Samsung | NV70H3350RS/EO | Samsung NV70H3350RS/EO Električna pećnica s dvostrukim ventilatorom, 70 l Korisnički priručnik

NV70H3340RS
NV70H3350RS
Ugradna pećnica
Upute za uporabu i montažu
Planet je 100 %
najvažniji Reciklirani
papir
Ova je uputa napravljena od 100 % recikliranog papira
Zamislite mogućnosti
Hvala na kupovini ovog Samsungova proizvoda.
Sadržaj
UPORABA UPUTA
4
SIGURNOSNE UPUTE
4
ODRŽAVANJE
8
ŽIVOTNA SREDINA
10
MONTAŽA
11
NAREDBE PEĆNICE
12
PRIBORI
12
KLIZNI DRŽAČ
14
PRVO ČIŠĆENJE
16
04 Uporaba uputa
04 Sigurnosne upute
08 Zamjena žarulje
09 Uklanjanje vrata
09 Uklanjanje stakla vrata
10
10
10
Funkcija automatske uštede energije
Ušteda energije
Ispravno odlaganje
(elektronička i električna oprema)
11Montaža
12 Naredbe pećnice
12Pribori
14
14
15
15
Što sadrži klizni držač
Sklapanje kliznog držača
Montaža kliznog držača
Uklanjanje kliznog držača
16 Prvo čišćenje
Hrvatski - 2
UPORABA PEĆNICE
16
17
POSTAVLJANJE VREMENA
16 Prvi korak: Izbor načina kuhanja
16 Drugi korak: Postavljanje temperature
16 Korisno automatsko brzo predzagrijavanje
17
17
17
18
18
Postavljanje vremena
Postavljanje tajmera za kuhanje
Postavljanje tajmera za kraj kuhanja
Postavljanje odloženog početka kuhanja
Postavljanje kuhinjskog tajmera
OSTALE POSTAVKE
18 Zvučni signal
18 Svjetlo pećnice
18 Blokada za djecu
18Isključenje
VODIČ ZA KUHANJE
19 Funkcije kuhanja
VODIČ ZA KUHANJE
20 Perad (piletina/pačetina)
20 Meso (junetina/svinjetina/janjetina)
21Riba
21Jela
21Roštilj
22 Pečeni proizvodi
23 Smrznuta gotova jela
18
19
20
AUTOMATSKO KUHANJE
24
27
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
PROBNA JELA
31
24 Programi automatskog kuhanja
27 Čišćenje parom (ovisno o modelu)
27 Katalitična emajlirana površina (ovisno o
modelu)
28 Ručno čišćenje
28 Čišćenje skupljača vode (ovisno o modelu)
28 Odvajanje bočnih klizača (ovisno o modelu)
29 Postavljanje bočnog katalizatora (ovisno o
modelu)
29 Čišćenje stropa (ovisno o modelu)
30 Otkrivanje kvarova
30 Objašnjenja šifri
31 Probna jela
Hrvatski - 3
Uporaba uputa
Hvala što ste izabrali SAMSUNGOVU ugradnu pećnicu.
Ova uputa za uporabu sadrži važne informacije o sigurnosti i smjernice koje vam trebaju pomoći u radu i
održavanju vašeg uređaja.
Pročitajte ove upute prije uporabe pećnice i sačuvajte ih za ubuduće.
Sljedeći simboli koriste se u tekstu ovih uputa za uporabu:
UPOZORENJE ili OPREZ
NAPOMENA ili INFORMACIJA
Sigurnosne upute
Montažu ove pećnice može obaviti samo kvalificirani električar. Montažer je odgovoran za priključenje
uređaja na napajanje energijom uz poštivanje relevantnih sigurnosnih preporuka.
UPOZORENJE
Ovaj uređaj nije namenjen osobama (uključujući
djecu) sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili psihičkim
sposobnostima, ili koje nemaju iskustvo i znanje, osim
ako su dobili nadzor ili upute za uporabu uređaja od
strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
Djecu treba nadzirati da bi se osiguralo da se ne igraju s
uređajem.
Ako je kabel za napajanje u kvaru, on se mora zamijeniti
posebnim kabelom ili sklopom koji se može dobiti od
proizvođača ili ovlaštenog servisera. (Samo model s
fiksiranim ožičenjem).
Ako je kabel za napajanje oštećen, mora ga zamijeniti
proizvođač, serviser ili slična kvalificirana osoba da bi se
izbjegla opasnost. (Samo model s kabelom za napajanje).
Mora postojati mogućnost isključenja ovog uređaja iz
napajanja nakon montaže. Isključenje se može postići
pomoću pristupačnog utikača ili ugradnjom prekidača u
fiksno ožičenje u skladu s pravilima ožičenja.
Hrvatski - 4
Hrvatski - 5
01 UPORABA UPUTA I SIGURNOSNE UPUTE
Način fiksiranja ne smije ovisiti o uporabi sredstava za
lijepljenje jer se ne smatraju pouzdanim sredstvom za
fiksiranje.
Za vrijeme uporabe uređaj se zagrijava. Treba voditi
računa da se elementi koji se zagrijavaju unutar pećnice
ne dodiruju.
UPOZORENJE: Tijekom uporabe pristupačni dijelovi
mogu se zagrijati. Djecu treba držati na udaljenosti.
Ako se ovaj uređaj može čistiti parom ili sam, prolivena
tekućina i sve posude moraju se ukloniti prije čišćenja ili
samočišćenja.
Ako se ovaj uređaj može čistiti sam, za vrijeme
samočišćenja površine se mogu zagrijati više od
uobičajenog pa djecu treba držati na udaljenosti. (Samo
model s funkcijom čišćenja).
Koristiti samo sondu za temperaturu preporučenu za ovu
pećnicu. (Samo model sa sondom temperature).
Parni čistač ne smije se koristiti.
UPOZORENJE: Provjeriti je li uređaj isključen prije
zamjene lampice da se izbjegne mogućnost električnog
udara.
Za čišćenje stakla vrata pećnice ne koristiti abrazivna
sredstva ili oštre metalne strugače jer oni mogu ogrebati
površinu, a to može dovesti do prskanja stakla.
UPOZORENJE: Uređaj i njegovi pristupačni dijelovi se
zagrijavaju za vrijeme uporabe.
Treba voditi računa da se elementi za zagrijavanje ne
dodiruju. Djecu mlađu od 8 godina starosti držati na
udaljenosti osim ako nisu pod stalnim nadzorom.
Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i
osobe sa smanjenim fizičkim, motoričkim ili psihičkim
sposobnostima ili nedostatkom iskustva i znanja ako su
pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na
siguran način i ako razumiju opasnosti. Djeca se ne smiju
igrati uređajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uređaj
bez nadzora.
Temperatura vanjskih površina može biti visoka kada
uređaj radi.
Vrata ili vanjska površina mogu se zagrijati kada uređaj
radi.
Uređaj i njegov kabel moraju biti van dohvata djece mlađe
od 8 godina.
Uređaji nisu namijenjeni za rad pomoću vanjskog tajmera
ili posebnog sustava daljinskog upravljanja.
Stavite savijeni okvir na stražnji kraj uređaja,
radi oslonca kada se kuhaju veće količine
hrane.
(Ovisno o modelu)
OPREZ
Ako je pećnica oštećena u prijevozu, ne smije se priključiti.
Ovaj uređaj na napajanje energijom smije priključiti samo posebno kvalificirani tehničar.
U slučaju kvara ili oštećenja uređaja, on ne smije raditi.
Popravke smije obavljati samo kvalificirani tehničar. Nepropisni popravak može uzrokovati
značajnu opasnost za vas i druge. Ako se vaša pećnica mora popraviti, obratite se
SAMSUNGOVU servisnom centru ili vašem prodavaču.
Električni završeci i kabeli ne smiju dodirivati pećnicu.
Pećnica treba biti priključena na napajanje energijom pomoću odobrene sklopke ili osigurača.
Adapteri s više utikača ili produžni kabeli ne smiju se koristiti.
Napajanje uređaja energijom treba isključiti kada se popravlja ili čisti.
Voditi računa kada se električni uređaji priključuju na utičnice u blizini pećnice.
Ako ovaj uređaj ima funkciju kuhanja na paru, ovaj uređaj ne smije raditi kada je patrona za dovod
vode oštećena. (Samo model s funkcijom rada na paru).
Ako je patrona napukla ili razbijena, ne smije se koristiti. Obratite se najbližem servisnom centru.
(Samo model s funkcijom kuhanja na paru).
Ova pećnica konstruirana je samo za kuhanje u kućanstvima.
Tijekom uporabe, unutrašnje površine pećnice se dovoljno zagrijavaju da mogu izazvati opekotine.
Elementi za zagrijavanje ili unutrašnje površine pećnice ne smiju se dodirivati
dok se ne ohlade.
U pećnici se ne smiju držati zapaljivi materijali.
Površine pećnice se zagrijavaju kada uređaj radi na visokoj temperaturi duže vreme.
Pri kuhanju, voditi računa pri otvaranju vrata pećnice zbog vrućeg zraka i pare iz nje.
Pri kuhanju jela koja sadrže alkohol, alkohol može ispariti zbog visokih temperatura, a para se
može zapaliti ako dođe u dodir s vrućim dijelom pećnice.
Zbog vaše sigurnosti, čistači vodom pod pritiskom ili čistači s mlaznicom za paru ne smiju se
koristiti.
Hrvatski - 6
Djeca moraju biti na sigurnoj udaljenosti kada je pećnica u uporabi.
Smrznutu hranu kao što su pice treba spremati na velikoj rešetki. Ako se koristi pleh za pečenje,
on se može deformirati zbog velike promjene temperatura.
Voda se ne smije ulijevati na dno pećnice kada je ono vruće. To može izazvati oštećenje
emajlirane površine.
Vrata pećnice moraju biti zatvorena za vrijeme kuhanja.
Voćni sokovi ostavljaju mrlje koje mogu postati stalne na emajliranim površinama pećnice. Kada
se spremaju vrlo sočni kolači, upotrijebiti duboku posudu.
Na otvorenim vratima pećnice ne smiju se držati posude za pečenje.
Djeca ne smiju biti blizu vrata pećnice kada se ona otvaraju ili zatvaraju jer mogu udariti u vrata ili
zaglaviti prste u vratima.
Na vrata se ne smije stajati, oslanjati, sjediti na njih ili stavljati teške predmete.
Vrata se ne smiju otvarati nepotrebnom jačinom.
UPOZORENJE: Uređaj ne treba isključivati iz napajanja čak ni nakon završetka procesa
kuhanja.
UPOZORENJE: Dok se u njoj kuha, vrata pećnice ne smiju biti otvorena.
Hrvatski - 7
01 UPORABA UPUTA I SIGURNOSNE UPUTE
Dno pećnice ne smije se oblagati aluminijskom folijom i na njega stavljati plehovi za pečenje ili
posude. Aluminijska folija blokira toplinu, što može uzrokovati oštećenje emajlirane površine i
dovesti do loših rezultata kuhanja.
Održavanje
ZAMJENA ŽARULJE
UPOZORENJE
•Prije zamjene bilo koje žarulje pećnice, isključiti pećnicu i
isključiti je iz napajanja energijom.
•Žarulje se mogu kupiti u SAMSUNGOVU servisnom
centru.
Stražnje svjetlo pećnice
Koristiti žarulju od 25-40 W /220~240 V, 300 °C
otpornu na toplinu za zamjenu.
1. Ukloniti poklopac okretanjem u smjeru suprotnom kazaljkama na satu
pa ukloniti metalni i limeni prsten. Po potrebi zamijeniti svjetlo.
2. Očistiti stakleni poklopac, metalni i limeni prsten ako je potrebno.
3. Postaviti metalni i limeni prsten na stakleni poklopac.
4. Vratiti stakleni poklopac tamo gdje ste ga uklonili pod točkom 1 i
okrenite ga u smjeru kazaljki na satu da dođe na mjesto.
Bočno svjetlo pećnice (ovisno o modelu)
Koristiti žarulju od 40 W /220~240 V, 300 °C otpornu
na toplinu za zamjenu.
1. 1.
Da biste uklonili stakleni poklopac, držite donji kraj jednom rukom, ubacite ravan oštar
predmet kao što je kuhinjski nož između stakla i okvira.
2. Izbacite poklopac i ako je potrebno zamijenite svjetlo.
3. Ponovo postavite stakleni poklopac.
NAPOMENA: Uvijek koristite suhu krpu kada držite halogenu žarulju da se znoj s prstiju ne
bi prenio na površinu žarulje. To produžuje vijek trajanja žarulje kada je zamijenite.
Hrvatski - 8
UKLANJANJE VRATA
Pri uobičajenoj uporabi, vrata pećnice se ne smiju uklanjati, ali ako je uklanjanje neophodno za, na
primjer, potrebe čišćenja pratiti ove upute.
UPOZORENJE: Vrata pećnice su teška.
2
1
1. Otvorite vrata i potpuno
oslobodite žabice na
šarkama.
2. Zatvorite vrata za otprilike
70 °. Objema rukama
uhvatite strane vrata pećnice
u sredini, podignite ih i
povucite prema gore dok se
šarke ne izvade.
3. Da biste vratili vrata
nakon čišćenja, ponovite
radnje pod 1 i 2 obrnutim
redoslijedom. Žabice
na šarkama trebaju se
zatvoriti na obje strane.
UKLANJANJE STAKLA VRATA
Vrata pećnice su opremljena s tri sloja stakla postavljena jedno na drugo. Ti se slojevi mogu ukloniti
radi čišćenja.
staklo 1
1. Pritisnuti oba gumba
na lijevoj i desnoj strani
vrata.
2. Odvojiti poklopac i
ukloniti staklo 1 i 2 s
vrata.
staklo11
Glass
staklo
Glass 22
3. Nakon čišćenja stakala
vrata, za montažu ponoviti
radnje pod 1 i 2 obrnutim
redoslijedom. Provjeriti jesu
li stakla 1 i 2 u ispravnom
položaju prema gornjoj slici.
POSTAVLJANJE: Kada se montira staklo 1, tiskana površina stakla 1 treba biti na
unutrašnjoj strani, između staklenih ploča.
Hrvatski - 9
02 ODRŽAVANJE
70
Životna sredina
FUNKCIJA AUTOMATSKE UŠTEDE ENERGIJE
• Ako ne izaberete nijednu funkciju kada je uređaj u sredini podešavanja ili radi uz uvjet
privremenog zaustavljanja, funkcija se poništava i sat se prikazuje nakon 10 minuta.
• Svjetlo: Za vrijeme procesa kuhanja, svjetlo pećnice može se isključiti pritiskom na gumb
„Oven light“. Radi uštede energije, svjetlo pećnice se isključuje nekoliko minuta nakon početka
programa kuhanja.
UŠTEDA ENERGIJE
• Za vrijeme kuhanja, vrata pećnice trebaju biti zatvorena osim pri okretanju hrane. Molimo da
vrata pećnice ne otvarate često za vrijeme kuhanja da bi se održavala temperatura, a time
uštedjela i energija i vrijeme.
• Ako je vrijeme kuhanja duže od 30 minuta, pećnicu možete isključiti 5-10 minuta prije kraja
kuhanja radi uštede energije. Zaostala toplina će završiti proces kuhanja.
• Nakon završetka jednog kuhanja, ako nastavite s drugim kuhanjem prije nego što se pećnica
ohladi, možete smanjiti energiju i vrijeme za ponovno zagrijavanje pećnice.
ISPRAVNO ODLAGANJE UREĐAJA
(ELEKTRONIČKE I ELEKTRIČNE OPREME)
(Vrijedi u zemljama s posebnim sustavom sakupljanja otpada)
Ova oznaka na proizvodu, opremi ili literaturi ukazuje da proizvod i njegovu elektroničku opremu
(npr. punjač, slušalice, USB kabel) ne treba odlagati s drugim otpadom iz kućanstva na kraju
njihovog vijeka trajanja. Da bi se spriječila eventualna šteta za životnu sredinu ili zdravlje ljudi zbog
nekontroliranog odlaganja otpada, odvojite ove proizvode od drugih vrsta otpada i odgovorno ih
reciklirajte da bi ste promovirali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvu trebaju se obratiti ili trgovini u kojoj su kupili proizvod ili lokalnoj samoupravi za
detalje o tome gdje i kako mogu odnijeti ove proizvode za recikliranje sigurno za okolinu.
Korisnici u poslovne svrhe trebaju se obratiti isporučitelju i provjeriti uvjete ugovora o nabavi. Ovaj
proizvod i njegovu elektroničku opremu ne treba miješati s drugim komercijalnim otpadom koji se
odlaže.
Hrvatski - 10
Montaža
Sigurnosne upute za montažu
Ovu pećnicu može montirati samo kvalifikovani električar. Monter je odgovoran za priključenje uređaja na
napajanje energijom uz poštovanje relevantnih propisa o sigurnosti.
• Obezbediti zaštitu od dijelova pod naponom pri montaži rerne.
Priključenje na napajanje
UPOZORENJE: Priključni kabel ne smije da se zaglavi za vrijeme montaže i treba sprečiti
njegov dodir sa vrućim delovima pećnice.
Montaža u orman
Sa ugradnim namještajem, plastične površine i one uz pećnicu treba da budu otporne na 90 °C unutar
namještaja i na 75 °C za susedni namještaj. Samsung ne preuzima odgovornost za oštećenja plastičnih
površina zbog toplote.
Na dnu kuhinjskog ormara gde se pećnica postavlja treba da se nalazi ventilacioni otvor. Za ventilaciju
treba ostaviti otvor od oko 50 mm između donje police i nosećeg zida. Ako se pećnica montira ispod
ploče za kuhanje treba pratiti upute za montažu te ploče.
Min.550
Min.550
Min.560
370 175
Min.50
560
85
595
370
Min.560
Max. 506 572 550
560
Min.600
Min.590 ~ Max.600
Max.50
595
595
572 550
595
21
Max.
494 21
545
Min.460 x Min.50
Ugradnja ispod
545
Min.460 x Min.50
Ugradnja + ugradnja ispod
Ugradnja
Uređaj potpuno gurnuti u orman i pećnicu čvrsto pritegnuti na obe strane sa 2 zavrtnja. Proveriti da li je
otvor od najmanje 5 mm ostavljen između uređaja i susednog ormana. Nakon montaže, ukloniti zaštitnu
foliju od vinila, traku, papir i pribore sa vrata i iz unutrašnjosti pećnice. Prije vađenja pećnice iz namještaja,
isključiti pećnicu iz napajanja i odvrnuti 2 zavrtnja na obje strane pećnice.
UPOZORENJE: Ugradni namještaj mora imati minimalni otvor za ventilaciju za protok
zraka kao što je prikazano na slici. Ovaj otvor se ne smije pokrivati daskama jer se koristi za
ventilaciju.
Prednji spoljni dio pećnice kao što je ručka razlikuje se od modela do modela. Veličina
pećnice na slici je ista.
Hrvatski - 11
03 ŽIVOTNA SREDINA I MONTAŽA
Ako se uređaj ne priključuje na napajanje sa utikačem, mora se obezbediti
više-polni izolatorski prekidač (sa dodirnom površinom od najmanje 3 mm)
da bi se ispunili zahtevi propisa o sigurnosti. Napojni kabel (H05 RR-F ili
H05 VV-F, min. 1.5~2.5 mm2) mora biti dovoljne dužine za priključenje na
pećnicu čak i kada rerna stoji na podu ispred njenog ugradnog ormana.
Otvorite zadnji poklopac priključka pećnice pomoću odvijača i odvrnite
SMEĐA
PLAVA ili ŽUTO
zavrtnje kablovske spojnice pre nego što napojne vodove priključite na
ili CRNA
BELA
ZELENA
relevantne priključne završnice. Pećnica je uzemljena preko (
)-završnice.
Žuti i zeleni kabel (priključak uzemljenja) moraju prvo da se povežu i da budu duži od ostalih. Ako se
pećnica povezuje na napajanje sa utikačem, ovaj utikač mora biti pristupačan posle montaže pećnice.
Samsung ne preuzima odgovornost za nesreće nastale zbog nepostojanja ili pogrešnog uzemljenja.
Naredbe pećnice
Indikator predzagrijavanja
Kuhinjski tajmer Svjetlo pećnice
Displej
Sat
Blokada za djecu
Temperatura Tajmer kuhanja
Prekidač režima rada
Zvuk On/Off
Tajmer za kraj
Višefuncijski
prekidač
Prednji izgled
Prednja ploča može se dobiti u raznim materijalima i bojama uključujući nehrđajući čelik, u
bijeloj, crnoj i bež boji i staklu. Radi unapređenja kvalitete, izgled može biti izmijenjen.
Pribor
Vaša nova Samsung pećnica isporučuje se s mnogim priborom koji bi trebao biti od velike
pomoći za vrijeme pripreme raznih jela. Isporučuje se sljedeći pribor ovisno o modelu.
UPOZORENJE
Pažljivo uklanjati jela i/ili pribore iz pećnice. Vruća jela, pribor i površine mogu vas opeći.
Ostaviti najmanje 1 cm prostora između pribora i dna pećnice i od svakog drugog pribora.
Pećnica radi kada bočni klizači nisu na mjestu.
Pribor se može deformirati kada se ugrije. Kada se ohladi, deformacija nestaje bez utjecaja
na funkciju.
Rešetka
Rešetka se koristi za roštilj i pečenje. Možete je koristiti s raznim posudama
za pečenje. Stavite savijeni okvir na stražnji kraj uređaja, radi oslonca kada
se kuhaju veće količine hrane.
Žičani umetak (ovisno o modelu)
Žičani umetak treba se se koristiti za roštilj i pečenje. Može se koristiti u
kombinaciji s plehom da se spriječi kapanje tekućine na dno pećnice.
Pleh za pečenje (ovisno o modelu)
Pleh za pečenje (dubina: 20 mm) može se koristiti za pripremu kolača, keksa
i drugih tijesta. Stavite savijenu stranu naprijed.
Hrvatski - 12
Univerzalni pleh (u zavisnosti od modela)
Univerzalni pleh (dubina : 30 mm) može se koristiti za pripremu kolača, keksa
i drugih tijesta, on je također dobar za pečenje. Može se koristiti u kombinaciji
sa žičanim umetkom da se spriječi kapanje tekućine na dno pećnice. Stavite
savijenu stranu naprijed.
Ekstra duboki pleh (ovisno o modelu)
Ekstra duboki pleh (Dubina: 50 mm) također je dobar za pečenje. Može se
koristiti u kombinaciji sa žičanim umetkom da se spriječi kapanje tekućine na
dno pećnice. Stavite savijenu stranu naprijed.
Ražanj i ražnjići (ovisno o modelu)
Za upotrebu:
• Postaviti pleh (bez trozupca) na razinu 1 da sakupite sokove od kuhanja
ili na dno pećnice, ako je komad mesa koji se treba peći, prevelik.
• Ubacite jednu viljušku na ražanj. Stavite komad mesa za pečenje na
ražanj.
• Kuhani krumpiri i povrće mogu se staviti oko ruba pleha da se peku
istovremeno.
• Staviti sklop na srednju razinu tako da oblik „v“ bude u prednjem dijelu.
• Da bi se ražanj lakše ubacio, ručka se može zavrnuti na tupom kraju.
• Osloniti ražanj na sklop s oštrim krajem prema poleđini i lagano gurnuti
dok ražanj ne nalegne na mehanizam za okretanje na poleđini pećnice.
Tupi kraj ražnja mora se oslanjati na oblik „v“. (Ražanj ima dvije ušice koje
trebaju biti postavljene što bliže vratima pećnice da zaustave pomicanje
ražnja naprijed, a ušice također mogu služiti i kao hvataljka za ručku.)
• Odvrnuti ručku prije kuhanja. Nakon kuhanja vratiti ručku da bi lakše
uklonili ražanj iz sklopa.
Preporučuje se da se pribor ražnja koristi za hranu ispod 1,5 kg težine.
Teleskopske šine (ovisno o modelu)
• Da biste ubacili rešetku ili pleh, prvo izvucite teleskopske šine za jednu
određenu razinu.
• Postavite rešetku ili pleh na šine i gurnite ih potpuno natrag u pećnicu.
Zatvorite vrata pećnice tek nakon što ste teleskopske šine gurnuli u
pećnicu.
Filtar za masnoću (ovisno o modelu)
Filtar za masnoću postavljen na stražnjem unutrašnjem zidu pećnice štiti
ventilator, okrugli grijač i pećnicu od nečistoće, posebno od masnoće koja
prska. Kada spremate meso preporučujemo da koristite filtar. Kada pečete
tijesto filtar uvijek uklonite! Ako je filtar montiran dok pečete tijesto ili kolače
rezultati mogu biti loši.
Hrvatski - 13
04 NAREDBE PEČNICE I PRIBOR
Ražanj (ovisno o modelu)
Ražanj se može koristiti za pečenje, na primjer, pilića. Ražanj se može
koristiti samo u jednom režimu rada na razini 3, zato što se mora prikopčati
na adapter na poleđini. Ukloniti crnu plastičnu ručku za vrijeme kuhanja.
Klizni držač
ŠTO SADRŽI KLIZNI DRŽAČ
Spojnica
Klizni držač
Osnovni držač
Klizni držač
Klizni držač olakšava ubacivanje i vađenje posuda,
posebno vrućih i teških posuda.
• Za ubacivanje rešetke ili pleha, klizni držač
može se koristiti za svaku razinu.
• Stavite rešetku ili pleh na klizni držač i gurnite ih
potpuno natrag u pećnicu. Zatvorite pećnicu.
Rešetka i pleh za pečenje za klizni držač
Ovo je pribor samo za klizni držač. Klizni držač s
ovim priborom može biti zamjena za pleh i rešetku
kada kuhate.
SKLAPANJE KLIZNOG DRŽAČA
Priprema
Prije sklapanja kliznog držača provjerite smjer svakoga dijela. Posebno provjerite oznake „L” i „R” na
kliznom držaču.
Nazad
Nazad
Nazad
Naprijed
Naprijed
Naprijed
Šina (L)
Osnovni držač (1ea)
Šina (R)
Klizna šina L (1ea), R (1ea)
Spojnica (1ea)
1. korak
Gurnite „šinu L” dok se „šina L” i „osnovni držač” čvrsto ne spoje. Montirati prednji dio klizne šine
(L) i klizne šine (R) na isti način.
Šina (L)
Šina (R)
Naprijed
Osnovni
držač
Hrvatski - 14
2. korak
Provjeriti četiri točke na donjoj slici.
Gurnite „spojnicu” dok se „spojnica” i “klizna šina” čvrsto ne spoje i provjeriti jesu li potpuno
montirani u četiri točke.
Spojnica
05 KLIZNI DRŽAČ
Naprijed
MONTAŽA KLIZNOG DRŽAČA
Pažljivo ubaciti klizni držač u pećnicu dok ne dođe do
poleđine pećnice.
Klizni držač ima 2 klizne šine koje omogućavaju da
produžite držač van pećnice bez dodirivanja strana
zidova pećnice.
Kada koristite klizni držač u pećnici, „spojnicu”
treba povući samo da je uvučete i izvučete. Ako
uhvatite „osnovni držač ”, uklanja se cijeli klizni
držač.
UKLANJANJE KLIZNOG DRŽAČA
Uhvatite i „osnovni držač” i „spojnicu” da uklonite
klizni držač.
UPOZORENJE
Budite vrlo pažljivi pri uklanjanju kliznog držača iz
pećnice. Vruća jela, pribor i površine mogu vas
opeći.
Hrvatski - 15
Prvo čišćenje
Prije prve uporabe pećnice, potrebno je ukloniti miris nove pećnice.
1. Ukloniti sav pribor iz pećnice.
2. Neka pećnica radi na 200 °C sa strujanjem ili na uobičajenih 200 °C jedan sat. Ovim postupkom će se
ukloniti sve tvari iz proizvodnje koje su ostale u pećnici.
3. Isključiti pećnicu okretanjem prekidača za izbor režima rada nakon jednog sata.
Za prvu uporabu pribora, očistiti pribor temeljito toplom vodom, deterdžentom i mekom
čistom krpom.
Uporaba pećnice
Vaša nova pećnica ima sljedeće osnovne korake za kuhanje.
Prekidač režima rada
Temperatura
1. KORAK
IZBOR REŽIMA
KUHANJA
2. KORAK
PODEŠAVANJE
TEMPERATURE
Višefunkcijski
prekidač
1.KORAK- IZBOR REŽIMA KUHANJA
Izaberite režim kuhanja okretanjem prekidača režima.
2. KORAK-POSTAVLJANJE TEMPERATURE
Temperatura se može postaviti nakon podešavanja funkcije kuhanja.
Svaka funkcija kuhanja ima drugačiji opseg temperature, vidjeti taj podatak u uputama za uporabu.
1. Pritisnuti gumb vrijednost temperature će treptati.
2. Okrenuti višefunkcionalni prekidač da temperaturu postavite na željenu vrijednost.
3. Ponovo pritisnite gumb da završite postavljanje temperature.
Tijekom kuhanja, temperaturu možete promijeniti istim redoslijedom kao gore.
KORISNO AUTOMATSKO BRZO PREDZAGRIJAVANJE
Pećnica nudi funkcije kuhanja koje sadrže i fazu brzog predzagrijavanja.
Ova faza će biti prikazana na zaslonu pored temperature.
Tijekom faze predzagrijavanja primjenjuju se razni elementi zagrijavanja da se zagrijavanje
pećnice ubrza. Ako promijenite temperaturu na višu vrijednost, pećnica automatski mijenja ciljanu
temperaturu i primjenjuje se automatsko brzo predzagrijavanje. Nakon što se postigne izabrana
temperatura, pokazatelj predzagrijavanja nestaje, a signal vas podsjeća da u pećnicu ubacite hranu.
Hrvatski - 16
Postavljanje vremena
Tajmer za kuhanje
Tajmer za
Sat
kraj kuhanja
Višefunkcijski
prekidač
POSTAVLJANJE VREMENA
Kada se pećnica prvi put koristi i nakon prekida napajanja, potrebno je postaviti vrijeme.
, brojevi za sate trepere.
1. Pritisnuti gumb
2. Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite sate.
, brojevi za minute trepere.
3. Pritisnuti gumb
4. Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite minute.
5. Pritisnuti gumb
ponovno da postavite trenutačno vrijeme.
Željeno vrijeme može se ponovno postaviti istim redoslijedom kao gore.
Tijekom procesa kuhanja, pritisnite gumb
da vidite trenutačno vrijeme.
POSTAVLJANJE TAJMERA ZA KUHANJE
Nakon postavljanja funkcija kuhanja, možete izabrati vrijeme kuhanja.
Kada vrijeme kuhanja istekne, elementi za zagrijavanje se automatski isključe.
1. Pritisnuti gumb
, brojevi na tajmeru za kuhanje trepere.
2. Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite željeno vrijeme za kuhanje.
3. Pritisnuti gumb
ponovo.
Tajmer za kuhanje može se ponovno postaviti istim redoslijedom kao gore. Kada podešeno
vrijeme istekne, na zaslonu treperi “0:00”. Tajmer možete ponovno postaviti ili isključiti pećnicu.
Da poništite tajmer, pritisnite gumb
i tajmer postaviti na nulu.
POSTAVLJANJE TAJMERA ZA KRAJ KUHANJA
Nakon postavljanja funkcije kuhanja, možete postaviti kraj kuhanja. Kada vrijeme kuhanja istekne,
elementi za zagrijavanje se automatski isključe.
, brojevi za kraj vremena kuhanja trepere.
1. Pritisnuti gumb
2. Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite vrijeme za kraj kuhanja.
3. Pritisnuti gumb
ponovo.
Tajmer za kuhanje može se ponovo postaviti istim redoslijedom kao gore, a kada podešeno
vrijeme istekne, na zaslonu treperi “0:00”.
Da biste poništili tajmer kraja kuhanja, pritisnite gumb
postavite tajmer na trenutačno
vrijeme.
Hrvatski - 17
06 PRVO ČIŠĆENJE, UPORABA PEĆNICE I POSTAVLJANJE VREMENA
Kuhinjski tajmer
POSTAVLJANJE ODLOŽENOG POČETKA KUHANJA
Ako je tajmer kuhanja postavljen nakon tajmera kraja kuhanja, pećnica se uključuje i isključuje
automatski u podešeno vrijeme.
UPOZORENJE
• Kada koristite odloženi početak kuhanja, hranu ne ostavljati dugo u pećnici jer se može
pokvariti.
• Budući da funkcija odloženog početka kuhanja nema predzagrijavanje, rezultati kuhanja
mogu biti malo drugačiji nego u slučaju uobičajenog kuhanja s predzagrijavanjem.
1.
2.
3.
4.
5.
, brojevi tajmera za kraj kuhanja trepere.
Pritisni gumb
Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite vrijeme za kraj kuhanja.
Pritisni gumb
brojevi tajmera za kuhanja trepere.
Okrenite višefunkcijski prekidač da postavite vrijeme za tajmer kuhanja.
Točka početka odloženog kuhanja izračunava se automatski i pećnica čeka da se ona postigne.
U dva režima rada odloženo kuhanje se ne podešava.
Tajmeri kuhanja, kraja kuhanja i odloženog početka kuhanja podešavaju se nakon
podešavanja funkcije kuhanja.
POSTAVLJANJE KUHINJSKOG TAJMERA
Kuhinjski tajmer može se podesiti neovisno o funkciji pećnice i koristiti sa tajmerom kuhanja ili
tajmerom za kraj kuhanja u isto vrijeme. Kuhinjski tajmer ima svoj zvučni signal kako bi ste ga
razlikovali od drugih.
1. Pritisni gumb , brojevi kuhinjskog tajmera trepere.
2. Okrenite višefunkcijski prekidač da podesite vrijeme za kuhinjski tajmer.
3. Pritisnuti gumb
ponovo.
Da poništite kuhinjski tajmer, pritisnite gumb na
dvije sekunde.
Kuhinjski tajmer može se ponovo postaviti istim redoslijedom kao gore, a kada podešeno
vrijeme istekne, na zaslonu treperi “0:00” uz zvučni signal.
Ostale postavke
ZVUČNI SIGNAL
Za aktiviranje ili deaktiviranje zvučnog signala, pritisnite i držite gumb
3 sekunde.
SVJETLO PEĆNICE
Pritisnite gumb
za njegovo uključenje i isključenje. Radi uštede energije, svjetlo
pećnice se isključuje nekoliko minuta nakon početka kuhanja.
BLOKADA ZA DJECU
Za aktiviranje ili deaktiviranje blokade za djecu, pritisnite gumb
na 3 sekunde.
Zaslon će pokazati
kada je ova blokada aktivirana. Ona se može koristiti i tijekom
kuhanja. U tom slučaju svi gumbi i višefunkcijski prekidač neće raditi, ali se može
isključiti okretanjem prekidača režima rada u položaj isključeno.
ISKLJUČIVANJE
Kada se pećnica isključi, svi elementi za grijanje prestaju raditi.
Ventilator za hlađenje radi još malo nakon isključenja pećnice radi sigurnosti.
Hrvatski - 18
Funkcije kuhanja
Ova pećnica ima sljedeće funkcije.
Simbol
Funkcija
raspona
temperature
Uobičajeno
40-250 °C
Gore +
strujanje
40-250 °C
Dolje +
strujanje
40-250 °C
Veliki roštilj
40-270 °C
Eko roštilj
40-270 °C
Ventilator za
roštilj
40-270 °C
Intenzivno
kuvanje
40-250 °C
Profesionalno
Pečenje
40-150 °C
Toplina se emitira iz gornjeg i donjeg sustava za grijanje. Ovu funkciju
koristite za standardno pečenje i prženje skoro svih vrsta jela.
Predložena temperatura: 200 °C
Ventilatori u pećnici jednako raspoređuju toplinu proizvedenu
strujanjem. Ovu funkciju koristite za smrznuta jela i pečenje.
Predložena temperatura: 170 °C
Ventilatori u pećnici jednako raspoređuju toplinu proizvedenu gornjim
grijaćim sustavom i strujanjem. Ovu funkciju koristite za prženje jela
koja zahtijevaju hrskavu gornju površinu npr. meso ili lazanje.
Predložena temperatura: 190 °C
Ventilatori u pećnici jednako raspoređuju toplinu proizvedenu donjim
grijaćim sustavom i strujanjem. Ovu funkciju koristite za pizze, kruh i
kolače.
Predložena temperatura: 190 °C
Toplina se emitira s velike površine roštilja. Ovu funkciju koristite
da vam površina jela bude bolje pečena npr. zapečena jela, meso,
lazanje.
Predložena temperatura: 240 °C
Toplina se emitira s male površine roštilja. Ovu funkciju koristite za
manja jela kojima je potrebno manje topline, poput ribe i punjenih jela.
Predložena temperatura: 240 °C
Ventilator raspoređuje toplinu proizvedenu s dva gornja grijaća
elementa. Ovaj način rada može se koristiti za roštiljanje mesa i ribe.
Predložena temperatura: 240 °C
Ovaj način rada aktivira sve grijaće elemente, poput gornjeg, donjeg i
ventilatora strujanja naizmjenično. Toplina se raspodjeljuje podjednako
u pećnici. Ovaj način rada pogodan je za velike količine hrane, kojima
je potrebna toplina, kao što su velika zapečena jela i pite.
Predložena temperatura: 170 °C
Ovaj način rada uključuje automatski ciklus predzagrijavanja do 220
°C. Gornji grijač i ventilator strujanja rade tijekom procesa sušenja
mesa. Nakon ove faze hrana se blago kuha na nižoj odabranoj
temperaturi. Gornji i donji grijači rade u ovom ciklusu. Ovaj način rada
pogodan je za pečenje mesa, peradi i ribe.
Predložena temperatura: 100 °C
Počnite kuhanje bez predzagrijavanja.
Hrvatski - 19
07 OSTALE POSTAVKE I FUNKCIJE KUHANJA
Strujanje
40-250 °C
Uporaba
Vodič za kuhanje
INFORMACIJA
• Preporučujemo da prethodno zagrijete pećnicu koristeći sve režime kuhanja osim onih
stavki koje su precizirane u vodiču za kuhanje.
• Kada koristite Eko roštilj funkciju, stavite hranu u sredinu pribora.
UPOZORENJE o AKRILAMIDU
• Iako ste hranu pekli ili pržili, akrilamid može izazvati zdravstvene probleme. Akrilamid se
najviše proizvodi iz škroba kao u slučaju krumpirića, pomfrita, i zagrijanog kruha. Zbog
toga preporučujemo da kuhate na niskoj temperaturi i da prekinete kuhanje prije nego što
se jelo previše ispeče.
PERAD (PILETINA/PAČETINA)
Hrana
Cijelo pile (800-1300 g)
Dijelovi pileta (500-1000 g)
Pačija prsa (300-500 g)
Režim rada
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Gore + strujanje
2
Žičani umetak +
190-220
univerzalni (duboki) pleh
45-65
Gore + strujanje
4
Žičani umetak +
200-220
univerzalni (duboki) pleh
25-35
Gore + strujanje
4
Žičani umetak +
univerzalni (duboki) pleh 180-200
Dodati šalicu vode
25-35
MESO (GOVEDINA/SVINJETINA/JANJETINA)
Hrana
Režim rada
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Goveđi odresci
(400-800 g)
Veliki roštilj
4
Žičani umetak +
univerzalni (duboki) pleh
240
1 str : 8-10
2 str : 5-7
Goveđe pečenje
(800-1200 g)
Gore + strujanje
2
Žičani umetak +
univerzalni (duboki) pleh
Dodati šalicu vode
200220
45-60
Svinjetina sa kostima
(1000 g)
Gore + strujanje
3
Žičani umetak +
univerzalni (duboki) pleh
180200
50-65
Strujanje
3
Žičani umetak +
univerzalni (duboki) pleh
190200
40-50
Janjeća prsa
(350-700 g)
Hrvatski - 20
RIBA
Hrana
Režim rada
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Gore + strujanje
2
Rešetka
180-200
30-40
Cela riba
(300-1000 g)
Konvencionalni
3
Žičani umetak +
Univerzalni (duboki) pleh
240
15-20
Konvencionalni
3
Univerzalni ili pleh za
pečenje
200
13-20
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Dole + strujanje
3
Rešetka
180
22-30
Dole + strujanje
2
Univerzalni ili pleh za
pečenje
200-220
15-25
Konvencionalni
3
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
30-45
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Veliki roštilj
4
Žičani umetak +
Univerzalni (duboki) pleh
220
1 str : 5-8
2 str : 5-8
Veliki roštilj
5
Rešetka
240
1 str : 1-2
2 str : 1-2
Veliki roštilj
4
Žičani umetak +
Univerzalni (duboki) pleh
200
4-8
Riblji fileti (500-1000 g)
JELA
Hrana
Cannelloni / Lazanje (250-500 g)
Koristite vatrostalnu posudu
Domaća pizza (500-1000 g)
Pečeni krumpir (500-1000 g)
Režim rada
ROŠTILJ
Hrana
Kobasice (debele) 5-10 kom.
Tost 5-10 kom.
Sir na tostu 4-6 kom.
Režim rada
Hrvatski - 21
08 VODIČ ZA KUHANJE
Pečena riba (500 g-1000 g)
Koristite vatrostalnu posudu
PEČENA HRANA
Razina
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Konvencionalni
2
Rešetka
160-180
20-30
Konvencionalni
2
Rešetka
170-190
40-50
Konvencionalni
2
Univerzalni ili pleh za
pečenje
160-180
25-35
Konvencionalni
2
Rešetka
190-200
25-30
Strujanje
3
Rešetka
180-200
15-25
Dolje + strujanje
3
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
20-25
Dolje + strujanje
3
Rešetka
180-200
15-20
Dolje + strujanje
3
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
20-30
Dolje + strujanje
2
Rešetka
170-180
45-55
Strujanje
3
Rešetka
220-240
15-25
Pečene jabuke 5-8 kom.,
svaka od 150-200 g
Strujanje
3
Rešetka
200-220
15-25
Kolač od jabuka i badema
(500-1000 g)
Strujanje
2
Rešetka
170-190
35-45
Konvencionalni
3
150-170
65-75
Strujanje
2
150-170
70-80
Strujanje
1+4
150-170
75-85
Hrana
Biskvit (250-500 g)
Mermerni kolač (500-1000 g)
Voćni kolači (1000-1500 g)
Muffini (500-800 g)
Svježe pecivo (200-400 g)
(pripremljeno tijesto)
Smrznute punjene pitice
(300-600 g) Predzagrijavanje
nije potrebno
Smrznuta pita od jabuka
(350-700 g)
Punjene pite (600-1000 g)
Domaći kruh (700-900 g)
Pečene banane (3-5 kom.)
Kolač od jabuka
Režim rada
Hrvatski - 22
Univerzalni ili pleh za
pečenje
Univerzalni ili pleh za
pečenje + Univerzalni
(duboki) pleh
SMRZNUTA GOTOVA JELA
Hrana
Smrznuta pizza (300-1000 g)
Smrznuti pomfrit (300-700 g)
Smrznuti proizvodi od sira
(2 - 4 svaki po 75 g)
Predzagrijavanje nije potrebno
Smrznuto tijesto s punjenjem
(rajčica-mozzarella ili šunka
i sir)
Smrznuti riblji štapići
(300-700 g) Predzagrijavanje
nije potrebno
Smrznute riblje pljeskavice
(300-600 g). Predzagrijavanje
nije potrebno
Smrznute lazanje (500-1000 g)
Pribor
Temp.
(°C)
Vrijeme
(min.)
Strujanje
2
Rešetka
200-220
15-25
Strujanje
2
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
20-30
Strujanje
2
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
25-35
Eko roštilj
3
Rešetka
200
10-12
Eko roštilj
3
200
15-20
Eko roštilj
3
200
15-25
Eko roštilj
3
Univerzalni ili pleh za
pečenje
180-200
20-35
Konvencionalni
3
Rešetka
180-200
40-50
Hrvatski - 23
Žičani umetak +
Univerzalni ili pleh za
pečenje
Žičani umetak +
Univerzalni ili pleh za
pečenje
08 VODIČ ZA KUHANJE
Smrznuti kroketi (500-1000 g)
Razina
Režim rada
Automatsko kuhanje
S funkcijom automatskog kuhanja, možete izabrati željene automatske programe za kuhanje,
prženje i pečenje.
Težina
1.
2.
3.
4.
Broj hrane
Višefunkcijski prekidač
Okrenite prekidač režima rada na automatsko kuhanje.
Okrenite višefunkcijski prekidač za odabir željenog broja hrane i pričekajte 4-5 sekundi.
Okrenite višefunkcijski prekidač za odabir željene težine i pričekajte 4-5 sekundi.
Nakon 4-5 sekundi, programi automatskog kuhanja će sami početi s radom.
PROGRAMI AUTOMATSKOG KUHANJA
Sljedeća tablica navodi 25 automatskih programa za kuhanje, prženje i pečenje. Sadrži njihove
količine, raspon težine i odgovarajuće preporuke. Načini kuhanja i vremena su unaprijed
programirani radi vaše pogodnosti. Oslonite se na ove upute za kuhanje. Hranu uvijek stavite u
hladnu pećnicu.
Br.
Hrana
A:01 Smrznuta
pizza
Težina/kg
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
Pribor
Rešetka
Razina
A:02 Smrznuti
krumpirići
1. 0.3 - 0.5
2. 0.5 - 0.7
Pleh za
pečenje
2
A:03 Smrznuti
kroketi
1. 0.3 - 0.6
2. 0.7 - 1.0
Pleh za
pečenje
2
A:04 Domaće
lazanje
1. 0.3 - 0.5
2. 0.8 - 1.0
Rešetka
3
A:05 Goveđi
odresci
1. 0.3 - 0.6
2. 0.6 - 0.8
Rešetka
Univerzalni
pleh
4
3
2
Hrvatski - 24
Preporuka
Stavite smrznutu pizzu na sredinu
rešetke. Preporučujemo 0.3-0.6 kg
postavljanje za tanje pizze, 0.7-1.0 kg
za pice s više nadjeva.
Rasporedite smrznute krumpiriće na
pleh za pečenje. Prvo postavljanje
je pogodno za tanji pomfrit, drugo
postavljanje je pogodno za deblji
pomfrit. Koristite papir za pečenje.
Preporučujemo da nakon 2/3 vremena
kuhanja okrenete krumpiriće.
Ujednačeno rasporedite smrznute
krokete od krumpira na pleh za
pečenje. Preporučujemo da nakon 2/3
vremena kuhanja preokrenete krokete.
Koristite vatrostalno stakleno posuđe.
Stavite ohlađene ili domaće lazanje na
sredinu pećnice na rešetku.
Ujednačeno poredajte 2-6 goveđih
odrezaka na rešetku. 1. postavljanje
je za tanke odreske, 2. postavljanje je
za deblje. Okrenite ih nakon zvučnog
signala.
Težina/kg
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
3. 1.2 - 1.4
Pribor
Rešetka
Univerzalni
pleh
Razina
A:07 Pečena
svinjetina
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
2
1
A:08 Janjeći
kotleti
1. 0.3 - 0.4
2. 0.5 - 0.6
Rešetka
Univerzalni
pleh
Rešetka
Univerzalni
pleh
A:09 Pileći
komadi
1. 0.5 - 0.7
2. 1.0 - 1.2
4
3
A:10 Pečeno
pile
1. 0.8 - 1.0
2. 1.1 - 1.3
A:11 Pača prsa
1. 0.3 - 0.5
2. 0.6 - 0.8
Rešetka
Univerzalni
pleh
Rešetka
Univerzalni
pleh
Rešetka
Univerzalni
pleh
A:12 Rolada od
purećih prsa
1. 0.6 - 0.8
2. 0.9 - 1.1
2
1
A:13 Riba kuhana
na pari
1. 0.2 - 0.4
2. 0.5 - 0.7
3. 0.8 - 1.0
Rešetka
Univerzalni
pleh
Rešetka
A:14 Pržena riba
1. 0.5 - 0.7
2. 0.8 - 1.0
Rešetka
Univerzalni
pleh
4
3
A:15 Odresci
lososa
1. 0.3 - 0.4
2. 0.7 - 0.8
4
3
A:16 Krumpir
1. 0.4 - 0.6
pečen u rerni 2. 0.8 - 1.0
Rešetka
Univerzalni
pleh
Pleh za
pečenje
A:17 Prženo
povrće
Univerzalni
pleh
4
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
2
1
4
3
2
1
4
3
2
2
Hrvatski - 25
Preporuka
Mariniranu govedinu staviti na rešetku.
Ulijte šalicu vode u univerzalni pleh.
Okrenite ih nakon zvučnog signala.
Nakon kuhanja umotajte u aluminijsku
foliju i ostavite da stoji 5-10 min.
Stavite mariniranu svinjetinu na rešetku.
Okrenite čim pećnica da zvučni signal.
Marinirane janjeće kotlete stavite na
rešetku.
Okrenite čim pećnica da zvučni signal.
Prvo postavljanje je za tanke kotlete,
drugo za debele kotlete.
Premažite pileće komade začinima i
uljem. Složite ih na rešetku ujednačeno
jedan do drugog.
Premažite ohlađeno pile začinima i
uljem i stavite na rešetku s prsima
prema gore.
Pripremite pačja prsa i stavite ih na
rešetku s masnom stranom prema
gore. Prva postavka je za 1 pačja prsa,
drugo je za 2 deblja komada prsa.
Stavite roladu od purećih prsa na
rešetku. Okrenite čim pećnica da
zvučni signal.
Stavite svježu, pripremljenu ribu (npr.
pastrvu, bakalar) u odgovarajuću
vatrostalnu staklenu posudu s poklopcem.
Dodajte tekućinu dok ne prelijete dno
posude, npr. 3-4 žlice soka od limuna, bijelog
vina ili vode i poklopite. Stavite posudu
na rešetku. Ako volite pečeniju ribu, namažite
je maslinovim uljem i ne poklapajte.
Poredajte ribe na rešetku. Prva
postavka je za 2 ribe, druga za 4 ribe.
Program je pogodan za cijele ribe,
poput pastrve, smuđa ili orade.
Stavite odreske lososa na rešetku.
Okrenite čim pećnica da zvučni signal.
Operite i izrežite krumpir napola. Prelijte
maslinovim uljem i dodajte začine. Ujednačeno
rasporedite na pleh. Prva postavka je za male
krumpire (svaki 100 g), Druga postavka je za
krupne krumpire (svaki 200 g).
Stavite povrće, izrezane komade
tikvice, paprike, patlidžana,
gljiva i cherry rajčice u univerzalni pleh.
Premažite mješavinom maslinovog ulja
i začina..
09 AUTOMATSKO KUHANJE
Br.
Hrana
A:06 Pečena
govedina
Br.
Hrana
A:18 Zapečeno
povrće
Težina/kg
1. 0.4 - 0.6
2. 0.8 - 1.0
Pribor
Rešetka
Razina
A:19 Mramorni
kolač
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
3. 0.9 - 1.0
Rešetka
2
A:20 Muffini
1. 0.5 - 0.6
2. 0.7 - 0.8
Rešetka
2
A:21 Bijeli kruh
1. 0.7 - 0.8
Rešetka
2
A:22 Crni kruh
1. 0.7 - 0.8
Rešetka
2
A:23 Kiflice /
lepinje
1. 0.2 - 0.4
2. 0.6 - 0.8
Pleh za
pečenje
3
A:24 Domaća
pizza
1. 0.2 - 0.6
2. 0.8 - 1.2
Pleh za
pečenje
2
A:25 Fermentacija
tijesta
1. 0.2 - 0.4
(pica testo)
Rešetka
2
2
2. 0.4 - 0.6
(testo sa
kvascem)
3. 0.6 - 0.8
(hlebno testo)
Hrvatski - 26
Preporuka
Pripremite zapečeno povrće koristeći
okruglu vatrostalnu posudu. Stavite
posudu na rešetku na sredinu pećnice.
Staviti tijesto u okruglu ili pravokutnu
duboku posudu odgovarajuće veličine.
Ovaj program je pogodan za kolače
kao što su mramorni, kolač od limuna i
od lješnjaka.
Staviti smjesu u posudu ili pleh
premazan
maslacom odgovarajuće veličine za
12 muffina. Postavite posudu na rešetku
preporučuje se težina od 0,5 – 0,6 kg
za muffine od 45 g. Težina od 0,7-0,8
kg preporučuje se za muffine srednje
od 65 g.
Ovaj program je pogodan za kruh od
500 g pšeničnog brašna. Postupiti
prema uputama na pakiranju. Staviti
tijesto s kvascem u pravokutnu posudu
za pečenje. Premazati površinu
vodom. Odrezati višak tijesta nožem.
Ovaj program je pogodan za kruh
od 500 g pšeničnog i raženog brašna.
Postupiti prema uputama na pakiranju.
Staviti tijesto u odgovarajuću
pravokutnu posudu za pečenje.
Premazati površinu vodom. Odrezati
višak tijesta nožem.
Prva postavka pogodna je za tijesto
koje se koristi za manje komade kao
što su kifle ili sveže tijesto za kroasane
(4-8 kom). Druga postavka je pogodna
za tijesto za domaće lepinje ili bagete
(2-6 kom). Koristite papir za pečenje.
Prva postavka je pogodna za komade
pizze (7-9 kom.) Postavka
2 pogodna je za okruglu cijelu pizzu
ili pizzu veličine pleha. Težina ovisi o
nadjevu poput umaka, povrća, šunke
i sira. Ako više volite tvrđu koru,
preporučujemo da prethodno zagrijete
pećnicu na 5 minuta pomoću donjeg
grijača i strujanja.
Postavka težine od 0,2-0,4 kg je za
pripremu i narastanje tijesta za pizzu,
kruh. Ili kolač. Staviti ga u okruglu
posudu i pokriti. Postavka od 0,4-0,6
kg je za krušno tijesto kao što je testo
s kvascem ili bez njega. Postavka
od 0,6-0,8 kg je za krušno kiselo
tijesto.
Tijesto ručno umijesiti, staviti u posudu
za pečenje i prekriti.
Čišćenje i održavanje
ČIŠĆENJE PAROM (OVISNO O MODELU)
Ako je pećnica prljava, mora se očistiti i za to možete koristiti paru. Ona
pomaže da se unutrašnjost pećnice lakše očisti.
INFORMACIJA
• Ako je unutrašnjost pećnice vruća, funkcija čišćenja parom ne funkcionira. Pećnicu
ohladite prije toga.
UPOZORENJE
• Vodite računa kada otvarate pećnicu prije završetka čišćenja parom jer je voda na dnu
vruća.
• Preostala voda se ne smije duže ostavljati na dnu pećnice, na primjer, preko noći.
• Ako je pećnica vrlo prljava, ovaj postupak se može ponoviti nakon što se pećnica ohladi.
• Ako je pećnica vrlo prljava od masnoće, na primjer, nakon pečenja ili roštilja, preporučuje
se da u okorjelu prljavštinu utrljate deterdžent prije aktiviranja funkcije čišćenja pećnice.
• Odškrinite vrata pećnice nakon čišćenja da bi se unutrašnja emajlirana površina temeljito
osušila.
KATALITIČNA EMAJLIRANA POVRŠINA (OVISNO O MODELU)
Odstranjivi dijelovi premazani su tamnosivim katalitičnim emajlom koji može biti prekriven uljem i
masnoćom iz zraka koji cirkulira pri zagrijavanju strujanjem. Ove naslage će izgorjeti na temperaturi
pećnice od 200 °C i iznad.
1. Ukloniti sav pribor iz pećnice.
2. Nakon čišćenja svih unutrašnjih površina pećnice, postaviti pećnicu na 250 ºC sa strujanjem
jedan sat.
INFORMACIJA
• Katalitični dijelovi mogu imati 1 ili 3 strane ovisno o modelu.
Hrvatski - 27
10 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1. Ukloniti sav pribor iz pećnice prije uporabe funkcije čišćenja parom.
2. Uliti 400 ml (3/4 pinte) vode na dno pećnice i zatvoriti vrata pećnice.
3. Okrenuti prekidač režima rada na . Kada izaberete funkciju čišćenja parom, čišćenje parom
automatski počinje nakon nekoliko sekundi.
4. Kada zaslon počne treperiti sa signalom, čišćenje parom je završeno. Isključite prekidač režima
rada da završite čišćenje parom.
5. Očistite unutrašnjost pećnice mekom čistom krpom i spužvom izbrišite višak vode na dnu
pećnice.
RUČNO ČIŠĆENJE
UPOZORENJE: Proverite jesu li pećnica i pribor hladni prije čišćenja.
Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje, grube četke, spužve ili krpe, žice, noževe ili druge
abrazivne materijale.
Unutrašnjost pećnice
•
•
•
•
Za čišćenje unutrašnjosti pećnice koristiti čistu krpu ili blago sredstvo za čišćenje ili toplu sapunicu.
Zaptivak vrata ne smije se čistiti ručno.
Da ne bi došlo do oštećenja emajliranih površina pećnice, koristiti samo uobičajena sredstva za
čišćenje.
Za uklanjanje okorjele prljavštine, koristiti posebno sredstvo za čišćenje pećnice.
Vanjski dio pećnice
Za čišćenje vanjskih dijelova pećnice kao što su vrata, ručka i zaslon, koristiti čistu krpu i blagi
deterdžent za čišćenje ili toplu sapunicu i suhu kuhinjsku krpu ili ručnik.
Posebno masne i prljave površine mogu ostati oko ručke ili gumba zbog vrućeg zraka iz pećnice, pa
zbog toga ručku i gumbe treba očistiti poslije svake uporabe pećnice.
Pribor
Poslije svake uporabe operite pribor i osušite ga krpom.
Prema potrebi, potopite ga u toplu sapunicu na oko 30 minuta radi lakšeg čišćenja.
ČIŠĆENJE SKUPLJAČA VODE
(OVISNO O MODELU)
Skupljač vode skuplja višak vlage kada pećnica radi. Na skupljaču
vode mogu se nakupiti ostaci hrane. Skupljač vode redovito treba
čistiti da bi ste kuhinjske elemente zaštitili od oštećenja nakon
kuhanja.
UPOZORENJE: Ako primijetite da voda curi iz skupljača vode
nakon kuhanja, obratite se korisničkom servisu.
Skupljač vode
ODVAJANJE BOČNIH KLIZAČA (OVISNO O MODELU)
1. Pritisnuti središnji dio
gornjeg dijela bočnog
klizača.
2. Okrenuti bočni klizač za
otprilike 45 º.
Hrvatski - 28
3. Povucite i uklonite bočni
klizač iz dva donja otvora.
Ponovite ove radnje u
obrnutom smjeru za
vraćanje klizača.
POSTAVLJANJE BOČNOG KATALIZATORA (OVISNO O
MODELU)
Za instalaciju katalizatora bočni klizači moraju se ukloniti. (Pogledajte odjeljak “ODVAJANJE BOČNIH
KLIZAČA”.)
2. Provjeriti je li bočni katalizator prikvačen kao na slici.Postaviti
drugu stranu na isti način. Ponoviti gornje radnje obrnutim
redoslijedom da bi ste ga odvojili.
ČIŠĆENJE STROPA
(OVISNO O MODELU)
1. Grijač za roštilj možete spustiti radi lakšeg čišćenja stropa
pećnice. Ukloniti okrugli gumb okretanjem u smjeru
suprotnom kazaljkama na satu držeći grijač roštilja.
2. Prednji dio grijača roštilja pomiče se prema dolje, a grijač
se ne može ukloniti iz pećnice. Grijač roštilja ne smije se
pritiskati jer se može deformirati.
3. Kada se čišćenje završi, podignite grijač roštilja na
prvobitnu razinu i okrenite okrugli gumb u smjeru kazaljki
na satu.
Hrvatski - 29
10 ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
1. Unijeti bočni katalizator u
unutrašnjost pećnice. Podesiti
zavrtnje unutrašnjosti pećnice
na otvor za bočni katalizator I
gurnuti ga.
OTKRIVANJE PROBLEMA
PROBLEM
RJEŠENJE
Što da radim ako se pećnica ne
zagrije?
• Pećnica možda nije uključena. Uključite je.
• Provjerite je li postavljena kako treba.
• Kućni osigurač je možda iskočio ili se sklopka aktivirala.
Zamijenite osigurače ili sklopku ponovno postavite. Ako
se to ponavlja, pozovite kvalificiranog električara.
Što da radim ako se pećnica ne
zagrije iako su postavljene i
funkcija i temperatura pećnice?
• Ne ostavljajte vrata pećnice otvorena za vrijeme kuhanja.
• Ako vrata ne ostavite otvorena, može doći do problema
s unutrašnjim električnim priključcima. Pozovite lokalni
korisnički centar.
Što da radim ako svjetlo
pećnice ne svijetli?
• Svjetlo se možda pokvarilo. Zamijenite svjetlo pećnice.
• Ako svjetlo pećnice ne svijetli nakon zamjene, pozovite
lokalni korisnički centar.
Što da radim ako ventilator za
hlađenje radi i nakon isključenja
pećnice?
• Nakon uporabe, ventilator hlađenja radi da bi vašu
pećnicu zaštitio dok se ne ohladi. Pozovite lokalni
korisnički centar ako ventilator hlađenja radi nakon što se
pećnica ohladila.
1)
**
Što da radim ako svi gumbi
ne rade? **
• Proverite je li funkcija blokade za djecu aktivna. Ako ova
funkcija nije aktivirana, pozovite lokalni korisnički centar.
OBJAŠNJENJA ŠIFRI
Na kvar pećnice ne odnose se sva objašnjenja šifri. Prvo pogledajte dolje navedeno rješenje. Ako
objašnjenja šifri i dalje postoje, obratite se lokalnom SAMSUNGOVU korisničkom centru.
ŠIFRA
1)
**
1)
**
PROBLEM
RJEŠENJE
Sigurnosno isključenje
Pećnica neprekidno radi na podešenoj
temperaturi duže vrijeme.
• ispod 105 °C
16 sati
• od 105 °C do 240 °C
8 sati
Isključite pećnicu i uklonite hranu.
Budući da to nije greška pećnice,
upotrijebite pećnicu ponovno nakon
isključenja.
Greška gumba
Nastaje kada se gumb pritisne i drži neko
vrijeme.
Očistite gumbe i provjerite ima li na
površini oko gumba ima vode. Isključite
pećnicu i ponovo je postavite. Ako se ovo
ponovi, pozovite lokalni SAMSUNGUV
korisnički centar
Sigurnosna greška
Greška pećnice može izazvati njen loš
rad i probleme u vezi sa sigurnim radom.
Odmah prestanite koristiti pećnicu i
isključite je.
Pozovite lokalni SAMSUNGOV korisnički
centar.
1) ** odnosi se na sve brojeve.
Hrvatski - 30
Probna jela
Prema standardu EN 60350
1. Pečenje
Preporuke za pečenje odnose se na prethodno zagrijanu pećnicu.
Uvijek stavite plehove s izvijenom stranom naprijed.
Keks
Konvencionalan
2
Strujanje
150
25-35
1+4
Strujanje
150
25-35
3
Konvencionalan
160
15-25
2
Strujanje
150
25-35
Pleh za pečenje + Univerzalni
pleh
1+4
Strujanje
150
30-40
Kalup za kolače (taman, ø 26
cm) na rešetki
2
Konvencionalan
160
25-35
2
Strujanje
160
35-45
Konvencionalan
180
70-90
Strujanje
180
80-100
Kuhanje
(min.)
Prvi 1-2
Drugi 1-1½
Prvi 14-16
Drugi 5-7
Pribor
Razina
Pleh za pečenje
Pleh za pečenje + Univerzalni
pleh
Sitni kolači
Biskvit bez
masnoće
Pita od jabuka
Pleh za pečenje
Rešetka + 2 kalupa za kolače * 1 Postavljen
dijagonalno
(taman, ø 20 cm)
Pleh za pečenje (univerzalni) +
rešetka + 2 kalupa za kolače **
(taman, ø 20 cm)
1+3
Režim kuvanja
Vrijeme
(min.)
20-30
*D
va kolača su postavljena na rešetku, natrag lijevo i naprijed desno.
** Dva kolača su postavljena na sredinu jedan ispod drugog.
2. Roštiljanje
Prethodno zagrijte praznu pećnicu na 5 minuta koristeći funkciju velikog roštilja.
Za pljeskavice se preporučuje da se pećnica prethodno zagrije 15 minuta.
Tost od bijelog
kruha
Rešetka
5
Veliki roštilj
Temp.
(°C)
270
Pljeskavice (12
kom.)
Žičani umetak + Univerzalni
pleh (za hvatanje moče)
4
Veliki roštilj
270
Tip hrane
Pribor
Razina
Hrvatski - 31
Režim kuhanja
11 PROBNA JELA
3
Temp.
(°C)
160
Tip hrane
PODACI O PROIZVODU
SAMSUNG
SAMSUNG
SAMSUNG
Broj modela
NV70H3340RS
NV70H3350RS
94.0
94.0
A
A
Potrošnja energije potrebna za zagrijavanje standardnog opterećenja u udubljenju
električne pećnice za vrijeme konvencionalnog režima rada po udubljenju (električna
konačna energija) (EC električno udubljenje)
0.89 kWh/ciklus
0.89 kWh/ciklus
Potrošnja energije potrebna za zagrijavanje standardnog opterećenja u udubljenju
električne pećnice za vrijeme režima rada s ventilatorom po udubljenju (električna
konačna energija) (EC električno udubljenje)
0.79 kWh/ciklus
0.79 kWh/ciklus
Indeks energetske učinkovitosti po udubljenju (EEI udubljenje)
Razred energetske učinkovitosti po udubljenju
Broj udubljenja
Izvor topline po udubljenju (električna struja ili gas)
Zapremina po udubljenju (V)
1
1
električna struja
električna struja
70 L
70 L
Tip pećnice
Ugradna
Ugradna
Masa uređaja (M)
36.7 kg
37.6 kg
Podaci određeni u skladu sa standardom EN 60350-1 i uredbama Komisije (EU) broj 65/2014 i (EU) broj 66/2014.
 Ušteda energije
• Tijekom kuhanja, vrata pećnice trebaju biti zatvorena osim pri okretanju hrane. Vrata pećnica ne otvarajte često za vrijeme
kuhanja radi održavanja temperature pećnice i uštede energije.
• Ako je vrijeme kuhanja duže od 30 minuta, pećnica se može isključiti 5-10 minuta prije završetka kuhanja radi uštede energije. Zaostala toplina će završiti proces kuhanja.
• Planirati upotrebu pećnice da se izbjegne njeno isključenje između kuhanja jednog i sljedećeg jela radi uštede energije i
smanjenja vremena za ponovno zagrijavanje pećnice.
• •Gdje god je moguće kuhajte više jela istovremeno.
PITANJA ILI KOMENTARI
ZEMLJA
BOSNA I
HERCEGOVINA
POZOVITE
055 233 999
BUGARSKA
800 111 31 , Безплатна телефонна линия
HRVATSKA
ILI NAS POSJETITE ONLAJN
www.samsung.com/support
www.samsung.com/bg/support
072 726 786
www.samsung.com/hr/support
ČEŠKA
800 - SAMSUNG (800-726786)
www.samsung.com/cz/support
MAĐARSKA
0680SAMSUNG (0680-726-786)
0680PREMIUM (0680-773-648)
www.samsung.com/hu/support
CRNA GORA
020 405 888
POLJSKA
RUMUNJSKA
SRBIJA
SLOVAČKA
LITVA
www.samsung.com/support
801-172-678* lub +48 22 607-93-33 *
* (koszt połączenia według taryfy operatora)
www.samsung.com/pl/support
08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG)
Apel GRATUIT
www.samsung.com/ro/support
011 321 6899
www.samsung.com/rs/support
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
www.samsung.com/sk/support
8-800-77777
www.samsung.com/lt/support
LETONIJA
8000-7267
www.samsung.com/lv/support
ESTONIJA
800-7267
www.samsung.com/ee/support
DG68-00591E-02
Download PDF