Samsung | SM-N9005 | Samsung SM-N9005 Εγχειρίδιο χρήσης (Kitkat)

SM-N9005
Εγχειρίδιο χρήσης
www.samsung.com
Πληροφορίες σχετικά με το
παρόν εγχειρίδιο
Η συσκευή αυτή παρέχει κινητή επικοινωνία και ψυχαγωγία υψηλής ποιότητας με χρήση των υψηλών
προτύπων και της τεχνολογικής εξειδίκευσης της Samsung. Το παρόν εγχειρίδιο χρήστη έχει σχεδιαστεί
ειδικά για λεπτομερή περιγραφή των λειτουργιών και χαρακτηριστικών της συσκευής.
• Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας
για να διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Οι εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης μπορεί να έχουν διαφορετική εμφάνιση από το πραγματικό
προϊόν.
• Το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν, ή από λογισμικό που παρέχουν οι
πάροχοι ή οργανισμοί υπηρεσιών, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Για την
τελευταία έκδοση του εγχειριδίου, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung, www.samsung.com.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες και οι πρόσθετες υπηρεσίες μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη συσκευή,
το λογισμικό ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Οι εφαρμογές και οι λειτουργίες τους μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τη χώρα, την περιφέρεια
ή τις προδιαγραφές υλικού. Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που
προκαλούνται από εφαρμογές οποιουδήποτε παρόχου διαφορετικού της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι
χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, λήψη και αποστολή, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης. Για αποφυγή
πρόσθετων χρεώσεων, επιλέξτε ένα κατάλληλο πρόγραμμα τιμολόγησης δεδομένων. Για
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
2
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2014 Samsung Electronics
Ο παρών οδηγός προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος οδηγού δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να μεταφραστεί ή
να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης της φωτοτύπησης,
εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης πληροφοριών, χωρίς
την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
3
Πληροφορίες σχετικά με το παρόν εγχειρίδιο
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
4
Περιεχόμενα
Πρώτα βήματα
40 Έξυπνη κύλιση Samsung
40 Αύξηση ευαισθησίας της οθόνης αφής
41 Ενεργοποίηση Πολλαπλά Παράθυρα
43Ειδοποιήσεις
44 Αρχική οθόνη
47 Κλειδωμένη οθόνη
49 Οθόνη εφαρμογών
50 Χρήση εφαρμογών
50Βοήθεια
51 Λειτουργία με ένα χέρι
51 Εισαγωγή κειμένου
54 Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
55 Δημιουργία λογαριασμών
56 Μεταφορά αρχείων
58 Ασφάλιση της συσκευής
60 Αναβάθμιση της συσκευής
8
Διάταξη συσκευής
9Πλήκτρα
10 S Pen
10 Περιεχόμενα συσκευασίας
11 Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και
μπαταρίας
14 Φόρτιση της μπαταρίας
17 Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
19 Αντικατάσταση της μύτης του S Pen
20 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
21 Κράτημα της συσκευής
21 Ρύθμιση της έντασης ήχου
21 Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Βασικές λειτουργίες
22
23
27
30
31
34
37
38
39
Επικοινωνία
Ενδεικτικά εικονίδια
Χρήση της οθόνης αφής
Κινήσεις ελέγχου
Κινήσεις παλάμης
Air Gesture
Χρήση του S Pen
S Pen keeper:
Γρήγορη ματιά
Έξυπνη παύση Samsung
61Τηλέφωνο
67Επαφές
71Μηνύματα
73Email
75 Google Mail
77Hangouts
77ChatON
78Google+
78Φωτογραφίες
5
Περιεχόμενα
Ιστός & δίκτυο
115
115
115
115
116
79Internet
80Chrome
81Bluetooth
82 Screen Mirroring
83 Samsung Link
84 Group Play
86NFC
88 S Beam
Περίπτερο Play
Βιβλία Play
Play Movies
Μουσική Play
Παιχνίδια Play
Βοηθητικά προγράμματα
117 S Note
124 Ενεργό σημείωμα
125 S Planner
127Drive
127Dropbox
128Cloud
129Ρολόι
89WatchON
Πολυμέσα
90Μουσική
92Κάμερα
100Συλλογή
104 Story Album
108Βίντεο
110YouTube
111 Περιοδικό μου
111Flipboard
112 SketchBook for Galaxy
112Bloomberg+
131Αριθμ/χανή
131 S Health
140 Εφαρμογή μετάφρασης S
140 Εγγραφή Φωνής
142 S Voice
144 S Finder
145Google
146 Φωνητική αναζήτηση
146 Βιβλίο αποκομμάτων
147 Τα Αρχεία Μου
148Λήψεις
148TripAdvisor
148Evernote
149KNOX
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
113 Play Store
114 Samsung Hub
114 Samsung Apps
6
Περιεχόμενα
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
150Χάρτες
Ρυθμίσεις
151 Σχετικά με τις ρυθμίσεις
151Συνδέσεις
155Συσκευή
164Εργαλεία
171Γενικά
Αντιμετώπιση προβλημάτων
7
Πρώτα βήματα
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτός/χειρονομί
ας
Μπροστινή κάμερα
Λυχνία ειδοποίησης
Ακουστικό
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο μενού
Ηχείο
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Μικρόφωνο ανοικτής
ακρόασης
IrLED
Υποδοχή σετ ακουστικών
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Πλήκτρο έντασης
Φλας
Πίσω κάλυμμα
Κύρια κεραία
S Pen
8
Πρώτα βήματα
Το μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής είναι ενεργό μόνο όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση ή κάνετε λήψη βίντεο.
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Μην χρησιμοποιείτε προστατευτικό οθόνης. Προκαλεί δυσλειτουργίες του αισθητήρα.
• Μην αφήνετε νερό να έρχεται σε επαφή με την οθόνη αφής. Η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
Λειτουργίας
Μενού
• Παρατεταμένο πάτημα για περισσότερο από 7 δευτερόλεπτα
για επαναφορά της συσκευής αν παρουσιάζει μη αναστρέψιμα
σφάλματα ή κολλήματα ή παγώσει.
• Πάτημα για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της συσκευής. Η συσκευή περνά
σε κατάσταση κλειδώματος όταν απενεργοποιείται η οθόνη αφής.
• Πάτημα για άνοιγμα λίστας επιλογών που είναι διαθέσιμες για την
τρέχουσα οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα την Αρχική οθόνη για εκκίνηση του S Finder.
• Πάτημα για επιστροφή στην Αρχική οθόνη.
Αρχική σελίδα
• Παρατεταμένο πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων
εφαρμογών.
Πίσω
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Ένταση
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
9
Πρώτα βήματα
S Pen
Πλήκτρο S Pen
Άκρο S Pen
Όνομα
Λειτουργία
Άκρο S Pen
• Εκτέλεση βασικών ενεργειών S Pen. (σ. 23)
Πλήκτρο S Pen
• Εκτέλεση σύνθετων ενεργειών S Pen. (σ. 34)
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Άλλα αξεσουάρ ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή σας.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Δυσλειτουργίες
που προκαλούνται από τη χρήση μη εγκεκριμένων εξαρτημάτων δεν καλύπτονται από την
υπηρεσία εγγύησης.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
10
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM και μπαταρίας
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας καθώς και τη
συμπεριλαμβανόμενη μπαταρία.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες μικροSIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο υπηρεσιών.
Για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
11
Πρώτα βήματα
3 Σπρώξτε την κάρτα SIM ή USIM μέσα στην υποδοχή μέχρι να ασφαλιστεί στη θέση της.
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
4 Εισάγετε την μπαταρία.
5 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
12
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας SIM ή USIM και της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
3 Πατήστε την κάρτα SIM ή USIM ελαφρά με το δάχτυλό σας και, στη συνέχεια, τραβήξτε τη προς τα
έξω.
13
Πρώτα βήματα
Φόρτιση της μπαταρίας
Χρησιμοποιήστε το φορτιστή για να φορτίσετε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη
φορά. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί υπολογιστής για φόρτιση της συσκευής με σύνδεσή τους μέσω
καλωδίου USB.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
• Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, η συσκευή εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο
και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας.
• Αν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Αν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε
την αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων,
χρησιμοποιείτε πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
Φόρτιση με το φορτιστή
Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.
14
Πρώτα βήματα
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο USB 2.0, συνδέετε το καλώδιο USB στη δεξιά πλευρά της υποδοχής
πολλαπλών χρήσεων, όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Αν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής
ενδέχεται να μην λειτουργεί. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η
διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η μπαταρία
ζεσταθεί περισσότερο απ' ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη φόρτιση.
• Αν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε το
φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
15
Πρώτα βήματα
Έλεγχος της κατάστασης φόρτισης της μπαταρίας
Όταν φορτίζετε την μπαταρία ενώ η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, τα παρακάτω εικονίδια δείχνουν
την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας:
Φόρτιση σε εξέλιξη
Πλήρης φόρτιση
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει επιλογές που βοηθούν να εξοικονομήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
Προσαρμόζοντας τις επιλογές αυτές και απενεργοποιώντας τις λειτουργίες του παρασκηνίου, μπορείτε
να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για μεγαλύτερο χρόνο μεταξύ των φορτίσεων:
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Κλείνετε τις μη αναγκαίες εφαρμογές με τη διαχείριση εργασιών.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth.
• Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα της οθόνης.
16
Πρώτα βήματα
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 64 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σας ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μια κάρτα μνήμης στη συσκευή, εμφανίζεται ο κατάλογος αρχείων της
κάρτας μνήμης στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Όλα → SD memory card.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Σπρώξτε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
17
Πρώτα βήματα
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια. Στην
αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης → Αποσύνδεση
κάρτας SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Γενικά → Χώρος αποθήκευσης →
Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαμόρφωση κάρτας SD → Διαγραφή όλων.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Η εγγύηση του
κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
18
Πρώτα βήματα
Αντικατάσταση της μύτης του S Pen
Κατά τη χρήση του S Pen, η μύτη του S Pen μπορεί να φθαρεί. Εάν φθαρεί, αντικαταστήστε τη με μία νέα.
1 Κρατήστε τη μύτη καλά με την τσιμπίδα και τραβήξτε την προς τα έξω.
2 Τοποθετήστε μια νέα μύτη στο S Pen μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
Προσέξτε να μην πιαστεί το δάχτυλό σας μεταξύ της τσιμπίδας και της μύτης.
• Μην επαναχρησιμοποιείτε τις παλιές μύτες. Η επαναχρησιμοποίηση παλιάς μύτης μπορεί να
προκαλέσει δυσλειτουργία στο S Pen.
• Μην ασκείτε μεγάλη πίεση στη μύτη όταν την τοποθετείτε στο S Pen.
• Μην τοποθετείτε το στρογγυλό άκρο της γραφίδας στην S Pen. Μπορεί να προκληθεί βλάβη
στο S Pen ή στη συσκευή σας.
19
Πρώτα βήματα
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
• Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και πατήστε Λειτουργία πτήσης για
απενεργοποίηση των ασύρματων λειτουργιών.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
20
Πρώτα βήματα
Κράτημα της συσκευής
Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να προκληθούν
προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
Ρύθμιση της έντασης ήχου
Πατήστε το πλήκτρο έντασης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου
κλήσης ή να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου όταν γίνεται αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο.
Μετάβαση στην αθόρυβη λειτουργία
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο έντασης προς τα κάτω μέχρι να μεταβείτε στην αθόρυβη
λειτουργία.
• Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Σίγαση ή Δόνηση.
• Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε Ήχος ή Δόνηση.
21
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο πάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την
κατάσταση της συσκευής. Τα εικονίδια που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Η λειτουργία Air gesture έχει ενεργοποιηθεί
Η λειτουργία έξυπνης οθόνης έχει ενεργοποιηθεί
Συγχρονισμός με το διαδίκτυο
Ενεργή σύνδεση με υπολογιστή
Δεν υπάρχει κάρτα SIM ή USIM
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
To S Pen αφαιρέθηκε
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
22
Βασικές λειτουργίες
Εικονίδιο
Σημασία
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
Χρήση της οθόνης αφής
Για χρήση της οθόνης αφής, χρησιμοποιείτε μόνο τα δάχτυλά σας ή του S Pen.
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή μπορεί να μην αναγνωρίζει τις καταχωρίσεις αφής στις άκρες της οθόνης, οι
οποίες είναι εκτός των ορίων της περιοχής καταχώρισης αφής.
• Αν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
23
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις δαχτύλων
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για πρόσβαση σε
διαθέσιμες επιλογές.
24
Βασικές λειτουργίες
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα εικονίδιο, μικρογραφία ή να κάνετε προεπισκόπηση σε μια νέα θέση, πατήστε
παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα τους. Κάντε πάλι διπλό
πάτημα για επαναφορά.
25
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση
Μετακινηθείτε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να
δείτε ένα άλλο πλαίσιο. Μετακινηθείτε προς τα πάνω ή προς τα κάτω σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα, όπως
αυτή των επαφών.
Πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
26
Βασικές λειτουργίες
Κινήσεις ελέγχου
Απλές κινήσεις επιτρέπουν τον εύκολο έλεγχο της συσκευής.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης. Στην αρχική
οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Κινήσεις και κατόπιν σύρετε το διακόπτη
Κινήσεις προς τα δεξιά.
Υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητη εισαγωγή
δεδομένων. Ελέγχετε σωστά τις κινήσεις σας.
Περιστροφή της οθόνης
Πολλές εφαρμογές επιτρέπουν την εμφάνιση σε κατακόρυφο ή οριζόντιο προσανατολισμό. Η
περιστροφή της συσκευής οδηγεί στην αυτόματη προσαρμογή της οθόνης ώστε να ταιριάζει με το νέο
προσανατολισμό της εμφάνισης.
Για να αποτρέψετε την αυτόματη περιστροφή της εμφάνισης, ανοίξτε το πλαίσιο των ειδοποιήσεων και
αποεπιλέξτε Περιστρ. οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές δεν επιτρέπουν περιστροφή της οθόνης.
• Ορισμένες εφαρμογές εμφανίζουν διαφορετική οθόνη ανάλογα με τον προσανατολισμό.
Η αριθμομηχανή μετατρέπεται σε επιστημονική αριθμομηχανή όταν στραφεί σε οριζόντιο
προσανατολισμό.
27
Βασικές λειτουργίες
Ανασήκωμα
Όταν ανασηκώνετε τη συσκευή αφού παρέμεινε αδρανής για κάποιο χρονικό διάστημα ή όταν έχει
απενεργοποιηθεί η οθόνη, αυτή δονείται αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα μηνύματα.
Κράτημα στο αυτί
Κατά την προβολή λεπτομερειών για κλήσεις, μηνύματα ή επαφές, πιάστε και κρατήστε τη συσκευή στο
αυτί σας για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
28
Βασικές λειτουργίες
Μετατόπιση για περιήγηση
Όταν έχει γίνει μεγέθυνση μιας εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα σημείο στην οθόνη και κατόπιν
μετακινήστε τη συσκευή προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να περιηγηθείτε στην εικόνα.
Αναστροφή
Αναποδογυρίστε τη συσκευή για σίγαση του ήχου κλήσης ή παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων.
29
Βασικές λειτουργίες
Κλίση
Πατήστε παρατεταμένα σε δυο σημεία στην οθόνη και κατόπιν γείρετε τη συσκευή μπρος - πίσω για
μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
Κινήσεις παλάμης
Χρησιμοποιήστε κινήσεις της παλάμης για να ελέγχετε τη συσκευή αγγίζοντας την οθόνη.
Πριν χρησιμοποιήσετε κινήσεις, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κίνησης παλάμης.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Κίνηση παλάμης και κατόπιν
σύρετε το διακόπτη Κίνηση παλάμης προς τα δεξιά.
Πέρασμα
Περάστε την παλάμη σας κατά πλάτος της οθόνης για να καταγράψετε ένα στιγμιότυπο της οθόνης. Η
εικόνα αποθηκεύεται στη Συλλογή → Screenshots. Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης
κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
30
Βασικές λειτουργίες
Κάλυψη
Καλύψτε την οθόνη με την παλάμη σας για να γίνει παύση αναπαραγωγής πολυμέσων.
Air Gesture
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για έλεγχο των λειτουργιών χωρίς να αγγίζετε την οθόνη.
Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία Air Gesture είναι ενεργοποιημένη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Air gesture και κατόπιν σύρετε το
διακόπτη Air gesture προς τα δεξιά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις χειρονομίες σας αν τις εκτελείτε πολύ μακριά από
τη συσκευή ή ενώ φοράτε σκουρόχρωμα ρούχα, όπως γάντια.
Γρήγορη ματιά
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, κινήστε το χέρι σας πάνω από τον αισθητήρα για να προβάλλετε
ειδοποιήσεις, αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, ώρα και ημερομηνία και πολλά άλλα.
31
Βασικές λειτουργίες
Μετάβαση χωρίς επαφή
Ενώ προβάλλετε email ή ιστοσελίδες, κινήστε το χέρι σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω μπροστά από
τον αισθητήρα για να κυλήσετε τη σελίδα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Περιήγηση χωρίς επαφή
Κινήστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπροστά από τον αισθητήρα για περιήγηση σε
εικόνες, ιστοσελίδες, τραγούδια ή σημειώσεις.
32
Βασικές λειτουργίες
Αποδοχή κλήσης χωρίς επαφή
Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, μετακινήστε το χέρι σας προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά
μπροστά από τον αισθητήρα για να απαντήσετε στην κλήση.
33
Βασικές λειτουργίες
Χρήση του S Pen
Το συμπεριλαμβανόμενο S Pen μπορεί να χρησιμοποιηθεί για εύκολη επιλογή στοιχείων ή εκτέλεση
λειτουργιών. Ενέργειες που χρησιμοποιούν το S Pen με το πλήκτρο πατημένο παρέχουν πρόσθετες
χρήσεις, όπως είναι η καταγραφή στιγμιότυπων οθόνης.
Βγάλτε το S Pen από την υποδοχή για να το χρησιμοποιήσετε.
Όταν βγάζετε το S Pen από την υποδοχή, η συσκευή την ανιχνεύει και εκτελεί τα εξής:
• Ενεργοποιεί την οθόνη αφής (αν είναι απενεργοποιημένη).
• Εκκινεί το Action Memo ή εμφανίζει την περιοχή εντολών χωρίς επαφή.
• Η μύτη του S Pen μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν η μύτη της πένας φθαρεί, αντικαταστήστε
τη με μια νέα.
• Αν το S Pen δεν λειτουργεί κανονικά, δώστε την σε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το S Pen.
• Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατάτε το S Pen όσο το δυνατόν πιο κάθετα προς την οθόνη
αφής και αποφύγετε τη χρήση της σε οξείες γωνίες.
• Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κουμπί μενού και το κουμπί επιστροφής με το S Pen.
34
Βασικές λειτουργίες
Εντολή χωρίς επαφή
Πατήστε το κουμπί στην Πένα S αιωρώντας την πάνω από την οθόνη για να εμφανιστεί η περιοχή
εντολών χωρίς επαφή.
Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε απευθείας τις ακόλουθες ενέργειες:
• Ενεργό σημείωμα: Μετατρέψτε το χειρόγραφό σας σε μια ζωντανή σύνδεση χάρη σε μια σειρά από
χρήσιμες δυνατότητες. (σ. 124)
• Δ.Βιβ.απ.: Συλλέξτε ποικιλία περιεχομένου και αποθηκεύστε το. (σ. 146)
• Εγγραφή στην οθόνη: Αποτυπώστε ένα στιγμιότυπο οθόνης και επεξεργαστείτε το.
• S Finder: Αναζητήστε ευρεία ποικιλία περιεχομένου στη συσκευή σας. (σ. 144)
• Παράθυρο πένας: Χρησιμοποιήστε το S Pen για να σχεδιάσετε ένα παράθυρο και να ανοίξετε
χρήσιμες εφαρμογές σε αυτό.
Δημιουργία ενός απλού υπομνήματος
Πατήστε Ενεργό σημείωμα στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή. Εναλλακτικά, με το κουμπί της Πένας S
πατημένο, πατήστε δύο φορές στην οθόνη. Δημιουργήστε ένα υπόμνημα σημείωσης ή σχεδίου
και στη συνέχεια επιλέξτε το υπόμνημα πατώντας
για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες όπως
πραγματοποίηση κλήσης, προσθήκη επαφών και αποστολή μηνυμάτων.
Με επιλεγμένο το
, σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή με το S Pen για να εκτελέσετε
ενέργειες εντός της επιλεγμένης περιοχής.
35
Βασικές λειτουργίες
Καταγραφή στιγμιοτύπων οθόνης
Πατήστε Εγγραφή στην οθόνη στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή. Εναλλακτικά, με το κουμπί του S Pen
πατημένο, αγγίξτε την οθόνη μέχρι να ακούσετε ένα κλικ. Μπορείτε να σχεδιάσετε ή να γράψετε πάνω σε
ένα στιγμιότυπο οθόνης ή να το περικόψετε.
Ένα στιγμιότυπο οθόνης αποθηκεύεται στο φάκελο Συλλογή → Screenshots.
Δεν είναι δυνατή η καταγραφή στιγμιότυπου οθόνης κατά τη χρήση ορισμένων εφαρμογών.
Εκκίνηση πολλαπλών εφαρμογών
Πατήστε Παράθυρο πένας στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή. Σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από
μια περιοχή και στη συνέχεια επιλέξτε μια εφαρμογή. Η εφαρμογή εκκινείται στην περιοχή που έχετε
σχεδιάσει. Για να ελαχιστοποιήσετε την εφαρμογή, πατήστε . Οι ελαχιστοποιημένες εφαρμογές
εμφανίζονται ως αιωρούμενα εικονίδια.
Για να κλείσετε τις εφαρμογές, πατήστε
.
Άνοιγμα των διαθέσιμων επιλογών
Ορισμένα στοιχεία έχουν επεξηγηματικά ή συμφραζόμενα μενού Σε αυτήν την περίπτωση λάμπει ο
δείκτης του S Pen. Πατήστε το κουμπί του S Pen για να δείτε το μενού αιωρώντας παράλληλα το S Pen
πάνω από το στοιχείο.
36
Βασικές λειτουργίες
Επιλογή και καταγραφή εικόνας
Με πατημένο το πλήκτρο στο S Pen, σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε.
Εάν χρειάζεται, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• : Επαναφορά της αρχικής επιλογής.
• : Μετατροπή του επιλεγμένου στοιχείου σε κυκλικό σχήμα.
• : Μετατροπή του επιλεγμένου στοιχείου σε ορθογώνιο σχήμα.
• : Προσαρμογή της επιλογής.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για χρήση με την επιλεγμένη περιοχή από τα εικονίδια που εμφανίζονται στο
κάτω μέρος της οθόνης.
S Pen keeper:
Όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη και το S Pen απομακρύνεται από τη συσκευή, η συσκευή
εμφανίζει έναν αναδυόμενο συναγερμό και εκπέμπει έναν ήχο εάν περπατήσετε. Αν μεταβείτε στις
ρυθμίσεις του S Pen, μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή.
37
Βασικές λειτουργίες
Γρήγορη ματιά
Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να εκτελέσετε διάφορες λειτουργίες ενώ αιωρείτε το S Pen ή το
δάχτυλό σας πάνω από την οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Προβολή χωρίς επαφή και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Προβολή χωρίς επαφή προς τα δεξιά.
Δείξτε προς ένα στοιχείο με το S Pen ή το δάχτυλό σας για να κάνετε προεπισκόπηση του περιεχομένου ή
να προβάλλετε πληροφορίες σε αναδυόμενο παράθυρο.
Μπορείτε να μεταβείτε με κύλιση σε πλαίσια ή λίστες μετακινώντας το δείκτη του S Pen σε μια άκρη
(πάνω/κάτω/αριστερά/δεξιά) της οθόνης.
Όταν δείχνετε προς μια περιοχή σε μια ιστοσελίδα για λίγα δευτερόλεπτα με το δάχτυλό σας, η συσκευή
μεγεθύνει την περιοχή.
Samsung User Manual
38
Βασικές λειτουργίες
Έξυπνη παύση Samsung
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για παύση του βίντεο όταν απομακρύνετε το βλέμμα σας από την
οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Έξυπνη οθόνη και κατόπιν
σημειώστε Έξυπνη παύση.
Στη διάρκεια αναπαραγωγής βίντεο, απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη για να σταματήσει το
βίντεο. Για να συνεχίσει η αναπαραγωγή, κοιτάξτε και πάλι στην οθόνη.
39
Βασικές λειτουργίες
Έξυπνη κύλιση Samsung
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κύλιση επάνω ή κάτω στην οθόνη, γέρνοντας το κεφάλι σας ή τη
συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Έξυπνη οθόνη → Έξυπνη κύλιση
και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Έξυπνη κύλιση προς τα δεξιά. Πατήστε Έξυπνη κύλιση και επιλέξτε
τύπο κύλισης.
Όταν προβάλλετε email ή ιστοσελίδες, εμφανίζεται το εικονίδιο τύπου κύλισης (
κεφαλιού) που δείχνει την κατάσταση αναγνώρισης των κινήσεων.
για προσανατολισμό
Όταν η συσκευή αναγνωρίσει τις κινήσεις του κεφαλιού ή της συσκευής σας, το εικονίδιο αλλάζει σε
ή . Στη συνέχεια, γείρετε το κεφάλι σας προς τα κάτω ή προς τα πάνω ή τη συσκευή σας μπροστά ή
πίσω για κύλιση προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Αύξηση ευαισθησίας της οθόνης αφής
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αυξήσετε την ευαισθησία αφής της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Εργαλεία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε την
επιλογή Αυτόμ. προσαρμ. ευαισθ. αφής.
• Χρησιμοποιήστε δερμάτινα γάντια για καλύτερη αναγνώριση ενώ αγγίζετε την οθόνη. Άλλοι
τύποι υλικών ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
• Για καλύτερα αποτελέσματα, πατήστε στην οθόνη σταθερά ενώ φοράτε γάντια.
• Η οθόνη ενδέχεται να μην αποκρίνεται εάν φοράτε γάντια κατά τη χρήση της συσκευής μέσω
του παραθύρου του S View.
40
Βασικές λειτουργίες
Ενεργοποίηση Πολλαπλά Παράθυρα
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να εκτελούνται στην οθόνη δύο εφαρμογές ταυτόχρονα.
• Μπορούν να εκτελεστούν μόνο εφαρμογές στο πλαίσιο των Πολλαπλών Παραθύρων.
• Κατά την εκκίνηση εφαρμογών που περιέχουν αρχεία πολυμέσων, όπως μουσική ή βίντεο,
αναπαράγεται ήχος και από τα δύο αρχεία.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για χρήση των πολλαπλών παραθύρων, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Πολλαπλά Παράθυρα.
Χρήση του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων
Για να εμφανίσετε το πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων, πατήστε παρατεταμένα
. Εμφανίζεται το
πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων στην αριστερή πλευρά της οθόνης. Επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν
σύρετε μια άλλη εφαρμογή σε νέα θέση. Μπορείτε να εκκινήσετε την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα και στα
δύο παράθυρα. Για απόκρυψη του πλαισίου πολλαπλών παραθύρων, πατήστε και πάλι παρατεταμένα
.
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των πλαισίων εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να προσαρμόσετε
το μέγεθος των πλαισίων.
Πατήστε τη λαβή του πλαισίου για να κρύψετε ή να εμφανίσετε το πλαίσιο. Όταν είναι ανοιχτό το πλαίσιο
Multi Window (πολλαπλών παραθύρων), πατήστε παρατεταμένα στη λαβή του πλαισίου και σύρετέ το
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να το μετακινήσετε. Για να μετακινήσετε τη λαβή του πλαισίου ενώ
το πλαίσιο Multi Window (πολλαπλών παραθύρων) είναι κλειστό, πατήστε παρατεταμένα στη λαβή του
πλαισίου για να το σύρετε επάνω ή κάτω.
41
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων
Ενώ χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές πολλαπλών παραθύρων, επιλέξτε ένα παράθυρο εφαρμογής, πατήστε
τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω
επιλογές:
• : Άνοιγμα της λίστας των πρόσφατα χρησιμοποιημένων εφαρμογών στο επιλεγμένο παράθυρο.
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ εφαρμογών πολλαπλών παραθύρων.
• : Κοινή χρήση στοιχείων μεταξύ παραθύρων εφαρμογών. Σύρετε ένα στοιχείο για κοινή χρήση
από το ένα παράθυρο στο άλλο. Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη
λειτουργία.
• : μεγιστοποίηση του παραθύρου για να αντιστοιχεί στις διαστάσεις της οθόνης.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
Κοινή χρήση αρχείων
Σύρετε το στοιχείο που θέλετε στο άλλο παράθυρο για να κάνετε κοινή χρήση του από το ένα παράθυρο
στο άλλο.
Δημιουργία ζεύγους παραθύρων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να αποθηκεύσετε το συνδυασμό των τρεχουσών εφαρμογών
του Multi Window.
Στο πλαίσιο πολλαπλών παραθύρων πατήστε
→ Δημ/ργία, εισαγάγετε ένα όνομα και πατήστε OK.
Χρήση της ίδιας εφαρμογής σε δύο παράθυρα
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να εκκινήσετε την ίδια εφαρμογή ταυτόχρονα σε δύο παράθυρα.
Αφού εκκινήσετε μια εφαρμογή από το πλαίσιο Multi Window, εμφανίζεται το εικονίδιο δίπλα στην
εφαρμογή εάν υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Πατήστε στο εικονίδιο της εφαρμογής με το και στη
συνέχεια πατήστε .
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην υποστηρίζουν αυτή τη λειτουργία.
42
Βασικές λειτουργίες
Ειδοποιήσεις
Τα εικονίδια ειδοποιήσεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης για να
αναφέρουν αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, κατάσταση συσκευής, και
πολλά άλλα. Σύρετε προς τα κάτω ξεκινώντας από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων. Κάντε κύλιση στη λίστα για να δείτε πρόσθετες ειδοποιήσεις. Για να κλείσετε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή που βρίσκεται στο κάτω μέρος της οθόνης.
Από το πλαίσιο ειδοποιήσεων μπορείτε να προβάλλετε τις τρέχουσες ρυθμίσεις της συσκευής σας.
Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης και στη συνέχεια πατήστε για να χρησιμοποιήσετε
τις παρακάτω επιλογές:
• Wi-Fi: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Wi-Fi.
• GPS: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας GPS.
• Ήχος: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αθόρυβης λειτουργίας. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη
συσκευή σας για δόνηση ή σίγαση στην αθόρυβη λειτουργία.
• Περιστρ. οθόνης: ρύθμιση για να επιτρέπεται ή να αποτρέπεται η περιστροφή του περιβάλλοντος
εργασίας όταν περιστρέφετε τη συσκευή.
• Bluetooth: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Bluetooth.
• Λειτ. ανάγν.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας ανάγνωσης. Στη λειτουργία
ανάγνωσης, η συσκευή προστατεύει τα μάτια σας ενώ διαβάζετε κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για να
επιλέξετε ποιες εφαρμογές θα χρησιμοποιούν αυτή τη λειτουργία, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή
→ Εμφάνιση → Λειτουργία ανάγνωσης.
• Δεδομ. κινητού: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σύνδεσης δεδομένων.
• Λειτουρ. αποκλ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση λειτουργίας αποκλεισμού. Στη λειτουργία
αποκλεισμού, η συσκευή θα αποκλείσει τις ειδοποιήσεις. Για να επιλέξετε ποιες ειδοποιήσεις θα
αποκλείονται, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Λειτουργία αποκλεισμού.
• Εξοικ. ενέργ.: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας.
• Πολλά παράθυρα: ρύθμιση για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
• Screen Mirroring: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας κατοπτρισμού οθόνης.
• Σημείο πρ.Wi-Fi: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας tethering Wi-Fi.
• S Beam: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας S Beam.
• NFC: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας NFC.
43
Βασικές λειτουργίες
• Προβολή χωρίς επαφή: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Air view.
• Air gesture: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Air Gesture.
• Λειτουρ. hands-free: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας hands-free.
• Έξυπνη διαμονή: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης διατήρησης
φωτεινότητας.
• Έξυπνη παύση: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας έξυπνης παύσης.
• Έξυπνη κύλιση: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας Έξυπνη κύλιση.
• Συγχρον.: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου συγχρονισμού εφαρμογών.
• Λειτ. πτήσης: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας πτήσης.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για αναδιάταξη των επιλογών στο πλαίσιο ειδοποιήσεων, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε
→ , πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
ενδεικτικά εικονίδια, widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Η αρχική οθόνη μπορεί να έχει πολλά πλαίσια. Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση
αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της λειτουργίας αρχικής οθόνης
Η αρχική οθόνη διαθέτει τον τυπικό και τον εύκολο τρόπο λειτουργίας. Στον εύκολο τρόπο λειτουργίας,
μπορείτε με ευκολία να έχετε πρόσβαση σε αγαπημένες επαφές, εφαρμογές και ρυθμίσεις προσθέτοντας
συντομεύσεις στην αρχική οθόνη.
Για αλλαγή στην εύκολη λειτουργία, στην αρχική οθόνη πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Εύκολη λειτουργία και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη Εύκολη λειτουργία στα δεξιά.
44
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη στοιχείων
Προσθήκη εικονιδίου εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ., πατήστε παρατεταμένα στο εικονίδιο μιας εφαρμογής και
κατόπιν σύρετέ το σε προεπισκόπηση πλαισίου.
Προσθήκη στοιχείου
Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας widgets, φακέλους ή πλαίσια.
Πατήστε παρατεταμένα στην άδεια περιοχή της αρχικής οθόνης και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
παρακάτω κατηγορίες:
• Εφαρμογές και widget: Προσθήκη widgets ή εφαρμογών στην αρχική οθόνη.
• Φάκελος: δημιουργία φακέλου.
• Σελίδα: Αναδιοργάνωση πλαισίων στην αρχική οθόνη.
Μετακίνηση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το σε νέα θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο
πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων που εμφανίζεται
στο πάνω μέρος της αρχικής οθόνης. Όταν ο κάδος απορριμμάτων γίνει κόκκινος, απελευθερώστε το
στοιχείο.
45
Βασικές λειτουργίες
Αναδιάταξη πλαισίων
Προσθήκη νέου πλαισίου
Πατήστε
→ Επεξεργασία σελίδας →
.
Μετακίνηση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
Πατήστε
σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
→ Επεξεργασία σελίδας, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και στη
Πατήστε
συνέχεια σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο επάνω μέρος της οθόνης.
Ορισμός ταπετσαρίας
Ορίστε μια εικόνα ή φωτογραφία αποθηκευμένη στη συσκευή ως ταπετσαρία για την αρχική οθόνη.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
παρακάτω:
→ Ορισμός φόντου → Αρχική οθόνη και κατόπιν επιλέξτε ένα από τα
• Ζωντανές ταπετσαρίες: προβολή κινούμενων εικόνων.
• Θέματα φόντου: προβολή εικόνων ταπετσαρίας.
• Συλλογή: προβολή φωτογραφιών που έχουν ληφθεί από την κάμερα της συσκευής ή εικόνες που
λάβατε από το διαδίκτυο.
• Φωτογραφίες: Δείτε τις εικόνες στην εφαρμογή Φωτογραφίες.
Επιλέξτε μια εικόνα, τροποποιήστε το μέγεθός της σύροντας το πλαίσιο εάν χρειάζεται και στη συνέχεια
ορίστε την ως φόντο.
46
Βασικές λειτουργίες
Χρήση widget
Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που παρέχουν χρήσιμες λειτουργίες και πληροφορίες στην αρχική
οθόνη. Για να τα χρησιμοποιήσετε, προσθέστε widget από το πλαίσιο των widget στην αρχική οθόνη.
• Ορισμένα widget συνδέονται με υπηρεσίες στο διαδίκτυο. Η χρήση ενός widget με βάση στο
διαδίκτυο ενδέχεται να οδηγήσει σε πρόσθετες χρεώσεις.
• Τα διαθέσιμα widget μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη widget στην αρχική οθόνη
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Widget. Μεταβείτε με κύλιση προς τα αριστερά ή τα δεξιά
στο πλαίσιο των widget και κατόπιν πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget για να το προσθέσετε στην
αρχική οθόνη. Τοποθετήστε το στο σημείο που θέλετε, αλλάξτε το μέγεθός του σύροντας το πλαίσιο, εάν
χρειάζεται, και πατήστε σε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να αποθηκεύσετε τη θέση του widget.
Κλειδωμένη οθόνη
Η κλειδωμένη οθόνη αποτρέπει την εκτέλεση από τη συσκευή ανεπιθύμητων λειτουργιών όταν δεν
βρίσκεται σε χρήση και, επίσης, σας επιτρέπει να προσθέσετε χρήσιμα widget.
Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της συσκευής
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και θέτει τη συσκευή σε τρόπο
λειτουργίας κλειδώματος. Η συσκευή κλειδώνει αυτόματα αν δεν χρησιμοποιηθεί για καθορισμένη
χρονική περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
κινήστε το δάχτυλό σας προς οποιαδήποτε κατεύθυνση εντός της περιοχής ξεκλειδώματος της οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
47
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη widget
Για να χρησιμοποιήσετε widget ενώ η οθόνη είναι κλειδωμένη, από την αρχική οθόνη, πατήστε
Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Πολλαπλά widget.
Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε widget στην κλειδωμένη οθόνη στην εύκολη λειτουργία.
Σύρετε το πλαίσιο widget προς τα κάτω για να το επεκτείνετε. Κυλήστε προς τα δεξιά στην τελευταία
σελίδα, πατήστε και κατόπιν επιλέξτε ένα widget για προσθήκη στην κλειδωμένη οθόνη.
Αναδιάταξη πλαισίων
Μετακίνηση πλαισίου
Σύρετε το πλαίσιο widget προς τα κάτω, κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε
παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το σε νέα θέση.
Αφαίρεση πλαισίου
Σύρετε το πλαίσιο widget προς τα κάτω, κυλήστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, πατήστε
παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ το στον κάδο απορριμμάτων στο πάνω
μέρος της οθόνης.
48
Βασικές λειτουργίες
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ.. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών.
Για να προβάλλετε και άλλα πλαίσια, κινηθείτε με κύλιση αριστερά ή δεξιά.
Αναδιάταξη εφαρμογών
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την σε νέα
Πατήστε
θέση. Για να το μετακινήσετε σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Οργάνωση με φακέλους
Βάλτε τις σχετικές μεταξύ τους εφαρμογές μαζί σε ένα φάκελο για ευκολία.
→ Επεξεργασία, πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την στο
Πατήστε
Δημ/ργία φακέλου. Εισάγετε όνομα φακέλου και κατόπιν πατήστε OK. Βάλτε τις εφαρμογές στο νέο
φάκελο σύροντας και κατόπιν πατήστε Αποθ.. για αποθήκευση της διάταξης.
Αναδιάταξη πλαισίων
Πλησιάστε τα δάχτυλά σας στην οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Χρησιμοποιήστε καταστήματα εφαρμογών, όπως το Samsung Apps, για λήψη και εγκατάσταση
εφαρμογών.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
→ Κατάργηση εγκατάστασης/απενεργοποίηση εφαρμογών και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
εφαρμογή για να την απεγκαταστήσετε.
Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή δεν μπορούν να απεγκατασταθούν.
49
Βασικές λειτουργίες
Χρήση εφαρμογών
Η συσκευή αυτή μπορεί να εκτελέσει πολλούς διαφορετικούς τύπους εφαρμογών, που κυμαίνονται από
εφαρμογές πολυμέσων έως διαδικτυακές εφαρμογές.
Άνοιγμα μιας εφαρμογής
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Ορισμένες εφαρμογές ομαδοποιούνται σε φακέλους. Πατήστε έναν φάκελο και έπειτα πατήστε
μια εφαρμογή για να την ανοίξετε.
Άνοιγμα από τις εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης για άνοιγμα της λίστας των εφαρμογών που
χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Κλείστε εφαρμογές που δεν χρησιμοποιούνται για να εξοικονομήσετε ισχύ της μπαταρίας και να
διατηρήσετε την απόδοση της συσκευής.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης, πατήστε , και κατόπιν πατήστε Λήξη δίπλα σε
μια εφαρμογή για να την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν πατήστε Κλ. όλων.
Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και κατόπιν πατήστε .
Βοήθεια
Μεταβείτε στις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Πατήστε Βοήθεια στην οθόνη εφαρμογών. Επιλέξτε μια κατηγορία για να προβάλλετε τις συμβουλές.
Για ταξινόμηση κατηγοριών με αλφαβητική σειρά, πατήστε
Για αναζήτηση λέξεων-κλειδιών, πατήστε
.
50
.
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία με ένα χέρι
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τον τρόπο λειτουργίας με ένα χέρι για ευκολία. Σε αυτόν τον τρόπο
λειτουργίας, τα περιβάλλοντα εργασίας των εφαρμογών τροποποιούνται για εύκολη χρήση με το ένα
χέρι.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Λειτουργία με ένα χέρι. Σημειώστε τις
εφαρμογές ή λειτουργίες για χρήση με αυτόν τον τρόπο λειτουργίας.
Εισαγωγή κειμένου
Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο Samsung ή τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής για την εισαγωγή
κειμένου.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε σε οποιοδήποτε πεδίο κειμένου, ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, πατήστε Επιλογή μεθόδου
εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τον τύπο πληκτρολογίου για χρήση.
Γραφή με το δάχτυλο ή με την Πένα S.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή κεφαλαίων.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Εισαγωγή διαστήματος.
51
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κεφαλαίων
Πατήστε
πριν εισάγετε έναν χαρακτήρα. Για εισαγωγή μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο φορές.
Αλλαγή τύπου πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα
και κατόπιν πατήστε
για να αλλάξετε τύπο πληκτρολογίου.
Αλλαγή γλώσσας πληκτρολογίων
Προσθέστε γλώσσες στο πληκτρολόγιο και κατόπιν σύρετε το πλήκτρο διαστήματος προς τα αριστερά ή
τα δεξιά για να αλλάξετε τα πληκτρολόγια των γλωσσών.
Χειρόγραφο
Πατήστε
και κατόπιν γράψτε μια λέξη με ένα δάχτυλο ή το S Pen. Εμφανίζονται προτεινόμενες λέξεις
καθώς εισάγονται χαρακτήρες. Επιλέξτε μια προτεινόμενη λέξη.
Χρησιμοποιήστε χειρονομίες χειρογράφου για εκτέλεση ενεργειών, όπως επεξεργασία ή διαγραφή
χαρακτήρων και εισαγωγή διαστημάτων. Για προβολή των οδηγών κινήσεων, πατήστε παρατεταμένα
και στη συνέχεια πατήστε → Βοήθεια → Ειδικές κινήσεις χειρογράφου.
52
Βασικές λειτουργίες
Απευθείας εισαγ. με πένα
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εργαλεία → S Pen → Απευθείας εισαγ. με πένα και
κατόπιν σύρετε το διακόπτη Απευθείας εισαγ. με πένα προς τα δεξιά.
Όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο κειμένου, στην επάνω αριστερή γωνία του πεδίου κειμένου
εμφανίζεται ένα εικονίδιο . Πατήστε το για να γράψετε με το S Pen. Για να κάνετε απλές διορθώσεις,
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής ή να εισαγάγετε διάστημα μεταξύ χαρακτήρων, πατήστε το
αντίστοιχο εργαλείο διόρθωσης που εμφανίζεται στο σημειωματάριο γραφής.
Όταν αυτή η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να κάνετε τα εξής:
• Αποστολή χειρόγραφων μηνυμάτων.
• Δημιουργία κλήσης γράφοντας το όνομα της επαφής ή έναν αριθμό τηλεφώνου στο πληκτρολόγιο.
• Ρύθμιση ξυπνητηριού με απλή γραφή των αριθμών.
• Αναζήτηση στο Internet γράφοντας διευθύνσεις web.
Εισαγωγή κειμένου φωνητικά
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής και κατόπιν μιλήστε στο μικρόφωνο. Η συσκευή
παρουσιάζει όσα λέτε.
Αν η συσκευή δεν αναγνωρίσει τις λέξεις σας, πατήστε το υπογραμμισμένο κείμενο και επιλέξτε μια
εναλλακτική λέξη ή φράση από την πτυσσόμενη λίστα.
Για να αλλάξετε τη γλώσσα ή να προσθέσετε γλώσσες για φωνητική αναγνώριση, πατήστε στην
τρέχουσα γλώσσα.
53
Βασικές λειτουργίες
Αντιγραφή και επικόλληση
Πατήστε παρατεταμένα στο κείμενο, σύρετε ή για να επιλέξετε περισσότερο ή λιγότερο κείμενο
και κατόπιν πατήστε Αντιγραφή για αντιγραφή ή Αποκοπή για αποκοπή. Το επιλεγμένο κείμενο
αντιγράφεται στο πρόχειρο.
Για να το επικολλήσετε σε πεδίο εισαγωγής κειμένου, πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρέπει να
εισαχθεί και κατόπιν πατήστε Επικόλληση.
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi για χρήση του διαδικτύου ή κοινή χρήση αρχείων πολυμέσων με
άλλες συσκευές. (σ. 151)
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση Wi-Fi
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Wi-Fi για να το ενεργοποιήσετε ή να το
απενεργοποιήσετε.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
Σύνδεση με δίκτυα Wi-Fi
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Wi-Fi και κατόπιν σύρετε το διακόπτη WiFi προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi που έχουν εντοπιστεί, εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης
αν χρειάζεται και κατόπιν πατήστε Σύνδεση. Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με
εικονίδιο λουκέτου. Αφού συνδεθεί η συσκευή με δίκτυο Wi-Fi, η συσκευή συνδέεται αυτόματα με αυτό
οποτεδήποτε είναι διαθέσιμο.
54
Βασικές λειτουργίες
Προσθήκη δικτύων Wi-Fi
Αν το επιθυμητό δίκτυο δεν εμφανίζεται στη λίστα δικτύων, πατήστε Προσθήκη δικτύου Wi-Fi στο
κάτω μέρος της λίστας δικτύων. Εισάγετε το όνομα του δικτύου στο SSID δικτύου, επιλέξτε τον τύπο
ασφάλειας και εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης, αν δεν πρόκειται για ανοιχτό δίκτυο, και κατόπιν
πατήστε Σύνδεση.
Διαγραφή από τη μνήμη δικτύων Wi-Fi
Οποιοδήποτε δίκτυο χρησιμοποιηθεί ποτέ, συμπεριλαμβανομένου του τρέχοντος δικτύου, μπορεί να
διαγραφεί από τη μνήμη έτσι ώστε να μην συνδέεται με αυτό η συσκευή αυτόματα. Επιλέξτε το δίκτυο
στη λίστα δικτύων και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Δημιουργία λογαριασμών
Οι εφαρμογές Google, όπως το Play Store, απαιτούν ένα λογαριασμό Google, και το Samsung Apps
απαιτεί ένα λογαριασμό Samsung. Δημιουργήστε λογαριασμούς Google και Samsung για να έχετε την
καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
Προσθήκη λογαριασμών
Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται όταν ανοίγετε μια εφαρμογή Google χωρίς να συνδεθείτε με
το λογαριασμό για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό Google.
Για να συνδεθείτε ή να εγγραφείτε για ένα λογαριασμό Google, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού → Google. Μετά από αυτό, πατήστε
Νέος για εγγραφή ή πατήστε Υπάρχων, και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη δημιουργία του λογαριασμού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε περισσότερους από έναν
λογαριασμούς Google στη συσκευή.
Δημιουργήστε και έναν λογαριασμό Samsung.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα
λογαριασμού στο Λογαριασμοί, επιλέξτε το λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε Αφαίρ.
λογαρ.
55
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά αρχείων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
• Οι παρακάτω μορφές αρχείων υποστηρίζονται από ορισμένες εφαρμογές. Ορισμένες
μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού της συσκευής ή το
λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή.
– – Μουσική: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, και flac
– – Εικόνα: bmp, gif, jpg, και png
– – Βίντεο: avi, wmv, asf, flv, mkv, mp4, 3gp, webm και ts
– – Έγγραφα: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf, και txt
• Εάν δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων σε μορφή divX ή ac3 από τις εφαρμογές,
εγκαταστήστε εφαρμογές που θα μπορούσαν να υποστηρίξουν αυτές τις μορφές.
• Η συσκευή αυτή είναι συμβατή με συσκευές USB 3.0 και παλαιότερης έκδοσης. Όταν
χρησιμοποιείτε μια συσκευή USB 3.0, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο USB 3.0.
• Το USB 3.0 επιταχύνει τις μεταφορές δεδομένων αλλά κάποιες φορές μπορεί να δημιουργεί
παρεμβολές με κλήσεις ή δεδομένα κατά τη χρήση του. Απενεργοποιείται αυτόματα μετά
από 10 λεπτά εάν δεν χρησιμοποιείται και η σύνδεσή σας μεταβαίνει σε χρήση του USB 2.0.
Σύνδεση με Samsung Kies
Το Samsung Kies είναι μια εφαρμογή για υπολογιστές που διαχειρίζεται περιεχόμενα πολυμέσων και
προσωπικές πληροφορίες με συσκευές Samsung. Κάντε λήψη του τελευταίου Samsung Kies από τον
ιστότοπο της Samsung.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
Γίνεται αυτόματη εκκίνηση του Samsung Kies στον υπολογιστή. Αν δεν γίνει εκκίνηση του Samsung
Kies, κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο Samsung Kies στον υπολογιστή.
2 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung Kies για περισσότερες πληροφορίες.
56
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με Windows Media Player
Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το Windows Media Player και συγχρονίστε μουσικά αρχεία.
Σύνδεση ως συσκευή πολυμέσων
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Συνδέθηκε ως συσκευή πολυμέσων →
Συσκευή μέσων (MTP).
Πατήστε Κάμερα (PTP) αν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο μεταφοράς
πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλος οδηγός.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
57
Βασικές λειτουργίες
Ασφάλιση της συσκευής
Αποτρέψτε άλλα άτομα από τη χρήση ή την πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα και στοιχεία
αποθηκευμένα στη συσκευή χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ασφαλείας. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Ορισμός υπογραφής
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Υπογραφή.
Γράψτε την υπογραφή σας με το S Pen και, στη συνέχεια, γράψτε την ξανά άλλες δύο φορές για
επαλήθευση. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε την υπογραφή.
Όταν ξεκλειδώνετε τη συσκευή, φροντίζετε να γράφετε την υπογραφή σας με τις ίδιες συνθήκες,
όπως η γωνία με την οποία γράφετε, με αυτές που υπήρχαν όταν καταχωρήσατε την υπογραφή.
Ρύθμιση μοτίβου
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Μοτίβο.
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
58
Βασικές λειτουργίες
Ρύθμιση κωδικού PIN
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
PIN.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον
επαληθεύσετε.
Ρύθμιση κωδικού πρόσβασης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή → Κλείδωμα Οθόνης → Κλείδωμα οθόνης →
Κωδικός πρόσβασης.
Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
Ξεκλείδωμα της συσκευής
Ενεργοποιήστε την οθόνη πατώντας το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και εισάγετε
τον κωδικό ξεκλειδώματος.
Αν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
59
Βασικές λειτουργίες
Αναβάθμιση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε αναβάθμιση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναβάθμιση με Samsung Kies
Κάντε εκκίνηση του Samsung Kies και συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή. Το Samsung Kies
αναγνωρίζει αυτόματα τη συσκευή και δείχνει τις διαθέσιμες ενημερώσεις σε ένα πλαίσιο διαλόγου, εάν
υπάρχουν. Κάντε κλικ στο πλήκτρο Ενημέρωση στο πλαίσιο διαλόγου για να ξεκινήσει η αναβάθμιση.
Ανατρέξτε στη βοήθεια Samsung Kies για λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο αναβάθμισης.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
αναβάθμιση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια αναβάθμισης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων
στον υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης.
Ασύρματη αναβάθμιση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Πληροφορίες συσκευής → Ενημέρωση
λογισμικού → Ενημέρ.
60
Επικοινωνία
Τηλέφωνο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πραγματοποίηση ή απάντηση κλήσης.
Πατήστε το Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πραγματοποίηση κλήσεων
Πραγματοποίηση κλήσης
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Πληκτ/γιο: Εισάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο και κατόπιν πατήστε .
• Αρχ. κατ.: πραγματοποίηση μιας κλήσης από το ιστορικό των εισερχομένων και εξερχομένων
κλήσεων και μηνυμάτων.
• Αγαπημένα: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα αγαπημένων επαφών.
• Επαφές: πραγματοποίηση μιας κλήσης από τη λίστα επαφών.
Αριθμοί ταχείας κλήσης
Για αριθμούς ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα το αντίστοιχο ψηφίο.
Πρόβλεψη αριθμού
Κατά την εισαγωγή αριθμών στο πληκτρολόγιο, εμφανίζονται αυτόματες προβλέψεις. Επιλέξτε μία από
αυτές για πραγματοποίηση κλήσης.
61
Επικοινωνία
Εύρεση επαφών
Εισάγετε όνομα, αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email για να βρείτε μια επαφή στη λίστα
επαφών. Καθώς εισάγονται οι χαρακτήρες, εμφανίζεται πρόβλεψη για τις επαφές. Επιλέξτε μία για
πραγματοποίηση κλήσης προς αυτήν.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +. Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής
και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε .
Στη διάρκεια μιας κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• : πραγματοποίηση επιλογής ισοσταθμιστή για χρήση στη διάρκεια μιας κλήσης.
• : απενεργοποίηση της λειτουργίας μείωσης θορύβου που αφαιρεί τους ήχους στο παρασκήνιο
έτσι ώστε ο συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
• : αύξηση της έντασης ήχου.
• Aναμονή: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε Απελευθ. για ανάκτηση της κλήσης σε κράτηση.
• Προσθήκη κλήσης: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Πληκτ/γιο: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• Ηχείο: ενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το αυτί σας κατά τη
διάρκεια της ανοικτής ακρόασης.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Ακουστικά: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Εναλλαγή: εναλλαγή από μία κλήση σε μία άλλη.
• Συγχώνευση: πραγματοποίηση μιας κλήσης με πολλούς συνομιλητές όταν είστε συνδεδεμένοι
με δύο κλήσεις. Επαναλάβετε για να προσθέσετε και άλλους συνομιλητές. Η λειτουργία αυτή είναι
διαθέσιμη μόνο αν είναι ενεργή η υπηρεσία συνδιάσκεψης.
62
Επικοινωνία
• → Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• → Ενεργό σημείωμα: Εκκινήστε το Ενεργό σημείωμα.
• → Μήνυμα: αποστολή μηνύματος.
• → Μεταφορά: σύνδεση του πρώτου συνομιλητή με το δεύτερο συνομιλητή. Έτσι
αποσυνδέεστε από τη συνομιλία.
• → Διαχείριση τηλεφωνικής συνδιάσκεψης: εκτέλεση ιδιωτικής συνομιλίας με ένα συνομιλητή
στη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάσκεψης ή αποσύνδεση ενός συνομιλητή από την τηλεφωνική
συνδιάσκεψη.
Προσθήκη επαφών
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, εισάγετε τον
αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων
Πατήστε Αρχ. κατ. για προβολή του ιστορικού εισερχομένων και εξερχομένων κλήσεων.
Για να φιλτράρετε ένα αρχείο καταγραφής κλήσεων, πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
→ Προβολή και κατόπιν
Αριθμός προκαθορισμένης κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο προς αριθμούς με
συγκεκριμένα προθέματα. Τα προθέματα αυτά αποθηκεύονται στην κάρτα SIM ή USIM.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης →
Πατήστε
Ενεργοποίηση FDN και κατόπιν εισάγετε τον κωδικό PIN2 που συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Πατήστε
Λίστα FDN και προσθέστε αριθμούς.
Φραγή κλήσεων
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να αποτρέπεται η πραγματοποίηση ορισμένων κλήσεων. Για
παράδειγμα, μπορεί να απενεργοποιηθούν οι διεθνείς κλήσεις.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Φραγή κλήσεων, επιλέξτε τύπο κλήσης,
Πατήστε
πραγματοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων και κατόπιν εισάγετε έναν κωδικό πρόσβασης.
63
Επικοινωνία
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το κουμπί
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Αν είναι ενεργή η υπηρεσία αναμονής κλήσης, μπορεί να γίνει άλλη κλήση. Όταν απαντηθεί η δεύτερη
κλήση, η πρώτη κλήση τίθεται σε αναμονή.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το κουμπί
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων
μηνύματος απόρριψης. Για δημιουργία του μηνύματος απόρριψης, πατήστε
→ Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων.
Αυτόματη απόρριψη κλήσεων από ανεπιθύμητους αριθμούς
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Απόρριψη κλήσης → Λειτουργία αυτόματης απόρριψης →
Πατήστε
Αριθμοί αυτόμ. απόρριψης και, στη συνέχεια, πατήστε Λίστα αυτόματης απόρριψης. Πατήστε Δημ/
ργία, εισάγετε έναν αριθμό, αντιστοιχήστε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.
Αναπάντητες κλήσεις
Αν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε το πλαίσιο
ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων.
Αναμονή κλήσεων
Η αναμονή κλήσεων είναι υπηρεσία που προσφέρει ο πάροχος υπηρεσιών. Ο χρήστης μπορεί να
χρησιμοποιήσει την υπηρεσία αυτή για αναστολή μιας τρέχουσας κλήσης και μετάβαση σε εισερχόμενη
κλήση. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι διαθέσιμη για βιντεοκλήσεις.
Για να εκμεταλλευτείτε την υπηρεσία αυτή, πατήστε
και ενεργοποιήστε την επιλογή Αναμονή κλήσεων.
64
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις
Επικοινωνία
Προώθηση κλήσης
Η συσκευή μπορεί να ρυθμιστεί για αποστολή εισερχόμενων κλήσεων σε συγκεκριμένο αριθμό.
→ Ρυθμίσεις Κλήσεων → Επιπλέον ρυθμίσεις → Προώθηση κλήσης και κατόπιν επιλέξτε
Πατήστε
τύπο κλήσης και συνθήκη. Εισάγετε έναν αριθμό και πατήστε Ενεργό.
Βιντεοκλήσεις
Πραγματοποίηση βιντεοκλήσης
Εισάγετε τον αριθμό ή επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών και, στη συνέχεια, πατήστε
.
Στη διάρκεια βιντεοκλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• Αλλαγή κάμερας: Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
• Σίγαση: απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
• Τερμ.κλ.: Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• → Απ.εικόνας: απόκρυψη της εικόνας σας από το συνομιλητή.
• → Εξερχ.\nεικόνα: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
• → Πληκτ/γιο: άνοιγμα του πληκτρολογίου.
• → Εναλλαγή στο ακουστικό: μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth αν είναι συνδεδεμένο με
τη συσκευή.
• → Ηχείο εκτός λειτ/γίας: απενεργοποίηση της λειτουργίας ανοικτής ακρόασης.
• → Κινούμ.εικ.συναισθ.: εφαρμογή εικονιδίων συναισθημάτων στην εικόνα σας.
• → Προβολή θέματος: εφαρμογή διακοσμητικών εικονιδίων στην εικόνα σας.
• → Ενεργ. προβ. καρτούν: αλλαγή της λειτουργίας προβολής σε προβολή καρτούν.
• → Ενεργοποίηση διπλής κάμερας: χρήση της μπροστινής και της πίσω κάμερας έτσι ώστε να
μπορεί ο συνομιλητής σας να δει εσάς και το περιβάλλον σας.
Παρέχεται βιντεοκλήση σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά η
συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.
65
Επικοινωνία
Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα του συνομιλητή για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Καταγραφή εικόνας: καταγραφή της εικόνας του συνομιλητή.
• Εγγραφή βίντεο: λήψη βίντεο των εικόνων του συνομιλητή.
Σε πολλές χώρες είναι παράνομη η ηχογράφηση μιας κλήσης χωρίς προηγούμενη άδεια του
συνομιλητή.
Πατήστε παρατεταμένα στην εικόνα σας για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Αλλαγή κάμερας: Εναλλαγή μεταξύ του φακού κάμερας μπροστά και του φακού κάμερας πίσω.
• Εξερχ.\nεικόνα: επιλογή μιας εικόνας που θα εμφανίζεται στο συνομιλητή.
Εναλλαγή εικόνων
Σύρετε μια εικόνα οποιουδήποτε συνομιλητή πάνω στην εικόνα του άλλου συνομιλητή για να γίνει
ανταλλαγή των εικόνων.
Ακρόαση μηνύματος τηλεφωνητή
Πατήστε παρατεταμένα το 1 στο πληκτρολόγιο και κατόπιν ακολουθήστε τις οδηγίες του παρόχου των
υπηρεσιών σας.
66
Επικοινωνία
Επαφές
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση επαφών, μεταξύ των οποίων αριθμοί τηλεφώνου,
διευθύνσεις email και άλλα.
Πατήστε τις Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
Διαχείριση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργία επαφής
Πατήστε
και εισάγετε πληροφορίες επαφής.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
Επεξεργασία επαφής
Επιλέξτε μια επαφή για επεξεργασία και κατόπιν πατήστε
.
Διαγραφή επαφής
Πατήστε
→ Διαγραφή.
Ορισμός ενός αριθμού ταχείας κλήσης
→ Ρύθμ. ταχείας κλήσης, επιλέξτε έναν αριθμό ταχείας κλήσης και κατόπιν επιλέξτε μια
Πατήστε
επαφή για τον αριθμό. Για κατάργηση ενός αριθμού ταχείας κλήσης, πατήστε παρατεταμένα πάνω του
και κατόπιν πατήστε Κατάργηση.
67
Επικοινωνία
Αναζήτηση για επαφές
Πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Χρησιμοποιήστε το ευρετήριο στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη κύλιση σύροντας
το δάχτυλό σας κατά μήκος του.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
Εμφάνιση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Από προεπιλογή, η συσκευή εμφανίζει όλες τις αποθηκευμένες επαφές.
Πατήστε
επαφών.
→ Επαφές για εμφάνιση και στη συνέχεια επιλέξτε μια τοποθεσία για την αποθήκευση των
Μετακίνηση επαφών
Πατήστε Επαφές.
Μετακίνηση επαφών στο Google
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με λογαριασμό Google.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Google εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
.
Μετακίνηση επαφών στο Samsung
Πατήστε
→ Συγχώνευση λογαριασμ. → Συγχώνευση με Samsung account.
Οι επαφές που μετακινούνται στις επαφές Samsung εμφανίζονται στη λίστα επαφών με
68
.
Επικοινωνία
Εισαγωγή και εξαγωγή επαφών
Πατήστε Επαφές.
Εισαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εισαγωγής.
Εξαγωγή επαφών
Πατήστε
→ Εισαγωγή/Εξαγωγή και στη συνέχεια ορίστε μια επιλογή εξαγωγής.
Κοινή χρήση επαφών
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω, επιλέξτε επαφές, πατήστε Τέλος και κατόπιν
Πατήστε
επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αγαπημένες επαφές
Πατήστε Αγαπημένα.
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη επαφών στα Αγαπημένα.
• Αφαίρεση από τα αγαπημένα: Διαγραφή επαφών από τα Αγαπημένα.
• Προβολή πλέγματος / Προβολή λίστας: Προβολή επαφών σε μορφή πλέγματος ή λίστας.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
69
Επικοινωνία
Ομάδες επαφών
Πατήστε Ομάδες.
Προσθήκη επαφών σε μια ομάδα
Επιλέξτε μια ομάδα και κατόπιν πατήστε
. Επιλέξτε επαφές για προσθήκη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Διαχείριση ομάδων
Πατήστε
και κατόπιν εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• Δημ/ργία: δημιουργία νέας ομάδας.
• Αναζήτηση: Αναζήτηση για επαφές.
• Αλλαγή σειράς: παρατεταμένο πάτημα στο δίπλα στο όνομα της ομάδας, σύρετέ το προς τα
πάνω ή προς τα κάτω σε άλλη θέση και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Διαγραφή ομάδων: επιλογή ομάδων που προστίθενται από το χρήστη και κατόπιν πάτημα στη
Διαγραφή. Οι προεπιλεγμένες ομάδες δεν μπορούν να διαγραφούν.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση επαφών.
Αποστολή μηνύματος ή email στα μέλη μιας ομάδας
Επιλέξτε μια ομάδα, πατήστε
κατόπιν πατήστε Τέλος.
→ Αποστολή μηνύματος ή Αποστολή email, επιλέξτε μέλη και
Επαγγελματική κάρτα
Πατήστε Επαφές.
Δημιουργήστε μια επαγγελματική κάρτα και στείλτε την σε άλλα άτομα.
Πατήστε Ρύθμιση προφίλ, εισάγετε στοιχεία, όπως αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση email και
ταχυδρομική διεύθυνση, και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.. Αν έχουν αποθηκευτεί στοιχεία χρήστη
όταν ρυθμίσατε τη συσκευή, επιλέξτε την επαγγελματική κάρτα στο ΕΓΏ και κατόπιν πατήστε για
επεξεργασία.
Πατήστε
→ Κοινή χρήση κάρτας ονόματος μέσω και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
70
Επικοινωνία
Μηνύματα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποστολή μηνυμάτων κειμένου (SMS) ή μηνυμάτων πολυμέσων
(MMS).
Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή ή λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε
εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο
των υπηρεσιών σας.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε
, προσθέστε παραλήπτες, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε
.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για προσθήκη παραληπτών:
• Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
• Πατήστε
, επιλέξτε επαφές και κατόπιν πατήστε Τέλος.
• Αιωρήστε το S Pen πάνω από το και πατήστε το κουμπί του S Pen. Εμφανίζεται η λίστα με τις
επαφές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
Χρησιμοποιήστε τις παρακάτω μεθόδους για να δημιουργήσετε μήνυμα πολυμέσων:
• Πατήστε
• Πατήστε
και επισυνάψτε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
→ Προσθήκη θέματος για να εισάγετε ένα θέμα.
• Αιωρήστε το S Pen πάνω από το
προστέθηκαν πρόσφατα.
και πατήστε το κουμπί του S Pen. Εμφανίζονται οι εικόνες που
Αποστολή χειρόγραφων μηνυμάτων
Όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο κειμένου, στην επάνω αριστερή γωνία του πεδίου
κειμένου εμφανίζεται ένα εικονίδιο . Πατήστε και, στη συνέχεια, πατήστε για να εισαγάγετε ένα
χειρόγραφο μήνυμα με το S Pen.
71
Επικοινωνία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Προγραμματισμός. Ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε
κατόπιν πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
Μετάφραση και αποστολή μηνυμάτων
Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία μετάφρασης, κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε
→ Μετάφραση, σύρετε το διακόπτη Μετάφραση προς τα δεξιά, ρυθμίστε ένα ζευγάρι γλωσσών και
κατόπιν πατήστε OK.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη του Εφαρμογή
μετάφρασης S και να το εγκαταστήσετε. Από την οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εφαρμογή μετάφρασης
S → Εγκατάσταση και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Πατήστε για μετάφραση του μηνύματος και κατόπιν πατήστε Τέλος. Το μεταφρασμένο μήνυμα θα
αντικαταστήσει το μήνυμα της γλώσσας προέλευσης.
Προβολή εισερχομένων μηνυμάτων
Τα εισερχόμενα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Επιλέξτε μια επαφή για να προβάλλετε το μήνυμα του ατόμου αυτού.
72
Επικοινωνία
Email
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να στείλετε ή να προβάλλετε μηνύματα email.
Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε έναν λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
Εισάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης. Πατήστε Επόμενο για ιδιωτικό λογαριασμό
email, όπως είναι το Google Mail, ή πατήστε Μη αυτ. ρύθμιση για εταιρικό λογαριασμό email. Στη
συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Προσθήκη λογαριασμού.
Αποστολή μηνυμάτων
Πατήστε το λογαριασμό email προς χρήση και κατόπιν πατήστε το
Εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Πατήστε
για προσθήκη παραλήπτη από τη λίστα επαφών.
Πατήστε
για να επισυνάψετε εικόνες, βίντεο, επαφές, σημειώσεις, συμβάντα και άλλα.
Πατήστε →
στο μήνυμα.
για να εισάγετε εικόνες, συμβάντα, επαφές, πληροφορίες τοποθεσίας και άλλα στοιχεία
Αποστολή προγραμματισμένων μηνυμάτων
→ Προγρ/σμένο email. Σημειώστε Προγρ/σμένο email,
Ενώ συντάσσετε ένα μήνυμα, πατήστε
ρυθμίστε ώρα και ημερομηνία και κατόπιν πατήστε Τέλος. Η συσκευή θα στείλει το μήνυμα στην
καθορισμένη ώρα και ημερομηνία.
• Αν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη την προγραμματισμένη ώρα, δεν είναι συνδεδεμένη
με το δίκτυο ή το δίκτυο είναι ασταθές, το μήνυμα δεν θα αποσταλεί.
• Η λειτουργία αυτή βασίζεται στην ώρα και ημερομηνία που είναι ρυθμισμένη η συσκευή. Η
ώρα και ημερομηνία μπορεί να είναι λανθασμένη εάν μετακινηθείτε μεταξύ ζωνών ώρας και
το δίκτυο δεν ενημερώσει τις πληροφορίες.
73
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Επιλέξτε λογαριασμό email προς χρήση και ανακτώνται τα νέα μηνύματα. Για μη αυτόματη ανάκτηση
νέων μηνυμάτων, πατήστε .
Πατήστε σε ένα μήνυμα για να διαβάσετε.
Προσθήκη αυτής της διεύθυνσης
email στη λίστα επαφών.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Άνοιγμα συνημμένων.
Διαγραφή του μηνύματος.
Προώθηση του μηνύματος.
Μετάβαση στο προηγούμενο ή
επόμενο μήνυμα.
Απάντηση σε όλους τους
παραλήπτες.
Απάντηση στο μήνυμα.
Πατήστε στην καρτέλα συνημμένων για να ανοίξετε τα συνημμένα και κατόπιν πατήστε το Αποθήκ. για
να το αποθηκεύσετε.
74
Επικοινωνία
Google Mail
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για γρήγορη και απευθείας πρόσβαση στην υπηρεσία Google Mail.
Πατήστε Google Mail στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να έχει διαφορετική επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αποστολή μηνυμάτων
Σε οποιαδήποτε θυρίδα μηνυμάτων, πατήστε
πατήστε .
, εισάγετε παραλήπτες, θέμα και μήνυμα και κατόπιν
Πατήστε
→ Επισύναψη αρχείου για επισύναψη εικόνων, βίντεο, μουσικής και άλλων.
Πατήστε
→ Προσθήκη Κοιν./Κρυφής κοιν. για προσθήκη και άλλων παραληπτών.
Πατήστε
→ Αποθήκευση προχείρου για αποθήκευση του μηνύματος για παράδοση αργότερα.
Πατήστε
→ Απόρριψη για να ξεκινήσετε από την αρχή.
Πατήστε
→ Ρυθμίσεις για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Google Mail.
Πατήστε
→ Αποστολή σχολίων για να στείλετε τη γνώμη σας στο τμήμα ανάπτυξης εφαρμογών.
Πατήστε
→ Βοήθεια για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας του Google Mail.
75
Επικοινωνία
Ανάγνωση μηνυμάτων
Διαγραφή του μηνύματος.
Διατήρηση του μηνύματος για
αποθήκευση για μεγάλο διάστημα.
Σημείωση του μηνύματος ως μη
αναγνωσμένο.
Σημείωση του μηνύματος ως
υπενθύμιση.
Απάντηση στο μήνυμα.
Απάντηση σε όλους τους παραλήπτες
ή προώθηση του μηνύματος σε
άλλους.
Προσθήκη της διεύθυνσης email στη
λίστα επαφών.
Προεπισκόπηση συνημμένου.
Ετικέτες
Το Google Mail δεν χρησιμοποιεί πραγματικούς φακέλους. Στη θέση τους χρησιμοποιεί ετικέτες. Όταν
γίνεται εκκίνηση του Google Mail, εμφανίζει μηνύματα με την επισήμανση Εισερχόμενα.
Επιλέξτε μια ετικέτα από την ενότητα ΌΛΕΣ ΟΙ ΕΤΙΚΈΤΕΣ για προβολή μηνυμάτων με άλλες ετικέτες.
Για προσθήκη ετικέτας σε μήνυμα, επιλέξτε το μήνυμα, πατήστε
συνέχεια επιλέξτε την ετικέτα για αντιστοίχηση.
76
→ Αλλαγή ετικετών και στη
Επικοινωνία
Hangouts
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να συνομιλήσετε με άλλους.
Πατήστε τις Hangouts στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα φίλο από τη λίστα φίλων ή εισάγετε δεδομένα προς αναζήτηση και επιλέξτε ένα φίλο από τα
αποτελέσματα για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
ChatON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μιλάτε με οποιαδήποτε συσκευή. Για να χρησιμοποιήσετε
την εφαρμογή αυτή, πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας Samsung ή να επιβεβαιώσετε τον αριθμό
τηλεφώνου σας.
Πατήστε το ChatON στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργήστε τη λίστα φίλων εισάγοντας αριθμούς τηλεφώνου ή διευθύνσεις email λογαριασμών
→ Συγχρονισμός
Samsung ή επιλέγοντας φίλους από τη λίστα προτάσεων. Εναλλακτικά, πατήστε
επαφών για μη αυτόματο συγχρονισμό επαφών από τη συσκευή.
Πατήστε
→ Έναρξη συνομιλίας και επιλέξτε έναν φίλο για να ξεκινήσετε τη συνομιλία.
Για να ξεκινήσετε μια φωνητική συνομιλία ή μια συνομιλία βίντεο, πατήστε
ChatON Video Chat.
→ ChatON Voice Chat ή
Παρέχεται βιντεοσυνομιλία σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως και 3 λεπτά. Μετά από 3 λεπτά
η συσκευή απενεργοποιεί την πίσω κάμερα για βέλτιστη απόδοση.
77
Επικοινωνία
Google+
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να παραμείνετε συνδεδεμένος με άλλα άτομα μέσω της
υπηρεσίας κοινωνικού δικτύου της Google.
Πατήστε Google+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πατήστε Όλα για αλλαγή της κατηγορίας και κατόπιν μετακινηθείτε με κύλιση προς τα πάνω ή προς τα
κάτω για προβολή αναρτήσεων από τους κύκλους σας.
Πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε άλλα χαρακτηριστικά κοινωνικών δικτύων.
Φωτογραφίες
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για προβολή και κοινή χρήση εικόνων ή βίντεο μέσω της υπηρεσίας
κοινωνικής δικτύωσης της Google. Πατήστε το Φωτογραφίες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε μία από τις παρακάτω κατηγορίες:
• ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ: Προβολή όλων των εικόνων ή βίντεο που έχουν τραβηχτεί με τη
συσκευή ή έχουν ληφθεί στη συσκευή.
• ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ: Προβολή εικόνων ή βίντεο που έχουν ομαδοποιηθεί κατά ημερομηνία ή
άλμπουμ. Πατήστε για προβολή των υπόλοιπων εικόνων ή βίντεο στην ομάδα.
Στη συνέχεια, επιλέξτε μια εικόνα ή ένα βίντεο.
Κατά την προβολή, χρησιμοποιήστε ένα από τα παρακάτω εικονίδια:
• : Τροποποίηση της εικόνας.
• : Κοινή χρήση της εικόνας ή του βίντεο.
• : Διαγραφή της εικόνας ή του βίντεο.
78
Ιστός & δίκτυο
Internet
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για περιήγηση στο διαδίκτυο.
Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισάγετε τη διεύθυνση ιστού και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Πατήστε
web.
για κοινή χρήση ή εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας web κατά την προβολή μιας σελίδας
Για να αλλάξετε τη μηχανή αναζήτησης, πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν πατήστε το εικονίδιο
μηχανής αναζήτησης δίπλα στη διεύθυνση ιστού.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέο παράθυρο.
Για μετάβαση σε άλλη σελίδα web, πατήστε
επιλέξετε.
και, στη συνέχεια, πατήστε τη σελίδα για να την
Σελιδοδείκτες
Για να σημειώσετε με σελιδοδείκτη την τρέχουσα ιστοσελίδα, πατήστε
→ Αποθήκευση.
Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε
79
→ Προσθήκη σελιδοδείκτη
και κατόπιν επιλέξτε έναν.
Ιστός & δίκτυο
Ιστορικό
Πατήστε → Ιστορικό για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
επισκεφθήκατε πρόσφατα. Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
Αποθηκευμένες σελίδες
Για προβολή αποθηκευμένων ιστοσελίδων, πατήστε
→ Αποθηκευμένες σελίδες.
Σύνδεσμοι
Πατήστε παρατεταμένα σε έναν σύνδεσμο στην ιστοσελίδα για να τον ανοίξετε σε νέα σελίδα, να
αποθηκεύσετε ή να αντιγράψετε.
Για προβολή αποθηκευμένων συνδέσμων, χρησιμοποιήστε το Λήψεις. (σ. 148)
Κοινή χρήση ιστοσελίδων
Για να μοιραστείτε τη διεύθυνση μιας ιστοσελίδας με άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για να μοιραστείτε τμήμα μιας ιστοσελίδας, πατήστε παρατεταμένα στο επιθυμητό κείμενο και κατόπιν
πατήστε Κοινή χρήση μέσω.
Chrome
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση πληροφοριών και περιήγηση σε ιστοσελίδες.
Πατήστε Chrome στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Προβολή ιστοσελίδων
Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης και κατόπιν εισάγετε μια διεύθυνση στον ιστό ή κριτήρια αναζήτησης.
Άνοιγμα νέας σελίδας
Πατήστε
→ Νέα καρτ.
Για μετάβαση σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε
→ μια ιστοσελίδα.
80
Ιστός & δίκτυο
Αναζήτηση στον ιστό φωνητικά
Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, πατήστε , προφέρετε μια λέξη-κλειδί και κατόπιν επιλέξτε μία από τις
προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.
Συγχρονισμός με άλλες συσκευές
Συγχρονίστε ανοικτές καρτέλες και σελιδοδείκτες για χρήση με το Chrome σε άλλη συσκευή, όταν είστε
συνδεδεμένος με τον ίδιο λογαριασμό Google.
Για προβολή ανοικτών καρτελών σε άλλες συσκευές, πατήστε
ιστοσελίδα για άνοιγμα.
Για να προβάλλετε σελιδοδείκτες, πατήστε
→ Άλλες συσκευές. Επιλέξτε μια
.
Bluetooth
Η λειτουργία Bluetooth δημιουργεί μια απευθείας ασύρματη σύνδεση μεταξύ δύο συσκευών σε μικρή
απόσταση. Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες
συσκευές.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Για ενεργοποίηση του Bluetooth, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
Bluetooth και κατόπιν σύρετε το διακόπτη Bluetooth προς τα δεξιά.
81
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Bluetooth → Σάρωση και παρατίθενται οι
εντοπισμένες συσκευές. Επιλέξτε τη συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος και κατόπιν
αποδεχτείτε το κλειδί πρόσβασης που δημιουργείται αυτόματα και στις δύο συσκευές για επιβεβαίωση.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Η Συλλογή είναι ένα
παράδειγμα. Ανοίξτε τη Συλλογή, επιλέξτε μια εικόνα, πατήστε → Bluetooth και στη συνέχεια
επιλέξτε μία από τις συσκευές Bluetooth. Στη συνέχεια, αποδεχτείτε το αίτημα εξουσιοδότησης
Bluetooth στην άλλη συσκευή για να γίνει λήψη της εικόνας. Το αρχείο που μεταφέρεται αποθηκεύεται
στο φάκελο Bluetooth. Αν γίνει λήψη επαφής, προστίθεται αυτόματα στη λίστα επαφών.
Screen Mirroring
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να συνδέσετε τη συσκευή σας με μια μεγάλη οθόνη με μια
συσκευή AllShare Cast ή HomeSync και κατόπιν μοιραστείτε τα περιεχόμενά σας. Μπορείτε επίσης να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν τη λειτουργία Wi-Fi Miracast.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Συσκευές με δυνατότητα Miracast που δεν υποστηρίζουν την Προστασία ψηφιακού
περιεχομένου ζώνης υψηλών συχνοτήτων (HDCP 2.X) ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
λειτουργία αυτή.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
• Για να εξοικονομείτε ενέργεια, απενεργοποιείτε τη λειτουργία αυτή όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Αν προσδιορίσετε μια συχνότητα Wi-Fi, οι συσκευές AllShare Cast ή HomeSync ενδέχεται να
μην εντοπίζονται ή να μην συνδέονται.
• Αν κάνετε αναπαραγωγή βίντεο ή παιχνιδιών σε τηλεόραση, επιλέξτε κατάλληλο τρόπο
λειτουργίας τηλεόρασης για να έχετε την καλύτερη εμπειρία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → Screen Mirroring. Επιλέξτε μια συσκευή,
ανοίξτε ή αναπαράγετε ένα αρχείο και κατόπιν ελέγξτε την οθόνη με τα πλήκτρα της συσκευής σας. Για
να συνδεθείτε με συσκευή χρησιμοποιώντας ένα PIN, πατήστε παρατεταμένα στο όνομα της συσκευής
για να εισάγετε το PIN.
82
Ιστός & δίκτυο
Samsung Link
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για αναπαραγωγή περιεχομένου που έχει αποθηκευτεί σε
απομακρυσμένες συσκευές ή σε υπηρεσίες αποθήκευσης στο web μέσω Internet. Μπορείτε να
αναπαράγετε και να στείλετε αρχεία πολυμέσων από τη συσκευή σας σε μια συσκευή ή υπηρεσία
αποθήκευσης στο web.
Για χρήση της εφαρμογής αυτής, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung και να καταχωρήσετε
δύο ή περισσότερες συσκευές. Οι μέθοδοι εγγραφής μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο της
συσκευής.
Πατήστε Samsung Link στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Όταν ανοίγετε αυτή την εφαρμογή, εμφανίζεται όλο το περιεχόμενο των εγγεγραμμένων συσκευών σας
και υπηρεσιών αποθήκευσης. Μπορείτε να κάνετε περιήγηση και αναπαραγωγή τους.
Αποστολή αρχείων
Στείλτε αρχεία σε άλλες συσκευές ή μεταφορτώστε τα σε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό. Πατήστε
για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα αριστερά ή προς
τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Στη συνέχεια, πατήστε , επιλέξτε αρχεία και, στη συνέχεια,
πατήστε .
Κοινή χρήση αρχείων
Πατήστε για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Έπειτα πατήστε , επιλέξτε αρχεία,
πατήστε και, στη συνέχεια, επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αναπαραγωγή αρχείων σε απομακρυσμένη συσκευή
Πατήστε για να επιλέξετε συσκευή ή υπηρεσία αποθήκευσης στο web και κάντε κύλιση προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά για να επιλέξετε κατηγορία μέσου. Στη συνέχεια, πατήστε , επιλέξτε αρχεία,
πατήστε
και επιλέξτε μια συσκευή.
• Οι υποστηριζόμενες μορφές αρχείων μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συσκευές που
έχουν συνδεθεί ως συσκευές αναπαραγωγής πολυμέσων.
• Μπορεί να γίνεται προσωρινή αποθήκευση ορισμένων αρχείων κατά την αναπαραγωγή
ανάλογα με τη σύνδεση δικτύου.
83
Ιστός & δίκτυο
Διαχείριση περιεχομένων σε υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό
Επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό και κατόπιν προβάλλετε και διαχειριστείτε τα αρχεία σας.
Για να μεταφέρετε αρχεία μεταξύ των συσκευών και υπηρεσιών αποθήκευσης στο web, πατήστε
επιλέξτε αρχεία και, στη συνέχεια, πατήστε .
Για να καταχωρήσετε υπηρεσίες αποθήκευσης στον ιστό στη συσκευή, πατήστε
αποθήκευσης και κατόπιν επιλέξτε μια υπηρεσία αποθήκευσης στον ιστό.
,
→ Προσθήκη χώρου
Group Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να απολαύσετε στιγμές με τους φίλους σας, κάνοντας κοινή
χρήση και αναπαραγωγή περιεχομένου. Δημιουργήστε ή συνδεθείτε με μια συνάντηση Group Play και
κατόπιν μοιραστείτε περιεχόμενο, όπως εικόνες ή μουσική.
Πατήστε Group Play στην οθόνη εφαρμογών.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Κατά τη χρήση αυτής της εφαρμογής, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Internet μέσω του
δικτύου Wi-Fi.
Συμμετοχή σε συνάντηση Group Play.
Δημιουργία συνάντησης Group Play.
Ρύθμιση εάν θα απαιτείται κωδικός
πρόσβασης ομάδας ή όχι.
84
Ιστός & δίκτυο
Δημιουργία ομάδας για Group Play
Όταν δημιουργείτε μια συνάντηση Group Play, άλλες συσκευές μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτή για
κοινή χρήση του περιεχομένου.
Όταν χρησιμοποιείτε κωδικό πρόσβασης για μια συνάντηση Group Play, οι άλλες συσκευές πρέπει να
εισαγάγουν τον κωδικό αυτό για να συμμετάσχουν στη συνάντηση. Για να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό
πρόσβασης, ενεργοποιήστε το πλαίσιο Ορ. κωδ.πρόσβ. ομάδ.
Πατήστε Δημιουργία ομάδας και, στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Κοινή χρήση μουσικής: Συνδέστε δύο ή περισσότερες συσκευές και χρησιμοποιήστε τις για να
δημιουργήσετε εφέ ήχου surround κατά την κοινή χρήση μουσικής.
• Κοινή χρήση εικόνων: Επιλογή εικόνων για κοινή χρήση.
• Κοινή χρήση βίντεο: Συνδέστε δύο ή περισσότερες συσκευές για κοινή χρήση βίντεο ή συνδυάστε
τις συσκευές σε μια μεγαλύτερη οθόνη. Κάθε συσκευή εμφανίζει τμήματα του βίντεο ταυτόχρονα,
τα οποία μπορούν να αναπαραχθούν μαζί για τη δημιουργία μιας μεγάλης οθόνης που προβάλλει
ολόκληρο το βίντεο. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πατήστε
κατά την κοινή χρήση
ενός βίντεο.
• Κοινή χρήση εγγράφων: Επιλογή εγγράφων για κοινή χρήση.
• Παίξτε παιχνίδια και άλλα: Online παιχνίδια με φίλους.
Σύνδεση με Group Play
Συμμετοχή σε συνάντηση Group Play που έχει δημιουργηθεί από άλλη συσκευή.
• Πατήστε Συμ. σε ομάδα, επιλέξτε μια συνάντηση Group Play για να συμμετάσχετε και, στη συνέχεια,
εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για την ομάδα εάν χρειάζεται. Επιλέξτε κατηγορία πολυμέσων
και το περιεχόμενο που βρίσκεται τη στιγμή αυτή σε κοινή χρήση εμφανίζεται στη συσκευή.
• Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC. Ενώ βρίσκεστε στην αρχική οθόνη, ακουμπήστε το πίσω μέρος
της συσκευής σας στο πίσω μέρος μιας άλλης συσκευής που ξεκινά μια συνάντηση. (σ. 86)
85
Ιστός & δίκτυο
Χρήση πρόσθετων λειτουργιών σε μια συνάντηση Group Play
Κατά την κοινή χρήση περιεχομένου με άλλες συσκευές, χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες δυνατότητες:
• : Αλλαγή των ρυθμίσεων των ηχείων κάθε συνδεδεμένης συσκευής.
• →
: Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• → : Ορισμός της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί όλες τις συνδεδεμένες συσκευές ως
στερεοφωνικά ηχεία.
• : Συνδυασμός των οθονών των συνδεδεμένων συσκευών για εμφάνιση σε μια μεγαλύτερη
οθόνη.
• : Διαχωρισμός των συνδυασμένων οθονών.
• : Ρύθμιση της έντασης ήχου.
• : Να γράψετε μια σημείωση ή να σχεδιάσετε στην οθόνη. Όλοι οι συμμετέχοντες μπορούν να
δουν αυτό που δημιουργείτε.
• : Προβολή όλων των κοινόχρηστων εικόνων σε διάταξη μωσαϊκού.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν έχετε επιλέξει περισσότερες από δύο εικόνες.
• /
• : Προβολή των συμμετεχόντων της ομάδας.
: Επιλογή περισσότερων εικόνων ή εγγράφων.
NFC
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για συμβάντα μετά τη λήψη των
απαιτούμενων εφαρμογών.
• Η μπαταρία περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε την μπαταρία προσεκτικά
για να αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
• Αν η οθόνη είναι κλειδωμένη, η συσκευή σας δεν διαβάζει τις ετικέτες NFC ούτε λαμβάνει
δεδομένα.
Για ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις →
NFC. Σύρετε το διακόπτη NFC προς τα δεξιά.
86
Ιστός & δίκτυο
Ανάγνωση πληροφοριών από ετικέτα NFC
Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά σε μια ετικέτα NFC. Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Πραγματοποίηση αγοράς με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε λεπτομέρειες
σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής σας στη συσκευή ανάγνωσης καρτών NFC.
Αποστολή δεδομένων μέσω Android Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως ιστοσελίδες και επαφές,
σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → NFC. Σύρετε το διακόπτη Android Beam
προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα στοιχείο, βρείτε τη θέση της κεραίας NFC στην άλλη συσκευή, αγγίξτε την κεραία της άλλης
συσκευής με την κεραία της συσκευής σας και πατήστε στην οθόνη της συσκευής σας.
87
Ιστός & δίκτυο
S Beam
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα.
Μην στέλνετε δεδομένα που προστατεύονται με πνευματικά δικαιώματα μέσω S Beam. Κάτι
τέτοιο ενδέχεται να παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων. Η Samsung δεν
αναλαμβάνει τυχόν ευθύνες που προκαλούνται από την παράνομη χρήση δεδομένων που
καλύπτονται με πνευματικά δικαιώματα.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Συνδέσεις → S Beam και κατόπιν σύρετε το διακόπτη S
Beam προς τα δεξιά.
Επιλέξτε ένα αρχείο, αγγίξτε το πίσω μέρος της συσκευής σας στο πίσω μέρος της άλλης συσκευής και
κατόπιν πατήστε στην οθόνη της συσκευής σας.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
88
Ιστός & δίκτυο
WatchON
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για σύνδεση με τηλεόραση για να παρακολουθήσετε τις
αγαπημένες σας εκπομπές και ταινίες.
Πατήστε WatchON στην οθόνη εφαρμογών.
Πρέπει καταρχάς να συνδέσετε τη συσκευή με δίκτυο και να βεβαιωθείτε ότι η θύρα υπέρυθρων της
συσκευής βλέπει προς την τηλεόραση.
Σύνδεση με τηλεόραση
Συνδεθείτε με τηλεόραση για να εμφανίσετε την οθόνη της συσκευής σε μεγάλη επιφάνεια και να
ελέγχετε την τηλεόραση από μακριά με τη συσκευή.
Επιλέξτε χώρα, περιοχή και υπηρεσία μετάδοσης. Πατήστε → Συνέχεια; και κατόπιν ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να καταχωρήσετε την τηλεόραση στη συσκευή. Τα βήματα διαφέρουν
ανάλογα με τις επιλογές που πραγματοποιείτε.
Για να συνδεθείτε με άλλες συσκευές, πατήστε
συσκευών.
→ Ρυθμίσεις → Το δωμάτιό μου → Προσθήκη
Παρακολούθηση τηλεόρασης
Επιλέξτε από τις προτάσεις τηλεοπτικών προγραμμάτων ή επιλέξτε μια κατηγορία στο επάνω μέρος της
οθόνης. Επιλέξτε ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα και κατόπιν πατήστε Δείτ.τώρα. Το επιλεγμένο πρόγραμμα
εμφανίζεται στη συνδεδεμένη τηλεόραση.
Πατήστε
και ανοίξτε το πλαίσιο ελέγχου για να ελέγχετε την τηλεόραση.
Ρύθμιση υπενθυμίσεων για προγράμματα
Πατήστε στην ώρα στο κάτω μέρος της οθόνης και επιλέξτε κάποια ώρα για τηλεοπτικό πρόγραμμα
που θέλετε να παρακολουθήσετε. Επιλέξτε πρόγραμμα, πατήστε Υπενθύμ. και κατόπιν ρυθμίστε χρόνο
ειδοποίησης για να σας υπενθυμίσει το τηλεοπτικό πρόγραμμα.
89
Πολυμέσα
Μουσική
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούσετε μουσική.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
Αναπαραγωγή μουσικής
Επιλέξτε μια μουσική κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Αναπαραγωγή μουσικής σε συσκευές
με δυνατότητα DLNA.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Απόκρυψη της οθόνης του
προγράμματος αναπαραγωγής
μουσικής.
Επανέναρξη του τρέχοντος
τραγουδιού ή μετάβαση στο
προηγούμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα πίσω.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
90
Πολυμέσα
Για να ακούτε τραγούδια σε ίσο επίπεδο έντασης ήχου, πατήστε
→ Ρυθμίσεις → Έξυπνη ένταση.
Όταν ενεργοποιείται το Έξυπνη ένταση, η ένταση του ήχου μπορεί να καταλήξει να είναι
υψηλότερη από το επίπεδο έντασης ήχου της συσκευής. Προσέχετε ώστε να αποφύγετε την
μακροπρόθεσμη έκθεση σε δυνατούς ήχους και να αποτρέψετε βλάβη της ακοής σας.
Το Έξυπνη ένταση ενδέχεται να μην ενεργοποιείται για ορισμένα αρχεία.
→ Ρυθμίσεις
Για να ρυθμίσετε εξατομικευμένο ήχο ενώ ακούτε τραγούδια με ακουστικά, πατήστε
→ Adapt Sound → Ενεργό. Όταν αυξάνετε την ένταση του ήχου έως το επίπεδο 14 ή υψηλότερα, δεν
εφαρμόζεται η επιλογή προσαρμογής ήχου στην αναπαραγωγή μουσικής. Όταν μειώσετε την ένταση
ήχου και πάλι στο επίπεδο 13 ή χαμηλότερα, η επιλογή εφαρμόζεται και πάλι.
Ορισμός ενός τραγουδιού ως ήχου κλήσης ή ήχου ξυπνητηριού
Για να χρησιμοποιήσετε το τραγούδι που ακούτε τη δεδομένη στιγμή ως ήχο κλήσης ή ήχο ξυπνητηριού,
→ Ορισμός ως και ορίστε μια επιλογή.
πατήστε
Ακρόαση τραγουδιού με άλλους
Για να μοιραστείτε με άλλους το τραγούδι που αναπαράγετε τη δεδομένη στιγμή, πατήστε
Αναπαραγωγή μέσω του Group Play.
→
Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής
Δημιουργήστε τη δική σας συλλογή τραγουδιών.
→ Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής.
Πατήστε Λίστες αναπαραγωγής και κατόπιν πατήστε
Εισάγετε έναν τίτλο και πατήστε OK. Πατήστε Προσθήκη μουσικής, επιλέξτε τραγούδια για
συμπερίληψη και κατόπιν πατήστε Τέλος.
Για προσθήκη του τραγουδιού που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή σε λίστα αναπαραγωγής, πατήστε
→ Προσθήκη στη λίστα αναπαραγωγής.
Αναπαραγωγή μουσικής κατά διάθεση
Παίξτε μουσική που έχει ομαδοποιηθεί ανάλογα με την ψυχική διάθεση. Η λίστα αναπαραγωγής
δημιουργείται αυτόματα από τη συσκευή.
Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, ρυθμίστε το μενού του Music Square ώστε να εμφανίζεται
→ Ρυθμίσεις → Μενού μουσικής και
στο επάνω μέρος της μουσικής βιβλιοθήκης πατώντας
επιλέξτε Μουσικό κουτί και στη συνέχεια πατήστε Ok.
Πατήστε Μουσικό κουτί στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε ένα κελί διάθεσης. Ή επιλέξτε πολλά
κελιά σύροντας το δάχτυλό σας.
91
Πολυμέσα
Κάμερα
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για λήψη φωτογραφιών ή βίντεο.
Χρησιμοποιήστε τη Συλλογή για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της
συσκευής. (σ. 100)
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την ιδιωτική ζωή
άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών
Λήψη φωτογραφίας
Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα. Όταν το θέμα
βρίσκεται εντός εστίασης, το πλαίσιο εστίασης γίνεται πράσινο. Πατήστε
για να πραγματοποιήσετε
τη λήψη.
Προβολή περισσότερων
επιλογών.
Αλλαγή σε λειτουργία
Dual Camera.
Εμφάνιση τρέχουσας
λειτουργίας.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
κάμερας.
Έναρξη λήψης βίντεο.
Εναλλαγή μεταξύ του
φακού κάμερας
μπροστά και του φακού
κάμερας πίσω.
Αλλαγή της λειτουργίας
λήψης.
Άνοιγμα της Συλλογής
για προβολή
φωτογραφιών και
βίντεο.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ
που είναι διαθέσιμα.
92
Πολυμέσα
Λειτουργία λήψης
Είναι διαθέσιμα πολλά εφέ φωτογραφίας.
Πατήστε Λειτ. και κατόπιν κυλήστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην οθόνη στη δεξιά πλευρά της
οθόνης.
• Auto: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία ώστε να επιτρέψετε στην κάμερα να αξιολογεί το
περιβάλλον και να προσδιορίζει την ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
• Διόρθωση ατελειών: λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για απαλότερες εικόνες.
• Καλύτερη φωτογραφία: λήψη σειράς φωτογραφιών και κατόπιν αποθήκευση της καλύτερης.
• Καλύτερο πρόσωπο: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να τραβήξετε πολλαπλές ομαδικές
λήψεις ταυτόχρονα και να τις συνδυάσετε ώστε να δημιουργήσετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.
Πατήστε
για να τραβήξετε πολλαπλές φωτογραφίες. Για να αποκτήσετε την καλύτερη λήψη,
κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες. Όταν ανοίξει
η Συλλογή, πατήστε το κίτρινο πλαίσιο σε κάθε πρόσωπο και επιλέξτε την καλύτερη μεμονωμένη
πόζα για το άτομο αυτό. Αφού επιλέξτε μια πόζα για κάθε άτομο, πατήστε για να συγχωνεύσετε
τις εικόνες σε μία φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε.
• Ήχος & λήψη: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για λήψη φωτογραφιών με ήχο.
Πατήστε
για λήψη φωτογραφίας. Η συσκευή εγγράφει περίπου λίγα δευτερόλεπτα ήχου μετά
τη λήψη φωτογραφίας.
Ενώ κάνετε λήψη φωτογραφιών με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό
μικρόφωνο.
• Δράση: χρήση της λειτουργίας αυτής για λήψη σειράς φωτογραφιών και συνδυασμό τους για
δημιουργία μιας εικόνας που δείχνει ίχνη της κίνησης.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές. Η συσκευή ενδέχεται να μην
τραβά σωστά φωτογραφίες σε άλλες συνθήκες λήψης.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
– – κάνετε λήψη φωτογραφιών ενός θέματος που κινείται προς μία κατεύθυνση.
– – κάνετε λήψη φωτογραφιών με φόντο όπου δεν υπάρχουν κινούμενα αντικείμενα.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών με θέμα και φόντο παρόμοιων χρωμάτων.
– – Αποφεύγετε να κάνετε λήψη φωτογραφιών θέματος πολύ κοντινού ή πολύ μακρινού ώστε να
μην χωράει μέσα στο σκόπευτρο ή που είναι πολύ μακρύ, όπως ένα λεωφορείο ή τρένο.
93
Πολυμέσα
• Φωτογραφία με κίνηση: χρήση αυτής της επιλογής για να δημιουργήσετε φωτογραφίες με κίνηση
από ένα βίντεο.
• Γκολφ: Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση αυτή για να τραβήξετε ακτινική εικόνα μιας πλήρους βολής
γκολφ, συνδυάζοντας πολλές εικόνες μαζί για τη δημιουργία μιας σύνθετης προβολής.
• Εμπλουτισμένη απόχρωση (HDR): Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη λήψη φωτογραφιών
χωρίς απώλεια λεπτομερειών σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
• Λειτουργία αφαίρεσης: χρήση αυτής της επιλογής για να σβήσετε τις κινήσεις των κινούμενων
θεμάτων στο φόντο.
Πατήστε
για να τραβήξετε μια σειρά φωτογραφιών. Η συσκευή σβήνει τα ίχνη κίνησης από ένα
κινούμενο θέμα. Για να επαναφέρετε την αρχική φωτογραφία, πατήστε
και κατόπιν πατήστε την
τονισμένη περιοχή.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Κρατήστε την κάμερα σταθερή και παραμείνετε ακίνητοι ενώ τραβάτε φωτογραφίες.
– – Κατά τη λήψη φωτογραφιών ενός αντικειμένου ή φόντου με παρόμοια χρώματα, η κάμερα
μπορεί να μην αναγνωρίσει όλες τις κινήσεις.
– – Κατά τη λήψη φωτογραφιών θέματος που κινείται ελάχιστα ή κινείται πάρα πολύ, η φωτογραφική
μηχανή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει όλες τις κινήσεις.
– – Αν υπάρχουν πολλά θέματα που κινούνται στο φόντο, η φωτογραφική μηχανή ενδέχεται να μην
αναγνωρίζει κάθε κίνηση.
• Πανόραμα: λήψη μιας φωτογραφίας που αποτελείται από πολλές φωτογραφίες που μπαίνουν στη
σειρά.
Για να έχετε την καλύτερη λήψη, ακολουθήστε τις συμβουλές αυτές.
– – Μετακινείτε τη φωτογραφική μηχανή αργά προς μία κατεύθυνση.
– – Κρατήστε το σκόπευτρο της φωτογραφικής μηχανής εντός του πλαισίου καθοδήγησης.
– – Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών θέματος μπροστά από μη αναγνωρίσιμο φόντο, όπως άδειο
ουρανό ή κενό τοίχο.
• Λήψη surround: Χρησιμοποιήστε το για τη λήψη μιας πανοραμικής φωτογραφίας 360 μοιρών.
• Αθλητικά: χρήση της ρύθμισης αυτής για θέματα με γρήγορη κίνηση.
94
Πολυμέσα
Πανοραμικές φωτογραφίες
Μια πανοραμική φωτογραφία είναι μια ευρεία εικόνα τοπίου που αποτελείται από πολλαπλές λήψεις.
Πατήστε Λειτ. → Πανόραμα.
Πατήστε
και μετακινήστε την κάμερα προς μία κατεύθυνση. Όταν το μπλε πλαίσιο ευθυγραμμιστεί
με το σκόπευτρο, η κάμερα πραγματοποιεί αυτόματα άλλη μία λήψη σε πανοραμική αλληλουχία. Για
διακοπή της λήψης, πατήστε
.
Αν το σκόπευτρο είναι εκτός της κατεύθυνσης, η συσκευή σταματά τη λήψη.
Εφαρμογή εφέ φίλτρου
Χρησιμοποιήστε τα εφέ φίλτρου για να κάνετε λήψη μοναδικών φωτογραφιών ή βίντεο.
Πατήστε
και επιλέξτε ένα εφέ φίλτρου. Οι διαθέσιμες επιλογές ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία.
Λήψη βίντεο
Λήψη βίντεο
Πατήστε
πατήστε
για λήψη ενός βίντεο. Για παύση της εγγραφής, πατήστε
.
. Για διακοπή της εγγραφής,
Πατήστε το κουμπί λήψης για λήψη φωτογραφίας κατά την εγγραφή βίντεο.
Κατά την εγγραφή, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω ενέργειες:
• Για αλλαγή της εστίασης, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε. Για να εστιάσετε στο κέντρο της
οθόνης, πατήστε .
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε
95
.
Πολυμέσα
Λειτουργία εγγραφής
Πατήστε
→
για να αλλάξετε τη λειτουργία εγγραφής.
• Κανονική: χρήση αυτής της λειτουργίας για κανονική ποιότητα.
• Όριο γιαMMS: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για χαμηλότερη ποιότητα εγγραφής για
αποστολή μέσω μηνύματος.
• Αργή ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε αργή κίνηση.
• Γρήγορη ταχύτητα: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε γρήγορη κίνηση.
• Ομαλή κίνηση: χρήση αυτής της λειτουργίας για λήψη βίντεο κινούμενου θέματος. Η συσκευή
αναπαράγει το βίντεο σε υψηλή ποιότητα.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο έντασης για μεγέθυνση ή σμίκρυνση.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
Το εφέ μεγέθυνσης/ σμίκρυνσης είναι διαθέσιμο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία ζουμ ενώ
κάνετε λήψη βίντεο.
96
Πολυμέσα
Λειτουργία Dual Camera
Όταν κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας τοπίου με την πίσω κάμερα, η εικόνα ή το βίντεο που καταγράφεται
με την μπροστινή κάμερα εμφανίζεται σε ένα ενσωματωμένο παράθυρο ή αντίστροφα. Χρησιμοποιήστε
τη λειτουργία αυτή για λήψη μιας φωτογραφίας όμορφου τοπίου και ένα πορτρέτο του εαυτού σας
ταυτόχρονα.
Πατήστε
πατήστε
για να μεταβείτε σε λειτουργία Dual Camera. Πατήστε
για λήψη βίντεο.
για λήψη φωτογραφίας ή
Πατήστε για αλλαγή
μεγέθους ή μετακίνηση
της θέσης.
Επιλογή μεταξύ
διάφορων στυλ που
είναι διαθέσιμα.
• Μπορείτε να εγγράψετε βίντεο σε λειτουργία διπλής κάμερας για έως 5 λεπτά σε πλήρες HD
και έως 10 λεπτά σε HD.
• Κατά την εγγραφή με τη λειτουργία αυτή, ηχογραφείται ήχος με το εσωτερικό μικρόφωνο.
Κοινή χρήση λήψης
Πατήστε
→
και στη συνέχεια επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση λήψης: Αποστολή φωτογραφίας απευθείας σε άλλη συσκευή μέσω Wi-Fi Direct ή NFC.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει το πρόσωπο ενός ατόμου στο
οποίο θέσατε ετικέτα σε μια φωτογραφία και αποστολή της στο άτομο αυτό.
• Κοινή χρ. φωτ. ChatON: Αποστολή φωτογραφίας σε άλλη συσκευή μέσω της λειτουργίας ChatON.
• Απομακ. σκόπευτρο: Ρύθμιση συσκευής για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
97
Πολυμέσα
Έλεγχος της κάμερας από μακριά
Ρύθμιση συσκευής ως σκόπευτρο για έλεγχο της κάμερας από μακριά.
→ Απομακ. σκόπευτρο και κατόπιν συνδέστε τη συσκευή με τη φωτογραφική
Πατήστε →
μηχανή χρησιμοποιώντας Wi-Fi Direct ή NFC. Πατήστε
για λήψη φωτογραφίας από μακριά
χρησιμοποιώντας τη συσκευή ως σκόπευτρο.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάμερα
Πατήστε για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις για την κάμερα. Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι παρακάτω
επιλογές και στη λειτουργία φωτογράφησης και στη λειτουργία βιντεοσκόπησης. Οι διαθέσιμες επιλογές
διαφέρουν ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας που χρησιμοποιείται.
• Μέγ. φωτογρ. / Μέγεθος βίντεο: επιλογή ανάλυσης. Χρησιμοποιήστε υψηλότερη ανάλυση για
υψηλότερη ποιότητα. Αλλά καταναλώνεται περισσότερη μνήμη.
• Λειτ. συνεχούς λήψης: λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
• Πατ. για λήψη φωτ.: Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης για να τραβήξετε
φωτογραφίες.
• Ανίχνευση προσώπου: ρύθμιση της συσκευής να αναγνωρίζει τα πρόσωπα των ανθρώπων και να
σας βοηθά να κάνετε λήψη φωτογραφιών τους.
• Λειτ. μέτρησης: επιλογή μεθόδου φωτομέτρησης. Αυτό καθορίζει τον τρόπο υπολογισμού των
τιμών φωτός. Με εστίαση στο κέντρο μετρά το φως στο φόντο στο κέντρο της σκηνής. Σημείο
μετρά την τιμή φωτός σε συγκεκριμένη θέση. Matrix υπολογίζει το μέσο όρο όλης της σκηνής.
• ISO: επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Μετριέται σε ισοδύναμα
φιλμ κάμερας. Οι χαμηλές τιμές προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι
υψηλότερες τιμές προορίζονται για ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα.
• Σταθεροπ. βίντεο: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της αντιστάθμισης κατά του κουνήματος. Η
αντιστάθμιση κατά του κουνήματος βοηθά στην εστίαση όταν κινείται η κάμερα.
• Έξυπνη σταθεροποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη ανίχνευση σκοτεινότερων
συνθηκών και προσαρμογή της φωτεινότητας της φωτογραφίας χωρίς το φλας.
• Αποθήκευση ως: ρύθμιση της συσκευής για διαγραφή της αρχικής φωτογραφίας όταν γίνεται λήψη
φωτογραφιών με λειτουργία πλούσιας απόχρωσης.
98
Πολυμέσα
• Εστίαση ήχου: Αύξηση της έντασης του ήχου του μεγεθυσμένου αντικειμένου κατά την εγγραφή.
• Ετικέτα τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία
όταν φωτογραφίζετε, για να δημιουργήσετε άλμπουμ στο Story Album.
• Για να βελτιώσετε το σήμα GPS, αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών σε θέσεις στις οποίες το
σήμα μπορεί να εμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές
καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών GPS.
• Αναθεώρ. εικ/βίντ: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών ή βίντεο μετά τη λήψη τους.
• Πλήκτρο έντασης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση του κουμπιού έντασης για τον έλεγχο του
κλείστρου ή της λειτουργίας ζουμ.
• Χρονόμ.: χρησιμοποιήστε τον για λήψεις με χρονική καθυστέρηση.
• Εξισορρόπ. λευκού: επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν
ένα χρωματικό εύρος που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα. Οι ρυθμίσεις έχουν σχεδιαστεί για
συγκεκριμένες συνθήκες φωτισμού. Οι ρυθμίσεις αυτές είναι παρόμοιες με το εύρος θερμότητας για
την έκθεση ισορροπίας λευκού σε επαγγελματικές φωτογραφικές μηχανές.
• Τιμή έκθεσης: Αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της
κάμερας. Για συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
• Γραμμές οδηγού: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Φλας: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της κάμερας να τραβά φωτογραφίες με φωνητικές εντολές.
• Αυτόμ. ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού: ρύθμιση της κάμερας για εμφάνιση συναφών ετικετών.
Ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή σήμανσης φίλων στις
ενότητες Συλλογή και Story Album.
• Αποθήκευση ως ανεστραμμένης εικόνας: αναστροφή της εικόνας για δημιουργία
αντικατοπτρισμού της αρχικής σκηνής.
• Αποθήκευση: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Επαναφορά: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συντομεύσεις
Αναδιοργανώστε τις συντομεύσεις για εύκολη πρόσβαση στις διάφορες επιλογές της κάμερας.
Πατήστε
→ Επεξεργασία γρήγορων ρυθμίσεων.
Πατήστε παρατεταμένα σε μια επιλογή και σύρετέ την σε μια υποδοχή στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα
άλλα εικονίδια μπορούν να μετακινηθούν εντός της λίστας με πάτημα και σύρσιμο.
99
Πολυμέσα
Συλλογή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για προβολή εικόνων και βίντεο.
Πατήστε τη Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό που έχει
εγκατασταθεί στη συσκευή.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τη μέθοδο
κωδικοποίησης που χρησιμοποιήθηκε.
Προβολή εικόνων
Η εκκίνηση του Συλλογή εμφανίζει διαθέσιμους φακέλους. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το Email,
αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος Λήψεις για να τοποθετηθεί η εικόνα.
Παρομοίως, η καταγραφή ενός στιγμιότυπου οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο Screenshots.
Επιλέξτε ένα φάκελο για άνοιγμα.
Σε ένα φάκελο, οι εικόνες εμφανίζονται κατά την ημερομηνία δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να την
προβάλλετε σε πλήρη οθόνη.
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή της επόμενης ή της
προηγούμενης εικόνας.
Μεγέθυνση και σμίκρυνση
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:
• Κάντε διπλό πάτημα οπουδήποτε για μεγέθυνση.
• Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους οπουδήποτε για μεγέθυνση. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση
ή διπλό πάτημα για επιστροφή.
Προβολή εικόνων με χρήση της λειτουργίας κίνησης
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κίνησης για εκτέλεση κάποιας λειτουργίας με συγκεκριμένη κίνηση.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εργαλεία → Κινήσεις, σύρετε το διακόπτη Κινήσεις
προς τα δεξιά και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το διακόπτη κάθε λειτουργίας.
Για διακοπή χρήσης μιας λειτουργίας κίνησης, απενεργοποιήστε το διακόπτη για τη λειτουργία.
Αναπαραγωγή βίντεο
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
παρακολούθηση και πατήστε .
στην προεπισκόπηση. Επιλέξτε ένα βίντεο για
100
Πολυμέσα
Περικοπή τμημάτων βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο και κατόπιν πατήστε . Μετακινήστε την αγκύλη έναρξης στο επιθυμητό σημείο
εκκίνησης, μετακινήστε την αγκύλη λήξης στο επιθυμητό σημείο τερματισμού και κατόπιν αποθηκεύστε
το βίντεο.
Επεξεργασία εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Αγαπημένα: Προσθήκη στη λίστα αγαπημένων.
• Παρουσίαση: έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στον τρέχοντα φάκελο.
• Πλαίσιο φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να προσθέσετε πλαίσιο και σημείωση
σε μια φωτογραφία. Η επεξεργασμένη εικόνα αποθηκεύεται στο φάκελο Photo frame.
• Σημείωση φωτογραφίας: Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για να γράψετε μια σημείωση στην
πίσω πλευρά της εικόνας.
• Υπογραφή: Χρησιμοποιήστε το για να σχεδιάσετε την υπογραφή σας στην εικόνα.
• Αντιγρ. στο πρόχειρο: Αντιγραφή στο πρόχειρο.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Μετονομασία: μετονομασία του αρχείου.
• Κοινή χρήση φωτογραφ.: αποστολή της εικόνας σε άτομο στο πρόσωπο του οποίου θέσατε ετικέτα
στη φωτογραφία.
• Περ. προς τα αριστερά: Περιστροφή με φορά αντίθετη από τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περ. προς τα δεξιά: Περιστροφή με τη φορά των δεικτών του ρολογιού.
• Περικοπή: Αλλαγή μεγέθους του μπλε πλαισίου για περικοπή και αποθήκευση της εικόνας μέσα σε
αυτό.
• Ορισμός ως: Ορισμός της εικόνας ως ταπετσαρίας ή εικόνας επαφής.
• Λεπτομέρειες: προβολή λεπτομερειών εικόνας.
• Ρυθμίσεις: Αλλαγή των ρυθμίσεων Συλλογής.
101
Πολυμέσα
Τροποποίηση εικόνων
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Περιστρ.: περιστροφή της εικόνας.
• Περικοπή: περικοπή της εικόνας.
• Χρώμα: Ρύθμιση του κορεσμού ή της φωτεινότητας της εικόνας.
• Εφέ: Εφαρμογή εφέ στην εικόνα.
• Κατακόρυφος: διόρθωση κόκκινων ματιών, προσαρμογή και ρετουσάρισμα προσώπων ή θόλωμα
του φόντου.
• Αυτοκόλλητο: προσάρτηση αυτοκόλλητων.
• Σχέδιο: σχεδίαση πάνω στην εικόνα.
• Πλαίσιο: Εφαρμογή πλαισίων στην εικόνα.
Αγαπημένες εικόνες
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αγαπημένων.
→ Αγαπημένα για να προσθέσετε την εικόνα στη λίστα
Δημιουργία βίντεο κλιπ
→ Δημιουργία βίντεο κλιπ, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο και στη συνέχεια
Σε έναν φάκελο, πατήστε
πατήστε Τέλος. Εισαγάγετε έναν τίτλο, ορίστε μια επιλογή εφέ και στη συνέχεια πατήστε . Το βίντεο
κλιπ αποθηκεύεται στο Συλλογή → video clip.
Για να προσθέσετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε
→
.
Για να διαγράψετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε
→
.
Για να αλλάξετε τη σειρά των στοιχείων, πατήστε
συνέχεια σύρετέ το σε μια νέα τοποθεσία.
, πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και στη
Για να προσθέσετε ένα σχέδιο ή μια σημείωση στην αρχή του βίντεο κλιπ, πατήστε
102
.
Πολυμέσα
Κατασκευή κολάζ εικόνων
→ Δημιουργία κολάζ, επιλέξτε δύο έως τέσσερις εικόνες και στη συνέχεια
Σε έναν φάκελο, πατήστε
πατήστε Τέλος. Επιλέξτε ένα στυλ στο κάτω μέρος της οθόνης και κατόπιν πατήστε .
→
Για προσθήκη εικόνων, πατήστε
Για διαγραφή εικόνων, πατήστε
.
.
Για αλλαγή του τύπου διαχωρισμού, πατήστε .
Διαγραφή εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε έναν φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε εικόνες και στη συνέχεια πατήστε
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε
.
.
Κοινή χρήση εικόνων
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Σε ένα φάκελο, πατήστε
→ Επιλογή στοιχείου, επιλέξτε τις εικόνες και, στη συνέχεια, πατήστε
για να τις στείλετε σε άλλους ή να τις μοιραστείτε μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
• Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε για να την στείλετε σε άλλα άτομα ή να την μοιραστείτε
μέσω των υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
Ορισμός ως ταπετσαρία
Ενώ προβάλλετε μια εικόνα, πατήστε
αντιστοίχισή της σε μια επαφή.
→ Ορισμός ως για ρύθμιση της εικόνας ως ταπετσαρία ή
Τοποθέτηση ετικετών σε πρόσωπα
→ Ρυθμίσεις και στη συνέχεια επιλέξτε Ετικέτα προσώπου. Εμφανίζεται ένα κίτρινο
Πατήστε
πλαίσιο γύρω από το αναγνωρισμένο πρόσωπο. Πατήστε στο πρόσωπο, πατήστε Προσθήκη ονόματος
και κατόπιν επιλέξτε ή προσθέστε μια επαφή.
Όταν εμφανιστεί η ετικέτα προσώπου σε μια εικόνα, πατήστε στην ετικέτα προσώπου και
χρησιμοποιήστε τις διαθέσιμες επιλογές, όπως πραγματοποίηση κλήσεων ή αποστολή μηνυμάτων.
Η αναγνώριση του προσώπου μπορεί να αποτύχει ανάλογα με τη γωνία του προσώπου, το
μέγεθος του προσώπου, το χρώμα του δέρματος, την έκφραση του προσώπου, τις συνθήκες
φωτισμού ή τα αξεσουάρ που φοράει το συγκεκριμένο άτομο.
103
Πολυμέσα
Χρήση Βοηθού ετικέτας
→ Ρυθμίσεις → Βοηθός Ετικετών και, στη συνέχεια, σύρετε το διακόπτη Βοηθός Ετικετών
Πατήστε
προς τα δεξιά για να δείτε την ετικέτα (καιρός, τοποθεσία, ημερομηνία και όνομα) κατά το άνοιγμα της
εικόνας.
Οργάνωση με φακέλους
Δημιουργήστε ένα φάκελο για να οργανώσετε τις εικόνες ή τα βίντεο που είναι αποθηκευμένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αντιγράψετε ή να μετακινήσετε τα αρχεία από το ένα φάκελο στο άλλο.
Για να δημιουργήσετε ένα νέο φάκελο, πατήστε . Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το φάκελο, πατήστε
OK και, στη συνέχεια, επιλέξτε εικόνες ή βίντεο. Πατήστε παρατεταμένα οποιαδήποτε επιλεγμένη εικόνα
ή βίντεο, σύρετέ τα στο νέο φάκελο και, στη συνέχεια, πατήστε Τέλος. Πατήστε Αντιγ για αντιγραφή ή
Μετακίνηση για μετακίνηση.
Story Album
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό άλμπουμ για να
φυλάξετε τις ιστορίες σας με τακτική, αυτόματη οργάνωση των εικόνων.
Πατήστε Story Album στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Story Album, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
104
Πολυμέσα
Δημιουργία άλμπουμ ιστοριών
Δημιουργήστε άλμπουμ ιστοριών επιλέγοντας εικόνες από το Συλλογή ή εικόνες ταξινομημένες με βάση
τις πληροφορίες της ετικέτας τους.
Πατήστε
και κάντε μια επιλογή.
Επιλογή εικόνων από τη Συλλογή.
Επιλογή εικόνων κατά πληροφορία
ετικέτας.
Δημιουργία άλμπουμ από τη Συλλογή
Πατήστε Από τη Συλλογή, επιλέξτε έναν φάκελο, επιλέξτε εικόνες και έπειτα πατήστε
. Εισάγετε έναν
τίτλο για το άλμπουμ, επιλέξτε θέμα και εικόνα εξώφυλλου και πατήστε Δημιουργία άλμπουμ.
Δημιουργία άλμπουμ με βάση τις πληροφορίες ετικέτας
Δημιουργήστε άλμπουμ ταξινομώντας τις φωτογραφίες με βάση τις πληροφορίες των ετικετών τους,
όπως τοποθεσία που έχει ληφθεί η φωτογραφία, θέμα ή ώρα.
Πατήστε Κατά πληροφορίες ετικέτας και ορίστε τις παρακάτω επιλογές ετικέτας:
• Θέση: Ορισμός τοποθεσίας. Η συσκευή ταξινομεί τις εικόνες βάσει της τοποθεσίας τους. Για να
χρησιμοποιήσετε ετικέτες τοποθεσίας, ενεργοποιήστε τη ρύθμιση GPS ετικέτας στο μενού Κάμερα
πριν τη λήψη της φωτογραφίας. (σ. 99)
• Άτομα: Επιλογή ατόμων από τις εικόνες με ετικέτα. Η συσκευή ταξινομεί τις εικόνες που έχουν
ληφθεί με τα άτομα. Για να χρησιμοποιήσετε ετικέτες ατόμων, προσθέστε ετικέτες στις εικόνες στο
Συλλογή. (σ. 99)
• Διάρκεια: Ορισμός χρονικής περιόδου. Η συσκευή ταξινομεί τις εικόνες που έχουν ληφθεί την
περίοδο που έχετε ορίσει.
Μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης, πατήστε Εύρεση εικόνων. Εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ,
επιλέξτε ένα θέμα και κατόπιν πατήστε Δημιουργία άλμπουμ.
105
Πολυμέσα
Προβολή άλμπουμ ιστοριών
Επιλέξτε ένα άλμπουμ ιστοριών. Η εικόνα εξωφύλλου εμφανίζεται στην πρώτη σελίδα. Πραγματοποιήστε
κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για προβολή εικόνων στο άλμπουμ ιστοριών.
Σε μια σελίδα του άλμπουμ πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες. Οι διαθέσιμες
επιλογές διαφέρουν ανάλογα με τη σελίδα.
• Επεξεργασία τίτλου: Μετονομασία του άλμπουμ.
• Προσθήκη περιεχομένου: Προσθήκη περισσότερου περιεχομένου στην τρέχουσα σελίδα.
• Κατάργηση περιεχομένου: Διαγραφή περιεχομένου από την τρέχουσα σελίδα.
• Επεξεργασία: Αλλαγή της διάταξης της τρέχουσας σελίδας.
• Αλλ.θέματος: Αλλαγή του θέματος του άλμπουμ.
• Αλλαγή εικόνας εξωφύλλου: Αλλαγή της εικόνας εξώφυλλου του άλμπουμ.
• Παρουσίαση: Έναρξη παρουσίασης με τις εικόνες στο τρέχον άλμπουμ.
• Κοινή χρήση μέσω: Αποστολή του άλμπουμ σε άλλα άτομα.
• Εξαγωγή: εξαγωγή του άλμπουμ σε άλλες θέσεις αποθήκευσης.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Οργάνωση άλμπουμ φωτογρ.: Παραγγελία για προεκτυπωμένο άλμπουμ.
• Διαγρ. σελ.: Διαγραφή της σελίδας.
106
Πολυμέσα
Επεξεργασία εικόνων
Πατήστε στην εικόνα της σελίδας ενός άλμπουμ.
Διαγραφή της εικόνας.
Προσθήκη λεζάντας.
Αποστολή της εικόνας σε άλλα άτομα.
Επιλογή μεταξύ διάφορων εφέ που
είναι διαθέσιμα.
Πατήστε
και στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις παρακάτω λειτουργίες:
• Παρουσίαση: Εκκίνηση παρουσίασης ή αλλαγή των ρυθμίσεων παρουσίασης.
• Ορ. ως εξωφύλ.: Ορισμός της εικόνας ως εξώφυλλο του άλμπουμ.
• Περιστροφή προς τα αριστερά: Περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.
• Περιστροφή προς τα δεξιά: Περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα.
107
Πολυμέσα
Δημιουργία άλμπουμ με τις προτεινόμενες φωτογραφίες
Όταν κάνετε λήψη πολλαπλών φωτογραφιών σε μια τοποθεσία, η συσκευή προτείνει τη δημιουργία ενός
νέου άλμπουμ βάσει της τοποθεσίας. Η λειτουργία αυτή σας βοηθά να δημιουργήσετε εύκολα άλμπουμ
φωτογραφιών στις εκδηλώσεις και τα ταξίδια σας.
Ρύθμιση της πόλης κατοικίας σας
Ορίστε την πόλη κατοικίας σας για να επιτρέψετε στη συσκευή να αναγνωρίζει εάν βρίσκεστε στην
πόλη σας ή ταξιδεύετε. Η συσκευή προτείνει τη δημιουργία άλμπουμ εκδήλωσης ή ταξιδιού βάσει της
τοποθεσίας σας. Για παράδειγμα, όταν τραβάτε φωτογραφίες εκτός της πόλης κατοικίας σας, η συσκευή
προτείνει τη δημιουργία ενός άλμπουμ ταξιδιού.
→ Ρυθμίσεις → Πόλη μόνιμης διαμονής, επιλέξτε μέθοδο ρύθμισης και πατήστε
Πατήστε
Αποθήκευση.
Ορισμός ελάχιστου αριθμού φωτογραφιών
→ Ρυθμίσεις και σύρετε το διακόπτη δίπλα σε έναν τύπο άλμπουμ κάτω από την επιλογή
Πατήστε
Προτάσεις στα δεξιά. Επιλέξτε τον τύπο του άλμπουμ και ορίστε τον ελάχιστο αριθμό των φωτογραφιών.
Όταν τραβάτε φωτογραφίες που πληρούν τα κριτήρια που έχετε ορίσει, η συσκευή προτείνει τη
δημιουργία άλμπουμ.
Η συσκευή συνιστά τη δημιουργία άλμπουμ ιστορίας όταν υπερβαίνετε τον προκαθορισμένο
αριθμό φωτογραφιών σε μία μόνο ημέρα.
Δημιουργία άλμπουμ εκδήλωσης ή ταξιδιού
Πατήστε → Από προτάσεις. Επιλέξτε ένα άλμπουμ, εισάγετε έναν τίτλο για το άλμπουμ και κατόπιν
πατήστε Δημιουργία άλμπουμ.
Βίντεο
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναπαραγωγή αρχείων βίντεο.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
• Ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται, ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής.
• Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά ανάλογα με τον τρόπο
κωδικοποίησής τους.
108
Πολυμέσα
Αναπαραγωγή βίντεο
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αναπαραγωγή μουσικής
σε συσκευές με
δυνατότητα DLNA.
Μετακίνηση εμπρός ή
πίσω με σύρσιμο της
γραμμής.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση προς τα εμπρός.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση σε
λειτουργία
αιωρούμενης οθόνης.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Επανέναρξη του
τρέχοντος βίντεο ή
μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για γρήγορη κίνηση
προς τα πίσω.
→
Για προσαρμογή της τοποθεσίας στον πίνακα ελέγχου κατά την αναπαραγωγή, πατήστε
Ρυθμίσεις → Μίνι γραμμή ελέγχου. Στη συνέχεια πατήστε το κουμπί του Μίνι γραμμή ελέγχου προς τα
δεξιά για να ορίσετε μια επιλογή για την εμφάνιση του πίνακα ελέγχου.
Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο σε οριζόντιο προσανατολισμό.
Διαγραφή βίντεο
Πατήστε
→ Διαγραφή, επιλέξτε τα βίντεο και, στη συνέχεια, πατήστε Διαγραφή.
Κοινή χρήση βίντεο
→ Κοινή χρήση μέσω, επιλέξτε τα βίντεο, πατήστε Τέλ. και, στη συνέχεια, επιλέξτε μια
Πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
109
Πολυμέσα
Χρήση του αναδυόμενου προγράμματος αναπαραγωγής βίντεο
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για να χρησιμοποιείτε άλλες εφαρμογές χωρίς να κλείνετε το
πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο. Ενώ παρακολουθείτε βίντεο, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε το
αναδυόμενο πρόγραμμα αναπαραγωγής.
Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση του
προγράμματος αναπαραγωγής ή πλησιάστε τα για σμίκρυνση. Για να μετακινήσετε το πρόγραμμα
αναπαραγωγής, σύρετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής σε άλλη θέση.
Αγορά βίντεο
Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά και επιλέξτε ένα βίντεο.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
YouTube
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση βίντεο από τον ιστότοπο YouTube.
Πατήστε YouTube στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Παρακολούθηση βίντεο
Πατήστε και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Επιλέξτε ένα από τα αποτελέσματα αναζήτησης για να
παρακολουθήσετε ένα βίντεο.
Πατήστε στην οθόνη, πατήστε και στη συνέχεια περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο
προσανατολισμό ώστε να εμφανίζει την πλήρη οθόνη.
Κοινή χρήση βίντεο
Επιλέξτε το βίντεο προς προβολή, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μέθοδο κοινής χρήσης.
Αποστολή βίντεο
Πατήστε → Μεταφορτώσεις →
στη συνέχεια πατήστε .
, επιλέξτε ένα βίντεο, εισαγάγετε τις πληροφορίες για το βίντεο και
110
Πολυμέσα
Περιοδικό μου
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε το δικό σας κοινωνικό περιοδικό.
Στην Αρχική οθόνη, κινήστε το δάχτυλό σας γρήγορα προς τα επάνω από το κάτω μέρος της οθόνης.
Όταν εκτελέσετε την εφαρμογή Το περιοδικό μου για πρώτη φορά, πατήστε Επόμενο, διαβάστε
και αποδεχτείτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και πατήστε Έναρξη.
Για να ρυθμίσετε τι θα εμφανίζεται στο περιοδικό σας, πατήστε στο και, στη συνέχεια, επιλέξτε τις
κατηγορίες που θέλετε. Πατήστε , επιλέξτε νέα θέματα και, στη συνέχεια, πατήστε .
Κινήστε το δάχτυλό σας αριστερά ή δεξιά για να αλλάξετε κατηγορία, κινήστε το δάχτυλό σας προς τα
επάνω ή κάτω για να αλλάξετε σελίδα στο περιοδικό και, στη συνέχεια, επιλέξτε ένα άρθρο που θέλετε να
διαβάσετε.
Κατά την προβολή μιας σελίδας, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω εικονίδια:
• : Πραγματοποίηση κλήσης.
• : Εκκίνηση της κάμερας.
• : αποστολή μηνύματος.
• : Εκκίνηση της αναζήτησης Google.
• : Άνοιγμα του προγράμματος περιήγησης στο web.
• : Άνοιγμα της οθόνης εφαρμογών.
Flipboard
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση στα εξατομικευμένα περιοδικά σας.
Πατήστε Flipboard στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Για να ξεκινήσετε το Flipboard σας, πατήστε Next στη σελίδα υποδοχής και στη συνέχεια πατήστε Done.
Επιλέξτε ένα κεντρικό ή ειδικό θέμα, περάστε στις σελίδες του Flipboard και κατόπιν επιλέξτε ένα άρθρο
για ανάγνωση.
111
Πολυμέσα
SketchBook for Galaxy
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε γρήγορα μια ιδέα ή για να σχεδιάσετε την
ιδέα ενός έργου σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε SketchBook for Galaxy.
Χρησιμοποιήστε τα καλλιτεχνικά εργαλεία για να σχεδιάσετε και να ζωγραφίσετε το ψηφιακό έργο σας. Η
εικόνα αποθηκεύεται στο Συλλογή.
Για να εκκινήσετε το SketchBook for Galaxy, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.
Πατήστε Install και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
Bloomberg+
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να λάβετε τα τελευταία χρηματοοικονομικά και επαγγελματικά
νέα, τα νέα του χρηματιστηρίου και πολλά άλλα.
Πατήστε Bloomberg+ στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
112
Καταστήματα εφαρμογών &
πολυμέσων
Play Store
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών και παιχνιδιών που μπορούν να
εκτελεστούν στη συσκευή.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε
για να κάνετε αναζήτηση με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε
ΕΓΚΑΤΆΣΤΑΣΗ. Αν υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες
επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
• Όταν είναι διαθέσιμη νέα έκδοση για οποιαδήποτε εγκατεστημένη εφαρμογή, εμφανίζεται
ένα εικονίδιο ενημέρωσης στο πάνω μέρος της οθόνης που σας ειδοποιεί για την
ενημέρωση. Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε στο εικονίδιο για να ενημερώσετε
την εφαρμογή.
• Για εγκατάσταση εφαρμογών που λάβατε από άλλες πηγές, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε
Ρυθμίσεις → Γενικά → Ασφάλεια → Άγνωστες πηγές.
Απεγκατάσταση εφαρμογών
Απεγκαταστήστε τις εφαρμογές που αγοράστηκαν από το Play Store.
Πατήστε → Οι εφαρμογές μου, επιλέξτε μια εφαρμογή για διαγραφή στη λίστα εγκατεστημένων
εφαρμογών και κατόπιν πατήστε ΚΑΤ. ΕΓΚΑΤΆΣΤ.
113
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Samsung Hub
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αγοράσετε, να απολαύσετε και να διαχειριστείτε
περιεχόμενο ψηφιακών μέσων. Το Samsung Hub προωθεί επίσης και προτείνει περιεχόμενο που
ενδεχομένως θα σας ενδιαφέρει.
Πατήστε Samsung Hub στην οθόνη εφαρμογών.
Οι διάφοροι τύποι περιεχομένου που παρέχονται μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Αγορά περιεχομένου πολυμέσων
Επιλέξτε μια κατηγορία υπηρεσίας, επιλέξτε περιεχόμενο πολυμέσων και κατόπιν ολοκληρώστε τη
διαδικασία αγοράς.
Διαχείριση περιεχομένου στη συσκευή
Επιλέξτε μια κατηγορία υπηρεσίας, κυλήστε προς τα αριστερά και κατόπιν διαχειριστείτε περιεχόμενο
στη συσκευή.
Samsung Apps
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αγορά και λήψη εφαρμογών αποκλειστικών για τη Samsung. Για
περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση apps.samsung.com.
Πατήστε Samsung Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία. Πατήστε ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ για να επιλέξετε μια κατηγορία.
Για να κάνετε αναζήτηση για μια εφαρμογή, πατήστε
εισάγετε μια λέξη-κλειδί στο πεδίο αναζήτησης.
στο πάνω μέρος της οθόνης και κατόπιν
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλλετε πληροφορίες. Για να κάνετε λήψη της, πατήστε Δωρεάν. Αν
υπάρχει χρέωση για την εφαρμογή, πατήστε στην τιμή και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ολοκληρώσετε τη διαδικασία αγοράς.
114
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Περίπτερο Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαβάζετε τα τελευταία άρθρα ειδήσεων.
Πατήστε Περίπτερο Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Βιβλία Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για ανάγνωση και λήψη αρχείων βιβλίων.
Πατήστε Βιβλία Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Play Movies
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για παρακολούθηση, λήψη και ενοικίαση ταινιών ή τηλεοπτικών
προγραμμάτων.
Πατήστε Play Movies στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μουσική Play
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να ακούτε μουσική από τη συσκευή ή για αναπαραγωγή
μουσικής από την υπηρεσία cloud της Google.
Πατήστε Μουσική Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
115
Καταστήματα εφαρμογών & πολυμέσων
Παιχνίδια Play
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να κάνετε λήψη και να παίξετε παιχνίδια.
Πατήστε Παιχνίδια Play στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
116
Βοηθητικά προγράμματα
S Note
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε μια σημείωση με τη χρήση αρχείων
πολυμέσων ή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε το S Note στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία σημειώσεων
Κατά την εκτέλεση του S Note για πρώτη φορά, πατήστε Έναρξη για να ορίσετε προεπιλεγμένο
εξώφυλλο και πρότυπο. Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Σύνταξη σημειώσεων
Δημιουργήστε σημειώσεις με εμπλουτισμένο περιεχόμενο προσθέτοντας αρχεία πολυμέσων ή φωνητικά
υπομνήματα.
Πατήστε
για γραφή ή σχεδίαση στην οθόνη ή πατήστε
πληκτρολόγιο.
για να εισάγετε κείμενο με το
Διαγραφή της σημείωσης.
Επιλογή της σημείωσης.
Εισαγωγή μιας σημείωσης.
Αναίρεση και ακύρωση της
αναίρεσης της τελευταίας ενέργειας.
Γράψτε κάποια σημείωση.
Μετάβαση σε λειτουργία προβολής.
Αλλαγή σε λειτουργία S Pen ή
δάχτυλου.
Επισύναψη και άλλης σελίδας στην
τρέχουσα σημείωση.
Μετάβαση σε λειτουργία
μεγεθυσμένου χειρόγραφου.
Εισαγωγή αρχείου πολυμέσων.
Αλλαγή επιλογών σελίδας.
117
Βοηθητικά προγράμματα
Όταν χρησιμοποιείτε πρότυπα με πλαίσια εικόνας, πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλαίσιο εικόνας και,
στη συνέχεια, πατήστε Εικόνες ή Λήψη φωτογραφίας για να προσθέσετε μια εικόνα.
Για να διαγράψετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα στο πλαίσιο και, στη συνέχεια, πατήστε
Διαγραφή.
Όταν δημιουργείτε μια σημείωση, πατήστε
πάχος της γραμμής ή το χρώμα της πένας.
ακόμη μια φορά για να αλλάξετε τον τύπο πένας, το
Αποθήκευση της τρέχουσας
ρύθμισης ως προφίλ πένας.
Αλλαγή του τύπου πένας.
Αλλαγή του πάχους γραμμής.
Αλλαγή του χρώματος πένας.
Προσθήκη νέου χρώματος με βάση
τον επιλογέα χρωμάτων.
Για αύξηση ή μείωση του ζουμ, απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους ή πλησιάστε τα.
Για να προσθέσετε μια νέα σελίδα, πατήστε
Για να διαγράψετε τη σελίδα πατήστε
→ Προσθήκη σελίδας.
→ Διαγραφή σελίδας.
→ Επεξεργασία ετικετών.
Για να προσθέσετε μια ετικέτα στη σελίδα, πατήστε
Για να προσθέσετε ένα ευρετήριο στη σελίδα, πατήστε
→ Προσθήκη προτύπου.
Για να αλλάξετε το πρότυπο της σελίδας, πατήστε
Για να αλλάξετε το φόντο της σελίδας, πατήστε
→ Σελίδα ευρετηρίου.
→ Αλλαγή φόντου.
Για να εμφανίσετε ένα πλέγμα στη σελίδα, πατήστε
→ Εμφάνιση πλέγματος.
118
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση της γόμας
Μια σχεδιασμένη γραμμή δεν αναγνωρίζεται ως μια σειρά κουκκίδων αλλά ως μια σειρά σύντομων
πατημάτων. Για το λόγο αυτό, μπορείτε να επιλέξετε μια ολόκληρη σειρά και να τη σβήσετε, να τη
μετακινήσετε ή να την τροποποιήσετε. Ωστόσο, ενδέχεται να σβήσετε χωρίς να το θέλετε ένα μέρος μιας
σειράς ή να μην μπορείτε να σβήσετε έντονες ή επικαλυπτόμενες γραμμές χρησιμοποιώντας τη γόμα.
Για να αποφύγετε σβήσετε τμήματα που δεν θέλετε, προσαρμόστε το μέγεθος της γόμας πατώντας
→ .
Για διαγραφή της σημείωσης, πατήστε Διαγρ. όλων.
Ακόμα και με μια μικρότερη γόμα, ενδέχεται να μην μπορείτε να σβήσετε με ακρίβεια το τμήμα
που θέλετε.
Επεξεργασία χειρόγραφων σημειώσεων
Επιλέξτε μια χειρόγραφη σημείωση για περικοπή, μετακίνηση, αλλαγή μεγέθους ή τροποποίηση. Κατά
την καταγραφή ή τη σχεδίαση μιας σημείωσης, πατήστε
. Στη συνέχεια, πατήστε στη σημείωση ή
σχεδιάστε μια γραμμή γύρω από τη σημείωση για να την επιλέξετε και να την επεξεργαστείτε.
Για να μετακινήσετε τη σημείωση σε κάποιο άλλο σημείο, επιλέξτε τη σημείωση και στη συνέχεια σύρετέ
την σε ένα νέο.
Για να αλλάξετε το μέγεθος της σημείωσης, επιλέξτε τη σημείωση και στη συνέχεια σύρετε τη λαβή του
πλαισίου.
Με τη χειρόγραφη σημείωση επιλεγμένη, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω επιλογές:
• Ιδιότητες: Αλλάξτε τις ιδιότητες της σημείωσης όπως τη διάταξη, το μέγεθος, το χρώμα ή το πάχος.
• Μετατροπή σε: Μετατρέψτε ένα σχήμα που έχετε σχεδιάσει ή μια χειρόγραφη σημείωση σε μια
οργανωμένη σημείωση.
• Αποκοπή: Περικοπή της σημείωσης. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Αντιγραφή: Αντιγράψτε τη σημείωση. Για να την επικολλήσετε σε άλλο σημείο, πατήστε
παρατεταμένα στο σημείο και στη συνέχεια πατήστε Επικόλληση.
• Διαγραφή: Διαγραφή της σημείωσης.
119
Βοηθητικά προγράμματα
Εισαγωγή αρχείων πολυμέσων
Πατήστε
για να εισαγάγετε εικόνες, βίντεο, φωνητικές σημειώσεις και άλλα.
Εισαγωγή σκίτσου με κάποια ιδέα
Πατήστε
εικόνων.
→ Σκίτσα και στη συνέχεια γράψτε μια λέξη-κλειδί ή επιλέξτε μια κατηγορία για αναζήτηση
Για να προσθέσετε τα δικά σας σκίτσα στη λίστα, πατήστε
σκίτσου.
και σχεδιάστε μια εικόνα στο πλαίσιο
Εισαγωγή μιας εικόνας ή ενός βίντεο με πλαίσιο
Πατήστε
→ Εικόνες ή Βίντεο → Πλαίσιο φωτογραφίας ή Εγγραφή του βίντεο σε καμβά.
Σχεδιάστε ένα πλαίσιο στη σημείωση και στη συνέχεια πατήστε μέσα στο πλαίσιο με το S Pen ή το
δάχτυλό σας για να τραβήξετε μια φωτογραφία ή ένα βίντεο.
Εισαγωγή στοιχείων χάρτη
Πατήστε → Χάρτες, πραγματοποιήστε κύλιση στους χάρτες ή πατήστε
αναζήτηση για μια τοποθεσία και στη συνέχεια πατήστε Αποτύπωση.
για να πραγματοποιήσετε
• Για να εμφανίσετε την τοποθεσία σε πλήρη οθόνη, πατήστε παρατεταμένα στο χάρτη και στη
συνέχεια πατήστε Άνοιγμα χάρτη.
• Για να μοιραστείτε τις πληροφορίες του χάρτη με άλλους, πατήστε
επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
120
→ Κοινή χρήση μέσω και
Βοηθητικά προγράμματα
Δημιουργία και διαχείριση γραφημάτων
Δημιουργία πίνακα
Πατήστε → Εύκολος πίνακας → Πίνακας, ορίστε τον αριθμό των σειρών και στηλών του πίνακα και
πατήστε Τέλ.
• Για να εισαγάγετε δεδομένα στον πίνακα, πατήστε σε ένα κελί του πίνακα.
• Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε στήλες, πατήστε
δεδομένων.
→ Προσθ. συν. δεδ. ή Διαγραφή συνόλου
• Για να προσθέσετε ή να διαγράψετε σειρές, πατήστε
στοιχείου.
→ Προσθήκη στοιχείου ή Διαγραφή
Δημιουργία διαγράμματος
Για να δημιουργήσετε ένα διάγραμμα, πατήστε → Εύκολος πίνακας και επιλέξτε έναν τύπο
διαγράμματος. Έπειτα, δημιουργήστε γραμμές ή διαχωριστές στο διάγραμμα.
Για να δημιουργήσετε ένα γράφημα από τα δεδομένα του πίνακα, πατήστε παρατεταμένα στον πίνακα,
πατήστε Επεξεργασία γραφήματος → και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τύπο γραφήματος.
121
Βοηθητικά προγράμματα
Επεξεργασία διαγράμματος
Για να επεξεργαστείτε ένα γράφημα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα γράφημα ή έναν πίνακα, πατήστε
Επεξεργασία γραφήματος και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες επιλογές:
• Πατήστε
στην άνω αριστερή πλευρά της οθόνης για να αλλάξετε τον τύπο του διαγράμματος.
• Πατήστε σε ένα στοιχείο, πατήστε
και στη συνέχεια επεξεργαστείτε τις τιμές.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του διαγράμματος.
Προβολή σελίδων σημείωσης
Κατά την προβολή σελίδων, πατήστε
για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή: Διαγραφή της σελίδας.
• Κοινή χρήση μέσω: Αποστολή της σελίδας σε άλλα άτομα.
• Εξαγωγή: Εξαγωγή της σελίδας ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF.
• Επεξεργασία σελίδων: Αλλαγή της διάταξης των σελίδων ή εισαγωγή σελίδων από άλλες
σημειώσεις.
• Επεξεργασία ετικετών: Προσθήκη ετικέτας στη σελίδα.
• Σελίδα ευρετηρίου: Προσθήκη ευρετηρίου στη σελίδα.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης στη σελίδα στην αρχική οθόνη.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Αποθήκευση ως: Αποθήκευση της σελίδας με διαφορετικό όνομα.
• Ορισμός ως: Ορισμός της σελίδας ως ταπετσαρία ή εικόνα επαφής.
122
Βοηθητικά προγράμματα
Προβολή προεπισκόπησης σελίδων
Σύρετε προς τα κάτω μια σημείωση για προεπισκόπηση των σελίδων πάνω από τη σημείωση.
Πατήστε
στο εξώφυλλο της σημείωσης για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:
• Διαγραφή: Διαγραφή της σημείωσης.
• Κοινή χρήση μέσω: Κοινή χρήση της σημείωσης με άλλα άτομα.
• Εξαγωγή: Εξαγωγή της σημείωσης ως αρχείο εικόνας ή αρχείο PDF.
• Μετονομασία: Μετονομασία της σημείωσης.
• Επεξεργ. εξωφύλλου: Αλλαγή του εξώφυλλου της σημείωσης.
• Προσθήκη στα αγαπημένα: Προσθήκη της σημείωσης στη λίστα αγαπημένων.
• Κλείδωμα: Κλείδωμα της σημείωσης ώστε να μην μπορούν να τη δουν άλλοι.
• Προσθ. συντ. στην Αρχική: Προσθήκη συντόμευσης στη σημείωση στην αρχική οθόνη.
Αναζήτηση σημειώσεων
Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για αναζήτηση σημείωσης εισάγοντας κριτήρια αναζήτησης, όπως
ονόματα, ετικέτες, κείμενο ή χειρόγραφες λέξεις.
Πατήστε , πατήστε στο πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της οθόνης και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
123
Βοηθητικά προγράμματα
Ενεργό σημείωμα
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία μιας χειρόγραφής σημείωσης και τη γρήγορη
εκτέλεση μιας από τις χρήσιμες λειτουργίες που παρέχονται από το Action Memo.
Πατήστε την Ενεργό σημείωμα στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε Ενεργό σημείωμα στην
περιοχή εντολών χωρίς επαφή.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε , γράψτε μια σημείωση και πατήστε
. Όταν εμφανιστεί το μενού λειτουργιών, επιλέξτε μια
λειτουργία για να χρησιμοποιήσετε τις πληροφορίες στη σημείωση που δημιουργήσατε.
• : Πραγματοποίηση κλήσης.
• : Δημιουργία επαφής.
• : αποστολή μηνύματος.
• : Αποστολή email.
• : Αναζήτηση στο Internet.
• : Αναζήτηση τοποθεσίας.
• : Δημιουργία εργασίας.
Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες από τη σημείωση, πατήστε για κατάργηση
της επιλογής της σημείωσης και σχεδιάστε έναν κύκλο γύρω από τις πληροφορίες.
Δημιουργία μιας σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης.
Κλείσιμο της σημείωσης.
Σβήσιμο της σημείωσης.
Σχεδίαση μιας γραμμής γύρω από μια
περιοχή.
Προβολή της λίστας σημειώσεων.
Αλλαγή χρώματος φόντου.
Εμφάνιση ή απόκρυψη κάποιων
εργαλείων.
Ελαχιστοποίηση της σημείωσης.
Αποθήκευση της σημείωσης και
δημιουργία νέας σημείωσης.
Προσαρμογή του μεγέθους του
memo pad.
124
Βοηθητικά προγράμματα
Περιήγηση σε σημειώσεις
Περιηγηθείτε σε μικρογραφίες σημειώσεων κάνοντας κύλιση προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Για επεξεργασία της σημείωσης, πατήστε στη σημείωση.
Για αναζήτηση κάποιας σημείωσης, πατήστε
Για διαγραφή σημειώσεων, πατήστε
.
.
Για αποστολή σημειώσεων σε άλλους, πατήστε
→ Κοινή χρήση μέσω.
Για αλλαγή της λειτουργίας προβολής, πατήστε
→ Προβολή.
Για πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το action memo, πατήστε
→ Βοήθεια.
S Planner
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαχείριση συμβάντων και εργασιών.
Πατήστε S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
Δημιουργία συμβάντων ή εργασιών
Πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους:
• Προσθήκη συμβάντος: εισαγωγή ενός συμβάντος με προαιρετική ρύθμιση επανάληψης.
• Προσθήκη εργασίας: εισαγωγή μιας εργασίας με προαιρετική ρύθμιση προτεραιότητας.
Για προσθήκη συμβάντος ή εργασίας συντομότερα, πατήστε σε μια ημερομηνία για να την επιλέξετε και
πατήστε την και πάλι.
125
Βοηθητικά προγράμματα
Εισάγετε έναν τίτλο και προσδιορίστε με ποιο ημερολόγιο θα χρησιμοποιηθεί ή θα συγχρονιστεί. Κατόπιν
πατήστε Επεξεργ. λεπτ. συμβάντος ή Επεξεργ. λεπτ. εργασίας για να προσθέσετε περισσότερες
λεπτομέρειες, όπως τη συχνότητα επανάληψης του συμβάντος, για πότε ορίζεται εκ των προτέρων
ειδοποίηση ή τον τόπο διεξαγωγής.
Προσκαλέστε άλλα άτομα στο συμβάν στέλνοντας ένα μήνυμα ή email. Εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου
ή τη διεύθυνση email στο πεδίο Συμμετέχ. ή πατήστε για να ανοίξετε τη λίστα επαφών.
Επισυνάψτε χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του συμβάντος. Εισάγετε την τοποθεσία στο πεδίο Θέση,
πατήστε δίπλα στο πεδίο και κατόπιν σημειώστε την ακριβή θέση πατώντας παρατεταμένα στο χάρτη
που εμφανίζεται.
Συγχρονισμός με Google Calendar
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί → Google στην επιλογή
Λογαριασμοί → έναν λογαριασμό Google, ενεργοποιήστε το πλαίσιο Συγχρονισμός Ημερολόγιο και
πατήστε Συγχρονισμός.
Για μη αυτόματο συγχρονισμό για ενημέρωση, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Planner →
Συγχρονισμός.
Για να εμφανίσετε τα συγχρονισμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε
ενεργοποιήστε το πλαίσιο του λογαριασμού Google.
→
→ Ημερολόγια και
Χειρόγραφη καταχώριση σε προβολή μήνα
Στην οθόνη της προβολής μήνα, πατήστε
για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία. Είναι διαθέσιμη
μόνο στην προβολή μήνα σε κατακόρυφη προβολή.
Αλλαγή τύπου ημερολογίου
Επιλέξτε ένα από τους διαφορετικούς τύπους ημερολογίων μεταξύ των οποίων έτους, μήνα, εβδομάδας
και άλλων στη δεξιά πλευρά της οθόνης.
Αναζήτηση για συμβάντα ή εργασίες
Πατήστε
→ Αναζήτηση και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση.
Για προβολή των συμβάντων ή των εργασιών της τρέχουσας ημέρας, πατήστε Σήμερα στο επάνω μέρος
της οθόνης.
Διαγραφή συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία και πατήστε
→ Διαγραφή → OK.
Κοινή χρήση συμβάντων ή εργασιών
Επιλέξτε ένα συμβάν ή μια εργασία, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κοινής χρήσης.
126
Βοηθητικά προγράμματα
Drive
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη δημιουργία και την επεξεργασία εγγράφων και μοιραστείτε
τα με άλλους μέσω της υπηρεσίας αποθήκευσης Google Drive. Κατά τη δημιουργία εγγράφων ή τη
μεταφόρτωση αρχείων στο Google Drive, η συσκευή σας πραγματοποιεί αυτόματο συγχρονισμό με το
διακομιστή web και οποιονδήποτε άλλον υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Google Drive.
Αποκτήστε πρόσβαση στα αρχεία σας χωρίς μεταφορά ή λήψη.
Πατήστε την Drive στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Dropbox
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αποθήκευση και κοινή χρήση αρχείων με άλλους μέσω της
αποθήκευσης Cloud Dropbox. Όταν αποθηκεύετε αρχεία στο Dropbox, η συσκευή σας συγχρονίζεται
αυτόματα με το διαδικτυακό διακομιστή και τυχόν άλλους υπολογιστές με εγκατεστημένο το Dropbox.
Πατήστε το Dropbox στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Μόλις ενεργοποιηθεί το Dropbox, πατήστε Turn on Camera Upload για τη μεταφόρτωση φωτογραφιών
και βίντεο που έχουν ληφθεί με την κάμερα της συσκευής αυτόματα στο Dropbox. Για προβολή των
φωτογραφιών ή βίντεο που μεταφορτώνονται, πατήστε . Για κοινή χρήση ή διαγραφή αρχείων ή
δημιουργία άλμπουμ, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε αρχεία.
→ Upload here → Photos or videos ή Other
Για αποστολή αρχείων στο Dropbox, πατήστε →
files. Για να ανοίξετε αρχεία στο Dropbox, επιλέξτε ένα αρχείο.
Ενώ προβάλλετε εικόνες ή βίντεο, πατήστε για να τα προσθέσετε στη λίστα αγαπημένων. Για να
ανοίξετε αρχεία στη λίστα αγαπημένων, πατήστε .
127
Βοηθητικά προγράμματα
Cloud
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για συγχρονισμό αρχείων ή δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
ρυθμίσεων και δεδομένων εφαρμογών με το λογαριασμό Samsung ή Dropbox.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Cloud.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Συγχρονισμός με το λογαριασμό Samsung
Πατήστε στο λογαριασμό Samsung ή στο Ρυθμίσεις συγχρονισμού για συγχρονισμό αρχείων.
Εφεδρικά αντίγραφα ή επαναφορά δεδομένων
Πατήστε Αντίγραφο ασφαλείας για εφεδρικά αντίγραφα ή πατήστε Επαν/φορά για επαναφορά
δεδομένων στο λογαριασμό σας Samsung.
Συγχρονισμός με το Dropbox
Πατήστε Σύνδεση λογαριασμού Dropbox και κατόπιν εισάγετε το λογαριασμό Dropbox. Ακολουθήστε
τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Μόλις συνδεθείτε, πατήστε Allow και η συσκευή συγχρονίζει αυτόματα αρχεία με το Dropbox
οποτεδήποτε και αν κάνετε κάποιες αλλαγές.
128
Βοηθητικά προγράμματα
Ρολόι
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να ορίσετε ειδοποιήσεις, να ελέγξετε την ώρα σε πολλές
μεγάλες πόλεις του κόσμου, να μετρήσετε τη διάρκεια ενός συμβάντος ή να ορίσετε αντίστροφη
μέτρηση.
Πατήστε Ρολόι στην οθόνη εφαρμογών.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
της ειδοποίησης αυτής.
Ειδοποίη-ση
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Πατήστε Δημιουργία ειδοποίησης, ορίστε ώρα για αναγγελία της ειδοποίησης, επιλέξτε ημέρες για
επανάληψη της ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε Αποθήκ.. Μπορείτε επίσης να ορίσετε μια ειδοποίηση
καταχωρώντας αριθμούς με το S Pen.
• Ειδοποίηση τοποθεσίας: Ρύθμιση τοποθεσίας. Η ειδοποίηση αναγγέλλεται όταν βρεθείτε στην
τοποθεσία.
• Αναβολή: Ρύθμιση ενός διαστήματος και του αριθμού των φορών που επαναλαμβάνεται η
ειδοποίηση έπειτα από την καθορισμένη ώρα.
• Έξυπνο ξυπνητήρι: Ρύθμιση χρονικής στιγμής έναρξης της ειδοποίησης πριν τον προκαθορισμένο
χρόνο.
129
Βοηθητικά προγράμματα
Διακοπή ειδοποιήσεων
Σύρετε το έξω από το μεγάλο κύκλο για να σταματήσετε την ειδοποίηση. Σύρετε το
έξω από το
μεγάλο κύκλο για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από καθορισμένο χρονικό διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια ειδοποίηση και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία ρολογιών
Πατήστε Προσθήκη πόλης και κατόπιν εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη από τη λίστα
πόλεων.
Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα, πατήστε παρατεταμένα σε ένα ρολόι και κατόπιν πατήστε Ρυθμίσεις
θερινής ώρας.
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε παρατεταμένα στο ρολόι και κατόπιν πατήστε Διαγραφή.
Χρονόμετρο
Πατήστε Έναρξη για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν. Πατήστε Γύρος για καταγραφή των χρόνων των
γύρων.
Πατήστε Μηδενισμός για διαγραφή των χρονικών καταγραφών των γύρων.
Αντιστρ. μέτρηση
Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε Έναρξη.
Σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο όταν ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση.
130
Βοηθητικά προγράμματα
Αριθμ/χανή
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
→ Επιστημονική
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Περιστρ. οθόνης, πατήστε
αριθμομηχανή.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμού, πατήστε
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε
για να αποκρύψετε το πληκτρολόγιο.
→ Εκκαθάριση ιστορικού.
Για ρύθμιση της αριθμομηχανής για βολική χρήση με ένα χέρι, πατήστε
→ Λειτ. με ένα χέρι ενεργή.
S Health
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να παρακολουθήσετε την κατάστασή σας, ελέγχοντας την λήψη
και την καύση των θερμίδων σας.
Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Εκκίνηση του S Health
Όταν ανοίξετε την εφαρμογή για πρώτη φορά, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης και, στη
συνέχεια, εισάγετε τα δεδομένα της φυσικής σας κατάστασης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση. Στη
συνέχεια, στην οθόνη εμφανίζεται η οθόνη μενού του S Health.
Πρόσβαση στην αρχική οθόνη του S
Health.
Διαχείριση θερμίδων.
Προβολή επιπέδου άνεσης
τρέχουσας τοποθεσίας.
Διαχείριση βάρους.
Διαμόρφωση ρυθμίσεων του S
Health.
131
Βοηθητικά προγράμματα
Για να επεξεργαστείτε το προφίλ, πατήστε Ρυθμίσεις → Επεξεργασία προφίλ.
Με βάση τα στοιχεία για το σώμα σας, η συσκευή υπολογίζει το βασικό μεταβολικό ρυθμό σας
(BMR) και προτείνει ημερήσια πρόσληψη θερμίδων. Η πρόταση ενδέχεται να μην είναι ακριβής
για κάθε ηλικία, σωματική σύσταση ή διατροφικές ανάγκες.
Έλεγχος των πληροφοριών υγείας
Προβολή των πληροφοριών σας στην αρχική οθόνη του S Health.
Στην οθόνη μενού του S Health, πατήστε Αρχική σελίδα.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S
Health.
Προβολή του αριθμού θερμίδων που
κάψατε.
Προβολή του αριθμού θερμίδων που
καταναλώσατε.
Δεδομένα βάρους.
Προβολή των δεδομένων πίνακα
κατάστασής σας σε γράφημα.
Για να εισαγάγετε τις θερμίδες που έχετε κάψει, πατήστε Θερμίδες που κάψατε.
Για να εισαγάγετε τις θερμίδες που έχετε λάβει, πατήστε Πρόσληψη θερμίδων.
132
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση του Συντρόφου άσκησης
Ορίστε στόχο άσκησης και παρακολουθήστε τις θερμίδες που καίτε.
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Σύντροφος άσκησης.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S
Health.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
της ημερήσιας άσκησής σας.
Μετακίνηση σε συγκεκριμένη
ημερομηνία εγγραφών άσκησης.
Πόσες θερμίδες έχετε κάψει.
Ο χρόνος κατά τον οποίο έχετε
ασκηθεί
Προβολή εγγραφών άσκησης σε
γράφημα.
Πατήστε για την καταγραφή της άσκησης που έχετε ολοκληρώσει. Επιλέξτε έναν τύπο άσκησης,
καταγράψτε τη διάρκεια και πατήστε Τέλος.
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Ορισμός στόχου: Αλλαγή του στόχου καθημερινής κατανάλωσης θερμίδων.
• Κοινοπ. μέσω: Αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• Μηδενισμός: Επαναφορά των δεδομένων καθημερινής άσκησης.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της τρέχουσας εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.
133
Βοηθητικά προγράμματα
Για να ορίσετε έναν στόχο άσκησης και να αρχίσετε να ασκείστε, πατήστε Μετ. σε άσκηση. Ορίστε τις
λεπτομέρειες, όπως τον τύπο ή το στόχο της άσκησης και πατήστε Έναρξη.
Προβολή χάρτη των σημείων όπου
έχει γίνει άσκηση.
Μετάβαση στην προηγούμενη
οθόνη.
Προβολή και διαχείριση συνδέσεων
βοηθητικών συσκευών.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
άσκησης.
Ρύθμιση τύπου άσκησης.
Ρύθμιση στόχου άσκησης.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
οδηγού ήχου.
Επιλογή μουσικής για αναπαραγωγή
κατά τη διάρκεια της άσκησης.
Έναρξη της άσκησης.
Έναρξη της καταμέτρησης των
βημάτων σας.
134
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση του Ημερολογίου καταγραφής τροφίμων
Ορίστε στόχο θερμίδων και καταγράψτε την ημερήσια πρόσληψη των θερμίδων σας.
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Ημερολόγιο καταγραφής τροφίμων.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
της ημερήσιας πρόσληψης θερμίδων
σας.
Μετακίνηση σε συγκεκριμένη
ημερομηνία εγγραφών λήψης
θερμίδων.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S
Health.
Πρόσληψη θερμίδων
Εισαγωγή πληροφοριών ωρών
γευμάτων.
Προβολή των θερμίδων που έχετε
λάβει σε γράφημα.
Πατήστε Προσθ. γεύμ. για να εισαγάγετε την πρόσληψη θερμίδων. Εισαγάγετε τις πληροφορίες χρόνου
του γεύματος και πατήστε Αποθ/ση.
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Ορισμός στόχου: Αλλαγή του στόχου καθημερινής πρόσληψης θερμίδων.
• Κοινοπ. μέσω: Αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• Μηδενισμός: Επαναφορά των δεδομένων καθημερινής πρόσληψης θερμίδων.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της τρέχουσας εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.
135
Βοηθητικά προγράμματα
Χρήση του Βοηθού περπατήματος
Ορίστε τον αριθμό-στόχο των βημάτων και παρακολουθήστε τα βήματα που έχετε κάνει και τις θερμίδες
που έχετε κάψει σε ημερήσια βάση.
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Βοηθός περπατήματος.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
των ημερήσιων βημάτων σας.
Λήψη αρχείων μέτρησης βημάτων
από μια συνδεδεμένη συσκευή Gear.
Πρόσβαση στην οθόνη
μενού του S Health.
Μετακίνηση σε συγκεκριμένη
ημερομηνία εγγραφών μέτρησης
βημάτων.
Μέτρηση βημάτων
Αριθμός στόχος βημάτων
Πόσο μακριά έχετε περπατήσει
Πόσες θερμίδες έχετε κάψει
Έναρξη της καταμέτρησης των
βημάτων σας.
Προβολή του αριθμού των βημάτων
σε γράφημα.
Πατήστε Έναρξη για να μετρήσετε τα βήματά σας. Πατήστε Παύση για να αποθηκεύσετε τις καταγραφές.
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Ορισμός στόχου: Αλλαγή του αριθμού-στόχου βημάτων.
• Συνολικά βήματα: Προβολή του αριθμού βημάτων που έχετε κάνει.
• Κοινοπ. μέσω: Αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• Μηδενισμός ημερήσιων βημάτων: Επαναφορά του αριθμού καθημερινών βημάτων.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της τρέχουσας εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.
• Ενδέχεται να προκύψει μια σύντομη καθυστέρηση ενώ ο σύντροφος της πεζοπορίας
παρακολουθεί τα βήματά σας και κατόπιν εμφανίζει τον αριθμό των βημάτων αυτών.
• Αν χρησιμοποιείτε το σύντροφο της πεζοπορίας ενώ ταξιδεύετε με αυτοκίνητο ή τρένο, η
δόνηση ενδέχεται να επηρεάσει το μέτρημα των βημάτων σας.
136
Βοηθητικά προγράμματα
Έλεγχος επιπέδου άνεσης τρέχουσας τοποθεσίας
Προβάλλετε τη θερμοκρασία και την υγρασία μιας τοποθεσίας και συγκρίνετε το επίπεδο άνεσης με τις
προκαθορισμένες συνθήκες.
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Επίπεδο άνεσης.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S
Health.
Τρέχουσα ημερομηνία
Τρέχον επίπεδο άνεσης
Ιδανική θερμοκρασία
Πατήστε
Ιδανική υγρασία
και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Κοινοπ. μέσω: Αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• Προσαρμογή εύρους άνεσης: Αλλαγή του εύρους της ιδανικής θερμοκρασίας ή υγρασίας.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της τρέχουσας εικόνας συνδέοντας τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή. Ορισμένοι
εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.
• Μετρήστε τη θερμοκρασία και υγρασία σε σταθερό εσωτερικό περιβάλλον.
• Η θερμοκρασία και η υγρασία ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το γύρω περιβάλλον, τη
θερμοκρασία της συσκευής ή τη σωματική επαφή σας με τη συσκευή.
• Ενδέχεται να χρειαστεί κάποιος χρόνος για τις μετρήσεις εάν υπάρχουν ξαφνικές αλλαγές της
θερμοκρασίας ή της υγρασίας.
• Για μετρήσεις ακριβείας, χρησιμοποιήστε ένα θερμο-υγρόμετρο.
137
Βοηθητικά προγράμματα
Διαχείριση βάρους
Καταγράψτε τις αλλαγές στο βάρος σας και διαχειριστείτε τα δεδομένα βάρους.
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Βάρος.
Προβολή των αρχείων καταγραφής
του ημερήσιου βάρους σας.
Πρόσβαση στην οθόνη μενού του S
Health.
Προβολή και διαχείριση συνδέσεων
βοηθητικών συσκευών.
Μετακίνηση σε συγκεκριμένη
ημερομηνία εγγραφών δεδομένων
βάρους.
Δεδομένα βάρους
Δεδομένα ύψους
Εισαγωγή δεδομένων βάρους.
Προβολή των αλλαγών του βάρους
σας σε γράφημα.
Πατήστε Ενημέρ. για να εισαγάγετε τα δεδομένα βάρους. Εισαγάγετε μια τιμή και πατήστε Τέλος. Κάθε
φορά που αλλάζετε τα δεδομένα βάρους, η συσκευή εφαρμόζει τα δεδομένα στο προφίλ σας.
→
Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή μέτρησης και να καταγράψετε το βάρος σας. Πατήστε
Σάρωση, ελέγξτε τη συσκευή μέτρησης και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να συνδέσετε τη
συσκευή μέτρησης.
Πατήστε
και χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες λειτουργίες:
• Ορισμός στόχου: Αλλαγή του βάρους-στόχου.
• Κοινοπ. μέσω: Αποστολή της τρέχουσας σελίδας σε άλλους.
• Μηδενισμός: Επαναφορά των δεδομένων καθημερινού βάρους.
• Εκτύπωση: Εκτύπωση της τρέχουσας σελίδας μέσω σύνδεσης USB ή Wi-Fi. Ορισμένοι εκτυπωτές
ενδέχεται να μην είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας σχετικά με τη χρήση του S Health.
138
Βοηθητικά προγράμματα
Διαμόρφωση ρυθμίσεων για S Health
Στην αρχική οθόνη του S Health, πατήστε
→ Ρυθμίσεις και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Επεξεργασία προφίλ: επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων για το σώμα σας.
• Λογαριασμοί: Διαχείριση των δεδομένων της εφαρμογής S Health πραγματοποιώντας είσοδο στο
λογαριασμό Samsung που διαθέτετε.
• Ασφάλεια: ρύθμιση ενός PIN για κλείδωμα ή ξεκλείδωμα του S Health.
• Ρυθμίσεις μονάδας: ρύθμιση επιλογών μονάδας.
• Ειδοποίηση: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει νέα συμβάντα.
• Κλείδωμα ζώνης ώρας: Ρυθμίστε τη συσκευή να μην αλλάζει τη ρύθμιση ζώνης ώρας όταν
μετακινείστε σε άλλες ζώνες ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: Ρύθμιση ζώνης ώρας.
• Τα αξεσουάρ μου: Προβολή και διαχείριση συνδέσεων βοηθητικών συσκευών.
• Συμβατά αξεσουάρ: Προβολή βοηθητικών συσκευών που είναι συμβατές με τη συσκευή ή
διαχείριση των συνδεδεμένων βοηθητικών συσκευών.
• Επαναφορά δεδομένων: επαναφορά των δεδομένων S Health.
• Έλεγχος για ενημερώσεις: Έλεγχος της τρέχουσας έκδοσης του S Health.
• Όροι χρήσης: προβολή των όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων πολιτικές για τα
προσωπικά στοιχεία και τη διατήρηση δεδομένων.
• Πληροφορίες για το S Health: προβολή πληροφοριών σχετικά με το S Health.
139
Βοηθητικά προγράμματα
Εφαρμογή μετάφρασης S
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να μεταφράσετε κείμενο σε άλλες γλώσσες.
Πατήστε Εφαρμογή μετάφρασης S στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το Εφαρμογή μετάφρασης S, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την
εφαρμογή. Πατήστε Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
Εγγραφή Φωνής
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για εγγραφή ή αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων.
Πατήστε Εγγραφή Φωνής στην οθόνη εφαρμογών.
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
Πατήστε
Πατήστε
για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής.
για παύση της εγγραφής. Πατήστε για ολοκλήρωση της εγγραφής.
Κατά την εγγραφή της φωνητικής σημείωσης, πατήστε
για να εισαγάγετε έναν σελιδοδείκτη.
Διάρκεια ηχογράφησης
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Εμφάνιση λίστας φωνητικών
σημειώσεων.
Έναρξη εγγραφής.
140
Βοηθητικά προγράμματα
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Αλλάξτε τη λειτουργία εγγραφής για πιο καθαρή εγγραφή των φωνητικών σημειώσεων με
προκαθορισμένες ρυθμίσεις για διάφορες συνθήκες.
Πατήστε
και επιλέξτε μια από τις λειτουργίες εγγραφής.
Αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων
Επιλέξτε μια φωνητική σημείωση για αναπαραγωγή.
• : Αποκοπή της φωνητικής σημείωσης.
• : Ορίστε ένα τμήμα της εγγραφής για επαναλαμβανόμενη αναπαραγωγή.
• • : Ρύθμιση της ταχύτητας αναπαραγωγής.
: Παράλειψη κενού τμήματος της φωνητικής σημείωσης.
• : Δημιουργία σελιδοδεικτών στη φωνητική σημείωση.
• : παύση αναπαραγωγής.
• /
: μετάβαση στην προηγούμενη ή επόμενη φωνητική σημείωση.
Για να στείλετε φωνητική σημείωση σε άλλους, πατήστε
μέθοδο κοινής χρήσης.
→ Κοινή χρήση μέσω και επιλέξτε μια
Διαχείριση φωνητικών σημειώσεων
Στη λίστα φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
και επιλέξτε ένα από τα παρακάτω:
• Κοινή χρήση μέσω: Επιλέξτε φωνητικές σημειώσεις για αποστολή και στη συνέχεια επιλέξτε μια
μέθοδο κοινής χρήσης.
• Διαγραφή: επιλογή φωνητικών σημειώσεων προς διαγραφή.
• Αλλαγή κατηγορίας: Αλλαγή της κατηγορίας των σημειώσεων.
• Ταξινόμηση κατά: Ταξινόμηση των υπομνημάτων κατά ημερομηνία, τίτλο ή κατηγορία.
• Αναζήτηση: Αναζήτηση φωνητικών σημειώσεων.
• Διαχείριση κατηγοριών: Προσθήκη, διαγραφή ή μετονομασία κατηγοριών.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής.
• Λήξη: κλείσιμο της εγγραφής φωνής.
141
Βοηθητικά προγράμματα
Αποθήκευση αρχείων με συναφείς ετικέτες
Στη λίστα των φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
ονομ. αρχ. βάσει συσχετισμού.
→ Ρυθμίσεις και ενεργοποιήστε το πλαίσιο Αυτόμ.
Διαχείριση κατηγοριών
Δημιουργία κατηγορίας
→ Διαχείριση κατηγοριών →
Στη λίστα των φωνητικών σημειώσεων, πατήστε
όνομα κατηγορίας, επιλέξτε χρώμα και πατήστε Τέλος.
. Εισαγάγετε
Αλλαγή κατηγορίας
→ Αλλαγή κατηγορίας, επιλέξτε υπομνήματα,
Στη λίστα των φωνητικών υπομνημάτων, πατήστε
πατήστε Τέλος και στη συνέχεια επιλέξτε μια κατηγορία για αλλαγή.
Προβολή της λίστας σελιδοδεικτών
Κατά την αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης που έχει σημεία σελιδοδείκτη, πατήστε
Σελιδοδείκτες για να προβάλλετε τις λεπτομέρειες.
→
S Voice
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δώσετε φωνητική εντολή στη συσκευή για εκτέλεση
διαφόρων λειτουργιών.
Πατήστε S Voice στην οθόνη εφαρμογών. Εναλλακτικά, πατήστε δυο φορές το πλήκτρο αρχικής οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Η εφαρμογή αυτή δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες.
142
Βοηθητικά προγράμματα
Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα προφορικών εντολών:
• Άνοιγμα μουσικής
• Εκκίνηση αριθμομηχανής
• Κλήση κινητού της Lulu
• Κλήση εργασίας της Lulu
• Έλεγχος προγράμματος
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Λειτουργία hands-free
Στη λειτουργία hands-free, η συσκευή διαβάζει τα περιεχόμενα φωνητικά όταν έχετε εισερχόμενες
κλήσεις, μηνύματα και ειδοποιήσεις έτσι ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς χέρια
ενώ οδηγείτε. Για παράδειγμα, η συσκευή διαβάζει δυνατά το όνομα του προσώπου που σας καλεί ή τον
τηλεφωνικό αριθμό όταν έχετε μια εισερχόμενη κλήση.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free, πείτε “Hands-free mode on” ή πατήστε
Hands-free mode.
→ Turn on
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands-free αυτόματα σε ορισμένες τοποθεσίες, πατήστε
Connect to vehicle → Επιλογή μεθόδου.
→
Απενεργοποιείτε τη λειτουργία hands-free όταν δεν τη χρησιμοποιείτε ώστε να εμποδίσετε τη
συσκευή να διαβάζει δυνατά τα περιεχόμενα. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία hands→ Turn off Hands-free mode.
free, πατήστε
143
Βοηθητικά προγράμματα
Ενεργοποίηση της συσκευής με τη φωνή
Όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, μπορείτε να εκκινήσετε το S Voice με μια φωνητική εντολή.
Πείτε “Hi Galaxy” στη συσκευή για να εκκινήσετε το S Voice.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πατήστε
την επιλογή Voice wake-up.
→ Settings και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε
Χρήση των εντολών ενεργοποίησης σε κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες λειτουργίες με προκαθορισμένες
εντολές ενεργοποίησης.
Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, στην οθόνη εφαρμογών πατήστε Ρυθμίσεις → Συσκευή →
Κλείδωμα Οθόνης και σύρετε το διακόπτη Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος στα δεξιά.
S Finder
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να αναζητήσετε ποικιλία στοιχείων στη συσκευή, όπως email,
έγγραφα, εικόνες, μουσική, εφαρμογές και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα στο
για να εκκινήσετε το S Finder. Εναλλακτικά, πατήστε S Finder στην
περιοχή εντολών χωρίς επαφή.
Πατήστε στο πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης. Εναλλακτικά, πατήστε
και προφέρετε μια λέξη-κλειδί για αναζήτηση. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτή τη
λειτουργία για αναζήτηση για χειρόγραφο περιεχόμενο στη συσκευή.
144
Βοηθητικά προγράμματα
Google
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση όχι μόνο στο διαδίκτυο αλλά και σε εφαρμογές και
τα περιεχόμενά τους στη συσκευή.
Πατήστε Google στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση στη συσκευή
Πατήστε το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν εισάγετε μια λέξη-κλειδί. Εναλλακτικά, πατήστε
προφέρετε μια λέξη-κλειδί.
και κατόπιν
Αν δεν βρεθούν αποτελέσματα από τις εφαρμογές, εμφανίζεται το πρόγραμμα περιήγησης στο
διαδίκτυο παρουσιάζοντας τα αποτελέσματα αναζήτησης.
Εύρος αναζήτησης
Για να επιλέξετε σε ποιες εφαρμογές να κάνετε αναζήτηση, πατήστε
τηλεφώνου και κατόπιν σημειώστε τα στοιχεία για αναζήτηση.
→ Ρυθμίσεις → Αναζήτηση
Google Now
Ξεκινήστε την αναζήτηση Google για προβολή καρτών Google Now που δείχνουν τρέχουσες
πληροφορίες καιρού, δημόσιων συγκοινωνιών, το επόμενο ραντεβού σας και πολλά άλλα, όταν είναι
πιθανότερο ότι το χρειάζεστε.
Συνδεθείτε με το Google Now όταν ανοίγετε την αναζήτηση Google για πρώτη φορά. Για να αλλάξετε τις
ρυθμίσεις του Google Now, πατήστε Ρυθμίσεις και στη συνέχεια σύρετε το κουμπί του Google Now
προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
145
Βοηθητικά προγράμματα
Φωνητική αναζήτηση
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για αναζήτηση ιστοσελίδων φωνητικά.
Πατήστε Φωνητική αναζήτηση στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Πείτε μια λέξη-κλειδί ή μια φράση όταν εμφανιστεί το Μιλήστε στην οθόνη.
Βιβλίο αποκομμάτων
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε το δικό σας ψηφιακό πρόχειρο με
περιεχόμενο από ιστοσελίδες, βίντεο και άλλα.
Πατήστε την Βιβλίο αποκομμάτων στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Δημιουργία κατηγοριών
Πατήστε → Δημιουργία κατηγορίας, επιλέξτε διάταξη από τη λίστα, εισαγάγετε ένα όνομα και
πατήστε OK.
Συλλογή στοιχείων
Κατά την προβολή μιας ιστοσελίδας ή βίντεο, κρατήστε πατημένο το κουμπί της Πένας S και σχεδιάστε
μια γραμμή γύρω από μια περιοχή για να την επιλέξετε. Επιλέξτε Δ. Βιβ. απ. από τη λίστα των εφαρμογών
που εμφανίζονται στο κάτω μέρος της σελίδας και, στη συνέχεια, επιλέξτε την κατηγορία όπου θέλετε να
προστεθεί η επιλεγμένη περιοχή.
Εναλλακτικά, πατήστε Δημ. Βιβλίου αποκομμάτων στην περιοχή εντολών χωρίς επαφή, σχεδιάστε μια
γραμμή γύρω από την περιοχή και στη συνέχεια πατήστε
.
Προβολή στοιχείων
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε ένα στοιχείο. Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε στο
εικονίδιο στην επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης για να μεταβείτε στην πηγή από την οποία συλλέχθηκε.
146
Βοηθητικά προγράμματα
Τα Αρχεία Μου
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για πρόσβαση σε κάθε είδους αρχείο αποθηκευμένο στη συσκευή,
μεταξύ των οποίων εικόνες, βίντεο, τραγούδια και ηχητικά κλιπ.
Πατήστε Τα Αρχεία Μου στην οθόνη εφαρμογών.
Προβολή αρχείων
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν πατήστε έναν φάκελο για να τον ανοίξετε. Για να προβάλλετε τις
φωτογραφίες ή τα βίντεο που έχετε ανεβάσει στο Dropbox, πατήστε Dropbox και συνδεθείτε στο
λογαριασμό σας Dropbox.
Σε έναν φάκελο, πατήστε
και κατόπιν χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Επιλογή στοιχείου: Επιλέξτε αρχεία ή φακέλους.
• Δημ/ργία φακέλου: δημιουργία φακέλου.
• Προβ. ως: αλλαγή του τρόπου λειτουργίας προβολής.
• Ταξινόμηση κατά: ταξινόμηση αρχείων ή φακέλων.
• Προσθ. συντόμ.: Προσθέστε μια συντόμευση του φακέλου στην περιοχή συντομεύσεων.
• Ρυθμίσεις: αλλαγή των ρυθμίσεων διαχείρισης αρχείων.
Αναζήτηση αρχείου
Πατήστε
και στη συνέχεια εισαγάγετε τα κριτήρια αναζήτησης.
Προσθήκη συντομεύσεων προς φακέλους
Προσθέστε μια συντόμευση φακέλων που χρησιμοποιείτε συχνά στην περιοχή συντομεύσεων. Πατήστε
→ Προσθ. συντόμ. → OK, επιλέξτε φάκελο και πατήστε Τέλος.
Προσθήκη συντομεύσεων διακομιστή FTP στη συσκευή
→ Προσθήκη FTP
Προσθήκη συντόμευσης διακομιστή FTP στην περιοχή συντομεύσεων. Πατήστε
→ OK, εισαγάγετε τις λεπτομέρειες, όπως διεύθυνση διακομιστή, όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης
και πατήστε Τέλος.
147
Βοηθητικά προγράμματα
Λήψεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να δείτε ποια αρχεία λαμβάνονται μέσω των εφαρμογών.
Πατήστε Λήψεις στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Επιλέξτε ένα αρχείο για να το ανοίξετε με μια κατάλληλη εφαρμογή.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά μέγεθος, πατήστε Ταξινόμηση κατά μέγεθος.
Για ταξινόμηση των αρχείων κατά ημερομηνία, πατήστε Ταξινόμηση κατά ημερομηνία.
TripAdvisor
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για να αποκτήσετε ταξιδιωτικές πληροφορίες όπως προορισμούς
ή ξενοδοχεία. Μπορείτε επίσης να κάνετε κράτηση ενός δωματίου και να μοιραστείτε την κριτική σας με
άλλα άτομα.
Πατήστε TripAdvisor στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το TripAdvisor, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε
Εγκατάσταση και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
Evernote
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δημιουργήσετε, συγχρονίσετε και μοιραστείτε σημειώσεις
πολυμέσων που έχετε δημιουργήσει. Μπορείτε να προσθέσετε ετικέτες στις σημειώσεις ή να
ταξινομήσετε τις σημειώσεις σε ένα σημειωματάριο, ώστε να διαχειρίζεστε τις ιδέες σας αποτελεσματικά.
Πατήστε την Evernote στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
148
Βοηθητικά προγράμματα
KNOX
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να διαχωρίσετε τα προσωπικά δεδομένα και τα δεδομένα
εργασίας και να έχετε πρόσβαση σε εταιρικές εφαρμογές με ασφάλεια από τη συσκευή σας.
Πατήστε το KNOX στην οθόνη εφαρμογών.
Για να εκκινήσετε το KNOX, πρέπει να κατεβάσετε και να εγκαταστήσετε την εφαρμογή. Πατήστε Εγκατ.
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
• Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ενδέχεται να επιβληθούν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη λήψη αυτής της εφαρμογής από το
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Για να αποφύγετε πρόσθετες χρεώσεις, επικοινωνήστε με τον
πάροχο υπηρεσιών σας.
• Για τη διασφάλιση των δεδομένων σας, το KNOX και τα συσχετισμένα με αυτό δεδομένα
διαγράφονται εάν γίνει λανθασμένη εισαγωγή του κωδικού πρόσβασης αρκετές φορές.
149
Ταξίδια & τοπικές ρυθμίσεις
Χάρτες
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να εντοπίσετε την τοποθεσία της συσκευής, να αναζητήσετε μέρη ή
να λάβετε οδηγίες κατεύθυνσης.
Πατήστε Χάρτες στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Αναζήτηση για τοποθεσίες
Αναζήτηση για τοποθεσίες εισάγοντας μια διεύθυνση ή μια λέξη-κλειδί. Μόλις βρείτε την τοποθεσία που
θέλετε, επιλέξτε μια τοποθεσία για προβολή λεπτομερειών. Ανατρέξτε στη βοήθεια για περισσότερες
πληροφορίες.
Λήψη οδηγιών κατεύθυνσης για έναν προορισμό
Πατήστε για να ορίσετε τοποθεσίες έναρξης και τερματισμού και στη συνέχεια επιλέξτε έναν τρόπο
ταξιδιού. Η συσκευή εμφανίζει τις διαδρομές για τη μετάβαση στον προορισμό.
150
Ρυθμίσεις
Σχετικά με τις ρυθμίσεις
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή αυτή για διαμόρφωση της συσκευής, ρύθμιση των επιλογών των
εφαρμογών και προσθήκη λογαριασμών.
Πατήστε το Ρυθμίσεις στην οθόνη εφαρμογών.
Συνδέσεις
Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
Για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές, πατήστε Wi-Fi →
.
• Για προχωρημένους: προσαρμογή ρυθμίσεων Wi-Fi.
• Κουμπί προώθησης WPS: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με ένα κουμπί WPS.
• Εισαγωγή WPS PIN: Σύνδεση σε ένα ασφαλές δίκτυο Wi-Fi με έναν κωδικό PIN WPS.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για το Wi-Fi.
Ρύθμιση πολιτικής αδράνειας Wi-Fi
→ Για προχωρημένους → Διατηρήστε ενεργοποιημένο το Wi-Fi κατά την
Πατήστε Wi-Fi →
κατάσταση αδράνειας.
Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, η συσκευή απενεργοποιεί αυτόματα τις συνδέσεις Wi-Fi.
Όταν συμβεί αυτό, η συσκευή πραγματοποιεί αυτόματα πρόσβαση σε δίκτυα δεδομένων αν έχει
ρυθμιστεί να τα χρησιμοποιεί. Αυτό μπορεί να προκαλέσει χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων. Για
να αποφύγετε χρεώσεις μεταφοράς δεδομένων, ρυθμίστε την επιλογή αυτή σε Πάντα.
151
Ρυθμίσεις
Ρύθμιση ειδοποίησης δικτύου
Η συσκευή μπορεί να ανιχνεύει ανοιχτά δίκτυα Wi-Fi και να εμφανίζει ένα εικονίδιο στη γραμμή
κατάστασης για να ειδοποιεί όταν είναι διαθέσιμα.
→ Για προχωρημένους και σημειώστε το Ειδοποίηση δικτύου για ενεργοποίηση
Πατήστε Wi-Fi →
αυτής της λειτουργίας.
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει απευθείας δύο συσκευές μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
Πατήστε Wi-Fi → Wi-Fi Direct.
Bluetooth
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth για ανταλλαγή πληροφοριών σε κοντινή απόσταση.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Χρονικό όριο ορατότητας: Ρύθμιση της διάρκειας για την οποία η συσκευή είναι ορατή.
• Ληφθέντα αρχεία: Προβολή των αρχείων που έχουν ληφθεί μέσω της λειτουργίας Bluetooth.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για Bluetooth.
Tethering και φορ. σημ. πρόσβ.
• Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi: χρήση του φορητού σημείου πρόσβασης για Wi-Fi ώστε
να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες
συσκευές μέσω του δικτύου Wi-Fi.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
• Tethering μέσω Bluetooth: Χρήση του Bluetooth tethering για κοινή χρήση της σύνδεσης δικτύου
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλους υπολογιστές ή συσκευές μέσω Bluetooth.
152
Ρυθμίσεις
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμ. ορίου χρήσης δεδ. κινητού: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας.
• Κύκλος χρήσης δεδομένων: Εισαγάγετε την ημερομηνία μηνιαίας επαναφοράς για να
παρακολουθείτε τη χρήση δεδομένων.
Για να χρησιμοποιήσετε περισσότερες επιλογές, πατήστε
.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Περιορισμός δεδ. παρασκηνίου: Ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση συγχρονισμού στο
παρασκήνιο ενώ χρησιμοποιείτε κάποιο δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Αυτόματος συγχρονισμός δεδομένων: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του αυτόματου
συγχρονισμού εφαρμογών. Μπορείτε να επιλέξετε τις πληροφορίες που θέλετε να συγχρονίσετε για
κάθε λογαριασμό από την ενότητα Ρυθμίσεις → Γενικά → Λογαριασμοί.
• Εμφάνιση χρήσης Wi-Fi: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της χρήσης δεδομένων μέσω Wi-Fi.
• Φορ. Σημεία Πρόσβασης: Επιλέξτε ενεργά σημεία Wi-Fi για να αποτρέψετε τη χρήση τους από
εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο.
Θέση
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις τοποθεσίας και ενεργοποιήστε δικαιώματα για να επιτρέπετε στις εφαρμογές να
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τοποθεσιών σας.
• Λειτουργία: Επιλογή μεθόδου για τη συλλογή των δεδομένων τοποθεσίας σας.
• Πρόσφατα αιτήματα τοποθεσίας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει ποιες εφαρμογές
χρησιμοποιούν τις πληροφορίες τρέχουσας τοποθεσίας σας και την αντίστοιχη χρήση μπαταρίας.
• Υπηρ. εντοπισμού θέσης: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση της τρέχουσας θέσης σας για
αναζήτηση στο Google και για άλλες υπηρεσίες Google.
• Οι τοποθεσίες μου: Ρύθμιση προφίλ που μπορούν να χρησιμοποιούνται για συγκεκριμένες
τοποθεσίες κατά τη χρήση των λειτουργιών GPS, Wi-Fi ή Bluetooth για τον εντοπισμό της τρέχουσας
θέσης.
• Προσθήκη ετικέτας στην τρέχουσα τοποθεσία: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει την
προσθήκη ετικέτας πληροφοριών της τρέχουσας τοποθεσίας σας στις επιλεγμένες εφαρμογές.
153
Ρυθμίσεις
Περισσότερα δίκτυα
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για έλεγχο των δικτύων.
Προεπιλεγμένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων
Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή μηνυμάτων.
Ρυθμίσεις εκτύπωσης
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις plug-in του εκτυπωτή, όπως αναζήτηση και προσθήκη εκτυπωτών, για την
εκτύπωση αρχείων μέσω ενός δικτύου Wi-Fi ή μέσω υπηρεσιών φιλοξενούμενων στο νέφος.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
• Δεδομ. κινητής συσκ.: χρήση για να επιτρέπονται τα δίκτυα μεταγωγής πακέτων δεδομένων για
υπηρεσίες δικτύου.
• Περιαγωγή δεδομένων: χρήση της συσκευής ώστε να συνδέεται σε άλλο δίκτυο όταν
εξυπηρετείστε μέσω περιαγωγής ή όταν το βασικό δίκτυό σας δεν είναι διαθέσιμο.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: αναζήτηση διαθέσιμων δικτύων και επιλογή ενός δικτύου για
περιαγωγή.
VPN
Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
NFC
Ενεργοποίηση της λειτουργίας NFC για ανάγνωση ή γραφή ετικετών NFC που περιέχουν πληροφορίες.
• Android Beam: ενεργοποίηση της λειτουργίας Android Beam για αποστολή δεδομένων, όπως
ιστοσελίδες και επαφές, σε συσκευές με δυνατότητα NFC.
• Πατήστε και πληρώστε: Ορισμός μιας προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμής για πληρωμές
μέσω λογαριασμού κινητής τηλεφωνίας πραγματοποιώντας λήψη και εγγραφή εφαρμογών με
δυνατότητα πληρωμής.
154
Ρυθμίσεις
S Beam
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία S Beam για αποστολή δεδομένων, όπως βίντεο, εικόνες και έγγραφα, σε
συσκευές που υποστηρίζουν τα NFC και Wi-Fi Direct.
Κοντινές συσκευές
• Όνομα συσκευής: εισαγωγή ονόματος διακομιστή πολυμέσων για τη συσκευή σας.
• Κοινόχρηστα περιεχόμενα: Ρύθμιση της συσκευής για κοινή χρήση του περιεχομένου σας με άλλες
συσκευές.
• Λίστα επιτρεπόμενων συσκευών: προβολή της λίστας συσκευών που μπορούν να έχουν
πρόσβαση στη συσκευή σας.
• Λίστα μη επιτρεπόμενων συσκευών: προβολή της λίστας συσκευών που απαγορεύεται να έχουν
πρόσβαση στη συσκευή σας.
• Λήψη σε: επιλογή μιας θέσης μνήμης για αποθήκευση αρχείων πολυμέσων.
• Αποστολή από άλλες συσκευές: Ρύθμιση της συσκευής για αποδοχή μεταφοράς περιεχομένου από
άλλες συσκευές.
Screen Mirroring
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία screen mirroring και μοιραστείτε την οθόνη σας με άλλα άτομα.
Συσκευή
Ήχος
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Επίπεδο δόνησης: προσαρμογή της έντασης της δόνησης για ειδοποίηση.
• Ήχοι κλήσης: Προσθήκη ή επιλογή ενός ήχου κλήσης που θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες
κλήσεις.
• Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
• Προεπιλ. ήχος ειδοποιήσεων: Επιλογή ήχου για συμβάντα όπως τα εισερχόμενα μηνύματα και οι
αναπάντητες κλήσεις.
155
Ρυθμίσεις
• Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή για
εισερχόμενες κλήσεις.
• Τόνος πληκτρολ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Ήχοι αφής: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν επιλέγετε μια εφαρμογή ή ορίζετε μια επιλογή
στην οθόνη αφής.
• Ήχος κλειδώματος οθόνης: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν κλειδώνετε ή
ξεκλειδώνετε την οθόνη αφής.
• Ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται
ή εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
• Εφαρμογές Samsung: Αλλαγή των ρυθμίσεων ειδοποίησης για κάθε εφαρμογή.
• Ήχος πατήματος πλήκτρων: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση πατήματος πλήκτρων: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• 'Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
• Adapt Sound: Προσαρμογή στις προσωπικές σας προτιμήσεις του ήχου που θα χρησιμοποιείτε
συχνότερα για τις κλήσεις ή όταν ακούτε μουσική.
Εμφάνιση
• Φωτεινότητα: ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Διάρκεια φωτισμού πλήκτρου αφής: ρύθμιση της διάρκειας του οπίσθιου φωτισμού των πλήκτρων
αφής.
• Λειτουργία οθόνης:
– – Προσαρμογή εμφάνισης: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για τη βελτιστοποίηση της
οθόνης ανάλογα με τις ρυθμίσεις της οθόνης.
– – Δυναμικό: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να κάνετε τους χρωματικούς τόνους της
οθόνης πιο ζωντανούς.
– – Τυπική: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για κανονικά περιβάλλοντα.
– – Επαγγελματική φωτογραφία: χρήση της λειτουργίας αυτής για να κάνετε τις αποχρώσεις της
οθόνης να μοιάζουν με φυσικά χρώματα.
– – Ταινία: Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για θολά περιβάλλοντα, όπως ένα σκοτεινό δωμάτιο.
156
Ρυθμίσεις
• Λειτουργία ανάγνωσης: Επιλογή των εφαρμογών που θα χρησιμοποιούνται στη λειτουργία
ανάγνωσης. Στη λειτουργία ανάγνωσης, η συσκευή προστατεύει τα μάτια σας ενώ διαβάζετε κατά
τη διάρκεια της νύχτας.
• Αυτ. ρύθμ. απόχρωσης οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για εξοικονόμηση ενέργειας με
προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Ονειροπόληση: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης όταν η συσκευή σας
συνδέεται σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης ή φορτίζεται.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: ρύθμιση για αυτόματη περιστροφή του περιεχομένου όταν
στρέφεται η συσκευή.
• Εμφάνιση ποσοστού μπαταρίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
• Επεξεργασία μετά την αποτύπωση οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής για επεξεργασία του
στιγμιότυπου μετά την αποτύπωσή του.
Πολλαπλά Παράθυρα
ρύθμιση της συσκευής για χρήση των πολλαπλών παραθύρων.
• Άνοιγ. σε προβ. πολ. παρ.: Ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της δυνατότητας Multi Window
όταν ανοίγετε αρχεία από τις ενότητες Τα αρχεία μου ή Βίντεο.
Ένδειξη LED
• Φόρτιση: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης ενώ φορτίζετε την
μπαταρία.
• Χαμηλή μπαταρία: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν η
στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή.
• Ειδοποιήσεις: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν έχετε
αναπάντητες κλήσεις, μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
• Φωνητική εγγραφή: ρύθμιση της συσκευής για ενεργοποίηση της λυχνίας ειδοποίησης όταν
ηχογραφείτε φωνητικές σημειώσεις.
157
Ρυθμίσεις
Κλείδωμα Οθόνης
Αλλαγή των ρυθμίσεων για την κλειδωμένη οθόνη.
• Κλείδωμα οθόνης: ενεργοποίηση της λειτουργίας κλειδώματος οθόνης. Οι ακόλουθες επιλογές
ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία κλειδώματος οθόνης.
• Πολλαπλά widget: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει τη χρήση widgets στην κλειδωμένη
οθόνη.
• Επιλογές widget ρολογιού: Διαμόρφωση ρυθμίσεων για το widget ρολογιού.
– – Διπλό ρολόι: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το διπλό ρολόι.
– – Μέγεθος ρολογιού: Αλλαγή του μεγέθους του ρολογιού.
– – Εμφάνιση ημερομηνίας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση της ημερομηνίας με το ρολόι.
– – Καιρός: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση πληροφοριών καιρού στην κλειδωμένη οθόνη.
• Συντομεύσεις: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση και επεξεργασία συντομεύσεων εφαρμογών
στην κλειδωμένη οθόνη.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Προσωπικό μήνυμα: Επεξεργασία του προσωπικού μηνύματος.
• Στοιχεία κατόχου: Εισαγωγή των στοιχείων σας που εμφανίζονται στην κλειδωμένη οθόνη.
• Εφέ ξεκλειδώματος: Επιλογή εφέ για το ξεκλείδωμα της οθόνης.
• Εφέ μελανιού: Αλλαγή χρώματος του εφέ μελάνης. Το εφέ μελάνης είναι διαθέσιμο μόνο με την
S Pen.
• Ενεργοποίηση σε οθόνη κλειδώματος: ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει την εντολή
αφύπνισης όταν είναι κλειδωμένη η οθόνη.
• Ενερ. σημ. σε οθ. κλειδ.: Ρυθμίστε τη συσκευή να εκκινεί το Action Memo όταν κάνετε διπλό
πάτημα στην κλειδωμένη οθόνη με το κουμπί της S Pen πατημένο.
• Κείμενο βοήθειας: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του κειμένου βοήθειας στην κλειδωμένη
οθόνη.
Φόντο
Αλλαγή των ρυθμίσεων της ταπετσαρίας.
• Αρχική οθόνη: Επιλογή εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη.
• Κλείδωμα Οθόνης: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την οθόνη κλειδώματος.
• Αρχική οθόνη και οθόνη κλειδώματος: επιλογή μιας εικόνας φόντου για την αρχική οθόνη και την
οθόνη κλειδώματος.
158
Ρυθμίσεις
Γραμματοσειρά
Αλλαγή των ρυθμίσεων της γραμματοσειράς.
• Στυλ γραμματοσειράς: αλλαγή του τύπου γραμματοσειράς για το κείμενο στην οθόνη.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
Πίνακας ειδοποιήσεων
Προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Προσαρμογή φωτεινότητας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει τη γραμμή προσαρμογής
φωτεινότητας στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
• Ορισμός των κουμπιών γρήγορης ρύθμισης: Αναδιάταξη των κουμπιών γρήγορων ρυθμίσεων που
εμφανίζονται στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εύκολη λειτουργία
Ρύθμιση της συσκευής στη λειτουργία Easy mode.
Προσβασιμότητα
Οι υπηρεσίες προσβασιμότητας είναι ειδικές λειτουργίες για άτομα με συγκεκριμένες σωματικές
αναπηρίες. Μεταβείτε και μεταβάλετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα
προς τη συσκευή.
• Αυτόματη περιστροφή οθόνης: Ρύθμιση της επιφάνειας εργασίας για αυτόματη περιστροφή όταν
περιστρέφετε τη συσκευή.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Εκφώνηση κωδικών πρόσβασης: ρύθμιση της συσκευής να εκφωνεί τους κωδικούς πρόσβασης
που εισάγετε με το Talkback.
• Απάντηση/τερματισμός κλήσεων:
– – Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση
όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
– – Έλεγχος έντασης φωνής: Ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης με
φωνητικές εντολές.
– – Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
159
Ρυθμίσεις
• Εύκολη λειτουργία αφής: Ορίστε αυτή τη ρύθμιση για έλεγχο των εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων πατώντας το κουμπί, αντί να το σύρετε.
• Εμφάνιση συντομεύσεων: προσθήκη συντόμευσης προς την Προσβασιμότητα στο γρήγορο
μενού που εμφανίζεται όταν πατάτε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
– – Εξαγωγή: Εξαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε αρχείο.
– – Ενημέρωση: Εισαγωγή των τρεχουσών ρυθμίσεων προσβασιμότητας σε αρχείο.
– – Κοινή χρήση μέσω: Κοινή χρήση του αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας με άλλους.
– – Android Beam: Κοινή χρήση αρχείου ρυθμίσεων προσβασιμότητας με συσκευές με δυνατότητα
NFC.
• TalkBack: ενεργοποίηση του Talkback, που προσφέρει φωνητική ανατροφοδότηση.
• Μέγ. γραμματοσειράς: αλλαγή του μεγέθους γραμματοσειράς.
• Μεγέθυνση: Χρήση αυτής της ρύθμισης για αύξηση και μείωση του ζουμ της συσκευής με τις
κινήσεις των δακτύλων.
• Αρνητικά χρώματα: αντιστροφή των χρωμάτων της οθόνης για βελτίωση της ορατότητας.
• Προσαρμογή χρωμάτων: Προσαρμογή του χρωματικού συνδυασμού για την οθόνη όταν η
συσκευή προσδιορίζει την ύπαρξη αχρωματοψίας ή δυσκολία ανάγνωσης περιεχομένου του
χρήστη.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να σας ειδοποιεί για χαμένες ειδοποιήσεις.
• Συντόμευση προσβασιμότητας: Ρύθμιση της συσκευής για την ενεργοποίηση του Talkback όταν
πατάτε παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας, καθώς και όταν πατάτε παρατεταμένα την οθόνη με
δύο δάχτυλα.
• Επιλογές κειμ. σε ομιλία:
– – Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις
για τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
– – Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
– – Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
– – Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας
για τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
160
Ρυθμίσεις
• Εξισορρόπηση ήχου: προσαρμογή της ισορροπίας ήχου κατά τη χρήση διπλού σετ ακουστικών.
• Μονοφωνικός ήχος: ενεργοποίηση μονοφωνικού ήχου όταν ακούτε αρχεία ήχου με ένα μόνο
ακουστικό "ψείρα".
• Απενεργ. όλων των ήχων: σίγαση όλων των ήχων της συσκευής.
• Ειδοποίηση φλας: ρύθμιση του φλας να αναβοσβήνει όταν έχετε εισερχόμενες κλήσεις, νέα
μηνύματα ή ειδοποιήσεις.
• Υπότιτλοι Google (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από την Google και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Υπότιτλοι Samsung (CC): Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση λεζαντών σε περιεχόμενο που
υποστηρίζεται από τη Samsung και για αλλαγή των ρυθμίσεων λεζαντών.
• Βοηθητικό μενού: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εμφανίζει το εικονίδιο συντόμευσης
υποβοήθησης το οποίο σάς βοηθά να αποκτάτε πρόσβαση σε λειτουργίες που υποστηρίζονται από
εξωτερικά κουμπιά ή λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων. Μπορείτε επίσης να επεξεργαστείτε το
μενού στο εικονίδιο συντομεύσεων.
– – Προτιμώμενο χέρι: Επιλογή αριστερού ή δεξιού χεριού για εύκολη χρήση του μενού βοήθειας.
– – Επεξεργασία: Προσαρμογή των στοιχείων που εμφανίζονται στο μενού βοήθειας.
• Χρονική καθυστέρηση παρατεταμένου πατήματος: ρύθμιση του χρόνου αναγνώρισης για
παρατεταμένο πάτημα στην οθόνη.
• Έλεγχος αλληλεπίδρασης: Ενεργοποίηση της λειτουργίας ελέγχου αλληλεπίδρασης για τον
περιορισμό της αντίδρασης της συσκευής για καταχωρήσεις σε κάποια εφαρμογή.
Κλήση
Προσαρμογή των ρυθμίσεων για λειτουργίες κλήσης.
• Απόρριψη κλήσης: απόρριψη κλήσεων αυτόματα από προκαθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου.
Προσθήκη τηλεφωνικών αριθμών στη λίστα απόρριψης.
• Ορισμός μηνυμάτων απόρριψης κλήσεων: προσθήκη ή επεξεργασία του μηνύματος που
αποστέλλεται όταν απορρίπτετε μια κλήση.
• Απάντηση/τερματισμός κλήσεων:
– – Απάντηση κλήσεων με το κεντρικό πλήκτρο: ρύθμιση της συσκευής να απαντά σε μια κλήση
όταν πατάτε το κουμπί αρχικής οθόνης.
– – Έλεγχος έντασης φωνής: Ρύθμιση της συσκευής για απάντηση ή απόρριψη μιας κλήσης με
φωνητικές εντολές.
– – Τερμ. κλ. με το πλήκτ. ενερ.: ρύθμιση της συσκευής να τερματίζει μια κλήση όταν πατάτε το
πλήκτρο λειτουργίας.
161
Ρυθμίσεις
• Σβήσιμο της οθόνης κατά τη διάρκεια των κλήσεων: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί τον
αισθητήρα φωτεινότητας στη διάρκεια μιας κλήσης.
• Ειδοποιήσεις κλήσεων:
– – Δόνηση κατά την απάντηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής απαντά σε
μια κλήση.
– – Δόνηση τερματισμού κλήσης: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν ο συνομιλητής
τερματίζει μια κλήση.
– – Ήχος σύνδεσης κλήσεων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου σύνδεσης κλήσης.
– – Υπενθύμιση λεπτού: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου υπενθύμισης λεπτών.
– – Ήχος τερματ. κλήσεων: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του ήχου αποσύνδεσης κλήσης.
– – Ειδοποίηση κλήσεων: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί για συμβάντα κατά τη διάρκεια
μιας κλήσης.
• Ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια αναδυόμενη
ειδοποίηση όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
• Αξεσουάρ για κλήσεις:
– – Αυτόματη απάντηση: Ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη απάντηση σε μια κλήση έπειτα από
ένα προκαθορισμένο διάστημα.
– – Χρονόμετρο αυτ. απάντησης: Επιλογή της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν την
απάντηση μιας κλήσης.
– – Συνθήκες εξερχ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής να επιτρέπει εξερχόμενες κλήσεις με
ακουστικά Bluetooth, ακόμα και αν η συσκευή σας είναι κλειδωμένη.
– – Τύπος εξερχόμενης κλήσης: επιλογή του τύπου εξερχόμενων κλήσεων που απαιτούν να
χρησιμοποιήσετε ακουστικά Bluetooth.
• Επιπλέον ρυθμίσεις:
– – Ταυτότητα καλούντος: εμφάνιση του δικού σας ID καλούντα σε άλλους συνομιλητές για
εξερχόμενες κλήσεις.
– – Προώθηση κλήσης: εκτροπή εισερχόμενων κλήσεων σε έναν άλλον αριθμό.
– – Αυτόμ. κωδικός περιοχής: ρύθμιση της συσκευής να εισάγει αυτόματα ένα πρόθεμα (κωδικό
περιοχής ή χώρας) πριν από τηλεφωνικό αριθμό.
– – Φραγή κλήσεων: αποκλεισμός εισερχόμενων ή εξερχόμενων κλήσεων.
– – Αναμονή κλήσεων: να επιτρέπονται οι ειδοποιήσεις εισερχόμενων κλήσεων όταν βρίσκεται μια
κλήση σε εξέλιξη.
– – Αυτόματη επανάκληση: ενεργοποίηση αυτόματης επανάκλησης για κλήσεις που δεν
συνδέθηκαν ή που διακόπηκαν.
– – Αριθμοί προκαθορισμένης κλήσης: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας FDN
για περιορισμό των κλήσεων προς αριθμούς στη λίστα FDN. Εισάγετε τον κωδικό PIN2 που
παρέχεται με την κάρτα SIM ή USIM.
162
Ρυθμίσεις
• Ήχοι κλήσεων και πλήκτρων:
– – Ήχοι κλήσης: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Δονήσεις: προσθήκη ή επιλογή ενός μοτίβου δόνησης.
– – Δόνηση κατά την κλήση: ρύθμιση για δόνηση και αναπαραγωγή ήχου κλήσης από τη συσκευή
για εισερχόμενες κλήσεις.
– – Τόνος πληκτρολ. κλήσης: ρύθμιση της συσκευής ώστε να ηχεί όταν πιέζετε τα πλήκτρα στο
πληκτρολόγιο.
• Εξατομίκευση ήχου κλήσης: επιλογή ενός τύπου ήχου κλήσης για χρήση με ακουστικά.
• Μείωση θορύβου: ρύθμιση της συσκευής για αφαίρεση του θορύβου στο παρασκήνιο έτσι ώστε ο
συνομιλητής να μπορεί να σας ακούει καθαρότερα.
• Αύξ. έντασ. σε τσέπη: ρύθμιση της συσκευής για ενίσχυση της έντασης του ήχου κλήσης όταν η
συσκευή βρίσκεται σε κλειστό χώρο, όπως τσάντα ή τσέπη.
• Εικόνα κλήσης βίντεο: Επιλογή μιας εικόνας για εμφάνιση στο συνομιλητή.
• Χρήση επιλογών αποτυχίας κλήσης: επιλογή για προσπάθεια φωνητικής κλήσης όταν υπάρχει
αποτυχία σύνδεσης μιας βιντεοκλήσης.
• Υπηρεσία φωνητικών μηνυμάτων: επιλογή ή ρύθμιση του παρόχου της υπηρεσίας τηλεφωνητή.
• Ρυθμίσεις τηλεφωνητή: εισαγωγή του αριθμού για πρόσβαση στην υπηρεσία τηλεφωνητή.
Αποκτήστε τον αριθμό αυτό από τον πάροχο υπηρεσιών.
• Ήχος: επιλογή ενός ήχου κλήσης που σας ειδοποιεί για νέα μηνύματα τηλεφωνητή.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής για δόνηση όταν λαμβάνονται μηνύματα τηλεφωνητή.
• Λογαριασμοί: ρύθμιση της συσκευής να δέχεται κλήσεις IP και διαμόρφωση των λογαριασμών σας
για υπηρεσίες κλήσης IP.
• Χρήση κλήσεων Internet: ρύθμιση για το αν θα χρησιμοποιούνται οι υπηρεσίες κλήσης IP για όλες
τις κλήσεις ή μόνο για τις κλήσεις IP.
Λειτουργία αποκλεισμού
Επιλέξτε ποιες ειδοποιήσεις θα αποκλείονται ή ρυθμίστε να επιτρέπονται ειδοποιήσεις για κλήσεις από
προσδιορισμένες επαφές στη λειτουργία αποκλεισμού.
163
Ρυθμίσεις
Εργαλεία
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Γλώσσα
Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
Προεπιλογή
Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή κειμένου.
Πληκτρολόγιο Samsung
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις πληκτρολογίου Samsung, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Γλώσσες εισαγωγής: Επιλογή γλωσσών για την εισαγωγή κειμένου.
• Έξυπνη δημιουργία κειμένου: ενεργοποίηση της λειτουργίας πρόβλεψης κειμένου ώστε να
προβλέπονται λέξεις με βάση τα όσα πληκτρολογείτε και να εμφανίζονται προτάσεις για λέξεις.
Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις πρόβλεψης κειμένου.
• Αυτόματη αντικατάσταση: Ρυθμίστε τη συσκευή να διορθώνει τις λέξεις με ορθογραφικά λάθη ή
τις ημιτελείς λέξεις, πατώντας την μπάρα διαστήματος ή ένα σημείο στίξης.
• Αυτόματη κεφαλαιοποίηση: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη μετατροπή σε κεφαλαίο του
πρώτου χαρακτήρα μετά από τελικό σημείο στίξης, όπως τελεία, ερωτηματικό ή θαυμαστικό.
• Αυτόματη εισαγωγή κενών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εισάγει αυτόματα ένα κενό μεταξύ των
λέξεων.
• Αυτόματη θέση σημείων στίξης: ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή τελείας με διπλό πάτημα
στην μπάρα διαστήματος.
• Κανένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να απενεργοποιεί τη λειτουργία σάρωσης του πληκτρολογίου.
• Συνεχής είσοδος: Ρύθμιση της συσκευής για εισαγωγή κειμένου με πέρασμα από το πληκτρολόγιο.
164
Ρυθμίσεις
• Έλεγχος δρομέα: Ενεργοποίηση της λειτουργίας πλοήγησης μέσω έξυπνου πληκτρολογίου για
μετακίνηση του δρομέα με κύλιση στο πληκτρολόγιο.
• Ήχος: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει ήχο όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Δόνηση: ρύθμιση της συσκευής να δονείται όταν αγγίζετε ένα πλήκτρο.
• Προεπισκόπηση χαρακτήρα: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση μεγάλης εικόνας κάθε
χαρακτήρα που πατάτε.
• Εντοπισμός πένας: ρύθμιση της συσκευής να ανοίγει το πλαίσιο χειρογράφου όταν πατάτε το πεδίο
με την πένα S.
• Βοήθεια: Πρόσβαση στις πληροφορίες βοήθειας για χρήση του πληκτρολογίου Samsung.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά ρυθμίσεων πληκτρολογίου Samsung.
Φωνητική πληκτρολόγηση Google
Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις φωνητικής εισαγωγής, πατήστε
.
• Επλογή γλωσσών εισαγ.: επιλογή γλωσσών εισαγωγής για εισαγωγή κειμένου.
• Αποκλ.προσβλ. λέξεων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να μην αναγνωρίζει προσβλητικές λέξεις στις
φωνητικές καταχωρήσεις.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
Αναγνώριση χειρογράφου
Επιλογή της γλώσσας για αναγνώριση χειρόγραφης λειτουργίας.
Φωνητική αναζήτηση
• Γλώσσα: επιλογή γλώσσας για τη φωνητική αναγνώριση.
• Έξοδος ομιλίας : ρύθμιση της συσκευής να παρέχει φωνητική ανατροφοδότηση ώστε να σας
ειδοποιεί για την τρέχουσα ενέργεια.
• Αποκλ.προσβλ. λέξεων: Απόκρυψη προσβλητικών λέξεων από τα αποτελέσματα φωνητικής
αναζήτησης.
• Αναγνώριση ομιλίας εκτός σύνδεσης: λήψη και εγκατάσταση δεδομένων γλώσσας για φωνητική
εισαγωγή εκτός σύνδεσης.
• Ακουστικά Bluetooth: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει φωνητική αναζήτηση με
ακουστικά Bluetooth όταν είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή.
165
Ρυθμίσεις
Επιλογές κειμ. σε ομιλία
• Προτιμώμενη μηχανή TTS: Επιλογή μιας μηχανής σύνθεσης λόγου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για
τις μηχανές σύνθεσης ομιλίας, πατήστε .
• Ρυθμός ομιλίας: επιλογή ταχύτητας για τη λειτουργία μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ακούστε ένα παράδειγμα: ακρόαση του προφορικού κειμένου ως παράδειγμα.
• Κατάσταση προεπιλεγμένης γλώσσας: Προβολή της κατάστασης της προεπιλεγμένης γλώσσας για
τη δυνατότητα μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
Ταχύτητα δείκτη
Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι συνδεδεμένα με τη συσκευή
σας.
Έλεγχος έντασης φωνής
Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναγνωρίζει τις φωνητικές λειτουργίες για τον έλεγχο της συσκευής σας.
Μπορείτε να επιλέξετε τις λειτουργίες που θέλετε να ελέγχετε με φωνητικές εντολές.
Εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Δόνηση κατά την κλήση, η συσκευή δεν αναγνωρίζει
τις φωνητικές εντολές όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση.
Λειτουργία hands-free
Ρυθμίστε τη συσκευή να διαβάζει φωνητικά τα περιεχόμενα και ορίστε εφαρμογές για χρήση στη
λειτουργία hands-free.
S Pen
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για χρήση του S Pen.
• Απενεργ. εντοπισμού πένας: ρύθμιση της συσκευής να μην ανταποκρίνεται όταν εισέρχεται ή
εξέρχεται το S Pen.
• S Pen keeper: Ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει μια αναδυόμενη ειδοποίηση και να εκπέμπει
έναν ήχο όταν η οθόνη αφής είναι απενεργοποιημένη και το S Pen αφαιρεθεί από τη συσκευή.
• Δείκτης: Ρυθμίστε τη συσκευή να εμφανίζει το δείκτη του S Pen όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από
την οθόνη.
166
Ρυθμίσεις
• Απευθείας εισαγ. με πένα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκκινεί το σημειωματάριο χειρόγραφης
λειτουργίας όταν αιωρείτε το S Pen πάνω από ένα πεδίο εισαγωγής κειμένου.
• Επιλογές αποσύνδ. πένας: Ρυθμίστε τη συσκευή να εκκινεί το Action Memo ή να εμφανίζει τις
εντολές χωρίς επαφή όταν βγάζετε την Πένα S από τη θήκη της.
• Ήχος σύνδεσης/αποσύνδεσης πένας: ρύθμιση της συσκευής να εκπέμπει έναν ήχο όταν εισέρχεται
ή εξέρχεται το S Pen από την υποδοχή.
Λειτουργία με ένα χέρι
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία με ένα χέρι για δική σας ευκολία όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή με το ένα
χέρι.
• Χρήση σε όλες τις οθόνες: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της
τρέχουσας οθόνης. Μπορείτε να μικρύνετε την οθόνη της συσκευής σας με απλές κινήσεις.
• Πληκ/γιο & διαθ.πλ. κλήσ.: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση του
πληκτρολογίου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση του
πληκτρολογίου Samsung.
• Αριθμ/χανή: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της αριθμομηχανής.
• Μοτίβο ξεκλειδώματος: Ρυθμίστε τη συσκευή να προσαρμόζει το μέγεθος και τη θέση της οθόνης
μοτίβου ξεκλειδώματος.
• Μάθετε σχετικά με τη λειτουργία με ένα χέρι: Προβολή εκπαιδευτικού βίντεο λειτουργίας με ένα
χέρι.
Air gesture
Ενεργοποίηση της λειτουργίας Air gesture για έλεγχο της συσκευής χωρίς να αγγίζετε την οθόνη.
• Μάθετε για αισθ. και εικ.: Προβολή πληροφοριών σχετικά με τον αισθητήρα κινήσεων και το δείκτη
που εμφανίζεται όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Air gesture.
• Γρήγορη ματιά: Όταν είναι απενεργοποιημένη η οθόνη, κινήστε το χέρι σας πάνω από τον
αισθητήρα για να προβάλλετε ειδοποιήσεις, αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, ώρα και
ημερομηνία και πολλά άλλα.
• Μετάβαση χωρίς επαφή: Ενώ προβάλλετε email ή ιστοσελίδες, κινήστε το χέρι σας προς τα πάνω ή
προς τα κάτω μπροστά από τον αισθητήρα για να κυλήσετε τη σελίδα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
• Περιήγηση χωρίς επαφή: Κινήστε το χέρι σας προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά μπροστά από τον
αισθητήρα για περιήγηση σε εικόνες, ιστοσελίδες, τραγούδια ή σημειώσεις.
• Αποδοχή κλήσης χωρίς επαφή: Όταν έχετε εισερχόμενη κλήση, μετακινήστε το χέρι σας προς τα
αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά μπροστά από τον αισθητήρα για να απαντήσετε στην κλήση.
167
Ρυθμίσεις
Προβολή χωρίς επαφή
Κάντε προεπισκόπηση περιεχομένου ή προβάλλετε πληροφορίες σε ένα αναδυόμενο παράθυρο
δείχνοντας ένα στοιχείο με το δάχτυλό σας ή με την Πένα S.
• Λειτ. προβ. χωρίς επαφή: Επιλέξτε τη λειτουργία Air view προς χρήση.
• Επιλ. προβ.χωρ.επαφή πέν.:
– – Προεπισκόπηση πληροφοριών: Προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο κατά την
κατάδειξη στοιχείων με την Πένα S.
– – Προεπισκόπηση προόδου: Κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, προεπισκόπηση μιας
σκηνής ή προβολή του χρόνου που πέρασε κατά την κατάδειξη στη γραμμή προόδου με την
Πένα S.
– – Προεπισκ. ταχείας κλήσης: Προβολή των πληροφοριών επαφής των αριθμών ταχείας κλήσης
σε ένα αναδυόμενο παράθυρο κατά την κατάδειξη ενός αριθμού ταχείας κλήσης με την Πένα S.
– – Ετικέτες εικονιδίων: Προβολή απλών πληροφοριών ενός στοιχείου σε ένα αναδυόμενο
παράθυρο κατά την κατάδειξη του στοιχείου με την Πένα S.
– – Κύλιση λίστας: Κατά την προβολή email ή ιστοσελίδων, κρατήστε την Πένα S πάνω από την
άκρη της οθόνης για κύλιση στη σελίδα.
– – Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εκπέμπει
ήχο και να δονείται κατά την κατάδειξη στοιχείων με την Πένα S.
• Επιλ. προβ.χωρ.επαφή δαχ.:
– – Προεπισκόπηση πληροφοριών: προβολή πληροφοριών σε αναδυόμενο παράθυρο δείχνοντας
στοιχεία με το δάχτυλό σας.
– – Προεπισκόπηση προόδου: κατά την αναπαραγωγή μουσικής ή βίντεο, κάντε προεπισκόπηση
μιας σκηνής ή προβάλλετε το χρόνο που πέρασε δείχνοντας τη γραμμή προόδου με το δάχτυλό
σας.
– – Προεπισκ. ταχείας κλήσης: προβολή πληροφοριών επαφών για τους αριθμούς ταχείας κλήσης
σε αναδυόμενο παράθυρο δείχνοντας με το δάχτυλό σας έναν αριθμό ταχείας κλήσης.
– – Μεγεθ. φακός ιστοσελίδας: ενώ κάνετε περιήγηση στο διαδίκτυο, μεγεθύνετε τα περιεχόμενα
δείχνοντας στην οθόνη.
– – Ηχητική ανταπόκριση και ανταπόκριση δόνησης: ρύθμιση της συσκευής να ηχεί και να
δονείται όταν δείχνετε στοιχεία με το δάχτυλό σας.
168
Ρυθμίσεις
Εντολή χωρίς επαφή
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εντολών χωρίς επαφή για να εκτελέσετε διάφορες ενέργειες απευθείας με
το κουμπί S Pen πατημένο.
Κινήσεις
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία αναγνώρισης κίνησης και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που ελέγχουν την
αναγνώριση κίνησης στη συσκευή σας.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
• Ζουμ: ρύθμιση της συσκευής για μεγέθυνση ή σμίκρυνση ενώ προβάλλονται εικόνες στη Συλλογή
ή κάνετε περιήγηση σε ιστοσελίδες, με παρατεταμένο πάτημα δύο σημείων με τα δάχτυλά σας και
κατόπιν κλίση της συσκευής μπρος και πίσω.
• Περιήγηση σε εικόνα: ρύθμιση της συσκευής για κύλιση σε μια εικόνα κινώντας τη συσκευή προς
οποιαδήποτε κατεύθυνση όταν γίνεται μεγέθυνση της εικόνας.
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων, ειδοποιήσεων και
μουσικής τοποθετώντας τη συσκευή με την πρόσοψη προς τα κάτω.
Κίνηση παλάμης
Ενεργοποίηση της λειτουργίας κινήσεων παλάμης για έλεγχο της συσκευής αγγίζοντας την οθόνη.
• Αποτύπωση οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για καταγραφή μιας εικόνας της οθόνης όταν περνάτε
το χέρι σας προς τα αριστερά ή τα δεξιά μπροστά από την οθόνη.
• Σίγαση/παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής πολυμέσων όταν αγγίζετε την
οθόνη με την παλάμη σας.
169
Ρυθμίσεις
Έξυπνη οθόνη
• Έξυπνη διαμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Έξυπνη περιστροφή: ρύθμιση του περιβάλλοντος εργασίας να μην περιστρέφεται ανάλογα με τον
προσανατολισμό του προσώπου σας.
• Έξυπνη παύση: ρύθμιση της συσκευής για παύση της αναπαραγωγής του βίντεο όταν
απομακρύνετε το βλέμμα σας από την οθόνη.
• Έξυπνη κύλιση:
– – Κύλιση με: επιλογή μεθόδου κύλισης της οθόνης προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
– – Ταχύτητα: προσαρμογή της ταχύτητας για κύλιση της οθόνης.
– – Προβολή οπτικής ανταπόκρισης: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση ενός εικονιδίου
προειδοποίησης όταν η συσκευή αναγνωρίζει την ενέργειά σας.
Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά σε έντονο φως, σε σκοτεινές συνθήκες ή
όταν η συσκευή μετακινείται ή κουνιέται.
Αυτόμ. προσαρμ. ευαισθ. αφής
ρύθμιση της συσκευής για αύξηση της ευαισθησίας ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής
ενώ φοράτε γάντια.
Ανάλογα με το είδος του υλικού που φοράτε ενώ αγγίζετε τη συσκευή, ορισμένες εντολές
ενδέχεται να μην αναγνωρίζονται.
170
Ρυθμίσεις
Γενικά
Λογαριασμοί
Προσθέστε λογαριασμούς email ή SNS.
Cloud
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για συγχρονισμό δεδομένων ή αρχείων με το λογαριασμό Samsung ή με την
αποθήκευση Cloud Dropbox.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
• Δημ. αντιγρ. ασφ. δεδ. μου: Ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: Ρύθμιση της συσκευής για επαναφορά των ρυθμίσεων και των δεδομένων
εφαρμογών όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές στη συσκευή.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Αν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Pύθμιση ημερομηνίας: ρύθμιση της τρέχουσας ημερομηνίας με μη αυτόματο τρόπο.
• Ρύθμιση ώρας: ρύθμιση της τρέχουσας ώρας με μη αυτόματο τρόπο.
• Αυτόματη ζώνη ώρας: Ρύθμιση της συσκευής για λήψη πληροφοριών ζώνης ώρας από το δίκτυο
όταν μετακινείστε μεταξύ διαφορετικών ζωνών ώρας.
• Επιλογή ζώνης ώρας: ρύθμιση της ζώνης ώρας του σπιτιού σας.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
• Επιλογή μορφής ημερομηνίας: επιλογή μιας μορφής ημερομηνίας.
171
Ρυθμίσεις
Βοήθεια ασφάλειας
Ρύθμιση της συσκευής να στέλνει μήνυμα σε παραλήπτες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Πατήστε
παρατεταμένα και στις δύο πλευρές του κουμπιού έντασης για 3 δευτερόλεπτα για να στείλετε το
μήνυμα.
• Επεξεργασία μηνύματος έκτακτης ανάγκης: Επεξεργαστείτε το μήνυμα που θα σταλεί όταν
βρεθείτε σε έκτακτη ανάγκη.
• Αποστ.εικόν.έκτακτ.ανάγκ.: ρύθμιση της συσκευής να κάνει λήψη φωτογραφιών και να τις στέλνει
μαζί με το μήνυμα στους παραλήπτες.
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Διάστημα μεταξύ μηνυμάτων: ρύθμιση χρονικού διαστήματος για επανάληψη της αποστολής του
μηνύματος.
• Επαφές έκτ. ανάγκης: επιλογή ή επεξεργασία των παραληπτών του μηνύματος.
Εξάρτημα
Αλλάξτε τις βοηθητικές ρυθμίσεις.
• Ήχος σύνδεσης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αναπαράγει έναν ήχο όταν η συσκευή σας
συνδέεται ή απομακρύνεται από μια επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Λειτουργία εξόδου ήχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να χρησιμοποιεί το ηχείο της βάσης
σύνδεσης όταν είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση σύνδεσης.
• Εμφάνιση οθόνης Desk home: ρύθμιση της συσκευής να εμφανίζει το επιτραπέζιο ρολόι όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε επιτραπέζια βάση.
• Αυτόματο ξεκλείδωμα: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματο ξεκλείδωμα όταν ανοίγει το κάλυμμα.
• Χρώμα παραθύρου S View:
– – Χρήση σε όλες τις οθόνες: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να εφαρμόζει το επιλεγμένο χρώμα σε
όλες τις οθόνες του παραθύρου του καλύμματος S View.
– – Τυχαίο χρώμα: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αλλάζει τυχαία το χρώμα της οθόνης του
παραθύρου του καλύμματος του S View καθημερινά.
• Επιλ. πληρ. για εξώφυλλο: Επιλογή των πληροφοριών που θα εμφανίζονται στην οθόνη του
παραθύρου του καλύμματος S View.
• 'Εξοδος Ήχου: επιλογή μορφής εξόδου ήχου για χρήση κατά τη σύνδεση της συσκευής σας με
συσκευές HDMI. Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη ρύθμιση ήχου surround.
172
Ρυθμίσεις
Διαχειριστής εφαρμογών
Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
Προεπιλεγμένες εφαρμογές
Ορισμός μιας προεπιλεγμένης ρύθμισης για τη χρήση εφαρμογών.
• Αρχική: Ορισμός μιας προεπιλεγμένης λειτουργίας αρχικής οθόνης.
• Μήνυμα: Ορίστε την προεπιλεγμένη εφαρμογή που θα χρησιμοποιείται για την ανταλλαγή
μηνυμάτων.
Μπαταρία
Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή σας.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας.
• Εξοικονόμηση ενέργειας CPU: Ρύθμιση συσκευής ώστε να περιορίζει τη χρήση κάποιον πόρων του
συστήματος.
• Εξοικονόμηση ενέργειας οθόνης: ρύθμιση της συσκευής για μείωση της φωτεινότητας της οθόνης.
• Απενεργοποίηση απτικής ανάδρασης: ρύθμιση της συσκευής για απενεργοποίηση της δόνησης
όταν αγγίζετε τα πλήκτρα.
• Πληροφορίες για την εξοικονόμηση ενέργειας: ανακαλύψτε τρόπους μείωσης της κατανάλωσης
της μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας και την κάρτα μνήμης ή μορφοποιήστε μια κάρτα
μνήμης.
Η μορφοποίηση μιας κάρτας μνήμης διαγράφει μόνιμα όλα τα δεδομένα από αυτήν.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Ο διαθέσιμος χώρος ενδέχεται να αλλάξει κατά
την αναβάθμιση της συσκευής.
173
Ρυθμίσεις
Ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
• Κρυπτογράφηση συσκευής: ρύθμιση κωδικού πρόσβασης για κρυπτογράφηση δεδομένων
αποθηκευμένων στη συσκευή. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης κάθε φορά που
ενεργοποιείτε τη συσκευή.
Φορτίστε τη συσκευή πριν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση αυτή διότι μπορεί να χρειαστεί
περισσότερο από μία ώρα για την κρυπτογράφηση των δεδομένων σας.
• Κρυπτογράφηση εξωτερικής κάρτα SD: Ρύθμιση της συσκευής για κρυπτογράφηση των αρχείων
σε μια κάρτα μνήμης.
Αν επαναφέρετε τη συσκευή στις εργοστασιακές προεπιλεγμένες ρυθμίσεις ενώ είναι
ενεργοποιημένη η επιλογή αυτή, η συσκευή δεν θα είναι σε θέση να διαβάσει τα
κρυπτογραφημένα αρχεία σας. Απενεργοποιήστε τη ρύθμιση αυτή πριν κάνετε επαναφορά της
συσκευής.
• Απομακρ. στοιχεία ελέγχου: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
απομακρυσμένου ελέγχου μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω Internet. Για να
χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή, πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung.
– – Εγγραφή λογαριασμού: Προσθήκη ή προβολή του λογαριασμού Samsung.
– – Χρήση ασύρματων δικτύων: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η συλλογή δεδομένων
τοποθεσίας ή ο προσδιορισμός της τοποθεσίας μιας συσκευής που έχει χαθεί ή κλαπεί, μέσω
Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
• Ειδοποίηση αλλαγής SIM: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας "εύρεσης συσκευής"
που βοηθά στον εντοπισμό της συσκευής σε περίπτωση απώλειας ή κλοπής.
• Μετάβαση στην ιστοσελίδα “Εύρεση του κινητού μου”: Πρόσβαση στην τοποθεσία web "εύρεσης
της κινητής συσκευής μου" (findmymobile.samsung.com). Μπορείτε να παρακολουθείτε και να
ελέγχετε τη συσκευή που έχει χαθεί ή κλαπεί από την τοποθεσία web "Find my mobile".
• Κλείδ. επανενεργοποίησης: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ζητά λογαριασμό Samsung μετά την
επαναφορά της συσκευής, για αποτροπή της επανενεργοποίησής της από τρίτους.
• Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM:
– – Κλείδωμα κάρτας SIM: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της δυνατότητας κλειδώματος PIN
ώστε να απαιτείται ο κωδικός PIN πριν χρησιμοποιηθεί η συσκευή.
– – Αλλαγή PIN της SIM: αλλαγή του κωδικού PIN που χρησιμοποιείται για πρόσβαση στα δεδομένα
της κάρτας SIM ή USIM.
174
Ρυθμίσεις
• Ορατοί κωδικοί πρόσβασης: ως προεπιλογή, η συσκευή αποκρύπτει τους κωδικούς πρόσβασης για
ασφάλεια. Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να εμφανίζει κωδικούς πρόσβασης ενώ πληκτρολογούνται.
• Διαχειριστές συσκευής: προβολή των διαχειριστών συσκευής που είναι εγκατεστημένοι στη
συσκευή σας. Μπορείτε να επιτρέψετε σε διαχειριστές της συσκευής να εφαρμόζουν νέες πολιτικές
στη συσκευή.
• Άγνωστες πηγές: Ορίστε αυτή την επιλογή για να πραγματοποιείτε εγκατάσταση εφαρμογών από
οποιαδήποτε πηγή. Αν δεν επιλεγεί, κάνετε λήψη εφαρμογών μόνο από το Play Store.
• Επαλήθευση εφαρμογών: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπει στο Google να ελέγχει τις
εφαρμογές για επιβλαβή συμπεριφορά πριν την εγκατάστασή τους.
• Αλλαγή επιπέδου ασφάλειας: Ρύθμιση του επιπέδου ενεργειών ασφάλειας που θα εφαρμόζονται.
• Ενημέρ. πολιτ. ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να ελέγχει για ενημερώσεις ασφάλειας και
να πραγματοποιεί λήψη τους.
• Αποστολή αναφορών ασφάλειας: Ρύθμιση της συσκευής για αποστολή ενημερωμένων αναφορών
ασφάλειας στη Samsung αυτόματα.
• Τύπος αποθήκευσης: Ορισμός τύπου αποθήκευσης για τα αρχεία διαπιστευτηρίων.
• Αξιόπιστα διαπιστευτήρια: χρήση πιστοποιητικών και διαπιστευτηρίων για να εξασφαλίζεται η
ασφαλής χρήση διαφόρων εφαρμογών.
• Εγκατ. από χώρο αποθ. συσκευής: εγκατάσταση κρυπτογραφημένων πιστοποιητικών
αποθηκευμένων στο αποθηκευτικό μέσο USB.
• Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων: διαγραφή των περιεχομένων των διαπιστευτηρίων από τη συσκευή
και επαναφορά του κωδικού πρόσβασης.
Πληροφορίες συσκευής
Πρόσβαση στις πληροφορίες της συσκευής, επεξεργασία του ονόματος συσκευής ή ενημέρωση του
λογισμικού της συσκευής.
Ρυθμίσεις Google
Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για τη διαμόρφωση ρυθμίσεων για κάποιες δυνατότητες που
παρέχονται από την Google.
Πατήστε το Ρυθμίσεις Google στην οθόνη εφαρμογών.
175
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών
σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
εντελώς την μπαταρία πριν ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
176
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή ακατάλληλα
• Αν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό κάλυμμα ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Αν φοράτε γάντια, αν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή αν αγγίζετε
την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει αναβαθμιστεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Αν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η συσκευή σας “παγώνει” ή έχει ανεπανόρθωτα σφάλματα
Αν η συσκευή σας "παγώσει" ή "κολλήσει", μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε προγράμματα ή να
επανατοποθετήσετε την μπαταρία και να ενεργοποιήσετε τη συσκευή για να επανακτήσετε τη
λειτουργικότητα. Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το
πλήκτρο λειτουργίας για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
Αν το πρόβλημα δεν λυθεί, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων. Στην οθόνη εφαρμογών,
πατήστε Ρυθμίσεις → Γενικά → Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά → Επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων → Επαναφορά συσκευής → Διαγραφή όλων. Πριν εκτελέσετε την
επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
Αν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
177
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας το πλήκτρο έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
• Οι μπαταρίες σε ορισμένες συσκευές δεν μπορούν να αντικατασταθούν από το χρήστη. Για να
αντικατασταθεί η μπαταρία, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η χρήσιμη διάρκεια της
φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
178
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη συσκευή
σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια
ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα,
δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε την μπαταρία ή αντικαταστήστε την με μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Αν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της κάμερας
μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Αν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Αν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία, όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Αν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας υποστηρίζει τον αντίστοιχο τύπο αρχείου.
179
Αντιμετώπιση προβλημάτων
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μέτρα).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
• Βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Samsung Kies ή Windows Media Player 10 ή
νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
180
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
181
Κάποια από τα περιεχόμενα ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή σας ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή την έκδοση του λογισμικού, και υπόκειται σε αλλαγές χωρίς
προηγούμενη προειδοποίηση.
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 280, 152 32 Χαλάνδρι
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG (72 67 864)
www.samsung.com
Greek. 01/2014. Rev.1.0
Download PDF

advertising