Samsung | QM85D-BR | Samsung 85'' 4K UHD LED Zaslon QMD-BR Serija Korisnički priručnik

Upute za korištenje
QM85D QM85D-BR
Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a specifikacije su
podložne promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
Preporučuje se da se ovaj proizvod upotrebljava do 16 sati dnevno.
U slučaju korištenja proizvoda dulje od 16 sati dnevno, postoji
mogućnost da se jamstvo neće priznati.
Sadržaj
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
5
Sigurnosne mjere opreza
6
Simboli6
Čišćenje6
Skladištenje7
Električna energija i sigurnost
7
Instaliranje8
Rukovanje10
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom
13
Pripremne radnje
Provjera komponenti
14
Komponente14
Predmeti koji se prodaju zasebno
15
Dijelovi16
Upravljaèka ploèa
16
Stražnja strana
18
Zaključavanje za zaštitu od krađe
19
Daljinski upravljač
20
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
22
Prije instalacije proizvoda
(vodič za instalaciju)
23
Kut nagiba i zakretanje
23
Ventilacija23
Dimenzije24
Montaža zidnog stalka
25
Montaža zidnog stalka
25
Specifikacije za komplet za postavljanje na zid
(VESA)25
Daljinski upravljač (RS232C)
26
Kabelski priključak
26
Povezivanje29
Kontrolne šifre
30
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se
zasebno)45
Povezivanje mrežne kutije
(prodaje se zasebno)
46
MagicInfo46
Povezivanje dodirnog nadsloja
Povezivanje putem mrežne kutije
Povezivanje putem računala
48
48
48
Promjena izvora ulaznog signala
49
Source49
Priključivanje i korištenje uređaja
koji je izvor signala
Prije priključivanja
39
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke39
Povezivanje s računalom
Povezivanje pomoću D-SUB kabela
(analogna vrsta)
Povezivanje pomoću DVI kabela
(digitalna vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
39
Povezivanje s videouređajem
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
Povezivanje pomoću HDMI kabela
42
42
43
Povezivanje sa zvučnim sustavom
43
Priključivanje LAN kabela
44
39
40
40
41
41
Korištenje aplikacije MDC
Instalacija/deinstalacija programa MDC
50
Instaliranje50
Deinstaliranje50
Povezivanje s MDC-om
51
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C
(standardi serijske podatkovne komunikacije) 51
Korištenje MDC-a putem Etherneta
52
Značajka Početni zaslon
Multi Screen54
Picture Mode55
On/Off Timer56
2
Sadržaj
On Timer56
Off Timer56
Holiday Management57
Network Settings58
MagicInfo Player I59
ID Settings60
Device ID60
PC Connection Cable60
Video Wall61
Video Wall61
Horizontal x Vertical61
Screen Position62
Format62
Color Tone69
Digital NR69
HDMI Black Level69
Film Mode69
Auto Motion Plus70
Dynamic Backlight70
Picture Size71
Picture Size71
Zoom/Position72
Resolution72
Auto Adjustment73
PC Screen Adjustment73
Picture Off74
More settings63
Reset Picture74
Prilagodba zaslona
OnScreen Display
Picture Mode64
Multi Screen75
Multi Screen75
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)65
Color Temperature66
White Balance66
Gamma67
Calibrated Value67
Picture Options68
Side Gray83
Message Display83
Source Info83
No Signal Message83
MDC Message83
Menu Language84
Reset OnScreen Display84
System
Setup85
Osnovne postavke (System)85
Time86
Clock Set86
DST86
Sleep Timer86
Power On Delay86
MagicInfo I Source87
Rotation80
Rotate Menu80
Rotate Content80
Aspect Ratio80
Auto Source Switching88
Auto Source Switching88
Primary Source Recovery88
Primary Source88
Secondary Source88
Screen Protection81
Pixel Shift81
Timer82
Immediate Display83
Power Control89
Auto Power On89
PC Module Power89
Standby Control90
3
Sadržaj
Network Standby90
Power Button90
Eco Solution91
Energy Saving91
Eco Sensor91
Screen Lamp Schedule91
No Signal Power Off 92
Auto Power Off92
Temperature Control92
Change PIN93
Podrška
Specifikacije
Software Update99
Općenito113
Contact Samsung99
Ušteda električne energije
Go to Home100
Multi Screen100
Picture Mode100
On/Off Timer100
Network Settings100
MagicInfo Player I100
ID Settings101
Video Wall101
More settings101
Prethodno podešene postavke za mjerenje
vremena116
115
Dodatak
Reset System95
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Ostali slučajevi
Prilagodba zvuka
WEEE120
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i
elektronički otpad)
120
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda 120
General94
Security94
HDMI Hot Plug94
Reset All102
Vodič za rješavanje problema
119
119
119
119
Speaker Selection97
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu
centru za pomoć korisnicima
Testiranje proizvoda
Provjera rezolucije i frekvencije
Provjerite sljedeće.
103
103
103
104
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
Sprečavanje zaostalih slika
Reset Sound98
Pitanja i odgovori
111
Licenca123
HDMI Sound96
Sound on Video Call97
121
121
121
Terminologija124
4
Poglavlje 01
Prije upotrebe proizvoda
Autorska prava
Radi poboljšanja kvalitete sadržaj ovog priručnika podložan je promjenama bez najave.
© 2015 Samsung Electronics
Samsung Electronics ima autorska prava za ovaj priručnik.
Zabranjeno je korištenje i umnažanje ovog priručnika ili nekih njegovih dijelova bez odobrenja tvrtke Samsung Electronics.
Microsoft, Windows registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znakovi udruženja Video Electronics Standards Association.
Svi ostali zaštitni znakovi u vlasništvu su svojih vlasnika.
•• Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju
-- (a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
-- (b) donošenja uređaja u servisni centar, a ustanovi se da je proizvod ispravan.
(tj. ako niste pročitali ovaj korisnički priručnik).
•• S iznosom te naknade za administraciju bit ćete upoznati bilo poduzimanja bilo kakvih radova ili kućnog posjeta.
5
Sigurnosne mjere opreza
Čišćenje
――Budite pažljivi prilikom čišćenja jer na vanjskim površinama suvremenih LCD zaslona lako mogu
Oprez
nastati ogrebotine.
――Prilikom čišćenja pridržavajte se sljedećih uputa.
RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE OTVARAJTE
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
tim slikama.
Oprez : DA BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NEMOJTE UKLANJATI POKLOPAC. (ILI
STRAŽNJI DIO)
UNUTRA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽETE POPRAVITI.
SVE POPRAVKE ZATRAŽITE OD KVALIFICIRANOG OSOBLJA.
1
Isključite proizvod i računalo.
2
Isključite kabel za napajanje iz proizvoda.
――Držite kabel za napajanje za priključak i ne dodirujte ga mokrim rukama.
U suprotnom bi moglo doći do električnog udara.
Taj simbol znači da je u unutrašnjosti prisutan visoki napon.
3
Svaki je kontakt s bilo kojim unutarnjim dijelom ovog proizvoda opasan.
Obrišite proizvod čistom, mekom i suhom krpom.
•• Nemojte koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže alkohol,
otapala ili površinski aktivne agense.
Taj simbol znači da su s proizvodom isporučeni važni materijali o rukovanju i održavanju.
!
Simboli
Upozorenje
Ako se ne poštuju upute, može doći do teških ili smrtonosnih ozljeda.
•• Vodu ni sredstva za pranje nemojte prskati izravno po
proizvodu.
4
Umočite meku i suhu krpu u vodu, a potom je čvrsto iscijedite da biste
očistili vanjske dijelove proizvoda.
Oprez
Ako se ne poštuju upute, može doći do tjelesnih ozljeda ili oštećenja imovine.
Aktivnosti označene tim simbolom zabranjene su.
5
Kada završite s čišćenjem, povežite kabel za napajanje s proizvodom.
6
Uključite proizvod i računalo.
Upute označene tim simbolom moraju se poštovati.
6
Skladištenje
Utikač priključite u uzemljenu utičnicu za napajanje
(samo izolirani uređaji vrste 1).
•• To može dovesti do električnog udara ili ozljeda.
Zbog odlika proizvoda sa završnom obradom visokog sjaja, korištenje UV ovlaživača u blizini uređaja
može uzrokovati bijele mrlje na proizvodu.
!
――Ako je potrebno očistiti unutrašnjost proizvoda, obratite se Centru za korisničku podršku (bit će
Nemojte nasilu savijati ili povlačiti kabel za napajanje. Pazite da na kabel za
napajanje ne stavljate teške predmete.
naplaćena naknada).
•• Oštećenje kabela može uzrokovati požar ili električni udar.
Električna energija i sigurnost
――Sljedeće su slike samo za referencu. Situacije iz stvarnog života mogu se razlikovati od prikazanog na
Kabel za napajanje ni monitor nemojte stavljati u blizinu izvora topline.
tim slikama.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Upozorenje
Nemojte koristiti oštećeni kabel ili utikač za napajanje, kao ni olabavljenu
utičnicu.
Suhom krpom očistite prljavštinu oko kontakata utikača ili utičnice.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
U jednu utičnicu nemojte priključivati više proizvoda.
•• Moglo bi doći do požara.
!
•• Pregrijane utičnice mogu uzrokovati požar.
Utikač nemojte dirati mokrim rukama. U suprotnom bi moglo doći do
električnog udara.
Priključak gurnite do kraja da biste ga čvrsto utaknuli.
•• Nezaštićeni spoj može prouzročiti požar.
!
7
Instaliranje
Oprez
Nemojte izvlačiti kabel za napajanje dok koristite uređaj.
•• Električni udar može oštetiti proizvod.
Upozorenje
Na uređaj nemojte stavljati svijeće, aparate protiv insekata ni cigarete. Uređaj
nemojte postavljati u blizinu izvora topline.
•• Moglo bi doći do požara.
Koristite samo kabel za napajanje koji ste dobili s proizvodom tvrtke
Samsung. Kabel nemojte koristiti s drugim proizvodima.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Nosač za zidnu montažu mora montirati stručna osoba.
!
•• Montaža od strane nestručne osobe može dovesti do ozljeda.
Do utičnice u koju priključujete kabel za napajanje morate imati neometan
pristup.
•• Koristite samo odgovarajuće regale.
!
•• Da bi se prekinulo napajanje proizvoda kada dođe do problema, mora
se isključiti kabel za napajanje.
!
Proizvod nemojte postavljati na nedovoljno prozračena mjesta kao što su
police za knjige ili ormari.
•• Imajte u vidu da se samo pritiskom na gumb za isključivanje na
daljinskom upravljaču napajanje ne prekida u potpunosti.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
Prilikom isključivanja iz utičnice kabel za napajanje držite za utikač.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
Da bi se omogućilo prozračivanje, proizvod postavite najmanje 10 cm od
zida.
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
!
!
Plastičnu ambalažu držite izvan dohvata djece.
•• Djeca bi se mogla ugušiti.
!
8
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili klimave površine (npr. na slabo
pričvršćenu policu ili kosu površinu).
Oprez
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
Prilikom premještanja nemojte ispustiti proizvod.
•• Korištenje uređaja u prostorima u kojima su prisutne snažne vibracije
može dovesti do oštećenja uređaja ili do požara.
Uređaj nemojte postavljati u vozila ili na mjesta izložena prašini, vlazi
(kapljicama vode itd.), masnoći ili dimu.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
Proizvod nemojte postavljati na prednju stranu.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Zaslon bi se mogao oštetiti.
!
Uređaj nemojte izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti, vrućini ili vrućim
predmetima, kao što je peć.
Ako proizvod postavljate na stolić ili policu, provjerite da donji prednji rub
proizvoda ne izviruje preko ruba podloge.
•• Mogao bi se smanjiti radni vijek proizvoda ili bi moglo doći do požara.
•• Uređaj bi mogao pasti i oštetiti se i/ili prouzročiti ozljedu.
•• Postavite proizvod samo na stoliće ili police odgovarajuće veličine.
Proizvod nemojte postaviti u dosegu male djece.
•• Uređaj bi mogao pasti i ozlijediti djecu.
Pažljivo položite proizvod.
•• Budući da je prednji kraj težak, proizvod postavite na ravnu i stabilnu
površinu.
Jestivo ulje, kao što je sojino ulje, može oštetiti ili izobličiti proizvod. Proizvod
nemojte montirati u kuhinju ili pokraj kuhinjske radne površine.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
!
SAMSUNG
!
Postavljanje uređaja na neko neuobičajeno mjesto (na mjesto na kojem
je izložen mnoštvu sitnih čestica prašine, kemijskim tvarima, ekstremnim
temperaturama ili visokoj vlazi, ili na mjesto na kojem uređaj mora raditi
dulje vremena bez prekida) moglo bi znatno utjecati na njegov rad.
•• Ako uređaj želite postaviti na takvo mjesto, obavezno se obratite
Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
9
Rukovanje
Na proizvodu nemojte ostavljati teške predmete ili stvari koje vole djeca
(igračke, slatkiše itd.).
•• Dok djeca pokušavaju dosegnuti igračku ili slatkiše, mogao bi pasti
sam proizvod ili kakav teški predmet, što bi moglo dovesti do teških
ozljeda.
Upozorenje
Unutrašnjost proizvoda pod visokim je naponom. Nikada nemojte sami
rastavljati, popravljati ni preinačivati proizvod.
Tijekom grmljavinskog nevremena isključite proizvod i kabel za napajanje.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• Radi popravka obratite se Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
!
Da biste premjestili proizvod, najprije iskopčajte sve kabele, uključujući i
kabel za napajanje.
Nemojte ispuštati predmete na proizvod niti ga udarati.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
•• U suprotnom bi se kabel za napajanje mogao oštetiti i moglo bi doći
do požara ili električnog udara.
!
!
Ako iz uređaja dopiru neobični zvukovi, miris paljevine ili dim, odmah
isključite kabel za napajanje i obratite se Samsungovu centru za pomoć
korisnicima.
Nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela napajanja ni bilo kojeg
drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
!
Nemojte dopuštati djeci da se penju na proizvod ili se vješaju o njega.
Ako otkrijete propuštanje plina, nemojte dirati proizvod ni utikač. Odmah
prozračite prostor.
•• Djeca bi se mogla teško ozlijediti.
•• Iskre mogu uzrokovati eksploziju ili požar.
!
Ako proizvod padne ili se ošteti vanjsko kućište, isključite proizvod i kabel za
napajanje. Zatim se obratite Samsungovu centru za pomoć korisnicima.
•• Daljnja upotreba može uzrokovati požar ili električni udar.
GAS
Nemojte podizati ni pomicati uređaj povlačenjem kabela za napajanje ni
bilo kojeg drugog kabela.
•• Zbog oštećenja kabela moglo bi doći do kvara proizvoda, električnog
udara ili požara.
10
U blizini proizvoda nemojte držati ni koristiti zapaljive raspršivače ni bilo
kakve zapaljive tvari.
Oprez
•• Moglo bi doći do eksplozije ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti
zaostala slika ili oštećeni pikseli.
!
Provjerite nisu li otvori za prozračivanje zapriječeni stolnjakom ili zavjesom.
•• Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način
rada za uštedu energije ili animirani čuvar zaslona.
!
•• Povišena interna temperatura može uzrokovati požar.
-_100
U proizvod (npr. kroz otvore za prozračivanje ili ulazno-izlazne priključke)
nemojte gurati metalne predmete (npr. štapiće za jelo, kovanice ili ukosnice)
ili predmete koji se mogu lako zapaliti (npr. papir ili šibice).
•• Nakupljena prašina u kombinaciji s toplinom može uzrokovati požar,
električni udar ili proboj napona.
!
Proizvod koristite uz preporučenu razlučivost i frekvenciju.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Ako proizvod ne namjeravate koristiti dulje vrijeme (npr. tijekom godišnjeg
odmora), kabel za napajanje isključite iz utičnice.
•• Vid vam se može pogoršati.
!
Proizvod nemojte držati naopačke niti ga premještati držeći ga za postolje.
Na proizvod nemojte stavljati predmete koji sadrže tekućinu (vaze, lonce,
boce itd.) ni metalne predmete.
•• Proizvod bi mogao pasti i oštetiti se ili prouzročiti ozljedu.
•• Obavezno isključite proizvod i kabel za napajanje ako u proizvod uđe
voda ili bilo kakva strana tvar. Zatim se obratite Samsungovu centru za
pomoć korisnicima.
•• Moglo bi doći do kvara uređaja, električnog udara ili požara.
Dulje gledanje zaslona s premale udaljenosti može oštetiti vid.
!
U blizini proizvoda nemojte koristiti ovlaživače zraka ni štednjake.
•• To može dovesti do električnog udara ili požara.
11
Nakon svakog sata korištenja uređaja odmarajte oči najmanje pet minuta.
Pripazite da baterije izvađene iz daljinskog upravljača djeca ne stavljaju u
usta. Baterije stavite na mjesto izvan dosega djece.
•• Smanjit ćete umor očiju.
•• Ako dijete ipak stavi bateriju u usta, odmah se obratite liječniku.
!
Ne dodirujte zaslon kada je uređaj dulje vrijeme uključen jer se zagrijava.
Prilikom zamjene baterija umetnite ih prema odgovarajućem polaritetu (+, -).
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
Male komade dodatne opreme držite podalje od djece.
Koristite samo navedene standardizirane baterije te nemojte istovremeno
koristiti nove i korištene baterije.
•• U suprotnom se baterije mogu oštetiti, izazvati požar, ozljedu ili
oštećenje zbog curenja tekućine iz njih.
!
!
Prilikom podešavanja kuta i visine proizvoda budite oprezni.
Baterije (u što se ubrajaju i punjive baterije) nisu obični otpad te ih valja
reciklirati. Kupac je odgovoran za povrat potrošenih ili punjivih baterija zbog
njihove reciklaže.
•• Mogli biste zaglaviti i ozlijediti ruku ili prst.
!
•• Uslijed pretjeranog naginjanja proizvod bi mogao pasti i uzrokovati
ozljede.
!
•• Korisnik može vratiti potrošene ili punjive baterije u lokalno središte za
recikliranje ili u trgovinu koja prodaje istu vrstu baterija.
Na proizvod nemojte stavljati teške predmete.
•• Moglo bi doći do kvara proizvoda ili tjelesnih ozljeda.
Kada koristite slušalice, nemojte pretjerano poglašnjavati zvuk.
•• Preglasan zvuk vam može oštetiti sluh.
12
Mjere opreza prilikom rukovanja zaslonom
Uređaj nemojte postavljati kako je prikazano na slici. Zaslon je osjetljiv i
mogao bi se oštetiti.
Prilikom rukovanja zaslonom, položite ga kako je prikazano na slici (za to
možete koristiti ambalažu).
!
Prilikom premještanja uređaja, svakako koristite ručice koje se nalaze na
poleđini.
!
15 mm
Uređaj nemojte držati ili hvatati za površinu koja se nalazi manje od 15 mm
od njegove prednje površine.
13
Poglavlje 02
Pripremne radnje
Provjera komponenti
-- Izgled komponenti i dijelova koji se
prodaju zasebno može se razlikovati od
onih prikazanih na slici.
Komponente
――Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.
Kartica Jamstvo
Vodič za brzo postavljanje
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Priručnik s regulatornim
podacima
Kabel za napajanje
-
+
-
-- Ako neke komponente nedostaju,
obratite se dobavljaču kod kojeg ste
kupili proizvod.
+
Baterije
(Nije dostupno na nekim
lokacijama)
Daljinski upravljač
DP kabel
Dodirna olovka (1 kom.)
(samo model QM85D-BR)
Vanjski kabel IR
(samo model QM85D-BR)
14
Predmeti koji se prodaju zasebno
-- Sljedeće dijelove možete kupiti u
najbližoj trgovini.
DP-DVI kabel
KOMPLET za postavljanje na zid
RS232C-stereokabel
DVI kabel
HDMI-DVI kabel
(Koristi se za povezivanje
mrežne kutije)
HDMI kabel
D-SUB kabel
RS232C(IN) adapter
RS232C(OUT) adapter
Stereokabel
RCA stereokabel
LAN kabel
Mrežni uređaj
-- Prilagodnik RS232C može se
upotrebljavati za povezivanje s drugim
monitorom pomoću kabela RS232C
vrste D-SUB (9-pinski).
-- Svaki adapter morate priključiti u
odgovarajući RS232C IN ili OUT priključak
na proizvodu.
15
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije su podložne promjeni s ciljem poboljšanja
Dijelovi
kvalitete, bez prethodne obavijesti.
Upravljačka tipka
Upravljaèka ploèa
Gumbi
Opis
Uključivanje proizvoda.
Ako pritisnete gumb
dok je proizvod uključen, prikazat će se izbornik kontrola.
――Da biste zatvorili zaslonski izbornik, pritisnite i držite upravljačku tipku najmanje
jednu sekundu.
Premještanje na gornji ili donji izbornik. Možete i prilagoditi vrijednost neke
mogućnosti.
Zvučnik
Premještanje na lijevi ili desni izbornik.
――Pomicanjem upravljačke tipke ulijevo ili udesno dok se ne prikazuje izbornik
kontrola možete prilagoditi glasnoću.
Upravljačka tipka
Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču koji ste usmjerili prema senzoru na
prednjem dijelu proizvoda kako biste izvršili pripadajuću funkciju.
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski
upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja
drugim uređajima za prikaz.
Daljinski upravljač koristite na udaljenosti od 7 do 10 m od senzora koji se nalazi na proizvodu, pod kutom od 30 slijeva i
zdesna.
――Iskorištene baterije držite izvan dohvata djece i reciklirajte ih.
Senzor daljinskog
upravljača
――Ne koristite istodobno nove i korištene baterije. Zamijenite obje baterije istovremeno.
――Izvadite baterije ako daljinski upravljač nećete koristiti tijekom dužeg vremenskog razdoblja.
16
――Ako pritisnete gumb
na upravljačkoj tipki dok je proizvod uključen, prikazat
će se izbornik kontrola.
Gumbi
Opis
Odabir povezanog ulaznog izvora.
Izbornik kontrola
Source
Da biste na izborniku kontrola odabrali Source , pomaknite upravljačku tipku
udesno. Da biste odabrali željeni izvor ulaznog signala kada se prikaže odgovarajući
popis, pomičite upravljačku tipku ulijevo ili udesno. Zatim pritisnite na upravljačku
tipku.
Prikazuje zaslonski izbornik.
Menu
Pomaknite upravljačku tipku ulijevo kako biste u izborniku kontrola odabrali Menu
. Prikazat će se zaslonski izbornik kontrola. Da biste odabrali željeni izbornik,
pomičite upravljačku tipku udesno. Stavku podizbornika možete odabrati tako da
pomaknete upravljačku tipku prema gore, dolje, lijevo ili desno. Da biste promijenili
postavke, odaberite željeni izbornik i pritisnite upravljačku tipku tipku.
Odaberite način Go to Home.
Home
Da biste na izborniku kontrola odabrali Home
prema gore.
, pomaknite upravljačku tipku
Isključivanje proizvoda.
Return
Power Off
Da biste na izborniku kontrola odabrali Power Off
udesno. Zatim pritisnite na upravljačku tipku.
Return
Zatvaranje izbornika kontrola.
, pomaknite upravljačku tipku
17
Stražnja strana
Priključak
――Boja i oblik dijelova mogu se razlikovati od onih prikazanih na slici. Specifikacije
IR / AMBIENT SENSOR IN
Opis
Napaja vanjsku senzorsku ploču ili prima signal svjetlosnog senzora.
――Ako povežete vanjski osjetnik IR, koji je opremljen funkcijom osjetnika
su podložne promjeni s ciljem poboljšanja kvalitete, bez prethodne obavijesti.
osvjetljenja, na model QMD-BR, Eco Sensor pokreće se.
IR /AMBIENT
SENSOR IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću HDMI kabela ili HDMIDVI kabela.
DP IN 3 (UHD 30Hz)
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
――Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od 30 Hz.
HDMI IN 3
――Preporučena razlučivost za priključak DP IN 3 (UHD 30Hz) jest 3840 x 2160
pri 30 Hz. Ako je potrebno, razlučivost se može promijeniti u optimalnu
razlučivost od 3840 x 2160 pri 30 Hz.
HDMI IN 2
DP IN 2 (UHD 60Hz)
HDMI IN 1
DP IN 1 (UHD 60Hz)
DVI IN / MAGICINFO IN
DP IN 3
(UHD 30Hz)
Povezuje se s računalom pomoću DP kabela.
――Oštru sliku možete postići gledanjem UHD sadržaja pri frekvenciji od 60 Hz.
DVI IN: Služi za priključivanje uređaja koji je izvor signala pomoću DVI kabela ili
HDMI-DVI kabela.
MAGICINFO IN: Da biste koristili MagicInfo, morate priključiti DP-DVI kabel.
DP IN 2
(UHD 60Hz)
RJ45
Povezuje se s MDC-om pomoću LAN kabela.
IR OUT
Prima signal daljinskog upravljača putem vanjske senzorske ploče i odvodi signal
putem značajke LOOP OUT.
RS232C OUT
Povezuje se s MDC-om pomoću RS232C adaptera.
DP IN 1
(UHD 60Hz)
DVI IN /
MAGICINFO IN
IR OUT
USB
RJ45
RGB IN
RS232C OUT RS232C IN
RS232C IN
AUDIO OUT
RGB / DVI /
HDMI /
AUDIO IN
USB
Priključuje se na USB uređaj prilikom nadogradnje softvera.
RGB IN
Povezuje se s uređajem izvorom pomoću D-SUB kabela.
AUDIO OUT
Služi za priključivanje zvuka uređaja koji je izvor signala.
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
Prima zvuk s računala putem audiokabela.
18
Zaključavanje za zaštitu od krađe
――Zaključavanje za zaštitu od krađe omogućava sigurno korištenje proizvoda čak i na javnim mjestima.
――Oblik uređaja za zaključavanje i način zaključavanja ovise o proizvođaču. Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
Zaključavanje uređaja za zaštitu od krađe:
1
Pričvrstite kabel uređaja za zaštitu od krađe za teški predmet poput stola.
2
Jedan kraj kabela provucite kroz petlju na drugom kraju kabela.
3
Umetnite uređaj za zaključavanje u utor za zaštitu od krađe na stražnjoj strani proizvoda.
4
Zaključajte uređaj za zaključavanje.
-- Uređaj za zaštitu od krađe može se kupiti zasebno.
-- Pojedinosti potražite u korisničkom priručniku koji dolazi uz uređaj za zaključavanje za zaštitu od krađe.
-- Uređaji za zaštitu od krađe mogu se kupiti u trgovinama električnom opremom ili putem Interneta.
19
Daljinski upravljač
――Korištenje drugih uređaja za prikaz u istom prostoru gdje se nalazi daljinski upravljač ovog proizvoda može dovesti do toga da se nenamjerno upravlja drugim uređajima
za prikaz.
――Za ovaj proizvod nije podržana tipka bez opisa prikazana na donjoj slici.
POWER
OFF
Uključivanje proizvoda.
.QZ
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PRS
TUV
WXY
1
4
7
Nije dostupno.
DEL-/--
Prikazivanje ili skrivanje zaslonskog izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
5
8
SYMBOL
0
3
6
VOL
MENU
SOURCE
HOME
Numerički gumbi
Unesite lozinku u OSD izbornik.
9
CH LIST
MUTE
Podešavanje jačine zvuka.
promijenite izvor ulaznog signala.
2
Isključivanje proizvoda.
CH
MagicInfo
Player I
Nije dostupno.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
isključite zvuk.
Ponovno uključivanje zvuka: Ponovo pritisnite
MUTE ili pritisnite gumb za kontrolu jačine zvuka
(+ VOL -).
Gumb za pokretanje značajke MagicInfo Player I.
Gumb za pokretanje značajke Go to Home.
20
Brz odabir korištenih funkcija.
TOOLS
INFO
Prikaz informacija o trenutnom izvoru ulaznog
signala.
Prelazak u viši, niži, lijevi ili desni izbornik, ili
podešavanje vrijednosti opcija.
Potvrđivanje odabira na izborniku.
Povratak na prethodni izbornik.
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Ako se pomoću funkcije Video Wall poveže
više proizvoda, pritisnite gumb SET i unesite ID
proizvoda pomoću numeričkih gumba.
Upravljajte proizvodom koristeći daljinski upravljač.
Poništite postavljenu vrijednost pritiskom na gumb
SET te upravljajte svim povezanim proizvodima
koristeći daljinski upravljač.
RETURN
EXIT
PC
DVI
HDMI
DP
A
B
C
D
UNSET
LOCK
Izlazak iz trenutnog izbornika.
Ručno odaberite povezani izvor ulaznog
signala: PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3 ili
DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
IR control
SET
Nije dostupno.
-- Funkcije gumba na daljinskom
upravljaču mogu se razlikovati za
različite proizvode.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
21
Povezivanje pomoću IR stereokabela
(prodaje se zasebno)
1
2
Ne zaboravite priključiti vanjski kabel IR kada je proizvod isključen. Zatim, uključite
proizvod.
IR OUT
Upravljanje većim brojem uređaja sa zaslonom
putem daljinskog upravljača
IR /AMBIENT
SENSOR IN
•• Pomoću namjenskog stereokabela povežite priključak IR OUT na ovom
uređaju s priključkom IR / AMBIENT SENSOR IN na drugom uređaju za
prikaz.
•• Naredbu poslanu s daljinskog upravljača usmjerenog prema proizvodu
primit će oba uređaja sa zaslonom 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
1
Upravljanje većim brojem zaslona korištenjem
vanjskog kabela IR
•• Naredbu s daljinskog upravljača usmjerenog prema uređaju 1 (s kojim je
povezan vanjski kabel IR) primaju oba uređaja za prikazivanje 1 i 2 .
――Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
――samo model QM85D-BR
1
IR /AMBIENT
SENSOR IN
IR OUT
2
IR /AMBIENT
SENSOR IN
22
Prije instalacije proizvoda (vodič za
instalaciju)
Uređaj je radi sprječavanja ozljede potrebno sigurno pričvrstiti na pod/zid u skladu s uputama za montažu.
•• Zidni stalak mora instalirati ovlaštena tvrtka za montažu.
•• U suprotnom uređaj može pasti i uzrokovati osobnu ozljedu.
•• Svakako instalirajte navedeni zidni stalak.
Kut nagiba i zakretanje
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
•• Kako biste mogli koristiti proizvod u okomitom položaju (uspravan položaj), okrenite ga u smjeru kazaljke na satu tako da
je LED zaslon usmjeren prema dolje.
Ventilacija
Instalacija na okomit zid
A minimalno 40 mm
B Temperatura okoline: Ispod 35 C
A
•• kada proizvod instalirate na okomiti zid, ostavite barem 40 mm prostora između proizvoda i zida radi ventilacije te
održavajte temperaturu okoline A ispod 35 C.
B
Slika 1.1 Prikaz s bočne strane
23
Slika 1.3 Prikaz s bočne strane
Instalacija na izbočen zid
――Dodatne pojedinosti zatražite od centra tvrtke Samsung za korisničku podršku.
B
D
D
Prikaz s gornje strane
A minimalno 40 mm
B minimalno 70 mm
A
C minimalno 50 mm
D minimalno 50 mm
E Temperatura okoline: Ispod 35 C
――Kod instaliranja proizvoda na izbočen zid, između proizvoda i površine zida ostavite najmanje toliko prostora koliko je
naznačeno iznad kako bi se omogućila ventilacija i održavajte temperaturu okoline ispod 35 C.
C
E
Slika 1.2 Prikaz s bočne
strane
Dimenzije
Jedinica: mm
Naziv
modela
5
1
2
4
1
1 2
23
34
45
QM85D
1903,4
1877,0
1058,0
1090,5
105,1
QM85D-BR
1949
1831,9
1041,9
1130
128,8
――Ne prikazuju svi crteži točne dimenzije. Pojedine dimenzije podložne su promjenama bez prethodne obavijesti. Prije no što
instalirate kupljeni proizvod, provjerite njegove dimenzije. Ne odgovaramo za tipografske ili tiskarske pogreške.
3
24
Montaža zidnog stalka
Montaža zidnog stalka
Komplet za postavljanje na zid (prodaje se zasebno) pruža vam mogućnost montaže proizvoda na zid.
Detaljne informacije o montaži kompleta za postavljanje potražite u uputama priloženima uz zidni stalak.
Preporučujemo vam da se obratite tehničaru koji će vam pomoći pri montaži držača za zidni stalak.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede vas ili ostalih osoba ako zidni
stalak montirate na vlastitu ruku.
Specifikacije za komplet za postavljanje na
zid (VESA)
•• Samsungovi kompleti za postavljanje sadrže detaljan priručnik za montažu i sve dijelove potrebne za sastavljanje.
――Zidni stalak montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Prije no što zidni stalak
•• Dužina vijaka za zidne stalke koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardu VESA može se razlikovati
ovisno o specifikacijama zidnog stalka.
pričvrstite na neku drugu površinu, npr. na pregradni zid, obratite se najbližem
trgovcu i zatražite dodatne informacije.
Ako proizvod montirate na nagnuti zid, može pasti i uzrokovati teške tjelesne
ozljede.
•• Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih ili nisu u skladu sa specifikacijama za vijke prema standardima VESA.
Predugim vijcima možete oštetiti unutrašnjost proizvoda.
•• Vijke nemojte zategnuti prejako. Time možete oštetiti proizvod ili uzrokovati pad proizvoda, što može dovesti do tjelesne
ozljede. Samsung nije odgovoran za takvu vrstu nezgoda.
•• Samsung nije odgovoran za oštećenje proizvoda ili tjelesne ozljede ako upotrebljavate zidni stalak koji nije VESA ili nema
specifikacije te ako kupac nije slijedio upute za montažu proizvoda.
•• Uvijek neka dvije osobe montiraju proizvod na zid.
•• Standardne dimenzije za komplete za postavljanje navedene su u tablici u nastavku.
Jedinica: mm
Naziv modela
Specifikacije za VESA otvor Standardni vijak
vijka (A * B) u milimetrima
QM85D
M8 / L 14~16
600 × 400
QM85D-BR
Količina
4
M8
――Nemojte montirati komplet za postavljanje dok je proizvod uključen. Možete uzrokovati tjelesnu ozljedu zbog električnog
šoka.
25
Daljinski upravljač (RS232C)
•• Dodjela pinova
1 2 3 4 5
Kabelski priključak
RS232C kabel
Sučelje
RS232C (9-pinski)
Pin
T x D (br.2) R x D (br. 3) GND (br. 5)
Brzina prijenosa podataka
9600 b/s
Bitovi podataka
8 bitova
Paritet
Nema
Bitovi za prekid
1 bitova
Kontrola protoka
Nema
Maksimalna duljina
15 m (samo vrsta s oklopom)
6 7 8 9
Pin
Signal
1
Prepoznavanje nosača podataka
2
Primljeni podaci
3
Preneseni podaci
4
Priprema podatkovnog terminala
5
Uzemljenje signala
6
Priprema paketa podataka
7
Slanje zahtjeva
8
Slobodan za slanje
9
Indikator sa zvonom
26
LAN kabel
•• RS232C kabel
Priključak: 9-pinski kabel povezuje D-Sub i stereoizlaz
9
•• Dodjela pinova
3
2
1
5
1 2 3 4 5 6 7 8
-P2-
6
-P1-
1
-P1Ženski
-P1-
-P2-
-P2-
Rx
2
-------->
3
Tx
STEREO
Tx
3
<--------
2
Rx
PLUG
Uzemlj.
5
----------
5
Uzemlj.
(3,5ø)
Pin br.
Standardna boja
Signal
1
bijela i narančasta
TX+
2
narančasta
TX-
3
bijela i zelena
RX+
4
plava
NC
5
bijela i plava
NC
6
zelena
RX-
7
bijela i smeđa
NC
8
smeđa
NC
27
Križni LAN kabel (PC u PC)
•• Priključak: RJ45
Izravni LAN kabel (PC u HUB)
HUB
RJ45
P2
RJ45
P1
P2
Signal
P1
P2
Signal
TX+
1
<-------->
3
RX+
P1
P1
P2
RJ45 MDC
P2
Signal
TX-
2
<-------->
6
RX-
<-------->
1
TX+
RX+
3
<-------->
1
TX+
2
<-------->
2
TX-
RX-
6
<-------->
2
TX-
RX+
3
<-------->
3
RX+
RX-
6
<-------->
6
RX-
Signal
P1
TX+
1
TX-
28
Povezivanje
•• Veza 2
•• Veza 1
RJ45
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
RJ45
OUT
•• Veza 3
RJ45
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
IN
RS232C
OUT
29
Kontrolne šifre
Br.
Pregled kontrolnog stanja (Dohvati naredbu za upravljanje)
9
Sigurnosno zaključavanje
0x5D
0~1
10
Uključivanje videozida
0x84
0~1
11
Korisnička kontrola videozida
0x89
-
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
Upravljanje (Postavi naredbu za upravljanje)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
Vrsta naredbe
ID
Duljina podataka
Podaci
1
Vrijednost
Kontrolni
zbroj
Naredba
Br.
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
1
Upravljanje napajanjem
0x11
0~1
2
Upravljanje jačinom zvuka
0x12
0~100
3
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x14
-
4
Upravljanje načinom rada zaslona
0x18
-
5
Upravljanje veličinom zaslona
0x19
0~255
6
Komanda za uključivanje/
isključivanje slike u slici
0x3C
0~1
7
Kontrola automatskog podešavanja
(samo za računalo i BNC)
0x3D
0
8
Komanda za način rada s videozidom
0x5C
0~1
Vrsta naredbe
Naredba
Raspon
vrijednosti
•• Sva komunikacija odvija se u heksadecimalnom obliku. Kontrolni zbroj računa se zbrajanjem svih
vrijednosti osim zaglavlja. Ako kontrolni zbroj ima više od 2 znamenke kao što je prikazano ispod
(11+FF+01+01=112), prva znamenka se briše.
Npr. Uključeno & ID=0
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
ID
Duljina podataka
Podaci 1
1
"Power"
Duljina podataka
Podaci 1
1
1
Kontrolni
zbroj
12
•• Kako biste istovremeno upravljali svim uređajima povezanima serijskim kabelom, neovisno o ID
oznakama, postavite ID kao "0xFE" i prenesite naredbe. Svaki uređaj izvršit će naredbe, ali ACK neće
reagirati.
30
Upravljanje napajanjem
Upravljanje jačinom zvuka
•• Funkcija
Proizvod je moguće uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Glasnoću proizvoda moguće je prilagoditi pomoću računala.
•• Pregled stanja napajanja (Dohvati stanje napajanja Uključeno/Isključeno)
•• Pregled stanja jačine zvuka (Dohvati stanje jačine zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Postavljanje napajanja na Uključeno/Isključeno (Postavi napajanje na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x11
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Power"
Kontrolni
zbroj
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
0
•• Postavljanje jačine zvuka (Postavi jačinu zvuka)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x12
ID
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
•• Potvrda
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x11
"Power"
Kontrolni
zbroj
0xAA
0xFF
1
"Volume"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x11
"ERR"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost
1
3
'A'
0x12
"Volume"
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Negativna potvrda
Naredba
Podaci
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
"Power": šifra napajanja koja se postavlja na proizvodu.
Zaglavlje
Duljina podataka
•• Potvrda
0: Napajanje ISKLJUČENO
Naredba
Kontrolni
zbroj
"Volume": šifra vrijednosti glasnoće koja se postavlja na proizvod. (0-100)
1: Napajanje UKLJUČENO
Zaglavlje
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x12
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
31
Upravljanje izvorom ulaznog signala
0x24
HDMI2_PC
•• Funkcija
Izvor ulaznog signala na proizvodu može se promijeniti pomoću računala.
0x25
DisplayPort
――DVI_video, HDMI1_PC i HDMI2_PC ne mogu se koristiti s naredbom Set. Odgovaraju samo na naredbe
•• Pregled stanja izvora ulaznog signala (Dohvati status izvora ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
"Dohvati".
――Ovaj model ne podržava sljedeće priključke: HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 i HDMI2_PC.
Kontrolni
zbroj
――Značajka MagicInfo dostupna je samo na modelima koji sadrže funkciju MagicInfo.
0
――Mogućnosti RF (TV) i DTV dostupne su samo na modelima koji sadrže televizor.
•• Postavljanje izvora ulaznog signala (Postavi izvor ulaznog signala)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x14
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"Input Source"
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
0x14
PC
0x18
DVI
0x0C
Izvor ulaznog signala
0x08
Komponenta
0x20
MagicInfo
0x1F
DVI_video
0x30
RF (TV)
0x40
DTV
0x21
HDMI1
0x22
HDMI1_PC
0x23
HDMI2
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x14
"Input
Source"
Kontrolni
zbroj
"Input Source": šifra izvora ulaznog signala koja se postavlja na proizvod.
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x14
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila.
32
Upravljanje načinom rada zaslona
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Način rada zaslona na monitoru moguće je promijeniti pomoću računala.
Načinom rada zaslona ne može se upravljati ako je omogućena funkcija Video Wall.
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x18
"ERR"
Kontrolni
zbroj
――Ova upravljačka funkcija može se koristiti samo na modelima koji uključuju televizor.
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Pregled stanja zaslona (Dohvati status načina rada zaslona)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x18
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Upravljanje veličinom zaslona
•• Funkcija
Veličinu zaslona na proizvodu moguće je promijeniti pomoću računala.
0
•• Pregled veličine zaslona (Dohvati status veličine zaslona)
•• Postavljanje veličine slike (Postavi veličinu slike)
Zaglavlje
0xAA
Naredba
ID
0x18
Duljina
podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Screen
Mode"
16 : 9
0x04
Zumiranje
0x31
Zumiranje - široko
0x0B
4:3
Naredba
0xAA
0x19
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
0
•• Potvrda
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
0x01
Zaglavlje
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x19
"Screen
Size"
Kontrolni
zbroj
"Screen Size": veličina zaslona proizvoda (raspon: 0 – 255, jedinica: inči)
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x18
"Screen
Mode"
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x19
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"Screen Mode": šifra koja postavlja status proizvoda
33
Komanda za uključivanje/isključivanje slike u slici
Kontrola automatskog podešavanja (samo za računalo i BNC)
•• Funkcija
Način rada slike u slici (PIP) na proizvodu moguće je uključiti i isključiti pomoću računala.
•• Funkcija
Automatsko podešavanje zaslona računala pomoću računala.
――Dostupno samo na modelima koji imaju funkciju slike u slici.
――Načinom nije moguće upravljati ako je Video Wall postavljeno na On.
•• Pregled stanja automatskog podešavanja (Dohvati status automatskog podešavanja)
Nema
――Ta funkcija nije dostupna u načinu rada MagicInfo.
•• Postavljanje automatskog podešavanja (Postavi automatsko podešavanje)
•• Pregled uključenog/isključenog stanja slike u slici (Dohvati status Uključeno/Isključeno za sliku u
slici)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x3C
ID
Duljina podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x3C
Naredba
0xAA
0x3D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Auto
Adjustment"
0
•• Postavljanje slike u slici na uključeno/isključeno (Postavi sliku u slici na Uključeno/Isključeno)
Zaglavlje
Zaglavlje
ID
Duljina podataka
Podaci
1
"PIP"
"Auto Adjustment" : 0 x 00 (uvijek)
•• Potvrda
Kontrolni
zbroj
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"Auto
Adjustment"
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3D
"ERR"
1: Slika u slici uključena
0: Slika u slici isključena
Naredba
0xAA
0xFF
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
•• Potvrda
Zaglavlje
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
"PIP": šifra za uključivanje i isključivanje načina rada slike u slici na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x3C
"PIP"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
34
Kontrola načina rada videozida
Sigurnosno zaključavanje
•• Funkcija
Način rada Video Wall moguće je aktivirati na proizvodu putem računala.
•• Funkcija
Računalo se može koristiti za uključivanje i isključivanje funkcije Safety Lock na proizvodu.
Ta je kontrola dostupna samo na proizvodu na kojem je omogućena postavka Video Wall.
•• Pregled načina rada videozida (Dohvati način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Ova komanda dostupna je neovisno o tome je li napajanje uključeno ili isključeno.
•• Pregled stanja sigurnosnog zaključavanja (Dohvati status sigurnosnog zaključavanja)
Kontrolni
zbroj
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
0
0
•• Postavljanje videozida (Postavi način rada videozida)
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5C
ID
Duljina podataka
Podaci
Kontrolni
zbroj
1
"Video Wall Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
1: Full
0: Natural
0xAA
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x5D
ID
Duljina
podataka
Podaci
1
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
•• Potvrda
Zaglavlje
•• Omogućavanje ili onemogućavanje sigurnosnog zaključavanja (Postavi sigurnosno zaključavanje
na Omogućeno/Onemogućeno)
1: Uključeno
Naredba
ID
0xFF
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
3
'A'
0x5C
Vrijednost 1
Kontrolni
zbroj
"Video Wall
Mode"
"Video Wall Mode": šifra koja se koristi za aktiviranje načina rada videozida na proizvodu
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
0: Isključeno
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5D
"Safety Lock"
Kontrolni
zbroj
"Safety Lock": šifra za sigurnosno zaključavanje koja se postavlja na proizvodu
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x5C
"ERR"
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x5D
"ERR"
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
35
Uključivanje videozida
•• Negativna potvrda
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje videozid proizvoda.
•• Dohvaćanje statusa uključivanja/isključivanja videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x84
ID
Duljina
podataka
Kontrolni
zbroj
Naredba
0xAA
0x84
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x84
ERR
Kontrolni
zbroj
Korisnička kontrola videozida
0
ID
Naredba
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
•• Funkcija
Osobno računalo uključuje i isključuje funkciju videozida proizvoda.
•• Uključivanje/isključivanje videozida
Zaglavlje
Zaglavlje
Duljina
podataka
Podaci
1
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
•• Dohvaćanje statusa videozida
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
ID
Duljina podataka
Kontrolni zbroj
0
•• V.Wall_On : Kod videozida postavlja se na proizvodu
•• Postavljanje videozida
1: Videozid je UKLJUČEN
0: Videozid je ISKLJUČEN
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0x89
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'A'
0x84
V.Wall_On
Kontrolni
zbroj
ID
Duljina
podataka
Vrijednost 1
Vrijednost2
2
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
Wall_Div: Kod razdjelnika videozida postavlja se na proizvodu
V.Wall_On : Kao i gore
36
Model videozida 10 x 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Isključeno
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
0x00
1
0x11
0x12
0x13
0x14
0x15
0x16
0x17
0x18
0x19
0x1A
0x1B
0x1C
0x1D
0x1E
0x1F
2
0x21
0x22
0x23
0x24
0x25
0x26
0x27
0x28
0x29
0x2A
0x2B
0x2C
0x2D
0x2E
0x2F
3
0x31
0x32
0x33
0x34
0x35
0x36
0x37
0x38
0x39
0x3A
0x3B
0x3C
0x3D
0x3E
0x3F
4
0x41
0x42
0x43
0x44
0x45
0x46
0x47
0x48
0x49
0x4A
0x4B
0x4C
0x4D
0x4E
0x4F
5
0x51
0x52
0x53
0x54
0x55
0x56
0x57
0x58
0x59
0x5A
0x5B
0x5C
0x5D
0x5E
0x5F
6
0x61
0x62
0x63
0x64
0x65
0x66
0x67
0x68
0x69
0x6A
0x6B
0x6C
0x6D
0x6E
0x6F
7
0x71
0x72
0x73
0x74
0x75
0x76
0x77
0x78
0x79
0x7A
0x7B
0x7C
0x7D
0x7E
N/A
8
0x81
0x82
0x83
0x84
0x85
0x86
0x87
0x88
0x89
0x8A
0x8B
0x8C
N/A
N/A
N/A
9
0x91
0x92
0x93
0x94
0x95
0x96
0x97
0x98
0x99
0x9A
0x9B
N/A
N/A
N/A
N/A
10
0xA1
0xA2
0xA3
0xA4
0xA5
0xA6
0xA7
0xA8
0xA9
0xAA
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
11
0xB1
0xB2
0xB3
0xB4
0xB5
0xB6
0xB7
0xB8
0xB9
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
12
0xC1
0xC2
0xC3
0xC4
0xC5
0xC6
0xC7
0xC8
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
13
0xD1
0xD2
0xD3
0xD4
0xD5
0xD6
0xD7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
14
0xE1
0xE2
0xE3
0xE4
0xE5
0xE6
0xE7
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
15
0xF1
0xF2
0xF3
0xF4
0xF5
0xF6
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
37
Wall_SNo : Šifra proizvoda postavlja se na proizvodu
Model videozida 10 x 10: ( 1 ~ 100)
Šifra proizvoda
Podaci
1
0x01
2
0x02
...
...
99
0x63
100
0x64
•• Potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
Vrijednost2
4
'A'
0x89
Wall_Div
Wall_SNo
Kontrolni
zbroj
•• Negativna potvrda
Zaglavlje
Naredba
0xAA
0xFF
ID
Duljina
podataka
Poz./neg.
potvrda
r-CMD
Vrijednost 1
3
'N'
0x89
ERR
Kontrolni
zbroj
"ERR" : šifra koja pokazuje koja se pogreška pojavila
38
Poglavlje 03
Priključivanje i korištenje uređaja koji je izvor signala
Prije priključivanja
Prije povezivanja pročitajte sljedeće bitne točke
――Prije priključivanja uređaja koji je izvor signala pročitajte korisnički priručnik isporučen uz uređaj.
Broj i lokacije priključaka na uređajima koji su izvor signala mogu se razlikovati od uređaja do uređaja.
――Ne priključujte kabel napajanja prije nego ste povezali sve uređaje.
Priključivanje kabela napajanja tijekom povezivanja može dovesti do oštećivanja proizvoda.
――Ispravno priključite priključke za zvuk: lijevi = bijeli i desni = crveni.
Povezivanje s računalom
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Računalo se s proizvodom može povezati na više načina.
Odaberite način povezivanja koji odgovara vašem računalu.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje pomoću D-SUB kabela (analogna vrsta)
――Provjerite vrste priključaka na stražnjem dijelu proizvoda koji želite priključiti.
RGB IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
39
Povezivanje pomoću DVI kabela (digitalna vrsta)
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
DVI IN /
MAGICINFO IN
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
40
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje pomoću DP kabela
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
DP IN 1 (UHD 60Hz),
DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz)
•• Upozorenja prilikom korištenja DP-a
――Neke grafičke kartice koje nisu sukladne DP standardu mogu spriječiti prikaz zaslona s podizanjem
sustava Windows/BIOS-om kada proizvod radi u načinu s uštedom energije. U tom slučaju prije
uključivanja računala provjerite je li uključen proizvod.
――Priključak DP IN 1 (UHD 60Hz), DP IN 2 (UHD 60Hz), DP IN 3 (UHD 30Hz) na proizvodu i
isporučeni DP kabel dizajnirani su na temelju VESA standarda. Upotreba DP kabela koji ne
zadovoljava standarde VESA može prouzročiti nepravilan rad proizvoda. Samsung Electronics ne
preuzima odgovornost za bilo kakve poteškoće u slučaju upotrebe kabela koji nije u skladu sa
standardima.
Svakako upotrijebite DP kabel naveden u standardima VESA.
――Da biste postigli optimalnu razlučivost (3840x2160 pri 60 Hz) kada je izvor ulaznog signala
DisplayPort1 ili DisplayPort2, preporučuje se upotreba DP kabela kraćeg od 5 m.
――Onemogućivanjem štednog načina rada kada je izvor ulaznog signala DisplayPort1,
DisplayPort2 ili DisplayPort3 mogu se uvesti nove informacije o razlučivosti i poništiti veličina
prozora sa zadacima ili lokacija.
41
Povezivanje s videouređajem
•• Kabel za napajanje priključite tek nakon što ste priključili sve ostale kabele.
Prije priključivanja kabela za napajanje provjerite jeste li priključili izvorišni uređaj.
•• Videouređaj možete povezati s proizvodom pomoću kabela.
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
――Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču da biste promijenili izvor.
Povezivanje pomoću HDMI-DVI kabela
――Ako je proizvod povezan s videouređajem pomoću HDMI-DVI kabela, zvuk neće biti omogućen.
Kako biste riješili ovaj problem, priključite dodatni audio kabel u priključke za zvuk na proizvodu i
videouređaju.
――Podržane rezolucije uključuju 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p i 576p.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN
42
Povezivanje pomoću HDMI kabela
Povezivanje sa zvučnim sustavom
Korištenje HDMI ili HDMI/DVI kabela (do 1080p)
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
•• Povežite digitalni uređaj pomoću HDMI kabela da biste postigli bolju kvalitetu slike i zvuka.
•• HDMI kabel podržava digitalne video i audiosignale te ne zahtijeva audiokabel.
-- Da biste proizvod povezali s digitalnim uređajem koji ne podržava HDMI izlaz, koristite HDMIDVI i audiokabele.
•• Ako s proizvodom povežete vanjski uređaj koji koristi stariju verziju HDMI načina rada, slika se možda
neće normalno prikazivati (ili se neće prikazivati uopće) ili se neće čuti zvuk. Ako se pojavi takav
problem, pitajte proizvođača vanjskog uređaja koja se HDMI verzija koristi te ako se koristi zastarjela
verzija, zatražite nadogradnju.
•• Svakako upotrijebite HDMI kabel debljine 14 mm ili manje.
AUDIO OUT
•• Svakako kupite certificirani HDMI kabel. U suprotnom se slika možda neće prikazati ili će se pojaviti
pogreška veze.
•• Preporučujemo korištenje osnovnog HDMI kabela visoke brzine ili kabela s funkcijom etherneta.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju etherneta putem HDMI-ja.
HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3
43
Priključivanje LAN kabela
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
RJ45
44
Povezivanje mrežnog uređaja (prodaje se zasebno)
――Ako je montiran mrežni uređaj, priključci sa stražnje strane proizvoda ne mogu se koristiti.
Priključci koji se ne mogu koristiti su IR OUT, RS232C OUT, RS232C IN, USB
1
, RGB IN, AUDIO OUT i RGB / DVI / HDMI / AUDIO IN.
Postavite mrežni uređaj na proizvod
3
Vijcima pričvrstite mrežni uređaj s
proizvodom.
tako da otvori budu poravnati kao što
je prikazano na slici.
2
A
Najprije umetnite jezičce mrežnog
4
Mrežni je uređaj uspješno pričvršćen.
uređaja u označene otvore ( A ) na
proizvodu. Zatim poravnajte označene
otvore ( B ).
B
45
Povezivanje mrežne kutije (prodaje se zasebno)
――Pojedinosti o povezivanju s mrežnom kutijom potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz mrežnu kutiju pri kupnji.
MagicInfo
Da biste koristili MagicInfo, morate povezati mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) s proizvodom.
――Da biste promijenili postavke značajke MagicInfo, pokrenite "MagicinfoSetupWizard" na radnoj površini.
――Pojedinosti o korištenju značajke MagicInfo potražite na DVD-u koji ste dobili uz mrežnu kutiju.
――Podaci u ovom odjeljku podložni su promjeni bez obavijesti radi poboljšanja kvalitete.
――Ako se problem pojavi nakon instalacije drugog operacijskog sustava, a ne onog priloženog uz mrežnu kutiju, nakon povrata prethodne verzije operacijskog sustava ili
instalacije softvera koji nije kompatibilan s priloženim operacijskim sustavom, nećete moći koristiti tehničku podršku te će vam posjet servisnog tehničara biti naplaćen.
Nećete moći iskoristiti niti mogućnost zamjene proizvoda ili povrata novca.
Prijelaz u način rada MagicInfo
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Select Application - step 1
MagicInfo Pro (LAN, WAN based version)
1
Kada instalirate mrežnu kutiju (prodaje se zasebno) i povežete je s proizvodom, uključite proizvod.
2
Na daljinskom upravljaču pritisnite SOURCE i odaberite MagicInfo.
――Ako povežete mrežni sklop s priključkom DVI IN / MAGICINFO IN na uređaju, mogućnost Source promijenit će se iz DVI u
MagicInfo-i Premium (Web-based version)
3
Select Later
< Back(B)
Next(N) >
MagicInfo.
Finish
Odaberite zadanu aplikaciju koju želite pokrenuti kada se MagicInfo pokrene.
Cancel
46
4
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Upišite podatke o IP adresi.
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
6
Odaberite način prikaza.
7
Dvaput provjerite postavke koje ste
Select Screen Type - step 4
Select TCP/IP - step 2
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
Landscape
IP address:
192 . 168 . 0 . 102
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 0 . 1
Portrait
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server address:
Preferred DNS server:
10 . 44 . 33 . 22
Alternate DNS server:
10 . 33 . 22 . 11
< Back(B)
Next(N) >
Finish
< Back(B)
Cancel
5
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
Odaberite jezik. (Zadani je jezik
Next(N) >
Finish
Cancel
MagicInfo Setup Wizard - v.1.12
English.)
upravo konfigurirali.
Setup Information
Select Language -step 3
Select the language you want to install on the system for menus and
dialogs.
1. Application :
Current Language
2. Internet Protocol [TCP/IP]
:
Engilsh
IP :
Chinese [Traditional]
German
4. Screen Type :
French
dvokliknite ikonu MagicInfo na radnoj
površini. Ikona će se pojaviti u donjem
desnom dijelu zaslona.
192.168.0.102
3. Language :
English
――Ako se ikona izvršavanja ne pojavi,
MagicInfo Pro [LAN,WAN based version\
English
Landscape
Italian
Japanese
Korean
Russian
Swedish
Turkish
Chinese [Simplified]
Portuguese
< Back(B)
Do not show again
Next(N) >
Finish
Cancel
< Back(B)
Apply
Finish
Cancel
47
Povezivanje dodirnog nadsloja
――Dijelovi za povezivanje mogu se razlikovati kod različitih proizvoda.
Povezivanje putem mrežne kutije
Povezivanje putem računala
48
Promjena izvora ulaznog signala
Source vam omogućuje odabir raznih izvora i promjenu naziva uređaja izvora.
Source
――Ako je odabran pogrešan izvor signala za uređaj koji je izvor signala i na koji želite prijeći, zaslon možda neće ispravno
Možete prikazati zaslon uređaja koji je izvor signala i koji je povezan s proizvodom. Odaberite izvor signala s popisa izvora kako
biste prikazali zaslon odabranog izvora signala.
――Izvor ulaznog signala moguće je promijeniti pomoću gumba SOURCE na daljinskom upravljaču.
prikazivati sadržaj.
SOURCE → Source
Edit Name
Source
SOURCE → Source → TOOLS → Edit Name → ENTER E
PC
DVI
HDMI1
HDMI2
HDMI3
DisplayPort1
Ponekad zaslon neće pravilno prikazivati sadržaj ako naziv izvorišnog uređaja nije naveden u mogućnosti Edit Name.
Da biste postigli optimalnu kvalitetu slike, preporučujemo vam i da pomoću mogućnosti Edit Name promijenite naziv
izvorišnog uređaja.
――Popis može obuhvaćati sljedeće izvorišne uređaje. Uređaji Source na popisu razlikuju se ovisno o odabranom izvoru.
VCR / DVD / Cable STB / Satellite STB / HD STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo /
DHR / PC / DVI PC / DVI Devices
――Dostupne postavke na izborniku Picture ovise o trenutnom izvoru i postavkama odabranima na izborniku Edit Name.
•• Pri priključivanju računala u priključke HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3, postavite Edit Name na PC. U drugim
slučajevima, Edit Name postavite na AV uređaje.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 putem HDMI kabela, proizvod u odjeljku Edit
Name postavite na način rada PC.
•• Kada računalo povezujete s priključkom HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 putem HDMI u DVI kabela, proizvod u
odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI PC.
•• Kada AV uređaj povezujete s priključkom HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI IN 3 putem kabela HDMI u DVI, proizvod u
odjeljku Edit Name postavite na način rada DVI Devices.
49
Poglavlje 04
Korištenje aplikacije MDC
MDC (Multiple Display Control) je aplikacija koja omogućuje jednostavno i istodobno upravljanje većim brojem uređaja za prikaz putem računala.
Informacije o korištenju MDC programa potražite u datotekama pomoći nakon instalacije programa. MCD program možete preuzeti s web-mjesta.
Nakon što pritisnete gumb On nakon pritiska na gumb Off, proizvod provjerava status oko jedne
minute. Pokušajte pokrenuti naredbu nakon jedne minute.
Instalacija/deinstalacija programa MDC
7
U prikazanom prozoru "Ready to Install the Program" provjerite put direktorija u koji želite
instalirati program i kliknite "Install".
8
Prikazat će se napredak instalacije.
9
Kliknite "Finish" u prikazanom prozoru "InstallShield Wizard Complete".
――Odaberite"Launch MDC Unified" i kliknite "Finish" da biste odmah pokrenuli program MDC.
Instaliranje
10Nakon instalacije na radnoj površini će se stvoriti ikona prečaca za MDC Unified.
――Na instalaciju programa MDC može utjecati grafička kartica, matična ploča i stanje mreže.
――Ikona za pokretanje programa MDC možda se neće prikazati, ovisno o računalnom sustavu ili
1
Pritisnite program za instalaciju aplikacije MDC Unified.
specifikacijama proizvoda.
――Ako se ne pojavi ikona za pokretanje programa, pritisnite F5.
2
Odaberite jezik za instalaciju. Zatim kliknite "OK".
3
Kada se pojavi zaslon "Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified", kliknite "Next".
4
U prikazanom prozoru "License Agreement" odaberite "I accept the terms in the license
agreement" i kliknite "Next".
5
U prikazanom prozoru "Customer Information" popunite sva polja za informacije i kliknite "Next".
6
U prikazanom prozoru "Destination Folder" odaberite put direktorija u koji želite instalirati
Deinstaliranje
1
Odaberite Postavke > Upravljačka ploča na izborniku Start i dvokliknite Dodaj/Izbriši
program.
2
Odaberite MDC Unified na popisu i pritisnite Promijeni/ukloni.
program i kliknite provjerite put direktorija za instaliranje programa i zatim pritisnite "Next".
――Ako put direktorija nije naveden, program će se instalirati na zadanom putu direktorija.
50
Povezivanje s MDC-om
Korištenje MDC-a putem standarda RS-232C (standardi serijske podatkovne komunikacije)
Serijski kabel RS-232C mora biti priključen u serijske priključke na računalu i monitoru.
RS232C IN RS232C OUT
51
Korištenje MDC-a putem Etherneta
Upišite IP primarnog uređaja za prikaz i povežite uređaj s računalom. Uređaji za prikaz mogu se međusobno povezati LAN kabelom.
Povezivanje pomoću izravnog LAN kabela
――Pomoću priključka RJ45 na proizvodu i LAN priključaka na HUB-u moguće je povezati više proizvoda.
RJ45
HUB
52
Povezivanje pomoću unakrsnog LAN kabela
――Pomoću priključka RS232C IN / OUT na proizvodu moguće je povezati više proizvoda.
RJ45
RS232C OUT
53
Poglavlje 05
Značajka Početni zaslon
Ova se funkcija nalazi u Support → Go to Home.
Dostupno pritiskom na gumb HOME na daljinskom upravljaču.
Multi Screen
HOME
Gledajte istovremeno na zaslonu sadržaje iz nekoliko izvora.
•• Off
•• PIP: Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu
podslike.
→ Multi Screen → ENTER E
•• Triple Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz
drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
lone Product
Multi Screen
비디오 월
•• Four Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz
drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Više informacija o potfunkcijama potražite u odjeljku Multi Screen u poglavlju OnScreen
Display.
54
Picture Mode
HOME
→ Picture Mode → ENTER E
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
•• Shop & Mall
Prikladan za trgovačke centre.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Office & School
Prikladan za urede i škole.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Terminal & Station
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posjetite web-mjesto www.samsung.com/
displaysolutions.
55
――Prije korištenja značajke Clock Set, morate postaviti sat.
On/Off Timer
HOME
On Timer
→ On/Off Timer → ENTER E
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
On/Off Timer
티커
On Timer: postavite mjerač vremena za uključivanje tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti. Najprije postavite
trenutno vrijeme.
(On Timer 1 ~ On Timer 7)
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako odaberete Manual, možete odabrati dane na koje želite da On Timer uključi proizvod.
-- Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Volume: postavite željenu razinu glasnoće. Promijenite razinu glasnoće pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
•• Source: odaberite željeni izvor ulaznog signala.
Off Timer
Postavite mjerač vremena za isključivanje (Off Timer) tako da odaberete jednu od sedam mogućnosti.
(Off Timer 1 ~ Off Timer 7)
•• Setup: odaberite Off, Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun ili Manual.
Ako odaberete Manual, možete odabrati dane na koje želite da Off Timer isključi proizvod.
-- Kvačica označava dane koje ste odabrali.
•• Time: postavite sat i minute. Pomoću gumbi s brojevima ili tipki sa strelicama gore i dolje upišite brojeve. Promijenite
polja za unos pomoću gumbi sa strelicama lijevo i desno.
56
Holiday Management
Brojač će se onemogućiti tijekom razdoblja blagdana.
•• Add Holiday: odredite razdoblje koje želite dodati kao praznik.
Odaberite datume početka i završetka praznika koje želite dodati pomoću gumba u/d, a zatim kliknite gumb Save.
Razdoblje će biti dodano popisu neradnih dana.
-- Start: odredite datum početka praznika.
-- End: odredite datum završetka praznika.
――Edit: Odaberite stavku za praznike i zatim promijenite datum.
――Delete: izbrišite odabrane stavke s popisa neradnih dana.
•• Set Applied Timer: postavite On Timer i Off Timer tako da se ne aktivira na državni praznik.
-- Pritisnite E da biste odabrali postavke On Timer i Off Timer koje ne želite aktivirati.
-- Odabrane mogućnosti On Timer i Off Timer neće se aktivirati.
57
Network Settings
HOME
Pregledajte postavke mreže.
Network Settings
→ Network Settings→ ENTER E
IP Setting
Network Settings
Enter manually
IP Address
***.
***.
***.
***
Subnet Mask
***.
***.
***.
***
***.
***.
***.
***
Gateway
Save
Close
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• IP Setting: Obtain automatically, Enter manually
•• IP Address: Ručno unesite vrijednost IP Address ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
•• Subnet Mask: Ručno unesite vrijednost Subnet Mask ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
•• Gateway: Ručno unesite vrijednost Gateway ako je IP Setting postavljeno na Enter manually.
――Kada je značajka Obtain automatically postavljena, informacije o IP Address/Subnet Mask/Gateway ne prikazuju se.
58
MagicInfo Player I
HOME
Prebacite izvor na MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I objavljuje i reproducira različite sadržaje, uključujući stvoreni sadržaj i multimedijske sadržaje
(slike, videozapise i zvučne sadržaje), sadržaje s poslužitelja ili povezanog uređaja.
→ MagicInfo Player I → ENTER E
MagicInfo Player I
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
59
ID Settings
HOME
one Product
Dodijelite ID broj uređaju.
Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
→ ID Settings → ENTER E
ID Settings
Device ID
비디오 월
Kako biste omogućili prijem ulaznog signala unesite ID broj proizvoda povezanog s ulaznim kabelom. (Raspon: 0~224)
――Unesti željeni broj pomoću gumba s brojevima na daljinskom upravljaču.
PC Connection Cable
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite način povezivanja s MDC-om radi primanja MDC signala.
•• RS232C cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RS232C.
•• RJ45(LAN) cable
komunicirajte s MDC-om putem stereokabela RJ45.
60
Video Wall
HOME
→ Video Wall → ENTER E
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne
podržavaju funkciju MagicInfo.
Video Wall
Možete aktivirati ili deaktivirati Video Wall.
Da biste organizirali videozid odaberite On.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
Horizontal x Vertical
Ova značajka automatski dijeli zaslon velikih dimenzija prema konfiguraciji njegove matrice.
Unesite matricu zaslona velikih dimenzija.
Zaslon velikih dimenzija dijeli se prema konfiguriranoj matrici. Broj okomitih ili vodoravnih uređaja za prikaz može biti u rasponu
od 1 do 15.
――Zaslon velikih dimenzija može se podijeliti na najviše 225 zaslona.
――Horizontal x Vertical je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
61
Screen Position
Kako biste promijenili podijeljene zaslone, prilagodite broj za svaki proizvod na matrici putem mogućnosti Screen Position.
Odabirom Screen Position prikazat će se matrica zaslona velikih dimenzija s brojevima zaslona koji sačinjavanju veliki zaslon.
Da biste promijenili redoslijed uređaja za prikaz, promijenite broj uređaja i pritisnite gumb E.
――U Screen Position je moguće rasporediti najviše 255 zaslona.
――Screen Position je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
――Kako biste mogli koristiti mogućnost, provjerite je li podešena stavka Horizontal x Vertical.
Format
Odaberite način prikaza slika na zaslonu velikih dimenzija.
•• Full: prikažite slike preko cijelog zaslona.
•• Natural: prikažite slike u izvornim proporcijama.
――Format je omogućeno ako je Video Wall postavljeno na On.
62
More settings
HOME
Prikazat će se izbornik s postavkama slike.
→ More settings → ENTER E
More settings
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
63
Poglavlje 06
Prilagodba zaslona
Konfigurirajte postavke za Picture (Backlight, Color Tone, itd.).
Izgled izbornika mogućnosti za Picture može se razlikovati ovisno o proizvodu.
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
•• Shop & Mall
Prikladan za trgovačke centre.
MENU m → Picture → Picture Mode → ENTER E
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Office & School
Prikladan za urede i škole.
Picture
Picture Mode
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
•• Terminal & Station
Prikladan za autobusne kolodvore i željezničke stanice.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Video Wall
Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
-- Odaberite Video/Image ili Text, ovisno o načinu prikaza slike.
•• Calibration
u tom se načinu rada primjenjuju postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene pomoću
programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste pravilno primijenili način rada Calibration, provjerite jeste li konfigurirali postavke kvalitete slike, primjerice
svjetlinu, boju, gama-vrijednosti i uniformnost pomoću programa za kalibraciju boja Advanced Color Management.
-- Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posjetite web-mjesto www.samsung.com/
displaysolutions.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
64
Backlight / Brightness / Contrast /
Sharpness / Color / Tint (G/R)
MENU m → Picture → ENTER E
Picture
Picture Mode
Proizvod nudi nekoliko mogućnosti prilagodbe kvalitete slike.
Picture Mode
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Postavke za Picture Mode Prilagodljive mogućnosti
Video/Image
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness /
Color / Tint (G/R)
Text
Backlight / Brightness / Contrast / Sharpness
Calibration
Office & School
· Backlight
100
· Brightness
45
· Contrast
70
· Sharpness
65
· Color
50
· Tint (G/R)
50
Backlight
――Kada izmijenite Backlight, Brightness, Contrast, Sharpness, Color ili Tint (G/R), OSD će se prilagoditi u skladu s tim.
――možete prilagoditi i spremiti postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu.
――Smanjenjem svjetline slike smanjuje se i potrošnja energije.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
65
Color Temperature
Prilagodite temperaturu boje (crvena / zelena / plava). (Raspon: 2800K–16000K)
MENU m → Picture → Color Temperature → ENTER E
Picture
Color Temperature
10000K
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
White Balance
MENU m → Picture → White Balance → ENTER E
Prilagodite temperaturu boje da biste postigli prirodniju sliku.
•• R-Gain / G-Gain / B-Gain: prilagodite svjetlinu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• R-Offset / G-Offset / B-Offset: prilagodite nijansu svake boje (crvene, zelene, plave).
•• Reset: Prikladan za prostore u kojima se koriste zasloni velikog formata.
Picture
White Balance
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
66
Gamma
Prilagodite intenzitet primarne boje.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Gamma je onemogućeno.
MENU m → Picture → Gamma → ENTER E
Picture
Gamma
0
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Calibrated Value
Odaberite želite li primijeniti postavke svjetline, boje, gama-vrijednosti i uniformnosti prilagođene programom za kalibraciju
boja Advanced Color Management na načine rada Information i Advertisement.
MENU m → Picture → Calibrated Value → ENTER E
•• Don't Apply / Apply
――Da biste preuzeli program Advanced Color Management, posjetite web-mjesto www.samsung.com/displaysolutions.
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Calibrated Value je onemogućeno.
Picture
Calibrated Value
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
67
Picture Options
Picture Mode
MENU m → Picture → Picture Options → ENTER E
Shop & Mall, Office & School,
Terminal & Station, Video Wall
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Calibration
Postavke za Picture
Mode
Prilagodljive mogućnosti
Video/Image
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level
/ Film Mode / Auto Motion Plus / Dynamic
Backlight
Text
Color Tone / Digital NR / HDMI Black Level /
Dynamic Backlight
Dynamic Backlight
Normal
Off
Custom
Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
68
Color Tone
Picture Options
Color Tone
Off
Digital NR
Off
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Normal
Off
Ako je izvor ulaznog signala PC, DVI ili HDMI1 (povezano osobno računalo), HDMI2 (povezano osobno računalo),
HDMI3 (povezano osobno računalo), DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3.
•• Off / Cool / Normal / Warm
Ako je izvor ulaza HDMI1, HDMI2 ili HDMI3.
•• Off / Cool / Normal / Warm1 / Warm2
――Ako je Picture Mode postavljeno na Calibration, Color Tone je onemogućeno.
――Postavke za svaki vanjski uređaj povezan s ulazom na proizvodu možete prilagoditi i spremiti.
Custom
Off
Digital NR
Smanjuje šum na slici kako bi se izbjeglo treperenje koje ometa gledanje.
•• Off /On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
HDMI Black Level
Odabir razine crne boje na zaslonu radi podešavanja dubine zaslona.
•• Low / Normal
――Ova mogućnost nije dostupna kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC.
Film Mode
Ovaj je način rada prikladan za gledanje filmova.
Odaberite proizvod tako da automatski prepozna i obradi filmske signale iz svih izvora i prilagodite sliku radi postizanja
optimalne kvalitete.
•• Off / Auto
――Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 480i, 576i ili 1080i.
――Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
69
Auto Motion Plus
Picture Options
Color Tone
Off
Auto Motion Plus
Digital NR
Off
Uklanja zamućenost i trzaje iz prizora s mnogo brzih pokreta radi prikaza jasnije slike.
HDMI Black Level
Film Mode
Auto Motion Plus
Dynamic Backlight
Low
Off
Custom
Off
Nazivi izbornika mogu se razlikovati ovisno o državi.
•• Off: isključuje mogućnost Auto Motion Plus.
•• Clear: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Clear (prikladno za jasan prikaz pokretnih slika).
•• Standard: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Standard.
•• Smooth: postavlja mogućnost Auto Motion Plus na način rada Smooth (prikladno za prirodan prikaz pokretnih slika).
•• Custom: služi za smanjenje naknadnih slika i trzaja u željenoj mjeri.
Blur Reduction
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
služi za smanjenje naknadnih slika u željenoj mjeri.
――To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
Judder Reduction
služi za smanjenje trzaja u željenoj mjeri.
――To je podržano samo ako je mogućnost Auto Motion Plus postavljena na Custom.
Reset
vraća postavke mogućnosti Auto Motion Plus na zadane vrijednosti.
――Kada se koristi ta mogućnost, boja na zaslonu može nenamjerno varirati.
Dynamic Backlight
Automatski prilagodite pozadinsko osvjetljenje da biste osigurali najbolji mogući kontrast zaslona u sadašnjim uvjetima.
•• Off / On
――Dynamic Backlight nije dostupno kada je izvor ulaznog signala postavljen na PC dok je Video Wall On.
70
Picture Size
Odaberite veličinu i razmjer proporcija slike prikazan na zaslonu.
Picture Size
MENU m → Picture → Picture Size → ENTER E
Prikazat će se različite mogućnosti prilagodbe zaslona ovisno o trenutačnom izvoru ulaza.
Dostupne mogućnosti postavke Picture Size ovise o tome je li postavka Picture Mode postavljena na Video/Image ili Text.
Picture Size
Picture Size
•• 16:9: postavlja sliku u način rada širine 16:9.
16:9
•• Zoom2: koristite za veće povećanje.
· Zoom/Position
Resolution
•• Zoom1: koristite za umjereno povećanje. Reže vrh i bočne strane.
Off
•• Smart View 1: smanjuje sliku 16:9 za 50%.
――Smart View 1 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2, HDMI3.
•• Smart View 2: smanjuje sliku 16:9 za 25%.
――Smart View 2 je omogućeno samo u načinima rada HDMI1, HDMI2, HDMI3.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Wide: povećava razmjer proporcija slike tako da ona stane na cijeli zaslon.
•• 4:3: postavlja sliku u osnovni način (4:3).
――Ne postavljajte proizvod u oblik 4:3 tijekom duljeg razdoblja.
Obrubi prikazani na lijevoj i desnoj ili gornjoj i donjoj strani zaslona mogu uzrokovati urezivanje slike koje nije
obuhvaćeno jamstvom.
•• Screen Fit: prikazuje cijelu sliku bez rezova kada je ulazni signal HDMI1, HDMI2, HDMI3 (720p / 1080i / 1080p).
•• Custom: mijenja razlučivost prema preferencama korisnika.
•• Original: prikaz slika u izvornoj kvaliteti.
――Dostupni priključci mogu se razlikovati ovisno o modelu.
71
Zoom/Position
Picture Size
Picture Size
Custom
· Zoom/Position
Resolution
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Off
Podesite veličinu i položaj zaslona.
Ova se mogućnost može konfigurirati ako izvor ulaznog signala podržava 1080i ili 1080p, a Picture Size je postavljeno na
Custom.
――Ova mogućnost nije podržana kada je priključeno računalo.
――Na zaslonu Zoom/Position slijedite dolje navedene korake.
1
Pritisnite gumb d da biste odabrali Zoom/Position. Pritisnite gumb E.
2
Odaberite Zoom ili Position. Pritisnite gumb E.
3
Pritisnite gumb u/d/l/r da biste pomaknuli sliku.
4
Pritisnite gumb E.
――Ako želite ponovno postaviti originalnu veličinu slike, na zaslonu Zoom/Position odaberite Reset.
Slika će se postaviti u zadani položaj.
Resolution
Ako se slika ne prikazuje na normalan način čak i ako je rezolucija grafičke kartice jednaka nekoj od sljedećih, kvalitetu slike
možete optimizirati na način da na proizvodu odaberete rezoluciju koja je jednaka onoj na računalu koje koristi taj izbornik.
Dostupna rješenja: Off / 1024 x 768 / 1280 x 768 / 1360 x 768 / 1366 x 768
72
Auto Adjustment
Automatski prilagodite vrijednosti/položaje frekvencije i fino prilagodite postavke.
MENU m → Picture → Auto Adjustment → ENTER E
Picture
Auto Adjustment
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PC Screen Adjustment
MENU m → Picture → PC Screen Adjustment → ENTER E
Picture
PC Screen Adjustment
•• Coarse / Fine
uklanja ili smanjuje šum na slici.
Ako finim ugođavanjem ne uklonite šum, pomoću funkcije Coarse prilagodite frekvenciju što je više moguće (Coarse) i
ponovno fino ugodite sliku. Nakon smanjenja šuma ponovno prilagodite sliku tako da je poravnata sa sredinom zaslona.
•• Position
prilagodba položaja zaslona računala ako nije centriran ili ako ne odgovara zaslonu proizvoda.
Pritisnite gumb ▲ ili ▼ da biste prilagodili okomiti položaj. Pritisnite gumb ◄ ili ► da biste prilagodili vodoravni položaj.
•• Image Reset
ponovno postavlja zadane postavke slike.
-- Dostupno samo u načinu rada PC.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
73
Picture Off
Odabirom Picture Off isključit ćete zaslon. Glasnoća se ne onemogućuje.
Da biste uključili zaslon, pritisnite bilo koji gumb osim gumba za glasnoću.
MENU m → Picture → Picture Off → ENTER E
Picture
Picture Off
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset Picture
Ponovno postavlja trenutni način rada slike na zadane vrijednosti.
MENU m → Picture → Reset Picture → ENTER E
Picture
Reset Picture
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
74
Poglavlje 07
OnScreen Display
Multi Screen
Multi Screen
•• Off
MENU m → OnScreen Display → Multi Screen → ENTER E
•• PIP: Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu
podslike.
OnScreen Display
•• Triple Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz
drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao dva podzaslona.
Multi Screen
•• Four Screen: Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz
drugih uređaja. Slike će se prikazivati kao tri podzaslona.
Rotation
Screen Protection
Message Display
Menu Language
English
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Informacije o zvuku za Multi Screen potražite u uputama za Select Sound.
-- Ako isključite uređaj tijekom gledanja u načinu rada Multi Screen, kad ga ponovno uključite,
način rada Multi Screen ostat će uključen.
-- Možda primijetite da slika na PIP zaslonu postaje pomalo neprirodna kada pomoću glavnog
zaslona gledate igru ili karaoke.
-- Način rada Multi Screen podržava dva zaslona UHD razlučivosti (3840 x 2160 pri 30 Hz/60 Hz).
Pri upotrebi tog načina rada može doći do pojave zaostalih slika (smanjenja kvalitete slike).
75
PIP (Landscape)
PIP
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
PC
Source
Screen Size
Õ
Position
Ã
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
•• Screen Size: odaberite veličinu za podsliku.
Close
•• Position: odaberite položaj za podsliku.
――U podijeljenom načinu rada ne možete odabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Postavite način rada zaslona na Full Screen ili Original.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
PIP (Portrait)
PIP
Source
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
――Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait.
PC
Screen Size
•• Source: možete odabrati izvor podslike.
Position
Select Sound
Main
Aspect Ratio
Full Screen
Close
•• Screen Size: odaberite veličinu za podsliku.
•• Position: odaberite položaj za podsliku.
――U podijeljenom načinu rada ne možete odabrati Position.
•• Select Sound (Main / Sub): odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada PIP.
•• Aspect Ratio (Full Screen / Original): Postavite način rada zaslona na Full Screen ili Original.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
76
Ograničenja
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite drukčiji
izvor ulaznog signala.
――Ako je zaslon podijeljen, izvori ulaznog signala HDMI3 i DVI ne mogu se koristiti istovremeno.
Kada mrežni uređaj (prodaje se zasebno) nije priključen
Main slika
Sub slika
PC
DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DVI
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, DVI, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, DVI, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, DVI, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
Kada je mrežni uređaj (prodaje se zasebno) priključen
Main slika
Sub slika
PC
MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI1
PC, MagicInfo, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
HDMI3
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort1
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort2, DisplayPort3
DisplayPort2
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort3
DisplayPort3
PC, MagicInfo, HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort1, DisplayPort2
MagicInfo
PC, HDMI1, HDMI2, DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3
77
Triple Screen (Landscape)
Triple Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih uređaja. Slike
će se prikazivati kao dva podzaslona.
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite drukčiji
Main
Sub 1
izvor ulaznog signala.
Sub 2
Close
Screen Size
Select Sound
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Triple Screen.
•• Screen Size: podesite veličine zaslona Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Triple Screen.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Triple Screen (Portrait)
Triple Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih uređaja. Slike
će se prikazivati kao dva podzaslona.
――Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Screen Size
Close
Select Sound
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite drukčiji
izvor ulaznog signala.
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Triple Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Triple Screen.
•• Screen Size: podesite veličine zaslona Main, Sub 1 i Sub 2.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Triple Screen.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
78
Four Screen (Landscape)
Four Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih uređaja. Slike
će se prikazivati kao tri podzaslona.
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite drukčiji
Main
Sub 1
izvor ulaznog signala.
Sub 2
Close
Sub 3
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Four Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Four Screen.
Select Sound
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 3: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 3 u načinu rada Four Screen.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Four Screen.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Four Screen (Portrait)
Four Screen
Kada je prikazan zaslon nekog drugog vanjskog uređaja ili računala, istovremeno možete gledati slike i iz drugih uređaja. Slike
će se prikazivati kao tri podzaslona.
――Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait.
Main
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Close
Select Sound
――Podijeljeni zasloni ne mogu istodobno rabiti isti izvor ulaznog signala. Svakom od podijeljenih zaslona dodijelite drukčiji
izvor ulaznog signala.
•• Main: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Main u načinu rada Four Screen.
•• Sub 1: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 1 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 2: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 2 u načinu rada Four Screen.
•• Sub 3: odredite Source i Aspect Ratio za zaslon Sub 3 u načinu rada Four Screen.
•• Select Sound: odaberite izvor zvuka koji će biti omogućen u načinu rada Four Screen.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
79
Rotation
Rotate Menu
Konfigurirajte zaslon izbornika.
MENU m → OnScreen Display → Rotation → ENTER E
•• Landscape: prikazuje izbornik u pejzažnom načinu rada (zadano).
•• Portrait: prikažite izbornik u portretnom načinu rada.
Rotation
Rotate Content
Rotate Menu
Landscape
Rotate Content
Landscape
•• Landscape: prikažite zaslon u pejzažnom načinu rada (zadano).
Aspect Ratio
Full Screen
•• Portrait: prikažite zaslon u portretnom načinu rada.
――Funkcija Rotate Content nije dostupna u načinu rada Multi Screen.
Zakrenite orijentaciju zaslona proizvoda.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Aspect Ratio
-- Funkcija Rotation nije dostupna u načinu rada signala Prepleteno.
Rotirani zaslon postavite na prikaz preko cijelog zaslona ili na izvorni prikaz.
•• Full Screen: prikaz rotiranog zaslona preko cijelog zaslona.
•• Original: prikaz rotiranog zaslona u izvornim proporcijama.
――Dostupno samo kada je Rotate Content postavljeno na Portrait.
――Funkcija Aspect Ratio nije dostupna u načinu rada Multi Screen.
80
Screen Protection
Radi smanjenja mogućnosti "urezivanja" slike, ova je jedinica opremljena tehnologijom sprječavanja urezivanja slike Pixel Shift.
Pixel Shift lagano pomiče sliku na zaslonu.
MENU m → OnScreen Display → Screen Protection → ENTER E
Postavka Pixel Shift omogućuje programiranje razdoblja između pomicanja slike u minutama.
Pixel Shift
Screen Protection
Smanjite zadržavanje slike finim pomicanjem piksela po vodoravnoj ili okomitoj osi.
Pixel Shift
•• Pixel Shift (Off / On)
――Horizontal, Vertical i Time omogućeni su samo kada je Pixel Shift postavljeno na On.
Timer
•• Horizontal: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na vodoravnoj osi.
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
•• Vertical: određuje za koliko se piksela zaslon pomiče na okomitoj osi.
•• Time: odredite vremenski interval za izvršavanje vodoravnog ili okomitog pomaka.
Dostupne postavke za Pixel Shift i optimalne postavke.
Dostupne postavke
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Optimalne postavke
Horizontal (pikseli)
0~4
4
Vertical (pikseli)
0~4
4
Time (minuta)
1 min. ~ 4 min.
4 min.
――Vrijednost Pixel Shift može se razlikovati ovisno o veličini proizvoda (u inčima) i načinu rada.
――Prikazivanje nepomične slike ili izlaza 4:3 tijekom duljeg razdoblja može uzrokovati zadržavanje slike. To nije nedostatak
proizvoda.
81
Timer
Možete postaviti mjerač vremena za Screen Protection.
Značajka Screen Protection automatski se zaustavlja nakon određenog razdoblja.
•• Timer (Off / Repeat / Interval)
-- Off
-- Repeat: prikaz uzorka za sprječavanje zaostalih slika u navedenom intervalu.
-- Interval: prikaz uzorka za sprječavanje zaostalih slika tijekom navedenog vremenskog razdoblja (od početka do kraja).
――Kada je konfigurirana mogućnost Clock Set, bit će omogućen Interval.
――Period, Start Time i End Time omogućeni su samo kada je Timer postavljeno na Repeat ili Interval.
•• Period: odredite vremenski interval za aktivaciju funkcije Screen Protection.
――Mogućnost je omogućena kada je Repeat odabrano za Timer.
•• Start Time: postavite vrijeme početka da biste aktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
•• End Time: postavite vrijeme završetka da biste deaktivirali funkciju zaštite zaslona.
――Mogućnost je omogućena kada je Interval odabrano za Timer.
82
Immediate Display
Screen Protection
Odaberite čuvar zaslona koji će se prikazati odmah.
Pixel Shift
•• Off / Fading Screen
Timer
Immediate Display
Off
Side Gray
Off
Side Gray
Kada je zaslon postavljen na razmjer prikaza 4:3, prilagodite svjetlinu bijelih margina na rubovima da biste zaštitili zaslon.
•• Off / Light / Dark
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Message Display
Source Info
Odaberite hoće li se prikazati OSD kada dođe do promjene izvora ulaznog signala.
MENU m → OnScreen Display → Message Display → ENTER E
•• Off / On
No Signal Message
Message Display
Source Info
On
No Signal Message
On
MDC Message
On
Odaberite hoće li se prikazati poruka da nema OSD signala kada signal nije prepoznat.
•• Off / On
MDC Message
Odaberite hoće li se prikazati poruka MDC OSD kada proizvodom upravlja MDC.
•• Off / On
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
83
Menu Language
Postavite jezik izbornika.
――Promjena postavke jezika primijenit će se samo na prikazu zaslonskog izbornika. Neće se primijeniti na drugim funkcijama
na računalu.
MENU m → OnScreen Display → Menu Language → ENTER E
OnScreen Display
Menu Language
English
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Reset OnScreen Display
Ova mogućnost vraća trenutačne postavke u odjeljku OnScreen Display na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → OnScreen Display → Reset OnScreen Display → ENTER E
OnScreen Display
Reset OnScreen Display
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
84
Poglavlje 08
System
Setup
Osnovne postavke (System)
MENU m → System → Setup → ENTER E
Promijenite početne postavke koje su konfigurirane pri prvoj upotrebi proizvoda.
Pritisnite gumb .
1
System
Odaberite jezik za početak postavljanja proizvoda putem zaslona.
2
Setup
DVI
-- Landscape / Portrait
3
Auto Source Switching
Network Settings
Podesite IP postavke, a zatim odaberite Next.
Power Control
4
Eco Solution
Temperature Control
Rotate Menu
Odaberite smjer prikaza izbornika koji ovisi o smjeru instalacije.
Time
MagicInfo I Source
Language
Clock Set
Namjestite datum i vrijete te odaberite Next.
77
5
Complete
Čestitamo! Postavljanje je dovršeno i spremni ste za početak.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
85
Time
Možete konfigurirati Clock Set ili Sleep Timer. Proizvod možete postaviti i tako da se automatski uključi ili isključi u određeno
vrijeme pomoću funkcije Timer.
――Pritisnite gumb INFO ako želite provjeriti koliko je trenutačno sati.
MENU m → System → Time → ENTER E
Clock Set
Time
Odaberite Clock Set. Odaberite Date ili Time, a zatim pritisnite E.
Clock Set
DST
Off
Sleep Timer
Off
Power On Delay
0 sec
Pomoću gumbi s brojevima upišite brojeve ili pritisnite gumbe sa strelicama gore ili dolje. Koristite gumbe sa strelicama lijevo i
desno da biste se pomicali s jednog polja za unos na drugo. Po završetku pritisnite E.
――Postavke Date i Time možete izravno postaviti tako da pritisnete gumbe s brojevima na daljinskom upravljaču.
DST
Uključuje i isključuje funkciju ljetnog računanja vremena (Daylight Saving Time, DST).
Off / On
•• Start Date: Postavite početni datum za funkciju ljetnog računanja vremena.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• End Date: odredite završetak ljetnog računanja vremena.
•• Time Offset: odaberite točnu vremensku razliku vaše vremenske zone.
Sleep Timer
Automatski isključuje proizvod nakon unaprijed određenog vremena.
(Off / 30 min. / 60 min. / 90 min. / 120 min. / 150 min. / 180 min.)
――Koristite gumbe sa strelicama gore i dolje da biste odabrali vremensko razdoblje, a potom pritisnite E. Da biste otkazali
Sleep Timer, odaberite Off.
Power On Delay
Prilikom povezivanja više uređaja podesite postavku vremena odgode uključivanja za svaki pojedini uređaj kako biste spriječili
preopterećenost mreže (u razmaku od 0 - 50 sekundi).
86
――Funkcija MagicInfo I Source dostupna je ako je priključen mrežni uređaj (prodaje se zasebno).
MagicInfo I Source
Pritiskom na MagicInfo Player I na daljinskom upravljaču prikazuje se sadržaj povezan s mrežnim uređajem (prodaje se
zasebno).
MENU m → System → MagicInfo I Source → ENTER E
•• DVI / DisplayPort1
System
MagicInfo I Source
DVI
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
87
Auto Source Switching
Ako se zaslon uključi kada je značajka Auto Source Switching On aktivirana, a prethodni odabrani izvor videosignala nije
aktiviran, zaslon će automatski pretražiti različite izvore ulaznog videosignala radi pronalaska aktivnog videosignala.
MENU m → System → Auto Source Switching → ENTER E
Auto Source Switching
Kada je funkcija Auto Source Switching On, izvor videosignala zaslona automatski će se pretraživati radi pronalaska aktivnog
videozapisa.
Auto Source Switching
Auto Source Switching
Primary Source Recovery
Primary Source
Secondary Source
Off
Off
끄기
Aktivirat će se odabir Primary Source ako trenutni izvor videosignala nije prepoznat.
Funkcija Secondary Source aktivirat će se ako nema dostupnog izvora primarnog videosignala.
All
Ako nisu prepoznati ni primarni niti sekundarni izvor ulaznog signala, zaslon će izvršiti dva pretraživanja aktivnog izvora, tijekom
svakog pretraživanja provjeravajući najprije primarni, a zatim sekundarni izvor. U slučaju neuspjeha obaju pretraživanja, zaslon
će se vratiti na prvi izvor videosignala i prikazati poruku o nepostojanju signala.
HDMI1
Ako je odabir Primary Source postavljen na All, zaslon će dva puta uzastopce pretražiti sve izvore ulaznog videosignala tražeći
aktivan izvor videosignala, a ako ga ne pronađe, vratit će se na prvi izvor videosignala u nizu.
Primary Source Recovery
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Odaberite hoće li se vratiti odabrani primarni izvor ulaznog signala kada se priključi primarni izvor ulaznog signala.
――Funkcija Primary Source Recovery je onemogućena ako je Primary Source postavljeno na All.
Primary Source
Navedite Primary Source za automatski izvor ulaznog signala.
Secondary Source
Navedite Secondary Source za automatski izvor ulaznog signala.
88
Power Control
Auto Power On
MENU m → System → Power Control → ENTER E
Power Control
•• Off / On
PC Module Power
Off
Auto Power On
PC Module Power
Auto
Standby Control
Off
Network Standby
Power Button
Ova značajka automatski uključuje televizor kada se kabel za napajanje televizora umetne u utičnicu. Nije potrebno pritisnuti
gumb za uključivanje/isključivanje.
Power On Only
Računalni je modul moguće uključiti ili isklučiti odvojeno od LFD-a.
Synced Power-On
Da biste isključili LFD bez uključivanja računalnog modula, odaberite Off.
•• Off / On
Synced Power-Off
Da biste uključili računalni modul bez uključivanja LFD-a, odaberite Off.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• Off / On
89
Standby Control
Power Control
Auto Power On
Off
PC Module Power
Standby Control
Auto
Network Standby
Power Button
Off
Power On Only
Stanje mirovanja zaslona može se postaviti tako da se primijeni kod primitka ulaznog signala.
•• Auto
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije, iako je uređaj koji je izvor signala
povezan sa zaslonom.
Poruka No Signal pojavit će se ako uređaj izvor signala nije priključen.
•• Off
Poruka No Signal pojavit će se ako nisu otkriveni ulazni signali.
――Ako se prikazuje poruka No Signal, a uređaj izvor signala je povezan, provjerite kabelsku vezu.
――Ako je mogućnost No Signal Message postavljena na Off, poruka No Signal neće se prikazati.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost No Signal Message na On.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
•• On
Ako nije prepoznat nikakav ulazni signal, aktivirat će se način rada za uštedu energije.
Network Standby
Ova značajka zadržava napajanje kada se uređaj isključi.
•• Off / On
Power Button
Gumb za uključivanje/isključivanje televizora može se podesiti za njegovo uključivanje ili uključivanje/isključivanje.
•• Power On Only: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje televizora.
•• Power On/Off: Podesite gumb za uključivanje/isključivanje na uključivanje/isključivanje televizora.
90
Eco Solution
Energy Saving
Smanjite potrošnju energije prilagodbom zaslona proizvoda.
MENU m → System → Eco Solution → ENTER E
•• Off / Low / Medium / High
Eco Sensor
Eco Solution
Off
Postavke slike automatski će se prilagoditi osvjetljenju sobe radi povećanja uštede energije.
Screen Lamp Schedule
Off
Min. Backlight
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Off
Kada je Eco Sensor On, možete ručno prilagoditi minimalnu svjetlinu zaslona. Min. Backlight je način rada s najtamnijim
pozadinskim osvjetljenjem. Provjerite je li postavka Min. Backlight niža od postavke Backlight.
――Ako je postavka Eco Sensor On, svjetlina zaslona može se promijeniti (povećati ili smanjiti) ovisno o intenzitetu okolnog
Energy Saving
Eco Sensor
•• Off / On
――Prilagodbom postavke High u odjeljku Picture dok je značajka Eco Sensor uključena onemogućit ćete Off.
osvjetljenja.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Screen Lamp Schedule
Svjetlina panela podešava se prema rasporedu Screen Lamp Schedule. Što su vrijednosti bliže znamenki 100, to će svjetlina
zaslona biti veća.
――Ta je mogućnost omogućena kada je značajka Clock Set konfigurirana.
•• Off / On
91
No Signal Power Off
Eco Solution
Energy Saving
Off
Eco Sensor
Uštedite energiju tako da isključite uređaj kada nema signala iz bilo kojeg izvora.
•• Off / 15 min. / 30 min. / 60 min.
――Ta je postavka onemogućena kada je priključeni PC u načinu rada za štednju energije.
――Proizvod se automatski isključuje u navedeno vrijeme. Vrijeme se može promijeniti prema potrebi.
Screen Lamp Schedule
Off
No Signal Power Off
Off
Auto Power Off
Auto Power Off
Off
Proizvod će se automatski isključiti radi sprječavanja pregrijavanja ako ne pritisnete gumb na daljinskom upravljaču ili ne
dotaknete gumb na prednjoj ploči proizvoda tijekom određenog vremena.
•• Off / 4 hours / 6 hours / 8 hours
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Temperature Control
Ova funkcija prepoznaje temperaturu u unutrašnjosti proizvoda. Sami možete odrediti raspon prihvatljivih temperatura.
Zadana je temperatura 77 C.
MENU m → System → Temperature Control → ENTER E
nastavi rasti, proizvod će se isključiti kako bi se spriječilo njegovo pregrijavanje.
System
Temperature Control
Preporučena temperatura za Temperature Control iznosi 75 C ~ 80 C (pod uvjetom da je okolna temperatura 40 C).
――Ako trenutna temperatura premaši navedeno ograničenje temperature, slika na zaslonu će postati tamnija. Ako temperatura
77
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
92
Change PIN
Pojavit će se zaslon Change PIN.
MENU m → System → Change PIN → ENTER E
Kada zaslon za potvrdu nestane, pritisnite gumb Close. Proizvod je upamtio vaš novi PIN.
――Zadana lozinka: 0 - 0 - 0 - 0
Odaberite bilo koje četiri znamenke za PIN broj i upišite ih u odjeljak Enter a new PIN.. Ponovno upišite iste četiri znamenke u
odjeljak Enter the PIN again..
System
Change PIN
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
93
General
Security
Unesite četveroznamenkasti broj PIN. Zadani broj PIN je „0-0-0-0”.
MENU m → System → General → ENTER E
Ako želite promijeniti broj PIN, upotrijebite funkciju Enter PIN.
Safety Lock
General
Postavlja funkciju sigurnog zaključavanja.
Security
HDMI Hot Plug
•• Off / On
On
Funkcija Safety Lock zaključava sve izbornike i gumba na proizvodu i daljinskom upravljaču, osim gumba LOCK.
Da biste otključali izbornike i gumbe, pritisnite gumb LOCK, a potom unesite lozinku (zadana lozinka): 0 - 0 - 0 - 0).
Button Lock
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Pomoću ovog je izbornika moguće zaključati gumbe na proizvodu.
Ako je Button Lock postavljeno na On, proizvodom možete upravljati samo putem daljinskog upravljača.
•• Off / On
HDMI Hot Plug
Ova se značajka koristi za aktiviranje odgode uključivanja uređaja DVI/HDMI koji su izvor signala.
•• Off / On
94
Reset System
Ta mogućnost vraća trenutne postavke u odjeljku Sustav na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → System → Reset System → ENTER E
System
Reset System
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
95
Poglavlje 09
Prilagodba zvuka
Konfigurirajte postavke zvuka (Sound) za proizvod.
HDMI Sound
Odaberite reprodukciju iz AV(HDMI) ili PC(DVI).
•• AV(HDMI) / PC(DVI)
MENU m → Sound → HDMI Sound → ENTER E
Sound
HDMI Sound
Sound on Video Call
Speaker Selection
AV(HDMI)
Current Source
Internal Speaker
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
96
Sound on Video Call
Odaberite izlaz putem kojeg će se reproducirati zvuk tijekom videopoziva.
•• Current Source / Video Call
MENU m → Sound → Sound on Video Call → ENTER E
Sound
Sound on Video Call
Current Source
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
Speaker Selection
Ako slušate zvučni zapis emitiranja ili filma putem vanjskog prijamnika, mogli biste čuti zvučnu jeku uzrokovanu razlikom
u brzini dekodiranja između zvučnika proizvoda i zvučnika pričvršćenih na vaš audioprijamnik. Ako se to dogodi, postavite
proizvod na External Speaker.
MENU m → Sound → Speaker Selection → ENTER E
•• Internal Speaker / External Speaker
――Kada Speaker Selection postavite na External Speaker, zvučnici proizvoda su isključeni.
Čut ćete zvuk samo iz vanjskih zvučnika. Kada je Speaker Selection postavljeno na Internal Speaker, i zvučnici proizvoda i
vanjski zvučnici su isključeni. Čut ćete zvuk kroz jedne i druge zvučnike.
Sound
――Ako nema videosignala, zvučnici proizvoda i vanjski zvučnici neće se čuti.
Speaker Selection
Internal Speaker
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
97
Reset Sound
Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu. Ponovno postavite sve postavke zvuka na tvorničke zadane vrijednosti.
MENU m → Sound → Reset Sound → ENTER E
Sound
Reset Sound
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
98
Poglavlje 10
Podrška
Software Update
MENU m → Support → Software Update → ENTER E
Izbornik za Software Update omogućuje nadogradnju softvera proizvoda najnovijom verzijom.
――Pazite da ne isključite struju dok nadogradnja ne završi. Proizvod će se automatski isključiti i uključiti po završetku nadogradnje softvera.
――Kada nadogradite softver, sve će se video i audiopostavke koje ste definirali vratiti na zadane vrijednosti. Preporučujemo da zapišete postavke da biste ih nakon
nadogradnje mogli jednostavno ponovno postaviti.
Contact Samsung
MENU m → Support → Contact Samsung → ENTER E
Pregledajte ove informacije kada vaš proizvod ne funkcionira ispravno ili kada želite nadograditi softver.
Informacije su vezane uz pozivne centre te uz preuzimanje proizvoda i softvera.
――Contact Samsung i pronađite proizvod Model Code i Software Version.
99
Go to Home
Go to Home kako biste reproducirali razne sadržaje s memorijskog uređaja ili mreže na koju ste spojeni.
Dostupno pritiskom na gumb HOME
Multi Screen
na daljinskom upravljaču.
Slika iz vanjskog videoizvora nalazit će se na glavnom zaslonu, a slika s proizvoda nalazit će se na PIP zaslonu podslike.
MENU m → Support → Go to Home → ENTER E
Picture Mode
Odaberite način rada slike (Picture Mode) koji odgovara okolini u kojoj će se proizvod koristiti.
On/Off Timer
――Prije korištenja značajke On/Off Timer, morate postaviti sat.
Multi Screen
Picture Mode
On/Off Timer
Network Settings
MagicInfo Player I
ID Settings
Video Wall
More settings
Postavite On Timer tako da se proizvod automatski uključuje u željeno vrijeme i na željeni dan.
Napajanje se uključuje uz navedenu glasnoću ili izvor ulaznog signala.
Network Settings
Pregledajte postavke mreže.
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
-- Pojedinosti o stavkama podizbornika potražite u poglavlju "Značajka Početni zaslon".
MagicInfo Player I
Prebacite izvor na MagicInfo Player I.
MagicInfo Player I objavljuje i reproducira različite sadržaje, uključujući stvoreni sadržaj i multimedijske sadržaje (slike,
videozapise i zvučne sadržaje), sadržaje s poslužitelja ili povezanog uređaja.
100
ID Settings
Dodijelite ID broj uređaju.
Pritisnite u/d da biste odabrali broj, a zatim pritisnite E.
Video Wall
Prilagodite izgled većeg broja zaslona koji su povezani kako bi stvorili videozid.
Uz to možete prikazati dio cijele slike ili cijelu sliku te ponoviti istu sliku na svakom od više povezanih zaslona.
Informacije o prikazu više slika potražite u pomoći za program MDC i korisničkom vodiču za MagicInfo. Neki modeli možda ne podržavaju funkciju MagicInfo.
More settings
Prikazat će se izbornik s postavkama slike.
101
Reset All
Ova opcija vraća trenutne postavke zaslona na zadane tvorničke vrijednosti.
MENU m → Support → Reset All → ENTER E
Support
Reset All
-- Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
102
Poglavlje 11
Vodič za rješavanje problema
Preduvjeti prije obraćanja Samsungovu centru za pomoć korisnicima
Prije obraćanja centru tvrtke Samsung za
korisničku podršku testirajte svoj proizvod
na sljedeći način. Ako se problem nastavi
pojavljivati, obratite se centru tvrtke
Samsung za korisničku podršku.
Ako je zaslon i dalje prazan, provjerite
računalni sustav, video kontroler i kabel.
Testiranje proizvoda
Primjenom funkcije za testiranje proizvoda provjerite radi li proizvod pravilno.
Ako zaslon ostaje prazan, a LED indikator treperi čak i kada je proizvod pravilno povezan s računalom, provedite testiranje proizvoda.
1
Isključite računalo i proizvod.
2
Iskopčajte sve kabele iz proizvoda.
3
Uključivanje proizvoda.
4
Ako se prikazuje poruka No Signal, proizvod funkcionira normalno.
Provjera rezolucije i frekvencije
Not Optimum Mode će se kratko prikazati ako odaberete način rada koji premašuje podržanu razlučivost
(pogledajte odjeljak Podržana razlučivost).
103
Provjerite sljedeće.
Problem u instalaciji (način rada s računalom)
Zaslon se neprestano uključuje i isključuje.
Provjerite kabel koji povezuje proizvod i računalo kako biste ustanovili je li dobro priključen.
Kada s proizvodom i računalom povežete HDMI ili HDMI-DVI
kabel, na sve četiri strane zaslona nalaze se prazni prostori.
Pojavljivanje praznog prostora na zaslonu nije povezano s proizvodom.
Pojavljivanje praznih prostora na zaslonu uzrokuje računalo ili grafička kartica. Kako biste otklonili taj
problem, u postavkama za HDMI ili DVI podesite veličinu slike u skladu s grafičkom karticom.
Ako na izborniku postavki grafičke kartice ne postoji opcija za podešavanje veličine zaslona, ažurirajte
upravljački program grafičke kartice na najnoviju verziju.
(Dodatne pojedinosti o podešavanju postavki zaslona zatražite od proizvođača grafičke kartice ili
računala.)
Kad računalo nije povezano, u odjeljku Source prikazano je
PC.
PC je uvijek prikazano u odjeljku Source bez obzira je li računalo povezano.
Problem sa zaslonom
LED indikator napajanja je isključen. Zaslon se ne može
uključiti.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
No Signal se prikazuje na zaslonu.
Provjerite je li proizvod pravilno povezan pomoću kabela.
Provjerite je li uređaj povezan s proizvodom uključen.
Not Optimum Mode je prikazan.
Ova se poruka prikazuje kada signal iz grafičke kartice premašuje maksimalne vrijednosti rezolucije i
frekvencije za proizvod.
U Tablici standardnih načina rada signala potražite i postavite najveće vrijednosti rezolucije i frekvencije
koje su u skladu sa specifikacijama proizvoda.
Slika na zaslonu izgleda iskrivljeno.
Provjerite kabelsku vezu s proizvodom
104
Problem sa zaslonom
Slika na zaslonu nije čista. Slika na zaslonu je mutna.
Prilagodite Coarse i Fine.
Iskopčajte svu dodatnu opremu (produžni kabel za video itd.) i pokušajte ponovo.
Postavite rezoluciju i frekvenciju na preporučenu razinu.
Slika na zaslonu izgleda nestabilno i podrhtava.
Na zaslonu se pojavljuju sjene ili dvostruke slike.
Provjerite jesu li vrijednosti rezolucije i frekvencije računala i grafičke kartice postavljene unutar
raspona koji je kompatibilan s proizvodom. Ako je to potrebno, promijenite postavke zaslona u skladu
s dodatnim informacijama u izborniku proizvoda i Tablicom standardnih načina rada signala.
Slika na zaslonu je presvijetla. Slika na zaslonu je pretamna.
Prilagodite Brightness i Contrast.
Bijela boja ne zapravo ne izgleda bijelo.
Idite na Picture i prilagodite postavke za White Balance.
Na zaslonu nema slike, a LED indikator treperi svakih 0,5 do
1 sekunde.
Proizvod je u načinu rada za uštedu energije.
Proizvod će se automatski isključiti.
Otvorite odjeljak System i provjerite je li mogućnost Sleep Timer postavljena na Off.
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili pomaknite miš za povratak na prethodni zaslon.
Ako je računalo povezano s proizvodom, provjerite je li uključeno.
Provjerite je li kabel napajanja pravilno povezan s proizvodom i naponskom utičnicom.
Ako od povezanog uređaja ne dobije signal, proizvod se automatski isključuje nakon 10 – 15 minuta.
Kvaliteta slike proizvoda razlikuje se od one u trgovini u
kojoj je proizvod kupljen.
Da biste dobili kvalitetu slike visoke definicije (HD), upotrijebite HDMI kabel.
Prikaz na zaslonu nije dobar.
Kod kodiranih videosadržaja moguće su smetnje u prikazu scena s objektima koji se brzo kreću,
primjerice u prikazima sportskih događaja ili akcijskih scena.
Niska razina signala ili niska kvaliteta slike mogu uzrokovati smetnje u prikazu. To ne znači da je
proizvod neispravan.
Mobitel u krugu od jednog metra može uzrokovati smetnje u analognih i digitalnih proizvoda.
105
Problem sa zaslonom
Svjetlina i boja ne izgledaju dobro.
Otvorite odjeljak Picture i prilagodite postavke zaslona kao što su Picture Mode, Color, Brightness i
Sharpness.
Idite na System i prilagodite postavke za Energy Saving.
Vratite postavke zaslona na zadane.
Pri rubovima zaslona prikazuju se izlomljene crte.
Ako je mogućnost Picture Size postavljena na Screen Fit, promijenite je na 16:9.
Na zaslonu se prikazuju crte (crvene, zelene ili plave).
Te se crte prikazuju kad kod monitora postoji pogreška u postavci DATA SOURCE DRIVER IC. Da biste
riješili problem, obratite se Samsungovu servisnom centru.
Prikaz je nestabilan, a zatim se zamrzne.
Kad se koristi razlučivost koja nije preporučena ili ako signal nije stabilan, prikaz se može zamrznuti. Da
biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala na preporučenu.
Nije moguć prikaz preko cijelog zaslona.
Prilikom reprodukcije datoteke prilagođene prikazu SD (4:3) mogu se pojaviti crne trake s obje strane
HD zaslona.
Prilikom prikaza videozapisa čiji se razmjer proporcija razlikuje od onog proizvoda mogu se pojaviti
crne trake pri vrhu i dnu zaslona.
Na proizvodu ili uređaju koji je izvor signala promijenite postavku veličine zaslona na cijeli zaslon.
Problem sa zvukom
Nema zvuka.
Provjerite je li dobro priključen audiokabel ili prilagodite glasnoću.
Provjerite jačinu zvuka.
Jačina zvuka je premala.
Podešavanje jačine zvuka.
Ako je jačina zvuka premala i nakon što ste je postavili na najvišu razinu, podesite jačinu zvuka na
zvučnoj kartici računala ili u softveru.
106
Problem sa zvukom
Videozapis se prikazuje, ali nema zvuka.
Ako je priključen HDMI kabel, provjerite postavke audioizlaza na računalu.
Otvorite odjeljak Sound i promijenite Speaker Selection u Internal Speaker.
Korištenje uređaja koji je izvor signala
•• Provjerite je li audiokabel ispravno priključen u audioulaz proizvoda.
•• Provjerite postavke audioizlaza uređaja koji je izvor signala
(ako je, primjerice, HDMI kabel povezan s monitorom, možda će biti potrebno promijeniti
audiopostavke dekodera kabelskog signala na HDMI).
Ako se koristi DVI-HDMI kabel, potreban je zaseban audiokabel.
Ako proizvod ima priključak za slušalice s mikrofonom, provjerite da u njega nije ništa priključeno.
Ponovno priključite kabel napajanja u uređaj, a zatim uređaj ponovno pokrenite.
Iz zvučnika dopire šum i smetnje.
Provjerite je li kabel ispravno priključen. Provjerite da videokabel nije priključen u audioulaz.
Provjerite jakost signala nakon priključivanja kabela.
Slab signal može uzrokovati probleme sa zvukom.
Zvuk je isključen, no i dalje se čuje.
Kad je mogućnost Speaker Selection postavljena naExternal Speaker, onemogućeni su gumbi za
glasnoću i isključivanje zvuka.
Prilagodite glasnoću vanjskih zvučnika.
Postavke zvuka glavnih zvučnika odvojene su od postavki internih zvučnika proizvoda.
Promjena glasnoće ili isključivanje zvuka proizvoda ne utječe na vanjsko pojačalo (dekoder).
Iz zvučnika dopire jeka.
Jeku mogu uzrokovati različite brzine dekodiranja zvuka u zvučnicima proizvoda i vanjskim zvučnicima.
Ako je to slučaj, postavite mogućnost Speaker Selection naExternal Speaker.
107
Problem s daljinskim upravljačem
Daljinski upravljač ne funkcionira.
Provjerite jesu li baterije umetnute na pravilan način (+/-).
Provjerite nisu li se baterije ispraznile.
Provjerite nije li došlo do prekida u napajanju.
Provjerite je li kabel napajanja priključen.
Provjerite ne nalazi li se u blizini posebna svjetiljka ili neonski znak.
Problem s uređajem koji je izvor zvuka
Prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk.
Ako se prilikom uključivanja računala čuje se piskutavi zvuk, otpremite računalo na servis.
108
Ostali problemi
Proizvod ima miris plastike.
Miris plastike uobičajen je i nestat će s vremenom.
Čini se da je monitor nagnut.
Uklonite stalak s proizvoda pa ga ponovno pričvrstite.
Povremeno nestaje zvuka ili slike.
Provjerite je li kabel ispravno priključen i ako je potrebno, ponovno ga priključite.
Upotreba vrlo tvrdog ili debelog kabela može smanjiti kvalitetu reprodukcije audio i videodatoteka.
Pripazite da kabeli budu dovoljno savitljivi radi trajnosti. Prilikom montiranja proizvoda na zid
preporučuje se korištenje kabela s kutnim priključcima.
Na rubovima proizvoda ima sitnih komadića.
Komadići su dio dizajna proizvoda. Proizvod nije neispravan.
Izbornik Multi Screen nije dostupan.
Izbornik je omogućen ili onemogućen u ovisnosti o načinu prijma ulaznog signala navedenog u
odjeljku Source.
Prilikom pokušaja promjene razlučivosti računala prikazuje
se poruka "The defined resolution is not currently
supported.".
Poruka "The defined resolution is not currently supported." prikazuje se kad razlučivost uređaja koji
je izvor signala nadilazi maksimalnu razlučivost zaslona.
U HDMI načinu rada nema zvuka iz zvučnika kad je
priključen DVI-HDMI kabel.
DVI kabelima ne može se prenositi zvuk.
HDMI Black Level ne funkcionira ispravno na HDMI uređaju
s izlazom YCbCr.
Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i dekodera
kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
U načinu rada HDMI nema zvuka.
Prikazane boje možda ne izgledaju dobro. Možda nema slike ili zvuka. To je moguće ako je s
proizvodom povezan izvor signala koji podržava samo starije verzije HDMI standarda.
Da biste riješili taj problem, promijenite razlučivost računala u onu koju podržava zaslon.
Provjerite jeste li priključili audiokabel u odgovarajuću ulaznu utičnicu da biste omogućili reprodukciju
zvuka.
Ako se pojave takvi problemi, povežite audiokabel zajedno s HDMI kabelom.
Neke računalne grafičke kartice možda neće automatski prepoznati HDMI signale koji ne uključuju
zvuk. U tom slučaju ručno odaberite izvor zvuka.
Izvor zvuka
Način rada
PC
Automatski
Postavke računala
DVI PC
Audioulaz (stereo priključci)
Postavke računala
109
Ostali problemi
HDMI-CEC ne radi.
Ovaj proizvod ne podržava funkciju HDMI-CEC.
Da biste mogli koristiti nekoliko vanjskih uređaja kompatibilnih s funkcijom HDMI-CEC uključenih
u priključke HDMI1, HDMI2 i HDMI3 na proizvodu, isključite funkcije HDMI-CEC na svim vanjskim
uređajima. Vanjski uređaji obuhvaćaju Blu-ray i DVD reproduktore.
Rad vanjskog uređaja dok je omogućena funkcija HDMI-CEC može prouzročiti automatski prekid rada
drugih vanjskih uređaja.
Informacije o promjeni postavki funkcije HDMI-CEC potražite u priručniku za proizvod ili se obratite
proizvođaču uređaja.
Infracrveni senzor ne funkcionira.
Provjerite zasvijetli li žaruljica senzora prilikom pritiska gumba na daljinskom upravljaču.
•• Ako žaruljica senzora ne zasvijetli, isključite prekidač napajanja na poleđini uređaja, a zatim ga
ponovno uključite
(LED žaruljica napajanja zasvijetlit će crveno kad isključite zaslon).
Ako žaruljica senzora ne zasvijetli ni nakon isključivanja i ponovnog uključivanja prekidača
napajanja, možda je odspojena interna utičnica.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ako prilikom pritiska na tipku daljinskog upravljača žaruljica senzora koja svijetli ne bljeska
crveno, možda je infracrveni senzor u kvaru.
Obratite se najbližem servisnom centru radi servisiranja proizvoda.
•• Ta je funkcija dostupna samo kad je uređaj koji je izvor signala, poput DVD reproduktora i
dekodera kabelskog signala, povezan s proizvodom putem HDMI (RGB signal) kabela.
Prilikom uključivanja računala s izvorom signala
postavljenim na DisplayPort1, DisplayPort2, DisplayPort3,
neće se prikazati BIOS ni zasloni uključivanja sustava.
•• Uključite računalo kad je komplet uključen ili kad izvor signala nije DisplayPort1, DisplayPort2,
DisplayPort3.
110
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
Odgovor
Postavite frekvenciju na grafičkoj kartici.
•• Windows XP: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i teme → Prikaz → Postavke → Napredno
→ Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
•• Windows ME/2000: Idite na Upravljačka ploča → Prikaz → Postavke → Napredno →
Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke monitora.
-- Detaljne upute o prilagodbi potražite
u korisničkom priručniku za računalo ili
grafičku karticu.
•• Windows Vista: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Personalizacija
→ Postavke prikaza → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
•• Windows 7: Idite na Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodi
razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku Postavke
monitora.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost → Napredne postavke → Monitor i prilagodite frekvenciju u odjeljku
Postavke monitora.
Kako mogu promijeniti rezoluciju?
•• Windows XP: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon → Postavke i podesite
rezoluciju.
•• Windows ME/2000: Prijeđite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavke i podesite rezoluciju.
•• Windows Vista: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prilagodi →
Postavke prikaza i podesite rezoluciju.
•• Windows 7: Prijeđite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz → Prilagodba
razlučivosti i podesite rezoluciju.
•• Windows 8: Idite na Postavke → Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija → Prikaz →
Prilagodi razlučivost i prilagodite razlučivost.
111
Pitanje
Kako postaviti način rada za uštedu energije?
Odgovor
•• Windows XP: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i teme → Zaslon →
Postavljanje čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows ME/2000: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Zaslon → Postavljanje
čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows Vista: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi→ Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 7: Čuvar zaslona postavite u Upravljačka ploča → Izgled i personalizacija →
Prilagodi → Postavke čuvara zaslona ili pomoću značajke BIOS SETUP na računalu.
•• Windows 8: Način rada za uštedu energije postavite u odjeljku Postavke → Upravljačka ploča
→ Izgled i personalizacija → Personaliziraj → Postavke čuvara zaslona ili u programu BIOS
SETUP na računalu.
112
Poglavlje 12
Specifikacije
-
Općenito
Veličina
Naziv modela
Zaslon
-
Područje prikaza
V
O
Dimenzije (Š x V x D)
D
QM85D-BR
Veličina
Klasa 85 (84,5 inča / 214 cm)
Klasa 85 (84,5 inča / 214,7 cm)
Područje prikaza
1872,0 mm (V) x 1053,0 mm (O)
1872,0 mm (V) x 1053,0 mm (O)
Dimenzije (Š x V x D)
1903,4 x 1090,5 x 105,1 mm
1949 x 1130 x 128,8 mm
Težina (bez postolja)
55,5 kg
81,2 kg
Napajanje
Izmjenična struja 100 do 240 V AC (+ / - 10 %), 60 / 50 Hz ± 3 Hz
Provjerite naljepnicu na stražnjoj strani proizvoda jer se standardni napon može razlikovati u različitim državama.
Atmosferski uvjeti
-
QM85D
Rad
Temperatura : 0 C - 40 C (32 F - 104 F)
Vlaga: od 10% - 80%, bez kondenzacije
Skladištenje
Temperatura : -20 C - 45 C (- 4 F - 113 F)
Vlaga: od 5% - 95%, bez kondenzacije
V
Š
113
――Plug-and-Play
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug-and-Play te s može koristiti s njim. Dvosmjerna izmjena podataka između monitora i
računalnog sustava optimizira postavke monitora.
――Instalacija monitora odvija se automatski. Međutim, ako želite, možete prilagoditi postavke instalacije.
――Zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike jedan na milijun piksela (1 ppm) može se na zaslonu doimati svjetlijim ili tamnijim. To ne utječe na radne značajke
proizvoda.
――Ovo je digitalni uređaj klase A.
[ Preporuka ] - samo za EU
•• Tvrtka Samsung Electronics ovime izjavljuje da je Monitor u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim
odredbama Direktive 1999/5/EZ.
•• Službenu izjavu o sukladnosti potražite na web-mjestu www.samsung.com/displaysolutions; idite na Podrška > Pretraži
podršku za proizvod i unesite naziv modela.
•• Ova se oprema smije koristiti u svim državama EU.
114
Ušteda električne energije
Funkcija uštede energije u ovom proizvodu smanjuje potrošnju energije isključivanjem zaslona i promjenom boje LED indikatora napajanja ako se proizvod ne koristi
tijekom određenog vremena. Napajanje se ne isključuje u načinu rada za uštedu energije. Kako biste ponovo uključili zaslon, pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici ili
pomaknite miš. Način rada za uštedu energije radi samo kada je proizvod povezan s računalom koje ima funkciju uštede energije.
Ušteda električne
energije
Uobičajeni način rada
Nazivna
snaga
Indikator napajanja
Isključeno
Potrošnja energije
450 W
Uobičajeno
375 W /
Maks.
495 W
Način rada za uštedu energije
(SOG signal: ne podržava način rada DPM)
Napajanje
isključeno
Treptanje
Uključeno
0,5 W
0,5 W
369 W (samo Europa)
――Prikazana razina potrošnje energije može se razlikovati u različitim uvjetima rada ili ako se promijene postavke.
――Značajka SOG (sinkronizacija sa signalom za zelenu boju) nije podržana.
――Da bi se potrošnja energije smanjila na 0, odspojite kabel za napajanje. Iskopčajte kabel napajanja ako proizvod nećete koristiti u duljem razdoblju (tijekom praznika itd.)
115
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
――Zbog karakteristika zaslona, ovaj proizvod može se postaviti samo na jednu rezoluciju za svaku veličinu zaslona kako bi se postigla optimalna kvaliteta slike. Postavljanje
rezolucije koja nije navedena u uputama može dovesti do smanjenja kvalitete slike. Da biste to izbjegli, preporučujemo da odaberete navedenu optimalnu razlučivost za
svoj proizvod.
――Pri zamjeni CDT proizvoda (povezan s računalom) LCD proizvodom provjerite frekvenciju. Ako LCD proizvod ne podržava frekvenciju od 85 Hz, promijenite okomitu
-- Vodoravna frekvencija
Vrijeme potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona naziva
se vodoravni ciklus. Broj koji odgovara
vodoravnom ciklusu naziva se vodoravna
frekvencija. Vodoravna frekvencija mjeri se
u kHz.
-- Okomita frekvencija
Monitor prikazuje istu sliku mnogo puta
u sekundi (poput fluorescentne svjetiljke)
kako bi prikazao sliku koju korisnik vidi
na zaslonu. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
frekvenciju na 60 Hz pomoću CDT proizvoda prije no što ga zamijenite LCD proizvodom.
Naziv modela
Sinkronizacija
Razlučivost
QM85D / QM85D-BR
Vodoravna frekvencija
30 - 81 kHz, 30 - 134 kHz (DisplayPort), 30 - 90 kHz (HDMI)
Okomita frekvencija
48 - 75 Hz, 56 - 75 Hz (DisplayPort), 24 - 75 Hz (HDMI)
Analogni RGB, digitalni RGB u skladu s DVI (Digital Visual Interface)
Optimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 60 Hz (DisplayPort1, DisplayPort2)
Maksimalna razlučivost
1920 x 1080 @ 60 Hz, 3840 x 2160 @ 30 Hz (HDMI1, HDMI2, HDMI3, DisplayPort3)
Maksimalna frekvencija vremenskog
razdjelnika piksela
148,5 MHz (analogni, digitalni), 533 MHz (DisplayPort), 297 MHz (HDMI)
Zaslon će se automatski podesiti ako se s računala prenosi signal koji pripada sljedećim standardnim načinima rada signala. Ako signal koji se prenosi s računala ne pripada
standardnim načinima rada signala, zaslon možda neće ništa prikazivati iako je LED indikator uključen. U takvom slučaju promijenite postavke prema sljedećoj tablici prateći
korisnički priručnik za grafičku karticu.
116
Razlučivost
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 720
45,000
60,000
74,250
+/+
117
Razlučivost
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija
(Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela
(MHz)
Polaritet
(V/O)
VESA, 1280 x 800
49,702
59,810
83,500
-/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1366 x 768
47,712
59,790
85,500
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1600 x 900
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
65,290
59,954
146,250
-/+
VESA, 1920 x 1080
67,500
60,000
148,500
+/+
VESA, 2560 x 1440
88,787
59,951
241,500
+/-
VESA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
CEA, 3840 x 2160
133,313
59,997
533,250
+/-
118
Poglavlje 13
Dodatak
Troškovi servisa
(snosi ih korisnik)
――Unatoč jamstvu zatraženi servis možemo naplatiti u sljedećim slučajevima.
Ako je kvar uređaja prouzročio kupac
Oštećenja prouzročena kupčevim nepravilnim rukovanjem ili pokušajem popravka.
Ako je uzrok oštećenja proizvoda:
•• vanjski utjecaj ili pad uređaja
•• upotreba opreme ili nekog zasebnog proizvoda koje nije preporučio Samsung
Ako se na uređaju ne ustanovi kvar
•• ako je proizvod popravljala neka druga osoba, a ne ovlašteni serviser ili partner tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Čišćenje uređaja, prilagodba, davanje uputa, ponovna montaža itd.
•• ako je uređaj prepravljao ili popravljao korisnik
•• ako serviser daje upute o načinu korištenja proizvoda ili samo namješta funkcije, bez rastavljanja
uređaja
•• ako je uređaj korišten na neodobrenoj voltaži ili s neatestiranim električnim kabelima
•• ako se kupac nije držao upozorenja navedenih u korisničkom priručniku
•• ako su uzrok kvara vanjski faktori (internet, antena, ožičeni signal itd.)
•• ako je uređaj ponovno montiran ili su priključeni dodatni uređaji nakon prve montaže kupljenog
uređaja
•• ako je uređaj ponovno montiran zbog premještanja na drugo mjesto ili u drugu kuću
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi uređaja nekog drugog proizvođača
•• ako kupac zatraži upute o upotrebi mreže ili programa neke druge tvrtke
•• ako kupac zatraži instalaciju softvera i postavljanje uređaja
•• ako serviser ustanovi da se nakupila prašina ili strani predmeti unutar uređaja te ih ukloni/očisti
Ostali slučajevi
•• ako je uzrok oštećenja uređaja neka elementarna nepogoda. (udar groma, požar, potres, poplava
itd.)
•• ako su se potrošne komponente istrošile. (baterija, toner, fluorescentne žaruljice, glava, vibrator,
lampica, filtar, vrpca itd.)
――Usluga servisa korisniku se može naplatiti ako zatraži servis za ispravan proizvod. Molimo vas da
stoga najprije pažljivo pročitate korisnički priručnik.
•• ako kupac zatraži naknadnu montažu nakon kupnje uređaja putem kataloga ili interneta
119
WEEE
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač,
slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš
ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste
promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i
kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička
oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim
kućanskim otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od referentnih
razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i
reciklirajte ih putem lokalnog, besplatnog sustava za odlaganje baterija.
120
Optimalna kvaliteta slike i sprečavanje
zaostalih slika
Optimalna kvaliteta slike
•• Na ploči zbog načina proizvodnje ovog proizvoda otprilike 1 na milijun piksela (1 ppm) može biti
svjetliji ili tamniji. To ne utječe na radne značajke proizvoda.
-- Broj podpiksela prema vrsti ploče: 6.220.800
Što su zaostale slike?
Kod normalnog rada LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika. Pojam normalan rad
označava neprestanu izmjenu uzoraka videosadržaja. Ako se na LCD zaslonu tijekom dugog vremena (više
od 12 sati) prikazuje stalan uzorak, može doći do male razlike u naponu između elektroda u pikselima koje
služe za upravljanje tekućim kristalima.
Ta razlika u naponu između elektroda s vremenom se povećava i čini tekuće kristale tanjima. Kad se to
dogodi, prilikom promjene uzorka može doći do zaostajanja prethodne slike na zaslonu. Kako bi se to
spriječilo, nakupljena razlika u naponu treba se smanjiti.
――Pri normalnom radu LCD zaslona ne bi trebalo dolaziti do pojave zaostalih slika.
Matrica crne boje
•• Pokrenite Auto Adjustment da biste poboljšali kvalitetu slike. Ako i dalje nalazite šum nakon
automatske prilagodbe, prilagodite Coarse ili Fine.
Zajednička
elektroda (ITO)
Filtar boja
•• Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje nepomična slika, može se pojaviti zaostala slika ili oštećeni
pikseli.
-- Ako monitor nećete koristiti dulje vrijeme, aktivirajte način rada za uštedu energije ili dinamičan
čuvar zaslona.
Izvor
Odvod
Sprečavanje zaostalih slika
Postavljanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Uzorak za sprječavanje zaostalih slika automatski radi u načinu mirovanja.
•• Onemogućavanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
Ulaz
TFT
→ 0.
Elektroda piksela (ITO)
Kondenzator (Cs)
Vod podatkovne sabirnice
Ako osjetnik daljinskog upravljača zatreperi jedanput, uzorak je onemogućen.
•• Omogućavanje uzorka za sprječavanje zaostalih slika
Na daljinskom upravljaču pritisnite 2 → 2 → 7 → CH
→ 0.
Ako osjetnik daljinskog upravljača zatreperi dva puta, uzorak je omogućen.
――Nakon isključivanja zaslona uzorak za sprječavanje zaostalih slika radit će dva sata.
――Rad uzorka za sprječavanje zaostalih slika uzrokuje dodatnu potrošnju energije.
121
Sprječavanje pojava zaostalih slika
――Proizvod najbolje možete zaštititi od stvaranja zaostalih slika tako da isključite napajanje ili tako da
postavite pokretanje čuvara zaslona na računalu ili sustavu kada se ne koristi. Jamstvena usluga može
biti ograničena ovisno o priručniku s uputama.
•• Isključivanje, čuvar zaslona i način rada za uštedu energije
-- Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja.
-- Na računalu pristupite odjeljku Svojstva prikaza > Napajanje i postavite proizvod tako da se
isključuje prema potrebi.
-- Preporučuje se korištenje čuvara zaslona.
Najbolje je koristiti čuvar zaslona s jednom bojom ili pokretnim slikama.
•• Redovita promjena boja
-- Korištenje 2 boje
Izmjena 2 boje svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 1
•• Redovita promjena boje teksta
-- Koristite jarke boje podjednake svjetline.
Interval: Promjena boje teksta i boje pozadine svakih 30 minuta
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
FLIGHT : TIME
OZ348
: 20:30
-- Premještanje i promjena teksta svakih 30 minuta na način prikazan iznad.
Type 2
FLIGHT
TIME
FLIGHT
TIME
OZ348
20:30
OZ348
20:30
UA102
21:10
UA102
21:10
•• Izbjegavajte kombinacije boje teksta i boje pozadine čije svjetline su u kontrastu.
(Svjetlina: odnosi se na svjetlinu boje, što ovisi o količini emitirane svjetlosti.)
――Izbjegavajte korištenje nijansi sive boje jer one mogu doprinijeti stvaranju zaostalih slika.
――Izbjegavajte korištenje boja čije svjetline su u kontrastu (crna i bijela; siva).
FLIGHT : TIME
FLIGHT : TIME
OZ348 : 20:30
OZ348 : 20:30
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 1 ]
[ Step 2 ]
FLIGHT
: TIME
OZ348
: 20:30
[ Step 3 ]
-- Redovito prikazivanje pokretne slike s logotipom.
Interval: Prikazivanje pokretne slike s logotipom 60 sekundi nakon 4 sata korištenja.
122
Licenca
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the
HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in
the United States and other countries.
Napomena o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora
U slučaju korištenja softvera otvorenog izvora na izborniku uređaja dostupne su licence za korištenje
softvera otvorenog izvora. Napomena o licenci za korištenje otvorenog softvera napisana je samo na
engleskom jeziku.
Informacije o obavijesti o licenci za korištenje softvera otvorenog izvora možete odbiti od korisničkog
centra tvrtke Samsung ili e-poštom na adresi oss.request@samsung.com.
123
Terminologija
480i / 480p / 720p / 1080i /
1080p____ Svaka od gore navedenih
brzina skeniranja odnosi se na broj
efektivnih linija skeniranja o kojem ovisi
razlučivost zaslona. Brzina skeniranja
može biti naznačena slovom i
(isprepleteno) ili slovom p (progresivno),
ovisno o načinu skeniranja.
- Skeniranje
Skeniranje se odnosi na postupak slanja
piksela koji progresivno stvaraju sliku.
Veći broj piksela znači jasniju sliku življih
boja.
- Progresivno
U načinu rada s progresivnim
skeniranjem sve linije piksela skeniraju
se jedna za drugom (progresivno) na
zaslonu.
- Isprepleteno
U isprepletenom načinu rada najprije
se od vrha do dna skenira svaka druga
linija piksela, a nakon toga se skeniranju
preostale linije piksela (koje nisu
skenirane).
Neisprepleteni i isprepleteni način
rada____ U neisprepletenom načinu
rada (progresivno skeniranje) vodoravne
linije progresivno se prikazuju od vrha
prema dnu zaslona. U isprepletenom
načinu rada najprije se prikazuju linije
s neparnim brojem, a zatim linije s
parnim brojem. Neisprepleteni način
rada uglavnom se koristi kod monitora
jer stvara jasnu sliku, dok se isprepleteni
način rada uglavnom koristi kod
televizora.
Okomita frekvencija____ Proizvod
mnogo puta u sekundi prikazuje jednu
sliku (slično treperenju fluorescentnog
svjetla) da bi prikazao sliku koju korisnik
može vidjeti. Učestalost kojom se jedna
slika uzastopno prikazuje tijekom jedne
sekunde naziva se okomita frekvencija
ili učestalost osvježavanja. Okomita
frekvencija mjeri se u Hz.
Na primjer, 60 Hz znači da se
pojedinačna slika u jednoj sekundi
prikaže 60 puta.
Razmak između točaka____ Zaslon
se sastoji od crvenih, zelenih i plavih
točaka. Manji razmak između točaka
znači višu rezoluciju. Razmak između
točaka predstavlja najmanji razmak
između točaka iste boje. Razmak između
točaka mjeri se u milimetrima.
Vodoravna frekvencija____ Vrijeme
potrebno za skeniranje jedne linije
od lijeve do desne strane zaslona
naziva se vodoravni ciklus. Broj koji
odgovara vodoravnom ciklusu naziva
se vodoravna frekvencija. Vodoravna
frekvencija mjeri se u kHz.
Izvor ulaznog____ signala odnosi se
na priključeni videouređaj kao izvor,
poput kamkordera ili video odnosno
DVD reproduktora.
Plug & Play____ Plug & Play je funkcija
koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između monitora i računala
da bi se omogućilo optimalno okruženje
za prikaz. Proizvod za izvršenje funkcije
Plug & Play koristi međunarodni
standard VESA DDC.
Razlučivost____ Razlučivost je broj
vodoravnih točaka (piksela) i okomitih
točaka (piksela) koje čine zaslon.
Predstavlja razinu detaljinizoranosti
zaslona. Viša rezolucije omogućava
prikaz većeg broja podataka na zaslonu
i korisna je za istovremeno izvođenje
više zadataka.
Npr. rezolucija od 1920 x 1080 sastoji se
od 1.920 vodoravnih piksela (vodoravna
rezolucija) i 1.080 okomitih piksela
(okomita rezolucija).
DVD (Digital Versatile Disc)____ DVD
označava disk za masovnu pohranu
veličine CD medija na koji se mogu
spremati multimedijske aplikacije (audio,
video i igre) pomoću tehnologije za
komprimiranje videozapisa MPEG-2.
HDMI (High Definition Multimedia
Interface)____To je sučelje koje je
moguće priključiti na digitalni izvor
zvuka ili na izvor videosadržaja visoke
razlučivosti pomoću samo jednog
kabela i bez kompresije.
Multiple Display Control (MDC)____
MDC (Multiple Display Control) je
aplikacija koja omogućuje istovremeno
upravljanje većim brojem uređaja za
prikaz pomoću računala. Komunikacija
između računala i monitora odvija se
putem RS232C kabela (serijski prijenos
podataka) i RJ45 kabela (LAN).
124
Download PDF

advertising