Samsung | GT-I5510 | Samsung Samsung GALAXY551 Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής σας ή του παροχέα
υπηρεσιών σας.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsungmobile.com
Printed in Korea
Code No.:GH68-32170A
Greek. 11/2010. Rev. 1.0
GT-I5510
Οδηγός γρήγορης χρήσης
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
Χρήση του οδηγού
Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτήν την κινητή συσκευή της
Samsung. Η συσκευή αυτή θα σας προσφέρει κινητή επικοινωνία
και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας, με τη βοήθεια της εξαιρετικής
τεχνολογίας και των υψηλών προδιαγραφών της Samsung.
Αυτός ο οδηγός σχεδιάστηκε ειδικά για να σας ενημερώσει για τις
λειτουργίες της συσκευής σας.
Διαβάστε πρώτα
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τις προφυλάξεις
ασφαλείας και αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή σας, για να μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε σωστά και
με ασφάλεια.
• Οι περιγραφές στον παρόντα οδηγό βασίζονται στις
προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που χρησιμοποιούνται
στον παρόντα οδηγό μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση
από το πραγματικό προϊόν.
2
Χρήση του οδηγού
• Το περιεχόμενο στον παρόντα οδηγό μπορεί να είναι
διαφορετικό από το προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται
από παροχείς ή φορείς υπηρεσιών και μπορεί να αλλάξει χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση. Ανατρέξτε στη διεύθυνση
www.samsungmobile.com για την τελευταία έκδοση του
εγχειριδίου χρήσης.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί
να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή, το λογισμικό ή τον
παροχέα υπηρεσιών.
• Η μορφοποίηση και παράδοση του παρόντος οδηγού
βασίζεται στα λειτουργικά συστήματα Google Android και
μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα
του χρήστη.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν
ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια ή τις προδιαγραφές
υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα
απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές τρίτων.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για θέματα απόδοσης ή
ασυμβατότητες που προκαλούνται από την επεξεργασία των
ρυθμίσεων του μητρώου από το χρήστη.
• Μπορείτε να αναβαθμίσετε το λογισμικό της κινητής συσκευής
σας μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.samsungmobile.com.
• Για τις πηγές ήχου, τις ταπετσαρίες και τις εικόνες που
παρέχονται σε αυτήν τη συσκευή έχει δοθεί άδεια για
περιορισμένη χρονική διάρκεια μεταξύ Samsung και των
αντίστοιχων ιδιοκτητών. Η αφαίρεση και χρήση αυτών των
υλικών για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση
της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Samsung
δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιου είδους παράβαση της
νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας από το χρήστη.
• Παρακαλείστε να φυλάξετε τον παρόντα οδηγό για μελλοντική
αναφορά.
Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή
πρόσθετες πληροφορίες
►
Ανατρέξτε σε—σελίδες με σχετικές πληροφορίες, για
παράδειγμα: ► σ. 12 (αντιστοιχεί σε “ανατρέξτε στη
σελίδα 12”)
→
Στη συνέχεια—η σειρά των επιλογών ή των μενού που
θα επιλέγετε προκειμένου να εκτελέσετε κάποιο βήμα.
Για παράδειγμα: Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε
τη λίστα εφαρμογών και επιλέξτε Μηνύματα → Νέο
μήνυμα (αντιστοιχεί σε Μηνύματα, στη συνέχεια Νέο
μήνυμα)
Λειτουργικά εικονίδια
Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με
τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτόν τον οδηγό:
Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να
προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους
[
]
Αγκύλες—πλήκτρα συσκευής. Για παράδειγμα:
[ ] (αντιπροσωπεύει το πλήκτρο Ενεργοπ./Απενεργ./
Κλείδωματος)
Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν
ζημιά στη συσκευή σας ή σε άλλον εξοπλισμό
Χρήση του οδηγού
3
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2010 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται από την παγκόσμια νομοθεσία
περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να
αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή να μεταδοθεί
με οποιαδήποτε μορφή ή οποιονδήποτε τρόπο, ηλεκτρονικό
ή μηχανικό, συμπεριλαμβανομένων των φωτοαντιγράφων,
της εγγραφής ή της αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα
αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς την έγγραφη
άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι καταχωρισμένα
εμπορικά σήματα της Samsung Electronics.
• Το λογότυπο Android, τα Google Search™, Google Maps™,
Google Mail™, YouTube™, Android Market™, και Google
Talk™ είναι εμπορικά σήματα της Google, Inc.
4
Χρήση του οδηγού
• Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIC, Inc. σε
όλο τον κόσμο.
είναι εμπορικό σήμα της SRS Labs, Inc. Οι
τεχνολογίες WOW HD έχουν ενσωματωθεί με την άδεια της
SRS Labs, Inc.
• Η ονομασία Wi-Fi®, το λογότυπο Wi-Fi CERTIFIED και το
λογότυπο Wi-Fi είναι καταχωρισμένα εμπορικά σήματα της
Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα
ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες τους.
• Το
Περιεχόμενα
Συναρμολόγηση ........................................ 7
Περιεχόμενα συσκευασίας ..................................... 7
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM και την
μπαταρία ..................................................................... 7
Φόρτιση της μπαταρίας . ......................................... 9
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης (προαιρετική) .... 11
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός
(προαιρετικό) .......................................................... 13
Πρώτα βήματα ......................................... 14
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής σας . ........................................................ 14
Γνωρίστε τη συσκευή σας .................................... 15
Χρήση της οθόνης αφής ......................................
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και
των πλήκτρων .........................................................
Γνωριμία με την οθόνη αναμονής ......................
Πρόσβαση σε εφαρμογές ....................................
Προσαρμογή της συσκευής ................................
Εισαγωγή κειμένου ................................................
18
19
20
22
23
26
Κλήσεις ...................................................... 29
Δημιουργία και εύρεση επαφών . ......... 30
Ανταλλαγή μηνυμάτων . ......................... 31
Περιεχόμενα
5
Λήψη φωτογραφιών και βίντεο ............ 34
Σύνδεση με υπολογιστή ......................... 43
Προβολή φωτογραφιών και βίντεο . .... 36
Χρήση Bluetooth ..................................... 44
Ακρόαση μουσικής . ................................ 37
Χρήση Wi-Fi .............................................. 46
Σύνδεση στο Internet ............................. 40
Προφυλάξεις ασφαλείας ........................ 47
Λήψη εφαρμογών από Android
Market . ...................................................... 41
Λήψη αρχείων από τον ιστό .................. 42
6
Περιεχόμενα
Συναρμολόγηση
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής:
• Κινητή συσκευή
• Μπαταρία
• Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
• Οδηγός γρήγορης χρήσης
Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά λογισμικό εγκεκριμένο
από τη Samsung. Το πειρατικό ή παράνομο λογισμικό
μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή δυσλειτουργίες που δεν
καλύπτονται από την εγγύηση του κατασκευαστή.
• Τα αντικείμενα που παρέχονται με τη συσκευή σας
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και
τα αξεσουάρ που διατίθενται ή προσφέρονται από τον
παροχέα υπηρεσιών στην περιοχή σας.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον
τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.
• Τα παρεχόμενα αξεσουάρ έχουν βέλτιστη απόδοση στη
συσκευή σας.
• Παρελκόμενα διαφορετικά από αυτά που παρέχονται
μπορεί να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM
και την μπαταρία
Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας,
παραλαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module), με
τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN
(Personal Identification Number) και προαιρετικές υπηρεσίες.
Για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες UMTS ή HSDPA, μπορείτε
να αγοράσετε μια κάρτα USIM (Universal Subscriber Identity
Module).
Συναρμολόγηση
7
Για την τοποθέτηση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας,
1 Αν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, επιλέξτε παρατεταμένα
3 Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM.
το [ ] και επιλέξτε Απενεργοποίηση για να την
απενεργοποιήσετε.
2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
• Τοποθετήστε την κάρτα SIM ή USIM στη συσκευή, με τις
χρυσές επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
• Αν δεν τοποθετήσετε κάρτα SIM ή USIM, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές υπηρεσίες και
ορισμένα μενού της συσκευής σας.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά
την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
8
Συναρμολόγηση
4 Τοποθετήστε την μπαταρία.
Φόρτιση της μπαταρίας
Πρέπει να φορτίσετε την μπαταρία προτού χρησιμοποιήσετε τη
συσκευή για πρώτη φορά.
Μπορείτε να φορτίσετε τη συσκευή με τον παρεχόμενο φορτιστή
ταξιδιού ή συνδέοντας τη συσκευή σε έναν Η/Υ με ένα καλώδιο
δεδομένων Η/Υ.
5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές και καλώδια που έχουν
εγκριθεί από τη Samsung. Οι μη εγκεκριμένοι φορτιστές
ή τα καλώδια μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη της
μπαταρίας ή ζημιά στη συσκευή σας.
Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή
θα εκπέμψει έναν προειδοποιητικό ήχο και θα εμφανιστεί
στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Το
θα είναι επίσης άδειο και θα έχει
εικονίδιο μπαταρίας
κόκκινο χρώμα. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε
πολύ χαμηλό επίπεδο, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί
αυτόματα. Επαναφορτίστε την μπαταρία για να
συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
Συναρμολόγηση
9
››Φόρτιση με τον φορτιστή ταξιδιού
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών
που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.
2 Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην
υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδιού μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές βλάβες στη συσκευή. Η εγγύηση δεν
καλύπτει καμία βλάβη που προκύπτει από κακή χρήση.
10 Συναρμολόγηση
3 Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη
διάρκεια της φόρτισης, αλλά η μπαταρία θα φορτίζεται
πιο αργά.
• Κατά τη διάρκεια φόρτισης της συσκευής, η οθόνη
αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί λόγω της ασταθούς
τροφοδοσίας ρεύματος. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε
το φορτιστή ταξιδιού από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί
να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να
επηρεαστεί.
• Αν η συσκευή σας δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε
τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο επισκευών
της Samsung.
4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της
μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το φορτιστή
ταξιδιού από τη συσκευή και κατόπιν από την πρίζα.
Πριν αφαιρέσετε την μπαταρία από το τηλέφωνο,
αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού. Ενδέχεται να
προκληθεί βλάβη στη συσκευή.
››Φόρτιση με το καλώδιο δεδομένων Η/Υ
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
(προαιρετική)
1 Ανοίξτε το κάλυμμα της υποδοχής πολλαπλών λειτουργιών
Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να
τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης. Η συσκευή σας δέχεται κάρτες
μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με μέγιστη χωρητικότητα
32 GB (ανάλογα με τον τύπο της κάρτας μνήμης και τον
κατασκευαστή της).
Πριν από τη φόρτιση, βεβαιωθείτε ότι ο Η/Υ είναι
ενεργοποιημένος.
που βρίσκεται στο πάνω μέρος της συσκευής.
2 Συνδέστε το ένα άκρο (micro USB) του καλωδίου δεδομένων
Η/Υ στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
3 Συνδέστε το άλλο άκρο του καλωδίου δεδομένων Η/Υ σε μια
θύρα USB σε ένα Η/Υ.
Ανάλογα με τον τύπο καλωδίου δεδομένων Η/Υ που
χρησιμοποιείτε, μπορεί να περάσει λίγη ώρα μέχρι να
αρχίσει η φόρτιση.
4 Όταν η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως (το εικονίδιο της
μπαταρίας δεν κινείται πια), αποσυνδέστε το καλώδιο
δεδομένων Η/Υ από τη συσκευή και κατόπιν από τον Η/Υ.
Η Samsung χρησιμοποιεί εγκεκριμένα βιομηχανικά
πρότυπα για τις κάρτες μνήμης, αλλά ορισμένες μάρκες
μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή
σας. Η χρήση μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να
προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα μνήμης
καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην
κάρτα.
Συναρμολόγηση
11
• Η συσκευή σας υποστηρίζει μόνο τη δομή αρχείων FAT
για τις κάρτες μνήμης. Αν τοποθετήσετε μια κάρτα που
έχει μορφοποιηθεί με διαφορετική δομή αρχείων, η
συσκευή θα σας ζητήσει να μορφοποιήσετε πάλι την
κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων θα μειώσει
τη διάρκεια ζωής της κάρτας μνήμης.
• Όταν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή σας, ο
κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί
στο φάκελο sdcard κάτω από την εσωτερική μνήμη.
1
2 Τοποθετήστε την κάρτα με τις χρυσές επαφές στραμμένες
Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
προς τα κάτω.
3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει
στη θέση της.
4 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
››Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε μια κάρτα μνήμης, πρώτα αποσυνδέστε την για
να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Εφαρμογές →
Ρυθμίσεις → Κάρτα SD & αποθηκευτικός χώρος
τηλεφώνου → Αφαίρεση κάρτας SD.
2 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
3 Ωθήστε την κάρτα μνήμης απαλά μέχρι να απεμπλακεί από
τη συσκευή.
4 Τραβήξτε την κάρτα μνήμης από την υποδοχή της.
12 Συναρμολόγηση
5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε μια κάρτα μνήμης την ώρα που η συσκευή
μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε πληροφορίες, γιατί
μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή βλάβη στην
κάρτα μνήμης ή τη συσκευή.
››Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Η μορφοποίηση της κάρτας μνήμης σε έναν Η/Υ μπορεί
να καταστήσει την κάρτα ασύμβατη με τη συσκευή σας.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης μόνο στη συσκευή.
Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Εφαρμογές → Ρυθμίσεις
→ Κάρτα SD & αποθηκευτικός χώρος τηλεφώνου →
Αφαίρεση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD →
Διαμόρφωση κάρτας SD.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή σας. Η εγγύηση του κατασκευαστή δεν καλύπτει
την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες
του χρήστη.
Προσαρτήστε ένα λουράκι χειρός
(προαιρετικό)
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Περάστε ένα λουράκι χειρός από τη σχισμή και στερεώστε το
πάνω στη μικρή προεξοχή.
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
Συναρμολόγηση
13
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση
της συσκευής σας
Για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή σας,
1 Επιλέξτε παρατεταμένα [ ].
2 Αν ενεργοποιείτε τη συσκευή σας για πρώτη φορά, στην
οθόνη και ακολουθήστε τις οδηγίες που θα εμφανιστούν
στην οθόνη για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
14 Πρώτα βήματα
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, επιλέξτε παρατεταμένα
[ ] και κατόπιν επιλέξτε Απενεργοποίηση.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και
τις οδηγίες του αρμόδιου προσωπικού όταν είστε σε
περιοχές όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων
συσκευών, όπως σε αεροπλάνα και νοσοκομεία.
• Για να χρησιμοποιήσετε μόνο τις μη δικτυακές
υπηρεσίες της συσκευής σας, μεταβείτε στη λειτουργία
πτήσης (Airplane Mode). Επιλέξτε παρατεταμένα το
[ ] και επιλέξτε Λειτουργία πτήσης.
Γνωρίστε τη συσκευή σας
››Διάταξη συσκευής
Αισθητήρες
φωτεινότητας
Πλήκτρο έντασης
Πλήκτρο αρχικής
οθόνης
Πλήκτρο μενού
Ακουστικό
Οθόνη αφής
Πλήκτρο
επιστροφής
Υποδοχή σετ
ακουστικών
(3,5 mm)
Πλήκτρο
Ενεργοπ./
Απενεργ./
Κλείδωματος
Εσωτερική κεραία
Υποδοχή πολλαπλών
λειτουργιών
Φακός κάμερας
Πίσω κάλυμμα
Ηχείο
Μικρόφωνο
Πρώτα βήματα
15
››Πλήκτρα
Πλήκτρο
Πλήκτρο
διαγραφής
Αλφαριθμητικά
πλήκτρα
Πλήκτρο Enter
Πλήκτρο Shift
Πλήκτρο Alt
Πλήκτρο
συμβόλων
Πλήκτρο
μηνυμάτων
Πλήκτρο
αναζήτησης
Λειτουργία
Ενεργοπ./
Απενεργ./
Κλείδωματος
Πλήκτρο
επιβεβαίωσης
Πλήκτρο
πλοήγησης
Μενού
Πλήκτρο
διαστήματος
Αρχική
σελίδα
Η διάταξη του QWERTY πληκτρολογίου μπορεί να
διαφέρει ανάλογα την χώρα σας.
Πίσω
Ένταση
16 Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση της συσκευής
(επιλέξτε παρατεταμένα).
Πρόσβαση στα γρήγορα μενού
(επιλέξτε παρατεταμένα).
Κλείδωμα της οθόνης αφής.
Άνοιγμα μιας λίστας επιλογών που
είναι διαθέσιμες στην τρέχουσα
οθόνη.
Επιστροφή στην οθόνη
αναμονής. Άνοιγμα λίστας
πρόσφατων εφαρμογών (επιλέξτε
παρατεταμένα).
Επιστροφή στην προηγούμενη
οθόνη.
Ρύθμιση της έντασης ήχου της
συσκευής.
››Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον
παροχέα υπηρεσιών.
Εικονίδιο
Ορισμός
Εικονίδιο
Ορισμός
Κλήση σε εξέλιξη
Κλήση σε αναμονή
Το ηχείο είναι ενεργοποιημένο
Χωρίς σήμα
Αναπάντητη κλήση
Ισχύς σήματος
Συγχρονισμός με το web
Το δίκτυο GPRS είναι συνδεδεμένο
Αποστολή δεδομένων
Το δίκτυο EDGE είναι συνδεδεμένο
Λήψη δεδομένων
Το δίκτυο UMTS είναι συνδεδεμένο
Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
WLAN ενεργοποιημένο
Σύνδεση με Η/Υ
Bluetooth ενεργοποιημένο
Ενεργοποιημένο USB tethering
Το ακουστικό Bluetooth είναι συνδεδεμένο
GPS ενεργοποιημένο
WLAN ενεργοποιημένο
Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
Πρώτα βήματα
17
Εικονίδιο
Ορισμός
Εικονίδιο
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Νέο μήνυμα email
Νέο φωνητικό μήνυμα
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Ειδοποίηση για συμβάν
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής
εμβέλειας)
Ορισμός
10:00
Τρέχουσα ώρα
Χρήση της οθόνης αφής
Η οθόνη αφής της συσκευής σας επιτρέπει να επιλέξετε
αντικείμενα εύκολα ή να εκτελέσετε λειτουργίες. Μάθετε τις
βασικές ενέργειες για τη χρήση της οθόνης αφής.
Αθόρυβη λειτουργία ενεργοποιημένη
• Για να αποφύγετε το γρατζούνισμα της οθόνης αφής,
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Αναπαραγωγή μουσικής σε εξέλιξη
Το ραδιόφωνο FM είναι ενεργοποιημένο στο
παρασκήνιο
18 Πρώτα βήματα
μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα.
με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι ηλεκτροστατικές
εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία
στην οθόνη αφής.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με
νερό. Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε
συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, αφαιρέστε
τη μεμβράνη προστασίας της οθόνης πριν
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
• Η οθόνη αφής διαθέτει μία στρώση η οποία ανιχνεύει
μικρά ηλεκτρικά φορτία που εκπέμπονται από το
ανθρώπινο σώμα. Για βέλτιστη απόδοση, πιέζετε την
οθόνη αφής με το δάκτυλό σας. Η οθόνη αφής δεν
αντιδρά στην επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η
γραφίδα ή το στυλό.
Ρυθμίστε την οθόνη αφής με τις εξής ενέργειες:
• Επιλέξτε: Αγγίξτε μία φορά με το δάχτυλό σας για να επιλέξετε
ή να ξεκινήσετε ένα μενού, μια επιλογή ή μια εφαρμογή.
• Παρατεταμένο πάτημα: Επιλέξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο,
παραπάνω από 2 δευτερόλεπτα, για να ανοίξετε μια
αναδυόμενη λίστα επιλογών.
• Σύρετε: Επιλέξτε και σύρετε το δάχτυλό σας επάνω, κάτω,
αριστερά ή δεξιά για να μετακινηθείτε σε στοιχεία σε λίστες.
• Μεταφορά και απόθεση: Επιλέξτε παρατεταμένα το δάχτυλό
σας σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετε το δάχτυλό σας για να
μετακινήσετε το στοιχείο.
• Διπλό πάτημα: Επιλέξτε γρήγορα δύο φορές με το δάχτυλό
σας για μεγέθυνση ή σμίκρυνση όταν βλέπετε φωτογραφίες ή
ιστοσελίδες.
• Η συσκευή σας απενεργοποιεί την οθόνη αφής όταν
δεν έχετε χρησιμοποιήσει τη συσκευή για συγκεκριμένο
χρονικό διάστημα. Για να ενεργοποιήσετε την οθόνη,
επιλέξτε [ ] ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης (Home).
• Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη διάρκεια φωτισμού.
Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα
εφαρμογών και επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προβολή →
Λήξη ορίου χρόνου οθόνης.
Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης
αφής και των πλήκτρων
Μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη αφής και τα πλήκτρα ώστε
να αποφευχθούν τυχόν ανεπιθύμητες λειτουργίες της συσκευής.
Για να τα κλειδώσετε επιλέξτε το [ ]. Για να ξεκλειδώσετε,
ενεργοποιήστε την οθόνη πιέζοντας [ ] ή το πλήκτρο αρχικής
προς τα δεξιά μέχρι να φθάσει στην
οθόνης, και σύρετε το
κουκίδα.
Πρώτα βήματα
19
Γνωριμία με την οθόνη αναμονής
Όταν η συσκευή είναι σε κατάσταση αναμονής, βλέπετε την
οθόνη αναμονής. Από την οθόνη αναμονής, μπορείτε να
εμφανίσετε την κατάσταση της συσκευής και να αποκτήσετε
πρόσβαση σε εφαρμογές.
Στην οθόνη αναμονής υπάρχουν πολλά πλαίσια.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά σε
ένα πλαίσιο της οθόνης αναμονής. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε
μία κουκίδα στο επάνω μέρος της οθόνης για να μετακινηθείτε
κατευθείαν στην αντίστοιχη οθόνη.
››Προσθήκη στοιχείων στην οθόνη αναμονής
Μπορείτε να προσαρμόσετε την οθόνη αναμονής προσθέτοντας
συντομεύσεις σε εφαρμογές ή στοιχεία εφαρμογών, widget ή
φακέλους. Για να προσθέσετε στοιχεία στην οθόνη αναμονής,
1 Επιλέξτε [
] → Προσθήκη ή επιλέξτε παρατεταμένα στην
άδεια περιοχή της οθόνης αναμονής.
20 Πρώτα βήματα
2 Επιλέξτε την κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο:
• Widget: Προσθήκη widget. Τα widget είναι μικρές
εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και
πληροφορίες στην οθόνη αναμονής.
• Συντομεύσεις: Προσθήκη συντομεύσεων σε στοιχεία,
όπως εφαρμογές, σελιδοδείκτες και επαφές.
• Φάκελοι: Δημιουργία νέου φακέλου ή προσθήκη φακέλων
για τις επαφές σας.
• Θέματα φόντου: Ορισμός μιας εικόνας φόντου.
Τα διαθέσιμα στοιχεία μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με
την τρέχουσα λειτουργία της οθόνης αναμονής.
››Μετακίνηση στοιχείων στην οθόνη
αναμονής
1 Επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο μέχρι το στοιχείο να
εμφανιστεί με γκρίζο χρώμα.
2 Σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε.
››Κατάργηση στοιχείων από την οθόνη
• Wi-Fi: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα
1 Επιλέξτε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο που θέλετε να
• Bluetooth: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη δυνατότητα
αναμονής
καταργήσετε.
Ο κάδος απορριμμάτων εμφανίζεται στο κάτω μέρος της
οθόνης αναμονής.
2 Σύρετε το στοιχείο στον κάδο απορριμμάτων.
3 Όταν το στοιχείο γίνει κόκκινο, απελευθερώστε το.
››Χρήση του πλαισίου συντομεύσεων
Στην κατάσταση αναμονής ή όταν χρησιμοποιείτε μια
εφαρμογή, επιλέξτε στην περιοχή ενδεικτικών εικονιδίων
και σύρετε το δάχτυλό σας προς τα κάτω για να ανοίξετε το
πλαίσιο συντομεύσεων. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να
απενεργοποιήσετε τις δυνατότητες ασύρματης σύνδεσης και
να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια λίστα ειδοποιήσεων, π.χ.
μηνύματα, κλήσεις, συμβάντα ή κατάσταση επεξεργασίας. Για
να αποκρύψετε τη λίστα, σύρετε το κάτω μέρος της λίστας προς
τα πάνω.
Από το πλαίσιο συντομεύσεων, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις
ακόλουθες επιλογές:
σύνδεσης WLAN. ► σ. 46
ασύρματης σύνδεσης Bluetooth. ► σ. 44
• Ήχος: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την αθόρυβη
λειτουργία.
• Δόνηση: Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία
Δόνησης.
• Αυτόμ. περιστροφή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
αυτόματης περιστροφής.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με
τον παροχέα υπηρεσιών ή την περιοχή σας.
››Προσθήκη ή αφαίρεση πλαισίων στην
οθόνη αναμονής
Μπορείτε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε πλαίσια στην οθόνη
αναμονής για να οργανώσετε τα widget σύμφωνα με τις
προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.
1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [
] → Επεξεργασία.
Πρώτα βήματα
21
2 Επιλέξτε
για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο ή
προσθέσετε νέα πλαίσια.
3 Επιλέξτε [
για να
] → Αποθήκευση.
Πρόσβαση σε εφαρμογές
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές της συσκευής,
1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε Εφαρμογές για να
αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα εφαρμογών.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά
σε μια άλλη οθόνη εφαρμογής.
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε μία κουκίδα στο επάνω μέρος
της οθόνης για να μετακινηθείτε κατευθείαν στην αντίστοιχη
οθόνη μενού.
3 Επιλέξτε μια εφαρμογή.
22 Πρώτα βήματα
• Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που παρέχονται από
την Google, πρέπει να έχετε λογαριασμό στην Google.
Εάν δεν έχετε λογαριασμό Google, εγγραφείτε για να
αποκτήσετε ένα λογαριασμό Google.
• Μπορείτε να προσθέσετε μια συντόμευση σε μια
εφαρμογή πατώντας παρατεταμένα στο εικονίδιο
της εφαρμογής στη λίστα εφαρμογών. Μπορείτε να
μετακινήσετε το εικονίδιο στη θέση που θέλετε στην
οθόνη αναμονής.
4 Επιλέξτε [
] για να επιστρέψετε στην προηγούμενη
οθόνη. Επιλέξτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης (Home) για να
επιστρέψετε στην οθόνη αναμονής.
Η συσκευή διαθέτει έναν ενσωματωμένο αισθητήρα
κίνησης που ανιχνεύει τον προσανατολισμό της. Αν
περιστρέψετε τη συσκευή κατά τη χρήση ορισμένων
λειτουργιών, η διασύνδεση θα μεταβεί αυτόματα στην
οριζόντια προβολή. Για να ρυθμίσετε τη διασύνδεση ώστε
να διατηρεί τον προσανατολισμό όταν περιστρέφεται η
συσκευή, επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προβολή → Αυτόματη
περιστροφή οθόνης.
››Οργάνωση εφαρμογών
Μπορείτε να αναδιοργανώσετε τις εφαρμογές στη λίστα
εφαρμογών μέσω αλλαγής της σειράς τους ή μέσω
ομαδοποίησής τους σε κατηγορίες ώστε να ικανοποιούν τις
προτιμήσεις και τις ανάγκες σας.
1 Στη λίστα εφαρμογών, επιλέξτε [ ] → Επεξεργασία.
2 Επιλέξτε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή.
3 Σύρετε το εικονίδιο της εφαρμογής στη θέση που θέλετε.
Μπορείτε να μετακινήσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής
σε μια άλλη οθόνη κύριου μενού. Μπορείτε επίσης να
μετακινήσετε τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνά δίπλα
στο Αρχική.
4 Επιλέξτε [
] → Αποθήκευση.
››Πρόσβαση σε πρόσφατες εφαρμογές
1 Επιλέξτε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής σελίδας για να
ανοίξετε τη λίστα με τις εφαρμογές στις οποίες αποκτήσατε
πρόσβαση πρόσφατα.
2 Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε
Προσαρμογή της συσκευής
Αξιοποιήστε τις δυνατότητες της συσκευής σας,
προσαρμόζοντάς την ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
››Ορισμός τρέχουσας ώρας και ημερομηνίας
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ημερομηνία & ώρα.
2 Ορίστε την ώρα και την ημερομηνία και αλλάξτε άλλες
επιλογές.
››Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
ειδοποίησης ήχου κατά την επιλογή
εφαρμογών στο μενού του τηλεφώνου
Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ήχος → Ήχοι κατά επιλογή.
››Προσαρμογή έντασης ήχων κλήσης
Επιλέξτε το πλήκτρο έντασης προς τα επάνω ή κάτω για να
ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κλήσης.
πρόσβαση.
Πρώτα βήματα
23
››Αλλαγή σε αθόρυβη λειτουργία
Για σίγαση ή ακύρωση σίγασης της συσκευής σας, κάντε ένα από
τα εξής:
• Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
››Επιλογή ενός φόντου για την οθόνη
αναμονής
1 Στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε [
επιλογή.
] → Φόντο → μια
επιλέξτε Τηλέφωνο → Πληκτρολ. και επιλέξτε παρατεταμένα
το #.
• Ανοίξτε το πλαίσιο συντομεύσεων στο επάνω μέρος της
οθόνης και επιλέξτε Ήχος.
• Επιλέξτε παρατεταμένα το [ ] και επιλέξτε Αθόρυβη
λειτουργία.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Επιλέξτε Αποθ/ση ή ορισμός φόντου.
››Αλλαγή του ήχου κλήσης
››Ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ήχος → Ήχος κλήσης τηλεφώνου.
2 Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε OK.
››Ενεργοποίηση κινούμενης εικόνας για
αλλαγή παραθύρων
Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προβολή → Κίνηση → Ορισμένες
κινούμενες εικόνες ή Όλες οι κινούμενες εικόνες.
24 Πρώτα βήματα
Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση
προεπιλεγμένων εικόνων ή φόντου που παρέχονται στη
συσκευή σας.
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Προβολή → Φωτεινότητα.
2 Σύρετε το χειριστήριο για να ρυθμίσετε το επίπεδο
φωτεινότητας.
3 Επιλέξτε OK.
Το επίπεδο φωτεινότητας της οθόνης επηρεάζει την
ταχύτητα με την οποία η συσκευή καταναλώνει την
ενέργεια της μπαταρίας.
››Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης
Μπορείτε κλειδώσετε την οθόνη με ένα μοτίβο ξεκλειδώματος
ώστε να μην μπορούν τα μη εξουσιοδοτημένα άτομα να
χρησιμοποιούν τη συσκευή χωρίς την άδειά σας.
• Όταν έχετε ορίσει το κλείδωμα οθόνης, θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε έναν κωδικό ξεκλειδώματος κάθε φορά
που ενεργοποιείτε τη συσκευή ή ξεκλειδώνετε την
οθόνη αφής.
• Αν ξεχάσετε το PIN ή τον κωδικό πρόσβασης,
παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά. Πριν φέρετε τη συσκευή
σε κέντρο επισκευών της Samsung, θυμηθείτε να
δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή σας.
• Η Samsung δεν είναι υπεύθυνη για τυχόν απώλεια
κωδικών ασφαλείας ή προσωπικών πληροφοριών ή
άλλες ζημιές που οφείλονται στη χρήση παράνομου
λογισμικού.
Ορισμός μοτίβου ξεκλειδώματος
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια →
Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Μοτίβο.
2 Δείτε στην οθόνη τις οδηγίες και τα παραδείγματα μοτίβων
και επιλέξτε Επόμενο (αν χρειάζεται).
3 Σχεδιάστε ένα μοτίβο σύροντας το δάκτυλό σας για να
συνδέσετε τουλάχιστον 4 κουκίδες.
4 Επιλέξτε Συνέχεια.
5 Σχηματίστε πάλι το μοτίβο για επιβεβαίωση.
6 Επιλέξτε Επιβεβαίωση.
Ρύθμιση κωδικού PIN ξεκλειδώματος
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια →
Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Αριθμός PIN.
2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό PIN (αριθμητικό) και
επιλέξτε Συνέχεια.
3 Εισάγετε τον κωδικό PIN και πάλι και επιλέξτε OK.
Πρώτα βήματα
25
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης ξεκλειδώματος
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια →
Ρύθμιση κλειδώματος οθόνης → Κωδικός πρόσβασης.
2 Πληκτρολογήστε ένα νέο κωδικό πρόσβασης
(αλφαριθμητικό) και επιλέξτε Συνέχεια.
3 Εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης και πάλι και επιλέξτε OK.
››Κλείδωμα της κάρτας SIM ή USIM
Μπορείτε να κλειδώσετε τη συσκευή σας ενεργοποιώντας τον
κωδικό PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM ή USIM.
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε Ρυθμίσεις → Τοποθεσία και ασφάλεια →
Ορισμός κλειδώματος κάρτας SIM → Κλείδωμα κάρτας
SIM.
2 Εισάγετε τον κωδικό PIN και επιλέξτε OK.
26 Πρώτα βήματα
Όταν το κλείδωμα PIN είναι ενεργοποιημένο, πρέπει να εισάγετε
τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείτε τη συσκευή.
• Αν πληκτρολογήσετε εσφαλμένο κωδικό ΡΙΝ πάρα
πολλές φορές, η κάρτα SIM ή USIM μπλοκάρεται. Θα
πρέπει να εισάγετε έναν κωδικό ξεκλειδώματος PIN
(PUK) για να ακυρωθεί το μπλοκάρισμα της κάρτας SIM
ή USIM.
• Αν μπλοκάρετε την κάρτα SIM ή USIM εισάγοντας
εσφαλμένο κωδικό PUK, παραδώστε την κάρτα στον
παροχέα υπηρεσιών σας για να την ξεμπλοκάρει.
Εισαγωγή κειμένου
Μπορείτε να εισάγετε κείμενο με το εικονικό πληκτρολόγιο ή με
το εξωτερικό πληκτρολόγιο QWERTY.
Δεν μπορείτε να εισάγετε κείμενο σε ορισμένες γλώσσες.
Για εισαγωγή κειμένου, θα πρέπει να αλλάξετε τη γλώσσα
γραφής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
››Εισαγωγή κειμένου με χρήση του εικονικού
πληκτρολογίου
Όταν επιλέγετε το πεδίο εισαγωγής, εμφανίζεται το πλαίσιο
εισαγωγής με το πληκτρολόγιο QWERTY. Επιλέξτε χαρακτήρες
στο πληκτρολόγιο.
• Οι βασικές εικόνες και λειτουργίες ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή, τον
πάροχο των υπηρεσιών ή την επιλεγμένη γλώσσα
εισαγωγής.
• Ορισμένες βασικές λειτουργίες ενδέχεται να μην
είναι διαθέσιμες ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα
εισαγωγής.
Αριθμός
1
Εναλλαγή πεζών-κεφαλαίων.
2
Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας αριθμών/
συμβόλων και λειτουργίας ABC.
3
Διαγραφή της εισαγωγής.
4
Έναρξη νέας γραμμής.
5
6
1
2
3
4
5
6
Λειτουργία
Αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου. Αλλαγή
της μεθόδου εισαγωγής κειμένου (παρατεταμένο
πάτημα).
Εισαγωγή κενού διαστήματος. Εισαγωγή τελείας
(διπλό άγγιγμα). Αλλαγή γλώσσας εισαγωγής
(στη συνέχεια σύρσιμο αριστερά ή δεξιά).
Μπορείτε να αλλάξετε τον τύπο πληκτρολογίου αν έχετε
περισσότερα του ενός πληκτρολόγια κειμένου μέσω
λήψης από το web. Επιλέξτε παρατεταμένα το πεδίο
εισαγωγής κειμένου και επιλέξτε Μέθοδος εισαγωγής →
έναν τύπο πληκτρολογίου.
Πρώτα βήματα
27
››Εισαγωγή κειμένου με χρήση του
πληκτρολογίου QWERTY
Όταν ανοίγετε τη συσκευή εντελώς, μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο QWERTY. Επιλέξτε τα
επιθυμητά πλήκτρα για να εισάγετε το κείμενο σας.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες με το πληκτρολόγιο
QWERTY:
• Επιλέξτε [ ] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων.
• Επιλέξτε [ ] για εισαγωγή χαρακτήρων στο επάνω μισό των
πλήκτρων.
• Επιλέξτε [ ] για να εμφανιστεί ένα ευρετήριο χαρακτήρων για
διάφορα σύμβολα.
• Επιλέξτε το κατάλληλο πλήκτρο για εισαγωγή χαρακτήρα,
αριθμού και συμβόλου.
28 Πρώτα βήματα
Κλήσεις
››Προβολή αρχείων κλήσεων
Μάθετε να απαντάτε ή να πραγματοποιείτε κλήσεις ή να
αποκτάτε πρόσβαση σε αρχεία καταγραφής. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Κλήσεις" του εγχειριδίου
χρήσης.
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
››Πραγματοποίηση κλήσης
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Τηλέφωνο → Πληκτρολ. και πληκτρολογήστε τον
κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2 Επιλέξτε για να πραγματοποιήσετε μια φωνητική κλήση.
3 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε Λήξη.
››Απάντηση σε κλήση
1 Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το
προς τα δεξιά μέχρι
να φθάσει στην κουκίδα.
Όταν χτυπάει το τηλέφωνο, επιλέξτε το πλήκτρο έντασης
για σίγαση του ήχου κλήσης.
Μπορείτε να εμφανίζετε αρχεία με τις κλήσεις σας,
φιλτραρισμένα ως προς τον τύπο των κλήσεων.
επιλέξτε Τηλέφωνο → Μητρ.κλ.
2 Επιλέξτε [
] → Προβολή κατά → μια επιλογή ταξινόμησης
των αρχείων κλήσεων.
Από τα αρχεία κλήσεων, μπορείτε να πραγματοποιήσετε
μια κλήση ή να στείλετε ένα μήνυμα κατευθείαν σε μία
επαφή μετακινώντας γρήγορα την επαφή αριστερά ή
δεξιά.
3 Επιλέξτε ένα αρχείο καταγραφής για να εμφανίσετε τις
λεπτομέρειές του.
Από την προβολή λεπτομερειών, μπορείτε να καλέσετε
τον αριθμό, να στείλετε ένα μήνυμα στον αριθμό ή να
προσθέσετε τον αριθμό στο ευρετήριο.
2 Για να τερματίσετε την κλήση, επιλέξτε Λήξη.
Κλήσεις
29
Δημιουργία και εύρεση
επαφών
Μάθετε να δημιουργείτε και να βρίσκετε μία επαφή στη μνήμη.
Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Επαφές" του εγχειριδίου χρήσης.
››Δημιουργία επαφής
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Επαφές.
2
3 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
Επιλέξτε
.
Εάν έχετε παραπάνω απο έναν λογαριασμό, επιλέξτε σε
ποιόν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.
4 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5 Επιλέξτε Αποθ/ση για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.
30 Δημιουργία και εύρεση επαφών
Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια επαφή από την οθόνη
κλήσης.
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Τηλέφωνο → Πληκτρολ.
2 Καταχωρήστε αριθμό τηλεφώνου.
3 Επιλέξτε Προσθήκη στις Επαφές →
4 Επιλέξτε μια θέση μνήμης.
.
Εάν έχετε παραπάνω απο έναν λογαριασμό, επιλέξτε σε
ποιόν θέλετε να αποθηκεύσετε την επαφή.
5 Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
6 Επιλέξτε Αποθ/ση για να προσθέσετε την επαφή στη μνήμη.
››Εύρεση επαφής
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Επαφές.
2 Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
3 Επιλέξτε ένα όνομα επαφής.
Αφού βρείτε μια επαφή, μπορείτε να:
• καλέσετε την επαφή επιλέγοντας έναν αριθμό τηλεφώνου
• στείλετε ένα μήνυμα επιλέγοντας Μήνυμα.
• επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής πιέζοντας [ ]
→ Επεξεργασία.
2 Επιλέξτε Επαφές.
Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο
ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τις λίστες κλήσεων ή από
ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποια άλλη επιλογή.
3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε
Προσθήκη.
4 Επιλέξτε Εισάγετε το μήνυμα εδώ και πληκτρολογήστε το
Ανταλλαγή μηνυμάτων
Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου,
πολυμέσων ή email. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στις ενότητες "Μηνύματα" και "Email" του εγχειριδίου χρήσης.
››Αποστολή μηνύματος κειμένου
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Μηνύματα → Νέο μήνυμα.
κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε [
smiley.
] → Εισαγωγή
5 Επιλέξτε Αποστ. για να σταλεί το μήνυμα.
››Αποστολή μηνύματος πολυμέσων
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Μηνύματα → Νέο μήνυμα.
2 Επιλέξτε Επαφές.
Μπορείτε να εισάγετε έναν αριθμό με μη αυτόματο τρόπο
ή να επιλέξετε έναν αριθμό από τις λίστες κλήσεων ή από
ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποια άλλη επιλογή.
Κατά την εισαγωγή μιας διεύθυνσης email, η συσκευή θα
μετατρέψει το μήνυμα σε μήνυμα πολυμέσων.
Ανταλλαγή μηνυμάτων 31
3 Επιλέξτε τα πλαίσια ελέγχου δίπλα στις επαφές και επιλέξτε
Προσθήκη.
4 Επιλέξτε Εισάγετε το μήνυμα εδώ και πληκτρολογήστε το
κείμενο του μηνύματος.
Για να εισάγετε emoticon, επιλέξτε [
smiley.
5 Επιλέξτε [
] → Εισαγωγή
] → Επισύναψη → μια επιλογή και προσθέστε
Μπορείτε να εισάγετε μια διεύθυνση email με μη αυτόματο
τρόπο ή να επιλέξετε μια διεύθυνση από τους πρόσφατους
παραλήπτες ή από ομάδες επαφών επιλέγοντας κάποια άλλη
επιλογή.
4 Επιλέξτε το πεδίο Κ./Ιδ.κ. για να προσθέσετε και άλλους
παραλήπτες.
ένα στοιχείο.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να
δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.
5 Επιλέξτε το πεδίο του θέματος και πληκτρολογήστε το θέμα.
6 Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου και πληκτρολογήστε
] → Προσθήκη θέματος και προσθέστε ένα
θέμα για το μήνυμα.
7 Επιλέξτε Επισύναψη και επισυνάψτε ένα αρχείο.
6 Επιλέξτε [
7 Επιλέξτε Αποστ. για να σταλεί το μήνυμα.
››Αποστολή ενός μηνύματος email
1
3 Επιλέξτε Επαφές.
Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Email → ένα λογαριασμό email.
2 Επιλέξτε [
] → Σύνταξη.
32 Ανταλλαγή μηνυμάτων
το κείμενο του μηνύματος.
Μπορείτε να επιλέξετε ένα αρχείο από τη λίστα αρχείων ή να
δημιουργήσετε μία νέα φωτογραφία, βίντεο ή ήχο.
8 Επιλέξτε Αποστολή για να σταλεί το μήνυμα.
Αν βρίσκεστε εκτός σύνδεσης ή εκτός της περιοχής
κάλυψης, το μήνυμα θα παραμείνει στη λίστα με τις σειρές
μηνυμάτων έως ότου συνδεθείτε και βρεθείτε εντός της
περιοχής κάλυψής σας.
››Προβολή μηνύματος κειμένου ή
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
2 Επιλέξτε [
πολυμέσων
επιλέξτε Email → ένα λογαριασμό email.
μηνυμάτων.
] → Ανανέωση για να ενημερώσετε τη λίστα
επιλέξτε Μηνύματα.
Τα μηνύματά σας ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως
νήμα μηνυμάτων, όπως στο Messenger.
3 Επιλέξτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
μηνυμάτων.
Αν έχετε ορίσει να εκτρέπονται οι αναπάντητες κλήσεις στο
διακομιστή του τηλεφωνητή, οι καλούντες μπορούν να αφήνουν
φωνητικά μηνύματα όταν δεν απαντάτε στις εισερχόμενες
κλήσεις. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στα εισερχόμενα του
τηλεφωνητή και να ακούσετε τα σχετικά μηνύματα,
2 Επιλέξτε μια επαφή.
3 Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων από τo νήμα
››Προβολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου
Όταν ανοίγετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
(email), μπορείτε να εμφανίσετε μηνύματα email που έχετε
ανακτήσει προηγουμένως σε λειτουργία εκτός σύνδεσης ή να
συνδεθείτε με το διακομιστή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για
να εμφανίσετε νέα μηνύματα. Αφού ανακτήσετε τα μηνύματα
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να τα εμφανίσετε καθώς
βρίσκεστε σε λειτουργία εκτός σύνδεσης.
››Ακρόαση του τηλεφωνητή
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών
και επιλέξτε Τηλέφωνο → Πληκτρολ. και κατόπιν επιλέξτε
παρατεταμένα το 1.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες που σας παρέχει ο διακομιστής του
τηλεφωνητή.
Πρέπει να αποθηκεύσετε τον αριθμό του διακομιστή του
τηλεφωνητή πριν αποκτήσετε πρόσβαση στο διακομιστή.
Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει αυτόν
τον αριθμό.
Ανταλλαγή μηνυμάτων
33
Λήψη φωτογραφιών
και βίντεο
Μάθετε να τραβάτε φωτογραφίες και βίντεο κατά τις
μετακινήσεις σας. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε
στην ενότητα "Κάμερα" του εγχειριδίου χρήσης. Για να
χρησιμοποιήσετε την κάμερα, πρέπει πρώτα να εισάγετε μια
κάρτα μνήμης.
››Λήψη φωτογραφίας
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
3 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις.
1
3
8
5
Αριθμός
επιλέξτε Κάμερα.
34 Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
7
4
2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή
οριζόντιου προσανατολισμού.
6
2
1
Λειτουργία
Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων
κάμερας.
• : Ανάλυση
• : Τύπος μέτρησης έκθεσης
•
: Αριθμός φωτογραφιών που
μπορείτε να τραβήξετε (σύμφωνα με τη
διαθέσιμη μνήμη)
• : Θέση αποθήκευσης
Αριθμός
Λειτουργία
2
Αλλαγή της λειτουργίας λήψης.
3
Αλλαγή της λειτουργίας σκηνών.
4
Ρύθμιση της φωτεινότητας. Επιλέξτε + για
αύξηση ή – για μείωση.
5
Αλλαγή των ρυθμίσεων κάμερας.
6
Μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
7
Λήψη φωτογραφίας.
8
Προβολή φωτογραφίας τελευταίας λήψης.
4 Επιλέξτε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
5 Επιλέξτε για να τραβήξετε μια φωτογραφία.
Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
››Εγγραφή βίντεο
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Κάμερα.
2 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή
οριζόντιου προσανατολισμού.
3 Επιλέξτε για μετάβαση στη βιντεοκάμερα.
4 Εστιάστε το φακό στο θέμα και κάντε τις απαραίτητες
ρυθμίσεις.
1
2
3
4
5
6
7
Λήψη φωτογραφιών και βίντεο
35
Αριθμός
Λειτουργία
3
Έλεγχος κατάστασης και ρυθμίσεων
βιντεοκάμερας.
• : Ανάλυση
•
: Διάρκεια βίντεο που μπορείτε
να καταγράψετε (σύμφωνα με τη
διαθέσιμη μνήμη)
• : Θέση αποθήκευσης
Αλλαγή λειτουργίας εγγραφής (για
επισύναψη σε μήνυμα πολυμέσων ή για
κανονική αποθήκευση).
Ρύθμιση της φωτεινότητας. Επιλέξτε + για
αύξηση ή – για μείωση.
4
Αλλαγή των ρυθμίσεων της βιντεοκάμερας.
5
Μετάβαση στην κάμερα.
6
Εγγραφή βίντεο.
7
Προβολή του βίντεο που καταγράψατε
τελευταία.
1
2
36 Προβολή φωτογραφιών και βίντεο
5 Επιλέξτε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
6 Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
7 Επιλέξτε για να διακόψετε την εγγραφή.
Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
Προβολή
φωτογραφιών και
βίντεο
Μάθετε να προβάλλετε φωτογραφίες και να αναπαράγετε τα
βίντεο που έχετε τραβήξει. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Συλλογή" του εγχειριδίου χρήσης.
››Προβολή φωτογραφίας
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Συλλογή.
2 Επιλέξτε ένα φάκελο.
3 Για να αλλάξετε τη λειτουργία προβολής, επιλέξτε
στο επάνω δεξί τμήμα της οθόνης.
ή
Ακρόαση μουσικής
Μάθετε να αναπαράγετε μουσικά αρχεία και να δημιουργείτε
μια λίστα αναπαραγωγής με τη μουσική που προτιμάτε. Για
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Επαφές"
του εγχειριδίου χρήσης.
4 Επιλέξτε μια φωτογραφία (χωρίς εικονίδιο) για προβολή.
››Προσθήκη μουσικών αρχείων στη συσκευή
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
2 Επιλέξτε ένα βίντεο (με το εικονίδιο ) για αναπαραγωγή.
3 Περιστρέψτε τη συσκευή προς τα αριστερά για προβολή
• Λήψη από το ασύρματο web.
• Λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung Kies.
• Λήψη μέσω Bluetooth.
• Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης.
4 Ρυθμίστε την αναπαραγωγή με τα εικονικά πλήκτρα.
››Αναπαραγωγή μουσικής
››Αναπαραγωγή βίντεο
επιλέξτε Συλλογή.
οριζόντιου προσανατολισμού.
Ξεκινήστε μεταφέροντας αρχεία στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης:
Μετά τη μεταφορά μουσικών αρχείων στη συσκευή ή την κάρτα
μνήμης,
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Μουσική.
Ακρόαση μουσικής
37
2 Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3 Ελέγχετε την αναπαραγωγή με τα εξής πλήκτρα:
4
5
6
1
2
3
Αριθμός
1
2
3
7
Λειτουργία
Παύση αναπαραγωγής. Επιλέξτε για να
συνεχιστεί η αναπαραγωγή.
Μετάβαση προς τα πίσω. Μετακίνηση
προς τα πίσω σε ένα αρχείο (επιλέξτε
παρατεταμένα).
Μετακίνηση σε ένα σημείο του αρχείου με
σύρσιμο της γραμμής.
38 Ακρόαση μουσικής
Αριθμός
Λειτουργία
4
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
5
Ενεργοποίηση λειτουργίας αναπαραγωγής
σε τυχαία σειρά.
Αλλαγή λειτουργίας επανάληψης (ανενεργή,
επανάληψη ενός αρχείου ή επανάληψη όλων
των αρχείων).
Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετακίνηση
προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (επιλέξτε
παρατεταμένα).
6
7
››Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Μουσική.
2 Επιλέξτε μια κατηγορία → ένα αρχείο μουσικής.
3 Επιλέξτε [ ] → Προσθ.στη λίστα αναπ/γωγής → Νέο.
4 Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα λίστα αναπαραγωγής και
επιλέξτε Αποθ/ση.
4 Ελέγχετε το ραδιόφωνο FM με τα εξής πλήκτρα:
5 Για να προσθέσετε και άλλα μουσικά αρχεία στη λίστα
αναπαραγωγής, μετά την αναπαραγωγή ενός αρχείου
επιλέξτε [ ] → Προσθ.στη λίστα αναπ/γωγής → τη νέα
λίστα αναπαραγωγής.
››Ακρόαση ραδιόφωνου FM
Μάθετε να ακούτε το ραδιόφωνο FM. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Ραδιόφωνο FM" του
εγχειριδίου χρήσης.
1 Συνδέστε το παρεχόμενο σετ ακουστικών στη συσκευή.
2 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ραδιό FM.
3 Επιλέξτε
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM.
Το ραδιόφωνο FM ανιχνεύει και αποθηκεύει τους
διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο
FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο
συντονισμό.
1
6
2
3
4
3
4
7
5
Αριθμός
1
2
3
Λειτουργία
Αλλαγή της εξόδου του ήχου (σετ
ακουστικών ή ηχείο συσκευής).
Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM.
Επιλέξτε για να ενεργοποιήσετε το
ραδιόφωνο FM.
Αλλαγή της συχνότητας κατά 0,1 MHz.
Ακρόαση μουσικής
39
Αριθμός
Λειτουργία
5
Αναζήτηση για διαθέσιμο ραδιοφωνικό
σταθμό.
Προσθήκη του τρέχοντος ραδιοφωνικού
σταθμού στη λίστα αγαπημένων.
6
Ρύθμιση έντασης ήχου.
7
Ρύθμιση του ραδιοφώνου FM ώστε
να επανασυντονίζεται αυτόματα στις
συχνότητες των σταθμών όταν το
ραδιοφωνικό σήμα είναι ασθενές.
4
Σύνδεση στο Internet
Μάθετε να αποκτάτε πρόσβαση στο Internet και να
φυλλομετράτε τις ιστοσελίδες. Για περισσότερες πληροφορίες,
ανατρέξτε στην ενότητα "Πρόγραμμα περιήγησης" του
εγχειριδίου χρήσης.
40 Σύνδεση στο Internet
››Πλοήγηση σε ιστοσελίδες
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Internet.
2 Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες με τα εξής πλήκτρα:
1
Αριθμός
1
2
Λειτουργία
Εισαγωγή της διεύθυνσης URL της
ιστοσελίδας στην οποία θέλετε να
αποκτήσετε πρόσβαση.
Αριθμός
2
Λειτουργία
Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων
σελιδοδεικτών, σελίδων που επισκέπτεστε
συχνά και του πρόσφατου ιστορικού
επισκέψεων στο Internet.
››Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των
αγαπημένων σας ιστοσελίδων
Αν γνωρίζετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, μπορείτε
να προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη εκτός σύνδεσης. Για να
προσθέσετε ένα σελιδοδείκτη,
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Internet.
2 Επιλέξτε
3 Επιλέξτε Προσθήκη ή επιλέξτε [
→ Σελιδοδείκτες.
Λήψη εφαρμογών από
Android Market
Με βάση την πλατφόρμα Android, η λειτουργικότητα της
συσκευής σας μπορεί να επεκταθεί με την εγκατάσταση
πρόσθετων εφαρμογών. Η Android Market σας παρέχει έναν
εύκολο και γρήγορο τρόπο αγοράς παιχνιδιών και εφαρμογών
για κινητά.
• Η δυνατότητα αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη,
ανάλογα με την περιοχή ή τον παροχέα υπηρεσιών.
• Η συσκευή σας θα αποθηκεύσει τα αρχεία χρήστη
από τις εφαρμογές που έχουν ληφθεί στην εσωτερική
μνήμη.
] → Προσθήκη
της τελευταίας σελίδας που προβλήθηκε στους
σελιδοδείκτες.
4 Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web.
5 Επιλέξτε OK.
Λήψη εφαρμογών από Android Market
41
››Εγκατάσταση μιας εφαρμογής
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Market.
2 Επιλέξτε Αποδοχή όταν εμφανιστούν οι όροι και
προϋποθέσεις.
3 Επιλέξτε μια κατηγορία στοιχείων → ένα στοιχείο.
4 Επιλέξτε Εγκατάσταση (για τα δωρεάν στοιχεία) ή Αγορά.
Αν επιλέξετε Εγκατάσταση, επιλέξτε OK για να
πραγματοποιήσετε λήψη του στοιχείου αμέσως.
Αν επιλέξετε Αγορά, θα πρέπει να εισάγετε τα στοιχεία
της πιστωτικής κάρτας σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην
οθόνη.
››Κατάργηση εγκατάστασης εφαρμογής
1 Από την αρχική οθόνη Android Market, επιλέξτε [
Λήψεις.
2 Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να διαγράψετε.
3 Επιλέξτε Κατάργηση εγκατάστασης → OK.
42 Λήψη αρχείων από τον ιστό
]→
Λήψη αρχείων από τον
ιστό
Κατά τη λήψη αρχείων ή εφαρμογών web από τον ιστό, η
συσκευή σας τα αποθηκεύει σε μια κάρτα μνήμης.
Τα αρχεία που λαμβάνετε από τον Ιστό ενδέχεται να
περιέχουν ιούς που θα προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή
σας. Για περιορισμό κάθε κινδύνου, κάνετε λήψη αρχείων
από πηγές που θεωρείτε αξιόπιστες.
Ορισμένα αρχεία πολυμέσων περιλαμβάνουν τη
Διαχείριση Ψηφιακών Δικαιωμάτων για την προστασία
των πνευματικών δικαιωμάτων. Αυτή η προστασία
ενδέχεται να εμποδίζει τη λήψη, την αντιγραφή, την
τροποποίηση ή τη μεταφορά ορισμένων αρχείων.
Για λήψη αρχείων από το web,
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
››Σύνδεση με Samsung Kies
επιλέξτε Internet.
Βεβαιωθείτε ότι το Samsung Kies είναι εγκατεστημένο στον
Η/Υ σας. Μπορείτε να κάνετε λήψη του προγράμματος από την
ιστοσελίδα της Samsung (www.samsungmobile.com).
λήψη.
1 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων
2 Αναζητήστε ένα αρχείο ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε
Για να εγκαταστήσετε εφαρμογές που έχουν ληφθεί από
δικτυακούς τόπους που δεν είναι ο Android Market, πρέπει να
επιλέξετε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Άγνωστες πηγές.
Σύνδεση με
υπολογιστή
Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με υπολογιστή για να τη
χρησιμοποιείτε με το Samsung Kies ή για να χρησιμοποιείτε
τη συσκευή σας ως συσκευή αποθήκευσης. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Συνδέσεις υπολογιστή"
του εγχειριδίου χρήσης.
υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.
2 Επιλέξτε KIES → OK.
3 Εκτελέστε το Samsung Kies και αντιγράψτε δεδομένα
και αρχεία. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για
περισσότερες πληροφορίες.
››Σύνδεση ως συσκευή αποθήκευσης
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή σας με έναν Η/Υ ως
αφαιρούμενο δίσκο και να αποκτήσετε πρόσβαση στον
κατάλογο αρχείων. Αν εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή,
μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατάλογο
αρχείων της κάρτας μνήμης χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως
συσκευή ανάγνωσης καρτών μνήμης.
Σύνδεση με υπολογιστή
43
Ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης θα εμφανιστεί
ως αφαιρούμενος δίσκος, χωριστά από την εσωτερική
μνήμη.
1 Αν θέλετε να μεταφέρετε αρχεία από ή προς μια κάρτα
μνήμης, εισάγετε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή.
2 Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων
υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών
της συσκευής σας σε έναν υπολογιστή.
3 Επιλέξτε UMS mode only → OK.
4 Όταν συνδεθείτε, επιλέξτε Ενεργοποίηση αποθηκευτικού
χώρου USB.
5 Ανοίξτε το φάκελο για να εμφανίσετε τα αρχεία.
6 Αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στην κάρτα μνήμης.
7 Όταν τελειώσετε, επιλέξτε Απενεργοποίηση χώρου
αποθήκευσης USB.
44 Χρήση Bluetooth
Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από τον υπολογιστή,
κάντε κλικ στο εικονίδιο της συσκευής USB στη γραμμή
εργασιών των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή
ασφαλούς κατάργησης της συσκευής αποθήκευσης.
Κατόπιν αφαιρέστε το καλώδιο δεδομένων υπολογιστή
από τον υπολογιστή. Αλλιώς, μπορεί να χάσετε τα
δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης ή
να προκαλέσετε ζημιά στην κάρτα μνήμης.
Χρήση Bluetooth
Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με άλλες συσκευές μέσω
της ασύρματης δυνατότητας Bluetooth για να μοιράζεστε αρχεία
ή να ελέγχετε το hands-free της συσκευής σας. Για περισσότερες
πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα "Bluetooth" του
εγχειριδίου χρήσης.
››Ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας
Bluetooth
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασύρματο και δίκτυα → Ρυθμίσεις
Bluetooth.
2 Επιλέξτε Bluetooth για να ενεργοποιήσετε την ασύρματη
λειτουργία Bluetooth.
››Βρείτε άλλες συσκευές με δυνατότητα
Bluetooth για δημιουργία ζεύγους
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασύρματο και δίκτυα → Ρυθμίσεις
Bluetooth → Σάρωση συσκευών.
3 Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη
δυνατότητα Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης
συσκευής, εάν έχει, και επιλέξτε OK. Εναλλακτικά, επιλέξτε
Αποδοχή για να ταυτίσετε τον κωδικό PIN μεταξύ της
συσκευής σας και της άλλης συσκευής.
Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον
ίδιο κωδικό ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του
ζεύγους έχει ολοκληρωθεί. Αν η δημιουργία ζεύγους είναι
επιτυχής, η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τις διαθέσιμες
υπηρεσίες.
Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ
αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό
κωδικό PIN Bluetooth, όπως 0000. Αν η άλλη συσκευή έχει
κωδικό PIN, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.
2 Επιλέξτε μια συσκευή.
Χρήση Bluetooth
45
Χρήση Wi-Fi
Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σε ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο
(WLAN) για πρόσβαση στο Internet ή σε άλλες συσκευές του
δικτύου. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ενότητα
"Wi-Fi" του εγχειριδίου χρήσης.
Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένες
συχνότητες και προορίζεται για χρήση σε όλες
τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται στην ΕΕ χωρίς περιορισμό στους
εσωτερικούς χώρους, αλλά δεν επιτρέπεται να
χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους στη Γαλλία.
››Ενεργοποίηση της λειτουργίας WLAN
Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασύρματο και δίκτυα → Ρυθμίσεις Wi-Fi
→ Wi-Fi.
Ένα ενεργοποιημένο WLAN στο παρασκήνιο καταναλώνει
ενέργεια από την μπαταρία. Για να εξοικονομήσετε
ενέργεια μπαταρίας, ενεργοποιείτε το WLAN μόνον όταν
είναι απαραίτητο.
46 Χρήση Wi-Fi
››Εύρεση και σύνδεση με δίκτυο WLAN
1 Στην κατάσταση αναμονής, ανοίξτε τη λίστα εφαρμογών και
επιλέξτε Ρυθμίσεις → Ασύρματο και δίκτυα → Ρυθμίσεις
Wi-Fi.
Η συσκευή θα αναζητήσει αυτόματα τα διαθέσιμα δίκτυα
WLAN.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο κάτω από το Δίκτυα Wi-Fi.
3 Εισάγετε ένα κωδικό πρόσβασης για το δίκτυο
(αν χρειάζεται).
4 Επιλέξτε Σύνδεση.
Προφυλάξεις
ασφαλείας
Για να μην τραυματίσετε τον εαυτό σας ή άλλα άτομα και για να μην
προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή σας, διαβάστε όλες τις πληροφορίες που
ακολουθούν πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας.
Προειδοποίηση: Αποτροπή ηλεκτροπληξίας,
πυρκαγιάς και έκρηξης
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια ρεύματος ή βύσματα που έχουν
υποστεί ζημιά, ή χαλαρές ηλεκτρικές πρίζες
Μην ακουμπάτε το καλώδιο ρεύματος με βρεγμένα χέρια και
μην αποσυνδέετε το φορτιστή τραβώντας το καλώδιο
Μην τσακίζετε και μην προκαλείτε ζημιά στο καλώδιο ρεύματος
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας όταν φορτίζεται και μην
ακουμπάτε τη συσκευή σας με βρεγμένα χέρια
Μη βραχυκυκλώνετε το φορτιστή ή την μπαταρία
Μην εκθέτετε το φορτιστή ή την μπαταρία σε πτώσεις ή
προσκρούσεις
Μη φορτίζετε την μπαταρία με φορτιστές που δεν έχουν
εγκριθεί από τον κατασκευαστή
Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια
καταιγίδας
Eνδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής και ο κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας αυξάνεται.
Μη χρησιμοποιείτε μια μπαταρία ιόντων-λιθίου (Li-Ion) που έχει
υποστεί ζημιά ή παρουσιάζει διαρροή
Για την ασφαλή απόρριψη των μπαταριών ιόντων-λιθίου, επικοινωνήστε με το
πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.
Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές
με προσοχή
• Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές
που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για τη συσκευή σας. Μη συμβατές μπαταρίες και
φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στη
συσκευή σας.
• Μην πετάτε μπαταρίες ή συσκευές στη φωτιά. Εφαρμόζετε όλους τους
τοπικούς κανονισμούς κατά την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών
ή συσκευών.
Προφυλάξεις ασφαλείας
47
• Ποτέ μην τοποθετείτε μπαταρίες ή συσκευές επάνω ή μέσα σε
θερμαντικές συσκευές, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων,
ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν
υπερθερμανθούν.
• Μην σπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υψηλή
εξωτερική πίεση, καθώς μπορεί να προκύψει εσωτερικό βραχυκύκλωμα και
υπερθέρμανση.
Προστατεύστε τη συσκευή, τις μπαταρίες και τους φορτιστές
από ζημιά
• Αποφεύγετε να εκθέτετε τη συσκευή και τις μπαταρίες σε υπερβολικά
χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες.
• Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να προκαλέσουν παραμόρφωση της
συσκευής και να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής της
συσκευής και των μπαταριών σας.
• Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί
αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στους τερματικούς
ακροδέκτες + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή
μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
• Μη χρησιμοποιείτε φορτιστή ή μπαταρία που έχει υποστεί ζημιά.
48 Προφυλάξεις ασφαλείας
Προσοχή: Εφαρμόζετε όλες τις προειδοποιήσεις
και τους κανονισμούς ασφαλείας όταν
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε χώρους
περιορισμένης πρόσβασης
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας όπου υπάρχει σχετική
απαγόρευση
Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση φορητής
συσκευής σε συγκεκριμένο χώρο.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές
Οι περισσότερες ηλεκτρονικές συσκευές χρησιμοποιούν σήματα
ραδιοσυχνοτήτων. Η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές σε άλλες
ηλεκτρονικές συσκευές.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κοντά σε βηματοδότη
• Αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε ακτίνα 15 cm από ένα
βηματοδότη, αν είναι εφικτό, καθώς η συσκευή σας ενδέχεται να προκαλεί
παρεμβολές στο βηματοδότη.
• Αν πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διατηρήστε απόσταση
τουλάχιστον 15 cm από το βηματοδότη.
• Για να ελαχιστοποιείτε τις πιθανές παρεμβολές σε ένα βηματοδότη,
χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στην αντίθετη πλευρά του σώματός σας από
εκείνη στην οποία βρίσκεται ο βηματοδότης.
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε νοσοκομείο ή κοντά σε
ιατρικό εξοπλισμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να προκαλέσει
παρεμβολές μέσω ραδιοσυχνοτήτων
Αν χρησιμοποιείτε προσωπικά οποιονδήποτε ιατρικό εξοπλισμό, επικοινωνήστε
με τον κατασκευαστή του εξοπλισμού για να διασφαλίσετε ότι ο εξοπλισμός σας
είναι ασφαλής από τις ραδιοσυχνότητες.
Αν χρησιμοποιείτε ακουστικό βοήθημα, επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή για πληροφορίες σχετικά με τις παρεμβολές
ραδιοσυχνοτήτων
Η ραδιοσυχνότητα της συσκευής σας μπορεί να προκαλεί παρεμβολές σε
ορισμένα ακουστικά βοηθήματα. Επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή για να
διασφαλίσετε ότι το ακουστικό βοήθημά σας είναι ασφαλές.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων
(πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες, και σε περιοχές
όπου υπάρχει κίνδυνος ανατινάξεως.
• Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά
στον ίδιο χώρο με τη συσκευή σας, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
Απενεργοποιείτε τη συσκευή σας όταν βρίσκεστε σε
αεροσκάφος
Η χρήση της συσκευής σας σε αεροσκάφος είναι παράνομη. Η συσκευή σας
ενδέχεται να προκαλεί παρεμβολές στα ηλεκτρονικά όργανα πλοήγησης του
αεροσκάφους.
Οι ηλεκτρονικές συσκευές σε ένα όχημα ενδέχεται να
δυσλειτουργούν λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας
Οι ηλεκτρονικές συσκευές στο αυτοκίνητό σας ενδέχεται να δυσλειτουργούν
λόγω της ραδιοσυχνότητας της συσκευής σας. Επικοινωνήστε με τον
κατασκευαστή για περισσότερες πληροφορίες.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή σε χώρους όπου υπάρχει
κίνδυνος έκρηξης
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή σας σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
αντί να αφαιρέσετε την μπαταρία.
• Να συμμορφώνεστε πάντοτε με τους κανονισμούς, τις οδηγίες και τα σήματα
σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
Προφυλάξεις ασφαλείας
49
Να συμμορφώνεστε με όλες τις προειδοποιήσεις
και τους κανονισμούς ασφαλείας όσον
αφορά τη χρήση των κινητών συσκευών όταν
χρησιμοποιείτε κάποιο όχημα
Όταν οδηγείτε, ο ασφαλής χειρισμός του οχήματος είναι το κύριο μέλημά σας.
Μη χρησιμοποιήσετε ποτέ την κινητή συσκευή σας όταν οδηγείτε, απαγορεύεται
από το νόμο. Για την ασφάλειά σας και την ασφάλεια των άλλων, να είστε συνετοί
και να θυμάστε τις παρακάτω συμβουλές:
• Χρησιμοποιείτε συσκευή hands-free.
• Γνωρίστε τη συσκευή και τις δυνατότητές της, όπως είναι η γρήγορη κλήση
και η επανάκληση. Οι λειτουργίες αυτές σας βοηθούν να μειώσετε το χρόνο
που απαιτείται για την πραγματοποίηση ή λήψη κλήσεων στην κινητή
συσκευή σας.
• Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε κοντινή απόσταση. Να έχετε τη δυνατότητα
να προσεγγίζετε την κινητή συσκευή σας χωρίς να παίρνετε τα μάτια σας από
το δρόμο. Εάν λάβετε εισερχόμενη κλήση σε ακατάλληλη στιγμή, αφήστε τον
τηλεφωνητή να απαντήσει.
• Ενημερώστε το άτομο με το οποίο μιλάτε ότι οδηγείτε. Διακόψτε τις κλήσεις
σε περίπτωση κίνησης ή επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Η βροχή, το
χιονόνερο, το χιόνι, ο πάγος και η κίνηση μπορεί να είναι επικίνδυνα.
50 Προφυλάξεις ασφαλείας
• Μην κρατάτε σημειώσεις και μην ψάχνετε για αριθμούς τηλεφώνων. Όταν
γράφετε πρόχειρα μια λίστα εργασιών ή κοιτάτε το ευρετήριο του τηλεφώνου
σας, η προσοχή σας αποσπάται από τη βασική ευθύνη της συγκεκριμένη
στιγμής, δηλαδή από την ασφαλή οδήγηση.
• Να πραγματοποιείτε κλήσεις με σύνεση και να υπολογίζετε την κίνηση.
Πραγματοποιήστε τις κλήσεις σας όταν δεν κινείστε ή πριν μπείτε στην
κίνηση. Προσπαθήστε να προγραμματίζετε τις κλήσεις σας όταν το
αυτοκίνητό σας δεν κινείται. Εάν χρειαστεί να πραγματοποιήσετε μια κλήση,
πληκτρολογήστε μερικούς αριθμούς, ελέγξτε το δρόμο και τους καθρέφτες
σας και μετά συνεχίστε.
• Μην κάνετε συζητήσεις που προκαλούν άγχος ή συγκίνηση και μπορεί να
σας αποσπάσουν την προσοχή. Να ενημερώνετε τους συνομιλητές σας ότι
οδηγείτε και να διακόπτετε τις συζητήσεις που ενδέχεται να αποσπάσουν την
προσοχή σας από την οδήγηση.
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να καλέσετε βοήθεια. Καλέστε έναν
αριθμό έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση πυρκαγιάς, ατυχήματος ή ανάγκης
ιατρικής βοήθειας.
• Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας για να βοηθήσετε συνανθρώπους σας σε
περίπτωση ανάγκης. Εάν δείτε αυτοκινητιστικό ατύχημα, έγκλημα σε εξέλιξη
ή άλλη κατάσταση ανάγκης όπου κινδυνεύουν ζωές, καλέστε έναν αριθμό
έκτακτης ανάγκης.
• Καλέστε την οδική βοήθεια ή έναν ειδικό αριθμό παροχής βοήθειας για μη
επείγουσες καταστάσεις, όταν χρειάζεται. Εάν δείτε ένα όχημα με βλάβη που
δεν προκαλεί ιδιαίτερο κίνδυνο, ένα κατεστραμμένο σήμα κυκλοφορίας,
ένα μικρό τροχαίο ατύχημα χωρίς τραυματίες ή κάποιο όχημα για το οποίο
γνωρίζετε ότι έχει κλαπεί, καλέστε την οδική βοήθεια ή κάποιον άλλον αριθμό
παροχής βοήθειας για μη επείγουσες καταστάσεις.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας σε επικλινείς επιφάνειες
Αν η συσκευή πέσει, μπορεί να υποστεί ζημιά.
Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε ζεστούς ή ψυχρούς
χώρους. Χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας στους -20 °C έως 50 °C
• Η συσκευή μπορεί να εκραγεί αν παραμείνει σε ένα κλειστό όχημα, καθώς η
θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος μπορεί να φθάσει τους 80 °C.
Κατάλληλη φροντίδα και χρήση της κινητής
συσκευής σας
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σας στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία για
Διατηρείτε τη συσκευή σας στεγνή
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας μαζί με μεταλλικά αντικείμενα
όπως κέρματα, κλειδιά και κολιέ
• Η υγρασία και υγρά κάθε είδους μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα
εξαρτήματα της συσκευής ή στα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
• Εάν βραχεί η συσκευή, αφαιρέστε την μπαταρία χωρίς να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή. Σκουπίστε τη συσκευή με μια πετσέτα και παραδώστε την σε ένα
κέντρο σέρβις.
• Τα υγρά θα αλλάξουν το χρώμα της ετικέτας που δηλώνει ότι το εσωτερικό
της συσκευής έχει υποστεί ζημιά από νερό. Αν η συσκευή σας υποστεί ζημιές
από νερό μπορεί να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.
Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σας σε
σκονισμένους, ακάθαρτους χώρους
Η σκόνη μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία στη συσκευή σας.
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα (π.χ. στο παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου).
• Φυλάσσετε την μπαταρία στους 0 °C έως 40 °C.
• Η συσκευή σας μπορεί να παραμορφωθεί ή να παρουσιάσει βλάβη.
• Εάν οι τερματικοί ακροδέκτες της μπαταρίας είναι σε επαφή με μεταλλικά
αντικείμενα, ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά σε μαγνητικά πεδία
• Η συσκευή σας μπορεί να δυσλειτουργεί ή η μπαταρία μπορεί να εκφορτιστεί
λόγω της έκθεσης σε μαγνητικά πεδία.
• Οι κάρτες που διαθέτουν μαγνητική ταινία, όπως οι πιστωτικές κάρτες, οι
τηλεφωνικές κάρτες, τα βιβλιάρια λογαριασμών και οι κάρτες επιβίβασης,
ενδέχεται να υποστούν ζημιά από τα μαγνητικά πεδία.
Προφυλάξεις ασφαλείας
51
• Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κλεισίματα
και μη φέρνετε τη συσκευή σε επαφή με μαγνητικά πεδία για παρατεταμένα
χρονικά διαστήματα.
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σας κοντά ή μέσα σε θερμαντικές
συσκευές, φούρνους μικροκυμάτων, μαγειρικές συσκευές ή
δοχεία υψηλής πίεσης
• Η μπαταρία μπορεί να παρουσιάσει διαρροή.
• Η συσκευή μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
Μην εκθέτετε τη συσκευή σας σε πτώσεις ή προσκρούσεις
• Η οθόνη της συσκευή σας μπορεί να υποστεί ζημιά.
• Η συσκευή σας, αν λυγίσει ή παραμορφωθεί, μπορεί να παρουσιάσει βλάβη ή
ορισμένα εξαρτήματα ενδέχεται να δυσλειτουργούν.
Μη χρησιμοποιείτε το φλας κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων
• Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
• Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για τους σκοπούς που προορίζονται.
Χρησιμοποιείτε μπαταρίες, φορτιστές, αξεσουάρ και
αναλώσιμα που έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή
• Η χρήση μπαταριών ή φορτιστών γενικής χρήσης μπορεί να μειώσει τη
διάρκεια ζωής της συσκευής σας ή να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή.
• Η Samsung δεν μπορεί να είναι υπεύθυνη για την ασφάλεια του χρήστη όταν
χρησιμοποιούνται αξεσουάρ ή αναλώσιμα που δεν έχουν εγκριθεί από την
Samsung.
Μη δαγκώνετε και μη γλείφετε τη συσκευή ή την μπαταρία
• Η ενέργεια αυτή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή ή έκρηξη.
• Αν η συσκευή χρησιμοποιείται από παιδιά, βεβαιωθείτε ότι τη χρησιμοποιούν
με τον κατάλληλο τρόπο.
Το φλας, όταν χρησιμοποιείται κοντά στα μάτια, μπορεί να προκαλέσει
προσωρινή τύφλωση ή βλάβη στα μάτια.
Όταν μιλάτε στη συσκευή:
Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το
φορτιστή σας
• Ομιλείτε κατευθείαν στο μικρόφωνο.
• Αποφεύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία της συσκευής σας. Εάν
• Μη φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η
υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
• Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται εκφορτίζονται και
πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν από τη χρήση.
52 Προφυλάξεις ασφαλείας
• Κρατάτε τη συσκευή σε όρθια θέση, όπως θα κάνατε με ένα συνηθισμένο
τηλέφωνο.
αγγίζετε την κεραία, η ποιότητα κλήσης ενδέχεται να υποβαθμιστεί ή η
συσκευή μπορεί να εκπέμπει περισσότερες ραδιοσυχνότητες από αυτές που
είναι πραγματικά αναγκαίες.
• Κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις
ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των πλήκτρων που πρέπει
να πατήσετε (για παράδειγμα, πρότυπα και πρόβλεψη κειμένου) και κάνετε
συχνά διαλείμματα.
Μην αποσυναρμολογείτε, τροποποιείτε ή επισκευάζετε τη
συσκευή σας
• Τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στη συσκευή σας ενδέχεται να προκαλέσουν
• Η υπερβολική έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να
ακύρωση της εγγύησης του κατασκευαστή. Για σέρβις, παραδώστε τη
συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung.
• Μην αποσυναρμολογείτε ή τρυπάτε την μπαταρία - υπάρχει κίνδυνος έκρηξης
ή πυρκαγιάς.
• Η έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης κατά την οδήγηση μπορεί
Μη βάφετε τη συσκευή σας
• Μειώνετε πάντοτε την ένταση πριν συνδέσετε τα ακουστικά σε
Η βαφή μπορεί να βουλώσει τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσει τη
σωστή λειτουργία. Αν είστε αλλεργικός/ή στη βαφή ή στα μεταλλικά εξαρτήματα
της συσκευής, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και συμβουλευθείτε τον ιατρό
σας.
Προστατεύστε την ακοή σας
προκαλέσει βλάβη στην ακοή.
να αποσπάσει την προσοχή και να προκαλέσει ατύχημα.
μια πηγή ήχου και χρησιμοποιείτε μόνο την ελάχιστη ρύθμιση
έντασης που είναι απαραίτητη για να ακούτε τις συνομιλίες
σας ή μουσική.
Να είστε προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθώς
περπατάτε ή μετακινείστε
Γνωρίζετε πάντοτε το περιβάλλον σας για να μην προκαλέσετε τραυματισμό
στον εαυτό σας ή σε άλλους.
Όταν καθαρίζετε τη συσκευή:
• Σκουπίστε τη συσκευή ή το φορτιστή με μια πετσέτα ή ένα πανί.
• Καθαρίστε τους τερματικούς ακροδέκτες της μπαταρίας με βαμβάκι ή
πετσέτα.
• Μη χρησιμοποιείτε χημικά ή απορρυπαντικά.
Μη μεταφέρετε τη συσκευή σας στην πίσω τσέπη του
παντελονιού σας ή στη μέση σας
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν η οθόνη είναι ραγισμένη ή
σπασμένη
Μπορεί να τραυματιστείτε ή να προκαλέσετε ζημιά στη συσκευή αν πέσετε.
Το σπασμένο γυαλί ή το ακρυλικό μπορεί να σας τραυματίσει στα χέρια ή στο
πρόσωπο. Παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο σέρβις της Samsung για
επισκευή.
Προφυλάξεις ασφαλείας
53
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οτιδήποτε άλλο εκτός από
την ενδεδειγμένη χρήση της
Μην ενοχλείτε τους άλλους όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
δημόσιους χώρους
Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν τη συσκευή σας
Η συσκευή σας δεν είναι παιχνίδι. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη
συσκευή για να μην τραυματιστούν ή τραυματίσουν άλλα άτομα, προκαλέσουν
ζημιά στη συσκευή ή να πραγματοποιήσουν κλήσεις που θα αυξήσουν τις
χρεώσεις σας.
Τοποθετήστε τις κινητές συσκευές και τον εξοπλισμό με
προσοχή
• Βεβαιωθείτε ότι οι κινητές συσκευές ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε
τοποθετήσει στο όχημά σας έχουν στερεωθεί με ασφάλεια.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή και τα αξεσουάρ της κοντά ή στην περιοχή
έκπτυξης των αερόσακων. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί
σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν
απότομα.
54 Προφυλάξεις ασφαλείας
Το σέρβις της συσκευής σας θα πρέπει να γίνεται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό
Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί
ζημιά στη συσκευή και η εγγύηση του κατασκευαστή θα πάψει να ισχύει.
Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή
• Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που η συσκευή μεταφέρει ή χρησιμοποιεί
πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην
κάρτα ή τη συσκευή.
• Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και
ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
• Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα
δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη,
σκουπίστε την με ένα μαλακό πανί.
Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες
έκτακτης ανάγκης
Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από τη συσκευή σας ενδέχεται να μην είναι εφικτές
σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες
περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο
επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific
Absorption Rate)
Η συσκευή σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU)
τα οποία περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων
(RF) που εκπέμπεται από ραδιοφωνικό και τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό. Αυτά
τα πρότυπα εμποδίζουν την πώληση φορητών συσκευών που υπερβαίνουν ένα
μέγιστο όριο έκθεσης (γνωστό ως Specific Absorption Rate ή SAR) το οποίο είναι
ίσο προς 2,0 W/kg.
Κατά τις δοκιμές, το μέγιστο όριο SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο
ήταν 0,375 W/kg. Κατά την κανονική χρήση, το πραγματικό επίπεδο SAR πιθανόν
να είναι πολύ χαμηλότερο, καθώς η συσκευή έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο
την ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που είναι απαραίτητη για τη μεταφορά ενός
σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Εκπέμποντας αυτόματα χαμηλότερα
επίπεδα όταν είναι δυνατό, η συσκευή σας μειώνει τη συνολική σας έκθεση στην
ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.
Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου
αποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την ευρωπαϊκή οδηγία
Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με τη μονάδα SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ,
επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Samsung.
Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος
(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)
(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες
με χωριστά συστήματα συλλογής)
Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά
του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν
και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά,
καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα
οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να
αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία
εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων,
σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους
απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.
Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα
απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες,
προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον
τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το
περιβάλλον ανακύκλωση.
Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους
και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό
το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται
με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.
Προφυλάξεις ασφαλείας
55
Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του
προϊόντος
(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με
συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)
Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη
συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος
δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα
στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή
Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω
από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες
δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές
συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.
Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και
ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης
μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της
επαναχρησιμοποίησης υλικών.
56 Προφυλάξεις ασφαλείας
Αποποίηση
Ορισμένα περιεχόμενα και υπηρεσίες που είναι προσβάσιμα μέσω αυτής
της συσκευής ανήκουν σε τρίτους και προστατεύονται από πνευματικά
δικαιώματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και άλλους νόμους
περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Περιεχόμενα και υπηρεσίες αυτού του είδους
παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται
να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες με τρόπο
μη εγκεκριμένο από τον ιδιοκτήτη του περιεχομένου ή τον παροχέα υπηρεσιών.
Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, εκτός αν υπάρχει ρητή εξουσιοδότηση από τον
αντίστοιχο ιδιοκτήτη περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται να
τροποποιήσετε, αντιγράψετε, επανεκδώσετε, μεταφορτώσετε, δημοσιεύσετε,
μεταβιβάσετε, μεταφράσετε, πωλήσετε, δημιουργήσετε παράγωγες εργασίες,
εκμεταλλευτείτε ή διανείμετε με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο οποιοδήποτε από
τα περιεχόμενα ή τις υπηρεσίες που εμφανίζονται μέσω αυτής της συσκευής.
"ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ
ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Ή ΤΙΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ, ΡΗΤΑ Ή ΣΙΩΠΗΡΑ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ
ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΡΗΤΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΥΧΟΝ ΥΠΟΝΟΟΥΜΕΝΕΣ
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ.
Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ,
ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Ή ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, Η SAMSUNG ΔΕΝ
ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΜΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΦΩΝΗ Ή ΜΕ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ, ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ
ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Ή ΑΠΟΘΕΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΑ
ΕΞΟΔΑ, ΔΑΠΑΝΕΣ Ή ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ Ή
ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ Ή ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Ή ΤΡΙΤΟΥΣ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝ
ΕΙΧΕ ΥΠΑΡΞΕΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΖΗΜΙΕΣ
ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ".
Οι υπηρεσίες τρίτων μπορεί να τερματιστούν ή να διακοπούν οποιαδήποτε
στιγμή και η Samsung δεν δηλώνει ούτε εγγυάται ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο
ή υπηρεσία θα παραμείνουν διαθέσιμα για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Το
περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταβιβάζονται από τρίτους μέσω δικτύων και
εγκαταστάσεων μετάδοσης που δεν ελέγχονται από την Samsung.
Χωρίς να περιορίζεται η γενικότητα της παρούσας αποποίησης, η Samsung
ρητά αποποιείται οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση για διακοπή ή προσωρινή
αναβολή οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσίας που διατίθενται μέσω αυτής
της συσκευής.
Προφυλάξεις ασφαλείας
57
Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)
Εμείς,
Samsung Electronics
Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν
Κινητό τηλέφωνο GSM WCDMA Wi-Fi GSM : GT-I5510
με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα
ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.
ΑΣΦΑΛΕΙΑ EN 60950-1 : 2006+A11:2009
EN 50332-1 : 2000
EN 50332-2 : 2003
SAREN 50360 : 2001
EN 62209-1 : 2006
EMCEN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008)
EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
EN 301 489-24 V1.4.1 (09-2007)
ΡΑΔΙΟΣΥ-EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
ΧΝΟΤΗΤΑEN 300 328 V1.7.1 (10-2006)
EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007)
EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)
Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές
και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές
απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.
Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο
Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα[IV] της Οδηγίας
1999/5/ΕC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:
BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168
Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:
Samsung Electronics QA Lab.
Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2010.09.20
Joong-Hoon Choi / Διευθυντής Εργαστηρίων
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)
(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)
* Δεν είναι αυτή η διεύθυνση του κέντρου επισκευών της Samsung. Για τη
διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του κέντρου επισκευών της Samsung,
δείτε την κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το εμπορικό κατάστημα από
όπου αγοράσατε το προϊόν.
Download PDF

advertising