Samsung | HG49EJ690UB | Samsung HG49EJ690UB Korisnički priručnik

KORISNIČKI PRIRUČNIK
ZA POSTAVLJANJE
HG43EJ690U HG49EJ690U HG55EJ690U
HG65EJ690U HG75EJ690U
Zahvaljujemo što ste kupili ovaj proizvod tvrtke Samsung.
Želite li potpuniju uslugu, registrirajte svoj proizvod na stranici www.samsung.com
Model
Serijski broj
Prije nego pročitate ovaj korisnički priručnik za
postavljanje
Ovaj model komercijalnog televizora B2B (Business to Business) namijenjen je za upotrebu u hotelima ili drugim
ugostiteljskim objektima, podržava brojne posebne funkcije i omogućuje ograničavanje nekih kontrola za korisnike
(goste).
Slike i crteži navedeni u ovom korisničkom priručniku za postavljanje informativne su prirode i mogu se razlikovati
od stvarnog izgleda proizvoda. Dizajn i specifikacije proizvoda mogu se promijeniti bez prethodne najave.
Načini rada
Ovaj televizor ima dva načina rada: Način rada Interactive i Standalone.
•• Način rada Interactive: U ovom načinu rada televizor komunicira s i potpuno je ili djelomično kontroliran od strane
priključenog uređaja Set Back Box (SBB) ili Set Top Box (STB) koje je isporučio dobavljač integracije hotelijerskih
sustava (SI). Nakon prvog priključivanja televizor šalje naredbu kojom pokušava prepoznati uređaj SSB ili STB na
koji je spojen. Ako televizor prepozna uređaj SBB ili STB i ako uređaj SBB ili STB prepozna televizor, uređaj SBB ili
STB preuzima potpunu kontrolu nad televizorom.
•• Način rada Standalone: U ovom načinu rada televizor radi samostalno bez vanjskog SBB ili STB uređaja.
Televizor sadrži izbornik Hotel Option koji omogućuje jednostavno postavljanje raznih ugostiteljskih funkcija.
Pogledajte stranicu 31.
Izbornik također omogućuje aktivaciju ili deaktivaciju nekih funkcija televizora i ugostiteljskih funkcija pa možete
stvoriti vlastitu optimalnu ugostiteljsku konfiguraciju.
Upozorenje o prikazivanju statičnih slika
Izbjegavajte prikazivanje statičnih slika na zaslonu (poput slikovnih datoteka u jpeg formatu) ili elemenata statičnih
slika (poput logotipa televizijskih programa, panoramskog ili 4:3 formata slike, traka s izvještajima s burze ili vijestima
na dnu zaslona itd.). Kontinuirano prikazivanje statičnih fotografija može uzrokovati neravnomjerno trošenje zaslona,
što će utjecati na kvalitetu slike. Kako biste umanjili vjerojatnost da će se to dogodi, slijedite ove preporuke:
•• Izbjegavajte prikazivanje istog televizijskog kanala dulje vrijeme.
•• Uvijek pokušajte prikazati sliku na cijelom zaslonu.
•• Smanjite svjetlinu i kontrast kako biste spriječili pojavu zaostalih slika.
•• Koristite sve značajke televizora kako biste smanjili zaostajanje slike na zaslonu.
Hrvatski - 2
Upozorenje! Važne sigurnosne upute
Prije korištenja televizora pročitajte sigurnosne upute.
OPREZ
POSTOJI RIZIK OD STRUJNOG UDARA. NEMOJTE OTVARATI.
OPREZ: KAKO BI SE SMANJILA OPASNOST OD STRUJNOG
UDARA, NE SKIDAJTE POKLOPAC (NITI STRAŽNJU
STRANICU). UNUTAR UREĐAJA NEMA SKLOPOVA KOJE
BISTE SAMI MOGLI POPRAVITI. SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFICIRANOM OSOBLJU.
Proizvod II. razreda: Ovaj simbol označava da nije
potrebna sigurnosna veza s uzemljenjem.
Izmjenični napon: nazivni napon označen
navedenim simbolom predstavlja izmjenični
napon.
Ovaj simbol znači da je struja u unutrašnjosti
visokog napona. Opasno je dolaziti u bilo kakav
doticaj s unutarnjim sklopovima proizvoda.
Istosmjerni napon: nazivni napon označen
navedenim simbolom predstavlja istosmjerni
napon.
Ovaj simbol naznačuje da je uz uređaj priložena
važna dokumentacija o njegovom radu i
održavanju.
Oprez. Pogledajte upute za upotrebu: Ovaj
simbol upućuje korisnika da dodatne informacije
u pogledu sigurnosti potraži u korisničkom
priručniku.
•• Utori i otvori na ormariću i na stražnjoj ili donjoj strani namijenjeni su za prozračivanje. Kako bi se osigurao pouzdan
rad uređaja i njegova zaštita od pregrijavanja, ti utori i otvori nikada se ne smiju blokirati niti prekriti.
–– Ovaj uređaj nemojte smještati u zatvorene prostore poput police za knjige ili ugrađenog ormarića osim ako nije
osigurano pravilno prozračivanje.
–– Uređaj nemojte smještati u blizini ili iznad radijatora ili otvora sustava grijanja kao ni na mjesta gdje bi bio
izložen izravnom sunčevom svjetlu.
–– Na uređaj nemojte postavljati posude s vodom (vaze i sl.) jer to može dovesti do požara ili strujnog udara.
•• Uređaj nemojte izlagati kiši niti ga smještati u blizinu vode (pored kade, umivaonika, sudopera ili posude za pranje
rublja, u vlažan podrum ili u blizini bazena itd.). Ako na uređaj slučajno dospije voda, isključite ga iz napajanja i
odmah se obratite ovlaštenom distributeru.
•• Ovaj uređaj koristi baterije. U vašoj zajednici možda su na snazi propisi o zaštiti okoliša koji uređuju odlaganje
baterija na pravilan način. Informacije o odlaganju i recikliranju zatražite od lokalnih vlasti.
•• Zidne utičnice, produžne kabele i adaptere nemojte izlagati opterećenju većem od dopuštenog jer to može dovesti
do požara ili strujnog udara.
•• Kabeli za napajanje trebaju se postaviti tako da se izbjegne hodanje preko njih ili njihovo priklještenje predmetima
koji su postavljeni na njih ili uz njih. Posebno pripazite na kabele na priključnim dijelovima, na zidnim utičnicama i
mjestima na kojima oni izlaze iz uređaja.
•• Kako bi se uređaj zaštitio od udara groma, kao i u slučaju kada se ostavlja bez nadzora ili se ne koristi duže vrijeme,
iskopčajte ga iz zidne utičnice i isključite antenu ili kabelski sustav. Time se sprječava oštećenje uređaja uslijed
udara groma ili izboja na naponskim vodovima.
Hrvatski - 3
•• Prije priključivanja kabela za napajanje izmjeničnom strujom u utičnicu adaptera za istosmjernu struju provjerite
odgovara li oznaka napona na adapteru za istosmjernu struju lokalnom naponu.
•• U otvorene dijelove uređaja nikada nemojte umetati metalne predmete. To može dovesti do strujnog udara.
•• Kako biste izbjegli strujni udar, nikada nemojte dodirivati unutarnju stranu uređaja. Uređaj smije otvarati samo
kvalificirani tehničar.
•• Provjerite jeste li utaknuli kabel za napajanje do kraja. Prilikom iskopčavanja kabela za napajanje iz zidne utičnice
uvijek ga držite za utikač. Nemojte ga nikada iskopčavati povlačeći kabel. Kabel za napajanje nipošto ne dodirujte
vlažnim rukama.
•• Ako uređaj ne radi normalno – naročito ako iz njega dopiru neobični zvukovi ili mirisi – odmah ga iskopčajte iz
napajanja i obratite se ovlaštenom distributeru ili servisnom centru.
•• Izvucite kabel za napajanje iz utičnice ako nećete koristiti televizor ili se spremate napustiti kuću na dulje vrijeme
(naročito ako kod kuće ostaju djeca, starije ili nemoćne osobe bez nadzora).
–– Nakupljena prašina može uzrokovati strujni udar, proboj struje ili požar jer zbog nje kabel za napajanje može
stvarati iskre ili toplinu ili izolacija može izgubiti svojstva.
•• Za informacije svakako se obratite ovlaštenom servisnom centru ako planirate postaviti televizor na mjesto gdje
ima mnogo prašine, mjesto izloženo visokim ili niskim temperaturama, visokoj vlažnosti ili kemijskim tvarima,
odnosno na mjesto gdje će raditi 24 sata dnevno kao što su zračne luke, željezničke stanice itd. Nepridržavanje ove
upute može dovesti do ozbiljnih oštećenja televizora.
•• Koristite samo pravilno uzemljene utikače i zidne utičnice.
–– Nepravilno uzemljenje može prouzročiti električni udar ili oštećenje opreme. (Samo oprema klase I.)
•• Ako želite u potpunosti isključiti ovaj uređaj, iskopčajte ga iz zidne utičnice. Kako biste bili sigurni da uređaj možete
prema potrebi brzo iskopčati, pobrinite se da su zidna utičnica i utikač lako dostupni.
•• Dodatke (bateriju itd.) spremite na sigurno mjesto izvan dohvata djece.
•• Uređaj nemojte bacati niti udarati. Ako je uređaj oštećen, isključite kabel za napajanje i obratite se servisnom
centru tvrtke Samsung.
•• Ako želite očistiti uređaj, iskopčajte kabel za napajanje iz zidne utičnice i mekom, suhom krpom obrišite uređaj.
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzena, alkohola, razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka,
maziva ili sredstava za pranje. Ove kemikalije mogu oštetiti izgled televizora ili obrisati oznake otisnute na njemu.
•• Uređaj nemojte izlagati kapanju ni prskanju.
•• Baterije nemojte bacati u vatru.
•• Baterije nemojte rastavljati, pregrijavati niti na njima izazivati kratki spoj.
•• Postoji opasnost od eksplozije ako baterije u daljinskom upravljaču zamijenite krivom vrstom baterija. Baterije
mijenjajte samo baterijama iste ili jednakovrijedne vrste.
•• UPOZORENJE – KAKO NE BI DOŠLO DO POŽARA, UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE ILI DRUGE IZVORE
OTVORENOG PLAMENA PODALJE OD UREĐAJA.
•• Budite pažljivi kada dodirnete televizor nakon što je uključen neko vrijeme. Neki dijelovi mogu biti
topli na dodir.
Hrvatski - 4
Sadržaj
Prije nego pročitate ovaj korisnički priručnik za
postavljanje
----------------------------------------------------------------------------- 2
Upozorenje! Važne sigurnosne upute
----------------------------------------------------------------------------- 3
01
Sadržaj pakiranja
02
Postavljanje televizora
03
04
Sastavljanje okretnog nosača (43″–65″)
----------------------------------------------------------------------------- 9
Montiranje postolja za LED televizor
----------------------------------------------------------------------------- 10
Postavljanje zidnog nosača
----------------------------------------------------------------------------- 13
Montiranje televizora na zid
----------------------------------------------------------------------------- 14
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
----------------------------------------------------------------------------- 15
Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora
----------------------------------------------------------------------------- 16
Daljinski upravljač
Informacije o gumbima na daljinskom upravljaču
----------------------------------------------------------------------------- 17
Umetanje baterija u daljinski upravljač
----------------------------------------------------------------------------- 18
Početno postavljanje
Upotreba funkcije TV upravljač
05
Ploča za povezivanje
06
Povezivanja
----------------------------------------------------------------------------- 20
Povezivanje s internetom
----------------------------------------------------------------------------- 23
Povezivanje televizora na SBB ili STB uređaj
----------------------------------------------------------------------------- 25
Priključivanje zvučnika u kupaonici
----------------------------------------------------------------------------- 26
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja
(Remote Jack Pack)
07
----------------------------------------------------------------------------- 27
Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili CI+ Card)
Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora
COMMON INTERFACE pomoću adaptera za karticu CI
CARD
----------------------------------------------------------------------------- 29
Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora
COMMON INTERFACE
----------------------------------------------------------------------------- 30
Korištenje kartice CI ili CI+ Card
----------------------------------------------------------------------------- 30
Hrvatski - 5
08
Postavljanje izbornika Opcija hotela
Stavke izbornika opcija hotela
----------------------------------------------------------------------------- 32
Pozdravna poruka
----------------------------------------------------------------------------- 42
Logotip hotela
----------------------------------------------------------------------------- 42
USB kloniranje
----------------------------------------------------------------------------- 43
Postavke klonirane na izbornik Hotel
----------------------------------------------------------------------------- 45
Postavljanje automatskog pokretanja
----------------------------------------------------------------------------- 48
Ažuriranje softvera na televizoru
----------------------------------------------------------------------------- 51
09
Upotreba višekodnog daljinskog upravljača
10
Postavljanje Soundbar zvučnika
Samsung Soundbar zvučnik (AirTrack) i televizori za
hotelijerstvo u 2018. godini
11
----------------------------------------------------------------------------- 53
Uređivanje kanala
Channel Bank Editor (samo za Smoovie televizor)
----------------------------------------------------------------------------- 54
Korištenje usluge Channel Editor
----------------------------------------------------------------------------- 55
12
Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
13
Specifikacije i ostale informacije
Specifikacije
----------------------------------------------------------------------------- 59
Uvjeti u okruženju
----------------------------------------------------------------------------- 60
Smanjenje potrošnje energije
----------------------------------------------------------------------------- 60
Podržane rezolucije za UHD ulazne signale
----------------------------------------------------------------------------- 61
Rezolucija zaslona
----------------------------------------------------------------------------- 61
Dimenzije
----------------------------------------------------------------------------- 63
Licence
----------------------------------------------------------------------------- 67
Hrvatski - 6
01 Sadržaj pakiranja
Provjerite jesu li s televizorom isporučeni sljedeći dodaci. Ako neki predmeti nedostaju, obratite se distributeru.
Daljinski upravljač
Baterije (AAA x 2)
Kabel za napajanje
Podatkovni kabel (ovisno o
modelu)
(43″-65″)
(43″-65″)
COMPONENT IN / AV IN
adapter
Jamstveni list / Vodič za brzi
početak / Regulatorni vodič
Adapter za CI karticu
Adapter za zidni nosač (x 4)
Komplet za postavljanje u
hotelu
(75″)
Vodilica za kabele
•• Boja i oblik predmeta mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Kabeli koji nisu uključeni u paket mogu se kupiti zasebno.
•• Prilikom otvaranja pakiranja provjerite ima li dodataka iza materijala pakiranja ili u njemu.
Moguća je naplata naknade za administraciju u slučaju:
(a) pozivanja inženjera na vaš zahtjev, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)
(b) dostave uređaja u servisni centar, ako se ustanovi da je proizvod ispravan (tj. niste pročitali korisnički priručnik)
O iznosu administrativne naknade bit ćete obaviješteni prije tehničarovog posjeta.
Zaslon se može oštetiti izravnim pritiskom prilikom pogrešnog
rukovanja. Kao što je prikazano na slici, pobrinite se da uhvatite
rubove zaslona kada podižete televizor.
Hrvatski - 7
Ne dodirujte ovaj
zaslon!
Pravilno odlaganje ovog uređaja (otpadna električna & elektronička oprema)
(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodacima i dokumentaciji označavaju da se proizvod i njegovi elektronički
dodaci (npr. punjač, slušalice, USB kabel) na kraju svog vijeka trajanja ne smiju odlagati s ostalim
otpadom iz domaćinstva. Kako biste spriječili zagađivanje okoliša ili narušavanje zdravlja ljudi zbog
nekontroliranog odlaganja otpada, ove predmete svakako odvojite od ostalih vrsta otpada i odgovorno
ih reciklirajte kako biste potpomogli održivo iskorištavanje materijalnih resursa.
Privatni korisnici informacije o mjestima i načinu recikliranja ovog proizvoda koje je sigurno za okoliš
mogu zatražiti od trgovca kod kojeg su kupili proizvod ili ureda lokalnih vlasti.
Tvrtke bi se trebale obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupovini. Ovaj
proizvod i njegovi elektronički dodaci se prilikom odlaganja ne bi smjeli miješati s ostalim komercijalnim
otpadom.
Pravilno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjivo u državama sa sustavima odvojenog prikupljanja otpada)
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju označava da se baterija u ovom proizvodu na kraju vijeka
trajanja ne smije odlagati s ostalim kućanskom otpadom. Kemijski simboli Hg, Cd ili Pb na oznakama
upućuje da baterija sadrži razine žive, kadmija ili olova više od referentnih razina u Direktivi EZ 2006/66.
Ako se baterije ne odlože na pravilan način te tvari mogu naškoditi zdravlju ljudi i okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovnog korištenja sirovina, baterije odvojite od ostalog
otpada i reciklirajte ih u sklopu lokalnog sustava besplatnog vraćanja baterija.
Informacije o obvezama tvrtke Samsung u vezi s okolišem i regulatornim obvezama specifičnim za uređaj, npr. REACH,
WEEE ili onima o baterijama, potražite na adresi http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/
corporatecitizenship/data_corner.html
Hrvatski - 8
02 Postavljanje televizora
Sastavljanje okretnog nosača (43″–65″)
UPOZORENJE: Ako postavite televizor tako da se zakreće, morate ga sigurno pričvrstiti za pod, stol, vrh
ormarića itd. kako je opisano u uputama za postavljanje.
LED televizori imaju okretna postolja. Postolja možete postaviti tako da se televizor pomoću okretne spojke na držaču
nosača može zakrenuti za 20 stupnjeva ulijevo i udesno, 60 stupnjeva ulijevo i udesno ili pak 90 stupnjeva ulijevo i
udesno.
•• Ova funkcija nije dostupna za model HG75EJ690U.
* Proizvod se šalje s kutom zakretanja postolja postavljenim na 20°.
* Zakretanje od 20°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 20° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor
na okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 20°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje
pomoću tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
Zakretanje od 60°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 60° ulijevo i udesno, umetnite zubac na dnu postolja kroz zakrivljeni otvor
na okretnoj spojci na držaču nosača označenoj s 60°. Zatim pričvrstite okretnu spojku na držaču nosača na postolje
pomoću tri priložena vijka kako je prikazano u nastavku.
Zakretanje od 90°
Da biste TV postavili tako da se zakreće za 90° ulijevo i udesno, uklonite okretnu spojku na držaču nosača, a zatim
postavite tri priložena vijka u postolje kako je prikazano u nastavku.
Hrvatski - 9
Montiranje postolja za LED televizor
Sastavljanje postolja i komponenti (43″–65″)
Prilikom montiranja postolja upotrebljavajte priložene komponente i dijelove.
A
B
(43″-55″)
Postolje
1
(65″)
Nosač postolja
x4
(M4 x L14)
2
BN96-32380B x 4 (M4 x L14)
D
BN96-36261A x 4 (M4 x L14)
Vijci
65″
43″-55″
C
x4
(M4 x L14)
3
x 4 (M4 x L14)
•• Postavite meku krpu preko stola kako biste zaštitili televizor,
a zatim postavite televizor na krpu sa zaslonom okrenutim
prema dolje.
•• Umetnite nosač za postolje u utor na dnu televizora.
•• Gurnite ga do krajnje linije u smjeru strjelice kako biste ga
postavili.
Najprije pritegnite donji vijak, a gornji vijak ostavite za kraj.
•• Nastavite s postavljanjem vijaka redoslijedom kako je opisano
u priručniku.
Hrvatski - 10
4
NAPOMENA
•• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
•• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
Sastavljanje postolja i komponenti (75″)
A
B
x 4 (M4 x L14)
Postolje
Vijci
1
2
3
x4
(M4 x L14)
NAPOMENA
•• Prilikom sklapanja pripazite na razliku između prednje i stražnje strane svake komponente.
•• Pobrinite se da najmanje dvije osobe podižu i pomiču televizor.
Hrvatski - 11
Sastavljanje zidnog nosača za hotel (43˝–65˝)
A
B
Kratki vijak x 2
C
Dugi vijak x 2
A
ili
D
Brtveni prsten x 2
Matica x 2
B
C
D
[[ Postavite postolje na ravnu
površinu poput komode, stola
ili zabavnog centra kao što je
prikazano.
UPOZORENJE: Kako biste spriječili ozljede, ovaj televizor treba sigurno pričvrstiti na pod, stol ili komodu
pomoću kompleta za postavljanje u hotelu u skladu s ovim uputama.
Hrvatski - 12
Postavljanje zidnog nosača
Televizor možete postaviti na zid pomoću zidnog nosača (prodaje se zasebno).
Adapter za zidni nosač
Zidni nosač
Televizor
C
Adapter za zidni nosač
Zidni nosač
Televizor
C
•• Oblik proizvoda može se razlikovati ovisno o modelu.
Komplet zidnih nosača (prodaje se zasebno) omogućuje postavljanje televizora na zid.
Detaljne informacije o postavljanju zidnih nosača potražite u uputama koje ste dobili sa zidnim nosačima. Prilikom
postavljanja zidnog nosača obratite se stručnjaku. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za oštećenja proizvoda ili
ozljede korisnika ako korisnik samostalno montira televizor.
Hrvatski - 13
Montiranje televizora na zid
Oprez: potezanje, guranje ili penjanje na televizor može uzrokovati njegov pad. Naročito pripazite da se
djeca ne ljuljaju na televizoru i da ga ne destabiliziraju. To može dovesti do prevrtanja televizora i rezultirati
ozbiljnim ozljedama ili smrću. Slijedite sve sigurnosne upute navedene u sigurnosnom letku koji je
isporučen s televizorom. Radi povećanja stabilnosti i sigurnosti montirajte uređaj protiv pada.
Izbjegavanje pada televizora
•• Kompleti držača televizora prodaju se zasebno. Kako biste kupili komplet držača televizora obratite se korisničkoj
podršci tvrtke Samsung.
1. Vijke umetnite u nosače i dobro ih pričvrstite u zid. Provjerite jesu li vijci dobro pričvrćeni u zid.
–– Preporučujemo da umetnete vijke u usadne vijke.
2. Umetnite vijke u zidne nosače i čvrsto pričvrstite vijke na vrh VESA vijčane rupe na stražnjoj strani televizora.
3. Spojite nosače na televizoru i nosače na zidu s jakom uzicom ili kabelom, a zatim čvrsto povežite uzicu ili kabel na
nosače.
–– Provjerite jesu li svi spojevi ispravno pričvršćeni. Povremeno provjerite spojeve i potražite znakove zamora
materijala ili oštećenja. Sumnjate li u sigurnost spojeva, obratite se profesionalnom montažeru.
–– Televizor postavite blizu zida kako ne bi pao.
–– Povežite uzicu ili kabel tako da nosači pričvršćeni na zid budu na istoj ili nižoj visini od nosača pričvršćenih na
stražnjoj strani televizora. Prije premještanja televizora odvežite uzicu ili kabel.
Hrvatski - 14
Specifikacije kompleta za postavljanje na zid (VESA)
Zidni nosač montirajte na čvrsti zid okomit na pod. Ako zidni nosač pričvrstite na drugi građevinski materijal osim
gipsane ploče, obratite se najbližem prodavaču. Ako se montira na strop ili nakošeni zid, televizor može pasti i
prouzročiti teške tjelesne ozljede.
•• Komplet za postavljanje na zid nije isporučen, već se prodaje odvojeno.
•• NAPOMENA
–– Standardne dimenzije kompleta za postavljanje na zid prikazane su u donjoj tablici.
–– Komplet zidnih nosača tvrtke Samsung sadrži detaljne upute za postavljanje. Isporučuju se svi dijelovi potrebni
za sastavljanje.
–– Nemojte koristiti vijke koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA.
–– Ne koristite vijke koji su duži od standardnih veličina ili nisu usklađeni sa specifikacijama za vijke unutar
standarda VESA. Predugački vijci mogu oštetiti unutrašnjost televizora.
–– Kod zidnih nosača koji ne odgovaraju specifikacijama za vijke unutar standarda VESA, dužina vijaka može se
razlikovati ovisno o specifikacijama zidnih nosača.
–– Nemojte prečvrsto zategnuti vijke. To može oštetiti uređaj i uzrokovati njegov pad, što može dovesti do
tjelesnih ozljeda. Tvrtka Samsung nije odgovorna za takve nesretne slučajeve.
–– Tvrtka Samsung ne preuzima odgovornost za štetu na uređaju ili tjelesne povrede proizašle iz upotrebe zidnog
nosača koji ne odgovara VESA standardu ili nije specificiran ili ako korisnik ne prati upute za montažu uređaja.
–– Nemojte montirati televizor tako da bude nagnut za više od 15 stupnjeva.
–– Neka televizor na zid uvijek postavljaju dvije osobe.
Veličina zaslona u
inčima
Specifikacije rupa za
vijke prema standardu
VESA (A * B) u
milimetrima
43-55
200 x 200
65-75
400 x 400
C (mm)
Standardni
vijak
Količina
43-45
M8
4
Zidni nosač nemojte postavljati dok je televizor uključen. To može dovesti do ozljeda uzrokovanih strujnim
udarom.
Hrvatski - 15
Osiguravanje odgovarajućeg prozračivanja televizora
Prilikom postavljanja televizora ostavite razmak od najmanje 4 inča (10 cm) između televizora i drugih predmeta
(zidovi, stranice ormarića itd.) kako bi se zajamčila potrebna ventilacija. Nepostojanje odgovarajuće ventilacije može
uzrokovati požar ili probleme s proizvodom uslijed povećanja njegove interne temperature.
Kad postavljate televizor na postolje ili na zidni nosač, preporučujemo da koristite isključivo dijelove koje je isporučila
tvrtka Samsung Electronics. Korištenje dijelova drugih proizvođača može dovesti do poteškoća s uređajem ili do ozljeda
uzrokovanih padom uređaja.
Postavljanje s postoljem
Postavljanje sa zidnim nosačem
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
Hrvatski - 16
03 Daljinski upravljač
Informacije o gumbima na daljinskom upravljaču
•• Slike, gumbi i funkcije daljinskog upravljača mogu se razlikovati ovisno o modelu.
•• Daljinski upravljač ima točke po Brailleovom pismu za gumb za napajanje, gumb za kanale, gumb za podešavanje
glasnoće i Odaberi što znači da ga mogu upotrebljavati slijepe i slabovidne osobe.
Prikaz i odabir raspoloživih izvora
videosignala.
Uključivanje i isključivanje televizora.
Izravni pristup kanalima.
Naizmjenični odabir načina rada
Teletekst, Puni > Dvostruki >
Kombinirano > Isključeno.
Prikaz EPG vodiča (elektronički vodič
kroz programe).
Uključivanje/isključivanje zvuka.
Podešavanje glasnoće.
Promjena trenutnog kanala.
pokretanje usluge početni izbornik.
Pokreće opciju Popis kanala.
Prikazuje glavni izbornik na zaslonu.
Pokreće opciju APPS.
Brzi odabir često korištenih funkcija.
(Nije dostupno)
E (Odaberi)
Pritisnite ovaj gumb za odabir ili
pokretanje stavke u fokusu.
Prikaz informacija na zaslonu
televizora.
Premješta pokazivač, odabire stavke
izbornika na zaslonu i mijenja
postavke na zaslonskom izborniku.
Povratak na prethodni izbornik ili
kanal.
Zatvaranje izbornika.
ALARM
Unesite vrijeme kada želite da se
televizor uključi.
Ove gumbe koristite u skladu s
uputama na zaslonu televizora.
X
Uključivanje i isključivanje 3D slike.
(Nije dostupno)
Ove gumbe koristite s određenim
značajkama. Ove gumbe koristite
u skladu s uputama na zaslonu
televizora.
SUBT.
Kad je pritisnut gumb, pojavljuje se
izbornik za Prečaci pristupačnosti.
Hrvatski - 17
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Polove baterija uskladite sa simbolima u odjeljku za bateriju.
•• Daljinski upravljač koristite na udaljenosti do 7 metara od televizora.
•• Jaka svjetlost može utjecati na rad daljinskog upravljača. Izbjegavajte korištenje daljinskog upravljača u blizini
fluorescentnih svjetiljki ili neonskih znakova.
•• Boja i oblik daljinskog upravljača mogu varirati ovisno o modelu.
Hrvatski - 18
04 Početno postavljanje
Kada prvi put uključite televizor, početno postavljanje pokrenut će se automatski. Slijedite upute na zaslonu i
konfigurirajte osnovne postavke televizora prema okruženju gledanja.
Ako ste već dovršili početno postavljanje, ponovno ga pokrenite koristeći sljedeći izbornik.
•• Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > System > TV Reset
Ako odaberete TV Reset, televizor sve vrijednosti ponovno postavlja na tvorničke postavke. Kada se televizor isključi,
pritisnite gumb POWER na daljinskom upravljaču kako biste uključili televizor. Televizor pokreće početno postavljanje.
•• Slika na televizoru može se razlikovati od gore prikazane slike ovisno o modelu i zemljopisnom području.
Next
Region Settings
1
Odaberite postavke za regiju
•• Prije odabira regije pogledajte informacije o popisu država na desnoj strani.
•• Ako odaberete pogrešnu regiju, odaberite TV Reset nakon što je dovršeno
početno postavljanje.
•• Ako je regija promijenjena, televizor će se automatski isključiti i uključiti.
Country List
Change the region settings if you are located in North America, Latin
America, or Europe. Your TV might not function if the region settings are not
correctly configured. When the region settings are changed, your TV will
automatically restart to apply them.
Next
Welcome to Samsung TV!
Select your language to start the on screen setup.
2
Bienvenue!
Odabir jezika
Možete promijeniti jezik izbornika.
Use the Up and Down buttons to change the
Welcome!
language.
Bienvenido!
Next
TV installation Type
Select your TV installation type.
3
TV Basic Setup
Start basic setup to use your TV.
Cloning Mode
Factory Menu
1
2
Next
3
Postavljanje osnovnih opcija za korištenje televizora
•• Država: Možete odabrati državu u kojoj se trenutno nalazite.
•• Način prikazivanja slike: Možete odabrati način rada slike koji pruža najbolji
doživljaj gledanja.
Configure your TV
Set the basic options to use your TV.
4
Country
Others
Picture Mode
Select the country that you are currently in.
Standard
Previous
2
Odabir vrste postavljanja televizora
•• Osnovno postavljanje TV-a: Odaberite kako biste nastavili do sljedećeg koraka
za postavljanje osnovne opcije za korištenje televizora.
•• Način kloniranja: Kopirajte postavke sustava s USB-a ili poslužitelja na televizor.
•• Tvornički izbornik: Završetak početnog postavljanja i izravan prijelaz na izbornik
Hotel Option.
Next
3
Terr./Cable Signal Detected
Odaberite signal emitiranja
•• Možete odabrati antenu koju želite koristiti za dohvaćanje kanala.
Select each item and choose the correct setting. Then select Next to search for channels.
Select the connected aerial that you want to use to get channels
5
Aerial
Terrestrial
Channel Type
Digital & Analogue
Next
Previous
2
3
Scan Channels
Scanning for channels...
6
Digital
- TV
- Radio
- Data/Other
Analogue
Next
Pretraživanje kanala
•• Nakon što je dovršeno pretraživanje kanala, odaberite Sljedeće ili pritisnite desni
gumb za usmjeravanje na daljinskom upravljaču.
•• Kada RF kabel nije povezan, preskače se ovaj korak.
Stop
Hrvatski - 19
Previous
2
Next
3
Clock Settings
7
Set the correct time by applying daylight saving time (if
required) and setting your local time zone.
Clock Mode
Auto
Date
--/--/----
Time
--:-- --
Time Zone
DST
Current Time
--:-- --
Auto
Off
Postavljanje trenutačnog vremena
•• Ako će televizor biti podešen na emitiranje digitalnih kanala, a ti kanali odašiljaju
informacije o datumu i vremenu, postavite Način sata na Autom.. Televizor
automatski postavlja datum i vrijeme.
•• Ako televizor neće biti podešen na emitiranje digitalnih kanala, postavite Način
sata na Ručni, a zatim ručno postavite datum i vrijeme na televizoru.
•• Postavite DST (Ljetno računanje vremena) na Uključeno ili Isključeno za
primjenu na televizoru.
•• odabir vremenske zone.
Setup Complete!
Your TV is now ready to use.
8
Dovršeno postavljanje
Odaberite gumb Dovršeno kako biste završili početno postavljanje. Prikazat će se
izbornik Hotel Option. Pritisnite gumb POWER da biste zatvorili.
Done
Upotreba funkcije TV upravljač
Televizor možete uključiti pomoću gumba TV upravljač pri dnu televizora, a zatim upotrijebite Izbornik za upravljanje.
Opcija Izbornik za upravljanje pojavljuje se kada pritisnete TV upravljač dok je televizor uključen. Informacije o njegovoj
upotrebi potražite na slici u nastavku.
•• Zaslon se može zatamniti ako zaštitna folija na logotipu SAMSUNG ili pri dnu televizora nije skinuta. Skinite
zaštitnu foliju.
Izbornik za upravljanje
: Isključi napajanje
: Glasnije
: Kanal gore
: Tiše
: Kanal dolje
: Izvor
TV upravljač / Senzor daljinskog upravljača
Pritisnite: Premjesti
Pritisn. i držite: Odaberi
TV upravljač nalazi se pri dnu televizora.
Hrvatski - 20
05 Ploča za povezivanje
STRAŽNJA STRANA
TELEVIZORA
➀
➆
➁
➇
➈
➉
➂
➃
➄
AV IN
COMPONENT IN
➅
•• Kad spajate vanjski uređaj s televizorom, provjerite je li napajanje na televizoru i uređaju isključeno.
•• Kada spajate vanjski uređaj, boja priključnog terminala mora odgovarati boji kabela.
① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V 1A)
–– Priključak za nadogradnju softvera i Media Play itd.
–– Povezivanje s uslugama.
② DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
Povezivanje s komponentnim kabelom za digitalni zvuk.
③ HDMI IN 1, 2, 3 (ARC)
Povezivanje s HDMI priključkom na uređaju s HDMI izlaznim priključkom.
–– Zasebni zvučni priključak nije potreban za HDMI-HDMI priključak. HDMI priključci prenose audio i
videosadržaj.
–– Preporučuje se upotreba vanjskog uređaj HDMI verzije 1.3 ili 1.4 s ovim televizorom. Ako naiđete na problem
kompatibilnosti poput nedostatka zvuka, neobičnog ekrana ili sl. s uređajem HDMI verzije 1.2, obratite se
centru za korisničku podršku tvrtke Samsung.
Hrvatski - 21
④ LAN
Priključite na ožičeni LAN pomoću CAT 7 kabela.
⑤ COMPONENT IN / AV IN
–– Ovaj priključak upotrijebite za povezivanje s komponentnim videouređajima ili audiouređajima kao što su DVD
uređaji i s AV (kompozitnim) uređajima kao što su VCR uređaji.
–– Priključite audiokabele na L-AUDIO-R na televizoru (s AV IN / komponentnim IN adapterom) i druge krajeve na
odgovarajuće izlazne audiopriključke na A/V ili komponentnom uređaju.
–– Priključak COMPONENT IN se osim toga koristi i kao VIDEO priključak.
–– Povežite komponentne kabele za videosadržaj (nisu priloženi) na komponentne priključke (PR, PB, Y) na
televizoru (s AV IN / komponentnim IN adapterom), a druge krajeve na odgovarajuće izlazne komponentne
priključke za videosadržaj na DVD uređaju. Boje priključaka i kabela moraju se podudarati.
–– Ako želite priključiti set-top box i DVD uređaj, morate priključiti set-top box na DVD uređaj te priključiti DVD
uređaj na komponentne priključke(PR, PB, Y) na televizoru (s AV IN / komponentnim IN adapterom).
–– Priključci PR, PB i Y na komponetnom uređaju (DVD) su ponekad označeni Y, B-Y i R-Y ili Y, Cb i Cr.
–– Na AV uređajima priključite RCA audiokabele (nisu priloženi) na L-AUDIO-R na televizoru (s AV IN /
komponentnim IN adapterom) i druge krajeve na odgovarajuće izlazne audiopriključke na vanjskom uređaju.
–– Prilikom povezivanja kompozitnog (AV) uređaja na priključak AV IN [Y/Video], priključite videokabel (žuti) na
priključak AV IN [Y/VIDEO] (zeleni/žuti).
⑥ ANT IN (SATELLITE), (AIR/CABLE)
–– Kako biste mogli pravilno gledati kanale, televizor mora primati signal iz jednog od sljedećih izvora:
–– Vanjska antena / televizijski kabelski sustav / satelitski prijemnik
⑦ DATA
–– Upotrebljava se za podršku prijenosa podataka između televizora i SBB ili STB uređaja.
–– Povezuje se pomoću RJ-12 priključaka za televizor.
⑧ RJP
Priključite ovaj priključak na priključak na dodatnom RJP (Remote Jack Pack) modulu. To će vam omogućiti
jednostavno priključivanje vanjskih uređaja (kamera, računalo, DVD uređaj itd.).
⑨ VARIABLE AUDIO OUT
Upotrebljava se za zvučni izlaz na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s varijabilnim
priključkom (RCA).
⑩ VOL-CTRL
Upotrebljava se za prilagođavanje glasnoće na zvučniku u kupaonici. Povežite uređaj na zidu kupaonice s VOLCTRL priključkom.
Hrvatski - 22
06 Povezivanja
Povezivanje s internetom
Televizor možete postaviti tako da može pristupiti aplikacijama SMART TV putem lokalne mreže (LAN) pomoću žične ili
bežične veze.
•• Nakon što ste televizor fizički spojili na mrežu, morate konfigurirati mrežnu vezu da biste dovršili postupak.
Povezivanje možete konfigurirati nakon početnog postupka postavljanja pomoću izbornika televizora.
Uspostavljanje bežične internetske veze
Povežite televizor s Internetom koristeći standardni bežični usmjernik ili modem.
Bežični IP usmjernik ili modem
s DHCP poslužiteljem
Priključak LAN mreže na zidu
LAN kabel (nije u kompletu)
•• Ovaj Smart TV podržava IEEE 802.11a/b/g /n komunikacijske protokole. Samsung preporučuje korištenje protokola
IEEE 802.11n. U suprotnom se prilikom reprodukcije videozapisa putem mrežne veze videozapis možda neće
ispravno reproducirati.
•• Za korištenje bežične mreže televizor mora biti povezan s bežičnim usmjernikom ili modemom. Ako bežični
usmjernik podržava DHCP, televizor za povezivanje s bežičnom mrežom može koristiti DHCP ili statičku IP adresu.
•• Za bežični usmjernik odaberite kanal koji se trenutno ne koristi. Ako neki drugi uređaj koristi kanal koji je dodijeljen
bežičnom usmjerniku, obično dolazi do smetnji i/ili nemogućnosti komunikacije.
•• Većina bežičnih mreža ima dodatni sigurnosni sustav. Kako biste omogućili sigurnosni sustav bežične mreže,
morate stvoriti sigurnosni ključ pomoću znakova i brojeva, a zatim putem tog izbornika unesite taj ključ u
usmjerivač. Zatim morate taj sigurnosni ključ unijeti na sve druge uređaje koje želite povezati s bežičnom mrežom.
Hrvatski - 23
Mrežni sigurnosni protokoli
Televizor podržava samo sljedeće sigurnosne protokole bežične mreže:
•• Načini provjere autentičnosti: WEP, WPAPSK, WPA2PSK
•• Vrste šifriranja: WEP, TKIP, AES
U skladu s novim specifikacijama certifikata za Wi-Fi televizor tvrtke Samsung ne podržava vrstu šifriranja WEP ili TKIP
na mrežama koje rade u načinu rada 802.11n.
Ako bežični usmjernik podržava WPS (Wi-Fi Protected Setup), televizor možete povezati s mrežom primjenom načina
PBC (Push Button Configuration) ili PIN broja (Personal Identification Number). WPS će automatski konfigurirati
postavke za SSID i WPA ključeve.
Vaš Smart TV ne može se povezati s neodređenim bežičnim usmjerivačima.
Uspostavljanje žičane internetske veze
Ovisno o postavkama mreže, televizor s mrežom pomoću kabela možete povezati na tri osnovna načina. Prikazano u
nastavku:
Vanjski modem
(ADSL / VDSL / kabelska televizija)
Priključak za modem na zidu
Modemski kabel (nije u kompletu)
Priključak za modem na zidu
Vanjski modem
(ADSL / VDSL /
kabelska televizija)
Modemski kabel
(nije u kompletu)
Stražnja ploča televizora
LAN kabel (nije u kompletu)
IP usmjernik s DHCP
poslužiteljem
LAN kabel
(nije u kompletu)
Priključak LAN mreže na zidu
Stražnja ploča televizora
LAN kabel
(nije u kompletu)
Stražnja ploča televizora
LAN kabel (nije u kompletu)
•• Televizor ne podržava mrežne brzine manje ili jednake 10 Mb/s.
•• Za povezivanje upotrijebite kabel kategorije 7.
Hrvatski - 24
Povezivanje televizora na SBB ili STB uređaj
Stražnja ploča televizora
STB (SBB)
ETH MODEM
Podatkovni kabel
Povežite podatkovni priključak televizora na ETH MODEM priključak STB (SBB) uređaja s podatkovnim kabelom.
•• Naziv priključka ETH MODEM kojeg povezujete s podatkovnim kabelom može se razlikovati ovisno o vrsti SBB ili
STB uređaja.
•• Infracrveni signal daljinskog upravljača mora zadovoljiti sljedeću specifikaciju za prolaz infracrvenog signala kroz
funkciju.
Specifikacija prijemnika infracrvenog signala
–– Frekvencija središnjeg filtra prolaza: 37,9 ㎑
–– Frekvencija prijenosnika, radni ciklus 50 %
–– Minimalna dužina kratkog signala (tburst): 12 pulseva (316 us)
–– Minimalni vremenski razmak između kratkih signala (tburst gap): 16 pulseva (422 us)
–– Minimalni vremenski razmak između naredbi podataka (tpause): 25 ㎳
Kompatibilni podatkovni kabeli prilažu se uz televizor
•• Potvrdite da koristite ispravni podatkovni kabel za svog dobavljača. Pogledajte oznaku s kodom na podatkovnim
kabelima.
6
1
STB SIDE
TV SIDE
1
6
CON A
CON B
CON A
6: NC
5: IR
4: GND
3: Rx
2: Tx
1: Nc
CON A
CON B
5
6
4
2
3
5
2
3
•• Radna specifikacija podatkovnog kabela (RJ12): RS232
Hrvatski - 25
CON B
1: NC
2: GND
3: Tx
4: NC
5: Rx
6: IR
Priključivanje zvučnika u kupaonici
Zvučnike u kupaonici možete priključiti na sljedeći način.
Priključivanje pomoću varijabilnog izlaza (dostupno bez vanjskog pojačala)
Stražnja ploča televizora
1
Zvučnik
2
VOL+
Uređaj za upravljanje
glasnoćom
VOL-
•• Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1 Uključite priključak VARIABLE AUDIO OUT televizora u zvučnike na zidu kupaonice hotela.
Zvučnik +
Zvučnik -
N/C
2 Priključite utikač VOL-CTRL televizora u priključak za prekidač uređaja za upravljanje glasnoćom na zidu kupaonice
hotela.
–– Maksimalna izlazna snaga zvučnika je 4 W, 8 Ω.
–– Priključak VARIABLE AUDIO OUT podržava samo MONO zvuk.
•• Postavljanje uređaja za upravljanje glasnoćom
–– Ako uređaj za upravljanje glasnoćom konfigurirate kao što je prikazano na slici, možete upravljati glasnoćom
na zvučnicima u kupaonici.
–– Priključak s kojim je uređaj za upravljanje glasnoćom povezan s televizorom normalni je telefonski priključak
od 3,5 mm.
–– Uređaj za upravljanje glasnoćom je taktilni prekidač.
•• Postavljanje načina rada s dodatnim pojačalom
–– 0: Isključivanje funkcije dodatnog pojačala (PWM isključen).
–– 1: Određivanje dodatne glasnoće prema razini glavne glasnoće. Dodatna glasnoća određuje se prema
postavkama glasnoće prilikom uključivanja, postavkama minimalne i maksimalne glasnoće u načinu rada za
hotel.
–– 2: Određuje glasnoću prema postavkama na upravljačkoj ploči u kupaonici.
•• Specifikacije priključka varijabilnog izlaza
–– Kabel zvučnika: Upotrebljavajte kabel zvučnika maksimalne duljine od 25 m.
GLASNOĆA - POVEĆAVANJE (Crno/crveno 2)
Uređaj za upravljanje glasnoćom
VOL +
1
3
2
GLASNOĆA - SMANJENJE (Bijelo 1)
GND (UZEMLJENJE) (Zaštitni kabel 3)
Hrvatski - 26
VOL -
Priključivanje adaptera za priključivanje uređaja (Remote Jack Pack)
Priključite ulazne priključke na televizoru na RJP modul. RJP modul omogućuje gostima priključivanje audio i
videoizvora na televizor.
Stražnja strana RJP adaptera
USB
HDMI
S-VIDEO RCA
AUDIO/PC
RS/232
3 RS-232 podatkovni kabel
2 HDMI kabel
1 Videokabel/audiokabel
Stražnja ploča televizora
•• Stražnja strana može se razlikovati ovisno o modelu.
1 Povežite priključak AV IN [VIDEO] / [L-AUDIO-R] televizora (s AV IN adapterom) na RCA priključak na RJP modulu.
2 Povežite HDMI priključak televizora na HDMI priključak RJP modula.
3 Povežite RJP priključak televizora na RS/232 priključak RJP modula.
–– Ovaj televizor tvrtke Samsung kompatibilan je samo s TeleAdapt TA-7610 RJP modulom.
Hrvatski - 27
•• RJP (adapter za priključivanje uređaja): RJP je hardverski modul koji ima različite audio i videoulaze (A/V video,
A/V audio, računalo i HDMI) i odgovarajuće izlaze. Odgovarajući izlazi povezani su s RJP modula na televizor. RJP
uređaj komunicira s televizorom putem RS232. RJP modul komunicira s televizorom slanjem poruka o aktivnim ili
neaktivnim izvorima.
–– Skupina stavki iz izbornika Hotel Option omogućuje da dodijelite brojem označene prioritete na utičnice RJP
modula. 1 je najviši prioritet i 2 je najniži. Kada gost priključi vanjske izvore na RJP priključke, televizor će se
automatski prebacivati između izvora na temelju prioriteta koji ste im dodijelili u izborniku Hotel Option.
Na primjer, recimo da je AV postavljen na 1 i HDMI na 2. Ako je gost priključio uređaj u HDMI priključak, a
zatim priključio uređaj u AV priključak, televizor se automatski prebacuje na uređaj priključen u AV priključak
(utičnica s višim prioritetom). Imajte na umu da se gost može ručno prebacivati između uređaja tako da pritisne
gumb na RJP modulu.
•• Za postavljanje RJP modula na tvorničke postavke, istovremeno tijekom 10 sekundi pritisnite gumbe AV i HDMI.
Kad svi LED gumbi zatrepere 5 puta, ponovno postavljanje RJP modula je dovršeno.
•• RJP adapter automatski će isključiti LED svjetla nakon 5 minuta kako bi se izbjeglo nepotrebno svjetlosno
onečišćenje u hotelskoj sobi. LED svjetla koja su bila ugašena ponovno će se uključiti ako gost dotakne neki od
gumba te će se ponovno pokrenuti brojač vremena od 5 minuta. Ako gost ponovno dotakne jedan od gumba za
izvor, televizor će se prebaciti na odabrani izvor i treperit će odgovarajuće LED svjetlo.
•• Nakon ponovnog postavljanja RJP modula ili kada se televizor isključi/uključi, potrebno je otprilike 10 sekundi kako
bi se uspostavila komunikaciju između televizora i RJP modula.
•• Sljedeća tablica prikazuje približno vrijeme u sekundama koje je potrebno za prebacivanje s televizora na izvor
ulaza na temelju dodijeljenih ili zadanih prioriteta.
–– Kada nema priključenih ulaza.
Izvor
Povezivanje
AV
2 sekundi
HDMI
3,9 sekundi
–– Kada su dva ili više ulaza priključeni na RJP modul i jedan od ulaznih izvora je isključen, a zatim ponovo
uključen.
Izvor
Isključivanje
Povezivanje
Ukupno
AV
HDMI
4,5 sekundi
2 sekundi
6,5 sekundi
3,9 sekundi
3,9 sekundi
7,8 sekundi
–– Ako RJP modul ima sve izvore (AV, računalo i HDMI) povezane, AV izvoru je dodijeljen najviši prioritet, RJP je u
HDMI načinu rada, a gost uklanja i ponovno povezuje AV izvor, minimalno vrijeme potrebno za prebacivanje na
AV izvor je 6,5 sekundi.
–– Za reproduciranje audiouređaja (Ipod, MP3 uređaji itd.) pomoću RJP modula, morate uključiti Music Mode AV u
izborniku.
–– Način rada glazbe u modulu TA-7610 RJP podržava samo AV priključak. HDMI Music Mode dostupan je samo za
Guestlink RJP.
Hrvatski - 28
07 Korištenje kartice za gledanje televizije (CI ili
CI+ Card)
Gledajte plaćene kanale tako da karticu za gledanje televizije umetnete u utor COMMON INTERFACE.
–– Utori za 2 CI kartice, možda neće biti dostupni ovisno o modelu.
–– Isključite televizor prije umetanja i vađenja kartice CI ili CI+ Card.
–– Utor za karticu za gledanje televizije (“CI ili CI+ Card”) možda neće biti dostupan ovisno o modelu.
Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE
pomoću adaptera za karticu CI CARD
Priključivanje adaptera za karticu CI CARD putem utora COMMON INTERFACE
Za priključivanje adaptera za karticu CI CARD u televizor slijedite korake
opisane u nastavku:
① Adapter za karticu CI CARD umetnite u dva utora na stražnjoj strani
televizora.
–– Pronađite dva otvora na stražnjoj strani televizora, pokraj utora
COMMON INTERFACE.
② Priključite adapter za karticu CI CARD na ulaz COMMON INTERFACE
na stražnjoj strani televizora.
Povezivanje kartice CI ili CI+ Card
Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.
Hrvatski - 29
Priključivanje kartice CI ili CI+ Card putem utora COMMON INTERFACE
Priključite karticu CI ili CI+ Card u utor COMMON INTERFACE kao što je prikazano na slici u nastavku.
Korištenje kartice CI ili CI+ Card
Morate umetnuti karticu "CI ili CI+ CARD" kako biste mogli gledati kanale koji zahtijevaju plaćanje.
•• Televizor tvrtke Samsung u skladu je sa standardom CI+ 1.4. Kada se na televizoru prikaže skočna poruka, možda
se verzije standarda CI+ 1.4 ne podudaraju. Ako dođe do problema, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke
Samsung.
–– Televizor tvrtke Samsung usklađen je sa standardima CI+ 1.4.
–– Tamo gdje modul CI+ Common Interface nije kompatibilan s ovim uređajem, uklonite modul i kontaktirajte CI+
operatera za pomoć.
•• Ako ne umetnete karticu „CI ili CI+ CARD“, neki će kanali prikazivati skočnu poruku.
•• Podaci o uparivanju koji obuhvaćaju telefonski broj, ID oznaku kartice CI ili CI+ CARD, oznaku Host ID i ostale
podatke prikazat će se za 2 – 3 minute. Ako se prikaže poruka o pogrešci, obratite se davatelju usluga.
•• Po završetku konfiguriranja informacija o kanalu, prikazat će se poruka "Updating Completed" (Ažuriranje
dovršeno) koja označava da je popis kanala ažuriran.
–– Karticu CI ili CI+ CARD potrebno je nabaviti kod lokalnog davatelja kabelskih usluga.
–– Karticu CI ili CI+ CARD pažljivo izvucite i pritom pazite da vam ne ispadne jer se pri tome može oštetiti.
–– Karticu CI ili CI+ CARD umetnite u smjeru koji je na njoj označen.
–– Položaj utora COMMON INTERFACE može se razlikovati ovisno o modelu.
–– Kartica CI ili CI+ CARD nije podržana u nekim državama i područjima; provjerite kod ovlaštenog dobavljača.
–– U slučaju problema obratite se davatelju usluga.
–– Umetnite karticu "CI ili CI+ CARD“ koja podržava trenutne postavke antene. Ako to ne učinite, zaslon možda neće
izgledati normalno.
Hrvatski - 30
08 Postavljanje izbornika Opcija hotela
Za pristup izbornicima Hotel Option, pritisnite gumbeMUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE na daljinskom upravljaču.
Za upravljanje funkcijama televizora u izborniku Hotel Option, televizor ima dva načina rada, Standalone i Interactive
način rada. U nastavku su navedene stavke izbornika koje se razlikuju između dva načina rada. Sve druge stavke
pojavljuju se u oba načina rada.
Stavke izbornika samo u Standalone načinu rada:
•• SI Vendor: Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
•• Network / DRM / Home Menu / REACH Solution / H.Browser Solution / HMS / Virtual Standby / Room Number i
njegovi podizbornici.
Stavke izbornika samo u Interactive načinu rada:
•• SI Vendor: Samsung i drugi dobavljači.
Nakon prikaza izbornika slijedite ove općenite upute za navigaciju i izmjenu vrijednosti:
•• Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču pomičite se među stavkama izbornika.
•• Pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču za odabir stavke izbornika. Na zaslonu se prikazuje samo ta
stavka izbornika.
•• Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje kako biste promijenili vrijednost. Desni gumb za usmjeravanje
povećava numeričke vrijednosti. Lijevi gumb za usmjeravanje smanjuje numeričke vrijednosti.
•• Kad zaslon prikazuje jednu stavku izbornika, možete pritisnuti gumb za usmjeravanje gore ili dolje za prikaz
sljedeće ili prethodne stavke izbornika.
•• Pritisnite gumb RETURN ili MENU za izlaz iz trenutne stavke izbornika i prelazak na višu razinu izbornika ili glavni
izbornik.
•• Za izlaz iz izbornika Hotel Option, isključite televizor, a zatim ga ponovno uključite. Spremaju se sve promjene koje
ste napravili osim dobavljača integracije hotelijerskih sustava (System Integration). Za promjene na dobavljaču
integracije hotelijerskih sustava, morate isključiti televizor te pričekati dok se ne stabilizira svjetlo indikatora
napajanja na dnu televizora. Zatim isključite televizor, pričekajte da se indikator napajanja isključi i ponovno
uključite televizor.
Za promjenu izbornika između načina rada Interactive i Standalone, slijedite korake u nastavku:
1. Označite stavku izbornika Hospitality Mode u gornjem lijevom kutu izbornika.
2. Pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču. Prikazuje se samo stavka izbornika Hospitality Mode.
3. Pritisnite lijevi ili desni gumb za usmjeravanje kako biste promijenili stavku izbornika Hospitality Mode iz
Standalone u Interactive ili izInteractive u Standalone.
4. Pritisnite gumb RETURN ili MENU na daljinskom upravljaču. Ponovno se prikazuje cijeli izbornik s vašim odabirom
prikazanim u polju Hospitality Mode.
–– Nakon što postavite vrijednosti na jednom televizoru, te vrijednosti možete klonirati na više televizora.
–– Više informacija o USB kloniranju potražite na stranici 43.
Hrvatski - 31
Stavke izbornika opcija hotela
Za pristup ovom izborniku pritisnite gumbe MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE na daljinskom upravljaču po redu.
Za izlaz iz ovog izbornika isključite televizor (ili isključite i iskopčajte kabel za napajanje ako ste promijenili dobavljača
integracije hotelijerskih sustava), a zatim ga ponovno uključite. Sve promjene koje ste napravili su spremljene.
•• Stavke izbornika možda nisu podržane ovisno o modelima.
Stavka izbornika opcija hotela
Opis
Hospitality Mode
Odaberite Hospitality Mode.
•• Interactive: televizor radi s uređajem SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
•• Standalone: televizor radi bez uređaja SI STB (Set-Top box) ili SBB (uređaj za
umrežavanje).
•• Interactive: Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic / Sustinere /
Quadriga / ETV / IBahn / Magilink / Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
•• Standalone: OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
SI Vendor
Power On Channel
Postavite da se kanal prikazuje kada je televizor uključen.
•• User Defined: Omogućava da ručno postavite broj kanala. Proučite Power On
Channel Num ili Power On Channel Type u nastavku.
•• Last Saved: Ako odaberete ovu stavku, prilikom uključivanja televizora prikazat će
se kanal koji je bio prikazivan kada je televizor isključen.
Power On Channel Num
Kada se televizor uključi, automatski se prebacuje na ovaj kanal.
Power On Channel Type
Odaberite vrstu kanala koji će se prikazati kada je televizor uključen.
ATV (analogni frekvencijski pojas), DTV (digitalni frekvencijski pojas), CATV (analogni
kabelski frekvencijski pojas), CDTV (digitalni kabelski frekvencijski pojas), SDTV
(digitalni satelitski frekvencijski pojas).
Power On Volume
Power On
•• User Defined: Omogućuje ručno postavljanje razine glasnoće.
•• Last Saved: Kada se televizor uključi, glasnoća se vraća na razinu koja je bila
postavljena prilikom isključivanja.
Power On Volume Num
Televizor se uključuje s postavljenom razinom glasnoće u načinu rada Standalone.
Min Volume
Minimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u načinu rada Standalone.
Max Voume
Maksimalna razina glasnoće koju korisnik može postaviti u načinu rada Standalone.
Power On Source
Postavite ulazni izvor da se prikazuje kada je televizor uključen.
Power On Option
Određuje stanje televizora kada se vrati napajanje nakon nestanka struje ili nakon što
ste iskopčali, a zatim ponovno priključili televizor.
•• Last Option: Vraća se na posljednje stanje napajanja. Ako je bio u stanju
pripravnosti, vraća se u stanje pripravnosti. Ako je televizor bio uključen, ponovno
se uključuje.
•• Power ON: Kada se vrati napajanje, televizor se uključuje.
•• Standby: Kada se vrati napajanje, televizor prelazi u stanje pripravnosti.
Hrvatski - 32
Stavka izbornika opcija hotela
Opis
Channel Setup
Omogućuje vam izravan, neposredan pristup nekim funkcijama izbornika kanala u
izborniku Emitiranje kao što je Automatsko podešavanje, Mogućnosti zvuka itd.
Channel Editor
Omogućuje vam uređivanje kanala pohranjenih u memoriji televizora.
•• Promijenite brojeve i nazive kanala, upravljajte žanrovima i grupama jezika te
brišite kanale.
•• Primijenite opciju Zaslon isključen na odabranim kanalima. Opcija Zaslon
isključen isključuje videozapis s kanala i reproducira samo zvuk.
•• Omogućuje vam jednostavno pregledavanje informacija o svakom kanalu bez
potrebe za izravnim prikazom pojedinog kanala.
Channel Bank Editor
Uređuje kanale s 3 različite opcije plaćanja. Postoje određeni kanali u kojima korisnici
mogu uživati, ovisno o kartici banke.
•• Ova je funkcija dostupna samo kada je postavljena na Hospitality Mode:
Standalone, SI Vendor: Smoovie.
Mixed Channel Map
Omogućuje istovremeno pokazivanje/pretraživanje kanala prema vrsti antene
(antenska/kabelska ili satelitska).
•• ON: Kada je značajka uključena, gosti mogu pristupiti kompletnoj karti kanala
neovisno o odabranoj vrsti antene. Značajka Popis kanala/Channel Editor prikazat
će antenske kao i kabelske kanale.
•• OFF: Kada je značajka isključena, gosti mogu pristupiti karti kanala koja odgovara
samo odabranoj vrsti antene (antenska/kabelska ili satelitska). Značajka Popis
kanala/Channel Editor pokazat će samo kanale s odabrane vrste antene.
Channel
Dynamic SI
Channel Rescan Message
Pan Euro MHEG
Mychannel
•• ON: Nemojte provjeriti broj kanala programa DTV.
•• OFF: Provjerite broj kanala programa DTV.
Kada postoji nepodudaranje između podataka na karti kanala i emitiranih podataka,
televizor samostalno podešava kanale za vraćanje podataka/parametara na kartu
kanala.
•• ON: Kada je uključena značajka Channel Rescan Message, zaslonski prikaz koji
pokazuje da su kanali ponovno skenirani bit će prikazan gostima hotela.
•• OFF: Ako je isključena značajka Channel Rescan Message, zaslonski prikaz poruke
ponovnog skeniranja ne bi smio biti prikazan gostima hotelima.
•• OFF: Ako je isključena značajka Pan Euro MHEG, MHEG radi u skladu s postojećim
specifikacijama proizvoda. (npr. MHEG radi u Engleskoj, ali ne u Francuskoj.)
•• ON: Ako je uključena značajka Pan Euro MHEG, značajka MHEG je uključena bez
obzira na specifikacije proizvoda ili regije. (Čak i ako regija ne podržava značajku
MHEG, ona će biti podržana u slučaju da hotel podržava MHEG.)
Omogućite ili onemogućite funkciju My Channel.
•• Ova funkcija nije dostupna kada je postavljena na Hospitality Mode: Standalone,
SI Vendor: Smoovie.
Hrvatski - 33
Stavka izbornika opcija hotela
Subtitle Auto On
Ova funkcija uključuje ili isključuje funkciju koja automatski uključuje titlove u
određenoj državi.
Ova funkcija podržana je za hotelske televizore koji su spremni primiti DVB emitiranja
koja su krenula u Europu.
Ova funkcija odnosi se na specifikacije titlova u Francuskoj. Ostale funkcije titlova bit
će dostupne u skladu sa specifikacijama država bez obzira na značajku Subtitle Auto
On.
•• ON: Kada je uključena značajka Subtitle Auto On, ona slijedi specifikacije titlova u
Francuskoj.
•• OFF: Kada je uključena značajka Subtitle Auto On, ona ne slijedi specifikacije
titlova u Francuskoj.
TTX Widescreen Mode
ON: Teletekst bi trebao biti prikazan u veličini slike od 16:9.
OFF: Teletekst bi trebao biti prikazan u veličini slike od 4:3.
Picture Menu Lock
Omogućite ili onemogućite izbornik Slika.
Channel
Menu OSD
Clock
Opis
Menu Display
•• ON: Prikazuje se glavni izbornik.
•• OFF: Ne prikazuje se glavni izbornik.
Channel Menu Display
•• OFF: Izbornik opcijeEmitiranje onemogućen je za gosta.
•• ON: Izbornik opcije Emitiranje omogućen je za gosta.
Panel Button Lock
Uključivanje ili isključivanje radnji gumba za upravljanje televizorom.
•• Unlock: Otključava gumb za upravljanje televizorom.
•• Lock: Zaključava gumb za upravljanje televizorom.
•• OnlyPower: Zaključava gumb za upravljanje televizorom osim funkcije za
isključivanje.
Local Time
Odaberite način za ažuriranje podataka sata
•• Standalone: Manual / TTX / Time Channel
•• Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
–– Manual: Sat se automatski postavlja iz DTV kanala ili ga ručno postavlja korisnik
kada je televizor u načinu rada Standalone.
–– TTX: Prikažite informacije o vremenu s toka TTX.
–– Time Channel: sat se postavlja iz odabranog kanala.
Timer Type
omogućivanje i onemogućivanje funkcije alarma.
•• WakeUp: Omogućite uključivanje funkcije alarma na uređaju u određeno vrijeme.
•• OnOff: Onemogućivanje funkcije alarma i omogućivanje ili onemogućivanje
brojača vremena.
Time Channel Type
Odaberite vrstu kanala kako biste ažurirali podatke sata.
•• Ova je funkcija dostupna samo kada je značajka Local Time postavljena na Time
Channel.
Time Channel Num
Odaberite broj kanala kako biste ažurirali podatke sata.
•• Ova je funkcija dostupna samo kada je značajka Local Time postavljena na Time
Channel.
Hrvatski - 34
Stavka izbornika opcija hotela
Music
Mode
Remote
Jack
Pack
Opis
Music Mode AV
Omogućuje reprodukciju glazbe s mp3/audiouređaja povezanog na AV izvor ulaznog
signala na televizoru. Kada je uključeno, možete čuti zvuk s uređaja kroz televizor bez
obzira na to ima li videosignala ili nema. Također utišava zvuk videozapisa kako se na
televizoru ne bi prikazivao sadržaj dok gost reproducira glazbu. Međutim, pozadinsko
osvjetljenje televizora ostaje uključeno.
Music Mode Comp
Omogućuje reprodukciju glazbe s mp3/audiouređaja povezanog na izvor ulaznog
signala komponente na televizoru. Kada je uključeno, možete čuti zvuk sa svirača kroz
televizor neovisno o tome ima li videosignala ili ne. Također utišava zvuk videozapisa
kako se na televizoru ne bi prikazivao sadržaj dok gost reproducira glazbu. Međutim,
pozadinsko osvjetljenje televizora ostaje uključeno.
Music Mode Backlight
Kada je značajka isključena, pozadinsko svjetlo televizora potpuno se isključuje kada
gost reproducira glazbu pomoću vanjskog uređaja. (npr. DVD uređaj, USB memorijski
uređaj) Isključite kako biste uštedjeli energiju. Kako biste reproducirali glazbu
pomoću vanjskog uređaja, pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču, a zatim
odaberite ikonu vanjskog uređaja.
Priority AV
Omogućuje postavljanje prioriteta za AV priključak 7610 RJP adaptera. Na
raspolaganju su vam prioriteti 1, 2, 1 je najviši, a 2 je najniži. Televizor automatski
prikazuje izvor s najvišim prioritetom. Pretpostavimo da je AV AV, primjerice,
postavljen na 1, a HDMI je postavljen na 2. Ako je gost priključio uređaj na HDMI
priključak, a zatim uključi uređaj u AV priključak, televizor će se automatski prebaciti
na uređaj koji je priključen u AV priključak (priključak s najvišim prioritetom). Imajte
na umu da gost može i ručno prebaciti uređaje tako da pritisne gumb na 7610 RJP
adapteru.
Priority HDMI
Omogućuje postavljanje prioriteta za HDMI priključak 7610 RJP adaptera. Na
raspolaganju su vam prioriteti 1, 2, 1 je najviši, a 2 je najniži. Televizor automatski
prikazuje izvor s najvišim prioritetom.
HDMI Option
Odaberite koji je HDMI izvor televizora povezan na RJP priključak. (HDMI1/HDMI2/
HDMI3)
HDMI Music Mode
Omogućuje reprodukciju glazbe s mp3/audiouređaja povezanog na HDMI izvor
ulaznog signala. Kad je ova opcija uključena, zvuk s uređaja može se reproducirati
putem ulaznog HDMI priključka RJP adaptera bez obzira na to ima li videosignala ili
nema.
•• Ova je opcija kompatibilna samo s modulom Guestlink RJP.
Hrvatski - 35
Stavka izbornika opcija hotela
External
Source
USB Pop-up Screen
Kada je USB priključen na televizor:
•• Default: Pojavit će se skočni prozor.
•• Automatic: Time se automatski otvara izbornik USB sadržaja.
•• Disable: Ne pojavljuje se ni skočni prozor ni izbornik.
External Source Banner
Ako je uključena, televizor prikazuje značajku External Source Banner (informacije)
kada promijenite izvor televizora na drugi vanjski ulazni signal, pritisnete
gumbSOURCE na daljinskom upravljaču ili uključite televizor.
•• ON: Značajka External Source Banner (informacija) prikazuje se na zaslonu
televizora.
•• OFF: Značajka External Source Banner (informacija) ne prikazuje se na zaslonu
televizora.
Auto Source
Bathroom
Speaker
Eco
Solution
Opis
•• ON: Kada je na televizor priključen vanjski ulazni izvor, televizor identificira ulazni
izvor te automatski prebacuje na taj ulazni izvor.
•• OFF: Funkcija Auto Source je onemogućena.
Anynet+ Return Source
Odaberite izvor za povratak nakon prekida veze Anynet+ (HDMI-CEC).
•• Ova funkcija posebno je korisna za Guestlink RJP.
Sub Amp Mode
Određuje način rada zvučnika u kupaonici s pojačalom.
•• 0: Isključuje funkciju zvučnika u kupaonici s pojačalom (PWM isključen).
•• 1: Glasnoća zvučnika u kupaonici prati identično glasnoću zvučnika televizora.
Glasnoću zvučnika u kupaonici kontrolira daljinski upravljač televizora ili gumbi
na ploči televizora.
•• 2: Glasnoću zvučnika u kupaonici kontrolira regulator glasnoće zvučnika za
kupaonice.
Sub Amp Volume
Početni volumen zvučnika u kupaonici nakon uključivanja televizora.
Power Saving Mode
Prilagodite svjetlinu televizora kako biste smanjili potrošnju energije.
•• OFF: Isključivanje funkcije uštede energije.
•• Low: Postavljanje televizora u način rada za nisku uštedu energije.
•• Medium: Postavljanje televizora u način rada za srednju uštedu energije.
•• High: Postavljanje televizora u način rada za visoku uštedu energije.
Hrvatski - 36
Stavka izbornika opcija hotela
Welcome Message
Nakon uključivanja televizora prikazuje se pozdravna poruka na 60 sekundi.
Edit Welcome Message
Uređuje pozdravnu poruku.
Hospitality Logo
Uključuje funkciju Hospitality Logo na OFF, BMP, AVI, BOTH. Ako funkcija nije
postavljena na OFF, prilikom uključivanja televizora prije signala iz početnog izvora
prikazuje se logotip hotelijerskog objekta onoliko dugo koliko je postavljeno u
značajci Logo Display Time.
•• DivX kodek nije podržan.
Hospitality Logo DL
Možete preuzeti logotip pokretanja s povezanog USB memorijskog uređaja.
Zahtjevi datoteke logotipa hotelijerskog objekta:
•• Samo slikovne ili videodatoteke.
•• Slikovna datoteka podržana je do 2 MB.
•• Datoteke videozapisa podržane su do 50 MB.
•• Datoteka se može nazvati samo samsung_image.*", "samsung_video.*"
Logo Display Time
Postavite vrijeme prikazano na Hospitality Logo. (3/5/7 sekundi).
Clone TV to USB
Klonirajte trenutačne opcije televizora na USB uređaj.
Clone USB to TV
Klonirajte opcije televizora spremljene na USB uređaju na televizor.
Setting Auto Initialize
Ako Setting Auto Initialize postavite na On, stavke izbornika televizora vraćaju se na
početne klonirane vrijednosti kada se televizor isključi i ponovno uključi.
Network Setup
Ako se ova stavka unese, prikazuje se izbornik značajke Mreža. Izbornik Mreža koristi
se za postavljanje mreže, npr. interneta.
•• Status mreže: Pogledajte trenutni status mreže i internetske veze.
•• Soft AP: Uključivanje i isključivanje načina rada Soft AP. Kada je uključena funkcija
Soft AP vaši mobilni uređaji mogu pronaći ime televizora u listi Wi-Fi veza.
–– Kada je televizor povezan s bežičnom mrežom, omogućena je značajka Soft AP.
•• Security key: podesite sigurnosni ključ koji ćete unijeti na drugim uređajima da
biste ih povezali s televizorom.
•• Otvorite postavke mreže: Povežite se s dostupnom mrežom.
–– Unesite generirani sigurnosni ključ u uređaj s kojim uspostavljate vezu.
–– Ako mreža ne radi ispravno, ponovo provjerite sigurnosni ključ. Pogrešan
sigurnosni ključ može uzrokovati kvar.
–– Opcija Soft AP možda neće biti dostupna ako je ne podržava određeni model.
–– Maksimalni broj uređaja koji se mogu povezati: 4 uređaja.
–– Brzina protoka: 10 Mb/s po uređaju.
–– Navedene karakteristike su dobivene prilikom testiranja u našim ustanovama.
Stvarne performanse mogu se razlikovati u odnusu na vaše žičane/bežične mreže.
Apps ID Setting
Značajka za postavljanje određenog identifikacijskog broja hotela za instaliranje
aplikacije odgovarajućeg hotela na televizoru hotela.
Apps Setting
Pristupa aplikaciji Samsung App Store za upravljanje trenutnim aplikacijama i
instalira nove aplikacije na televizoru hotela.
Service Discovery
Značajka se može koristiti za omogućivanje funkcije kao što je DLNA.
ARP Interval
Podesite vrijednost intervala za ARP (Address Resolution Protocol).
•• Vrijednost postavke: 2 / 5 / 10 / 30 / 60 / 120 / 180 sekundi (zadano: 60 sec)
Logo/
Message
Cloning
Opis
Network
Hrvatski - 37
Stavka izbornika opcija hotela
Opis
System Manager
Pruža direktan i neposredan pristup izborniku System Manager kao što su Vrijeme,
Jezik, Promjena PIN-a itd.
System Manager omogućuje podešavanje sustava televizora i prilagodbu postavki
okruženju gledanja.
Security
DRM
Factory Lock
Onemogućite pristup izborniku Hotel Option.
•• ON: Prije otvaranja izbornika Hotel Option potrebno je unijeti lozinku.
•• OFF: Onemogućite ovu funkciju.
Password Popup
Omogućite ili onemogućite skočni prozor za unos lozinke. Ako je ova opcija isključena,
televizor neće prikazivati skočni prozor za unos lozinke prilikom otvaranja izbornika
Hotel Option. Ako je uključena, pojavit će se skočni prozor za unos lozinke.
Password Input
Ako je ova funkcija omogućena, pojavljuje se skočni prozor za unos lozinke koji traži
unos sigurnosne lozinke od 8 znakova. Administrator mora upisati lozinku prije
primjene ili ažuriranja sigurnosnih postavki. Nakon što je unesena ispravna lozinka,
dostupne su opcije kao što su Password Setting, Password Reset i Security Mode.
Password Setting
Korisnik može promijeniti lozinku.
Password Reset
Lozinka je postavljena na "00000000".
Security Mode
Pruža administrativnu funkcionalnost zaštićenu lozinkom kako bi omogućila ili
onemogućila značajke hotelskog televizora kao što su USB, HDMI. Kako biste koristili
ovu opciju, uključite značajku Security Mode. Nakon uključivanja značajke Security
Mode, opcije kao što su USB, HDMI automatski su omogućene. Clone USB to TV i TV
Reset bit će onemogućene u izborniku Hotel Option.
USB
Omogućite ili onemogućite pristup USB priključku. Ako je ova funkcija onemogućena,
pristup multimedijskom sadržaju s USB uređaja je blokiran.
HDMI
Omogućite ili onemogućite pristup HDMI priključku. Ako je ova funkcija
onemogućena, Anynet, HDMI izvor, HDMI vrste vanjskih kanala neće biti dostupni
korisniku.
TTX Security
Ako je opcija onemogućena, značajka TTX neće funkcionirati kada se na daljinskom
upravljaču pritisne gumb TTX.
DRM Mode
Konfigurira podršku za upravljanje digitalnim pravima.
•• OFF: Isključuje podršku za DRM.
•• LYNK DRM: Odaberite kako biste uključili podršku samo za S-LYNK DRM CAS.
Hrvatski - 38
Stavka izbornika opcija hotela
Opis
Self Diagnosis
for TV
Pristupite izborniku Samodijagnoza.
•• Pokrenite ispitivanje slike: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa slikom
televizora.
•• Pokrenite ispitivanje zvuka: taj test upotrijebite kada dođe do problema sa
zvukom televizora.
•• Informacije o signalu: prikaz informacija o signalu digitalnog emitiranja.
•• Smart Hub - vraćanje na zadane postavke: ponovno postavljanje usluge Smart
Hub i postavki Samsung računa koje su pohranjene na televizoru.
•• Poništi: vraćanje svih postavki televizora, osim onih za mrežu, na tvorničke
postavke.
Self Diagnosis for HTV
Omogućuje provjeru stanja sustava Pro:Idiom i komunikacije sa SI STB ili SBB
uređajem. Ako imate problema s kanalom za šifriranje sustava Pro:idiom ili
komunikacijom sa SI STB ili SBB uređajem, upotrijebite funkciju dijagnosticiranja.
Ako se čini da funkcija PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss)
nije uspjela, a šifriranje kanala u sustavu Pro:Idim ne uspijeva reproducirati sadržaj,
najprije provjerite sustav emitiranja koji je povezan sa sustavom Pro:Idiom. Ako
sustav za emitiranje nema problema, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
Ako se čini da STB SI Vendor Setting nije uspjela i komunikacija sa SI STB ili SBB
uređajem nije uspjela, najprije provjerite SI STB ili SBB uređaj. Ako SI STB ili SBB
uređaj nema problema, obratite se servisnom centru tvrtke Samsung.
Software Update
Omogućuje nadogradnju softvera televizora putem USB memorijskog uređaja.
Sound Bar Out
Ako je uređaj Samsung Sound Bar povezan s televizorom, ta stavka omogućuje odabir
izlaza zvuka na televizoru kada se televizor uključi.
•• ON: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski izlazi samo na uređaj
Sound Bar.
•• OFF: Kada se televizor uključi, zvuk televizora automatski izlazi na zvučnik
televizora.
Contact Samsung
Prikažite web-mjesto povezanog servisnog centra tvrtke Samsung, verzije softvera i
informacije o Mac adresi.
Standby LED
Kada je televizor u načinu mirovanja, možete konfigurirati postavke indikatora
napajanja.
•• ON: Pokazatelj LED uključen je.
•• OFF: Pokazatelj LED isključen je.
Boot Logo
Kako biste omogućili ili onemogućili prikaz logotipa tvrtke Samsung prilikom
uključivanja televizora.
TV Reset
Vraća sve postavke televizora na tvorničke postavke.
System
Hrvatski - 39
Stavka izbornika opcija hotela
Home
Menu
Opis
Home Menu Display
Aktivirajte značajku Home Menu u Standalone načinu rada za korisnika.
•• ON: Home Menu omogućeno.
•• OFF: Home Menu onemogućeno.
U načinu rada Standalone možete brzo pristupiti raznim značajkama kao što su Izvor,
Media Play itd., te postavkama kao što su Veličina slike, Jezik itd.
Home Menu Editor
Uredite i upravljajte funkcijama televizora koje se koriste iz Home Menu.
Home Menu Auto Start
Ta mogućnost dopušta vam postavljanje opcije Home Menu kao prvog zaslona za
korisnika.
•• ON: Home Menu prikazuje se kao prvi zaslon.
•• OFF: Home Menu ne prikazuje se kao prvi zaslon.
REACH RF Mode
Uključite ili isključite REACH RF Mode. Kada je značajka uključena, televizor može
raditi uz REACH Server (Modulator) putem RF kabela.
REACH IP Mode
Način rada REACH IP Mode možete uključiti i isključiti. Kada je značajka uključena,
televizor možete raditi uz REACH IP Server putem IP mreže.
Server URL Setting
Možete unijeti adresu REACH IP Server. (Na primjer: http://192.168.1.2:443)
REACH Channel
Ovo je PTC broj DTV kabelskog kanala za primanje REACH podataka kada je značajka
REACH RF Mode uključena. Vrijednost mora biti ista kao vrijednost postavljena na
uređaju REACH Server (Modulator).
Group ID
Možete postaviti identifikacijski broj grupe za televizor za upravljanje televizorima u
skupinama na REACH Server (Modulator).
REACH Update Time
Možete postaviti određeno vrijeme za primanje i ažuriranje REACH podataka s REACH
Server (Modulator). (Funkcionira kada je kabel za izmjeničnu struju priključen, a
napajanje je isključeno.)
•• OFF: Možete isključiti funkciju REACH Update Time.
•• 12:00 am: 0:00 svaki dan
•• 2:00 am: 2:00 svaki dan
•• 12:00 pm: 12:00 svaki dan
•• 2:00 pm: 14:00 svaki dan
REACH Update Immediate
Kada je značajka uključena, televizor će primati i ažurirati REACH podatke s REACH
Server (Modulator) neposredno nakon isključivanja napajanja. (Funkcionira kada je
kabel za izmjeničnu struju priključen, a napajanje je isključeno.)
REACH Config Version
Prikazuje se verzija podataka konfiguracije televizora primljenih s REACH Server.
REACH
Solution
Hrvatski - 40
Stavka izbornika opcija hotela
H.Browser
Solution
HMS
Opis
H.Browser Mode
Možete uključiti ili isključiti H.Browser Mode te pokrenuti aplikaciju H.Browser Web
App.
URL Launcher Setting
Izbornik postavki za H.Browser Solution
•• Install Web App: Unesite URL poslužitelja za H.Browser gdje se nalaze webaplikacija i sssp_config.xml datoteke.
•• Uninstall: Možete izbrisati instaliranu web-aplikaciju.
•• Timeout setting: Postavite razdoblje isteka za povezivanje s URL adresom.
•• Developer Mode: Ako ste za razvoj koristili Tizen Studio (SDK), možete se povezati
s glavnim računalom (čiji je SDK instaliran) da biste koristili alat za razvoj.
HMS Mode
Način rada HMS Mode možete uključiti i isključiti. Kada je značajka uključena,
televizor može raditi uz HMS poslužitelja pomoću IP mreže.
HMS Server URL Setting
Možete unijeti adresu HMS poslužitelja. (Primjer: http://192.168.1.2:8080)
HMS Gateway Role
Kad se u svakoj sobi nalazi po jedan televizor, postavite na Master.
Kada se u svakoj sobi nalazi više televizora, postavite glavni televizor na Master, a
ostale na Slave.
HMS HalfTicker Display
Uključite ako želite koristiti HalfTicker UI.
Kada je značajka uključena, neće se prikazati HalfTicker UI. No svi će tipkovni prečaci
(osim tipke za upravljanje sobom) na HMS daljinskom upravljaču normalno raditi bez
HalfTicker UI Display.
Virtual Standby Mode
Kada je priključen kabel za izmjeničnu struju, a napajanje je isključeno, ta opcija
održava važne značajke televizora, čak i nakon isključivanja zaslona.
•• Potrošnja električne energije može se razlikovati ovisno o okolišu.
Reboot Time
Ako nakon isključivanja napajanja televizora (u načinu rada Virtual Standby Mode)
nema unosa korisnika u roku postavljenom u opciji Reboot Time, televizor će se
ponovno pokrenuti i prijeći u Virtual Standby Mode.
Virtual
Standby
Room Number
Možete postaviti broj sobe gdje se televizor nalazi.
•• Detalje o funkcijama i postavkama za svako rješenje, npr. rješenja REACH, HMS i H.Browser, potražite u priručniku.
•• REACH (Poboljšano daljinsko aktivno upravljanje za hotelijerstvo) profesionalni je interaktivni daljinski upravljač
koji vam omogućuje istodobno ažuriranje programskih datoteka televizora, kloniranje podataka, izmjene karte
kanala, REACH sadržaja i TICKER sadržaja pomoću radiofrekvencije na nekoliko stotina televizora u hotelijerstvu.
Funkcije REACH dostupne su samo u načinu rada Standalone. REACH Server prodaje se zasebno. Dodatne
informacije o načinu upotrebe potražite u priručniku REACH Server priloženim uz proizvod REACH Server.
Hrvatski - 41
Pozdravna poruka
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Logo/Message > Welcome Message
Funkcija Welcome Message prikazuje prilagođenu poruku svaki put kada se uključi televizor.
•• Uključite funkciju Welcome Message kako bi se prikazala poruka kada se uključi televizor.
•• Pozdravnu poruku možete sastaviti i urediti.
•• Možete urediti pozdravnu poruku koristeći tipkovnicu na zaslonu u funkciji Edit Welcome Message (Hotel Option >
Logo/Message > Edit Welcome Message).
•• Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču unesite naslov i poruku, a zatim odaberite Spremi.
Logotip hotela
Hospitality Logo
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo
Funkcija Hospitality Logo prikazuje sliku hotelijerskog objekta kada se uključi televizor.
•• Kada postavite Hospitality Logo na AVI / BMP / BOTH, Hospitality Logo DL i Logo Display Time su omogućeni.
•• Ako se u memoriji nalazi spremljena slika logotipa i uključena je opcija Hospitality Logo je AVI / BMP / BOTH, slika
logotipa će se prikazati kada se uključi televizor.
•• Slika logotipa neće se prikazati kada je isključena opcija Hospitality Logo, čak i ako je slika logotipa učitana na
televizor.
Hrvatski - 42
Preuzimanje logotipa
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Logo/Message > Hospitality Logo DL
Opcija vam omogućuje preuzimanje slike logotipa u memoriju televizora s USB uređaja.
•• Dok se slika kopira na televizor, pojavljuje se poruka da pričekate.
•• Nakon dovršenog kopiranja, pojavljuje se poruka da je radnja uspješno dovršena.
•• Ako radnja kopiranje nije uspjela, pojavljuje se poruka o neuspješnoj radnji kopiranja.
•• Ne prikazuje se USB ako nije povezan USB uređaj.
•• Ako nema datoteka za kopiranje na USB uređaj ili je datoteka u pogrešnom formatu, prikazuje se poruka da nema
datoteke.
•• Ako se pojavi poruka da nema datoteke, a postoji datoteka logotipa na USB uređaju, provjerite format datoteke.
•• Format datoteke logotipa
–– Televizor podržava sve formate datoteke.
–– Naziv datoteke mora biti "samsnug_image.*" i "samsung_video.*"
–– Maksimalna veličina datoteke je 50 MB za Smart modele.
–– Televizor ne mijenja veličinu ili opseg slike.
USB kloniranje
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Cloning
Funkcija USB kloniranje omogućuje preuzimanje postavki konfiguriranih za korisnika (Slika, Zvuk, Kanal, i Hotel Option)
s jednog televizora na USB uređaj, a zatim ih prenesite s USB uređaja na druge televizore. To vam omogućuje stvaranje
standardne datoteke postavki i distribuciju te standardne datoteke na sve televizore u vašem objektu.
•• Nakon kloniranja će se pri ponovnom uključivanju televizora primijeniti neke značajke.
Cloning TV to USB: Kopira pohranjene postavke izbornika s televizora na USB uređaj
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Cloning > Clone TV to USB
1. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
2. Otvorite izbornik Hotel Option pritiskom gumba navedenim redoslijedom. (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE)
3. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste odabrali Clone TV to USB, zatim pritisnite gumb
OdaberiE na daljinskom upravljaču.
4. Kada je prikazana poruka Clone TV to USB. Pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Mapa za kloniranje bit će označena kao T-KTM2DEUCB.
–– Klonirane vrijednosti uključuju vrijednosti na strani izbornika za goste (Svjetlina, Veličina slike, Kontrast itd.) i
izbornik Hotel Option.
Hrvatski - 43
Cloning USB to TV: Kopira postavke izbornika i podatke kanala s USB uređaja na televizor
Prečac: Isključite televizor, umetnite USB uređaj, uključite televizor, a zatim pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom
upravljaču tijekom 5 sekundi.
Kako biste klonirali podatke na televizor koristeći izbornik Hotel, slijedite ove korake:
1. Isključite televizor.
2. Umetnite USB uređaj u USB priključak na stražnjoj strani televizora.
3. Uključite televizor.
4. Otvorite izbornik Hotel Option pritiskom gumba navedenim redoslijedom. (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE)
5. Pritisnite gumb za usmjeravanje prema gore ili dolje kako biste odabrali Clone USB to TV, zatim pritisnite gumb
OdaberiE na daljinskom upravljaču.
6. Prikazuje se poruka Clone USB to TV. Pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Ako na USB uređaju nema datoteke za kopiranje ili se pojavljuje poruka da nema datoteka, provjerite mapu na USB
uređaju.
–– Naziv mape trebao bi biti T-KTM2DEUCB.
–– Tablice s popisom postavki koje su klonirane u izborniku Hotel Option počinju na sljedećoj stranici.
Preduvjeti za kloniranje (kontrolna točka)
•• Kloniranje se mora izvoditi na istim modelima (istoj verziji).
•• Prije kloniranja svi se zasloni moraju ažurirati na najnoviju verziju (istu verziju).
Hrvatski - 44
Postavke klonirane na izbornik Hotel
•• Stavke izbornika možda nisu podržane ovisno o modelima.
Stavka izbornika
Podstavka
Klonirano ili ne
Hospitality Mode
Standalone / Interactive
Da
SI Vendor
Interactive mode :
Samsung / 2M / Locatel / VDA / VDA-S / Acentic
/ Sustinere / Quadriga / ETV / IBahn / Magilink /
Otrum / Siemens / Amino / MDC / Enseo
Standalone mode :
OFF / Movielink / Swisscom / Smoovie / SSCP
Da
Power On Channel
User Defined / Last Saved
Da
Power On Channel Num
***
Da
Power On Channel Type
ATV / DTV / CATV / CDTV / SDTV
Da
Power On Volume
User Defined / Last Saved
Da
Power On Volume Num
0~100
Da
Min Volume
0~100
Da
Max Volume
0~100
Da
Power On Source
TV / HDMI1 / HDMI2 / HDMI3 / AV / COMP / Last
Saved
Da
Power On Option
Power On / Standby / Last Option
Da
Channel Setup
―
Br.
Channel Editor
―
Br.
Channel Bank Editor
―
Br.
Mixed Channel Map
ON / OFF
Da
Dynamic SI
ON / OFF
Da
Channel Rescan Message
ON / OFF
Da
Pan Euro MHEG
ON / OFF
Da
MyChannel
ON / OFF
Da
Subtitle Auto On
ON / OFF
Da
TTX Widescreen Mode
ON / OFF
Da
Power On
Channel
Menu OSD
Clock
Music Mode
Picture Menu Lock
ON / OFF
Da
Menu Display
ON / OFF
Da
Channel Menu Display
ON / OFF
Da
Panel Button Lock
Unlock / Lock / OnlyPower
Da
Local Time
Standalone: Manual / TTX / Time Channel
Interactive: Manual / Auto / TTX / Time Channel
Da
Timer Type
WakeUp / OnOff
Da
Time Channel Type
DTV / CDTV
Time Channel Num
***
Music Mode AV
ON / OFF
Da
Music Mode Comp.
ON / OFF
Da
Music Mode Backlight
ON / OFF
Da
Hrvatski - 45
Da
Stavka izbornika
Remote Jack
Pack
External Source
Podstavka
Klonirano ili ne
Priority AV
1~2
Da
Priority HDMI
1~2
Da
HDMI Option
HDMI1 / HDMI2 / HDMI3
Da
HDMI Music Mode
ON / OFF
Da
USB Pop-up Screen
Default / Automatic / Disable
Da
External Source Banner
ON / OFF
Da
Auto Source
ON / OFF
Da
Anynet+Return Source
Power On Src / Last Source / Popis izvora svakog
modela (TV, HDMI1, HDMI2, etc.)
Da
Bathroom
Speaker
SubAmp Mode
0~2
Da
SubAmp Volume
0~32
Da
Eco Solution
Power Saving Mode
OFF / Low / Medium / High
Da
Welcome Message
ON / OFF
Da
Edit Welcome Message
―
Da
Hospitality Logo
OFF / BMP / AVI / BOTH
Da
Hospitality Logo DL
―
Da
Logo Display Time
3 second / 5 second / 7 second
Da
Clone TV to USB
―
Br.
Clone USB to TV
―
Br.
Setting Auto Intialize
ON / OFF
Da
Network Setup
―
Br.
Apps ID Setting
―
Da
Apps Setting
―
Br.
Service Discovery
ON / OFF
Da
ARP Interval
2s / 5s / 10s / 30s / 60s / 120s / 180s
Da
―
Br.
Logo / Message
Cloning
Network
System Manager
Security
DRM
FactoryLock
ON / OFF
Da
Password Popup
ON / OFF
Da
Password Input
―
Br.
Password Setting
―
Da
Password Reset
―
Br.
Security Mode
ON / OFF
Da
USB
Enable / Disable
Da
HDMI
Enable / Disable
Da
TTX Security
Enable / Disable
Da
DRM Mode
OFF / LYNK DRM
Da
Hrvatski - 46
Stavka izbornika
Self Diagnosis for TV
Self
Diagnosis
for HTV
System
Home Menu
REACH Solution
H.Browser
Solution
HMS
Virtual Standby
Room Number
Podstavka
―
STB SI Vendor Setting
Si Name Sucess / Failure
Bathroom AMP
Sucess / Failure
RTC
Sucess / Failure
Klonirano ili ne
Br.
Br.
Software Update
―
Br.
Sound Bar Out
ON / OFF
Da
Contact Samsung
―
Br.
Standby LED
ON / OFF
Da
Boot Logo
ON / OFF
Da
TV Reset
―
Br.
Home Menu Display
ON / OFF
Da
Home Menu Editor
―
Da
Home Menu Auto Start
ON / OFF
Da
REACH RF Mode
ON / OFF
Da
REACH IP Mode
ON / OFF
Da
Server URL Setting
―
Da
REACH Channel
***
Da
Group ID
ALL, 1 - 511
Br.
REACH Update Time
OFF / 12:00 am / 2:00 am / 12:00 pm / 2:00 pm
Da
REACH Update Immediate
ON / OFF
Da
REACH Config Version
―
Br.
H.Browser Mode
ON / OFF
Da
URL Launcher Setting
―
Da
HMS Mode
ON / OFF
Da
HMS Server URL Setting
―
Da
HMS Gateway Role
Master / Slave
Da
HMS HalfTicker Display
ON / OFF
Da
Virtual Standby Mode
ON / OFF
Reboot Time
OFF / 5 / 15 / 30 / 60
―
Hrvatski - 47
Da
Br.
Postavljanje automatskog pokretanja
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Cloning > Setting Auto Initialize
Kada klonirate postavke s jednog televizora na drugi, klonirate postavke izbornika za goste i za hotel: Slika, Zvuk,
Kanal i izbornik Hotel Option. To omogućuje postavljanje gotovo svih vrijednosti izbornika na televizoru za hotelijere
na identične i standardne postavke. Ako gostima dopustite pristup izbornicima za goste, primjerice izborniku Slika
oni mogu promijeniti postavke u tim izbornicima tako da više nisu standardni. Ako ste uključili funkciju Setting
Auto Initialize, televizor automatski vraća (inicijalizira) sve vrijednosti izbornika za goste na klonirane, standardne
vrijednosti kada je televizor isključen i ponovno uključen. Imajte na umu da Setting Auto Initialize funkcionira samo na
vrijednostima kloniranog izbornika za goste. Ignoriraju se postavke koje nisu klonirane.
Tablica u nastavku sadrži postavke koje su vraćene na klonirane vrijednosti kada uključite funkciju Setting Auto
Initialize.
•• Stavke izbornika možda nisu podržane ovisno o modelima.
Stavka izbornika
Način prikazivanja slike
Veličina slike
Automatska širina
Postavke veličine slike
4:3 veličina zaslona
Prolagodi zaslonu
Zum i položaj
Pozadinsko osvjetljenje
Svjetlina
Kontrast
Oštrina
Boja
Slika
Nijansa (Z/C)
Primijenite postavke slike
Stručne postavke
Čist digitalni prikaz
Auto Motion Plus
postavke
Pojačivač kontrasta
HDR+ način
Film način rada
Ton boje
Hrvatski - 48
Auto Motion Plus
Smanj. podrhtav.
LED za čiste pokrete
Stavka izbornika
Jark. crven.
Jark. zelen.
2 točke
Jark. plave
Odst. crvene
Odst. zelene
Balans bijele boje
Odst. plave
20 točaka
Interval
Postavke za 20 točaka
Crveno
Zelena
Slika
Stručne postavke
Plava
Gama
HLG
ST.2084
BT.1886
RGB Only Mode
Područje boje
Postavke za područje
boje
Boja
Crveno
Zelena
Plava
Izlaz zvuka
Opcije zvuka
Balans
Equalizer
Audio format HDMI ulaza
Zvuk
Stručne postavke
Audio format digitalnog izlaza
Odgoda zvuka
Auto jačina zvuka
Zvučne obavijesti
Hrvatski - 49
Stavka izbornika
Emitiranje
Stručne postavke
Postavke jezika
teleteksta
Mogućnosti zvuka
Jezik teleteksta
Primarni jezik teleteksta
Sekundarni jezik teleteksta
Primarni audio jezik
Sekundarni audio jezik
Način sata
Vrijeme
Sat
Upravitelj sustava
Vrijeme automatske zaštite
Anynet+ (HDMI-CEC)
Način igre
HDMI UHD Color
HDMI crna
Upravitelj ulaznog
uređaja
Općenito
Jezik tipkovnice
Vrsta tipkovnice
Otkrivanje osvjetljenja okoline
Minimalno pozadinsko svjetlo
Ekološko rješenje
Štedljivi način rada
Osvjetljenje objekta u pokretu
Automatsko isključivanje
Postavke audio-opisa
Mogućnosti pristupa
DST
GMT
Jezik
Upravljanje vanjskim
uređajima
Vrem. zona
Visoki kontrast
Nijanse sive
Povećaj
Hrvatski - 50
Audio - opis
Glasnoća audio-opisa
Ažuriranje softvera na televizoru
NEMOJTE isključiti napajanje televizora dok se ažuriranje ne dovrši. Nakon dovršetka ažuriranja softvera televizor će se
automatski isključiti i zatim uključiti. Postavke slike i zvuka vratit će se na zadane postavke nakon ažuriranja softvera.
Preporučujemo kloniranje postojećih postavki kako biste ih lakše ponovo postavili nakon nadogradnje.
•• Više informacija o funkciji USB kloniranja potražite na stranici 43.
Ažuriranje putem USB uređaja
Za nadogradnju softvera televizora, slijedite ove korake:
1. Umetnite USB memorijski uređaj koji sadrži datoteku za ažuriranje softvera u USB priključak na televizoru.
2. Pokretanje funkcije Ažuriraj sada. (MENUm > Podrška > Ažuriranje softvera > Ažuriraj sada)
3. Televizor prikazuje skočnu poruku koja traži nadograđenu verziju.
4. Pomaknite fokus na OK, a zatim pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Budite pažljivi da ne isključite napajanje ili uklonite USB medijski uređaj dok se primjenjuju nadogradnje. Nakon
dovršetka nadogradnje softvera televizor će se automatski isključiti i zatim uključiti. Provjerite verziju softvera
nakon dovršetka nadogradnji.
Hrvatski - 51
09 Upotreba višekodnog daljinskog upravljača
Višekodni daljinski upravljač poseban je upravljač koji je osmišljen za upravljanje s više televizora. Ova je
funkcija korisna je kada postoji više od jednog televizora na jednom mjestu.
Možete kontrolirati do 10 televizora s različitim identifikacijskim kodom za svaki daljinski upravljač bez sukoba
između televizora. Identifikacijski brojevi prikazani su na zaslonskom prikazu svakog televizora.
Početni identifikacijski kod za svaki televizor je 0.
•• Možete postaviti i ponovno postaviti identifikacijski kod u analognom načinu rada televizora ili računala. (Nije
dostupno u DTV načinu rada.)
•• Za identifikacijski kod možete postaviti bilo koju znamenku od 0 do 9.
•• Za postavljanje identifikacijskog koda, slijedite ove korake:
1. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru i pritisnite istovremeno gumb MUTE i gumb RETURN duže od 7
sekundi. Kada prestanete pritiskati gumbe, televizor prikazuje trenutni identifikacijski broj na sredini zaslona te se
pojavljuje poruka.
2. Pritisnite broj na daljinskom upravljaču kojeg želite dodijeliti televizoru. Televizor prikazuje poruku.
3. Nakon što vidite poruku ako pritisnete 1, televizor i daljinski upravljač bit će postavljeni na identifikacijski kod 1.
–– Televizorom se tada može upravljati samo pomoću daljinskog upravljača koji ima isti identifikacijski kod kao i
televizor 1.
–– Kako biste poništili identifikacijski kod, istodobno pritisnite gumbe MUTE i EXIT dulje od 7 sekundi. Kada prestanete
s pritiskom gumba, identifikacijski kod za televizor i za daljinski upravljač ponovno će se postaviti na 0.
Hrvatski - 52
10 Postavljanje Soundbar zvučnika
Samsung Soundbar zvučnik (AirTrack) i televizori za hotelijerstvo u 2018.
godini
•• Samsung Soundbar zvučnik (AirTrack) i televizori za hotelijerstvo podržavaju značajku HDMI ARC ako priključite
kompatibilan Samsung Soundbar zvučnik (AirTrack) s kompatibilnim televizorom za hotelijerstvo tvrtke Samsung
koristeći jedan HDMI kabel, gosti mogu slušati zvuk televizora putem Soundbar zvučnika (AirTrack).
•• Sound bar Out u izborniku Hotel Option omogućuje odabir izlaza zvuka televizora kada se televizor uključi.
–– Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > System > Sound Bar Out
•• Ako je uključena opcija Sound bar Out, zvuk televizora automatski se emitira na Soundbar uređaj (AirTrack) kad god
se uključi televizor.
•• Ako je opcija Sound bar Out isključena, zvuk televizora automatski se emitira na zvučnik televizora kad god se
uključi televizor.
•• Modeli koji podržavaju funkciju ARC navedeni su u nastavku:
–– HW-M550/M500/M4500
–– HW-N650/N550/N450
Postavljanje uređaja Soundbar (AirTrack) na način rada za hotel
1. Postavite sljedeće opcije u Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE):
–– System > Sound Bar Out > ON
–– Power On > Power On Volume > User Defined
–– Power On > Power On Volume Num > postavite broj veći od 0
–– Power On > Max Volume > postavite broj veći od 0
2. Priključite HDMI kabel na HDMI OUT priključak na uređaju Soundbar (AirTrack) i HDMI priključak (koji podržava
ARC) na televizoru.
3. Nakon priključivanja uređaja Soundbar (AirTrack) na televizor, kada se uključi televizor, uređaj Soundbar (AirTrack)
automatski otkriva televizor i prebacuje se na način rada za hotel.
Značajke uređaja Soundbar (AirTrack) u načinu rada za hotel
•• Uključivanje/isključivanje napajanja usklađeno je s televizorom.
•• Uključene su zadane postavke za HDMI-CEC
•• Dostupno samo putem izlaznog priključka za HDMI.
•• Onemogućuje ključ "Input mode" (Način unosa) na VFD-u za sprječavanje neočekivanih promjena izvora zvuka.
•• Preuzima podesive postavke za Power On i Max Volume iz izbornika televizora za Hotel Option. Međutim,
vrijednosti za opcije uređaja Soundbar Power On Volume i Max Volume postavljene su na polovicu postavki za
Power On Volume i Max Volume na izborniku televizora za Hotel Option.
–– Ako su vrijednosti opcija televizora za Power On Volume = 20 i Max Volume = 90, onda su vrijednosti za uređaj
Soundbar Power On Volume = 10 i Max Volume = 45.
•• Kako biste koristili značajku Glasovno navođenje dok je vanjski uređaj priključen na DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)
ili HDMI IN (ARC) priključak, svakako odaberite opciju PCM za MENUm > Zvuk > Stručne postavke > Audio format
digitalnog izlaza.
Hrvatski - 53
11 Uređivanje kanala
Channel Bank Editor (samo za Smoovie televizor)
Channel Bank Editor u kombinaciji s daljinskim upravljačem SMOOVIE omogućuje vam upravljanje kanalima kojima
pristupaju gosti. Channel Bank Editor osigurava tri različite opcije plaćanja i omogućuje vam da odaberete koji će
kanali biti dostupni za svaku banku. SMOOVIE daljinski upravljač mogu instalirati bankovne kartice koje odgovaraju
bankama u opciji Channel Bank Editor. Daljinski upravljači omogućuju pristup samo kanalima koji su na popisu kanala
za plaćanje i odgovaraju instaliranoj kartici. Slijedom toga, kanali kojima gost može pristupiti ovise o bankovnoj kartici
instaliranoj na njihovom SMOOVIE daljinskom upravljaču.
Postavite opciju Channel Bank Editor u načinu rada Standalone
1. Pritisnite gumbe MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE na daljinskom upravljaču za pristup izborniku Hotel Option.
2. Idite na SI vendor, a zatim odaberite Smoovie.
3. Idite na Channel > Channel Bank Editor. Pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
4. Pristupite opciji Channel Bank Editor. Uredite opciju Channel Bank.
–– Bank1 (besplatan kanal): Odaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač ne sadrži karticu.
–– Bank2 (Obiteljska kartica – zelena): Odaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač ima ZELENU
KARTICU.
–– Bank3 (Kartica za odrasle – crvena): Odaberite kanale koji će biti dostupni kada daljinski upravljač ima
CRVENU KARTICU.
Informacije o SMOOVIE daljinskim upravljačima
•• Ako odaberete SMOOVIE kao SI vendor, također biste trebali koristiti SMOOVIE daljinske upravljače u svojim
ustanovama.
•• Gosti s daljinskim upravljačima koji nemaju karticu mogu pregledavati samo kanale iz Bank 1.
•• Gosti koji upotrebljavaju brojčanu tipku na daljinskom upravljaču za promjenu kanala mogu gledati samo kanale iz
Bank 1.
•• Gosti s daljinskim upravljačima koji imaju zelene ili crvene kartice moraju upotrebljavati gumbe za usmjeravanje
prema gore ili prema dolje za promjenu kanala.
•• Gosti mogu vidjeti samo kanale s popisa kanala iz Bank 1 Vodič ili Popis kanala.
Hrvatski - 54
Slijed za postavljanje postavki za Smoovie
1. Dovršite početno postavljanje.
2. Televizor prikazuje izbornik Hotel Option.
–– Ako je početno postavljanje već dovršeno, pristupite izborniku Hotel Option. (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE)
3. Odaberite vrstu kanala. (Power On > Power On Channel Type)
–– ATV ili ADTV za antenske
–– CATV ili CDTV za kabelske
4. Odaberite Smoovie u izborniku SI Vendor.
5. Odaberite Channel Setup (Channel > Channel Setup).
6. Odaberite Antenska ili Kabelska TV za automatsko postavljanje.
7. Postavite kanale u Channel Bank Editor (Channel > Channel Bank Editor).
8. Isključite televizor, a zatim ga ponovno uključite. Nakon toga gosti mogu koristiti televizor.
Korištenje usluge Channel Editor
Hotel Option (MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Channel > Channel Editor
Pomoću Channel Editor možete uređivati kanale pohranjene u memoriji televizora.
•• Promijenite brojeve kanala i imena, uredite jezik kanala i žanr te izbrišite kanale.
–– Funkcija je omogućena kada je opcija My Channel postavljena na On u izborniku Hotel Option. (Hotel Option
(MUTE > 1 > 1 > 9 > OdaberiE) > Channel > My Channel)
•• Primijenite opciju Zaslon isključen na odabranim kanalima. Zaslon isključen izbacuje videozapis s kanala i emitira
samo zvuk prikazujući ikonu isključenog zaslona na zaslonu.
•• Značajka Channel Editor omogućuje vam jednostavno pregledavanje informacija o svakom kanalu bez potrebe za
izravnim prikazom pojedinog kanala.
Opće upute za upotrebu značajke Channel Editor u načinu rada Standalone
1. Pokrenite Channel Setup (Channel > Channel Setup) u izborniku Hotel Option.
2. Pristupite značajci Channel Editor (Channel > Channel Editor) u izborniku Hotel Option.
3. Na komadu papira sastavite popis kanala koje želite imati, poredane po željenom redoslijedu.
4. Na temelju popisa izrađenog u 3. koraku preuredite kanale i uredite nazive kanala.
5. Pritisnite gumb EXIT ili RETURN za izlaz.
Hrvatski - 55
Uređivanje broja kanala
Promijenite broj kanala nekog odabranog kanala. Za promjenu broja kanala učinite sljedeće:
1. Odaberite kanal na zaslonu Channel Edit.
2. Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču, pomaknite fokus na Uredi broj kanala i gumb
OdaberiE.
3. Upotrijebite gumbe za usmjeravanje za gore ili dolje na daljinskom upravljaču kako biste promijenili broj kanala.
4. Kada završite, odaberite OK, a zatim pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Kada promijenite broj kanala, automatski se ažuriraju informacije o kanalu.
Promjena naziva kanala
Promijenite naziv odabranog kanala. Za promjenu naziva kanala učinite sljedeće:
1. Odaberite kanal na zaslonu Channel Edit.
2. Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču, pomaknite fokus na Preimenuj kanal i gumb
OdaberiE.
3. Pomoću tipkovnice na zaslonu koja se prikazuje unesite novi naziv kanala. Pomoću gumba za usmjeravanje na
daljinskom upravljaču odaberite slovo ili broj, a zatim pritisnite gumb OdaberiE. Ponovite za svako slovo ili
znamenku koje želite odabrati.
4. Kada završite, odaberite gumb Dovršeno na dnu zaslona, a zatim pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom
upravljaču.
Hrvatski - 56
Dodjeljivanje broja kanala vanjskom uređaju
Izvor vanjskog uređaja televizora prikazan je na zadnjoj stranici izbornika Channel Editor kao što je prikazano u
nastavku.
>
1. Odaberite izvor vanjskog uređaja na zaslonu Channel Edit.
2. Pomoću gumba za usmjeravanje na daljinskom upravljaču, pomaknite fokus na Uredi broj kanala i gumb
OdaberiE.
3. Upotrijebite gumbe za usmjeravanje za gore ili dolje na daljinskom upravljaču kako biste dodijelili broj kanala.
4. Kada završite, odaberite OK, a zatim pritisnite gumb OdaberiE na daljinskom upravljaču.
–– Kada dodijelite broj kanala vanjskom uređaju, možete pristupiti vanjskom uređaju bez otvaranja izbornika izvora na
televizoru.
Hrvatski - 57
12 Uređaj za sprečavanje krađe Kensington Lock
Kensington Lock je uređaj kojeg možete upotrijebiti kako biste fizički
zaključali televizor na neko mjesto kada ga koristite na javnom mjestu.
Ovisno o proizvođaču, izgled i način zaključavanja mogu se razlikovati od
1
onog prikazanog na crtežu na desnoj strani. Dodatne informacije o pravilnoj
upotrebi uređaja Kensington Lock potražite u priručniku za njegovo korištenje.
•• Utor za Kensington uređaj za zaključavanje dostupan je samo na modelu
HG43EJ690U.
Uređaj Kensington Lock ne isporučuje tvrtka Samsung.
•• Pronađite ikonu K na stražnjoj strani televizora. Utor za uređaj Kensington
nalazi se pored ikone K.
Kako biste zaključali proizvod, izvršite sljedeće korake:
1. Kabel uređaja Kensington Lock omotajte oko velikog fiksiranog predmeta kao što je stol ili stolica.
2. Kraj kabela na kojem se nalazi lokot provucite kroz kraj kabela uređaja Kensington Lock s omčom.
3. Umetnite lokot u utor za Kensington na proizvodu 1.
4. Zaključajte bravu.
–– Ovo su općenite upute. Detaljne upute potražite u korisničkom priručniku koji ste dobili uz uređaj za zaključavanje.
–– Uređaj se mora kupiti zasebno.
–– Položaj utora za Kensington može se razlikovati ovisno o modelu.
Hrvatski - 58
13 Specifikacije i ostale informacije
Specifikacije
Naziv modela
HG43EJ690U
HG49EJ690U
Rezolucija zaslona
3840 x 2160
3840 x 2160
43 inča (108 cm)
49 inča (123 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
Veličina zaslona (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Postolje s mogućnošću
zakretanja (lijevo/desno)
Dimenzije (š x v x d)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
970,2 x 563,2 x 58,8 mm
1102,8 x 637,8 x 59,7 mm
970,2 x 618,1 x 226,5 mm
1102,8 x 691,8 x 226,5 mm
9,6 kg
13,2 kg
12,7 kg
16,4 kg
Naziv modela
HG55EJ690U
HG65EJ690U
Rezolucija zaslona
3840 x 2160
3840 x 2160
55 inča (138 cm)
65 inča (163 cm)
20 W
20 W
20° / 60° / 90°
20° / 60° / 90°
1238,6 x 714,2 x 59,2 mm
1457,5 x 837,3 x 59,7 mm
1238,6 x 768,4 x 226,5 mm
1457,5 x 908,7 x 355,1 mm
Veličina zaslona (dijagonala)
Zvuk (izlaz)
Postolje s mogućnošću
zakretanja (lijevo/desno)
Dimenzije (š x v x d)
Kućište
S postoljem
Težina
Bez postolja
S postoljem
17,3 kg
25,0 kg
20,5 kg
30,2 kg
Naziv modela
HG75EJ690U
Rezolucija zaslona
3840 x 2160
Veličina zaslona (dijagonala)
75 inča (189 cm)
Zvuk (izlaz)
20 W
Postolje s mogućnošću
zakretanja (lijevo/desno)
Dimenzije (š x v x d)
Kućište
S postoljem
0°
1684,6 x 966,4 x 60,6 mm
1684,6 x 1056,5 x 356,1 mm
Težina
Bez postolja
S postoljem
37,0 kg
37,5 kg
Hrvatski - 59
Uvjeti u okruženju
Radna temperatura
Radna vlažnost
Temperatura pohrane
Vlažnost prilikom pohrane
10°C až 40°C (50°F až 104°F)
10% do 80%, bez kondenzacije
-20 °C až 45 °C (-4 °F až 113 °F)
5% do 95%, bez kondenzacije
Napomene
•• Dizajn i specifikacije podložni su promjenama bez prethodne obavijesti.
•• Informacije o napajanju i potrošnji energije potražite na naljepnici s oznakom zalijepljenoj na proizvod.
•• Naljepnica s oznakom nalazi se na stražnjoj strani televizora. (Kod nekih modela naljepnicu s oznakom možete
pronaći s unutarnje strane poklopca priključka.)
•• Tipična potrošnja energije izmjerena je u skladu sa standardom IEC 62087.
Smanjenje potrošnje energije
Kad isključite televizor, on ulazi u stanje pripravnosti. U stanju pripravnosti televizor i dalje koristi malu količinu
energije. Kako biste smanjili potrošnju energije, iskopčajte kabel za napajanje ako televizor nećete koristiti tijekom
dužeg razdoblja.
Hrvatski - 60
Podržane rezolucije za UHD ulazne signale
•• Rezolucija: 3840 x 2160p, 4096 x 2160p
–– HDMI veza s opcijom HDMI UHD Color postavljenom na Isključeno podržava ulazne signale do UHD 50P/60P
4:2:0, a HDMI veza s opcijom HDMI UHD Color postavljenom na Uključeno podržava ulazne signale do UHD
50P/60P 4:4:4 i 4:2:2.
–– MENU > Općenito > Upravljanje vanjskim uređajima > HDMI UHD Color
Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na Off (Isključeno)
Brzina izmjene sličica (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
–
–
–
O
Ako je značajka HDMI UHD Color postavljena na On (Uključeno)
Brzina izmjene sličica (fps)
RGB
YCbCr 4:4:4
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:2:0
24 / 25 / 30
O
O
O
–
50 / 60
O
O
O
O
Rezolucija zaslona
Kada televizor koristite kao računalni monitor, možete također odabrati jednu od standardnih rezolucija navedenih u
stupcu Rezolucija. Televizor će se automatski podesiti na rezoluciju koju odaberete.
Rezolucija
Format
prikaza
IBM
720 x 400
MAC
640 x 480
832 x 624
1152 x 870
VESA DMT
640 x 480
640 x 480
640 x 480
800 x 600
800 x 600
800 x 600
1024 x 768
1024 x 768
1024 x 768
1152 x 864
1280 x 720
1280 x 800
1280 x 1024
1280 x 1024
1366 x 768
1440 x 900
1600 x 900RB
1680 x 1050
1920 x 1080
1920 x 1200
Način rada
Frekvencija sata
(MHz)
Polaritet
(vodoravno/
okomito)
70,087
28,322
-/+
66,667
74,551
75,062
30,240
57,284
100,000
-/-/-/-
59,940
72,809
75,000
60,317
72,188
75,000
60,004
70,069
75,029
75,000
60,000
59,810
60,020
75,025
59,790
59,887
60,000
59,954
60,000
59,885
25,175
31,500
31,500
40,000
50,000
49,500
65,000
75,000
78,750
108,000
74,250
83,500
108,000
135,000
85,500
106,500
108,000
146,250
148,500
193,250
-/-/-/+/+
+/+
+/+
-/-/+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
+/+
+/+
-/+
+/+
-/+
+/+
-/+
Vodoravna
frekvencija (KHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
70 Hz
31,469
67 Hz
75 Hz
75 Hz
35,000
49,726
68,681
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
72 Hz
75 Hz
60 Hz
70 Hz
75 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
75 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
60 Hz
31,469
37,861
37,500
37,879
48,077
46,875
48,363
56,476
60,023
67,500
45,000
49,702
63,981
79,976
47,712
55,935
60,000
65,290
67,500
74,556
Hrvatski - 61
Način rada
Rezolucija
Format
prikaza
Vodoravna
frekvencija (KHz)
Okomita
frekvencija (Hz)
Frekvencija sata
(MHz)
Polaritet
(vodoravno/
okomito)
CEA-861
720(1440) x 576i
720(1440) x 480i
720 x 576
720 x 480
1280 x 720
1280 x 720
1920 x 1080i
1920 x 1080i
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
1920 x 1080
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
4096 x 2160
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
24 Hz
25 Hz
30 Hz
50 Hz
60 Hz
15,625
15,734
31,250
31,469
37,500
45,000
28,125
33,750
27,000
28,125
33,750
56,250
67,500
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
54,000
56,250
67,500
112,500
135,000
50,000
59,940
50,000
59,940
50,000
60,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
24,000
25,000
30,000
50,000
60,000
27,000
27,000
27,000
27,000
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
74,250
148,500
148,500
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
297,000
297,000
297,000
594,000
594,000
-/-/-/-/+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
+/+
HDMI
3840 x 2160
3840 x 2160
3840 x 2160
4096 x 2160
30 Hz
25 Hz
24 Hz
24 Hz
67,500
56,250
54,000
54,000
30,000
25,000
24,000
24,000
297,000
297,000
297,000
297,000
+/+
+/+
+/+
+/+
•• Način rada s ispreplitanjem nije podržan.
•• U slučaju odabira videoformata koji nije standardan, uređaj možda neće ispravno raditi.
•• Podržani su odvojeni i kompozitni načini rada. Način rada SOG (Sync On Green) nije podržan.
Hrvatski - 62
Dimenzije
Prikaz sprijeda / bočni prikaz
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora, ovisno o modelu.
•• 43˝
(Jedinica: mm)
58,8
970,2
943,2
531,4
563,2 618,1
226,5
556,5
•• 49˝
(Jedinica: mm)
59,7
1102,8
1075,8
606,0
637,8 691,8
226,5
556,5
Hrvatski - 63
•• 55˝
(Jedinica: mm)
59,2
1238,6
1211,6
682,4
714,2 768,4
226,5
556,5
•• 65˝
(Jedinica: mm)
59,7
1457,5
1430,5
805,5
837,3 908,7
355,1
676,3
•• 75˝
(Jedinica: mm)
60,6
1684,6
1652,2
930,3
966,4 1056,5
356,1
1256,7
Hrvatski - 64
Pojedinosti ploče s priključcima / stražnji prikaz
Precizne dimenzije mogu se provjeriti na mrežnom mjestu Displaysolutions.samsung.com.
Pojedinosti postolja
Prikazana slika može se razlikovati od vašeg televizora, ovisno o modelu.
•• 43˝
(Jedinica: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
199,1
226,5
•• 49˝–55˝
(Jedinica: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
556,5
218,4
226,5
Hrvatski - 65
•• 65˝
(Jedinica: mm)
70,0
135,0
R9,5
R3,75
152,0
676,3
240,9
355,1
•• 75˝
(Jedinica: mm)
53,8
356,1
214,5
•• NAPOMENA: Neke slike možda ne odgovaraju stvarnim dimenzijama. Neke dimenzije podložne su promjenama
bez prethodne obavijesti. Provjerite dimenzije prije postavljanja TV-a. Nismo odgovorni za tipografske pogreške ili
pogreške prilikom ispisa.
Hrvatski - 66
Licence
Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby
Audio, Pro Logic, and the double-D symbol are trademarks of
Dolby Laboratories.
OVAJ SE PROIZVOD PRODAJE S OGRANIČENOM LICENCOM I
OVLAŠTEN JE SAMO ZA UPOTREBU U VEZI S HEVC SADRŽAJEM
KOJI ISPUNJAVA SVAKU OD TRI NAVEDENE
KVALIFIKACIJE: (1) HEVC SADRŽAJ SAMO ZA OSOBNE SVRHE; (2)
HEVC SADRŽAJ KOJI NIJE NA PRODAJU; I (3) HEVC SADRŽAJ KOJI
JE STVORIO VLASNIK PROIZVODA.
OVAJ SE PROIZVOD MOŽDA NEĆE UPOTREBLJAVATI U VEZI
SA HEVC ŠIFRIRANIM SADRŽAJEM KOJI JE STVORILA TREĆA
STRANA, KOJEG JE KORISNIK NARUČIO ILI KUPIO OD TREĆE
STRANE, OSIM AKO KORISNIK IMA POSEBNO DOZVOLJENA
PRAVA ZA UPOTREBU PROIZVODA S TAKVIM SADRŽAJEM OD
STRANE LICENCIRANOG PRODAVAČA SADRŽAJA.
VAŠA SE UPOTREBA OVOG PROIZVODA U VEZI S HEVC
KODIRANIM SADŽAJEM SMATRA PRIHVATLJIVOM U OKVIRU
OGRANIČENOG OVLAŠTENJA KAO ŠTO JE I NAVEDENO IZNAD.
The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface,
and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of
HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
Open Source License Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage. (http://opensource.samsung.com)
Open Source License Notice is written only English.
Hrvatski - 67
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD WIDE
Imate li pitanja ili komentare u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za korisničku podršku tvrtke SAMSUNG.
Država
Centar za korisničku podršku
Web-mjesto
AUSTRIA
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/support
BELGIUM
02-201-24-18
www.samsung.com/be/support (Dutch)
www.samsung.com/be_fr/support (French)
BOSNIA
055 233 999
www.samsung.com/support
ALBANIA
045 620 202
www.samsung.com/al/support
BULGARIA
*3000 Цена в мрежата
0800 111 31, Безплатна телефонна линия
www.samsung.com/bg/support
CROATIA
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
CZECH
Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. V Parku 2323/14, 148 00 - Praha 4
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/dk/support
FINLAND
030-6227 515
www.samsung.com/fi/support
FRANCE
01 48 63 00 00
www.samsung.com/fr/support
GERMANY
06196 77 555 77
www.samsung.com/de/support
CYPRUS
8009 4000 only from landline, toll free
GREECE
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line
(+30) 210 6897691 from mobile and land line
www.samsung.com/gr/support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/support
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
www.samsung.com/it/support
LUXEMBURG
261 03 710
www.samsung.com/be_fr/support
MONTENEGRO
020 405 888
www.samsung.com/support
SLOVENIA
080 697 267 (brezplačna številka)
www.samsung.com/si/support
NETHERLANDS
088 90 90 100
www.samsung.com/nl/support
NORWAY
815 56480
www.samsung.com/no/support
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
PORTUGAL
808 207 267
www.samsung.com/pt/support
ROMANIA
*8000 (apel in retea)
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG) Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
SERBIA
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
SLOVAKIA
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
SPAIN
0034902172678
www.samsung.com/es/support
SWEDEN
0771 726 786
www.samsung.com/se/support
SWITZERLAND
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/ch/support (German)
www.samsung.com/ch_fr/support (French)
UK
0330 SAMSUNG (7267864)
www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)
0818 717100
www.samsung.com/ie/support
LITHUANIA
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LATVIA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
TURKEY
444 77 11
www.samsung.com/tr/support
© 2018 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.
EJ690U_EU-01
Download PDF

advertising