Samsung | HG32ED590HB | Samsung HG32ED590HB Korisnički priručnik

LED televizor
Priručnik za postavljanje
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod
tvrtke Samsung. Želite li potpuniju uslugu,
registrirajte svoj proizvod na stranici
www.samsung.com/register
Model
Serijski br.
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku informativne su prirode i mogu se razlikovati od stvarnog izgleda
proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se izmijeniti bez prethodne najave.
Uputa
Televizor je opremljen interaktivnom funkcijom putem uređaja za umrežavanje (SBB/STB) koji je spojen s televizorom te s drugim
televizorima u sustavu za hotele i druge hotelijerske djelatnosti kojim se upravlja putem računala.
Interaktivni način rada: Televizor prilikom početnog pokretanja šalje naredbu za identificiranje uređaja za umrežavanje (SBB/STB). Ako je
identificiran, televizor se prebacuje na način rada ONLINE i upravljanje se potpuno provodi putem uređaja za umrežavanje SBB/STB.
Ako je televizor u načinu rada ONLINE, prestaje primati infracrvene naredbe (daljinskog upravljača Samsung) te djeluje u skladu s protokolom sučelja.
Samostalni način rada: Ako uređaj za umrežavanje (SBB/STB) nije identificiran, televizor bi trebalo prebaciti na samostalni način rada s ograničenim funkcijama.
Načini rada
Ako se televizorom (u načinu rada za hotel) upravlja pomoću uređaja za umrežavanje (SBB/STB), onda se nalazi u jednom od dva načina rada:
• ONLINE ili SAMOSTALNI način rada. U samostalnom načinu rada televizor će se ponašati kao hotelski televizor, ali bez aktivne
komunikacije. Time se gostima onemogućuje prijevara sustava isključivanjem uređaja za umrežavanje (SBB/STB).
Uključen hotelski
način rada
Hotel TV (Hotelski
televizor)
Power
ON
Stand-alone Mode
(Samostalni način rada)
SBB/STB Online
– ako je uspješan
jedan od 10
pokušaja
SBB/STB Status –
SBB/STB Online – 10
Pokušajte svake 2
uzastopnih neuspjelih
sekunde
pokušaja
Online Mode (Online način rada)
Brzina prozivanja 20/s
Informacije o postavljanju pojedinosti za samostalni ili interaktivni način rada potražite na stranicama 18 do 22 (Postavljanje podataka za
opciju hotela: samostalni i interaktivni način rada)
• Neke funkcije mogu biti ograničene kako bi se spriječilo goste da "varaju" sustav televizora.
• Nema glavnog izbornika (Interaktivni način rada) ili izbornika kanala, opcije Plug & Play u glavnom izborniku (Samostalni način rada)
• Ograničena glasnoća i zaključavanje ili otključavanje tipki na ploči
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih slika (poput logotipa
televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima na dnu zaslona itd.). Neprekidno
prikazivanje statične slike može uzrokovati neravnomjernu potrošnju zaslona, što utječe na kvalitetu slike. Kako bi se smanjio rizik od
pojavljivanja ovog efekta, slijedite preporuke u nastavku:
• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
• Slike uvijek pokušajte prikazivati preko cijelog zaslona koristeći izbornik televizora za postavljanje formata slike kako biste pronašli najprikladniji format.
• Smanjite vrijednosti svjetline i kontrasta na najmanju razinu koja je potrebna za postizanje željene kvalitete slike – previsoke vrijednosti
mogu ubrzati postupak nastajanja "urezanih slika".
• Često upotrebljavajte sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu. Pojedinosti potražite u relevantnom
odjeljku korisničkog priručnika.
Osiguravanje prostora za montiranje
Kako biste osigurali pravilno prozračivanje, ostavite traženi razmak između uređaja i drugih objekata (npr. zidovi).
Ako to ne učinite, povećanje unutarnje temperature uređaja može dovesti do požara ili problema s uređajem.
• Ako upotrebljavate postolje ili zidni nosač, upotrebljavajte samo dijelove koje isporučuje tvrtka Samsung Electronics.
–– Ako upotrebljavate dijelove drugih proizvođača, može doći do poteškoća s proizvodom ili do ozljeda uzrokovanih padom proizvoda.
• Izgled se može razlikovati ovisno o uređaju.
Montiranje s postoljem.
Montiranje sa zidnim nosačem.
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Sadržaj
yy Montiranje postolja za LED televizor......................................................................................................................... 5
yy Prikaz ploče za povezivanje......................................................................................................................................... 7
yy Upravljač na televizoru................................................................................................................................................ 10
yy Prikaz daljinskog upravljača....................................................................................................................................... 11
yy Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (SBB).................................................................................... 13
yy Priključivanje zvučnika u kupaonici........................................................................................................................... 14
yy Priključivanje MediaHub HD modula........................................................................................................................ 15
yy Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack).............................................................. 16
yy Postavljanje podataka za opciju hotela.................................................................................................................... 18
yy Montiranje zidnog nosača........................................................................................................................................... 62
yy Montiranje televizora na zid........................................................................................................................................ 63
yy Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock........................................................................................................ 63
yy Specifikacije................................................................................................................................................................... 64
yy Dimenzije........................................................................................................................................................................ 65
yy Licenca............................................................................................................................................................................ 67
yy
Hrvatski
3
HRVATSKI
yy Dodatna oprema............................................................................................................................................................ 4
Dodatna oprema
✎✎ Provjerite jesu li s vašim LED televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se
distributeru.
✎✎ Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
• Daljinski upravljač & baterije (AAA x 2)
• Vodič za brzo postavljanje
• Upute za korištenje
Vodič za sigurnost (nije dostupno na svim lokacijama)
• Kabel za napajanje / Podatkovni kabel
• Držač za kabel
✎✎ Ovisno o modelu, postolje i vijci za postolje možda neće biti isporučeni uz uređaj.
✎✎ Podatkovni kabel možda neće biti isporučen ovisno o dobavljaču integratora sustava.
Pravilno odlaganje ovog uređaja (otpadna električna & elektronička oprema)
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama sa sustavima odvojenog prikupljanja)
Ova oznaka na uređaju, dodacima i dokumentaciji označava da se uređaj i njegovi elektronički dodaci
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim otpadom iz
domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog
odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako
biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa. Privatni korisnici informacije o mjestima i
načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili
proizvod ili ureda lokalnih vlasti. Poslovni korisnici trebali bi se obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe
i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj uređaj i njegovi elektronički dodaci prilikom odlaganja ne bi se smjeli
miješati s ostalim komercijalnim otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim državama s odvojenim sustavima vraćanja baterija)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka
trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd i Pb na oznakama govore
da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66. Ako se
baterije ne odlože na pravilan način, te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu. Radi zaštite prirodnih
resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih u
sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
4
Hrvatski
Montiranje postolja za LED televizor
Komponente postolja
Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
B 1 EA
A 1 EA
C
32"
40"
32"
Postolje
32"
x8 (M4 X L12)
40"
x4 (2ea)
(M4 x L14)
40"
Nosač postolja
Vijci
HG32ED590 / HG40ED590
1 32"
40"
C
C
Pogled odozgo
x4 (M4 x L12)
x4 (M4 x L14)
B
B
Prednja
strana
Prednja
strana
A
A
OPREZ
Stražnja
strana
2
NEMOJTE
NEMOJTE
NEMOJTE
UPOTREBLJAVATI UPOTREBLJAVATI UPOTREBLJAVATI
KEMIKALIJE
MAZIVO
ULJE
Stražnja
strana
Pogled sa strane
✎✎ Postavite meku krpu preko stola
kako biste zaštitili televizor, a
zatim postavite televizor na krpu sa
zaslonom okrenutim prema dolje.
✎✎ Umetnite nosač za postolje u utor na
dnu televizora.
(Ispravno sastavljanje)
(Neispravno sastavljanje)
Hrvatski
5
3
4
C
32"
40"
x4 (M4 x L12) x4 (M4 x L14)
Ako je televizor nagnut, ponovite montiranje od
koraka 2.
✎✎ Nastavite s postavljanjem vijaka redoslijedom kako je opisano u
priručniku.
✎✎ Pričvrstite nosač za postolje na televizor tako da
se ne može pomaknuti.
✎✎ NAPOMENA
• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
6
Hrvatski
Prikaz ploče za povezivanje
HG32ED590
HG40ED590
✎✎ Kad spajate vanjski uređaj s televizorom, provjerite je li napajanje na jedinici isključeno.
✎✎ Kada spajate vanjski uređaj, boja priključnog terminala mora odgovarati boji kabela.
Hrvatski
7
1 USB (HDD/1.0A) / CLONING, USB (5V 0.5A) / CLONING
–– Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
–– Povezivanje s uslugama.
2 COMMON INTERFACE
3 ANT IN 1(AIR/CABLE), 2(SATELLITE) / ANT IN 1, 2(SATELLITE)
–– Kako biste mogli pravilno gledati kanale, televizor mora primati signal iz jednog od sljedećih izvora:
–– Vanjska antena/televizijski kabelski sustav
4 UTIČNICA ZA SLUŠALICE
Slušalice se mogu priključiti u utičnicu za slušalice na vašem televizoru. Dok su slušalice priključene, isključen je zvuk
iz ugrađenih zvučnika.
5 HP-ID
Istovremeno priključite kabel u HP-ID i priključak za slušalice te ga priključite u zasebnu utičnicu za slušalice.
Pogledajte stranicu 14. Kada priključujete slušalice u utičnicu za slušalice, to funkcionira na isti način kao i funkcija
slušalica.
6 PC/DVI AUDIO IN
Povezivanje ulaznih priključaka za zvuk s pojačalom / kućnim kinom.
7 PC IN
Povezivanje s izlaznim prikjučcima za videosadržaj na računalu.
8 LAN
Priključite na ožičeni LAN pomoću CAT 7 kabela.
9 DATA
–– Upotrebljava se za podršku prijenosa podataka između televizora i uređaja za umrežavanje (SBB).
–– Povezuje se pomoću RJ-12 priključaka za televizor.
0 HDMI IN 1(DVI), 2(ARC)
Povezivanje s HDMI priključkom na uređaju s HDMI izlaznim priključkom.
✎✎ Zvučni priključak nije potreban za HDMI-HDMI priključak. HDMI priključci prenose audio i videosadržaj.
✎✎ Upotrijebite HDMI IN 1(DVI) priključak za DVI povezivanje s vanjskim uređajem. Upotrebljavajte DVI-HDMI kabel
ili DVI-HDMI adapter (DVI-HDMI) za povezivanje videosadržaja i PC/DVI AUDIO IN priključke za zvuk.
! RJP
Ovaj priključak je RJP (adapter za priključivanje uređaja) komunikacijski priključak koji omogućuje povezivanje
različitih uređaja na dodatne module kako bi se poboljšala upotreba uređaja u skladu s vlastitim potrebama.
8
Hrvatski
Načini prikaza
Možete odabrati i jednu od standardnih rezolucija navedenih u stupcu Rezolucija. Televizor će se automatski podesiti na
rezoluciju koju odaberete.
Nakon povezivanja računala i televizora, na računalu postavite rezoluciju zaslona za televizor. Optimalna rezolucija je
1920 x 1080 pri 60 Hz. Ako je rezolucija postavljena na vrijednost koja se ne nalazi u tablici u nastavku, na televizoru
se možda neće ništa prikazivati. Pravilno postavite rezoluciju u skladu s korisničkim uputama za računalo ili njegovom
grafičkom karticom.
U tablici su preporučene rezolucije.
✎✎ Optimalna rezolucija je 1920 x 1080 pri 60 Hz.
Način rada
Rezolucija
Vodoravna frekvencija
(kHz)
Okomita frekvencija (Hz)
Vremenski razdjelnik
piksela (MHz)
Sinkronizirani
polaritet
(H/V)
IBM
720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
35,000
49,726
68,681
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 1024
1280 x 1024
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 960
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900 RB
1680 x 1050
1920 x 1080
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
63,981
79,976
45,000
49,702
60,000
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,020
75,025
60,000
59,810
60,000
60,015
59,887
60,000
59,954
60,000
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
108,000
135,000
74,250
83,500
108,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
✎✎ Kada upotrebljavate HDMI/DVI kabel za povezivanje, morate upotrijebiti priključak HDMI IN 1(DVI).
✎✎ Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
✎✎ Uređaj bi mogao neispravno raditi ako je odabran nestandardni format videozapisa.
✎✎ Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG nije podržan.
Hrvatski
9
Upravljač na televizoru
Upravljač televizora gumb je za usmjeravanje u više smjerova koji pomaže prilikom navigacije bez upotrebe daljinskog
upravljača.
✎✎ Neke funkcije za koje je potreban PIN kôd možda neće biti dostupne.
✎✎ Boja i oblik uređaja mogu se razlikovati ovisno o modelu.
✎✎ Iz izbornika možete izaći tako da upravljač pritisnete dulje od 1 sekunde.
✎✎ Prilikom odabira funkcije pomicanjem upravljača ulijevo/udesno ili prema gore/dolje pripazite da ne pritisnete
upravljač. Ako prvo upotrijebite upravljač, nećete ga moći pomicati ulijevo/udesno ili prema gore/dolje.
Izbornik funkcija
Upravljač na televizoru
Slika je nacrtana iz perspektive okrenutosti
prema prednjoj strani televizora.
Senzor daljinskog upravljača
Napajanje uključeno
Uključite televizor pritiskom upravljača u stanju pripravnosti.
Prilagodba glasnoće
Prilagodite glasnoću pomicanjem upravljača sa strane na stranu kada je uključeno
napajanje.
Odabir kanala
Odaberite kanal pomicanjem upravljača prema gore ili dolje dok je napajanje
uključeno.
Upotreba izbornika s
funkcijama
Pritisnite upravljač kada je napajanje uključeno i prikazuje se izbornik s funkcijama.
Ako ga pritisnete ponovno, nestaje zaslon izbornika s funkcijama.
Upotreba izbornika
Odabire MENU(m) pomicanjem upravljača na zaslonu izbornika s funkcijama. Na
zaslonu se prikazuje OSD (On Screen Display) sa značajkama televizora.
Odabir opcije Izvor
Odabire Izvor(s) pomicanjem upravljača na zaslonu izbornika s funkcijama.
Prikazat će se zaslon s popisom Izvor.
Odabir opcije SMART HUB
(™)
Dok je vidljiv izbornik s funkcijama, odaberite SMART HUB (™) pomicanjem
upravljača prema gore. Prikazat će se glavni zaslon SMART HUB. Odaberite aplikaciju
odabirom upravljača, a zatim pritisnite upravljač.
Isključivanje
Odaberite Isključivanje(P) da biste isključili televizor pomicanjem upravljača na
zaslonu izbornika s funkcijama.
✎✎ Za zatvaranje izbornika SMART HUB ili Izvor pritisnite upravljač na dulje od 1 sekunde.
Stanje pripravnosti
Proizvod nemojte ostavljati u stanju pripravnosti na dulje vrijeme (na primjer, kada ste na praznicima). Mala količina
električne energije i dalje se troši čak i kada je gumb napajanja isključen.
10
Hrvatski
Prikaz daljinskog upravljača
✎✎ Ovaj daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumbe za uključivanje/isključivanje, kanal i glasnoću,
što znači da ga mogu koristiti slijepe i slabovidne osobe.
SOURCE
Uključivanje i isključivanje televizora.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Izravan pristup kanalima.
GUIDE
Naizmjenični odabir opcije Teletekst,
Dvostruko ili Kombinirano.
Prikaz elektroničkog vodiča kroz
programe (EPG).
Privremeno isključivanje zvuka.
Promjena kanala.
Podešavanje glasnoće.
Prikaz popisa kanala na zaslonu.
Prelazak na zaslon HOME.
HOME
Prikaz glavnog izbornika na zaslonu.
CONTENT
CLOCK
Brzi odabir često korištenih funkcija.
Odabir stavki izbornika na zaslonu i
mijenjanje vrijednosti izbornika.
Prikaz značajke Glavni izb. sadržaja.
Prikaz informacija na zaslonu
televizora.
CLOCK: kada pritisnite gumb INFO
u stanju pripravnosti, televizor
prikazuje vrijeme.
Zatvaranje izbornika.
Povratak na prethodni izbornik.
Gumbi u izbornicima Popis kanala,
Glavni izb. sadržaja itd.
ALARM: unesite vrijeme kada
želite da se televizor uključi.
X: Uključivanje i isključivanje
3D slike. (Nije dostupno)
SUBT.: prikaz digitalnih titlova.
ALARM
Upotrebljavajte ove gumbe u
značajci Glavni izb. sadržaja.
Hrvatski
11
Umetanje baterija (veličina baterija: AAA)
X
Y
Z
✎✎ NAPOMENA
• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte upotrebu posebnih fluorescentnih
svjetiljki ili neonskih znakova u blizini daljinskog upravljača.
• Boja i oblik mogu se razlikovati ovisno o modelu.
• Nije podržan gumb daljinskog upravljača "HOME" & "3D". Kada pritisnete ove gumbe, televizor ne reagira.
12
Hrvatski
Povezivanje televizora s uređajem za umrežavanje (SBB)
Stražnja ploča televizora
ETH MODEM
Podatkovni kabel
1. Povežite DATA priključak televizora s [ETH MODEM] priključkom uređaja za umrežavanje (SBB) pomoću podatkovnog
kabela.
✎✎ Upotrijebite prijenos podataka.
¦¦ Popis dobavljača i kompatibilnih podatkovnih kabela isporučenih uz televizor
•Potvrdite dobavljaču da upotrebljavate ispravan podatkovni kabel. Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim
kabelima.
6
1
TV SIDE
STB SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
CON B
1: NC
2: GND
3: Rx
4: NC
5: Tx
6: IR
✎✎ Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
Hrvatski
13
Priključivanje zvučnika u kupaonici
Zvučnike u kupaonici možete priključiti na sljedeći način.
¦¦ Priključivanje audiokabela
Moguće je instalirati dodatnu utičnicu za slušalice na krevet ili radni stol u skladu s vlastitim potrebama. Postupak
instalacije opisan je u nastavku.
• Detaljan prikaz utičnice za slušalice.
Stražnja ploča televizora
HEADPHON BOX
Utičnica za slušalice
Shield wire
TV Headphones jack
Red Wire (Audio-R)
Whitewire (Audio-L)
Red wire + White wire
Shield Wire
TV HP-ID jack
<Utičnica za slušalice>
14
Hrvatski
Priključivanje MediaHub HD modula
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na MediaHub HD na recepciji hotela.
Stražnja strana MediaHub HD modula
HDMI
USB
RS/232
Stražnja ploča televizora
1 RS-232
podatkovni kabel
2 HDMI kabel
1. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak MediaHub HD modula.
2. Povežite HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) priključak televizora i HDMI priključak MediaHub HD modula.
•MediaHub HD
–– MediaHub HD je hardverski modul koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo, HDMI i
USB) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazni izvori povezuju se s modula MediaHub na televizor. MediaHub
komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug & Play jest funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje
vanjskih izvora na MediaHub. MediaHub komunicira s televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim
izvorima. Televizor se prebacuje na aktivni vanjski izvor.
–– Morate povezati HDMI priključak MediaHub modula s HDMI IN 1(DVI) priključkom televizora.
–– Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
• Posebne značajke
–– PIP
–– Automatsko prepoznavanje
Hrvatski
15
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack)
Izlaz na svaki vanjski izvor signala koji je spojen na RJP na recepciji hotela.
Stražnja strana RJP adaptera
USB
HDMI
VIDEO AUDIO AUDIO/PC
RS/232
3
Stražnja ploča televizora
2 HDMI kabel
1 D-sub / Audio kabel za računalo
1. Povežite PC IN/PC/DVI AUDIO IN priključak televizora s PC/AUDIO priključkom RJP adaptera.
2. Povežite HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) priključak televizora i HDMI priključak RJP adaptera.
3. Povežite RJP priključak televizora i RS/232 priključak RJP adaptera.
✎✎ RJP adapter kompatibilan sa ovim televizorom tvrtke Samsung jest TeleAdapt TA-7610, TA-7650 (HD) i TA-7660
(HD Plus).
• RJP (adapter za priključivanje uređaja): RJP označava adapter za priključivanje uređaja RJP je hardverski modul
koji ima različite ulaze za audio i videosadržaje (A/V, audio, računalo i HDMI) te odgovarajuće izlaze. Odgovarajući
izlazni izvori povezuju se s RJP adaptera na televizor. RJP uređaj komunicira s televizorom putem RS232. Hot Plug
& Play je funkcija koja omogućuje gostima hotela povezivanje vanjskih izvora na RJP. RJP adapter komunicira s
televizorom slanjem poruka o aktivnim/neaktivnim izvorima. Televizor će se prebaciti na aktivni vanjski izvor u skladu
s prioritetima koje je postavio korisnik.
✎✎ Možete odabrati HDMI IN 1(DVI), 2(ARC) i AV IN za priključivanje RJP adaptera.
✎✎ Kada je televizor uključen, povežite televizor i RJP adapter u roku od 10 sekundi.
16
Hrvatski
• RJP adapter moguće je vratiti na tvorničke postavke ako istodobno pritisnete gumbe A/V i HDMI i držite 10 sekundi.
Sva LED svjetla zatreperit će 5 puta kako bi se potvrdio dovršetak.
• RJP adapter automatski će isključiti LED svjetla nakon 5 minuta kako bi se izbjeglo nepotrebno svjetlosno onečišćenje
u hotelskoj sobi. LED svjetla koja su bila ugašena ponovno će se uključiti ako gost dotakne neki od gumba te će se
ponovno pokrenuti brojač vremena od 5 minuta. Ako gost ponovno dotakne jedan od gumba za izvor, televizor će se
prebaciti na odabrani izvor i treperit će odgovarajuće LED svjetlo.
• Nakon ponovnog pokretanja RJP adaptera ili isključivanja/uključivanja televizora potrebno je otprilike 10 sekundi kako
bi se uspostavila komunikacija između televizora i RJP adaptera.
• Tablica u nastavku prikazuje približno vrijeme izraženo u sekundama koje je potrebno za prebacivanje s televizora na
ulazni izvor, na temelju prioriteta.
✎✎ Scenarij 1: Kada nema priključenih ulaza.
Izvor
Povezivanje
AV
Osobno
računalo
HDMI
2 sekundi
0,7 sekundi
3,9 sekundi
✎✎ Scenarij 2: Kada su priključena dva ili više ulaza, a ulazni izvor je isključen te ponovno uključen.
Izvor
Isključivanje
Povezivanje
Ukupno
AV
Osobno
računalo
HDMI
4,5 sekundi
0,7 sekundi
2 sekundi
0,7 sekundi
6,5 sekundi
1,4 sekundi
3,9 sekundi
3,9 sekundi
7,8 sekundi
✎✎ Primjerice, ako su svi aktivni izvori AV, PC i HDMI priključeni na RJP adapter, AV ima najviši prioritet. Ako je RJP
adapter u HDMI načinu rada, a gost prekine te ponovno uspostavi AV povezivanje, minimalno potrebno vrijeme
za prebacivanje na AV je 6,5 sekundi.
• Kako biste uspostavili audio vezu (za Ipod ili Mp3 uređaj), način rada za glazbu mora biti postavljen na Uključeno i
identifikacija priključka mora biti postavljena na Isključeno.
• Podržani su A/V, PC i HDMI ulazni izvori.
Hrvatski
17
Postavljanje podataka za opciju hotela
Za unos: Pritisnite redom ove gumbe MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTERE. (U načinu rada za hotelijerstvo postavlja se
samostalni način rada.)
Za izlaz iz ovog izbornika: iskjlučite napajanje i ponovno ga uključite.
✎✎ Ovisno o modelu i regiji, nekih izbornika na televizoru nema.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Početna
vrijednost
Hospitality
Mode
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
SI Vendor
OFF
Power On Channel
Last Saved
Power On Channel
Num
1
Power On Channel
Type
ATV
Power On Volume
Last Saved
Power On Volume
Num
10
Min Volume
0
Max Volume
100
Power On Source
TV
Power On Option
Last Option
Power On
Channel Setup
Channel Editor
Kanal
Mixed Channel Map
18
Hrvatski
ON
Opis
Odaberite način rada za hotelijerstvo.
• Interactive mode: televizor radi s uređajem SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za umrežavanje).
• Standalone mode: televizor radi bez uređaja SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za umrežavanje).
• Interactive mode : Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Innvne /
Quadriga / ETV / Ibahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
• Standalone mode : OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Postavite zadane postavke koje će se primijeniti nakon uključivanja televizora.
• User Defined: omogućuje ručno postavljanje značajke Uključivanje na kanal i
Uključivanje na vrstu kanala. U nastavku pogledajte značajke Uključivanje na
kanal i Uključivanje na vrstu kanala.
• Last Saved: ako odaberete ovu stavku, prilikom uključivanja televizora prikazat
će se kanal koji je bio prikazivan kada je televizor isključen.
Kada se televizor uključi, automatski se prebacuje na ovaj kanal.
Odaberite frekvencijski pojas kanala: ATV (analogni frekvencijski pojas), DTV
(digitalni frekvencijski pojas), CATV (analogni kabelski frekvencijski pojas), CDVT
(digitalni kabelski frekvencijski pojas)
• User Defined: omogućuje vam ručno postavljanje značajke Power On Volume
(Uključivanje na određenu razinu glasnoće). U nastavku pogledajte značajku
Power On Volume Number (Uključivanje na određenu razinu glasnoće).
• Last Saved: kada se televizor uključi, vraća se na razinu glasnoće koja je bila
postavljena prilikom isključivanja.
Televizor se uključuje na određenu razinu glasnoće u samostalnom načinu rada za
hotelijerstvo.
Minimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu
rada za hotelijerstvo.
Maksimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u samostalnom načinu
rada za hotelijerstvo.
Odaberite ulazni izvor koji televizor prikazuje prilikom uključivanja.
Određuje stanje televizora kada se vrati napajanje nakon nestanka struje ili nakon
što ste iskopčali, a zatim ponovno priključili televizor.
• Last Option: vraća se na posljednje stanje napajanja. Ako je bio u stanju pripravnosti,
vraća se u stanje pripravnosti. Ako je televizor bio uključen, ponovno se uključuje.
• Power On: kada se vrati napajanje, televizor se uključuje.
• Standby: kada se vrati napajanje, televizor prelazi u stanje pripravnosti.
Omogućuje izravan, neposredan pristup nekim funkcijama izbornika kanala kao
što su automatsko podešavanje, postavke antene itd.
Značajka Uređivanje kanala omogućuje vam uređivanje kanala pohranjenih u
memoriji televizora. Pomoću značajke uređivanja kanala možete:
• izmijeniti brojeve i nazive kanala te poredati kanale prema željenom redoslijedu kanala.
• primijeniti isključivanje zvuka videozapisa na odabranim kanalima. isključivanje
zvuka videozapisa izbacuje videozapis s kanala i emitira samo zvuk prikazujući
ikonu zvučnika na zaslonu.
Značajka Uređivanje kanala omogućuje vam jednostavno pregledavanje informacija o
svakom kanalu bez potrebe za izravnim prikazom pojedinog kanala.
Ova značajka omogućuje istovremeno pokazivanje/pretraživanje kanala prema
vrsti antene (antenska/kabelska ili satelitska).
• ON: kada je značajka postavljena na ON, gosti mogu pristupiti kompletnoj karti
kanala neovisno o odabranoj vrsti antene. Značajka Popis kanala prikazat će
antenske kao i kabelske kanale.
• OFF: kada je značajka postavljena na OFF, gosti mogu pristupiti karti kanala koja
odgovara samo odabranoj vrsti antene [antenska/kabelska ili satelitska]. Značajka
Popis kanala/Uređivanje kanala pokazat će samo kanale s odabrane vrste antene.
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
OFF
• ON: provjerite broj kanala programa DTV. (značajka uređivanja TV kanala nije
dostupna)
• OFF: nemojte provjeriti broj kanala programa DTV. (značajka Uređivanje DTV
kanala je dostupna, ali ažuriranje broja programa dodatnih kanala nije podržano)
Channel Rescan
Message
ON
Kada postoji nepodudaranje između podataka na karti kanala i emitiranih
podataka, televizor samostalno podešava kanale za vraćanje podataka/parametara
na kartu kanala.
• ON: kada je značajka Poruka ponovnog skeniranja kanala postavljena na ON
(Uključeno), zaslonski prikaz koji pokazuje da su kanali ponovno skenirani bit će
prikazan gostima hotela.
• OFF: administrator u hotelu značajku Poruka ponovnog skeniranja kanala može
postaviti na OFF (Isključeno) ako zaslonski prikaz poruke ponovnog skeniranja ne
bi smio biti prikazan gostima hotelima.
Pan Euro MHEG
OFF
• OFF: ako je značajka Pan Euro MHEG isključena, MHEG radi u skladu s postojećim
specifikacijama proizvoda.
• ON: ako je značajka Pan Euro MHEG uključena, značajka MHEG je ON bez obzira
na specifikacije proizvoda ili regije.
My Channel
OFF
Genre Editor
..
Dynamic SI
Kanal
Menu OSD
Opis
Početna
vrijednost
Omogućivanje/onemogućivanje značajke My Channel.
Uređivanje žanra kanala. (Dostupno kada je uključena značajka My Channel)
Subtitle Auto On
OFF
Ova funkcija uključuje/isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj državi.
Ova funkcija podržana je za hotelske televizore koji su spremni primiti DVB
emitiranja koja su krenula u Europu.
Ova funkcija odnosi se na specifikacije titlova u Francuskoj. Titlovi drugih
država funkcioniraju u skladu sa specifikacijama država bez obzira na značajku
Automatski uključeni titlovi.
• ON: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na ON, ona slijedi
specifikacije titlova u Francuskoj.
• OFF: kada je značajka Automatski uključeni titlovi postavljena na OFF, ona ne
slijedi specifikacije titlova u Francuskoj.
TTX Widescreen
Mode
OFF
Proširi odjeljak s podnaslovima da odgovara širini zaslona.
Picture Menu Lock
OFF
Omogućivanje/onemogućivanje značajke Izbornik slike.
Menu Display
ON
• ON: prikazuje se glavni izbornik.
• OFF: ne prikazuje se glavni izbornik.
Tools Display
ON
Sakrij ili prikaži izbornik Alati.
Channel Menu
Display
OFF
Sakrij ili prikaži izbornik Kanali.
Panel Button Lock
Unlock
Home Menu Display
ON
Home Menu Editor
Uključivanje/isključivanje funkcija prednje ploče (lokalne tipke).
• Unlock: otključava sve tipke ploče.
• Lock: zaključava sve tipke ploče.
• OnlyPower: zaključava sve tipke ploče osim tipke Napajanje.
• Menu/Source: zaključava tipke ploče za Izbornik i Izvor.
• OFF: ne prikazuje se Početni izbornik.
• ON: prikazuje se Početni izbornik.
Uređivanje početnog izbornika
Home Menu Auto
Start
ON
• ON: Početni izbornik pokreće se automatski.
• OFF: Početni izbornik ne pokreće se automatski.
Bluetooth Music
Player
ON
Omogući ili onemogući Bluetooth Music Player.
Clock Type
OFF
• OFF: opcije sata za značajku tvorničkih postavki neće funkcionirati. Samo Glavni
izbornik.
• SW Clock: funkcionirat će samo SW sat.
Clock
Local Time
Ručni
Odaberite način za ažuriranje podataka sata.
• Ručni: upotrijebite podatke o satu s DVB kanala ili ručno postavite sat kada je
televizor u samostalnom načinu rada.
• TTX: prikaz informacija o vremenu s TTX-a.
• Time Channel: upotrijebite informacije o satu s odabrane vrste i broja kanala.
Hrvatski
19
Funkcija Hotelski televizor
Početna
vrijednost
Music Mode AV
OFF
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz AV ulazni izvor signala. Kada je
uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema videosignala.
Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako dodate video
signal, radit će normalno.
Music Mode PC
OFF
Reprodukcija glazbe s mp3/audio uređaja kroz ulazni izvor signala na računalu.
Kada je uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor iako nema
videosignala. Međutim, pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno. Ako
dodate video signal, radit će normalno.
Music Mode
Backlight
OFF
Opcija za uključivanje/isključivanje pozadinskog osvjetljenja za uštedu energije u
načinu rada za glazbu
Priority AV
1
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak
Priority PC
2
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak.
Priority HDMI
3
Ako je određen prioritetni priključak, odgovarajući izvor automatski će se postaviti
čim se aktivira prioritetni priključak.
AV Option
AV
HDMI Option
HDMI 1
Odaberite koji je HDMI izvor televizora povezan na RJP priključak. (HDMI1/DVI/
HDMI2/HDMI3)
USB Pop-up Screen
Default
Kada je USB priključen na televizor.
• Default: pojavit će se skočni prozor.
• Automatic: automatski otvara izbornik USB sadržaja.
• Disable: ne pojavljuje se ni skočni prozor ni izbornik.
Music Mode
Remote Jack
Pack
External
Source
Bathroom
Speaker
HP
Management
Odaberite AV izvor na RJP adapteru (odabir izvora ovisi o modelu).
External Source
Banner
ON
Korisnici mogu uključiti ili isključiti obavijest vanjskog izvora.
• ON: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor
prikazuje obavijest vanjskog izvora.
• OFF: kada je napajanje televizora uključeno ili se promijeni način rada, televizor
ne prikazuje obavijest vanjskog izvora.
Auto Source
OFF
• OFF: automatski izvor je isključen.
• ON: kada je vanjski izvor priključen na televizor, televizor će automatski
prepoznati i prebaciti izvor ulaza.
• PC: automatsko prepoznavanje samo PC ulaza.
Anynet+ Return
Source
Power On Src
Odaberite izvor na koji će se televizor vratiti nakon prekida veze Anynet+(HDMICEC). (Ova funkcija posebno je korisna za Guestlink RJP.)
Sub AMP Mode
2
Određuje način rada s dodatnim pojačalom.
• 0: Isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
• 1: Određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće.
• To znači da se dodatna glasnoća određuje prema postavkama glasnoće prilikom
uključivanja te postavkama minimalne i maksimalne glasnoće
• 2: Određuje glasnoću prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
Sub AMP Volume
6
Razina glasnoće dodatnog pojačala prilikom uključivanja.
• ON: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje istodobno slušanje
putem zvučnika televizora i priključenih slušalica. Ali možete prilagoditi samo
volumen zvučnika televizora.
• OFF: kada su na televizor priključene slušalice, omogućuje samo slušanje putem
priključenih slušalica.
HP Mode
OFF
Default HP Volume
10
Konfigurirajte vrijednosti glasnoće slušalica kada je Način rada slušalica
postavljen na Uključeno.
Main Speaker
ON
• ON: reproduciranje zvuka televizora putem zvučnika na televizoru.
• OFF: reproduciranje zvuka televizora samo putem slušalica.
OFF
Prilagođuje svjetlinu televizora kako biste smanjili potrošnju energije.
• Isključeno: isključivanje funkcije uštede energije.
• Low: postavljanje televizora u način rada za nisku uštedu energije.
• Medium: postavljanje televizora u način rada za srednju uštedu energije.
• High: postavljanje televizora u način rada za visoku uštedu energije.
Eco Solution
20
Opis
Stavka
Kategorija
Hrvatski
Energy Saving
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Početna
vrijednost
Welcome Message
OFF
Edit Welcome
Message
Hospitality Logo
REACH
Solution
OFF
Isključuje ili uključuje značajku prikaza logotipa hotelijerskog objekta, kad je
televizor uključen; prikazuje se logotip prije nego što dođe signal iz prvotnog
izvora tijekom određenog vremena koje je postavljeno u značajci "Vrijeme prikaza
logotipa".
Hospitality Logo DL
..
Preuzimanje logotipa hotelijerskog objekta.
Zahtjevi datoteke logotipa hotelijerskog objekta:
• Samo BMP ili AVI datoteke.
• Maksimalna veličina datoteke: BMP - 960 x 540. AVI - 30 MB.
• Naziv datoteke može biti samo samsung.bmp ili samsung.avi.
Logo Display Time
..
Vrijeme prikaza logotipa hotelijerskog objekta (3/5/7 sekundi).
Clone TV to USB
Klonirajte trenutačne vrijednosti opcija televizora na USB uređaj.
Clone USB to TV
Klonirajte vrijednosti opcija televizora spremljenih na USB uređaju na televizor.
Setting Auto
Intialize
OFF
Kada se uključi značajka Postavljanje automatskog pokretanja, a napajanje je
isključeno pa uključeno ili je uključeno/isključeno glavno napajanje, podaci
se vraćaju na klonirane postavke. Ako nema kloniranih postavki, čak i kada je
značajka postavljanja automatskog pokretanja uključena, bit će ignorirana i radnja
će biti ista kao da je značajka postavljanja automatskog pokretanja isključena
REACH 3.0
OFF
• ON: značajka softvera REACH 3.0 postat će dostupna na televizoru.
• OFF: značajka softvera REACH 3.0 neće postati dostupna na televizoru.
REACH Channel
…
Dodijelite DTV broj kanala za prebacivanje podataka o ažuriranju softvera REACH.
Ovaj broj kanala mora biti jednak broju postavljenom na poslužitelju softvera
Reach.
Group ID
…
Odaberite opciju Group ID na poslužitelju softvera REACH. (Pojedinosti potražite u
priručniku na poslužitelju softvera REACH.)
Ticker
OFF
• ON: prikazuje se sadržaj značajke Ticker.
• OFF: ne prikazuje se sadržaj značajke Ticker.
REACH Update
Time
…
Postavljanje vremena kada se podaci kao što su ažurirani softver, kloniranje
datoteka i sadržaj softvera S-LYNC REACH preuzima s poslužitelja REACH na
televizor:
1hour: svakih sat vremena
2hour: svaka dva sata
12:00 AM: svaki dan u 00.00
2:00 AM: svaki dan u 2.00
12:00 PM: svaki dan u 12.00
2:00 PM: svaki dan u 14.00
REACH Update
Immediate
…
• ON: kad god televizor prelazi u stanje mirovanja (kabel napajanja je priključen i
napajanje je uključeno), podaci softvera REACH ažuriraju se na TV-u.
• OFF: podaci softvera REACH ažuriraju se na televizoru tijekom poslužiteljskog
vremena ažuriranja softvera REACH.
Room Number
…
Postavi broj sobe.
REACH Server
Version
…
Prikazuje se poslužitelj softvera REACH.
Network Setup
Network
Prikazuje se na pozdravnoj poruci.
Uređivanje pozdravne poruke.
Logo/
Message
Cloning
Opis
Postavi IP adresu za uspostavljanje internetske veze.
SmartHub Model
Setting
Postavi Smart Hub model.
SmartHub Setting
Postavi Smart Hub.
Hrvatski
21
Funkcija Hotelski televizor
Kategorija
Stavka
Početna
vrijednost
Widget Mode
ON
Solution Type
Postavi URL poslužitelja.
License Server IP
Setting
…
IPTV Mode
ON
Uključen/isključen IPTV način.
Virtual Standby
OFF
Uključen/isključen IPTV način virtualnog stanja pripravnosti.
Kada je uključeno virtualno stanje pripravnosti, potrošnja energije televizora bit će
između 9,5 W i 17,4 W (ovisno o dimenzijama zaslona).
Instant On
OFF
Način postavljanja pokretanja.
Room Num Setting
Ulaz u Izbornik samodijagnoze.
• Picture Test: služi za rješavanje problema sa slikom. Ako se problem pojavi na
testnoj slici, odaberite Da i slijedite upute na zaslonu.
• Sound Test: upotreba ugrađene melodije za provjeru problema sa zvukom. Ako
se problem pojavi tijekom testa, odaberite Da i slijedite upute na zaslonu.
Prikazuje se izbornik za provjeru HD funkcije za izvršavanje stavke ispod
zaslonskog prikaza ProIdiom DTV Channel Key Loss: Ok/Failure (U redu/
Neispravno) (Hotel US) STB SI Vendor
Setting: SI Name Ok/Failure (U redu/Neispravno)
Bathroom AMP: Ok/Failure (U redu/Neispravno) (Hotel EU)
RTC: Ok/Failure (U redu/Neispravno) (Hotel EU)
PC Audio Test: Ok/Failure (U redu/Neispravno)
PC Self Test: Ok/Failure (U redu/Neispravno)
Self Diagnosis for
HTV
SW Update
Funkcija ažuriranja USB softvera
Service Pattern
OFF
Ista funkcija uz SVC obrazac usluge
Sound Bar Out
OFF
ON: zvuk TV zvučnika bit će isključen. Zvuk će se čuti putem HDMI-ja.
Morate priključiti Sound Bar da biste čuli zvuk.
OFF: zvuk će se normalno čuti putem zvučnika televizora.
Prikažite web-mjesto povezanog servisnog centra tvrtke Samsung, verzije softvera
i informacije o Mac adresi.
Contact Samsung
Standby LED
TV Reset
22
Hrvatski
Postavi IP poslužitelja.
Postavljane broja sobe.
Self Diagnosis
for TV
System
Uključen/isključen način za programčiće.
Vendor Server Odaberite vrstu rješenja (Poslužitelj dobavljača/SINC poslužitelj).
Server URL Setting
Widget
Solution
Opis
ON
Kada je televizor u načinu mirovanja, možete konfigurirati postavke vanjske LED
žaruljice.
• ON: LED žaruljica je uključena.
• OFF: LED žaruljica je isključena.
Vraća sve postavke televizora na tvorničke postavke.
¦¦ Welcome Message
Poruka dobrodošlice upotrebljava se za prikaz prilagođenih poruka na televizoru svaki put kada gost uključi televizor u
hotelskoj sobi.
–– Postavke pozdravne poruke nalaze se na izborniku opcije Hotel.
–– Pozdravna poruka treba biti uključena da bi se prilikom uključivanja prikazivala.
Hospitality Mode
Standalone
SI Vendor
OFF
Network
Widget Solution
Power On
System
Channel
Menu OSD
Clock
Welcome Message
Music Mode
Edit Welcome Message
r
Remote Jack Pack
External Source
ON
Hospitality Logo
OFF
Hospitality Logo DL
...
Logo Display Time
...
Bathroom Speaker
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
–– Pozdravna poruka može sadržavati do 25 znakova i može se uređivati promjenom teksta na izborniku usluga
hotela.
–– U nastavku je popis znakova koji su podržani za pozdravnu poruku:
✎✎ Velika slova, od A do Z
–– Uređivanje pozdravne poruke moguće je upotrebom tipki za navigaciju, boju i unos na daljinskom upravljaču na
zaslonskom prikazu funkcije “Edit Welcome Message”.
Edit Welcome Message
W
E
L
C
O
M
E
_
A
B
C
D
E
F
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Move
G
Enter
A
Move to left
B
Move to Right
C
Leave Black
D
Done
Return
–– Pozdravna poruka i logotip hotela ne mogu istodobno biti aktivni.
Hrvatski
23
¦¦ Hotel Logo
Funkcija Logotip hotelijerskog objekta prikazuje logotip hotela kada se uključi televizor.
–– Postavka Logotipa hotelijerskog objekta postavlja se na izborniku načina rada za hotelijerstvo.
–– Stavke izbornika Preuzimanje logotipa i Prikaz logotipa omogućene su kada uključite opciju Logotip
hotelijerskog objekta.
–– Ako se u memoriji nalazi spremljena slika logotipa i uključena je opcija Logotip hotelijerskog objekta, logotip će
se prikazati kada se uključi televizor.
–– Logotip hotelijerskog objekta neće se prikazati ako je isključena opcija Logotip hotelijerskog objekta, čak i ako je
slika logotipa učitana na televizor.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Welcome Message
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Bathroom Speaker
OFF
Edit Welcome Message
Hospitality Logo
BMP
Hospitality Logo DL
Logo Display Time
5 Second
HP Management
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
• Hospitality Logo
–– Ova opcija omogućuje vam da odaberete želite li prikazati sliku logotipa hotelijerskog objekta.
–– Početna postavka je OFF.
–– Može se postaviti na OFF ili ON.
–– Kada je postavljena na ON, stavke izbornika Preuzimanje logotipa i Vrijeme prikaza logotipa postaju dostupne.
• Hospitality Logo DL
–– Opcija vam omogućuje preuzimanje slike logotipa u memoriju televizora s USB uređaja.
–– Dok se slika kopira na televizor, pojavljuje se poruka Pričekajte.
–– Poruka "Completed" prikazuje se nakon uspješnog dovršetka operacije kopiranja.
–– Ako operacija nije uspjela, prikazuje se riječ "Failed".
–– Ne prikazuje se USB ako nije povezan USB uređaj.
–– Poruka Nema datoteke pojavljuje se ako nema datoteke za kopiranje na USB uređaj ili ako je datoteka u
pogrešnom formatu, mora biti BMP datoteka. Ako se pojavi poruka Nema datoteke, a postoji datoteka logotipa
na USB uređaju, provjerite format datoteke.
• Logo File Format
–– Televizor podržava samo BMP i AVI formate.
–– Naziv datoteke mora biti samsung.bmp ili samsung.avi.
–– Maksimalna rezolucija BMP formata je 960 x 540.
–– Maksimalna veličina datoteke AVI formata je 30 MB.
–– Televizor ne mijenja veličinu ili opseg slike.
24
Hrvatski
¦¦ USB Cloning
Funkcija USB kloniranje upotrebljava se za preuzimanje korisnički konfiguriranih postavki (Slika, Zvuk, Ulaz, Kanal,
Postavljanje i Hotel Setup) s jednog televizora te učitavanje istih postavki na druge televizore.
Sve korisnički određene postavke s televizora (glavni uređaj) mogu se kopirati na USB uređaj.
• Clone TV to USB: kopira podatke s televizora na USB uređaj.
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom.
• MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir funkcije "Clone TV to USB", a zatim pritisnite
gumb ENTER.
4. Kada se prikaže poruka "Clone TV to USB", pritisnite gumb ENTER.
Logo/Message
Cloning
5. Možete provjeriti ponašanje USB kloniranja.
• In Progress: tijekom kopiranja podataka na USB.
• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
• No USB: USB nije priključen.
Logo/Message
• Clone USB to TV: ovo preuzima pohranjene podatke s USB uređaja na televizor.
1.. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite interaktivni izbornik pritiskom gumba navedenim redoslijedom: MUTE →
1 → 1 → 9 → ENTER
Cloning
d
Clone TV to USB
Clone USB to TV
Setting Auto Initialize
OFF
3. Pritisnite gumb ▲ ili ▼ za odabir "Clone USB to TV", zatim pritisnite gumb ENTER.
4. Kada se prikazuje poruka "Clone USB to TV", pritisnite gumb ENTER.
5. Ponašanje USB kloniranja s USB-a.
• In Progress: kopiranje podataka na televizor.
• Completed: kopiranje je uspješno dovršeno.
• Failed: kopiranje nije uspješno dovršeno.
• No USB: USB nije priključen.
• No File: nema datoteke koja se može kopirati na USB uređaj.
✎✎ Pokrenite kopiranje s USB uređaja na televizor tako da pritisnete tipku ENTER na 5 sekundi.
✎✎ Linija proizvoda hotelskih televizora ne podržava funkciju CLONE između modela koji podržavaju satelit/T2
način rada i modela koji to ne podržavaju.
Za brzo, trenutačno kloniranje tijekom instalacije, umetnite USB uređaj sa zadanim postavkama iz prvog televizora i
pritisnite tipku Enter na 5 sekundi.
Hrvatski
25
¦¦ Setting Auto Initialize
Kada klonirate postavke s jednog televizora na drugi, klonirate postavke izbornika za goste i za hotel: Slika, Zvuk, Ulaz,
Kanal, Postavljanje i Hotel Setup). To omogućuje postavljanje gotovo svih vrijednosti izbornika na televizoru za hotelijere
na identične i standardne postavke. Ako gostima dopustite pristup izbornicima za goste, primjerice izborniku Slika,
oni mogu promijeniti postavke u tim izbornicima tako da više nisu standardni. Ako ste uključili funkciju Setting Auto
Initialize, televizor automatski vraća (inicijalizira) sve vrijednosti izbornika za goste na klonirane, standardne vrijednosti
kada je televizor isključen i ponovno uključen. Imajte na umu da Setting Auto Initialize funkcionira samo na vrijednostima
kloniranog izbornika za goste. Ignoriraju se postavke koje nisu klonirane.
Tablica u nastavku sadrži postavke koje su vraćene na klonirane vrijednosti kada uključite funkciju Setting Auto Initialize.
Izbornik
Slika
Zvuk
26
Stavka izbornika
Način prik. Slike
Poz. osvjet.
Kontrast
Svjetlina
Oštrina
Boja
Nijansa (Z/C)
Primijeni način slike
Veličina slike
Veličina slike
Zum/Položaj
4:3 velič. zaslona
Autopodešav.
PC podešavanje zaslona
Grubo
Fino
Pozicija
Tvor.post slike
PIP
Napredne postavke
Dinam. kontrast
Crni ton
Pod. prema boji kože
RGB Only Mode
Područje boje
Balans bijele boje
Gama
Osv. pokr. objekta
Mogućnosti slike
Kontr. Boje
Čist dig. prikaz
MPEG fil. za noise
HDMI crna
Film način rada
LED za čiste pokrete
Slika isklj.
Poč. post. slike
Opcije zvuka
Zvučni efekt
DTS TruSurround HD
DTS TruDialog
Equalizer
Postavke zvučnika
Dodatne postavke
DTV razina zvuka
Audio format
Odgoda zvuka
Dolby Digital Comp
Auto jačina zvuka
Reset. zvuka
Hrvatski
Izbornik
Sustav
Stavka izbornika
Mogućnosti pristupa
Audio - opis
Podnaslov
Prozirnost izb.
Visoki kontrast
Povećaj
Nogometni način
Jezik izbornika
Postavke za upravljač Smart Control
Osjetljivost na pokret
Osjetljivost dodira
Vel. dalj. up. na zaslonu
Upravljanje glasom
Jezik
Glas televizora
Spol glasa
Uprav. uređaja
Postavke tipkovnice
Postavke miša
Vrijeme
Sat
Samoisklj.
Alarm
Ekološko rješenje
Ušteda energije
Ekološki senzor
Nema sig. st. ček.
Auto. isključ.
Pametna sigurnost
Vrijeme aut. zaštite
Promjena PIN-a
Općenito
Nač. igr.
Zvučne obavijesti
Početni logotip
Samsung Instant uključeno
Anynet+ (HDMI-CEC)
DivX® video na zahtjev
¦¦ Plug & Play
Funkcija Plug & Play hotela automatski odabire hotelski način rada i postavljanje države, sata te načina slike.
–– Funkcija Plug & Play hotela dostupna je samo jednom kada je napajanje po prvi put uključeno.
–– Ovo je dostupno nakon početnog namještanja televizora i prijenosa kloniranih podataka televizora na pogon USB.
–– Da biste upotrijebili sljedeći TV, trebate samo izaći iz značajke Plug & Play hotela, priključiti USB, a zatim klonirati USB na televizor.
–– Ovisno o modelu i regiji neki izbornici možda neće postojati.
Ako odabere
Change
(Promijeni)
Local Set
Change Local Set if Located in North America, Latin America and Europe.
In other regions, Please press SKIP button move to the next step.
Local Set
Warning! TV might not function if Local Set is not correctly configured.
When Local Set is changed, TV will turn off automatically to apply it.
Current Localset : EU
Skip
Change
Next
EU
E
Ako promijenite državu
trenutne lokacije
Televizor se
automatski uključuje
i isključuje
Countries List
Bulgaria, Croatia, Czech, Estonia, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania,
Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, EU-Others
E
Ako odabere Skip
(Preskoči)
E
TV Setup Complete!
Easy Set Up
Your TV is now ready to use.
If you select this, Easy
setup will be started.
There are Essential
Details, Channel Scan,
Clock and Terms in Easy
setup.
Interactive
(Hotel Menu)
c
Standalone Setup
Previous
Next
(Continue Setup)
Standalone Only
(End Setup)
OK
Ako odaberete Standalone Setup
(Samostalno postavljanje)
E
E
Clock
Select your Language
You can adjust your time to set DST, Time Zone and clock
mode
Select your language to start the on screen setup.
Clock Mode
c
English
Previous
Fraçais
Press the udlr buttons
to move the highlight.
Press the enter button to
select.
Deutsch
Next
Italiano
Set current date and time
Auto
Date
-- / -- / ----
Time
-- : --
Time Zone
Auto
DST
Next
Off
-- : --
Polski
The Language Setting will be applied to Main Menu and not Plug and Play.
E
Odaberite svoj jezik
E
Auto Tuning
Essential Details
This is basic setup to use your Smart TV.
Previous
Country
Bulgaria
Picture Mode
Standard
Auto Tuning completed.
Please Select your country.
Previous
Next
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Change settings
Scan Again
E
Auto Tuning
Auto Tuning
Auto Tuning
How do you get your broadcast signal?
To receive channels, configure the options belows then
select Scan.
Auto tuning is finding channels for you...
c
Previous
E
E
Both
Terrestrial/Cable
Satellite
Select Both to scan for both
Terrestrial or Cable channels and
Satellite channels.
Next
Aerial
Previous
Channel Type
E
Terrestrial
Digital & Analogue
Scan
Channel
Select the connected aerial that
you want to use to get channels.
Next
Previous
7
2%
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
0
0
0
0
Analogue
0
Next
Stop
Hrvatski
27
Plug & Play Zaslonski prikaz
–– Početno isticanje: Interaktivni način rada
–– Ako je odabran gumb za samostalni način rada, samostalni način rada postavlja se prema zadanim postavkama i
na zaslonu se na 3 sekunde prikazuje poruka "Postavljen je samostalni način rada".
–– TV automatski ulazi u RF način rada nakon prikaza poruke "Postavljen je samostalni način rada" na 3 sekunde.
–– Kada je odabran interaktivni način rada, prikazuje se izbornik za postavljanje interaktivnog načina rada. Pritisnite
gumb za isključivanje napajanja kako biste izišli iz izbornika za interaktivni način rada.
–– Kada je odabran samostalni Plug & Play način rada, prikazuje se poruka "Odabir jezika izbornika".
Odaberite Jezik izbornika OSD
–– Kada je odabran samostalni Plug & Play način rada na izborniku "Jednostavno postavljanje" prikazuje se poruka
"Odabir jezika izbornika".
–– Početno isticanje: English
–– Vrijeme prikaza: Vrijeme isteka zaslonskog prikaza i način rada jednaki su na svim modelima televizora tvrtke
Samsung za korisnike.
–– Ako je pritisnut gumb ENTER, prikazuje se "Odaberi područje".
Odabir Država
–– Početno isticanje: Ujed. Kralj.
–– Prikazuje se Država i može se odabrati područje.
Sat postavka na zaslonu
–– Vrijeme prikaza: 30 sekundi.
–– Prikazuje se stavka zaslonskog prikaza Podešen. sat
–– Ako je pritisnut gumb ENTER nakon postavljanja sata ili u načinu Autom., prikazuje se značajka Način prik. Slike
zaslonskog prikaza.
Način automatskog pretraživanja zaslonskog prikaza
–– Ako je odabrana mogućnost preskakanja, otvara se izbornik za postavljanje sata zaslonskog prikaza.
–– Ako je pritisnut gumb ENTER, pokreće se automatsko pretraživanje kanala.
–– Vrijeme prikaza izbornika na zaslonu od pokretanja automatske pohrane do dovršetka automatskog sortiranja je
30 sekundi.
Način prik. Slike Zaslonski prikaz
–– Početno isticanje: Standardno
–– Prikazuje se izbornik Način rada slike i može se odabrati Dinamička ili Standardna slika.
–– Kada odaberete načina slike i televizor prijeđe u opciju samostalnog postavljanja, pritisnite isključivanje
napajanja za izlaz.
28
Hrvatski
¦¦ Multi Code Remocon
Multi Code Remocon je posebni odašiljač dizajniran za upravljanje svakim televizorom putem jednom upravljača.
To je korisno kada se na istom mjestu nalazi više televizora, npr. u bolnici. Identifikacijski broj uređaja prikazuje se na
izvornom zaslonskom prikazu. Za daljinski upravljač omogućeno je upravljanje s najviše 9 različitih kodova.
Svaki televizor ima početni kod "0".
–– Omogućeno je postavljanje i ponovno postavljanje identifikacijskog koda u analognom načinu rada i načinu rada
za računalo. (nije dostupno za TTX ili DTV kanale).
–– Identifikacijski kod mogu biti brojevi od 0 do 9.
–– Istodobno pritisnite gumbe MUTE i RETURN dulje od 7 sekundi, a zatim odaberite gumb s brojem kako biste
postavili šifru.
–– Prikazuje se izbornik za postavljanje identifikacijskog broja.
–– Prikazat će se sljedeća poruka: “Remote control code is set to X. If you want to change the Remote control code,
enter the chosen digit.” (Kod daljinskog upravljača postavljen je na X. Ako želite promijeniti kod daljinskog
upravljača, unesite odabrane znamenke.) X je broj znamenke.
✎✎ Ovaj izbornik prikazuje se dok ne pritisnete Exit (Izlaz).
Remote control code is set to 0. If you want
to change the Remote control code, enter the
chosen digit.
–– Primjerice, televizor i daljinski upravljač bit će postavljeni na identifikacijski kod br. 1 ako korisnik pritisne br. 1.
–– Prikazat će se sljedeća poruka: "Remote control code is changed to 1" (Kod daljinskog upravljača promijenjen
je na 1). Sada televizorom možete upravljati samo pomoću upravljača koji ima jednak identifikacijski broj kao i
televizor.
–– TV, prikazat će se sljedeća poruka. " TV ID x" (Identifikacijski kod televizora x) (x je identifikacijski kod televizora)
–– Kako biste poništili identifikacijski kod, istodobno pritisnite gumbe MUTE i EXIT dulje od 7 sekundi. Kada
prestanete s pritiskom gumba, identifikacijski kod za televizor i za daljinski upravljač postavit će se na "0".
Prikazat će se poruka "Remote control code is set to 0." (Kod daljinskog upravljača postavljen je na 0.).
Hrvatski
29
¦¦ CH Bank Editor (samo Smoovie TV)
Channel Bank Editor uređuje kanale, s 3 različite opcije plaćanja.
Ovisno o bankovnoj kartici, postoje određeni kanali u kojima mogu uživati klijenti hotela.
Postavljanje funkcije CH Bank Editor u samostalnom načinu rada
1. Otvorite izbornik Hotel u samostalnom načinu rada pritiskom na “MUTE → 1 → 1 → 9 → ENTER”
2. Odaberite dobavljača integratora sustava: “Smoovie”
3. Pronađite novu opciju izbornika, "Channel Bank Editor"
4. Otvorite "Channel Bank Editor"
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
REACH Sever
Network
d
SI Vendor
Smoovie
d
Channel
d
Channel Bank Editor
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
30
Hrvatski
5. Uredite kanale za plaćanje kako je prikazano u nastavku.
a. BANK1 (besplatan kanal): Odaberite kanal koji će se upotrebljavati kada daljinski upravljač ne sadrži karticu.
b. BANK2 (Obiteljska kartica - Zelena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
c. BANK3 (Kartica za odrasle - Crvena): Odaberite kanal koji će se prikazivati kada daljinski upravljač ima CRVENU
KARTICU.
Channel Bank Edit
Registered
Bank1 (4)
Bank2 (6)
BBC1
c
c
c
3
24ore.tv
c
c
c
4
C3
c
c
5
BBC World
c
c
6
C5
c
c
7
Coming Soom
c
c
8
S2
9
S2
1
1futech
2
Bank3 (36)
c
c
c
n Move
E Select/Deselect
R Return
Napomene o upotrebi SMOOVIE daljinskog upravljača
1. Ako odaberete SMOOVIE kao dobavljača integratora sustava, upotrebljavajte SMOOVIE daljinski upravljač.
2. Pomoću numeričkih tipki na daljinskom upravljaču korisnici mogu odabrati samo kanal BANK1.
Za promjenu kanala pomoću zelene ili crvene kartice upotrebljavajte gumbe za promjenu kanala prema gore/dolje.
3. Za Vodič kanala ili Popis kanala korisnici mogu vidjeti samo BANK1 popis kanala.
Hrvatski
31
¦¦ Channel Editor
Opcijom Channel Editor uređuje se broj i naziv kanala.
Upotrijebite opciju Channel Editor kako biste poredali kanale prema broju kanala koje je odredio korisnik.
Hospitality Mode
SI Vendor
Standalone
OFF
Power On
Network
Widget Solution
System
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Remote Jack Pack
External Source
r
Channel Editor
Bathroom Speaker
Eco Solution
Logo/Message
Cloning
REACH Solution
<Ovisno o modelu i regiji, neke stavke izbornika možda neće postojati>
Jednostavni koraci za uređivanje u samostalnom načinu rada
Korak
Opći pregled
1
Upotrijebite "Channel Auto Store" na izborniku opcije Hotel
2
Unesite "Channel Editor" na izborniku opcije Hotel
3
Sastavite tablicu s konačnim popisima kanala koje želite
4
Rasporedite kanale pomoću gumba TOOLS na temelju tablice koju ste sastavili
5
Pritisnite gumb EXIT ili RETURN za izlaz.
<pogledajte sljedeće pojedinosti>
32
Hrvatski
Redoslijed za uključivanje značajke Smoovie
Korak
Upotrebljava se Smoovie TV (Antenska / Kabelska)
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Upotrebljava se samo
Antenska i Kabelska TV)
Antenska ili Kabelska TV
Upotrebljava se samo
Antenska ili Kabelska TV
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Ako TV započinje s Hotel P&P
Ako je P&P već proveden
Otvori izbornik Hotel
1
Pokreni P&P, osim trgovine
kanala
Otvori izbornik Hotel
Pokreni sav P&P (automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV)
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
3
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
6
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
7
Odaberi Postavljanje kanala
8
Odaberi "Antenska +
Kabelska" za automatsko
postavljanje
Odaberi "Antenska +
Kabelska" za automatsko
postavljanje
9
Postavi CH Bank Editor
10
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
Odabir vrste kanala
Odaberi Smoovie TV u
- ATV ili ADTV za Antensku TV
izborniku Hotel
- CATV ili CDTV za Kabelsku TV
Odaberi Smoovie TV u
Odaberi Postavljanje kanala
izborniku Hotel
Odaberi "Antenska" ili
Odaberi Postavljanje kanala
"Kabelska" za automatsko
(može se preskočiti)
postavljanje
Odaberi "Antenska" ili
"Kabelska" za automatsko
Postavi CH Bank Editor
postavljanje (može se
preskočiti)
Korisnik može koristiti
Postavi CH Bank Editor
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga uključi
i isključi
Hrvatski
33
Upotrebljava se Smoovie TV (Satelitska)
Uključena je funkcija Mixed Channel Map (upotrebljava se
Satelitska i Antenska ili Kabelska TV)
Upotrebljava se samo Satelitska TV
Ako TV započinje s Hotel
P&P
Ako je P&P već proveden
Ako TV započinje s Hotel
P&P
Ako je P&P već proveden
1
Pokreni P&P, osim trgovine
kanala
Otvori izbornik Hotel
Pokreni P&P: automatsko
postavljanje Antenske ili
Kabelske TV
Otvori izbornik Hotel
2
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Nakon što P&P TV prikazuje
izbornik Hotel
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku
TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
3
Uključeno je postavljanje za
Mixed Channel Map
Isključi i uključi TV
Odabir vrste kanala
- ATV ili ADTV za Antensku
TV
- CATV ili CDTV za Kabelsku
TV
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
4
Isključi i uključi TV
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
5
Otvori izbornik Hotel
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
(može se preskočiti)
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
6
Odaberi Smoovie TV u
izborniku Hotel
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
(može se preskočiti)
Postavi CH Bank Editor
7
Odaberi Postavljanje kanala
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
8
Odaberi Satelitska TV za
automatsko postavljanje
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
9
Postavi CH Bank Editor
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
10
Korisnik može koristiti
televizor nakon što ga
uključi i isključi
Korak
34
Hrvatski
Popis kanala
Možete pregledati informacije o kanalu, Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
✎✎ Kada pritisnete gumb CH.LIST na daljinskom upravljaču, odmah se prikazuje zaslon Popis kanala.
Contents Home
Channel List
Guide
AllShare Play
Schedule Manager
Source
R Return
* Prikazana slika može se razlikovati ovisno o modelu.
• Svi: prikaz svih trenutačno dostupnih kanala.
• TV: prikaz svih trenutačno dostupnih televizijskih kanala.
• Radio: prikaz svih trenutačno dostupnih radijskih kanala.
• Podaci/ostalo: prikaz svih trenutačno dostupnih MHP ili ostalih kanala.
• Analogno: prikaz svih trenutačno dostupnih analognih kanala.
• Favoriti 1~5: prikaz svih omiljenih kanala.
✎✎ Ako želite dodati omiljene kanale, pritisnite gumb CH.LIST i upotrebljavajte gumb L (Ch. Mode) za kretanje
unutar značajke Favoriti 1~5.
✎✎ Upotreba gumba za upravljanje uz Popis kanala.
• T (Alati): prikaz izbornika s opcijama.
• L (Ch. Mode / Kanal): Prijeđite na zaslon Svi, TV, Radio, Podaci/ostalo, Analogno ili Favoriti 1~5.
• Kada odaberete Prikaz prog. u izborniku T (Alati), možete se prebaciti na drugi zaslon pomoću gumba L
(Kanal).
• E (Gledaj / Information): Prikazuje odabrane kanale. / Prikazuje pojedinosti o odabranom programu.
• k (Stranica): Prelazak na sljedeću ili prethodnu stranicu.
Hrvatski
35
Kako upotrebljavati Raspored gledanja u funkciji Popis kanala
(samo digitalni kanali)
Kada postavite Raspored gledanja u funkciji Popis kanala, možete samo postaviti program u funkciji Prikaz prog..
1. Pritisnite gumb CH.LIST, a zatim odaberite željeni digitalni kanal.
2. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite Prikaz prog.. Prikazuje se popis programa za taj kanal.
3. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog programa, a zatim pritisnite gumb ENTERE (Information) ili INFO.
4. Odaberite Raspored gledanja, a zatim pritisnite ENTERE kada ste gotovi.
✎✎ Ako želite otkazati Raspored gledanja, slijedite korake od 1 do 3. Odaberite Otkaži raspored.
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama Popis kanala (Prikaz prog., Uredi omiljene, Lock/Unlock, Uređivanje
naziva kanala, Uredi broj kanala, Izbriši, Information, Poredak, Uređivanje).
Stavke izbornika s opcijama mogu se razlikovati ovisno o statusu kanala.
1. Odaberite kanal i pritisnite gumb TOOLS.
2. Odaberite funkciju i promijenite postavke te funkcije.
• Prikaz prog.: prikazuje program kada je odabran digitalni kanal.
• Uredi omiljene: kanale koje često gledate možete postaviti kao favorite. Dodaje ili briše odabrani kanal u značajci
Favoriti 1~5.
1. Odaberite Uredi omiljene, a zatim pritisnite gumb ENTERE.
2. Pritisnite gumb ENTERE za odabir značajke Favoriti 1~5, a zatim pritisnite gumb U redu.
✎✎ Jedan omiljeni kanal možete dodati u više grupa favorita u opciji Favoriti 1~5.
• Lock/Unlock: zaključajte kanal tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
• Uređivanje naziva kanala (samo analogni kanali): Dodijelite vlastiti naziv kanalu.
• Uredi broj kanala (samo digitalni kanali): Uredite broj pritiskom gumba s brojevima.
✎✎ U nekim područjima možda nisu podržane funkcije Uređivanje naziva kanala i Uredi broj kanala.
• Izbriši: možete izbrisati kanal za prikaz željenih kanala.
• Information: prikaz pojedinosti odabranog programa.
• Poredak: promjena redoslijeda prema broju ili nazivu kanala.
• Uređivanje: odabir i uređivanje željenih kanala.
36
Hrvatski
Upotreba izbornika s opcijama t
Postavite svaki kanal pomoću izbornika s opcijama (Uredi omiljene, Zaključaj/Otključ., Izbriši, Poništi odabir., Odabir svih).
1. Pritisnite gumb TOOLS na zaslonu Popis kanala, a zatim odaberite Uređivanje. S lijeve strane kanala pojavljuje se
potvrdni okvir.
2. Pritisnite gumbe ▲ / ▼ za odabir željenog kanala, a zatim pritisnite gumb ENTERE. Oznaka (c) označava kanal koji
ste odabrali.
✎✎ Možete odabrati više od jednog kanala.
✎✎ Ponovo pritisnite gumb ENTERE kako biste poništili odabir kanala.
3. Pritisnite gumb TOOLS, a zatim odaberite funkciju i promijenite njezine postavke.
• Uredi omiljene: postavite odabrane kanale koje često gledate kao favorite.
✎✎ Zaslon Uredi omiljene sadrži pet skupina (Favoriti 1, Favoriti 2 itd.). Možete dodati omiljeni kanal u bilo koju
grupu. Pritisnite gumbe ▲/▼ za odabir grupe.
• Lock/Unlock: zaključajte kanal tako da se ne može odabrati niti gledati.
✎✎ Ova funkcija dostupna je samo kad je opcija Zaključav. kanala postavljena na Uključeno.
✎✎ Prikazat će se zaslon za unos PIN broja. Unesite PIN kod od 4 znamenke. PIN možete promijeniti pomoću opcije
Promjena PIN-a.
• Izbriši: možete izbrisati kanal za prikaz željenih kanala.
• Poništi odabir.: poništi odabir kanala.
• Odabir svih: odaberi sve kanale na popisu kanala.
Hrvatski
37
¦¦ My Channel
Određuje državu i žanr za kanale koje pruža hotel, a ako korisnik odabere zemlju i žanr, prikazat će odgovarajuće kanale.
• Prvo odaberite državu da biste mogli postaviti žanr.
• Ako odaberete žanr bez dodavanja kanala, popis kanala prikazat će sve dostupne kanale.
• Moj kanal radi samo u samostalnom načinu rada.
• SI Vendor u samostalnom načinu rada: Ovo ne radi ako je odabran Smoovie.
• Ovo se nalazi u značajci Opcije hotela u izborniku Hotel > Način rada usluge te se može uključiti ili isključiti.
• Ova opcija funkcionira samo kada je uključena.
Sastav kanal [Način rada za žanr]
Standard
Kategorija
Hotel
Žanr
Način rada kanala
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
All (Svi) (Zadano)
O
O
News (Vijesti)
O
O
Radio (Radio)
O
O
Entertainment
(Zabava)
O
O
Sport (Sport)
O
O
Hotel
O
O
2
1
3
Trenutačni status: Austrija/Sportovi
6
Aktivacija načina rada za
antenu
Opis
Odredite način rada za žanr kanala za svaku
državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama.
Moj kanal
4
5
Država
Žanr
All Country (Sve države)
All (Svi)
Austrija
News (Vijesti)
Belgija (nizozemski)
Radio (Radio)
Belgija (francuski)
Entertainment (Zabava)
Češka
Sports (Sport)
Francuska
Hotel
Njemačka
▼
7
(Plavo)Zadrži prethodno (U/D/L/R)Premjesti (En)Unos 8
* Informacije o broju stavki koje će biti prikazane na popisu potražite u dokumentu s nacrtom.
38
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
BLUE
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
Keep Previous (Zadrži
prethodno)
ENTER
Odaberite stavku.
Enter
Ch. Up/Down
Pomicanje označenog po stranici.
(Nema vodiča)
UP/DOWN
Navigacija po popisu država i žanrova. (kružni način.)
RIGHT
Odabire označenu stavku te zatim pomiče oznaku na odjeljak Žanr.
RETURN
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
EXIT
Povratak na zaslon. (Postavljanje žanra: Zadnja država & žanr)
(Nema vodiča)
Move (Pomak)
✎✎ NAPOMENA
• Ovaj odjeljak opisuje izgled prednjeg korisničkog sučelja koje se pojavljuje kada se uključi televizor. (Način rada
za tvorničke postavke > Način rada za žanr: Omogući)
• Žanr je dodatni popis za svaku državu.
• Emitirani zaslon koji je prikazan na posljednjem pohranjenom kanalu.
–– Ako korisnik želi zadržati prethodnu državu i mapu žanrova kanala, pritisnite ‘PLAVU’ tipku te tipke RETURN i
EXIT na daljinskom upravljaču da biste zatvorili prednje korisničko sučelje.
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: Posljednje stavke memorije (Država, Žanr)
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
Opis
1
Pozadinski zaslon
Prikazuje posljednji pohranjeni kanal koji se pojavljuje nakon uključivanja televizora.
2
Naziv funkcije
Ovo je naziv funkcije.
3
Trenutačni status
Prikaz trenutačnih postavki za opciju Država/Žanr.
4
Stavke država
Prikazuje se stavka za popis država.
Prikazuje se posljednja odabrana država.
5
Stavke žanra
Prikazuje se stavka za popis žanra.
Prikazuju se dostupne stavke žanra za svaku državu koje je administrator postavio u
tvorničkim postavkama. (uvijek je ponuđena stavka "All" (Svi))
Prikazuje se posljednji odabrani žanr.
6
Označeno
Ako je naziv stavke predug da bi se mogao prikazati unutar područja, upotrijebite opciju
Automatskog pomicanja teksta.
7
Indikator
Ovo se prikazuje kada postoji prethodna ili sljedeća stranica.
8
Pomoć za navigaciju
Vodič o tipkama smješten je na desnoj strani.
Hrvatski
39
Interakcija označavanja [Stavke država]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
✎✎ NAPOMENA
• Korisnici mogu prelaziti kroz popis za svaku državu i žanr pritiskom na tipke za pomicanje gore ili dolje na
daljinskom upravljaču.
• Podržano je kružno pregledavanje.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
DOLJE x 4
Država
Genre
▲
All Country
All
All Country
All
Austria
News
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
GORE x 4
Germany
Germany
▼
▼
GORE x 4
DOLJE x 4
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
DOLJE
GORE
GORE
DOLJE
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Austria
All
Belgium (Dutch)
News
Belgium (French)
Radio
Czech
Entertainment
France
Sports
Germany
Hotel
Hungary
▼
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
Država
Genre
▲
Slovakia
All
Slovakia
All
Spain
News
Spain
News
Switzerland
Radio
Switzerland
Radio
United Kingdom
Entertainment
United Kingdom
Entertainment
Eastern Europe
Sports
Eastern Europe
Sports
Other
Hotel
Other
Hotel
▼
40
DOLJE x N
GORE x N
KRAJ
Hrvatski
▼
Interakcija označavanja [Zadani žanr]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
ENTER / DESNO
LIJEVO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Označen je trenutačni odabir države.
• Zadana oznaka: Trenutačni odabir žanra.
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
ENTER / DESNO
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
LIJEVO
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
• Došlo je do pogreške izvora, trebalo bi glasiti
"The other item of the county is high-lighted"
(Označena je druga stavka države.). Molimo
provjerite. (npr. Francuska)
Navigation Help Area
• Zadana oznaka: All (Svi)
Hrvatski
41
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
ENTER / DESNO
LIJEVO
Germany
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
ENTER
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
GORE
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
Czech
Sports
France
Hotel
France
Hotel
DOLJE
Germany
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
ENTER / DESNO
6
42
Hrvatski
Interakcija promjene načina rada 1 (2/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
5
6
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
1
Informacije
ENTER
Genre
▲
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Prikazuje se poruka dovršetka promjene načina
rada za žanr.
• Vremensko ograničenje (5 sekundi)
• Pritiskom na lijevu tipku iz izbornika žanra u
izbornik država ističe se postojeća odabrana
stavka države.
ENTER / RETURN / Vremensko
ograničenje
Current Status : Austria / News
Hrvatski
43
Interakcija promjene načina rada 1 (1/2)
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
My Channel
My Channel
Current status : All Country/Sports
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
Država
▲
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
DOLJE
GORE x 5
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
▼
Navigation Help Area
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
ENTER / DESNO
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
101
Genre
▲
Informacije
Genre Mode change to Austria/News.
U redu
PLAVI
/
RETURN
/
EXIT
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
ENTER
/
RETURN
/
Vremensko ograničenje
5
Current Status : Austria / News
44
Hrvatski
• Ako je odabrana država, oznaka će se automatski
prebaciti na izbornik žanra.
Scenarij uključivanja [posljednje stavke iz memorije]
• Ova stranica samo ukazuje na moguće interakcije. Možda neće biti identična stvarnom zaslonu.
1
Current Status : Austria / News
POWER
Isključivanje
• Trenutačni način žanra: All Country / Sports (Sve
Države/Sport)
POWER
My Channel
Current status : All Country/Sports
Država
Genre
▲
All Country
All
Austria
News
Belgium (Dutch)
Radio
Belgium (French)
Entertainment
Czech
Sports
France
Hotel
Germany
▼
Navigation Help Area
• Trenutačni način žanra: Austria / News (Austrija/
Vijesti)
Hrvatski
45
Uređivanje žanra: time se konfiguriraju žanrovi svih hotelskih TV kanala.
• Može se upotrebljavati putem izbornika Hotel (tvorničke postavke).
• Podržani žanrovi uključuju Vijesti, Radio, Zabava, Sport i Hotel.
• Za svaki kanal može se istodobno odabrati više od jednog žanra.
Uređivanje države (Uređivanje kanala): Putem ovog uređivanja konfigurira se država za svaki od hotelskih TV kanala.
• Podržane države (20 država): Austrija, Belgija, Kina, Danska, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Italija, Japan,
Nizozemska, Norveška, Portugal, Rusija, Koreja, Španjolska, Švedska, Turska, SAD
• Ako je više od jednog kanala postavljeno za državu, država je registrirana kao kategorija i korisnici mogu pregledavati kanale prema državi.
• Za kanal se može postaviti više od jedne države. Ako korisnik odabere kategoriju, na popisu kanala prikazuju se samo
kanali koji odgovaraju državi.
• Ako se na popisu kanala odabere kanal s postavljenom državom, na izborniku Alati dodaje se stavka Uredi države. U
suprotnom, na izborniku Alati dodaje se stavka Dodaj u države.
• * Ako se izvrši odgovarajuća funkcija, za odabrani kanal može se postaviti ili ukloniti država.
• Prednje korisničko sučelje
• Nudi zaslon na kojemu korisnik može odabrati državu ili žanr nakon što uključi napajanje.
Raspored lijevog okvira
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Pregled
kanala.
(Nema vodiča)
RETURN
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Pregled
kanala.
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Pregled kanala.
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Informacije o kategoriji.
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Alati
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je komponenta Lijevog okvira (Kategorije države).
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: ‘Trenutno odabrana država’
46
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•Kada korisnik pristupi ovom zaslonu, ističe se trenutno odabrana stavka.
•Navedene su funkcije Ikona države + Naziv kategorije. (Ako je istaknuta stavka u
glavnom zaslonu, prikazuje se samo ikona.)
•Premještanje isticanja
–– Pritiskom gumba za gore ili dolje premješta se isticanje stavke.
1
–– Ako se stavka ne može prikazati na jednoj stranici, prikazuju se indikatori za
gore i dolje.
–– Nakon što se isticanje prebaci na kategoriju, u glavnom okviru učitava se
popis kanala koji odgovara kategoriji.
Lijevi okvir [Kategorije države]
Standard
Hotel
Kategorija
Način rada
kanala
Izvorno
postavljeni
Država
Aktivacija načina rada za
antenu
Antenska/
kabelska
Satelitski
izvor
Registrirani
O
O
Sve države
O
O
Država 1
O
O
Država 1
O
O
.
O
O
Opis
•Popis svih kanala registriranih pomoću
funkcije Automatsko postavljanje.
•Sadrži popis kanala i izvora navedenih na
popisu registriranih kanala.
•Sve države zbroj je svih kanala
registriranih u svakoj državi. (Ovo se
prikazuje samo krajnjim korisnicima.)
Alati [Registrirane kategorije/Kategorije države]
• Upravljanje kanalom > Kategorija kanala > Alati >
Informacije
•Stavke se prikazuju bez oznake "Kanal".
•Ako istaknuta stavka Registar/Država u lijevom okviru, možete omogućiti odgovarajući prozor
pritiskom tipke "INFO" (Informacije) na daljinskom upravljaču.
•Prikazuju se sve države.
•Krećite se između država pritiskom tipki prema gore ili dolje. Omogućeni su indikatori.
Hrvatski
47
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija izbornika Alati funkcije Left Kategorija lijevog okvira.
• Nudi se samo informativna stavka za svaku opciju Registracija/Država.
Elementi
Kategorija
Izbornik Alati
Opis
Registrirano, Država
Informacije
Registrirani kanali. Broj kanala za svaku državu.
• Stavke se prikazuju bez oznake "Kanal".
Pogreške
✎✎ NAPOMENA
• Ova se poruka prikazuje kada na popisu Registrirani kanali nema spremljenih kanala.
Elementi
Br.
1
Naziv
Opis
Poruka
• Ako je prilikom otvaranja preglednika stavka Registered channels
Registrirani kanali prazna, prikazuje se skočna poruka koja
korisnicima omogućuje prebacivanje na izbornik Automatska Pohrana
(Program).
• Ako vrijeme i kanal nisu konfigurirani, a korisnik otvori Upravljanje
kanalom, poruka koja korisniku omogućuje prebacivanje na operaciju
Automatsko postavljanje (Automatsko programiranje) prikazuje se na
jednak način kako je ranije opisano.
• Ova se poruka prikazuje ako vrijeme nije konfigurirano.
–– Ako vrijeme nije konfigurirano, poruka se prikazuje u načinu Tvornički način rada prije pokretanja funkcije
Upravljanje kanalom.
48
Hrvatski
✎✎ NAPOMENA
• Ova se komponenta prikazuje ako u kategoriji države nema registriranih kanala.
Elementi
Br.
Opis
Opis
Poruka se prikazuje kada trenutno odabrana država ne sadrži nijednu stavku.
Glavni okvir [Pregled kanala]
Hrvatski
49
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
CH UP/DOWN
Premješta stranicu.
Stranica
ENTER
Odabire ili pristupa odgovarajućem području funkcije Pregled kanala.
Odabir
RETURN
Vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
Povratak
UP/DOWN
Premješta odabir prema gore ili dolje.
(Nema vodiča)
RIGHT
Premješta odabir na područje funkcije Pregled kanala.
(Nema vodiča)
INFO
Prikazuje Informacije o kategoriji.
(Nema vodiča)
TOOLS
Prikazuje izbornik s korisnim funkcijama.
Alati
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je komponenta Glavnog okvira (Pregled kanala).
• Isprva je istaknut kanal, prije pristupa načinu Tvornički način rada ili vanjskog ulaza.
Elementi
50
Br.
Naziv
1
Glavni okvir
2
Traka za pomicanje
Prikazuje položaj trenutne stranice u odnosu na ukupan broj stranica.
3
Područje za pomoć
pri navigaciji
Ovo se prikazuje kad korisnik pristupi funkciji Upravljanje kanalom. (Ako korisnik zatvori i
ponovno otvori Upravljanje kanalom, ponovno se prikazuje.)
To nestaje ako istekne vremensko ograničenje (5 sekundi) ili ako korisnik pritisne tipku.
4
Područje za pomoć
pri navigaciji
Trenutno konfigurirane informacije o državi i CRVENI gumb poravnati su s lijeve strane.
Grafički se prikazuju i upotrebljavaju po skupinama. Vodič o tipkama smješten je na
desnoj strani.
Hrvatski
Opis
Prikazuje kanal ili popis izvora trenutno odabrane kategorije.
Uobičajeni elementi kanala [+ način Ikone]
Pravila prikaza popisa kanala
Standard
Stavka
Primjer
Digitalni kanali
•Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•Format prikaza broja kanala: ###-### (Broj kanala prikazan je
pomoću "-".)
Analogni kanali
•Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•Format prikaza broja kanala: ### ("-" se ne upotrebljava za prikaz
broja analognog kanala.)
Digitalni kanali
•Potvrdni okvir + ikona statusa + broj digitalnog kanala + naziv kanala
•Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
Analogni kanali
•Potvrdni okvir + ikona analognog kanala + broj analognog kanala +
naziv kanala
•Format prikaza broja kanala: ### (Za maksimalnu duljinu broja kanala
slijedite regionalne specifikacije.)
ATSC
DVB (CHEM)
Pravila prikaza ikone popisa kanala
Stavka
Dynamic SI
ikona
Primjer
Kanali koje je
obrisala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•Kanali koje je obrisala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
1
Kanali koje je
dodala funkcija
Dynamic SI
NNNNNNNN CH. NAME
•Kanali koje je dodala funkcija
Dynamic SI, ali ne i korisnik.
2
•Prikazuje se ikona analognog kanala.
3
•Kanal koji je izvor ulaza.
4
•Prikazuje aktivne kanale s antena.
Ikone Antenska, Kabelska ili
Satelitska prikazuju se s najnižim
prioritetom.
5
Ikona analognog kanala
Ikona izvora kanala
Ikona antene
Prioritet
Antenska
Kabelska TV
Satelitski izvor
Ikona kodirani kanal
Isključivanje zvuka videozapisa
NNNNNNNN CH. NAME
(Uređeni naziv kanala.)
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
NNNNNNNN CH. NAME
•Ikona kodiranog kanala. Prikazuje se za
satelitsku antenu.
-
NNNNNNNN CH. NAME
•Kanal s utišanim zaslonom. Navedene su
informacije o zvuku i kanalu.
-
Hrvatski
51
Dodaj u države / Uredi države (1/2)
• Upravljanje kanalom > Preglednik > Alati > Dodaj u države
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Alati).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Alati".
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija značajke Dodaj u države.
• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Država.
✎✎ Itd.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
52
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor Dodaj u države
2
Vodič
Opis
•Ako nema kanala koji su registrirani na popisu država u
odabranim kanalima, kao naslov se prikazuje "Dodaj u države".
•Prikazuje se potvrdni okvir ovisno o tome je li prilikom otvaranja
zaslona odabrana država koja je registrirana.
•Naziv ili broj odabranog kanala.
–– Naziv kanala prikazuje se kada je jedan kanal odabran: Odabrani
kanal: NNNN-NNN ABC
–– Broj odabranih kanala prikazuje se kada je odabrano više od jednog
kanala: Odabrani kanali: N
3
Informacije o odabiru
4
Cjelovita poruka
•Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Oznaka za odabir
•Kako utvrditi značenje više oznaka za odabir kanala
• : kada su sve stavke registrirane.
• : kada su samo neke stavke registrirane.
• : kada nijedna stavka nije registrirana.
5
Dodaj u države / Uredi države (2/2)
•Upravljanje kanalom > Preglednik > Alati > Dodaj u države
Hrvatski
53
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Odabire istaknutu stavku.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Alati).
Povratak
UP/DOWN
Pomiče isticanje nad stavkom države.
Move (Pomak)
LEFT/RIGHT
Premješta isticanje.
Move (Pomak)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Alati".
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija značajke Uredi države.
• Istaknuti kanal ili više od jednog odabranog kanala dodaje se u kategoriju Država ili briše iz nje.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Elementi
Br.
Naziv
1
Dodaj u države
2
Vodič
3
Cjelovita poruka
Opis
•Ako među odabranim kanalima postoji registrirani kanal, kao
naslov se prikazuje Uredi države.
•Potvrdni okvir prikazuje se ovisno o tome je li odabrana država
registrirana.
•Poruka se prikazuje nakon dovršetka operacije. (Ova se poruka
uvijek prikazuje ako je odabran gumb U redu.)
Uredi broj kanala [Vrsta zamjene]
• Upravljanje kanalom > Preglednik > Alati > Uredi broj kanala
54
Hrvatski
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Alati).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Podesi
0~9
Unosi broj.
Broj
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Alati".
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je funkcija koja mijenja broj kanala. (Vrsta zamjene)
• Brojevi kanala mogu se promijeniti na svim popisima kanala i promjene se primjenjuju na sve kanale.
• Ako novi broj kanala nije dodijeljen drugom kanalu, broj kanala ažurira se na novi broj kanala i popis se ponovno
sortira uzlaznim redoslijedom brojeva kanala.
• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
• Podržana je vertikalna izmjena.
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
1
Uredi kanal
Prozor s brojem
––
––
––
––
Odabrani kanal: prikazuje naziv trenutno odabranog kanala.
Broj: prikazuje novi broj kanala.
(Prikazuje se i naziv trenutno dodijeljenog kanala.)
Naziv: prikazuje naziv trenutno dodijeljenog kanala. (Ako nema
kanala, prikazuje "(Prazno)".) : Ako postoji kanal, ali nema naziv,
naziv je prikazan kao "-------".
•Ako je odabran već dodijeljeni kanal
2
Poruka upozorenja
–– Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, prikazuje se
poruka potvrde. (Pogledajte sliku u nastavku.)
–– Ako korisnik želi promijeniti broj kanala na onaj koji je već dodijeljen
drugom kanalu, brojevi kanala zamjenjuju se i spremaju.
Hrvatski
55
Uređivanje broja kanala [Vanjski ulaz] (3/3)
• Upravljanje kanalom > Preglednik > Alati > Uredi broj kanala
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
RED
Ako korisnik pritisne gumb, pokreće se broj kanala.
Reset
ENTER
Primjenjuje promjene i zatvara prozor.
Enter
RETURN
Otkazuje ili vraća na prethodni zaslon (Alati).
Povratak
▲/▼
Mijenja broj odabranog kanala.
Podesi
0~9T
Unosi broj.
Broj
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Alati".
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ova funkcija alocira izvor vanjskog ulaza broju kanala. (Izmjene se primjenjuju na sve kanale.)
• Ako je novi broj kanala već dodijeljen drugom kanalu, slijedite upute za značajku Hotel.
✎✎ Itd.
• Zadana oznaka: Područje broja kanala.
• Podržana je vertikalna izmjena.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
56
Hrvatski
Elementi
Br.
Naziv
Opis
•Područje broja kanala.
–– Podržane su numeričke tipke i tipke gore/dolje.
–– Ako nije dodijeljena vrijednost, prikazuje se broj znakova "-" jednak broju znamenki.
1
Područje broja kanala
2
Naziv izvora
3
Pomoć Područje pomoći
▲
-▼
→
▲
1
▼
→
▲
15
▼
•Naziv vanjskog ulaza
–– Stavke koje se ne mogu konfigurirati onemogućene su.
•Ako korisnik pritisne crveni gumb, pokreće se broj kanala.
Uređivanje naziva kanala
• Upravljanje kanalom > Preglednik > Alati > Uredi naziv kanala
Vodič za tipke
Gumb
Radnja
Pomoć za navigaciju
GREEN
Sprema izmjene i vraća vas na Upravljanje kanalom.
Dovršeno
ENTER
Sprema naziv kanala i premješta pokazivač na sljedeće polje.
Enter
RETURN
Otkazuje i vraća na prethodni zaslon (Alati).
Povratak
▲/▼/◄/►
Kretanje po tipkovnici.
Pomak
0~9
Unosi broj.
(Nema vodiča)
INFO
N/R
N/R
TOOLS
Zatvara trenutni prozor i prikazuje izbornik "Alati".
(Nema vodiča)
EXIT
Otkazuje i vraća na prethodni korak (Tvornički način rada).
(Nema vodiča)
✎✎ NAPOMENA
• Ovo je definicija tipkovnice koja se upotrebljava za funkciju Edit Uredi naziv kanala.
✎✎ Itd.
• Vremensko ograničenje (60 sekundi)
Hrvatski
57
Elementi
Br.
Naziv
1
Prozor za uređivanje naziva
kanala
2
Naziv kanala
3
Tipkovnica
Opis
•Pokazivač i znak koji se trenutno unosi jednake su boje kao istaknuti element.
•Kada se dostigne maksimalni broj znakova, pokazivač nestaje.
•Za detaljni scenarij pogledajte dokument s dizajnom tipkovnice.
Alati [Način uređivanja]
Način uređivanja
Isticanje sadržaja (kada je broj označene stavke 0 ili 1)
Kada postoji više od jedne označene stavke.
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Uredi naziv kanala
Uredi broj kanala
Isključivanje zvuka videozapisa
Kopiraj kanal (Astra HD +)
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega (ovo je prikazano samo kada je odabrana 1 ili
više stavki)
Izbriši
Dodaj u države
Uredi državu (kada je već označena stavka koja je već registrirana).
Isključivanje zvuka videozapisa
Promijeni raspored (Satelit)
Odaberi sve
Poništi odabir svega
zbriši
✎✎ NAPOMENA
• Položaj skočnog izbornika: izbornik Alati za stavku u lijevom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se prikazuje s
desne strane. izbornik Alati za stavku u desnom stupcu funkcije Popis kanala → ovo se prikazuje s lijeve strane.
• Ako korisnik pritisne gumb TOOLS kada istaknuta stavka nije odabrana, stavka se automatski označava kao
odabrana.
• Za detaljne specifikacije svake funkcije pogledajte NEO Upravljanje kanalom.
58
Hrvatski
CH Banner [kada se broj kanala dodijeli vanjskom ulazu]
✎✎ NAPOMENA
• Primjenjuju se specifikacije poruke TV kanala.
• Vrijednosti stavke ne prikazuju se ako postoji nepodržana stavka ili nema odgovarajućih informacija.
• Naziv kanala prikazan je kao ‘external input name’ "naziv vanjskog ulaza".
Elementi
Br.
Naziv
1
Naziv vanjskog ulaza
Opis
Popis kanala omogućuje pristup funkcijama povezanima s funkcijom GenreTV.
• Način Države
• Mijenja način žanra.
¦¦ Mixed Channel Map
Mixes Channel Map funkcija je koja objedinjuje antenske, kabelske i satelitske kanale.
[Osim za modele u Australiji, Singapuru i Novom Zelandu]
–– Funkcija Mixed Channel Map treba biti postavljena na Uključeno kako bi se objedinili antenski, kabelski i
satelitski kanali.
–– Upotrijebite opciju uređivanja kanala kako biste sortirali kanale nakon uključivanja funkcije "Mixed Channel Map'
na izborniku opcije Hotel.
Hrvatski
59
¦¦ Sound Bar
• Samsung Sound-Bars i TV za hotelijere
–– Upotrebljavajte uređaje Samsung Sound-Bar i TV-ove za hotelijere koji podržavaju značajku ARC u HDMI-ju. Ako
priključite kompatibilni Samsung Sound-Bar na kompatibilni Samsung TV za hotelijere pomoću jednog HDMI
kabela, gosti mogu slušati zvuk TV-a putem uređaja Sound Bar.
–– Modeli koji podržavaju funkciju ARC navedeni su u nastavku:
• Sound-Bars: HW-H450/H550/H570/H600/H7500
HW-J450/J470/J550/J6000
• Postavljanje uređaja Sound Bars na način rada za hotel
1. Postavite sljedeće mogućnosti u izborniku Hotel:
–– Hotel option > External Device > Sound Bar Out = On.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume EN = User Defined.
–– Hotel option > Power On > Power On Volume > Set greater than 0.
–– Hotel option > Power On > Max Volume > Set greater than 0.
2. Priključite HDMI kabel na HDMI OUT priključak na stražnjem dijelu uređaja Sound-Bar i HDMI3 priključak (koji
podržava ARC) na TV-u za hotelijere.
3. Kada se nakon što priključite Sound-Bar na TV uključi TV za hotelijere, Sound Bar automatski otkriva TV i automatski se
prebacuje na način rada za hotel.
Radne karakteristike uređaja Sound Bar u načinu rada za hotel:
• Uključivanje/isključivanje napajanja usklađeno je s TV-om
• HDMI_CEC po zadanome je postavljeno na Uključeno
• Funkcije su moguće samo putem priključka "HDMI OUT"
• Onemogućuje ključ "Način unosa" na VFD-u za sprječavanje neočekivanih promjena izvora zvuka.
• Pristupa prilagodljivim postavkama Uključi i Maksimalna glasnoća putem izbornika opcije Hotel na TVu. Vrijednosti opcija uređaja Sound Bar, Glasnoća prilikom uključivanja i Maksimalna glasnoća, međutim,
postavljene su na ½ postavki opcija Glasnoća prilikom uključivanja i Maksimalna glasnoća na izborniku opcije
Hotel na TV-u.
Primjerice: Ako je glasnoća pri uključivanju TV-a=20, a maksimalna glasnoća=90, glasnoća pri uključivanju
uređaja Sound Bar=10, a maksimalna glasnoća=45.
* Može se razlikovati ovisno o modelu.
60
Hrvatski
¦¦ Sigurnosni način rada
Dizajn i specifikacije
• Uloga načina rada je ograničiti neke funkcije kao što su TTX i izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) u određenim
ustanovama kao što su popravne ustanove.
• Sigurnosni izbornik zaštićen je lozinkom. Pristup sigurnosnom izborniku nije moguć bez lozinke.
• Sigurnosne postavke
–– Sigurnosne postavke mogu se postaviti na ON ili OFF.
–– Zadana vrijednost je OFF.
–– Sigurnosne postavke: ako je postavljeno na Uključeno, onemogućeni su izvor vanjskog ulaza (HDMI, USB) i
TTX funkcija.
• Postavke lozinke
–– Ovo omogućuje korisnicima promjenu lozinke.
–– Korisnici moraju unijeti trenutnu lozinku, novu lozinku i potvrdu nove lozinke.
• Ponovno postavljanje lozinke
–– Uloga ove funkcije je ponovno postavljanje lozinke.
–– Zadana lozinka je 00000000.
–– Značajka Ponovno postavljanje lozinke vidljiva je samo na izborniku Tvorničke postavke upotrebom gumba
Informacije i Tvorničke postavke.
Nije vidljiva ako upotrebljavate kombinaciju gumba MUTE + 1 + 1 + 9 + ENTER.
• Sigurnosne postavke: Ako je postavljeno na uključeno, SIRCH funkcija nije dostupna.
• Vraćanje tvorničkih postavki neće vratiti sigurnosne postavke na početne.
Hrvatski
61
Montiranje zidnog nosača
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid. Detaljne informacije o postavljanju
zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom postavljanja zidnog nosača obratite se
stručnjaku. Ne preporučujemo da to radite sami.
Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira
televizor.
Specifikacije zidnog nosača (VESA)
✎✎ Zidni nosač nije isporučen već se prodaje odvojeno.
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomito na pod. Za postavljanje na druge građevinske materijale obratite se najbližem
distributeru. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, može pasti i prouzročiti teške tjelesne ozljede.
✎✎ NAPOMENA
• Standardne dimenzije zidnih nosača prikazane su u tablici u nastavku.
• Kod kupnje kompleta za postavljanje na zid isporučuju se detaljni priručnik i svi dijelovi potrebni za montažu.
• Nemojte upotrebljavati vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
• Nemojte upotrebljavati vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
• Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
• Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do tjelesnih
ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
• Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
• Nagib televizora koji se montira na zid ne smije biti veći od 15 stupnjeva.
inči
VESA specifikacije (A * B)
Standardni vijak
Količina
32~40
200 x 200
M8
4
Komplet za postavljanje na zid nemojte montirati dok je televizor uključen.
To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim udarom.
62
Hrvatski
Montiranje televizora na zid
Oprez: Potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se djeca ne ljuljaju na
televizoru i da ga ne destabiliziraju jer to može uzrokovati prevrtanje televizora i dovesti do teških ozljeda ili smrti. Slijedite
sve sigurnosne mjere opreza opisane u Letku o sigurnosti. Za dodatnu stabilnost i sigurnost montirajte uređaj protiv pada
prema sljedećim uputama.
Sprečavanje pada televizora
1. Vijke umetnite u kopče i dobro ih pričvrstite na zid. Provjerite jesu li vijci čvrsto postavljeni na zid.
✎✎ Ovisno o vrsti zida, možda će vam zatrebati dodatni materijal, poput kotve.
✎✎ Budući da potrebne kopče, vijci i kabel nisu uključeni u isporuku, nabavite ih zasebno.
2. Izvadite vijke iz središnjeg dijela na stražnjoj strani televizora, umetnite ih u kopče i zatim ponovo pritegnite vijke u
televizor.
✎✎ Vijci možda neće biti isporučeni uz proizvod. U tom slučaju nabavite vijke sa sljedećim specifikacijama.
3. Kopče pričvršćene na stražnjoj strani televizora i kopče pričvršćene na zid povežite snažnom uzicom i zatim je čvrsto
zavežite.
✎✎ NAPOMENA
• Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao prema natrag.
• Uzicu smijete povezati tako da kopče pričvršćene na zidu budu u ravnini ili niže od kopči pričvršćenih na
televizoru.
• Prije premještanja televizora odvežite kabel.
4. Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora materijala
ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung. Riječ je o uređaju koji
se fizički pričvršćuje na sustav kada se uređaj montira na javnom mjestu.
Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od
onog prikazanog na crtežu. Dodatne informacije o pravilnoj upotrebi uređaja
Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo korištenje.
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
Na stražnjoj strani televizora pronađite ikonu “K”. Utor za uređaj Kensington
nalazi se pored ikone “K”.
1
<Dodatno>
1. Kabel uređaja za zaključavanje Kensington omotajte oko velikog,
nepomičnog objekta kao što su stol ili stolica.
2. Kraj kabela na koji je pričvršćena brava provucite kroz omču na kraju kabela uređaja za zaključavanje Kensington.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu (1).
4. Zaključajte bravu.
✎✎ Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
✎✎ Uređaj se mora kupiti zasebno.
✎✎ Položaj brave Kensington može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski
63
Specifikacije
Rezolucija zaslona
1920 x 1080
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
10 °C do 40 °C (50 °F do 104 °F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20 °C do 45 °C (-4 °F do 113 °F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Postolje s mogućnošću zakretanja
(lijevo/desno)
Naziv modela
Veličina zaslona (dijagonala)
0˚
HG32ED590
HG40ED590
31,5 inča
40 inča
Zvuk (izlaz)
Dimenzije (ŠxDxV)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
10 W x 2
738,3 x 93,2 x 444,9 mm
738,3 x 191,7 x 500,6 mm
905,2 x 91,1 x 525,4 mm
905,2 x 196,4 x 562,3 mm
5,9 kg
7,9 kg
6,4 kg
7,3 kg
✎✎ Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
✎✎ Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici zalijepljenoj na proizvod.
✎✎ Informacije o Samsungovom zalaganju za zaštitu okoliša i poštivanje regulatornih obaveza kojima podliježu
pojedini proizvodi, npr. REACH, WEEE, baterije, pronađite na mrežnom mjestu http://www.samsung.com/uk/
aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
64
Hrvatski
Dimenzije
Prikaz sprijeda / bočni prikaz
4
1
2
3
5
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
HG32ED590
738.3
444.9
500.6
93.2
191.7
HG40ED590
905.2
525.4
562.3
91.1
196.4
Pojedinosti ploče s priključcima / stražnji prikaz
5
6
8
7
(Jedinica: mm)
1
2
3
4
5
6
7
8
HG32ED590
200
200
269.2
116.4
189.9
88.9
105.1
483.5
HG40ED590
200
200
337.9
50.8
244.6
189.1
160.7
578.2
Hrvatski
65
Pojedinosti postolja
• HG32ED590
(Jedinica: mm)
55.9
135
R9,5
R3,75
152
419.9
191.7
164.4
• HG40ED590
(Jedinica: mm)
535.5
151.9
✎✎ NAPOMENA: Neke slike možda ne odgovaraju stvarnim dimenzijama. Neke dimenzije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti. Provjerite dimenzije prije postavljanja TV-a. Nismo odgovorni za tipografske pogreške ili
pogreške prilikom ispisa.
66
Hrvatski
Licenca
Proizvedeno po licenci tvrtke Dolby Laboratories. Dolby i simbol dvostrukog slova D
trgovački su znakovi tvrtke Dolby Laboratories.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762,
6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184,
7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are
registered trademarks & DTS Premium Sound is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc.
All Rights Reserved.
Manufactured under a license from U.S. Patent No’s: 6,285,767, 8,027,477, 5,319,713,
5,333,201, 5,638,452, 5,771,295, 5,970,152, 5,912,976, 7,200,236, 7,492,907, 8,050,434,
7,720,240, 7,031,474, 7,907,736 and 7,764,802. DTS, the Symbol, and DTS and the
Symbol together are registered trademarks & DTS Studio Sound is a trademark of DTS,
Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo
are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States
and other countries.
This DivX Certified® device has passed rigorous testing to ensure it plays DivX® video.
To play purchased DivX movies, first register your device at vod.divx.com. Find your
registration code in the DivX VOD section of your device setup menu.
DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, LLC and are used
under license.
Covered by one or more of the following U.S. patents:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source Licence Notice is written only English.
Hrvatski
67
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
Država
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
CZECH
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
70 70 19 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
0180 6 SAMSUNG bzw.
0180 6 7267864*
(*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk
max. 0,60 €/Anruf)
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 20 7267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
34902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
EIRE
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2015 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
ED590-EU-CRO-05
Download PDF

advertising