Samsung | WAM751 | Samsung WAM751 User Manual(Web)

WAM750/WAM751
WAM550/WAM551
WAM350/WAM351
Wireless Audio - Multiroom
M7/M5/M3
Korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Zahvaljujemo Vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Za potpuniju uslugu, molimo registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
Sadržaj
Početak
Povezivanje na Wi-Fi..................................17
Automatsko povezivanje na Wi-Fi (Android/iOS).....17
Dodatna oprema..........................................4
Ručno povezivanje na Wi-Fi (Android).................19
Gornja ploča................................................5
Ručno povezivanje na Wi-Fi (iOS)........................21
Stražnja ploča..............................................6
Povezivanje s HUB-om (nije uključen).........24
Povezivanje kabela napajanja
(Samo WAM750, WAM751).........................9
Dodavanje HUB-a...............................................27
Dodavanje dodatnih zvučnika.....................28
Povezivanje Oplatnog Stalka
(Samo WAM750, WAM751).......................10
Povezivanje s Bluetooth
funkcijom
Odvajanje Oplatnog Stalka
(Samo WAM750, WAM751)................................11
Postavljanje na Zid
(Samo WAM750, WAM751).......................12
Spajanje s Bluetooth uređajima..................30
Povezivanje s funkcijom NFC
(Samo WAM750, WAM751, WAM550,
WAM551) - Android...................................31
Pričvršćivanje toroidne feritne jezgre na kabel
za napajanje uređaja M7
(Samo WAM750, WAM751).......................13
Povezivanje s priključkom AUX IN
(Samo WAM750, WAM751) ......................32
Pravljenje petlje na kabelu za napajanje oko
toroidne feritne jezgre.........................................13
Uporaba aplikacije
Samsung Multiroom
Povezivanje stalka
(Samo WAM550, WAM551, WAM350,
WAM351)...................................................14
Ukratko o aplikaciji.....................................33
Postavljanje na zid
(Samo WAM550, WAM551, WAM350,
WAM351)...................................................14
Reprodukcija glazbe...................................34
Reprodukcija glazbene datoteke pohranjene na
pametnom uređaju.............................................34
Stanje mirovanja.........................................15
Ponovno postavljanje proizvoda.................15
Slušanje glazbe na zvučniku telefona..................35
Slušanje strujanja glazbe.....................................36
Povezivanje s Wi-Fi
mrežom
Slušanje internetskog radija........................37
Praćenje postaje.................................................38
Postavljanje memoriranih kanala.........................39
Priprema veze............................................16
Instaliranje aplikacije Samsung Multiroom...........16
Pristupanje aplikaciji Samsung Multiroom............16
44
2
Dodatak
Povezivanje TV uređaja sa zvučnikom........40
Povezivanje s TV uređajem putem Bluetootha
(TV SoundConnect)............................................40
Rješavanje problema..................................65
Slušanje glazbe na drugim uređajima u mreži......42
Obavijest o licenci za uporabu softvera
otvorenog koda..........................................67
Podešavanje ekvilizatora i funkcije DRC..............44
Specifikacije...............................................68
Povezivanje na TV putem Wi-Fi veze...................42
Licence......................................................67
Korištenje izbornika za reprodukciju...........43
Upravljanje redom čekanja..................................45
Izjave o sukladnosti s propisima.................71
Upravljanje popisom pjesama.............................47
Upozorenje.........................................................71
Uporaba izbornika s postavkama...............50
OPREZ...............................................................71
Add Speaker......................................................50
OPREZ...............................................................71
Vodič..................................................................51
Ožičavanje utikača napajanja (samo za UK).........72
Usluge................................................................51
Važne sigurnosne upute......................................72
Način rada zvučnika...........................................52
Sigurnosne mjere opreza............................73
Postavke uređaja................................................52
Mjere opreza u vezi s napajanjem.......................73
Sat.....................................................................55
Mjere opreza pri postavljanju...............................74
Podrška..............................................................57
Mjere opreza u vezi s uporabom.........................74
Informacije..........................................................57
Mjere opreza u vezi s čišćenjem..........................75
Dodatne informacije...................................75
Povezivanje većeg broja
proizvoda
O NFC-u (Samo WAM750, WAM751, WAM550,
WAM551) - Android ...........................................75
O mrežnoj vezi....................................................76
Postavljanje grupa......................................58
Kompatibilni uređaji.............................................76
Postavljanje načina Surround Sound..........60
Autorska prava...........................................76
Korištenje različitih
funkcija
Reprodukcija medijskog sadržaja
pohranjenog na računalu............................62
Samsung Link.....................................................62
Wireless Audio - Multiroom for Desktop..............63
44
3
Početak
AA Dodatna oprema
Provjerite imate li isporučenu dodatnu opremu koja je prikazana u nastavku.
• WAM750, WAM751
Kabel za napajanje
Oplatni stalak
Korisnički priručnik
Toroidna feritna jezgra
Početak
• WAM550, WAM551
Adapter za napajanje
Stalak
Korisnički priručnik
Početak
• WAM350, WAM351
Kabel za napajanje
Stalak
44
4
Korisnički priručnik
AA Gornja ploča
• WAM750, WAM751, WAM550, WAM551
• WAM350, WAM351
q
VOLU
VOLU
ME
ME
wer t y
1
2
3
4
5
6
NFC-oznaka
Gumb za Prethodno
definirane postavke
internetskog radija
Gumb za
Bluetooth
Gumb za
TV SoundConnect
NFC-kompatibilni uređaj pomoću Bluetootha povežite s uređajem pomoću jednostavnog
postupka NFC-označavanja. (Samo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android
Pritisnite ovaj gumb da biste slušali postaju internetskog radija. Svaki put kad
pritisnete ovaj gumb, proizvod se prebacuje na sljedeću od 3 zadane stanice.
Pritisnite taj gumb da biste omogućili Bluetooth.
Pritisnite taj gumb da biste omogućili TV SoundConnect.
Kontrolira razinu glasnoće.
Dodirnite i lagano prstom povucite da biste napravili prilagodbe.
To neće biti moguće ako pritisnete jako.
Gumb za
Isključuje zvuk na ovom proizvodu. Pritisnite ponovno da biste zvuk vratili na
isključivanje zvuka prethodnu razinu glasnoće.
Gumb Regulacija
glasnoće
NAPOMENE
99 Kada uključite proizvod, dodirni se gumbi pojavljuju na njegovoj gornjoj ploči.
Isključivanje zvuka da biste proizvod postavili u stanje
99 Pritisnite i dulje od 5 sekundi držite gumb
mirovanja.
TV SoundConnect da biste ponovno postavili TV
99 Pritisnite i dulje od 5 sekundi držite gumb za
SoundConnect i povezali novi TV.
Prethodno definirane postavke internetskog radija na gornjoj ploči proizvoda.
99 Pritiskom na gumb
Svaki put kad pritisnete ovaj gumb, proizvod se prebacuje na sljedeću od 3 zadane stanice.
NFC-oznake na gornjoj ploči
99 Na pametnom uređaju omogućite Bluetooth njegovim dodirivanjem pored
proizvoda. (Samo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) – Android
44
5
AA Stražnja ploča
• WAM750, WAM751
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
AUX IN
SERVICE
WPS /
Wi-Fi SETUP
q
w
ETHERNET
e
POWER
AUX IN
SERVICE
r
SPK ADD
t
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
ETHERNET
y
POWER
POWER
Gumb SPK ADD
(Dodavanje
zvučnika)
Pritisnite taj gumb da biste M7 dodali na svoju mrežu.
AUX IN
Omogućava povezivanje uređaja M7 s analognim izlazom pametnog uređaja.
4
SERVICE
Samo za servisiranje. Servisnim tehničarima omogućava ažuriranje opreme uređaja M7.
5
ETHERNET
Omogućava povezivanje uređaja M7 s mrežom pomoću LAN-kabela.
6
POWER
Veza za kabel napajanja uređaja M7.
1
2
3
Gumb WPS/Wi-Fi
SETUP
NAPOMENE
Pritisnite taj gumb da biste M7 povezali s mrežom pomoću postavljanja WPS-a ili
Wi-Fi-a.
99 Gumb SPK ADD: pritisnite 1 sekundu da biste M7 uparili s HUB-om.
99 Gumb WPS/Wi-Fi SETUP
-- Pritisnite 1 sekundu da biste M7 povezali s bežičnim usmjerivačem pomoću WPS-a.
-- Pritisnite i držite dulje od 5 sekundi da biste M7 povezali s mrežom pomoću pametnog uređaja
primjenjujući metodu postavljanja Wi-Fi mreže.
44
6
• WAM550, WAM551
q
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
w
WPS
Wi-Fi SETUP
e
r
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
t
POWER
DC 14V 2.5A
ETHERNET
y
POWER
DC 14V 2.5A
Gumb SPK ADD
(Dodavanje
zvučnika)
Pritisnite taj gumb da biste M5 dodali na svoju mrežu.
Zidni nosač
Da biste postavili proizvod na zid možete kupiti zidni nosač.
(Za više informacija pogledajte stranicu 14.) Kliknite ovdje.
4
SERVICE
Samo za servisiranje. Servisnim tehničarima omogućava ažuriranje opreme uređaja
M5.
5
ETHERNET
Omogućava povezivanje uređaja M5 s mrežom pomoću LAN-kabela.
6
POWER
Spajanje adaptera za napajanje uređaja M5.
1
2
3
Gumb WPS/Wi-Fi
SETUP
Pritisnite taj gumb da biste M5 povezali s mrežom pomoću postavljanja WPS-a ili
Wi-Fi-a.
NAPOMENE
99 Gumb SPK ADD: pritisnite 1 sekundu da biste M5 uparili s HUB-om.
99 Gumb WPS/Wi-Fi SETUP
-- Pritisnite 1 sekundu da biste M5 povezali s bežičnim usmjerivačem pomoću WPS-a.
-- Pritisnite i držite dulje od 5 sekundi da biste M5 povezali s mrežom pomoću pametnog uređaja
primjenjujući metodu postavljanja Wi-Fi mreže.
44
7
• WAM350, WAM351
q
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
w
WPS
SPK ADD
Wi-Fi SETUP
e
r
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
t
POWER
ETHERNET
y
POWER
Gumb SPK ADD
(Dodavanje
zvučnika)
Pritisnite taj gumb da biste M3 dodali na svoju mrežu.
Zidni nosač
Da biste postavili proizvod na zid možete kupiti zidni nosač.
(Za više informacija pogledajte stranicu 14.) Kliknite ovdje.
4
SERVICE
Samo za servisiranje. Servisnim tehničarima omogućava ažuriranje opreme uređaja
M5.
5
ETHERNET
Omogućava povezivanje uređaja M3 s mrežom pomoću LAN-kabela.
6
POWER
Veza za kabel napajanja uređaja M3.
1
2
3
Gumb WPS/Wi-Fi
SETUP
Pritisnite taj gumb da biste M3 povezali s mrežom pomoću postavljanja WPS-a ili
Wi-Fi-a.
NAPOMENE
99 Gumb SPK ADD: pritisnite 1 sekundu da biste M3 uparili s HUB-om.
99 Gumb WPS/Wi-Fi SETUP
-- Pritisnite 1 sekundu da biste M3 povezali s bežičnim usmjerivačem pomoću WPS-a.
-- Pritisnite i držite dulje od 5 sekundi da biste M3 povezali s mrežom pomoću pametnog uređaja
primjenjujući metodu postavljanja Wi-Fi mreže.
44
8
AA Povezivanje kabela napajanja (Samo WAM750, WAM751)
1 Skinite stražnju oplatu.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
POWER
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
2 Kabel napajanja provucite kroz otvor na stražnjoj
oplati te umetnite u priključak napajanja uređaja
M7.
SERVICE
ETHERNET
POWER
3 Vratite stražnju oplatu.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
SERVICE
ETHERNET
POWER
NAPOMENA
99 Prilikom dovršavanja postavljanja mreže stražnja oplata mora biti vraćena.
44
9
AA Povezivanje Oplatnog Stalka (Samo WAM750, WAM751)
1 Prije pričvršćivanja oplatnog stalka skinite stražnju
oplatu.
Kabel napajanja provucite kroz otvor na oplatnom
stalku te umetnite u priključak napajanja uređaja
M7.
A
VOLUME
B
➡
3 Okrenite M7 tako da prema vama bude okrenuta
strana koja je na shemi označena slovom „B“.
Palcima pritisnite stranu B oplatnog stalka tako
da jezičci na strani B ulegnu u utore na području
koje je na shemi označeno slovom „B“. Možda
ćete trebati malo jače pritisnuti stranu B oplatnog
stalka.
VOLUME
2 Unutrašnjost oplatnog stalka ima dvije strane.
Jedna strana (A) ima četiri jezička - dva velika i
dva mala. Druga strana (B) ima samo dva velika
jezička. Dva velika jezička na strani A umetnite u
dva utora na području koje je na shemi označeno
slovom „A“.
4 M7 može sa zatim postaviti okomito.
Oprez
99 Ne postavljajte M7 na nestabilnu površinu.
444
10
E
99 Postavite zvučnik u okomit položaj, koristeći stalak za
namještanje zvučnika, da prebacit zvučnik u način rada
MONO.
99 Okretanje proizvoda u okomit položaj ili polaganje na tlo
tijekom reprodukcije glazbe može uzrokovati privremeno
nestabilan zvuk.
VOLUM
NAPOMENE
❚❚ Odvajanje Oplatnog Stalka (Samo WAM750, WAM751)
1 Pronađite ručicu oplatnog stalka. Proučite shemu
na desnoj strani.
➡
2 Gurnite ručicu oplatnog stalka pritiskujući oplatni
stalak u smjeru strelice.
Važno: gurnite oplatni stalak ravno naprijed,
paralelno s površinom uređaja M7. Možda ćete
trebati gurnuti malo jače.
3 Jezičci se otpuštaju i oplatni se stalak odvaja kako
je prikazano na slici.
NAPOMENE
99 Ne podižite M7 za stalak. Može se odvojiti od stalka te uzrokovati oštećenje ili tjelesnu ozljedu.
99 Za okomito postavljanja uređaja M7 svakako upotrijebite stalak.
Ako ga ne upotrijebite, vibracije iz zvučnika uređaja M7 može uzrokovati njegovo prevrtanje ili pad te
oštećivanje.
444
11
AA Postavljanje na Zid (Samo WAM750, WAM751)
Upozorenje
99 Postavljanje zidnog nosača prepustite kvalificiranom monteru.
99 Prije postavljanja zidnog nosača provjerite nosivost zida. Ako nosivost nije dovoljna, zid ojačajte prije
postavljanja zidnog nosača i uređaja M7 na zid.
99 Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenje proizvoda nastalo uslijed neodgovarajućeg
postavljanja proizvoda.
99 Nakon dovršetka postavljanja ne naslanjajte se na M7 i ne izlažite ga udarcima. Prilikom ponovnog
postavljanja zidnog nosača i uređaja M7 na drugo mjesto, upotrijebite vijke isporučene uz zidni nosač.
(Vijke možete kupiti od dobavljača proizvoda.)
1 Dovršite uparivanje uređaja M7, a zatim provjerite reproducira li aplikacija glazbu
ispravno pomoću uređaja M7.
2 Sklopite stražnju oplatu uređaja M7.
3 Postavljanje zidnog nosača (prodaje se zasebno). Možete ga postaviti okomito ili
vodoravno. Slijedite smjernice koje su isporučene uz nosač.
ili
ili
4 Uklopite M7 u odgovarajuće utore zidnog nosača.
Postavljanje je dovršeno.
ili
ili
NAPOMENA
99 Dodatne informacije potražite u vodiču za brzo postavljanje zidnog nosača.
444
12
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AA Pričvršćivanje toroidne feritne jezgre na kabel za napajanje
uređaja M7 (Samo WAM750, WAM751)
AUX IN
SERVICE
Pričvršćivanje toroidne feritne jezgre na kabel za napajanje uređaja M7 sprječava RFinterferenciju iz radijskih signala.
ETHERNET
POWER
1 Povucite pričvrsni jezičak toroidne feritne jezgre da biste ga otvorili.
2 Oko jezgre napravite petlju na kabelu za napajanje uređaja M7.
3 Pričvrstite toroidnu feritnu jezgru na kabel za napajanje uređaja M7 kako je prikazano na
slici, a zatim ga pritisnite dok ne klikne.
❚❚ Pravljenje petlje na kabelu za napajanje oko toroidne feritne jezgre
➧
•• Podignite da
biste otpustili
zasun te
otvorite
jezgru.
➧
➧
•• Oko jezgre napravite
petlju na kabelu za
napajanje.
NAPOMENA
99 Bolje je na svakom kraju kabela pričvrstiti po jednu toroidnu feritnu jezgru; jednu pored zidnog utikača i
drugu blizu priključka gdje se povezuje s uređajem M7.
444
13
AA Povezivanje stalka
(Samo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
➧
•• Umetnite oplatni stalak u utor A
uređaja M5/M3.
➧
•• Pritegnite vijak na B.
•• Sada se M5/M3 može postaviti
okomito.
Oprez
99 Ne postavljajte M5/M3 na nestabilnu površinu.
NAPOMENE
99 Postavite zvučnik u okomit položaj, koristeći stalak za namještanje zvučnika, da prebacit zvučnik u način
rada MONO. (Samo WAM550, WAM551)
99 Okretanje proizvoda u okomit položaj ili polaganje na tlo tijekom reprodukcije glazbe može uzrokovati
privremeno nestabilan zvuk.
AA Postavljanje na zid
(Samo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
Ako želite, dodatno možete kupiti zidni nosač i postaviti proizvod na zid.
`` Razmatranja u vezi s kupnjom
Informacije o težini i veličini rupa potražite na stranici 69.
-- Nosivost: Iznad 2,3 kg (5,1 funti)
-- Veličina rupe: 1/4 - 20, navojni umetak
NAPOMENE
Kliknite ovdje.
99 S obzirom da je postavljanje na zid dodatna opcija, odgovarajući pribor kupite posebno
99 Postavljanje zidnog nosača prepustite kvalificiranom monteru.
99 Da biste svoj proizvod postavili na zid, obratite se tvrtki koja se profesionalno bavi zidnim instalacijama.
99 Prije postavljanja zidnog nosača provjerite nosivost zida. Ako nosivost nije dovoljna, zid ojačajte prije
postavljanja zidnog nosača i uređaja M5/M3 na zid.
99 Dodatne informacije potražite u vodiču postavljanje zidnog nosača.
99 Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenje proizvoda nastalo uslijed neodgovarajućeg
postavljanja proizvoda.
444
14
AA Stanje mirovanja
`` U načinu rada Wi-Fi-a / Bluetootha / funkcije TV SoundConnect
-- Proizvod prelazi u stanje mirovanja ako se 15 minuti ne izvede nijedna radnja (reprodukcija
glazbe, pritisak na gumb, upotreba aplikacije).
`` U načinu rada AUX (Samo WAM750, WAM751)
-- M7 prelazi u stanje mirovanja ako se u roku od 8 sati ne pritisne ni jedan gumb (na gornjoj
ploči ili iz aplikacije).
NAPOMENE
99 Proizvod neće prijeći u stanje mirovanja tijekom reprodukcije glazbe u načinu rada s Wi-Fi ili Bluetooth
vezom ili vezom funkcije TV SoundConnect.
99 Prilikom reprodukcije u načinu rada AUX može preći u stanje mirovanja. (Samo WAM750, WAM751)
Isključivanje
99 Da biste ručno postavili u stanje mirovanja, pritisnite i dulje od 5 sekundi držite gumb
zvuka.
AA Ponovno postavljanje proizvoda
1 Pritisnite i dulje od 5 sekundi držite gumb
Prethodno definirane postavke
internetskog radija i
Isključivanje zvuka za isključivanje zvuka da biste ponovno
postavili proizvod.
2 Dodirni gumb treptat će dvaput na proizvodu.
3 Pritisnite i dulje od 5 sekundi držite gumb za
radija da biste ponovno pokrenuli proizvod.
NAPOMENA
Prethodno definirane postavke internetskog
99 Ponovnim postavljanjem brišu se sve informacije sačuvane u proizvodu.
444
15
Povezivanje s Wi-Fi mrežom
AA Priprema veze
Internet
Bežični usmjerivač
Pametni uređaj
1 Preduvjeti: Bežični usmjerivač, pametni uređaj
2 Bežični usmjerivač treba biti povezan s internetom.
3 Pametni uređaj treba biti povezan s usmjerivačem pomoću Wi-Fi veze.
❚❚ Instaliranje aplikacije Samsung Multiroom
Da biste upotrijebili uređaj Soundbar, morate preuzeti, a zatim instalirati aplikaciju Samsung
Multiroom tako što ćete aplikaciji pristupiti pomoću platforme Google Play ili App Store.
S instaliranom aplikacijom Samsung Multiroom glazbu spremljenu na vašem pametnom
uređaju možete reproducirati s povezanih uređaja i drugih davatelja sadržaja, kao i s internetskih
radijskih postaja.
Android
ANDROID APP ON
iOS
Pretraživanje tržišta : Samsung Multiroom Pretraživanje tržišta : Samsung Multiroom
ANDROID APP ON
❚❚ Pristupanje aplikaciji Samsung Multiroom
Samsung
Multiroom
NAPOMENA
99 Prekinite aplikaciju Samsung Multiroom kada se zvučnici ne koriste zato što se baterija pametnog
uređaja može brzo isprazniti kada aplikacija radi.
444
16
AA Povezivanje na Wi-Fi
❚❚ Automatsko povezivanje na Wi-Fi (Android/iOS)
VOLUM
Bežični usmjerivač
SPK ADD
E
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM750, WAM751,
WAM350, WAM351>
<WAM550, WAM551>
1 Uključite proizvod u električnu utičnicu.
2 Na pametnom uređaju odaberite aplikaciju Samsung Multiroom.
3 Ako želite, možete pokrenuti Tutorial, a zatim pritisnite Done.
4 Pritisnite Connect Now.
• Traži se uređaj dostupan za uparivanje.
444
17
5 Kad je pronađen dostupan uređaj, on se pokušava povezati s bežičnom mrežom.
U slučaju sigurne mreže, na zaslonu pametnog uređaja pojavljuje se upit za unosom
lozinke.
Pomoću zaslonske tipkovnice unesite lozinku.
• Ovisno o mrežnom okruženju proizvod(i) se možda neće automatski povezati. U takvim
slučajevima odaberite Manual pa nastavite s koracima opisanima na stranicama 19~23.
Kliknite ovdje.
6 Pritisnite Done.
• Dovršeno je mrežno povezivanje.
NAPOMENE
99 Da biste se sigurno povezali s bežičnom mrežom, morate unijeti valjanu lozinku.
-- Radi povezivanja na kućnu ili poslovnu bežičnu mrežu, obratite se svom davatelju internetskih usluga
ili mrežnom administratoru.
99 Ako se proizvod ne uspije povezati s mrežom ili njegova mrežna veza radi neuobičajeno, postavite
proizvod bliže HUB-u ili usmjerivaču i pokušajte ponovno.
99 Udaljenost između uređaja ili prepreke i smetnje od drugih bežičnih uređaja mogu utjecati na
komunikaciju između proizvoda i mreže.
99 Ovaj proizvod mogu pronaći i neki drugi Wi-Fi uređaji. No, nije im dopušteno povezivanje s ovim
proizvodom.
99 Čim je uspostavljena početna Wi-Fi veza, ona se održava sve dok se bežični usmjerivač ne zamjeni ili do
promjene postavki mreže.
444
18
❚❚ Ručno povezivanje na Wi-Fi (Android)
Ovisno o mrežnom okruženju proizvod(i) se možda neće automatski povezati. U tom slučaju
možete proizvod ručno postaviti za povezivanje s mrežom.
1 Ako automatsko postavljanje ne uspije, odaberite Manual.
2 Pritisnite i držite gumb WPS/Wi-Fi SETUP na stražnjoj strani proizvoda dulje od 5
sekundi da biste konfigurirali Wi-Fi Setup.
• Proizvod može dvije minute čekati u načinu mirovanja do uspostave Wi-Fi mreže.
VOLUM
E
Bežični usmjerivač
Gumb WPS/Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM550, WAM551>
<WAM350, WAM351>
POWER
<WAM750, WAM751>
444
19
3 Na pametnom uređaju pritisnite Next.
• Traži se uređaj dostupan za uparivanje.
4 Kad je pronađen dostupan uređaj, proizvod se pokušava prvo povezati s novopronađenim
pametnim uređajem, a potom se pokušava povezati s bežičnom mrežom.
U slučaju sigurne mreže, na zaslonu pametnog uređaja pojavljuje se upit za unosom
lozinke. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite lozinku.
5 Pritisnite Done.
• Dovršeno je mrežno povezivanje.
Da biste se
povezali s drugom
bežičnom mrežom,
pritisnite ovo.
444
20
❚❚ Ručno povezivanje na Wi-Fi (iOS)
1 Ako automatsko postavljanje ne uspije, odaberite Manual.
2 Pritisnite i držite gumb WPS/Wi-Fi SETUP na stražnjoj strani proizvoda dulje od 5
sekundi da biste konfigurirali Wi-Fi Setup.
• Uređaj M7/M5/M3 može čekati dvije minute u načinu mirovanja dok se ne uspostavi
Wi-Fi mreža.
VOLUM
E
Bežični usmjerivač
Gumb WPS/Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
WPS
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM550, WAM551>
<WAM350, WAM351>
POWER
<WAM750, WAM751>
444
21
3 Na pametnom uređaju pritisnite Next.
• Traži se uređaj dostupan za uparivanje.
4 U iOS-u idite na Postavke ; Wi-Fi pa odaberite Samsung Wireless Audio.
5 Da biste pametni uređaj povezali s uređajem M7/M5/M3, koristite tipkovnicu koja se
pojavljuje da biste unijeli lozinku.
• Zadana je lozinka 1234567890.
• Uređaj M7/M5/M3 i pametni uređaj povezani su jedan s drugim.
444
22
6 Idite na aplikaciju Samsung Multiroom.
7 Odaberite Next.
8 S popisa bežičnih mreža odaberite onu željenu za povezivanje uređaja M7/M5/M3.
9 U slučaju sigurne mreže, na zaslonu pametnog uređaja pojavljuje se upit za unosom
lozinke. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite lozinku.
• Kad završite s unosom, uređaj M7/M5/M3 se povezuje s mrežom.
10 U iOS-u idite na Postavke ; Wi-Fi pa odaberite mrežu s kojom je uređaj M7/M5/M3 povezan.
(Uređaj M7/M5/M3 i pametni uređaj trebaju biti povezani s istim bežičnim usmjerivačem.)
• Pametni se uređaj povezuje s mrežom.
11 Kad je uređaj M7/M5/M3 posve povezan, pritisnite Next.
12 Idite na aplikaciju Samsung Multiroom.
• Sva su mrežna povezivanja dovršena.
444
23
AA Povezivanje s HUB-om (nije uključen)
• Ako se proizvod ne uspije povezati s mrežom ili njegova mrežna veza radi neuobičajeno,
postavite proizvod bliže HUB-u ili usmjerivaču i pokušajte ponovno.
• Proizvod je bežični mrežni uređaj. Njegova komunikacija s mrežom može biti narušena
zbog udaljenosti između njega i drugih uređaja na mreži, prepreka ili interferencije iz drugih
bežičnih uređaja.
HUB
Bežični usmjerivač
VOLUM
E
LAN
SPK ADD
WPS
Wi-Fi SETUP
ETHERNET
POWER
DC 14V 2.5A
POWER
<WAM750, WAM751,
WAM350, WAM351>
<WAM550, WAM551>
1 LAN kabel povežite s usmjerivačem i ETHERNET SWITCH na poleđini HUB-a.
NAPOMENA
99 LAN kabel možete povezati s bilo kojim priključkom ETHERNET SWITCH HUB-a.
2 Kabel za napajanje HUB-a ukopčajte u priključak napajanja na stražnjoj strani HUB-a, a
zatim kabel napajanja priključite u električnu utičnicu.
3 Uključuju se indikatori napajanja (
) i HUB-a (
) na prednjoj strani HUB-a.
) počne bljeskati, uključite proizvod(e) u utičnicu.
Kad indikator uparivanja (
LED indikator na proizvodu počinje treperiti.
Ako indikator uparivanja HUB-a ne bljeska, pritisnite gumb SPK ADD sa stražnje strane
HUB-a.
NAPOMENA
99 Ako dodajete nekoliko Proizvoda, sve Proizvode priključite u električne utičnice. Ako ne priključujete sve
Proizvode, pročitajte od 28~29. stranice. Kliknite ovdje.
444
24
4 Pričekajte dok ne prestane svjetlucati LED indikator na uređaju. Uparivanje je dovršeno
kada LED indikator na uređaju postane potpuno plav. Proizvod može emitirati i zvučni
signal.
NAPOMENE
99 Prilikom povezivanja Proizvoda s HUB-om, svaki Proizvod postavite najmanje 50 cm (20 inča) dalje od
HUB-a.
99 Pametni uređaj ne može se povezati s Proizvodom i s HUB-om ako ne postoji bežični usmjerivač.
99 Da biste potvrdili ispravnu povezanost, provjerite pokazatelj uparivanja na prednjoj strani HUB-a.
-- Kada po prvi put uključite HUB, nastaje razdoblje uparivanja u trajanju od 20 minuta.
Indikator uparivanja (
) treperit će 20 minuta dok se uparivanje ne dogodi. Kad pritisnete
gumb SPK ADD da biste uparili dodatne Proizvode, razdoblje uparivanja smanjuje se na 10 minuta.
Indikator uparivanja (
) treperi 10 minuta ili dok se uparivanje ne dogodi. Uključite Proizvod koji
želite upariti dok pokazatelj uparivanja svjetluca.
-- Ako je način uparivanja istekao, pritisnite gumb SPK ADD na stražnjoj strani HUB-a da biste ponovno
uključili način uparivanja. Zatim isključite proizvod te ga uključite ili pritisnite gumb SPK ADD na
stražnjoj strani proizvoda da biste ga povezali s HUB-om.
99 Radi ispravnog povezivanja, HUB povežite s usmjerivačem prije uključivanja Proizvoda.
-- Povezivanje Proizvoda s HUB-om može trajati nekoliko minuta.
-- Kada se veza uspostavi, emitirat će se kratki zvučni signal.
5 Povežite pametni uređaj s Wi-Fi mrežom. (HUB i pametni uređaj trebaju biti povezani s
istim usmjerivačem.)
444
25
6 Preuzmite aplikaciju Samsung Multiroom iz trgovine aplikacijama Google Play ili App Store.
7 Na pametnom uređaju odaberite aplikaciju Samsung Multiroom. Postavljanje se
pokreće.
8 Ako automatsko postavljanje ne uspije, ponovno pokrenite aplikaciju.
444
26
❚❚ Dodavanje HUB-a
Proizvod i HUB možda se neće upariti uspješno ako su proizvod i HUB previše udaljeni ili na
različitim katovima.
U tim slučajevima možete povezati dva HUB-a postavljanjem drugog HUB-a na način rada
ponavljača. Dodatni HUB pojačava signal i omogućava uparivanje proizvoda s najbližim HUB-om.
1 HUB koji je povezan s bežičnim usmjerivačem
postavite na način uparivanja tako što ćete 1 sekundu
pritisnuti njegov gumb SPK ADD.
2 Priključite novi HUB koji rabite kao ekstender, a zatim
10 sekundi pritišćite njegov gumb SPK ADD.
3 LED-pokazatelji novododanog HUB-a isključuju se i
uključuju, a zatim HUB prelazi u način rada ponavljača.
4 Kad je uspostavljena veza između dva HUB-a,
indikator dodanog HUB-a (
) prestaje treperiti.
NAPOMENE
99 Ako pametni uređaj nije povezan s bežičnim usmjerivačem
pomoću Wi-Fi veze, proizvod neće se pojaviti na aplikaciji
Samsung Multiroom.
99 HUB koji je u načinu rada ponavljača postavite na
odgovarajuće mjesto između proizvoda i HUB-a koji je
povezan s bežičnim usmjerivačem.
99 U način rada ponavljača možete postaviti samo jedan HUB.
Proizvod
Rabi se kao
ekstender
HUB
Premještanje proizvoda
Radi premještanja proizvoda proučite tablicu u nastavku.
HUB
Bežični usmjerivač
Bez HUB-a
Ako proizvod želite povezati s
trenutačnim bežičnim usmjerivačem.
Isključite, premjestite, a zatim uključite
proizvod.
S HUB-om
444
27
Ako proizvod želite povezati s drugim
bežičnim usmjerivačem.
Isključite te premjestite proizvod, a zatim
uspostavite novu vezu kako je opisano u
uputama za postavljanje od 17. do 23.
stranice. Kliknite ovdje.
Povežite LAN-kabel između HUB-a i novog
bežičnog usmjerivača, uključite HUB, a
zatim uključite proizvod.
AA Dodavanje dodatnih zvučnika
Da biste postojećoj vezi zvučnika dodali dodatni zvučnik ili zvučnike, koristite funkciju Dodaj
zvučnik.
1 Povežite napajački kabel zvučnika koji se dodaje sa zidnom utičnicom.
• Ako napajački kabel zvučnika povezujete sa zidnom utičnicom, Wi-Fi mreža se
automatski prebacuje u način mirovanja.
• Zvučnik može dvije minute provesti u stanju mirovanja dok se ne uspostavi Wi-Fi
mreža.
2 Na svojem pametnom uređaju pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom.
3 Pritisnite
4 Pritisnite
.
da biste dobili popis svih zvučnika.
5 Pritisnite Add Speaker.
6 Kad je pronađen dostupan uređaj, on se pokušava povezati s bežičnom mrežom.
U slučaju sigurne mreže, na zaslonu pametnog uređaja pojavljuje se upit za unosom
lozinke. Pomoću zaslonske tipkovnice unesite lozinku.
• Ovisno o mrežnom okruženju, zvučnik ili zvučnici možda se neće automatski povezati.
U takvim slučajevima pogledajte stranice 19~20 Kliknite ovdje. za Android ili stranice
21~23 Kliknite ovdje. za iOS uređaje da biste nastavili.
444
28
7 Dodatni novi zvučnik u potpunosti je dodan.
444
29
Povezivanje s Bluetooth funkcijom
AA Spajanje s Bluetooth uređajima
Možete povezati proizvod s Bluetooth uređajem kako biste uživali u glazbi pohranjenoj na
Bluetooth uređaju.
1 Uključite zvučnik, a potom pritisnite gumb
Bluetooth na gornjoj ploči.
2 Uključite funkciju Bluetooth na pametnom uređaju pa odaberite Search.
3 Odaberite [Samsung] M7, [Samsung] M5 ili [Samsung] M3.
Stvara se Bluetooth veza između pametnog uređaja i proizvoda.
NAPOMENE
99 Ovisno o uporabi, Bluetooth uređaj može uzrokovati šum ili kvar u sljedećim slučajevima:
-- Kontakt dijela tijela sa sustavom prijema i odašiljanja Bluetooth uređaja ili proizvoda.
-- izloženost uređaja električnom odstupanju zbog prepreka uzrokovanih zidom, kutom ili uredskim
pregradama;
-- izloženost uređaja električnoj interferenciji iz uređaja istog frekvencijskog pojasa, uključujući i
medicinsku opremu, mikrovalne pećnice i bežične LAN-ove.
99 Proizvod uparite s Bluetooth uređajem dok su blizu jedan drugom.
99 U načinu Bluetooth veze, Bluetooth veza izgubit će se ako udaljenost između proizvoda i Bluetooth
uređaja premaši 10 metara (32 stopa). Čak i unutar dometa, kvalitetu zvuka mogu narušiti prepreke,
kao što su zidovi ili vrata.
99 Ovaj proizvod može uzrokovati električne interferencije tijekom rada.
99 Proizvod podržava SBC podatke (44,1 kHz, 48 kHz).
99 Značajka AVRCP nije podržana.
99 Uređaj povežite samo s Bluetooth uređajem koji podržava funkciju A2DP (AV).
99 Uređaj ne možete povezati s Bluetooth uređajem koji podržava samo funkciju HF (bez ruku).
99 U isto se vrijeme može upariti samo jedan Bluetooth uređaj.
99 Ako iskopčate proizvod, Bluetooth veza se prekida. Da biste ponovno uspostavili vezu, priključite
proizvod u utičnicu, a zatim ponovno postavite Bluetooth vezu.
30
444
AA Povezivanje s funkcijom NFC (Samo WAM750, WAM751,
WAM550, WAM551) - Android
M7(M5) možete jednostavno povezati s Bluetooth uređajima laganim dodirivanjem pametnog
na gornjoj ploči uređaja M7(M5).
uređaja pored oznake
Povežite svoj uređaj koji je kompatibilan s NFC-om da biste uživali u glazbi s vrhunskim
stereozvukom, bez ikakvih ožičenja.
VOLU
ME
Pametni uređaj
Povezivanje
1 Priključite M7(M5) u električnu utičnicu.
2 Na pametnom uređaju uključite funkciju NFC, a zatim lagano dodirnite uređaj pored
na gornjoj ploči uređaja M7(M5).
oznake
3 Na pametnom uređaju pojavljuje se zaslon Bluetooth.
4 Odaberite OK.
5 Odaberite zapis koji želite reproducirati s glazbenog popisa na pametnom uređaju.
6 M7(M5) reproducira zapis koji ste odabrali.
NAPOMENE
na
99 Da biste prekinuli Bluetooth vezu, ponovno lagano dodirnite pametni uređaj pored oznake
gornjoj ploči uređaja M7(M5).
99 Pazite da ne dodirnete druge gumbe oko NFC-oznake.
99 Ne stavljajte i ne reproducirajte NFC-uređaj preko NFC-oznake na uređaju M7(M5). Vibracije glazbe
mogu uzrokovati prevrtanje uređaja, iskopčavanje uređaja M7(M5) ili oštećivanje uređaja.
99 Funkcija NFC ugrađena je u Android uređaje koji imaju operacijski sustav Android 4.1 Jellybean ili noviji.
99 Položaj NFC-antene razlikuje se na različitim uređajima. Prije povezivanja provjerite gdje se nalazi
NFC-antena.
99 Veza možda neće uspjeti ako se uređaj nalazi u debeloj futroli.
zaštitni je znak ili registrirani zaštitni znak tvrtke NFC Forum, Inc. u Sjedinjenim Američkim
99 Oznaka
Državama i ostalim zemljama.
99 Ako iskopčate M7(M5), NFC-veza se prekida. Da biste ponovno uspostavili vezu, priključite M7(M5) u
utičnicu, a zatim ponovno postavite NFC-vezu.
99 Označavanje naljepnice NFC prije nego što je aplikacija instalirana, odvest će vas na internetsku stranicu za
instalaciju aplikacije.
99 Ako se naljepnica NFC označava s instaliranom aplikacijom, aplikacija se automatski pokreće.
444
31
AA Povezivanje s priključkom AUX IN (Samo WAM750, WAM751)
U ovom je dijelu opisano povezivanje uređaja M7 s audiouređajem pomoću priključka AUX IN.
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
SPK ADD
WPS /
Wi-Fi SETUP
AUX IN
AUX IN
SERVICE
SERVICE
ETHERNET
POWER
ETHERNET
Audiokabel
(nije uključen)
Utikač za
Earphones
slušalice
jack
POWER
Pametni uređaj
1 Priključite M7 u električnu utičnicu.
2 Audiokabel (nije uključen) priključite u priključak AUX IN na uređaju M7 i u priključak
AUX OUT na pametnom uređaju.
3 Odaberite zapis koji želite reproducirati s glazbenog popisa na pametnom uređaju.
4 M7 reproducira zapis koji ste odabrali.
444
32
Uporaba aplikacije Samsung Multiroom
AA Ukratko o aplikaciji
y
q
w
u
e
i
r
o
t
p
1
Provjerite potpuni popis priključenih proizvoda da biste ih promijenili ili postavili.
2
Promjena izvora zvuka.
3
Provjerite red čekanja ili uredite popis pjesama.
4
Zakrenite ih dok povlačite kotačić za odabir glazbe iz reda čekanja. Oslobodite kotačić da biste
reproducirali glazbu.
- Možete odabrati zvučni zapis okretanjem unutarnjeg kotačića.
5
Izbornik reprodukcije
6
Unesite ključne riječi za traženje željene glazbe.
7
Pritisnite za drugu pjesmu iz trenutačnog izvora.
8
Ako lagano dotaknete vanjski dio kotačića na zaslonu, možete se vratiti na trakasti zaslon reprodukcije da
biste provjerili ukupno vrijeme reprodukcije za sve glazbene zapise.
9
10
Pomaknite se na opcije Reprodukcija, Pauza ili Prethodna/sljedeća pjesma.
Da biste promijenili samo proizvod trenutačno reproducirane glazbe.
444
33
AA Reprodukcija glazbe
❚❚ Reprodukcija glazbene datoteke pohranjene na pametnom uređaju
1 Pritisnite Source.
2 Odaberite Songs on Phone (datoteke pohranjene na pametnom uređaju).
3 Pritisnite , a potom odaberite željenu kategoriju.
• Songs : Navodi sve glazbene datoteke po nazivu.
• Albums : Navodi sve glazbene datoteke po albumu.
• Artists : Navodi sve glazbene datoteke po izvođaču.
• Genres : Navodi sve glazbene datoteke po žanru.
• Folders : Navodi sve glazbene datoteke po mapi u kojoj su pohranjene.
• Playlists : Navodi sve glazbene datoteke po popisima za reprodukciju.
• Favourites : Navodi sve glazbene datoteke označene kao favoriti.
4 Nakon odabira kategorije, pronađite i odaberite željenu glazbu.
444
34
❚❚ Slušanje glazbe na zvučniku telefona
1 Pritisnite
na početnom zaslonu, a potom odaberite telefonski zvučnik Phone Speaker.
Ili
1-1 Odaberite telefonski zvučnik Phone Speaker na popisu svih zvučnika All Speakers.
2 Glazbu pohranjenu na mobilnom telefonu možete slušati na telefonskom zvučniku Phone
Speaker.
NAPOMENE
99 Ako Wi-Fi veza nije uspostavljena, uživajte u glazbi na telefonskom zvučniku Phone Speaker.
99 Na telefonskom zvučniku Phone Speaker možete slušati samo glazbu pohranjenu na mobilnom
telefonu.
444
35
❚❚ Slušanje strujanja glazbe
Da biste slušali glazbu, možete odabrati željenu servis sa sadržajem.
1 Pritisnite Source.
2 Odaberite više More.
Prikazuje se ukupni popis servisa s glazbom Music Services.
3 Na postavci Music Services odaberite željeni servis.
4 Povucite
da biste promijenili redoslijed servisa s glazbom.
NAPOMENE
99 Usluga podržanog sadržaja može se razlikovati ovisno o regiji i proizvođačima.
99 Moguće je da ćete se na neke servise s glazbom morati registrirati kao član ili prijaviti.
99 Na servis se ne možete pretplatiti pomoću pametnog uređaja.
Da biste koristili servis koji se naplaćuje, prvo se pretplatite na servis putem računala.
99 Neki radio kanali aplikacije Tunein radio mogu biti ograničeni, ovisno o pravilima stranice.
444
36
AA Slušanje internetskog radija
1 Pritisnite Source.
2 Odaberite TuneIn.
3 Odaberite željenu kategoriju.
• Following : Pokazuje popis postaja dodanih popisu memoriranih ili označenih kao
postaje koje pratite. Prema zadanim postavkama, na popisu memoriranih prikazuju se
tri radijske postaje.
• Browse : Izlistava sve podržane internetske radijske postaje.
• Search : Omogućava pretraživanje željene internetske radijske postaje pomoću unosa
na tipkovnici.
4 Pronađite i odaberite stanicu.
444
37
❚❚ Praćenje postaje
Kanal možete dodati popisu Following.
1 Odaberite željeni kanal.
2 Pritisnite
da biste prikazali skočni izbornik pa odaberite + Following.
3 Pritisnite Save.
• Kanal koji trenutno slušate dodaje se popisu Following.
444
38
❚❚ Postavljanje memoriranih kanala
Internetski radiokanal koji pratite možete dodati popisu memoriranih, ili preurediti redoslijed
prikazivanja na popisu.
1 Pritisnite
, pa pritisnite Following.
2 Pritisnite Edit.
3 Povucite željeni kanal s popisa Following na Presets.
4 Da biste dovršili uređivanje, pritisnite Done.
444
39
AA Povezivanje TV uređaja sa zvučnikom
❚❚ Povezivanje s TV uređajem putem Bluetootha (TV SoundConnect)
Funkcija TV SoundConnect omogućuje vam da prikladno povežete Samsung TV s vanjskim
zvučnikom bežično i uživajte u TV zvuku.
1 Uključite zvučnik, a potom pritisnite gumb
TV SoundConnect na gornjoj ploči.
VOLUME
TV
Ili
1-1 Pritisnite izvor Source na početnom zaslonu i odaberite povezivanje TV zvuka TV
SoundConnect.
444
40
2 Prikazuje se poruka s upitom želite li nastaviti s Bluetooth uparivanjem.
NAPOMENA
99 Postavite Add New Device na On na izborniku postavki TV SoundConnect televizora. (Upute potražite
u korisničkom priručniku TV-a)
3 Kada se pojavi poruka provjere želite li uspostaviti Bluetooth uparivanje, odaberite Yes.
Proizvod se uparuje s televizorom.
NAPOMENE
TV SoundConnect više od pet sekundi da biste ponovno postavili TV
99 Pritisnite i držite gumb
SoundConnect.
99 Optimalna udaljenost uparivanja je 2 metra (6,5 stope) ili manje.
99 Ako isključite proizvod, veza TV SoundConnect se prekida. Da biste ponovno uspostavili vezu,
priključite proizvod u utičnicu, a zatim ponovno postavite vezu funkcije TV SoundConnect.
99 Kada je zvučnik u stanju mirovanja, veza funkcije TV SoundConnect neće se prekinuti.
99 Radni raspon funkcije TV SoundConnect
-- Preporučeni raspon uparivanja: do 2 metra (6,5 stope).
-- Preporučeni radni raspon: do 10 metara (32 stope).
-- Veza se može izgubiti ili zvuk može zastajkivati ako udaljenost između TV-a i proizvoda premaši
10 metara (32 stope).
99 SoundConnect značajka dostupna je na nekim Samsung televizorima na tržištu od 2012. Provjerite
podržava li vaš TV funkcije SoundShare ili SoundConnect.
(Više detalja potražite u priručniku TV uređaja.)
99 Nestabilnost na mrežnom okruženju može uzrokovati gubitak veze ili zastajkivanje zvuka.
444
41
❚❚ Povezivanje na TV putem Wi-Fi veze
1 Postavite TV i zvučnik na istu Wi-Fi mrežu.
2 Pritisnite Source na početnom zaslonu i odaberite TV da se povežete putem popisa
ostalih izvora glazbe Other Music Sources.
3 Pojavljuje se poruka s upitom želite li upariti mrežu s TV uređajem.
4 Odaberite Yes za povezivanje TV uređaja sa zvučnikom.
5 U glazbi na TV uređaju možete uživati putem zvučnika.
❚❚ Slušanje glazbe na drugim uređajima u mreži
Možete slušati glazbu pohranjenu na drugom uređaju koji je povezan s istom mrežom.
Posjetite stranicu www.samsung.com da biste preuzeli i instalirali program Wireless Audio Multiroom for Desktop.
Možete dijeliti glazbu pohranjenu na pametnim uređajima povezanima s računalom.
Pojedinosti potražite u poglavlju „Wireless Audio - Multiroom for Desktop” na stanicama 63~64.
Kliknite ovdje.
1 Pritisnite Source.
444
42
2 Na postavci Nearby Devices odaberite željeni uređaj.
3 Pomoću proizvoda možete reproducirati glazbene datoteke pohranjene na odabranom
uređaju.
XX-XXX-XXX
Music Services |
Amazon Music
Milk Music
TuneIn
More |
Nearby Devices
Songs on Phone
XX-XXX-XXX
Other Music Sources
TV SoundConnect
AA Korištenje izbornika za reprodukciju
1 Pritisnite
.
2 Kad se pojavi skočni izbornik, odaberite željenu funkciju.
• Shuffle : Nasumično reproducira glazbene datoteke s dostupnog popisa.
• Repeat : Ponavlja aktualnu glazbenu datoteku ili sve glazbene datoteke s dostupnog
popisa.
• Add to Playlist : Stvara novi popis za reprodukciju ili dodaje glazbu koja se aktualno
reproducira na aktualni popis za reprodukciju.
• Favourite : Dodaje aktualnu glazbenu datoteku popisu favorita.
• Equaliser : Možete odgovarajuće prilagoditi glasnoću glazbe koja se trenutno
reproducira ovisno o žanru, preferencijama i mjestu.
444
43
❚❚ Podešavanje ekvilizatora i funkcije DRC
Možete odabrati neku od unaprijed postavljenih postavki u opcijama ekvilizatora ili izraditi svoje
postavke ručnom prilagodbom frekvencija.
Možete i postaviti DRC na On radi jednostavnije promjene glasnoće. Ako je glasnoća smanjena,
tih i blag glas možete jasno čuti.
1 Pritisnite
.
2 Kad se pojavi skočni izbornik, pritisnite Equaliser.
3 Da biste prilagodili frekvencijske raspone niskih ili visokih tonova, povucite klizač prema
gore ili prema dolje. Postavite DRC pa pritisnite Save.
4 Pritisnite Customi potom unesite naziv. Odaberite Done.
5 Pritisnite Yes i potom odaberite OK.
NAPOMENA
99 Dok su zvučnici grupirani ta funkcija nije dostupna.
444
44
❚❚ Upravljanje redom čekanja
`` Dodavanje glazbe u red čekanja
Novu glazbu možete dodati na trenutačni popis glazbe ili možete urediti popis glazbe.
1 Pritisnite
i potom odaberite pjesme Songs.
2 Odaberite za glazbu koju želite dodati i potom odaberite dodavanje u red čekanja
Add to Queue.
(Odaberite Select Multiple za istodobno spremanje više glazbenih djela u Queue.)
3 Odaberite glazbeni naslov na početnom zaslonu radi provjere spremljenog reda Queue.
NAPOMENE
99 U redu čekanja možete spremiti do 360 glazbenih djela.
99 Nije moguće spremanje glazbe u red čekanja koju reproduciraju pružatelji usluga s web-radijskim
postajama poput Tunein, Pandore itd.
444
45
`` Uređivanje reda čekanja
1 Odaberite glazbeni naslov na početnom zaslonu pa pritisnite Edit.
2 Povucite da biste promijenili redoslijed glazbe, odaberite koje glazbene zapise želite
izbrisati i potom pritisnite Done.
3 Pritisnite Yes.
444
46
❚❚ Upravljanje popisom pjesama
`` Stvaranje popisa pjesama
Sami izradite popis pjesama koji možete spremiti ili urediti.
1 Pritisnite
i potom pritisnite Playlists.
2 Odaberite Create Playlist i potom unesite naziv popisa pjesama. Odaberite Done.
3 Odaberite Playlists i potom pritisnite izrađeni popis pjesama.
444
47
4 Pritisnite Add Songs i potom odaberite Songs.
5 Odaberite glazbu koju želite spremiti na popisu pjesama i pritisnite Add.
NAPOMENA
99 Na popis pjesama možete spremiti do 360 glazbenih djela.
444
48
`` Uređivanje popisa pjesama
1 Pritisnite
2 Odaberite
i potom pritisnite Playlists.
za Playlists ili
za glazbu ako želite koristiti dodatni izbornik.
444
49
AA Uporaba izbornika s postavkama
1 Na svojem pametnom uređaju pokrenite aplikaciju Samsung Multiroom.
2 Pritisnite
3 Pritisnite
.
da biste dobili popis svih zvučnika.
❚❚ Add Speaker
`` Add Speaker
Za dodavanje dodatnog zvučnika postojećoj vezi za zvučnik pročitajte „Dodavanje
dodatnih zvučnika“ na stranicama 28~29. Kliknite ovdje.
444
50
❚❚ Vodič
`` Tutorial
Odaberite Tutorial da biste saznali kako se možete koristiti aplikacijom.
❚❚ Usluge
Prikazuje popis dostupnih usluga.
NAPOMENE
99 Usluga podržanog sadržaja može se razlikovati ovisno o regiji i proizvođačima.
99 Moguće je da ćete se na neke servise s glazbom morati registrirati kao član ili prijaviti.
99 Na servis se ne možete pretplatiti pomoću pametnog uređaja.
Da biste koristili servis koji se naplaćuje, prvo se pretplatite na servis putem računala.
99 Neki radio kanali aplikacije Tunein radio mogu biti ograničeni, ovisno o pravilima stranice.
99 U skladu s primjenjivim pravilima, moguće je dodati ili izbrisati podržane glazbene servise.
444
51
❚❚ Način rada zvučnika
`` Bluetooth
• Off : Isključuje Bluetooth.
• On : Uključuje Bluetooth.
❚❚ Postavke uređaja
`` Front LED
• Off : Isključuje Front LED indikatore proizvoda.
• On : Uključuje Front LED indikatore proizvoda.
444
52
`` Sound Feedback
Sound Feedback funkcija je koja pokazuje trenutačno stanje proizvoda s pomoću zvuka.
• Off : Isključuje Sound Feedback.
• On : Uključuje Sound Feedback.
`` Software Update
Prikazuje trenutačnu inačicu softvera proizvoda i omogućava uključivanje i isključivanje
automatskog ažuriranja.
• On : kada je funkcija uključena, automatski ažurira softver kada se izdaje novi firmver.
• Off : isključuje funkciju automatskog ažuriranja.
444
53
NAPOMENE
99 Automatsko ažuriranje dostupno je kada je proizvod povezan s mrežom, a funkcija Software Auto
Update postavljena je na On.
99 Preporučuje se postavke funkcije Software Auto Update na svim proizvodima koji se
koriste postaviti na On. Problemi s umreženim funkcijama u protivnom mogu se pojaviti zbog
nekompatibilnosti kada se različite softverske inačice proizvoda rabe na povezanim proizvodima.
99 Software Auto Update ažurirat će zvučnik samo dok je u stanju mirovanja.
Ručno postavljanje zvučnika u stanje mirovanja.
1) Postavite Software Auto Update na On.
2) Na zvučniku dodirnite gumb
Isključivanje zvuka.
Update Now
Softver zvučnika možete ažurirati i ručno putem značajke Update Now.
1 Pritisnite
.
2 Odaberite Software Update.
3 Odaberite Update Now.
4 Značajka Update Now potražit će aktualno ažuriranje softvera. Ako je dostupno
ažuriranje, preuzet će ga i instalirati na zvučnik. Ako na zvučniku već imate najnoviji
softver, značajka Update Now prikazat će poruku „Latest version already installed.“.
`` Continuous Play
Budući da ova funkcija omogućuje automatsko prebacivanje izlaza zvuka s mobilnog
uređaja na proizvod, možete neometano uživati u glazbi.
444
54
`` Hub : Wireless Band
Bežični opseg HUB-a možete promijeniti ovisno o okruženju svoje kućne bežične
komunikacije.
❚❚ Sat
`` Alarm
1 Pritisnite Alarm i potom pritisnite Add Alarm.
2 Odaberite datum, vrijeme, dan u tjednu, glasnoću i trajanje alarma.
444
55
3 Pritisnite Music, potom Sound ili TuneIn za odabir željenog zvuka alarma.
`` Sleep Timer
Proizvod možete isključiti postavljanjem vremena mirovanja.
1 Pritisnite Sleep Timer i potom pritisnite Off.
2 Povucite na On, postavite željeno vrijeme pa odaberite Start.
444
56
❚❚ Podrška
`` Terms & Conditions
Omogućava vam da pregledate Terms & Conditions.
`` Device ID
Omogućava vam da postavite Device ID.
`` Contact Samsung
Pruža poveznicu do web-mjesta tvrtke Samsung.
`` Open Source Licenses
Omogućava vam da pregledate Open Source Licenses.
❚❚ Informacije
`` Samsung Multiroom
Omogućuje provjeru broja verzije softvera zvučnika.
`` App Version
Omogućuje provjeru verzije aplikacije Samsung Multiroom.
444
57
Povezivanje većeg broja proizvoda
AA Postavljanje grupa
Možete grupirati veći broj proizvoda kao jednu grupu koja reproducira istu glazbu.
Grupiranje je dostupno samo kada je veći broj proizvoda spojen s aplikacijom.
1 Pritisnite
da biste vidjeli popis svih proizvoda.
2 Pritisnite Group.
3 Odaberite druge proizvode koje želite dodati u grupu pa pritisnite Done.
NAPOMENE
99 Grupna reprodukcija nije dostupna za Bluetooth i TV SoundConnect veze.
`` Grupa za uređivanje
1 Pritisnite Edit.
2 Odaberite zvučnik za uređivanje i pritisnite Done.
444
58
`` Uklanjanje grupa
Pritisnite Ungroup.
444
59
AA Postavljanje načina Surround Sound
Možete konfigurirati veći broj proizvoda za efekt surround sound.
1 Pritisnite
da biste otvorili popis svih proizvoda.
2 Pritisnite Surround.
3 Pritisnite i držite proizvod, povucite ga na željeno mjesto pa odaberite Next.
1
2
2
1
NAPOMENA
99 Ako su povezana samo 2 zvučnika, pritisnite Surround za automatsku konfiguraciju prostornog zvučnog
sustava.
444
60
4 Ispitajte proizvode i prilagodite glasnoću proizvoda, a zatim pritisnite Done.
NAPOMENE
99 Način Surround može se automatski otkazati ako je mrežna veza nestabilna.
99 Prilikom omogućivanja načina sa zvučnim okruženjem preporučujemo da za Front L i Front R postavite
iste zvučnike.
99 Zvučno okruženje na kanalu 4.1 možete konfigurirati s pomoću Soundbara i 2 zvučnika.
99 Zvučni sustav Surround ne možete konfigurirati s pomoću Soundbara i jednog zvučnika.
444
61
Korištenje različitih funkcija
AA Reprodukcija medijskog sadržaja pohranjenog na računalu
❚❚ Samsung Link
Instalirajte program Samsung Link za lakšu reprodukciju glazbe pohranjene u vašem osobnom
računalu pomoću zvučnika.
Posjetite http://link.samsung.com i preuzmite aplikaciju Samsung Link pa je instalirajte.
1 Posjetite adresu http://link.samsung.com i prijavite se pomoću računa za Samsung.
Slijedite prikazane upute da biste instalirali program.
2 Odaberite mapu koju želite dijeliti.
1) Pomaknite pokazivač miša na ikonu Samsung Link na traci ikona, kliknite je desnom
tipkom miša i odaberite “1”.
1
2) Na prikazanom zaslonu možete dodavati ili brisati dijeljene mape.
Nakon dodavanja ili promjene sadržaja dijeljenih mapa, obavezno pritisnite gumb
.
3 U aplikaciji Samsung Multiroom odaberite Uređaji da biste odabrali računalo. Prikazat
će se dijeljene mape i glazbene datoteke na računalu (više detalja potražite na stranici
42~43.) Kliknite ovdje.
NAPOMENA
99 Imajte u vidu da osobno računalo sa dijeljenim mapama i zvučnik moraju povezati putem istog bežičnog
usmjerivača.
99 Na računalu je trebao biti instaliran Samsung Link softver. Mobilni uređaj mora podržavati Samsung Link.
Dodatne informacije potražite na Samsungovu portalu za sadržaj i usluge na adresi http://link.samsung.
com.
99 Prilikom pokušaja reprodukcije multimedijskih datoteka putem DLNA poslužitelja drugog proizvođača mogli
biste imati problema s kompatibilnošću.
99 No sadržaj koji se dijeli s računala možda se neće moći reproducirati, a to ovisi o načinu šifriranja i formatu
datoteke sadržaja. Osim toga, neke funkcije možda neće biti dostupne.
99 Medijski sadržaj možda se neće neometano reproducirati ovisno o statusu mreže. U tom slučaj, upotrijebite
USB uređaj za pohranu.
444
62
❚❚ Wireless Audio - Multiroom for Desktop
Da biste putem proizvoda reproducirali iTunes sustav i dijeljene glazbene datoteke s računala,
instalirajte program Wireless Audio - Multiroom for Desktop.
Posjetite www.samsung.com da biste preuzeli program Wireless Audio - Multiroom for
Desktop i instalirali ga.
NAPOMENE
99 Imajte u vidu da se osobno računalo sa dijeljenim mapama i proizvod moraju povezati putem istog bežičnog
usmjerivača.
99 Ako se povezano računalo sa sustavom Windows ili Mac prebace na način isključenog zaslona, štednju
energije ili način mirovanja, aplikacija će prestati s radom.
99 Ako se aktivira vatrozid računala sa sustavom Windows, aplikacija možda neće raditi. U tom slučaju
deaktivirajte vatrozid sustava Windows ili drugi vatrozid.
99 Datoteka *.pkg namijenjena je Mac računalima, a datoteka *.msi služi za instalaciju sustava Windows.
Preuzmite odgovarajuću datoteku za računalo i instalirajte je.
99 Podržani operacijski sustavi: Windows 7 ili viši, Mac OS X 10.7 ili kasniji.
1 Dvokliknite ikonu stvorenu na radnoj ploči računala.
2 Odaberite Next za dijeljene mape.
Dopustite dijeljenje
pristupa vanjskim
uređajima: Off,
On
Aplikaciju možete
postaviti tako da
dopušta ili blokira
pristup vanjskog uređaja
računalu.
444
63
3 Odaberite vrstu sadržaja i dodajte odabranu mapu popisu zajedničkih mapa.
Nakon dijeljenja mapa pritisnite gumb Done.
1
2
3
4 Na pametnom uređaju odaberite aplikaciju Samsung Multiroom.
5 Odaberite željeno računalo na aplikaciji Samsung Multiroom i prikazat će se dijeljene
mape i datoteke na računalu. (Više detalja potražite na stranici 42~43.) Kliknite ovdje.
NAPOMENA
99 Nakon dodavanja ili promjene sadržaja dijeljenih mapa, svakako pritisnite gumb .
Ako ne pritisnete gumb , datoteke koje dijeli računalni uređaj možda se neće prikazati u aplikaciji
Samsung Multiroom.
444
64
Dodatak
AA Rješavanje problema
Prije zahtjeva za servis provjerite sljedeće stavke.
Simptom
Jedinica se ne može uključiti.
Hub i proizvod nisu upareni.
Provjera
•• Je li kabel za napajanje priključen •• Utikač napajanja priključite
u utičnicu? (Samo WAM750,
u utičnicu. (Samo WAM750,
WAM751, WAM350, WAM351)
WAM751, WAM350, WAM351)
•• Je li adapter za napajanje priključen u •• Utikač napajanja priključite u
utičnicu? (Samo WAM550, WAM551)
utičnicu. (Samo WAM550, WAM551)
•• Prikazuju li prednji pokazatelji
•• Ponovno postavite HUB. (Upute
HUB-a njegov ispravan rad dok je
potražite u korisničkom priručniku
HUB priključen?
HUB-a)
Iskopčajte pa opet priključite
•• Je li LAN-kabel ispravno povezan
HUB. Provjerite treperi li indikator
s bežičnim usmjerivačem i HUBuparivanja na prednjoj strani HUB-a.
om?
•• Provjerite mijenja li se prednji LED- •• Ponovno postavite proizvod
(pogledajte stranicu 15).
pokazatelj proizvoda iz crvene u
Kliknite ovdje.
plavu boju.
Iskopčajte pa ponovno uključite
proizvod. Provjerite trepti li LED
indikator na prednjoj strani uređaja.
Funkcija ne radi kada se pritisne •• Ima li u zraku statičkog
gumb.
elektriciteta?
Zvuk se ne proizvodi.
Rješenje
•• Je li glasnoća postavljena na
minimalnu vrijednost?
•• Iskopčajte utikač napajanja i
priključite ga ponovno.
•• Ispravno spojite proizvod.
•• Prilagodite glasnoću.
TV SoundConnect (uparivanje s TV- •• Podržava li vaš TV funkciju TV
•• Funkciju TV SoundConnect
podržavaju samo neki Samsung
om) nije uspjelo.
SoundConnect?
televizori koji su u prodaji nakon
•• Ima li oprema TV-a najnoviju
2012. godine. Provjerite na svom
inačicu?
TV uređaju podržava li funkciju TV
•• Je li se pogreška pojavila prilikom
SoundConnect.
povezivanja?
•• Na izborniku televizora provjerite
je li funkcija TV SoundConnect
postavljena na On.
•• Ažurirajte TV najnovijom opremom.
•• Obratite se pozivnom centru tvrtke
Samsung.
•• Pritisnite i duže od pet sekundi
držite gumb
TV SoundConnect
da biste ponovno postavili TV
SoundConnect i povezali novi TV.
444
65
Simptom
Provjera
HUB ne radi ispravno
•• Je li HUB priključen?
•• Je li LAN-kabel ispravno povezan
s bežičnim usmjerivačem i HUBom?
•• Prikazuju li prednji pokazatelji
HUB-a njegov ispravan rad dok je
HUB priključen?
Proizvod ne radi ispravno
•• Je li proizvod priključen?
•• Ostaje li prednji LED-pokazatelj
proizvoda crven 5 minuta nakon
uključivanja?
Rješenje
•• Priključite HUB.
•• LAN kabel priključite na
ETHERNET SWITCH sa stražnje
strane HUB-a i s bežičnim
usmjerivačem.
•• Ponovno postavite HUB. (Upute
potražite u korisničkom priručniku
HUB-a)
•• Ako imate poteškoće s
povezivanjem HUB-a i proizvoda,
pokušajte s premještanjem
proizvoda tako da bude bliže
bežičnom usmjerivaču ili HUB-u.
•• Priključite proizvod.
•• Provjerite je li Wi-Fi usmjerivač koji
rabite certificiran za Wi-Fi.
•• Iskopčajte proizvod, ponovno ga
priključite, a zatim ga ponovno
povežite s usmjerivačem.
•• Ponovno postavite proizvod
(pogledajte stranicu 15).
Kliknite ovdje.
•• Ako se koristi s HUB-om
-- Provjerite jesu li pametni uređaj
i HUB povezani s istom Wi-Fi
mrežom.
-- Provjerite prikazuje li LEDpokazatelj HUB-a njegov
ispravan rad. (Pogledajte
3. stavku na 24. stranici)
Kliknite ovdje.
-- Ako se problem ne otkloni,
ponovno postavite HUB.
(Upute potražite u korisničkom
priručniku HUB-a)
-- Iskopčajte, a zatim priključite
HUB. Potom isključite pa
uključite proizvod.
-- Ako imate poteškoće s
povezivanjem HUB-a i proizvoda,
pokušajte s premještanjem
proizvoda tako da bude bliže
bežičnom usmjerivaču ili HUB-u.
66
444
Simptom
Provjera
Rješenje
Ne mogu grupirati proizvode.
•• Je li proizvod povezan s mrežom
putem Wi-Fi mreže?
Aplikacija ne radi ispravno
•• Događa li se pogreška pri pokušaju •• Provjerite je li pametni uređaj
kompatibilan s aplikacijom
pristupanja aplikaciji?
(Pogledajte stranicu 76)
•• Ako je proizvod povezan s mrežom
pomoću Bluetootha, NFC označavanja
(Samo WAM750, WAM751,
WAM550, WAM551 - Android), TV
SoundConnecta, ili priključka AUX IN
(Samo WAM750, WAM751), ne možete
koristiti funkciju grupe proizvoda.
Kliknite ovdje.
•• Provjerite je li riječ o posljednjoj
verziji aplikacije.
•• Provjerite mijenja li se prednji LEDpokazatelj proizvoda iz crvene u
plavu boju.
•• Ako se koristi s HUB-om
-- Provjerite jesu li HUB i pametni
uređaj povezani s istim
usmjerivačem.
-- Provjerite prikazuje li LEDpokazatelj HUB-a njegov
ispravan rad. (Pogledajte
3. stavku na 24. stranici)
Kliknite ovdje.
-- Ako imate poteškoće s
povezivanjem HUB-a i proizvoda,
pokušajte s premještanjem
proizvoda tako da bude bliže
bežičnom usmjerivaču ili HUB-u.
NAPOMENA
99 Ako se problem ne riješi, obratite se servisnom centru radi rješavanja problema.
AA Obavijest o licenci za uporabu softvera otvorenog koda
• Za dodatne informacije o otvorenom kodu korištenom u ovom proizvodu, posjetite: http://
opensource.samsung.com
AA Licence
• Softver Spotify predmet je licence treće strane koju možete pronaći
ovdje: www.spotify.com/connect/third-party-licenses.
• Za više informacija o softveru Spotify Connect posjetite stranicu www.
spotify.com/connect
444
67
AA Specifikacije
• WAM750, WAM751
Općenito
Težina
3,9 kg
Raspon radne temperature
Od +5 °C do +35 °C
Dimenzije
402 (š) X 194 (d) X 137 (v) mm
Raspon vlažnosti
Pojačalo
ulazna osjetljivost / impedancija
S/N omjer (analogni ulaz)
Separacija (1 kHz)
450 mV / KOHM (AUX)
65 dB
65 dB
Ethernet
100BASE - TX terminal
Bežični LAN
Ugrađen
WEP (OPEN)
Sigurnost
Mreža
Od 10 % do 75 %
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
WPS (PBC/PIN)
Podržano
Ukupna potrošnja električne energije u
stanju mirovanja (W)
6.7
(Svi mrežni priključci su u stanju „Uključeno“)
Wi-Fi/Ethernet
Bluetooth
Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet
Metoda deaktivacije
pritisnite tipku WPS na proizvodu tijekom
priključka
30 sekundi
Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite
Metoda deaktivacije
tipku SPK ADD na proizvodu tijekom 30
priključka
sekundi
444
68
• WAM550, WAM551
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Ethernet
Bežični LAN
2,3 kg
343 (š) X 168 (d) X 113,5 (v) mm
Od +5 °C do +35 °C
Od 10 % do 75 %
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
Podržano
Sigurnost
Mreža
WPS (PBC/PIN)
Ukupna potrošnja električne energije u
stanju mirovanja (W)
6.1
(Svi mrežni priključci su u stanju „Uključeno“)
Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet
Metoda deaktivacije
Wi-Fi/Ethernet
pritisnite tipku WPS na proizvodu tijekom
priključka
30 sekundi
Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite
Metoda deaktivacije
Bluetooth
tipku SPK ADD na proizvodu tijekom 30
priključka
sekundi
• WAM350, WAM351
Općenito
Težina
Dimenzije
Raspon radne temperature
Raspon vlažnosti
Ethernet
Bežični LAN
1,9 kg
250 (š) X 145 (d) X 113,5 (v) mm
Od +5 °C do +35 °C
Od 10 % do 75 %
100BASE - TX terminal
Ugrađen
WEP (OPEN)
WPA-PSK (TKIP)
WPA2-PSK (AES)
Podržano
Sigurnost
Mreža
WPS (PBC/PIN)
Ukupna potrošnja električne energije u
stanju mirovanja (W)
6.6
(Svi mrežni priključci su u stanju „Uključeno“)
Da biste uključili/isključili Wi-Fi/Ethernet
Metoda deaktivacije
Wi-Fi/Ethernet
pritisnite tipku WPS na proizvodu tijekom
priključka
30 sekundi
Metoda deaktivacije Da biste uključili/isključili Bluetooth pritisnite
Bluetooth
tipku SPK ADD na proizvodu tijekom 30 sekundi
priključka
444
69
NAPOMENA
99 kad uključite/isključite Wi-Fi/Ethernet proizvod će se automatski ponovno postaviti.
-- Brzine mreže od 10 Mb/s ili sporije nisu podržane.
(Ako upotrebljavate LAN kabel, bolje bi bilo da koristite tip STP.
- Samo WAM550, WAM551, WAM350, WAM351)
-- Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
-- Više o napajanju i potrošnji energije pročitajte na etiketi na proizvodu.
-- Težina i dimenzije su približni.
-- Ovaj se korisnički priručnik temelji na proizvodu s operacijskim sustavom Android ili iOS.
-- Zaslon aplikacije temelji se na operacijskom sustavu Android i može se promijeniti nakon
nadogradnje softverske verzije.
-- Dodatne pojedinosti o uporabi proizvoda potražite na www.samsung.com.
• Moguća je naplata administrativne pristojbe u slučaju
(a) poziva inženjera na vaš zahtjev, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste pročitali
korisnički priručnik)
(b) da donesete jedinicu na popravak u servis, a nema oštećenja na proizvodu (tj. ako niste
pročitali korisnički priručnik).
• S visinom administrativne pristojbe bit ćete upoznati prije poduzimanja bilo kakvih radnji ili
kućnog posjeta.
444
70
AA Izjave o sukladnosti s propisima
OPREZ
RIZIK OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARATI
Oznaka munje s vrhom strelice
u trokutu znak je upozorenja o
opasnom naponu unutar proizvoda.
❚❚ Upozorenje
OPREZ: DA BISTE SMANJILI RIZIK
Oznaka uskličnika u trokutu znak je
OD STRUJNOG UDARA, NEMOJTE
upozorenja o važnim uputama koje
UKLANJATI OPLATU (I STRAŽNJU
su isporučene uz proizvod.
PLOČU). U UNUTRAŠNJOSTI NEMA
DIJELOVA KOJE KORISNIK MOŽE
SERVISIRATI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM
OSOBLJU.
• Da biste smanjili rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj nemojte izlagati kiši i vlazi.
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju.
Na uređaj nemojte stavljati predmete napunjene tekućinom, poput vaza.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate iskopčati utikač iz zidne utičnice. Utikač mora
uvijek biti lako pristupačan.
❚❚ OPREZ
DA BISTE SPRIJEČILI STRUJNI UDAR, ŠIROKU PLOJKU UTIKAČA DOKRAJA UMETNITE U
ŠIROKI UTOR.
• Ovaj uređaj smije biti priključen samo u utičnicu izmjenične struje koja ima zaštitno uzemljenje.
• Da biste iskopčali uređaj s mrežnog napajanja, utikač morate izvući iz utičnice nakon čega će
biti spreman za uporabu.
❚❚ OPREZ
• Nemojte izlagati ovaj uređaj kapanju ili prskanju. Na uređaj ne stavljajte predmet napunjen
tekućinom, poput vaze.
• Da biste potpuno isključili ovaj uređaj, morate iskopčati utikač iz zidne utičnice. Utikač mora
uvijek biti lako pristupačan.
444
71
❚❚ Ožičavanje utikača napajanja (samo za UK)
VAŽNA OBAVIJEST
Mrežni kabel na ovoj opremi isporučuje se s lijevanim utikačem koji ima ugrađeni osigurač.
Snaga osigurača naznačena je na ulaznoj strani utikača i u slučaju zamjene morate rabiti
osigurač odobren za BS1362 jednake snage. Nikad ne rabite utikač bez oplate osigurača.
Odvoji li se oplata osigurača i bude li potrebna njezina zamjena, ona mora imati istu boju kao
i ulazna strana utikača. Zamjenske oplate dostupne su kod trgovca. Ako ugrađeni utikač ne
odgovara utičnicama u vašem domu ili kabel nije dovoljno dug za utičnicu, trebali biste nabaviti
prikladni produžni kabel s odobrenom sigurnošću ili se obratiti svom trgovcu radi pomoći.
Međutim, ako za skraćivanje utikača ne postoji alternativa, uklonite osigurač te sigurno odložite
utikač. Nemojte priključivati utikač u utičnicu jer postoji rizik od strujnog udara od ogoljene
fleksibilne žice. Nikad ne pokušavajte ogoljene žice izravno umetnuti u utičnicu. Utikač i osigurač
moraju se rabiti uvijek.
VAŽNA OBAVIJEST
Žice u mrežnom kabelu označene su sljedećim bojama: – PLAVA = NEUTRALNO SMEĐA = POD
NAPONOM Ako te boje ne odgovaraju oznakama u boji koje utvrđuju priključke u vašem
utikaču, postupite na sljedeći način: – Plava žica mora se povezati s priključkom koji je označen
slovom „N“ ili s PLAVIM ili CRNIM priključkom. SMEĐA žica mora se povezati s priključkom koji
je označen slovom „L“ ili sa SMEĐIM ili CRVENIM priključkom.
UPOZORENJE: NI JEDNU ŽICU NEMOJTE POVEZIVATI S PRIKLJUČKOM UZEMLJENJA
KOJI JE OZNAČEN SLOVOM „E ILI SIMBOLOM UZEMLJENJA
, ILI SA ZELENIM ILI
ŽUTO-ZELENIM PRIKLJUČKOM.
❚❚ Važne sigurnosne upute
Prije uporabe jedinice pažljivo pročitajte ove upute za rad. Slijedite sve sigurnosne upute
navedene u nastavku.
Upute za rad čuvajte pri ruci za buduću uporabu.
1 Pročitajte ove upute.
2 Sačuvajte ove upute.
3 Obratite pozornost na sva upozorenja.
4 Slijedite sve upute.
5 Ne rabite uređaj u blizini vode.
6 Čistite samo suhom krpom.
7 Nemojte blokirati ventilacijske otvore. Instalirajte u skladu s uputama proizvođača.
444
72
8 Ne postavljajte uređaj blizu izvora topline kao što su radijatori, toplinski spremnici, pećnice ili
drugi uređaji (uključujući AV-prijamnike) koji proizvode toplinu.
9 Ne poništavajte sigurnosnu namjenu polariziranog utikača ili utikača za uzemljenje.
Polarizirani utikač ima dvije kontaktne plojke od kojih je jedna šira od druge. Utikač za
uzemljenje ima dvije kontaktne plojke i jedan šiljak za uzemljenje. Široka plojka i treći šiljak
namijenjeni su vašoj sigurnosti. Ako isporučeni utikač ne odgovara vašoj utičnici, obratite se
električaru da biste zamijenili zastarjelu utičnicu.
10 Kabel za napajanje postavite tako da se po njemu ne gazi te na mjesto gdje neće biti
prikliješten drugim predmetima. Posebice pazite na utikač i na dio kabelskog izlaza iz
uređaja.
11 Rabite samo dodatke / dodatnu opremu koju je naveo proizvođač.
12 Rabite kolica, stalak, tronožac, držač ili stol koji je naveo proizvođač ili koji
je prodan uz uređaj. Oprezno pomičite kolica s uređajem da biste izbjegli
ozljeđivanje uslijed prevrtanja.
13 Isključite uređaj iz utičnice tijekom grmljavine ili kada ga ne rabite dulje vrijeme.
14 Sve radove servisiranja prepustite kvalificiranom servisnom osoblju. Servisiranje je potrebno
u slučaju bilo kakvog oštećenja uređaja, npr. oštećenja kabela napajanja ili utikača,
prolijevanja tekućine ili upadanja stranih predmeta u uređaj, izlaganja uređaja kiši ili vlazi,
neuobičajenog rada ili pada s visine.
AA Sigurnosne mjere opreza
❚❚ Mjere opreza u vezi s napajanjem
• Ne preopterećujte utičnice i produžne kabele.
-- To može rezultirati neuobičajenom toplinom ili požarom.
• Ne priključujte i ne iskopčavajte kabel za napajanje mokrim rukama.
• Ne postavljajte proizvod pored opreme za grijanje.
• Da biste očistili plojke utikača, izvucite utikač iz zidne utičnice te obrišite plojke samo suhom
krpom.
• Ne savijajte kabel za napajanje i ne izvlačite ga nasilu.
• Ne stavljajte teške predmete na kabel za napajanje.
• Ne priključujte kabel za napajanje u labavu ili oštećenu utičnicu.
• Utikač kabela za napajanje dokraja umetnite u zidnu utičnicu tako da utikač bude dobro
pričvršćen u utičnicu.
-- U slučaju nestabilne povezanosti postoji rizik od požara.
444
73
❚❚ Mjere opreza pri postavljanju
• Ne postavljajte proizvod pored opreme ili predmeta koji generiraju toplinu ili proizvode vatru
(svijeće, zavojnice protiv insekata, grijači, radijatori, itd). Ne postavljajte ga na izravnoj sunčevoj
svjetlosti.
• Prije premještanja proizvoda isključite napajanje i iz jedinice iskopčajte sve kabele (i kabel za
napajanje).
-- Oštećeni kabel može izazvati požar te predstavlja rizik od strujnog udara.
• Postavljanje proizvoda na mjesta s visokom toplinom ili vlagom, prašinom ili ekstremnom
hladnoćom može dovesti do problema kvalitete ili uzrokovati kvar proizvoda. Prije postavljanja
proizvoda na mjesto koje ne ispunjava normu, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung
radi dodatnih informacija.
• Prilikom postavljanja proizvoda na policu, ormarić ili stol, pazite da gornja ploča bude okrenuta
prema gore.
• Ne postavljajte proizvod na nestabilnu površinu (npr. klimavu policu, nagnut stol, itd).
-- Pad proizvoda može uzrokovati njegov kvar te predstavlja rizik od ozljeđivanja. Jaka vibracija ili
udarac također mogu uzrokovati kvar proizvoda te dovesti do opasnosti od požara.
• Proizvod postavite na mjesto s dovoljnom prostora oko njega radi ventilacije.
-- Ostavite najmanje 10 cm (4 inča) na stražnjoj strani proizvoda i više od 5 cm (2 inča) na
svakoj bočnoj strani proizvoda.
• Plastičnu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
-- Dječje igranje s plastičnom ambalažom predstavlja rizik od gušenja.
❚❚ Mjere opreza u vezi s uporabom
• Dugotrajna uporaba pri visokoj glasnoći može uzrokovati teško oštećivanje sluha.
-- Dugotrajna izloženost zvuku koji je glasniji od 85 db može negativno utjecati na vaš sluh. Što je
zvuk glasniji, to je teže oštećenje sluha. Imajte na umu da uobičajeni razgovor iznosi između 50
i 60 db, a cestovna buka oko 80 db.
• Ovaj proizvod sadržava opasni visoki napon. Nemojte ga pokušavati sami rastavljati,
popravljati ili vršiti preinake.
-- Radi popravka proizvoda obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
• Na proizvod ne postavljajte nikakve spremnike s tekućinom (npr. vazu, pića, kozmetiku,
kemikalije, itd). Pazite da u proizvod (kroz zračne otvore, U/I utore, itd.) ne dospiju nikakvi
metalni predmeti (npr. kovanice, ukosnice, itd.) ili zapaljivi materijal (npr. papir, žigice, itd).
-- Dospiju li štetni materijal ili tekućina u proizvod, odmah isključite proizvod, iskopčajte kabel
za napajanje, a zatim se obratite servisnom centru tvrtke Samsung.
444
74
• Pazite da ne ispustite proizvod. U slučaju mehaničkog kvara, iskopčajte kabel za napajanje i
obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
-- Postoji rizik od požara ili strujnog udara.
• Proizvod ne držite i ne vucite za kabel za napajanje ili za signalni kabel.
-- Oštećeni kabel može uzrokovati kvar proizvoda, izazvati požar te predstavlja rizik od
strujnog udara.
• U blizini proizvoda ne držite zapaljive materijale.
• Ako proizvod emitira neuobičajeni zvuk ili ispušta miris paljevine ili dim, odmah iskopčajte
kabel za napajanje i obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
• Ako osjetite miris plina, odmah prozračite sobu. Ne dirajte strujni utikač proizvoda. Ne
isključujte i ne uključujte proizvod.
• Ne udarajte proizvod i ne izlažite ga iznenadnom udaru. Ne bušite proizvod oštrim
predmetom.
• Proizvod se može premještati i koristiti u zatvorenom prostoru.
• Proizvod nije otporan na prodor vode ni prašine.
• Pazite da vam proizvod ne ispadne prilikom premještanja jer bi ga to moglo oštetiti.
❚❚ Mjere opreza u vezi s čišćenjem
• Za čišćenje proizvoda nikada nemojte rabiti alkohol, otapala, vosak, razrjeđivače, osvježivač
zraka ili sredstva za podmazivanje i ne prskajte proizvod insekticidom.
-- Primjena tih sredstava može promijeniti boju vanjskog premaza ili uzrokovati njegovo
pucanje ili guljenje ili ukloniti oznake na proizvodu.
• Da biste očistili proizvod, iskopčajte kabel za napajanje, a zatim proizvod obrišite čistom,
suhom, mekom krpom (od mikrovlakana ili pamuka).
-- Redovito brišite prašinu s proizvoda. Prašina može ogrepsti njegovu površinu.
AA Dodatne informacije
❚❚ O NFC-u (Samo WAM750, WAM751, WAM550, WAM551) - Android
• NFC-označavanje za uspostavljanje Bluetooth veze neće raditi pri uključivanju i isključivanju
proizvoda.
• NFC-označavanje za uspostavljanje Bluetooth veze neće raditi dok pokazatelj baterije treperi
na Bluetooth uređaju.
444
75
❚❚ O mrežnoj vezi
• Neke mrežne operacije mogu se izvoditi različito, ovisno o bežičnom usmjerivaču koji se rabi.
• Detaljne informacije o umrežavanju s bežičnim usmjerivačem ili modemom potražite u
dokumentaciji usmjerivača ili modema.
• Odaberite jedan bežični kanal koji trenutačno nije u uporabi. Ako je odabrani kanal
upotrijebljen za drugi obližnji komunikacijski uređaj, može doći do neuspjele komunikacije
zbog radijske interferencije.
• U skladu s najnovijim specifikacijama Wi-Fi certifikacije, HUB ne podržava sigurnosno šifriranje
WEP, TKIP ili TKIP-AES (WPA2 mješovito) na mrežama koje se izvode u načinu rada 802.11n.
• Po svojoj prirodi, bežični LAN može primiti radijsku interferenciju ovisno o uvjetima okoliša
(kao što su performanse bežičnog usmjerivača, udaljenost, prepreka, interferencija s drugim
bežičnim uređajima, itd).
• Šifriranje WEP ne radi s normom WPS (PBC) / WPS (PIN).
❚❚ Kompatibilni uređaji
• Mobitel: Android 2.3.3 (Gingerbread) ili novija verzija, iOS (6.0) ili novija verzija
NAPOMENE
99 Neki uređaji možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
99 Napomena: proizvod sa starijom verzijom možda neće biti podržan.
AA Autorska prava
© 2015 Samsung Electronics Co.,Ltd.
Sva prava pridržana; ni jedan dio ovog korisničkog priručnika ne smije se reproducirati ili kopirati
bez prethodnog pismenog odobrenja tvrtke Samsung Electronics Co.,Ltd.
• Tvrtka Samsung Electronics ovim izjavljuje da je ova oprema usklađena s
bitnim zahtjevima i drugim važnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.
Izvornu izjavu o sukladnosti možete pronaći na adresi http://www.samsung.com,
ako odaberete Podrška > Traži podršku za proizvod i unesete naziv modela.
Oprema se smije upotrebljavati u svim zemljama EU.
Ova oprema smije se upotrebljavati samo u zatvorenom prostoru.
444
76
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar
za korisnike.
Country
U.S.A
North America
CANADA
MEXICO
BRAZIL
COSTA RICA
DOMINICAN
REPUBLIC
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
Latin America
NICARAGUA
PANAMA
PUERTO RICO
TRINIDAD &
TOBAGO
VENEZUELA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
01-800-SAMSUNG (726-7864)
0800-124-421 (Demais cidades e regiões)
4004-0000 (Capitais e grandes centros)
0-800-507-7267
00-800-1-SAMSUNG (726-7864)
1-800-751-2676
1-800-10-7267
1-800-SAMSUNG (72-6786)
800-6225
800-0726-7864
1-800-299-0013
1-800-299-0033
800-2791-9267
800-2791-9111
1-800-234-7267
1-800-SAMSUNG (726-7864)
001-800-5077267
800-7267
800-0101
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
CHILE
BOLIVIA
PERU
ARGENTINE
0-800-SAMSUNG (726-7864)
Bogotá 600 12 72
Gratis desde cualquier parte del país 01 8000 112
112
800-SAMSUNG(726-7864)
800-10-7260
0800-777-08
0800-555-SAMSUNG (0800-555-7267)
PARAGUAY
009-800-542-0001
COLOMBIA
URUGUAY
UK
EIRE
Europe
Contact Centre 
1-800-SAMSUNG (726-7864)
GERMANY
FRANCE
ITALIA
SPAIN
PORTUGAL
000-405-437-33
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)
01 48 63 00 00
800-SAMSUNG (800.7267864)
0034902172678
808 20 7267
Web Site
www.samsung.com/us/support
www.samsung.com/ca/support (English)
www.samsung.com/ca_fr/support (French)
www.samsung.com/mx/support
www.samsung.com/br/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/ve/support
www.samsung.com/co/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/cl/support
www.samsung.com/pe/support
www.samsung.com/ar/support
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/latin/support (Spanish)
www.samsung.com/latin_en/support (English)
www.samsung.com/uk/support
www.samsung.com/ie/support
www.samsung.com/de/support
www.samsung.com/fr/support
www.samsung.com/it/support
www.samsung.com/es/support
www.samsung.com/pt/support
Country
LUXEMBURG
NETHERLANDS
BELGIUM
NORWAY
DENMARK
FINLAND
SWEDEN
POLAND
HUNGARY
SLOVAKIA
AUSTRIA
Europe
SWITZERLAND
CZECH
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
815 56480
70 70 19 70
030-6227 515
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Premium HA] 0800-366661
[Only for Dealers] 0810-112233
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
BELARUS
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TAJIKISTAN
MONGOLIA
MOLDOVA
CHINA
0-800-614-40
400-810-5858
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
UKRAINE
China
02-201-24-18
800 - SAMSUNG (800-726786)
072 726 786
055 233 999
020 405 888
080 697 267 (brezplačna številka)
090 726 786 (0,39 EUR/min)
klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka
od 9. do 18. ure.
011 321 6899
800 111 31, Безплатна телефонна линия
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG )
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land
line
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55 (VIP care 8-800-555-55-88)
810-800-500-55-500
0-800-555-555
0-800-05-555
0-88-555-55-55
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799, VIP care 7700)
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
+7-495-363-17-00
SLOVENIA
CIS
Contact Centre 
261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
HONG KONG
MACAU
0-800-502-000
(852) 3698 4698
0800 333
Web Site
www.samsung.com/support
www.samsung.com/nl/support
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/support
www.samsung.com/dk/support
www.samsung.com/fi/support
www.samsung.com/se/support
www.samsung.com/pl/support
www.samsung.com/hu/support
www.samsung.com/sk/support
www.samsung.com/at/support
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/support
www.samsung.com/hr/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/si
www.samsung.com/rs/support
www.samsung.com/bg/support
www.samsung.com/ro/support
www.samsung.com/gr/support
www.samsung.com/lt/support
www.samsung.com/lv/support
www.samsung.com/ee/support
www.samsung.com/ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/kz_ru/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/ua/support (Ukrainian)
www.samsung.com/ua_ru/support (Russian)
www.samsung.com/support
www.samsung.com/cn/support
www.samsung.com/hk/support (Chinese)
www.samsung.com/hk_en/support (English)
www.samsung.com/support
Country
SINGAPORE
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
VIETNAM
THAILAND
S.E.A
MYANMAR
MALAYSIA
INDONESIA
PHILIPPINES
TAIWAN
JAPAN
S.W.A
INDIA
BANGLADESH
SRI LANKA
EGYPT
ALGERIA
IRAN
SAUDI ARABIA
MENA
PAKISTAN
TUNISIA
U.A.E
OMAN
KUWAIT
BAHRAIN
QATAR
TURKEY
JORDAN
SYRIA
MOROCCO
SOUTH AFRICA
BOTSWANA
NAMIBIA
ZAMBIA
MAURITIUS
REUNION
MOZAMBIQUE
NIGERIA
Africa
Ghana
Cote D'Ivoire
SENEGAL
CAMEROON
KENYA
UGANDA
TANZANIA
RWANDA
BURUNDI
DRC
SUDAN
Contact Centre 
1800-SAMSUNG(726-7864)
1300 362 603
0800 726 786
1800 588 889
0-2689-3232,
1800-29-3232
+95-01-2399-888
1800-88-9999
603-77137477 (Overseas contact)
021-56997777
08001128888
1-800-10-7267864 [PLDT]
02-4222111 [Other landline]
0800-329999
0120-363-905
1800 3000 8282 - Toll Free
1800 266 8282 - Toll Free
09612300300
94117540540
08000-7267864
16580
021 36 11 00
021-8255 [CE]
8002474357
0800-Samsung (72678) 80-1000-12 800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
800-SAMSUNG (800 - 726 7864)
183-CALL (183-2255)
8000-GSAM (8000-4726)
800-CALL (800-2255)
444 77 11
0800-22273
06 5777444
18252273
080 100 22 55
0860 SAMSUNG (726 7864)
8007260000
08 197 267 864
0211 350370
23052574020
262508869
847267864 / 827267864
0800-726-7864
0800-10077
0302-200077
8000 0077
800-00-0077
7095-0077
0800 545 545
0800 300 300
0800 755 755 / 0685 889 900
9999
200
499999
1969
Web Site
www.samsung.com/sg/support
www.samsung.com/au/support
www.samsung.com/nz/support
www.samsung.com/vn/support
www.samsung.com/th/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/my/support
www.samsung.com/id/support
www.samsung.com/ph/support
www.samsung.com/tw/support
www.samsung.com/jp/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/in/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/eg/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/iran/support
www.samsung.com/sa/support
www.samsung.com/sa_en/support (English)
www.samsung.com/pk/support
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/ae/support (English)
www.samsung.com/ae_ar/support (Arabic)
www.samsung.com/tr/support
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/Levant/support (English)
www.samsung.com/n_africa/support
www.samsung.com/support
www.samsung.com/africa_en/support
www.samsung.com/africa_fr/support
www.samsung.com/support
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema
(npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih
vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti
o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i
njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim omercijalnim otpadom.
Download PDF

advertising