BD-P1580
Blu-ray disk playera
priručnik za korisnike
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 1
2009-03-25 오후 2:04:47
glavna obilježja vašeg blu-ray
disk playera
obilježja playera
podržava razne vrste diskova
• Blu-ray (BD-ROM, BD-RE, BD-R), DVD Video, DVD-RW/-R (samo V i završni način) diskovi i Audio CD.
• Sadržaj s CD-RW/CD-R, DVD-RW/-R i USB flash memorijskog štapića, poput MP3, JPEG i DivX datoteka.
HDMI (High Definition Multimedia Interface - multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI smanjuje buku slike tako što omogućuje put čistog digitalnog video/audio signala s playera na TV.
DivX
DivX® je digitalni video format koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. Ovaj player je službeni DivX uređaj s certifikatom koji
reproducira DivX video.
obilježja blu-ray diska
Blu-ray diskovi imaju podršku i za HD video najveće kvalitete dostupne u industriji, pri čemu veliki kapacitet ne
znači kompromis vezan uz kvalitetu videa. Osim toga, Blu-ray disk ima isti poznati izgled i veličinu kao i DVD.
* Sljedeća obilježja Blu-ray diska ovise o samom disku i mogu biti različita.
Izgled i navigacija obilježjima također se mogu razlikovati od diska do diska.
Dolje opisana obilježja nemaju svi diskovi.
Istaknuta video obilježja
BD-ROM format podržava tri vrlo napredna video kodeka uključujući AVC, VC-1 i MPEG-2.
Raspoložive su i razlučivosti HD videa:
• 1920 x 1080 Visoka definicija
• 1280 x 720 Visoka definicija
za reprodukciju visoke definicije
Za gledanje sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima potrebna je HDTV (High Definition Television).
Neki diskovi zahtijevaju da koristite HDMI OUT na playeru kako biste gledali sadržaj visoke definicije. Mogućnost
gledanja sadržaja visoke definicije na Blu-ray diskovima može biti ograničena ovisno o razlučivosti TV-a.
Grafičke razine
Raspoloživa su dva pojedinačna video sloja
pune HD razlučivosti (1920x1080) uz HD
video sloj.
Jedan sloj je dodijeljen grafici vezanoj uz
video (kao što su titlovi), a drugi sloj je
dodijeljen interaktivnim elementima kao što
su gumbi ili izbornici. Oba sloja mogu imati
obilježja za brisanje, blijeđenje i listanje.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
Grafičke
razine
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
HD Video
2_ Hrvatski
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 2
2009-03-25 오후 2:04:48
Grafika izbornika
Podrška za punu grafičku razlučivost i animaciju, time uvelike nadmašuje mogućnosti DVD videa.
Za razliku od DVD-a, izbornicima možete pristupiti za vrijeme reprodukcije videa.
zvuci u izborniku
Nakon što označite ili odaberete opciju izbornika na disku, zvukovi se mogu čuti kao klikovi gumba ili glas koji
objašnjava odabranu stavku izbornika.
Višestruke stranice/popup izbornici
Za razliku od DVD-Videa, reprodukcija se ne prekida svaki puta kada
pristupite novom zaslonu izbornika. Izbornik može imati više stranica
zbog sposobnosti Blu-ray diska da učita podatke s diska bez prekida
reprodukcije.
Možete pregledavati stranice izbornika ili odabirati različite puteve
izbornika za vrijeme reprodukcije audio i video sadržaja u pozadini.
Interaktivnost
Određeni Blu-ray diskovi mogu sadržavati animirane izbornike i lake
igre.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
SCENE SELECTIONS
PREVIEWS
%
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
prikaz slajdova koji možete pregledavati
Kod Blu-ray diskova možete pregledavati različite zaustavljene slike za vrijeme reprodukcije audio sadržaja.
Titlovi
Ovisno o sadržaju na Blu-ray disku, možete odabrati različite fontove, veličine i boje titlova; Titlove možete i
animirati, izblijediti ili potamniti te listati.
bD-LIVe
Možete koristiti Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE preko mreže kako biste uživali u raznim sadržajima koje vam
pruža proizvođač diska.
UKLjUČenA opreMA
Provjerite dolje isporučeni pribor.
POWER
AUDIO
TV
POWER
OPEN/CLOSE
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
1
2
4
5
7
8
CANCEL
3
6
9
TV SOURCE
0
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
TV MUTE
TV VOL
TV CH
RE
NU
Baterije za Daljinski Upravljač (veličina AAA)
TU
RN
ME
Kompozitni Video, Audio L/R Kabel
ENTER
INF
DISC MENU
AK59-00104K
Priručnik za Korisnike
Brzi Vodič
EX
IT
O
A
B
C
D
POPUP MENU
TITLE MENU
Daljinski Upravljač
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 3
2009-03-25 오후 2:04:50
sigurnosne informacije
Upozorenje
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
OPREZ
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA
NE OTVARAJTE
Ovaj simbol označava “opasan napon” u OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
proizvodu koji predstavlja rizik od
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI
električnog udara ili ozljede osoba.
(ILI STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA KOJE
MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol označava važne upute koje
idu uz proizvod.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE : K
ako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od požara ili električnog udara, nemojte izlagati
ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ : B
lu-ray disk player KORISTI NEVIDLJIVU LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI OPASNO
ZRAČENJE U SLUČAJU IZLAGANJA. PAZITE DA ISPRAVNO KORISTITE Blu-ray disk player U
SKLADU S UPUTAMA.
OPREZ
OVAJ PROIZVOD KORISTI LASER. UPORABA KONTROLA ILI PODEŠAVANJA ILI IZVRŠENJE POSTUPAKA
KOJI NISU OVDJE NAVEDENI MOŽE DOVESTI DO IZLAGANJA OPASNOM ZRAČENJU. NE OTVARAJTE
POKLOPCE I NE VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje uređaja s drugom
opremom. Za sprječavanje elektromagnetske interferencije s električnim uređajima kao što su radio i TV, koristite
oklopljene kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač. Vrijednost
osigurača navedena je na prednjem dijelu zatika utikača.
Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban zamjenski
poklopac osigurača, on mora biti iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske poklopce možete kupiti kod
distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno dugačak da dosegne
točku napajanja, trebate nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač. Ne spajajte utikač u
utor glavnog voda budući da postoji rizik od električnog udara zbog gole fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač glavnog voda
mora biti spreman za uporabu.
_ sigurnosne informacije
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 4
2009-03-25 오후 2:04:50
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike ima licencu u skladu s pravima na intelektualno vlasništvo trećih
strana. Ova licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu uporabu licenciranih sadržaja od strane krajnjih
korisnika - potrošača.
Ne dajemo prava na komercijalnu uporabu.
Licenca uključuje samo ovaj uređaj, a ne druge proizvode, i ne obuhvaća nelicencirane proizvode ili postupak u
skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3 koji se koristi ili prodaje u kombinaciji s ovim uređajem. Licenca
uključuje samo uporabu ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili
ISO/IEC 13818-3. Ovom licencom ne dajemo prava na obilježja ili funkcije proizvoda koje nisu u skladu s ISO/IEC
11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
Važne sigurnosne upute
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa navedenih u nastavku.
Čuvajte ove radne upute u blizini za buduću referencu.
1)
Pročitajte ove upute.
2)
Čuvajte ove upute.
3)
Pazite na sva upozorenja.
4)
Pridržavajte se ovih uputa.
5)
Ne koristite ovaj player u blizini vode.
6)
Čistite ga samo suhom krpom.
7)
Ne blokirajte ventilacijske otvore, instalirajte ga u skladu s uputama proizvođača.
8)
Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote poput radijatora, regulatora toplote ili drugog playera (uključujući
pojačala) koji stvaraju toplotu.
9)
Polariziran ili uzemljen utikač ima važnu sigurnosnu ulogu. Polarizirani utikač ima dvije oštrice, od kojih je
jedna šira od druge. Uzemljeni utikač ima dvije oštrice i zatik za uzemljenje. Široka oštrica ili zatik su
isporučeni za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne odgovara utičnici, kontaktirajte električara za zamjenu
zastarjele utičnice.
● sigurnosne informacije
Mjere opreza
10) Zaštitite strujni kabel od deformiranja ili bockanja, a posebice na utikačima, utorima za utikače i točki izlaza iz
playera.
11) Koristite samo dodatke i pribor koji je naveo proizvođač.
12) Koristite samo sa kolicima, podnožjem, tronožcem, podupiračem ili stolom koji je naveo
proizvođač ili prodao s playerom. Ako koristite kolica, budite oprezni pri pomicanju
kombinacije kolica/playera kako biste izbjegli ozljedu uslijed preokretanja.
13) Izvucite utikač uređaja za vrijeme olujnog nevremena ili ako ga ne koristite duže
vremensko razdoblje.
14) Servis povjerite kvalificiranom servisnom osoblju. Servis je nužan ako posoji bilo kakvo oštećenje playera, kao
što je oštećenje kabela za napajanje ili utikača, prolijevanje tekućine ili padanje objekata na player, izlaganje
playera kiši ili vlazi, neispravan rad ili pad uređaja.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 5
2009-03-25 오후 2:04:50
sigurnosne informacije
Oprez pri rukovanju
• Prije spajanja drugih komponenti na ovaj Blu-ray disk player, pazite da ih sve isključite.
• Nemojte pomicati Blu-ray disk player za vrijeme reprodukcije diska, inače može doći do grebanja ili pucanja diska
ili oštećenja unutarnjih dijelova Blu-ray diska playera.
• Ne stavljajte vazu s cvijećem napunjenu vodom ili male metalne predmete na Blu-ray disk player.
• Pazite da ne stavite ruku u ladicu diska.
• Ne stavljajte ništa drugo u ladicu osim samog diska.
• Vanjske interferencije poput munje i statičkog elektriciteta mogu utjecati na normalan rad ovog Blu-ray disk
playera. Ako dođe do toga, isključite Blu-ray disk player i ponovo ga uključite gumbom POWER ili izvucite i
ponovo umetnite kabel izmjenične struje u utičnicu. Blu-ray disk player sada radi normalno.
• Pazite da uklonite disk i isključite Blu-ray disk player nakon uporabe.
• Izvucite kabel izmjenične struje iz utičnice ako ne namjeravate koristiti Blu-ray disk player dulje vrijeme.
• Za čišćenje diska obrišite ga ravno od unutrašnjeg prema vanjskom dijelu.
• Ne izlažite player tekućinama.
• Ako je utikač izmjenične struje utaknut u zidnu utičnicu, player još uvijek vuče struju (stanje mirovanja) kada ga
isključite.
• Player ne treba izlagati vlazi ili prskanju te se predmeti napunjeni vodom poput vaza ne trebaju stavljati na player.
• Za isključenje playera iz utičnice morate izvući utikač iz utora glavnog voda kako bi utikač glavnog voda bio lako
dostupan.
Održavanje ormara
Iz sigurnosnih razloga pazite da izvučete kabel izmjenične struje iz utičnice izmjenične struje.
• Ne koristite benzen, razrjeđivač ili druga otapala za čišćenje.
• Obrišite ormar mekom krpom.
Ograničenja reprodukcije
• Ovaj player možda neće reagirati na sve radne naredbe zato što neki Blu-ray disk, DVD ili CD diskovi imaju
određeni ili ograničeni rad i obilježja za vrijeme reprodukcije.
Napominjemo da ovo ne znači da je player u kvaru.
• Samsung ne jamči da će player reproducirati svaki disk koji ima Blu-ray disk, DVD i CD logo zato što se formati
diska mogu razvijati te pojaviti problemi i greške za vrijeme kreiranja Blu-ray disk, DVD i CD softvera i/ili
proizvodnje diskova.
Ovaj player također radi na drugačiji način nego standardni DVD player ili druga AV oprema. Kontaktirajte
SAMSUNG centar za korisnike ako imate pitanja ili teškoća pri reprodukciji Blu-ray disk, DVD ili CD diskova u
ovom playeru. Također pogledajte ostatak ovog priručnika za dodatne informacije o ograničenjima reprodukcije.
_ sigurnosne informacije
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 6
2009-03-25 오후 2:04:50
sadržaj
3
Uključena Oprema
sigurnosne informacije
4
5
Upozorenje
Mjere Opreza
kako započeti
10
11
14
Prije Upotrebe Korisničkog Priručnika
Vrsta i Obilježja Diska
Pohranjivanje & Upravljanje Diskovima
opis
16
17
18
Prednja Ploča
Prikaz na Prednjoj Ploči
Stražnja Ploča
daljinski upravljač
19
20
20
21
Pregled Daljinskog Upravljača
Spodešavanje Daljinskog Upravljača
Vezano uz Bateriju
TV Kodovi koje Možete Kontrolirati
spajanje
22
Spajanje na TV Pomoću HDMI Kabela
(NAJBOLJA KVALITETA)
Spajanje na TV Pomoću DVI Kabela
(NAJBOLJA KVALITETA)
Spajanje na TV (Component)
(BOLJA KVALITETA)
Spajanje na TV (Video)
(DOBRA KVALITETA)
Spajanje na Audio Sustav
(2-Kanalno Pojačalo)
Spajanje na Audio Sustav
(Dolby Digital, DTS Pojačalo)
Spajanje na Audio Sustav
(Pojačalo Koje Podržava HDMI)
Spajanje na Mrežu
2
4
10
16
19
22
24
25
26
27
28
29
30
● sadržaj
glavna obilježja vašeg blu-ray
disk playera
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 7
2009-03-25 오후 2:04:50
sadržaj
glavna obilježja vašegblu-ray
disk playera
31
31
32
32
33
33
34
Prije Reprodukcije
Navigacija Izbornicima na Zaslonu
Reprodukcija Diska
Postavljanje Zvuka
Uporaba Funkcija Pretraživanja i
Preskakanja
Usporena Reprodukcija/Reprodukcija u
Koracima
konfiguriranje sustava
35
Namještanje Sata
podešavanje jezika
36
Podešavanje Jezičnih Opcija
audio podešenje
37
Podešavanje Audio Opcija
postavljanje prikaza
40
Podešavanje Opcija za Prikaz
HDMI postavljanje
44
Podešavanje HDMI Opcija za Postavljanje
postavljanje za roditelje
47
Konfiguriranje Blokade Roditelja
konfiguriranje mreže
49
Postavljanje Mogućnosti Mrežnih Postavki
35
36
37
40
44
47
49
_ sadržaj
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 8
2009-03-25 오후 2:04:51
52
53
53
Upravljanje Sistemskim Uređajem
DivX(R) Registracija
DviX (R) Deaktivacija
nadogradnja sustava
54
56
56
Nadogradnja Firmvera
Sistemske Informacije
Obavjest o Nadogradnji Firmware-a
gledanje filma
57
58
Uporaba Funkcije Prikaza
Uporaba Izbornika Disc Menu & Popup/
Title Menu
Ponavljanje Reprodukcije
Odabir Audio Jezika
Odabir Jezičnog Titla
Promjena Kuta Kamere
BONUSVIEW Postavke
BD-LIVE™
52
54
57
slušanje glazbe
59
60
60
61
62
62
63
64
Gumbi na Daljinskom Upravljaču koji se
Koriste za Reprodukciju Audio CD (CD-DA)
/MP3
Ponavljanje Audio CD(CD-DA)/MP3
Reprodukcija Audio CD-A (CD-DA)/MP3
reprodukcija slike
67
Reprodukcija JPEG Diska
dodatak
68
70
Rješavanje Problema
Specifikacije
63
67
68
63
● sadržaj
Upravljanje podacima BD-a
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 9
2009-03-25 오후 2:04:51
kako započeti
Prije upotrebe korisničkog priručnika
Provjerite sljedeće izraze prije čitanja priručnika za korisnike.
kone koje se koriste u priručniku
Ikona
Izraz
h
g
f
Z
C
V
BD-ROM
Definicija
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na BD-ROM-u.
BD-RE
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-RE.
BD-R
Ovo uključuje funkciju dostupnu na BD-R.
DVD-VIDEO
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-Video ili DVD-RW/-R diskovima koji su
snimljeni i finalizirani u video načinu rada.
DVD-RW
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW-u. (V način rada, samo finalizirani)
DVD-R
Audio CD
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-R-u.(V način rada, samo finalizirani)
Ovo uključuje funkciju dostupnu n audio CD-RW/CD-R (CD-DA format).
A
MP3
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB flash
memorijskim štapićima.
G
JPEG
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB flash
memorijskim štapićima.
DivX
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW/-R, CD-RW/CD-R diskovima i USB flash
memorijskim štapićima.
D
F
M
USB flash
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na USB flash memorijskom štapiću.
memorijski štapić
Napomena
Ovo uključuje savjete ili upute na stranici koji pomažu pri radu svake funkcije.
O uporabi ovog priručnika za korisnike
1) Upoznajte se sa sigurnosnim napomenama prije uporabe ovog proizvoda. (vidi stranice 4~6)
2) Ukoliko dođe do problema, pogledajte odlomak Uklanjanje kvarova. (vidi stranice 68~69)
Zaštita autorskog prava
©2009 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana;Ovaj priručnik za korisnike ne smijete reproducirati ili kopirati djelomično ili u
cijelosti bez prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co., Ltd.
10_ kako započeti
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 10
2009-03-25 오후 2:04:51
VRSTA I OBILJEŽJA DISKA
Vrste diskova koje možete reproducirati
Vrste diska
BD-ROM
BD-RE/BD-R
Snimljeni sadržaj
Oblik diska
Vrijeme reprodukcije ovisi
o naslovu
AUDIO + VIDEO
Jednostrani
Vrijeme reprodukcije ovisi o
naslovu
Jednostrani (12 cm)
240
Dvostrani(12 cm)
480
AUDIO + VIDEO
Jednostrani (8 cm)
80
Dvostrani(8 cm)
160
DVD-RW
(V način rada, samo
finalizirani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Produljena reprodukcija)
DVD-R
(V način rada, samo
finalizirani)
AUDIO + VIDEO
12 cm (4.7GB)
480
(EX : Produljena reprodukcija)
Jednostrani (12 cm)
74
AUDIO-CD
DivX
AUDIO
DivX film
Jednostrani (8 cm)
20
Jednostrani (12 cm)
-
Jednostrani (8 cm)
-
● kako započeti
DVD-VIDEO
Logo diska
Logotipi diskova koje možete reproducirati
Blu-ray Disc
DTS-HD Master Audio
Digital Audio
Dolby TrueHD
PAL sustav za emitiranje u
Velikoj Britaniji, Francuskoj,
Njemačkoj itd.
Stereo
DivX
BD-LIVE
Java
Vrste diskova koje ne možete reproducirati
•
•
•
•
Blu-ray diskovi koji nemaju kod “Regija B”.
DVD-Video koji nema broj regije “2” ili “ALL”
HD DVD
DVD-RAM
•
•
•
•
3,9 GB DVD-R disk za razvoj autorskog softvera.
DVD-RW (VR način rada)
DVD-ROM/PD/MV disk itd.
CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD
Hrvatski _11
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 11
2009-03-25 오후 2:04:53
kako započeti
[Napomena]
• Neke komercijalne diskove i DVD diskove kupljene izvan vaše regije možda ne možete reproducirati
na ovom proizvodu. Pri reprodukciji ovih diskova bit će prikazano ili “This disc can not be played.” ili
“Please check the regional code of the disc.”.
• Ako DVD-R/-RW disk nije ispravno snimljen u DVD video formatu, nije moguća njegova reprodukcija.
Kod regije
Blu-ray disk player i diskovi su kodirani po regijama. Ovi kodovi regija moraju biti usklađeni za
reprodukciju diska. Ako su kodovi neusklađeni, nije moguća reprodukcija diska.
Broj regije ovog Blu-ray disk playera je opisan na stražnjoj ploči Blu-ray disk playera.
Vrste diska
Blu-ray
DVD-VIDEO
Kod regije
B
2
Kod regije Blu-ray disk-a
Područje
A
Sjeverna Amerika, Centralna Amerika, Južna Amerika, Koreja, Japan, Tajvan, Hong Kong i
Jugoistočna Azija.
B
Europa, Grenland, francuski teritoriji, Bliski Istok, Afrika, Australija i Novi Zeland.
C
Indija, Kina, Rusija, Centralna i Južna Azija.
Kôd DVD područja
Područje
1
S.A.D, teritorij S.A.D-a i Kanada
2
Europa, Japan, Bliski Istok, Egipat, Južna Afrika, Grenland
3
Tajvan, Korea, Filipini, Indonezija, Hong Kong
4
Meksiko, Južna Amerika, Srednja Amerika, Australija, Novi Zeland, Pacifički otoci, Karibi
5
Rusija, Istočna Europa, Indija, većina Afrike, Sjeverna Koreja, Mongolija
6
Kina
Kompatibilnost Blu-ray diska
Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću. Nisu svi diskovi
kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska. Za više informacija pogledajte odlomak
Napomene o usklađenosti i kompatibilnosti u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću,
kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
M
 Reprodukcija možda nije moguća kod nekih vrsta diskova ili ako obavljate određene operacije kao što su promjena
kuta i podešavanje aspekta omjera. Detaljni podaci o diskovima nalaze se na kutiji diska. Pogledajte ih ako je to
potrebno.
 Nemojte dopustiti da se disk zaprlja ili bude ogreben. Otisci prstiju, nečistoća, prašina, ogrebotine ili nakupine
dima cigarete na površini za snimanje mogu onemogućiti reprodukciju diska.
 Ako želite reproducirati BD-J naslov, učitavanje može trajati dulje nego kod običnog naslova ili neke funkcije mogu
sporije raditi.
12_ kako započeti
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 12
2009-03-25 오후 2:04:53
Vrste diska
❖ BD-ROM
Ovaj Blu-ray disk može se samo reproducirati. BD-ROM disk sadrži predsnimljene podatke. Iako BDROM može sadržavati bilo koji format podataka, većina BD-ROM diskova sadrži filmove u formatu
visoke definicije za reprodukciju na Blu-ray disk playerima. Ovaj uređaj može reproducirati
predsnimljene komercijalne BD-ROM diskove.
❖ BD-RE/BD-R
❖ DVD-Video
• Raznoliki digitalni video (digital versatile disc - DVD) može sadržavati do 135 minuta slika, 8 audio
jezika i titlove na 32 jezika. On ima MPEG-2 kompresiju slike i Dolby Digital surround, čime vam
omogućuje da uživate u živim i jasnim slikama filmske kvalitete.
• Pri prebacivanju s prvog na drugi sloj na dvoslojnom DVD video disku, može se pojaviti
privremena smetnja slike i zvuka. To ne predstavlja kvar uređaja.
• Nakon što se finalizira DVD-RW/-R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
Predsnimljeni komercijalni DVD s filmovima se zove i DVD-Video. Ovaj uređaj može reproducirati
predsnimljene komercijalne DVD diskove (DVD-Video diskove) s filmovima.
● kako započeti
Blu-ray disk za višestruko presnimavanje/Blu-ray disk s mogućnošću brisanja i pisanja. BD-RE/BD-R je
idealan format za izradu sigurnosnih kopija ili snimanje osobnog video zapisa.
❖ Audio CD
• Audio disk na kojem se snima 44,1 kHz PCM audio.
• Ovaj uređaj može reproducirati CD-DA format na CD-RW i CD-R diskovima.
• Ovaj uređaj ne može reproducirati neke CD-RW ili CD-R diskove zbog uvjeta snimanja.
❖ CD-RW/CD-R
• Koristite CD-RW/CD-R disk od 700 MB (80 minuta). Ako je to moguće, ne koristite disk od 800
MB (90 minuta) ili veći budući da možda nije moguća reprodukcija tog diska.
• Ako CD-RW/CD-R disk nije snimljen kao zaključena sesija, može doći do kašnjenja pri
reprodukciji početka diska ili se neće reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neke CD-RW/CD-R diskove možda ne možete reproducirati na ovom uređaju, ovisno o uređaju
na kojem ste ih snimili. Što se tiče sadržaja snimljenih na CD-RW/CD-R medijima s CD-a za
osobnu uporabu, mogućnost reprodukcije ovisi o sadržajima i diskovima.
❖ Reprodukcija DVD-R diska
• Nakon što se finalizira DVD-R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
• Ovaj uređaj može reproducirati DVD-R diskove snimljene i finalizirane na Samsung DVD video
snimaču. Ovaj uređaj ne može reproducirati neke DVD-R diskove ovisno o disku i uvjetima
snimanja.
❖ Reprodukcija DVD-RW diska
• Moguća je reprodukcija samo DVD-RW diskova u video načinu rada koji su finalizirani.
• Nakon što se finalizira DVD-RW snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video. Mogućnost
reprodukcije može ovisiti o uvjetima snimanja.
Hrvatski _13
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 13
2009-03-25 오후 2:04:53
kako započeti
Format diska
❖ DVD-RW/-R (V)
• Ovo je format koji se koristi za snimanje podataka na DVD-RW ili DVD-R disku. Disk može
reproducirati ovaj Blu-ray disk player nakon njegove finalizacije.
❖ DivX
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CD-R/-RW, DVD-R/-RW, USB
Može se reproducirati video datoteke sa sljedećim ekstenzijama. : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX video (kodek) format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL i GMC-a)
DivX audio (kodek) format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, AC3, DTS
Podržani formati podnaslova datoteka: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Najveća razlučivost : 720 x 480 pri 30 fps
720 x 576 pri 25 fps
Najmanja razlučivost : 16 x 16
Najveća brzina okvira za progresivni izvor : 30 okvira u sekundi
Najveća brzina polja za isprepleteni izvor : 60 polja u sekundi
Ne možete reproducirati disk koji je veći od 720 x 576 piksela razlučivosti.
❖ AVCHD (Napredni video kodek visoke definicije)
• Ovaj player može reproducirati AVCHD disk formate. Ovi diskovi obično su snimljeni i korišteni u
kamkorderima.
• AVCHD format je format digitalne video kamere visoke definicije.
• MPEG-4 AVC/H.264 format može komprimirati slike pri većoj učinkovitosti od onih
konvencionalnog formata za komprimiranje slike.
• Neki AVCHD diskovi koriste “x.v.Color” format.
• Ovaj player može reproducirati AVCHD diskove pomoću “x.v.Color” formata.
• “x.v.Color” je trgovačka marka Sony Corporation-a.
• “AVCHD” i AVCHD logo oznake us trgovačke marke Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. i
Sony Corporation.
M
 Neki AVCHD disk formati može se neće reproducirati ovisno o načinu snimanja.
AVCHD disk formate treba finalizirati.
 “x.v.Color” nudi veći omjer boje od normalnih DVD diskova kamkordera.
 Neki se diskovi sa zapisom DivX formata možda neće moći reproducirati, što ovisi o razlučivosti video zapisa i
brzini okvira.
POHRANJIVANJE & UPRAVLJANJE DISKOVIMA
Uporaba diska
❖ Oblik diska
• Koristite diskove pravilnih oblika. Ako koristite disk nepravilnog oblika,
možete oštetiti ovaj Blu-ray disk player.
❖ Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivati površinu diska na kojoj se vrši snimanje.
14_ kako započeti
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 14
2009-03-25 오후 2:04:54
❖ Blu-ray diskovi
• Ako dugo vremena ne koristite player, uklonite Blu-ray disk iz playera i pohranite ga u njegovu
kutiju.
• Pazite da ne ostavite otiske prstiju ili ogrebete površinu Blu-ray diska.
❖ DVD-RW i DVD-R
• Očistite opcionalnim PD čistačem diska (LF-K200DCA1 ako je raspoloživ).
Ne koristite sredstva za čišćenje ili krpe za CD-e za čišćenje DVD-RW/-R diskova.
❖ DVD-Video, Audio-CD
● kako započeti
• Obrišite nečistoće na disku mekom krpom.
❖ Mjere opreza pri uporabi diskova
• Ne pišite kemijskom ili tehničkom olovkom na tiskanoj strani.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili antistatička sredstva. Također ne
koristite tekuće kemikalije kao što su benzen ili razrjeđivač.
• Ne stavljajte naljepnice na diskove. (Ne koristite diskove zalijepljene lijepljivim
trakama ili ostacima naljepnica.)
• Ne koristite zaštitne slojeve protiv ogrebotina ili druge zaštitne slojeve.
• Ne koristite diskove ispisane na pisačima za naljepnice raspoloživima na tržištu.
• Ne učitavajte oštećene ili napuknute diskove.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci na ovim diskovima vrlo osjetljivi na okolinu.
• Ne izlažite izravno sunčanoj svjetlosti.
• Čuvajte na hladnom, prozračenom mjestu.
• Držite okomito.
• Čuvajte u čistom, zaštitnom omotu.
• Ako iznenada preselite Blu-ray disk player s hladnoga na toplo mjesto, može doći do stvaranja
kondenzata na radnim dijelovima i lećama, što izaziva nenormalnu reprodukciju diska. Ako se to
dogodi, pričekajte dva sata prije priključivanja utikača u utičnicu. Zatim umetnite disk i pokušajte
ponovo reproducirati.
Hrvatski _15
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 15
2009-03-25 오후 2:04:54
opis
PREDNJA PLOČA
M
LADICA DISKA
Otvara se za prihvaćanje diska.
PRIKAZ
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd.
Osjetnik na daljinskom
upravljaču
Prepoznaje signale sa daljinskog upravljača.
GUMB OTVORI/ZATVORI
Otvara i zatvara ladicu diska.
GUMBI TRAŽI/PRESKOČI
Ide na sljedeći naslov/poglavlje/pjesmu ili se vraća na prethodni naslov/poglavlje/
pjesmu.
GUMB ZAUSTAVI
Zaustavlja reprodukciju diska.
GUMB REPRODUCIRAJ/
PAUZIRAJ
Reproducira disk ili privremeno zaustavlja reprodukciju.
GUMB NAPAJANJE
Uključuje i isključuje Blu-ray disk player.
USB HOST
USB flash memorijski štapić može se spojiti ovdje i upotrijebiti kao spremnik
prilikom veze s BD-LIVE. Također se može upotrijebiti za nadogradnju firmwarea i
reprodukciju MP3/JPEG/DivX sadržaja.
 Nadogradnje softvera pomoću priključka USB Host (USB domaćin) moraju se izvoditi samo s USB flash
memorijskim štapićem.
 Za normalan je rad USB uređaju koji troši više od 500mA potreban zaseban uređaj za napajanje.
16_ opis
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 16
2009-03-25 오후 2:04:55
PRIKAZ NA PREDNJOJ PLOČI
● opis
Indikator na disku
Svijetli kada je disk u ladici.
Pokazivači vrste disk
Svijetli kako bi ukazao na vrstu diska u ladici.
USB indikator
Svijetli kako bi naznačio kada je spojen USB.
HDMI indikator
Svijetli kako bi naznačio kada je spojen HDMI.
HD INDIKATOR
Naznačuje da se slika na zaslonu reproducira u HD načinu rada (visoka definicija).
24F INDIKATOR
Naznačuje da je trenutni način rada 24Fs (24 okvira u sekundi).
STATUS indikator
Indikator za vrijeme reprodukcije/aktualni status.
Hrvatski _17
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 17
2009-03-25 오후 2:04:55
opis
STRAŽNJA PLOČA
Ventilator
Ventilator uvijek radi ako uređaj ima napajanje.
Osigurajte minimalno 10 cm slobodnog prostora
na svakoj strani ventilatora pri instalaciji proizvoda.
LAN
Može se upotrijebiti za spajanje na BD-LIVE.
Također se može upotrijebiti za nadogradnje firmwarea.
COMPONENT
VIDEO OUT
Spaja opremu koja ima video ulaz za Component.
DIGITAL AUDIO OUT
(OPTICAL)
Spaja se na prijemnik.
HDMI OUT
Pomoću HDMI kabela, spojite HDMI izlazni priključak na HDMI ulazni priključak
vašeg TV prijemnika za najbolju kvalitetu slike te na vaš prijemnik za najbolju
kvalitetu zvuka.
VIDEO OUT
Spaja ulaz vanjske opreme uporabom video kabela.
AUDIO OUT
Spaja audio ulaz vanjske opreme uporabom audio kabela.
18_ opis
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 18
2009-03-25 오후 2:04:57
daljinski upravljač
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Umetanje baterija u daljinski upravljač
2. Umetnite dvije AAA baterije
Pazite da krajevi baterija odgovaraju “+” i “–”
polovima u skladu s dijagramom u odjeljku.
Gumb OPEN/CLOSE
Za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
POWER
TV
POWER
OPEN/CLOSE
Gumb TV POWER
Gumb POWER
Gumb SUBTITLE
Pritisnite ovu sklopku za titlove na jezicima na
Blu-ray disk/DVD-u.
AUDIO
SUBTITLE
REPEAT
REPEAT
A-B
Koristite ovaj gumb za pristup različitim audio
funkcijama na disku (Blu-ray disk/DVD).
1
2
3
Gumbi ZA BROJEVE
4
5
6
7
8
Gumb CANCEL
CANCEL
Omogućuje ponavljanje naslova, poglavlja, pjesme
ili diska.
Omogućuje ponavljanje reprodukcije određenog
dijela.
9
Gumb TV SOURCE
TV SOURCE
0
Gumb BONUSVIEW
Koristite za uključivanje ili isključivanje funkcije
BONUSVIEW na podržanim Blu-ray diskovima.
STOP
Nakon konfiguriranja omogućuje postavljanje ulaznog
izvora na TV-u.
Gumb PAUSE
Pritisnite za zaustavljanje diska.
BONUSVIEW PAUSE
Gumbi PRESKAKANJE NA PRETHODNU/
SLJEDEĆU STAVKU
Gumb PLAY
PLAY
Pritisnite za reproduciranje diska.
Pritisnite za preskakanje natrag ili naprijed.
Gumbi PRETRAŽIVANJE PRETHODNE/
SLJEDEĆE STAVKE
Gumb STOP
Pritisnite za zaustavljanje diska.
Pritisnite za pretraživanje diska natrag ili naprijed.
TV MUTE
TV VOL
TV CH
Gumb TV CH
NU
Podešavanje jačine zvuka na TV-u.
Gumb REPEAT
Gumb REPEAT A-B
Gumb AUDIO
Gumb TV VOL
3.Zamijenite poklopac.
Uz pretpostavku tipične uporabe TV-a, baterije
traju otprilike jednu godinu.
● daljinski upravljač
1.Podignite stražnji poklopac na daljinskom
upravljaču gore prema prikazu.
RE
Gumb RETURN
Koristite ovaj gumb za odabir TV programa.
Gumb TV MUTE
Gumb MENU
ME
Isključuje zvučnike na TV-u.
Prikazuje izbornik za konfiguriranje Blu-ray disk
playera.
TU
RN
Gumbi ENTER/SMJER
ENTER
IN
DISC MENU
IT
FO
A
EX
Gumb INFO
Prikazuje trenutne postavke ili status diska.
B
C
POPUP MENU
Gumb DISC MENU
Koristite ovaj gumb za ulazak u izbornik diska.
AK59-00104K
Gumb EXIT
D
TITLE MENU
Gumbi ZA BOJE : CRVENO(A), ZELENO(B),
ŽUTO(C), PLAVO(D)
Koristi se za pristup posebnim značajkama na BD-J
diskovima (ovisno o disku).
Gumb POPUP MENU/TITLE MENU
Koristite ovaj gumb za ulazak u popup izbornik/
izbornik naslova.
Hrvatski _19
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 19
2009-03-25 오후 2:04:58
daljinski upravljač
spoDeŠAVAnje DALjInsKoG UprAVLjAČA
Ovim daljinskim upravljačem možete kontrolirati određene funkcije na TV-u.
Gumbi za funkcije kontrole su sljedeći : TV poWer, TV cH ,/., TV VoL +/–, TV MUTe,
TV soUrce.
za određivanje kompatibilnosti TV-a, slijedite upute dolje.
1. Uključite televizor.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru.
3. Pritisnite i držite gumb TV poWer i pritiskanjem odgovarajućih numeričkih gumba unesite
dvoznamenkasti kod koji odgovara marki vašeg televizora. (vidi sljedeću stranicu za popis kodova).
Ako je vaš televizor kompatibilan s daljinskim upravljačem, isključit će se.
On je sada programiran za rad s daljinskim upravljačem.
M
 Ako je za vašu marku televizora navedeno više kodova, unosite jedan po jedan dok ne pronađete odgovarajući.
 Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču, morate ponovo unijeti kod marke.
nakon toga možete kontrolirati televizor uporabom sljedećih gumba nakon pritiska na gumb TV.
Gumb
Funkcija
TV POWER
Koristi se za uključivanje i isključivanje televizora.
TV SOURCE
Koristi se za odabir vanjskog izvora.
TV VOL (+/–)
Koristi se za podešavanje glasnoće na televizoru.
TV CH (,/.)
Koristi se za odabir željenog kanala.
TV MUTE
Koristi se za uključivanje i isključivanje zvuka.
M
 Gore navedene funkcije ne moraju raditi na svim televizorima. Ako se pojave problemi, izravno upravljajte
televizorom.
VezAno Uz bATerIjU
Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
•
•
•
•
Provjerite polove baterija +/– (suha ćelija)
Provjerite jesu li baterije suhe.
Provjerite je li osjetnik daljinskog upravljača blokiran preprekama.
Provjerite postoji li u blizini fluorescentno svjetlo.
Uklonite baterije u skladu s lokalnim propisima o zaštiti
okoliša. nemojte ih bacati u kućni otpad.
20_ daljinski upravljač
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 20
2009-03-25 오후 2:04:58
TV KODOVI KOJE MOŽETE KONTROLIRATI
Marka
Kod
TV POWER+01, +02, +03, +04, +05, +06, +07, +08, +09
TV POWER+82
TV POWER+10, +11, +12, +13, +14, +15, +16, +17, +18
TV POWER+57
TV POWER+71
TV POWER+73
TV POWER+57
TV POWER+52
TV POWER+75
TV POWER+19, +20, +23, +24, +25, +26, +27, +28, +29, +30, +31, +32, +33, +34
TV POWER+64
TV POWER+73
TV POWER+06, +49, +57
TV POWER+57
TV POWER+84
TV POWER+70
TV POWER+49, +52, +71
TV POWER+60, +72, +73, +75
TV POWER+52
TV POWER+61, +79
TV POWER+06, +19, +20, +21, +22, +78
TV POWER+06, +69
TV POWER+06, +57
TV POWER+40
TV POWER+57
TV POWER+06, +48, +62, +65
TV POWER+52, +77
TV POWER+83
TV POWER+68
TV POWER+66
TV POWER+74
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+53, +54, +74, +75
TV POWER+06, +55, +56, +57
TV POWER+06, +56, +57
TV POWER+58, +59, +73, +74
TV POWER+06, +56
TV POWER+57
TV POWER+45, +46
TV POWER+74
TV POWER+57, +72, +73, +74, +75
TV POWER+74
TV POWER+41, +42, +43, +44, +48
TV POWER+06
TV POWER+74
TV POWER+36, +37, +38, +39, +48
TV POWER+71
TV POWER+57
TV POWER+57
TV POWER+35, +48
TV POWER+73
TV POWER+67, +73, +75, +76
TV POWER+72, +73, +75
TV POWER+80, +81
TV POWER+47, +48, +49, +50, +51, +52
TV POWER+57
TV POWER+06
TV POWER+63
● daljinski upravljač
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
BRIONVEGA
CGE
CONTINENTAL EDISON
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
LOEWE OPTA
MAGNAVOX
METZ
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
RADIOMARELLI
RCA
REX
SABA
SALORA
SANYO
SCHNEIDER
SELECO
SHARP
SIEMENS
SINGER
SINUDYNE
SONY
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
WEGA
YOKO
ZENITH
Hrvatski _21
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 21
2009-03-25 오후 2:04:59
spajanje
Ovak odlomak navodi različite metode spajanja Blu-ray disk playera s drugim
vanjskim komponentama.
SPAJANJE NA TV POMOĆU HDMI KABELA (Najbolja Kvaliteta)
1. Koristeći HDMI kabel (nije uključen) spojite HDMI OUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
HDMI IN terminal vašeg TV-a.
2. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi HDMI signal s Blu-ray disk playera na
zaslonu TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 20~21), pritisnite gumb TV SOURCE na
daljinskom upravljaču i odaberite HDMI kao vanjski izvor TV-a.
HDMI kabel
(nije uključen)
M
 Ako spajate ili uklanjate HDMI kabel za vrijeme reprodukcije CD-DA, player će se zaustaviti.
 Ako je player spojen na vaš TV prijemnik u HDMI 1080p načinu za izlaz, trebate koristiti HDMI kabel velike
brzine (kategorija 2).
 Prilikom instalacije ove jedinice nemojte koristiti HDMI kabel velikog promjera koji nije dovoljno fleksibilan.
22_ spajanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 22
2009-03-25 오후 2:05:00
HDMI - Funkcija Automatske Detekcije
Video izlaz playera se automatski mijenja u HDMI način rada pri spajanju HDMI kabela ako postoji
napajanje (vidi stranicu 42).
M
 Ovisno o TV-u, određene HDMI izlazne razlučivosti neće raditi.
Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Ako je HDMI kabel spojen s playera na TV, izlaz Blu-ray disk playera se automatski podešava na HDMI
izlaznu razlučivost u roku od 10 sekundi.
će automatski biti podešena na najveću moguću na TV-u.
 Ako spojite Samsung TV na Blu-ray disk player pomoću HDMI kabela, playerom možete lako upravljati
korištenjem daljinskog upravljača TV-a. (Ovo je moguće samo kod Samsung TV-a koji podržava obilježje
Anynet+.) (vidi stranice 44~45)
● spajanje
 Ako spajate Component i HDMI, automatski se odabire HDMI način rada. (vidi stranicu 42)
 Kada prvi puta spajate player na TV pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost
• HDMI (High Definition Multimedia Interface - multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka jednim konektorom.
Koristeći HDMI, Blu-ray disk player prenosi digitalni video i audio signal i prikazuje živu sliku na TV-u
koji ima utor za HDMI ulaz.
• Opis spajanja HDMI-a
HDMI konektor - podržava video i digitalne audio podatke (LPCM ili Bitstream).
- HDMI izlaz prenosi samo čisti digitalni signal na TV.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), pojavljuje se
nasumična buka na zaslonu.
• Zašto Samsung koristi HDMI?
Analogni TV zahtijeva analogni video/audio signal. Međutim, pri reprodukciji Blu-ray disk-a/DVD-a, na
TV se prenose digitalni podaci. Stoga je potreban pretvarač digitalnoga-u-analogno (u Blu-ray disk
playeru) ili pretvarač analognoga-u-digitalno (u TV-u). Za vrijeme ovog pretvaranja se smanjuje
kvaliteta slike zbog buke i gubitka signala. HDMI tehnologija je bolja zato što nije potrebno
pretvaranje digitalnog u analogno i šalje čisti digitalni signal s playera na TV.
• Što je HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) je sustav zaštite kopiranja Blu-ray disk/DVD
sadržaja koji izlazi putem HDMI-a. On osigurava sigurnu digitalnu vezu između video izvora (računala,
DVD-a itd.) i uređaja za prikazivanje (TV, projektor itd.). Sadržaj se šifrira na izvoru uređaja kako bi
spriječio neovlašteno kopiranje.
• Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad ovog uređaja putem Samsung TV-a s
obilježjem Anynet+.
- Ako vaš Samsung TV ima logo ', on podržava funkciju Anynet+.
- Ako uključite player i umetnete disk, player će započeti reprodukciju diska, a TV će se automatski
uključiti i prijeći u HDMI način rada.
- Ako uključite player i pritisnete gumb PLAY s već umetnutim diskom, TV će se automatski uključiti i
prijeći u HDMI način rada.
• Što je BD Wise?
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog povezivanja uređaja.
- Kad međusobno povežete Samsung proizvode sa značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski
će se postaviti optimalna razlučivost.
Hrvatski _23
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 23
2009-03-25 오후 2:05:00
spajanje
spAjAnje nA TV poMoĆU DVI KAbeLA (nAjboLjA KVALITeTA)
1. Koristeći HDMI-DVI kabel (nije uključen) spojite HDMI oUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
DVI In terminal vašeg TV-a.
2. Koristeći audio kabele spojite AUDIo (crvene i bijele) oUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera
na AUDIo (crvene i bijele) In terminale vašeg TV-a.
Uključite Blu-ray disk player i TV.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi DVI signal s Blu-ray disk playera na
zaslonu TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 20~21), pritisnite gumb TV soUrce na
daljinskom upravljaču i odaberite HDMI kao vanjski izvor TV-a.
Video izlaz playera se automatski mijenja u HDMI način rada pri spajanju HDMI kabela ako postoji napajanje na
Blu-ray disk playeru (vidi stranicu 42).
M
 Ovisno o TV-u, određene HDMI izlazne razlučivosti neće raditi.
Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Ako je HDMI-DVI kabel uključen u TV, izlazna razlučivost Blu-ray disk playera se automatski podešava na
HDMI u roku od 10 sekundi.
 Ako spajate Component i HDMI, automatski se odabire HDMI način rada. (vidi stranicu 42)
 Kada prvi puta spajate player na TV pomoću HDMI kabela ili ga spajate na novi TV, izlazna HDMI razlučivost
će automatski biti podešena na najveću moguću na TV-u.
 Ako spajate ili uklanjate HDMI kabel za vrijeme reprodukcije CD-DA, player će se zaustaviti.
Audio kabel
HDmI-DVI kabel
(nije uključen)
Crvene
Bijele
2_ spajanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 24
2009-03-25 오후 2:05:01
spAjAnje nA TV (coMponenT) (boLjA KVALITeTA)
- Spajanje na TV koristeći video kabele za “Component”.
- Uživat ćete u slikama visoke kvalitete s točnom reprodukcijom boje. Komponentni video dijeli element slike na
crne i bijele (Y), plave (PB) i crvene (PR) signale kako bi osigurao jasne i čiste slike. (Audio signali se šalju putem
audio izlaza.)
1. Koristeći kabele komponentnog videa (nisu uključeni) spojite coMponenT VIDeo oUT terminale na
stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na coMponenT In terminale vašeg TV-a.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi komponentni signal s Blu-ray disk playera
na zaslonu TV-a.
• Ako ste ispravno podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 20~21), pritisnite gumb TV soUrce
na daljinskom upravljaču i odaberite COMPONENT kao vanjski izvor TV-a.
Kabel za Component
(nije uključen)
Audio kabel
(Audio)Crvene Bijele
M
● spAjAnje
2. Koristeći audio kabele spojite AUDIo (crvene i bijele) oUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera
na AUDIo (crvene i bijele) In terminale vašeg TV-a. Uključite Blu-ray disk player i TV.
Crvene
Plave
Zelen
 Ovisno o proizvođaču, komponentni terminali na TV-u mogu biti označeni kao “R-Y, B-Y, Y” ili “Cr, Cb, Y”
umjesto “PB, PR, Y”. Broj i položaj terminala može varirati ovisno o TV-u. Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
 Možete odabrati različite postavke za razlučivost za Blu-ray diskove kao što su 1080i, 720p, 576p/480p i
576i/480i ovisno o vrsti diska. (vidi stranicu 42)
 Stvarna razlučivost može se razlikovati od postavke u izborniku SETUP ako su spojeni kabeli za “Component”
i HDMI. Razlučivost također može varirati ovisno o disku (vidi stranicu 42)
 Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete Component 1080p,
1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu razlučivost kao 1080p, 1080i ili 720p.
Stvarna razlučivost je 576i/480i.
Hrvatski _2
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 25
2009-03-25 오후 2:05:03
spajanje
spAjAnje nA TV (VIDeo) (DobrA KVALITeTA)
1. Koristeći video/audio kabele spojite VIDeo (žut)/AUDIo (crvene i bijele) oUT terminale na stražnjem dijelu
Blu-ray disk playera na VIDeo (žut)/AUDIo (crvene i bijele) In terminale vašeg TV-a.
2. Uključite Blu-ray disk player i TV.
3. Pritisnite odabir ulaza na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi video signal s Blu-ray disk playera na
zaslonu TV-a.
• Ako ste podesili daljinski upravljač da radi s TV-om (vidi stranice 20~21), pritisnite gumb TV soUrce na
daljinskom upravljaču i odaberite VIDEO kao vanjski izvor TV-a.
Crvene
M




Bijele
Žut
Može doći do stvaranja buke ako je audio kabel postavljen preblizu kabela za napajanje.
Ako ga želite spojiti na pojačalo, pogledajte stranice za spajanje pojačala. (vidi stranice 27~29)
Broj i položaj terminala mogu varirati ovisno o TV-u. Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
Ako na TV-u postoji jedan ulazni audio terminal, spojite ga na [AUDIO OUT][lijevo] (bijele) terminal Blu-ray
disk playera.
 VIDEO izvor uvijek ima izlaz razlučivosti 576i/480i, neovisno o zadanoj razlučivosti u izborniku SETUP.
(vidi stranicu 42)
2_ spajanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 26
2009-03-25 오후 2:05:04
spAjAnje nA AUDIo sUsTAV (2-KAnALno pojAČALo)
1. Koristeći audio kabele spojite AUDIo (crvene i bijele) oUT terminale na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera
na AUDIo (crvene i bijele) In terminale vašeg pojačala.
2. Pomoću kabela za video signal spojite HDMI, coMponenT ili VIDeo oUT priključke na stražnjem dijelu Bluray disk playera na HDMI, coMponenT ili VIDeo In priključke televizora. (Vidi stranice 22~26)
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera.
Pogledajte priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
● spAjAnje
Audio kabel
Dvokanalno stereo pojačalo
Crvene
M
Bijele
 Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. “Dolby” i dvostruki D simbol su trgovačke marke Dolby
Laboratories.
 Izrađeno pod licencom U.S. Patent #: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616;
6,487,535; 7,212,872; 7,333,929; 7,392,195; 7,272,567 i ostalih U.S. i svjetskih patenata koji su izdani ili
su u postupku izdavanja. DTS je registrirana trgovačka marka, a DTS logotip, simbol, DTS-HD i DTS-HD
Master Audio su trgovačke marke tvrtke DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc. Sva prava pridržana.
Hrvatski _2
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 27
2009-03-25 오후 2:05:05
spajanje
SPAJANJE NA AUDIO SUSTAV
(DOLBY DIGITAL, DTS POJAČALO)
1. Upotreba optičkog kabela (nisu uključeni) spojite DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) terminal na stražnjem dijelu
Blu-ray disk playera na DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) terminal vašeg pojačala.
2. Pomoću kabela za video signal spojite HDMI, COMPONENT ili VIDEO OUT priključke na stražnjem dijelu Bluray disk playera na HDMI, COMPONENT ili VIDEO IN priključke televizora. (Vidi stranice 22~26)
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera.
Pogledajte priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
M




Smanjite glasnoću pri uključivanju pojačala. Iznenadna glasnoća može izazvati oštećenje zvučnika i sluha.
Uskladite zvuk s pojačalom u izborniku na zaslonu. (vidi stranice 37~39)
Položaj terminala može varirati ovisno o pojačalu. Pogledajte priručnik za korisnike pojačala.
Pri uporabi ove veze, diskovi sa LPCM audio filmskom glazbom čut će se samo putem dva prednja kanala.
28_ spajanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 28
2009-03-25 오후 2:05:06
SPAJANJE NA AUDIO SUSTAV
(POJAČALO KOJE PODRŽAVA HDMI)
1. Koristeći HDMI kabel (nije uključen) spojite HDMI OUT terminal na stražnjem dijelu Blu-ray disk playera na
HDMI IN terminal vašeg pojačala.
2. Koristeći HDMI kabel spojite HDMI OUT terminal pojačala na HDMI IN terminal vašeg TV-a.
3. Uključite Blu-ray disk player, TV i pojačalo.
M
● spajanje
4. Pritisnite gumb za odabir ulaza na pojačalu kako biste odabrali vanjski ulaz i čuli zvuk s Blu-ray disk playera.
Pogledajte priručnik za uporabu pojačala kako biste podesili audio ulaz pojačala.
 Smanjite glasnoću pri uključivanju pojačala. Iznenadna glasnoća može izazvati oštećenje zvučnika i sluha.
 Uskladite zvuk s pojačalom u izborniku na zaslonu. (vidi stranices 37~39)
 Položaj HDMI priključaka može varirati ovisno o pojačalu. Pogledajte priručnik za korisnike pojačala.
Hrvatski _29
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 29
2009-03-25 오후 2:05:07
spajanje
SPAJANJE NA MREŽU
Za pristup internetskoj podršci ili nadogradnju trenutnog firmwarea morate uspostaviti jednu od sljedećih veza.
Spajanjem na Internet možete pristupiti BD-LIVE uslugama i nadogradnji softvera sa Samsungovog poslužitelja za
ažuriranja.
1. Pomoću izravnog LAN kabela (UTP kabel, nije uključen) spojite LAN terminal Blu-ray disk playera na LAN
terminal modema.
Za LAN priključak
Širokopojasni modem
(sa integriranim ruterom)
Ruter
Širokopojasni modem
Ili
Širokopojasna
usluga
Za LAN priključak
M
Spajanje pomoću rutera
(npr. DSL-a)
Za LAN priključak
Širokopojasna
usluga
 Internet pristup Samsung poslužitelju za ažuriranje može biti onemogućen, ovisno o ruteru koji koristite ili
politici ISP-a.
Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (Davatelja internet usluga).
 Za DSL korisnike, molimo koristite ruter za uspostavljanje mrežnog povezivanja.
30_ spajanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 30
2009-03-25 오후 2:05:08
glavna obilježja vašeg
blu-ray disk playera
Ovaj odlomak predstavlja osnovne funkcije reprodukcije i reprodukciju po vrsti
diska.
• Uključite TV postavite ga na ispravni video ulaz (ulaz na koji je spojen Blu-ray disk playera).
• Ako ste spojeni na vanjski audio sustav, uključite audio sustav i postavite ga na ispravni audio ulaz.
Nakon umetanja utičnice playera, pri prvom pritisku na gumb poWer se pojavljuje ovaj prikaz:
Ako želite odabrati jezik, pritisnite gumb zA brojeVe.
(Ovaj prikaz se pojavljuje samo kada prvi puta umetnete
utičnicu playera.) Ako nije zadan jezik za početni prikaz,
postavke se mogu promijeniti svaki puta kada uključite i
isključite napajanje. Stoga svakako odaberite željeni jezik.
Nakon odabira jezika izbornika, možete ga promijeniti
pritiskanjem gumba presKoČI (]) na prednjoj ploči
uređaja dulje od 5 sekundi bez diska u uređaju. Zatim se
ponovo pojavljuje prozor MENU LANGUAGE SELECTION
gdje možete ponovo zadati željeni jezik.
M
● GLAVnA obILjeŽjA
prIje reproDUKcIje
MENU LANGUAGE SELECTION
Press 1 for English
Pulsar 2 para Español
Touche 3 pour Français
Drücken Sie 4 für Deutsch
Premere 5 per Italiano
Druk op 6 voor Nederlands
Macrovision: BBSXXX
 Diskovi koji se mogu reproducirati na ovom playeru (za slijedeće diskove mogućnost reprodukcije može
ovisiti o uvjetima snimanja).
• BD-ROM
• BD-RE
• BD-R
• DVD-R
• DVD-RW (V način rada) • CD-RW/CD-R
• DivX
• Uređaj ne može reproducirati određene CD-RW/ CD-R i DVD-R formate zbog vrste diska ili uvjeta snimanja.
 Diskovi koje ne možete reproducirati u ovom playeru.
• HD DVD
• DVD+RW
• DVD-ROM
• DVD-RAM
• CD-ROM
• CVD
• Super Audio CD (osim CD sloja)
• DVD+R
• CDV
• CD-I
• CDG - moguća reprodukcija audio datoteka, a
ne grafike.
 Blu-ray disk je novi format koji se razvija. Stoga su mogući problemi s kompatibilnošću kod novih i postojećih
formata diskova. Nisu svi diskovi kompatibilni i nije moguća reprodukcija svakog diska.
Za više informacija pogledajte odlomak “Napomene o vrsti i obilježjima diska te “Napomene o usklađenosti i
kompatibilnosti” u ovom priručniku. Ako imate problema s kompatibilnošću, kontaktirajte SAMSUNG centar
za korisnike.
Hrvatski _31
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 31
2009-03-25 오후 2:05:09
glavna obilježja vašeg
blu-ray disk playera
NAVIGACIJA IZBORNICIMA NA ZASLONU
System
Language
Video
Music
System Information
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
Disc Menu
Menu
Photo
Setup
Audio
Display
TV Aspect
Movie Frame (24 Fs)
Resolution
Progressive Mode
Time Zone
Clock Set
Power On/Off sound
Touch Key Sound
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
System Update
Digital Output
PCM Down Sampling
Dynamic Compression
Downmixing mode
Still Mode
Screen Message
Front Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
HDMI
Network
Cable Network
Proxy
HDMI Format
BD Wise
NTP Server
Network Connection Test
BD-LIVE Internet Connection
Parental
Parental Lock
Rating Level
New Password
REPRODUKCIJA DISKA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da natpis na disku bude okrenut prema gore.
3. Pritisnite gumb PLAY ili gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
M
 Kada zaustavite reprodukciju diska, player pamti gdje ste stali i kada ponovo pritisnete gumb PLAY, nastavit
će dalje. Ovo se naziva funkcijom "Resume".
U nekim BD diskovima (BD-J), ova funkcija može biti zabranjena.
 Dvaput pritisnite gumb STOP za vrijeme reprodukcije kako biste poništili funkciju Resume.
 Za stanku pri reprodukciji pritisnite gumb PAUSE za vrijeme reprodukcije.
Za nastavak ponovo jednaput pritisnite gumb PLAY.
 Ako player bude zaustavljen dulje od 5 minuta bez korisničkog sučelja, pojavit će se čuvar zaslona na TV-u.
Ako na playeru ostane čuvar zaslona dulje od 30 minuta, napajanje se automatski isključuje osim za vrijeme
reprodukcije CD-DA. (funkcija automatskog isključivanja)
 Ako se na jedinici ili daljinskom upravljaču u načinu rada Pause dulje od 5 minuta ne pritisne niti jedan
gumb, uređaj će se zaustaviti (osim nekih Blu-ray diskova).
32_ glavna obilježja
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 32
2009-03-25 오후 2:05:09
posTAVLjAnje zVUKA
podešenje zvuka melodije uključeno/isključeno
Zvuk melodije može se postaviti tako da se čuje pri svakom uključivanju ili isključivanju playera.
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb
MenU.
Time Zone
Photo
No disc
Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Clock Set
System
Power On/Off sound
: PCM
✓ On
Language
Touch Key Sound
: On Off
Audio
BD Data Management
Display
DivX(R) Registration
HDMI
DivX(R) Deactivation
◄
System Update
Network
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali power on/off
sound, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
►
● GLAVnA obILjeŽjA
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
System Information
Music
Parental
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali on ili off, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
. Pritisnite gumb MenU za napuštanje izbornika za postavljanje.
Uključeno/isključeno opcije Touch Key sound
Player možete postaviti tako da se čuje zvuk pri svakom pritisku gumba na prednjoj ploči jedinice.
Za postavljanje slijedite gore navedene korake 1~3.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Touch Key
sound, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali on ili off, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Time Zone
Music
Clock Set
Photo
No disc
Setup
. Pritisnite gumb MenU za napuštanje izbornika za
postavljanje.
System
◄
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: PCM
✓ On
Language
BD Data Management
Audio
DivX(R) Registration
Display
DivX(R) Deactivation
HDMI
System Update
►
Off
Network
Parental
UporAbA fUnKcIjA preTrAŽIVAnjA I presKAKAnjA
Za vrijeme reprodukcije možete brzo tražiti poglavlje ili pjesmu i koristiti funkciju preskakanja za skok u sljedeći
odabir.
Traženje poglavlja ili pjesme
hgfZCVD
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb TrAŽI (
).
Pri svakom pritisku na gumb TrAŽI (
) brzina reprodukcije mijenja se kako slijedi.
BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-VIDEO,
DVD-RW, DVD-R
DivX
) X 2  ) X 4  ) X 8 ) X 16  ) X 32  ) X 128
( X 2  ( X 4  ( X 8 ( X 16  ( X 32  ( X 128
)X2)X4)X8
~ Program možete pretražiti i obrnutim redoslijedom.
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb pLAY.
M
 Za vrijeme pretraživanja nećete čuti zvuk.
Hrvatski _33
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 33
2009-03-25 오후 2:05:12
glavna obilježja vašeg
blu-ray disk playera
hgfZCVD
Preskakanje pjesama
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb PRESKOČI (
).
Ako za vrijeme reprodukcije Blu-ray disk/DVD-a pritisnete gumb PRESKOČI (
), prelazite u sljedeće
poglavlje.
Ako pritisnete gumb PRESKOČI (
), dolazite na početak poglavlja. Još jedan pritisak i dolazite na
početak prethodnog poglavlja.
USPORENA REPRODUKCIJA/REPRODUKCIJA U KORACIMA
Usporena reprodukcija
hgfZCVD
Kad je reprodukcija zaustavljena, pritisnite gumb TRAŽI (
).
~ Ako pritisnete gumb TRAŽI (
), brzina reprodukcije je smanjena na
*1/8 * 1/4 * 1/2
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY.
M
 Ova ikona ( ) označava neispravni pritisak gumba.
 Za vrijeme usporene reprodukcije nećete čuti zvuk.
 Usporena reprodukcija radi samo prema naprijed.
Reprodukcija u koracima
hgfZCVD
U načinu pauze, pritisnite gumb PAUSE.
• Pojavljuje se novi okvir pri svakom pritisku gumba PAUSE.
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY.
M
 Za vrijeme reprodukcije u koracima nećete čuti zvuk.
 Reprodukcija u koracima radi samo prema naprijed.
34_ glavna obilježja
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 34
2009-03-25 오후 2:05:12
konfiguriranje sustava
Radi boljeg ugođaja, značajke ovog playera možete podesiti tako da najbolje
odgovaraju vašem kućnom okruženju.
nAMjeŠTAnje sATA
1. Sa uređajem u načinu zaustavljanja pritisnite gumb
MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
No disc
Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Time zone, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
. Koristite _ + gumb da postavite kursor na
odgovarajuću vremensku zonu za vaše područje i
pritisnite gumb enTer.
System Information
System
◄
Time Zone
►
Language
Clock Set
Audio
Power On/Off sound
: On
Display
Touch Key Sound
: On
HDMI
BD Data Management
Network
DivX(R) Registration
Parental
DivX(R) Deactivation
● KonfIGUrIrAnje sUsTAVA
odaberite vašu vremensku zonu
Music
Time Zone
Photo
No disc
Setup
◄
System Information
System Setup
◄
Time Zone
►
Language Setup
Clock Set
Audio Setup
Power On/Off sound
: On
Display Setup
Touch Key Sound
: On
HDMI Setup GMT + 00:00BD Data Management
►
NetworkLondon,
Setup Lisbon, Casablanca
System Update
Parental
Setup
s Save
M
r Return
 Za automatsko podešenje vremena, namjestite NTP poslužitelj na On (vidi stranu 51).
podesite sat
Za postavljanje, slijedite gore navedene korake od 1 do 3.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali clock set, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Music
System Information
Photo
No disc
. Pritisnite _ + gumbe za pomicanje do “Date”, “hr.”
(sat), “min.” (minuta). Postavite datum i vrijeme pritiskom
na gumbe $%, zatim pritisnite gumb enTer.
Setup
Time Zone
System
◄
: On
Touch Key Sound
: On
Display
BD Data Management
HDMI
DivX(R) Registration
Network
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
System Information
Photo
Setup
►
Power On/Off sound
Audio
Music
No disc
Clock Set
Language
System
Clock Set
LanguageDate
AudioJAN/01/2009
Displa
Thursday
y
◄
Time Zone
Clock Set
hr.
min.
Power On/Off sound
01 Key01Sound
Touch
►
: On
: On
BD Data Management
HDMI s Save
Network
DivX(R) Registration
r Return
DivX(R) Deactivation
Parental
System Update
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 35
2009-03-25 오후 2:05:16
podešavanje jezika
poDeŠAVAnje jezIČnIH opcIjA
Kada podesite audio, podnaslov, jezične opcije za izbornik diska i izbornik playera, oni se automatski pojavljuju za
vrijeme gledanja filma.
M
 Ako želite odabrati drugačiji jezik za audio i podnaslov za vrijeme reprodukcije diska također možete koristiti
izbornik diska za izvedbu odabira.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
No disc
Setup
System
◄
Language
►
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Language, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Bit će prikazan izbornik za podešavanje jezika.
Music
No disc
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
Audio
Subtitle
: Auto
Display
DivX Subtitle
: Western
HDMI
Disc Menu
: English
Network
Menu
: Auto
◄
►
Parental
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željenu jezičnu
opciju, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Music
No disc
•
•
•
•
•
Audio : Za audio jezik diska.
subtitle : Za titlove diska.
DivX subtitle : Za DivX titlove.
Disc Menu : Za izbornik diska na samom disku.
Menu : Za izbornik na zaslonu vašeg Blu-ray disk
playera.
Photo
System
Setup
Language
Audio
: Original
✓ Original
Audio
Subtitle
Display
DivX Subtitle
: AutoEnglish
Français
: Western
HDMI
Disc Menu
Network
Menu
◄
Parental
►
Deutsch
: English
Español
: Auto
Italiano
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite gumb enTer.
M
 Za povratak na prethodni izbornik pritisnite REtuRn ili gumb _. Pritisnite gumb mEnu za napuštanje
izbornika.
 Odabrani jezik se pojavljuje samo ako ga podržava disk.
 Ako je jezik titla prikazan u slomljenim fontovima, promijenite titl DivX-a na odgovarajuću regiju.
Ako i dalje ne radi, format nije podržan.
3_ podešavanje jezika
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 36
2009-03-25 오후 2:05:19
audio podešenje
poDeŠAVAnje AUDIo opcIjA
Omogućuje podešavanje audio uređaja i statusa zvuka ovisno o audio sustavu koji koristi player.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MenU.
Music
System
Photo
No disc
Setup
Language
◄
Audio
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Audio, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Display
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željenu audio
opciju među dolje opisanim opcijama, a zatim pritisnite
gumb enTer ili +.
Parental
►
HDMI
Network
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni predmet,
a zatim pritisnite gumb enTer.
Music
Photo
. Svaka audio opcija detaljno je opisana niže.
No disc
M
● AUDIo poDeŠenje
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Setup
 Za povratak na prethodni izbornik pritisnite REtuRn ili
gumb _. Pritisnite gumb mEnu za napuštanje izbornika.
System
Language
Digital Output
: PCM
Display
PCM Down Sampling
: On
HDMI
Dynamic Compression : On
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Digital Output
: PCM
✓ PCM
Audio
◄
►
Parental
Digitalni Izlaz
Blu-ray diskovi mogu uključivati tri audio slijeda.
Music
- Osnovni zvuk : Glavni audio zvučni zapis diska
Photo
- Pomoćni zvuk : Osigurava audio za BONUSVIEW prozor
Blu-ray diska.
No disc
Setup
System
Language
Audio
- Zvučni efekt : Pri odabiru stavki izbornika (ovisno o disku)
na Blu-ray disku možete čuti zvukove odzivnika (itd.).
◄
►
PCM Down Sampling
: On Bitstream(Re-encode)
HDMI
Dynamic Compression : On Bitstream(Audiophile)
Network
Downmixing mode
: Normal stereo
Display
Parental
odabir za digitalni izlaz
Postavljanje
PCM
Bitstream
(Re-encode)
Bitstream
(Audiophile)
Definicija
Prednosti
Možete uživati u osnovnom i
pomoćnom zvuku te zvučnim
efektima zajedno.
Dekodira osnovne, pomoćne i Ova jedinica može dekodirati
učinkovite audio slijedove
Dolby TrueHD i DTS-HD
zajedno u PCM audio.
Master Audio, a kvaliteta
izlaznog zvuka bit će ista s
postavkom Bitstream
(audiophile).
Dekodira osnovne, pomoćne i
učinkovite audio slijedove u
Možete uživati u osnovnom i
PCM audio a zatim ponovo
pomoćnom zvuku te zvučnim
enkodira PCM audio u DTS
efektima zajedno
slijed bitova.
Prenosi na izlaz samo zvučni
Ova jedinica može dekodirati
zapis osnovnog zvuka (glavni
Dolby TrueHD i DTS-HD
zvučni zapis glavnog filma)
Master Audio, a kvaliteta
kako bi prijamnik mogao
izlaznog zvuka bit će ista s
dekodirati slijed bitova
postavkom PCM.
zvučnog zapisa.
Slabosti
Preporučena upotreba
Koristite li optički kabel,
možda nećete moći čuti
višekanalno zvučno
okruženje.
Preporučuje se ako imate
HDMI prijamnik.
Koristite li prijamnik s HDMI ili
optičkim ulazom, kvaliteta
zvuka može biti niža nego kod
postavki PCM ili Bitstream
(Audiophile).
Preporučuje se kao odabir
ako nemate prijemnik koji
podržava HDMI već imate
prijemnik s optičkim ulazom
koji može dekodirati DTS.
Nećete čuti pomoćni i
učinkoviti audio.
Preporučuje se ako imate
HDMI 1.3 prijamnik koji ima
mogućnost Dolby TrueHD i
DTS-HD Master Audio
dekodiranja.
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 37
2009-03-25 오후 2:05:22
audio podešenje
M
 Pazite da odaberete ispravan Digital Output, inače nećete čuti zvuk ili ćete čuti veliku buku.
 Ako HDMI uređaj (Receiver, TV) nije kompatibilan s komprimiranim formatima (Dolby digital, DTS), audio
signal izlazi kao PCM.
 Pomoćni i učinkoviti audio neće se čuti sa običnim DVD-ima.
 Neki Blu-ray diskovi nemaju pomoćni i učinkoviti audio.
 Podešenje za ovaj digitalni izlaz ne utječe na analogni (L/R) audio ili HDMI audio izlaz vašeg TV-a. Utječe na
optički i HDMI audio izlaz pri spajanju na prijemnik.
 Kada player prenosi HD audio slijed bitova (Dolby TrueHD ili DTS-HD Master Audio) s optičkog džeka na
HDMI 1.3 prijemnik, čućete samo 2 kanal PCM audio.
 Ako reproducirate MPEG audio snimke, audio signal prenosi PCM bez obzira na odabir za digitalni izlaz (PCM
ili niz bitova).
pcM poduzorkovanje
• on : Odaberite ovo ako pojačalo spojeno na player ne
podržava 96 KHz. 96 KHz signali bit će pretvoreni u 48
KHz
• off : Odaberite ovo ako pojačalo spojeno na player
podržava 96 KHz. Signali izlaze bez promjena.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: PCM
✓ On
Display
Dynamic Compression : On Off
HDMI
Downmixing mode
►
: Normal stereo
Network
Parental
M
 Čak i ako je PCM Down Sampling postavljen na Off,, neki diskovi će izbaciti pretvoreni audio uzorak kroz
digitalne optičke izlaze.
HDMI
• Ako vaš TV nije kompatibilan s komprimiranim višekanalnim formatima (Dolby Digital, DTS) jedinica
može prenijeti na izlaz PCM 2 kanal smanjenjog miješanja audia iako ste podesili slijed bitova (bilo
opcijom Enkodiraj ponovo ili Audiophile) na izborniku za postavljanje.
• Ako vaš TV nije kompatibilan s PCM brzinom uzorkovanja preko 48kHz, jedinica može prenijeti na
izlaz PCM audio 48kHz smanjene razlučljivosti iako ste podesili “PCM Down Sampling” na off.
Dinamička Kompresija
Ona je aktivna samo ako se detektira Dolby Digital signal.
• on : Pri reprodukciji filmskih zvučnih zapisa na niskoj
glasnoći ili putem malih zvučnika, sustav može primijeniti
odgovarajuću kompresiju kako bi sadržaj niske razine
učinio osjetljivijim i spriječio da dramatični dijelovi budu
prebučni.
• off : Možete uživati u filmu samo sa standardnim
dinamičkim dosegom.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
Display
◄
Digital Output
: PCM
PCM Down Sampling
: On
Dynamic Compression : PCM
✓ On
Downmixing mode
►
Off stereo
: Normal
HDMI
Network
Parental
3_ audio podešenje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 38
2009-03-25 오후 2:05:24
način rada Miješanje kanala
No disc
◄
►
● AUDIo poDeŠenje
Ovaj način rada omogućuje Vam kompatibilnost sa sustavima Dolby Pro Logic.
• normal stereo : Ova opcija služi samo za miješanje
Digital Output
: PCM
Music
PCM Down Sampling
: On
kanala u 2-kanalni audio. Ona nije kompatibilna sa
System
Photo
Dynamic Compression : On
Language
sustavima Dolby Surround, Dolby Surround Pro Logic ili
Downmixing mode
: Normal
stereo
Audio
Setup
✓ Normal
stereo
Dolby Pro Logic II.
Surround
Display
Compatible
HDMI
• surround compatible : Miješani zvuk 2/0 Lt/Rt je
Network
dvokanalni izlazni signal kompatibilan s formatom Dolby
Parental
Surround koji se može dekodirati pomoću Dolby Surround
(pasivno), Dolby Surround Pro Logic (aktivno) ili Dolby Pro
Logic II (aktivno) dekodera.
Ovaj miješani zvuk pruža kompatibilnost s postojećim,
starijim Dolby Surround sustavima te se može snimiti na dvokanalni medij poput video trake kakvu
rabe snimači video traka.
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 39
2009-03-25 오후 2:05:25
postavljanje prikaza
poDeŠAVAnje opcIjA zA prIKAz
Ova funkcija omogućuje konfiguriranje postavki zaslona TV-a. Ova funkcija
ovisi o disku ili vrsti TV-a. Možda ne radi na nekim diskovima ili TV-ima.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MenU.
System
Music
Language
Photo
No disc
Setup
Audio
_
Display
►
HDMI
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Network
Parental
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Display, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje videa.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željenu opciju
prikaza među opcijama na sljedećim stranicama.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni predmet u
podizborniku među opcijama video prikaza, a zatim
pritisnite gumb enTer.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Language
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Network
Resolution
: 1080p
Parental
Progressive Mode
: Auto
Display
◄
. Svaka video opcija detaljno je opisana niže.
M
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
 Za povratak na prethodni izbornik pritisnite REtuRn ili gumb
_. Pritisnite gumb mEnu za napuštanje izbornika.
Aspekt TV-a
Ovisno o vrsti TV-a koju posjedujete, možda želite podesiti postavke prikaza. (omjer aspekta)
• 4:3 Letter Box :
Odaberite kada želite vidjeti cijeli omjer
prikaza od 16:9 na isporučenom Blu-ray
disk-u/DVD-u, čak i ako imate TV s
omjerom prikaza od 4:3. Crne trake se
pojavljuju na vrhu i dnu prikaza.
Music
Photo
No disc
Setup
• 4:3 Pan-Scan :
Odaberite kada želite vidjeti 16:9 video
podržan putem Blu-ray diska/DVD-a bez
crnih traka pri vrhu i pri dnu iako imate
TV s omjerom zaslona 4:3.(Krajnji lijevi i
desni dio slike filma će biti odrezani).
System
Language
Audio
Display
TV Aspect
: 16:94:3Normal
Letter Box
HDMI
Movie Frame (24 Fs)
: Off 4:3 Pan-Scan
Network
Resolution
16:9 Wide
: 1080p
Parental
Progressive Mode
✓ 16:9 Normal
: Auto
◄
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
►
• 16:9 Wide :
Možete vidjeti cijelu sliku od 16:9 na širokom zaslonu TV-a.
• 16:9 normal :
Određeni filmovi (4:3 izvor) će biti prikazani u veličini 4:3 Pillarbox (crne trake sa strane slike) ako
je odabran omjer normalno 16:9.
M
 Ovisno o vrsti diska, neki omjeri aspekta neće biti raspoloživi.
 Ako odaberete omjer visine i širine slike koji je drugačiji od omjera visine i širine slike vašeg TV zaslona, tada
slika može biti iskrivljena.
0_ postavljanje prikaza
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 40
2009-03-25 오후 2:05:29
Video kadar (24 kadrova u sekundi)
Filmovi se obično snimaju s 24 slike u sekundi. Neki Blu-ray
diskovi imaju sposobnost reprodukcije slika ovom brzinom.
Podešavanje obilježja Movie Frame (24Fs) na ON
omogućuje podešavanje HDMI izlaza Blu-ray disk playera
na 24 slike u sekundi za veću kvalitetu slike.
System
Music
Language
Photo
No disc
Audio
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: PCMOn
HDMI
Resolution
✓ Off
: 1080p
Network
Progressive Mode
Parental
Still Mode
: Auto
Screen Message
: On
Front Display
: Bright
Display
Setup
Možete uživati u obilježju Movie Fame (24Fs) samo ako TV
podržava ovu brzinu.
◄
►
: Auto
Ovisno o vrsti diska, mogu biti uključene dvije vrste izvora: filmski materijal (24 slika) i video materijal (30
slika). Kada prebacujete prekidače s filma (24 slike) na video (30 slika) zaslon može treperiti nekoliko
sekundi.
razlučivost
Podešava izlaznu razlučivost komponentnog i HDMI video
System
Music
Language
signala.
Photo
Audio
• Broj u 576p/480p, 576i/480i, 720p, 1080p i 1080i
Display
Setup
označava broj linija videa. Slova i & p označavaju
HDMI
Network
isprepletenu i progesivnu sliku.
Parental
- BD Wise: Automatski postavlja optimalnu razlučivost
prilikom povezivanja putem HDMI s televizorom sa
značajkom BD Wise.
(Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako je
značajka BD Wise postavljena na On).
- 1080p : Izbacuje 1080 linija progresivnog videa (samo HDMI).
- 1080i : Izbacuje 1080 linija isprepletenog videa.
- 720p : Izbacuje 720 linija progresivnog videa.
- 576p/480p : Izbacuje 576/480 linija progresivnog videa.
- 576i/480i : Izbacuje 576/480 linija isprepletenog videa. (samo Component)
No disc
Ako spojeni TV ne podržava filmske slike ili odabranu
razlučivost, pojavit će se sljedeća poruka :
Ako odaberete Yes, a nema podrške za razlučivost, zaslona
TV-a bit će prazan. Molimo pričekajte 15 sekundi i
razlučivost će se automatski vratiti na prethodnu vrijednost.
M
TV Aspect
: 16:9 Normal
Movie Frame (24 Fs)
: Off
Resolution
: PCM
✓ 1080p
Progressive Mode
: Auto1080i
Still Mode
: Auto720p
: On 576p/480p
576i/480i
: Bright
Screen Message
Front Display
►
System
Music
Photo
No disc
◄
● posTAVLjAnje prIKAzA
Ovaj izbornik možete odabrati samo u HDMI izlaznoj
razlučivosti od 1080i ili 1080p.
Setup
!
Language
TV Aspect
: 16:9 Normal
Audio
Movie Frame (24 Fs)
: Off
If no pictures are shown
after the selection,
◄
Resolution
Display
please wait for 15 seconds. And then,
Progressive Mode
HDMI
Setup will be reverted
the resolution
Still Mode
to the previous value automatically.
Network
Message
Parental
Would you like to make aScreen
selection?
Front Display
Yes
No
: 1080p
►
: Auto
: Auto
: On
: Bright
 Ako je zaslon prazan, pritisnite i držite gumb PRESKOčI (]) na prednjem dijelu playera dulje od 5 sekundi
(bez umetnutog diska). Sve postavke se vraćaju na tvorničke. Slijedite korake na prethodnoj stranici za
pristup svakom načinu rada i odaberite Display Setup koji podržava vaš TV.
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti izbrisani.
Hrvatski _1
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 41
2009-03-25 오후 2:05:32
postavljanje prikaza
❖ razlučivost prema izlaznom načinu rada
• Reprodukcija Blu-ray disk-a
izlaz
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno računalo)
VIDEO
1080p, Movie Frame(24Fs) off
1080p@60F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080p/1080i, Movie Frame (24Fs) on
1080p@24F
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
1080i, Movie Frame (24Fs) off
1080i
576i (480i) / 1080i
576i (480i)
720p
720p
576i (480i) / 720p
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
HDMI
Component
(HDMI i spojeno računalo/Samo spojeno računalo)
VIDEO
1080p
1080p@60F
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
1080i
1080i
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
konfiguriranje
• Reprodukcija DVD-a
izlaz
konfiguriranje
M
720p
720p
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576p (480p)
576p (480p)
576i (480i) / 576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
576p (480p)
576i (480i)
576i (480i)
 Prilikom DVD reprodukcije, ako su uključene i HDMI i Component utičnice te odaberete Component 1080p,
1080i ili 720p način rada, izbornik Display Setup pokazat će izlaznu razlučivost kao 1080p, 1080i ili 720p.
Stvarna razlučivost je 576i/480i.
 Ovaj player posjeduje značajku HDMI Auto Detect. Kad player po prvi put spojite na TV putem HDMI-a, izlaz
playera automatski se postavlja na HDMI.
 Ako obilježje automatske detekcije HDMI-a ne radi, možete odabrati razlučivost od 1080p ili Movie Frame
(24Fs).
 Blu-ray disk mora imati obilježje s 24 slike kako biste mogli koristiti način rada Movie Frame (24Fs).
progresivni način rada
Progressive Mode pomaže poboljšati kvalitetu slike prilikom gledanja DVD diskova razlučivosti 480i.
• Auto : Odaberite ovu mogućnost za automatsko
System
TV Aspect
: 16:9 Normal
Music
Language
Movie Frame (24 Fs)
: Off
postavljanje najbolje slike za DVD koji gledate.
Photo
Audio
Resolution
: 1080p
• Video : Odaberite ovu mogućnost za najbolju sliku DVD-a
Display
Setup
Progressive Mode
: PCM
✓ Auto
s koncertima ili TV emisijama.
HDMI
Still Mode
: AutoVideo
◄
No disc
Network
Screen Message
: On
Parental
Front Display
: Bright
►
2_ postavljanje prikaza
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 42
2009-03-25 오후 2:05:33
Trake frame i field
način mirovanja
Music
Photo
No disc
Setup
System
Movie Frame (24 Fs)
Language
Resolution
: 1080p
Audio
Progressive Mode
: Off
: Auto
Still Mode
: PCM
✓ Auto
HDMI
Screen Message
Network
Front Display
: On Field
Frame
: Bright
Display
◄
►
Parental
● posTAVLjAnje prIKAzA
Namjestite postavke Auto, Field ili Frame kako biste
omogućili najmirniju moguću sliku (zaustavljeni način rada) s
DVD-a.
• Auto : ovu postavku odaberite za automatski prikaz
najkvalitetnije zaustavljene slike ovisno o sadržaju.
• field : ovu postavku odaberite prilikom privremenog
zaustavljanja scene s puno radnje.
• frame : ovu postavku odaberite za povećanje razlučivosti
zaustavljene slike.
poruka na zaslonu
• on : Prikazuje poruke vezane uz način rada.
• off : Ne prikazuje poruke vezane uz način rada.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Resolution
: 1080p
Language
Progressive Mode
: Auto
Audio
Still Mode
: Auto
Screen Message
: PCM
✓ On
Front Display
Off
: Bright
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
prednji prikaz
• Auto : Prikaz je taman za vrijeme reprodukcije i svijetao
kada je uređaj zaustavljen.
• Dim : Odaberite za zatamnjenje prozora prikaza.
• bright : Odaberite za posvjetljenje prozora prikaza.
Music
Photo
No disc
Setup
System
Progressive Mode
Language
Still Mode
: Auto
Audio
Screen Message
: On
Front Display
: PCM
Auto
Display
HDMI
Network
◄
: Auto
►
Dim
✓ Bright
Parental
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 43
2009-03-25 오후 2:05:36
HDMI postavljanje
poDeŠAVAnje HDMI opcIjA zA posTAVLjAnje
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Language
Music
Audio
Photo
No disc
Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali HDMI, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje HDMI-a.
Display
◄
HDMI
►
Network
Parental
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željenu opciju
prikaza, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Anynet+ (HDMI-cec) (samo proizvodi tvrtke samsung)
Kada je HDMI uključen, možete koristiti funkciju Anynet+.
• on : Funkcije Anynet+ će raditi.
• off : Funkcije Anynet+ neće raditi.
Što je Anynet+?
Anynet+ je praktična funkcija koja omogućuje povezani rad
s drugim uređajima pomoću obilježja Anynet+.
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
Anynet+ (HDMI-CEC)
: 16:9
Normal
✓ On
Network
HDMI Format
: Off Off
Parental
BD Wise
: On
HDMI
◄
►
Možete koristiti ovaj uređaj uporabom daljinskog upravljača
za Samsung TV ili uključiti Samsung TV i kućno kino te
započeti reprodukciju pritiskom na gumb pLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
M
 Ova funkcija nije raspoloživa ako HDMI kabel ne podržava CEC.
Uporaba funkcije Anynet+
1. Spojite blu-ray disk playera na Samsung TV pomoću HDMI kabela. (vidi stranice 22~24)
2. Postavite Anynet+ (HDMI CEC) na “On” na vašem blu-ray disk playeru.
3. Postavite funkciju Anynet+ na vašem TV-u. (Vidi priručnik za korisnike TV-a za više podataka.)
Anynet+ funkcije
• Reprodukcija jednim dodirom
Možete uključiti Samsung TV i kućno kino te započeti reprodukciju diska u ovom uređaju
jednostavnim pritiskom na gumb pLAY na daljinskom upravljaču TV-a.
• Gledanje jednim dodirom
Odaberite “Watching Blu-ray Disc Player” ili “Connected to Blu-ray Disc Player” (ovisno o izborniku
na vašem TV-u) u izborniku Anynet+ na TV-u. Blu-ray disk Player će se automatski uključiti, a TV će
se prebaciti u HDMI način rada.
• Link na daljinskom upravljaču
Daljinskim upravljačem za Samsung TV možete upravljati ovim playerom.
• Raspoloživi gumbi na daljinskom upravljaču za Samsung TV: Ovi gumbi rade isto što i daljinski
upravljač za Blu-ray disk Player.
- Gumbi za kontrolu reprodukcije :
- Gumb za rad u izborniku :
- Numerički gumbi :
~
- Gumbi u boji :
_ HDMI postavljanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 44
2009-03-25 오후 2:05:38
M
● HDMI posTAVLjAnje
TV Anynet+ izbornik
Nakon pritiska gumba Anynet+ na daljinskom upravljaču
n
Samsung televizora, prikazat će se sljedeća poruka na
BD Player
zaslonu (OSD).
View TV
Select Device
• Izbornik za reprodukciju Blu-ray diskova
Record
Menu on Device
- Pri reprodukciji filma: Prikazuje izbornik diska (isto kao i
Device Operation
gumb DIsc MenU na daljinskom upravljaču za Blu-ray
Receiver : Off
player)
Setup
>Move
sEnter
- U slučaju zaustavljanja: Prikazuje SETUP izbornik (isto
eExit
kao i gumb MenU na daljinskom upravljaču za Blu-ray
disk Player)
• Izbornik za upravljanje uređajem za reprodukciju Blu-ray diskova
- Pri reprodukciji DVD VIDEO, DVD-RW/-R-a, BD-ROM-a, BD-RE-a:
Prikazuje INFO OSD (isto kao i gumb Info na daljinskom upravljaču za player)
 Ovi izbornici mogu izgledati drugačije ovisno o vašem TV prijemniku Samsung.
HDMI format
Možete optimizirati HDMI izlaz za spajanje na TV ili monitor.
• TV : Odaberite ako je spojeno na TV putem HDMI-a.
• Monitor : Odaberite ako je spojeno na monitor putem
HDMI-a.
Ako je player spojen na TV, nije raspoloživa opcija
monitora.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Language
Audio
Display
HDMI
Network
◄
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
HDMI Format
: PCM
✓ TV
BD Wise
: On Monitor
►
Parental
 TV ili monitor treba biti spojen na player prije nego što odaberete ovu opciju.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 45
2009-03-25 오후 2:05:40
HDMI postavljanje
bD Wise (samo proizvodi tvrtke samsung)
BD Wise je Samsungova najnovija značajka međusobnog povezivanja uređaja.
Kad međusobno povežete Samsungove proizvode sa značajkom BD-Wise putem HDMI, automatski
će se postaviti optimalna razlučivost.
• on : Izvorna razlučivost BD/DVD diska šalje se izravno na
Language
Music
TV.
Anynet+ (HDMI-CEC)
: On
Audio
Photo
HDMI Format
: TV
Display
• off : Izlazna razlučivost bit će prilagođena prema vrijednosti
BD Wise
: PCM
Setup
HDMI
✓ On
prethodno postavljenoj u stavki Resolution, bez obzira na
Off
Network
razlučivost diska.
Parental
No disc
M
◄
►
 Želite li promijeniti razlučivost u BD Wise, BD Wise morate unaprijed postaviti na Off
Off.
 Isključite li BD Wise, razlučivost spojenog TV-a bit će automatski podešena na njegovu maksimalnu
razlučivost.
 Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite zasebno svaki izbornik BD Wise playera i televizora na On.
_ HDMI postavljanje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 46
2009-03-25 오후 2:05:41
postavljanje za roditelje
KonfIGUrIrAnje bLoKADe roDITeLjA
Funkcija blokade roditelja radi zajedno s Blu-ray disk-ima/DVD-ima kojima je dodijeljena vrijednost koja pomaže da
kontrolirate vrste Blu-ray disk-a/DVD-a koje gleda vaša obitelj. Na disku postoji do 8 razina vrijednosti.
1. Ako je uređaj zaustavljen, pritisnite gumb MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali parental, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Kada prvi puta pokrećete Blu-ray disk player, pojavit će
se poruka “Enter New password.”.
Display
Music
HDMI
Photo
No disc
No disc
Setup
Network
◄
Parental
Music
Display
Photo
Network
Setup
►
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Enter New password.
- Number
. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Confirm the password.”.
Ponovo unesite zaporku.
No disc
Music
Display
Photo
Network
Setup
r Return
HDMI
Parental Setup
Parental
◄
Confirm the password.
- Number
. Pritisnite gumb enTer ili + kako biste odabrali
parental Lock.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali on ili off, a
zatim pritisnite gumb enTer.
● posTAVLjAnje zA roDITeLje
hZ
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
►
New Password
M
 Za povratak na prethodni izbornik pritisnite REtuRn ili gumb _. Pritisnite gumb mEnu za napuštanje
izbornika.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 47
2009-03-25 오후 2:05:44
postavljanje za roditelje
Ako ste zaboravili zaporku
1. Uklonite disk.
2. Pritisnite i držite gumb presKoČI (]) na prednjoj ploči 5 sekundi ili dulje.
• Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
M
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti izbrisani.
postavljanje razine vrijednosti
1. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali rating Level,
a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željenu razinu
vrijednosti, a zatim pritisnite gumb enTer. Na primjer,
ako odaberete razinu 6, diskovi razine 7 i 8 neće se
reproducirati.
Veći broj znači da je program namijenjen samo
odraslima.
Razina 1 predstavlja najveće, a razina 8 najmanje
ograničenje.
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: Off
8(Adults)
►
7
New Password
6
5
4
3
2
✓ 1(Kids)
promjena zaporke
1. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali new password,
a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
No disc
2. Unesite četveroznamenkastu zaporku uporabom
numeričkih gumba na daljinskom upravljaču.
Pojavit će se poruka “Enter New password.”.
Setup
Music
Photo
No disc
Setup
Display
HDMI
Network
Parental
◄
Parental Lock
: Off
Rating Level
: 1(Kids)
New Password
►
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Enter New password.
- Number
3. Ponovo unesite zaporku uporabom numeričkih gumba
na daljinskom upravljaču.
Music
Photo
No disc
Setup
r Return
Display
HDMI
Parental Lock
Network
Rating Level
Parental Setup
◄
New Password
Parental
: Off
: 1(Kids)
►
Confirm the password.
- Number
r Return
_ postavljanje za roditelje
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 48
2009-03-25 오후 2:05:48
konfiguriranje mreže
posTAVLjAnje MoGUĆnosTI MreŽnIH posTAVKI
Da biste dobili informacije o ispravim postavkama, provjerite mrežne postavke na vašem računalu ili
kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
Za postavljanje mreže Blu-ray playera slijedite ispod opisane korake.
Audio
Music
Display
Photo
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Setup
No disc
● KonfIGUrIrAnje MreŽe
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MenU.
HDMI
◄
Network
►
Parental
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali network, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
. Pritišćite gumbe za odabir željene mrežne mogućnosti iz
dolje opisanih mogućnosti, a zatim pritisnite gumbe
enTer ili ▶.
. Pritišćite gumbe za odabir željene stavke, a zatim pritisnite gumb enTer
enTer.
U nastavku je detaljno opisana svaka pojedina mrežna mogućnost.
Kabelska mreža
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali cable network,
a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali DHcp, a zatim
pritisnite gumb enTer.
Setup
No disc
Audio
Display
HDMI
Network
Cable Network
◄
Parental
►
Proxy
NTP Server
M
: Off
Network Connection Test
 Ako je DHCP postavljen na On, ne možete odabrati IP
BD-LIVE Internet
Connection
Address, Subnet Mask ili Gateway.
: Allow (Valid Only)
 Ako je DHCP postavljen na Auto, ne možete odabrati
Primary/ Secondary DNS.
Music
Photo
Setup
No disc
Audio
Cable Network
Display
HDMI
DHCP
: On
IP Address
Network
: ◄ 0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
Subnet Mask
Parental
Gateway
: 255Proxy
. 255 . 255 . 0
: 0 . 0 . 0 . 0
NTP Server
: Off
: Auto
Network Connection Test
: 0 . 0 . 0 . 0
: Allow (Valid Only)
: 0 BD-LIVE
. 0 . 0Internet
. 0
Connection
Cancel
DNS
Primary DNS
Secondary DNS
Save
s Select
►
r Return
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni predmet, a zatim pritisnite gumb enTer.
• Ako je DHCP podešen na off i, DNS na
Manual, unesite slijedeću IP adresu,
subnet masku, gateway te osnovne DNS
postavke (pomoćni DNS je opcija).
Audio
Music
No disc
Setup
Cable Network
Display
Photo
_
DHCP
HDMI
:
:
:
Gateway
:
DNS
:
Parental
Primary DNS :
Secondary DNS :
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Save
Off
0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
255Proxy
. 255 . 255 . 0
0 NTP
. 0 Server
. 0 . 0
:
Manual
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
0 BD-LIVE
. 0 . 0Internet
. 0
BD-LIVE
: (Valid Only)
CancelInternet
Connection
s Select
►
Konfiguriranje
moguće
r Return
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 49
2009-03-25 오후 2:05:52
konfiguriranje mreže
• Ako je DHCP podešen na on i, DNS na
Manual, unesite podešenje za vaš osnovni
DNS (pomoćni DNS je opcija).
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
_
Display
Cable Network
DHCP
HDMI
:
:
:
:
:
:
:
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
Save
On
0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
255Proxy
. 255 . 255 . 0
0 NTP
. 0 Server
. 0 . 0
:
Manual
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
0 BD-LIVE
. 0 . 0Internet
. 0
BD-LIVE
: (Valid Only)
CancelInternet
Connection
s Select
• Ako je DHCP podešen na on i, DNS na
Auto, ne trebate daljnje ili dodatne
postavke.
Audio
Music
Photo
No disc
Setup
_
Cable Network
DHCP
HDMI
:
:
:
:
:
:
:
Save
On
0 Cable
. 0 .Network
0 . 0
255Proxy
. 255 . 255 . 0
0 NTP
. 0 Server
. 0 . 0
:
Auto
Network Connection Test
0 . 0 . 0 . 0
0 BD-LIVE
. 0 . 0Internet
. 0
BD-LIVE
: (Valid Only)
CancelInternet
Connection
s Select
M
Konfiguriranje nije
moguće
Konfiguriranje
moguće
r Return
Display
IP Address
Network
Subnet Mask
◄
Gateway
DNS
Parental
Primary DNS
Secondary DNS
►
►
Konfiguriranje nije
moguće
r Return
 Kada odaberete predmet, koristite numeričke gumbe i gumbe $%_+.
 Ako automatska podešenja ne rade, kontaktirajte vaš ISP.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali save, a zatim pritisnite gumb enTer.
. Ako ne želite spremiti postavke, koristite gumbe $%_+ kako biste odabrali cancel, a zatim
pritisnite gumb enTer.
M
 IP adresa u ovom priručniku se koristi samo u ilustracijske svrhe. Morate provjeriti mrežne postavke za
stvarnu IP adresu.
 Za dobivanje postavki za IP adresu, subnet masku, gateway i osnovni DNS, provjerite mrežne postavke na
vašem računalu ili kontaktirajte vašeg davatelja internet usluga.
proxy podešavanje
Proxy poslužitelj izvršava zahtjeve proslijeđujući ih na druge poslužitelje.
Ako je potrebno podesiti proxy postavke, unesite postavke koje vam je odredio ISP.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali proxy, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
• server
• port
• User
• password
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Proxy Cable Network
Display
HDMI
Proxy
: Off Proxy
Server
Network
Port
Parental
User
:◄
Password
Save
s Select
M
NTP Server
:
: 8080Network Connection Test
:
BD-LIVE Internet
: A
:
Connection
►
(Valid Only)
Cancel
r Return
 Za više informacija, kontaktirajte vašeg ISP-a (davatelja internet usluga).
0_ konfiguriranje mreže
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 50
2009-03-25 오후 2:05:55
nTp postavke poslužitelja (Koriste se za obnavljanje informacija o
vremenu s nTp poslužitelja)
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
Audio
Music
No disc
Cable Network
Display
Photo
Proxy
HDMI
Network
Setup
◄
NTP Server
:
Network Connection Test
Parental
BD-LIVE Internet
Connection
On
►
✓ Off
: Allow (Valid Only)
Testiranje povezivanja mreže
Ovaj izbornik koristite za provjeru uspješnosti spajanja na mrežu.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali network
connection Test, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Photo
No disc
Setup
Cable Network
Audio
Music
Proxy
Display Network Connection
Test
NTP Server
HDMI
✔ MAC Address (00:10:18:00:00:70)
►
◄
Network Connection Test
Network
✔ IP Address.Subnet Mask.Gateway.DNS Server
BD-LIVE Internet
Parental
: Allow (Valid Only)
✔ Gateway Ping
Connection
✔ Internet Service Test
BD-LIVE Internet
Connection
● KonfIGUrIrAnje MreŽe
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali nTp server, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
• on : Player se automatski spaja na internet poslužitelj
kako bi podesio postavke vremena.
• off : Player se ne spaja na internet poslužitelj radi
podešenja vremena.
Your network is operating properly
r Return
bD-LIVe Internet Veza
Blu-ray disk player podržava BD-LIVE, značajku koja putem spajanja na Internet omogućuje uživanje u
raznovrsnim interaktivnim korisničkim sadržajima koje pruža proizvođač diska. Za uživanje u ovoj
značajki uređaj morate prvo spojiti na LAN mrežu (vidi stranicu 30).
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj
kapaciteta najmanje 1GB.
Internet veza može biti ograničena za vrijeme korištenja BD-LIVE sadržaja.
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 49.
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali bD-LIVe Internet
connection, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
• Allow (All) : Internet veza biti će omogućena za sve
BD-LIVE sadržaje.
• Allow (Valid only) : Internet veza biti će omogućena
samo za BD-LIVE sadržaje koji sadrže važeći certifikat.
• prohibit : Internet veza neće biti omogućena za
BD-LIVE sadržaj.
M
Music
Photo
No disc
Setup
Audio
Proxy
Display
NTP Server
HDMI
Network Connection Test
Network
Parental
◄
BD-LIVE Internet
Connection
: Off
: Cable
Allow (All)
►
✓ Allow (Valid Only)
Prohibit
 Što je valjani certifikat? Kad Blu-ray disk player koristi BD-LIVE za slanje podataka s diska i zahtjeva
poslužitelju za certifikaciju diska, poslužitelj koristi prenesene podatke za provjeru valjanosti diska i vraća
certifikat playeru.
 Internetska veza može biti ograničena dok koristite BD-LIVE sadržaje.
Hrvatski _1
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 51
2009-03-25 오후 2:05:58
Upravljanje podacima BD-a
Podaci BD-a (pohranjeni u vanjskoj USB fleš memoriji) su sadržaji Blu-ray
diska poput reklamnih isječaka iz filmova i drugih posebnih popratnih sadržaja
preuzetih s BD-LIVE usluge ili Blu-ray diskova.
* Za preuzimanje sadržaja s BD-LIVE u jedan od USB utora mora biti priključen USB memorijski uređaj kapaciteta
najmanje 1GB.
UprAVLjAnje sIsTeMsKIM UreĐAjeM
Korisničkim podacima pohranjenim u podacima BD-a možete upravljati.
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode, pritisnite gumb
MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Photo
No disc
Setup
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system,, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
• Total Size : Ukupna veličina uređaja (spremnika).
• Available Size : Dostupna veličina uređaja (spremnika).
M
◄
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
Language
DivX(R) Registration
Audio
DivX(R) Deactivation
Display
System Update
►
Network
Parental
- brisanje fleš memorije 1. Pritisnite gumb enTer za odabir stavke bD Data Delete.
Na zaslonu će se prikazati poruka "All BD data will be
deleted. Do you want to continue?".
opis informacija uređaja (spremnika) na playeru
System
Power On/Off sound
HDMI
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali bD Data
Management, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
2. Pritišćite gumbe _ + za odabir mogućnosti Yes, a
zatim pritisnite gumb enTer.
Clock Set
Music
Clock Set
Music
Photo
No disc
Setup
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
◄
BD Data Management
System
Current Device : External Flash Memory
Language
DivX(R) Registration
Total Size : 953MB Available Size : 889MB
Audio
DivX(R) Deactivation
BD Data Delete
Display
System Update
HDMI
s Select
►
r Return
Network
Parental
 U načinu za vanjsku memoriju, reprodukcija diska biti će zaustavljena ako isključite USB uređaj tijekom
reprodukcije.
 Podržani su samo USB uređaji koji sadržavaju datotečne sustave FAT (oznaka DOS 8.3) i preporučuje se
korištenje USB uređaja koji koriste protokol USB 2.0 i imaju brzinu čitanja/zapisivanja 4 MB ili više.
 Funkcija Resume Play možda neće raditi nakon formatiranja uređaja za pohranu.
2_ upravljanje podacima BD-a
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 52
2009-03-25 오후 2:06:00
DIVX(r) reGIsTrAcIjA
Molimo koristite registracijski kôd za registraciju ovog Bluray disk playera s DivX(R) Video On Demand formatom. Za
više informacija posjetite www.divx.com/vod
Music
Photo
No disc
Setup
System
Power On/Off sound
: On
Touch Key Sound
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
◄
DivX(R) Registration
►
DivX(R) Video On Demand
Language
DivX(R) Deactivation
Your registration code is : XXXXXXXXXX
Audio
System Update
To learn more visit www.divx.com/vod
Display
HDMI
OK
Network
Parental
 Ova se mogućnost neće aktivirati pritisnete li OK. Za aktiviranje mogućnosti prvo aktivirajte funkciju
Deaktivacija DivX-a(R).
DVIX (r) DeAKTIVAcIjA
Ako želite deaktivirati registracijsku šifru na web-mjestu,
odaberite Yes. Zatim možete dobiti novu registracijsku šifru.
Touch Key Sound
Music
Photo
No disc
Setup
: On
BD Data Management
DivX(R) Registration
DivX(R) Deactivation
◄
System
DivX(R) Deactivation
►
Language
DivX(R) Video On DemandSystem Update
Do you want to deactivate your device?
Audio
Display
HDMI Yes
● UprAVLjAnje poDAcIMA bD-A
M
No
Network
Parental
M
 Ovom se funkcijom može rukovati kad je dostupna funkcija Registriranje DivX-a(R).
❖ DivX
O DIVX VIDEO ZAPISU: DivX® je digitalni video format koji je proizvela tvrtka DivX, Inc. To je službeni
DivX uređaj s certifikatom ili Ultra certifikatom koji reproducira DivX video zapise.
O DIVX VIDEO ZAPISU „NA ZAHTJEV“: Za reprodukciju sadržaja DivX videozapisa „na zahtjev” (Videoon-Demand, VOD) potrebno je registrirati ”DivX® uređaj s certifikatom. Prvo izradite registracijsku šifru
za DivX VOD za vaš uređaj te je unesite tijekom postupka registracije. [Važno: DivX VOD sadržaj je
zaštićen sustavom DivX DRM (Digital Rights Management, odnosno „Upravljanje digitalnim pravima“)
koji reprodukciju ograničava na registrirane DivX uređaje s certifikatom. Pokušate li na uređaju
reproducirati DivX VOD sadržaj za koji nemate ovlaštenja, prikazat će se poruka “Authorization Error”
(Pogreška ovlaštenja) i sadržaj se neće reproducirati.] Više saznajte na stranici www.divx.com/vod.
DivX® je registrirani zaštitni znak poduzeća DivX, Inc. i rabi se uz licencu
Hrvatski _3
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 53
2009-03-25 오후 2:06:02
nadogradnja sustava
Samsung može u budućnosti ponuditi nadogradnju firmvera vašeg Blu-ray disk playera. Za nadogradnju firmvera
morate :
1. Idite na samsung.com i pogledajte stranicu ‘PODRŠKA’ za učitavanje najnovijeg firmwarea.
Za nadogradnju upravljačkih programa za uređaj možete koristiti CD-R ili USB flash memorijski štapić.
(Upravljačke programe za uređaj možete ažurirati pomoću USB uređaja kada u jedinici nema diska.) Za više
informacija pogledajte “Priručnik za nadogradnju” na gore navedenoj web stranici.
ili
2. Uspostavite mrežu (vidi stranice 30 i 31) te slijedite dolje opisane korake.
nADoGrADnjA fIrMVerA
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite gumb
MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
No disc
Setup
_
System
+
Language
Audio
Display
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
HDMI
Network
Parental
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system Update, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
BD Data Management
Music
DivX(R) Registration
Photo
No disc
Setup
DivX(R) Deactivation
_
System
+
System Update
+
Language
Audio
Display
HDMI
Network
Parental
. Player će automatski provjeriti kabel ili status mrežnog spajanja.
Prikazuje se prozor za provjeru spajanja.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Audio
Display
Now, Checking.
Please wait...
HDMI
Network
Parental
@ Ako je nadogradnja moguća : Vidjet ćete informacije o
trenutnim i novim verzijama firmvera u prozoru s porukom.
Photo
No disc
@ Ako nadogradnja nije moguća : Vidjet ćete sljedeće
informacije u prozoru s porukom.
• Ako kabel nije spojen:
“Ethernet cable is not connected. Please, check the
Ethernet cable”
• Ako je mrežna veza prekinuta :
“This system can not connect to internet for update.
Please, check the network setup.”
• Ako nije izdana novija verzija (posljednja verzija je već
instalirana) :
"The latest version of the firmware is already installed.
There is no need to update."
BD Data Management
Music
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
Network
Start
Parental
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
This system can not connect
Audio
to internet for update.
Display
Please, check the network setup.
HDMI
Network
Parental
OK
_ nadogradnja sustava
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 54
2009-03-25 오후 2:06:07
• Ako u playeru nema diska :
"Please maintain "No Disc" state for network update."
To znači da trebate ukloniti sve diskove iz uređaja kako biste izvršili nadogradnju.
• Ako usluga poslužitelja nije dostupna :
“Update Server is under maintenance. Please try again later.”
. Kako biste izvršili nadogradnju sustava, pritisnite gumbe _+
kako biste odabrali start, a zatim pritisnite gumb enTer.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Network
Start
Parental
. Započinje nadogradnja sustava.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Downloading update data...
Audio
Please, do not turn off the power.
Display
60%
HDMI
Network
Parental
. Ukoliko tijekom postupka učitavanja odaberete Cancel,
potaknuti ste potvrditi vaš odabir u polju za poruku.
Ukoliko želite poništiti učitavanje, odaberite Yes i pritisnite
gumb enTer.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
Cancel
● nADoGrADnjA sUsTAVA
Language
The new update data was found.
Audio
Current Version : XXXXX
Display New Version : XXXXX
HDMI
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Do you want to cancel the update
Audio
operation?
Display
HDMI
Network
Yes
Parental
. Slijedi provjeravanje. Kada je učitavanje izvršeno, započet će
automatski postupak ažuriranja firmwarea.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
No
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language
Audio Verifying update data
Please wait.
Display
HDMI
Network
Parental
10. Kada je završena instalacija, player se automatski isključuje za
5 sekundi.
Sve postavke vraćaju se na tvorničke slijedeći put kada
pokrenete sustav i vidjet ćete prozor izbornika za odabir
jezika.
BD Data Management
Music
Photo
No disc
Setup
_
DivX(R) Registration
System Update
DivX(R) Deactivation
4 Update
System +1 2 3 System
+
Language Firmware Update.
Audio Now, Processing...
Please, do not turn off the power.
Display
The power will be off automatically
HDMI after update is finished.
Network
Parental
M
 Ako želite otkazati nadogradnju u postupku učitavanja podataka za nadogradnju, pritisnite gumb EntER
EntER.
Vidjet ćete poruku s potvrdom.
Ako odaberete Yes, završavate postupak nadogradnje, a ako odaberete no, nastavlja se postupak
nadogradnje.
 Nakon završetka nadogradnje sustava, provjerite podatke o firmveru u izborniku System Upgrade.
 Nemojte isključivati player za vrijeme nadogradnje sustava jer to može uzrokovati neispravan rad playera.
 Za ažuriranje softvera pomoću priključka USB Host (USB domaćin) smiju se koristiti samo USB Flash
pogonske jedinice.
 Treba biti samo jedna datoteka za nadogradnju firmwarea u USB fleš pogonu za player kako bi pravilno
izvršio nadogradnju.
 Preveliki USB pogoni možda se neće moći umetnuti pri spojenom LAN ili HDMI kabelu.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 55
2009-03-25 오후 2:06:12
nadogradnja sustava
sIsTeMsKe InforMAcIje
Nakon završetka nadogradnje firmvera, provjerite podatke o firmveru slijedeći dolje navedene korake.
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/No Disc, pritisnite
gumb MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali setup, a zatim
pritisnite gumb enTer ili +.
Music
Photo
No disc
Setup
◄
System
►
Language
Audio
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system, a
zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Display
HDMI
Network
Parental
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali system
Information, a zatim pritisnite gumb enTer ili +.
Možete vidjeti detaljne informacije o trenutnom firmveru.
Music
Photo
No disc
. Pritisnite gumb enTer kako biste odabrali oK.
Biti će prikazan izbornik System Setup.
Setup
System
◄
System Information
►
Language
Time Zone
Audio
Clock Set
Display
Power On/Off sound
: On
HDMI
Touch Key Sound
: On
Network
BD Data Management
Parental
DivX(R) Registration
Music
Photo
No disc
Setup
System Information
System Information
System Setup◄
S/W : XXXXXXX Time Zone
Language
Audio Loader : XXXXXXXClock Set
Region : B/2 (BD/DVD)
Power On/Off sound
Display
HDMI
Network
Parental
OK
Touch Key Sound
►
:
:
BD Data Management
DivX(R) Registration
obAVjesT o nADoGrADnjI fIrMWAre-A
Skočni izbornik pojavljuje se kada je raspoloživa novija verzija firmware-a sa SAMSUNG poslužitelja za ažuriranje
umjesto Blu-ray Disc Player-a i to ako je Blu-ray Disc Player uključen i spojen na mrežu.
• Yes : Odaberite sada za nadogradnju.
• no : Odaberite ako planirate kasnije izvršiti nadogradnju.
System Update
New Firmware is available.
Do you want to update now?
Yes
No
_ nadogradnja sustava
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 56
2009-03-25 오후 2:06:15
gledanje filma
UporAbA fUnKcIje prIKAzA
hgfZCV
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali željeni predmet.
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste izvršili željeno
konfiguriranje, a zatim pritisnite gumb enTer.
• Možete koristiti numeričke gumbe na daljinskom
upravljaču za izravan pristup naslovu, poglavlju ili za
pokretanje reprodukcije od željenog vremena.
. Za uklanjanje prikaza ponovo pritisnite gumb Info.
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
● GLeDAnje fILMA
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb Info na
daljinskom upravljaču.
• Ako aktualni naslov Blu-ray diska ima značajku
BONUSVIEW pritisnite gumb Info u odjeljku
BONUSVIEW za prikaz srodnih informacija
BONUSVIEW.
s Select
<InFO izbornik za BOnuSVIEW odlomak>
BD
Info
Title
: 000/034
Chapter
: 000/002
Playing Time
: 00:00:06
Audio
: 1/1 ENG Multi CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
BONUSVIEW Video : 01/01
BONUSVIEW Audio : 1/1 ENG 2CH
Picture Mode
{ Change
M
: Normal
s Select
 Ako reproducirate sadržaje iz info izbornika, neke funkije možda neće biti omogućene ovisno o disku.
 Title : Za pristup željenom naslovu ako postoji više od jednoga na disku. Na primjer, ako na Blu-ray disk-u/
DVD-u ima više od jednog filma, svaki film bit će identificiran kao naslov.
 Chapter : Većina Blu-ray disk/DVD diskova je snimljena u poglavljima tako da lako možete pronaći određeni
dio.
 Playing Time : Omogućuje reprodukciju filma od željenog vremena. Morate unijeti početno vrijeme kao
referencu. Funkcija traženja vremena ne radi na nekim diskovima.
 Audio : Odnosi se na zvučni zapis jezika na filmu. Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Subtitle : Odnosi se na titlove na jezicima raspoloživima na disku. Možete odabrati jezik titla ili, ako to želite,
maknuti titlove sa zaslona. Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Angle : Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju ANGLE.
 BONUSVIEW Video/ BONUSVIEW Audio : Možete izvršiti postavke za BONUSVIEW Video ili BONUSVIEW Audio
ako se akualni naslov Blu-ray diska pojavljuje u odlomku BONUSVIEW. Ipak, opcije BONUSVIEW Video /
BONUSVIEW Audio biti će onemogućene s Blu-ray diskom koji ne podržava BONUSVIEW značajku.
 Picture Mode : Ova funkcija omogućuje prilagodbu kvalitete video zapisa kad ste uređaj spojili na TV putem
HDMI.
- Dynamic : Odaberite ovu postavku za povećanje oštrine.
- Normal : Odaberite ovu postavku za većinu programa koje gledate.
- Movie : Ovo je najbolja postavka za gledanje filmova.
- User : korisnik može pojedinačno prilagoditi oštrinu i funkciju smanjenja smetnji.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 57
2009-03-25 오후 2:06:22
gledanje filma
UporAbA IzbornIKA DIsc MenU & popUp/TITLe MenU
hZ
Uporaba izbornika Disc Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb DIsc MenU na
daljinskom upravljaču.
PLAY MOVIE
LANGUAGES
2. Pritisnite gumbe $%_+ kako biste izvršili željeni odabir
a zatim pritisnite + ili gumb enTer.
• Predmeti za konfiguriranje u Disc Menu mogu varirati
ovisno o disku.
PREVIEWS
%
3
M
SCENE SELECTIONS
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Ovisno o vrsti diska, Disc Menu možda neće biti raspoloživ.
Z
Uporaba izbornika Title Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb TITLe MenU na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $%_+ kako biste izvršili željeni odabir a zatim pritisnite gumb enTer.
• Opcije za konfiguriranje u Title Menu mogu varirati ovisno o disku.
M
 Ovisno o vrsti diska, Title Menu možda neće biti raspoloživ.
 Title Menu bit će prikazan samo ako postoje najmanje dva naslova na disku.
gf
reproduciranje naslova
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode,
pritisnite gumb DIsc MenU ili TITLe MenU.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova a zatim pritisnite gumb
+ ili enTer.
Odabrani zapis (naslov) biti će reproduciran.
BD
RE
Video
Title 007
00:03:32
Music
Title 008
00:04:36
Photo
Title 009
00:04:17
Setup
Title 010
00:04:11
Title 011
00:04:07
Title 012
00:04:46
_
Title 013
Title 014
00:04:21
00:03:43
Page
- Idi na listu za reprodukciju Za odlazak na listu za reprodukciju, pritisnite crVen (A) gumb.
_ gledanje filma
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 58
2009-03-25 오후 2:06:25
h
Uporaba izbornika popup Menu
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb popUp MenU
na daljinskom upravljaču.
MAIN MENU
AUDIO SET UP
2. Pritisnite gumbe $%_+ ili gumb enTer kako biste
odabrali željeni izbornik.
• Opcije za konfiguriranje u Popup Menu mogu varirati
ovisno o disku.
SCENE SELECTIONS
%
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
 Ovisno o vrsti diska, Popup Menu možda neće biti raspoloživ.
ponAVLjAnje reproDUKcIje
Ponovite trenutno poglavlje ili naslov.
● GLeDAnje fILMA
3
M
SUBTITLES
hgfZCV
ponavljanje reprodukcije
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb repeAT na
daljinskom upravljaču. Pojavljuje se prikaz za ponavljanje.
Repeat
Off
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali chapter ili
Title.
• Blu-ray disk/DVD ponavlja reprodukciju prema
poglavlju ili naslovu.
3. Za povratak na normalnu reprodukciju, ponovo pritisnite
gumb repeAT, a zatim pritisnite gumbe $% kako biste
odabrali off.
M
 Ovisno o vrsti diska, funkcija Repeat možda neće biti raspoloživa.
hgfZCV
Uporaba funkcije A-b repeat
1. Pritisnite gumb repeAT A-b na daljinskom upravljaču
za vrijeme reprodukcije.
2. Pritisnite gumb repeAT A-b u točki gdje želite želite da
započne ponavljanje reprodukcije (A).
►
Repeat A-B
00:18:41 / 01:34:37
DVD
3. Pritisnite gumb repeAT A-b u točki gdje želite želite da
se zaustavi ponavljanje reprodukcije (B).
. Za povratak na normalnu reprodukciju pritisnite gumb
cAnceL.
M
REPEAT A
B
Off
e Exit
 Točku B možete zadati tek po isteku 5 sekundi reprodukcije počevši od točke A.
 Ovisno o disku, izbornik PONOVI A-B možda neće biti dostupan.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 59
2009-03-25 오후 2:06:33
gledanje filma
oDAbIr AUDIo jezIKA
hgfZD
Brzo i lako možete odabrati željeni audio jezik gumbom AUDIo.
Uporaba gumba AUDIo
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb AUDIo.
Audio se mijenja kada uzastopce pritišćete gumb.
• Audio jezici su označeni kraticama.
Audio
1/4 ENG Dolby Digital Multi CH
2. Za uklanjanje trake Audio pritisnite gumbe cAnceL ili
reTUrn.
Uporaba gumba Info
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb Info na
daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Audio.
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste odabrali željeni audio na daljinskom upravljaču.
M
 Ova funkcija ovisi o tome koji su audio jezici kodirani na disku i možda nije raspoloživa.
 Blu-ray disk može imati do 32, a DVD do 8 audio jezika.
 Ovisno o vrsti diska, gumb AuDIO možete upotrijebiti za mijenjanje datoteke i jezika zvučnog zapisa.
Neki Blu-ray diskovi vam omogućuju da odaberete višekanalni LPCM ili Dolby digital audio zapis na
engleskim zapisima.
 Informacije o osnovnom / pomoćnom načinu također će biti prikazane ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
odlomak.
Koristite gumb _+ za prijelaz između osnovnih i pomoćnih audio načina.
 Indikator _+ se neće prikazati na zaslonu ako BONUSVIEW odlomak ne sadrži BONUSVIEW audio
podešenja.
oDAbIr jezIČnoG TITLA
Brzo i lako možete odabrati željeni titl gumbom sUbTITLe.
hZD
Uporaba gumba sUbTITLe
1. Pritisnite gumb sUbTITLe. Titl se mijenja kada
uzastopce pritišćete gumb. Jezični titlovi su označeni
kraticama.
Subtitle
NONE
2. Za uklanjanje trake subtitle pritisnite gumbe cAnceL ili
reTUrn.
0_ gledanje filma
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 60
2009-03-25 오후 2:06:40
Uporaba gumba Info
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb Info na daljinskom upravljaču.
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali subtitle.
3. Pritisnite gumbe _+ kako biste odabrali željeni jezični titl na daljinskom upravljaču.
M
 Ovisno o Blu-ray disku /DVD-u možda ćete moći mijenjati željeni podnaslov u izborniku za disk. Pritisnite
gumb DISC mEnu.
 Ova funkcija ovisi o tome koji su titlovi kodirani na disku i možda nije raspoloživa na svakom Blu-ray disk-u/
odlomak.
 Ova funkcija istodobno mijenja i osnovne i pomoćne podnaslove.
 Broj podnaslova predstavlja osnovni i pomoćni zboj.
proMjenA KUTA KAMere
● GLeDAnje fILMA
DVD-u.
 Blu-ray disk može imati do 255, a DVD do 32 jezična titla.
 Informacije o osnovnom / pomoćnom načinu također će biti prikazane ako Blu-ray disk ima BONUSVIEW
Kada Blu-ray disk/DVD ima više kutova u određenoj sceni, možete koristiti funkciju ANGLE.
hZ
Uporaba funkcije AnGLe
2. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali Angle.
3. Pritisnite gumbe _+ ili koristite numeričke gumbe na
daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni kut.
BD
: 001/500
Chapter
: 001/001
Playing Time
: 00:00:00
Audio
: 1/5 ENG 2CH
Subtitle
: NONE
Angle
: 01/01
Picture Mode
: Normal
{ Change
M
Info
Title
{
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb Info na
daljinskom upravljaču.
Move
 Ako disk ima samo jedan kut, ovo obilježje ne radi. Trenutno vrlo malo diskova ima ovo obilježje.
 Ovisno o disku, ove funkcije možda neće raditi.
Hrvatski _1
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 61
2009-03-25 오후 2:06:43
gledanje filma
bonUsVIeW posTAVKe
Značajka BONUSVIEW vam omogućuje pregled dodatnog sadržaja (poput komentara) u malom prozoru tijekom
reprodukcije filma.
h
Upotreba gumba bonUsVIeW
1. Ako aktualni Blu-ray disk ima za karakteristiku
BONUSVIEW funkciju možete koristiti gumb
bonUsVIeW za BONUSVIEW On ili Off
2. Svaki put kada pritisnete gumb bonUsVIeW možete
prebacivati između BONUSVIEW On i BONUSVIEW Off.
M
 Možete promijeniti detaljne postavke značajke BONUSVIEW u INFO izborniku (vidi stranu 57: odabir
sekundarnog audio, video slijeda i podnaslova, itd.).
 Ako prebacite s BONUSVIEW Video, automatski se mijenja BONUSVIEW Audio u skladu sa BONUSVIEW
Video.
 Ako Blu-ray disk podržava samo BONUSVIEW Audio, samo pritisnite gumb BOnuSVIEW da uključite ili
isključite sekundarni audio.
bD-LIVe™
Blu-ray player podržava BD-LIVE koji vam omogućuje da uživate u raznim interaktivnim servisnim sadržajima a koje
vam putem mreže nudi proizvođač diska.
Upotreba bD-LIVe diska
1. Uspostavite mrežu (vidi stranu 30) i provjerite postavke mreže (vidi stranice 49~51).
2. Umetnite Blu-ray disk koji podržava BD-LIVE.
3. Odaberite sadržaje koje nudi proizvođač diska za uživanje u BD-LIVE.
M
 Način na koji koristite BD-LIVE i značajke može se razlikovati ovisno o disku.
 Za upotrebu značajke BD-LIVE u jedan od USB utora morate priključiti USB memorijski uređaj kapaciteta
najmanje 1GB.
2_ gledanje filma
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 62
2009-03-25 오후 2:06:46
slušanje glazbe
GUMBI NA DALJINSKOM UPRAVLJAČU KOJI SE KORISTE ZA
REPRODUKCIJU AUDIO CD (CD-DA)/MP3
1. Gumb PAUSE : Pauzira reprodukciju
2. Gumb PRESKOČI (
) : Tijekom reprodukcije koristi se za
prebacivanje na sljedeću stranicu na popisu Music List ili na
sljedeći zapis u popisu Playlist.
BONUSVIEW PAUSE
STOP
PLAY
3. Gumb PLAY : Reproducira trenutno odabranu pjesmu.
4. Gumbi $% : Odabiru pjesmu ili mapu u Music List ili Playlist.
5. Gumbi ZA BOJE :
• Gumb CRVENO(A) : Odabire Play Mode(Repeat) za vrijeme
reprodukcije.
• Gumb ZELENO(B) : Koristi se za prebacivanje na popis
Playlist s popisa Music List
• Gumb ŽUTO(C) : Reproducira Playlist.
ME
NU
RE
TU
RN
ENTER
A
6. Gumbi _ + : Ovi gumbi nisu dostupni za vrijeme reprodukcije.
_ : Vraća na glavni izbornik.
+ : Prebacuje se na izbornik staze (pjesme).
EX
IT
IN
FO
B
C
DISC MENU
● slušanje glazbe
0
D
7. Gumb ENTER : Reproducira odabranu pjesmu.
8. Gumb STOP : Zaustavlja pjesmu.
POPUP MENU
9. Pritisnite gumbe TRAŽI (
) : Brza reprodukcija.
10. Gumb PRESKOČI (
) : Ako pritisnete ovaj gumb nakon tri
sekunde reprodukcije aktualna snimka reproducira se od
početka. Ali ako pritisnete ovaj gumb u roku do tri sekunde
nakon početka reprodukcije, započet će reprodukcija
prethodne snimke.
Koristi se za vraćanje na prethodnu stranicu na popisima Music
List ili Playlist.
PONAVLJANJE AUDIO CD(CD-DA)/MP3
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT ili CRVENO(A) uzastopce kako biste odabrali željeni
način ponavljanja.
❖ Audio CD (CD-DA)
➝
➝
➝
➝
➝
❖ MP3
➝
•
•
•
•
•
Normal (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Pjesme na disku se reproduciraju redoslijedom kojim su
snimljene na disk.
Ponovi pjesmu (Audio CD (CD-DA)/MP3)
Ponovi mapu (MP3)
Nasumično (Audio CD (CD-DA)/MP3) : Opcija nasumično reproducira pjesme na disku
nasumičnim redoslijedom.
Ponovi sve (Audio CD (CD-DA)) : Sve pjesme se ponavljaju.
- Za povratak u normalnu reprodukciju Pritisnite gumb REPEAT ili CRVENO(A) uzastopce kako biste se vratili u normalnu reprodukciju.
Hrvatski _63
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 63
2009-03-25 오후 2:06:47
slušanje glazbe
Izvor podataka možete odabrati u pritiskom tipke $% na zaslonu izbornika.
(CD/DVD/USB flash memorijski štapić)
AF
reproDUKcIjA AUDIo cD-A (cD-DA)/Mp3
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe $% za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb enTer.
(Pomoću USB flash memorijskog štapića možete
preslušavati mp3 datoteke.)
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb sTop ili
reTUrn.
Na vašem TV prijemniku se prikazuje zaslon Liste
musicale.
►
TRACK 001
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
a Play Mode
3. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali pjesmu koju
želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb enTer.
Video
CD
Music
TRACK 001
00:04:08+
Photo
TRACK 002
00:03:41
Setup
TRACK 003
00:03:17
TRACK 004
00:03:36
TRACK 005
00:03:47
TRACK 006
00:03:50
_
TRACK 007
00:03:54
b Playlist
Page
❖ elementi prikaza AUDIo cD(cD-DA)/Mp3
Prikazuje vrstu medija.
►
TRACK 001
CD
1/18
00:02:24 / 00:05:57
Trenutna pjesma
Prikazuje broj ili naslov staze koja se trenutno
reproducira.
Traka statusa reprodukcije.
Prikazuje status ponavljanja.
a Play Mode
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan broj
pjesama.
Trenutno/ukupno vrijeme reprodukcije.
Prikazuje raspoložive gumbe ZA BOjE.
_ slušanje glazbe
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 64
2009-03-25 오후 2:06:53
AF
popis reprodukciju
Možete kreirati popis za reprodukciju koji ima do 99 pjesama.
Video
TRACK 001
00:05:57
TRACK 002
00:04:28
TRACK 003
00:04:08
Photo
TRACK 004
00:03:41
Setup
TRACK 005
00:03:17
TRACK 006
00:03:36
TRACK 007
00:03:47
TRACK 008
00:03:50
Music
CD
_
TRACK 009
00:03:54
b Playlist
2. Za prelazak na Music List, pritisnite gumb zeLeno(b) ili
reTUrn.
Prikazuje se zaslon Glazbena lista.
+
Page
Original
Playlist
Video
Music
CD
3. Pritisnite gumb zeLeno(b) za prelazak na popis Playlist.
_
TRACK 001
Photo
TRACK 002
Setup
TRACK 003
TRACK 004
● sLUŠAnje GLAzbe
1. Audio CD (CD-DA) ili MP3 disk umetnite u ladicu za disk.
• Kod audio CD-a automatski se reproducira prvi zapis.
• Kod MP3 diska pritišćite gumbe $% za odabir stavke
Music, a zatim pritisnite gumb enTer.
(Pomoću USB flash memorijskog štapića možete
preslušavati mp3 datoteke.)
TRACK 005
TRACK 006
TRACK 007
b Music List
. Pritisnite gumbe $% kako biste odabrali pjesmu, a
zatim pritisnite gumb enTer kako biste je dodali na
popis za reprodukciju. Ponovite ovaj postupak za
dodavanje drugih pjesama.
Original
Play
Playlist
TRACK 002
Music
CD
s Add
TRACK 001
Video
. Ako na popisu za reprodukciju postoji neželjena pjesma,
pritisnite gumb +$% kako biste odabrali tu pjesmu, a
zatim pritisnite gumb enTer.
• Odabrana pjesma će biti obrisana.
. Pritisnite gumb ŽUTo(c) kako biste reproducirali
odabrane pjesme.
Kada pjesma završi, automatski započinje reprodukcija
sljedeće pjesme.
c Playlist Play
TRACK 003
01.TRACK 001
Photo
TRACK 004
02.TRACK 002
Setup
TRACK 005
03.TRACK 003
_
TRACK 006
TRACK 007
TRACK 008
TRACK 009
b Music List
►
CD
TRACK 001
c Playlist Play
s Add

Play
1/3
00:02:17 / 00:05:57
a Play Mode
. Za uređivanje playliste, pritisnite gumb sTop ili reTUrn.
. Za prelazak na popis Music List pritisnite gumb reTUrn.
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 65
2009-03-25 오후 2:07:05
slušanje glazbe
AGF
Usporedna reprodukcija Mp3 i jpeG datoteka
Dok gledate JPEG datoteke, istodobno možete uživati i slušajući MP3 datoteke .
1. Tijekom reprodukcije MP3 datoteke pritisnite gumb
pLAVo(D).
Prikazuje se zaslon brzine prezentacije.
►
001. SONG01.mp3
1/18
00:02:24 / 00:05:57
CD
2. Odaberite željenu brzinu prezentacije.
a Play Mode
M
d Slide Show
 Za izvršavanje ove funkcije morate odabrati mapu koja sadrži glazbene i slikovne datoteke.
 Reproducirate li istodobno MP3 i JPEG datoteke, može doći do pada kvalitete zvuka u ovisnosti o brzini
bitova MP3 datoteka, veličini slika JPEG formata i načinu kodiranja.
_ slušanje glazbe
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 66
2009-03-25 오후 2:07:07
reprodukcija slike
GF
reproDUKcIjA jpeG DIsKA
1. JPEG disk umetnite u ladicu za disk.
(Pomoću USB flash memorijskog štapića možete
pregledavati jpeg datoteke.)
Video
Music
CD
+
Setup
2. Pritišćite gumbe $% za odabir stavke photo, a zatim
pritisnite gumbe enTer ili +.
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
3. Pritišćite gumbe $% za odabir mape koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite gumb enTer.
..
+
640 jpg
03 JUL 2000
full jpg
03 JUL 2000
● reproDUKcIjA sLIKe
Photo
_
Video
Music
Photo
CD
_
Setup
..
+
gun001.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun002.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun003.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun004.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun005.jpg
03 JUL 2000
465 KB
gun006.jpg
03 JUL 2000
465 KB
d Slide Show
4-1. Pritisnite gumb pLAVo(D) za pokretanje prezentacije.
#
gun003.jpg
4-2. Pritišćite gumbe ▲▼ za odabir slike koju želite
reproducirati, a zatim pritisnite gumb enTer.
Možete upravljati funkcijama rotacije, zumiranja i
prezentacije.
• gumb crVeno(A) : Svakim pritiskom na ovaj gumb
slika se rotira 90 stupnjeva u smjeru suprotnom od
smjera kretanja kazaljke na satu.
a 90°
b 90°
c Zoom
• gumb zeLeno(b) : Svakim pritiskom na ovaj gumb
slika se rotira za 90 stupnjeva u smjeru kretanja kazaljke na satu.
• gumb ŽUTo(c) : Svakim pritiskom na ovaj gumb slika se povećava do 4 puta.
(Četiri puta veća od normalne veličine.)
• gumb pLAVo(D) : Služi za odabir brzine prezentacije.
• gumb pLAY : Slika ulazi u način prezentacije.
03/100
CD
d Speed
Slide Show
Hrvatski _
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 67
2009-03-25 오후 2:07:14
dodatak
rješavanje problema
Prije servisa molimo da provjerite sljedeće.
PROBLEM
Daljinski upravljač ne može vršiti operacije.
RJEŠENJE
• Provjerite baterije u daljinskom upravljaču. Možda ih trebate zamijeniti.
• Koristite daljinski upravljač na maks. udaljenosti od 6,1 m.
• U klonite baterije i pritišćite jedan ili više gumba nekoliko minuta kako biste
ispraznili mikroprocesor u daljinskom upravljaču i mogli ga resetirati. Ponovo
umetnite baterije i pokušajte koristiti daljinski upravljač.
Disk se ne reproducira.
• Pazite da disk bude umetnut s naljepnicom prema gore.
• Provjerite broj regije na Blu-ray disk-u/DVD-u.
Izbornik diska se ne pojavljuje.
• Provjerite ima li disk izbornik.
Pojavljuje se ikona
• Pritiskom na nevažeći gumb prikazuje se ikona.
na zaslonu.
• Obilježja ili radnje se ne mogu trenutno izvršiti zato što:
1. Softver Blu-ray disk-a/DVD-a to ograničava.
2. Softver Blu-ray disk-a/DVD-a ne podržava to obilježje (npr. kutove).
3. Obilježje trenutno nije raspoloživo.
4. Zatražili ste naslov ili broj poglavlja ili vrijeme pretraživanja koje je izvan dosega.
Način reprodukcije se razlikuje od odabira u
Setup Menu.
• N
eke funkcije odabrane u Setup Menu ne rade ispravno ako disk nije kodiran
odgovarajućom funkcijom.
Ne možete promijeniti omjer zaslona.
• Omjer zaslona je fiksan na vašem Blu-ray disku/DVD-ima.
• To nije problem sa playerom.
Nema zvuka.
• P azite da ste odabrali ispravan digitalni izlaz Digital Output u izborniku pod Audio
Options.
Zaslon je blokiran.
• P ritisnite gumb PRESKOČI (]) (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska.
Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
• N
akon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
Ako je HDMI izlaz postavljen na razlučivost
koju ne podržava TV (na primjer, 1080p),
možda nećete vidjeti sliku na TV-u.
• P ritisnite gumb PRESKOČI (]) (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska.
Sve postavke se vraćaju na tvorničke.
Zaboravljena zaporka
• P ritisnite gumb PRESKOČI (]) (na prednjoj ploči) dulje od 5 sekundi bez diska.
Sve postavke uključujući zaporku se vraćaju na tvorničke. Ovo koristite samo ako
je stvarno potrebno.
• N
akon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
• N
akon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u
podacima BD-a biti izbrisani.
68_ dodatak
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 68
2009-03-25 오후 2:07:14
PROBLEM
Ako imate druge probleme.
RJEŠENJE
• Idite na sadržaj i pronađite odjeljak o uputstvu za upotrebu koje sadrži objašnjenja
trenutnog problema i ponovo ponovite postupak.
• U koliko se problem i dalje ne može riješiti, molimo kontaktirajte vaš najbliži
Samsung ovlašteni servisni centar
Slika je bučna ili izobličena.
• Pazite da disk nije prljav ili ogreben.
Nema HDMI izlaza.
• Provjerite vezu između TV-a i HDMI utora na Blu-ray disk playeru.
• P rovjerite podržava li vaš TV 576p/480p/720p/1080i/1080p HDMI ulaznu
razlučivost.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
M
● dodatak
• Očistite disk.
• A ko se pojavljuje nasumična buka na zaslonu, to znači da vaš TV ne podržava
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
 Nakon vraćanja na tvorničke postavke svi će korisnički podaci spremljeni u podacima BD-a biti izbrisani.
Hrvatski _69
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 69
2009-03-25 오후 2:07:14
dodatak
SPECIFIKACIJE
Općenito
Zahtjevi za napajanje
AC 110~240V, 50/60Hz
Utrošak struje
30 W
Težina
2.2kg
Dimenzije
430(W) × 199(D) × 54(H) mm
Raspon radne temperature
+5°C do +35°C
Raspon radne vlage
10 % do 75 %
BD (Blu-ray disk)
Brzina očitavanja : 4,917 m/sek
DVD (Digital Versatile Disc)
Disk
CD : 12 cm (COMPACT DISC)
CD : 8 cm (COMPACT DISC)
Kompozitni video
Brzina očitavanja : 3,49 ~ 4,06 m/sek.
Vrijeme reprodukcije otprilike (jednostrani, jednoslojni disk) : 135 min.
Brzina očitavanja : 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije : 74 min.
Brzina očitavanja : 4,8 ~ 5,6 m/sek.
Maksimalno vrijeme reprodukcije: 20 min.
1 kanal: 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray/DVD disk : 576i/480i
Y : 1.0 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Video izlaz
PR : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Komponentni video
PB : 0.70 Vp-p (75 Ω opterećenje)
Blu-ray disk : 1080i, 720p, 576p/480p, 576i/480i
DVD : 576p/480p, 576i/480i
Video/Audio
Audio izlaz
HDMI
1080p, 1080i, 720p, 576p/480p
PCM višekanalni audio, Bitstream audio
2-kanalni
L(1/L), R(2/R)
Digitalni audio izlaz
Optički
*Frekvencijski odziv
48 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 22 kHz
96 kHz uzorkovanje : od 4 Hz do 44 kHz
*S/N omjer
110 dB
*Dinamički raspon
100 dB
*Ukupna harmonička distorzija
0.003%
*: Nominalna specifikacija
- Samsung Electronics Co., Ltd pridržava pravo izmjene specifikacija bez prethodne obavijesti.
- Težina i dimenzije predstavljaju aproksimativne vrijednosti.
70_ dodatak
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 70
2009-03-25 오후 2:07:15
ZAŠTITA OD KOPIRANJA
● dodatak
• Because AACS (Advanced Access Content Budući da je AACS (Advanced Access Content System) odobren kao sustav
zaštite sadržaja kod Blu-ray disk formata, slično uporabi CSS-a (Content Scramble System) kod DVD formata, postoje
određena ograničenja reprodukcije, izlaza analognog signala itd. sustava zaštićenih AACS-om. Rad ovog proizvoda i
ograničenja ovog proizvoda mogu varirati ovisno o vremenu kupnje budući da je AACS možda usvojio i/ili izmijenio ova
ograničenja nakon proizvodnje ovog proizvoda. Osim toga, BD-ROM Mark i BD+ se dodatno koriste kao sustavi zaštite
sadržaja kod Blu-ray disk formata, a što uključuje određena ograničenja poput ograničenja reprodukcije za sadržaje
zaštićene sustavima BD-ROM Mark i/ili BD+. Za više informacija o sustavima AACS, BD-ROM Mark, BD+ ili ovome
proizvodu kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
• Mnogi Blu-ray disk/DVD diskovi imaju zaštitu od kopiranja. Zbog toga vaš Blu-ray disk player uvijek trebate spojiti izravno
na TV, a ne na VCR. Spajanje na VCR stvara izobličenu sliku kod Blu-ray disk/DVD diskova koji imaju zaštitu od
kopiranja.
• Ovaj proizvod ima tehnologiju za zaštitu autorskog prava, a koja je zaštićena određenim američkim patentima i drugim
inetelektualnim vlasničkim pravima Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Uporabu ove tehnologije za zaštitu
autorskog prava mora odobriti Macrovision Corporation, a koja je namijenjena kućnoj uporabi i drugoj ograničenoj
uporabi (gledanju), osim ako to nije drugačije odobrio Macrovision Corporation. Nije dopušten obratni inženjering ili
rastavljanje proizvoda.
• U skladu s američkim zakonima o autorskom pravu i zakonima o autorskom pravu drugih zemalja, neovlašteno snimanje,
uporaba, prikazivanje, distribucija ili revizija televizijskih programa, video vrpci, Blu-ray disk-a, DVD-a, CD-a i drugih
materijala može predstavljati građansku i/ili kaznenu odgovornost.
• Izlaz za progresivno traženje za Blu-ray disk playere : POTROŠAČI TREBAJU UZETI U OBZIR DA NISU SVI
TELEVIZORI VISOKE DEFINICIJE POTPUNO KOMPATIBILNI S OVIM PROIZVODOM I DA MOŽE DOĆI DO PRIKAZA
SMETNJI NA SLICI. U SLUČAJU PROBLEMA S PROGRESIVNIM TRAŽENJEM SLIKE PREPORUČUJE SE DA
KORISNIK PREBACI VEZU NA IZLAZ ZA ‘STANDARDNU DEFINICIJU’. AKO POSTOJE PITANJA KOJA SE TIČU
KOMPATIBILNOSTI NAŠEG TV SUSTAVA SA OVIM PROIZVODOM, MOLIMO KONTAKTIRAJTE NAŠ CENTAR ZA
PODRŠKU KORISNICIMA.
Usklađenost i izjava o usklađenosti
NISU SVI diskovi kompatibilni
• Uzevši u obzir dolje opisana ograničenja i ona navedena u ovom priručniku, uključujući odlomak “Vrsta i obilježja diska” u
ovom priručniku, mogu se reproducirati sljedeće vrste diskova: predsnimljeni komercijalni BD-ROM, DVD-Video, i audio CD
diskovi; BD-RE, BD-R, DVD-RW / DVD-R diskovi; i CD-RW/CD-R diskovi.
• Diskovi koji nisu navedeni gore ne mogu i/ili se ne trebaju reproducirati na ovom playeru. Neki od gore navedenih diskova
ne mogu se reproducirati zbog jednog ili više dolje navedenih razloga.
• Samsung ne jamči da će ovaj player reproducirati svaki disk koji ima logo BD-ROM, BD-RE, BD-R DVD-Video, DVD-RW
/ DVD-R i CD-RW / CD-R i ovaj player možda neće reagirati na sve radne naredbe ili koristiti sva obilježja na svakom
disku. Ovi problemi i drugi probemi s kompatibilnošću i radom playera kod novih i postojećih formata diskova su mogući
zato što:
- BD su novi formati koji se razvijaju, a ovaj player možda ne može koristiti sve značajke BD diskova zato jer neke
značajke mogu biti opcijske te se mogu dodati dodatna obilježja BD formatu nakon proizvodnje ovog playera, dok
određene raspoložive značajke mogu biti podložne kašnjenju u raspoloživosti;
- Ovaj player ne podržava sve nove formate i postojeće verzije formata diska;
- Novi i postojeći formati diska mogu se revidirati, izmijeniti, ažurirati, poboljšati i/ili dopuniti;
- Neki diskovi su izrađeni na način da omogućuju određenu ili ograničenu operaciju i obilježje za vrijeme reprodukcije;
- Neka obilježja su opcija, mogu se dodati nova obilježja nakon proizvodnje ovog playera i određena raspoloživa obilježja
nisu moguća zbog zakašnjele raspoloživosti;
- Neki diskovi koji imaju logo BD-ROM, BD-RE, BD-R, DVD-Video, DVD-RW/ DVD-R i CD-RW/ CD-R još uvijek mogu biti
nestandardizirani diskovi;
- Neke diskove nije moguće reproducirati zbog njihovog fizičkog stanja ili uvjeta snimanja;
- Mogu se pojaviti problemi greške za vrijeme kreiranja Blu-ray disk, DVD softvera i/ili proizvodnje diskova;
- Ovaj player također radi na drugačiji način nego standardni DVD player ili druga AV oprema; i/ili
- zbog razloga navedenih u ovom priručniku i zbog drugih razloga koje je otkrio i objavio SAMSUNG centar za korisnike.
• Ako imate problema s kompatibilnošću diska ili radom playera, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike. Možete kontaktirati
SAMSUNG centar za korisnike vezano uz nadogradnju ovog playera.
• Za više informacija o ograničenjima reprodukcije i kompatibilnosti diska, vidi dijelove “Mjere opreza, Prije čitanja priručnika za
korisnike, Vrste i obilježja diska i Prije reprodukcije” u ovom priručniku.
Hrvatski _71
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 71
2009-03-25 오후 2:07:15
❖
❖
❖
❖
This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
This product uses parts of the software owned by the Freetype Project (www.freetype.org).
This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license.
This Product uses some software programs which are distributed under the OpenSSL license.
Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that have been used in this product can
be provided after asking to vdswmanager@samsung.com.
GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutils
LGPL software: UClibc, directfb
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed
to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you
wish), that you receive source code or can get it if you want it, that you can change the software or use pieces of it
in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified by someone else and passed on, we want its recipients
to know that what they have is not the original, so that any problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To
prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any
such program or work, and a “work based on the Program” means either the Program or any derivative work
under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the
term “modification”.) Each licensee is addressed as “you”.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 72
2009-03-25 오후 2:07:15
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running the Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its
contents constitute a work based on the Program (independent of having been made by running the Program).
Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium,
provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and
disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty; and
give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from
the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of
this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started
running for such interactive use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an
appropriate copyright notice and a notice that there is no warranty (or else, saying that you provide a
warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the user how to
view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an
announcement, your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from
the Program, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and
thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based
on the Program) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable
form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more
than your cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the
corresponding source code, to be distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium
customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This
alternative is allowed only for noncommercial distribution and only if you received the program in object code
or executable form with such an offer, in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the executable. However, as a special
exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in either source or
binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the
executable runs, unless that component itself accompanies the executable.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 73
2009-03-25 오후 2:07:15
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically
terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this
License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Program (or any work based on the Program),
you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited
to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict
the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot distribute
so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations, then as a
consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royaltyfree redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only
way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Program under this License may add an explicit
geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among
countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this
License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from
time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address
new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision will be
guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting the
sharing and reuse of software generally.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 74
2009-03-25 오후 2:07:15
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN
WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT
WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE
RISK AS TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM
AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE
PROGRAM (INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR
LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY
OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY
OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to
achieve this is to make it free software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to
most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a
pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your
option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General
Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to
the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called something other than `show w’ and `show c’; they
could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at
compilers) written by James Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Library General Public License instead of this License.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 75
2009-03-25 오후 2:07:16
GNU Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 021111307 USA Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but
changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee your freedom to share and change free software--to
make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service
if you wish); that you receive source code or can get it if you want it; that you can change the software and use
pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you
to surrender these rights. These restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the
library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the
rights that we gave you. You must make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms so they know
their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which
gives you legal permission to copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a
company cannot effectively restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a version of the library must be consistent with the
full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license,
the GNU Lesser General Public License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the
ordinary General Public License. We use this license for certain libraries in order to permit linking those libraries into
non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is
legally speaking a combined work, a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore
permits such linking only if the entire combination fits its criteria of freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than
the ordinary General Public License. It also provides other free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are the reason we use the ordinary General Public License
for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the
library. A more frequent case is that a free library does the same job as widely used non-free libraries. In this case,
there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public License.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 76
2009-03-25 오후 2:07:16
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user
of a program that is linked with the Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be combined with the library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General
Public License (also called “this License”). Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its
scope. The act of running a program using the Library is not restricted, and output from such a program is
covered only if its contents constitute a work based on the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice
and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this License and to the absence of any warranty;
and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you
also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date
of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this
License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application
program that uses the facility, other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must
make a good faith effort to ensure that, in the event an application does not supply such function or table, the
facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the application does not supply it, the square root function must
still compute square roots.)
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 77
2009-03-25 오후 2:07:17
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Library, and can be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when you distribute them as separate works. But when
you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Library, the distribution of the
whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole,
and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you;
rather, the intent is to exercise the right to control the distribution of derivative or collective works based on the
Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based
on the Library) on a volume of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope
of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given
copy of the Library. To do this, you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the
ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this License. (If a newer version than version 2 of the
ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you wish.) Do not
make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete
corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even
though third parties are not compelled to copy the source along with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative
work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is
therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing this object code plus portions of the Library will still fall under
Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms
of Section 6. Any executables containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly
with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice,
provided that the terms permit modification of the work for the customer’s own use and reverse engineering for
debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its
use are covered by this License. You must supply a copy of this License. If the work during execution displays
copyright notices, you must include the copyright notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 78
2009-03-25 오후 2:07:17
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library
including whatever changes were used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above);
and, if the work is an executable linked with the Library, with the complete machinereadable “work that uses
the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library and then relink to
produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the
contents of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the
modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1)
uses at run time a copy of the library already present on the user’s computer system, rather than copying
library functions into the executable, and (2) will operate properly with a modified version of the library, if the
user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the work was
made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials
specified in Subsection 6a, above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent
access to copy the above specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a
copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs
needed for reproducing the executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed
need not include anything that is normally distributed (in either source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a contradiction means you cannot use both them and the Library
together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with
other library facilities not covered by this License, and distribute such a combined library, provided that the
separate distribution of the work based on the Library and of the other library facilities is otherwise permitted, and
provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any
other library facilities. This must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and
explaining where to find the accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under
this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will
automatically terminate your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from
you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do
not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the Library (or any work based on the Library), you
indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying, distributing or
modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a
license from the original licensor to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and
conditions. You may not impose any further restrictions on the recipients’ exercise of the rights granted herein. You
are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not excuse you from the conditions of this License. If you cannot
distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent obligations,
then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit
royalty-free redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the
only way you could satisfy both it and this License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 79
2009-03-25 오후 2:07:17
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the
section is intended to apply, and the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest
validity of any such claims; this section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software
distribution system which is implemented by public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of
that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the Library under this License may add an explicit geographical
distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in or among countries not
thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free Software Foundation. If the Library does not specify a license
version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free
Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make exceptions for this. Our decision
will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY,
TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF
ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU
ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY
COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS
PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY (INCLUDING
BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY
YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN
IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend
making it free software that everyone can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution
under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright”
line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General
Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your
option) any later version.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 80
2009-03-25 오후 2:07:17
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the
implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser
General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 59
Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written
by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
OpenSSL License
Copyright (c) 1998-2007 The OpenSSL Project. All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the
following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the
following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.
openssl.org/)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products
derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@
openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names
without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes
software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT
OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND
ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 81
2009-03-25 오후 2:07:18
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Europe
CIS
Asia Pacific
Zemlja
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
01 4863 0000
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za korisnike 
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 82
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
2009-03-25 오후 2:07:18
Ispravno odlaganje ovog proizvoda (Otpad u obliku električne i elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustave prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne trebaju odlagati s ostalim kućanskim odpadom na kraju njihova radnoga vijeka.
Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove
dijelove od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste promovirali održivu, ponovnu uporabu materijala.
Kućni korisnici trebaju kontaktirati maloprodajnu trgovinu u kojoj su kupili proizvod ili lokalni državni ured za podatke
o ekološkom recikliranju ovog proizvoda.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i njegovu
elektroničku dodatnu opremu ne smijete miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
AK68-01815M
01815M-BD-P1580-EDC-CRO.indb 83
2009-03-25 오후 2:07:19
Download PDF

advertising