Ovaj korisnički priručnik sadrži detaljne
korisničke upute za fotoaparat. Pročitajte
ovaj priručnik u potpunosti.
Ä Kliknite temu
Česta pitanja
Kratke upute
User Manual
WB2000
Sadržaj
Osnovne funkcije
Proširene funkcije
Mogućnosti snimanja
Reprodukcija/uređivanje
Dodaci
Kazalo
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Uvijek se pridržavajte sljedećih predostrožnosti i korisničkih savjeta kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji mogući način rada
fotoaparata.
Spriječite oštećenja vida subjekta
Upozorenje-situacije koje mogu uzrokovati ozljede vas ili
drugih osoba
Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1
m/3 stope) osoba ili životinja. Uporaba bljeskalice preblizu očiju
subjekta može uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje.
Oprez-situacije koje mogu uzrokovati oštećenje fotoaparata ili
druge opreme
Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača
• Koristite samo baterije i punjače koje je odobrila tvrtka
Samsung. Nekompatibilne baterije i punjači mogu uzrokovati
ozbiljne ozljede i oštećenje fotoaparata.
• Baterije nikad ne izlažite vatri. Pridržavajte se svih lokalnih
propisa za odlaganje baterija.
• Baterije ili fotoaparate nemojte postavljati na uređaje za grijanje
niti u njih, primjerice u mikrovalnu pećnicu, štednjak ili na
radijator. Ako se pregriju, baterije mogu eksplodirati.
• Prilikom punjenja baterija nemojte koristiti oštećeni kabel
napajanja, utikač ili olabavljenu utičnicu. To može uzrokovati
požar ili električni udar.
Napomena—napomene, korisnički savjeti ili druge informacije
Sigurnosna upozorenja
Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih
plinova i tekućina
Fotoaparat ne koristite u blizini goriva te eksplozivnih ili zapaljivih
kemikalija. Fotoaparat ili njegov pribor nemojte spremati niti
nositi u istom prostoru kao i zapaljive tekućine, plinove ili drugi
eksplozivni materijal.
Fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih
ljubimaca
Fotoaparat i pribor za fotoaparat držite izvan dosega male djece i
kućnih ljubimaca. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne
ozljede ukoliko su progutani. Pomični dijelovi i pribor mogu
također predstavljati fizičku opasnost.
1
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Mjere sigurnosti
• Budite pažljivi prilikom priključivanja kabela ili adaptera te
ugradnje baterija i memorijskih kartica. Spajanje priključaka
na silu, nepravilno povezivanje kabela ili nepravilna ugradnja
baterija i memorijskih kartica može oštetiti priključke, kontakte
ili pribor.
• Nemojte umetati strane predmete u bilo koje utore, odjeljke ili
pristupne točke fotoaparata. Oštećenja uzrokovana nepravilnom
upotrebom možda neće biti pokrivena jamstvom.
• Nemojte ljuljati fotoaparat držeći ga za remen. To može
uzrokovati ozljede vas ili drugih osoba.
• Nemojte bojati fotoaparat. Boja može zaglaviti pokretne dijelove
i ometati ispravan rad fotoaparata.
• Boja ili metal s vanjske strane fotoaparata mogu uzrokovati
alergije, svrab, ekcem ili otekline kod osoba s osjetljivom kožom.
Ako imate bilo koji od ovih simptoma, odmah prestanite koristiti
fotoaparat i obratite se liječniku.
Pažljiva pohrana i rukovanje fotoaparatom
• Pazite da se fotoaparat smoči, tekućine mogu uzrokovati
ozbiljnu štetu. Fotoaparatom nemojte rukovati mokrim rukama.
Oštećenja fotoaparata uzrokovana vodom poništavaju jamstvo
proizvođača.
• Fotoaparat ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti niti visokoj
temperaturi u dužem vremenskom razdoblju. Duža izloženost
sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama može
uzrokovati trajna oštećenja na unutrašnjim komponentama
fotoaparata.
• Izbjegavajte korištenje ili spremanje fotoaparata na prašnjava,
prljava, vlažna ili slabo prozračena mjesta kako biste spriječili
oštećenja pokretnih dijelova i unutrašnjih komponenti.
• Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete koristiti.
Umetnute baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i
uzrokovati ozbiljna oštećenja fotoaparata.
• Zaštitite fotoaparat od pijeska i prljavštine ako ga koristite na
plaži ili na sličnom području.
• Zaštitite fotoaparat od udaraca, grubog rukovanja i pretjeranih
vibracija kako biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
2
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od
oštećenja
• Ne koristite memorijske kartice koje su formatirane u drugim
fotoaparatima ili računalima. Ponovo formatirajte memorijsku
karticu svojim fotoaparatom.
• Nikad ne koristite oštećeni punjač, bateriju ili memorijsku karticu.
• Izbjegavajte izlaganje baterija i memorijskih kartica vrlo niskim ili
visokim temperaturama (ispod 0° C/32° F ili iznad 40° C/
104° F). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet baterija
i uzrokovati nepravilan rad memorijskih kartica.
• Spriječite dodir baterija i metalnih objekata jer time može doći
do veze između + i – polova baterije te do privremenog ili
trajnog oštećenja baterije. Također, to može uzrokovati požar ili
električni udar.
• Spriječite kontakt memorijskih kartica s tekućinama, prašinom
ili stranim tvarima. Ukoliko su prljave, kartice prije umetanja u
fotoaparat obrišite mekanom krpom.
• Spriječite kontakt utora za memorijske kartice s tekućinama,
prašinom ili stranim tvarima. U protivnom se fotoaparat može
pokvariti.
• Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru. Umetanje
memorijske kartice u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat
i memorijsku karticu.
• Prije umetanja ili uklanjanja memorijske kartice, fotoaparat
isključite.
• Memorijske kartice nemojte savijati, bacati niti izlagati snažnim
fizičkim udarcima ili pritisku.
Koristite samo pribor koji je tvrtka Samsung odobrila
Upotreba nekompatibilne opreme može oštetiti fotoaparat, izazvati
ozljede ili poništiti jamstvo.
Zaštita objektiva fotoaparata
• Objektiv ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti jer to može
uzrokovati gubitak boje na senzoru slike ili njegovo oštećenje.
• Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Objektiv čistite
mekom, čistom krpom bez tragova vlakana.
3
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Upozorenja za korištenje fotoaparata u vlažnoj okolini
Važne korisničke informacije
Ako fotoaparat prenosite iz hladne okoline u toplu i vlažnu, na
osjetljivom elektroničkom dijelu i memorijskoj kartici može doći do
kondenziranja vlage. U tom slučaju pričekajte barem 1 sat prije
upotrebe fotoaparata, dok vlaga ne ispari.
Servis fotoaparata prepustite samo kvalificiranim
osobama
Nekvalificiranim osobama ne dopuštajte da obavljaju servis na
fotoaparatu, a nemojte to ni sami pokušavati. Bilo koja šteta koju
napravi nekvalificirana osoba nije pokrivena jamstvom.
Prije uporabe provjerite radi li fotoaparat ispravno
Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak ili oštećenje
datoteka koje je posljedica kvara fotoaparata ili nepravilne
upotrebe.
Maksimalni vijek trajanja baterije i punjača
• Pretjerano punjenje baterije može skratiti njen vijek trajanja.
Nakon završetka punjenja, kabel iskopčajte iz fotoaparata.
• Vremenom se nekorištene baterije isprazne i prije upotrebe ih
treba napuniti.
• Ako ne koristite punjač, iskopčajte ga iz napajanja.
• Baterije koristite samo u svrhu za koju su namijenjene.
4
Organizacija korisničkog priručnika
Osnovne funkcije
Informacije o autorskom pravu
13
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i
osnovnim funkcijama snimanja.
• Microsoft Windows i Windows logotip registrirani su zaštitni
znakovi tvrtke Microsoft Corporation.
• Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Corporation.
• HDMI, HDMI logotip i izraz "HighDefinition Multimedia Interface"
zaštitni su znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi organizacije HDMI
Licensing LLC.
Proširene funkcije
34
Saznajte kako snimiti fotografiju odabirom određenog
načina rada te kako snimiti video ili zvučni zapis.
Mogućnosti snimanja
51
Saznajte koje su mogućnosti načina snimanja.
• Tehnički podaci fotoaparata ili sadržaj priručnika mogu se
izmijeniti bez prethodne najave u svrhu nadogradnje funkcija
fotoaparata.
• Za informacije o Open Source dozvoli pogledajte
"OpenSourceInfo.pdf" na priloženom CD-u.
Reprodukcija/uređivanje
79
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili
glasovne zapise te kako uređivati fotografije ili
videozapise. Također saznajte kako povezati fotoaparat
i računalo, fotopisač, TV ili HDTV.
Dodaci
Provjerite postavke, poruke pogreške, tehničke
odrednice i savjete za održavanje.
5
108
Ikone korištene u ovom priručniku
Oznake korištene u ovom priručniku
Način snimanja
Oznaka
Pametni Auto
t
Program
p
Prioritet otvora zaslona
A
Prioritet zatvarača
S
Ručno podešavanje
M
DUAL IS
d
Scena
s
Videozapis
v
Ikona Funkcija
Dodatne informacije
Sigurnosna upozorenja i mjere opreza
Ikone načina snimanja
[ ]
Gumbi fotoaparata Na primjer, [Okidač] predstavlja gumb
okidača.
( )
Broj stranice odgovarajuće informacije
“
Raspored mogućnosti ili izbornika koje trebate odabrati kako
biste izvršili postupak; na primjer: Odaberite a “ Balans
bijele boje (predstavlja odabrano a, a zatim Balans bijele
boje).
*
Komentar
Ikone označavaju dostupnost funkcije u odgovarajućem načinu
snimanja. Način s možda neće podržavati funkcije za sve
scene.
Na primjer:
Kratice korištene u ovom priručniku
Dostupno za
načine Program,
Prioritet otvora
zaslona, Prioritet
zatvarača, DUAL IS i
Videozapis
6
Kratica
Definicija
AF
Automatsko fokusiranje
DIS
Digitalna stabilizacija slike
DPOF
Format za naručivanje digitalnih slika
EV
Vrijednost ekspozicije
OIS
Optička stabilizacija slike
WB
Izjednačavanje bijele boje
Izrazi koji se koriste u ovom priručniku
Pritisak okidača
Ekspozicija (Svjetlina)
• Dopola pritisnite [Okidač]: pritisnite okidač dopola
• Pritisnite [Okidač]: pritisnite okidač do kraja
Količina svjetla koja ulazi u fotoaparat određuje ekspoziciju.
Ekspoziciju možete mijenjati brzinom okidača, vrijednošću
promjera leće i ISO brzinom. Promjenom ekspozicije fotografije
postaju tamnije ili svjetlije.
Dopola pritisnite [Okidač]
Normalna ekspozicija
Pritisnite [Okidač]
Subjekt, pozadina i kompozicija
• Subjekt: glavni objekt scene, primjerice osoba, životinja ili mrtva
priroda
• Pozadina: objekti oko subjekta
• Kompozicija: kombinacija subjekta i pozadine
Pozadina
Kompozicija
Subjekt
7
Prevelika ekspozicija (presvijetlo)
Česta pitanja
Možete dobiti odgovore na česta pitanja. Riješite probleme jednostavno postavljanjem mogućnosti snimanja.
Oči subjekta izgledaju Ovaj je efekt uzrokovan refleksijom bljeskalice fotoaparata.
Reduciranje pojave crvenih očiju ili
Reduciranje
crveno.
• Mogućnost bljeskalice postavite na
crvenila očiju. (str. 59)
Reduciranje crvenila očiju u izborniku za uređivanje.
• Ako je fotografija već snimljena, odaberite
(str. 93)
Fotografije imaju
mrlje prašine.
Čestice prašine lebde u zraku te ih je moguće snimiti u fotografiji prilikom upotrebe bljeskalice.
• Isključite bljeskalicu ili izbjegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mjestima.
• Postavite mogućnosti ISO brzine. (str. 61)
Fotografije su
zamućene.
Ovo može biti uzrokovano snimanjem fotografija pri slabom osvjetljenju ili nepravilnim držanjem
fotoaparata.
• Pritisnite [Okidač] dopola kako bi subjekt bio fokusiran. (str. 32)
• Upotrijebite način d. (str. 45)
Fotografije su
zamućene kod
noćnog snimanja.
Kako fotoaparat pokušava uloviti više svjetlosti, brzina okidača se smanjuje. Ovo može znatno otežati
mirno držanje fotoaparata i uzrokovati podrhtavanje.
Noć u načinu s. (str. 37)
• Odaberite
• Uključite bljeskalicu. (str. 59)
• Postavite mogućnosti ISO brzine. (str. 61)
• Podrhtavanje fotoaparata spriječite korištenjem stativa.
Subjekti ispadaju
suviše mračni
zbog pozadinskog
osvjetljenja.
Kad se iza subjekta nalazi izvor svjetla ili ako postoji visoki kontrast između svijetlih i tamnih područja,
subjekt može ispasti zatamnjen.
• Izbjegavajte snimanje prema suncu.
Pozadinsko svjetlo u načinu s. (str. 37)
• Odaberite
• Mogućnost bljeskalice postavite na Nadopunjujući bljesak. (str. 59)
• Podesite ekspoziciju. (str. 71)
Točka ako je svijetao subjekt u središtu kadra. (str. 71)
• Postavite mogućnost svjetlomjera na
8
Kratke upute
Prilagođavanje ekspozicije (svjetline)
Fotografiranje ljudi
• s način > Retuširani portret, Portret, Djeca f 37
• Reduciranje pojave crvenih očiju, Reduciranje crvenila
očiju (kako biste spriječili ili popravili efekt crvenih očiju)
f 59
• Prepoznavanje lica f 66
Fotografiranje noću ili u tami
• s način > Noć, Svitanje, Vatromet f 37
• Mogućnosti bljeskalice f 59
• ISO brzina (za podešavanje osjetljivosti na svjetlo) f 61
Snimanje akcijskih fotografija
• S način f 43
• Način uzastopnog snimanja velike brzinef 55
• Prediktivno snimanje f 56
Fotografiranje krajolika
• s način > Panorama, Krajolik f 37
• Pregled datoteka prema
• WB BKT (za snimanje triju fotografija iste scene s
•
•
•
•
različitim mogućnostima izjednačavanja bijele boje)
f 58
AE BKT (za snimanje triju fotografija iste scene s
različitim ekspozicijama) f 58
ISO brzina (za podešavanje osjetljivosti na svjetlo) f 61
EV (za podešavanje ekspozicije) f 71
Područje mjerenja svjetla f 71
•
•
•
•
Primjena različitih efekata
• PSS BKT (za snimanje 9 fotografija iste scene s
različitim stilovima fotografije) f 58
• Fotografski stilovi (primjena tonova) f 75
• Efekti Smart filtra f 76
• Podešavanje slike (podešavanje zasićenosti, oštrine
ili kontrasta) f 77
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
• Optical Image Stabilization, OIS
(Optički stabilizator slike) f 30
• d način f 45
Fotografiranje teksta, insekata ili
cvijeća
• s način > izbliza, Tekst f 37
• Snimanje izbliza, Automatski makro, Ručno fokusiranje
(za snimanje krupnih kadrova) f 62
• Balans bijele boje (za promjenu tona boja) f 72
9
•
•
•
•
•
•
kategoriji pomoću značajke
Smart Album (Pametni album)
f 82
Brisanje svih datoteka na
memorijskoj kartici f 85
Prikaz datoteka u obliku
dijaprojekcije f 86
Prikaz datoteka na TV-u ili
HDTV-u f 95
Povezivanje fotoaparata s
računalom f 97
Podešavanje zvuka i
glasnoće f 110
Podešavanje svjetline
zaslona f 110
Formatiranje memorijske
kartice f 111
Promjena jezika zaslona
f 111
Postavljanje datuma i
vremena f 112
Rješavanje problema f 121
Sadržaj
Osnovne funkcije..................................................................13
Proširene funkcije.................................................................34
Sadržaj kutije ............................................................................ 14
Izgled fotoaparata .................................................................... 15
Umetanje baterije i memorijske kartice .................................... 18
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ............................. 19
Punjenje baterije ........................................................................ 19
Uključivanje fotoaparata ............................................................ 19
Mini nadzorna ploča .................................................................. 20
Izvođenje početnog postavljanja .............................................. 21
Upoznajte se s ikonama ........................................................... 23
Odabir mogućnosti ................................................................... 24
Postavljanje zaslona i zvuka .................................................... 26
Promjena informacija koje se prikazuju ...................................... 26
Postavljanje zvuka ..................................................................... 27
Snimanje fotografija ................................................................. 28
Zumiranje .................................................................................. 29
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) .............................. 30
Korištenje kotačića za odabir načina rada ............................... 31
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija .................................... 32
Upotreba načina Automatski pametno ..................................... 35
Upotreba načina Scena ........................................................... 37
Korištenje panoramskog načina ................................................. 37
Korištenje načina Panorama Action ........................................... 39
Upotreba načina Uljepšavajući snimak ...................................... 40
Upotreba načina Program ........................................................ 41
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i
ručnog načina ........................................................................... 42
Korištenje načina Prioritet otvora blende .................................... 43
Korištenje načina Prioritet okidača ............................................. 43
Korištenje načina Ručno ............................................................ 44
Upotreba načina DUAL IS ........................................................ 45
Snimanje videozapisa .............................................................. 46
Snimanje videozapisa velike brzine ........................................... 48
Korištenje načina Smart prepoznavanje scene .......................... 49
Snimanje glasovnih zapisa ...................................................... 50
Snimanje glasovnog zapisa ....................................................... 50
Dodavanje glasovnog zapisa fotografiji ...................................... 50
10
Sadržaj
Mogućnosti snimanja ...........................................................51
Upotreba funkcije prepoznavanja lica ...................................... 66
Prepoznavanje lica .................................................................... 66
Snimanje vlastitog portreta ........................................................ 67
Snimanje osmjeha ..................................................................... 67
Otkrivanje treptaja ..................................................................... 68
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica ........................ 68
Registriranje lica kao omiljenih (Moja zvijezda) .......................... 69
Podešavanje svjetline i boje ..................................................... 71
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) ......................................... 71
Promjena mogućnosti mjerenja ................................................. 71
Odabir izvora svjetlosti (Izjednačavanje bijele boje) ................... 72
Poboljšavanje fotografija .......................................................... 75
Primjena stilova fotografija ......................................................... 75
Primjena efekata smart filtra ...................................................... 76
Podešavanje fotografija ............................................................. 77
Upotreba pametnog raspona ................................................... 78
Odabir razlučivosti i kvalitete ................................................... 52
Odabir razlučivosti ..................................................................... 52
Odabir kvalitete slike ................................................................. 53
Upotreba tajmera ..................................................................... 54
Upotreba načina za uzastopno snimanje ................................ 55
Snimanje fotografija u načinu uzastopnog snimanja
velike brzine .............................................................................. 55
Upotreba načina Precapture ...................................................... 56
Snimanje fotografija u načinu Interval ........................................ 57
Snimanje braketiranih fotografija ................................................ 58
Snimanje u tami ....................................................................... 59
Sprečavanje efekta crvenih očiju ............................................... 59
Upotreba bljeskalice .................................................................. 59
Podešavanje ISO brzine ............................................................ 61
Promjena fokusa fotoaparata ................................................... 62
Upotreba funkcije macro ............................................................ 62
Upotreba automatskog fokusiranja ............................................ 62
Korištenje fokusiranja dijela prizora ............................................ 63
Upotreba automatskog fokusiranja praćenjem ........................... 64
Podešavanje područja fokusiranja ............................................. 65
11
Sadržaj
Reprodukcija/uređivanje ......................................................79
Korištenje programa Samsung RAW Converter .................... 103
Instaliranje programa Samsung RAW Converter ...................... 103
Otvaranje programa Samsung RAW Converter ....................... 103
Korištenje sučelja programa Samsung RAW Converter ........... 104
Uređivanje datoteka u RAW formatu ........................................ 105
Spremanje RAW datoteka u JPEG/TIFF formatu ..................... 106
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge) .............................. 107
Reprodukcija ............................................................................ 80
Pokretanje načina reprodukcije .................................................. 80
Pregled fotografija ..................................................................... 85
Reprodukcija videozapisa .......................................................... 86
Reprodukcija glasovnih zapisa .................................................. 88
Uređivanje fotografije ............................................................... 90
Promjena veličine fotografija ...................................................... 90
Zakretanje fotografije ................................................................. 90
Primjena stilova fotografija ......................................................... 91
Primjena efekata smart filtra ...................................................... 92
Korekcija problema s ekspozicijom ............................................ 93
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF) .......................................... 94
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u ......................................... 95
Prijenos datoteka na računalo (za Windows) .......................... 97
Prijenos datoteka pomoću programa Intelli-studio ...................... 98
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata kao
izmjenjivog pogona .................................................................. 100
Odspajanje fotoaparata (za Windows XP) ................................ 101
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac) ........................... 102
Dodaci ................................................................................108
Izbornik postavki fotoaparata ................................................. 109
Pristup izborniku postavki ........................................................ 109
Zvuk ........................................................................................ 110
Zaslon ..................................................................................... 110
Postavke ................................................................................. 111
Poruke o pogreškama ............................................................ 114
Održavanje fotoaparata ......................................................... 115
Čišćenje fotoaparata ................................................................ 115
O memorijskim karticama ........................................................ 116
O bateriji .................................................................................. 117
Prije kontaktiranja servisnog centra ....................................... 121
Tehničke karakteristike fotoaparata ....................................... 124
Kazalo .................................................................................... 129
12
Osnovne funkcije
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i osnovnim
funkcijama snimanja.
Sadržaj kutije
……………………………………………… 14
Izgled fotoaparata
………………………………………… 15
Umetanje baterije i memorijske kartice …………………… 18
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ………………
Punjenje baterije ………………………………………………
Uključivanje fotoaparata ………………………………………
Mini nadzorna ploča …………………………………………
Izvođenje početnog postavljanja
19
19
19
20
………………………… 21
Upoznajte se s ikonama …………………………………… 23
Odabir mogućnosti ………………………………………… 24
Postavljanje zaslona i zvuka ……………………………… 26
Promjena informacija koje se prikazuju ……………………… 26
Postavljanje zvuka …………………………………………… 27
Snimanje fotografija ………………………………………… 28
Zumiranje …………………………………………………… 29
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) ………………… 30
Korištenje kotačića za odabir načina rada ………………… 31
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija …………………… 32
Sadržaj kutije
U kutiji proizvoda provjerite sljedeće stavke.
Dodatna oprema
Fotoaparat
AC ispravljač/USB kabel
Punjiva baterija
CD sa softverom
(priložen korisnički priručnik)
Memorijske kartice
A/V kabel
Punjač baterije
HDMI kabel
Remen
Priručnik za brzi početak
Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnih stavki.
Osnovne funkcije 14
Izgled fotoaparata
Prije početka, upoznajte dijelove fotoaparata i njihove funkcije.
Gumb okidača
Gumb POWER (Uključivanje/isključivanje)
Mikrofon
Kotačić odabira načina rada
(str.17)
Bljeskalica
Mini nadzorna ploča (str. 20)
AF pomoćno svjetlo /
Svjetlo samookidača
Objektiv
HDMI priključak
Prihvaća HDMI kabel
Utor za stativ
USB i A/V priključak
Prihvaća USB ili A/V kabel
Pokrov odjeljka baterije
Umetnite memorijsku karticu i bateriju
Osnovne funkcije 15
Izgled fotoaparata
Gumb zooma
• Zumiranje tijekom načina snimanja
• Povećavanje dijela fotografije ili pregled datoteka kao
Zvučnik
minijatura u načinu rada reprodukcija
Žaruljica stanja
• Trepće: Za spremanje fotografije
• Podešavanje glasnoće u načinu rada reprodukcija
• Otvaranje zaslona za prilagodbu definiranih postavki
ili videozapisa koji se očitavaju na
računalu ili pisaču, ili su izvan fokusa
Kotačić odabira pogona okidača (str.31)
• Mirno: Za povezivanje s računalom
ili u fokusu
2
Zaslon
1
(Pogledajte donju tablicu)
Gumb
Opis
Gumb
Opis
Potvrda označene mogućnosti ili izbornika.
m
Pristup mogućnostima ili izbornicima.
o
Snimač
Započnite sa snimanjem videozapisa.
Reprodukcija Pokretanje načina Playback (Reprodukcija)
Kad pritisnete:
U načinu snimanja
Tijekom postavljanja
Prema gore
Promjena mogućnosti za makro
Prema dolje
snimanje
Promjena mogućnosti bljeskalice Ulijevo
D Promjena mogućnosti prikaza
c
Navigacija
F
I
Promjena ISO mogućnosti
Udesno
Kad okrećete:
• Pomaknite prikaz do mogućnosti ili izbornika.
• Odaberite brzinu okidača, otvor blende ili vrijednost
ekspozicije u načinu snimanja.
• Pomičite se po datotekama u načinu reprodukcije.
Osnovne funkcije 16
Funkcija
• Pristup mogućnostima u načinu snimanja.
• Brisanje datoteka u načinu Playback
(Reprodukcija).
Izgled fotoaparata
Kotačić odabira načina rada
Simbol
t
Način
Opis
Snimite fotografiju tako da fotoaparat
Pametni Auto odabere način scene prema otkrivenim
značajkama.
p
Program
Snimite fotografiju uz postavljanje
mogućnosti.
A
Prioritet
otvora
zaslona
Snimite fotografiju uz podešavanje otvora
blende. (Brzina okidača postavlja se
automatski.)
S
Prioritet
zatvarača
Snimite fotografiju uz podešavanje brzine
okidača. (Vrijednost otvora blende postavlja
se automatski.)
M
Ručno
podešavanje
Snimite fotografiju uz podešavanje otvora
blende i brzine okidača.
d
DUAL IS
Snimite fotografiju koristeći mogućnosti koje
smanjuju učinak podrhtavanja fotoaparata.
s
Scena
Snimite fotografiju s prethodno postavljenim
mogućnostima za određenu scenu.
Videozapis
Provjerite konfigurirane postavke za
snimanje videozapisa.
v
Osnovne funkcije 17
Umetanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako umetnuti bateriju i optimalnu memorijsku karticu u fotoaparat.
Vađenje baterije i memorijske kartice
Nježno gurnite dok se
kartica ne otpusti iz
fotoaparata, a zatim
povucite iz utora.
Memorijska kartica
Gumb za
zaključavanje
baterije
Memorijsku karticu umetnite
s pozlaćenim kontaktima
prema gore.
Bravicu gurnite prema
gore kako biste oslobodili
bateriju.
Memorijska kartica
Baterija
Bateriju umetnite s logotipom
Samsunga okrenutim prema
dolje.
Interna se memorija može rabiti kao privremeni uređaj za pohranu dok
memorijska kartica nije umetnuta.
Baterija
Osnovne funkcije 18
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Punjenje baterije
Uključivanje fotoaparata
Prije prve uporabe fotoaparata potrebno je napuniti bateriju. USB
kabel priključite na AC ispravljač, a zatim drugi kraj kabela sa
žaruljicom pokazivača utaknite u fotoaparat.
Pritisnite [POWER] kako biste uključili ili isključili fotoaparat.
• Kod prvog uključivanja fotoaparata pojavljuje se početni zaslon
za postavljanje. (str. 21)
Uključivanje fotoaparata u načinu reprodukcije
Pritisnite [P]. Fotoaparat se uključuje i odmah otvara način
reprodukcije.
Žaruljica pokazivača
• Crvena: Punjenje u tijeku
• Zelena: Potpuno napunjena
Kad uključite fotoaparat tako da pritisnete i držite [P] približno 5 sekundi, iz
fotoaparata se ne čuju nikakvi zvukovi.
Osnovne funkcije 19
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Mini nadzorna ploča
Dok je fotoaparat uključen, mini nadzorna ploča pokazuje preostali
kapacitet baterije i memorijske kartice.
• Ako fotoaparat izlažete u vrućem i vlažnom okruženju, na mjeračima
se može kondenzirati vlaga.
• Ako se pokazivač mjerača nastavi okretati, obratite se servisnom
centru.
• Preostali kapaciteti baterije i memorijske kartice mogu se razlikovati
od onoga što pokazuje mjerač.
Osnovne funkcije 20
Izvođenje početnog postavljanja
Kad se pojavi početni zaslon za postavljanje, izvedite donje postupke za konfiguriranje osnovnih postavki fotoaparata.
1
5
Pritisnite [D] ili [c] za odabir Home (Home), a zatim
pritisnite [o].
6
English
Pritisnite [F] ili [I] za odabir vremenske zone, a zatim
[o].
London
• Za postavljanje ljetnog računanja vremena pritisnite [D].
Pritisnite [POWER].
• Kod prvog uključivanja fotoaparata pojavljuje se početni zaslon
za postavljanje.
Language
Time Zone
Date & Time
Exit
2010/01/01
Move
London
2
Pritisnite [I] da biste odabrali Language, a zatim
pritisnite [I] ili [o].
3
4
Pritisnite [D] ili [c] za odabir jezika, a zatim [o].
Pritisnite [D] ili [c] da biste odabrali Time Zone
(Vremenska zona), a zatim pritisnite [I] ili [o].
[GMT +00:00] 2010/01/01 10:00 AM
Menu Vraćanje natrag
7
DST
Pritisnite [D] ili [c] da biste odabrali Date & Time
(Datum & Vrijeme ), a zatim pritisnite [I] ili [o].
Osnovne funkcije 21
Izvođenje početnog postavljanja
8
Pritisnite [F] ili [I] za odabir stavke.
Year
2010
Month Date
01
Menu Izlaz
9
01
Hour
Min
10:
00
OK
Isključeno
Postavi
Pritisnite [D] ili [c] za postavljanje datuma i vremena ili
odaberite format datuma, a zatim pritisnite [o].
Osnovne funkcije 22
Upoznajte se s ikonama
Prikazane ikone mijenjaju se ovisno o odabranom načinu ili postavljenim mogućnostima.
A
STBY 00:00:10
Ikona
B
F2.4 1/60
B. Ikone na desnoj strani
Opis
Ikona
Opis
Odabrani načina snimanja
Jedna snimka
Način pripreme
F2.4
Vrijednost otvora blende
Način snimanja u razmacima
1/60
Brzina okidača
4.0
Način snimanja s braketiranjem
00001
Način uzastopnog snimanja velike
brzine
C
C. Informacije
Vrijednost ekspozicije
Dostupan broj fotografija
00001
Interna memorija
Tajmer
Umetnuta je memorijska kartica
Razlučivost fotografije
A. Ikone na lijevoj strani
Ikona
Opis
Izjednačavanje bijele boje
Prepoznavanje lica
Mogućnost područja fokusiranja
Stil fotografije
Efekt Smart filtra
Podešavanje slike
(kontrast, oštrina, zasićenje)
•
•
•
Razlučivost videozapisa
Broj slika
Kvaliteta fotografije
: Potpuno napunjena
: Djelomično puna
(Crvena) : Potrebno
punjenje
Dostupno vrijeme snimanja
00:00:10
Mogućnost mjerenja
Glasovni zapis
Mogućnost bljeskalice
Kadar automatskog fokusiranja
Intenzitet bljeskalice
Podrhtavanje fotoaparata
ISO brzina
Mogućnost autom. fokusiranja
Optical Image Stabilization, OIS
(Optički stabilizator slike)
Osnovne funkcije 23
4.0
Omjer zumiranja
Histogram (str. 26)
Odabir mogućnosti
Mogućnosti možete odabrati pritiskom na [m] i pomoću gumba za navigaciju ([D], [c], [F], [I]).
Mogućnostima snimanja možete pristupiti i ako pritisnete [f], ali neke mogućnosti neće biti dostupne.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [m] ponovo za povratak na prethodni izbornik.
Za pomicanje do mogućnosti ili izbornika okrenite ili
pritisnite gumb za navigaciju.
• Za pomicanje prema gore ili prema dolje pritisnite [D] ili
[c]. Za pomicanje ulijevo ili udesno pritisnite [F] ili [I].
• Okrenite gumb za navigaciju u bilo kojem smjeru.
3
Pritisnite [o] da biste potvrdili označenu mogućnost ili
izbornik.
Osnovne funkcije 24
Pritisnite [Okidač] za povratak u način snimanja.
Odabir mogućnosti
Npr. odabir mogućnosti izjednačavanja bijele boje u načinu
Program
1
4
Okrenite kotačić odabira na p.
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite [D] ili [c] za
pomicanje do Balans bijele boje, a zatim pritisnite [I]
ili [o].
Veličina slike
Balans bijele boje
Kvaliteta
Podešavanje vrijednosti ekspozicije
Prepoznavanje lica
Smart FR uređivanje
2
Područje fokusiranja
Pritisnite [m].
Menu Izlaz
Veličina slike
5
Balans bijele boje
Kvaliteta
Pomicanje
(1/2)
Okrenite navigacijski gumb ili pritisnite [F] ili [I] za
pomicanje do mogućnosti balansa bijele boje.
Podešavanje vrijednosti ekspozicije
Prepoznavanje lica
Smart FR uređivanje
Područje fokusiranja
Menu Izlaz
3
Pomicanje
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite [D] ili [c] za
pomicanje a, a zatim pritisnite [I] ili [o].
Pomicanje
6
7
Podesi
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Osnovne funkcije 25
Postavljanje zaslona i zvuka
Saznajte kako promijeniti osnovne informacije koje fotoaparat prikazuje i postavke zvuka.
Promjena informacija koje se prikazuju
O histogramu
Odaberite informacije koje se prikazuju u načinu snimanja ili u
načinu reprodukcije.
Pritisnite [D] više puta kako biste promijenili informacije
koje se prikazuju.
Prekratka ekspozicija
Pokaži sve informacije
o slici.
F2.4 1/60
Histogram je grafikon koji prikazuje raspodjelu svjetla na
fotografiji. Ako histogram ima visoki vrh s lijeve strane, fotografije
su tamne. Vrh s desne strane grafikona znači da su fotografije
svijetle. Visina vrhova povezana je s informacijama o bojama. Što
je neka boja više zastupljena, vrh je viši.
00001
Način
Mogućnost prikaza informacija
Snimanje
• Sakrijte sve informacije o snimanju
• Skrivanje informacija o snimanju, osim informacija
u donjem retku.
• Prikaz svih informacija o snimanju.
• Prikaz histograma.
Reprodukcija
• Skrivanje svih informacija o trenutnoj datoteci.
• Prikaz svih informacija o trenutnoj fotografiji.
• Prikaz informacija o trenutnoj datoteci, osim za
postavke snimanja i histogram.
Osnovne funkcije 26
Odgovarajuća
ekspozicija
Preduga ekspozicija
Postavljanje zaslona i zvuka
Postavljanje zvuka
Odaberite želite li da se fotoaparat oglasi prilikom izvođenja
funkcija.
1
2
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m]
Odaberite < “ Bip zvuk “ mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno
Zvuk fotoaparata je isključen.
1/2/3
Zvuk fotoaparata je uključen.
Osnovne funkcije 27
Snimanje fotografija
Saznajte osnovne radnje za brzo i jednostavno snimanje fotografija u načinu Pametni Auto.
1
2
Okrenite kotačić odabira na t.
3
Pritisnite [Okidač] dopola da biste fokusirali.
• Zeleni okvir znači da je subjekt fokusiran.
Kadrirajte subjekt.
F2.4 1/60
4
00001
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Savjete za jasnije fotografije pronaći ćete na stranici32.
Osnovne funkcije 28
Snimanje fotografija
Zumiranje
Digitalni zoom
Zumiranjem možete snimiti fotografije u krupnom planu.
Fotoaparat ima 5X optičko zumiranje 4X digitalno zumiranje. Ako
koristite oba načina, možete zumirati do 20 puta.
Okrenite [Zoom] udesno da biste zumirali svoj subjekt. Okrenite
[Zoom] ulijevo za smanjenje.
Ako je indikator zooma u digitalnom rasponu, fotoaparat koristi
digitalni zoom. Kvaliteta slike može se smanjiti ako koristite
digitalni zoom.
Optički raspon
Indikator zooma
4.0
Digitalni raspon
• Digitalni zoom nije dostupan kad koristite načine t, d, s (u
4.0
F2.4 1/60
00001
F2.4 1/60
nekim scenama) i v te kad koristite Prepoznavanje lica, Ručno
fokusiranje, Smart filtar, AF praćenjem i Smart domet.
• Ako koristite digitalni zoom, spremanje fotografija može potrajati
duže.
00001
Omjer zumiranja
Zoom out
(Smanjenje)
Zoom in
(Povećavanje)
Osnovne funkcije 29
Snimanje fotografija
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS)
pASMsv
Optički smanjite podrhtavanje fotoaparata u načinu snimanja.
Prije korekcije
1
2
Nakon korekcije
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ OIS “ mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno: Deaktiviranje funkcije OIS.
Uključeno: Aktiviranje funkcije OIS.
Osnovne funkcije 30
• OIS možda neće ispravno raditi ako:
premještate fotoaparat kako biste slijedili kretanje subjekta,
koristite digitalno zumiranje,
fotoaparat previše podrhtava,
brzina okidača je premala. (Na primjer, kad odaberete Noć u
načinu s)
- Baterija je skoro prazna.
- Snimate krupni kadar.
• Ako koristite funkciju OIS sa stativom, slike će možda biti mutne
zbog vibriranja OIS senzora. Prilikom korištenja stativa deaktivirajte
funkciju OIS.
• Ako se fotoaparat udari, prikaz će biti mutan. U tom slučaju, isključite
fotoaparat i ponovno ga uključite kako biste ispravno koristili funkciju
OIS.
• U nekim načinima scene, funkcija OIS nije dostupna.
-
Korištenje kotačića za odabir načina rada
Pomoću kotačića za odabir načina rada možete promijeniti način uzastopnog snimanja ili postaviti tajmer.
Okrenite kotačić za odabir načina rada na jednu od sljedećih
mogućnosti.
Simbol
Način
10fps
5fps
3fps
Prediktivno
snimanje
Simbol
Način
Opis
Pojedinačno
Snimanje pojedinačne fotografije.
Interval
• Snimite niz fotografija u postavljenom
intervalu. (str. 57)
• Ako dugo snimate, spriječite zamućivanje
fotografija upotrebom stativa.
10 sek
2 sek
Zagrada
1000fps
• Podesite tajmer za odgodu snimanja.
(str. 54)
• Snimite fotografiju za 10 sekundi ili
2 sekunde.
480fps
240fps
30 FPS
Opis
• Način uzastopnog snimanja velike brzine.
(str. 55)
• Odaberite broj fotografija koje želite
snimiti u načinu uzastopnog snimanja
velike brzine. Odjedanput možete snimiti
najviše 10 fotografija.
• Upotrijebite ovaj način za snimanje prvih
nekoliko važnih snimaka. (str. 56)
• Snimite niz od 8 fotografija u razdoblju
kada pritisnete okidač napola pa do
trenutka kada ga pritisnete do kraja.
• Broj slika u sekundi za snimanje
videozapisa
• Kada odaberete 1000 fps, 480 fps ili
240 fps (slika u sekundi), možete snimiti
videozapise velike brzine. (str. 48)
* Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja.
Prema mogućnosti zagrađivanja (str. 58),
• Snimite 1 fotografiju i izradite 8 fotografija
u različitim fotografskim stilovima.
• Snimite 3 fotografije s različitim balansom
bijele boje.
• Snimite 3 fotografije s različitim
ekspozicijama.
Osnovne funkcije 31
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija
Ispravno držanje fotoaparata
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
Ništa ne smije blokirati
objektiv.
• Postavite mogućnost Optical Image Stabilization
(Optička stabilizacija slike) kako biste optički
smanjili podrhtavanje fotoaparata. (str. 30)
• Odaberite način d za optičko i digitalno
smanjenje podrhtavanja fotoaparata. (str. 45)
Ako je prikazano
Pritisnite okidač dopola
Pritisnite [Okidač] dopola da biste
fokusirali. Fokus i ekspozicija se
automatski podešavaju.
Podrhtavanje fotoaparata
F2.4 1/60
F2.4 1/60
00001
Fokusiranje kadra
• Pritisnite [Okidač] da biste snimili
fotografiju ako je prikaz zelene
boje.
• Promijenite kadar i ponovo dopola
pritisnite [Okidač] ako je prikaz
crvene boje.
00001
Za snimanje u tami izbjegavajte postavljanje bljeskalice na Snimanje
uz bljeskalicu s manjom brzinom zatvarača ili Isključeno. Blenda
ostaje duže otvorena i možda ćete teže održati fotoaparat mirnim.
• Upotrijebite stativ ili mogućnost bljeskalice postavite na
Nadopunjujući bljesak. (str. 59)
• Postavite mogućnosti ISO brzine. (str. 61)
Vrijednosti otvora blende i brzine
okidača su postavljene.
Osnovne funkcije 32
Sprečavanje da subjekt bude izvan fokusa
Možda ćete teško zadržati subjekt u fokusu ako:
- postoji mali kontrast između subjekta i pozadine.
(ako subjekt nosi odjeću sličnoj boji pozadine)
- je izvor svjetlosti iza subjekta presvijetao.
- je subjekt sjajan.
- subjekt uključuje vodoravne uzorke, primjerice rolete.
- subjekt nije postavljen u sredinu kadra.
• Snimanje fotografija pri slabom osvjetljenju
Uključite bljeskalicu.
(str. 59)
• Kad se subjekti brzo kreću
Koristite način
uzastopnog snimanja
velike brzine (str. 55) ili
način pripreme. (str. 56)
Koristite zaključavanje fokusa
Pritisnite [Okidač] dopola da biste fokusirali. Ako je subjekt
fokusiran, kadar možete premjestiti kako biste promijenili
kompoziciju. Kad ste spremni, pritisnite [Okidač] da biste
snimili fotografiju.
Osnovne funkcije 33
Proširene funkcije
Saznajte kako snimiti fotografiju odabirom određenog načina rada
te kako snimiti video ili zvučni zapis.
Upotreba načina Automatski pametno …………………… 35
Upotreba načina Scena ……………………………………
Korištenje panoramskog načina ………………………………
Korištenje načina Panorama Action …………………………
Upotreba načina Uljepšavajući snimak ………………………
37
37
39
40
Upotreba načina Program ………………………………… 41
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i
ručnog načina ………………………………………………
Korištenje načina Prioritet otvora blende ……………………
Korištenje načina Prioritet okidača ……………………………
Korištenje načina Ručno ………………………………………
42
43
43
44
Upotreba načina DUAL IS ………………………………… 45
Snimanje videozapisa ……………………………………… 46
Snimanje videozapisa velike brzine ………………………… 48
Korištenje načina Smart prepoznavanje scene ……………… 49
Snimanje glasovnih zapisa ………………………………… 50
Snimanje glasovnog zapisa ………………………………… 50
Dodavanje glasovnog zapisa fotografiji ……………………… 50
Upotreba načina Automatski pametno
U ovom načinu fotoaparat automatski odabire prikladne postavke fotoaparata temeljene na otkrivenoj vrsti scene. Način Smart Auto pomaže
ukoliko niste upoznati s postavkama fotoaparata za različite scene.
1
2
Okrenite kotačić odabira na t.
Ikona
Opis
Kadrirajte subjekt.
Prikazuje se kod snimanja portreta.
• Fotoaparat automatski odabire scenu. U donjem lijevom dijelu
zaslona pojavit će se odgovarajuća ikona načina snimanja.
Prikazuje se kod snimanja fotografija s krupnim kadrom
objekta.
Prikazuje se kod snimanja fotografija teksta u krupnom
planu.
Prikazuje se kod snimanja fotografija zalazaka sunca.
Prikazuje se kod snimanja fotografija vedrog neba.
Prikazuje se kod snimanja pošumljenih područja.
F2.4 1/60
Ikona
Prikazuje se kod snimanja krupnih kadrova živopisnih
subjekata.
00001
Prikazuje se kod snimanja krupnih kadrova portreta
osoba.
Opis
Prikazuje se kad su fotoaparat i subjekt neko vrijeme
stabilni. Ovo je dostupno samo prilikom snimanja u
mraku.
Prikazuje se kod snimanja fotografija krajolika.
Prikazuje se kod snimanja fotografija svijetlo-bijele
pozadine.
Prikazuje se kod noćnog snimanja fotografija krajolika.
Ovo je dostupno samo kad je bljeskalica isključena.
Prikazuje se kod noćnog snimanja portreta.
Prikazuje se kod snimanja fotografija krajolika s
pozadinskim osvjetljenjem.
Prikazuje se kod snimanja portreta s pozadinskim
osvjetljenjem.
Proširene funkcije 35
Prikazuje se kod snimanja fotografija subjekata u
pokretu.
Prikazuje se kod snimanja fotografija vatrometa. Ova je
značajka dostupna samo uz uporabu stativa.
Upotreba načina Automatski pametno
3
4
Pritisnite [Okidač] dopola da biste fokusirali.
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
• Ukoliko fotoaparat ne prepozna pravilni način scene, pojavljuje se
i koriste se zadane postavke.
• Čak i ako je lice registrirano, fotoaparat možda neće odabrati način
snimanja portreta. To ovisi o položaju subjekta i osvjetljenju.
• Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima
snimanja, kao što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost
do subjekta.
• Čak i ako koristite stativ, načina možda neće biti registriran, ovisno
o kretanju subjekta.
Proširene funkcije 36
Upotreba načina Scena
Snimite fotografiju s prethodno postavljenim mogućnostima za određenu scenu.
1
2
Okrenite kotačić odabira na s.
Korištenje panoramskog načina
Odaberite scenu.
Snimite i kombinirajte niz fotografija kako biste imitirali širokokutni
prikaz.
Panorama
• Da biste promijenili način scene, pritisnite [m] i odaberite
“ scenu.
• Za panoramski način pogledajte “Korištenje panoramskog
načina.”
• Za uljepšavajući način pogledajte “Upotreba načina
Uljepšavajući snimak” na stranici 40.
3
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
1
2
3
Okrenite kotačić odabira na s.
Odaberite Panorama.
Usmjerite objektiv fotoaparata prema subjektu te pritisnite i
držite [Okidač] kako biste snimili prvu fotografiju.
Proširene funkcije 37
Upotreba načina Scena
4
Dok je gumb pritisnut, polako pomaknite fotoaparat u
odabranom smjeru.
• Panoramsko snimanje može biti neuspješno ako:
• Kada je tražilo poravnano na sljedeću scenu, fotoaparat
automatski snima sljedeću fotografiju.
•
•
•
•
5
Kad završite, pustite [Okidač].
• Kad napravite sve snimke potrebne za panoramsku fotografiju,
fotoaparat ih kombinira u jednu panoramsku fotografiju.
Proširene funkcije 38
- Prebrzo ili presporo pomičete fotoaparat.
- Lagano okrećite fotoaparat.
- Tresete fotoaparat.
- Okrenete fotoaparat u drugom smjeru.
- Snimate na tamnom mjestu.
- Snimate subjekt u pokretu na maloj udaljenosti.
- Snimate u uvjetima promjenjivog osvjetljenja.
Razlučivost fotografija postavljena je na .
Odabir načina Panorama onemogućit će funkcije digitalnog i optičkog
zooma.
U načinu Panorama nisu dostupne neke mogućnosti snimanja.
Fotoaparat može zaustaviti snimanje u načinu Panorama zbog
promjene kompozicije snimke ili pokreta subjekta.
Upotreba načina Scena
6
Korištenje načina Panorama Action
U načinu Panorama Action možete snimiti i kombinirati niz
fotografija subjekta u pokretu.
Pritisnite i držite [Okidač] i usmjerite fotoaparat na objekt
snimanja.
• Ako ima više objekata snimanja, fotoaparat možda neće
prepoznati ispravan objekt.
7
Kad završite, pustite [Okidač].
• Fotoaparat automatski kombinira snimke u jednu fotografiju.
• Panoramsko snimanje može biti neuspješno ako:
1
2
3
4
5
Okrenite kotačić odabira na s.
Odaberite Panorama.
Pritisnite [m].
Odaberite a “ Panoramsko snimanje “ Uključeno.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Proširene funkcije 39
- Prebrzo ili presporo pomičete fotoaparat.
- Lagano okrećite fotoaparat.
- Tresete fotoaparat.
- Okrenete fotoaparat u drugom smjeru.
- Snimate na tamnom mjestu.
- Snimate subjekt u pokretu na maloj udaljenosti.
- Snimate u uvjetima promjenjivog osvjetljenja.
• Razlučivost fotografija postavljena je na VGA.
• Potrebno je neko vrijeme da fotoaparat spremi panoramske
fotografije.
• Neke opcije snimanja nisu dostupne u načinu Panorame.
Upotreba načina Scena
5
Upotreba načina Uljepšavajući snimak
Snimite fotografiju osobe s mogućnošću sakrivanja nesavršenosti
lica.
1
2
3
4
a biste sakrili nesavršenosti lica, odaberite Retuširanje
lica “mogućnost.
• Odaberite višu postavku kako biste sakrili veći broj
nesavršenosti.
Okrenite kotačić odabira na s.
Odaberite Retuširani portret.
Podešavanje tona kože
Retuširanje lica
Razina 1
Da biste posvijetlili nijansu kože subjekta (samo lice)
pritisnite [m].
Prepoznavanje lica
Razina 2
Smart FR uređivanje
Razina 3
Odaberite a “ Podešavanje tona kože “mogućnost.
Veličina slike
Kvaliteta
• Odaberite višu postavku kako bi koža izgledala svjetlija.
Područje fokusiranja
Podešavanje tona kože
Razina 1
Retuširanje lica
Razina 2
Prepoznavanje lica
Razina 3
Smart FR uređivanje
Veličina slike
Menu Vraćanje natrag
Područje fokusiranja
OK
Postavi
Postavi
6
7
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
8
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Kvaliteta
Menu Vraćanje natrag
OK
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
Udaljenost izoštravanja biti će postavljena na Automatski makro.
Proširene funkcije 40
Upotreba načina Program
U načinu Program možete postaviti različite mogućnosti, osim brzine okidača i vrijednost otvora blende, koje fotoaparat postavlja automatski.
1
2
Okrenite kotačić odabira na p.
Postavite mogućnosti. (Za popis mogućnosti pogledajte
“Mogućnosti snimanja.”)
F2.4 1/60
00001
3
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
4
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Proširene funkcije 41
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i ručnog načina
Podesite vrijednost blende ili brzinu okidača kako biste odredili ekspoziciju svojih fotografija. Ove mogućnosti možete koristiti u načinu
prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i ručnom načinu.
Vrijednost otvora blende
Brzina okidača
Blenda je otvor kroz koji se propušta svjetlo. Vrijednost otvora
blende možete podesiti kako biste odredili koliko svjetla dopire do
objektiva prilikom snimanja fotografije. Smanjivanjem vrijednosti
otvora blende (širenjem otvora blende) ulazi više svjetla, a objekti
koji su dalje neće biti u fokusu. To je dobro za snimanje u krupnom
planu i snimanje portreta kako bi pažnja bila usmjerena na glavni
subjekt.
Isto tako, s povećanjem vrijednosti otvora blende bivaju izoštreni
objekti u blizini, kao i dalji objekti. To je dobro za snimanje pejzaža
kako bi cijeli predio bio prikazan u sceni.
Brzina okidača određuje koliko dugo okidač ostaje otvoren
prilikom snimanja fotografije. Kad smanjite brzinu okidača, više
svjetla ulazi u fotoaparat i fotografija će izgledati svjetlija. Međutim,
manja brzina okidača može rezultirati zamućenim fotografijama
ako se subjekt ili fotoaparat pomiču.
Kad povećate brzinu okidača, fotografija će izgledati tamnija.
Međutim, veća brzina okidača smanjit će zamućenje ako se
subjekt ili fotoaparat pomiču.
Mala brzina okidača
Velika vrijednost
otvora blende
Mala vrijednost
otvora blende
Proširene funkcije 42
Velika brzina okidača
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i ručnog načina
Korištenje načina Prioritet otvora blende
Korištenje načina Prioritet okidača
Način Prioritet otvora blende omogućuje vam ručno postavljanje
vrijednosti otvora blende dok fotoaparat automatski odabire
odgovarajuću brzinu okidača
Način Prioritet okidača omogućuje vam ručno postavljanje
brzine okidača dok fotoaparat automatski odabire odgovarajuću
vrijednost otvora blende.
1
2
1
2
Okrenite kotačić odabira na A.
Okrenite gumb za navigaciju da biste podesili vrijednost
otvora blende.
• Za više informacija o vrijednosti otvora blende pogledajte
stranicu42.
Okrenite kotačić odabira na S.
Pritisnite [o] i okrenite gumb za navigaciju da biste
podesili brzinu okidača.
• Pogledajte stranicu 42 za više informacija o brzini okidača.
F2.4 1/60
F2.4 1/60
00001
00001
3
Postavite mogućnosti. (Za popis mogućnosti pogledajte
“Mogućnosti snimanja.”)
4
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
5
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
3
Postavite mogućnosti. (Za popis mogućnosti pogledajte
“Mogućnosti snimanja.”)
4
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
5
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Proširene funkcije 43
Korištenje prioriteta otvora blende, prioriteta okidača i ručnog načina
Korištenje načina Ručno
Ručni način omogućuje vam ručno podešavanje otvora blende i
brzine okidača.
1
2
Okrenite kotačić odabira na M.
Okrenite gumb za navigaciju da biste podesili vrijednost
otvora blende.
F2.4 1/60
3
4
Okrenite gumb za navigaciju da biste podesili brzinu
okidača.
5
6
Pritisnite [o] da biste spremili brzinu okidača.
Postavite mogućnosti. (Za popis mogućnosti pogledajte
“Mogućnosti snimanja.”)
7
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
8
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
00001
Pritisnite [o] da biste odabrali otvor blende.
Proširene funkcije 44
Upotreba načina DUAL IS
Podrhtavanje fotoaparata i sprječavanje zamućivanja smanjite pomoću funkcija za optičku i digitalnu stabilizaciju slike.
Prije korekcije
Nakon korekcije
1
2
Okrenite kotačić odabira na d.
3
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
• Digitalno zumiranje u ovom načinu snimanja ne radi.
• Fotografija će biti optički korigirana samo kod snimanja s izvorom
svijetla svjetlijim od fluorescentnog.
• Ako se subjekt brzo kreće, fotografija može biti zamućena.
• Mogućnost optičke stabilizacije slike postavite na smanjivanje
podrhtavanja fotoaparata u različitim načinima snimanja. (str. 30)
Proširene funkcije 45
Snimanje videozapisa
Snimite videozapise u trajanju do 20 minuta. Snimljeni se videozapis pohranjuje u obliku datoteke H.264 (MPEG-4.AVC).
• H.264 (MPEG-4 part10/AVC) je visoko komprimirani video format definiran u skladu s međunarodnim organizacijama za standarde ISO/IEC i ITU-T.
• Neke memorijske kartice možda neće podržavati snimanje u visokoj definiciji. U tom slučaju postavite nižu razlučivost. (str. 52)
• Memorijske kartice s malom brzinom pisanja neće podržavati videozapise visoke razlučivosti i velike brzine. Da biste snimili videozapise visoke razlučivosti i
velike brzine, koristite memorijske kartice s velikom brzinom pisanja.
• Ako je aktivirana optička stabilizacija slike, vaš videozapis može biti snimljen sa zvukom djelovanja OIS-a.
• Ukoliko tijekom snimanja koristite funkciju zumiranja, moguće je da će zvuk zumiranja također biti snimljen.
1
4
Okrenite kotačić odabira na v.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
• Da biste snimili videozapise velike brzine, postavite broj slika u
STBY 00:00:10
sekundi na 1000fps, 480fps ili 240fps (str. 48).
• Veličina kadra videozapisa može se činiti manjom dok snimate
videozapis ovisno o razlučivosti videozapisa i brzini slika.
2
3
Pritisnite [m].
Odaberite V “ Glas “mogućnost zvuka.
00001
Mogućnost Opis
Isključeno: Snima videozapis bez zvuka.
Uključeno: Snima videozapis sa zvukom.
Zvuk zumiranja isključen: Snima videozapis bez
zvuka prilikom zumiranja.
5
Postavite ostale mogućnosti po želji.
(Mogućnosti potražite u odjeljku “Mogućnosti snimanja.”)
6
7
Pritisnite
(Snimač) za početak snimanja.
Ponovo pritisnite
Proširene funkcije 46
(Snimač) za prestanak snimanja.
Snimanje videozapisa
• Za snimanje videozapisa nije potrebno okrenuti kotačić odabira na
v. Videozapis možete početi snimati u bilo kojem načinu pritiskom
na
(Snimač).
• Opcije brzine slika mogu se razlikovati ovisno o razlučivosti
videozapisa.
• Ako se tijekom snimanja videozapisa visoke razlučivosti pojavi
poruka da je memorija puna, postavite nižu razlučivost da biste
povećali preostali kapacitet memorije.
Za pauziranje snimanja
Fotoaparat omogućuje privremeno zaustavljanje prilikom snimanja
videozapisa. Ova funkcija omogućuje snimanje više scena kao
jedan videozapis.
Pritisnite [o] za pauzu tijekom snimanja. Pritisnite ponovno da
biste nastavili.
00:00:07
Broj slika u sekundi dostupan za svaku razlučivost
Široko (16:9)
Standardno (4:3)
Razlučivost
Broj slika u sekundi
1920 X 1080 HQ
30 FPS
1920 X 1080
30 FPS
1280 X 720
30 FPS
192 X 64
1000fps
432 X 320
240fps
224 X 160
480fps
640 X 480
30 FPS
320 X 240
30 FPS
Bilježenje pojedinačnih slika tijekom snimanja videozapisa
Tijekom snimanja videozapisa možete zabilježiti pojedinačne slike
bez prebacivanja na načine snimanja fotografija (najviše šest
fotografija).
Pritisnite [Okidač] da biste snimili slike tijekom snimanja
videozapisa.
• Snimljene fotografije automatski će se spremiti.
Proširene funkcije 47
Snimanje videozapisa
• Snimljene fotografije imaju istu razlučivost kao i videozapis. Međutim
kada je razlučivost videozapisa 1920 X 1080 HQ ili 1920 X 1080,
snimljene fotografije imaju istu razlučivost kao fotografije snimljene u
načinu snimanja.
• Snimljene fotografije služit će kao oznake za pomicanje na
odgovarajuće mjesto u videozapisu. Kada odaberete sliku na
videozaslonu, fotoaparat reproducira videozapis od odabrane scene.
(str. 87)
• Ne možete snimiti fotografije tijekom snimanja videozapisa velike
brzine.
1
Okrenite kotačić odabira na V.
2
Okrenite kotačić odabira pogona okidača da biste odabrali
broj slika u sekundi:
• Način V omogućuje samo snimanje videozapisa velike
brzine.
Mogućnost Description
1000fps: snimanje 1000 slika u sekundi (u trajanju
od najviše 10 sekundi)
480fps: snimanje 480 slika u sekundi (u trajanju od
najviše 3 minute)
240fps: snimanje 240 slika u sekundi (u trajanju od
najviše 5 minuta).
Snimanje videozapisa velike brzine
Videozapise velike brzine možete snimiti tako da postavite broj
slika u sekundi. Videozapisi velike brzine reproducirat će se kao
usporena snimka s 30 FPS, bez obzira na broj slika u sekundi u
videozapisu.
3
4
Pritisnite
(Snimač) za početak snimanja.
Ponovo pritisnite
• Memorijske kartice s malom brzinom pisanja ne podržavaju
videozapise velike brzine.
• Pri snimanju videozapisa velike brzine, ne možete postaviti stilove
fotografija, efekte pametnog filtra ni način pametnog prepoznavanja
scene.
• Videozapisi velike brzine ne podržavaju optički zoom ni snimanje
glasa.
• Brze video zapise ne možete snimati dok je fotoaparat priključen
na TV.
Proširene funkcije 48
(Snimač) za prestanak snimanja.
Snimanje videozapisa
Korištenje načina Smart prepoznavanje scene
Ikona
U ovom načinu fotoaparat automatski odabire prikladne postavke
videozapisa temeljene na otkrivenoj vrsti scene.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
3
4
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Prikazuje se kod snimanja videozapisa vedrog neba.
Prikazuje se kod snimanja videozapisa pošumljenih
područja.
Odaberite V “ Smart prepoznavanje scene “
Uključeno.
Prikazuje se kod snimanja videozapisa zalazaka sunca.
Kadrirajte subjekt.
• Fotoaparat automatski odabire scenu. U donjem lijevom dijelu
zaslona pojavit će se odgovarajuća ikona načina snimanja.
5
6
Pritisnite
(Snimač) za početak snimanja.
Ponovo pritisnite
STBY 00:00:10
F2.4 1/60
Opis
Prikazuje se kod snimanja videozapisa krajolika.
00001
Proširene funkcije 49
(Snimač) za prestanak snimanja.
• Ukoliko fotoaparat ne prepozna pravilni način scene,
neće se
promijeniti i koristit će se zadane postavke.
• Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima
snimanja, kao što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost
do subjekta.
• U načinu Smart Scene Detection ne možete postaviti efekte smart
filtra niti stilove fotografija.
• Ako promijenite način uzastopnog snimanja, deaktivirat će se način
pametnog prepoznavanja scene.
Snimanje glasovnih zapisa
pASMds
Naučite kako snimiti glasovni zapis koji možete bilo kada reproducirati. Glasovni zapis možete dodati fotografiji kao kratki podsjetnik o
uvjetima snimanja.
Najbolju kvalitetu snimke ostvarit ćete prilikom snimanja na udaljenosti od 40 cm od fotoaparata.
Snimanje glasovnog zapisa
Dodavanje glasovnog zapisa fotografiji
1
2
3
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [m].
5
Snimite kratki zvučni zapis (najviše 10 sekundi).
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Glas “ Snimanje.
Za snimanje pritisnite [Okidač].
• Pritisnite [o] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
• Snimati možete zvučne zapise u trajanju do 10 sati.
00:00:10
Odaberite a “ Glas “ Bilješka.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Kadrirajte subjekt i snimite fotografiju.
• Fotoaparat započinje snimanje glasovnog zapisa odmah
nakon snimanja fotografije.
• Pritisnite [Okidač] za prestanak snimanja glasovnog zapisa.
U načinu uzastopnog snimanja velike brzine i načinu snimanja s
braketiranjem, fotografijama ne možete dodati glasovne zapise.
Shutter Stop
OK
Pauza
4
Pritisnite [Okidač] za prestanak snimanja.
5
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
• Ponovo pritisnite [Okidač] da biste snimili novi glasovni zapis.
Proširene funkcije 50
Mogućnosti snimanja
Saznajte koje su mogućnosti načina snimanja.
Odabir razlučivosti i kvalitete ………………… 52
Odabir razlučivosti ……………………………… 52
Odabir kvalitete slike …………………………… 53
Upotreba tajmera ………………………………
54
Upotreba načina za uzastopno snimanje ……
55
Snimanje fotografija u načinu uzastopnog snimanja
velike brzine ……………………………………
Upotreba načina Precapture ……………………
Snimanje fotografija u načinu Interval ……………
Snimanje braketiranih fotografija ………………
55
56
57
58
Snimanje u tami ………………………………
Sprečavanje efekta crvenih očiju ………………
Upotreba bljeskalice ……………………………
Podešavanje ISO brzine …………………………
59
59
59
61
Promjena fokusa fotoaparata …………………
Upotreba funkcije macro …………………………
Upotreba automatskog fokusiranja ………………
Korištenje fokusiranja dijela prizora ……………
Upotreba automatskog fokusiranja praćenjem …
Podešavanje područja fokusiranja ………………
62
62
62
63
64
65
Upotreba funkcije prepoznavanja lica ………
Prepoznavanje lica ………………………………
Snimanje vlastitog portreta ………………………
Snimanje osmjeha ………………………………
Otkrivanje treptaja ………………………………
66
66
67
67
68
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica
68
Registriranje lica kao omiljenih (Moja zvijezda) … 69
Podešavanje svjetline i boje ………………… 71
Ručno podešavanje ekspozicije (EV) …………… 71
Promjena mogućnosti mjerenja ………………… 71
Odabir izvora svjetlosti (Izjednačavanje bijele boje) 72
Poboljšavanje fotografija ………………………
Primjena stilova fotografija ………………………
Primjena efekata smart filtra ……………………
Podešavanje fotografija …………………………
75
75
76
77
Upotreba pametnog raspona …………………
78
Odabir razlučivosti i kvalitete
Saznajte kako mijenjati razlučivost slike i postavke kvalitete.
Odabir razlučivosti
tpASMdsv
Mogućnost Opis
Povećanje razlučivosti fotografija ili videozapisa uključivat će više
piksela pa se može ispisati na većem papiru ili prikazati na većem
zaslonu. Većom razlučivošću povećava se i veličina datoteke.
1920 X 1080: Ispis na papiru formata A5 s
proporcijama 16:9 (panorama) ili reprodukcija na
HDTV-u.
Snimanje fotografije:
1024 X 768: Dodavanje e-pošti.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m]
Odaberite a “ Veličina slike “ mogućnost.
Prilikom snimanja videozapisa:
Mogućnost Opis
3648 X 2736: Ispis na papiru formata A2 s
proporcijama 3:2 (široko).
3648 X 2432: Ispis na papiru formata A3 sa širokim
proporcijama 3:2.
1
2
U načinu v pritisnite [m].
Odaberite V “ Veličina video zapisa “ mogućnost.
Mogućnost Opis
3264 X 2448: Ispis na papiru formata A3.
1920 X 1080 HQ: Reprodukcija visoko kvalitetnih
datoteka u panoramskom omjeru (16:9) na HDTV-u.
3648 X 2048: Ispis na papiru formata A3 u
panoramskom omjeru (16:9).
1920 X 1080: Reprodukcija u panoramskom omjeru
(16:9) na HDTV-u.
2736 X 2736: Ispis na papiru formata A3 u omjeru
1:1.
1280 X 720: Reprodukcija u panoramskom omjeru
(16:9) na HDTV-u.
2592 X 1944: Ispis na papiru formata A4.
640 X 480: Reprodukcija na običnom TV-u.
2048 X 1536: Ispis na papiru formata A5.
320 X 240: Objava na web-stranici.
Ako nije umetnuta memorijska kartica, podržana je samo razlučivost
640 X 480 i 320 X 240.
Mogućnosti snimanja 52
Odabir razlučivosti i kvalitete
Odabir kvalitete slike
Što su RAW datoteke?
pASMds
Snimljene fotografije spremaju se u JPEG ili RAW formatu. Slike
veće kvalitete bit će i veće veličine.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Kvaliteta “ mogućnost.
Mogućnost Opis
Jako fino
Fotografije snimljene fotoaparatom često se pretvaraju u JPEG
format i pohranjuju u memoriju prema postavkama fotoaparata
u trenutku snimanja. RAW datoteke ne pretvaraju se u JPEG
format, već se u memoriju pohranjuju bez ikakvih promjena.
RAW datoteke imaju proširenje "RAW" (na primjer, "SAM-9999
RAW"). Da biste podesili i kalibrirali ekspoziciju, izjednačavanje
bijele boje, tonove, kontraste i boje na RAW fotografijama,
upotrijebite program Samsung RAW Converter isporučen na
CD-u softvera. (Pogledajte stranicu: 103)
Fino
Normalno
RAW
RAW + S.Fino
RAW + Fino
RAW + Normalno
Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja.
U načinu uzastopnog snimanja velike brzine, načinu pripreme i načinu
snimanja s braketiranjem ne možete snimati fotografije u RAW formatu te će
RAW mogućnost biti postavljena na Jako fino.
Mogućnosti snimanja 53
Upotreba tajmera
tpASMdsv
Saznajte kako podesiti tajmer za odgodu snimanja.
1
Okrenite kotačić za odabir načina rada na 2 sek ili 10 sek.
Mogućnost Opis
2 sek: Snimanje za 2 sekunde.
10 sek: Snimanje za 10 sekundi.
2
Pritisnite [Okidač] da biste pokrenuli okidač.
• Žaruljica za pomoć AF / mjerača vremena trepće. Fotoaparat
automatski fotografira u navedeno vrijeme.
• Okrenite kotačić za odabir načina rada na Pojedinačno da biste
otkazali tajmer.
• Ovisno o odabranoj mogućnosti tajmera, neke mogućnosti
prepoznavanja lica neće biti dostupne.
• U panoramskom i akcijskom panoramskom načinu ne možete koristiti
tajmer.
Mogućnosti snimanja 54
Upotreba načina za uzastopno snimanje
pASMd
Snimanje subjekata koji se brzo kreću ili snimanje izraza lica i kretnji subjekta može biti otežano. Isto tako, ekspozicija se teže ispravno
podešava, kao i odgovarajući izvor svjetlosti. U tim slučajevima odaberite jedan od načina uzastopnog snimanja.
Snimanje fotografija u načinu uzastopnog
snimanja velike brzine
1
Okrenite kotačić za odabir načina rada na jednu od
mogućnosti uzastopnog snimanja velike brzine.
• Bljeskalicu možete koristiti samo ako odaberete Pojedinačno.
• Ovisno o odabranom načinu uzastopnog snimanja, neke mogućnosti
prepoznavanja lica neće biti dostupne.
• U načinu uzastopnog snimanja velike brzine, načinu pripreme i
načinu snimanja s braketiranjem ne možete snimati fotografije u
RAW formatu.
• U načinu brzog uzastopnog snimanja, pripreme i braketiranja nije
moguće postaviti mogućnost otkrivanja lica, neke stilove fotografija
(Skica i Odmagljivanje), Smart filtar, AF praćenjem ili Smart
domet.
Mogućnost
Opis
10fps: Snimite uzastopno 10 fotografija u sekundi.
5fps: Snimite uzastopno 5 fotografija u sekundi.
3fps: Snimite uzastopno 3 fotografija u sekundi.
Mogućnosti snimanja 55
Upotreba načina za uzastopno snimanje
2
Pritisnite i držite [Shutter].
Upotreba načina Precapture
• Pritiskom gumba [Shutter] fotoaparat neprekidno snima.
U načinu Precapture fotoaparat pokreće snimanje prije nego što
pritisnete okidač do kraja. Ako ne želite propustiti prvih nekoliko
važnih snimaka, upotrijebite ovaj način rada te odaberite najbolju
fotografiju nakon snimanja.
• Odjedanput možete snimiti najviše 10 fotografija.
• Spremanje fotografija može potrajati nešto duže ovisno o kapacitetu i
performansama memorijske kartice.
• Fotoaparat uvijek prikazuje snimljene fotografije prije nego što se
vrati u način snimanja.
1
Okrenite kotačić za odabir načina rada na Prediktivno
snimanje.
2
Kadrirajte subjekt u prizoru i dopola pritisnite [Okidač] da
biste fokusirali.
• Fotoaparat neprekidno snima 8 fotografija.
Ako prebrzo otpustite [Okidač], fotoaparat će snimiti manje od 8
fotografija.
3
Pritisnite [Okidač].
• Fotoaparat snima posljednju fotografiju, a zatim sprema
sve snimljene fotografije dok držite dopola pritisnutim gumb
[Okidač].
• Ako ne pritisnete [Okidač] do kraja, fotografije snimljene dok
ste [Okidač] držali dopola pritisnutim neće se spremiti.
Mogućnosti snimanja 56
Upotreba načina za uzastopno snimanje
4
Snimanje fotografija u načinu Interval
U načinu Interval možete snimiti određeni broj fotografija u
određenom vremenskom razmaku. Snimljene fotografije prikazuju
prirodni tijek vremena. Taj se način rada koristi pri snimanju
kretanja oblaka ili otvaranja pupoljaka.
• U načinu snimanja u razmacima fotoaparat snima više fotografija u
određenom vremenskom razdoblju. Prije korištenja te funkcije morate
provjeriti preostalo napajanje u bateriji i kapacitet memorije. Kada
je preostali kapacitet baterije ili memorije nedostatan, fotoaparat
automatski prestaje snimati fotografije.
• Razmak između snimanja možete postaviti na najmanje 1 minutu, a
fotografije u načinu snimanja s razmacima možete snimati najduže
48 sati.
• Ako pritisnete [POWER] dok je fotoaparat isključen, način snimanja
s razmacima deaktivirat će se. Izbjegavajte pritiskati gumb [POWER]
jer fotoaparat nema nikakve indikatore za način snimanja s
razmacima.
• Način snimanja s razmacima deaktivira se kada dopola pritisnete
[Okidač], pritisnete [Okidač] ili
(Snimač).
1
2
3
5
6
Odaberite mogućnost.
Mogućnost
Opis
Interval
Postavite vrijeme snimanja.
Br. snimaka
Postavite broj fotografija koje želite snimiti.
Kadrirajte subjekt.
Isključite fotoaparat.
• Fotoaparat se automatski uključuje i snima prvu snimku nakon
približno 1 minute. Nakon snimanja prvog snimka, fotoaparat
se isključuje.
• Fotoaparat se automatski uključuje nakon perioda koje
postavite i snima sljedeću fotografiju.
Ako okrenete kotačić odabira kad se fotoaparat isključi u načinu snimanja s
razmacima, odabrani način snimanja možda neće pravilno raditi.
Okrenite kotačić odabira načina rada na Interval.
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Interval.
Mogućnosti snimanja 57
Upotreba načina za uzastopno snimanje
Snimanje braketiranih fotografija
Odabir mogućnosti zagrade
Možete upotrijebiti značajku automatskog zagrađivanja da biste
snimili više fotografija istog objekta s različitim vrijednostima
postavki neznatno izmijenjenima, npr. ekspozicija, izjednačenje
bijele boje ili stil fotografije.
1
2
1
2
3
Okrenite kotačić za odabir načina rada na Zagrada.
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Zagrada.
Odaberite mogućnost zagrađivanja.
Mogućnost Opis
PSS BKT: Snimite 1 fotografiju i izradite 8 fotografija
u različitim fotografskim stilovima.
Pritisnite [Okidač].
• Ako ste odabrali WB BKT ili AE BKT, fotoaparat uzastopno
snima 3 fotografije.
• Ako je odabrano PSS BKT, fotoaparat snima 1 fotografiju i
izrađuje 8 fotografija u različitim fotografskim stilovima. Izvorna
fotografija automatski se sprema, tako da možete odabrati i
spremiti dodatnu fotografiju.
WB BKT: Snimanje triju fotografija s različitim
izjednačavanjem bijele boje.
AE BKT: Snimanje triju fotografija s odabranim
ekspozicijama.
4
Prilagodite boju za odabrani izvor svjetla (izjednačavanje
bijele boje) ili odaberite vrijednost ekspozicije.
5
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Pomoću stativa izbjegnite mutne slike.
Mogućnosti snimanja 58
Snimanje u tami
Saznajte kako snimiti fotografije noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja.
Sprečavanje efekta crvenih očiju
Upotreba bljeskalice
ps
Ako se tijekom snimanja osobe u tami aktivira bljeskalica, u očima
se može pojaviti crvena boja. Da biste to spriječili, odaberite
Reduciranje pojave crvenih očiju ili Reduciranje crvenila
očiju. Potražite mogućnosti korištenja bljeskalice u odjeljku
“Upotreba bljeskalice.”
tpASMs
Bljeskalicu koristite ako fotografirate u tami ili ako trebate više
svjetla na fotografijama.
1
U načinu snimanja pritisnite [F].
Pomicanje
2
Podesi
Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno:
• Bljeskalica se ne uključuje.
• Upozorenje o podrhtavanju fotoaparata ( )
pojavit će ako snimate pri slabom osvjetljenju.
Automatski: Bljeskalica se automatski uključuje ako
su subjekt ili pozadina tamni.
Automatski: Fotoaparat će odabrati odgovarajuću
postavku za otkrivenu scenu u načinu t.
Mogućnosti snimanja 59
Snimanje u tami
Mogućnost Opis
• Mogućnosti bljeskalice nisu dostupne ako odaberete način
Reduciranje pojave crvenih očiju*:
• Bljeskalica se uključuje ako su subjekt ili pozadina
tamni.
• Fotoaparat umanjuje efekt crvenih očiju.
uzastopnog snimanja velike brzine, način pripreme ili način snimanja
s braketiranjem ili pak ako odaberete Autoportret ili Prepoznavanje
treptanja.
• Subjekti moraju biti unutar preporučene udaljenosti od bljeskalice.
(str. 124)
• Ako u kadru ima reflektirajuće svjetlosti ili sitne prašine, na fotografiji
se mogu pojaviti sitne točke.
Nadopunjujući bljesak:
• Bljeskalica se uvijek uključuje.
• Intenzitet svjetlosti se automatski podešava.
Snimanje uz bljeskalicu s manjom brzinom
zatvarača:
• Bljeskalica se uključuje, a blenda ostaje duže
otvorena.
• Odaberite tu mogućnost ako želite snimiti
ambijentalnu svjetlost kako biste otkrili više detalja
u pozadini.
• Zamućivanje fotografija spriječite upotrebom
stativa.
Reduciranje crvenila očiju*:
• Bljeskalica se uključuje ako su subjekt ili pozadina
tamni.
• Fotoaparat korigira crvene oči putem napredne
softverske analize.
Podešavanje intenziteta bljeskalice
Podesite intenzitet bljeskalice kako biste izbjegli predugu ili
prekratku ekspoziciju.
1
2
3
U načinu snimanja pritisnite [F].
Pomaknite se do mogućnosti.
Okrenite [Zoom] udesno.
Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja.
* Između dva aktiviranja bljeskalice postoji interval. Ne pomičite se dok
se bljeskalica drugi put ne aktivira.
Mogućnosti snimanja 60
Snimanje u tami
4
Podešavanje ISO brzine
Podesite intenzitet.
pASM
ISO brzina je mjerenje svjetlosne osjetljivosti filma prema definiciji
Međunarodne organizacije za standardizaciju (International
Organization for Standardization, ISO). Što veći ISO odaberete,
to će i fotoaparat biti osjetljiviji na svjetlost. Većom ISO brzinom
možete dobiti bolje fotografije bez korištenja bljeskalice.
1
Vraćanje natrag
5
OK
U načinu snimanja pritisnite [I].
Postavi
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
• Podešavanje intenziteta bljeskalice možda neće biti učinkovito ako:
- je subjekt preblizu fotoaparata.
- postavite preveliku ISO brzinu.
- Vrijednost ekspozicije je prevelika ili premala.
• U nekim načinima snimanja ne možete koristiti ovu funkciju.
Pomicanje
2
OK
Postavi
Odaberite mogućnost.
kako biste upotrijebili ISO brzinu koja je
• Odaberite:
odgovarajuća za svjetlinu subjekta i osvjetljenje.
Što veću ISO brzinu odaberete, možete očekivati i više smetnji na slici.
Mogućnosti snimanja 61
Promjena fokusa fotoaparata
Saznajte kako podesiti fokus fotoaparata u odnosu na subjekte.
Upotreba funkcije macro
Upotreba automatskog fokusiranja
pASMdv
Koristite ovu funkciju za snimanje izbliza, npr. cvjetova ili kukaca.
Mogućnosti makro snimanja potražite u odjeljku “Upotreba
automatskog fokusiranja.”
pASMdv
Za snimanje oštrih fotografija odaberite odgovarajući fokus prema
udaljenosti od subjekta.
1
U načinu snimanja pritisnite [c].
Pomicanje
2
OK
Postavi
Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Normalno (AF): Fokus na subjekt udaljen više
od 50 cm.
• Fotoaparat nastojite držati doista mirno kako biste spriječili nastajanje
mutnih slika.
• Isključite bljeskalicu ako je udaljenost subjekta manja od 40 cm.
Snimanje izbliza: Izoštravanje na subjekt koji je
udaljen 5-50 cm (50- 80 cm ako se koristi zumiranje).
Automatski makro: Izoštravanje na subjekt koji je
udaljen više od 5 cm (više od 50 cm ako se koristi
zumiranje).
Ručno fokusiranje: Izoštrite na subjekt ručno
podešavajući udaljenost izoštravanja. (str. 63)
Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja 62
Promjena fokusa fotoaparata
Korištenje fokusiranja dijela prizora
Ručno podešavanje udaljenosti fokusiranja
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [c].
Pomaknite prikaz do mogućnosti Ručno fokusiranje.
Okrenite [Zoom] udesno.
Za podešavanje udaljenosti fokusiranja pritisnite ili
zakrenite gumb za navigaciju.
Vraćanje natrag
OK
1
2
3
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Područje fokusiranja “ AF odabranog
područja.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
OK: Selection AF
Postavi
F2.4 1/60
5
pASMd
Možete fokusirati određeni dio prizora. Odaberite dio koji želite
fokusirati.
00001
Pritisnite [o].
• Ako je subjekt prilikom ručnog podešavanja fokusa ostao neizoštren,
4
5
fotografija može biti zamagljena.
• Ako koristite ovu funkciju, nije moguće postaviti mogućnosti područja
fokusiranja i prepoznavanja lica.
6
Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Pomaknite okvir na područje koje želite fokusirati i
pritisnite [o].
• Pritisnite [o] da biste promijenili područje fokusiranja.
Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti otkrivanje lica, mogućnosti
stila fotografije i efekte smart filtra.
Mogućnosti snimanja 63
Promjena fokusa fotoaparata
Upotreba automatskog fokusiranja praćenjem
pASMd
AF praćenjem omogućuje praćenje i automatsko izoštravanje
objekta čak i u pokretu.
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Područje fokusiranja “ AF praćenjem.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Odaberite subjekt koji želite pratiti i pritisnite [o].
• Na subjektu će se prikazati okvir fokusa i pratit će ga s
pomicanjem fotoaparata.
F2.4 1/60
• Praćenje subjekta može biti neuspješno kad:
- Subjekt je premalen ili se previše kreće.
- Subjekt je pozadinski osvijetljen ili snimate na mračnom mjestu.
- Boje ili uzorci na subjektu i pozadini su jednaki.
- Fotoaparat se previše trese.
U tim slučajevima okvir fokusa pojavljuje se kao bijeli okvir s jednom
crtom.
• Ako fotoaparat ne može pratiti subjekt, morate ga ponovno odabrati
za praćenje.
• Ako fotoaparat ne može ispraviti fokus, okvir fokusa će se promijeniti
u crveni okvir s jednom crtom.
• Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti otkrivanje lica,
mogućnosti stila fotografije i efekte smart filtra.
00001
• Bijeli okvir znači da fotoaparat prati subjekt.
• Zeleni okvir znači da je subjekt u fokusu kad dopola pritisnete
[Okidač].
Mogućnosti snimanja 64
Promjena fokusa fotoaparata
Podešavanje područja fokusiranja
pASMds
Jasnije fotografije možete dobiti ako odaberete odgovarajuće
područje fokusa ovisno o lokaciji subjekta na sceni.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Područje fokusiranja “ mogućnost.
Mogućnost Opis
Centralni AF: Fokus u središtu (prikladno ako se
subjekti nalaze u središtu kadra).
Višestruki AF: Fokusiranje na jedno ili više od 9
mogućih područja.
AF odabranog područja: Fokusirajte na područje
koje odaberete. (str. 63)
AF praćenjem: Fokusirajte i pratite subjekt. (str. 64)
Ta mogućnost može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja 65
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
pASMds
Ako koristite mogućnosti prepoznavanja lica, vaš fotoaparat automatski može prepoznati ljudsko lice. Ako fokusirate ljudsko lice, fotoaparat
automatski podešava ekspoziciju. Snimajte fotografije brzo i jednostavno pomoću Prepoznavanje treptanja da biste detektirali zatvorene
oči ili Slikanje osmijeha kako biste snimili nasmiješeno lice. Možete upotrijebiti i Pametno prepoznavanje lica kako biste registrirali i
prvenstveno postavili fokus na te subjekte.
• U nekim načinima rada s prepoznavanje lica nije dostupno.
• Prepoznavanje lica možda neće biti učinkovito ako:
•
•
•
•
•
•
- Subjekt je daleko od fotoaparata. (Okvir fokusa postat će
narančast za Slikanje osmijeha i Prepoznavanje treptanja.)
- Presvijetlo je ili pretamno.
- Subjekt nije okrenut licem prema fotoaparatu.
- Subjekt ima sunčane naočale ili masku
- Subjekt se nalazi u pozadinskom svjetlu ili uvjeti osvjetljenja nisu
prikladni
- Izraz lica subjekta se značajno mijenja.
Prepoznavanje lica nije dostupno kad koristite stil fotografiranja, efekt
smart filtra, mogućnost podešavanja slike ili kad koristite mogućnost
Ručno fokusiranje, AF odabranog područja ili AF praćenjem.
Prepoznavanje lica nije dostupno ako digitalno zumiranje.
Ovisno o odabranom načinu uzastopnog snimanja, neke mogućnosti
prepoznavanja lica neće biti dostupne.
Kada snimate fotografije prepoznatih lica, ona će biti zabilježena na
popisu lica.
Registrirana lica prema redoslijedu prioriteta možete pregledati u
načinu Reprodukcije. (str. 82) Premda se lica uspješno registriraju,
možda se neće klasificirati u načinu Reprodukcije.
Otkriveno lice u načinu snimanja možda se neće pojaviti na popisu
lica ili u Smart albumu.
Prepoznavanje lica
Fotoaparat automatski prepoznaje ljudska lica (do 10 ljudskih lica).
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Prepoznavanje lica “ Normalno.
• Najbliže se lice prikazuje u bijelom okviru fokusa, a ostatak lica
prikazuje se u sivim okvirima fokusa.
• Što ste bliže subjektu, to će fotoaparat brže prepoznati lica.
• Ako koristite način uzastopnog snimanja, prepoznata lica možda
Mogućnosti snimanja 66
neće biti otkrivena.
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Snimanje vlastitog portreta
Snimanje osmjeha
Fotografirajte sami sebe. Udaljenost fokusiranja bit će postavljena
na snimanje izbliza., a fotoaparat se oglašava zvučnim signalom.
Fotoaparat automatski okida ako otkrije nasmiješeno lice.
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Prepoznavanje lica “ Autoportret.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Nakon kratkog zvučnog signala pritisnite [Okidač].
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Prepoznavanje lica “ Slikanje
osmijeha.
Pritisnite [m] da biste prešli u način snimanja.
Kadrirajte nasmiješeno lice.
• Fotoaparat automatski snima fotografiju kad otkrije
nasmiješeno lice.
• Ako subjekt ima širok osmjeh, fotoaparat će ga lakše otkriti.
Mogućnosti snimanja 67
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Otkrivanje treptaja
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica
Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 2
uzastopne fotografije.
Fotoaparat automatski registrira lica koja često fotografirate (do
10 osoba). Ta značajka automatski postavlja prioritet fokusa na
ta lica. Ova je značajka dostupna samo uz uporabu memorijske
kartice.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Prepoznavanje lica “ Prepoznavanje
treptanja.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Prepoznavanje lica “ Pametno
prepoznavanje lica.
Ako otkrivanje treptaja ne uspije, pojavljuje se poruka “Oči zatvorene za
vrijeme slikanja.”. Snimite drugu fotografiju.
• Najbliže se lice prikazuje u bijelom okviru fokusa, a ostatak lica
prikazuje se u sivim okvirima fokusa.
: označava omiljena lica (za registriranje omiljenih lica
•
pogledajte stranicu69).
: Označava lica koja fotoaparat automatski registrira.
•
Mogućnosti snimanja 68
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Registriranje lica kao omiljenih (Moja zvijezda)
• Fotoaparat može prepoznati i netočno registrirati lica ovisno o
uvjetima osvjetljenja, neuobičajenim promjenama položaja ili lica
subjekta te zavisi o tome nosi li subjekt naočale ili ne.
• Fotoaparat može automatski registrirati najviše 12 lica. Ako
fotoaparat prepozna novo lice u kadru koji ima 12 registriranih lica,
umjesto lica s najnižim prioritetom postavit će novo lice.
• Fotoaparat može prepoznati do 10 lica u prozoru.
Omiljena lica možete registrirati kako biste postavili prednosti
za fokusiranje i ekspoziciju na ta lica. Ova je značajka dostupna
samo uz uporabu memorijske kartice.
1
2
3
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Smart FR uređivanje “ Moja zvijezda.
Poravnajte lice subjekta s ovalnim vodilicama i pritisnite
[Okidač] da da biste registrirali lice.
• Ako lice subjekta nije poravnato s ovalnim vodilicama, bijeli
okvir neće se pojaviti.
• Snimke lica subjekata možete napraviti izravno sprijeda, iz
lijevog ili desnog profila te odozgo ili odozdo.
• Kad registrirate lica, istovremeno snimajte fotografije samo
jedne osobe.
Menu Vraćanje natrag
Mogućnosti snimanja 69
OK
Postavi
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
4
Kad završite sa snimanjem fotografija, pojavljuje se popis
lica.
• Omiljena lica označena su s
na popisu lica.
• Registrirati možete do 8 najdražih lica.
• Mogućnost bljeskalice bit će postavljena na Isključeno.
• Ako dvaput registrirate isto lice, jedno od njih možete izbrisati na
popisu lica.
Pregledavanje omiljenih lica
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Smart FR uređivanje “ Popis lica.
• Da biste promijenili poredak omiljenih lica, pritisnite [f] i odaberite
Uređivanje poretka. (str. 81)
• Da biste poništili omiljena lica, pritisnite [f] i odaberite Briši Moju
zvijezdu. (str. 82)
Mogućnosti snimanja 70
Podešavanje svjetline i boje
Saznajte kako podesiti svjetlinu i boju za bolju kvalitetu slike.
Ručno podešavanje ekspozicije (EV)
Promjena mogućnosti mjerenja
pASdv
Način mjerenja odnosi se na način kojim fotoaparat mjeri količinu
svjetlosti. Svjetlina i osvjetljenje fotografija ovisi o odabranom
načinu mjerenja.
Ovisno o intenzitetu svjetla u ambijentu, fotografije mogu biti
presvijetle ili pretamne. U tim slučajevima možete podesiti
ekspoziciju kako biste dobili bolju fotografiju.
1
2
pASMdv
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Područje mjerenja svjetla “
mogućnost.
Mogućnost Opis
Tamnije (-)
1
2
3
4
Neutralno (0)
Točka:
• Fotoaparat mjeri samo intenzitet osvjetljenja u
samom središtu kadra.
• Ako subjekt nije u središtu scene, fotografija
možda neće imati dobru ekspoziciju.
• Prikladno za subjekt s pozadinskim osvjetljenjem.
Svjetlije (+)
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Podešavanje vrijednosti ekspozicije.
Odaberite vrijednost kako biste podesili ekspoziciju.
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
• Nakon što podesite ekspoziciju, postavka ostaje trajna. Možda ćete
naknadno morati promijeniti vrijednost ekspozicije kako biste izbjegli
pretjeranu i premalu ekspoziciju fotografija koje snimite kasnije.
• Ako se ne možete odlučiti za odgovarajuću ekspoziciju, promijenite
način zagrada na AE BKT te okrenite kotačić odabira pogona
okidača na Zagrada. Fotoaparat snima fotografije uz razne
ekspozicije. (str. 55)
Mogućnosti snimanja 71
Višestruko:
• Fotoaparat scenu dijeli na nekoliko područja, a
zatim mjeri intenzitet svjetla za pojedino područje.
• Prikladno za većinu fotografija.
Prema središtu:
• Fotoaparat izračunava srednju vrijednost mjerenja
za cijeli kadar s naglaskom na središte.
• Prikladno za fotografije sa subjektom u središtu
kadra.
Podešavanje svjetline i boje
Odabir izvora svjetlosti (Izjednačavanje bijele
boje) p A S M d v
Boja fotografije ovisi o vrsti i kvaliteti izvora svjetlosti. Ako želite
postići realistične boje fotografije, odaberite prikladne uvjete
osvjetljenja kako biste kalibrirali izjednačavanje bijele boje,
primjerice Automatski balans, Dnevno svjetlo, Oblačno ili Volfram
ili podesite temperaturu boja ručno. Možete prilagoditi i boju za
unaprijed postavljene izvore svjetla kako bi boje na fotografiji
odgovarale stvarnom prizoru pod različitim uvjetima osvjetljenja.
1
2
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Balans bijele boje “ mogućnost.
Mogućnost Opis
Automatski balans: Ovisno o uvjetima osvjetljenja
koristite automatske postavke.
Dnevno svjetlo: Pri snimanju fotografija vani za
sunčanog dana.
Oblačno: Pri snimanju fotografija vani za oblačnog
dana ili u sjeni.
Fluorescentno_H: Odaberite za snimanje pod
dnevnom fluorescentnom svjetlosti ili trosmjernim
fluorescentnim svjetlom.
Fluorescentno_S: Odaberite za snimanje pod
bijelim fluorescentnim svjetlom.
Automatski balans
Dnevno svjetlo
Volfram: Odaberite ako snimate u zatvorenom
prostoru pod žaruljama ili halogenim lampama.
Tvorničke postavke: Upotrijebite prethodno
definirane postavke. (str. 73)
Temperatura boje: Podesite temperaturu boja za
izvor svjetla. (str. 74)
Oblačno
Volfram
Mogućnosti snimanja 72
Podešavanje svjetline i boje
Prilagođavanje unaprijed postavljenih mogućnosti
izjednačavanja bijele boje
1
2
3
U načinu snimanja pritisnite [m].
4
5
Okrenite [Zoom] udesno.
Definiranje vlastitog izjednačavanja bijele boje
Odaberite a “ Balans bijele boje.
Pomaknite prikaz do mogućnosti izjednačavanja bijele
boje.
1
2
3
4
U načinu snimanja pritisnite [m].
5
Pritisnite [Okidač].
Odaberite a “Balans bijele boje.
Pomaknite se do Tvorničke postavke.
Objektiv usmjerite prema papiru.
Za podešavanje vrijednosti koordinata pritisnite ili zakrenite
gumb za navigaciju.
G
A
B
M
Vraćanje natrag
•
•
•
•
6
OK
Postavi
G: Zelena
A: Žuta
M: Ružičasta
B: Plava
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Mogućnosti snimanja 73
Podešavanje svjetline i boje
Temperatura boja
Podešavanje temperature boja
1
2
3
4
5
Temperatura boja je mjera u stupnjevima Kelvina koja određuje
nijansu određene vrste izvora svjetla. S povećanjem temperature
boja, distribucija boja postaje hladnija. Isto tako, sa smanjenjem
temperature boja, distribucija boja postaje toplija.
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Balans bijele boje.
Pomaknite prikaz do mogućnosti Temperatura boje.
Clear sky (Vedro nebo)
Okrenite [Zoom] udesno.
Za podešavanje temperature boja pritisnite ili zakrenite
gumb za navigaciju.
Fluorescent_H (Fluorescentno)
Cloudy (Oblačno)
Daylight (Dan)
Fluorescent_L (Fluorescentno)
Halogen lamp (Halogena lampa)
3900K
Tungsten (Svjetlo žarulje)
Vraćanje natrag
OK
Postavi
Candle light (Svjetlo svijeće)
6
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Mogućnosti snimanja 74
Poboljšavanje fotografija
Saznajte kako poboljšati fotografije primjenom stilova ili boja fotografije te efekata smart filtra ili izvođenjem nekih prilagodbi.
Primjena stilova fotografija
Definiranje vlastitog RGB tona
pASMdv
Primijenite različite stilove na fotografiju, kao što su Bez sjaja,
Živopisno ili Šuma.
Bez sjaja
1
2
Živopisno
Šuma
1
2
3
4
5
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Odabir stila slike.
Pomaknite prikaz do Podešavanje RGB-a.
Okrenite [Zoom] udesno.
Odaberite boju (R: crvena, G: zelena, B: plava).
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “Odabir stila slike “mogućnost.
R
• Odaberite Podešavanje RGB-a kako biste definirali vlastiti
RGB ton.
B
G
• Kad odaberete mogućnost Skica, fotografija automatski mijenja
veličinu u
ili manju.
• U načinu brzog uzastopnog snimanja, pripreme i braketiranja ne
možete koristiti stilove fotografija Skica i Odmagljivanje.
• Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti prepoznavanje lica,
efekt smart filtra i mogućnost podešavanja slike.
Vraćanje natrag
6
7
OK
Postavi
Podesite količinu odabrane boje. (-: manje ili +: više)
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Mogućnosti snimanja 75
Poboljšavanje fotografija
Primjena efekata smart filtra
3
pASMv
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje fotografije kako biste
stvorili jedinstvene slike.
Odaberite efekt.
Mogućnost Opis
Normal: Bez efekata.
Minijaturno: Snimite fotografiju lokacije ili objekta
u stvarnoj veličini tako da izgleda kao fotografija
umanjenog modela. Zamućivanjem dijelova
fotografije postiže se da kadar izgleda mnogo manji
nego što doista jest.
Minijaturno
Vinjetiranje: Primijenite retro boje, visoki kontrast i
izraženi efekt vinjetiranja.
Vinjetiranje
Fish-eye: Iskrivite obližnje objekte kako biste
oponašali vizualni efekt ribljeg oka.
• Ako odaberete Minijaturno prilikom snimanja videozapisa, vrijeme
Fish-eye
1
2
•
U načinu snimanja pritisnite [m].
•
Odaberite a “ Smart filtar.
•
•
Mogućnosti snimanja 76
snimanja minijature prikazuje se uz
ikonu i kraće je od stvarnog
vremena snimanja.
Ako dok snimate video zapis odaberete mogućnost Minijaturno,
nećete moći snimiti zvuk ili mirnu sliku iz video zapisa.
Ako tijekom snimanja videozapisa primijenite efekt smart filtra,
veličina videozapisa bit će automatski promijenjena u
ili manju.
Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti prepoznavanje lica,
stil fotografije i mogućnosti podešavanja slike.
Ako promijenite način uzastopnog snimanja, deaktivirat će se efekti
pametnog filtra.
Poboljšavanje fotografija
Podešavanje fotografija
Mogućnost zasićenja
pASM
Opis
Podesite kontrast, oštrinu i zasićenje fotografija.
-
Smanjenje zasićenja.
1
2
3
U načinu snimanja pritisnite [m].
+
Povećanje zasićenja.
4
Odabranu stavku podesite odabirom vrijednosti.
Odaberite a “Dotjerivanje slike.
• Odaberite 0 ako ne želite primijeniti efekte. (prikladno za ispis)
• Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti otkrivanje lica,
Odaberite mogućnost dotjerivanja.
mogućnosti stila fotografije i efekte smart filtra.
• Kontrast
• Oštrina
• Zasićenost
Mogućnost kontrasta
Opis
-
Smanjite boju i svjetlinu.
+
Pojačajte boju i svjetlinu.
Mogućnost oštrine
Opis
-
Smekšajte rubove fotografije (prikladno za
uređivanje fotografija na računalu).
+
Izoštrite rubove kako biste poboljšali
jasnoću fotografija. Na taj način možete
smanjiti i razinu smetnji na fotografijama.
Mogućnosti snimanja 77
Upotreba pametnog raspona
pASM
Fotoaparat snima dvije fotografije uz različite ekspozicije, a zatim prekriva svijetlo područje podeksponirane fotografije i tamno područje
previše eksponirane fotografije.
• Na efekt pametnog raspona može utjecati pomicanje fotoaparata,
osvjetljenje, kretanje subjekta i okruženje u kojem se snima.
• Prilikom snimanja fotografija noću smanjite ISO brzinu kako biste
smanjili šum na fotografijama.
• Ako fotografirate noću, upotrijebite stativ kako biste izbjegli
zamućene fotografije.
• Dok je uključen efekt pametnog raspona, ne možete koristiti
Bez efekta smart
range
1
2
3
S efektom smart
range
bljeskalicu.
• Spremanje fotografije može trajati dulje s efektom smart range.
• Kada koristite efekt smart range, prikaz slike na zaslonu i snimljena
fotografija mogu biti neznatno veće od fotografije snimljene bez tog
efekta.
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite a “ Smart domet.
Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno: Efekt smart range je isključen.
Uključeno: Efekt smart range je uključen.
Mogućnosti snimanja 78
Reprodukcija/uređivanje
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili glasovne zapise te kako uređivati fotografije ili
videozapise. Također saznajte kako povezati fotoaparat i računalo, fotopisač, TV ili HDTV.
Reprodukcija ……………………………………
Pokretanje načina reprodukcije …………………
Pregled fotografija ………………………………
Reprodukcija videozapisa ………………………
Reprodukcija glasovnih zapisa …………………
80
80
85
86
88
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac) … 102
Uređivanje fotografije …………………………
Promjena veličine fotografija ……………………
Zakretanje fotografije ……………………………
Primjena stilova fotografija ………………………
Primjena efekata smart filtra ……………………
Korekcija problema s ekspozicijom ………………
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF) ……………
90
90
90
91
92
93
94
Korištenje sučelja programa Samsung
RAW Converter ………………………………… 104
Uređivanje datoteka u RAW formatu …………… 105
Spremanje RAW datoteka u JPEG/TIFF formatu 106
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u …………
95
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
97
Prijenos datoteka pomoću programa Intelli-studio
98
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata kao
izmjenjivog pogona ……………………………… 100
Odspajanje fotoaparata (za Windows XP) ……… 101
Korištenje programa Samsung
RAW Converter ……………………………… 103
Instaliranje programa Samsung RAW Converter 103
Otvaranje programa Samsung RAW Converter … 103
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge) …… 107
Reprodukcija
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili glasovne zapise te upravljati datotekama.
Pokretanje načina reprodukcije
Prikaz fotografije u načinu reprodukcije
Pregled fotografija ili reprodukcija video i glasovnih zapisa
pohranjenih u fotoaparatu.
1
2
100-0001
Pritisnite [P].
Histogram
• Prikazat će se posljednja snimljena datoteka.
• Fotoaparat će se uključiti ako je isključen.
ISO 100
Flash OFF
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite [F] ili [I] da
biste se pomicali po datotekama.
Size 3648X2736
F2.4 1/60
• Pritisnite i držite [F] ili [I] da biste se brzo pomicali po
datotekama.
Memorija u upotrebi
Simbol
• Ako želite vidjeti datoteke pohranjene u internoj memoriji, izvadite
snimljene fotoaparatima drugih proizvođača.
Opis
Fotografije s glasovnim zapisom
memorijsku karticu.
• Fotoaparat neće ispravno prikazati datoteke koje su prevelike ili su
Informacije
Date 2010/01/01
100-0001
Naziv mape – Naziv datoteke
Postavljen je redoslijed ispisa (DPOF)
Zaštićena datoteka
Fotografija s registriranim licem; Dostupno samo uz
uporabu memorijske kartice
Reprodukcija/uređivanje 80
Reprodukcija
Ocjenjivanje omiljenih lica
Prikaz videozapisa u načinu reprodukcije
00:00:00/00:00:10
Možete promijeniti poredak omiljenih lica. Ova je značajka
dostupna samo uz uporabu memorijske kartice.
100-0001
1
2
U načinu reprodukcije pritisnite [m]
3
Pomaknite se do lica na popisu i pritisnite [o].
Minijatura oznake
00:00:02
OK
00:00:05
Reprodukcija
Ikona
00:00:07
Snimanje
Odaberite u “ Uređivanje popisa lica “
Uređivanje poretka.
Opis
1
4
2
5
3
6
Video datoteka
00:00:00/
00:00:10
Vrijeme reprodukcije – Ukupno vrijeme reprodukcije
100-0001
Naziv mape – Naziv datoteke
4
Zaštićena datoteka
Menu Vraćanje natrag
4
8
Fn
Postavi
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite [D] ili [c] da
biste promijenili poredak lica, a zatim pritisnite [f].
Reprodukcija/uređivanje 81
Reprodukcija
Pregled datoteka prema kategoriji pomoću značajke Smart
Album (Pametni album)
Poništavanje omiljenih lica
1
2
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
3
4
5
Pomaknite se do lica i pritisnite [o].
Odaberite u “ Uređivanje popisa lica “ Briši Moju
zvijezdu.
Pritisnite [f].
Pregled i upravljanje datotekama po kategorijama kao što su
datum, vrsta datoteke ili tjedan.
1
2
3
U načinu reprodukcije okrenite [Zoom] ulijevo.
Pritisnite [m].
Odaberite kategoriju.
Odaberite Da.
Tip
Datum
Boja
Tjedan
Lice
30 objekta
27 16 1 3
Menu Vraćanje natrag
Reprodukcija/uređivanje 82
8 6
29
OK
Postavi
Reprodukcija
Pregled datoteka kao minijatura
Mogućnost
Opis
Tip
Prikaz datoteka po vrsti datoteke.
Datum
Prikaz datoteka po datumu spremanja.
Boja
Prikaz datoteka po dominantnoj boji na slici.
Tjedan
Prikaz datoteka po danu spremanja u tjednu.
Lice objekta
Pogledajte datoteke po prepoznatim i najdražim
licima. (Do 20 osoba)
Skenirajte minijature datoteka.
U načinu reprodukcije okrenite [Zoom] ulijevo kako
biste prikazali 9 ili 20 minijatura. Okrenite [Zoom]
udesno da biste se vratili u prethodni način.
Možda će malo potrajati dok fotoaparat otvori pametni album ili
promijeni kategoriju i prepozna datoteke.
4
5
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite [F] ili [I] da
biste se pomicali po datotekama.
26
27 28 29 30 31 1
Menu Filtar
2
2010/01/01
• Pritisnite i držite [F] ili [I] da biste se brzo pomicali po
datotekama.
Da biste
Učinite sljedeće
Pritisnite [o] za povratak u uobičajeni prikaz.
Pomicali po datotekama
Okrenite gumb za navigaciju ili pritisnite
[D], [c], [F] ili [I].
Izbrisali datoteke
Pritisnite [f] i odaberite Da.
Reprodukcija/uređivanje 83
Reprodukcija
Zaštita datoteka
Brisanje datoteka
Zaštitite svoje datoteke od nenamjernog brisanja.
Brisanje jedne datoteke ili svih datoteka odjednom. Zaštićene
datoteke nije moguće izbrisati.
1
2
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
3
Odaberite datoteku koju želite zaštititi i pritisnite [o].
Da biste izbrisali jednu datoteku,
Odaberite u “Zaštita “Odaberi.
• Da biste zaštitili sve datoteke, odaberite Sve “Zaključati.
• Pritisnite [o] ponovo da biste poništili svoj odabir.
1
2
U načinu reprodukcije, odaberite datoteku i pritisnite [f].
Odaberite Da kako biste izbrisali datoteku.
Da biste izbrisali više datoteka,
Zaštićena datoteka
OK
4
Odaberi
Pritisnite [f].
Fn
Postavi
1
2
3
U načinu reprodukcije pritisnite [f]
4
5
Pritisnite [f].
Odaberite Višestruko brisanje.
Odaberite datoteke koje želite izbrisati i pritisnite [o].
• Pritisnite [o] ponovo da biste poništili svoj odabir.
Odaberite Da.
Reprodukcija/uređivanje 84
Reprodukcija
Da biste izbrisali sve datoteke,
1
2
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite u “ Izbriši “ Sve “ Da.
Kopiranje datoteka na memorijsku karticu
Datoteke iz interne memorije možete kopirati na memorijsku
karticu.
1
2
3
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite u “Kopiraj na karticu.
Odaberite Da kako biste kopirali datoteke.
OK
Dotjerivanje
Da biste
Učinite sljedeće
Pomaknuli povećano
područje
Pritisnite [D], [c], [F] ili [I].
Obrezali povećanu
fotografiju
Pritisnite [o]. Pohranjuje se kao nova
datoteka.
Kada na fotoaparatu pregledavate uvezene fotografije, slike se mogu
povećati u različitim omjerima.
Pregled fotografija
Povećajte dio fotografije ili pregledajte fotografije u dijaprojekciji.
Povećavanje fotografije
U načinu reprodukcije, okrenite [Zoom] udesno
kako biste povećali fotografiju. Okrenite [Zoom]
ulijevo kako biste smanjili fotografiju.
Na vrhu zaslona prikazuje se povećano područje i omjer
zumiranja. Maksimalni omjer zumiranja može se razlikovati ovisno
o razlučivosti.
Reprodukcija/uređivanje 85
Reprodukcija
4
5
Pokretanje dijaprojekcije
Na dijaprojekciju je moguće primijeniti efekte i zvuk.
1
2
3
U načinu reprodukcije pritisnite [m]
Odaberite l.
• Da biste započeli dijaprojekciju bez efekata prijeđite na 5.
korak.
Opis
Slike
Postavite fotografije koje želite vidjeti u dijaprojekciji.
• Sve: Prikaži sve fotografije u dijaprojekciji.
• Datum: U dijaprojekciji prikaži fotografije
snimljene određenog datuma.
• Odaberi: Prikaži odabrane fotografije u
dijaprojekciji.
Interval
• Postavite vremenski razmak između fotografija.
• To je dostupno kad je u mogućnosti efekta
odabrano Isključeno.
Efekt
• Odaberite efekt prijelaza.
• Ako ne želite efekte, odaberite Isključeno.
Glazba
Odaberite pozadinski zvuk.
Odaberite Pokretanje “Reprodukcija.
• Za ponavljanje dijaprojekcije odaberite Ponavljanje.
• Pritisnite [o] da biste pauzirali ili nastavili dijaprojekciju.
Da biste zaustavili dijaprojekciju i prešli u način reprodukcije, pritisnite [o],
a zatim [F] ili [I].
Odaberite mogućnost efekta dijaprojekcije.
Mogućnost
Postavite efekt dijaprojekcije.
Reprodukcija videozapisa
Videozapise možete reproducirati, izvlačiti pojedine slike iz njega
ili ga obrezivati.
1
U načinu reprodukcije odaberite videozapis i pritisnite
[o].
Vrijeme reprodukcije/
Ukupno vrijeme
reprodukcije
00:00:07/00:00:10
OK
Reprodukcija/uređivanje 86
Pauza
FF/REW
Reprodukcija
2
Za upravljanje reprodukcijom koristite sljedeće gumbe.
Pritisnite
Da biste
[F]
Skeniranje unatrag. Fotoaparat skenira unatrag
u koracima od 2X, 4X i 8X kada pritisnete [F].
[o]
Pauzirali ili nastavili reprodukciju.
[I]
Skeniranje unaprijed. Fotoaparat skenira
unaprijed u koracima od 2X, 4X i 8X kada
pritisnete [I].
[Zoom] lijevo ili
desno
Podešavali razinu glasnoće.
Upotreba oznaka
Snimljene fotografije služit će kao oznake za pomicanje na
odgovarajuće mjesto u videozapisu. Kada odaberete sliku na
videozaslonu, fotoaparat reproducira videozapis od odabrane
scene.
1
U načinu reprodukcije odaberite videozapis koji sadrži
fotografije zabilježene tijekom snimanja videozapisa.
2
Okrenite [Zoom] udesno da biste odabrali scenu i pritisnite
[o].
• Videodatoteka reproducirat će se od odabrane scene nadalje.
00:00:00/00:00:10
100-0001
Reprodukcija videozapisa velike brzine
U načinu reprodukcije odaberite videozapis snimljen pri brzini od
1000fps, 480fps ili 240fps te pritisnite [o].
• Videozapisi velike brzine reproducirat će se kao usporena
snimka s 30 FPS, bez obzira na broj slika u sekundi u
videozapisu.
00:00:02
OK
00:00:05
00:00:07
Reprodukcija
Oznake će se sačuvati čak i ako izbrišete snimljene fotografije ili promijenite
naziv datoteke.
Reprodukcija/uređivanje 87
Reprodukcija
Reprodukcija glasovnih zapisa
Izrezivanje videozapisa tijekom reprodukcije
1
Pritisnite[o] u točki iz koje želite da novi videozapis
započne i okrenite [Zoom] udesno.
2
3
Pritisnite [o] da biste nastavili reprodukciju.
1
Pritisnite[o] u točki iz koje želite da novi videozapis
završi i okrenite [Zoom] udesno.
U načinu reprodukcije odaberite glasovni zapis i pritisnite
[o].
2
Za upravljanje reprodukcijom koristite sljedeće gumbe.
4
Odaberite Da.
• Izvorni bi videozapis trebao trajati najmanje 10 sekundi.
• Uređeni će videozapis biti pohranjen kao nova datoteka.
Reproduciranje glasovnog zapisa
Pritisnite
Da biste
[F]
Skenirali unatrag.
[o]
Pauzirali ili nastavili reprodukciju.
[I]
Skenirali unaprijed.
[c]
Zaustavili reprodukciju.
[Zoom] lijevo ili desno
Podešavali razinu glasnoće.
Izvlačenje slike tijekom reprodukcije
1
2
Pritisnite [o] u točki iz koje želite izvući mirnu sliku.
Pritisnite [c].
• Izvučena će slika biti iste razlučivosti kao i izvorna video datoteka te
će biti pohranjena kao nova datoteka.
Reprodukcija/uređivanje 88
Reprodukcija
Dodavanje glasovnog zapisa fotografiji
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
3
Odaberite u “ Glasovni zapis “ Uključeno.
Pritisnite [Okidač] da biste snimili kratak glasovni zapis
(najviše 10 sekundi).
• Pritisnite [Okidač] za prestanak snimanja glasovnog zapisa.
Reprodukcija glasovnog zapisa dodanog fotografiji
U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju sa glasovnim
zapisom i pritisnite [o]
• Pritisnite [o] da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.
Reprodukcija/uređivanje 89
Uređivanje fotografije
Izvođenje zadataka uređivanja fotografija, kao što su promjena veličine, zakretanje, uklanjanje crvenih očiju i podešavanje svjetline,
kontrasta ili zasićenja.
Promjena veličine fotografija
Zakretanje fotografije
1
U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
Odaberite y “ Promjena veličine “ mogućnost.
2
Odaberite y “ Rotiraj “ mogućnost.
• Odaberite
(str. 110)
da biste fotografiju spremili kao početnu sliku.
Promjena veličine
2592 X 1944
Rotiraj
2048 X 1536
Odabir stila slike
1024 X 768
Smart filtar
Početna slika
Dotjerivanje slike
Pomicanje
Menu Vraćanje natrag
OK
Postavi
OK
Postavi
Zakrenuta fotografija pohranit će se kao ista datoteka, a ne kao nova
datoteka.
Dostupne se mogućnosti razlikuju ovisno o veličini odabrane fotografije.
Reprodukcija/uređivanje 90
Uređivanje fotografije
Primjena stilova fotografija
Definiranje vlastitog RGB tona
Primijenite različite stilove na fotografiju, kao što su Bez sjaja,
Živopisno ili Šuma. Uređena fotografija spremit će se kao nova
datoteka, ali ju je moguće smanjiti s nižom razlučivosti.
Bez sjaja
1
2
Živopisno
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
3
4
5
Odaberite y “ Odabir stila slike.
Pomaknite prikaz do Podešavanje RGB-a.
Okrenite [Zoom] udesno.
Odaberite boju (R: crvena, G: zelena, B: plava).
Šuma
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
R
G
Odaberite y “Odabir stila slike “mogućnost.
B
• Ako odaberete Podešavanje RGB-a možete definirati svoj
vlastiti RGB ton i stil fotografije.
Vraćanje natrag
6
Pomicanje
OK
OK
Postavi
Podesite količinu odabrane boje. (-: manje ili +: više)
Postavi
Reprodukcija/uređivanje 91
Uređivanje fotografije
Primjena efekata smart filtra
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje fotografije kako biste
stvorili jedinstvene slike. Uređena fotografija spremit će se kao
nova datoteka, ali ju je moguće smanjiti s nižom razlučivosti.
Minijaturno
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
3
Odaberite y “ Smart filtar.
Odaberite efekt.
Vinjetiranje
Pomicanje
Fish-eye
Reprodukcija/uređivanje 92
OK
Postavi
Uređivanje fotografije
Korekcija problema s ekspozicijom
Podešavanje svjetline/kontrasta/zasićenja
Uklonite crvene oči, sakrijte nesavršenosti lica, podesite svjetlinu,
kontrast ili zasićenje ili fotografijama dodajte šum. Uređena
fotografija spremit će se kao nova datoteka, ali ju je moguće
smanjiti s nižom razlučivosti.
Uklanjanje efekta crvenih očiju
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
Odaberite y “ Dotjerivanje slike “ Reduciranje
crvenila očiju.
Sakrivanje nesavršenosti lica
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
3
4
Odaberite y “ Dotjerivanje slike “ Retuširanje lica.
Okrenite [Zoom] udesno.
5
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Odaberite razinu.
• S povećanjem broja lice postaje jasnije.
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
3
Odaberite y “ Dotjerivanje slike.
Odaberite mogućnost dotjerivanja.
Mogućnost Opis
Svjetlina
Kontrast
Zasićenost
4
5
Okrenite [Zoom] udesno.
6
Pritisnite [o] da biste spremili svoje postavke.
Odabranu stavku podesite odabirom vrijednosti.
(-: manje ili +: više)
Dodavanje šuma na fotografiju
1
U načinu reprodukcije odaberite fotografiju i pritisnite
[m].
2
Odaberite y “ Dotjerivanje slike “ Dodaj šum.
Reprodukcija/uređivanje 93
Uređivanje fotografije
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF)
Odaberite fotografije za ispis i postavite mogućnosti kao što su
broj kopija ili veličina papira. Budući da su prilagođene mogućnosti
spremljene u mapu MISC memorijske kartice, fotografije je
jednostavno ispisati u fotostudiju tako da odnesete samo
memorijsku karticu bez fotoaparata.
4
5
• Memorijsku karticu možete odnijeti u fotostudio koji podržava DPOF
(Digital Print Order Format) ispisivanje ili fotografije ispišite izravno
putem kućnog DPOF kompatibilnog pisača.
• Široke fotografije mogu biti ispisane s odrezanim lijevim i desnim
rubovima, stoga pripazite na dimenzije svojih fotografija.
• Za fotografije pohranjene u internoj memoriji nije moguće postaviti
DPOF postavku.
1
2
3
6
Mogućnost
Opis
Odaberi
Ispis odabranih fotografija.
Sve
Ispis svih fotografija.
Resetiranje
Resetirajte svoje postavke.
Mogućnost
Opis
Odaberi
Odredite veličinu ispisa za odabranu fotografiju.
Sve
Odredite veličinu ispisa za sve fotografije.
Resetiranje
Resetirajte svoje postavke.
Ako odaberite Odaberi, pomaknite se do fotografije i
okrenite [Zoom] ulijevo ili udesno kako biste odabrali
veličinu ispisa. Ponovite za sve željene fotografije i
pritisnite [f].
Ispisivanje fotografija kao minijatura
1
2
Ako odaberete Odaberi, pomaknite se do fotografije i
okrenite [Zoom] ulijevo ili udesno kako biste odabrali broj
kopija. Ponovite za sve željene fotografije i pritisnite [f].
Odaberite u “ Format za naručivanje digitalnog
ispisa “ Veličina “ mogućnost.
• Ako odaberete Sve, pritisnite [D] ili [c] kako biste odabrali
veličinu ispisa, a zatim pritisnite [o].
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite u “ Format za naručivanje digitalnog
ispisa “ Standardno “ mogućnost.
Pritisnite [m].
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite u “ Format za naručivanje digitalnog
ispisa “ Indeks “ Da.
Ako odredite veličinu ispisa, fotografije možete ispisivati jedino s DPOF 1.1
kompatibilnim pisačima.
• Ako odaberete Sve, pritisnite [D] ili [c] kako biste odabrali
broj kopija, a zatim pritisnite [o].
Reprodukcija/uređivanje 94
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u
Reproducirajte fotografije ili video povezivanjem fotoaparata na TV pomoću A/V kabela.
1
2
3
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m]
4
5
Isključite fotoaparat i TV.
Odaberite n “ Video izlaz.
Odaberite izlazni video signal u skladu s tipom za vašu
državu ili regiju. (str. 112)
Fotoaparat povežite na TV pomoću A/V kabela.
Videozapis Audio
6
Uključite TV i pomoću daljinskog upravljača odaberite
način video izlaza.
7
8
Uključite fotoaparat i pritisnite [P].
Pregledajte fotografije ili reproducirajte videozapise
koristeći gumbe fotoaparata.
• Na nekim je TV uređajima moguća pojava digitalnog šuma ili
nepotpunog prikaza slike.
• Ovisno o postavkama televizora, slike se mogu prikazati izvan
središta TV zaslona.
• Neki načini snimanja nisu dostupni dok je fotoaparat priključen na TV.
Reprodukcija/uređivanje 95
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u
Pregledavanje datoteka na HDTV-u
Fotografije ili video visoke kvalitete i nekomprimirane možete
gledati na HDTV-u koristeći dodatni HDMI kabel. Većina HDTV-a
podržava sučelje HDMI (High Definition Multimedia Interface).
1
2
3
4
5
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m]
Odaberite n “ HDMI veličina.
6
Uključite fotoaparat.
7
Pregledajte datoteke koristeći gumbe fotoaparata ili
daljinski upravljač HDTV-a.
• Ako isključite funkciju Anynet+, HDTV se neće automatski
uključiti.
• Ako vaš HDTV podržava profil Anynet+(CEC), u izborniku s
Odaberite HDMI razlučivost. (str. 113)
Isključite fotoaparat i HDTV.
Fotoaparat povežite na HDTV pomoću dodatnog HDMI
kabela.
postavkama uključite tu funkciju (str.113) da biste upravljali svim
priključenim Samsung A/V uređajima s daljinskim TV upravljačem.
• Vrijeme spajanja na HDTV ovisi o vrsti SD kartice. Brža SD kartica
ne jamči brži HDMI prijenos jer je glavna funkcija kartice povećavanje
brzine prijenosa tijekom snimanja.
Reprodukcija/uređivanje 96
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
Na računalo prenesite datoteke pomoću ugrađenog programa Intelli-studio. Datoteke možete također uređivati i učitavati na omiljena webmjesta.
Zahtjevi
• Intelli-studio možda neće ispravno raditi na nekim računalima, čak i
ako računalo udovoljava zahtjevima.
Stavka
Zahtjevi
Procesor
Intel® Core 2 Dual® 1,66 GHz ili jači/AMD Athlon™ X 2
Dual-Core 2,2 GHz ili jači
RAM
Najmanje 512 MB RAM-a (preporučeno 1 GB ili više)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
Prostor na
disku
250 MB ili više (preporučeno 1 GB ili više)
Ostalo
• CD-ROM pogon
• nVIDIA Geforce 7600GT ili jača/ATI serija X1600
ili jača
• 1024 x 768 piksela, monitor kompatibilan sa
16-bitnim prikazom boje (preporučeno 1280 x 1024
piksela, 32-bitni prikaz boje)
• USB 2.0 priključak, Microsoft DirectX 9.0c ili noviji
• Ako računalo ne udovoljava zahtjevima, videozapisi se možda neće
ispravno reproducirati ili njihovo uređivanje može biti dulje.
• Instalirajte DirectX 9.0c ili noviji prije upotrebe programa.
• Za povezivanje fotoaparata kao uklonjivog diska morate koristiti
Windows XP/Vista/7 ili Mac OS 10.4 ili noviji.
• Uporaba samostalno sastavljenog računala ili računala i nepodržanog
operacijskog sustava može poništiti jamstvo.
• Programi možda neće ispravno raditi u 64-bitnim izdanjima sustava
Reprodukcija/uređivanje 97
Windows XP, Vista i 7.
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
Prijenos datoteka pomoću programa Intellistudio
5
Uključite fotoaparat.
• Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Program Intelli-studio automatski se pokreće prilikom povezivanja
fotoaparata na računalo pomoću USB kabela.
Dok je fotoaparat povezan s računalom, putem USB kabela puni se baterija.
1
2
3
4
Ako USB mogućnost postavite na Odaberi način rada, odaberite
Računalo u skočnom prozoru.
6
• Ako fotoaparat nema novih datoteka, neće se pojaviti skočni
prozor za spremanje novih datoteka.
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m]
Odaberite n “ Softver računala “ Uključeno.
7
Isključite fotoaparat.
Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
Odaberite mapu na računalu u koji će se nove datoteke
spremati.
Odaberite Da.
• Nove se datoteke prenose na računalo.
U sustavu Windows Vista i Windows 7 odaberite Run iStudio.exe u prozoru
AutoPlay (Automatska reprodukcija).
Kraj kabela s indikatorom (S) morate priključiti u fotoaparat. Vaše bi
datoteke u slučaju da kabel naopako priključite mogle biti oštećene.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Reprodukcija/uređivanje 98
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
Upotreba programa Intelli-studio
Program Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućuje reprodukciju i uređivanje datoteka. Također omogućuje učitavanje datoteka na
web-mjesta kao što su Flickr ili YouTube. Za pojedinosti u programu odaberite Help “ Help in the program.
• Ako na računalo instalirate program Intelli-studio, on će se brže pokrenuti.Da biste instalirali program, odaberite Tool “ Install Intelli-studio on PC (Instaliraj
program Intelli-studio na računalo).
• Datoteke ne možete uređivati izravno na fotoaparatu. Prije uređivanja prenesite datoteke u mapu na računalu.
• Ne možete kopirati datoteke s računala na fotoaparat.
• Intelli-studio podržava sljedeće formate:
- Videozapisi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
• Pomoću programa Intelli-studio ne možete otvoriti datoteke u RAW formatu.
1
2
3
4
5
%
$
6
#
8
7
9
@
0
!
Reprodukcija/uređivanje 99
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
1
Otvaranje izbornika.
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata
kao izmjenjivog pogona
2
Prikaz datoteka u odabranoj mapi.
Fotoaparat možete povezati na računalo kao izmjenjivi pogon.
3
Prebacivanje u način za uređivanje fotografija.
4
Prebacivanje u način za uređivanje videozapisa.
5
Prebacivanje u način dijeljenja. (Datoteke možete slati
e-poštom ili ih učitati na web-mjesta kao što su Flickr ili
YouTube.)
6
Povećanje ili smanjivanje minijatura u popisu.
1
2
3
4
7
Odabir vrste datoteka.
8
Prikaz datoteka u odabranoj mapi na računalu.
9
Prikaz ili skrivanje datoteka na priključenom fotoaparatu.
0
Prikaz datoteka iz odabrane mape u fotoaparatu.
!
Prikaz datoteka kao minijatura, u Smart albumu ili u mapi.
@
Pretraživanje mapa u priključenom uređaju.
#
Pretraživanje mapa na računalu.
$
Prijelaz u prethodnu ili sljedeću mapu.
%
Ispis datoteka, prikaz datoteka na mapi, spremanje
datoteka u Moju mapu ili registriranje lica.
Broj
Opis
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite n “ Softver računala “ Isključeno.
Isključite fotoaparat.
Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
Reprodukcija/uređivanje 100
Kraj kabela s indikatorom (S) morate priključiti u fotoaparat. Vaše bi
datoteke u slučaju da kabel naopako priključite mogle biti oštećene.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Prijenos datoteka na računalo (za Windows)
5
Uključite fotoaparat.
Odspajanje fotoaparata (za Windows XP)
• Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Način odspajanja USB kabela za sustav Windows Vista i Windows
7 sličan je.
Ako USB mogućnost postavite na Odaberi način rada, odaberite
Računalo u skočnom prozoru.
6
Na računalu odaberite Moje računalo “ Removable Disk
(Izmjenjivi disk) “ DCIM “100PHOTO.
7
Odaberite željene datoteke te ih povucite ili spremite na
računalo.
1
Ukoliko žaruljica stanja na fotoaparatu trepće, pričekajte
dok ne prestane.
2
Kliknite
3
4
Kliknite skočnu poruku.
na alatnoj traci desno pri dnu zaslona računala.
Iskopčajte USB kabel.
Fotoaparat nije moguće sigurno ukloniti dok je pokrenut Intelli-studio.
Zatvorite program prije odspajanja fotoaparata.
Reprodukcija/uređivanje 101
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac)
Kada fotoaparat priključite na Macintosh računalo, računalo automatski prepoznaje fotoaparat. Datoteke možete prenositi izravno iz
fotoaparata na računalo bez instaliranja bilo kakvih programa.
Podržana je Mac OS verzija 10.4 ili novija.
1
Fotoaparat povežite na Macintosh računalo pomoću USB
kabela.
2
Uključite fotoaparat.
• Računalo automatski prepoznaje fotoaparat i prikazuje ikonu
izmjenjivog diska.
Kraj kabela s indikatorom (S) morate priključiti u fotoaparat. Vaše bi
datoteke u slučaju da kabel naopako priključite mogle biti oštećene.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Ako USB mogućnost postavite na Odaberi način rada, odaberite
Računalo u skočnom prozoru.
3
4
Dvokliknite ikonu izmjenjivog diska.
Prenesite fotografije ili videozapise na računalo.
Reprodukcija/uređivanje 102
Korištenje programa Samsung RAW Converter
Fotografije snimljene fotoaparatom često se pretvaraju u jpeg format i pohranjuju u memoriju prema postavkama fotoaparata u trenutku
snimanja. RAW datoteke ne pretvaraju se u jpeg format, već se u memoriju pohranjuju bez ikakvih promjena. Programom Samsung RAW
Converter možete kalibrirati ekspoziciju, ravnotežu bijele boje, tonove, kontraste i boje na fotografijama.
• Program Samsung RAW Converter za Macintosh možete preuzeti na Samsungovom web-mjestu.
• Program Samsung RAW Converter koji ste dobili na CD-ROM-u kompatibilan je sa sustavima Windows XP i Vista.
Instaliranje programa Samsung RAW Converter
3
1
2
Odaberite Samsung RAW Converter na zaslonu za
odabir programa, a zatim kliknite Install (Instaliraj).
4
Slijedite upute na zaslonu kako biste instalirali Samsung
RAW Converter.
5
Kad je instalacija dovršena, kliknite Exit (Izađi).
Umetnite instalacijski CD u kompatibilni CD-ROM pogon.
Kad se prikaže zaslon za postavljanje, kliknite Samsung
Digital Camera Installer da biste pokrenuli instalaciju.
Otvaranje programa Samsung RAW Converter
Na računalu odaberite start “ Svi programi “ Samsung
RAW Converter “ Samsung RAW Converter.
Reprodukcija/uređivanje 103
Korištenje programa Samsung RAW Converter
Korištenje sučelja programa Samsung RAW Converter
Za pojedinosti o korištenju programa Samsung RAW Converter kliknite Help (Pomoć) “ Open software manual (Otvori priručnik za
softver).
1
2
3
4
Broj
Opis
Broj
Opis
1
Izbornik
3
Alati za uređivanje
2
Alatna traka
4
Otvaranje/zatvaranje prozora za fino podešavanja alata za
uređivanje
Reprodukcija/uređivanje 104
Korištenje programa Samsung RAW Converter
Uređivanje datoteka u RAW formatu
Ako datoteke u RAW formatu uredite pomoću programa Samsung
RAW Converter, možete zadržati visoku kvalitetu slike. Možete
uređivati i datoteke u JPEG i TIFF formatu.
Da biste prilagodili ekspoziciju slike
1
2
3
Odaberite File “ Open file i otvorite datoteku.
S popisa alata za uređivanje odaberite
Podesite ekspoziciju pomoću klizača.
.
Izvorna slika
Način p, otvor blende: f=8,
brzina okidača: 1/15 sek,
ISO=100
Promijenjena slika nakon
ispravljanja ekspozicije
• Svjetlinu slike možete vidjeti u prozoru histograma.
Izvorna slika
Reprodukcija/uređivanje 105
Promijenjena slika nakon
ispravljanja ekspozicije
Korištenje programa Samsung RAW Converter
Spremanje RAW datoteka u JPEG/TIFF
formatu
Da biste prilagodili ton slike
1
2
3
Odaberite File “ Open file i otvorite datoteku.
S popisa alata za uređivanje odaberite
1
2
3
.
Podesite ton pomoću klizača.
Izvorna slika
Način p, otvor blende: f=8,
brzina okidača: 1/15 sek,
ISO=100
Odaberite File “ Open file i otvorite datoteku.
Odaberite File “ Development.
Odaberite format datoteke (JPEG ili TIFF) i odaberite
Save.
Promijenjena slika nakon
ispravljanja kontrasta
Reprodukcija/uređivanje 106
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge)
Fotografije ispišite pomoću PictBridge kompatibilnog pisača povezivanjem fotoaparata izravno na pisač.
1
2
3
4
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m].
Konfiguriranje postavki ispisa
Odaberite n “ USB.
Slike
Odaberite Pisač.
Dok je pisač uključen, fotoaparat povežite na pisač putem
USB kabela.
Jedna fotografija
Veličina
Automatski
Raspored
Automatski
Tip
Automatski
Kvaliteta
Automatski
Datum
Automatski
Naziv datoteke
Menu Izlaz
5
6
7
Automatski
Ispiši
Mogućnost
Opis
Slike
Odaberite želite li ispisati trenutnu ili sve fotografije.
Veličina
Odredite veličinu ispisa.
Raspored
Izradite ispise minijatura.
Tip
Odaberite vrstu papira.
Kvaliteta
Postavite kvalitetu ispisivanja.
Datum
Postavite za ispis datuma.
Pritisnite [o] za ispis.
Naziv
datoteke
Postavite za ispis naziva datoteke.
• Počinje ispisivanje. Pritisnite [F] za poništavanje ispisa.
Resetiranje
Vraća mogućnosti ispisa na izvorne.
Uključite fotoaparat.
• Pisač automatski prepoznaje fotoaparat.
Pritisnite [F] ili [I] da biste odabrali fotografiju.
• Pritisnite [m] da biste postavili mogućnosti ispisivanja.
Pogledajte odjeljak "Konfiguriranje postavki ispisa".
Neki pisači ne podržavaju sve navedene mogućnosti.
Reprodukcija/uređivanje 107
Dodaci
Provjerite postavke, poruke pogreške, tehničke odrednice i
savjete za održavanje.
Izbornik postavki fotoaparata ……………………………… 109
Pristup izborniku postavki ………………………………… 109
Zvuk ………………………………………………………… 110
Zaslon ………………………………………………………… 110
Postavke ……………………………………………………… 111
Poruke o pogreškama ……………………………………… 114
Održavanje fotoaparata …………………………………… 115
Čišćenje fotoaparata ………………………………………… 115
O memorijskim karticama …………………………………… 116
O bateriji ……………………………………………………… 117
Prije kontaktiranja servisnog centra ……………………… 121
Tehničke karakteristike fotoaparata ……………………… 124
Kazalo ……………………………………………………… 129
Izbornik postavki fotoaparata
Saznajte više o raznim mogućnostima za konfiguraciju postavki fotoaparata.
3
Pristup izborniku postavki
1
2
U načinu snimanja ili reprodukcije pritisnite [m].
Odaberite izbornik.
Jačina zvuka
Umjereno
Početni zvuk
Isključeno
Zvuk zatvarača
1
Bip zvuk
1
Isključeno
Početni zvuk
Tiho
Zvuk zatvarača
Umjereno
Bip zvuk
Jako
Menu Vraćanje natrag
4
Izbornik
Jačina zvuka
Zvuk auto izoštravanja Uključeno
Zvuk auto izoštravanja Uključeno
Menu Izlaz
Odaberite mogućnost i spremite postavke.
Pomicanje
Opis
Zvuk: Postavite razne zvukove fotoaparata i glasnoću.
(str. 110)
Zaslon: Prilagodite postavke zaslona, kao što su jezik i
svjetlina. (str. 110)
Postavke: Promijenite postavke sustava fotoaparata,
kao što su format memorije, zadani naziv datoteke i
USB način. (str. 111)
Dodaci 109
OK
Postavi
Pritisnite [m] za povratak na prethodni zaslon.
Izbornik
Download PDF

advertising