LFD ZASLON
Upute za korištenje
ED65C ED75C
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a
specifikacije su podložne promjeni radi poboljšanja performansi
bez prethodne obavijesti.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)26
5
Sigurnosne mjere opreza
6
Simboli6
Čišćenje6
Skladištenje7
Električna energija i sigurnost
7
Instaliranje8
Rukovanje10
13
13
14
Dijelovi15
Upravljačka tipka
15
Stražnja strana
16
Komplet vanjskog senzora
17
Sastavljanje postolja za držač kabela
19
Zaključavanje za zaštitu od krađe
19
Daljinski upravljač
20
Prije instalacije proizvoda (vodič za instalaciju) 23
Kut nagiba i zakretanje
23
Ventilacija23
Dimenzije24
Montaža zidnog stalka
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Priključivanje i korištenje uređaja
koji je izvor signala
Prije priključivanja
40
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke40
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
Skidanje ambalaže
Provjera komponenti
Daljinski upravljač (RS232C)
27
Kabelski priključak
27
Povezivanje30
Kontrolne šifre
31
25
25
Povezivanje s računalom
41
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
41
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
42
Povezivanje pomoću HDMI kabela
42
Promjena rezolucije
43
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
43
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista 43
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
44
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
44
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
45
45
46
Povezivanje sa zvučnim sustavom
47
Korištenje aplikacije MDC
Konfiguriranje postavki za Multi Control49
Konfiguriranje postavki za Multi Control49
Instalacija/deinstalacija programa MDC
50
Instaliranje50
Deinstaliranje50
Što je MDC?
51
Povezivanje s MDC-om
51
Upravljanje povezivanjem
53
User Login54
Auto Set ID55
Kloniranje56
Ponovno izvršavanje naredbe
57
Početak rada s MDC-om
58
Raspored glavnog zaslona
59
Izbornici59
Prilagodba zaslona
61
Napredne značajke
64
Prilagodba zvuka
66
Postavljanje sustava
66
Postavke alata
75
Druge funkcije
78
Upravljanje grupom
79
Upravljanje rasporedom
81
Vodič za rješavanje problema
83
Promjena izvora ulaznog signala
48
Source48
2
Sadržaj
Prilagodba zaslona
Picture Mode85
Ako je izvor ulaza PC, HDMI(osobno računalo) 85
Ako je izvor ulaza HDMI(AV)85
Backlight / Contrast / Brightness / Sharpness /
Color / Tint (G/R)86
Picture Size87
Picture Size87
Position88
Resolution Select88
Auto Adjustment89
PC Screen Adjustment89
Dynamic Backlight95
Picture Off96
Reset Picture96
Prilagodba zvuka
Sound Mode97
Sound Effect98
Speaker Settings99
Reset Sound99
Eco Solution106
Energy Saving106
Eco Sensor106
Auto Power Off106
Screen Burn Protection107
Pixel Shift107
Timer108
Immediate Display109
Side Gray109
Ticker110
PIP90
Advanced Settings91
Dynamic Contrast91
Black Tone91
Flesh Tone91
RGB Only Mode91
Color Space91
White Balance92
Gamma92
Motion Lighting92
Color Tone94
Color Temp.94
Digital Clean View94
MPEG Noise Filter94
HDMI Black Level94
Film Mode95
Auto Motion Plus95
Sleep Timer103
On Timer104
Off Timer105
Holiday Management105
Applications
Source List100
Edit Name100
Information100
System
Menu Language101
Multi Control102
Konfiguriranje postavki za Multi Control102
Time103
Clock Set103
Video Wall111
Video Wall111
Format111
Horizontal111
Vertical112
Screen Position112
Source AutoSwitch Settings113
Source AutoSwitch113
Primary Source Recovery113
Primary Source113
Secondary Source113
Change PIN114
General115
Max. Power Saving115
Game Mode115
3
Sadržaj
Auto Power115
Safety Lock115
Standby Control116
Lamp Schedule116
OSD Display117
Power On Adjustment117
Temperature Control117
Vodič za rješavanje problema
Anynet+ (HDMI-CEC)118
Anynet+ (HDMI-CEC)118
Auto Turn Off119
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
120
Pitanja i odgovori
Magic Clone122
Reset System122
Reset All123
PC Module Power123
Synced Power-On123
Synced Power-Off123
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 146
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru
za pomoć korisnicima
125
Testiranje proizvoda
125
Provjera rezolucije i frekvencije
125
Provjerite sljedeće.
126
129
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih
slika147
Optimalna kvaliteta slike
147
Sprečavanje zaostalih slika
148
Licenca150
Terminologija151
Specifikacije
Općenito131
Ušteda električne energije
133
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena134
Dodatak
Support
Software Update124
By USB124
Contact Samsung124
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM
SVIJETU136
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
145
145
145
145
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
146
146
4
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2013 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
-- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
-- (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
5
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu
Oprez
nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
3
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
!
Simboli
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
6
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje (samo izolirani uređaji
vrste 1).
Na površini modela visokog sjaja mogu se pojaviti bijele mrlje ako se u blizini koristi ultrazvučni ovlaživač
zraka.
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
!
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
naplaćena naknada).
Električna energija i sigurnost
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu
utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Moglo bi doći do požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
!
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
7
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan
pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora
se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od
zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
8
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije
može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Lagano položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na nekom neuobičajenom mjestu (na mjestu izloženom
mnoštvu sitnih čestica, kemijskim tvarima ili ekstremnim temperaturama, ili
pak u zračnoj luci ili na željezničkom kolodvoru, gdje bi uređaj dulje vrijeme
bez prekida funkcionirao) znatno utječe na njegove performanse.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
9
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca
(igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami
rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
Prije premještanja isključite proizvod te kabel za napajanje i sve ostale
priključene kabele.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni
bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
10
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo
kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način
rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
-_100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke)
nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice)
ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce,
boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
11
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u
usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno
koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog
njihove reciklaže.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati
ozljede.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
•• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
12
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera sadržaja
Skidanje ambalaže
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
1
Skinite crni uređaj za zaključavanje koji se nalazi na dnu kutije.
1
2
3
3
Pregledajte komponente te skinite stiropor i plastičnu vrećicu.
――Izgled stvarnih komponenti može se razlikovati od onih prikazanih na slici.
2
Koristeći utore na kutiji, podignite i skinite gornji dio kutije.
4
Spremite kutiju na suhom mjestu kako bi se mogla upotrijebiti pri premještanju proizvoda u
budućnosti.
13
Provjera komponenti
-- Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
Komponente
――Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
-- Izgled komponenti i dijelova koji se
prodaju zasebno može se razlikovati od
onih prikazanih na slici.
Vodič za brzo postavljanje
Kartica Jamstvo
D-SUB kabel (str.41)
Kabel za napajanje
Postolje s držačem kabela
Prstenasti nosač (4EA)
HDMI-DVI kabel (str.42)
PIM
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
-
+
-
-- Uz proizvod se ne isporučuje postolje.
Da biste postavili postolje, kupite ga
odvojeno.
+
Daljinski upravljač (str.20)
Baterije (str.21)
(AA59-00714A)
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Predmeti koji se prodaju zasebno
KOMPLET za postavljanje na zid
HDMI kabel (str.42)
14
Dijelovi
Upravljačka tipka
Uključivanje proizvoda.
Ako pritisnete gumb [ ] dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.
Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje jednu
sekundu.
Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke
mogućnosti.
Premještanje na lijevi ili desni izbornik.
Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje izbornik kontrola
možete prilagoditi glasnoću.
15
Stražnja strana
Priključak
Opis
HDMI IN
Omogućuje povezivanje s izvornim uređajem pomoću HDMI kabela.
SERVICE (5V 0.5A)
Taj se priključak koristi za nadogradnju softvera.
EXTERNAL IR / AMBIENT SENSOR IN
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
RGB IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.
AUDIO OUT
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
RGB / HDMI AUDIO IN
Prima zvuk s računala putem audiokabela.
RS232C IN
Povezuje se s MDC-om pomoću stereoprilagodnika RS232C.
RS232C OUT
PIM
Omogućuje povezivanje s PIM-om. (Detalje potražite u korisničkom priručniku za
PIM.)
16
Komplet vanjskog senzora
――KOMPLET vanjskog senzora sadrži senzor za daljinsko upravljanje, senzor
svjetline i funkcijske tipke. Ako zaslon postavljate na zid, KOMPLET vanjskog
senzora možete premjestiti na bočnu stranu zaslona.
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije
su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Gumbi
Opis
Senzor daljinskog
upravljanja
Usmjerite daljinski upravljač prema ovoj točki na LCD zaslonu.
――Uklonite prepreke u prostoru između senzora i daljinskog upravljača.
Senzor svjetlosti
Automatski utvrđuje intenzitet svjetla u okolini odabranog zaslona i podešava
svjetlinu zaslona.
Indikator napajanja
Ne svijetli kada je uređaj uključen, a treperi zeleno u načinu uštede energije.
Gumb POWER
Koristite ovaj gumb za uključivanje i isključivanje LCD zaslona.
Gumb SOURCE
Prebacuje s PC načina rada u Video.
Odabire izvor ulaznog signala s kojim je povezan vanjski uređaj.
17
Pričvršćivanje KOMPLETA vanjskog senzora na bočnu stranu
――Ovaj se komplet vanjskog senzora može pričvrstiti za bilo koji dio zaslona pomoću dvostrane trake priložene senzoru.
――Komplet vanjskog senzora također se može pričvrstiti na zid pokraj zaslona.
――Nemojte pričvrstiti komplet vanjskog senzora na zaslon ako on nema plastične ili metalne bočne strane. Moguće je oštećenje zaslona.
18
Sastavljanje postolja za držač kabela
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u
korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
――Postolje: prodaje se zasebno
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
-- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu
od krađe.
-- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem
Interneta.
19
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
――Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
DEL-/--
SYMBOL
MUTE
1
4
7
2
5
8
0
3
6
VOL
MagicInfo
Lite/S
SOURCE
Unesite lozinku u OSD izbornik.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
9
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
CONTENT
(HOME)
Podešavanje jačine zvuka.
Isključivanje proizvoda.
CH
Odaberite priključeni uređaj.
MENU
BLANK
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
20
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija na zaslonu.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
MAGICINFO
3D
LOCK
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog signala:
PC, HDMI.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
21
Podešavanje prikaza na zaslonu pomoću daljinskog upravljača
Opis
1
Otvara zaslonski (OSD) izbornik.
2
Odaberite između Picture, Sound, Applications,
System ili Support na prikazanom zaslonu OSD
izbornika.
3
Promjena postavki prema potrebi.
4
Dovršenje postavljanja.
7m ~ 10m
Gumbi
Domet prijema daljinskog upravljača
30˚
30˚
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod
kutom od 30 slijeva i zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg razdoblja.
5
Zatvaranje zaslonskog (OSD) izbornika.
22
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
15 ˚
Kut nagiba i zakretanje
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Proizvod se može nagnuti do najviše 15 od okomite površine zida.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da
je LED zaslon usmjeren prema dolje.
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
A
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te
održavajte temperaturu okoliša A ispod 35 C.
B
Slika 1,1 Prikaz s bočne strane
23
Slika 1,3 Prikaz s bočne strane
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoliša: Ispod 35 C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je
naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
C
E
Slika 1,2 Prikaz s bočne
strane
Dimenzije
Jedinica: mm
5
1
2
4
Naziv
modela
1
1 2
23
34
45
ED65C
1467,5
1431,4
806,5
848,0
65,0
ED75C
1675,0
1653,3
931,3
958,5
65,0
――Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti.
Prije no što instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.
3
24
Montaža zidnog stalka
Montaža kompleta za postavljanje na zid
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni stalak montirate na
vlastitu ruku.
1
25
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid (VESA)
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem
trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne
ozljede.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.
Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne
ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Proizvod nemojte montirati pod nagibom većim od 15 stupnjeva.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
ED65C
Specifikacije za VESA Standardni vijak
otvor vijka (A * B) u
milimetrima
400 x 400
M8, L32
Količina
4 EA
ED75C
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog
šoka.
26
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
27
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
9
•• Dodjela pinova
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
5
Uzemlj.
(3,5ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
28
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
RJ45 MDC
P2
RJ45 MDC
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
29
Povezivanje
•• Veza 2
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
30
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo za računalo i BNC)
0x3D
0
8
Komanda za način rada s videozidom
0x5C
0~1
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće
reagirati.
31
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Potvrda
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Naredba
Podaci
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Duljina podataka
•• Potvrda
0: Napajanje ISKLJUČENO
Naredba
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
1: Napajanje UKLJUČENO
Zaglavlje
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
32
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
"Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
Kontrolni
zbroj
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
33
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolni
zbroj
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Upravljanje veličinom zaslona
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
0
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Potvrda
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
0x01
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
34
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u
slici)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x3C
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena
Naredba
0xAA
0xFF
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
•• Potvrda
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
35
Kontrola načina rada videozida
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Potvrda
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje
na Omogućeno/Onemogućeno)
1: Uključeno
Naredba
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x5C
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
36
Uključivanje videozida
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolni
zbroj
Korisnička kontrola videozida
0
ID
Naredba
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Zaglavlje
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
•• Postavljanje videozida
1: Videozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
V.Wall_On : Kao i gore
37
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
38
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
39
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanje ovog proizvoda s drugim uređajima provjerite sljedeće. Uređaji koji se mogu povezivati s ovim proizvodom su
računala, kamkorderi, zvučnici, set top box uređaji i DVD/Blu-ray Disc uređaji.
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne
točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik
isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati
od uređaja do uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do
oštećivanja proizvoda.
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
40
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela
(analogna vrsta)
RGB IN
RGB / HDMI AUDIO IN
41
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Kada računalo povežete s proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, Edit Name
postavite na DVI PC da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na
računalu.
HDMI IN
RGB / HDMI AUDIO IN
Povezivanje pomoću HDMI kabela
HDMI IN
42
Promjena rezolucije
――Kako biste postigli optimalnu kvalitetu slike prilagodite rezoluciju i učestalost osvježavanja pomoću značajke Upravljačka ploča na računalu.
――Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
Promjena rezolucije u sustavu Windows XP
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Zaslon
Postavke i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows Vista
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Osobne postavke
Postavke zaslona i promijenite razlučivost.
43
Promjena rezolucije u sustavu Windows 7
Idite na rubriku Upravljačka ploča
Zaslon
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
Promjena rezolucije u sustavu Windows 8
Idite na odjeljak Postavke
Upravljačka ploča
Zaslon
Razlučivost zaslona i promijenite razlučivost.
44
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni
uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili
izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće
biti omogućen. Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel
u priključke za zvuk na proizvodu i videouređaju. Kada videouređaj povežete s
proizvodom pomoću HDMI-DVI kabela, postavite Edit Name na DVI Devices
da biste pristupili video i audiosadržaju pohranjenom na videouređaju.
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN
45
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju
kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva
audiokabel.
-- Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI
izlaz, upotrijebite HDMI-DVI i audiokabele.
HDMI IN
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI
načina rada, slika se možda neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati
uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav problem, pitajte proizvođača
vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela verzija,
zatražite nadogradnju.
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće
prikazati ili će se pojaviti pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s
funkcijom etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
46
Povezivanje sa zvučnim sustavom
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
RGB / HDMI AUDIO IN
47
Promjena izvora ulaznog signala
Source
T
MENUm :
Applications
ENTER
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
HDMI
PC
Source List
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako
biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
PC
----
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno
prikazivati sadržaj.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
48
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućava jednostavno i istovremeno upravljanje većim brojem zaslona pomoću računala.
Konfiguriranje postavki za Multi Control
MENU m :System
T
Multi Control
ENTER
Dodijelite zasebni ID proizvodu.
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
Pritisnite
da biste odabrali broj, a zatim pritisnite
.
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
49
Instalacija/deinstalacija programa MDC
Instaliranje
Na instalaciju programa MDC može
utjecati grafička kartica, matična ploča i
stanje mreže.
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže
prozor za instalaciju softvera, instalaciju
pokrenite pomoću izvršne datoteke MDC
Unified u mapi MDC na CD-u.
Ako put direktorija nije naveden, program
će se instalirati na zadanom putu
direktorija.
Odaberite"Launch MDC Unified" i
kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli
program MDC.
1
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM pogon.
2
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
3
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
4
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
5
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license agreement" i kliknite "Next".
6
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite "Next".
7
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim
pritisnite "Next".
8
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite instalirati program i kliknite "Install".
9
Prikazat će se napredak instalacije.
10Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
11Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
-- Ikona za pokretanje programa MDC
možda se neće prikazati, ovisno o
računalnom sustavu ili specifikacijama
proizvoda.
-- Ako se ne pojavi ikona za pokretanje
programa, pritisnite F5.
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
50
Što je MDC?
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija
koja omogućuje jednostavno i istodobno
upravljanje većim brojem uređaja za prikaz
putem računala.
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C IN /OUT
RS232C IN
Monitor 2
RS232C OUT
Computer
51
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Jedan uređaj za prikaz možete povezati s drugim pomoću serijskog kabela RS-232C.
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
RS232C IN
Monitor 1
RS232C OUT
RS232C OUT
RS232C IN
Monitor 2
52
Upravljanje povezivanjem
Upravljanje povezivanjem obuhvaća Popis veza i Mogućnosti izmjene popisa veza.
Popis veza – na popisu veza prikazuju se pojedinosti o vezama, kao što su postavke veze (IP/COM, Port No, MAC i vrsta veze), status veze, Set ID Range) i otkriveni uređaji.
Svaka veza može sadržavati maksimalno 100 serijski ulančanih uređaja. Svi LFD-ovi otkriveni unutar veze prikazuju se na popisu uređaja, na kojem korisnik može stvoriti
grupe i slati naredbe otkrivenim uređajima.
Mogućnosti izmjene popisa veza – mogućnosti izmjene veze obuhvaćaju Add, Edit, Delete i Refresh.
53
User Login
Pokretanjem programa prikazuje se prozor za prijavu korisnika.
Početni ID za prijavu (Username: admin) i lozinka (password: admin) postavljeni su na admin.
――Nakon prve prijave svakako promijenite lozinku da biste zajamčili sigurnost.
――Da biste promijenili lozinku, idite na Home > User Settings.
Nakon prijave [User Login : admin] se pojavljuje u donjem desnom dijelu programa.
Da biste se automatski prijavili kada se program ponovno pokrene, potvrdite okvir Auto Login u prozoru User Login.
54
Auto Set ID
Značajka Auto Set ID dodjeljuje postavljeni ID svim LFD-ovima koji su serijski ulančani u odabranoj vezi.
U jednoj vezi može se nalaziti maksimalno 100 LFD-ova.
Postavljeni ID slijedno se dodjeljuje u nizu od 1 do 99, a potom se konačno postavlja na 0.
――ID za zadnji 100. LFD postavljen je na 0.
55
Kloniranje
Pomoću značajke kloniranja možete kopirati postavke jednog LFD-a i primijeniti ih na više odabranih LFD-ova.
Pomoću prozora s mogućnostima postavki kopiranja za kloniranje možete odabrati točno određene kategorije kartica ili sve kategorije kartica.
――Da biste izbrisali konfigurirane postavke, kliknite gumb Paste Settings.
56
Ponovno izvršavanje naredbe
Ta se značajka koristi za određivanje maksimalnog broja ponovnih pokušaja izvršavanja MDC naredbe u slučaju da nema odgovora ili je odgovor primljen od LFD-a
neispravan.
Vrijednost broja ponovnih pokušaja moguće je postaviti pomoću prozora mogućnosti MDC-a.
Ta vrijednost mora biti između 1 i 10. Zadana je vrijednost 1.
57
Početak rada s MDC-om
1
1
Da biste pokrenuli program, kliknite Start
Programi
Samsung
MDC Unified.
Nakon pokretanja programa MDC prikazuje se prozor za prijavu.
Unesite korisnički ID i lozinku.
•• Zadani korisnički ID i lozinka glase admin.
•• Nakon prve prijave obavezno promijenite lozinku.
2
2
Kliknite Add da biste dodali uređaj za prikaz.
SET ID Range: odaberite raspon jedinstvenih ID-jeva dodijeljenih monitoru.
-- Ako je veza uspostavljena putem kabela RS232C, idite na Serial i navedite COM Port.
-- Ako je veza uspostavljena putem protokola Ethernet, upišite IP unesen za uređaj za prikaz.
58
Raspored glavnog zaslona
1
6
1 Traka izbornika
Promijenite status uređaja za prikaz ili svojstva programa.
2 Kategorija uređaja
Pogledajte popis povezanih uređaja za prikaz ili grupa uređaja.
3 Kategorija rasporeda
Pogledajte popis rasporeda za uređaje za prikaz.
4 Popis uređaja
Odaberite uređaj za prikaz koji želite prilagoditi.
2
5 Izmjena popisa uređaja
Dodajte, uredite, pregrupirajte ili izbrišite uređaje.
3
6 Teme pomoći
Prikažite teme pomoći za program.
5
4
Izbornici
Možete uključiti i isključiti odabrani uređaj te promijeniti izvor ulaznog signala ili glasnoću uređaja.
Home
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Home.
Napajanje
•• On: uključite odabrani zaslon.
1
•• Off: isključite odabrani zaslon.
Input
2
3
•• Izvor ulaznog signala: promijenite izvor ulaznog signala.
-- Izvori ulaznog signala mogu se razlikovati ovisno o modelima uređaja za prikaz.
-- Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti samo za uključene zaslone.
•• Channel: promijenite kanal.
-- Pomoću tipki sa strelicama gore/dolje moguće je promijeniti TV kanal.
-- Kanal je moguće promijeniti kada je izvor ulaznog signala TV.
-- Moguće je odabrati samo registrirane kanale.
-- Primjenjivo samo na modele koji podržavaju TV.
59
――Moguće je promijeniti glasnoću ili isključiti zvuk samo na uključenim zaslonima.
Volume
Volume
•• Prilagodite glasnoću odabranog zaslona.
2
Upozorenje
3
•• Pomoću trake klizača moguće je prilagoditi glasnoću u rasponu od 0 do 100.
Mute
•• Omogućite ili onemogućite mogućnost Mute za odabrani zaslon.
Mogućnost Mute automatski će se onemogućiti ako prilagodite postavku Volume dok je mogućnost Mute uključena.
Fault Device
•• Ovaj izbornik prikazuje popis uređaja za prikaz sa sljedećim pogreškama – pogreška ventilatora, pogreška temperature,
pogreška senzora svjetline ili pogreška žaruljice.
•• S popisa odaberite uređaj za prikaz. Time ćete omogućiti gumb Repair.
3
•• Klikom na gumb Refresh osvježite status pogreške uređaja za prikaz. Oporavljeni uređaj za prikaz nestat će s izbornika
Fault Device List.
Fault Device Alert
•• U poruci e-pošte prijavit će se pogreška otkrivena na uređaju za prikaz.
•• Ispunite sva potrebna polja. Omogućit će se gumbi Test i OK.
Svakako ispunite polje Sender te navedite barem jedan unos u polju Recipient.
60
User Login
User Settings
•• Dodajte, izbrišite ili uredite podatke za prijavu.
Logout
•• Odjavite se iz trenutnog korisničkog računa kako slijedi.
•• Kliknite Logout. Prikazat će se poruka "Do you want to log admin out?"
•• Kliknite Yes. Pojavljuje se prozor za prijavu korisnika.
•• Ako se ne želite prijaviti, kliknite Close. Program se zatvara.
――Ako zatvorite program pomoću mogućnosti Logout, pojavit će se prozor za prijavu u kojem će se od vas tražiti da
unesete korisničke podatke čak i ako je potvrdni okvir Auto Login odabran.
Prilagodba zaslona
Moguće je prilagoditi postavke zaslona (kontrast, svjetlina itd.).
Prilagođeno
Odaberite stavku i promijenite odgovarajuću postavku zaslona.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Picture.
Picture Mode
•• Prilagodite način slike za odabrani uređaj za prikaz.
Contrast
•• Prilagodite kontrast za odabrani uređaj za prikaz.
Brightness
•• Prilagodite svjetlinu za odabrani uređaj za prikaz.
61
Boja
Color
•• Prilagodite boje za odabrani uređaj za prikaz.
Tint (G/R)
•• Prilagodite nijansu za odabrani uređaj za prikaz.
Color Tone
•• Prilagodite ton pozadinske boje za odabrani uređaj za prikaz.
Color Temp.
-- Color i Tint (G/R) nisu dostupni ako je izvor ulaznog signala PC.
-- Color, Tint (G/R), Color Tone i Color Temp. nisu dostupni ako su odabrane mogućnosti PC
Source i Video Source.
Opcije
•• Promijenite temperaturu boje za odabrani uređaj za prikaz.
――Ta je mogućnost omogućena ako je postavka Color Tone postavljena na Off.
HDMI Black Level
•• Prilagodite HDMI Black Level za odabrani uređaj za prikaz.
Auto Motion Plus
Ta se mogućnost koristi za prikaz dinamičnih slika.
•• Off: onemogućite funkciju Auto Motion Plus.
•• Clear: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na jasnu. Taj je način rada prikladan za prikaz živopisnih slika.
•• Standard: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na standardnu.
•• Smooth: postavite razinu postavke Auto Motion Plus na glatku. Taj je način rada prikladan za prikaz glatkih slika.
•• Custom: prilagodite razinu urezivanja zaslona ili treperenja.
•• Demo: ta funkcija demonstrira tehnologiju značajke Auto Motion Plus. Rezultat s promijenjenim načinom rada moguće
je pretpregledati na lijevoj strani prozora.
――Značajka Auto Motion Plus možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
•• Detail: Pogledajte detaljne informacije o odabranom uređaju za prikaz.
Brightness Sensor
•• Omogućite ili onemogućite Brightness Sensor za odabrani uređaj za prikaz.
•• Mogućnost Brightness Sensor otkriva intenzitet ambijentalnog svjetla i automatski prilagođava svjetlinu zaslona.
――Značajka Brightness Sensor možda neće biti dostupna, ovisno o proizvodu.
62
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
Smart LED
Upravlja LED pozadinskim osvjetljenjem radi postizanja maksimalne jasnoće slike.
Cinema Black
U načinu rada Film ta značajka zatamnjuje gornji i donji dio videoslike te tako pruža uvjerljiviji doživljaj.
•• Off: isključuje značajku Cinema Black.
•• On: prilagođava zatamnjenje gornjeg i donjeg dijela zaslona u skladu s videozapisom.
Veličina
Picture Size
•• Prilagodite veličinu zaslona za odabrani uređaj za prikaz.
•• Stavka Detail bit će onemogućena ako je postavka Picture Size postavljena na način koji ne podržava detaljnu
konfiguraciju.
•• Gumbe -/+ moguće je koristiti za prilagodbu postavke Zoom.
•• Pomoću gumbi gore/dolje/lijevo/desno moguće je premjestiti zaslon.
Detail
•• Možete pogledati detalje odabrane veličine zaslona.
PC Screen Adjustment
•• Prilagodba frekvencije ili fino ugađanje dostupno je pomoću gumba -/+ u odjeljcima Coarse ili Fine.
•• Da biste premjestili zaslon, kliknite jednu od četiri slike ispod mogućnosti Position.
•• Da biste automatski prilagodili frekvenciju, fino ugodili ili premjestili zaslon, kliknite Auto Adjustment.
63
Napredne značajke
3D Mode
Odaberite format 3D ulaznog signala.
3D L/R Change
Zamjenjuje lijevu i desnu sliku.
3D
2D
Prikazuje sliku samo za lijevo oko.
3D Auto View
3D Control
Ako 3D Auto View postavite na Message Notice, pojavljuje se skočni prozor s porukom kada proizvod primi 3D signal.
3D Optimization
Općenita prilagodba 3D efekta.
3D Expert Pattern
Prikaz 3D uzorka.
3D Effect
Prilagodite 3D efekte kao što je perspektiva i dubina prema svojim preferencama za doživljaj 3D prikaza.
•• Auto: Automatski prilagodite postavke perspektive i dubine u skladu s izvorom 3D ulaznog signala.
•• Manual: Ručno prilagodite postavke perspektive i dubine.
64
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.
Gamma Control
Prilagodite intenzitet primarne boje.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
Flesh Tone
Naglašava ružičastu "boju mesa."
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
LED Motion Plus
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
-- Da biste prilagodili Color, Red, Green, Blue i Reset, postavite Color Space na Custom.
White Balance
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset
Prilagodite tamu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain
Prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset
Ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
65
Prilagodba zvuka
Možete promijeniti postavke zvuka.
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu Sound.
Bass
•• Prilagodite razinu basa za odabrani zaslon.
Treble
•• Prilagodite razinu visokih tonova za odabrani zaslon.
-- Stavka Bass ili Treble bit će onemogućena ako je odabrani uređaj ne podržava.
Balance(L/R)
•• Prilagodite glasnoću lijevog i desnog zvučnika za odabrani uređaj za prikaz.
SRS TS XT
•• Omogućite ili onemogućite efekt SRS TS XT za odabrani uređaj za prikaz.
Postavljanje sustava
Video Wall
Odaberite uređaje za prikaz s popisa uređaja, a zatim odaberite karticu System.
Funkcija Video Wall može se koristiti za prikaz dijela cijele slike ili ponavljanje iste slike na svakom od više povezanih uređaja za
prikaz.
――Funkcija Video Wall omogućena je samo kada su uređaji grupirani.
Video Wall
•• Omogućite ili onemogućite funkciju Video Wall.
66
Format
H
•• Odaberite format prikaza podijeljenog zaslona.
•• Odaberite broj vodoravnih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――V je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno H.
V
•• Odaberite broj okomitih uređaja za prikaz.
•• U jedan je red moguće poredati najviše 15 zaslona.
――H je moguće dodijeliti najviše 6 ako je 15 dodijeljeno V.
Screen Position
•• Pregledajte raspored zaslona (konfiguriran putem alata za dijeljenje zaslona) ili promijenite raspored prema potrebi.
•• Screen Position i Preview omogućeni su kada je funkcija Video Wall postavljena na Uključeno.
•• Upamtite da je Preview omogućeno, ako je odabrano više skupova, samo ako postavke za H i V odgovaraju izgledu
odabranih skupova.
Full
Natural
•• Da biste promijenili Position, odaberite uređaj i povucite ga na novi položaj.
――Raspon postavki alata za dijeljenje zaslona može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP
PIP Size
•• Pogledajte PIP Size trenutnog zaslona.
PIP Source
•• Odaberite PIP izvor ulaza.
Sound Select
•• Odaberite i omogućite zvuk s primarnog ili sekundarnog zaslona.
Channel
-- Osnovne informacije potrebne za prilagodbu PIP-a pojavit će se na zaslonu izbornika.
•• Ako je PIP Source TV, moguće je promijeniti kanal.
-- PIP će se onemogućiti kada je Video Wall On.
-- Imjate na umu da je Picture Size onemogućeno kada je PIP On.
67
Općenito
User Auto Color
•• Automatski prilagodite boje zaslona.
――Dostupno samo u načinu rada PC.
Auto Power
•• Postavite proizvod tako da se automatski uključi.
Standby Control
•• Postavite aktivaciju stanja pripravnosti ako se ne otkrije izvor ulaznog signala.
Ventilator i temperatura
Konfigurirajte postavke potrebne za otkrivanje brzine ventilatora i interne temperature radi zaštite proizvoda.
Fan Control
•• Odaberite metodu konfiguriranja brzine ventilatora.
Fan Speed Setting
•• Konfigurirajte brzinu ventilatora.
Temperature
•• Otkrijte internu temperaturu tako da navedete raspon temperature.
68
Sigurnost
Safety Lock
•• Zaključajte zaslonske izbornike.
――Da biste otključali izbornike, postavite Safety Lock na Off.
Button Lock
•• Zaključajte gumbe na uređaju za prikaz.
――Da biste otključali gumbe, postavite Button Lock na Off.
Zaslonski prikaz
Source OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka nakon promjene postavke Source.
Not Optimum Mode OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada odaberete nekompatibilni način.
No Signal OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada nema ulaznog signala.
MDC OSD
•• Odaberite hoće li se prikazati poruka kada MDC promijeni postavke.
69
Vrijeme
Clock Set
Promijenite trenutno vrijeme na odabranom uređaju za prikaz u skladu s vremenom postavljenim na računalu.
Ako vrijeme na uređaju za prikaz nije postavljeno, prikazat će se nule.
Timer
On Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• On Time: postavite vrijeme za uključivanje odabranog uređaja za prikaz.
•• Volume: navedite glasnoću uređaja za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
•• Source: navedite izvor ulaznog signala za uređaj za prikaz kada ga uključi funkcija On Time.
Off Timer
•• Repeat: navedite razdoblje za koje želite ponoviti odabrani Timer.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
•• Holiday Apply: postavke značajke Holiday Management moguće je primijeniti na Timer.
•• Off Time: postavite vrijeme za isključivanje odabranog uređaja za prikaz.
――Potvrdni okviri za odabir dana u tjednu ispod mogućnosti Repeat omogućeni su samo ako je odabrana postavka
Manual.
70
Holiday Management
Postavka Holiday Management omogućuje vam da spriječite da se uređaji koje pokreće Timer uključe određenog datuma.
――Funkciju Holiday Management moguće je omogućiti ili onemogućiti na izborniku s postavkama funkcije Timer.
•• Add: možete navesti praznike.
Kliknite gumb Add u prozoru Holiday Management.
•• Delete : izbrišite praznike. potvrdite odgovarajuće okvire i kliknite taj gumb.
•• Popis praznika: pogledajte popis praznika koje ste dodali.
Zaštita od urezivanja zaslona
Pixel Shift
Lagano pomičite zaslon u određenim vremenskim intervalima da biste spriječili urezivanje zaslona.
71
Screen Saver
Ta funkcija sprječava urezivanje zaslona ako zaslon odabranog uređaja za prikaz nije aktivan dulje vrijeme.
Timer: Možete postaviti mjerač vremena za Screen Saver.
•• Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (Period).
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
•• Period (Hour): odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time (Sec): navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Saver.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Start Time: Postavite vrijeme početka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: Postavite vrijeme završetka prikazivanja čuvara zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
――Period (Hour) i Time (Sec) je moguće konfigurirati kada je odabrano
Repeat.
――Start Time i End Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Interval.
72
Safety Screen
Funkciju Safety Screen moguće je koristiti za sprječavanje urezivanja zaslona kada se na zaslonu uređaja za prikaz dulje vrijeme
prikazuje statična slika.
Lamp Control
Značajka Lamp Control koristi se za prilagodbu pozadinskog osvjetljenja radi smanjenja potrošnje energije.
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje odabranog uređaja za prikaz u određeno vrijeme.
Ako prilagodite Manual Lamp Control, Auto Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
Ručno prilagodite pozadinsko osvjetljenje na odabranom zaslonu.
Ako prilagodite Auto Lamp Control, Manual Lamp Control automatski će se prebaciti na Off.
•• Ambient Light: značajka Ambient Light otkriva intenzitet ambijentalnog osvjetljenja i automatski prilagođava svjetlinu
zaslona svih LFD-ova u istom serijskom lancu.
73
Ticker
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
Omogućite ili onemogućite funkciju Ticker.
•• Off / On
Message
Unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
Timer
Postavite Start Time i End Time da biste prikazali poruku (Message).
Position
Odaberite orijentaciju za prikaz poruke (Message) iz Horizontal i Vertical.
Motion
Navedite Direction i Speed da biste prikazali poruku (Message).
Font Options
Navedite Size, Foreground Color, Foreground Opacity, Background Color i Background Opacity za poruku.
74
Postavke alata
•• Panel Control: uključite i isključite zaslon uređaja za prikaz.
•• Remote Control: omogućite i onemogućite daljinski upravljač.
Sigurnost
Ponovno postavljanje
•• Reset Picture: ponovno postavite postavke zaslona.
•• Reset Sound: ponovno postavite postavke zvuka.
•• Reset System: ponovno postavite postavke sustava.
•• Reset All: istovremeno postavite postavke zaslona, zvuka i sustava.
75
Uređivanje stupca
Options
Konfigurirajte postavke stavki koje će se prikazati na popisu zaslona.
•• Language: odaberite jezik za korištenje u programu MDC. Kada odaberete jezik, ponovno pokrenite program MDC da
biste koristili odabrani jezik.
•• Command Retry Count: navedite broj ponovnih pokušaja kada naredba ne uspije.
•• Error Status Interval: navedite vremenski interval za slanje upita uređaju za prikaz radi provjere je li došlo do stanja
"Fault Device".
•• Mail Alert Interval: navedite vremenski interval za obavijesti e-pošte u slučaju da se pojavi stanje "Fault Device".
Edit Column
Odaberite stavke koje želite prikazati na popisu uređaja.
76
Monitor Window
Pojavljuje se prozor s prikazom detalja prijenosa podataka između računala i uređaja za prikaz.
•• Filter
Information
Pogledajte informacije o programu.
77
Druge funkcije
Promjena veličine prozora
Postavite pokazivač miša u kut prozora programa. Pojavit će se strelica.
Pomaknite strelicu da biste prilagodili veličinu prozora programa.
78
Upravljanje grupom
Stvorite grupe i upravljajte popisom uređaja na temelju grupe.
――Nije moguće koristiti duplicirane nazive grupa.
Stvaranje grupa
1
Kliknite desnom tipkom miša i u odjeljku s popisom uređaja za prikaz na lijevoj strani prozora programa odaberite Group
Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Add on the same level ili Add on the sub level.
•• Add on the same level: stvorite grupu na istoj razini na kojoj je i odabrana grupa.
-- Gumb Add on the same level omogućen je samo ako je stvorena barem jedna grupa.
79
•• Add on the sub level: stvorite podgrupu ispod odabrane grupe.
Brisanje grupa
3
Upišite naziv grupe.
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Delete.
3
Kliknite Yes. Grupa će biti izbrisana.
80
Preimenovanje grupa
1
Odaberite naziv grupe i kliknite Edit.
2
U prikazanom prozoru Edit Group kliknite Rename.
3
Ako se pokazivač pojavljuje u starom nazivu grupe, upišite novi.
Rename
Upravljanje rasporedom
Stvaranje rasporeda
Stvorite i registrirajte raspored na temelju grupe.
1
Kliknite All Schedule List u odjeljku s rasporedom na lijevoj strani prozora programa. Time ćete omogućiti gumb Add u
sredini.
81
2
Kliknite gumb Add. Pojavit će se prozor Add Schedule.
3
Kliknite Add ispod stavke Device Group i odaberite grupu u koju želite dodati raspored.
4
Odaberite Date&Time/Action i kliknite OK. Raspored će se dodati, a u prozoru s popisom uređaja pojavit će se popis
rasporeda.
-- Device Group: odaberite grupu.
-- Date&Time
Instant Execution: odmah pokrenite raspored.
Timer: Postavite datum, vrijeme i interval za pokretanje rasporeda.
-- Action: odaberite funkciju koja će se aktivirati u određeno vrijeme i tijekom određenog intervala.
Izmjena rasporeda
Da biste izmijenili raspored, odaberite ga i kliknite Edit.
Brisanje rasporeda
Da biste izbrisali raspored, odaberite ga i kliknite Delete.
82
Vodič za rješavanje problema
-- Ponekad se mogu pojavljivati
smetnje u radu ovog programa zbog
komunikacijskog problema između
računala i zaslona ili elektromagnetskih
valova koji se emitiraju iz obližnjih
elektroničkih uređaja.
Problem
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se u tablici s informacijama o
sustavu.
Rješenje
1
Provjerite kabel RS232C (provjerite je li ispravno priključen u odgovarajući serijski priključak).
2
Provjerite je li povezan drugi zaslon s udvostručenom ID oznakom. Priključivanje zaslona s dupliciranom ID oznakom
može uzrokovati neprikazivanje zaslona zbog kolizije podataka.
3
Provjerite je li ID zaslona unutar raspona od 0 do 99. (Promijenite ID pomoću izbornika zaslona.)
――Na zaslonu koji podržava ID u rasponu od 0 do 99 ID oznaka trebala bi biti postavljena između 0 i 99.
Zaslon kojim želite upravljati ne
prikazuje se na drugim rešetkama s
informacijama o upravljanju.
Provjerite je li zaslon uključen. (Pogledajte status napajanja u tablici s informacijama o sustavu.)
Sljedeća poruka pojavljuje se više puta.
Provjerite je li odabran zaslon kojim želite upravljati.
Zasloni se uključuju i isključuju u
različito vrijeme iako je postavljena
mogućnost On Time ili Off Time.
Prilagodite vrijeme na računalu da biste sinkronizirali vrijeme među povezanim zaslonima.
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Daljinski upravljač možda neće funkcionirati ako je kabel RS-232C uklonjen ili ako je program nepravilno zatvoren dok je
funkcija Remote Control postavljena na Disable. Da biste riješili ovaj problem, ponovno pokrenite program i postavite
Remote Control na Enable.
Svakako odaberite izvor ulaznog signala s kojim je zaslon povezan.
83
Način prikaza svojstava zaslona ako se koristi veći broj zaslona
1
Ako nije odabran nijedan zaslon: prikazuje se zadana vrijednost.
2
Ako je odabran jedan zaslon: prikazuju se postavke za odabrani zaslon.
3
Kada su odabrana dva zaslona (npr. u slijedu ID 1 i ID 3): postavke za ID oznaku 1 prikazuju se prije postavki za ID oznaku 3.
4
Ako je potvrđen okvir All+Select, a odabrani su svi zasloni: prikazuju se zadane postavke.
84
Poglavlje 05
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Color Tone, itd.).
-- Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
MENU m :Picture
T
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
Prikazuju se različite mogućnosti za Picture Mode ovisno o trenutnom izvoru ulaza.
ENTER
Ako je izvor ulaza PC, HDMI(osobno računalo)
•• Information: taj način rada smanjuje umor očiju te je prikladan za prikaz informacija javnosti.
Picture
•• Advertisement: taj je način rada prikladan za prikaz videosadržaja i oglasa na otvorenom ili u zatvorenom prozoru.
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Color
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
Ako je izvor ulaza HDMI(AV)
•• Dynamic: taj je način rada prikladan u jarko osvijetljenoj okolini.
•• Standard: taj je način rada uglavnom prikladan za svaku okolinu.
•• Natural: prikladno za smanjenje umora očiju.
•• Movie: taj način rada smanjuje zamor očiju.
R50
50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
85
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m :Picture
T
ENTER
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Izvor ulaznog signala
PC, HDMI (kada je osobno računalo
povezano)
Picture Mode
Information
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Advertisement
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness
Dynamic, Standard, Natural, Movie
Backlight / Contrast / Brightness /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
Picture
Picture Mode
Information
· Backlight
100
100
· Contrast
100
100
· Brightness
45
45
· Sharpness
50
50
· Color
50
50
· Tint (G/R)
G50
50
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
Prilagodljive mogućnosti
――Kada izmijenite Backlight, Contrast, Brightness, Sharpness, Color ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
R50
50
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
86
Picture Size
MENU m :Picture
T
Picture Size
Picture Size
ako imate kabelski ili satelitski prijamnik, on također može imati vlastiti skup veličina zaslona. No toplo vam preporučujemo da
većinu vremena koristite način rada 16:9.
ENTER
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
Picture Size
Picture Size
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
16:9
· Position
Resolution Select
Off
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
――Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI.
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI.
•• Wide Fit: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI(720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original Ratio: ako je izvor ulaznog signala PC, HDMI(povezano računalo), videozapis će se prikazivati u izvornom
razmjeru proporcija.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
Veličine slike dostupne prema izvoru ulaznog signala.
Izvor ulaznog signala
Picture Size
HDMI (720p, 1080i, 1080p)
16:9, 4:3, Smart View 1, Smart View 2, Custom, Wide Fit,
Screen Fit
PC, HDMI(kada je osobno računalo povezano)
16:9, 4:3, Original Ratio
87
Position
Prilagođava položaj slike. Position je dostupno samo ako je Picture Size postavljeno na Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit.
――Da biste koristili funkciju Position nakon što odaberete Zoom1, Zoom2, Wide Fit, Screen Fit ili Original Ratio, slijedite ove
korake.
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
1
Pritisnite gumb
da biste odabrali Position. Pritisnite gumb
2
Pritisnite gumb
ili
3
Pritisnite gumb
.
.
da biste sliku pomaknuli gore ili dolje.
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Resolution Select
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike
možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768
Picture Size
Picture Size
16:9
· Position
Resolution Select
Off
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
88
Auto Adjustment
MENU m :Picture
T
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
ENTER
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i
ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
PC Screen Adjustment
Coarse
Fine
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
50
0
Pritisnite gumb
ili
da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb
ili
da biste prilagodili vodoravni položaj.
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
Position
Image Reset
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
89
PIP
Postavke za PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
T
MENUm :
System
PIP
ENTER
Glavna slika
Podslika
Picture
PC
HDMI
PIP
HDMI
PC
•• PIP (Off / On): aktivirajte ili deaktivirajte funkciju PIP.
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
•• Size (
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Informacije o zvuku za PIP potražite u uputama za Sound Select.
-- Ako isključite proizvod tijekom gledanja u načinu rada PIP, funkcija PIP ponovno se postavlja
kao isključena. Kada uključite proizvod, morate ponovno uključiti značajku PIP da biste gledali
monitor u načinu rada PIP.
,
,
•• Position (
,
――U načinu rada (
,
,
,
,
,
,
): odaberite veličinu za podsliku.
): odaberite položaj za podsliku.
,
) ne možete odabrati Position.
•• Sound Select (Main / Sub): možete odabrati slušanje zvuka sa slike Main ili Sub.
-- Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
90
Advanced Settings
MENU m :Picture
T
Advanced Settings
Izvor ulaznog signala Picture Mode
ENTER
Advanced Settings
Dynamic Contrast
Medium
Black Tone
Off
Flesh Tone
0
RGB Only Mode
Color Space
Off
Native
PC,HDMI (kada je osobno
računalo povezano)
Advanced Settings
Information
White Balance / Gamma
Advertisement
White Balance / Gamma
Dynamic Contrast
Prilagodite kontrast zaslona.
•• Off / Low / Medium / High
Black Tone
Odaberite razinu crne da biste prilagodili dubinu zaslona.
•• Off / Dark / Darker / Darkest
Flesh Tone
Naglasi ružičasti Flesh Tone.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
RGB Only Mode
Prikazuje boje Red, Green i Blue za fino podešavanje nijanse i zasićenosti.
•• Off / Red / Green / Blue
Color Space
Prilagođava raspon i raznolikost boje (prostor boja) dostupnu za stvaranje slika.
•• Auto / Native / Custom
――Da biste prilagodili Color, Red, Green, Blue i Reset, postavite Color Space na Custom.
91
White Balance
Advanced Settings
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
White Balance
Gamma
Motion Lighting
0
Off
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset: ponovno postavlja White Balance na zadane postavke.
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Motion Lighting
Smanjuje potrošnju energije smanjenjem svjetline zaslona kada se slika na zaslonu pomiče.
•• Off / On
92
Picture Options
MENUm
Odaberite mogućnost pomoću tipki sa strelicama
i
pa pritisnite
Pomoću tipki sa strelicama promijenite postavku, a potom pritisnite
Picture
:
TPicture Options
ENTER
Picture Options
Izvor ulaznog signala
PC, HDMI(kada je osobno
računalo povezano)
Color Tone
Standard
Color Temp.
10.000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Picture Mode
.
..
Picture Options
Information
Color Tone / Color Temp. / Dynamic Backlight
Advertisement
Color Tone / Color Temp. / Dynamic Backlight
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
93
Color Tone
Picture Options
Ako je izvor ulaza PC, HDMI(povezano računalo).
Color Tone
Standard
Color Temp.
10.000K
Digital Clean View
Off
MPEG Noise Filter
Off
HDMI Black Level
Normal
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / Cool / Standard / Warm
Ako je izvor ulaza HDMI.
•• Off / Cool / Standard / Warm1 / Warm12
――Warm1 ili Warm2 će se deaktivirati kada je Picture Mode Dynamic.
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Color Temp.
Prilagodite temperaturu boje (Red/Green/Blue). (Raspon: 3000K–15000K)
――Ta je mogućnost dostupna kada je Color Tone postavljeno na Off.
Digital Clean View
Ako vaš proizvod prima slab signal emitiranja, možete aktivirati značajku Digital Clean View da biste smanjili statiku i
nepostojeće slike koje se mogu pojaviti na zaslonu.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
――Kada je signal slab, iskušajte sve mogućnosti sve dok proizvod ne prikaže najbolju sliku.
MPEG Noise Filter
Smanjuje MPEG šum radi postizanja bolje kvalitete slike.
•• Off / Low / Medium / High / Auto
HDMI Black Level
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Normal / Low
――Dostupno samo u načinima rada HDMI (AV Timing: 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p).
94
Film Mode
Picture Options
Film Mode
Off
Auto Motion Plus
Off
Dynamic Backlight
Off
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja
optimalne kvalitete.
•• Off / Auto1 / Auto2
――Dostupno u načinima rada HDMI(1080i).
Auto Motion Plus
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
Nazivi izbornika mogu se razlikovati ovisno o državi.
Off: isključuje mogućnost Auto Motion Plus.
Clear: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Clear (prikladno za jasan prikaz pokretnih slika).
Standard: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Standard.
Smooth: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Smooth (prikladno za prirodan prikaz pokretnih slika).
Custom: služi za smanjenje naknadnih slika i trzaja u željenoj mjeri.
•• Blur Reduction : služi za smanjenje naknadnih slika u željenoj mjeri.
-- To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
•• Judder Reduction: služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.
-- To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
•• LED Clear Motion
•• Reset: vraća postavke mogućnosti Auto Motion Plus na zadane vrijednosti.
-- Kada se koristi ta mogućnost, boja na zaslonu može nenamjerno varirati.
-- Onemogućeno kada je mogućnost PIP postavljena na On.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On.
95
Picture Off
Zaslon proizvoda je isključ en, ali zvuk ć e se i dalje čuti. Pritisnite bilo koju tipku na daljinskom upravljaču da
biste ponovno uključ ili zaslon.
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
Picture
Picture Off
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Poglavlje 06
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
Sound Mode
MENU m :Sound
T
Sound Mode
Možete odabrati način rada zvuka prema osobnim preferencama.
•• Standard: odabire normalni zvuk.
ENTER
•• Movie: najbolji zvuk za filmove.
•• Clear Voice: više naglašava glasove od drugih zvukova.
Sound
Sound Mode
•• Music: više naglašava glazbu nego glasove.
Standard
•• Amplify: povećava intenzitet zvuka visoke frekvencije radi pružanja boljeg iskustva slušanja osobama oštećena sluha.
――Ako je Speaker Select postavljeno na External, Sound Mode je onemogućeno.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
97
Sound Effect
MENU m :Sound
T
Sound Effect
Konfigurirajte preferirani zvučni efekt za izlazni zvuk.
――Ako je Speaker Select postavljeno na External, Sound Effect je onemogućeno.
ENTER
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
――Dostupno samo kada je Sound Mode postavljeno na Standard.
•• DTS TruSurround (Off / On)
Ta funkcija pruža virtualni 5.1-kanalni surround zvuk pomoću dva zvučnika i tehnologije HRTF (Head Related Transfer
Function).
•• DTS TruDialog (Off / On)
Ta vam funkcija omogućuje povećanje intenziteta glasa u odnosu na pozadinsku glazbu ili zvučne efekte da biste jasnije
čuli dijalog.
•• Equalizer
Koristite Equalizer za prilagodbu postavke zvuka za svaki zvučnik.
-- Balance(L/R): prilagođava ravnotežu između desnog i lijevog zvučnika.
-- 100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (Prilagodba propusnosti veze): prilagođava razinu specifičnih frekvencija
propusnosti veze.
-- Reset: vraća ekvilizator na zadane postavke.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
98
Speaker Settings
MENU m :Sound
T
Speaker Settings
ENTER
Sound
•• Speaker Select (External / Internal / Receiver )
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom
u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi,
postavite proizvod na External.
――Kada Speaker Select postavite na External, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Select postavljeno na Internal, i zvučnici proizvoda i vanjski
zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
Sound Mode
Standard
――Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Sound
MENU m :Sound
T
Reset Sound
Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.
ENTER
Sound
Sound Mode
Standard
Sound Effect
Speaker Settings
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
99
Poglavlje 07
Applications
Source List
Edit Name
T
MENUm :
Applications
Source List
TOOLS
Edit Name
ENTER
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv uređaja koji je izvor signala nije naveden u mogućnosti Edit Name.
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom.
Odaberite izvor signala s popisa izvora kako biste prikazali zaslon odabranog izvora
signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na
Preporučujemo i da promijenite naziv uređaja koji je izvor signala pomoću mogućnosti Edit Name da biste postigli optimalnu
kvalitetu slike.
――Popis može obuhvaćati sljedeće uređaje izvore signala. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
daljinskom upravljaču.
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji
želite prijeći, zaslon možda neće ispravno prikazivati sadržaj.
T
Applications
MENUm :
Source List
ENTER
Applications
Source List
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / PVR STB / AV Receiver / Game / Camcorder / PC / DVI PC / DVI Devices / TV /
IPTV / Blu-ray / HD DVD / DMA
――Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na način
rada PC.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite na
način rada DVI PC.
•• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN putem kabela HDMI u DVI, proizvod u odjeljku Edit Name postavite
na način rada DVI Devices.
Information
T
MENUm :
Applications
Source List
TOOLS
Information
ENTER
Na raspolaganju vam je prikaz detaljnih informacija o odabranom vanjskom uređaju.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
100
Poglavlje 08
System
Menu Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama
na računalu.
T
MENUm :
System
Menu Language
ENTER
System
Menu Language
English
Multi Control
Time
Eco Solution
Screen Burn Protection
Ticker
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
101
Multi Control
MENU m :
System
T
Multi Control
Konfiguriranje postavki za Multi Control
•• ID Setup
Dodijelite ID broj uređaju. (Raspon: 0~99)
ENTER
Pritisnite
da biste odabrali broj, a zatim pritisnite
.
•• ID Input
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom.
System
Menu Language
or
English
Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
Multi Control
Time
Eco Solution
Screen Burn Protection
Ticker
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
102
Time
MENU m :
System
T
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno
vrijeme pomoću funkcije Timer.
Time
Clock Set
ENTER
Postavite sat tako da koristi različite značajke mjerača vremena proizvoda.
Time
•• Clock Set
Postavite Date i Time.
Clock Set
Sleep Timer
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite
Off
.
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama
lijevo i desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite
.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite
Sleep Timer, odaberite Off.
. Da biste otkazali
103
On Timer
Time
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
On Timer
Off Timer
Holiday Management
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
Off
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite
trenutno vrijeme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
――Prije korištenja značajke On Timer, morate postaviti sat.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
104
Off Timer
Time
On Timer
Off Timer
Holiday Management
Off
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. (Off Timer 1 ~ Off
Timer 7)
――Prije korištenja značajke Off Timer, morate postaviti sat.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual. Ako odaberete Manual, možete
odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
――Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Holiday Management
Timer će se onemogućiti tijekom razdoblja praznika.
•• Add: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba / , a zatim kliknite gumb Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-- Start: odredite datum početka praznika.
-- End: odredite datum završetka praznika.
-- Delete: izbrišite sve stavke s popisa neradnih dana.
Odaberite Delete. Prikazat će se poruka "Delete all holidays?".
Odaberite Yes. Izbrisat će se svi neradni dani.
•• Apply: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
-- Pritisnite
da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
-- Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
105
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
T Eco Solution
MENUm :
System
ENTER
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Off
Auto Power Off
Off
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
•• Off / On
――Prilagodbom postavke Backlight u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off.
•• Min. Backlight: Kada je Eco Sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu
okolnog osvjetljenja. Pomoću funkcije Min. Backlight možete upravljati minimalnom svjetlinom zaslona.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Auto Power Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom 4 sata.
•• Off / On
106
Screen Burn Protection
T
MENUm :
System
Screen Burn Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Pixel Shift.
Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.
ENTER
Pixel Shift
Screen Burn Protection
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Postavka Pixel Shift Time omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min.~4 min.
4 min.
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada Screen Fit.
107
Timer
Screen Burn Protection
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Burn Protection.
Pixel Shift
Off
Timer
Off
•• Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Repeat: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (Period).
――Period i Time je moguće konfigurirati kada je odabrano Repeat.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Značajka Pixel Shift automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
•• Interval: prikažite obrazac za sprječavanje zadržavanja slike postavljen u odjeljku Mode pri određenim vremenskim
intervalima (od Start Time do End Time).
――Ta je mogućnost omogućena samo kada je značajka Clock Set konfigurirana.
•• Mode: odaberite zaštitni obrazac za zaslon koji će se prikazati.
-- Pixel: pikseli na zaslonu neprestano se mijenjaju u crno.
-- Rolling Bar: okomita pruga pomiče se s lijeva na desno.
-- Fading Screen: čitav zaslon postaje svjetliji pa tamniji.
――Uzorci Rolling Bar i Fading Screen pojavljuju se samo jedanput, bez obzira na navedeno razdoblje ili vrijeme
ponavljanja.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Burn Protection.
-- Hour 1 ~ Hour 10
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Time: navedite vrijeme trajanja uključenosti funkcije Screen Burn Protection.
-- sec 10 ~ sec 50
――Mogućnost je omogućena kada je Pixel odabrano za Mode.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
108
Immediate Display
Screen Burn Protection
Pixel Shift
Off
Timer
Off
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
•• Off / Pixel / Rolling Bar / Fading Screen
Side Gray
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
109
Ticker
T
MENUm :
System
Unesite tekst dok se prikazuju videozapis ili slika i prikažite tekst na zaslonu.
Ticker
ENTER
System
Screen Burn Protection
Ticker
Video Wall
Source AutoSwitch Settings
•• Off / On
――Message, Time, Position, Motion, i Font Options omogućeni su samo kada je Ticker postavljeno na On.
•• Message: unesite poruku koja će se prikazati na zaslonu.
•• Time: postavite Start Time i End Time za prikaz poruke Message.
•• Position: odaberite orijentaciju za prikaz poruke Message iz odjeljka Horizontal i Vertical.
-- Horizontal (Left / Center / Right)
-- Vertical (Up / Middle / Down)
•• Motion: navedite Direction i Speed za prikaz Message.
-- Motion (Off / On)
-- Direction (Left / Right / Up / Down)
-- Speed (Slow / Normal / Fast)
――Direction i Speed omogućeni su samo kada je Motion postavljeno na On.
•• Font Style: navedite poruke Size i Font Color.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
110
Video Wall
T
MENUm :
System
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Video Wall
Video Wall
ENTER
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Video Wall
Da biste organizirali videozid odaberite On.
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Format
Odaberite format u kojem će se prikazivati slike na više zaslona.
•• Full: prikažite slike preko cijelog zaslona.
•• Natural: prikažite slike u izvornoj razlučivosti bez povećavanja ili smanjivanja.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Horizontal
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
-- Video Wall je omogućeno ako je PIP postavljeno na Off.
-- Ako su više od četiri zaslona povezana vodoravno i okomito, preporučuje se korištenje ulazne
razlučivosti razine XGA (1024 x 768) ili više radi sprječavanja pojave tamne slike zbog smanjenja
kontrasta ili intenziteta boje.
Ova funkcija automatski dijeli zaslon u skladu s navedenim brojem vodoravnih prikaza.
Unesite broj vodoravnih prikaza.
Vodoravno prikazani zaslon automatski će se podijeliti u skladu s unesenim brojem.
Vodoravnom rasporedu prikaza može se dodijeliti najviše 15 prikaza.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Horizontal je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
111
Vertical
Video Wall
Video Wall
On
· Format
Full
· Horizontal
1
· Vertical
1
· Screen Position
Ova funkcija automatski dijeli prikaz prema određenom broju okomitih zaslona.
Unesite broj okomito poredanih zaslona.
Okomiti prikaz automatski će se podijeliti prema unesenom broju.
U okomitom rasporedu može se postaviti najviše 15 zaslona.
――Prikaz se može podijeliti u najviše 100 dijelova (pomnoženi vodoravni i okomiti zasloni). Na primjer, ako je vodoravni
raspored postavljen na 15, okomitom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona. Nasuprot tome, ako je okomiti raspored
postavljen na 15, vodoravnom rasporedu može se dodijeliti najviše 6 zaslona.
――Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
Screen Position
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Raspored podijeljenih zaslona možete prilagoditi pomicanjem zaslona označenih brojem pomoću funkcije Screen Position.
Odaberite Screen Position da biste prikazali raspored zaslona (određenih brojem) naveden pomoću postavki Horizontal ili
Vertical. Da biste prilagodili raspored, pomaknite broj (zaslon) pomoću gumbi za smjer na daljinskom upravljaču i pritisnite
.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 100 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Prozor Screen Position prikazan je samo kada su Horizontal i Vertical konfigurirani.
112
Source AutoSwitch Settings
Ako se zaslon uključi kada je značajka Source AutoSwitch On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije aktiviran,
zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.
T
MENUm :
System
Source AutoSwitch
Source AutoSwitch Settings
ENTER
Kada je funkcija Source AutoSwitch On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog
videozapisa.
Source AutoSwitch Settings
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Source AutoSwitch
On
· Primary Source Recovery
Off
· Primary Source
All
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon
će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
· Secondary Source
PC
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
113
Change PIN
T
MENUm :
System
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter New PIN. Ponovno upišite iste četiri znamenke u
odjeljak Confirm New PIN.
ENTER
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
System
Change PIN
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
114
General
Max. Power Saving
Isključuje proizvod radi smanjenja potrošnje energije kada je računalo neaktivno tijekom određenog razdoblja.
T
MENUm :
System
General
•• Off / On
――Dostupno samo u načinu rada PC, HDMI.
ENTER
General
Game Mode
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Kada priključite igraću konzolu kao što je PlayStation™ ili Xbox™, možete uživati u realističnijem doživljaju igranja ako odaberete
način rada za igranje.
Auto Power
Off
•• Off / On
――Mjere opreza i ograničenja za Game Mode
Safety Lock
Off
Standby Control
Off
Lamp Schedule
Off
Da biste odspojili igraću konzolu i priključili drugi vanjski uređaj, postavite Game Mode na Off na izborniku za postavljanje.
――Game Mode nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC.
――Ako je Game Mode On. Picture Mode je postavljeno na Standard, a Sound Mode je postavljeno na Movie.
Auto Power
Omogućavanjem ove opcije proizvod će se automatski uključiti ako je priključen kabel napajanja.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Safety Lock
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
•• Off / On
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).
115
Standby Control
General
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
Max. Power Saving
On
Game Mode
Off
Auto Power
Off
Safety Lock
Off
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
Standby Control
Off
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
Lamp Schedule
Off
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala
povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
――Standby Control je omogućeno ako je Source List postavljeno na PC, HDMI.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Lamp Schedule
Omogućuje prilagodbu vrijednosti Lamp (Žarulja) na vrijednosti koju korisnik definira u određeno vrijeme u MDC načinu rada.
•• Off / On
116
OSD Display
General
Prikazuje ili skriva stavku izbornika na zaslonu.
――Source OSD / No Signal OSD / MDC OSD
OSD Display
Power On Adjustment
Temperature Control
0 sec
77
Power On Adjustment
Možete podesiti vrijeme zagrijavanja za uključivanje zaslona nakon pritiska na gumb napajanja. (Raspon: 0 – 50 sekunda)
――Prekratko vrijeme zagrijavanja može oštetiti proizvod zbog prevelikog napona.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
Preporučena radna temperatura za ovaj proizvod iznosi od 75 do 80 C (s obzirom na temperaturu okoline od 40 C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura
nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
117
Anynet+ (HDMI-CEC)
T
MENUm :
System
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
ENTER
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Anynet+ je funkcija koja omogućuje upravljanje svim povezanim uređajima tvrtke Samsung koji podržavaju Anynet+ pomoću
daljinskog upravljača tvrtke Samsung za proizvod. Sustav Anynet+ moguće je koristiti samo sa uređajima tvrtke Samsung
koji imaju značajku Anynet+. Da biste provjerili ima li vaš uređaj tvrtke Samsung tu značajku, provjerite je li na njemu otisnut
logotip Anynet+.
――Uređajima Anynet+ možete upravljati samo pomoću daljinskog upravljača proizvoda, a ne i pomoću gumbi na proizvodu.
――Daljinski upravljač proizvoda možda neće raditi u određenim uvjetima. Ako se to dogodi, ponovno odaberite uređaj
Anynet+.
――Anynet+ funkcionira kada je AV uređaj koji podržava Anynet+ u stanju pripravnosti ili uključen.
――Kada ste u načinu rada PIP, Anynet+ funkcionira samo ako je AV uređaj povezan kao primarni monitor. Značajka ne
funkcionira ako je AV uređaj povezan kao sekundarni monitor.
――Anynet+ podržava do 12 AV uređaja. Upamtite da možete povezati do 3 istovrsna uređaja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Funkcije Anynet+ (HDMI-CEC) nije moguće koristiti s drugim proizvodima ovog proizvođača.
Izbornik Anynet+
Izbornik Anynet+ mijenja se ovisno o vrsti i statusu uređaja Anynet+ povezanih s proizvodom.
-- Upute za povezivanje vanjskih uređaja Anynet+ potražite u korisničkom priručniku uređaja.
-- Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).
Izbornik Anynet+
Opis
View PC
Mijenja način rada Anynet+ u PC.
Device List
Prikazuje popis uređaja sustava Anynet+.
(naziv_uređaja) MENU
Prikazuje izbornik izbornika povezanih uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik diska DVD reproduktora.
(naziv_uređaja) Tools
Prikazuje izbornik alata povezanog uređaja. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik alata DVD reproduktora.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
(naziv_uređaja) Title Menu
Prikazuje izbornik naslova diska za povezani uređaj. Primjerice, ako je povezan DVD
reproduktor, pojavit će se izbornik naslova filma za DVD reproduktor.
――Ovisno o uređaju taj izbornik možda neće biti dostupan.
118
Auto Turn Off
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
On
Auto Turn Off
Yes
Postavljanje uređaja Anynet+ tako da se automatski isključi (Off) kada se proizvod isključi.
•• No / Yes
――Ako je funkcija Auto Turn Off postavljena na Yes, pokrenuti vanjski uređaji isključit će se u isto vrijeme kada i proizvod.
――O uređaju ovisi je li omogućeno ili ne.
Prebacivanje između uređaja Anynet+
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
1
Pritisnite gumb TOOLS, pa odaberite Anynet+ (HDMI-CEC), a zatim pritisnite
2
Odaberite Device List, a zatim pritisnite gumb
.
.
Ako ne možete pronaći željeni uređaj, odaberite Refresh da biste osvježili popis.
3
Odaberite uređaj, a potom pritisnite gumb
. Možete se prebaciti na odabrani uređaj.
――Izbornik Device List pojavljuje se samo kada Anynet+ (HDMI-CEC) postavite na On na izborniku System.
――Prebacivanje na odabrani uređaj može potrajati do 2 minute. Aktivnu operaciju prebacivanja ne možete otkazati.
――Ako ste odabrali uređaj sustava Anynet+ pritiskom na gumb SOURCE i odabirom izvora ulaznog signala, ne možete koristiti
funkciju Anynet+.
――Svakako se prebacite na uređaj Anynet+ pomoću Device List.
119
Otklanjanje poteškoća za sustav Anynet+
Problem
Anynet+ ne funkcionira.
Moguće rješenje
•• Provjerite je li uređaj vrste Anynet+. Sustav Anynet+ podržava samo uređaje Anynet+.
•• Možete povezati samo jedan prijamnik (kućno kino).
•• Provjerite je li kabel napajanja uređaja Anynet+ ispravno povezan.
•• Provjerite priključke uređaja Anynet+ za video/audio/HDMI kabel.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku za postavljanje Anynet+.
•• Provjerite je li daljinski upravljač kompatibilan sa sustavom Anynet+.
•• Anynet+ ne funkcionira u određenim situacijama. (početno postavljanje)
•• Ako ste uklonili HDMI kabel i ponovno ga povezali, svakako ponovno potražite uređaje ili isključite i uključite proizvod.
•• Provjerite je li funkcija Anynet+ na uređaju Anynet uključena.
Želim pokrenuti Anynet+.
•• Provjerite je li Anynet+ uređaj ispravno povezan s proizvodom te provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On
na izborniku Anynet+ System.
•• Pritisnite gumb TOOLS da biste prikazali izbornik sustava Anynet+, pa odaberite željeni izbornik.
Želim izaći iz sustava Anynet+.
•• Odaberite View PC na izborniku Anynet+.
•• Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču proizvoda i odaberite uređaj koji nije dio sustava Anynet+.
Poruka Connecting to Anynet+
device ... pojavljuje se na zaslonu.
•• Daljinski upravljač ne možete koristiti kada konfigurirate Anynet+ ili se prebacujete na način prikaza.
Uređaj Anynet+ se ne reproducira.
•• Dok je početno postavljanje u tijeku, ne možete koristiti funkciju reprodukcije.
•• Koristite daljinski upravljač kada proizvod završi konfiguraciju sustava Anynet+ ili kada završi prebacivanje na Anynet+.
120
Problem
Povezani se uređaj ne prikazuje.
Moguće rješenje
•• Provjerite podržava li uređaj funkcije sustava Anynet+.
•• Provjerite je li HDMI kabel ispravno priključen.
•• Provjerite je li Anynet+ (HDMI-CEC) postavljeno na On na izborniku Anynet+ System.
•• Ponovno potražite uređaje sustava Anynet+.
•• Anynet+ zahtijeva HDMI vezu. Provjerite je li uređaj priključen na vaš proizvod pomoću HDMI kabela.
•• Neki HDMI kabeli možda ne podržavaju funkcije sustava Anynet+.
•• Ako se veza prekine zbog nestanka struje ili isključenja HDMI kabela, ponovite skeniranje uređaja.
Zvuk proizvoda ne čuje se kroz
prijamnik.
•• Optičkim kabelom povežite proizvod s prijamnikom.
121
Magic Clone
T Magic Clone
MENUm :
System
Izvezite postavke proizvoda na USB uređaj ili ih učitajte putem USB uređaja.
Ta je mogućnost korisna ako iste postavke dodjeljujete nekoliko proizvoda.
ENTER
Magic Clone
•• Clone to USB: kopirajte postavke proizvoda na USB uređaj.
•• Clone From USB: proizvodu dodijelite postavke spremljena na USB uređaju.
-- po dovršetku konfiguracije proizvod se automatski ponovno postavlja.
――Ta mogućnost možda neće ispravno funkcionirati ako USB uređaj sadrži drugu datoteku osim datoteke postavki.
――Potvrdite ispravno funkcioniranje USB uređaja prije pokretanja mogućnosti.
Clone to USB
――Ta je mogućnost dostupna za proizvode koji imaju isti Model Code i Software Version.
Idite na Support
Clone From USB
Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset System
T Reset System
MENUm :
System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
ENTER
System
Reset System
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
122
Reset All
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
T Reset All
MENUm :
System
ENTER
System
Reset All
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Module Power
T
MENUm :
System
PC Module Power
System
PC Module Power
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
ENTER
Synced Power-On
Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- PC modul: odnosi se na mrežne uređaje.
123
Poglavlje 09
Support
Software Update
-- Current Version: to je verzija softvera
koja je već instalirana u proizvod.
T
MENUm :
Support
Software Update
ENTER
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
By USB
Da biste ažuriranje softvera izveli s USB uređaja, obratite se servisnom centru za korisnike.
Contact Samsung
T
MENUm :
Support
Contact Samsung
ENTER
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
124
Poglavlje 10
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za
korisničku podršku testirajte svoj proizvod
na sljedeći način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite
računalni sustav, video kontroler i kabel.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
125
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj
problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Problem sa zaslonom
No Signal se prikazuje na zaslonu (pogledajte "Povezivanje
s računalom").
Not Optimum Mode je prikazan.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i
frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije
koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
126
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar
raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu
s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Boje na zaslonu nisu ujednačene.
Idite na Picture i prilagodite postavke za Color Space.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do
1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
127
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
128
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča Izgled i teme Prikaz
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
Postavke
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča Prikaz Postavke
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
Detaljne upute o prilagodbi potražite
u korisničkom priručniku za računalo ili
grafičku karticu.
Napredno
Napredno
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Personalizacija
Postavke prikaza Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz Prilagodi
razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča Izgled i personalizacija Prikaz
Prilagodi razlučivost Napredne postavke Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča
rezoluciju.
Izgled i teme
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča
razlučivosti i podesite rezoluciju.
Zaslon
Zaslon
Postavke i podesite rezoluciju.
Izgled i personalizacija
Izgled i personalizacija
•• Windows 8: Idite na Postavke Upravljačka ploča
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
Postavke i podesite
Prilagodi
Prikaz
Izgled i personalizacija
Prilagodba
Prikaz
129
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i teme
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Zaslon
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
Postavljanje
Zaslon
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija
Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča Izgled i personalizacija
Prilagodi Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke Upravljačka ploča
Izgled i personalizacija Personaliziraj Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS
SETUP na računalu.
130
Poglavlje 11
Specifikacije
1
Općenito
Veličina
Naziv modela
Zaslon
2
ED75C
Veličina
Klasa 65 (64,5 inča / 163 cm)
Klasa 75 (75 inča / 189 cm)
Područje prikaza
1431,4 (V) x 806,5 (O) mm
1653,3 (V) x 931,3 (O) mm
Dimenzije (Š x V x D)
1467,5 x 848,0 x 65,0 mm
1675,0 x 958,5 x 65,0 mm
Masa (bez postolja)
26,8 kg
28,8 kg
VESA
400 x 400 mm
Boja zaslona
10-bitna(treperenje), 1,07 milijardi
Područje prikaza
H
ED65C
V
3
Sinkronizacija
Dimenzije (Š x V x D)
D
Rezolucija
Vodoravna
frekvencija
30 ~ 81 kHz
Okomita frekvencija
48 ~ 75 Hz
Optimalna rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimalna
rezolucija
1920 x 1080 @ 60 Hz
V
Š
131
Naziv modela
ED65C
ED75C
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5 MHz (analogni, digitalni)
Napajanje
Ovaj proizvod koristi 100 do 240 V. Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može
razlikovati u različitim državama.
Priključci signala
Atmosferski uvjeti
Ulaz
PC D-Sub, HDMI, Audio In, RS232C In, USB(Service Only), External Ambient Sensor, PIM (Plugable In Module-Option)
Izlaz
Audio Out, RS232C Out
Rad
Temperatura : 0 C ~ 40 C (32 F ~ 104 F)
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C ~ 45 C (- 4 F ~ 113 F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i
računalnog sustava optimizira postavke monitora.
Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Točke na zaslonu (pikseli)
Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke
proizvoda.
――Ovo je digitalni uređaj klase A.
132
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi
tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Indikator napajanja
Uobičajeni način rada
Nazivna
snaga
uobičajeno Maks.
Isključeno
Način rada za
uštedu energije
Napajanje je
isključeno
(SOG signal: ne
podržava način rada
DPM)
Napajanje je
isključeno
(Gumb za
uključivanje/
isključivanje
u isključenom
položaju)
Treptanje
Uključeno
Uključeno
ED65C
215 W
180 W
235 W
1W
1W
0W
ED75C
280 W
247 W
310 W
1W
1W
0W
――Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
――Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.
――Kako bi se potrošnja energije smanjila na 0, isključite prekidač na stražnjoj strani ili iskopčajte kabel napajanja. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u
duljem razdoblju (tijekom praznika itd.).
133
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
-- Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona naziva
se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara
vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
-- Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta
u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke)
kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi
na zaslonu. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje
rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za
svoj proizvod.
Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 HZ, promijenite okomitu
frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada
standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći
korisnički priručnik za grafičku karticu.
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 720 x 400
31.469
70.087
28.322
-/+
MAC, 640 x 480
35.000
66.667
30.240
-/-
MAC, 832 x 624
49.726
74.551
57.284
-/-
MAC, 1152 x 870
68.681
75.062
100.000
-/-
VESA, 640 x 480
31.469
59.940
25.175
-/-
VESA, 640 x 480
37.861
72.809
31.500
-/-
VESA, 640 x 480
37.500
75.000
31.500
-/-
VESA, 800 x 600
35.156
56.250
36.000
+/+
VESA, 800 x 600
37.879
60.317
40.000
+/+
VESA, 800 x 600
48.077
72.188
50.000
+/+
134
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Frekvencija
vremenskog
razdjelnika piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 800 x 600
46.875
75.000
49.500
+/+
VESA, 1024 x 768
48.363
60.004
65.000
-/-
VESA, 1024 x 768
56.476
70.069
75.000
-/-
VESA, 1024 x 768
60.023
75.029
78.750
+/+
VESA, 1280 x 720
45.000
60.000
74.250
+/+
VESA, 1280 x 1024
63.981
60.020
108.000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79.976
75.025
135.000
+/+
VESA, 1366 x 768
47.712
59.790
85.500
+/+
VESA,1440 x 900
55.935
59.887
106.500
-/+
VESA,1600 x 900
60.000
60.000
108.000
+/+
VESA,1680 x 1050
65.290
59.954
146.250
-/+
VESA,1920 x 1080
67.500
60.000
148.500
+/+
135
Poglavlje 12
Dodatak
Obratite se tvrtki SAMSUNG U CIJELOM SVIJETU
――Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru tvrtke SAMSUNG za podršku kupcima.
NORTH AMERICA
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca (English)
http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com
BOLIVIA
800-10-7260
http://www.samsung.com
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
LATIN AMERICA
4004-0000
CHILE
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com/cl
From mobile 02-24 82 82 00
136
LATIN AMERICA
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com/co
Bogotá: 6001272
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS
800-27919267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com
NICARAGUA
00-1800-5077267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin (Spanish)
http://www.samsung.com/latin_en (English)
PARAGUAY
98005420001
http://www.samsung.com
PERU
0-800-777-08 (Only from landline)
http://www.samsung.com
336-8686 (From HHP & landline)
137
LATIN AMERICA
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
URUGUAY
40543733
http://www.samsung.com
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com
AUSTRIA
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
http://www.samsung.com
BELGIUM
02-201-24-18
http://www.samsung.com/be (Dutch)
EUROPE
http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA
051 133 1999
http://www.samsung.com
BULGARIA
07001 33 11 , normal tariff
http://www.samsung.com
CROATIA
062 SAMSUNG (062 726 786)
http://www.samsung.com
CYPRUS
8009 4000 only from landline
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
http://www.samsung.com
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská
394/17, 180 00, Praha 8 till 8.2.2013 . From 8.2.2013: Samsung
Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2343/24, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com
EIRE
0818 717100
http://www.samsung.com
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.com/ee
138
EUROPE
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com
FRANCE
01 48 63 00 00
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
0180 5 SAMSUNG bzw.
http://www.samsung.com
0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem
Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
http://www.samsung.com
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
LATVIA
8000-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.com/lt
LUXEMBURG
261 03 710
http://www.samsung.com
MONTENEGRO
020 405 888
http://www.samsung.com
NETHERLANDS
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com
NORWAY
815 56480
http://www.samsung.com
POLAND
0 801-1SAMSUNG(172-678) *
http://www.samsung.com/pl
lub +48 22 607-93-33 **
* (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora)
** (koszt połączenia według taryfy operatora)
PORTUGAL
808 20-SAMSUNG(808 20 7267)
http://www.samsung.com
139
EUROPE
ROMANIA
08008 SAMSUNG (08008 726 7864)
http://www.samsung.com
TOLL FREE No.
SERBIA
+381 11 321 6899
http://www.samsung.com
(old number still active 0700 7267864)
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG(0800-726 786)
http://www.samsung.com
SPAIN
902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771 726 7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com
SWITZERLAND
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
http://www.samsung.com/ch (German)
http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
ARMENIA
0-800-05-555
http://www.samsung.com
AZERBAIJAN
088-55-55-555
http://www.samsung.com
BELARUS
810-800-500-55-500
http://www.samsung.com
GEORGIA
0-800-555-555
http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
http://www.samsung.com
MOLDOVA
0-800-614-40
http://www.samsung.com
MONGOLIA
+7-800-555-55-55
http://www.samsung.com
CIS
140
CIS
RUSSIA
8-800-555-55-55
http://www.samsung.com
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
UKRAINE
0-800-502-000
http://www.samsung.com/ua (Ukrainian)
http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.com
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
400-810-5858
http://www.samsung.com
HONG KONG
(852) 3698 4698
http://www.samsung.com/hk (Chinese)
ASIA PACIFIC
http://www.samsung.com/hk_en (English)
INDIA
1800 3000 8282
http://www.samsung.com/in
1800 266 8282
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
021-5699-7777
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
http://www.samsung.com
141
ASIA PACIFIC
PHILIPPINES
1-800-10-SAMSUNG(726-7864) for PLDT
http://www.samsung.com/ph
1-800-3-SAMSUNG(726-7864) for Digitel
1-800-8-SAMSUNG(726-7864) for Globe
02-5805777
SINGAPORE
1800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com
0266-026-066
THAILAND
1800-29-3232
http://www.samsung.com/th
02-689-3232
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
8000-4726
http://www.samsung.com/ae (English)
MENA
BAHRAIN
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT
08000-726786
http://www.samsung.com
IRAN
021-8255
http://www.samsung.com
JORDAN
800-22273
http://www.samsung.com/Levant (English)
065777444
KUWAIT
183-2255 (183-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO
080 100 2255
http://www.samsung.com
142
MENA
OMAN
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
QATAR
800-2255 (800-CALL)
http://www.samsung.com/ae (English)
http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA
9200-21230
http://www.samsung.com/sa (Arabic)
SYRIA
18252273
http://www.samsung.com/Levant (English)
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800 - SAMSUNG (726- 7864)
http://www.samsung.com
ANGOLA
91-726-7864
http://www.samsung.com
BOTSWANA
0800-726-000
http://www.samsung.com
CAMEROON
7095- 0077
http://www.samsung.com
COTE D’ IVOIRE
8000 0077
http://www.samsung.com
GHANA
0800-10077
http://www.samsung.com
AFRICA
0302-200077
KENYA
0800 545 545
http://www.samsung.com
NAMIBIA
8197267864
http://www.samsung.com
NIGERIA
0800-726-7864
http://www.samsung.com
SENEGAL
800-00-0077
http://www.samsung.com
143
AFRICA
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG (726-7864 )
http://www.samsung.com
TANZANIA
0685 88 99 00
http://www.samsung.com
UGANDA
0800 300 300
http://www.samsung.com
ZAMBIA
211350370
http://www.samsung.com
144
Troškovi servisa (snosi ih korisnik)
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da stoga
najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
145
Pravilno odlaganje
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički
otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod
i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati
s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu
za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet
od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu
upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod
ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti
kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom
proizvodu ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili
Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih
razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Korisnik ne može zamijeniti bateriju koja je ugrađena u ovaj uređaj. Informacije o
zamjeni baterije zatražite od davatelja usluga. Nemojte pokušavati vaditi bateriju ili
je bacati u vatru. Nemojte rastavljati, gnječiti niti bušiti bateriju. Namjeravate li baciti
proizvod, služba za prikupljanje otpada poduzet će odgovarajuće mjere s ciljem
recikliranja i obrade proizvoda, uključujući i njegovu bateriju.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s
drugim komercijalnim otpadom.
146
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
•• Kako biste mogli uživati u optimalnoj kvaliteti slike, na svojem računalu otvorite Upravljačku ploču te podesite rezoluciju i učestalost osvježavanja u skladu s podacima
u nastavku. Kvaliteta slike na TFT-LCD monitoru može se smanjiti ako nije odabrana optimalna rezolucija.
-- Rezolucija: 65" ~ 75": FHD (1920x1080)
-- Okomita frekvencija (učestalost osvježavanja): 48 ~ 75 Hz
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
-- Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6,220,800
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni pikseli.
-- Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan čuvar zaslona.
•• Za razliku od CDT, TFT-LCD monitori (zbog prirode svojeg zaslona) mogu se postaviti samo na jednu rezoluciju radi postizanja optimalne kvalitete slike. Iz tog razloga
postavljanje rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Kako bi se to izbjeglo, preporučuje se odabir navedene optimalne
rezolucije za monitor.
147
Sprečavanje zaostalih slika
Matrica crne boje
Zajednička
elektroda (ITO)
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad označava neprestanu
izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može
doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje služe za upravljanje tekućim kristalima.
Filtar boja
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to dogodi, prilikom
promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to spriječilo, nakupljena razlika u naponu
treba se smanjiti.
Izvor
Odvod
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da postavite pokretanje
čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može biti ograničena ovisno o priručniku s
uputama.
TFT
Ulaz
Vod podatkovne sabirnice
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
-- Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja.
-- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
-- Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se isključuje prema potrebi.
-- Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
•• Redovita promjena boja
-- Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
148
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
•• Redovita promjena boje teksta
-- Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
FLIGHT
: TIME
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
[ Step 3 ]
-- Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
149
Licenca
DivX Certified Ⓡ to play DivX Ⓡ video up to HD 1080p, including premium
content.
Proizvedeno uz licencu tvrtke Dolby Laboratories.
Simbol Dolby i simbol dvostrukog slova D zaštitni su znakovi tvrtke Dolby
Laboratories.
®
Premium Sound 5.1
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380,
5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723,
7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and
the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a
trademark of DTS, Inc. ⓒ2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI
Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the
United States and other countries.
DivXⓇ, DivX CertifiedⓇ and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and
are used under license.
ABOUT DIVX VIDEO: DivXⓇ is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX
CertifiedⓇ device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to
convert your files into DivX video.
ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX CertifiedⓇ device must be registered in order to play
purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD
section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your
registration.
Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na
engleskom jeziku.
150
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore navedenih
brzina skeniranja odnosi se na broj
efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi
razlučivost zaslona. Brzina skeniranja
može biti naznačena slovom i
(isprepleteno) ili slovom p (progresivno),
ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja
piksela koji progresivno stvaraju sliku.
Veći broj piksela znači jasniju sliku življih
boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela skeniraju
se jedna za drugom (progresivno) na
zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije
se od vrha do dna skenira svaka druga
linija piksela, a nakon toga se skeniranju
preostale linije piksela (koje nisu
skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom načinu
rada (progresivno skeniranje) vodoravne
linije progresivno se prikazuju od vrha
prema dnu zaslona. U isprepletenom
načinu rada najprije se prikazuju linije
s neparnim brojem, a zatim linije s
parnim brojem. Neisprepleteni način
rada uglavnom se koristi kod monitora
jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni
način rada uglavnom koristi kod
televizora.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje jednu
sliku (slično treperenju fluorescentnog
svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik
može vidjeti. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i plavih
točaka. Manji razmak između točaka
znači višu rezoluciju. Razmak između
točaka predstavlja najmanji razmak
između točaka iste boje. Razmak između
točaka mjeri se u milimetrima.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između monitora i računala
da bi se omogućilo optimalno okruženje
za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je broj
vodoravnih točaka (piksela) i okomitih
točaka (piksela) koje čine zaslon.
Predstavlja razinu detaljinizoranosti
zaslona. Viša rezolucije omogućava
prikaz većeg broja podataka na zaslonu
i korisna je za istovremeno izvođenje
više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se
od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna
rezolucija) i 1.080 okomitih piksela
(okomita rezolucija).
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje je
moguće priključiti na digitalni izvor
zvuka ili na izvor videosadržaja visoke
razlučivosti pomoću samo jednog
kabela i bez kompresije.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) je
aplikacija koja omogućuje istovremeno
upravljanje većim brojem uređaja za
prikaz pomoću računala. Komunikacija
između računala i monitora odvija se
putem RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
151
Download PDF

advertising