Samsung | GT-S6012 | Samsung GT-S6012 Εγχειρίδιο χρήσης (Jellybean)

GT-S6012
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: Σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2013 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
™
™
™
™
™ Store
• Το λογότυπο Android, Google , Google Maps , Google Mail , YouTube , Google Play
και Google Talk αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.
™
• Οι ονομασίες
και
είναι εμπορικά σήματα της SRS Labs, Inc. Οι τεχνολογίες CS
Headphone και WOW HDx έχουν ενσωματωθεί με άδεια που έχει παρασχεθεί από την SRS Labs, Inc.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
35
36
37
7
Διάταξη συσκευής
8Πλήκτρα
9
Περιεχόμενα συσκευασίας
10 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και
μπαταρίας
13 Φόρτιση της μπαταρίας
15 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
17 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
17 Κράτημα της συσκευής
18 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
18 Ρύθμιση της έντασης ήχου
18 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
19 Εναλλαγή μεταξύ δικτύων
Μεταφορά αρχείων
Ασφάλιση της συσκευής
Αναβάθμιση της συσκευής
Επικοινωνία
38Τηλέφωνο
42Επαφές
45Μηνύματα
46Email
47 Google Mail
49Hangouts
49Google+
49ChatON
Ιστός & δίκτυο
Βασικές λειτουργίες
50Internet
51Bluetooth
20 Ενδεικτικά εικονίδια
21 Χρήση της οθόνης αφής
24 Κινήσεις ελέγχου
26Ειδοποιήσεις
27 Αρχική οθόνη
29 Χρήση εφαρμογών
29 Οθόνη εφαρμογών
31 Εισαγωγή κειμένου
33 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
34 Δημιουργία λογαριασμών
Πολυμέσα
53Μουσική
54Κάμερα
59Συλλογή
61 Αναπαραγωγή Βίντεο
62YouTube
63 Ραδιόφωνο FM
5
Περιεχόμενα
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
65
66
66
66
67
67
67
Ρυθμίσεις
79 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
79Wi-Fi
80Bluetooth
80 Χρήση δεδομένων
80 Περισσότερες ρυθμίσεις
81 Διαχείριση καρτών SIM
82Ήχος
82Εμφάνιση
83 Χώρος αποθήκευσης
83Μπαταρία
83 Διαχειριστής εφαρμογών
83 Υπηρ. εντοπισμού θέσης
84 Οθόνη κλειδώματος
84Ασφάλεια
85 Γλώσσα και εισαγωγή
87 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά
88 Προσθήκη λογαριασμού
88Κίνηση
88 Ημερομηνία & ώρα
89Προσβασιμότητα
90 Επιλογές προγραμματιστή
91 Πληροφορίες συσκευής
Play Store
Samsung Apps
Game Hub
Περιοδικά Play
Music Hub
Βιβλία Play
Μουσική Play
Βοηθητικά προγράμματα
68Σημείωση
69 S Planner
71Quickoffice
71Ρολόι
73Αριθμ/χανή
74 Εγγραφή Φωνής
75Google
76 Φωνητική αναζήτηση
76 Τα Αρχεία Μου
77Λήψεις
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Αντιμετώπιση προβλημάτων
78Χάρτες
6
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Ηχείο/ακουστικό
Αισθητήρες
εγγύτητας
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Κουμπί μουσικής
Πλήκτρο μενού
Πλήκτρο επιστροφής
Ηχείο
Μικρόφωνο
Υποδοχή σετ
ακουστικών
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Πλήκτρο έντασης
Πίσω κάλυμμα
Υποδοχή κάρτας
μνήμης
Κύρια κεραία
7
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Μενού
• Παρατεταμένο πάτημα για 8-10 δευτερόλεπτα για επαναφορά της
συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα σφάλματα ή κολλήματα
ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την
τρέχουσα οθόνη.
• Παρατεταμένο πάτημα στην Αρχική οθόνη για εκκίνηση της
αναζήτησης Google.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
Αρχική σελίδα
• Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
Πίσω
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ένταση
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
• Πατήστε για παύση και συνέχιση αναπαραγωγής.
Μουσική
• Πατήστε παρατεταμένα για προβολή της οθόνης αναπαραγωγής
μουσικής.
• Πατήστε δύο φορές για μετάβαση στο επόμενο κομμάτι.
8
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο από τη Samsung. Το πειρατικό ή
παράνομο λογισμικό μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν καλύπτονται από
την εγγύηση.
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
9
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη
συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
Εισαγάγετε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 1 ( 1 ) και τη δευτερεύουσα
κάρτα SIM ή USIM στην υποδοχή καρτών SIM 2 ( 2 ).
1
2
10
Πρώτα βήματα
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Η υποδοχή της κάρτας SIM της συσκευής σας είναι κατάλληλη μόνο για τυπικές κάρτες SIM.
Η τοποθέτηση κάρτας micro SIM ή κάρτας micro SIM με μη εγκεκριμένη θήκη ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στην υποδοχή της κάρτας SIM της συσκευής σας.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
3 Εισάγετε την μπαταρία.
2
1
4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
11
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
3 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.
12
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο
και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών της συσκευής και
συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή σε ηλεκτρική πρίζα.
13
Πρώτα βήματα
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή
πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα κατά τη φόρτιση.
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
14
Πρώτα βήματα
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 32 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο το σύστημα αρχείων FAT για τις κάρτες μνήμης. Όταν
τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η συσκευή
σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο extSdCard στην εσωτερική μνήμη.
15
Πρώτα βήματα
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής καρτών μνήμης.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας SD → OK.
Σπρώξτε την κάρτα μνήμης μέχρι να απεμπλακεί από τη συσκευή και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση κάρτας SD →
Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
16
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
17
Πρώτα βήματα
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Όταν δεν χρησιμοποιείται, κλειδώστε τη συσκευή για να αποτρέψετε ακούσια λειτουργία. Το πάτημα
του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο λειτουργίας
κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη χρονική περίοδο.
Για ξεκλείδωμα της συσκευής, πατήστε το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί αρχικής οθόνης όταν η οθόνη
αφής είναι απενεργοποιημένη και στη συνέχεια πατήστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη και μετακινήστε
το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο επάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος.
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να σας ειδοποιεί για διάφορα συμβάντα στην αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε
παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας και στη συνέχεια πατήστε Δόνηση.
18
Πρώτα βήματα
Εναλλαγή μεταξύ δικτύων
Τοποθετώντας και τις δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να χρησιμοποιείτε δύο διαφορετικά
προγράμματα χωρίς να χρειάζεται να μεταφέρετε δύο συσκευές. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και τις
δύο κάρτες και να τις χρησιμοποιείτε εναλλακτικά για κλήσεις ή αποστολή μηνυμάτων.
Η συσκευή σας υποστηρίζει λειτουργία αναμονής για δύο διαφορετικά δίκτυα. Δεν μπορείτε να
πραγματοποιείτε κλήσεις ή να απαντάτε σε κλήσεις και από τα δύο δίκτυα ταυτόχρονα.
Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή
USIM και στη συνέχεια κάντε κλικ στην επιλογή Ενεργοποίηση.
Αλλαγή του ονόματος εμφάνισης και του εικονιδίου των καρτών SIM
ή USIM
Στην αρχική οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε μια κάρτα SIM
ή USIM, πατήστε στο όνομα της κάρτας και στη συνέχεια πατήστε Επιλογή εικονιδίου ή Εγγραφή
ονόματος. Ορίστε το όνομα εμφάνισης και το εικονίδιο για κάθε κάρτα.
Εναλλαγή μεταξύ δικτύων
Όταν είναι ενεργοποιημένες δύο κάρτες SIM ή USIM, τα εικονίδια επιλογής δικτύου εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε ένα δίκτυο.
19
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
/
Ισχύς σήματος
/
Χρησιμοποιούμενη κάρτα SIM ή USIM
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
20
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην την αγγίζετε με οτιδήποτε αιχμηρό
και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
21
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι
διπλό πάτημα για επαναφορά.
22
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
23
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κίνηση και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κίνηση προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Για να μάθετε πώς να ελέγχετε τις κινήσεις σωστά, πατήστε → Ρυθμίσεις →
Κίνηση → Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις. (σ. 88)
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο
προσανατολισμό.
24
Βασικές λειτουργίες
Αναστροφή
Γυρίστε ανάποδα τη συσκευή για σίγαση του ήχου κλήσης, παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων ή
σίγαση του ραδιοφώνου FM.
Ανακίνηση
Ανακινήστε τη συσκευή σας για να αναζητήσετε συσκευές με Bluetooth.
25
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και
πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων, μπορείτε να εμφανίσετε την τρέχουσα κατάσταση της συσκευής σας και
να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• GPS: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: Ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Δεδομ. κινητού: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
• Συγχρον.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
26
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε , πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και κατόπιν
σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Προσθήκη στοιχείου
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widget ή φακέλους ή με αναδιοργάνωση των πλαισίων.
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: Προσθήκη widgets ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: Δημιουργία φακέλου.
• Σελίδα: Αναδιοργάνωση πλαισίων στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
27
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πατήστε
→ Επεξεργασία σελίδας →
.
Μετακίνηση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ορισμός ταπετσαρίας
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Πατήστε παρατεταμένα στην κενή περιοχή της αρχικής οθόνης, πατήστε Ορισμός φόντου → Αρχική
οθόνη και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Ζωντανές ταπετσαρίες: Προβολή κινούμενων εικόνων.
• Θέματα φόντου: Προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
• Συλλογή: Προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα και πατήστε Ορισμός φόντου Ή επιλέξτε μια εικόνα, αλλάξτε το μέγεθός της
σύροντας το πλαίσιο και κατόπιν πατήστε Τέλος.
28
Βασικές λειτουργίες
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε , και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε
μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων.
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε .
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα
Πατήστε
θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
29
Βασικές λειτουργίες
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο
Πατήστε
Δημ/ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο
φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ. για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Πατήστε
→ Κατ. εγκ. και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
Κοινή χρήση εφαρμογών
Μοιραστείτε με άλλους χρήστες εφαρμογές που λαμβάνετε μέσω email, Bluetooth ή άλλων μεθόδων.
→ Κοινή χρήση εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές, πατήστε Τέλος και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης. Τα επόμενα βήματα διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο που επιλέγεται.
30
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Χρήση του πληκτρολογίου Samsung
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε → Τύποι κατακόρυφου πληκτρ. και κατόπιν την επιλογή Πληκτρολόγιο Qwerty ή
Πληκτρολόγιο 3x4.
Στο πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε διαδοχικά πολλές φορές το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα.
Ρύθμιση επιλογών για το
πληκτρολόγιο Samsung.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή αριθμών και σημείων
στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Σύρετε το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε τη γλώσσα των πληκτρολογίων.
31
Βασικές λειτουργίες
Χειρόγραφο
Πατήστε παρατεταμένα το , πατήστε
και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο. Εμφανίζονται
προτεινόμενες λέξεις καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει σωστά τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε
μια εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα. Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε
γλώσσες για τη φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην τρέχουσα γλώσσα.
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο και
κατόπιν πατήστε για αντιγραφή ή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, τοποθετήστε το κέρσορα στο σημείο που πρέπει να
εισαχθεί το κείμενο και κατόπιν πατήστε → Επικόλληση.
32
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 79)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή να το
απενεργοποιήσετε.
Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Wi-Fi προς τα
δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό
οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Αποθήκ.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Εξαίρεσε.
33
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την
καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε Νέος για εγγραφή ή
πατήστε Υπάρχων, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς
Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού στο Λογαριασμοί,
επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε Κατάργηση λογαριασμού.
34
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες μορφές
αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής.
• Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, ogg, oga, και acc
• Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
• Βίντεο: 3gp, mp4, και webm
• Έγγραφα: doc, docx, dot, dotx, xls, xlsx, xla, xlt, xltx, ppt, pptx, pot, potx, ppsx, pdf, και txt
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται βιβλιοθήκες πολυμέσων, επαφές και
ημερολόγια και τα συγχρονίζει με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον
ιστότοπο της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
35
Βασικές λειτουργίες
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Για το ξεκλείδωμα της
συσκευής απαιτείται προκαθορισμένο μοτίβο, κωδικός PIN ή κωδικός πρόσβασης.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδώματος → Κλείδωμα οθόνης → Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε.
Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε το μοτίβο.
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδώματος → Κλείδωμα οθόνης → PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδώματος → Κλείδωμα οθόνης → Κωδικός
πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
36
Βασικές λειτουργίες
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το κουμπί λειτουργίας ή το κουμπί αρχικής οθόνης και εισαγάγετε
το μοτίβο, τον κωδικό PIN ή τον κωδικό πρόσβασης.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Ενημέρωση λογισμικού →
Ενημέρωση.
37
Επικοινωνία
Τηλέφωνο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.
Πατήστε το Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πραγματοποίηση κλήσης
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πληκτ/γιο: Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και στη συνέχεια πατήστε
ή .
• Αρχ. κατ.: Πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ιστορικό των εισερχομένων και εξερχομένων
κλήσεων και μηνυμάτων.
• Αγαπημένα: Πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
• Επαφές: Πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Πρόβλεψη αριθμού
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
38
Επικοινωνία
Εύρεση επαφών
Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα
επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για
πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό
περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε
ή .
Στη διάρκεια μιας κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Aναμονή: Θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Απελευθ. για ανάκτηση της κλήσης σε κράτηση.
• Προσθήκη κλήσης: Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Εναλλαγή: Εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
• Πληκτ/γιο: Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Ηχείο: Ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη
διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ακουστικά: Μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Συγχώνευση: Πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι
με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.
• → Επαφές: Άνοιγμα της λίστας επαφών.
• → Μήνυμα: Αποστολή μηνύματος.
• → Σημείωση: Δημιουργία σημείωσης.
• → Υπηρεσίες SIM: Χρήση των υπηρεσιών SIM που παρέχονται από τον πάροχο του δικτύου
SIM.
39
Επικοινωνία
Προσθήκη επαφών
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον
αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Αποστολή μηνύματος
Πατήστε
για να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό που εμφανίζεται στην οθόνη.
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων
Πατήστε Αρχ. κατ. για προβολή του ιστορικού εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.
Για να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
→ Προβολή κατά και κατόπιν
Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με
συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης →
Πατήστε
Ενεργοποίηση FDN και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε
Λίστα FDN και προσθέστε αριθμούς.
Φραγή κλήσεων
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για
παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων, επιλέξτε τύπο κλήσης,
Πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
ακουστικών.
έξω από τον κύκλο ή πατήστε το πλήκτρο του σετ
Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη
κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
40
Επικοινωνία
Απόρριψη κλήσης
Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
του σετ ακουστικών.
έξω από τον κύκλο ή πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε Απόρριψη κλήσης με
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Ρύθμ.
μήνυμα. Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε
μηνυμάτων απόρριψης.
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης, σύρετε το διακόπτη Λειτουργία αυτόματης
Πατήστε
απόρριψης προς τα δεξιά και κατόπιν πατήστε Λίστα αυτόματης απόρριψης. Πατήστε Δημ/ργία,
εισάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχήστε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων
Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη
κλήση.
Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε
→ Αναμονή κλήσεων.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις
Προώθηση κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Προώθηση κλήσης και κατόπιν επιλέξτε τύπο κλήσης και
Πατήστε
συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε Ενεργό.
Τερματισμός κλήσης
Πατήστε
για να τερματίσετε μια κλήση. Ή πατήστε το πλήκτρο του σετ ακουστικών.
41
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε τις Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : Προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: Προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
→ Διαγραφή.
Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης
→ Ρύθμιση ταχείας κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
επαφή για τον αριθμό. Για κατάργηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα πάνω του
και κατόπιν πατήστε Κατάργηση.
42
Επικοινωνία
Αναζήτηση για επαφές
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας
το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : Προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• : Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης.
• : Σύνταξη μηνύματος.
• : Σύνταξη email.
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Συγχρονισμός με επαφές Google
Πατήστε
→ Συγχώνευση με λογαριασμό Google → OK.
Οι επαφές που συγχρονίστηκαν με τις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Αν μια επαφή προστεθεί ή διαγραφεί στη συσκευή, προστίθεται επίσης ή διαγράφεται από τις επαφές
Google και αντίστροφα.
Συγχρονισμός με τοποθεσίες κοινωνικής δικτύωσης
→ Λογαριασμοί, επιλέξτε έναν λογαριασμό SNS και στη συνέχεια επιλέξτε το πλαίσιο
Πατήστε
Συγχρονισμός Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή → Εισαγωγή από κάρτα SIM, Εισαγωγή από κάρτα SD ή
Πατήστε
Εισαγωγή από συσκευή USB.
43
Επικοινωνία
Εξαγωγή επαφών
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή → Εξαγωγή στην κάρτα SIM, Εξαγωγή στην κάρτα SD ή Εξαγωγή
Πατήστε
στη συσκευή USB.
Κοινή χρήση επαφών
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω, επιλέξτε επαφές,
Πατήστε
πατήστε Τέλος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα.
• Κατάργηση από τα αγαπημένα: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
• Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
Ομάδες επαφών
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε
. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Δημ/ργία: Δημιουργία νέας ομάδας.
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Αλλαγή σειράς: Παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Διαγραφή ομάδων: Επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη
Διαγραφή. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
44
Επικοινωνία
Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε
κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και
Επαγγελματική κάρτα
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη όταν
ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο ΕΓΏ και κατόπιν πατήστε για
επεξεργασία.
Πατήστε
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Μηνύματα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων
(MMS).
Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
των υπηρεσιών σας.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε
, προσθέστε παραλήπτες, εισαγάγετε ένα μήνυμα και στη συνέχεια πατήστε
• Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
• Πατήστε
, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:
• Πατήστε
και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
• Πατήστε
→ Προσθήκη θέματος για να εισάγετε ένα θέμα.
45
ή
.
Επικοινωνία
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.
Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή
Πατήστε παρατεταμένα το 1 στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των
υπηρεσιών σας.
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτομ. ρύθ/ση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Ρυθμίσεις →
.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
→ Προσθήκη Κοιν./Ιδιαιτ. κοιν. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές και πληροφορίες τοποθεσίας στο μήνυμα.
46
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προώθηση του μηνύματος.
Απάντηση στο μήνυμα.
Διαγραφή του μηνύματος.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το
ένα συνημμένο για να το αποθηκεύσετε.
δίπλα σε
Google Mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Google Mail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
47
Επικοινωνία
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε
→ Επισύναψη εικόνας για επισύναψη εικόνων.
Πατήστε
→ Επισύναψη βίντεο για να επισυνάψετε βίντεο.
Πατήστε
→ Προσθήκη Κοιν./Κρυφής κοιν. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
Πατήστε
→ Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διατήρηση του μηνύματος αυτού για
μακροπρόθεσμη αποθήκευση.
Διαγραφή του μηνύματος αυτού.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Σημείωση του μηνύματος ως μη
αναγνωσμένο.
Απάντηση στο μήνυμα αυτό.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες
ή προώθηση του μηνύματος αυτού
σε άλλα άτομα.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν
γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Πατήστε το
για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε την ετικέτα προς αντιστοίχιση.
48
Επικοινωνία
Hangouts
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.
Πατήστε τις Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων ή εισαγάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
ChatON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία με οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει αριθμό
κινητής τηλεφωνίας.
Πατήστε το ChatON στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών
Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων.
Επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε συνομιλία.
Για συγχρονισμό επαφών στη συσκευή με το ChatON, πατήστε Περισσότ. → Ρυθμίσεις →
Συγχρονισμός επαφών.
49
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε
για κοινή χρήση, αποθήκευση ή εκτύπωση της τρέχουσας ιστοσελίδας κατά τη διάρκεια
προβολής της ιστοσελίδας.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέο παράθυρο.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
πατήστε στη σελίδα για να την επιλέξετε.
, μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά και
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
→ Προσθήκη σελιδοδείκτη.
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
Πατήστε → Ιστορικό → Περισσότ. επισκέψεις για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των
ιστοσελίδων με τις περισσότερες επισκέψεις.
50
Ιστός & δίκτυο
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε
→ Αποθηκευμένες σελίδες.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή των αποθηκευμένων συνδέσεων, πατήστε
→ Λήψεις.
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση σελίδας.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα το επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε → Κοινόχρηστο.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth, και κατόπιν
σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
51
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι εντοπισμένες
συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν αποδεχτείτε
το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και στη συνέχεια
επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης
Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται
στο φάκελο Bluetooth. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
52
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε το Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της
συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με την κωδικοποίηση
που χρησιμοποιήθηκε.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Άνοιγμα του Μουσικό κουτί.
Επιλογή ενός ηχητικού εφέ.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
™
• Το SRS CS Headphone παρέχει ήχο surround sound 5.1 με τυπικά ακουστικά ή ακουστικά
τύπου earbud για αναπαραγωγή περιεχομένου ήχου πολλαπλών καναλιών, όπως ταινίες
DVD.
™
• Το SRS WOW HDx βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα αναπαραγωγής του ήχου,
παρέχοντας μια δυναμική εμπειρία ψυχαγωγίας με βαθύτερα και πιο πλούσια μπάσα,
ευρύτερο ήχο και μεγαλύτερη καθαρότητα στις υψηλές συχνότητες για καθαρές
λεπτομέρειες.
53
Πολυμέσα
Ρύθμιση τραγουδιού ως ήχο κλήσης
Για χρήση του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή ως ήχο κλήσης, πατήστε
ως → Ήχος κλήσης τηλεφώνου.
→ Ορισμός
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
→ Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής.
Πατήστε Λίστες αναπαραγωγής και κατόπιν πατήστε
Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε OK. Πατήστε Προσθήκη μουσικής, επιλέξτε τραγούδια για
συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
→ Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή. Όταν προστίθεται ένα νέο τραγούδι, πατήστε Μουσικό κουτί
→
→ Ενημέρωση βιβλιοθήκης.
Πατήστε Μουσικό κουτί και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης.
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 59)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
Σωστοί τρόποι κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
54
Πολυμέσα
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε
για να πραγματοποιήσετε τη λήψη.
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
Υποδεικνύει ποια αποθήκευση
χρησιμοποιείται.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
φωτογραφίας και λειτουργίας
βίντεο.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
Ρύθμιση φωτεινότητας
Άνοιγμα του προγράμματος
προβολής εικόνων για
εμφάνιση φωτογραφιών.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Λειτουργία σκηνών
Προκαθορισμένες ρυθμίσεις καθιστούν ευκολότερη την εστίαση και λήψη φωτογραφιών.
Πατήστε
→ Λειτουργία σκηνών.
• Οριζόντια: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για τη λήψη φωτογραφιών σε γαλάζιο ουρανό και σε
τοπία με πιο πλούσια χρώματα.
• Αθλητικά: Χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
• Πάρτι/Εσωτερικά: Χρήση της ρύθμισης αυτής για καλά φωτισμένες σκηνές εσωτερικού χώρου.
• Ηλιοβασίλεμα: Χρήση της ρύθμισης αυτής για πλουσιότερα χρώματα και ευκρινέστερες αντιθέσεις.
• Αυγή: Χρήση της ρύθμισης αυτής για πολύ απαλά χρώματα.
• Χρώμα του φθινοπώρου: Χρήση της ρύθμισης αυτής για σκηνικό με κοκκινωπό φόντο.
• Φως κεριού: Χρήση της ρύθμισης αυτής για εικόνες έντονου φωτός σε σκοτεινό φόντο.
• Οπίσθιος φωτισμός: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για θέματα με έντονο φωτισμό πίσω από
αυτά.
• Νύχτα: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για λήψη εικόνων σε συνθήκες χαμηλότερου φωτισμού.
55
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας, όπως απόδοση καρτούν.
Πατήστε
→ Λειτουργία λήψης.
• Απλή λήψη: Λήψη μίας μόνο φωτογραφίας.
• Πανόραμα: Λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
• Κοινή χρήση λήψης: Αποστολή μιας φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct.
• Λήψη χαμόγ.: Λήψη φωτογραφίας ενώ η κάμερα περιμένει από το άτομο να χαμογελάσει.
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε
→ Λειτουργία λήψης → Πανόραμα.
Πατήστε
και μετακινήστε την κάμερα προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Όταν το μπλε πλαίσιο
ευθυγραμμιστεί με το σκόπευτρο, η κάμερα τραβά αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία.
.
Για διακοπή της λήψης, πατήστε και πάλι
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Σύρετε το διακόπτη φωτογραφίας-βίντεο στο εικονίδιο του βίντεο και κατόπιν πατήστε
βίντεο. Για διακοπή της εγγραφής, πατήστε
.
για λήψη
Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε εγγραφή στην υψηλότερη
ανάλυση.
56
Πολυμέσα
Λειτουργία εγγραφής
Αλλαγή της λειτουργίας
εγγραφής.
Υποδεικνύει ποια αποθήκευση
χρησιμοποιείται.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
φωτογραφίας και λειτουργίας
βίντεο.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
Ρύθμιση φωτεινότητας
Άνοιγμα του προγράμματος
αναπαραγωγής βίντεο για
αναπαραγωγή βίντεο.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Πατήστε
για αλλαγή λειτουργίας εγγραφής.
• Κανονική: Χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο γιαMMS: Χρήση αυτής της λειτουργίας για χαμηλότερη ποιότητα για αποστολή μέσω
ανταλλαγής μηνυμάτων.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Η λειτουργία ζουμ μπορεί να μην είναι διαθέσιμη όταν κάνετε λήψη στην υψηλότερη
ανάλυση.
• Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
57
Πολυμέσα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Επεξεργασία συντομεύσεων: Αναδιάταξη συντομεύσεων προς επιλογές που χρησιμοποιούνται
συχνά.
• Ετικέτα GPS: Επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
• Λειτουργία λήψης: Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
• Λειτουργία εγγραφής: Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
• Εφέ: Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ φωτογραφίας που είναι διαθέσιμα.
• Λειτουργία σκηνών: Αλλαγή της λειτουργίας σκηνής.
• Τιμή έκθεσης: Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού
φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Χρονομετρητής: Χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Ανάλυση: Επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά
καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Εξισορρόπηση λευκού: Επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Μέτρηση: Επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των τιμών
φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο μετρά την
τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• Οδηγίες: Εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή θεμάτων.
• Ποιότητα εικόνας: Εικόνες υψηλότερης ποιότητας απαιτούν περισσότερο χώρο αποθήκευσης.
• Ποιότητα βίντεο: Ρύθμιση του επιπέδου ποιότητας για τα βίντεο.
• Αποθήκευση: Επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: Επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
58
Πολυμέσα
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
→ Επεξεργασία συντομεύσεων.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης. Τα άλλα
εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε τη Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο
κωδικοποίησής τους.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος λήψης για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
59
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Διαγραφή: Διαγραφή της εικόνας.
• Ετικέτα προσώπου: Καταγραφή των προσώπων στην εικόνα ως ετικέτες προσώπου.
• Αντιγραφή στο πρόχειρο: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
• Περιστροφή προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του
ρολογιού.
• Περιστροφή προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: Αλλαγή μεγέθους του πορτοκαλί πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας
μέσα σε αυτό.
• Ορισμός ως: Ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
• Κοινή χρήση φωτογραφίας φίλου: Αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου
θέσατε ετικέτα στη φωτογραφία.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με ορισμένους
εκτυπωτές Samsung.
• Μετονομασία: Μετονομασία του αρχείου.
• Λεπτομέρειες: Προβολή λεπτομερειών εικόνας.
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Διαγραφή.
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
→ Διαγραφή.
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
για να τις στείλετε σε άλλους.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
60
Πολυμέσα
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
→ Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
→ Ετικέτα προσώπου → Ενεργό. Εμφανίζεται ένα κίτρινο
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη ονόματος
και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το άτομο αυτό.
Αναπαραγωγή Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε το Αναπαραγ. Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο
κωδικοποίησής τους.
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με
σύρσιμο της γραμμής.
Μετάβαση στο επόμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα
εμπρός.
Αλλαγή του λόγου πλευρών
της οθόνης.
Επανέναρξη του τρέχοντος
βίντεο ή μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
61
Πολυμέσα
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
→ Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε βίντεο σημειώνοντας, πατήστε Ok και κατόπι επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα ευρεθέντα αποτελέσματα
αναζήτησης για να παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Περιστρέψτε την οθόνη σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η πλήρης οθόνη.
Προσθήκη του βίντεο στη
λίστα αναπαραγωγής.
Αναζήτηση για βίντεο.
Αποστολή URL σε άλλα άτομα.
Παύση ή συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση εμπρός ή πίσω με
σύρσιμο της γραμμής.
Περιστροφή της οθόνης προς
κάθετο προσανατολισμό.
Αλλαγή της ποιότητας οθόνης.
62
Πολυμέσα
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Επιλέξτε το λογαριασμό σας, πατήστε
για το βίντεο και κατόπιν πατήστε .
, επιλέξτε μια κατηγορία και ένα βίντεο, εισάγετε πληροφορίες
Ραδιόφωνο FM
Ακούστε μουσική και ειδήσεις στο ραδιόφωνο FM.
Πατήστε το Ραδιόφωνο FM στην οθόνη εφαρμογών.
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από
τη λίστα των σταθμών και πατήστε
για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε υπηρεσίες για τον
τρέχοντα σταθμό.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
63
Πολυμέσα
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
→ Σάρωση και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM
Πατήστε
ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε
επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
για να
Προσθήκη σταθμών στη λίστα αγαπημένων
Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό και στη συνέχεια πατήστε
αγαπημένων.
64
για να προσθέσετε το σταθμό στη λίστα
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
• Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την
ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε
την εφαρμογή.
• Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Ασφάλεια → Άγνωστες πηγές.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
→ Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
Πατήστε
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
65
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsungapps.com.
Πατήστε Samsung Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εάν δεν υπάρχει λογαριασμός Samsung, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να δημιουργήσετε
έναν λογαριασμό Samsung. Για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγγραφής, διαβάστε τους όρους και τις
προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε Αποδοχή για να συμφωνήσετε με αυτούς.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε
Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε
εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
για να επιλέξετε μια κατηγορία.
στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη, πατήστε Δωρεάν.
Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την ενημέρωση.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε την εφαρμογή.
Game Hub
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για πρόσβαση στα πιο δημοφιλή παιχνίδια Samsung.
Πατήστε Game Hub στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια υπηρεσία παιχνιδών και ακολουθήστε τις οδηγίες της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
διαδικασία της αγοράς.
Περιοδικά Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη περιοδικών.
Πατήστε Περιοδικά Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα περιοδικό.
66
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Music Hub
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή αυτή για την αγορά και τη λήψη μουσικών κομματιών.
Πατήστε Music Hub στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και στη συνέχεια εισαγάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση. Επιλέξτε ένα
στοιχείο από τη λίστα αποτελεσμάτων αναζήτησης.
Για να αγοράσετε ένα άλμπουμ, επιλέξτε την ετικέτα αγοράς και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες
της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
Βιβλία Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα αρχείο βιβλίου με κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Κατά την ανάγνωση ενός
για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
αρχείου βιβλίου, πατήστε
Για να αγοράσετε αρχεία βιβλίων, πατήστε
.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ροή μουσικής από την υπηρεσία Cloud Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κάνετε αναπαραγωγή μουσικής επιλέγοντας μια μουσική κατηγορία ή μοιραστείτε τραγούδια με άλλα
άτομα στέλνοντάς τα στην αποθήκευση Cloud Google.
67
Βοηθητικά προγράμματα
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες για αποθήκευση και
προβολή κάποια άλλη στιγμή στο μέλλον.
Πατήστε την Σημείωση στην οθόνη εφαρμογών.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε
, εισαγάγετε μια σημείωση και στη συνέχεια πατήστε Αποθήκ.
Για να αλλάξετε το χρώμα φόντου, πατήστε
→
.
Για να κλειδώσετε τη σημείωση ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι, πατήστε
→
.
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για να επεξεργαστείτε τη σημείωση, πατήστε
.
Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε
Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε
→ Αναζήτηση.
→ Διαγραφή.
Για να στείλετε τη σημείωση σε άλλους, πατήστε
→ Αποστ.
Για ταξινόμηση σημειώσεων κατά ημερομηνία ή χρώματα, πατήστε
→ Ταξινόμηση κατά.
Για συγχρονισμό των σημειώσεων με κάποια ηλεκτρονική υπηρεσία, πατήστε
σημειώματος.
→ Συγχρονισμός
Για να ορίσετε έναν κωδικό PIN για το κλείδωμα ή το ξεκλείδωμα της σημείωσης, πατήστε
Κλείδωμα PIN.
→
Προβολή σημείωσης
Πατήστε στη σημείωση για να την ανοίξετε. Πραγματοποιήστε κύλιση αριστερά ή δεξιά για να δείτε
περισσότερες σημειώσεις.
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τα ακόλουθα:
• : Διαγραφή της σημείωσης.
• : Αλλαγή χρώματος φόντου.
68
Βοηθητικά προγράμματα
• : Κλείδωμα της σημείωσης ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι.
• : Εκτύπωση της σημείωσης μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Η συσκευή είναι συμβατή μόνο με
ορισμένους εκτυπωτές Samsung.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Quick add: Δημιουργία συμβάντος ή εργασίας από μια σημείωση. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη
μόνο για την αγγλική και κορεάτικη γλώσσα.
• Προσθήκη συμβάντος: Εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: Εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος ή Επεξεργ. λεπτ. εργασίας για να προσθέσετε περισσότερες
λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων
ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.
Προσκαλέστε άλλους στην εκδήλωση αποστέλλοντάς τους ένα email. Εισαγάγετε τη διεύθυνση email
στο πεδίο Συμμετέχ. ή πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
69
Βοηθητικά προγράμματα
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη
που εμφανίζεται.
Επισυνάψτε μια εικόνα. Πατήστε Εικόνες και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία ή επιλέξτε μία από τις
υπάρχουσες εικόνες.
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Google στην ενότητα Λογαριασμοί, επιλέξτε
το λογαριασμό Google και στη συνέχεια επιλέξτε Συγχρονισμός Ημερολόγιο. Για μη αυτόματο
→ Συγχρονισμός.
συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner →
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Πατήστε στην επάνω αριστερή πλευρά της οθόνης και στη συνέχεια επιλέξτε μεταξύ διαφορετικών
τύπων ημερολογίων όπου συμπεριλαμβάνονται εβδομαδιαία προβολή, μηνιαία προβολή και άλλα.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί χειρονομία πλησιάσματος για αλλαγή του τύπου ημερολογίου. Για
παράδειγμα, πλησιάστε τα δάχτυλά σας για αλλαγή από το εβδομαδιαίο ημερολόγιο στο μηνιαίο
ημερολόγιο και απομακρύνετέ τα για επιστροφή του μηνιαίου ημερολογίου στο εβδομαδιαίο
ημερολόγιο.
Αναζήτηση για συμβάντα
Πατήστε
→ Αναζήτηση και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των σημερινών συμβάντων, πατήστε Σήμερα στο πάνω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων
Επιλέξτε μιας ημερομηνία ή συμβάν και κατόπιν πατήστε
→ Διαγραφή.
Κοινή χρήση συμβάντων
Επιλέξτε ένα συμβάν, πατήστε
χρήσης.
→ Κοινή χρήση μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής
70
Βοηθητικά προγράμματα
Quickoffice
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για την προβολή εγγράφων σε διάφορες μορφές,
συμπεριλαμβανομένων υπολογιστικών φύλλων και παρουσιάσεων.
Πατήστε την Quickoffice στην οθόνη εφαρμογών.
Ανάγνωση εγγράφων
Επιλέξτε ένα πρόγραμμα του Quickoffice → Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης ή Πρόσφατα έγγραφα
→ ένα έγγραφο.
Αναζήτηση εγγράφων
Πατήστε
και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.
Ρολόι
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ρύθμιση ειδοποιήσεων, έλεγχο της ώρας σε οποιαδήποτε
τοποθεσία στον κόσμο, μέτρηση της διάρκειας ενός συμβάντος, ρύθμιση χρονόμετρου ή χρήση ως
επιτραπέζιο ρολόι.
Πατήστε Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
ειδοποίησης αυτής.
71
Βοηθητικά προγράμματα
Ειδοποίηση
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε Δημιουργία ειδοποίησης, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για
επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο
χρόνο.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και στη συνέχεια πατήστε Διαγραφή.
Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε Προσθήκη πόλης και κατόπιν εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις
θερινής ώρας.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
72
Βοηθητικά προγράμματα
Χρονόμετρο
Πατήστε Έναρξη για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε Γύρος για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε Επαναφορά για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.
Αντιστρ. μέτρηση
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
Επιτραπέζιο ρολόι
Πατήστε
για προβολή σε πλήρη οθόνη.
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό και πατήστε για να εμφανιστεί η
επιστημονική έκδοση της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Περιστρ. οθόνης, πατήστε
→ Επιστημονική αριθμομηχανή.
Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε
Για να διαγράψετε το ιστορικό, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
Για αλλαγή του μεγέθους χαρακτήρων για το ιστορικό, πατήστε
73
→ Μέγεθος κειμένου.
Βοηθητικά προγράμματα
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε Εγγραφή Φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλήστε στο μικρόφωνο στο κάτω μέρος της συσκευής.
για παύση της εγγραφής. Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Διάρκεια ηχογράφησης
Έναρξη εγγραφής.
Εμφάνιση λίστας φωνητικών
σημειώσεων.
Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων
Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.
• : Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
• : Αποκοπή της φωνητικής σημείωσης.
• : Προσαρμογή της έντασης ήχου σύροντας τη γραμμή έντασης.
• : Διακοπή αναπαραγωγής.
• : Παύση αναπαραγωγής.
Για να στείλετε φωνητική σημείωση σε άλλους, πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
74
→ Κοινή χρήση μέσω και επιλέξτε μια
Βοηθητικά προγράμματα
Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων
Στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση μέσω: Επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης και στη συνέχεια επιλέξτε φωνητικές
σημειώσεις για αποστολή.
• Διαγραφή: Επιλογή φωνητικών σημειώσεων προς διαγραφή.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής.
• Λήξη: Κλείσιμο της εγγραφής φωνής.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε , προφέρετε
μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης στο
διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
τηλεφώνου και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Αναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για αλλαγή των
→ Ρυθμίσεις → Google Now.
ρυθμίσεων Google Now, πατήστε
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
75
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη. Επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για να επιστρέψετε στο μητρικό φάκελο, πατήστε
επιστρέψετε στον αρχικό κατάλογο, πατήστε .
Σε έναν φάκελο, πατήστε
. Για να
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή όλων: Επιλογή όλων των αρχείων για εφαρμογή της ίδιας επιλογής σε όλα ταυτόχρονα.
• Δημ/ργία φακέλου: Δημιουργία φακέλου.
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για αρχεία.
• Προβολή κατά: Αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• Ταξινόμηση κατά: Ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.
για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
Με επιλεγμένο έναν φάκελο ή ένα αρχείο, πατήστε
• Μετακίνηση: Μετακίνηση αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο αρχείων.
• Αντιγραφή: Αντιγραφή αρχείων ή φακέλων σε άλλο φάκελο αρχείων.
• Μετον/σία: Μετονομασία αρχείου ή φακέλου.
• Λεπτομέρειες: Προβολή λεπτομερειών αρχείου.
76
Βοηθητικά προγράμματα
Λήψεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.
Πατήστε Λήψεις στην οθόνη εφαρμογών.
Για να δείτε τα αρχεία που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, πατήστε
τα αρχεία που λαμβάνονται από άλλες εφαρμογές, όπως το Email.
Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.
77
. Ειδάλλως, πατήστε
για να δείτε
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζήτηση για τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρείτε την τοποθεσία που
θέλετε, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερειών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για να ορίσετε τοποθεσίες έναρξης και τερματισμού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο
ταξιδιού. Η συσκευή εμφανίζει τις διαδρομές για τη μετάβαση στον προορισμό.
78
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε
.
• Για προχωρημένους: Προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi →
το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
→ Για προχωρημένους → Διατηρήστε ενεργοποιημένο
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi.
Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει
ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για
να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε Πάντα.
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
→ Για προχωρημένους και σημειώστε το Ειδοποίηση
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi →
δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
79
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού: Ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να
παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Περιορ. δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για συγχρονισμό δεδομένων
επαφών, ημερολογίου, email, σελιδοδεικτών και εικόνας κοινωνικών δικτύων αυτόματα.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Mobile hotspots: Αναζήτηση και χρήση του δικτύου κινητής τηλεφωνίας μιας άλλης συσκευής.
Περισσότερες ρυθμίσεις
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές ή δίκτυα.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
80
Ρυθμίσεις
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για
υπηρεσίες δικτύου.
• Περιαγωγή δεδομένων: Χρήση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν
εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Χρήση μόνο δικτύων 2G: Ρύθμιση για σύνδεση μόνο σε δίκτυο GPRS ή EDGE.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου
για περιαγωγή.
Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.
• Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi: Χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης για Wi-Fi ώστε
να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες
συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi.
• Tethering μέσω USB: Χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: Χρήση του Bluetooth tethering για κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Βοήθεια: Μάθετε περισσότερα για το tethering μέσω USB, Wi-Fi και Bluetooth.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Διαχείριση καρτών SIM
Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.
• Λήψη εισερχόμενων κλήσεων: Ορίστε εάν θα δέχεστε εισερχόμενες κλήσεις από το δίκτυο GPRS
ενώ χρησιμοποιείτε υπηρεσίες δεδομένων.
• Δίκτυο υπηρεσίας δεδομένων: Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
• Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις
από την άλλη κάρτα SIM ή USIM κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρεώσεις για την
προώθηση των κλήσεων, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
81
Ρυθμίσεις
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης:
– – Ήχος κλήσης συσκευής: Επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Προεπιλεγμένες ειδοποιήσεις: Επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα
μηνύματα, αναπάντητες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
• Δόνηση συσκευής: Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Δόνηση κατά την κλήση: Ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ήχοι πλήκτρων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο πληκτρολόγιο.
• Ήχοι αφής: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη
αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
• Φόντο:
– – Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
– – Οθόνη κλειδώματος: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
– – Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και
την οθόνη κλειδώματος.
• Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν
στρέφεται η συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Στυλ γραμματοσειράς: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
82
Ρυθμίσεις
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Υπηρ. εντοπισμού θέσης
• Χρήση ασύρματων δικτύων: Ρύθμιση της συσκευής για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας με χρήση
των δικτύων Wi-Fi ή/και κινητής τηλεφωνίας.
• Χρήση δορυφόρων GPS: Ρύθμιση της συσκευής για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας με χρήση
δορυφόρου GPS.
• Τοποθεσία και αναζήτηση Google: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση της τρέχουσας θέσης σας για
αναζήτηση στο Google και για άλλες υπηρεσίες Google.
83
Ρυθμίσεις
Οθόνη κλειδώματος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ασφάλιση της συσκευής.
• Κλείδωμα οθόνης: Ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης.
• Επιλογές οθόνης κλειδώματος: Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη. Οι ρυθμίσεις
αυτές εφαρμόζονται μόνο όταν ρυθμίζετε την επιλογή κλειδώματος με κύλιση.
– – Συντομεύσεις: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
– – Ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
– – Διπλό ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του διπλού ρολογιού στην κλειδωμένη οθόνη.
– – Καιρός: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση πληροφοριών καιρού στην κλειδωμένη οθόνη.
– – Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD:
– – Κρυπτογράφηση: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων όταν τα αποθηκεύετε σε
κάρτα μνήμης.
– – Πλήρης κρυπτογράφηση: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων σε μια
κάρτα μνήμης.
– – Εξαίρεση αρχείων πολυμέσων: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση όλων των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης, εκτός από τα αρχεία πολυμέσων.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
84
Ρυθμίσεις
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Χρήση ασύρματων δικτύων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων
τοποθεσίας και ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω
δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας.
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση της λειτουργίας "Find my mobile".
• Εύρεση σελ. web κιν. μου: Πρόσβαση στον ιστότοπο SamsungDive (www.samsungdive.com).
Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα συσκευή σας στον ιστότοπο
SamsungDive.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: Αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για
ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
• Διαχειριστές συσκευής: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ορίστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση εφαρμογών από
οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το Play Store.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
85
Ρυθμίσεις
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
• Τύποι κατακόρυφου πληκτρ.: Αλλαγή της διάταξης του πληκτρολογίου.
• Γλώσσες εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
• Κύλιση πληκτρολογίου: Ρύθμιση της συσκευής για εναλλαγή λειτουργιών εισαγωγής κειμένου
περνώντας το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στο πληκτρολόγιο.
• Χειρόγραφο: Προσαρμογή ρυθμίσεων για χειρόγραφη λειτουργία, όπως ο χρόνος αναγνώρισης.
• Είσοδος φωνής: Ενεργοποίηση λειτουργίας εισαγωγής φωνής για εισαγωγή κειμένου μέσω
φωνητικής λειτουργίας.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη θέση σημείων στίξης: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα
στην μπάρα διαστήματος.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Ήχος πατήματος πλήκτρων: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Εκμάθηση: Εκμάθηση τρόπου εισαγωγής κειμένου με το πληκτρολόγιο Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: Επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επλογή γλωσσών εισαγ.: Επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
86
Ρυθμίσεις
Φωνητική αναζήτηση
• Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας: Ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
• Ακουστικά Bluetοοth: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
Έξοδος κειμένου σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: Επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: Ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Λειτουργία οδήγησης: Ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής ώστε
να διαβάζει περιεχόμενα δυνατά και για προσδιορισμό εφαρμογών για χρήση στη λειτουργία
οδήγησης.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: Δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
87
Ρυθμίσεις
Προσθήκη λογαριασμού
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Κίνηση
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την αναγνώριση κίνησης.
• Ανακίνηση για ενημέρωση: Ρύθμιση της συσκευής να αναζητά συσκευές με Bluetooth με την
ανακίνησή της.
• Γύρισμα για σίγαση/παύση: Ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων,
ειδοποιήσεων, μουσικής και ραδιοφώνου FM με τοποθέτηση της πρόσοψης της συσκευής προς τα
κάτω.
• Μάθετε σχετικά με τις κινήσεις: Προβολή της εκμάθησης για τις κινήσεις ελέγχου.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: Ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: Εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
88
Ρυθμίσεις
Προσβασιμότητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν
περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: Ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το Talkback.
• Απάντηση/τερματισμός κλήσεων:
– – Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο: Ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε εισερχόμενη
κλήση όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
– – Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.: Ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Συντόμ. προσβασιμότητας: Προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβασιμότητα στο γρήγορο
μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• TalkBack: Ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Έξοδος κειμένου σε ομιλία:
– – Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: Επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: Ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
– – Λειτουργία οδήγησης: Ενεργοποίηση της λειτουργίας οδήγησης για ρύθμιση της συσκευής
ώστε να διαβάζει περιεχόμενα δυνατά και για προσδιορισμό εφαρμογών για χρήση στη
λειτουργία οδήγησης.
• Βελτίωση προσβασιμότητας στο web: Ρύθμιση των εφαρμογών για εγκατάσταση σεναρίων web
ώστε να γίνεται περισσότερο προσβάσιμο το περιεχόμενο web.
• Μονοφωνικός ήχος: Ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα".
• Απενεργ. όλων των ήχων: Σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: Ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
89
Ρυθμίσεις
Επιλογές προγραμματιστή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για ανάπτυξη εφαρμογών.
• Κωδικός πρόσβασης δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας επιφάνειας εργασίας: Ρύθμιση
κωδικού πρόσβασης για ασφάλιση των εφεδρικών αντιγράφων των δεδομένων σας.
• Παραμονή σε ενεργή κατάσταση: Ρύθμιση της οθόνης να παραμένει ενεργή ενώ φορτίζετε την
μπαταρία.
• Προστασία κάρτας SD: Ρύθμιση της συσκευής να αποστέλλει αίτημα επιβεβαίωσης κατά την
ανάγνωση δεδομένων από μια κάρτα μνήμης.
• Εντοπισμός σφαλμάτων USB: Ενεργοποίηση της λειτουργίας εντοπισμού σφαλμάτων USB για να
συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή με καλώδιο USB.
• Να επιτρέπονται πλαστές τοποθεσίες: Ρύθμιση για να επιτρέπεται να αποστέλλονται ψευδείς
πληροφορίες υπηρεσίας και θέσης σε μια υπηρεσία διαχείρισης θέσεων για διεξαγωγή δοκιμών.
• Επιλέξτε εφαρμογή για τον εντοπισμό σφαλμάτων: Επιλογή εφαρμογών για εντοπισμό
σφαλμάτων και αποτροπή σφαλμάτων όταν διακόπτετε τον εντοπισμό σφαλμάτων.
• Περιμένετε το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων: Ρύθμιση της συσκευής για αποτροπή
φόρτωσης της επιλεγμένης εφαρμογής μέχρι να είναι έτοιμο το πρόγραμμα εντοπισμού σφαλμάτων.
• Εμφάνιση αγγιγμάτων: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
• Εμφάνιση θέσης δείκτη: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συντεταγμένων και του ίχνους
του δείκτη όταν αγγίζετε την οθόνη.
• Προβολή ορίων διάταξης: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των ορίων.
• Εμφάνιση ενημερώσεων προβολής GPU: Ρύθμιση της συσκευής για να αναβοσβήνουν περιοχές
της οθόνης όταν ενημερώνονται με το GPU.
• Προβολή ενημερ. οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής για να αναβοσβήνουν περιοχές της οθόνης όταν
ενημερώνονται.
• Κλίμακα κιν. Παραθύρων: Επιλογή ταχύτητας για άνοιγμα και κλείσιμο αναδυόμενων παραθύρων.
• Κλίμακα γραφικών μετάβασης: Επιλογή ταχύτητας για εναλλαγή οθονών.
• Κλίμακα διάρκειας προγράμματος animation: Επιλογή χρονικής διάρκειας εμφάνισης
αναδυόμενων παραθύρων.
• Απενεργοποίηση επικαλύψεων υλικού: Ρύθμιση της συσκευής για απόκρυψη των επικαλύψεων
υλικού.
• Εξαν. απόδοση GPU: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση επιτάχυνσης υλικού 2D για βελτίωση της
απόδοσης των γραφικών.
• Αυστηρή λειτουργία: Ρύθμιση της συσκευής να αναβοσβήνει η οθόνη όταν οι εφαρμογές εκτελούν
μακρές λειτουργίες.
90
Ρυθμίσεις
• Εμφάνιση χρήσης CPU: Ρύθμιση της συσκευής για παράθεση όλων των ενεργών διαδικασιών.
• Προφίλ απόδοσης GPU: Ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο του χρόνου απόδοσης GPU.
• Ενεργοποίηση ιχνών: Ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ιχνών απόδοσης εφαρμογών και
συστήματος.
• Διαγραφή δραστηριοτήτων: Ρύθμιση της συσκευής για τερματισμό μιας εφαρμογής που εκτελείται
κατά την εκκίνηση μιας νέας εφαρμογής.
• Όριο διεργασιών παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για περιορισμό του αριθμού διεργασιών
που μπορούν να εκτελούνται στο παρασκήνιο.
• Εμφάνιση όλων των ANR: Ρύθμιση της συσκευής για να σας ενημερώνει για εφαρμογές που δεν
ανταποκρίνονται και οι οποίες λειτουργούν στο παρασκήνιο.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση στις πληροφορίες συσκευής και ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
91
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και
δοκιμάστε ξανά.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
Αν η συσκευή σας διαθέτει οθόνη αφής και η οθόνη αφής δεν αποκρίνεται με τον κατάλληλο τρόπο,
δοκιμάστε τα εξής:
• Αφαιρέστε τα προστατευτικά καλύμματα από την οθόνη αφής. Τα προστατευτικά καλύμματα μπορεί
να εμποδίζουν τη συσκευή να αναγνωρίσει τις εντολές σας και δεν συνιστώνται για συσκευές με
οθόνη αφής.
• Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά και στεγνά όταν πατάτε την οθόνη αφής.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, μπορείτε να την παραδώσετε στο τοπικό κέντρο
επισκευών της Samsung.
92
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή σας “παγώνει” ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή
να επαναφέρετε τις αρχικές ρυθμίσεις της συσκευής για να επανέλθει η λειτουργικότητα. Αν η
συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για
8-10 δευτερόλεπτα. Η συσκευή προχωρά σε αυτόματη επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων.
Διακόπτονται κλήσεις
Όταν είστε σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, μπορεί να χάσετε τη σύνδεσή σας με το
δίκτυο. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
Οι εξερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πιέσει το πλήκτρο κλήσης.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
Οι εισερχόμενες κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
93
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η ποιότητα ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και
δοκιμάστε ξανά.
Όταν πραγματοποιείτε κλήσεις από επαφές, η κλήση δεν συνδέεται
• Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
• Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό της επαφής.
Η συσκευή εκπέμπει έναν ήχο μπιπ και το εικονίδιο της μπαταρίας είναι
άδειο
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία για να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή η συσκευή απενεργοποιείται
• Τα τερματικά της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί
επαφές με ένα καθαρό, μαλακό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε την μπαταρία ξανά.
• Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και
αντικαταστήστε την με καινούργια (ανατρέξτε στις τοπικές διατάξεις για οδηγίες σχετικά με τη
σωστή απόρριψη).
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
94
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η κινητή συσκευή Samsung πρέπει να διαθέτει αρκετή μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής
Ορισμένα αρχεία μουσικής μπορεί να μην αναπαράγονται σωστά στη συσκευή Samsung για διάφορους
λόγους. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία μουσικής στη συσκευή σας,
δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε, αν χρειάζεται.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
95
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τα κατάλληλα προγράμματα οδήγησης, εγκατεστημένα και ενημερωμένα
στον υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies 2.0 ή Windows Media Player
10 ή νεώτερο.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
96
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 12/2013. Rev. 1.0
Download PDF

advertising