Samsung LFD Video wall UD55C Korisnički priručnik

Add to My manuals
241 Pages

advertisement

Samsung LFD Video wall UD55C Korisnički priručnik | Manualzz
LFD ZASLON
Upute za korištenje
UD46C UD55C
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije
su podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne
obavijesti.
BN46-00332A-06
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
6
Sigurnosne mjere opreza
7
Simboli7
Čišćenje7
Skladištenje8
Električna energija i sigurnost
8
Instaliranje9
Rukovanje11
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
Skidanje ambalaže
Provjera komponenti
14
14
15
Dijelovi17
Komplet vanjskog senzora
17
Stražnja strana
18
Postavljanje držača
19
Zaključavanje za zaštitu od krađe
19
Daljinski upravljač
20
Povezivanje pomoću IR stereokabela (prodaje se
zasebno)23
Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju)
24
Kut nagiba i zakretanje
24
Ventilacija24
Dimenzije25
Montaža zidnog stalka
26
Priprema prije montaže zidnog stalka
26
Montaža kompleta za postavljanje na zid
26
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)27
Povezivanje pomoću komponentnog kabela
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
46
47
47
Povezivanje sa zvučnim sustavom
48
Daljinski upravljač (RS232C)
28
Kabelski priključak
28
Povezivanje31
Kontrolne šifre
32
Povezivanje vanjskog monitora
48
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
49
MagicInfo49
Source51
Priključivanje i korištenje uređaja
koji je izvor signala
Korištenje aplikacije MDC
Prije priključivanja
41
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke41
Konfiguriranje postavki za Multi Control52
Konfiguriranje postavki za Multi Control52
Povezivanje s računalom
42
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
42
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta) 42
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
43
Povezivanje pomoću HDMI kabela
43
Povezivanje pomoću DP kabela
43
Instalacija/deinstalacija programa MDC
53
Instaliranje53
Deinstaliranje53
Promjena rezolucije
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
44
44
44
45
45
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću AV kabela
46
46
Što je MDC?
54
Povezivanje s MDC-om
54
Upravljanje povezivanjem
57
User Login58
Auto Set ID59
Kloniranje60
Ponovno izvršavanje naredbe
61
Početak rada s MDC-om
62
Raspored glavnog zaslona
63
Izbornici63
Prilagodba zaslona
65
2
Sadržaj
Napredne značajke
Prilagodba zvuka
Postavljanje sustava
Postavke alata
Druge funkcije
Upravljanje grupom
Upravljanje rasporedom
Vodič za rješavanje problema
68
70
70
79
82
83
85
87
Prilagodba zaslona
Picture Mode89
Ako je izvor ulaza PC, DVI ili DisplayPort89
Ako je izvor ulaza AV, Component, HDMI1, HDMI2
89
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Colour / Tint (G/R)90
Screen Adjustment91
Picture Size91
Position93
Zoom/Position93
4:3 Screen Size94
PC Screen Adjustment94
Resolution Select95
Auto Adjustment95
Rotation96
Aspect Ratio96
Advanced Settings97
Dynamic Contrast98
Black Tone98
Flesh Tone98
RGB Only Mode98
Colour98
White Balance99
10p White Balance99
Gamma99
Expert Pattern100
Motion Lighting100
Picture Options101
Colour Tone102
Colour Temp.102
Digital Noise Filter102
MPEG Noise Filter102
HDMI Black Level102
Film Mode103
Calibrated value103
Dynamic Backlight103
Reset Picture103
Network Status109
Wi-Fi Direct109
Soft AP110
AllShare Settings110
Device Name110
System
Multi Control111
Konfiguriranje postavki za Multi Control111
Time112
Clock Set112
Sleep Timer112
On Timer113
Off Timer114
Holiday Management114
Menu Language115
Rotate menu115
Mreža
Network Settings104
Povezivanje s ožičenom mrežom
104
Postavke ožičene mreže
105
Povezivanje s bežičnom mrežom
106
Postavljanje bežične mreže
107
WPS(PBC)108
Eco Solution116
Energy Saving116
Eco Sensor116
No Signal Power Off116
Auto Power Off116
Security117
Safety Lock117
Button Lock117
3
Sadržaj
Change PIN117
PIP118
Auto Protection Time119
Screen Burn Protection120
Pixel Shift120
Timer121
Immediate display122
Side Grey122
OSD Display128
Power On Adjustment128
Repeat Mode128
Source139
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Anynet+ (HDMI-CEC)129
Auto Turn Off130
AllShare Play
DivX® Video On Demand133
Play Mode133
Ticker122
Magic Clone134
Video Wall123
Video Wall123
Format123
Horizontal123
Vertical124
Screen Position124
Reset System134
Source AutoSwitch Settings125
Source AutoSwitch125
Primary Source Recovery125
Primary Source125
Secondary Source125
General126
Max. Power Saving126
Game Mode126
BD Wise126
Menu Transparency126
Sound Feedback127
Auto Power127
Standby Control127
Lamp Schedule128
Reset All135
PC module power135
Synced power-on135
Synced power-off135
Što je AllShare Play?140
Prije korištenja značajke AllShare Play s USB
uređajem pročitajte sljedeće
140
Korištenje USB uređaja
142
Povezivanje računala putem mreže
143
Korištenje značajki AllShare Play144
Korištenje osnovnih značajki funkcije AllShare
Play145
Sortiranje popisa datoteka
145
Reprodukcija odabranh datoteka
146
Kopiranje datoteka
146
Stvaranje popisa Playlist146
My list147
My list mogućnosti
147
Podrška
Software Update136
By USB136
Alternative Software137
Contact Samsung137
Contents Home138
MagicInfo Lite138
MagicInfo Premium S138
MagicInfo Videowall S138
AllShare Play139
Videos148
Reprodukcija videozapisa
148
Photos149
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
149
Music150
Reprodukcija Music150
Videos / Photos / izbornik mogućnosti
reprodukcije Music151
Podržani datotečni oblici podnaslova i programa
AllShare Play
153
4
Sadržaj
Podnaslov153
Podržane razlučivosti slika
153
Podržani oblici glazbenih datoteka
154
Podržani formati videozapisa
154
MagicInfo Lite
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Lite player156
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Lite
player156
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
161
MagicInfo Lite163
MagicInfo Lite player163
Local Schedule Manager166
Content manager173
Settings175
Kada je sadržaj pokrenut
177
MagicInfo Premium S187
MagicInfo Premium S Player187
Local Schedule Manager190
Template Manager197
Content manager200
Settings202
Kada je sadržaj pokrenut
204
Specifikacije
MagicInfo Videowall S
Dodatak
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Videowall S Player206
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo
Videowall S Player206
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
226
MagicInfo Videowall S209
Settings209
Kada je sadržaj pokrenut
210
Vodič za rješavanje problema
MagicInfo Premium S
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom
MagicInfo Premium S Player179
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo
Premium S Player179
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru
za pomoć korisnicima
211
Testiranje proizvoda
211
Provjera rezolucije i frekvencije
211
Provjerite sljedeće.
212
Pitanja i odgovori
218
Općenito220
Ušteda električne energije
223
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena224
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
235
235
235
235
WEEE236
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
236
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 236
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih
slika237
Optimalna kvaliteta slike
237
Sprečavanje zaostalih slika
238
Licenca240
Terminologija241
Odobravanje povezanog uređaja s poslužitelja
185
5
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
-- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
-- (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
6
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu
Oprez
nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
3
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.
!
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
7
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji
vrste 1).
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu
utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
!
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
8
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan
pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora
se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od
zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
9
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije
može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Lagano položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili
pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme
bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
10
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca
(igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami
rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale
priključene kabele.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni
bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
11
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo
kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način
rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
-_100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke)
nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice)
ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce,
boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
12
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno
koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
!
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog
njihove reciklaže.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati
ozljede.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u
usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
13
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
2
Prerežite traku i otvorite kutiju.
UP
Skidanje ambalaže
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
1
Uklonite zaštitni omot s kutije.
UP
3
Odvojite kutiju od proizvoda. Uklonite zaštitni omot s proizvoda.
――Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
14
Provjera komponenti
-- Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
-- Izgled komponenti i dijelova koji se
prodaju zasebno može se razlikovati od
onih prikazanih na slici.
Komponente
――Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
-- Uz proizvod se ne isporučuje postolje.
Da biste postavili postolje, kupite ga
odvojeno.
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
Upute za korištenje
MagicInfo Software CD
Kabel za napajanje
D-SUB kabel (str.42)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
-
-
+
+
Baterije (str.21)
Daljinski upravljač (str.20)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
(AA59-00714A)
Vodilica držača (4EA) (za video
zid) / Vijak (8EA)
Prstenasti nosač (4EA) / Vijak
(4EA)
Vijak (1EA) (za funkcijski
kotačić)
15
Predmeti koji se prodaju zasebno
-- Sljedeće dijelove možete kupiti u
najbližoj trgovini.
KOMPLET za postavljanje na zid
Postolje
RS232C kabel (str.54)
DVI kabel (str.42)
HDMI-DVI kabel (str.43)
DP kabel (str.43)
HDMI kabel (str.43)
Videokabel (str.46)
Stereokabel (str.23)
Kabel komponente (str.46)
RCA kabel (str.47)
AV prilagodnik/prilagodnik
komponente (str.47)
AUDIO prilagodnik (str.48)
LAN kabel
RCA stereokabel (str.47)
DP-DVI kabel
Mrežni uređaj
(Koristi se za povezivanje
mrežne kutije)
16
Dijelovi
Komplet vanjskog senzora
――KOMPLET vanjskog senzora sadrži senzor za daljinsko upravljanje, senzor
svjetline i funkcijske tipke. Ako zaslon postavljate na zid, KOMPLET vanjskog
senzora možete premjestiti na bočnu stranu zaslona.
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije
Gumbi
Opis
Senzor daljinskog
upravljanja
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
――Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.
Senzor svjetlosti
Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava
svjetlinu zaslona.
Indikator napajanja
Ne svijetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.
Gumb POWER
Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.
su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Gumb SOURCE
Prebacuje s PC načina rada u Video.
Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
17
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije
IR OUT
Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal
putem značajke LOOP OUT.
CONTROL IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
DP IN
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
DP OUT (LOOPOUT)
Povezuje se s drugim proizvodom pomoću DP kabela.
DVI IN (MAGICINFO)
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili DP-DVI
kabela.
RGB IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.
AV IN / COMP IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću AV prilagodnika/prilagodnika
komponenti.
AUDIO OUT
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
AUDIO IN
Prima zvuk s računala putem audiokabela.
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
USB
Povezuje se s USB memorijskim uređajem.
RS232C OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C kabela.
su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Opis
CONTROL IN
RS232C OUT
IR
OUT
RS232C
RS232COUT
IN
DP IN
HDMI IN 1
HDMI IN 2
DP OUT
(LOOPOUT)
DVI IN
(MAGICINFO)
HDMI
RGBIN
IN2
AV /
COMP
AUDIO
IN
OUT
RS232C IN
RJ 45
USB
18
Postavljanje držača
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
――Pomoću vijaka pričvrstite nosače u položaje
na poleđini uređaja.
――Kada su zasloni međusobno povezani radi stvaranja video zida, nosači služe za postizanje jednolikog
razmaka između zaslona na sve četiri strane.
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
-- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu
od krađe.
-- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
19
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
Gumb za pokretanje značajki MagicInfo Lite,
MagicInfo Premium S, MagicInfo Videowall S.
Gumbi se mogu razlikovati ovisno o postavkama
u odjeljku
Play Mode.
2
5
8
0
3
6
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
CONTENT
(HOME)
VOL
Isključivanje proizvoda.
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Gumb za pokretanje značajke Contents Home.
CH
MENU
Privremeno isključite sliku i utišajte zvuk.
Onemogućivanje funkcije BLANK
- Još jednom pritisnite BLANK.
- Pritisnite SOURCE.
- Isključite pa ponovno uključite uređaj.
BLANK
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
20
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog
signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
Magicinfo
3D
LOCK
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:
PC, DVI, HDMI ili DP.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ovi su gumbi namijenjeni za korištenje u
načinima rada Videos, Photos, Music i Anynet+.
Gumb za pokretanje značajke MagicInfo Quick.
Kod proizvoda koji ne podržavaju MagicInfo taj
je gumb onemogućen.
MagicInfo se može omogućiti samo kada je
priključen mrežni uređaj.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
21
Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača
Gumbi
Domet prijema daljinskog upravljača
Opis
1
Otvara zaslonski (OSD) izbornik.
m
-10
7m
2
Odaberite između Picture, Network, System ili Support
30˚
na prikazanom zaslonu OSD izbornika.
30˚
3
Promjena postavki prema potrebi.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod
kutom od 30 slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
4
Dovršenje postavljanja.
5
Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.
22
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
1
2
――Prije povezivanja kompleta vanjskog senzora isključite uređaj. Nakon
povezivanja uključite uređaj.
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom
putem daljinskog upravljača
IR OUT
CONTROL IN
•• Pomoću namjenskog stereokabela povežite priključak IR OUT na proizvodu s
priključkom IR / AMBIENT SENSOR IN.
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu
primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
1
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom
putem kompleta vanjskog senzora
1
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1
(s kojim je povezan komplet vanjskog senzora) primit će oba uređaja sa
zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
2
CONTROL IN
IR OUT
CONTROL IN
POWER
SOURCE
23
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
Kut nagiba i zakretanje
15 ˚
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da
je LED zaslon usmjeren prema dolje.
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
A
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te
održavajte temperaturu okoliša A ispod 35 C.
B
Slika 1,1 Prikaz s bočne strane
24
Slika 1.3 Pogled odozgo
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoliša: Ispod 35 C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je
naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
C
E
Slika 1,2 Prikaz s bočne
strane
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
UD46C
1023,8
1018,3
572,9
578,4
96,0
UD55C
1215,3
1209,8
680,6
686,1
96,0
――Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.
3
25
Montaža zidnog stalka
Priprema prije montaže zidnog stalka
Da biste montirali zidni stalak drugog proizvođača, upotrijebite prstenasti nosač.
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
1
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na
vlastitu ruku.
26
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid (VESA)
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem
trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne
ozljede.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.
Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne
ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA Standardni vijak
otvor vijka (A * B) u
milimetrima
Količina
UD46C
600 × 400
M8
4
UD55C
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog
šoka.
27
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
28
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski D-Sub
•• Dodjela pinova
Kabel: Poprečni kabel
9
6
-P1-
5
5
1
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
1 2 3 4 5 6 7 8
9
-P2-
6
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
Tx
3
<--------
2
Rx
Uzemlj.
5
----------
5
Uzemlj.
Ženski
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
29
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
30
Povezivanje
•• Veza 2
•• Veza 1
RJ45 MDC
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45 MDC
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
31
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće
reagirati.
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
Upravljanje napajanjem
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
7
Upravljanje automatskim
podešavanjem
0x3D
0
8
Komanda za način rada s videozidom
0x5C
0~1
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
32
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Duljina
podataka
Poz./
neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
1: Napajanje UKLJUČENO
0: Napajanje ISKLJUČENO
•• Potvrda
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
0xAA
Naredba
0xFF
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'N'
0x11
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
0xAA
0x12
'N'
0x12
"ERR"
ID
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Naredba
3
Kontrolni
zbroj
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Vrijednost 1
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Naredba
0x12
r-CMD
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
"ERR"
Zaglavlje
0xAA
Poz./neg.
potvrda
Upravljanje izvorom ulaznog signala
Upravljanje jačinom zvuka
Naredba
Duljina
podataka
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
ID
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
0x14
PC
0x18
DVI
33
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
0x24
HDMI2_PC
0x25
DisplayPort
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
"Dohvati".
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Screen Mode"
Kontrolni
zbroj
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
Kontrolni
zbroj
0x01
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
•• Negativna potvrda
34
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbroj
0xAA
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'N'
0x18
Vrijednost
1
Kontrolni
zbroj
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
0xAA
0x19
Duljina podataka
0xAA
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Kontrolni
zbroj
0
•• Potvrda
Zaglavlje
r-CMD
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u
slici)
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
ID
Poz./neg.
potvrda
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
Upravljanje veličinom zaslona
Naredba
0xFF
Duljina
podataka
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Zaglavlje
0xAA
ID
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
•• Negativna potvrda
Naredba
Naredba
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
Zaglavlje
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Naredba
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x19
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
Vrijednost 1
"Screen Size"
Kontrolni
zbroj
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
35
Kontrola načina rada videozida
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Video Wall Mode"
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x3D
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
Kontrolni
zbroj
1: Full
0: Natural
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"Video Wall
Mode"
Kontrolni
zbroj
Kontrolni
zbroj
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
36
Sigurnosno zaključavanje
Zaglavlje
Naredba
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
0
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje
na Omogućeno/Onemogućeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
1: Uključeno
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Negativna potvrda
37
Uključivanje videozida
Korisnička kontrola videozida
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x84
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
0
•• Set Video Wall
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost
2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
1: VVideozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolni
zbroj
V.Wall_On : Kao i gore
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
38
Model videozida 5 x 5
1
2
Model videozida 10 x 10
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
Isključeno
0x00 0x00
0x00
0x00
0x00
0x00 0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00 0x00 0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
1
0x11 0x12
0x13
0x14
0x15
0x16 0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D 0x1E 0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
2
0x21 0x22
0x23
0x24
0x25
0x26 0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D 0x2E 0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
3
0x31 0x32
0x33
0x34
0x35
0x36 0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D 0x3E 0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
4
0x41 0x42
0x43
0x44
0x45
0x46 0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D 0x4E 0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
5
0x51 0x52
0x53
0x54
0x55
0x56 0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D 0x5E 0x5F
6
0x61 0x62
0x63
0x64
0x65
0x66 0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D 0x6E 0x6F
7
0x71 0x72
0x73
0x74
0x75
0x76 0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D 0x7E N/A
8
0x81 0x82
0x83
0x84
0x85
0x86 0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91 0x92
0x93
0x94
0x95
0x96 0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1 0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6 0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1 0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6 0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1 0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6 0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1 0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6 0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6 0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
39
Model videozida 5 x 5 : ( 1 ~ 25 )
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
24
0x18
25
0x19
Model videozida 10 x 10 : ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
Vrijednost 2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
40
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće. Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su
računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik
isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati
od uređaja do uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do
oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
41
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
DVI OUT
RGB OUT
RGB IN
DVI IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO OUT
AUDIO IN
42
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
――Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name postavite na DVI PC da
biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na računalu.
DP OUT
DVI OUT
DP IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
――Radi povećanja kapaciteta napajanja u stanju čekanja, kada je isključen ili u načinu rada s
uštedom energije, proizvod će prekinuti komunikaciju putem DP-a.
Ako se u načinu rada s dvama monitorima proizvod isključi ili uđe u način rada za uštedu
energije, promjene postavki monitora možda neće biti ažurirane. Kao rezultat, izlazna slika na
zaslonu možda neće biti pravilno prikazana.
Kad se pojavi taj problem, postavite Max. Power Saving na Off prije korištenja proizvoda.
AUDIO IN
Povezivanje pomoću HDMI kabela
――Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s
podizanjem sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U tom
slučaju prije uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
43
Promjena rezolucije
――Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.
――Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Osobne postavke
Postavke zaslona i promijenite razlučivost.
44
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Zaslon
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
Idite na odjeljak Postavke
Upravljačka ploča
Zaslon
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
45
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću AV kabela
Povezivanje pomoću komponentnog kabela
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AV OUT / COMPONENT OUT
AV IN / COMPONENT IN
AUDIO OUT
AUDIO OUT
AUDIO IN
AUDIO IN
46
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju. Kada videouređaj povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit
Name na DVI Devices da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
DVI OUT
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
-- Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, upotrijebite
HDMI-DVI i audiokabele.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se
možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se
pojavi takav problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se
koristi zastarjela verzija, zatražite nadogradnju.
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se
pojaviti pogreška veze.
HDMI IN 1, HDMI IN 2
AUDIO OUT
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
AUDIO IN
HDMI OUT
HDMI IN 1, HDMI IN 2
47
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Povezivanje vanjskog monitora
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
AUDIO IN
AUDIO OUT
DP IN
DP OUT
48
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
――Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.
――Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.
――Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.
――Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
――Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije operacijskog sustava ili instalacije softvera koji nije kompatibilan s
priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam posjet servisnog tehničara biti naplaćen. Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
Prijelaz u način rada MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo.
――Ako povežete mrežni sklop s priključkom [DVI] na uređaju, mogućnost Source promijenit će se iz
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
DVI u MagicInfo.
Finish
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
49
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Odaberite način prikaza.
7
Dvaput provjerite postavke koje
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Odaberite jezik. (Zadani je jezik
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
engleski.)
ste upravo konfigurirali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dvokliknite ikonu MagicInfo na
radnoj površini. Ikona će se pojaviti
u donjem desnom dijelu zaslona.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona izvršavanja ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
50
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor
signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
Source
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon
možda neće ispravno prikazivati sadržaj.
Source
HDMI1
----
HDMI2
----
DisplayPort
-------
PC
----
DVI
AV
----
Component
----
Tools
Return
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
51
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
Konfiguriranje postavki za Multi Control
MENU m :System
T
Multi Control
ENTER
Clone: U SST načinu izlaza (Single Stream Transport), izlaz s istog zaslona prikazuje se na dva
povezana uređaja za prikaz.
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
Pritisnite
da biste odabrali broj, a zatim pritisnite
•• DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni DP IN videosignal putem izlaznog DP OUT videopriključka, odaberite
način povezivanja uređaja s mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream
Transport).
.
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim
kabelom.
――Ako je odabrano Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
――Način Clone je omogućen ako je izvor ulaznog signala digitalan, a nije DisplayPort, primjerice
DVI, HDMI1, HDMI2, ili MagicInfo.
Expand: u ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se izlaz prikazuje na dva
povezana uređaja za prikaz.
――Ako je odabrano Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne monitore.
――Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
――Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
•• MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
-- RS232C MDC
Komunicira s MDC-om putem RS232C MDC kabela.
-- RJ45 MDC
Komunicira s MDC-om putem RJ45 MDC kabela.
52
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instaliranje
Na instalaciju programa MDC može
utjecati grafička kartica, matična ploča i
stanje mreže.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže
prozor za instalaciju softvera, instalaciju
pokrenite pomoću izvršne datoteke MDC
Unified u mapi MDC na CD-u.
Ako put direktorija nije naveden, program
će se instalirati na zadanom putu
direktorija.
Odaberite"Launch MDC Unified" i
kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli
program MDC.
1
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
3
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
4
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license agreement" i kliknite "Next".
6
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite "Next".
7
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim
pritisnite "Next".
8
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite "Install".
9
Prikazat će se napredak instalacije.
10Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
-- Ikona za pokretanje programa MDC
možda se neće prikazati, ovisno o
računalnom sustavu ili specifikacijama
proizvoda.
-- Ako se ne pojavi ikona za pokretanje
programa, pritisnite F5.
11Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
53
Što je MDC?
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija
koja omogućuje jednostavno i istodobno
upravljanje većim brojem uređaja za prikaz
putem računala.
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
Monitor 1
RS232C IN / OUT
Monitor 2
Computer
54
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
RJ45 MDC
Computer
HUB
Monitor 1
Monitor 2
55
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
Monitor 1
RJ45 MDC
RS232C OUT
Monitor 2
Computer
56
Upravljanje povezivanjem
Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.
Popis veza – na popisu veza prikazuju se pojedinosti o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No, MAC i vrsta veze), status veze, Set ID Range) i otkriveni uređaji.
Svaka veza može sadržavati maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu uređaja, na kojem korisnik može stvoriti
grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.
Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add, Edit, Delete i Refresh.
57
User Login
Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.
Početni ID za prijavu (password: admin) i lozinka (Auto Login: admin) postavljeni su na admin.
――Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.
――Da biste promijenili lozinku, idite na Home > User Settings.
Nakon prijave [User Login : admin] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.
Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir Auto Login u prozoru User Login.
58
Auto Set ID
Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.
U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova.
Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1 do 99, a potom se konačno postavlja na 0.
――ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.
59
Kloniranje
Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFD-ova.
Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene kategorije kartica ili sve kategorije kartica.
――Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb Paste Settings.
60
Ponovno izvršavanje naredbe
Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a
neispravan.
Vrijednost broja ponovnih pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a.
Ta vrijednost mora biti između 1 i 10. Zadana je vrijednost 1.
61
Početak rada s MDC-om
1
Da biste pokrenuli program, kliknite Start
Programi
Samsung
MDC Unified.
Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu.
Unesite korisnički ID i lozinku.
•• Zadani korisnički ID i lozinka glase admin.
•• Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.
2
Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.
SET ID Range: odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.
-- Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port.
-- Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.
62
Raspored glavnog zaslona
1
6
5
4
2
3
1 Traka izbornika
Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.
2 Kategorija uređaja
Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.
3 Kategorija rasporeda
Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.
4 Popis uređaja
Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.
5 Izmjena popisa uređaja
Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.
6 Teme pomoći
Prikažite teme pomoći za program.
Izbornici
Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.
Home
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home.
Napajanje
•• On: uključite odabrani zaslon.
1
•• Off: isključite odabrani zaslon.
Input
2
3
•• Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.
-- Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.
-- Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.
•• Channel: promijenite kanal.
-- Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.
-- Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV.
-- Moguće je odabrati samo registrirane kanale.
-- Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.
63
――Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.
2
Upozorenje
3
•• Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.
Mute
•• Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.
Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je mogućnost Mute uključena.
Fault Device
•• Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora, pogreška temperature,
pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.
•• S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair.
3
•• Klikom na gumb Refresh osvježite status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz nestat će s izbornika
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.
•• Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK.
Svakako ispunite polje Sender te navedite barem jedan unos u polju Recipient.
64
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.
•• Kliknite Logout. Prikazat će se poruka "Do you want to log admin out?"
•• Kliknite Yes. Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.
•• Ako se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zatvara.
――Ako zatvorite program pomoću mogućnosti Logout, pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se od vas tražiti da
unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir Auto Login odabran.
Prilagodba zaslona
Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).
Prilagođeno
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.
Contrast
•• Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.
Brightness
•• Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.
65
Boja
Color
•• Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.
Tint (G/R)
•• Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.
Color Tone
•• Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.
Color Temp.
-- Color i Tint (G/R) nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone i Color Temp. nisu dostupni ako su odabrane mogućnosti PC
Source i Video Source.
Opcije
•• Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.
――Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level za odabrani uređaj za prikaz.
Auto Motion Plus
Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.
•• Off: onemogućite funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz živopisnih slika.
•• Standard: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.
•• Smooth: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za prikaz glatkih slika.
•• Custom: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.
•• Demo: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus. Rezultat s promijenjenim načinom rada moguće
je pretpregledati na lijevoj strani prozora.
――Značajka Auto Motion Plus možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
•• Detail: Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.
Brightness Sensor
•• Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.
•• Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu zaslona.
――Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
66
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.
Cinema Black
U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.
•• Off: isključuje značajku Cinema Black.
•• On: prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.
Veličina
Picture Size
•• Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.
•• Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava detaljnu
konfiguraciju.
•• Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom.
•• Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.
Detail
•• Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine.
•• Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position.
•• Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment.
67
Napredne značajke
3D Mode
Odaberite format 3D ulaznog signala.
3D L/R Change
Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.
3D
2D
Prikazuje sliku samo za lijevo oko.
3D Auto View
3D Control
Ako 3D Auto View postavite na Message Notice, pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod primi 3D signal.
3D Optimization
Općenita prilagodba 3D efekta.
3D Expert Pattern
Prikaz 3D uzorka.
3D Effect
Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.
•• Auto: Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.
•• Manual: Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.
68
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Gamma Control
Prilagodite intenzitet primarne boje.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
Flesh Tone
Naglašava ružičastu "boju mesa."
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
LED Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
-- Da biste prilagodili Color, Red, Green, Blue i Reset, postavite Color Space na Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset
Ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
69
Prilagodba zvuka
Možete promijeniti postavke zvuka.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound.
Bass
•• Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.
Treble
•• Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.
-- Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.
Balance(L/R)
•• Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.
SRS TS XT
•• Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.
Postavljanje sustava
Video Wall
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System.
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više povezanih uređaja za
prikaz.
――Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.
Video Wall
•• Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall.
70
Format
H
•• Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
•• Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――V je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno H.
V
•• Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――H je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno V.
Screen Position
•• Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored prema potrebi.
•• Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.
•• Upamtite da je Preview omogućeno, ako je odabrano više skupova, samo ako postavke za H i V odgovaraju izgledu
odabranih skupova.
Full
Natural
•• Da biste promijenili Position, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.
――Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP
PIP Size
•• Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.
PIP Source
•• Odaberite PIP izvor ulaza.
Sound Select
•• Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.
Channel
-- Osnovne informacije potrebne za prilagodbu PIP-a pojavit će se na zaslonu izbornika.
•• Ako je PIP Source TV, moguće je promijeniti kanal.
-- PIP će se onemogućiti kada je Video Wall On.
-- Imjate na umu da je Picture Size onemogućeno kada je PIP On.
71
Općenito
User Auto Color
•• Automatski prilagodite boje zaslona.
――Dostupno samo u načinu rada PC.
Auto Power
•• Postavite proizvod tako da se automatski uključi.
Standby Control
•• Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.
Ventilator i temperatura
Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite proizvoda.
Fan Control
•• Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte brzinu ventilatora.
Temperature
•• Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.
72
Sigurnost
Safety Lock
•• Zaključajte zaslonske izbornike.
――Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off.
Button Lock
•• Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.
――Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off.
Zaslonski prikaz
Source OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.
No Signal OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.
MDC OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.
73
Vrijeme
Clock Set
Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na računalu.
Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.
Timer
On Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• On Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.
•• Volume: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
•• Source: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
Off Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• Off Time: postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.
――Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je odabrana postavka
Manual.
74
Holiday Management
Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe određenog datuma.
――Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama funkcije Timer.
•• Add: možete navesti praznike.
Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.
•• Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.
Zaštita od urezivanja zaslona
Pixel Shift
Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.
75
Screen Saver
Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje vrijeme.
Timer: Možete postaviti mjerač vremena za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (Period).
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
•• Period (Hour): odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time (Sec): navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Start Time: Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
――Period (Hour) i Time (Sec) je moguće konfigurirati kada je odabrano
Repeat.
――Start Time i End Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Interval.
76
Safety Screen
Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu uređaja za prikaz dulje vrijeme
prikazuje statična slika.
Lamp Control
Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.
Ako prilagodite Manual Lamp Control, Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Ako prilagodite Auto Lamp Control, Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
•• Ambient Light: značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski prilagođava svjetlinu
zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.
77
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
Omogućite ili onemogućite funkciju Ticker.
•• Off / On
Message
Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
Timer
Postavite Start Time i End Time da biste prikazali poruku (Message).
Position
Odaberite orijentaciju za prikaz poruke (Message) iz Horizontal i Vertical.
Motion
Navedite Direction i Speed da biste prikazali poruku (Message).
Font Options
Navedite Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color i Background Opacity za poruku.
78
Postavke alata
•• Panel Control: uključite i isključite zaslon uređaja za prikaz.
•• Remote Control: omogućite i onemogućite daljinski upravljač.
Sigurnost
Ponovno postavljanje
•• Reset Picture: ponovno postavite postavke zaslona.
•• Reset Sound: ponovno postavite postavke zvuka.
•• Reset System: ponovno postavite postavke sustava.
•• Reset All: istovremeno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.
79
Uređivanje stupca
Options
Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.
•• Language: odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite program MDC da
biste koristili odabrani jezik.
•• Command Retry Count: navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.
•• Error Status Interval: navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo do stanja "Fault
Device".
•• Mail Alert Interval: navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje "Fault Device".
Edit Column
Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.
80
Monitor Window
Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.
•• Filter
Information
Pogledajte informacije o programu.
81
Druge funkcije
Promjena veličine prozora
Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica.
Pomaknite strelicu da biste prilagodili veličinu prozora programa.
82
Upravljanje grupom
Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.
――Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.
Stvaranje grupa
1
Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora programa odaberite Group
Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the same level ili Add on the sub level.
•• Add on the same level: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.
-- Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.
83
•• Add on the sub level: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.
Brisanje grupa
3
Upišite naziv grupe.
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Grupa će biti izbrisana.
84
Preimenovanje grupa
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename.
3
Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.
Rename
Upravljanje rasporedom
Stvaranje rasporeda
Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.
1
Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete omogućiti gumb Add u
sredini.
85
2
Kliknite gumb Add. Pojavit će se prozor Add Schedule.
3
Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.
4
Odaberite Date&Time/Action i kliknite OK. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja pojavit će se popis
rasporeda.
-- Device Group: odaberite grupu.
-- Date&Time
Instant Execution: odmah pokrenite raspored.
Timer: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.
-- Action: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.
Izmjena rasporeda
Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit.
Brisanje rasporeda
Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete.
86
Vodič za rješavanje problema
-- Ponekad se mogu pojavljivati
smetnje u radu ovog programa zbog
komunikacijskog problema između
računala i zaslona ili elektromagnetskih
valova koji se emitiraju iz obližnjih
elektroničkih uređaja.
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se u tablici s informacijama o
sustavu.
Rješenje
1
Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u odgovarajući serijski priključak).
2
Provjerite je li povezan drugi zaslon s udvostručenom ID oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID oznakom
može uzrokovati neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.
3
Provjerite je li ID zaslona unutar raspona od 0 do 99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)
――Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0 do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se na drugim rešetkama s
informacijama o upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u tablici s informacijama o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u
različito vrijeme iako je postavljena
mogućnost On Time ili Off Time.
Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS-232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je
funkcija Remote Control postavljena na Disable. Da biste riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite
Remote Control na Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon povezan.
87
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.
2
Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
3
Kada su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.
88
Poglavlje 05
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Colour Tone, itd.).
-- Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Ako je izvor ulaza PC, DVI ili DisplayPort
•• Information: taj način rada smanjuje umor očiju te je prikladan za prikaz informacija javnosti.
MENU m :Picture
T
Picture Mode
ENTER
•• Advertisement: taj je način rada prikladan za prikaz videosadržaja i oglasa na otvorenom ili u zatvorenom prozoru.
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se
proizvod koristiti.
Prikazuju se različite mogućnosti za Picture Mode ovisno o trenutnom izvoru
ulaza.
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
•• Calibration: u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene
pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
――Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsunglfd.com.
Ako je izvor ulaza AV, Component, HDMI1, HDMI2
•• Dynamic: taj je način rada prikladan u jarko osvijetljenoj okolini.
•• Standard: taj je način rada uglavnom prikladan za svaku okolinu.
•• Natural: prikladno za smanjenje umora očiju.
•• Movie: taj način rada smanjuje zamor očiju.
R 50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
89
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
ENTER
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Izvor ulaznog signala
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1 (kada je
osobno računalo povezano), HDMI2
(kada je računalo povezano)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour
Calibration
Backlight
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Colour / Tint (G/R)
Picture
Information
Picture Mode
· Backlight
60
· Contrast
70
· Brightness
45
· Sharpness
50
· Colour
50
· Tint (G/R)
G 50
AV, Component, HDMI1, HDMI2
Prilagodljive mogućnosti
――Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Colour ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
R 50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
90
Screen Adjustment
Picture Size
MENU m :Picture
T
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
――Prikazuju se različite mogućnosti za Screen Adjustment ovisno o trenutnom izvoru ulaza.
Screen Adjustment
ENTER
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
Screen Adjustment
Picture Size
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
16:9
· Position
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
――Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2.
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2.
· 4:3 Screen Size
•• Wide Fit: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
Off
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI1, HDMI2 (720p / 1080i / 1080p) ili Component (1080i
/ 1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original ratio: ako je izvor ulaznog signala PC, DVI, HDMI1(povezano računalo), HDMI2 (povezano računalo) ili
DisplayPort, videozapis će se prikazivati u izvornom razmjeru proporcija.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
91
Veličine slike dostupne prema izvoru ulaznog signala.
Izvor ulaznog signala
Picture Size
AV, Component (480i, 480p)
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Custom
Component (1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Wide Fit, Screen Fit, Custom
HDMI1, HDMI2 (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide Fit,
Screen Fit
HDMI1, HDMI2 (480i, 480p)
16:9, 4:3, Zoom1, Zoom2, Smart View 1, Smart View 2,
Custom
PC, HDMI1(kada je osobno računalo povezano), HDMI2 (kada je
osobno računalo povezano)
16:9, 4:3, Original ratio
DVI, DisplayPort
16:9, Zoom1, Zoom2, 4:3, Original ratio
92
Position
Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ili
Custom.
――Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit ili Screen Fit, slijedite ove korake.
Screen Adjustment
Picture Size
Zoom1
· Position
1
Pritisnite gumb
da biste odabrali Position. Pritisnite gumb
2
Pritisnite gumb
ili
3
Pritisnite gumb
.
.
da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Da biste koristili funkciju Zoom/Position nakon što odaberete Screen Fit u odjeljku HDMI1, HDMI2 (1080i/1080p) ili
Zoom/Position
Component (1080i/1080p) ili Custom, slijedite ove korake.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
Pritisnite gumb
2
Odaberite Zoom or Position. Pritisnite gumb
3
Pritisnite gumb / / / da biste pomaknuli sliku.
4
Pritisnite gumb
da biste odabrali Zoom/Position. Pritisnite gumb
.
.
.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset.
PC Screen Adjustment
Resolution Select
1
Slika će se postaviti u zadani položaj.
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
93
4:3 Screen Size
Dostupno samo kad je veličina slike postavljena na Auto Wide.
Željenu veličinu slike možete postaviti na 4:3 WSS (veličina širokog zaslona) ili izvornu veličinu.
Veličina slike razlikuje se od europske države do države.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Nije dostupno u načinu rada PC, Component ni HDMI.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i
ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
Screen Adjustment
Picture Size
Custom
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb
· Zoom/Position
ili
da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb
ili
da biste prilagodili vodoravni položaj.
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
94
Resolution Select
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike
možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Screen Adjustment
Custom
Picture Size
· Zoom/Position
· 4:3 Screen Size
PC Screen Adjustment
Resolution Select
Off
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
95
Rotation
MENU m :Picture
T
Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
Rotation
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
ENTER
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Aspect Ratio
MENU m :Picture
T
Aspect Ratio
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
ENTER
•• Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je Rotation postavljeno na Portrait.
Picture
Rotation
Landscape
· Aspect Ratio
Full Screen
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Advanced Settings
Izvor ulaznog signala Picture Mode
ENTER
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
PC, DVI, DisplayPort, HDMI1
(kada je osobno računalo
povezano), HDMI2 (kada je
osobno računalo povezano)
Information, Calibration
White Balance / Gamma
Advertisement
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / Colour Space /
White Balance / Gamma
AV, Component, HDMI1,
HDMI2
Natural, Dynamic
Nije dostupno
AV
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / Gamma / Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma
Standard
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / Gamma / Expert Pattern /
Motion Lighting
Movie
Dynamic Contrast / Black Tone / Flesh Tone / RGB Only Mode
/ Colour Space / White Balance / 10p White Balance / Gamma
/ Expert Pattern
Off
Native
Component, HDMI1, HDMI2
White Balance
10p White Balance
Off
Advanced Settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
97
Dynamic Contrast
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Colour Space
Off
Native
White Balance
10p White Balance
Off
Prilagodite kontrast zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Red / Green / Blue
Colour
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste prilagodili Colour, Red, Green, Blue i Reset, postavite Colour Space na Custom.
98
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
White Balance
10p White Balance
Gamma
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Reset: ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
10p White Balance
Upravlja ravnotežom bijelog u intervalima od 10 bodova prilagodbom svjetline crvene, zelene i plave boje.
•• Off / On
Interval: odaberite interval za prilagodbu.
Red: prilagodite razinu crvene.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Green: prilagodite razinu zelene boje.
Blue: prilagodite razinu plave boje.
Reset: ponovno postavlja 10p White Balance na zadane postavke.
――Dostupno kada je Picture Mode postavljeno na Movie i kada je vanjski ulaz postavljen na sve ulaze.
――Neki vanjski uređaji možda ne podržavaju ovu funkciju.
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
99
Expert Pattern
Advanced Settings
Koristite funkciju Expert Pattern za kalibriranje slike.
Ako OSD izbornik nestane ili ako otvorite drugi izbornik osim izbornika Picture, proizvod sprema kalibraciju, a zaslon Expert
Pattern nestaje.
White Balance
10p White Balance
Gamma
Off
0
Expert Pattern
Off
Motion Lighting
Off
•• Off: isključuje funkciju Expert Pattern.
•• Pattern1: ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki zaslona na nijanse sive i crne.
•• Pattern2: ovaj testni zaslon prikazuje učinak postavki prikaza na boju.
――Nakon što odaberete Pattern1 ili Pattern2, možete prilagoditi bilo koju od naprednih postavki da biste postigli željeni
učinak.
――Dok je Expert Pattern pokrenut, ne čuje se zvuk.
――Omogućeno samo u načinima rada Component, HDMI1, HDMI2.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
100
Picture Options
MENUm
Picture
:
TPicture Options
Odaberite mogućnost pomoću tipki sa strelicama
i
i pritisnite
.
Pomoću tipki sa strelicama promijenite postavku, a potom pritisnite
Izvor ulaznog signala
ENTER
PC, DVI
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Calibrated value
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Picture Mode
..
Picture Options
Information
Colour Tone / Calibrated value / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Calibrated value / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
HDMI Black Level / Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
Information
Colour Tone / Dynamic Backlight
Advertisement
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
Calibration
Dynamic Backlight
HDMI1, HDMI2
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
AV, Component, HDMI1
(1080i), HDMI2 (1080i)
Dynamic, Standard, Natural,
Movie
Colour Tone / Digital Noise Filter / MPEG Noise Filter /
Dynamic Backlight
HDMI1(kada je osobno
računalo povezano), HDMI2
(kada je osobno računalo
povezano)
DisplayPort
101
Colour Tone
Picture Options
Colour Tone
Standard
Colour Temp.
10000K
Digital Noise Filter
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Ako je izvor ulaznog signala PC, DisplayPort ili HDMI1 (povezano osobno računalo), HDMI2 (povezano osobno računalo).
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako je izvor ulaznog signala AV, Component, HDMI1, HDMI2 ili DVI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm2
――Warm1 ili Warm2 će se deaktivirati kada je Picture Mode Dynamic.
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Colour Temp.
Prilagodite temperaturu boje (Red/Green/Blue). (Raspon: 3000K–15000K)
――Ta je mogućnost dostupna kada je Colour Tone postavljeno na Off.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Digital Noise Filter
Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Noise Filter da biste smanjili statiku i
nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Normal / Low
――Dostupno samo u načinima rada HDMI1 i HDMI2 (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
102
Film Mode
Picture Options
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Film Mode
Off
Calibrated value
Don't apply
Dynamic Backlight
Off
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja
optimalne kvalitete.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Dostupno u načinima rada AV, HDMI1(1080i) ili HDMI2(1080i).
Calibrated value
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene Advanced Color
Management na načine rada Information i Advertisement.
•• Don't apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management posjetite web-mjesto www.samsunglfd.com.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, AV ili Component dok je Video Wall On.
Reset Picture
MENU m :Picture
T
Reset Picture
ENTER
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
103
Poglavlje 06
Mreža
Network Settings
Povezivanje s ožičenom mrežom
Tri su načina na koji proizvod možete povezati s LAN-om pomoću kabela.
MENU m :
Network
T
Network Settings
ENTER
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s vanjskim modemom pomoću LAN
kabela.
Pogledajte crtež u nastavku.
Network Settings
LAN
No network cable or Samsung Wireless LAN Adapter
connected.
Please plug in a network cable or a Samsung Wireless
LAN Adapter.
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski priklju ak na zidu
Start
Cancel
Modemski kabel
LAN kabel
•• Proizvod spojite na LAN povezivanjem LAN priključka na stražnjoj strani proizvoda s IP djeliteljem koji je povezan s
vanjskim modemom. Da biste se povezali, upotrijebite LAN kabel. Pogledajte crtež u nastavku.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
LAN
Modemski priklju ak na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL)
Modemski kabel
IP djelitelj
(s DHCP poslužiteljem)
LAN kabel
LAN kabel
104
•• Ovisno o načinu na koji je konfigurirana vaša mreža, možda ćete proizvod moći povezati s LANom tako da LAN priključak na stražnjoj strani proizvoda priključite izravno u mrežnu utičnicu
pomoću LAN kabela.
Pogledajte crtež u nastavku. Imajte na umu da je u zidnu utičnicu priključen modem ili usmjerivač
koji se nalazi u vašoj kući.
LAN
LAN priklju ak na zidu
Postavke ožičene mreže
Postavite mrežnu vezu kako biste mogli koristiti internetske usluge, poput nadogradnji softvera.
Automatska Network Settings
Povežite se s mrežom pomoću LAN kabela.
Najprije provjerite je li LAN kabel povezan.
Automatsko postavljanje
LAN kabel
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, zatim pritisnite
pritisnite
, a potom ponovno
.
Ako imate dinamičnu mrežu, koristite ADSL modem ili usmjerivač koji podržava dinamični protokol
konfiguracije glavnog računala (DHCP). Modemi i usmjerivači koji podržavaju DHCP automatski nude
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti potrebne vašem proizvodu da bi pristupio
internetu te ih stoga ne morate ručno unositi. Većina kućnih mreža dinamične su mreže.
2
Za pojedine je mreže potrebna statična IP adresa. Ako je za vašu mrežu potrebna statična IP adresa, na
zaslonu za postavljanje kabela na proizvodu prilikom konfiguriranja mrežne veze morate ručno unijeti
IP adresu, masku podmreže, pristupnik i DNS vrijednosti. Da biste dobili IP adresu, masku podmreže,
pristupnik i DNS vrijednosti, obratite se davatelju internetskih usluga (ISP-u).
――Ako automatski proces ne može pronaći vrijednosti mrežne veze ili ako želite ručno postaviti vezu,
Ako imate računalo sa sustavom Windows, te vrijednosti možete preuzeti putem računala.
――Ako je vašoj mreži potrebna statična IP adresa, koristite ADSL modeme koji podržavaju DHCP.
――ADSL modemi koji podržavaju DHCP omogućuju i korištenje statičnih IP adresa.
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže i potvrđuje mrežnu vezu.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
――Ako proces povezivanja ne uspije, provjerite vezu LAN priključka.
prijeđite na sljedeći odjeljak
Ručno postavljanje mreže Network Settings
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu
DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove
korake.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
105
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
Ručno postavljanje
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, zatim pritisnite
pritisnite
2
, a potom ponovno
.
Povezivanje s bežičnom mrežom
Da biste proizvod povezali s bežičnom mrežom, potreban vam je bežični usmjerivač ili modem te
Samsungov bežični LAN prilagodnik (WIS10ABGN, WIS12ABGNX) koji je potrebno povezati s USB
priključkom na stražnjoj ili bočnoj strani proizvoda. Pogledajte sliku u nastavku.
Bežični IP djelitelj
(usmjernik s DHCP poslužiteljem)
Pojavljuje se zaslon za testiranje mreže te započinje proces provjere veze. Pritisnite Stop. Proces
Stražnja strana
proizvoda
LAN priključak na zidu
provjere valjanosti završava.
3
4
LAN kabel
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite
, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku 1 min.
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u Enter
manually.
5
Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite
. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
6
Adapter tvrtke Samsung za
bežičnu LAN mrežu
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Wired network and Internet connection completed.".
Samsungov bežični LAN prilagodnik prodaje se zasebno u odabranim trgovinama, u web-trgovinama i
na adresi Samsungparts.com. Samsungov bežični LAN prilagodnik podržava komunikacijske protokole
IEEE 802.11a/b/g i n. Samsung preporučuje korištenje protokola IEEE 802.11n. Ako putem mrežne veze
reproducirate videozapis, reprodukcija možda neće teći glatko.
――Da biste koristili bežičnu mrežu, morate upotrijebiti bežični prilagodnik "Samsung Wireless LAN
Adapter" (WIS10ABGN, WIS12ABGNX).
Samsungov bežični LAN prilagodnik i produžni kabel za USB prodaju se zasebno u odabranim
trgovinama, u web-trgovinama i na adresi Samsungparts.com.
――Odaberite kanal za bežični IP djelitelj koji se trenutačno ne upotrebljava. Ako kanal postavljen na
bežičnom IP djelitelju trenutačno upotrebljava neki drugi uređaj u blizini, doći će do interferencije i
otežane komunikacije.
――Vaš proizvod podržava samo sljedeće sigurnosne protokole za bežične mreže.
Ako odaberete način prijenosa Pure High (Greenfield) 802.11n, a vrstu šifriranja na AP-u ili bežičnom
usmjerivaču postavite na WEP, TKP ili TKIP AES (WPS2Mixed), proizvodi tvrtke Samsung neće
podržavati vezu u skladu s novim specifikacijama za Wi-Fi certifikate.
――Ako vaš bežični usmjerivač podržava WPS (engl. Wi-Fi Protected Setup), s mrežom se možete
povezati putem PBC-a (engl. Push Button Configuration) ili PIN-a (engl. Personal Identification
Number). WPS će automatski konfigurirati ključeve SSID i WPA u bilo kojem načinu rada.
――Ako vaš usmjerivač, modem ili uređaj nije certificiran, možda se neće moći povezati s proizvodom
putem Samsungova bežičnog LAN prilagodnika.
――Provjerite je li proizvod uključen prije no što ga povežete sa Samsungovim bežičnim LAN
prilagodnikom.
――Načini povezivanja: Bežičnu mrežnu vezu možete postaviti na tri načina.
106
Automatsko postavljanje (pomoću funkcije Auto Network Search), ručno postavljanje, WPS(PBC)
7
――Proizvod možda neće prepoznati Samsungov bežični LAN prilagodnik ako ga povežete putem USB
Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
koncentratora ili USB produžnog kabela koji nisu priloženi u kompletu s proizvodom.
Ručno postavljanje Postavljanje mreže
Postavljanje bežične mreže
U uredima se možda koriste statičke IP adrese.
Ako je to slučaj, od mrežnog administratora zatražite IP adresu, masku podmreže, pristupnik i adresu
DNS poslužitelja. Ručno upišite te vrijednosti.
Automatski Network Setup
Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav koji od uređaja koji pristupaju mreži zahtijeva
prijenos šifriranog sigurnosnog koda pod nazivom pristupni ključ ili Security Key. Security Key se
temelji na pristupnom izrazu, što je obično riječ ili niz slova i brojeva određene duljine koji ste morali
unijeti pri postavljanju sigurnosti za bežičnu mrežu. Ako pomoću te metode postavite mrežnu vezu
te ako imate Security Key za svoju bežičnu mrežu, morat ćete unijeti pristupni izraz tijekom procesa
automatskog ili ručnog postavljanja.
Automatsko postavljanje
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, pritisnite
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb
ili
.
Da biste pogledali vrijednosti mrežne veze na većini računala sa sustavom Windows, slijedite ove
korake.
1
Desnom tipkom kliknite ikonu mreže na donjem desnom dijelu zaslona.
2
Na skočnom izborniku koji se pojavljuje kliknite Stanje.
3
U dijalogu koji se pojavljuje kliknite karticu Podrška.
4
Na kartici Support kliknite gumb Details. Prikazane su vrijednosti mrežne veze.
da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb
.
――Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriveno (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i
upišite ispravne parametre Network Name i Security Key da biste uspostavili vezu.
4
Pronalaženje vrijednosti mrežne veze
Ako se pojavi zaslon za Enter security key., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, upišite Security Key (Security Key ili PIN).
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite
. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
――Uspostavljena je veza s usmjerivačem, ali nije moguće pristupiti internetu.
Ručno postavljanje
1
Idite na zaslon Network Settings. Odaberite Start, pritisnite
2
Funkcija Network traži dostupne bežične mreže. Po završetku prikazuje popis dostupnih mreža.
3
Na popisu mreža pritisnite gumb
ili
.
da biste odabrali mrežu, a zatim dvaput pritisnite gumb
.
――Ako je bežični usmjerivač postavljen na Skriveno (Nevidljiv), morate odabrati Add Network i
upišite ispravne parametre Network Name i Security Key da biste uspostavili vezu.
4
Ako se pojavi zaslon za Enter security key., prijeđite na 5. korak. Ako odaberete bežični usmjerivač
bez zaštite, prijeđite na 7. korak.
107
5
Ako usmjerivač ima zaštitu, upišite Security Key (Security Key ili PIN).
6
Kada završite, pomoću gumba sa strelicom desno pomaknite pokazivač na Next, a zatim pritisnite
. Pojavljuje se zaslon mrežne veze te započinje proces provjere veze.
WPS(PBC)
Postavljanje pomoću mogućnosti WPS(PBC)
Ako vaš usmjerivač ima gumb WPS(PBC), slijedite ove korake.
7
Tijekom pokušaja uspostave mrežne veze odaberite Stop. Time ćete prekinuti vezu.
1
Idite na zaslon Network Settings.
8
Odaberite IP Settings na zaslonu mrežne veze. Pojavit će se zaslon IP Settings.
2
Odaberite WPS(PBC), zatim pritisnite
9
Odaberite polje na vrhu pa pritisnite
3
U roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na svom usmjerivaču. Proizvod automatski
, a zatim postavite IP Settings na Enter manually.
Ponavljajte postupak unosa za svako polje u odjeljku 1 min.
.
pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i povezuje se s vašom mrežom.
――Ako IP Settings postavite na Enter manually, DNS setting će se automatski promijeniti u Enter
manually.
10Kada završite, na dnu stranice odaberite OK, a zatim pritisnite
, a potom ponovno pritisnite
4
Pojavljuje se zaslon mrežne veze te je postavljanje mreže time završeno.
. Pojavljuje se zaslon za
testiranje mreže te započinje proces provjere veze.
11Nakon potvrde veze, pojavljuje se poruka "Your wireless network and Internet connection are
setup and ready to use.".
108
Network Status
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
Network Status
ENTER
Možete provjeriti trenutni status mreže i interneta.
Network Status
Your wireless network and Internet connection are setup and ready to use.
00 : 12 : fb : df : 29 : 76
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
***. ***. ***. ***.
MAC Address
IP Address
Subnet Mask
Gateway
DNS Server
Proxy server
You are connected to the Internet. If you have any problems using online services,
please contact your Internet service provider.
IP Settings
Retry
Close
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
MENU m :
Network
T
Wi-Fi Direct
ENTER
Postavite da biste povezali proizvod s bežičnim mobilnim uređajima. Koristeći tu funkciju, možete
povezati bežične mobilne uređaje izravno s proizvodom, bez usmjerivača.
Da biste svoj mobilni uređaj povezali s proizvodom putem
značajke Wi-Fi Direct, slijedite ove korake:
1
Idite na zaslon Wi-Fi Direct. Proizvod počinje tražiti uređaje.
2
Uključite funkciju Wi-Fi Direct na uređaju. Odaberite željeni Wi-Fi uređaj.
•• PBC (Push Button Configuration): u roku od 2 minute pritisnite gumb WPS(PBC) na svom WiFi uređaju. Proizvod automatski pribavlja sve vrijednosti mrežnih postavki koje su mu potrebne i
povezuje se s vašom mrežom.
•• PIN: na uređaj unesite prikazani PIN.
――Ako želite odspojiti uređaj, odaberite povezani Wi-Fi uređaj, a potom odaberite Disconnected.
109
Soft AP
MENU m :
Network
T
Korištenje funkcije AllShare Play
Soft AP
ENTER
Pomoću te funkcije možete proizvod povezati s mobilnim uređajima ako mobilni uređaji ne podržavaju
Wi-Fi Direct. Postavite mogućnosti povezivanja Wi-Fi uređaja.
Pojavljuje se prozor upozorenja u kojem stoji da će se na vašem proizvodu prikazati medijski sadržaji
(videozapisi, fotografije, glazba) poslani s mobilnog telefona. Sadržaj se automatski reproducira 3
sekunde nakon pojavljivanja prozora upozorenja. Ako pritisnete gumb RETURN ili EXIT nakon pojave
prozora upozorenja, medijski se sadržaj ne reproducira.
――Prvi put kada uređaj pristupi vašem proizvodu putem medijske funkcije, pojavljuje se skočni prozor
•• Soft AP
Uključuje i isključuje Soft AP. Kada je Soft AP postavljeno na On, vaši mobilni uređaji mogu
pronaći naziv proizvoda na popisu Wi-Fi veza.
――Da biste isključili prijenos medijskih sadržaja s mobilnog telefona, postavite Deny u AllShare
•• Security Key
Ručno postavite Security Key koristeći daljinski upravljač.
Settings.
――Ovisno o razlučivosti i formatu, sadržaj se možda neće reproducirati na proizvodu.
--------
B Show security key: prikazuje sigurnosni ključ. Mogućnost prikazivanja sigurnosnog ključa
prikazana je potvrdnim okvirom na vrhu.
A Del.: briše jednu po jednu znamenku upisanog sigurnosnog ključa.
C Space: umeće razmak između znakova pri unosu sigurnosnog ključa.
Return: vraća vas na zaslon prije unosa sigurnosnog ključa.
Security Key bi trebao sadržavati više od osam znamenki.
Unesite stvoreni sigurnosni ključ u uređaj koji želite povezati.
Ako mreža ne radi normalno, ponovno provjerite sigurnosni ključ. Netočan sigurnosni ključ
može uzrokovati neispravnost.
da biste odabrali Allow. To proizvodu dopušta slobodan pristup
upozorenja. Pritisnite gumb
proizvodu i korištenje funkcije AllShare Play za reprodukciju sadržaja.
――Gumbi
]i / možda neće funkcionirati ovisno o vrsti medijskog sadržaja.
――Putem mobilnog uređaja možete upravljati značajkom AllShare Play. Detaljne informacije potražite
u korisničkom vodiču svakog mobilnog uređaja.
Device Name
MENU m :
Network
T
Device Name
ENTER
Odaberite ili upišite naziv uređaja.
AllShare Settings
MENU m :
Network
T
AllShare Settings
Ime može biti vidljivo na mrežnim daljinskim upravljačima putem mreže.
ENTER
Prikazuje popis mobilnih telefona ili povezanih uređaja koji su postavljeni za korištenje funkcije AllShare
Play s ovim proizvodom.
•• Allow / Deny: dopušta/blokira uređaje.
•• Delete from the list: briše uređaje s popisa.
――Tom se funkcijom samo briše naziv uređaja s popisa. Ako je izbrisani uređaj uključen i pokuša se
povezati s proizvodom, može se ponovno pojaviti na popisu.
110
Poglavlje 07
System
Multi Control
MENU m :
System
T
Multi Control
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
ENTER
Pritisnite
Multi Control
da biste odabrali broj, a zatim pritisnite
.
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.
ID Setup
00
ID Input
--
MDC Connection
or
RS232C MDC
DisplayPort daisy chain
Clone
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
•• MDC Connection
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
-- RS232C MDC: komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
-- RJ45 MDC: komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
•• DisplayPort daisy chain
Da biste prikazali ulazni DP IN videosignal putem izlaznog DP OUT videopriključka, odaberite način povezivanja uređaja s
mogućnosti SST (Single Stream Transport) ili MST (Multi Stream Transport).
Clone: U SST načinu izlaza (Single Stream Transport), izlaz s istog zaslona prikazuje se na dva povezana uređaja za prikaz.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
――Ako je odabrano Clone, PC prepoznaje dva zaslona kao jedinstveni monitor.
――Način Clone je omogućen ako je izvor ulaznog signala digitalan, a nije DisplayPort, primjerice DVI, Aspect Ratio,
MagicInfo.
Expand: u ovom MST (Multi Stream Transport) načinu rada, različit se izlaz prikazuje na dva povezana uređaja za prikaz.
――Ako je odabrano Expand, PC prepoznaje dva zaslona kao zasebne monitore.
――Ovaj način funkcionira samo na računalu koje podržava DisplayPort 1.2 MST.
――Za prikaze na razlučivosti Full HD (1920x1080) moguće je povezati najviše četiri zaslona.
111
Time
MENU m :
System
T
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno
vrijeme pomoću funkcije Timer.
Time
Clock Set
ENTER
Postavite sat tako da koristi različite značajke mjerača vremena proizvoda.
Time
•• Clock Set
Postavite Date i Time.
Clock Set
Sleep Timer
끄기
Off
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite
.
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama
lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite
.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
(Off / 30 min / 60 min / 90 min / 120 min / 150 min / 180 min)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite
. Da biste otkazali
Sleep Timer, odaberite Off.
112
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
On Timer
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite
trenutno vrijeme.
(On Timer1 ~ On Timer7)
――Prije korištenja značajke On Timer, morate postaviti sat.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete odabrati
dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
•• Music / Photo (kada je Source postavljeno na USB): Odaberite mapu na USB uređaju u kojoj se nalaze datoteke s
glazbom ili fotografijama koje želite reproducirati kada se proizvod automatski uključi.
――Ta je funkcija dostupna samo kada je priključen USB uređaj.
――Ako na USB uređaju nema glazbene datoteke ili ako ne odaberete mapu koja sadrži glazbenu datoteku, funkcija mjerača
vremena neće ispravno funkcionirati.
――Ako na USB uređaju postoji samo jedna slikovna datoteka, dijaprojekcija se neće reproducirati.
――Ako je naziv mape predug, mapu nije moguće odabrati.
――Svakom USB-u koji koristite dodjeljuje se vlastita mapa. Kada koristite više USB uređaja iste vrste, provjerite nose li mape
dodijeljene svakom USB-u različite nazive.
――Preporučujemo da uz On Timer koristite USB memorijski pogon i čitač više kartica. Funkcija On Timer možda neće
funkcionirati s USB uređajima koji imaju ugrađenu bateriju, MP3 reproduktorima ili PMP-ovima nekih proizvođača jer
proizvodu treba previše vremena da prepozna te uređaje.
113
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer1 ~ Off
Timer7)
――Prije korištenja značajke Off Timer, morate postaviti sat.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete odabrati
dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Holiday Management
Timer će se onemogućiti tijekom razdoblja praznika.
•• Add: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba / , a zatim kliknite gumb Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-- Start: odredite datum početka praznika.
-- End: odredite datum završetka praznika.
-- Delete: izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.
Odaberite Delete. Prikazat će se poruka "Delete all holidays?".
Odaberite IP Address. Izbrisat će se svi neradni dani.
•• Apply: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
-- Pritisnite
da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
-- Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
114
Menu Language
T
MENUm :
System
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama
na računalu.
Menu Language
ENTER
System
Time
Menu Language
English
Rotate menu
Landscape
Eco Solution
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Rotate menu
T
MENUm :
System
Konfigurirajte zaslon izbornika.
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
Rotate menu
ENTER
•• Portrait: prikazuje izbornik u portretnom načinu na desnoj strani zaslona proizvoda.
――Dostupno u načinu rada PC/DVI/HDMI1/HDMI2/DisplayPort/MagicInfo.
System
Time
Menu Language
Rotate menu
English
Landscape
Eco Solution
――Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
115
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
T Eco Solution
MENUm :
System
ENTER
Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća nije onemogućena.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
Eco Solution
•• Off / Low / Medium / High / Picture Off
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Eco Sensor
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
•• Off / On
――Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off.
Min. Backlight
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Kada je Eco Sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s najtamnijim
pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog
osvjetljenja.
No Signal Power Off
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 min / 30 min / 90 min
――Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom 4 sata.
•• Off / On
116
Security
T
MENUm :
System
Svaki put kada pristupite funkcijama Security, pojavit će se zaslon s PIN-om, a zadani je PIN "0-0-0-0" (zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0).
Security
Safety Lock
ENTER
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Security
•• Off / On
Safety Lock
Off
Button Lock
Off
Change PIN
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku.
Button Lock
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN. Ponovno upišite iste četiri znamenke u
odjeljak 4 min.
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
117
PIP
Postavke za PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
T
MENUm :
System
PIP
ENTER
Glavna slika
System
Podslika
PC
AV
PIP
Off
AV
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Auto Protection Time
Off
HDMI1, HDMI2, DVI, DisplayPort
AV
MagicInfo Lite
PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, DisplayPort
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
•• PIP (Off / On): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
•• Size (
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select.
,
,
•• Position (
,
――U načinu rada (
,
,
,
,
,
,
): odaberite veličinu za podsliku.
): odaberite položaj za podsliku.
,
) ne možete odabrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub.
-- Ako isključite proizvod tijekom gledanja u načinu rada PIP, funkcija PIP ponovno se postavlja
kao isključena. Kada uključite proizvod, morate ponovno uključiti značajku PIP da biste gledali
monitor u načinu rada PIP.
-- Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
118
Auto Protection Time
Ako se na zaslonu određeno vrijeme koje ste definirali prikazuje nepomična slika, proizvod aktivira čuvar zaslona da bi spriječio
stvaranje "urezanih" slika na zaslonu.
•• Off / 2 hours / 4 hours / 8 hours / 10 hours
T
MENUm :
System
Auto Protection Time
ENTER
System
Auto Protection Time
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Off
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
119
Screen Burn Protection
T
MENUm :
System
Screen Burn Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Pixel Shift.
Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.
ENTER
Postavka Pixel Shift Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min~4 min
4 min
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada Screen Fit.
120
Timer
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Značajka Pixel Shift automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
Timer
•• Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (razdoblje).
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
――Ta je mogućnost omogućena samo kada je značajka Clock Set konfigurirana.
――Mode, Period, Time, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
-- Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
-- Rolling bar: okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.
-- Fading screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
――Uzorci Rolling bar i Fading screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Pixel odabrano za Mode.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
121
Immediate display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate display
Off
Side Grey
Off
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
•• Off / Pixel / Rolling bar / Fading screen
Side Grey
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ticker
T
MENUm :
System
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion, i Font options omogućeni su samo kada je Ticker postavljeno na On.
ENTER
•• Message: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
System
Auto Protection Time
•• Time: postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message.
Off
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
Off
•• Position: odaberite orijentaciju za prikaz poruke Message iz odjeljka Horizontal i Vertical.
-- Horizontal (Left / Centre / Right)
-- Vertical (Top / Middle / Bottom)
•• Motion: navedite Direction i Speed za prikaz Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Top / Bottom)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction i Speed omogućeni su samo kada je Motion postavljeno na On.
•• Font options: navedite poruke Size i sec 10.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
122
Video Wall
T
MENUm :
System
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Video Wall
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne
podržavaju funkciju MagicInfo.
ENTER
Video Wall
Video Wall
Video Wall
On
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
· Format
Full
Da biste organizirali videozid odaberite On.
· Horizontal
1
Format
· Vertical
1
Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.
· Screen Position
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Video Wall je omogućeno ako je PIP postavljeno na Off.
-- Ako su više od četiri zaslona povezana vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulazne
razlučivosti razine XGA (1024 x 768) ili više radi sprječavanja pojave tamne slike zbog smanjenja
kontrasta ili intenziteta boje.
•• Full: prikažite slike preko cijelog zaslona.
•• Natural: prikažite slike u izvornoj razlučivosti bez povećavanja ili smanjivanja.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Horizontal
Ova funkcija automatski dijeli zaslon u skladu s navedenim brojem vodoravnih prikaza.
Unesite broj vodoravnih prikaza.
Vodoravno prikazani zaslon automatski će se podijeliti u skladu s unesenim brojem.
Vodoravnom rasporedu prikaza može se dodijeliti najviše 15 prikaza.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Horizontal je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
123
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona.
Unesite broj okomito poredanih zaslona.
Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.
U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Screen Position
Raspored podijeljenih zaslona možete prilagoditi pomicanjem zaslona označenih brojem pomoću funkcije Screen Position.
Odaberite Screen Position da biste prikazali raspored zaslona (određenih brojem) naveden pomoću postavki Horizontal ili
Vertical. Da biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon) pomoću gumbi za smjer na daljinskom upravljaču i pritisnite
.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 100 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Prozor Screen Position prikazan je samo kada su Horizontal i Vertical konfigurirani.
124
Source AutoSwitch Settings
Ako se zaslon uključi kada je značajka Source AutoSwitch On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran,
zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.
T
MENUm :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Kada je funkcija Source AutoSwitch On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog
videozapisa.
Source AutoSwitch Settings
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
· Secondary Source
PC
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon
će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
125
General
Max. Power Saving
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
T General
MENUm :
System
ENTER
•• Off / On
――Dostupno samo u načinu rada PC, DVI, HDMI1, HDMI2, DisplayPort.
General
Game Mode
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete
način rada za igranje.
BD Wise
On
•• Off / On
――Mjere opreza i ograničenja za Game Mode
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, postavite Game Mode na Off na izborniku za postavljanje.
Menu Transparency
Medium
Low
Sound Feedback
Auto Power
Standby Control
Off
Auto
――Game Mode nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC, DVI ili DisplayPort.
――Ako je Game Mode On
Picture Mode je postavljeno na Standard, a Sound Mode je postavljeno na Movie.
BD Wise
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Pruža optimalnu kvalitetu slike za proizvode Samsung DVD, Blu-ray i Home Theater koji podržavaju BD Wise. Kada je BD Wise
uključeno On, slikovni način rada automatski se mijenja u optimalnu razlučivost.
•• Off / On
――Ta vam je mogućnost dostupna kada povežete proizvode tvrtke Samsung s podrškom za BD Wise s proizvodom pomoću
HDMI kabela.
――Funkcija BD Wise omogućena je samo kada je priključen uređaj izvor signala s funkcijom BD Wise.
Menu Transparency
Prilagodite prozirnost okvira izbornika.
•• High / Medium / Low
126
Sound Feedback
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
Proizvod vam daje zvučne povratne informacije kada ga koristite.
Sound Feedback je omogućeno po zadanom. Isključite Sound Feedback ili prilagodite glasnoću.
Ta je funkcija omogućena po zadanom. Glasnoću je moguće prilagoditi ili utišati.
――Off / Low / Medium / High
Auto Power
Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.
0 Sec
Repeat Mode
•• Off / On
Standby Control
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala
povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Mogućnost Standby Control dostupna je samo ako je Source postavljeno na PC, DVI, HDMI1, HDMI2 ili DisplayPort.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
127
Lamp Schedule
General
Sound Feedback
Low
Auto Power
Off
Standby Control
Auto
Lamp Schedule
Off
OSD Display
Power On Adjustment
0 Sec
Repeat Mode
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Omogućuje prilagodbu vrijednosti Lamp (Žarulja) na vrijednosti koju korisnik definira u određeno vrijeme u MDC načinu rada.
•• Off / On
OSD Display
Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
Power On Adjustment
Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon: 0 – 50 sekunda)
――Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.
Repeat Mode
Štiti proizvod prepoznajući brzinu ventilatora i unutarnju temperaturu.
•• Fan Control
Služi za odabir automatskog ili ručnog postavljanja brzine ventilatora.
-- Auto
-- Manual
•• Fan Speed Setting
Postavlja brzinu ventilatora unutar raspona između 0 i 100.
――Omogućeno kada je funkcija Fan Control postavljena na Manual.
•• Temperature Control
Prepoznaje unutarnju temperaturu proizvoda i precizira željenu temperaturu.
Prema zadanim vrijednostima proizvod je postavljen na 77 C.
――Slika će biti zatamnjena ako temperatura prijeđe specificiranu temperaturu i proizvod će se automatski ugasiti kako bi se
spriječilo pregrijavanje ako temperatura nastavi rasti.
――Uređaj je najbolje korsiti na temperaturi od 75 do 80 C (kada je vanjska temperatura 40 C).
128
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut
logotip Anynet+.
――Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.
――Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj
Anynet+.
――Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
――Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne
funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.
――Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Izbornik Anynet+
-- Funkcije Anynet+ nije moguće koristiti s drugim proizvodima ovog proizvođača.
Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.
-- Upute za povezivanje vanjskih uređaja Anynet+ potražite u korisničkom priručniku uređaja.
Izbornik Anynet+
-- Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).
Opis
View PC
Mijenja način rada Anynet+ u PC.
Device List
Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.
(naziv_uređaja) MENU
Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.
(naziv_uređaja) Tools
Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
(naziv_uređaja) Title Menu
Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
129
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Receiver
Off
Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi (Off) kada se proizvod isključi.
•• Yes / No
――Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes, pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.
――O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.
Prebacivanje između uređaja Anynet+
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
1
Pritisnite gumb TOOLS, pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite
2
Odaberite Device List, a zatim pritisnite gumb
.
.
Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.
3
Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb
. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
――Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System.
――Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.
――Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti
funkciju Anynet+.
――Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List.
130
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.
•• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.
•• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku za postavljanje Anynet+.
•• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.
•• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)
•• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
•• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
•• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na
izborniku Anynet+ (HDMI-CEC) Setup.
•• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+, pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
•• Odaberite View PC na izborniku Anynet+.
•• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Poruka Disconnecting Anynet+
device ... pojavljuje se na zaslonu.
•• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
Uređaj Anynet+ se ne reproducira.
•• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.
•• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
131
Problem
Povezani se uređaj ne prikazuje.
Moguće rješenje
•• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
•• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku Anynet+ (HDMI-CEC) Setup.
•• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
•• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
•• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.
•• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.
132
DivX® Video On Demand
Prikazuje odobreni registracijski kod za proizvod.
T
MENUm :
System
Dodatne informacije o rješenju DivXⓇ VOD potražite na web-mjestu "http://vod.divx.com".
DivX® Video On Demand
ENTER
Ako se povežete s web-mjestom Ⓡ i registrirate pomoću tog koda, možete preuzeti datoteku za registraciju za uslugu
videozapisa na zahtjev (VOD).
System
On
DivX® Video On Demand
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Play Mode
T
MENUm :
System
Odaberite Play Mode.
Ako promijenite Play Mode promijenit će se funkcije u odjeljku Contents Home.
Play Mode
ENTER
System
Play Mode
•• MagicInfo Lite / MagicInfo Premium S / MagicInfo Videowall S
――Ako promijenite Play Mode, proizvod će se automatski ponovno pokrenuti i primijeniti promjene.
――Ako promijenite Play Mode, sve prethodne postavke konfigurirane u odjeljku Play Mode ponovno će se postaviti.
MagicInfo Lite
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
133
Magic Clone
T
MENUm :
System
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.
•• Clone to USB: kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.
Magic Clone
ENTER
Magic Clone
•• Clone From USB: proizvodu dodijelite postavke spremljena na USB uređaju.
-- po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.
――Ta mogućnost možda neće ispravno funkcionirati ako USB uređaj sadrži drugu datoteku osim datoteke postavki.
――Potvrdite ispravno funkcioniranje USB uređaja prije pokretanja mogućnosti.
Clone to USB
――Ta je mogućnost dostupna za proizvode koji imaju isti Model Code i Software Version.
Clone From USB
Idite na Support
Software Update i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset System
T
MENUm :
System
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
ENTER
System
Reset System
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
134
Reset All
T
MENUm :
System
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
Reset All
ENTER
System
Reset All
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC module power
T
MENUm :
System
PC module power
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
ENTER
Synced power-on
Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.
System
PC module power
•• Off / On
Synced power-off
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- PC modul: odnosi se na mrežne uređaje.
135
Poglavlje 08
Podrška
Software Update
T
MENUm :
Support
-- Current Version: to je verzija softvera
koja je već instalirana u proizvod.
Software Update
ENTER
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
By USB
-- Nemojte uklanjati USB pogon do
završetka nadogradnje.
1
Posjetite http://www.samsunglfd.com
2
Preuzmite najnoviju .exe arhivu nadogradnje softvera putem USB-a na svoje računalo.
3
Izdvaja .exe arhivu na vaše računalo. Trebali biste imati jednu mapu čiji je naziv jednak nazivu exe datoteke.
4
Kopirajte mapu na USB izbrisivi memorijski pogon.
5
Uključite proizvod, a potom umetnite USB izbrisivi memorijski pogon u USB priključak proizvoda.
6
Na izborniku proizvoda idite na Support
7
Odaberite By USB.
Software Update.
136
Alternative Software
Mogućnost Alternative Software omogućuje vam nadogradnju putem datoteke koju je proizvod ranije preuzeo.
1
Ako je softver za nadogradnju preuzet, vidjet ćete broj verzije softvera s desne strane mogućnosti Alternative Software.
2
Odaberite Alternative Software, a zatim pritisnite gumb
3
Proizvod prikazuje poruku s pitanjem želite li provesti nadogradnju. Odaberite IP Address. Proizvod započinje nadogradnju.
4
Po završetku nadogradnje proizvod se automatski isključuje, a potom se uključuje.
.
Contact Samsung
T
MENUm :
Support
Contact Samsung
ENTER
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
137
Contents Home
MagicInfo Lite
T
MENUm :
Support
T Contents Home MagicInfo Lite ENTER
MENUm :
Support
――Funkciji MagicInfo Lite moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Contents Home
ENTER
Support
Contents Home
――Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.
MagicInfo Lite player vam omogućuje reprodukciju sadržaja (slika, videozapisa, datoteka dokumenata) u željeno vrijeme.
Možete reproducirati sadržaj spremljen u internoj memoriji ili USB memoriji. Možete se i povezati s mrežom i reproducirati
sadržaj putem poslužitelja MagicInfo Lite.
――Na str.156 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Lite.
MagicInfo Premium S
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER
MENUm :
Support
――Funkciji MagicInfo Premium S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
――Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na izborniku System.
――Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player moguće je koristiti za uređivanje i reprodukciju datoteka sadržaja, uključujući slike, videozapise i
dokumente.
Reproducirajte datoteke sadržaja i predloške iz USB memorije ili ugrađene memorije. Datoteke sadržaja i predloške možete
reproducirati i putem poslužitelja MagicInfo Premium Server preko mreže.
――Na str.179 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Premium S.
MagicInfo Videowall S
T Contents Home MagicInfo Videowall S ENTER
MENUm :
Support
――Funkciji MagicInfo Videowall S moguće je pristupiti i pritiskom na tipku MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
――Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za Play Mode na izborniku System.
――Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.
MagicInfo Videowall S Player može se koristiti za reprodukciju datoteka sadržaja. Datoteke sadržaja obuhvaćaju datoteke
sadržaja videozida stvorene pomoću značajke autora videozida MagicInfo ili konzole videozida, slike i videozapise.
Reproducirajte datoteke sadržaja putem konzole videozida preko mreže.
――Na str.206 potražite pojedinosti o izborniku MagicInfo Videowall S.
138
AllShare Play
T
MENUm :
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu (MSC).
――Na str.140 potražite pojedinosti o izborniku AllShare Play.
Source
-- Izvor ulaznog signala moguće je
promijeniti pomoću gumba SOURCE
na daljinskom upravljaču.
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
ENTER
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa Source da biste prikazali zaslon odabranog izvora
signala.
Edit Name
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Edit Name
ENTER
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u mogućnosti Edit Name.
Preporučujemo i da promijenite naziv uređaja koji je izvor signala pomoću mogućnosti Edit Name da biste postigli optimalnu kvalitetu slike.
――Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje izvore signala. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV / IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada PC.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC.
•• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN 1 ili HDMI IN 2 putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices.
Information
T
MENUm :
Support
Contents Home
Source
TOOLS
Information
ENTER
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
139
Poglavlje 09
AllShare Play
Uživajte u reprodukciji datoteka s fotografijama, glazbom i filmovima spremljenih na USB uređaju za masovnu pohranu
(MSC).
Što je AllShare Play?
Funkciji AllShare Play moguće je pristupiti
i pritiskom na tipku CONTENET(HOME) na
daljinskom upravljaču.
Reproducirajte fotografije, video ili glazbene datoteke spremljene na uređaju za pohranu. Bežično povežite pametni telefon s računalom putem bežične mreže.
Reproducirajte različit sadržaj koristeći jedan od sljedećih načina u sklopu značajke AllShare Play:
•• Koristeći internu memoriju i USB uređaj: reproducirajte videodatoteke, fotografije i glazbene datoteke s USB uređaja. Kopirajte datoteke u internu memoriju.
•• Povezujući računalo putem mreže: putem mrežne veze reproducirajte fotografije, videodatoteke i glazbene datoteke spremljene na računalu.
Prije korištenja značajke AllShare Play s USB uređajem pročitajte sljedeće
Oprez
•• Prije povezivanja USB uređaja s proizvodom, napravite sigurnosnu kopiju da se vaši podaci ne bi oštetili ili izgubili.
Samsung Electronics nije odgovoran za oštećenje podataka ili njihov gubitak.
•• Nemojte iskopčavati USB uređaj dok se učitava.
•• Ako je USB uređaj povezan putem USB produžnog kabela, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili datoteke spremljene na uređaju možda neće biti moguće
pročitati.
•• Ako proizvod ne prepoznaje povezani USB uređaj, datoteke na USB uređaju mogu biti oštećene ili njihova reprodukcija možda nije moguća.
Ako se to dogodi, povežite USB uređaj s računalom da biste formatirali uređaj pa provjerite je li uređaj ispravno povezan.
•• USB HDD veći od 2TB nije podržan.
140
Uređaji kompatibilni sa značajkom AllShare Play
•• Neke vrste USB uređaja, digitalni fotoaparati i audiouređaji možda nisu kompatibilni s proizvodom.
•• Značajka AllShare Play kompatibilna je samo s USB MSC uređajima.
•• MSC je uređaj iz grupe uređaja za prijenos masovno spremljenih datoteka.
Primjeri MSC uređaja su mali USB uređaji, čitači izmjenjivih kartica i USB HDD-ovi. (USB koncentratori nisu podržani.)
Ti MSC uređaji moraju biti izravno povezani s USB priključkom proizvoda.
•• Ako je povezano više od jednog PTP (Picture Transfer Protocol) uređaja, istodobno može raditi samo jedan.
•• Ako je povezan veći broj MSC uređaja, neki uređaji možda neće biti prepoznati. USB uređaji koji traže visok napon (viši od 500 mA ili 5V) možda neće biti podržani.
•• Ako se prilikom povezivanja ili korištenja USB uređaja pojavi poruka upozorenja o pregrijavanju, USB uređaj možda neće biti prepoznat ili ispravno funkcionirati.
•• Zaštita zaslona aktivira se ako proizvod ostavite u stanju mirovanja tijekom razdoblja navedenog u postavci Auto Protection Time.
•• Način čuvanja energije na nekim vanjskim tvrdim diskovima može se automatski deaktivirati nakon povezivanja s proizvodom.
Datotečni sustav i oblici
•• AllShare Play možda neće pravilno funkcionirati s nelicenciranim multimedijskim datotekama.
•• MTP (protokol za prijenos multimedijskih sadržaja) nije podržan.
•• Podržani datotečni sustavi su FAT16, FAT32 i NTFS (samo za čitanje).
•• AllShare Play podržava sekvencijalni JPEG format.
Ne podržava progresivni JPEG oblik.
•• Slikama više razlučivosti duže će trebati da se prikažu na zaslonu.
•• Maksimalna podržana JPEG razlučivost je 15360x8640 piksela.
•• Ako datoteka nije kompatibilna ili je oštećena, pojavljuje se poruka Not Supported File Format..
•• Prilikom uređivanja datoteka u načinu prikaza mapa, moguće je prikazati najviše 1000 daoteka u svakoj mapi.
•• Ako USB uređaj sadrži 8000 datoteka ili više, neke se datoteke i mape možda neće otvoriti.
•• DRM MP3 datoteke preuzete s web-mjesta koje naplaćuju naknadu nije moguće reproducirati.
Upravljanje digitalnim pravima (Digital Rights Management, DRM) označava sustav zaštite autorskih prava podataka koji kruže internetom ili drugim digitalnim
medijima, omogućujući sigurnu distribuciju, odnosno onemogućujući nezakonitu distribuciju podataka.
141
Korištenje USB uređaja
Povezivanje USB uređaja
Preporučuje se da koristite USB HDD s
prilagodnikom napajanja.
1
Uključite proizvod.
2
Priključite USB uređaj sa slikovnim, glazbenim i/ili filmskim datotekama u USB priključak na poleđini proizvoda ili na njegovoj bočnoj strani.
3
Kad je USB uređaj ispravno priključen, pojavljuje se poruka New device connected.. Odaberite vrstu sadržaja za reprodukciju iz odjeljaka Videos, Photos i Music.
――Ako je samo jedan USB uređaj povezan, datoteke spremljene na USB uređaju automatski će se prikazati.
――Da biste prikazali sadržaj spremljen na USB uređaju, povežite USB uređaj s USB priključkom na proizvodu.
Uklanjanje USB uređaja
Uklanjanje USB uređaja iz Source
Preporučujemo da USB uređaj uklonite
pomoću funkcije Safely Remove USB
Device.
1
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE. Druga je mogućnost da putem OSD izbornika pristupite odjeljku Source.
MENUm
Support
Contents Home
Source
ENTER E
2
Odaberite USB uređaj pa na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Prikazuje se mogućnost Tools.
3
Odaberite Safely Remove USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.
Brisanje značajke AllShare Play sa zaslona
1
Idite na stranicu AllShare Play.
MENUm
Support
Contents Home
AllShare Play
ENTER E
2
Odaberite sve mogućnosti osim My list i pritisnite E na daljinskom upravljaču.
3
Odaberite USB uređaj pa na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS. Prikazuje se mogućnost Tools.
4
Odaberite Safely Remove USB Device i pričekajte dok se USB uređaj ne odspoji. USB uređaj je odspojen.
142
Povezivanje računala putem mreže
Putem mrežne veze reproducirajte fotografije, videodatoteke i glazbene datoteke spremljene na računalu u načinu rada AllShare Play.
•• Pojedinosti o konfiguriranju mreže potražite u odjeljku Network Settings.
•• Da biste pregledali sadržaj spremljen na računalu, povežite proizvod i računalo putem istog bežičnog usmjerivača i posjetite web-mjesto http://www.samsung.com
da biste preuzeli računalni softver AllShare.
•• Provjerite jesu li proizvod i računalo povezani s istom podmrežom mreže.
Sve su IP adrese sastavljene od četiri dijela razdijeljena točkama.
(Na primjer, IP adresa je 111.222.333.444) Ako su povezani s istom podmrežom, proizvod bi trebao imati istu IP adresu kao i računalo, izuzev četvrtog dijela adrese. (Npr,
111.222.333.***)
Značajka AllShare Play ne podržava sljedeće značajke kada je povezana s računalom putem mreže.
•• Značajke Background Music On i Background Music Setting
•• Značajka koja sortira datoteke u mapi Videos, Photos ili Music prema zadanoj postavci
π ili µ značajka tijekom reprodukcije videozapisa
•• DivXⓇ DRM nije podržan.
•• Provjerite dopušta li program vatrozida sustava Windows računalni softver AllShare.
•• Kada se način AllShare Play koristi putem mrežne veze, dostupne funkcije mogu se razlikovati ovisno o poslužitelju kako slijedi:
-- Mogu varirati dostupni načini uređivanja.
-- Funkcija Scene Search možda nije podržana.
-- Funkcija nastavka reprodukcije možda neće biti dostupna za veći broj korisnika.
(Funkcija pamti samo točku na kojoj je najnoviji korisnik zaustavio reprodukciju videozapisa.)
-- Funkcija pretraživanja možda neće raditi ovisno o informacijama sadržaja.
•• Tijekom reprodukcije videosadržaja putem mrežne veze datoteka može "trzati".
143
Korištenje značajki AllShare Play
Ako putem iste mreže povežete proizvod i izvorišni uređaj kao što su mobilni telefon ili računalo, možete reproducirati multimedijski sadržaj, poput videozapisa, fotografija i
glazbe, spremljen na uređaju.
Posjetite http://www.samsung.com ili dodatne informacije zatražite od korisničkog centra tvrtke Samsung Electronics.
Na vaš mobilni uređaj možda je potrebno instalirati dodatni softver.
Dodatne pojedinosti potražite u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.
――Povežite monitor tvrtke Samsung s mrežom putem značajke AllShare Play i koristite sljedeće posebne značajke koje pruža tvrtka Samsung:
•• reprodukcija različitih formata videozapisa (DivX, MP4, 3GPP, AVI, ASF, MKV, itd.)
•• značajka prikaza minijaturnih videozapisa
•• značajka knjižnih oznaka (namijenjena ponovnom pokretanju reprodukcije videozapisa)
•• automatska podjela na poglavlja (pretraživanje scena)
•• upravljanje digitalnim sadržajem
•• kompatibilnost s različitim formatima titlova (SRT, SMI, SUB, TXT, TTXT)
•• pretraživanje s nazivima datoteka
•• i mnoge druge funkcije
――Ako se videodatoteka reproducira s poslužitelja koji nije u vlasništvu tvrtke Samsung Electronics, može se pojaviti problem s kompatibilnosti.
――Da biste koristili AllShare Play, otvorite web-mjesto http:// www.samsung.com i preuzmite softver AllShare.
144
Korištenje osnovnih značajki
funkcije AllShare Play
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → ENTERE
Sortiranje popisa datoteka
Da biste sortirali datoteke, pritisnite D na daljinskom upravljaču da biste odredili kriterij uređivanja.
Kriteriji sortiranja Rukovanje
Recently played
Videos
Recently played files will be displayed here.
Music
Prikazuje cijelu mapu. Možete prikazati naziv
datoteke i minijaturu tako da odaberete mapu.
c
c
c
Title
Sortira i prikazuje naslov datoteke redoslijedom
simbol / broj / abeceda / posebno.
c
c
c
Latest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najnovijem
datumu.
c
c
Earliest Date
Sortira i prikazuje datoteke prema najranijem
datumu.
c
c
Monthly
Sortira i prikazuje slikovne datoteke prema
mjesecu.
Artist
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema izvođaču.
c
Album
Sortira glazbene datoteke abecednim
redoslijedom prema albumu.
c
Genre
Sortira glazbene datoteke prema žanru.
c
What's new
Updated files will be displayed here.
Photos
Playlist
Music
Photos
Folder view
AllShare Play/My list/
My list
Videos
No playlists have been created
Create a playlist to quickly and easily access your content.
Return
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
c
145
Reprodukcija odabranh datoteka
Stvaranje popisa Playlist
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, or Music.
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, or Music.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Play selection.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Add to Playlist.
――Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke i pritisnite Play.
――Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
3
Odaberite datoteke i pritisnite Add.
Pojavljuje se stranica Add to Playlist.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
Kopiranje datoteka
4
Odaberite Create new. Pojavljuje se stranica Create a new playlist..
1
Odaberite datoteke s popisa datoteka Videos, Photos, or Music.
5
Pomoću daljinskog upravljača unesite naziv popisa za reprodukciju i odaberite Done.
2
Odaberite uređaj za pohranu.
6
Stvara se popis za reprodukciju.
•• Internal Memory: kopirajte datoteke iz memorije Internal Memory na USB Device memorijski
uređaj.
•• USB Device: kopirajte datoteke iz USB Device na Internal Memory memorijski uređaj.
3
Na daljinskom upravljaču pritisnite TOOLS i odaberite Send.
Da biste reproducirali stvoreni popis za reprodukciju, odaberite Play.
Da biste se vratili na popis datoteka, odaberite OK.
7
Stvoreni popis Playlist prikazuje se u odjeljku My list.
Mogućnost se ne pojavljuje ako je mapa istaknuta pokazivačem.
4
Odaberite datoteke i pritisnite Send.
――Za odabrane se datoteke pojavljuje c.
――Da biste odabrali sve datoteke u trenutnoj mapi, pritisnite Select All.
――Da biste poništili odabir svih datoteka, pritisnite Deselect All.
146
My list
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → My list → ENTERE
Praktičnije i brže pristupajte željenom sadržaju.
Da biste reproducirali datoteke, odaberite ih ili odaberite Playlist i pritisnite E.
•• Recently played: prikažite videozapise, fotografije ili glazbene datoteke koje ste nedavno reproducirali. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije prethodno
reproduciranih datoteka.
•• What's new: prikažite nove videodatoteke, fotografije ili glazbene datoteke prenesene na računalo ili USB uređaj. Ovaj je način rada prikladan prilikom reprodukcije
novih datoteka koje su nedavno prenesene.
•• Playlist: prikažite datoteke s popisa Playlist spremljene na računalo ili USB uređaj. Da biste reproducirali Playlist, odaberite željeni popis Playlist.
My list mogućnosti
Naziv
mogućnosti
Operacije
Recently played
What's new
Playlist
Play
Reproducirajte odabranu datoteku ili Playlist.
c
Remove
Izbrišite odabranu datoteku.
c
Delete
Izbrišite odabrani popis Playlist.
c
Edit playlist
Uredite odabrani popis Playlist.
c
Information
Pregledajte informacije o odabranoj datoteci ili popisu
Playlist.
c
c
c
c
c
147
Videos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Videos → ENTERE
Reprodukcija videozapisa
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
2
Pritisnite gumb E ili ∂ (Reproduciraj).
•• Naziv datoteke prikazuje se na vrhu zajedno s vremenom reprodukcije.
•• Ako podaci o vremenu videozapisa nisu poznati, vrijeme reprodukcije i tijek napretka se ne prikazuju.
•• Tijekom reprodukcije videozapisa možete pretraživati pomoću gumbi ◄ i ►
•• Možete koristiti gumbeπ(REW), µ(FF), ∑(Pauziraj), ∫(Zaustavi) i ∂ (Reproduciraj) na dnu daljinskog upravljača tijekom reprodukcije.
( π 3 / π 2 / π 1 / µ 1 / µ 2 / µ 3)
•• Pritisnite gumb RETURN da biste izašli iz filma.
Korištenje funkcije Play Continuously (Resume Play)
Ako izađete iz filma dok se on reproducira, kasnije ga možete reproducirati od točke u kojoj ste ga zaustavili.
-- Funkcija Nastavi ne podržava više
korisnika. (Ona će samo zapamtiti točku
na kojoj je posljednji korisnik prekinuo
reprodukciju.)
1
Odaberite datoteku na popisu datoteka.
2
Pritisnite gumb ∂(Reproduciraj) ili E.
3
Film će se početi reproducirati u točki u kojoj ste ga zaustavili.
――Nastavak je dostupan samo za nastavljanje filmova koje ste zaustavili.
――Pritisnite gumb ∑ da biste pauzirali.
148
Photos
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Photos → ENTERE
Pregled fotografija (ili prikaz slajdova)
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteku na popisu datoteka.
2
Pritisnite gumb E.
•• Da biste ručno prikazali datoteke jednu po jednu, pritisnite gumbe sa strelicama lijevo i desno.
•• Da biste pokrenuli dijaprojekciju, pritisnite gumb ∂ (Reproduciraj) kada se prikaže datoteka koju ste odabrali.
•• Tijekom dijaprojekcije sve se datoteke na popisu datoteka prikazuju redom, počevši od datoteke koju ste odabrali.
――Ako odaberete krivu pozadinsku glazbu, ne možete je promijeniti dok BGM (Pozadinska glazba) ne završi s učitavanjem.
――Tijekom reprodukcije pritisnite gumb TOOLS da biste pristupili dodatnim funkcijama kao što su Go to Photos List, Stop Slide Show, Slide Show Speed, Slide Show
Effect, Background Music On / Background Music Off, Background Music Setting, Picture Mode, Sound Mode, Zoom, Rotate i Information.
――Tijekom reprodukcije možete koristiti gumbe ∑(Pauziraj), ∫(Zaustavi) i ∂(Reproduciraj) na dnu daljinskog upravljača.
――Kada pritisnete gumb ∫ (Zaustavi) ili RETURN, dijaprojekcija se zaustavlja i ponovno se pojavljuje glavni zaslon za fotografije.
149
Music
MENUm → Support → Contents Home → AllShare Play → Music → ENTERE
Reprodukcija Music
1
Odaberite internu memoriju ili USB uređaj. Odaberite datoteke s popisa datoteka.
2
Pritisnite gumb E ili ∂ (Reproduciraj).
•• Tijekom reprodukcije glazbe možete pretraživati pomoću gumba π(REW) i µ(FF).
――Ako zvuk tijekom reprodukcije MP3 datoteka nije normalan, prilagodite Equaliser na izborniku Sound.
(Pretjerano modulirana MP3 datoteka može uzrokovati problem sa zvukom.)
150
Videos / Photos / izbornik mogućnosti reprodukcije Music
-- Pritiskom na gumb INFO dok je
naziv uređaja odabran prikazat će se
informacije o tom uređaju.
-- Pritiskom na gumb INFO dok je datoteka
odabrana prikazat će se informacije o toj
datoteci.
Tijekom reprodukcije videozapisa ili slikovnih datoteka možete pritisnuti gumb TOOLS da biste prikazali izbornik Mogućnosti.
Naziv mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Music
View
Sortirajte glazbene datoteke grupirane po parametrima Folder
view, Title, Artist, Album ili Genre.
c
Play selection
Odaberite i reproducirajte datoteke s popisa glazbenih
datoteka.
c
Go to Videos List
Povratak popisu videodatoteka.
Go to Photos List
Povratak popisu fotodatoteka.
Go to Playlist
Idite na My list.
Play from the beginning
Ponovno pokrenite trenutno reproducirani videozapis s
početka.
c
Scene Search
Tijekom reprodukcije pomoću funkcije Scene Search možete
prikazati ili pokrenuti film od željene scene.
c
Title Search
Možete se izravno pomaknuti na drugi naslov.
c
Time Search
Film možete pretraživati pomoću gumba l and r u intervalima
od jedne minute.
c
Repeat Mode
Možete ponavljati reprodukciju filma i glazbenih datoteka.
c
Picture Size
Veličinu slike možete prilagoditi vlastitim preferencijama.
c
c
c
c
151
Naziv mogućnosti
Operacije
Videos
Photos
Picture Mode
Picture Mode možete promijeniti.
c
c
Sound Mode
Sound Mode možete promijeniti.
c
c
Audio Language
Možete uživati u videozapisu na jednom od podržanih jezika.
c
Music
Funkcija je omogućena samo kada reproducirate strujeće
datoteke koje podržavaju više formata zvuka.
Subtitle
Možete pogledati titlove. Ako datoteka s titlovima sadrži više
jezika, možete odabrati jedan od njih.
c
Subtitle Settings
Prikazuje Subtitle Settings. Možete postaviti mogućnost
titlova.
c
Start Slide Show / Stop Slide
Show
Možete pokrenuti ili zaustaviti dijaprojekciju.
Slide Show Speed
Možete odabrati brzinu dijaprojekcije tijekom dijaprojekcije.
Možete koristiti i gumb π ili µ na daljinskom upravljaču.
c
Slide Show Effect
Možete postaviti različite efekte dijaprojekcije.
c
Background Music On /
Background Music Off
Možete započeti ili prekinuti pozadinsku glazbu.
c
Background Music Setting
Možete postaviti i odabrati pozadinsku glazbu tijekom gledanja
slikovne datoteke ili dijaprojekcije.
c
Zoom
Možete zumirati slike u načinu rada preko cijelog zaslona.
c
Rotate
Možete rotirati slike.
c
Information
Pogledajte podatke o datoteci.
c
Možete koristiti i gumb ∂ ili ∑ na daljinskom upravljaču.
c
c
c
152
Podržani datotečni oblici podnaslova i programa AllShare Play
Podnaslov
Vanjska
Interna
•• tekst kodiran na MPEG-4 (.ttxt)
•• Xsub
Spremnik: AVI
•• SAMI (.smi)
•• SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• SubRip (.srt)
•• SubViewer (.sub)
•• Advanced SubStation Alpha
Spremnik: MKV
•• Micro DVD (.sub ili .txt)
•• SubStation Alpha (.ssa)
•• SubRip
Spremnik: MKV
•• Advanced SubStation Alpha (.ass)
•• Powerdivx (.psb)
•• tekst kodiran na MPEG-4
Spremnik: MP4
Podržane razlučivosti slika
Datotečni nastavak
Vrsta
Rezolucija
*.jpg, *.jpeg
JPEG
15360 x 8640
*.png
PNG
1920 x 1080
*.bmp
BMP
1920 x 1080
*.mpo
MPO
15360 x 8640
153
Podržani oblici glazbenih datoteka
Datotečni nastavak
Vrsta
Kodek
Komentari
*.mp3
MPEG
MPEG1 Audio Layer 3
*.m4a, *.mpa, *.aac, *.3ga
MPEG4
AAC
*.flac
FLAC
FLAC
Funkcija Seek (jump) nije podržana.
Podržava do dva kanala
Podržani formati videozapisa
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika postoji greška.
•• Zvuk ili videozapisi možda neće funkcionirati ako standardna brzina prijenosa/broj prikazanih slika premašuje kompatibilni omjer okvira u sekundi prikazan u gore
navedenoj tablici.
•• Ako postoji pogreška indeksa, funkcija Seek (Jump) nije podržana.
•• Tijekom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze datoteka može "trzati".
•• Ako brzina prijenosa videozapisa premašuje 10 Mb/s, možda će potrajati dulje dok se ne prikaže izbornik.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
Dekoder videosignala
Dekoder audiosignala
Podržava signal do H.264, razina 4.1
Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala.
Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
WMA zvuk bez gubitaka nije podržan.
Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
Ako je Vorbis samo u spremniku Webm, podržava do 2 kanala.
•• Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
GMC 2 i više nije podržan.
Podržava samo BD MVC Spec.
154
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
B r z i n a Audiokodek
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
AC3
LPCM
ADMPCM
MPEG4 SP / ASP
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
H.264 BP / MP / HP
WMA
DD+
Motion JPEG
MPEG(MP3)
*.mpeg
DTS Core
*.ts
Window Media Video v9
G.711(ALaw,μ-Law)
*.tp
*.trp
MPEG2
*.mov
*.flv
MPEG1
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
*.webm
WebM
VP6
640 x 480
MVC
1920 x 1080
VP8
4
24 / 25 / 30
40
6 ~ 30
8
Vorbis
155
Poglavlje 10
MagicInfo Lite
-- Da biste pokrenuli MagicInfo Lite,
odaberite MagicInfo Lite za Play
Mode na izborniku System.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Lite player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Lite player
•• Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.
Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
-- Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1
-- Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
156
Sadržaji
Datotečni
nastavak
Spremnik
*.avi
AVI
*.mkv
MKV
*.asf
ASF
*.wmv
MP4
*.mp4
3GP
*.mov
VRO
*.3gp
VOB
*.vro
PS
*.mpg
TS
Videokodek
DIVX 3.11 / 4.x / 5.x / 6.x
Rezolucija
1920 x 1080
Broj sličica
(fps)
6~30
Brzina
prijenosa
podataka
(Mb/s)
30
Audiokodek
AC3
LPCM
AAC
MPEG4 SP / ASP
HE-AAC
WMA
H.264 BP / MP / HP
DD+
MPEG(MP3)
DTS Core
Motion JPEG
G.711(ALaw,μ-Law)
*.mpeg
*.ts
Window Media Video v9
*.tp
*.trp
MPEG2
*.flv
*.vob
*.svi
MPEG1
*.m2ts
*.mts
VP6
640 x 480
4
*.divx
157
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti
navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Audio
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju audiozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Slike
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x
8.640
•• Podržani efekti na slikama: 13 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In)
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
158
Flash
Power Point
•• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilan oblik datoteke: SWF
•• Preporučena razlučivost: 960 x 540
-- Oprez
Performanse usporedive s programom Flash Player u operacijskom
sustavu Windows ne mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je optimizacija
•• Flash videozapis
-- Kompatibilan oblik datoteke: FLV
-- Videozapisi
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Oprez
Oblik datoteke F4V nije podržan
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Animirani efekti
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
-- Umetanje objekata
-- Otvaranje šifriranih dokumenata
-- Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
Zaslonski videozapis nije podržan
159
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Sadržaj manji od jednog piksela nije podržan zbog problema sa
smanjenjem performansi.
-- Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama nisu podržani.
-- Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
-- Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
WORD
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Efekt pozadine stranice
-- Neki stilovi odlomaka
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan. Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
160
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja
1
4
Odaberite Lite iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Lite.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Lite uređaja.
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
Upišite ID i lozinku za prijavu.
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
161
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o konfiguraciji rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog vremena
poslužitelja.
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Kada se prvi put povezujete s poslužiteljem, vrijeme se na proizvodu postavlja pomoću GMT
vremena regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu moguće je promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Uključivanjem i isključivanjem proizvoda vratit ćete postavku vremena na proizvodu na posljednje
vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Lite>.
162
2
MagicInfo Lite
Odaberite Network schedule na izborniku MagicInfo Lite player.
MagicInfo Lite player
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Lite → ENTERE
――Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, odaberite MagicInfo Lite za Play Mode na izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Network schedule
Local schedule
Internal Auto Play
MagicInfo Lite player
Network schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Lite možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje). Da biste
pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na daljinskom
upravljaču.
1
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite MagicInfo Lite player na izborniku MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
163
Local schedule
Idite na Local Schedule Manager → Kliknite Create da biste stvorili raspored → Odaberite raspored koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Lite player
Odaberite Local schedule na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local Schedule Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Ta je mogućnost omogućena samo kada u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka sadržaja, osim
Internal Auto Play
glazbenih datoteka.
1
MagicInfo Lite player
Network schedule
Odaberite Internal Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
•• Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u memoriju Internal Memory.
Local schedule
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
164
――Mogućnost je omogućena samo ako postoji barem jedna stavka sadržaja, osim za glazbene datoteke, u mapi
USB Device Auto Play
"MagicInfoSlide" na USB disku za pohranu.
――Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom "MagicInfoSlide" i popunite je
MagicInfo Lite player
sadržajem.
Network schedule
1
Local schedule
Odaberite USB Device Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Lite player.
•• Sadržaj koji se nalazi u mapi "MagicInfoSlide" na USB uređaju reproducirat će se abecednim redoslijedom.
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play će se automatski pokrenuti ako je USB memorija priključena kada je Network schedule,
Local schedule ili Internal Auto Play pokrenut.
Return
165
2
Local Schedule Manager
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz odjeljka Local schedule.
Local Schedule Manager
Ili odaberite i reproducirajte sadržaj iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za
reprodukciju.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registracija Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Info
Copy
MagicInfo Lite
Close
MagicInfo Lite player
Return
Local Schedule Manager
Content manager
Close
Settings
3
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.
-- Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)
-- Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od jednog rasporeda Local
schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A.
(npr. A: 12:00 – 12:00 / B: 13:00 – 14:00)
166
4
Odaberite Contents da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
5
Odaberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.
•• Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.
•• Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.
-- Duration nije moguće navesti za videozapise.
-- Duration mora iznositi najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
167
6
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Izmjena rasporeda Local schedule
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Lite
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Lite player
No Item
No Item
Con
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ncel
Local Schedule Manager
Content manager
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
7
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
Create
Run
No Playing Schedule
Info
Edit
Delete
Copy
Close
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Return
Copy
Close
Return
168
3
Brisanje rasporeda Local schedule
Odaberite Edit.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
Time
Contents
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Lite player
Cancel
Local Schedule Manager
Content manager
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Return
4
Close
Settings
No Items
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
169
Pokretanje rasporeda Local schedule
Zaustavljanje rasporeda Local schedule
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
――Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Odabirom mogućnosti Stop način pokretanja promijenit ćete iz Local schedule u Network
schedule.
1
MagicInfo Lite
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite
Local Schedule Manager
MagicInfo Lite player
Content manager
Local Schedule Manager
Close
Settings
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Potom odaberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Odaberite Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Copy
Return
Close
Return
170
Prikaz detalja rasporeda Local schedule
1
3
Prikazat će se detalji rasporeda.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Lite
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Close
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
171
Kopiranje rasporeda Local schedule
1
3
Odaberite lokalne datoteke rasporeda i pritisnite Copy.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Lite
Internal Memory
No Playing Schedule
MagicInfo Lite player
Create
Edit
Delete
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Content manager
Run
Info
Close
Settings
Copy
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
4
Pojavljuje se prozor s upitom želite li kopirati datoteke na Internal Memory ili na memorijski
uređaj USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopirajte lokalne rasporede iz memorije Internal Memory na USB memorijski
uređaj.
•• USB: kopirajte lokalne rasporede iz USB memorije na Internal Memory.
172
2
Content manager
Content manager
Kopiranje sadržaja
1
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Internal Memory
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Lite player
MagicInfo Lite player
Copy
Local Schedule Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: Možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory na USB memoriju.
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: Možete kopirati sadržaj u USB memoriji na Internal
Memory.
――Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Potom odaberite Copy.
173
2
Brisanje sadržaja
1
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Lite.
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.
•• Sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji možete istodobno izbrisati.
Content manager
MagicInfo Lite player
Internal Memory
MagicInfo Lite player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Content manager
Menu2.jpg
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
174
Settings
Server Network Settings
Da biste pokrenuli MagicInfo Lite, povežite se s mrežom.
Settings
Server Network Settings
Server
Default content duration
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Lite.
(Npr: http://192.168.0.10:7001/MagicInfo/)
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Close
Random
None
•• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem
pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj
priključka.)
Landscape
YYYYMMDD
Safety Remove USB Device
FTP Mode
Return
Navedite način rada za FTP.
•• Active / Passive
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
――Ako se Network Settings pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
175
Default content duration
Screen layout
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: prikažite sadržaj izvorne veličine.
-- Full Screen: prikažite sadržaj preko cijelog zaslona.
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Drop Wave, Pin Wheel,
Random Blocks, Spin Fade In, Random, None
Default content
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u odjeljku Internal Memory.
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Lite.
•• Podržan je sadržaj do 20MB za Default content.
176
Kada je sadržaj pokrenut
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• Mode: prikazuje trenutni način rada
(Network schedule, Local schedule, Internal Auto Play ili USB Device Auto Play) ili MagicInfo Lite player
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Non-approval) poslužitelja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
•• Schedule download: prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
177
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti USB uređaj (Safely Remove USB Device) dok
se sadržaj reproducira pritiskom na tipku TOOLS na daljinskom upravljaču.
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavite glazbene datoteke spremljene u odjeljku Internal Memory kao Background Music.
――Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal Memory spremljena
barem jedna MP3 datoteka.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
178
Poglavlje 11
MagicInfo Premium S
-- Da biste pokrenuli
MagicInfo Premium S, odaberite
MagicInfo Premium S za Play Mode
na izborniku System.
Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Premium S.
Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi http://www.samsunglfd.com.
Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Premium S Player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Premium S Player
•• Datotečni sustav podržava FAT16, FAT32 i NTFS.
•• Nije moguća reprodukcija datoteka s okomitom i vodoravnom razlučivošću većom od maksimalne.
Provjerite okomitu i vodoravnu razlučivost datoteke.
•• Provjerite podržane vrste i verzije videokodeka i audiokodeka.
•• Provjerite podržane verzije datoteka.
-- Zadnja podržana verzija komponente Flash jest 10.1
-- Zadnja podržana verzija programa PowerPoint jest 97 – 2007
•• Prepoznaje se samo zadnji povezani USB uređaj.
――Detalje o podržanim kodecima potražite na stranici 157.
179
Videozapisi
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti
navedene u gornjoj tablici nisu podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
Audio
•• Audiosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem
prikazanih slika većima od onih navedenih u
gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu
reprodukciju audiozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne
reproducira ispravno, ako u sadržaju spremnika
postoji greška.
Slike
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x
8.640
•• Podržani efekti na slikama: 8 efekata
(Fade1, Fade2, Blind, Checker, Stairs, Linear,
Wipe, Ripple Wash)
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu
kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava do WMA 10 Pro od 5,1 kanala. WMA
zvuk bez gubitaka nije podržan.
•• Nisu podržani QCELP, AMR NB/WB.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP
L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60
okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30
okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
180
Flash
Power Point
•• Kompatibilno s komponentom Flash 10.1
•• Flash animacija
-- Kompatibilan oblik datoteke: SWF
•• Preporučena razlučivost: 960 x 540
-- Oprez
Performanse usporedive s programom Flash
Player u operacijskom sustavu Windows ne
mogu se jamčiti
Tijekom stvaranja sadržaja potrebna je
optimizacija
•• Flash videozapis
-- Kompatibilan oblik datoteke: FLV
-- Videozapisi
Kodek: H.264 BP
Rezolucija: 1920 x 1080
-- Audio
Kodek: H.264 BP
-- Oprez
Oblik datoteke F4V nije podržan
Zaslonski videozapis nije podržan
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: ppt, pptx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Animirani efekti
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Zaglavlje i podnožje (neke podstavke nisu
podržane)
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
------
PDF
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: pdf
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Sadržaj manji od jednog piksela nije
podržan zbog problema sa smanjenjem
performansi.
-- Sadržaji s maskiranim i popločenim slikama
nisu podržani.
-- Sadržaji s rotiranim tekstom nisu podržani.
-- Efekti s 3D sjenom nisu podržani.
-- Neki znakovi nisu podržani
(Posebni znakovi mogli bi biti oštećeni)
Umetanje objekata
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Grafikoni
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
181
WORD
Datoteke predložaka
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .doc, .docx
-- Verzija: Office 97 ~ Office 2007
•• Funkcije koje nisu podržane
-- Efekt pozadine stranice
-- Neki stilovi odlomaka
-- Word Art
-- Poravnaj
Moguća je pogreška pri poravnanju grupe
•• Stvaranje/uređivanje/reprodukcija dostupni su
samo u alatu Template Manager.
LFD
•• Podržano u načinima rada USB Device
Auto Play iNetwork schedule (stvoreno u
računalnom alatu za stvaranje sadržaja za
Premium S Player)
•• Kompatibilni oblici datoteka dokumenata
-- Nastavak: .lfd
-- 3D likovi (koji će se prikazivati u 2D tehnici)
-- Office 2007
SmartArt nije u potpunosti podržan.
Podržano je 97 od 115 podstavki.
-----
Grafikoni
Znakovi s pola širine
Razmak između slova
Okomiti tekst
neke podstavke nisu podržane
-- Bilješke na slajdovima i brošure
182
Više okvira mrežnog rasporeda
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Videos).
•• Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• LFD (.lfd) datoteke nisu podržane.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik
――Mrežni BGM: postavke je moguće konfigurirati u 1. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
――Lokalni BGM: postavke BGM-a moguće je konfigurirati pomoću alata koji se prikažu kada se pritisne gumb TOOLS tijekom reprodukcije u načinu rada MagicInfo
Premium S.
――Korisnički odabran glavni okvir: postavke glavnog okvira moguće je konfigurirati u 2. koraku prilikom stvaranja rasporeda poslužitelja.
Datoteka predložaka i LFD (.lfd) datoteke
Ograničenja
•• Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj nisu podržani.
•• Scenariji stvoreni u računalnom alatu za stvaranje sadržaja koji su objavljeni na USB uređaj uz detalje rasporeda nisu podržani.
•• Reprodukcija je moguća samo putem načina rada USB Device Auto Play.
U mapi MagicInfoSlide na USB uređaju mora postojati .lfd datoteka.
183
Ograničenja reprodukcije
•• Moguće je reproducirati najviše dvije videodatoteke (Videos).
•• Ako se omogući način rada PIP, nije moguće reproducirati više od jedne videodatoteke (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne Flash datoteke.
•• Kada se radi o datotekama sustava Office (PPT i Word datotekama) i PDF datotekama, u svakom je danom trenutku podržana samo jedna vrsta.
•• Na jednom zaslonu videozida nIJe moguĆe istodobno reproducirati Više videozapisa (Videos).
•• Nije moguće reproducirati više od jedne datoteke PIP sadržaja.
Ograničenja izlaza zvuka
•• Nije moguće koristiti više od jednog izlaza zvuka.
•• Prioritet reprodukcije: Flash datoteka > mrežni BGM > lokalni BGM > videodatoteka u glavnom okviru koji odabere korisnik
――Korisnički odabran glavni okvir: U 3. koraku prilikom stvaranja sadržaja u alatu Template Manager moguće je odabrati izlaz zvuka.
Ostali slučajevi
Performanse Flash datoteka mogle bi biti slabije na računalu (ograničenja H/W performansi)
Ograničenja funkcije PIP
•• Funkcija PIP nije dostupna tijekom reprodukcije Flash datoteka.
•• Nije podržano ako je usmjerenje sadržaja Portrait. (Imajte na umu da je PIP podržan kada se konfigurira u alatu Template Manager i primijeni na .lfd datoteku.)
•• PIP konfiguriran u alatu Template Manager ili primijenjen na .lfd datoteku ne može se istodobno koristiti s PIP-om konfiguriranim na uređaju.
•• Ako se konfigurira u alatu Template Manager ili primijeni na .lfd datoteku, PIP je uvijek u usmjerenju Landscape.
(Imajte na umu da se zaslon ne može rotirati ako je usmjerenje sadržaja Portrait.)
184
Odobravanje povezanog uređaja s
poslužitelja
1
4
Odaberite Premium iz izbornika na lijevoj strani.
5
Odaberite Unapproved s podizbornika stavke Premium.
6
Odaberite gumb Approve za svoj uređaj s popisa neodobrenih Premium uređaja.
Pristupite poslužitelju koji ste dodijelili svom uređaju.
2
Upišite ID i lozinku za prijavu.
3
Odaberite Device na gornjoj traci izbornika.
185
7
Upišite informacije potrebne za odobrenje uređaja.
9
Kada poslužitelj odobri uređaj, raspored registriran u odabranoj grupi preuzet će se na uređaj.
Raspored će se pokrenuti nakon preuzimanja.
――Dodatne detalje o načinu konfiguracije rasporeda potražite u <korisničkom priručniku za poslužitelj
MagicInfo Premium>.
――Ako se uređaj izbriše s popisa uređaja koje poslužitelj odobrava, uređaj će se ponovno pokrenuti radi
ponovnog postavljanja postavki.
Postavljanje trenutnog vremena
Raspored se možda neće pokrenuti ako se vrijeme postavljeno na uređaju razlikuje od trenutnog
vremena poslužitelja.
1
Idite na kartice Device → Time.
2
Odaberite svoj uređaj.
3
Odaberite Clock Set i sinkronizirajte vrijeme s poslužiteljem.
•• Device Name: upišite naziv uređaja.
•• Device Group: odaberite
da biste naveli grupu.
•• Location: upišite trenutnu lokaciju uređaja.
――Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču kada je mrežni raspored pokrenut da biste pogledali
detalje o rasporedu. Pogledajte ID uređaja u detaljima i provjerite je li odabran ispravan uređaj.
8
Odaberite izbornik All da biste provjerili je li uređaj registriran.
•• Kada se prvi put povezujete s poslužiteljem, vrijeme se na proizvodu postavlja pomoću GMT
vremena regije u kojoj je poslužitelj instaliran.
•• Vrijeme na proizvodu moguće je promijeniti s poslužitelja kao što je prikazano u 3. koraku.
•• Uključivanjem i isključivanjem proizvoda vratit ćete postavku vremena na proizvodu na posljednje
vrijeme postavljeno s poslužitelja.
――Dodatne detalje o upravljanju vremenom (zakazivanje, upravljanje praznicima itd.) potražite u
<korisničkom priručniku za poslužitelj MagicInfo Premium>.
186
MagicInfo Premium S
2
Odaberite Network schedule na izborniku MagicInfo Premium S Player.
MagicInfo Premium S Player
T Contents Home MagicInfo Premium S ENTER E
MENUm :
Support
――Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, odaberite MagicInfo Premium S za Play Mode na
izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Network schedule
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S možete pogledati je li poslužitelj povezan (odobrenje).
Da biste pogledali je li poslužitelj povezan kada je Network schedule pokrenuto, pritisnite INFO na
daljinskom upravljaču.
1
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite MagicInfo Premium S Player na izborniku MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Template Manager
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
187
Local schedule
Idite na Local Schedule Manager → Kliknite Create da biste stvorili raspored → Odaberite raspored koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Premium S Player
Odaberite Local schedule na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite rasporede stvorene u odjeljku Local Schedule Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Template Player
Idite na Template Manager → Kliknite Create da biste stvorili predložak → Odaberite predložak koji želite pokrenuti
1
MagicInfo Premium S Player
Odaberite Template Player na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
Pokrenite predloške stvorene u odjeljku Template Manager.
Network schedule
――Taj je izbornik onemogućen ako nijedna izbornik prethodno nije pokrenut u odjeljku Local Schedule Manager.
Local schedule
Template Player
Internal Auto Play
Close
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
188
――Ta je mogućnost omogućena samo kada u memoriji Internal Memory postoji najmanje jedna stavka sadržaja, osim
Internal Auto Play
glazbenih datoteka.
1
MagicInfo Premium S Player
Network schedule
Odaberite Internal Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
•• Abecednim redom reproducirajte sadržaj kopiran u memoriju Internal Memory.
Local schedule
Template Player
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
――Mogućnost je omogućena samo ako postoji barem jedna stavka sadržaja, osim za glazbene datoteke, u mapi
USB Device Auto Play
"MagicInfoSlide" na USB disku za pohranu.
――Provjerite je li USB uređaj umetnut. Svakako na USB uređaju stvorite mapu pod nazivom "MagicInfoSlide" i popunite je
MagicInfo Premium S Player
sadržajem.
Network schedule
1
Local schedule
Template Player
Odaberite USB Device Auto Play na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S Player.
•• Sadržaj koji se nalazi u mapi "MagicInfoSlide" na USB uređaju reproducirat će se abecednim redoslijedom.
Close
Internal Auto Play
USB Device Auto Play
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
•• USB Device Auto Play će se automatski pokrenuti ako je USB memorija priključena kada je Network schedule, Local
schedule ili Internal Auto Play pokrenut.
Return
189
2
Local Schedule Manager
Odaberite Create na zaslonu Local Schedule Manager.
Konfigurirajte postavke za reprodukciju iz odjeljka Local schedule.
Local Schedule Manager
Ili odaberite i reproducirajte sadržaj iz interne ili USB memorije u skladu s prilagođenim redoslijedom za
reprodukciju.
Storage
Edit
No Playing Schedule
Registracija Local schedule
1
Create
Internal Memory
Delete
Run
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Info
Copy
MagicInfo Premium S
Close
MagicInfo Premium S Player
Return
Local Schedule Manager
Template Player
Close
Content manager
3
Odaberite Time da biste postavili željeno vrijeme reprodukcije sadržaja.
Settings
Create
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Ti
C
12
:
--:-- am ~ --:-- pm
00
am ~
12
:
00
pm
No Item
Return
Time
Contents
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
Cancel
Return
-- Moguće je stvoriti najviše 24 rasporeda.
-- Ako se stvori više od jednog rasporeda, vrijeme početka mora se razlikovati za svaki raspored.
(Primjer pogrešne postavke: 12.00 – 12.00 / 12.00 – 23.00)
-- Uzimajući u obzir gore prikazani primjer, ako se jednom vremenskom intervalu dodijeli više od jednog rasporeda Local
schedule, raspored B izvršava se prije rasporeda A.
(npr. A: 12:00 – 12:00 / B: 13:00 – 14:00)
190
4
Odaberite Contents da biste odredili sadržaj koji želite reproducirati.
5
Odaberite Duration.
Contents
Direction
USB
Internal Memory
No Items
Contents
Mapa1
1
Menu1.jpg
2
Menu2.jpg
Duration
Menu1.jpg
00:00:05
Menu2.jpg
00:00:05
OK
Up
Deselect All
Down
Cancel
Save
Duration
Cancel
Return
Return
-- Moguće je odabrati najviše 99 datoteka sadržaja.
Navedite redoslijed i vremensko trajanje reprodukcije datoteka sadržaja.
•• Promjena slijeda reprodukcije
Odaberite datoteku sadržaja i promijenite redoslijed pomoću gumba Up ili Down.
•• Duration
Postavite trajanje reprodukcije sadržaja.
-- Duration nije moguće navesti za videozapise.
-- Duration mora iznositi najmanje 5 sekundi.
Pritisnite Save da biste spremili postavke.
191
6
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Create
Time
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Izmjena rasporeda Local schedule
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Menu1.jpg Menu2
MagicInfo Premium S
--:-- am ~ --:-- pm
ave
Where--:-do you
to save?
amwant
~ --:-pm
Tim
MagicInfo Premium S Player
No Item
No Item
Con
USB
Internal Memory
Cancel
--:-- am~ --:-- pm
Time
ncel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
7
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Provjerite je li raspored dodan u Local Schedule Manager.
Return
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izmijeniti.
Edit
Local Schedule Manager
Delete
2012.01.01_1834.lsch
Internal Memory
Storage
All schedules
Run
No Playing Schedule
Info
Create
Edit
Delete
Copy
All schedules
Close
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Return
Close
Return
192
3
Brisanje rasporeda Local schedule
Odaberite Edit.
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
Edit
Time
12:00 am~ 12:00 pm
Contents
Menu1.jpg Menu2
1
Delete
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S
Time
Contents
Time
--:-- am~ --:-- pm
No Items
Save
MagicInfo Premium S Player
Cancel
Local Schedule Manager
Template Player
--:-- am~ --:-- pm
Contents
Close
Content manager
No Items
Settings
Return
4
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Promijenite detalje lokalnog rasporeda. Potom odaberite Save.
Return
2
Odaberite lokalni raspored koji želite izbrisati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
3
Potom odaberite Delete.
193
Pokretanje rasporeda Local schedule
Zaustavljanje rasporeda Local schedule
――Provjerite je li barem jedan Local schedule registriran.
――Ta je funkcija omogućena samo kada je raspored pokrenut.
1
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Odabirom mogućnosti Stop način pokretanja promijenit ćete iz Local schedule u Network
schedule.
1
MagicInfo Premium S
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
MagicInfo Premium S Player
MagicInfo Premium S
Local Schedule Manager
MagicInfo Premium S Player
Template Player
Local Schedule Manager
Close
Content manager
Template Player
Settings
Close
Content manager
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Settings
Return
2
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Odaberite lokalni raspored koji želite pokrenuti. Potom odaberite Run.
2
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Odaberite Stop.
Create
Local Schedule Manager
Edit
Delete
Storage
Internal Memory
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
[Internal Memory] 2012.01.01_1834.lsch
Create
Edit
Delete
Info
Copy
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Stop
Info
Close
Copy
Return
Close
Return
194
Prikaz detalja rasporeda Local schedule
1
3
Prikazat će se detalji rasporeda.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Information
2012.01.01_1834.lsch
MagicInfo Premium S
12:00 am~12:00 pm, 2 File(s)
- Menu1.jpg Menu2.jpg
MagicInfo Premium S Player
Local Schedule Manager
Close
Template Player
Close
Content manager
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Odaberite lokalni raspored čije detalje želite pogledati.
Local Schedule Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
195
Kopiranje rasporeda Local schedule
1
3
Odaberite lokalne datoteke rasporeda i pritisnite Copy.
Odaberite Local Schedule Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Local Schedule Manager
Storage
MagicInfo Premium S
Internal Memory
No Playing Schedule
Edit
Delete
MagicInfo Premium S Player
All schedules
Local Schedule Manager
2012.01.01_1834.lsch
Template Player
Run
Info
Close
Content manager
Copy
Settings
Close
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Return
2
Create
4
Pojavljuje se prozor s upitom želite li kopirati datoteke na Internal Memory ili na memorijski uređaj
USB. Odaberite Yes da biste kopirali datoteke.
Odaberite uređaj za pohranu na koji se spremaju datoteke lokalnog rasporeda za kopiranje.
Local Schedule Manager
Internal Memory
Internal Memory
Storage
Create
Edit
No Pla
USB
Delete
All schedules
2012.01.01_1834.lsch
Run
Info
Copy
Close
Return
•• Internal Memory: kopirajte lokalne rasporede iz memorije Internal Memory na USB memorijski
uređaj.
•• USB: kopirajte lokalne rasporede iz USB memorije na Internal Memory.
196
2
Template Manager
Odaberite Create na zaslonu Template Manager.
Template Manager
Registriranje predloška
1
Storage
Odaberite Template Manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
MagicInfo Premium S
Delete
Play
MagicInfo Premium S Player
Preview
Local Schedule Manager
Close
Template Manager
Close
Content manager
Return
Settings
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
3
Return
Odaberite predložak u odjeljku Landscape ili Portrait mode.
Create
Select a template.
Landscape
Portrait
Next
Cancel
――Nije podržano rotiranje isprepletenog signala.
197
4
Organizirajte predložak po želji umetanjem teksta, videozapisa, fotografija ili PDF datoteka.
Contents
Contents
Create
Type
Select the position and the background.
None
Contents
Use background image
Preview
No Items
Size
Fit to screen
Source
PC
Previous
Next
Cancel
OK
Cancel
Return
•• Type: odaberite vrstu datoteke za korištenje da biste organizirali predložak.
-- PIP / Videos / Image / Flash / Office / PDF
•• Contents: odaberite datoteku spremljenu u memoriji Internal Memory ili na USB uređaju.
-- Da biste umetnuli datoteku ili ručno upisali tekst, odaberite Text input.
•• Size: navedite veličinu zaslona pri prikazivanju datoteke sadržaja na stranici predloška.
-- Fit to screen / Lock Aspect Ratio
•• Source: ta je mogućnost omogućena kada je Type postavljeno na PIP.
-- Component / AV / PC / DVI / HDMI
――Predložak može sadržavati najviše dvije datoteke Videos.
――Predložak može sadržavati samo jednu datoteku PIP.
(Ako je odabrana datoteka PIP, možete odabrati samo jednu datoteku Videos.)
――Isti predložak ne može sadržavati datoteke Office i PDF.
――Predložak ne može sadržavati više od jedne datoteke Flash.
198
5
6
Odaberite zvuk ili pozadinsku glazbu.
Odaberite Save. Odaberite memorijski prostor u koji želite spremiti sadržaj.
Create
Create
Select sound or background music.
Save the template and finish.
Internal
Storage
Background Music
Template Name
Preview
20130101_2222
Preview
Previous
Previous
Next
OK
Cancel
Cancel
•• Ako su dodijeljene dvije datoteke Videos, odaberite datoteku sa zvukom koju želite koristiti.
-- Ako neka videodatoteka sadrži PIP sadržaj, zvuk u PIP sadržaju nije moguće odabrati.
7
Provjerite je li predložak dodan u Template Manager.
•• Ako je odabrana datoteka Flash, ne možete omogućiti zvuk iz druge datoteke ili pozadinsku
glazbu. (5. korak se preskače.)
•• Ako je Background Music omogućeno, funkcija postavki zvuka u datoteci nije podržana.
Template Manager
Storage
Internal Memory
No Playing Schedule
Create
Edit
Copy
All schedules
Delete
20130101_2222.tlfd
Run
Preview
Close
Return
199
2
Content manager
Content manager
Kopiranje sadržaja
1
Odaberite sadržaj koji želite kopirati.
Internal Memory
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
USB
Mapa1
No Items
Menu1.jpg
Menu2.jpg
MagicInfo Premium S
MagicInfo Premium S Player
Copy
Local Schedule Manager
Template Manager
Content manager
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Delete
Close
Close
Settings
Select
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku Internal Memory: Možete kopirati sadržaj u odjeljku Internal
Memory na USB memoriju.
Return
•• Ako je odabran sadržaj u odjeljku USB: Možete kopirati sadržaj u USB memoriji na Internal
Memory.
――Ako istovremeno odaberete sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji, onemogućit
ćete kopiranje.
3
Potom odaberite Copy.
200
2
Brisanje sadržaja
1
Odaberite Content manager na zaslonu izbornika MagicInfo Premium S.
Odaberite sadržaj koji želite izbrisati. Potom odaberite Delete.
•• Sadržaj u odjeljku Internal Memory i USB memoriji možete istodobno izbrisati.
Content manager
MagicInfo Premium S
Internal Memory
MagicInfo Premium S Player
Mapa1
Menu3.jpg
Local Schedule Manager
USB
Menu4.jpg
Menu1.jpg
Template Manager
Menu2.jpg
Content manager
Close
Settings
Copy
Mode
Server
USB
Local schedule
Connected
Connected
Return
Free Space
5549.2MB
Free Space
6227.2MB
Selected File(s) :
0.0MB (0)
Selected File(s) :
0.2MB (2)
Select
Delete
Close
Return
201
Server Network Settings
Settings
Da biste pokrenuli MagicInfo Premium S, povežite se s mrežom.
Settings
Server
Server Network Settings
Upišite postavke poslužitelja MagicInfo Premium S.
Default content duration
•• Ako se omogući mogućnost SSL, poslužitelj se konfigurira za korištenje protokola https, a podatkovni se prijenos šifrira.
――Upišite IP adresu poslužitelja i broj priključka. Koristite 7001 kao broj priključka. (Ako se ne možete povezati s poslužiteljem
Content ratio
Image Effect
Default content
Screen layout
Schedule Name
Close
Random
None
Landscape
pomoću priključka broj 7001, ispravan broj priključka zatražite od administratora poslužitelja, a potom promijenite broj
priključka.)
FTP Mode
YYYYMMDD
Navedite način rada za FTP.
Safety Remove USB Device
Return
•• Active / Passive
Default Storage
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
――Ako se Network schedule pokrene kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
202
Default content duration
Screen layout
Navedite trajanje reprodukcije sadržaja.
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
•• Image Viewer Time, PPT Viewer Time, PDF viewing time, Flash viewing time
――Trajanje mora biti najmanje 5 sekundi.
Content ratio
Prilikom reprodukcije sadržaja navedite proporciju prikaza zaslona prema vrsti.
•• PPT ratio, PDF ratio, Video ratio
-- Original: prikažite sadržaj izvorne veličine.
-- Full Screen: prikažite sadržaj preko cijelog zaslona.
Image Effect
Konfigurira efekte prijelaza slika
•• Fade1, Fade2, Blind, Checker, Linear, Stairs, Wipe, Ripple Wash, Random, None
Default content
Navedite sadržaj za reprodukciju po zadanim postavkama prilikom pokretanja mogućnosti MagicInfo
Premium S.
•• Landscape / Portrait
Schedule Name
Pri stvaranju lokalnog rasporeda odaberite format njegova naslova.
•• YYYYMMDD / YYYYDDMM / DDMMYYYY
Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
Delete all content
Izbrišite sve datoteke sadržaja u odjeljku Internal Memory.
Reset Settings
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
•• Podržan je sadržaj do 20MB za Default content.
203
Kada je sadržaj pokrenut
Prikaz detalja o sadržaju koji je aktivan
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
Mode
: Local schedule
Server
: Disconnected
USB
: Connected
Schedule download
: No Schedule to download
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• Mode: prikazuje trenutni način rada
(Network schedule, Local schedule, Template Player Internal Auto Play ili USB Device Auto Play) od MagicInfo
Premium S Player
•• Server: prikazuje status veze (Connected, Disconnected ili Non-approval) poslužitelja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
•• Schedule download: prikazuje tijek preuzimanja mrežnog rasporeda s poslužitelja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
204
Promjena postavki za pokrenut sadržaj
Pritisnite gumb TOOLS na daljinskom upravljaču.
Možete promijeniti postavku Picture Mode ili Sound Mode ili sigurno ukloniti USB uređaj (Safely Remove USB Device) dok
se sadržaj reproducira pritiskom na tipku TOOLS na daljinskom upravljaču.
Tools
Picture Mode
Standard
Sound Mode
Standard
PIP
Off
Background Music
Off
Background Music Setting
Safety Remove USB Device
•• Picture Mode (Dynamic / Standard / Natural / Movie)
Prilagođava postavke zaslona za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• Sound Mode (Standard / Music / Movie / Clear Voice / Amplify)
Prilagođava postavke zvuka za sadržaj koji se trenutno reproducira
•• PIP (Off / On)
aktivacija ili deaktivacija funkcija PIP.
•• Background Music (Off / On)
Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Background Music.
Return
•• Background Music Setting (Shuffle / Play / Cancel / Deselect)
Postavite glazbene datoteke spremljene u odjeljku Internal Memory kao Background Music.
――Da biste omogućili mogućnost Background Music Setting, provjerite je li u memoriji Internal Memory spremljena
barem jedna MP3 datoteka.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Safety Remove USB Device
Sigurno uklanja USB memoriju
205
Poglavlje 12
MagicInfo Videowall S
-- Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall
S, odaberite MagicInfo Videowall S za
Play Mode na izborniku System.
Potrebno je kupiti licencu za korištenje funkcije MagicInfo Videowall S.
Da biste preuzeli softver, idite na Samsungovu početnu stranicu na adresi http://www.samsunglfd.com.
Da biste kupili licencu, obratite se centru za korisničku podršku.
Datotečni oblici kompatibilni sa značajkom MagicInfo Videowall S Player
Pročitajte prije korištenja značajke MagicInfo Videowall S Player
MagicInfo Videowall S može konfigurirati datoteke sadržaja i upravljati njima samo putem konzole videozida.
•• Dodatne detalje potražite u korisničkom priručniku za konzolu videozida.
•• Da biste prikazali prozor za odabir izbornika, pritisnite RETURN na daljinskom upravljaču.
――Detalje o podržanim kodecima potražite na stranici 157.
206
Videozapisi
Slike
•• Videosadržaji bez audiopodataka nisu podržani.
•• Kompatibilan oblik datoteka slika: Jpeg, bmp, png
•• 3D videozapisi nisu podržani.
•• Podržana maksimalna razlučivost: 15.360 x 8.640
-- Za potpuni prikaz slike veće razlučivosti na zaslonu katkad je potrebno
više vremena.
•• Sadržaji razlučivosti veće od razlučivosti navedene u gornjoj tablici nisu
podržani.
•• Videosadržaji s brzinom prijenosa ili brojem prikazanih slika većima od onih
navedenih u gornjoj tablici mogu prouzročiti isprekidanu reprodukciju
videozapisa.
•• Videosadržaj se ne reproducira ili se ne reproducira ispravno, ako u sadržaju
spremnika postoji greška.
•• Neki USB uređaji/digitalne kamere možda nisu kompatibilni s reproduktorom.
•• Podržava signal do H.264, razina 4.1
•• Formati H.264 FMO / ASO / RS, VC1 SP / MP / AP L4 i AVCHD nisu podržani.
•• Za sve videokodeke izuzev MVC, VP8, VP6;
-- Uz razlučivost nižu od 1280 x 720: maks. 60 okvira
-- Uz razlučivost veću od 1280 x 720: maks. 30 okvira
•• Nije podržan standard GMC 2 ili noviji.
•• Podržava samo BD MVC Spec.
207
Ograničenja
•• Po klijentskom uređaju moguće je reproducirati samo jednu videodatoteku (Videos).
――Na zaslonima videozida moguće je reproducirati različite datoteke sadržaja.
Na jednom zaslonu videozida ne mogu se reproducirati dvije videoteke (Videos).
Dostupno
Dostupno
Nije dostupno
208
MagicInfo Videowall S
MENUm → Support → Contents Home → MagicInfo Videowall S → ENTERE
→ RETURNR
――Da biste pokrenuli MagicInfo Videowall S, odaberite MagicInfo Videowall S za
Play Mode na izborniku System.
――Pritisnite gumb MagicInfo Lite/S na daljinskom upravljaču.
Default Storage
Navedite lokaciju na koju želite spremiti sadržaj (preuzet s poslužitelja).
•• Internal Memory: spremite sadržaj u internu memoriju proizvoda.
•• USB: spremite sadržaj u USB memoriju.
――Ako je mrežni raspored pokrenut kada USB memorija nije povezana, pokrenut će se zadani sadržaj.
Default content
Konfigurirajte postavke sadržaja koji će se reproducirati po zadanom.
Settings
Screen layout
Settings
Default Storage
Default content
Screen layout
Port
Promijenite zaslonsko usmjerenje na pejzažni ili portretni prikaz.
•• Landscape / Portrait
Internal Memory
None
Port
Landscape
51001
Close
Safety Remove USB Device
Pogledajte broj priključka poslužitelja. Koristite 51001 kao broj priključka.
•• Ako se ne možete povezati s poslužiteljem pomoću priključka broj 51001, ispravan broj priključka zatražite od
administratora sustava, a potom promijenite broj priključka.
Reset Settings
Safety Remove USB Device
Return
Sigurno uklanja USB memoriju
Reset Settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Vratite sve vrijednosti u odjeljku Settings na zadane vrijednosti pri kupnji proizvoda.
209
Kada je sadržaj pokrenut
Information
Software Version
: A-LUBXGDSP-0100.18
Device Name
: Monitor
Device ID
: FF-FF-FF-FF-FF-FF
USB
: Connected
Pritisnite gumb INFO na daljinskom upravljaču.
•• Software Version: prikazuje verziju softvera uređaja
•• Device Name: prikazuje naziv uređaja koji poslužitelj prepoznaje
•• Device ID: prikazuje originalni identifikacijski broj uređaja
•• USB: prikazuje stanje veze USB uređaja
Cancel
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
210
Poglavlje 13
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za
korisničku podršku testirajte svoj proizvod
na sljedeći način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite
računalni sustav, video kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
211
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj
problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je
PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu (pogledajte "Povezivanje s
računalom").
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i
frekvencije za proizvod.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije
koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
212
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar
raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu
s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Colour Space.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do
1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
213
Problem sa zaslonom
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću,
primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je
proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Colour, Brightness i
Sharpness.
――Na str.89 potražite pojedinosti o izborniku Picture.
Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving.
――Na str.111 potražite pojedinosti o izborniku System.
Vratite postavke zaslona na zadane.
――Na str.103 potražite pojedinosti o izborniku Reset Picture.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste
riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da
biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane
HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti
crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.
214
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
Ostali problemi
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid
preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
215
Ostali problemi
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik PIP nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u
odjeljku Source.
――Na str.118 potražite pojedinosti o izborniku PIP.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje
se poruka "The defined resolution is not supported.".
Poruka "The defined resolution is not supported." prikazuje se kad razlučivost uređaja koji je izvor
signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju s
izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera
kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju
zvuka.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju
zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
Izvor zvuka
Način rada
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
216
Ostali problemi
Infracrveni senzor ne funkcionira.
Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.
•• Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim ga
ponovno uključite
(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).
•• Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača
napajanja, možda je odspojena interna utičnica.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska
crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ako prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču na zaslonu nema promjene premda
žaruljica senzora bljeska crveno, možda je matična ploča u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
Kad je u načinu rada za uštedu energije izvor signala
DisplayPort, nije moguće spremiti postavke prikaza na
računalu.
Kliknite System → General te postavite Max. Power Saving na Off. Možete i ponovno konfigurirati
postavke izlaznog prikaza na računalu. Provjerite je li komplet uključen.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort, neće se prikazati BIOS ni
zasloni uključivanja sustava.
Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort.
217
Detaljne upute o prilagodbi potražite
u korisničkom priručniku za računalo ili
grafičku karticu.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča Izgled i teme Prikaz
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča Prikaz
prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
Postavke
Postavke
Napredno
Napredno
Monitor i
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Personalizacija
Postavke prikaza Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodi
razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz
Prilagodi razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
rezoluciju.
Izgled i teme
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
razlučivosti i podesite rezoluciju.
Zaslon
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.
Izgled i personalizacija
Izgled i personalizacija
•• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
Postavke i podesite
Prilagodi
Prikaz
Izgled i personalizacija
Prilagodba
Prikaz
218
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i teme
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Zaslon
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Postavljanje
Zaslon
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija
Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija
Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Prilagodi
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija Personaliziraj Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS SETUP
na računalu.
219
Poglavlje 14
Specifikacije
1
Općenito
Veličina
Naziv modela
Zaslon
2
O
3
UD55C
Veličina
Klasa 46 (46,0 inča / 116 cm)
Klasa 55 (54,6 inča / 138 cm)
Područje prikaza
(V x O)
1018,08 x 572,67 mm
1209,6 x 680,4 mm
Dimenzije (Š x V x D)
1023,8 x 578,4 x 96,0 mm
1215,3 x 686,1 x 96,0 mm
Masa (bez postolja)
18 kg
24 kg
VESA
600 x 400 mm
600 x 400 mm
Područje prikaza
V
UD46C
Dimenzije (Š x V x D)
D
V
Š
220
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati
na bilo koji sustav kompatibilan
s opcijom Plug-and-Play te s
može koristiti s njim. Dvosmjerna
izmjena podataka između
monitora i računalnog sustava
optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se
automatski. Međutim, ako želite,
možete prilagoditi postavke
instalacije.
Naziv modela
Boja zaslona
Sinkronizacija
Rezolucija
――Zbog načina proizvodnje ovog
proizvoda otprilike jedan na
milijun piksela (1 ppm) može se
na zaslonu doimati svjetlijim ili
tamnijim. To ne utječe na radne
značajke proizvoda.
――Ovo je digitalni uređaj klase A.
UD46C / UD55C
16,7 M
Vodoravna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Okomita
frekvencija
48 ~ 75 Hz
Optimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5 MHz (analogni, digitalni)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u
različitim državama.
USB
1 DOWN
Priključci signala
Atmosferski uvjeti
Ulaz
Composite/Component (common), PC D-Sub, DVI, HDMI1, HDMI2, DP, Audio In, RJ45, RS232C In, USB, External Ambient Sensor
Izlaz
DP Out, Audio Out, RS232C Out, IR Out
Rad
Temperatura : 10 C ~ 40 C (50 F ~ 104 F)
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (- 4 F ~ 113 F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
221
[ Preporuka ] - samo za EU
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
•• Službena izjava o sukladnosti može se pronaći na adresi http://www.samsung.com; prijeđite na Podrška > Potražite
podršku za proizvod i unesite naziv modela.
•• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
222
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi
tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne energije
Uobičajeni način rada
Nazivna
snaga
Indikator napajanja
Potrošnja energije
uobičajeno MAKS.
Isključeno
Način rada za
Napajanje je
uštedu energije isključeno
Napajanje je isključeno
(Gumb za uključivanje/
isključivanje u
isključenom položaju)
Treptanje
Uključeno
Isključeno
UD46C
150 W
120 W
165 W
0,5 W
0,5 W
0W
UD55C
200 W
160 W
220 W
0,5 W
0,5 W
0W
――Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
――Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.
――Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u
duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).
223
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje
rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za
svoj proizvod.
Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu
frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada
standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći
korisnički priručnik za grafičku karticu.
-- Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona naziva
se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara
vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
-- Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta
u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke)
kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi
na zaslonu. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet (V/O)
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
224
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet (V/O)
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA,1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA,1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA,1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
225
Poglavlje 15
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
――Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
226
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
227
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17,
180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung Electronics Czech and
Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
228
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max.
0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG (172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG (808 20 7267)
http://www.samsung.com
229
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
230
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
231
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MIDDLE EAST
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
232
MIDDLE EAST
OMAN
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
233
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
234
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da
stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
235
WEEE
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste
promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i
kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih
razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i
reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
236
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
•• Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima
u nastavku. Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
-- Rezolucija: 1920 x 1080
-- Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 48 ~ 75 Hz
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
-- Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6,220,800
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.
-- Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.
•• Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga
postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se odabir navedene optimalne
rezolucije za monitor.
237
Sprečavanje zaostalih slika
Matrica crne boje
Zajednička
elektroda (ITO)
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena
(više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u
pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Filtar boja
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to
dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to
spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da
Izvor
TFT
postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga
može biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.
Odvod
Ulaz
Vod podatkovne sabirnice
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
-- Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.
-- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
-- Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se
isključuje prema potrebi.
-- Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
•• Redovita promjena boja
-- Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
238
-- Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što
ovisi o količini emitirane svjetlosti.
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Redovita promjena boje teksta
-- Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
239
Licenca
Ⓡ
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
Manufactured under license under U.S. Patent #’s: 5,451,942; 5,956,674;
5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued
& pending. DTS and the Symbol are registered trademarks. & DTS 2.0+
Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product Includes
software.ⓒ DTS, Inc. All Rights Reserved.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools
to convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the
DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to
complete your registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na
engleskom jeziku.
240
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i / 1080p____ Svaka od gore navedenih brzina skeniranja odnosi se na broj
efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi razlučivost zaslona. Brzina skeniranja može biti naznačena slovom i
(isprepleteno) ili slovom p (progresivno), ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja piksela koji progresivno stvaraju sliku. Veći broj piksela znači jasniju
sliku življih boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim skeniranjem sve linije piksela skeniraju se jedna za drugom (progresivno) na
zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije se od vrha do dna skenira svaka druga linija piksela, a nakon toga se
skeniranju preostale linije piksela (koje nisu skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način rada____ U neisprepletenom načinu rada (progresivno skeniranje)
vodoravne linije progresivno se prikazuju od vrha prema dnu zaslona. U isprepletenom načinu rada najprije
se prikazuju linije s neparnim brojem, a zatim linije s parnim brojem. Neisprepleteni način rada uglavnom se
koristi kod monitora jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni način rada uglavnom koristi kod televizora.
Komponentni priključci (zeleni, plavi i crveni)____ Komponentni priključci, koji prepoznaju, prenose i
primaju signale kontrasta, pružaju superiornu kvalitetu slike u odnosu na bilo koji drugi način povezivanja
videozapisa.
Razmak između točaka____ Zaslon se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točaka. Manji razmak između
točaka znači višu rezoluciju. Razmak između točaka predstavlja najmanji razmak između točaka iste boje.
Razmak između točaka mjeri se u milimetrima.
Okomita frekvencija____ Proizvod mnogo puta u sekundi prikazuje jednu sliku (slično treperenju
fluorescentnog svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik može vidjeti. Učestalost kojom se jedna slika
uzastopno prikazuje tijekom jedne sekunde naziva se okomita frekvencija ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se pojedinačna slika u jednoj sekundi prikaže 60 puta.
HDMI (High Definition Multimedia Interface)____To je sučelje koje je moguće priključiti na digitalni izvor
zvuka ili na izvor videosadržaja visoke razlučivosti pomoću samo jednog kabela i bez kompresije.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija koja omogućuje automatsku razmjenu informacija između monitora
i računala da bi se omogućilo optimalno okruženje za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije Plug & Play koristi
međunarodni standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je broj vodoravnih točaka (piksela) i okomitih točaka (piksela) koje čine zaslon.
Predstavlja razinu detaljinizoranosti zaslona. Viša rezolucije omogućava prikaz većeg broja podataka na
zaslonu i korisna je za istovremeno izvođenje više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna rezolucija) i 1.080 okomitih
piksela (okomita rezolucija).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD označava disk za masovnu pohranu veličine CD medija na koji
se mogu spremati multimedijske aplikacije (audio, video i igre) pomoću tehnologije za komprimiranje
videozapisa MPEG-2.
Multiple Display Control (MDC)____ MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje
istovremeno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz pomoću računala. Komunikacija između računala i
monitora odvija se putem RS232C kabela (serijski prijenos podataka) i RJ45 kabela (LAN).
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se na priključeni videouređaj kao izvor, poput kamkordera ili video
odnosno DVD reproduktora.
241

advertisement

Key Features

  • Digital signage flat panel Black
  • 139.7 cm (55") 1920 x 1080 pixels LED 700 cd/m²
  • 8 ms
  • Ethernet LAN

Related manuals

advertisement