία των πλαισίων Edge
Επιλέξτε πλαίσια προς εμφάνιση στην οθόνη Edge ή προς επεξεργασία.
1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
2 Πατήστε για να ανοίξετε την οθόνη ρυθμίσεων πλαισίου Edge.
3 Σημειώστε πλαίσια Edge προς εμφάνιση.
Για να επεξεργαστείτε ένα πλαίσιο, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Για λήψη πρόσθετων πλαισίων, πατήστε ΛΗΨΗ.
Για αναδιάταξη πλαισίων, πατήστε → Αναδιάταξη και σύρετε
σε μια άλλη τοποθεσία.
Ρύθμιση της λαβής του πλαισίου Edge
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις θέσης, μεγέθους, διαφάνειας ή δόνησης της λαβής.
Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης. Κατόπιν πατήστε
λαβής.
→ → Ρυθμίσεις
Εφαρμογές οθόνης Edge
Εκκινήστε γρήγορα εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά.
1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Εφαρμογές Εdge.
3 Επιλέξτε μια εφαρμογή για να την εκκινήσετε.
116
Εφαρμογές και ιδιότητες
Άνοιγμα του πλαισίου Εφαρμογές Εdge
• Για να προσθέσετε μια εφαρμογή, πατήστε
λίστα εφαρμογών.
στο πλαίσιο και πατήστε σε μια εφαρμογή από τη
• Για να δημιουργήσετε ένα φάκελο στο πλαίσιο, πατήστε
στο πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα
σε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή
στο πλαίσιο Εφαρμογές οθόνης Εdge. Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός
φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
• Για να διαγράψετε μια εφαρμογή, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή στο πλαίσιο και σύρετε
στο Κατάργηση στο πάνω μέρος του πλαισίου.
• Για αλλαγή της σειράς των εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την σε
άλλη θέση.
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πλαίσιο Εφαρμογές οθόνης Εdge πατώντας
κατόπιν πατώντας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ κάτω από το Εφαρμογές οθόνης Εdge.
και
Άτομα οθόνης edge
Προσθέστε αγαπημένες επαφές στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge για να έχετε γρήγορη επαφή μαζί τους
και να προβάλλετε ειδοποιήσεις που λαμβάνονται από αυτές.
1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge.
Προσθήκη επαφών στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge
Προσθέστε επαφές που χρησιμοποιούνται συχνά στο πλαίσιο Άτομα οθόνης edge και ορίστε τις ως
επαφές προτεραιότητας.
Πατήστε
και επιλέξτε μια επαφή από τα αγαπημένα σας, ή πατήστε ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΦΗΣ, επιλέξτε
επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Μόνο επαφές αποθηκευμένες στην περιοχή Επαφές μπορούν να προστεθούν στο πλαίσιο
Άτομα οθόνης edge.
117
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επεξεργασία του πλαισίου Άτομα οθόνης edge
• Για να διαγράψετε μια επαφή, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας επαφής και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
• Για αλλαγή της σειράς των επαφών, πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας επαφής και σύρετέ το
σε άλλη θέση.
Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge πατώντας
πατώντας ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ κάτω από το Άτομα οθόνης edge.
και κατόπιν
Επικοινωνία με άτομα από το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge
Ανοίξτε το πλαίσιο Άτομα οθόνης edge και πατήστε μια επαφή. Εμφανίζονται τα πλήκτρα επικοινωνίας
στην οθόνη. Πατήστε το επιθυμητό πλήκτρο για κλήση ή αποστολή μηνύματος στην επαφή.
118
Εφαρμογές και ιδιότητες
Φωτισμός οθόνης Edge
Οι άκρες της οθόνης φωτίζονται όταν λαμβάνετε ειδοποιήσεις, όπως νέα μηνύματα. Οι άκρες της οθόνης
φωτίζονται επίσης όταν λαμβάνετε μια κλήση ενώ η οθόνη της συσκευής είναι στραμμένη προς τα κάτω.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση → Οθόνη Edge → Φωτισμός οθόνης
Edge και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε πότε θα φωτίζονται οι άκρες της οθόνης.
3 Πατήστε Διαχείριση ειδοποιήσεων και επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα εμφανίζονται.
Γρήγορη απάντηση
Μπορείτε να απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας προσαρμοσμένα μηνύματα
απόρριψης. Ενώ η οθόνη της συσκευής είναι στραμμένη προς τα κάτω, κρατήστε το δάχτυλό σας
πατημένο στον αισθητήρα καρδιακών παλμών στο πίσω μέρος της συσκευής για δύο δευτερόλεπτα για
απόρριψη κλήσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εμφάνιση → Οθόνη Edge → Φωτισμός οθόνης Edge →
→ Γρήγορη απάντηση και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη για να τον ενεργοποιήσετε.
Για επεξεργασία του προεπιλεγμένου μηνύματος απόρριψης, πατήστε στο κείμενο του μηνύματος στο
ΜΗΝΥΜΑ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ.
119
Εφαρμογές και ιδιότητες
Έξυπνη επιλογή
Επιλέξτε μια περιοχή και καταγράψτε την ως εικόνα ή κίνηση GIF. Μπορείτε επίσης να καρφιτσώσετε μία
εικόνα που εμφανίζεται πάντα στην κορυφή της λίστας.
Σύλληψη μιας εικόνας
1 Σύρετε τη λαβή του πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Έξυπνης επιλογής.
3 Επιλέξτε ένα εικονίδιο του επιθυμητού σχήματος στο πλαίσιο.
4 Σύρετε το πλαίσιο επάνω στο περιεχόμενο που θέλετε να επιλέξετε.
Για αλλαγή μεγέθους του πλαισίου, σύρετε μια γωνία του πλαισίου.
5 Πατήστε Τέλος.
Εάν περιλαμβάνεται κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή, πατήστε Εξαγ. κειμένου για να αναγνωρίσετε
και εξαγάγετε κείμενο από την επιλεγμένη περιοχή.
6 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στην επιλεγμένη περιοχή.
• Κοινόχρηστο: κοινή χρήση της επιλεγμένης περιοχής με άλλα άτομα.
• Ορισμός ως: ορίστε την επιλεγμένη περιοχή που θα εμφανίζεται όταν η οθόνη είναι
απενεργοποιημένη.
• Αποθ.: αποθήκευση της επιλεγμένης περιοχής στη Συλλογή.
Καταγραφή μιας περιοχής από ένα βίντεο
Ενώ αναπαραγάγετε ένα βίντεο επιλέξτε μια περιοχή και καταγράψτε την ως κίνηση GIF.
1 Όταν υπάρχει περιεχόμενο που θέλετε να καταγράψετε κατά την αναπαραγωγή του βίντεο, σύρετε
τη λαβή πλαισίου Edge προς το κέντρο της οθόνης.
2 Σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να ανοίξετε το πλαίσιο Έξυπνης επιλογής.
120
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Στο πλαίσιο πατήστε Κινούμενα σχέδια.
4 Ρυθμίστε τη θέση και το μέγεθος της περιοχής καταγραφής.
Ρυθμίστε τη θέση.
Σύρετε μια γωνία
του πλαισίου για
αλλαγή μεγέθους.
Επιλέξτε μια
ποιότητα.
5 Πατήστε Εγγραφή για να εκκινήσετε την καταγραφή.
• Πριν αποτυπώσετε κάποιο βίντεο, βεβαιωθείτε ότι γίνεται αναπαραγωγή του βίντεο.
• Η μέγιστη διάρκεια καταγραφής ενός τομέα βίντεο προβάλλεται στην οθόνη.
• Όταν καταγράφετε έναν τομέα από ένα βίντεο, ο ήχος του δεν εγγράφεται.
6 Πατήστε Διακ. για να σταματήσει η καταγραφή.
7 Πραγματοποιήστε μια επιλογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή.
• Σχεδίαση: γραφή ή σχεδίαση στην επιλεγμένη περιοχή. Πατήστε Προεπ. για να προβάλλετε το
αποτέλεσμα προτού αποθηκεύσετε το αρχείο.
• Κοινόχρηστο: κοινή χρήση της επιλεγμένης περιοχής με άλλα άτομα.
• Αποθ.: αποθήκευση της επιλεγμένης περιοχής στη Συλλογή.
121
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΠΕΡ ΕΦΑΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
122
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της
οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.
123
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Το
εικονίδιο θα εμφανιστεί στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων
και πατήστε το εικονίδιο στην ειδοποίηση Πολλαπλών Παραθύρων.
Κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων μεταξύ των παραθύρων
Σύρετε και εναποθέστε κείμενο ή αντιγραμμένες εικόνες από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
124
Εφαρμογές και ιδιότητες
Παράθυρο συγκράτησης
Μπορείτε να επιλέξετε έναν τομέα και να τον καρφιτσώσετε στο άνω μέρος της οθόνης και να
χρησιμοποιήσετε άλλες εφαρμογές στο κάτω παράθυρο.
1 Πατήστε
2 Πατήστε
για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
και σύρετε το πλαίσιο στην περιοχή όπου θέλετε να το καρφιτσώσετε.
Για να προσαρμόσετε το μέγεθος του πλαισίου, σύρετε το
προς τα επάνω ή προς τα κάτω.
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Το επιλεγμένο παράθυρο εφαρμογής θα καρφιτσωθεί στην κορυφή της οθόνης. Για να
ξεκαρφιτσώσετε το παράθυρο, σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών.
4 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Samsung Gear
Το Samsung Gear είναι μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε τη συσκευή Gear που μπορείτε
να φορέσετε. Όταν συνδέετε τη συσκευή σας με το Gear, μπορείτε να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις και
εφαρμογές του Gear.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Gear.
Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ GEAR για να συνδέσετε τη συσκευή σας με το Gear. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί
της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση εγκατάστασης. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του Gear
για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο σύνδεσης και χρήσης του Gear με τη συσκευή σας.
125
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίου.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε feedback ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να συνδεθείτε
στον λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για
περισσότερες πληροφορίες.
126
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας ή ζωγραφίζοντας στην
οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.
Δημιουργία σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes και πατήστε ΟΛΑ → .
2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή παίρνοντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
Εισαγωγή μιας εικόνας.
3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε ΑΠΟΘ.
Διαγραφή σημειώσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Notes, πατήστε ΟΛΑ, ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΕΣ και κατόπιν
επιλέξτε μία κατηγορία.
2 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
127
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Εισαγωγή τίτλου.
Αλλαγή του χρώματος του
συμβάντος.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Προσθέστε μια σημείωση.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
128
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία εργασιών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
2 Πατήστε και εισάγετε λεπτομέρειες της εργασίας.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε
μία υπηρεσία λογαριασμού και κατόπιν πατήστε Ημερολόγιο (Samsung account) ή Συγχρονισμός
Ημερολόγιο.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
→ Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για
συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται στη λίστα.
Samsung Health
Εισαγωγή
Το Samsung Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
Έναρξη Samsung Health
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Health.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
129
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Samsung Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού Samsung Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις
καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων χρηστών Samsung Health, να συναγωνιστείτε με τους
φίλους σας και να προβάλετε συμβουλές για την υγεία.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Health.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις
μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων
χρηστών Samsung Health ή
συναγωνιστείτε με τους φίλους σας.
Παρακολούθηση της υγείας και
φυσικής κατάστασής σας.
Προβολή συμβουλών για την υγεία.
Ρύθμιση των καθημερινών στόχων
και προβολή της προόδου σας.
Προβολή και διαχείριση ανιχνευτών.
Προβολή μηνυμάτων καθοδήγησης ή
ειδοποιήσεων από το Samsung
Health.
Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη Samsung Health, πατήστε → Διαχείριση στοιχείων, και
κατόπιν επιλέξτε στοιχεία κάτω από κάθε καρτέλα.
• ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των
μετρήσεων σώματος.
• ΣΤΟΧΟΙ: ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
130
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΜΑΖΙ
Το Together σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε στόχους μέτρησης βημάτων και να συναγωνιστείτε με τους
φίλους σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους να περπατήσετε μαζί, να ορίσετε στόχους για τους
αριθμούς βημάτων, να συναγωνιστείτε σε προκλήσεις και να προβάλλετε τη βαθμολογία σας στον
Πίνακας κατάταξης βημάτων. Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε ΜΑΖΙ.
Βήματα
Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνετε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε.
Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε στον ανιχνευτή βημάτων.
Τρέχον σύνολο βημάτων
Στόχος
• Ενδέχεται να προκύψει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ ο ανιχνευτής βημάτων παρακολουθεί
τα βήματά σας και κατόπιν εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων αυτών. Ενδέχεται επίσης να
διαπιστώσετε μια σύντομη καθυστέρηση προτού το αναδυόμενο παράθυρο δείξει ότι ο
στόχος σας έχει επιτευχθεί.
• Αν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή βημάτων ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η δόνηση
ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
131
Εφαρμογές και ιδιότητες
Παλμοί καρδιάς
Μετρήστε και καταγράψτε τον καρδιακό ρυθμό σας.
Ο ανιχνευτής καρδιακού ρυθμού προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και
πληροφόρησης μόνο και δεν προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή
για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη νόσων.
Να προσέξετε τις εξής συνθήκες πριν τη μέτρηση του καρδιακού ρυθμού σας:
• Ξεκουραστείτε για 5 λεπτά πριν κάνετε μετρήσεις.
• Αν η μέτρηση είναι πολύ διαφορετική από τον αναμενόμενο καρδιακό ρυθμό, ξεκουραστείτε για
30 λεπτά και κατόπιν μετρήστε τον ξανά.
• Στη διάρκεια του χειμώνα ή όταν ο καιρός είναι ψυχρός, διατηρείτε το σώμα σας ζεστό κατά τη
μέτρηση του καρδιακού ρυθμού σας.
• Το κάπνισμα ή η κατανάλωση οινοπνεύματος πριν τη λήψη μετρήσεων ενδέχεται να προκαλέσει
διαφορές του καρδιακού ρυθμού σας από τον κανονικό καρδιακό ρυθμό σας.
• Μην μιλάτε, μη χασμουριέστε και μην αναπνέετε βαθιά ενώ λαμβάνετε μετρήσεις καρδιακού
ρυθμού. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει ανακριβή καταγραφή του καρδιακού ρυθμού σας.
• Οι μετρήσεις καρδιακού ρυθμού ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης και το
περιβάλλον στο οποίο πραγματοποιούνται.
• Αν δεν λειτουργεί ο αισθητήρας καρδιακών παλμών, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζει τίποτε τον
αισθητήρα. Αν ο αισθητήρας καρδιακών παλμών συνεχίσει να παρουσιάζει το ίδιο πρόβλημα,
επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
1 Στην οθόνη του Samsung Health, πατήστε στον ανιχνευτή καρδιακών παλμών και πατήστε
ΜΕΤΡΗΣΗ για να αρχίσετε να μετράτε τους καρδιακούς παλμούς σας.
132
Εφαρμογές και ιδιότητες
2 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα καρδιακών παλμών στο πίσω μέρος της συσκευής.
3 Μετά από λίγο, οι τρέχοντες παλμοί καρδιάς σας θα εμφανίζονται στην οθόνη. Απομακρύνετε το
δάκτυλό σας από τον αισθητήρα.
Ο τρέχων καρδιακός ρυθμός σας
133
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το Samsung Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν
προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση,
αγωγή ή πρόληψη νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο
Samsung Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία Samsung Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το Samsung
Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών
αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση
τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το Samsung
Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν
δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης,
πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες Samsung Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του Samsung
Health προσεκτικά πριν τη χρήση του.
134
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγγραφή Φωνής
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε διάφορους τρόπους εγγραφής για διάφορες καταστάσεις, όπως σε μια συνέντευξη. Η
συσκευή μπορεί να μετατρέψει τη φωνή σας σε κείμενο και να διακρίνει μεταξύ ηχητικών πηγών.
Πραγματοποίηση φωνητικών εγγραφών
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Εγγραφή Φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
135
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Εγγραφή Φωνής.
Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.
• ΤΥΠΙΚΟ: αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
• ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ: το μικρόφωνο είναι ευαίσθητο σε ήχους από δύο διευθύνσεις. Στη λειτουργία αυτή,
και το πάνω και το κάτω μέρος της συσκευής λαμβάνουν ίσες ποσότητες ήχου.
• ΟΜΙΛΙΑ ΣΕ ΚΕΙΜ.: η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε κείμενο
επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και μιλάτε
δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος.
Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία
μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε
στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.
Αναπαραγωγή επιλεγμένων φωνητικών εγγραφών
Όταν κάνετε ανασκόπηση ηχογραφήσεων συνέντευξης, μπορείτε να κάνετε σίγαση ή να ακυρώσετε τη
σίγαση ορισμένων ηχητικών πηγών στην εγγραφή.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Εγγραφή Φωνής.
2 Πατήστε ΛΙΣΤΑ και επιλέξτε μια φωνητική εγγραφή που έγινε σε λειτουργία συνέντευξης.
3 Για σίγαση ορισμένων ηχητικών πηγών, πατήστε για την αντίστοιχη κατεύθυνση προς την
οποία θα γίνει σίγαση του ήχου.
Το εικονίδιο αλλάζει σε
και γίνεται σίγαση του ήχου.
Ηχητική πηγή σε σίγαση
Ηχητική πηγή χωρίς σίγαση
136
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες
τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο στη συσκευή, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε
.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
137
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
138
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Εκκινήστε την εφαρμογή Αριθμ/χανή.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής της μονάδας, πατήστε
διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.
. Μπορείτε να μετατρέψετε
Game Launcher
Εισαγωγή
Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα Play Store και Galaxy Apps σε
μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για
να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη εφαρμογών.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για
εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης.
Άνοιγμα παιχνιδιών με ή χωρίς ήχο.
139
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Launcher
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Game Launcher για ενεργοποίηση.
Game Launcher θα προστεθεί στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η Game Launcher θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη
και την οθόνη εφαρμογών.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher.
3 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.
Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα Play Store και Galaxy Apps εμφανίζονται αυτόματα στην
οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε Προσθήκη
εφαρμογών.
Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε Κατάργηση.
Αλλαγή της λειτουργίας απόδοσης
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία απόδοσης του παιχνιδιού.
Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher, πατήστε Κανονική απόδοση και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
επανειλημμένα για να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε.
• Κανονική απόδοση: δεν χρησιμοποιείται η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας ούτε η λειτουργία
ενίσχυσης απόδοσης.
• Υψηλή απόδοση: βελτιώνει την απόδοση του συστήματος αλλά θα αυξήσει την κατανάλωση της
μπαταρίας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας: μειώνει την κατανάλωση μπαταρίας αλλά θα μειώσει την απόδοση του
συστήματος.
Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.
140
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Tools
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές στο πλαίσιο Game Tools ενώ παίζετε ένα παιχνίδι. Για
να ανοίξει το πλαίσιο Game Tools, πατήστε
στη γραμμή πλοήγησης. Εάν η γραμμή πλοήγησης είναι
κρυμμένη, σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης για να εμφανιστεί.
Πρόσβαση στην οθόνη του Game
Launcher.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Game
Tools.
Αναπαραγωγή παιχνιδιών σε πλήρη
οθόνη.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση των ειδοποιήσεων μόνον
για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Κλείδωμα της ιδιότητας σκληρού
πατήματος.
Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Κλείδωμα της οθόνης Edge.
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης.
Εγγραφή του παιχνιδιού σας.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών
Πατήστε
και πατήστε τον διακόπτη Καμία ειδ. στο παιχ. για ενεργοποίηση. Η συσκευή θα θέσει σε
σίγαση τους ήχους ειδοποίησης και θα εμφανίζει μόνο τις ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας χωρίς να σας
ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
141
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Connect
Εισαγωγή
Το Samsung Connect σας επιτρέπει να αναζητήσετε γρήγορα και να συνδεθείτε σε κοντινές συσκευές,
οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις, ή προϊόντα Internet of Things (IoT). Μπορείτε εύκολα να ελέγξετε τις
συνδεδεμένες συσκευές.
• Σύνδεση με κοντινές συσκευές: αναζητήστε γρήγορα κοντινές συσκευές όπως ακουστικά Bluetooth
ή φορέσιμες συσκευές και συνδεθείτε με αυτές.
• Δήλωση και έλεγχος οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT: δηλώστε τα έξυπνα
ψυγεία, πλυντήρια, κλιματιστικά, μονάδες καθαρισμού αέρα, τηλεοράσεις και διαδίκτυο των
πραγμάτων (IoT) στο smartphone σας και προβάλλετε την κατάστασή τους ή ελέγχετέ τα από την
οθόνη του smartphone σας. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συσκευές ανά τοποθεσία και να ρυθμίσετε
πολλαπλές συσκευές να λειτουργούν αυτόματα σε προκαθορισμένους χρόνους. Για παράδειγμα,
μπορείτε να ρυθμίσετε τα φώτα και τη ρομποτική σκούπα σας να ενεργοποιούνται αυτόματα το
βράδυ.
• Το smartphone σας και άλλες συσκευές σας πρέπει να είναι συνδεδεμένα με δίκτυο Wi-Fi ή
κινητής τηλεφωνίας.
• Οι συσκευές που μπορείτε να συνδέσετε με χρήση του Samsung Connect ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών. Για να δείτε τη
λίστα των συνδέσιμων συσκευών, ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή
Samsung Connect και κατόπιν πατήστε Κατάλογος.
• Τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
• Τα σφάλματα ή τα ελαττώματα των ίδιων των συνδεδεμένων συσκευών δεν καλύπτονται από
την εγγύηση της Samsung. Όταν εμφανιστούν σφάλματα ή ελαττώματα στις συνιστώμενες
συσκευές, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
142
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Connect. Θα εμφανιστεί η οθόνη
Samsung Connect.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Υποστηριζόμενες συσκευές
Προβολή συσκευών ανά τοποθεσία.
Συμβουλές για το Samsung Connect
Ιστορίες χρήστη
Αναζήτηση για και καταχώρηση
κοντινών συσκευών.
Σύνδεση με κοντινές συσκευές
Συνδεθείτε με κοντινές συσκευές, όπως ακουστικά Bluetooth ή εκτυπωτές, εύκολα και γρήγορα.
Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Connect.
2 Πατήστε .
Οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth θα ενεργοποιηθούν και η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα
κοντινές συσκευές.
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Όταν γίνει η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή να μοιραστείτε το περιεχόμενο.
143
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση οικιακών συσκευών, τηλεοράσεων και προϊόντων IoT
Προβάλλετε την κατάσταση των έξυπνων συσκευών σας, των τηλεοράσεων και των προϊόντων IoT από
την οθόνη του smartphone. Μπορείτε να ομαδοποιήσετε συσκευές ανά τοποθεσία και να προσθέσετε
κανόνες για τον εύκολο και άνετο χειρισμό των συσκευών.
Δήλωση συσκευών
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Connect.
2 Πατήστε .
3 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα.
Για τη χειροκίνητη δήλωση συσκευών, επιλέξτε έναν τύπο συσκευής στην ενότητα ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δηλώσετε συσκευές.
Προβολή και έλεγχος εγγεγραμμένων συσκευών
Μπορείτε να προβάλετε και να χειριστείτε τις εγγεγραμμένες συσκευές σας. Για παράδειγμα, μπορείτε να
δείτε το χρονόμετρο του πλυντηρίου σας ή να προσαρμόσετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού σας.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Connect.
2 Πατήστε Η συσκ. μου.
Θα εμφανιστεί η λίστα εγγεγραμμένων συσκευών.
3 Προβάλλετε την κατάσταση των συσκευών στη λίστα.
Για να χειριστείτε τις συσκευές, επιλέξτε μία συσκευή. Το χειριστήριο της συσκευή που παρέχεται με
την επιλεγμένη συσκευή θα ληφθεί και κατόπιν μπορείτε να χειριστείτε τη συσκευή.
Εκχώρηση τοποθεσιών σε συσκευές
Εκχωρήστε τοποθεσίες σε συσκευές, προβάλετε τη λίστα με τις συσκευές στο ίδιο μέρος και χειριστείτε
τις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μία λειτουργία σε μία τοποθεσία για να χειρίζεστε πολλαπλές
συσκευές ταυτόχρονα.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Connect και πατήστε Η συσκ. μου.
144
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εκχώρηση τοποθεσιών
1 Πατήστε → Προσθήκη μέρους.
2 Πληκτρολογήστε το όνομα τοποθεσίας και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
3 Επιλέξτε συσκευές στη λίστα συσκευών και πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Οι επιλεγμένες συσκευές θα προστεθούν στη σελίδα τοποθεσιών.
Για να προβάλλετε τη λίστα συσκευών κατά τοποθεσία, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά.
Ρύθμιση λειτουργιών και κανόνων
Δημιουργήστε μία λειτουργία και εγγράψτε συσκευές σε αυτή για να ελέγχετε πολλαπλές συσκευές
ταυτόχρονα με ένα μόνον πάτημα πλήκτρου ή με μία φωνητική εντολή. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε
έναν κανόνα για να εκτελούνται ενέργειες αυτόματα σε προκαθορισμένο χρόνο.
Για παράδειγμα, μπορείτε να ρυθμίσετε συσκευές για να ανάψουν τα φώτα και να αναπαράγεται μουσική
από τα ηχεία του δωματίου σας αυτόματα καθημερινά στις 7:00 π.μ.
Για να δημιουργήσετε μια λειτουργία,
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, επιλέξτε ένα μέρος, πατήστε → Προσθήκη λειτουργίας,
και ορίστε επιλογές λειτουργίας. Μπορείτε να ορίστε το όνομα λειτουργίας, το εικονίδιο και τις συσκευές.
Για να προσθέσετε ένα κανόνα,
Πατήστε → Κανόνες → ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΝΟΝΑ και ρυθμίστε τις επιλογές των κανόνων. Μπορείτε να
ορίσετε το όνομα του κανόνα, την τοποθεσία όπου θα εκτελεστεί ο κανόνας, την ημέρα και την ώρα που
θα εκτελεστεί ο κανόνας και τις συσκευές που πρόκειται να ελεγχθούν.
Για να λάβετε μία ειδοποίηση όταν εκτελείται ένας κανόνας, πατήστε τον διακόπτη Ειδοποιήσεις για
ενεργοποίηση.
145
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση περιεχομένου
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρ. και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως μήνυμα και email.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών
• Κοινή χρήση συνδέσμων: κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Μεταφορτώστε αρχεία στον διακομιστή
αποθήκευσης της Samsung και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω ενός συνδέσμου στον ιστό ή
ενός κωδικού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Μεταφ. αρχείων σε συσκευή: κοινή χρήση περιεχομένου με κοντινές συσκευές μέσω Wi-Fi Direct ή
Bluetooth. Οι ρυθμίσεις ορατότητας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις συσκευές.
• Προβ. περιεχομένου σε TV (Smart View): προβολή του περιεχόμενου που εμφανίζεται στη
συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
146
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung DeX
Το Samsung Dex είναι μια υπηρεσία που σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε το smartphone σας όπως
έναν υπολογιστή, συνδέοντάς το σε μια εξωτερική οθόνη, όπως σε τηλεόραση ή μόνιτορ. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τις δυνατότητες του smartphone σας σε μια μεγάλη οθόνη εύκολα, συνδέοντας μια
εξωτερική οθόνη, πληκτρολόγιο και ποντίκι.
• Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του DeX Station, ανατρέξτε στο
εγχειρίδιο χρήσης του DeX Station.
• Όλα τα αξεσουάρ, συμπεριλαμβανομένου του DeX Station, πωλούνται ξεχωριστά.
Διάταξη συσκευής DeX Station
Θύρα USB
Θύρα φορτιστή
(τύπος USB C)
Θύρα HDMI
Θύρα ενσύρματου
τοπικού δικτύου
147
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σύνδεση συσκευών
1 Συνδέστε το φορτιστή στη θύρα φορτιστή του DeX Station (τύπος USB C).
2 Συνδέστε το ένα άκρο του καλωδίου HDMI στη θύρα HDMI του σταθμού DeX και το άλλο άκρο του
καλωδίου στη θύρα HDMI μιας τηλεόρασης ή μιας οθόνης.
3 Για να χρησιμοποιήσετε ένα ενσύρματο δίκτυο, συνδέστε το ασύρματο LAN στην ενσύρματη
υποδοχή LAN.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δεδομένα ασύρματης σύνδεσης του smartphone σας ή ένα δίκτυο
Wi-Fi εάν δεν συνδεθείτε στο ενσύρματο LAN.
4 Πατήστε
στο μπροστινό τμήμα του καλύμματος για να χρησιμοποιήσετε το κάλυμμα ως
υποστήριξη για το smartphone.
Τώρα μπορείτε να δείτε την επαφή σύνδεσης του smartphone.
Προσέξτε να μην χτυπήσετε τα δάχτυλά σας όταν αλλάζετε τη γωνία της υποστήριξης του
smartphone.
148
Εφαρμογές και ιδιότητες
5 Συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων του smartphone σας στην επαφή σύνδεσης του
smartphone στο σταθμό του DeX.
Το Samsung DeX θα εκκινηθεί στο smartphone.
Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε το σταθμό DeX εάν έχετε προσαρτήσει στο smartphone
σας έναν συγκεκριμένο τύπο θήκης, όπως ανοιγόμενη θήκη ή θήκη σκληρού καλύμματος.
6 Στην οθόνη του smartphone, επιλέξτε τη λειτουργία οθόνης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
Μπορείτε να επιλέξετε τη λειτουργία Samsung DeX ή τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης.
• ΕΝΑΡΞΗ SAMSUNG DeX: η οθόνη του smartphone σας απενεργοποιείται και εμφανίζεται στην
συνδεδεμένη τηλεόραση ή στην οθόνη σε λειτουργία επιφάνειας εργασίας.
• ΑΛΛΑΓΗ ΣΕ «ΚΑΤΟΠΤΡΙΣΜΟΣ ΟΘΟΝΗΣ»: θα εμφανιστεί η ίδια οθόνη όπως του smartphone
στην συνδεδεμένη τηλεόραση ή οθόνη.
Λειτουργία Samsung DeX
Λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης
Η λειτουργία οθόνης που επιλέγετε πρώτη θα ισχύει για επακόλουθες συνδέσεις. Ανατρέξτε
στην ενότητα Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
149
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Samsung DeX, συνδέστε ένα πληκτρολόγιο και ένα ποντίκι στις
θύρες USB του DeX Station.
Όταν συνδέετε ένα πληκτρολόγιο, το εικονικό πληκτρολόγιο δεν θα εμφανιστεί όταν επιλέγετε
το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε ένα ασύρματο πληκτρολόγιο/ποντίκι ή ένα πληκτρολόγιο/ποντίκι
Bluetooth. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της αντίστοιχης συσκευής για πρόσθετες πληροφορίες.
150
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Samsung DeX
Στην οθόνη επιλογής λειτουργίας, πατήστε ΕΝΑΡΞΗ SAMSUNG DeX.
Η οθόνη του smartphone σας θα απενεργοποιηθεί και θα εμφανιστεί μια εικονική οθόνη smartphone
στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή οθόνη. Μπορείτε να κάνετε πολλαπλές εργασίες εκτελώντας πολλαπλές
εφαρμογές ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε τις ειδοποιήσεις και την κατάσταση του
smartphone σας.
Αγαπημένες
εφαρμογές
Αρχική οθόνη του
Samsung DeX
Γραμμή εργαλείων
γρήγορης
πρόσβασης
Πλήκτρο Εφαρμογές
Γραμμή κατάστασης
Γραμμή εργασιών
• Εάν επιθυμείτε να ελέγξετε την οθόνη Samsung DeX, πρέπει να συνδέσετε ένα ποντίκι.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση πληκτρολογίου και ποντικιού για περισσότερες
πληροφορίες.
• Όταν ξεκινάτε ή τερματίζετε το Samsung DeX, οι εφαρμογές που εκτελούνται μπορεί να είναι
κλειστές.
• Ενδέχεται να μην διατίθενται ορισμένες εφαρμογές ή λειτουργίες όταν χρησιμοποιείται το
Samsung DeX.
• Αγαπημένες εφαρμογές: προσθέστε εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά στην αρχική οθόνη
και εκκινείτε τις γρήγορα.
• Πλήκτρο εφαρμογών: προβολή και εκτέλεση των εφαρμογών στο smartphone σας.
• Γραμμή εργασιών: προβολή των εφαρμογών που λειτουργούν επί του παρόντος.
• Γραμμή κατάστασης: προβολή των ειδοποιήσεων και της κατάστασης του smartphone σας.
Τα εικονίδια κατάστασης μπορεί να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με την κατάσταση του
smartphone σας. Όταν κάνετε κλικ στο , θα εμφανιστούν τα πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες του smartphone
χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης.
• Γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης: χρησιμοποιείτε γρήγορα εργαλεία όπως έλεγχο έντασης
και αναζήτηση.
151
Εφαρμογές και ιδιότητες
Απάντηση σε κλήσεις
Ενώ χρησιμοποιείτε το Samsung DeX, μπορείτε να απαντήσετε σε κλήσεις από το smartphone σας
στη συνδεδεμένη τηλεόραση ή οθόνη. Επιλέξτε την επιλογή απάντησης κλήσης στη συνδεδεμένη
τηλεόραση ή οθόνη για να απαντήσετε σε μία κλήση. Το ηχείο του smartphone θα χρησιμοποιηθεί κατά
τη διάρκεια των κλήσεων.
Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ηχείο του τηλεφώνου, αφαιρέστε το smartphone σας
από το DeX Station. Μπορεί να χρειαστούν μερικά δευτερόλεπτα για να εμφανιστεί η οθόνη της
κλήσης στο smartphone.
Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης
Στη συνδεδεμένη οθόνη ή στο smartphone, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Συνδέσεις
→ Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Λειτουργία HDMI → Samsung DeX ή Screen Mirroring. Η
λειτουργία οθόνης που επιλέγετε πρώτη θα ισχύει για επακόλουθες συνδέσεις.
Τερματισμός της σύνδεσης
Για να αποσυνδέσετε το smartphone σας από την συνδεδεμένη οθόνη, απομακρύνετε το smartphone
σας από το σταθμό DeX.
152
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σύνδεση σε εξωτερική οθόνη
Μπορείτε να συνδέσετε το smartphone σας μια εξωτερική οθόνη όπως τηλεόραση ή μόνιτορ και
να προβάλετε παρουσιάσεις ή ταινίες στη συνδεδεμένη οθόνη. Συνδέστε το smartphone σας σε μια
εξωτερική οθόνη χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI και αντάπτορα HDMI (USB Τύπους C σε HDMI).
Μπορείτε να προβάλετε το περιεχομένου του smartphone σας στη συνδεδεμένη οθόνη.
• Τα καλώδια και οι αντάπτορες HDMI (USB Τύπου C σε HDMI) πωλούνται ξεχωριστά.
• Χρησιμοποιείτε μόνο έναν εγκεκριμένο από την Samsung αντάπτορα HDMI (USB Τύπου C
σε HDMI). Προβλήματα απόδοσης και δυσλειτουργίες που προκαλούνται από τη χρήση μη
εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
1 Συνδέστε έναν αντάπτορα HDMI (USB Τύπου C σε HDMI) στο smartphone σας.
2 Συνδέστε ένα καλώδιο HDMI στον αντάπτορα HDMI (USB Τύπου C σε HDMI) και στη θύρα HDMI
μιας τηλεόρασης ή οθόνης.
Η οθόνη του smartphone σας θα εμφανιστεί στη συνδεδεμένη οθόνη.
Καλώδιο HDMI
Αντάπτορας HDMI
(USB τύπου C σε HDMI)
153
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
154
Εφαρμογές και ιδιότητες
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Duo
Κάντε μία απλή βιντεοκλήση.
155
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Συνδέσεις
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις.
• Wi-Fi: ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο
ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Bluetooth: χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων
με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
• Προβολή τηλεφώνου: επιτρέψτε σε άλλες συσκευές να βρουν τη συσκευή σας για κοινή
χρήση περιεχομένου μαζί σας. Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, η συσκευή σας
θα είναι ορατή σε άλλες συσκευές όταν πραγματοποιούν αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές
χρησιμοποιώντας την επιλογή Μεταφορά αρχείων σε συσκευή.
• Χρήση δεδομένων: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε
χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.
156
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία πτήσης: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες
στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
• NFC και πληρωμή: ορίστε τη συσκευή ώστε να σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας
κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για
τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών. Ανατρέξτε στην
ενότητα NFC και πληρωμή για περισσότερες πληροφορίες.
• Mobile hotspot και tethering: χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για
κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν
δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Mobile hotspot και tethering για περισσότερες πληροφορίες.
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης: προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης για περισσότερες πληροφορίες.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
157
Ρυθμίσεις
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
158
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
159
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
160
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Dual audio
Μπορείτε να συνδέσετε έως και δύο Bluetooth συσκευές ήχου στο smartphone σας. Συνδέστε δύο
συσκευές Bluetooth ή ηχεία για να τα χρησιμοποιείτε ταυτόχρονα.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, οι συσκευές ήχου με Bluetooth που θέλετε να
συνδέσετε πρέπει να υποστηρίζουν τη λειτουργία Ήχος πολυμέσων.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Πατήστε
→ Dual audio, πατήστε το διακόπτη για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία και, στη
συνέχεια, πατήστε το πλήκτρο επιστροφής.
161
Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή για την οποία θέλετε να δημιουργηθεί ζεύγος δεν περιλαμβάνεται στη λίστα,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία ορατότητας ή μεταβείτε σε λειτουργία δημιουργίας ζεύγους Bluetooth
στη συσκευή. Ανατρέξτε στα εγχειρίδια χρήσης της συσκευής για περισσότερες πληροφορίες.
4 Πατήστε
δίπλα από τη συνδεδεμένη συσκευή και πατήστε το διακόπτη Ήχος πολυμέσων για
ενεργοποίηση.
5 Επιλέξτε άλλη συσκευή από τη λίστα και ενεργοποιήστε τη λειτουργία Ήχος πολυμέσων.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
NFC και πληρωμή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
162
Ρυθμίσεις
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι κλειδωμένη.
Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
163
Ρυθμίσεις
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
164
Ρυθμίσεις
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο
πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
165
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: διαμόρφωση των ρυθμίσεων για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• MirrorLink: χρήση της λειτουργίας MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της
συσκευής σας στο μόνιτορ της μονάδας κεφαλής του αυτοκινήτου. Ανατρέξτε στην ενότητα
MirrorLink για περισσότερες πληροφορίες.
• Ενισχυμένη λήψη: ρύθμιση της συσκευής για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα
μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενισχυμένη λήψη
για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
• Ethernet: η επιλογή Ethernet είναι διαθέσιμη όταν ένας προσαρμογέας Ethernet είναι συνδεδεμένος
με τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε την επιλογή αυτή, για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ethernet
και να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου.
166
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
167
Ρυθμίσεις
MirrorLink
Μπορείτε να προβάλετε την οθόνη της συσκευής σας στην οθόνη κύριας μονάδας του αυτοκινήτου.
Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο
μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → MirrorLink.
Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.
Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink
Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της
μονάδας κεφαλής.
Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.
168
Ρυθμίσεις
Ενισχυμένη λήψη
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενισχυμένη
λήψη.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
Ήχοι και δόνηση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή
αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Έλεγχος προεπιλ. πλήκτ. έντασης: επιλογή αν ο ήχος κλήσης ή η στάθμη έντασης πολυμέσων θα
ρυθμίζεται όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου. Όταν γίνεται αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων,
η ένταση ήχου πολυμέσων θα ρυθμίζεται πάντα.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
169
Ρυθμίσεις
• Ήχος κλήσης: αλλαγή του ήχου κλήσης.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων
ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Ανάδραση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής για να δονείται όταν πατάτε τα πλήκτρα στη γραμμή
πλοήγησης και για άλλες ενέργειες, όπως το παρατεταμένο πάτημα σε στοιχεία.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
• Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής: ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια
συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά, ξεχωριστά από τον
ήχο άλλων εφαρμογών. Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο
της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου
Bluetooth στο όχημα.
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Εμφάνιση αθόρυβα: ρύθμιση της συσκευής να απενεργοποιεί ήχους ειδοποιήσεων και να
αποκρύπτει προεπισκοπήσεις ειδοποιήσεων.
• Στην οθόνη κλειδώματος: προβολή ή απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή
όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
170
Ρυθμίσεις
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη φωτεινότητα: ορίζεται η συσκευή που πρόκειται να παρακολουθεί τις ρυθμίσεις
φωτεινότητάς σας και εφαρμόζονται αυτόματα σε παρόμοιες συνθήκες φωτισμού.
• Φίλτρο μπλε φωτός: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης. Ανατρέξτε στην Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος
οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
• Ανάλυση οθόνης: αλλαγή της ανάλυσης οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Ανάλυση οθόνης για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ζουμ και γραμματ. οθόνης: αλλαγή της ρύθμισης ζουμ της οθόνης ή του μεγέθους γραμματοσειράς
και του στυλ.
• Αρχική οθόνη: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων
στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
• Εφαρμογές πλήρους οθόνης: επιλογή εφαρμογών για χρήση με την αναλογία εικόνας πλήρους
οθόνης.
• Εύκολη λειτουργία: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων
και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Οθόνη Edge: αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη χρήση της οθόνης Edge. Ανατρέξτε στην ενότητα Οθόνη
Edge για περισσότερες πληροφορίες.
• Ένδειξη LED: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιείται η ένδειξη LED όταν φορτίζετε τη μπαταρία,
όταν έχετε ειδοποιήσεις ή όταν πραγματοποιείτε φωνητικές εγγραφές, ενώ είναι απενεργοποιημένη
η οθόνη.
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
• Γραμμή πλοήγησης: αλλαγή του χρώματος ή της διάταξης των πλήκτρων στη γραμμή πλοήγησης
που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα Γραμμή πλοήγησης
(προγραμματιζόμενα πλήκτρα) για περισσότερες πληροφορίες.
171
Ρυθμίσεις
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διατήρηση οθόνης σβηστής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει ενεργοποίηση της οθόνης
όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται.
Φίλτρο μπλε φωτός
Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την
οθόνη.
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε
φωτός δεν θα εφαρμόζεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Φίλτρο μπλε φωτός και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ενεργοποίηση τώρα για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το
διακόπτη Ενεργ. βάσει προγράμ. για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
• Από τη δύση έως την ανατολή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε
φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τρέχουσα τοποθεσία σας.
• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα: ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου
μπλε φωτός.
172
Ρυθμίσεις
Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης ή ρύθμιση του χρώματος οθόνης
Επιλέξτε μια λειτουργία οθόνης για την προβολή ταινιών ή εικόνων ή ρυθμίστε το χρώμα οθόνης
σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Εάν επιλέξετε τη λειτουργία Προσαρμόσιμη οθόνη, μπορείτε να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος
οθόνης σύμφωνα με τιμή χρώματος και μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τα χρώματα στις άκρες της
οθόνης.
Αλλαγή της λειτουργίας οθόνης
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Εμφάνιση → Λειτουργία οθόνης και επιλέξτε την επιθυμητή
λειτουργία.
• Προσαρμόσιμη οθόνη: αυτή βελτιστοποιεί το εύρος χρώματος, τον κορεσμό και την ευκρίνεια
της οθόνης σας. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε την ισορροπία χρώματος οθόνης σύμφωνα με τιμή
χρώματος και να ρυθμίσετε τα χρώματα στις άκρες της οθόνης σας.
• Κινηματογράφος AMOLED: κατάλληλο για την προβολή βίντεο.
• Φωτογραφία AMOLED: κατάλληλο για την προβολή εικόνων.
• Βασικός: πρόκειται για την προεπιλογή και είναι κατάλληλο για γενική χρήση.
• Μπορείτε να ρυθμίσετε μόνο το χρώμα οθόνης στη λειτουργία Προσαρμόσιμη οθόνη.
• Η λειτουργία Προσαρμόσιμη οθόνη μπορεί να μην είναι συμβατή με εφαρμογές τρίτων
εταιρειών.
• Δεν μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία οθόνης ενώ εφαρμόζετε το φίλτρο μπλε φωτός.
Βελτιστοποίηση της ισορροπίας χρώματος πλήρους οθόνης
Βελτιστοποιήστε το χρώμα οθόνης ρυθμίζοντας τους χρωματικούς τόνους σύμφωνα με τις προτιμήσεις
σας.
Όταν σύρετε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος προς το Ψυχρό, ο μπλε χρωματικός τόνος αυξάνεται. Όταν
σύρετε τη μπάρα προς το Θερμό, ο κόκκινος χρωματικός τόνος αυξάνεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Εμφάνιση → Λειτουργία οθόνης → Προσαρμόσιμη οθόνη.
2 Προσαρμόστε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος στο Ισορροπία χρωμáτων πλήρους οθόνης.
Η ισορροπία χρώματος της οθόνης θα βελτιστοποιηθεί.
173
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση του τόνου οθόνης σύμφωνα με τιμή χρώματος
Αυξήστε ή μειώστε ορισμένους χρωματικούς τόνους προσαρμόζοντας ξεχωριστά τις τιμές Κόκκινο,
Πράσινο, ή Μπλε.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Εμφάνιση → Λειτουργία οθόνης → Προσαρμόσιμη οθόνη.
2 Σημειώστε Προηγμένες επιλογές.
3 Ρυθμίστε τη μπάρα χρωμάτων Κόκκινο, Πράσινο, ή Μπλε σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
Η οθόνη τόνου θα ρυθμιστεί.
Βελτιστοποίηση των χρωμάτων στις άκρες της οθόνης
Ρυθμίστε τα χρώματα στις άκρες της οθόνης σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Όταν σύρετε τη μπάρα
ρύθμισης χρώματος προς το Ψυχρό, ο μπλε χρωματικός τόνος αυξάνεται στις άκρες της οθόνης. Όταν
σύρετε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος προς το Θερμό, ο κόκκινος χρωματικός τόνος αυξάνεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Εμφάνιση → Λειτουργία οθόνης → Προσαρμόσιμη οθόνη.
2 Πατήστε Ισορροπία χρωμάτων άκρης οθόνης.
174
Ρυθμίσεις
3 Προσαρμόστε τη μπάρα ρύθμισης χρώματος ώστε να ρυθμίσετε τα χρώματα.
4 Πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Τα χρώματα στις άκρες της οθόνης θα βελτιστοποιηθούν.
• Όταν η στάθμη μπαταρίας είναι χαμηλή, ενδέχεται να μην λειτουργεί η ρύθμιση ισορροπίας
χρώματος.
• Μπορεί να χρειαστεί χρόνος για την εφαρμογή της ρύθμισης και η συσκευή μπορεί να
επανεκκινηθεί έως και 2 φορές.
Ανάλυση οθόνης
Αλλάξτε την ανάλυση οθόνης. Η επιλογή αυτή είναι ρυθμισμένη στην τιμή FHD+ από προεπιλογή. Οι
υψηλότερες αναλύσεις κάνουν την οθόνη πιο ζωντανή, ωστόσο, καταναλώνουν περισσότερη μπαταρία.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Ανάλυση οθόνης.
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής για να προσαρμόσετε την ανάλυση της οθόνης και κατόπιν
πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Θα κλείσουν όλες οι εφαρμογές όταν αλλάξετε την ανάλυση.
175
Ρυθμίσεις
Φόντα και θέματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε
διάφορα θέματα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντα και θέματα.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής.
• Εικονίδια: αλλάξτε το στυλ του εικονιδίου.
• AOD: επιλογή εικόνας για εμφάνιση στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση της οθόνης ενώ
την κοιτάτε.
• Παιχνίδια: ενεργοποίηση του Game Launcher. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για
περισσότερες πληροφορίες.
• Αρ. καλ. και προστ. από ανεπιθ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει μη αποθηκευμένους
τηλεφωνικούς αριθμούς όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα. Μπορείτε επίσης να το
ρυθμίσετε για να εμφανίζονται οι πληροφορίες σας στη συσκευή του άλλου μέρους όταν κάνετε μία
κλήση ή αποστέλλετε ένα μήνυμα, ακόμα κι αν δεν έχουν αποθηκεύσει τον αριθμό τηλεφώνου σας
στη συσκευή τους.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Λειτουργία με ένα χέρι: ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Χειρον. για αισθ. αποτυπωμάτων: ρύθμιση της συσκευής, ώστε να ανοίγετε ή να κλείνετε
εφαρμογές ή λειτουργίες χρησιμοποιώντας τον αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
176
Ρυθμίσεις
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Εφαρμ. βοήθειας συσκευής: επιλογή μιας εφαρμογής υποβοήθησης συσκευής για εκκίνηση
όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης. Η εφαρμογή υποβοήθησης συσκευής
θα συγκεντρώσει πληροφορίες από την τρέχουσα οθόνη και θα παρέχει σχετικές πληροφορίες,
εφαρμογές και χαρακτηριστικά.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης πολλαπλών παραθύρων.
• Έξυπνη αποτύπωση: ρύθμιση της συσκευής για λήψη της τρέχουσας οθόνης και της περιοχής με
δυνατότητα κύλισης καθώς και περικοπή και κοινή χρήσης του στιγμιότυπου οθόνης αμέσως.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν
σαρώνετε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη. Μπορείτε να
προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
• Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση κλήσης ή
αποστολή μηνύματος όταν σαρώνετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά σε μία επαφή ή έναν αριθμό
τηλεφώνου.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
• Εργαλείο βελτίωσης βίντεο: ενισχύστε την ποιότητα εικόνας των βίντεο σας, ώστε να
απολαμβάνετε φωτεινότερα και πιο ζωντανά χρώματα.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην είναι διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.
177
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Λειτουργία απόδοσης
Μνήμη
Χώρος αποθήκευσης
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Διαχείριση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Σάρωση για εφαρμογές που έχουν κρασάρει και κακόβουλο λογισμικό.
178
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις
επιλογές για την Εποπτεία ισχύος εφαρμογών.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή για να φορτίζει η μπαταρία πιο γρήγορα. Πατήστε → Σύνθετες
ρυθμίσεις και πατήστε τον διακόπτη Γρήγορη ενσύρματη φόρτιση για ενεργοποίηση.
179
Ρυθμίσεις
Λειτουργία απόδοσης
Αλλάξτε τη λειτουργία απόδοσης συσκευής σύμφωνα με τη χρήση σας, όπως παίξιμο παιχνιδιών ή
αναπαραγωγή μουσικής, ώστε να έχετε την καλύτερη απόδοση.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Λειτουργία απόδοσης.
• Βελτ/μένο (συνιστάται): εξισορρόπηση της διάρκειας ζωής της μπαταρίας και της ανάλυσης της
οθόνης για καθημερινή χρήση.
• Παιχνίδι: βελτίωση της εμπειρίας παιχνιδιών, καθώς τα παιχνίδια εκτυλίσσονται πιο ομαλά.
• Ψυχαγωγία: εφαρμογή ήχου εξαιρετικά υψηλής ποιότητας, ενισχυμένων εικόνων και μέγιστων
ρυθμίσεων οθόνης για να απολαμβάνετε τη μουσική και τα βίντεο ακόμα περισσότερο.
• Υψηλή απόδοση: εφαρμογή ρυθμίσεων οθόνης για μέγιστη ποιότητα.
Η κατανάλωση ισχύος μπαταρίας αυξάνεται ανάλογα με τη λειτουργία.
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
• Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
• Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα
Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε εφαρμογές
από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
180
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Αναγνώριση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του
προσώπου σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση προσώπων για περισσότερες πληροφορίες.
• Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων: καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματός σας στη
συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε
στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
• Σαρωτής ίριδας: καταχώρηση της ίριδάς σας στη συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή
να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση ίριδας για
περισσότερες πληροφορίες.
• Smart Lock: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα σε ορισμένες καταστάσεις.
181
Ρυθμίσεις
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Always On Display: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια εικόνα ή πληροφορίες ενώ είναι
απενεργοποιημένη η οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Always On Display για περισσότερες
πληροφορίες.
• Πληροφορίες και FaceWidget: αλλαγή των ρυθμίσεων των στοιχείων που εμφανίζονται επί της
οθόνης όταν είναι ανενεργή ή κλειδωμένη.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη
οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Samsung Pass: επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών
σας δεδομένων. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass για περισσότερες πληροφορίες.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο Εύρεσης του Κινητού μου (findmymobile.samsung.com) για
ανίχνευση και έλεγχο της απολεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
182
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση προσώπων
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκλειδώνει η οθόνη με την αναγνώριση του προσώπου σας.
• Η συσκευή σας θα μπορούσε να ξεκλειδώσει από κάποιον ή κάτι που μοιάζει με την εικόνα
σας.
• Η αναγνώριση προσώπου είναι λιγότερο ασφαλής από τη μέθοδο με Μοτίβο, PIN ή Κωδικό
πρόσβασης.
• Λάβετε υπόψη τα εξής όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση προσώπου:
– – Λάβετε υπόψη τις συνθήκες της εγγραφής, όπως αν φορούσατε γυαλιά, καπέλα, μάσκα,
αν είχατε μούσι ή έντονο μακιγιάζ
– – Βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε σε καλά φωτισμένη περιοχή και ότι ο φακός κάμερας είναι
καθαρός όταν κάνετε την εγγραφή
– – Βεβαιωθείτε ότι η εικόνα δεν είναι θολή για να είναι καλύτερα τα αποτελέσματα της
αναγνώρισης
• Αν χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, το πρόσωπό σας δεν
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για
να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα
μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε το πρόσωπό σας. Πρέπει
να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
Καταγραφή του προσώπου σας
Για καλύτερη καταγραφή προσώπου, καταγράψτε το πρόσωπό σας σε εσωτερικούς χώρους και χωρίς
άμεσο ηλιακό φως.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
4 Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.
183
Ρυθμίσεις
5 Τοποθετήστε το πρόσωπό σας στο εσωτερικό του κύκλου στην οθόνη.
Η κάμερα θα σαρώσει το πρόσωπό σας.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με πρόσωπο, πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
για να χρησιμοποιείτε το πρόσωπό σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Εάν δεν λειτουργεί σωστά το ξεκλείδωμα με το πρόσωπό σας, πατήστε Κατάργηση δεδομένων
προσώπου για να αφαιρέσετε το καταγεγραμμένο σας πρόσωπο και να καταγράψετε το
πρόσωπό σας ξανά.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με αναγνώριση προσώπου
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το πρόσωπό σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Αναγνώριση προσώπου.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλείδωμα βάσει προσώπου για ενεργοποίηση.
Εάν επιθυμείτε να μειώσετε την πιθανότητα αναγνώρισης προσώπων σε φωτογραφίες ή βίντεο,
πατήστε τον διακόπτη Ταχύτερη αναγνώριση για απενεργοποίηση. Έτσι μπορεί να μειωθεί η
ταχύτητα αναγνώρισης προσώπου.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη κοιτάξτε στην οθόνη.
Όταν αναγνωριστεί το πρόσωπό σας, μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη χωρίς να
χρησιμοποιήσετε κάποια επιπλέον μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Εάν δεν αναγνωριστεί το πρόσωπό
σας, χρησιμοποιήστε την προκαθορισμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
184
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Κλείδωμα οθόνης
• Σύνδεση στον ιστό
• Επαλήθευση λογαριασμού Samsung
• Ασφαλής Φάκελος
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
• Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, τα
δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης
όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε
το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν
καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα
δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
185
Ρυθμίσεις
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων αναγνωρίζει τα δακτυλικά αποτυπώματα.
Βεβαιωθείτε ότι ο αισθητήρας αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων δεν έχει γρατσουνιές ή
ζημιές από μεταλλικά αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
• Οι προστατευτικές ταινίες που συνοδεύουν τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία
του αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία για
βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο τον αισθητήρα
αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων με το δάχτυλό σας.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
186
Ρυθμίσεις
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
4 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι επάνω στον
αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν τελειώσετε
με την καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.
187
Ρυθμίσεις
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Samsung account για ενεργοποίηση.
4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς
Όταν καταχωρείτε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα στο Samsung Pass, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε
για να εισέλθετε σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικού και κωδικού
πρόσβασης. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της
εφαρμογής Internet.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ. για ενεργοποίηση.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στον αισθητήρα δακτυλικών αποτυπωμάτων
και σαρώστε του δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
188
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση ίριδας
Η λειτουργία αναγνώρισης ίριδας χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά των ιρίδων σας, όπως το
σχήμα και μοτίβο τους, για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής. Τα δεδομένα ίριδας μπορούν να
χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς ελέγχου ταυτότητας. Μετά την καταχώρηση των ιρίδων σας,
μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή ώστε να χρησιμοποιεί τις ίριδές σας για τις παρακάτω λειτουργίες:
• Κλείδωμα οθόνης
• Σύνδεση στον ιστό
• Επαλήθευση λογαριασμού Samsung
• Ασφαλής Φάκελος
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Αν χρησιμοποιείτε την ίριδά σας σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, οι ίριδές σας δεν μπορούν
να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα
μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν καταχωρείτε την ίριδά σας. Πρέπει να
είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστούν οι ίριδές σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας το μοτίβο,
το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν καταχωρήσατε τις ίριδες, και στη συνέχεια
καταχωρήστε εκ νέου τις ίριδές σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον
κωδικό πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον
τα επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
Μέτρα ασφάλειας για χρήση της αναγνώρισης ίριδας
Προτού χρησιμοποιήσετε την κάμερα αναγνώρισης ίριδας και το LED, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα μέτρα
ασφάλειας.
• Για να προστατεύσετε τα μάτια σας, η οθόνη θα πρέπει να έχει απόσταση τουλάχιστον 20 εκ. από το
πρόσωπο όταν χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ίριδας.
• Μην προσαρτάτε ανεπίσημα προστατευτικά οθόνης (προστατευτικές μεμβράνες, προστατευτικό
σκληρυμένου γυαλιού κ.λπ.) στη συσκευή σας. Το LED αναγνώρισης ίριδας μπορεί να μην σβήσει,
ακόμα και αν βρίσκεστε πολύ κοντά του.
• Μην χρησιμοποιείτε την αναγνώριση ίριδας σε βρέφη. Αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην
όρασή τους.
189
Ρυθμίσεις
• Όποιος αντιμετωπίζει επεισόδια ζάλης, σπασμούς, απώλεια συνείδησης, σκοτοδίνες ή έχει άλλα
συμπτώματα που συνδέονται με επιληπτική κατάσταση, ή εάν έχει οικογενειακό ιστορικό με τέτοια
συμπτώματα ή καταστάσεις, θα πρέπει να συμβουλευθεί ιατρό πριν επιχειρήσει να χρησιμοποιήσει
την αναγνώριση ίριδας.
• Ο σαρωτής ίριδας δεν προορίζεται για χρήση ως ιατρική συσκευή, τα βιομετρικά δεδομένα που
συλλέγονται και αποθηκεύονται τοπικά από το σαρωτή ίριδας δεν προορίζονται για διαγνωστικούς,
θεραπευτικούς ή προληπτικούς ιατρικούς σκοπούς.
Στη συσκευή σας διατίθενται εναλλακτικές επιλογές ασφαλείας. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες για τη
χρήση αυτής της δυνατότητας.
Για καλύτερη αναγνώριση της ίριδας
Το τηλέφωνο ενδέχεται να μην αναγνωρίσει την ίριδα εάν:
• κάτι εμποδίζει την κάμερα να έχει καλή άποψη της ίριδας (π.χ. γυαλιά, αντανάκλαση, μισόκλειστα
βλέφαρα, πρόσφατη χειρουργική επέμβαση στο μάτι ή κάποια ιατρική πάθηση).
• κάτι παρεμβάλλεται στην κάμερα ή στο LED (π.χ. προστατευτικό οθόνης, βρομιά, ζημιά στην
κάμερα).
• ο φωτισμός είναι πολύ διαφορετικός από τότε που είχατε καταγράψει τις ίριδες (π.χ. υπερβολικά
φωτεινό δωμάτιο).
• η κλίση του τηλεφώνου είναι υπερβολικά μεγάλη ή το τηλέφωνο μετακινείται.
Κρατήστε τη συσκευή σε απόσταση περίπου 25–35 εκ. από το πρόσωπο, με την οθόνη να σας αντικρίζει.
25–35 εκ.
190
Ρυθμίσεις
Καταχώρηση ίριδας
Η συσκευή μπορεί να αποθηκεύσει τα δεδομένα ίριδας μόνο ενός ατόμου. Δεν μπορείτε να
καταχωρήσετε περισσότερες ίριδες από ένα ζευγάρι.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής ίριδας.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Για να καταχωρήσετε μόνο μια ίριδα των ματιών σας, πατήστε Καταχώρηση 1 μόνο ίριδας.
4 Κρατήστε τη συσκευή με την οθόνη να κοιτάζει προς εσάς και κοιτάξτε στην οθόνη.
25–35 εκ.
5 Τοποθετήστε τα μάτια στο εσωτερικό των κύκλων στην οθόνη και ανοίξτε τα μάτια σας διάπλατα.
Η κάμερα αναγνώρισης ίριδας θα σαρώσει τις ίριδές σας.
191
Ρυθμίσεις
6 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος ίριδας πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να
χρησιμοποιείτε τις ίριδές σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Όταν σαρώνετε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην κλειδωμένη οθόνη, εμφανίζεται η οθόνη
αναγνώρισης ίριδας. Κοιτάξτε στην οθόνη για να σαρώσετε τις ίριδές σας.
Διαγραφή ίριδας
Μπορείτε να διαγράψετε τις καταχωρημένες ίριδες.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής ίριδας.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε Κατάργηση δεδομένων ίριδας.
Μόλις διαγραφούν οι καταχωρημένες ίριδες, θα απενεργοποιηθούν επίσης όλες οι σχετικές
λειτουργίες.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε τις ίριδές σας για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ίριδές σας αντί για την εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης, για
παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής ίριδας.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Samsung account για ενεργοποίηση.
4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Χρήση της ίριδας για σύνδεση με λογαριασμούς
Όταν καταχωρείτε τις ίριδες σας στο Samsung Pass, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για να εισέλθετε σε
ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Pass για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της
εφαρμογής Internet.
192
Ρυθμίσεις
Ξεκλείδωμα της οθόνης με ίριδες
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με την ίριδά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο, PIN ή κωδικό
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής ίριδας.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλείδωμα μέσω ίριδας για ενεργοποίηση.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη, σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση και τοποθετήστε τα μάτια σας
στο εσωτερικό των κύκλων στην οθόνη για να γίνει η σάρωση των ιρίδων σας.
25–35 εκ.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη χρησιμοποιώντας την αναγνώριση ίριδας, χωρίς να κάνετε σάρωση
επάνω στην κλειδωμένη οθόνη, πατήστε στον διακόπτη Ξεκ. μέσω ίρ. με την εν. της οθ.
193
Ρυθμίσεις
Samsung Pass
Χρησιμοποιήστε το Samsung Pass για να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας με ασφάλεια όταν εισέρχεστε
σε υπηρεσίες εφαρμογών ή σε ιστοτόπους μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων αντί να καταχωρείτε
το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό
Samsung. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Λογαριασμός Samsung.
• Η λειτουργία εισόδου σε ιστοτόπους είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους στους οποίους
έχετε πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Internet. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην
υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Καταχώρηση Samsung Pass
Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung
Pass.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
3 Εισάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
5 Πατήστε ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΑ ή ΙΡΙΔΕΣ και καταχωρήστε τα δακτυλικά σας αποτυπώματα ή τις ίριδες.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος ή Αναγνώριση ίριδας για
περισσότερες πληροφορίες.
6 Σαρώστε τα δακτυλικά αποτυπώματά σας ή τις ίριδές σας για να ολοκληρωθεί η καταχώρηση του
Samsung Pass.
194
Ρυθμίσεις
Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοτόπους
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοτόπους που
υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
1 Ανοίξτε έναν ιστότοπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
2 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης του ιστοτόπου.
3 Επιλέξτε Σύνδεση με τη χρήση βιομετρικών δεδομένων μέσω του Samsung Pass και πατήστε
ΑΠΟΜΝΗΜ.
Τώρα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα βιομετρικά δεδομένα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass
όταν εισήλθατε στον ιστότοπο.
Διαχείριση πληροφοριών εισόδου
Προβάλλετε τη λίστα ιστοτόπων που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass και
διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το Πληροφορίες σύνδεσης web.
4 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα από τη λίστα.
5 Πατήστε → Επεξεργασία και τροποποιήστε το αναγνωριστικό, τον κωδικό πρόσβασης και την
ονομασία του ιστοτόπου.
Για διαγραφή της ιστοσελίδας, πατήστε → Διαγραφή.
195
Ρυθμίσεις
Χρήση του Samsung Pass με εφαρμογές
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, μπορείτε εύκολα να εισέλθετε με
το Samsung Pass.
Για να δείτε τη λίστα εφαρμογών που υποστηρίζουν το Samsung Pass, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων,
πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass → Υποστηριζόμενες εφαρμογές. Εάν δεν
υπάρχουν εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, το στοιχείο Υποστηριζόμενες εφαρμογές
δεν θα εμφανιστεί.
• Οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή πρόβλημα που προκαλείται λόγω
εισόδου σε εφαρμογές μέσω του Samsung Pass.
Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass
Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σύνδεσης στο web και δεδομένα
εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass με το Διαγραφή δεδομένων. Η συμφωνία σας με τους
όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε Διαγραφή δεδομένων.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung.
Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.
196
Ρυθμίσεις
Ασφαλής φάκελος
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει τα περιεχόμενα προσωπικών δεδομένων και τις εφαρμογές όπως
φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του
ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
Ρύθμιση ασφαλούς φακέλου
1 Ξεκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος.
Εναλλακτικά εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
197
Ρυθμίσεις
4 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Για να αλλάξετε το όνομα ή το χρώμα του εικονιδίου για τον Ασφαλή Φάκελο, πατήστε Ασφαλής
φάκελος → → Προσαρμογή εικονιδίου.
• Όταν εκκινείτε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πρέπει να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή
χρησιμοποιώντας την προρυθμισμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον
επαναφέρετε χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο
επαναφοράς που εμφανίζεται όταν καταχωρηθεί εσφαλμένος κωδικός ξεκλειδώματος και
καταχωρήστε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα
ασφαλούς φακέλου.
2 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε Κλείδωμα.
Μετακίνηση περιεχομένου σε Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη αρχείων.
2 Πατήστε Εικόνες, σημειώστε εικόνες για μετακίνηση και κατόπιν πατήστε ΟΚ.
3 Πατήστε ΜΕΤΑΦΟΡΑ.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα διαγραφούν από τον αρχικό φάκελο και θα μετακινηθούν στον Ασφαλή
φάκελο. Για να αντιγράψετε στοιχεία, πατήστε ΑΝΤΙΓΡΑΦΗ.
Η μέθοδος μετακίνησης περιεχομένου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
198
Ρυθμίσεις
Μετακίνηση περιεχομένου από Ασφαλή Φάκελο
Μετακινήστε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή στον προεπιλεγμένο
χώρο αποθήκευσης. Οι ακόλουθες ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον
Ασφαλή Φάκελο στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
1 Ξεκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Μετακίνηση εκτός Ασφαλής φακέλος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στη Συλλογή, στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης.
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε Προσθήκη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΤΕΛΟΣ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store ή το Galaxy Apps, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY
STORE ή ΛΗΨΗ ΑΠΟ GALAXY APPS.
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε Επεξ. εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε Κατάργηση.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
199
Ρυθμίσεις
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη
Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για απενεργοποίηση.
Εναλλακτικά σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Κατόπιν σαρώστε προς τα κάτω στο πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Ασφαλής φάκελος για να
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή φακέλου
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο
Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2 Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
3 Πατήστε Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής Φάκελος.
4 Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε ΔΗΜ.
ΑΝΤ. ΑΣΦ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και
επαναφ.
2 Πατήστε Επαναφορά αντιγράφου ασφαλείας.
3 Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.
200
Ρυθμίσεις
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ασφαλής φάκελος και πατήστε → Ρυθμίσεις → Κατάργ. εγκατάστασης.
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή
φακέλου, επιλέξτε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου και πατήστε
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για πρόσβαση στο αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων από τον Ασφαλή
φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο Samsung, εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου και πατήστε
Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
Cloud και λογαριασμοί
Επιλογές
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να καταχωρήσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως λογαριασμό Samsung ή λογαριασμό Google, ή να μεταφέρετε δεδομένα προς ή
από άλλες συσκευές μέσω του Smart Switch.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
• Το προφίλ μου: διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας και των λεπτομερειών του
λογαριασμού Samsung.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό.
201
Ρυθμίσεις
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και
τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των
ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε
στην ενότητα Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. για περισσότερες πληροφορίες.
• Smart Switch: εκκίνηση του Smart Switch και μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Smart Switch για περισσότερες πληροφορίες.
Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να
μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική
αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. → Ρυθμίσεις
αντιγράφων ασφαλείας για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των
οποίων θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε
ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε
το διακόπτη το ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung
Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Επιλέξτε μια συσκευή και τους
τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ. Θα γίνει επαναφορά
των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. και πατήστε
τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό Google
για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
202
Ρυθμίσεις
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Προσβ/τητα για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη γλωσσών συσκευής για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο
τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά πληροφοριών διάγνωσης: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας και τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση
της συσκευής.
203
Ρυθμίσεις
Προσθήκη γλωσσών συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή → Γλώσσα →
Προσθήκη γλώσσας.
Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε → Όλες οι γλώσσες.
2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.
3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε ΟΡΙΣ. ΩΣ ΠΡΟΕΠ. Για
να διατηρήσετε την τρέχουσα γλώσσα, πατήστε ΔΙΑΤ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ.
Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη
γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το δίπλα σε μια
γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Κατόπιν, πατήστε ΕΦΑΡΜΟΓΗ. Εάν μία εφαρμογή
δεν υποστηρίζει την προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που
υποστηρίζεται.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και
τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων
όταν συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμ. ενημερ. λογισμικού: ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά ενημερώσεις από
λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
204
Ρυθμίσεις
Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την
προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το
μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.
Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο.
• Ο αριθμός τηλεφώνου μου: προβολή του αριθμού τηλεφώνου σας.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση
Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Όνομα συσκευής: προβολή και επεξεργασία του ονόματος που θα εμφανίζεται όταν συνδέετε τη
συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, Wi-Fi Direct, και με άλλους τρόπους.
• Κωδικός μοντέλου: προβολή του αριθμού μοντέλου συσκευής.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
205
Παράρτημα
Προσβ/τητα
Σχετικά με την προσβασιμότητα
Βελτιώστε την προσβασιμότητα με λειτουργίες που κάνουν ευκολότερη τη χρήση της συσκευής για
χρήστες με προβλήματα στην όραση, στην ακοή και μειωμένη κινητική επιδεξιότητα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα.
Voice Assistant (Φωνητική ανταπόκριση)
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του Voice Assistant
Όταν ενεργοποιείτε το Voice Assistant, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική ανταπόκριση. Όταν πατάτε την
επιλεγμένη λειτουργία μια φορά, η συσκευή διαβάζει το κείμενο στην οθόνη δυνατά. Αν πατήσετε δυο
φορές τη λειτουργία ενεργοποιείται η λειτουργία.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Voice Assistant και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε το Voice Assistant, πατήστε το διακόπτη και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη
δύο φορές, γρήγορα.
Όταν ενεργοποιείτε το Voice Assistant για πρώτη φορά, το μάθημα αρχίζει μετά την ενεργοποίηση.
Μπορείτε να το επαναλάβετε πατώντας το Βοήθεια Voice Assistant.
Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του Voice Assistant.
206
Παράρτημα
Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε
το Voice Assistant.
Χειρονομίες με ένα δάχτυλο
• Πάτημα: ανάγνωση δυνατά του στοιχείου κάτω από το δάχτυλό σας. Για εξερεύνηση της οθόνης,
τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το στην οθόνη.
• Διπλό πάτημα: άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου. Ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία,
όταν ακούσετε το στοιχείο που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν,
πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
• Διπλό πάτημα και κράτημα στην οθόνη: μετακίνηση ενός στοιχείου ή πρόσβαση σε διαθέσιμη
επιλογή.
• Πέρασμα προς τα αριστερά: μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο.
• Πέρασμα προς τα δεξιά: μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο.
• Πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω: αλλαγή των πιο πρόσφατων ρυθμίσεων του συναφούς
μενού.
• Πέρασμα προς τα αριστερά και μετά δεξιά σε μία κίνηση: κύλιση στην οθόνη προς τα πάνω.
• Πέρασμα προς τα δεξιά και μετά αριστερά σε μία κίνηση: κύλιση στην οθόνη προς τα κάτω.
• Πέρασμα προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω σε μία κίνηση: μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στην
οθόνη.
• Πέρασμα προς τα κάτω και μετά προς τα πάνω σε μία κίνηση: μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο
στην οθόνη.
Χειρονομίες με δύο δάχτυλα
• Διπλό πάτημα: έναρξη, παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
• Τριπλό πάτημα: έλεγχος της τρέχουσας ώρας, υπολειπόμενης ισχύος μπαταρίας και άλλων
στοιχείων. Για να αλλάξετε τα στοιχεία που διαβάζονται δυνατά, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις
και πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Voice Assistant → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Πληροφορίες γραμμής
κατάστασης.
• Τετραπλό πάτημα: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της φωνητικής ανταπόκρισης.
• Πέρασμα προς τα αριστερά: μετακίνηση στην επόμενη σελίδα.
• Πέρασμα προς τα δεξιά: επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα.
• Πέρασμα προς τα πάνω: κύλιση στη λίστα προς τα κάτω.
• Πέρασμα προς τα κάτω: κύλιση στη λίστα προς τα πάνω.
207
Παράρτημα
• Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη: ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών.
• Σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών: ανοίξτε την αρχική οθόνη.
• Πέρασμα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην κλειδωμένη οθόνη: ξεκλείδωμα της οθόνης.
• Πέρασμα προς τα κάτω από το επάνω μέρος της οθόνης: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
Χειρονομίες με τρία δάχτυλα
• Πάτημα: έναρξη ανάγνωσης στοιχείων δυνατά από το πάνω μέρος.
• Διπλό πάτημα: έναρξη ανάγνωσης από το επόμενο στοιχείο.
• Τριπλό πάτημα: ανάγνωση του τελευταίου επιλεγμένου κειμένου και αντιγραφή του στο πρόχειρο.
• Πέρασμα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά: άνοιγμα του συναφούς μενού και κύλιση στις επιλογές.
• Πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω: αλλαγή της ανάγνωσης κειμένου και επιλογή καθαρότητας.
• Πέρασμα προς τα πάνω και μετά προς τα κάτω σε μία κίνηση: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
• Πέρασμα προς τα κάτω και μετά προς τα πάνω σε μία κίνηση: επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Χειρονομίες με τέσσερα δάχτυλα
• Πάτημα: επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
• Πάτημα δύο φορές: επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πάτημα τρεις φορές: άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
Χρήση του συναφούς μενού
Ενώ χρησιμοποιείτε το Voice Assistant, περάστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά με τρία δάχτυλα. Το
συναφές μενού εμφανίζεται και η συσκευή διαβάζει τις επιλογές δυνατά. Περάστε προς τα αριστερά ή
προς τα δεξιά με τρία δάχτυλα για κύλιση στις επιλογές. Όταν ακούσετε την επιλογή που θέλετε, περάστε
προς τα πάνω ή προς τα κάτω για χρήση της επιλογής ή προσαρμογή των ρυθμίσεων για την επιλογή. Για
παράδειγμα, όταν ακούσετε Ένταση συσκ., μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση σαρώνοντας προς τα
πάνω ή προς τα κάτω.
208
Παράρτημα
Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες όταν
επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα πατώντας δυο φορές στην οθόνη με
τρία δάχτυλα και κρατώντας το πάτημα.
Για διαχείριση των ετικετών, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα → Όραση →
Voice Assistant → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχείριση προσαρμοσμ. ετικετών.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για Voice Assistant
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το Voice Assistant για δική σας ευκολία.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Voice Assistant →
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
• Ένταση ομιλίας: επιλογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.
• Κείμενο σε ομιλία: αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται
όταν ενεργοποιείται το Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
• Αλλαγές τόνου: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά κείμενο με αλλοιωμένο τόνο κατά τη
χρήση πληκτρολογίου.
• Εκφώνηση εισαγωγής πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά το στοιχείο
κάτω από το δάχτυλό σας κατά τη χρήση πληκτρολογίου.
• Μιλήστε όταν η οθ. είναι σβηστή: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει δυνατά ειδοποιήσεις όταν
είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
• Σίγαση με αισθητήρα εγγύτητας: ρύθμιση της συσκευής να διακόπτει τη φωνητική ανταπόκριση
όταν βάζετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής.
• Ανακίνηση για συνεχή ανάγνωση: ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου που
εμφανίζεται στην οθόνη όταν κουνάτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ταχύτητες
ανακίνησης.
• Εκφώνηση ταυτότητας καλούντος: ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει το όνομα του καλούντος
δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
• Φωνητικό αλφάβητο: ρύθμιση της συσκευής να προφέρει μια λέξη που ξεκινά με το γράμμα στο
οποίο πατάτε παρατεταμένα στο πληκτρολόγιο.
209
Παράρτημα
• Συμβουλές χρήσης: ρύθμιση της συσκευής να διαβάζει συμβουλές χρήσης όταν επιλέγετε ένα
στοιχείο με πέρασμα.
• Ανάδραση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής για να δονείται όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν
επιλέγετε ένα στοιχείο.
• Απόκριση με ήχο: ρύθμιση της συσκευής για να εκπέμπει έναν ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως
όταν επιλέγετε ένα στοιχείο.
• Εστίαση στον ήχο φωνής: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων
όταν η συσκευή διαβάζει δυνατά κάποιο στοιχείο.
• Ένταση απόκρισης ήχου: προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη
για να την ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν ενεργοποιείται η Απόκριση με ήχο.
• Μεγάλος δρομέας: ρύθμιση της συσκευής να παχαίνει το περιθώριο του τετράγωνου δρομέα που
εμφανίζεται όταν πατάτε σε στοιχεία.
• Χρώμα δρομέα: επιλέξτε ένα χρώμα του τετράγωνου δρομέα που εμφανίζεται όταν πατάτε σε
στοιχεία.
• Σύντομο μενού: πραγματοποίηση επιλογών συναφούς μενού για εμφάνιση όταν σαρώνετε προς τα
αριστερά ή τα δεξιά με τρία δάχτυλα.
• Διαχείριση προσαρμοσμ. ετικετών: διαχείριση των ετικετών που προσθέσατε.
• Πληροφορίες γραμμής κατάστασης: επιλογή στοιχείων για ανάγνωση δυνατά όταν πατάτε στην
οθόνη τρεις φορές με δυο δάχτυλα.
• Επιλογές προγραμματιστή: ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.
Χρήση της συσκευής με την οθόνη απενεργοποιημένη
Για απόρρητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να λειτουργεί κανονικά με την οθόνη ανενεργή. Η
οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε τα πλήκτρα ή πατάτε στην οθόνη. Οι λειτουργίες που είναι ήδη
ενεργοποιημένες δεν απενεργοποιούνται όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Σβηστή οθόνη για ενεργοποίηση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία
αυτήν πατώντας δυο φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
210
Παράρτημα
Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά
Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
ενώ είναι ενεργοποιημένο το Voice Assistant.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης για ενεργοποίηση.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου
Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε
οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής με πλήκτρα, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Γρήγορη είσοδος πλήκτρων για
ενεργοποίηση.
Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των
χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απομακρύνετε το
δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά
το κείμενο.
Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η Γρήγορη είσοδος πλήκτρων, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το
χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων
Πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο για να εισαγάγετε πρόσθετους χαρακτήρες
διαθέσιμους για το πλήκτρο. Εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πλήκτρο που
δείχνει τους διαθέσιμους χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στο
αναδυόμενο παράθυρο μέχρι να ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν απομακρύνετέ το.
211
Παράρτημα
Όραση
Προσθήκη φωνητικών εγγραφών σε φωνητικές ετικέτες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φωνητικές ετικέτες για να ξεχωρίσετε μεταξύ αντικειμένων παρόμοιου
σχήματος επισυνάπτοντας σε αυτά ετικέτες. Μπορείτε να εγγράψετε και να αντιστοιχήσετε μια φωνητική
εγγραφή σε μια φωνητική ετικέτα με δυνατότητα NFC. Η φωνητική εγγραφή αναπαράγεται όταν
τοποθετήσετε τη συσκευή σας κοντά στην ετικέτα.
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC πριν χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Φωνητική ετικέτα.
Γίνεται εκκίνηση της εγγραφής φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
3 Όταν τελειώσετε την εγγραφή, πατήστε ΤΕΛΟΣ για διακοπή.
4 Κρατήστε το πίσω μέρος της συσκευής σας πάνω από τη φωνητική ετικέτα.
Οι πληροφορίες στην εγγραφή φωνής εγγράφονται στη φωνητική ετικέτα.
Αλλαγή του ζουμ και της γραμματοσειράς οθόνης
Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος γραμματοσειράς και το στυλ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Ζουμ και γραμματ. οθόνης.
Χρήση της γραμματοσειράς υψηλής αντίθεσης
Προσαρμόστε το χρώμα και το διάγραμμα των γραμματοσειρών ώστε να αυξηθεί η αντίθεση ανάμεσα
στο κείμενο και το φόντο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Γραμματ. υψηλής αντίθεσης για ενεργοποίηση.
212
Παράρτημα
Χρήση του πληκτρολογίου υψηλής αντίθεσης
Αυξήστε το μέγεθος του πληκτρολογίου Samsung και αλλάξτε τα χρώματα των πλήκτρων για να
αυξήσετε την αντίθεση ανάμεσα στο κείμενο και το φόντο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Πληκτρ. υψηλής αντίθεσης για ενεργοποίηση.
Εμφάνιση σχημάτων πλήκτρων
Εμφανίστε τα σχήματα των πλήκτρων με πλαίσια ώστε να ξεχωρίζουν.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Εμφάν. σχημάτων κουμπιών για ενεργοποίηση.
Χρησιμοποιώντας μεγεθυντή
Ενεργοποιήστε μεγεθυντή για ζουμάρισμα στην οθόνη και προβολή μεγαλύτερης εκδοχής του
περιεχομένου.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Παράθυρο μεγεθυντικού φακού για ενεργοποίηση. Εμφανίζεται ο μεγεθυντής στην οθόνη.
Σύρετε τη λαβή στο κάτω μέρος του μεγεθυντή για να τον μετακινήσετε στο σημείο όπου θέλετε να
μεγεθύνετε την οθόνη.
Μεγέθυνση της οθόνης
Μεγεθύνετε την οθόνη και ζουμάρετε σε συγκεκριμένη περιοχή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Χειρονομίες μεγέθυνσης για ενεργοποίηση.
• Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε γρήγορα στην οθόνη τρεις φορές για να ζουμάρετε σε
συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε γρήγορα στην οθόνη τρεις φορές και πάλι για να επιστρέψετε στην
κανονική προβολή.
• Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: σύρετε δύο ή περισσότερα δάχτυλα κατά μήκος της
μεγεθυμένης οθόνης.
• Ρύθμιση της αναλογίας ζουμ: πλησιάστε δυο ή περισσότερα δάχτυλα μεταξύ τους στη μεγεθυμένη
οθόνη ή απομακρύνετέ τα.
213
Παράρτημα
Μπορείτε επίσης να μεγενθύνετε προσωρινά την οθόνη πατώντας στην οθόνη τρεις φορές και
κρατώντας πατημένη. Ενώ κρατάτε πατημένη την οθόνη, σύρετε το δάχτυλό σας για εξερεύνηση της
οθόνης. Απελευθερώστε το δάχτυλό σας για επιστροφή στην κανονική προβολή.
• Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως το
Τηλέφωνο και η Αριθμ/χανή, ενδέχεται να επηρεάζεται.
Μεγέθυνση δεικτών ποντικιού ή επιφάνειας αφής
Μεγεθύνετε τον δείκτη όταν χρησιμοποιείτε ένα εξωτερικό ποντίκι ή επιφάνεια αφής.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Μεγάλος δείκτης ποντικιού/touchpad για ενεργοποίηση.
Μετατροπή της οθόνης σε λειτουργία κλίμακας του γκρι
Εμφανίστε τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Κλίμακα του γκρι για ενεργοποίηση.
Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
Βελτιώστε την ορατότητα της οθόνης για να βοηθήσετε τους χρήστες να αναγνωρίζουν κείμενο στην
οθόνη ευκολότερα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Αρνητικά χρώματα για ενεργοποίηση.
Προσαρμογή χρωμάτων
Προσαρμόστε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων στην οθόνη, εάν έχετε δυσκολία να διακρίνετε τα
χρώματα. Η συσκευή αλλάζει τα χρώματα σε πιο αναγνωρίσιμα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Όραση → Προσαρμογή χρωμάτων
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία ρύθμισης χρώματος.
214
Παράρτημα
Ακοή
Λειτ. εντοπισμού ήχου
Ρυθμίστε τη συσκευή να δονείται όταν εντοπίζει το κουδούνι της πόρτας σας ή ένα μωρό να κλαίει.
Ενώ χρησιμοποιείτε τη φωνητική αναγνώριση, δεν λειτουργούν οι ανιχνευτές ήχου.
Ανίχνευση κλάματος μωρού
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή → Λειτ. εντοπισμού ήχου και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Ανίχνευση κλάματος μωρού για ενεργοποίηση. Η συσκευή δονείται όταν
ανιχνεύει ήχο και η ειδοποίηση αποθηκεύεται ως αρχείο καταγραφής.
Λειτουργία εντοπισμού κουδουνιού
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή → Λειτ. εντοπισμού ήχου και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Λειτουργία εντοπισμού κουδουνιού για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε
για να ηχογραφήσετε το κουδούνι σας.
Η συσκευή ανιχνεύει και εγγράφει το κουδούνι της πόρτας.
3 Πατήστε
και πατήστε το κουδούνι της πόρτας σας για να ελέγξετε αν έχει εγγραφεί σωστά. Όταν
η συσκευή ανιχνεύσει τον ήχο του κουδουνιού, πατήστε OK.
Για να αλλάξετε τον ήχο του κουδουνιού, πατήστε Αλλαγή ήχου κουδουνιού.
Η συσκευή δονείται όταν ανιχνεύει ήχο και η ειδοποίηση αποθηκεύεται ως αρχείο καταγραφής.
Ρύθμιση λυχνίας ειδοποίησης
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αναβοσβήνει το φλας ή η οθόνη όταν ηχεί μία αφύπνιση ή όταν έχετε
ειδοποιήσεις, όπως εισερχόμενες κλήσεις ή νέα μηνύματα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Ειδοποίηση φλας για ενεργοποίηση.
215
Παράρτημα
Απενεργοποίηση όλων των ήχων
Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του
καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Σίγαση όλων των ήχων για ενεργοποίηση.
Ρυθμίσεις λεζάντας
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή → Υπότιτλοι Samsung (CC) ή
Υπότιτλοι Google (CC) και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Πραγματοποιήστε μια επιλογή για διαμόρφωση των ρυθμίσεων λεζάντας.
Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση ακουστικού.
1 Συνδέστε ένα ακουστικό με τη συσκευή και φορέστε το.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής στο Εξ. ήχου αρ./δεξ. καναλ. προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
και προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία.
Μονοφωνικός ήχος
Η μονοφωνική έξοδος συνδυάζει ήχο στέρεο σε ένα σήμα, το οποίο αναπαράγεται μέσα από όλα τα
ηχεία ακουστικού. Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία εάν έχετε δυσκολίες στην ακοή ή εάν είναι πιο
άνετο ένα ακουστικό.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Ακοή, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Μονοφωνικός ήχος για ενεργοποίηση.
216
Παράρτημα
Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση
Καθολικός διακόπτης
Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη αφής συνδέοντας έναν εξωτερικό διακόπτη, πατώντας στην οθόνη ή
χρησιμοποιώντας κινήσεις του κεφαλιού και εκφράσεις του προσώπου.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Καθολικός διακόπτης και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση. Αν οι
διακόπτες γενικής χρήσης δεν έχουν καταχωριστεί στη συσκευή, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΔΙΑΚΟΠΤΗ και
ρυθμίστε διακόπτες για έλεγχο της συσκευής.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας διακόπτη γενικής χρήσης, τουλάχιστον ένας διακόπτης
πρέπει να είναι καταχωρημένος στη συσκευή.
Για να ρυθμίσετε διακόπτες για έλεγχο της συσκευής, πατήστε ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διακόπτες.
Για να απενεργοποιηθεί αυτή η ιδιότητα, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας και το Πλήκτρο αύξησης
έντασης ταυτόχρονα.
Βοηθητικό μενού
Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης
Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης για πρόσβαση σε εφαρμογές,
λειτουργίες και ρυθμίσεις. Μπορείτε να ελέγχετε εύκολα τη συσκευή πατώντας στα βοηθητικά μενού στο
εικονίδιο.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.
Για να ρυθμίσετε το επίπεδο διαφάνειας του βοηθητικού εικονιδίου συντόμευσης, σύρετε τη γραμμή
ρύθμισης κάτω από την περιοχή Αδιαφάνεια.
Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη
πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.
Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά
μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο αριστερό ή δεξί βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή
σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για επιλογή άλλων μενού.
217
Παράρτημα
Χρήση του δρομέα
Στο βοηθητικό μενού, πατήστε Δρομέας. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές
κινήσεις του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για
μετακίνηση του δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• /
: κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
• /
: κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
• : μεγέθυνση της περιοχής όπου βρίσκεται ο δρομέας.
• : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
• : κλείσιμο της περιοχής αφής.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις περιοχής αφής και δρομέα, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού. Κατόπιν
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις στο ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΡΟΜΕΑ ΚΑΙ ΟΘΟΝΗΣ.
Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού → Προηγμένη βοήθεια, πατήστε το διακόπτη ενεργοποίηση και
κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.
Εύκολη ενεργοπ. οθόνης
Ενεργοποιήστε την οθόνη κινώντας το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής.
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς να πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Όταν χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία αυτή, τοποθετήστε τη συσκευή σε επίπεδη επιφάνεια με την οθόνη προς τα πάνω ή κρατήστε
σταθερά τη συσκευή για να αποτρέψετε τη μετακίνησή της.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Εύκολη ενεργοπ. οθόνης για ενεργοποίηση.
Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος
Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος και κατόπιν πραγματοποιήστε
μια επιλογή.
218
Παράρτημα
Κλικ μόλις σταματήσει ο δείκτης
Ρυθμίστε τη συσκευή να επιλέγει ένα στοιχείο αυτόματα όταν τοποθετείτε το δείκτη του ποντικιού επάνω
από το στοιχείο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Κλικ μόλις σταματήσει ο δείκτης για ενεργοποίηση.
Έλεγχος αλληλεπίδρασης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής σε
εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Έλεγχος αλληλεπίδρασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης του ήχου
ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.
4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε
να περιορίσετε.
5 Πατήστε ΤΕΛ.
Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Η περιορισμένη περιοχή δεν αντιδρά όταν την
αγγίζετε και απενεργοποιούνται τα κουμπιά της συσκευής. Ωστόσο, μπορείτε να ενεργοποιήσετε
λειτουργίες για το πλήκτρο λειτουργίας, το πλήκτρο έντασης ήχου και το πληκτρολόγιο σε
λειτουργία ελέγχου διάδρασης.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο
λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης ήχου ταυτόχρονα.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να κλειδώνει την οθόνη αφού απενεργοποιηθεί η λειτουργία ελέγχου
αλληλεπίδρασης, εκκινήστε την οθόνη Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Έλεγχος αλληλεπίδρασης, και στη συνέχεια πατήστε τον διακόπτη Χρήση κλειδ.
οθ. κατά την απεν. για να τον απενεργοποιήσετε.
219
Παράρτημα
Ρύθμιση λειτουργιών κειμένου σε ομιλία
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το
Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κείμενο σε ομιλία και κατόπιν
χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ TTS: επιλογή μηχανής για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ρυθμός ομιλίας: προσαρμογή της ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Τόνος: προσαρμογή του τόνου της ιδιότητας μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Επαναφορά ρυθμού ομιλίας: επαναφέρετε την ταχύτητα ομιλίας.
• Επαναφορά τόνου: επαναφέρετε τον τόνο ομιλίας.
• Ακούστε το παράδειγμα: αναπαράξετε μία σύντομη επίδειξη των ρυθμίσεων ομιλίας σας.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της προφορικής γλώσσας για τη λειτουργία μετατροπής
κειμένου σε ομιλία.
Κλείδωμα κατεύθυνσης
Δημιουργήστε ένα συνδυασμό κατευθύνσεων για ξεκλείδωμα της οθόνης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Κλείδωμα κατεύθυνσης και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, αριστερά ή δεξιά έξι με οκτώ φορές και κατόπιν
πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
3 Σχεδιάστε ξανά το συνδυασμό κατευθύνσεων για να τον επαληθεύσετε και πατήστε ΕΠΙΒΕΒ.
220
Παράρτημα
Άμεση πρόσβαση
Κάντε ρυθμίσεις για γρήγορο άνοιγμα των μενού προσβασιμότητας.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Άμεση πρόσβαση και κατόπιν πατήστε
το διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για άνοιγμα όταν πατάτε
ταυτόχρονα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο αύξησης έντασης.
Μπορείτε να μεταβείτε στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας:
• Προσβ/τητα
• Voice Assistant
• Καθολικός διακόπτης
• Παράθυρο μεγεθυντικού φακού
• Αρνητικά χρώματα
• Κλίμακα του γκρι
• Προσαρμογή χρωμάτων
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης
Υπενθύμιση ειδοποίησης
Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο προηγούμενο
χρονικό διάστημα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για δόνηση όταν έχετε ειδοποιήσεις που δεν ελέγξατε, πατήστε το διακόπτη
Δόνηση για ενεργοποίηση.
Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ ειδοποιήσεων, πατήστε Διάστημα υπενθύμισης.
Για να ρυθμίσετε εφαρμογές να σας ενημερώνουν για ειδοποιήσεις, επιλέξτε εφαρμογές στο ΕΜΦΑΝΙΣΗ
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ ΑΠΟ.
Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων
Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Απάντηση και τερματισμός κλήσεων.
Επιλέξτε την επιθυμητή μέθοδο.
221
Παράρτημα
Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
Όταν ηχεί ένας συναγερμός ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για να διακοπεί ο
συναγερμός ή να απαντηθεί η κλήση αντί να σύρετε το πλήκτρο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Προσβ/τητα και κατόπιν πατήστε το διακόπτη
Λειτουργία ενός πατήματος για ενεργοποίηση.
Διαχείριση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο
Εξαγάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Εισαγωγή/
εξαγωγή → Εξαγωγή στα αρχεία μου.
Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Εισαγάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Εισαγωγή/
εξαγωγή → Εισαγωγή από το φάκελο «Τα Αρχεία Μου». Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή και πατήστε
ΤΕΛΟΣ. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το εισηγμένο αρχείο.
Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth και
άλλα.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Κοινή χρήση
μέσω. Κατόπιν επιλέξτε τα αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε ΤΕΛΟΣ. Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής
χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.
222
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
223
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο
λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.
224
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά
ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
225
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές,
όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την
προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
226
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν
υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
227
Παράρτημα
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της
συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση
ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε
αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με
πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη,
σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο
Εφαρμογές στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε
Εμφάνιση → Αρχική οθόνη → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Δεν εμφανίζεται το πλήκτρο αρχικής οθόνης
Η γραμμή πλοήγησης που περιέχει το πλήκτρο αρχικής οθόνης μπορεί εξαφανιστεί ενώ
χρησιμοποιούνται ορισμένες εφαρμογές ή χαρακτηριστικά. Για να προβληθεί η γραμμή πλοήγησης,
σύρετε προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
228
Παράρτημα
Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων
Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας
το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε
δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και
πατήστε το διακόπτη Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω για ενεργοποίηση.
Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
• Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung
Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
Η συσκευή δεν αναγνωρίζει τις ίριδές μου από την κλειδωμένη οθόνη
• Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την κάμερα αναγνώρισης ίριδας και τη λυχνία
LED, και δοκιμάστε ξανά.
• Αν οι συνθήκες φωτισμού είναι πολύ διαφορετικές από τότε που έγινε η εγγραφή των ιρίδων, η
συσκευή μπορεί να μην τις αναγνωρίσει. Μετακινηθείτε σε άλλη τοποθεσία και δοκιμάστε ξανά.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν μετακινείτε ή ότι δεν έχει γείρει πάρα πολύ.
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για
να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
229
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF