Samsung | SM-A500FU | Samsung Galaxy A5 Εγχειρίδιο χρήσης (Kitkat)

SM-A500FU
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 02/2015. Rev.1.1
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Διαβάστε πρώτα
Συνδεσιμότητα δικτύου
Πρώτα βήματα
40 Δεδομ. κινητής συσκ.
40Wi-Fi
41 Tethering και Mobile hotspot
7
8
10
18
21
21
Περιεχόμενα συσκευασίας
Διάταξη συσκευής
Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της
μπαταρίας
Χρήση κάρτας μνήμης
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
43
46
49
Εξατομίκευση
Βασικές λειτουργίες
22
25
29
32
32
34
37
37
38
39
Κινήσεις και χειρονομίες
Πολλαπλά Παράθυρα
Λειτουργία με ένα χέρι
50
Χρήση της οθόνης αφής
Διάταξη αρχικής οθόνης
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης
ρύθμισης
Άνοιγμα εφαρμογών
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
Εισαγωγή κειμένου
Καταγραφή οθόνης
Τα Αρχεία Μου
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Προβολή πληροφοριών βοήθειας
52
53
54
55
56
57
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της
οθόνης εφαρμογών
Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Απόρρητη λειτουργία
Εύκολη λειτουργία
Μεταφορά δεδομένων από την
προηγούμενη συσκευή σας
Δημιουργία λογαριασμών
Τηλέφωνο
58
60
61
2
Πραγματοποίηση κλήσεων
Λήψη κλήσεων
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Περιεχόμενα
Επαφές
63
63
64
83Internet
84Μουσική
86Βίντεο
88Στούντιο
89Ρολόι
91Αριθμομηχανή
91Σημείωση
92 Εγγραφή Φωνής
93Dropbox
94Flipboard
94Ραδ/φωνο
96 Εφαρμογές Google
Προσθήκη επαφών
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Αναζήτηση για επαφές
Μηνύματα & email
65Μηνύματα
67Email
Κάμερα
69
71
74
Βασικός τρόπος λήψης
Λειτουργίες λήψης
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Ρυθμίσεις κάμερας
98Bluetooth
100 Wi-Fi Direct
102NFC
104 S Beam
105 Γρήγορη σύνδεση
106 Screen Mirroring
108Εκτύπωση
Συλλογή
76
77
Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε
άλλες συσκευές
Πρόληψη κινδύνου
78
79
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Μήνυμα βοήθειας
109 Αναβάθμιση της συσκευής
110 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής
και υπολογιστή
111 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
δεδομένων
111 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Χρήσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες
80 S Finder
80 S Planner
82S Voice
3
Περιεχόμενα
Ρυθμίσεις
112 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
112 ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
112ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
117ΣΥΣΚΕΥΉ
121ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
124ΣΥΣΤΗΜΑ
130ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Προσάρτημα
131 Αντιμετώπιση προβλημάτων
136 Αφαίρεση μπαταρίας (μη αφαιρούμενος
τύπος)
4
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
• Ανάλογα με την περιοχή ή το μοντέλο, κάποιες συσκευές πρέπει να έχουν έγκριση από την
Ομοσπονδιακή επιτροπή επικοινωνιών (FCC). Εάν η συσκευή σας έχει εγκριθεί από την FCC,
μπορείτε να δείτε το αναγνωριστικό FCC της συσκευής. Για να δείτε το αναγνωριστικό FCC, πατήστε
Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής.
5
Διαβάστε πρώτα
• Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να επισημαίνονται με διαφορετικό τρόπο
ανάλογα με το εάν η συσκευή σας είναι μοντέλο με μία ή δύο κάρτες SIM.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: Καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: Σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
6
Πρώτα βήματα
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προιόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
7
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός
Μικρόφωνο
Ακουστικό
Μπροστινή κάμερα
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Υποδοχή τοποθέτησης
κάρτας SIM / κάρτας
μνήμης (μοντέλα με δύο
κάρτες SIM)
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Υποδοχή τοποθέτησης
κάρτας μνήμης (μοντέλα με
μία κάρτα SIM)
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Υποδοχή τοποθέτησης
κάρτας SIM
Πλήκτρο επιστροφής
Μικρόφωνο
Υποδοχή σετ ακουστικών
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Κεραία GPS
Φλας
Κεραία NFC
Κάμερα
Πλήκτρο έντασης
Ηχείο
Κύρια κεραία
8
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Aρχικής σελίδας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για να ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για
την τρέχουσα οθόνη.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
• Διπλό πάτημα για εκκίνηση του S Voice.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
9
Πρώτα βήματα
Χρήση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Σε αυτήν τη συσκευή μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κάρτες τύπου nano-SIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με
τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
Βεβαιωθείτε ότι το εξάρτημα εξαγωγής είναι κάθετο στην οπή. Διαφορετικά, ενδέχεται
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
10
Πρώτα βήματα
2 Τραβήξτε προσεκτικά το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM έξω από την υποδοχή κάρτας SIM.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
11
Πρώτα βήματα
3 ► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης
κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Τοποθετήστε την κύρια κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM 1 ( 1 ) και τη
δευτερεύουσα κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM 2 ( 2 ).
2
1
Το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM 2 χρησιμοποιείται επίσης ως πλαίσιο τοποθέτησης της
κάρτας μνήμης. Ωστόσο, δεν μπορείτε να τοποθετήσετε στο ίσιο πλαίσιο ταυτόχρονα και την
κάρτα SIM ή USIM και την κάρτα μνήμης.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στο πλαίσιο τοποθέτησης
κάρτας SIM με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν την
κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που προκαλούνται
από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
12
Πρώτα βήματα
4 Εισαγάγετε το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
13
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή της υποδοχής της κάρτας SIM για να ανοίξει η
υποδοχή.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM έξω από την υποδοχή κάρτας SIM.
3 Αφαιρέστε την κάρτα SIM ή USIM.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
4 Εισαγάγετε το πλαίσιο τοποθέτησης κάρτας SIM μέσα στην υποδοχή κάρτας SIM.
14
Πρώτα βήματα
Χρήση δύο καρτών SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Εάν τοποθετήσετε δύο κάρτες SIM ή USIM, μπορείτε να έχετε δύο τηλεφωνικούς αριθμούς ή παρόχους
υπηρεσιών σε μία συσκευή.
Ενεργοποίηση καρτών SIM ή USIM
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Πατήστε τον έναν ή και
τους δύο διακόπτες για τις κάρτες SIM ή USIM για να τις ενεργοποιήσετε.
Αλλαγή του ονόματος εμφάνισης και του εικονιδίου των καρτών SIM ή USIM
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Διαχείριση καρτών SIM. Επιλέξτε μια κάρτα
SIM ή USIM και πατήστε Εγγραφή ονόματος ή Επιλογή εικονιδίου. Ορίστε το όνομα εμφάνισης και το
εικονίδιο για κάθε κάρτα.
Εναλλαγή μεταξύ των καρτών
Όταν έχουν ενεργοποιηθεί δύο κάρτες SIM ή USIM, στον πίνακα εργαλείων του πλαισίου ειδοποιήσεων
εμφανίζονται τα εικονίδια επιλογής καρτών. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και επιλέξτε μια κάρτα.
15
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της μπαταρίας με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
16
Πρώτα βήματα
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
17
Πρώτα βήματα
Χρήση κάρτας μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή του δίσκου τοποθέτησης της κάρτας μνήμης για να
ανοίξει ο δίσκος.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το δίσκο τοποθέτησης κάρτας μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.
3 Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης στο δίσκο τοποθέτησης κάρτας μνήμης με τις χρυσαφί επαφές
στραμμένες προς τα κάτω.
18
Πρώτα βήματα
4 Εισαγάγετε το δίσκο τοποθέτησης κάρτας μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
19
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση κάρτας SD.
1 Τοποθετήστε το εξάρτημα εξαγωγής στην οπή του δίσκου τοποθέτησης της κάρτας μνήμης για να
ανοίξει ο δίσκος.
2 Τραβήξτε προσεκτικά το δίσκο τοποθέτησης κάρτας μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.
3 Αφαιρέστε την κάρτα μνήμης.
4 Εισαγάγετε το δίσκο τοποθέτησης κάρτας μνήμης μέσα στην υποδοχή κάρτας μνήμης.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
της κάρτας μνήμης ή της συσκευής. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Διαμόρφωση κάρτας
SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
20
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για περισσότερες πληροφορίες.
21
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
ένα δάχτυλο.
22
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
23
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για
να δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα
στοιχείων, όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
24
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη αρχικής οθόνης
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να παράσχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην
αρχική οθόνη σας.
Για προβολή άλλων πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μια από τις ενδείξεις οθόνης στο
κάτω μέρος της οθόνης. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της
αρχικής οθόνης.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
25
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας για πρόσβαση
στις διαθέσιμες επιλογές.
Flipboard Briefing
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δείτε τα πιο πρόσφατα άρθρα σε διάφορες κατηγορίες. Με
αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνεστε για τα πιο πρόσφατα νέα που σας ενδιαφέρουν.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε
ή σύρετε προς τα δεξιά για να ανοίξετε την επιλογή Flipboard
Briefing.
2 Πατήστε GET STARTED εάν εκκινείτε αυτήν τη λειτουργία για πρώτη φορά.
3 Σύρετε προς τα πάνω για να δείτε άρθρα σε κάθε κατηγορία νέων.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Flipboard Briefing, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή
περιοχή στην αρχική οθόνη. Κατόπιν, πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης και καταργήστε την
επιλογή Flipboard Briefing.
26
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για
προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μια εφαρμογή
Ενδείξεις οθόνης
27
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
/
Ισχύς σήματος
/
Πρόσβαση στην κάρτα SIM ή USIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Η λειτουργία έξυπνης αναμονής έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
28
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε το
πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.
29
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
επιλογών. Παρατεταμένο πάτημα
κουμπιού για προβολή πιο
λεπτομερών ρυθμίσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Προβολή όλων των πλήκτρων
γρήγορης ρύθμισης.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκίνηση S Finder.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM.
(μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Αναδιάταξη πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
30
→
,
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε ορισμένες λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε περισσότερες λειτουργίες, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο
δάχτυλα. Εναλλακτικά, πατήστε στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για να κλείσετε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή από το κάτω μέρος της οθόνης προς τα πάνω.
Πατήστε στις ακόλουθες επιλογές για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση τους. Μπορείτε να προβάλλετε
περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις εάν πατήσετε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
• Wi-Fi: Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για περισσότερες πληροφορίες.
• Τοποθεσία: Ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθεσία για περισσότερες πληροφορίες.
• Ήχος / Δόνηση / Σίγαση: Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου.
• Περιστρ. οθόνης: Ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Bluetooth: Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
• Δεδομ. κινητού: Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων ή Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας για
περισσότερες πληροφορίες.
• Εξ.ενέργ. Ultra: Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες
πληροφορίες.
• Πολλά παράθυρα: Ανατρέξτε στην ενότητα Πολλαπλά Παράθυρα για περισσότερες πληροφορίες.
• Λειτ. πτήσης: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία πτήσης για περισσότερες πληροφορίες.
• Mobile hotspot: Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile hotspot για περισσότερες
πληροφορίες.
• Screen Mirroring: Ανατρέξτε στην ενότητα Screen Mirroring για περισσότερες πληροφορίες.
• NFC: Ανατρέξτε στην ενότητα NFC για περισσότερες πληροφορίες.
• Συγχρον.: Όταν ενεργοποιείτε αυτήν τη λειτουργία, η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα εφαρμογές,
όπως ημερολόγιο ή email.
31
Βασικές λειτουργίες
• Έξυπνη διαμονή: Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή, η οθόνη παραμένει ενεργή όση ώρα την
κοιτάτε.
• Εξοικ. ενέργ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες
πληροφορίες.
• Λειτουρ. αποκλ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία αποκλεισμού για περισσότερες πληροφορίες.
• Απόρρητη λειτ.: Ανατρέξτε στην ενότητα Απόρρητη λειτουργία για περισσότερες πληροφορίες.
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξετε.
και επιλέξτε το
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
→ και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε
Πατήστε
→ .
όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων. Εναλλακτικά, πατήστε
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Εφαρμογές Samsung GALAXY
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.
Πατήστε GALAXY Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε Δωρεάν. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο
που δείχνει την τιμή της εφαρμογής.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
32
Βασικές λειτουργίες
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε → ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ → Αυτόματη
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε →
Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών. Το εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε Απενεργοπ.
Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε →
Ληφθείσες εφαρμογές → → Κατάργηση εγκατάστασης. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Διαχειριστής εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε Κατάργ.
εγκατ.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ., επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν
πατήστε Τέλος. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Διαχειριστής εφαρμογών,
κυλήστε στο ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΉΘΗΚΕ, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε Ενεργό.
• Απόκρυψη εφαρμογών: Xαπόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
• Απενεργοποίηση εφαρμογών: Απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που
δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απενεργοποιημένες εφαρμογές.
• Απεγκατάσταση εφαρμογών: Απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
33
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε
δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής, σύροντας το
πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , επιλέξτε μια γλώσσα στις ΓΛΏΣΣΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΉΣ και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου για χρήση.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο που αντιστοιχεί μέχρι να εμφανιστεί ο
επιθυμητός χαρακτήρας.
34
Βασικές λειτουργίες
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : Εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Αλλαγή της γλώσσας.
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : Μετάβαση σε λειτουργία χειρογράφου.
Μετάβαση στο τυπικό πληκτρολόγιο.
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας
αριθμού και λειτουργίας χαρακτήρα.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• : Προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
35
Βασικές λειτουργίες
• : Εισαγωγή emoticon.
• : Μετάβαση στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σε
άλλη θέση σύροντας
.
Μετάβαση στο τυπικό πληκτρολόγιο.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε
επιλέξτε το κείμενο.
36
→
→ Πρόχειρο και
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Η εικόνα
αποθηκεύεται στο Συλλογή → → Άλμπουμ → φάκελος Screenshots. Αφού καταγράψετε ένα
στιγμιότυπο, μπορείτε να επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.
Μπορείτε επίσης να καταγράψετε στιγμιότυπα χρησιμοποιώντας άλλες μεθόδους. Ανατρέξτε στην
ενότητα Κίνηση παλάμης για λήψη για περισσότερες πληροφορίες.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για πρόσβαση σε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή
σε άλλες τοποθεσίες όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης σύννεφου.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προβολή αρχείων ανά κατηγορία.
Προβολή του ιστορικού λήψεων.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων
στη συσκευή.
Προβολή αρχείων αποθηκευμένων
σε υπηρεσίες αποθήκευσης cloud.
37
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εξοικονόμηση ενέργειας → Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας και πατήστε το διακόπτη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για
ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Εξ.ενέργ. Ultra για να
την ενεργοποιήσετε.
Επιλέξτε από τις παρακάτω επιλογές:
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Παρεμπόδιση εφαρμογών που τρέχουν στο παρασκήνιο να
χρησιμοποιούν σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Περιορισμός απόδοσης: Περιορισμός διάφορων επιλογών, όπως απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού για το πλήκτρο πρόσφατων εφαρμογών και το πλήκτρο επιστροφής.
• Λειτουργία κλίμακας του γκρι: Εμφάνιση χρωμάτων στην οθόνη σε τόνους του γκρίζου.
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εξοικονόμηση ενέργειας → Ultra Εξοικονόμηση
ενέργειας και πατήστε το διακόπτη Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά,
ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Εξ.ενέργ. Ultra για να την ενεργοποιήσετε.
Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε → Κατάργηση, επιλέξτε μια
εφαρμογή με και κατόπιν πατήστε OK.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για ultra εξοικονόμηση ενέργειας, όπως συνδεσιμότητα δικτύου ή ήχος,
πατήστε → Ρυθμίσεις.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε → Απεν. λειτ. εξοικ.
ενέργ. Ultra.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
38
Βασικές λειτουργίες
Προβολή πληροφοριών βοήθειας
Για προβολή των πληροφοριών βοήθειας ώστε να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των
εφαρμογών, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Ρυθμίσεις → Βοήθεια.
Για να προβάλλετε πληροφορίες βοήθειας για μια εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε
→ Βοήθεια.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην περιλαμβάνουν πληροφορίες βοήθειας.
39
Συνδεσιμότητα δικτύου
Δεδομ. κινητής συσκ.
Συνδέστε τη συσκευή σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση
αρχείων πολυμέσων με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση δεδομένων για πρόσθετες
επιλογές.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Χρήση δεδομένων →
μια κάρτα SIM ή USIM και ενεργοποιήστε την επιλογή Δεδομ. κινητής συσκ.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Χρήση δεδομένων και
κατόπιν σημειώστε το Δεδομ. κινητής συσκ.
Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Δεδομ. κινητού για να τα
ενεργοποιήσετε.
Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Wi-Fi για
ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης
εμφανίζονται με εικονίδιο λουκέτου.
3 Πατήστε Σύνδεση.
Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε
φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης.
Για να εμποδίσετε αυτόματη σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε από τη λίστα δικτύων
και πατήστε το Διαγραφή.
40
Συνδεσιμότητα δικτύου
Tethering και Mobile hotspot
Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής
τηλεφωνίας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις
μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
Χρήση του σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για κοινή χρήση της σύνδεσης
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot → Φορητό σημείο
πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη Φορητό σημείο πρόσβασης για ενεργοποίηση.
• Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας
στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
• Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε →
Διαμόρφωση hotspot και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισάγετε κωδικό πρόσβασης
και πατήστε Αποθήκ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
41
Συνδεσιμότητα δικτύου
Χρήση Tethering μέσω USB
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω
καλωδίου USB.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
3 Σημειώστε Tethering μέσω USB.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.
Χρήση Tethering μέσω Bluetooth
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές μέσω
Bluetooth. Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.
1 Δημιουργήστε ζεύγος με τη συσκευή σας και με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth. Ανατρέξτε στην
ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες πληροφορίες.
2 Στην οθόνη εφαρμογών της συσκευής σας, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot.
3 Σημειώστε Tethering μέσω Bluetooth.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε → Πρόσβαση
στο Internet.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
5 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
42
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
Κινήσεις και χειρονομίες
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση στη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει ανεπιθύμητη εισαγωγή.
Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Έξυπνη ειδοποίηση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Έξυπνη ειδοποίηση, και
κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Έξυπνη ειδοποίηση για ενεργοποίηση.
Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα, η συσκευή θα δονείται όταν την κρατάτε.
Αυτή η δυνατότητα δεν θα λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δε
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
43
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Σίγαση/παύση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Σίγαση/παύση, και κατόπιν
πατήστε τον διακόπτη Σίγαση/παύση για ενεργοποίηση.
Τοποθέτηση παλάμης στην οθόνη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων.
Αναποδογυρίζ. τη συσκευή
Γυρίστε τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω για σίγαση των εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων.
44
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Κίνηση παλάμης για λήψη
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Κίνηση παλάμης για λήψη,
και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Κίνηση παλάμης για λήψη για ενεργοποίηση.
Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά
προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο
Συλλογή → → Άλμπουμ → φάκελος Screenshots. Αφού καταγράψετε ένα στιγμιότυπο, μπορείτε να
επεξεργαστείτε την εικόνα και να τη μοιραστείτε με άλλους.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
45
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Πολλαπλά Παράθυρα
Σχετικά με τα Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για προβολή email ή χρήση του διαδικτύου ενώ
αναπαράγετε ταυτόχρονα ένα βίντεο.
Εκκίνηση των Πολλαπλών Παραθύρων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πολλαπλά Παράθυρα, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε Πολλά παράθυρα για να τα ενεργοποιήσετε.
2 Πατήστε παρατεταμένα για να ανοίξετε το πλαίσιο Multi window.
3 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα εικονίδιο εφαρμογής και σύρετέ το από το πλαίσιο στην οθόνη. Στη
συνέχεια, σύρετε ένα άλλο εικονίδιο εφαρμογής στο άλλο παράθυρο που εμφανίζεται στην οθόνη.
Εικονίδια εφαρμογών σημειωμένα με
οθόνη ταυτόχρονα.
μπορούν να ξεκινήσουν σε ξεχωριστά παράθυρα στην
46
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Δημιουργία συνδυασμού πολλαπλών παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποθήκευση του συνδυασμού των εφαρμογών Πολλαπλών
Παραθύρων που εκτελούνται τη στιγμή αυτή.
1 Κάντε εκκίνηση δύο εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Multi window και πατήστε → Δημ/ργία.
Ο συνδυασμός πολλαπλών παραθύρων προστίθεται στο επάνω μέρος του δίσκου πολλαπλών
παραθύρων.
Για να διαγράψετε τους συνδυασμούς πολλαπλών παραθύρων, ανοίξτε το δίσκο πολλαπλών παραθύρων,
→ Επεξ., επιλέξτε έναν συνδυασμό πολλαπλών παραθύρων και κατόπιν πατήστε ΟΚ.
πατήστε
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
47
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Χρήση των επιλογών Πολλαπλών Παραθύρων
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Πολλαπλών Παραθύρων, επιλέξτε το παράθυρο της εφαρμογής και
εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο γύρω του. Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• : Εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.
• : Σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
48
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
• : Κλείσιμο της εφαρμογής.
Λειτουργία με ένα χέρι
Μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργία με ένα χέρι ώστε να λειτουργείτε με άνεση τη συσκευή με το ένα
χέρι.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη και φόντο → Λειτουργία με ένα χέρι, και, στη
συνέχεια, πατήστε το διακόπτη Λειτουργία με ένα χέρι για ενεργοποίηση.
Για μετάβαση στη λειτουργία ενός χεριού, κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι. Κατόπιν, σύρετε γρήγορα
τον αντίχειρα από την άκρη της οθόνης προς το κέντρο της οθόνης και αντίστροφα πάλι.
Αύξηση ή μείωση του μεγέθους
οθόνης.
Επιστροφή στην προβολή πλήρους
οθόνης.
Επιστροφή στην προηγούμενη
οθόνη.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
49
Εξατομίκευση
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης
εφαρμογών
Διαχείριση της αρχικής οθόνης
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για να προσθέσετε widget, ανοίξτε την αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή,
πατήστε Widgets, πατήστε παρατεταμένα ένα widget και σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο Κατάργηση
που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλου
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/ργία
φακέλου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2 Εισάγετε όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε Τέλος.
50
Εξατομίκευση
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
.
Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών
Αλλαγή της μεθόδου ταξινόμησης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Ταξινόμηση κατά και επιλέξτε μια μέθοδο ταξινόμησης.
Απόκρυψη εφαρμογών
Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Απόκρυψη εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε
Τέλος.
Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε → Προβολή κρυφών εφαρμογών, επιλέξτε
εφαρμογές και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Μετακίνηση στοιχείων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργασία. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο Δημιουργία σελίδας που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
→ Δημ/ργία φακέλου. Εναλλακτικά, πατήστε → Επεξεργασία,
πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/ργία φακέλου που
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2 Εισάγετε όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε Τέλος.
51
Εξατομίκευση
Ορισμός φόντου και ήχων κλήσης
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη ή την
κλειδωμένη οθόνη.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε Θέματα
φόντου. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη και φόντο → Φόντο.
2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε την ταπετσαρία.
3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες,
πατήστε Από τη Συλλογή ή .
4 Πατήστε Ορισμός ως φόντο ή Αποθήκευση.
Αλλαγή ήχων κλήσης
Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Ήχος.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε Ήχος
κλήσης → μια κάρτα SIM ή USIM → Ήχοι κλήσης, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και έπειτα πατήστε Τέλος.
Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο
κλήσης, πατήστε Προσθήκη.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες ειδοποιήσεις, πατήστε Ήχος κλήσης → μια κάρτα SIM ή USIM
→ Ειδοποιήσεις, επιλέξτε έναν ήχο κλήσης και έπειτα πατήστε Τέλος.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε Ήχοι
κλήσης, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν πατήστε Τέλος. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι
αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε Προσθήκη.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε Ειδοποιήσεις, επιλέξτε ήχο κλήσης και κατόπιν
πατήστε Τέλος.
52
Εξατομίκευση
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την
πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης και κατόπιν
επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την
ξεκλειδώνετε.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
53
Εξατομίκευση
Απόρρητη λειτουργία
Σχετικά με την ιδιωτική λειτουργία
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση
σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως εικόνες και έγγραφα, αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε συγκεκριμένη τοποθεσία και να απενεργοποιήσετε την απόρρητη
λειτουργία για να κρύψετε στοιχεία με ασφάλεια.
Απόκρυψη περιεχομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Απόρρητη λειτουργία, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Απόρρητη λειτουργία για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την ενεργοποιήσετε.
Όταν ενεργοποιήσετε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ρυθμίστε έναν κωδικό
ξεκλειδώματος και ένα εφεδρικό PIN.
2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, εμφανίζεται το
στο πάνω μέρος της οθόνης.
3 Για να επιλέξετε στοιχεία για απόκρυψη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στη λίστα,
σημειώστε στοιχεία για επιλογή και κατόπιν πατήστε → Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό», ή
πατήστε Μετακίνηση → Προσωπικό → Μετακίνηση εδώ.
Τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται με το
πάνω τους.
4 Όταν έχετε επιλέξει τα στοιχεία για απόκρυψη, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις
→ Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Απόρρητη λειτουργία για να την
απενεργοποιήσετε. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη
λειτ. για να την απενεργοποιήσετε.
Τα επιλεγμένα στοιχεία εξαφανίζονται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί ή μετακινηθεί σωστά πριν απενεργοποιήσετε
την ιδιωτική λειτουργία.
54
Εξατομίκευση
Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου
Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η ιδιωτική λειτουργία.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Απόρρητη λειτουργία, και κατόπιν πατήστε τον
διακόπτη Απόρρητη λειτουργία για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την ενεργοποιήσετε.
2 Εισάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος ιδιωτικής λειτουργίας.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Προσωπικό.
Όλα τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται στην οθόνη.
Εύκολη λειτουργία
Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας
απλούστερη διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στις δημοφιλέστερες εφαρμογές και ρυθμίσεις συχνής χρήσης και να προσθέτετε συντομεύσεις στις
αγαπημένες σας επαφές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εύκολη λειτουργία → Εύκολη λειτουργία, επιλέξτε
εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εύκολες ρυθμίσεις →
Εύκολη λειτουργία → Τυπική λειτουργία → Τέλος.
Διαχείριση συντομεύσεων
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, κυλήστε αριστερά, πατήστε
κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, κυλήστε δεξιά, πατήστε
και
.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε → Επεξ., επιλέξτε μια εφαρμογή ή
επαφή με .
55
Εξατομίκευση
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη
συσκευή σας
Χρήση λογαριασμών αντιγράφων ασφαλείας
Μπορείτε να μεταφέρετε αντίγραφα ασφαλείας από την προηγούμενη συσκευή σας στη νέα συσκευή
σας χρησιμοποιώντας το λογαριασμό Google ή Samsung. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα ασφαλείας
και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση Smart Switch Samsung
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη στη νέα συσκευή μέσω του Smart Switch.
επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για περισσότερες πληροφορίες.
To Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
Χρήση του Smart Switch Mobile
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή στην
καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα GALAXY Apps ή Play Store.
1 Στη συσκευή σας, πατήστε Smart Switch Mobile.
2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Αν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Smart Switch
Mobile έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση Smart Switch με υπολογιστές
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας (από
κινητές συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να
κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
1 Δημιουργήστε αντίγραφα ασφαλείας δεδομένων από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
56
Εξατομίκευση
3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά δεδομένων στη συσκευή σας.
Χρήση Samsung Kies
Εισάγετε αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για
επαναφορά των δεδομένων στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
δεδομένων στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για
περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία λογαριασμών
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού και επιλέξτε
υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία λογαριασμών.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και σημειώστε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν
πατήστε → Αφαίρ. λογαριασμού.
57
Τηλέφωνο
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πατήστε Τηλ/νο στην οθόνη εφαρμογών.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Πατήστε Πληκτ/γιο, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν
πατήστε ή για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή πατήστε
για βιντεοκλήση.
Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων και μηνυμάτων.
Προβολή αγαπημένων επαφών.
Εισαγωγή του αριθμού
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Προβολή λίστας επαφών.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
58
Τηλέφωνο
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Πατήστε Πληκτ/γιο, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν
πατήστε για να πραγματοποιήσετε φωνητική κλήση ή πατήστε
για βιντεοκλήση.
Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων και μηνυμάτων.
Προβολή αγαπημένων επαφών.
Εισαγωγή του αριθμού
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Προβολή λίστας επαφών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Μπορείτε επίσης να πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα Αρχ.
κατ., Αγαπημένα, και Επαφές.
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε Αρχ. κατ. ή Επαφές και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για
να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Για απενεργοποίηση της κλήσης με τη λειτουργία συρσίματος ενός εικονιδίου προς τα δεξιά, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Επαφές και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή του Σάρωση για κλήση ή μήνυμα.
59
Τηλέφωνο
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε Πληκτ/γιο.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισαγάγετε
τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και στη συνέχεια πατήστε ή .
Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κλήση → Επιπλέον
ρυθμίσεις → μια κάρτα SIM ή USIM → Φραγή κλήσεων. Στη συνέχεια επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και
έπειτα επιλέξτε Διεθνείς κλήσεις.
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον
κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κλήση → Επιπλέον
ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων. Στη συνέχεια επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και έπειτα επιλέξτε Διεθνείς
κλήσεις.
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης κλήσεων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών
και πατήστε Τηλ/νο → → Ρυθμίσεις → Κλήση → Απόρριψη κλήσης → Ορισμός μηνυμάτων
απόρριψης κλήσεων → .
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Τηλ/νο → Αρχ. κατ. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
60
Τηλέφωνο
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : Αύξηση της έντασης ήχου.
• Πρ. κλήσ.: Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτρολ.: Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Ηχείο: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Bluetooth: Μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
Πατήστε για να δείτε περισσότερες επιλογές.
Όταν ξεκινάτε εφαρμογές στη διάρκεια μιας κλήσης, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο για
την οθόνη κλήσεων ( ). Μπορείτε να συνεχίσετε την τηλεφωνική συνομιλία σας ενώ χρησιμοποιείτε
εφαρμογές.
Για να μετακινήσετε το αναδυόμενο παράθυρο, σύρετε το σε άλλη θέση.
Για να διαγράψετε το αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και στη συνέχεια
πατήστε OK.
Για να επιστρέψετε στην οθόνη κλήσεων, πατήστε το αναδυόμενο παράθυρο.
61
Τηλέφωνο
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• → Απόκρυψη εικόνας μου: Απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
• → Εξερχόμενη εικόνα: Επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
• → Καταγραφή εικόνας: Καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
• → Εγγραφή βίντεο: Λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
• → Σημείωση: Δημιουργία μιας σημείωσης.
• → Μηνύματα: Αποστολή μηνύματος.
• → Πληκτ/γιο: Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• → Ηχείο εκτός λειτ/γίας / Ηχείο σε λειτουργία: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής
ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της
συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας.
• → Εναλλαγή στο ακουστικό / Εναλλαγή στο τηλέφωνο: Μετάβαση της εξόδου ήχου σε
συνδεδεμένα ακουστικά Bluetooth ή επιστροφή στο ηχείο συσκευής.
• Αλλαγή: Εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
62
Επαφές
Προσθήκη επαφών
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές
Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας για περισσότερες πληροφορίες.
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
2 Πατήστε και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : Προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: Προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
3 Πατήστε Αποθήκ.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε Πληκτ/
γιο, εισάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας ή εξάγετε επαφές από τη συσκευή σε
υπηρεσίες αποθήκευσης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επαφές → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια
επιλογή εισαγωγής ή εξαγωγής.
63
Επαφές
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : Προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: Πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : Σύνταξη μηνύματος.
• : Σύνταξη email.
Προσθήκη συντομεύσεων για επαφές στην αρχική οθόνη
Προσθέστε συντομεύσεις σε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά στην αρχική οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
2 Επιλέξτε μια επαφή.
3 Πατήστε → Προσθήκη συντόμευσης στην αρχική οθόνη.
64
Μηνύματα & email
Μηνύματα
Αποστολή μηνυμάτων
Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε ένα μήνυμα.
► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM:
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
65
Μηνύματα & email
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM:
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
4 ► Μοντέλα με δύο κάρτες SIM: Πατήστε
► Μοντέλα με μία κάρτα SIM: Πατήστε
ή
για να στείλετε το μήνυμα.
για να στείλετε το μήνυμα.
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια
επαφή για να προβάλλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
Ενώ προβάλλετε ένα μήνυμα, πατήστε για να δείτε περισσότερες επιλογές.
66
Μηνύματα & email
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, ή πατήστε Μη αυτόματη ρύθμιση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Διαχείριση λογαριασμών →
.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε → Διαχείριση λογαριασμών → → Ορισμός προεπιλεγμένου
λογαριασμού.
Αποστολή email
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
στο κάτω μέρος της οθόνης για να συντάξετε ένα μήνυμα.
Απορρίψτε το μήνυμα.
Αποθηκεύστε το μήνυμα για
μετέπειτα αποστολή.
Αποστολή του μηνύματος.
Επισυνάψετε εικόνες, βίντεο και άλλα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη παραληπτών.
Προσθήκη κοινοποίησης ή κρυφής
κοινοποίησης.
Εισαγωγή ενός θέματος.
Εισαγωγή αρχείων στο μήνυμα ή
χρήση των επιλογών επεξεργασίας.
Εισαγωγή μηνύματος.
Προσθήκη παραληπτών από τη
λίστα επαφών.
67
Μηνύματα & email
Ανάγνωση email
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε , επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη
ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Διαγραφή του μηνύματος.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών ή προβολή
άλλων επιλογών.
Άνοιγμα συνημμένων.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Προώθηση του μηνύματος.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή
επόμενο μήνυμα.
Απάντηση στο μήνυμα.
68
Κάμερα
Βασικός τρόπος λήψης
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Εμφάνιση τρέχοντος
τρόπου λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Έναρξη εγγραφής ενός
βίντεο.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
φωτογραφικής
μηχανής.
Προβολή φωτογραφιών
και βίντεο που
καταγράψατε.
69
Κάμερα
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Ο μπροστινός φακός κάμερας είναι κατάλληλος για λήψη ευρυγώνιων φωτογραφιών.
Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν
υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο. Εάν δεν εμφανίζεται το , ανοίξτε
την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κλείδωμα Οθόνης και στη συνέχεια σημειώστε το
Συντόμευση κάμερας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
70
Κάμερα
Λειτουργίες λήψης
Auto
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να επιτρέψετε στη φωτογραφική μηχανή να αξιολογήσει το
περιβάλλον και να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Auto.
Selfie
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για λήψη αυτοπορτρέτου με την μπροστινή κάμερα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα.
2 Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
3 Πατήστε Λειτ. → Selfie.
4 Φέρετε την παλάμη σας μπροστά στην οθόνη ή πατήστε για να τραβήξετε ένα αυτοπορτρέτο.
Ευρεία selfie
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για ευρυγώνια λήψη αυτοπορτρέτου με την μπροστινή κάμερα. Η
συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το
στο Συλλογή.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα.
2 Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κάμερα.
3 Πατήστε Λειτ. → Ευρεία selfie.
71
Κάμερα
4 Φέρετε την παλάμη σας μπροστά στην οθόνη ή πατήστε για να τραβήξετε ένα αυτοπορτρέτο.
5 Περιστρέψτε αργά τη συσκευή προς τα αριστερά και έπειτα προς τα δεξιά για να τραβήξετε μια
πανοραμική φωτογραφία. Η συσκευή συνδυάζει τις φωτογραφίες σε μία πανοραμική εικόνα.
• Βεβαιωθείτε ότι το μπλε πλαίσιο παραμένει εντός του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τις ευρυγώνιες λήψεις αυτοπορτρέτων.
• Η ανάλυση της φωτογραφίας μπορεί να επηρεαστεί από τις συνθήκες φωτισμού.
• Τα επάνω και τα κάτω μέρη της φωτογραφίας που εμφανίζονται στην οθόνη
προεπισκόπησης μπορεί να περικοπούν ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
• Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή στο χέρι σας και
τεντώστε το για να την απομακρύνετε όσο το δυνατόν περισσότερο.
Selfie(Πίσω καμ.)
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία προκειμένου η φωτογραφική μηχανή να εντοπίζει και να εστιάζει
αυτόματα στο πρόσωπό σας όταν τραβάτε ένα αυτοπορτρέτο χρησιμοποιώντας την πίσω κάμερα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Selfie(Πίσω καμ.).
2 Μετακινήστε το πλαίσιο στη θέση όπου θα εμφανιστεί το πρόσωπό σας και προσαρμόστε το
μέγεθος του πλαισίου.
3 Κρατήστε τη συσκευή έτσι ώστε η πίσω κάμερα να στοχεύει το πρόσωπό σας. Όταν εντοπιστεί το
πρόσωπο, ακούγεται ένας ήχος από τη συσκευή. Στη συνέχεια, η συσκευή τραβάει αυτόματα τη
φωτογραφία μετά από 2 δευτερόλεπτα.
Πανόραμα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές
φωτογραφίες που μπαίνουν στη σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με το
στο Συλλογή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Πανόραμα.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρήστε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
72
Κάμερα
Νύχτα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να τραβήξετε μια φωτογραφία σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού
χωρίς να χρησιμοποιήσετε φλας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Νύχτα.
Κινούμ. GIF
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη λειτουργία για να δημιουργήσετε μια κινούμενη εικόνα από μια σειρά
φωτογραφιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Κινούμ. GIF.
Διαχείριση λειτουργιών λήψης
Επιλέξτε τις λειτουργίες λήψης προς εμφάνιση στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Διαχ. λειτ.
2 Σημειώστε τις λειτουργίες που θέλετε να προστεθούν στη λίστα λειτουργιών.
• Διόρθ. ατελειών: Λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Έξυπνη λήψη: Μπορείτε να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών και να τις τροποποιήσετε
εφαρμόζοντας διάφορα εφέ και χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες λήψης.
• Συνεχής λήψη: Λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση): Τραβήξτε φωτογραφίες με πλούσια χρώματα και
αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Λήψη επιπλέον λειτουργιών λήψης
Λήψη επιπλέον λειτουργιών λήψης από το GALAXY Apps.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Λήψη.
73
Κάμερα
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → . Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και στη
λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης.
• : Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : Ρύθμιση της συσκευής για να πραγματοποιεί λήψη ενός αριθμού φωτογραφιών σε
προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• : Χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• : Επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
• / : Επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη ποιότητα. Αλλά
καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Selfie με παλ.: Ρύθμιση της συσκευής για να εντοπίζει την παλάμη σας για να μπορείτε να τη
χρησιμοποιείτε για αυτοπορτρέτα.
• Διόρθ. ατελειών: Ρύθμιση της συσκευής για τη λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
• Τιμή έκθεσης: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της
κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• ISO: Επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Εξισορρόπ. λευκού: Επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Λειτουργίες μέτρησης: Επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού
των τιμών φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο
μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• Πατήστε για λήψη φωτ.: Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης για να τραβήξετε
φωτογραφίες.
• Μέγεθος βίντεο: Επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για υψηλότερη
ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτουργία εγγραφής: Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
74
Κάμερα
• Ετικέτες τοποθεσίας: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να προσθέτει μια ετικέτα τοποθεσίας στη
φωτογραφία.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Όταν κοινοποιείτε μια φωτογραφία με την ετικέτα τοποθεσίας, τα στοιχεία της τοποθεσίας
ενδέχεται να είναι ορατά σε άλλους. Για να το αποφύγετε αυτό, πατήστε → Περισσότερες
πληροφορίες → και έπειτα πατήστε στην ενότητα Τοποθεσία, ενώ βλέπετε τη
φωτογραφία, για να διαγράψετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.
• Θέση αποθήκευσης: Επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Αποθ. ως ανεστρ.: Αντιστροφή της εικόνας για να δημιουργηθεί ο αντικατοπτρισμός της αρχικής
σκηνής κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Γραμμές πλέγματος: Εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Φωνητικός έλεγχος: Ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Το πλήκτρο έντασης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του
κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Προεπ. εικ/βίντεο: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά την
καταγραφή τους.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: Επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
75
Συλλογή
Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή και επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
στη μικρογραφία προεπισκόπησης.
Για την απόκρυψη ή προβολή της γραμμής μενού και των μικρογραφιών προεπισκόπησης, πατήστε στην
οθόνη.
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
προβολή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Μικρογραφίες προεπισκόπησης
εικόνων και βίντεο
76
Συλλογή
Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε άλλες
συσκευές
Αναζήτηση περιεχομένου που είναι αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές και προβολή του στη συσκευή
σας.
Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε περιεχόμενο καταχωρημένης συσκευής
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε και επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα ΚΑΤΑΧΩΡ.
ΣΥΣΚΕΥΕΣ για πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Μπορείτε να προβάλετε το περιεχόμενο των
καταχωρημένων στο Samsung Link συσκευών. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για
περισσότερες πληροφορίες.
• Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Πρόσβαση σε περιεχόμενο σε κοντινή συσκευή
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC
και κοινή χρήση → Κοντινές συσκευές και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη Κοντινές συσκευές για
να τον ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.
Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε και επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα ΚΟΝΤΙΝΈΣ
ΣΥΣΚΕΥΈΣ για πρόσβαση στο περιεχόμενό της. Μπορείτε να δείτε περιεχόμενο στις συσκευές όπου είναι
ενεργοποιημένη η λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.
77
Πρόληψη κινδύνου
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σχετικά με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να παρατείνετε το χρόνο αναμονής της συσκευής όταν
βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η φωτεινότητα
της οθόνης μειώνεται και μειώνεται επίσης η κατανάλωση της μπαταρίας με περιορισμό ορισμένων
λειτουργιών. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το φλας, ηχητικούς συναγερμούς και να στείλετε τις
πληροφορίες τοποθεσίας σας σε άλλα άτομα με μήνυμα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου → Λειτουργία
έκτακτης ανάγκης και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης για ενεργοποίηση.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της
τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Πραγματοποίηση κλήσης.
Περιήγηση στο Internet.
Προσθήκη περισσότερων
εφαρμογών για χρήση.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και
εκτιμώμενος χρόνος αναμονής
μπαταρίας
Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
78
Πρόληψη κινδύνου
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε → Απενεργοποίηση
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης απενεργοποιείται.
Μήνυμα βοήθειας
Σχετικά με το μήνυμα βοήθειας
Μπορείτε να προκαθορίσετε επαφές για αποστολή μηνύματος σε έκτακτη ανάγκη. Στείλτε μηνύματα στις
βασικές επαφές σας, πατώντας γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου.
Προσθήκη πρωταρχικών επαφών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου.
2 Πατήστε Διαχείριση κύριων επαφών → Δημιουργία κύριας επαφής.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή πατήστε Επιλογή από τις επαφές
για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.
Ρύθμιση μηνυμάτων βοήθειας
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου → Αποστολή μηνυμάτων
βοήθειας, και μετά πατήστε το διακόπτη Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας για ενεργοποίηση. Επιλέξτε
περιεχόμενο που θα συμπεριλαμβάνεται στα μηνύματα βοήθειας.
Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
79
Χρήσιμες εφαρμογές και
λειτουργίες
S Finder
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή. Μπορείτε να
εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλλετε το ιστορικό αναζήτησης.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε S Finder.
Αναζήτηση για περιεχόμενο
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
και εφαρμόστε φίλτρα στο πεδίο αναζήτησης.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τις παραμέτρους αναζήτησης χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα φίλτρα ή να
επιλέξετε κατηγορίες αναζήτησης. Πατήστε → Ρυθμίσεις → Επιλογή φίλτρων ή Επιλ. κατηγ.
αναζήτησης.
S Planner
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε
και πάλι την ημερομηνία.
Αν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισάγετε λεπτομέρειες.
• Προσθήκη συμβάντος: Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε
να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: Προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
80
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Επιλογή στοιχείου.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Εισαγωγή τίτλου.
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε Αποθήκευση για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε → Συγχρονισμός.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε → Ημερολόγια → Προσθήκη λογαριασμού.
Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας
λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
81
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
S Voice
Σχετικά με το S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής
οθόνης.
Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε → Settings
και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή Open via the home key.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρύθμιση της γλώσσας
Πατήστε → Settings → Language και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη
συσκευή.
Χρήση S Voice
Όταν εκκινείτε το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση και το εικονίδιο μικροφώνου
γίνεται κόκκινο.
Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Αν προφέρετε μια εντολή και η συσκευή την αναγνωρίσει, το εικονίδιο του μικροφώνου στο κάτω μέρος
της οθόνης αναβοσβήνει με πράσινο χρώμα. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί την εντολή.
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση:
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
82
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αφύπνιση S Voice σε λειτουργία αναμονής
Αν το S Voice δεν χρησιμοποιηθεί για συγκεκριμένη περίοδο, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία
αναμονής.
Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου ή πείτε "Hi Galaxy" στη συσκευή για να συνεχιστεί η φωνητική
αναγνώριση.
Αλλαγή της εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης από το "Γεια σου Galaxy". Η εντολή αφύπνισης
χρησιμοποιείται για εκκίνηση του S Voice όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
Πατήστε → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Internet
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο
μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Σημείωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
με σελιδοδείκτη.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Ανάγνωση άρθρου σε λειτουργία
ανάγνωσης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων
ιστοσελίδων.
Άνοιγμα της ιστοσελίδας.
Προβολή αποθηκευμένων σελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
Προβολή ιστοσελίδων με
σελιδοδείκτες.
83
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Μουσική
Αναπαραγωγή μουσικής
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
αναπαραγωγή του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Προσθήκη του τραγουδιού σε λίστα
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο προηγούμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε → Ρυθμίσεις και κατόπιν σημειώστε το
Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
84
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε → Ρυθμίσεις →
Adapt Sound → Ενεργό.
Όταν ενεργοποιείτε αυτή την επιλογή για πρώτη φορά, πατήστε Έναρξη για να προσαρμόσετε τον
ήχο. Η συσκευή ξεκινά μια σειρά ηχητικών δοκιμών για προσαρμογή του επιπέδου ήχου και ξεκινά να
εκπέμπει μπιπ. Πατήστε Ναι αν μπορείτε να ακούσετε το μπιπ ή Όχι αν δεν μπορείτε. Επαναλάβετε το
βήμα αυτό για κάθε δοκιμή μέχρι να τελειώσει η προσαρμογή του ήχου. Κατόπιν σημειώστε το Ήχος
μουσικής και πατήστε το Τέλ. για εφαρμογή της επιλογής όταν ακούτε μουσική.
Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν εφαρμόζεται η
επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση ήχου και
πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ την στη συσκευή σας.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε μουσική καταχωρημένης συσκευής
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Στην κύρια οθόνη της Μουσικής, πατήστε Συσκευές και επιλέξτε μια από τις συσκευές που βρίσκεται
στη λίστα ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΜΈΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ για να την ανοίξετε και να ακούσετε μουσική. Μπορείτε να
αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη
διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες.
• Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Πρόσβαση σε μουσική σε κοντινή συσκευή
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC
και κοινή χρήση → Κοντινές συσκευές και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη Κοντινές συσκευές για
να τον ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.
Στην κύρια οθόνη της Μουσικής, πατήστε Συσκευές και επιλέξτε μια από τις συσκευές που βρίσκεται στη
λίστα ΚΟΝΤΙΝΈΣ ΣΥΣΚΕΥΈΣ για να την ανοίξετε και να ακούσετε μουσική. Μπορείτε να αναπαράγετε το
τραγούδι στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.
85
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Βίντεο
Αναπαραγωγή βίντεο
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Περιστρέψτε τον
προσανατολισμό της
οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Για προσαρμογή της θέσης του πλαισίου ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε → Ρυθμίσεις,
σημειώστε το Μίνι γραμμή ελέγχου και κατόπιν πατήστε Κλείσιμο. Κατόπιν πατήστε ή για
μετακίνηση του πλαισίου ελέγχου σε μία από τις δύο πλευρές της οθόνης.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.
86
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ τα στη συσκευή σας.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε βίντεο καταχωρημένης συσκευής
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Στην κύρια οθόνη του Βίντεο, πατήστε Συσκευές και επιλέξτε μια από τις συσκευές που βρίσκεται
στη λίστα ΚΑΤΑΧΩΡ. ΣΥΣΚΕΥΕΣ για να την ανοίξετε και να δείτε βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε
το βίντεο στις συσκευές που είναι καταχωρημένες στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση
link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες.
• Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Πρόσβαση σε βίντεο σε κοντινή συσκευή
Για να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC
και κοινή χρήση → Κοντινές συσκευές και, στη συνέχεια, πατήστε το διακόπτη Κοντινές συσκευές για
να τον ενεργοποιήσετε. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.
Στην κύρια οθόνη του Βίντεο, πατήστε Συσκευές και επιλέξτε μια από τις συσκευές που βρίσκεται στη
λίστα ΚΟΝΤΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ για να την ανοίξετε και να δείτε βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο
σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής χρήσης περιεχομένου.
87
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Στούντιο
Επεξεργαστείτε εικόνες ή βίντεο εφαρμόζοντας διάφορα εφέ.
1 Πατήστε Στούντιο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ορίστε μια επιλογή και επεξεργαστείτε εικόνες ή βίντεο.
Επεξεργαστείτε εικόνες με εφαρμογή
διαφόρων εφέ.
Συνδυάστε πολλές εικόνες μαζί για
δημιουργία κολάζ.
Εφαρμογή διαφόρων εφέ στις εικόνες
που τραβήξατε με τη λειτουργία
Έξυπνη λήψη.
Περικόψτε τμήματα βίντεο.
3 Όταν τελειώσετε με την επεξεργασία των εικόνων ή των βίντεο, πατήστε
88
ή Ok.
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Ρολόι
Ειδοπ/ση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Ειδοπ/ση.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και
κατόπιν πατήστε Αποθήκ. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά
με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η
ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το
προγραμματισμένο ξυπνητήρι.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Εάν προηγουμένως έχετε
ενεργοποιήσει την επιλογή αναβολής, σύρετε το
εκτός του μεγάλου κύκλου για να επαναλάβετε την
ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε Τέλος.
89
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Παγκόσμιο Ρολόι
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Παγκόσμιο Ρολόι.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Χρονόμετρο
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Χρονόμετρο.
Πατήστε Έναρξη για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε Γύρος για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε Διακοπή για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε
Μηδενισμ.
Αντιστρ. μέτρηση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Αντιστρ. μέτρηση.
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
90
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αριθμομηχανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμομηχανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Περιστρ. οθόνης, πατήστε → Επιστημονική
αριθμομηχανή.
Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία σημειώσεων και την οργάνωσή τους ανά
κατηγορία.
Πατήστε Σημείωση στην οθόνη εφαρμογών.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : Δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• : Εισαγωγή εικόνων.
• : Δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε Αποθ/ση.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που
περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
91
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Εγγραφή Φωνής
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε Εγγραφή Φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής.
Για ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε
για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Διάρκεια ηχογράφησης
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Εμφάνιση λίστας φωνητικών
σημειώσεων.
Έναρξη εγγραφής.
Για ρύθμιση της συσκευής ώστε να αφαιρείται ο θόρυβος παρασκηνίου, πατήστε → Ρυθμίσεις και
κατόπιν σημειώστε Μείωση θορύβου.
92
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε Εγγραφή Φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.
• : Αποκοπή της φωνητικής σημείωσης.
• : Ρύθμιση τμήματος της φωνητικής σημείωσης για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
• • : Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
: Παράλειψη κενού τμήματος της φωνητικής σημείωσης.
• : Εισαγωγή σελιδοδεικτών στη φωνητική σημείωση.
• /
: Παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
• /
: Μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλες συσκευές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• : Μεταφόρτωση ή άνοιγμα αρχείων. Πατήστε → Upload here για μεταφόρτωση αρχείων.
• : Προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώθηκαν. Πατήστε
διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ.
• : Άνοιγμα αρχείων στη λίστα αγαπημένων.
• : Προβολή ειδοποιήσεων.
93
για κοινή χρήση ή
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Flipboard
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να προβάλλετε ζωντανές ενημερώσεις κοινωνικών δικτύων και
νέα σε μια εξατομικευμένη μορφή περιοδικού.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κατά την εκκίνηση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή επανεκκίνησης της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε την ρύθμιση.
Στην κύρια οθόνη Flipboard, επιλέξτε από διάφορα άρθρα νέων και συνδρομές.
Ραδ/φωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Πατήστε Ραδ/φωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
Πατήστε για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από
τη λίστα των σταθμών και πατήστε
για να επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
94
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Προβολή πληροφοριών για τον
τρέχοντα σταθμό.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε Ραδ/φωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε → Σάρωση και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει
και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό που θέλετε από τη λίστα των σταθμών και πατήστε
επιστρέψετε στην οθόνη του ραδιοφώνου FM.
95
για να
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε πρόσβαση
σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
λογαριασμών για περισσότερες πληροφορίες.
Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εφαρμογές, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε
εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Google+
Μοιραστείτε τα νέα σας και ακολουθήστε ενημερώσεις που μοιράζονται η οικογένεια, οι φίλοι σας και
άλλοι. Επίσης μπορείτε να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα των φωτογραφιών και βίντεο και άλλα.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, ανατηζήστε τοποθεσίες και προβάλλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
Ταινίες Play
Προβάλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το
παρακολουθήσετε από το Play Store.
96
Χρήσιμες εφαρμογές και λειτουργίες
Βιβλία Ρlay
Κατεβάστε διάφορα βιβλία από το Play Store και διαβάστε τα.
Περίπτερο Ρlay
Διαβάστε νέα και περιοδικά που σας ενδιαφέρουν, σε μια άνετη θέση.
Παιχνίδια Ρlay
Κατεβάστε παιχνίδια από το Play Store και παίξτε μαζί με άλλους.
Drive
Αποθηκεύστε το περιεχόμενο στο Cloud, μπορείτε να έχετε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε
το με άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Διαχειριστείτε φωτογραφίες, άλμπουμ και βίντεο που έχετε αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει
στο Google+.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticons και
βίντεο κλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Φωνητική αναζήτηση
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδή ή φράση.
Ρυθμίσεις Google
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για ορισμένες λειτουργίες που παρέχονται από την Google.
97
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Bluetooth
Σχετικά με το Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth, πατήστε τον διακόπτη Bluetooth για
ενεργοποίηση και κατόπιν πατήστε Σάρωση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.
98
Σύνδεση με άλλες συσκευές
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
Αποστολή μιας εικόνας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την εικόνα.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες
συσκευές.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Λήψη μιας εικόνας
Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η
ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Download.
99
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει το ζεύγος συσκευών στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Wi-Fi Direct
Σχετικά με το Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Wi-Fi για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε
→ Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Για σύνδεση σε πολλές συσκευές, πατήστε → Πολλαπλή σύνδεση.
Για να αλλάξετε το όνομα της συσκευής, πατήστε → Μετονομασία συσκευής.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή για επιβεβαίωση.
100
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
Αποστολή μιας εικόνας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε → Wi-Fi Direct, και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Λήψη μιας εικόνας
Όταν μια άλλη συσκευή σας στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα απευθείας εξουσιοδότησης Wi-Fi
Direct. Η ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Download.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi.
2 Πατήστε → Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε Λήξη σύνδεσης → OK για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
101
Σύνδεση με άλλες συσκευές
NFC
Σχετικά με το NFC
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιλαμβάνει ενσωματωμένη κεραία NFC γύρω από το φακό της πίσω κάμερας.
Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC. Αν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM με λειτουργία πληρωμών,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για να κάνετε εύκολα πληρωμές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → NFC και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη NFC για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε NFC
για να την ενεργοποιήσετε.
Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
102
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να λάβετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → NFC και κατόπιν πατήστε το
διακόπτη NFC για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε NFC
για να την ενεργοποιήσετε.
Πιέστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, πατήστε Πατήστε και πληρώστε και επιλέξτε
μια εφαρμογή.
• Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
• Για να πραγματοποιήσετε μια πληρωμή με την κάρτα SIM ή USIM, εισαγάγετε την κάρτα SIM ή
USIM με δυνατότητα NFC στην υποδοχή κάρτας SIM 1 ( 1 ). Η υποδοχή κάρτας SIM 2 ( 2 ) δεν
υποστηρίζει τη λειτουργία NFC.
2
1
Αποστολή δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές,
σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → NFC και κατόπιν πατήστε
το διακόπτη NFC για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και
πατήστε NFC για να την ενεργοποιήσετε.
2 Πατήστε Android Beam και πατήστε το διακόπτη Android Beam για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
103
Σύνδεση με άλλες συσκευές
S Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.
1 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam στη συσκευή λήψης.
2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → NFC και κατόπιν πατήστε
το διακόπτη NFC για ενεργοποίηση. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και
πατήστε NFC για να την ενεργοποιήσετε.
3 Πατήστε S Beam και πατήστε το διακόπτη S Beam για ενεργοποίηση.
4 Επιλέξτε ένα αρχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής
σας.
5 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το αρχείο.
• Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι
τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung
δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων
που καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
• Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
104
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Γρήγορη σύνδεση
Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές. Μπορείτε
επίσης εύκολα να μοιραστείτε περιεχόμενο αποθηκευμένο στη συσκευή σας με υπολογιστές.
• Όταν συνδέετε σε μια συσκευή, η οποία δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
εξασφαλίστε ότι το Wi-Fi Direct ή η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένα.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
• Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της
δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT
MAC.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Όταν ανοίξει το πλαίσιο, ενεργοποιούνται αυτόματα οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth και η
συσκευή πραγματοποιεί αναζήτηση για κοντινές συσκευές.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.
Για να επιτρέψετε στις κοντινές συσκευές να αναζητούν τη συσκευή σας και να συνδέονται με
αυτήν, πατήστε → Ορισμός ορατότητας συσκευής → Να γίνει ορατή η συσκευή και κατόπιν
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Νέα αναζήτηση για συσκευές
Αν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.
Πατήστε
και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Αποσύνδεση συσκευών
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης, πατήστε
Εναλλακτικά, πατήστε
.
105
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε OΚ.
Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.
Screen Mirroring
Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας.
Συσκευές με δυνατότητα
κατοπτρισμού οθόνης
(συσκευή AllShare Cast,
HomeSync)
106
Σύνδεση με άλλες συσκευές
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην ανιχνεύονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση
Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας σε μια τηλεόραση, συνδέστε τη συσκευή με δυνατότητα κατοπτρισμού
οθόνης στην τηλεόραση. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της συσκευής.
Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που συνδέεται με
μια συσκευή AllShare Cast.
1 Συνδέστε τη συσκευή AllShare Cast στην τηλεόραση με ένα καλώδιο HDMI.
2 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με
εξωτερική συσκευή.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → Screen Mirroring.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
4 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Αν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδιού στη λίστα
και εισάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
5 Ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας.
107
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Εκτύπωση
Συνδέστε τη συσκευή σε εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct και εκτυπώστε εικόνες ή έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Προσθήκη πρόσθετων εκτυπωτή
Προσθέστε πρόσθετα για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → Εκτύπωση → Λήψη
πρόσθετου και αναζητήστε ένα πρόσθετο εκτυπωτή στο Play Store. Επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή
και εγκαταστήστε το.
Σύνδεση με εκτυπωτή
Στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κοινή χρήση → Εκτύπωση, επιλέξτε ένα
πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να το
ενεργοποιήσετε. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη
συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο εκτυπωτή.
Για να προσθέσετε εκτυπωτές χειροκίνητα, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή, πατήστε → Προσθέστε
εκτυπωτή → , καταχωρίστε τις λεπτομέρειες και πατήστε OK.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις εκτύπωσης, επιλέξτε ένα πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε → Ρυθμίσεις.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε → Εκτύπωση και κατόπιν επιλέξτε
εκτυπωτή.
108
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Ενημερώσεις λογισμικού
→ Ενημέρωση τώρα.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε λήψη της τελευταίας έκδοσης του Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση
του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα
τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ
στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια
Samsung Kies για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
109
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και
υπολογιστή
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων
αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την
αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
• Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά αν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
110
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.
Χρήση λογαριασμού Google
1 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά και σημειώστε Δημ. αντιγρ. ασφ.
δεδ. μου.
3 Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό
αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων, μπορείτε να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού
διαμόρφωσης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας
μια επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Αν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό
Google μέσω του οδηγού διαμόρφωσης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα
ασφαλείας δεδομένων.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Samsung
account, και κατόπιν συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Πατήστε Samsung account → Αντίγραφο ασφαλείας, σημειώστε τα στοιχεία των οποίων θα
δημιουργηθούν εφεδρικά αντίγραφα και κατόπιν πατήστε Δημ. αντιγρ. ασφαλ. τώρα → Αντίγραφο
ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί
→ Samsung account → Επαν/φορά, επιλέξτε τα στοιχεία και πατήστε Επαναφορά τώρα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Η συσκευή
επανεκκινείται αυτόματα.
111
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Μπορείτε να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής σε διαφορετικές καρτέλες ή σε λίστα. Πατήστε →
Προβολή ως και επιλέξτε μια λειτουργία προβολής.
Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να επισημαίνονται με διαφορετικό
τρόπο ανάλογα με το εάν η συσκευή σας είναι μοντέλο με μία ή δύο κάρτες SIM.
ΓΡΗΓΟΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Προβάλετε τη λίστα των προτιμώμενων επιλογών ρυθμίσεων.
Για επεξεργασία της λίστας των προτεινόμενων επιλογών ρυθμίσεων, πατήστε → Επεξεργασία
γρήγορων ρυθμίσεων, ενεργοποιήστε μια επιλογή ρυθμίσεων και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος.
ΣΥΝΔΈΣΕΙΣ
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Wi-Fi για ενεργοποίηση.
Η συσκευή μπορεί να διατηρήσει μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi
είτε το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ
δικτύων, σημειώστε το Έξυπνη εναλλαγή δικτύου.
112
Ρυθμίσεις
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε .
• Σάρωση: Αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα.
• Wi-Fi Direct: Ενεργοποίηση Wi-Fi Direct και σύνδεση συσκευών απευθείας μέσω Wi-Fi για κοινή
χρήση αρχείων.
• Για προχωρ.: Προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
• Βοήθεια: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Πατήστε → Για προχωρ. → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις
Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας αν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις
μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε
Πάντα.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Bluetooth για
ενεργοποίηση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: Προβολή των παραληφθέντων αρχείων μέσω Bluetooth.
• Μετονομασία συσκευής: Αλλαγή του ονόματος της συσκευής.
• Βοήθεια: Προβολή των πληροφοριών βοήθειας για Bluetooth.
113
Ρυθμίσεις
Tethering και Mobile hotspot
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering και Mobile
hotspot για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Tethering και Mobile hotspot.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: Χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας ώστε
να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες
συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι
διαθέσιμη η σύνδεση δικτύου.
• Tethering μέσω USB: Χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: Χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνον
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: Ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: Ρύθμιση ημερομηνίας για τη μηνιαία επαναφορά παρακολούθησης
της χρήσης δεδομένων μεταξύ περιόδων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου
συγχρονισμού εφαρμογών όπως ημερολόγιο ή email. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που
θέλετε να συγχρονίσετε για κάθε λογαριασμό από την ενότητα Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
114
Ρυθμίσεις
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: Επιλογή σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για να αποτρέπεται η
χρήση τους από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
Τοποθεσία
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Τοποθεσία, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Τοποθεσία για
ενεργοποίηση.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• ΠΡΟΣΦ. ΑΙΤ. ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ: Προβολή των εφαρμογών που απαιτούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας τοποθεσίας σας και της αντίστοιχης χρήσης μπαταρίας.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠ. ΘΕΣΗΣ: Προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή
σας.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
Διαχείριση καρτών SIM (μοντέλα με δύο κάρτες SIM)
Ενεργοποιήστε τις κάρτες SIM ή USIM και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις της κάρτας SIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχείριση καρτών SIM.
• Φωνητική κλήση: Επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για φωνητικές κλήσεις.
• Κλήση βίντεο: Επιλογή μιας κάρτας SIM ή USIM για βιντεοκλήσεις.
• Δίκτυο υπηρεσίας δεδομένων: Επιλέξτε μια κάρτα SIM ή USIM για υπηρεσίες δεδομένων.
• Μόνιμη ενεργοποίηση διπλής SIM: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να δέχεται εισερχόμενες κλήσεις
από την άλλη κάρτα SIM ή USIM κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
Με ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, ενδέχεται να έχετε επιπλέον χρεώσεις για την
προώθηση των κλήσεων, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο των υπηρεσιών.
115
Ρυθμίσεις
NFC και κοινή χρήση
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο των συνδέσεων με άλλες συσκευές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και κοινή χρήση.
NFC
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.
• Android Beam: Ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως
ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
• S Beam: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και
έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
• Πατήστε και πληρώστε: Ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω
κινητής τηλεφωνίας.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
Κοντινές συσκευές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση περιεχομένου όταν συνδέετε τη συσκευή με κοντινές συσκευές.
Όλες οι συσκευές θα πρέπει να υποστηρίζουν Wi-Fi direct ή να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο σημείο
πρόσβασης.
• ΟΝΟΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ: Προβολή του ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: Προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: Προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: Επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου
από άλλες συσκευές.
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε τους διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν μη αυτόματα για να εκτυπώσετε
αρχεία.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
116
Ρυθμίσεις
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερα δίκτυα.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων
Επιλέξτε την προεπιλεγμένη εφαρμογή για χρήση κατά την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: Καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου SIM 1 / Λειτουργία δικτύου SIM 2 (μοντέλα με δύο κάρτες SIM): Επιλογή τύπου
δικτύου.
Λειτουργία δικτύου (μοντέλα με μία κάρτα SIM): Επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη
αυτόματα σε ένα δίκτυο.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
ΣΥΣΚΕΥΉ
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχος.
• Λειτ. ήχου: Ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Ένταση: Ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Επίπεδο δόνησης: Προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
117
Ρυθμίσεις
• Ήχος κλήσης (μοντέλα με δύο κάρτες SIM):
– – Ήχοι κλήσης: Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Ειδοποιήσεις: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι αναπάντητες
κλήσεις.
• Ήχοι κλήσης (μοντέλα με μία κάρτα SIM): Προσθήκη ή επιλογή ήχου κλήσης για εισερχόμενες
κλήσεις.
• Δονήσεις: Προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ειδοποιήσεις (μοντέλα με μία κάρτα SIM): Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα
μηνύματα και οι αναπάντητες κλήσεις.
• Δόνηση κατά την κλήση: Ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Τόνος πληκτρολ. κλήσης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πατάτε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχοι αφής: Ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή επιλογή στην οθόνη
αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής να ηχεί όταν κλειδώνετε ή ξεκλειδώνετε την
οθόνη αφής.
• Ανταπόκριση δόνησης: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν πατάτε πλήκτρα.
• Ήχος κατά το πάτημα: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση κατά το πάτημα: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
Οθόνη και φόντο
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη και φόντο.
• Φωτεινότητα: Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Φόντο:
– – Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
– – Κλείδωμα οθόνης: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
– – Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: Επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και
την οθόνη κλειδώματος.
– – Παράθυρο S View: Αλλαγή του φόντου στην οθόνη του παραθύρου προβολής S.
• Θέματα: Αλλαγή του θέματος της αρχικής οθόνης, της οθόνης εφαρμογών και της κλειδωμένης
οθόνης.
• Γραμματοσειρά:
– – Στυλ γραμματοσειράς: Αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
– – Μέγ. γραμματοσειράς: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
118
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία με ένα χέρι: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ενός χεριού στη συσκευή.
• Περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η
συσκευή.
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: Ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμόσιμη οθόνη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της οθόνης
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Κινηματογράφος AMOLED: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως
ένα σκοτεινό δωμάτιο.
– – Φωτογραφία AMOLED: Χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της οθόνης
να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
– – Βασικός: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
• Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με
προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Ονειροπόληση: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης κατά τη φόρτιση της
συσκευής.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: Ρύθμιση της διάρκειας φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων
εφαρμογών και επιστροφής.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης.
• Κλείδωμα οθόνης: Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Διπλό ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
• Μέγεθος ρολογιού: Αλλαγή του μεγέθους ρολογιού.
• Εμφάνιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
• Συντόμευση κάμερας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην
κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
119
Ρυθμίσεις
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: Επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Εμφάνιση πληροφ. καιρού: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση πληροφοριών καιρού στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Πολλαπλά Παράθυρα
Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Πολλαπλά
Παράθυρα για ενεργοποίηση.
• Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση της δυνατότητας
Πολλαπλά Παράθυρα όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες Τα Αρχεία Μου ή Βίντεο. Επίσης, η
συσκευή ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτή όταν προβάλλετε συνημμένα σε μηνύματα.
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πίνακας ειδοποιήσεων.
Κινήσεις και χειρονομίες
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κινήσεις και χειρονομίες.
• Έξυπνη ειδοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
• Σίγαση/παύση: Ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με
κινήσεις της παλάμης ή τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: Ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή ενός στιγμιότυπου όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
120
Ρυθμίσεις
ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: Δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: Επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Εύκολη λειτουργία
Ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εύκολη λειτουργία.
• Τυπική λειτουργία: Ρύθμιση της συσκευής σε τυπική λειτουργία.
• Εύκολη λειτουργία: Ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
• ΕΥΚΟΛΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Επιλογή εφαρμογών για εφαρμογή απλούστερων διατάξεων.
121
Ρυθμίσεις
Προσβ/τητα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
– – TalkBack: Ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση. Για να δείτε
πληροφορίες που σας βοηθήσουν να μάθετε να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πατήστε
Ρυθμίσεις → Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής".
– – Σβηστή οθόνη: Ρυθμίστε τη συσκευή για απενεργοποίηση της οθόνης διαρκώς ώστε να
διατηρείται το απόρρητο του περιεχομένου της οθόνης σας.
– – Γρήγορη είσοδος πλήκτρων: Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν
απελευθερώνετε το δάχτυλό σας από τον χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή χαρακτήρων αντί για απελευθέρωση του
δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.
– – Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό
πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack.
– – Μέγ. γραμματοσειράς: Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
– – Χειρονομίες μεγέθυνσης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να μεγεθύνετε την οθόνη και να ζουμάρετε
σε μια συγκεκριμένη περιοχή.
– – Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να ενημερώνεστε όταν υπάρχουν
ειδοποιήσεις που δεν έχετε ελέγξει.
– – Αρνητικά χρώματα: Αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
– – Προσαρμογή χρωμάτων: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η
συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του
χρήστη.
– – Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback
όταν πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την
οθόνη με δύο δάχτυλα.
– – Επιλογές κειμ. σε ομιλία: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που
χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
122
Ρυθμίσεις
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
– – Ειδοποίηση φλας: Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα
μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
– – Απενεργ. όλων των ήχων: Ρύθμιση της συσκευής για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής,
όπως οι ήχοι πολυμέσων και η φωνή του καλούντα κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.
– – Υπότιτλοι Samsung (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
– – Υπότιτλοι Google (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
– – Εξισορρόπηση ήχου: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση
ακουστικών.
– – Μονοφωνικός ήχος: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να αλλάξει την έξοδο ήχου από στέρεο σε
μονοφωνικό όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά.
– – Αυτόματη ανταπόκ. δόνησης: Ρυθμίστε τη συσκευή να δονείται όταν αναπαράγονται ήχοι σε
μεταφορτωμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από κάποιες συσκευές.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
– – Βοηθητικό μενού: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης
υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται
από εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να
επεξεργαστείτε το μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
– – Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
– – Έλεγχος αλληλεπίδρασης: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε
την αντίδραση της συσκευής σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
123
Ρυθμίσεις
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από
προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία αποκλεισμού και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη
Λειτουργία αποκλεισμού για ενεργοποίηση.
Απόρρητη λειτουργία
Ρυθμίστε τη συσκευή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από την πρόσβαση στο προσωπικό περιεχόμενό
σας ενεργοποιώντας την ιδιωτική λειτουργία.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν πατήστε τον διακόπτη Απόρρητη
λειτουργία για ενεργοποίηση.
• Τύπος πρόσβ. απόρ. λειτ.: Ρύθμιση ή αλλαγή της μεθόδου ξεκλειδώματος για ενεργοποίηση της
ιδιωτικής λειτουργίας.
ΣΥΣΤΗΜΑ
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
124
Ρυθμίσεις
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• English(UK) / Ελληνικά: Επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή
τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
• Τα πλήκτρα λειτουργ. μου: Ρύθμιση αριθμητικών συντομεύσεων προς κείμενο που χρησιμοποιείτε
συχνά. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε το
προκαθορισμένο κείμενο.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη στίξη: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Κύλιση πληκτρολογίου:
– – Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του
πληκτρολογίου.
– – Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το
πληκτρολόγιο.
– – Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
• Ήχος: Ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: Ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: Επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
125
Ρυθμίσεις
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επιλογή γλωσσών εισαγ.: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: Λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Φωνητική αναζήτηση
• Γλώσσα: Επιλογή γλώσσας για φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας: Ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Ανίχνευση "Ok Google": Ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν
προφέρετε την εντολή αφύπνισης ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: Λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
• Ακουστικά Bluetooth: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται φωνητική εισαγωγή λέξεων
κλειδιών αναζήτησης μέσω του μικροφώνου ακουστικών Bluetooth όταν έχουν συνδεθεί ακουστικά
Bluetooth.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΗ TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: Επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: Ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Εκφώνηση ειδοποίησης
Ρυθμίστε τη συσκευή για ανάγνωση δυνατά ειδοποιήσεων όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή
συμβάντα.
126
Ρυθμίσεις
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: Αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: Ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: Ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: Εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: Επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
Πρόληψη κινδύνου
Ενεργοποιήστε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ρυθμίστε πρωταρχικές επαφές και μηνύματα. Ανατρέξτε
στην ενότητα Λειτουργία έκτακτης ανάγκης για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πρόληψη κινδύνου.
• Λειτουργία έκτακτης ανάγκης: Ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης και μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας χρησιμοποιώντας βασικών λειτουργιών, όπως η
κλήση.
• Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
πατώντας το κουμπί λειτουργίας τρεις φορές.
• Διαχείριση κύριων επαφών: Επιλογή ή επεξεργασία των παραληπτών μηνυμάτων βοήθειας.
127
Ρυθμίσεις
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Αξεσουάρ.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία μόνο με ορισμένες μεθόδους κλειδώματος της
οθόνης.
• Φόντο παραθύρου S View: Αλλαγή του φόντου στην οθόνη του παραθύρου προβολής S.
• Επιλ. στοιχείων για εμφ.: Προσαρμογή των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην οθόνη του
παραθύρου προβολής S.
Εξοικονόμηση ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για
περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εξοικονόμηση ενέργειας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και
αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: Παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας αν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
128
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ασφάλεια.
• Διαχειριστές συσκευής: Προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Επαλήθευση εφαρμογών: Ορίστε τη συσκευή ώστε να ελέγχει τις εφαρμογές για επιβλαβές
περιεχόμενο πριν την εγκατάστασή τους.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής"
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης της κινητής συσκευής
μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή από τον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Κλείδ. επανενεργοποίησης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ζητά λογαριασμό Samsung μετά την
επαναφορά της συσκευής, για αποτροπή της επανενεργοποίησής της από τρίτους.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: Αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
129
Ρυθμίσεις
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει για ενημερώσεις ασφάλειας και
να πραγματοποιεί λήψη τους.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των
ενημερωμένων αναφορών ασφαλείας στη Samsung.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: Χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: Εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: Διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Βοήθεια
Προβάλετε πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις εφαρμογές ή
να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βοήθεια.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της συσκευής.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχειριστής εφαρμογών.
Προεπ/νες εφαρμογές
Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προεπ/νες εφαρμογές.
Ρυθμίσεις εφαρμογών
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ρυθμίσεις εφαρμογών.
130
Προσάρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: Όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: Η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε πλήρως
την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
131
Προσάρτημα
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας παγώνει ή "κολλάει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε τις εφαρμογές σας ή να την
απενεργοποιήσετε και να την ενεργοποιήσετε ξανά. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται,
πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα
για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
•
•
•
Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
132
Προσάρτημα
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung για αντικατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή τη μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη
διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
133
Προσάρτημα
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Αν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
134
Προσάρτημα
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
135
Προσάρτημα
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
Αφαίρεση μπαταρίας (μη αφαιρούμενος τύπος)
• Οι παρούσες οδηγίες προορίζονται μόνο για τον πάροχο της υπηρεσίας ή τον
εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής.
• Ζημίες ή σφάλματα που προκαλούνται από μη εξουσιοδοτημένη αφαίρεση της μπαταρίας
δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Για να αφαιρέσετε ή να αντικαταστήσετε την μπαταρία, επικοινωνήστε με τον πάροχο της
υπηρεσίας ή τον εξουσιοδοτημένο τεχνικό επισκευής.
1 Πριν να αρχίσετε τη διαδικασία αφαίρεσης της μπαταρίας, αφαιρέστε από τη συσκευή το πλαίσιο
τοποθέτησης της κάρτας SIM ή της κάρτας μνήμης.
2 Ανασηκώστε ελαφρώς το κάτω μέρος του μπροστινού πίνακα και, στη συνέχεια, αποσυνδέστε το
καλώδιο για να διαχωρίσετε τον μπροστινό πίνακα από τη θήκη.
Πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο, μη διαχωρίζεται πλήρως τον μπροστινό πίνακα από τη θήκη.
Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή.
136
Προσάρτημα
3 Αφαιρέστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης και, στη συνέχεια, χαλαρώστε και αφαιρέστε τις βίδες.
4 Αφαιρέστε την πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος ανασηκώνοντας και αφαιρώντας την από τη θήκη
με τη βοήθεια ενός εργαλείου ανοίγματος, στη συνέχεια τοποθετήστε τη θήκη σε μια άκρη και την
πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος με την όψη προς τα κάτω σε μια επίπεδη επιφάνεια.
5 Αποσυνδέστε το συνδέτη μπαταρίας όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
137
Προσάρτημα
6 Σπρώξτε την πίσω όψη της μπαταρίας με τα δάχτυλά σας και αφαιρέστε την μπαταρία.
Κατά την αφαίρεσή της, φροντίστε να μην πατήσετε ή τρυπήσετε την μπαταρία με τα δάχτυλά
σας ή άλλα αντικείμενα. Αυτό ενδέχεται να προκαλέσει έκρηξη ή πυρκαγιά.
138
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2015 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising