Samsung UE46C Korisnički priručnik

Add to My manuals
251 Pages

advertisement

Samsung UE46C Korisnički priručnik | Manualzz
LFD ZASLON
Upute za korištenje
UE46C UE55C
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi
bez prethodne obavijesti.
BN46-00333A-03
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
7
Sigurnosne mjere opreza
8
Simboli8
Čišćenje8
Skladištenje9
Električna energija i sigurnost
9
Instaliranje10
Rukovanje12
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
Skidanje ambalaže
Provjera komponenti
15
15
16
Montaža zidnog stalka
27
Priprema prije montaže zidnog stalka
27
Montaža kompleta za postavljanje na zid
27
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)28
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću AV kabela
Povezivanje pomoću komponentnog kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
48
48
48
49
49
Daljinski upravljač (RS232C)
29
Kabelski priključak
29
Povezivanje32
Kontrolne šifre
33
Povezivanje sa zvučnim sustavom
50
Povezivanje vanjskog monitora
50
Priključivanje i korištenje uređaja
koji je izvor signala
Promjena izvora ulaznog signala
53
Source53
Prije priključivanja
42
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke42
Dijelovi18
Control Panel (Upravljaèka ploèa)
18
Stražnja strana
19
Sastavljanje postolja za držač kabela
20
Zaključavanje za zaštitu od krađe
20
Daljinski upravljač
21
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
24
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću D-SUB kabela
(analogna vrsta)
Povezivanje pomoću DVI kabela
(digitalna vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
43
Prije instalacije proizvoda
(vodič za instalaciju)
25
Kut nagiba i zakretanje
25
Ventilacija25
Promjena rezolucije
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
46
46
46
47
47
Dimenzije26
43
43
44
44
45
Povezivanje mrežne kutije
(prodaje se zasebno)
51
MagicInfo51
Korištenje aplikacije MDC
Konfiguriranje postavki za Multi Control54
Konfiguriranje postavki za Multi Control54
Instalacija/deinstalacija programa MDC
55
Instaliranje55
Deinstaliranje55
Što je MDC?
56
Povezivanje s MDC-om
56
Upravljanje povezivanjem
59
User Login60
Auto Set ID61
Kloniranje62
Ponovno izvršavanje naredbe
63
2
Sadržaj
Početak rada s MDC-om
64
Raspored glavnog zaslona
65
Izbornici65
Prilagodba zaslona
67
Napredne značajke
70
Prilagodba zvuka
72
Postavljanje sustava
72
Postavke alata
81
Druge funkcije
84
Upravljanje grupom
85
Upravljanje rasporedom
87
Vodič za rješavanje problema
89
Prilagodba zaslona
Picture Mode91
Ako je izvor ulaza PC, DVI ili DisplayPort91
Ako je izvor ulaza AV, Component, HDMI1,
HDMI291
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)92
Screen Adjustment93
Picture Size93
Position95
Zoom/Position95
PC Screen Adjustment96
Resolution Select96
Aspect Ratio98
Advanced Settings99
Dynamic Contrast100
Black Tone100
Flesh Tone100
RGB Only Mode100
Colour Space100
White Balance101
10p White Balance101
Gamma101
Expert Pattern102
Motion Lighting102
Picture Options103
Colour Tone104
Colour Temp.104
Digital Noise Filter104
MPEG Noise Filter104
HDMI Black Level105
Film Mode105
Motion Plus105
Calibrated value106
Dynamic Backlight106
Reset Picture106
Prilagodba zvuka
Sound Mode107
Sound Effect108
Speaker Settings109
Reset Sound110
Mreža
Network Settings111
Povezivanje s ožičenom mrežom
111
Postavke ožičene mreže
112
Povezivanje s bežičnom mrežom
113
Postavljanje bežične mreže
114
Ručno postavljanje Postavljanje mreže
114
WPS(PBC)115
Network Status116
Wi-Fi Direct116
Soft AP117
AllShare Settings117
Device Name117
Auto Adjustment97
Rotation97
3
Sadržaj
System
Multi Control118
Konfiguriranje postavki za Multi Control118
Time119
Clock Set119
Sleep Timer119
On Timer120
Off Timer121
Holiday Management121
Menu Language122
Rotate menu123
Eco Solution124
Energy Saving124
Eco Sensor124
No Signal Power Off124
Auto Power Off124
Security125
Safety Lock125
Button Lock125
Change PIN125
PIP126
Auto Protection Time127
Screen Burn Protection128
Pixel Shift128
Timer129
Immediate display130
Side Grey130
Ticker131
Play Mode142
Video Wall132
Video Wall132
Format132
Horizontal132
Vertical133
Screen Position133
Magic Clone143
Source AutoSwitch Settings134
Source AutoSwitch134
Primary Source Recovery134
Primary Source134
Secondary Source134
General135
Max. Power Saving135
Game Mode135
BD Wise135
Menu Transparency135
Sound Feedback136
Auto Power136
Standby Control136
Lamp Schedule137
OSD Display137
Power On Adjustment137
Temperature Control137
Reset System143
Reset All144
PC module power144
Synced power-on144
Synced power-off144
Podrška
Software Update145
By USB145
Contact Samsung146
Contents Home146
MagicInfo Lite146
MagicInfo Premium S146
MagicInfo Videowall S147
AllShare Play147
Source148
Anynet+ (HDMI-CEC)138
Anynet+ (HDMI-CEC)138
Auto Turn Off139
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
140
DivX® Video On Demand142
4
Sadržaj
AllShare Play
Što je AllShare Play?149
Prije korištenja značajke AllShare Play s USB
uređajem pročitajte sljedeće
149
Korištenje USB uređaja
151
Povezivanje računala putem mreže
152
Korištenje značajki AllShare Play153
Korištenje osnovnih značajki funkcije
AllShare Play154
Sortiranje popisa datoteka
154
Reprodukcija odabranh datoteka
155
Kopiranje datoteka
155
Stvaranje popisa Playlist155
My list156
My list mogućnosti
156
Videos157
Reprodukcija videozapisa
157
Photos158
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
158
Music159
Reprodukcija Music159
Videos / Photos / izbornik mogućnosti
reprodukcije Music160
Podržani datotečni oblici podnaslova i
programa AllShare Play
162
Podnaslov162
Podržane razlučivosti slika
162
Podržani oblici glazbenih datoteka
163
Podržani formati videozapisa
163
MagicInfo Lite
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Lite player165
Pročitajte prije korištenja značajke
MagicInfo Lite player165
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja170
MagicInfo Lite172
MagicInfo Lite player172
Local Schedule Manager175
Content manager182
Settings184
Kada je sadržaj pokrenut
186
Template Manager206
Content manager209
Settings211
Kada je sadržaj pokrenut
213
MagicInfo Videowall S
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Videowall S Player215
Pročitajte prije korištenja značajke
MagicInfo Videowall S Player215
MagicInfo Videowall S218
Settings218
Kada je sadržaj pokrenut
219
Vodič za rješavanje problema
MagicInfo Premium S
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Premium S Player188
Pročitajte prije korištenja značajke
MagicInfo Premium S Player188
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
220
220
220
221
Pitanja i odgovori
228
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja194
MagicInfo Premium S196
MagicInfo Premium S Player196
Local Schedule Manager199
5
Sadržaj
Specifikacije
Općenito230
Ušteda električne energije
233
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena234
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U
CIJELOM SVIJETU
236
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
245
245
245
245
WEEE246
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
246
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 246
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
Sprečavanje zaostalih slika
247
247
248
Licenca250
Terminologija251
6
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
-- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
-- (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
7
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu
Oprez
nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
3
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.
!
Simboli
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
Oprez
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
8
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji
vrste 1).
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu
utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
!
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
9
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan
pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora
se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od
zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
10
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije
može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Lagano položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili
pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme
bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
11
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca
(igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami
rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale
priključene kabele.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni
bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
12
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo
kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način
rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
-_100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke)
nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice)
ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce,
boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
13
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u
usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno
koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog
njihove reciklaže.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati
ozljede.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
•• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
14
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
2
Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.
3
Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
Skidanje ambalaže
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
1
Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.
1
2
3
――Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
15
Provjera komponenti
-- Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
Komponente
――Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
-- Izgled komponenti i dijelova koji se
prodaju zasebno može se razlikovati od
onih prikazanih na slici.
Kartica Jamstvo
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Upute za korištenje
CD sa softverom MagicInfo Lite
Edition
Kabel za napajanje
D-SUB kabel (str.43)
-
+
-
-- Uz proizvod se ne isporučuje postolje.
Da biste postavili postolje, kupite ga
odvojeno.
+
Baterije (str.22)
Daljinski upravljač (str.21)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
(AA59-00714A)
Prstenasti nosač (4EA)
Postolje s držačem kabela
(BN61-07295A)
(BN61-05491A)
16
Predmeti koji se prodaju zasebno
-- Sljedeće dijelove možete kupiti u
najbližoj trgovini.
KOMPLET za postavljanje na zid
Postolje
DP kabel (str.45)
HDMI kabel (str.44)
RCA stereokabel (str.50)
RCA kabel (str.48)
RS232C(IN) adapter
RS232C(OUT) adapter
RS232C-stereokabel (str.56)
DVI kabel (str.43)
HDMI-DVI kabel (str.44)
Stereokabel (str.24)
Kabel komponente (str.48)
AV prilagodnik/prilagodnik
komponente (str.48)
AUDIO prilagodnik (str.48)
Videokabel (str.48)
LAN kabel
Mrežni uređaj
Komplet vanjskog senzora
(str.24)
DP-DVI kabel
(Koristi se za povezivanje
mrežne kutije)
-- Prilagodnik RS232C može se
upotrebljavati za povezivanje s drugim
monitorom pomoću kabela RS232C
vrste D-SUB (9-pinski).
-- Svaki adapter morate priključiti u
odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak
na proizvodu.
17
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja
Dijelovi
kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Gumbi
Opis
Control Panel (Upravljaèka ploèa)
Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
SOURCE
MENU
Otvara i zatvara zaslonski izbornik. Koristite i za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na
prethodni izbornik.
POWER
+
-
ON
POWER
Pomiče se s jedne stavke izbornika na drugu po vodoravnoj osi ili prilagođava
odabrane vrijednosti izbornika. Podešava glasnoću zvuka.
Pomiče se s jedne stavke izbornika na drugu po okomitoj osi ili prilagođava odabrane
vrijednosti izbornika.
SOURCE
MENU
+
Koristite taj gumb da biste uključili i isključili prikaz.
Prima signale iz daljinskog upravljača
Senzor daljinskog upravljača
Da biste koristili daljinski upravljač ispred proizvoda, spustite senzor daljinskog
upravljača u smjeru strelice (označena na uvećanoj slici na prethodnoj stranici).
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja
drugim uređajima za prikaz.
18
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije
RS232C IN
su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
RS232C IN
RS232C
OUT
IR /
AMBIENT
SENSOR IN
AUDIO
OUT
RGB / DVI /
HDMI / AV /
COMPONENT
/ AUDIO IN
USB
IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
AUDIO OUT
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT /
AUDIO IN
Prima zvuk s računala putem audiokabela.
USB
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
DP IN
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
DVI IN / MAGICINFO IN
DVI IN: Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
DP OUT
Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DP kabela.
RGB IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.
AV IN / COMPONENT IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV prilagodnika/prilagodnika
komponenti.
IR OUT
Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal
putem značajke LOOP OUT.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
HDMI IN 2
HDMI IN 1
DVI IN /
MAGICINFO IN
DP OUT
RGB IN
IR
COMPONENT IN OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću stereoprilagodnika RS232C.
RS232C OUT
POWER
DP IN
Opis
RJ45
19
Sastavljanje postolja za držač kabela
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
――Postolje: prodaje se zasebno
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
-- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu
od krađe.
-- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
20
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
Gumb za pokretanje značajki MagicInfo Lite,
MagicInfo Premium S, MagicInfo Videowall S.
Gumbi se mogu razlikovati ovisno o postavkama
u odjeljku Play Mode.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Isključivanje proizvoda.
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Gumb za pokretanje značajke Contents Home.
CH
MENU
Privremeno isključite sliku i utišajte zvuk.
Onemogućivanje funkcije BLANK
- Još jednom pritisnite BLANK.
- Pritisnite SOURCE.
- Isključite pa ponovno uključite uređaj.
BLANK
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
21
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog
signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MAGICINFO
3D
LOCK
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:
PC, DVI, HDMI ili DP.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ovi su gumbi namijenjeni za korištenje u
načinima rada Videos, Photos, Music i Anynet+.
Gumb za pokretanje značajke MagicInfo Quick.
Kod proizvoda koji ne podržavaju MagicInfo taj
je gumb onemogućen.
MagicInfo se može omogućiti samo kada je
priključen mrežni uređaj.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
22
Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača
Opis
1
Otvara zaslonski (OSD) izbornik.
2
Odaberite između Picture, Sound, Network, System ili
Support na prikazanom zaslonu OSD izbornika.
7m ~ 10m
Gumbi
Domet prijema daljinskog upravljača
3
4
30˚
30˚
Promjena postavki prema potrebi.
Dovršenje postavljanja.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod
kutom od 30 slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
5
Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.
23
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
1
Prije povezivanja kompleta vanjskog senzora isključite uređaj. Nakon povezivanja
uključite uređaj.
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom
putem daljinskog upravljača
2
POWER
POWER
IR OUT
IR/AMBIENT
SENSOR IN
•• Pomoću namjenskog stereokabela povežite priključak IR OUT na ovom
uređaju s priključkom IR / AMBIENT SENSOR IN na drugom uređaju za
prikaz.
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu
primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
1
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom putem
kompleta vanjskog senzora (prodaje se zasebno)
1
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1
(s kojim je povezan komplet vanjskog senzora) primit će oba uređaja sa
zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
2
POWER
IR/AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
POWER
IR/AMBIENT
SENSOR IN
POWER
SOURCE
24
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
Kut nagiba i zakretanje
15 ˚
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da
je LED zaslon usmjeren prema dolje.
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
A
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te
održavajte temperaturu okoliša A ispod 35 C.
B
Slika 1,1 Prikaz s bočne strane
25
Slika 1,3 Prikaz s bočne strane
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoliša: Ispod 35 C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je
naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
C
E
Slika 1,2 Prikaz s bočne
strane
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
UE46C
1030,3
1018,08
572,67
584,8
29,9
UE55C
1221,8
1209,6
680,4
692,6
29,9
――Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.
3
26
Montaža zidnog stalka
Priprema prije montaže zidnog stalka
Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prstenasti nosač (1).
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
1
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na
vlastitu ruku.
27
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid (VESA)
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem
trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne
ozljede.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.
Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne
ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA Standardni vijak
otvor vijka (A * B) u
milimetrima
Količina
UE46C
400 × 400
M8
4
UE55C
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog
šoka.
28
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
29
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
9
•• Dodjela pinova
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
5
Uzemlj.
(3,5ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
30
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45
P2
RJ45
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
31
Povezivanje
•• Veza 2
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
32
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo za računalo i BNC)
0x3D
0
8
Komanda za način rada s videozidom
0x5C
0~1
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće
reagirati.
33
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Potvrda
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Naredba
Podaci
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Duljina podataka
•• Potvrda
0: Napajanje ISKLJUČENO
Naredba
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
1: Napajanje UKLJUČENO
Zaglavlje
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
34
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
"Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
Kontrolni
zbroj
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
35
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolni
zbroj
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Upravljanje veličinom zaslona
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
0
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Potvrda
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
0x01
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
36
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u
slici)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x3C
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena
Naredba
0xAA
0xFF
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
•• Potvrda
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
37
Kontrola načina rada videozida
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Potvrda
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje
na Omogućeno/Onemogućeno)
1: Uključeno
Naredba
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x5C
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
38
Uključivanje videozida
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolni
zbroj
Korisnička kontrola videozida
0
ID
Naredba
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Zaglavlje
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
•• Postavljanje videozida
1: Videozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
V.Wall_On : Kao i gore
39
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
40
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
41
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće. Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su
računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik
isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati
od uređaja do uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
POWER
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do
oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
42
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
POWER
POWER
RGB IN
DVI IN /
MAGICINFO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
43
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
――Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da
biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.
POWER
POWER
HDMI IN 1, HDMI IN 2
HDMI IN 1, HDMI IN 2
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
44
Povezivanje pomoću DP kabela
POWER
DP IN
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
――Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s uštedom
energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.
Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu energije,
promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na zaslonu
možda neće biti pravilno prikazana.
Kad se pojavi taj problem, postavite Max. Power Saving na Off prije korištenja proizvoda.
――Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem
sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U tom slučaju prije
uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
45
Promjena rezolucije
――Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.
――Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Idite na rubriku Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Idite na rubriku Upravljačka ploča → Osobne postavke → Postavke zaslona i promijenite razlučivost.
46
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Idite na rubriku Upravljačka ploča → Zaslon → Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
Idite na odjeljak Postavke → Upravljačka ploča → Zaslon → Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
47
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću AV kabela
Povezivanje pomoću komponentnog kabela
POWER
POWER
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
AV IN / COMPONENT IN
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
48
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit
Name na DVI Devices da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
POWER
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
-- Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite
HDMI-DVI i audiokabele.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda
neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav
problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela
verzija, zatražite nadogradnju.
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti
pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
RGB / DVI / HDMI / AV / COMPONENT
/ AUDIO IN
POWER
HDMI IN 1, HDMI IN 2
49
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Povezivanje vanjskog monitora
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
POWER
POWER
AUDIO OUT
DP OUT
50
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
――Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.
――Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.
――Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.
――Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
――Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije operacijskog sustava ili
instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam posjet servisnog tehničara biti naplaćen.
Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
Prijelaz u način rada MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo.
――Ako povežete mrežni sklop s priključkom DVI IN / MAGICINFO IN na uređaju, mogućnost Source
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
promijenit će se iz DVI u MagicInfo.
Finish
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
51
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Odaberite način prikaza.
7
Dvaput provjerite postavke koje ste
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
5
Odaberite jezik. (Zadani je jezik
Next(N) >
upravo konfigurirali.
Setup Information
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
――Ako se ikona izvršavanja ne pojavi,
dvokliknite ikonu MagicInfo na radnoj
površini. Ikona će se pojaviti u donjem
desnom dijelu zaslona.
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
192.168.0.102
3. Language :
English
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
engleski.)
Select Language -step 3
Finish
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
52
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako
biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
prikazivati sadržaj.
Source
HDMI1
PC
HDMI2
PC
DisplayPort
---
PC
---
DVI
---
AV
---
Component
A
Refresh
--Tools
Return
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
53
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
Konfiguriranje postavki za Multi Control
MENUm→ System → Multi Control → ENTERE
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
Pritisnite ▲/▼ da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom.
•• DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni DP IN videosignal putem izlaznog DP OUT videopriključka, odaberite
način povezivanja uređaja s mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream
Transport).
Clone: U SST načinu izlaza (Single Stream Transport), izlaz s istog zaslona prikazuje se na dva
povezana uređaja za prikaz.
――Ako je odabrano Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
――Način Clone je omogućen ako je izvor ulaznog signala digitalan, a nije DisplayPort, primjerice
DVI, HDMI1, HDMI2, ili MagicInfo.
Expand: u ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se izlaz prikazuje na dva
povezana uređaja za prikaz.
――Ako je odabrano Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne monitore.
――Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
――Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
•• MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
-- RS232C MDC
Komunicira s MDC-om putem RS232C MDC kabela.
-- RJ45 MDC
Komunicira s MDC-om putem RJ45 MDC kabela.
54
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instaliranje
Na instalaciju programa MDC može
utjecati grafička kartica, matična ploča i
stanje mreže.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže
prozor za instalaciju softvera, instalaciju
pokrenite pomoću izvršne datoteke MDC
Unified u mapi MDC na CD-u.
Ako put direktorija nije naveden, program
će se instalirati na zadanom putu
direktorija.
Odaberite"Launch MDC Unified" i
kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli
program MDC.
1
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
3
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
4
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license agreement" i kliknite "Next".
6
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite "Next".
7
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim
pritisnite "Next".
8
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite "Install".
9
Prikazat će se napredak instalacije.
10Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
-- Ikona za pokretanje programa MDC
možda se neće prikazati, ovisno o
računalnom sustavu ili specifikacijama
proizvoda.
-- Ako se ne pojavi ikona za pokretanje
programa, pritisnite F5.
11Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
55
Što je MDC?
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija
koja omogućuje jednostavno i istodobno
upravljanje većim brojem uređaja za prikaz
putem računala.
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
56
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
Monitor 1
RJ45
HUB
Monitor 2
Computer
57
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
Monitor 1
RJ45
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
58
Upravljanje povezivanjem
Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.
Popis veza – na popisu veza prikazuju se pojedinosti o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No, MAC i vrsta veze), status veze, Set ID Range) i otkriveni uređaji.
Svaka veza može sadržavati maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu uređaja, na kojem korisnik može stvoriti
grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.
Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add, Edit, Delete i Refresh.
59
User Login
Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.
Početni ID za prijavu (password: admin) i lozinka (Auto Login: admin) postavljeni su na admin.
――Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.
――Da biste promijenili lozinku, idite na Home > User Settings.
Nakon prijave [User Login : admin] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.
Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir Auto Login u prozoru User Login.
60
Auto Set ID
Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.
U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova.
Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1 do 99, a potom se konačno postavlja na 0.
――ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.
61
Kloniranje
Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFD-ova.
Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene kategorije kartica ili sve kategorije kartica.
――Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb Paste Settings.
62
Ponovno izvršavanje naredbe
Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a
neispravan.
Vrijednost broja ponovnih pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a.
Ta vrijednost mora biti između 1 i 10. Zadana je vrijednost 1.
63
Početak rada s MDC-om
1
Da biste pokrenuli program, kliknite Start → Programi → Samsung → MDC Unified.
Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu.
Unesite korisnički ID i lozinku.
•• Zadani korisnički ID i lozinka glase admin.
•• Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.
2
Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.
SET ID Range: odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.
-- Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port.
-- Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.
64
Raspored glavnog zaslona
1
6
1 Traka izbornika
Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.
2 Kategorija uređaja
Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.
3 Kategorija rasporeda
Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.
4 Popis uređaja
Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.
2
5 Izmjena popisa uređaja
Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.
3
6 Teme pomoći
Prikažite teme pomoći za program.
5
4
Izbornici
Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.
Home
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home.
Napajanje
•• On: uključite odabrani zaslon.
1
•• Off: isključite odabrani zaslon.
Input
2
3
•• Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.
-- Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.
-- Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.
•• Channel: promijenite kanal.
-- Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.
-- Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV.
-- Moguće je odabrati samo registrirane kanale.
-- Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.
65
――Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.
2
Upozorenje
3
•• Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.
Mute
•• Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.
Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je mogućnost Mute uključena.
Fault Device
•• Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora, pogreška temperature,
pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.
•• S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair.
3
•• Klikom na gumb Refresh osvježite status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz nestat će s izbornika
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.
•• Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK.
Svakako ispunite polje Sender te navedite barem jedan unos u polju Recipient.
66
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.
•• Kliknite Logout. Prikazat će se poruka "Do you want to log admin out?"
•• Kliknite Yes. Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.
•• Ako se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zatvara.
――Ako zatvorite program pomoću mogućnosti Logout, pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se od vas tražiti da
unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir Auto Login odabran.
Prilagodba zaslona
Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).
Prilagođeno
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.
Contrast
•• Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.
Brightness
•• Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.
67
Boja
Color
•• Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.
Tint (G/R)
•• Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.
Color Tone
•• Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.
Color Temp.
-- Color i Tint (G/R) nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone i Color Temp. nisu dostupni ako su odabrane mogućnosti PC
Source i Video Source.
Opcije
•• Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.
――Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level za odabrani uređaj za prikaz.
Auto Motion Plus
Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.
•• Off: onemogućite funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz živopisnih slika.
•• Standard: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.
•• Smooth: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za prikaz glatkih slika.
•• Custom: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.
•• Demo: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus. Rezultat s promijenjenim načinom rada moguće
je pretpregledati na lijevoj strani prozora.
――Značajka Auto Motion Plus možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
•• Detail: Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.
Brightness Sensor
•• Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.
•• Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu zaslona.
――Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
68
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.
Cinema Black
U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.
•• Off: isključuje značajku Cinema Black.
•• On: prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.
Veličina
Picture Size
•• Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.
•• Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava detaljnu
konfiguraciju.
•• Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom.
•• Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.
Detail
•• Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine.
•• Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position.
•• Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment.
69
Napredne značajke
3D Mode
Odaberite format 3D ulaznog signala.
3D L/R Change
Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.
3D → 2D
Prikazuje sliku samo za lijevo oko.
3D Auto View
3D Control
Ako 3D Auto View postavite na Message Notice, pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod primi 3D signal.
3D Optimization
Općenita prilagodba 3D efekta.
3D Expert Pattern
Prikaz 3D uzorka.
3D Effect
Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.
•• Auto: Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.
•• Manual: Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.
70
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Gamma Control
Prilagodite intenzitet primarne boje.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
Flesh Tone
Naglašava ružičastu "boju mesa."
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
LED Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
-- Da biste prilagodili Color, Red, Green, Blue i Reset, postavite Color Space na Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset
Ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
71
Prilagodba zvuka
Možete promijeniti postavke zvuka.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound.
Bass
•• Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.
Treble
•• Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.
-- Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.
Balance(L/R)
•• Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.
SRS TS XT
•• Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.
Postavljanje sustava
Video Wall
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System.
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više povezanih uređaja za
prikaz.
――Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.
Video Wall
•• Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall.
72
Format
H
•• Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
•• Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――V je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno H.
V
•• Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――H je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno V.
Screen Position
•• Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored prema potrebi.
•• Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.
•• Upamtite da je Preview omogućeno, ako je odabrano više skupova, samo ako postavke za H i V odgovaraju izgledu
odabranih skupova.
Full
Natural
•• Da biste promijenili Position, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.
――Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP
PIP Size
•• Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.
PIP Source
•• Odaberite PIP izvor ulaza.
Sound Select
•• Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.
Channel
-- Osnovne informacije potrebne za prilagodbu PIP-a pojavit će se na zaslonu izbornika.
•• Ako je PIP Source TV, moguće je promijeniti kanal.
-- PIP će se onemogućiti kada je Video Wall On.
-- Imjate na umu da je Picture Size onemogućeno kada je PIP On.
73
Općenito
User Auto Color
•• Automatski prilagodite boje zaslona.
――Dostupno samo u načinu rada PC.
Auto Power
•• Postavite proizvod tako da se automatski uključi.
Standby Control
•• Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.
Ventilator i temperatura
Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite proizvoda.
Fan Control
•• Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte brzinu ventilatora.
Temperature
•• Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.
74
Sigurnost
Safety Lock
•• Zaključajte zaslonske izbornike.
――Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off.
Button Lock
•• Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.
――Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off.
Zaslonski prikaz
Source OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.
No Signal OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.
MDC OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.
75
Vrijeme
Clock Set
Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na računalu.
Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.
Timer
On Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• On Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.
•• Volume: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
•• Source: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
Off Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• Off Time: postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.
――Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je odabrana postavka
Manual.
76
Holiday Management
Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe određenog datuma.
――Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama funkcije Timer.
•• Add: možete navesti praznike.
Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.
•• Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.
Zaštita od urezivanja zaslona
Pixel Shift
Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.
77
Screen Saver
Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje vrijeme.
Timer: Možete postaviti mjerač vremena za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (Period).
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
•• Period (Hour): odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time (Sec): navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Start Time: Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
――Period (Hour) i Time (Sec) je moguće konfigurirati kada je odabrano
Repeat.
――Start Time i End Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Interval.
78
Safety Screen
Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu uređaja za prikaz dulje vrijeme
prikazuje statična slika.
Lamp Control
Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.
Ako prilagodite Manual Lamp Control, Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Ako prilagodite Auto Lamp Control, Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
•• Ambient Light: značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski prilagođava svjetlinu
zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.
79
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
Omogućite ili onemogućite funkciju Ticker.
•• Off / On
Message
Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
Timer
Postavite Start Time i End Time da biste prikazali poruku (Message).
Position
Odaberite orijentaciju za prikaz poruke (Message) iz Horizontal i Vertical.
Motion
Navedite Direction i Speed da biste prikazali poruku (Message).
Font Options
Navedite Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color i Background Opacity za poruku.
80
Postavke alata
•• Panel Control: uključite i isključite zaslon uređaja za prikaz.
•• Remote Control: omogućite i onemogućite daljinski upravljač.
Sigurnost
Ponovno postavljanje
•• Reset Picture: ponovno postavite postavke zaslona.
•• Reset Sound: ponovno postavite postavke zvuka.
•• Reset System: ponovno postavite postavke sustava.
•• Reset All: istovremeno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.
81
Uređivanje stupca
Options
Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.
•• Language: odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite program MDC da
biste koristili odabrani jezik.
•• Command Retry Count: navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.
•• Error Status Interval: navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo do stanja
"Fault Device".
•• Mail Alert Interval: navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje "Fault Device".
Edit Column
Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.
82
Monitor Window
Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.
•• Filter
Information
Pogledajte informacije o programu.
83
Druge funkcije
Promjena veličine prozora
Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica.
Pomaknite strelicu da biste prilagodili veličinu prozora programa.
84
Upravljanje grupom
Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.
――Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.
Stvaranje grupa
1
Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora programa odaberite Group
Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the same level ili Add on the sub level.
•• Add on the same level: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.
-- Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.
85
•• Add on the sub level: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.
Brisanje grupa
3
Upišite naziv grupe.
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Grupa će biti izbrisana.
86
Preimenovanje grupa
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename.
3
Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.
Rename
Upravljanje rasporedom
Stvaranje rasporeda
Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.
1
Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete omogućiti gumb Add u
sredini.
87
2
Kliknite gumb Add. Pojavit će se prozor Add Schedule.
3
Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.
4
Odaberite Date&Time/Action i kliknite OK. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja pojavit će se popis
rasporeda.
-- Device Group: odaberite grupu.
-- Date&Time
Instant Execution: odmah pokrenite raspored.
Timer: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.
-- Action: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.
Izmjena rasporeda
Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit.
Brisanje rasporeda
Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete.
88
Vodič za rješavanje problema
-- Ponekad se mogu pojavljivati
smetnje u radu ovog programa zbog
komunikacijskog problema između
računala i zaslona ili elektromagnetskih
valova koji se emitiraju iz obližnjih
elektroničkih uređaja.
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se u tablici s informacijama o
sustavu.
Rješenje
1
Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u odgovarajući serijski priključak).
2
Provjerite je li povezan drugi zaslon s udvostručenom ID oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID oznakom
može uzrokovati neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.
3
Provjerite je li ID zaslona unutar raspona od 0 do 99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)
――Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0 do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se na drugim rešetkama s
informacijama o upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u tablici s informacijama o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u
različito vrijeme iako je postavljena
mogućnost On Time ili Off Time.
Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS-232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je
funkcija Remote Control postavljena na Disable. Da biste riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite
Remote Control na Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon povezan.
89
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.
2
Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
3
Kada su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.
90
Poglavlje 05
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Colour Tone, itd.).
-- Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Ako je izvor ulaza PC, DVI ili DisplayPort
•• Information: taj način rada smanjuje umor očiju te je prikladan za prikaz informacija javnosti.
MENUm→ Picture → Picture Mode → ENTERE
•• Advertisement: taj je način rada prikladan za prikaz videosadržaja i oglasa na otvorenom ili u zatvorenom prozoru.
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se
proizvod koristiti.
•• Calibration: u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
――Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
Prikazuju se različite mogućnosti za Picture Mode ovisno o trenutnom izvoru
ulaza.
Picture
Picture Mode
Information
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsunglfd.com.
Ako je izvor ulaza AV, Component, HDMI1, HDMI2
· Backlight
60
•• Dynamic: taj je način rada prikladan u jarko osvijetljenoj okolini.
· Contrast
70
•• Natural: prikladno za smanjenje umora očiju.
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
•• Standard: taj je način rada uglavnom prikladan za svaku okolinu.
•• Movie: taj način rada smanjuje zamor očiju.
R 50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
91
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENUm→ Picture → ENTERE
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Izvor ulaznog signala
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (kada
je osobno računalo povezano),
HDMI2 (kada je računalo povezano)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Calibration
Backlight
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Prilagodljive mogućnosti
――Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
R 50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
92
Screen Adjustment
Picture Size
MENUm→ Picture → Screen Adjustment → ENTERE
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
――Prikazuju se različite mogućnosti za Screen Adjustment ovisno o trenutnom izvoru ulaza.
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
Screen Adjustment
Picture Size
16:9
· Zoom/Position
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
――Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
Off
•• Wide Fit: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) ili Component
(1080i / 1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original ratio: ako je izvor ulaznog signala PC, DVI, HDMI1(povezano računalo), HDMI2 (povezano računalo) ili
DisplayPort, videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
93
Veličine slike dostupne prema izvoru ulaznog signala.
Izvor ulaznog signala
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, Wide Fit, 4:3, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, Smart View 1, Smart View 2, Wide Fit, 4:3, Screen Fit,
Custom
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2, 4:3,
Custom
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1(kada je računalo povezano),
HDMI2 (kada je računalo povezano)
16:9, 4:3, Original ratio
94
Position
Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit
ili Custom.
――Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit ili Screen Fit, slijedite ove korake.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
1
Pritisnite gumb ▼ da biste odabrali Position. Pritisnite gumb E.
2
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.
3
Pritisnite gumb E.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Da biste koristili funkciju Zoom/Position nakon što odaberete Screen Fit u odjeljku HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p) ili
Zoom/Position
Component (1080i/1080p) ili Custom, slijedite ove korake.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
1
Pritisnite gumb ▼ da biste odabrali Zoom/Position. Pritisnite gumb E.
2
Odaberite Zoom ili Position. Pritisnite gumb E.
3
Pritisnite gumb ▲/▼/◄/► da biste pomaknuli sliku.
4
Pritisnite gumb E.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset.
Slika će se postaviti u zadani položaj.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
95
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i
ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste prilagodili vodoravni položaj.
· Zoom/Position
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Off
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Resolution Select
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike
možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
MENUm→ Picture → Auto Adjustment → ENTERE
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Rotation
Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
MENUm→ Picture → Rotation → ENTERE
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
97
Aspect Ratio
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
MENUm→ Picture → Aspect Ratio → ENTERE
•• Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je mogućnost Rotation postavljena na Portrait.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
98
Advanced Settings
Izvor ulaznog signala Picture Mode
MENUm→ Picture → Advanced Settings → ENTERE
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
10p White Balance
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(kada je osobno računalo
povezano), HDMI2 (kada je
osobno računalo povezano)
Information, Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space
/ White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Nije dostupno
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Motion
Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / Gamma / Expert
Pattern / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only
Mode / Colour Space / White Balance / 10p White Balance /
Gamma / Expert Pattern
Off
Native
Component, HDMI1, HDMI2
White Balance
Advanced Settings
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
99
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Prilagodite kontrast zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste prilagodili Colour, Red, Green, Blue i Reset, postavite Colour Space na Custom.
100
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
10p White Balance
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
•• Off / On
Interval: odaberite interval za prilagodbu.
Red: prilagodite razinu crvene.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Green: prilagodite razinu zelene boje.
Blue: prilagodite razinu plave boje.
Reset: ponovno postavlja 10p White Balance na zadane postavke.
――Dostupno kada je Picture Mode postavljeno na Movie i kada je vanjski ulaz postavljen na sve ulaze.
――Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
101
Expert Pattern
Advanced Settings
Koristite funkciju Expert Pattern za kalibriranje slike.
Ako OSD izbornik nestane ili ako otvorite drugi izbornik osim izbornika Picture, proizvod sprema kalibraciju, a zaslon Expert
Pattern nestaje.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Off: isključuje funkciju Expert Pattern.
•• Pattern1: ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki zaslona na nijanse sive i crne.
•• Pattern2: ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki prikaza na boju.
――Nakon što odaberete Pattern1 ili Pattern2, možete prilagoditi bilo koju od naprednih postavki da biste postigli željeni
učinak.
――Dok je Expert Pattern pokrenut, ne čuje se zvuk.
――Omogućeno samo u načinima rada Component, HDMI1, HDMI2.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
102
Picture Options
Odaberite mogućnost pomoću tipki sa strelicama ▲ i ▼ pa pritisnite E.
MENUm → Picture → Picture Options → ENTERE
Izvor ulaznog signala
Pomoću tipki sa strelicama promijenite postavku, a potom pritisnite E.
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Picture Mode
Picture Options
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Calibrated value / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
Calibration
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Colour Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Motion Plus / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / HDMI Black Level / Motion Plus /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Colour Temp. / Digital Noise Filter /
MPEG Noise Filter / Film Mode / Motion Plus / Dynamic
Backlight
HDMI1(kada je osobno
računalo povezano), HDMI2
(kada je osobno računalo
povezano)
DisplayPort
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
103
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI, DisplayPort ili HDMI1 (povezano osobno računalo), HDMI2 (povezano osobno računalo).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component, HDMI1 ili HDMI2.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 ili Warm2 će se deaktivirati kada je Picture Mode Dynamic.
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Colour Temp.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Prilagodite temperaturu boje (Red/Green/Blue). (Raspon: 3000K–15000K)
――Ta je mogućnost dostupna kada je Colour Tone postavljeno na Off.
Digital Noise Filter
Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Noise Filter da biste smanjili statiku i
nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
104
HDMI Black Level
Picture Options
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
•• Normal / Low
――Dostupno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2 i DVI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
Film Mode
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja
optimalne kvalitete.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Dostupno u načinima rada AV, Component, HDMI1(1080i) ili HDMI2(1080i).
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Nazivi izbornika mogu se razlikovati ovisno o državi.
Off: isključuje mogućnost Motion Plus.
Clear: postavlja mogućnost Motion Plus na način rada Clear (prikladno za jasan prikaz pokretnih slika).
Standard: postavlja mogućnost Motion Plus na način rada Standard.
Smooth: postavlja mogućnost Motion Plus na način rada Smooth (prikladno za prirodan prikaz pokretnih slika).
Custom: služi za smanjenje naknadnih slika i trzaja u željenoj mjeri.
Demo: služi kao demonstracija postavke mogućnosti Motion Plus (kada je mogućnost Motion Plus postavljena na On, slika
se prikazuje na lijevoj polovici zaslona).
•• Blur Reduction: služi za smanjenje naknadnih slika u željenoj mjeri.
-- To je podržano samo ako je mogućnost Motion Plus postavljena na Custom.
•• Judder Reduction: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.
-- To je podržano samo ako je mogućnost Motion Plus postavljena na Custom.
•• Reset: vraća postavke mogućnosti Motion Plus na zadane vrijednosti.
-- Kada se koristi ta mogućnost, boja na zaslonu može nenamjerno varirati.
-- Onemogućeno kada je mogućnost PIP postavljena na On.
105
Calibrated value
Picture Options
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Motion Plus
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene Advanced Color
Management na načine rada Information i Advertisement.
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsunglfd.com.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, AV ili Component dok je Video Wall On.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
MENUm → Picture → Reset Picture → ENTERE
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
106
Poglavlje 06
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
Možete odabrati način rada zvuka prema osobnim preferencama.
•• Standard: odabire normalni zvuk.
MENUm → Sound → Sound Mode → ENTERE
•• Movie: najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: više naglašava glasove od drugih zvukova.
Sound
Sound Mode
•• Music: više naglašava glazbu nego glasove.
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.
――Ako je Speaker Select postavljeno na External, Sound Mode je onemogućeno.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
107
Sound Effect
Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.
――Ako je Speaker Select postavljeno na External, Sound Effect je onemogućeno.
MENUm → Sound → Sound Effect → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard.
•• Virtual Surround (Off / On)
Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• Dialog Clarity (Off / On)
Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije
čuli dijalog.
•• Equaliser
Koristite Equaliser za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.
-- Balance L/R: prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija
propusnosti veze.
-- Reset: vraća ekvilizator na zadane postavke.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
108
Speaker Settings
MENUm → Sound → Speaker Settings → ENTERE
――Kada Speaker Select postavite na External, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Select postavljeno na Internal, i zvučnici proizvoda i vanjski
zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
Sound
Sound Mode
•• Speaker Select (External / Internal)
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom
u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi,
postavite proizvod na External.
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
•• Auto Volume (Off / Normal / Night)
Glasnoća se može razlikovati ovisno o kanalu.
Automatski izjednačite razinu glasnoće pri prelasku na drugi kanal.
-- Normal omogućuje uravnoteživanje razine glasnoće na svakom kanalu radi zadržavanja iste razine glasnoće pri
promjeni kanala.
-- Night izjednačava razine glasnoće na svakom kanalu i smanjuje ih te time utišava svaki kanal. Značajka Night korisna
je noću – preporučujemo da tada glasnoću održavate na niskoj razini.
――Da biste koristili značajku kontrole glasnoće povezanog uređaja izvora, postavite Auto Volume na Off. Promjena razine
glasnoće povezanog uređaja izvora možda se neće primijeniti ako je Auto Volume postavljeno na Normal ili Night.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
109
Reset Sound
Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.
MENUm → Sound → Reset Sound → ENTERE
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
110
Poglavlje 07
Mreža
Network Settings
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
MENU m → Network → Network Settings → ENTER E
Network Settings
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN
kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
LAN
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski priključak na zidu
RJ45
Start
Cancel
Modemski kabel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
LAN kabel
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s
vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.
LAN
Modemski priključak na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski kabel
LAN kabel
IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
RJ45
LAN kabel
111
•• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LAN-om
tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu pomoću
LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač
koji se nalazi u vašoj kući.
LAN
LAN priključak na zidu
RJ45
Postavke ožičene mreže
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.
Automatska Network Settings
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
LAN kabel
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol
konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude IP
adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio internetu
te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na
zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže,
pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
――Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
2
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
――Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
――Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu,
prijeđite na sljedeći odjeljak
Ručno postavljanje mreže Network Settings
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS
poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
112
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
Povezivanje s bežičnom mrežom
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Da biste proizvod povezali s bežičnom mrežom, potreban vam je bežični usmjerivač ili modem te
Samsungov bežični LAN prilagodnik (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) koji je potrebno povezati s USB
priključkom na stražnjoj ili bočnoj strani proizvoda. Pogledajte sliku u nastavku.
Ručno postavljanje
1
2
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop. Proces
Bežični IP djelitelj
(usmjernik s DHCP poslužiteljem)
Stražnja strana
proizvoda
LAN priključak na zidu
provjere valjanosti završava.
3
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
4
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u Enter
manually.
5
Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za testiranje
mreže te započinje proces provjere veze.
6
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
Adapter tvrtke Samsung za
bežičnu LAN mrežu
LAN kabel
Samsungov bežični LAN prilagodnik prodaje se zasebno u odabranim trgovinama, u web-trgovinama i
na adresi Samsungparts.com. Samsungov bežični LAN prilagodnik podržava komunikacijske protokole
IEEE 802.11a/b/g i n. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze
reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
――Da biste koristili bežičnu mrežu, morate upotrijebiti bežični prilagodnik "Samsung Wireless LAN
Adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Samsungov bežični LAN prilagodnik i produžni kabel za USB prodaju se zasebno u odabranim
trgovinama, u web-trgovinama i na adresi Samsungparts.com.
――Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na
bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i
otežane komunikacije.
――Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom
usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće podržavati
vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
――Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete povezati
putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification Number). WPS će
automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.
113
――Ako vaš usmjerivač, modem ili uređaj nije certificiran, možda se neće moći povezati s proizvodom
putem Samsungova bežičnog LAN prilagodnika.
4
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
――Provjerite je li proizvod uključen prije no što ga povežete sa Samsungovim bežičnim LAN
prilagodnikom.
――Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, WPS(PBC)
――Proizvod možda neće prepoznati Samsungov bežični LAN prilagodnik ako ga povežete putem USB
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, upišite Security Key (Security Key ili PIN).
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite
E. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
koncentratora ili USB produžnog kabela koji nisu priloženi u kompletu s proizvodom.
Postavljanje bežične mreže
Ako se pojavi zaslon za Enter security key., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
――Uspostavljena je veza s usmjerivačem, ali nije moguće pristupiti internetu.
7
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
Automatski Network Setup
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key. Security Key se temelji
na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali unijeti pri
postavljanju sigurnosti za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu te ako imate
Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa automatskog ili
ručnog postavljanja.
Ručno postavljanje Postavljanje mreže
Automatsko postavljanje
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, pritisnite E.
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove korake.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb
ili
da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb E.
――Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriveno (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i
upišite ispravne parametre Network Name i Security Key da biste uspostavili vezu.
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu DNS
poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
114
10Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite E. Pojavljuje se zaslon za testiranje
Ručno postavljanje
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, pritisnite E.
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb
ili
mreže te započinje proces provjere veze.
11Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb E.
――Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriveno (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i
WPS(PBC)
upišite ispravne parametre Network Name i Security Key da biste uspostavili vezu.
Ako se pojavi zaslon za Enter security key., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
Ako vaš usmjerivač ima gumb WPS(PBC), slijedite ove korake.
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, upišite Security Key (Security Key ili PIN).
1
Idite na zaslon Network Settings.
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite E.
2
Odaberite WPS(PBC), zatim pritisnite E, a potom ponovno pritisnite E.
3
U roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski pribavlja
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
7
Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Stop. Time ćete prekinuti vezu.
8
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
9
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite E, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku IP Address.
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u Enter
manually.
115
Network Status
Wi-Fi Direct
MENU m → Network → Network Status → ENTER E
MENU m → Network → Wi-Fi Direct → ENTER E
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete povezati
bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.
――Da biste koristili tu funkciju, Wi-Fi Direct mora podržavati mobilni uređaj.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online
services, please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem značajke
Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:
1
Idite na zaslon Wi-Fi Direct. Proizvod počinje tražiti uređaje.
2
Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.
•• PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na svom WiFi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i
povezuje se s vašom mrežom.
•• PIN: na uređaj unesite prikazani PIN.
――Ako želite odspojiti uređaj, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnected.
116
Soft AP
AllShare Settings
MENU m → Network → Soft AP → ENTER E
MENU m → Network → AllShare Settings → ENTER E
Pomoću te funkcije možete proizvod povezati s mobilnim uređajima ako mobilni uređaji ne podržavaju
Wi-Fi Direct. Postavite mogućnosti povezivanja Wi-Fi uređaja.
Prikazuje popis mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su postavljeni za korištenje funkcije AllShare
Play s ovim proizvodom.
•• Soft AP
Uključuje i isključuje Soft AP. Kada je Soft AP postavljeno na On, vaši mobilni uređaji mogu pronaći
naziv proizvoda na popisu Wi-Fi veza.
•• Security Key
Ručno postavite Security Key koristeći daljinski upravljač.
--------
B Show security key: prikazuje sigurnosni ključ. Mogućnost prikazivanja sigurnosnog ključa
prikazana je potvrdnim okvirom na vrhu.
A Del.: briše jednu po jednu znamenku upisanog sigurnosnog ključa.
C Space: umeće razmak između znakova pri unosu sigurnosnog ključa.
Return: vraća vas na zaslon prije unosa sigurnosnog ključa.
Security Key bi trebao sadržavati više od osam znamenki.
Unesite stvoreni sigurnosni ključ u uređaj koji želite povezati.
Ako mreža ne radi normalno, ponovno provjerite sigurnosni ključ. Netočan sigurnosni ključ
može uzrokovati neispravnost.
•• Allow / Deny: dopušta/blokira uređaje.
•• Delete from the list: briše uređaje s popisa.
――Tom se funkcijom samo briše naziv uređaja s popisa. Ako je izbrisani uređaj uključen i pokuša se
povezati s proizvodom, može se ponovno pojaviti na popisu.
Korištenje funkcije AllShare Play
Pojavljuje se prozor upozorenja u kojem stoji da će se na vašem proizvodu prikazati medijski sadržaji
(videozapisi, fotografije, glazba) poslani s mobilnog telefona. Sadržaj se automatski reproducira 3 sekunde
nakon pojavljivanja prozora upozorenja. Ako pritisnete gumb RETURN ili EXIT nakon pojave prozora
upozorenja, medijski se sadržaj ne reproducira.
――Prvi put kada uređaj pristupi vašem proizvodu putem medijske funkcije, pojavljuje se skočni prozor
upozorenja. Pritisnite gumb E da biste odabrali Allow. To proizvodu dopušta slobodan pristup
proizvodu i korištenje funkcije AllShare Play za reprodukciju sadržaja.
――Da biste isključili prijenos medijskih sadržaja s mobilnog telefona, postavite Deny u AllShare Settings.
――Ovisno o razlučivosti i formatu, sadržaj se možda neće reproducirati na proizvodu.
――Gumbi E]i / možda neće funkcionirati ovisno o vrsti medijskog sadržaja.
――Putem mobilnog uređaja možete upravljati značajkom AllShare Play. Detaljne informacije potražite u
korisničkom vodiču svakog mobilnog uređaja.
Device Name
MENU m → Network → Device Name → ENTER E
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
117
Poglavlje 08
System
Multi Control
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
MENUm → System → Multi Control → ENTERE
Pritisnite ▲ ili ▼ da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
Multi Control
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
RS232C MDC
DisplayPort daisy chain
Clone
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
•• MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
-- RS232C MDC: komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
-- RJ45 MDC: komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
•• DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni DP IN videosignal putem izlaznog DP OUT videopriključka, odaberite način povezivanja uređaja s
mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream Transport).
Clone: U SST načinu izlaza (Single Stream Transport), izlaz s istog zaslona prikazuje se na dva povezana uređaja za prikaz.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Ako je odabrano Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
――Način Clone je omogućen ako je izvor ulaznog signala digitalan, a nije DisplayPort, primjerice DVI, HDMI ili MagicInfo.
Expand: u ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se izlaz prikazuje na dva povezana uređaja za prikaz.
――Ako je odabrano Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne monitore.
――Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
――Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
118
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno
vrijeme pomoću funkcije Timer.
MENUm → System → Time → ENTERE
Clock Set
Postavite sat tako da koristi različite značajke mjerača vremena proizvoda.
Time
•• Clock Set
Postavite Date i Time.
Clock Set
Sleep Timer
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
끄기
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama
lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E. Da biste otkazali
Sleep Timer, odaberite Off.
119
Time
On Timer
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
On Timer
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
Off Timer
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite
trenutno vrijeme.
Holiday Management
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Prije korištenja značajke On Timer, morate postaviti sat.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
•• Music / Photo (kada je Source postavljeno na USB): Odaberite mapu na USB uređaju u kojoj se nalaze datoteke s
glazbom ili fotografijama koje želite reproducirati kada se proizvod automatski uključi.
――Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.
――Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača
vremena neće ispravno funkcionirati.
――Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, dijaprojekcija se neće reproducirati.
――Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.
――Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape
dodijeljene svakom USB-u različite nazive.
――Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica. Funkcija On Timer možda neće
funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMP-ovima nekih proizvođača jer
proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.
120
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer1 ~
Off Timer7)
――Prije korištenja značajke Off Timer, morate postaviti sat.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Holiday Management
Timer će se onemogućiti tijekom razdoblja praznika.
•• Add: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba ▲/▼, a zatim kliknite gumb Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-- Start: odredite datum početka praznika.
-- End: odredite datum završetka praznika.
-- Delete: izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.
Odaberite Delete. Prikazat će se poruka "Delete all holidays?".
Odaberite Yes. Izbrisat će se svi neradni dani.
•• Apply: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
-- Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
-- Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
121
Menu Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama
na računalu.
MENUm → System → Menu Language → ENTERE
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
122
Rotate menu
Konfigurirajte zaslon izbornika.
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
MENUm → System → Rotate menu → ENTERE
•• Portrait: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.
――Dostupno u načinu rada PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
123
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENUm → System → Eco Solution → ENTERE
Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća nije onemogućena.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Eco Sensor
Off
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
No Signal Power Off
Auto Power Off
15 min
Off
•• Off / On
――Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off.
Min. Backlight
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Kada je Eco Sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s najtamnijim
pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog
osvjetljenja.
No Signal Power Off
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 min / 30 min / 90 min
――Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom 4 sata.
•• Off / On
124
Security
Svaki put kada pristupite funkcijama Security, pojavit će se zaslon s PIN-om, a zadani je PIN "0-0-0-0" (zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0).
Safety Lock
MENUm → System → Security → ENTERE
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
•• Off / On
Security
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN. Ponovno upišite iste četiri znamenke u
odjeljak Confirm New PIN.
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
125
PIP
Postavke za PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
MENUm → System → PIP → ENTERE
Glavna slika
System
Podslika
PC
AV
PIP
Off
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Auto Protection Time
Off
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
•• PIP (Off / On): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
•• Size (
,
,
•• Position (
,
――U načinu rada (
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
,
,
,
,
,
,
): odaberite veličinu za podsliku.
): odaberite položaj za podsliku.
,
) ne možete odabrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub.
-- Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select.
-- Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada PIP, kad ga ponovno uključite, način rada
PIP ostat će uključen.
-- Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
126
Auto Protection Time
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio
stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
MENUm → System → Auto Protection Time → ENTERE
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
127
Screen Burn Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Pixel Shift.
Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.
MENUm → System → Screen Burn Protection → ENTERE
Postavka Pixel Shift Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min~4 min
4 min
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada Screen Fit.
128
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Značajka Pixel Shift automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
Timer
•• Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (razdoblje).
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
――Ta je mogućnost omogućena samo kada je značajka Clock Set konfigurirana.
――Mode, Period, Time, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
-- Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
-- Rolling bar: okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.
-- Fading screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
――Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Pixel odabrano za Mode.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
129
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
130
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion, i Font options omogućeni su samo kada je Ticker postavljeno na On.
MENUm → System → Ticker → ENTERE
•• Message: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
•• Time: postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message.
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: odaberite orijentaciju za prikaz poruke Message iz odjeljka Horizontal i Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: navedite Direction i Speed za prikaz Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction i Speed omogućeni su samo kada je Motion postavljeno na On.
•• Font options: navedite poruke Size i Font colour.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
131
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne
podržavaju funkciju MagicInfo.
MENUm → System → Video Wall → ENTERE
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Da biste organizirali videozid odaberite On.
Format
Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.
•• Full: prikažite slike preko cijelog zaslona.
•• Natural: prikažite slike u izvornoj razlučivosti bez povećavanja ili smanjivanja.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Horizontal
-- Video Wall je omogućeno ako je PIP postavljeno na Off.
Ova funkcija automatski dijeli zaslon u skladu s navedenim brojem vodoravnih prikaza.
-- Ako su više od četiri zaslona povezana vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulazne
razlučivosti razine XGA (1024 x 768) ili više radi sprječavanja pojave tamne slike zbog smanjenja
kontrasta ili intenziteta boje.
Unesite broj vodoravnih prikaza.
Vodoravno prikazani zaslon automatski će se podijeliti u skladu s unesenim brojem.
Vodoravnom rasporedu prikaza može se dodijeliti najviše 15 prikaza.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Horizontal je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
132
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona.
Unesite broj okomito poredanih zaslona.
Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.
U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Screen Position
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Raspored podijeljenih zaslona možete prilagoditi pomicanjem zaslona označenih brojem pomoću funkcije Screen Position.
Odaberite Screen Position da biste prikazali raspored zaslona (određenih brojem) naveden pomoću postavki Horizontal ili
Vertical. Da biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon) pomoću gumbi za smjer na daljinskom upravljaču i pritisnite E.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 100 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Prozor Screen Position prikazan je samo kada su Horizontal i Vertical konfigurirani.
133
Source AutoSwitch Settings
Ako se zaslon uključi kada je značajka Source AutoSwitch On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran,
zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.
MENUm → System → Source AutoSwitch Settings → ENTERE
Source AutoSwitch
Kada je funkcija Source AutoSwitch On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog
videozapisa.
Source AutoSwitch Settings
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon
će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
· Secondary Source
PC
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
134
General
Max. Power Saving
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
MENUm → System → General → ENTERE
•• Off / On
――Dostupno samo u načinu rada PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
General
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
BD Wise
On
Menu Transparency
Medium
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Low
Off
Auto
Game Mode
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete
način rada za igranje.
•• Off / On
――Mjere opreza i ograničenja za Game Mode
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, postavite Game Mode na Off na izborniku za postavljanje.
――Game Mode nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, DVI ili DisplayPort.
――Ako je Game Mode On
Picture Mode je postavljeno na Standard, a Sound Mode je postavljeno na Movie.
BD Wise
Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise. Kada je BD Wise
uključeno On, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
――Ta vam je mogućnost dostupna kada povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise s proizvodom pomoću
HDMI kabela.
――Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen uređaj izvor signala s funkcijom BD Wise.
Menu Transparency
Prilagodite prozirnost okvira izbornika.
•• High / Medium / Low
135
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
Temperature Control
Sound Feedback je omogućeno po zadanom. Isključite Sound Feedback ili prilagodite glasnoću.
Ta je funkcija omogućena po zadanom. Glasnoću je moguće prilagoditi ili utišati.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.
OSD Display
Power On Adjustment
Proizvod vam daje zvučne povratne informacije kada ga koristite.
0 Sec
77
•• Off / On
Standby Control
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala
povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Mogućnost Standby Control dostupna je samo ako je Source postavljeno na PC, DVI, HDMI1, HDMI2 ili DisplayPort.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
136
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Auto Power
Low
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 Sec
77
Omogućuje prilagodbu vrijednosti Lamp (Žarulja) na vrijednosti koju korisnik definira u određeno vrijeme u MDC načinu rada.
•• Off / On
OSD Display
Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon: 0 – 50 sekunda)
――Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.
Temperature Control
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura
nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
137
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
MENUm → System → Anynet+ (HDMI-CEC) → ENTERE
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut
logotip Anynet+.
――Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.
――Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj
Anynet+.
――Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
――Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne
funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.
――Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
Izbornik Anynet+
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.
-- Funkcije Anynet+ nije moguće koristiti s drugim proizvodima ovog proizvođača.
-- Upute za povezivanje vanjskih uređaja Anynet+ potražite u korisničkom priručniku uređaja.
-- Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).
Izbornik Anynet+
Opis
View PC
Mijenja način rada Anynet+ u PC.
Device List
Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.
(naziv_uređaja) MENU
Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.
(naziv_uređaja) Tools
Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
(naziv_uređaja) Title Menu
Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
138
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi (Off) kada se proizvod isključi.
•• No / Yes
――Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes, pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.
――O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.
Prebacivanje između uređaja Anynet+
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
1
Pritisnite gumb TOOLS, pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite E.
2
Odaberite Device List, a zatim pritisnite gumb E.
Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.
3
Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb E. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
――Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System.
――Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.
――Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti
funkciju Anynet+.
――Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List.
139
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.
•• Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).
•• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.
•• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku za postavljanje Anynet+.
•• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.
•• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)
•• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
•• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
•• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On
na izborniku Anynet+ Setup.
•• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+, pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
•• Odaberite View PC na izborniku Anynet+.
•• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Poruka Disconnecting Anynet+
device ... pojavljuje se na zaslonu.
•• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
Uređaj Anynet+ se ne reproducira.
•• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.
•• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
140
Problem
Povezani se uređaj ne prikazuje.
Moguće rješenje
•• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
•• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku Anynet+ Setup.
•• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
•• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
•• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.
•• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.
141
DivX® Video On Demand
Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.
MENUm → System → DivX® Video On Demand → ENTERE
Dodatne informacije o rješenju DivXⓇ VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".
Ako se povežete s web-mjestom Ⓡ i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu
videozapisa na zahtjev (VOD).
System
DivX® Video On Demand
On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Play Mode
Odaberite Play Mode.
Ako promijenite Play Mode promijenit će se funkcije u odjeljku Contents Home.
MENUm → System → Play Mode → ENTERE
――Ako promijenite Play Mode, sve prethodne postavke konfigurirane u odjeljku Play Mode ponovno će se postaviti.
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Ako promijenite Play Mode, proizvod će se automatski ponovno pokrenuti i primijeniti promjene.
MagicInfo Lite
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
142
Magic Clone
MENUm → System → Magic Clone → ENTERE
Magic Clone
Clone to USB
Clone From USB
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.
•• Clone to USB: kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.
•• Clone From USB: proizvodu dodijelite postavke spremljena na USB uređaju.
-- po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.
――Ta mogućnost možda neće ispravno funkcionirati ako USB uređaj sadrži drugu datoteku osim datoteke postavki.
――Potvrdite ispravno funkcioniranje USB uređaja prije pokretanja mogućnosti.
――Ta je mogućnost dostupna za proizvode koji imaju isti Model Code i Software Version.
Idite na Support → Software Update i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
MENUm → System → Reset System → ENTERE
System
Reset System
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
143
Reset All
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
MENUm → System → Reset All → ENTERE
System
Reset All
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC module power
MENUm → System → PC module power → ENTERE
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
Synced power-on
Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Računalni modul: odnosi se na mrežne uređaje ili PIM.
144
Poglavlje 09
Podrška
Software Update
MENUm → Support → Software Update → ENTERE
-- Current Version: to je verzija softvera
koja je već instalirana u proizvod.
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
By USB
-- Nemojte uklanjati USB pogon do
završetka nadogradnje.
1
Posjetite http://www.samsunglfd.com
2
Preuzmite najnoviju .exe arhivu nadogradnje softvera putem USB-a na svoje računalo.
3
Izdvaja .exe arhivu na vaše računalo. Trebali biste imati jednu mapu čiji je naziv jednak nazivu exe datoteke.
4
Kopirajte mapu na USB izbrisivi memorijski pogon.
5
Uključite proizvod, a potom umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB priključak proizvoda.
6
Na izborniku proizvoda idite na Support → Software Update.
7
Odaberite By USB.
145
Contact Samsung
MENUm → Support → Contact Samsung → ENTERE
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
Contents Home
MagicInfo Lite
MENUm → Support → Contents Home → ENTERE
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Funkciji MagicInfo Lite moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
――Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.
Support
Contents Home
MagicInfo Lite player vam omogućuje reprodukciju sadržaja (slika, videozapisa, datoteka dokumenata) u željeno vrijeme.
Možete reproducirati sadržaj spremljen u internoj memoriji ili USB memoriji. Možete se i povezati s mrežom i reproducirati
sadržaj putem poslužitelja MagicInfo Lite.
――Na stranici 165 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Lite.
MagicInfo Premium S
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Premium S → ENTERE
――Funkciji MagicInfo Premium S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
――Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na izborniku System.
――Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player moguće je koristiti za uređivanje i reprodukciju datoteka sadržaja, uključujući slike, videozapise i
dokumente.
Reproducirajte datoteke sadržaja i predloške iz USB memorije ili ugrađene memorije. Datoteke sadržaja i predloške možete
reproducirati i putem poslužitelja MagicInfo Premium Server preko mreže.
――Na stranici 188 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Premium S.
146
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTERE
――Funkciji MagicInfo Videowall S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
――Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za Play Mode na izborniku System.
――Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player omogućuje vam reprodukciju sadržaja u željeno vrijeme. Uz ostale slikovne datoteke i videodatoteke, sadržaj koji se može reproducirati
obuhvaća sadržaj videozida stvoren u alatu MagicInfo Videowall Author.
Sadržaj je moguće reproducirati samo pomoću odjeljka Videowall Console putem mreže.
――Na stranici 215 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Videowall S.
AllShare Play
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).
――Na stranici 149 potražite pojedinosti o izborniku AllShare Play.
147
Source
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa Source da biste prikazali zaslon odabranog izvora
signala.
Edit Name
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Edit Name → ENTERE
-- Izvor ulaznog signala moguće je
promijeniti pomoću gumba SOURCE
na daljinskom upravljaču.
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u mogućnosti Edit Name.
Preporučujemo i da promijenite naziv uređaja koji je izvor signala pomoću mogućnosti Edit Name da biste postigli optimalnu kvalitetu slike.
――Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje izvore signala. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name.
•• Ako PC priključujete na terminal HDMI, postavite Edit Name na PC. U drugim slučajevima, Edit Name postavite na AV uređaje.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada PC.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC.
•• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices.
Information
MENUm → Support → Contents Home → Source → TOOLS → Information → ENTERE
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
148
Poglavlje 10
AllShare Play
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu
(MSC).
Što je AllShare Play?
Funkciji AllShare Play moguće
je pristupiti i pritiskom na tipku
CONTENET(HOME) na daljinskom
upravljaču.
Reproducirajte fotografije, video ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu. Bežično povežite pametni telefon s računalom putem bežične mreže.
Reproducirajte različit sadržaj koristeći jedan od sljedećih načina u sklopu značajke AllShare Play:
•• Koristeći internu memoriju i USB uređaj: reproducirajte videodatoteke, fotografije i glazbene datoteke s USB uređaja. Kopirajte datoteke u internu memoriju.
•• Povezujući računalo putem mreže: putem mrežne veze reproducirajte fotografije, videodatoteke i glazbene datoteke spremljene na računalu.
Prije korištenja značajke AllShare Play s USB uređajem pročitajte sljedeće
Oprez
•• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.
Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.
•• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.
•• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće
pročitati.
•• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.
Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.
•• USB HDD veći od 2TB nije podržan.
149
Uređaji kompatibilni sa značajkom AllShare Play
•• Neke vrste USB uređaja, digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s proizvodom.
•• Značajka AllShare Play kompatibilna je samo s USB MSC uređajima.
•• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka. Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB
koncentratori nisu podržani.)
Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.
•• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.
•• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.
•• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.
•• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time.
•• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.
Datotečni sustav i oblici
•• AllShare Play možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.
•• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
•• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
•• AllShare Play podržava sekvencijalni JPEG format.
Ne podržava progresivni JPEG oblik.
•• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.
•• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.
•• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format..
•• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.
•• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.
•• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.
Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim
medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.
150
Korištenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
Preporučuje se da koristite USB HDD s
prilagodnikom napajanja.
1
Uključite proizvod.
2
Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.
3
Kad je USB uređaj ispravno priključen, pojavljuje se poruka New device connected.. Odaberite vrstu sadržaja za reprodukciju iz odjeljaka Videos, Photos i Music.
――Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.
――Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.
Uklanjanje USB uređaja
Uklanjanje USB uređaja iz Source
Preporučujemo da USB uređaj uklonite
pomoću funkcije Safely Remove USB
Device.
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source.
MENUm → Support → Contents Home → Source → ENTERE
2
Odaberite USB uređaj pa na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Prikazuje se mogućnost Tools.
3
Odaberite Safely Remove USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.
Brisanje značajke AllShare Play sa zaslona
1
Idite na stranicu AllShare Play.
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
2
Odaberite sve mogućnosti osim My list i pritisnite E na daljinskom upravljaču.
3
Odaberite USB uređaj pa na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Prikazuje se mogućnost Tools.
4
Odaberite Safely Remove USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.
151
Povezivanje računala putem mreže
Putem mrežne veze reproducirajte fotografije, videodatoteke i glazbene datoteke spremljene na računalu u načinu rada AllShare Play.
•• Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku Network Settings.
•• Da biste pregledali sadržaj spremljen na računalu, povežite proizvod i računalo putem istog bežičnog usmjerivača i posjetite web-mjesto http://www.samsung.com
da biste preuzeli računalni softver AllShare.
•• Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.
Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.
(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,
111.222.333.***)
Značajka AllShare Play ne podržava sljedeće značajke kada je povezana s računalom putem mreže.
•• Značajke Background Music On i Background Music Setting
•• Značajka koja sortira datoteke u mapi Videos, Photos ili Music prema zadanoj postavci
π ili µ značajka tijekom reprodukcije videozapisa
•• DivXⓇ DRM nije podržan.
•• Provjerite dopušta li program vatrozida sustava Windows računalni softver AllShare.
•• Kada se način AllShare Play koristi putem mrežne veze, dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o poslužitelju kako slijedi:
-- Mogu varirati dostupni načini uređivanja.
-- Funkcija Scene Search možda nije podržana.
-- Funkcija nastavka reprodukcije možda neće biti dostupna za veći broj korisnika.
(Funkcija pamti samo točku na kojoj je najnoviji korisnik zaustavio reprodukciju videozapisa.)
-- Funkcija pretraživanja možda neće raditi ovisno o informacijama sadržaja.
•• Tijekom reprodukcije videosadržaja putem mrežne veze datoteka može "trzati".
152
Korištenje značajki AllShare Play
Ako putem iste mreže povežete proizvod i izvorišni uređaj kao što su mobilni telefon ili računalo, možete reproducirati multimedijski sadržaj, poput videozapisa, fotografija i
glazbe, spremljen na uređaju.
Posjetite http://www.samsung.com ili dodatne informacije zatražite od korisničkog centra tvrtke Samsung Electronics.
Na vaš mobilni uređaj možda je potrebno instalirati dodatni softver.
Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.
――Povežite monitor tvrtke Samsung s mrežom putem značajke AllShare Play i koristite sljedeće posebne značajke koje pruža tvrtka Samsung:
•• reprodukcija različitih formata videozapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
•• značajka prikaza minijaturnih videozapisa
•• značajka knjižnih oznaka (namijenjena ponovnom pokretanju reprodukcije videozapisa)
•• automatska podjela na poglavlja (pretraživanje scena)
•• upravljanje digitalnim sadržajem
•• kompatibilnost s različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• pretraživanje s nazivima datoteka
•• i mnoge druge funkcije
――Ako se videodatoteka reproducira s poslužitelja koji nije u vlasništvu tvrtke Samsung Electronics, može se pojaviti problem s kompatibilnosti.
――Da biste koristili AllShare Play, otvorite web-mjesto http:// www.samsung.com i preuzmite softver AllShare.
153
Korištenje osnovnih značajki
funkcije AllShare Play
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Sortiranje popisa datoteka
Da biste sortirali datoteke, pritisnite D na daljinskom upravljaču da biste odredili kriterij uređivanja.
Kriteriji sortiranja Rukovanje
Videos
Photos
Music
Folder view
Prikazuje cijelu mapu. Možete prikazati naziv
datoteke i minijaturu tako da odaberete mapu.
c
c
c
Title
Sortira i prikazuje naslov datoteke redoslijedom
simbol / broj / abeceda / posebno.
c
c
c
Latest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najnovijem
datumu.
c
c
Earliest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najranijem
datumu.
c
c
Monthly
Sortira i prikazuje slikovne datoteke prema
mjesecu.
Artist
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema izvođaču.
c
Album
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema albumu.
c
Genre
Sortira glazbene datoteke prema žanru.
c
AllShare Play / My List /
Recently Played
My List
Videos
Recently played files will be displayed here.
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
No playlists have been created.
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
c
154
Reprodukcija odabranh datoteka
Stvaranje popisa Playlist
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, i Music.
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, i Music.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Play selection.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Add to Playlist.
――Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke i pritisnite Play.
――Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke i pritisnite Add.
Pojavljuje se stranica Add to Playlist.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
Kopiranje datoteka
4
Odaberite Create new. Pojavljuje se stranica Create a new playlist..
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, i Music.
5
Pomoću daljinskog upravljača unesite naziv popisa za reprodukciju i odaberite Done.
2
Odaberite uređaj za pohranu.
6
Stvara se popis za reprodukciju.
•• Internal Memory: kopirajte datoteke iz memorije Internal Memory na USB Device memorijski
uređaj.
•• USB Device: kopirajte datoteke iz USB Device na Internal Memory memorijski uređaj.
3
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Send.
Da biste reproducirali stvoreni popis za reprodukciju, odaberite Play.
Da biste se vratili na popis datoteka, odaberite OK.
7
Stvoreni popis Playlist prikazuje se u odjeljku My list.
Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
4
Odaberite datoteke i pritisnite Send.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
155
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Praktičnije i brže pristupajte željenom sadržaju.
Da biste reproducirali datoteke, odaberite ih ili odaberite Playlist i pritisnite E.
•• Recently played: prikažite videozapise, fotografije ili glazbene datoteke koje ste nedavno reproducirali. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije prethodno
reproduciranih datoteka.
•• What's new: prikažite nove videodatoteke, fotografije ili glazbene datoteke prenesene na računalo ili USB uređaj. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije
novih datoteka koje su nedavno prenesene.
•• Playlist: prikažite datoteke s popisa Playlist spremljene na računalo ili USB uređaj. Da biste reproducirali Playlist, odaberite željeni popis Playlist.
My list mogućnosti
Naziv
mogućnosti
Operacije
Recently played
What's new
Playlist
Play
Reproducirajte odabranu datoteku ili Playlist.
c
Remove
Izbrišite odabranu datoteku.
c
Delete
Izbrišite odabrani popis Playlist.
c
Edit playlist
Uredite odabrani popis Playlist.
c
Information
Pregledajte informacije o odabranoj datoteci ili popisu
Playlist.
c
c
c
c
c
156
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Reprodukcija videozapisa
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
2
Pritisnite gumb E ili ∂ (Reproduciraj).
•• Naziv datoteke prikazuje se na vrhu zajedno s vremenom reprodukcije.
•• Ako podaci o vremenu videozapisa nisu poznati, vrijeme reprodukcije i tijek napretka se ne prikazuju.
•• Tijekom reprodukcije videozapisa možete pretraživati pomoću gumbi ◄ i ►
•• Možete koristiti gumbeπ(REW), µ(FF), ∑(Pauziraj), ∫(Zaustavi) i ∂ (Reproduciraj) na dnu daljinskog upravljača tijekom reprodukcije.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Pritisnite gumb RETURN da biste izašli iz filma.
Korištenje funkcije Play Continuously (Resume Play)
Ako izađete iz filma dok se on reproducira, kasnije ga možete reproducirati od točke u kojoj ste ga zaustavili.
-- Funkcija Nastavi ne podržava više
korisnika. (Ona će samo zapamtiti točku
na kojoj je posljednji korisnik prekinuo
reprodukciju.)
1
Odaberite datoteku na popisu datoteka.
2
Pritisnite gumb ∂(Reproduciraj) ili E.
3
Film će se početi reproducirati u točki u kojoj ste ga zaustavili.
――Nastavak je dostupan samo za nastavljanje filmova koje ste zaustavili.
――Pritisnite gumb ∑ da biste pauzirali.
157
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteku na popisu datoteka.
2
Pritisnite gumb E.
•• Da biste ručno prikazali datoteke jednu po jednu, pritisnite gumbe sa strelicama lijevo i desno.
•• Da biste pokrenuli dijaprojekciju, pritisnite gumb ∂ (Reproduciraj) kada se prikaže datoteka koju ste odabrali.
•• Tijekom dijaprojekcije sve se datoteke na popisu datoteka prikazuju redom, počevši od datoteke koju ste odabrali.
――Ako odaberete krivu pozadinsku glazbu, ne možete je promijeniti dok BGM (Pozadinska glazba) ne završi s učitavanjem.
――Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS da biste pristupili dodatnim funkcijama kao što su Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide
Show Effect, Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate i Information.
――Tijekom reprodukcije možete koristiti gumbe ∑(Pauziraj), ∫(Zaustavi) i ∂(Reproduciraj) na dnu daljinskog upravljača.
――Kada pritisnete gumb ∫ (Zaustavi) ili RETURN, dijaprojekcija se zaustavlja i ponovno se pojavljuje glavni zaslon za fotografije.
158
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Reprodukcija Music
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
2
Pritisnite gumb E ili ∂ (Reproduciraj).
•• Tijekom reprodukcije glazbe možete pretraživati pomoću gumba π(REW) i µ(FF).
――Ako zvuk tijekom reprodukcije MP3 datoteka nije normalan, prilagodite Equaliser na izborniku Sound.
(Pretjerano modulirana MP3 datoteka može uzrokovati problem sa zvukom.)
159
Videos / Photos / izbornik mogućnosti reprodukcije Music
-- Pritiskom na gumb INFO dok je
naziv uređaja odabran prikazat će se
informacije o tom uređaju.
-- Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka
odabrana prikazat će se informacije o toj
datoteci.
Tijekom reprodukcije videozapisa ili slikovnih datoteka možete pritisnuti gumb TOOLS da biste prikazali izbornik Mogućnosti.
Naziv mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Music
View
Sortirajte glazbene datoteke grupirane po parametrima Folder
view, Title, Artist, Album ili Genre.
c
Play selection
Odaberite i reproducirajte datoteke s popisa glazbenih
datoteka.
c
Go to Videos List
Povratak popisu videodatoteka.
Go to Photos List
Povratak popisu fotodatoteka.
Go to Playlist
Idite na My list.
Play from the beginning
Ponovno pokrenite trenutno reproducirani videozapis s
početka.
c
Scene Search
Tijekom reprodukcije pomoću funkcije Scene Search možete
prikazati ili pokrenuti film od željene scene.
c
Title Search
Možete se izravno pomaknuti na drugi naslov.
c
Time Search
Film možete pretraživati pomoću gumba l i r u intervalima od
jedne minute.
c
Repeat Mode
Možete ponavljati reprodukciju filma i glazbenih datoteka.
c
Picture Size
Veličinu slike možete prilagoditi vlastitim preferencijama.
c
c
c
c
160
Naziv mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Picture Mode
Picture Mode možete promijeniti.
c
c
Sound Mode
Sound Mode možete promijeniti.
c
c
Audio Language
Možete uživati u videozapisu na jednom od podržanih jezika.
c
Music
Funkcija je omogućena samo kada reproducirate strujeće
datoteke koje podržavaju više formata zvuka.
Subtitle
Možete pogledati titlove. Ako datoteka s titlovima sadrži više
jezika, možete odabrati jedan od njih.
c
Subtitle Settings
Prikazuje Subtitle Settings. Možete postaviti mogućnost
titlova.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Možete pokrenuti ili zaustaviti dijaprojekciju.
Slide Show Speed
Možete odabrati brzinu dijaprojekcije tijekom dijaprojekcije.
Možete koristiti i gumb π ili µ na daljinskom upravljaču.
c
Slide Show Effect
Možete postaviti različite efekte dijaprojekcije.
c
Background Music On /
Background Music Off
Možete započeti ili prekinuti pozadinsku glazbu.
c
Background Music Setting
Možete postaviti i odabrati pozadinsku glazbu tijekom gledanja
slikovne datoteke ili dijaprojekcije.
c
Zoom
Možete zumirati slike u načinu rada preko cijelog zaslona.
c
Rotate
Možete rotirati slike.
c
Information
Pogledajte podatke o datoteci.
c
Možete koristiti i gumb ∂ ili ∑ na daljinskom upravljaču.
c
c
c
161
Podržani datotečni oblici podnaslova i programa AllShare Play
Podnaslov
Vanjska
Interna
•• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)
•• Xsub
Spremnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ili .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Spremnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• tekst kodiran na MPEG-4
Spremnik: MP4
Podržane razlučivosti slika
Datotečni nastavak
Vrsta
Rezolucija
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
162
Podržani oblici glazbenih datoteka
Datotečni nastavak
Vrsta
Kodek
Komentari
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija Seek (jump) nije podržana.
Podržava do dva kanala
Podržani formati videozapisa
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.
•• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore
navedenoj tablici.
•• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.
•• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".
•• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
Dekoder videosignala
Dekoder audiosignala
Podržava signal do H.264, razina 4.1
Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.
Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.
Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.
•• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
GMC 2 i više nije podržan.
Podržava samo BD MVC Spec.
163
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
Audiokodek
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
164
Poglavlje 11
MagicInfo Lite
-- Da biste pokrenuli MagicInfo Lite,
odaberite MagicInfo Lite za Play
Mode na izborniku System.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Lite player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Lite player
•• Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.
Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
-- Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1
-- Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
165
Sadržaji
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
Audiokodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
166
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti
navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Audio
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju audiozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Slike
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x
8.640
•• Podržani efekti na slikama: 13 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In)
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
167
Flash
Power Point
•• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilan oblik datoteke: SWF
•• Preporučena razlučivost: 960 x 540
-- Oprez
Performanse usporedive s programom Flash Player u operacijskom
sustavu Windows ne mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija
•• Flash videozapis
-- Kompatibilan oblik datoteke: FLV
-- Videozapisi
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Oprez
Oblik datoteke F4V nije podržan
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Animirani efekti
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
-- Umetanje objekata
-- Otvaranje šifriranih dokumenata
-- Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
Zaslonski videozapis nije podržan
168
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa
smanjenjem performansi.
-- Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.
-- Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
-- Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
WORD
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Efekt pozadine stranice
-- Neki stilovi odlomaka
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
169
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja
1
4
Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
Upišite ID i lozinku za prijavu.
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
170
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
poslužitelja.
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Kada se prvi put povezujete s poslužiteljem, vrijeme se na proizvodu postavlja pomoću GMT
vremena regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu moguće je promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Uključivanjem i isključivanjem proizvoda vratit ćete postavku vremena na proizvodu na posljednje
vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
171
2
MagicInfo Lite
Odaberite Network schedule na izborniku MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje). Da biste
pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom
upravljaču.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite MagicInfo Lite player na izborniku MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
172
Local schedule
Idite na Local Schedule Manager → Kliknite Create da biste stvorili raspored → Odaberite raspored koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Lite player
Odaberite Local schedule na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local Schedule Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Ta je mogućnost omogućena samo kada u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka sadržaja, osim
Internal Auto Play
glazbenih datoteka.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Odaberite Internal Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
•• Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u memoriju Internal Memory.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
173
――Mogućnost je omogućena samo ako postoji barem jedna stavka sadržaja, osim za glazbene datoteke, u mapi
USB Device Auto Play
"MagicInfoSlide" na USB disku za pohranu.
――Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom "MagicInfoSlide" i popunite je
MagicInfo Lite player
sadržajem.
Network schedule
1
Local schedule
Odaberite USB Device Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
•• Sadržaj koji se nalazi u mapi "MagicInfoSlide" na USB uređaju reproducirat će se abecednim redoslijedom.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play će se automatski pokrenuti ako je USB memorija priključena kada je Network schedule,
Local schedule ili Internal Auto Play pokrenut.
Return
174
2
Local Schedule Manager
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz odjeljka Local schedule.
Local Schedule Manager
Ili odaberite i reproducirajte sadržaj iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za
reprodukciju.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registracija Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.
-- Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)
-- Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od jednog rasporeda Local
schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A.
(npr. A: 12:00 – 12:00 / B: 13:00 – 14:00)
175
4
Odaberite Contents da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
5
Odaberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.
•• Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.
•• Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.
-- Duration nije moguće navesti za videozapise.
-- Duration mora iznositi najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
176
6
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Izmjena rasporeda Local schedule
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
ve
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Time
MagicInfo Lite player
No Item
No Item
Cont
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
cel
Local Schedule Manager
Content manager
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
7
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
177
3
Brisanje rasporeda Local schedule
Odaberite Edit.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
Time
Contents
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Lite player
Cancel
Local Schedule Manager
Content manager
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
4
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
178
Pokretanje rasporeda Local schedule
Zaustavljanje rasporeda Local schedule
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
――Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Odabirom mogućnosti Stop način pokretanja promijenit ćete iz Local schedule u Network
schedule.
1
MagicInfo Lite
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite
Local Schedule Manager
MagicInfo Lite player
Content manager
Local Schedule Manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Potom odaberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Odaberite Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Return
Close
Return
179
Prikaz detalja rasporeda Local schedule
1
3
Prikazat će se detalji rasporeda.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
180
Kopiranje rasporeda Local schedule
1
3
Odaberite lokalne datoteke rasporeda i pritisnite Copy.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
4
Pojavljuje se prozor s upitom želite li kopirati datoteke na Internal Memory ili na memorijski
uređaj USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopirajte lokalne rasporede iz memorije Internal Memory na USB memorijski
uređaj.
•• USB: kopirajte lokalne rasporede iz USB memorije na Internal Memory.
181
2
Content manager
Content manager
Kopiranje sadržaja
1
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Internal Memory
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: Možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory na USB memoriju.
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: Možete kopirati sadržaj u USB memoriji na Internal
Memory.
――Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Potom odaberite Copy.
182
2
Brisanje sadržaja
1
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.
•• Sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji možete istodobno izbrisati.
Content manager
MagicInfo Lite player
Internal Memory
MagicInfo Lite player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Content manager
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
183
Settings
Server Network Settings
Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, povežite se s mrežom.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Lite.
(Npr: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Close
Random
None
•• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem
pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj
priključka.)
Landscape
YYYYMMDD
Safety Remove USB Device
FTP Mode
Return
Navedite način rada za FTP.
•• Active / Passive
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
――Ako se Network Settings pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
184
Default content duration
Screen layout
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: prikažite sadržaj izvorne veličine.
-- Full Screen: prikažite sadržaj preko cijelog zaslona.
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u odjeljku Internal Memory.
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Lite.
•• Podržan je sadržaj do 20MB za Default content.
185
Kada je sadržaj pokrenut
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• Mode: prikazuje trenutni način rada
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play ili USB Device Auto Play) ili MagicInfo Lite player
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Not approved) poslužitelja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
•• Schedule download: prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
186
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safely Remove USB Device
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti USB uređaj (Safely Remove USB Device) dok
se sadržaj reproducira pritiskom na tipku TOOLS na daljinskom upravljaču.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavite glazbene datoteke spremljene u odjeljku Internal Memory kao Background Music.
――Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal Memory spremljena
barem jedna MP3 datoteka.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Safely Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
187
Poglavlje 12
MagicInfo Premium S
-- Da biste pokrenuli
MagicInfo Premium S, odaberite
MagicInfo Premium S za Play Mode
na izborniku System.
Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.
Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi http://www.samsunglfd.com.
Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Premium S Player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Premium S Player
•• Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.
Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
-- Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1
-- Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
――Detalje o podržanim kodecima potražite na stranici 166.
188
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti
navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Audio
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju audiozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
Slike
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x
8.640
•• Podržani efekti na slikama: 8 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash)
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
189
Flash
Power Point
•• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilan oblik datoteke: SWF
•• Preporučena razlučivost: 960 x 540
-- Oprez
Performanse usporedive s programom Flash
Player u operacijskom sustavu Windows ne
mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je
optimizacija
•• Flash videozapis
-- Kompatibilan oblik datoteke: FLV
-- Videozapisi
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Oprez
Oblik datoteke F4V nije podržan
Zaslonski videozapis nije podržan
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Animirani efekti
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu
podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
------
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Sadržaj manji od jednog piksela nije
podržan zbog problema sa smanjenjem
performansi.
-- Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama
nisu podržani.
-- Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
-- Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
-- Neki znakovi nisu podržani
(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)
Umetanje objekata
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
190
WORD
Datoteke predložaka
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Efekt pozadine stranice
-- Neki stilovi odlomaka
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
•• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su
samo u alatu Template Manager.
LFD
•• Podržano u načinima rada USB Device
Auto Play iNetwork schedule (stvoreno u
računalnom alatu za stvaranje sadržaja za
Premium S Player)
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .lfd
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
191
Više okvira mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Videos).
•• Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik
――Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
――Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada MagicInfo
Premium S.
――Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj nisu podržani.
•• Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj uz detalje rasporeda nisu podržani.
•• Reprodukcija je moguća samo putem načina rada USB Device Auto Play.
U mapi MagicInfoSlide na USB uređaju mora postojati .lfd datoteka.
192
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Videos).
•• Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne datoteke PIP sadržaja.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik
――Korisnički odabran glavni okvir: U 3. koraku prilikom stvaranja sadržaja u alatu Template Manager moguće je odabrati izlaz zvuka.
Ostali slučajevi
Performanse Flash datoteka mogle bi biti slabije na računalu (ograničenja H/W performansi)
Ograničenja funkcije PIP
•• Funkcija PIP nije dostupna tijekom reprodukcije Flash datoteka.
•• Nije podržano ako je usmjerenje sadržaja Portrait. (Imajte na umu da je PIP podržan kada se konfigurira u alatu Template Manager i primijeni na .lfd datoteku.)
•• PIP konfiguriran u alatu Template Manager ili primijenjen na .lfd datoteku ne može se istodobno koristiti s PIP-om konfiguriranim na uređaju.
•• Ako se konfigurira u alatu Template Manager ili primijeni na .lfd datoteku, PIP je uvijek u usmjerenju Landscape.
(Imajte na umu da se zaslon ne može rotirati ako je usmjerenje sadržaja Portrait.)
193
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja
1
4
Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
Upišite ID i lozinku za prijavu.
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
194
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo Premium>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena poslužitelja.
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Kada se prvi put povezujete s poslužiteljem, vrijeme se na proizvodu postavlja pomoću GMT
vremena regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu moguće je promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Uključivanjem i isključivanjem proizvoda vratit ćete postavku vremena na proizvodu na posljednje
vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.
195
MagicInfo Premium S
2
Odaberite Network schedule na izborniku MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na
izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).
Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na
daljinskom upravljaču.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite MagicInfo Premium S Player na izborniku MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
196
Local schedule
Idite na Local Schedule Manager → Kliknite Create da biste stvorili raspored → Odaberite raspored koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Premium S Player
Odaberite Local schedule na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local Schedule Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Idite na Template Manager → Kliknite Create da biste stvorili predložak → Odaberite predložak koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Premium S Player
Odaberite Template Player na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite predloške stvorene u odjeljku Template Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
197
――Ta je mogućnost omogućena samo kada u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka sadržaja, osim
Internal Auto Play
glazbenih datoteka.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Odaberite Internal Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
•• Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u memoriju Internal Memory.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Mogućnost je omogućena samo ako postoji barem jedna stavka sadržaja, osim za glazbene datoteke, u mapi
USB Device Auto Play
"MagicInfoSlide" na USB disku za pohranu.
――Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom "MagicInfoSlide" i popunite je
MagicInfo Premium S Player
sadržajem.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Odaberite USB Device Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
•• Sadržaj koji se nalazi u mapi "MagicInfoSlide" na USB uređaju reproducirat će se abecednim redoslijedom.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play će se automatski pokrenuti ako je USB memorija priključena kada je Network schedule, Local
schedule ili Internal Auto Play pokrenut.
Return
198
2
Local Schedule Manager
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz odjeljka Local schedule.
Local Schedule Manager
Ili odaberite i reproducirajte sadržaj iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za
reprodukciju.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registracija Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.
-- Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)
-- Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od jednog rasporeda Local
schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A.
(npr. A: 12:00 – 12:00 / B: 13:00 – 14:00)
199
4
Odaberite Contents da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
5
Odaberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.
•• Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.
•• Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.
-- Duration nije moguće navesti za videozapise.
-- Duration mora iznositi najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
200
6
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Izmjena rasporeda Local schedule
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Premium S Player
No Item
No Item
Con
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
cel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
201
3
Brisanje rasporeda Local schedule
Odaberite Edit.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Time
Contents
Time
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Premium S Player
Cancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
4
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
202
Pokretanje rasporeda Local schedule
Zaustavljanje rasporeda Local schedule
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
――Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Odabirom mogućnosti Stop način pokretanja promijenit ćete iz Local schedule u Network
schedule.
1
MagicInfo Premium S
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S
Local Schedule Manager
MagicInfo Premium S Player
Template Player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Template Player
Settings
Close
Content manager
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Potom odaberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Odaberite Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Info
Copy
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Close
Copy
Return
Close
Return
203
Prikaz detalja rasporeda Local schedule
1
3
Prikazat će se detalji rasporeda.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
204
Kopiranje rasporeda Local schedule
1
3
Odaberite lokalne datoteke rasporeda i pritisnite Copy.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Premium S
Internal Memory
No Playing Schedule
Edit
Delete
MagicInfo Premium S Player
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Template Player
Run
Info
Close
Content manager
Copy
Settings
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Create
4
Pojavljuje se prozor s upitom želite li kopirati datoteke na Internal Memory ili na memorijski uređaj
USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopirajte lokalne rasporede iz memorije Internal Memory na USB memorijski
uređaj.
•• USB: kopirajte lokalne rasporede iz USB memorije na Internal Memory.
205
2
Template Manager
Odaberite Create na zaslonu Template Manager.
Template Manager
Registriranje predloška
1
Storage
Odaberite Template Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Odaberite predložak u odjeljku Landscape ili Portrait mode.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
――Nije podržano rotiranje isprepletenog signala.
206
4
Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.
Contents
Contents
Create
Type
Select the position and the background.
None
Contents
Use background image
Preview
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
Previous
Next
Cancel
OK
Cancel
Return
•• Type: odaberite vrstu datoteke za korištenje da biste organizirali predložak.
-- PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Contents: odaberite datoteku spremljenu u memoriji Internal Memory ili na USB uređaju.
-- Da biste umetnuli datoteku ili ručno upisali tekst, odaberite Text input.
•• Size: navedite veličinu zaslona pri prikazivanju datoteke sadržaja na stranici predloška.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: ta je mogućnost omogućena kada je Type postavljeno na PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Predložak može sadržavati najviše dvije datoteke Videos.
――Predložak može sadržavati samo jednu datoteku PIP.
(Ako je odabrana datoteka PIP, možete odabrati samo jednu datoteku Videos.)
――Isti predložak ne može sadržavati datoteke Office i PDF.
――Predložak ne može sadržavati više od jedne datoteke Flash.
207
5
6
Odaberite zvuk ili pozadinsku glazbu.
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
Create
Create
Select sound or background music.
Save the template and finish.
Internal
Storage
Background Music
Template Name
Preview
20130101_2222
Preview
Previous
Previous
Next
OK
Cancel
Cancel
•• Ako su dodijeljene dvije datoteke Videos, odaberite datoteku sa zvukom koju želite koristiti.
-- Ako neka videodatoteka sadrži PIP sadržaj, zvuk u PIP sadržaju nije moguće odabrati.
7
Provjerite je li predložak dodan u Template Manager.
•• Ako je odabrana datoteka Flash, ne možete omogućiti zvuk iz druge datoteke ili pozadinsku
glazbu. (5. korak se preskače.)
•• Ako je Background Music omogućeno, funkcija postavki zvuka u datoteci nije podržana.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
208
2
Content manager
Content manager
Kopiranje sadržaja
1
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Internal Memory
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Copy
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: Možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory na USB memoriju.
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: Možete kopirati sadržaj u USB memoriji na Internal
Memory.
――Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Potom odaberite Copy.
209
2
Brisanje sadržaja
1
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.
•• Sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji možete istodobno izbrisati.
Content manager
MagicInfo Premium S
Internal Memory
MagicInfo Premium S Player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Template Manager
Menu2.jpg
Content manager
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
210
Server Network Settings
Settings
Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, povežite se s mrežom.
Settings
Server
Server Network Settings
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Premium S.
Default content duration
•• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Close
Random
None
Landscape
pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj
priključka.)
FTP Mode
YYYYMMDD
Navedite način rada za FTP.
Safety Remove USB Device
Return
•• Active / Passive
Default Storage
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
――Ako se Network schedule pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
211
Default content duration
Screen layout
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: prikažite sadržaj izvorne veličine.
-- Full Screen: prikažite sadržaj preko cijelog zaslona.
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Random, None
Default content
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Premium S.
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u odjeljku Internal Memory.
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
•• Podržan je sadržaj do 20MB za Default content.
212
Kada je sadržaj pokrenut
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• Mode: prikazuje trenutni način rada
(Network schedule, Local schedule, Template Player Internal Auto Play ili USB Device Auto Play) od MagicInfo
Premium S Player
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Non-approval) poslužitelja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
•• Schedule download: prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
213
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti USB uređaj (Safely Remove USB Device) dok
se sadržaj reproducira pritiskom na tipku TOOLS na daljinskom upravljaču.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavite glazbene datoteke spremljene u odjeljku Internal Memory kao Background Music.
――Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal Memory spremljena
barem jedna MP3 datoteka.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
214
Poglavlje 13
MagicInfo Videowall S
-- Da biste pokrenuli MagicInfo
Videowall S, odaberite MagicInfo
Videowall S za Play Mode na izborniku
System.
Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.
Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi http://www.samsunglfd.com.
Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Videowall S Player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S može konfigurirati datoteke sadržaja i upravljati njima samo putem konzole videozida.
•• Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku za konzolu videozida.
•• Da biste prikazali prozor za odabir izbornika, pritisnite RETURN na daljinskom upravljaču.
――Detalje o podržanim kodecima potražite na stranici 166.
215
Videozapisi
Slike
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu
podržani.
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640
-- Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno
više vremena.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih
navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju
videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju
spremnika postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
216
Ograničenja
•• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku (Videos).
――Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.
Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke (Videos).
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
217
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S →
ENTERE → RETURN
――Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S
za Play Mode na izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Settings
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
Default content
Konfigurirajte postavke sadržaja koje će se po zadanom reproducirati.
Screen layout
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
Settings
•• Landscape / Portrait
Default Storage
Internal Memory
Default content
None
Screen layout
Port
Port
Pregledajte broj priključka na poslužitelju. Koristite 51001 kao broj priključka.
Landscape
51001
Close
Safety Remove USB Device
Reset Settings
•• Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 51001, ispravan broj priključka zatražite od
administratora sustava, a potom promijenite broj priključka.
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Return
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
218
Kada je sadržaj pokrenut
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
219
Poglavlje 14
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za
korisničku podršku testirajte svoj proizvod
na sljedeći način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite
računalni sustav, video kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
220
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj
problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je
PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu (pogledajte "Povezivanje
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela
s računalom").
Not Optimum Mode je prikazan.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i
frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije
koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
221
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar
raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu
s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do
1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
222
Problem sa zaslonom
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću,
primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je
proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Colour, Brightness i
Sharpness.
――Na stranici 91 potražite pojedinosti o izborniku Picture.
Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving.
――Na stranici 124 potražite pojedinosti o izborniku System.
Vratite postavke zaslona na zadane.
――Na stranici 106 potražite pojedinosti o izborniku Reset Picture.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste
riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da
biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane
HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti
crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.
223
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Speaker Select u Internal.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti
audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
224
Problem sa zvukom
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Kad je mogućnost Speaker Select postavljena na External, onemogućeni su gumbi za glasnoću i
isključivanje zvuka.
Prilagodite glasnoću vanjskih zvučnika.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).
Zvuk monitora ne mijenja se nakon promjene postavke
Sound Mode.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Iz zvučnika dopire jeka.
Jeku mogu uzrokovati različite brzine dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i vanjskim zvučnicima.
Postavke zvuka na uređaju koji je izvor signala ne utječu na postavke internog zvučnika proizvoda.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost Speaker Select na External.
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
225
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid
preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik PIP nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u
odjeljku Source.
――Na stranici 126 potražite pojedinosti o izborniku PIP.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje
se poruka "The defined resolution is not supported.".
Poruka "The defined resolution is not supported." prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor
signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju
s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera
kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju
zvuka.
226
Ostali problemi
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju
zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
Infracrveni senzor ne funkcionira.
Izvor zvuka
Način rada
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.
•• Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim ga
ponovno uključite
(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).
Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača
napajanja, možda je odspojena interna utičnica.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska
crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ako prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču na zaslonu nema promjene premda
žaruljica senzora bljeska crveno, možda je matična ploča u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala
DisplayPort, nije moguće spremiti postavke prikaza na računalu.
Kliknite System → General te postavite Max. Power Saving na Off. Možete i ponovno konfigurirati
postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort, neće se prikazati BIOS ni zasloni
uključivanja sustava.
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort.
227
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno
→ Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
Detaljne upute o prilagodbi potražite
u korisničkom priručniku za računalo ili
grafičku karticu.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija
→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi
razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba
razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
228
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka ploča
→ Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS
SETUP na računalu.
229
Poglavlje 15
Specifikacije
1
Općenito
Veličina
Naziv modela
Zaslon
2
Područje prikaza
UE46C
UE55C
Veličina
Klasa 46 (45,9 inča / 116 cm)
Klasa 55 (54,6 inča / 138 cm)
Područje prikaza
1018,08 mm (V) x 572,67 mm (O)
1209,6 mm (V) x 680,4 mm (O)
Dimenzije (Š x V x D)
1030,3 x 584,8 x 29,9 mm
1221,8 x 692,6 x 29,9 mm
Masa (bez postolja)
11,6 kg
15,4 kg
VESA
400 x 400 mm
400 x 400 mm
V
O
3
Dimenzije (Š x V x D)
D
V
Š
230
Naziv modela
UE46C / UE55C
Boja zaslona
Sinkronizacija
Rezolucija
16,7 M
Vodoravna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Okomita
frekvencija
48 ~ 75 Hz
Optimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5 MHz (analogni, digitalni)
Audio izlaz
10 W x 2
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u
različitim državama.
USB
1 DOWN
Priključci signala
Atmosferski uvjeti
Ulaz
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB1(Media Player), External
Ambient Sensor
Izlaz
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Rad
Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (- 4 F ~ 140 F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
231
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i
računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke
proizvoda.
――Ovo je digitalni uređaj klase A.
[ Preporuka ] - samo za EU
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
•• Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com; prijeđite na Podrška > Potražite
podršku za proizvod i unesite naziv modela.
•• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
232
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi
tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Uobičajeni način rada
Nazivna
snaga
Indikator napajanja
Potrošnja energije
uobičajeno Maks.
Uključeno
Način rada za uštedu
energije
Napajanje je
isključeno
Napajanje je
isključeno
(Gumb za
uključivanje/
isključivanje
u isključenom
položaju)
Treptanje
Uključeno
Isključeno
UE46C
120 W
89 W
132 W
0,5 W
0,5 W
0W
UE55C
140 W
103 W
154 W
0,5 W
0,5 W
0W
――Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
――Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.
――Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u
duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).
233
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje
rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za
svoj proizvod.
Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu
frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada
standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći
korisnički priručnik za grafičku karticu.
-- Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona naziva
se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara
vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
-- Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta
u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke)
kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi
na zaslonu. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
234
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
235
Poglavlje 16
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
――Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
236
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
237
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská
394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung
Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
238
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
239
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
240
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
241
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MENA
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
242
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
243
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
244
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
245
WEEE
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste
promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i
kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih
razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i
reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
246
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
•• Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima
u nastavku. Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
-- Rezolucija: 1920 x 1080
-- Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 56 ~ 75 Hz
Brzina osvježivanja zaslona: odnosi se na broj osvježivanja slike na zaslonu u sekundi.
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
-- Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.
-- Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.
•• Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga
postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se odabir navedene optimalne
rezolucije za monitor.
247
Što su zaostale slike?
Sprečavanje zaostalih slika
Matrica crne boje
Zajednička
elektroda (ITO)
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu
izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može
doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Filtar boja
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom
promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu
treba se smanjiti.
――Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.
Izvor
Odvod
Sprječavanje pojava zaostalih slika
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje
čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s
uputama.
TFT
Ulaz
Vod podatkovne sabirnice
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
-- Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.
-- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
-- Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.
-- Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
•• Redovita promjena boja
-- Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
248
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
-- Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što
ovisi o količini emitirane svjetlosti.
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Redovita promjena boje teksta
-- Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
249
Licenca
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
Ⓡ
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na
engleskom jeziku.
250
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore navedenih
brzina skeniranja odnosi se na broj
efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi
razlučivost zaslona. Brzina skeniranja
može biti naznačena slovom i
(isprepleteno) ili slovom p (progresivno),
ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja
piksela koji progresivno stvaraju sliku.
Veći broj piksela znači jasniju sliku življih
boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela skeniraju
se jedna za drugom (progresivno) na
zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije
se od vrha do dna skenira svaka druga
linija piksela, a nakon toga se skeniranju
preostale linije piksela (koje nisu
skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom načinu
rada (progresivno skeniranje) vodoravne
linije progresivno se prikazuju od vrha
prema dnu zaslona. U isprepletenom
načinu rada najprije se prikazuju linije
s neparnim brojem, a zatim linije s
parnim brojem. Neisprepleteni način
rada uglavnom se koristi kod monitora
jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni
način rada uglavnom koristi kod
televizora.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje jednu
sliku (slično treperenju fluorescentnog
svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik
može vidjeti. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i plavih
točaka. Manji razmak između točaka
znači višu rezoluciju. Razmak između
točaka predstavlja najmanji razmak
između točaka iste boje. Razmak između
točaka mjeri se u milimetrima.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
Komponentni priključci (zeleni, plavi
i crveni)____ Komponentni priključci,
koji prepoznaju, prenose i primaju
signale kontrasta, pružaju superiornu
kvalitetu slike u odnosu na bilo koji
drugi način povezivanja videozapisa.
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
označava disk za masovnu pohranu
veličine CD medija na koji se mogu
spremati multimedijske aplikacije (audio,
video i igre) pomoću tehnologije za
komprimiranje videozapisa MPEG-2.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između monitora i računala
da bi se omogućilo optimalno okruženje
za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje je
moguće priključiti na digitalni izvor
zvuka ili na izvor videosadržaja visoke
razlučivosti pomoću samo jednog
kabela i bez kompresije.
Razlučivost____ Razlučivost je broj
vodoravnih točaka (piksela) i okomitih
točaka (piksela) koje čine zaslon.
Predstavlja razinu detaljinizoranosti
zaslona. Viša rezolucije omogućava
prikaz većeg broja podataka na zaslonu
i korisna je za istovremeno izvođenje
više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se
od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna
rezolucija) i 1.080 okomitih piksela
(okomita rezolucija).
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) je
aplikacija koja omogućuje istovremeno
upravljanje većim brojem uređaja za
prikaz pomoću računala. Komunikacija
između računala i monitora odvija se
putem RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).
251

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 116.8 cm (46") 1920 x 1080 pixels LED 500 cd/m²
  • 4 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement