Samsung | SM-G901F | Samsung SM-G900F Εγχειρίδιο χρήσης (Marshmallow)

SM-G900F
SM-G901F
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 05/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Διαβάστε πρώτα
Εξατομίκευση
37
37
Πρώτα βήματα
40
41
41
42
42
8
Διάταξη συσκευής
10Πλήκτρα
11 Περιεχόμενα συσκευασίας
12 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και
μπαταρίας
15 Φόρτιση της μπαταρίας
18 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
20 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
20 Κράτημα της συσκευής
21 Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Συνδεσιμότητα δικτύου
44
44
45
46
46
Βασικές λειτουργίες
22
25
26
28
31
31
33
35
36
Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της
οθόνης εφαρμογών
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Ορισμός φόντου
Αλλαγή ήχων κλήσης
Δημιουργία λογαριασμών
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές
στη συσκευή σας
Χρήση της οθόνης αφής
Ενδεικτικά εικονίδια
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης
ρύθμισης
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Άνοιγμα εφαρμογών
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
Εισαγωγή κειμένου
Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης
ενέργειας
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας
Σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Χρήση ενίσχυσης λήψεων
Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου
Tethering συσκευών και χρήση σημείων
πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
49 Κινήσεις ελέγχου
53 Προβολή χωρίς επαφή
53 Πολλαπλά Παράθυρα
57Εργαλειοθήκη
58 Λειτουργία με ένα χέρι
59 Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής
2
Περιεχόμενα
Τηλέφωνο
Συλλογή
60
63
64
84
86
Πραγματοποίηση κλήσεων
Λήψη κλήσεων
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Διαδίκτυο & SNS
Επαφές
65
65
Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
Τροποποίηση περιεχομένου στη συσκευή
88Internet
89Chrome
89Hangouts
Προσθήκη επαφών
Διαχείριση επαφών
Μηνύματα & email
S Health
67Μηνύματα
69Email
70Gmail
90
90
91
92
93
Σχετικά με το S Health
Έναρξη S Health
Χρήση S Health
Μέτρηση βημάτων
Χρήση των πρόσθετων μενού
Κάμερα
71
73
73
75
75
76
78
79
81
81
82
83
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο
Χρήση του εφέ HDR (Πλούσιος τόνος)
Χρήση της λειτουργίας επιλεκτικής
εστίασης
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Χρήση της λειτουργίας λήψης
Χρήση λειτουργίας έξυπνης λήψης
Χρήση λειτουργίας διπλής κάμερας
Χρήση λειτουργίας εικονικής περιήγησης
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρήση της λειτουργίας ζουμ
Χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένου
σκόπευτρου
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας
Φωνητικές λειτουργίες
94
96
98
98
S Voice
Εγγραφή φωνής
Φωνητική αναζήτηση
Λειτ. αυτοκ.
Πολυμέσα
103Μουσική
105Βίντεο
106YouTube
107Flipboard
107Google+
3
Περιεχόμενα
Σύνδεση με άλλες συσκευές
107Φωτογραφίες
108 Παιχνίδια Ρlay
108 Μουσική Play
108 Περίπτερο Ρlay
131NFC
133Bluetooth
136 S Beam
137 Γρήγορη σύνδεση
139 Peel Smart Remote
142 Screen Mirroring
144 Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
Προστασία
109 Σάρωση δαχτύλου
112 Απόρρητη λειτουργία
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Ασφάλεια
114 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
116 Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
117 Ειδοποίηση για δυσμενείς καιρικές
συνθήκες (Geo News)
145 Αναβάθμιση της συσκευής
146 Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής
και υπολογιστή
147 Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά
δεδομένων
148 Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Βοηθητικά προγράμματα
119 S Finder
120 S Planner
122Αριθμ/χανή
123Ρολόι
124 Google Drive
124Dropbox
125Google
126 Λειτουργία για παιδιά
127 Μεγεθυντικός φακός
128Χάρτες
128Σημείωση
129 Τα Αρχεία Μου
Ρυθμίσεις
149 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
149 Γρήγορες ρυθμίσεις
149 Συνδέσεις δικτύου
153 Σύνδεση και κοινή χρήση
154 Αναπαραγωγή και εμφάνιση
159Εξατομίκευση
160Κίνηση
161 Χρήστης και αντίγραφα ασφαλείας
162Σύστημα
168Εφαρμογές
4
Περιεχόμενα
Προσβ/τητα
169Προσβασιμότητα
170 Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για
άνοιγμα μενού προσβασιμότητας
170TalkBack
180 Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
181 Μεγέθυνση της οθόνης
181 Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
181 Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
182 Προσαρμογή χρωμάτων
182 Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας
182 Απενεργοποίηση όλων των ήχων
183 Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
183 Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
184 Χρήση μονοφωνικού ήχου
184 Χρήση ανιχνευτή κλάματος μωρού
184 Χρήση των βοηθητικών μενού
186 Ενεργοποίηση της οθόνης με τη λειτουργία
air gesture
186 Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης
παρατεταμένου πατήματος
186 Χρήση λειτουργίας ελέγχου διάδρασης
187 Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων
187 Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
188 Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
189 Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών
Αντιμετώπιση προβλημάτων
5
Διαβάστε πρώτα
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και υπηρεσίες πολυμέσων με χρήση των τελευταίων
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και οι
πληροφορίες που είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.samsung.com περιλαμβάνουν λεπτομέρειες
σχετικά με τις λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
6
Διαβάστε πρώτα
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
7
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Υπέρυθρη λυχνία LED
Αισθητήρας εγγύτητας/
φωτισμού/χειρονομίας
Λυχνία ειδοποίησης
Μπροστινή κάμερα
Ακουστικό
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Υποδοχή σετ ακουστικών
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Πλήκτρο έντασης
Φλας
Πίσω κάλυμμα
Κεραία NFC (στην
μπαταρία)
Ηχείο
Κύρια κεραία
8
Πρώτα βήματα
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν εισέλθει νερό ή σκόνη στη συσκευή. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις συμβουλές αυτές για να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής και να διατηρείτε την
ανθεκτικότητα της συσκευής στο νερό και τη σκόνη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων έχουν κλείσει
σφικτά. Διαφορετικά, δεν μπορούν να παρέχουν προστασία από νερό και σκόνη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για παρατεταμένες περιόδους.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό ορμητικής ροής, όπως νερό που τρέχει από τη βρύση, κύματα
της θάλασσας ή καταρράκτες.
• Μην ανοίγετε τα καλύμματα της συσκευής όταν η συσκευή βρίσκεται στο νερό ή σε πολύ υγρά
μέρη, όπως πισίνες ή μπάνια.
• Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα με βρεγμένα χέρια ή όταν η συσκευή είναι βρεγμένη.
• Το ελαστικό σφράγισμα που εφαρμόζει στο πίσω κάλυμμα αποτελεί σημαντικό εξάρτημα
της συσκευής. Προσέξτε όταν ανοίγετε και κλείνετε το πίσω κάλυμμα για να αποφύγετε να
επιφέρετε ζημιά στο ελαστικό σφράγισμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισμα δεν έχει
υπολείμματα, όπως άμμο ή σκόνη, ώστε να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής.
• Μην αποσπάτε και μην αφαιρείτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων από τη συσκευή.
• Εάν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Εάν
η συσκευή εκτεθεί σε άλλο υγρό εκτός από γλυκό νερό, ξεπλύνετε τη συσκευή με γλυκό νερό
αμέσως και στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Αν δεν ξεπλύνετε τη συσκευή
με γλυκό νερό και δεν την στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν
δυσλειτουργίες της συσκευής ή προβλήματα εμφάνισης.
• Το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων μπορεί να χαλαρώσουν
λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά
ευθυγραμμισμένα και σφιχτά κλειστά.
9
Πρώτα βήματα
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι
καθαρό και στεγνό σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί.
• Ο ανθεκτικός στο νερό σχεδιασμός της συσκευής προκαλεί την ελαφριά δόνησή της υπό ορισμένες
συνθήκες. Δονήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, όπως όταν το επίπεδο της έντασης του ήχου είναι
υψηλό, είναι φυσιολογικές και δεν επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται σε νερό ή άλλα υγρά.
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληροί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP67 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP]; Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 μέτρο,
επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, η συσκευή σας δεν παραμένει ανεπηρέαστη από
βλάβη εξαιτίας νερού σε οποιαδήποτε περίσταση.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή
περνά σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η
οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Παρατεταμένο πάτημα για πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές για
την τρέχουσα οθόνη.
• Πάτημα για ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά σε
κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Διπλό πάτημα για εκκίνηση του S Voice.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
10
Πρώτα βήματα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Ορισμένα
αξεσουάρ, όπως οι συσκευές βάσης, ενδέχεται να μην διαθέτουν την ίδια πιστοποίηση
αντοχής σε νερό και σκόνη.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
11
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη
συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
12
Πρώτα βήματα
2 Εισαγωγή της κάρτας SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Εάν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
3 Εισάγετε την μπαταρία.
2
1
13
Πρώτα βήματα
4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
2
1
Πιέστε
Ευθυγραμμίστε
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο.
• Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη
συσκευή.
Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
3 Πατήστε την κάρτα SIM ή USIM με το δάχτυλό σας και κατόπιν τραβήξτε την έξω.
14
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB με το μετασχηματιστή ρεύματος USB.
2 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων.
3 Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB, συνδέστε το καλώδιο USB στη δεξιά πλευρά της υποδοχής
πολλαπλών χρήσεων όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
15
Πρώτα βήματα
• Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα και το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων είναι
καλά κλεισμένα ώστε να αποτραπεί η είσοδος νερού και σκόνης στη συσκευή. Ανοιχτά
ή χαλαρά καλύμματα μπορεί να αφήσουν νερό και σκόνη να μπουν στη συσκευή και να
προκαλέσουν ζημιά.
• Προσέξτε να μην επιφέρετε βλάβη και να μην σπάσετε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών
χρήσεων. Ένα κάλυμμα που έχει υποστεί βλάβη ή λείπει μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά της
συσκευής εξαιτίας του νερού.
4 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Εάν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα
κέντρο επισκευών της Samsung.
5 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας, και έτσι πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε τη σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
16
Πρώτα βήματα
6 Κλείστε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων.
Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών χρήσεων είναι καλά κλεισμένο.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
17
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
18
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Αποσύνδεση.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Διαμόρφωση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
19
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και
νοσοκομεία.
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
20
Πρώτα βήματα
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο
λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη
χρονική περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης.
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην
ενότητα Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης για λεπτομέρειες.
21
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της οθόνης αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας όταν αγγίζετε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισαγάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα
με ένα δάχτυλο.
22
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο ή μικρογραφία, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη
στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
23
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
24
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE (για μοντέλα που υποστηρίζουν υπηρεσία LTE)
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Η λειτουργία γρήγορης περιήγησης έχει ενεργοποιηθεί
Η λειτουργία έξυπνης παραμονής ή έξυπνης παύσης έχει ενεργοποιηθεί
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
25
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Πλαίσια ειδοποιήσεων και γρήγορης ρύθμισης
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω.
Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
26
Βασικές λειτουργίες
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
επιλογών. Παρατεταμένο πάτημα σε
επιλογές για προβολή
λεπτομερέστερων ρυθμίσεων.
Προβολή όλων των πλήκτρων
γρήγορης ρύθμισης.
Εκκίνηση S Finder.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
Χρήση του πλαισίου γρήγορης ρύθμισης
Κάποια πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης είναι διαθέσιμα στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Για προβολή ή
πρόσβαση σε περισσότερα πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης. Όταν
ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε διάφορες
λειτουργίες ή να διαμορφώσετε ρυθμίσεις.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω με δύο
δάχτυλα.
Για να κλείσετε το πλαίσιο γρήγορων ρυθμίσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Για αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το στοιχείο σε άλλη θέση.
27
, πατήστε
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη και οθόνη εφαρμογών
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση στην
αρχική οθόνη σας.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά. Για προσαρμογή της αρχικής οθόνης, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής
οθόνης και της οθόνης εφαρμογών για λεπτομέρειες.
Ένα widget
Μια εφαρμογή
Ένας φάκελος
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
28
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ τους στην αρχική
οθόνη για πρόσβαση στις επιλογές που είναι διαθέσιμες στην αρχική οθόνη.
Ενημέρωση Flipboard
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για προβολή των τελευταίων άρθρων σε διάφορες κατηγορίες. Μπορείτε
να ενημερώνεστε για ειδήσεις που σάς ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή.
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε ή σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε την BRIEFING.
2 Πατήστε START READING όταν ξεκινάτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά.
3 Σαρώστε προς τα πάνω για να περιηγηθείτε σε άρθρα σε κάθε κατηγορία ειδήσεων.
Για να απενεργοποιήσετε την Flipboard Briefing, πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή
στην αρχική οθόνη. Κατόπιν, πατήστε Ρυθμίσεις αρχικής οθόνης και καταργήστε την επιλογή
Flipboard Briefing.
29
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογές για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, κυλήστε αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης. Για
προσαρμογή της οθόνης εφαρμογών, ανατρέξτε στην ενότητα Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της
οθόνης εφαρμογών για λεπτομέρειες.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μια εφαρμογή
Ενδείξεις οθόνης
30
Βασικές λειτουργίες
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
εικονίδιο μιας εφαρμογής για να ανοίξει.
και επιλέξτε το
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
→ και κατόπιν πατήστε ΛΗΞΗ δίπλα σε μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να
Πατήστε
→ .
κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ. Εναλλακτικά, πατήστε
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Samsung GALAXY Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για το Samsung
apps.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε το πλήκτρο που
δείχνει την τιμή της εφαρμογής.
Κατά προεπιλογή, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή
όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση. Για αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης ή ενημέρωση
των εφαρμογών μη αυτόματα, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Ρυθμίσεις → Αυτόματη ενημέρωση
εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
31
Βασικές λειτουργίες
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε για λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν εφαρμογών,
πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή και
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Κατά προεπιλογή, η συσκευή ενημερώνει αυτόματα οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή
όταν είναι διαθέσιμη μια νέα έκδοση. Για αλλαγή της προεπιλεγμένης ρύθμισης ή ενημέρωση
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη ενημέρωση
των εφαρμογών μη αυτόματα, πατήστε
εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Λήψη προτεινόμενων εφαρμογών
Μπορείτε να προβάλετε και να κάνετε λήψη αποκλειστικές εφαρμογές για τη συσκευή Galaxy.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε το widget GALAXY Essentials ή το widget GALAXY Gifts και κατόπιν
πατήστε δίπλα σε μια εφαρμογή.
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Για απενεργοποίηση προεπιλεγμένων εφαρμογών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Κατάργηση
εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών. Το εμφανίζεται σε εφαρμογές που μπορείτε να
απενεργοποιήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.
Για απεγκατάσταση εφαρμογών που έχουν ληφθεί, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Ληφθείσες
εφαρμογές → → Κατάργηση εγκατάστασης. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Διαχειριστής εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
32
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Εμφάν. απενεργοπ. εφαρμ., επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Διαχειριστής εφαρμογών → Όλες οι
εφαρμ. → Απενεργοποιήθηκε, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
• Απόκρυψη εφαρμογών: απόκρυψη εφαρμογών μόνο στην οθόνη εφαρμογών. Μπορείτε να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κρυμμένες εφαρμογές.
• Απενεργοποίηση εφαρμογών: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που
δεν μπορούν να απεγκατασταθούν από τη συσκευή. Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
απενεργοποιημένες εφαρμογές.
• Απεγκατάσταση εφαρμογών: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
Εισαγωγή κειμένου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Προτεινόμενες λέξεις κλειδιά
Ρύθμιση επιλογών για το
πληκτρολόγιο Samsung.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
Ρύθμιση γλωσσών εισαγωγής
Πατήστε → Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Αν επιλέξετε
δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να αλλάζετε γλώσσες σύροντας το πλήκτρο διαστήματος
αριστερά ή δεξιά.
33
Βασικές λειτουργίες
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , επιλέξτε μια γλώσσα στις Γλώσσες εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου για χρήση.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε επανειλημμένως το πλήκτρο που αντιστοιχεί στον χαρακτήρα.
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
Άνοιγμα του πληκτρολογίου.
Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας πριν χρησιμοποιήσετε
τη λειτουργία αυτή. Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της εφαρμογής
αυτής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : ρύθμιση επιλογών για το πληκτρολόγιο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : μετάβαση στο αιωρούμενο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να μετακινήσετε το πληκτρολόγιο σε άλλη
θέση σύροντας την καρτέλα.
Μετάβαση στο τυπικό πληκτρολόγιο.
34
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Τοποθετήστε το κέρσορα στο σημείο όπου πρόκειται να εισαγάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση. Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε
επιλέξτε το κείμενο.
→
→ Πρόχειρο και
Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εξοικονόμ. ενέργειας → Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας προς τα
δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Εξοικ. ενέργ. για να την
ενεργοποιήσετε.
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
35
Βασικές λειτουργίες
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εξοικονόμ. ενέργειας → Ultra Εξοικονόμηση
ενέργειας και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Ultra Eξοικονόμηση ενέργειας προς τα δεξιά. Εναλλακτικά,
ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Eξ.ενέργ. Ultra για να την ενεργοποιήσετε.
Για να προσθέσετε μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για να αφαιρέσετε μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη, πατήστε → Κατάργηση, επιλέξτε μια
εφαρμογή με και κατόπιν πατήστε OK.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων συνδεσιμότητας δικτύου και άλλων, πατήστε → Ρυθμίσεις.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε → Απεν. λειτ. εξοικ.
ενέργ. Ultra.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας
Για πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας για μια εφαρμογή ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή, πατήστε
→ Βοήθεια.
Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε τον τρόπο χρήσης της συσκευής και των
εφαρμογών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Βοήθεια.
• Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένο το δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας πριν
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή. Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη
χρήση της εφαρμογής αυτής μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
36
Εξατομίκευση
Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας
απλούστερη διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση
στις δημοφιλέστερες εφαρμογές και ρυθμίσεις συχνής χρήσης και να προσθέτετε συντομεύσεις στις
αγαπημένες σας επαφές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εύκολη λειτουργία → Εύκολη λειτουργία, επιλέξτε
εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για να επιστρέψετε στην τυπική λειτουργία, στην αρχική οθόνη, πατήστε Εύκολες ρυθμίσεις → Εύκολη
λειτουργία → Τυπική λειτουργία → ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση συντομεύσεων
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, κυλήστε αριστερά, πατήστε
κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, κυλήστε δεξιά, πατήστε
και
.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε → Επεξ., επιλέξτε μια εφαρμογή ή
επαφή με .
Διαχείριση της αρχικής οθόνης και της οθόνης
εφαρμογών
Διαχείριση της αρχικής οθόνης
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για να προσθέσετε widget, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε
Widget, πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
37
Εξατομίκευση
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο Κατάργηση
που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλου
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/ργία
φακέλου που εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2 Εισαγάγετε το όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά ως το τελευταίο πλαίσιο και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
38
.
Εξατομίκευση
Διαχείριση της οθόνης εφαρμογών
Απόκρυψη εφαρμογών
Κρύψτε εφαρμογές που δεν θέλετε να βλέπετε στην οθόνη εφαρμογών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Απόκρυψη εφαρμογών, επιλέξτε εφαρμογές και κατόπιν πατήστε
ΤΕΛΟΣ.
Για εμφάνιση των κρυμμένων εφαρμογών, πατήστε → Προβολή κρυφών εφαρμογών, επιλέξτε
εφαρμογές και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Μετακίνηση στοιχείων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε → Επεξεργασία. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ
το σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο σε νέο πλαίσιο, σύρετέ το στο Δημιουργία σελίδας που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
→ Δημ/ργία φακέλου. Εναλλακτικά, πατήστε → Επεξεργασία,
πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο Δημ/ργία φακέλου που
εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης.
2 Εισαγάγετε το όνομα φακέλου.
3 Πατήστε , επιλέξτε τις εφαρμογές για μετακίνηση στο φάκελο και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
39
Εξατομίκευση
Αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από το να
έχουν πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης και κατόπιν
επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά που την
ξεκλειδώνετε.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
Αποτύπωμα
Καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για ξεκλείδωμα της οθόνης. Ανατρέξτε στην ενότητα
Σάρωση δαχτύλου για λεπτομέρειες.
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισαγάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και
κατόπιν εισαγάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
40
Εξατομίκευση
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Ορισμός φόντου
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως φόντο για την αρχική οθόνη ή την
κλειδωμένη οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Φόντο. Εναλλακτικά, στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, και κατόπιν πατήστε Θέματα φόντου.
2 Επιλέξτε μια οθόνη στην οποία θα αλλάξετε ή θα εφαρμόσετε το φόντο.
3 Κυλήστε αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε από εικόνες που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Για να επιλέξετε φωτογραφίες που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή άλλες εικόνες,
πατήστε Από τη Συλλογή.
4 Πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ ΩΣ ΦΟΝΤΟ ή OK.
Αλλαγή ήχων κλήσης
Αλλάξτε ήχους κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις και ειδοποιήσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Ήχοι και ειδοποιήσεις.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις, πατήστε Ήχοι κλήσης, επιλέξτε ήχο κλήσης
και κατόπιν πατήστε ΟΚ. Για να χρησιμοποιήσετε ένα τραγούδι αποθηκευμένο στη συσκευή ή στο
λογαριασμό σας ως ήχο κλήσης, πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ.
Για ρύθμιση ήχου κλήσης για ειδοποιήσεις, πατήστε Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων, επιλέξτε ήχο κλήσης
και κατόπιν πατήστε OK.
41
Εξατομίκευση
Δημιουργία λογαριασμών
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού και επιλέξτε
υπηρεσία λογαριασμού. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη
δημιουργία λογαριασμών.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα λογαριασμό και κατόπιν
πατήστε → Αφαίρ. λογαριασμού.
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές στη
συσκευή σας
Μετακίνηση επαφών με χρήση του Smart Switch Samsung
Μπορείτε να μεταφέρετε επαφές από την προηγούμενη συσκευή σε νέα συσκευή μέσω του Smart
Switch (για κινητά και υπολογιστές). Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
περισσότερες πληροφορίες.
Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
Χρήση του Smart Switch Mobile
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφέρετε επαφές από την προηγούμενη συσκευή iPhone
ή Android στην καινούρια συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή
Play Store.
42
Εξατομίκευση
1 Στη συσκευή σας, πατήστε Smart Switch.
2 Στη συσκευή σας, πραγματοποιήστε μια επιλογή ανάλογα με τον τύπο της προηγούμενης συσκευής
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Εάν η προηγούμενη συσκευή είναι συσκευή Android, βεβαιωθείτε ότι η εφαρμογή του Smart Switch
Mobile έχει εγκατασταθεί στη συσκευή. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση Smart Switch με υπολογιστές
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των επαφών σας (από κινητές
συσκευές επιλεγμένων κατασκευαστών) από έναν υπολογιστή στη συσκευή σας. Μπορείτε να κάνετε
λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
1 Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα επαφών από μια προηγούμενη συσκευή στον υπολογιστή. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή της συσκευής.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε την τρέχουσα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, κάντε κλικ στον κατασκευαστή της προηγούμενης συσκευής και ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για μεταφορά επαφών στη συσκευή σας.
Μετακίνηση επαφών με χρήση Samsung Kies
Εισάγετε εφεδρικά αντίγραφα των επαφών σας από τον υπολογιστή σας μέσω του Samsung Kies για
επαναφορά των επαφών στη συσκευή σας. Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε εφεδρικά αντίγραφα
επαφών στον υπολογιστή μέσω Samsung Kies. Ανατρέξτε στην ενότητα Σύνδεση με Samsung Kies για
λεπτομέρειες.
43
Συνδεσιμότητα δικτύου
Σύνδεση με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας
Συνδέστε τη συσκευή με δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση στο διαδίκτυο όταν δεν είναι διαθέσιμο
δίκτυο Wi-Fi.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Χρήση δεδομένων και κατόπιν σημειώστε το Δεδομ.
κινητής συσκ. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Δεδομ. κινητού για να
τα ενεργοποιήσετε.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Wi-Fi για πρόσθετες επιλογές.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης
ρύθμισης και πατήστε παρατεταμένα Wi-Fi.
2 Σύρετε το διακόπτη Wi-Fi προς τα δεξιά.
3 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα εντοπισμένων δικτύων Wi-Fi. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό
πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
4 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με
αυτό οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
44
Συνδεσιμότητα δικτύου
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισαγάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης, εάν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Χρήση ενίσχυσης λήψεων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη μεγάλων αρχείων ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και οι λειτουργίες Wi-Fi είναι ενεργοποιημένες. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi
παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Ενίσχυση λήψεων και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Ενίσχυση λήψεων προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε
Ενίσχυση λήψεων για να την ενεργοποιήσετε.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
45
Συνδεσιμότητα δικτύου
Χρήση έξυπνου διακόπτη δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να διατηρείτε μια σταθερή σύνδεση δικτύου όταν περιηγείστε σε
ιστοσελίδες, κάνετε λήψη περιεχομένου και άλλα. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, βεβαιωθείτε
ότι η σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας και οι λειτουργίες Wi-Fi είναι ενεργοποιημένες.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής μέσω του
δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Wi-Fi και κατόπιν σημειώστε το Έξυπνη εναλλαγή
δικτύου. Η συσκευή μεταβαίνει αυτόματα από ένα δίκτυο Wi-Fi σε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας όταν το
τρέχον δίκτυο Wi-Fi είναι αδύναμο ή ασταθές. Όταν το σήμα του δικτύου Wi-Fi γίνει ισχυρό, η συσκευή
μεταβαίνει από το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας πίσω στο δίκτυο Wi-Fi.
Tethering συσκευών και χρήση σημείων
πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας
Σχετικά με το Tethering και τα σημεία πρόσβασης κινητής
τηλεφωνίας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής με υπολογιστές και άλλες συσκευές εάν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση στο διαδίκτυο. Συνδέσεις
μπορούν να γίνουν μέσω της λειτουργίας Wi-Fi, USB, ή της λειτουργίας Bluetooth.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi είναι απενεργοποιημένη.
• Βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση κινητής τηλεφωνίας της συσκευής είναι ενεργοποιημένη.
46
Συνδεσιμότητα δικτύου
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot → Φορητό σημείο
πρόσβασης.
2 Σύρετε το διακόπτη Φορητό σημείο πρόσβασης προς τα δεξιά.
• Το εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη συσκευή σας
στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
• Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το σημείο πρόσβασης, πατήστε → Διαμόρφωση
hotspot και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης και πατήστε
ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Χρήση Tethering μέσω USB
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω καλωδίου
USB.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με τον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
3 Επιλέξτε Tethering μέσω USB.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
4 Στον υπολογιστή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας.
47
Συνδεσιμότητα δικτύου
Χρήση Tethering μέσω Bluetooth
Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με συνδεδεμένους υπολογιστές
και άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας βρίσκεται σε ζεύγος με την άλλη συσκευή μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Bluetooth για λεπτομέρειες.
• Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής με τον οποίο συνδέεστε υποστηρίζει τη λειτουργία Bluetooth.
1 Στη συσκευή σας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Tethering και Mobile hotspot.
2 Επιλέξτε Tethering μέσω Bluetooth.
3 Στη συνδεδεμένη συσκευή, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth, πατήστε → Πρόσβαση
στο Internet.
Το
εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης όταν είναι συνδεδεμένες οι δύο συσκευές.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Οι μέθοδοι σύνδεσης μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνδεδεμένες συσκευές.
48
Κινήσεις & λειτουργίες
χρηστικότητας
Κινήσεις ελέγχου
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιήγηση χωρίς επαφή
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Περιήγηση χωρίς επαφή
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Περιήγηση χωρίς επαφή προς τα δεξιά.
Κυλήστε στις σελίδες ή στις λίστες κινώντας το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα προς την κατεύθυνση
που θέλετε να κυλήσετε.
49
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Απευθείας κλήση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Απευθείας κλήση και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Απευθείας κλήση προς τα δεξιά.
Κατά την προβολή λεπτομερειών για κλήσεις, μηνύματα ή επαφές, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο
αυτί σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Έξυπνη ειδοποίηση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Έξυπνη ειδοποίηση και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Έξυπνη ειδοποίηση προς τα δεξιά.
Όταν ανασηκώνετε τη συσκευή αφού παρέμεινε αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα ή όταν έχει
απενεργοποιηθεί η οθόνη, αυτή δονείται αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.
50
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Σίγαση/παύση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Σίγαση/παύση και κατόπιν
σύρετε το διακόπτη Σίγαση/παύση προς τα δεξιά.
Τοποθέτηση παλάμης στην οθόνη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση
της αναπαραγωγής των πολυμέσων.
Αναποδογυρίζ. τη συσκευή
Αναστρέψτε τη συσκευή για να γίνει σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων ή παύση της
αναπαραγωγής των πολυμέσων.
51
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Έξυπνη παύση
Η αναπαραγωγή κάνει αυτόματα παύση όταν απομακρύνετε το βλέμμα από την οθόνη. Η αναπαραγωγή
συνεχίζεται όταν κοιτάξετε και πάλι στην οθόνη.
Κίνηση παλάμης για λήψη
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κινήσεις και χειρονομίες → Κίνηση παλάμης για λήψη
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κίνηση παλάμης για λήψη προς τα δεξιά.
Τοποθετήστε το πλάι του χεριού σας στην οθόνη και περάστε το κατά πλάτος της οθόνης από τα δεξιά
προς αριστερά ή αντίστροφα για καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης. Η εικόνα αποθηκεύεται στο
→ Άλμπουμ → φάκελος Screenshots.
Συλλογή →
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
52
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Προβολή χωρίς επαφή
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών ενώ το δάχτυλό σας αιωρείται πάνω
από την οθόνη. Δείξτε στην οθόνη για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή να προβάλλετε
πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προβολή χωρίς επαφή και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Προβολή χωρίς επαφή προς τα δεξιά.
Πολλαπλά Παράθυρα
Σχετικά με τα Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για προβολή email ή χρήση του διαδικτύου ενώ
αναπαραγάγετε ταυτόχρονα ένα βίντεο.
Εκκίνηση των Πολλαπλών Παραθύρων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
και πατήστε Πολλά παράθυρα για να τα ενεργοποιήσετε.
2 Πατήστε παρατεταμένα
για να ανοίξετε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
53
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
3 Πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και σύρετέ το από το δίσκο στην οθόνη.
Κατόπιν, σύρετε το εικονίδιο μιας άλλης εφαρμογής σε νέα θέση στην οθόνη.
Εικονίδια εφαρμογών σημειωμένα με
οθόνη ταυτόχρονα.
μπορούν να ξεκινήσουν σε ξεχωριστά παράθυρα στην
Δημιουργία συνδυασμού Πολλαπλών Παραθύρων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποθήκευση του συνδυασμού των εφαρμογών Πολλαπλών
Παραθύρων που εκτελούνται ταυτόχρονα.
1 Κάντε εκκίνηση δύο εφαρμογών σε διαχωρισμένη οθόνη Πολλαπλών Παραθύρων.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και πατήστε → Δημ/ργία.
Ο συνδυασμός των Πολλαπλών Παραθύρων που τρέχει αυτή τη στιγμή προστίθεται στο πλαίσιο
Πολλαπλών Παραθύρων.
54
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Χρήση των επιλογών Πολλαπλών Παραθύρων
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές Πολλαπλών Παραθύρων, επιλέξτε το παράθυρο της εφαρμογής και θα
εμφανιστεί ένα μπλε πλαίσιο γύρω του. Πατήστε τον κύκλο ανάμεσα στα παράθυρα των εφαρμογών για
πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών Πολλαπλών Παραθύρων.
55
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
Αναδιάταξη εφαρμογών στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων
Μπορείτε να αναδιατάξετε τις εφαρμογές στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Πολλαπλά Παράθυρα προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
και πατήστε Πολλά παράθυρα για να τα ενεργοποιήσετε.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων και πατήστε
→ Επεξ.
Η συσκευή εμφανίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο πλαίσιο
Πολλαπλών Παραθύρων.
56
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
3 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και σύρετέ την στο πλαίσιο Πολλαπλών Παραθύρων.
4 Πατήστε Ok.
Εργαλειοθήκη
Μπορείτε εύκολα να εκκινήσετε διάφορες εφαρμογές από το εικονίδιο εργαλειοθήκης ενώ
χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εργαλειοθήκη και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Εργαλειοθήκη προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Εργαλ.
για να την ενεργοποιήσετε. Εμφανίζεται το στην οθόνη.
Για εκκίνηση μιας εφαρμογής, πατήστε
και επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για να μετακινήσετε το εικονίδιο εργαλειοθήκης, πατήστε
και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
Για αλλαγή των εφαρμογών που βρίσκονται στην εργαλειοθήκη, πατήστε παρατεταμένα
σύρετέ το στο Edit.
Για να αποκρύψετε το εικονίδιο εργαλειοθήκης, πατήστε παρατεταμένα
Κατάργηση.
57
και κατόπιν
και κατόπιν σύρετέ το στο
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Λειτουργία με ένα χέρι
Μπορείτε να μεταβείτε σε λειτουργία με ένα χέρι ώστε να λειτουργείτε με άνεση τη συσκευή με το ένα
χέρι.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λειτουργία με ένα χέρι και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Λειτουργία με ένα χέρι προς τα δεξιά.
Για μετάβαση στη λειτουργία ενός χεριού, κρατήστε τη συσκευή με το ένα χέρι. Κατόπιν, σύρετε γρήγορα
τον αντίχειρα από την άκρη της οθόνης προς το κέντρο της οθόνης και αντίστροφα πάλι.
Αύξηση ή μείωση του μεγέθους
οθόνης.
Άνοιγμα του πλαϊνού μενού και
πρόσβαση σε αγαπημένες
εφαρμογές.
Επιστροφή στην προβολή πλήρους
οθόνης.
Άνοιγμα του πλαϊνού μενού και
πρόσβαση σε αγαπημένες επαφές.
Επιστροφή στην αρχική οθόνη.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Επιστροφή στην προηγούμενη
οθόνη.
Άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
58
Κινήσεις & λειτουργίες χρηστικότητας
Διαχείριση συντομεύσεων προς επαφές ή εφαρμογές
Μπορείτε να διαχειρίζεστε συντομεύσεις προς επαφές ή εφαρμογές ανοίγοντας το πλαϊνό μενού.
1 Πατήστε ή για να ανοίξετε το πλαϊνό μενού.
2 Πατήστε στο κάτω μέρος του πλαϊνού μενού.
3 Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα μιας επαφής ή μιας εφαρμογής και κατόπιν σύρετέ την στο
πλαϊνό μενού.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση προς την εικόνα μιας επαφής ή εφαρμογής, πατήστε
4 Πατήστε
.
.
Αύξηση της ευαισθησίας της οθόνης αφής
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λειτουργία της οθόνης ενώ φοράτε γάντια.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εμφάνιση και κατόπιν σημειώστε το Αύξηση
ευαισθησίας αφής. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Ευαισθ. αφής για
να την ενεργοποιήσετε.
• Χρησιμοποιήστε δερμάτινα γάντια για καλύτερη αναγνώριση ενώ αγγίζετε την οθόνη. Άλλοι
τύποι υλικών ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, πατήστε στην οθόνη σταθερά ενώ φοράτε γάντια.
• Η οθόνη ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται εάν φοράτε γάντια ενώ χρησιμοποιείτε τη
συσκευή μέσω της οθόνης παραθύρου S View.
59
Τηλέφωνο
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε Πληκτ/γιο, εισάγετε έναν τηλεφωνικό αριθμό και κατόπιν πατήστε για να πραγματοποιήσετε
φωνητική κλήση ή πατήστε
για να πραγματοποιήσετε βιντεοκλήση. Μπορείτε επίσης να
πραγματοποιήσετε κλήσεις σε τηλεφωνικούς αριθμούς που παρατίθενται στα Αρχ. κατ., Αγαπημένα, και
Επαφές.
Προβολή αρχείων καταγραφής
κλήσεων και μηνυμάτων.
Προβολή αγαπημένων επαφών.
Εισαγωγή του αριθμού
χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο.
Προβολή λίστας επαφών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
60
Τηλέφωνο
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστες επαφών
Πατήστε Αρχ. κατ. ή Επαφές και κατόπιν σύρετε μια επαφή ή έναν τηλεφωνικό αριθμό προς τα δεξιά για
να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
Για απενεργοποίηση της κλήσης με τη λειτουργία συρσίματος ενός εικονιδίου προς τα δεξιά, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Επαφές και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή του Σάρωση για κλήση ή μήνυμα.
Πραγματοποίηση κλήσεων από τη λίστα αγαπημένων
Μπορείτε εύκολα να καλέσετε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά προσθέτοντάς τις στη λίστα
αγαπημένων επαφών.
Για να προσθέσετε επαφές στη λίστα αγαπημένων, πατήστε Επαφές, επιλέξτε μια επαφή και κατόπιν
πατήστε .
Για να πραγματοποιήσετε κλήση σε αγαπημένη επαφή, πατήστε Αγαπημένα και επιλέξτε μια επαφή.
61
Τηλέφωνο
Πρόβλεψη αριθμού
Πατήστε Πληκτ/γιο.
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Πατήστε Πληκτ/γιο.
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Για αντιστοίχιση μιας επαφής σε έναν αριθμό ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα σε ένα διαθέσιμο
αριθμό ταχείας κλήσης στο πληκτρολόγιο, πατήστε OK και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή. Ή πατήστε
Επαφές → → Γρήγορη κλήση, επιλέξτε έναν αριθμό και κατόπιν επιλέξτε μια επαφή.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε Πληκτ/γιο.
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σύμβολο +. Εισαγάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό
περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Για αποκλεισμό εξερχόμενων διεθνών κλήσεων, πατήστε → Ρυθμίσεις → Κλήση → Περισσότερες
ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων. Κατόπιν επιλέξτε έναν τύπο κλήσης και σημειώστε την επιλογή Διεθνείς
κλήσεις.
62
Τηλέφωνο
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή,
πατήστε ΑΠΑΝΤΗΣΗ στο αναδυόμενο παράθυρο.
Αν είναι ενεργοποιημένη η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η
δεύτερη κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο ειδοποίησης κλήσης ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή,
πατήστε ΑΠΟΡΡΙΨΗ στο αναδυόμενο παράθυρο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για δημιουργία διάφορων μηνυμάτων απόρριψης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → →
Ρυθμίσεις → Κλήση → Απόρριψη κλήσης → Μηνύματα απόρριψης → .
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Ρυθμίσεις → Κλήση → Απόρριψη κλήσης → Λειτουργία αυτόματης απόρριψης →
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης.
3 Πατήστε Λίστα αυτόματης απόρριψης →
, εισαγάγετε έναν αριθμό και κατόπιν αντιστοιχήστε
μια κατηγορία.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Τηλέφωνο → Αρχ. κατ. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
63
Τηλέφωνο
Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : αύξηση της έντασης ήχου.
• Πρ. κλήσ.: πληκτρολόγηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτρολ.: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Τερμ.κλ.: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
• Ηχείο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Bluetooth: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Παρέχεται βιντεοκλήση σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά η
συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Αλλαγή: εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής και της πίσω κάμερας.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Τερμ.κλ.: τερματισμός της τρέχουσας κλήσης.
64
Επαφές
Προσθήκη επαφών
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές
Μπορείτε να μετακινήσετε επαφές από άλλες συσκευές στη συσκευή σας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Μετακίνηση επαφών από άλλες συσκευές στη συσκευή σας για λεπτομέρειες.
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
2 Πατήστε και εισαγάγετε πληροφορίες επαφής.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, πατήστε Πληκτ/
γιο, εισαγάγετε τον αριθμό και κατόπιν πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Διαχείριση επαφών
Επεξεργασία επαφής
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
2 Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και πατήστε .
3 Επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής ή πατήστε ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΛΛΟΥ ΠΕΔΙΟΥ για να
προσθέσετε και άλλες πληροφορίες επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
65
Επαφές
Διαγραφή επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για διαγραφή και κατόπιν πατήστε → Διαγραφή.
Κοινή χρήση επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για κοινή χρήση, πατήστε → Κοινή χρήση κάρτας ονόματος και κατόπιν επιλέξτε
μια μέθοδο κοινής χρήσης.
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
66
Μηνύματα & email
Μηνύματα
Αποστολή μηνυμάτων
Αποστείλετε μηνύματα κειμένου (SMS) ή μηνύματα πολυμέσων (MMS).
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε να μήνυμα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
Εισαγωγή emoticon.
Εισαγωγή μηνύματος.
4 Πατήστε
ή για να στείλετε το μήνυμα.
67
Μηνύματα & email
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Προγραμματισμός μηνύματος. Ρυθμίστε ώρα και
ημερομηνία και πατήστε ΟΡΙΣΜΟΣ.
• Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Προσθήκη επαφών στη λίστα προτεραιότητας
Ρυθμίστε επαφές με τις οποίες επικοινωνείτε συχνά ως επαφές προτεραιότητας. Στείλτε τους μηνύματα
επιλέγοντας ένα εικονίδιο επαφής πάνω από τη λίστα μηνυμάτων.
Πατήστε Προσβ/τητα → ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ ή ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ, επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛΟΣ. Για να προσθέσετε περισσότερες επαφές,
πατήστε .
Για να αφαιρέσετε επαφές από τη λίστα προτεραιότητας, πατήστε παρατεταμένα σε μια επαφή και
κατόπιν πατήστε → ΤΕΛΟΣ.
68
Μηνύματα & email
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων. Επιλέξτε μια
επαφή για να προβάλετε τα μηνύματα του ατόμου αυτού.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε ΕΠΟΜΕΝΟ για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε ΜΗ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ για εταιρικό λογαριασμό email.
Στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη δημιουργία.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ →
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
πατήστε
στο κάτω μέρος της οθόνης. Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο και άλλα.
Πατήστε →
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα και άλλα στοιχεία στο μήνυμα.
69
.
Μηνύματα & email
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε → Προγρ/μένο email. Σημειώστε Προγρ/μένο email, ρυθμίστε
ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
• Εάν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Ανάγνωση μηνυμάτων
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε , επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη
ανάκτηση νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Gmail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Gmail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
70
Κάμερα
Λήψη φωτογραφιών ή βίντεο
Σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. Ανατρέξτε στην ενότητα Προβολή περιεχομένου στη συσκευή για λεπτομέρειες.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Ο μπροστινός φακός κάμερας είναι κατάλληλος για λήψη ευρυγώνιων φωτογραφιών.
Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν
υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της συσκευής.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
71
Κάμερα
3 Πατήστε
για λήψη φωτογραφίας ή
για λήψη βίντεο.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά τη λήψη βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να
εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
.
Εμφάνιση τρέχοντος
τρόπου λειτουργίας.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού μπροστινής
κάμερας και του φακού
πίσω κάμερας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση
λειτουργίας επιλεκτικής
εστίασης.
Λήψη φωτογραφίας.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Ενεργοποίηση ή
απενεργοποίηση HDR
(Πλούσιος τόνος).
Προβολή φωτογραφιών
και βίντεο που
τραβήξατε.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Προβολή φωτογραφιών ή βίντεο
Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες ή βίντεο αμέσως μετά τη λήψη τους ανοίγοντας τη μικρογραφία
προεπισκόπησης στην οθόνη της κάμερας.
Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης κάτω δεξιά στην οθόνη.
72
Κάμερα
Χρήση του εφέ HDR (Πλούσιος τόνος)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα →
και κατόπιν τραβήξτε μια φωτογραφία.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Χρήση της λειτουργίας επιλεκτικής εστίασης
Χρησιμοποιήστε το εφέ εκτός εστίασης για να θολώσετε το φόντο και να κάνετε το θέμα σας να
ξεχωρίζει.
Χωρίς εφέ
Με εφέ
73
Κάμερα
Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Συνιστάται η τοποθέτηση θεμάτων μεταξύ 10–50 εκ. από τη συσκευή. Τοποθετήστε θέματα που
θέλετε να εστιάσετε κοντά στη συσκευή.
• Κατά τη λήψη φωτογραφιών, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής απόσταση μεταξύ του θέματος και
του φόντου. Η απόσταση θα πρέπει να είναι περισσότερο από δυο φορές την απόσταση μεταξύ της
συσκευής και του θέματος.
• Η ποιότητα των φωτογραφιών που τραβά η συσκευή ενδέχεται να επηρεαστεί στις παρακάτω
περιστάσεις:
– – Φωτογραφίες θεμάτων που κινούνται.
– – Φωτογραφίες που τραβάτε όταν κινείται η συσκευή.
– – Φωτογραφίες εσωτερικού χώρου, συνθήκες χαμηλού φωτισμού ή αν υπάρχει ισχυρό φως πίσω
από ένα θέμα.
– – Φωτογραφίες που χρησιμοποιούν φόντο που δεν μπορεί να ξεχωρίσει από το θέμα, όπως σκιές
ή μονόχρωμοι τοίχοι.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
Αν δεν εμφανιστεί το
, πατήστε
→ Επιλεκτική εστίαση για να την ενεργοποιήσετε.
3 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
4 Πατήστε για λήψη μιας φωτογραφίας.
5 Πατήστε τη μικρογραφία προεπισκόπησης κάτω δεξιά στην οθόνη για επεξεργασία της
φωτογραφίας.
6 Πατήστε
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοντ. εστίαση: κάνετε το θέμα να ξεχωρίζει και το φόντο θολό γύρω από το θέμα.
• Μακρ. εστίαση: προκαλείτε θόλωμα στο θέμα και κάνετε το φόντο να ξεχωρίζει γύρω από το
θέμα.
• Πανορ. εστίαση: κάνετε και το θέμα και το φόντο να ξεχωρίζουν.
7 Πατήστε
.
74
Κάμερα
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών σε ειδικές στιγμές, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
1 Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο.
2 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
3 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή για λήψη βίντεο.
Χρήση της λειτουργίας λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ.
• Auto: χρήση της επιλογής αυτής για να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και
να προσδιορίσει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθ. ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία με
στη Συλλογή.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές:
– – Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της κάμερας εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Εικ. περιήγ.: λήψη φωτογραφιών ενός χώρου με μετακίνηση της συσκευής και λήψη από
διαφορετικές γωνίες για δημιουργία στερεοσκοπικής εικόνας. Η συσκευή ταυτοποιεί τη φωτογραφία
με στη Συλλογή.
• Έξυπνη λήψη: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εφαρμογή διάφορων εφέ σε αυτές. Η συσκευή
ταυτοποιεί τις φωτογραφίες με
στη Συλλογή.
75
Κάμερα
• Διπλή κάμ.: λήψη φωτογραφιών ή βίντεο τοπίων με πίσω ή μπροστινή κάμερα. Η εικόνα που
καταγράφει η μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένθετο παράθυρο στην εικόνα που τραβά η πίσω
κάμερα, ή αντίστροφα.
• Διαχ. λειτ.: επιλογή των λειτουργιών λήψης προς εμφάνιση στην οθόνη επιλογής λειτουργίας.
• Λήψη: μεταφόρτωση περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Χρήση λειτουργίας έξυπνης λήψης
Σχετικά με την έξυπνη λήψη
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη σειράς φωτογραφιών και τροποποίησή τους με εφαρμογή
διαφόρων εφέ και χρήση των λειτουργιών λήψης.
Η λειτουργία ζουμ δεν είναι διαθέσιμη κατά τη λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Λειτ. → Έξυπνη λήψη.
3 Πατήστε .
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τις διαθέσιμες λειτουργίες
λήψης.
4 Επιλέξτε λειτουργία λήψης και εφαρμόστε ένα εφέ στις φωτογραφίες.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και αποθήκευση της καλύτερης. Για να
προβάλλετε και άλλες φωτογραφίες στη σειρά, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά. Η συσκευή
προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την ταυτοποιεί με .
76
Κάμερα
• Καλύτερο πρόσωπο: λήψη πολλαπλών ομαδικών λήψεων ταυτόχρονα και συνδυασμός τους
ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα. Πατήστε στο κίτρινο πλαίσιο σε κάθε
πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη ατομική πόζα για κάθε θέμα από τις πόζες που εμφανίζονται
στο κάτω μέρος της οθόνης. Κατόπιν, συγχωνεύστε τις εικόνες σε μία μόνο φωτογραφία. Η
συσκευή προτείνει την καλύτερη φωτογραφία και την ταυτοποιεί με .
• Δραματική λήψη: λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και συνδυασμός τους για να δημιουργήσετε
μια εικόνα που δείχνει ίχνη της κίνησης.
• Λειτουργία αφαίρεσης: σβήσιμο κινούμενων αντικειμένων στο φόντο. Πατήστε
κινούμενων αντικειμένων. Πατήστε για επαναφορά της αρχικής φωτογραφίας.
για σβήσιμο
• Εφέ κίνησης: εφαρμογή εφέ στο φόντο του θέματος για να μοιάζει το θέμα ότι κινείται γρήγορα.
Πατήστε Αντικείμ. για να επιλέξετε ένα θέμα. Πατήστε Θάμπ. κίν. για αλλαγή της γωνίας
θολώματος προς εφαρμογή στο φόντο. Πατήστε και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό
σας γύρω από το μεγάλο κύκλο για προσαρμογή της γωνίας θολώματος. Για προσαρμογή του
επιπέδου θολώματος του φόντου, σύρετε την οθόνη αριστερά ή δεξιά.
5 Πατήστε
.
Δραματική λήψη
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Λειτ. → Έξυπνη λήψη.
3 Πατήστε .
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη μιας σειράς φωτογραφιών και εμφανίζει τα διαθέσιμα εφέ.
4 Όταν τελειώσετε τη λήψη φωτογραφιών, πατήστε Δραματική λήψη.
5 Επιλέξτε περισσότερες φωτογραφίες που έχουν ίχνη κίνησης που θέλετε να χρησιμοποιήσετε στο
κάτω μέρος της οθόνης.
Για επεξεργασία των ιχνών κίνησης των επιλεγμένων φωτογραφιών, πατήστε
φωτογραφία.
και επιλέξτε μια
για εμφάνιση των ιχνών κίνησης του θέματος ή πατήστε
για σβήσιμο των ιχνών
Πατήστε
κίνησης. Επεξεργαστείτε τη φωτογραφία όπως επιθυμείτε και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
77
Κάμερα
6 Πατήστε
για αποθήκευση.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να
μην πραγματοποιεί σωστή λήψη φωτογραφιών σε άλλες συνθήκες λήψης.
• Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι κατά τη λήψη φωτογραφιών.
• Κάνετε λήψη φωτογραφιών ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
• Κάνετε λήψη φωτογραφιών με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
Χρήση λειτουργίας διπλής κάμερας
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η φωτογραφία ή το βίντεο που
καταγράφεται με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα.
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα
πορτρέτο του εαυτού σας ταυτόχρονα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → Λειτ. → Διπλή κάμ. για μετάβαση στη λειτουργία διπλής
κάμερας. Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για λήψη βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού μπροστινής
κάμερας και του φακού
πίσω κάμερας.
Πατήστε για αλλαγή
μεγέθους ή μετακίνηση
της θέσης.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων στυλ που
είναι διαθέσιμα.
• Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD
και έως 10 λεπτά σε HD ή VGA.
• Κατά τη λήψη βίντεο με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.
78
Κάμερα
Χρήση λειτουργίας εικονικής περιήγησης
Σχετικά με τη λειτουργία εικονικής περιήγησης
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία λήψης για να κάνετε λήψη φωτογραφιών σε χώρο με κίνηση προς τα
εμπρός ή περιστροφή αριστερά ή δεξιά. Φωτογραφίες του χώρου λαμβάνονται από διαφορετικές γωνίες.
Μπορείτε να προβάλλετε τις φωτογραφίες σε μια παρουσίαση και να προσομοιάζετε την πραγματική
κίνηση στο χώρο.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Λειτ. → Εικ. περιήγ.
3 Μετακινήστε τη συσκευή για να τοποθετήσετε την κουκκίδα μέσα στο μεγάλο κύκλο στο κέντρο
της οθόνης προεπισκόπησης. Η συσκευή ανιχνεύει το πότε σταματάτε και ξεκινά να τραβάει
φωτογραφίες από τη θέση εκείνη στο χώρο.
4 Μετακινηθείτε αργά εμπρός ή περιστρέφετε αριστερά ή δεξιά κατά τη λήψη φωτογραφιών. Όποτε η
κουκκίδα είναι μέσα στο μεγάλο κύκλο, η συσκευή πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών αυτόματα.
79
Κάμερα
5 Μετακινήστε τη συσκευή αργά προς την κατεύθυνση του βέλους. Όταν η κουκκίδα βρίσκεται
στο κέντρο του μεγάλου κύκλου, η συσκευή αρχίζει να πραγματοποιεί λήψη φωτογραφιών.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή για λήψη περισσότερων φωτογραφιών.
Για να δείτε μια προεπισκόπηση της φωτογραφίας, πατήστε κάτω αριστερά στην οθόνη.
Η κατεύθυνση προς την οποία τραβήχτηκαν οι εικόνες εμφανίζεται στη μικρογραφία κάθε
προεπισκόπησης.
Για διαγραφή της τελευταίας φωτογραφίας που ελήφθη, πατήστε Αναίρεση.
6 Για να τελειώσετε, πατήστε
.
Προβολή φωτογραφιών
Προβάλλετε μια σειρά φωτογραφιών που τραβήχτηκαν από διαφορετικές τοποθεσίες και κατευθύνσεις.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα με το εικονίδιο στη μικρογραφία εικόνας.
3 Πατήστε .
Η συσκευή εμφανίζει τις φωτογραφίες σε παρουσίαση.
Εμφάνιση διαδρομών
κίνησης.
Σύρσιμο για προβολή
της φωτογραφίας από
άλλες τοποθεσίες και
κατευθύνσεις.
Έναρξη ή παύση της
παρουσίασης.
80
Κάμερα
Εφαρμογή εφέ φίλτρων
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Εφέ και κατόπιν επιλέξτε ένα εφέ για να εφαρμόσετε.
Για λήψη και άλλων εφέ, πατήστε Λήψη.
Για αλλαγή της σειράς των εφέ ή απόκρυψη των εφέ από τη λίστα, πατήστε Διαχείρ. εφέ.
Χρήση της λειτουργίας ζουμ
Κάντε μεγέθυνση και σμίκρυνση στην οθόνη κατά τη λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και πλησιάστε
τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
81
Κάμερα
Χρήση της λειτουργίας απομακρυσμένου
σκόπευτρου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας ως σκόπευτρο για μια άλλη συσκευή. Μπορείτε να ελέγξετε την άλλη
συσκευή από μακριά για να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο από απόσταση. Η συσκευή
σας εμφανίζει την ίδια εικόνα που εμφανίζεται στη συνδεδεμένη συσκευή.
1 Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Απομακρυσμ. σκόπευτρο.
3 Πατήστε ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ NFC ή ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ WI-FI DIRECT για σύνδεση με άλλη συσκευή.
• ΕΥΚΟΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ NFC: ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC και στις δύο συσκευές.
• ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ WI-FI DIRECT: ενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi Direct και στις δύο συσκευές.
4 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η συσκευή.
5 Πατήστε για λήψη της φωτογραφίας που εμφανίζεται στο σκόπευτρο της συνδεδεμένης
συσκευής.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε υποστηρίζει τη λειτουργία
απομακρυσμένου σκόπευτρου.
82
Κάμερα
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας
Αναδιάταξη των συντομεύσεων κάμερας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → .
2 Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε μια υποδοχή στα αριστερά της οθόνης.
Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις συντομεύσεις της κάμερας για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση
στην οθόνη προεπισκόπησης.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Κάμερα → . Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω επιλογές και
στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές διαφέρουν
ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
83
Συλλογή
Προβολή περιεχομένου στη συσκευή
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
Αναζήτηση για εικόνες ή βίντεο.
Εκκίνηση Κάμερα.
Ταξινόμηση εικόνων ή βίντεο ανά
χρόνο, άλμπουμ και άλλα.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Εικόνες και βίντεο
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
• Επιλογή πολλών εικόνων:
Όταν πατάτε παρατεταμένα σε μια εικόνα, εμφανίζεται στην εικόνα το
εικόνες για να επιλέξετε περισσότερες.
. Κατόπιν, πατήστε
• Επιλογή όλων των εικόνων:
Όταν πατάτε παρατεταμένα σε μια εικόνα, εμφανίζεται στην εικόνα το
επιλέχθηκαν.
84
. Κατόπιν, πατήστε 1
Συλλογή
3 Πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Τροποποίηση της εικόνας.
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
προβολή της εικόνας.
Διαγραφή της εικόνας.
Προβολή περιεχομένου αποθηκευμένου σε άλλες συσκευές
Μπορείτε να προβάλλετε περιεχόμενο αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές αν οι συσκευές είναι
καταχωρημένες στο Samsung Link. Συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung για να προβάλλετε μια λίστα
άλλων συσκευών που έχουν περιεχόμενο διαθέσιμο για προβολή. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες
συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας. Επισκεφθείτε
τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε
πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
Πατήστε
, επιλέξτε μια συσκευή στις Καταγεγραμμένες συσκευές και κατόπιν επιλέξτε περιεχόμενο.
85
Συλλογή
Τροποποίηση περιεχομένου στη συσκευή
Χρήση λειτουργίας στούντιο
Κατά την προβολή εικόνων ή βίντεο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες επεξεργασίας σε
λειτουργία στούντιο για επεξεργασία του περιεχομένου.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή → → Studio.
• Στούντιο φωτογραφία: επεξεργασία εικόνων με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
• Στούντιο κολάζ: συνδυασμός πολλών εικόνων μαζί για δημιουργία κολάζ.
• Έξυπνη λήψη: εφαρμογή διαφόρων εφέ στις εικόνες που τραβήξατε.
• Στούντιο βίντεοκλιπ: επεξεργασία ή δημιουργία βίντεο με πολλαπλές εικόνες.
• Εργαλείο περικοπής βίντεο: περικοπή τμημάτων βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Στούντιο φωτογραφία και κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα.
3 Επεξεργαστείτε την εικόνα με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
Διόρθωση κόκκινων ματιών,
προσαρμογή και ρετουσάρισμα
προσώπων ή θόλωμα του φόντου.
Ρύθμιση του κορεσμού ή της
φωτεινότητας της εικόνας.
Διακόσμηση της εικόνας με
προσθήκη αυτοκόλλητων, εισαγωγή
πλαισίου ή σχεδίαση στην εικόνα.
Περικοπή, περιστροφή ή αλλαγή
μεγέθους της εικόνας.
86
Συλλογή
4 Πατήστε OK → .
5 Πραγματοποιήστε μια επιλογή αποθήκευσης και πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Η επεξεργασμένη φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο Studio. Για να ανοίξετε το φάκελο,
→ Άλμπουμ → Studio.
πατήστε Συλλογή →
Επεξεργασία βίντεο
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Studio → Στούντιο βίντεοκλιπ.
3 Επιλέξτε βίντεο για επεξεργασία και πατήστε OK.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε εικόνες για να δημιουργήσετε βίντεο.
4 Επεξεργαστείτε το βίντεο με εφαρμογή διαφόρων εφέ.
Επιλογή μουσικής παρασκηνίου.
Απόρριψη του βιντεοκλίπ.
Αποθήκευση του βίντεο κλιπ.
Αλλαγή της σειράς των βίντεο ή
εικόνων στο βιντεοκλίπ, ή προσθήκη
περισσότερων αρχείων.
Προεπισκόπηση του βιντεοκλίπ.
Αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
Προσαρμογή του μήκους του
βιντεοκλίπ.
Εφαρμογή εφέ στο βιντεοκλίπ.
5 Πατήστε .
6 Πραγματοποιήστε μια επιλογή αποθήκευσης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Το επεξεργασμένο βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο Studio. Για να ανοίξετε το φάκελο, πατήστε
→ Άλμπουμ → Studio.
Συλλογή →
87
Διαδίκτυο & SNS
Internet
Περιήγηση σε ιστοσελίδες
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης. Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο εικονίδιο
μηχανής αναζήτησης δίπλα στο πεδίο διεύθυνσης ιστού.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση. Για να κάνετε
αναζήτηση στον ιστό φωνητικά, πατήστε .
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων σελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού διαδικτύου.
Μετακίνηση στην αρχική σελίδα.
Άνοιγμα της διαχείρισης παραθύρων
ιστοσελίδων.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
88
Διαδίκτυο & SNS
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε
Μετάβαση.
Hangouts
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για συνομιλία και κοινωνικές επαφές με τους φίλους σας ατομικά ή
σε ομάδες.
Πατήστε Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε έναν φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από
τα αποτελέσματα για να αρχίσετε τη συνομιλία.
89
S Health
Σχετικά με το S Health
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ρυθμίσετε την πρόσληψη θερμίδων και τα επίπεδα καύσης
θερμίδων με βάση τα σωματικά στατιστικά στοιχεία σας. Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε για
καταγραφή των πραγματικών θερμίδων που λαμβάνετε και καίτε. Επίσης, η εφαρμογή συστήνει ασκήσεις
και προσφέρει συμβουλές υγείας που σας βοηθούν να διατηρείτε έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.
Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Έναρξη S Health
Όταν εκτελείτε την εφαρμογή αυτή για πρώτη φορά, διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και
προϋποθέσεις και κατόπιν δημιουργήστε ένα προφίλ χρήστη.
1 Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
90
S Health
Χρήση S Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού S Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης.
Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
91
S Health
Μέτρηση βημάτων
Η συσκευή μετράει τον αριθμό των βημάτων που κάνατε και μετρά την απόσταση που διανύθηκε.
Μετράει επίσης τις θερμίδες που κάψατε χρησιμοποιώντας έναν αισθητήρα.
Στην κύρια οθόνη του S Health, πατήστε Βήματα.
Η συσκευή μετρά τα βήματά σας, την απόσταση που διανύθηκε και τις θερμίδες που κάψατε και τα
εμφανίζει σε πραγματικό χρόνο.
Οι μετρήσεις αποθηκεύονται.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
των καθημερινών βημάτων σας.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μέτρηση βημάτων
Στοχευόμενος αριθμός βημάτων
Προβολή της μέτρησης των βημάτων
σας σε γράφημα.
Απόσταση που διανύσατε
Θερμίδες που κάψατε
• Ενδέχεται να παρουσιαστεί μια μικρή καθυστέρηση ενώ τα Βήματα παρακολουθούν τα
βήματά σας και εμφανίζουν τη μέτρηση των βημάτων σας.
• Αν χρησιμοποιείτε την παρακολούθηση Βήματα ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η
δόνηση ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
92
S Health
Χρήση των πρόσθετων μενού
Μπορείτε να μεταφορτώσετε και να εγκαταστήσετε διάφορες εφαρμογές που είναι συμβατές με την
εφαρμογή αυτή.
1 Πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ → Εφαρμογές συνεργατών.
2 Επιλέξτε μια εφαρμογή.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και εγκαταστήστε την εφαρμογή.
• Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται από το S Health μπορούν να αποθηκεύονται στη
συσκευή μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Η Samsung δεν λαμβάνει, δεν αποθηκεύει και
ούτε μεταδίδει τα προσωπικά στοιχεία σας. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung
από το S Health, τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς
εφεδρικών αντιγράφων δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται
έως την ολοκλήρωση τέτοιων σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε τα προσωπικά στοιχεία
που αποθηκεύονται από το S Health με χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο
μενού ρυθμίσεων ή με απεγκατάσταση της εφαρμογής. Η επαναφορά των δεδομένων
διαγράφει όλες τις πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο διακομιστή. Για διαγραφή
τυχόν δεδομένων που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές
αποθήκευσης, πρέπει να τα διαγράψετε ξεχωριστά.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε
κοινωνικά δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα
προσωπικά στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Για διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων σας, στην κύρια οθόνη του S Health, πατήστε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ → Ρυθμίσεις → Κωδικός πρόσβασης και κατόπιν ρυθμίστε έναν κωδικό
πρόσβασης.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη
σύνδεση, όπως Bluetooth ή ANT+, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές
παρεμβολές από άλλες συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες
συσκευές που εκπέμπουν ραδιοκύματα.
• Το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται στην εφαρμογή S Health ενδέχεται να διαφέρει
ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της εφαρμογής. Οι υπηρεσίες που παρέχονται με την
εφαρμογή υπόκεινται σε αλλαγή ή ακύρωση της υποστήριξης χωρίς προειδοποίηση.
93
Φωνητικές λειτουργίες
S Voice
Σχετικά με το S Voice
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δίνετε εντολές στη συσκευή φωνητικά ώστε να εκτελούνται
διάφορες λειτουργίες.
Πατήστε το S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής
οθόνης.
Για να απενεργοποιήσετε την πρόσβαση πατώντας το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε → Settings
και κατόπιν ακυρώστε την επιλογή Open via the home key.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρύθμιση της γλώσσας
Πατήστε → Settings → Language και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα οθόνης της συσκευής.
Χρήση S Voice
Όταν εκκινείτε το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση και το εικονίδιο μικροφώνου
γίνεται μπλε.
Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Αν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, η συσκευή εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια.
94
Φωνητικές λειτουργίες
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση:
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Αφύπνιση S Voice σε λειτουργία αναμονής
Αν το S Voice δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο, μεταβαίνει αυτόματα σε λειτουργία
αναμονής.
Πατήστε στο εικονίδιο του μικροφώνου ή πείτε "Hi Galaxy" στη συσκευή για να συνεχιστεί η φωνητική
αναγνώριση.
Αλλαγή της εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης "Hi Galaxy". Η εντολή αφύπνισης χρησιμοποιείται για
εκκίνηση του S Voice όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής.
Πατήστε → Settings → Voice wake-up → Set wake-up command.
Απενεργοποίηση φωνητικής ανταπόκρισης
Πατήστε → Disable Voice feedback. Η συσκευή σταματά να παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν λέτε
τις εντολές.
Διόρθωση ανεπιθύμητων φωνητικών εντολών
Μπορείτε να επεξεργαστείτε τις φωνητικές εντολές εάν η συσκευή δεν τις αναγνωρίζει σωστά.
Για διόρθωση μιας φωνητικής εντολής, πατήστε το τελευταίο πλαίσιο ομιλίας που περιέχει το
προφερόμενο κείμενο και επεξεργαστείτε το κείμενο με το πληκτρολόγιο.
95
Φωνητικές λειτουργίες
Εγγραφή φωνής
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε Εγγραφή φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο. Πατήστε για παύση της εγγραφής. Για
ακύρωση της εγγραφής, πατήστε . Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε
για εισαγωγή ενός σελιδοδείκτη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Διάρκεια ηχογράφησης
Έναρξη εγγραφής.
Εμφάνιση λίστας φωνητικών
σημειώσεων.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Για ρύθμιση της συσκευής ώστε να αφαιρείται ο θόρυβος παρασκηνίου, πατήστε → Ρυθμίσεις και
κατόπιν σημειώστε Μείωση θορύβου.
Αποθήκευση αρχείων με συναφείς ετικέτες
Προσθέστε συναφείς ετικέτες, όπως τοποθεσίες και ημερομηνίες, σε ονόματα αρχείων κατά την
αποθήκευση των φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε → Ρυθμίσεις και κατόπιν σημειώστε το Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού. Η
συσκευή προσθέτει την ημερομηνία εγγραφής σε ένα όνομα αρχείου. Για προσθήκη της τοποθεσίας
όπου εγγράφεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε → Ρυθμίσεις και κατόπιν σημειώστε Ετικέτες
τοποθεσίας.
96
Φωνητικές λειτουργίες
Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε Εγγραφή φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
και επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.
• : περικοπή της φωνητικής σημείωσης.
• : ρύθμιση τμήματος της φωνητικής σημείωσης για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
• • : προσαρμογή της ταχύτητας αναπαραγωγής.
: παράλειψη ενός αθόρυβου τμήματος της φωνητικής σημείωσης.
• : εισαγωγή σελιδοδεικτών στη φωνητική σημείωση.
• /
• /
: παύση ή συνέχιση της αναπαραγωγής.
: μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.
Χρήση της λίστας σελιδοδεικτών
Μπορείτε να σημειώσετε συγκεκριμένα σημεία σε μια φωνητική σημείωση με σελιδοδείκτες. Κάθε
σελιδοδείκτης σημειώνεται με εικονίδιο σελιδοδείκτη στη φωνητική σημείωση.
Για προβολή των λεπτομερειών σελιδοδείκτη ενώ αναπαράγεται μια φωνητική σημείωση, πατήστε →
Σελιδοδείκτες. Επιλέξτε ένα σελιδοδείκτη από τη λίστα σελιδοδεικτών για αναπαραγωγή της φωνητικής
σημείωσης από τη θέση εκείνη.
Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εγγραφή φωνής →
Πατήστε
για αναζήτηση φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε
για διαγραφή φωνητικών σημειώσεων.
.
Μετονομασία φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση, πατήστε → Μετονομασία, εισάγετε το όνομα για τη
φωνητική σημείωση και κατόπιν πατήστε ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ.
Διαχείριση κατηγοριών
Πατήστε → Επεξεργασία κατηγοριών →
πατήστε Τέλος.
, εισάγετε όνομα κατηγορίας, επιλέξτε χρώμα και κατόπιν
Για αλλαγή ή εκχώρηση κατηγοριών φωνητικής σημείωσης, στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
παρατεταμένα στη φωνητική σημείωση. Κατόπιν, πατήστε → Αλλαγή κατηγορίας και κατόπιν επιλέξτε
την κατηγορία.
Για να φιλτράρετε τις φωνητικές σημειώσεις ανά κατηγορία, πατήστε → Φιλτράρισμα κατά κατηγορία
και κατόπιν επιλέξτε την κατηγορία.
97
Φωνητικές λειτουργίες
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Ακρόαση... στην οθόνη.
Λειτ. αυτοκ.
Σχετικά με τη λειτουργία αυτοκινήτου
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για έλεγχο της συσκευής ενώ οδηγείτε. Μπορείτε να ακούσετε
μηνύματα και μουσική χρησιμοποιώντας φωνητικές εντολές και χωρίς να αγγίζετε τη συσκευή.
Ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Λειτ. αυτοκ. για να την ενεργοποιήσετε.
Μην κοιτάτε στην οθόνη και μην εκτελείτε λειτουργίες με τα χέρια σας ενώ οδηγείτε.
• Οι χάρτες πλοήγησης, η τρέχουσα θέση σας, καθώς και άλλα δεδομένα πλοήγησης ενδέχεται
να διαφέρουν από τις πληροφορίες της πραγματικής τοποθεσίας. Θα πρέπει πάντα να
προσέχετε τις οδικές συνθήκες, την τροχαία κίνηση, και οποιουσδήποτε άλλους παράγοντες
μπορεί να επηρεάσουν την οδήγησή σας. Τηρείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους
κανονισμούς ασφαλείας ενώ οδηγείτε.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας πλοήγησης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η λειτουργία αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.
Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι το όχημα με το οποίο συνδέετε τη συσκευή σας υποστηρίζει τη λειτουργία
Bluetooth.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth της συσκευής σας και του οχήματος είναι ενεργοποιημένη
όταν καταχωρείτε το όχημα στη συσκευή.
98
Φωνητικές λειτουργίες
Έναρξη της λειτουργίας αυτοκινήτου
Κατά το τρέξιμο της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για
ολοκλήρωση της διαμόρφωσης.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Λειτ. αυτοκ. για να την ενεργοποιήσετε.
2 Όταν εμφανιστεί η οθόνη λειτουργίας αυτοκινήτου, πατήστε NEXT.
3 Διαβάστε και συμφωνήστε με τους όρους και τις προϋποθέσεις και κατόπιν πατήστε NEXT.
4 Διαβάστε το προειδοποιητικό περιεχόμενο και πατήστε NEXT.
5 Πατήστε ΝΑΙ για σύνδεση της συσκευής σας και ενός οχήματος μέσω Bluetooth.
Όταν η συσκευή δεν μπορεί να αναζητήσει το όχημα, στη συσκευή, πατήστε SEARCH FROM
MOBILE DEVICE και καταχωρήστε το όχημα μη αυτόματα.
6 Όταν ολοκληρώσετε την καταχώρηση, πατήστε NEXT.
7 Διαβάστε τις οδηγίες επί της οθόνης και πατήστε START.
Όταν τελειώσετε τη διαμόρφωση, εμφανίζεται η κύρια οθόνη λειτουργίας αυτοκινήτου.
Καταχώρηση οχήματος
Όταν καταχωρείτε ένα όχημα στη συσκευή σας, μπορείτε να ακούσετε τη φωνητική ανταπόκριση της
συσκευής μέσω των ηχείων του αυτοκινήτου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενεργοποιεί
αυτόματα τη λειτουργία αυτοκινήτου όταν συνδέεται με το όχημα, και άλλα.
1 Πατήστε → Settings → My cars → Add car.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδέσετε τη συσκευή με το όχημα.
Αν το όχημα δεν μπορεί να εντοπίσει τη συσκευή σας, πατήστε SEARCH FROM MOBILE DEVICE για
αναζήτηση του οχήματος στη συσκευή σας.
• Πριν την καταχώρηση του οχήματός σας, ξεκινήστε το όχημα και ενεργοποιήστε το
ραδιόφωνο.
• Ενώ καταχωρείτε ένα όχημα στη συσκευή, τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στο όχημα.
99
Φωνητικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση λειτουργίας αυτοκινήτου αυτόματα
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη συσκευή να ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτοκινήτου όταν η συσκευή και ένα
όχημα είναι συνδεδεμένα με Bluetooth.
Όταν ολοκληρωθεί η καταχώρηση του οχήματος, πατήστε → Settings → My cars και κατόπιν
σημειώστε Auto Open via Bluetooth.
Προσθήκη συντομεύσεων σε τοποθεσίες συχνών επισκέψεων
Αποθηκεύστε συντομεύσεις σε τοποθεσίες συχνών επισκέψεων για εύκολη αναζήτηση διαδρομών.
1 Πατήστε → Settings → Registered Places.
2 Πατήστε Σπίτι, Εργασία, ή Οδήγηση.
Για προσθήκη νέων τοποθεσιών, πατήστε , εισάγετε το όνομα μιας τοποθεσίας, ρυθμίστε μια
μέθοδο αναγνώρισης τοποθεσιών και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
3 Πατήστε Επιλογή μεθόδου, επιλέξτε μέθοδο αναγνώρισης τοποθεσιών, όπως χάρτες, Wi-Fi, ή
Bluetooth.
4 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Χρήση μενού λειτουργίας αυτοκινήτου
Ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Λειτ. αυτοκ. για να την ενεργοποιήσετε.
Όταν εμφανιστεί η κύρια οθόνη λειτουργίας αυτοκινήτου, πείτε "Γεια σου Galaxy" ή πατήστε στο πάνω
μέρος της οθόνης και προφέρετε μια φωνητική εντολή. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
μενού στην οθόνη πατώντας τα.
• Αν η λειτουργία αυτοκινήτου τρέχει στο παρασκήνιο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια
φωνητική εντολή για αφύπνιση της λειτουργίας αυτοκινήτου. Η λειτουργία αυτή δεν είναι
διαθέσιμη αν η συσκευή είναι ήδη ρυθμισμένη να εκκινεί το Google λέγοντας "OK Google".
Για απενεργοποίηση της φωνητικής εντολής αφύπνισης, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Γλώσσα και εισαγωγή → Φωνητική πληκτρολόγηση Google → Ανίχνευση
"Ok Google".
• Η Ανίχνευση "Ok Google" μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
100
Φωνητικές λειτουργίες
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση της
λειτουργίας φωνητικής
εντολής.
Πραγματοποίηση
κλήσεων.
Ακρόαση μουσικής.
Αποστολή μηνυμάτων.
Λήψη οδηγιών.
Χρήση της λειτουργίας πλοήγησης
Ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Λειτ. αυτοκ. για να την ενεργοποιήσετε.
Πλοήγηση σε προκαθορισμένο προορισμό
Η συσκευή σάς πλοηγεί ως τον προκαθορισμένο προορισμό. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή,
αποθηκεύστε συντομεύσεις σε τοποθεσίες συχνών επισκέψεων για εύκολη αναζήτηση διαδρομών.
Ανατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη συντομεύσεων σε τοποθεσίες συχνών επισκέψεων για λεπτομέρειες.
1 Στην κύρια οθόνη λειτουργίας αυτοκινήτου, πείτε "Hi Galaxy" ή πατήστε στο πάνω μέρος της
οθόνης.
2 Πείτε "Navigation" και το όνομα του προκαθορισμένου προορισμού χρησιμοποιώντας φωνητική
εντολή. Εναλλακτικά, πατήστε Navigation και επιλέξτε προκαθορισμένο προορισμό, όπως Home,
Work ή My Place.
101
Φωνητικές λειτουργίες
Πλοήγηση σε προορισμό
Επιλέξτε μια τοποθεσία με ακρίβεια πατώντας παρατεταμένα το δάχτυλό σας στο χάρτη. Ή
χρησιμοποιήστε μια φωνητική εντολή για πλοήγηση προς έναν προορισμό.
1 Στην κύρια οθόνη λειτουργίας αυτοκινήτου, πείτε "Hi Galaxy" ή πατήστε στο πάνω μέρος της
οθόνης.
2 Πείτε "Navigation" ή πατήστε Navigation.
3 Πείτε μια λέξη κλειδί ή τη διεύθυνση για την τοποθεσία χρησιμοποιώντας μια φωνητική εντολή.
Εναλλακτικά πατήστε Map και εισάγετε μια λέξη κλειδί ή διεύθυνση για την τοποθεσία.
Για αναζήτηση για τοποθεσία, πατήστε το πεδίο αναζήτησης.
4 Πείτε "Διαδρομή" ή πατήστε Διαδρομή.
102
Πολυμέσα
Μουσική
Αναπαραγωγή μουσικής
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες συσκευές για
αναπαραγωγή του αρχείου.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Προσθήκη του τραγουδιού σε λίστα
αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο προηγούμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για
γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
103
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή μουσικής αποθηκευμένης σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε μουσική που είναι αποθηκευμένη σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ την στη συσκευή σας.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να έχουν διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Πρόσβαση σε μουσική καταχωρημένης συσκευής
Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή στις Καταχωρισμένες συσκευές για πρόσβαση
και αναπαραγωγή μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές που είναι
καταχωρισμένες στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες
πληροφορίες. Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με
δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε
πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
Πρόσβαση σε μουσική σε κοντινή συσκευή
Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή στις Κοντινές συσκευές για πρόσβαση και αναπαραγωγή
μουσικής. Μπορείτε να αναπαράγετε το τραγούδι στις συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής
χρήσης περιεχομένου.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κοντινές συσκευές
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κοντινές συσκευές προς τα δεξιά. Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές
συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.
104
Πολυμέσα
Βίντεο
Αναπαραγωγή βίντεο
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Αναζήτηση για άλλες
συσκευές για
αναπαραγωγή του
αρχείου.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Για προσαρμογή της θέσης του πλαισίου ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε → Ρυθμίσεις,
σημειώστε το Μίνι γραμμή ελέγχου και κατόπιν πατήστε ΚΛΕΙΣΙΜΟ. Κατόπιν πατήστε ή για
μετακίνηση του πλαισίου ελέγχου σε μία από τις δύο πλευρές της οθόνης.
Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.
105
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο αποθηκευμένων σε άλλες συσκευές
Αναζητήστε βίντεο που είναι αποθηκευμένα σε άλλες συσκευές και αναπαράγετέ τα στη συσκευή σας.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Πρόσβαση σε βίντεο καταχωρισμένης συσκευής
Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή στις Καταχωρισμένες συσκευές για πρόσβαση και
αναπαραγωγή του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο στις συσκευές που είναι καταχωρισμένες
στο Samsung Link. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com για περισσότερες πληροφορίες.
Βεβαιωθείτε ότι οι καταγεγραμμένες συσκευές είναι ενεργοποιημένες και συνδεδεμένες με δίκτυο Wi-Fi ή
κινητής τηλεφωνίας.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις όταν έχετε πρόσβαση σε περιεχόμενο
αποθηκευμένο σε άλλες συσκευές μέσω του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε
πρόσθετες χρεώσεις, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi.
Πρόσβαση σε βίντεο σε κοντινή συσκευή
Πατήστε ΣΥΣΚΕΥΕΣ και επιλέξτε μια συσκευή στις Κοντινές συσκευές για πρόσβαση και αναπαραγωγή
του βίντεο. Μπορείτε να αναπαράγετε το βίντεο σε συσκευές με ενεργοποιημένη τη λειτουργία κοινής
χρήσης περιεχομένου.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας κοινής χρήσης περιεχομένου, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Κοντινές συσκευές και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κοντινές συσκευές προς τα δεξιά.
Ανατρέξτε στην ενότητα Κοντινές συσκευές για περισσότερες ρυθμίσεις.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
106
Πολυμέσα
Flipboard
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για εκκίνηση του Flipboard, περάστε στη σελίδα χαιρετισμού και επιλέξτε ειδησεογραφικά θέματα.
Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο
για ανάγνωση.
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένοι με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Αρχική σελίδα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή
προς τα κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση φωτογραφιών, άλμπουμ και βίντεο που έχετε
αποθηκεύσει στη συσκευή και μεταφορτώσει στο Google+.
Πατήστε Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
107
Πολυμέσα
Παιχνίδια Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη και λειτουργία παιχνιδιών.
Πατήστε Παιχνίδια Ρlay στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή αναπαραγωγή μουσικής
από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Περίπτερο Ρlay
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση των τελευταίων ειδησεογραφικών άρθρων.
Πατήστε Περίπτερο Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
108
Προστασία
Σάρωση δαχτύλου
Για καλύτερη αναγνώριση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Όταν σαρώνετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή, να θυμάστε τις παρακάτω συνθήκες που
ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοση της λειτουργίας:
• Το πλήκτρο αρχικής οθόνης περιέχει έναν αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
Βεβαιωθείτε ότι το πλήκτρο αρχικής οθόνης δεν έχει γρατζουνιές ή ζημιές από μεταλλικά
αντικείμενα, όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ.
• Το προστατευτικό οθόνης που συνοδεύει τη συσκευή ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του
αισθητήρα αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Αφαιρέστε το προστατευτικό οθόνης για
βελτίωση της ευαισθησίας δαχτυλικών αποτυπωμάτων.
• Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή αναγνώρισης δαχτυλικών αποτυπωμάτων και τα δάχτυλά σας είναι
καθαρά και στεγνά.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα που επηρεάζονται από ρυτίδες
ή ουλές.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει δαχτυλικά αποτυπώματα από μικρά ή λεπτά δάχτυλα.
• Για βελτίωση της απόδοσης αναγνώρισης, καταχωρήστε δαχτυλικά αποτυπώματα του χεριού που
χρησιμοποιείτε συχνότερα για εκτέλεση εργασιών στη συσκευή.
• Μην σέρνετε το δάχτυλό σας πολύ γρήγορα ή πολύ αργά. Σέρνετε το δάχτυλό σας με μέτρια
ταχύτητα ώστε να επιτρέπετε στη συσκευή να το αναγνωρίζει.
• Σε ξηρό περιβάλλον, μπορεί να συσσωρευτεί στατικός ηλεκτρισμός στη συσκευή. Αποφύγετε τη
χρήση της λειτουργίας αυτής σε ξηρό περιβάλλον ή πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία εκφορτίστε
το στατικό ηλεκτρισμό αγγίζοντας ένα μεταλλικό αντικείμενο.
109
Προστασία
Καταχώρηση δαχτυλικών αποτυπωμάτων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.
2 Διαβάστε τις πληροφορίες επί της οθόνης και πατήστε OK.
3 Τοποθετήστε το δάχτυλό σας στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων κάτω στο κέντρο της
οθόνης.
4 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη στην περιοχή δαχτυλικών αποτυπωμάτων και κατόπιν σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα κάτω, πάνω από το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
Επαναλάβετε την ενέργεια αυτή χρησιμοποιώντας το ίδιο δάχτυλο μέχρι να καταχωρηθεί το
δαχτυλικό αποτύπωμα.
Εάν λυγίσετε το δάχτυλό σας ή χρησιμοποιήσετε την άκρη του δαχτύλου σας, η συσκευή
ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
5 Πατήστε ΤΕΛΟΣ για να τελειώσει η σάρωση του δαχτυλικού αποτυπώματός σας. Ή πατήστε
ΕΓΓΡΑΦΗ για καταχώρηση πρόσθετου δακτυλικού αποτυπώματος.
6 Όταν εμφανιστεί μια οθόνη που ζητά την καταχώρηση εφεδρικού κωδικού πρόσβασης, εισαγάγετε
τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
7 Εισαγάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης πάλι για επαλήθευση και κατόπιν πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης στη θέση της σάρωσης των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
8 Όταν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο κλειδώματος δαχτυλικού αποτυπώματος, πατήστε OK.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.
110
Προστασία
Διαχείριση καταχωρημένων δαχτυλικών αποτυπωμάτων
Μπορείτε να διαγράψετε ή να μετονομάσετε τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Διαχείριση δακτ. αποτυπ.
Για να διαγράψετε δαχτυλικά αποτυπώματα, πατήστε → Κατάργηση εγγραφής, επιλέξτε δαχτυλικά
αποτυπώματα και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ → OK.
Για να μετονομάσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα, πατήστε → Επιλογή, επιλέξτε ένα δαχτυλικό
αποτύπωμα, πατήστε και κατόπιν εισάγετε ένα νέο όνομα και κατόπιν πατήστε ΟΚ.
Αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης
Μπορείτε να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης που χρησιμοποιείτε ως εναλλακτικό της σάρωσης των
δαχτυλικών αποτυπωμάτων σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.
2 Εισαγάγετε τον εφεδρικό κωδικό πρόσβασης.
3 Εισάγετε ένα νέο κωδικό πρόσβασης και πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ;.
4 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και πατήστε OK.
Ξεκλείδωμα της οθόνης με δαχτυλικά αποτυπώματα
Μπορείτε να ξεκλειδώσετε την οθόνη με τα καταχωρημένα δαχτυλικά αποτυπώματα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Κλείδωμα οθόνης →
Αποτύπωμα. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Κλείδωμα Οθόνης →
Κλείδωμα οθόνης → Αποτύπωμα.
Επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης λογαριασμού Samsung
Χρησιμοποιήστε δαχτυλικά αποτυπώματα για επαλήθευση του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού
Samsung. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα δαχτυλικό αποτύπωμα αντί για την εισαγωγή του κωδικού
πρόσβασης, για παράδειγμα, όταν αγοράζετε περιεχόμενο από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Επαλήθευση Samsung account,
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Επαλήθευση Samsung account προς τα δεξιά.
111
Προστασία
Χρήση δαχτυλικών αποτυπωμάτων για αγορές μέσω PayPal
Μπορείτε να κάνετε αγορές σαρώνοντας τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Σάρωση δαχτύλου → Πληρωμή με PayPal.
2 Σημειώστε Υποστήριξη για FIDO Ready™ και PayPal και κατόπιν πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ.
3 Όταν ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ PAYPAL.
4 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδεθείτε με τον ιστότοπο PayPal και να
καταχωρήσετε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας.
Απόρρητη λειτουργία
Σχετικά με την απόρρητη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αποτρέψετε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση
σε συγκεκριμένο περιεχόμενο, όπως εικόνες και έγγραφα, αποθηκευμένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αποθηκεύσετε περιεχόμενο σε συγκεκριμένη τοποθεσία και να απενεργοποιήσετε την απόρρητη
λειτουργία για να κρύψετε στοιχεία με ασφάλεια.
Απόκρυψη περιεχομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Απόρρητη λειτουργία προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την ενεργοποιήσετε.
Όταν ενεργοποιήσετε την απόρρητη λειτουργία για πρώτη φορά, ρυθμίστε έναν κωδικό
ξεκλειδώματος και ένα εφεδρικό PIN.
2 Εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος απόρρητης λειτουργίας.
Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, εμφανίζεται το
112
στο πάνω μέρος της οθόνης.
Προστασία
3 Για να επιλέξετε στοιχεία για απόκρυψη, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στη λίστα,
σημειώστε στοιχεία για επιλογή και κατόπιν πατήστε → Μετακίνηση στο φάκελο «Ιδιωτικό».
Τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται με το
πάνω τους.
4 Όταν έχετε επιλέξει τα στοιχεία για απόκρυψη, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Απόρρητη λειτουργία προς τα αριστερά.
Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης και πατήστε Απόρρητη λειτ. για να την
απενεργοποιήσετε.
Τα επιλεγμένα στοιχεία εξαφανίζονται από την οθόνη.
Βεβαιωθείτε ότι όλα τα αρχεία έχουν αποθηκευτεί ή μετακινηθεί σωστά πριν απενεργοποιήσετε
την απόρρητη λειτουργία.
Προβολή κρυμμένου περιεχόμενου
Μπορείτε να προβάλλετε κρυμμένα στοιχεία μόνο όταν είναι ενεργοποιημένη η απόρρητη λειτουργία.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Απόρρητη λειτουργία προς τα δεξιά. Εναλλακτικά, ανοίξτε το πλαίσιο γρήγορης ρύθμισης
και απενεργοποιήστε την Απόρρητη λειτ.
2 Εισαγάγετε τον κωδικό ξεκλειδώματος απόρρητης λειτουργίας.
3 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Τα Αρχεία Μου → Προσωπικό.
Όλα τα στοιχεία που μετακινούνται στην απόρρητη λειτουργία εμφανίζονται στην οθόνη.
113
Ασφάλεια
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Σχετικά με τη λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να παρατείνετε το χρόνο αναμονής της συσκευής όταν
βρίσκεστε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όταν ενεργοποιείται αυτή η λειτουργία, η φωτεινότητα της
οθόνης μειώνεται και η κατανάλωση της μπαταρίας μειώνεται με περιορισμό ορισμένων λειτουργιών.
Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το φλας, ηχητικούς συναγερμούς και να στείλετε τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας σε άλλα άτομα με μήνυμα.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου → Λειτουργία
έκτακτης ανάγκης και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Λειτουργία έκτακτης ανάγκης προς τα δεξιά.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων ή χρήση του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
114
Ασφάλεια
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της
τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Εκκίνηση Τηλέφωνο.
Εκκίνηση Internet.
Προσθήκη περισσότερων
εφαρμογών για χρήση.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και
εκτιμώμενος χρόνος αναμονής
μπαταρίας
Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε → Απενεργοποίηση
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης απενεργοποιείται.
115
Ασφάλεια
Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
Σχετικά με την αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
Μπορείτε να προκαθορίσετε επαφές για αποστολή μηνύματος σε έκτακτη ανάγκη. Στείλτε μηνύματα στις
πρωταρχικές επαφές σας, πατώντας γρήγορα το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου.
Ορισμένες λειτουργίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή
τον πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη πρωταρχικών επαφών
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου.
2 Πατήστε Διαχείριση κύριων επαφών → Δημιουργία κύριας επαφής.
3 Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή πατήστε Επιλογή από τις επαφές
για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.
Ρύθμιση μηνυμάτων βοήθειας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου → Αποστολή μηνυμάτων
βοήθειας, σύρετε το διακόπτη Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας προς τα δεξιά και κατόπιν επιλέξτε
περιεχόμενο για συμπερίληψη σε μηνύματα βοήθειας.
Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων ή χρήση του δικτύου
κινητής τηλεφωνίας.
116
Ασφάλεια
Ειδοποίηση για δυσμενείς καιρικές συνθήκες (Geo
News)
Σχετικά με την ειδοποίηση δυσμενών καιρικών συνθηκών (Geo
News)
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για λήψη ειδοποιήσεων σχετικά με δυσμενείς καιρικές συνθήκες
κοντά στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
• Η λειτουργία ταυτοποιεί την τοποθεσία σας και σάς παρέχει πληροφορίες σχετικά με
καταστροφές αν προκύψουν στην περιοχή σας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών στην τρέχουσα τοποθεσία σας.
Για προβολή πληροφοριών σχετικά με δυσμενείς καιρικές συνθήκες και τις περιοχές
και γλώσσες στις οποίες είναι διαθέσιμες οι πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com/geonews.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις αν λαμβάνετε ειδοποιήσεις από υπηρεσία
μετεωρολογικών προβλέψεων ενώ είστε σε περιαγωγή.
Λήψη ειδοποιήσεων
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πρόληψη κινδύνου → Geo News και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Geo News προς τα δεξιά.
Αναδυόμενες ειδοποιήσεις
Σημειώστε Αναδυόμ. παράθ. ειδοπ. Geo News.
Η συσκευή εμφανίζει την ειδοποίηση σε ένα αναδυόμενο παράθυρο. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε
κλήση έκτακτης ανάγκης ή να στείλετε μηνύματα έκτακτης ανάγκης σε προκαθορισμένες επαφές από το
αναδυόμενο παράθυρο.
117
Ασφάλεια
Χρήση του widget Geo News
Μπορείτε να προβάλλετε την τρέχουσα τοποθεσία σας και πληροφορίες για καταστροφές στη
γεωγραφική περιοχή σας στο widget Geo News.
Στην αρχική οθόνη, κυλήστε προς τα αριστερά και πατήστε το widget Geo News.
Πρόσβαση σε πρόσθετες
επιλογές.
Τρέχουσα τοποθεσία
Πληροφορίες
καταστροφών για την
τρέχουσα τοποθεσία σας.
118
Βοηθητικά προγράμματα
S Finder
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή και μέσω του
διαδικτύου. Μπορείτε να εφαρμόσετε διάφορα φίλτρα και να προβάλετε το ιστορικό αναζήτησης.
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε S Finder.
Αναζήτηση για περιεχόμενο
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και εισαγάγετε μια λέξη κλειδί ή πατήστε
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε Φίλτρο.
Διαχείριση του ιστορικού αναζήτησης
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
δίπλα σε ένα στοιχείο.
119
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Βοηθητικά προγράμματα
S Planner
Έναρξη του S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Αλλαγή λειτουργίας προβολής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μετάβαση στη σημερινή
ημερομηνία.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε . Εναλλακτικά, επιλέξτε μια ημερομηνία που δεν έχει συμβάντα ή εργασίες και πατήστε
και πάλι την ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
120
Βοηθητικά προγράμματα
3 Επιλέξτε είτε συμβάν είτε εργασία και εισαγάγετε λεπτομέρειες.
• Προσθήκη συμβάντος: ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης και λήξης για ένα συμβάν. Μπορείτε
να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: προσθήκη μιας εργασίας για εκτέλεση σε συγκεκριμένη ημερομηνία.
Μπορείτε να ρυθμίσετε προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Επιλογή στοιχείου.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Εισαγωγή τίτλου.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν ή την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας, πατήστε → Συγχρονισμός
τώρα.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, πατήστε → Ημερολόγια → Προσθήκη λογαριασμού.
Κατόπιν, επιλέξτε ένα λογαριασμό για συγχρονισμό και συνδεθείτε με αυτόν. Όταν προστεθεί ένας
λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
Για αλλαγή της επιλογής συγχρονισμού ενός λογαριασμού, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις
→ Λογαριασμοί και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
121
Βοηθητικά προγράμματα
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για να διαγράψετε συμβάντα ή εργασίες, πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε τα συμβάντα ή τις εργασίες
και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
→ ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Για να διαγράψετε ένα συμβάν ή μια εργασία ενώ την προβάλλετε, πατήστε
Για να σημειώσετε εργασίες ως ολοκληρωμένες, πατήστε σε μια ημερομηνία που διαθέτει εργασίες και
επιλέξτε τις ολοκληρωμένες εργασίες.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Για κοινή χρήση ενός συμβάντος ή εργασίας ενώ την προβάλετε, πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
και κατόπιν επιλέξτε μια
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Περιστρ. οθόνης, πατήστε → Επιστημονική
αριθμομηχανή.
Για να δείτε το ιστορικό της αριθμομηχανής, πατήστε
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
122
Βοηθητικά προγράμματα
Ρολόι
Ειδοπ/ση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Ειδοπ/ση.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε στη λίστα ειδοποιήσεων, ρυθμίστε το χρόνο της ειδοποίησης, επιλέξτε τις ημέρες στις
οποίες θα επαναλαμβάνεται η ειδοποίηση, ρυθμίστε διάφορες άλλες επιλογές ειδοποιήσεων και κατόπιν
πατήστε ΤΕΛΟΣ. Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε δίπλα στην ειδοποίηση
στη λίστα ειδοποιήσεων.
• Αναβολή: ρύθμιση διαλείμματος και του αριθμού επαναλήψεων της ειδοποίησης μετά την
προκαθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: ρυθμίστε ώρα και ήχο για το έξυπνο ξυπνητήρι. Ένα έξυπνο ξυπνητήρι ξεκινά
με χαμηλή ένταση λίγα λεπτά πριν να ξεκινήσει να ηχεί ένα προγραμματισμένο ξυπνητήρι. Η
ένταση του έξυπνου ξυπνητηριού αυξάνει σταδιακά μέχρι να το απενεργοποιήσετε ή να ηχήσει το
προγραμματισμένο ξυπνητήρι.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ξυπνητήρια και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Παγκόσμιο Ρολόι
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Παγκόσμιο Ρολόι.
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε
και εισαγάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε ρολόγια και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
123
.
Βοηθητικά προγράμματα
Χρονόμετρο
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Χρονόμετρο.
Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε ΓΥΡΟΣ για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση. Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε
ΜΗΔΕΝΙΣΜ.
Αντιστρ. μέτρηση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Αντιστρ. μέτρηση.
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
Google Drive
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην υπηρεσία
αποθήκευσης Google Drive. Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία σας σε ένα μέρος, να έχετε
πρόσβαση σε αυτά από οπουδήποτε και να τα μοιράζεστε με άλλα άτομα.
Πατήστε Google Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλες συσκευές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Πατήστε Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
2 Συνδεθείτε με το λογαριασμό Dropbox. Αν δεν έχετε, δημιουργήστε έναν λογαριασμό Dropbox.
124
Βοηθητικά προγράμματα
3 Πατήστε TURN ON CAMERA UPLOAD.
Η συσκευή μεταφορτώνει φωτογραφίες που τραβήξατε με την κάμερα στο Dropbox. Για
μεταφόρτωση βίντεο, σύρετε το διακόπτη Include videos προς τα δεξιά.
Για μη αυτόματη μεταφόρτωση φωτογραφιών ή βίντεο, πατήστε SKIP.
4 Πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Files: μεταφόρτωση ή άνοιγμα αρχείων. Πατήστε
για μεταφόρτωση αρχείων.
• Photos: προβολή των φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώθηκαν. Πατήστε
χρήση ή διαγραφή αρχείων ή δημιουργία άλμπουμ.
για κοινή
• Offline files: προβολή φωτογραφιών και βίντεο ενώ είστε εκτός σύνδεσης.
• Notifications: προβολή ειδοποιήσεων.
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση στο διαδίκτυο. Μπορείτε επίσης να την
χρησιμοποιήσετε για αναζήτηση για εφαρμογές και περιεχόμενο εφαρμογών αποθηκευμένο στη
συσκευή ή κάρτα μνήμης.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
125
Βοηθητικά προγράμματα
Λειτουργία για παιδιά
Χρησιμοποιήστε το widget αυτό για να προσφέρετε διασκεδαστικό και ασφαλές περιβάλλον για παιδιά
περιορίζοντας την πρόσβαση των παιδιών σε ορισμένες εφαρμογές ή περιεχόμενο.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το widget, πρέπει να κάνετε λήψη του και να το εγκαταστήσετε. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε Λειτουργία για παιδιά → ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Όταν εγκατασταθεί, εμφανίζεται το widget
στην αρχική οθόνη και στην οθόνη εφαρμογών.
Για να ξεκινήσει η λειτουργία για παιδιά, πατήστε Λειτουργία για παιδιά στην αρχική οθόνη ή στην
οθόνη εφαρμογών.
Όταν εκκινείτε αυτό το widget για πρώτη φορά, ρυθμίστε PIN. Κατόπιν, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Εάν το widget Λειτουργία για παιδιά απεγκατασταθεί τυχαία, μπορείτε να το εγκαταστήσετε
πάλι. Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα στο widget Λειτουργία για παιδιά. Σύρετε το widget στην αρχική
οθόνη και πατήστε Λειτουργία για παιδιά για να το εγκαταστήσετε πάλι.
Αρχική οθόνη λειτουργίας για παιδιά
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις εφαρμογές της παιδικής λειτουργίας.
Παιδική κάμερα
Παιδική συλλογή
Πρόσβαση σε γονικό έλεγχο.
Έξοδος από λειτουργία για παιδιά.
126
Βοηθητικά προγράμματα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή αποθηκευμένων εικόνων, σχεδίων, φωνητικών
εγγραφών και αρχείων πολυμέσων στα οποία επιτρέπετε στο παιδί σας να έχει πρόσβαση.
Γονικός έλεγχος
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για ρύθμιση περιορισμών για τη λειτουργία για παιδιά ώστε
να ελέγχεται η πρόσβαση σε περιεχόμενο και εφαρμογές. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της
λειτουργίας για παιδιά, τα χρονικά όρια χρήσης και άλλα.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
και εισαγάγετε το PIN.
Για έξοδο από το γονικό έλεγχο, πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Ημερήσιο όριο παιχνιδιού: ρύθμιση χρονικού ορίου για διαχείριση της χρήσης από τα παιδιά σας.
• Επαφές: επιτρέψτε στα παιδιά σας πρόσβαση σε συγκεκριμένες επαφές.
• Εφαρμογές: προβολή και προσθήκη εφαρμογών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στη
λειτουργία για παιδιά.
• Πολυμέσα: επιτρέψτε στα παιδιά σας να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες εικόνες και βίντεο
αποθηκευμένα στη συσκευή.
• Κατάστημα για παιδιά: λήψη εφαρμογών για παιδιά από το Galaxy Apps.
Μεγεθυντικός φακός
Χρησιμοποιήστε αυτό το widget για μεγέθυνση κειμένου ή αντικειμένων με την πίσω κάμερα.
Για να το προσθέσετε στην αρχική οθόνη, στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή
περιοχή, πατήστε Widget, πατήστε παρατεταμένα στο widget Μεγεθυντικός φακός και κατόπιν σύρετέ
το στην αρχική οθόνη.
Πατήστε το widget Μεγεθυντικός φακός στην αρχική οθόνη.
Πατήστε
ή
για να προσαρμόσετε τη μεγέθυνση.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε . Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε μη αυτόματα
την εστίαση πατώντας εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να ενεργοποιήσετε το φλας για να δείτε κείμενο ή αντικείμενα σε σκοτεινές συνθήκες, πατήστε
Για να τραβήξετε φωτογραφία κειμένου ή αντικειμένων, πατήστε
127
.
.
Βοηθητικά προγράμματα
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε
μέρη ή να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζητήστε τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρεθεί η τοποθεσία, επιλέξτε
μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερών πληροφοριών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για ρύθμιση των τοποθεσιών αναχώρησης και προορισμού και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο
μετακίνησης. Η συσκευή δείχνει τις διαδρομές για να φθάσετε στον προορισμό.
Σημείωση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να καταγράψετε σημαντικές πληροφορίες με σκοπό να τις
αποθηκεύσετε και να τις προβάλλετε αργότερα.
Πατήστε Σημείωση στην οθόνη εφαρμογών.
Προσθήκη και διαχείριση κατηγοριών
Δημιουργήστε κατηγορίες για ταξινόμηση και διαχείριση των σημειώσεών σας.
Στη λίστα σημειώσεων, πατήστε
→ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ.
Για να προσθέσετε μια νέα κατηγορία, πατήστε
OK.
Για να διαγράψετε μια κατηγορία, πατήστε
, εισάγετε όνομα μιας κατηγορίας και κατόπιν πατήστε
δίπλα στην κατηγορία.
Για μετονομασία μιας κατηγορίας, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα μιας κατηγορίας, εισάγετε νέο
όνομα για την κατηγορία και κατόπιν πατήστε ΜΕΤΟΝ/ΣΙΑ.
Για αλλαγή της σειράς των κατηγοριών, πατήστε
ή προς τα κάτω σε άλλη θέση.
δίπλα σε μια κατηγορία και σύρετέ την προς τα πάνω
128
Βοηθητικά προγράμματα
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• : εισαγωγή εικόνων.
• : δημιουργία μιας φωνητικής εγγραφής για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘ/ΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων που
περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
Διαγραφή σημειώσεων
Πατήστε → Διαγραφή, επιλέξτε σημειώσεις και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για διαγραφή της σημείωσης κατά την προβολή της, πατήστε → Διαγραφή.
Τα Αρχεία Μου
Σχετικά με Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα. Για ανάβαση ενός επιπέδου στον αρχειοκατάλογο, πατήστε
επιστρέψετε στην κύρια οθόνη Τα αρχεία μου, πατήστε .
129
. Για να
Βοηθητικά προγράμματα
Αναζήτηση για αρχεία ή φακέλους
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε
και κατόπιν εισάγετε κριτήρια αναζήτησης για αναζήτηση.
Προβολή πληροφοριών αποθήκευσης
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε → Χρήση χώρου αποθήκευσης για προβολή πληροφοριών μνήμης για τη συσκευή σας και
την κάρτα μνήμης.
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
Προσθέστε συντόμευση ενός διακομιστή FTP στην περιοχή συντομεύσεων.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε → Προσθήκη διακομιστή FTP, εισάγετε λεπτομέρειες όπως διεύθυνση διακομιστή, όνομα
χρήστη και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
130
Σύνδεση με άλλες συσκευές
NFC
Σχετικά με το NFC
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά για
να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Ελέγξτε τη θέση των κεραιών NFC στη συσκευή σας και στην άλλη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις συσκευές με τις
οποίες θέλετε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
131
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κατόπιν σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά.
Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε λεπτομέρειες
σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κατόπιν σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά.
Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, πατήστε Πατήστε και πληρώστε και επιλέξτε
μια εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
132
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Αποστολή δεδομένων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές,
σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κατόπιν σύρετε το διακόπτη NFC προς τα
δεξιά.
2 Πατήστε Android Beam και σύρετε το διακόπτη Android Beam προς τα δεξιά.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Bluetooth
Σχετικά με το Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
133
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις συσκευές με
τις οποίες θέλετε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι και οι δύο συσκευές έχουν ρυθμιστεί ως ορατές για άλλες συσκευές Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth, σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα
δεξιά και κατόπιν πατήστε ΣΑΡΩΣΗ. Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή ως ορατή για άλλες συσκευές, πατήστε το όνομα της συσκευής.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
Αποστολή μιας εικόνας
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Συλλογή.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
134
Σύνδεση με άλλες συσκευές
3 Πατήστε
→ Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Αν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ή, ρυθμίστε τη συσκευή σας ως ορατή για άλλες
συσκευές.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Λήψη μιας εικόνας
Όταν μια άλλη συσκευή σάς στέλνει μια εικόνα, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης Bluetooth. Η
ληφθείσα εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Download.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Bluetooth.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
135
Σύνδεση με άλλες συσκευές
S Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία NFC ή Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τις
συσκευές στις οποίες θέλετε να στείλετε αρχεία.
Αποστολή δεδομένων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → NFC και κατόπιν σύρετε το διακόπτη NFC προς τα
δεξιά.
2 Πατήστε S Beam και σύρετε το διακόπτη S Beam προς τα δεξιά.
3 Επιλέξτε ένα αρχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της συσκευής
σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το αρχείο.
• Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι
τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung
δεν αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων
που καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
• Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
136
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Γρήγορη σύνδεση
Σχετικά με τη γρήγορη σύνδεση
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για εύκολη αναζήτηση και σύνδεση με κοντινές συσκευές.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
• Το όνομα της συσκευής ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις συσκευές Bluetooth της
δημιουργίας ζεύγους. Για παράδειγμα, το όνομα της συσκευής μπορεί να εμφανίζεται ως BT
MAC.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευές προς σύνδεση υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης και ότι
οι οθόνες τους είναι ενεργοποιημένες.
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi Direct ή Bluetooth είναι ενεργοποιημένη σε συσκευές που δεν
υποστηρίζουν τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης.
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Όταν ανοίξει το πλαίσιο, οι λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth ενεργοποιούνται αυτόματα και η
συσκευή αναζητά κοντινές συσκευές.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή. Ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη σύνδεση μεταξύ των συσκευών.
Για να επιτρέψετε σε κοντινές συσκευές να αναζητήσουν τη συσκευή σας και να συνδεθούν με
αυτήν, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Ορισμός ορατότητας συσκευής → Ορατότητα συσκευής και
κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
137
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Νέα αναζήτηση για συσκευές
Εάν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.
Πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε OK.
Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.
138
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Peel Smart Remote
Σχετικά με το Peel Smart Remote
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να συνδεθείτε με τηλεόραση και να χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή ως τηλεχειριστήριο. Μπορείτε να αναζητήσετε και να επιλέξετε τηλεοπτικά προγράμματα και
να ελέγχετε κανάλια με τη συσκευή σας.
Πατήστε Peel Smart Remote στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν από τη χρήση της εφαρμογής αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι συνδέετε τη συσκευή με δίκτυο.
• Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.
Σύνδεση με τηλεόραση
1 Πατήστε Peel Smart Remote στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια περιοχή και επιλέξτε την υπηρεσία αναμετάδοσης.
Εμφανίζονται τα διαθέσιμα τηλεοπτικά προγράμματα.
139
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Χρήση της συσκευής ως τηλεχειριστήριο
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την τηλεόραση, να κάνετε περιήγηση σε κανάλια
ή να προσαρμόσετε το επίπεδο της έντασης ήχου στην τηλεόραση χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως
τηλεχειριστήριο.
1 Στη συσκευή, πατήστε .
2 Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας έχει απενεργοποιηθεί και πατήστε ΝΑΙ, Η ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΟΥ
ΕΙΝΑΙ ΚΛΕΙΣΤΗ.
3 Επιλέξτε τη μάρκα της τηλεόρασης.
4 Βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπερύθρων της συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση και πατήστε
ΚΟΥΜΠΙ 1. Κατόπιν πατήστε ΝΑΙ εάν η συσκευή ενεργοποιήσει την τηλεόραση.
Εάν η συσκευή δεν ενεργοποιήσει την τηλεόραση, πατήστε ΟΧΙ και κατόπιν επαναλάβετε αυτήν την
ενέργεια μέχρι να αναγνωρίσει η τηλεόραση το σήμα.
5 Επιλέξτε μια πηγή καναλιού.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
τηλεόρασης.
Πρόσθετες λειτουργίες
Μενού ελέγχου τηλεόρασης
140
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Παρακολούθηση τηλεόρασης με χρήση της συσκευής
Επιλέξτε τηλεοπτικό πρόγραμμα από τη λίστα διαθέσιμων προγραμμάτων για παρακολούθηση στη
συνδεδεμένη τηλεόραση.
1 Πατήστε ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΤΩΡΑ, ΠΡΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ή STREAMING.
2 Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και πατήστε ΘΕΑΣΗ ΣΤΟ.
Το επιλεγμένο πρόγραμμα θα εμφανιστεί στη συνδεδεμένη τηλεόραση.
3 Πατήστε
για αλλαγή καναλιών ή προσαρμογή της έντασης ήχου.
Το πλαίσιο τηλεχειριστηρίου εμφανίζεται στην οθόνη.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για προγράμματα
1 Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα να παρακολουθήσετε.
2 Πατήστε ΘΥΜΙΣΕ ΜΟΥ.
Η ειδοποίηση ενεργοποιείται τον προκαθορισμένο χρόνο.
141
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Screen Mirroring
Σχετικά με τον κατοπτρισμό οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
Συσκευές με δυνατότητα
κατοπτρισμού οθόνης
(Κλειδωτήρι AllShare Cast,
HomeSync και συσκευές
Wi-Fi Miracast)
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Εάν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
142
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή με δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης είναι συνδεδεμένη με την
τηλεόραση χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο HDMI.
• Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη.
Προβολή περιεχομένου σε τηλεόραση
Πριν συνδέσετε μια τηλεόραση με τη συσκευή σας, συνδέστε την τηλεόραση και τη συσκευή με
δυνατότητα κατοπτρισμού οθόνης. Για δημιουργία της σύνδεσης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της
συσκευής. Οι παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα προβολής περιεχομένου σε τηλεόραση που
συνδέεται με μια συσκευή AllShare Cast.
1 Στην τηλεόραση, επιλέξτε μια λειτουργία σύνδεσης, όπως η λειτουργία HDMI, για να συνδεθείτε με
εξωτερική συσκευή.
2 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Screen Mirroring.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Η οθόνη της συσκευής εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
Εάν συνδέετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα του κλειδιού υλικού
στη λίστα και εισαγάγετε τον κωδικό PIN που φαίνεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
4 Ανοίξτε ή αναπαραγάγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής
σας.
Διακοπή προβολής περιεχομένου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Screen Mirroring.
143
Σύνδεση με άλλες συσκευές
Χρήση της λειτουργίας εκτύπωσης
Συνδέστε τη συσκευή με έναν εκτυπωτή για εκτύπωση εικόνων ή εγγράφων.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
Πριν από τη χρήση της λειτουργίας αυτής
• Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Wi-Fi ή Wi-Fi Direct είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας και τον
εκτυπωτή.
Σύνδεση με εκτυπωτή
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εκτύπωση, επιλέξτε έναν τύπο εκτυπωτή και κατόπιν
σύρετε το διακόπτη πάνω δεξιά στην οθόνη προς τα δεξιά. Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι
συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας. Επιλέξτε εκτυπωτή για χρήση ως προεπιλεγμένο
εκτυπωτή.
Για προσθήκη εκτυπωτών μη αυτόματα, πατήστε → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER,
εισαγάγετε λεπτομέρειες και κατόπιν πατήστε OK.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε → Ρυθμίσεις.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε → Εκτύπωση και κατόπιν επιλέξτε
εκτυπωτή.
144
Διαχειριστής συσκευής &
δεδομένων
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο της Samsung. Κάντε εκκίνηση του Samsung
Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή
και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο
Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση. Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies
για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
145
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Μεταφορά αρχείων μεταξύ της συσκευής και
υπολογιστή
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
• Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
• Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από τον υπολογιστή κατά την αναπαραγωγή αρχείων
αποθηκευμένων στη συσκευή στο συνδεδεμένο υπολογιστή. Αφού τελειώσετε την
αναπαραγωγή του αρχείου, αποσυνδέστε τη συσκευή από τον υπολογιστή.
• Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων.
Πατήστε Γίνεται μεταφορά εικόνων εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο
μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
146
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή υπολογιστή που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικά στοιχεία με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον ιστότοπο
της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Εάν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
Αντίγραφα ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας σε
λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα.
Χρήση λογαριασμού Google
1 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου προς τα δεξιά.
3 Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό
αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Google μέσω του οδηγού
ρύθμισης. Μπορείτε να εκκινήσετε και να ανοίξετε τον οδηγό διαμόρφωσης εκτελώντας μια
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων στη συσκευή. Εάν δεν συνδεθείτε με το λογαριασμό
Google μέσω του οδηγού ρύθμισης, δεν μπορείτε να επαναφέρετε τα αντίγραφα ασφαλείας
δεδομένων.
147
Διαχειριστής συσκευής & δεδομένων
Χρήση λογαριασμού Samsung
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού →
Λογαριασμός Samsung account και κατόπιν συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
2 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
3 Πατήστε Cloud → Αντίγραφο ασφαλείας, επιλέξτε τα στοιχεία των οποίων θα δημιουργηθούν
εφεδρικά αντίγραφα και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Για επαναφορά δεδομένων, πατήστε Επαναφορά, επιλέξτε τα στοιχεία για επαναφορά και κατόπιν
πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΡΑ.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Αντίγραφα
ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για λεπτομέρειες.
1 Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
3 Πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Η συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
148
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
Οι υποστηριζόμενες λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν ή να έχουν διαφορετική ετικέτα
ανάλογα με το αν η συσκευή σας είναι μοντέλο με μονή ή διπλή κάρτα SIM.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Προβάλλετε τη λίστα των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις.
Για επεξεργασία της λίστας των αγαπημένων σας επιλογών για ρυθμίσεις, πατήστε → Επεξεργασία
γρήγορων ρυθμίσεων, πραγματοποιήστε μια επιλογή ρυθμίσεων και κατόπιν πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Συνδέσεις δικτύου
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Wi-Fi προς τα δεξιά.
Μπορείτε να διατηρήσετε μια σταθερή σύνδεση δικτύου επιλέγοντας αυτόματα είτε το Wi-Fi είτε το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας για χρήση του ισχυρότερου σήματος. Για αυτόματη εναλλαγή μεταξύ
δικτύων, επιλέξτε Έξυπνη εναλλαγή δικτύου.
149
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
Πατήστε → Για προχωρ. → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις
Wi-Fi. Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα κινητής
τηλεφωνίας εάν έχει ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις
μεταφοράς δεδομένων. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε
Πάντα.
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
Πατήστε → Για προχωρ. και επιλέξτε Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Πατήστε → Wi-Fi Direct.
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μέσω δικτύων και Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ενίσχυση λήψεων και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Ενίσχυση λήψεων
προς τα δεξιά.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
150
Ρυθμίσεις
Tethering και Mobile hotspot
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως φορητό σημείο πρόσβασης για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές. Ανατρέξτε στην ενότητα Tethering συσκευών και
χρήση σημείων πρόσβασης κινητής τηλεφωνίας για λεπτομέρειες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Tethering και Mobile hotspot.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του κινητού σημείου πρόσβασης ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω
του δικτύου Wi-Fi. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή όταν δεν είναι διαθέσιμη η
σύνδεση δικτύου.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε .
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: επιλογή σημείων σύνδεσης δικτύου για να αποτρέπεται η χρήση τους
από εφαρμογές που λειτουργούν στο παρασκήνιο.
• Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας: διαμόρφωση των ρυθμίσεων δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
151
Ρυθμίσεις
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Θέση και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Θέση προς τα δεξιά.
• Λειτουργία: επιλογή μιας μεθόδου για συλλογή των δεδομένων θέσης σας.
• Βελτίωση ακρίβειας: ρύθμιση της συσκευής να βελτιώνει την ακρίβεια της τοποθεσίας με χρήση
των λειτουργιών Wi-Fi και Bluetooth.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: προβολή των εφαρμογών που ζητούν τις πληροφορίες της
τρέχουσας θέσης σας και τη χρήση της μπαταρίας από αυτές.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: προβολή των υπηρεσιών τοποθεσίας που χρησιμοποιεί η συσκευή σας.
• Οι τοποθεσίες μου: ρύθμιση προφίλ για χρήση για συγκεκριμένες θέσεις όταν χρησιμοποιείτε
λειτουργίες GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για εύρεση της τρέχουσας θέσης σας.
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερα δίκτυα.
Σάρωση κοντινών συσκευών
Αναζητήστε τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες μέσω Wi-Fi Direct, Bluetooth και άλλων.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων όταν βρίσκεστε
σε περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για
περιαγωγή.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
152
Ρυθμίσεις
Σύνδεση και κοινή χρήση
NFC
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και κατόπιν σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά.
• Android Beam: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως
ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
• S Beam: ενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και
έγγραφα, σε συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
• Πατήστε και πληρώστε: ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών για πληρωμές μέσω
κινητής τηλεφωνίας.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
Κοντινές συσκευές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για κοινή χρήση περιεχομένου όταν συνδέετε τη συσκευή με κοντινές συσκευές.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κοντινές συσκευές και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Κοντινές συσκευές
προς τα δεξιά.
• Όνομα συσκευής: προβολή του ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
• Περιεχ. για κοινή χρήση: ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση των περιεχομένων σας με άλλες
συσκευές.
• Επιτρεπόμενες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στη
συσκευή σας.
• Αποκλεισμένες συσκευές: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν πρόσβαση
στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Λήψη αρχείων από άλλες συσκευές: ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή αποστολών από άλλες
συσκευές.
153
Ρυθμίσεις
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για την εκτύπωση αρχείων
μέσω Wi-Fi ή των υπηρεσιών cloud.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εκτύπωση.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία κατοπτρισμού οθόνης και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Screen Mirroring.
Αναπαραγωγή και εμφάνιση
Ήχοι και ειδοποιήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και ειδοποιήσεις.
• Ήχος κλήσης: προσαρμογή του επιπέδου έντασης για τους ήχους κλήσης.
• Μέσα: προσαρμογή του επιπέδου έντασης για μουσική και βίντεο.
• Ειδοποιήσεις: προσαρμογή του επιπέδου έντασης για ειδοποιήσεις.
• Σύστημα: προσαρμογή του επιπέδου έντασης για ήχους συστήματος.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής για να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Ήχοι κλήσης: προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης για εισερχόμενες κλήσεις.
• Δονήσεις: επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Ήχος κλήσης ειδοποιήσεων: επιλογή ήχου κλήσης για συμβάντα, όπως εισερχόμενα μηνύματα.
154
Ρυθμίσεις
• Άλλοι ήχοι: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
• Μην ενοχλείτε: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση των ήχων εισερχόμενης κλήσης και ειδοποίησης,
εκτός για επιτρεπόμενες εξαιρέσεις.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση για εμφάνιση ή όχι του περιεχομένου των
ειδοποιήσεων στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις εφαρμογών: αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Πρόσβαση ειδοποιήσεων: επιλογή εφαρμογών για εμφάνιση όλων των ειδοποιήσεών τους στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εμφάνιση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Γραμματοσειρά:
– – Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
– – Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν στρέφεται η
συσκευή.
– – Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας προκειμένου να μην περιστρέφεται
ανάλογα με τον προσανατολισμό του προσώπου σας.
• Έξυπνη αναμονή: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν να
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
155
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμογή εμφάνισης: χρήση της λειτουργίας αυτής για βελτιστοποίηση της οθόνης
ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμική: χρήση της λειτουργίας αυτής για να γίνει ο τόνος της οθόνης ζωηρότερος.
– – Τυπική: χρήση αυτού του τρόπου λειτουργίας για κανονικό περιβάλλοντα χώρο.
– – Επαγγελματική φωτογραφία: χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της
οθόνης να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
– – Κινηματογράφος: χρήση της λειτουργίας αυτής για σκοτεινό περιβάλλοντα χώρο, όπως μέσα σε
σκοτεινό δωμάτιο.
• Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με
προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Ονειροπόληση: ρύθμιση της συσκευής να κάνει εκκίνηση της προστασίας οθόνης όταν η συσκευή
είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση ή φορτίζεται.
• Ένδειξη LED:
– – Φόρτιση: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης ενώ φορτίζετε την
μπαταρία.
– – Χαμηλή μπαταρία: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν η
στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
– – Ειδοποιήσεις: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν έχετε
αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
– – Φωνητική εγγραφή: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν
ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας φωτισμού των πλήκτρων πρόσφατων
εφαρμογών και επιστροφής.
• Αύξηση ευαισθησίας αφής: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει χρήση της οθόνης αφής ενώ
φοράτε γάντια.
Ανάλογα με το είδος του υλικού που φοράτε ενώ αγγίζετε τη συσκευή, ορισμένες εντολές
ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
156
Ρυθμίσεις
Φόντο
Επιλέξτε μια εικόνα φόντου για την αρχική οθόνη ή την οθόνη κλειδώματος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κλείδωμα Οθόνης.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι παρακάτω επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία κλειδώματος οθόνης που έχει επιλεγεί.
• Διπλό ρολόι: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
• Μέγεθος ρολογιού: αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
• Εμφάνιση ημερομηνίας: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει την ημερομηνία με το ρολόι.
• Συντόμευση κάμερας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της συντόμευσης κάμερας στην
κλειδωμένη οθόνη.
• Στοιχεία κατόχου: εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται με το ρολόι.
• Εφέ ξεκλειδώματος: επιλογή ενός εφέ που βλέπετε όταν ξεκλειδώνετε την οθόνη.
• Πρόσθετες πληροφορίες: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει πληροφορίες στην κλειδωμένη
οθόνη για να εμφανίζεται καιρός ή μετρήσεις βημάτων όταν χρησιμοποιείτε το σύντροφο
πεζοπορίας στο S Health.
• Κείμενο βοήθειας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Πολλαπλά Παράθυρα
Ρύθμιση της συσκευής για χρήση των Πολλαπλών Παραθύρων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πολλαπλά Παράθυρα και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Πολλαπλά
Παράθυρα προς τα δεξιά.
• Άνοιγ. σε προβ. Πολ. παρ.: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας Πολλαπλών
Παραθύρων όταν ανοίγετε αρχεία από τις επιλογές Τα Αρχεία Μου ή Βίντεο. Επίσης, η συσκευή
ενεργοποιεί τη λειτουργία αυτή όταν προβάλλετε συνημμένα σε μηνύματα.
157
Ρυθμίσεις
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμόστε τα στοιχεία που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πίνακας ειδοποιήσεων.
• Προσαρμογή φωτεινότητας: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της γραμμής ρύθμισης
φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προτεινόμενες εφαρμογές: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση των συνιστώμενων εφαρμογών
στο πλαίσιο ειδοποιήσεων με βάση τις ενέργειές σας, όπως σύνδεση των ακουστικών στη συσκευή.
• Ορ. κουμπιών γρήγ. ρύθμ.: αναδιάταξη των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης που εμφανίζονται στο
πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εργαλειοθήκη
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση της εργαλειοθήκης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εργαλειοθήκη και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Εργαλειοθήκη προς τα
δεξιά.
Προβολή της λίστας εφαρμογών για εμφάνιση στην εργαλειοθήκη. Για να επεξεργαστείτε τη λίστα
εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞ.
Λειτουργία με ένα χέρι
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ένα
χέρι.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία με ένα χέρι και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Λειτουργία με
ένα χέρι προς τα δεξιά.
158
Ρυθμίσεις
Εξατομίκευση
Εύκολη λειτουργία
Ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εύκολη λειτουργία.
• Τυπική λειτουργία: ρύθμιση της συσκευής σε τυπική λειτουργία.
• Εύκολη λειτουργία: ρύθμιση της συσκευής σε εύκολη λειτουργία.
• Εύκολες εφαρμογές: επιλογή εφαρμογών για εφαρμογή απλούστερων διατάξεων.
Προσβ/τητα
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για πρόσβαση στις ρυθμίσεις για βελτίωση της
προσβασιμότητας στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Προσβασιμότητα για λεπτομέρειες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
Απόρρητη λειτουργία
Ρυθμίστε τη συσκευή για να μην επιτρέψετε σε άλλα άτομα να αποκτήσουν πρόσβαση στο προσωπικό
περιεχόμενό σας, ενεργοποιώντας την απόρρητη λειτουργία.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητη λειτουργία και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Απόρρητη
λειτουργία προς τα δεξιά.
• Τύπος πρόσβ. απόρ. λειτ.: ρύθμιση ή αλλαγή της μεθόδου ξεκλειδώματος για ενεργοποίηση της
απόρρητης λειτουργίας.
• Αυτόματη απενεργοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να εξέρχεται αυτόματα από την ιδιωτική
κατάσταση όταν σβήνει η οθόνη.
159
Ρυθμίσεις
Σάρωση δαχτύλου
Καταχωρήστε το δακτυλικό αποτύπωμά σας στη συσκευή, για να ασφαλίσετε τη συσκευή ή να
συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σάρωση δαχτύλου.
• Διαχείριση δαχτ. αποτυπ.: καταχώρηση ή διαγραφή των πληροφοριών δακτυλικών
αποτυπωμάτων.
• Αλλαγή εφεδρ. κωδ. πρόσβ.: αλλαγή του εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης προς χρήση, εάν η
συσκευή δεν αναγνωρίζει το δακτυλικό αποτύπωμα.
• Κλείδωμα οθόνης: ρύθμιση μεθόδου ξεκλειδώματος και εναλλακτικού κωδικού πρόσβασης.
• Σύνδεση web: ρύθμιση της συσκευής για σύνδεση σε ιστοσελίδες.
• Επαλήθευση Samsung account: ρύθμιση της συσκευής για επαλήθευση του λογαριασμού
Samsung με δακτυλικά αποτυπώματα.
• Πληρωμή με PayPal: ρύθμιση της συσκευής για επαλήθευση του λογαριασμού PayPal και
εξουσιοδότηση αγορών με χρήση των δακτυλικών αποτυπωμάτων σας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Κίνηση
Κινήσεις και χειρονομίες
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Κινήσεις και χειρονομίες.
• Περιήγηση χωρίς επαφή: κινήστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπροστά από τον
αισθητήρα για περιήγηση σε εικόνες, ιστοσελίδες ή τραγούδια.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
160
Ρυθμίσεις
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων, ή παύση
αναπαραγωγής πολυμέσων χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή απομακρύνοντας το βλέμμα από
την οθόνη.
• Κίνηση παλάμης για λήψη: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν
περνάτε το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
Προβολή χωρίς επαφή
Κάντε προεπισκόπηση περιεχομένων ή προβάλλετε πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο δείχνοντας
ένα στοιχείο με το δάχτυλό σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προβολή χωρίς επαφή και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Προβολή
χωρίς επαφή προς τα δεξιά.
Χρήστης και αντίγραφα ασφαλείας
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση cloud Dropbox.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Cloud.
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του λογαριασμού αντιγράφων
ασφαλείας Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
161
Ρυθμίσεις
• Επαναφορά ρυθμίσεων δικτύου: επιστροφή των ρυθμίσεων σύνδεσης δικτύου στις εργοστασιακά
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Σύστημα
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για το σύνολο των μενού και των εφαρμογών.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• English(UK): επιλογή μιας προεπιλεγμένης διάταξης του πληκτρολογίου.
• Επιλογή γλωσσών εισαγωγής: επιλογή γλωσσών για εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: ρύθμιση της συσκευής για διόρθωση των ανορθόγραφων και ατελών
λέξεων με πάτημα στην μπάρα διαστήματος ή σε σημείο στίξης.
• Τα πλήκτρα λειτουργ. μου: ρύθμιση αριθμητικών συντομεύσεων προς κείμενο που χρησιμοποιείτε
συχνά. Μπορείτε να πατήσετε παρατεταμένα ένα αριθμητικό πλήκτρο για να εισάγετε το
προκαθορισμένο κείμενο.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
162
Ρυθμίσεις
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό διάστημα
μεταξύ λέξεων.
• Αυτόματη στίξη: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα στην μπάρα
διαστήματος.
• Κύλιση πληκτρολογίου:
– – Κανένα: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της λειτουργίας περάσματος
πληκτρολογίου.
– – Συνεχής είσοδος: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα στο πληκτρολόγιο.
– – Έλεγχος δρομέα: ενεργοποίηση της έξυπνης λειτουργίας πλοήγησης πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση του πληκτρολογίου.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής ώστε να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Γλώσσα: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Ανίχνευση "Ok Google": ρύθμιση της συσκευής να ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση όταν
προφέρετε την εντολή αφύπνισης, ενώ χρησιμοποιείτε την εφαρμογή αναζήτησης.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Τώρα ενεργό στο πάτημα: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί την αναζήτηση Google σε
αναδυόμενο παράθυρο.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Hands-free: επιτρέψτε στη συσκευή σας να εκτελεί φωνητικές αναζητήσεις μέσω σετ ακουστικών.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Έξοδος ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
163
Ρυθμίσεις
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Αποκλ. προσβλ. λέξεων: ρύθμιση της συσκευής για να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές εισαγωγές.
• Ακουστικά Bluetooth: ρύθμιση της συσκευής να ηχογραφεί τη φωνή σας με σετ ακουστικών
Bluetooth.
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: επιλογή μηχανής σύνθεσης ομιλίας. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τις
μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για τη
λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Εκφώνηση ειδοποίησης
Ρυθμίστε τη συσκευή για ανάγνωση δυνατά ειδοποιήσεων όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, μηνύματα ή
συμβάντα.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή την επιφάνεια αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Ρύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ωρών.
164
Ρυθμίσεις
Πρόληψη κινδύνου
Ενεργοποιήστε λειτουργία έκτακτης ανάγκης και ρυθμίστε πρωταρχικές επαφές και μηνύματα. Ανατρέξτε
στην ενότητα Λειτουργία έκτακτης ανάγκης για λεπτομέρειες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πρόληψη κινδύνου.
• Λειτουργία έκτακτης ανάγκης: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης
ανάγκης και μείωση της κατανάλωσης μπαταρίας χρησιμοποιώντας βασικές λειτουργίες, όπως η
κλήση.
• Geo News: ρύθμιση της συσκευής για λήψη ειδοποιήσεων για προβλέψεις κακών καιρικών
συνθηκών.
• Αποστολή μηνυμάτων βοήθειας: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας
πατώντας τρεις φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
– – Αποστολή εικόνων: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή φωτογραφιών που τραβήχτηκαν με
την εμπρός και πίσω κάμερα με το μήνυμα βοήθειας.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
– – Αποστολή ηχογράφησης: ρύθμιση της συσκευής να εγγράφει ήχο και να τον στέλνει μαζί με το
μήνυμα στους παραλήπτες.
• Διαχείριση κύριων επαφών: επιλογή ή επεξεργασία των παραληπτών μηνυμάτων βοήθειας.
Αξεσουάρ
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Αξεσουάρ.
• Έξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
Μπαταρία
Προβάλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μπαταρία.
• ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: προβολή της ποσότητας της ισχύος της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη
συσκευή σας.
• Εξοικονόμηση ισχύος εφαρ.: εξοικονόμηση ισχύος μπαταρίας μέσω βελτιστοποίησης της χρήσης
της μπαταρίας για κάθε εφαρμογή.
• Ποσοστό στη γραμ. κατάστ.: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ζωής της μπαταρίας που
απομένει.
165
Ρυθμίσεις
Εξοικονόμ. ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα Χρήση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας για
λεπτομέρειες.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εξοικονόμ. ενέργειας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας και
αλλαγή των ρυθμίσεων για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ο εκτιμώμενος μέγιστος χρόνος αναμονής δείχνει το χρόνο που απομένει για να εξαντληθεί η
ενέργεια της μπαταρίας, εάν δεν χρησιμοποιείται η συσκευή. Ο χρόνος αναμονής ενδέχεται να
διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ασφάλεια.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές στη
συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
166
Ρυθμίσεις
• Προστασία κρυπτογρ. δεδ.: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε την μπαταρία πριν να ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή, διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση αρχείων σε
μια κάρτα μνήμης.
Εάν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ
είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δε θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε αυτήν τη ρύθμιση προτού κάνετε επαναφορά
της συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται ο απομακρυσμένος
έλεγχος της χαμένης ή κλαπείσας συσκευής μέσω του διαδικτύου. Για να χρησιμοποιήσετε τη
λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής όταν χαθεί ή κλαπεί.
• Μετάβαση σε τοποθεσία web: πρόσβαση στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού μου
(findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να εντοπίσετε και να ελέγξετε την χαμένη ή κλαπείσα
συσκευή σας στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού.
• Κλείδ. επανενεργοποίησης: ρύθμιση της συσκευής για απαίτηση του λογαριασμού Samsung αφού
γίνει επαναφορά της συσκευής ώστε να αποτρέπονται άλλα άτομα να ενεργοποιούν και πάλι τη
συσκευή.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος PIN ώστε
να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν να χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ
πληκτρολογούνται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας: ρύθμιση της συσκευής για έλεγχο και λήψη ενημερώσεων ασφαλείας.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: ρύθμιση της συσκευής για αποστολή των ενημερωμένων
αναφορών ασφαλείας στη Samsung αυτόματα.
• Τύπος αποθήκευσης: ρύθμιση ενός τύπου αποθήκευσης για αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διάφορων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
167
Ρυθμίσεις
• Αξιόπ. υπηρ. διαφήμισης: προβολή των παραγόντων εμπιστοσύνης που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή.
• Καρφίτσωμα παραθύρων: ρύθμιση της συσκευής για καρφίτσωμα της επιλεγμένης εφαρμογής
στην οθόνη.
• Πρόσβαση σε δεδομ. χρήσης: προβολή των εφαρμογών που μπορούν να έχουν πρόσβαση στο
ιστορικό χρήσης της συσκευής σας.
• Smart Lock: ρύθμιση της συσκευής για παράκαμψη της κλειδωμένης οθόνης όταν έχουν εντοπιστεί
συσκευές ή τοποθεσίες εμπιστοσύνης.
• Άδεια «Mην ενοχλείτε»: προβολή των εφαρμογών που μπορούν να απενεργοποιήσουν τη
λειτουργία Μην ενοχλείτε.
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Βοήθεια.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
Εφαρμογές
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Διαχειριστής εφαρμογών.
Προεπ/νες εφαρμογές
Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προεπ/νες εφαρμογές.
168
Προσβ/τητα
Προσβασιμότητα
Τα μενού προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με ορισμένες σωματικές αναπηρίες, όπως
κακή όραση ή δυσκολίες στην ακοή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες:
• TalkBack
• Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
• Μεγέθυνση της οθόνης
• Υπενθυμίσεις ειδοποιήσεων
• Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
• Προσαρμογή χρωμάτων
• Απενεργοποίηση όλων των ήχων
• Ειδοποίηση φλας
• Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
• Λειτουργία μονοφωνικού ήχου
• Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
• Παρακολούθηση μωρού
• Βοηθητικά μενού
• Λειτουργία Air gesture
• Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου πατήματος
• Λειτουργία ελέγχου διάδρασης
• Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων
• Λειτουργία μονού πατήματος
• Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Για χρήση των μενού προσβασιμότητας, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα.
169
Προσβ/τητα
Χρήση του πλήκτρου αρχικής οθόνης για άνοιγμα
μενού προσβασιμότητας
Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα παρακάτω μενού προσβασιμότητας, πατώντας τρεις φορές γρήγορα
στο πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Προσβ/τητα
• TalkBack
• Αρνητικά χρώματα
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Άμεση πρόσβαση και κατόπιν σύρετε
το διακόπτη Άμεση πρόσβαση προς τα δεξιά. Κατόπιν, επιλέξτε ένα μενού προσβασιμότητας για
άνοιγμα όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
Εάν επιλέξετε περισσότερα από ένα μενού, η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που ρωτά
ποιο μενού πρέπει να χρησιμοποιείται κάθε φορά που πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές
γρήγορα. Για ενεργοποίηση της δυνατότητας Έλεγχος αλληλεπίδρασης στα μενού προσβασιμότητας,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία. Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές
δυνατότητες και αλληλεπίδραση → Έλεγχος αλληλεπίδρασης, σύρετε το διακόπτη Έλεγχος
αλληλεπίδρασης προς τα δεξιά.
TalkBack
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση TalkBack
Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή διαβάζει δυνατά το κείμενο στην οθόνη ή επιλεγμένες
λειτουργίες. Η λειτουργία αυτή είναι χρήσιμη αν έχετε πρόβλημα όρασης ή δυσκολία να δείτε την οθόνη.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack.
2 Σύρετε το διακόπτη TalkBack προς τα δεξιά.
Για απενεργοποίηση του TalkBack, σύρετε το διακόπτη TalkBack προς τα αριστερά.
3 Πατήστε OK.
170
Προσβ/τητα
Όταν ενεργοποιείτε το TalkBack, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση και διαβάζει δυνατά τις
λειτουργίες που επιλέγετε. Επίσης, η συσκευή παρέχει φωνητική ανταπόκριση όταν απενεργοποιείται η
οθόνη, όταν έχετε νέες ειδοποιήσεις και άλλα.
Όταν ενεργοποιείτε τη λειτουργία Εξερεύνηση μέσω αφής κατά τη χρήση του TalkBack, η συσκευή
διαβάζει δυνατά επιλεγμένα στοιχεία. Καταρχάς, η συσκευή διαβάζει δυνατά στοιχεία στην οθόνη όταν
τα πατάτε. Κατόπιν, η συσκευή εκτελεί τη λειτουργία ή ανοίγει την εφαρμογή εάν πατήσετε οπουδήποτε
στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Εξερεύνηση μέσω αφής, η
συσκευή δεν μπορεί να εκτελέσει διάφορες λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.
Για να ενεργοποιήσετε το Εξερεύνηση μέσω αφής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και κατόπιν σημειώστε Εξερεύνηση μέσω αφής.
Ορισμένες λειτουργίες δεν είναι διαθέσιμες κατά τη χρήση του TalkBack.
Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες κινήσεις δαχτύλων για έλεγχο της οθόνης ενώ χρησιμοποιείτε
το TalkBack. Εάν είναι απενεργοποιημένη η λειτουργία Εξερεύνηση μέσω αφής, η συσκευή δεν μπορεί
να εκτελέσει ορισμένες από τις λειτουργίες που απαιτούν κινήσεις των δαχτύλων.
Για να ενεργοποιήσετε το Εξερεύνηση μέσω αφής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και κατόπιν σημειώστε Εξερεύνηση μέσω αφής.
• Εξερεύνηση της οθόνης: τοποθετήστε ένα δάχτυλο στην οθόνη και μετακινήστε το για να
εξερευνήσετε την οθόνη. Επιλέξτε και πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και η συσκευή
διαβάζει το στοιχείο δυνατά. Όταν απομακρύνετε το δάχτυλό σας, επιλέγεται το στοιχείο κάτω από
το δάχτυλό σας.
• Επιλογή στοιχείων: πατήστε σε ένα στοιχείο για να το επιλέξετε. Ή επιλέξτε και πατήστε
παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ενώ εξερευνάτε την οθόνη και κατόπιν απομακρύνετε το δάχτυλό
σας.
• Άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου: ενώ διαβάζονται δυνατά επιλεγμένα στοιχεία, όταν ακούσετε το
στοιχείο που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το στοιχείο. Κατόπιν, πατήστε οπουδήποτε
στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
• Επιλογή του προηγούμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα πάνω ή προς τα
αριστερά με ένα δάχτυλο.
171
Προσβ/τητα
• Επιλογή του επόμενου στοιχείου: κυλήστε την οθόνη γρήγορα προς τα κάτω ή προς τα δεξιά με ένα
δάχτυλο.
• Κύλιση στις λίστες: κυλήστε την οθόνη προς τα πάνω ή προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
• Επιστροφή στην προηγούμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα δεξιά με δυο δάχτυλα.
• Μετακίνηση στην επόμενη σελίδα: κυλήστε την οθόνη προς τα αριστερά με δυο δάχτυλα.
• Ξεκλείδωμα της οθόνης: κυλήστε την οθόνη προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής
κλειδωμένης οθόνης με δύο δάχτυλα.
• Άνοιγμα πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με δύο δάχτυλα.
• Άνοιγμα πλαισίου γρήγορης ρύθμισης: σύρετε το πάνω μέρος της οθόνης προς τα κάτω με τρία
δάχτυλα.
Μπορείτε να διαμορφώσετε ρυθμίσεις κινήσεων δαχτύλων για το TalkBack στη Διαχείριση κινήσεων.
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για λεπτομέρειες.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων
Όταν χρησιμοποιείτε TalkBack, μπορείτε να εκτελείτε ενέργειες χρησιμοποιώντας κινήσεις δαχτύλων.
Μπορείτε να εκτελέσετε ενέργειες, όπως η επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη, το άνοιγμα της αρχικής
οθόνης και άλλα. Διαμορφώστε κινήσεις δαχτύλων πριν τις χρησιμοποιήσετε.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για διαμόρφωση οκτώ κινήσεων συντόμευσης. Μπορείτε να
διαμορφώσετε κινήσεις όπως σύρσιμο του δάχτυλού σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά
χωρίς να το απομακρύνετε και άλλες. Μπορείτε να αλλάξετε κινήσεις συντόμευσης ή να αντιστοιχίσετε
λειτουργίες σε κενές συντομεύσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ →
Διαχείριση κινήσεων. Επιλέξτε μια κίνηση και κατόπιν αντιστοιχίστε μια λειτουργία σε αυτήν.
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω λειτουργίες:
• Προηγούμενο στοιχείο: μετακίνηση στο προηγούμενο στοιχείο.
• Επόμενο στοιχείο: μετακίνηση στο επόμενο στοιχείο.
• Εστίαση στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη: μετακίνηση στο πρώτο στοιχείο στην οθόνη. Στη
λειτουργία επιλογής κειμένου, μετακινήστε το δρομέα προς την αρχή του κειμένου.
• Εστίαση στο τελευταίο στοιχείο στην οθόνη: μετακίνηση στο τελευταίο στοιχείο στην οθόνη. Στη
λειτουργία επιλογής κειμένου, μετακινήστε το δρομέα προς το τέλος του κειμένου.
172
Προσβ/τητα
• Κάντε κύλιση προς τα πίσω: κύλιση στη λίστα προς τα κάτω. Στη λειτουργία επιλογής κειμένου,
αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου.
• Κάντε κύλιση προς τα εμπρός: κύλιση στη λίστα προς τα πάνω. Στη λειτουργία επιλογής κειμένου,
επιλογή όλου του κειμένου.
• Προηγούμενη διακριτότητα: μετακίνηση στην προηγούμενη μονάδα ανάγνωσης.
• Επόμενη διακριτότητα: μετακίνηση στην επόμενη μονάδα ανάγνωσης.
• Κουμπί "Πίσω": επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
• Κουμπί ''Αρχική οθόνη'': άνοιγμα της αρχικής οθόνης.
• Κουμπί επισκόπησης: άνοιγμα της λίστας πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών.
• Άνοιγμα ειδοποιήσεων: άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.
• Άνοιγμα καθολικού μενού περιβάλλοντος: άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών. Πατήστε
παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού γενικών συσχετισμών. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε λειτουργίες, όπως Γρήγορη πλοήγηση, Ανάγνωση από την αρχή, Συλλαβισμός
τελευταίας εκφώνησης και Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο. Κατόπιν, εξερευνήστε τα μενού
σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απομακρύνετε από την οθόνη. Όταν βρείτε
το μενού που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το μενού για να το επιλέξετε.
Πατήστε Παύση σχολίων πάνω αριστερά στην οθόνη για να κάνετε παύση της φωνητικής
ανταπόκρισης.
Πατήστε Ρυθμίσεις TalkBack πάνω δεξιά στην οθόνη για πρόσβαση στις ρυθμίσεις TalkBack.
Ανατρέξτε στην ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack για λεπτομέρειες.
• Άνοιγμα τοπικού μενού περιβάλλοντος: άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών. Μπορείτε να
επιλέξετε μια μονάδα για ανάγνωση κειμένου στην οθόνη. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή
κατά την εισαγωγή κειμένου, διατίθενται μενού συσχετισμών, όπως το μενού ελέγχου δρομέα.
Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη για να ανοίξετε το κυκλικό μενού συσχετισμών. Κατόπιν,
εξερευνήστε τα μενού σχεδιάζοντας έναν κύκλο με το δάχτυλό σας χωρίς να το απομακρύνετε από
την οθόνη. Όταν βρείτε το μενού που θέλετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το μενού για να το
επιλέξετε.
• Ανάγνωση από την αρχή: ανάγνωση στοιχείων δυνατά από το πρώτο στοιχείο έως το τελευταίο
στοιχείο με τη σειρά.
• Ανάγνωση από το επόμενο στοιχείο: ανάγνωση στοιχείων δυνατά ξεκινώντας από το στοιχείο
δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο με τη σειρά.
173
Προσβ/τητα
Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης
Όταν χρησιμοποιείτε το TalkBack, μπορείτε να ακούσετε το κείμενο στην οθόνη. Μπορείτε να σύρετε
το δάχτυλό σας προς τα πάνω, κάτω, αριστερά ή δεξιά για να επιλέξετε το κείμενο που θέλετε. Από
προεπιλογή, η συσκευή διαβάζει δυνατά κείμενο στην επιλεγμένη περιοχή. Εναλλακτικά, μπορείτε
να ρυθμίσετε τη συσκευή να διαβάζει κείμενο σε άλλες μονάδες ανάγνωσης, όπως γραμμές ή
παραγράφους.
Αλλαγή μονάδων ανάγνωσης χρησιμοποιώντας τα μενού τοπικών συσχετισμών
1 Επιλέξτε κάποιο κείμενο για ανάγνωση.
2 Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα δεξιά χωρίς να το απομακρύνετε, για να
ανοίξετε το μενού τοπικών συσχετισμών.
3 Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν κύκλο με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση
των μενού. Κατόπιν, απομακρύνετε το δάχτυλό σας όταν ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που
θέλετε.
Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού τοπικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.
Παύση TalkBack
Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Όταν επιλέξετε Παύση σχολίων πάνω αριστερά στην
οθόνη, γίνεται παύση του TalkBack.
Όταν έχει γίνει παύση του TalkBack, μπορείτε να το συνεχίσετε ενεργοποιώντας την οθόνη ή με άλλες
μεθόδους. Για να αλλάξετε τη μέθοδο για να συνεχίσετε το TalkBack, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Συνέχιση από την κατάσταση
αναστολής. Κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Για να αλλάξετε την κίνηση συντόμευσης για άνοιγμα του μενού γενικών συσχετισμών, ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις συντόμευσης.
174
Προσβ/τητα
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης πλοήγησης
Με τη λειτουργία γρήγορης πλοήγησης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μενού, σχεδιάζοντας έναν κύκλο
στην οθόνη χωρίς κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να επιλέξετε ένα στοιχείο.
Ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απομακρύνετε το
δάχτυλό σας όταν ακούσετε Γρήγορη πλοήγηση. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απομακρύνετε το
δάχτυλό σας όταν ακούσετε το μενού που θέλετε.
Προσθήκη και διαχείριση ετικετών εικόνων
Μπορείτε να αντιστοιχίσετε ετικέτες σε εικόνες στην οθόνη. Η συσκευή διαβάζει δυνατά τις ετικέτες όταν
επιλέγονται οι εικόνες. Προσθέστε ετικέτες σε εικόνες χωρίς ετικέτα χρησιμοποιώντας το μενού τοπικών
συσχετισμών.
Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση των μενού. Όταν ακούσετε το μενού
προσθήκης ετικέτας, απομακρύνετε το δάχτυλό σας για να προσθέσετε ετικέτες.
Για προβολή των ετικετών, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση →
TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ → Διαχ. προσ/μένων ετικ.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για TalkBack
Διαμορφώστε ρυθμίσεις για το TalkBack για δική σας ευκολία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → TalkBack → ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.
Εναλλακτικά, ανοίξτε το μενού γενικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα κάτω και κατόπιν
προς τα δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας πάνω δεξιά στην
οθόνη και απομακρύνετέ το όταν ακούσετε Ρυθμίσεις TalkBack.
• Ένταση ομιλίας: προσαρμογή του επιπέδου έντασης ήχου για φωνητική ανταπόκριση.
Η ένταση ήχου της φωνητικής ανταπόκρισης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την ένταση ήχου των
πολυμέσων. Για προσαρμογή της έντασης ήχου των πολυμέσων, πατήστε το πλήκτρο έντασης ήχου
προς τα πάνω ή προς τα κάτω ενώ ακούτε τη φωνητική ανταπόκριση. Ή, στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Ήχοι και ειδοποιήσεις και κατόπιν σύρετε τη γραμμή προσαρμογής έντασης
ήχου για το περιεχόμενο πολυμέσων προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
175
Προσβ/τητα
• Χρήση αλλαγών τόνου φωνής: ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει κείμενο με χαμηλό τόνο
όταν εισάγεται με χρήση πληκτρολογίου.
• Ηχώ πληκτρολογίου: ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει δυνατά κείμενο ή σύμβολα που
εισάγονται με χρήση του πληκτρολογίου. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τον τύπο πληκτρολογίου
όπου θα εφαρμοστεί αυτή η λειτουργία.
• Μιλήστε όταν η οθόνη είναι απενεργοπ.: ρύθμιση της συσκευής για να παρέχει φωνητική
ανταπόκριση όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη.
• Χρήση αισθητήρα εγγύτητας: ρύθμιση της συσκευής να διακόπτει τη φωνητική ανταπόκριση όταν
βάζετε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής. Για να συνεχιστεί η
φωνητική ανταπόκριση, πατήστε στην οθόνη.
• Ανακίνηση για συνεχή ανάγνωση: ρύθμιση της συσκευής για δυνατή ανάγνωση του κειμένου που
εμφανίζεται στην οθόνη όταν κουνάτε τη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε από διάφορες ταχύτητες
ανακίνησης.
• Εκφώνηση αναγνώρισης καλούντος: ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει το όνομα του
καλούντος δυνατά όταν έχετε εισερχόμενη κλήση.
• Σχόλια με δόνηση: ρύθμιση της συσκευής για να δονείται όταν εξερευνάτε την οθόνη.
• Ηχητικά σχόλια: ρύθμιση της συσκευής για να εκπέμπει ήχο όταν ελέγχετε την οθόνη, όπως όταν
κάνετε κύλιση της οθόνης και άλλα.
• Εστίαση στον ήχο ομιλίας: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της έντασης ήχου των πολυμέσων
όταν η συσκευή διαβάζει δυνατά κάποιο στοιχείο.
• Ένταση ήχου: προσαρμογή της έντασης αναπαραγωγής ήχου όταν αγγίζετε την οθόνη για να την
ελέγξετε. Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη όταν επιλέγεται η Ηχητικά σχόλια.
• Εξερεύνηση μέσω αφής: ρύθμιση της συσκευής για να διαβάζει δυνατά τα στοιχεία κάτω από το
δάχτυλό σας. Για παράδειγμα, όταν πατήσετε Εφαρμογές στην αρχική οθόνη με το δάχτυλό σας, η
συσκευή διαβάζει "Εφαρμογές". Για να επιλέξετε Εφαρμογές, απελευθερώστε το δάχτυλό σας από
αυτό και πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Μπορείτε να μετακινηθείτε στη
σελίδα που θέλετε, κυλώντας την οθόνη αριστερά ή δεξιά με δυο δάχτυλα. Για να μάθετε σχετικά
με τον έλεγχο της οθόνης χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εξερεύνησης με αφή, ανατρέξτε στην
ενότητα Έλεγχος της οθόνης με κινήσεις των δαχτύλων για λεπτομέρειες.
• Αυτόματη κύλιση στις λίστες: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη κύλιση στην υπόλοιπη λίστα
που δεν εμφανίζεται στην οθόνη και ανάγνωση των στοιχείων δυνατά.
• Επιλογή με ένα πάτημα: ρύθμιση της συσκευής για άνοιγμα του επιλεγμένου στοιχείου με ένα
πάτημα.
• Εμφάνιση μενού περιβάλλοντος με τη μορφή λίστας: ρύθμιση της συσκευής να δείχνει το μενού
γενικών συσχετισμών ως λίστα ή κύκλο.
176
Προσβ/τητα
• Ξεκινήστε τον οδηγό "Εξερεύνηση μέσω αφής": προβολή του μαθήματος σχετικά με τη χρήση της
λειτουργίας εξερεύνησης με αφή.
• Διαχείριση κινήσεων: αντιστοίχιση ενεργειών για εκτέλεση με κινήσεις δαχτύλων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κινήσεις δαχτύλων για λεπτομέρειες.
• Διαχ. προσ/μένων ετικ.: προβολή των ετικετών που προσθέσατε.
• Διαχείριση συντομεύσεων πληκτρολογίου: ρύθμιση συντομεύσεων πληκτρολογίου για εκτέλεση
συγκεκριμένων ενεργειών.
• Αναστολή Talkback και επανενεργοποίηση συντόμευσης: ρύθμιση της συσκευής να αναστέλλει
και να συνεχίζει το TalkBack πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα μείωσης και αύξησης της έντασης
του ήχου ταυτόχρονα.
• Μείωση φωτεινότητας οθόνης όταν είναι ενεργοποιημένο το TalkBack: ρύθμιση της συσκευής να
σκοτεινιάζει την οθόνη κατά τη χρήση του TalkBack.
• Άνοιγμα του TalkBack στο Play Store: εκκίνηση του Play Store για έλεγχο ενημερώσεων.
• Όροι Παροχής Υπηρεσιών: προβολή των όρων υπηρεσιών του TalkBack.
• Πολιτική Απορρήτου: προβολή πολιτικής απορρήτου του TalkBack.
• Συνέχιση από την κατάσταση αναστολής: επιλογή μιας μεθόδου για συνέχιση της φωνητικής
ανταπόκρισης.
• Ρυθμίσεις προγραμματιστή: ρύθμιση επιλογών για ανάπτυξη εφαρμογών.
Χρήση της συσκευής με την οθόνη απενεργοποιημένη
Ρυθμίστε τη συσκευή για απενεργοποίηση της οθόνης διαρκώς ώστε να διατηρείται το απόρρητο του
περιεχομένου της οθόνης σας. Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν πατάτε εξωτερικά πλήκτρα ή πατάτε
στην οθόνη. Επίσης δεν απενεργοποιούνται λειτουργίες που είναι ενεργοποιημένες αυτήν τη στιγμή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το
Σβηστή οθόνη. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτήν πατώντας δυο
φορές το πλήκτρο λειτουργίας.
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής πλήκτρων
Ρυθμίστε τη συσκευή για εισαγωγή ενός χαρακτήρα όταν απομακρύνετε το δάχτυλό σας από το
χαρακτήρα στο πληκτρολόγιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για εισαγωγή
χαρακτήρων αντί για απομάκρυνση του δάχτυλού σας και διπλό πάτημα στην οθόνη.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το
Γρήγορη είσοδος πλήκτρων.
177
Προσβ/τητα
Ανάγνωση κωδικών πρόσβασης δυνατά
Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει δυνατά τον κωδικό πρόσβασης όταν εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης
ενώ είναι ενεργοποιημένο το TalkBack. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βεβαιωθείτε ότι
εισάγετε το σωστό κωδικό πρόσβασης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το
Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης.
Ρύθμιση λειτουργιών κειμένου σε ομιλία
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες κειμένου σε ομιλία που χρησιμοποιούνται όταν ενεργοποιείται το
TalkBack, όπως γλώσσες, ταχύτητα και άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → Επιλογές κειμ. σε ομιλία και
κατόπιν χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Μηχανισμός μετατροπής κειμένου σε ομιλία της Samsung / Μηχανή κείμενο σε ομιλία της
Google: επιλογή μηχανισμού για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα. Εάν η συσκευή δεν
μπορεί να διαβάσει παραδείγματα δυνατά, πατήστε → Εγκατάσταση δεδομένων φωνής για
λήψη και εγκατάσταση φωνητικών δεδομένων για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Κατάσταση προεπ. γλώσσας: προβολή της κατάστασης της τρέχουσας γλώσσας που έχει ρυθμιστεί
για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Εισαγωγή κειμένου με χρήση του πληκτρολογίου
Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε
οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Όταν αγγίζετε το πληκτρολόγιο με το δάχτυλό σας, η συσκευή διαβάζει δυνατά τα πλήκτρα των
χαρακτήρων κάτω από το δάχτυλό σας. Όταν ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, απομακρύνετε το
δάχτυλό σας από το μενού για να τον επιλέξετε. Εισάγεται ο χαρακτήρας και η συσκευή διαβάζει δυνατά
το κείμενο.
Εάν δεν είναι ενεργοποιημένη η Γρήγορη είσοδος πλήκτρων, απομακρύνετε το δάχτυλό σας από
το χαρακτήρα που θέλετε και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα. Για
ενεργοποίηση της λειτουργίας γρήγορης εισαγωγής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις →
Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το Γρήγορη είσοδος πλήκτρων.
178
Προσβ/τητα
Εισαγωγή πρόσθετων χαρακτήρων
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Εάν υπάρχουν διαθέσιμοι πρόσθετοι
χαρακτήρες με το πλήκτρο, εμφανίζεται αναδυόμενο παράθυρο πάνω από το πληκτρολόγιο που
δείχνει τους χαρακτήρες. Για να επιλέξετε έναν χαρακτήρα, σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη μέχρι να
ακούσετε το χαρακτήρα που θέλετε, και κατόπιν απελευθερώστε το.
Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής κειμένου
Για προσθήκη γλωσσών εισαγωγής, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γλώσσα και
εισαγωγή. Κατόπιν, πατήστε Πληκτρολόγιο Samsung → Επιλογή γλωσσών εισαγωγής και κατόπιν
επιλέξτε γλώσσες.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής πληκτρολογίου ενώ εισάγετε κείμενο, κάντε διπλό πάτημα στο
.
Επεξεργασία κειμένου
Χρησιμοποιήστε το μενού τοπικών συσχετισμών για να μετακινήσετε το δρομέα ή να αντιγράψετε και να
επικολλήσετε κείμενο.
Ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών σύροντας το δάχτυλό σας προς τα πάνω και κατόπιν προς τα
δεξιά στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Πατήστε παρατεταμένα στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού με το δάχτυλό σας για εξερεύνηση του μενού. Κατόπιν, απομακρύνετε το
δάχτυλό σας όταν ακούσετε Αλλαγή ευαισθησίας. Πατήστε και πάλι στην οθόνη και σχεδιάστε έναν
κύκλο γύρω από το μενού για εξερεύνηση των μενού. Κατόπιν, απομακρύνετε το δάχτυλό σας όταν
ακούσετε τη μονάδα ανάγνωσης που θέλετε.
Όταν επεξεργάζεστε κείμενο, ρυθμίστε τη μονάδα ανάγνωσης είτε σε λέξη είτε σε χαρακτήρα για δική
σας ευκολία. Στη λειτουργία επιλογής, η συσκευή επιλέγει κείμενο σύμφωνα με τη μονάδα ανάγνωσης
που επιλέξατε.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω, προς τα κάτω, προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για ακρόαση
του κειμένου. Όταν το κείμενο που θέλετε να επεξεργαστείτε διαβάζεται δυνατά, χρησιμοποιήστε τις
παρακάτω ενέργειες:
• Διαγραφή κειμένου: πατήστε το πλήκτρο διαγραφής στο πληκτρολόγιο.
• Επιλογή κειμένου με χρήση λειτουργίας επιλογής: ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλογής για να
επιλέξετε και να ακούσετε το κείμενο. Για ενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε το μενού
τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού → Έναρξη λειτουργίας επιλογής.
Κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να ακούσετε το κείμενο πριν ή μετά από το κείμενο
που είναι επιλεγμένο τη στιγμή αυτή. Για απενεργοποίηση της λειτουργίας επιλογής, ανοίξτε
το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού → Λήξη λειτουργίας
επιλογής.
• Επιλογή ολόκληρου κειμένου: ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη
ποντικιού → Επιλογή όλων. Επιλέγεται όλο το κείμενο στο έγγραφο.
179
Προσβ/τητα
• Αντιγραφή ή περικοπή κειμένου: επιλέξτε κείμενο με χρήση του μενού τοπικών συσχετισμών.
Κατόπιν, ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού. Επιλέξτε
Αντιγραφή για αντιγραφή του επιλεγμένου κειμένου ή επιλέξτε Αποκοπή για αποκοπή του
επιλεγμένου κειμένου. Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
• Επικόλληση κειμένου: τοποθετήστε το δρομέα στο σημείο όπου πρέπει να εισαχθεί το κείμενο,
ανοίξτε το μενού τοπικών συσχετισμών και κατόπιν επιλέξτε Έλεγχος δείκτη ποντικιού →
Επικόλληση.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Μπορείτε να εισαγάγετε κείμενο φωνητικά. Για εμφάνιση του πληκτρολογίου, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής κειμένου και κατόπιν πατήστε οπουδήποτε στην οθόνη δυο φορές γρήγορα.
Όταν πατάτε παρατεταμένα , η συσκευή εμφανίζει ένα αναδυόμενο παράθυρο που δείχνει τις
επιλογές πληκτρολογίου. Σύρετε το δάχτυλό σας στην οθόνη χωρίς να το απομακρύνετε. Όταν επιλεγεί
, απομακρύνετε το δάχτυλό σας. Κατόπιν, προφέρετε τις λέξεις που θέλετε να εισαγάγετε στο πεδίο
κειμένου. Οι λέξεις που προφέρονται εμφανίζονται ως κείμενο στην οθόνη και η συσκευή τις διαβάζει
δυνατά.
Για να εισαγάγετε πρόσθετο κείμενο, επιλέξτε το πλήκτρο μικροφώνου και πείτε τις λέξεις.
Αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να αλλάξετε το μέγεθος της γραμματοσειράς. Η συσκευή
παρέχει διάφορα μεγέθη γραμματοσειράς ώστε να γίνει ευκολότερη η χρήση της συσκευής για χρήστες
με προβλήματα όρασης. Η ρύθμιση μεγέθους γραμματοσειράς σε Τεράστιο ενδέχεται να μην είναι
διαθέσιμη σε ορισμένες εφαρμογές.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → Μέγ. γραμματοσειράς.
180
Προσβ/τητα
Μεγέθυνση της οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να μεγεθύνετε την οθόνη και για να ζουμάρετε σε συγκεκριμένη
περιοχή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → Χειρονομίες μεγέθυνσης και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Χειρονομίες μεγέθυνσης προς τα δεξιά.
• Μεγέθυνση και σμίκρυνση: πατήστε στην οθόνη τρεις φορές γρήγορα για να ζουμάρετε σε
συγκεκριμένη περιοχή. Πατήστε στην οθόνη και πάλι τρεις φορές γρήγορα για να επιστρέψετε.
• Εξερεύνηση της οθόνης με κύλιση: χρησιμοποιήστε δύο δάχτυλα για κύλιση στη μεγεθυμένη οθόνη.
• Προσαρμογή αναλογίας ζουμ: πατήστε στην οθόνη με δύο δάχτυλα στη μεγεθυμένη οθόνη.
Κατόπιν, απομακρύνετε δύο δάχτυλά σας μεταξύ τους ή πλησιάστε τα για να προσαρμόσετε την
αναλογία.
• Τα πληκτρολόγια στην οθόνη δεν μπορούν να μεγεθυνθούν.
• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία αυτή, η απόδοση ορισμένων εφαρμογών, όπως το
Τηλέφωνο και η Αριθμ/χανή, ενδέχεται να επηρεάζεται.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για ειδοποιήσεις
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να ειδοποιείστε για γνωστοποιήσεις που δεν ελέγξατε στο
προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → Υπενθύμιση ειδοποίησης
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Υπενθύμιση ειδοποίησης προς τα δεξιά.
Για να ρυθμίσετε ένα διάστημα μεταξύ ειδοποιήσεων, πατήστε Διάστημα υπενθύμισης.
Αντιστροφή χρωμάτων οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να βελτιώσετε την ορατότητα της οθόνης και να βοηθήσετε τους
χρήστες να αναγνωρίζουν κείμενο στην οθόνη ευκολότερα. Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η
συσκευή εμφανίζει μια αρνητική εικόνα που αντιστρέφει τα χρώματα στην οθόνη. Η αντιστροφή των
χρωμάτων αυξάνει την αντίθεση μεταξύ λευκού και μαύρου.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση και κατόπιν σημειώστε το
Αρνητικά χρώματα.
181
Προσβ/τητα
Προσαρμογή χρωμάτων
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να προσαρμόσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων
στην οθόνη, εάν έχετε δυσκολία να διακρίνετε τα χρώματα. Η συσκευή αλλάζει τα χρώματα σε πιο
αναγνωρίσιμα.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Όραση → Προσαρμογή
χρωμάτων.
2 Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά.
3 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
4 Διευθετήστε τα χρωματικά πλακίδια κατά σειρά ομοιότητας, αρχίζοντας από το χρώμα βάσης.
5 Όταν τελειώσετε με την προσαρμογή των χρωμάτων, πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Εάν μπορείτε να διακρίνετε τα χρώματα, δεν απαιτείται μεγαλύτερη προσαρμογή.
6 Εάν δεν μπορεί να γίνει διάκριση ανάμεσα στα χρώματα, πατήστε Κάμερα ή Εικόνα.
7 Σύρετε τη γραμμή χρωματικής προσαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά και πατήστε ΤΕΛΟΣ.
Για αναπροσαρμογή του χρώματος, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
Ρύθμιση ειδοποίησης με φλας
Ρυθμίστε το φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν σημειώστε το
Ειδοποίηση φλας.
Απενεργοποίηση όλων των ήχων
Ρυθμίστε τη συσκευή για σίγαση όλων των ήχων της συσκευής, όπως οι ήχοι πολυμέσων, μεταξύ των
οποίων η φωνή του καλούντα στη διάρκεια μιας κλήσης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν σημειώστε το
Απενεργ. όλων των ήχων.
182
Προσβ/τητα
Προσαρμογή ρυθμίσεων λεζάντας
Υπότιτλοι Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή → Υπότιτλοι Samsung (CC) και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Υπότιτλοι Samsung (CC) προς τα δεξιά.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Στοίχιση: αλλαγή της θέσης της λεζάντας.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς.
• Μέγεθος γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Άκρη: αλλαγή της άκρης του κειμένου υποτίτλων.
• Γραμματοσειρά: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του κειμένου.
• Φόντο: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του φόντου του πλαισίου λεζάντας.
• Παράθυρο λεζάντας: προσαρμογή της διαφάνειας και αλλαγή του χρώματος του παραθύρου
λεζάντας.
Υπότιτλοι Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή → Υπότιτλοι Google (CC) και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Υπότιτλοι Google (CC) προς τα δεξιά.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας οθόνης για τη λεζάντα.
• Μέγεθος κειμένου: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Στυλ λεζάντας: αλλαγή του στυλ λεζάντας.
Προσαρμογή της ηχητικής ισορροπίας
Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει την ισορροπία ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
Για να προσαρμόσετε την ηχητική ισορροπία, συνδέστε ένα διπλό σετ ακουστικών στη συσκευή. Στην
οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή → Εξισορρόπηση ήχου. Σύρετε τη
γραμμή προσαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, προσαρμόστε την ηχητική ισορροπία και
κατόπιν πατήστε ΟΚ.
183
Προσβ/τητα
Χρήση μονοφωνικού ήχου
Ρυθμίστε τη συσκευή για ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα". Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή αν έχετε δυσκολίες με την ακοή ή
σε περιπτώσεις όπου ένα μόνο ακουστικό είναι πιο βολικό.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή και κατόπιν σημειώστε το
Μονοφωνικός ήχος.
Χρήση ανιχνευτή κλάματος μωρού
Ρυθμίστε τη συσκευή να ανιχνεύει το κλάμα ενός μωρού και να σας ειδοποιεί με δόνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Ακοή → Ανίχνευση κλάματος μωρού
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Ανίχνευση κλάματος μωρού προς τα δεξιά.
Πατήστε για ενεργοποίηση της λειτουργίας ανίχνευσης ήχου. Όταν η συσκευή ανιχνεύει ήχο, δονείται.
Για ρύθμιση του φλας να αναβοσβήνει, πατήστε → Ρυθμίσεις και κατόπιν σημειώστε Ειδοποίηση
φλας.
Χρήση των βοηθητικών μενού
Εμφάνιση εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης
Ρυθμίστε τη συσκευή για να εμφανίζει το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το εικονίδιο για πρόσβαση σε εφαρμογές, λειτουργίες και ρυθμίσεις πατώντας στα
βοηθητικά μενού στο εικονίδιο. Ελέγχετε τη συσκευή πατώντας στα βοηθητικά μενού στο εικονίδιο
χωρίς εξερεύνηση της οθόνης. Όταν εκκινείται η λειτουργία αυτή, ενεργοποιείται η Λειτουργία ενός
πατήματος.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού.
2 Σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά.
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται κάτω δεξιά στην οθόνη.
3 Πατήστε Προτιμώμενο χέρι για μετακίνηση του εικονιδίου βοηθητικής συντόμευσης σε βολική
θέση.
184
Προσβ/τητα
Πρόσβαση στα βοηθητικά μενού
Το εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης εμφανίζεται σαν αιωρούμενο εικονίδιο για να παρέχει εύκολη
πρόσβαση στα βοηθητικά μενού από οποιαδήποτε οθόνη.
Όταν πατάτε στο εικονίδιο βοηθητικής συντόμευσης, το εικονίδιο εκτείνεται ελαφρώς και τα βοηθητικά
μενού εμφανίζονται στο εικονίδιο. Πατήστε στο πάνω ή κάτω βέλος για μετακίνηση σε άλλα πλαίσια ή
κάντε κύλιση της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για επιλογή άλλων μενού.
Χρήση του δρομέα
Στο βοηθητικό μενού, πατήστε Δρομέας. Εμφανίζεται στην οθόνη ένας δρομέας και μια περιοχή αφής
όπου μπορεί να ελέγχεται ο δρομέας. Μπορείτε να ελέγξετε την οθόνη χρησιμοποιώντας μικρές κινήσεις
του δαχτύλου σας στην περιοχή αφής. Σύρετε το δάχτυλό σας στην περιοχή αφής για μετακίνηση του
δρομέα. Επίσης, πατήστε στην οθόνη για επιλογή στοιχείων κάτω από το δρομέα.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• /
: επιλογή ενός στοιχείου ή κύλιση αριστερά ή δεξιά στην οθόνη.
• /
: κύλιση πάνω ή κάτω στην οθόνη.
• : μετακίνηση της περιοχής αφής σε άλλη θέση.
• : κλείσιμο της περιοχής αφής.
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δρομέα, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα →
Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού, σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά και
κατόπιν χρησιμοποιήστε τις επιλογές στο Touchpad και ρυθμίσεις δρομέα.
Χρήση ενισχυμένων βοηθητικών μενού
Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει ενισχυμένα βοηθητικά μενού για επιλεγμένες εφαρμογές. Για
παράδειγμα, όταν εκκινείτε τα Μηνύματα, εμφανίζονται οι λειτουργίες αναζήτησης και σύνταξης στο
βοηθητικό μενού.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού → Προηγμένη βοήθεια, σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά και
κατόπιν επιλέξτε εφαρμογές.
Επεξεργασία των βοηθητικών μενού
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για επεξεργασία μενού στο εικονίδιο βοηθητικής
συντόμευσης.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Βοηθητικό μενού, σύρετε το διακόπτη προς τα δεξιά και κατόπιν πατήστε
Επεξεργασία. Για προσθήκη ή διαγραφή μενού, πατήστε ή .
185
Προσβ/τητα
Ενεργοποίηση της οθόνης με τη λειτουργία air
gesture
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία air gesture για να ενεργοποιήσετε την οθόνη κινώντας το χέρι σας πάνω
από τον αισθητήρα στο πάνω μέρος της συσκευής. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την οθόνη χωρίς
να πατήσετε κάποιο πλήκτρο. Όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή, τοποθετήστε τη συσκευή σε
επίπεδη επιφάνεια ή κρατήστε σταθερά τη συσκευή για να αποτρέψετε τη μετακίνησή της.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Αφύπνιση χωρίς επαφή και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Αφύπνιση χωρίς επαφή
προς τα δεξιά.
Ρύθμιση επιλογών καθυστέρησης παρατεταμένου
πατήματος
Ρυθμίστε το χρόνο αναγνώρισης για παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος και κατόπιν πραγματοποιήστε
μια επιλογή.
Χρήση λειτουργίας ελέγχου διάδρασης
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ελέγχου διάδρασης για να περιορίσετε την αντίδραση της συσκευής
σε εισαγωγές ενώ χρησιμοποιείτε εφαρμογές. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν θέλετε να
επιτρέπετε σε άλλα άτομα μόνο περιορισμένη πρόσβαση και έλεγχο των πολυμέσων ή δεδομένων σας.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Κινητικές δυνατότητες και
αλληλεπίδραση → Έλεγχος αλληλεπίδρασης.
2 Σύρετε το διακόπτη Έλεγχος αλληλεπίδρασης προς τα δεξιά.
3 Πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης του ήχου
ταυτόχρονα ενώ χρησιμοποιείτε μια εφαρμογή.
186
Προσβ/τητα
4 Προσαρμόστε το μέγεθος του πλαισίου ή σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή που θέλετε
να περιορίσετε.
5 Πατήστε ΤΕΛ.
Η συσκευή εμφανίζει την περιορισμένη περιοχή. Εάν πατάτε στην οθόνη ή πατάτε πλήκτρα, όπως το
πλήκτρο αρχικής οθόνης, δεν λειτουργούν στην περιοχή αυτή.
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου διάδρασης, πατήστε παρατεταμένα στο πλήκτρο αρχικής
οθόνης και το πλήκτρο μείωσης έντασης ήχου ταυτόχρονα.
Απάντηση ή τερματισμός κλήσεων
Ρυθμίστε τη μέθοδο για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Απάντηση και τερματισμός κλήσεων.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Πάτημα κουμπ. αρχικ. οθ.: ρύθμιση της συσκευής ώστε να απαντά σε κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Χρήση φωνητικών εντολών: ρύθμιση της συσκευής για απάντηση κλήσης με φωνητικές εντολές.
• Κίνηση χεριού πάνω από τη συσκευή: όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση, κινήστε το χέρι σας
μπροστά από τον αισθητήρα προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην
κλήση.
• Πάτημα πλήκτρου ενεργοπ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
Χρήση λειτουργίας μονού πατήματος
Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί
για σύρσιμό του. Όταν ηχεί ένας συναγερμός ή υπάρχει εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο για να
διακοπεί ο συναγερμός ή να απαντηθεί η κλήση αντί να σύρετε το πλήκτρο.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα και κατόπιν σημειώστε το Λειτουργία ενός
πατήματος.
187
Προσβ/τητα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Αποθήκευση ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε ένα αρχείο
Εξαγάγετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις προσβασιμότητας σε ένα αρχείο.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Εισαγωγή/
Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εξαγωγής. Το αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας
αποθηκεύεται στην επιλεγμένη θέση αποθήκευσης.
Εισαγωγή αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Εισαγάγετε ένα αρχείο ρυθμίσεων προσβασιμότητας και ενημερώστε τις τρέχουσες ρυθμίσεις.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Εισαγωγή/
Εξαγωγή και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής. Επιλέξτε ένα αρχείο για εισαγωγή
και πατήστε ΤΕΛΟΣ → ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Οι ρυθμίσεις προσβασιμότητας ενημερώνονται σύμφωνα με το
εισηγμένο αρχείο.
Κοινή χρήση αρχείων ρυθμίσεων προσβασιμότητας
Μοιραστείτε αρχεία ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλα άτομα μέσω email, Wi-Fi Direct, Bluetooth και
άλλα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα → Διαχείριση προσβασιμ. → Κοινή
χρήση μέσω. Κατόπιν επιλέξτε αρχεία προσβασιμότητας και πατήστε ΤΕΛΟΣ. Επιλέξτε μια μέθοδο
κοινής χρήσης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μοιραστείτε τα αρχεία.
Προβολή υπηρεσιών προσβασιμότητας
Προβάλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Προσβ/τητα και προβάλλετε τη λίστα υπηρεσιών
προσβασιμότητας που είναι διαθέσιμες στο Υπηρεσίες.
188
Προσβ/τητα
Χρήση άλλων χρήσιμων λειτουργιών
• Χρήση S Voice: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το S Voice για εκτέλεση διαφόρων λειτουργιών με
χρήση φωνητικών εντολών. Εκκινήστε το S Voice και πραγματοποιήστε κλήσεις, στείλτε μηνύματα
και προβάλλετε εργασίες. Ανατρέξτε στην ενότητα S Voice για λεπτομέρειες.
• Φωνητική αναζήτηση: χρησιμοποιήστε φωνητικές εντολές για αναζήτηση για περιεχόμενο
ιστοσελίδων. Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή όταν είστε σε κίνηση και δεν μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε τα χέρια σας για να εισαγάγετε κείμενο. Ανατρέξτε στην ενότητα Φωνητική
αναζήτηση για λεπτομέρειες.
• Χρήση πλαισίου ειδοποιήσεων: σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να ανοίξετε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε να προβάλλετε αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, να
προσαρμόσετε φωτεινότητα οθόνης, και άλλα. Ανατρέξτε στην ενότητα Πλαίσια ειδοποιήσεων και
γρήγορης ρύθμισης για λεπτομέρειες.
• Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία: η εύκολη λειτουργία χρησιμοποιεί μια απλούστερη διάταξη
και μεγάλα εικονίδια για να προσφέρει μια εύκολη εμπειρία στο χρήστη. Μπορείτε να προσθέσετε
εφαρμογές που χρησιμοποιούνται συχνά ή συντομεύσεις στην αρχική οθόνη για ευκολότερη
πρόσβαση. Ανατρέξτε στην ενότητα Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία για λεπτομέρειες.
• Χρήση κινήσεων ελέγχου: ελέγξτε τη συσκευή με κινήσεις παλάμης ή χειρονομίες. Ανατρέξτε στην
ενότητα Κινήσεις ελέγχου για λεπτομέρειες.
• Χρήση του σαρωτή δαχτύλου: καταχωρήστε τα δαχτυλικά αποτυπώματά σας στη συσκευή για να
ξεκλειδώνετε την οθόνη ή να επαληθεύετε τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού Samsung.
Ανατρέξτε στην ενότητα Σάρωση δαχτύλου για λεπτομέρειες.
• Χρήση λειτουργίας αυτοκινήτου: ελέγχετε τη συσκευή ώστε να εκτελεί διάφορες λειτουργίες
με φωνητικές εντολές ενώ οδηγείτε. Μπορείτε να λάβετε εισερχόμενες κλήσεις, να προβάλλετε
μηνύματα και να ακούτε μουσική χωρίς να αγγίζετε τη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Λειτ.
αυτοκ. για λεπτομέρειες.
• Χρήση εγγραφής φωνής: ηχογράφηση ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Εγγραφή φωνής για λεπτομέρειες.
189
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισαγάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισαγάγετε και πάλι την μπαταρία.
190
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Εάν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Εάν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
191
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά
ή η ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Εάν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
192
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την
προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
193
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν
υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
194
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της
συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
195
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™
™
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi CERTIFIED Passpoint , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED ,
και το λογότυπο Wi-Fi αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising