Samsung | SM-G903F | Samsung SM-G903F Εγχειρίδιο χρήσης (Marshmallow)

SM-G903F
Εγχειρίδιο χρήσης
Greek. 09/2016. Rev.1.0
www.samsung.com
Περιεχόμενα
Βασικές λειτουργίες
52Κάμερα
60Συλλογή
61 Έξυπνη διαχείριση
63 S Planner
64 S Health
67 S Voice
69Μουσική
70Βίντεο
71 Εγγραφή Φωνής
72 Τα Αρχεία Μου
73Σημείωση
74Ρολόι
75Αριθμ/χανή
4
Διαβάστε πρώτα
7
Περιεχόμενα συσκευασίας
8
Διάταξη συσκευής
10Μπαταρία
15 Κάρτα SIM ή USIM
17 Κάρτα μνήμης
18 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της
συσκευής
19 Οθόνη αφής
22 Αρχική οθόνη
29 Κλείδωμα οθόνης
30 Πλαίσιο ειδοποιήσεων
33 Εισαγωγή κειμένου
34 Καταγραφή οθόνης
35 Άνοιγμα εφαρμογών
35 Πολλαπλά Παράθυρα
38 Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
43 Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
76Ραδ/φωνο
77 Εφαρμογές Google
Ρυθμίσεις
79Εισαγωγή
79Wi-Fi
81Bluetooth
82 Λειτουργία πτήσης
83 Mobile hotspot και tethering
84 Χρήση δεδομένων
84 Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
85 NFC και πληρωμή
87 Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
89Εφαρμογές
90 Ήχοι και δονήσεις
Εφαρμογές
44
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση
εφαρμογών
45Τηλέφωνο
48Επαφές
50Μηνύματα
51Internet
52Email
2
Περιεχόμενα
90Εμφάνιση
91 Σύνθετες λειτουργίες
91Φόντο
91Θέματα
92 Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
92 Απόρρητο και ασφάλεια
93 Εύκολη λειτουργία
94Προσβ/τητα
95Λογαριασμοί
96 Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και
επαναφορά
96 Γλώσσα και εισαγωγή
97Μπαταρία
97 Χώρος αποθήκευσης
98 Ημερομηνία & ώρα
98 Εγχειρίδιο χρήσης
98 Πληροφορίες συσκευής
Παράρτημα
99
Αντιμετώπιση προβλημάτων
3
Βασικές λειτουργίες
Διαβάστε πρώτα
Παρακαλείστε να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας για να
διασφαλίσετε ασφαλή και σωστή χρήση.
• Οι περιγραφές βασίζονται στις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις της συσκευής.
• Κάποιο μέρος των περιεχομένων ενδέχεται να διαφέρει από τη δική σας συσκευή ανάλογα με τη
γεωγραφική περιοχή, τον πάροχο υπηρεσιών ή το λογισμικό της συσκευής.
• Περιεχόμενο (περιεχόμενο υψηλής ποιότητας) που απαιτεί υψηλή χρήση CPU και RAM επηρεάζει τη
συνολική απόδοση της συσκευής αυτής. Εφαρμογές που σχετίζονται με το περιεχόμενο ενδέχεται
να μην λειτουργούν σωστά ανάλογα με τις προδιαγραφές της συσκευής και το περιβάλλον στο
οποίο χρησιμοποιείται.
• Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη για προβλήματα απόδοσης που προκαλούνται από εφαρμογές
που παρέχονται από παρόχους διαφορετικούς της Samsung.
• Η Samsung δεν αναλαμβάνει ευθύνη για προβλήματα απόδοσης ή ασυμβατότητες που
προκαλούνται από επεξεργασία των ρυθμίσεων του μητρώου ή τροποποίηση του λογισμικού του
λειτουργικού συστήματος. Προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού συστήματος ενδέχεται να
προκαλέσει εσφαλμένη λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών σας.
• Λογισμικό, ηχητικές πηγές, ταπετσαρίες, εικόνες και άλλα πολυμέσα που παρέχονται με τη συσκευή
αυτή καλύπτονται με άδεια περιορισμένης χρήσης. Η εξαγωγή και χρήση αυτών των υλικών για
εμπορικούς ή άλλους σκοπούς συνιστά παράβαση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Οι χρήστες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παράνομη χρήση πολυμέσων.
• Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων, όπως ανταλλαγή
μηνυμάτων, αποστολή και λήψη, αυτόματο συγχρονισμό ή χρήση υπηρεσιών θέσης, ανάλογα με το
πρόγραμμα δεδομένων. Για μεγαλύτερες μεταφορές δεδομένων, συστήνεται να χρησιμοποιείτε τη
λειτουργία Wi-Fi.
• Οι προεπιλεγμένες εφαρμογές που συνοδεύουν τη συσκευή υπόκεινται σε ενημερώσεις και
ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλέον χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Εάν έχετε ερωτήσεις
σχετικά με μια εφαρμογή που παρέχεται με τη συσκευή, επικοινωνήστε με κέντρο επισκευών της
Samsung. Για εφαρμογές που εγκαθίστανται από το χρήστη, επικοινωνήστε με τους παρόχους
υπηρεσιών.
• Η τροποποίηση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής ή η εγκατάσταση λογισμικών από
ανεπίσημες πηγές ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσλειτουργίες της συσκευής και καταστροφή ή
απώλεια δεδομένων. Οι ενέργειες αυτές αποτελούν παραβίαση της συμφωνίας αδειοδότησης με τη
Samsung και ακυρώνουν την εγγύησή σας.
4
Βασικές λειτουργίες
Αντοχή στο νερό και τη σκόνη
Η συσκευή ενδέχεται να υποστεί βλάβη εάν εισέλθει νερό ή σκόνη στη συσκευή. Ακολουθήστε
προσεκτικά τις συμβουλές αυτές για να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής και να διατηρείτε την
ανθεκτικότητα στο νερό και τη σκόνη της συσκευής.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό βαθύτερο από 1 μ. και μην την κρατάτε βυθισμένη για
περισσότερα από 30 λεπτά.
• Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο. Διαφορετικά, δεν μπορεί να παρέχει
προστασία από νερό και σκόνη.
• Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό για παρατεταμένες περιόδους.
• Μην εκθέτετε τη συσκευή σε νερό βίαιας κίνησης, όπως νερό που τρέχει από τη βρύση, κύματα της
θάλασσας ή καταρράκτες.
• Μην ανοίγετε τα καλύμματα της συσκευής όταν η συσκευή βρίσκεται στο νερό ή σε πολύ υγρά
μέρη, όπως πισίνες ή μπάνια.
• Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα με βρεγμένα χέρια ή όταν η συσκευή είναι βρεγμένη.
• Το ελαστικό σφράγισμα που εφαρμόζει στο πίσω κάλυμμα αποτελεί σημαντικό εξάρτημα
της συσκευής. Προσέξτε όταν ανοίγετε και κλείνετε το πίσω κάλυμμα για να αποφύγετε να
επιφέρετε ζημιά στο ελαστικό σφράγισμα. Επίσης, βεβαιωθείτε ότι το ελαστικό σφράγισμα δεν έχει
υπολείμματα, όπως άμμο ή σκόνη, ώστε να αποτρέψετε ζημιά της συσκευής.
• Εάν η συσκευή εκτεθεί σε γλυκό νερό, στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Εάν
η συσκευή εκτεθεί σε άλλο υγρό εκτός από γλυκό νερό, ξεπλύνετε τη συσκευή με γλυκό νερό
αμέσως και στεγνώστε την καλά με ένα καθαρό, απαλό πανί. Αν δεν ξεπλύνετε τη συσκευή
με γλυκό νερό και δεν την στεγνώσετε σύμφωνα με τις οδηγίες, ενδέχεται να προκληθούν
δυσλειτουργίες της συσκευής ή προβλήματα εμφάνισης.
• Το πίσω κάλυμμα μπορεί να χαλαρώσει λόγω πτώσης ή πρόσκρουσης της συσκευής. Βεβαιωθείτε
ότι όλα τα καλύμματα είναι σωστά ευθυγραμμισμένα και σφιχτά κλειστά.
• Αν η συσκευή έχει βυθιστεί σε νερό ή το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι βρεγμένο, ο ήχος ενδέχεται
να μην ακούγεται καθαρά στη διάρκεια μιας κλήσης. Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο ή το ηχείο είναι
καθαρό και στεγνό σκουπίζοντάς το με στεγνό πανί.
• Ο ανθεκτικός στο νερό σχεδιασμός της συσκευής προκαλεί την ελαφριά δόνησή της υπό ορισμένες
συνθήκες. Δονήσεις υπό αυτές τις συνθήκες, όπως όταν το επίπεδο της έντασης του ήχου είναι
υψηλό, είναι φυσιολογικές και δεν επηρεάζουν την απόδοση της συσκευής.
• Η οθόνη αφής και άλλες λειτουργίες ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά αν η συσκευή
χρησιμοποιείται σε νερό ή άλλα υγρά.
5
Βασικές λειτουργίες
• Η συσκευή σας υποβλήθηκε σε δοκιμές σε ελεγχόμενο περιβάλλον και πιστοποιήθηκε ότι
παρουσιάζει αντοχή σε νερό και σκόνη υπό ειδικές περιστάσεις (πληρεί τις απαιτήσεις της
ταξινόμησης IP67 όπως περιγράφεται στο διεθνές πρότυπο IEC 60529 - Βαθμοί προστασίας που
παρέχονται από τα περιβλήματα [Κωδικός IP]; Συνθήκες δοκιμών: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 μέτρο,
επί 30 λεπτά). Παρά την ταξινόμηση αυτή, η συσκευή σας δεν παραμένει ανεπηρέαστη από
βλάβη εξαιτίας νερού σε οποιαδήποτε περίσταση.
Εικονίδια οδηγιών
Προειδοποίηση: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή
άλλους
Προσοχή: καταστάσεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ζημιά στη συσκευή σας ή άλλον
εξοπλισμό
Σημείωση: σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες
6
Βασικές λειτουργίες
Περιεχόμενα συσκευασίας
Ελέγξτε τη συσκευασία του προϊόντος για τα εξής στοιχεία:
• Συσκευή
• Μπαταρία
• Οδηγός γρήγορης εκκίνησης
• Τα στοιχεία που συνοδεύουν τη συσκευή και τυχόν διαθέσιμα αξεσουάρ ενδέχεται να
διαφέρουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
• Τα παρεχόμενα στοιχεία έχουν σχεδιαστεί μόνο για την παρούσα συσκευή και ενδέχεται να
μην είναι συμβατά με άλλες συσκευές.
• Η εμφάνιση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
• Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό έμπορο της Samsung. Πριν την
αγορά, βεβαιωθείτε ότι είναι συμβατά με τη συσκευή.
• Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά εξαρτήματα εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη
εγκεκριμένων αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει προβλήματα και δυσλειτουργίες κατά την
λειτουργία, τα οποία δεν καλύπτονται από την εγγύηση.
• Η διαθεσιμότητα όλων των εξαρτημάτων υπόκειται σε αλλαγή που εξαρτάται αποκλειστικά
από τις κατασκευάστριες εταιρείες. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα διαθέσιμα
εξαρτήματα, ανατρέξτε στον ιστότοπο της Samsung.
7
Βασικές λειτουργίες
Διάταξη συσκευής
Αισθητήρας
εγγύτητας/φωτισμού/χειρο
νομίας
Λυχνία ειδοποίησης
Μπροστινή κάμερα
Ηχείο
Πλήκτρο λειτουργίας
Οθόνη αφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης
Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο πρόσφατων
εφαρμογών
Μικρόφωνο
Υποδοχή πολλαπλών
χρήσεων
Υποδοχή σετ ακουστικών
Μικρόφωνο
Κεραία GPS
Πίσω κάμερα
Πλήκτρα έντασης
Φλας
Πίσω κάλυμμα
Κεραία NFC
Ηχείο
Κύρια κεραία
8
Βασικές λειτουργίες
• Μην καλύπτετε την περιοχή της κεραίας με τα χέρια σας ή άλλα αντικείμενα. Μπορεί να
προκληθούν προβλήματα συνδεσιμότητας ή να εξαντληθεί η μπαταρία.
• Συστήνεται η χρήση μιας εγκεκριμένης από την Samsung προστασίας οθόνης. Μη
εγκεκριμένες προστασίες οθόνης ενδέχεται να προκαλέσουν δυσλειτουργία στους
αισθητήρες.
Πλήκτρα
Πλήκτρο
Λειτουργία
Λειτουργίας
• Παρατεταμένο πάτημα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της
συσκευής.
• Πατήστε για ενεργοποίηση ή κλείδωμα της οθόνης.
Πρόσφατων
εφαρμογών
Αρχικής σελίδας
• Πάτημα για άνοιγμα της λίστας πρόσφατων εφαρμογών.
• Πατήστε για ενεργοποίηση της οθόνης ενώ η οθόνη είναι
κλειδωμένη.
• Πάτημα για επιστροφή στην αρχική οθόνη.
• Πατήστε παρατεταμένα για εκκίνηση του Google.
Επιστροφής
• Πάτημα για επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
Έντασης
• Πάτημα για ρύθμιση της έντασης ήχου της συσκευής.
9
Βασικές λειτουργίες
Μπαταρία
Τοποθέτηση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
Προσέξτε να μην προκαλέσετε ζημιά στα νύχια σας κατά την αφαίρεση του πίσω καλύμματος.
Μην λυγίζετε και μην συστρέφετε υπερβολικά το πίσω κάλυμμα. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να
προκαλέσει ζημιά στο κάλυμμα.
2 Τοποθετήστε τη μπαταρία με τις χρυσές επαφές της μπαταρίας ευθυγραμμισμένες με τις επαφές της
συσκευής.
2
1
10
Βασικές λειτουργίες
3 Επανατοποθετήστε το πίσω κάλυμμα.
2
1
πατήστε
Ευθυγραμμίστε
Βεβαιωθείτε ότι το πίσω κάλυμμα είναι καλά κλεισμένο ώστε να μην μπαίνει νερό και σκόνη στη
συσκευή. Ένα ανοιχτό ή χαλαρό πίσω κάλυμμα μπορεί να αφήσουν νερό και σκόνη να μπουν
στη συσκευή και να προκαλέσουν ζημιά.
Χρησιμοποιείτε μόνο πίσω καλύμματα και αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung με τη
συσκευή.
Αφαίρεση της μπαταρίας
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την μπαταρία.
11
Βασικές λειτουργίες
Φόρτιση της μπαταρίας
Φορτίστε την μπαταρία πριν την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά ή όταν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
παρατεταμένη χρονική περίοδο.
Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές, μπαταρίες και καλώδια που έχουν την έγκριση της Samsung.
Μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή ζημιά
στη συσκευή.
1 Συνδέστε το καλώδιο USB στο μετασχηματιστή ρεύματος USB και κατόπιν συνδέστε το άκρο του
καλωδίου USB στην υποδοχή πολλαπλών χρήσεων.
Η λανθασμένη σύνδεση του φορτιστή ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρή ζημιά στη συσκευή.
Οποιαδήποτε ζημιά προκαλείται από κακή χρήση δεν καλύπτεται από την εγγύηση.
2 Συνδέστε το μετασχηματιστή ρεύματος USB σε πρίζα ρεύματος.
12
Βασικές λειτουργίες
3 Μετά από την πλήρη φόρτιση, αποσυνδέστε τη συσκευή από το φορτιστή. Καταρχάς αποσυνδέστε
το φορτιστή από τη συσκευή και κατόπιν αποσυνδέστε τον από την πρίζα.
Μην αφαιρείτε την μπαταρία πριν αφαιρέσετε το φορτιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να προκαλέσει
ζημιά στη συσκευή.
Για εξοικονόμηση ενέργειας, αποσυνδέετε το φορτιστή όταν δεν χρησιμοποιείται. Ο φορτιστής
δεν διαθέτει διακόπτη λειτουργίας. Συνεπώς πρέπει να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα
όταν δεν χρησιμοποιείται ώστε να αποφεύγετε την σπατάλη ηλεκτρικού ρεύματος. Ο φορτιστής
θα πρέπει να παραμένει κοντά στην πρίζα ρεύματος και να είναι εύκολα προσβάσιμος κατά τη
φόρτιση.
Προβολή του υπολειπόμενου χρόνου φόρτισης
Κατά τη φόρτιση, ανοίξτε την αρχική οθόνη και πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία.
Ο πραγματικός χρόνος φόρτισης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση της
συσκευής σας και τις συνθήκες φόρτισης. Ο υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης ενδέχεται να μην
εμφανίζεται όταν φορτίζετε τη συσκευή σε πολύ ψυχρές ή πολύ θερμές συνθήκες.
Μείωση της κατανάλωσης της μπαταρίας
Η συσκευή σας προσφέρει διάφορες επιλογές που βοηθούν να διατηρήσετε ενέργεια της μπαταρίας.
• Βελτιστοποιήστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας την Έξυπνη διαχείριση.
• Όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, μεταβείτε στον τρόπο λειτουργίας αδράνειας πατώντας το
πλήκτρο λειτουργίας.
• Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
• Κλείστε τις μη αναγκαίες εφαρμογές.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Απενεργοποιείτε τον αυτόματο συγχρονισμό εφαρμογών.
• Μειώνετε το χρόνο διάρκειας οπίσθιου φωτισμού.
• Μειώνετε τη φωτεινότητα οθόνης.
13
Βασικές λειτουργίες
Συμβουλές και προφυλάξεις φόρτισης μπαταρίας
• Όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, εμφανίζεται κενό το εικονίδιο της μπαταρίας.
• Εάν η μπαταρία έχει αποφορτιστεί εντελώς, η συσκευή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αμέσως
αφού συνδέσετε το φορτιστή. Αφήστε την άδεια μπαταρία να φορτιστεί για λίγα λεπτά πριν
ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Εάν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, εφαρμογές δικτύου ή εφαρμογές που
χρειάζονται σύνδεση με άλλη συσκευή, η μπαταρία εξαντλείται γρήγορα. Για να αποφύγετε την
αποσύνδεση από το δίκτυο ή την απώλεια ισχύος κατά τη μεταφορά δεδομένων, χρησιμοποιείτε
πάντα αυτές τις εφαρμογές μετά από πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Χρήση πηγής ρεύματος εκτός του μετασχηματιστή ρεύματος USB, όπως η χρήση υπολογιστή,
μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερη ταχύτητα φόρτισης εξαιτίας του χαμηλότερου ηλεκτρικού
ρεύματος.
• Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αλλά ενδέχεται να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για πλήρη φόρτιση της μπαταρίας.
• Εάν η συσκευή δέχεται ασταθή τροφοδοσία ρεύματος κατά τη φόρτιση, η οθόνη αφής ενδέχεται να
μην λειτουργεί. Εάν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε το φορτιστή από τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, η συσκευή και ο φορτιστής μπορεί να ζεσταθούν. Αυτό είναι
φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί.
Εάν η μπαταρία ζεσταθεί περισσότερο απ’ ό, τι συνήθως, ο φορτιστής ενδέχεται να σταματήσει τη
φόρτιση.
• Εάν η συσκευή δεν φορτίζεται σωστά, παραδώστε τη συσκευή και το φορτιστή σε ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
Εξοικονομήστε την ισχύ της μπαταρίας περιορίζοντας τις λειτουργίες της συσκευής.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για αυτόματη ενεργοποίηση της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας όταν η υπολειπόμενη
ισχύς της μπαταρίας φθάσει στο προκαθορισμένο επίπεδο, πατήστε Έναρξη εξοικ. ενέργειας και
πραγματοποιήστε μια επιλογή.
14
Βασικές λειτουργίες
Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή για παράταση της ισχύος μπαταρίας της συσκευής. Στη λειτουργία
ultra εξοικονόμησης ενέργειας, η συσκευή εκτελεί τα παρακάτω:
• Εμφανίζει τα χρώματα στην οθόνη ως τόνους του γκρίζου.
• Περιορίζει τις διαθέσιμες εφαρμογές στις απαραίτητες και επιλεγμένες εφαρμογές μόνο.
• Απενεργοποιεί τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας όταν απενεργοποιείται η οθόνη.
• Απενεργοποιεί τις λειτουργίες Wi-Fi και Bluetooth.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Μπαταρία → Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας
και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ultra εξοικονόμησης ενέργειας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απεν. λειτ.
εξοικ. ενέργ. Ultra.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Κάρτα SIM ή USIM
Τοποθέτηση κάρτας SIM ή USIM
Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM που παρέχει ο πάροχος υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.
• Με τη συσκευή λειτουργούν μόνο κάρτες microSIM.
• Ορισμένες υπηρεσίες LTE μπορεί να μην είναι διαθέσιμες, ανάλογα με τον πάροχο
υπηρεσιών. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα υπηρεσιών,
επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
15
Βασικές λειτουργίες
2 Εισάγετε την κάρτα SIM ή USIM με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
• Μην εισάγετε μια κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας SIM. Αν τυχόν συμβεί να μπλοκάρει
κάρτα μνήμης στην υποδοχή της κάρτας SIM, παραδώστε τη συσκευή σε κέντρο επισκευών
της Samsung για να αφαιρεθεί η κάρτα μνήμης.
• Δώστε προσοχή ώστε να μην χάσετε και να μην αφήσετε άλλα άτομα να χρησιμοποιούν
την κάρτα SIM ή USIM. Η Samsung δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες ή προβλήματα που
προκαλούνται από κάρτες που χάθηκαν ή κλάπηκαν.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
Αφαίρεση κάρτας SIM ή USIM
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε προς τα έξω την κάρτα SIM ή USIM.
16
Βασικές λειτουργίες
Κάρτα μνήμης
Τοποθέτηση κάρτας μνήμης
Η συσκευή σας δέχεται κάρτες μνήμης με μέγιστη χωρητικότητα 128 GB. Ανάλογα με τον κατασκευαστή
και τον τύπο της κάρτας μνήμης, ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη
συσκευή σας.
• Ορισμένες κάρτες μνήμης ενδέχεται να μην είναι πλήρως συμβατές με τη συσκευή. Η χρήση
μη συμβατής κάρτας μνήμης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη συσκευή ή στην κάρτα
μνήμης ή να καταστρέψει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
• Δώστε προσοχή ώστε να τοποθετηθεί η κάρτα μνήμης με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω.
• Η συσκευή υποστηρίζει μόνο τα συστήματα αρχείων FAT και exFAT για τις κάρτες μνήμης.
Όταν τοποθετείτε μια κάρτα που έχει μορφοποιηθεί με διαφορετικό σύστημα αρχείων, η
συσκευή σάς ζητάει να μορφοποιήσετε πάλι την κάρτα μνήμης.
• Η συχνή εγγραφή και διαγραφή δεδομένων μειώνει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
• Όταν τοποθετείτε μία κάρτα μνήμης στη συσκευή, ο κατάλογος αρχείων της κάρτας μνήμης
εμφανίζεται στο φάκελο Τα Αρχεία Μου → Κάρτα SD.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης με τις χρυσαφί επαφές στραμμένες προς τα κάτω.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
17
Βασικές λειτουργίες
Αφαίρεση της κάρτας μνήμης
Πριν αφαιρέσετε την κάρτα μνήμης, καταρχάς αποσυνδέστε την για να αφαιρεθεί με ασφάλεια.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Αποσύνδεση.
1 Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα και τη μπαταρία.
2 Τραβήξτε και βγάλτε την κάρτα μνήμης.
3 Επανατοποθετήστε τη μπαταρία και το πίσω κάλυμμα.
Μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης ενώ η συσκευή μεταφέρει ή αποκτά πρόσβαση σε
πληροφορίες. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή καταστροφή δεδομένων ή ζημιά
στην κάρτα μνήμης ή τη συσκευή. Η Samsung δεν ευθύνεται για απώλειες που απορρέουν
από την κακή χρήση κατεστραμμένων καρτών μνήμης, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας
δεδομένων.
Μορφοποίηση της κάρτας μνήμης
Κάρτα μνήμης που μορφοποιήθηκε σε υπολογιστή ενδέχεται να μην είναι συμβατή με τη συσκευή.
Μορφοποιήστε την κάρτα μνήμης στη συσκευή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. → Ρυθμίσεις → Χώρος αποθήκευσης → Κάρτα SD →
Μορφοποίηση → ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ.
Πριν μορφοποιήσετε την κάρτα μνήμης, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας
όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης. Η εγγύηση
του κατασκευαστή δεν καλύπτει την απώλεια δεδομένων που προκύπτει από τις ενέργειες του
χρήστη.
Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της συσκευής
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας για λίγα δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη
συσκευή.
Κατά την ενεργοποίηση της συσκευής για πρώτη φορά ή αφού διεξάγετε μια επαναρύθμιση δεδομένων,
ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ρυθμίσετε τη συσκευή σας.
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν
πατήστε Απενεργοποίηση.
18
Βασικές λειτουργίες
• Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο
λειτουργίας και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από
7 δευτερόλεπτα για επανεκκίνηση.
• Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του εξουσιοδοτημένου
προσωπικού εκεί όπου απαγορεύεται η χρήση ασύρματων συσκευών, όπως σε αεροπλάνα
και νοσοκομεία.
Οθόνη αφής
• Μην αφήνετε την οθόνη αφής να έρχεται σε επαφή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Οι
ηλεκτροστατικές εκφορτίσεις μπορούν να προκαλέσουν δυσλειτουργία στην οθόνη αφής.
• Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς στην οθόνη αφής, μην πατάτε πάνω της με οτιδήποτε
αιχμηρό και μην ασκείτε υπερβολική πίεση πάνω της με τα δάχτυλά σας.
• Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίζει εισαγωγές αφής κοντά στις άκρες της οθόνης που
βρίσκονται εκτός της περιοχής εισαγωγής μέσω αφής.
• Εάν αφήνετε την οθόνη αφής αδρανή για παρατεταμένες χρονικές περιόδους ενδέχεται να
προκληθούν μετεικάσματα (κάψιμο οθόνης) ή μόνιμα κατάλοιπα εικόνων. Απενεργοποιείτε
την οθόνη αφής όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
• Συνιστάται να χρησιμοποιείτε τα δάχτυλα όταν χρησιμοποιείτε την οθόνη αφής.
Πάτημα
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή, να επιλέξετε κάποιο στοιχείο μενού, να πατήσετε ένα πλήκτρο επί της
οθόνης ή να εισάγετε έναν χαρακτήρα χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο επί της οθόνης, πατήστε τα με
το δάχτυλό σας.
19
Βασικές λειτουργίες
Παρατεταμένο πάτημα
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο ή στην οθόνη για περισσότερο από 2 δευτερόλεπτα για
πρόσβαση σε διαθέσιμες επιλογές.
Σύρσιμο
Για να μετακινήσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα πάνω του και σύρετέ το στη στοχευόμενη
θέση.
Διπλό πάτημα
Κάντε διπλό πάτημα σε μια ιστοσελίδα ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα της. Κάντε ξανά διπλό
πάτημα για να επιστρέψετε.
20
Βασικές λειτουργίες
Σάρωση
Σαρώστε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών για να δείτε
άλλα πλαίσια. Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για κύλιση σε μια ιστοσελίδα ή μια λίστα στοιχείων,
όπως αυτή των επαφών.
Απομάκρυνση και πλησίασμα
Απομακρύνετε δύο δάχτυλα μεταξύ τους σε μια ιστοσελίδα, χάρτη ή εικόνα για να μεγεθύνετε ένα τμήμα
τους. Πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
21
Βασικές λειτουργίες
Αρχική οθόνη
Αρχική οθόνη
Η αρχική οθόνη είναι η αφετηρία για πρόσβαση σε όλες τις λειτουργίες της συσκευής. Παρουσιάζει
widget, συντομεύσεις προς εφαρμογές και άλλα.
Για προβολή άλλων πλαισίων, σαρώστε προς αριστερά ή δεξιά ή πατήστε σε μία από τις ενδείξεις οθόνης
στο κάτω μέρος της οθόνης.
Ένα widget
Ένας φάκελος
Μια εφαρμογή
Ενδείξεις οθόνης
Αγαπημένες εφαρμογές
Εικονίδιο οθόνης εφαρμογών
22
Βασικές λειτουργίες
Επιλογές αρχικής οθόνης
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή ή πλησιάστε τα δάχτυλά σας μεταξύ
τους για να έχετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές. Προσαρμόστε την αρχική οθόνη προσθέτοντας,
διαγράφοντας ή αναδιατάσσοντας πλαίσια της αρχικής οθόνης. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το φόντο
της αρχικής οθόνης, να προσθέσετε widget στην αρχική οθόνη και άλλα.
• Θέματα φόντου: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
• Widget: προσθήκη widget στην αρχική οθόνη. Τα widget είναι μικρές εφαρμογές που εκκινούν
συγκεκριμένες λειτουργίες εφαρμογών ώστε να σας παρέχουν πληροφορίες και εύκολη πρόσβαση
στην αρχική οθόνη σας.
• Θέματα: αλλαγή του θέματος της συσκευής. Οπτικά στοιχεία του περιβάλλοντος χρήστη, όπως
χρώματα, εικονίδια και ταπετσαρίες, αλλάζουν ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα.
23
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση Flipboard
Προβολή των τελευταίων άρθρων διαφόρων κατηγοριών. Μπορείτε να ενημερώνεστε για ειδήσεις που
σάς ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία αυτή.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε
ή σαρώστε προς τα δεξιά για να ανοίξετε την Ενημέρωση Flipboard.
Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να περιηγηθείτε σε άρθρα σε κάθε κατηγορία ειδήσεων.
Για να απενεργοποιήσετε την Ενημέρωση Flipboard, πατήστε παρατεταμένα σε κενή περιοχή στην
αρχική οθόνη. Στη συνέχεια, σαρώστε με το δάχτυλο προς τα δεξιά και πατήστε τον διακόπτη Briefing
για να την ενεργοποιήσετε.
Προσθήκη στοιχείων
Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή ή φάκελο από την οθόνη εφαρμογών και κατόπιν σύρετέ τον
στην αρχική οθόνη.
Για προσθήκη widget, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή στην αρχική οθόνη, πατήστε Widget,
πατήστε παρατεταμένα σε ένα widget και κατόπιν σύρετέ το στην αρχική οθόνη.
24
Βασικές λειτουργίες
Μετακίνηση και αφαίρεση στοιχείου
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στην αρχική οθόνη και κατόπιν σύρετέ το σε μια νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
Μπορείτε επίσης να μετακινήσετε εφαρμογές συχνής χρήσης στην περιοχή συντομεύσεων στο κάτω
μέρος της αρχικής οθόνης.
Για να αφαιρέσετε ένα στοιχείο, πατήστε παρατεταμένα στο στοιχείο. Κατόπιν, σύρετέ το στο
Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Δημιουργία φακέλων
1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια
άλλη εφαρμογή.
2 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
3 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
25
Βασικές λειτουργίες
Διαχείριση πλαισίων
Στην αρχική οθόνη, πατήστε παρατεταμένα σε μια κενή περιοχή για προσθήκη, μετακίνηση ή αφαίρεση
ενός πλαισίου.
Για να προσθέσετε ένα πλαίσιο, κυλήστε στα αριστερά και κατόπιν πατήστε
.
Για να μετακινήσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν
σύρετέ το σε νέα θέση.
Για να αφαιρέσετε ένα πλαίσιο, πατήστε παρατεταμένα σε προεπισκόπηση πλαισίου και κατόπιν σύρετέ
το στο Κατάργηση στο πάνω μέρος της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε ένα πλαίσιο ως την κύρια αρχική οθόνη, πατήστε
.
Οθόνη εφαρμογών
Η οθόνη εφαρμογών εμφανίζει εικονίδια για όλες τις εφαρμογές, συμπεριλαμβανομένων νέων
εφαρμογών που εγκαταστάθηκαν.
Στην αρχική οθόνη, πατήστε Εφαρμογ. για να ανοίξετε την οθόνη εφαρμογών. Για προβολή άλλων
πλαισίων, σαρώστε προς τα αριστερά ή δεξιά ή επιλέξτε μια ένδειξη οθόνης στο κάτω μέρος της οθόνης.
Μετακίνηση στοιχείων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο και σύρετέ το
σε νέα θέση.
Για να μετακινήσετε το στοιχείο σε άλλο πλαίσιο, σύρετέ το στην άκρη της οθόνης.
26
Βασικές λειτουργίες
Δημιουργία φακέλων
Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
2 Πατήστε παρατεταμένα σε μια εφαρμογή και κατόπιν σύρετέ την πάνω από μια άλλη εφαρμογή.
3 Εναποθέστε την εφαρμογή όταν εμφανιστεί το πλαίσιο ενός φακέλου γύρω από τις εφαρμογές.
Δημιουργείται ένας νέος φάκελος που περιέχει τις επιλεγμένες εφαρμογές.
4 Πατήστε Εισαγ. ονόμ. φακέλου και εισάγετε όνομα ενός φακέλου.
Για να αλλάξετε το χρώμα του φακέλου, πατήστε
.
Για να προσθέσετε περισσότερες εφαρμογές στο φάκελο, πατήστε παρατεταμένα σε μια άλλη εφαρμογή
και κατόπιν σύρετέ την στο φάκελο.
27
Βασικές λειτουργίες
Ενδεικτικά εικονίδια
Ενδεικτικά εικονίδια εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο πάνω μέρος της οθόνης. Τα εικονίδια
που παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα είναι τα συνηθέστερα.
Η γραμμή κατάστασης ενδέχεται να μην εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης σε ορισμένες
εφαρμογές. Για εμφάνιση της γραμμής κατάστασης, σύρετε προς τα κάτω από το πάνω μέρος
της οθόνης.
Εικονίδιο
Σημασία
Χωρίς σήμα
Ισχύς σήματος
Περιαγωγή (εκτός κανονικής περιοχής εμβέλειας)
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο GPRS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο EDGE
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο UMTS
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSDPA
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο HSPA+
/
Ενεργή σύνδεση με δίκτυο LTE
Ενεργή σύνδεση με Wi-Fi
Λειτουργία Bluetooth ενεργοποιημένη
GPS ενεργοποιημένο
Κλήση σε εξέλιξη
Αναπάντητη κλήση
Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
Ειδοποίηση ενεργοποιημένη
Λειτουργία σίγασης ενεργοποιημένη
Λειτουργία δόνησης ενεργοποιημένη
Λειτουργία πτήσης ενεργοποιημένη
Προέκυψε σφάλμα ή απαιτείται προσοχή
Επίπεδο ισχύος μπαταρίας
28
Βασικές λειτουργίες
Κλείδωμα οθόνης
Το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας απενεργοποιεί την οθόνη και την κλειδώνει. Επίσης, η οθόνη
απενεργοποιείται και κλειδώνει αυτόματα εάν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη περίοδο.
Για να ξεκλειδώσετε την οθόνη, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας ή το πλήκτρο αρχικής οθόνης και
σαρώστε σε οποιαδήποτε κατεύθυνση.
Μπορείτε να αλλάξετε τον τρόπο που κλειδώνετε την οθόνη ώστε να αποτρέπετε άλλα άτομα από την
πρόσβαση στα προσωπικά στοιχεία σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια → Τύπος οθόνης
κλειδώματος και κατόπιν επιλέξτε μια μέθοδο κλειδώματος οθόνης. Η συσκευή απαιτεί κωδικό
ξεκλειδώματος κάθε φορά που την ξεκλειδώνετε.
Εάν ξεχάσετε τον κωδικό ξεκλειδώματος, παραδώστε τη συσκευή σε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung για επαναφορά.
Μοτίβο
Σχεδιάστε ένα μοτίβο συνδέοντας τέσσερις κουκκίδες ή περισσότερες και κατόπιν σχεδιάστε και πάλι το
μοτίβο για να το επαληθεύσετε. Ρυθμίστε εφεδρικό κωδικό PIN για ξεκλείδωμα της οθόνης όταν ξεχνάτε
το μοτίβο.
PIN
Ένας κωδικός PIN αποτελείται μόνο από αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις αριθμούς και κατόπιν
εισάγετε και πάλι τον κωδικό για να τον επαληθεύσετε.
Κωδικός πρόσβασης
Ένας κωδικός πρόσβασης αποτελείται από χαρακτήρες και αριθμούς. Εισάγετε τουλάχιστον τέσσερις
χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων αριθμών και συμβόλων, και κατόπιν εισάγετε και πάλι τον κωδικό
πρόσβασης για να τον επαληθεύσετε.
29
Βασικές λειτουργίες
Πλαίσιο ειδοποιήσεων
Χρήση του πλαισίου ειδοποιήσεων
Όταν λαμβάνετε νέες ειδοποιήσεις, όπως μηνύματα ή αναπάντητες κλήσεις, εμφανίζονται ενδεικτικά
εικονίδια στη γραμμή κατάστασης. Για να δείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα εικονίδια,
ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και προβάλετε τις λεπτομέρειες.
Για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω. Για να κλείσετε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων, περάστε την παλάμη προς τα πάνω στην οθόνη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω λειτουργίες στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.
Εκκίνηση Ρυθμίσεις.
Πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης
Προβολή περισσότερων πλήκτρων
γρήγορης ρύθμισης.
Ρύθμιση της φωτεινότητας.
Εκκίνηση Γρήγορη σύνδεση.
Πάτημα σε ειδοποίηση και εκτέλεση
διαφόρων ενεργειών.
Εκκαθάριση όλων των ειδοποιήσεων.
30
Βασικές λειτουργίες
Χρήση των πλήκτρων γρήγορης ρύθμισης
Πατήστε πλήκτρα γρήγορης ρύθμισης για ενεργοποίηση ορισμένων λειτουργιών. Σαρώστε προς τα
αριστερά ή προς τα δεξιά στην περιοχή των πλήκτρων για να προβάλλετε περισσότερα πλήκτρα. Για να
προβάλλετε περισσότερο λεπτομερείς ρυθμίσεις, πατήστε παρατεταμένα ένα πλήκτρο.
Για να αναδιατάξετε πλήκτρα, πατήστε
κατόπιν σύρετέ το σε άλλη θέση.
→ ΕΠΕΞΕΡ., πατήστε παρατεταμένα σε ένα πλήκτρο και
S Finder
Αναζητήστε ευρεία ποικιλία περιεχομένου με μια λέξη κλειδί.
Αναζήτηση περιεχομένου στη συσκευή
Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε
→ S Finder.
Εισάγετε μια λέξη κλειδί στο πεδίο αναζήτησης ή πατήστε
και πείτε μια λέξη κλειδί.
Για να έχετε πιο σύνθετα αποτελέσματα, πατήστε Φίλτρο κάτω από το πεδίο αναζήτησης και κατόπιν
επιλέξτε λεπτομέρειες φίλτρων.
Ρύθμιση κατηγοριών αναζήτησης
Μπορείτε να ορίσετε τις κατηγορίες αναζήτησης για αναζήτηση περιεχομένου σε συγκεκριμένα πεδία
αναζήτησης.
Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Επιλογή τοποθ. αναζήτησης και επιλέξτε κατηγορίες.
Γρήγορη σύνδεση
Κάντε αυτόματη αναζήτηση για κοντινές συσκευές και γρήγορη σύνδεση με αυτές.
• Εάν η συσκευή που θέλετε να συνδέσετε δεν υποστηρίζει τη λειτουργία γρήγορης σύνδεσης,
ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi Direct πριν εκκινήσετε τη λειτουργία Γρήγορη σύνδεση
στη συσκευή σας.
• Οι μέθοδοι σύνδεσης ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο των συνδεδεμένων
συσκευών ή το περιεχόμενο κοινής χρήσης.
31
Βασικές λειτουργίες
Σύνδεση με άλλες συσκευές
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
Αν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτή για πρώτη φορά, πραγματοποιήστε μια επιλογή ορατότητας
και πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Όταν ανοίξει το πλαίσιο, η λειτουργία Wi-Fi ενεργοποιείται αυτόματα και η συσκευή αναζητά
κοντινές συσκευές.
Αν έχετε εγκαταστήσει το Samsung Link στη συσκευή σας, η λίστα συσκευών που είναι
καταχωρημένες με το Samsung Link εμφανίζεται στο πάνω μέρος της οθόνης. Για περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με το Samsung Link, επισκεφθείτε τη διεύθυνση link.samsung.com.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα και συνδεθείτε με αυτήν ακολουθώντας τις οδηγίες επί της
οθόνης.
Το επόμενο βήμα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη συνδεδεμένη συσκευή.
Για αλλαγή της ρύθμισης ορατότητας της συσκευής σας, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ορισμός ορατότητας
συσκευής και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Νέα αναζήτηση για συσκευές
Εάν η επιθυμητή συσκευή δεν εμφανίζεται στη λίστα, αναζητήστε τη συσκευή.
Πατήστε ΑΝΑΝΕΩΣΗ και επιλέξτε τη συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
Κοινή χρήση περιεχομένου
Μοιραστείτε περιεχόμενο με τις συνδεδεμένες συσκευές.
1 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και πατήστε Γρήγορη σύνδεση.
2 Επιλέξτε μια συσκευή από τη λίστα εντοπισμένων συσκευών.
3 Πατήστε Κοινή χρήση περιεχομένου και επιλέξτε μια κατηγορία πολυμέσων.
4 Επιλέξτε το περιεχόμενο για κοινή χρήση και πατήστε OK.
Η συσκευή σας στέλνει το περιεχόμενο στη συνδεδεμένη συσκευή.
32
Βασικές λειτουργίες
Εισαγωγή κειμένου
Διάταξη πληκτρολογίου
Ένα πληκτρολόγιο εμφανίζεται αυτόματα όταν εισάγετε κείμενο για αποστολή μηνυμάτων, δημιουργία
σημειώσεων και άλλα.
Η εισαγωγή κειμένου δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες γλώσσες. Για εισαγωγή κειμένου, πρέπει
να αλλάξετε τη γλώσσα εισαγωγής σε μία από τις υποστηριζόμενες γλώσσες.
Εισαγωγή κεφαλαίων. Για εισαγωγή
μόνο κεφαλαίων, πατήστε το δύο
φορές.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Εισαγωγή σημείων στίξης.
Μετάβαση στην επόμενη σειρά.
Αλλαγή των ρυθμίσεων
πληκτρολογίου.
Εισαγωγή διαστήματος.
Αλλαγή της γλώσσας εισαγωγής
Πατήστε → Προσθήκη γλωσσ. εισαγωγής και κατόπιν επιλέξτε τις γλώσσες για χρήση. Όταν
επιλέξετε δύο ή περισσότερες γλώσσες, μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ των γλωσσών εισαγωγής,
σαρώνοντας το πλήκτρο διαστήματος αριστερά ή δεξιά.
Αλλαγή της διάταξης πληκτρολογίου
Πατήστε , επιλέξτε μια γλώσσα στις Γλώσσες και τύποι και κατόπιν επιλέξτε μια διάταξη
πληκτρολογίου για χρήση.
Στο Πληκτρολόγιο 3x4, κάθε πλήκτρο έχει τρεις ή τέσσερις χαρακτήρες. Για να εισάγετε έναν
χαρακτήρα, πατήστε το αντίστοιχο πλήκτρο επανειλημμένα έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός
χαρακτήρας.
33
Βασικές λειτουργίες
Πρόσθετες λειτουργίες πληκτρολογίου
Πατήστε παρατεταμένα για να χρησιμοποιήσετε τις διάφορες λειτουργίες. Άλλα εικονίδια ενδέχεται
να εμφανίζονται αντί για το εικονίδιο ανάλογα με την τελευταία λειτουργία που χρησιμοποιήθηκε.
• : εισαγωγή κειμένου φωνητικά.
Έναρξη ή παύση εισαγωγής κειμένου
φωνητικά.
• : προσθήκη στοιχείου από το πρόχειρο.
• : εισαγωγή emoticon.
• : αλλαγή των ρυθμίσεων πληκτρολογίου.
Αντιγραφή και επικόλληση
1 Πατήστε παρατεταμένα σε κείμενο.
2 Σύρετε ή για να επιλέξετε το επιθυμητό κείμενο ή πατήστε Επιλογή όλων για να επιλέξετε όλο
το κείμενο.
3 Πατήστε Αντιγραφή ή Αποκοπή.
Το επιλεγμένο κείμενο αντιγράφεται στο πρόχειρο.
4 Πατήστε παρατεταμένα στο σημείο όπου πρόκειται να εισάγετε το κείμενο και πατήστε
Επικόλληση.
Για επικόλληση κειμένου που είχατε αντιγράψει πριν, πατήστε Πρόχειρο και επιλέξτε το κείμενο.
Καταγραφή οθόνης
Καταγράψτε ένα στιγμιότυπο ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο αρχικής οθόνης και το πλήκτρο λειτουργίας ταυτόχρονα. Μπορείτε
να προβάλλετε τις καταγεγραμμένες εικόνες στη Συλλογή.
34
Βασικές λειτουργίες
Άνοιγμα εφαρμογών
Στην αρχική οθόνη ή στην οθόνη εφαρμογών, επιλέξτε το εικονίδιο μιας εφαρμογής για να την ανοίξετε.
Για να ανοίξετε μια εφαρμογή από τη λίστα εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα, πατήστε
και επιλέξτε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής.
Κλείσιμο μιας εφαρμογής
Πατήστε
και σύρετε το παράθυρο μιας πρόσφατης εφαρμογής προς τα αριστερά ή τα δεξιά για να
την κλείσετε. Για να κλείσετε όλες τις εφαρμογές που τρέχουν, πατήστε ΚΛ. ΟΛΩΝ.
Πολλαπλά Παράθυρα
Εισαγωγή
Τα Πολλαπλά Παράθυρα σας επιτρέπουν να εκτελείτε δύο εφαρμογές ταυτόχρονα σε προβολή
διαχωρισμένης οθόνης.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
35
Βασικές λειτουργίες
Προβολή διαχωρισμένης οθόνης
1 Πατήστε για άνοιγμα της λίστας εφαρμογών που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.
2 Σαρώστε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε σε ένα παράθυρο πρόσφατης εφαρμογής.
Η επιλεγμένη εφαρμογή ξεκινά στο πάνω παράθυρο.
3 Επιλέξτε μια άλλη εφαρμογή για εκκίνηση.
Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε την προβολή διαχωρισμένης οθόνης πατώντας παρατεταμένα
το
.
36
Βασικές λειτουργίες
Χρήση πρόσθετων επιλογών
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές στην προβολή διαχωρισμένης οθόνης, επιλέξτε το παράθυρο μιας
εφαρμογής και πατήστε στον κύκλο μεταξύ των παραθύρων εφαρμογών για πρόσβαση στις παρακάτω
επιλογές:
• : εναλλαγή τοποθεσιών μεταξύ παραθύρων εφαρμογών.
• : σύρσιμο και εναπόθεση κειμένου ή αντιγραμμένων εικόνων από το ένα παράθυρο σε άλλο.
Πατήστε παρατεταμένα σε ένα στοιχείο στο επιλεγμένο παράθυρο και σύρετέ το σε μια θέση σε
άλλο παράθυρο.
Ορισμένες εφαρμογές ενδέχεται να μην υποστηρίζουν τη λειτουργία αυτή.
37
Βασικές λειτουργίες
• : Μεγιστοποίηση του παραθύρου.
• : κλείσιμο της εφαρμογής.
Προσαρμογή του μεγέθους παραθύρου
Σύρετε τον κύκλο μεταξύ των παραθύρων των εφαρμογών προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να
προσαρμόσετε το μέγεθος των παραθύρων.
Διαχείριση συσκευής και δεδομένων
Μεταφορά δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας
Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα από μια προηγούμενη συσκευή στη νέα σας συσκευή μέσω του
Samsung Smart Switch.
Διατίθενται οι παρακάτω εκδόσεις του Samsung Smart Switch.
• Έκδοση για κινητά: μεταφορά δεδομένων μεταξύ κινητών συσκευών. Μπορείτε να κάνετε λήψη της
εφαρμογής από τα Galaxy Apps ή Play Store.
• Έκδοση για υπολογιστές: Μπορείτε να μεταφέρετε δεδομένα μεταξύ της συσκευής σας και ενός
υπολογιστή. Μπορείτε να κάνετε λήψη της εφαρμογής από το www.samsung.com/smartswitch.
• Το Smart Switch Samsung δεν υποστηρίζεται σε ορισμένες συσκευές ή υπολογιστές.
• Ισχύουν περιορισμοί. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για
λεπτομέρειες. Η Samsung αντιμετωπίζει με σοβαρότητα τα πνευματικά δικαιώματα.
Μεταφέρετε μόνο περιεχόμενο που σας ανήκει ή για το οποίο έχετε δικαίωμα μεταφοράς.
38
Βασικές λειτουργίες
Μεταφορά δεδομένων από κινητή συσκευή
Μεταφέρετε δεδομένα από την προηγούμενη συσκευή σας στην καινούρια συσκευή σας.
Λάβετε και εγκαταστήστε το Smart Switch από τα Galaxy Apps ή Play Store.
Εκκινήστε το Smart Switch και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα
από την προηγούμενη συσκευή σας.
Μεταφορά δεδομένων από υπολογιστή
Δημιουργήστε εφεδρικά αντίγραφα δεδομένων από την προηγούμενη συσκευή σας σε υπολογιστή και
εισάγετε τα δεδομένα στη νέα συσκευή σας.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη του Smart
Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
Αν η προηγούμενη συσκευή σας δεν είναι συσκευή της Samsung, δημιουργήστε εφεδρικά
αντίγραφα δεδομένων σε υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα που παρέχεται από τον
κατασκευαστή της συσκευής. Κατόπιν, μεταβείτε στο πέμπτο βήμα.
3 Συνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
4 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να δημιουργήσετε εφεδρικά
αντίγραφα των δεδομένων από τη συσκευή. Κατόπιν, αποσυνδέστε την προηγούμενη συσκευή σας
από τον υπολογιστή.
5 Συνδέστε τη νέα συσκευή σας με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
6 Στον υπολογιστή, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να μεταφέρετε δεδομένα στη νέα
συσκευή σας.
39
Βασικές λειτουργίες
Χρήση της συσκευής ως αφαιρούμενο δίσκο για μεταφορά
δεδομένων
Μετακινήστε αρχεία ήχου, βίντεο, εικόνων ή άλλους τύπους αρχείων από τη συσκευή στον υπολογιστή ή
αντίστροφα.
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB από τη συσκευή κατά τη μεταφορά αρχείων. Κάτι τέτοιο
ενδέχεται να προκαλέσει απώλεια δεδομένων ή ζημιά στη συσκευή.
Οι συσκευές ενδέχεται να μην συνδέονται σωστά εάν συνδέονται μέσω USB hub. Συνδέετε τη
συσκευή απευθείας στη θύρα USB του υπολογιστή.
1 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB.
2 Ανοίξτε το πλαίσιο ειδοποιήσεων και κατόπιν πατήστε Μεταφορά αρχείων πολυμέσων μέσω USB
→ Γίνεται μεταφορά αρχείων πολυμέσων.
Πατήστε Γίνεται μεταφορά εικόνων εάν ο υπολογιστής σας δεν υποστηρίζει το πρωτόκολλο
μεταφοράς πολυμέσων (MTP) ή δεν έχει εγκατασταθεί κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης.
3 Μεταφέρετε αρχεία μεταξύ της συσκευής σας και του υπολογιστή.
Ενημέρωση της συσκευής
Μπορείτε να κάνετε ενημέρωση της συσκευής με το τελευταίο λογισμικό.
Ασύρματη ενημέρωση
Η συσκευή μπορεί να αναβαθμιστεί απευθείας με το τελευταίο λογισμικό με την υπηρεσία ασύρματης
αναβάθμισης υλικού (FOTA).
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Πληροφορίες συσκευής → Μη αυτόματη λήψη
ενημερώσεων.
Για να ελέγχετε αυτόματα για διαθέσιμες ενημερώσεις, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη λήψη
ενημερώσεων για ενεργοποίηση. Η λήψη των ενημερώσεων πραγματοποιείται μόνο όταν η
συσκευή είναι συνδεδεμένη σε δίκτυο Wi-Fi.
40
Βασικές λειτουργίες
Ενημέρωση με το Smart Switch
Συνδέστε τη συσκευή με υπολογιστή και ενημερώστε τη συσκευή με το τελευταίο λογισμικό.
1 Στον υπολογιστή, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.samsung.com/smartswitch για λήψη και
εγκατάσταση του Smart Switch.
2 Στον υπολογιστή, εκκινήστε το Smart Switch.
3 Συνδέστε τη συσκευή με τον υπολογιστή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
4 Αν είναι διαθέσιμη ενημέρωση λογισμικού, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να
ενημερώσετε τη συσκευή.
• Μην απενεργοποιείτε τον υπολογιστή και μην αποσυνδέετε το καλώδιο USB ενώ γίνεται
ενημέρωση της συσκευής.
• Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης της συσκευής, μην συνδέετε άλλες συσκευές πολυμέσων στον
υπολογιστή. Κάτι τέτοιο ενδέχεται να παρεμβληθεί στη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν την
ενημέρωση, αποσυνδέστε όλες τις άλλες συσκευές πολυμέσων από τον υπολογιστή.
Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων
Διατηρήστε τα προσωπικά στοιχεία σας, τα δεδομένα εφαρμογών και τις ρυθμίσεις ασφαλή στη
συσκευή σας. Μπορείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ευαίσθητων πληροφοριών σας
σε λογαριασμό αντιγράφων ασφαλείας και να μεταβείτε σε αυτά αργότερα. Πρέπει να συνδεθείτε με το
λογαριασμό Google ή Samsung για εφεδρική αποθήκευση ή επαναφορά δεδομένων. Ανατρέξτε στην
ενότητα Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Χρήση λογαριασμού Samsung
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου, επιλέξτε τα στοιχεία για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων και κατόπιν πατήστε ΔΗΜ. ΑΝΤΙΓΡ. ΑΣΦΑΛ. ΤΩΡΑ.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη εφεδρική αποθήκευση δεδομένων, πατήστε το διακόπτη το
Αυτόματη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας για ενεργοποίηση.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Samsung, πατήστε Επαν/φορά. Τα τρέχοντα
δεδομένα διαγράφονται από τη συσκευή για επαναφορά των επιλεγμένων στοιχείων.
41
Βασικές λειτουργίες
Χρήση λογαριασμού Google
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
και πατήστε το διακόπτη Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου για ενεργοποίηση.
Πατήστε Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας και επιλέξτε ένα λογαριασμό ως λογαριασμό
αντιγράφων ασφαλείας.
Για επαναφορά δεδομένων χρησιμοποιώντας λογαριασμό Google, πατήστε το διακόπτη Αυτόματη
επαναφορά για ενεργοποίηση. Όταν επανεγκαθιστάτε εφαρμογές, επαναφέρονται οι ρυθμίσεις και τα
δεδομένα που έχουν εφεδρικά αντίγραφα.
Εκτέλεση επαναφοράς δεδομένων
Διαγράψτε όλες τις ρυθμίσεις και δεδομένα στη συσκευή. Πριν εκτελέσετε την επαναφορά
εργοστασιακών δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι δημιουργήσατε αντίγραφα ασφαλείας όλων των
σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή. Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία
αντιγράφου ασφαλείας και επαναφορά δεδομένων για περισσότερες πληροφορίες.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ. Η
συσκευή επανεκκινείται αυτόματα.
42
Βασικές λειτουργίες
Λειτουργία έκτακτης ανάγκης
Η λειτουργία έκτακτης ανάγκης αλλάζει την οθόνη σε γκρίζους τόνους για μείωση της κατανάλωσης
της μπαταρίας. Ορισμένες εφαρμογές και λειτουργίες περιορίζονται. Στη λειτουργία έκτακτης ανάγκης,
μπορείτε να πραγματοποιήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης, να στείλετε τις πληροφορίες της τρέχουσας
θέσης σε άλλα άτομα, να ηχήσετε συναγερμό έκτακτης ανάγκης και άλλα.
Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ενεργοποίηση του φλας.
Ενεργοποίηση ηχητικών
ειδοποιήσεων.
Αποστολή πληροφοριών της
τρέχουσας θέσης σας με μήνυμα.
Τηλέφωνο.
Περιήγηση στο διαδίκτυο.
Προσθήκη περισσότερων
εφαρμογών για χρήση.
Υπολειπόμενη ισχύς μπαταρίας και
υπολειπόμενος χρόνος χρήσης
Κλήση έκτακτης ανάγκης.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης
Για απενεργοποίηση της λειτουργίας έκτακτης ανάγκης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Απενεργοποίηση
λειτουργίας έκτακτης ανάγκης. Εναλλακτικά, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας και
κατόπιν πατήστε Λειτουργία έκτακτης ανάγκης.
43
Εφαρμογές
Εγκατάσταση ή απεγκατάσταση εφαρμογών
Galaxy Apps
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών. Μπορείτε να κάνετε λήψη εφαρμογών που είναι ειδικά
σχεδιασμένες για συσκευές Samsung Galaxy.
Πατήστε Galaxy Apps στην οθόνη εφαρμογών.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Κάντε περιήγηση στις εφαρμογές ανά κατηγορία ή πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ για να κάνετε αναζήτηση με
λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ → Ρυθμίσεις →
Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
Play Store
Αγοράστε και κάντε λήψη εφαρμογών.
Πατήστε Play Store στην οθόνη εφαρμογών.
Εγκατάσταση εφαρμογών
Περιηγηθείτε σε εφαρμογές ανά κατηγορία ή αναζητήστε εφαρμογές με λέξη-κλειδί.
Επιλέξτε μια εφαρμογή για να προβάλετε πληροφορίες γι’ αυτήν. Για να κάνετε λήψη δωρεάν
εφαρμογών, πατήστε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Για αγορά και λήψη εφαρμογών που χρεώνονται, πατήστε την τιμή
και ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης.
→ Ρυθμίσεις → Αυτόματη
Για αλλαγή των ρυθμίσεων αυτόματης ενημέρωσης, πατήστε
ενημέρωση εφαρμογών και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή.
44
Εφαρμογές
Διαχείριση εφαρμογών
Απεγκατάσταση ή απενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ. Το εικονίδιο
εμφανίζεται στις εφαρμογές που
μπορείτε να απενεργοποιήσετε ή να απεγκαταστήσετε. Επιλέξτε μια εφαρμογή και πατήστε ΑNΕΝΕΡΓΟ
ή OK. Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής
εφαρμογών, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ. ή ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.
• ΑΠΕΝΕΡΓΟΠ.: απενεργοποίηση επιλεγμένων εφαρμογών προεπιλογής που δεν μπορούν να
απεγκατασταθούν από τη συσκευή.
• ΚΑΤΑΡΓ. ΕΓΚΑΤ.: απεγκατάσταση εφαρμογών που ελήφθησαν.
Ενεργοποίηση εφαρμογών
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Εφαρμογές → Διαχειριστής εφαρμογών →
Απενεργοποιήθηκε, επιλέξτε μια εφαρμογή και κατόπιν πατήστε ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.
→
Τηλέφωνο
Εισαγωγή
Πραγματοποιήστε ή απαντήστε σε φωνητικές κλήσεις και βιντεοκλήσεις.
Πραγματοποίηση κλήσεων
1 Πατήστε Τηλέφωνο στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
45
για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
Εφαρμογές
3 Πατήστε
για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή πατήστε
βιντεοκλήσης.
για πραγματοποίηση
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Προσθήκη του αριθμού στη λίστα
επαφών.
Προεπισκόπηση του τηλεφωνικού
αριθμού.
Διαγραφή προηγούμενου
χαρακτήρα.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου.
Πραγματοποίηση κλήσεων από την κλειδωμένη οθόνη
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Πραγματοποίηση κλήσεων από αρχεία καταγραφής κλήσεων ή λίστα επαφών
Πατήστε ΑΡΧ. ΚΑT. ή ΕΠΑΦΕΣ και κατόπιν σαρώστε προς τα δεξιά σε μια επαφή ή τηλεφωνικό αριθμό
για πραγματοποίηση μιας κλήσης.
Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης
1 Πατήστε για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη.
2 Πατήστε παρατεταμένα 0 μέχρι να εμφανιστεί το σημάδι +.
3 Εισάγετε τον κωδικό χώρας, κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και κατόπιν πατήστε
46
.
Εφαρμογές
Λήψη κλήσεων
Απάντηση σε κλήση
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Απόρριψη κλήσης
Όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
Για να στείλετε ένα μήνυμα όταν απορρίπτετε εισερχόμενες κλήσεις, σύρετε προς τα πάνω τη γραμμή
μηνύματος απόρριψης.
Για να δημιουργήσετε διάφορα μηνύματα απόρριψης κλήσεων, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και
πατήστε Τηλέφωνο → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Αποκλεισμός κλήσεων → Μηνύματα απόρριψης
κλήσεων, εισάγετε ένα μήνυμα και κατόπιν πατήστε .
Αναπάντητες κλήσεις
Εάν δεν απαντήσετε σε μια κλήση, εμφανίζεται το εικονίδιο
στη γραμμή κατάστασης. Ανοίξτε
το πλαίσιο ειδοποιήσεων για προβολή της λίστας αναπάντητων κλήσεων. Εναλλακτικά, στην οθόνη
εφαρμογών, πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑT. για προβολή αναπάντητων κλήσεων.
Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης
Κατά τη διάρκεια φωνητικής κλήσης
Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω ενέργειες:
• AΝΑΜΟΝΗ: θέστε μια κλήση σε αναμονή. Πατήστε ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΛΗΣΗ για ανάκτηση της κλήσης
που βρίσκεται σε αναμονή.
• Προσθήκη κλήσης: πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης.
• Επ. ένταση: Αύξηση της έντασης ήχου.
• Bluetooth: Μετάβαση σε σετ ακουστικών Bluetooth εάν είναι συνδεδεμένο με τη συσκευή.
• Ηχείο: Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ανοικτής ακρόασης. Όταν χρησιμοποιείτε την ανοικτή
ακρόαση, μιλήστε στο μικρόφωνο στο πάνω μέρος της συσκευής και κρατήστε τη συσκευή μακριά
από το αυτί σας.
• Πληκτρ. / Απόκρυψη: Άνοιγμα ή κλείσιμο του πληκτρολογίου.
• Σίγαση: Απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής
σας.
• Email: Αποστολή email.
• Μήνυμα: Αποστολή μηνύματος.
47
Εφαρμογές
• Internet: περιήγηση σε ιστοσελίδες.
• Επαφές: άνοιγμα της λίστας επαφών.
• S Planner: άνοιγμα του ημερολογίου.
• Σημείωση: δημιουργία μιας σημείωσης.
• : Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
Κατά τη διάρκεια βιντεοκλήσης
Πατήστε στην οθόνη για να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:
• : εναλλαγή μεταξύ της μπροστινής κάμερας και της πίσω κάμερας.
• : Τερματισμός τρέχουσας κλήσης.
• : απενεργοποίηση του μικροφώνου έτσι ώστε να μην μπορεί να σας ακούσει ο συνομιλητής.
Επαφές
Εισαγωγή
Δημιουργήστε νέες επαφές ή διαχειριστείτε επαφές στη συσκευή.
Προσθήκη επαφών
Δημιουργία επαφών μη αυτόματα
1 Πατήστε Επαφές στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε και επιλέξτε μια τοποθεσία αποθήκευσης.
3 Εισάγετε πληροφορίες επαφών.
• : προσθήκη μιας εικόνας.
• /
: προσθήκη ή διαγραφή πεδίου επαφής.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
48
Εφαρμογές
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από το πληκτρολόγιο, ανοίξτε την οθόνη
εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο. Αν δεν εμφανιστεί το πληκτρολόγιο στην οθόνη, πατήστε
για να
ανοίξετε το πληκτρολόγιο. Εισάγετε τον αριθμό και πατήστε Προσθήκη στις Επαφές.
Για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου στη λίστα επαφών από τις ληφθείσες κλήσεις ή μηνύματα,
ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε Τηλέφωνο → ΑΡΧ. ΚΑT. → μια επαφή → ΔΗΜ/ΡΓΙΑ
ΕΠΑΦΗΣ.
Εισαγωγή επαφών
Εισάγετε επαφές από υπηρεσίες αποθήκευσης στη συσκευή σας.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές → ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Εισαγωγή/Εξαγωγή επαφών →
ΕΙΣΑΓΩΓΗ και πραγματοποιήστε μια επιλογή εισαγωγής.
Αναζήτηση για επαφές
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Επαφές.
Χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω μεθόδους αναζήτησης:
• Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα επαφών.
• Σύρετε ένα δάχτυλο κατά μήκος του ευρετηρίου στη δεξιά πλευρά της λίστας επαφών για γρήγορη
κύλιση σε αυτήν.
• Πατήστε το πεδίο αναζήτησης στο πάνω μέρος της λίστας επαφών και εισαγάγετε τα κριτήρια
αναζήτησης.
Μόλις επιλεγεί μια επαφή, εκτελέστε μία από τις παρακάτω ενέργειες:
• : προσθήκη στις αγαπημένες επαφές.
• /
: πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ή βιντεοκλήσης.
• : σύνταξη μηνύματος.
• : σύνταξη email.
49
Εφαρμογές
Μηνύματα
Εισαγωγή
Στείλτε και προβάλλετε μηνύματα μέσω συζήτησης.
Αποστολή μηνυμάτων
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για αποστολή μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε .
3 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε να μήνυμα.
Εισαγωγή παραληπτών.
Επιλογή επαφών από τη λίστα
επαφών.
Εισαγωγή emoticon.
Εισαγωγή μηνύματος.
Επισύναψη αρχείων.
Αποστολή του μηνύματος.
4 Πατήστε ΑΠΟΣ. για να στείλετε το μήνυμα.
50
Εφαρμογές
Προβολή μηνυμάτων
Τα μηνύματα ομαδοποιούνται με βάση την επαφή ως νήματα μηνυμάτων.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις για λήψη μηνυμάτων όταν βρίσκεστε σε
περιαγωγή.
1 Πατήστε Μηνύματα στην οθόνη εφαρμογών.
2 Στη λίστα σημειώσεων, επιλέξτε μια επαφή.
3 Προβάλετε τη συζήτησή σας.
Internet
Περιηγηθείτε στο διαδίκτυο για να αναζητήσετε πληροφορίες και να σημειώσετε με σελιδοδείκτες τις
αγαπημένες ιστοσελίδες σας ώστε να έχετε πρόσβαση σε αυτές με άνεση.
1 Πατήστε Internet στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε στο πεδίο διεύθυνσης.
3 Εισάγετε τη διεύθυνση ιστού ή μια λέξη κλειδί και κατόπιν πατήστε Μετάβαση.
Για προβολή των γραμμών εργαλείων, σύρετε το δάχτυλό σας ελαφρώς προς τα κάτω στην οθόνη.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Ανανέωση της τρέχουσας
ιστοσελίδας.
Άνοιγμα της αρχικής σελίδας.
Προβολή των σελιδοδεικτών,
αποθηκευμένων ιστοσελίδων και του
πρόσφατου ιστορικού.
Άνοιγμα της διαχείρισης καρτελών
του προγράμματος περιήγησης.
Μετακίνηση στη σελίδα που
επισκεφθήκατε προηγουμένως.
51
Εφαρμογές
Email
Δημιουργία λογαριασμών email
Δημιουργήστε ένα λογαριασμό email όταν ανοίγετε το Email για πρώτη φορά.
1 Πατήστε Email στην οθόνη εφαρμογών.
2 Εισάγετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κωδικό πρόσβασης και κατόπιν πατήστε
ΣΥΝΔΕΣΗ.
Για μη αυτόματη καταχώρηση εταιρικού λογαριασμού email, πατήστε ΜΗ ΑΥΤ. ΡΥΘΜΙΣΗ.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
Για να δημιουργήσετε άλλον λογαριασμό email, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → Προσθήκη
λογαριασμού.
Εάν έχετε περισσότερους από έναν λογαριασμούς email, μπορείτε να ρυθμίσετε έναν ως τον
προεπιλεγμένο λογαριασμό. Πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις → ΠΕΡΙΣ. → Ορισμός προεπιλεγμένου
λογαριασμού.
Αποστολή email
1 Πατήστε για να συντάξετε ένα email.
2 Προσθέστε παραλήπτες και εισάγετε κείμενο email.
3 Πατήστε ΑΠΟΣΤ. για να στείλετε το μήνυμα.
Ανάγνωση email
Στη λίστα email, πατήστε σε ένα email για ανάγνωση.
Κάμερα
Εισαγωγή
Κάντε λήψη φωτογραφιών και εγγραφή βίντεο χρησιμοποιώντας διάφορους τρόπους λειτουργίας και
ρυθμίσεις.
52
Εφαρμογές
Βασικός τρόπος λήψης
Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη φωτογραφιών ή να εγγράψετε βίντεο. Προβάλλετε τις
φωτογραφίες και βίντεο στη Συλλογή.
Πατήστε Κάμερα στην οθόνη εφαρμογών.
Σωστοί τρόποι χρήσης της κάμερας
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο άλλων ατόμων χωρίς την άδειά τους.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου απαγορεύεται νομικά.
• Μην κάνετε λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάζετε την
ιδιωτική ζωή άλλων ατόμων.
Λήψη φωτογραφιών ή εγγραφή βίντεο
1 Πατήστε την εικόνα στην οθόνη προεπισκόπησης όπου θα πρέπει να εστιάσει η κάμερα.
2 Πατήστε για λήψη φωτογραφίας ή πατήστε για εγγραφή ενός βίντεο.
• Απομακρύνετε μεταξύ τους δύο δάχτυλα που τοποθετείτε επί της οθόνης για μεγέθυνση, και
πλησιάστε τα για σμίκρυνση.
• Για καταγραφή μιας εικόνας από το βίντεο κατά την εγγραφή, πατήστε Λήψη.
• Για αλλαγή της εστίασης κατά την εγγραφή ενός βίντεο, πατήστε εκεί όπου θέλετε να εστιάσετε.
Για να εστιάσετε στο κέντρο της οθόνης, πατήστε .
Τρέχουσα λειτουργία
Προεπισκόπηση
μικρογραφίας
Απόκρυψη ή εμφάνιση
των εικονιδίων
ρυθμίσεων.
Εγγραφή ενός βίντεο.
Γρήγορες ρυθμίσεις
Λήψη φωτογραφίας.
Ρυθμίσεις κάμερας
Εναλλαγή μεταξύ της
μπροστινής κάμερας
και της πίσω κάμερας.
Λειτουργίες λήψης
53
Εφαρμογές
Στην οθόνη προεπισκόπησης, περάστε προς τα δεξιά για πρόσβαση στη λίστα λειτουργιών λήψης. Ή,
περάστε προς τα αριστερά για προβολή φωτογραφιών και βίντεο που έχετε καταγράψει.
• Η οθόνη προεπισκόπησης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας λήψης και
το ποια κάμερα χρησιμοποιείται.
• Η κάμερα κλείνει αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται.
• Βεβαιωθείτε ότι ο φακός είναι καθαρός. Διαφορετικά, η συσκευή ενδέχεται να μην λειτουργεί
σωστά σε ορισμένες λειτουργίες που απαιτούν υψηλή ανάλυση.
• Η μπροστινή κάμερα διαθέτει ευρυγώνιο φακό. Ενδέχεται να προκύψει μικρή παραμόρφωση
σε ευρυγώνιες φωτογραφίες και δεν υποδεικνύει προβλήματα με την απόδοση της
συσκευής.
• Ο μέγιστος χρόνος εγγραφής μπορεί να μειωθεί εάν εγγράφετε βίντεο σε υψηλή ανάλυση.
Εκκίνηση κάμερας στην κλειδωμένη οθόνη
Για γρήγορη λήψη φωτογραφιών, εκκινήστε την Κάμερα στην κλειδωμένη οθόνη.
Στην κλειδωμένη οθόνη, σύρετε το
έξω από το μεγάλο κύκλο.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
• Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι λειτουργίες ασφαλείας.
Εκκίνηση κάμερας γρήγορα
Πατήστε το πλήκτρο αρχικής οθόνης δυο φορές γρήγορα για εκκίνηση του Κάμερα. Η Κάμερα εκκινείται
πάντα σε αυτόματη λειτουργία.
Ορισμένες λειτουργίες κάμερας δεν είναι διαθέσιμες κατά την εκκίνηση του Κάμερα από την
κλειδωμένη οθόνη ή όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ενώ είναι ενεργοποιημένες οι
λειτουργίες ασφαλείας.
54
Εφαρμογές
Αυτόματη λειτουργία
Η αυτόματη λειτουργία επιτρέπει στην κάμερα να αξιολογήσει το περιβάλλον και να προσδιορίσει την
ιδανική λειτουργία για τη φωτογραφία.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Auto.
Προηγμένη λειτουργία
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών ενώ προσαρμόζετε χειροκίνητα διάφορες επιλογές λήψης, όπως
η τιμή έκθεσης και η τιμή ISO.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Προηγμένη λειτουργία. Πραγματοποιήστε επιλογές και
προσαρμόστε τις ρυθμίσεις και κατόπιν πατήστε
για λήψη μιας φωτογραφίας.
• : επιλογή κατάλληλης ισορροπίας λευκού έτσι ώστε οι εικόνες να έχουν ένα χρωματικό εύρος
που αντιστοιχεί στην πραγματικότητα.
• : επιλογή τιμής ISO. Αυτό ελέγχει την ευαισθησία της κάμερας στο φως. Οι χαμηλές τιμές
προορίζονται για στάσιμα ή πολύ φωτισμένα αντικείμενα. Οι υψηλότερες τιμές προορίζονται για
ταχέως κινούμενα ή λίγο φωτισμένα αντικείμενα. Ωστόσο, υψηλότερες ρυθμίσεις ISO μπορούν να
οδηγήσουν σε θόρυβο στις φωτογραφίες.
• : αλλαγή της τιμής έκθεσης. Αυτή καθορίζει πόσο φως δέχεται ο αισθητήρας της κάμερας. Για
συνθήκες χαμηλού φωτισμού, χρησιμοποιήστε υψηλότερη έκθεση.
Πανόραμα
Κάντε λήψη μιας σειράς φωτογραφιών οριζόντια ή κάθετα και κατόπιν συγκολλήστε τις μαζί για να
δημιουργήσετε μια ευρεία σκηνή.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Πανόραμα.
Για να έχετε τις καλύτερες λήψεις χρησιμοποιώντας την πανοραμική λειτουργία, ακολουθήστε
τις συμβουλές αυτές:
• Μετακινείτε την κάμερα αργά προς μία κατεύθυνση.
• Διατηρείτε την εικόνα εντός του πλαισίου στο σκόπευτρο της κάμερας.
• Αποφεύγετε τη λήψη φωτογραφιών μη ευδιάκριτου φόντου, όπως άδειος ουρανός ή τοίχος.
55
Εφαρμογές
Selfie
Κάντε λήψη πορτρέτων του εαυτού σας με την μπροστινή κάμερα.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος της συσκευής
για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη για να
κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε
το διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή
κάμερα. Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία μετά από λίγα
δευτερόλεπτα.
56
Εφαρμογές
Ευρεία selfie
Κάντε λήψη ευρείας selfie για να συμπεριλάβετε περισσότερα άτομα στη φωτογραφία και να αποφύγετε
να μείνουν άτομα έξω από τη φωτογραφία.
1 Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε για μετάβαση στην μπροστινή κάμερα για λήψη selfie.
2 Πατήστε ΛΕΙΤ. → Ευρεία selfie.
3 Κοιτάξτε το φακό της μπροστινής κάμερας.
4 Όταν η συσκευή εντοπίσει το πρόσωπό σας, πατήστε τον αισθητήρα στο πίσω μέρος της συσκευής
για λήψη μιας φωτογραφίας του εαυτού σας. Μπορείτε επίσης να πατήσετε στην οθόνη για να
κάνετε λήψη μιας φωτογραφίας.
Για να τραβήξετε μια φωτογραφία χρησιμοποιώντας την παλάμη σας, πατήστε και πατήστε
το διακόπτη Έλεγχος χειρονομιών για ενεργοποίηση. Δείξτε την παλάμη σας στην μπροστινή
κάμερα. Αφού αναγνωρίσει την παλάμη σας, η συσκευή τραβά μια φωτογραφία μετά από λίγα
δευτερόλεπτα.
5 Στρέψτε τη συσκευή αργά προς τα αριστερά και κατόπιν προς τα δεξιά ή αντίστροφα για λήψη
ευρείας selfie.
Η συσκευή πραγματοποιεί λήψη πρόσθετων φωτογραφιών όταν το λευκό πλαίσιο μετακινείται σε
κάθε άκρο του παραθύρου του σκοπεύτρου.
• Βεβαιωθείτε ότι διατηρείτε το λευκό πλαίσιο στο εσωτερικό του παραθύρου του
σκοπεύτρου.
• Τα θέματα θα πρέπει να παραμένουν ακίνητα κατά τη λήψη ευρείας selfie.
• Η ανάλυση μιας φωτογραφίας μπορεί να επηρεάζεται από τις συνθήκες φωτισμού.
• Το πάνω και κάτω μέρος της εικόνας που εμφανίζονται στην οθόνη προεπισκόπησης μπορεί
να κοπούν από τη φωτογραφία ανάλογα με τις συνθήκες λήψης.
57
Εφαρμογές
Συνεχής λήψη
λήψη σειράς φωτογραφιών κινούμενων θεμάτων.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Συνεχής λήψη.
Πατήστε παρατεταμένα
για να τραβήξετε πολλές φωτογραφίες διαδοχικά.
HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση)
Πραγματοποιήστε λήψη φωτογραφιών με πλούσια χρώματα και αναπαραγάγετε τις λεπτομέρειες ακόμη
και σε φωτεινές και σκοτεινές περιοχές.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → HDR (Εμπλουτισμένη απόχρωση).
Χωρίς εφέ
Με εφέ
Λήψη τρόπων λειτουργίας
Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων λειτουργιών λήψης από το Galaxy Apps.
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε ΛΕΙΤ. → Λήψη.
Ορισμένες μεταφορτωμένες λειτουργίες λήψης δεν έχουν πρόσβαση σε όλα τα χαρακτηριστικά.
Σαρώνοντας προς τα δεξιά για προβολή της λίστας λειτουργιών και σαρώνοντας προς τα
αριστερά για προβολή καταγεγραμμένων εικόνων και βίντεο ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα.
Ρυθμίσεις κάμερας
Γρήγορες ρυθμίσεις
Στην οθόνη προεπισκόπησης, χρησιμοποιήστε τις παρακάτω γρήγορες ρυθμίσεις.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
58
Εφαρμογές
• : επιλογή ενός εφέ φίλτρου για χρήση κατά τη λήψη φωτογραφιών ή την εγγραφή βίντεο.
• : επιλογή της διάρκειας της καθυστέρησης πριν την αυτόματη λήψη μιας φωτογραφίας από την
κάμερα.
• : ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του φλας.
• : προσαρμογή της γραμμής ολίσθησης για λήψη φωτογραφίας με φωτισμένα πρόσωπα για πιο
εκλεπτυσμένες εικόνες.
Ρυθμίσεις κάμερας
Στην οθόνη προεπισκόπησης, πατήστε
.
Οι διαθέσιμες επιλογές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη λειτουργία λήψης και το ποια
κάμερα χρησιμοποιείται.
• Μέγεθος εικόνας (πίσω) / Μέγεθος εικόνας (μπροστά): Επιλογή ανάλυσης για φωτογραφίες. Η
χρήση υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα φωτογραφίες υψηλότερης ποιότητας αλλά
καταλαμβάνουν περισσότερη μνήμη.
• Μέγεθος βίντεο (πίσω) / Μέγεθος βίντεο (μπροστά): Επιλογή ανάλυσης για βίντεο. Η χρήση
υψηλότερης ανάλυσης έχει ως αποτέλεσμα βίντεο υψηλότερης ποιότητας αλλά καταλαμβάνουν
περισσότερη μνήμη.
• Έλεγχος χειρονομιών: Ρύθμιση της συσκευής για να εντοπίζει την παλάμη σας για να μπορείτε να
τη χρησιμοποιείτε για αυτοπορτρέτα.
• Αποθ. εικ. όπως στην προεπ.: Αντιστροφή της εικόνας για να δημιουργηθεί ο αντικατοπτρισμός της
αρχικής σκηνής κατά τη λήψη φωτογραφιών με την μπροστινή κάμερα.
• Γραμμές πλέγματος: εμφάνιση οδηγών σκοπεύτρου για να βοηθούν στη σύνθεση κατά την επιλογή
θεμάτων.
• Ετικέτες τοποθεσίας: επισύναψη ετικέτας θέσης GPS στη φωτογραφία.
• Η ισχύς του σήματος GPS μπορεί να μειώνεται όταν το σήμα παρεμποδίζεται, π.χ. ανάμεσα σε
κτίρια ή σε περιοχές χαμηλού ύψους ή σε κακές καιρικές συνθήκες.
• Η θέση σας ενδέχεται να εμφανιστεί στις φωτογραφίες σας όταν τις στείλετε στο διαδίκτυο.
Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, απενεργοποιήστε τη ρύθμιση ετικετών τοποθεσίας.
• Έλεγχος φωτογραφιών: ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση φωτογραφιών μετά την καταγραφή
τους.
• Γρήγορη εκκίνηση: ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση της κάμερας πατώντας το πλήκτρο αρχικής
οθόνης δυο φορές γρήγορα.
59
Εφαρμογές
• Φωνητικός έλεγχος: ρύθμιση της συσκευής να τραβά φωτογραφίες ή να εγγράφει βίντεο με
φωνητικές εντολές. Μπορείτε επίσης να πείτε "Χαμογέλα", "Τυρί", "Καταγραφή", ή "Λήψη" για λήψη
μιας φωτογραφίας. Για να εγγράψετε ένα βίντεο, πείτε "Εγγραφή βίντεο."
• Θέση αποθήκευσης: επιλογή της θέσης μνήμης για αποθήκευση.
• Λειτουργία πλήκτρων έντασης: ρύθμιση της συσκευής για χρήση του πλήκτρου έντασης για τον
έλεγχο της λειτουργίας κλείστρου ή ζουμ.
• Επαναφορά ρυθμίσεων: επαναφορά των ρυθμίσεων κάμερας.
Συλλογή
Εισαγωγή
Προβάλλετε και διαχειριστείτε φωτογραφίες και βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή.
Προβολή εικόνων ή βίντεο
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Κατόπιν επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο.
Τα αρχεία βίντεο εμφανίζουν το εικονίδιο
αναπαράγετε βίντεο, πατήστε .
στη μικρογραφία προεπισκόπησης. Για να
Μετακίνηση στην προηγούμενη
οθόνη.
Περισσότερες επιλογές
Προσθήκη της εικόνας στις
αγαπημένες.
Τροποποίηση της εικόνας.
Κοινή χρήση της εικόνας με άλλα
άτομα.
Διαγραφή της εικόνας.
Για απόκρυψη ή εμφάνιση των μενού, πατήστε στην οθόνη.
60
Εφαρμογές
Διαγραφή εικόνων ή βίντεο
Διαγραφή μιας εικόνας ή βίντεο
Επιλέξτε μια εικόνα ή βίντεο και πατήστε Διαγραφή στο κάτω μέρος της οθόνης.
Διαγραφή πολλαπλών εικόνων και βίντεο
1 Στην κύρια οθόνη της Συλλογής, πατήστε παρατεταμένα σε μια εικόνα ή ένα βίντεο για διαγραφή.
2 Σημειώστε τις εικόνες ή βίντεο για διαγραφή.
3 Πατήστε ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
Έξυπνη διαχείριση
Εισαγωγή
Η Έξυπνη διαχείριση προσφέρει μια επισκόπηση της κατάστασης της μπαταρίας της συσκευής σας, του
χώρου αποθήκευσης, της μνήμης RAM και της ασφάλειας συστήματος. Μπορείτε να βελτιστοποιήσετε
αυτόματα τη συσκευή με ένα πάτημα του δαχτύλου σας.
61
Εφαρμογές
Χρήση της λειτουργίας γρήγορης βελτιστοποίησης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΟΛΩΝ.
Η λειτουργία γρήγορης βελτιστοποίησης βελτιώνει την απόδοση της συσκευής με τις παρακάτω
ενέργειες.
• Αναγνωρίζει εφαρμογές που χρησιμοποιούν υπερβολική ισχύ της μπαταρίας και διαγράφει κάποιο
τμήμα της μνήμης.
• Διαγράφει αρχεία που δεν χρειάζονται και κλείνει εφαρμογές που τρέχουν στο παρασκήνιο.
• Κάνει σάρωση για κακόβουλο λογισμικό.
Χρήση της έξυπνης διαχείρισης
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Έξυπνη διαχείριση και επιλέξτε μια λειτουργία.
Μπαταρία
Ελέγξτε την υπολειπόμενη ισχύ μπαταρίας και χρόνο χρήσης της συσκευής. Για συσκευές με χαμηλά
επίπεδα μπαταρίας, διατηρήστε την ισχύ της μπαταρίας ενεργοποιώντας τις λειτουργίες εξοικονόμησης
ενέργειας και κλείνοντας εφαρμογές που καταναλώνουν υπερβολική ποσότητα ισχύος της μπαταρίας.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
Χώρος αποθήκ.
Ελέγξτε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης χωρητικότητας μνήμης. Μπορείτε να
διαγράψετε αρχεία που δεν χρησιμοποιούνται και κατάλοιπα αρχείων ή να απεγκαταστήσετε εφαρμογές
που δεν χρησιμοποιείτε πλέον.
RAM
Ελέγξτε την ποσότητα της διαθέσιμης μνήμης RAM. Μπορείτε να κλείσετε εφαρμογές του παρασκηνίου
και να μειώσετε την ποσότητα της μνήμης RAM που χρησιμοποιείτε για να επιταχυνθεί η συσκευή σας.
Ασφάλεια συσκευής
Ελέγξτε την κατάσταση της ασφάλειας της συσκευής σας. Η λειτουργία αυτή κάνει σάρωση της συσκευής
για κακόβουλο λογισμικό.
62
Εφαρμογές
S Planner
Εισαγωγή
Διαχειριστείτε το πρόγραμμά σας εισάγοντας επικείμενα συμβάντα ή εργασίες στο πρόγραμμα
σχεδιασμού σας.
Δημιουργία συμβάντων
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε ή κάντε διπλό πάτημα σε μια ημερομηνία.
Εάν η ημερομηνία έχει ήδη αποθηκευμένα συμβάντα ή εργασίες, πατήστε στην ημερομηνία και
πατήστε .
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες των συμβάντων.
Εισαγωγή τίτλου.
Ρύθμιση μιας ημερομηνίας έναρξης
και λήξης για το συμβάν.
Επιλογή ημερολογίου για χρήση ή για
συγχρονισμό.
Ρύθμιση ειδοποίησης.
Εισαγωγή της τοποθεσίας του
συμβάντος.
Επισύναψη χάρτη που δείχνει την
τοποθεσία του συμβάντος.
Προσθήκη περισσότερων
λεπτομερειών.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε το συμβάν.
63
Εφαρμογές
Δημιουργία εργασιών
1 Πατήστε το S Planner στην οθόνη εφαρμογών.
2 Πατήστε → Εργασίες.
3 Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και πατήστε ΣΗΜΕΡΑ ή AYPIO για να ορίσετε ημερομηνία
προθεσμίας.
Για να προσθέσετε περισσότερες λεπτομέρειες, πατήστε
.
4 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ για να αποθηκεύσετε την εργασία.
Συγχρονισμός συμβάντων και εργασιών με τους λογαριασμούς σας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Λογαριασμοί, επιλέξτε υπηρεσία λογαριασμού και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη Συγχρονισμός Ημερολόγιο για συγχρονισμό συμβάντων και εργασιών με
το λογαριασμό.
Για προσθήκη λογαριασμών προς συγχρονισμό, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S
Planner → ΠΕΡΙΣ. → Διαχείριση ημερολογίων → Προσθήκη λογαριασμού. Στη συνέχεια επιλέξτε
ένα λογαριασμό με τον οποίο θα συγχρονιστείτε και συνδεθείτε σε αυτόν. Όταν προστεθεί ένας
λογαριασμός, εμφανίζεται ένας πράσινος κύκλος δίπλα στο όνομα του λογαριασμού.
S Health
Εισαγωγή
Το S Health σάς βοηθά να διαχειρίζεστε την ευεξία και φυσική σας κατάσταση. Ρυθμίστε στόχους
φυσικής κατάστασης, ελέγχετε την πρόοδό σας και παρακολουθείτε τη γενική ευεξία και φυσική σας
κατάσταση.
Έναρξη S Health
Κατά την εκτέλεση της εφαρμογής αυτής για πρώτη φορά ή την επανεκκίνησή της αφού διεξάγετε μια
επαναρύθμιση δεδομένων, ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
1 Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση.
64
Εφαρμογές
Χρήση S Health
Μπορείτε να προβάλλετε τις βασικές πληροφορίες από τα μενού S Health και ανιχνευτές για
παρακολούθηση της ευεξίας και της φυσικής σας κατάστασης.
Πατήστε S Health στην οθόνη εφαρμογών.
Στόχοι και προγράμματα
Ανιχνευτές
• ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ.: παρακολούθηση των δραστηριοτήτων σας, της πρόσληψης τροφής και των
μετρήσεων σώματος.
• ΣΤΟΧΟΙ: ρύθμιση των καθημερινών στόχων φυσικής κατάστασης και προβολή της προόδου σας.
• ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ: χρήση προσαρμόσιμων προγραμμάτων άσκησης.
Για προσθήκη ανιχνευτών, στόχων ή προγραμμάτων στην οθόνη S Health, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ
→ Διαχείριση στοιχείων και κατόπιν επιλέξτε στοιχεία στις καρτέλες ΠΡΟΓΡ.ΠΑΡΑΚ., ΣΤΟΧΟΙ ή
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ.
Για πρόσβαση σε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις λειτουργίες S Health, πατήστε
ΣΥΝΕΧΕΙΑ → Ρυθμίσεις → Βοήθεια.
65
Εφαρμογές
Πρόσθετες πληροφορίες
• Το S Health προορίζεται για σκοπούς φυσικής κατάστασης και ευεξίας μόνο και δεν προορίζεται για
χρήση στη διάγνωση νόσων ή άλλων παθήσεων, ή για τη θεραπεία, ανακούφιση, αγωγή ή πρόληψη
νόσων.
• Οι διαθέσιμες λειτουργίες, χαρακτηριστικά και εφαρμογές που μπορούν να προστεθούν
στο S Health μπορεί αν διαφέρουν μεταξύ χωρών εξαιτίας διαφορετικών τοπικών νόμων και
κανονισμών. Θα πρέπει να ελέγξετε τις διαθέσιμες λειτουργίες και εφαρμογές συγκεκριμένα στη
περιοχή σας πριν τη χρήση.
• Οι εφαρμογές και η υπηρεσία S Health μπορούν να αλλάξουν ή να διακοπούν χωρίς προηγούμενη
ειδοποίηση.
• Ο σκοπός για τη συλλογή δεδομένων περιορίζεται στην παροχή της υπηρεσίας που έχετε ζητήσει,
συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετων πληροφοριών για βελτίωση της ευεξίας σας,
συγχρονισμό δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και στατιστικών στοιχείων ή για την ανάπτυξη και
παροχή καλύτερων υπηρεσιών. (Αν, όμως, συνδεθείτε με το λογαριασμό Samsung από το S Health,
τα δεδομένα σας ενδέχεται να αποθηκευτούν στο διακομιστή για σκοπούς εφεδρικών αντιγράφων
δεδομένων.) Τα προσωπικά στοιχεία ενδέχεται να αποθηκεύονται έως την ολοκλήρωση τέτοιων
σκοπών. Μπορείτε να διαγράψετε προσωπικά στοιχεία που αποθηκεύονται από το S Health με
χρήση της επιλογής επαναφοράς δεδομένων στο μενού ρυθμίσεων. Για διαγραφή τυχόν δεδομένων
που έχετε μοιραστεί με κοινωνικά δίκτυα ή μεταφέρατε σε συσκευές αποθήκευσης, πρέπει να τα
διαγράψετε ξεχωριστά.
• Μπορείτε να μοιράζεστε ή/και να συγχρονίζετε τα δεδομένα σας με πρόσθετες υπηρεσίες Samsung
ή συμβατές υπηρεσίες τρίτων που επιλέγετε, όπως και με οποιαδήποτε από τις άλλες συνδεδεμένες
συσκευές σας. Η πρόσβαση σε πληροφορίες S Health από αυτές τις πρόσθετες υπηρεσίες ή
συσκευές τρίτων θα επιτρέπεται μόνο με τη ρητή έγκρισή σας.
• Αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για ακατάλληλη χρήση των δεδομένων που μοιράζονται σε κοινωνικά
δίκτυα ή μεταδίδονται σε άλλα άτομα. Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε τα προσωπικά
στοιχεία σας με άλλα άτομα.
• Αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με συσκευές μέτρησης, επαληθεύστε στο πρωτόκολλο
επικοινωνίας για να επιβεβαιώσετε τη σωστή λειτουργία. Αν χρησιμοποιείτε ασύρματη σύνδεση,
όπως Bluetooth, η συσκευή μπορεί να επηρεάζεται από ηλεκτρονικές παρεμβολές από άλλες
συσκευές. Αποφύγετε τη χρήση της συσκευής κοντά σε άλλες συσκευές που εκπέμπουν
ραδιοκύματα.
• Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική απορρήτου του S Health
προσεκτικά πριν τη χρήση του.
66
Εφαρμογές
S Voice
Εισαγωγή
Εκτελέστε διάφορες εργασίες απλώς μιλώντας.
Ρύθμιση εντολής αφύπνισης
Μπορείτε να εκκινήσετε το S Voice χρησιμοποιώντας τη δική σας εντολή αφύπνισης.
Κατά την εκκίνηση του S Voice για πρώτη φορά, πατήστε START και ρυθμίστε τη δική σας εντολή
αφύπνισης.
Για να αλλάξετε την εντολή αφύπνισης, ανοίξτε την οθόνη εφαρμογών και πατήστε S Voice. Κατόπιν
πατήστε → Voice wake-up → Delete wake-up command για να επαναφέρετε την τρέχουσα
ρύθμιση. Πατήστε το διακόπτη, πατήστε Set wake-up command → START και κατόπιν ακολουθήστε τις
οδηγίες επί της οθόνης.
Για να ρυθμίσετε τη συσκευή να ξεκινά το S Voice χρησιμοποιώντας την εντολή αφύπνισης ενώ
η συσκευή είναι κλειδωμένη, πατήστε και πατήστε το διακόπτη Wake up in secured lock για
ενεργοποίηση.
Χρήση S Voice
1 Πείτε την προκαθορισμένη εντολή αφύπνισης.
Εναλλακτικά, στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Voice.
Όταν εκκινείται το S Voice, η συσκευή ξεκινά τη φωνητική αναγνώριση.
Η εφαρμογή αυτή μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον
πάροχο υπηρεσιών.
Ρυθμίσεις S Voice
Προβολή παραδειγμάτων φωνητικών
εντολών.
67
Εφαρμογές
2 Προφέρετε μια φωνητική εντολή.
Αν η συσκευή αναγνωρίσει την εντολή, η συσκευή εκτελεί την αντίστοιχη ενέργεια. Για επανάληψη
μιας φωνητικής ή για να προφέρετε μια άλλη εντολή, πατήστε .
Η εφαρμογή αυτή κλείνει αυτόματα αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για συγκεκριμένη
περίοδο.
Συμβουλές για καλύτερη φωνητική αναγνώριση
• Μιλάτε καθαρά.
• Μιλάτε ενώ βρίσκεστε σε ήσυχο χώρο.
• Μην χρησιμοποιείτε προσβλητικές λέξεις ή διαλέκτους.
• Αποφύγετε να μιλάτε με τοπική προφορά.
Η συσκευή ενδέχεται να μην αναγνωρίσει τις εντολές σας ή ενδέχεται να εκτελέσει ανεπιθύμητες εντολές
ανάλογα με τον περιβάλλοντα χώρο ή τον τρόπο ομιλίας σας.
Ρύθμιση της γλώσσας
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε S Voice →
→ Language και κατόπιν επιλέξτε μια γλώσσα.
Η επιλεγμένη γλώσσα εφαρμόζεται μόνο στο S Voice, και όχι στη γλώσσα που προβάλλεται στη
συσκευή.
68
Εφαρμογές
Μουσική
Ακούστε μουσική ταξινομημένη ανά κατηγορία και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Μουσική στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε μια κατηγορία και κατόπιν επιλέξτε τραγούδι για αναπαραγωγή.
Πατήστε στην εικόνα του άλμπουμ στο κάτω μέρος της οθόνης για να ανοίξετε την οθόνη του
προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής.
Πρόσβαση στις ρυθμίσεις ποιότητας
ήχου και εφέ.
Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Ρύθμιση του αρχείου ως αγαπημένο
τραγούδι σας.
Ενεργοποίηση τυχαίας
αναπαραγωγής.
Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
Μετάβαση στο προηγούμενο
τραγούδι. Παρατεταμένο πάτημα για
κίνηση πίσω.
Μετάβαση στο επόμενο τραγούδι.
Παρατεταμένο πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
69
Εφαρμογές
Βίντεο
Παρακολουθήστε βίντεο αποθηκευμένα στη συσκευή και εξατομικεύστε τις ρυθμίσεις αναπαραγωγής.
Πατήστε Βίντεο στην οθόνη εφαρμογών.
Επιλέξτε ένα βίντεο για αναπαραγωγή.
Πρόσβαση σε
πρόσθετες επιλογές.
Παύση και συνέχιση της
αναπαραγωγής.
Μετακίνηση πίσω ή
γρήγορα εμπρός με
σύρσιμο της γραμμής.
Ρύθμιση της έντασης
ήχου.
Αλλαγή του λόγου
πλευρών της οθόνης.
Μετάβαση στο
αναδυόμενο
πρόγραμμα
αναπαραγωγής βίντεο.
Μετάβαση στο επόμενο
βίντεο. Παρατεταμένο
πάτημα για γρήγορη
κίνηση εμπρός.
Μετάβαση στο
προηγούμενο βίντεο.
Παρατεταμένο πάτημα
για κίνηση πίσω.
Σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στην αριστερή πλευρά της οθόνης αναπαραγωγής
για ρύθμιση της φωτεινότητας ή σύρετε το δάχτυλό σας προς τα πάνω ή προς τα κάτω στη δεξιά πλευρά
της οθόνης αναπαραγωγής για ρύθμιση της έντασης.
Για κίνηση πίσω ή γρήγορη κίνηση εμπρός, περάστε προς τα αριστερά ή δεξιά στην οθόνη
αναπαραγωγής.
70
Εφαρμογές
Εγγραφή Φωνής
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε διαφορετικές λειτουργίες εγγραφής για διάφορες καταστάσεις. Η συσκευή μπορεί να
μετατρέψει τη φωνή σας σε κείμενο.
Εγγραφή φωνητικών σημειώσεων
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Εγγραφή Φωνής.
2 Πατήστε για να ξεκινήσει η εγγραφή. Μιλάτε στο μικρόφωνο.
Πατήστε
για παύση της εγγραφής.
Κατά την εγγραφή μιας φωνητικής σημείωσης, πατήστε ΣΕΛΙΔΟΔΕΙΚΤΗΣ για εισαγωγή ενός
σελιδοδείκτη.
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής.
Έναρξη εγγραφής.
3 Πατήστε ΑΠΟΘΗΚ. για ολοκλήρωση της εγγραφής.
71
Εφαρμογές
Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής
Επιλέξτε μια λειτουργία στο πάνω μέρος της οθόνης εγγραφής φωνής.
• ΤΥΠΙΚΟ: αυτή είναι η κανονική λειτουργία εγγραφής.
• ΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: η συσκευή εγγράφει τη φωνή σας και την μετατρέπει ταυτόχρονα σε
κείμενο επί της οθόνης. Για βέλτιστα αποτελέσματα, κρατήστε τη συσκευή κοντά στο στόμα σας και
μιλάτε δυνατά και καθαρά σε ένα ήσυχο μέρος.
Αν η γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης δεν ταιριάζει με τη γλώσσα με την οποία
μιλάτε, η συσκευή δεν αναγνωρίζει τη φωνή σας. Πριν τη χρήση της λειτουργίας αυτής, πατήστε
στην τρέχουσα γλώσσα για να ρυθμίσετε τη γλώσσα συστήματος της φωνητικής σημείωσης.
Τα Αρχεία Μου
Αποκτήστε πρόσβαση και διαχειριστείτε διάφορα αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε άλλες
τοποθεσίες, όπως στις υπηρεσίες αποθήκευσης νέφους.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Τα Αρχεία Μου.
Προβάλλετε αρχεία ανά κατηγορία ή προβάλλετε αρχεία αποθηκευμένα στη συσκευή ή σε υπηρεσία
αποθήκευσης νέφους.
Για να ελέγξετε την κατάσταση της χρησιμοποιούμενης και διαθέσιμης χωρητικότητας μνήμης, πατήστε
ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ.
Για να αναζητήσετε αρχεία ή φακέλους, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
72
Εφαρμογές
Σημείωση
Δημιουργήστε σημειώσεις και οργανώστε τις ανά κατηγορία.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Εργαλεία → Σημείωση.
Σύνταξη σημειώσεων
Πατήστε
στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια σημείωση. Κατά τη σύνταξη μιας σημείωσης,
χρησιμοποιήστε μία από τις παρακάτω επιλογές:
• Κατηγορία: δημιουργία ή ρύθμιση μιας κατηγορίας.
• Εργασίες: προσθήκη πλαισίων τσεκαρίσματος στην αρχή κάθε σειράς για δημιουργία λίστας
εργασιών.
• Εικόνα: εισαγωγή εικόνων.
• Φωνή: Δημιουργία μιας φωνητικής ηχογράφησης για εισαγωγή.
Για να αποθηκεύσετε τη σημείωση, πατήστε ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.
Για επεξεργασία μιας σημείωσης, πατήστε σε μια σημείωση και κατόπιν πατήστε στο περιεχόμενο της
σημείωσης.
Αναζήτηση για σημειώσεις
Πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ στη λίστα σημειώσεων και εισάγετε μια λέξη κλειδί για αναζήτηση σημειώσεων
που περιλαμβάνουν τη λέξη κλειδί.
73
Εφαρμογές
Ρολόι
Εισαγωγή
Ρυθμίστε ξυπνητήρια, ελέγξτε την τρέχουσα ώρα σε πολλές πόλεις σε όλο τον κόσμο, χρονομετρήστε
ένα γεγονός ή ρυθμίστε συγκεκριμένη διάρκεια.
Ειδοπ/ση
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Ειδοπ/ση.
Ρύθμιση ειδοποιήσεων
Ρυθμίστε ώρα ειδοποίησης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε το χρόνο μιας ειδοποίησης, πατήστε στο πεδίο
εισαγωγής ώρας.
Για ρύθμιση μιας ειδοποίησης με διάφορες επιλογές ειδοποίησης, πατήστε ΕΠΙΛΟΓΕΣ, ρυθμίστε επιλογές
ειδοποίησης και κατόπιν πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
Για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση ειδοποιήσεων, πατήστε το εικονίδιο ρολογιού δίπλα στην
ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Διακοπή ειδοποιήσεων
Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ για διακοπή μιας ειδοποίησης. Εάν προηγουμένως έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή
αναβολής, πατήστε το ΑΝΑΒΟΛΗ για να επαναλάβετε την ειδοποίηση μετά από συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα.
Διαγραφή ειδοποιήσεων
Πατήστε
σε μια ειδοποίηση στη λίστα ειδοποιήσεων.
Παγκόσμιο Ρολόι
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Παγκόσμιο Ρολόι.
Δημιουργία ρολογιών
Εισάγετε το όνομα μιας πόλης ή επιλέξτε μια πόλη στην υδρόγειο σφαίρα και κατόπιν πατήστε
Διαγραφή ρολογιών
Πατήστε
σε ένα ρολόι.
74
.
Εφαρμογές
Χρονόμετρο
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Χρονόμετρο.
2 Πατήστε ΕΝΑΡΞΗ για να χρονομετρήσετε ένα συμβάν.
Για εγγραφή των χρόνων γύρων κατά τη χρονομέτρηση ενός συμβάντος, πατήστε ΓΥΡΟΣ.
3 Πατήστε ΔΙΑΚΟΠΗ για να σταματήσει η χρονομέτρηση.
Για να ξεκινήσει πάλι η χρονομέτρηση, πατήστε ΣΥΝΕΧΕΙΑ.
Για εκκαθάριση των χρόνων των γύρων, πατήστε ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ.
Αντιστρ. μέτρηση
1 Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρολόι → Αντιστρ. μέτρηση.
2 Ρυθμίστε τη διάρκεια και κατόπιν πατήστε ΕΝΑΡΞΗ.
Για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο για να εισάγετε τη διάρκεια, πατήστε στο πεδίο εισαγωγής
διάρκειας.
3 Πατήστε ΜΑΤΑΙΩΣΗ όταν ενεργοποιηθεί ο χρονομετρητής.
Αριθμ/χανή
Εκτελέστε απλούς ή σύνθετους υπολογισμούς.
Πατήστε Αριθμ/χανή στην οθόνη εφαρμογών.
Περιστρέψτε τη συσκευή σε οριζόντιο προσανατολισμό για να εμφανιστεί η επιστημονική έκδοση
της αριθμομηχανής. Αν είναι απενεργοποιημένη η Αυτόμ. περιστρ., πατήστε για εμφάνιση της
επιστημονικής αριθμομηχανής.
Για να δείτε το ιστορικό υπολογισμών, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ. Για να κλείσετε το πλαίσιο ιστορικού
υπολογισμών, πατήστε ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ.
Για διαγραφή του ιστορικού, πατήστε ΙΣΤΟΡΙΚΟ → ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ.
75
Εφαρμογές
Ραδ/φωνο
Ακρόαση ραδιoφώνου FM
Πατήστε Ραδ/φωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πριν χρησιμοποιήσετε αυτή την εφαρμογή, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά, τα οποία χρησιμεύουν
ως κεραία ραδιοφώνου.
Το ραδιόφωνο FM κάνει σάρωση και αποθηκεύει αυτόματα τους διαθέσιμους σταθμούς όταν
εκτελείται για πρώτη φορά.
για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο FM. Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής
Πατήστε
σας από τη λίστα των σταθμών.
Ηχογράφηση τραγουδιού από το
ραδιόφωνο FM.
Προσθήκη του τρέχοντος
ραδιοφωνικού σταθμού στη λίστα
αγαπημένων.
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του
ραδιοφώνου FM.
Πρόσβαση σε πρόσθετες επιλογές.
Μη αυτόματη καταχώρηση
συχνότητας ραδιοφωνικού σταθμού.
Αναζήτηση για διαθέσιμο
ραδιοφωνικό σταθμό.
Λεπτός συντονισμός της συχνότητας.
Προβολή της λίστας διαθέσιμων
σταθμών.
Προβολή λίστας αγαπημένων
σταθμών.
Αυτόματη σάρωση και αποθήκευση
διαθέσιμων σταθμών.
Σάρωση για ραδιοφωνικούς σταθμούς
Πατήστε Ραδ/φωνο στην οθόνη εφαρμογών.
Πατήστε ΣΤΑΘΜΟΙ → ΣΑΡΩΣΗ και κατόπιν πραγματοποιήστε μια επιλογή σάρωσης. Το ραδιόφωνο FM
ανιχνεύει και αποθηκεύει τους διαθέσιμους σταθμούς αυτόματα.
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό της επιλογής σας από τη λίστα των σταθμών.
76
Εφαρμογές
Εφαρμογές Google
Η Google παρέχει διασκέδαση, κοινωνικό δίκτυο και επιχειρηματικές εφαρμογές. Για να έχετε
πρόσβαση σε ορισμένες εφαρμογές, ίσως απαιτείται ένας λογαριασμός Google. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λογαριασμοί για περισσότερες πληροφορίες.
Για προβολή περισσότερων πληροφοριών εφαρμογών, μεταβείτε στο μενού βοήθειας κάθε εφαρμογής.
Ορισμένες εφαρμογές μπορεί να μην είναι διαθέσιμες ή ενδέχεται να έχουν διαφορετική
επισήμανση ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Chrome
Αναζητήστε πληροφορίες και περιηγηθείτε σε ιστοσελίδες.
Gmail
Στείλετε ή λάβετε email μέσω της υπηρεσίας Google Mail.
Χάρτες
Βρείτε τη θέση σας στο χάρτη, αναζητήστε τοποθεσίες και προβάλετε πληροφορίες τοποθεσίας για
διάφορες τοποθεσίες.
Μουσική Play
Ανακαλύψτε, ακούστε και μοιραστείτε μουσική στη συσκευή σας.
Ταινίες Play
Προβάλετε αποθηκευμένα βίντεο στη συσκευή σας και κατεβάστε ποικίλο περιεχόμενο για να το
παρακολουθήσετε από το Play Store.
77
Εφαρμογές
Google Drive
Αποθηκεύστε περιεχόμενο στο cloud, αποκτήστε πρόσβαση από οπουδήποτε και μοιραστείτε το με
άλλους.
YouTube
Παρακολουθήστε ή δημιουργήστε βίντεο και μοιραστείτε τα με άλλους.
Φωτογραφίες
Αναζητήστε, διαχειριστείτε και επεξεργαστείτε όλες τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας από διάφορες
πηγές σε μία τοποθεσία.
Hangouts
Συνομιλήστε με τους φίλους σας ξεχωριστά ή σε ομάδες και χρησιμοποιήστε εικόνες, emoticon και
βιντεοκλήσεις όσο συνομιλείτε.
Google
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία στο διαδίκτυο ή τη συσκευή σας.
Φωνητική αναζήτηση
Αναζητήστε γρήγορα στοιχεία εκφωνώντας μια λέξη κλειδί ή φράση.
78
Ρυθμίσεις
Εισαγωγή
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για λειτουργίες και εφαρμογές. Μπορείτε να εξατομικεύσετε περισσότερο τη
συσκευή σας διαμορφώνοντας διάφορες επιλογές ρυθμίσεων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις.
Για αναζήτηση ρυθμίσεων με εισαγωγή λέξεων-κλειδιών, πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.
Για επεξεργασία της λίστας με τις ρυθμίσεις που χρησιμοποιούνται συχνά, πατήστε ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ.
Κατόπιν, σημειώστε στοιχεία για προσθήκη ή ακυρώστε την επιλογή στοιχείων για αφαίρεση.
Wi-Fi
Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Wi-Fi για σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi και πρόσβαση στο διαδίκτυο ή άλλες
συσκευές δικτύου.
• Η συσκευή σας χρησιμοποιεί μη εναρμονισμένη συχνότητα και προορίζεται για χρήση σε
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Το WLAN μπορεί να λειτουργεί στην Ε.Ε. χωρίς περιορισμούς σε
εσωτερικούς χώρους αλλά δεν επιτρέπεται η λειτουργία σε εξωτερικούς χώρους.
• Απενεργοποιήστε το Wi-Fi για εξοικονόμηση ενέργειας της μπαταρίας όταν δεν
χρησιμοποιείται.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Επιλέξτε ένα δίκτυο από τη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Δίκτυα που απαιτούν κωδικό πρόσβασης εμφανίζονται με εικονίδιο κλειδώματος.
3 Πατήστε ΣΥΝΔΕΣΗ.
Μόλις η συσκευή συνδεθεί σε ένα δίκτυο Wi-Fi, θα επανασυνδέεται σε αυτό το δίκτυο κάθε
φορά που είναι διαθέσιμο χωρίς να ζητείται κωδικός πρόσβασης. Για να εμποδίσετε αυτόματη
σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο, επιλέξτε το από τη λίστα δικτύων και πατήστε το ΔΙΑΓΡΑΦΗ.
79
Ρυθμίσεις
Wi-Fi Direct
Το Wi-Fi Direct συνδέει συσκευές απευθείας μέσω ενός δικτύου Wi-Fi χωρίς να απαιτείται σημείο
πρόσβασης.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Wi-Fi, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να συνδεθείτε δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή τη λειτουργία Wi-Fi Direct.
3 Επιλέξτε μια συσκευή για σύνδεση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Wi-Fi Direct.
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Μπορείτε να μοιραστείτε δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές. Οι
παρακάτω ενέργειες αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Wi-Fi Direct, επιλέξτε μια συσκευή στην οποία θα μεταφέρετε την εικόνα και
κατόπιν πατήστε ΚΟΙΝΗ ΧΡΗΣΗ.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Wi-Fi Direct στην άλλη συσκευή.
Αν οι συσκευές έχουν συνδεθεί ήδη, η εικόνα αποστέλλεται στην άλλη συσκευή χωρίς τη διαδικασία
του αιτήματος σύνδεσης.
Τερματισμός της σύνδεσης συσκευής
1 Πατήστε Wi-Fi στην οθόνη ρυθμίσεων.
2 Πατήστε Wi-Fi Direct.
Η συσκευή εμφανίζει τις συνδεδεμένες συσκευές στη λίστα.
3 Πατήστε το όνομα της συσκευής για να αποσυνδέσετε τις συσκευές.
80
Ρυθμίσεις
Bluetooth
Εισαγωγή
Χρησιμοποιήστε το Bluetooth για να ανταλλάσσετε αρχεία δεδομένων ή πολυμέσων με άλλες συσκευές
με δυνατότητα Bluetooth.
• Η Samsung δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια, παρεμβολή ή κακή χρήση των δεδομένων
που αποστέλλονται ή λαμβάνονται μέσω Bluetooth.
• Να διασφαλίζετε πάντοτε ότι μοιράζεστε και λαμβάνετε δεδομένα με συσκευές που τις
εμπιστεύεστε και έχουν την κατάλληλη ασφάλεια. Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των
συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
• Ορισμένες συσκευές, ειδικά εκείνες που δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG,
ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.
• Μην χρησιμοποιείτε τη λειτουργία Bluetooth για παράνομους σκοπούς (για παράδειγμα,
πειρατικά αντίγραφα αρχείων ή παράνομη παρακολούθηση επικοινωνιών για εμπορικούς
σκοπούς).
Η Samsung δεν έχει καμία ευθύνη για τις επιπτώσεις παράνομης χρήσης της λειτουργίας
Bluetooth.
Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Bluetooth, και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Παρατίθενται οι συσκευές που ανιχνεύτηκαν.
2 Επιλέξτε μια συσκευή για δημιουργία ζεύγους.
Εάν η συσκευή σας έχει δημιουργήσει ζεύγος με τη συσκευή παλαιότερα, πατήστε το όνομα της
συσκευής χωρίς να επιβεβαιώσετε τον κωδικό που δημιουργείται αυτόματα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη της άλλης
συσκευής.
Η συσκευή σας είναι ορατή σε άλλες συσκευές ενώ είναι ανοιχτή η οθόνη ρυθμίσεων Bluetooth.
3 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στη συσκευή σας για επιβεβαίωση.
Οι συσκευές συνδέονται όταν η άλλη συσκευή αποδέχεται το αίτημα συνδέσεων Bluetooth.
81
Ρυθμίσεις
Αποστολή και λήψη δεδομένων
Πολλές εφαρμογές υποστηρίζουν μεταφορά δεδομένων μέσω Bluetooth. Μπορείτε να μοιραστείτε
δεδομένα, όπως επαφές και αρχεία πολυμέσων, με άλλες συσκευές Bluetooth. Οι παρακάτω ενέργειες
αποτελούν παράδειγμα αποστολής μιας εικόνας σε άλλη συσκευή.
1 Πατήστε Συλλογή στην οθόνη εφαρμογών.
2 Επιλέξτε μια εικόνα.
3 Πατήστε Κοινή χρ. → Bluetooth και κατόπιν επιλέξτε μια συσκευή για να μεταφέρετε εκεί την
εικόνα.
Εάν η συσκευή με την οποία θέλετε να δημιουργήσετε ζεύγος δεν βρίσκεται στη λίστα, ζητήστε να
ενεργοποιήσει η συσκευή την επιλογή ορατότητας.
4 Αποδεχτείτε το αίτημα σύνδεσης Bluetooth στην άλλη συσκευή.
Κατάργηση ζεύγους συσκευών Bluetooth
1 Πατήστε Bluetooth στην οθόνη ρυθμίσεων.
Η συσκευή εμφανίζει τις συσκευές σε ζεύγος στη λίστα.
2 Πατήστε δίπλα στο όνομα της συσκευής για κατάργηση του ζεύγους.
3 Πατήστε Κατάργηση ζεύγους.
Λειτουργία πτήσης
Απενεργοποιεί όλες τις ασύρματες λειτουργίες στη συσκευή σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε μόνο
υπηρεσίες που δεν παρέχονται από δίκτυο.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λειτουργία πτήσης.
82
Ρυθμίσεις
Mobile hotspot και tethering
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με άλλες συσκευές, όταν δεν είναι διαθέσιμη σύνδεση δικτύου.
Συνδέσεις μπορούν να γίνουν μέσω Wi-Fi, USB ή Bluetooth.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering.
Ενδέχεται να προκύψουν πρόσθετες χρεώσεις κατά τη χρήση της λειτουργίας αυτής.
• Φορητό σημείο πρόσβασης: χρήση του κινητού σημείου πρόσβασης ώστε να μοιράζεστε τη
σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές.
• Tethering μέσω Bluetooth: χρήση του tethering μέσω Bluetooth ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση
δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστές ή άλλες συσκευές μέσω Bluetooth.
• Tethering μέσω USB: χρήση του tethering μέσω USB ώστε να μοιράζεστε τη σύνδεση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής με υπολογιστή μέσω USB. Όταν είστε συνδεδεμένοι με
υπολογιστή, η συσκευή χρησιμοποιείται ως ασύρματο μόντεμ για τον υπολογιστή.
Χρήση του σημείου σύνδεσης δικτύου
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή ως σημείο σύνδεσης δικτύου για κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας της συσκευής σας με άλλες συσκευές.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Mobile hotspot και tethering → Φορητό σημείο πρόσβασης.
2 Πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Το εικονίδιο εμφανίζεται στη γραμμή κατάστασης. Άλλες συσκευές μπορούν να βρουν τη
συσκευή σας στη λίστα δικτύων Wi-Fi.
Για να ρυθμίσετε κωδικό πρόσβασης για το κινητό σημείο πρόσβασης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. →
Διαμόρφωση Mobile hotspot και επιλέξτε επίπεδο ασφάλειας. Κατόπιν, εισαγάγετε κωδικό
πρόσβασης και πατήστε ΑΠΟΘΗΚ.
3 Στην οθόνη της άλλης συσκευής, αναζητήστε και επιλέξτε τη συσκευή σας από τη λίστα δικτύων
Wi-Fi.
4 Στη συνδεδεμένη συσκευή, χρησιμοποιήστε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας της
συσκευής για πρόσβαση στο διαδίκτυο.
83
Ρυθμίσεις
Χρήση δεδομένων
Παρακολουθείτε τον όγκο χρήσης δεδομένων και προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τον περιορισμό τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων.
• Δεδομ. κινητής συσκ.: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων σε οποιοδήποτε
δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Ορισμός ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας: ρύθμιση ορίου για τη χρήση δεδομένων
κινητής τηλεφωνίας.
Για αλλαγή της ημερομηνίας μηνιαίου μηδενισμού για την περίοδο παρακολούθησης, πατήστε
Αλλαγή κύκλου.
→
Περιορισμός χρήσης δεδομένων
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χρήση δεδομένων και κατόπιν πατήστε το διακόπτη Ορισμός
ορίου χρήσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας για ενεργοποίηση.
2 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής ορίου προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε το όριο.
3 Σύρετε τη γραμμή προσαρμογής προειδοποίησης προς τα πάνω ή προς τα κάτω για να ρυθμίσετε
επίπεδο ειδοποίησης χρήσης δεδομένων.
Η συσκευή σας ενημερώνει όταν φθάσετε στο επίπεδο προειδοποίησης.
Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας.
• Περιαγωγή δεδομένων: Ρύθμιση της συσκευής για χρήση συνδέσεων δεδομένων κατά την
περιαγωγή.
• Ονόματα σημείων πρόσβασης: καθορισμός ονομάτων σημείων πρόσβασης (APN).
• Λειτουργία δικτύου: επιλογή τύπου δικτύου.
• Φορείς παροχής υπηρεσιών δικτύου: Αναζητήστε τα διαθέσιμα δίκτυα και εγγραφείτε μη
αυτόματα σε ένα δίκτυο.
84
Ρυθμίσεις
NFC και πληρωμή
Εισαγωγή
Η συσκευή σας επιτρέπει να διαβάζετε ετικέτες επικοινωνίας κοντινού πεδίου (NFC) που περιέχουν
πληροφορίες σχετικά με προϊόντα. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αυτή για να
προβείτε σε πληρωμές και να αγοράσετε εισιτήρια για τις συγκοινωνίες ή για εκδηλώσεις μετά τη λήψη
των απαιτούμενων εφαρμογών.
Η συσκευή περιέχει μια ενσωματωμένη κεραία NFC. Χειριστείτε τη συσκευή προσεκτικά για να
αποφύγετε να προκαλέσετε ζημιά στην κεραία NFC.
Χρήση της λειτουργίας NFC
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία NFC για να στείλετε εικόνες ή επαφές σε άλλες συσκευές και να διαβάζετε
πληροφορίες προϊόντων από ετικέτες NFC.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Τοποθετήστε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας κοντά σε μια ετικέτα
NFC.
Εμφανίζονται οι πληροφορίες από την ετικέτα.
Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη της συσκευής δεν είναι κλειδωμένη. Διαφορετικά, η συσκευή δεν θα
διαβάζει ετικέτες NFC ούτε θα λαμβάνει δεδομένα.
85
Ρυθμίσεις
Πραγματοποίηση πληρωμών με τη λειτουργία NFC
Για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία NFC ώστε να κάνετε πληρωμές, πρέπει να
εγγραφείτε στην υπηρεσία πληρωμών κινητής τηλεφωνίας. Για να εγγραφείτε ή να μάθετε περισσότερες
πληροφορίες σχετικά με την υπηρεσία, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Αγγίξτε την περιοχή της κεραίας NFC στο πίσω μέρος της συσκευής σας σε μια συσκευή ανάγνωσης
κάρτας NFC.
Για ρύθμιση της προεπιλεγμένης εφαρμογής πληρωμών, ανοίξτε την οθόνη ρυθμίσεων και πατήστε NFC
και πληρωμή → Πατήστε και πληρώστε, και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Η λίστα υπηρεσιών πληρωμής ενδέχεται να μην περιλαμβάνει όλες τις διαθέσιμες εφαρμογές
πληρωμών.
Αποστολή δεδομένων
Επιτρέψτε την ανταλλαγή δεδομένων όταν η κεραία NFC της συσκευής σας αγγίζει την κεραία NFC της
άλλης συσκευής.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε NFC και πληρωμή και κατόπιν πατήστε το διακόπτη για
ενεργοποίηση.
2 Πατήστε Android Beam και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
3 Επιλέξτε ένα στοιχείο και αγγίξτε την κεραία NFC της άλλης συσκευής στην κεραία NFC της
συσκευής σας.
4 Όταν εμφανιστεί το Αγγίξτε για μετάδοση. στην οθόνη, πατήστε την οθόνη της συσκευής σας για
να στείλετε το στοιχείο.
Αν και οι δύο συσκευές επιχειρούν να στείλουν δεδομένα ταυτοχρόνως, η μεταφορά αρχείων
ενδέχεται να αποτύχει.
86
Ρυθμίσεις
Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης
Επιλογές
Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για έλεγχο άλλων λειτουργιών.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης.
• Εκτύπωση: Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη
συσκευή. Μπορείτε να αναζητήσετε διαθέσιμους εκτυπωτές ή να προσθέσετε έναν χειροκίνητα για
την εκτύπωση αρχείων. Ανατρέξτε στην ενότητα Εκτύπωση για περισσότερες πληροφορίες.
• MirrorLink: Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία MirrorLink για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της
συσκευής στην οθόνη κεντρικής μονάδας του οχήματός σας. Ανατρέξτε στην ενότητα MirrorLink για
περισσότερες πληροφορίες.
• Ενίσχυση λήψεων: Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα
μέσω δικτύων Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ανατρέξτε στην ενότητα Ενίσχυση λήψεων
για περισσότερες πληροφορίες.
• VPN: Διαμορφώστε και συνδεθείτε με εικονικά ιδιωτικά δίκτυα (VPN).
Εκτύπωση
Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις για τα πρόσθετα εκτυπωτή που είναι εγκατεστημένα στη συσκευή. Μπορείτε
να συνδέσετε τη συσκευή σε έναν εκτυπωτή μέσω Wi-Fi ή Wi-Fi Direct, και να εκτυπώσετε εικόνες ή
έγγραφα.
Ορισμένοι εκτυπωτές ενδέχεται να μην είναι συμβατοί με τη συσκευή.
87
Ρυθμίσεις
Επιπρόσθετες προσθήκες εκτυπωτή
Περισσότερες προθήκες για εκτυπωτές στους οποίους θέλετε να συνδέσετε τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Εκτύπωση.
2 Επιλέξτε το πρόσθετο εκτυπωτή και πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
Η συσκευή αναζητά εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή σας.
Για χειροκίνητη προσθήκη εκτυπωτών, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Προσθέστε εκτυπωτή → ADD PRINTER.
Για αλλαγή των ρυθμίσεων εκτύπωσης, πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Ρυθμίσεις εκτύπωσης.
Εκτύπωση περιεχομένου
Κατά την προβολή περιεχομένου, όπως εικόνες ή έγγραφα, πατήστε Κοινή χρ. → Εκτύπ →
οι εκτυπωτές και κατόπιν επιλέξτε εκτυπωτή.
→ Όλοι
MirrorLink
Συνδέστε τη συσκευή σας με ένα όχημα για να ελέγχετε τις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο
μόνιτορ της μονάδας κεφαλής ενός αυτοκινήτου.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → MirrorLink.
Η συσκευή σας είναι συμβατή με οχήματα που υποστηρίζουν έκδοση MirrorLink 1.1 ή νεώτερη.
Σύνδεση της συσκευής σας με όχημα μέσω MirrorLink
Κατά τη χρήση αυτής λειτουργίας για πρώτη φορά, συνδέστε τη συσκευή σε δίκτυο Wi-Fi ή κινητής
τηλεφωνίας.
1 Δημιουργήστε ζεύγος μεταξύ της συσκευής σας και οχήματος μέσω Bluetooth.
Ανατρέξτε στην ενότητα Δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές Bluetooth για περισσότερες
πληροφορίες.
2 Συνδέστε τη συσκευή σας με το όχημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB.
Όταν συνδεθούν, έχετε πρόσβαση στις εφαρμογές MirrorLink της συσκευής σας στο μόνιτορ της
μονάδας κεφαλής.
Τερματισμός της σύνδεσης MirrorLink
Αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τη συσκευή σας και το όχημα.
88
Ρυθμίσεις
Ενίσχυση λήψεων
Ρυθμίστε τη συσκευή για λήψη αρχείων μεγαλύτερων από 30 MB ταχύτερα μέσω δικτύων Wi-Fi και
κινητής τηλεφωνίας ταυτόχρονα. Ισχυρότερο σήμα Wi-Fi παρέχει μεγαλύτερη ταχύτητα λήψης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Περισσότερες ρυθμίσεις σύνδεσης → Ενίσχυση λήψεων.
• Η λειτουργία αυτή μπορεί να μην υποστηρίζεται από ορισμένες συσκευές.
• Ενδέχεται να υποστείτε πρόσθετες χρεώσεις για λήψη αρχείων μέσω του δικτύου κινητής
τηλεφωνίας.
• Όταν λαμβάνετε μεγάλα αρχεία, η συσκευή ενδέχεται να θερμανθεί. Εάν η συσκευή υπερβεί
μια καθορισμένη θερμοκρασία, η λειτουργία απενεργοποιείται.
• Εάν τα σήματα δικτύου είναι ασταθή, ενδέχεται να επηρεαστούν η ταχύτητα κι η απόδοση
της λειτουργίας αυτής.
• Εάν οι συνδέσεις δικτύου Wi-Fi και κινητής τηλεφωνίας έχουν σημαντικά διαφορετικές
ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων, η συσκευή ενδέχεται να χρησιμοποιήσει μόνο την
ταχύτερη σύνδεση.
• Η λειτουργία αυτή υποστηρίζει Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 και Hypertext
Transmission Protocol Secure (HTTPS). Η λειτουργία δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί με άλλα
πρωτόκολλα, όπως FTP.
Εφαρμογές
Διαχειριστείτε τις εφαρμογές της συσκευής και αλλάξτε τις ρυθμίσεις τους.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εφαρμογές.
• Διαχειριστής εφαρμογών: Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές στη συσκευή σας.
• Προεπ/νες εφαρμογές: Επιλέξτε μια προεπιλεγμένη ρύθμιση για χρήση εφαρμογών.
• Ρυθμίσεις εφαρμογής: Προσαρμογή των ρυθμίσεων για κάθε εφαρμογή.
89
Ρυθμίσεις
Ήχοι και δονήσεις
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διάφορους ήχους στη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ήχοι και δονήσεις.
• Λειτ. ήχου: ρύθμιση της συσκευής να χρησιμοποιεί λειτουργία ήχου ή αθόρυβη λειτουργία.
• Ένταση: ρύθμιση του επιπέδου έντασης για ήχους κλήσης, μουσική και βίντεο, ήχους συστήματος
και ήχους ειδοποιήσεων.
• Ήχος κλήσης: αλλαγή των ρυθμίσεων ήχων κλήσης.
• Ποιότητα ήχου και εφέ: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ήχου.
Εμφάνιση
Αλλαγή των ρυθμίσεων οθόνης.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εμφάνιση.
• Φωτεινότητα: Προσαρμογή της φωτεινότητας της οθόνης.
• Γραμματοσειρά: αλλαγή του μεγέθους και τύπου γραμματοσειράς.
• Λήξη χρονικού ορίου οθόνης: ρύθμιση της χρονικής διάρκειας αναμονής της συσκευής πριν
απενεργοποιηθεί ο οπίσθιος φωτισμός της οθόνης.
• Έξυπνη αναμονή: Ρύθμιση της συσκευής ώστε να αποτρέπεται η απενεργοποίηση του οπίσθιου
φωτισμού της οθόνης ενώ κοιτάτε την οθόνη.
• Λειτουργία οθόνης: αλλαγή της λειτουργίας οθόνης για προσαρμογή του χρώματος και της
αντίθεσης της οθόνης.
• Ένδειξη LED: ρύθμιση της συσκευής να ενεργοποιεί την ένδειξη LED ενώ φορτίζει η μπαταρία, όταν
έχετε ειδοποιήσεις ή όταν πραγματοποιείτε φωνητικές εγγραφές.
• Προφύλαξη οθόνης: Ρύθμιση της συσκευής για εκκίνηση μιας προστασίας οθόνης κατά τη φόρτιση
της συσκευής.
90
Ρυθμίσεις
Σύνθετες λειτουργίες
Ενεργοποιήστε χρήσιμες λειτουργίες και αλλάξτε τις ρυθμίσεις που τις ελέγχουν.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Σύνθετες λειτουργίες.
Το υπερβολικό κούνημα ή κρούση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αθέλητη εισαγωγή για
ορισμένες λειτουργίες.
• Απευθείας κλήση: ρύθμιση της συσκευής για πραγματοποίηση φωνητικής κλήσης ανασηκώνοντας
και κρατώντας τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ κοιτάτε λεπτομέρειες κλήσης, μηνύματος ή
επαφών.
• Έξυπνη ειδοποίηση: ρύθμιση της συσκευής να σας ειδοποιεί αν έχετε αναπάντητες κλήσεις ή νέα
μηνύματα όταν ανασηκώνετε τη συσκευή.
Η λειτουργία ενδέχεται να μην λειτουργεί αν η οθόνη είναι ενεργοποιημένη ή η συσκευή δεν
βρίσκεται σε επίπεδη επιφάνεια.
• Εύκολη σίγαση: ρύθμιση της συσκευής για σίγαση εισερχόμενων κλήσεων ή ειδοποιήσεων
χρησιμοποιώντας κινήσεις παλάμης ή τοποθετώντας την οθόνη της συσκευής προς τα κάτω.
Φόντο
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις φόντου για την αρχική οθόνη και την κλειδωμένη οθόνη.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Φόντο.
Θέματα
Εφαρμόστε διάφορα θέματα στη συσκευή ώστε να αλλάξουν τα οπτικά στοιχεία της αρχικής οθόνης, της
κλειδωμένης οθόνης και των εικονιδίων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Θέματα.
Για λήψη περισσότερων θεμάτων, πατήστε ΠΕΡΙΣΣ. ΘΕΜΑΤΑ.
91
Ρυθμίσεις
Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την ασφάλιση της συσκευής και της κάρτας SIM ή USIM.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Οθόνη κλειδ. και ασφάλεια.
Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο κλειδώματος οθόνης
που έχει επιλεγεί.
• Τύπος οθόνης κλειδώματος: αλλαγή της μεθόδου κλειδώματος οθόνης.
• Πληροφορίες και συντομεύσεις εφαρμογών: αλλαγή ρυθμίσεων για τα στοιχεία που εμφανίζονται
στην κλειδωμένη οθόνη.
• Ειδοποιήσεις στην οθόνη κλειδώματος: Ορίστε εάν θα εμφανίζονται ή όχι οι ειδοποιήσεις στην
κλειδωμένη οθόνη και επιλέξτε τις ειδοποιήσεις που θέλετε να εμφανίζονται.
• Εύρεση του κινητού μου: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας εύρεσης του κινητού
μου. Μεταβείτε στον ιστότοπο εύρεσης του κινητού (findmymobile.samsung.com) για ανίχνευση
και έλεγχο της απωλεσθείσας ή κλαπείσας συσκευής σας.
• Άγνωστες πηγές: ρύθμιση της συσκευής ώστε να επιτρέπεται η εγκατάσταση εφαρμογών από
άγνωστες πηγές.
• Άλλες ρυθμίσεις ασφάλειας: διαμόρφωση πρόσθετων ρυθμίσεων ασφαλείας.
Απόρρητο και ασφάλεια
Επιλογές
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διατήρηση του απορρήτου και της ασφάλειάς σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια.
• Θέση: Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τις άδειες πληροφοριών τοποθεσίας.
• Αναφορά διαγνωστ. πληροφ.: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη αποστολή των διαγνωστικών
πληροφοριών και πληροφοριών χρήσης της συσκευής στη Samsung.
• Αποστολή μηνυμάτων SOS: Ρύθμιση της συσκευής για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας πατώντας
το πλήκτρο λειτουργίας τρεις φορές. Μπορείτε επίσης να στείλετε ηχογραφήσεις με το μήνυμα
στους παραλήπτες. Ανατρέξτε στην ενότητα Αποστολή μηνυμάτων SOS για περισσότερες
πληροφορίες.
92
Ρυθμίσεις
Αποστολή μηνυμάτων SOS
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, πατήστε το πλήκτρο λειτουργίας γρήγορα τρεις φορές. Η συσκευή
στέλνει μηνύματα στις πρωταρχικές επαφές σας. Τα μηνύματα συμπεριλαμβάνουν τις πληροφορίες
τοποθεσίας σας.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια → Αποστολή μηνυμάτων SOS και
κατόπιν πατήστε το διακόπτη για ενεργοποίηση.
2 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για προσθήκη πρωταρχικών επαφών αν δεν το έχετε ήδη
κάνει.
Για αποστολή μηνυμάτων βοήθειας με ηχητικές εγγραφές ή φωτογραφίες, πατήστε το διακόπτη
Επισύναψη ηχογράφησης ή Επισύναψη εικόνων για ενεργοποίηση.
Η επιλογή Επισύναψη εικόνων μπορεί να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με τη γεωγραφική
περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.
Προσθήκη πρωταρχικών επαφών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Απόρρητο και ασφάλεια → Αποστολή μηνυμάτων SOS → Αποστολή
μηνυμάτων προς → ΠΡΟΣΘΗΚΗ. Πατήστε Δημ/ργία επαφής και εισάγετε πληροφορίες επαφής ή
πατήστε Επιλογή από τις επαφές για προσθήκη μιας υπάρχουσας επαφής ως πρωταρχική επαφή.
Εύκολη λειτουργία
Η εύκολη λειτουργία προσφέρει μια ευκολότερη εμπειρία για το χρήστη χρησιμοποιώντας απλούστερη
διάταξη και μεγαλύτερα εικονίδια στην αρχική οθόνη.
Μετάβαση στην εύκολη λειτουργία
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εύκολη λειτουργία → Εύκολη λειτουργία.
2 Επιλέξτε εφαρμογές στο Εύκολες εφαρμογές για εφαρμογή απλούστερης διάταξης.
3 Πατήστε ΤΕΛΟΣ.
93
Ρυθμίσεις
Επιστροφή σε τυπική λειτουργία
Σαρώστε προς τα αριστερά στην αρχική οθόνη και πατήστε Ρυθμίσεις → Εύκολη λειτουργία → Τυπική
λειτουργία → ΤΕΛΟΣ.
Διαχείριση συντομεύσεων
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια εφαρμογή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς αριστερά, πατήστε
και κατόπιν επιλέξτε μια εφαρμογή.
Για προσθήκη συντόμευσης προς μια επαφή στην αρχική οθόνη, σαρώστε προς δεξιά και πατήστε
.
Για να διαγράψετε μια συντόμευση από την αρχική οθόνη, πατήστε ΕΠΕΞ. και επιλέξτε μια εφαρμογή ή
επαφή με .
Προσβ/τητα
Διαμορφώστε διάφορες ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα στη συσκευή.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Προσβ/τητα.
• Όραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα όρασης.
• Ακοή: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την προσβασιμότητα των χρηστών που
αντιμετωπίζουν προβλήματα ακοής.
• Κινητικές δυνατότητες και αλληλεπίδραση: Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για να βελτιώσετε την
προσβασιμότητα των χρηστών που έχουν μειωμένες δεξιότητες.
• Κλείδωμα κατεύθυνσης: Αλλαγή κατευθυντικών ρυθμίσεων συνδυασμού για ξεκλείδωμα της
οθόνης.
• Άμεση πρόσβαση: Ρυθμίστε τη συσκευή ώστε να ανοίγουν τα επιλεγμένα μενού προσβασιμότητας
όταν πατάτε το πλήκτρο αρχικής οθόνης τρεις φορές γρήγορα.
• Υπενθύμιση ειδοποίησης: Ρυθμίστε τη συσκευή για να σας ειδοποιεί για γνωστοποιήσεις που δεν
ελέγξατε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα.
• Απάντηση και τερματισμός κλήσεων: Αλλαγή μεθόδου για απάντηση ή τερματισμό κλήσεων.
• Λειτουργία ενός πατήματος: Ρυθμίστε τη συσκευή για έλεγχο εισερχόμενων κλήσεων ή
ειδοποιήσεων με πάτημα του πλήκτρου αντί για σύρσιμό του.
• Διαχείριση προσβασιμ.: Εξαγωγή ή εισαγωγή ρυθμίσεων προσβασιμότητας για κοινή χρήση με
άλλες συσκευές.
• Υπηρεσίες: Προβάλλετε τις υπηρεσίες προσβασιμότητας που είναι εγκατεστημένες στη συσκευή.
94
Ρυθμίσεις
Λογαριασμοί
Προσθέστε τους λογαριασμούς Samsung και Google, ή άλλους λογαριασμούς, για συγχρονισμό.
Προσθήκη λογαριασμών
Ορισμένες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται στη συσκευή σας απαιτούν καταχωρημένο λογαριασμό.
Δημιουργήστε λογαριασμούς για να έχετε την καλύτερη εμπειρία με τη συσκευή.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Επιλέξτε μια υπηρεσία λογαριασμών.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Για συγχρονισμό περιεχομένου με τους λογαριασμούς σας, επιλέξτε ένα λογαριασμό και επιλέξτε
στοιχεία για συγχρονισμό.
Καταχώρηση λογαριασμών Samsung
Χρειάζεστε έναν λογαριασμό Samsung όταν χρησιμοποιείτε ορισμένες εφαρμογές Samsung. Μπορείτε
να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας ή να αποκαταστήσετε δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή
στο λογαριασμό Samsung. Καταχωρήστε το λογαριασμό Samsung στη συσκευή για άνετη χρήση των
υπηρεσιών Samsung.
1 Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί → Προσθήκη λογαριασμού.
2 Πατήστε Λογαριασμός Samsung account.
3 Ακολουθήστε τις οδηγίες επί της οθόνης για να ολοκληρώσετε τη ρύθμιση λογαριασμού.
Μόλις καταχωρηθεί ο λογαριασμός Samsung, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εφαρμογές που απαιτούν το
λογαριασμό Samsung χωρίς τη διαδικασία σύνδεσης.
Αφαίρεση λογαριασμών
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Λογαριασμοί, επιλέξτε ένα όνομα λογαριασμού, επιλέξτε το
λογαριασμό προς αφαίρεση και κατόπιν πατήστε ΠΕΡΙΣ. → Αφαίρ. λογαριασμού.
95
Ρυθμίσεις
Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για διαχείριση ρυθμίσεων και δεδομένων.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων
των προσωπικών πληροφοριών σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Samsung.
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη συσκευή για αυτόματη δημιουργία εφεδρικών αντιγράφων των
δεδομένων.
• Επαν/φορά: αποκατάσταση προσωπικών πληροφοριών και δεδομένων εφαρμογών των οποίων
έχουν ήδη δημιουργηθεί εφεδρικά αντίγραφα από το λογαριασμό Samsung.
• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων μου: ρύθμιση της συσκευής για δημιουργία
εφεδρικών αντιγράφων των ρυθμίσεων και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή Google.
• Λογαριασμός αντιγράφων ασφαλείας: δημιουργία ή επεξεργασία του εφεδρικού λογαριασμού
Google.
• Αυτόματη επαναφορά: ρύθμιση της συσκευής για αυτόματη επαναφορά των ρυθμίσεων και των
δεδομένων εφαρμογών από το διακομιστή Google όταν επανεγκαθίστανται οι εφαρμογές.
• Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων: επαναφορά των ρυθμίσεων στις προεπιλεγμένες
εργοστασιακές τιμές και διαγραφή όλων των δεδομένων.
Γλώσσα και εισαγωγή
Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για εισαγωγή κειμένου. Ορισμένες επιλογές ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες
ανάλογα με την επιλεγμένη γλώσσα.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Γλώσσα και εισαγωγή.
• Γλώσσα: Επιλέξτε μια γλώσσα οθόνης για όλα τα μενού και εφαρμογές.
• Προεπιλεγμένο πληκτρολόγιο: Επιλέξτε έναν προεπιλεγμένο τύπο πληκτρολογίου για εισαγωγή
κειμένου.
• Πληκτρολόγιο Samsung: αλλαγή των ρυθμίσεων του πληκτρολογίου Samsung.
• Φωνητική πληκτρολόγηση Google: Αλλαγή των ρυθμίσεων φωνητικής εισαγωγής.
• Κείμενο σε ομιλία: αλλαγή των ρυθμίσεων μετατροπής κειμένου σε ομιλία.
• Ταχύτητα δείκτη: Ρυθμίστε την ταχύτητα δείκτη για το ποντίκι ή το πλαίσιο αφής που είναι
συνδεδεμένα με τη συσκευή σας.
96
Ρυθμίσεις
Μπαταρία
Προβάλλετε πληροφορίες για την ισχύ της μπαταρίας και αλλάξτε τις επιλογές εξοικονόμησης ισχύος.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Μπαταρία.
Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης δείχνει το χρόνο που απομένει μέχρι την εξάντληση της
μπαταρίας. Ο υπολειπόμενος χρόνος χρήσης ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τις ρυθμίσεις
της συσκευής σας και τις συνθήκες λειτουργίας.
• ΧΡΗΣΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ: Προβάλλετε την ενέργεια της μπαταρίας που καταναλώνεται από τη συσκευή
σας.
• Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας: Ενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας
και αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Ανατρέξτε στην ενότητα
Λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας: παράταση του χρόνου αναμονής και μείωση της κατανάλωσης της
μπαταρίας με εμφάνιση απλούστερης διάταξης και περιορισμό της πρόσβασης σε μια εφαρμογή.
Ανατρέξτε στην ενότητα Ultra Εξοικονόμηση ενέργειας για περισσότερες πληροφορίες.
• Ποσοστό στη γραμ. κατάστ.: Ρύθμιση της συσκευής για εμφάνιση του υπολειπόμενου χρόνου
μπαταρίας.
Χώρος αποθήκευσης
Προβάλλετε πληροφορίες μνήμης για τη συσκευή σας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Χώρος αποθήκευσης.
Η πραγματική διαθέσιμη χωρητικότητα της εσωτερικής μνήμης είναι μικρότερη από την
προσδιοριζόμενη χωρητικότητα, επειδή το λειτουργικό σύστημα και οι προεπιλεγμένες
εφαρμογές καταλαμβάνουν μέρος της μνήμης. Η διαθέσιμη χωρητικότητα μπορεί να αλλάξει
όταν αναβαθμίσετε τη συσκευή.
97
Ρυθμίσεις
Ημερομηνία & ώρα
Πρόσβαση και μεταβολή των παρακάτω ρυθμίσεων ώστε να ελέγχεται ο τρόπος εμφάνισης από τη
συσκευή της ώρας και ημερομηνίας.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Ημερομηνία & ώρα.
Εάν η μπαταρία παραμείνει πλήρως αποφορτισμένη ή αφαιρεθεί από τη συσκευή, η ώρα και η
ημερομηνία μηδενίζονται.
• Αυτόματη ημερ/νία και ώρα: αυτόματη ενημέρωση της ώρας και ημερομηνίας όταν περνάτε από
μία ζώνη ώρας σε άλλη.
• Χρήση μορφής 24 ωρών: εμφάνιση ώρας σε μορφή 24 ώρών.
Εγχειρίδιο χρήσης
Προβάλλετε τις πληροφορίες βοήθειας για να μάθετε πώς να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και τις
εφαρμογές ή να διαμορφώνετε σημαντικές ρυθμίσεις.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Εγχειρίδιο χρήσης.
Πληροφορίες συσκευής
Αποκτήστε πρόσβαση σε πληροφορίες της συσκευής, επεξεργαστείτε το όνομα της συσκευής ή
ενημερώστε το λογισμικό της.
Στην οθόνη ρυθμίσεων, πατήστε Πληροφορίες συσκευής.
98
Παράρτημα
Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν επικοινωνήσετε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung, επιχειρήστε τις παρακάτω λύσεις.
Ορισμένες καταστάσεις ενδέχεται να μην ισχύουν για τη δική σας συσκευή.
Όταν ενεργοποιείτε ή ενώ χρησιμοποιείτε τη συσκευή, σας ζητάει να
εισαγάγετε έναν από τους παρακάτω κωδικούς:
• Κωδικός πρόσβασης: όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία κλειδώματος της συσκευής, πρέπει να
εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για τη συσκευή.
• PIN: την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ή όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα
σας SIM ή USIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτή χρησιμοποιώντας το μενού
κλειδώματος κάρτας SIM.
• PUK: η κάρτα σας SIM ή USIM είναι μπλοκαρισμένη, συνήθως ως αποτέλεσμα εισαγωγής
εσφαλμένου κωδικού PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο
φορέας παροχής υπηρεσιών.
• PIN2: όταν αποκτάτε πρόσβαση σε ένα μενού που ζητάει το PIN2, πρέπει να εισάγετε το PIN2 που
συνόδευε την κάρτα SIM ή USIM. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των
υπηρεσιών σας.
Η συσκευή εμφανίζει μηνύματα σφάλματος δικτύου ή υπηρεσιών
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε
και δοκιμάστε ξανά. Ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να εμφανίζονται επανειλημμένως μηνύματα
σφάλματος.
• Δεν μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες
πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον πάροχο των υπηρεσιών σας.
Η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται
• Όταν η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη, η συσκευή σας δεν ενεργοποιείται. Φορτίστε
πλήρως την μπαταρία προτού ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
• Η μπαταρία ενδέχεται να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Εισάγετε την μπαταρία και πάλι.
• Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και εισάγετε και πάλι την μπαταρία.
99
Παράρτημα
Η οθόνη αφής αποκρίνεται αργά ή λανθασμένα
• Εάν προσαρτήσετε ένα προστατευτικό οθόνης ή προαιρετικά εξαρτήματα στην οθόνη αφής, η
οθόνη αφής ενδέχεται να μην λειτουργεί σωστά.
• Εάν φοράτε γάντια, εάν τα χέρια σας δεν είναι καθαρά ενώ αγγίζετε την οθόνη αφής ή εάν πατάτε
στην οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα ή τις άκρες των δαχτύλων σας, η οθόνη αφής ενδέχεται να
δυσλειτουργεί.
• Η οθόνη αφής ενδέχεται να δυσλειτουργεί σε συνθήκες υγρασίας ή όταν εκτεθεί σε νερό.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή για να εξαφανιστούν τυχόν προσωρινά σφάλματα του λογισμικού.
• Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό της συσκευής σας έχει ενημερωθεί στην πιο πρόσφατη έκδοση.
• Εάν η οθόνη αφής γρατσουνιστεί ή υποστεί ζημιά, επισκεφθείτε ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
Η συσκευή σας "παγώνει" ή αντιμετωπίζει ανεπανόρθωτο σφάλμα
Δοκιμάστε τις παρακάτω λύσεις. Εάν και πάλι δεν επιλυθεί το πρόβλημα, επικοινωνήστε με ένα κέντρο
επισκευών της Samsung.
Επανεκκίνηση της συσκευής
Αν η συσκευή σας παγώνει ή κολλάει, μπορεί να χρειαστεί να κλείσετε εφαρμογές ή να
απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την ενεργοποιήσετε εκ νέου.
Εξαναγκασμός επανεκκίνησης
Αν η συσκευή σας "παγώσει" και δεν ανταποκρίνεται, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο λειτουργίας
και το πλήκτρο μείωσης της έντασης ήχου ταυτόχρονα για περισσότερα από 7 δευτερόλεπτα για
επανεκκίνηση.
Επαναφορά της συσκευής
Εάν οι παραπάνω μέθοδοι δεν λύσουν το πρόβλημά σας, εκτελέστε επαναφορά εργοστασιακών
δεδομένων.
Στην οθόνη εφαρμογών, πατήστε Ρυθμίσεις → Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και επαναφορά
→ Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων → ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ → ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΛΩΝ.
Πριν εκτελέσετε την επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων, θυμηθείτε να δημιουργήσετε αντίγραφα
ασφαλείας όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα στη συσκευή.
100
Παράρτημα
Οι κλήσεις δεν συνδέονται
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον τηλεφωνικό αριθμό που
καλείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για τον εισερχόμενο τηλεφωνικό
αριθμό.
Οι άλλοι δεν σας ακούνε όταν μιλάτε στο τηλέφωνο
• Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
• Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο είναι κοντά στο στόμα σας.
• Εάν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.
Ο ήχος δημιουργεί ηχώ κατά τη διάρκεια μιας κλήσης
Ρυθμίστε την ένταση πατώντας τα πλήκτρα έντασης ήχου ή μετακινηθείτε σε άλλη περιοχή.
Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας ή το διαδίκτυο αποσυνδέονται συχνά ή η
ποιότητα του ήχου είναι κακή
• Βεβαιωθείτε ότι δεν μπλοκάρετε την εσωτερική κεραία της συσκευής.
• Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή με κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Ενδέχεται να
έχετε προβλήματα συνδεσιμότητας εξαιτίας ζητημάτων με το σταθμό βάσης του παρόχου των
υπηρεσιών. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
• Κατά τη χρήση της συσκευής ενώ μετακινείστε, ενδέχεται να απενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες
ασύρματου δικτύου εξαιτίας ζητημάτων με το δίκτυο του παρόχου των υπηρεσιών.
Το εικονίδιο της μπαταρίας είναι κενό
Η στάθμη της μπαταρίας σας είναι χαμηλή. Φορτίστε τη μπαταρία.
101
Παράρτημα
Η μπαταρία δεν φορτίζει σωστά (για φορτιστές εγκεκριμένους από τη
Samsung)
• Βεβαιωθείτε ότι ο φορτιστής είναι συνδεδεμένος σωστά.
• Αν τα τερματικά της μπαταρίας είναι βρώμικα, η μπαταρία ενδέχεται να μην φορτίζεται σωστά ή
ενδέχεται να απενεργοποιηθεί η συσκευή. Σκουπίστε και τις δύο χρυσαφί επαφές και προσπαθήστε
να φορτίσετε και πάλι την μπαταρία.
Η μπαταρία εξαντλείται ταχύτερα από όταν αγοράστηκε αρχικά
• Όταν εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε πολύ χαμηλές ή πολύ υψηλές θερμοκρασίες, η
χρήσιμη διάρκεια της φόρτισης ενδέχεται να μειωθεί.
• Η κατανάλωση της μπαταρίας αυξάνεται όταν χρησιμοποιείτε λειτουργίες ανταλλαγής μηνυμάτων ή
ορισμένες εφαρμογές, όπως παιχνίδια ή το διαδίκτυο.
• Η μπαταρία είναι αναλώσιμη και η απόδοσή της θα μειώνεται με την πάροδο του χρόνου.
Η συσκευή καίει όταν την αγγίζετε
Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που χρειάζονται περισσότερη ενέργεια ή χρησιμοποιείτε στη
συσκευή σας εφαρμογές για πολλή ώρα, η συσκευή σας μπορεί να ζεσταθεί. Αυτό είναι φυσιολογικό
και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση της συσκευής σας δεν θα πρέπει να επηρεαστεί. Αν η συσκευή
υπερθερμανθεί ή μοιάζει ζεστή για παρατεταμένη χρονική περίοδο, μην την χρησιμοποιείτε για λίγο. Εάν
συνεχίσει να υπερθερμαίνεται η συσκευή, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την κάμερα
Η συσκευή σας πρέπει να διαθέτει αρκετή διαθέσιμη μνήμη και ενέργεια μπαταρίας για να θέσει σε
λειτουργία την εφαρμογή της κάμερας. Εάν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ξεκινάτε την
κάμερα, δοκιμάστε τα εξής:
• Φορτίστε τη μπαταρία.
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Επανεκκινήστε τη συσκευή. Εάν εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα με την εφαρμογή της
κάμερας μετά την εκτέλεση των παραπάνω, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της Samsung.
102
Παράρτημα
Η ποιότητα της φωτογραφίας είναι χειρότερη από την προεπισκόπηση
• Η ποιότητα των φωτογραφιών σας ενδέχεται να ποικίλλει ανάλογα με το περιβάλλον και τις τεχνικές
φωτογράφησης που χρησιμοποιείτε.
• Εάν τραβάτε φωτογραφίες σε σκοτεινούς χώρους, τη νύχτα ή σε εσωτερικούς χώρους, ενδέχεται να
προκύψουν παράσιτα εικόνας ή ενδέχεται η φωτογραφία να είναι εκτός εστίασης.
Εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος όταν ανοίγετε αρχεία πολυμέσων
Εάν λαμβάνετε μηνύματα σφάλματος ή δεν αναπαράγονται αρχεία πολυμέσων όταν τα ανοίγετε στη
συσκευή σας, δοκιμάστε τα εξής:
• Ελευθερώστε λίγη μνήμη μεταφέροντας αρχεία σε έναν υπολογιστή ή διαγράφοντας αρχεία από τη
συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο μουσικής δεν έχει προστασία DRM (Digital Rights Management). Εάν
το αρχείο έχει προστασία DRM, βεβαιωθείτε ότι έχετε την κατάλληλη άδεια ή το κλειδί για την
αναπαραγωγή του αρχείου.
• Βεβαιωθείτε ότι οι μορφές αρχείων υποστηρίζονται από τη συσκευή. Εάν κάποια μορφή αρχείου
δεν υποστηρίζεται, όπως DivX ή AC3, εγκαταστήστε μια εφαρμογή που την υποστηρίζει. Για να
επιβεβαιώσετε τις μορφές αρχείων που υποστηρίζει η συσκευή σας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση
www.samsung.com.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με τη συσκευή.
Φωτογραφίες και βίντεο που τραβήχτηκαν με άλλες συσκευές ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
• Η συσκευή σας υποστηρίζει αρχεία πολυμέσων που εξουσιοδοτούνται από τον πάροχο των
υπηρεσιών δικτύου ή παρόχους πρόσθετων υπηρεσιών. Κάποιο περιεχόμενο που κυκλοφορεί στο
διαδίκτυο, όπως ήχοι κλήσης, βίντεο ή ταπετσαρίες, ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά.
Δεν εντοπίζεται άλλη συσκευή Bluetooth
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι η ασύρματη λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη στη συσκευή με την οποία
επιθυμείτε να συνδεθείτε.
• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας και η άλλη συσκευή Bluetooth βρίσκονται εντός της μέγιστης
εμβέλειας Bluetooth (10 μ.).
Εάν το πρόβλημα δεν επιλυθεί με τις παραπάνω ενέργειες, επικοινωνήστε με ένα κέντρο επισκευών της
Samsung.
103
Παράρτημα
Δεν επιτυγχάνεται σύνδεση όταν συνδέετε τη συσκευή με έναν υπολογιστή
• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB που χρησιμοποιείτε είναι συμβατό με τη συσκευή σας.
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε το κατάλληλο πρόγραμμα οδήγησης, εγκατεστημένο και ενημερωμένο στον
υπολογιστή σας.
• Εάν είστε χρήστης Windows XP, βεβαιωθείτε ότι έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή σας Windows
XP Service Pack 3 ή νεώτερο.
Η συσκευή σας δεν μπορεί να βρει την τρέχουσα τοποθεσία σας
Τα σήματα GPS ενδέχεται να παρεμποδίζονται σε ορισμένες τοποθεσίες, όπως σε εσωτερικούς χώρους.
Ρυθμίστε τη συσκευή για χρήση Wi-Fi ή δικτύου κινητής τηλεφωνίας για εύρεση της τρέχουσας
τοποθεσίας σας σε τέτοιες περιστάσεις.
Δεδομένα αποθηκευμένα στη συσκευή χάθηκαν
Δημιουργείτε πάντα εφεδρικά αντίγραφα όλων των σημαντικών δεδομένων που είναι αποθηκευμένα
στη συσκευή. Διαφορετικά, δεν μπορείτε να επαναφέρετε δεδομένα εάν καταστραφούν ή χαθούν. Η
Samsung δεν φέρει ευθύνη για απώλεια δεδομένων αποθηκευμένων στη συσκευή.
Εμφανίζεται ένα μικρό κενό γύρω από το εξωτερικό της θήκης της συσκευής
• Το κενό αυτό είναι ένα απαραίτητο κατασκευαστικό χαρακτηριστικό και ενδέχεται να προκύπτει
κάποιο μικρό κούνημα ή δόνηση των τμημάτων.
• Με την πάροδο του χρόνου, η τριβή μεταξύ των τμημάτων ενδέχεται να προκαλέσει την ελαφρά
διόγκωση του κενού αυτού.
104
Samsung Electronics ΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ.Κηφισίας 24Α/ Μαρούσι/ 15125, Αθήνα, Ελλάδα
Web address: www.samsung.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG:
801-11-SAMSUNG(72 67 864)
Πνευματικά δικαιώματα
Πνευματικά δικαιώματα © 2016 Samsung Electronics
Το παρόν εγχειρίδιο προστατεύεται σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων.
Κανένα τμήμα του παρόντος εγχειριδίου δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, να διανεμηθεί, να
μεταφραστεί ή να μεταδοθεί σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, συμπεριλαμβανομένης
της φωτοτύπησης, εγγραφής ή αποθήκευσης σε οποιοδήποτε σύστημα αποθήκευσης και ανάκτησης
πληροφοριών, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Samsung Electronics.
Εμπορικά σήματα
• Το SAMSUNG και το λογότυπο SAMSUNG είναι κατατεθέντα εμπορικά σήματα της Samsung
Electronics.
®
• Το Bluetooth αποτελεί εμπορικό σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. παγκοσμίως.
®
™
™
™ και το λογότυπο Wi-Fi
• Τα Wi-Fi , Wi-Fi Protected Setup , Wi-Fi Direct , Wi-Fi CERTIFIED
αποτελούν εμπορικά σήματα κατατεθέντα της Wi-Fi Alliance.
• Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες
τους.
Download PDF

advertising