Korisničke
upute
WB2100
Kliknite temu
Ovaj korisnički priručnik sadrži detaljne korisničke upute za
fotoaparat. Pročitajte priručnik u potpunosti.
Česta pitanja
Kratke upute
Sadržaj
Osnovne funkcije
Proširene funkcije
Mogućnosti snimanja
Reprodukcija/uređivanje
Postavke
Dodaci
Kazalo
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Uvijek se pridržavajte sljedećih uputa i korisničkih savjeta kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji mogući način rada fotoaparata.
Fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca.
Fotoaparat i pribor za fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih ljubimaca.
Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede ukoliko su progutani.
Pomični dijelovi i pribor mogu također predstavljati fizičku opasnost.
Upozorenje-situacije koje mogu uzrokovati ozljede vas ili drugih osoba
Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti vaš fotoaparat.
To može uzrokovati strujni udar ili oštećenja na fotoaparatu.
Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih plinova i tekućina.
To može uzrokovati požar ili eksploziju.
Fotoaparat ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti niti visokoj temperaturi u
dužem vremenskom razdoblju.
Duža izloženost sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama može uzrokovati
trajna oštećenja na unutrašnjim dijelovima fotoaparata.
Nemojte umetati zapaljive tvari u fotoaparat ili spremati te tvari u blizini
fotoaparata.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Izbjegavajte pokrivati fotoaparat ili punjač dekama ili odjećom.
Fotoaparat se može pregrijati, što može deformirati fotoaparat ili uzrokovati požar.
Fotoaparatom nemojte rukovati mokrim rukama.
To može uzrokovati električni udar.
Ne držite kabel za napajanje i ne približavajte se punjaču tijekom grmljavine.
To može uzrokovati električni udar.
Spriječite oštećenja vida subjekta.
Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1 m) osoba ili životinja.
Uporaba bljeskalice preblizu očiju subjekta može uzrokovati privremeno ili trajno
oštećenje vida.
Ako tekućina ili strana tijela dospiju unutar fotoaparata, odmah isključite sve
izvore napajanja, kao što su baterija ili punjač, a zatim se obratite Samsung
servisnom centru.
1
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Ne dodirujte bljeskalicu prilikom okidanja.
Bljeskalica je vrlo vruća dok okida i može spaliti kožu.
Oprez-situacije koje mogu uzrokovati oštećenje fotoaparata ili druge
opreme
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete koristiti.
Umetnute baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i uzrokovati
ozbiljna oštećenja fotoaparata.
Kada koristite AC punjač, isključite kameru prije nego što isključite napajanje
do AC punjača.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
Koristite samo originalne, litij-ionske zamjenske baterije koje preporučuje
proizvođač. Nemojte oštetiti ili zagrijati bateriju.
To može uzrokovati požar ili osobne ozljede.
Ako ne koristite punjač, iskopčajte ga iz napajanja.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
Prilikom punjenja baterija nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja, utikač ili
olabavljenu utičnicu.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Koristite samo baterije, punjače, kabele i pribor koje je odobrila tvrtka
Samsung.
• Neodobrene baterije, punjači, kabeli ili dodaci mogu uzrokovati eksplozije
baterija, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati ozljede.
• Samsung nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane korištenjem neodobrenih
baterija, punjača, kabela ili pribora.
Nemojte dopustiti da AC punjač dođe u dodir s + / - priključcima na bateriji.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Fotoaparat ne ispuštajte i ne izlažite ga jakim udarima.
Na taj način može se oštetiti zaslon ili vanjske ili unutarnje komponente.
Ne koristite baterije za druge namjene.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
2
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Budite pažljivi prilikom priključivanja kabela ili adaptera te ugradnje baterija i
memorijskih kartica.
Spajanje priključaka na silu, nepravilno povezivanje kabela ili nepravilna ugradnja
baterija i memorijskih kartica može oštetiti priključke, kontakte i pribor.
Prije uporabe provjerite radi li fotoaparat ispravno.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak ili oštećenje datoteka koje je
posljedica kvara fotoaparata ili nepravilne upotrebe.
Morate ukopčati mali završetak USB kabela u kameru.
Vaše bi datoteke u slučaju da je kabel naopako spojen mogle biti oštećene.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Kartice s magnetskim trakama držite podalje od kućišta fotoaparata.
Podaci spremljeni na karticu mogu se oštetiti ili obrisati.
Nikad ne koristite oštećeni punjač, bateriju ili memorijsku karticu.
To može uzrokovati električni udar ili kvar fotoaparata ili uzrokovati požar.
Ne stavljajte fotoaparat u magnetska polja ili blizu njih.
Na taj način može doći do neispravnosti fotoaparata.
Nemojte koristiti fotoaparat ako je zaslon oštećen.
Ako se dijelovi od stakla ili akrila slome, posjetite servisni centar Samsung
Electronics da biste popravili fotoaparat.
3
Pregled korisničkog priručnika
Informacije o autorskom pravu
• Microsoft Windows i Windows logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke
Microsoft Corporation.
• Mac i Apple App Store registrirani su zaštitni znakovi tvrtke Apple
Corporation.
• HDMI, HDMI logotip i pojam
"High Definition Multimedia Interface"
zaštitni su znakovi ili registrirani zaštitni
znakovi organizacije HDMI Licensing LLC.
• Zaštitni znaci i zaštitni nazivi korišteni u ovom priručniku vlasništvo su
svojih vlasnika.
Osnovne funkcije
13
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama
snimanja.
Proširene funkcije
39
Saznajte kako snimiti fotografiju i videozapis izborom načina rada.
Mogućnosti snimanja
55
Saznajte kako postaviti opcije u načinu snimanja.
Reprodukcija/uređivanje
• Tehnički podaci fotoaparata ili sadržaj priručnika mogu se izmijeniti bez
Saznajte kako reproducirati fotografije ili video, te kako uređivati
fotografije ili videozapise. Također saznajte kako povezati fotoaparat
i računalo ili TV.
• Fotoaparat koristite odgovorno i pridržavajte se svih zakona i propisa
Postavke
prethodne najave u svrhu nadogradnje funkcija fotoaparata.
koji se odnose na njegovo korištenje.
• Nemate dopuštenje za ponovnu uporabu ili distribuciju bilo kojeg dijela
ovog priručnika bez prethodnog odobrenja.
80
104
Provjerite mogućnosti za konfiguraciju postavki fotoaparata.
Dodaci
Pribavite informacije o porukama o pogrešci, specifikacijama i
održavanju.
4
110
Oznake korištene u ovom priručniku
Ikone korištene u ovom priručniku
Način snimanja
Oznaka
Ikona
Pametni Auto
Dodatne informacije
Program
Sigurnosna upozorenja i mjere opreza
Ručno
Scena
Panorama
Magično plus
Postavke
Videozapis
Ikone načina snimanja
Ove se ikone prikazuju u tekstu kada je funkcija dostupna unutar načina rada.
Pogledajte donji primjer.
Napomena:
ili način rada možda neće podržavati funkcije za sve scene ili
načine rada.
Podešavanje
Na
primjer: svjetline i boje
Saznajte kako podesiti svjetlinu i boju za bolju kvalitetu slike.
Ručno podešavanje vrijednosti ekspozicije (EV)
Ovisno o intenzitetu svjetla u ambijentu, fotografije mogu biti presvijetle ili
pretamne. U tim slučajevima možete podesiti ekspoziciju kako biste dobili bolju
fotografiju.
Pritisnite [F/t] za
za podešavanje
ekspozicije.
3Dostupno
Program
i
• Fotografija će biti svjetlija ako se poveća vrijednost ekspozicije.
Videozapis načine rada
Vrijednost eksp. : +1
Poništi
 Tamnije (-)
1
2
Funkcija
 Neutralno (0)
U načinu snimanja pritisnite [m].
Odaberite Vrijednost eksp..
 Svjetlije (+)
4
Postavi
Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
• Nakon što podesite ekspoziciju, postavka se automatski sprema. Možda
ćete naknadno morati promijeniti vrijednost ekspozicije kako biste izbjegli
pretjeranu i premalu ekspoziciju.
• Ako ne možete odrediti točnu ekspoziciju odaberite AE zagrada (str. 76), a
zatim snimite fotografije s različitim vrijednostima ekespozicije. Fotoaparat će
snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku s različitom ekspozicijom: normalnom,
podeksponiranom ili preeksponiranom. (str. 76)
5
[]
Gumbi fotoaparata. Na primjer, [Okidač] predstavlja gumb okidača.
()
Broj stranice odgovarajuće informacije
→
Slijed opcija ili menija koje morate odabrati za izvršenje koraka; na
primjer: Odaberite Prepoznavanje lica → Normalno (predstavlja slijed
Odaberite Prepoznavanje lica, a zatim odaberite Normalno).
*
Komentar
Izrazi koji se koriste u ovom priručniku
Pritisak okidača
• Dopola pritisnite [Okidač]: Okidač trebate pritisnuti dopola
• Pritisnite [Okidač]: Okidač trebate pritisnuti do kraja
Dopola pritisnite [Okidač]
Ekspozicija (Svjetlina)
Količina svjetla koja ulazi u fotoaparat određuje ekspoziciju. Ekspoziciju možete
mijenjati izmjenom brzine okidača, vrijednosti blende i ISO osjetljivosti. Promjenom
ekspozicije fotografije postaju tamnije ili svjetlije.
Pritisnite [Okidač]
 Normalna ekspozicija
Subjekt, pozadina i kompozicija
• Subjekt: Glavni objekt scene, poput osobe, životinje ili mrtve prirode
• Pozadina: Objekti oko subjekta
• Kompozicija: Kompozicija subjekta i pozadine
Pozadina
Subjekt
Kompozicija
6
 Preeksponirano (presvijetlo)
Česta pitanja
Saznajte kako riješiti uobičajene probleme postavljanjem mogućnosti snimanja.
Oči subjekta izgledaju
crvene.
Crvene oči javljaju se kad oči subjekta reflektiraju svjetlo bljeskalice fotoaparata.
• Opciju bljeskalice podesite na Isprav. crvenih očiju ili Reduciranje crvenih očiju. (str. 59)
• Ako je fotografije već snimljena odaberite Reduciranje crvenila očiju u izborniku uređenja. (str. 94)
Fotografije imaju mrlje
prašine.
Ako su čestice prašine u zraku, možete ih snimiti na fotografiji kada koristite bljeskalicu.
• Isključite bljeskalicu ili izbjegavajte snimanje fotografija na prašnjavim mjestima.
• Postavite opcije ISO osjetljivosti. (str. 62)
Fotografije su zamućene. Zamućenost slike se može dogoditi ako fotografirate u uvjetima slabe rasvjete ili ako pogrešno držite kameru.
Koristite OIS ili dopola pritisnite [Okidač] za provjeru je li subjekt fokusiran. (str. 37)
Fotografije su zamućene
kod noćnog snimanja.
Subjekti ispadaju
suviše mračni
zbog pozadinskog
osvjetljenja.
Kako fotoaparat pokušava uloviti više svjetlosti, brzina zatvarača se smanjuje. To može otežati stabilno držanje fotoaparata
dovoljno dugo za snimanje jasne fotografije, a može dovesti do podrhtavanja fotoaparata.
• Odaberite Noć u
načinu rada. (str. 44)
• Uključite bljeskalicu. (str. 60)
• Postavite opcije ISO osjetljivosti. (str. 62)
• Podrhtavanje fotoaparata spriječite korištenjem stativa.
Kad se iza predmeta nalazi izvor svjetla ili ako postoji jaki kontrast između svijetlih i tamnih područja, predmet može ispasti
previše taman.
• Izbjegavajte snimanje u pravcu sunca.
• Odaberite Pozadinsko svjetlo u
načinu rada. (str. 44)
• Opciju bljeskalice podesite na Nadopunjujući bljesak. (str. 60)
• Podesite ekspoziciju. (str. 70)
• Postavite opciju Automatskog balansa kontrasta (ACB). (str. 71)
• Podesite opcije mjerenja svjetla na Točka ako se subjekt snimanja nalazi u središtu kadra. (str. 72)
7
Kratke upute
Fotografiranje ljudi
• Isprav. crvenih očiju/Reduciranje crvenih očiju (za
sprječavanje ili ispravljanje crvenih očiju)  59
• Prepoznavanje lica  67
Fotografiranje noću ili u tami
•
način > Noć, Zalaz sunca, Svitanje  44
• Opcije bljeskalice  60
• ISO osjetljivost (za podešavanje osjetljivosti na svjetlo)
 62
Prilagođavanje ekspozicije (osvjetljenja)
• način > HDR  47
• ISO osjetljivost (za podešavanje osjetljivosti na svjetlo)
 62
• Vrijednost ekspozicije (za podešavanje ekspozicije)
 70
• ACB (kompenzacija subjekta u odnosu na svijetlu
pozadinu)  71
• Područje mjerenja svjetla  72
• AE zagrada (snimanje 3 fotografije s različitim
ekspozicijama)  76
Fotografiranje pokreta
• Neprekidno  75
• Prediktivno snimanje  76
Fotografiranje teksta, insekata ili cvijeća
•
način > izbliza, Tekst  44
• Snimanje izbliza  63
• WB zagrada (snimanje 3 fotografije s različitim
balansom bijele boje.)  76
Fotografiranje scena
•
•
način > Krajolik  44
način  45
Primjena efekata na fotografije
• način > Dijeljeni snimak  48
• način > Filter slika  49
• Dotjerivanje slike (za podešavanje Oštrina, Kontrast, ili
Zasićenost)  78
8
Primjena efekata na videozapise
•
način > Filter filma  50
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
• Optička stabilizacija slike (OIS)  36
• Prikaz datoteka kao minijatura  82
• Prikaz datoteka po kategoriji  83
• Brisanje svih datoteka u memoriji  86
• Prikaz datoteka kao slika u nizu  88
• Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u  95
• Spajanje kamere na računalo  97
• Podešavanje zvuka i glasnoće  106
• Podešavanje osvjetljenja zaslona  107
• Promjena jezika zaslona  108
• Podešavanje datuma i vremena  108
• Prije kontaktiranja servisnog centra  122
Sadržaj
Uporaba zaslona načina rada ............................................................................... 26
Osnovne funkcije............................................................................................................. 13
Odabir zaslona načina rada ................................................................................... 26
Ikone na zaslonu načina rada ................................................................................ 27
Sadržaj kutije .............................................................................................................. 14
Izgled fotoaparata ..................................................................................................... 15
Odabir mogućnosti ili izbornika .......................................................................... 28
Uporaba ekrana ....................................................................................................... 18
Vezivanje trake ......................................................................................................... 19
Postavljanje poklopca leće .................................................................................... 19
Uporaba [MENU] ..................................................................................................... 28
Uporaba [Fn] ............................................................................................................ 30
Postavljanje zaslona i zvuka .................................................................................. 31
Umetanje baterije i memorijske kartice ........................................................... 20
Postavljanje vrste zaslona ...................................................................................... 31
Postavljanje zvuka ................................................................................................... 32
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ................................................... 21
Punjenje baterije ..................................................................................................... 21
Uključivanje fotoaparata ........................................................................................ 21
Snimanje fotografija ................................................................................................ 33
Zumiranje ................................................................................................................. 34
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) ..................................................... 36
Izvođenje početnog postavljanja ....................................................................... 22
Upoznavanje s ikonama ......................................................................................... 24
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija ............................................................ 37
9

Sadržaj
Proširene funkcije........................................................................................................... 39
Mogućnosti snimanja.................................................................................................... 55
Uporaba načina rada Pametni Auto ................................................................... 40
Odabir razlučivosti i kvalitete ............................................................................... 56
Uporaba načina rada Program ............................................................................. 42
Odabir razlučivosti .................................................................................................. 56
Odabir kvalitete slike .............................................................................................. 57
Korištenje načina Ručno ......................................................................................... 43
Uporaba tajmera ....................................................................................................... 58
Uporaba načina scene ............................................................................................. 44
Snimanje u tami ......................................................................................................... 59
Uporaba načina rada Panorama .......................................................................... 45
Sprječavanje efekta crvenih očiju .........................................................................
Kako koristiti bljeskalicu .........................................................................................
Uporaba bljeskalice .................................................................................................
Podešavanje ISO osjetljivosti .................................................................................
Uporaba načina Magic Plus .................................................................................. 47
Uporaba načina rada Snimka pri slabom svjetlu ...............................................
Uporaba HDR načina .............................................................................................
Uporaba načina rada Dijeljeni snimak .................................................................
Uporaba načina Filter slika .....................................................................................
Uporaba načina filtera videozapisa ......................................................................
47
47
48
49
50
59
59
60
62
Promjena fokusa fotoaparata .............................................................................. 63
Uporaba funkcije makro ......................................................................................... 63
Izmjena opcije fokusa ............................................................................................. 63
Podešavanje područja fokusiranja ....................................................................... 64
Uporaba načina videozapisa ................................................................................. 51
Snimanje videozapisa velike brzine ..................................................................... 53
Uporaba načina Smart prepoznavanje scene ..................................................... 54
 10
S adržaj
Reprodukcija/uređivanje............................................................................................. 80
Uporaba funkcije prepoznavanja lica ................................................................ 67
Prepoznavanje lica ..................................................................................................
Snimanje autoportreta ...........................................................................................
Snimanje osmijeha ..................................................................................................
Otkrivanje treptaja ..................................................................................................
Savjeti za brisanje lica .............................................................................................
67
67
68
68
69
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije ............................. 81
Pokretanje načina reprodukcije ............................................................................ 81
Pregled fotografija .................................................................................................. 86
Reprodukcija videozapisa ...................................................................................... 89
Uređivanje fotografije ............................................................................................. 91
Podešavanje svjetline i boje .................................................................................. 70
Ručno podešavanje vrijednosti ekspozicije (EV) ................................................
Zaključavanje vrijednosti ekspozicije (AEL) ........................................................
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB) ..................................................
Promjena mogućnosti mjerenja ...........................................................................
Biranje postavke izjednačavanja bijele boje .......................................................
Promjena veličine fotografija ................................................................................
Zakretanje fotografije .............................................................................................
Primjena efekata smart filtra .................................................................................
Podešavanje fotografija ..........................................................................................
70
71
71
72
72
91
91
92
93
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u ..................................................................... 95
Prijenos datoteka na računalo .............................................................................. 97
Korištenje načina uzastopnog snimanja
(Neprekidno/Prediktnivno/Različite vrijednosti ekspozicije) ................... 75
Prijenos datoteka na Windows računalo ............................................................. 97
Prijenos datoteka na Mac računalo ...................................................................... 98
Snimanje uzastopnih fotografija .......................................................................... 75
Snimanje fotografija u načinu prediktivnog snimanja ...................................... 76
Snimanje pojačanih fotografija ............................................................................. 76
Korištenje programa na računalu ....................................................................... 99
Instaliranje programa i-Launcher ......................................................................... 99
Korištenje programa i-Launcher ......................................................................... 100
Dotjerivanje slika ....................................................................................................... 78
Smanjivanje zvuka zooma ..................................................................................... 79
 11
S adržaj
Postavke............................................................................................................................ 104
Dodaci.................................................................................................................................110
Izbornik postavki ..................................................................................................... 105
Poruke o pogreškama ............................................................................................ 111
Pristup izborniku postavki ...................................................................................
Zvukovi ....................................................................................................................
Zaslon ......................................................................................................................
Spajanje ..................................................................................................................
Općenito .................................................................................................................
Održavanje fotoaparata ........................................................................................ 112
105
106
106
107
108
Čišćenje fotoaparata .............................................................................................
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata ............................................................
O memorijskim karticama ...................................................................................
O bateriji .................................................................................................................
112
113
115
118
Prije kontaktiranja servisnog centra ................................................................ 122
Tehničke karakteristike fotoaparata ................................................................ 125
Rječnik ......................................................................................................................... 129
Kazalo .......................................................................................................................... 134
 12
Osnovne funkcije
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i osnovnim funkcijama snimanja.
Sadržaj kutije ……………………………………… 14
Izgled fotoaparata ………………………………… 15
Uporaba ekrana …………………………………… 18
Vezivanje trake …………………………………… 19
Postavljanje poklopca leće ……………………… 19
Umetanje baterije i memorijske kartice ………… 20
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata …… 21
Odabir mogućnosti ili izbornika ………………… 28
Uporaba [MENU] ………………………………… 28
Uporaba [Fn] ……………………………………… 30
Postavljanje zaslona i zvuka ……………………… 31
Postavljanje vrste zaslona ………………………… 31
Postavljanje zvuka ………………………………… 32
Snimanje fotografija ……………………………… 33
Punjenje baterije ………………………………… 21
Uključivanje fotoaparata ………………………… 21
Zumiranje ………………………………………… 34
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) …… 36
Izvođenje početnog postavljanja ………………… 22
Upoznavanje s ikonama …………………………… 24
Uporaba zaslona načina rada …………………… 26
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija ………… 37
Odabir zaslona načina rada ……………………… 26
Ikone na zaslonu načina rada …………………… 27
Sadržaj kutije
Sljedeće stavke nalaze se u kutiji proizvoda.
Dodatna oprema
Fotoaparat
Punjiva baterija
Poklopac leće/
Traka za poklopac leće
AC adapter/USB kabel
Torbica za fotoaparat
A/V kabel
HDMI kabel
Punjač baterije
Memorijska kartica
Memorijska kartica/
Adapter memorijske
kartice
Remen
Priručnik za brzi početak
• Ilustracije se mogu malo razlikovati od stavki isporučenih s vašim proizvodom.
• Stavke uključene u pakiranje mogu se razlikovati ovisno o modelu.
• Dodatnu opremu možete kupiti kod prodavača ili u Samsung servisnom centru.
Tvrtka Samsung nije odgovorna za probleme nastale korištenjem neodobrene
dodatne opreme.
Osnovne funkcije 14
Izgled fotoaparata
Prije početka upoznajte dijelove i funkcije fotoaparata.
Kotačić odabira načina rada (str. 17)
Gumb za UKLJUČIVANJE/ISKLJUČIVANJE
Bljeskalica
Zvučnik
Otvor za traku fotoaparata
Skočni gumb bljeskalice
Gumb za zumiranje
Gumb za snimanje
Gumb okidača
AF pomoćno svjetlo/
Lampica brojača vremena
Ovaj gumb radi na isti način kao i gumb zuma na
sljedećoj stranici.
Objektiv
HDMI port
Prihvaća HDMI kabel
USB i A/V priključak
Prihvaća USB ili A/V kabel
Osnovne funkcije 15
Izgled fotoaparata
Mikrofon
Gumb za zumiranje
• U modu snimanja: Povećavanje ili
smanjenje zuma
• U načinu reprodukcije: Zumirajte
dio fotografije, pogledajte datoteke
kao minijature ili prilagodite
glasnoću
Žaruljica stanja
• Blinking: Kad kamere sprema
fotografiju ili videozapis, kad je
računalo očitava ili kad slika nije
fokusirana.
• Stabilno: Kad je fotoaparat
spojen na računalo, uz punjenje
baterije, ili kad je slika u fokusu
Gumbi (str. 17)
Zaslon
Pokrov odjeljka baterije
Umetnite memorijsku karticu i
bateriju
Utor za stativ
Osnovne funkcije 16
Izgled fotoaparata
Gumbi
Kotačić odabira načina rada
Ikona
Gumb
Kako
Pametni Auto: Snimite fotografiju kada fotoaparat automatski odabire
način scene.
Program: Snimite fotografiju postavljanjem opcija osim brzine zatvarača
i vrijednosti otvora zaslona koje fotoaparat postavlja automatski.
Ručno: Podesite razne postavke fotoaparata uključujući brzinu zatvarača
i vrijednost otvora zaslona.
Scena: Snimite fotografiju s prethodno postavljenim mogućnostima za
određenu scenu.
Panorama: Snimite i kombinirajte niz fotografija za stvaranje
panoramske slike.
Magično plus: Snimanje fotografije s raznim efektima.
Kako
Zaključavanje podešene vrijednosti ekspozicije u načinu snimanja.
Pristup mogućnostima ili izbornicima.
Vraćanje unatrag.
Osnovne funkcije
D Promjena mogućnosti prikaza.
Promjena mogućnosti za makro
c
snimanje.
Promjena mogućnosti bljeskalice.
F
Promjena mogućnosti tajmera ili
t kontinuiranog snimanja.
Potvrda označene mogućnosti ili izbornika.
Postavke: Prilagodite postavke da odgovaraju vašim željama.
Pokretanje načina reprodukcije.
Videozapis: Prilagodite postavke za snimanje videozapisa.
• Pristup mogućnostima u načinu snimanja.
• Brisanje datoteka u načinu reprodukcija.
Osnovne funkcije 17
Ostale funkcije
Prema gore
Prema dolje
Ulijevo
Udesno
Izgled fotoaparata
Uporaba ekrana
Snimanje iz niskog kuta
Okrenite zaslon vani i okrenite ga gore i dolje za fotografije iz visokog i niskog kuta.
Snimanje iz niskog kuta je snimanje kada je kamera postavljena ispod razine očiju i
okrenuta prema gore u smjeru subjekta.
Snimanje iz visokog kuta
Snimanje iz visokog kuta je snimanje kada je kamera postavljena iznad razine očiju i
okrenuta prema dolje u smjeru subjekta.
90°
40°
• Sklopite zaslon kad se ne koristi.
• Okrenite zaslon samo unutar dopuštenih kutova. U protivnom se fotoaparat
može oštetiti.
Osnovne funkcije 18
Izgled fotoaparata
Vezivanje trake
Postavljanje poklopca leće
Povežite traku za prigodno nošenje fotoaparata.
Postavite poklopac leće sa trakom poklopca leće radi zaštite leće fotoaparata.
Osnovne funkcije 19
Umetanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako umetnuti bateriju i optimalnu memorijsku karticu u fotoaparat.
Vađenje baterije i memorijske kartice
Bravicu gurnite dolje kako biste
oslobodili bateriju.
Punjiva baterija
Memorijsku karticu umetnite s
pozlaćenim kontaktima prema gore.
Gumb za zaključavanje
baterije
Nježno gurnite dok se kartica ne otpusti
iz fotoaparata, a zatim je povucite iz
utora.
Memorijska kartica
Bateriju umetnite s logotipom Samsung
prema gore.
Memorijska kartica
Uporaba prilagodnika za memorijske kartice
Za korištenje mikro memorijske kartice s ovim proizvodom,
računalom ili čitačem memorijskih kartica, umetnite karticu
u adapter.
Punjiva baterija
Možete koristiti unutarnju memoriju za privremenu pohranu ako memorijska
kartica nije umetnuta.
Osnovne funkcije 20
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Punjenje baterije
Uključivanje fotoaparata
Prije prve uporabe fotoaparata potrebno je napuniti bateriju. Priključite mali kraj
USB kabela u fotoaparat, a zatim priključite drugi kraj USB kabela u AC prilagodnik.
Pritisnite za uključivanje ili isključivanje kamere pritisnite [X].
• Kod prvog uključivanja fotoaparata pojavljuje se početni zaslon za postavljanje.
(str. 22)
Žaruljica stanja
• Crveno svjetlo uključeno: Punjenje
• Crveno svjetlo isključeno: Potpuno napunjeno
• Crveno svjetlo treperi: Greška
Uključivanje fotoaparata u načinu reprodukcije
Pritisnite [P]. Fotoaparat se uključuje i odmah otvara način reprodukcije.
Koristite samo AC prilagodnik i USB kabel koji ste dobili s kamerom. Ako koristite
drugi AC prilagodnik (kao što je SAC-48), baterija fotoaparata se možda neće
puniti i ispravno raditi.
Osnovne funkcije 21
Ako fotoaparat uključite pritiskom i držanjem gumba [P] dok žaruljica stanja
treperi, fotoaparat ne emitira nikakve zvukove.
Izvođenje početnog postavljanja
Kad se pojavi početni zaslon za postavljanje, slijedite donje postupke za konfiguriranje osnovnih postavki fotoaparata. Zadani jezik unaprijed je podešen za državu ili regiju u
kojoj će se kamera prodavati. Jezik možete izmijeniti po želji odabirom funkcije Language.
1 Pritisnite [c] za odabir Vremenska zona, a zatim pritisnite [t] ili
[o].
2 Pritisnite [F/t] za odabir vremenske zone, a zatim pritisnite[o].
3 Pritisnite [c] za odabir Postavke datuma/vremena, a zatim
pritisnite [t] ili [o].
Postavke datuma/vremena
Vremenska zona Početni zaslon
God. Mjes. Dan Sat
Poništi
London
Poništi
Postavi
Min.
DST
Postavi
4 Pritisnite [F/t] za odabir stavke.
5 Pritisnite [D/c] za postavljanje datuma, vremena i ljetnog
računanja vremena, a zatim pritisnite [o].
Osnovne funkcije 22
Izvođenje početnog postavljanja
6 Pritisnite [c] za odabir Vrsta datuma, a zatim pritisnite [t] ili [o].
7 Pritisnite [D/c] za odabir vrste datuma, a zatim pritisnite [o].
9 Pritisnite [D/c] za odabir vrste vremena, a zatim pritisnite [o].
10 Pritisnite [r] za završetak početnog podešavanja.
Vrsta datuma
Zaslon se može razlikovati ovisno o odabranom jeziku.
GGGG/MM/DD
MM/DD/GGGG
DD/MM/GGGG
Vraćanje natrag
Postavi
8 Pritisnite [c] za odabir Vrsta vremena, a zatim pritisnite [t] ili [o].
Osnovne funkcije 23
Upoznavanje s ikonama
Fotoaparat prikazuje ikone za podešeni način rada i opcije. Ikone kratko trepere žutim svjetlom ako promijenite opcije.
1
1 Mogućnosti snimanja (lijevo)
Ikona
2
Kako
Ikona
Način snimanja
Balans bijele boje
Broj okvira (u sekundi)
Podešavanje slike
(Oštrina, Kontrast, i Zasićenost)
Razlučivost fotografije
Područje fokusiranja
3
Kako
Bljeskalica
Fokusiranje
Prepoznavanje lica
Zvuk zumiranja isključen
Intelli zoom uključen
Smart filtar
Optička stabilizacija slike (OIS)
2 Mogućnosti snimanja (desno)
Područje mjerenja svjetla
Ikona
Brojač vremena
Kako
ISO osjetljivost
Razlučivost videozapisa
Neprekidno način
Prediktivno snimanje način
Način Bracket
Osnovne funkcije 24
Upoznavanje s ikonama
3 Podaci o snimanju
Ikona
Ikona
Kako
Kako
Vrijednost otvora blende
Trenutačni datum
Brzina okidača
Trenutačno vrijeme
Dostupno vrijeme snimanja
Vrijednost ekspozicije
Zaključavanje automatske ekspozicije
uključeno
Dostupan broj fotografija
Umetnuta je memorijska kartica
•
•
•
Kadar automatskog fokusiranja
Podrhtavanje fotoaparata
Indikator zooma
Razlučivost fotografije kada je Intelli
zoom uključen
Omjer zumiranja
Histogram
: Potpuno napunjena
: Djelomično puna
: Prazna (napuniti)
Osnovne funkcije 25
Uporaba zaslona načina rada
Koristite kotačić odabira za odabir načina snimanja ili funkcije. Okrenite kotačić odabira na željeni način rada.
Odabir zaslona načina rada
Br.
U načinu snimanja ili reprodukcije, okrenite kotačić odabira za prikaz zaslona načina
rada. Možete odabrati ikonu na zaslonu načina rada u načinu rada Magic Plus.
1
Snimka pri
slabom svjetlu
HDR
Dijeljeni Filter slika
snimak
Kako
1
Zaslon trenutnog načina rada
• Okrenite kotačić odabira za prijelaz u drugi zaslon načina rada.
2
Ikone načina
• Pritisnite [D/c/F/t] a pomicanje na željeni načina, a zatim
pritisnite [o] za pristup načinu.
2
Filter filma Uređivač
slika
▲ Na primjer: Kad odaberete Snimka pri slabom svjetlu u načinu rada Magic Plus.
Osnovne funkcije 26
Uporaba zaslona načina rada
Ikone na zaslonu načina rada
Način
Ikona
Kako
Način
Pametni Auto: Snimite fotografiju kada fotoaparat
automatski odabire način scene. (str. 40)
Program: Snimite fotografiju s postavkama koje ste postavili
ručno. (str. 42)
Ručno: Podesite ručno i vrijednosti otvora blende i brzine
okidača. (str. 43)
Ikona
Kako
Snimka pri slabom svjetlu: Snimanje višestrukih fotografija
u uvjetima slabe rasvjete bez bljeskalice. Fotoaparat ih
kombinira kako bi stvorio jednu sliku koja je svjetlija i ima
manje zamućenje. (str. 47)
HDR: Snimanje scena s naglaskom na srednjim tonovima, uz
minimiziranje tamnih i svijetlih područja. (str. 47)
Dijeljeni snimak: Snimite nekoliko fotografija i uredite ih s
unaprijed zadanim rasporedima. (str. 48)
Scena: Snimite fotografiju s prethodno postavljenim
mogućnostima za određenu scenu. (str. 44)
Panorama: Snimite i kombinirajte niz fotografija za stvaranje
panoramske slike. (str. 45)
Filter slika: Snimite fotografiju s različitim efektima filtra.
(str. 49)
Filter filma: Snimite videozapis s različitim efektima filtra.
(str. 50)
Uređivač slika: Uredite fotografije sa različitim efektima.
(str. 91)
Postavke: Prilagodite postavke da odgovaraju vašim željama.
(str. 105)
Videozapis: Prilagodite postavke za snimanje videozapisa.
(str. 51)
Osnovne funkcije 27
Odabir mogućnosti ili izbornika
Za odabir opcije ili izbornika, pritisnite [m] ili [s].
Uporaba [MENU]
Povratak na prethodni izbornik
Za odabir opcije ili izbornika pritisnite [m], a zatim pritisnite [D/c/F/t] ili
[o].
Pritisnite [r] za povratak na prethodni izbornik.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite opciju ili izbornik.
Dopola pritisnite [Okidač] za povratak u način snimanja.
• Za pomicanje gore ili dolje pritisnite [D] ili [c].
• Za pomicanje lijevo ili desno pritisnite [F] ili [t].
3 Pritisnite [o] i potvrdite označenu opciju ili izbornik.
Osnovne funkcije 28
Odabir mogućnosti ili izbornika
Primjerice, odabir mogućnosti za balans bijele boje u načinu rada Program:
1 Okrenite kotačić odabira na
.
3 Pritisnite [D/c] za odabir Balans bijele boje, a zatim pritisnite
[t] ili [o].
4 Pritisnite [F/t] za odabir opcije balans bijele boje.
Balans bijele boje : Dnevno svjetlo
2 Pritisnite [m].
Vraćanje natrag
Vrijednost ekspozicije
5 Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
Balans bijele boje
ISO osjetljivost
Bljeskalica
Fokusiranje
Područje fokusiranja
Izlaz
Podesi
Odaberi
Osnovne funkcije 29
Odabir mogućnosti ili izbornika
Uporaba [Fn]
Opcijama snimanja možete pristupiti ako pritisnete [s], ali neke mogućnosti nisu
dostupne.
4 Rotirajte [Zum] za odabir opcije balans bijele boje.
Balans bijele boje : Dnevno svjetlo
Primjerice, odabir mogućnosti za balans bijele boje u načinu rada Program:
1 Okrenite kotačić odabira na
.
Izlaz
Podesi
• Također, možete pritisnuti [o] a zatim pritisnite [F/t] za odabir opcije.
5 Pritisnite [m] ili [s] za spremanje postavki.
2 Pritisnite [s].
3 Pritisnite [D/c/F/t] za odabir Balans bijele boje.
Balans bijele boje : Automatski balans
Izlaz
Podesi
Osnovne funkcije 30
Postavljanje zaslona i zvuka
Saznajte kako promijeniti osnovne informacije koje fotoaparat prikazuje i postavke zvuka.
Postavljanje vrste zaslona
O histogramima
Možete odabrati vrstu zaslona u načinu snimanja ili reprodukcije. Svaka vrsta
prikazuje različite informacije o snimanju ili reprodukciji. Pogledajte donju tablicu.
Histogram je grafikon koji prikazuje raspodjelu svjetla na fotografiji. Ako histogram
ima izražen vrh na lijevoj strani, ekspozicija fotografije je mala i prikazat će se
zatamnjena. Vrh na desnoj strani označava da je ekspozicija fotografije velika i
prikazat će se blijeda. Visina vrhova povezana je s informacijama o bojama. Što je
neka boja više zastupljena, vrh je viši.
 Podeksponirana
Uzastopno pritisnite [D] za promjenu vrste prikaza.
Način
Snimanje
Reprodukcija
Vrsta prikaza
• Sakrijte sve informacije o mogućnostima snimanja.
• Prikažite sve informacije o mogućnostima snimanja.
• Prikažite sve informacije o mogućnostima snimanja i histogram.
• Skrivanje svih informacija o trenutnoj datoteci.
• Skrivanje svih informacija o trenutnoj datoteci osim osnovnih
informacija.
• Skrivanje svih informacija o trenutnoj datoteci.
Osnovne funkcije 31
 Dobro eksponirana
 Preeksponirana
Postavljanje zaslona i zvuka
Postavljanje zvuka
Postavljanje prikaza mogućnosti
Možete sakriti ili pokazati prikaz mogućnosti koje se pojavljuju u nekim načinima.
Uzastopno pritisnite [o].
Uključivanje ili isključivanje zvuka koji fotoaparat emitira tijekom obavljanja
funkcija.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite Zvukovi → Bip zvuk.
3 Odaberite mogućnost.
• Skrivanje prikaza mogućnosti.
• Pokazivanje prikaza mogućnosti.
Opcija
Isključeno
Uključeno
Vodič okvira
Prikaz mogućnosti
Panel isključen
▲ Na primjer u
Vodič okvira
načinu
Osnovne funkcije 32
Kako
Zvuk fotoaparata je isključen.
Zvuk fotoaparata je uključen.
Snimanje fotografija
Saznajte kako lako i brzo snimati fotografije u načinu Pametni Auto.
1 Okrenite kotačić odabira na
.
3 Za fokusiranje dopola pritisnite [Okidač].
• Zeleni okvir znači da je subjekt fokusiran.
• Crveni okvir znaиi da subjekt nije fokusiran.
2 Kadrirajte subjekt.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
5 Pritisnite [P] za prikaz snimljene fotografije.
• Za brisanje fotografije pritisnite [s], a zatim odaberite Da.
6 Pritisnite [P] za povratak u način snimanja.
Savjete za snimanje jasnije fotografije pronaći ćete na stranici 37.
Osnovne funkcije 33
Snimanje fotografija
Zumiranje
Digitalni zoom
Digitalni zoom je zadano podržan u načinu snimanja. Ako u načinu snimanja
uvećate neki objekt a indikator se nalazi unutar digitalnog raspona, vaš fotoaparat
koristi digitalni zoom. Pomoću optičkog zuma 35X i digitalnog zuma 2X, možete
zumirati do 70 puta.
Zumiranjem možete snimiti fotografije u krupnom planu.
Optički raspon
Indikator zooma
Digitalni raspon
Omjer zumiranja
Smanjenje
zuma
Povećavanje
ili
• Digitalni zum nije dostupan s opcijom AF praćenjem.
• Ako fotografiju snimite pomoću digitalnog zumiranja, kvaliteta slike se može
pogoršati.
Povećavanje
Smanjenje zuma
Osnovne funkcije 34
Snimanje fotografija
Intelli zoom
Postavljanje Intelli zooma
Ako je indikator zooma u Intelli rasponu, fotoaparat koristi Intelli zoom. Razlučivost
fotografija se razlikuje ovisno o omjeru zumiranja ako koristite Intelli zoom. Pomoću
optičkog zooma i Intelli zooma, možete zumirati do 70 puta.
Razlučivost
fotografije kada je
Intelli zoom uključen
Optički raspon
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Intelli zumiranje.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Isključeno: Intelli zum je deaktiviran.
Indikator
zooma
Uključeno: Intelli zum je aktiviran.
Intelli raspon
• Intelli zum nije dostupan s opcijama AF praćenjem i AF odabranog područja.
• Intelli zoom pomaže snimanje fotografije uz manje slabljenje kvalitete u odnosu
na digitalni zoom. Međutim, kvaliteta fotografije može biti manja od kada
koristite optički zoom.
• Intelli zoom je dostupan samo kada postavite razlučivost omjera 4:3.
Ako postavite drugi omjer razlučivosti kada je Intelli zoom uključen, Intelli zoom
se automatski isključuje.
• Intelli zum uvijek je uključen u
načinu rada.
Osnovne funkcije 35
Snimanje fotografija
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS)
• OIS možda neće ispravno raditi ako:
-- premještate fotoaparat kako biste slijedili kretanje subjekta
-- koristite digitalno zumiranje
-- fotoaparat previše podrhtava
-- je brzina zatvarača mala (na primer, kada snimate noćne scene)
-- je baterija skoro prazna
-- snimate krupni kadar
• Ako koristite funkciju OIS sa stativom, slike će možda biti mutne zbog vibriranja
U načinu snimanja za smanjenje ili eliminiranje mutne slike zbog podrhtavanja
kamere možete podesiti optičku stabilizaciju slike (OIS).
OIS senzora. Prilikom korištenja stativa isključite funkciju OIS.
• Ako se fotoaparat udari ili ispusti, prikaz će biti mutan. Ako do toga dođe,
isključite i ponovno uključite fotoaparat.
 Prije korekcije
 Nakon korekcije
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite OIS.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Isključeno: OIS je isključen.
Uključeno: OIS je uključen.
Osnovne funkcije 36
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija
    Ispravno držanje fotoaparata
    Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
Provjerite da ništa ne blokira objektiv,
bljeskalicu ili mikrofon.
Za smanjenje podrhtavanja slike postavite opciju Optical Image
Stabilization (Optička stabilizacija slike). (str. 36)
   Kad
    Pritisnite okidač dopola
je prikazano
Dopola pritisnite [Okidač] i podesite fokus.
Fotoaparat automatski podešava fokus i ekspoziciju.
Podrhtavanje fotoaparata
Fotoaparat automatski postavlja vrijednost
otvora zaslona i brzinu okidača.
Fokusiranje kadra
• Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije kad
je okvir fokusa zelene boje.
• Promijenite kompoziciju te ponovno dopola
pritisnite [Okidač] kad je okvir fokusa crvene
boje.
Kada snimate u tami, izbjegavajte postavljanje opcije bljeskalice na Snimanje uz
bljesk. s dužom eksp. ili Isključeno. Otvor zaslona ostaje otvoren duže i može biti
teže držati fotoaparat dovoljno dugo za snimanje jasnih fotografija.
• Koristite tronožac ili podesite opciju bljeskalice na Nadopunjujući bljesak.
(str. 60)
• Postavite opcije ISO osjetljivosti. (str. 62)
Osnovne funkcije 37
    Sprječavanje da subjekt bude izvan fokusa
Možda ćete teško zadržati subjekt u fokusu ako:
--između subjekta i pozadine postoji mali kontrast (na primjer, ako subjekt nosi
odjeću u boji koja je slična boji pozadine)
--je izvor svjetlosti iza subjekta presvijetao
--subjekt je sjajan ili reflektivan
--subjekt uključuje vodoravne uzorke, primjerice roletne
--subjekt nije postavljen u sredinu kadra
• Kod snimanja fotografija pri slabom osvjetljenju
Uključite bljeskalicu.
(str. 60)
• Kad se subjekti brzo kreću
Koristite funkciju
Neprekidno ili
Prediktivno snimanje.
(str. 75)
Korištenje zaključavanja fokusa
Za fokusiranje dopola pritisnite [Okidač]. Ako je subjekt fokusiran, kadar
možete premjestiti kako biste promijenili kompoziciju. Kad ste spremni,
pritisnite [Okidač] i snimite fotografiju.
Osnovne funkcije 38
Proširene funkcije
Saznajte kako snimiti fotografiju i videozapis izborom načina rada.
Uporaba načina rada Pametni Auto ………………
Uporaba načina rada Program ……………………
Korištenje načina Ručno ……………………………
Uporaba načina scene ……………………………
Uporaba načina rada Panorama …………………
Uporaba načina Magic Plus ………………………
Uporaba načina rada Snimka pri slabom
svjetlu ……………………………………………
Uporaba HDR načina ……………………………
Uporaba načina rada Dijeljeni snimak ……………
Uporaba načina Filter slika ………………………
Uporaba načina filtera videozapisa ………………
40
Uporaba načina videozapisa ……………………… 51
42
Snimanje videozapisa velike brzine ……………… 53
Uporaba načina Smart prepoznavanje scene …… 54
43
44
45
47
47
47
48
49
50
Uporaba načina rada Pametni Auto
U načinu rada Pametni Auto, vaš fotoaparat automatski odabire prikladne postavke fotoaparata temeljene na otkrivenoj vrsti scene. Način rada Pametni Auto pomaže ukoliko
niste upoznati s postavkama fotoaparata za različite scene.
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Kadrirajte subjekt.
.
Ikona
Kako
Krajolici
• Fotoaparat automatski odabire scenu. U gornjem lijevom dijelu zaslona
prikazati će se odgovarajuća ikona scene. Ikone su navedene u nastavku.
Scene sa jakim bijelim pozadinama
Krajolici noću
Portreti noću
Krajolici s pozadinskim svjetlom
Portreti s pozadinskim svjetlom
Portreti
Fotografije predmeta izbliza
3 Za fokusiranje dopola pritisnite [Okidač].
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Fotografije teksta izbliza
Zalaz sunca
Plavo nebo
Šume
Fotografije izbliza živopisnih subjekata
Proširene funkcije 40
Uporaba načina rada Pametni Auto
Ikona
Kako
Kamera je stabilizirana na tronošcu i subjekt se ne miče već neko
vrijeme. (za snimanje u mraku)
Subjekti koji se aktivno kreću
• Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući način scene, onda koristi zadane
postavke za
način rada.
• Čak i ako je lice registrirano, fotoaparat možda neće odabrati način snimanja
portreta ovisno o položaju subjekta ili osvjetljenju.
• Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima snimanja, kao
što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost do subjekta.
način snimanja ako se objekt
snimanja kreće.
• Kamera troši više energije baterije, zbog učestale izmijene postavki za odabir
odgovarajuće scene.
• Čak i kad ne koristite stativ, kamera neće otkriti
Proširene funkcije 41
Uporaba načina rada Program
U načinu rada Program možete postaviti različite mogućnosti, osim brzine okidača i vrijednosti otvora blende, koje fotoaparat postavlja automatski.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Postavite željene mogućnosti.
• Za popis opcija pogledajte "Mogućnosti snimanja". (str. 55)
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Proširene funkcije 42
Korištenje načina Ručno
Ručni način omogućuje vam ručno podešavanje otvora blende i brzine okidača.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Pritisnite [o], a zatim pritisnite [F/t] za odabir vrijednosti otvora
blende ili brzine okidača.
5 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
6 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
3 Pritisnite [D/c] za podešavanje vrijednosti otvora blende ili
brzine okidača.
4 Postavite željene mogućnosti.
• Za popis opcija pogledajte "Mogućnosti snimanja". (str. 55)
Promijenite otvor blende/brzinu okidača
Proširene funkcije 43
Uporaba načina scene
U načinu rada Scena možete snimiti fotografiju s prethodno postavljenim mogućnostima za određenu scenu.
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Odaberite scenu.
.
Opcija
Vodič okvira
Noć
Portret
Djeca
Vodič okvira
Panel isključen
Krajolik
Vodič okvira
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
izbliza
Tekst
Zalaz sunca
Svitanje
Pozadinsko
svjetlo
Vatromet
Kako
Pomozite osobi koja vas snima prikazom dijela unaprijed
postavljene kompozicije scene.
Snimanje scena noću ili pri slabom osvjetljenju (preporuča se
uporaba stativa).
Automatsko otkrivanja i fokusiranja na ljudska lica za
snimanje jasnijih portreta s mekšim crtama lica.
Učinite djecu primjetnijom na slikama.
Snimite nepokretne scene i krajolike.
Detaljno snimanje dijelova subjekta ili malih subjekata poput
cvijeća ili kukaca.
Jasno snimite tekst na ispisanim ili elektroničkim
dokumentima.
Snimite scene pri zalazu sunca sa prirodnim crvenim i žutim
bojama.
Snimite scene pri svitanju.
Snimite subjekte s pozadinskim svjetlom.
Noćno snimanje raznobojnog vatrometa.
Smanjivanje podekspozicije subjekta uzročeno sunčevom
Plaža & snijeg
svjetlošću reflektiranom od pijeska ili snijega.
Proširene funkcije 44
Uporaba načina rada Panorama
U načinu rada Panorama, možete snimiti široku panoramsku scenu u jednoj fotografiji. Snimite i kombinirajte niz fotografija za stvaranje panoramske slike.
4 Kada je gumb [Okidač] pritisnut, polako okrećite fotoaparat u
smjeru koji će omogućiti snimanje ostatka panorame.
• Prikazane su strelice u smjeru kretanja, a cijela snimljena slika prikazuje se u
okviru za pregled.
• Kada je tražilo poravnato sa sljedećom scenom, fotoaparat snima sljedeću
 Primjer snimanja
fotografiju automatski.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
• Poravnajte fotoaparat kranje lijevo ili krajnje desno, ili pri samom vrhu ili dnu,
u odnosu na scenu koju želite snimiti.
3 Za početak snimanja pritisnite i držite [Okidač].
Podrhtavanje
5 Kada ste završili, otpustite [Okidač].
• Kada ste snimili sve potrebne snimke, fotoaparat ih kombinira u jednu
panoramsku fotografiju.
Proširene funkcije 45
Uporaba načina rada Panorama
• Za najbolje rezultate tijekom snimanja panoramskih fotografija, izbjegavajte
sljedeće:
-- pomicanje fotoaparata prebrzo ili presporo
-- premalo pomicanje fotoaparata za snimanje sljedeće slike
-- pomicanje fotoaparata pri nepropisnim brzinama
-- podrhtavanje fotoaparata
-- snimanje na tamnim mjestima
-- snimanje pokretnih subjekata u blizini
-- uvjete snimanja pri kojima se osvjetljenje ili boja svjetla mijenja
• Snimljene fotografije pohranjuju se automatski i snimanje se prekida u
sljedećim uvjetima:
-- ako promijenite smjer snimanja tijekom snimanja
-- ako pomičete fotoaparat suviše brzo
-- ako ne pomičete fotoaparat
• Odabir načina rada Panorama onemogućuje funkcije digitalnog i optičkog
zumiranja. Ako odaberete način rada Panorama dok objektiv vrši zumiranje,
fotoaparat automatski umanjuje prikaz na zadani položaj.
• Neke opcije snimanja nisu dostupne.
• Fotoaparat može zaustaviti snimanje zbog kompozicije snimanja ili kretanja
subjekta unutar scene.
• Kamera možda neće snimiti zadnju scenu u cijelosti ako zaustavite kretanje
kamere točno na mjestu na kojem želite završiti scenu. Za snimanje cijele scene,
pomaknite fotoaparat malo izvan mjesta na kojem želite završiti scenu.
Proširene funkcije 46
Uporaba načina Magic Plus
Snimite fotografiju ili videozapis odabirom odgovarajućeg načina snimanja za različite efekte.
Uporaba načina rada Snimka pri slabom svjetlu
U uvjetima slabog osvjetljenja, snimite više fotografija i kombinirajte ih u svijetle
slike s manje zamućenja i buke bez korištenja bljeskalice.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
• Fotoaparat snima 3 fotografije, a zatim ih automatski spaja u jednu
fotografiju.
fokusiranje.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
• Na HDR efekt može utjecati potresanje fotoaparata, osvjetljenje, kretanje
Uporaba HDR načina
• Ne možete koristiti bljeskalicu kada koristite način rada HDR.
• Spremanje fotografije pomoću HDR načina rada može potrajati duže.
• Kada koristite način rada HDR, slika na zaslonu i snimljena fotografija mogu
subjekta, te uvjeti snimanja.
U HDR (visoki dinamički raspon) načinu fotoaparat snima tri slike s različitim
ekspozicijama, a zatim prekriva svijetlo područje podeksponirane fotografije i
tamno područje preeksponirane fotografije. Možete snimiti fotografije s blagim,
bogatim bojama.
▲ Bez HDR efekta
▲ S HDR efektom
Proširene funkcije 47
izgledati nešto veće od fotografije snimljene bez tog efekta.
• Prilikom snimanja subjekta u pokretu ako koristite HDR mod može se pojaviti
zadržana slika.
Uporaba načina Magic Plus
Uporaba načina rada Dijeljeni snimak
U načinu rada Dijeljeni snimak, možete snimiti nekoliko fotografija i urediti ih prema
unaprijed zadanim okvirima.
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Odaberite .
3 Odaberite dijeljeni stil.
4 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
5 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
• Ponovite korake od 4 do 5 da biste snimili preostale fotografije.
• Za ponovno snimanje fotografije pritisnite [r].
.
6 Pritisnite [o] za spremanje fotografije.
• Da biste prilagodili oštrinu linije razdvajanja, pritisnite [m], a zatim
odaberite Zamućena linija → željena vrijednost.
• Za primjenu efekta Smart filtra na dio snimke, pritisnite [m], a zatim
odaberite Smart filtar → željena opcija. Možete primijeniti različite efekte
Smart filtra na svaki dio snimke.
Panel isključen
Proširene funkcije 48
Rezolucija je podešena na
ili nižu.
Uporaba načina Magic Plus
Uporaba načina Filter slika
Opcija
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje fotografije kako biste stvorili
jedinstvene slike.
Minijaturno
Vinjetiranje
Poprečni filtar
Fish-eye
Minijaturno
Vinjetiranje
Klasično
Retro
Kako
Primjena efekta pomicanja da bi se subjekt pojavio u
malom. (Vrh i dno fotografije bit će mutni.)
Primijenite retro boje, visoki kontrast, i izraženi efekt
vinjetiranja Lomo fotoaparata.
Dodavanje crta koje zrače prema vani od svijetlih objekata
kako bi oponašali vizualni učinak poprečnog filtera.
Iskrivite obližnje objekte kako biste oponašali vizualni efekt
ribljeg oka.
Primijenite crno-bijeli efekt.
Primijenite efekt sepije.
4 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
5 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
• Ovisno o odabranoj opciji rezolucija se može automatski promijeniti
Fish-eye
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Odaberite .
3 Odaberite efekt.
ili na
manju vrijednost.
• Za primjenu efekata filtra na spremljenim fotografijama pritisnite [m], a
zatim odaberite Odaberite sliku → željenu sliku.
Klasično
.
Proširene funkcije 49
Uporaba načina Magic Plus
4 Pritisnite (Snimanje videozapisa) za pokretanje snimanja.
5 Ponovo pritisnite (Snimanje videozapisa) za zaustavljanje
Uporaba načina filtera videozapisa
Primijenite različite efekte filtriranja na svoje videozapise kako biste stvorili
jedinstvene slike.
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Odaberite .
3 Odaberite efekt.
Opcija
Minijaturno
Vinjetiranje
Fish-eye
Klasično
Retro
Palet. Učinak 1
Palet. Učinak 2
Palet. Učinak 3
Palet. Učinak 4
snimanja.
.
• Ako odaberite Minijaturno, ubrzat će se brzina reprodukcije.
• Ako odaberete Minijaturno, ne možete snimiti zvuk videozapisa.
• Ovisno o odabranoj opciji rezolucija snimanja može se automatski promijeniti
na
Kako
Primjena efekta pomicanja da bi se subjekt pojavio u
malom. (Vrh i dno fotografije bit će mutni.)
Primijenite retro boje, visoki kontrast, i izraženi efekt
vinjetiranja Lomo fotoaparata.
Iskrivite obližnje objekte kako biste oponašali vizualni
efekt ribljeg oka.
Primijenite crno-bijeli efekt.
Primijenite efekt sepije.
Napravite snažan izgled sa oštrim kontrastom i jakom
bojom.
Scene načinite čistim i jasnim.
Primijenite nježni braon ton.
Napravite hladan i monoton efekt.
Proširene funkcije 50
ili na manju vrijednost.
Uporaba načina videozapisa
U načinu videozapisa možete prilagoditi postavke za snimanje videozapisa visoke definicije (1920 X 1080) do 20 minuta duljine. Fotoaparat sprema snimljene videozapise kao
MP4 (H.264) datoteke.
• MP4 (H.264) je visoko komprimirani video format definiran u skladu s međunarodnim organizacijama za standarde ISO-IEC te ITU-T.
• Ako koristite memorijske kartice sa malim brzinama upisivanja, fotoaparat možda neće pravilno snimiti videozapise. Videozapisi mogu biti oštećeni ili se ne moraju ispravno
reproducirati.
• Memorijske kartice sa malim brzinama pisanja ne podržavaju videozapise visoke razluèivosti. Za snimanje videozapisa visoke razluèivosti koristite memorijske kartice sa veæim
brzinama pisanja.
• Ako koristite funkciju zumiranja tijekom snimanja videozapisa, fotoaparat može snimiti šum zooma. Koristite funkciju prigušenja zvuka zuma kako ne biste snimili zvuk zuma. (str. 79)
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Postavite željene mogućnosti.
.
• Snimanje videozapisa možete započeti u nekim načinima pritiskom na opciju
(Snimanje videozapisa) bez okretanja kotačića odabira na
• Za popis opcija pogledajte "Mogućnosti snimanja". (str. 55)
3 Pritisnite
ovisno o video razlučivosti i brzini okvira.
(Snimanje videozapisa) za pokretanje snimanja.
• Pritisnite [c] za podešavanje funkcije Ponovno fokusiranje.
4 Ponovo pritisnite
snimanja.
.
• Veličina okvira videozapisa može izgledati manje tijekom snimanja videozapisa,
(Snimanje videozapisa) za zaustavljanje
Proširene funkcije 51
Uporaba načina videozapisa
Pauziranje snimanja
Snimanje nepokretnih slika tijekom snimanja videozapisa
Fotoaparat omogućuje privremeno zaustavljanje prilikom snimanja videozapisa.
Ova funkcija omogućuje snimanje više scena kao jedan videozapis.
Možete snimiti nepokretne slike tijekom snimanja videozapisa, bez prelaska u
načine snimanja fotografije (do 6 fotografija).
Slike snimljene tijekom
snimanja videozapisa
• Pritisnite [o] za pauzu tijekom snimanja.
• Pritisnite [o] za nastavak.
• Pritisnite [Okidač] za snimanje slike tijekom snimanja videozapisa.
• Snimljene slike se spremaju automatski.
• Snimljenim se slikama automatski mijenja veličina, ovisno o veličini snimljenog
videozapisa.
• Ne možete snimati nepokretne slike tijekom snimanja videozapisa velike brzine.
• Kada pauzirate snimanje videozapisa ne možete snimati fotografije.
• Kvaliteta slika snimljenih tijekom snimanja videozapisa može biti manja u
odnosu na normalno snimljene slike.
Proširene funkcije 52
Uporaba načina videozapisa
Snimanje videozapisa velike brzine
Možete snimati videozapise velike brzine postavljanjem broja okvira. Videozapisi
velike brzine reproduciraju se usporeno pri 60 FPS ili 30 FPS, bez obzira na broj
okvira videozapisa.
• Memorijske kartice sa malim brzinama pisanja ne podržavaju videozapise velike
brzine.
1 Okrenite kotačić odabira na
.
• Videozapis velike brzine možete snimiti samo u
načinu rada.
2 Pritisnite [m] a zatim odaberite Broj okvira.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
• Fotoaparat ne snima zvuk tijekom snimanja videozapisa velike brzine.
• Kvaliteta slike videozapisa velike brzine može biti manja u odnosu na videozapis
Kako
360 fps: Snimanje 360 kadrova u sekundu (najviše na 10 sekundi).
normalne brzine.
240 fps: Snimanje 240 kadrova u sekundu (najviše na 10 sekundi).
4 Pritisnite (Snimanje videozapisa) za pokretanje snimanja.
5 Ponovo pritisnite (Snimanje videozapisa) za zaustavljanje
snimanja.
Proširene funkcije 53
Uporaba načina videozapisa
Uporaba načina Smart prepoznavanje scene
Ikona
U načinu smart prepoznavanja scene fotoaparat automatski odabire prikladne
postavke fotoaparata temeljene na otkrivenoj vrsti scene.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Pritisnite [m].
3 Odaberite Smart prepoznavanje scene → Uključeno.
4 Kadrirajte subjekt.
• Fotoaparat automatski odabire scenu. U gornjem lijevom dijelu zaslona
prikazati će se odgovarajuća ikona scene.
Kako
Krajolici
Zalaz sunca
Plavo nebo
Šume
5 Pritisnite (Snimanje videozapisa) za pokretanje snimanja.
6 Ponovo pritisnite (Snimanje videozapisa) za zaustavljanje
snimanja.
• Ako fotoaparat ne prepozna odgovarajući način scene, on koristi zadane
postavke za način smart prepoznavanja scene.
• Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima snimanja, kao
što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost do subjekta.
Proširene funkcije 54
Mogućnosti snimanja
Saznajte kako postaviti opcije u načinu snimanja.
Odabir razlučivosti i kvalitete …………………… 56
Odabir razlučivosti ………………………………… 56
Odabir kvalitete slike ……………………………… 57
Uporaba tajmera …………………………………… 58
Snimanje u tami …………………………………… 59
Sprječavanje efekta crvenih očiju …………………
Kako koristiti bljeskalicu …………………………
Uporaba bljeskalice ………………………………
Podešavanje ISO osjetljivosti ………………………
59
59
60
62
Promjena fokusa fotoaparata …………………… 63
Uporaba funkcije makro ………………………… 63
Izmjena opcije fokusa …………………………… 63
Podešavanje područja fokusiranja ……………… 64
Uporaba funkcije prepoznavanja lica …………… 67
Prepoznavanje lica ………………………………… 67
Snimanje autoportreta …………………………… 67
Snimanje osmijeha ……………………………… 68
Otkrivanje treptaja ………………………………… 68
Savjeti za brisanje lica …………………………… 69
Podešavanje svjetline i boje ……………………… 70
Ručno podešavanje vrijednosti ekspozicije
(EV) …………………………………………………
Zaključavanje vrijednosti ekspozicije (AEL) ………
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB) ……
Promjena mogućnosti mjerenja …………………
Biranje postavke izjednačavanja bijele boje ………
70
71
71
72
72
Korištenje načina uzastopnog snimanja (Neprekidno/
Prediktnivno/Različite vrijednosti ekspozicije) …… 75
Snimanje uzastopnih fotografija ………………… 75
Snimanje fotografija u načinu prediktivnog
snimanja …………………………………………… 76
Snimanje pojačanih fotografija …………………… 76
Dotjerivanje slika …………………………………… 78
Smanjivanje zvuka zooma ………………………… 79
Odabir razlučivosti i kvalitete
Saznajte kako mijenjati razlučivost slike i postavke kvalitete.
Odabir razlučivosti
Postavljanje razlučivosti videozapisa
Povećanje razlučivosti fotografija ili videozapisa uključivat će više piksela pa se može
ispisati na većem papiru ili prikazati na većem zaslonu. Većom rezolucijom povećava
se i veličina datoteke.
Postavljanje razlučivosti fotografije
Ikona
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Veličina slike.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Veličina video zapisa.
3 Odaberite mogućnost.
Kako
1920 X 1080: HD datoteke visoke kvalitete za reproduciranje na
HDTV-u.
1280 X 720: HD datoteke za reprodukciju na HDTV-u.
Kako
640 X 480: SD datoteke za reprodukciju na analognom TV-u.
4608 X 3456: Ispis na papiru formata A1.
320 X 240: Objava na internetskim stranicama.
4608 X 3072: Ispis na papiru formata A1 u širokom omjeru (3:2).
4608 X 2592: Ispis na papiru formata A1 u omjeru panorama (16:9)
ili reprodukcija na HDTV-u.
3648 X 2736: Ispis na papiru formata A2.
2832 X 2832: Ispis na papiru formata A3 u omjeru 1:1.
2592 X 1944: Ispis na papiru formata A4.
1984 X 1488: Ispis na papiru formata A5.
1920 X 1080: Ispis na papiru formata A5 u omjeru panorama (16:9)
ili reprodukcija na HDTV-u.
1024 X 768: Privitak e-pošte.
Mogućnosti snimanja 56
Odabir razlučivosti i kvalitete
Odabir kvalitete slike
Postavke brzine izmjena kadrova
Podesite postavke kvalitete fotografije i videozapisa. Slike veće kvalitete bit će veće
veličine.
Postavljanje kvalitete fotografije
Fotoaparat komprimira i sprema fotografije koje snimite u JPEG formatu.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Kvaliteta.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Fotoaparat komprimira i sprema snimljene videozapise u MP4 (H.264) formatu.
1 U načinu snimanja videozapisa pritisnite [m].
2 Odaberite Broj okvira.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
360 fps: Snimanje 360 kadrova u sekundi.
240 fps: Snimanje 240 kadrova u sekundi.
Kako
60 fps: Snimanje 60 kadrova u sekundi.
Jako fino: Snimanje fotografija super visoke kvalitete.
30 fps: Snimanje 30 kadrova u sekundi.
Fino: Snimanje fotografija visoke kvalitete.
Dostupne mogućnosti mogu se razlikovati ovisno o rezoluciji videozapisa.
Normalno: Snimanje fotografija normalne kvalitete.
Mogućnosti snimanja 57
Uporaba tajmera
Saznajte kako podesiti timer za odgodu snimanja.
1 U načinu snimanja pritisnite [t].
3 Pritisnite [Okidač] za pokretanje brojača vremena.
• Žaruljica za pomoć AF / mjerača vremena trepće. Kamera automatski snima
fotografiju nakon što je prošlo određeno vrijeme.
• Pritisnite [Okidač] ili [t] i isključite brojač vremena.
• Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke mogućnosti brojača
vremena neće biti dostupne.
Brojač vremena : Isključeno
• Opcije brojača vremena nisu dostupne ako postavite opcije uzastopnog
snimanja.
• U nekim načinima rada možete postaviti mogućnost brojača vremena pritiskom
na [m], a zatim odaberite Brojač vremena ili Pogon/Tajmer.
Izlaz
Postavi
2 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Isključeno: Brojač vremena nije aktiviran.
2 sek: Snimanje fotografije nakon 2 sekunde odgode.
10 sek: Snimanje fotografije nakon 10 sekunde odgode.
Dostupne mogućnosti mogu ovisiti o uvjetima snimanja.
Mogućnosti snimanja 58
Snimanje u tami
Saznajte kako snimiti fotografije noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja.
Sprječavanje efekta crvenih očiju
Kako koristiti bljeskalicu
Ako se tijekom snimanja osobe u tami aktivira bljeskalica, u očima se može pojaviti
crvena boja. Za sprječavanje ovog efekta odaberite Isprav. crvenih očiju ili
Reduciranje crvenih očiju. Za više informacija o bljeskalici pogledajte "Uporaba
bljeskalice."
Pritisnite [F] za aktiviranje bljeskalice po potrebi.
 Prije korekcije
 Nakon korekcije
Kada je jedinica bljeskalice zatvorena, bljeskalica se ne aktivira neovisno o
odabranoj opciji. Kada se jedinica bljeskalice otvori, bljeskalica se aktivira u skladu s
odabranom opcijom.
• Kada se ne koristi, držite jedinicu bljeskalice zatvorenom da biste spriječili
oštećenje.
• Otvaranje jedinice bljeskalice na silu može prouzročiti oštećenje fotoaparata.
Lagano pritisnite da biste zatvorili.
Mogućnosti snimanja 59
Snimanje u tami
Uporaba bljeskalice
Koristite bljeskalicu kada snimate fotografije u tami ili kada trebate više svjetla na
fotografijama.
2 U načinu snimanja pritisnite [F].
1 Pritisnite [F] za aktiviranje bljeskalice po potrebi.
Bljeskalica : Automatski
Izlaz
Mogućnosti snimanja 60
Podesi
Snimanje u tami
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Ikona
Kako
Isključeno:
• Bljeskalica se neće uključiti.
• Kamera će prikazati upozorenje za podrhtavanje
kad snimate
pri slaboj rasvjeti.
Automatski: Bljeskalica se automatski uključuje ako su subjekt ili
pozadina tamni.
Isprav. crvenih očiju:
• Bljeskalica se uključuje dvaput ako su subjekt ili pozadina tamni
radi smanjenja efekta crvenih očiju.
• Između 2 aktiviranja bljeskalice postoji razmak. Ne pomičite se dok
se bljeskalica drugi put ne aktivira.
Nadopunjujući bljesak:
• Bljeskalica se uvijek uključuje.
• Fotoaparat automatski prilagođava jačinu svjetla.
Snimanje uz bljesk. s dužom eksp.:
• Bljeskalica se uključuje, a blenda ostaje duže otvorena.
• Odaberite tu mogućnost ako želite snimiti ambijentalnu svjetlost
kako biste otkrili više detalja u pozadini.
• Koristite stativ kako biste spriječili zamućenje fotografija.
• Kamera će prikazati upozorenje za podrhtavanje
kad snimate
pri slaboj rasvjeti.
Kako
Reduciranje crvenih očiju:
• Bljeskalica se automatski uključuje dvaput ako su subjekt ili
pozadina tamni. Fotoaparat ispravlja crvenilo očiju pomoću
napredne softverske analize.
• Između 2 aktiviranja bljeskalice postoji razmak. Ne pomičite se dok
se bljeskalica drugi put ne aktivira.
Dostupne mogućnosti mogu ovisiti o uvjetima snimanja.
Mogućnosti snimanja 61
• Opcije bljeskalice nisu dostupne ako postavite opciju uzastopnog snimanja ili
odaberite Prepoznavanje treptanja.
• Subjekti moraju biti unutar preporučene udaljenosti od bljeskalice. (str. 126)
• Ako se svjetlo iz bljeskalice reflektira ili postoji znatna količina prašine u zraku,
na fotografiji se mogu pojaviti male mrlje.
• U nekim načinima rada možete postaviti opciju bljeskalice pritiskom na [m],
a zatim odaberite Bljeskalica.
Snimanje u tami
Podešavanje ISO osjetljivosti
ISO osjetljivost je mjerenje svjetlosne osjetljivosti filma prema definiciji
Međunarodne organizacije za standardizaciju (International Organisation for
Standardisation, ISO). Što veći ISO odaberete, to će i fotoaparat biti osjetljiviji
na svjetlost. Koristite veću ISO osjetljivost kako biste snimili fotografije i smanjili
podrhtavanje fotoaparata kad ne koristite bljeskalicu.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite ISO osjetljivost.
3 Odaberite mogućnost.
• Odaberite
za primjenu odgovarajuće ISO osjetljivosti na temelju
osvjetljenja objekta snimanja i rasvjete.
Veće ISO osjetljivosti mogu dovesti do većeg šuma slike.
Mogućnosti snimanja 62
Promjena fokusa fotoaparata
Saznajte kako prilagoditi fokus fotoaparata tako da odgovara subjektu i uvjetima snimanja.
Uporaba funkcije makro
Izmjena opcije fokusa
Makro koristite za krupne kadrove subjekata, primjerice cvijeća ili kukaca.
(Pogledajte "Izmjena opcije fokusa".)
Jasnije fotografije možete dobiti odabirom odgovarajuće opcije fokusa u skladu s
udaljenošću između kamere i objekta snimanja.
1 U načinu snimanja pritisnite [c].
Fokusiranje : Normalno (AF)
Izlaz
• Fotoaparat nastojite držati doista mirno kako biste spriječili nastajanje mutnih
slika.
• Isključite bljeskalicu ako je udaljenost subjekta manja od 40 cm.
Mogućnosti snimanja 63
Postavi
Promjena fokusa fotoaparata
2 Odaberite mogućnost.
Ikona
Podešavanje područja fokusiranja
Kako
Normalno (AF): Fokus na subjekt udaljen više od 80 cm. Dalje od
150 cm u odnosu na slučaj kada koristite zum.
Snimanje izbliza: Ručno fokusirajte na subjekt udaljen 10-80 cm
od fotoaparata. 150-350 cm kad koristite zum.
Automatski makro:
• Fokus na subjekt udaljen više od 1 cm.
Dalje od 150 cm u odnosu na slučaj kada koristite zum.
• Ona se automatski postavlja u nekim naèinima snimanja.
Super makro: Ručno fokusirajte na subjekt udaljen 1 cm od
fotoaparata.
Jasnije fotografije možete dobiti ako odaberete odgovarajuće područje fokusa
ovisno o lokaciji subjekta na sceni.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Područje fokusiranja.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Centralni AF: Fokusirajte centar okvira (prikladno ako se subjekti
nalaze u centru kadra ili u njegovoj blizini).
Višestruki AF: Fokusiranje jednog ili više od 9 mogućih područja.
AF odabranog područja: Fokusirajte na područje koje odaberete.
(str. 65)
Dostupne mogućnosti mogu ovisiti o uvjetima snimanja.
U nekim načinima rada možete postaviti opciju fokusa pritiskom na [m], a
zatim odaberite Fokusiranje.
AF praćenjem: Fokusirajte i pratite subjekt. (str. 65)
Dostupne mogućnosti fotografiranja mogu se razlikovati ovisno o uvjetima fotografiranja.
Mogućnosti snimanja 64
Promjena fokusa fotoaparata
Fokusiranje odabranog područja
Uporaba automatskog fokusiranja praćenjem
Možete fokusirati područje koje ste odabrali.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Područje fokusiranja → AF odabranog područja.
3 Pritisnite [o], a zatim pritisnite [D/c/F/t] i pomaknite okvir
na željeno područje.
AF praćenjem omogućuje praćenje i automatsko fokusiranje subjekta, čak i kad ste
u pokretu.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Područje fokusiranja → AF praćenjem.
3 Odaberite objekt koji želite pratiti, a zatim pritisnite [o].
• Na subjektu će se prikazati okvir fokusa i pratit će ga s pomicanjem
fotoaparata.
Pomicanje
Postavi
4 Pritisnite [o].
5 Pritisnite[Okidač] za snimanje fotografije.
• Bijeli okvir znači da fotoaparat prati subjekt.
• Kad dopola pritisnete [Okidač], zeleni okvir znači da je subjekt u fokusu.
• Crveni okvir znači kako se kamera nije uspjela fokusirati.
• Pritisnite [o] za promjenu područja fokusiranja.
Ako koristite ovu funkciju, ne možete postaviti opcije prepoznavanja lica, brojača
vremena, uzastopnog snimanja i Intelli zumiranja.
4 Pritisnite [Okidač] za snimanje fotografije.
Mogućnosti snimanja 65
Promjena fokusa fotoaparata
• Ako ne odaberete područje fokusa, okvir fokusa se pojavljuje u središtu zaslona.
• Praćenje subjekta može biti neuspješno kad:
-- subjekt je previše mali
-- subjekt se kreće prebrzo
-- je subjekt pozadinski osvijetljen ili snimate u mračnom mjestu
-- su boje ili uzorci na subjektu i pozadini jednake
-- subjekt uključuje vodoravne uzorke, primjerice roletne
-- se fotoaparat iznimno trese
• Ako praćenje nije uspjelo, funkcija će se resetirati.
• Ako fotoaparat ne može pratiti subjekt, morate ga ponovno odabrati za
praćenje.
• Ako fotoaparat ne može ispraviti fokus, okvir fokusa će se promijeniti u crveni, a
fokus će se resetirati.
• Ako koristite ovu funkciju, ne možete postaviti opcije prepoznavanja lica,
brojača vremena, uzastopnog snimanja i Intelli zumiranja.
Mogućnosti snimanja 66
Uporaba funkcije prepoznavanja lica
Ako koristite mogućnost prepoznavanja lica, vaš fotoaparat automatski može otkriti ljudsko lice. Ako fokusirate ljudsko lice, fotoaparat automatski podešava ekspoziciju.
Koristite Prepoznavanje treptanja za prepoznavanje zatvorenih očiju ili Slikanje osmijeha za snimanje nasmiješenog lica.
Prepoznavanje lica
Snimanje autoportreta
Fotoaparat može automatski prepoznati do 10 lica na jednoj sceni.
Fotografirajte sami sebe. Fotoaparat postavlja udaljenost fokusa na snimak izbliza, a
zatim emitira bip signal kad je spreman.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Prepoznavanje lica → Normalno.
Lice najbliže kameri ili najbliže središtu
scene pojavljuje se u bijelom okviru
fokusa a ostala lica pojavljuju se u sivim
okvirima fokusa.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Prepoznavanje lica → Autoportret.
3 Napravite sliku s objektivom okrenutim prema sebi.
4 Nakon kratkog zvučnog signala pritisnite [Okidač].
Kada se lica nalaze u centru,
fotoaparat će se oglasiti brzo.
Što ste bliže subjektu, to će fotoaparat brže prepoznati lica.
Ako u postavkama zvuka isključite Jačina zvuka fotoaparat se neće oglašavati
zvučnim signalom. (str. 106)
Mogućnosti snimanja 67
Uporaba funkcije prepoznavanja lica
Snimanje osmijeha
Otkrivanje treptaja
Fotoaparat automatski snima ako otkrije nasmiješeno lice.
Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti 2 uzastopne fotografije.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Prepoznavanje lica → Slikanje osmijeha.
3 Postavite kompoziciju snimka.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Prepoznavanje lica → Prepoznavanje treptanja.
• Fotoaparat automatski pušta okidač ako otkrije nasmiješeno lice.
Ako subjekt ima širok osmijeh,
fotoaparat će ga lakše otkriti.
Mogućnosti snimanja 68
Uporaba funkcije prepoznavanja lica
Savjeti za brisanje lica
• Kada fotoaparat prepozna lice, on automatski prati lice koje je prepoznao.
• Prepoznavanje lica možda neće biti učinkovito ako:
--subjekt je udaljen od fotoaparata
--je presvijetlo ili pretamno
--subjekt nije okrenut licem prema fotoaparatu
--subjekt ima sunčane naočale ili masku
--izraz lica subjekta se značajno mijenja
--subjekt se nalazi u pozadinskom svjetlu ili uvjeti osvjetljenja nisu prikladni
• Kada postavite opcije za prepoznavanje lica, AF područje se automatski postavlja
na Višestruki AF.
• Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke mogućnosti snimanja
neće biti dostupne.
• Ovisno o odabranim opcijama snimanja, opcija otkrivanja lica možda neće biti
dostupna.
Mogućnosti snimanja 69
Podešavanje svjetline i boje
Saznajte kako podesiti svjetlinu i boju za bolju kvalitetu slike.
Ručno podešavanje vrijednosti ekspozicije (EV)
Ovisno o intenzitetu svjetla u ambijentu, fotografije mogu biti presvijetle ili
pretamne. U tim slučajevima možete podesiti ekspoziciju kako biste dobili bolju
fotografiju.
3 Pritisnite [F/t] za podešavanje ekspozicije.
• Fotografija će biti svjetlija ako se poveća vrijednost ekspozicije.
Vrijednost ekspozicije : +1
Poništi
 Tamnije (-)
 Neutralno (0)
 Svjetlije (+)
Postavi
4 Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
• Nakon što podesite ekspoziciju, postavka se automatski sprema. Možda
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Vrijednost ekspozicije.
ćete naknadno morati promijeniti vrijednost ekspozicije kako biste izbjegli
pretjeranu i premalu ekspoziciju.
• Ako ne možete odrediti točnu ekspoziciju odaberite AE zagrada, a zatim
snimite fotografije s različitim vrijednostima ekespozicije. Fotoaparat će
snimiti 3 uzastopne fotografije, svaku s različitom ekspozicijom: normalnom,
podeksponiranom ili preeksponiranom. (str. 76)
Mogućnosti snimanja 70
Podešavanje svjetline i boje
Zaključavanje vrijednosti ekspozicije (AEL)
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB)
Podešena vrijednost ekspozicije se zaključava kada se pritisne [A] i ostaje
zaključana dok se [A] ne pritisne ponovno.
Ako se izvor svjetlosti nalazi iza subjekta ili se između subjekta i pozadine javlja jaki
kontrast, subjekt će na fotografiji vjerojatno biti zatamnjen. U tom slučaju postavite
mogućnost za Automatsko izjednačenje kontrasta (ACB).
1 Ručno podesite ekspoziciju. (str. 70)
2 Pritisnite[A].
• Uključuje se AEL ikona (
).
▲ Bez ACB
▲ S ACB
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite ACB.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Isključeno: ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta) je isključeno.
Uključeno: ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta) je uključeno.
• ACB funkcija uvijek je uključena u
načinu rada.
• Značajka ACB nije dostupna kada postavite mogućnosti uzastopnog snimanja.
Mogućnosti snimanja 71
Podešavanje svjetline i boje
Promjena mogućnosti mjerenja
Biranje postavke izjednačavanja bijele boje
Način mjerenja odnosi se na način kojim fotoaparat mjeri količinu svjetlosti.
Svjetlina i osvjetljenje fotografija ovisi o odabranom načinu mjerenja.
Boja fotografije ovisi o vrsti i kvaliteti izvora svjetlosti. Ako želite postići realistične
boje fotografije, odaberite prikladne uvjete osvjetljenja kako biste kalibrirali
izjednačavanje bijele boje, primjerice s mogućnostima za Automatski balans,
Dnevno svjetlo, Oblačno ili Volfram.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Područje mjerenja svjetla.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Višestruko:
• Fotoaparat scenu dijeli na nekoliko područja, a zatim mjeri
intenzitet svjetla za svako područje.
• Prikladno za većinu fotografija.
Točka:
• Fotoaparat mjeri samo intenzitet osvjetljenja u samom središtu
kadra.
• Ako subjekt nije u središtu kadra, fotografija možda neće imati
dobru ekspoziciju.
• Prikladno za subjekt s pozadinskim osvjetljenjem.
Prema središtu:
• Fotoaparat izračunava srednju vrijednost mjerenja za cijeli kadar
s naglaskom na središte.
• Prikladno za fotografije sa subjektom u središtu kadra.
Automatski balans
Dnevno svjetlo
Oblačno
Volfram
Mogućnosti snimanja 72
Podešavanje svjetline i boje
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Balans bijele boje.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Prilagođavanje unaprijed postavljenih mogućnosti izjednačavanja bijele
boje
Unaprijed podešene opcije balansa bijele boje možete prilagoditi osim opcija
Automatski balans i Tvorničke postavke.
Kako
Automatski balans: Automatski podešava izjednačenje bijele boje
na temelju uvjeta svjetla.
Dnevno svjetlo: Pri snimanju fotografija vani za sunčanog dana.
Oblačno: Pri snimanju fotografija vani za oblačnog dana ili u sjeni.
Fluorescentno_H: Za snimanje pod dnevnom fluorescentnom
svjetlosti ili 3-smjernim fluorescentnim svjetlom.
Fluorescentno_S: Za snimanje pod bijelim fluorescentnim
svjetlom.
Volfram: Za snimanje u zatvorenom prostoru pod žaruljama ili
halogenim lampama.
Tvorničke postavke: Za koirštenje postavki balansa bijele boje
koje ste zadali. (str. 74)
Temp. boje: Za podešavanje temperature boje izvora svjetla.
(str. 74)
1 U načinu snimanja, pritisnite [m].
2 Odaberite Balans bijele boje.
3 Pomaknite se na željenu opciju.
4 Pritisnite [D].
5 Pritisnite [D/c/F/t] za podešavanje vrijednosti koordinata.
• Također, možete dodirnuti područje na zaslonu.
Balans bijele boje : Dnevno svjetlo
Vraćanje natrag
Postavi
• G: Zeleno
• A: Žuto
• M: Ružičasto
• B: Plavo
6 Pritisnite [o] za spremanje vaših postavki.
Mogućnosti snimanja 73
Podešavanje svjetline i boje
Definirajte vlastiti balans bijele boje
Podešavanje temperature boja
Možete prilagoditi balans bijele boje za snimanje fotografija bijele podloge, kao što
je komad papira, pod uvjetima osvjetljenja u kojima namjeravate snimiti fotografiju.
Funkcija izjednačavanja bijele boje pomoći će vam da uparite boje na vašim
fotografijama sa stvarnom scenom.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Balans bijele boje → Tvorničke postavke.
3 Objektiv usmjerite prema listu bijelog papira, a zatim pritisnite
[Okidač].
1 U načinu snimanja, pritisnite [m].
2 Odaberite Balans bijele boje → Temp. boje.
3 Pritisnite [F/t] za podešavanje temperature boje koja odgovara
vašem izvoru svjetla.
• Možete snimiti i fotografiju s toplijim bojama i višim postavkama temperature
boje (više žutig/crvenih tonova), te fotografiju s hladnijim bojama i nižim
postavkama temperature boje (više plavih tonova).
Balans bijele boje : Temp. boje
6500K
Vraćanje natrag
Postavi
4 Pritisnite [o] za spremanje vaših postavki.
Mogućnosti snimanja 74
Korištenje načina uzastopnog snimanja (Neprekidno/Prediktnivno/Različite vrijednosti ekspozicije)
Snimanje subjekata koji se brzo kreću ili snimanje prirodnih izraza lica i kretnji subjekta može biti otežano. Također, može biti teško prilagoditi ekspoziciju ispravno i odabrati
odgovarajući izvor svjetlosti. U tim slučajevima, odaberite neki od načina uzastopnog snimanja.
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
4 Pritisnite i držite [Okidač].
• Pritiskom gumba [Okidač], fotoaparat neprekidno snima fotografije.
• Opcije Prepoznavanje lica, bljeskalica, brojač vremena, i ACB možete koristiti
samo ako odaberete način snimanja Pojedinačno.
Snimanje uzastopnih fotografija
• Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke mogućnosti
uzastopnog snimanja neće biti dostupne.
1 U načinu snimanja pritisnite [t].
2 Odaberite mogućnost.
Ikona
• Spremanje fotografija može potrajati, ovisno o kapacitetu memorijske kartice i
performansama.
Kako
Neprekidno (8 fps): Uzastopno snimanje 8 fotografije u sekundi.
(Možete snimiti do 7 uzastopnih fotografija.)
Neprekidno (5 fps): Uzastopno snimanje 5 fotografije u sekundi.
(Možete snimiti do 7 uzastopnih fotografija.)
Neprekidno (3 fps): Uzastopno snimanje 3 fotografije u sekundi.
(Možete snimiti do 7 uzastopnih fotografija.)
Pojedinačno: Snimanje pojedinačne fotografije.
(Pojedinačno nije opcija uzastopnog snimanja.)
Mogućnosti snimanja 75
• U nekim načinima rada možete postaviti opciju uzastopnog snimanja pritiskom
na [m], a zatim odaberite Pogon/Tajmer.
Korištenje načina uzastopnog snimanja (Neprekidno/Prediktnivno/Različite vrijednosti ekspozicije)
Snimanje fotografija u načinu prediktivnog snimanja
Snimanje pojačanih fotografija
U načinu prediktivnog snimanja, fotoaparat počinje snimati prije nego pritisnete
okidač do kraja. Ako ne želite propustiti prvih nekoliko važnih snimaka, jednostavno
koristite ovaj način, a zatim odaberite sliku s najboljim rezultatima nakon snimanja.
Možete koristiti značajku automatskog pojačanja za snimanje više fotografija istog
subjekta s nešto promijenjenim različitim postavkama, kao što su ekspozicija ili
balans bijele boje.
1 U načinu snimanja pritisnite [t].
2 Odaberite Prediktivno snimanje.
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
1 U načinu snimanja pritisnite [t].
2 Odaberite opciju višestrukog eksponiranja.
Ikona
fokusiranje.
• Fotoaparat neprekidno snima 6 fotografije. Ako [Okidač] otpustite prebrzo,
WB zagrada: Snimanje 3 fotografije s različitim balansom bijele
boje.
fotoaparat snima manje od 6 fotografija.
4 Pritisnite [Okidač].
• Fotoaparat snima posljednju fotografiju, a potom sprema sve snimljene
fotografije dok dopola pritiskate [Okidač]. (ukupno 7 fotografija)
• Ako ne pritisnete [Okidač] do kraja, fotografije snimljene kad je [Okidač] bio
dopola pritisnut neće se spremiti.
Kako
AE zagrada: Snimanje 3 fotografije s različitom ekspozicijom:
normalnom, podeksponiranom i preeksponiranom.
3 Kadrirajte subjekt u okvir, a zatim dopola pritisnite [Okidač] za
fokusiranje.
4 Pritisnite [Okidač].
• Fotoaparat neprekidno snima 3 fotografije.
• U nekim načinima rada možete podesiti i detaljnu opciju pritiskom na [m], a
zatim odaberite Postavke uzastopnog snimanja.
• Snimanje fotografije može potrajati. Koristite stativ za najbolje rezultate.
Mogućnosti snimanja 76
Korištenje načina uzastopnog snimanja (Neprekidno/Prediktnivno/Različite vrijednosti ekspozicije)
Odabir opcije pojačanja
1 U načinu snimanja, pritisnite [m].
2 Odaberite Postavke uzastopnog snimanja.
3 Odaberite opciju višestrukog eksponiranja.
4 Pritisnite [D/c] za odabir detaljnije opcije.
• Podešavanje boje za odabrani izvor svjetlosti (balans bijele boje), ili odabir
vrijednosti ekspozicije.
5 Pritisnite [o] za spremanje vaših postavki.
Mogućnosti snimanja 77
Dotjerivanje slika
Podesite oštrinu, kontrast ili zasićenje fotografija.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Dotjerivanje slike.
3 Odaberite mogućnost.
• Oštrina
• Kontrast
• Zasićenost
4 Pritisnite [F/t] za podešavanje pojedinačne vrijednosti.
Oštrina
+
Dotjerivanje slike : Oštrina
Kontrast
+
Zasićenost
-
Oštrina
Kontrast
+
Zasićenost
Poništi
Postavi
Kako
Smekšajte rubove fotografije (prikladno za uređivanje
fotografija na računalu).
Izoštrite rubove kako biste poboljšali jasnoću fotografija. Ovo
može povećati šum na vašim fotografijama.
Kako
Smanjite boju i svjetlinu.
Pojačajte boju i svjetlinu.
Kako
Smanjenje zasićenja.
Povećanje zasićenja.
5 Pritisnite [o] za spremanje svojih postavki.
Odaberite 0 ako ne želite primijeniti bilo kakve efekte (prikladno za ispisivanje).
Mogućnosti snimanja 78
Smanjivanje zvuka zooma
Kada koristite zumiranje tijekom snimanja videozapisa, fotoaparat može snimiti zvuk zumiranja. Koristite funkciju prigušenja zvuka zuma kako ne biste snimili zvuk zuma.
1 U načinu snimanja pritisnite [m].
2 Odaberite Glas.
3 Odaberite mogućnost.
Ikona
Kako
Zvuk zumiranja isključen: Kamera privremeno prekida snimanje
zvuka kad koristite zum.
Isključeno: Snimanje videozapisa bez zvuka.
Uključeno: Snimanje videozapisa sa zvukom.
• Nemojte blokirati mikrofon kada koristite funkciju glasa.
• Snimanje s aktivirnom funkcijom glasa mogu se razlikovati od stvarnih zvukova.
Mogućnosti snimanja 79
Reprodukcija/uređivanje
Saznajte kako reproducirati fotografije ili video, te kako uređivati fotografije ili videozapise. Također saznajte
kako povezati fotoaparat i računalo ili TV.
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu
reprodukcije ………………………………………… 81
Pokretanje načina reprodukcije ………………… 81
Pregled fotografija ………………………………… 86
Reprodukcija videozapisa ………………………… 89
Uređivanje fotografije …………………………… 91
Promjena veličine fotografija ……………………
Zakretanje fotografije ……………………………
Primjena efekata smart filtra ………………………
Podešavanje fotografija ……………………………
91
91
92
93
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u ……………… 95
Prijenos datoteka na računalo …………………… 97
Prijenos datoteka na Windows računalo ………… 97
Prijenos datoteka na Mac računalo ……………… 98
Korištenje programa na računalu ………………… 99
Instaliranje programa i-Launcher ………………… 99
Korištenje programa i-Launcher ………………… 100
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Saznajte kako reproducirati fotografije ili video te kako upravljati datotekama.
Pokretanje načina reprodukcije
Info o datoteci fotografije
Pregled fotografija ili reprodukcija videozapisa pohranjenih u fotoaparatu.
Memorija u upotrebi
1 Pritisnite [P].
• Bit će prikazana najnovija datoteka.
• Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati najnoviju datoteku.
Podaci o datoteci
2 Pritisnite [F/t] za pomicanje po datotekama.
Histogram
• Pritisnite i držite [F/t] za brzo pomicanje po datotekama.
• Ako želite vidjeti datoteke pohranjene u internoj memoriji, izvadite memorijsku
karticu.
• Možda nećete biti u mogućnosti urediti ili reproducirati datoteke koje su
snimljene drugim kamerama, zbog veličina (veličina slike, itd.) ili kodeka koji
nisu podržani. Koristite računalo ili drugi uređaj za uređivanje ili reproduciranje
ovih datoteka.
• Fotografije ili videozapisi snimljeni u uspravnom prikazu ne rotiraju se
automatski, te se u vodoravnom prikazu prikazuju samo ako se kamera ili drugi
uređaj okrene.
Album/Zumiranje
Ikona
Kako
Trenutačna datoteka/Sve datoteke
Naziv mape – Naziv datoteke
Fotografija snimljena u načinu brzog uzastopnog snimanja ili u načinu
prediktivnog snimanja (pogledajte "Pregledanje datoteka u obliku
mapa", str. 84)
Zaštićena datoteka
Za prikaz informacija na zaslonu pritisnite [D].
Reprodukcija/uređivanje 81
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Info o datoteci videozapisa
Prikazivanje datoteka kao minijatura
Skenirajte minijature datoteka.
ili
Podaci o datoteci
U načinu reprodukcije rotirajte [Zum] u lijevo
za prikaz minijatura (12 istovremeno). Rotirajte
još jednom [Zum] u lijevo za prikaz više
minijatura(24 istovremeno). Rotirajte [Zum] u
desno za povratak na prethodni prikaz.
Album
Reprodukcija
Ikona
Snimanje
Kako
Trenutačna datoteka/Sve datoteke
Naziv mape-Naziv datoteke
Trenutačno vrijeme reprodukcije
Duljina videozapisa
Zaštićena datoteka
Izbornik
Pritisnite [D/c/F/t] za pomicanje po datotekama.
Slika snimljena tijekom snimanja videozapisa (najviše do 6
fotografija)
Za prikaz informacija na zaslonu pritisnite [D].
Reprodukcija/uređivanje 82
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Prikaz datoteka po kategoriji
Pregledajte datoteke po kategoriji, poput datuma ili vrste datoteke.
1 U načinu reprodukcije rotirajte [Zum] u lijevo.
2 Pritisnite [m].
3 Odaberite Filtar → kategorija.
Filtar
otvaranje popisa.
5 Pomaknite se do željenog popisa, a zatim pritisnite [o] za pregled
datoteke.
6 Okrenite [Zum] ulijevo da biste se vratili u prethodni prikaz, a zatim
pritisnite [r].
• Ako izmijenite kategoriju fotoaparatu će trebati neko vrijem za reorganizaciju
Sve
datoteka ovisno o broju datoteka.
Datum
• Ako izbrišete kategoriju klasificiranu po Datum ili Vrsta datot., izbrisat će se
Vrsta datot.
Vraćanje natrag
Ikona
4 Pomaknite se do željenog popisa, a zatim pritisnite [o] za
sve datoteke u toj kategoriji.
Postavi
Kako
Sve: Normalan prikaz datoteka.
Datum: Prikaz datoteka po datumu spremanja.
Vrsta datot.: Prikaz datoteka po vrsti datoteke.
Reprodukcija/uređivanje 83
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Pregledanje datoteka u vidu mapa
Zaštita datoteka
Fotografije snimljenje u načinu snimanja Neprekidno ili u načinu snimanja
Prediktivno snimanje pojavljuju se kao mapa.
Zaštitite datoteku od nenamjernog brisanja.
1 U načinu reprodukcije pritisnite [F/t] za pomicanje do željene
mape.
• Fotoaparat automatski reproducira fotografije u mapi.
1 U načinu reprodukcije, odaberite datoteku koju želite zaštititi.
2 Pritisnite [m], a zatim odaberite Zaštita → Uključeno.
3 Ponovite korake 1 i 2 te zaštitite dodatne datoteke.
Ne možete izbrisati, promijeniti veličinu ili rotirati zaštićenu datoteku.
Pojedinačan prikaz
2 Pritisnite [o] za otvaranje mape.
3 Pritisnite [F/t] za pomicanje po datotekama.
4 Pritisnite [o] ili rotirajte [Zum] u lijevo za povratak u način
reprodukcije.
Reprodukcija/uređivanje 84
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Brisanje više datoteka
Možete odabrati više datoteka, a zatim ih odjednom izbrisati.
Brisanje datoteka
Odaberite datoteke za brisanje u načinu reprodukcije.
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [s].
Brisanje jedne datoteke
Možete odabrati i potom izbrisati jednu datoteku.
• U prikazu minijatura pritisnite [m], odaberite Izbriši → Odaberi, a zatim
1 U načinu reprodukcije, odaberite datoteku, a zatim pritisnite [s].
2 Kad se pojavi skočna poruka, odaberite Da.
Također, datoteka možete brisati i u načinu reprodukcije pritiskom na opciju
[m], a zatim odaberite Izbriši → Izbriši → Da.
pređite na korak 3 ili pritisnite [s], odaberite Odaberi, a zatim pređite na
korak 3.
2 Kad se pojavi skočna poruka, odaberite Višestruko brisanje.
3 Pomaknite se na svaku datoteku koju želite izbrisati i pritisnite [o].
• Ponovo pritisnite [o] i poništite svoj odabir.
4 Pritisnite [s].
5 Kad se pojavi skočna poruka, odaberite Da.
Reprodukcija/uređivanje 85
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Pregled fotografija
Brisanje svih datoteka
Možete odabrati sve datoteke, a zatim ih odjednom izbrisati.
1
Povećajte dio fotografije ili pregledajte fotografije u dijaprojekciji.
U načinu reprodukcije pritisnite [m].
• U prikazu minijatura pritisnite [m], odaberite Izbriši → Izbriši sve, a zatim
Povećavanje fotografije
pređite na korak 3 ili pritisnite [s], odaberite Izbriši sve, a zatim pređite na
korak 3.
U načinu reprodukcije rotirajte [Zum] u desno za
povećanje dijela fotografije. Rotirajte [Zum] lijevo
za samnjenje zuma.
ili
2 Odaberite Izbriši → Izbriši sve.
3 Kad se pojavi skočna poruka, odaberite Da.
• Sve nezaštiæene datoteke se brišu.
Uvećano područje
Kopiranje datoteka na memorijsku karticu
Datoteke iz unutarnje memorije možete kopirati na memorijsku karticu.
1 U načinu reprodukcije pritisnite [m].
2 Odaberite Kopiraj na karticu.
Vraćanje natrag
Reprodukcija/uređivanje 86
Izrezivanje
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Da biste
Pomaknuli povećano
područje
Obrezali povećanu
fotografiju
Pregled panoramskih fotografija
Kako
Pregled fotografija snimljenih u načinu rada Panorama.
Pritisnite [D/c/F/t].
Pritisnite [o], a zatim odaberite Da.
(Izrezana fotografija pohranjuje se kao nova datoteka.
Izvorna fotografija zadržava svoj izvorni oblik.)
Kad pregledate fotografije koje su snimljene od strane druge kamere, omjer
zooma može se razlikovati.
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [F/t] za pomicanje do željene
panoramske fotografije.
• Cijela panoramska fotografija se pojavljuje na zaslonu.
2 Pritisnite [o].
• Fotoaparat se automatski pomiče na fotografiji s lijeva na desno za
vodoravnu panoramsku fotografiju i od gore prema dolje za okomitu
panoramsku fotografiju. Fotoaparat se zatim prebacuje u način reprodukcije.
• Tijekom reproduciranja panoramske fotografije, pritisnite [o] za pauziranje
ili nastavak.
• Kada se reprodukcija panoramske fotografije pauzira, pritisnite
[D/c/F/t] za pomicanje fotografije vodoravno ili okomito, ovisno o
smjeru u kojem ste se kretali prilikom snimanja fotografije.
3 Pritisnite [r] za povratak u načinu reprodukcije.
Fotoaparat se automatski kreće kroz panoramsku fotografiju samo kada je duži
rub fotografije dva ili tri puta duži od najkraćeg ruba.
Reprodukcija/uređivanje 87
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Pokretanje prikaza slika u nizu
Primjena efekata i zvuka za dijaprojekciju fotografija. Funkcija prikaza slika u nizu ne
radi za videozapise.
1 U načinu reprodukcije pritisnite [m].
2 Odaberite Opcije dijaprojekcije.
• Pritisnite [o] za pauziranje tijekom prikaza slika u nizu.
• Ponovno pritisnite [o] i nastavite s prikazom slika u nizu.
• Da biste započeli dijaprojekciju bez efekata prijeđite na 5. korak.
3 Odaberite mogućnost efekta dijaprojekcije.
Opcija
Način rada
reprodukcije
4 Pritisnite [m].
5 Odaberite Pokr. dijaprojek..
6 Pregled dijaprojekcije.
• Pritisnite [o], a zatim pritisnite [F/t] za zaustavljanje prikaza slika u nizu i
povratak u način reprodukcije.
* Zadano
• Rotirjate [Zum] u lijevo ili desno za podešavanje razine glasnoće.
Kako
Odaberite želite ili ne ponavljati prikaz slika u nizu.
(Jedna reprodukcija*, Ponavljanje)
• Postavite vremenski razmak između fotografija.
Interval
Glazba
Efekt
(1 sek*, 3 sek, 5 sek, 10 sek)
• Opciju Efekt morate postaviti na Isključeno za podešavanje
intervala.
Postavite pozadinski zvuk.
• Postavite efekt promjene scene između fotografija.
(Isključeno, Spokojno*, Opušteno, Živahno, Ugodno,
Blistavo)
• Odaberite Isključeno za poništenje efekta.
• Kada koristite mogućnost efekta razmak između fotografija
bit će postavljen na 1 sekundu.
Reprodukcija/uređivanje 88
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Reprodukcija videozapisa
Da biste
U načinu reprodukcije možete pregledati video, a zatim snimiti ili izrezati dijelove
videozapisa koji se reprodukuje. Možete spremiti snimljene ili odrezane dijelove kao
nove datoteke.
Skeniranje unatrag
1 U načinu reprodukcije, odaberite video i pritisnite [o].
2 Pregledanje videozapisa.
Trenutno vrijeme
reprodukcije/Duljina
videozapisa
Pauziranje ili nastavak
reprodukcije
Skeniranje unaprijed
Podešavanje razine glasnoće
Kako
Pritisnite [F]. Svaki put kad pritisnete
[F],mijenjate brzinu pretraživanja ovim
redoslijedom: 2X, 4X, 8X.
Pritisnite [o].
Pritisnite [t]. Svaki put kad pritisnete
[t],mijenjate brzinu pretraživanja ovim
redoslijedom: 2X, 4X, 8X.
Rotirajte [Zum] u lijevo ili desno.
Možete pretraživati unaprijed ili unazad ili pauzirati videozapis nakon najmanje 2
sekunde od početka reprodukcije.
Stop
Pauza
Reprodukcija/uređivanje 89
Prikaz fotografija ili videozapisa u načinu reprodukcije
Rezanje video zapisa
Izvlačenje slike iz videozapisa
1 U načinu reprodukcije, odaberite video i pritisnite [m].
2 Odaberite Skrati video.
3 Pritisnite [o] za pokretanje reprodukcije videozapisa.
4 Pritisnite [o] → [c] u točki u kojoj želite započeti skraćivanje.
5 Pritisnite [o] za ponovno pokretanje reprodukcije videozapisa.
6 Pritisnite [o] → [c] u točki u kojoj želite da skraćivanje završi.
7 Pritisnite [c] za kraćenje.
8 Kad se pojavi skočna poruka, odaberite Da.
1 Prilikom pregleda videozapisa pritisnite [o] u točki u kojoj želite
snimiti sliku.
2 Pritisnite [c].
• Razlučivost snimljene slike će biti ista kao i originalnog videozapisa.
• Fotografija je spremljena kao nova datoteka.
• Izvorni bi videozapis trebao trajati najmanje 10 sekundi.
• Kamera će spremiti urešeni videozapis kao novu datoteku, originalni videozapis
ostat će netaknut.
Reprodukcija/uređivanje 90
Uređivanje fotografije
Saznajte kako urediti fotografije.
• Fotoaparat uređene fotografije sprema kao nove datoteke.
• Kada uređujete fotografije, fotoaparat će ih automatski prebaciti na nižu razlučivost. Fotografije koje ručno okrećete ili im mijenjate veličinu ne pretvaraju se automatski u niže
razlučivosti.
• Fotografiju ne možete uređivati tijekom pregleda mape. Za uređivanje fotografije unutar mape, pritisnite [o] otvorite mapu, a zatim se pomaknite na fotografiju.
Promjena veličine fotografija
Zakretanje fotografije
Promjenite veličinu fotografije i spremite je kao novu datoteku.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite Rotiraj → opcija.
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju, a zatim pritisnite
[m].
2 Odaberite Promjena veličine.
3 Odaberite mogućnost.
Rotiraj : Desno za 90˚
Promjena veličine
2592 X 1944
1984 X 1488
1024 X 768
Poništi
Vraćanje natrag
Postavi
Dostupne se mogućnosti razlikuju ovisno o izvornoj veličini fotografije.
Spremi
5 Pritisnite [c] za spremanje.
• Fotoaparat će prepisati preko izvorne datoteke.
• U načinu reprodukcije, pritisnite [m], a zatim odaberite Rotiraj za rotiranje
fotografije.
Reprodukcija/uređivanje 91
Uređivanje fotografije
Primjena efekata smart filtra
Opcija
Primjena specijalnih efekata na fotografije.
Normal
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite Smart filtar → opcija.
Smart filtar : Minijaturno
Minijaturno
Vinjetiranje
Poprečni filtar
Fish-eye
Klasično
Retro
Kako
Bez efekata
Primjena efekta pomicanja da bi se subjekt pojavio u
malom. (Vrh i dno fotografije bit će mutni.)
Primijenite retro boje, visoki kontrast, i izraženi efekt
vinjetiranja Lomo fotoaparata.
Dodavanje crta koje zrače prema vani od svijetlih objekata
kako bi oponašali vizualni učinak poprečnog filtera.
Iskrivite obližnje objekte kako biste oponašali vizualni efekt
ribljeg oka.
Primijenite crno-bijeli efekt.
Primijenite efekt sepije.
5 Pritisntie [c] za spremanje.
Vraćanje natrag
Postavi
Reprodukcija/uređivanje 92
Uređivanje fotografije
Podešavanje fotografija
Saznajte kako prilagoditi osvjetljenje, kontrast ili zasićenost ili kako ukloniti
efekt crvenih očiju. Ako je središte fotografije tamno, možete ga podesiti da bude
svjetlije. Fotoaparat će spremiti uređenu fotografiju kao novu datoteku, ali joj može
smanjiti razlučivost.
• Možete podesiti svjetlinu, kontrast i zasićenost te primijeniti efekte smart filtra u
isto vrijeme.
• Ne možete istovremeno primijeniti efekte ACB, Retuširanje lica i Reduciranje
crvenila očiju.
Podešavanje osvjetljenja, kontrasta ili zasićenja
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite mogućnost podešavanja.
Ikona
5 Pritisnite [F/t] za podešavanje opcije.
6 Pritisnite [o].
7 Pritisntie [c] za spremanje.
Podešavanje tamnih subjekata (ACB)
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite ACB.
5 Pritisntie [c] za spremanje.
Kako
Svjetlina
Kontrast
Zasićenost
Reprodukcija/uređivanje 93
Uređivanje fotografije
Retuširanje lica
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite Retuširanje lica.
5 Pritisnite [F/t] za podešavanje opcije.
• S povećanjem broja, nijansa lica postaje svjetlija ili tamnija.
Uklanjanje efekta crvenih očiju
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite .
3 Rotirajte [Zum] u lijevo, a zatim odaberite fotografiju.
4 Odaberite Reduciranje crvenila očiju.
5 Pritisntie [c] za spremanje.
6 Pritisntie [c] za spremanje.
Reprodukcija/uređivanje 94
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u
Reproducirajte fotografije ili videozapisa povezivanjem fotoaparata na TV pomoću A/V kabela.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite Spajanje → Video izlaz.
3 Odaberite izlazni video signal za vašu državu ili regiju. (str. 107)
4 Isključite fotoaparat i TV.
5 Fotoaparat povežite na TV pomoću A/V kabela.
Audio
Video
6 Uključite televizor i odaberite A/V video izvor.
7 Uključite fotoaparat.
• Fotoaparat automatski ulazi u način reprodukcije kada ga povezujete sa TV
aparatom.
8 Pregledajte fotografije ili reproducirajte videozapise koristeći gumbe
fotoaparata.
• Ovisno o modelu TV-a, možda ćete vidjeti neki digitalni šum ili se dio slike
možda neće pojaviti.
• Ovisno o postavkama televizora, slike se mogu prikazati izvan središta TV
zaslona.
Reprodukcija/uređivanje 95
Prikaz datoteka na TV-u ili HDTV-u
Pregledavanje datoteka na HDTV-u
Fotografije ili video visoke kvalitete i nekomprimirane možete gledati na HDTV-u
koristeći dodatni HDMI kabel. Većina HDTV-a podržava sučelje HDMI (High
Definition Multimedia Interface).
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite Spajanje → HDMI veličina.
3 Odaberite HDMI razlučivost. (str. 107)
4 Isključite fotoaparat i HDTV.
5 Fotoaparat povežite na HDTV pomoću izbornog HDMI kabela.
6 Uključite fotoaparat.
• Ako imate Samsung HDTV koji je kompatibilan s funkcijom Anynet+ i ako na
svojem fotoaparatu uključite funkciju Anynet+, HDTV se automatski uključuje
i prikazuje zaslon fotoaparata, dok fotoaparat automatski ulazi u način
Reprodukcije.
• Ako je Anynet+ isključen na fotoaparatu ili vaš TV nema funkciju Anynet+, TV
se ne uključuje automatski. Ručno uključite TV.
7 Pregledajte datoteke koristeći gumbe fotoaparata ili daljinski
upravljač HDTV-a, ako TV ima funkciju Anynet+.
• Ako vaš HDTV podržava profil Anynet+(CEC), u izborniku s postavkama uključite
Anynet+ (str. 107) za upravljanje fotoaparatom i TV-om pomoću daljinskog
upravljača televizora.
• Anynet+ omogućava vam da svim povezanim Samsung A/V uređajima
upravljate pomoću daljinskog upravljača TV-a.
• Vrijeme potrebno za spajanje fotoaparata na HDTV može se razlikovati ovisno
o vrsti SD, SDHC ili SDHC kartice koju koristite. Brža SD, SDHC ili SDHC kartica
ne jamči brži HDMI prijenos jer je glavna funkcija kartice povećavanje brzine
prijenosa tijekom snimanja.
Reprodukcija/uređivanje 96
Prijenos datoteka na računalo
Spojite fotoaparat s računalom da biste prenosili datoteke sa memorijske kartice fotoaparata na računalo.
5 Uključite fotoaparat.
Prijenos datoteka na Windows računalo
• Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Fotoaparat možete povezati na računalo kao izmjenjivi pogon.
6 Na računalu odaberite Moje računalo → Izmjenjivi disk → DCIM →
Vaše računalo kao OS treba imati Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Windows 8 kako bi bilo moguće spojiti kameru kao izmjenjivi disk.
100PHOTO.
7 Povucite ili spremite datoteke na računalo.
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite Spajanje → i-Launcher → Isključeno.
3 Isključite fotoaparat.
4 Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
Odspajanje fotoaparata (za Windows XP)
Kod Windows Viste, Windows 7 i Windows 8 načini odspajanja kamere su slični.
1 Ukoliko žaruljica stanja na fotoaparatu trepće, pričekajte dok ne
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u
slučaju da je kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije
odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
prestane.
2 Kliknite
na alatnu traku dolje desno na zaslonu računala.
3 Kliknite skočnu poruku.
4 Kliknite okvir za poruku koji pokazuje da se fotoaparat može sigurno
iskopčati.
5 Iskopèajte USB kabel.
Reprodukcija/uređivanje 97
Prijenos datoteka na računalo
Prijenos datoteka na Mac računalo
Kada fotoaparat priključite na Mac računalo, računalo automatski prepoznaje
uređaj. Datoteke možete prenositi izravno iz fotoaparata na računalo bez instaliranja
bilo kakvih programa.
Podržan je Mac OS 10.5 ili noviji (osimPowerPC).
3 Uključite fotoaparat.
• Računalo automatski prepoznaje fotoaparat i prikazuje ikonu izmjenjivog
diska.
4 Dvokliknite ikonu izmjenjivog diska.
5 Povucite ili spremite datoteke na računalo.
1 Isključite fotoaparat.
2 Fotoaparat povežite na Mac računalo pomoću USB kabela.
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u
slučaju da je kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije
odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Reprodukcija/uređivanje 98
Korištenje programa na računalu
i-Launcher omogućuje reprodukciju datoteka pomoću programa Multimedia Viewer i pruža link za skidanje korisnih programa.
5 Uključite fotoaparat.
6 Odaberite odredišnu mapu na računalu, a zatim odaberite Da.
Instaliranje programa i-Launcher
1 Okrenite kotačić odabira na .
2 Odaberite Spajanje → i-Launcher → Uključeno.
3 Isključite fotoaparat.
4 Fotoaparat povežite s računalom pomoću USB kabela.
• Ako se pojavi skočni okvir koji vas upozorava na pokretanje iLinker.exe, prvo
ga pokrenite.
• Kad kameru spojite na računalo koje ima instaliran program i-Launcher,
program će se automatski pokrenuti.
7 Slijedite upute na zaslonu da biste dovršili instalaciju.
Morate priključiti mali kraj USB kabela na fotoaparat. Vaše bi datoteke u
slučaju da je kabel naopako priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije
odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
• Na računalu se prikazuje prečac za program i-Launcher.
• Prije nego što instalirate program, uvjerite se da je računalo spojeno na mrežu.
• Ako koristite Mac OS računala funkcija i-Launcher neće biti dostupna.
Reprodukcija/uređivanje 99
Korištenje programa na računalu
Dostupni programi tijekom korištenja programa i-Launcher
Korištenje programa i-Launcher
Opcija
Kako
i-Launcher omogućava reprodukciju datoteka putem programa Multimedia Viewer.
Multimedia Viewer
Pomoću programa Multimedia Viewer možete pregledati
datoteke.
• Zahtjevi su samo preporuka. Program i-Launcher možda neće raditi ispravno
čak i kada računalo ispunjava zahtjeve, ovisno o stanju vašeg računala.
• Ako vaše računalo ne ispunjava zahtjeve, videozapis se možda neće ispravno
reproducirati.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve štete koje proizilaze iz korištenja
neadekvatnih računala, kao što su sklapana računala.
Reprodukcija/uređivanje 100
Korištenje programa na računalu
Zahtjevi za Windows operacijske sustave
Stavka
Procesor
RAM
OS*
Prostor na disku
Ostalo
Otvaranje programa i-Launcher
Na računalu otvorite Start → Svi programi → Samsung → i-Launcher → Samsung
i-Launcher.
Zahtjevi
Intel Core 2 Duo® 2.0 GHz ili jači/
AMD Phenom 2.4 GHz ili jači
Najmanje 512 MB RAM (preporučeno 1 GB ili više)
Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7 ili
Windows 8
250 MB ili više (preporučeno 1 GB i više)
• 1024 X 768 piksela, monitor kompatibilan sa 16-bitnim
prikazom boje (preporučeno 1280 X 1024 piksela,
32-bitni prikaz boje)
• USB 2.0 priključak
• nVIDIA Geforce 7600GT ili jača/
ATI X1600 serija ili jača
• Microsoft DirectX 9.0c ili jača
* Instalirati će se 32-bitna verzija i-Launcher — čak i na 64-bitnim verzijama Windows XP,
Windows Viste, Windows 7 i Windows 8.
Reprodukcija/uređivanje 101
Korištenje programa na računalu
Korištenje programa Multimedia Viewer
Multimedia Viewer omogućuje reproduciranje datoteka. Na zaslonu Samsung i-Launcher kliknite na Multimedia Viewer.
• Multimedia Viewer podržava sljedeće formate:
-- Videozapisi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF, MPO
• Datoteke koje ste snimili uređajima drugih proizvođača ne moraju se reproducirati glatko.
Pregled fotografija
1
Br.
1
66%
2
2
3
4
5
6
7
3
!
0
9 8
7
6
5 4
Reprodukcija/uređivanje 102
8
9
0
!
Kako
Naziv datoteke
Uvećano područje
Histogram
Otvorite odabranu datoteku.
Gumb Histogram
Rotirajte ulijevo/Rotirajte udesno.
Pomaknite se na prethodnu datoteku/Pomaknite se na sljedeću
datoteku.
Smjestite fotografiju na zaslon.
Pregledajte fotografiju u izvornoj veličini.
Povećanje/smanjenje
Prebacivanje između 2D i 3D načina.
Korištenje programa na računalu
Pregled videozapisa
1
Br.
1
2
3
4
5
6
7
8
2
8
7 6 5 4
3
Reprodukcija/uređivanje 103
Kako
Naziv datoteke
Podešavanje glasnoće.
Otvorite odabranu datoteku.
Pomicanje na sljedeću datoteku.
Stop
Pauza
Pomicanje na prethodnu datoteku.
Traka napretka
Postavke
Provjerite mogućnosti za konfiguraciju postavki fotoaparata.
Izbornik postavki ……………………………………… 105
Pristup izborniku postavki …………………………… 105
Zvukovi ……………………………………………… 106
Zaslon ………………………………………………… 106
Spajanje ……………………………………………… 107
Općenito …………………………………………… 108
Izbornik postavki
Saznajte kako konfigurirati postavke fotoaparata.
3 Odabir stavke.
Pristup izborniku postavki
1 Okrenite kotačić odabira na
2 Odaberite izbornik.
.
Zvukovi
Postavke
Umjereno
Bip zvuk
Uključeno
Zvuk 1
Zvuk zatvarača
Zvukovi
Zaslon
Spajanje
Općenito
Jačina zvuka
Početni zvuk
Isključeno
Zvuk auto izoštravanja
Uključeno
Vraćanje natrag
Odaberi
4 Odaberite mogućnost.
Jačina zvuka
Ikona
Isključeno
Kako
Tiho
Zvukovi: Postavite razne zvukove fotoaparata i glasnoću. (str. 106)
Umjereno
Zaslon: Prilagodite postavke zaslona. (str. 106)
Jako
Spajanje: Postavite opcije spajanja. (str. 107)
Općenito: Promijenite postavke sustava fotoaparata, kao što su
format memorije i zadani naziv datoteke. (str. 108)
Vraćanje natrag
Postavi
5 Pritisnite [r] za povratak na prethodni zaslon.
Postavke 105
Izbornik postavki
Zvukovi
Zaslon
* Zadano
Stavka
Jačina zvuka
Kako
Podesite glasnoću bilo kojeg zvuka.
(Isključeno, Tiho, Umjereno*, Jako)
Postavite zvuk koji fotoaparat emitira kada pritisnete gumbe ili
mijenjate načine. (Isključeno, Uključeno*)
Postavite zvuk koji fotoaparat emitira kada pritisnete gumb
Zvuk zatvarača
okidača. (Isključeno, Zvuk 1*, Zvuk 2, Zvuk 3)
Postavite zvuk koji fotoaparat emitira kada uključite fotoaparat.
Početni zvuk
(Isključeno*, Letenje, Predstava s laserima, Oblak)
Postavite zvuk koji kamera ispušta kada pritisnete gumb
Zvuk auto
izoštravanja
zatvarača. (Isključeno, Uključeno*)
* Zadano
Stavka
Bip zvuk
Početna slika
Kako
Postavite početnu sliku koja će se prikazati kod uključivanja
fotoaparata.
• Isključeno*: Bez prikaza početne slike.
• Logotip: Prikaz zadane slike pohranjene u internoj memoriji.
• Slika korisnika: Odaberite opciju Slika korisnika iz fotografija
koje ste spremili u memoriju.
• Fotoaparat može spremiti samo jednu korisničku fotografiju
u unutarnju memoriju.
• Ako za korisničku sliku odaberete novu fotografiju ili
resetirate fotoaparat, trenutačna će slika biti izbrisana.
Odaberite vodič za pomoć pri kadriranju scene.
(Isključeno*, 2 X 2, 3 X 3, Poprečno, Dijagonalno)
Prikaži Datum/ Postavite želite li prikazivati datum i vrijeme na zaslonu
Vrijeme
fotoaparata. (Isključeno*, Uključeno)
Prikaz kratkog opisa mogućnosti ili izbornika.
Prikaz pomoći
(Isključeno, Uključeno*)
Linija za
navođenje
Postavke 106
Izbornik postavki
Spajanje
* Zadano
* Zadano
Stavka
Osvjeljenje
zaslona
Brzi pregled
Stavka
Kako
Podesite osvjetljenje zaslona.
(Automatski*, Tamno, Normalno, Svijetlo)
Normalno je nepromjenjivo u načinu reprodukcije čak i ako
odaberete opciju Automatski.
Video izlaz
Postavite želite li pregledati snimljene slike prije povratka u način
snimanja. (Isključeno, Uključeno*)
U nekim načinima rada ova funkcije ne radi.
Ako 30 sekundi ne obavite nijednu radnju, fotoaparat automatski
prelazi u način automatskog gašenja zaslona.
(Isključeno*, Uključeno)
Auto. zaslon
isključen
Anynet+
(HDMI-CEC)
• U načinu automatskog gašenja zaslona pritisnite bilo koji
gumb osim [X] i nastavite koristiti fotoaparat.
• Čak i ako ne postavite način automatskog gašenja zaslona,
zaslon će se prigušiti nakon 30 sekundi nakon zadnje
operacije radi uštede energije.
HDMI veličina
i-Launcher
Postavke 107
Kako
Namjestite izlazni video signal prema regiji u kojoj se koristi.
• NTSC: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan, Meksiko, itd
• PAL (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija, Belgija,
Kina, Danska, Engleska, Finska, Francuska, Njemačka, Italija,
Kuvajt, Malezija, Nizozemska, Novi Zeland, Norveška, Singapur,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, itd
Postavite želite li upravljati fotoaparatom pomoću daljinskog
upravljača televizora kada ga spojite sa HDTV-om koji podržava
Anynet+(-CEC) profil.
• Isključeno: Pregledajte datoteke bez upotrebe daljinskog
upravljača za HDTV.
• Uključeno*: Fotoaparatom upravljajte putem daljinskog
upravljača za HDTV.
Odaberite razlučivost fotografija kada fotoaparat datoteke
reproducira na HDTV-u putem HDMI kabela.
(NTSC: 1080i*, 720p, 480p/ PAL: 1080i*, 720p, 576p)
• Ako HDTV ne podržava odabranu razlučivost, HDTV automatski
odabire sljedeću nižu razlučivost.
Podesite program i-Launcher na automatsko pokretanje kad
spojite kameru na računalo. (Isključeno, Uključeno*)
Izbornik postavki
Općenito
* Zadano
Stavka
Language
Kako
Odaberite jezik teksta na zaslonu.
Vremenska zona
Postavite vremensku zonu za svoju lokaciju. Kada
putujete u drugu zemlju, odaberite Posj., a potom
odaberite odgovarajuću vremensku zonu.
(Početni zaslon*, Posj.)
Postavke datuma/
vremena
Postavite datum i vrijeme.
Vrsta datuma
Postavite format datuma.
(GGGG/MM/DD, MM/DD/GGGG, DD/MM/GGGG)
Zadana vrsta datuma se može razlikovati ovisno o
odabranom jeziku.
* Zadano
Stavka
Odredite način za imenovanje datoteka.
• Resetiranje: Postavite početak brojanja datoteka
od 0001 kod umetanja nove memorijske kartice,
formatiranja kartice ili brisanja svih datoteka.
• Serije*: Postavite brojanje datoteka da slijedi prethodni
broj datoteke kod umetanja nove memorijske kartice,
formatiranja kartice ili brisanja svih datoteka.
• Zadani naziv prve mape je 100PHOTO a zadani naziv
Broj datoteke
prve datoteke je SAM_0001.
• Broj zapisa se povećava za jedan od SAM_0001 do
SAM_9999, svaki put kad snimite fotografiju.
• Broj zapisa se povećava za jedan od 100PHOTO do
999PHOTO, svaki put kad ja mapa puna.
Postavljanje formata vremena. (12 Hr, 24 Hr)
Vrsta vremena
Kako
• Maksimalan broj datoteka pohranjenih u jednoj mapi
Zadana vrsta vremena se može razlikovati ovisno o
odabranom jeziku.
je 9999.
• Fotoaparat definira nazive datoteke prema standardu
sustava „Design rule for Camera File system”
(DCF). Ako nazive datoteka namjerno promijenite,
fotoaparat ih neće moći reproducirati.
Postavke 108
Izbornik postavki
* Zadano
Stavka
Kako
* Zadano
Stavka
Postavite želite li prikazivati datum i vrijeme na ispisanim
fotografijama. (Isključeno*, Datum, Datum & Vrijeme )
Formatirajte unutarnju memoriju i memorijsku karticu.
Formatiranjem se brišu sve datoteke, uključujući
zaštićene datoteke. (Da, Ne)
• Datum i vrijeme će biti prikazani u donjem desnom
Ispis
kutu fotografije žutom bojom.
Formatiranje
• Neki modeli pisača možda neće ispravno ispisivati
datum i vrijeme.
• Na fotografiji se neæe prikazati datum i vrijeme ako:
-- odaberite Tekst u
načinu rada
-- odaberite način rada
Postavite fotoaparat da se automatski isključuje kada ne
izvodite operacije u određenom razdoblju.
(Isključeno, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automatsko
isključivanje
Resetiranje
Licence otv. izvora
• Nakon promjene baterije vaše se postavke neće
promijeniti.
• Kamera se neće automatski isključiti kada je spojena
na računalo te prilikom reproduciranja slika u nizu ili
videozapisa.
Lampica auto fokusa
Kako
Postavite da se svjetlo automatski uključuje na tamnim
mjestima radi određivanja fokusa.
(Isključeno, Uključeno*)
Postavke 109
Greške se mogu pojaviti ako koristite memorijsku
karticu formatiranu na fotoaparatu, čitaču memorijskih
kartica, odnosno računalu drugog proizvođača. Molimo
formatirajte memorijske kartice u fotoaparatu prije
nego ih koristite za snimanje fotografija.
Resetirajte izbornike i mogućnosti snimanja. Postavke za
datum i vrijeme, jezik i video izlaz neće se resetirati.
(Da, Ne)
Prikažite informacije o Licenciji otvorenog izvora.
Dodaci
Pribavite informacije o porukama o pogrešci, specifikacijama i održavanju.
Poruke o pogreškama ………………………………… 111
Održavanje fotoaparata ……………………………… 112
Čišćenje fotoaparata ………………………………… 112
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata …………… 113
O memorijskim karticama …………………………… 115
O bateriji ……………………………………………… 118
Prije kontaktiranja servisnog centra …………………
Tehničke karakteristike fotoaparata …………………
Rječnik …………………………………………………
Kazalo …………………………………………………
122
125
129
134
Poruke o pogreškama
Ukoliko se pojavi koja od sljedećih poruka o pogrešci, isprobajte ova rješenja.
Poruka o pogrešci
Preporučena rješenja
Greška na kartici
• Isključite i ponovno uključite fotoaparat.
• Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu.
• Formatirajte memorijsku karticu.
Za sprječavanje brisanja datoteka možete zaključati
SD,SDHC ili SDXC karticu. Prilikom snimanja karticu
otključajte.
Kartica zaključana
Kartica nije podržana.
Vaš fotoaparat ne podržava umetnutu memorijsku
karticu. Umetnite SD,SDHC ili SDXC memorijsku karticu.
DCF greška
Nazivi datoteke ne odgovaraju standardu DCF. Datoteke
s memorijske kartice prenesite na računalo i formatirajte
karticu. Zatim, otvorite izbornik Postavke i odaberite
Općenito → Broj datoteke → Resetiranje. (str. 108)
Poruka o pogrešci
Preporučena rješenja
Greška na datoteci
Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite servisnom
centru.
Sustav datoteka nije
podržan.
Vaš fotoaparat ne podržava FAT strukturu datoteka
umetnute memorijske kartice. Formatirajte memorijsku
karticu u fotoaparatu.
Baterija skoro prazna
Umetnite napunjenu bateriju ili je napunite.
Memorija puna
Izbrišite nepotrebne datoteke ili umetnite novu
memorijsku karticu.
Datoteka bez slike
Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu koja
sadrži neke fotografije.
Dodaci 111
Održavanje fotoaparata
Čišćenje fotoaparata
Kućište fotoaparata
Nježno prebrišite mekom, suhom krpom.
Objektiv i zaslon fotoaparata
Pomoću puhala uklonite prašinu i objektiv pažljivo obrišite mekom krpom. Ako
ostane prljavštine, primijenite tekućinu za čišćenje objektiva na papir za čišćenje i
nježno obrišite.
• Uređaj nemojte nikako čistiti pomoću benzena, razrjeđivača ili alkohola. Ova
sredstva mogu uzrokovati oštećenja ili kvar u radu fotoaparata.
• Poklopac objektiva nemojte pritiskati ili čistiti puhalom.
Dodaci 112
Održavanje fotoaparata
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata
Neprikladna mjesta za korištenje ili pohranjivanje fotoaparata
• Izbjegavajte izlaganje fotoaparata jako niskim ili jako visokim temperaturama.
• Izbjegavajte korištenje fotoaparata u područjima s izrazito visokom vlagom, ili
Spremanje u duljem vremenskom razdoblju
• Kad fotoaparat spremate u duljem vremenskom razdoblju, stavite ga u zatvorenu
ambalažu s upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
• Vremenom se nekorištene baterije isprazne i prije upotrebe ih treba napuniti.
• Trenutni datum i vrijeme mogu se pokrenuti kad je kamera uključena, nakon što
su kamera i baterija bili odvojeni dulje vrijeme.
gdje se vlaga drastično mijenja.
• Izbjegavajte izlaganje fotoaparata izravnoj sunčevoj svjetlosti i spremanej u
toplim, slabo prozračenim prostorima, kao što je automobil tijekom ljeta.
• Zaštitite fotoaparat i zaslon od udaraca, grubog rukovanja i pretjeranih vibracija
kako biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
• Izbjegavajte korištenje ili spremanje fotoaparata na prašnjava, prljava, vlažna
ili slabo prozračena mjesta kako biste spriječili oštećenja pokretnih dijelova i
unutrašnjih komponenti.
• Fotoaparat ne koristite u blizini goriva te eksplozivnih ili zapaljivih kemikalija.
Fotoaparat ili njegov pribor nemojte spremati niti nositi u istom prostoru kao i
zapaljive tekućine, plinove ili drugi eksplozivni materijal.
• Fotoaparat nemojte spremati na mjestima na kojima postoji naftalin.
Oprezno korištenje fotoaparata u vlažnoj okolini
Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili unutarnjim
dijelovima fotoaparata može doći do stvaranja kondenzacije. U tom slučaju
isključite fotoaparat i pričekajte najmanje 1 sat. Ako se kondenzacija stvara na
memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu iz fotoaparata i pričekajte dok sva
vlaga ispari prije nego što je ponovno postavite.
Ostale mjere opreza
• Nemojte ljuljati fotoaparat držeći ga za remen. To može uzrokovati ozljede vama ili
drugima ili oštećenja na fotoaparatu.
Korištenje na plažama ili obalama
• Zaštitite fotoaparat od pijeska i prljavštine ako ga koristite na plaži ili na sličnom
području.
• Vaš fotoaparat nije vodootporan. Nemojte rukovati baterijom, adapterom ili
memorijskom karticom s mokrim rukama. Korištenje fotoaparata s mokrim
rukama može dovesti do oštećenja fotoaparata.
• Nemojte bojati fotoaparat. Boja može zaglaviti pokretne dijelove i ometati
ispravan rad fotoaparata.
• Isključite fotoaparat kad ga ne koristite.
• Vaš fotoaparat sadrži osjetljive dijelove. Izbjegavajte udaranje fotoaparata.
Dodaci 113
Održavanje fotoaparata
• Zaštitite zaslon od vanjskih sila čuvajući ga u torbici kada nije u uporabi. Zaštitite
fotoaparat od ogrebotina čuvajući ga daleko od pijeska, oštrih alata ili sitnog
novca.
• Ne koristite fotoaparat ako je zaslon napukao ili je slomljen. Slomljeno staklo
ili akril može uzrokovati ozljede ruku i lica. Odnesite fotoaparat u Samsungov
servisni centar radi popravke.
• Fotoaparate, baterije, punjače ili pribor nemojte postavljati u blizini, na uređaje
za grijanje niti u njih, primjerice u mikrovalne pećnice, štednjake ili radijatore. Ovi
uređaji mogu biti deformirani i mogu se pregrijati i uzročiti požar ili eksploziju.
• Objektiv ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti jer to može uzrokovati gubitak
boje na senzoru slike ili njegovo oštećenje.
• Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Objektiv čistite mekom, čistom
krpom bez tragova vlakana.
• Fotoaparat se može isključiti uslijed udarca ili pada. Na taj se način štiti
memorijska kartica. Uključite fotoaparat da biste ga ponovno koristili.
• Fotoaparat se može zagrijati prilikom uporabe. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na životni vijek ili djelovanje fotoaparata.
• Kad koristite fotoaparat na niskim temperaturama, može biti potrebno neko
vrijeme da se on uključi, boje se mogu privremeno promijeniti ili se mogu pojaviti
naknadne slike. Ovi uvjeti ne predstavljaju kvar i oni će se ispraviti kada se
fotoaparat vrati normalnim temperaturama.
• Boja ili metal s vanjske strane fotoaparata mogu uzrokovati alergije, svrab, ekcem
ili otekline kod osoba s osjetljivom kožom. Ako imate bilo koji od ovih simptoma,
odmah prestanite koristiti fotoaparat i obratite se liječniku.
• Nemojte umetati strane predmete u bilo koje utore, odjeljke ili pristupne točke
fotoaparata. Oštećenja uzrokovana nepravilnom uporabom možda neće biti
pokrivena jamstvom.
• Nekvalificiranim osobama ne dopuštajte da obavljaju servis na fotoaparatu, a
nemojte to ni sami pokušavati. Bilo koja šteta koju napravi nekvalificirana osoba
nije pokrivena jamstvom.
Dodaci 114
Održavanje fotoaparata
O memorijskim karticama
Podržane memorijske kartice
Ovaj proizvod podržava SD (Secure Digital), SDHC (Secure Digital High Capacity),
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity) , microSD, microSDHC ili microSDXC
memorijske kartice.
Kontakti
Prekidač za zaštitu od
pisanja
Prilagodnik memorijske
kartice
Memorijska kartica
Za korištenje mikro memorijske kartice s ovim proizvodom, računalom ili čitačem
memorijskih kartica, umetnite karticu u adapter.
Naljepnica (prednja)
Na SD, SDHC ili SDXC kartici možete pomoću prekidača za zaštitu od pisanja
spriječiti brisanje datoteka. Prekidač pomaknite dolje za zaključavanje ili gore za
otključavanje. Otključajte karticu kada snimate fotografije i videozapise.
Dodaci 115
Održavanje fotoaparata
Video
Kapacitet memorijske kartice
Kapacitet memorije razlikuje se ovisno o scenama i uvjetima snimanja. Ovi se
kapaciteti temelje na SD kartici od 2 GB:
Veličina
Fotografija
Veličina
Jako fino
Fino
Normalno
279
444
630
313
481
704
376
592
814
438
657
938
543
849
1147
788
938
1511
1140
1611
1930
1611
2266
2744
2266
2744
3199
60fps
30fps
1920 X 1080
Pribl. 09' 44"
-
1280 X 720
-
Pribl. 15' 39"
640 X 480
-
Pribl. 30' 44"
-
Pribl. 90' 06"
320 X 240
Gornje vrijednosti su izmjerene bez korištenja funkcije zumiranja. Raspoloživo vrijeme
snimanja može ovisiti o korištenju zumiranja. Ukupno vrijeme snimanja određeno je
snimanjem nekoliko uzastopnih videozapisa.
Dodaci 116
Održavanje fotoaparata
Mjere opreza pri korištenju memorijskih kartica
• Izbjegavajte izlaganje memorijskih kartica vrlo niskim ili vrlo visokim
• Spriječite kontakt memorijskih kartica s tekućinama, prašinom ili stranim tvarima.
temperaturama (ispod 0 °C ili iznad 40 °C). Ekstremne temperature mogu izazvati
neispravnost memorijskih kartica.
• Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru. Umetanje memorijske kartice
u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat i memorijsku karticu.
• Ne koristite memorijske kartice koje su formatirane u drugim fotoaparatima ili
računalima. Ponovno formatirajte memorijsku karticu svojim fotoaparatom.
• Prije umetanja ili uklanjanja memorijske kartice isključite fotoaparat.
• Nemojte vaditi memorijsku karticu ili isključivati fotoaparat dok treperi žaruljica
jer se tako mogu oštetiti podaci.
• Kada istekne vijek trajanja memorijske kartice, više ne možete na nju pohranjivati
fotografije. Upotrijebite novu memorijsku karticu.
• Memorijske kartice nemojte savijati, bacati niti izlagati snažnim fizičkim udarcima
ili pritisku.
• Izbjegavajte korištenje ili spremanje memorijskih kartica u blizini snažnih
magnetskih polja.
• Izbjegavajte korištenje ili čuvanje memorijskih kartica u područjima s visokom
temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim tvarima.
Ako su prljave, memorijske kartice prije umetanja u fotoaparat obrišite mekanom
krpom.
• Spriječite kontakt memorijskih kartica ili utora za memorijske kartice s
tekućinama, prašinom ili stranim tvarima. U protivnom se fotoaparat može
pokvariti.
• Kada nosite memorijsku karticu, upotrijebite torbicu kako biste zaštitili karticu od
elektrostatike.
• Prenesite važne podatke na drugi medij kao što je tvrdi disk, CD ili DVD.
• Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, memorijska kartica se može zagrijati.
To je normalno i ne označava kvar.
Dodaci 117
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Održavanje fotoaparata
O bateriji
Vijek trajanja baterije
Koristite samo baterije koje je odobrila tvrtka Samsung.
Prosječno vrijeme snimanja /
Broj fotografija
Tehničke karakteristike baterije
Specifikacija
Model
Kako
SLB-10A
Vrsta
Litij-ionska baterija
1050 mAh
3,7 V
Kapacitet ćelije
Napon
Vrijeme punjenja*
(kad je fotoaparat isključen)
Približno 240 min
Testni uvijeti (ako je baterija potpuno napunjena)
Vijek baterije izmjeren je u sljedećim uvjetima:
pri rezoluciji,
u načinu rada Program, u tami,
finoj kvaliteti, sa uključenom funkcijom OIS.
Fotografije
* Punjenje baterije putem povezivanja s računalom može trajati dulje.
Približno 100
min/Približno
200 fotografija
1. Opciju bljeskalice podesite na Nadopunjujući
bljesak, snimite jednu snimku te povećajte ili
smanjite zum.
2. Opciju bljeskalice podesite na Isključeno,
snimite jednu snimku te povećajte ili smanjite
zum.
3. Izvršite korake 1 i 2, te pričekajte 30 sekundi
između svakog koraka. Ponovite postupak za
5 minuta, a zatim isključite kameru na
1 minutu.
4. Ponovite korake 1 do 3.
Videozapisi Približno 70 min Snimajte videozapise pri
rezoluciji i 60 FPS.
• Gornje brojke dobivene su temeljem Samsungovih standarda. Vaši rezultati mogu se
razlikovati, ovisno o stvarnom korištenju.
• Ukupno vrijeme snimanja određeno je snimanjem nekoliko uzastopnih videozapisa.
Dodaci 118
Održavanje fotoaparata
Poruka o praznoj bateriji
Mjere opreza u vezi s korištenjem baterije
Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od oštećenja
Spriječite dodir baterija i metalnih objekata jer time može doći do veze između +
i – polova te do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i može uzrokovati požar ili
električni udar.
Kada je baterija potpuno ispražnjena, ikona baterije će svijetliti crveno te će se
pojaviti poruka "Baterija skoro prazna".
Napomene o punjenju baterije
• Izbjegavajte izlaganje baterija vrlo niskim ili vrlo visokim temperaturama (ispod
0 °C ili iznad 40 °C). Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet punjenja
baterija.
• Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, područje oko odjeljka baterije se
može zagrijati. To ne utječe na normalno korištenje fotoaparata.
• Ne vucite kabel napajanja da isključite utikač iz mrežne utičnice, jer to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Na temperaturama ispod 0 °C kapacitet baterije i njen vijek trajanja mogu oslabiti.
• Kapacitet baterije može oslabiti pri niskim temperaturama, ali će se vratiti u
normalu pri umjerenim temperaturama.
• Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete koristiti. Umetnute baterije
tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i uzrokovati ozbiljna oštećenja
fotoaparata. Ako kameru spremite zajedno s baterijama i ne koristite je duže
vrijeme može doći do ispuštanja kiseline iz baterija. Potpuno ispražnjenu bateriju
možda nećete moći potpuno napuniti.
• Ako kameru ne koristite duže vrijeme (3 mjeseca ili duže) provjerite bateriju i
redovno je punite. Ako se baterija učestalo prazni, smanjuje se njen kapacitet i
vijek trajanja, što može dovesti do kvara, požara ili eksplozije.
Napomene o punjenju baterije
• Ako je žaruljica pokazivača isključena, provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
• Ako je fotoaparat uključen za vrijeme punjenja, baterija se ne može napuniti u
potpunosti. Isključite ga prije početka punjenja baterije.
• Ne koristite fotoaparat tijekom punjenja baterije. To može uzrokovati požar ili
električni udar.
• Ne vucite kabel napajanja da isključite utikač iz mrežne utičnice, jer to može
uzrokovati požar ili strujni udar.
• Neka se baterija puni barem 10 minuta prije uključivanja fotoaparata.
• Ako fotoaparat spojite na vanjski izvor napajanja kad je baterija prazna, korištenje
Dodaci 119
nekih funkcija sa velikom potrošnjom energije će uzrokovati isključivanje
fotoaparata. Da biste fotoaparat koristili normalno, napunite bateriju.
Održavanje fotoaparata
• Ako ponovno prikljuèite kabel za napajanje kad je baterija potpuno napunjena,
lampica stanja se ukljuèuje na približno 30 minuta.
• Uporaba bljeskalice ili snimanje videozapisa znatno brže troši bateriju. Bateriju
punite dok se crvena žaruljica pokazivača ne ugasi.
• Ako žaruljica pokazivača svjetluca crveno, ponovno spojite kabel ili izvadite i
ponovno umetnite bateriju.
• Ako bateriju punite dok je kabel vruć ili je temperatura previsoka, žaruljica
pokazivača može treptati crveno. Punjenje će započeti nakon što se baterija
ohladi.
• Pretjerano punjenje baterije može skratiti njen vijek trajanja. Nakon završetka
punjenja, kabel iskopčajte iz fotoaparata.
• Ne savijajte električni kabel i ne stavljajte na njega teške predmete. Njima možete
oštetiti kabel.
Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača
• Baterije nikad ne izlažite vatri. Pridržavajte se svih lokalnih propisa za odlaganje
korištenih baterija.
• Baterije ili fotoaparate nemojte postavljati na uređaje za grijanje niti u njih,
Napomene o punjenju dok je povezano računalo
• Koristite samo isporučeni USB kabel.
• Baterije se možda neće puniti kad:
--koristite USB čvorište
--su na računalo priključeni drugi USB uređaji
--kabel priključite u utičnicu na prednjoj strani računala
--USB utičnica na računalu ne podržava standard izlaznog napajanja
(5 V, 500 mA)
Dodaci 120
primjerice u mikrovalnu pećnicu, štednjak ili na radijator. Ako se pregriju, baterije
mogu eksplodirati.
Održavanje fotoaparata
Ako se baterija koristi nepažljivo ili nepravilno, može doći do ozljede
ili smrti. Radi vaše sigurnosti, slijedite ove upute za pravilno korištenje
baterije:
• Baterija se može zapaliti ili eksplodirati ako se nepravilno koristi.
Ako primijetite izobličenja, napukline ili druge abnormalnosti na bateriji,
odmah je prestanite koristiti i kontaktirajte servisni centar.
• Koristite samo originalne punjače baterija i adaptere koje preporučuje
proizvođač. Bateriju punite samo na način propisan u ovom priručniku za
korisnike.
• Ne postavljajte bateriju u blizini grijalica i nemojte je izlagati
prekomjernoj toplini, primjerice u zatvorenom automobilu tijekom ljeta.
• Nemojte stavljati bateriju u mikrovalnu pećnicu.
• Izbjegavajte pohranjivanje i korištenje baterije na toplim, vlažnim
mjestima kao što su saune ili tuševi.
• Nemojte na dulje vrijeme odlagati uređaj na zapaljive površine, kao što
su krevetnina, tepisi ili električni pokrivači.
• Kad je uređaj uključen, nemojte ga na dulje vrijeme ostavljati u
skučenom prostoru.
• Pazite da kontakti baterije ne dođu u kontakt s metalnim objektima kao
što su ogrlice, novčići, ključevi ili satovi.
• Koristite samo originalne, litij-ionske zamjenske baterije koje preporučuje
proizvođač.
Dodaci 121
• Nemojte rastavljati bateriju niti je bušiti oštrim predmetima.
• Izbjegavajte izlaganje baterije visokom tlaku ili razornim silama.
• Izbjegavajte izlaganje baterije jakim udarcima, kao što je pad s velike
visine.
• Nemojte izlagati bateriju temperaturama od 60 °C ili višim.
• Pazite da baterija ne dođe u dodir s vlagom ili tekućinama.
• Nemojte izlagati bateriju previsokoj temperaturi, npr. sunčevoj svjetlosti,
vatri i sl.
Upute za odlaganje
• Pažljivo odložite bateriju.
• Nemojte bacati bateriju u vatru.
• Propisi o odlaganju mogu se razlikovati ovisno o državi ili regionu.
Odložite baterije u skladu sa svim lokalnim i saveznim propisima.
Upute za punjenje baterije
Bateriju punite samo na način opisan u ovom priručniku za korisnike.
Baterija se može zapaliti ili eksplodirati ako se nepravilno puni.
Prije kontaktiranja servisnog centra
Ako imate problema s fotoaparatom, prije kontaktiranja servisnog centra isprobajte ove postupke za rješavanje problema. Ako ste savjet za rješavanje problema već isprobali i
svejedno imate probleme s uređajem, kontaktirajte lokalnog zastupnika ili servisni centar.
Ako svoj fotoaparat ostavite u servisnom centru, nemojte zaboraviti ni ostale dijelove koji mogu biti uzrokom za kvar fotoaparata, npr. memorijsku karticu ili bateriju.
Situacija
Ne mogu uključiti
fotoaparat
Napajanje se
odjednom isključi
Fotoaparat brzo gubi
baterijsku energiju
Preporučena rješenja
• Provjerite je li umetnuta baterija.
• Provjerite je li baterija pravilno umetnuta. (str. 20)
• Napunite bateriju.
• Napunite bateriju.
• Kamera je možda u načinu automatskog isključivanja.
Situacija
Preporučena rješenja
• Na memorijskoj kartici nema prostora. Izbrišite
nepotrebne datoteke ili umetnite novu karticu.
Snimanje fotografija
nije moguće
(str. 109)
• Fotoaparat se možda isključuje kako bi spriječio
oštećenje memorijske kartice zbog udarca. Ponovno
uključite fotoaparat.
• Baterija može brže gubiti energiju na niskim
temperaturama (ispod 0 °C). Bateriju održavajte toplom
stavljanjem u svoj džep.
• Uporaba bljeskalice ili snimanje videozapisa znatno
brže troši bateriju. Ako je potrebno, ponovno je
napunite.
• Baterije su potrošni dijelovi koje je s vremenom
potrebno zamijeniti. Ako se trajanje baterije ubrzano
smanjuje, nabavite novu bateriju.
Fotoaparat se
zamrzava
Fotoaparat se
zagrijava
Bljeskalica ne radi
Dodaci 122
• Formatirajte memorijsku karticu.
• Memorijska kartica je oštećena. Nabavite novu
memorijsku karticu.
• Provjerite je li fotoaparat uključen.
• Napunite bateriju.
• Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
Izvadite i ponovno umetnite bateriju.
Fotoaparat se može zagrijati prilikom uporabe. To je
normalno i ne bi trebalo utjecati na životni vijek ili
djelovanje fotoaparata.
• Opcija bljeskalice možda je postavljena na Isključeno.
(str. 60)
• Bljeskalicu ne možete koristiti u nekim načinima.
Prije kontaktiranja servisnog centra
Situacija
Preporučena rješenja
Bljeskalica
neočekivano okida
Bljeskalica može okinuti zbog statičkog elektriciteta.
Fotoaparat nije neispravan.
Datum i vrijeme postavite u izborniku s postavkama
zaslona. (str. 108)
Datum i vrijeme nisu
točni
Zaslon ili gumbi ne
rade
Zaslon fotoaparata
ima loš odziv
Memorijska kartica
ima grešku
Ne mogu
reproducirati
datoteke
Situacija
Preporučena rješenja
• Provjerite je li postavljena mogućnost fokusa prikladna
za snimke krupnog plana. (str. 63)
Fotografija je
zamagljena
Izvadite i ponovno umetnite bateriju.
Ako fotoaparat koristite na veoma niskim temperaturama,
to može uzrokovati kvar ili gubitak boje zaslona
fotoaparata. Za bolje djelovanje zaslona, fotoaparat
koristite na umjerenim temperaturama.
• Isključite i ponovno uključite fotoaparat.
• Izvadite i ponovno umetnite memorijsku karticu.
• Formatirajte memorijsku karticu.
Za više informacija pogledajte "Mjere opreza pri
korištenju memorijskih kartica". (str. 117)
Ako promijenite naziv datoteke, fotoaparat je možda
neće moći reproducirati (naziv datoteke treba odgovarati
standardu DCF). Ako to dogodi, datoteke reproducirajte
na računalu.
Boje na fotografiji ne
odgovaraju stvarnoj
sceni
Fotografija je
presvijetla
Fotografija je
pretamna
Dodaci 123
• Provjerite je li objektiv čist. Ako nije, očistite objektiv.
(str. 112)
• Provjerite je li subjekt unutar dometa bljeskalice.
(str. 126)
Nepravilan balans bijele boje može stvoriti nerealistične
boje. Odaberite ispravnu opciju balansa bijele boje koja
odgovara izvoru svjetla. (str. 72)
Vaša je fotografije preeksponirana.
• Isključite bljeskalicu. (str. 60)
• Podesite ISO osjetljivost. (str. 62)
• Podesite vrijednost ekspozicije. (str. 70)
Fotografija je podeksponirana.
• Uključite bljeskalicu. (str. 60)
• Podesite ISO osjetljivost. (str. 62)
• Podesite vrijednost ekspozicije. (str. 70)
Prije kontaktiranja servisnog centra
Situacija
TV ne prikazuje moje
fotografije
Računalo ne
prepoznaje
fotoaparat
Preporučena rješenja
Situacija
• Provjerite je li fotoaparat pravilno povezan na TV putem
A/V kabela.
• Provjerite sadrži li memorijska kartica fotografije.
• Provjerite je li USB kabel pravilno povezan.
• Provjerite je li fotoaparat uključen.
• Provjerite koristite li podržani operacijski sustav.
Računalo tijekom
prijenosa datoteka
odspaja fotoaparat
Prijenos datoteka može biti prekinut zbog statičkog
elektriciteta. Odspojite i ponovno priključite USB kabel.
Računalo ne može
reproducirati
videozapise
Videozapisi se možda neće reproducirati u pojedinim
programima za video. Za reproduciranje video datoteke
snimljene kamerom, koristite program Multimedia
Viewer koji možete instalirati na računalu s programom
iLauncher.
Preporučena rješenja
• Zatvorite i-Launcher i ponovno pokrenite program.
• Provjerite je li i-Launcher podešen na Uključeno u
izborniku postavki. (str. 107)
i-Launcher ne radi
ispravno
• Ovisno o specifikacijama i okruženju računala, program
se možda neće pokrenuti automatski. U tom slučaju
na računalu kliknite na Start → Svi programi →
Samsung → i-Launcher → Samsung i-Launcher. (Za
Windows 8 kliknite Start → Sve aplikacije → Samsung
i-Launcher.)
Vaš TV ili računalo
ne mogu prikazivati
fotografije i
videozapise
spremljene na SDXC
memorijskoj kartici.
SDXC memorijska kartica koriti exFAT sustav datoteka.
Provjerite je li vanjski uređaj kompatibilan s exFAT
sustavom datoteka prije spajanja kamere na uređaj.
Vaše računalo ne
prepoznaje SDXC
memorijsku karticu.
SDXC memorijska kartica koriti exFAT sustav datoteka.
Za korištenje SDXC memorijskih kartica na Windows XP
računalo, preuzmite i ažurirajte exFAT sustav datoteka
putem internetskih stranica tvrtke Microsoft.
Dodaci 124
Tehničke karakteristike fotoaparata
Senzor slike
Vrsta
1/2,3" (Približno 7,77 mm) BSI CMOS
Efektivni pikseli
Približno 16,38 megapiksela
Ukupni pikseli
Približno 16,79 megapiksela
Raspon
Objektiv
Žarišna duljina
Samsung objektiv f = 4,5–157,5 mm
(ekvivalentno filmu 35 mm: 25–875 mm)
Raspon F
zaustavljanja
F3.0 (W)–F5.9 (T)
Zoom
• Način fotografije: 1,0–35,0X (optički zoom X digitalni zoom:
70,0X, optički zoom X Intelli zoom: 70,0X)
• Mod reprodukcije: 1.0X–14.4X (ovisno o veličini slike)
Zaslon
Vrsta
TFT LCD
Značajka
3,0" (75,0 mm) 460K
Fokusiranje
Vrsta
TTL Automatski fokus (Centralni AF, Višestruki AF, AF
odabranog područja, AF praćenjem, AF prepoznavanja lica)
Normalno
(AF)
Snimanje
izbliza
Automatski
makro
Super makro
Široko (W)
Tele (T)
80 cm–beskonačno
150 cm–beskonačno
10-80 cm
150-350 cm
1 cm–beskonačno
150 cm–beskonačno
1 cm
Brzina okidača
• Automatski: 1/8–1/2000 sek.
• Program: 1–1/2000 sek.
• Noć: 8–1/2000 sek.
Ekspozicija
Upravljanje
Program AE
Područje
mjerenja svjetla
Višestruko, Točka, Prema središtu, Prepoznavanje lica
Kompenzacija
±2EV (1/3 EV koraci)
ISO ekvivalent
Automatski, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600,
ISO 3200, ISO 6400
Dodaci 125
Tehničke karakteristike fotoaparata
Bljeskalica
Snimanje
Način
Isključeno, Automatski, Isprav. crvenih očiju, Nadopunjujući
bljesak, Snimanje uz bljesk. s dužom eksp., Reduciranje crvenih
očiju
Raspon
• Široko: 80 cm–6 m (ISO Auto)
• Tele: 1,5–3 m (ISO Auto)
Vrijeme punjenja Približno 5 sek.
• Načini: Pametni Auto (Portret, Portret noću, Portret s
Fotografije
Redukcija drhtanja
Optička stabilizacija slike (OIS)
Efekt
Način snimanja
fotografija
Način snimanja
videozapisa
• Filter slika (Smart filtar): Minijaturno, Vinjetiranje, Poprečni
filtar, Fish-eye, Klasično, Retro
• Načini: Smart prepoznavanje scene (Krajolik, Plavo nebo,
• Dotjerivanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost
Filter filma (Smart filtar): Minijaturno, Vinjetiranje, Fish-eye,
Klasično, Retro, Palet. Učinak 1, Palet. Učinak 2, Palet. Učinak 3,
Palet. Učinak 4
Balans bijele boje
pozadinskim svjetlom, Noćno, Pozadinsko svjetlo, Krajolik,
Bijelo, Prirodno zeleno, Plavo nebo, Zalazak sunca, Makro,
Makro tekst, Makro boja, Tronožac, Akcija), Program, Ručno,
Scena (Vodič okvira, Noć, Portret, Djeca, Krajolik, izbliza,
Tekst, Zalaz sunca, Svitanje, Pozadinsko svjetlo, Vatromet,
Plaža & snijeg), Panorama, Magično plus (Snimka pri slabom
svjetlu, HDR, Dijeljeni snimak, Filter slika, Filter filma,
Uređivač slika)
• Uzastopno: N
eprekidno (8fps, 5fps, 3fps), Prediktivno
snimanje, Pojedinačno, Bracket (AE, WB)
• Brojač vremena: Isključeno, 2 sek, 10 sek
Videozapisi
Automatski balans, Dnevno svjetlo, Oblačno, Fluorescentno_H, Fluorescentno_S,
Volfram, Tvorničke postavke, Temp. boje
Ispis datuma
Datum & Vrijeme, Datum, Isključeno
Dodaci 126
Prirodno zeleno, Zalazak Sunca) Videozapis, Magično plus
(Filter filma)
• Format: MP4 (H.264) (Maks. vrijeme snimanja: 20 min)
• Veličina: 1920 X 1080, 1280 X 720, 640 X 480, 320 X 240
• Velika brzina: 360fps(176x128), 240fps(384x288)
• Glas: Uključeno, Isključeno, Zvuk zumiranja isključen
• Fotografiranje tijekom snimanja
• Uređivanje videozapisa (ugrađeno): Pauza tijekom snimanja,
Snimanje statične slike
Tehničke karakteristike fotoaparata
Reprodukcija
Ikona
• Tip: Jedna slika, Minijature, Prikaz višestrukih slika u nizu s
glazbom i efektima, Filmski zapis
Fotografije
Videozapisi
4608 X 3072
• Uređivanja: Promjena veličine, Rotiraj, Smart filtar, Skrati
• Efekt: Dotjerivanje slike (Svjetlina, Kontrast, Zasićenost,
ACB, Retuširanje lica, Reduciranje crvenila očiju), Smart filtar
(Normal, Minijaturno, Vinjetiranje, Poprečni filtar, Fish-eye,
Klasično, Retro)
4608 X 2592
3648 X 2736
Veličina slike
Uređenje: Snimanje statične slike, Skraćivanje vremena
1984 X 1488
• Interna memorija: Približno 74 MB
• Vanjska memorija (opcija):
Format datoteke
2832 X 2832
2592 X 1944
Pohrana
Medij
Veličina
4608 X 3456
1920 X 1080
SD kartica (zajamčeno2 GB),
SDHC kartica (zajamčeno do 32 GB),
SDXC kartica (zajamčeno do 64 GB)
Kapacitet interne memorije možda neće odgovarati ovim
podacima.
1024 X 768
• Statična slika: JPEG (DCF), EXIF 2.21
• Filmski zapis: MP4 (Video: MPEG-4.AVC/H.264, Audio: AAC)
Dodaci 127
Tehničke karakteristike fotoaparata
Sučelje
Dimenzije (Š x V x D)
Priključak
digitalnog izlaza
USB 2.0
118,9 X 83,8 X 56,5 mm (bez izvlačenja)
Audio ulaz/izlaz
Interni zvučnik (Mono), Mikrofon (Stereo)
503 g (bez baterije i memorijske kartice)
Video izlaz
• A/V: NTSC, PAL (može se odabrati)
• HDMI 1.4: NTSC, PAL (odabirljivo)
Radna temperatura
Priključak za DC
napajanje
5,0 V
Radna vlažnost
Težina
0-40 °C
5–85 %
Izvor napajanja
Punjiva baterija
Litij-ionska baterija (SLB-10A, 1050 mAh)
Vrsta priključka
Micro USB (5 pinova)
Izvor napajanja može se razlikovati, ovisno o regiji.
Softver
i-Launcher
Specifikacije se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti radi poboljšanja performansi.
Dodaci 128
Rječnik
Kompozicija
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično, poštivanje
pravila trećine vodi do dobre kompozicije.
ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta)
Ova značajka automatski poboljšava kontrast slika kad je subjekt osvjetljen
pozadinskim osvjetljenjem ili kada postoji veliki kontrast između subjekta i
pozadine.
AEB (Automatsko braketiranje ekspozicije)
Ova značajka automatski snima nekoliko slika sa različitim ekspozicijama kako biste
snimili slike s pravilnom ekspozicijom.
AF (Automatski fokus)
Sustav koji automatski fokusira objektiv kamere na subjektu. Vaš fotoaparat koristi
kontrast za automatsko fokusiranje.
Zaslon
Zaslon kontrolira količinu svjetlosti koja doseže senzor fotoaparata.
Podrhtavanje fotoaparata (zamagljenje)
Ako se fotoaparat pomakne dok je okidač otvoren, cijela slika može izgledati
zamagljena. To se događa češće kada je brzina zatvarača mala. Spriječite
podrhtavanje fotoaparata povećanjem osjetljivosti, korištenjem bljeskalice ili veće
brzine okidača. Alternativno, koristite stativ, DIS ili OIS funkciju za stabiliziranje
fotoaparata.
DCF (Sustav organizacije datoteka fotoaparata)
Specifikacija za definiranje formata datoteke i datotečnog sustava za digitalne
fotoaparate koju je donijela Japanska udruga proizvođača elektroničke i
informatičke tehnologije (JEITA).
Dubinska oštrina
Udaljenost između najbliže i najdalje točke koje se mogu prihvatljivo fokusirati
na fotografiji. Dubinska oštrina varira s zaslonom objektiva, žarišnom duljinom
i udaljenosti od fotoaparata do subjekta. Na primjer, odabirom manjeg zaslona
povećava se dubinska oštrina i zamagljuje pozadina kompozicije.
Digitalni zoom
Značajka kojom se umjetno povećava veličina zuma dostupnog s objektivom za
zumiranje (optički zoom). Kada koristite digitalni zum, kvaliteta slike će se pogoršati
kako se uvećanje povećava.
Dodaci 129
Rječnik
DIS (Digitalna stabilizacija slike)
Ova značajka kompenzira u realnom vremenu podrhtavanje i vibriranje tijekom
snimanja. Može doći do određenog slabljenja kvalitete slike u usporedbi s optičkom
stabilizacijom slike.
EV (Vrijednost ekspozicije)
Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i zaslona objektiva koje rezultiraju u
istoj ekspoziciji.
EV kompenzacija
Ova vam značajka omogućuje brzo podešavanje vrijednosti ekspozicije mjerene
fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja ekspozicije vaših
fotografija. Postavite EV kompenzaciju na -1,0 EV kako biste prilagodili vrijednost za
jedan korak tamnije i 1,0 EV za jedan korak svjetlije.
Exif (Exchangeable Image File Format)
Specifikacija za definiranje formata slike za digitalne fotoaparate koju je donijela
Japanska udruga za razvoj elektroničke industrije (JEIDA).
Ekspozicija
Količina svjetla koja može dosegnuti senzor fotoaparata. Ekspozicija se kontrolira
kombinacijom brzine zatvarača, otvor objektiva i ISO osjetljivosti.
Bljeskalica
Brzina svjetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u uvjetima
slabog osvjetljenja.
Žarišna duljina
Udaljenost od sredine objektiva do žarišne točke (u milimetrima). Veće žarišne
duljine rezultiraju u užim kutovima prikaza i subjekt je uvećan. Manje žarišne duljine
rezultiraju u širim kutovima prikaza.
H.264/MPEG-4
Visoko komprimirani format videozapisa utvrđen međunarodnim standardom
organizacija ISO-IEC i ITU-I razvila je grupa Joint Video Team (JVT). Ova kodek može
osigurati dobru kvalitetu video zapisa pri maloj brzini prijenosa.
Senzor slike
Fizički dio digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite za svaki piksel na slici. Svaki
photosite snima svjetlinu svjetla koje ga udara tijekom ekspozicije. Uobičajene vrste
senzora su CCD (nabojem spregnuti sklop) i CMOS (komplementarni metal-oksidni
poluvodič).
Dodaci 130
Rječnik
MJPEG (Motion JPEG)
Format videozapisa koji je kompresiran kao JPEG slika.
ISO osjetljivost
Osjetljivost fotoaparata na svjetlo, na temelju ekvivalentne brzine filma koji se
koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osjetljivosti, fotoaparat koristi
veću brzinu okidača, što može smanjiti zamagljenost uzrokovanu podrhtavanjem
fotoaparata i slabim osvjetljenjem. Međutim, slike s visokom osjetljivošću su
osjetljivije na šum.
Šum
Pogrešno protumačeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti kao pogrešno
postavljeni ili slučajni, svijetli pikseli. Šum se obično javlja kada su fotografije
snimljene uz visoku osjetljivost ili kada je osjetljivost automatski postavljena na
tamnom mjestu.
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Rasipajući način kompresije digitalnih slika. JPEG slike su kompresirane kako bi se
smanjila njihova ukupna veličina s minimalnim pogoršanjem razlučivosti slike.
LCD (Liquid Crystal Display)
Vizualni prikaz najčešće korišten u potrošačkoj elektronici. Za ovaj zaslon je
potrebno posebno pozadinsko osvjetljenje, kao što je CCFL ili LED, za reproduciranje
boja.
Makro
Ova značajka omogućuje vam snimanje fotografija izbliza veoma malih predmeta.
Kada koristite značajku makro, kamera može održavati oštar fokus na malim
predmetima približno omjeru prirodne veličine (1:1).
Optički zoom
To je opći zum koji može povećati slike s objektivom i ne pogoršava kvalitetu slika.
Kvaliteta
Izraz stupnja kompresije koji se koristi na digitalnim slikama. Slike najbolje kvalitete
imaju niži stupanj kompresije, koja obično rezultira većom veličinom datoteke.
Razlučivost
Broj piksela prisutnih na digitalnoj slici. Slike u visokoj rezoluciji sadrže više piksela i
obično pokazuju više pojedinosti nego slike u niskoj rezoluciji.
Mjerenje
Mjerenje se odnosi na način kojim fotoaparat mjeri količinu svjetlosti radi
postavljanja ekspozicije.
Dodaci 131
Rječnik
Brzina okidača
Brzina zatvarača se odnosi na vrijeme potrebno za otvaranje i zatvaranje okidača,
a to je važan čimbenik za osvjetljenost fotografije, s obzirom da ona kontrolira
količinu svjetla koja prolazi kroz otvor objektiva prije nego što dosegne senzor
slike. Velika brzina zatvarača donosi manje vremena za puštanje svjetlosti, tako da
fotografija postaje tamnija i lakše zamrzava subjekta u pokretu.
Vinjetiranje
Smanjenje osvjetljenosti slike ili zasićenosti na periferiji (vanjski rubovi) u odnosu na
centar slike. Vinjetiranje može privući interesovanje za subjekte smještene u centru
slike.
Balans bijele boje (balans boja)
Podešavanje intenziteta boje (obično primarne boje crvena, zelena i plava) na slici.
Cilj podešavanja balansa bijele boje, ili ravnoteže boja, je ispravno prikazivanje boja
na slici.
Dodaci 132
Ispravno odlaganje proizvoda
(Električni i elektronički otpad)
(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za
prikupljanje otpada)
Ispravno odlaganje baterija iz ovog proizvoda
(Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje
otpada)
Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se
proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi
trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste
spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem
otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako
biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.
Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili
proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet
može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju ukazuje na to da se istrošene baterije
iz ovog proizvoda ne smiju odlagati s ostalim kućanskim otpadom. Kemijski simboli
Hg, Cd ili Pb označuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo u količinama višim od
referentnih razina navedenih u dokumentu Europske unije "EC Directive 2006/66".
Ukoliko baterije nisu ispravno odložene, navedene tvari mogu narušiti zdravlje ljudi
ili naštetiti okolišu.
Radi zaštite prirodnih resursa i promicanja ponovne upotrebe materijala, molimo
vas da odvojite baterije od ostalih vrsta otpada i reciklirajte ih putem lokalnog,
besplatnog sustava za odlaganje baterija.
Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se
miješati s drugim komercijalnim otpadom.
Logotip PlanetFirst ukazuje na predanost tvrtke Samsung Electronics
održivom razvoju i društvenoj odgovornosti kroz poslovanje i
upravljanje koje štiti okoliš.
Dodaci 133
Kazalo
A
B
Č
AF pomoćno svjetlo
Balans bijele boje 72
Baterija
Čišćenje
lokacija 15
Postavke 109
AF zvuk 106
Anynet+ (HDMI-CEC) 107
Automatsko izjednačenje kontrasta
(ACB)
Način reprodukcije 93
Način snimanja 71
Autoportret 67
Auto. zaslon isključen 107
A/V priključak 15
D
Bljeskalica
Automatski 61
Isključeno 61
Nadopunjujući bljesak 61
Reduciranje crvenila očiju 61
Reduciranje pojave crvenih očiju 61
Snimanje uz bljeskalicu s manjom
brzinom zatvarača 61
Lampica brojača vremena 15
Način snimanja 58
Način reprodukcije 93
Način snimanja 70
Kućište fotoaparata 112
Objektiv 112
Zaslon 112
Oprez 119
Punjenje 21
Umetanje 20
Brisanje datoteka 85
Brojač vremena
Reduciranje pojave crvenih očiju 94
Svjetlost
Digitalni zoom 34
Dodatna oprema 14
Dopola pritisnite okidač 37
Dotjerivanje slike
ACB 93
Kontrast
Način reprodukcije 93
Način snimanja 78
Oštrina 78
Brzi pregled 107
Dodaci 134
Zasićenost
Način reprodukcije 93
Način snimanja 78
E
Ekspozicija 70
F
Formatiranje 109
Kazalo
G
Gumb Izbornik 17
Gumb okidača 15
Gumb reprodukcije 17
Gumb za UKLJUČIVANJE/
ISKLJUČIVANJE 15
Gum SNIM 15
i-Launcher 99
Intelli zoom 35
ISO osjetljivost 62
Izvlačenje slike iz videozapisa 90
M
N
Makro
Način Pametni Auto 40
Način Program 42
Način rada Magično plus
K
Memorijska kartica
Kontrast
Način reprodukcije 93
Način snimanja 78
H
HDMI veličina 107
HDTV 96
Kotačić odabira načina rada 17
Kvaliteta slike 57
I
L
Ikone
Način reprodukcije 81
Način snimanja 24
Automatski makro 64
Makro 64
Super makro 64
Oprez 117
Umetanje 20
Minijature 82
Mjerenje
Mjerenje prosječnog svjetla s
naglaskom na središnji dio 72
Točka 72
Višestruko 72
Lampica auto fokusa 109
Licence otvorenog koda 109
Linija za navođenje 106
Dodaci 135
Dijeljeni snimak 48
Filter filma 50
Filter slika 49
HDR (visoki dinamički raspon) 47
Snimka pri slabom svjetlu 47
Način rada Panorama 45
Način reprodukcije 81
Način Ručni 43
Način scene 44
Način videozapisa 51
Kazalo
O
Održavanje fotoaparata 112
Odspajanje fotoaparata 97
Optička stabilizacija slike (OIS) 36
Osvjetljenje zaslona 107
Oštrina 78
Otisak 109
Otkrivanje treptaja 68
P
Početna slika 106
Početni zaslon 26
Područje fokusa
AF odabranog područja 64
AF praćenjem 64
Centralni AF 64
Višestruki AF 64
Poruke o pogreškama 111
Postavke 108
Postavke datuma/vremena 108
Postavke jezika 108
Postavke vremena 22
Postavke vremenske zone 22, 108
Postavke zvuka 32
Povećavanje 86
Povezivanje na računalo
Mac 98
Windows 100
Pregled datoteka
HDTV 96
Kategorija 83
Minijature 82
Panoramske fotografije 87
Prikaz slika u nizu 88
TV 95
Prepoznavanje lica 67
Prijenos datoteka
Mac 98
Windows 100
Prikaz slika u nizu 88
Punjenje 21
R
Razlučivost
Način reprodukcije 91
Način snimanja 56
Reduciranje pojave crvenih očiju
Način reprodukcije 94
Način snimanja 59
Resetiranje 109
Retuširanje lica 94
Dodaci 136
S
Sadržaj kutije 14
Servisni centar 122
Smart filtar
Način reprodukcije 92
Način snimanja fotografija 49
Način snimanja videozapisa 50
Snimanje osmijeha 68
Snimanje portreta
Autoportret 67
Otkrivanje treptaja 68
Prepoznavanje lica 67
Reduciranje crvenila očiju 61
Reduciranje pojave crvenih očiju 61
Snimanje osmijeha 68
Svjetlost
Način reprodukcije 93
Način snimanja 70
Kazalo
T
V
Tehničke karakteristike fotoaparata
125
Video
U
Video izlaz 107
Vrsta prikaza 31
Uređivanje fotografija 91
Uređivanje videozapisa
Dotjerivanje 90
Snimanje 90
USB priključak 15
Utor za stativ 16
Uzastopni načini
Bracket 76
Neprekidno 75
Prediktivno snimanje 76
Ž
Žaruljica stanja 16
Način reprodukcije 89
Način snimanja 51
Z
Zakretanje 91
Zasićenost
Način reprodukcije 93
Način snimanja 78
Zaštita datoteka 84
Zoom
Gumb za zumiranje 16
Korištenje zumiranja 34
Postavke zvuka zooma 79
Dodaci 137
Za post-prodajne usluge ili upite pogledajte jamstvo priloženo uz
proizvod ili posjetite naše Internet-mjesto www.samsung.com.
Download PDF

advertising