Samsung UD46D-P Uputstvo za upotrebu

Add to My manuals
156 Pages

advertisement

Samsung UD46D-P Uputstvo za upotrebu | Manualzz

LFD ZASLON

Upute za korištenje

UD46D-P

Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.

Sadržaj

Prije upotrebe proizvoda

» Autorska prava

» Sigurnosne mjere opreza

Korištenje aplikacije MDC

» Instalacija/deinstalacija programa MDC

» Povezivanje s MDC-om

Pripremne radnje

» Dijelovi

» Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)

» Dimenzije

» Montaža zidnog stalka

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

» Prije priključivanja

» Povezivanje s računalom

» Povezivanje s videouređajem

» Povezivanje sa zvučnim sustavom

» Priključivanje LAN kabela

» Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)

» Promjena izvora ulaznog signala

Značajka Početni zaslon

» Player

» Schedule

» Template

» Clone Product

» ID Settings

» Video Wall

» Network Status

» Picture Mode

» On/Off Timer

» Ticker

» More settings

» URL Launcher

Prilagodba zaslona

» Picture Mode

» Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness / Colour /

Tint (G/R)

» Colour Temperature

» White Balance

» Gamma

» Calibrated value

» Advanced Settings

» Picture Options

» Picture Size

» Auto Adjustment

» PC Screen Adjustment

» Picture Off

» Reset Picture

OnScreen Display

» PIP

» Rotation

» Screen Protection

» Message Display

» Menu Transparency

» Menu Language

» Reset OnScreen Display

Sadržaj

Prilagodba zvuka

» Sound Mode

» Sound Effect

» HDMI Sound

» Sound on Video Call

» Speaker Settings

» Auto Volume

» Reset Sound

Network

» Network Status

» Network Settings

» Wi-Fi Direct

» Multimedia Device Settings

» Server Network Settings

» Device Name

System

» Setup

» Time

» Auto Source Switching

» Power Control

» Eco Solution

» Temperature Control

» Device Manager

» Play via

» Change PIN

» General

» Reset System

Podrška

» Software Update

» Contact Samsung

» Go to Home

» Reset All

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

» Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

» Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

» Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

» Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

» Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

Vodič za rješavanje problema

» Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

» Pitanja i odgovori

Specifikacije

» Općenito

» Ušteda električne energije

» Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

Dodatak

» Troškovi servisa

(snosi ih korisnik)

» WEEE

» Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

» Licenca

» Terminologija

Prije upotrebe proizvoda

Autorska prava

Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.

© 2014 Samsung Electronics

Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.

Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.

Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.

VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.

Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.

• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju

(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

(b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.

(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).

• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.

Sigurnosne mjere opreza

Oprez

RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE

Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI

STRAŽNJI DIO)

UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.

SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.

Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.

Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.

Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.

Simboli

Upozorenje

Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.

Oprez

Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.

Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.

Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.

Čišćenje

― Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu nastati ogrebotine.

― Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

1

Isključite proizvod i računalo.

2

Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.

― Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.

U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

3 Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.

• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol, otapala ili površinski aktivne agense.

!

• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po proizvodu.

4

Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste očistili vanjske dijelove proizvoda.

5

Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.

6

Uključite proizvod i računalo.

Skladištenje

Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.

― Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će naplaćena naknada).

Električna energija i sigurnost

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Upozorenje

Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu utičnicu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.

• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.

!

!

Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.

Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.

• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.

!

Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje

(samo izolirani uređaji vrste 1).

• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.

Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za napajanje ne stavljate teške predmete.

• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.

Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.

• Moglo bi doći do požara.

!

!

Oprez

!

Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.

• Električni udar može oštetiti proizvod.

Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke

Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan pristup.

• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora se isključiti kabel za napajanje.

• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.

Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

Instaliranje

Upozorenje

!

Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj nemojte postavljati u blizinu izvora topline.

• Moglo bi doći do požara.

Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.

• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.

• Koristite samo odgovarajuće regale.

Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su police za knjige ili ormari.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od zida.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.

• Djeca bi se mogla ugušiti.

!

!

Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo pričvršćenu policu ili kosu površinu).

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.

Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi

(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Oprez

!

Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim predmetima, kao što je peć.

• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.

Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.

• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.

• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu površinu.

Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.

!

!

Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.

• Zaslon bi se mogao oštetiti.

Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.

• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.

• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.

Lagano položite proizvod.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

SAMSUNG

Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.

• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite

Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Rukovanje

Upozorenje

!

!

Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale priključene kabele.

• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći do požara ili električnog udara.

Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.

• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.

Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.

!

!

!

Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca

(igračke, slatkiše itd.).

• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških ozljeda.

Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

GAS

Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah prozračite prostor.

• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.

Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni bilo kojeg drugog kabela.

• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog udara ili požara.

!

100

U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo kakve zapaljive tvari.

• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.

Oprez

Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.

• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.

!

U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke) nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice) ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce, boce itd.) ni metalne predmete.

• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.

• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.

!

!

-_-

!

Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.

Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.

• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar, električni udar ili proboj napona.

Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.

• Vid vam se može pogoršati.

Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.

• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.

Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.

U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.

• To može dovesti do električnog udara ili požara.

!

!

!

Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.

• Smanjit ćete umor očiju.

Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.

Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.

Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.

• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.

• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati ozljede.

Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.

• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.

!

!

Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.

• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.

Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.

• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.

Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno koristiti nove i korištene baterije.

• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.

Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog njihove reciklaže.

• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.

Pripremne radnje

Provjera komponenti

Komponente

― Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod.

Izgled komponenti i dijelova koji se prodaju zasebno može se razlikovati od onih prikazanih na slici.

Uz proizvod se ne isporučuje postolje.

Da biste postavili postolje, kupite ga odvojeno.

Kratki vodič za postavljanje

Kartica Jamstvo

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

Daljinski upravljač Kabel za napajanje

Priručnik s regulatornim podacima

-

+

+

Baterije

(Nije dostupno na nekim lokacijama)

DP kabel

Nosač (1 kom.) / polunosač (1 kom.)

(za videozid) / vijci (8 kom.)

Prstenasti nosač (4 kom.) /

Vijak (4 kom.)

Sljedeće dijelove možete kupiti u najbližoj trgovini.

Predmeti koji se prodaju zasebno

KOMPLET za postavljanje na zid Postolje RS232C-stereokabel DVI kabel HDMI-DVI kabel

D-SUB kabel HDMI kabel

RCA stereokabel RCA kabel

Videokabel Stereokabel Komponentni kabel

AV/komponentni prilagodnik AUDIO prilagodnik LAN kabel

Mrežni uređaj

DP-DVI kabel

(Koristi se za povezivanje mrežne kutije)

Adapter tvrtke Samsung za bežičnu LAN mrežu

Magic Presenter

Dijelovi

Komplet vanjskog senzora

POWER

― KOMPLET vanjskog senzora sadrži senzor za daljinsko upravljanje, senzor svjetline i funkcijske tipke. Ako zaslon postavljate na zid, KOMPLET vanjskog senzora možete premjestiti na bočnu stranu zaslona.

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Gumbi Opis

Senzor daljinskog upravljanja

Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.

― Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.

Senzor svjetlosti

Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava svjetlinu zaslona.

Indikator napajanja

Ne svijetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.

Gumb POWER Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.

Gumb SOURCE

Prebacuje s PC načina rada u Video.

Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.

Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i zdesna.

― Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.

― Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.

― Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

Stražnja strana

― Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.

Priključak

IR OUT

CONTROL IN

DP IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

DP OUT (LOOPOUT)

DVI IN (MAGICINFO)

RGB IN

AV / COMPONENT IN

AUDIO OUT

AUDIO IN

RJ45

USB

RS232C OUT

RS232C IN

SD CARD

Opis

Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal putem značajke LOOP OUT.

Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.

Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.

Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.

Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DP kabela.

DVI IN: Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili

HDMI-DVI kabela.

MAGICINFO: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.

Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV/komponentnog prilagodnika.

Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.

Prima zvuk s računala putem audiokabela.

Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.

Povezuje se s USB memorijskim uređajem.

Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C kabela.

Povezuje se s memorijskom karticom SD.

Zaključavanje za zaštitu od krađe

― Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.

― Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

― Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na tim slikama.

Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:

1

Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.

2

Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.

3

Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.

4

Zaključajte uređaj za zaključavanje.

Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.

Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.

Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.

Daljinski upravljač

― Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

― Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.

Uključivanje proizvoda.

Podešavanje jačine zvuka.

promijenite izvor ulaznog signala.

Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili povratak na prethodni izbornik.

.QZ

1

GHI

4

PRS

7

DEL-/--

VOL

ABC

2

JKL

5

TUV

8

SYMBOL

0

MUTE

POWER

OFF

DEF

3

MNO

6

WXY

9

CH LIST

CH

SOURCE

MENU

HOME

MagicInfo

Player I

Isključivanje proizvoda.

Numerički gumbi

Unesite lozinku u OSD izbornik.

isključite zvuk.

Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite

MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka

(+ VOL -).

Ove tipke prečaca upotrijebite za izravan pristup mogućnosti MagicInfo .

Tipke prečaca rade ako je priključen mrežni uređaj.

Gumb za pokretanje značajke Go to Home .

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.

Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima za prikaz.

Gumbi za koje opis nije naveden na slici nisu podržani.

TOOLS INFO

Brz odabir korištenih funkcija.

Povratak na prethodni izbornik.

Ako se pomoću funkcije Video Wall poveže više proizvoda, pritisnite gumb SET i unesite ID proizvoda pomoću numeričkih gumba.

Upravljajte proizvodom koristeći daljinski upravljač.

Poništite postavljenu vrijednost pritiskom na gumb SET te upravljajte svim povezanim proizvodima koristeći daljinski upravljač.

RETURN EXIT

PC

A

DVI

B

HDMI

C

SET

IR control

UNSET LOCK

DP

D

Umetanje baterija u daljinski upravljač

Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog signala.

Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili podešavanje vrijednosti opcija.

Potvrđivanje odabira na izborniku.

Izlazak iz trenutnog izbornika.

Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:

PC , DVI , HDMI ili DisplayPort .

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

Koristi se u načinu Anynet+ i multimedijskom načinu.

Funkcije gumba na daljinskom upravljaču mogu se razlikovati za različite proizvode.

Povezivanje pomoću IR stereokabela

(prodaje se zasebno)

Nemojte zaboraviti priključiti vanjski osjetnik temperature okoline kada je proizvod isključen. Zatim, uključite proizvod.

Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem daljinskog upravljača

• Pomoću namjenskog stereokabela povežite IR OUT priključak na uređaju s

CONTROL IN priključkom na uređaju sa zaslonom.

• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu 1 primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

IR OUT

Upravljanje većim brojem zaslona putem vanjskog osjetnika temperature okoline (prodaje se zasebno)

• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1

(s kojim je povezan vanjski osjetnik temperature okoline) primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .

― Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.

POWER

SOURCE

1

CONTROL IN

IR OUT

CONTROL IN

1

2

CONTROL IN

2

Prije instalacije proizvoda

(vodič za instalaciju)

Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.

• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.

• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.

• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.

Prebacivanje između portretnog i pejzažnog usmjerenja

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

• Da biste upotrijebili proizvod u portretnom usmjerenju, okrenite ga u smjeru kazaljke na satu.

Ventilacija

Instalacija na okomit zid

A minimalno 40 mm

B Temperatura okoline: Ispod 35 C

• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.

A

B

Slika 1.1 Prikaz s bočne strane

B

A

E

C

Slika 1.2 Prikaz s bočne strane

Dimenzije

2

1

Slika 1.3 Prikaz s bočne strane

D D

4

Instalacija na izbočen zid

― Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.

Prikaz s gornje strane

A minimalno 40 mm

B minimalno 70 mm

C minimalno 50 mm

D minimalno 50 mm

E Temperatura okoline: Ispod 35 C

― Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.

5

Jedinica: mm

Naziv modela

UD46D-P

1 1 2 2 3 3 4 4 5

1022,1 1018,3 572,9 576,7 97,0

― Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.

Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.

3

Montaža zidnog stalka

Priprema prije montaže zidnog stalka

Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prstenasti nosač.

Montaža zidnog stalka

Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.

Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.

Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.

Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na vlastitu ruku.

Specifikacije za komplet za postavljanje na zid (VESA)

― Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem trgovcu i zatražite dodatne informacije.

Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne ozljede.

• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.

• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.

Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.

• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati ovisno o specifikacijama zidnog stalka.

• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.

• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.

• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.

• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.

Jedinica: mm

Naziv modela Specifikacije za VESA otvor vijka (A * B) u milimetrima

Standardni vijak Količina

UD46D-P 600 × 400 M8 4

― Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog

šoka.

Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala

Prije priključivanja

Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke

― Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.

Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.

― Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.

Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.

― Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.

― Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.

Povezivanje s računalom

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.

Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)

RGB IN

AUDIO IN

Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta) Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da biste pristupili videosadržaju i audiosadržaju pohranjenom na računalu.

DVI IN (MAGICINFO)

AUDIO IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

AUDIO IN

Povezivanje pomoću HDMI kabela

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Povezivanje pomoću DP kabela

DP IN

• Upozorenja prilikom korištenja DP-a

― Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s uštedom energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.

Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu energije, promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na zaslonu možda neće biti pravilno prikazana.

Kad se pojavi taj problem, postavite Max. Power Saving na Off prije korištenja proizvoda.

― Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U tom slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.

― Ulaz za zaslon ( DP IN ) na proizvodu i isporučeni DP kabel proizvedeni su sukladno standardu

VESA. Upotreba DP kabela koji ne zadovoljava standarde VESA može prouzročiti nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa standardima.

Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.

Povezivanje s videouređajem

• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.

Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.

• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

― Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.

Povezivanje pomoću AV kabela

AV / COMPONENT IN

AUDIO IN

Povezivanje pomoću komponentnog kabela

AV / COMPONENT IN

AUDIO IN

Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela

― Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.

Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit

Name na DVI Devices da biste pristupili videosadržaju i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.

― Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Povezivanje pomoću HDMI kabela

Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)

• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.

• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.

Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite HDMI-

DVI i audiokabele.

• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.

• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.

• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.

• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.

Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.

AUDIO IN

HDMI IN 1, HDMI IN 2

Povezivanje sa zvučnim sustavom

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

AUDIO OUT

Priključivanje LAN kabela

― Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.

RJ45

• Za vezu koristite kabel kategorije 7 (vrste STP*).

*Oklopljene upredene parice

Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)

― Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.

MagicInfo

Da biste koristili MagicInfo , morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.

― Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.

― Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.

― Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.

― Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije operacijskog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam posjet servisnog tehničara biti naplaćen.

Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Application - step 1

MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)

MagicInfo-i Premium (Web-based version)

Select Later

Prijelaz u način rada MagicInfo

1

Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.

2

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo .

― Ako povežete mrežni sklop s priključkom DVI IN (MAGICINFO) na uređaju, mogućnost Source promijenit će se iz DVI u

MagicInfo .

3 Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

Obtain an IP address automatically

Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask:

Default gateway:

255 . 255 . 255 . 0

192 . 168 . 0 . 1

Obtain DNS server address automatically

Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B)

< Back(B)

Next(N) >

Next(N) >

Finish

Finish

Cancel

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : Engilsh

Chinese [Traditional]

German

English

French

Italian

Japanese

Korean

Russian

Swedish

Turkish

Chinese [Simplified]

Portuguese

Cancel

4

Upišite podatke o IP adresi.

5

Odaberite jezik. (Zadani je jezik

English .)

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Screen Type - step 4

Landscape

Portrait

< Back(B) Next(N) > Finish

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Setup Information

1. Application : MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\

2. Internet Protocol [TCP/IP]

IP : 192.168.0.102

3. Language : English

4. Screen Type : Landscape

Cancel

Do not show again

< Back(B) Apply Finish Cancel

6

Odaberite način prikaza.

7

Dvaput provjerite postavke koje ste upravo konfigurirali.

― Ako se ikona izvršavanja ne pojavi, dvokliknite ikonu MagicInfo na radnoj površini. Ikona će se pojaviti u donjem desnom dijelu zaslona.

Promjena izvora ulaznog signala

Source

SOURCE → Source

Source

HDMI1 HDMI2 AV Component DisplayPort

To go to Options, press and hold the Enter button.

PC

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.

Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.

― Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.

― Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.

― Za prikaz detaljnih informacija o priključenim uređajima koji su izvor signala pritisnite na gumb TOOLS na stranici Source .

Edit Name

SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E

Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv izvorišnog uređaja nije naveden u mogućnosti Edit Name .

Da biste postigli optimalnu kvalitetu slike, preporučujemo vam i da pomoću mogućnosti Edit Name promijenite naziv izvorišnog uređaja.

― Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.

PC / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / Game / Blu-ray / DVD / VCR / AV Receiver / Camcorder / DVI PC /

DVI Devices / TV / IPTV / HD DVD / DMA

― Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name .

• Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite Edit Name na PC . U drugim slučajevima, Edit Name postavite na AV uređaje.

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada PC .

• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC .

• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices .

Information

SOURCE → Source → TOOLS → Information → ENTER E

Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.

Korištenje aplikacije MDC

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.

Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MCD program možete preuzeti s web-mjesta.

Instalacija/deinstalacija programa MDC

Instaliranje

― Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.

1

Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified .

2

Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite " OK ".

3

Kada se pojavi zaslon " Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified ", kliknite " Next ".

4

U prikazanom prozoru " License Agreement " odaberite

" I accept the terms in the license agreement " i kliknite " Next ".

5

U prikazanom prozoru " Customer Information " popunite sva polja za informacije i kliknite

" Next ".

6

U prikazanom prozoru " Destination Folder " odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite " Next ".

― Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.

7

U prikazanom prozoru " Ready to Install the Program " provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite " Install ".

8

Prikazat će se napredak instalacije.

9

Kliknite " Finish " u prikazanom prozoru " InstallShield Wizard Complete ".

― Odaberite" Launch MDC Unified " i kliknite " Finish " da biste odmah pokrenuli program MDC.

10 Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified .

― Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili specifikacijama proizvoda.

― Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.

Deinstaliranje

1 Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite

Dodaj/Izbriši program .

2 Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni .

Povezivanje s MDC-om

Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)

Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.

Monitor 1

RS232C IN / OUT

Monitor 2

Computer

Korištenje MDC-a putem Etherneta

Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.

Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela

― Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.

RJ45 MDC

HUB

Computer

Monitor 1

Monitor 2

Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela

― Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.

Monitor 1

RJ45 MDC RS232C OUT

Monitor 2

Computer

Značajka Početni zaslon

Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home .

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

Player

HOME → Player → ENTER E

― Kako biste upotrijebili funkciju Player , postavite Play via na MagicInfo u mogućnosti System .

Reproducirajte različite sadržaje poput kanala s dodijeljenim rasporedima, predložaka ili datoteka.

Reproducirajte kanale ili sadržaj na jedan od sljedećih načina.

• Network Channel : Reproducirajte sadržaj pomoću poslužitelja.

― Kako biste pokrenuli Network Channel , provjerite je li proizvod povezan s poslužiteljem.

• Local Channel : Reproducirajte sadržaj s unutarnje ili vanjske memorije.

Player

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja

• Postavite MagicInfo Mode na MagicInfo u mogućnosti Server Network Settings .

Sada odobrite i upotrijebite poslužitelj MagicInfo .

― Prije odobrenja uređaja konfigurirajte postavke Network Settings poslužitelja.

1

Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.

3

Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.

4

Odaberite MagicInfo iz izbornika na lijevoj strani.

5

Odaberite Unapproved s podizbornika stavke MagicInfo .

2

Upišite ID i lozinku za prijavu.

6

Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih MagicInfo uređaja.

7

Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.

• Device Name : upišite naziv uređaja.

• Device Group : odaberite da biste naveli grupu.

• Location : upišite trenutnu lokaciju uređaja.

― Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.

8

Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.

9

Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.

Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.

― Više detalja o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj

MagicInfo Server >.

― Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi ponovnog postavljanja postavki.

Postavljanje trenutnog vremena

Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena poslužitelja.

1

Idite na kartice Device → Time .

2

Odaberite svoj uređaj.

3

Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.

• Pri prvom povezivanju s poslužiteljem vrijeme na proizvodu postavlja se prema GMT vremenu regije u kojoj je poslužitelj instaliran.

• Vrijeme na proizvodu možete promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.

• Ako isključite proizvod i ponovno ga uključite, postavka vremena na proizvodu vratit će se na posljednje vrijeme postavljeno s poslužitelja.

― Više detalja o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u <korisničkom priručniku MagicInfo Server >.

Player

Browse and play content stored on the selected device.

Device:Internal Contents: All Sort by: File Name....

Options item(s)

No channels

Network Channel

Local Channel

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Channel

Reproducirajte sadržaj, predloške i rasporede konfigurirane na poslužitelju.

• Na zaslonu izbornika Player možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).

Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network Channel pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom upravljaču.

1

Odaberite Network Channel na izborniku Player .

2

Pokrenut će se Network Channel .

Local Channel

Reprodukcija rasporeda ili kanala koji je konfiguriran u proizvodu.

1 Odaberite Local Channel na izborniku Player .

― Poruka No channels prikazuje se ako u stavci Local Channel nije registriran nijedan kanal.

2

Pokrenut će se Local Channel .

Deployed Folders

Reprodukcija predloška spremljenog na povezanom USB uređaju.

― Funkcija Deployed Folders pojavljuje se samo kada je priključen USB uređaj koji sadrži predloške.

My Templates

Reprodukcija predloška My Templates spremljenog u unutarnjoj memoriji proizvoda.

Funkcije dostupne na stranici Player

Stranica s popisom Player omogućuje sljedeće funkcije.

• Device

Odaberite Internal ili USB kako biste pronašli željeni popis uređaja.

All / Internal / USB

• Contents

Odaberite vrstu sadržaja kao kriterij za pretraživanje željenog popisa sadržaja.

All / Video / Image / PDF / Flash / Office / Template

• Sort by

Navedite kriterij za sortiranje sadržaja.

File Name / Recently played

• Options

Stavke izbornika na stranici Player

Naziv mogućnosti

Play Seleted

Send

Delete

Go to Multimedia

Settings

Operacije

Odaberite i reproducirajte željeni sadržaj.

Kopirajte sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje.

Izbrišite željeni sadržaj.

Reproduciranje sadržaja pomoću značajke za reprodukciju medijskih sadržaja.

Konfigurirajte detaljna svojstva sadržaja.

― Na sljedećoj stranici potražite pojedinosti o funkciji Settings .

Izbornik stranice Player Settings

Settings

Settings

Set whether to display content in the original aspect ratio or in full screen size.

Aspect Ratio

Display Duration

Transition Effect

Content Layout

Safely Remove USB Device

Landscape

Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Aspect Ratio

Postavite Aspect Ratio na Original ili Full .

• Full / Original

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Videos , Images , PDF i Office .

Display Duration

Podesite trajanje svake stranice u nizu slajdova.

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Images , PDF , Flash i Office .

Transition Effect

Konfigurirajte prijelazne efekte između stranica ili scena u nizu slajdova ili videodatoteci.

• None / Fade1 / Fade2 / Blind / Spiral / Checker / Linear / Stairs / Wipe / Random

― Ova je funkcija dostupna samo za datoteke Images .

Content Layout

Promijenite usmjerenje sadržaja koji se reproducira u način Landscape ili Portrait .

• Landscape / Portrait

― Ako je mogućnost Content Layout postavljena na prikaz Portrait , ona ne podržava videokodek VP8.

Safely Remove USB Device

Sigurno uklanja USB memoriju

Reset Settings

Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.

Kada je sadržaj pokrenut

Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan

Information

Type:

CH Number:

CH Name:

Software Version:

MAC ID:

Tags:

Server:

USB:

Schedule download:

Network Channel

No channels selected

No channels selected

B2B-EP-MIP-4510

FF-FF-FF-FF-FF-FF

None

Not connected

Not connected

No Schedule to download

OK

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.

• Type : Vrsta kanala koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Number : Broj dodijeljen kanalu koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• CH Name : Naziv kanala koji se trenutačno reproducira

― Primjenjivo samo tijekom reprodukcije Network Channel / Local Channel .

• Software Version : prikazuje verziju softvera uređaja

• MAC ID : prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja

• Tags : postavke oznaka koje poslužitelj dodjeljuje uređaju

• Server : prikazuje status veze ( Connected , Disconnected ili Not approved ) poslužitelja

• USB : prikazuje stanje veze USB uređaja

• Schedule download : prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja

Promjena postavki za pokrenut sadržaj

Playlist

Music

Picture Mode Sound Mode Repeat

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova funkcija nije dostupna kada se sadržaj reproducira na Video Wall .

Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču tijekom reprodukcije sadržaja kako biste konfigurirali postavke poput Picture

Mode i Sound Mode .

• Playlist

Pregledajte popis stavki sadržaja koje se trenutačno reproduciraju.

• Music

Podesite pozadinsku glazbu za sadržaj koji se trenutačno reproducira.

• Picture Mode

Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira

Shops & Malls / Offices & Schools / Terminals & Stations / Video Wall / Calibration

• Sound Mode

Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira

Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify

• Repeat

Postavite način ponavljanja.

One / All

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Player

• Podržani datotečni sustavi obuhvaćaju FAT32 i NTFS.

• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.

Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.

• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.

• Provjerite podržane verzije datoteka.

Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1

Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007

• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.

Više okvira mrežnog rasporeda

Ograničenja reprodukcije

• Istovremeno je moguće reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Videos ).

• U portretnoj je reprodukciji moguće istovremeno reproducirati samo jednu videodatoteku.

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

― Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

― Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada Player .

― Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.

Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke

Ograničenja

• Provjerite postoji li distribuirana mapa (sadržaj / rasporedi) u Internal / USB memoriji.

Ograničenja reprodukcije

• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke ( Videos ).

• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.

• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.

• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa ( Videos ).

Ograničenja izlaza zvuka

• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.

• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.flv

*.vob

*.svi

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vro

*.m2ts

*.mts

*.divx

Sadržaj

Datotečni nastavak

Spremnik Videokodek

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

VRO

VOB

PS

TS

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

MPEG2

MPEG1

VP6

1920 x 1080

640 x 480

Rezolucija Broj sličica

(fps)

6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw, μ-Law)

4

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP

L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Određeni kodeki (MVC, VP8 i MJPEG) neće biti podržani u sljedećim situacijama: uzastopna reprodukcija različitih vrsta datoteka, reprodukcija

LFD datoteka ili reprodukcija datoteka u portretnom načinu.

Audio

• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju audiozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg

• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x

8.640

• Podržani efekti na slikama: 9 efekata

( Fade1 , Fade2 , Blind , Spiral , Checker , Linear ,

Stairs , Wipe , Random )

Flash

• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1

• Flash animacija

Kompatibilan oblik datoteke: SWF

• Preporučena razlučivost: 960 x 540

Oprez

Performanse usporedive s programom Flash

Player u operacijskom sustavu Windows ne mogu se jamčiti

Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija

• Flash videozapis

Kompatibilan oblik datoteke: FLV

Videozapisi

Kodek: H.264 BP

Rezolucija: 1920 x 1080

Audio

Kodek: H.264 BP

Oprez

Oblik datoteke F4V nije podržan

Zaslonski videozapis nije podržan

Power Point

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: ppt, pptx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcije koje nisu podržane

Animirani efekti

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)

Word Art

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

Umetanje objekata

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Grafikoni

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

Bilješke na slajdovima i brošure

PDF

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: pdf

• Funkcije koje nisu podržane

Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa smanjenjem performansi.

Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.

Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.

Efekti s 3D sjenom nisu podržani.

Neki znakovi nisu podržani

(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)

WORD

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .doc, .docx

Verzija: Office 97 ~ Office 2007

• Funkcije koje nisu podržane

Efekt pozadine stranice

Neki stilovi odlomaka

Word Art

Poravnaj

Moguća je pogreška pri poravnanju grupe

3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)

Office 2007

SmartArt nije u potpunosti podržan.

Podržano je 97 od 115 podstavki.

Grafikoni

Znakovi s pola širine

Razmak između slova

Okomiti tekst neke podstavke nisu podržane

Bilješke na slajdovima i brošure

Datoteke predložaka

• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su samo u alatu Template .

LFD

• Podržano u funkcijama Network Channel i

Local Channel

• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata

Nastavak: .lfd

Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom Video Wall

― Više pojedinosti potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Server >.

Videozapisi

• 3D videozapisi nisu podržani.

• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu podržani.

• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju videozapisa.

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

• Podržava signal do H.264, razina 4.1

• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.

• Podržava samo BD MVC Spec.

• Neki kodeci možda nisu podržani u portretnoj reprodukciji.

Slike

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, png, bmp

• Podržana maksimalna razlučivost: 15360 x 8640

― Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno više vremena.

Ograničenja

• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku ( Videos ).

― Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.

Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke ( Videos ).

Dostupno

Dostupno Nije dostupno

Schedule

HOME → Schedule → ENTER E

Schedule

Schedule your content on a local channel or edit existing channels.

[CH1]Chnnel 1 [CH2]Chnnel 2 Playing Time

12:00 am

12:30 am

01:00 am

01:30 am

02:00 am

02:30 am

03:00 am

03:30 am

04:00 am

04:30 am

05:00 am

05:30 am

Type : Local

[CH3]Chnnel 3

Device : Internal Options

Add content to create a programme on the channel.

Add Programme Schedule your content on

CH 2.

Schedule your content on

CH 3.

Configure the display duration to set how long each item of content will play for.

Set a start time and a stop time for the programme.

Funkcije dostupne na stranici Schedule

Stranica Schedule omogućuje sljedeće funkcije.

• Type

Local : Dodajte ili brišite rasporede.

Network : Pregledajte mrežni raspored konfiguriran na poslužitelju.

• Device

Pregledajte naziv povezanog uređaja za pohranjivanje.

― Ta se mogućnost aktivira samo ako je mogućnost Type postavljena na Local u postavci Device .

• Options

Stavke izbornika na stranici Schedule

Naziv mogućnosti

Send

Delete

Operacije

Pošaljite konfigurirane rasporede na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Izbrišite rasporede.

Settings Zadani sadržaj reproducira se na kanalu na kojem se ne prikazuju podaci o programu.

Konfiguriranje rasporeda kanala

Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe u željeno vrijeme.

1

Odaberite kanal za konfiguraciju.

2

Odaberite videozapise, glazbu i fotografske sadržaje koje želite primijeniti na raspored kanala.

3

Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4

Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5

Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local .

Uređivanje rasporeda kanala.

Promijenite postavku za konfigurirani raspored kanala poput sadržaja, trajanja i naziva rasporeda.

1

Odaberite kanal za uređivanje.

2

Odaberite videozapise, fotografski ili glazbeni sadržaj za uređivanje u rasporedu kanala.

Brisanje sadržaja: Postavite pokazivač preko željenog sadržaja i zatim pritisnite gumb E kako biste ga izbrisali.

Idite na krajnji desni kraj popisa sadržaja. Kliknite gumb + kako biste dodali sadržaj ili promijenili redoslijed reprodukcije stavaka sadržaja.

3 Postavite vrijeme za reprodukciju rasporeda. ( Start Time ~ Stop Time )

4 Promijenite naziv rasporeda kanala, a zatim odaberite odredišnu mapu za spremanje.

5 Pritisnite gumb Save .

― Primjenjivo samo kada je mogućnost Type postavljena na Local .

Template

HOME → Template → ENTER E

Template

Select a template to customise.

Market : All Layout : Landscape item(s)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Funkcija Template je onemogućena ako je Video Wall postavljeno na On .

Funkcije dostupne na stranici Template

Stvorite jedinstven sadržaj pomoću predložaka. Nije teško stvarati sadržaj. Jednostavno promijenite slike i tekst u predlošku.

Sortirajte popis predložaka na temelju sljedećih kriterija.

• Market

• Layout

Landscape / Portrait

1

Odaberite uzorak iz dostupnih predložaka uzoraka.

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Preview

Save

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

2

Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.

Unos teksta

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

Background Music

Edit Text

Font options

Edit Text

Odaberite prozor Edit Text kako biste unijeli tekst.

Font options

Font Colour : Navedite boju teksta poruke.

Background Colour : Navedite pozadinsku boju poruke.

Background opacity : Navedite pozadinsku prozirnost poruke.

Alignment : odaberite način poravnanja poruke.

Scroll : Navedite smjer/brzinu kretanja poruke.

Hide Element : Prikaz ili skrivanje poruke.

― Odabirom Hide neće se ponovno postaviti postavke poruke.

Reset : Vratite sve postavke u mogućnosti Font options na zadane.

Preview

Save

Umetanje sadržaja poput videozapisa, fotografija i PDF datoteka

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Edit Item(s) selected

Select item to delete picture1.jpg

Duration Options

Aspect Ratio

Hide Element

Mute

Done Cancel

Show

Konfiguriranje pozadinske slike/glazbe

Template

Select in the editable zone to add content or edit the existing text.

Background Screen

Device : Internal

..

Background Colour White Done Cancel

Preview

Template preview is running. It will stop after 20 seconds.

New town interior design

Sustainble evolution unfolods tomorrw’s design

1 Pregledajte stvoreni predložak pomoću funkcije Preview .

2 Kako biste spremili predložak, pritisnite gumb Save .

3

Konfigurirajte Template Name i Storage .

Save

Duration

Template Name

Storage

23:59:59

Template1

Internal

Save Cancel

4

Pritisnite gumb Save kako biste dovršili stvaranje sadržaja.

Clone Product

HOME → Clone Product → ENTER E

Clone Product

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete na nekoliko proizvoda.

Kada se na USB-u ne nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka No cloning file found on the USB device. Copy system settings from this product to the USB storage device?

.

Kada se na USB-u nalazi kopija datoteke

1

Umetnite USB uređaj u USB ulaz. Pokrenite funkciju Clone Product .

2

Prikazat će se poruka Cloning file found. Please select an option.

.

Pokrenite funkciju Clone From USB ili Clone to USB .

Clone From USB : Prenesite postavke USB uređaja na proizvod.

Clone to USB : Kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.

― po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.

ID Settings

HOME → ID Settings → ENTER E

ID Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Dodijelite ID broj uređaju.

Pritisnite u / d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E .

Device ID

Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon: 0~224)

― Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.

PC Connection Cable

Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.

• RS232C cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.

• RJ45(LAN) cable komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.

Device ID Auto Set

Ova značajka automatski dodjeljuje identifikacijski broj uređaju koji je priključen putem kabela RS232C.

Video Wall

HOME → Video Wall → ENTER E

Video Wall

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Apply to

• Current Source (prikaz na zaslonu s uređaja povezanog na Source ): konfigurirajte funkcije videozida za prikaz na zaslonu s vanjskog uređaja povezanog s proizvodom.

• MagicInfo Player S : konfigurirajte funkcije videozida za sadržaje spremljene na proizvodu, USB štapiću ili SD kartici.

Ograničenja

― Reprodukcija u početku može biti neravnomjerna kada se uzastopno reproduciraju videodatoteke različite razlučivosti (npr. sadržaj razlučivosti 1280x720 reproducira se nakon sadržaja razlučivosti 1920x1080) ili prilikom uzastopne reprodukcije slikovne datoteke i videodatoteke.

Slike Videozapisi

• Podržana razlučivost

1920 x 1080 @ 24p/30p

1280 x 720 @ 24p/30p/60p

• Nisu podržane HEVC i 3D slike.

• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, png, bmp

• Podržana maksimalna razlučivost

jpeg : 15360 x 8640

png: 4096 x 4096

bmp: 4096 x 4096

Video Wall

Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall .

Da biste organizirali videozid odaberite On .

• Off / On

Horizontal x Vertical

Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.

Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.

Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu od 1 do 15.

― Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.

― Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Screen Position

Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen Position .

Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.

Koristite navigacijske gumbe na daljinskom upravljaču kako biste promijenili podijeljene zaslone i dodijelili im druge brojeve. Pritisnite gumb E .

• All Displays : odredite položaj zaslona za sve zaslone. Ne trebate postaviti videozid za pojedinačne zaslone.

• Current Displays : odredite položaj samo prvog zaslona.

― Screen Position može se postaviti s najviše 15 x 15 podijeljenih zaslona (225 uređaja). Ako je povezano s pomoću načina DP Loopout, najveći broj uređaja mijenja se u

100.

― Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

― Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical .

Format

Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.

• Full : prikaz slika preko cijelog zaslona bez margina.

• Natural : prikaz slika u izvornim proporcijama bez povećavanja ili smanjivanja veličine.

― Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On .

Network Status

HOME → Network Status → ENTER E

Network Status

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

Picture Mode

HOME → Picture Mode → ENTER E

Picture Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

• Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Više informacija o programu Advanced Color Management možete dobiti od distributera kod kojega ste kupili proizvod.

On/Off Timer

HOME → On/Off Timer → ENTER E

On/Off Timer

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

― Prije korištenja značajke On/Off Timer , morate postaviti sat.

On Timer

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

On Timer : postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite trenutno vrijeme.

( On Timer 1 ~ On Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual .

Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Volume : postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

• Source : odaberite željeni izvor ulaznog signala.

• Contents (kada je Source postavljeno na Internal/USB ): Odaberite mapu na USB uređaju ili internom memorijskom uređaju u kojoj se nalaze datoteke koje želite reproducirati kada se proizvod uključi. Datoteke mogu sadržavati glazbu, fotografije ili videoisječke.

― Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.

― Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača vremena neće ispravno funkcionirati.

― Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, Slide Show se neće reproducirati.

― Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.

― Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape dodijeljene svakom USB-u različite nazive.

― Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica.

― Funkcija On Timer možda neće funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMPovima nekih proizvođača jer proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.

Off Timer

Postavite mjerač vremena za isključivanje ( Off Timer ) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. ( Off Timer 1 ~ Off

Timer 7 )

• Setup : odaberite Off , Once , Everyday , Mon~Fri , Mon~Sat , Sat~Sun ili Manual .

Ako odaberete Manual , možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.

Kvačica označava dane koje ste odabrali.

• Time : postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.

Holiday Management

Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.

• Add Holiday : odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.

Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u / d , a zatim kliknite gumb Save .

Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.

Start : odredite datum početka praznika.

End : odredite datum završetka praznika.

― Delete : izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.

― Edit : Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.

• Set Applied Timer : postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.

Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.

Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.

Ticker

HOME → Ticker → ENTER E

Ticker

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

More settings

HOME → More settings → ENTER E

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

• Off / On

• Message : unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.

• Time : postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message .

• Font options : Odredite veličinu i boju slova koji će se koristiti za poruku.

• Position : odaberite usmjerenje za prikaz poruke Message .

• Scroll : Odredite Direction i Speed za prikazivanje poruke.

• Preview : Pregledajte konfigurirane postavke opisa.

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

URL Launcher

HOME → URL Launcher → ENTER E pm 12:00

January 1 2014

Change URL

URL Launcher

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Clone Product

Picture Mode

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Više detalja o korištenju funkcije URL Launcher možete dobiti od zastupnika kod kojeg ste kupili proizvod.

― Kako biste upotrijebili funkciju URL Launcher , postavite Play via na URL Launcher u mogućnosti System .

Prilagodba zaslona

Konfigurirajte postavke za Picture ( Backlight , Colour Tone , itd.).

Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.

Picture Mode

MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

·

Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R)

Terminals & Stations

100

70

50

G50 R50

45

65

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

• Shops & Malls

Prikladan za trgovačke centre.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Offices & Schools

Prikladan za urede i škole.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Terminals & Stations

Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Video Wall

Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

Odaberite Videos/Images ili Text , ovisno o načinu prikaza slike.

• Calibration u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Da biste pravilno primijenili način rada Calibration , provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management .

Više informacija o programu Advanced Color Management možete dobiti od distributera kod kojega ste kupili proizvod.

Backlight / Contrast / Brightness /

Sharpness / Colour / Tint (G/R)

MENU m → Picture → ENTER E

Picture

Picture Mode

· Backlight

· Contrast

· Brightness

· Sharpness

· Colour

· Tint (G/R)

Terminals & Stations

100

70

45

65

50

G50 R50

Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti

Videos/Images Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /

Colour / Tint (G/R)

Text Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness

Calibration Backlight

― Kada izmijenite Backlight , Contrast , Brightness , Sharpness , Colour ili Tint (G/R) , OSD će se prilagoditi u skladu s tim.

― možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.

― Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Colour Temperature

MENU m → Picture → Colour Temperature → ENTER E

Picture

Colour Temperature 10000K

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)

― Ako je Colour Tone postavljeno na Off , Colour Temperature je onemogućeno.

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Colour Temperature je onemogućeno.

White Balance

MENU m → Picture → White Balance → ENTER E

Picture

White Balance

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

2 Point

Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.

• R-Offset / G-Offset / B-Offset : prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).

• R-Gain / G-Gain / B-Gain : prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).

• Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

10 Point

Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.

• Off / On

Level : odaberite interval za prilagodbu.

Red : prilagodite razinu crvene.

Green : prilagodite razinu zelene boje.

Blue : prilagodite razinu plave boje.

Reset : Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.

― Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.

― Omogućeno kada je Picture Mode postavljen na Offices & Schools ( Videos/Images ).

Gamma

MENU m → Picture → Gamma → ENTER E

Picture

Gamma 0

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Calibrated value

MENU m → Picture → Calibrated value → ENTER E

Picture

Calibrated value

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodite intenzitet primarne boje.

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Gamma je onemogućeno.

Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju boja Advanced Color Management na načine rada Information i Advertisement.

• Don't apply / Apply

― Više informacija o programu Advanced Color Management možete dobiti od distributera kod kojega ste kupili proizvod.

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Calibrated value je onemogućeno.

Advanced Settings

MENU m → Picture → Advanced Settings → ENTER E

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Medium

Darker

0

Off

Native

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Prilagodljive mogućnosti

Terminals & Stations

Text

Videos/Images

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space

Dynamic Contrast / Black Tone

Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone /

RGB Only Mode / Colour Space / Motion

Lighting

Text Dynamic Contrast / Black Tone

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Advanced Settings je onemogućeno.

Advanced Settings

Dynamic Contrast

Black Tone

Flesh Tone

RGB Only Mode

Colour Space

Motion Lighting

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Medium

Darker

0

Off

Native

Off

Dynamic Contrast

Prilagodite kontrast zaslona.

• Off / Low / Medium / High

Black Tone

Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.

• Off / Dark / Darker / Darkest

Flesh Tone

Naglasi ružičasti Flesh Tone .

RGB Only Mode

Prikazuje boje Red , Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.

• Off / Red / Green / Blue

Colour Space

Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.

• Auto / Native / Custom

― Da biste prilagodili Colour , Red , Green , Blue i Reset , postavite Colour Space na Custom .

Motion Lighting

Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.

• Off / On

Picture Options

MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Off

Off

Off

Normal

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Picture Mode

Shops & Malls , Offices & Schools ,

Terminals & Stations , Video Wall

Postavke za Picture

Mode

Videos/Images

Text

Calibration

Prilagodljive mogućnosti

Colour Tone / Digital Clean View / MPEG

Noise Filter / HDMI Black Level / Film Mode /

Dynamic Backlight

Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic

Backlight

HDMI Black Level / Dynamic Backlight

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Normal

Off

Off

Off

Off

Off

Colour Tone

Ako je izvor ulaza PC , DVI ili HDMI1 , HDMI2 (povezano računalo), DisplayPort .

• Off / Cool / Standard / Warm

Ako je izvor ulaznog signala AV , Component ili HDMI1 , HDMI2 .

• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2

― Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration , Colour Tone je onemogućeno.

― Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.

Digital Clean View

Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.

• Off / Low / Medium / High / Auto

― Jačina primljenog signala najveća je kada je pruga zelene boje.

― Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.

MPEG Noise Filter

Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.

• Off / Low / Medium / High / Auto

Picture Options

Colour Tone

Digital Clean View

MPEG Noise Filter

HDMI Black Level

Film Mode

Dynamic Backlight

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Normal

Off

Off

Off

Off

Off

HDMI Black Level

Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.

• Low / Normal

― Dostupno samo u načinima rada DisplayPort , HDMI1 , HDMI2 i DVI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).

Film Mode

Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.

Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja optimalne kvalitete.

• Off / Auto1 / Auto2

― Dostupno u načinima rada AV , Component (480i/1080i).

Dynamic Backlight

Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.

• Off / On

― Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC , AV ili Component dok je Video Wall On .

Picture Size

MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E

Picture Size

Picture Size

· Position

Resolution

16:9

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.

Picture Size

― Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.

• 16:9 : postavlja sliku u način rada širine 16:9 .

• Zoom1 : koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.

• Zoom2 : koristite za veće povećanje.

• Smart View 1 : smanjuje sliku 16:9 za 50%.

― Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1 , HDMI2 .

• Smart View 2 : smanjuje sliku 16:9 za 25%.

― Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1 , HDMI2 .

• Wide Fit : povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.

• 4:3 : postavlja sliku u osnovni način ( 4:3 ).

― Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.

Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije obuhvaćeno jamstvom.

• Screen Fit : prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI1 , HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) ili Component

(1080i / 1080p).

• Custom : mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.

• Original ratio : ako je izvor ulaznog signala PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 (povezano računalo), DisplayPort , videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.

― Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.

Position

Picture Size

Picture Size

·

Position

Resolution

Custom

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Zoom/Position

Picture Size

Picture Size

·

Zoom/Position

Resolution

Custom

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit ili Custom .

― Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1 , Zoom2 , Wide Fit , Screen Fit ili Custom , slijedite ove korake.

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali Position . Pritisnite gumb E .

2

Pritisnite gumb u ili d da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.

3

Pritisnite gumb E .

Podešava zumiranje slike i njezin položaj. Ova je mogućnost dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na HDMI1 ,

HDMI2 (1080i/1080p) ili Component (1080i/1080p). Picture Size mora biti postavljena na Custom kako bi mogućnost bila dostupna.

1

Pritisnite gumb d da biste odabrali Zoom/Position . Pritisnite gumb E .

2

Odaberite Zoom ili Position . Pritisnite gumb E .

3

Pritisnite gumb u / d / l / r da biste pomaknuli sliku.

4

Pritisnite gumb E .

― Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset .

Slika će se postaviti u zadani položaj.

Resolution

Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.

Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768

Auto Adjustment

MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E

Picture

Auto Adjustment

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

PC Screen Adjustment

MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E

Picture

PC Screen Adjustment

Dostupno samo u načinu rada PC .

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.

• Coarse / Fine uklanja ili smanjuje šum na slici.

Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće ( Coarse ) i ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.

• Position prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.

Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste prilagodili vodoravni položaj.

• Image Reset ponovno postavlja zadane postavke slike.

Picture Off

MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E

Picture

Picture Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Reset Picture

MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E

Picture

Reset Picture

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.

Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.

Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.

OnScreen Display

PIP

MENU m → OnScreen Display → PIP → ENTER E

OnScreen Display

PIP

Rotation

Screen Protection

Message Display

Menu Transparency

Menu Language

Reset OnScreen Display

Medium

English

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select .

Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada PIP , kad ga ponovno uključite, način rada

PIP ostat će uključen.

Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog zaslona gledate igru ili karaoke.

Postavke za PIP

Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.

Glavna slika Podslika

PC AV / Component

AV / Component

HDMI1 , HDMI2 / DVI / SBB

MagicInfo

PC / DisplayPort / HDMI1 , HDMI2 / DVI

AV / Component

PC / AV / Component / DisplayPort / HDMI1 , HDMI2 / DVI

PIP

PIP

Source

Size

Position

Sound Select

OK

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

PC

Õ

Ã

Main

• PIP ( Off / On ): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.

• Source : možete odabrati izvor podslike.

• Size ( , , , , , , ): odaberite veličinu za podsliku.

• Position ( , , , , ): odaberite položaj za podsliku.

― U podijeljenom načinu rada ( , , , ) ne možete odabrati Position .

• Sound Select ( Main / Sub ): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub .

Rotation

MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E

Rotation

Rotate menu

Rotate Content

Aspect Ratio

Landscape

Landscape

Full Screen

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Rotate menu

Konfigurirajte zaslon izbornika.

• Landscape : prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).

• Portrait : prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.

― Dostupno samo u načinu rada PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 , MagicInfo , DisplayPort .

Rotate Content

Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.

• Landscape : prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).

• Portrait : prikažite zaslon u portretnom načinu rada.

― Dostupno samo u načinu rada PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 (kada je osobno računalo povezano), DisplayPort .

Aspect Ratio

Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.

• Full Screen : prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.

• Original : prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.

― Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait .

― Dostupno samo u načinu rada PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 (kada je osobno računalo povezano), DisplayPort .

Screen Protection

MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E

Screen Protection

Auto Protection Time

Screen Burn Protection

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Protection Time

Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.

• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours

Screen Burn Protection

Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Screen

Burn Protection .

Screen Burn Protection lagano pomiče sliku na zaslonu.

Postavka Screen Burn Protection Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.

Pixel Shift

Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.

• Pixel Shift ( Off / On )

― Horizontal , Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On .

• Horizontal : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.

• Vertical : određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.

• Time : odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.

Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.

Dostupne postavke

Horizontal (pikseli) 0 ~ 4

Optimalne postavke

4

Vertical (pikseli) 0 ~ 4 4

Time (minuta) 1 min ~ 4 min 4 min

― Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.

― Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak proizvoda.

― Ako je Picture Size postavljeno na Screen Fit , Pixel Shift je onemogućeno.

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Timer

Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection .

Značajka Screen Burn Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.

Timer

Off

Repeat : prikažite obrazac za prevenciju zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima

(razdoblje).

Interval : prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim intervalima

(od Start Time do End Time ).

― Mode , Period , Time , Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval .

• Mode : odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.

Pixel : pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.

Rolling bar : okomita pruga pomiče se slijeva nadesno.

Fading screen : čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.

― Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme ponavljanja.

• Period : odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection .

― Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer .

• Time : navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection .

― Omogućeno je Timer ako je postavljeno na Repeat i Mode ako je postavljeno na Pixel .

• Start Time : postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

• End Time : postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.

― Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer .

Screen Burn Protection

Pixel Shift

Timer

Immediate display

Side Grey

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Message Display

MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E

Message Display

Source Info

No Signal Message

MDC Message

On

On

On

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Immediate display

Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.

• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen

Side Grey

Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.

• Off / Light / Dark

Source Info

Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.

• Off / On

No Signal Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.

• Off / On

MDC Message

Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.

• Off / On

Menu Transparency

MENU m → OnScreen Display → Menu Transparency → ENTER E

OnScreen Display

Menu Transparency Medium

Prilagodite prozirnost okvira izbornika.

• High / Medium / Low

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Menu Language

MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E

OnScreen Display

Menu Language English

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Postavite jezik izbornika.

― Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama na računalu.

Reset OnScreen Display

MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E

OnScreen Display

Reset OnScreen Display

Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prilagodba zvuka

Konfigurirajte postavke zvuka ( Sound ) za proizvod.

Sound Mode

MENU m → Sound → Sound Mode → ENTER E

Sound

Sound Mode

Sound Effect

HDMI Sound

Sound on Video Call

Speaker Settings

Auto Volume

Reset Sound

Standard

AV(HDMI)

Current Source

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Način rada zvuka možete odabrati prema osobnim preferencama.

• Standard : odabire normalni zvuk.

• Music : više naglašava glazbu nego glasove.

• Movie : najbolji zvuk za filmove.

• Clear Voice : više naglašava glasove od drugih zvukova.

• Amplify : povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.

― Ako je Speaker Settings postavljeno na External , Sound Mode je onemogućeno.

Sound Effect

MENU m → Sound → Sound Effect → ENTER E

Sound Effect

Virtual Surround

Dialog Clarity

Equaliser

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.

― Ako je Speaker Settings postavljeno na External , Sound Effect je onemogućeno.

― Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard .

Virtual Surround

Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer Function).

• Off / On

Dialog Clarity

Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije čuli dijalog.

• Off / On

Equaliser

Koristite Equaliser za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.

• Balance L/R : prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.

• 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija propusnosti veze.

• Reset : vraća ekvilizator na zadane postavke.

HDMI Sound

MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E

Sound

HDMI Sound AV(HDMI)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Sound on Video Call

MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E

Sound

Sound on Video Call Current Source

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI) .

• AV(HDMI) / PC(DVI)

Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.

• Current Source / Video Call

Speaker Settings

MENU m → Sound → Speaker Settings → ENTER E

Sound

Speaker Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Volume

MENU m → Sound → Auto Volume → ENTER E

Sound

Auto Volume Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

TV Sound Output

• External / Receiver

― Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.

Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.

Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.

• Off / Normal / Night

Normal omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine glasnoće pri promjeni kanala.

Night izjednačava razine glasnoće na svakom kanalu i smanjuje ih te time utišava svaki kanal. Značajka Night korisna je noću – preporučujemo da tada glasnoću održavate na niskoj razini.

― Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto Volume na Off . Promjena razine glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je Auto Volume postavljeno na Normal ili Night .

Reset Sound

MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E

Sound

Reset Sound

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.

Network

Network Status

MENU m → Network → Network Status → ENTER E

Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.

Network Status

Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

You are connected to the Internet. If you have any problems using online services, please contact your Internet service provider.

Disconnect IP Settings Retry Close

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Settings

MENU m → Network → Network Settings → ENTER E

Podesite mrežne postavke kako biste mogli koristiti različite pametne značajke usluge hub kao što su pretraživanje interneta, dijeljenje sadržaja putem kućne mreže ili ažuriranje značajki.

Network Settings

Select your network type.

Network Type

Wireless network

Wireless

You can connect your

Device to the internet.

Please select which wireless network to use.

Refresh WPS(PBC)

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Network Type

• Wireless / Wired

Postavke ožičene mreže

Povezivanje s ožičenom mrežom

Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priklju ak na zidu Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

LAN

RJ45

• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću

LAN kabela.

Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač koji se nalazi u vašoj kući.

LAN priklju ak na zidu

LAN

RJ45

Modemski kabel LAN kabel

• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.

Modemski priklju ak na zidu

Vanjski modem

(ADSL / VDSL)

IP djelitelj

(s DHCP poslužiteljem)

LAN

RJ45

LAN kabel

Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.

Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti

IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).

Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.

― Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.

― ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.

Modemski kabel LAN kabel LAN kabel

Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.

Automatske Network Settings (ožičena mreža)

Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.

Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.

Automatsko postavljanje

1

Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

― Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.

― Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu, prijeđite na sljedeći odjeljak.

Ručne Network Settings (ožičena mreža)

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška .

4

Na kartici Support kliknite gumb Details . Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite Network Type na Wired na stranici Network Settings .

2

Pritisnite gumb Connect kako biste otvorili Network Settings .

Gumb Connect je omogućen samo kada je kabel LAN pravilno priključen.

3

Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop . Proces provjere valjanosti završava.

4

Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings .

5

Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E , a zatim postavite IP Settings na Enter manually .

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address .

― Ako IP Settings postavite na Enter manually , DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter manually .

6 Kada završite, na dnu stranice odaberite OK , a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

7 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Wired network and Internet connection completed.

".

Postavljanje bežične mreže

Povezivanje s bežičnom mrežom

Ovaj proizvod ne podržava bežično umrežavanje. Da biste mogli koristiti bežične mreže, nabavite

Samsungov prilagodnik za bežične LAN mreže (WIS10ABGN, WIS12ABGNX). Potom povežite prilagodnik s proizvodom. Za spajanje na Internet koristite bežični usmjerivač.

Beži ni IP djelitelj

(usmjernik s DHCP poslužiteljem)

LAN priklju ak na zidu

Stražnja strana proizvoda

Adapter tvrtke Samsung za beži nu LAN mrežu

LAN kabel

Samsungov bežični LAN prilagodnik prodaje se zasebno u odabranim trgovinama, u web-trgovinama i na adresi Samsungparts.com. Samsungov bežični LAN prilagodnik podržava komunikacijske protokole

IEEE 802.11a/b/g i n. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.

― Da biste koristili bežičnu mrežu, morate upotrijebiti bežični prilagodnik "Samsung Wireless LAN

Adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX). Samsungov bežični LAN prilagodnik i produžni kabel za USB prodaju se zasebno u odabranim trgovinama, u web-trgovinama i na adresi Samsungparts.com.

― Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i otežane komunikacije.

― Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže. Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.

― Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.

― Ako vaš usmjerivač, modem ili uređaj nije certificiran, možda se neće moći povezati s proizvodom putem Samsungova bežičnog LAN prilagodnika.

― Provjerite je li proizvod uključen prije no što ga povežete sa Samsungovim bežičnim LAN prilagodnikom.

― Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.

Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, WPS(PBC)

― Proizvod možda neće prepoznati Samsungov bežični LAN prilagodnik ako ga povežete putem USB koncentratora ili USB produžnog kabela koji nisu priloženi u kompletu s proizvodom.

Automatsko postavljanje bežične mreže

Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Connection Information .

Connection Information se temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali unijeti pri postavljanju zaštite za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te ako imate Connection Information za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili ručnog postavljanja.

Automatsko postavljanje

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

― Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

― Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop .

Prikazat će se gumb Add Network .

Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.

4

Ako se pojavi zaslon za Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5

Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

6

Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done , a zatim pritisnite

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

― Veza s usmjerivačem uspostavljena je, ali nije moguće pristupiti internetu.

7 Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

Ručno postavljanje bežične mreže

U uredima se možda koriste statičke IP adrese.

Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.

Pronalaženje vrijednosti mrežne veze

Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.

1

Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.

2

Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.

3

U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška .

4

Na kartici Support kliknite gumb Details . Prikazane su vrijednosti mrežne veze.

Ručno postavljanje

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.

3

Na popisu mreža pritisnite gumb u ili d da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb

E .

― Ako sustav ne pronađe željeni bežični usmjerivač, odaberite Refresh kako biste ponovno pokrenuli pretraživanje.

― Ako se usmjerivač ne pronađe ni nakon što ste ponovno pokrenuli pretraživanje, pritisnite gumb

Stop .

Prikazat će se gumb Add Network .

Odaberite Add Network kako biste dodali bežični usmjerivač s kojim ste želite povezati.

4 Ako se pojavi zaslon za Enter password.

, prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač bez zaštite, prijeđite na 7. korak.

5 Ako usmjerivač ima zaštitu, unesite Enter password.

(sigurnosni ključ ili broj PIN).

6 Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Done , a zatim pritisnite

E . Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.

7 Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Stop . Time ćete prekinuti vezu.

8 Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings .

9 Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E , a zatim postavite IP Settings na Enter manually .

Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address .

― Ako IP Settings postavite na Enter manually , DNS Setting će se automatski promijeniti u Enter manually .

10

Kada završite, na dnu stranice odaberite OK , a zatim pritisnite E . Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze.

11

Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka " Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.

".

WPS(PBC)

Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)

Ako vaš usmjerivač ima tipku WPS(PBC) , slijedite ove korake.

1

Postavite Network Type na Wireless na stranici Network Settings .

2

Odaberite WPS(PBC) , zatim pritisnite E , a potom ponovno pritisnite E .

3

U roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

4

Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.

Da biste koristili tu funkciju, Wi-Fi Direct mora podržavati mobilni uređaj.

Wi-Fi Direct

MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E

Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.

Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:

1 Idite na zaslon Wi-Fi Direct . Proizvod počinje tražiti uređaje.

2 Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.

• PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite tipku WPS(PBC) na svom Wi-Fi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.

• PIN : na uređaj unesite prikazani PIN .

― Ako želite prekinuti vezu s uređajem, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnected .

Multimedia Device Settings

MENU m → Network → Multimedia Device Settings → ENTER E

Dopustite drugim uređajima kao što su pametni telefoni i tableti koji su priključeni na vašu mrežu da dijele sadržaj s proizvodom.

Server Network Settings

MENU m → Network → Server Network Settings → ENTER E

Connect to server

Da biste pokrenuli Player , povežite se s mrežom.

• Ako se omogući mogućnost SSL , poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https , a podatkovni se prijenos šifrira.

― Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj priključka.)

MagicInfo Mode

Odaberite odgovarajući MagicInfo Mode , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

• MagicInfo

Server Access

Odaberite način povezivanja na mrežni poslužitelj.

• Allow / Deny

FTP Mode

Navedite način rada za FTP.

• Active / Passive

Device Name

MENU m → Network → Device Name → ENTER E

Odaberite ili upišite naziv uređaja.

Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.

System

Setup

MENU m → System → Setup → ENTER E

System

Setup

Time

Auto Source Switching

Power Control

Eco Solution

Temperature Control

Device Manager

77

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Osnovne postavke (System)

Kada prvi put uključite proizvod, podesite osnovne postavke kao što su jezik, kanal i vrijeme.

Pritisnite gumb .

― Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.

Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Change PIN .

1

Odabir jezika

Pritisnite gumb u ili gumb d i zatim pritisnite gumb E . Odaberite jezik izbornika OSD.

2 Rotate menu

Podesite položaj stranice izbornika.

Landscape / Portrait

3

Network Settings

Postavite mrežnu vezu. Pritisnite gumb E za početak. Ako nemate podatke za postavljanje mreže ili to želite odabrati kasnije, kliknite na Skip . Mrežnu vezu možete postaviti kasnije u izborniku Network .

4

Clock Set

Namjestite datum i vrijete te odaberite Next .

5 Play via

Odaberite najprikladniji način reprodukcije ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

― Korak Play via u postupku podešavanja postavke prikazat će se samo kada je uređaj priključen na mrežu.

6 Setup Complete

Congratulations! Setup is complete and you're ready to get started.

Time

MENU m → System → Time → ENTER E

Time

Clock Set

DST

Sleep Timer

Power On Delay

Off

Off

0 sec

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer . Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno vrijeme pomoću funkcije Timer .

― Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.

Clock Set

Odaberite Clock Set . Odaberite Date ili Time , a zatim pritisnite E .

Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E .

― Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.

DST

Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).

Off / On

• Start Date : Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.

• End Date : odredite završetak ljetnog računanja vremena.

• Time Offset : odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.

Sleep Timer

Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.

( Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min )

― Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E . Da biste otkazali

Sleep Timer , odaberite Off .

Power On Delay

Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).

Auto Source Switching

MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E

Auto Source Switching

Auto Source Switching

Primary Source Recovery

Primary Source

Secondary Source

Off

All

HDMI

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.

Auto Source Switching

Kada je funkcija Auto Source Switching On , izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog videozapisa.

Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.

Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.

Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.

Ako je odabir Primary Source postavljen na All , zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.

Primary Source Recovery

Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.

― Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All .

Primary Source

Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Secondary Source

Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.

Power Control

MENU m → System → Power Control → ENTER E

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Auto Power On

Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje.

• Off / On

PC module power

Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.

Synced power-on

Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off .

• Off / On

Synced power-off

Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off .

• Off / On

Max. Power Saving

Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.

• Off / On

― Dostupno samo u načinu rada PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 , DisplayPort .

Power Control

Auto Power On

PC module power

Max. Power Saving

Standby Control

Power Button

Network Standby

Off

On

Auto

Power on only

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Standby Control

Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.

• Auto

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala povezan sa zaslonom.

Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.

• Off

Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.

― Standby Control je omogućeno ako je Source postavljeno na PC , DVI , HDMI1 , HDMI2 ili DisplayPort .

― Ako se prikazuje poruka No Signal , a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.

― Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off , poruka No Signal neće se prikazati.

Ako je to slučaj, postavite mogućnost No Signal Message na On .

• On

Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.

Power Button

Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.

• Power on only : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.

• Power on and off : Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.

Network Standby

Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.

• Off / On

Eco Solution

MENU m → System → Eco Solution → ENTER E

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Off

Off

Off

Off

Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Energy Saving

Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.

• Off / Low / Medium / High

Eco Sensor

Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.

• Off / On

― Prilagodbom postavke High u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off .

Min. Backlight

Kada je Eco Sensor On , možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s najtamnijim pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight .

― Ako je postavka Eco Sensor On , svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog osvjetljenja.

Screen Lamp Schedule

Podesite svjetlinu zaslona. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina zaslona biti veća.

• Off / On

Eco Solution

Energy Saving

Eco Sensor

Screen Lamp Schedule

No Signal Power Off

Auto Power Off

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

Off

Off

Off

Off

Temperature Control

MENU m → System → Temperature Control → ENTER E

System

Temperature Control 77

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

No Signal Power Off

Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.

• Off / 15 min / 30 min / 60 min

― Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.

― Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.

Auto Power Off

Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.

• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours

Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.

Zadana je temperatura 77 C.

Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).

― Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.

Device Manager

MENU m → System → Device Manager → ENTER E

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Konfigurirajte mogućnosti za vanjske ulazne uređaje priključene na proizvod.

Keyboard Settings

Kada priključite tipkovnicu na proizvod, prikazat će se izbornik Keyboard Settings .

Select Keyboard

Odaberite tipkovnicu koju želite koristiti iz dostupnih priključenih tipkovnica.

― Možete koristiti samo jednu priključenu tipkovnicu.

Keyboard Options

― Ovisno o državi.

Keyboard Language

Odredite jezik unosa podataka putem tipkovnice.

Keyboard type

Odredite vrstu tipkovnice.

Switch Input Language

Konfigurirajte kombinaciju tipki za promjenu jezika unosa podataka.

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Mouse Settings

Kada priključite miš na proizvod, prikazat će se izbornik Mouse Settings .

Select Mouse

Konfigurirajte postavke priključka miša ili mogućnosti većeg broja priključenih miševa.

― Od svih priključenih miševa, može se upotrebljavati samo jedan miš.

Mouse Options

― Ovisno o državi.

Primary Button

Odaberite tipku na mišu za osnovne funkcije (klikanje i unos).

• Left (zadano) / Right

Pointer Speed

Odaberite brzinu kretanja pokazivača miša.

• Slow / Standard / Fast

Device Manager

Keyboard Settings

Mouse Settings

Pointer Settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pointer Settings

Odredite veličinu pokazivača, njegovu brzinu pomicanja i oblik.

Pointer Size

Odredite veličinu pokazivača.

• Small / Medium / Large / Extra Large

Pointer Speed

Odredite brzinu pomicanja pokazivača. Veća brzina pomicanja znači i veću osjetljivost pokazivača.

• Slow / Standard / Fast

Pointer Shape

Odredite oblik pokazivača.

• Image 1 ~ Image 10

Play via

MENU m → System → Play via → ENTER E

System

Play via MagicInfo

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Change PIN

MENU m → System → Change PIN → ENTER E

System

Change PIN

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Odaberite odgovarajući način Play via , ovisno o okruženju u kojem koristite proizvod.

Početni zaslon može se razlikovati ovisno o postavci.

• MagicInfo / URL Launcher

Pojavit će se zaslon Change PIN .

Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN . Ponovno upišite iste četiri znamenke u odjeljak Confirm New PIN .

Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close . Proizvod je upamtio vaš novi PIN.

― Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0

General

MENU m → System → General → ENTER E

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode Off

On

On

On

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Security

Safety Lock

Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.

• Off / On

Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK .

Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK , a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).

Button Lock

Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.

Ako je Button Lock postavljeno na On , proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.

• Off / On

USB Auto Play Lock

Zaključajte USB memorijske uređaje kako biste spriječili njihovo automatsko otkrivanje.

• Off / On

BD Wise

Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise . Kada je BD Wise uključeno On , slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.

• Off / On

― Ta vam je mogućnost dostupna kada pomoću HDMI kabela s proizvodom povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise .

― Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen izvorišni uređaj s funkcijom BD Wise .

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

Off

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut logotip Anynet+.

― Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.

― Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj

Anynet+.

― Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.

― Kada ste u načinu rada PIP , Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.

― Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.

Izbornik Anynet+

Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.

Izbornik Anynet+

View PC

Opis

Mijenja način rada Anynet+ u PC .

Device List

(naziv_uređaja) Menu

(naziv_uređaja) Tools

Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.

Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.

Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

(naziv_uređaja) Title Menu Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.

― Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ (HDMI-CEC)

Auto Turn Off

Search for Devices

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Off

No

Auto Turn Off

Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi ( Off ) kada se proizvod isključi.

• No / Yes

― Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes , pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.

― O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.

Search for Devices

Prebacivanje između uređaja Anynet+

1

Pritisnite gumb TOOLS , pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC) , a zatim pritisnite E .

2

Odaberite Device List , a zatim pritisnite gumb E .

Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.

3

Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb E . Možete se prebaciti na odabrani uređaj.

― Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System .

― Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.

― Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti funkciju Anynet+ .

― Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List .

Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+

Problem

Anynet+ ne funkcionira.

Moguće rješenje

• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.

• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.

• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.

• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)

• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.

• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.

Želim pokrenuti Anynet+.

Želim izaći iz sustava Anynet+.

Poruka Disconnecting Anynet+ device ...

pojavljuje se na zaslonu.

• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+ pa odaberite željeni izbornik.

• Odaberite View PC na izborniku Anynet+ .

• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.

• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.

• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.

Uređaj Anynet+ se ne reproducira.

• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.

Problem

Povezani se uređaj ne prikazuje.

Moguće rješenje

• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.

• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.

• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku System .

• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.

• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.

• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.

• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.

General

Security

BD Wise

Anynet+ (HDMI-CEC)

HDMI Hot Plug

DivX® Video On Demand

Game Mode

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

On

On

On

Off

HDMI Hot Plug

Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.

• Off / On

DivX® Video On Demand

Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.

Ako se povežete s web-mjestom DivX Ⓡ i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu videozapisa na zahtjev (VOD).

Dodatne informacije o rješenju DivX Ⓡ VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".

Game Mode

Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete način rada za igranje.

• Off / On

― Mjere opreza i ograničenja za Game Mode

Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, na izborniku za postavljanje postavite Game Mode na Off .

― Game Mode nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na DVI ili DisplayPort .

Reset System

MENU m → System → Reset System → ENTER E

System

Reset System

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.

Podrška

Current Version : to je verzija softvera koja je već instalirana u proizvod.

Software Update

MENU m → Support → Software Update → ENTER E

Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.

― Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.

― Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.

Update now

Nadogradite softver na najnoviju verziju.

Auto update

Ova značajka automatski ažurira softver kada se uređaj ne koristi.

• Off / On

Contact Samsung

MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E

Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.

Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.

― Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version .

Go to Home

Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.

MENU m → Support → Go to Home → ENTER E

Clone Product

Picture Mode

Player

Play various contents sych as scheduled channels, templates or files.

Schedule Template

ID Settings

On/Off Timer

Video Wall

Ticker

Network Status

More settings

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Pojedinosti o stavkama podizbornika potražite u poglavlju "Značajka Početni zaslon".

Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.

Player

Pretražujte ili gledajte kanale ili sadržaje koji su pohranjeni na uređajima.

Schedule

Rasporedite sadržaje na lokalnim kanalima ili uredite pohranjene kanale.

Template

Odaberite predložak kako biste stvorili sadržaj.

Clone Product

Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.

Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.

ID Settings

Dodijelite ID broj uređaju.

Pritisnite u / d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E .

Video Wall

Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.

Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.

Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.

Network Status

Provjerite trenutačni status mreže i internetsku vezu.

Picture Mode

Odaberite način rada slike ( Picture Mode ) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.

On/Off Timer

― Prije korištenja značajke On/Off Timer , morate postaviti sat.

Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.

Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.

Ticker

Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.

More settings

Prikazat će se izbornik s postavkama slike.

Reset All

MENU m → Support → Reset All → ENTER E

Support

Reset All

Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.

Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.

Reprodukcija fotografija, videozapisa i glazbe (uređaj za reprodukciju medijskih sadržaja)

Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu.

Reproducirajte različite sadržaje na sljedeće načine.

• Korištenje USB uređaja: Reproducirajte medijske sadržaje poput videozapisa, fotografija i glazbe s USB uređaja.

• Povezivanje uređaja za pohranjivanje: Reproducirajte sadržaj spremljen na uređaju za pohranjivanje poput pametnog telefona, kamere, računala i usluge u oblaku.

Prije korištenja reprodukcije medija s USB uređajem pročitajte sljedeće

Oprez

• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.

Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.

• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.

• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće pročitati.

• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.

Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.

• USB HDD veći od 2TB nije podržan.

Uređaji kompatibilni s aplikacijom za reprodukciju medijskih sadržaja

• Neki modeli USB digitalnih kamera, pametnih telefona i audio uređaja možda neće biti kompatibilni s proizvodom.

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja kompatibilna je samo s uređajima USB MSC.

• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.

Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)

Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.

• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.

• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.

• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.

• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time .

• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.

Datotečni sustav i oblici

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.

• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.

• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).

• Aplikacija za reprodukciju medijskih sadržaja podržava sekvencijalni JPEG format.

Ne podržava progresivni JPEG oblik.

• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.

• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.

• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format.

.

• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.

• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.

• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.

Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.

Preporučuje se da koristite USB HDD s prilagodnikom napajanja.

Preporučujemo da USB uređaj uklonite pomoću funkcije Disconnect USB Device .

Korištenje USB uređaja

Povezivanje USB uređaja

1

Uključite proizvod.

2

Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.

3

Zaslon Player automatski se prikazuje čim priključite USB uređaj na proizvod.

― Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.

― Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.

Uklanjanje USB uređaja

Uklanjanje USB uređaja iz Source

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE . Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

SOURCE → Source

2

Odaberite USB u postavci Source i zatim pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču. Prikazat će se izbornik Options .

3 Odaberite Disconnect USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.

Reprodukcija medijskog sadržaja s računala/mobilnog uređaja

Odobravanje povezivanja s računalom/mobilnim uređajem

Reproducirajte fotografije, videozapise ili glazbene datoteke spremljene na računalu ili mobilnom uređaju.

Kako biste na proizvodu reproducirali sadržaj s računala ili mobilnog uređaja, povezivanje s računalom ili mobilnim uređajem mora biti odobreno.

― Funkcija reprodukcije medijskih sadržaja dostupna je na svim uređajima koji podržavaju DLNA DMC. Funkcija DLNA DMC omogućuje pretraživanje medijskog sadržaja i upravljanje reprodukcijom sadržaja s proizvoda nakon priključivanja računala ili mobilnog uređaja na proizvod.

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE . Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

SOURCE → Source

2

Odaberite Network u postavci Source . Prikazat će se izbornik Network Device .

3

Na zaslonu odaberite Options , a zatim Multimedia Device Settings . Prikazat će se popis uređaja priključenih na proizvod.

4

Odaberite uređaj i odobrite njegovo povezivanje. Reprodukcija je dostupna samo na uređajima za koje je odobreno povezivanje.

― Pri slanju zahtjeva za reprodukciju medijskog sadržaja s računala ili mobilnog uređaja prikazuje se odzivnik s pitanjem je li dozvoljeno povezivanje s proizvodom.

Nakon odgovora na odzivnik povežite uređaje.

― Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku Network Settings .

― Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.

Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.

(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,

111.222.333.***)

U slučaju spajanja na kućnu mrežu (DLNA)

Reproducirajte sadržaje na uređaju spojenom na kućnu mrežu.

― Reprodukcija medijskih sadržaja pomoću DLNA poslužitelja koji ne proizvodi Samsung može prouzročiti probleme kompatibilnosti.

― Reprodukcija nekih medijskih sadržaja dijeljenih s računalom ili mobilnim uređajem možda neće biti moguća, ovisno o vrsti šifriranja ili formatu datoteka sadržaja. Neke funkcije možda neće biti dostupne.

― Medijski sadržaji možda se neće pravilno prikazivati ako je mreža zagušena. Ako se to dogodi, upotrijebite USB uređaj.

1

Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE . Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source .

SOURCE → Source

2

Odaberite Network u postavci Source . Prikazat će se izbornik Network Device .

3

Odaberite uređaj spojen putem kućne mreže (DLNA). Prikazat će se popis datoteka i mapa koje se dijele s odabranim uređajem.

4

Na popisu odaberite medijski sadržaj za reprodukciju. Reproducirajte odabrani medijski sadržaj.

Funkcije dostupne na stranici s popisom medijskih sadržaja

SOURCE → Source → USB

Stranica s popisom medijskih sadržaja na uređaju za pohranu omogućuje sljedeće funkcije.

• Sort by

Promijenite raspored popisa medijskih sadržaja u odabranom formatu datoteka u željenom načinu pregleda.

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

• Filter

Među medijskim sadržajima, primjerice Photos , Videos i Music , koji je spremljen na uređaju za pohranjivanje, pregledajte datoteke samo u željenom formatu.

• Options

Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Filter postavljena na All .

Stavke izbornika na stranici s popisom medijskih sadržaja

Naziv mogućnosti Operacije

Slide Show Pokrenite niz slajdova.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na

Folder .

Encoding Odaberite jezik šifriranja ako vam se čini da je naslov medijskog sadržaja oštećen.

Rename Playlist

Delete Playlist

Preimenujte popis za reprodukciju.

Izbrišite popis za reprodukciju.

Add to Playlist

Play Selected

Send

Index

Dodajte datoteke na popis za reprodukciju ili stvorite novi popis za reprodukciju.

Odaberite i reproducirajte željene sadržaje s popisa medijskih sadržaja.

Pošaljite medijski sadržaj na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Odaberite indeks za praktično smještanje medijskih sadržaja ako na uređaju za pohranjivanje ima puno sadržaja.

― Dostupni indeksi uključuju datume i brojčano-slovne znakove.

― Ova stavka izbornika nije dostupna ako je mogućnost Sort by postavljena na

Folder .

Photos

c c c c

Videos

c c c

Music

c c c c c c c

Pritiskom na gumb INFO dok je naziv uređaja odabran prikazat će se informacije o tom uređaju.

Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka odabrana prikazat će se informacije o toj datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije fotografija

Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pokrenite ili zaustavite niz slajdova. Pomoću niza slajdova moguća reprodukcija svih fotografija u mapi.

• Previous / Next

Pregledajte sljedeću ili prethodnu sliku.

• Settings

Naziv mogućnosti

Slideshow Settings

Operacije

Speed : Promijenite brzinu prikaza niza slajdova.

Effects : Primijenite prijelazne efekte između fotografija.

Rotate

Zoom

Picture Mode

Background Music

Okrećite fotografije.

Zumirajte fotografije do 4x.

Promijenite Picture Mode .

Reproducirajte pozadinsku glazbu tijekom pregleda fotografija.

― Glazbena datoteka mora biti spremljena na istom uređaju.

― Mini Player prikazuje se tijekom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ). Pomoću aplikacije Mini Player pauzirajte glazbu koja se trenutačno reproducira ili prebacite na neku drugu glazbu.

Sound Mode

Select Speakers

Send

Information

Promijenite Sound Mode .

― Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ).

Odaberite zvučnik za reprodukciju pozadinske glazbe ( Background Music ).

― Ova je stavka izbornika dostupna samo prilikom reprodukcije pozadinske glazbe ( Background Music ).

Pošaljite otvorene fotografije na neki drugi uređaj za pohranjivanje. Ta je funkcija slična kopiranju na računalu.

Pregledajte informacije o datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije videozapisa

Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb

RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pauziranje ili reprodukcija videozapisa.

U načinu pauziranja dostupne su sljedeće funkcije. Napomena: zvuk se ne može čuti u načinu pauziranja.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte videozapis ili ga premotajte brzo prema naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste vratili brzinu reprodukcije na izvornu brzinu, odaberite ∂ .

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodni videozapis, dvaput odaberite  . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačni će se videozapis reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeći videozapis, odaberite ‚ .

• Settings

Naziv mogućnosti

Select Scene

Repeat

Rotate

Picture Size

Picture Mode

Sound Mode

Select Speakers

Audio Language

Information

Operacije

Thumbnails : odaberite scenu i reproducirajte videozapis iz scene.

― Thumbnails nije dostupno ako 1) minijatura videozapisa nije još izvedena, 2) videozapis sadrži samo audiosignal ili 3) vrijeme reprodukcije videozapisa kraće je od 60 sekundi.

Chapter Titles : odaberite i reproducirajte neki drugi videozapis pohranjen u istoj mapi.

Time Bar : klikom gumba l i r možete skenirati datoteku u vremenskim razmacima u trajanju od

10 sekundi ili unijeti neku vremensku vrijednost za preskakanje na određeni dio videozapisa.

Konfigurirajte Repeat .

Repeat One : Reproducirajte trenutačni videozapis nekoliko puta uzastopce.

Repeat All : Reproducirajte sve videozapise u mapi nekoliko puta uzastopce.

Okrećite sliku.

Promijenite veličinu zaslona ( Picture Size ). Podržane veličine zapisa ovise o slici.

Promijenite Picture Mode .

Promijenite Sound Mode .

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda.

Reproducirajte videozapis na željenom jeziku. Ova se funkcija aktivira prilikom reprodukcije datoteke koja podržava više audioformata.

Pregledajte informacije o datoteci.

Gumbi i funkcije dostupni tijekom reprodukcije glazbe

Pritiskom gumba E ili TOOLS prikazuju se sljedeći gumbi. Pritiskom na gumb RETURN ostali gumbi nestaju.

• Pause / Play

Pauzirajte ili reproducirajte glazbu.

• Rewind / Fast Forward

Premotajte glazbene datoteke ili ih premotajte brzo naprijed. Ako je potrebno, reprodukciju možete ubrzati do 3x. Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite ∂ .

• Previous / Next

Kako biste reproducirali prethodnu glazbenu datoteku, dvaput odaberite  . Ako mogućnost  odaberete jednom, trenutačna će se glazbena datoteka reproducirati od početka.

Kako biste reproducirali sljedeću glazbenu datoteku, odaberite ‚ .

• Repeat

Konfigurirajte način Repeat . Mogućnost Repeat One reproducira trenutačnu glazbenu datoteku više puta uzastopce. Mogućnost Repeat All reproducira sve datoteke u mapi više puta uzastopce.

• Shuffle

Omogućite ili onemogućite način reprodukcije uz miješanje datoteka.

• Select Speakers

Odaberite zvučnik putem kojeg će se reproducirati zvuk s proizvoda .

• Sound Mode

Promijenite Sound Mode .

Podržani datotečni formati podnaslova i aplikacije za reprodukciju medijskih sadržaja

Podnaslov

Vanjska

• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)

• SAMI (.smi)

• SubRip (.srt)

• SubViewer (.sub)

• Micro DVD (.sub ili .txt)

• SubStation Alpha (.ssa)

• Advanced SubStation Alpha (.ass)

• Powerdivx (.psb)

Interna

• Xsub

Spremnik: AVI

• SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• Advanced SubStation Alpha

Spremnik: MKV

• SubRip

Spremnik: MKV

• tekst kodiran na MPEG-4

Spremnik: MP4

Podržane razlučivosti slika

Datotečni nastavak

*.jpg, *.jpeg

*.png

*.bmp

*.mpo

Vrsta

JPEG

PNG

BMP

MPO

Rezolucija

15360 x 8640

1920 x 1080

1920 x 1080

15360 x 8640

Podržani oblici glazbenih datoteka

Datotečni nastavak

*.mp3

*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga

Vrsta

MPEG

MPEG4

*.flac

FLAC

Kodek

MPEG1 Audio Layer 3

AAC

FLAC

Komentari

Funkcija Seek (jump) nije podržana.

Podržava do dva kanala

Podržani formati videozapisa

• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.

• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore navedenoj tablici.

• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.

• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".

• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.

• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.

Dekoder videosignala

Podržava signal do H.264, razina 4.1

Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.

Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;

• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira

• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira

GMC 2 i više nije podržan.

Podržava samo BD MVC Spec.

Dekoder audiosignala

Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.

WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.

Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.

Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.

*.vro

*.mpg

*.mpeg

*.ts

*.tp

*.trp

*.mov

*.flv

*.avi

*.mkv

*.asf

*.wmv

*.mp4

*.mov

*.3gp

*.vob

*.svi

*.m2ts

*.mts

*.divx

*.webm

Datotečni nastavak

Spremnik

VRO

VOB

PS

TS

AVI

MKV

ASF

MP4

3GP

WebM

Videokodek

MPEG2

MPEG1

VP6

MVC

VP8

DivX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x

MPEG4 SP / ASP

H.264 BP / MP / HP

Motion JPEG

Window Media Video v9

Rezolucija Broj sličica

(fps)

1920 x 1080 6~30

Brzina prijenosa podataka

(Mb/s)

30

Audiokodek

AC3

LPCM

ADMPCM

(IMA, MS)

AAC

HE-AAC

WMA

DD+

MPEG(MP3)

DTS Core

G.711(ALaw,μ-Law)

640 x 480

1920 x 1080 24 / 25 / 30

6 ~ 30

4

40

8

Vorbis

Vodič za rješavanje problema

Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za korisničku podršku testirajte svoj proizvod na sljedeći način. Ako se problem nastavi pojavljivati, obratite se centru tvrtke

Samsung za korisničku podršku.

Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite računalni sustav, video kontroler i kabel.

Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima

Testiranje proizvoda

Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.

Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.

1

Isključite računalo i proizvod.

2

Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.

3

Uključivanje proizvoda.

4

Ako se prikazuje poruka No Signal , proizvod funkcionira normalno.

Provjera rezolucije i frekvencije

Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost

(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).

Provjerite sljedeće.

Problem u instalaciji (način rada s računalom)

Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.

Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.

Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.

Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.

Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.

Kad računalo nije povezano, u odjeljku

PC .

Source prikazano je

Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.

(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili računala.)

PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.

Problem sa zaslonom

LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može uključiti.

No Signal se prikazuje na zaslonu.

Not Optimum Mode je prikazan.

Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.

Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.

Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i frekvencije za proizvod.

U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.

Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.

Problem sa zaslonom

Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.

Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.

Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.

Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.

Boje na zaslonu nisu ujednačene.

Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.

Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do

1 sekunde.

Proizvod će se automatski isključiti.

Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u kojoj je proizvod kupljen.

Prilagodite Coarse i Fine .

Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.

Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.

Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.

Prilagodite Brightness i Contrast .

Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space .

Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance .

Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.

Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.

Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off .

Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.

Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.

Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.

Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.

Problem sa zaslonom

Prikaz na zaslonu nije dobar.

Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.

Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.

Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).

Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.

Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.

Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću, primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.

Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je proizvod neispravan.

Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.

Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode , Colour , Brightness i

Sharpness .

Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving .

Vratite postavke zaslona na zadane.

Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit , promijenite je na 16:9 .

Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.

Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.

Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane

HD zaslona.

Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti crne trake pri vrhu i dnu zaslona.

Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.

Problem sa zvukom

Nema zvuka.

Ovaj proizvod nema zvučnike označene s Internal .

Povežite zvučnike označene s External s proizvodom.

Problem s daljinskim upravljačem

Daljinski upravljač ne funkcionira.

Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).

Provjerite nisu li se baterije ispraznile.

Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.

Provjerite je li kabel napajanja priključen.

Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.

Problem s uređajem koji je izvor zvuka

Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.

Ostali problemi

Proizvod ima miris plastike.

Čini se da je monitor nagnut.

Povremeno nestaje zvuka ili slike.

Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.

Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.

Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.

Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.

Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.

Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.

Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.

Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.

Ostali problemi

Izbornik PIP nije dostupan.

Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje se poruka " The defined resolution is not supported.

".

U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je priključen DVI-HDMI kabel.

HDMI Black Level s izlazom YCbCr.

ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju

U načinu rada HDMI nema zvuka.

Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u odjeljku Source .

Poruka " The defined resolution is not supported.

" prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.

Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.

DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.

Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju zvuka.

Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.

Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.

Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.

PC

DVI PC

Izvor zvuka

Automatski

Audioulaz (stereo priključci )

Način rada

Postavke računala

Postavke računala

Ostali problemi

Infracrveni senzor ne funkcionira.

Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala

DisplayPort , nije moguće spremiti postavke prikaza na računalu.

Prilikom uključivanja računala s izvorom signala postavljenim na DisplayPort , neće se prikazati BIOS ni zasloni uključivanja sustava.

Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.

• Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim ga ponovno uključite

(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).

Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača napajanja, možda je odspojena interna utičnica.

Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.

• Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.

Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.

• Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.

• Kliknite System → General te postavite Max. Power Saving na Off . Možete i ponovno konfigurirati postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.

• Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort .

Detaljne upute o prilagodbi potražite u korisničkom priručniku za računalo ili grafičku karticu.

Pitanja i odgovori

Pitanje

Kako mogu promijeniti frekvenciju?

Kako mogu promijeniti rezoluciju?

Odgovor

Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.

• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke →

Napredno → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →

Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora .

• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija

→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku

Postavke monitora .

• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.

• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →

Postavke prikaza i podesite rezoluciju.

• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodba razlučivosti i podesite rezoluciju.

• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →

Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.

Pitanje

Kako postaviti način rada za uštedu energije?

Odgovor

• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →

Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon →

Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →

Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →

Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.

• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke →

Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS SETUP na računalu.

Specifikacije

Veličina

Područje prikaza

V

O

Dimenzije (Š x V x D)

D

Općenito

Naziv modela

Zaslon Veličina

Područje prikaza

Dimenzije (Š x V x D)

Težina

Napajanje

Atmosferski uvjeti Rad

Skladištenje

UD46D-P

Klasa 46 (46,0 inča / 116 cm)

1018,08 mm (V) x 572,67 mm (O)

1022,1 x 576,7 x 97,0 mm

18,0 kg

Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+/- 10%), 60 / 50Hz ± 3Hz

Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.

Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)

Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije

Temperatura : -20 C ~ 45 C (- 4 F ~ 113 F)

Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije

V

Š

― Plug-and-Play

Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i računalnog sustava optimizira postavke monitora.

Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.

― Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

― Ovo je digitalni uređaj klase A.

[ Preporuka ] - samo za EU

• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EZ.

• Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-mjestu http://www.samsung.com/displaysolutions; idite na Podrška >

Pretraži podršku za proizvod i unesite naziv modela.

• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.

Ušteda električne energije

Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.

Ušteda električne energije

Indikator napajanja

Uobičajeni način rada

Nazivna snaga

Isključeno

uobičajeno Maks.

Način rada za uštedu energije

(SOG signal: ne podržava način rada DPM)

Treptanje

Napajanje je isključeno

Uključeno

Napajanje je isključeno

(Prekidač za napajanje)

Isključeno

Potrošnja energije 160 W 125 W 176 W 0,5 W 0,5 W 0 W

― Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.

― Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.

― Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).

Vodoravna frekvencija

Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Okomita frekvencija

Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke) kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi na zaslonu. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena

― Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za svoj proizvod.

― Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.

Naziv modela

Sinkronizacija

Rezolucija

Vodoravna frekvencija

Okomita frekvencija

Optimalna rezolucija

Maksimalna rezolucija

UD46D-P

30 ~ 81 kHz

48 ~ 75 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

1920 x 1080 @ 60 Hz

Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći korisnički priručnik za grafičku karticu.

Rezolucija

IBM, 720 x 400

Vodoravna frekvencija

(kHz)

31,469

Okomita frekvencija

(Hz)

70,087

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

28,322

Polaritet

(V/O)

-/+

MAC, 640 x 480

MAC, 832 x 624

MAC, 1152 x 870

VESA, 640 x 480

VESA, 640 x 480

35,000

49,726

68,681

31,469

37,861

66,667

74,551

75,062

59,940

72,809

30,240

57,284

100,000

25,175

31,500

-/-

-/-

-/-

-/-

-/-

Rezolucija

VESA, 640 x 480

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 800 x 600

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1024 x 768

VESA, 1152 x 864

VESA, 1280 x 720

VESA, 1280 x 800

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1280 x 1024

VESA, 1366 x 768

VESA,1440 x 900

VESA,1600 x 900

VESA,1680 x 1050

VESA,1920 x 1080

Vodoravna frekvencija

(kHz)

Okomita frekvencija

(Hz)

49,702

63,981

79,976

47,712

55,935

60,000

65,290

67,500

37,500

35,156

37,879

48,077

46,875

48,363

56,476

60,023

67,500

45,000

59,810

60,020

75,025

59,790

59,887

60,000

59,954

60,000

75,000

56,250

60,317

72,188

75,000

60,004

70,069

75,029

75,000

60,000

Vremenski razdjelnik piksela

(MHz)

31,500

36,000

78,750

108,000

74,250

83,500

108,000

135,000

85,500

106,500

108,000

146,250

148,500

40,000

50,000

49,500

65,000

75,000

Polaritet

(V/O)

-/+

+/+

+/+

+/+

-/+

+/+

-/+

+/+

-/-

-/-

+/+

+/+

-/-

+/+

+/+

+/+

+/+

+/+

Dodatak

Troškovi servisa (snosi ih korisnik)

― Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.

Ako se na uređaju ne ustanovi kvar

Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.

• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja uređaja

• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)

• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog uređaja

• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću

• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača

• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke

• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja

• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti

• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta

Ako je kvar uređaja prouzročio kupac

Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.

Ako je uzrok oštećenja proizvoda:

• vanjski utjecaj ili pad uređaja

• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung

• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung

Electronics Co., Ltd.

• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik

• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima

• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku

Ostali slučajevi

• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda.

(udar groma, požar, potres, poplava itd.)

• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator, lampica, filtar, vrpca itd.)

― Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.

WEEE

Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.

Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".

Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.

Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.

Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika

Optimalna kvaliteta slike

• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.

Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800

• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine .

• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.

Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.

Sprečavanje zaostalih slika

Što su zaostale slike?

Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.

Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.

― Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.

Matrica crne boje

Izvor Odvod

Ulaz

TFT

Vod podatkovne sabirnice

Zajedni č ka elektroda (ITO)

Filtar boja

Elektroda piksela (ITO)

Kondenzator (Cs)

Sprječavanje pojava zaostalih slika

― Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.

• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije

Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.

Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.

Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.

Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.

• Redovita promjena boja

Korištenje 2 boje

Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

Type 1 Type 2

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

FLIGHT

OZ348

TIME

20:30

UA102 21:10

• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.

(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)

― Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.

― Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

:

:

TIME

20:30

• Redovita promjena boje teksta

Koristite jarke boje podjednake svjetline.

Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT

OZ348

: TIME

: 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

FLIGHT : TIME

OZ348 : 20:30

Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 1 ] [ Step 2 ]

FLIGHT

OZ348 :

: TIME

20:30

[ Step 3 ]

Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.

Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.

Licenca

Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.

Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby

Laboratories.

Manufactured under a licence from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,

5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,

7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ⓒ 2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.

The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the

HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.

DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium content.

DivX Ⓡ , DivX Certified Ⓡ and associated logos are trademarks of Rovi

Corporation or its subsidiaries and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX Ⓡ is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi

Corporation. This is an official DivX Certified Ⓡ device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into

DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified Ⓡ device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the

DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora

U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na engleskom jeziku.

Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi [email protected].

Terminologija

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p ____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i

(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.

- Skeniranje

Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku.

Veći broj piksela znači jasniju sliku življih boja.

- Progresivno

U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na zaslonu.

- Isprepleteno

U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).

Neisprepleteni i isprepleteni način rada ____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje) vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.

Razmak između točaka ____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje. Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.

Okomita frekvencija ____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita frekvencija mjeri se u Hz.

Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.

Vodoravna frekvencija ____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se u kHz.

Izvor ulaznog ____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video odnosno

DVD reproduktora.

Komponentni priključci (zeleni, plavi i crveni) ____ Komponentni priključci, koji prepoznaju, prenose i primaju signale kontrasta, pružaju superiornu kvalitetu slike u odnosu na bilo koji drugi način povezivanja videozapisa.

Plug & Play ____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije

Plug & Play koristi međunarodni standard VESA DDC.

Razlučivost ____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.

Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.

Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih piksela

(okomita rezolucija).

DVD (Digital Versatile Disc) ____

DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji se mogu spremati multimedijske aplikacije

(audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje videozapisa MPEG-2.

HDMI (High Definition Multimedia

Interface) ____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.

Multiple Display Control (MDC) ____

MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 700 cd/m²
  • Direct-LED 8 ms

Related manuals

advertisement