DVD-SH893
DVD-SH895
DVD-SH897
DVD
korisnički priručnik
zamislite mogućnosti
Hvala vam na kupnji ovog Samsung proizvoda.
Da biste dobili potpuniju uslugu, molimo
registrirajte vaš proizvod na
www.samsung.com/register
kako započeti
UPOZORENJE
KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI STRAŽNJI) POKLOPAC.
NE SADRŽI DIJELOVE KOJE MOŽE SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM OSOBLJU.
OPREZ
OPASNOST OD ELEKTRIČNOG UDARA.
NE OTVARAJTE!
Ovaj simbol označava “opasan napon” u
proizvodu koji predstavlja rizik od
električnog udara ili ozljede osoba.
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG UDARA, NE UKLANJAJTE PREDNJI (ILI
STRAŽNJI) POKLOPAC, NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE
SERVISIRATI KORISNIK. SERVIS POVJERITE
KVALIFICIRANOM SERVISNOM OSOBLJU.
Ovaj simbol označava važne upute koje idu
uz proizvod.
Nemojte instalirati ovaj proizvod u ograničenom prostoru kao što je ormar za knjige ili slični uređaj.
UPOZORENJE : Kako biste spriječili oštećenje uslijed opasnosti od požara ili električnog udara, nemojte izlagati
ovaj uređaj vlazi ili kiši.
OPREZ : HDD I DVD SNIMAČ KORISTE NEVIDLJIVU LASERSKU ZRAKU KOJA MOŽE UZROKOVATI OPASNO
IZLAGANJE RADIJACIJI AKO JE USMJERENA. UVJERITE SE DA KORISTITE HDD I DVD SNIMAČ
PRAVILNO I PREMA UPUTAMA.
OPREZ
UPOTREBA NAREDBI ILI PODEŠENJA ILI IZVEDBA POSTUPAKA SUPROTNIM ONIMA
NAVEDENIM OVDJE MOŽE REZULTIRATI OPASNOM IZLAGANJU RADIJACIJI.
NE OTVARAJTE POKLOPCE I NE VRŠITE SAMI POPRAVKE. SERVIS POVJERITE OVLAŠTENOM SERVISNOM
OSOBLJU.
Ovaj proizvod je u skladu s CE propisima ako koristite oklopljene kabele i konektore za spajanje uređaja s drugom
opremom. Za sprječavanje elektromagnetske interferencije s električnim uređajima kao što su radio i TV, koristite
oklopljene kabele i konektore za spajanje.
VAŽNA NAPOMENA
Glavni električni vod na ovoj opremi isporučen je s oblikovanim utikačem koji uključuje osigurač. Vrijednost osigurača navedena
je na prednjem dijelu zatika utikača. Ako je potrebna zamjena, morate koristiti osigurač iste snage odobren za BS1362.
Nikada ne koristite utikač bez poklopca osigurača ako se poklopac može ukloniti. Ako je potreban zamjenski
poklopac osigurača, on mora biti iste boje kao i lice zatika na utikaču. Zamjenske poklopce možete kupiti kod
distributera.
Ako isporučeni utikač nije prikladan za točke napajanja u vašoj kući ili kabel nije dovoljno dugačak da dosegne točku
napajanja, trebate nabaviti odgovarajući produžni sigurnosni kabel ili zatražiti pomoć distributera.
Međutim, ako nema alternative odrezivanju utikača, uklonite osigurač i sigurno odložite utikač. Ne spajajte utikač u
utor glavnog voda budući da postoji opasnost od gole fleksibilne žice.
Za odspajanje opreme s glavnog voda morate izvući utikač iz utora glavnog voda te stoga utikač glavnog voda mora
biti spreman za uporabu.
Uređaj isporučen s ovim priručnikom za korisnike ima licencu u skladu s pravima na intelektualno vlasništvo trećih
strana. Ova licenca je ograničena na privatnu, nekomercijalnu uporabu licenciranih sadržaja od strane krajnjih
korisnika - potrošača.
Ne dajemo prava na komercijalnu uporabu.
Licenca uključuje samo ovaj uređaj, a ne druge proizvode, i ne obuhvaća nelicencirane proizvode ili postupak u
skladu s ISO/IEC 11172-3 ili ISO/IEC 13818-3 koji se koristi ili prodaje u kombinaciji s ovim uređajem. Licenca
uključuje samo uporabu ovog proizvoda za kodiranje i/ili dekodiranje audio datoteka u skladu s ISO/IEC 11172-3 ili
ISO/IEC 13818-3. Ovom licencom ne dajemo prava na obilježja ili funkcije proizvoda koje nisu u skladu s ISO/IEC
11172-3 ili ISO/IEC 13818-3.
2_ kako započeti
MJERA OPREZA
Važne sigurnosne upute
Pažljivo pročitajte ove upute prije uporabe uređaja. Pridržavajte se svih sigurnosnih uputa navedenih u nastavku.
Čuvajte ove radne upute u blizini za buduću referencu.
Pročitajte ove upute.
2)
Čuvajte ove upute.
3)
Pazite na sva upozorenja.
4)
Pridržavajte se ovih uputa.
5)
Ne koristite ovaj uređaj u blizini vode.
6)
Čistite ga samo suhom krpom.
7)
Ne blokirajte ventilacijske otvore, instalirajte ga u skladu s uputama proizvođača.
8)
Ne instalirajte ga u blizini izvora toplote poput radijatora, regulatori toplote, štednjaci ili drugi uređaji
(uključujući pojačala) koji stvaraju toplotu.
9)
Ne poništavajte sigurnosnu svrhu polariziranog ili uzemljenog utikača. Polarizirani utikač ima dvije oštrice,
od kojih je jedna šira od druge. Uzemljeni utikač ima dvije oštrice i zatik za uzemljenje. Široka oštrica ili
zatik su isporučeni za vašu sigurnost. Ako isporučeni utikač ne odgovara utičnici, kontaktirajte električara
za zamjenu zastarjele utičnice.
10) Zaštitite strujni kabel od hodanja ili bockanja, a posebice na utikačima, utorima za utikače, točke na kojoj
izlaze iz uređaja.
11) Koristite samo dodatke i pribor koji je naveo proizvođač.
12) Koristite samo sa kolicima, podnožjem, tronožcem, podupiračem ili stolom koji je naveo proizvođač ili
prodao s uređajima. Ako koristite kolica, budite oprezni pri pomicanju kombinacije kolica/uređaj kako
biste izbjegli ozljedu uslijed preokretanja.
13) Izvucite utikač uređaja za vrijeme nevremena s gromom ili ako ga dugo vremena ne koristite.
14) Servis povjerite ovlaštenom servisnom osoblju. Servis je nužan ako posoji bilo kakvo oštećenje uređaja,
kao što je oštećenje kabela za napajanje ili utikača, prolijevanje tekućine ili padanje objekata na uređaj,
izlaganje uređaja kiši ili vlazi, neispravan rad uređaja ili pad uređaja.
Oprez pri rukovanju
• Prije spajanja drugih komponenti na ovaj HDD I DVD SNIMAČ, pazite da ih sve isključite.
• Nemojte pomicati HDD I DVD SNIMAČ za vrijeme reprodukcije diska, inače može doći do grebanja ili
pucanja diska i oštećenja unutarnjih dijelova HDD I DVD SNIMAČA.
• Ne stavljajte vazu s cvijećem napunjenu vodom ili male metalne predmete na HDD I DVD SNIMAČ.
• Pazite da ne stavite ruku u ladicu diska.
• Ne stavljajte ništa drugo u ladicu osim samog diska.
• Vanjske interferencije kao što su munja i statički elektricitet mogu utjecati na normalan rad ovog HDD I DVD
SNIMAČA. Ako dođe do toga, isključite HDD I DVD SNIMAČ i ponovo ga uključite gumbom STANDBY/ON
ili izvucite i ponovo umetnite kabel za napajanje izmjeničnom strujom u utičnicu. HDD I DVD SNIMAČ će
raditi normalno.
• Pazite da uklonite disk i isključite HDD I DVD SNIMAČ nakon uporabe.
• Izvucite kabel za napajanje izmjeničnom strujom iz utičnice ako ne namjeravate koristiti HDD I DVD SNIMAČ
dulje vrijeme.
• Očistite disk brisanjem ravno od unutrašnjeg prema vanjskom dijelu diska.
• Uređaje ne treba izlagati vlazi ili prskanju te se predmeti napunjeni vodom, poput vaza ne trebaju stavljati na
uređaje.
• Strujni utikač koristi se kao uređaj za isključivanje te treba uvijek biti spreman za uporabu.
Hrvatski _3
● KAKO ZAPOČETI
1)
kako započeti
Održavanje ormara
Iz sigurnosnih razloga pazite da izvučete kabel izmjenične struje iz utičnice izmjenične struje.
• Ne koristite benzen, razrjeđivač ili druga otapala za čišćenje.
• Obrišite ormar mekom krpom.
HDD (Hard Disk Drive)
Tvrdi disk ima veliki prostor za odlaganje koji mu omogućuje dugačko snimanje i brz pristup zapisanim
podacima. Ipak, lako se može oštetiti udarom, vibracijom ili prašinom te ga treba držati podalje od magneta.
Da biste izbjegli gubitak važnih podataka, pratite sljedeće mjere opreza.
• Ne koristite HDD I DVD SNIMAČ na mjestu koje je podložno velikim temperaturnim promjenama.
• Ne vršite preveliki udar na HDD I DVD SNIMAČ.
• Ne stavljajte HDD I DVD SNIMAČ na mjesto koje je podložno mehaničkim vibracijama ili na nestabilno
mjesto.
• Ne stavljajte HDD I DVD SNIMAČ na vrh izvora toplote.
• Ne isključujte kabel za napajanje izmjeničnom strujom dok je uređaj uključen.
• Ne pokušavajte promijeniti tvrdi disk. To može rezultirati kvarom.
Ako se tvrdi disk ošteti, ne možete povratiti izgubljene podatke. Tvrdi disk je samo privremeno mjesto za
odlaganje.
Uporaba diska
• Koristite diskove pravilnih oblika. Ako koristite disk nepravilnog oblika (disk
posebnog oblika), možete oštetiti ovaj HDD I DVD SNIMAČ.
Držanje diskova
• Izbjegavajte dodirivati površinu diska na kojoj se vrši snimanje.
DVD-RAM, DVD±RW i DVD±R
• Očistite opcionalnim DVD-RAM/PD čistačem diska (LF-K200DCA1 ako je dostupan). Nemojte
koristiti čistače ili krpe za CD-e za čišćenje DVD-RAM/±RW/±R diskova.
DVD-Video, Audio-CD
• Obrišite nečistoće na disku mekom krpom.
Mjere opreza pri uporabi diskova
• Ne pišite kemijskom ili tehničkom olovkom na tiskanoj strani.
• Ne koristite sprejeve za čišćenje ploča ili antistatička sredstva. Također ne koristite tekuće kemikalije kao što
su benzen ili razrjeđivač.
• Ne stavljajte naljepnice na diskove. (Ne koristite diskove zalijepljene lijepljivim trakama ili ostacima
naljepnica.)
• Ne koristite zaštitne slojeve protiv ogrebotina ili druge zaštitne slojeve.
• Ne koristite diskove ispisane na pisačima za naljepnice raspoloživima na tržištu.
• Ne učitavajte oštećene ili napuknute diskove.
Pohranjivanje diska
Pazite da ne oštetite disk zato što su podaci na ovim diskovima vrlo osjetljivi na okolinu.
• Ne izlažite izravno sunčanoj svjetlosti.
• Čuvajte na hladnom, prozračenom mjestu.
• Držite okomito.
4_ kako započeti
• Čuvajte u čistom, zaštitnom omotu.
• Ako iznenada premjestite HDD I DVD SNIMAČ s hladnoga na toplo mjesto, može doći do stvaranja
kondenzacije na radnim dijelovima i lećama, što uzrokuje nenormalnu reprodukciju diska. Ako se ovo
dogodi, ne stavljajte utikač u utičnicu i čekajte dva sata. Zatim umetnite disk i pokušajte ponovo
reproducirati.
Specifikacije diska
Ovaj uređaj omogućuje vam da snimate i reproducirate digitalan video zapis visoke kvalitete na DVDRAM/±RW/±R diskovima ili na HDD-u.
Vrsta diska
❖ DVD-Video
• Raznoliki digitalni video (digital versatile disc - DVD) može sadržavati do 135 minuta slika, 8 audio jezika i
titlove na 32 jezika. On ima MPEG-2 kompresiju slike i Dolby digital okruženje, čime vam omogućuje da
uživate u živim i jasnim slikama filmske kvalitete iz vašeg doma.
• Pri prebacivanju s prvog na drugi sloj na dvoslojnom DVD video disku, može se pojaviti privremena smetnja
slike i zvuka. To ne predstavlja kvar uređaja.
• Nakon što se finalizira DVD-RW/±R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
❖ Audio CD
• Audio disk na kojem se snima 44,1 kHz PCM audio.
• Reproducira CD-DA format na audio CD-R i CD-RW diskovima.
• Ovaj uređaj ne može reproducirati neke CD-R ili CD-RW diskove zbog uvjeta snimanja.
❖ CD-R/-RW
• Koristite CD-R/-RW disk od 700 MB (80 minuta). Ako je to moguće, ne koristite disk od 800 MB (90 minuta)
ili veći budući da možda nije moguća reprodukcija tog diska.
• Ako CD-R/-RW disk nije snimljen kao zaključena sesija, može doći do kašnjenja pri reprodukciji početka
diska te se neće reproducirati sve snimljene datoteke.
• Neke CD-R/-RW diskove možda ne možete reproducirati na ovom uređaju, ovisno o uređaju na kojem ste
ih snimili. Što se tiče sadržaja snimljenih na CD-R/-RW medijima s CD-a za osobnu uporabu, mogućnost
reprodukcije ovisi o sadržajima i diskovima.
❖ DVD±R reprodukcija i snimanje diska
• Nakon što se finalizira DVD±R snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
• Možete snimati na slobodnom prostoru diska i izvesti funkcije uređivanja poput naslova za diskove i
programa te brisanja programa prije finaliziranja.
• Kada je programiranje izbrisano s DVD±R-a, taj prostor više nije slobodan. Kada se izvršeno snimanje na
prostoru DVD±R-a, to područje više nije slobodno za snimanje bez obzira da li je snimanje obrisano ili ne.
• Potrebno je oko 30 sekundi da jedinica dovrši informaciju o upravljanju snimanja nakon završetka snimanja.
• Ovaj proizvod optimizira DVD±R za svako snimanje. Optimiziranje je izvršeno kada počnete sa snimanjem
nakon unošenja diska ili uključenja jedinice. Snimanje na disk može biti nemoguće ako je optimiziranje
izvršeno isuviše veliki broj puta.
• U nekim slučajevima a uslijed snimanja reprodukcija može biti nemoguća.
• Ovaj uređaj može reproducirati DVD±R diskove snimljene i finalizirane na Samsung DVD video snimaču.
Može neće biti moguće reproducirati neke DVD±R diskove ovisno o disku i stanju snimanja.
❖ Reprodukcija i snimanje DVD-RW diska
•
•
•
•
Snimanje i reprodukcija mogu se izvršiti na DVD-RW diskovima u Video i VR načinima.
Kada je DVD-RW snimljen u finaliziranim Video i VR načinima, ne možete izvršiti dodatno snimanje.
Nakon što se finalizira DVD-RW snimljen u video načinu rada, on postaje DVD-Video.
U oba načina, reprodukcija se može izvršiti prije i poslije finalizacije, ali se dodatno snimanje, brisanje i
uređivanje ne mogu izvršiti nakon finalizacije.
Hrvatski _5
● KAKO ZAPOČETI
Također možete urediti digitalne slike na DVD-RAM/±RW diskovima ili HDD-u.
kako započeti
• Ako želite snimiti disk u VR načinu a zatim ga snimiti u V načinu, uvjerite se da ste izvršili formatiranje.
Budite pažljivi pri izvođenju formatiranja jer se svi snimljeni podaci mogu izgubiti.
• Prazni DVD-RW diskovi inicijalizirani su u VR načinu pri prvoj inicijalizaciji.
❖ DVD±RW reprodukcija i snimanje diska
• Sa DVD+RW diskovima, nema razlike između DVD-Video formata (Video način) i DVD-Video formata za
snimanje (VR način).
• Finaliziranje je općenito nepotrebno pri korištenju DVD+RW diska.
❖ Reprodukcija i snimanje DVD-RAM diska
• Osigurajte da je način snimanja podešen na VR način. U protivnom, proizvod neće moći reproducirati
snimanje.
• Ne možete reproducirati DVD-RAM na većini DVD komponenata zbog kompatibilnosti.
• Samo se DVD-RAM diskovi standardne verzije 2.0. mogu reproducirati na ovoj jedinici.
• DVD-RAM snimljen na ovu jedinicu možda neće raditi s drugim DVD komponentama. Radi određivanja
kompatibilnosti s ovim DVD-RAM diskovima, pogledajte korisnički priručnik uređaja za reprodukciju.
• Za DVD-RAM diskove vrste uloška, uklonite uložak i koristite samo disk.
Kopiranje diska
Specifikacije kopiranja naslova
Sadržaj
HDD € DVD
DVD € HDD
Snimljen video naziv
Podržano
Podržano
Kopiranje zaštićenog naziva
Nije podržano
Nije podržano
Premjesti
Kopiraj naziv jednom
(briše naziv u HDD-u nakon kopiranja)
Nije podržano
Kada je “Jednom kopiraj program” snimljen na DVD disk, isti se naziv više ne može kopirati na HDD.
Ali „Jednom kopiraj program“ snimljeno je na HDD. Ovaj se naslov može kopirati na DVD-RW (VR način rada)
s CPRM-om ili DVD-RAM-om.
Specifikacije za kopiranje sadržaja
Sadržaj
•
•
•
•
•
HDD ➔ DVD ili USB
DVD ➔ HDD ili USB
USB ➔ HDD ili DVD
MP3
Podržano
Podržano
Podržano
JPEG (fotografija)
Podržano
Podržano
Podržano
DivX
Podržano
Podržano
Podržano
CD-DA
Nije podržano
Podržano
Nije podržano
Disk(CD-DA/CD-R/CD-RW/DVD-RAM, DVD±R(Finalise)/DVD+RW/DVD-RW(Finalise)) ➔ HDD ili USB
HDD ➔ DVD-R, DVD-RW(V) ili USB
USB ➔ HDD ili DVD-R, DVD-RW(V)
PTP USB nije dostupan pri kopiranju na USB.
Ako je disk finaliziran preko upravitelja diska, može biti kompatibilan s računalom kao disk sa UDF
datotekom sustava.
6_ kako započeti
COPY PROTECTION
• Mnogi su DVD diskovi enkodirani sa zaštitom od kopiranja.
• Ovaj proizvod ima tehnologiju za zaštitu autorskog prava, a koja je zaštićena određenim američkim patentima i drugim
inetelektualnim vlasničkim pravima Macrovision Corporation i drugih vlasnika prava. Uporabu ove tehnologije za zaštitu autorskog
prava mora odobriti Macrovision Corporation, a koja je namijenjena kućnoj uporabi i drugoj ograničenoj uporabi (gledanju), osim
ako to nije drugačije odobrio Macrovision Corporation. Nije dopušten obratni inženjering ili rastavljanje proizvoda.
Ovaj HDD i DVD RECORDER može omogućiti zaštitu sadržaja vaših diskova, kao što je niže opisano.
• Zaštićen od programa : Pogledajte stranicu 87, „Zaključavanje (Štićenje) naslova“
• Zaštićen od diska : Pogledajte stranicu 102, „Zaštita diska“
❋ DVD-RAM/±RW/±R diskovi koji nisu kompatibilni s DVD-VIDEO formatom ne mogu se reproducirati u
ovom proizvodu.
❋ Za više informacija o kompatibilnosti DVD snimanja, obratite se vašem DVD-RAM/±RW/±R
proizvođaču.
❋ Upotreba diskova DVD-RAM/±RW/±R slabije kvalitete može uzrokovati neočekivane probleme
uključujući, bez ograničenja, neispravnost snimanja, gubitak snimljenog ili uređenog materijala ili
oštećenih na HDD i DVD RECORDER-u.
Format diska
❖ Uporaba MP3 diska
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB s MP3 datotekama snimljenim s UDF-om, ISO9660 ili JOLIET
format mogu se reproducirati.
• Moguća je reprodukcija samo MP3 datoteka s ekstenzijom “.mp3” ili “.MP3”.
• Kod MP3 datoteka snimljenih u VBR-u (Variable Bit Rates) od 32 Kbps do 320 Kbps, može doći do prekida
zvuka.
• Brzina reprodukcije varira od 56 Kbps do 320 Kbps.
• Svaka mapa može imati do 500 stavki uključujući datoteke i pod mape.
❖ Uporaba JPEG diska
• CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB snimljenog s UDF-om, ISO9660 ili JOLIET format mogu se
reproducirati.
• Moguća je reprodukcija samo JPEG datoteka s ekstenzijom “.jpg” ili “.JPG”.
• Svaka mapa može imati do 500 stavki uključujući datoteke i pod mape.
• MOTION JPEG i progresivan JPEG nisu podržani.
❖ Upotreba DivX diska
•
•
•
•
•
•
•
Disk : CD-R/-RW, DVD-RAM/±RW/±R, HDD, USB
Može se reproducirati video datoteke sa sljedećim ekstenzijama. : .avi, .divx, .AVI, .DIVX
DivX video (kodek) format : DivX 3.11 DivX 4.x DivX 5.x (bez QPEL i GMC-a)
DivX audio (kodek) format : MP3, MPEG1 Audio Layer 2, LPCM, AC3, DTS
Podržani formati podnaslova datoteka: .smi, .srt, .sub, .psb, .txt, .ass
Svaka mapa može imati do 500 stavki uključujući datoteke i pod mape.
Ne možete reproducirati disk koji je veći od 720 x 576 piksela razlučivosti.
Hrvatski _7
● KAKO ZAPOČETI
Zaštita
kako započeti
Ne koristite sljedeće diskove!
• LD, CD-G, CD-I, CD-ROM i DVD-ROM diskovi ne trebaju se koristiti s ovim proizvodom.
[Napomena]
Vrste diskova koje možete reproducirati : CD/CD-R/-RW/MP3/JPEG/DVD-Video/DVD-RAM/±RW/±R.
Za DVD-RW/±R disk, koji je snimljen u video načinu na drugoj komponenti, može se reproducirati samo
kada je finaliziran.
• Neke komercijalne diskove i DVD diskove kupljene izvan vaše regije možda ne možete reproducirati na
ovom proizvodu. Pri reprodukciji ovih diskova bit će prikazano ili “Nema diska.” ili “Provjerite regionalni kôd
diska.”
• Ako su vaši DVD-RAM/±RW/±R diskovi ilegalna kopija ili nisu u DVD video formatu, možda se neće moći
reproducirati.
❖ Kompatibilnost diska
• Neće svi brandovi diskova biti kompatibilni s ovom jedinicom.
❖ Kompatibilni USB uređaji na host priključku
• USB host priključak ponaša se kao radna površina ili prijenosno računalo.
❋ Ovaj proizvod je kompatibilan s uređajima za masovnu pohranu (uređaji za pohranu koji se mogu ukloniti)
i PTP uređajima (poput digitalnih fotoaparata)
• USB host priključak omogućuje USB 2.0 povezanost te obrnuta kompatibilnost s USB 1.1 (USB 1.0)
uređajima.
• Podržani uređaji na host priključku
❋ Uređaji za masovnu pohranu
- Digitalni fotoaparat
- MP3 player
- Memorijski štapić
- Čitač kartice (čitač kartice s jednim ili više utora)
- Vanjski pogon tvrdog diska: Podržava samo FAT32 formatiran HDD.
- Drugi uređaji za pohranu koji se mogu ukloniti.
❋ PTP (Picture Transfer Protocol) uređaji
- Digitalni fotoaparat (u PTP načinu pored USB načina za spajanje)
• Ovaj proizvod podržava samo FAT16/32 sustav datoteke.
• Ovaj proizvod podržava najviše do 4 dijela
• Napomena (Oprez)
❋ Ako vam se dogodi da koristite USB kabel loše kvalitete, tada USB uređaj možda neće biti prepoznat.
❋ Kompatibilnost s MP3 uređajima za reprodukciju je malo ograničena.
- Ovaj proizvod može reproducirati samo sadržaj mp3 formata.
- Ovaj proizvod ne podržava audio sadržaj enkriptiran putem DRM-a (Digital Right Management)
❋ Nije podržan niti USB hub uređaj niti hub ekstenzija za spajanje.
❋ Postoji jako puno vrsta USB uređaja.
Neki gore navedeni USB uređaji možda neće biti kompatibilni s ovim proizvodom.
Drugim riječima, USB host funkcija ovog proizvoda ne jamči kompatibilnost sa svim USB uređajima.
8_ kako započeti
• TPL ( Target Peripheral List )
Budući da ovaj proizvod nije Windows XP već ugrađen USB host sustav, razumije se da se podržani USB
uređaji ne mogu ograničiti.
Funkcionalnost USB hosta i kompatibilnost ovog proizvoda ispitane su sa sljedećim stavkama. (Osim ovih
stavki, očekujemo da je puno drugih USB uređaja raditi dobro s ovim proizvodom)
❋ DSC (Digital Still Camera)
Brand
Samsung
VP-MS11, S800, Pro815, V20, V10, D60, UCA5
Sony
DSC-W50, DSC-R1, DSC-P150, DSC-P200
Canon
IXUS 60, IXUS 600, PowerShot A700, IXUS 700, A620, S80
Panasonic
DMC-FX01, DMC LX1S, DMC-FZ5
Nikon
Coolpix 7900, Coolpix-p3, Coolpix S2
Olympus
C-70 zoom, SP-700, FE5500, C-470Z
Fuji
Finepix-F700
● KAKO ZAPOČETI
Trgovac
❋ MP3 player
Trgovac
Brand
Samsung
YP-T8, YP-U2, YP-T9, YP-P2
i-river
H10, N11, T30, Mplayer
❋ Ostalo
Proizvod
M
Trgovac
Brand
Čitač kartice
Unicon
UC-601R
PMP
Cowon
A2
Vanjski HDD
DATAgram
DHC-350
 Pored MP3 uređaja za reprodukciju s gore navedenog popisa, oni koji ne koriste klasu za masovnu pohranu nisu podržani.
Hrvatski _9
kako započeti
KAKO ZAPOČETI
2
SPAJANJE I POSTAVLJANJE
23
KONFIGURIRANJE SUSTAVA
35
FUNKCIJE DTV-A
51
10_ kako započeti
2
3
12
14
15
17
19
22
Upozorenje
Mjera opreza
Opće značajke
Prije čitanja priručnika za korisnike
Kako koristiti HDD i DVD snimač
Raspakiravanje
Opis
Pregled daljinskog upravljača
23
24
25
26
28
31
33
34
Spajanje HDD i DVD snimača
Dodatne veze
Antena + HDD i DVD snimač + VANJSKI
DEKODER + TV
Drugi način spajanja kabela za Video izlaz
Drugi način spajanja kabela za Audio izlaz
Spajanje HDMI/DVI na TV
Spajanje na AV IN 3, DV džek za ulaz
Spajanje na USB uređaje
35
35
37
38
41
43
44
45
46
48
49
Navigacija izbornicima na zaslonu
Postavljanje za uključivanje i auto
Clock set (sat postavljen)
Podešenje kanala
Podešavanje opcija sustava
Podešavanje jezičnih opcija
Postavljanje audio opcija
Podešavanje video opcija
Component izlaz (Napredno skeniranje)
Podešavanje roditeljskog zaključavanja
Podešavanje opcija snimanja
51
52
Osnovne funkcije
Vodič
REPRODUKCIJA
54
71
UREĐIVANJE
86
Regionalni kôd (samo dvd-video)
Logo oznake diskova koji se mogu reproducirati
Vrste diskova koji se mogu reproducirati
Reprodukcija diska
Upotreba izbornika diska i izbornika naslova
Korištenje gumba za reprodukciju
Upotreba INFO gumba
Odabir jezika titla
Odabir zvučnih zapisa i audio kanala
Promjena kuta kamere
Ponovljena reprodukcija
Uvećavanje
Upotreba markera
Korištenje oznaka
Audio CD/MP3 reprodukcija
Istodobna reprodukcija glazbe/fotografije
Gledanje slika
Reprodukcija divx-a
71
72
73
75
75
77
78
78
79
81
84
Diskovi za snimanje
Formati snimanja
Način snimanja
Slike koje se ne mogu snimiti
Direktno snimanje
Kopiranje iz kamkordera
Snimanje dodirom na prst (otr)
Istovremeno snimanje i reprodukcija
Funkcija vremenskog pomaka kao aktivan signal
Snimanje pomoću timera
Idi na popis snimljenih zapisa
86
90
Osnovno uređivanje (popis naslova)
Upotreba funkcije za razvrstavanje (popis
naslova)
90 Izbornik za navigaciju
91 Odabir sadržaja
92 Napredno uređivanje (lista za reprodukciju)
97 Kopiranje s hdd-a na dvd ili obratno
98 Kopiranje MP3, JPEG ili DIVX-a
100 Promjena naziva glazbe/fotografije/divx
datoteke
101 Upravitelj diska
REFERENCA
106 Rješavanje problema
106
108
108 Specifikacije
DODATAK
Hrvatski _11
● KAKO ZAPOČETI
SNIMANJE
54
54
54
56
56
57
58
58
59
59
59
60
61
61
62
67
67
69
kako započeti
OPĆE ZNAČAJKE
Ovaj uređaj omogućuje vam da snimate i reproducirate digitalan video zapis visoke kvalitete na DVD-RAM/±RW/±R
diskovima ili na HDD-u.
Također možete urediti digitalne slike na DVD-RAM/±RW diskovima ili HDD-u.
HDD snimanje
• DVD-SH893
Možete snimati do približno 264 sata videa (u načinu EP 8 Hr) na internom tvrdom disku (HDD) kapaciteta
160 GB.
• DVD-SH895
Možete snimati do približno 421 sata videa (u načinu EP 8 Hr) na internom tvrdom disku (HDD) kapaciteta
250 GB.
• DVD-SH897
Možete snimati do približno 534 sata videa (u načinu EP 8 Hr) na internom tvrdom disku (HDD) kapaciteta
320 GB.
Skupa s DVD-om za snimanje i HDD-om velikog kapaciteta u istom snimaču, možete čuvati snimke na HDDu za brz pristup ili snimati na DVD radi pohranjivanja ili reproduciranja na drugim DVD playerima.
(Lásd a 71~74. oldalt)
Kopiranje između HDD-a i DVD-a
Možete kopirati snimke s HDD-a na DVD za snimanje ili s DVD-a na HDD.
U istom načinu za snimanje možete kopirati samo kao izvorni naziv. (vidi stranu 97)
Simultano snimanje i reprodukcija
Reprodukcija i snimanje za DVD i ugrađen pogon za tvrdi disk (HDD) posve su neovisni.
Na primjer, prilikom snimanja na HDD, reproducirajte drugi naslov na HDD ili ranije snimljeni program na DVDu. Prilikom snimanja na DVD, reproducirajte ranije snimljeni program na HDD-u. (Vidi stranice 76~77)
Automatizirano podešenje kvalitete za snimanje pomoću timera
Ako je odabran FR način, kvaliteta video zapisa automatski je podešena kako bi sve svi video zapisi mogli
snimiti u određenom vremenu na slobodan prostor na disku. (vidi stranu 81)
Kopiranje podataka s digitalnog kamkordera pomoću DV džeka za ulaz
Snimite video zapis DV uređaja na HDD i DVD-RAM/ ±RW/±R diskove pomoću DV džeka za ulaz (IEEE 13944pin/4pin). (vidi stranu 77)
Progresivno skeniranje velike kvalitete
Progresivno skreniranje omogućuje veliku razlučivost i video zapis bez podrhtavanja. 10-bita 54-MHz DAC i
2D Y/C
Odvojeno strujno kolo omogućuje vrhunsku reprodukciju slike i kvalitetu snimanja. (vidi stranu 46)
DivX certifikacija
DivX® je digitalni video format kreiran putem DivX, Inc. To je službeni DivX certificirani ili DivX
ultra certificirani uređaj koji reproducira DivX video zapis.
HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI smanjuje smetnje slike tako što omogućuje put čistog digitalnog video/audio
signala s HDD i DVD RECORDER-a na vaš TV.
Ovaj HDD i DVD RECORDER podržava 576p, 720p, 1080i i 1080p.
12_ kako započeti
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje snimača pomoću daljinskog upravljača
za TV Samsung, spajanjem HDD i DVD RECORDER-a na SAMSUNG TV pomoću HDMI
kabela. (Ovo je moguće samo kod Samsung TV-a koji podržava Anynet+.) (vidi stranu 41)
n
EZ način snimanja
Ova funkcija vam omogućuje da inicijalizirate i finalizirate disk automatski. (vidi stranu 50)
USB sučelje i prijenos podataka
Možete prenijeti JPEG, MP3 i DivX datoteku MP3 playera, USB memoriju ili digitalnu kameru na HDD i DVD
RECORDER pomoću USB sučelja. Također možete kopirati JPEG, MP3 i DivX datoteku HDD i DVD RECORDERa na MP3 player, USB memoriju ili digitalnu kameru pomoću USB sučelja.
Hrvatski _13
● KAKO ZAPOČETI
EPG funkcije
EPG je Napredni elektronički programski vodič.
Pomoću daljinskog upravljača možete upravljati svim funkcijama.
Ima značajke Auto (automatskog) i Manual Scan (ručnog skeniranja) te značajku Channel Organizing
(organizacija kanala) koja se može programirati.
kako započeti
PRIJE ČITANJA PRIRUČNIKA ZA KORISNIKE
Provjerite sljedeće izraze prije čitanja priručnika za korisnike.
kone koje se koriste u priručniku
Ikona
S
Z
X
C
V
K
L
G
A
D
J
M
N
F
Izraz
Definicija
HDD
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na HDD-u.
DVD
Ovo uključuje funkciju dostupnu na DVD-u ili DVD±R/-RW(V) diskovima koji
su finalizirani.
RAM
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RAM-u.
-RW
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW-u.
-R
+RW
+R
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-R-u.
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-RW-u.
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na DVD-R-u.
CD-DA
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na podatkovnom CD-u (CD-R-u ili CDRW-u).
JPEG
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM
diskovima ili HDD-u.
MP3
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM
diskovima ili HDD-u.
DivX
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na CD-R/-RW, DVD±R/±RW/-RAM
diskovima ili HDD-u.
Oprez
Ovo uključuje slučaj u kojem funkcija ne radi ili su poništene postavke.
NAPOMENA
Ovo uključuje savjete ili upute na stranici koji pomažu pri radu svake funkcije.
Gumb na dodir Funkcija koja se može koristiti upotrebom samo jednog gumba.
USB
Ovo uključuje funkciju raspoloživu na USB-u.
O uporabi ovog priručnika za korisnike
1) Upoznajte se sa sigurnosnim napomenama prije uporabe ovog proizvoda. (vidi stranice 2~9)
2) Ako se pojavi problem, pogledajte poglavlje "Rješavanje problema". (vidi stranice 106~107)
Copyright
©2009 Samsung Electronics Co.
Sva prava pridržana; Ovaj priručnik za korisnike ne smijete reproducirati ili kopirati djelomično ili u cijelosti bez
prethodnog pisanog odobrenja Samsung Electronics Co.
14_ kako započeti
KAKO KORISTITI HDD I DVD SNIMAČ
Korak 1: Odaberite vrstu diska ili HDD
Molim provjerite slobodnu vrstu diska prije snimanja.
Korak 2: Formatirajte disk za početak snimanja
Za razliku od VCR-a, HDD i DVD SNIMAČ automatski započinje formatiranje kada je umetnut nekorišten disk.
Ovo je potrebno za pripremu snimanja na disk.
Upotreba HDD-a
Formatiranje nije nužno.
Upotreba DVD-RAM
Ova vrsta diska može se formatirati u DVD-Video formatu za snimanje (VR načinu). Možete urediti snimljene
slike i kreirati listu za reprodukciju u posebnom nizu prema vašim željama.
Upotreba DVD-RW-a
Ova vrsta diska može se formatirati u DVD-Video formatu (V način) ili DVD-Video formatu za snimanje (VR
način). Za nekorišteni disk, poruka koja koja vas pita da li inicijalizirati disk ili ne. Ako odaberete “DVD-VR” ili
“DVD-V”, pokrenut će se inicijalizacija. Možete reproducirati disk za Video način na raznim DVD
komponentama. Diskovi za VR način omogućuju raznovrsnije uređivanje.
Upotreba DVD-R-a
Formatiranje diska nije nužno a podržan je samo V način snimanja. Ove vrste diskova možete reproducirati
na raznim DVD komponentama samo kada su finalizirani.
Upotreba DVD+RW
Za nekorišteni DVD+RW disk, poruka koja koja vas pita da li formatirati disk ili ne. Ako odaberete “DVD+RW”,
pokrenut će se formatiranje.
Upotreba DVD+R
Ova vrsta diska biti će formatirana automatski.
Korak 3: Snimanje
Postoje dva različita načina za snimanje, direktno snimanje i snimanje pomoću timera. Snimanje pomoću
timera klasificirano je ovako:
Način za snimanje : XP (način za visoku kvalitetu), SP (način za standardnu kvalitetu), LP (način za dugačko
snimanje) i EP (produženi način) prema načinu snimanja. Kada je snimanje podešeno na FR način, najbolja
kvaliteta slike snimljena je s obzirom na preostalo vrijeme na disku.
Korak 4: Reproduciranje
Možete odabrati naziv koji želite reproducirati u prikazanom izborniku a zatim odmak započeti s
reprodukcijom.
DVD se sastoji od dijelova, nazvanih naslova i pododlomaka , nazvanih odlomaka.
Hrvatski _15
● KAKO ZAPOČETI
Ako želite više puta zaredom snimati na istom disku ili želite urediti disk nakon snimanja, odaberite DVD±RW ili
DVD-RAM vrstu diska sa višestrukim zapisom. Ako želite sačuvati snimku bez promjena, odaberite DVD±R
koji nema mogućnost višestrukog zapisa. Možete snimiti datoteke izravno na ugrađeni HDD ili urediti
snimljenu datoteku.
kako započeti
Korak 5: Uređivanje snimljenog diska
Uređivanje na diskovima jednostavnije je od konvencionalnih video vrpci. HDD i DVD SNIMAČ podržava puno
različitih funkcija za uređivanje, mogućih samo s DVD-ima i HDD-om.
Sa jednostavnim i lakim izbornikom za uređivanje, možete upravljati raznim funkcijama za uređivanje poput
brisanja, kopiranja, preimenovanja, zaključavanja, itd., na snimljenom nazivu.
Kreiranje liste za reprodukciju (DVD-RAM/-RW u VR načinu, HDD)
Sa ovim HDD i DVD SNIMAČEM, možete kreirati novu listu za reprodukciju na disku te ju urediti bez izvornog,
ranije postojećeg snimanja.
Korak 6: Finaliziranje i reprodukcija na drugim DVD komponentama
Za reprodukciju vašeg DVD-a na drugim DVD komponentama, finaliziranje može biti nužno. Najprije, završite s
uređivanjem i snimanjem a zatim finalizirajte disk.
Pri upotrebi DVD-RW diska u VR načinu
DVD diskovi koji su snimljeni u VR načinu mogu se reproducirati samo na DVD snimačina ne I uređajima za
reprodukciju.
Pri upotrebi DVD-RW diska u Video načinu
Najprije treba finalizirati disk kako bi se omogućila reprodukcija na HDD i DVD SNIMAČU. Nakon što je disk
finaliziran više se ne može izvršiti uređivanje ili snimanje.
Da bi se ponovo omogućilo snimanje na disku, disk mora biti nefinaliziran.
Pri upotrebi DVD±R diska
Trebate finalizirati disk kako biste ga reproducirali na drugoj komponenti od ovog HDD i DVD SNIMAČA. Ne
možete urediti ili snimati na disk nakon što je finaliziran.
M
 Možete automatski finalizirati disk pomoću EZ funkcije za snimanje. (vidi stranu 50)
16_ kako započeti
RASPAKIRAVANJE
Dodatna oprema
Provjerite dolje isporučeni pribor.
RF kabel za TV
Daljinski upravljač
Baterije za daljinski upravljač (veličina AAA)
Priručnik za upotrebu
Brzi vodič
Priprema daljinskog upravljača
Umetanje baterija u daljinski upravljač
• Otvorite baterijski poklopac na poleđini daljinskog upravljača.
• Umetnite dvije AAA baterije. Uvjerite se da su polovi (+ i –) pravilno postavljeni.
• Zamijenite baterijski poklopac.
Ako daljinski upravljač ne radi ispravno:
•
•
•
•
Provjerite polove baterija +/– (Dry-Cell)
Provjerite jesu li baterije suhe.
Provjerite je li osjetnik daljinskog upravljača blokiran preprekama.
Provjerite postoji li u blizini fluorescentno svjetlo.
Uklonite baterije u skladu s lokalnim propisima o zaštiti okoliša. Nemojte ih bacati u kućni otpad.
Za određivanje kompatibilnosti TV-a, slijedite upute dolje.
1. Uključite televizor.
2. Usmjerite daljinski upravljač prema televizoru.
3. Pritisnite i držite gumb TV STANDBY/ON i pritiskanjem odgovarajućih numeričkih gumba unesite
dvoznamenkasti kôd koji odgovara marki vašeg televizora.
Hrvatski _17
● KAKO ZAPOČETI
Video/audio kabel
kako započeti
TV kôdovi koje možete kontrolirati
BRAND
GUMB
BRAND
GUMB
SAMSUNG
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
NOBLEX
66
AIWA
82
NOKIA
74
ANAM
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
NORDMENDE
72, 73, 75
BANG & OLUFSEN
57
PANASONIC
53, 54, 74, 75
BLAUPUNKT
71
PHILIPS
06, 55, 56, 57
BRANDT
73
PHONOLA
06, 56, 57
BRIONVEGA
57
PIONEER
58, 59, 73, 74
06, 56
CGE
52
RADIOLA
CONTINENTAL EDISON
75
RADIOMARELLI
57
DAEWOO
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
RCA
45, 46
EMERSON
64
REX
74
FERGUSON
73
SABA
57, 72, 73, 74, 75
FINLUX
06, 49, 57
SALORA
74
FORMENTI
57
SANYO
41, 42, 43, 44, 48
06
FUJITSU
84
SCHNEIDER
GRADIENTE
70
SELECO
74
GRUNDIG
49, 52, 71
SHARP
36, 37, 38, 39, 48
HITACHI
60, 72, 73, 75
SIEMENS
71
IMPERIAL
52
SINGER
57
JVC
61, 79
SINUDYNE
57
LG
06, 19, 20, 21, 22, 78
SONY
35, 48
LOEWE
06, 69
TELEAVA
73
LOEWE OPTA
06, 57
TELEFUNKEN
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
MAGNAVOX
40
THOMSON
METZ
57
THOMSON ASIA
80, 81
MITSUBISHI
06, 48, 62, 65
TOSHIBA
47, 48, 49, 50, 51, 52
MIVAR
52, 77
WEGA
57
NEC
83
YOKO
06
NEWSAN
68
ZENITH
63
Rezultat: Ako je vaš televizor kompatibilan s daljinskim upravljačem, isključit će se.
On je sada programiran za rad s daljinskim upravljačem.
M
 Ako je za vašu marku televizora navedeno više kôdova, unosite jedan po jedan dok ne pronađete odgovarajući.
 Ako zamijenite baterije u daljinskom upravljaču, morate ponovo unijeti kod marke.
Nakon toga možete kontrolirati televizor uporabom sljedećih gumba nakon
pritiska na gumb TV.
Gumb
TV STANDBY/ON
SOURCE
TV VOL (+ -)
PROG (,.)
TV MUTE
Broj
M
Funkcija
Koristi se za uključivanje i isključivanje televizora.
Koristi se za odabir vanjskog izvora.
Koristi se za podešavanje glasnoće na televizoru.
Koristi se za odabir željenog kanala.
Koristi se za uključivanje i isključivanje zvuka.
Koristi se za direktan unos broja.
 Gore navedene funkcije ne moraju raditi na svim televizorima. Ako se pojave problemi, izravno upravljajte televizorom.
18_ kako započeti
OPIS
Prednja ploča (DVD-SH893/895/897)
● KAKO ZAPOČETI
PRIKAZ
Prikazuje status reprodukcije, vrijeme itd.
Gumb OPEN/CLOSE
Otvara i zatvara ladicu diska.
GUMBI SEARCH/SKIP
Ide na sljedeći naslov/poglavlje/pjesmu ili se vraća na prethodni naslov/poglavlje/pjesmu.
(Način za reprodukciju)
Odaberite unaprijed postavljene kanale za TV. (Način za zaustavljanje)
Gumb PLAY/PAUSE
Reproducira disk ili privremeno zaustavlja reprodukciju.
Gumb STOP
Zaustavlja reprodukciju diska.
Gumb REC
Počinje sa snimanjem.
Gumb HDD/DVD
Odabire HDD/DVD način.
LADICA DISKA
Otvara se za prihvaćanje diska.
USB HOST
Spaja na digitalni fotoaparat, MP3 player, memorijski štapić, čitač kartice, vanjski HDD ili druge
diskove za pohranu koji se mogu ukloniti
10
DV-INPUT
Spaja na vanjsku digitalnu opremu s DV džekom. (poput kamkordera)
11
AV INPUT 3
Spaja na vanjsku opremu.
12
Gumb STANDBY/ON
Uključuje i isključuje HDD i DVD snimač.
Hrvatski _19
kako započeti
Stražnja ploča
Ventilator
Ventilator uvijek radi ako uređaj ima napajanje.
Osigurajte minimalno 10 cm slobodnog
prostora na svakoj strani ventilatora pri
instalaciji proizvoda.
In sa antenskog
konektora
Spaja RF Spaja RF kabel s antene.
VIDEO OUT
Spaja ulaz vanjske opreme uporabom video kabela.
AV2(EXT) INPUT SCART
konektor
Spaja na opremu pomoću SCART džeka za izlaz.
HDMI OUT
Spaja na opremu pomoću HDMI ulaza.
DIGITAL AUDIO
OUT(OPTICAL)
Spaja na pojačalo koje ima džek za digitalni optički audio ulaz.
AV1(TV) OUTPUT SCART
konektor
Spaja na opremu pomoću SCART džeka za ulaz.
AUDIO OUT
Spaja audio ulaz vanjske opreme uporabom audio kabela.
COMPONENT VIDEO
OUT
Spaja opremu koja ima video ulaz za Component.
Out na TV konektor
Spaja RF kabel na ulaz za TV antenu.
20_ kako započeti
Prikaz na prednjoj ploči
● KAKO ZAPOČETI
Odnosi se na reprodukciju,
indikator Open/Close
Svijetli kada su odabrani gumbi koji se odnose na reprodukciju i open/close.
In Disc indikator
Osvjetljava status ikone.
DVD VIEW indikator
Svijetli kada je odabran DVD način.
HDD VIEW indikator
Svijetli kada je odabran HDD način.
USB VIEW indikator
Svijetli kada je odabran USB način.
Disc Media indikator
Svijetli kada je DVD±RW/±R disk učitan.
TIMER indikator
Svijetli kako bi naznačio način za timer snimanje.
HDMI indikator
Svijetli kako bi naznačio kada je spojen HDMI.
REC indikator
Svijetli u načinu snimanja.
STATUS indikator
Pokazivač vremena/sata/trenutnog statusa.
10
Hrvatski _21
kako započeti
PREGLED DALJINSKOG UPRAVLJAČA
Daljinski upravljač DVD snimača & VCR-a radit će sa Samsung televizorima i uskladivim markama.
Umetanje baterija u daljinski upravljač
1.
Podignite stražnji poklopac na
daljinskom upravljaču gore prema
prikazu.
2.
Gumb STANDBY/ON
Gumb SOURCE
U načinu vanjskog ulaza odaberite ulazni signal (PROG, AV1,
AV2, AV3 ili DV ulaz).
Gumb DTV/ANALOG
Odaberite Digital/Analogue (digitalno/analogno) emitiranje.
Umetnite dvije AAA baterije.
Pazite da krajevi baterija odgovaraju
“+” i “–” polovima u skladu s
dijagramom u odjeljku.
3.
Zamijenite poklopac.
Uz pretpostavku tipične uporabe
TV-a, baterije traju otprilike jednu
godinu.
Gumb OPEN/CLOSE
Za otvaranje i zatvaranje ladice diska.
Gumb TV STANDBY/ON
ODABIR
(TV, USB, DVD, HDD)
Gumbi ZA BROJEVE
Gumb TV/DVD
Gumb COPY
Gumb REPEAT
Omogućuje ponavljanje naslova, poglavlja, pjesme ili diska.
Gumbi koji se odnose na reprodukciju
Forward/Rewind, Search, Skip, Stop, Play/Still.
Gumb TV MUTE
U TV načinu, radi kao nečujan zvuk.
Gumb TV VOL
Podešavanje jačine zvuka na TV-u
Gumb MENU
Dovodi do izbornika za postavljanje HDD i DVD SNIMAČA.
Gumb INFO
Pritisnite da biste prikazali okvir s informacijama o programu na
zaslonu prilikom uporabe DTV-a. Omogućuje pristup uobičajenim
funkcijama HDD & DVD snimača. (Pogledajte stranice 58~60.)
Gumb A, B, C, D
Omogućuje pristup raznim funkcijama HDD i DVD SNIMAČA.
Gumb PROG
Koristite za odabir TV programa.
Gumb AUDIO
Pritisnite ovu tipku za prebacivanje audio jezika DVD-a.
Pri uporabi DTV-a pritisnite ovu tipku da biste odabrali audio.
Gumb RETURN
Gumbi OK/DIRECTION
(▲▼◄ ► gumbi)
Gumb EXIT
Gumb MARKER
Koristite ovu bilješku za označavanje položaja pri reprodukciji diska.
Gumb TITLE LIST/DISC MENU
Koristite ovo za ulazak u listu za pregled snimanja/izbornik diska.
Gumb SUBTITLE
Pritisnite ovo za prebacivanje DVD titlova za jezik. Pri uporabi
DTV-a pritisnite ovu tipku da biste odabrali podnaslov.
Gumb TEXT
Pri uporabi DTV-a pritisnite ovu tipku da biste odabrali Teletext OSD (zaslonski prikaz teleteksta).
Gumb TV/RADIO
U načinu DTV pritisnite ovu tipku za prebacivanje na TV ili na radio način rada.
Gumb REC
Koristite za snimanje na HDD/DVD-RAM/±RW/±R diskovima.
Gumb GUIDE
Pritisnite ovu tipku za prebacivanje programskog vodiča.
22_ kako započeti
Gumb PLAY LIST/TITLE MENU
Koristite za povratak na naziv izbornika ili za pregled liste
snimljenih datoteka.
Gumb TIMER
Pritisnite za izravan ulaz u izbornik načina za timer snimanje.
Gumb FAV LIST
Pri korištenju DTV-a, pritisnite ovaj gumb za prebacivanje među omiljenim listama.
Gumb REC PAUSE/TIME SHIFT
Koristite za pauziranje tijekom snimanja. U HDD načinu, koristite
za upravljanje funkcijom odgađanja reprodukcije i snimanja.
Gumb REC MODE
Koristite za podešenje željenog vremena snimanja i kvalitete
slike. (XP/SP/LP/EP).
Spajanje i postavljanje
SPAJANJE HDD I DVD SNIMAČA
Ovaj odlomak uključuje razne načine spajanja HDD i DVD SNIMAČA na druge vanjske komponente i zahtijeva
načine za početno podešenje.
1. Spojite RF kabel kao što je prikazano.
2. Spojite jedan kraj SCART kabela na AV1 utikač na stražnjoj strani HDD i DVD SNIMAČA.
3. Uključite i drugi kraj na odgovarajući konektor na televizoru.
4. Uključite HDD i DVD SNIMAČ i TV
5. Uključite HDD i DVD SNIMAČ i TV
6. Pritisnite gumb SOURCE na daljinskom upravljaču TV-a dok se ne pojavi video signal s HDD i DVD
SNIMAČA na zaslonu TV-a.
Za ANT IN
Za ZV
SCART kabel
(nije uključen)
RF kabel
Za ANT INPUT
M
 RF kabel za spajanje ovog proizvoda šalje samo signale TV-a. Morate spojiti SCART kabel ili Audio/Video kabele za gledanje
DVD-a s vašeg HDD i DVD SNIMAČA.
Hrvatski _23
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
Možete spojiti vaš HDD i DVD SNIMAČ ba televizor pomoću SCART kabela ako je dostupan odgovarajući
ulaz na televizoru.
Spajanje i postavljanje
DODATNE VEZE
HDD & DVD snimač možete povezati na vanjski uređaj (VCR/satelitski prijemnik).
SCART kabel
(nije uključen)
1
Vanjski uređaj (VCR/Satelitski prijamnik)
SCART kabel
(nije uključen)
- DVD način
1. AV2 konektor HDD & DVD snimača povežite s vanjskim uređajem (VCR/satelitski prijemnik) pomoću
SCART kabela.
2. Spojite AV1 konektor na SCART AV konektor na TV-u.
3. Uključite HDD i DVD snimač, vanjski uređaj (VCR/satelitski prijemnik) i TV.
4. Podeiste ulazni način na AV2.
- TV način
1. Pritisnite gumb TV/DVD na daljinskom upravljaču, zatim se na prednjem prikazu pojavljuje “TV”.
(ili isključite HDD i DVD SNIMAČ.)
2. Možete gledati programe sa satelitskog ili digitalnog tjunera spojenog na ovaj HDD i DVD SNIMAČ, čak i
kada je HDD i DVD SNIMAČ isključen.
24_ Spajanje i postavljanje
ANTENA + HDD I DVD SNIMAČ + VANJSKI DEKODER + TV
Ako spojite vanjski decoder na HDD i DVD SNIMAČ, možete snimiti ispremještane kanale (CANAL+ili Premiere
broadcasts) primljene preko ugrađenog TV tjunera na HDD i DVD SNIMAČU.
SCART kabel
(nije uključen)
Wall
RF kabel
3
RF kabel
SCART kabel
(nije uključen)
1. Spojite RF kabel za antenu kao što je prikazano.
2. Spojite AV1 konektor na ovaj snimač na SCART AV konektor na TV-u pomoću SCART kabela.
3. Spojite AV2 konektor na SCART AV konektor na dekoderu.
4. Za gledanje ili snimanje PAY-TV Canal Plus programa, podesite vaš HDD i DVD SNIMAČ za primanje
kanala pomoću prikaza na zaslonu. (Pogledajte stranice 38)
Hrvatski _25
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
DEKODER
Spajanje i postavljanje
DRUGI NAČIN SPAJANJA KABELA ZA VIDEO IZLAZ
Postoji nekoliko načina za izlaz video signala bez upotrebe scart kabela. Odaberite jedan od sljedećih video spajanja
koji vam najviše odgovara.
• Slučaj 1 : Spajanje na Video (Composite) džek za izlaz.
• Slučaj 2 : Component Video džekovi za izlaz
Načini za component video i progresivni izlaz
• Component video izlaz dostupan je samo ako vaš TV podržava ulaz za Component video.
Ako izlaz za Component video ne radi, provjerite TV veze i postavke za odabir TV ulaza.
• U usporedbi sa standardno isprekidanim video zapisom, progresivno skeniranje udvostručuje količinu video
linija prisutnih na vašem TV-u, što rezultira stabilnom, bez treperenja, jasnom slikom od isprekidanog video
zapisa. Ovo je moguće samo kod TV-a koji podržavaju progresivno skeniranje.
• Izlaz za progresivno skeniranje (576p)
Kupci trebaju imati na umu da nisu svi televizori visoke definicije potpuno kompatibilni s ovim proizvodom te
mogu uzrokovati prikaz izobličenja na slici, u slučaju problema sa slikom 576 progresivnog skreniranja.
Preporučuje se da korisnik prebaci vezu na izlaz ‘standardna definicija’. Ako imate pitanja vezano za TV
kompatibilnost s ovim modelom 576p HDD i DVD SNIMAČ, molimo kontaktorajte naš servisni centar za
pomoć kupcima.
Slučaj 1 : Spajanje na Video (Composite) džek za izlaz
1. Spojite video (žuti) kabel između VIDEO (žuti) OUT džeka na HDD i DVD SNIMAČ i VIDEO (žuti) INPUT
džek na vašem TV-u (ili AV pojačalo).
• Uživat ćete u slikama neprekidne kvalitete.
2. Spojite audio kabele (bijela i crvena) između AUDIO OUT džekova na HDD i DVD SNIMAČ i AUDIO IN
džekovima na TV-u (ili AV pojačalo). (Vidi stranice 28~33)
Video/audio kabel
Žuta
Crvena
26_ Spajanje i postavljanje
Bijela
Slučaj 2 : Component Video džekovi za izlaz
1. Spojite Component video kabele (nije isporučeno) između COMPONENT OUT (Y, PB, PR) džekova na
HDD i DVD SNIMAČ i COMPONENT IN (Y, PB, PR) džekovima na vašem TV-u.
• Uživat ćete u visokoj kvaliteti i točnoj reprodukciji boja na slici.
2. Spojite audio kabele (bijela i crvena) između AUDIO OUT džekova na HDD i DVD SNIMAČ i AUDIO IN
džekovima na TV-u (ili AV pojačalo).
(Vidi stranice 28~33).
3. Nakon spajanja, pogledajte stranicu 46.
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
Komponentni kabel
(nije uključen)
Zeleno
M
Plavo
Crvena
 Uvjerite se da priključci označeni bojom odgovaraju. Y, PB, PR component output džekovi vašeg HDD i DVD SNIMAČA moraju
se spojiti na odgovarajuće component input džekove na vašem TV-u.
 Progresivno podešenje dostupno je samo kada je Video Out podešen na Component.
(vidi stranu 46)
Hrvatski _27
Spajanje i postavljanje
DRUGI NAČIN SPAJANJA KABELA ZA AUDIO IZLAZ
Postoji nekoliko načina za izlaz audio signala bez upotrebe scart kabela. Odaberite niže navedenu audio vezu koja
vam najviše odgovara.
• Slučaj 1 : Spajanje na vaš TV
• Slučaj 2 : Spajanje na stereo pojačalo s AV izlaznim džekovima
• Slučaj 3 : Spajanje na AV pojačalo s džekom za digitalni izlaz
Manufactured under license under U.S. Patent #: 5,451,942 & other U.S. and worldwide patents issued & pending.
DTS and DTS Digital Out are registered trademarks and the DTS logos and Symbol are trademarks of DTS, Inc.
© 1996-2009 DTS, Inc. All Rights Reserved.
Proizvedeno prema licenci Dolby Laboratories. “Dolby” i dvostruki D simbol su zaštitni znaci Dolby Laboratories.
Spajanje na vaš TV
Ako vaš TV ima džekove za audio ulaz, koristite ovu vezu.
Komponentni kabel
(nije uključen)
Žuta
Crvena
Bijela
28_ Spajanje i postavljanje
Slučaj 2 : Spajanje na stereo pojačalo s AV izlaznim džekovima
Ako vaše stereo pojačalo ima samo AUDIO INPUT džekove (L i R), koristite AUDIO OUT džekove
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
Audio kabel
Crvena
Bijela
Prednji (L)
zvučnik
Prednji (R)
zvučnik
Hrvatski _29
Spajanje i postavljanje
Slučaj 3 : Spajanje na AV pojačalo s džekom za digitalni izlaz
Ako vaše AV pojačao ima Dolby Digital, MPEG2 ili DTS dekoder i džek za digitalni ulaz, koristite ovu vezu.
Da biste uživali u Dolby Digital, MPEG2 ili DTS zvuka, trebate podesiti audio postavke. Prema vašem pojačalu,
spojite optički kabel. (Vidi stranice 44~45)
Optički kabel
(nije uključen)
Stražnji (R)
Stražnji (L)
Prednji (L)
Subwoofer Središnji
30_ Spajanje i postavljanje
Prednji (R)
SPAJANJE HDMI/DVI NA TV
Ako vaš TV ima HDMI/DVI ulaz, spojite HDMI/DVI kabela adaptera na TV. Uživat ćete u najboljoj kvaliteti slika i
zvuka.
• Slučaj 1 : Spajanje na TV s HDMI džekom
• Slučaj 2 : Spajanje na TV s DVI džekom
Slučaj 1 : Spajanje na TV s HDMI džekom
HDMI-HDMI kabel
(nije uključen)
M
 Ako je HDD i DVD SNIMAČ spojen na vaš TV u HDMI načinu za izlaz 1080p, trebate koristiti HDMI kabel velike
brzine (kategorija 2).
Hrvatski _31
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
• Pomoću HDMI kabela (nije isporučen) spojite HDMI OUT džekom na stražnjoj strain HDD i DVD SNIMAČA
na HDMI IN džek vašeg TV.
• Pritisnite selektor za ulaz na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se ne pojavi HDMI signal s HDD i DVD
SNIMAČA na zaslonu TV-a.
Spajanje i postavljanje
Slučaj 2 : Spajanje na TV s DVI džekom
• Upotreba DVI kabela za adapter (nije isporučen), spojite HDMI OUT džek na stražnjoj strain HDD i DVD
SNIMAČA na DVI IN džek vašeg TV-a.
• Pomoću audio kabela spojite AUDIO (crvena i bijela) OUT džekove na stražnjem dijelu HDD i DVD SNIMAČA
na AUDIO (crvena i bijela) IN džekovima vašeg TV-a. Uključite HDD i DVD SNIMAČ i TV
• Pritisnite selektor za ulaz na daljinskom upravljaču vašeg TV-a dok se ne pojavi DVI signal s HDD i DVD
SNIMAČA na zaslonu TV-a.
HDMI-DVI kabel
(nije uključen)
Crvena
J
Bijela
 Za upotrebu HDMI kabela (nije isporučen), uspostavite Audio/Video vezu prije priključenja kabela za napajanje ili nakon
dovršenja “Plug & Auto Setup.” Ne spajajte HDMI kabel dok traje “Plug & Auto Setup”.
 Progresivno skeniranje automatski se aktivira kada je spojen HDMI.
 Ako TV/HDMI prijemnik ne podržava DTS, audio izlaz nije dostupan pri reprodukciji diska u DTS formatu.
 Možete prebaciti iz HDMI izlaza na drugi izlaz samo u načinu zaustavljanja.
 Ako koristite HDMI kabel za spajanje Samsung TV-a na HDD i DVD SNIMAČ, možete koristiti snimač pomoću daljinskog
upravljača TV-a.
(Ovo je moguće samo kod Samsung TV-a koji podržava Anynet++(HDMI-CEC).) (vidi stranu 41~42)
 Molimo provjerite n logo (Ako vaš TV ima n logo, tada podržava funkciju Anynet+.)
M
 HDMI (Multimedijsko sučelje visoke definicije)
HDMI je sučelje koje omogućuje digitalni prijenos video i audio podataka jednim konektorom. Budući da se HDMI temelji na
DVI-u, kompatibilan je s DVI-om. Jedina razlika između HDMI i DVI-a jest da HDMI podržava višekanalni audio. Koristeći HDMI,
HDD i DVD SNIMAČ prenosi digitalni video i audio signal i prikazuje živu sliku na TV-u koji ima utor za HDMI ulaz.
32_ Spajanje i postavljanje
 Opis spajanja HDMI-a
HDMI konektor – Ali nekomprimirani video podaci i digitalni audio podaci (LPCM ili bitni niz podataka).
- Iako HDD i DVD SNIMAČ koristi HDMI kabel (nije isporučen), HDD i DVD SNIMAČ prenosi na izlaz samo čist digitalni signal na
TV.
- Ako vaš TV ne podržava HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), na zaslonu se pojavljuju smetnje poput snijega.
 Zašto Samsung koristi HDMI?
 Što je HDCP?
HDCP (High-band width Digital Content Protection) je sustav zaštite kopiranja DVD sadržaja koji se prenosi na izlaz preko
HDMI-a. On osigurava sigurnu digitalnu vezu između video izvora (računala, DVD-a itd.) i uređaja za prikazivanje (TV, projektor
itd.). Sadržaj se šifrira na izvoru uređaja kako bi spriječio neovlašteno kopiranje.
SPAJANJE NA AV IN 3, DV DŽEK ZA ULAZ
To vam omogućuje da spojite vaš HDD i DVD SNIMAČ na druge vanjske uređaje i gledate ili snimite njihove izlazne
signale.
• Slučaj 1 : Spajanje VCR-a, Set-Top Box(STB), DVD playera ili kamkordera na AV IN 3 džekove
• Slučaj 2 : Spajanje DV uređaja na DV IN džek
Slučaj 1 : Spajanje VCR-a, Set-Top Box(STB), DVD playera ili
kamkordera na AV IN 3 džekove
Spajanje VCR-a ili vanjskog uređaja na AV 3 IN džekove HDD i DVD SNIMAČA. Možete snimati sa priključene
opreme (VCR, STB, DVD player ili kamkorder).
Kamkorder
Žuta
M
Crvena
Bijela
 AV IN 3 odabir biti će automatski izvršen.
Ako ulaz nije automatski odabran, koristite gumb SOURCE za odabir pravilnog ulaza.
 Sadržaj koji je zaštićen od umnožavanja ne može se snimiti.
Hrvatski _33
● SPAJANJE I POSTAVLJANJE
Analogni TV zahtijeva analogni video/audio signal. Međutim, pri reprodukciji DVD-a, na TV se prenose digitalni podaci. Stoga je
potreban pretvarač digitalnoga-u-analogno (u HDD i DVD SNIMAČU) ili pretvarač analognoga-u-digitalno (u TV-u). Za vrijeme
ovog pretvaranja se smanjuje kvaliteta slike zbog buke i gubitka signala. HDMI tehnologija je bolja zato što nije potrebno
pretvaranje digitalnog u analogno i šalje čisti digitalni signal s HDD i DVD SNIMAČA na TV.
Spajanje i postavljanje
Slučaj 2 : Spajanje kamkordera na DV IN džek
Ako vaš digitalni kamkorder ima džek za DV izlaz, spojite ga na DV džek za ulaz vašeg HDD i DVD SNIMAČA.
Kamkorder
M
 Ako ulaz nije automatski odabran, koristite gumb SOURCE za odabir pravilnog ulaza.
SPAJANJE NA USB UREĐAJE
To vam omogućuje da spojite vaš HDD i DVD SNIMAČ na USB uređaje.
Spajanje USB memorije, MP3 playera, digitalne kamere na USB HOST.
MP3 player
Digitalna kamera
M
 Isključivanjem USB kabela tijekom prijenosa podataka zaustavit će komunikaciju te može oštetiti pohranjene podatke u
memoriji.
 Kada je komunikacija podataka ometena zbog statičkog elektriciteta, magnetnog polja ili drugog razloga, ponovo pokrenite
program ili pokušajte ponovo isključiti/priključiti USB kabel.
34_ Spajanje i postavljanje
konfiguriranje sustava
NAVIGACIJA IZBORNICIMA NA ZASLONU
Izbornici na zaslonu vam dopuštaju da aktivirate ili deaktivirate razne funkcije na vašem HDD i DVD SNIMAČU.
1. ▲▼, ◄ ► gumbi
Pritisnite ove gumbe na daljinskom upravljaču da premjestite trak
za odabir , ◄► na kružni preko opcija izbornika.
2. Gumb OK
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču da potvrdite nove
postavke.
HDD & DVD RECORDER
Library
HDD
Library
Title
►
Guide
DivX
►
Music
►
Photo
►
Channel
Timer Record
Disc Manager
Setup
3. Gumb RETURN
Pritisnite gumb na daljinskom upravljaču za povratak na prikaz
zaslona prethodnog izbornika ili za izlaz iz izbornika na zaslonu.
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Gumb EXIT
Za izlazak iz zaslonskom izbornika pritisnite ovu tipku.
POSTAVLJANJE ZA UKLJUČIVANJE I AUTO
Vaš HDD i DVD SNIMAČ automatski se postavljaju pri prvom uključenju. TV jedinice i sat biti će pohranjeni u
memoriji. Postupak traje nekoliko minuta. Vaš HDD i DVD SNIMAČ potom će biti spremni za upotrebu.
1. Spojite RF kabel kao što je navedeno na stranici 23.
(Spajanje vašeg HDD i DVD SNIMAČA na TV pomoću RF i scart kabela.)
Za upotrebu HDMI kabela (nije isporučen), uspostavite Audio/Video vezu prije priključenja kabela za
napajanje ili nakon dovršenja “Plug & Auto Setup.” Ne spajajte HDMI kabel dok traje “Plug & Auto Setup”.
2. Uključite HDD i DVD SNIMAČ u struju. “AUTO” na prednjoj ploči prikazuje treperenje.
3. Pritisnite tipku OK ili ►, a zatim mogućnost prikaza Country.
Pritišćite tipke da biste odabrali željenu mogućnost zemlje, a zatim
pritisnite tipku OK.
4. Pritisnite tipku OK ili ►, a zatim mogućnost prikaza Language.
Pritišćite tipke da biste odabrali željenu mogućnost jezika, a zatim
pritisnite tipku OK.
5. Pritisnite tipku OK ili ►, a zatim mogućnost prikaza Time Zone.
Pritišćite tipke ◄ ► da biste odabrali željenu mogućnost
vremenske zone.
Pritišćite tipke da biste odabrali OK, a zatim pritisnite tipku
OK.
M
Initial Installation
Country
: United
SwissKingdom
TurkeyKingdom
: United
Greece
: GMT
- 12:00
Hungary
Poland
: Off
Czech
Slovakia
Others
OK
Language
Time Zone
Daylight Saving Time
 Ako odaberete zemlju, automatski se podešava vremenska zona.
Initial Installation
Country
Time Zone
Language
◄
Time Zone
Daylight Saving Time
: United Kingdom
►
United Kingdom
GMT +:00:00
►
: GMT - 12:00
OK
: Off
►
►
►
OK
Hrvatski _35
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
Pritisnite gumb MENU da otvorite izbornik na zaslonu a zatim koristite sljedeće gumbe za navigaciju kroz izbornike
na zaslonu.
konfiguriranje sustava
6. Pritisnite tipku OK ili ►, a zatim mogućnost prikaza Daylight
Saving Time.
Pritišćite tipke da biste odabrali On ili Off, a zatim pritisnite
tipku OK.
7. Pritisnite tipku da biste odabrali OK, a zatim pritisnite tipku OK.
Počet će automatsko digitalno skeniranje.
Initial Installation
Country
: Others
►
Language
: English
►
Time Zone
: GMT + 00:00
Off
: Off
On
►
Daylight Saving Time
OK
8. Nakon dovršetka automatskog skeniranja kanala prikazat će se
poruka "Your digital receiver found".
9. Pritisnite tipku OK.
Počet će automatsko analogno skeniranje.
10. Nakon dovršetka automatskog skeniranja kanala, u roku od 10
sekundi pokrenut će se automatsko postavljanje sata. Želite li
odmah pokrenuti automatsko postavljanje sata, pritisnite tipku
OK.
11. Pričekajte dok se automatski ne prikažu datum i vrijeme.
Ako želite napustiti auto namještanje sata, pritisnite gumb MENU.
M
Auto Scanning
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
DTV
Radio
5
Your digital receiver found
TF1
NRJ12
LCI
Eurosp
TPS ST
DTV
Radio
5
5
5
OK
Progress
Signal status
eEXIT
 Sada je HDD i DVD SNIMAČ spreman za upotrebu. Funkcija za “Plug &
Auto Setup” već je podešena. Ipak, ako ju želite promijeniti to možete učiniti
tako da unaprijed postavite stanice u izborniku OSD “Channel Set – Manual
Setup”. (vidi stranu 38~39)
 Funkcija automatskog postavljanja može se izvršiti pritiskom na STOP ( )
na jedinici neprekidno 5 sekundi ili duže nakon isključenja napajanja bez
umetnutog diska.
►
Auto Scanning
ATV
3
PR
CH
Name
Decoder
1
2
3
004
--072
----------
OFF
OFF
OFF
Progress
eEXIT
12. Provjerite datum i vrijeme.
• Ako je : Točno, pritisnite gumb OK a zatim će datum i vrijeme
biti sačuvani. Ako ne pritisnete gumb OK, datum i vrijeme biti
će automatski pohranjeni nakon 5 sekundi.
• Ako je : Netočno, točan unos je Month, Day, Year, Hour ili
Minute pomoću gumba , ◄► ili numeričkih gumba.
Pritisnite gumb OK a zatim će datum i vrijeme biti sačuvani.
Kada trebate promijeniti podešenja za sat, možete ga podesiti
ručno.
Please wait. Now setting the clock.
If you want to exit clock setting,
press the [MENU] button.
Clock Set
mo.
da.
yr.
JAN
01
2009
Tuesday
36_ konfiguriranje sustava
hr.
12
min. Auto
00
On
CLOCK SET (SAT POSTAVLJEN)
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite MENU.
HDD & DVD RECORDER
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Clock Set, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Setup
HDD
Library
Guide
Channel
System
►
Clock Set
►
Language
►
Audio
►
Timer Record
Video
Disc Manager
Parental Lock
Setup
►
Recording
►
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Vremenska zona
Za postavljanje pratite korake 1~3.
4. Pritišćite tipke da biste odabrali Time Zone, a zatim pritisnite
tipku OK ili ►.
Odaberite vremensku zonu svojeg područja tipkama ◄ ►, a
zatim tipkama odaberite OK.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
Guide
Channel
Time Zone
Time Zone
Manual Clock Set
◄
GMT + 00:00
Daylight
Saving
►
►
►
►
OK
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
❖ GMT (Greenwich Mean Time) tablica
Zemlja
GMT
Grad
United Kingdom, Portugal
GMT+00:00
Dublin, Edinburgh, London, Lisbon, Casablanca
France, Austria, Belgium, Demark, Deutschland, Netherlands,
Italy, Norway, Spain, Sweden, Swiss, Hungary, Czech
GMT+01:00
Berlin, Stockholm, Rome, Vienna, Paris, Madrid, Prague,
Warsaw, Brussel, Copenhagen, Oslo, Bern, Budapest,
Warszawa, Prague
Finland, Turkey, Greece
GMT+02:00 Athens, Helsinki, Istanbul, Cairo, Eastern Europe, Pretoria, Israel
Ručno postavljanje sata
Za postavljanje pratite korake 1~3.
4. Pritišćite tipke da biste odabrali Manual Clock Set, a zatim
pritisnite tipku OK ili ►.
Uporabite tipke ◄ ► da biste unijeli vrijeme datum ili godinu.
Uporabite brojčane tipke da biste izravno upisali podatke za sat.
5. Pritisnite gumb OK a zatim će datum i vrijeme biti sačuvani.
Ako ne pritisnete gumb OK, neće se sačuvati.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
Guide
Channel
Timer Record
mo.
da.
yr.
JAN
01
2009
hr. min. Auto
12
00
On
Tuesday
Disc Manager
Setup
< MOVE
M
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Morate priključiti RF kabel da biste mogli postaviti automatski sat. (Pogledajte stranicu 23)
 DVD snimač automatski postavlja sat prema emitiranju vremenskog signala između kanala PR1 do PR5. Ako kod analognog
emitiranja nema sata, sat će se automatski tražiti u DVB-T-u. Ako vam nije potrebna funkcija Auto clock set odaberite Off.
 Postoji li razlika između informacija o vremenu između analognog i digitalnog emitiranja, možda nećete moći na uobičajeni način
pristupati DVB-T –u.
Hrvatski _37
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
m MOVE
►
1
konfiguriranje sustava
Ljetno računanje vremena
Za postavljanje pratite korake 1~3 na stranici 37.
4. Pritišćite tipke da biste odabrali Daylight Saving Time, a
zatim pritisnite tipku OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
Clock Set
HDD
Library
5. Pomoću tipku odaberite Off ili On, a zatim pritisnite tipku OK
ili ►.
Guide
Channel
Time Zone
►
Manual Clock Set
►
Daylight Saving
✔►
Off
On
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PODEŠENJE KANALA
Ova izbornik sadrži 5 podizbornika (Channel List (Digital), Favorite List (Digital), Auto Scanning, Manual Scanning
(Digital), Manual Setup (Analogue)).
Auto Scanning (automatskog pretraživanja)
Ova funkcija vam omogućuje automatsko preuzimanje kanala iz programskog paketa.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Channel, a zatim
Auto Scanning
pritisnite gumb OK ili ►.
Country
:
Others
Channel type
:
All
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Auto Scanning, a zatim
Scan Mode
:
All
Start
frequency
:
CH
21/474000kHz
pritisnite gumb OK ili ►.
End frequency
:
CH 69/858000kHz
Bit će prikazana poruka "Auto Scanning will remove all channels.
Start
Cancel
Press [OK] to continue,[RETURN] to exit.".
4. Pritisnite tipku OK, a zatim tipke ◄ ► da biste odabrali
željene mogućnosti.
• Country : Pritišćite tipke ◄ ► da biste odabrali željenu zemlju. (Vrsta kanala : digitalni)
• Channel type : Pritišćite tipke ◄ ► da biste odabrali Digital,
Auto Scanning
Analogue ili All. (Ako odaberete Analogue, tada
Digital 578.000MHz, BW:8MHz, FFT:Auto
nećete moći odabrati Scan Mode, početnu
DTV
Radio
5
5
frekvenciju i završnu frekvenciju.)
Your digital receiver found
TF1
DTV
Radio
5
5
NRJ12
• Scan Mode : - Only Free : Prima signale osim izmiješanog
LCI
OK
Eurosp
signala.
TPS ST
- All : Prima signale uključujući izmiješani signal.
Progress
Signal Status
• Start frequency/End frequency : Automatski se mijenja
nakon odabira zemlje.
eEXIT
5. Pritišćite tipke da biste odabrali Start, a zatim pritisnite tipku
OK.
(Vrsta kanala : analogni)
Pokrenut će se Auto Scan (Automatsko skeniranje).
Auto Scanning
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
◄
►
ATV
3
PR
CH
Name
Decoder
1
2
3
004
--072
----------
OFF
OFF
OFF
Progress
eEXIT
M
 Pritiskom tipke the TV/RADIO na daljinskom upravljaču možete odabrati način RADIO.
Ova tipke rabi se za prebacivanje između načina TV i RADIO.
38_ konfiguriranje sustava
Manual Scanning (Digital)
Za namještanje na nove kanale HDD i DVD snimač ima mogućnost ručnog skeniranja gdje podatke o kanalu
može upisati korisnik.
Za postavljanje pratite korake 1~2 na stranici 38.
3. Pritišćite tipke da biste odabrali Manual Scanning (Digital),
a zatim pritisnite tipku OK ili ►.
Channel
HDD
Library
Channel List (Digital)
►
Guide
Favorite List (Digital)
►
Auto Scanning
►
Manual Scanning (Digital)
►
Manual Setup (Analogue)
►
Channel
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Manual Scanning (Digital)
Country
Channel type
Scan Mode
Channel Number
Frequency
Bandwidth
Signal status 50%
:
:
:
:
:
:
France
Digital
All
CH 5
177500kHz
8MHz
◄
◄
◄
◄
Start
►
►
►
►
Cancel
Manual Setup (Analogue)
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 2 na stranici 38.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Manual Setup
(Analogue), a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe za odabir PR (programa) koji želite urediti,
obrisati ili zamijeniti a zatim pritisnite gumb COLOUR.
Odaberite Edit, Delete or Swap.
• U slučaju uređivanja (CRVENI(A) gumba) : Možete dodati ili
urediti informaciju o PR (programu). Nakon promjene PR
informacija (CH., Name, Decoder, MFT), odaberite Save a
zatim pritisnite gumb OK.
- CH : Podesite kanal pomoću gumba ◄►.
- Name : Prikazuje naziv stanice koja je automatski detektirana
u prijenosnom signalu. Ako nije detektirana, možete
urediti ime pomoću gumba ◄►.
- Decoder : Možete podesiti, snimiti kodirane kanale pomoću
vanjskog dekodera.
Prije postavljanja, pogledajte spajanje vanjskog
dekodera na stranici 25.
- MFT (Manual Frequency Tunning) :
Možete bolje podesiti frekvenciju kanala pomoću gumba ◄►.
• U slučaju Delete (ZELENI(B) gumb) : informacija kanala
odabranog PR(programa) biti će uklonjena.
• U slučaju Swap (ŽUTI(C) gumb) : Možete premijestiti
informaciju o kanalu dva PR (programa). Na primjer, ako želite
premijestiti PR2 i PR5, odaberite premiještanje na PR2 a zatim
pritisnite gumb OK na PR5.
HDD & DVD RECORDER
Channel
HDD
Library
Channel List (Digital)
►
Guide
Favorite List (Digital)
►
Auto Scanning
►
Manual Scanning (Digital)
►
Manual Setup (Analogue)
►
Channel
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Manual Setup (Analogue)
PR
CH
Name
Decoder
System
01
02
03
04
05
06
07
---------------
----------------------
---------------
-/-/-/-/-/-/-/-
A
Edit
B
Delete
C
Swap
Manual Setup (Analogue)
PR
CH
Name
Decoder
MFT
System
01
◄
►
Off
L/L’
Save
m MOVE sSELECT
Hrvatski _39
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
4. Tipkama ◄ ► odaberite Channel Number koji želite pronaći.
Odaberite Frequency i unesite frekvenciju kanala koji želite
pronaći pritiskom brojčane tipke.
Tipkama ◄ ► odaberite Bandwidth koju želite pronaći.
Kada se unese važeća frekvencija, širina pojasa odabire se
automatski. Možete odabrati vrijednost od 6,7 ili 8 MHz. Nakon
odabira mogućnosti. Pritisnite tipku OK da biste pokrenuli
postupak skeniranja.
HDD & DVD RECORDER
konfiguriranje sustava
Channel List (Digital)(Listi kanala (digitalno))
Ova funkcija radi samo u načinu DVB-T.
Ona se rabi za uređivanje popisa omiljenih kanala ili za brisanje kanala s popisa.
Za postavljanje pratite korake 1~2 na stranici 38.
3. Pritišćite tipke da biste odabrali Channel List (Digital), a
zatim pritisnite tipku OK ili ►.
4. Za brisanje kanala s Channel List (Digital), pritisnite tipku
CRVENI(A). Za gledanje kanala pritisnite tipku OK.
5. Za promjenu broja kanala s DTV channel list, pritisnite tipku
ZELENI(B).
Bit će prikazana poruka "Enter new channel number.".
DTV channel list
001 SVT1
002 SVT2 ABC
003 TV3
004 TV4 Stockholm
005 Kanal 5
006 TV6
007 Eurosport
Remove
Renumber
#/$ Page
r Return
6. Pritišćite brojčane tipke da biste upisali novi broj kanala.
M
 Pritisnite gumb OK u pregledu DVB-T za prikaz Liste kanala (digitalno).
 Pritiskom tipke the TV/RADIO na daljinskom upravljaču možete odabrati
način RADIO.
Ova tipke rabi se za prebacivanje između načina TV i RADIO.
 Ako promijenite broj vremenski raspoređenog kanala, kanal će se ukloniti s
Radio channel list
045 YLE PEILI
046 YLEN KLASSINEN
047 YLE FSR+
048 YLEMONDO
049 YLE X3M
Remove
Renumber
#/$ Page
r Return
popisa vremenski raspoređenih kanala.
 Ponovo pokrenite auto pretraživanje u slučaju dodavanja novog kanala ili ako
je primljen manji broj kanala u odnosu na TV kanale.
Favorite List (Digital)(Omiljene liste (digitalno))
Ova funkcija radi samo u načinu DVB-T.
Trenutni kanal možete odmah staviti na popis Favorite List (Digital).
Za postavljanje pratite korake 1~2 na stranici 38.
3. Pritišćite tipke da biste odabrali Favorite List (Digital), a
zatim pritisnite tipku OK ili ►.
4. Za dodavanje trenutnog kanala na popis Favorite List (Digital),
pritisnite tipku ZELENI(B).
Za brisanje omiljenog kanala s popisa Favorite List (Digital),
pritisnite tipku CRVENI(A).
Za gledanje kanala pritisnite tipku OK.
40_ konfiguriranje sustava
Favorite List(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Remove
Add Current
#/$ Page
r Return
PODEŠAVANJE OPCIJA SUSTAVA
Ova funkcija omogućuje podešenje postavki sustava.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu jezičnu opciju, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
System
HDD
Library
Guide
Channel
Auto Power Off
: Off
►
Power Save
: Off
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Off
►
►
DVB-T Auto Subtitle
: On
Timer Record
Touch Key Sound
: Off
Disc Manager
DivX(R) Registration
►
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Namještanje za automatsko isključenje
Ova značajka automatski isključuje vaš HDD i DVD SNIMAČ ako ne pritisnete gumb u određenom vremenu.
1. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Auto Power Off, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Auto Power Off
: Off
Off
✔
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku a zatim
2:Hours
Power Save
Off
Guide
pritisnite gumb OK ili ►.
Anynet+ (HDMI CEC) 6:Hours
Off
Channel
DVB-T Auto Subtitle : On
• Off : Automatsko isključenje je deaktivirano.
Timer Record
Touch Key Sound
: Off
DivX(R) Registration
Disc Manager
• 2 Hours : HDD i DVD SNIMAČ će se automatski isključiti na 2
Setup
sata od posljednjeg pritiska na gumb.
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
• 6 Hours : HDD i DVD SNIMAČ će se automatski isključiti na 6
sata od posljednjeg pritiska na gumb.
• Ako je dostignuto podešenje za automatsko isključenje vremena sa funkcijom automatskog isključenja
za vrijeme reprodukcije ili snimanja, uređaj će raditi do kraja reprodukcije ili snimanja.
►
►
►
►
►
►
M
 Ako isključite i uključite HDD i DVD snimač, mogućnost će se vratiti na zadane vrijednosti.
Podešenje za čuvanje energije
• On: Ako je namješteno na Uključeno a vi isključite HDD i DVD
snimač, tada snimač prelazi u način za čuvanje energije a
prikaz prednje ploče nestaje.
• Off : Ne vrši podešenje za očuvanje energije, odaberite način
ISKLJUČENO
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Guide
Channel
Auto Power Off
Power Save
: Off
►
: Off
Off
✔►
Anynet+ (HDMI CEC) On
: Off
►
►
DVB-T Auto Subtitle
: On
Timer Record
Touch Key Sound
: Off
Disc Manager
DivX(R) Registration
►
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Anynet+ (HDMI CEC)
Anynet+ je funkcija koja se može koristiti za upravljanje snimača pomoću daljinskog upravljača Samsung TVa, spajanjem HDD i DVD SNIMAČA na SAMSUNG TV pomoću HDMI kabela. (vidi stranice 31~32) (Dostuno
samo sa SAMSUNG TV-ima koji podržavaju Anynet+.)
1. Pritisnite gumbe za odabir Anynet+ (HDMI CEC) a zatim
pritisnite gumb OK ili ►. Biti će prikazane stavke za Anynet+
(HDMI CEC).
2. Pritisnite gumbe za odabir On a zatim pritisnite gumb OK ili
►.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Guide
Channel
Auto Power Off
: Off
Power Save
: Off
►
Anynet+ (HDMI CEC) Off
: Off
✔►
►
DVB-T Auto Subtitle On
: On
►
Timer Record
Touch Key Sound
►
Disc Manager
DivX(R) Registration
: Off
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _41
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali System, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
konfiguriranje sustava
Za upotrebu Anynet+ (HDMI CEC)
1. Spojite HDD i DVD SNIMAČ na Samsung TV sa HDMI kabelom. (vidi stranice 31~32)
2. Podesite Anynet+ (HDMI CEC) na “On” na vašem HDD i DVD SNIMAČU. (vidi stranice 41)
3. Podesite funkciju Anynet+ na vašem TV-u.
(Za više informacija pogledajte uputstvo za upotrebu TV-a.)
• Možete upravljati HDD i DVD SNIMAČEM pomoću daljinskog upravljača vašeg TV-a.
(Tipke TV mogu se rabiti za upravljanje HDD i DVD snimačem :
, , , , ,
~ , REC i tipke u boji.)
• Kada pritisnete gumb Anynet+ na daljinskom upravljaču TV-a, s < TV Menu >
lijeve strane biti će prikazan OSD.
- Select Device : Koristite ovu opciju za odabir uređaja.
DVDR
View TV
- Record : Koristite ovu opciju za početak snimanja ili
Select Device
Record
zaustavljanje snimanja.
Menu on Device
- Menu on Device : Poput gumba MENU ( ) na HDD i DVD
Device Operation
Receiver : Off
SNIMAČU daljinskog upravljača.
Setup
- Device Operation : Poput gumba INFO ( ) na HDD i DVD
SNIMAČU daljinskog upravljača.
> Move
eExit
M
,
,
,
,
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
sEnter
 Pritiskom na gumb snimača Power on za vrijeme gledanja TV-a, TV zaslon se mijenja u zaslon za reprodukciju.
 Ako uključite DVD snimač kada je TV isključen, TV će se uključiti.
 Ako isključite TV, HDD i DVD snimač se isključuju automatski. (Za vrijeme snimanja HDD i DVD snimača, ne može se isključiti.)
 Ako promijenite HDMI na druge izvore (Composite, Component, RF... itd.) na TV-u za vrijeme reprodukcije DVD diska, HDD i
DVD snimač će zaustaviti reprodukciju. Ali HDD i DVD snimač može zadržati snimanje DVD diska.
Automatski podnaslov DVB-T-a
• On : Podnaslov se automatski prikazuje tijekom primanja DVB-T-a.
• Off : Funkcija je poništena.
HDD & DVD RECORDER
Library
Guide
M
 Ona je dostupna tijekom primanja DVB-T-a koji ima podnaslov.
System
HDD
Auto Power Off
: Off
►
Power Save
: Off
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Off
►
Timer Record
DVB-T Auto Subtitle Off
: On
On
Touch Key Sound
: On
✔►
Disc Manager
DivX(R) Registration
Channel
►
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Namještanje tipke za zvuk osjetljive na dodir na uključeno / isključeno
Za postavljanje, slijedite gore navedene korake od 1 do 3.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Touch Key Sound, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Uključeno ili Isključeno a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumb MENU za napuštanje izbornika za postavljanje.
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Guide
Channel
Auto Power Off
: Off
Power Save
: Off
►
Anynet+ (HDMI CEC) : Off
►
DVB-T Auto Subtitle
►
: On
►
: On
Off
✔►
Timer Record
Touch Key Sound
Disc Manager
DivX(R) Registration On
►
Setup
m MOVE
42_ konfiguriranje sustava
sSELECT
rRETURN
eEXIT
DivX(R) registracija
Molimo koristite kôd za registraciju za registraciju ovog HDD i DVD
SNIMAČA s DivX(R) Video On Demand formatom. Za više informacija
posjetite www.divx.com/vod
HDD & DVD RECORDER
System
HDD
Library
Auto Power Off
: Off
►
Video On(HDMI
Demand
CEC) : On
GuideDivX(R)Anynet+
DVB-T Auto Subtitle : On
Channel
Your registration code is XXXXXXXX
Registration
To DivX(R)
learn more
visit www.divx.com/vod
Timer Record
System Update
OK
Disc Manager
►
►
►
►
Setup
rRETURN
eEXIT
PODEŠAVANJE JEZIČNIH OPCIJA
Ako unaprijed podesite jezične opcije iste će se pojaviti automatski svaki put kada gledate film.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite MENU.
HDD & DVD RECORDER
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Language, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Bit će prikazan izbornik za podešavanje jezika.
Language
HDD
Library
: Original
►
DVB-T Audio
: Français
►
DVD Subtitle
: Automatic
►
DVB-T Subtitle
: Français
►
Timer Record
Disc Menu
: English
►
Disc Manager
Menu
: English
►
Guide
Channel
DVD Audio
Setup
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu jezičnu opciju, a
m MOVE
sSELECT
rRETURN
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
• DVD Audio : Za audio jezik diska.
• DVB-T Audio : Za trenutno emitirani program daje audio signal.
• DVD Subtitle : Za titlove diska.
• DVB-T Subtitle : Za trenutno emitirani program daje podnaslov.
• Disc Menu : Za izbornik diska na samom disku.
• Menu : Za izbornik na zaslonu vašeg HDD i DVD SNIMAČA.
- Automatic : Namješta jezik izbornika HDD i DVD snimača na jezik izbornika TV prijemnika.
- Kako koristiti opciju Automatski?
eEXIT
1. TV kojeg želite spojiti treba podržavati Anynet+ značajku.
2. Koristite HDMI kabel za spajanje HDD i DVD snimača na TV. (Pogledajte stranice 31~32)
3. Ako je Anynet+ značajka HDD i DVD snimača namještena na “Uključeno” (pogledajte stranicu 41)
a jezik izbornika na “Automatski”, tada će jezik izbornika biti namješten na isti jezik kao onaj TV
prijemnika.
4. Ako snimač ne podržava jezik izbornika TV prijemnika u načinu Automatski, tada će jezik
izbornika snimača biti podešen na tvorničke postavke.
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željeni jezik, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
M
 Ako odabrani jezik nije snimljen na disk, odabran je originalni ranije snimljeni jezik.
 Odabrani jezik pojavit će se samo ako je podržan na disku i DVB-T-u.
 Tijekom reprodukcije pritisnite tipku SUBTITLE da biste odabrali podnaslov DVD-a Budući da je prema zadanom podnaslov
DVD-a isključen, pritišćite tipke kako biste odabrali željeni podnaslov.
Hrvatski _43
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
sSELECT
konfiguriranje sustava
POSTAVLJANJE AUDIO OPCIJA
Možete spojiti HDD i DVD SNIMAČ na vanjsko pojačalo ili kućno kino.
Dopušta vam da postavite audio uređaj i status zvuka ovisno o audio sustavu u upotrebi.
Također možete podesiti NICAM način.
1. Ako je uređaj u Stop načinu, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Audio, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu audio opciju, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Guide
Channel
System
►
Clock Set
►
Language
►
Audio
Timer Record
Video
Disc Manager
Parental Lock
Setup
m MOVE
►
►
1
►
Recording
sSELECT
►
rRETURN
eEXIT
Digitalni izlaz
• PCM : Odaberite ako vaša oprema nije Dolby Digital (ili MPEG-2)
kompatibilna.
• Bitstream : Prenosi na izlaz Dolby Digital (ili MPEG-2) audio kao
bitni prijenos. Odaberite ovo ako vaš AV prijemnik ili AV
pojačalo ima Dolby Digital (ili MPEG-2) dekoder.
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Guide
Channel
Digital Output
: PCM
PCM
DTS
Bitstream
: Off
✔►
►
DRC
: On
►
NICAM
: On
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
M
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Podešenje za digitalni izlaz jednako je primijenjeno i na Dolby Digital i na MPEG-2 audio. LPCM snimka je uvijek prenešena na
izlaz kao PCM. Ona nema nikakve veze sa postavkama za digitalni izlaz.
 Pazite da odaberete ispravan digitalni izlaz, inače nećete čuti zvuk ili ćete čuti veliku buku.
DTS
• Off : Ne prenosi DTS signal. Odaberite ovo kada vaš AV prijemnik
(ili AV pojačalo) nema DTS dekoder.
• On : Prenosi DTS bitni prijenos preko digitalnog izlaza kada
reproducirate DTS snimku. Odaberite ovo kada vaš AV
prijemnik (ili AV pojačalo) posjeduje DTS dekoder.
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Guide
Channel
Digital Output
: PCM
►
DTS
: Off
Off
✔►
DRC
On
: On
►
: On
►
NICAM
Timer Record
Disc Manager
M
 Prilikom reprodukcije DTS snimke, zvuk se ne prenosi iz AV audio izlaza.
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
DRC
Ona je aktivna samo ako se detektira Dolby Digital signal.
• On : Pri reprodukciji filmskih zvučnih zapisa na niskoj glasnoći ili
putem malih zvučnika, sustav može primijeniti odgovarajuću
kompresiju kako bi sadržaj niske razine učinio osjetljivijim i
spriječio da dramatični dijelovi budu prebučni.
• Off : Možete uživati u filmu samo sa standardnim dinamičkim
dosegom.
HDD & DVD RECORDER
Library
Guide
Channel
Digital Output
: PCM
►
DTS
: Off
DRC
: On
Off
►
NICAM
On
: On
✔►
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
44_ konfiguriranje sustava
Audio
HDD
sSELECT
rRETURN
eEXIT
NICAM
HDD & DVD RECORDER
Audio
HDD
Library
Guide
Channel
Digital Output
: PCM
►
DTS
: Off
►
DRC
: On
►
Off
: On
On
NICAM
Timer Record
►
✔
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PODEŠAVANJE VIDEO OPCIJA
Ova funkcija omogućuje podešavanje postavki za video.
Ova funkcija ovisi o vrsti diska. Možda neće raditi na nekim vrstama diska.
1. Ako je uređaj u Stop načinu, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Video, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Bit će prikazan izbornik za konfiguriranje videa.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu video opciju, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Guide
Channel
System
►
Clock Set
►
Language
►
Audio
Timer Record
Video
Disc Manager
Parental Lock
Setup
m MOVE
►
►
1
►
Recording
sSELECT
►
rRETURN
eEXIT
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
TV format
Ovisno o vrsti TV-a koju posjedujete, možda želite podesiti postavke
prikaza. (omjer visine i širine slike)
• 4:3 Letter Box : Odaberite kada želite vidjeti ukupan omjer prikaza
od 16:9 na isporučenom DVD-u, čak i ako imate
TV s omjerom prikaza od 4:3. Crne trake se
pojavljuju na vrhu i dnu prikaza.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3
Letter
Box
4:3
Letter
Box
Pan-Scan
3D Noise Reduction 4:3
: Off
16:9
Wide
Video Output
: Component
►
►
✔►
Component output
: Interlace
►
Timer Record
BD Wise
: Off
►
Disc Manager
HDMI Resolution
: 576p
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
• 4:3 Pan-Scan : Odaberite ovo za tredicionalnu veličinu TV-a kada želite vidjeti centralni dio prikaza od 16:9.
(Krajnji lijevi i desni dio filmske slike će biti odrezani.)
• 16:9 Wide : Možete vidjeti cijelu sliku od 16:9 na širokom zaslonu TV-a.
3D Smanjenje zvuka (smanjenje zvuka prilagođeno pokretu)
• Off : Normalno
• On : Pruža jasnu sliku kroz smanjenje zvuka (za snimanje).
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction Off
: Off
►
✔►
On
: Component
Video Output
►
Component output
: Interlace
►
Timer Record
BD Wise
: Off
►
Disc Manager
HDMI Resolution
: 576p
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _45
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
NICAM programi dijele se na 3 vrste. NICAM Stereo, NICAM Mono i
Bilingual (prijenos na drugom jeziku). NICAM programi uvijek su
popraćeni standardnim prijenosom mono zvuka a željeni zvuk
možete odabrati tako da podesite NICAM na uključeno ili isključeno.
• On : NICAM način
• Off : Podesite u ovaj položaj samo za snimanje standardnog mono
zvuka za vrijeme NICAM prijenosa ako je stereo zvuk ometen
uslijed slabijeg prijema.
konfiguriranje sustava
Video izlaz
Možete uživati u visokokvalitetnoj slici kroz RGB ili Component video
veze. RGB video izlaz dostupan je spajanjem scart džeka (AV1) a
komponentni video izlaz dostupan je spajanjem komponentne (Y,
PB, PR) džeka. Samo jedan od tih signala može se odabrati
istovremeno.
• Component
• RGB
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction
: Off
Video Output
: Component
Component
Component output
RGB
: Interlace
►
►
✔►
►
Timer Record
BD Wise
: Off
►
Disc Manager
HDMI Resolution
: 576p
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
U Component načinu, možete podesiti video izlaz na Progressive ili Interlace, vidi stranu 46.
Kada HDMI kabel (nije isporučen) nije priključen, dostupni video džekovi su sljedeći.
Dostupan džek za video izlaz
Način podešavanja
Izlazni džek
Component izlaz (Y, PB, PR)
AV1 Scart
R, G, B
Composite
Composite video izlaz
M
Component način
RGB NAČIN
O
X
X
O
O
X
O
O
 Kada je HDMI kabel (nije isporučen) priključen, RGB izlaz ne radi. Video izlaz podešen je na Component.
COMPONENT IZLAZ (NAPREDNO SKENIRANJE)
Ova funkcija dostupna je kada je video izlaz komponenta. Ova postavka omogućuje vam da odaberete željeni napredni
način. Za prikaz ‘Naprednog načina skeniranja’, najprije spojite komponentni kabel. (vidi stranicu 27) Uvjerite se da su
komponentni kablovi ispravno spojeni.
• Progressive
Prikazuje se poruka “Do you want to maintain progressive mode?
Reverting in 10 seconds.” Odaberite “Yes” za povratak naprednog
načina.
• Interlace
Prikazuje se poruka “Do you want to maintain interlace mode?
Reverting in 10 seconds.” Odaberite “Yes” za povratak načina
preklapanja.
M
 Kada je HDMI kabel (nije isporučen) spojen, ovaj zaslon nije prikazan.
46_ konfiguriranje sustava
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction
: Off
Video Output
: Component
Component output
Timer Record
: Interlace
Interlace
BD Wise
Progressive
: On
Disc Manager
HDMI Resolution
►
►
►
✔►
►
: 576p
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
BD Wise (samo proizvodi marke Samsung)
BD Wise predstavlja posljednju značajku za međusobnu povezanost od Samsunga.
Pri spajanju Samsung proizvoda s BD-Wise preko HDMI-a, automatski je namještena optimalna razlučivost.
• On : Originalna razlučivost DVD diska biti će direktno prenešena
na TV.
• Off : Izlazna razlučivost biti će fiksna ovisno o ranije podešenoj
razlučivosti a neovisno o razlučivosti diska.
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
►
3D Noise Reduction
: Off
►
Video Output
: Component
Component output
: Interlace
BD Wise
: Off
Off
Disc Manager
HDMI Resolution
On
: 576p
►
►
✔►
►
Setup
m MOVE
M
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Želite li promijeniti razlučivost u BD Wise, BD Wise morate unaprijed postaviti na Off.
 Isključite li BD Wise, razlučivost spojenog TV-a bit će automatski podešena na njegovu maksimalnu razlučivost.
 Ako je player spojen na uređaj koji ne podržava funkciju BD Wise, ne možete je koristiti.
 Za pravilan rad funkcije BD Wise postavite zasebno svaki izbornik BD Wise playera i televizora na On.
HDMI razlučivost
Ovo podešenje se koristi kada je jedinica spojena sa zaslonom pomoću HDMI-a uređaji (TV, projektor, itd.).
• BD Wise : Automatski odabire optimalnu razlučivost prema TV
prijemniku koji podržava BD Wise. (Stavka izbornika
BD Wise pojavljuje se samo ako je BD Wise namješten
na Uključeno).
•
•
•
•
576p : 720 x 576
720p : 1280 x 720
1080i : 1920 x 1080
1080p : 1920 x 1080
HDD & DVD RECORDER
Video
HDD
Library
Guide
Channel
TV Aspect
: 4:3 Letter Box
3D Noise Reduction
Video Output
Component output
Timer Record
BD Wise
Disc Manager
HDMI Resolution
sSELECT
►
✔►
►
►
1080i
: 576p
1080p
Setup
m MOVE
►
: Off
: Component
BD
Wise
576p
: Interlace
720p
: Off
rRETURN
►
eEXIT
Odabir izlaza
• Spojite HDD i DVD SNIMAČ na vaš TV putem HDMI.
Postavite ulaz vašeg TV-a na HDMI.
M
 Stavka izbornika BD Wise pojavljuje se samo ako je BD Wise namješten na Uključeno
BD wise funkcija je omogućena samo ako su Samsung proizvodi koji koriste BD Wise međusobno spojeni pomoću HDMI kabela.
 Napredno skeniranje automatski se pokreće kada je HDMI spojen.
 Pogledajte vaš TV korisnički priručnik kako biste otkrili da li vaš TV podržava napredno skeniranje. Ako je napredno skeniranje
podržano, slijedite TV korisnički priručnik vezano uz postavke naprednog skeniranja u sistemu TV izbornika.
 Ako je video izlaz postavljen nepravilno, zaslon može biti blokiran.
 Dostupna razlučivost za HDMI izlaz ovisi o spojenom TV-u ili projektoru. Za detalje, pogledajte korisnički priručnik vašeg TV-a ili
projektora.
 Kada je razlučivost promijenjena može proći nekoliko sekundi dok se ne pojavi normalna slika.
Hrvatski _47
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
Timer Record
konfiguriranje sustava
PODEŠAVANJE RODITELJSKOG ZAKLJUČAVANJA
Funkcija roditeljskog zaključavanja radi zajedno s DVD-ima kojima je dodijeljena vrijednost koja pomaže da
kontrolirate vrste DVD-a koje gleda vaša obitelj. Na disku postoji do 8 razina vrijednosti.
Z
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Parental Lock, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Kada prvi puta pokrećete HDD i DVD SNIMAČ, pojaviti će se
poruka “Create New password”.
HDD & DVD RECORDER
Setup
HDD
Library
Guide
Channel
System
►
Clock Set
►
Language
►
Audio
Timer Record
Video
Disc Manager
Parental Lock
Setup
m MOVE
4. Unesite četveroznamenkastu lozinku uporabom numeričkih
gumba na daljinskom upravljaču.
Pojaviti će se poruka “Confirm the password”. Ponovno unesite lozinku.
►
►
1
►
Recording
►
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Ako ste zaboravili lozinku
1. Prebacite na DVD način i uklonite disk.
2. Pritisnite i držite gumb PLAY/PAUSE (
) na prednjoj ploči 10 sekundi ili dulje.
Postavljanje ocjene programa
1. Pritišćite tipke da biste odabrali Programme Grade, a
zatim pritisnite tipku OK ili ►.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali Programme Grade koju
želite, a zatim pritisnite tipku OK ili ►.
Ako, primjerice, odaberete ocjene do 15, DVB-T koji sadrži
ocjene 16, 17, 18 neće se prikazivati. Veći broj označava
program koji je namijenjen jedino odraslim osobama.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Guide
Channel
Programme Grade
✔►
Off
18: Level1-Kids
17
16
15
14
13
12
DVD Level
Change Password
Timer Record
Disc Manager
►
►
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Postavljanje razine DVD-Level
1. Pritisnite gumbe kako biste odabrali DVD Level, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali željenu razinu DVD Level, a
zatim pritisnite tipku OK ili ►.
Na primjer, ako odaberete razinu 6, diskovi razine 7 i 8 neće se
reproducirati.
Veći broj znači da je program namijenjen samo odraslima.
HDD & DVD RECORDER
Parental Lock
HDD
Library
Guide
Channel
Programme Grade
DVD Level
Change Password
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
: Off
►
: Level1-Kids
Level8-Adults
Level7
Level6
Level5
Level4
Level3
Level2
Level1-Kids
rRETURN
►
►
✔
eEXIT
Promjena lozinke
1. Pritisnite gumb kako biste odabrali Change Password, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
2. Unesite četveroznamenkastu lozinku uporabom numeričkih
gumba na daljinskom upravljaču. Pojaviti će se poruka “Confirm
the password”.
3. Ponovno unesite lozinku uporabom numeričkih gumba na
daljinskom upravljaču.
HDD & DVD RECORDER
Library
Guide
Channel
Programme Grade
: Off
►
DVD Level
: Level1-Kids
►
Change Password
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
48_ konfiguriranje sustava
Parental Lock
HDD
sSELECT
rRETURN
eEXIT
PODEŠAVANJE OPCIJA SNIMANJA
Automatski izrađivač poglavlja
CVKL
(V-način)
DVD-Video sastoji se od ‘Naslova’ i ‘Poglavlja’. Kada snimate jedan program, on stvara jedan naslov.
Ako koristite ovu funkciju, naslov će se podijeliti u poglavlja.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Setup, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Recording a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Chapter Creator, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
Recording
HDD
Library
Guide
Channel
Chapter Creator
: On
Off
EP Mode Time
On
: 6 Hours
EZ Record
►
✔►
: Off
►
V-Mode Compatibility : Off
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Off ili On, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Off : Odaberite ako ne želite koristiti Automatski izrađivač poglavlja.
• On : Odaberite ovu opciju za korištenje značajke Automatskog izrađivača poglavlja.
Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz izbornika.
rRETURN
eEXIT
6. Pritisnite gumb REC za početak snimanja.
(vidi stranicu 73~74 o tome kako podesiti brzinu snimanja)
Pojaviti će se poruka “Do you want to create the chapter menu after this recording?”.
7. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali OK, a zatim pritisnite gumb OK.
• Stvoreno je novo poglavlje prema odabranom načinu snimanja. Poglavlje će biti dugačko oko 5 minuta
u XP i SP, te dugačko oko 15 minuta u LP i EP načinu.
8. Pritisnite gumb STOP za zaustavljanje snimanja.
9. Za prikaz kreiranih naslova, završite disk (vidi stranicu 104) a zatim pritisnite gumb TITLE MENU. Biti će
prikazan izbornik naslova.
• Završetak je općenito nepotreban prilikom korištenja DVD+RW diska.
10.Za prikaz stvorenih poglavlja, odaberite željeni naslov i pritisnite gumb DISC MENU. Biti će prikazan
izbornik poglavlja za odabrani naslov.
J
 Funkcija Automatskog izrađivača poglavlja ne radi tijekom Vremenskog snimanja ili kada isključite napajanje.
Vremensko podešavanje EP načina
Možete odabrati jedan od četiri načina snimanja ponavljanim
pritiskom na gumb REC MODE.
U EP (Produžena reprodukcija) načinu, možete postaviti vrijeme
snimanja na 6 ili 8 sati sa ovom postavkom.
• 6 Hours
• 8 Hours
HDD & DVD RECORDER
Recording
HDD
Library
Guide
Channel
Chapter Creator
EP Mode Time
EZ Record
: On
6 Hours
6:Hours
Off
8:Hours
►
✔►
►
V-Mode Compatibility : Off
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _49
● KONFIGURIRANJE SUSTAVA
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
konfiguriranje sustava
EZ snimanje
CVKL
(V-način)
Ova funkcija vam omogućuje automatsko pokretanje ili završavanje diska.
1. Pritisnite gumbe kako biste odabrali EZ Record a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali On, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Pritisnite gumb EXIT za izlaz iz izbornika.
3. Umetnite disk.
Ako je disk novi, on se automatski pokreće u V načinu.
(samo DVD-RW)
HDD & DVD RECORDER
Recording
HDD
Library
Guide
Channel
Chapter Creator
EP Mode Time
EZ Record
: On
►
: 6 Hours
►
: Off
Off
✔►
V-Mode Compatibility On
: Off
►
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
4. Pritisnite gumb REC.
5. Funkcija EZ snimanja automatski će završiti disk pod slijedećim uvjetima.
• Kada pritisnete gumb OPEN/CLOSE na vašem HDD i DVD SNIMAČU nakon snimanja najmanje 70%
diska.
Ladica će se otvoriti nakon što je disk završen.
• Gornja značajka dostupna je samo kada je umetnut DVD-RW(V), DVD+R ili DVD-R disk.
M
 Ako umetnete novi DVD-RW disk, on se automatski pokreće u V načinu.
 Ako umetnete novi DVD+RW disk, biti će automatski formatiran.
 Ako odaberete isključeno, morate pokrenuti (pogledajte stranu 72) i završiti disk ručno u izborniku upravitelja diska. (vidi stranicu
104)
 Dužina snimanja razlikuje se ovisno o načinu snimanja. (vidi stranice 73~74)
Kompatibilnost V-načina
Ova značajka odnosi se na podešavanje odabranih zvukova prilikom
snimanja Dual STEREO (Višestruki zvuk) emitiranja na HDD-u. Ona
ne utječe na direktno DVD snimanje programa.
• Off : Oba “Dual L” i “Dual R” višezvučnog emitiranja snimljena su
na HDD-u. Naslovi zapisani na HDD-u pod ovakvim
postavkama ne mogu se kopirati na DVD+RW/±R ili
DVD-RW (V način).
• On : Ili “Dual L” ili “Dual R” višezvučnog emitiranja snimljen je na
HDD. Naslovi zapisani na HDD-u pod ovakvim postavkama
mogu se kopirati na DVD+RW/±R ili DVD-RW (V način).
“Dual L” i “Dual R” opcije mogu se odabrati iz “Audio
Selection.”
HDD & DVD RECORDER
Recording
HDD
Library
Guide
Channel
Timer Record
Chapter Creator
: On
►
EP Mode Time
: 6 Hours
EZ Record
: Off
►
V-Mode Compatibility Off
: Off
✔►
►
On
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
HDD & DVD RECORDER
eEXIT
Recording
HDD
Library
Guide
Channel
Timer Record
Chapter Creator
: On
►
EP Mode Time
: 6 Hours
►
EZ Record
: Off
►
V-Mode Compatibility : On
Audio Selection
: OffL
Dual
►
✔►
Dual R
Disc Manager
Setup
m MOVE
50_ konfiguriranje sustava
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Funkcije DTV-a
„EPG“ se rabi s istim značenjem kao i „TNT“.
OSNOVNE FUNKCIJE
Nakon pohranjivana televizijskih kanala vidjet ćete sljedeću sliku (traku) svaki put kada prebacujete kanal.
Elementi trake
Prikazuje omiljeni kanal.
HDD
DTV
001
Prikazuje teletekst.
TF1
Prikazuje podnaslov.
Prikazuje višestruki audio.
M
 Ikonica se prikazuje sukladno servisnim informacijama signala.
 Ova se ikonica se prikazuje samo s više od jedne vrste audia i jezika.
 Pritiskom tipke možete vidjeti detaljne informacije.
Odabir audio kompozicije
1. Pritisnite tipku AUDIO da biste vidjeli popis audio kompozicija.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali željenu Audio Track, a zatim
pritisnite tipku OK.
Audio Track FRA MPEG
>Change
Namještanje Omiljene liste (digitalno)
Trenutni kanal možete odmah staviti na popis Favorite List (Digital).
1. Tijekom gledanja programa pritisnite tipku FAV LIST.
2. Za dodavanje trenutnog kanala na popis Favorite List (Digital),
pritisnite tipku ZELENI(B).
Za brisanje omiljenog kanala s popisa Favorite List (Digital),
pritisnite tipku CRVENI(A).
– Za gledanje Omiljene liste (digitalno) –
Favorite List(Digital)
001 TF1
002 NRJ12
Remove
Add Current
#/$ Page
r Return
Pritisnite tipku FAV LIST, a zatim odaberite kanal.
Za gledanje kanala pritisnite tipku OK.
M
 Možete postaviti do 8 omiljenih digitalnih kanala. (Popis TV favorita: 4, Popis radio favorita:4)
Hrvatski _51
● DTV FUNCTIONS
Zaslon s prikazom
DTV functions
Mijenjanje jezika podnaslova
Kada program koji se trenutno emitira ima podnaslov, pritisnite tipku
SUBTITLE. Ako je za trenutni program podnaslov dostupan, prikazat
će se traka s izbornicima na gornjoj strani zaslona.
Subtitle OFF
1. Pritisnite tipku SUBTITLE.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali željeni podnaslov, a zatim
pritisnite tipku OK.
>Change
Postavljanje zaslonskog prikaza Teletext
Kada program koji se trenutno emitira ima teletekst, pritisnite tipku
TEXT da biste vidjeli teletekst. Ako je za trenutni program teletekst
dostupan, prikazat će se traka s izbornicima na gornjoj strani zaslona.
Teletext FRA(Transparency:off)
1. Pritisnite tipku TEXT.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali željeni Teletext.
3. Pritišćite tipke ◄ ► da biste odabrali TRANSPARENCY, a zatim
pritisnite tipku OK.
>Change
P100
<TRANSPARENCY
TF1
30 . 01
TFI
15 : 08 : 09
S O U S - TI TR A G E
PROGRAMMES SOUSTI TR E S
B O N P LA N
D I A LO G U E Z PA R S M S E N D I R E C T S U R
N O TR E C H AT
J o u e z
e n
a p p e l a n t
M E TE O
102
3 2 8 0
e t
g a g n e z
I N FO S
200
s é j o u r
a u
s k 1
p o u
S P O R TS
250
A S TR O
270
FO O T
300
Gagnez jusqu'à
CINE
1000
euros
190
888
145
199
r
219
PETITES
ANNONCES
OFFRES D'EMPLOI 400
l e
u n
4
510
RESUL TATS ET RAPPORTS PMU
FINI LA SOLITUDE !
LA NEIGE ARRIVE ?
EXCLUSIF : RENCONTRES PAR SMS
217
290
216
213
PACK MICRO POUR 38 EUROS/MOIS
256
VODIČ
Elektronički programski vodič daje vam popis kanala.
1. S jedinicom u načinu rada Stop (zaustavljena) pritisnite tipku
MENU.
2. Pritišćite tipke da biste odabrali Guide, a zatim pritisnite tipku
OK ili ►.
• Tijekom gledanja programa (DTV) pritisnite tipku GUIDE.
• Gumb CRVENI(A) (snimanje s timerom) : Postavljanje timera za
snimanje.
• Gumb($) : Prijeđite na sljedeći dan
• Gumb(#) : Prijeđite na prethodni dan
€ Prikazuje programe od ovog trenutka do 7 dana unaprijed.
• Gumb◄ ► : odaberite program i postaju..
• Gumb INFO (informacije) : Pregledajte detaljne informacije
M
DTV Guide
12:00 TUE 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
TUE 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
Tracy
Beake
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
BBCi
Timer Rec
#/$ PREVIOUS/NEXT DAY
 Sadržaj ćelije može se prikazati uz kašnjenje sukladno emitiranju.
 Ako su postavke 'Daylight Saving Time' i 'GMT Time' pogrešne, EPG vrijeme biti će netočno.
52_ DTV functions
13:00
Blue Peter
---
INFO
INFORMATION
---
Snimanje prema vremenskom rasporedu iz programskog vodiča
Prije uporabe ove funkcije provjerite je li sat postavljen. (pogledajte
stranice 37~38)
1. Pritišćite tipke ◄ ► da biste odabrali željeni program, a zatim
pritisnite tipku CRVENI(A).
2. Vrijeme Guide je vrijeme ulaska trenutnog programa.
3. Ovu postavku možete provjeriti u popisu s vremenskim
rasporedom. (pogledajte stranice 81~83)
 Informacije o naslovu prikazane su kao i na popis naslova za snimanje
vodiča.
 Ako je zadano snimanje s timerom, na postavljenom programu prikazana
je ikonica.
 Moguće se napraviti do 12 snimki, uključujući snimanje vodiča i opće
snimanje.
12:00 - 12:25 Blue Peter
TUE 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
13:00
Blue Peter
---
---
The Weakest Link
Basli Brush
Neighbours
---
13:30
BBC News
Look North
Beg. Borrow or Steal
Strictly Come Dancing: It T
Tracy
Beake
Blue Peter
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Timer Rec
#/$ PREVIOUS/NEXT DAY
INFO
INFORMATION
DTV Guide
12:00 TUE 1 JAN 2009
12:00 - 12:25 Blue Peter
Timer Rec
TUE 1 JAN
001
BBC ONE
002
BBC TWO
007
BBC THREE
030
CBBC Channel
040
BBC NEWS 24
001
BBCi
A
12:30
Blue Peter
---
13:00
---
Neighbours
13:30
BBC News
Look North
SelectThemedia
Rec.
Weakest Linkfor Timer Beg.
Borrow or Steal
HDD
Basli Brush
---
Tracy
Beake
Strictly Come Dancing: It T
Blue Peter
DVD
BBC News
Out There
BBC News
BBCi
---
BBCi
Timer Rec
#/$ PREVIOUS/NEXT DAY
INFO
INFORMATION
Hrvatski _53
● DTV FUNCTIONS
M
DTV Guide
12:00 TUE 1 JAN 2009
reprodukcija
Ovaj odlomak predstavlja osnovne funkcije reprodukcije i reprodukciju po vrsti diska.
Pročitajte slijedeće informacije prije reprodukcije diska.
REGIONALNI KÔD (SAMO DVD-VIDEO)
I HDD i DVD SNIMAČ i diskovi kodirani su po regiji. Ti regionalni kodovi moraju se podudarati kako bi se
omogućila reprodukcija diska. Ako se kodovi ne podudaraju, disk se neće reproducirati. Broj regije za ovaj
HDD i DVD SNIMAČ opisan je na stražnjoj ploči HDD i DVD SNIMAČA.
LOGO OZNAKE DISKOVA KOJI SE MOGU REPRODUCIRATI
Dolby Digital
Stereo
DTS
PAL sustav za emitiranje u Velikoj
Britaniji, Francuskoj, Njemačkoj, itd.
Digital Audio
DivX
MP3
VRSTE DISKOVA KOJI SE MOGU REPRODUCIRATI
Vrste diska
DVD-VIDEO
Sadržaj loga diska
Snimljeni sadržaj
AUDIO
VIDEO
AUDIO-CD
AUDIO
JPEG
JPEG slika
MP3
MP3 zvuk
DivX
DivX film
Oblik diska
Maks. vrijeme reprodukcije
Jednostrani(12cm)
Dvostrani(12cm)
Jednostrani(8cm)
Dvostrani(8cm)
Jednostrani(12cm)
Jednostrani(8cm)
Jednostrani(12cm)
Jednostrani(8cm)
Jednostrani(12cm)
Jednostrani(8cm)
Jednostrani(12cm)
Jednostrani(8cm)
240 min.
480 min.
80 min.
160 min.
74 min.
20 min.
1 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
2 sata (SP: Standardna kvaliteta)
4 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
6 ili 8 sati (EP: Produženo)
2 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
4 sata (SP: Standardna kvaliteta)
8 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
12 ili 16 sati (EP: Produženo)
Jednostrani(12cm)
(4.7GB)
DVD-RAM
AUDIO
VIDEO
Dvostrani(12cm)
(9.4GB)
54_ reprodukcija
Vrste diska
Sadržaj loga diska
Snimljeni sadržaj
DVD-RW
AUDIO
VIDEO
Oblik diska
12cm (4.7GB)
Jednoslojni(12cm)
(4.7GB)
AUDIO
VIDEO
Dvoslojni(12cm)
(8.5GB)
DVD+RW
AUDIO
VIDEO
12cm (4.7GB)
Jednoslojni(12cm)
(4.7GB)
DVD+R
AUDIO
VIDEO
Dvoslojni(12cm)
(8.5GB)
CD-R/-RW
DVD-RAM/-RW/-R
1 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
2 sata (SP: Standardna kvaliteta)
4 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
6 ili 8 sati (EP: Produženo)
1 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
2 sata (SP: Standardna kvaliteta)
4 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
6 ili 8 sati (EP: Produženo)
1 sat 50 min (XP: Izvrsna kvaliteta)
3 sata 40 min (SP: Standardna kvaliteta)
7 sati 20 min (LP: Dugačka reprodukcija)
11 ili 14 sati 40 min (EP: Produženo)
1 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
2 sata (SP: Standardna kvaliteta)
4 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
6 ili 8 sati (EP: Produženo)
1 sat (XP: Izvrsna kvaliteta)
2 sata (SP: Standardna kvaliteta)
4 sata (LP: Dugačka reprodukcija)
6 ili 8 sati (EP: Produženo)
1 sat 50 min (XP: Izvrsna kvaliteta)
3 sata 40 min (SP: Standardna kvaliteta)
7 sati 20 min (LP: Dugačka reprodukcija)
11 ili 14 sati 40 min (EP: Produženo)
JPEG
MP3
-
-
DivX
Diskovi koji se ne mogu reproducirati
•
•
•
•
•
•
•
DVD-Video koji nema broj regije “2” ili “ALL”
3,9 GB DVD-R disk za razvoj autorskog softvera.
DVD-RAM/-RW(VR način) nije snimljen koristeći Video standard snimanja
DVD±R/DVD-RW(V) disk koji je snimljen a nije završen u snimaču drugog proizvođača.
DVD-ROM/PD/MV-disk, itd.
VCD/SVCD/CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I
BD, HD-DVD
M
 Ovaj HDD i DVD SNIMAČ može raditi samo sa diskovima koji su kompatibilni sa DVD-RAM standardom verzije 2.0
 Reprodukcija i/ili snimanje možda neće raditi za neke vrste diskova, ili prilikom određenih radnji, poput promjene kuta i
podešavanje omjera strana. Detaljni podaci o diskovima navedeni su u detalje na kutiji. Molimo pogledajte ako je nužno.
 Ne dopustite da se disk zaprlja ili ogrebe, otisci prsta, prljavština, prašina, ogrebotine ili ostaci dima cigarete na površini za
snimanje mogu onesposobiti korištenje diska za snimanje.
 DVD-RAM/±RW/±R diskovi možda se neće moći reproducirati na nekim DVD uređajima za reprodukciju, ovisno o uređaju za
reprodukciju, disku te uvjetima snimanja.
 Diskovi sa snimljenim NTSC programima mogu se reproducirati ali se na njih ne može snimati pomoću ovog proizvoda.
Hrvatski _55
● REPRODUKCIJA
DVD-R
Maks. vrijeme reprodukcije
reprodukcija
REPRODUKCIJA DISKA
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE.
2. Pažljivo stavite disk u ladicu tako da natpis na disku bude okrenut prema gore.
3. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
• HDD i DVD SNIMAČ ne reproducira diskove automatski nakon što je početno upaljen.
• Kada je HDD i DVD SNIMAČ uključen i disk je u ladici, uređaj je aktiviran i čeka u zaustavljenom stanju.
• Pritisnite gumb PLAY ( ) za početak reprodukcije.
4. Pritisnite gumb STOP(
) za zaustavljanje reprodukcije.
M
 Kada zaustavite reprodukciju diska, HDD i DVD SNIMAČ pamti gdje ste stali, tako da kada ponovno pritisnete gumb PLAY ( )
J





nastavit s radom tamo gdje ste stali. Ukoliko je disk izvađen ili je HDD i DVD SNIMAČ isključen, ili ako pritisnete gumb STOP
( ) dva puta.)
Ne premještajte vaš HDD i DVD SNIMAČ za vrijeme reprodukcije jer to može oštetiti disk.
Pobrinite se da pritisnete gumb OPEN/CLOSE za otvaranje ili zatvaranje ladice diska.
Ne pritišćite ladicu diska kada je otvorena ili zatvorena, jer to može dovesti do oštećenja proizvoda.
Ne stavljajte strane stvari na ili u ladicu diska.
Neke funkcije mogu se izvoditi različito ili biti isključene ovisno o vrsti diska.
Ako to nastupi, pogledajte upute zapisane na kućištu diska.
 Posebno budite pažljivi da se dječji prsti ne uhvate između ladice diska i kućišta ladice kada se zatvara.
 Trebate umetnuti samo jedan DVD disk. Umetanje dva ili više diskova neće omogućiti reprodukciju te može uzrokovati
oštećenje HDD i DVD SNIMAČA.
UPOTREBA IZBORNIKA DISKA I IZBORNIKA NASLOVA
Neke vrste diskova sadrže prikazni sustav izbornika koji vam omogućuje odabir posebnih funkcija za naslov,
poglavlje, zvučni zapis, titl, gledanje filma, informaciju o znakovima, itd.
Za DVD-VIDEO disk
Z
• Izbornik diska : Pritisnite gumb DISC MENU za ulaz u izbornik diska..
• Pomaknite se do izbornika za podešavanje koji se odnosi na postupak reproduciranja.
• Možete odabrati jezik govora i titl, itd. koji pruža disk.
• Izbornik naslova : Pritisnite gumb TITLE MENU za pomak do izbornika diska.
• Neki diskovi možda ne podržavaju funkcionalnost izbornika naslova.
Za HDD/DVD-RAM/±RW/±R disk
SXCVKL
• Lista naslova
Pritisnite gumb TITLE LIST. Lista naslova je lista prethodno snimljenih programa. Ako je naslov obrisan, on
se ne može se ponovno reproducirati..
• Lista reprodukcije (HDD/DVD-RAM/-RW(VR))
Pritisnite gumb PLAY LIST. Ovo upućuje na listu korisnički odabranih naslova. Kada je jedna lista za
izvođenje reproducirana, samo će prizor koje je odabrao korisnik biti reproduciran a zatim zaustavljen.
Budući je samo informacija potrebna za reprodukciju željenog prizora uključena u listu izvođenja, čak iako je
ta lista izvođenja obrisana, originalan zapis neće biti obrisan. (samo VR mode)
56_ reprodukcija
KORIŠTENJE GUMBA ZA REPRODUKCIJU
Traženje poglavlja ili snimka
SZXCV
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SEARCH (
KL
) na daljinskom upravljaču.
X2 X4X8
 X 16  X 32  X 128 DivX
X2 X4X8
AUDIO CD (CD-DA)
X2 X4X8
• Možete pretraživati programe u obrnutom smjeru.
) (@@), reprodukcija se vrši pri zadanoj brzini od X 4.
• Kada pritisnete i držite gumbe SEARCH (
) reprodukcija se vrši pri normalnoj brzini.
Ako otpustite gumb SEARCH (
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY ( ).
M
 Možete začuti zvuk tijekom traženja unaprijed (X 2) u HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R disku.
(Ne čuje se zvuk tijekom načina keniranja (Pretrage) DivX diska.)
 Brzina označena u ovoj funkciji može se razlikovati od stvarne brzine reprodukcije.
Preskakanje poglavlja, naslova ili markera
SXCV
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb SKIP (
KL
) na daljinskom upravljaču.
• Ako pritisnete gumb SKIP ( ),
premješta se na početak poglavlja ili naslova ili markera Ponovnim pritiskom na gumb unutar 3 sekunde
vraća na početak prethodno poglavlje ili naslov ili oznake
• Ako pritisnete gumb SKIP ( ),
premješta se slijedeće poglavlje ili zapis ili marker
Usporena reprodukcija
SZXCVKLD
U načinu pauze, pritisnite gumb SEARCH (
) na daljinskom upravljaču.
• Ako pritisnete gumb SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Ako pritisnete gumb SEARCH ( ),
 1/2 Œ  1/4 Œ  1/8
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY (
Pritisnite i držite gumbe SEARCH (
).
) tijekom pause, disk će se reproducirati sporije pri 1/4 brzine.
Ako se gumb odpusti, postupak pauze će se nastaviti.
M
 Brzina označena u ovoj funkciji može se razlikovati od stvarne brzine reprodukcije.
 Usporena reprodukcija radi samo unaprijed na DivX diskovima.
Hrvatski _57
● REPRODUKCIJA
HDD/DVD-VIDEO/
DVD-RAM/±RW/±R
reprodukcija
Reprodukcija u koracima
SZXCVKLD
Pritisnite gumbe SKIP( , ) na daljinskom upravljaču u načinu pauze.
• Pojavljuje se novi okvir pri svakom pritisku na ovaj gumb.
Kada pritisnete gumb SKIP( ), aktivira se prethodni okvir.
Kada pritisnete gumb SKIP( ), aktivira se slijedeći okvir.
• Za povratak na normalnu brzinu reprodukcije pritisnite gumb PLAY ( ).
M
 Reprodukcija u koracima radi samo unaprijed na DivX diskovima.
UPOTREBA INFO GUMBA
Funkcija INFO omogućuje vam jednostavnu pretragu željenog prizora putem pristupa naslovu, poglavlju, vremenu.
Također možete promijeniti podnaslov i postavke zvuka te podesiti neke značajke uključujući kut, ponavljanje, zoom.
Direktno prebacivanje na prizor koristeći INFO
SZXCVKLD
Ako se želite prebaciti na određeni naslov, poglavlje ili vrijeme,
koristite ovu funkciju.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Search, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
DVD-VIDEO
t Search
O Subtitle
Q Audio
z Angle
P Repeat
v Zoom
>MOVE
Info
|
Off
ENG Dolby Digital 5.1 CH
1/1
Off
Off
|
<CHANGE
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Title, Chapter ili Time.
4. Pritisnite gumbe ◄► ili numeričke gumbe kako biste odabrali
željeni prizor, zatim pritisnite gumb OK.
U slučaju traženja vremena, unesite vrijeme prema satima, minutama i sekundama pomoću numeričkih
gumba. Zatim pritisnite gumb OK.
M
 Ovo možda neće raditi za neke diskove.
Kada je umetnut audio CD (CD-DA) ili MP3/JPEG disk, zavisno o vrsti diska, možda se neće pojaviti prikaz informacija.
 Funkcija traženja vremena ne radi na nekim diskovima.
 Za uklanjanje prikaza pritisnite gumb RETURN.
ODABIR JEZIKA TITLA
ZD
Odabire jedan od jezika titla snimljenih na disku.
Ovom funkcijom također možete upravljati pritiskom na gumb SUBTITLE na daljinskom upravljaču.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Subtitle.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni jezik titla.
M
 Prikaz titla može se razlikovati ovisno o vrsti diska.
 Neki diskovi omogućuju vam odabir jezika samo za izbornik diska.
58_ reprodukcija
ODABIR ZVUČNIH ZAPISA I AUDIO KANALA
SZXCKLD
Odabire jedan od zvučnih zapisa snimljenih na disku. Također odabire audio kanale sa snimljenih TV programa.
Ovom funkcijom također možete upravljati pritiskom na gumb AUDIO na daljinskom upravljaču.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Audio.
● REPRODUKCIJA
3. Pritisnite gumbe ◄► za odabir željenog zvučnog zapisa ilii audio kanala.
M
 Zvučni zapisi ili audio kanal mogu se razlikovati zato što ovise o disku.
 Neki diskovi omogućuju vam odabir audio jezika samo za izbornik diska.
PROMJENA KUTA KAMERE
Z
Kada DVD VIDEO ima više kutova određenog prizora, možete koristiti funkciju Kuta.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Angle.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni kut.
M
 Ova funkcija ovisi o disku, i možda neće raditi na svim DVD-ima.
 Ova funkcija ne radi kada DVD nije snimljen sa sustavom kuta više fotoaparata.
 Prikazuje trenutni kut, ukupni broj kuteva.
PONOVLJENA REPRODUKCIJA
Ponavljano reproduciranje (Reprodukcija ponavljanja)
SZXCVKLD
Ovom funkcijom također možete upravljati pritiskom na gumb REPEAT na daljinskom upravljaču.
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Repeat.
3. Pritisnite gumbe ◄► za odabir Off, A-B ili Title ili Chapter koji želiite neprestano reproducirati, zatim
pritisnite gumb OK.
M
 HDD/DVD-RAM/-RW (VR način), nezavršeni DVD±R i nezavršeni DVD-RW (V način) diskovi neće ponavljati poglavlje.
 Također možete aktivirati normalnu reprodukciju pritiskom na gumb EXIT(
).
Hrvatski _59
reprodukcija
Ponavljanje A-B
SZXCVKL
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
Repeat
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Repeat.
A-B >
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Repeat A-B, zatim
pritisnite gumb OK.
4. Pritisnite gumb OK na mjestu gdje želite da ponovljena
reprodukcija započne (A) te je ponovno pritisnite na mjestu gdje
želite da se ponovljena reprodukcija zaustavi (B). Počinje
ponovljena reprodukcija A-B odlomka..
M
>CHANGE
sSELECT
 Ako točku (B) postavite prije nego što istekne pet sekundi reprodukcije, pojavit će se oznaka zabrane ( ).
 Također možete aktivirati normalnu reprodukciju pritiskom na gumb EXIT(
).
 Audio CD-i (CD-DA), MP3 diskovi i DivX diskovi ne podržavaju funkciju ponavljanja A-B.
UVEĆAVANJE
SZXCVKL
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb INFO.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Zoom, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
( ) će biti prikazano.
3. Pritisnite gumbe ◄► za prijelaz na područje koje želite
uvećati.
4. Pritisnite gumb OK.
Zaslon će se uvećati dvostruko od normalne veličine. Zaslon će
se uvećati četverostruko od normalne veličine.
HDD/DVD-VIDEO/DVD-RAM/±RW/±R
M
normalna veličina → X2 → X4 → X2 → normalna veličina
 Kada je snimanje provedeno u EP načinu, nije podržana funkcija zumiranja osim ako je snimanje provedeno u DVD-VIDEO
načinu i finalizirano u DVD-R/-RW(V).
60_ reprodukcija
UPOTREBA MARKERA
SXC
(VR način)
Postavite oznake na prizore koje želite ponovno pogledati tako da možete započeti reprodukciju sa označenog položaja.
Postavljanje markera
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
Marker
01 02 -- -- -- -- -- -- -- -- N : 2
3. Pritisnite gumb ► za prijelaz na sljedeći položaj.
4. Ponovo pritisnite gumb OK kada se pojavi željeni prizor.
• Prikazan je broj 02 i prizor je memoriran.
• HDD, DVD-RAM ili DVD-RW (VR način) diskovi imaju Marker
< MOVE
sPLAY
Cancel
rRETURN
funkciju umjesto funkcije Bookmark. Budući da prizori mogu biti
prikazane kao mnogo različitih stranica, nužno je numeriranje.
Ako je disk koji se koristi kodiran sa zaštitom diska, markeri se ne mogu postaviti ili obrisati, dostupna je
samo reprodukcija.
Reprodukcija označenog prizora
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali označeni prizor.
3. Pritisnite gumb OK ili PLAY ( ) za pokretanje reprodukcije od odabranog prizora.
• Ako pritisnete gumb SKIP ( ), prelazi na početak markera. Ponovnim pritiskom na gumb unutar 3
sekunde vraća se na početak prethodnog markera.
• Ako pritisnete gumb SKIP ( ), prelazi na slijedeći marker.
Brisanje markera
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumb ◄► kako biste odabrali označeni prizor.
3. Pritisnite gumb CRVENI(A) za brisanje odabrane oznake.
• Kada je oznaka obrisana dok HDD/DVD-RAM/-RW (VR način) reproducira, brojevi oznaka će se
promijeniti. Na primjer, ako je 7.oznaka obrisana nako što je zabilježeno deset oznaka, brojevi oznaka
nakon osme će se automatski pomaknuti prema naprijed za jedan i 8.oznaka će postati 7.
KORIŠTENJE OZNAKA
ZCVKL
(V način)
Postavljanje oznaka
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
Bookmark
1 2 - - - - - - - --
2. Pritisnite gumb OK kada se pojavi željeni prizor.
• Prikazan je broj 1 i prizor je memoriran.
3. Pritisnite gumb ► da se pomaknete na sljedeći položaj.
4. Pritisnite ponovno gumb OK kada se pojavi željeni prizor..
Prikazan je broj 2 i prizor je memoriran.
• Ponovite gornji postupak za označavanje drugih mjesta.
• Možete označiti do 10 prizora.
M
< MOVE
sPLAY
Cancel
rRETURN
 Ako ladicu diska otvorite i zatvorite, označavanje nestaje.
Hrvatski _61
● REPRODUKCIJA
2. Pritisnite gumb OK kada se prikaže željeni prizor.
• Prikazan je broj 01 i prizor je memoriran.
reprodukcija
Reprodukcija oznake
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali označeni prizor.
3. Pritisnite gumbe OK ili PLAY (
) za pokretanje reprodukcije od odabranog prizora.
Brisanje oznake
1. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb MARKER.
2. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali označeni prizor.
3. Pritisnite gumb CRVENI (A) za brisanje odabrane oznake..
AUDIO CD/MP3 REPRODUKCIJA
Gumbi na daljinskom upravljaču koje se koriste za Audio CD(CD-DA)/MP3 reprodukciju
Gumb (
) SKIP : Premješta na prethodnu ili slijedeću
stranicu.
Pritišćite gumbe SEARCH (
) : Brza reprodukcija (X 2, X 4,
X 8) (Samo audio CD)
Gumb STOP (
Gumb PAUSE (
Gumb PLAY (
(pjesmu).
) : Zaustavlja snimku (pjesmu).
) : Pauzira reprodukciju.
), gumb OK : Reproducira odabranu snimku
: Odabire snimak (pjesmu).
7
8
9
CRVENI(A) gumb : • Kreira listu za reprodukciju ili prelazi na listu
za reprodukciju.
• Seledt All: MP3, CD-DA
• Kopiraj : MP3
• CD Import : Audio CD
ZELENI(B) gumb : Odabire redoslijed razvrstavanja. (samo MP3
disk )
ŽUTI(C) gumb : Odabire način reprodukcije. (PONAVLJANJE)
10 PLAVI(D) gumb : Odabire sadržaj. (samo MP3 disk)
Reprodukcija Audio CD-a (CD-DA)
1. Umetnite audio CD (CD-DA) u ladicu diska.
• Pojavljuje se audio CD izbornik a snimke (pjesme) automatski su reproducirane.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali snimku (pjesmu) koju želite čuti, a zatim pritisnite gumb OK.
62_ reprodukcija
Audio CD(CD-DA) elementi zaslona
CD
Music List
TRACK01
1/10
No.
  ►   00:02:22
CDDA
Title
TRACK01
Edit
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Length
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
Prikazuje trenutnu vrstu datoteke i ime datoteke.
Prikazuje dostupne gumbe.
● REPRODUKCIJA
Q
002
003
004
005
006
007
Trenutna staza (pjesma) : Prikazuje broj snimaka koji se trenutno
reproducira.
Prikazuje dostupne gumbe i vrijeme reprodukcije koje odgovara
dijelu koji se trenutno reproducira.
Play Mode
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
a CHECK
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan broj zapisa.
eEXIT
Prikazuje listu zapisa (listu pjesama).
Reprodukcija MP3 diska
1. Umetnite MP3 disk u ladicu diska.
• Prikazan je izbornik
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Library, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Music a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali snimak koji želite čuti, a zatim pritisnite gumb OK.
MP3 elementi zaslona
CD
Music List
SONG01.mp3
1/9
No.
Y
►
Q
002
003
004
005
006
00:02:22
9 SONG01.mp3
E ROOT
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Title
ROOT
SONG01.MP3
SONG02.MP3
SONG03.MP3
SONG04.MP3
SONG05.MP3
SONG06.MP3
Size
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
Trenutna staza (pjesma) : Prikazuje naziv snimka koji se trenutno
reproducira.
Prikazuje dostupne gumbe i vrijeme reprodukcije koje odgovara
dijelu koji se trenutno reproducira.
Prikazuje trenutnu vrstu datoteke, naziv datoteke i
naziv mape.
Prikazuje dostupne gumbe.
Prikazuje indeks trenutne reprodukcije, ukupan broj snimka.
Prikazuje listu snimka (listu pjesama).
Ponavljanje CD-a (CD-DA) i MP3
Ovom funkcijom također možete upravljati pritiskom na gumb REPEAT na daljinskom upravljaču.
Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb REPEAT uzastopce kako biste odabrali željeni način ponavljanja.
1. Pritisnite gumb ŽUTI (C) za vrijeme reprodukcije glazbene liste.
CD
Music List
TRACK01
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željeni način
No.
Title
reprodukcije, a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Q TRACK01
002 TRACK02
• Normal (CD (CD-DA)/MP3) : Snimke na disku reproducirane
003 TRACK03
  ►   00:02:22
004 TRACK04
Normal
su redoslijedom kojim su snimljeni na disk.
TRACK01
005 TRACK05
Repeat Track
006 TRACK06
Repeat All
•
Repeat Track (CD (CD-DA)/MP3)
007 TRACK07
Random
Edit
Play Mode
•
Repeat Folder(Ponovi mapu) (MP3)
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
a CHECK
•
Repeat All (CD (CD-DA)/MP3)
•
Random (CD (CD-DA)/MP3) : Opcija nasumičnog odabira reproducira snimke na disku
nasumičnim redoslijedom.
CDDA
1/10
Length
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
eEXIT
Hrvatski _63
reprodukcija
CD Import
1. Pritisnite gumb CRVENI (A) za vrijeme reprodukcije glazbene liste.
CD
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali CD Import a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali datoteku koju želite
kopirati, zatim pritisnite gumb MARKER dok se ne pojavi oznaka
za provjeru.
• Ako ne želite kopirati određeni označeni zapis, jednostavno
odaberite taj zapis i pritisnite gumb MARKER kako biste ga
odznačili sve dok oznaka ne nestane.
4. Pritisnite gumbe ► kako biste odabrali željeni medij a zatim
pritisnite gumb OK ili gumb.
• Možete kreirati novu mapu pritiskom na gumb ZELENI (B).
5. Pritisnite gumb CRVENI (A) za odabir početka kopiranja.
Prikazana je poruka “Number of file : x”.
6. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite
gumb OK. Započinje kopiranje datoteke.
• Za otkazivanje kopiranja u tijeku, pritisnite gumb EXIT ( ).
Music List
TRACK01
1/10
No.
Title
Q
002
003
004
005
006
007
  ►   00:02:22
CD Import
CDDA TRACK01
New
Playlist
Go To Playlist
Select All
Length
4:19
3:57
3:57
4:03
4:09
5:08
3:31
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Edit
Play Mode
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
a CHECK
CD
CD Import
Selected Items:
Available:
Source : DVD
9 CDDA
8 3.64MB
To :
001
002
003
004
005
006
Start Copy
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
E HDD
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Select All
Unselect All
a CHECK
eEXIT
CD
M
 Format mp3 datoteke nakon što je importiran je slijedeći:
Brzina prijenosa 128 kbps
Kanal 2 (stereo)
Odnos uzorkovanja 44 kHz
 DTS CDDA i diskovi zaštićeni od kopiranja ne mogu se importirati.
eEXIT
CD Import
Selected Items: 9.68MB (2)
Available : 236724MB
Source : DVD
Copying...
To : HDD
Y ROOT
Free space
236623 MB
001: TRACK01
Number of file : 1 / 2
002: TRACK01.CDA
TRACK02
File Name
003 TRACK03
9 CDDA
004 TRACK04
8 3.84MB
006 TRACK06
Start Copy
Sort
ROOT
33%
Select All
Unselect All
eEXIT
Nova lista za reprodukciju
A
Možete registrirati maksimalno 30 snimaka u listu za reprodukciju.
1. Pritisnite gumb CRVENI (A) za vrijeme reprodukcije glazbene liste.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali New Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali snimke redoslijedom koji
želite reproducirati, zatim pritisnite gumb OK.
• Ako ste izveli krivi snimak, pritisnite gumb ► za odabir krive
snimke, zatim pritisnite gumb OK.
4. Za pohranu liste za reprodukciju, pritisnite gumb CRVENI (A).
Kreirat će se nova lista za izvođenje.
CD
No.
001
002
003
004
005
006
007
Make Playlist
Title
No.
001
002
003
004
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Save
mMOVE
Playlist
TRACK10
TRACK08
TRACK04
TRACK07
Music List
sADD
rRETURN
eEXIT
CD
Playlist
q
U
No.
Y
E
Title
PLAYLIST
PLAYLIST01
Length
  ►   00:00:00
Y PLAYLIST
mMOVE
64_ reprodukcija
sSELECT
a CHECK
eEXIT
Idi na listu za reprodukciju
A
1. Pritisnite gumb CRVENI (A) za vrijeme reprodukcije glazbene liste.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Go To Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Playlist
U
q
No.
Y
E
Title
PLAYLIST
PLAYLIST01
Length
  ►   00:02:22
Y PLAYLIST
mMOVE
sSELECT
a CHECK
eEXIT
Brisanje liste za reprodukciju
A
1. Pritisnite gumb CRVENI (A) za vrijeme reprodukcije glazbene liste.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Go To Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe za odabir liste za reprodukciju koju želite
obrisati.
CD
Playiist
U
q
No.
  ►   00:00:00
Title
Y Playlist
E Playlist01
Do you want to delete?
E Playlist02
l PLAYLIST01
Yes
1/2
Length
No
4. Pritisnite gumb CRVENI (A).
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Odabrana lista za reprodukciju je obrisana.
M
Delete
<MOVE
Edit Playlist
New Playlist
Music List
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Kada se uređaj za reprodukciju isključuje ili otvara datoteku/isključujea, liste za reprodukciju na disku ili USB memoriji biti će
obrisane.
Idi na uredi listu za reprodukciju
A
1. Pritisnite gumb CRVENI (A) za vrijeme reprodukcije glazbene
liste.
2. Pritisnite gumb kako biste odabrali Go To Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe za odabir liste za reprodukciju koju želite
urediti.
4. Pritisnite gumbe ZELENI (B) u načinu liste za reprodukciju.
CD
No.
001
002
003
004
005
006
007
Edit Playlist
Title
TRACK01
TRACK02
TRACK03
TRACK04
TRACK05
TRACK06
TRACK07
Save
mMOVE
No.
001
002
003
004
Playlist
TRACK10
TRACK04
TRACK06
TRACK07
Music List
sADD
rRETURN
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali snimke redom koji želite
reproducirati, zatim pritisnite gumb OK.
• Ako ste izveli krivi zapis, pritisnite gumbe ► za odabir krive snimke, zatim pritisnite gumb OK.
eEXIT
6. Za pohranu liste za reprodukciju, pritisnite gumb CRVENI (A).
Lista za reprodukciju biti će uređena.
Hrvatski _65
● REPRODUKCIJA
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu mapu liste za
reprodukciju, zatim pritisnite gumb OK.
Odabrane snimke automatski su reproducirane.
CD
reprodukcija
Idi na glazbenu listu
A
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) za vrijeme reprodukcije liste za
reprodukciju.
Biti će prikazana glazbena lista.
CD
Playlist
U
TRACK04
  ►   00:02:22
TRACK04
k PLAYLIST01
CDDA
No.
Y
R
003
004
005
Title
PLAYLIST01
TRACK04
TRACK02
TRACK06
TRACK01
Edit Playlist
New Playlist
1/4
Length
4:03
3:57
5:08
4:19
Music List
eEXIT
Upotreba opcije razvrstavanja
A
Kada trebate promijeniti redoslijed razvrstavanja glazbene liste,
možete je jednostavno promijeniti.
CD
Music List
SONG 1.mp3
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Name : Abecednim redoslijedom
• Size : Po veličini audio datoteke.
M
1/10
No.
1. Dok je prikazana lista izbornika, pritisnite gumb ZELENI (B) da
odaberete Sort.
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
9 SONG 1.mp3
E ROOT
Name
Size
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Title
ROOT
SONG 1.MP3
SONG 2.MP3
SONG 3.MP3
SONG 4.MP3
SONG 5.MP3
SONG 6.MP3
Size
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
 Audio CD (CD-DA) nije dostupan.
 Možete razvrstati po imenu, dužini. Razvrstana lista biti će ponovno razvrstana u kopiranom redoslijedu nakon ponovnog ulaska
u glazbenu listu.
Odabir sadržaja
A
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Contents.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali sadržaj koji želite
premjestiti, zatim pritisnite gumb OK ili ►.
CD
Music List
SONG 1.mp3
1/10
No.
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
M
 Ova funkcija moguća je jedino kada disk sadrži odabrani sadržaj.
 Audio CD (CD-DA) nije dostupan.
9 SONG 1.mp3
E ROOT
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
66_ reprodukcija
Title
ROOT
SONG 1.MP3
SONG 2.MP3
SONG 3.MP3
SONG 4.MP3
SONG 5.MP3
SONG 6.MP3
Size
3.8 MB
5.8 MB
Title 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Music 5.2 MB
Photo 10.3
(with MB
Music)
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
ISTODOBNA REPRODUKCIJA GLAZBE/FOTOGRAFIJE
A
Možete slušati glazbu dok gledate slike.
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Contents.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Photo(With Music),
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Biti će prikazana lista slika. (vidi stranicu 67~69)
CD
Music List
SONG 1.mp3
1/10
No.
Y
 Za upravljanje ovom funkcijom, morate odabrati disk koji sadrži i glazbene
datoteke i foto datoteke.
9 SONG 1.mp3
E ROOT
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
ROOT
SONG 1.MP3
SONG 2.MP3
SONG 3.MP3
SONG 4.MP3
SONG 5.MP3
SONG 6.MP3
Size
3.8 MB
5.8 MB
Title 5.1 MB
DivX 9.2 MB
Music 5.2 MB
10.3Music)
MB
Photo (with
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
GLEDANJE SLIKA
G
1. Umetnite JPEG disk u ladicu diska.
• Prikazan je izbornik
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Library, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Photo, a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
• Kako biste vidjeli sljedećih 8 slika, pritisnite gumb SKIP ( ).
• Kako biste vidjeli prethodnih 8 slika, pritisnite gumb SKIP ( ).
CD
Photo List
1/17
Image 1.jpg
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Slideshow
Contents
a CHECK
eEXIT
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željenu sliku, zatim pritisnite gumb OK.
Slideshow
5. Pritisnite gumb PLAY ( ).
• Kada ste u listi za fotografije, možete upravljati i Slideshow
pritiskom na gumb ŽUTI (C).
Image 1.jpg
1/17
6. Pritisnite gumb CRVENI (A) za odabir Speed.
7. Pritisnite gumbe kako biste odabrali brzinu Slideshow, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Započinje prikaz slajdova i reproducira se na određenoj brzini.
• Na Photo List možete otići pritiskom na gumb ŽUTI (C).
❖ Za zaustavljanje Slideshow
Pritisnite ZELENI (B), STOP (
Rotate
mPHOTO
► SLIDESHOW
Zoom
rRETURN
Image 1.jpg
eEXIT
1/17
) ili gumb RETURN.
Fast
Normal
Slow
Speed
mPHOTO
Slide Show Off
Photo List
► SLIDESHOW
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _67
● REPRODUKCIJA
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:02:22
M
Title
reprodukcija
Okretanje
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 4 na stranici 67.
5-1. Pritisnite gumb ZELENI (B) za odabir Rotate.
6. Pritisnite gumbe kako biste odabrali kut okretanja, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Kada odaberete kut okretanja, možete ga promijeniti pritiskom
na gumb CRVENI (A).
• Na Photo List možete otići pritiskom na gumb ŽUTI (C).
❖ Za zaustavljanje okretanja
Pritisnite ZELENI(B), STOP(
Image 1.jpg
1/17
Off
Rotate 90
Rotate 180
Rotate 270
Rotate
mPHOTO
► SLIDESHOW
Rotate
Rotate Off
Zoom
rRETURN
eEXIT
) ili gumb RETURN.
mPHOTO
Photo List
rRETURN
eEXIT
Zoom
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 4 na stranici 67.
5-1. Pritisnite gumb ŽUTI (C) za odabir Zoom.
6. Svako puta kada je pritisnut gumb OK, slika je uvećana do 4x
(četiri puta od normalne veličine).
€ X2 € X4 € X2 € Normalno
• Na Photo List možete otići pritiskom na gumb ŽUTI (C).
❖ Za zaustavljanje zumiranja
Pritisnite ZELENI(B), STOP(
) ili gumb RETURN.
Idi na listu fotografija
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 4 na stranici 67.
5-1. Pritisnite gumb RETURN za odlazak na Photo List.
Upotreba opcije razvrstavanja
Kada trebate promijeniti redoslijed razvrstavanja liste fotografija,
možete je jednostavno promijeniti.
CD
Photo List
01/17
Image 1.jpg
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 4 na stranici 67.
5-1. Dok je prikazana lista izbornika, pritisnite gumb ZELENI (B) da
odaberete Sort.
6. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Name : Abecednim redoslijedom
• Size : Po veličini foto datoteke.
M
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Name
Size
Image 14.jpg
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Image 10.jpg
Image 11.jpg
Image 15.jpg
Image 16.jpg
Slideshow
Contents
a CHECK
eEXIT
 Možete razvrstavati po imenu, veličini. Razvrstana lista biti će ponovno razvrstana u kopiranom redoslijedu nakon ponovnog
ulaska u listu fotografija.
68_ reprodukcija
Odabir sadržaja
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 3 na stranici 67.
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Contents.
CD
Photo List
1/17
Image 1.jpg
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali sadržaj koji želite
premjestiti, zatim pritisnite gumb OK ili ►.
ROOT
Image 1.jpg
Image 13.jpg
Image 14.jpg
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
M
Image 15.jpg
Image 11.jpg
Title
DivX
Music
Image 16.jpg
Photo
Slideshow
Contents
a CHECK
eEXIT
● REPRODUKCIJA
Edit
Image 10.jpg
 Ova funkcija moguća je jedino kada disk sadrži odabrani sadržaj.
REPRODUKCIJA DIVX-A
N Uporaba gumba MENU
1. Umetnite DivX disk u ladicu diska.
• Prikazan je izbornik
CD
DivX List
Movie_01.avi
1/1
No.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Library, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Title
ROOT
001 Movie_01.avi
Size
Y
162.8 MB
3 DivX
E ROOT
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali DivX, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali avi datoteku (DivX), zatim
pritisnite gumb OK ili PLAY ( ).
Edit
Sort
Subtitle Enc.
a CHECK
Contents
eEXIT
5. Kada je reproducirana DivX datoteka, možete koristiti slijedeće funkcije. Pritiskom na gumb STOP ( ) za
vrijeme reprodukcije prikazuje listu datoteka, a ponovnim pritiskom na gumb izlazi iz izbornika zaslona.
Opis DivX funkcija
Funkcija
Preskoči prizor
Traži scenu
Usporena reprodukcija
Reprodukcija u koracima
M
Opis
Za vrijeme reprodukcije, pritisnite gumbe SKIP (
), premotava se unaprijed ili unatrag 5 minuta.
Za vrijeme reprodukcije, pritisnite gumbe SEARCH (
(X 2, X 4, X 8)
) te ponovo pritisnite za traženje na većoj brzini.
U načinu pauze ( ), pritisnite gumbe SEARCH (
(1/2, 1/4, 1/8)
Obrnuta usporena reprodukcija nije moguća.
U načinu pauze (
), pritisnite gumb SKIP (
) na daljinskom upravljaču.
) na daljinskom upravljaču u načinu pause.
Obrnuta reprodukcija u koracima nije moguća.
 Neke DivX datoteke stvorene na računalu možda se neće moći reproducirati. To je iz razloga što vrsta kodeka, verzija i viša
razlučivost preko specifikacija nisu podržani.
Hrvatski _69
reprodukcija
Enkodiranje DivX titla
1. Pritisnite gumb ŽUTI(C) u listi datoteka.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali podržani DivX jezik titla
po regiji, zatim pritisnite gumb OK.
CD
DivX List
Movie_01.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Edit
162.8 MB
Western(Windows)
Central(Windows)
Greek(Windows)
Cyrillic(Windows)
3 DivX
E ROOT
Sort
Subtitle Enc.
a CHECK
M
Zapadni
Afrički, Baskijski, Katalanski, Danski, Nizozemski, Engleski, Farski, Finski, Francuski, Njemački, Islandski,
Indonezijski, Talijanski, Malajski, Norveški, Portugalski, Španjolski, Svahili, Švedski
Središnji
Engleski, Albanski, Hrvatski, Češki, Mađarski, Poljski, Rumunjski, Srpski (Latinica), Slovački, Slovenski
Grčki
Engleski, Grčki
Ćirilični
Engleski, Azerski, Bjeloruski, Bugarski, Kazački, Makedonski, Ruski, Srpski, Tatarski, Ukrajinski, Uzbečki
Contents
eEXIT
 Ako je jezik titla prikazan u slomljenim fontovima, promijenite titl DivX-a na odgovarajuću regiju. Ako i dalje ne radi, format nije
podržan.
Upotreba opcije razvrstavanja
Kada trebate promijeniti redoslijed razvrstavanja liste DivX-a, možete je jednostavno promijeniti.
1. Dok je prikazana lista izbornika, pritisnite gumb ZELENI (B) da
odaberete Sort.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Name : Abecednim redoslijedom
• Size : Po veličini DivX datoteke.
CD
DivX List
Movie_01.avi
1/3
No.
Title
ROOT
001 Movie_01.avi
002 Movie_02.avi
003 Movie_03.avi
Size
Y
3 DivX
E ROOT
Edit
162.8 MB
238.2 MB
118.4 MB
Name
Size
Sort
Subtitle Enc.
a CHECK
M
Contents
eEXIT
 Možete razvrstati po imenu, veličini. Razvrstana lista biti će ponovno
razvrstana u kopiranom redoslijedu nakon ponovnog ulaska u list DivX-a.
Odabir sadržaja
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Contents.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali sadržaj koji želite
premjestiti, zatim pritisnite gumb OK ili ►.
CD
DivX List
Movie_01.avi
1/1
No.
Title
Size
ROOT
001 Movie_01.avi
Y
Edit
162.8 MB
Title
DivX
Music
Photo
3 DivX
E ROOT
Sort
Subtitle Enc.
a CHECK
M
 Ova funkcija moguća je jedino kada disk sadrži odabrani sadržaj.
70_ reprodukcija
Contents
eEXIT
snimanje
Ovaj dio pokazuje različite HDD i DVD načine snimanja.
Ovaj uređaj može snimati na razne vrste diskova. Prije snimanja, pročitajte
slijedeće upute i odaberite vrstu diska prema vašoj želji.
● SNIMANJE
DISKOVI ZA SNIMANJE
Ovaj HDD i DVD SNIMAČ može snimati na slijedeće diskove..
HDD
DVD-RAM
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
• DVD-RAM-ovi i DVD±RW-ovi mogu se više puta presnimavati.
• DVD±R-ovi ne mogu se presnimavati.
Kompatibilnost između Samsung i snimača drugih tvrtki
Vrste diska
Format snimanja
Uređaj za snimanje
Finaliziranje
Dodatno snimanje u
Samsung snimaču
DVD-RAM
VR način
Samsung
Druga tvrtka
X
X
završen
nezavršen
završen
nezavršen
završen
nezavršen
završen
nezavršen
završen
nezavršen
završen
nezavršen
X
X
finalised
nezavršen
završen
nezavršen
Presnimljiv
Presnimljiv
Ne presnimljiv
Presnimljiv
Ne presnimljiv
Presnimljiv
Ne presnimljiv
Presnimljiv
Ne presnimljiv
Ne presnimljiv
Ne presnimljiv
Presnimljiv
Ne presnimljiv
Ne presnimljiv
Ne može se snimiti u nekim slučajevima
Ne može se snimiti u nekim slučajevima
Ne presnimljiv
Ne može se snimiti u nekim slučajevima
Ne presnimljiv
Ne može se snimiti u nekim slučajevima
Samsung
VR način
Druga tvrtka
DVD-RW
Samsung
V način
Druga tvrtka
Samsung
DVD-R
V način
Druga tvrtka
DVD+RW
-
DVD+R
-
Samsung
Druga tvrtka
Samsung
Druga tvrtka
Hrvatski _71
snimanje
M
 Finalizacija
- Ovo završava DVD-RW/±R tako da se ne može izvršiti dodatno snimanje.
 Nezavršeno
- To omogućuje dodatno snimanje na DVD-RW disk originalno snimljen na HDD i DVD SNIMAČU.
- DVD-RW disk koji je snimljen putem DAO (Disc At Once) na računalu ne može biti nezavršen.
- DVD-RW disk koji je snimljen u video načinu na snimaču drugog proizvođača ne može biti nezavršen.
- A DVD±R disk ne može biti nezavršen.
 Dodatno snimanje možda neće uspjeti u istom SAMSUNG snimaču.
FORMATI SNIMANJA
Kada umetnete nekorišteni disk, pojavljuje se slijedeća poruka. Budući da se dostupne funkcije razlikuju zavisno o
vrsti diska, odaberite disk koji najbolje odgovara vašim potrebama.
DVD-RAM/+R : Formatiranje će započeti automatski.
DVD+RW : Koristite nakon formatiranja diska.
DVD-RW : Koristite nakon inicijalizacije diska.
Ako želite promijeniti VR ili V način, pogledajte formatiranje diska na stranici 103~104.
DVD-R : Formatiranje diska je nepotrebno i samo je podržano snimanje u V načinu.
DVD-RAM/-RW (VR način)
• Ovaj način omogućuje višestruke funkcije obrade (poput brisanja cijelog naslova, djelomićnog brisanja
naslova, itd.).
• Različite opcije uređivanja korištenjem kreirane liste za reprodukciju.
DVD-RW (V način)/-R
• Poglavlja će se automatski kreirati kada završite snimanje na DVD-RW/-R diskove u V načinu.
Duljina poglavlja (razmak između poglavlja) varira ovisno o načinu snimanja.
• Jednostavno uređivanje (brisanje naslova/promjena imena naslova).
DVD+RW
• Sa DVD+RW diskovima, nema razlike između DVD-Video formata (Video način) ili DVD-Video formata
snimanja (VR način).
72_ snimanje
NAČIN SNIMANJA
Odaberite jedan od četiri načina snimanja pritiskom na gumb REC MODE nekoliko puta zaredom dok je uređaj u
načinu zaustavljanja za željeno vrijeme snimanja i kvalitetu slike. Općenito, kvaliteta slike se poboljšava kako se
vrijeme snimanja smanjuje. U FR načinu, najprikladniji način snimanja je automatski podešen, ovisno o preostalom
vremenu na disku i dužini snimanja pomoću timera. Ova funkcija je odabrana samo u jednom načinu XP, SP, LP i
EP načinu te možete koristiti ovaj način za snimanje pomoću timera.
• DVD-SH893
XP
(način visoke kvalitete)
SP
(način standardne kvalitete)
LP
(način dugog snimanja)
EP
(produženi način)
FR
(Fleksibilno snimanje)
Vremena snimanja
HDD (160GB)
DVD-RAM/±RW/±R
Približno 33 sata
Približno 1 sat
oko 8,5 Mbps
Približno 67 sata
Približno 2 sata
oko 4,5 Mbps
Približno 133 sata
Približno 4 sata
oko 2 Mbps
Približno 6 sati/
oko 1,6 Mbps
Približno 8 sati/
oko 1,2 Mbps
Približno 199 sata
Približno 264 sata
Približno 33 sata ~ 264 sata
Približno 1~8 sati
• DVD-SH895
Način snimanja
XP
(način visoke kvalitete)
SP
(način standardne kvalitete)
LP
(način dugog snimanja)
EP
(produženi način)
FR
(Fleksibilno snimanje)
Vremena snimanja
HDD (250GB)
DVD-RAM/±RW/±R
Približno 53 sata
Približno 1 sat
oko 8,5 Mbps
Približno 106 sata
Približno 2 sat
oko 4,5 Mbps
Približno 211 sata
Približno 4 sat
oko 2 Mbps
Približno 316 sata
Približno 421 sata
Približno 53 sata ~ 421 sata
Približno 6 sati/
oko 1,6 Mbps
Približno 8 sati/
oko 1,2 Mbps
Približno 1~8 sati
Hrvatski _73
● SNIMANJE
Način snimanja
snimanje
• DVD-SH897
Način snimanja
XP
(način visoke kvalitete)
SP
(način standardne kvalitete)
LP
(način dugog snimanja)
EP
(produženi način)
FR
(Fleksibilno snimanje)
M
Vremena snimanja
HDD (320GB)
DVD-RAM/±RW/±R
Približno 68 sata
Približno 1 sat
oko 8,5 Mbps
Približno 135 sata
Približno 2 sat
oko 4,5 Mbps
Približno 270 sata
Približno 4 sat
oko 2 Mbps
Približno 405 sata
Približno 534 sata
Približno 68 sata ~ 534 sata
Približno 6 sati/
oko 1,6 Mbps
Približno 8 sati/
oko 1,2 Mbps
Približno 1~8 sati
 Vrijeme snimanja može varirati u ovisnosti o uvjetima.
 1 GB = 1,000,000,000 bajtova; stvaran formatirani kapacitet može biti manji budući da unutarnji firmware koristi dio memorije.
 Dvoslojni DVD±R-ovi imaju otprilike dvostruki kapacitet jednoslojnog DVD±Ra. (vidi stranicu 54~55)
 DVB-T snimanje moguće je samo u FR načinu.
 Na DVB-T snimkama način snimanja bit će automatski određen ovisno o kvaliteti videa (ili audia).
74_ snimanje
SLIKE KOJE SE NE MOGU SNIMITI
Video sa zaštitom od kopiranja ne može se snimiti na ovom HDD i DVD SNIMAČU.
Kada HDD i DVD SNIMAČ primi signal zaštite kopiranja tijekom snimanja, snimanje se zaustavlja i slijedeća poruka
se pojavljuje na zaslonu..
Signal za kontrolu kopiranja
Vrsta signala
Slobodno kopiranje
Kopiraj-jednom
Nikada ne-kopiraj
O
-
-
VR način
O
O*
-
V način
O
-
DVD-R
O
-
DVD-RAM (Ver.2.0)
O
O*
DVD+RW
O
-
-
DVD+R
O
-
-
HDD
O
O*
-
Medij
DVD-RW (Ver.1.1)
DVD-RW(Ver.1.1)
sa CPRM
-
Jednom kada je “Kopiraj jednom” snimljeno, snimanje se ne može više izvršiti.
❖ Zaštita sadržaja za medij za snimanje (CPRM)
CPRM je mehanizam koji veže snimanje na medij na koji se snima. Podržan je od nekih HDD i DVD
SNIMAČA, ali ne od mnogo DVD reproduktora. Svaki prazan DVD za snimanje ima jedinstven 64-bitni
medijski ID urezan u BCA. Kada je zaštićeni sadržaj snimljen na disk, može biti kodiran sa 56-bitnim C2
(Cryptometria) brojem izvedenim iz medijskog ID-a.
Tijekom reprodukcije, ID se čita iz BCA i koristi se za stvaranje ključa za dešifriranje sadržaja diska. Ako je
sadržaj diska kopiran na drugi medij, ID će biti odsutan ili pogrešan i podaci se neće moći dešifrirati.
DIREKTNO SNIMANJE
SXCVKL
Prije početka
1. Provjerite da disk ima dovoljno slobodnog prostora za snimanje.
2. Pritisnite gumb HDD ili DVD.
Ako odaberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE i stavite disk koji se može snimati na ladicu diska.
Pritisnite gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
Pričekajte dok LOAD ne nestane sa zaslona prednje ploče.
Hrvatski _75
● SNIMANJE
TV prijenosi koji sadrže signale za kontrolu kopiranja mogu imati jednu od sljdeće tri vrste signala, Slobodnokopiranje, Kopiraj-jednom i Nikada ne-kopiraj. Ako želite snimiti program vrste kopiraj-jednom, koristite DVDRW sa CPRM u VR načinu, DVD-RAM, HDD.
snimanje
Snimanje trenutnog TV programa koji gledate
1. Pritisnite gumb PROG (
) ili numeričke gumbe da biste
odabrali trenutni program koji želite snimiti.
Record Mode
SP(35:12)
2. Pritisnite gumb REC MODE više puta zaredom, (ili pritisnite gumb
REC MODE i gumbe ) za odabir brzine snimanje (kvaliteta).
€ SP € LP € EP € XP
3. Pritisnite gumb REC.
Na zaslonu je prikazana informacija o kanalu, zatim započinje
snimanje.
Ikona( REC) je prikazana na prednjoj ploči.
HDD
● Recording:
PR 1 [SP]
M
 Način REC onemogućen je na DTV-u.
Snimanje sa vanjske opreme sa koje gledate
1. Pritisnite gumb SOURCE za odabir ulaznog izvora prema uspostavljenoj vezi.
Prikaz prednje ploče mijenja se slijedećim nizom:
€ PR broj € AV1 € AV2 € AV3 € DV
Ako spojite digitalni kamkorder, pritisnite gumb SOURCE za odabir DV. (vidi stranicu 71)
2. Pritisnite gumb REC MODE više puta zaredom, (ili pritisnite gumb REC MODE a zatim pritisnite gumbe
) za odabir brzine snimanja (kvaliteta).
3. Pritisnite gumb REC.
Na zaslonu je prikazana informacija o načinu vanjskog ulaza, zatim započinje snimanje.
Ikona ( REC) je prikazana na prednjoj ploči.
Pauziranje snimanja
• Pritisnite gumb REC PAUSE za pauziranje snimanja koje je u tijeku.
• Ponovno pritisnite gumb REC PAUSE tijekom pauze za nastavak snimanja.
• Možete mijenjati kanale pritiskom na gumb PROG (
) tijekom pauze snimanja. (Samo analogno
emitiranje)
• Ako odaberete DV način tijekom pauze snimanja, snimanje će se zaustaviti.
Ako promijenite ulazni izvor tijekom pauze snimanja u DV načinu, snimanje će se zaustaviti.
M
 Ako u DTV načinu pritisnete tipku REC PAUSE:
- Kanal se neće prebaciti a tipka TV/RADIO je onemogućena.
- Prebacivanje na analogni kanal ili mijenjanje ulaznog izvora primijenit će se nakon zaustavljanja snimanja.
 Ako u načinu ANALOGNO pritisnete tipku REC PAUSE:
- Prebacivanje na DTV način primijenit će se nakon zaustavljanja snimanja.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite gumb STOP ( ) za zaustavljanje ili završavanje snimanja u tijeku.
• Kada koristite DVD-RAM/±RW/±R diskove, prikazuje se poruka “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
76_ snimanje
M
Ne možete promijeniti način snimanja tijekom snimanja.
Snimanje će se automatski zaustaviti ako nema slobodnog prostora za snimanje.
Do 99 naslova može se snimiti na DVD-RAM/-RW/-R disk, i do 48 naslova na DVD+RW/+R disk.
Do 999 naslova može se registrirati na HDD.
HDD snimanje dostupno je do 24 sata, i kada snimate 24 sata, 3 naslova će biti snimljena svaki dužine 8 sati.
Snimanje će se automatski zaustaviti ako je odabrana slika sa zaštitom od kopiranja.
DVD-RAM/±RW diskovi moraju se formatirati prije početka snimanja. Većina novih diskova se prodaje neformatirana.
 Ne koristite DVD-R diskove za autoriranje sa ovim uređajem.
KOPIRANJE IZ KAMKORDERA
SXCVKL
Možete kontrolirati Kamkorder koristeći IEEE1394 (DV) sučelje.
1. Spojite DV izlazni džek vašeg kamkordera na DV ulazni džek s
prednje strane vašeg HDD i DVD SNIMAČA koristeći DV kabel.
Record Mode
SP(35:12)
2. Pritisnite gumb HDD ili DVD.
Ako odaberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE i stavite disk
koji se može snimati na ladicu diska. Pritisnite gumb OPEN/
CLOSE za zatvaranje ladice diska. Pričekajte dok LOAD ne
nestane sa zaslona prednje ploče.
3. Više puta zaredom pritisnite REC MODE gumb za odabir brzine
snimanja (kvaliteta).
4. Pritisnite gumb SOURCE za odabir DV.
Ako je ulaz podešen na DV, izbornik reprodukcije/snimanja koji
omogućuje kontrolu kamkordera pojavljuje se na vrhu zaslona.
DV
5. Odaberite ikonu Play (►) na gornjem dijelu zaslona za
reprodukciju kamkordera i pronađite početni položaj za kopiranje.
6. Za početak snimanja, koristite gumbe ◄► da odaberete ikonu
Record () na gornjoj strain zaslona, zatim pritisnite gumb OK.
Možete pritisnuti gumb REC na daljinskom upravljaču za početak
snimanja.
The DV device is connected.
< MOVE
rRETURN
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite gumb STOP ( ) za zaustavljanje ili završavanje snimanja u tijeku.
• Kada koristite DVD-RAM/±RW/±R diskove, prikazuje se poruka “Updating the information of disc. Please
wait for a moment”.
M
 Za prikaz ikona na zaslonu vezanih uz reprodukciju, pritisnite gumb za bilo koji smjer na daljinskom upravljaču.
Hrvatski _77
● SNIMANJE







snimanje
SNIMANJE DODIROM NA PRST (OTR)
SXCVKL
Možete postaviti HDD i DVD SNIMAČ da snima u segmentima od 30 minuta do 8 sati pritiskom na gumb REC.
1. Pritisnite gumb HDD ili DVD.
Ako odaberete DVD, pritisnite gumb OPEN/CLOSE i stavite disk
koji se može snimati na ladicu diska. Pritisnite gumb OPEN/
CLOSE za zatvaranje ladice diska. Pričekajte dok LOAD ne
nestane sa zaslona prednje ploče.
HDD
● Recording:
PR 1 [SP]
) ili numeričke gumbe da biste odabrali
2. Pritisnite PROG (
program koji želite snimiti.
3. Pritisnite gumb REC za početak snimanja.
4. Više puta zaredom pritisnite gumb REC za podešenje željenog
vremena snimanja.
OTR Mode
0:30
€ 0:30 € 1:00 € ... 8:00 € Off
M
 Brojač vremena se smanjuje po minuti od 8:00 do 0:00, tada HDD i DVD
SNIMAČ prestaje snimati.
Zaustavljanje snimanja
Pritisnite gumb STOP ( ). Prikazana je poruka “Do you want to stop recording?”.
• Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite gumb OK.
• Ili ponovno pritisnite gumb STOP ( ).
ISTOVREMENO SNIMANJE I REPRODUKCIJA
S
Možete reproducirati od početka programa kojeg trenutno snimate.
Možete gledati prethodnu listu naslova dok snimate program.
Upotreba gumba PLAY (
)
1. Dok je uređaj u načinu snimanja, pritisnite gumb PLAY ( ).
Reproducira naslov koji trenutno snimate od početka.
Reprodukcija nije moguća 10 sekundi od početka snimanja.
) i ostale gumbe vezane uz
Možete koristiti SKIP (
reprodukciju za pregled prethodno snimljene liste.
78_ snimanje
HDD
► Play
Zaustavljanje reprodukcije/snimanja
1. Pritisnite gumb STOP (
). Zaslon reprodukcije nestaje i pojavljuje se zaslon snimanja u tijeku.
2. Pritiskom na gumb STOP (
) ponovo se zaustavlja snimanje.
N Upotreba gumba TITLE LIST
2. Pritisnite gumb OK ili PLAY ( ).
Reproducira naslov koji trenutno snimate od početka.
Title List
HDD
RECORDING...
3 MPEG2
4/4
No.
001
002
003
004
Title
JAN/01/2009 17:30 PR
JAN/01/2009 21:00 PR
JAN/01/2009 23:15 PR
RECORDING...
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
00:00:00
4 JAN/02/2009 00:00
1 XP
eEXIT
N Upotreba gumba MENU
1. Kada je uređaj u načinu snimanja, pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali Title, a zatim pritisnite gumb OK.
Prikazan je zaslon liste naslova.
3. Pritisnite gumbe /SKIP (
) kako biste odabrali listu snimljenih naslova a zatim pritisnite gumb OK
ili ►.
Reproducira naslov koji trenutno snimate od početka.
Zaustavljanje reprodukcije/snimanja
1. Pritisnite gumb STOP (
), zaslon za reprodukciju nestaje i pojavljuje se zaslon liste naslova.
2. Ponovnim pritiskom na gumb MENU (
3. Pritiskom na gumb STOP (
M
) pojavljuje se zaslon snimanja u tijeku.
) još jednom će zaustaviti snimanje.
 Za vrijeme pretraživanja nećete čuti zvuk.
 DVD disk ili HDD reprodukcija moguća je tijekom HDD snimanja. Ipak, JPEG, MP3, i DivX datoteke na disku ne mogu se
reproducirati.
 HDD reprodukcija moguća je tijekom DVD snimanja. Ipak, JPEG iMP3 datoteke na HDD-u ne mogu se reproducirati.
FUNKCIJA VREMENSKOG POMAKA KAO AKTIVAN SIGNAL
S
Ova funkcija ponavlja snimanje kao aktivan signal.
Ako ste ometeni prilikom gledanja TV programa, samo pritisnite gumb
TIME SHIFT i HDD i DVD SNIMAČ odmah započinje snimanje programa.
Time Shift
>CHANGE
On
sSELECT
Hrvatski _79
● SNIMANJE
1. Dok je uređaj u načinu snimanja, pritisnite gumb TITLE LIST.
Gore navedena radnja moguća je otprilike nakon 10 sekundi ili
više nakon početka snimanja.
Pritisnite gumbe /SKIP (
) kako biste odabrali listu
snimljenih naslova.
snimanje
Upotreba funkcije vremenskog pomaka
1. Pritisnite gumb TIME SHIFT na daljinskom upravljaču.
Prikazan je izbornik vremenskog pomaka.
2. Pritisnite gumb kako biste odabrali On, a zatim pritisnite gumb OK.
3. Dok gledate trenutni prijenos programa, pritisnite gumb PAUSE ( ).
Program na TV-u je postavljen u način pauze i prikazana je traka vremenskog pomaka.
4. Pritisnite gumb PLAY (
) za nastavak gledanja programa.
Elementi zaslona vremenskog pomaka
Obaviještava vas da je aktivna opcija za vremenski pomak.
Prikazuje trenutni status.
Točka gledanja.
►
13:25:04
Play
14:02:28
Trenutno vrijeme reprodukcije.
Aktivna točka.
Aktivno vrijeme.
7
Trak vremenskog pomaka
Gumbi na daljinskom upravljaču koje se koriste za funkciju
vremenskog pomaka
1. Gumb PLAY (
) : Reprodukcija.
) : Privremeno zaustavlja uživo emitiranje TV-a.
2. Gumb PAUSE (
3. Gumbi SEARCH (
4. Gumb SKIP (
5. Gumb STOP (
6. Gumb SKIP (
) : Brza reprodukcija ( X 2, X 4, X 8, X 16, X 32, X 128)
) , Gumb STOP (
) : Prelazi na aktivnu točku.
) : Ako pritisnete ovaj gumb u načinu aktivna točka, pojavljuje se dijaloški okvir u kojem
možete zaustaviti vremenski pomak.
) : Vraća na mjesto gdje započinje vremenski pomak.
7. Gumb za EXIT (
) ili RETURN (
) : Skriva ikonu za vremenski pomak ili trak za vrijeme.
8. ◄ ► : Prikaz traka progresa vremenskog pomaka.
M
 Funkcija Time Shift dostupna je samo kada je odabran HDD način rada.
 Ovu funkciju možete koristiti najviše dva sata.
 Sadržaj možete reproducirati pomoću izbornika samo kad je Time Shift postavljen na On (uključeno).
 Pritisnite tipku TIME SHIFT da biste poništili funkciju vremenskog pomaka.
80_ snimanje
SNIMANJE POMOĆU TIMERA
SXCVKL
1. Provjerite da li je spojen antenski kabel.
2. Provjerite postoji li preostalo vrijeme diska.
3. Provjerite jesu li točni datum i vrijeme.
Uvjerite se da je podešen sat (postavke za podešenje sata) prije nego što nastavite sa snimanjem pomoću timera.
(vidi stranicu 37~38)
HDD & DVD RECORDER
1. Ako se uređaj nalazi u načinu zaustavljanja, pritisnite gumb TIMER.
Timer Record
HDD
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Scheduled List a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Library
Scheduled List
►
Guide
Recorded List
►
Channel
3. Pritisnite gumb OK kako biste odabrali Add a list.
Timer Record
4. Podesite opciju za snimanje pomoću timera.
• Ispunite ulazne stavke pomoću gumba ◄►i numeričkih gumba.
◄ ► : Premješta se na prethodnu/slijedeću stavku.
, 0~9 : Podešava vrijednost.
• To : Odabire medij za snimanje HDD ili DVD-a.
• Source : Izvor video ulaza (AV1, AV2 ili AV3) ili prijenosnog
kanala s kojeg želite izvršiti snimanje pomoću timera.
Za pretvaranje DTV/analogno, pritisnite tipku DTV/ANALOG na
daljinskom upravljaču.
U DTV načinu možete mijenjati TV ili RADIO pritiskanjem tipke
TV/RADIO na daljinskom upravljaču.
• Date : Snimanje pomoću timera dopušta podešenje vremena
snimanja unutar mjesec dana. Podesite dan za snimanje:
(mjesec/dan)
Disc Manager
Setup
m MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 69:30 SP
< MOVE
Recorded List
sSELECT
rRETURN
eEXIT
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source Date
Start
End
Mode
VPS/PDC
No.01 No Title
JAN 31
Every SUN
JAN 30
JAN 29
To
Source
Date
Start
End
HDD
AV 1
JAN 01
12:00
14:00
Recordable Time HDD 69:30 SP
Every SAT
MON-FRI
JAN 02
MON-SAT
JAN 01
Every Day
Mode VPS/PDC
SP
< MOVE
sSELECT
Off
Title sSave
Recordable Time HDD 69:30 SP
Recorded List
rRETURN
eEXIT
• Početno/završno vrijeme : Početno i završno vrijeme snimanja pomoću timera.
• Način rada (Način snimanja) :
- FR (Fleksibilno snimanje): Odaberite kada želitepodesiti automatsku video kvalitetu. U FR načinu,
najprikladniji način snimanja je automatski podešen, zavisno o preostalom vremenu na disku i duljini
vremenskog snimanja. Ova funkcija odabrana je samo za jedan načinu u XP, SP, LP i EP načinima.
- XP (visoka kvaliteta): Odaberite kada je važna kvaliteta video zapisa.
- SP (standardna kvaliteta): Odaberite za snimanje u standardnoj kvaliteti.
- LP (niska kvaliteta): Odaberite kada je nužno dugačko snimanje.
- EP (produženo): Odaberite kada je nužno dulje vrijeme snimanja.
M
 DVB-T snimanje s timerom moguće je samo u FR načinu.
 Na DVB-T snimkama način snimanja bit će automatski određen ovisno o kvaliteti videa (ili audia).
Hrvatski _81
● SNIMANJE
N Upotreba gumba TIMER
snimanje
• VPS/PDC : VPS (Video Programme System) ili PDC (Programme Delivery Control) funkcija.
- Ako podesite vou funkciju, možete kontrolirati vrijeme početka i završetka snimanja pomoću
posebnog signala uključenog u prijenosni signal. Ako je TV program skraćen ili počinje ranije ili
kasnije od planiranog, ova funkcija sinkronizira početno i završno vrijeme snimanja s aktualnim
vremenom prijenosa automatski.
- Postavite početno vrijeme TOČNO prema objavljenom TV rasporedu. U protivnom snimanje
pomoću timera neće raditi.
- Nemojte odabrati PDC ili VPS osim ako niste sigurni da se program koji želite snimiti emitira s
PDC-om ili VPS-om.
• TITLE : Za označivanje naziva naslova, pritisnite gumb CRVENI (A).
Pojavljuje se zaslon za preimenovanje naslova.
Pratite korake 4 i 5 “Preimenovanje (označivanje) naslova” na stranicama 86~87.
5. Nakon odabira podešene vrijednosti za svaki način, pritisnite gumb OK da odaberete Save.
To znači da je snimanje pomoću timera zabilježeno.
• Na prednoj ploči se prikazuje
Ako se postavke timera preklope;
Programi se snimaju prema važnosti. Nakon završetka snimanja prvog programa, drugi program počinje
sa snimanjem.
Za izlaz bez spremanje aktualnih postavki
Pritisnite gumb EXIT ( ).
Za povratak na prethodni izbornik
Pritisnite gumb RETURN ako ne želite podesiti snimanje pomoću timera.
6. Isključite napajanje kako biste završili podešenje za snimanje pomoću timera.
Snimanje pomoću timera neće raditi kada je napajanje uključeno.
M
 Vrijeme snimanja pomoću timera može se razlikovati od podešenog vremena ovisno o statusu diska i sveukupnom statusu
snimanja pomoću timera (na primjer, vremena snimanja se preklapaju ili kada se prethodno snimanje završava unutar 2 minute
od početnog vremena sljedećeg snimanja.)
 Možete izvršiti snimanje pomoću timera do 12 programa.
 Ako HDD disk nema dovoljno slobodnom prostora za snimanje,
treperi. To znači da HDD disk nema prostora za snimanje.
 Ako ste podesili snimanje pomoću timera pomoću VPS/PDC, ventilator može još uvijek raditi i stvarati buku kada je napajanje
isključeno.
Uređivanje rasporeda
Pratite ove smjernice za uređivanje rasporeda.
N Upotreba gumba TIMER
1. Ako se uređaj nalazi u načinu zaustavljanja, pritisnite gumb TIMER.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Scheduled List a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
HDD & DVD RECORDER
Timer Record
HDD
Library
Scheduled List
►
Guide
Recorded List
►
Channel
Timer Record
Disc Manager
Setup
m MOVE
82_ snimanje
sSELECT
rRETURN
eEXIT
3. Pritisnite gumbe za odabir broja rasporeda kojeg želite urediti
a zatim pritisnite gumb OK.
• Uredite stavke koje želite promijeniti. Za više informacija o
ulaznim stavkama snimanja pomoću timera pogledajte odlomak
“Making a Timer Recording”. (vidi stranice 81~82)
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No. To
---01 HDD
02 HDD
03 HDD
Source
---PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
- -:- 17:30
21:00
23:15
End Mode VPS/PDC
- -:- --18:30
SP
On
22:00
SP
On
23:45
SP
On
4. Pritisnite gumb OK za potvrdu uređene postavke.
5. Pritisnite gumb EXIT (
sa rasporedom.
) po završetku postupka. Nestaje zaslon
Recordable Time HDD 65:19 XP
Add
Delete
Recorded List
m MOVE
rRETURN
sSELECT
eEXIT
● SNIMANJE
Dodavanje rasporeda
Pratite ove smjernice za dodavanje zapisa s rasporeda.
N Upotreba gumba TIMER
1. Ako se uređaj nalazi u načinu zaustavljanja, pritisnite gumb TIMER.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Scheduled List a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe za odabir broja rasporeda a aztim pritisnite
gumb CRVENI (A).
• Podesite stavke koje želite dodati. Za više informacija o ulaznim
stavkama snimanja pomoću timera pogledajte odlomak
“Making a Timer Recording” (vidi stranice 81~82).
4. Pritisnite gumb OK za potvrdu pridodatnog podešenja.
5. Pritisnite gumb EXIT ( ) po završetku postupka.
Nestaje zaslon sa rasporedom.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No. To
---01 HDD
02 HDD
03 HDD
Source
---PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
Start
- -:- 17:30
21:00
23:15
End
- -:- 18:30
22:00
23:45
Mode VPS/PDC
--SP
On
SP
On
SP
On
Recordable Time HDD 65:19 XP
Add
Delete
Recorded List
m MOVE
rRETURN
sSELECT
eEXIT
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
Source Date
Start
End
Mode VPS/PDC
No.01 No Title
To
Source
Date
Start
End
HDD
PR 01
JAN 01
17:30
18:30
Mode VPS/PDC
SP
Recordable Time HDD 65:19 XP
Add
Delete
Recorded List
< MOVE
rRETURN
sSELECT
On
Title sSave
Recordable Time HDD 108:14 SP
eEXIT
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
-01
02
03
04
To
--HDD
HDD
HDD
HDD
Source
---PR 01
PR 01
PR 01
PR 01
Date
-- -JAN 01
JAN 01
JAN 01
JAN 02
Start
- -:- 17:30
21:00
23:15
17:30
End
- -:- 18:30
22:00
23:45
18:30
Recordable Time HDD 65:19 XP
Add
Delete
Recorded List
m MOVE
rRETURN
sSELECT
Mode VPS/PDC
--SP
On
SP
On
SP
On
SP
On
eEXIT
Hrvatski _83
snimanje
Brisanje rasporeda
SXCVKL
Pratite ove smjernice za brisanje zapisa s rasporeda.
N Upotreba gumba TIMER
1. Ako se uređaj nalazi u načinu zaustavljanja, pritisnite gumb TIMER.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Scheduled List a zatim pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ▲▼ za odabir broja rasporeda kojeg želite obrisati a zatim pritisnite gumb ZELENI (B).
• Prikazat će se poruka s potvrdom za brisanje “Do you want to delete?”.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite gumb OK.
• Odabrani zapis biti će obrisan s popisa.
5. Pritisnite gumb EXIT ( ) po završetku postupka.
Nestaje zaslon sa rasporedom.
IDI NA POPIS SNIMLJENIH ZAPISA
SXCVKL
Možete potvrditi rezultate izvedbe popisa naslova koji su prošli rezervirano vrijeme snimanja.
N Upotreba gumba TIMER
1. Ako se uređaj nalazi u načinu zaustavljanja, pritisnite gumb
TIMER.
2. Pritisnite gumb kako biste odabrali Recorded List, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Recorded List
HDD
No. To Source
Date Start
End
01 HDD PR 01 JAN 01 17:30 18:30
02 HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
03 HDD PR 01 JAN 01 23:15 23:45
Mode VPS/PDC Status
SP
On
OK
SP
On
OK
SP
On
OK
3. Pritisnite gumb EXIT ( ) po završetku postupka.
Ne staje zaslon popisa snimljenih zapisa.
Delete
> MOVE
Delete All
Scheduled List
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Informacije o popisu sa snimljenim zapisima
Obaviještava ako je odabrani popis sa snimljenim zapisima uspješno
izvršio snimanje pomoću timera.
3 . Pritisnite gumbe kako biste odabrali broj Recorded List, a
zatim pritisnite gumb OK.
-1
HDD
Recorded List
No. To Source
Date Start
End
Mode VPS/PDC
01 HDD PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
On
02 HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
On
03 HDD PR
01 JAN
01 23:15
23:45
SP
On
Timer
rec was
finished
successfully
Status
OK
OK
OK
OK
Delete
Delete All
sSELECT
84_ snimanje
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Uklanjanje popisa sa snimljenim zapisima
Pojedinačno uklanja popis sa snimljenim zapisima.
3-1. Pritisnite gumbe kako biste odabrali broj Recorded List-e
koju želite ukloniti, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Recorded List
HDD
No. To Source
Date Start
End
Mode VPS/PDC Status
01 HDD PR 01 JAN 01 17:30
SP
On
OK
No.01 18:30
02 HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
On
OK
03 HDD PR 01 JAN
01 want
23:15 to23:45
On
OK
Do you
delete?SP
Yes
No
Delete All
m MOVE
sSELECT
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Brisanje popisa sa snimljenim zapisima
Briše sve popise sa snimljenim zapisima.
3-1. Pritisnite gumb ZELENI (B).
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Recorded List
HDD
No. To Source
Date Start
End
Mode VPS/PDC
01 HDD PR 01 JAN 01 17:30 18:30
SP
On
02 HDD PR 01 JAN 01 21:00 22:00
SP
On
03 HDD Do
PRyou
01 want
JAN 01to delete
23:15 a23:45
SP
On
recorded list??
Yes
Status
OK
OK
OK
No
Delete
Delete All
m MOVE
sSELECT
Scheduled List
rRETURN
eEXIT
Idi na planirani popis
Prebacuje izravno sa popisa sa snimljenim zapisima na planirani
popis.
HDD
Scheduled List
Current Time 10:54
No.
To
3-1. Pritisnite gumb ŽUTI (C).
Source Date
Start
End
Mode VPS/PDC
Add a list
Recordable Time HDD 104:44 SP
< MOVE
sSELECT
Recorded List
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _85
● SNIMANJE
Delete
uređivanje
Ovaj odlomak predstavlja osnovne funkcije uređivanja te objašnjava i funkcije
uređivanja za snimanje na disk i funkcije uređivanja za cijeli disk.
Snimanje ili uređivanje možda se neće završiti ako dođe do greške, poput
iznenadnog nestanka struje. Molimo budite svjesbni da se materijal koji je
oštećen ne može povratiti u svoj prvobitni sadržaj.
OSNOVNO UREĐIVANJE (POPIS NASLOVA)
Reproduciranje naslova
SXCVKL
Pratite ove upute za reprodukciju prikaza sa popisa naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb OK ili
PLAY ( ).
Odabrani zapis (naslov) biti će reproduciran.
3. Da zaustavite reprodukciju naslova, pritisnite gumb STOP(
Zaslon se vraća na zason popisa naslova.
).
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Preimenovanje (označivanje) naslova
SXCVKL
Pratite ove upute da biste preimenovali zapis popisa naslova tj. da biste uredili naslov snimljenog programa.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
4. Odaberite željene znamenke pomoću gumba ◄►, pritisnite
gumb OK.
• Back Space (CRVENI(A) gumb) : Briše i premješta kursor
unatrag za jednom mjesto.
• Space (GREEN(B) gumb) : Umeće prazan prostor i premješta
kursor za jedno mjesto naprijed (udesno).
• Clear (ŽUTI(C) gumb) : Briše sve unose znamenke.
• Save (PLAVI(D) gumb) : Bilježi sve unose znamenke.
86_ uređivanje
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite
preimenovati sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Rename, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Prikazuje se zaslon Preimenuj.
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial Delete
3 MPEG2
Split
4 JAN/01/2009 17:30
New
1 SPPlaylist
Select
V-Mode All
Compatibility
Edit
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
5. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Save.
Prikazan je promijenjen naslon na stavci naslova odabranog
zapisa.
Rename
HDD
Sports(A1)
Space
sSELECT
Clear
rRETURN
Save
eEXIT
Zaključavanje (Zaštita) naslova
SXCVKL
Pratite ove upute kako biste zaključali zapis te ga zaštititli od slučajnog uređivanja.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite zaštititi
sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb MARKER dok se ne
pojavi oznaka za provjeru. Ponovite ovaj korak kako biste
odabrali dodatni naslov koji želite zaštititi.
• Ako ne želite zaštititi neki od provjerenih zapisa, samo
odaberite zapis i pritisnite MARKER da ga odznačite dok ne
nestane oznaka za provjeru.
3. Pritisnite gumb CRVENI (A) da odaberete Edit. Prikazan je
izbornik za uređivanje.
Delete
Copy
Protection
3 MPEG2
New
Playlist 17:30
4 JAN/01/2009
Select
1 SP All
V-Mode Compatibility
Unselect
All
Edit
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Title List
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
No.
Title
Protection
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
2 items are selected
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Set title Protection mode:
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Protection, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali On, a zatim pritisnite
gumb OK.
Ključna ikona informacijskog prozora za odabrani zapis mijenja se
u zaključanu. (1Œ0)
Title List
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
On
Off
V-Mode Compatibility
Edit
< MOVE
Sort
sSELECT
Go to
Contents
rRETURN
eEXIT
6. Ukoliko želite poništiti zaštitu, odaberite Off koraka 5 i pritisnite gumb OK. Mijenja se ključna ikona na
otključanu. (0Œ1)
M
 Ako odaberete “Select All” u izborniku za uređivanje, provjerava se naslov.
Hrvatski _87
● UREĐIVANJE
Back Space
m MOVE
uređivanje
Brisanje naslova
SXCVKL
Pratite ove upute za brisanje zapisa sa popisa naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali zapis koju želite obrisati
sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb MARKER dok se ne
pojavi oznaka za provjeru. Ponovite ovaj korak kako biste
odabrali dodatni naslov koji želite obrisati.
• Ako ne želite obrisati neki od provjerenih zapisa, samo
odaberite zapis i pritisnite MARKER da ga odznačite dok ne
nestane oznaka za provjeru.
3. Pritisnite gumb CRVENI (A) da odaberete Edit.
Prikazan je izbornik za uređivanje.
Title List
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
Delete
Copy
Protection
3 MPEG2
New
Playlist 17:30
4 JAN/01/2009
Select
1 SP All
V-Mode Compatibility
Unselect
All
Edit
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Title List
HDD
JAN/02/2009 21:00 PR1
2/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
2 items002
areJAN/02/2009
selected 21:00 PR
Do you 003
wantJAN/03/2009
to delete?23:15 PR
(Related playlists may be deleted.)
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Delete a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
• Poruka se može razlikovati ovisno o vrsti diska.
Yes
No
Prikazat će se poruka za potvrdu.
Edit
Sort
Go to
Contents
HDD, DVD-RAM(VR način), DVD-RW(VR način): Ako je lista za
< MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
reprodukciju ranije poslana, poruka “Do you want to delete?
(Related playlists may be deleted.)”.
DVD-RW(V mode)/±RW/±R : Ako je lista za reprodukciju ranije poslana, prikazuje se poruka “Do you
want to delete?.
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite gumb OK.
M
 Ne možete obrisati zaštićeni zapis. Ako želite obrisati zaštićeni zapis, odaberite “Isključeno” u izborniku za zaštitu naslova.
(vidi stranicu 87)
 Kada je zaštita za disk podešena na zaštićeno, ne možete brisati naslove. (vidi stranicu 102)
 Kada je zapis obrisan sa popisa naslova ne može se povratiti.
 Kada je DVD-RW/±R finaliziran, ne može se obrisati.
 Sa DVD±R, naslovi se brišu samo s izbornika, ipak, naslov fizički ostaje na disku.
 Ako odaberete “Select All” u izborniku za uređivanje, provjerava se naslov.
Dijeljenje dijela naslova (Split)
SK
Pratite ove upute za podjelu dijela popisa naslova zapisa u dva naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite podijeliti
popisa naslova, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
Prikazan je izbornik za uređivanje.
88_ uređivanje
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial Delete
3 MPEG2
Split
4 JAN/01/2009 17:30
New
1 SPPlaylist
Select
V-Mode All
Compatibility
Edit
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Split a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:00
00:00:00
00:00:01
Return
►
Split
Select
► Play
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
5. Pritisnite gumb OK kako biste Split.
6. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK. Podjela naslova podijeljena je na dvije, a sljedeći naslovi
premjestiće se prema dolje za jedno mjesto.
Split
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
00:00:20
00:00:20
Return
00:00:00

Split
Select
► Play
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Split
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Split 1
Split 2
This title cannot be recovered
after splitting.
Do you want to split?
Yes
00:00:20
00:00:20
Return
00:00:00
No

Split
Select
► Play
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Dijeljenje dijela naslova (Parcijalno brisanje)
SXCK
(VR način)
Pratite ove upute za brisanje dijela zapisa sa popisa naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite urediti
sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
Prikazan je izbornik za uređivanje.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Partial Delete a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumb OK na početnoj točki.
Prikazana je slika i vrijeme početne točke u dijelu za brisanje
početne točke prozora.
• Odaberite točke za početak i kraj dijela kojeg želite obrisati
pomoću gumba koji se odnose na reprodukciju.
• Gumbi koji se odnose na reprodukciju : (PLAY ( ),
PAUSE ( ), SEARCH (
)).
5. Pritisnite gumb OK na završnoj točki.
Prikazana je slika i vrijeme završne točke u dijelu za brisanje
završne točke prozora.
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial Delete
3 MPEG2
Split
4 JAN/01/2009 17:30
New
1 SPPlaylist
Select
All
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Partial Delete
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
00:19:10
►
End
Start
► Play
Delete
  SCAN
 Pause
< MOVE
00:41:20
00:41:20
Return
sSELECT
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _89
● UREĐIVANJE
4. Pomoću gumba koji se odnose na reprodukciju (PLAY ( ),
PAUSE ( ), SEARCH (
), pređite na točku dijeljenja i
pritisnite gumb OK.
Ako to nije točka na kojoj želite izvršiti podjelu, pritisnite gumb
RETURN da poništite odabir. Pomoću gumba koji se odnose na
reprodukciju, pređite na točku dijeljenja i pritisnite gumb OK.
Split
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
uređivanje
6. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Delete, a zatim pritisnite
gumb OK.
Partial Delete
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
Title List No. 001
Start
End
Do you want to delete?
(Deleted part will not be restored.)
7. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Obrisan je odabrani dio.
8. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Return, a zatim pritisnite
gumb OK da završite s postupkom.

End
Start
► Play
00:41:20
00:41:20
Return
  SCAN
 Pause
< MOVE
M
00:19:10
No
Yes
Delete
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Dužina dijela za brisanje mogu biti dugačka najmanje 5 sekundi.
 Završna točka ne može se označiti ranije od početne točke
 Dio se ne može obrisati kada uključuje nepomičnu sliku.
 Pritisnite gumb EXIT (
) nakon dovršenja postupka.
Nestaje zaslon popisa snimljenih zapisa.
UPOTREBA FUNKCIJE ZA RAZVRSTAVANJE (POPIS NASLOVA)
SXCVKL
Kada trebate promijeniti redoslijed razvrstavanja popisa naslova, to možete učiniti jednostavno. Sortirati možete prema Date,
Name, Length, Channel info. Sortirani popis obnovit će se kronološkim redoslijedom nakon ponovnog unošenja Title List.
1. Dok je prikazana lista izbornika, pritisnite gumb ZELENI (B) da
odaberete Sort.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Date : Prema redosliju snimljenih naslova
• Name : Abecednim redoslijedom
• Length : Prema dužini snimljenog naslova.
• Channel Info : Prema informaciji kanala.
M
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
3 MPEG2
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Date
Name
4 JAN/01/2009 17:30
Length
1 SP
Channel
V-Mode Compatibility
Info
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
 Možete razvrstati po datumu, nazivu, dužini, informaciji kanala. Razvrstani popis biti će ponovo razvrstan kopiranim redoslijed
po ponovnom unosu popisa naslova.
IZBORNIK ZA NAVIGACIJU
Vrijeme navigacije
SXC
(VR način)
Pomoću ove funkcije, možete pretraživati prizor minutu po minutu sa popisa snimljenih naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb ŽUTI (C).
3. Pritišćite gumbe za odabir Time Navigation, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
90_ uređivanje
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
3 MPEG2
Playlist
Time Navigation
Scene Navigation
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
4. Pritisnite gumbe ◄► da prekočite minutu i pronađete željeni
prizor, a zatim pritisnite gumb OK ili PLAY ( ).
M
Time Navigation
HDD
3 JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
 Kursor se ne pomiče ako odaberete snimljen naslov u vremenu kraćem od 1
minutu.
uređaja.
00:00
● UREĐIVANJE
 Funkcija navigacije možda neće raditi na disku koji nije snimljen putem ovog
►
17:30
< MOVE
18:30
sSELECT
rRETURN
eEXIT
 Uređeni naslov možda neće prikazati točno vrijeme pretraživanja.
Navigacija prizora
SXC
(VR način)
Ako postoji naslov koji se sastoji od markera (visi stranicu 61), možete pretražiti željeni prizor pomoći
navigacije prizora.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koju želite
reproducirati sa popisa naslova, a zatim pritisnite gumb ŽUTI (C).
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Scene Navigation, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali željeni prizor, a
zatim pritisnite gumb OK ili PLAY ( ).
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
3 MPEG2
Playlist
Time Navigation
Scene Navigation
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Scene Navigation
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
M
 Navigacija prizora neće raditi ako odabrani naslov nema markere.
01 00:00:05
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Scene No. 1/3
02 00:00:35
03 00:01:05
sPLAY
eEXIT
ODABIR SADRŽAJA
SXCVKL
1. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Contents.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali sadržaj koji želite
premjestiti, zatim pritisnite gumb OK ili ►.
M
 Ova funkcija moguća je jedino kada disk sadrži odabrani sadržaj.
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
1/3
No.
Title
Length
001 JAN/01/2009 17:30 PR
01:00:00
002 JAN/02/2009 21:00 PR
01:00:00
003 JAN/03/2009 23:15 PR
00:30:00
Title
DivX
Music
Photo
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Hrvatski _91
uređivanje
NAPREDNO UREĐIVANJE (LISTA ZA REPRODUKCIJU)
Kreiranje liste za reprodukciju
SXC
(VR način)
Pratite ove upute da kreirate novi zapis liste za reprodukciju sa snimljenog naslova.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb TITLE LIST.
2. Pritisnite gumb CRVENI (A).
Prikazan je izbornik za uređivanje.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali New Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Prikazan je zaslon za izradu liste za reprodukciju.
4. Pritisnite gumb OK na početnoj točki.
• Slika i vrijeme na početnoj točki prikazani su na prozoru Start.
• Trak sa žuto obojenim dijelom premiješta se na stavku End.
• Odaberite početnu točku dijela na kojem želite kreirati novi
prizor pomoću gumba koji se odnose na reprodukciju
(PLAY ( ), PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
5. Pritisnite gumb OK na završnoj točki.
• Prikazana je slika i vrijeme završne točke u prozoru End.
• Žuta traka za odabir pomiče se do stavke Make.
6. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Make, a zatim pritisnite
gumb OK.
• Da biste napravili prizor za listu za reprodukciju.
Prikazan je zaslon za izradu novog prizora. Ponovite korake od
4~6 kako biste napravili novi prizor za listu za reprodukciju.
Novi prizor biti će pridodan aktualnoj listi za reprodukciju.
Možete provjeriti i vidjeti sve prizore na zaslonu za uređenje liste
za reprodukciju. (vidi stranicu 92~96)
• Da napravite novu listu za reprodukciju.
Ponovite korake od 1~6 ako želite napraviti novu listu za
reprodukciju.
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Delete
Copy
Rename
Protection
Partial Delete
3 MPEG2
Split
4 JAN/01/2009 17:30
New
1 SPPlaylist
Select
V-Mode All
Compatibility
Edit
Sort
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
Make Playlist
HDD
New Playlist
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
End
00:08:38
►
End
Start
► Play
Make
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
00:00:00
00:08:38
Return
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
Make Playlist
HDD
New Playlist
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
00:08:38

Start
► Play
< MOVE
End
Make
  SCAN
 Pause
sSELECT
rRETURN
End
00:11:03
00:11:03
Return
# $ SKIP
eEXIT
7. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Return, a zatim pritisnite gumb OK da završite s postupkom.
M
 Možete kreirati do 99 unosa za listu za reprodukciju.
 Ovisno o vrsti diska, prikazani zaslon može se neznatno razlikovati.
 Ako je odnosni naslov izbrisan, bit će izbrisan i popis pjesama.
92_ uređivanje
Reprodukcija snimaka liste za reprodukciju
SXC
(VR način)
N Upotreba gumba PLAY LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb PLAY LIST.
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali listu za reprodukciju
koju želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb OK ili PLAY ( ).
3. Pritisnite gumb STOP ( ) da zaustavite reprodukciju.
Zaslon se vraća na zaslon liste za reprodukciju.
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
Preimenovanje zapisa liste za reprodukciju
SXC
(VR način)
Pratite ove upute da biste preimenovali zapis liste za reprodukciju tj. da biste uredili naslov zapisa liste za
reprodukciju.
N Upotreba gumba PLAY LIST
Playlist
HDD
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb PLAY LIST.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali naslov koji želite
preimenovati sa liste za reprodukciju, a zatim pritisnite gumb
CRVENI (A).
Prikazan je izbornik za uređivanje.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Rename, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Prikazuje se zaslon Preimenuj.
4. Odaberite željene znamenke pomoću gumba ◄►, a zatim
pritisnite gumb OK.
• Back Space (CRVENI(A) gumb) : Briše i premješta kursor
unatrag za jednom mjesto.
• Space (GREEN(B) gumb) : Umeće prazan prostor i premješta
kursor za jedno mjesto naprijed (udesno).
• Clear (ŽUTI(C) gumb) : Briše sve unose znamenke.
• Save (PLAVI(D) gumb) : Bilježi sve unose znamenke.
5. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Save.
Prikazan je promijenjen naslov u polju naslova odabranog zapisa
liste za reprodukciju.
JAN/02/2009 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
Delete
Copy
Rename
i PLAYLIST
Edit
Playlist
4 JAN/02/2009 13:47
New
Playlist
7 6 Scenes
Select All
Edit
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Sort
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Title List
a CHECK
eEXIT
Rename
HDD
Dolphin
Back Space
m MOVE
Space
sSELECT
Clear
rRETURN
Save
eEXIT
Hrvatski _93
● UREĐIVANJE
Pratite ove upte za reprodukciju snimaka liste za reprodukciju.
uređivanje
Uređivanje prizora za listu za reprodukciju
SXC
(VR način)
Pratite ove upute da uredite prizore za listu za reprodukciju.
N Upotreba gumba PLAY LIST
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb PLAY LIST.
2. Pritisnite gumbe ▲▼ kako biste odabrali naslov koji želite urediti
sa liste za reprodukciju, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
Prikazan je izbornik za uređivanje.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Edit Playlist, a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
Prikazan je zaslon za uređivanje liste za reprodukciju.
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Delete
Copy
Rename
i PLAYLIST
Edit
Playlist
4 JAN/02/2009 13:47
New
Playlist
7 6 Scenes
Select All
Edit
Sort
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Title List
a CHECK
eEXIT
Edit Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
Modify
Move
04 00:01:22
Add
Delete
sPLAY
eEXIT
Reproduciranje odabranog prizora
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali prizor koji želite reproducirati, a zatim pritisnite gumb OK ili
PLAY ( ).
Reproduciran je odabrani prizor.
• Da zaustavite reprodukciju prizora, pritisnite gumb STOP ( ).
Izmjena prizora (zamjena prizora)
Za postavljanje slijedite korake od 1 do 3.
4-1. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali prizor koji želite
izmijeniti, a zatim pritisnite gumb CRVENI (A).
Prikazan je zaslon za izmjenu prizora.
5. Pritisnite gumb OK na početnoj točki prizora.
• Prikazana je slika i vrijeme početne točke u prozoru Start.
• Odaberite početnu ili završnu točku dijela kojeg želite izmijeniti
pomoću gumba koji se odnose na reprodukciju (PLAY ( ),
PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Pritisnite gumb OK na završnoj točki prizora.
• Prikazana je slika i vrijeme završne točke u prozoru End.
Modify Scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
00:04:54
►
End
Start
► Play
Change
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
00:06:25
00:05:27
Return
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
Modify Scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 001
Start
7. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Change, a zatim
pritisnite gumb OK.
• Prizor koji želite izmijeniti promijenjen je sa odabranim dijelom.
Title List 1/3
00:04:54

Start
► Play
< MOVE
94_ uređivanje
End
End
Change
  SCAN
 Pause
sSELECT
rRETURN
End
00:06:25
00:05:27
Return
# $ SKIP
eEXIT
Premiještanje prizora (promjena položaja prizora)
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 3 na stranici 94.
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali položaj na koji
želite premjestiti odabrani prizor, a zatim pritisnite gumb OK.
Edit Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 1/6
01 00:02:24
02 00:00:34
03 00:00:31
05 00:00:09
06 00:01:06
07 00:00:00
04 00:01:22
sSAVE
M
eEXIT
 Ne možete premijestiti odabrani prizor na položaj sljedećeg prizora zato što odabrani prizor treba biti umetnut prije tog položaja,
koji ne zahtijeva djelovanje.
 Ovisno o vrsti diska, prikazani zaslon može se neznatno razlikovati.
Dodavanje prizora
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 3 na stranici 94.
4-1. Pritisnite gumbe ◄► da biste odabrali prizor koji će imati
ranije umetnuti prizor, zatim pritisnite gumb ŽUTI (C).
Prikazan je zaslon za dodavanje prizora.
5. Pritisnite gumb OK na početnoj točki prizora.
• Prikazana je slika i vrijeme početne točke u prozoru Start.
• Odaberite početnu ili završnu točku dijela kojeg želite izmijeniti
pomoću gumba koji se odnose na reprodukciju (PLAY ( ),
PAUSE ( ), SEARCH (
), SKIP (
)).
6. Pritisnite gumb OK na završnoj točki prizora.
• Prikazana je slika i vrijeme završne točke u prozoru End.
• Da poništite, pritisnite gumbe ◄► da odaberete Return, a
zatim pritisnite gumb OK.
7. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Add, a zatim pritisnite
gumb OK.
• Dio koji želite dodati umetnut je prije odabranog prizora u
koraku 4-1 dijela dodavanje prizora.
Add Scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
End
00:01:51
►
End
Start
► Play
Add
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
00:00:00
00:01:51
Return
# $ SKIP
rRETURN
eEXIT
Add Scene
HDD
JAN/02/2009 13:47
Scene No. 001
Start
Title List 1/3
End
00:01:51

Start
► Play
End
Add
  SCAN
 Pause
< MOVE
sSELECT
rRETURN
00:07:28
00:07:28
Return
# $ SKIP
eEXIT
Brisanje prizora
Za postavljanje, slijedite korake 1 do 3 na stranici 94.
4-1. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali prizor koji želite
obrisati, a zatim pritisnite gumb PLAVI (D).
• Prikazana je poruka “Do you want to delete the scene?”
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK da obrišete odabrani prizor.
Edit Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
01 00:02:24
Scene No. 1/6
02
03
Do you want to delete the scene?
Yes
05 00:00:09
Modify
< MOVE
06 00:01:06
Move
sSELECT
04 00:01:22
No
07 00:00:00
Add
rRETURN
Delete
eEXIT
Hrvatski _95
● UREĐIVANJE
4-1. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali prizor koji želite
premjestiti (promijeniti položaj), a zatim pritisnite gumb
ZELENI (B).
• Prikazan je prozor za žuti odabir na prizoru kojeg treba
premjestiti.
uređivanje
Brisanje zapisa sa liste za reprodukciju
N Upotreba gumba PLAY LIST
1. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite
gumb PLAY LIST.
2. Pritišćite gumbe za odabir unosa koji želite izbrisati u
Playlist, a zatim pritišćite gumb MARKER dok se ne pojavi
kvačica. Ponovite ovaj korak kako biste odabrali dodatni naslov
koji želite obrisati.
• Ako ne želite obrisati neki od provjerenih zapisa, samo
odaberite taj zapis i pritisnite gumb MARKER da ga odznačite
dok ne nestane oznaka za provjeru.
3. Pritisnite gumb CRVENI (A) da odaberete Edit.
Prikazan je izbornik za uređivanje.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Delete a zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
• Prikazat će se poruka sa potvrdom za brisanje “Do you want to
delete?”.
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Bit ćete automatski vraćeni na zaslon liste za reprodukciju nakon
što završi postupak brisanja.
M
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Delete
Copy
i PLAYLIST
New
Playlist 13:47
4 JAN/02/2009
Select
All
7 6 Scenes
Unselect All
Edit
Sort
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
Title List
a CHECK
eEXIT
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:51
2/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
2 items
selected 14:08
003areJAN/02/2009
Do you want to delete?
 Ako odaberete “Select All” u izborniku za uređivanje, provjerava se naslov.
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
Yes
7 6 Scenes
Edit
Sort
< MOVE
sSELECT
No
Title List
rRETURN
eEXIT
Upotreba razvrstavanja (liste za reprodukciju)
Kada trebate promijeniti redoslijed razvrstavanja liste za reprodukciju, to možete učiniti jednostavno.
1. Dok je prikazana lista izbornika, pritisnite gumb ZELENI (B) da
odaberete Sort.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali željenu stavku, zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
• Date : Prema redosliju kreiranih lista za reprodukciju
• Name : Abecednim redoslijedom
M
razvrstan kopiranim redoslijed po ponovnom unosu liste za reprodukciju.
96_ uređivanje
1/3
No.
Title
001 JAN/02/2009 13:47
002 JAN/02/2009 13:51
003 JAN/02/2009 14:08
Length
00:06:09
00:03:33
00:01:54
i PLAYLIST
4 JAN/02/2009 13:47
7 6 Scenes
Edit
 Možete razvrstati prema datumu, nazivu. Razvrstani popis biti će ponovo
Playlist
HDD
JAN/02/2009 13:47
Date
Name
Sort
Title List
a CHECK
eEXIT
KOPIRANJE S HDD-A NA DVD ILI OBRATNO
O zaslonu za kopiranje
● UREĐIVANJE
Ukupna veličina i broj odabranih naslova za kopiranje
Naslov za kopiranje
Copy
HDD
Selected Items :
To pokazuje slobodan prostor na disku
Avallable : 4099MB
Source : HDD
To : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
Mjesto na kojem su pohranjene kopirane datoteke
DVD
Gumb za početak kopiranja
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Start Copy
Sort
Gumb za razvrstavanje (datum, naziv, dužina, informacija o
kanalu)
Selection
a CHECK
eEXIT
Gumb za odabir
7
- Odaberite sve : Biti će provijerene sve snimke u aktualnoj
mapi.
- Odznačite sve : Sve provjerene snimke biti će odznačene.
Specifikacije za kopiranje sadržaja
Sadržaj
HDD ΠDVD
DVD ΠHDD
Snimljen video naziv
Podržano
Podržano
Kopiranje zaštićenog naziva
Nije podržano
Nije podržano
Kopiraj naziv jednom
Premjesti
(briše naziv u HDD-u nakon kopiranja)
Nije podržano
Kopiranje je moguće samo s CPRM-kompatibilnim diskom.
Kada je “Copy Once programme” snimljen na DVD disk, isti se naziv više ne može kopirati na HDD.
Ako je “Copy Once programme” snimljen na HDD, taj se naziv može kopirati na DVD-RW (VR način) ili DVDRAM.
N Upotreba gumba TITLE LIST
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE i stavite disk za snimanje u ladicu
diska.
2. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
Pričekajte dok LOAD ne nestane sa zaslona prednje ploče.
Provjerite da disk ima dovoljno dostupnog prostora za snimanje.
3. Odaberite željeni način pritiskom na gumb HDD ili DVD na
daljinskom upravljaču.
Također možete odabrati željeni način pritiskom na gumb HDD/
DVD na prednjoj ploči.
Title List
HDD
JAN/01/2009 17:30 PR1
1/3
No.
Title
001 JAN/01/2009 17:30 PR
002 JAN/02/2009 21:00 PR
003 JAN/03/2009 23:15 PR
Length
01:00:00
01:00:00
00:30:00
3 MPEG2
4 JAN/01/2009 17:30
1 SP
V-Mode Compatibility
Edit
Sort
Go to
Contents
a CHECK
eEXIT
4. Kada je uređaj u načinu Stop mode/Playback mode, pritisnite gumb TITLE LIST.
Hrvatski _97
uređivanje
5. Da biste odabrali Copy, pritisnite tipku CRVENI(A), a zatim tipku
.
Pritisnite gumb OK. Prikazan je zaslon za kopiranje.
6. Pritisnite gumbe kako biste odabrali naslov koji želite kopirati, a zatim
pritisnite gumb MARKER dok se ne pojavi oznaka za provjeru.
Ponovite ovaj korak kako biste odabrali dodatni naslov koji želite kopirati.
• Ako ne želite kopirati neki od provjerenih zapisa, samo
odaberite taj zapis i pritisnite gumb MARKER da ga odznačite
dok ne nestane oznaka za provjeru.
7. Pritisnite gumb CRVENI(A) da odaberete Start Copy.
• Naslov za kopiranje nije prikazan na zaslonu, a kopiranje počinje za
vrijeme prikaza aktualnog prijenosa programa na zaslonu.
• Pritisnite gumb INFO da promijenite trak za postupak kopiranja.
Ako ponovo pritisnete gumb INFO, pojavljuje se trak postupka
za kopiranje.
• Da poništite kopiranje u tijeku, pritisnite gumb CRVENI(A).
8. Nakon uspješnog kopiranja, prikazuje se poruka “The title is
successfully copied”.
M
Copy
HDD
Selected Items :
Avallable : 4099MB
Source : HDD
To : DVD
001 JAN/01/2009 1
002 JAN/01/2009 1
003 JAN/01/2009 1
DVD
3 MPEG2
0 SP
8 36.5MB
Start Copy
Sort
Selection
a CHECK
x
eEXIT
21%
Cancel
b Bar Type
c Channel
 Prilikom kopiranja može doći do smetnji jer HDD i DVD snimač podržava kopiranje pri velikim brzinama.ng.
DVD-Video kopiranje
1. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE i stavite DVD-Video disk u ladicu diska.
DVD ➝ HDD
● Copying
2. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
3. Za vrijeme reprodukcije pritisnite gumb COPY.
Započinje kopiranje.
M
 Funkcija za kopiranje biti će deaktivirana u sljedećim slučajevima:
- Ako pokušate kopirati u dijelu izbornika.
- NTSC disk ili disk zaštićen od kopiranja.
- Naslovima koji su drugačiji u sustavu prijenosa.
- Audio naslov koji je kopiran na HDD biti će snimljen u formatu 2ch AC3.
- Za audio izlaz u DTS načinu, audio izvor neće biti kopiran.
KOPIRANJE MP3, JPEG ILI DIVX-A
Specifikacije za kopiranje sadržaja
•
•
•
•
•
Sadržaj
HDD ΠDVD ili USB
DVD ΠHDD ili USB
USB ΠHDD ili DVD
MP3
Podržano
Podržano
Podržano
JPEG (fotografija)
Podržano
Podržano
Podržano
DivX
Podržano
Podržano
Podržano
CD-DA
Nije podržano
Podržano
Nije podržano
Disk(CD-DA/CD-R/CD-RW/ DVD-RAM/ DVD±R(Finalise)/ DVD+RW/ DVD-RW(Finalise)) Œ HDD ili USB
HDD ΠDVD-R, DVD-RW(V) ili USB
USB ΠHDD ili DVD-R, DVD-RW(V)
PTP USB nije dostupan pri kopiranju na USB.
Ako je disk finaliziran preko upravitelja diska, može biti kompatibilan s računalom kao disk sa UDF
datotekom sustava.
98_ uređivanje
Kopiranje datoteke
1. Umetnite JPEG disk, MP3 disk ili DivX disk u disk ladicu.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Library, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
4. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Music, Photo ili DivX, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
5. Da biste odabrali Copy, pritisnite tipku CRVENI(A), a zatim tipku
.
Pritisnite gumb OK. Prikazan je zaslon za kopiranje.
6. Pritisnite gumbe kako biste odabrali MP3, Photo ili DivX
datoteku koju želite kopirati, a zatim pritisnite gumb MARKER
dok se ne pojavi oznaka za provjeru.
• Ako ne želite kopirati neki od provjerenih zapisa, samo
odaberite taj zapis i pritisnite gumb MARKER da ga odznačite
dok ne nestane oznaka za provjeru.
7. Pritisnite tipku ►, a zatim tipku OK kako biste kreirali prvu mapu u
koju se pohranjuju kopirane datoteke.
• Možete kreirati novu mapu pritiskom na gumb ZELENI (B).
8. Pritisnite gumb CRVENI (A) da odaberete Start Copy.
• Poruka “Number of file : x” je prikazana.
9. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite
gumb OK.
Započinje kopiranje datoteke.
• Za otkazivanje kopiranja u tijeku, pritisnite gumb EXIT ( ).
CD
Copy
Selected Items: 5.85MB (1)
Available :
Source : DVD
9 MP3
8 5.85MB
To :
Y ROOT
001 SONG 1.mp3
002 SONG 2.mp3
003 SONG 3.mp3
004 SONG 4.mp3
005 SONG 5.mp3
Start Copy
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
E HDD
E USB
Selection All
Unselect All
a CHECK
eEXIT
CD
Copy
Selected Items: 9.68MB (2)
Available : 236724MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 SONG 1.mp3
002 SONG 2.mp3
003 SONG 3.mp3
004 SONG 4.mp3
005 SONG 5.mp3
Start Copy
ROOT
New Folder
eEXIT
CD
Copy
Selected Items: 9.68MB (2)
Available : 236724MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 SONG 10.mp3
Number of file : 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
004 Start
SONG 3.mp3 EXIT
ROOT
005 SONG 5.mp3
Start Copy
New Folder
eEXIT
CD
Copy
Selected Items: 9.68MB (2)
Available : 236724MB
Source : DVD
To : HDD
Copying...
Y ROOT
ROOT
Free space
23662310.mp3
MB
001: SONG
Number of file : 2 / 8
002: Song
SONG1.mp3
1.mp3
File Name
003 SONG 2.mp3
9 MP3
33%
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Start Copy
New Folder
eEXIT
Kopiranje mape
1. Umetnite disk (JPEG, MP3 ili DivX) u ladicu.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Library, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Music, Photo ili DivX, a
zatim pritisnite gumb OK ili ►.
Prikazana je mapa MP3, JPEG ili DivX.
CD
Copy
Selected Items: 33.7MB (2)
Source : DVD
9 MP3
8 40.2MB
Start Copy
Available :
To :
Y
E
E
E
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
Sort
E HDD
E USB
Selection All
Unselect All
a CHECK
eEXIT
Hrvatski _99
● UREĐIVANJE
2. Pritisnite gumb OPEN/CLOSE za zatvaranje ladice diska.
Pričekajte dok LOAD ne nestane sa zaslona prednje ploče.
Provjerite da disk ima dovoljno dostupnog prostora za snimanje.
uređivanje
4. Da biste odabrali Copy, pritisnite tipku CRVENI(A), a zatim tipku
.
Pritisnite gumb OK. Prikazan je zaslon za kopiranje.
5. Pritisnite gumbe kako biste odabrali mapu koju želite kopirati,
a zatim pritisnite gumb MARKER dok se ne pojavi oznaka za
provjeru.
• Ako ne želite kopirati neku od provjerenih mapa, samo
odaberite taj zapis i pritisnite gumb MARKER da ga odznačite
dok ne nestane oznaka za provjeru.
6. Pritisnite gumbe ► kako biste odabrali željeni medij zatim
pritisnite OK ili gumb.
• Možete kreirati novu mapu pritiskom na gumb ZELENI (B).
7. Pritisnite gumb CRVENI (A) da odaberete Start Copy.
Poruka “Number of file : x” je prikazana..
• Stavka je imenovana brojem datoteke koja je dostupna u mapi.
8. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Start, a zatim pritisnite
gumb OK.
Počinje kopiranje mape.
Kopirane su podmape i datoteke u odabranoj mapi.
• Za otkazivanje kopiranja u tijeku, pritisnite gumb EXIT ( ).
CD
Copy
Selected Items: 76.8MB (2)
Available : 236715MB
Source : DVD
9 MP3
8 36.6MB
Start Copy
To : HDD
Y
E
E
E
ROOT
ROOT
MP3 (1)
MP3 (2)
MP3 (3)
New Folder
eEXIT
CD
Copy
Selected Items: 76.8MB (2)
Available : 236715MB
Source : DVD
9 MP3
8 3.84MB
To : HDD
Y ROOT
001 SONG 10.mp3
Number of file : 2
002 SONG 1.mp3
003 SONG 2.mp3
Start
004 SONG 3.mp3 EXIT
ROOT
005 SONG 5.mp3
Start Copy
New Folder
eEXIT
CD
Copy
Selected Items: 76.8MB (2)
Available : 236715MB
Source : DVD
To : HDD
Copying...
Y ROOT
ROOT
Free space
23661510.mp3
MB
001: SONG
Number of file : 2 / 8
002: 01.
SONG
1.mp3
File Name
### ##
1.mp3
003 SONG 2.mp3
9 MP3
33%
004 SONG 3.mp3
8 3.84MB
005 SONG 5.mp3
Start Copy
New Folder
eEXIT
M
 Pritiskom na gumb EXIT (
) za vrijeme kopiranja mape poništit će kopiranje mape nakon kopiranja aktualne datoteke.
 Možete kopirati do 500 uključujući datoteke i podmape za jednu mapu. [MP3, JPEG, DivX]
 Ako želite kopirati, trebate kreirati novu mapu prije nego što počnete s kopiranjem.
Ne možete direktno kopirati u top-level(ROOT) mapu bez kreiranja nove mape.
 Ako top-level (ROOT) mapa već ima 500 uključujući mape, trebate obrisati jednu ili više stavki prije nego što kreirate novu mapu.
 Veličina datoteke na disku i kopirana datoteke u HDD-u mogu se neznatno razlikovati zbog datoteke sustava.
 Ako provjerite neke snimke u aktualnoj mapi i premjestite da otvorite drugu mapu, te snimke su automatski neprovjerene i
izuzete sa popisa za odabir.
PROMJENA NAZIVA GLAZBE/FOTOGRAFIJE/DIVX DATOTEKE
S
Možete preimenovati glazbu, fotografiju ili DivX datoteku kopiranu na HDD.
1. Pritisnite gumbe kako biste odabrali zapis koji želite
preimenovati, a zatim pritisnite gumb CRVENI(A).
Music List
HDD
SONG 1.mp3
No.
Y
001
002
003
004
005
006
Copy
New Playlist
 ►  00:02:22
Go To Playlist
9 SONG 10.mp3
Select All
E ROOT
Delete
Rename
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
100_ uređivanje
Title
ROOT
SONG 1.MP3
SONG 2.MP3
SONG 3.MP3
SONG 4.MP3
SONG 5.MP3
SONG 6.MP3
Size
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Rename, zatim pritisnite
gumb OK ili ►.
Prikazan je zaslon za preimenovanje.
4. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Save.
Prikazan je promijenjen naziv datoteke na odabranom zapisu.
Dream
Back Space
m MOVE
Space
sSELECT
Clear
Save
rRETURN
eEXIT
Music List
HDD
Dream.mp3
1/9
No.
Title
ROOT
Dream.mp3
SONG 2.MP3
SONG 3.MP3
SONG 4.MP3
SONG 5.MP3
SONG 6.MP3
Y
Q
002
003
004
005
006
 ►  00:00:00
9 Dream.mp3
E ROOT
Edit
Sort
#/$ PREVIOUS/NEXT PAGE
Size
3.8 MB
3.8 MB
5.1 MB
9.2 MB
5.2 MB
10.3 MB
Play Mode
Contents
a CHECK
eEXIT
UPRAVITELJ DISKA
Uređivanje naziva diska
XCVKL
Pratite ove upute kako biste dali naziv za disk.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Rename, a zatim pritisnite
gumb OK.
Prikazuje se zaslon Preimenuj.
4. Odaberite željene znamenke pomoću gumba ◄► , a zatim
pritisnite gumb OK.
5. Pritisnite gumb PLAVI (D) da odaberete Save.
Disku je dodijeljen naziv.
M
 Možda ćete trebati očistiti zaštitu za disk prije uređivanja.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
< MOVE
Protection
sSELECT
( 0.52 GB)
Delete All
rRETURN
DVD-RAM(VR)
Format
eEXIT
Rename
DISC–1
 Ovisno o vrsti diska, prikazani zaslon može se razlikovati.
 Ako ste snimili DVB-T program radio kanala, informacije o vremenu
prikazane za svaki slobodan i iskorišteni prostor mogu biti netočne.
Back Space
m MOVE
Space
sSELECT
Clear
Save
rRETURN
eEXIT
Hrvatski _101
● UREĐIVANJE
3. Odaberite željene znamenke pomoću gumba ◄► , a zatim
pritisnite gumb OK.
• Back Space (CRVENI(A) button) : Briše i premješta kursor
unatrag za jednom mjesto.
• Space (GREEN(B) button): Umeće prazan prostor i premješta
kursor za jedno mjesto naprijed (udesno).
• Clear (ŽUTI(C) button): Briše sve unose znamenke.
• Save (PLAVI(D) button): Bilježi sve unose znamenke.
Rename
HDD
uređivanje
Zaštita diska
XCV
Zaštita diska vam dopušta da zaštitie svoje diskove od formatiranja ili brisanja uslijed neželjenih postupaka.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Protection, a zatim
pritisnite gumb OK.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali On, a zatim pritisnite
gumb OK.
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
Protection
< MOVE
( 0.52 GB)
Delete All
sSELECT
rRETURN
DVD-RAM(VR)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
Disc Protection Info
Current Rec. Mode
Rename
Not Protected
On
Protection
< MOVE
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection:
VR-Mode
Off
Delete All
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
Brisanje svi popisa sa nazivima
XCVKL
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Delete All, a zatim
pritisnite gumb OK.
• Prikazat će se poruka sa potvrdom za brisanje “Do you want to
delete all title lists?”.
• Kada postoje zaštićeni zapisi: Neće raditi funkcija za brisanje
popisa sa svim naslovima. Ako postoji naslov sa nepomičnom
slikom, ipak, ta funkcija neće raditi.
Ako želitete obrisati zaštićeni zapis, deaktivirajte zaštitu za nju
na stavci za blokiranje.
• Pri upotrebi zaštićenog DVD-RAM/-RW-a, podaci se ne mogu
obrisati s diska.
• Ako odaberete Yes, pojavit će se poruka sa potvrdom “All
playlists will also be deleted. Do you want to continue?”.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Obrisani su svi popisi sa naslovima.
102_ uređivanje
DVD-RAM(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
Protection
< MOVE
( 0.52 GB)
Delete All
sSELECT
rRETURN
DVD-RAM(VR)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Do you want to delete all title lists?
Disc Protection Info
Current Rec. Mode
Rename
< MOVE
Not Protected
Yes
Protection
sSELECT
VR-Mode
No
Delete All
rRETURN
Format
eEXIT
Brisanje svih popisa sa naslovima/DivX popisa /Glazbenih popisa/Foto
popisa
S
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
HDD
Disc Manager
Used Space
000:39
Available Space
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Delete, a zatim pritisnite
gumb OK.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Title, DivX, Music ili
Photo, a zatim pritisnite gumb OK.
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Obrisani su svi popisi sa naslovima, DivX popisi, glazbeni popisi ili
foto popisi.
Delete
< MOVE
sSELECT
Format
rRETURN
HDD
eEXIT
Disc Manager
Used Space
000:39
Available Space
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Select contents to delete all
DivX
Title
Music
Photo
Delete
< MOVE
sSELECT
Format
rRETURN
HDD
eEXIT
Disc Manager
Used Space
000:39
Available Space
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
All playlists will also be deleted.
Do you want to continue?
Yes
No
Delete
< MOVE
sSELECT
Format
rRETURN
eEXIT
Formatiranje diska
SXCK
Koristite ove upute za formatiranje diska.
Zaštita diska također treba biti obrisana.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Format, a zatim
pritisnite gumb OK.
HDD/DVD-RAM/+RW
• Prikazat će se poruka za potvrdu “Aktualan medij : ✳✳✳ Želite
li formatirati?”.
• Ako ste odabrali Yes, pojavit će se poruka “All data will be
deleted. Do you want to continue?”.
HDD
Disc Manager
Used Space
000:39
Available Space
065:19 XP ( 231.01 GB)
( 1.68 GB)
Delete
< MOVE
sSELECT
Format
rRETURN
HDD
eEXIT
Disc Manager
Used Space
000:39
Available Space
( 1.68 GB)
065:19 XP ( 231.01 GB)
Current media: HDD
Do you want to format?
Yes
No
Delete
< MOVE
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
Hrvatski _103
● UREĐIVANJE
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
uređivanje
DVD-RW
• Prikazat će se poruka sa potvrdom “Choose the recording
format for DVD-RW.”
• Ako odaberete željenu vrstu formata, pojavit će se poruka sa
potvrdom “All data will be deleted. Do you want to continue?”.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Disk je formatiran.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode DVD-VR
VR-Mode
DVD-V
( 0.52 GB)
Choose the recording format for DVD-RW.
Rename
Protection
< MOVE
Delete All
Finalise
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
DVD-VR i DVD-V definirani su prema formatu snimanja.
DISK
DVD-VR
DVD-V
DVD-RAM/-RW
DVD-RW/DVD-R
• Sa DVD+RW diskovima, nema razlike između DVD-Video formata (Video način) i DVD-Video formata za
snimanje (VR način).
Finaliziranje diska
CVL
Nakon snimanja naslova na DVD-RW/±R disk s vašim HDD i DVD SNIMAČEM, treba ga finalizirati prije nego
što se reproducira na vanjskim uređajima.
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Finalise, a zatim
pritisnite gumb OK. Prikazat će se poruka sa potvrdom “Do you
want to finalise disc?”.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Ponovo se prikazuje poruka “Disc will be fi nalised. Do you want
to continue?”.
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Disk je finaliziran.
DVD-RW(VR)
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Not Protected
Current Rec. Mode
VR-Mode
Rename
Protection
m MOVE
Delete All
M
 Nakon finaliziranja, DVD±R/-RW (video način) radi na isti način kao DVDVideo.
 Ovisno o vrsti diska, prikazan zaslon može se razlikovati.
 Vrijeme finaliziranja može se razlikovati ovisno o količini snimljenih podataka
na disk.
 Podaci na disku biti će oštećeni ako je snimač isključen nakon postupka
finalizacije.
 Možete automatski finalizirati disk pomoću EZ funkcije za snimanje.
(vidi stranicu 50)
104_ uređivanje
Finalise
sSELECT
rRETURN
DVD-RW(VR)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Do you want to finalise disc?
Disc Protection Info
Current Rec. Mode
 Kada je disk finaliziran, ne možete obrisati unose sa liste za snimanje.
( 0.52 GB)
Not Protected
Yes
VR-Mode
No
Rename
Protection
< MOVE
Delete All
Finalise
sSELECT
rRETURN
DVD-RW(VR)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Used Space
00:17
Available Space
( 0.52 GB)
01:54 SP ( 3.85 GB)
Disc Protection Info
Current Rec. Mode
Disc will be finalised.
Do you want to continue?
Not Protected
Yes
VR-Mode
No
Rename
Protection
< MOVE
Delete All
sSELECT
Finalise
rRETURN
Format
eEXIT
Definaliziranje diska (V/VR način)
C
1. Sa uređajem u Stop načinu pritisnite gumb MENU.
Disc Manager
Disc Name
Current Rec. Mode
VR-Mode
3. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Unfinalise, a zatim
pritisnite gumb OK.
Prikazat će se poruka sa potvrdom “Do you want to unfinalise
disc?”.
4. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Ponovo se prikazuje poruka “Disc will be unfinalised. Do you want
to continue?”.
5. Pritisnite gumbe ◄► kako biste odabrali Yes, a zatim pritisnite
gumb OK.
Disk je definaliziran.
Unfinalise
< MOVE
sSELECT
rRETURN
DVD-RW(VR:F)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Current Rec. Mode
VR-Mode
Do you want to unfinalise disc?
Yes
No
Unfinalise
< MOVE
sSELECT
rRETURN
DVD-RW(VR:F)
Format
eEXIT
Disc Manager
Disc Name
Current Rec. Mode
VR-Mode
Disc will be unfinalised.
Do you want to continue?
Yes
No
Unfinalise
< MOVE
M
sSELECT
rRETURN
Format
eEXIT
 DVD-RW se može finalizirati ili definalizirati u Video načinu.
Finalizacija
Nezavršeno
Označi
DVD-Video(RW)
DVD-RW(V)
Rad
Isto kao DVD-Video
Moguće je dodatno snimanje, zaštita i brisanje.
 DVD-RW se može finalizirati ili definalizirati u VR načinu.
Finalizacija
Nezavršeno
Označi
DVD-RW(VR:F)
DVD-RW(VR)
Rad
Nije moguće dodatno snimanje, brisanje,
uređivanje i zaštita.
Moguće je dodatno snimanje, brisanje,
uređivanje i zaštita.
Hrvatski _105
● UREĐIVANJE
2. Pritisnite gumbe kako biste odabrali Disc Manager a zatim
pritisnite gumb OK ili ►.
DVD-RW(VR:F)
referenca
RJEŠAVANJE PROBLEMA
Ako vaš uređaj ne radi, provjerite kontrolna polja niže prije kontaktiranja Samsung ovlaštenog servisnog centra.
PROBLEM
OBJAŠNJENJE/RJEŠENJE
Prikazan je ulazni podatak na nekoliko trenutaka
kada je napajanje uključeno.
HDD i DVD SNIMAČ-u potrebno je nešto vremena za inicijalizaciju a ulazni podatak biti će
prikazan pribl. 10 sekundi nakon uključenja.
Ne može snimiti TV programe.
• Provjerite da li je kabel za napajanje sigurno priključen u strujnu utičnicu.
• Jeste li pravilno podesili postavke za kanal HDD i DVD SNIMAČ-a?
• Provjerite Slobodan proctor na vašim HDD/DVD-RAM/±RW/±R diskovima.
Pritisnuo sam gumb REC ali nema odgovora.
Provjerite vrstu diska. (Vidi stranicu 71)
Ako je program zaštićen od kopiranja, ne može se snimiti.
Ne može reproducirati disk.
• Provjerite da li je disk pravilno umetnut s oznakom okrenutom prema gore.
• Provjerite kôd regije DVD diska.
• Ovaj HDD i DVD SNIMAČ ne mogu reproducirati neke vrste diskova. (vidi stranice 8, 55)
Na zaslonu se pojavljuje ikona
Ne možete koristiti ovaj postupak ili funkciju zbog sljedećih razloga:
(1) Vaš DVD disk ga ograničava.
(2) Vaš DVD disk ne podržava ovu značajku (na primjer: kutevi)
(3) Značajka trenutno nije dostupna.
(4) Zatražili ste naslov, broj poglavlja ili vrijeme skeniranja koje je izvan dosega.
Postavke za način reprodukcije su različiti od postavki
koje su konfigurirane u izborniku postavki.
Disk ne podržava sve odabrane funkcije. U tom slučaju, neke konfigurirane postavke u
izborniku za namještanje možda neće raditi pravilno.
Ne može promijeniti omjer visine i širine slike.
Omjer visine i širine slike je određen za DVD diskove. (vidi stranicu 45)
Kutni postupak ne radi tijekom reprodukcije DVD
diska.
Kutni postupak dostupan je samo kada disk sadrži slike snimljene iz drugih kuteva.
Odabrani audio i/ili titl jezika nije reproduciran.
Audio i titl jezika određeni su za disk. Samo su zvuk i titl jezika sadržani na DVD disku dostupni
i prikazani u izborniku diska.
Ne može kopirati naslov ili datoteku na drugi
način.
• Enkodirani DVD diskovi sa zaštitom od kopiranja ne mogu se kopirati na HDD.
• Pogledajte “Contents Copy Specifications” na stranici 6 kako biste provjerili da li je kopiranje
podržano.
• Pogledajte “V-Mode Compatibility” na stranici 50 kako biste provjerili da li je kopiranje
podržano.
Disk se okreće ali nema slike ili su prikazane slike
loše kvalitete
• Uvjerite se da je podešenje za video pravilno postavljeno. (Vidi stranice 45~46)
• Provjerite postoji li oštećenje ili neki nepoznati materijal na vašem disku.
• Neki diskovi slabije kvalitete možda se neće reproducirati pravilno.
• Ako se prizor naglo promijeni iz tamno u svijetao, zaslon se može privremeno okomito zatresti
ali to nije kvar.
106_ referenca
PROBLEM
OBJAŠNJENJE/RJEŠENJE
• Gledate li program u usporenom ili načinu prebacivanja?
Ako reproducirate program pri nekoj drugoj brzini u odnosu na normalnu, zvuk se neće čuti.
(Izuzev premotavanja unaprijed (X 2) na disku.)
• Provjerite veze i postavke. (vidi stranice 28~33, 44~45)
• Provjerite da li je disk oštećen. Ako je nužno, očistite disk.
• Provjerite da li je disk pravilno umetnut s oznakom okrenutom prema gore.
Ne audio izlaza.
Provjerite da li ste odabrali pravilne opcije za digitalni izlaz u izborniku za opcije audio izlaza.
(vidi stranice 44~45)
Podrhtavanje lampe timera
• Provjerite da li ima dovoljno prostora na disku ili HDD-u za snimanje.
• Provjerite da li je aktualni disk za snimanje ili ne.
Uvjerite se da ste provijerili prije početka snimanja.
Snimanje pomoću timera ne radi pravilno.
• Ponovo provjerite postavke za vrijeme snimanja i završno vrijeme.
• Snimanje se poništava ako je napajanje ometeno uslijed nestanka struje ili drugog sličnog
razloga za vrijeme snimanja.
Ne može kopirati na USB ili obratno
• Provjerite USB vezu. Isključite i pokušajte se ponovo spojiti.
• Pogledajte “Kompatibilni USB uređaji na host priključku” na stranici 8, 34.
Nema HDMI izlaza
• Provjerite da li je video izlaz omogućen za HDMI.
• Provjerite vezu između TV-a i HDMI džeka HDD i DVD SNIMAČA.
• Pogledajte podržava li vaš TV HDMI.
Abnormalni HDMI izlazni zaslon.
Ako se pojavljuju smetnje na zaslonu, to znači da vaš TV ne podržava HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection).
HDMI izlazno treperenje.
• Provjerite da li vaš TV sustav pravilno postavljen.
• Pogledajte priručnik za korisnike TV-a.
Ne radi daljinski upravljač.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru daljinskog upravljača na vašem HDD i DVD
SNIMAČU. Omogućite odgovarajuću udaljenost. Uklonite prepreke između vašeg HDD i
DVD SNIMAČA i daljinskog upravljača.
• Provjerite jesu li baterije ispražnjene.
• Provjerite TV/DVD podešenje gumba za odabir.
• Provjerite jesu li odabrane kontrolne tipke TV, DVD ili HDD ili nisu.
Zaboravio sam lozinku nadzora za roditelje.
Pritisnite i držite gumbe PLAY/PAUSE (❯II) na prednjoj ploči više od 10 sekundi bez diska u
uređaju. Sve postavke uključujući zaporku se vraćaju na tvorničke. Ovo koristite samo ako je
stvarno nužno.
Je li moguće promijeniti titl i audio signal na
snimljenom disku?
Snimljeni disk reproduciran je samo s titlom i audio signalom koji su odabrani za vrijeme
snimanja
Drugi problemi
• Pročitajte tablicu sadržaja a zatim pronađite i pročitajte odlomak koji opisuje vaš problem,
pratite navedene upute.
• Uključite isključite vaš HDD i DVD SNIMAČ.
• Ako problem potraje, kontaktirajte najbliži Samsung servisni centar.
Hrvatski _107
● REFERENCA
Bez zvuka.
dodatak
SPECIFIKACIJE
Općenito
Ulaz
Zahtjevi za napajanje
220-240 V AC, 50 Hz
Potrošnja struje
28 vata / 1 vata (isključeno napajanje )
Težina
3,6 Kg
Dimenzije
430 mm (T) x 300 mm (D) x 55 mm (V)
Radna temperatura
od +5 °C do +35 °C
Ostali uvjeti
Održavajte razinu pri radu. Manje od 75% radne vlažnosti
Video
Composite Video : 1,0 V p-p pri 75 opterećenja, sink. negativna
Audio
Maks.audio ulazna razina : 2 Vrms
DV ulaz
IEEE 1394 (4p) kompatibilan džek
Primljeni kanali
Scart džek
PAL-B/G, D/K, I, DVB-T
AV2 (Scart Ext)
Video: Composite, RGB, audio: analogno
Džekovi za analogni izlaz x 1
Audio
Optički/Koaksijalni digitalni audio izlaz
Composite Video: Video džek za izlaz x 1
Izlaz
Component izlaz x 1 (Y: 1,0 Vp-p, PB : 0,70 Vp-p, PR: 0,70 Vp-p pri 75
opterećenja)
Video
HDMI/DVI (576p, 720p,1080i, 1080p)
Scart džek
Snimanje
HDD kapacitet
USB
AV1 (Scart TV)
Video : Composite, RGB, Audio: analogno
Format za kompresiju slike
MPEG-II
Format za audio kompresiju
Dolby Digital 2ch/256Kbps, MPEG-II
Kvaliteta snimanja
XP (oko 8,5 Mbps), SP (oko 4,5 Mbps), LP (oko 2,5 Mbps),
EP (oko 1,6 Mbps ili oko 1,2 Mbps)
Odgovor audio frekvencije
20 Hz~20 kHz
DVD-SH893
160 GB
DVD-SH895
250 GB
DVD-SH897
320 GB
USB 2.0 H/S
Host x 1
Audio izlaz
Za DVD diskove, audio signali koji su snimljeni pri 96 kHz frekvenciji uzorkovanja konvertirani su i prenešeni na izlaz pri
48 kHz.
Vrsta diska
DVD
AUDIO CD (CD-DA)
Analogni audio izlaz
48 / 96 kHz
44,1 kHz
Digitalni audio izlaz
48 kHz
44,1 kHz
108_ dodatak
 This product uses parts of the software from the Independent JPEG Group.
 This product uses some software programs which are distributed under the GPL/LGPL license. Accordingly, the following GPL and LGPL software source codes that
have been used in this product can be provided after asking to vdswmanager@samsung.com. GPL software: Linux Kernel, Busybox, Binutilis LGPL software: Glibc
The GNU General Public License (GPL)
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991
Free Software Foundation, Inc.59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copiesof this license document, but changing it is not allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public License
is intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users. This General Public
License applies to most of the Free Software Foundation’s software and to any other program whose authors commit to using it. (Some other Free
Software Foundation software is covered by the GNU Library General Public License instead.) You can apply it to your programs, too.
When we speak of free software, we are referring to freedom, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you have the
freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish), that you receive source code or can get it if you want it, that
you can change the software or use pieces of it in new free programs; and th at you know you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid anyone to deny you these rights or to ask you to surrender the rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that you have. You
must make sure that they, too, receive or can get the source code. And you must show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the software, and (2) offer you this license which gives you legal permission to copy, distribute
and/or modify the software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to make certain that everyone understands that there is no warranty for this free software. If the
software is modified by someone else and passed on, we want its recipients to know that what they have is not the original, so that any problems
introduced by others will not reflect on the original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by software patents. We wish to avoid the danger that redistributors of a free program will
individually obtain patent licenses, in effect making the program proprietary. To prevent this, we have made it clear that any patent must be licensed
for everyone’s free use or not licensed at all.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work which contains a notice placed by the copyright holder saying it may be distributed under
the terms of this General Public License. The “Program”, below, refers to any such program or work, and a “work based on the Program” means
either the Program or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Program or a portion of it, either verbatim or with
modifications and/or translated into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term “modification”.) Each licensee
is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running the
Program is not restricted, and the output from the Program is covered only if its contents constitute a work based on the Program (independent of
having been made by running the Program). Whether that is true depends on what the Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Program’s source code as you receive it, in any medium, provided that you conspicuously
and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that refer to this
License and to the absence of any warranty; and give any other recipients of the Program a copy of this License along with the Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or any portion of it, thus forming a work based on the Program, and copy and distribute
such modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part
thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands interactively when run, you must cause it, when started running for such interactive
use in the most ordinary way, to print or display an announcement including an appropriate copyright notice and a notice that there is no
warranty (or else, saying that you provide a warranty) and that users may redistribute the program under these conditions, and telling the
user how to view a copy of this License. (Exception: if the Program itself is interactive but does not normally print such an announcement,
your work based on the Program is not required to print an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Program, and can be
reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on the Program, the
distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire whole, and thus to each
and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise the right to
control the distribution of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Program with the Program (or with a work based on the Program) on a volume of a
storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work based on it, under Section 2) in object code or executable form under the terms of Sections
1 and 2 above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be distributed under the terms of Sections 1
and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least three years, to give any third party, for a charge no more than your cost of physically
performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code, to be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange; or,
c) Accompany it with the information you received as to the offer to distribute corresponding source code. (This alternative is allowed only for
noncommercial distribution and only if you received the program in object code or executable form with such an offer, in accord with Subsection b
above.)
The source code for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For an executable work, complete source code
means all the source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and
installation of the executable. However, as a special exception, the source code distributed need not include anything that is normally distributed (in
either source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless
that component itself accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the
source code from the same place counts as distribution of the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Program except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to
copy, modify, sublicense or distribute the Program is void, and will automatically terminate your rights under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
5. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute the
Program or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing the
Program (or any work based on the Program), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Program or works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work based on the Program), the recipient automatically receives a license from the original
licensor to copy, distribute or modify the Program subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you from
the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not distribute the Program at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Program by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this section
has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system, which is implemented by public license practices. Many people have
made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application of that system; it is up to the
author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted
only in or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the General Public License from time to time. Such new versions will
be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Program specifies a version number of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Program does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published by the Free Software
Foundation.
10. If you wish to incorporate parts of the Program into other free programs whose distribution conditions are different, write to the author to ask
for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we sometimes make
exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11. BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE PROGRAM “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY
AND PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL
NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
12. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the greatest possible use to the public, the best way to achieve this is to make it free
software which everyone can redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey the
exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
One line to give the program’s name and a brief idea of what it does.
Copyright (C) <year> <name of author>
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by
the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program; if not, write to the Free Software Foundation,
Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; for details type
`show w’. This is free software, and you are welcome to redistribute it under certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’ should show the appropriate parts of the General Public License. Of course, the commands you
use may be called something other than `show w’ and `show c’; they could even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your program.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the program, if
necessary. Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the program `Gnomovision’ (which makes passes at compilers) written by James
Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1989
Ty Coon, President of Vice
This General Public License does not permit incorporating your program into proprietary programs. If your program is a subroutine library, you may
consider it more useful to permit linking proprietary applications with the library. If this is what you want to do, use the GNU Library General Public
License instead of this License.
.GNU
Lesser General Public License (LGPL)
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA Everyone is permitted
to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It also counts as the successor of the GNU Library Public License, version 2, hence the
version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away your freedom to share and change it. By contrast, the GNU General Public Licenses are
intended to guarantee your freedom to share and change free software--to make sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to some specially designated software packages--typically libraries--of the Free Software
Foundation and other authors who decide to use it. You can use it too, but we suggest you first think carefully about whether this license or the
ordinary General Public License is the better strategy to use in any particular case, based on the explanations below.
When we speak of free software, we are referring to freedom of use, not price. Our General Public Licenses are designed to make sure that you
have the freedom to distribute copies of free software (and charge for this service if you wish); that you receive source code or can get it if you want
it; that you can change the software and use pieces of it in new free programs; and that you are informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that forbid distributors to deny you these rights or to ask you to surrender these rights. These
restrictions translate to certain responsibilities for you if you distribute copies of the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library, whether gratis or for a fee, you must give the recipients all the rights that we gave you. You must
make sure that they, too, receive or can get the source code. If you link other code with the library, you must provide complete object files to the
recipients, so that they can relink them with the library after making changes to the library and recompiling it. And you must show them these terms
so they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we copyright the library, and (2) we offer you this license, which gives you legal permission to
copy, distribute and/or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear that there is no warranty for the free library. Also, if the library is modified by someone else
and passed on, the recipients should know that what they have is not the original version, so that the original author’s reputation will not be affected
by problems that might be introduced by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the existence of any free program. We wish to make sure that a company cannot effectively
restrict the users of a free program by obtaining a restrictive license from a patent holder. Therefore, we insist that any patent license obtained for a
version of the library must be consistent with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered by the ordinary GNU General Public License. This license, the GNU Lesser General Public
License, applies to certain designated libraries, and is quite different from the ordinary General Public License. We use this license for certain libraries
in order to permit linking those libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether statically or using a shared library, the combination of the two is legally speaking a combined work,
a derivative of the original library. The ordinary General Public License therefore permits such linking only if the entire combination fits its criteria of
freedom.
The Lesser General Public License permits more lax criteria for linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License because it does Less to protect the user’s freedom than the ordinary General Public License.
It also provides other free software developers Less of an advantage over competing non-free programs. These disadvantages are the reason we
use the ordinary General Public License for many libraries. However, the Lesser license provides advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special need to encourage the widest possible use of a certain library, so that it becomes a de-facto
standard. To achieve this, non-free programs must be allowed to use the library. A more frequent case is that a free library does the same job as
widely used non-free libraries. In this case, there is little to gain by limiting the free library to free software only, so we use the Lesser General Public
License.
In other cases, permission to use a particular library in non-free programs enables a greater number of people to use a large body of free software.
For example, permission to use the GNU C Library in non-free programs enables many more people to use the whole GNU operating system, as
well as its variant, the GNU/Linux operating system.
Although the Lesser General Public License is Less protective of the users’ freedom, it does ensure that the user of a program that is linked with the
Library has the freedom and the wherewithal to run that program using a modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution and modification follow. Pay close attention to the difference between a “work based
on the library” and a “work that uses the library”. The former contains code derived from the library, whereas the latter must be combined with the
library in order to run.
TERMS AND CONDITIONS FOR COPYING, DISTRIBUTION AND MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library or other program which contains a notice placed by the copyright holder or other
authorized party saying it may be distributed under the terms of this Lesser General Public License (also called “this License”). Each licensee is
addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/or data prepared so as to be conveniently linked with application programs (which use some
of those functions and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library or work which has been distributed under these terms. A “work based on the Library”
means either the Library or any derivative work under copyright law: that is to say, a work containing the Library or a portion of it, either verbatim
or with modifications and/ or translated straightforwardly into another language. (Hereinafter, translation is included without limitation in the term
“modification”.)
“Source code” for a work means the preferred form of the work for making modifications to it. For a library, complete source code means all the
source code for all modules it contains, plus any associated interface definition files, plus the scripts used to control compilation and installation of
the library.
Activities other than copying, distribution and modification are not covered by this License; they are outside its scope. The act of running a
program using the Library is not restricted, and output from such a program is covered only if its contents constitute a work based on the Library
(independent of the use of the Library in a tool for writing it). Whether that is true depends on what the Library does and what the program that uses
the Library does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the Library’s complete source code as you receive it, in any medium, provided that you
conspicuously and appropriately publish on each copy an appropriate copyright notice and disclaimer of warranty; keep intact all the notices that
refer to this License and to the absence of any warranty; and distribute a copy of this License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a copy, and you may at your option offer warranty protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or any portion of it, thus forming a work based on the Library, and copy and distribute such
modifications or work under the terms of Section 1 above, provided that you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry prominent notices stating that you changed the files and the date of any change.
c) You must cause the whole of the work to be licensed at no charge to all third parties under the terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a function or a table of data to be supplied by an application program that uses the facility,
other than as an argument passed when the facility is invoked, then you must make a good faith effort to ensure that, in the event an
application does not supply such function or table, the facility still operates, and performs whatever part of its purpose remains meaningful.
(For example, a function in a library to compute square roots has a purpose that is entirely well-defined independent of the application.
Therefore, Subsection 2d requires that any application-supplied function or table used by this function must be optional: if the application
does not supply it, the square root function must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a whole. If identifiable sections of that work are not derived from the Library, and can
be reasonably considered independent and separate works in themselves, then this License, and its terms, do not apply to those sections
when you distribute them as separate works. But when you distribute the same sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on the terms of this License, whose permissions for other licensees extend to the entire
whole, and thus to each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or contest your rights to work written entirely by you; rather, the intent is to exercise
the right to control the distribution of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based on the Library with the Library (or with a work based on the Library) on a volume
of a storage or distribution medium does not bring the other work under the scope of this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU General Public License instead of this License to a given copy of the Library. To do this,
you must alter all the notices that refer to this License, so that they refer to the ordinary GNU General Public License, version 2, instead of to this
License. (If a newer version than version 2 of the ordinary GNU General Public License has appeared, then you can specify that version instead if you
wish.) Do not make any other change in these notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible for that copy, so the ordinary GNU General Public License applies to all subsequent
copies and derivative works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion or derivative of it, under Section 2) in object code or executable form under the terms
of Sections 1 and 2 above provided that you accompany it with the complete corresponding machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2 above on a medium customarily used for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to copy from a designated place, then offering equivalent access to copy the source code
from the same place satisfies the requirement to distribute the source code, even though third parties are not compelled to copy the source along
with the object code.
5. A program that contains no derivative of any portion of the Library, but is designed to work with the Library by being compiled or linked with it, is called a
“work that uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a derivative work of the Library, and therefore falls outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the Library creates an executable that is a derivative of the Library (because it contains portions
of the Library), rather than a “work that uses the library”. The executable is therefore covered by this License. Section 6 states terms for distribution
of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a header file that is part of the Library, the object code for the work may be a derivative work
of the Library even though the source code is not. Whether this is true is especially significant if the work can be linked without the Library, or if the
work is itself a library. The threshold for this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data structure layouts and accessors, and small macros and small inline functions (ten lines or
less in length), then the use of the object file is unrestricted, regardless of whether it is legally a derivative work. (Executables containing this object
code plus portions of the Library will still fall under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you may distribute the object code for the work under the terms of Section 6. Any executables
containing that work also fall under Section 6, whether or not they are linked directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also combine or link a “work that uses the Library” with the Library to produce a work containing
portions of the Library, and distribute that work under terms of your choice, provided that the terms permit modification of the work for the
customer’s own use and reverse engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the work that the Library is used in it and that the Library and its use are covered by this License.
You must supply a copy of this License. If the work during execution displays copyright notices, you must include the copyright notice for the Library
among them, as well as a reference directing the user to the copy of this License. Also, you must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete corresponding machine-readable source code for the Library including whatever changes were
used in the work (which must be distributed under Sections 1 and 2 above); and, if the work is an executable linked with the Library, with
the complete machinereadable “work that uses the Library”, as object code and/or source code, so that the user can modify the Library
and then relink to produce a modified executable containing the modified Library. (It is understood that the user who changes the contents
of definitions files in the Library will not necessarily be able to recompile the application to use the modified definitions.)
b) Use a suitable shared library mechanism for linking with the Library. A suitable mechanism is one that (1) uses at run time a copy of the
library already present on the user’s computer system, rather than copying library functions into the executable, and (2) will operate properly
with a modified version of the library, if the user installs one, as long as the modified version is interface-compatible with the version that the
work was made with.
c) Accompany the work with a written offer, valid for at least three years, to give the same user the materials specified in Subsection 6a,
above, for a charge no more than the cost of performing this distribution.
d) If distribution of the work is made by offering access to copy from a designated place, offer equivalent access to copy the above
specified materials from the same place.
e) Verify that the user has already received a copy of these materials or that you have already sent this user a copy.
For an executable, the required form of the “work that uses the Library” must include any data and utility programs needed for reproducing the
executable from it. However, as a special exception, the materials to be distributed need not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components (compiler, kernel, and so on) of the operating system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license restrictions of other proprietary libraries that do not normally accompany the operating system.
Such a contradiction means you cannot use both them and the Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based on the Library side-by-side in a single library together with other library facilities not covered
by this License, and distribute such a combined library, provided that the separate distribution of the work based on the Library and of the other
library facilities is otherwise permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the same work based on the Library, uncombined with any other library facilities. This
must be distributed under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of the fact that part of it is a work based on the Library, and explaining where to find the
accompanying uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise
to copy, modify, sublicense, link with, or distribute the Library is void, and will automatically terminate your rights under this License. However,
parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full
compliance.
9. You are not required to accept this License, since you have not signed it. However, nothing else grants you permission to modify or distribute
the Library or its derivative works. These actions are prohibited by law if you do not accept this License. Therefore, by modifying or distributing
the Library (or any work based on the Library), you indicate your acceptance of this License to do so, and all its terms and conditions for copying,
distributing or modifying the Library or works based on it.
10. Each time you redistribute the Library (or any work based on the Library), the recipient automatically receives a license from the original licensor
to copy, distribute, link with or modify the Library subject to these terms and conditions. You may not impose any further restrictions on the
recipients’ exercise of the rights granted herein. You are not responsible for enforcing compliance by third parties with this License.
11. If, as a consequence of a court judgment or allegation of patent infringement or for any other reason (not limited to patent issues), conditions
are imposed on you (whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of this License, they do not excuse you
from the conditions of this License. If you cannot distribute so as to satisfy simultaneously your obligations under this License and any other
pertinent obligations, then as a consequence you may not distribute the Library at all. For example, if a patent license would not permit royalty-free
redistribution of the Library by all those who receive copies directly or indirectly through you, then the only way you could satisfy both it and this
License would be to refrain entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or unenforceable under any particular circumstance, the balance of the section is intended to apply, and
the section as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to infringe any patents or other property right claims or to contest validity of any such claims; this
section has the sole purpose of protecting the integrity of the free software distribution system which is implemented by public license practices.
Many people have made generous contributions to the wide range of software distributed through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he or she is willing to distribute software through any other system and a licensee cannot
impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is believed to be a consequence of the rest of this License.
12. If the distribution and/or use of the Library is restricted in certain countries either by patents or by copyrighted interfaces, the original copyright holder who
places the Library under this License may add an explicit geographical distribution limitation excluding those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case, this License incorporates the limitation as if written in the body of this License.
13. The Free Software Foundation may publish revised and/or new versions of the Lesser General Public License from time to time. Such new
versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If the Library specifies a version number of this License which applies to it and “any later
version”, you have the option of following the terms and conditions either of that version or of any later version published by the Free Software
Foundation. If the Library does not specify a license version number, you may choose any version ever published by the Free Software Foundation.
14. If you wish to incorporate parts of the Library into other free programs whose distribution conditions are incompatible with these, write to
the author to ask for permission. For software which is copyrighted by the Free Software Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will be guided by the two goals of preserving the free status of all derivatives of our free software
and of promoting the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
15. BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY
SERVICING, REPAIR OR CORRECTION.
16. IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER
PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES, INCLUDING
ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE LIBRARY
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD
PARTIES OR A FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH HOLDER OR OTHER PARTY HAS
BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.
END OF TERMS AND CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the greatest possible use to the public, we recommend making it free software that everyone
can redistribute and change. You can do so by permitting redistribution under these terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary General
Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the library. It is safest to attach them to the start of each source file to most effectively convey
the exclusion of warranty; and each file should have at least the “copyright” line and a pointer to where the full notice is found.
<one line to give the library’s name and an idea of what it does.> Copyright (C) <year> <name of author>
This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU Lesser General Public License as published
by the Free Software Foundation; either version 2.1 of the License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU Lesser General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU Lesser General Public License along with this library; if not, write to the Free Software
Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA
Also add information on how to contact you by electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a programmer) or your school, if any, to sign a “copyright disclaimer” for the library, if necessary.
Here is a sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright interest in the library `Frob’ (a library for tweaking knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990
Ty Coon, President of Vice
That’s all there is to it!
Kontaktirajte SAMSUNG U CIJELOME SVIJETU
Ako imate pitanja ili komentare vezano uz Samsung proizvode, kontaktirajte SAMSUNG centar za korisnike.
Područje
North America
Latin America
Zemlja
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
NICARAGUA
HONDURAS
COSTA RICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
JAMAICA
PANAMA
PUERTO RICO
REP. DOMINICA
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
COLOMBIA
BELGIUM
02 201 2418
CZECH REPUBLIC
DENMARK
FINLAND
800-SAMSUNG(800-726786)
8-SAMSUNG(7267864)
30-6227 515
FRANCE
Europe
CIS
Asia Pacific
GERMANY
HUNGARY
ITALIA
LUXEMBURG
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
U.K
EIRE
AUSTRIA
SWITZERLAND
RUSSIA
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
UKRAINE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
HONG KONG
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
PHILIPPINES
Middle East &
Africa
Centar za korisnike
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
00-1800-5077267
800-7919267
0-800-507-7267
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
1-800-234-7267
800-7267
1-800-682-3180
1-800-751-2676
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
01-8000112112
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
TURKEY
SOUTH AFRICA
U.A.E
3260 dites ‘SAMSUNG’(€ 0,15/Min)
0825 08 65 65 (€ 0,15/Min)
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
02 261 03 710
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
3-SAMSUNG(7267864)
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
075-SAMSUNG(726 78 64)
0845 SAMSUNG (7267864)
0818 717 100
0810-SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)
0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
8-800-555-55-55
8-10-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
8-800-502-0000
8-800-77777
8000-7267
800-7267
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
800-810-5858, 400-810-5858, 010-6475 1880
3698-4698
3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282
0800-112-8888
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864)
1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
444 77 11
0860-SAMSUNG(726-7864 )
800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726
Web-mjesto
www.samsung.com/ca
www.samsung.com/mx
www.samsung.com/us
www.samsung.com/ar
www.samsung.com/br
www.samsung.com/cl
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com/latin
www.samsung.com.co
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com/cz
www.samsung.com/dk
www.samsung.com/fi
www.samsung.com/fr
www.samsung.de
www.samsung.com/hu
www.samsung.com/it
www.samsung.com/lu
www.samsung.com/nl
www.samsung.com/no
www.samsung.com/pl
www.samsung.com/pt
www.samsung.com/sk
www.samsung.com/es
www.samsung.com/se
www.samsung.com/uk
www.samsung.com/ie
www.samsung.com/at
www.samsung.com/ch
www.samsung.ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.com/kz_ru
www.samsung.ua
www.samsung.com/lt
www.samsung.com/lv
www.samsung.com/ee
www.samsung.com/au
www.samsung.com/nz
www.samsung.com/cn
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/in
www.samsung.com/id
www.samsung.com/jp
www.samsung.com/my
www.samsung.com/ph
www.samsung.com/sg
www.samsung.com/th
www.samsung.com/tw
www.samsung.com/vn
www.samsung.com/tr
www.samsung.com/za
www.samsung.com/ae
Ispravno odlaganje ovog proizvoda
(Otpad u obliku električne & elektroničke opreme)
(Primjenjivo u Europskoj uniji i drugim europskim zemljama koje imaju odvojene sustave prikupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička
oprema (npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne trebaju odlagati s ostalim kućanskim odpadom na kraju
njihova radnoga vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje uslijed nekontroliranog
odlaganja otpada, odvojite ove dijelove od drugih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako biste
promovirali održivu, ponovnu uporabu materijala.
Kućni korisnici trebaju kontaktirati maloprodajnu trgovinu u kojoj su kupili proizvod ili lokalni državni ured za
podatke o ekološkom recikliranju ovog proizvoda.
Poslovni korisnici trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete u kupoprodajnom ugovoru. Ovaj proizvod i
njegovu elektroničku dodatnu opremu ne smijete miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
Code No. AK68-01785P
Download PDF

advertising