Samsung | SM-J510FN/DS | Samsung Galaxy J5 (2016) Εγχειρίδιο χρήσης (Nougat)

SM-J510FN
SM-J510FN/DS
SM-J710FN
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 10/2017. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές και ιδιότητες
4
6
44
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
10 Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
13Μπαταρία
17 Κάρτα SIM ή USIM
21 Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
23 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
24 Αρχική εγκατάσταση
26 Λογαριασμός Samsung
27 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
31 Κατανόηση της οθόνης
39 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
41 Εισαγωγή κειμένου
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
46Τηλέφωνο
51Επαφές
54Μηνύματα
57Internet
59Email
60Κάμερα
71Συλλογή
76 Πολλαπλά Παράθυρα
80 Samsung Members
81Ημερολόγιο
82 Samsung Health
86 Εγγραφή Φωνής
87 Τα Αρχεία Μου
87Σημείωση
88Ρολόι
89Αριθμ/χανή
90Ραδιόφωνο
91 Game Launcher
94 Κοινή χρήση περιεχομένου
95 Εφαρμογές Google
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
Παράρτημα
97Εισαγωγή
97Συνδέσεις
98Wi-Fi
100Bluetooth
102 NFC και πληρωμή (μοντέλα με
δυνατότητα NFC)
104 Mobile Hotspot και Tethering
105 Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα με
δύο κάρτες SIM)
105 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
107 Ήχοι και δόνηση
108Ειδοποιήσεις
108Εμφάνιση
109 Φόντα και θέματα
109 Σύνθετες λειτουργίες
111 Διαχείριση συσκευής
113Εφαρμογές
113 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
114 Cloud και λογαριασμοί
115 Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
116Google
116Προσβ/τητα
117 Γενική διαχείριση
118 Ενημέρωση λογισμικού
119 Εγχειρίδιο χρήσης
119 Πληροφορίες για το τηλέφωνο
120 Αντιμετώπιση προβλημάτων
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
4
Βασικές λειτουργίες
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Πρέπει να προσέχετε προκειμένου να μην ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος για το
κλείδωμα οθόνης, τους λογαριασμούς και άλλες λειτουργίες ασφαλείας. Εάν ξεχάσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τον
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα που
προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
5
Βασικές λειτουργίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
6
Βασικές λειτουργίες
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
7
Βασικές λειτουργίες
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
8
Βασικές λειτουργίες
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
9
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη και λειτουργίες συσκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Καλώδιο USB
• Ακουστικό
• Μετασχηματιστής ρεύματος USB
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
10
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Μπροστινή κάμερα
Ακουστικό
Φλας
Αισθητήρας εγγύτητας
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Υποδοχή σετ ακουστικών
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Ηχείο
Φλας
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Πλήκτρα έντασης
Πίσω κάλυμμα
Κεραία NFC (μοντέλα με
δυνατότητα NFC)
Κύρια κεραία
11
Βασικές λειτουργίες
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε την περιοχή του αισθητήρα εγγύτητας με αξεσουάρ οθόνης, όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής
σελίδας
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Η λειτουργία των κουμπιών ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
12
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Τοποθέτηση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις χρυσές επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμισμένες με τις επαφές της
συσκευής.
2
1
13
Βασικές λειτουργίες
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Αφαίρεση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
14
Βασικές λειτουργίες
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
2 Συνδέστε το καλώδιο USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
3 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
4 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τον φορτιστή από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε
τον φορτιστή από την πρίζα ρεύματος.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
15
Βασικές λειτουργίες
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η
μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη
συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
16
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Για μοντέλο διπλής SIM, μπορείτε να εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, συνεπώς μπορείτε να έχετε δύο
αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών για μια μόνο συσκευή. Σε ορισμένες περιοχές, οι ταχύτητες
μεταφοράς δεδομένων μπορεί να είναι βραδύτερες εάν εισαχθούν δύο κάρτες SIM στη συσκευή σε
σχέση με όταν έχει εισαχθεί μία κάρτα SIM.
• Χρησιμοποιήστε μόνο κάρτα microSIM.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον
πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 ► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
– – Τύπος 1 (SM-J510FN):
17
Βασικές λειτουργίες
– – Τύπος 2 (SM-J710FN):
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα
κάτω.
Εισάγετε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 1 ( 1 ) και τη δευτερεύουσα κάρτα
SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 2 ( 2 ).
2
1
Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών της
Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
18
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
19
Βασικές λειτουργίες
Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Εάν εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών
για μια μόνο συσκευή.
Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε κάρτα
SIM ή USIM και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Προσαρμογή καρτών SIM ή USIM
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και κατόπιν επιλέξτε
μια κάρτα SIM ή USIM για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Εικονίδιο: αλλαγή του εικονιδίου της κάρτας SIM ή USIM.
• Όνομα: αλλαγή του ονόματος οθόνης της κάρτας SIM ή USIM.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου για χρήση με την κάρτα SIM ή USIM.
Ρύθμιση προτιμώμενων καρτών SIM ή USIM
Όταν ενεργοποιούνται δύο κάρτες, μπορείτε να αντιστοιχίσετε φωνητικές κλήσεις, ανταλλαγή
μηνυμάτων και υπηρεσίες δεδομένων σε συγκεκριμένες κάρτες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και κατόπιν
ρυθμίστε τις προτιμήσεις λειτουργίας για τις κάρτες σας στο ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ SIM.
20
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης (κάρτα MicroSD)
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Για να χρησιμοποιήσετε την κάρτα μνήμης, πρέπει να τη διαμορφώσετε. Εάν η συσκευή
σας δεν μπορεί να διαμορφώσει ή να αναγνωρίσει την κάρτα μνήμης, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή της κάρτας μνήμης ή με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
21
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε τα εξωτερικά μέσα αποθήκευσης, όπως μια κάρτα μνήμης ή μια συσκευή
αποθήκευσης USB, ενώ η συσκευή μεταφέρει ή έχει πρόσβαση σε πληροφορίες, ή αμέσως μετά
τη μεταφορά δεδομένων. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει καταστροφή ή απώλεια δεδομένων
ή ζημιά στην εξωτερική συσκευή αποθήκευσης ή στη συσκευή. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη
για τις απώλειες, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, που προκύπτουν από την
κακή χρήση των εξωτερικών συσκευών αποθήκευσης.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
22
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
• Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την
κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις
πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και
κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε → Απενεργοποίηση λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
23
Βασικές λειτουργίες
Αρχική εγκατάσταση
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού πραγματοποιήσετε επαναφορά
δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Οι διαδικασίες αρχικής εγκατάστασης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της
συσκευής και την περιοχή σας.
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
2 Επιλέξτε τη γλώσσα συσκευής της προτίμησής σας.
Επιλέξτε μια γλώσσα.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο Wi-Fi και συνδεθείτε σε αυτό.
Εάν δεν συνδεθείτε σε ένα δίκτυο Wi-Fi, ενδέχεται να μην είστε σε θέση να ρυθμίσετε ορισμένες
ιδιότητες της συσκευής κατά την αρχική εγκατάσταση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνεχίσετε με την αρχική εγκατάσταση.
5 Ορίστε μία μέθοδο κλειδώματος οθόνης για να προστατεύσετε τη συσκευή σας. Μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Για να ρυθμίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης αργότερα, πατήστε Όχι τώρα.
24
Βασικές λειτουργίες
6 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Μπορείτε να απολαύσετε τις υπηρεσίες της Samsung και να
διατηρήσετε τα δεδομένα σας ενημερωμένα και ασφαλή σε όλες σας τις συσκευές. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
7 Επιλέξτε τις ιδιότητες που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και να ολοκληρώσετε την αρχική
εγκατάσταση.
Θα εμφανιστεί η αρχική οθόνη.
25
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις και
τον ιστότοπο Samsung. Όταν δηλωθεί ο λογαριασμός Samsung σας, μπορείτε να διατηρείτε τα δεδομένα
σας ενημερωμένα και ασφαλή στις συσκευές Samsung σας με το Samsung Cloud, να παρακολουθείτε και
να ελέγχετε τη συσκευή που έχετε χάσει ή που σας έχουν κλέψει, δείτε τις συμβουλές και κόλπα από την
υπηρεσία Μελών της Samsung και πολλά άλλα.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους
λογαριασμούς Samsung, ξεκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΣΥΝΔΕΣΗ.
26
Βασικές λειτουργίες
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
4 Πατήστε ΤΕΛ. για να τελειώσει η καταχώριση του λογαριασμού Samsung σας.
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού.
3 Πατήστε OK, εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και μετά πατήστε ΑΦΑΙΡ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε περιεχόμενο, όπως εικόνες, επαφές και μηνύματα από την προηγούμενη
συσκευή μέσω του Smart Switch ή από ένα αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σας μέσω του
Samsung Cloud.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
27
Βασικές λειτουργίες
Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ κινητών συσκευών μέσω του Smart Switch. Αν δεν έχετε την
εφαρμογή, κάντε λήψη από το Galaxy Apps ή το Play Store.
Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
1 Και στις δύο συσκευές, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play
Store.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ → ΣΥΝΔΕΣΗ.
5 Στη συσκευή σας πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΛΗΨΗ και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
28
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB της
συσκευής.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
29
Βασικές λειτουργίες
Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Στην προηγούμενη συσκευή σας, πραγματοποιήστε είσοδο στο λογαριασμό Samsung σας.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, επιλέξτε την επιλογή δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Εάν η συσκευή σας υποστηρίζει το Samsung Cloud, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις,
πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας
και στη συνέχεια δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα σας.
• Η μέθοδος δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων μπορεί να διαφέρει ανάλογα με
το μοντέλο.
• Δεν θα γίνει εφεδρική αποθήκευση για ορισμένα δεδομένα. Για να ελέγξετε για ποια
δεδομένα θα γίνει εφεδρική αποθήκευση, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε
Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud → Ρυθμίσεις αντιγράφων ασφαλείας.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Στη νέα σας συσκευή, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud → Αποκατάσταση.
2 Πατήστε και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
3 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
30
Βασικές λειτουργίες
Κατανόηση της οθόνης
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Πατήστε στην οθόνη.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για περίπου
2 δευτερόλεπτα.
31
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και
σύρετέ το στη θέση στόχου.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα στην οθόνη.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα επάνω, προς τα κάτω, προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απλώστε τα δύο δάκτυλα απομακρύνοντάς τα ή
τσιμπήστε επάνω στην οθόνη.
32
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Ένδειξη οθόνης ειδήσεων. Προβολή
των τελευταίων άρθρων διαφόρων
κατηγοριών.
Αγαπημένες εφαρμογές
33
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
34
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
• Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς
την στον φάκελο.
• Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
• Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν φάκελο και κατόπιν πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται
μόνο ο φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
35
Βασικές λειτουργίες
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη πλαισίων: Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο
.
• Μετακίνηση πλαισίων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το
σε νέα θέση.
• Διαγραφή πλαισίων: Πατήστε
στο πλαίσιο.
• Φόντα και θέματα: αλλάξτε την ταπετσαρία, το θέμα ή τα εικονίδια της συσκευής.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή
λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και μετά πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο στην
Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
36
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
/
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
/
Προτιμώμενη κάρτα SIM ή USIM για κλήσεις (μοντέλα διπλής SIM)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
37
Βασικές λειτουργίες
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Η οθόνη κλειδώνει με Κύλιση, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης για τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, μπορείτε να
προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από πρόσβαση στη συσκευή
σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν κωδικό ξεκλειδώματος
οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν
εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο
προσπαθειών. Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για
ενεργοποίηση.
38
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
39
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προτιμήσεις λειτουργίας κάρτας SIM
και USIM. Πάτημα για πρόσβαση στη
διαχείριση κάρτας SIM. (μοντέλα δύο
SIM)
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από
εφαρμογές.
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
40
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή συμβόλων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
→ Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για
Πατήστε
χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών
εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , πατήστε → Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
41
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο
ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : εισαγωγή emoticon.
• : αλλαγή του πληκτρολογίου για λειτουργία με το ένα χέρι.
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
42
Βασικές λειτουργίες
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
ή το
για να επιλέξετε το
2 Πατήστε Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
για να προσθέσετε τη λέξη
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
43
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Galaxy Apps.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Εκκινήστε την εφαρμογή Play Store.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
44
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση εφαρμογών και χρήση λειτουργίας αναμονής εφαρμογής
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργοπ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Αναμονή: θέστε τις εφαρμογές σε λειτουργία αναμονής για να εξοικονομήσετε μπαταρία
εμποδίζοντας τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.
• Κατάργηση: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για να προβληθούν οι ρυθμίσεις άδειας της εφαρμογής σας, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και
πατήστε Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας της εφαρμογής ανά κατηγορία άδειας, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
45
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
2 Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
Για μοντέλα διπλής SIM, πατήστε
ή
για πραγματοποίηση
για να κάνετε μία φωνητική κλήση.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
46
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης. Εάν αυτή η ιδιότητα είναι απενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή
Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Σάρωση για κλήση ή
αποστ. μηνυμ. για να την ενεργοποιήσετε.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν αριθμό
ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
Για μοντέλα με δύο SIM, εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό
ή
.
τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
47
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο, πατήστε →
Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, εκκινήστε την
εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ για να προβληθούν οι αναπάντητες κλήσεις.
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε , επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου,
εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη Αποκλεισμός άγνωστων καλούντων για
ενεργοποίηση της λειτουργίας.
48
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης. Η πρώτη κλήση θα τεθεί σε αναμονή.
Όταν τερματίσετε τη δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση θα συνεχιστεί.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• : Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Κάμερα: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
• Εναλ.: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
• : Τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
49
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προσθήκη ενός αριθμού τηλεφώνου σε Επαφή
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο.
2 Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημέρωση
υπάρχοντων για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Τηλέφωνο και πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
3 Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
50
Εφαρμογές και ιδιότητες
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές, πατήστε
2 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
και κατόπιν επιλέξτε μία τοποθεσία αποθήκευσης.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Σαρώστε πληροφορίες επικοινωνίας
από μια επαγγελματική κάρτα.
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
51
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
→ Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή
2 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
3 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
4 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
web, όπως ο λογαριασμός Samsung.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε
Επαφές (Samsung account) ή Συγχρονισμός Επαφές.
Αναζήτηση για επαφές
Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν εκτελέστε μία
από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
52
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
3 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση.
Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ
Αποθηκεύστε και μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα
κατάστασης, με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει
τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και επιλέξτε το προφίλ σας.
2 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Πατήστε → Κοινή χρήση προφίλ και πετά πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε την ιδιότητα κοινής χρήσης προφίλ, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας. Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας
στις Επαφές.
Για να ρυθμίσετε επιπλέον στοιχεία προς κοινή χρήση, πατήστε Κοινόχρηστο περιεχόμενο και
πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία που θέλετε να ενεργοποιήσετε.
Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή
χρήση με και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
53
Εφαρμογές και ιδιότητες
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε επαφές με άλλους
λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις διπλές
επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
→ Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
Διαγραφή επαφών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Επαφές και πατήστε
2 Επιλέξτε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
→ Διαγραφή.
Για να διαγράψετε τις επαφές μια - μια, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε την εικόνα μιας επαφής ή
πατήστε το όνομα μιας επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
2 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΣΥΝΘΕΣΗ.
54
.
Εφαρμογές και ιδιότητες
3 Εισαγωγή μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επεξεργασία παραληπτών.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα
επαφών.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή μηνύματος.
4 Πατήστε
Εισαγωγή emoticon.
για να στείλετε το μήνυμα.
Για μοντέλα με δύο SIM, πατήστε
ή
για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Για να απαντήσετε στο μήνυμα, πληκτρολογήστε ένα μήνυμα και πατήστε
SIM, πατήστε
ή
.
55
. Για μοντέλα με δύο
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα και πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων →
Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε
.
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Μηνύματα, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις και κατόπιν πατήστε
τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δόνηση όταν αναπαρ. ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε
μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η ιδιότητα αυτή, εκκινήστε την
εφαρμογή Ρυθμίσεις, Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη για
ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
56
Εφαρμογές και ιδιότητες
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Internet.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού περιήγησης.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
57
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία χρησιμοποιώντας κωδικό
πρόσβασης.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται
κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
58
Εφαρμογές και ιδιότητες
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Email.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
→ → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε →
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
→ το όνομα λογαριασμού
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε →
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
59
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Εκκινήστε την εφαρμογή Κάμερα.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από τον κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση της εφαρμογής
Κάμερα από την κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ έχει
ρυθμιστεί η μέθοδος κλειδώματος της οθόνης.
• Εάν οι φωτογραφίες που βγάζετε φαίνονται θολές, καθαρίστε τον φακό κάμερας και
δοκιμάστε ξανά.
60
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση χειρονομιών σάρωσης
Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να
αλλάζετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσεστε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων.
Εναλλαγή κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Προεπισκόπηση μπροστινής
κάμερας
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης.
Επιλέξτε τη λειτουργία λήψης που θέλετε.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Λειτουργίες λήψης
61
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή εφέ φίλτρων
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ φίλτρων.
Μπορείτε να εφαρμόσετε ένα μοναδικό εφέ στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.
Αφού επιλέξετε ένα φίλτρο, πατήστε την οθόνη προεπισκόπησης και τραβήξτε μια φωτογραφία ή
εγγράψτε ένα βίντεο.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
Εφέ φίλτρων
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
Τρέχουσα
λειτουργία
Κάντε τα πρόσωπα
να εμφανίζονται
φωτεινότερα και
ευκρινέστερα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Αλλαγή της
ρύθμισης του φλας.
Λήψη φωτογραφίας.
Εναλλαγή μεταξύ
της μπροστινής και
της πίσω κάμερας.
Εγγραφή ενός
βίντεο.
Λειτουργίες λήψης
Εφέ φίλτρων
62
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Εναλλακτικά, σύρετε το
στη γραμμή ζουμ προς την κατεύθυνση
ή .
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία αυτόματης εστίασης, πατήστε .
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι οι φακοί δεν έχουν υποστεί βλάβες ή ότι δεν έχουν μολυνθεί. Διαφορετικά, η
συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή
ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες ή βίντεο και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
Κλείδωμα της εστίασης (AF) και της έκθεσης (AE)
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η ιδιότητα αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Auto.
Αλλαγή των λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να
επιλέξετε μια λειτουργία.
• Auto: βγάλτε τις καλύτερες δυνατές φωτογραφίες ρυθμίζοντας τη συσκευή ώστε να προσαρμόζεται
η έκθεση και το χρώμα των φωτογραφιών αυτόματα.
• Προηγμένη λειτουργία: Κατά τη φωτογράφιση, ρυθμίστε την τιμή έκθεσης, την ευαισθησία ISO και
την ισορροπία λευκού με μη αυτόματο τρόπο.
• Πανόραμα: δημιουργήστε ένα πανόραμα λαμβάνοντας διαδοχικές φωτογραφίες είτε σε οριζόντιο
είτε σε κάθετο προσανατολισμό.
63
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Συνεχής λήψη: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση): Τραβήξτε πολλές λήψεις με διαφορετικές τιμές έκθεσης και
συνδυάστε τις, για να δημιουργήσετε απαλά και πλούσια χρώματα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Νύχτα: Τραβήξτε πιο φωτεινές και ευκρινείς φωτογραφίες σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη
χρήση φλας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Διόρθ. ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Σπορ: Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
• Ήχος & λήψη: Φωτογραφίστε με ήχο.
• Selfie: βγάλτε λήψεις selfie και εφαρμόστε διάφορα εφέ όπως εφέ αερογράφου.
• Ευρεία selfie: βγάλτε ευρυγώνιες λήψεις selfie ώστε να χωράνε περισσότερα άτομα στις
φωτογραφίες σας.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
64
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαθέσιμες επιλογές
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
Πανόραμα
Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία πανοράματος, λάβετε μια σειρά φωτογραφιών και κατόπιν συγκολλήστε
τους μαζί για να δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Πανόραμα.
2 Πατήστε και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
3 Πατήστε για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
Συνεχής λήψη
Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
65
Εφαρμογές και ιδιότητες
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Νύχτα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Διόρθ. ατελειών
Λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Διόρθ. ατελειών.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
66
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σπορ
Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Σπορ.
Ήχος & λήψη
Φωτογραφίστε με ήχο. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το
στο Συλλογή.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ήχος & λήψη.
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Μέθοδοι
Χρήση του φλας selfie
Όταν φωτογραφίζετε τον εαυτό σας με την μπροστινή κάμερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οθόνη
αφής μπορεί να λειτουργήσει ως φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στο . Όταν τραβάτε μια
φωτογραφία, εκπέμπει φλας η οθόνη αφής.
67
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Πριν από τη λήψη αυτοπορτραίτου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως
ο τόνος του δέρματος ή το σχήμα του προσώπου.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Selfie.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Απόχρ.δέρ.: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Λεπ. πρόσ.: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μεγ. μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
λήψης και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
68
→ Μέθοδοι
Εφαρμογές και ιδιότητες
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή
Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε μικρή απόσταση από τα μάτια σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
προσωρινή απώλεια όρασης ή να τραυματίσει τα μάτια σας.
• : Ρύθμιση της συσκευής ώστε να πραγματοποιεί εγγραφή ήχου πριν ή μετά από τη λήψη
φωτογραφίας.
69
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε . Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με τη λειτουργία λήψης φωτογραφιών.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Αποθήκευση εικόνων όπως στην προεπισκόπηση: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Μέθοδοι λήψης: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
ΚΟΙΝΕΣ
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
70
Εφαρμογές και ιδιότητες
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: προσθέστε ένα πλήκτρο κάμερας που μπορείτε να τοποθετήσετε
οπουδήποτε στην οθόνη. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Auto και Selfie.
• Λειτουργία πλήκτρου έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο του κλείστρου ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνία: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung
Members για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
71
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή εικόνων και βίντεο
Προβολή εικόνων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Προβολή λεπτομερειών εικόνας.
Τροποποίηση της εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Διαγραφή της εικόνας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Κίνηση ή Κολάζ, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το
κολάζ σας.
Αναζήτηση για εικόνες
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε για να προβάλλετε εικόνες ταξινομημένες κατά
κατηγορία όπως τοποθεσία, άτομα, έγγραφα, λειτουργία λήψης και περισσότερα.
Για αναζήτηση εικόνων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε στο πεδίο αναζήτησης.
72
Εφαρμογές και ιδιότητες
Προβολή βίντεο
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Κλειδώστε την οθόνη
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Δημιουργία κίνησης GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να προβάλλετε τις εικόνες και τα βίντεο σας ταξινομημένα ανά φακέλους ή άλμπουμ. Οι
κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους σας στη λίστα
άλμπουμ.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε ΑΛΜΠΟΥΜ και μετά επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
73
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OΚ.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Κοινή χρήση ιστοριών
Μπορείτε να μοιραστείτε ιστορίες με τις επαφές σας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Επιλέξτε μια ιστορία για να μοιραστείτε.
3 Πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ( ), επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν οι επαφές σας αποδεχθούν το αίτημα κοινής χρήσης, η ιστορία θα μοιραστεί και μπορούν να
προστεθούν και άλλες εικόνες και βίντεο στην ιστορία από τις επαφές σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι
συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα τους αποσταλεί σύνδεσμος προς τα
αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Οι αποδέκτες μέσω συνδέσμου μπορεί να μην είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από συγκεκριμένη
περίοδο.
74
Εφαρμογές και ιδιότητες
Διαγραφή ιστοριών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή και πατήστε ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, πατήστε → Ρυθμίσεις και μετά πατήστε τον διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή ( ) στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
75
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΛΙΣΤΑ ΕΦ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
76
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Όταν σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα της εφαρμογής προς την επάνω ή την κάτω άκρη της
οθόνης, το παράθυρο θα μεγιστοποιηθεί.
77
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων
και πατήστε το εικονίδιο στην ειδοποίηση προβολής πολλών παραθύρων.
Κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων μεταξύ των παραθύρων
Σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
78
Εφαρμογές και ιδιότητες
Αναδυόμενη προβολή
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο μιας
εφαρμογής και μετά σύρετέ το για Απόθεση εδώ για αναδυόμενη προβολή.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για να μετακινήσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε τη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και
σύρετέ το σε άλλη θέση.
79
Εφαρμογές και ιδιότητες
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίου.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε feedback ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να συνδεθείτε
στον λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για
περισσότερες πληροφορίες.
80
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
ή πατήστε δύο φορές σε μία ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
2 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθέστε μια σημείωση.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
81
Εφαρμογές και ιδιότητες
Δημιουργία εργασιών
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
2 Πατήστε και εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε
μία υπηρεσία λογαριασμού και κατόπιν πατήστε Ημερολόγιο (Samsung account) ή Συγχρονισμός
Ημερολόγιο.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό εκκινήστε την εφαρμογή Ημερολόγιο και πατήστε
→ Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για
συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται στη λίστα.
Samsung Health
Εισαγωγή
Το Samsung Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
Έναρξη Samsung Health
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Health.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
82
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Samsung Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού Samsung Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε τις
καταχωρήσεις μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων χρηστών Samsung Health, να συναγωνιστείτε με τους
φίλους σας και να προβάλετε συμβουλές για την υγεία.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Samsung Health.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Συγκρίνετε τις καταχωρήσεις
μέτρησης βημάτων με αυτές άλλων
χρηστών Samsung Health ή
συναγωνιστείτε με τους φίλους σας.
Παρακολούθηση της υγείας και
φυσικής κατάστασής σας.
Προβολή συμβουλών για την υγεία.
Ρύθμιση των καθημερινών στόχων
και προβολή της προόδου σας.
Προβολή και διαχείριση ανιχνευτών.
Προβολή μηνυμάτων καθοδήγησης ή
ειδοποιήσεων από το Samsung
Health.
Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη Samsung Health, πατήστε → Διαχείριση στοιχείων, και
κατόπιν επιλέξτε στοιχεία κάτω από κάθε καρτέλα.
• ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των
μετρήσεων σώματος.
• ΣΤΟΧΟΙ: ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
83
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΜΑΖΙ
Το Together σάς επιτρέπει να ρυθμίσετε στόχους μέτρησης βημάτων και να συναγωνιστείτε με τους
φίλους σας. Μπορείτε να προσκαλέσετε φίλους να περπατήσετε μαζί, να ορίσετε στόχους για τους
αριθμούς βημάτων, να συναγωνιστείτε σε προκλήσεις και να προβάλλετε τη βαθμολογία σας στον
Πίνακας κατάταξης βημάτων. Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε ΜΑΖΙ.
Βήματα
Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνετε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε.
Στην οθόνη Samsung Health, πατήστε στον ανιχνευτή βημάτων.
Τρέχον σύνολο βημάτων
Στόχος
• Ενδέχεται να προκύψει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ ο ανιχνευτής βημάτων παρακολουθεί
τα βήματά σας και κατόπιν εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων αυτών. Ενδέχεται επίσης να
διαπιστώσετε μια σύντομη καθυστέρηση προτού το αναδυόμενο παράθυρο δείξει ότι ο
στόχος σας έχει επιτευχθεί.
• Αν χρησιμοποιείτε τον ανιχνευτή βημάτων ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η δόνηση
ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
84
Εφαρμογές και ιδιότητες
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το Samsung Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν
προορίζεται για χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση,
αγωγή ή πρόληψη νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο
Samsung Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία Samsung Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς
προηγούμενη ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το Samsung
Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών
αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση
τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το Samsung
Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν
δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης,
πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες Samsung Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του Samsung
Health προσεκτικά πριν τη χρήση του.
85
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
1 Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Εγγραφή Φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
86
Εφαρμογές και ιδιότητες
Τα Αρχεία Μου
Ανοίξτε και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε
.
Σημείωση
Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.
Εκκινήστε την εφαρμογή Σημείωση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε
στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κατηγορία: δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• Εργασίες: προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας
εργασιών.
• Εικόνα: εισαγωγή εικόνων.
• Σχέδιο: γραφή ή σχεδιασμός σημειώσεων για εισαγωγή. Μπορείτε να επιλέξετε πάχος και χρώμα
μολυβιού.
• Φωνή: Δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων
που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
87
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
88
Εφαρμογές και ιδιότητες
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρολόι και πατήστε ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Εκκινήστε την εφαρμογή Αριθμ/χανή.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
89
Εφαρμογές και ιδιότητες
Ραδιόφωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Ραδιόφωνο.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
• Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
• Αυτή η εφαρμογή μπορεί να εμφανίζεται στην οθόνη Εφαρμογών ανάλογα με την περιοχή ή
τον πάροχο.
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής
Πατήστε
σας από τη λίστα των σταθμών.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση
διαθέσιμων σταθμών.
90
Εφαρμογές και ιδιότητες
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Ανοίξτε το φάκελο Samsung και εκκινήστε την εφαρμογή Ραδιόφωνο.
Πατήστε ΣΤΑΘΜΟΙ → ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM
ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.
Game Launcher
Εισαγωγή
Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα Play Store και Galaxy Apps σε
μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για
να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
εικονιδίου εργαλείων παιχνιδιού.
Μείωση της χρήσης μπαταρίας για τη
λειτουργία παιχνιδιών.
Άνοιγμα παιχνιδιών με ή χωρίς ήχο.
91
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Launcher
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Game Launcher για ενεργοποίηση.
Game Launcher θα προστεθεί στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η Game Launcher θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη
και την οθόνη εφαρμογών.
2 Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher.
3 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.
Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα Play Store και Galaxy Apps εμφανίζονται αυτόματα στην
οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε Προσθήκη
εφαρμογών.
Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε Κατάργηση.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης Game Launcher
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας παιχνιδιών, η συσκευή χαμηλώνει την
ανάλυση των παιχνιδιών και το ρυθμό καρέ για μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας.
Εκκινήστε την εφαρμογή Game Launcher και πατήστε Εξοικονόμηση ενέργειας.
Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.
92
Εφαρμογές και ιδιότητες
Χρήση Game Tools
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο Game tools ώστε να εμφανίζεται ως αιωρούμενο εικονίδιο σε οθόνες
παιχνιδιών.
Ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια → Game Tools και
πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε
για εμφάνιση του Game tools.
Για να μετακινήσετε το εικονίδιο, πατήστε
και σύρετέ το σε νέα θέση.
Για να αποκρύψετε το εικονίδιο από την τρέχουσα οθόνη παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα
σύρετε το στην επιλογή Απόκρυψη στο πάνω μέρος της οθόνης.
και
Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ξανά στην οθόνη παιχνιδιών, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και
πατήστε την ειδοποίηση Game Tools.
Πρόσβαση στην οθόνη του Game
Launcher.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Game
Tools.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση των ειδοποιήσεων μόνον
για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Κλείδωμα πλήκτρου πρόσφατων
εφαρμογών.
Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Κλείδωμα πλήκτρου επιστροφής.
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης.
Εγγραφή του παιχνιδιού σας.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών
Πατήστε
και πατήστε τον διακόπτη Καμία ειδ. στο παιχ. για ενεργοποίηση. Η συσκευή θα θέσει σε
σίγαση τους ήχους ειδοποίησης και θα εμφανίζει μόνο τις ειδοποιήσεις για εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα παιχνίδια σας χωρίς να σας
ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
93
Εφαρμογές και ιδιότητες
Κοινή χρήση περιεχομένου
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρήση ( ) και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως μήνυμα και email.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών
• Κοινή χρήση συνδέσμων: κοινή χρήση μεγάλων αρχείων. Μεταφορτώστε αρχεία στον διακομιστή
αποθήκευσης της Samsung και μοιραστείτε τα με άλλους μέσω ενός συνδέσμου στον ιστό ή
ενός κωδικού. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
94
Εφαρμογές και ιδιότητες
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
95
Εφαρμογές και ιδιότητες
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Στείλτε μηνύματα, εικόνες και emoticon στους φίλους σας και κάντε βιντεοκλήσεις μαζί τους.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
96
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Συνδέσεις
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορες συνδέσεις, όπως η ιδιότητα Wi-Fi και το Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις.
• Wi-Fi: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο
ή άλλες συσκευές δικτύου. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Bluetooth: Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων
με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth. Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
• Χρήση δεδομένων: παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις
για τον περιορισμό τους. Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε
χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο όριό σας.
• Λειτουργία πτήσης: ρυθμίστε τη συσκευή για να απενεργοποιηθούν όλες οι ασύρματες λειτουργίες
στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
• NFC και πληρωμή: ορίστε τη συσκευή ώστε να σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας
κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για
τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη των απαιτούμενων εφαρμογών. Ανατρέξτε στην
ενότητα NFC και πληρωμή (μοντέλα με δυνατότητα NFC) για περισσότερες πληροφορίες.
97
Ρυθμίσεις
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Mobile Hotspot και Tethering: Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για
κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν
δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου. Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Mobile Hotspot και Tethering για περισσότερες πληροφορίες.
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα διπλής SIM): Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα
Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM).
• Θέση: αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος. Πληκτρολογήστε
τον κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
98
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρήση ( ) → Wi-Fi Direct και επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την
εικόνα.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
99
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
100
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Εκκινήστε την εφαρμογή Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα.
2 Πατήστε Κοινή χρήση ( ) → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί
την εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
101
Ρυθμίσεις
NFC και πληρωμή (μοντέλα με δυνατότητα NFC)
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής είναι ενεργοποιημένη και δεν είναι κλειδωμένη.
Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
102
Ρυθμίσεις
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
103
Ρυθμίσεις
Mobile Hotspot και Tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Mobile Hotspot: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile Hotspot και Tethering → Mobile Hotspot.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile Hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
104
Ρυθμίσεις
Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM).
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM.
• Κλήσεις: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
• Μηνύματα κειμένου: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για ανταλλαγή μηνυμάτων.
• Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: επιλογή κάρτας SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
• Επιβεβ. κάρτας SIM για κλήσεις: ρύθμιση της συσκευής να προβάλει το αναδυόμενο παράθυρο
επιλογής κάρτας SIM ή USIM κατά την επιστροφή μιας κλήσης ή κατά την κλήση από μήνυμα. Το
αναδυόμενο παράθυρο θα εμφανίζεται μόνο εάν η κάρτα SIM ή USIM που χρησιμοποιήθηκε για την
προηγούμενη κλήση ή μήνυμα είναι διαφορετική από την κάρτα SIM ή USIM που προτιμάτε.
• Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπονται εισερχόμενες
κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM στη διάρκεια μιας κλήσης.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις
για την προώθηση κλήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
105
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ Λήψη πρόσθετου.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
106
Ρυθμίσεις
Ήχοι και δόνηση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου, λειτουργία δόνησης ή
αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Χρ. πλήκτρ. έντασ. για πολυμέσα / Έλεγχ. έντασ. πολυμ. από προεπ.: Ρυθμίστε τη συσκευή να
προσαρμόζει την ένταση ήχου πολυμέσων όταν πατάτε το πλήκτρο έντασης ήχου.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης (μοντέλα με μία κάρτα SIM): αλλαγή του ήχου κλήσης.
Ήχος κλήσης (μοντέλα με δύο κάρτες SIM): αλλαγή των ήχων κλήσεις για κλήσεις ή ειδοποιήσεις.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων
ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
• Διαχωρισμός ήχου εφαρμογής: Ρυθμίστε τη συσκευή για αναπαραγωγή ήχου από μια
συγκεκριμένη εφαρμογή στο συνδεδεμένο ηχείο Bluetooth ή σε ακουστικά, ξεχωριστά από τον
ήχο άλλων εφαρμογών. Για παράδειγμα μπορείτε να ακούτε την εφαρμογή πλοήγησης από το ηχείο
της συσκευής σας ενώ ακούτε την αναπαραγωγή από την εφαρμογή μουσικής μέσω του ηχείου
Bluetooth στο όχημα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
107
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Εμφάνιση αθόρυβα: ρύθμιση της συσκευής να απενεργοποιεί ήχους ειδοποιήσεων και να
αποκρύπτει προεπισκοπήσεις ειδοποιήσεων.
• Στην οθόνη κλειδώματος: προβολή ή απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή
όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Υπαίθρια λειτουργία: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξωτερικών χώρων για να διευκολύνετε την
προβολή σε συνθήκες έντονου φωτός.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Ζουμ και γραμματ. οθόνης: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος γραμματοσειράς και
το στυλ.
• Αρχική οθόνη: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή λιγότερων
στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
• Εύκολη λειτουργία: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων
και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
108
Ρυθμίσεις
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται.
Φόντα και θέματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε
διάφορα θέματα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντα και θέματα.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής.
• Εικονίδια: αλλάξτε το στυλ του εικονιδίου.
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Αξεσουάρ: Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Παιχνίδια: ενεργοποίηση του Game Launcher. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για
περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Λειτουργία με ένα χέρι: ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
109
Ρυθμίσεις
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας δυο φορές γρήγορα.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης πολλαπλών παραθύρων.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
• Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση κλήσης ή
αποστολή μηνύματος όταν σαρώνετε προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά σε μία επαφή ή έναν αριθμό
τηλεφώνου.
• Dual Messenger: Επιλέξτε μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για χρήση ως δευτερεύουσας
εφαρμογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς για την ίδια
εφαρμογή.
Αν απενεργοποιήσετε ή καταργήσετε την κύρια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, η
δευτερεύουσα εφαρμογή θα διαγραφεί αυτόματα.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
110
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Αποθήκευση
Μνήμη
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Σάρωση για εφαρμογές που έχουν κρασάρει και κακόβουλο λογισμικό.
111
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις και ρυθμίστε τις
επιλογές για την Εποπτεία ισχύος εφαρμογών.
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
• Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
• Μπορείτε να προβάλλετε τη διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης στην ενότητα
Προδιαγραφές για τη συσκευή σας στον ιστότοπο της Samsung.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
112
Ρυθμίσεις
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε εφαρμογές
από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Smart Lock: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα σε ορισμένες καταστάσεις.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Πληροφορίες και FaceWidget: αλλαγή των ρυθμίσεων των στοιχείων που εμφανίζονται επί της
οθόνης όταν είναι ανενεργή ή κλειδωμένη.
113
Ρυθμίσεις
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη
οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Κρυπτογράφηση συσκευής / Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας
την να ζητάει έναν κωδικό ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να
καταχωρήσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και
ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Cloud και λογαριασμοί
Επιλογές
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Επίσης, μπορείτε να καταχωρίσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως ο λογαριασμός Samsung ή ο λογαριασμός Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
114
Ρυθμίσεις
• Το προφίλ μου: διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας και των λεπτομερειών του
λογαριασμού Samsung.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό.
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών
και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε
με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγρ. ασφ. και επαναφ..
Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή
σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να
μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική
αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. → Ρυθμ.αντιγρ.
ασφαλ. για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των οποίων θέλετε
να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ.
ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε
το διακόπτη το ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung
Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Επιλέξτε μια συσκευή και τους
τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ. Θα γίνει επαναφορά
των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. και πατήστε
τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό Google
για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
115
Ρυθμίσεις
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κείμενο σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται
όταν ενεργοποιείται το Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
116
Ρυθμίσεις
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Προσθήκη γλωσσών συσκευής.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο
τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Αναφορά πληροφοριών διάγνωσης: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
Μπορείτε να επαναφέρετε όλες τις ρυθμίσεις σας και τις ρυθμίσεις δικτύου σας. Μπορείτε να
ρυθμίσετε τη συσκευή για να γίνει επανεκκίνηση σε μία προκαθορισμένη ώρα για βελτιστοποίηση
της συσκευής.
Προσθήκη γλωσσών συσκευής
Μπορείτε να προσθέσετε γλώσσες που να χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση → Γλώσσα και εισαγωγή → Γλώσσα →
Προσθήκη γλώσσας.
Για να προβληθούν όλες οι γλώσσες που μπορούν να προστεθούν πατήστε → Όλες οι γλώσσες.
2 Επιλέξτε μια γλώσσα για προσθήκη.
117
Ρυθμίσεις
3 Για να ρυθμίσετε την επιλεγμένη γλώσσα ως προεπιλεγμένη γλώσσα, πατήστε ΟΡΙΣ. ΩΣ ΠΡΟΕΠ. Για
να διατηρήσετε την τρέχουσα γλώσσα, πατήστε ΔΙΑΤ. ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ.
Η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στη λίστα γλωσσών. Εάν έχετε αλλάξει την προεπιλεγμένη
γλώσσα, η επιλεγμένη γλώσσα θα προστεθεί στο επάνω μέρος της λίστας.
Για να αλλάξετε την προεπιλεγμένη γλώσσα από τη λίστα γλωσσών σας, σύρετε το δίπλα σε
μια γλώσσα και μετακινήστε το στο άνω μέρος της λίστας. Εάν μία εφαρμογή δεν υποστηρίζει την
προεπιλεγμένη γλώσσα, θα χρησιμοποιηθεί η επόμενη γλώσσα στη λίστα που υποστηρίζεται.
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής μέσω της υπηρεσίας ασύρματης αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Μπορείτε επίσης να προγραμματίσετε τις ενημερώσεις λογισμικού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
Εάν δημοσιεύονται επείγουσες ενημερώσεις λογισμικού για την ασφάλεια της συσκευής σας και
τον αποκλεισμό νέων τύπων απειλών για την ασφάλεια, θα εγκαθίστανται αυτόματα χωρίς τη
συγκατάθεσή σας.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη λήψη ενημερώσεων όταν
συνδέεται σε δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμματισμένες ενημερώσεις λογισμικού: ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά
ενημερώσεις από λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Πληροφορίες για τις ενημερώσεις λογισμικού
Οι ενημερώσεις ασφαλείας παρέχονται για ενίσχυση της ασφάλειας της συσκευής σας και για την
προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Για τις ενημερώσεις ασφαλείας που ισχύουν για το
μοντέλο σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση security.samsungmobile.com.
Ο ιστότοπος υποστηρίζει μόνο ορισμένες γλώσσες.
118
Ρυθμίσεις
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο.
• Ο αριθμός τηλεφώνου μου: προβολή του αριθμού τηλεφώνου σας.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση
Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Όνομα συσκευής: προβολή και επεξεργασία του ονόματος που θα εμφανίζεται όταν συνδέετε τη
συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, Wi-Fi Direct και άλλους τρόπους.
• Κωδικός μοντέλου: προβολή του αριθμού μοντέλου συσκευής.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
119
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
120
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο
λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.
121
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
122
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες ή εφαρμογές,
όπως GPS, παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
123
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
124
Παράρτημα
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση
ή διαγράψτε με το χέρι εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να απελευθερώσετε
αποθηκευτικό χώρο.
Το πλήκτρο Εφαρμογές δεν εμφανίζεται στην αρχική οθόνη.
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο Εφαρμογές, μπορείτε να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών με
πέρασμα προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αρχική οθόνη. Για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη,
σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών. Για να εμφανιστεί το πλήκτρο
Εφαρμογές στο κάτω μέρος της αρχικής οθόνης, εκκινήστε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε
Εμφάνιση → Αρχική οθόνη → Κουμπί εφαρμογών → Εμφάν. κουμπιού εφαρμογών → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
125
Παράρτημα
Η γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας της οθόνης δεν εμφανίζεται στο πλαίσιο
ειδοποιήσεων
Ανοίξτε τον πίνακα ειδοποιήσεων σύροντας τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα σύροντας
το πλαίσιο ειδοποιήσεων προς τα κάτω. Πατήστε
δίπλα από τη γραμμή ρύθμισης φωτεινότητας και
πατήστε το διακόπτη Εμφάν. στοιχείων ελέγχου επάνω για ενεργοποίηση.
Το Samsung Cloud δεν λειτουργεί
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδεθεί σωστά σε δίκτυο.
• Όταν γίνεται έλεγχος της υπηρεσίας Samsung Cloud, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Samsung
Cloud. Δοκιμάστε ξανά αργότερα.
126
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising