Samsung | SM-J730F/DS | Samsung Galaxy J5 (2017) Εγχειρίδιο χρήσης

SM-J530F
SM-J530F/DS
SM-J730F/DS
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 06/2017. Rev.1.1
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
Εφαρμογές
4
5
54
Διαβάστε πρώτα
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και
λύσεις
8
Περιεχόμενα συσκευασίας
9
Διάταξη συσκευής
11Μπαταρία
13 Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
18 Κάρτα μνήμης
21 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
22 Έλεγχος της οθόνης αφής
24 Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
29 Κλείδωμα οθόνης
30 Always On Display
32 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
34 Εισαγωγή κειμένου
36 Καταγραφή οθόνης
36 Άνοιγμα εφαρμογών
37 Ασφαλής φάκελος
41 Πολλαπλά Παράθυρα
46 Λογαριασμός Samsung
47 Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
50 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
52 Κοινή χρήση λειτουργιών
53 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
56Τηλέφωνο
60Επαφές
65Μηνύματα
68Internet
69Email
70Κάμερα
81Συλλογή
86 Samsung Pay
89 Samsung Members
90 Game Launcher
93 Samsung Notes
94Ημερολόγιο
95 S Health
98 Εγγραφή Φωνής
99 Τα Αρχεία Μου
99Ρολόι
101Αριθμ/χανή
101Ραδιόφωνο
102 Εφαρμογές Google
2
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
104Εισαγωγή
104Συνδέσεις
115 Ήχοι και δόνηση
116Ειδοποιήσεις
116Εμφάνιση
117 Φόντα και θέματα
118 Σύνθετες λειτουργίες
120 Διαχείριση συσκευής
122Εφαρμογές
122 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
130 Cloud και λογαριασμοί
132Google
132Προσβ/τητα
133 Γενική διαχείριση
134 Ενημέρωση λογισμικού
134 Εγχειρίδιο χρήσης
134 Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Παράρτημα
135 Αντιμετώπιση προβλημάτων
140 Αφαίρεση της μπαταρίας
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών, τις προδιαγραφές του μοντέλου ή το λογισμικό της
συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, ανοίξτε
την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο → Πληροφορίες μπαταρίας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Καταστάσεις υπερθέρμανσης συσκευής και λύσεις
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη φόρτιση της μπαταρίας
Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν πολύ. Κατά την
ασύρματη φόρτιση ή τη γρήγορη φόρτιση, η συσκευή μπορεί να είναι πιο καυτή όταν την αγγίζετε. Αυτό
δεν επηρεάζει τη διάρκεια ζωής ή την απόδοση της συσκευής και αποτελεί μέρος της φυσιολογικής
λειτουργίας της συσκευής. Εάν η μπαταρία ζεσταθεί πολύ, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
5
Βασικές λειτουργίες
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή και κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές λειτουργούν.
Περιμένετε να κρυώσει η συσκευή και κατόπιν εκκινήστε πάλι τη φόρτιση της συσκευής.
• Εάν το κάτω τμήμα της συσκευής υπερθερμανθεί, αυτό μπορεί να οφείλεται σε ζημιά του
συνδεδεμένου καλωδίου USB. Αντικαταστήστε το φθαρμένο καλώδιο USB με ένα νέο
εγκεκριμένο καλώδιο από την Samsung.
• Όταν χρησιμοποιείτε έναν ασύρματο φορτιστή, δεν πρέπει να τοποθετείτε ξένα αντικείμενα,
όπως μεταλλικά αντικείμενα, μαγνήτες και κάρτες με μαγνητική ταινία, μεταξύ της συσκευής
και του ασύρματου φορτιστή.
Η ασύρματη ή η ταχεία φόρτιση διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
Εάν η συσκευή ζεσταθεί κατά τη χρήση
Όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ή εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή τις χρησιμοποιείτε για
εκτεταμένες περιόδους, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί προσωρινά λόγω αυξημένης κατανάλωσης
της μπαταρίας. Κλείστε οποιεσδήποτε εφαρμογές σε λειτουργία και μη χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για
λίγο.
Παρακάτω παρατίθενται παραδείγματα καταστάσεων στις οποίες μπορεί να υπερθερμανθεί η συσκευή.
Ανάλογα με τις λειτουργίες και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε, αυτά τα παραδείγματα ενδέχεται να
μην ισχύουν για το δικό σας μοντέλο.
• Κατά τη διάρκεια της αρχικής εγκατάστασης μετά την αγορά ή κατά την επαναφορά δεδομένων
• Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που απαιτούν περισσότερη ισχύ ή κατά τη χρήση εφαρμογών για
εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν παίζετε υψηλής ποιότητας παιχνίδια για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν καταγράφετε βίντεο για εκτεταμένες περιόδους
– – Όταν αναπαραγάγετε βίντεο μέσω ροής ενώ χρησιμοποιείτε τη μέγιστη ρύθμιση φωτεινότητας
– – Κατά τη σύνδεση σε τηλεόραση
• Σε πολυδιεργασία (ή όταν λειτουργούν πολλές εφαρμογές στο παρασκήνιο)
– – Κατά τη χρήση Πολλαπλών Παραθύρων
– – Κατά την ενημέρωση ή εγκατάσταση εφαρμογών ενώ καταγράφονται βίντεο
– – Κατά τη λήψη μεγάλων αρχείων κατά τη διάρκεια μιας βιντεοκλήσης
– – Κατά την καταγραφή βίντεο ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης
6
Βασικές λειτουργίες
• Κατά τη χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων για το συγχρονισμό με το cloud, το email ή άλλους
λογαριασμούς
• Όταν χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή πλοήγησης σε αυτοκίνητο ενώ η συσκευή είναι τοποθετημένη
σε απευθείας ακτινοβολία
• Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σημείου σύνδεσης δικτύου και σύνδεσης
• Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τομείς με αδύναμο σήμα ή χωρίς λήψη
• Όταν φορτίζετε τη μπαταρία με ένα χαλασμένο καλώδιο USB
• Όταν η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής έχει ζημιά ή έχει εκτεθεί σε ξένα υλικά όπως
υγρά, σκόνη, μεταλλική σκόνη και γραφίτη μολυβιού
• Όταν κάνετε περιαγωγή
Ακολουθήστε την εξής διαδικασία εάν η συσκευή ζεσταθεί:
• Διατηρείτε τη συσκευή ενημερωμένη με το πιο πρόσφατο λογισμικό.
• Διενέξεις μεταξύ εφαρμογών σε λειτουργία μπορεί να προκαλέσουν θέρμανση στη συσκευή.
Επανεκκινήστε τη συσκευή.
• Απενεργοποιήστε τις λειτουργίες Wi-Fi, GPS και Bluetooth όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.
• Κλείστε τις εφαρμογές που αυξάνουν την κατανάλωση μπαταρίας ή λειτουργούν στο
παρασκήνιο όταν δεν γίνεται χρήση.
• Διαγράψτε περιττά αρχεία ή εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την
χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
Περιορισμός λειτουργίας της συσκευής κατά την υπερθέρμανσή της
Όταν η συσκευή θερμαίνεται, οι λειτουργίες και η απόδοσή της ενδέχεται να περιοριστούν ή η συσκευή
να απενεργοποιηθεί για να κρυώσει. Αυτή η λειτουργία διατίθεται μόνο σε υποστηριζόμενα μοντέλα.
• Εάν η θερμοκρασία της συσκευής αυξηθεί παραπάνω από τα συνηθισμένα επίπεδα, θα εμφανιστεί
μήνυμα που θα προειδοποιεί για την υπερθέρμανσή της. Για να μειωθεί η θερμοκρασία της
συσκευής, η φωτεινότητα της οθόνης και η ταχύτητα απόδοσής της περιορίζονται και διακόπτεται
η φόρτιση της μπαταρίας. Οι ανοιχτές εφαρμογές κλείνουν και επιτρέπονται μόνο κλήσεις έκτακτης
ανάγκης έως ότου κρυώσει η συσκευή.
• Αν η συσκευή υπερθερμανθεί ή είναι ζεστή στην αφή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, θα
εμφανιστεί μήνυμα απενεργοποίησης. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και περιμένετε να κρυώσει.
7
Βασικές λειτουργίες
Προληπτικά μέτρα για το περιβάλλον λειτουργίας
Η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί λόγω του περιβάλλοντος στις ακόλουθες συνθήκες. Να είστε
ιδιαίτερα προσεκτικοί για να αποφύγετε τον περιορισμό της διάρκειας ζωής της μπαταρίας, την
πρόκληση ζημιάς στη συσκευή ή την πυρκαγιά.
• Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε πολύ ζεστές ή ψυχρές θερμοκρασίες.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε απευθείας ηλιακό φως για παρατεταμένες περιόδους.
• Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας για εκτεταμένες περιόδους σε πολύ ζεστούς
χώρους, όπως στο εσωτερικό ενός αυτοκινήτου το καλοκαίρι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε τομείς που μπορεί να υπερθερμανθούν όπως σε ηλεκτρικό
θερμαινόμενο χαλάκι.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων,
μαγειρικές συσκευές ή δοχεία υψηλής πίεσης.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
8
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Ηχείο
Μπροστινή κάμερα
Φλας
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Ηχείο
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
(Αισθητήρας αναγνώρισης
δαχτυλικών
αποτυπωμάτων)
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή σετ ακουστικών
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Πίσω κάμερα
Κεραία GPS
Κεραία NFC
Πλήκτρα έντασης
Φλας
Υποδοχή κάρτας SIM
► Μοντέλα με μία κάρτα
SIM: Κάρτας μνήμης
► Μοντέλα με δύο κάρτες
SIM: Υποδοχή κάρτας
SIM/κάρτας μνήμης
Κύρια κεραία
9
Βασικές λειτουργίες
• Προβλήματα συνδεσιμότητας και εξάντληση της μπαταρίας ενδέχεται να προκύψουν στις
παρακάτω καταστάσεις:
– – Αν προσαρτήσετε μεταλλικά αυτοκόλλητα στην περιοχή της κεραίας της συσκευής
– – Αν προσαρτήσετε κάλυμμα της συσκευής κατασκευασμένο από μεταλλικό υλικό στη
συσκευή
– – Αν καλύψετε την περιοχή της κεραίας της συσκευής με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα
ενώ χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως κλήσεις ή σύνδεση δεδομένων κινητής
τηλεφωνίας
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην καλύπτετε τον τομέα αισθητήρα εγγύτητας/φωτός με αξεσουάρ οθόνης όπως
προστασία οθόνης ή αυτοκόλλητα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Επιστροφής
• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για
την τρέχουσα οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
10
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και συνδέστε το καλώδιο USB στην
υποδοχή πολλαπλών χρήσεων της συσκευής.
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
11
Βασικές λειτουργίες
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας τη λειτουργία συντήρησης συσκευής.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, απενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο
λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών που χρειάζονται συγχρονισμό, όπως είναι
τα email.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από
πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του φορτιστή, όπως η χρήση υπολογιστή, μπορεί να οδηγήσει σε
χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Αν φορτίζετε τη συσκευή ενώ είναι βρεγμένη η υποδοχή πολλαπλών χρήσεων, η συσκευή ενδέχεται
να υποστεί ζημιά. Στεγνώστε εντελώς την υποδοχή πολλαπλών χρήσεων πριν φορτίσετε τη συσκευή.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
12
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα SIM ή USIM (κάρτα Nano-SIM)
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
• Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Σε ορισμένες περιοχές, οι ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων
μπορεί να είναι βραδύτερες εάν εισαχθούν δύο κάρτες SIM στη συσκευή σε σχέση με όταν
έχει εισαχθεί μία κάρτα SIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
13
Βασικές λειτουργίες
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
– – Υποδοχή κάρτας SIM 1:
14
Βασικές λειτουργίες
– – Υποδοχή κάρτας SIM 2:
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή κάρτας.
15
Βασικές λειτουργίες
3 ► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης
κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης
κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM 1 και τη δευτερεύουσα κάρτα
SIM ή USIM στην υποδοχή κάρτας SIM 2.
4 Πιέστε απαλά την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM, για να ασφαλίσει στη θέση της.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα SIM μπορεί να βγει ή να πέσει από την
υποδοχή.
5 Εισαγάγετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Σωστή τοποθέτηση κάρτας
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα Nano-SIM
Κάρτα MicroSD
Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτα Nano-SIM.
16
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα SIM έξω από την υποδοχή κάρτας.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
4 Εισαγάγετε την κάρτα SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας.
17
Βασικές λειτουργίες
Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Εάν εισάγετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο αριθμούς τηλεφώνου ή παροχείς υπηρεσιών
για μια μόνο συσκευή.
Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε κάρτα
SIM ή USIM και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Προσαρμογή καρτών SIM ή USIM
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και επιλέξτε
κάρτα SIM ή USIM για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:
• Εικονίδιο: αλλαγή του εικονιδίου της κάρτας SIM ή USIM.
• Όνομα: αλλαγή του ονόματος οθόνης της κάρτας SIM ή USIM.
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου για χρήση με την κάρτα SIM ή USIM.
Ρύθμιση προτιμώμενων καρτών SIM ή USIM
Όταν ενεργοποιούνται δύο κάρτες, μπορείτε να αντιστοιχίσετε φωνητικές κλήσεις, ανταλλαγή
μηνυμάτων και υπηρεσίες δεδομένων σε συγκεκριμένες κάρτες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM και ρυθμίστε τις
προτιμήσεις λειτουργίας για τις κάρτες σας στην περιοχή ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΚΑΡΤΑ SIM.
Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η χωρητικότητα της κάρτας μνήμης της συσκευής σας μπορεί να διαφέρει από άλλα μοντέλα
και ορισμένες κάρτες μνήμης μπορεί να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας ανάλογα με τον
κατασκευαστή και τον τύπο κάρτας μνήμης. Για να προβάλετε τη μέγιστη χωρητικότητα κάρτας μνήμης
της συσκευής σας, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Samsung.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
18
Βασικές λειτουργίες
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα ή δεν θα αναγνωρίσει την κάρτα.
Εάν η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα μνήμης σας, μορφοποιήστε την στον υπολογιστή
σας.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής τοποθέτησης της κάρτας μνήμης για
να ανοίξει το πλαίσιο.
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
19
Βασικές λειτουργίες
2 Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας.
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές
στραμμένες προς τα κάτω.
4 Πιέστε απαλά την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης για να την ασφαλίσετε.
Αν η κάρτα δεν στερεωθεί καλά στην υποδοχή, η κάρτα μνήμης μπορεί να βγει ή να πέσει από
την υποδοχή.
5 Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας.
• Αν εισάγετε την υποδοχή στη συσκευή σας ενώ η υποδοχή είναι βρεγμένη, η συσκευή σας
μπορεί να υποστεί ζημιά. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η υποδοχή είναι στεγνή.
• Εισάγετε πλήρως την υποδοχή στην εγκοπή της υποδοχής για να αποτρέψετε την είσοδο
υγρού στη συσκευή σας.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗ.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής τοποθέτησης της κάρτας μνήμης για
να ανοίξει το πλαίσιο.
2 Τραβήξτε προσεκτικά την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισαγάγετε την κάρτα μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
20
Βασικές λειτουργίες
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση → →
Ρυθμίσεις αποθήκευσης → Κάρτα SD → Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Πλήκτρο μείωσης της
έντασης ήχου
Πλήκτρο λειτουργίας
21
Βασικές λειτουργίες
Έλεγχος της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
22
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
23
Βασικές λειτουργίες
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Εισαγωγή
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Η οθόνη ενδέχεται να εμφανίζεται διαφορετική ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ένδειξη οθόνης ειδήσεων. Προβολή
των τελευταίων άρθρων διαφόρων
κατηγοριών.
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
24
Βασικές λειτουργίες
Εναλλαγή ανάμεσα στην αρχική οθόνη και την οθόνη εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για
να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς τα επάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη εφαρμογών.
Εναλλακτικά, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης ή το πλήκτρο επιστροφής.
Αρχική οθόνη
Οθόνη εφαρμογών
Μετακίνηση στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση. Για να μετακινήσετε το
στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να προσθέσετε μία συντόμευση σε μία εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα
στοιχείο στην οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ το στο επάνω ή στο κάτω μέρος της οθόνης. Μία
συντόμευση για την εφαρμογή θα προστεθεί στην αρχική οθόνη.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
Δημιουργήστε φακέλους και συγκεντρώστε παρόμοιες εφαρμογές για γρήγορη πρόσβαση και εκκίνηση
εφαρμογών.
1 Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν
σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
25
Βασικές λειτουργίες
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές. Πατήστε Εισαγ. ονόμ.
φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Προσθήκη περισσότερων εφαρμογών
Πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ στον φάκελο. Σημειώστε τις εφαρμογές που πρόκειται να
προστεθούν και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε μια εφαρμογή σύροντάς την
στον φάκελο.
Μετακίνηση εφαρμογών από φάκελο
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή για να τη σύρετε σε νέα θέση.
Διαγραφή φακέλου
Πατήστε παρατεταμένα έναν φάκελο και μετά πατήστε Διαγραφή φακέλου. Διαγράφεται μόνο ο
φάκελος. Οι εφαρμογές του φακέλου επανατοποθετούνται στην οθόνη εφαρμογών.
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις επεξεργάσιμες επιλογές. Μπορείτε να ρυθμίσετε την ταπετσαρία, να
προσθέσετε widgets και άλλα. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε, να διαγράψετε ή να αναδιατάξετε τα
πλαίσια της αρχικής οθόνης.
• Προσθήκη σελίδων: Σύρετε το δάχτυλο προς τα αριστερά και πατήστε το εικονίδιο
.
• Μετακίνηση σελίδων: πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε
νέα θέση.
• Διαγραφή σελίδων: Πατήστε το εικονίδιο
στη σελίδα.
26
Βασικές λειτουργίες
• Φόντα και θέματα: αλλάξτε την ταπετσαρία, το θέμα ή τα εικονίδια της συσκευής.
• Widget: τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών
ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην αρχική οθόνη σας. Πιέστε
παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετε το στην αρχική οθόνη. Το widget θα προστεθεί
στην αρχική οθόνη.
• Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης: αλλαγή του μεγέθους του πλέγματος για εμφάνιση περισσότερων ή
λιγότερων στοιχείων στην αρχική οθόνη και άλλων.
Εμφάνιση όλων των εφαρμογών στην αρχική οθόνη
Χωρίς να χρησιμοποιήσετε μία ξεχωριστή οθόνη εφαρμογών, μπορείτε να ορίσετε τη συσκευή ώστε να
εμφανίζονται όλες οι εφαρμογές στην αρχική οθόνη. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια
κενή περιοχή και μετά πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης → Διάταξη αρχικής οθόνης → Μόνο στην
Αρχική οθόνη → ΕΦΑΡΜΟΓΗ.
Μπορείτε πλέον να έχετε πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές σας κάνοντας σάρωση προς τα αριστερά
στην αρχική οθόνη.
27
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
/
Ισχύς σήματος
/
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
/
Προτιμώμενη κάρτα SIM ή USIM για κλήσεις (μοντέλα διπλής SIM)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
Υπηρεσίες τοποθεσίας που χρησιμοποιούνται
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
28
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Χρόνος φόρτισης μπαταρίας
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Η οθόνη κλειδώνει με Κύλιση, την προεπιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
Πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε προς οποιαδήποτε
κατεύθυνση για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
Για να αλλάξετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη
κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο.
Όταν ορίζετε ένα μοτίβο, PIN, κωδικό πρόσβασης ή δαχτυλικό αποτύπωμα για τη μέθοδο κλειδώματος
οθόνης, μπορείτε να προστατεύετε τα προσωπικά σας στοιχεία αποτρέποντας άλλα άτομα από
πρόσβαση στη συσκευή σας. Αφού ορίσετε τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης, η συσκευή θα απαιτεί έναν
κωδικό ξεκλειδώματος οποτεδήποτε την ξεκλειδώνετε.
• Κύλιση: σαρώστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στην οθόνη για να την ξεκλειδώσετε.
• Μοτίβο: σχεδιάστε ένα μοτίβο με τέσσερις ή περισσότερες κουκκίδες για να ξεκλειδώσετε την
οθόνη.
• PIN: εισαγάγετε ένα PIN με τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
29
Βασικές λειτουργίες
• Κωδικός πρόσβασης: εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης με τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες,
αριθμούς ή σύμβολα για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
• Καμία: μην ορίζετε μέθοδο κλειδώματος οθόνης.
• Αποτυπώματα: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σας να εκτελεί επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων αν
εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος λανθασμένα πολλές φορές διαδοχικά και φθάσετε στο όριο
προσπαθειών. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια →
Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος και πατήστε το διακόπτη Αυτόμ. επαναφ. εργ. ρυθμ. για
ενεργοποίηση.
Always On Display
Μπορείτε πάντα να προβάλετε πληροφορίες όπως το ρολόι ή το ημερολόγιο ή να ελέγχετε την
αναπαραγωγή μουσικής στην οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε νέες ειδοποιήσεις όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
Άνοιγμα ειδοποιήσεων όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Όταν λαμβάνετε μήνυμα, αναπάντητη κλήση ή ειδοποιήσεις εφαρμογών, στην οθόνη εμφανίζονται
εικονίδια ειδοποίησης ακόμα και όταν είναι απενεργοποιημένη. Πατήστε δύο φορές σε ένα εικονίδιο
ειδοποίησης με το δάχτυλό σας για να προβάλλετε την ειδοποίηση του.
30
Βασικές λειτουργίες
Εάν η οθόνη είναι κλειδωμένη, πρέπει να την ξεκλειδώσετε για να δείτε τις ειδοποιήσεις.
Ρύθμιση του προγράμματος για τη λειτουργία Πάντα στην οθόνη
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Always On Display
και μετά πατήστε τον διακόπτη Εμφάνιση πάντα για απενεργοποίηση. Στη συνέχεια πατήστε Ορισμός
προγράμματος και ρυθμίστε την ώρα έναρξης και την ώρα λήξης.
Έλεγχος αναπαραγωγής μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη
Μπορείτε να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη, χωρίς να
ενεργοποιείτε την οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Πληροφορίες και
FaceWidget → FaceWidget και μετά πατήστε τον διακόπτη Έλεγχος μουσικής για ενεργοποίηση.
2 Για να ελέγχετε την αναπαραγωγή μουσικής όταν η οθόνη είναι ανενεργή, κάντε διπλό κλικ στο
ρολόι.
3 Πατήστε τα εικονίδια για να ελέγξετε την αναπαραγωγή.
31
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, ακόμα και σε κλειδωμένη οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από
εφαρμογές.
32
Βασικές λειτουργίες
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προτιμήσεις λειτουργίας κάρτας SIM
και USIM. Πάτημα για πρόσβαση στη
διαχείριση κάρτας SIM.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων από
εφαρμογές.
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα κάτω
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα.
Για να αλλάξετε ρυθμίσεις λειτουργιών, πατήστε στο κείμενο κάτω από κάθε πλήκτρο. Για να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε → Σειρά κουμπιών, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
33
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν πληκτρολογείτε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων,
δημιουργία σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή συμβόλων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Γλώσσες και τύποι → ΔΙΑΧ. ΓΛΩΣΣΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για
χρήση. Όταν επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών
εισαγωγής, σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , πατήστε → Γλώσσες και τύποι, επιλέξτε μια γλώσσα και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
34
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται να
εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής
εισαγωγής.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : Εισαγωγή emoticon.
• : αλλαγή του πληκτρολογίου για λειτουργία με το ένα χέρι.
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
35
Βασικές λειτουργίες
Λεξικό
Ψάξτε ορισμούς για λέξεις ενώ χρησιμοποιείτε κάποιες λειτουργίες, όπως όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες.
1 Πατήστε παρατεταμένα πάνω από μια λέξη που θέλετε να ψάξετε.
Αν η λέξη που θέλετε να ψάξετε δεν είναι επιλεγμένη, σύρετε το
επιθυμητό κείμενο.
ή το
για να επιλέξετε το
2 Πατήστε Περισσότερα → Λεξικό στη λίστα επιλογών.
Αν δεν έχει προεγκατασταθεί λεξικό στη συσκευή, πατήστε Μετακίνηση στη Διαχείριση λεξικών
→
δίπλα σε ένα λεξικό για να κάνετε λήψη του.
3 Προβάλλετε τον ορισμό στο αναδυόμενο παράθυρο του λεξικού.
Για μετάβαση στην προβολή πλήρους οθόνης, πατήστε . Πατήστε στον ορισμό στην οθόνη για
για να προσθέσετε τη λέξη
προβολή περισσότερων ορισμών. Στη λεπτομερή προβολή, πατήστε
στη λίστα των αγαπημένων σας λέξεων ή πατήστε Αναζήτηση στο Web για χρήση της λέξης ως όρο
αναζήτησης.
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών και
λειτουργιών.
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
, και πατήστε ή σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα
δεξιά για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
36
Βασικές λειτουργίες
Ασφαλής φάκελος
Εισαγωγή
Ο ασφαλής φάκελος προστατεύει τα περιεχόμενα προσωπικών δεδομένων και τις εφαρμογές όπως
φωτογραφίες και σημειώσεις, από πρόσβαση άλλων. Μπορείτε να διατηρήσετε την ασφάλεια του
ιδιωτικού περιεχομένου και των εφαρμογών ακόμα και όταν η συσκευή είναι ξεκλείδωτη.
Ο ασφαλής φάκελος είναι ένας ξεχωριστός, ασφαλισμένος τομέας αποθήκευσης. Τα δεδομένα
στον Ασφαλή φάκελο δεν μπορούν να μεταφερθούν σε άλλες συσκευές μέσω μη εγκεκριμένων
μεθόδων κοινής χρήσης, όπως USB ή Wi-Fi Direct. Απόπειρα εξατομίκευσης του λειτουργικού
συστήματος ή τροποποίηση λογισμικού θα προκαλέσουν αυτόματο κλείδωμα του Ασφαλούς
φακέλου και αδυναμία πρόσβασης. Προτού αποθηκεύσετε δεδομένα στον Ασφαλή φάκελο,
εξασφαλίστε ότι έχετε δημιουργήσει αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων σε μια άλλη ασφαλή
τοποθεσία.
37
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία ασφαλούς φακέλου
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ και συνδεθείτε στον λογαριασμό Samsung.
3 Επιλέξτε έναν τρόπο κλειδώματος για να χρησιμοποιήσετε στον Ασφαλή φάκελο και ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για την ολοκλήρωση της ρύθμισης.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος του Ασφαλούς φακέλου, μπορείτε να τον επαναφέρετε
χρησιμοποιώντας το λογαριασμό σας Samsung. Πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς που
εμφανίζεται όταν καταχωρηθεί εσφαλμένος κωδικός ξεκλειδώματος και καταχωρήστε τον
κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας Samsung.
Ρύθμιση αυτόματου κλειδώματος για τον Ασφαλή φάκελο
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να κλειδώνει αυτόματα τον Ασφαλή φάκελο όταν δεν χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματο κλείδωμα ασφαλούς φακέλου.
3 Κάντε μια επιλογή κλειδώματος.
Για να κλειδώσετε χειροκίνητα τον Ασφαλή φάκελο πατήστε Κλείδωμα.
Μετακίνηση περιεχομένου
Μετακινήστε περιεχόμενο, όπως φωτογραφίες και επαφές, στον Ασφαλή φάκελο. Οι ακόλουθες
ενέργειες είναι παράδειγμα μετακίνησης μιας εικόνας από τον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης στον
Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση σε Ασφαλής φάκελος.
Τα επιλεγμένα στοιχεία θα μετακινηθούν στην αντίστοιχη εφαρμογή στον Ασφαλή φάκελο.
Μπορείτε να μετακινήσετε περιεχόμενο από τον Ασφαλή φάκελο στην αντίστοιχη εφαρμογή
στον προεπιλεγμένο χώρο αποθήκευσης. Επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε → Μετακίνηση
εκτός Ασφαλής φάκελος.
38
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη εφαρμογών
Προσθέστε μια εφαρμογή για χρήση στον Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε Προσθήκη εφαρμογών.
3 Επιλέξτε μία ή περισσότερες εφαρμογές που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή και πατήστε
ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Play Store, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ PLAY STORE.
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές από το Galaxy Apps, πατήστε ΛΗΨΗ ΑΠΟ GALAXY APPS.
Αφαίρεση εφαρμογών από τον Ασφαλή φάκελο
Πατήστε Επεξ. εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και στη συνέχεια πατήστε Κατάργηση.
Προσθήκη λογαριασμών
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό με τις
εφαρμογές στον Ασφαλή φάκελο.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
3 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Απόκρυψη Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να αποκρύψετε τη συντόμευση Ασφαλούς φακέλου από την οθόνη εφαρμογών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις και πατήστε τον διακόπτη Εμφάνιση Ασφαλούς φακέλου για
ενεργοποίηση.
Για να εμφανιστεί ξανά η συντόμευση για τον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε μια οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος και πατήστε το διακόπτη Εμφάνιση
Ασφαλούς φακέλου για ενεργοποίηση.
39
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά του Ασφαλή
φακέλου
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας του περιεχομένου και των εφαρμογών στον Ασφαλή φάκελο, στο
Samsung Cloud, χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό σας Samsung και κάντε αργότερα επαναφορά.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας δεδομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.
3 Πατήστε Προσθήκη λογαριασμού, κάντε εγγραφή και συνδεθείτε στο λογαριασμό Samsung.
4 Πατήστε Δημ. αντ. ασφ. δεδ. Ασφαλής φάκελος.
5 Σημειώστε στοιχεία για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας και πατήστε ΔΗΜ.
ΑΝΤ. ΑΣΦΑΛ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud.
Επαναφορά των δεδομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ασφαλής φάκελος.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αντιγρ. ασφ. και επαναφ.
3 Πατήστε Επαναφορά αντιγράφου ασφάλειας.
4 Επιλέξτε μια συσκευή και τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε
ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
Θα γίνει επαναφορά του αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων στη συσκευή σας.
40
Βασικές λειτουργίες
Απεγκατάσταση Ασφαλούς φακέλου
Μπορείτε να απεγκαταστήσετε τον Ασφαλή φάκελο, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου και των
εφαρμογών του.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Ασφαλής φάκελος
→ Κατάργ. εγκατάστασης.
2 Πατήστε ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
Για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας των δεδομένων πριν από την απεγκατάσταση του Ασφαλή
φακέλου, επιλέξτε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων εκτός του Ασφαλούς φακέλου και πατήστε
ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. Για να αποκτήστε πρόσβαση στα δεδομένα για τα οποία δημιουργήσατε
αντίγραφα ασφαλείας στον Ασφαλή φάκελο, ανοίξτε τον φάκελο Samsung, ανοίξτε την εφαρμογή
Τα Αρχεία Μου και μετά πατήστε Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης → Secure Folder.
Δεν δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας για τις σημειώσεις που έχουν αποθηκευθεί στις
Samsung Notes.
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης. Μπορείτε επίσης να εκτελείτε πολλαπλές εφαρμογές ταυτόχρονα στην
αναδυόμενη προβολή.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης
οθόνης
Αναδυόμενη προβολή
41
Βασικές λειτουργίες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Στο κάτω παράθυρο, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για να επιλέξετε μια άλλη εφαρμογή για να
εκκινήσετε.
Για να εκκινήσετε εφαρμογές που δεν βρίσκονται στη λίστα των πρόσφατα χρησιμοποιημένων
εφαρμογών, πατήστε ΠΕΡ ΕΦΑΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
42
Βασικές λειτουργίες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Πατήστε τη μπάρα ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για πρόσβαση σε επιπρόσθετες επιλογές.
Εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ
παραθύρων εφαρμογών.
Κλείστε την τρέχουσα
επιλεγμένη εφαρμογή.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τη γραμμή μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
43
Βασικές λειτουργίες
Κοινή χρήση κειμένου ή εικόνων μεταξύ των παραθύρων
Σύρετε και εναποθέστε κείμενο ή αντιγραμμένες εικόνες από το ένα παράθυρο σε άλλο. Πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Ελαχιστοποίηση της προβολής διαχωρισμένης οθόνης
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης για να ελαχιστοποιήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης. Θα
εμφανιστεί το εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης. Η εφαρμογή στο κάτω παράθυρο θα κλείσει και η
εφαρμογή στο πάνω παράθυρο θα παραμείνει ενεργή στην ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης
οθόνης.
Για να κλείσετε την ελαχιστοποιημένη προβολή διαχωρισμένης οθόνης, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων
και πατήστε το εικονίδιο
στην ειδοποίηση προβολής πολλών παραθύρων.
Μεγιστοποίηση παραθύρου
Πατήστε στο παράθυρο μιας εφαρμογής και σύρετε τη γραμμή ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών
προς την πάνω ή την κάτω άκρη της οθόνης.
44
Βασικές λειτουργίες
Αναδυόμενη προβολή
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σύρετε το δάχτυλο προς τα πάνω ή προς τα κάτω, πατήστε παρατεταμένα το παράθυρο μιας
εφαρμογής και μετά σύρετέ το για Απόθεση εδώ για αναδυόμενη προβολή.
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζεται στην αναδυόμενη προβολή.
Ελαχιστοποίηση του
παραθύρου.
Κλείσιμο της εφαρμογής.
Μεγιστοποίηση του
παραθύρου.
Μετακίνηση αναδυόμενων παραθύρων
Για να μετακινήσετε ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε τη γραμμή εργαλείων του παραθύρου και
σύρετέ το σε άλλη θέση.
45
Βασικές λειτουργίες
Λογαριασμός Samsung
Εισαγωγή
Ο λογαριασμός Samsung είναι μια ολοκληρωμένη υπηρεσία λογαριασμού που σας επιτρέπει να
χρησιμοποιείτε μια ποικιλία υπηρεσιών Samsung που παρέχονται από κινητές συσκευές, τηλεοράσεις
και τον ιστότοπο Samsung. Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
εφαρμογές που παρέχονται από τη Samsung χωρίς να συνδέεστε με το λογαριασμό σας.
Δημιουργήστε το λογαριασμό Samsung με τη διεύθυνση email σας.
Για να ελέγξετε τη λίστα υπηρεσιών που μπορούν να χρησιμοποιούνται με το λογαριασμό Samsung,
επισκεφθείτε τη διεύθυνση account.samsung.com. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με
τους λογαριασμούς Samsung, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και
λογαριασμοί → Λογαριασμοί → Λογαριασμός Samsung account → Βοήθεια.
Καταχώρηση του λογαριασμού Samsung
Καταχώρηση νέου λογαριασμού Samsung
Αν δεν έχετε λογαριασμό Samsung, πρέπει να δημιουργήσετε έναν.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΔΗΜ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού σας.
Καταχώρηση υπάρχοντος λογαριασμού Samsung
Αν έχετε ήδη ένα λογαριασμό Samsung, καταχωρήστε τον στη συσκευή.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί →
Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → ΣΥΝΔΕΣΗ.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Αν ξεχάσετε τα στοιχεία του λογαριασμού σας, πατήστε Ξεχάσατε το ID ή τον κωδικό πρόσβασής
σας; Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία του λογαριασμού σας όταν εισάγετε τα απαιτούμενα στοιχεία
και κωδικό ασφαλείας που εμφανίζεται στην οθόνη.
46
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση του λογαριασμού Samsung
Όταν αφαιρείτε τον καταχωρημένο λογαριασμό Samsung από τη συσκευή, τα δεδομένα σας, όπως
επαφές ή συμβάντα, θα αφαιρεθούν επίσης.
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account → → Αφαίρ. λογαριασμού → OK.
3 Εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και, στη συνέχεια, πατήστε ΑΦΑΙΡ.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ.
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές, εικόνες και άλλα δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στην
τρέχουσα συσκευή σας μέσω Smart Switch ή Samsung Cloud.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
Μεταφορά δεδομένων μέσω του Smart Switch
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη συσκευή σας μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός
υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
47
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην τρέχουσα συσκευή σας
ασύρματα μέσω Wi-Fi Direct.
1 Και στις δύο συσκευές, κάντε λήψη και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play
Store.
2 Τοποθετήστε τις συσκευές κοντά μεταξύ τους.
3 Εκκινήστε το Smart Switch και στις δύο συσκευές.
4 Στην προηγούμενη συσκευή, πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΑΠΟΣΤΟΛΗ → ΣΥΝΔΕΣΗ.
5 Στη συσκευή σας πατήστε ΑΣΥΡΜΑΤΑ → ΛΗΨΗ και επιλέξτε τον προηγούμενο τύπο συσκευής.
6 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων αντιγράφων ασφαλείας από υπολογιστή
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός υπολογιστή. Πρέπει να
πραγματοποιήσετε λήψη της εφαρμογής Smart Switch σε έκδοση για υπολογιστή από τη διεύθυνση
www.samsung.com/smartswitch. Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και εισάγετε τα δεδομένα στη συσκευή σας.
48
Βασικές λειτουργίες
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη
συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων μέσω Samsung Cloud
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας στο Samsung
Cloud και επαναφέρετε τα δεδομένα στη συσκευή σας. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
1 Στην προηγούμενη συσκευή, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας τον δεδομένων στο λογαριασμό
σας Samsung.
2 Στη συσκευή σας, ανοίξτε την εφαρμογή Ρυθμίσεις και πατήστε Cloud και λογαριασμοί →
Samsung Cloud → Αποκατάσταση.
3 Πατήστε και επιλέξτε την προηγούμενη συσκευή από τη λίστα συσκευών.
4 Επιλέξτε τους τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
49
Βασικές λειτουργίες
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Σύνδεση της συσκευής με υπολογιστή για μεταφορά δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Μεταφ. αρχείων πολυμ. μέσω USB →
Μεταφ. αρχ. πολυμέσων.
Αν ο υπολογιστής δεν μπορεί να αναγνωρίσει τη συσκευή σας, πατήστε Μεταφορά εικόνων.
3 Πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ για να επιτραπεί στον υπολογιστή να έχει πρόσβαση στα δεδομένα της
συσκευής σας.
Όταν ο υπολογιστής αναγνωρίσει τη συσκευή σας, η συσκευή εμφανίζεται στο Ο υπολογιστής μου.
4 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Ενημέρωση λογισμικού → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
Όταν πατήσετε το διακόπτη Αυτόματη λήψη ενημερώσεων για ενεργοποίηση, οι ενημερώσεις
λαμβάνονται όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με δίκτυο Wi-Fi.
50
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
Εφεδρικά αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google ή Samsung για
εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στις ενότητες Λογαριασμός Samsung και
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
→ Ρυθμ.αντιγρ.ασφαλ. για το λογαριασμό Samsung, πατήστε τους διακόπτες δίπλα στα στοιχεία των
οποίων θέλετε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας για να τα ενεργοποιήσετε και κατόπιν πατήστε
ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Θα δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας των δεδομένων στο Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων, πατήστε
το διακόπτη το ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων από τα οποία έχει δημιουργηθεί αντίγραφο ασφαλείας από το Samsung
Cloud χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Επιλέξτε μια συσκευή και τους
τύπους δεδομένων που θέλετε να επαναφέρετε και πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ. Θα γίνει επαναφορά
των επιλεγμένων δεδομένων στη συσκευή σας.
51
Βασικές λειτουργίες
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ. και
πατήστε τον διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου από το λογαριασμό
Google για ενεργοποίηση. Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό
ως λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφεδρικά
αντίγραφα και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
Κοινή χρήση λειτουργιών
Κάντε κοινή χρήση περιεχομένου χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης. Οι παρακάτω
ενέργειες αποτελούν παράδειγμα κοινής χρήσης εικόνων.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρήση και επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης, όπως Bluetooth και email.
52
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τις παρακάτω επιλογές:
• Κοινή χρήση συνδέσμων: ανεβάστε περιεχόμενο στον διακομιστή αποθήκευσης Samsung
και μοιραστείτε το σύνδεσμο και τον κωδικό πρόσβασης με τις άλλους, ακόμα και αν δεν είναι
αποθηκευμένοι στη λίστα επαφών σας. Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να
επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
• Προβ. περιεχομένου σε TV (Smart View): προβολή του περιεχόμενου που εμφανίζεται στη
συσκευή σας σε μια μεγαλύτερη οθόνη μέσω ασύρματης σύνδεσης.
Όταν έχετε ένα ιστορικό επικοινωνίας ή κοινής χρήσης, τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε
θα εμφανιστούν στο πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης. Για απευθείας κοινή χρήση περιεχομένου
μαζί τους μέσω της αντίστοιχης εφαρμογής, επιλέξτε το εικονίδιο ενός ατόμου. Εάν η λειτουργία
δεν είναι ενεργοποιημένη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες
λειτουργίες, και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Άμεση κοινή χρήση για ενεργοποίηση.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να κάνετε κοινή χρήση της εικόνας με άλλα άτομα.
Όταν η εικόνα αποστέλλεται στις συσκευές των παραληπτών, εμφανίζεται μια ειδοποίηση στις συσκευές
τους. Πατήστε στην ειδοποίηση για προβολή ή μεταφόρτωση της εικόνας.
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Μπορείτε να αλλάξετε τη συσκευή σε λειτουργία έκτακτης ανάγκης προκειμένου να μειώσετε την
κατανάλωση της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία
έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις
πληροφορίες της τρέχουσας θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε → Απενεργοποίηση λειτουργίας
έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
53
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Samsung → Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε στο πεδίο αναζήτησης για να κάνετε
αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
54
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση εφαρμογών και χρήση λειτουργίας αναμονής εφαρμογής
Πατήστε παρατεταμένα μία εφαρμογή και κάντε μία επιλογή.
• Απενεργοπ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• Αναμονή: θέστε τις εφαρμογές σε λειτουργία αναμονής για να εξοικονομήσετε μπαταρία
εμποδίζοντας τη λειτουργία τους στο παρασκήνιο.
• Κατάργηση: απεγκατάσταση εφαρμογών που έχετε κάνει λήψη.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές →
εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→ Απενεργοποιημένη, επιλέξτε μια
Ρύθμιση αδειών εφαρμογών
Για να λειτουργήσουν σωστά ορισμένες εφαρμογές, ενδέχεται να χρειάζονται άδεια για πρόσβαση ή
χρήση πληροφοριών στη συσκευή σας. Όταν ανοίγετε μια εφαρμογή, ενδέχεται να εμφανιστεί ένα
αναδυόμενο παράθυρο και να ζητήσει πρόσβαση σε ορισμένες λειτουργίες ή πληροφορίες. Πατήστε ΝΑ
ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ στο αναδυόμενο παράθυρο για να εκχωρήσετε άδειες στην εφαρμογή.
Για προβολή των ρυθμίσεων αδειών για εφαρμογές, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Ρυθμίσεις → Εφαρμογές. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Άδειες. Μπορείτε να προβάλλετε τη λίστα
αδειών της εφαρμογής και να αλλάξετε τις άδειές της.
Για προβολή ή αλλαγή των ρυθμίσεων άδειας των εφαρμογών ανά κατηγορία άδειας, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → → Δικαιώματα εφαρμογής. Επιλέξτε ένα στοιχείο
και πατήστε τους διακόπτες δίπλα στις εφαρμογές για να εκχωρήσετε άδειες.
Αν δεν εκχωρήσετε άδειες σε εφαρμογές, οι βασικές λειτουργίες των εφαρμογών ενδέχεται να
μην λειτουργούν σωστά.
55
Εφαρμογές
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
3 ► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
56
Εφαρμογές
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Πατήστε
ή
πατήστε
για πραγματοποίηση βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
Χρήση ταχείας κλήσης
Ρυθμίστε αριθμούς ταχείας κλήσης για να πραγματοποιείτε γρήγορα κλήσεις.
Για να ρυθμίσετε έναν αριθμό για ταχεία κλήση, πατήστε → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν αριθμό
ταχείας κλήσης και κατόπιν προσθέστε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, πατήστε παρατεταμένα έναν αριθμό ταχείας κλήσης στο
πληκτρολόγιο. Για αριθμούς ταχείας κλήσης από το 10 και πάνω, πατήστε ένα ή περισσότερα από τα
πρώτα ψηφία του αριθμού και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το τελευταίο ψηφίο.
Για παράδειγμα, αν ρυθμίσετε τον αριθμό 123 ως αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε 1, πατήστε 2, και
κατόπιν πατήστε παρατεταμένα το 3.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΠΡΟΣΦΑΤΑ ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
57
Εφαρμογές
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 ► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Εισάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό
τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε
ή
.
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Τηλέφωνο → → Ρυθμίσεις → Μηνύματα γρήγορης απόρριψης, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν
πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΡΟΣΦΑΤΑ για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
58
Εφαρμογές
Αποκλεισμός τηλεφωνικών αριθμών
Αποκλείστε κλήσεις από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός αριθμών.
2 Πατήστε , σημειώστε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να εισαγάγετε χειροκίνητα έναν αριθμό, πατήστε Καταχώρηση αριθμού τηλεφώνου,
εισαγάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Όταν αποκλεισμένοι αριθμοί επιχειρούν να έρθουν σε επαφή μαζί σας, δεν θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις.
Οι κλήσεις θα καταχωρούνται στο αρχείο καταγραφής κλήσεων.
Μπορείτε επίσης να αποκλείσετε εισερχόμενες κλήσεις από άτομα που δεν δείχνουν το
αναγνωριστικό καλούντα. Πατήστε τον διακόπτη Αποκλεισμός άγνωστων καλούντων για
ενεργοποίηση της λειτουργίας.
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Προσθήκη κλήσης: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επ. ένταση: αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
59
Εφαρμογές
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
• Κάμερα: απενεργοποίηση της κάμερας έτσι ώστε να μην μπορεί να σας δει ο συνομιλητής.
• Εναλ.: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοιχτή
ακρόαση, κρατήστε τη συσκευή μακριά από τα αυτά σας.
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία νέας επαφής
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
60
Εφαρμογές
3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Επιλέξτε μια τοποθεσία
αποθήκευσης.
Προσθέστε μια εικόνα.
Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
Ανοίξτε περισσότερα πεδία
πληροφοριών.
Σαρώστε πληροφορίες επικοινωνίας
από μια επαγγελματική κάρτα.
Ανάλογα με την επιλεγμένη τοποθεσία αποθήκευσης, οι τύποι πληροφοριών που μπορείτε να
αποθηκεύσετε μπορεί να ποικίλουν.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από το πληκτρολόγιο
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΦΕΣ.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε Ενημέρωση
υπάρχοντων για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
61
Εφαρμογές
Προσθήκη ενός τηλεφωνικού αριθμού στις Επαφές από τη λίστα κλήσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΠΡΟΣΦΑΤΑ.
2 Πατήστε στην εικόνα κάποιου καλούντος ή πατήστε έναν τηλεφωνικό αριθμό → Λεπτομέρ.
3 Πατήστε ΔΗΜ/ΡΓΙΑ ΕΠΑΦΗΣ για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή ή πατήστε ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια υφιστάμενη επαφή.
Εισαγωγή επαφών
Προσθήκη επαφών εισάγοντας τις από άλλα σημεία αποθήκευσης στη συσκευή σας.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Διαχείριση επαφών → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών → ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
3 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης από την οποία θα εισαγάγετε τις επαφές.
4 Σημειώστε αρχεία VCF ή επαφές για εισαγωγή και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
5 Επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης στην οποία θα αποθηκεύσετε τις επαφές και πατήστε
ΕΙΣΑΓΩΓΗ.
Συγχρονισμός επαφών με τους λογαριασμούς Web
Συγχρονίστε τις επαφές συσκευής σας με online επαφές που είναι αποθηκευμένες στους λογαριασμούς
web, όπως ο λογαριασμός Samsung.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε
Επαφές (Samsung account) ή Συγχρονισμός Επαφές.
62
Εφαρμογές
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Πατήστε στην εικόνα μιας επαφής ή πατήστε στο όνομα επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν εκτελέστε μία
από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
Κοινή χρήση επαφών
Μπορείτε να μοιραστείτε επαφές με άλλα άτομα χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές κοινής χρήσης.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Κοινή χρήση.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποθήκευση και κοινή χρήση προφίλ
Μοιραστείτε τις πληροφορίες του προφίλ σας, όπως τη φωτογραφία σας και το μήνυμα κατάστασης, με
άλλα άτομα χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κοινής χρήσης προφίλ.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε επαφές που έχουν ενεργοποιήσει τη λειτουργία
κοινής χρήσης προφίλ στη συσκευή τους.
63
Εφαρμογές
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε το προφίλ σας.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ, επεξεργαστείτε το προφίλ σας και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
4 Πατήστε → Κοινή χρήση προφίλ και πετά πατήστε τον διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του τηλεφώνου σας.
Μπορείτε να προβάλλετε τις ενημερωμένες πληροφορίες προφίλ των επαφών σας στις Επαφές.
Για να ρυθμίσετε πρόσθετα στοιχεία για κοινή χρήση, πατήστε Κοινόχρηστο περιεχόμενο και επιλέξτε
στοιχεία.
Για να ρυθμίσετε μια ομάδα επαφών με την οποία θα μοιραστείτε το προφίλ σας, πατήστε Κοινή χρήση
με και πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Συγχώνευση διπλών επαφών
Όταν εισαγάγετε επαφές από άλλες τοποθεσίες αποθήκευσης ή συγχρονίζετε ή μετακινείτε επαφές σε
άλλους λογαριασμούς, η λίστα επαφών σας μπορεί να περιλαμβάνει διπλές επαφές. Συγχωνεύστε τις
διπλές επαφές σε μια για να βελτιστοποιήσετε τη λίστα επαφών σας.
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Διαχείριση επαφών → Συγχώνευση επαφών.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΣΥΓΧΩΝ.
Διαγραφή επαφών
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Διαγραφή.
3 Σημειώστε επαφές και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Για να διαγράψετε τις επαφές μια - μια, ανοίξτε τη λίστα επαφών και πατήστε την εικόνα μιας επαφής ή
πατήστε το όνομα μιας επαφής → Λεπτομέρ. Κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
64
Εφαρμογές
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και πατήστε ΣΥΝΘΕΣΗ.
4 Εισαγωγή μηνύματος.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επεξεργασία παραληπτών.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
65
Εφαρμογές
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Επεξεργασία παραληπτών.
Προσθήκη παραληπτών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
Επισύναψη αρχείων.
Επιλογή κάρτας SIM ή USIM.
5 ► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Πατήστε
ή
για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: για να απαντήσετε στο μήνυμα καταχωρίστε ένα μήνυμα και
πατήστε ΑΠΟΣ.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: για να απαντήσετε στο μήνυμα καταχωρίστε ένα μήνυμα και
πατήστε
ή
.
66
Εφαρμογές
Αποκλεισμός ανεπιθύμητων μηνυμάτων
Αποκλείστε μηνύματα από συγκεκριμένους αριθμούς που έχουν προστεθεί στη λίστα αποκλεισμού σας.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός μηνυμάτων → Αποκλεισμός αριθμών.
3 Πατήστε ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν πατήστε
.
Για χειροκίνητη εισαγωγή ενός αριθμού, πατήστε Εισαγάγετε αριθμό και κατόπιν εισαγάγετε έναν
τηλεφωνικό αριθμό.
Ρύθμιση της ειδοποίησης μηνύματος
Μπορείτε να αλλάξετε τον ήχο ειδοποίησης, τις επιλογές εμφάνισης και άλλα.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Ειδοποιήσεις, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης.
• Ήχος ειδοποίησης: αλλάξτε τον ήχο ειδοποίησης.
• Δόνηση όταν αναπαρ. ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν λαμβάνετε
μηνύματα.
• Αναδυόμενο παράθυρο: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει μηνύματα σε αναδυόμενα
παράθυρα.
• Προεπισκόπηση μηνύματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει περιεχόμενο μηνύματος
στην κλειδωμένη οθόνη και σε αναδυόμενα παράθυρα.
Ρύθμιση υπενθύμισης μηνύματος
Μπορείτε να ρυθμίσετε ένα συναγερμό σε κάποιο χρονικό διάστημα ώστε να ενημερώνεστε ότι έχετε
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει. Αν δεν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Υπενθύμιση ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη για ενεργοποίηση. Κατόπιν, πατήστε το διακόπτη Μηνύματα για ενεργοποίηση.
67
Εφαρμογές
Internet
Εισαγωγή
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Internet.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού περιήγησης.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακινηθείτε μεταξύ σελίδων.
68
Εφαρμογές
Χρήση μυστικής λειτουργίας
Στη μυστική λειτουργία, μπορείτε να διαχειριστείτε ανοικτές καρτέλες, σελιδοδείκτες και αποθηκευμένες
σελίδες ξεχωριστά. Μπορείτε να κλειδώσετε τη μυστική λειτουργία με χρήση ενός κωδικού πρόσβασης
και του δαχτυλικού αποτυπώματός σας.
Ενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΣΤΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, ρυθμίστε εάν θα χρησιμοποιείται
κωδικός πρόσβασης για τη μυστική λειτουργία.
Σε μυστική λειτουργία, δεν μπορείτε να χρησιμοποιείτε ορισμένες λειτουργίες, όπως η
καταγραφή οθόνης.
Σε μυστική λειτουργία, η συσκευή αλλάζει το χρώμα των γραμμών εργαλείων.
Αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης ή τη μέθοδο κλειδώματος.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Απόρρητο → Ασφάλεια Μυστικής λειτουργίας → Αλλαγή κωδικού
πρόσβασης. Για να ρυθμίσετε το καταχωρημένο δαχτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος
μαζί με τον κωδικό πρόσβασης, πατήστε το διακόπτη Αποτυπώματα για ενεργοποίηση. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση
των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
Απενεργοποίηση της μυστικής λειτουργίας
Στη γραμμή εργαλείων στο κάτω μέρος της οθόνης, πατήστε Καρτέλες → ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ
ΜΥΣΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ.
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Email.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
69
Εφαρμογές
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→
→ Προσθήκη λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → → → Ορισμός προεπιλεγμένου λογαριασμού.
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Όταν ανοίξει το Email, η συσκευή ανακτά αυτόματα τα νέα email. Για χειροκίνητη ανάκτηση των email,
σαρώστε προς τα κάτω στην οθόνη.
Πατήστε σε ένα email στην οθόνη για να το διαβάσετε.
Αν είναι απενεργοποιημένος ο συγχρονισμός email, δεν μπορεί να γίνει ανάκτηση των νέων
email. Για ενεργοποίηση του συγχρονισμού email, πατήστε → → το όνομα λογαριασμού
σας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός λογαριασμού για ενεργοποίηση.
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
70
Εφαρμογές
Εκκίνηση κάμερας
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να εκκινήσετε την Κάμερα:
• Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Πατήστε δυο φορές γρήγορα το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Ορισμένες μέθοδοι μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι
λειτουργίες ασφαλείας.
Χρήση χειρονομιών σάρωσης
Ελέγχετε γρήγορα την οθόνη προεπισκόπησης σαρώνοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Μπορείτε να
αλλάζετε τη λειτουργία λήψης, να εναλλάσσεστε μεταξύ καμερών ή να εφαρμόζετε εφέ φίλτρων.
Προεπισκόπηση μπροστινής
κάμερας
Λειτουργίες λήψης
Προεπισκόπηση πίσω κάμερας
71
Εφέ φίλτρων
Εφαρμογές
Εναλλαγή κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω για εναλλαγή ανάμεσα στις κάμερες.
Προβολή λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης σαρώστε από αριστερά προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών
λήψης.
Προβολή εφέ φίλτρων
Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε από δεξιά προς τα αριστερά για να ανοίξετε τη λίστα εφέ
φίλτρων. Μπορείτε να εφαρμόσετε μια μοναδική αίσθηση στις φωτογραφίες ή τα βίντεο σας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για προσαρμογή της φωτεινότητας των φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε την οθόνη. Όταν
εμφανιστεί η γραμμή προσαρμογής, σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προς τα ή .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
72
Εφαρμογές
Τρέχουσα λειτουργία
Κάντε τα πρόσωπα να
εμφανίζονται
φωτεινότερα και
ευκρινέστερα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Αλλαγή της ρύθμισης
του φλας.
Λήψη φωτογραφίας.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Εφέ φίλτρων
Λειτουργίες λήψης
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
Κλείδωμα της εστίασης και της έκθεσης
Μπορείτε να κλειδώσετε την εστίαση ή την έκθεση σε έναν επιλεγμένο τομέα για να εμποδίσετε
αυτόματη ρύθμιση της κάμερας με βάση αλλαγές στα αντικείμενα ή τις πηγές φωτός.
Πατήστε παρατεταμένα στην περιοχή για εστίαση, εμφανίζεται το πλαίσιο AF/AE στην περιοχή και
κλειδώνει η ρύθμιση εστίασης και έκθεσης. Η ρύθμιση παραμένει κλειδωμένη ακόμα και μετά τη λήψη
μιας φωτογραφίας.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε ορισμένες λειτουργίες λήψης.
73
Εφαρμογές
Προσαρμογή λειτουργιών λήψης
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε τη λίστα λειτουργιών λήψης και να
επιλέξετε μια λειτουργία.
Για να προβάλλετε την περιγραφή κάθε λειτουργίας, πατήστε → Πληροφ.
Για να αναδιατάξετε λειτουργίες, πατήστε → Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα ένα εικονίδιο
λειτουργίας και κατόπιν σύρετε την σε μια νέα τοποθεσία.
Για προσθήκη συντομεύσεων λειτουργίας στην αρχική οθόνη, πατήστε → Προσθ. συντόμ. σε αρχ.
οθόνη.
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία χρώματος.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
74
Εφαρμογές
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας. Αν η εικόνα
προεπισκόπησης βρίσκεται εκτός του καθοδηγητικού πλαισίου ή δεν κινείτε τη συσκευή, η
συσκευή σταματά αυτόματα να τραβάει φωτογραφίες.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
1 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Πανόραμα.
2 Πατήστε και μετακινήστε τη συσκευή αργά προς μία κατεύθυνση.
3 Πατήστε για να σταματήσετε τη λήψη φωτογραφιών.
4 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης.
Συνεχής λήψη
Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
75
Εφαρμογές
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Νύχτα
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού χωρίς τη χρήση φλας.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Νύχτα.
Σπορ
Φωτογραφίστε γρήγορα κινούμενα θέματα.
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Σπορ.
Ήχος & λήψη
Φωτογραφίστε με ήχο. Η συσκευή ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με το
Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ήχος & λήψη.
76
στο Συλλογή.
Εφαρμογές
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα. Μπορείτε να κάνετε προεπισκόπηση
διάφορων εφέ ομορφιάς στην οθόνη.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
φωτογραφιών και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Τρόποι λήψης
Χρήση του φλας selfie
Όταν φωτογραφίζετε τον εαυτό σας με την μπροστινή κάμερα σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού, η οθόνη
αφής μπορεί να λειτουργήσει ως φλας.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
επανειλημμένα μέχρι να φθάσετε στο .
Όταν τραβάτε μια φωτογραφία, εκπέμπει φλας η οθόνη αφής.
Εφαρμογή εφέ ομορφιάς
Πριν από τη λήψη αυτοπορτραίτου, μπορείτε να τροποποιήσετε τα χαρακτηριστικά του προσώπου, όπως
ο τόνος του δέρματος ή το σχήμα του προσώπου.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε λειτουργία Selfie.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε .
2 Πραγματοποιήστε τις επιλογές παρακάτω για να εφαρμόσετε εφέ ομορφιάς στο πρόσωπό σας στην
οθόνη προεπισκόπησης και να τραβήξετε μια φωτογραφία του εαυτού σας.
• Απόχρ.δέρ.: κάντε το δέρμα σας να εμφανίζεται φωτεινότερο και καθαρότερο.
• Λεπ. πρόσ.: προσαρμόστε το σχήμα προσώπου και κάντε το πρόσωπό σας να εμφανίζεται
λεπτότερο.
• Μεγ. μάτια: κάντε τα μάτια σας να εμφανίζονται μεγαλύτερα.
77
Εφαρμογές
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie και συμπεριλάβετε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα στη φωτογραφία για
να αποφύγετε να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, σαρώστε προς τα επάνω ή κάτω ή πατήστε
για μετάβαση στην
μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Στη λίστα λειτουργιών λήψης πατήστε Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή ανιχνεύσει το πρόσωπό σας, δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή κάμερα. Μετά
την αναγνώριση της παλάμης σας, εμφανίζεται ένας χρονοδιακόπτης αντίστροφης μέτρησης. Όταν
τελειώσει ο χρόνος, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία.
Για χρήση διαφόρων επιλογών λήψης για την μπροστινή κάμερα, πατήστε
φωτογραφιών και κατόπιν πατήστε τους διακόπτες για ενεργοποίηση.
→ Τρόποι λήψης
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
78
Εφαρμογές
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• : επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών φωτός.
Η επιλογή Στο κέντρο χρησιμοποιεί το φως στο κεντρικό τμήμα της λήψης για να υπολογίσει
την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Σημείο χρησιμοποιεί το φως σε μια επικεντρωμένη κεντρική
περιοχή της λήψης για να υπολογίσει την έκθεση της λήψης. Η επιλογή
Πίνακας υπολογίζει το
μέσο όρο όλης της σκηνής.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
Μη χρησιμοποιείτε το φλας σε μικρή απόσταση από τα μάτια σας. Αυτό μπορεί να προκαλέσει
προσωρινή απώλεια όρασης ή να τραυματίσει τα μάτια σας.
• : Ρύθμιση της συσκευής ώστε να πραγματοποιεί εγγραφή ήχου πριν ή μετά από τη λήψη
φωτογραφίας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
ΚΑΜΕΡΑ ΠΙΣΩ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
79
Εφαρμογές
ΚΑΜΕΡΑ ΜΠΡΟΣΤΑ
• Μέγεθος εικόνας: επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως
αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα
βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Αποθ. εικ. όπως στην προεπ.: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία αντικατοπτρισμού της
αρχικής σκηνής, κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Τρόποι λήψης φωτογραφιών: πραγματοποίηση επιλογών λήψης για χρήση.
ΚΟΙΝΕΣ
• Χρονόμετρο: επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας
από την κάμερα.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής
οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Αιωρούμενο κουμπί Κάμερας: Προσθέστε το προσαρμόσιμο κουμπί κλείστρου στην οθόνη
προεπισκόπησης.
• Λειτουργία πλήκτρου έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
• Επικοινωνία: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung
Members για περισσότερες πληροφορίες.
80
Εφαρμογές
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε εικόνες και βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να
διαχειρίζεστε εικόνες και βίντεο ανά άλμπουμ ή να δημιουργείτε ιστορίες για κοινή χρήση με άλλους.
81
Εφαρμογές
Προβολή εικόνων και βίντεο
Προβολή εικόνων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή λεπτομερειών εικόνας.
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Αυτόματη προσαρμογή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
Μπορείτε να δημιουργήσετε μια κίνηση GIF ή ένα κολάζ από πολλές εικόνες. Πατήστε →
Κίνηση ή Κολάζ, και κατόπιν επιλέξτε εικόνες. Μπορείτε να επιλέξετε έως έξι εικόνες για το
κολάζ σας.
82
Εφαρμογές
Προβολή βίντεο
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΕΙΚΟΝΕΣ.
2 Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή. Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη
μικρογραφία προεπισκόπησης.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Κλειδώστε την οθόνη
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Δημιουργία κίνησης
GIF.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Προβολή άλμπουμ
Μπορείτε να ταξινομήσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή σας ανά
φάκελο ή άλμπουμ. Οι κινήσεις ή τα κολάζ που δημιουργήσατε θα ταξινομηθούν επίσης στους φακέλους
σας στη λίστα άλμπουμ.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΑΛΜΠΟΥΜ και επιλέξτε ένα άλμπουμ.
Προβολή ιστοριών
Όταν καταγράφετε ή αποθηκεύετε εικόνες και βίντεο, η συσκευή θα διαβάσει την ημερομηνία τους και
τις ετικέτες τοποθεσίας, θα ταξινομήσει τις εικόνες και τα βίντεο και κατόπιν θα δημιουργήσει ιστορίες.
Για τη δημιουργία ιστοριών αυτόματα πρέπει να καταγράψετε ή αποθηκεύσετε πολλαπλές εικόνες και
βίντεο.
83
Εφαρμογές
Δημιουργία ιστοριών
Δημιουργία ιστοριών με διάφορα θέματα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε → Δημιουργία ιστορίας.
3 Σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να συμπεριλάβετε στην ιστορία και πατήστε OΚ.
4 Καταχωρήστε έναν τίτλο για την ιστορία και πατήστε ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο σε μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία και πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για να απομακρύνετε εικόνες ή βίντεο από μια ιστορία, επιλέξτε μια ιστορία, πατήστε → Επεξεργ.,
σημειώστε εικόνες ή βίντεο για να αφαιρέσετε και κατόπιν πατήστε → Κατάργηση από την ιστορία.
Κοινή χρήση ιστοριών
Μπορείτε να μοιραστείτε ιστορίες με τις επαφές σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Επιλέξτε μια ιστορία για να μοιραστείτε.
3 Πατήστε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ, σημειώστε επαφές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν οι επαφές σας αποδεχθούν το αίτημα κοινής χρήσης, η ιστορία θα μοιραστεί και μπορούν να
προστεθούν και άλλες εικόνες και βίντεο στην ιστορία από τις επαφές σας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να επαληθευτεί ο αριθμός του
τηλεφώνου σας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για κοινή χρήση αρχείων μέσω του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
• Αν οι παραλήπτες δεν έχουν επαληθεύσει τους τηλεφωνικούς αριθμούς τους, ή αν οι
συσκευές τους δεν υποστηρίζουν τη λειτουργία, θα τους αποσταλεί σύνδεσμος προς τα
αρχεία μέσω μηνύματος κειμένου. Οι αποδέκτες μέσω συνδέσμου μπορεί να μην είναι σε
θέση να χρησιμοποιήσουν κάποιες λειτουργίες. Ο σύνδεσμος λήγει μετά από συγκεκριμένη
περίοδο.
Διαγραφή ιστοριών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → ΙΣΤΟΡΙΕΣ.
2 Πατήστε και κρατήστε μια ιστορία που θα διαγραφεί και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
84
Εφαρμογές
Συγχρονισμός εικόνων και βίντεο με το Samsung Cloud
Μπορείτε να συγχρονίσετε τις εικόνες και τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη Συλλογή με το
Samsung Cloud και να τα ανοίξετε από άλλες συσκευές. Πρέπει να εγγραφείτε και να συνδεθείτε
στο λογαριασμό σας Samsung για να χρησιμοποιήσετε το Samsung Cloud. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμός Samsung για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → → Ρυθμίσεις και πατήστε το διακόπτη Samsung
Cloud για ενεργοποίηση. Οι εικόνες και τα βίντεο που καταγράφονται στη συσκευή θα αποθηκευθούν
αυτόματα στο Samsung Cloud.
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο, πατήστε Κοινή χρήση στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
85
Εφαρμογές
Samsung Pay
Εισαγωγή
Καταχωρήστε κάρτες συχνής χρήσης στο Samsung Pay, μια υπηρεσία πληρωμών μέσω κινητής
τηλεφωνίας, για να πραγματοποιείτε πληρωμές γρήγορα και με ασφάλεια. Το Samsung Pay υποστηρίζει
τη μαγνητική ασφαλή μετάδοση (MST) καθώς και την επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC) ώστε να
επιτρέπεται η πληρωμή μέσω τυπικών συσκευών ανάγνωσης πιστωτικών καρτών.
Μπορείτε να προβάλλετε περισσότερες πληροφορίες, όπως κάρτες που υποστηρίζουν τη λειτουργία
αυτή στη διεύθυνση www.samsung.com/samsungpay. Εναλλακτικά, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και
πατήστε Samsung Pay → Περισσότερα → Βοήθεια.
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι διαδικασίες για την αρχική ρύθμιση και την καταχώρηση κάρτας ενδέχεται να διαφέρουν
ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
86
Εφαρμογές
Πριν ξεκινήσετε
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και
να καταχωρήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμός Samsung και Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος.
• Για να πραγματοποιήσετε πληρωμές με το Samsung Pay, η συσκευή μπορεί να απαιτεί σύνδεση με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Διαμόρφωση Samsung Pay
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την αρχική
ρύθμιση.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Pay.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και προϋποθέσεις.
4 Καταχωρήστε το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για χρήση κατά την πραγματοποίηση πληρωμών.
5 Δημιουργήστε ένα PIN για χρήση κατά την πραγματοποίηση πληρωμών.
Το PIN αυτό θα χρησιμοποιείται για την επαλήθευση διαφόρων ενεργειών στο Samsung Pay,
όπως πραγματοποίηση πληρωμών και ξεκλείδωμα της εφαρμογής.
Καταχώρηση καρτών
Μπορείτε να καταχωρήσετε εύκολα κάρτες καταγράφοντας την εικόνα τους με την κάμερα.
Μπορείτε να ελέγξετε τις κάρτες που υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή από τον ιστότοπο
Samsung Pay (www.samsung.com/samsungpay).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Pay → Προσθήκη και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση της κάρτας σας.
87
Εφαρμογές
Πραγματοποίηση πληρωμών
1 Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μιας κάρτας στο κάτω μέρος της οθόνης και σύρετέ την προς τα
πάνω.
Εναλλακτικά πατήστε Samsung Pay στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα καρτών, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά και επιλέξτε μια κάρτα για χρήση.
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης για σάρωση του δαχτυλικού
αποτυπώματός σας.
Εναλλακτικά, εισαγάγετε το PIN πληρωμής που ορίσατε όταν ρυθμίσατε αρχικά το Samsung Pay.
4 Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής σας στη συσκευή ανάγνωσης καρτών.
Όταν η συσκευή ανάγνωσης καρτών αναγνωρίσει τα στοιχεία της κάρτας, διεκπεραιώνεται η
πληρωμή.
88
Εφαρμογές
• Οι πληρωμές ενδέχεται να μην διεκπεραιώνονται ανάλογα με τη σύνδεση του δικτύου σας.
• Η μέθοδος επαλήθευσης για πληρωμές μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές
ανάγνωσης καρτών.
Ακύρωση πληρωμών
Μπορείτε να ακυρώσετε πληρωμές με επίσκεψη στο μέρος όπου τις πραγματοποιήσατε.
Στη λίστα καρτών, σαρώστε προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να επιλέξετε την κάρτα που
χρησιμοποιήσατε. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ακύρωση της
πληρωμής.
Αλλαγή των ρυθμίσεων Samsung Pay
Στην οθόνη Samsung Pay, πατήστε Περισσότερα → Ρυθμίσεις. Επιλέξτε την οθόνη όπου θα εμφανιστεί
η εικόνα της κάρτας για να ενεργοποιήσετε το Samsung Pay στην αρχική οθόνη ή στην κλειδωμένη
οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη.
Samsung Members
Samsung Members προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης στους πελάτες όπως διάγνωση προβλημάτων
της συσκευής και επιτρέπει στους χρήστες να υποβάλλουν ερωτήσεις και αναφορές σφαλμάτων.
Μπορείτε επίσης να μοιράζεστε πληροφορίες με άλλους στην κοινότητα χρηστών Galaxy ή να
προβάλλετε τα τελευταία νέα και τις συμβουλές Galaxy. Samsung Members μπορεί να σας βοηθήσει να
επιλύσετε οποιαδήποτε προβλήματα προκύπτουν κατά τη χρήση της συσκευής σας.
Επιπλέον επιλογές
Αποστολή σχολίων
89
Εφαρμογές
• Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής καθώς και οι υποστηριζόμενες λειτουργίες μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να εμφανίζεται στο φάκελο Samsung ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Για να υποβάλετε feedback ή να δημοσιεύσετε τα σχόλιά σας, πρέπει να συνδεθείτε
στον λογαριασμό Samsung σας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung για
περισσότερες πληροφορίες.
Game Launcher
Εισαγωγή
Το Game Launcher συγκεντρώνει τα παιχνίδια σας που κατεβάζετε από τα Play Store και Galaxy Apps σε
μία τοποθεσία για εύκολη πρόσβαση. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή σε λειτουργία παιχνιδιού για
να παίζετε παιχνίδια ευκολότερα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη παιχνιδιών.
Προβολή λίστας των
δημοφιλέστερων παιχνιδιών για τους
χρήστες Galaxy.
Μείωση της χρήσης μπαταρίας για τη
λειτουργία παιχνιδιών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
εικονιδίου εργαλείων παιχνιδιού.
Άνοιγμα παιχνιδιών με ή χωρίς ήχο.
90
Εφαρμογές
Χρήση Game Launcher
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια → Game
Launcher και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Game Launcher θα προστεθεί στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.
Όταν απενεργοποιείτε τη λειτουργία, η Game Launcher θα αφαιρείται από την αρχική οθόνη
και την οθόνη εφαρμογών.
2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Game Launcher.
3 Πατήστε σε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών.
Παιχνίδια που κατεβάσατε από τα Play Store και Galaxy Apps εμφανίζονται αυτόματα στην
οθόνη του Game Launcher. Αν δεν μπορείτε να δείτε τα παιχνίδια σας, πατήστε Προσθήκη
εφαρμογών.
Αφαίρεση παιχνιδιού από το Game Launcher
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα παιχνίδι και πατήστε Κατάργηση.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης Game Launcher
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας παιχνιδιών, η συσκευή χαμηλώνει την
ανάλυση των παιχνιδιών και το ρυθμό καρέ για μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Game Launcher → Εξοικονόμηση ενέργειας.
Η αποδοτικότητα της ισχύος μπαταρίας ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με το παιχνίδι.
91
Εφαρμογές
Χρήση Game Tools
Μπορείτε να ρυθμίσετε το εικονίδιο Game tools ώστε να εμφανίζεται ως αιωρούμενο εικονίδιο σε οθόνες
παιχνιδιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σύνθετες λειτουργίες → Παιχνίδια και πατήστε το
διακόπτη Game Tools για ενεργοποίηση.
Ενώ παίζετε ένα παιχνίδι, πατήστε
για εμφάνιση του Game tools.
Για να μετακινήσετε το εικονίδιο, πατήστε
και σύρετέ το σε νέα θέση.
Για να αποκρύψετε το εικονίδιο από την τρέχουσα οθόνη παιχνιδιών, πατήστε παρατεταμένα
σύρετε το στην επιλογή Απόκρυψη στο πάνω μέρος της οθόνης.
και
Για να εμφανίσετε το εικονίδιο ξανά στην οθόνη παιχνιδιών, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και
πατήστε την ειδοποίηση Game Tools.
Σίγαση ήχων ειδοποίησης και
εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για
εισερχόμενες κλήσεις και
ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης.
Κλείδωμα των πλήκτρων πρόσφατων
εφαρμογών και επιστροφής.
Κλείδωμα οθόνης παιχνιδιού κατά τη
διάρκεια του παιχνιδιού.
Εικονίδιο Game tools
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης.
Εγγραφή του παιχνιδιού σας.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις Game
Tools.
Αποκλεισμός ειδοποιήσεων κατά τη διάρκεια των παιχνιδιών
→
Πατήστε
για σίγαση των ήχων ειδοποίησης και εμφάνιση μόνο των ειδοποιήσεων για
εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης, έτσι ώστε να μπορείτε να απολαύσετε τα
παιχνίδια σας χωρίς να σας ενοχλούν. Αν λάβετε εισερχόμενη κλήση, εμφανίζεται μια μικρή ειδοποίηση
στο πάνω μέρος της οθόνης.
92
Εφαρμογές
Samsung Notes
Εισαγωγή
Δημιουργήστε σημειώσεις εισάγοντας κείμενο από το πληκτρολόγιο ή γράφοντας ή ζωγραφίζοντας στην
οθόνη. Επίσης μπορείτε να εισάγετε εικόνες ή φωνητικές εγγραφές στις σημειώσεις σας.
Δημιουργία σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Notes → ΟΛΑ → .
2 Επιλέξτε μια μέθοδο εισόδου από τη γραμμή εργαλείων στην κορυφή της οθόνης και συνθέστε μια
σημείωση.
Πατήστε Πένα για να γράψετε ή να ζωγραφίσετε.
Πατήστε Πινέλο για να χρωματίσετε με διάφορα πινέλα.
Πατήστε Εικόνα για να εισαγάγετε μια εικόνα επιλέγοντας από τη Συλλογή ή παίρνοντας μια
φωτογραφία.
Πατήστε Φωνή για να κάνετε μια φωνητική εγγραφή και να την εισαγάγετε στη σημείωση. Η
φωνητική εγγραφή θα ξεκινήσει αμέσως.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου.
Γράψτε ή σχεδιάστε με πένες.
Εισαγωγή φωνητικής εγγραφής.
Ζωγραφίστε με πινέλα.
Εισαγωγή μιας εικόνας.
3 Όταν τελειώσετε με τη σύνταξη της σημείωσης, πατήστε ΑΠΟΘ.
Διαγραφή σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung Notes.
2 Πατήστε ΟΛΑ ή πατήστε ΣΥΛΛΟΓΕΣ και επιλέξτε μια κατηγορία.
93
Εφαρμογές
3 Πατήστε παρατεταμένα μια σημείωση για διαγραφή.
Για να διαγράψετε πολλές σημειώσεις, σημειώστε περισσότερες για να τις διαγράψετε.
4 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Ημερολόγιο
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε Ημερολόγιο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Εισαγωγή τίτλου.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθέστε μια σημείωση.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
94
Εφαρμογές
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε Ημερολόγιο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ΠΡΟΒΟΛΗ → Εργασίες.
3 Πατήστε και εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα
όνομα λογαριασμού, επιλέξτε τον λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και κατόπιν πατήστε
Ημερολόγιο (Samsung account) ή Συγχρονισμός Ημερολόγιο.
Για να προσθέσετε λογαριασμούς για συγχρονισμό ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε
Ημερολόγιο → → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Κατόπιν, επιλέξτε ένα
λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας λογαριασμός, εμφανίζεται
στη λίστα.
S Health
Εισαγωγή
Το S Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
Έναρξη S Health
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
1 Πατήστε Samsung → S Health στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
95
Εφαρμογές
Χρήση S Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού S Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης. Μπορείτε επίσης να συγκρίνετε την
καταγραφή του αριθμού βημάτων σας με άλλους χρήστες του S Health, να συναγωνιστείτε με φίλους και
να δείτε συμβουλές υγείας.
Πατήστε Samsung → S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή.
Συγκρίνετε την καταγραφή του
αριθμού βημάτων σας με άλλους
χρήστες του S Health ή
συναγωνιστείτε με φίλους.
Παρακολούθηση της υγείας και
φυσικής κατάστασής σας.
Προβολή συμβουλών για την υγεία.
Ρύθμιση των καθημερινών στόχων
και προβολή της προόδου σας.
Προβολή και διαχείριση ανιχνευτών.
Δείτε μηνύματα καθοδήγησης και
ειδοποιήσεις από το S Health.
Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη S Health, πατήστε → Διαχείριση στοιχείων, και κατόπιν
επιλέξτε στοιχεία κάτω από κάθε καρτέλα.
• ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των
μετρήσεων σώματος.
• ΣΤΟΧΟΙ: ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
96
Εφαρμογές
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το S Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν προορίζεται για
χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη
νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν στο
S Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία S Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το S Health,
τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων
σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το S Health με
χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων
που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα
διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες S Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του S Health
προσεκτικά πριν τη χρήση του.
97
Εφαρμογές
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Εγγραφή Φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την πραγματοποίηση μιας φωνητικής εγγραφής, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
4 Εισάγετε ένα όνομα αρχείου και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
98
Εφαρμογές
Τα Αρχεία Μου
Ανοίξτε και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Samsung → Τα Αρχεία Μου.
Προβάλετε αρχεία που είναι αποθηκευμένα σε κάθε χώρο αποθήκευσης. Μπορείτε επίσης να προβάλετε
αρχεία στη συσκευή ή σε μια κάρτα μνήμης κατά κατηγορία.
Για να απελευθερώσετε τον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής, πατήστε → Απόκτηση περισ. χώρου.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε
.
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
ΕΙΔΟΠ/ΣΗ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΕΙΔΟΠ/ΣΗ.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε
στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το διακόπτη δίπλα στην ειδοποίηση στη
λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση, σημειώστε τις ειδοποιήσεις για διαγραφή και κατόπιν
πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
99
Εφαρμογές
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΡΟΛΟΙ.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν
πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι, σημειώστε ρολόγια για διαγραφή και κατόπιν πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΧΡΟΝΟΜΕΤΡΟ.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → ΑΝΤΙΣΤΡ. ΜΕΤΡΗΣΗ.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
100
Εφαρμογές
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
Για να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο μετατροπής μονάδων μέτρησης, πατήστε το εικονίδιο
να μετατρέψετε διάφορες τιμές, όπως επιφάνεια, μήκος ή θερμοκρασία σε άλλες μονάδες.
. Μπορείτε
Ραδιόφωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
101
Εφαρμογές
Πατήστε
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής
σας από τη λίστα των σταθμών.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση
διαθέσιμων σταθμών.
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε Ραδιόφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και
αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
102
Εφαρμογές
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, πραγματοποιήστε αναζήτηση στον παγκόσμιο χάρτη και προβάλετε
πληροφορίες τοποθεσίας για διάφορες τοποθεσίες τριγύρω σας.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας. Μπορείτε να ανεβάσετε μουσικές
συλλογές αποθηκευμένες στη συσκευή σας στο νέφος και να μεταβείτε σε αυτές αργότερα.
Ταινίες Play
Αγοράστε ή νοικιάστε βίντεο, όπως ταινίες και τηλεοπτικά προγράμματα, από το Play Store.
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Duo
Κάντε βιντεοκλήση με άλλους.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
103
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
• Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο
κάθε φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε
αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε
το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
• Αν δεν μπορείτε να συνδεθείτε σωστά με ένα δίκτυο Wi-Fi, επανεκκινήστε τη λειτουργία Wi-Fi
της συσκευής σας ή τον ασύρματο δρομολογητή.
104
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρήση → Wi-Fi Direct και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε
την εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
105
Ρυθμίσεις
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
Bluetooth
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
106
Ρυθμίσεις
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρήση → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
107
Ρυθμίσεις
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων.
• Εξοικονόμηση δεδομένων: παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να
χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Χρήση δεδομένων κινητής: Παρακολουθήστε τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Προειδ. για κύκλο χρ. και δεδ.: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Χρήση δεδομένων Wi-Fi: Παρακολουθήστε τη χρήση δεδομένων μέσω δικτύου Wi-Fi.
• Περιορισμός δικτύων: Επιλέξτε δίκτυα Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από εφαρμογές που
εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε Προειδ.
για κύκλο χρ. και δεδ. → Έναρξη κύκλου χρέωσης στις.
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
Ρυθμίστε τη συσκευή για αυτόματη απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν
η ποσότητα των δεδομένων κινητής τηλεφωνίας που έχετε χρησιμοποιήσει φθάσει στο προκαθορισμένο
όριό σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Χρήση δεδομένων → Προειδ. για κύκλο χρ. και
δεδ. και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Όριο δεδομένων για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Όριο δεδομένων, εισαγάγετε το όριο και μετά πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
3 Πατήστε Προειδοποίηση δεδομένων, εισαγάγετε επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων και
μετά πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη Λειτουργία πτήσης για
ενεργοποίηση.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη κατά την απογείωση και προσγείωση.
Μετά την απογείωση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σε λειτουργία πτήσης εάν αυτό
επιτρέπεται από το προσωπικό του αεροσκάφους.
108
Ρυθμίσεις
NFC και πληρωμή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
109
Ρυθμίσεις
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις και πατήστε το διακόπτη NFC και πληρωμή για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε
Συνδέσεις → NFC και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε → ΠΛΗΡΩΜΗ, και κατόπιν επιλέξτε μια
εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → NFC και πληρωμή και πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
110
Ρυθμίσεις
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
111
Ρυθμίσεις
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο
πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο σύνδεσης δικτύου, πατήστε → Διαμόρφωση
Mobile hotspot και επιλέξτε το επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και
πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Λειτουργία δικτύου (μοντέλα με μία κάρτα SIM): επιλογή τύπου δικτύου.
Λειτουργία δικτύου SIM 1 / Λειτουργία δικτύου SIM 2 (μοντέλα με δύο κάρτες SIM): επιλογή τύπου
δικτύου.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη
αυτόματα σε ένα δίκτυο.
112
Ρυθμίσεις
Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM. Για περισσότερες
πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM).
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Διαχείριση καρτών SIM.
• Κλήσεις: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
• Μηνύματα κειμένου: επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για ανταλλαγή μηνυμάτων.
• Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας: επιλογή κάρτας SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
• Επιβεβ. κάρτας SIM για κλήσεις: Όταν τηλεφωνείτε χωρίς να χρησιμοποιείτε την προτιμώμενη
κάρτα SIM σας, ορίστε μια κάρτα SIM ή USIM για την επόμενη κλήση σας.
• Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπονται εισερχόμενες
κλήσεις από την άλλη κάρτα SIM ή USIM στη διάρκεια μιας κλήσης.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις
για την προώθηση κλήσεων ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Θέση
Αλλαγή των ρυθμίσεων για άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Θέση.
• Μέθοδος εντοπισμού: Επιλέξτε μέθοδο για τον εντοπισμό της συσκευής σας.
• Βελτίωση ακρίβειας: Ρύθμιση συσκευής έτσι ώστε να χρησιμοποιεί τη λειτουργία Wi-Fi ή Bluetooth
για την αύξηση της ακρίβειας των πληροφοριών τοποθεσίας, ακόμα και όταν οι λειτουργίες είναι
απενεργοποιημένες.
• ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ: Προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες
της τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.
• ΥΠΗΡ. ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΘΕΣΗΣ: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή
σας.
113
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Σάρωση κοντινών συσκευών: ρύθμιση της συσκευής για σάρωση για κοντινές συσκευές προς
σύνδεση.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: διαμόρφωση και σύνδεση με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Συνδέσεις → Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση
→ ΛΗΨΗ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ.
2 Αναζητήστε για πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store.
3 Επιλέξτε μια προσθήκη εκτυπωτή και εγκαταστήστε την.
4 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
5 Επιλέξτε έναν εκτυπωτή για προσθήκη.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή.
114
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, εισέλθετε στη λίστα επιλογών, πατήστε
→ Όλοι οι εκτυπωτές και επιλέξτε εκτυπωτή.
Εκτύπωση →
Οι μέθοδοι εκτύπωσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο περιεχομένου.
Ήχοι και δόνηση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δόνηση.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Έλεγχος προεπιλ. πλήκτ. έντασης: ορισμός προεπιλεγμένου χειρισμού του πλήκτρου έντασης
ήχου.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης (μοντέλα με μία κάρτα SIM): αλλαγή του ήχου κλήσης.
Ήχος κλήσης (μοντέλα με δύο κάρτες SIM): αλλαγή των ήχων κλήσεις για κλήσεις ή ειδοποιήσεις.
• Μοτίβο δονήσεων: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχοι ειδοποιήσεων: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενων κλήσεων, ήχων
ειδοποίησης και μέσων, εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ήχοι αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην
οθόνη αφής.
• Ήχοι κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε
την οθόνη αφής.
• Ήχος φόρτισης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν συνδέεται με φορτιστή.
• Τόνοι πληκτρολογ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχος πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
115
Ρυθμίσεις
Ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ειδοποιήσεις.
Για προσαρμογή των ρυθμίσεων ειδοποίησης, πατήστε ΓΙΑ ΠΡΟΧΩΡ. και επιλέξτε μια εφαρμογή.
• Να επιτρέπ. ειδοποιήσεις: επιτρέπονται ειδοποιήσεις από την επιλεγμένη εφαρμογή.
• Εμφάνιση αθόρυβα: ρύθμιση της συσκευής να απενεργοποιεί ήχους ειδοποιήσεων και να
αποκρύπτει προεπισκοπήσεις ειδοποιήσεων.
• Στην οθόνη κλειδώματος: προβολή ή απόκρυψη ειδοποιήσεων από την επιλεγμένη εφαρμογή
όταν η συσκευή είναι κλειδωμένη.
• Ορισμός ως προτεραιότητας: εμφάνιση ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος του πλαισίου ειδοποιήσεων
και συμπερίληψή τους στη λίστα επιτρεπόμενων όταν ενεργοποιείται το Μην ενοχλείτε.
Εμφάνιση
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της οθόνης και της αρχικής οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη φωτεινότητα: Ρυθμίζει τη συσκευή για εξοικονόμηση ενέργειας, προσαρμόζοντας
αυτόματα τη φωτεινότητα της οθόνης.
• Φίλτρο μπλε φωτός: ενεργοποίηση του φίλτρου μπλε φωτός και αλλαγή των ρυθμίσεων φίλτρου.
Ανατρέξτε στην ενότητα Φίλτρο μπλε φωτός για περισσότερες πληροφορίες.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Ζουμ και γραμματ. οθόνης: Αλλάξτε τη ρύθμιση ζουμ της οθόνης ή το μέγεθος γραμματοσειράς και
το στυλ.
• Αρχική οθόνη: Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας, διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας
πλαίσια της αρχικής οθόνης, και άλλα. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Επεξεργασία της αρχικής οθόνης.
• Εύκολη λειτουργία: εναλλαγή στην εύκολη λειτουργία για την εμφάνιση μεγαλύτερων εικονιδίων
και την εφαρμογή πιο απλής διάταξης στην αρχική οθόνη.
• Πλαίσια εικονιδίων: ρύθμιση της εμφάνισης των εικονιδίων με σκιασμένο φόντο ώστε να
ξεχωρίζουν.
• Γραμμή κατάστασης: προσαρμογή των ρυθμίσεων για την εμφάνιση ειδοποιήσεων ή δεικτών στη
γραμμή κατάστασης.
116
Ρυθμίσεις
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διατήρηση οθόνης σβηστής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπει ενεργοποίηση της οθόνης
όταν βρίσκεται σε σκοτεινό χώρο, όπως τσέπη ή τσάντα.
• Προφύλαξη οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η
συσκευή φορτίζεται.
Φίλτρο μπλε φωτός
Μειώστε την καταπόνηση των ματιών περιορίζοντας την ποσότητα μπλε φωτός που εκπέμπεται από την
οθόνη.
Ενώ παρακολουθείτε βίντεο HDR από υπηρεσίες βίντεο αποκλειστικά σε HDR, το φίλτρο μπλε
φωτός δεν θα εφαρμόζεται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση → Φίλτρο μπλε φωτός και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη Ενεργοποίηση τώρα για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη μπάρα ρύθμισης για να ρυθμίσετε την αδιαφάνεια φίλτρου.
3 Για να ορίσετε το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του φίλτρου μπλε φωτός στην οθόνη, πατήστε το
διακόπτη Ενεργ. βάσει προγράμ. για ενεργοποίηση και κάντε μια επιλογή.
• Από τη δύση έως την ανατολή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει ένα φίλτρο μπλε
φωτός τη νύχτα και να το απενεργοποιεί το πρωί, ανάλογα με την τοποθεσία σας.
• Προσαρμοσμένο πρόγραμμα: ρύθμιση συγκεκριμένου χρόνου για την εφαρμογή του φίλτρου
μπλε φωτός.
Φόντα και θέματα
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ταπετσαρίας για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη ή εφαρμόστε
διάφορα θέματα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντα και θέματα.
• Φόντα: αλλαγή των ρυθμίσεων φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής.
• Εικονίδια: αλλάξτε το στυλ του εικονιδίου.
117
Ρυθμίσεις
Σύνθετες λειτουργίες
Επιλογές
Ενεργοποιήστε προηγμένες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Αξεσουάρ: Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Παιχνίδια: ενεργοποιήστε το πρόγραμμα εκκίνησης παιχνιδιών και το εικονίδιο εργαλείων
παιχνιδιών, και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τα παιχνίδια. Ανατρέξτε στην ενότητα Game Launcher για
περισσότερες πληροφορίες.
• Αρ. καλ. και προστ. από ανεπιθ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει μη αποθηκευμένους
τηλεφωνικούς αριθμούς όταν λαμβάνετε εισερχόμενες κλήσεις ή μηνύματα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Λειτουργία με ένα χέρι: ενεργοποίηση της λειτουργίας με το ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή με ένα χέρι.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Γρήγορη εκκίνηση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το
πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα.
• Πολλά παράθυρα: επιλογή μιας μεθόδου εκκίνησης πολλαπλών παραθύρων.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
118
Ρυθμίσεις
• Σάρωση για κλήση ή αποστ. μηνυμ.: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση κλήσης ή
αποστολή μηνύματος όταν σύρετε μια επαφή προς τα αριστερά ή τα δεξιά στη λίστα επαφών.
• Dual Messenger: Επιλέξτε μια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων για χρήση ως δευτερεύουσας
εφαρμογής. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δύο διαφορετικούς λογαριασμούς για την ίδια
εφαρμογή.
Αν απενεργοποιήσετε ή καταργήσετε την κύρια εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων, η
δευτερεύουσα εφαρμογή θα διαγραφεί αυτόματα.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων SOS για περισσότερες
πληροφορίες.
• Άμεση κοινή χρήση: ρυθμίστε τη συσκευή να προβάλει τα άτομα με τα οποία επικοινωνήσατε στο
πλαίσιο επιλογών κοινής χρήσης ώστε να μπορείτε να μοιράζεστε περιεχόμενο απευθείας με τις
επαφές σας.
Αποστολή μηνυμάτων SOS
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις επαφές έκτακτης ανάγκης. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Αποστολή μηνυμάτων SOS και κατόπιν
πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης αν δεν το έχετε
ήδη κάνει.
Για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας με ηχητικές εγγραφές ή φωτογραφίες, πατήστε το διακόπτη
Επισύναψη ηχογράφησης ή Επισύναψη εικόνων για ενεργοποίηση.
Η επιλογή Επισύναψη εικόνων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη επαφών έκτακτης ανάγκης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες → Αποστολή μηνυμάτων SOS → Αποστολή
μηνυμάτων προς → ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή
πατήστε Επιλογή από τις επαφές για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως επαφή έκτακτης ανάγκης.
119
Ρυθμίσεις
Διαχείριση συσκευής
Η λειτουργία συντήρησης συσκευής προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της
συσκευής σας, του χώρου αποθήκευσης, της μνήμης και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε επίσης να
βελτιστοποιήσετε αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
Μπαταρία
Ασφάλεια συσκευής
Χώρος αποθήκευσης
Μνήμη
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → ΕΠΙΔ. ΤΩΡΑ ή ΒΕΛΤΙΣΤ. ΤΩΡΑ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Εκκαθάριση μερικής μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Διαχείριση μη φυσιολογικής χρήσης της μπαταρίας.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
120
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας λειτουργίες εξοικονόμησης
ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μπαταρία.
• Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Δεν μπορείτε να λαμβάνετε ειδοποιήσεις από εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη λειτουργία
εξοικονόμησης ισχύος.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
• ΜΕΤ: ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για να παρατείνετε το χρόνο χρήσης
της μπαταρίας.
• ΜΕΓ: στη μέγιστη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας η συσκευή μειώνει την κατανάλωση
μπαταρίας εφαρμόζοντας το σκοτεινό θέμα και περιορίζοντας τις διαθέσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες. Οι συνδέσεις δικτύου εκτός του δικτύου κινητής τηλεφωνίας θα απενεργοποιηθούν.
Διαχείριση της μπαταρίας
Μπορείτε να εξοικονομήσετε ισχύ μπαταρίας με την ειδική ρύθμιση που εμποδίζει την κατανάλωσή της
από εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο όταν δεν χρησιμοποιούνται. Επιλέξτε εφαρμογές από
τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΞΟΙΚ.ΕΝ. Επίσης πατήστε → Σύνθετες ρυθμίσεις για να ρυθμίσετε
τις επιλογές παρακολούθησης ισχύος εφαρμογής.
Αποθήκευση
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Αποθήκευση.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Διαχείριση της μνήμης
Για διαγραφή υπολειπόμενων αρχείων, όπως η μνήμη cache, πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ. Για διαγραφή
αρχείων ή απεγκατάσταση εφαρμογών που δεν χρησιμοποιείτε πλέον, επιλέξτε μια κατηγορία στο
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΡΗΣΤΗ. Κατόπιν σημειώστε στοιχεία για επιλογή και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
121
Ρυθμίσεις
Μνήμη
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Μνήμη.
Για να επιταχύνετε τη συσκευή σας μειώνοντας το χώρο μνήμης που χρησιμοποιείτε, επιλέξτε εφαρμογές
από τη λίστα εφαρμογών και πατήστε ΕΚΚΑΘ. ΤΩΡΑ.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση συσκευής → Ασφάλεια συσκευής → ΣΑΡΩΣΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους. Μπορείτε να προβάλλετε
τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών, να αλλάξετε τις ειδοποιήσεις τους ή τις ρυθμίσεις έγκρισης ή να
απεγκαταστήσετε ή απενεργοποιήσετε περιττές εφαρμογές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων: καταχώρηση του δακτυλικού αποτυπώματός σας στη
συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Ανατρέξτε
στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
122
Ρυθμίσεις
• Smart Lock: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα σε ορισμένες καταστάσεις.
• Ρυθμίσεις ασφαλούς κλειδώματος: αλλαγή των ρυθμίσεων κλειδώματος οθόνης για την
επιλεγμένη μέθοδο κλειδώματος.
• Always On Display: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια εικόνα ή πληροφορίες ενώ είναι
απενεργοποιημένη η οθόνη. Ανατρέξτε στην ενότητα Always On Display για περισσότερες
πληροφορίες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Πληροφορίες και FaceWidget: αλλαγή των ρυθμίσεων των στοιχείων που εμφανίζονται επί της
οθόνης όταν είναι ανενεργή ή κλειδωμένη.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση για το αν εμφανίζεται ή όχι περιεχόμενο ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη
οθόνη και επιλογή των ποιων ειδοποιήσεων εμφανίζονται.
• Συντομεύσεις εφαρμογών: επιλέξτε εφαρμογές για να εμφανιστούν συντομεύσεις τους στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Samsung Pass: επαλήθευση της ταυτότητάς σας εύκολα και με ασφάλεια μέσω των βιομετρικών
σας δεδομένων. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pass.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση και
έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Ασφαλής φάκελος: δημιουργήστε έναν ασφαλή φάκελο για την προστασία του ιδιωτικού σας
περιεχομένου και των εφαρμογών από άλλους. Ανατρέξτε στην ενότητα Ασφαλής φάκελος για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ασφαλής εκκίνηση: προστατέψτε τη συσκευή σας ρυθμίζοντας την να ζητάει έναν κωδικό
ξεκλειδώματος οθόνης όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Πρέπει να καταχωρήσετε τον κωδικό
ξεκλειδώματος για να εκκινήσετε τη συσκευή και να λάβετε μηνύματα και ειδοποιήσεις.
• Κρυπτογράφηση κάρτας SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε μια κάρτα
μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
123
Ρυθμίσεις
Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος
Για να λειτουργήσει η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων, πρέπει να καταχωρηθούν οι
πληροφορίες των δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας και να αποθηκευτούν στη συσκευή σας. Μετά την
καταχώρηση, μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να χρησιμοποιεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας για τις
παρακάτω λειτουργίες:
• Κλείδωμα οθόνης
• Σύνδεση στον ιστό
• Επαλήθευση λογαριασμού Samsung
• Ασφαλής Φάκελος
• Samsung Pay
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων χρησιμοποιεί τα μοναδικά χαρακτηριστικά κάθε
δαχτυλικού αποτυπώματος για να ενισχύσει την ασφάλεια της συσκευής σας. Η πιθανότητα
να μπερδέψει ο αισθητήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων δύο διαφορετικά δαχτυλικά
αποτυπώματα είναι πολύ μικρή. Ωστόσο, σε σπάνιες περιπτώσεις όπου ξεχωριστά δαχτυλικά
αποτυπώματα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ο αισθητήρας μπορεί να τα αναγνωρίσει ως
πανομοιότυπα.
• Αν χρησιμοποιείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα σαν μέθοδο κλειδώματος οθόνης, τα
δακτυλικά σας αποτυπώματα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ξεκλείδωμα της οθόνης
όταν ενεργοποιείτε τη συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή πρέπει να ξεκλειδώσετε
την οθόνη χρησιμοποιώντας ένα μοτίβο, PIN ή κωδικό πρόσβασης που ρυθμίζετε όταν
καταχωρείτε το δακτυλικό σας αποτύπωμα. Πρέπει να είστε προσεχτικοί για να μην ξεχάσετε
το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Εάν δεν αναγνωριστεί το δαχτυλικό αποτύπωμά σας, ξεκλειδώστε τη συσκευή
χρησιμοποιώντας το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε όταν
καταχωρήσατε το δαχτυλικό αποτύπωμα, και στη συνέχεια καταχωρήστε εκ νέου τα
δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Σε περίπτωση που ξεχάσετε το, το μοτίβο, το PIN ή τον κωδικό
πρόσβασης, δεν θα μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή παρά μόνο εφόσον τα
επαναφέρετε. Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια δεδομένων ή πρόβλημα
που προκαλείται εάν ξεχάσετε τους κωδικούς ξεκλειδώματος.
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
124
Ρυθμίσεις
• Η κάλυψη της περιοχής αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων με προστατευτικές μεμβράνες,
αυτοκόλλητα ή άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μειώσει την ταχύτητα αναγνώρισης δαχτυλικών
αποπτυμάτων. Αν η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποπτυμάτων είναι καλυμμένη με
προστατευτική μεμβράνη, αφαιρέσετε τη μεμβράνη πριν χρησιμοποιήσετε τον αισθητήρα
αναγνώρισης δαχτυλικών αποπτυμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή ενδέχεται
να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας. Βεβαιωθείτε ότι καλύπτετε όλο το πλήκτρο
αρχικής οθόνης με το δάχτυλό σας.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
Αν δεν έχετε ρυθμίσει μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης, δημιουργήστε μία.
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
4 Αφού η συσκευή εντοπίσει το δάχτυλό σας, ανασηκώστε και τοποθετήστε το και πάλι στο πλήκτρο
αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή μέχρι να καταχωρηθεί το δακτυλικό αποτύπωμα. Όταν τελειώσετε
με την καταχώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος με δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ για να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό σας αποτύπωμα για ξεκλείδωμα της οθόνης.
125
Ρυθμίσεις
Διαγραφή δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
4 Σημειώστε δαχτυλικά αποτυπώματα για διαγραφή και πατήστε ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Samsung account για ενεργοποίηση.
4 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για σύνδεση με λογαριασμούς
Κατά την καταχώρηση δακτυλικών αποτυπωμάτων στο Samsung Pass, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα για σύνδεση σε ιστοσελίδες που υποστηρίζουν την αποθήκευση
αναγνωριστικού και κωδικού πρόσβασης. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
Samsung Pass.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοσελίδες στις οποίες έχετε πρόσβαση μέσω της
εφαρμογής Internet.
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων με το Samsung Pay
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δαχτυλικά αποτυπώματα με το Samsung Pay για γρήγορη και ασφαλή
πραγματοποίηση πληρωμών.
Ανατρέξτε στην ενότητα Samsung Pay για περισσότερες πληροφορίες.
Το Samsung Pay μπορεί να μην είναι διαθέσιμο, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
126
Ρυθμίσεις
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με το δαχτυλικό αποτύπωμά σας αντί να χρησιμοποιείτε μοτίβο,
PIN ή κωδικό πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Σαρωτής δαχτυλικών
αποτυπωμάτων.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το διακόπτη Ξεκλ. με δαχτυλ. αποτύπ. για ενεργοποίηση.
4 Στην κλειδωμένη οθόνη, τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε
του δαχτυλικό αποτύπωμά σας.
Samsung Pass
Χρησιμοποιήστε το Samsung Pass για να επαληθεύσετε την ταυτότητα σας με ασφάλεια όταν εισέρχεστε
σε υπηρεσίες εφαρμογών ή σε ιστοτόπους μέσω των βιομετρικών σας δεδομένων αντί να καταχωρείτε
το αναγνωριστικό ή τον κωδικό πρόσβασής σας.
Πριν ξεκινήσετε
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, η συσκευή πρέπει να είναι συνδεδεμένη με δίκτυο
κινητής τηλεφωνίας.
• Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμός Samsung.
• Η λειτουργία εισόδου σε ιστοτόπους είναι διαθέσιμη μόνο για ιστοτόπους στους οποίους έχετε
πρόσβαση μέσω της εφαρμογής Internet. Ορισμένοι ιστότοποι ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη
λειτουργία αυτή.
Καταχώρηση Samsung Pass
Προτού χρησιμοποιήσετε το Samsung Pass, καταχωρήστε τα βιομετρικά σας δεδομένα στο Samsung
Pass.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
3 Εισάγετε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung και πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
4 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ.
127
Ρυθμίσεις
5 Πατήστε ΚΑΤΑΧ. ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΩΝ και καταχωρήστε τα δαχτυλικά σας αποτυπώματα.
Ανατρέξτε στην ενότητα Αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος για περισσότερες πληροφορίες.
6 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και σαρώστε το δαχτυλικό σας
αποτύπωμα, για να ολοκληρώσετε την καταχώρηση του Samsung Pass.
Χρήση του Samsung Pass για είσοδο σε ιστοτόπους
Μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass για να εισέρχεστε εύκολα σε ιστοτόπους που
υποστηρίζουν την αποθήκευση αναγνωριστικών και κωδικών πρόσβασης.
1 Ανοίξτε έναν ιστότοπο με τον οποίο θέλετε να συνδεθείτε.
2 Εισάγετε το όνομα χρήστη σας και τον κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε το πλήκτρο
σύνδεσης του ιστοτόπου.
3 Επιλέξτε το στοιχείο Σύνδεση με δαχτυλικά αποτυπώματα μέσω του Samsung Pass και πατήστε
ΑΠΟΜΝΗΜ.
Πλέον, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το δαχτυλικό αποτύπωμα που καταχωρήσατε στο Samsung Pass
για να συνδέεστε στον ιστότοπο.
Διαχείριση πληροφοριών εισόδου
Προβάλλετε τη λίστα ιστοτόπων που ρυθμίσατε για να χρησιμοποιείτε το Samsung Pass και
διαχειριστείτε τις πληροφορίες εισόδου.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε το Πληροφορίες σύνδεσης web.
4 Επιλέξτε μια ιστοσελίδα από τη λίστα.
5 Πατήστε → Επεξεργασία και αλλάξτε το αναγνωριστικό και τον κωδικό πρόσβασής σας, καθώς
και το όνομα του ιστότοπου.
Για διαγραφή του ιστότοπου, πατήστε το εικονίδιο → Διαγραφή.
128
Ρυθμίσεις
Χρήση του Samsung Pass με εφαρμογές
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, μπορείτε εύκολα να εισέλθετε με
το Samsung Pass.
Για να δείτε τη λίστα των εφαρμογών που υποστηρίζουν το Samsung Pass, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων
και πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass → Υποστηριζόμενες εφαρμογές. Εάν δεν
υπάρχουν εφαρμογές που υποστηρίζουν το Samsung Pass, το στοιχείο Υποστηριζόμενες εφαρμογές
δεν θα εμφανιστεί.
• Οι διαθέσιμες εφαρμογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια ή πρόβλημα που προκαλείται λόγω
εισόδου σε εφαρμογές μέσω του Samsung Pass.
Διαγραφή των δεδομένων Samsung Pass
Μπορείτε να διαγράψετε τα βιομετρικά δεδομένα, πληροφορίες σύνδεσης στο web και δεδομένα
εφαρμογών καταχωρημένα στο Samsung Pass με το Διαγραφή δεδομένων. Η συμφωνία σας με τους
όρους και τις προϋποθέσεις και ο λογαριασμός Samsung θα παραμείνουν ενεργά.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Samsung Pass.
2 Ξεκλειδώστε την οθόνη με χρήση της προκαθορισμένης μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
3 Πατήστε Διαγραφή δεδομένων.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης για το λογαριασμό σας στη Samsung.
Τα δεδομένα του Samsung Pass θα διαγραφούν.
129
Ρυθμίσεις
Cloud και λογαριασμοί
Εισαγωγή
Συγχρονίστε, δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφέρετε τα δεδομένα της συσκευής σας
χρησιμοποιώντας το Samsung Cloud. Επίσης, μπορείτε να καταχωρίσετε και να διαχειριστείτε
λογαριασμούς, όπως ο λογαριασμός Samsung ή ο λογαριασμός Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud και λογαριασμοί.
Θα πρέπει να δημιουργείτε τακτικά αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας σε ασφαλή
θέση, όπως στο Samsung Cloud ή σε υπολογιστή, ώστε να είναι δυνατή η επαναφορά τους
σε περίπτωση καταστροφής ή απώλειας των δεδομένων λόγω αθέλητης επαναφοράς
εργοστασιακών δεδομένων.
• Samsung Cloud: μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με
ασφάλεια στο Samsung Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud
και συγχρονίστε, δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας. Ανατρέξτε
στην ενότητα Samsung Cloud για περισσότερες πληροφορίες.
• Το προφίλ μου: διαχείριση των προσωπικών πληροφοριών σας και των λεπτομερειών του
λογαριασμού Samsung.
• Λογαριασμοί: προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για
συγχρονισμό. Ανατρέξτε στην ενότητα Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
• Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.: Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών
και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
των ευαίσθητων πληροφοριών σας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε
με το λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Samsung Cloud
Μπορείτε να διαχειριστείτε το περιεχόμενο που θέλετε να αποθηκεύσετε με ασφάλεια στο Samsung
Cloud. Ελέγξτε την κατάσταση χρήσης της αποθήκευσης Samsung Cloud και συγχρονίστε, δημιουργήστε
αντίγραφα ασφαλείας και επαναφέρετε τα δεδομένα σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Samsung Cloud.
Διαχείριση χώρου αποθήκ. cloud
Προβάλλετε πόσο χώρο αποθήκευσης χρησιμοποιείτε επί του παρόντος στο Samsung Cloud και
την έκταση χρήσης ανά τύπο δεδομένου. Μπορείτε επίσης να διαγράψετε το αντίγραφο ασφαλείας
δεδομένων από παλιές συσκευές αφού επαναφέρετε τα δεδομένα.
130
Ρυθμίσεις
ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦ. ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦ.
Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων εφαρμογών και των ρυθμίσεων συσκευής στο
Samsung Cloud και επαναφέρετέ τα όποτε χρειάζεται. Ανατρέξτε στην ενότητα Εφεδρικά αντίγραφα και
επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συγχρονισμού των δεδομένων σας, όπως επαφές, συμβάντα ημερολογίου,
εικόνες και βίντεο.
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί → Προσθήκη
λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Λογαριασμοί, επιλέξτε μια ονομασία
λογαριασμού, επιλέξτε το λογαριασμό που θα απομακρύνετε και κατόπιν πατήστε → Αφαίρ.
λογαριασμού.
131
Ρυθμίσεις
Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων πατήστε Cloud και λογαριασμοί → Αντίγρ. ασφ. και επαναφ.
SAMSUNG ACCOUNT
• Ρυθμ.αντιγρ.ασφαλ.: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των προσωπικών πληροφοριών σας και
των δεδομένων εφαρμογών στο Samsung Cloud. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για
αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το Samsung Cloud.
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ GOOGLE
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Google.
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κείμενο σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται
όταν ενεργοποιείται το Voice Assistant, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
132
Ρυθμίσεις
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
Γενική διαχείριση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις συστήματος της συσκευής σας ή πραγματοποιήστε επαναφορά της
συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γενική διαχείριση.
• Γλώσσα και εισαγωγή: επιλέξτε γλώσσες της συσκευής και αλλάξτε ρυθμίσεις, όπως τύπους
πληκτρολογίων και φωνητικής εισαγωγής. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
• Ημερομηνία & ώρα: πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο
τρόπος εμφάνισης από τη συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Επικοινωνήστε μαζί μας: κάντε ερωτήσεις ή προβάλλετε συχνές ερωτήσεις. Ανατρέξτε στην
ενότητα Samsung Members για περισσότερες πληροφορίες.
• Αναφορά πληροφοριών διάγνωσης: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
διαγνωστικών πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Πληροφορίες μάρκετινγκ: ρυθμίστε εάν θα λαμβάνετε πληροφορίες μάρκετινγκ της Samsung
όπως ειδικές προσφορές, προνόμια συνδρομής και ενημερωτικά φυλλάδια.
• Επαναφορά: αλλαγή των ρυθμίσεων της συσκευής ή επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων.
133
Ρυθμίσεις
Ενημέρωση λογισμικού
Ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής σας ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις ενημέρωσης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενημέρωση λογισμικού.
• Μη αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ελέγξτε για ενημερώσεις μη αυτόματα και εγκαταστήστε τις.
• Αυτόματη λήψη ενημερώσεων: ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ελέγχει αυτόματα και να
πραγματοποιεί λήψη ενημερώσεων όταν συνδέεται σε ένα δίκτυο Wi-Fi.
• Προγραμματισμένες ενημερώσις λογισμικού: ρυθμίστε τη συσκευή έτσι ώστε να εγκαθιστά
ενημερώσεις από λήψη σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες για το τηλέφωνο
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες για το τηλέφωνο.
• Ο αριθμός τηλεφώνου μου: προβολή του αριθμού τηλεφώνου σας.
• Κατάσταση: προβολή διαφόρων πληροφοριών συσκευής όπως κατάσταση κάρτας SIM, διεύθυνση
Wi-Fi MAC και σειριακός αριθμός.
• Νομικές πληροφορίες: προβολή των νομικών πληροφοριών αναφορικά με τη συσκευή όπως
πληροφορίες ασφάλειας και άδεια ανοιχτού κώδικα.
• Όνομα συσκευής: προβολή και επεξεργασία του ονόματος που θα εμφανίζεται όταν συνδέετε τη
συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth, Wi-Fi Direct και άλλους τρόπους.
• Κωδικός μοντέλου: προβολή του αριθμού μοντέλου συσκευής.
• Πληροφορίες για το λογισμικό: προβολή των πληροφοριών λογισμικού συσκευής όπως η έκδοση
λειτουργικού συστήματος και η έκδοση υλικολογισμικού.
• Πληροφορίες μπαταρίας: προβολή της κατάστασης και των πληροφοριών μπαταρίας συσκευής.
134
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
135
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να απενεργοποιήσετε
τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας «παγώσει» και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενική διαχείριση → Επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των σημαντικών
δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν καταχωρήσατε κάποιον λογαριασμό Google στη συσκευή, πρέπει να συνδεθείτε στον ίδιο
λογαριασμό Google αφού κάνετε επαναφορά της συσκευής.
136
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
137
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο σέρβις της Samsung και ζητήστε την αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
138
Παράρτημα
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
139
Παράρτημα
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Δεν υπάρχει επαρκής χώρος στον αποθηκευτικό χώρο της συσκευής
Διαγράψτε άχρηστα δεδομένα, όπως η μνήμη cache, χρησιμοποιώντας τη συντήρηση της συσκευής
ή διαγράψτε με μη αυτόματο τρόπο εφαρμογές ή αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται για να
απελευθερώσετε αποθηκευτικό χώρο.
Αφαίρεση της μπαταρίας
• Για την αφαίρεση της μπαταρίας επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις. Για
να λάβετε πληροφορίες για την αφαίρεση της μπαταρίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα
www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
• Για τη δική σας ασφάλεια, δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αφαιρέσετε την μπαταρία. Αν η
μπαταρία δεν αφαιρεθεί σωστά, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της μπαταρίας και της συσκευής,
να προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό ή/και να έχει ως αποτέλεσμα να καταστεί μη ασφαλής η
συσκευή.
• Η Samsung δεν δέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά ή απώλεια (είτε συμβατική είτε λόγω
αδικοπραξίας, συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) που ενδέχεται να προκύψει λόγω μη αυστηρής
τήρησης αυτών των προειδοποιήσεων και οδηγιών, με εξαίρεση θάνατο ή προσωπικό τραυματισμό
που προκαλείται από αμέλεια της Samsung.
140
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2017 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Πληροφορίες για την HEVC Advance
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΙ ΤΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ: (1)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, (2) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣ
ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΤΟΧΟ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.
ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ
HEVC ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΓΓΕΙΛΕΙ Ή ΑΓΟΡΑΣΕΙ Ο
ΧΡΗΣΤΗΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ, ΕΚΤΟΣ ΚΙ ΑΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΑΠΟ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΩΛΗΤΗ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ.
ΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΕ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ HEVC, ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ
ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΑΔΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ.
Download PDF

advertising