Ovaj korisnički priručnik sadrži detaljne
korisničke upute za fotoaparat. Pročitajte
priručnik u potpunosti.
 Kliknite temu
Osnovno rješavanje problema
User Manual
PL210/PL211
Kratke upute
Sadržaj
Osnovne funkcije
Proširene funkcije
Mogućnosti snimanja
Reprodukcija/uređivanje
Postavke
Dodaci
Kazalo
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Uvijek se pridržavajte sljedećih uputa i korisničkih savjeta kako biste izbjegli opasne situacije i osigurali najbolji mogući način rada
fotoaparata.
Fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih
ljubimaca.
Upozorenje—situacije koje mogu uzrokovati ozljede vas
ili drugih
Fotoaparat i pribor za fotoaparat držite izvan dosega male djece i kućnih
ljubimaca. Mali dijelovi mogu uzrokovati gušenje ili ozbiljne ozljede
ukoliko su progutani. Pomični dijelovi i pribor mogu također predstavljati
fizičku opasnost.
Nemojte rastavljati ili pokušavati popraviti vaš fotoaparat.
To može uzrokovati strujni udar ili oštećenja na fotoaparatu.
Fotoaparat ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti niti
visokoj temperaturi u dužem vremenskom razdoblju.
Fotoaparat ne koristite u blizini zapaljivih ili eksplozivnih
plinova i tekućina.
To može uzrokovati požar ili eksploziju.
Duža izloženost sunčevoj svjetlosti ili ekstremnim temperaturama može
uzrokovati trajna oštećenja na unutrašnjim dijelovima fotoaparata.
Nemojte umetati zapaljive tvari u fotoaparat ili spremati te
tvari u blizini fotoaparata.
Izbjegavajte pokrivati fotoaparat ili punjač dekama ili
odjećom.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Fotoaparat se može pregrijati, što može deformirati kameru ili uzrokovati
požar.
Fotoaparatom nemojte rukovati mokrim rukama.
Ako tekućina ili strana tijela dospiju unutar fotoaparata,
odmah isključite sve izvore napajanja, kao što su baterija
ili punjač, a zatim se obratite Samsung servisnom centru.
To može uzrokovati električni udar.
Spriječite oštećenja vida subjekta.
Bljeskalicu nemojte koristiti u neposrednoj blizini (bliže od 1 m/3 stope)
osoba ili životinja. Uporaba bljeskalice preblizu očiju subjekta može
uzrokovati privremeno ili trajno oštećenje čula vida.

1
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Ne koristite baterije za druge namjene.
Oprez—situacije koje mogu uzrokovati oštećenje
fotoaparata ili druge opreme
To može uzrokovati požar ili električni udar.
Ne dodirujte bljeskalicu prilikom okidanja
Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete
koristiti.
Bljeskalica je veoma vruća kada se okida i spaliti kožu.
Kada koristite AC punjač, isključite kameru prije nego što
isključite napajanje do AC punjača.
Umetnute baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i
uzrokovati ozbiljna oštećenja fotoaparata.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
Koristite samo originalne, litij-ionske zamjenske baterije
koje preporučuje proizvođač. Nemojte oštetiti ili zagrijati
bateriju.
Ako ne koristite punjač, iskopčajte ga iz napajanja.
Ako to ne učinite, može doći do pojave požara ili električnog udara.
To može uzrokovati požar ili osobne ozljede.
Prilikom punjenja baterija nemojte koristiti oštećeni kabel
napajanja, utikač ili olabavljenu utičnicu.
Koristite samo baterije, punjače, kabele i pribor koje je
odobrila tvrtka Samsung.
To može uzrokovati požar ili električni udar.
●● Neodobrene baterije, punjači, kabeli ili dodaci mogu urokovati
eksplozije baterija, oštećenja fotoaparata ili uzrokovati ozljede.
●● Samsung nije odgovoran za štete ili ozljede uzrokovane korištenjem
neodobrenih baterija, punjača, kabela ili pribora.
Nemojte dopustiti da AC punjač dođe u dodir s + / priključcima na bateriji.
To može uzrokovati požar ili električni udar.

2
Zdravstvene i sigurnosne informacije
Nemojte na silu gurati dijelove fotoaparata ili primjenjivati
pritisak na njega.
Prije uporabe provjerite radi li fotoaparat ispravno.
To može uzrokovati kvar na fotoaparatu.
Proizvođač ne preuzima odgovornost za gubitak ili oštećenje datoteka
koje je posljedica kvara fotoaparata ili nepravilne upotrebe.
Budite pažljivi prilikom priključivanja kabela ili adaptera te
ugradnje baterija i memorijskih kartica.
Kraj kabela s indikatorom (▲) morate priključiti u
fotoaparat.
Spajanje priključaka na silu, nepravilno povezivanje kabela ili nepravilna
ugradnja baterija i memorijskih kartica može oštetiti priključke, kontakte
i pribor.
Vaše bi datoteke u slučaju da kabel naopako priključite mogle biti
oštećene. Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
Kartice s magnetskim trakama držite podalje od kućišta
fotoaparata.
Podaci spremljeni na karticu mogu se oštetiti ili obrisati.
Nikad ne koristite oštećeni punjač, bateriju ili memorijsku
karticu.
To može uzrokovati električni udar ili kvar fotoaparata ili uzrokovati
požar.

3
Organizacija korisničkog priručnika
Osnovne funkcije
Copyright information
11
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i
osnovnim funkcijama snimanja.
●● Microsoft Windows i Windows logotip registrirani su zaštitni znakovi
tvrtke Microsoft Corporation.
●● micro SD™, micro SDHC™ registrirani su zaštitni znakovi tvrtke SD
Association.
●● Mac je registrirani zaštitni znak tvrtke Apple Corporation.
●● Zaštitni znaci i trgovački nazivi korišteni u ovom priručniku vlasništvo
su odgovarajućih tvrtki koje ih posjeduju.
Proširene funkcije
28
Saznajte kako snimiti fotografiju odabirom određenog
načina rada te kako snimiti video ili zvučni zapis.
Mogućnosti snimanja
40
Saznajte koje su mogućnosti načina snimanja.
●● Tehnički podaci fotoaparata ili sadržaj priručnika mogu se
izmijeniti bez prethodne najave u svrhu nadogradnje funkcija
fotoaparata.
●● Nemate dopuštenje za ponovnu uporabu ili distribuciju bilo kojeg
dijela ovog priručnika bez prethodnog odobrenja.
●● Za informacije o ‘Open Source’ licenci pogledajte
"OpenSourceInfo.pdf" u priloženom CD-ROM mediju.
Reprodukcija/uređivanje
61
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili zvučne
zapise te kako uređivati fotografije ili videozapise.
Također saznajte kako povezati kameru i računalo,
fotopisač ili TV.
Postavke
83
Pogledajte mogućnosti za konfiguraciju postavki
fotoaparata.
Dodaci
Pribavite informacije o porukama o pogrešci,
specifikacijama i održavanju.

4
89
Oznake korištene u ovom priručniku
Način snimanja
Ikone korištene u ovom priručniku
Oznaka
Ikona Funkcija
Pametni Auto
Dodatne informacije
Program
Sigurnosna upozorenja i mjere
DUAL IS
Scena
Videozapis
Ikone Način snimanja
[ ]
Tipke fotoaparata; na primjer: [Okidač]
(predstavlja tipku okidača)
( )
Broj stranice odgovarajuće informacije
→
Raspored mogućnosti ili izbornika koje trebate odabrati
kako biste izvršili postupak; na primjer: Odaberite
Snimanje → Balans bijele boje (Snimanje, a zatim
Balans bijele boje).
*
Komentar
Kratice korištene u ovom priručniku
Ikone označavaju dostupnost funkcije u odgovarajućem načinu
možda neće podržavati funkcije za sve
snimanja. Način
scene.
npr.)
Dostupno za načine
Program, DUAL IS i
Videozapis

5
Kratica
Definicija
ACB
Auto Contrast Balance
(Automatsko izjednačenje kontrasta)
AEB
Auto Exposure Bracket (Automatsko snimanje raspona)
AF
Auto Focus (Automatsko fokusiranje)
DIS
Digital Image Stabilization (Digitalna stabilizacija slike)
DPOF
Digital Print Order Format
(Format za naručivanje digitalnih slika)
EV
Exposure Value (Vrijednost ekspozicije)
OIS
Optical Image Stabilization (Optička stabilizacija slike)
ISO
International Organization for Standardization
(Međunarodna organizacija za standardizaciju)
WB
White Balance (Izjednačavanje bijele boje)
Izrazi koji se koriste u ovom priručniku
Pritisak okidača
Ekspozicija (Svjetlina)
●●Dopola [Okidač]: pritisnite okidač dopola.
●●Pritisnite [Okidač]: pritisnite okidač do kraja.
Količina svjetla koja ulazi u fotoaparat određuje ekspoziciju.
Ekspoziciju možete mijenjati brzinom okidača, vrijednošću
promjera leće i ISO brzinom. Promjenom ekspozicije fotografije
postaju tamnije ili svjetlije.
Dopola [Okidač]
Normalna ekspozicija
Pritisnite [Okidač]
Subjekt, pozadina i kompozicija
●●Subjekt: glavni objekt scene, primjerice osoba, životinja ili mrtva
priroda.
●●Pozadina: objekti oko predmeta.
●●Kompozicija: kombinacija subjekta i pozadine.
Pozadina
Kompozicija
Subjekt

6
Prevelika ekspozicija (presvijetlo)
Osnovno rješavanje problema
Odgovore na česta pitanja možete jednostavno dobiti postavljanjem mogućnosti snimanja.
Oči subjekta izgledaju Ovaj je efekt uzrokovan refleksijom bljeskalice fotoaparata.
Isprav. crvenih očiju ili
crvene.
●● Mogućnost bljeskalice postavite na
●● Ako je fotografija već snimljena, u izborniku uređivanja odaberite
(str. 72)
Reduc. crvenih očiju. (str. 43)
Reduciranje crvenila očiju.
Fotografije imaju
mrlje prašine.
Čestice prašine lebde u zraku te ih je moguće snimiti u fotografiji prilikom upotrebe bljeskalice.
●● Isključite bljeskalicu ili izbjegavajte snimanje fotografija u prašnjavim mjestima.
●● Postavite mogućnosti ISO brzine. (str. 44)
Fotografije su
zamućene.
Ovo može biti uzrokovano snimanjem fotografija pri slabom osvjetljenju ili nepravilnim držanjem
fotoaparata.
●● Pritisnite [Okidač] dopola da biste provjerili je li subjekt u fokusu. (str. 26)
. (str. 25)
●● Uporabite način
Fotografije su
zamućene kod
noćnog snimanja.
Kako fotoaparat pokušava uloviti čim više svjetlosti, tako se brzina okidača usporava.
Ovo može znatno otežati mirno držanje fotoaparata i uzrokovati podrhtavanje.
Noć u načinu
. (str. 34)
●● Odaberite
●● Uključite bljeskalicu. (str. 43)
●● Postavite mogućnosti ISO brzine. (str. 44)
●● Podrhtavanje fotoaparata spriječite korištenjem stativa.
Subjekti ispadaju
suviše mračni
zbog pozadinskog
osvjetljenja.
Kad se iza subjekta nalazi izvor svjetla ili ako postoji visoki kontrast između
svijetlih i tamnih područja, subjekt može ispasti prigušen.
●● Izbjegavajte snimanje prema suncu.
Pozadinsko svjetlo u načinu
. (str. 30)
●● Odaberite
●● Mogućnost bljeskalice postavite na Nadopunjujući bljesak. (str. 43)
●● Postavite mogućnost automatsko izjednačenje kontrasta (ACB). (str. 53)
●● Podesite ekspoziciju. (str. 53)
Točka ako je Subjekt jarke boje u središtu kadra. (str. 54)
●● Postavite mogućnost mjerenja na

7
Kratke upute
Fotografiranje ljudi
●●
način > Naglašavanje objekta ► 33
●●
način > Retuširani portret ► 32
●● Reduciranje pojave crvenih očiju , Reduciranje crvenila
očiju (sprečavanje ili korekcija crvenih očiju) ► 43
●● Prepoznavanje lica ► 48
Fotografiranje noću ili u tami
●●
način > Noć ► 34
●●
način > Zalaz sunca, Svitanje ► 30
●● Mogućnosti bljeskalice ► 43
●● ISO brzina (podešavanje osjetljivosti na svjetlo) ► 44
Snimanje akcijskih fotografija
●● Neprekidno, Slikanje pokreta ► 56
Fotografiranje teksta, insekata ili
cvijeća
Prilagođavanje ekspozicije (svjetline)
●● Podešavanje vrijednosti ekspozicije (podešavanje
ekspozicije) ► 53
●● ACB (kompenzacija subjekta u odnosu na svijetlu
pozadinu) ► 53
●● Područje mjerenja svjetla ► 54
●● AEB (snimanje tri fotografije iste scene s različitom
ekspozicijom) ► 56
Primjena različitih efekata
●●
način > Magic okvir ► 31
●● Efekti Smart filtra ► 57
●● Podešavanje slike (podešavanje zasićenosti,
oštrine ili kontrasta) ► 60
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
●● Optical Image Stabilisation
(OIS-Optički stabilizator slike) ► 25
●●
način ► 34
●●
način > Tekst ► 30
●● S
nimanje izbliza, Automatski makro (snimanje krupnih
kadrova) ► 45
●● Balans bijele boje (prilagodba tona boje) ► 54

8
●● Pregled datoteka prema
kategoriji pomoću mogućnosti
Smart Album ► 64
●● Brisanje svih datoteka na
memorijskoj kartici ► 66
●● Prikaz datoteka u obliku
dijaprojekcije ► 67
●● Prikaz datoteka na TV-u ► 75
●● Povezivanje fotoaparata s
računalom ► 76
●● Podešavanje zvuka i
glasnoće ► 85
●● Podešavanje svjetline
zaslona ► 85
●● Promjena jezika zaslona ► 86
●● Postavljanje datuma i
vremena ► 86
●● Formatiranje memorijske
kartice ► 86
●● Rješavanje problema ► 99
Sadržaj
Upotreba načina Pametno prepoznavanje scena ........... 37
Snimanje zvučnih zapisa .................................................. 39
Snimanje zvučnog zapisa ................................................ 39
Dodavanje zvučnog zapisa u fotografiju .......................... 39
Osnovne funkcije . ................................................................... 11
Sadržaj kutije ...................................................................... 12
Izgled fotoaparata .............................................................. 13
Umetanje baterije i memorijske kartice ........................... 15
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata ................... 16
Punjenje baterije .............................................................. 16
Uključivanje fotoaparata .................................................. 16
Izvođenje početnog postavljanja ..................................... 17
Ikone za učenje .................................................................. 18
Odabir mogućnosti ............................................................ 19
Postavljanje zaslona i zvuka . ........................................... 21
Promjena vrste zaslona ................................................... 21
Postavka zvuka ............................................................... 21
Snimanje fotografija .......................................................... 22
Zumiranje . ....................................................................... 23
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) .................. 25
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija .......................... 26
Mogućnosti snimanja .............................................................. 40
Odabir razlučivosti i kvalitete ........................................... 41
Odabir razlučivosti ........................................................... 41
Odabir kvalitete slike ....................................................... 41
Upotreba timera ................................................................. 42
Snimanje u tami ................................................................. 43
Sprečavanje efekta crvenih očiju ..................................... 43
Upotreba bljeskalice ........................................................ 43
Podešavanje ISO brzine .................................................. 44
Promjena fokusa fotoaparata ........................................... 45
Upotreba funkcije macro . ................................................ 45
Upotreba automatskog fokusiranja .................................. 45
Upotreba praćenja automatskog fokusiranja ................... 46
Podešavanje područje fokusiranja . ................................. 47
Upotreba funkcije prepoznavanja lica ............................. 48
Otkrivanje lica .................................................................. 48
Snimanje autoportreta ..................................................... 49
Snimanje Osmijeha ......................................................... 49
Otkrivanje treptaja ........................................................... 50
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica . ........... 50
Registriranje obraza kao omiljenih (My Star) . ................. 51
Podešavanje svjetline i boje ............................................. 53
Ručno prilagođavanje ekspozicije (EV) ........................... 53
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB) ............... 53
Promjena mogućnosti mjerenja ....................................... 54
Proširene funkcije . .................................................................. 28
Načini snimanja . ................................................................ 29
Upotreba načina Automatski pametno . ........................... 29
Upotreba načina Scena ................................................... 30
Korištenje načina rada Magic okvir . ................................ 31
Upotreba načina Uljepšavajući snimak . .......................... 32
Korištenje načina rada Naglašavanje objekta ................. 33
Upotreba načina DUAL IS ............................................... 34
Upotreba načina Noćno ................................................... 34
Upotreba načina Program ............................................... 35
Snimanje videa ............................................................. 36

9
Sadržaj
Postavke .................................................................................. 83
Odabir izvora svjetlosti (Izjednačavanje bijele boje) ....... 54
Upotreba načina za uzastopno snimanje . ...................... 56
Poboljšavanje fotografija .................................................. 57
Primjena efekata Smart filtra ........................................... 57
Podešavanje fotografija ................................................... 60
Izbornik postavki fotoaparata . ......................................... 84
Pristup izborniku postavki ................................................ 84
Zvuk ................................................................................. 85
Zaslon .............................................................................. 85
Postavke .......................................................................... 86
Reprodukcija/uređivanje ......................................................... 61
Dodaci ...................................................................................... 89
Reprodukcija ...................................................................... 62
Pokretanje načina za reprodukciju .................................. 62
Pregled fotografija ........................................................... 67
Reprodukcija videa .......................................................... 68
Reprodukcija zvučnih zapisa ........................................... 69
Uređivanje fotografije ........................................................ 70
Promjena veličine fotografija ........................................... 70
Zakretanje fotografije ....................................................... 70
Primjena efekata Smart filtra ........................................... 71
Korekcija problema s ekspozicijom ................................. 72
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF) ............................... 74
Prikaz datoteka na TV-u .................................................... 75
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows) ............ 76
Prijenos datoteka pomoću programa Intelli-studio .......... 77
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata kao
izmjenjivog diska ............................................................. 79
Odspajanje fotoaparata (za sustav Windows XP) ........... 80
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac) . ................... 81
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge) ...................... 82
Poruke pogrešaka . ............................................................ 90
Održavanje fotoaparata ..................................................... 91
Čišćenje fotoaparata . ...................................................... 91
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata . .......................... 92
O memorijskim karticama ................................................ 93
O bateriji .......................................................................... 95
Prije kontaktiranja servisnog centra . .............................. 99
Tehničke karakteristike fotoaparata .............................. 102
Rječnik .............................................................................. 106
Kazalo . .............................................................................. 110

10
Osnovne funkcije
Saznajte više o izgledu fotoaparata, ikonama i osnovnim
funkcijama snimanja.
Sadržaj kutije … ………………………………………………… 12
Izgled fotoaparata … …………………………………………… 13
Umetanje baterije i memorijske kartice … …………………… 15
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata …………………… 16
Punjenje baterije … …………………………………………
16
Uključivanje fotoaparata … …………………………………
16
Izvođenje početnog postavljanja … …………………………… 17
Ikone za učenje … ……………………………………………… 18
Odabir mogućnosti ……………………………………………… 19
Postavljanje zaslona i zvuka …………………………………… 21
Promjena vrste zaslona … …………………………………
21
Postavka zvuka … …………………………………………
21
Snimanje fotografija … ………………………………………… 22
Zumiranje ……………………………………………………
23
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS) ………………
25
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija … …………………… 26
Sadržaj kutije
U kutiji proizvoda provjerite sljedeće stavke.
Dodatna oprema
Fotoaparat
Remen
AC ispravljač/USB kabel
CD-ROM s korisničkim
priručnikom
Punjiva baterija
Torbica za fotoaparat
Memorijska kartica/
Prilagodnik memorijske
kartice
A/V kabel
Punjač baterije
Priručnik za brzi početak
Ilustracije se mogu razlikovati od stvarnih stavki.
Osnovne funkcije
12
Izgled fotoaparata
Prije početka upoznajte dijelove i funkcije fotoaparata.
Tipka zooma
●● Zumirajte tijekom načina snimanja.
●● Zumirajte dio fotografije ili pregledajte slike kao
minijature u načinu reprodukcija.
●● Podesite glasnoću u načinu reprodukcija.
Tipka okidača
Zvučnik
Tipka POWER
(Uključivanje/isključivanje)
Mikrofon
AF pomoćno svjetlo / svjetlo samookidača
Bljeskalica
Objektiv
Utor za stativ
Pokrov odjeljka baterije
Umetnite memorijsku karticu i bateriju
Osnovne funkcije
13
Izgled fotoaparata
Žaruljica stanja
● Treperi: Kod spremanja fotografije
ili videa koji se očitavaju na
računalu ili pisaču, ili izvan fokusa
●● Svijetli: Kod povezivanja s
računalom ili u fokusu
USB i A/V priključak
Prihvaća USB ili A/V
kabel
Prikaz
Tipka za odabir načina rada: Otvara popis načina rada za slikanje
Ikona
Način
Pametni
Auto
Snimite fotografiju tako da fotoaparat odabere
način scene prema otkrivenim značajkama
Program
Snimite fotografiju uz postavljanje mogućnosti
Gumb
Opis
Opis
DUAL IS
Snimite fotografiju uz mogućnosti koje su
pogodne za smanjeno podrhtavanje fotoaparata
Scena
Snimite fotografiju s prethodno postavljenim
mogućnostima za određenu scenu
Videozapis
Snimanje videa
Pristup mogućnostima ili izbornicima.
Navigacija
U načinu snimanja
Tijekom postavki
Promjena mogućnosti prikaza
Prema gore
Promjena mogućnosti za macro Prema dolje
Promjena mogućnosti
bljeskalice
Ulijevo
Promjena mogućnosti timera
Udesno
Potvrda označene mogućnosti ili izbornika.
Reprodukcija Pokretanje načina reprodukcija
Funkcija
Osnovne funkcije
14
●● Pristup mogućnostima u načinu snimanja.
●● Brisanje datoteka u načinu reprodukcija.
Umetanje baterije i memorijske kartice
Saznajte kako umetnuti bateriju i dodatnu memorijsku karticu u kameru.
Vađenje baterije i memorijske kartice
Nježno gurnite dok se
kartica ne otpusti iz
fotoaparata, a zatim
povucite iz utora.
Memorijska kartica
Gumb za
zaključavanje baterije
Memorijsku karticu umetnite s
pozlaćenim kontaktima prema
gore.
Bravicu gurnite prema gore
kako bi otpustili bateriju.
Baterija
Bateriju umetnite s logotipom
Samsunga prema gore.
●● Interna se memorija može rabiti kao privremeni uređaj za pohranu
dok memorijska kartica nije umetnuta.
●● Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru. Umetanje
memorijske kartice u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat i
memorijsku karticu.
Osnovne funkcije
15
Punjenje baterije i uključivanje fotoaparata
Punjenje baterije
Uključivanje fotoaparata
Prije korištenja napunite bateriju. USB kabel priključite na AC
ispravljač, a zatim drugi kraj kabela s žaruljicom pokazivača
utaknite u fotoaparat.
Pritisnite [POWER] kako biste uključili ili isključili fotoaparat.
●● Kod prvog uključivanja fotoaparata, na zaslonu se pojavljuje
početni zaslon za postavljanje. (str. 17)
Uključivanje fotoaparata u načinu reprodukcije
Pritisnite [ ]. Fotoaparat se uključuje i odmah otvara način
reprodukcije.
Žaruljica pokazivača
●●Crvena: punjenje u tijeku
●●Zelena: potpuno napunjena
Kada uključite fotoaparat pritiskom i držanjem [
] približno 5
sekundi, fotoaparat se ne oglašava nikakvim zvukom.
Osnovne funkcije
16
Izvođenje početnog postavljanja
Prikazani početni zaslon za postavljanje omogućuje konfiguriranje osnovnih postavki fotoaparata.
1 Pritisnite [
6 Pritisnite [
] ili [ ] za odabir Date/Time Set (Postavke
].
datuma/vremena) i zatim pritisnite [ ] ili [
].
●● Kod prvog uključivanja fotoaparata, na zaslonu se pojavljuje
početni zaslon za postavljanje.
2 Pritisnite [
zatim [
] da biste odabrali stavku Language (Jezik), a
] ili [
].
7 Pritisnite [
] ili [
] da biste odabrali stavku.
8 Pritisnite [
3 Pritisnite [
4 Pritisnite [
] ili [ ] za postavljanje datuma i vremena i
].
zatim pritisnite [
] ili [ ] da biste odabrali jezik, a zatim [
].
] ili [ ] da biste odabrali stavku Time Zone
(Vremenska zona), a zatim [ ] ili [
].
5 Pritisnite [
] ili [
] da biste vremensku zonu, a zatim [
●● Da biste postavili ljetno računanje vremena, pritisnite [
9 Pritisnite [
] ili [ ] da biste odabrali Date Type (Vrsta
].
datuma) i zatim pritisnite [ ] ili [
].
].
10 Pritisnite [
] ili [ ] za odabir formata prikaza datuma i
].
zatim pritisnite [
11 Pritisnite [
Osnovne funkcije
17
] da biste prebacili u način snimanja.
Ikone za učenje
Prikazane ikone mijenjaju se ovisno o odabranom načinu ili postavljenim mogućnostima.
A
Ikona
C. Ikone na lijevoj strani
Opis
Kadar automatskog fokusiranja
Podrhtavanje fotoaparata
B
Proporcije zuma
Trenutni datum i vrijeme
C
B. Ikone na desnoj strani
Ikona
A. Informacije
Ikona
Dostupan broj fotografija
Dostupno vrijeme snimanja
Interna memorija
Umetnuta je memorijska kartica
●●
●●
: Potpuno napunjena
: Djelomično puna
: Potrebno punjenje
Dugotrajni okidač
Vrijednost ekspozicije
White balance
(Izjednačavanje bijele boje)
Nijansa boje kože
ISO brzina
Razlučivost videa
Odabir načina snimanja
Opis
Otvor objektiva i brzina blende
Retuširanje obraza
Razlučivost fotografije
Opis
●●
Opis
Ikona
Efekt Smart filtra
Broj slika
Kvaliteta fotografije
Podešavanje slike
(kontrast, oštrina, zasićenost)
Mogućnost mjerenja
Isključen ton
Mogućnost bljeskalice
Vrsta bljeskalice
Mogućnost timer
Optički stabilizator slike (OIS)
Mogućnost autom. fokusiranja
Prepoznavanje lica
Zvučni zapis (Uključeno)
Osnovne funkcije
18
Odabir mogućnosti
Mogućnosti možete odabrati ako pritisnete [
] i upotrijebite tipke za navigaciju ([
Mogućnostima snimanja možete pristupiti i ako pritisnete [
●● Da biste se pomakli gore ili dolje pritisnite [
●● Da biste se pomakli lijevo ili desno pritisnite [
3 Pritisnite [
izbornik.
], [
], [
]).
], ali dio mogućnosti neće biti dostupan.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Za pomicanje do mogućnosti ili izbornika koristite gumbe
za navigaciju.
], [
Povratak na prethodni izbornik
Pritisnite [
] ponovno za povratak na prethodni izbornik.
Pritisnite [Okidač] do pola za povratak u način Snimanja.
] ili [ ].
] ili [ ].
] da biste potvrdili označenu mogućnost ili
Osnovne funkcije
19
Odabir mogućnosti
N
pr. odabir mogućnosti izjednačavanja bijele boje u načinu P
5 Pritisnite [
] ili [ ] da biste se pomaknuli na Balans
].
bijele boje pa pritisnite [ ] ili [
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
] ili [ ] da biste se pomaknuli na Program
2 Pritisnite [
pa pritisnite [
Veličina slike
Kvaliteta
].
Vrijednost eksp.
Pametni Auto
ISO osjetljivost
Program
Balans bijele boje
DUAL IS
Smart filtar
Prepoznavanje lica
Scena
Izlaz
Videozapis
Ovaj način rada omogućava vam izravno
podešavanje raznih postavki.
3 Pritisnite [
Vraćanje natrag
6 Pritisnite [
] ili [ ] da biste se pomaknuli na mogućnost
izjednačavanja bijele boje.
].
Veličina slike
Snimanje
Zvuk
Kvaliteta
Vrijednost eksp.
Dnevno svjetlo
ISO osjetljivost
Zaslon
Postavke
Balans bijele boje
Smart filtar
Prepoznavanje lica
Izlaz
4 Pritisnite [
pa pritisnite [
Vraćanje natrag
Promijeni
] ili [ ] da biste se pomaknuli na Snimanje
] ili [
].
7 Pritisnite [
Osnovne funkcije
20
].
Pomicanje
Postavljanje zaslona i zvuka
Saznajte kako mijenjati osnovne postavke za prikaz i zvuk ovisno o vašim svojstvima.
Promjena vrste zaslona
Postavka zvuka
Odaberite stil prikaza za način snimanje ili reprodukcija.
Odaberite želite li da se fotoaparat oglasi prilikom izvođenja
funkcija.
Pritisnite [
] više puta kako biste promijenili vrstu prikaza.
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Zvuk → Bip zvuk → mogućnost.
Pokaži sve informacije
o slici.
Način
Opis
Snimanje
●● Prikaz svih informacija o snimanju
●● Skrivanje informacija o snimanju, osim dostupnog
broja fotografija (ili dostupnom vremenu snimanja),
i ikone baterije
Mogućnost
Opis
Isključeno
Zvuk fotoaparata je isključen.
1/2/3
Zvuk fotoaparata je uključen.
●● Prikaz informacija o trenutnoj fotografiji
●● Skrivanje informacija o trenutnoj datoteci
Reprodukcija
●● Prikaz informacija o trenutnoj datoteci, osim za
postavke snimanja i datum snimanja
Osnovne funkcije
21
].
Snimanje fotografija
Saznajte osnovne radnje za brzo i jednostavno snimanje fotografija u načinu Pametni Auto.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
] ili [ ] da biste se pomaknuli na Pametni
2 Pritisnite [
Auto pa pritisnite [
4 Dopola pritisnite [Okidač] da biste fokusirali.
●● Zeleni okvir znači da je subjekt fokusiran.
●● Crveni okvir znači da objekt nije izoštren.
].
Pametni Auto
Program
DUAL IS
Scena
Videozapis
Ovaj način rada automatski prepoznaje
prizor.
3 Kadrirajte subjekt.
5 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Pogledajte stranicu 26 za savjete o jasnijim slikama.
Osnovne funkcije
22
Snimanje fotografija
Zumiranje
Digitalni zoom
Zumiranjem možete snimiti fotografije krupnog kadra. Fotoaparat
ima 10X optičko zumiranje, 2X Intelli zumiranje i 5X digitalno
zumiranje. Nije moguće istovremeno korištenje Intelli zumiranja i
digitalnog zumiranja.
Ako je indikator zuma u digitalnom rasponu, fotoaparat koristi
digitalni zum. Ako koristite i optičko i digitalno zumiranje, možete
zumirati do 50 puta.
Indikator zuma
Optički raspon
Digitalni raspon
●● Digitalni zum nije dostupan s efektom Smart Filter ili opcijom
AFpraćenje.
●● Ako fotografiju snimite digitalnim zuumom, kvaliteta fotografije se
može pogoršati.
Proporcije zuma
Smanjenje
Povećavanje
Dostupni raspon zumiranja za videozapise razlikuje se od raspona
zumiranja za fotografije.
Osnovne funkcije
23
Snimanje fotografija
Intelli zumiranje
●● Intelli zum nije dostupan s efektom Smart Filter ili opcijom
AFpraćenje.
●● Intelli zumiranje dostupno je samo kada postavite razlučivost
omjera 4:3. Ako uključite drugi omjer rezolucije dok je uključeno
inteligentno zumiranje, ono će se automatski isključiti.
●● Intelli zumiranje pomaže vam snimiti fotografije s manjim padom
kvalitete nego kada koristite digitalno zumiranje. Ipak, kvaliteta
slike može biti slabija nego kada koristite optičko zumiranje.
Ako je indikator zumiranja u Intelli rasponu, fotoaparat koristi Intelli
zumiranje. Razlučivost fotografije ovisi o rasponu zumiranja ako
koristite Intelli zumiranje. Ako koristite i optičko i Intelli zumiranje,
možete zumirati do 20 puta.
Razlučivost fotografije kada
je Intelli zumiranje uključeno
Optički raspon
Indikator zuma
Intelli raspon
Postavljanje Intelli zumiranja
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Intelli zumiranje → mogućnost.
Mogućnost
Opis
Isključeno: Deaktivirajte Intelli zumiranje.
Uključeno: Aktivirajte Intelli zumiranje.
Osnovne funkcije
24
Snimanje fotografija
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata (OIS)
●● OIS možda neće ispravno raditi ako:
-- premještate fotoaparat kako biste slijedili kretanje subjekta
-- koristite zum
-- fotoaparat previše podrhtava
-- brzina je okidača spora (npr. ako se nalazite u načinu
)
-- je baterija skoro prazna
-- snimate krupni kadar
●● Ako koristite funkciju OIS sa stativom, slike će možda biti zamućene
zbog vibriranja OIS senzora. Prilikom korištenja stativa deaktivirajte
funkciju OIS.
●● Ako se fotoaparat udari ili ispusti, prikaz će biti mutan. Ako do toga
dođe, isključite i ponovno uključite fotoaparat.
●● U nekim načinima scene funkcija OIS nije dostupna.
Smanjite optičko podrhtavanje fotoaparata u načinu snimanje.
Prije korekcije
Nakon korekcije
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
OIS
→
mogućnost.
2
Mogućnost
Opis
Isključeno: Deaktiviranje funkcije OIS.
Uključeno: Aktiviranje funkcije OIS.
Osnovne funkcije
25
Savjeti za dobivanje jasnijih fotografija
Smanjivanje podrhtavanja fotoaparata
Ispravno držanje fotoaparata
Ništa ne smije blokirati
objektiv.
●● Postavite mogućnost Optical Image Stabilisation
(Optička stabilizacija slike) kako biste smanjili
optičko podrhtavanje fotoaparata. (str. 25)
način za smanjenje optičkog i
●● Odaberite
digitalnog podrhtavanja fotoaparata. (str. 34)
Pritisnite okidač dopola
Ako je prikazano
Dopola pritisnite [Okidač] i podesite
fokus. Fokus i ekspozicija se automatski
podešavaju.
Podrhtavanje fotoaparata
Vrijednost otvora objektiva i brzina
blende automatski su postavljeni.
Fokusiranje kadra
●● Pritisnite [Okidač] da biste snimili
fotografiju ako je prikaz zelene boje.
●● Promijenite kompoziciju i ponovo
dopola pritisnite [Okidač] ako je
fokus kadra crvene boje.
Za snimanje u tami izbjegavajte postavljanje bljeskalice na Snim. uz
bljesk. s dužom ek. ili Isključeno. Blenda ostaje duže otvorena i
možda ćete teže održati fotoaparat mirnim.
●● Upotrijebite stativ ili mogućnost bljeskalice postavite na
Nadopunjujući bljesak. (str. 43)
●● Postavljanje mogućnosti ISO brzine. (str. 44)
Osnovne funkcije
26
Sprečavanje da subjekt bude izvan fokusa
Možda ćete teško zadržati subjekt u fokusu ako:
-- postoji mali kontrast između subjekta i pozadine
-----
●● Snimanje fotografija pri slabom osvjetljenju
(na primjer, ako subjekt nosi odeću u boji koja je slična boji pozadine)
je izvor svjetlosti iza subjekta presvijetao
subjekt je sjajan ili reflektivan
subjekt uključuje vodoravne uzorke, primjerice roletne
subjekt nije postavljen u sredinu kadra
Uključite bljeskalicu.
(str. 43)
●● Brzo kretanje subjekta
Koristite funkciju
neprekidnog snimanja ili
snimanja pokreta. (str. 56)
Koristite zaključavanje fokusa
Dopola pritisnite [Okidač] da biste fokusirali. Ako je subjekt
fokusiran, kadar možete premjestiti kako biste promijenili
kompoziciju. Kad ste spremni, pritisnite [Okidač] da biste
snimili fotografiju.
Osnovne funkcije
27
Proširene funkcije
Saznajte kako snimiti fotografiju odabirom određenog načina
rada te kako snimiti video ili zvučni zapis.
Načini snimanja … ……………………………………………… 29
Upotreba načina Automatski pametno … …………………
29
Upotreba načina Scena … …………………………………
30
Korištenje načina rada Magic okvir …………………………
31
Upotreba načina Uljepšavajući snimak … …………………
32
Korištenje načina rada Naglašavanje objekta … …………
33
Upotreba načina DUAL IS … ………………………………
34
Upotreba načina Noćno … …………………………………
34
Upotreba načina Program … ………………………………
35
Snimanje videa
……………………………………………
36
Upotreba načina Pametno prepoznavanje scena …………
37
Snimanje zvučnih zapisa … …………………………………… 39
Snimanje zvučnog zapisa … ………………………………
39
Dodavanje zvučnog zapisa u fotografiju ……………………
39
Načini snimanja
Snimite fotografije ili video odabirom najboljeg načina snimanja za trenutne uvjete.
Upotreba načina Automatski pametno
Ikona
Opis
U ovom načinu fotoaparat automatski odabire prikladne postavke
fotoaparata temeljene na otkrivenoj vrsti scene. Pomaže ukoliko
niste upoznati s postavkama fotoaparata za različite scene.
Prikazuje se kod noćnog snimanja portreta.
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Pametni Auto.
3 Kadrirajte subjekt.
Prikazuje se kod snimanja portreta s pozadinskim
osvjetljenjem.
Prikazuje se kod snimanja fotografija krajolika s
pozadinskim osvjetljenjem.
].
Prikazuje se kod snimanja portreta.
Prikazuje se kod snimanja fotografija s krupnim kadrom
objekta.
●● Fotoaparat automatski odabire scenu. U gornjem lijevom dijelu
zaslona prikazati će se odgovarajuća ikona načina snimanja.
Prikazuje se kod snimanja fotografija s krupnim kadrom
teksta.
Prikazuje se kod snimanja fotografija zalazaka sunca.
Prikazuje se kod snimanja fotografija čistog neba.
Prikazuje se kod snimanja šumskih krajolika.
Prikazuje se kod snimanja krupnih kadrova živopisnih
subjekata.
Prikazuje se kad su fotoaparat i subjekt neko vrijeme
stabilni. To je dostupno samo ako snimate u mraku.
Ikona
Opis
Prikazuje se kod snimanja fotografija subjekata u
pokretu.
Prikazuje se kod snimanja fotografija krajolika.
Prikazuje se kod snimanja fotografija zalazaka
sunca. Ova je značajka dostupna samo uz uporabu
memorijske kartice.
Prikazuje se kod snimanja fotografija svijetle bijele
pozadine.
Prikazuje se kod noćnog snimanja fotografija krajolika.
Ovo je dostupno samo kad je bljeskalica isključena.
Proširene funkcije
29
Načini snimanja
4 Dopola pritisnite [Okidač] da biste fokusirali.
5 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Upotreba načina Scena
Snimite fotografiju s prethodno postavljenim mogućnostima za
određenu scenu.
●● Ako fotoaparat ne prepoznaje ispravan scenski način, pojavit će se
i upotrijebit će se zadane postavke.
●● Čak i ako je registriran obraz, fotoaparat možda neće odabrati način
snimanja portreta ovisno o položaju subjekta ili osvjetljenju.
●● Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima
snimanja, kao što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost
do subjekta.
●● Čak i ako koristite stativ, način možda neće biti registriran ovisno
o kretanju subjekta.
●● U načinu
, fotoaparat troši više napajanja baterije jer često
mijenja postavke kako bi odabrala prikladnu scenu.
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Izaberite Scena → scena.
].
Magic okvir
Retuširani portret
Naglašavanje objekta
Noć
Krajolik
Tekst
Zalaz sunca
Ovaj način rada prikladan je za slikanje
pejsaža.
●● Da biste promijenili način scene, pritisnite [
] i odaberite
Scena → i scenu.
●● Detalje o načinu rada Magic okvir potražite u “Korištenje
načina rada Magic okvir" na stranici 31.
●● O načinu rada Beauty Shot možete više saznati u poglavlju
"Upotreba načina Uljepšavajući snimak" na stranici 32.
●● Detalje o načinu rada Naglašavanje objekta potražite u
“Korištenje načina rada Naglašavanje objekta" na stranici 33.
●● Za način Night, pogledajte odjeljak "Upotreba načina Noćno"
na stranici 34.
Proširene funkcije
30
Načini snimanja
3 Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
Korištenje načina rada Magic okvir
4 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
U načinu rada Magic okvir možete primijeniti razne efekte okvira
na svoje fotografije. Oblik i dojam o fotografiji promijenit će se
ovisno o okviru koji odaberete.
fokusirali.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Scena → Magic okvir.
].
3 Pritisnite [
4 Odaberite Snimanje → Okvir → i mogućnost.
Okvir
Vraćanje natrag
5
Pomicanje
Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
6 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
●● U načinu rada Magic okvir razlučivost je automatski postavljana
na
.
●● Kada fotoaparat u načinu Magic okvira spojite na TV, on se
automatski prebacuje na način reprodukcije. Ne možete snimati
fotografije u načinu reprodukcije.
Proširene funkcije
31
Načini snimanja
6 Odaberite Snimanje → Retuširanje lica → i mogućnost.
Upotreba načina Uljepšavajući snimak
●● Odaberite višu postavku kako bi sakrili veći broj nesavršenosti.
Snimite fotografiju osobe s mogućnošću sakrivanja nesavršenosti
obraza.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Scena
→
Retuširani
portret.
2
3 Da biste posvijetlili Nijansu boje kože subjekta (samo lice)
pritisnite [
Razina 2
].
4 Odaberite Snimanje → Podešavanje tona kože →
Vraćanje natrag
i mogućnost.
Pomicanje
7 Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
●● Odaberite višu postavku kako bi koža izgledala svjetlija.
fokusirali.
8 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Razina 2
Udaljenost izoštravanja biti će postavljena na Automatski makro.
Vraćanje natrag
Pomicanje
5 Da biste sakrili nesavršenosti obraza, pritisnite [
].
Proširene funkcije
32
Načini snimanja
Korištenje načina rada Naglašavanje objekta
7 Dopola pritisnite [Okidač] da biste fokusirali.
●● Kada fotoaparat može primijeniti efekt naglašavanja objekta,
).
pojavit će se (
●● Kada fotoaparat ne može primijeniti efekt naglašavanja
objekta, pojavit će se (
). Ako se to dogodi, podesite
udaljenost između fotoaparata i predmeta.
U načinu rada Naglašavanje objekta predmet postaje izraženiji
zahvaljujući prilagodbi dubine polja.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Scena → Naglašavanje objekta.
3 Namjestite fotoaparat prema optimalnoj udaljenosti
8 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
prikazanoj na zaslonu.
●● Dostupne su razlučivosti u načinu rada Naglašavanje objekta (
).
●● Ako udaljenost snimanja nije unutar optimalnog raspona, možete
snimiti fotografiju, ali efekt naglašavanja objekta neće se primijeniti.
●● Efekt naglašavanja objekta ne može se koristiti na tamnim mjestima.
●● Efekt naglašavanja objekta ne može se koristiti s optičkim
zumiranjem od 3X i više.
●● Digitalni zoom nije dostupan u načinu naglašavanja objekta.
●● Upotrijebite stativ da biste izbjegli podrhtavanje fotoaparata s
obzirom da fotoaparat snima 2 uzastopne fotografije da bi primijenio
efekt.
●● Predmet i pozadina trebali bi imati značajan kontrast boje.
●● Predmete bi trebalo postaviti što je dalje moguće od pozadine radi
postizanja najboljeg učinka.
●● Optimalna će se udaljenost razlikovati ovisno o omjeru
zumiranja koji upotrijebite.
].
4 Pritisnite [
5 Odaberite Snimanje → Učinak naglašavanja objekta.
6 Odaberite opciju za podešavanje Zamućenje or Ton.
●● Zamućenje: Što je vrijednost viša, to će efekt zamućenja na
fotografiji biti intenzivniji.
●● Ton: Što je vrijednost veća, fotografija je svjetlija.
Zamućenje
Ton
Učinak naglašavanja objekta
Vraćanje natrag
Pomicanje
Proširene funkcije
33
Načini snimanja
Upotreba načina DUAL IS
Upotreba načina Noćno
Podrhtavanje fotoaparata i sprječavanje zamućivanja smanjite
pomoću funkcija za optičku i digitalnu stabilizaciju slike.
Način Night koristite pri snimanju fotografija pomoću mogućnosti
za noćno snimanje. Podrhtavanje fotoaparata spriječite
korištenjem stativa.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Scena → Noć.
3 Kadrirajte objekt i dopola pritisnite tipku [Okidač] da biste
Prije korekcije
fokusirali.
Nakon korekcije
4 Pritisnite tipku [Okidač] da biste snimili fotografiju.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite DUAL IS.
3 Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
Podešavanje ekspozicije u načinu Night (Noćno)
U noćnom načinu snimanja pomoću niske brzine okidača možete
produljiti vrijeme potrebno za zatvaranje okidača. Prekomjernu
ekspoziciju spriječite povećanjem vrijednosti otvora blende.
fokusirali.
4 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
●● Digitalno zumiranje u ovom načinu snimanja ne radi.
●● Fotografija će biti optički korigirana samo kod snimanja s izvorom
svijetla svjetlijim od fluorescentnog.
●● Ako se subjekt brzo kreće, fotografija može biti zamagljena.
●● Mogućnost optičke stabilizacije slike postavite na smanjivanje
podrhtavanja fotoaparata u različitim načinima snimanja. (str. 25)
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Scena
→
Noć.
2
].
3 Pritisnite [
4 Odaberite Snimanje → Mala brzina zatvarača.
Proširene funkcije
34
Načini snimanja
5 Odaberite vrijednost blende ili brzinu okidača.
Auto
Auto
Zaslon
Vraćanje natrag
Upotreba načina Program
Vrijednost otvora objektiva
Brzina zatvarača
U načinu Program postavite različite mogućnosti (izuzevši brzinu
okidača i vrijednost otvora objektiva).
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Program.
2
3 Postavite mogućnosti. (Popis mogućnosti potražite u
odjeljku "Mogućnosti snimanja".)
Pomicanje
6 Odaberite mogućnost.
●● Ako odaberete Auto vrijednost otvora objektiva ili brzine
okidača biti će automatski podešena.
7 Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
8 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Zamućivanje fotografija spriječite upotrebom stativa.
4 Kadrirajte subjekt i dopola pritisnite [Okidač] da biste
fokusirali.
5 Pritisnite [Okidač] da biste snimili fotografiju.
Proširene funkcije
35
Načini snimanja
Snimanje videa
U načinu Film možete snimati videozapise visoke definicije u
rezoluciji 1280 X 720 HQ. U rezoluciji 1280 X 720 HQ možete
snimiti do 4 GB (otprilike 11 minuta), a fotoaparat će snimljene
videozapise spremiti kao MJPEG datoteke.
●● Neke memorijske kartice možda neće podržavati snimanje u Visokoj
rezoluciji (HD-u). U tom slučaju postavite nižu razlučivost. (str. 41)
●● Memorijske kartice s malom brzinom pisanja neće podržavati
videozapise visoke rezolucije i velike brzine. Da biste snimili
videozapise visoke rezolucije i velike brzine, koristite memorijske
kartice s velikom brzinom pisanja.
●● Kad je uključena optička stabilizacija slike, video može biti snimljen
s zvukom djelovanja OIS-a.
].
5 Pritisnite [
6 Odaberite Videozapis → Sound Alive → i mogućnost
glasa.
Mogućnost Opis
Sound alive uklj: Uključivanje funkcije Sound Alive
(živi zvuk).
Sound alive isklj: Isključivanje funkcije Sound Alive
(živi zvuk).
Zvuk isključen: Zvukovi se ne snimaju.
7 Postavite ostale mogućnosti po želji.
(Mogućnosti pogledajte u odjeljku "Mogućnosti snimanja".)
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Videozapis.
2
].
3 Pritisnite [
Odaberite
Videozapis
→ Broj okvira → i brzinu slika (broj
4
8 Pritisnite [Okidač] za početak snimanja.
9 Pritisnite [Okidač] ponovno da biste zaustavili snimanje.
●● Kada koristite funkciju Sound Alive, nemojte blokirati mikrofon.
●● Snimke snimljene Sound Alive uživo mogu se razlikovati od stvarnih
zvukova.
slika u sekundi).
●● Kako se povećava broj slika, radnja postaje prirodnija, ali se
istovremeno povećava i veličina datoteke.
Ovisno o rezoluciji i broju okvira, film se može činiti manjim od
originalne veličine prikazane na glavnom zaslonu.
Proširene funkcije
36
Načini snimanja
Za pauziranje snimanja
Fotoaparat omogućuje privremeno zaustavljanje prilikom snimanja
videa. Ova funkcija omogućuje snimanje omiljenih scena u jednom
video snimku.
] da biste pauzirali prilikom snimanja. Pritisnite
Pritisnite [
ponovno da biste nastavili.
Upotreba načina Pametno prepoznavanje
scena
U ovom načinu fotoaparat automatski odabire prikladne postavke
fotoaparata na temelju prepoznate vrste scene.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Videozapis.
2
].
3 Pritisnite [
4 Odaberite Videozapis → Smart prepoznavanje scene →
Uključeno.
5 Kadrirajte objekt.
Stop
●● Fotoaparat automatski odabire scenu. U gornjem lijevom dijelu
zaslona prikazati će se odgovarajuća ikona načina snimanja.
Pauza
Ikona
Opis
Prikazuje se kod snimanja videozapisa krajolika.
Proširene funkcije
37
Načini snimanja
Ikona
Opis
Prikazuje se kod snimanja videozapisa pod vedrim
nebom.
Prikazuje se kod snimanja videozapisa šumovitih
područja.
Prikazuje se kod snimanja videozapisa zalazaka sunca.
6 Pritisnite gumb [Okidač] da biste počeli snimati.
7 Pritisnite gumb [Okidač] da biste zaustavili snimanje.
●● Ako fotoaparat ne prepoznaje odgovarajući način scena,
se ne
mijenja te se koriste zadane postavke.
●● Fotoaparat možda neće odabrati točnu scenu ovisno o uvjetima
snimanja, kao što su podrhtavanje fotoaparata, rasvjeta i udaljenost
do subjekta.
●● U načinu smart prepoznavanja scene ne možete postaviti efekte
smart filtra.
Proširene funkcije
38
Snimanje zvučnih zapisa
Naučite kako snimiti zvučni zapis koji možete bilo kada reproducirati. Zvučni zapis možete dodati fotografiji kao kratki podsjetnik o uvjetima
snimanja.
Najbolju kvalitetu snimke ostvariti ćete prilikom snimanja na udaljenosti od 40 cm od fotoaparata.
Snimanje zvučnog zapisa
Dodavanje zvučnog zapisa u fotografiju
1
2 Odaberite Snimanje → Glas → Snimanje.
3 Pritisnite [Okidač] da biste snimili.
U načinu snimanja, pritisnite [
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Glas → Bilješka.
3 Kadrirajte subjekt i snimite fotografiju.
].
●● Snimati možete zvučne zapise u trajanju do 10 sati.
●● Pritisnite [
] da biste pauzirali ili nastavili snimanje.
●● Snimanje zvučnog zapisa ćete započeti odmah nakon
snimanja fotografije.
4 Snimite kratki zvučni zapis (najviše 10 sekundi).
●● Pritisnite [Okidač] da biste zaustavili snimanje zvučnog
zapisa.
Ako postavite opcije Neprekidno, Slikanje pokreta ili AEB, ne
možete dodati glasovne zapise.
Stop
Pauza
4 Pritisnite [Okidač] da biste zaustavili.
●● Pritisnite [Okidač] ponovno da biste snimili novi zvučni zapis.
5
Pritisnite [
fotografija.
] da biste prebacili u način snimanja
Proširene funkcije
39
Mogućnosti snimanja
Saznajte koje su mogućnosti načina snimanja.
Odabir razlučivosti i kvalitete ……………………
41
Podešavanje svjetline i boje … …………………
53
Odabir razlučivosti … ………………………… 41
Ručno prilagođavanje ekspozicije (EV) ……… 53
Odabir kvalitete slike … ……………………… 41
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja (ACB) …… 53
Upotreba timera … ………………………………
42
Snimanje u tami … ………………………………
43
Promjena mogućnosti mjerenja … …………… 54
Odabir izvora svjetlosti (Izjednačavanje bijele boje) …… 54
Sprečavanje efekta crvenih očiju … ………… 43
Upotreba načina za uzastopno snimanje … …
56
Upotreba bljeskalice … ……………………… 43
Poboljšavanje fotografija … ……………………
57
Podešavanje ISO brzine ……………………… 44
Promjena fokusa fotoaparata … ………………
45
Upotreba funkcije macro ……………………… 45
Upotreba automatskog fokusiranja …………… 45
Upotreba praćenja automatskog fokusiranja …… 46
Podešavanje područje fokusiranja …………… 47
Upotreba funkcije prepoznavanja lica …………
48
Otkrivanje lica … ……………………………… 48
Snimanje autoportreta ………………………… 49
Snimanje Osmijeha …………………………… 49
Otkrivanje treptaja … ………………………… 50
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica …… 50
Registriranje obraza kao omiljenih (My Star) …… 51
Primjena efekata Smart filtra … ……………… 57
Podešavanje fotografija … …………………… 60
Odabir razlučivosti i kvalitete
Saznajte kako mijenjati razlučivost slike i postavke kvalitete.
Odabir razlučivosti
Snimanje videa
Povećanjem razlučivosti fotografije ili video zapisa uključit će se
više piksela, pa se otvora mogućnost ispisa na većem papiru ili
prikaza na većem zaslonu. Većom razlučivošću povećava se i
veličina datoteke.
].
1 U načinu, pritisnite [
2 Odaberite Videozapis → Veličina video zapisa →
i mogućnost.
Mogućnost Opis
Snimanje fotografije
1280 X 720 HQ: Reprodukcija visoko kvalitetnih
datoteka na HDTV-u.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Veličina slike → i mogućnost.
640 X 480: Reprodukcija na običnom TV-u.
320 X 240: Objava na web-stranici.
Mogućnost Opis
4320 X 3240: Ispis na papiru formata A1.
4320 X 2880: Ispis na papiru formata A1 s
proporcijama 3:2 (široko).
Odabir kvalitete slike
4320 X 2432: Ispis na papiru formata A2 s
proporcijama 16:9 (panorama) ili reprodukcija na
HDTV-u.
3648 X 2736: Ispis na papiru formata A3.
2592 X 1944: Ispis na papiru formata A4.
Snimljene fotografije se sažimaju i spremaju u JPEG formatu.
Slike veće kvalitete bit će i veće veličine.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Kvaliteta → mogućnost.
Mogućnost Opis
1984 X 1488: Ispis na papiru formata A5.
1920 X 1080: Ispis na papiru formata A5 s
proporcijama 16:9 (panorama) ili reprodukcija na
HDTV-u.
Jako fino: Snimanje fotografija super visoke kvalitete.
Fino: Snimanje fotografija visoke kvalitete.
1024 X 768: dodavanje e-pošti.
Normalno: Snimanje fotografija normalne kvalitete.
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja
41
Upotreba timera
Saznajte kako podesiti Timer za odgodu snimanja.
1 U načinu snimanja, pritisnite [
3 Pritisnite [Okidač] kako biste pokrenuli Timer.
].
●● AF pomoćno svjetlo / svjetlo samookidača treperi. Fotoaparat
automatski fotografira u navedeno vrijeme.
●● Pritisnite [ ] kako biste otkazali Timer.
●● Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, Timer neće biti
dostupan ili dio mogućnosti Timer neće biti dostupan.
●● Ako postavite mogućnost uključivanja, ne možete koristiti funkciju
samookidača.
Isključeno
2 Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno: Timer nije aktiviran.
10 sek: Snimanje za 10 sekundi.
2 sek: Snimanje za 2 sekunde.
Dvostruko: Snimanje fotografije za 10 sekundi, a
zatim snimanje druge za 2 sekunde.
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja
42
Snimanje u tami
Saznajte kako snimiti fotografije noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja.
Sprečavanje efekta crvenih očiju
Upotreba bljeskalice
Ako se tijekom snimanja osobe u tami aktivira bljeskalica, u očima
se može pojaviti crvena boja. Da biste to spriječili, odaberite
Isprav. crvenih očiju ili Reduc. crvenih očiju. Mogućnosti
bljeskalice potražite u odjeljku "Upotreba bljeskalice".
Bljeskalicu koristite ako fotografirate u tami ili ako trebate više
svjetla na fotografijama.
1 U načinu snimanja, pritisnite [
].
Automatski
2 Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Isključeno:
●● Bljeskalica se neće uključiti.
●● Upozorenje o pomicanju fotoaparata
( ) prikazat će se ako snimate pri niskoj razini
svjetlosti.
Automatski: Fotoaparat će odabrati odgovarajuću
.
postavku za otkrivenu scenu u načinu
Mogućnosti snimanja
43
Snimanje u tami
Mogućnost Opis
●● Ako postavite opcije Neprekidno, Slikanje pokreta, AEB ili
ako odaberete Autoportret or Prepoznavanje treptanja, opcije
bljeskalice nisu dostupne.
●● Subjekti moraju biti unutar preporučene udaljenosti od bljeskalice.
(str. 102)
●● Ako u kadru ima reflektirajuće svjetlosti ili sitne prašine, na fotografiji
se mogu pojaviti sitne točke.
Reduc. crvenih očiju*:
●● Bljeskalica se uključuje ako su subjekt ili
pozadina tamni.
●● Fotoaparat korigira crvene oči putem napredne
softverske analize.
Snim. uz bljesk. s dužom ek.:
●● Bljeskalica se uključuje, a blenda ostaje duže
otvorena.
●● Ova se opcija preporučuje ako želite snimiti
ambijentalno svjetlo kako biste otkrili više detalja
u pozadini.
●● Zamućivanje fotografija spriječite upotrebom
stativa.
●● Fotoaparat će prikazati upozorenje za
podrhtavanje ( ) kada snimate pri slabom
osvjetljenju.
Nadopunjujući bljesak:
●● Bljeskalica se uvijek uključuje.
●● Intenzitet svjetlosti se automatski podešava.
Isprav. crvenih očiju*:
●● Bljeskalica se uključuje ako su subjekt ili
pozadina tamni.
●● Fotoaparat umanjuje efekt crvenih očiju.
Podešavanje ISO brzine
ISO brzina je mjerenje svjetlosne osjetljivosti filma prema definiciji
Međunarodne organizacije za standardizaciju (International
Organisation for Standardisation, ISO). Što veći ISO odaberete,
to će i fotoaparat biti osjetljiviji na svjetlost. Većom ISO brzinom
možete dobiti bolje fotografije bez korištenja bljeskalice.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
ISO
osjetljivost
→ i mogućnost.
2
●● Odaberite
kako biste koristili odgovarajuću ISO brzinu na
temelju svjetline subjekta i osvjetljenja.
●● Što veću ISO brzinu odaberete, možete očekivati i više smetnji na
slici.
●● Kada je odabrano Slikanje pokreta ISO brzina je postavljena na
Automatski.
Automatski: Bljeskalica se automatski uključuje
ako su subjekt ili pozadina tamni.
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
* Između dva aktiviranja bljeskalice postoji interval. Ne pomičite se dok
se bljeskalica drugi put ne aktivira.
Mogućnosti snimanja
44
Promjena fokusa fotoaparata
Saznajte kako podesiti fokus fotoaparata u odnosu na subjekte.
Upotreba funkcije macro
Upotreba automatskog fokusiranja
Makro koristite za krupne kadrove subjekata, primjerice cvijeća
ili insekata. Mogućnosti za macro potražite u odjeljku "Upotreba
automatskog fokusiranja".
Za snimanje oštrih fotografija odaberite odgovarajući fokus prema
udaljenosti od subjekta.
1 U načinu snimanja, pritisnite [
].
Normalno
(AF)
2 Odaberite mogućnost.
Mogućnost Opis
Normalno (AF): Fokus na subjekt udaljen više od
80 cm. (više od 200 cm ako se koristi zum)
Snimanje izbliza: Fokus subjekta 5-80 cm.
(150 cm-200 cm ako se koristi zum)
●● Fotoaparat nastojite držati doista mirno kako biste spriječili
nastajanje mutnih slika.
●● Isključite bljeskalicu ako je udaljenost subjekta manja od 40 cm.
Automatski makro: Focus subjekta koji je udaljen
više od 5 cm. (više od 150 cm ako se koristi zum)
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja
45
Promjena fokusa fotoaparata
Upotreba praćenja automatskog fokusiranja
●● Ako ne dodirnete bilo koje područje na zaslonu, okvir fokusa će se
prikazati u središtu zaslona.
●● Praćenje subjekta može biti neuspješno kad:
-- subjekt je premalen ili se previše kreće
-- subjekt je pozadinski osvijetljen ili snimate na neosvjetljenom
mjestu
-- boje ili uzorci na subjektu i pozadini su jednake
-- fotoaparat se previše trese
U tim slučajevima okvir fokusa pojavljuje se kao bijeli okvir s jednom
crtom (
).
●● Ako fotoaparat ne može pratiti subjekt, morate ga ponovno odabrati
za praćenje.
●● Ako fotoaparat ne može ispraviti fokus, okvir fokusa će se
promijeniti u crveni okvir s jednom crtom (
).
●● Ako upotrijebite ovu funkciju, ne možete postaviti opcije
automatskog brojača vremena, prepoznavanja lica i opcije smart
filtra.
Funkcija AF praćenjem omogućuje praćenje i automatsko
fokusiranje subjekta, čak i dok se krećete.
].
1 U načinu Snimanje pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Područje
fokus.
→ AF praćenjem.
2
3 Fokusirajte subjekt koji želite pratiti i pritisnite [ ].
●● Na subjektu će se prikazati okvir fokusa koji slijedi subjekt
usporedno s pomicanjem fotoaparata.
●● Bijeli okvir znači da fotoaparat prati subjekt.
●● Zeleni okvir znači da je subjekt u fokusu kad dopola pritisnete
[Okidač].
Mogućnosti snimanja
46
Promjena fokusa fotoaparata
Podešavanje područje fokusiranja
Jasnije fotografije možete dobiti ako odaberete odgovarajuće
područje fokusa ovisno o lokaciji subjekta na sceni.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Područje
fokus.
→ i mogućnost.
2
Mogućnost Opis
Centralni AF: Fokus centra (prikladno ako se
subjekti nalaze u centru kadra).
Višestruki AF: Fokusiranje jedne ili više od 9
mogućih područja.
AF praćenjem: Fokusiranje i praćenje subjekta.
(str. 46)
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja
47
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Ako koristite mogućnost prepoznavanja lica, vaš fotoaparat automatski može prepoznati ljudsko lice. Ako fokusirate ljudsko lice, fotoaparat
automatski podešava ekspoziciju. Fotografije snimajte brzo i jednostavno putem mogućnosti Prepoznavanje treptanja za otkrivanje
zatvorenih očiju ili Slikanje osmijeha za snimanje nasmiješenog lica. Možete koristiti i Pam. prepozn. lica kako biste registrirali i
prvenstveno postavili fokus na te subjekte.
●● U nekim načinima scene, otkrivanje obraza nije dostupno.
●● Prepoznavanje lica možda neće biti učinkovito ako:
-- je subjekt udaljen od fotoaparata (okvir fokusa bit će narančaste
boje za Slikanje osmijeha i Prepoznavanje treptanja)
-- je presvijetlo ili pretamno.
-- subjekt nije okrenut licem prema fotoaparatu
-- subjekt ima sunčane naočale ili masku
-- subjekt se nalazi u pozadinskom svjetlu ili uvjeti osvjetljenja nisu
prikladni
-- izraz lica subjekta se značajno mijenja
●● Prepoznavanje lica nije dostupno kada koristite efekt smart filtar ili
opciju prilagodbe slike ili kada se koristi s funkcijom AF praćenjem.
●● Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, Timer neće biti
dostupan ili dio mogućnosti Timer neće biti dostupan.
●● Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke
mogućnosti uključivanja neće biti dostupne.
●● Kada snimite fotografije prepoznatih lica, ista će biti registrirana u
popisu lica.
●● Registrirana lica prema redoslijedu prioriteta možete pregledati u
načinu Reprodukcije. (str. 63) Premda se lica uspješno registriraju,
možda se neće klasificirati u načinu Reprodukcije.
●● Otkriveno lice u načinu snimanja možda se neće pojaviti na popisu
lica ili u pametnom albumu.
Otkrivanje lica
Fotoaparat automatski otkriva ljudska lica (do 10 ljudskih lica).
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Prepoznavanje lica →
Mogućnosti snimanja
Normalno.
●● Najbliže lice se prikazuje u bijelom okviru fokusa, a ostatak lica
se prikazuje u sivim okvirima fokusa.
●● Što ste bliže subjektu, to će fotoaparat brže otkriti lica.
●● Prepoznata lica se možda neće registrirati ako postavite opcije
uzastopnog snimanja poput Neprekidno, Slikanje pokreta, AEB.
48
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Snimanje autoportreta
Snimanje Osmijeha
Snimite sami sebe. Udaljenost fokusa bit će podešena na krupni
kadar, nakon čega se fotoaparat oglašava zvučnim signalom.
Fotoaparat automatski okida ako otkrije nasmiješeno lice.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Prepoznavanje
lica → Slikanje
2
Kada se lica nalaze u centru,
fotoaparat će se oglasiti brzo.
osmijeha.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Prepoznavanje
lica → Autoportret.
2
3 Nakon kratkog zvučnog signala pritisnite [Okidač].
●● Ako subjekt ima širok Osmijeh, fotoaparat će ga lakše otkriti.
Ako u postavkama zvuka isključite glasnoću Jačina zvuka, fotoaparat
se neće oglašavati zvukom bipa. (str. 85)
Mogućnosti snimanja
49
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
Otkrivanje treptaja
Upotreba funkcije pametnog prepoznavanja lica
Ako fotoaparat otkrije zatvorene oči, automatski će snimiti dvije
uzastopne fotografije.
Fotoaparat automatski registrira lica koja često fotografirate (do
10 ljudi). Ta značajka automatski prioritet fokusa stavlja na ta lica.
Ova je značajka dostupna samo uz uporabu memorijske kartice.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Prepoznavanje lica →
Prepoznavanje treptanja.
●● Fotoaparat držite mirno dok je na zaslonu prikazano "Snimanje".
●● Ako otkrivanje treptaja ne uspije, prikazat će se poruka
"Oči zatvorene za vrijeme slikanja." Snimite drugu fotografiju.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Prepoznavanje
lica →
2
Mogućnosti snimanja
Pam. prepozn. lica.
●● Najbliže se lice prikazuje u bijelom okviru fokusa, a ostala lica
prikazuju se u sivim okvirima fokusa.
: označava najdraža lica (za registriranje najdražih lica
●●
pogledajte stranicu 51).
: označava lica koja fotoaparat automatski registrira.
●●
50
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
●● Fotoaparat može prepoznati i netočno registrirati lica ovisno o
uvjetima osvjetljenja, značajnim promjenama položaja ili lica
subjekta te zavisi o tome nosi li subjekt naočale ili ne.
●● Fotoaparat može automatski registrirati najviše 12 lica. Ako
fotoaparat prepozna novo lice u kadru koji ima 12 registriranih lica,
umjesto lica s najnižim prioritetom postavit će novo lice.
●● Fotoaparat može prepoznati do 5 lica u sceni.
Registriranje obraza kao omiljenih (My Star)
Omiljene obraze možete registrirati kako bi postavili prednosti za
fokusiranje i ekspoziciju na te obraze. Ova je značajka dostupna
samo uz uporabu memorijske kartice.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Smart FR uređ. → Moja zvijezda.
3 Poravnajte lice subjekta s ovalnim predloškom i pritisnite
gumb [Okidač] da biste registrirali lice.
Vraćanje natrag
Postavi
●● Ako lice subjekta nije u ravnini s ovalnim predloškom, ne
pojavljuje se bijeli okvir.
●● Lice subjekta možete snimati sprijeda, slijeva, zdesna,
odozgora ili odozdola.
●● Snimajte po jednu fotografiju osobe prilikom registriranja lica.
Mogućnosti snimanja
51
Upotreba funkcije prepoznavanja lica
4 Kada završite snimanje, prikazuje se popis lica.
●● Omiljena lica su na popisu lica označena s
.
●● Registrirati možete do 8 najdražih lica.
●● Mogućnost bljeskalice biti će postavljena na Isključeno.
●● Ako dvaput registrirate isto lice, jedno od njih možete izbrisati na
popisu lica.
Pregledavanje najdražih lica
].
1 U načinu snimanje, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Smart FR uređ. → Popis lica.
●● Da biste promijenili redoslijed najdražih lica, pritisnite [ ] i
odaberite Uređivanje poretka. (str. 63)
●● Da biste uklonili najdraža lica, pritisnite [ ] i odaberite
Briši Moju zvijezdu. (str. 63)
Mogućnosti snimanja
52
Podešavanje svjetline i boje
Saznajte kako podesiti svjetlinu i boju za bolju kvalitetu slike.
Ručno prilagođavanje ekspozicije (EV)
Kompenzacija pozadinskog osvjetljenja
(ACB)
Ovisno o intenzitetu svjetla u ambijentu, fotografije mogu biti
presvijetle ili pretamne. U tim slučajevima možete podesiti
ekspoziciju kako biste dobili bolju fotografiju.
Ako se izvor svjetlosti nalazi iza subjekta ili se između subjekta
i pozadine javlja jaki kontrast, subjekt će na fotografiji vjerojatno
biti zatamnjen. U tom slučaju postavite mogućnost Auto Contrast
Balance (ACB).
Tamnije (-)
Neutralno (0)
Svjetlije (+)
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
ili
Videozapis
→
Vrijednost eksp..
2
3 Odaberite vrijednost kako biste podesili ekspoziciju.
Bez mogućnosti ACB
Uz mogućnost ACB
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → ACB → i mogućnost.
●● Nakon što podesite ekspoziciju, postavka ostaje trajna. Možda ćete
naknadno morati promijeniti vrijednost ekspozicije kako biste izbjegli
pretjeranu i premalu ekspoziciju.
●● Ako se ne možete odlučiti za odgovarajuću ekspoziciju, odaberite
AEB (Automatsko snimanje raspona). Fotoaparat snima fotografije
uz razne ekspozicije: normalna, smanjena i povećana ekspozicija.
(str. 56)
Mogućnosti snimanja
Mogućnost Opis
Isključeno: ACB je isključen.
Uključeno: ACB je uključen.
Svojstvo ACB nije dostupno kad postavite opcije Neprekidno,
Slikanje pokreta, AEB.
53
Podešavanje svjetline i boje
Promjena mogućnosti mjerenja
Način mjerenja odnosi se na način kojim fotoaparat mjeri količinu
svjetlosti. Svjetlina i osvjetljenje fotografija ovisi o odabranom
načinu mjerenja.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
ili
Videozapis
→
Podr. mjer. svjetla
2
Odabir izvora svjetlosti
(Izjednačavanje bijele boje)
Boja fotografije ovisi o vrsti i kvaliteti izvora svjetlosti. Ako
želite postići realistične boje fotografije, odaberite prikladne
uvjete osvjetljenja kako biste postigli izjednačavanje bijele boje,
primjerice s mogućnostima Automatski balans, Dnevno svjetlo,
Oblačno ili Volfram
→ i mogućnost.
Mogućnost Opis
Višestruko:
●● Fotoaparat scenu dijeli na nekoliko područja, a
zatim mjeri intenzitet svjetla za pojedino područje.
●● Prikladno za većinu fotografija.
Točka:
●● Fotoaparat mjeri samo intenzitet osvjetljenja u
samom centru kadra.
●● Ako subjekt nije u centru scene, fotografija
možda neće imati dobru ekspoziciju.
●● Prikladno za subjekt s pozadinskim osvjetljenjem.
Prema središtu:
●● Fotoaparat izračunava srednju vrijednost
mjerenja za cijeli kadar s naglaskom na centar.
●● Prikladno za fotografije sa subjektom u centru
kadra.
Mogućnosti snimanja
(Automatski balans)
(Oblačno)
54
(Dnevno svjetlo)
(Volfram)
Podešavanje svjetline i boje
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje ili Videozapis → Balans bijele boje
→ i mogućnost.
Ikona
Definiranje vlastitog izjednačavanja bijele boje
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
ili
Videozapis
→
Balans bijele boje
2
→ Mjera: Okidač (Tvorničke postavke).
Opis
Automatski balans: Ovisno o uvjetima osvjetljenja
koristite automatske postavke.
3 Objektiv usmjerite prema papiru.
Dnevno svjetlo: Pri snimanju fotografija vani za
sunčanog dana.
Oblačno: Pri snimanju fotografija vani za oblačnog dana
ili u sjeni.
Fluorescentno_H: Odaberite za snimanje pod dnevnom
fluorescentnom svjetlosti ili trosmjernim fluorescentnim
svjetlom.
Fluorescentno_S: Odaberite za snimanje pod bijelim
fluorescentnim svjetlom.
Volfram: Odaberite ako snimate u zatvorenom prostoru
pod žaruljama ili halogenim lampama.
4 Pritisnite [Okidač].
Mjera: Okidač (Tvorničke postavke): Upotrijebite
unaprijed definirane postavke.
Mogućnosti snimanja
55
Upotreba načina za uzastopno snimanje
Snimanje subjekata koji se brzo kreću ili snimanje izraza lica i kretnji subjekta može biti otežano. U tim slučajevima odaberite jedan od
načina rada bljeskalice.
●● Možete koristiti samo bljeskalicu, tajmer i ACB i smart filtar ako
odaberete Pojedinačno.
●● Ako odaberete Slikanje pokreta, razlučivost će biti postavljena
na VGA, a ISO brzina će biti postavljena na Automatski.
●● Ovisno o odabranoj mogućnosti prepoznavanja lica, neke
mogućnosti uključivanja neće biti dostupne.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
Odaberite
Snimanje
→
Pogon
okidača
→ mogućnost.
2
Mogućnost Opis
Pojedinačno: Snimanje pojedinačne fotografije.
Neprekidno:
●● Pritiskom [Okidač], fotoaparat neprekidno snima.
●● Maksimalni broj fotografija ovisi o kapacitetu
memorijske kartice.
Slikanje pokreta:
●● Dok je [Okidač] pritisnut, fotoaparat snima VGA
fotografije (6 fotografija u sekundi; maksimalno 30).
AEB:
●● Snimanje 3 slike s različitom ekspozicijom:
normalna, smanjena i povećana ekspozicija.
●● Pomoću stativa izbjegnite zamućene slike.
Dostupnost mogućnosti može ovisiti o načinu snimanja.
Mogućnosti snimanja
56
Poboljšavanje fotografija
Saznajte kako poboljšati fotografije primjenom efekata smart filtar, ili izvršite dio prilagodbi.
Primjena efekata Smart filtra
Dostupni filtri u načinu Program
Kako bi slike bile jedinstvene, možete primijeniti različite efekte
filtra.
Mogućnost Opis
Normal: Bez efekata.
Minijaturno: Primijenite efekt tilt-shift kako bi se
predmet pojavio na minijaturi.
Vinjetiranje: Primijenite boje koje djeluju retro, visoke
kontraste i jaki vignette efekt (tamniji kutevi) lomo
kamera.
Minijaturno
Vinjetiranje
Poluton. Točka: Primijenite polutonski efekt.
Skica: Primijenite efekt skice olovkom.
Fish-eye: Zatamnite rubove okvira i izobličite objekte
u blizini kako biste oponašali vizualni efekt fisheye
objektiva.
Fish-eye
Odmagljivanje: Učinite fotografiju jasnijom.
Skica
Klasično: Primijenite crno-bijeli efekt.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje ili Videozapis → Smart filtar.
3 Odaberite efekt.
Retro: Primijenite efekt tona sepia.
Negativ slike: Primijenite efekt negativa filma.
Podešavanje RGB-a: Prilagodite vrijednost boje.
Mogućnosti snimanja
57
Poboljšavanje fotografija
Dostupni filtri u načinu filma
●● Ako odaberete Minijaturno kada snimate video, brzina reprodukcije
videa će se povećati.
●● Ako odaberete Minijaturno kada snimate video, kamera neće
snimati zvuk.
●● Ako tijekom snimanja videozapisa odaberete Minijaturno,
Vinjetiranje, Fish-eye ili Odmagljivanje, brzina snimanja bit će
postavljena na , a rezolucija snimanja bit će postavljena na manje
od
.
●● Ako postavite efekte smart filtra, ne možete koristiti opcije
prepoznavanja lica, ACB-a, uzastopnog snimanja, dotjerivanje slike,
inteligentnog zumiranja ili AF praćenja.
i manju.
●● Kada odaberete Skica, rezolucija će se promijeniti u
Mogućnost Opis
Normal: Bez efekata.
Palet. Učinak 1: Napravite snažan izgled s oštrim
kontrastom i crvenom bojom.
Palet. Učinak 2: Čišćenje scenailiprimjenom blagog
plavog tona.
Palet. Učinak 3: Primijenite nježni smeđi ton.
Palet. Učinak 4: Napravite hladan i monoton efekt.
Minijaturno: Primijenite efekt tilt-shift kako bi se
predmet pojavio na minijaturi.
Vinjetiranje: Primijenite boje koje djeluju retro, visoke
kontraste i jaki vignette efekt (tamniji kutevi) lomo
kamera.
Fish-eye: Izmjenite objekte u blizini tako da oponašaju
vizualni efekt fisheye objektiva.
Odmagljivanje: Učinite fotografiju jasnijom.
Klasično: Primijenite crno-bijeli efekt.
Retro: Primijenite efekt tona sepia.
Negativ slike: Primijenite efekt negativa filma.
Podešavanje RGB-a: Prilagodite vrijednost boje.
Mogućnosti snimanja
58
Poboljšavanje fotografija
Definiranje vlastitog RGB tona
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje ili Videozapis → Smart filtar →
Podešavanje RGB-a.
3 Odaberite boju (R: crvena, G: zelena, B: plava).
Vraćanje natrag
Pomicanje
4 Podesite količinu odabrane boje. (-: manje ili +: više)
5 Odaberite [ ].
Mogućnosti snimanja
59
Poboljšavanje fotografija
Podešavanje fotografija
Mogućnost
zasićenja
Podesite kontrast, oštrinu i zasićenje fotografija.
].
1 U načinu snimanja, pritisnite [
2 Odaberite Snimanje → Dotjerivanje slike.
3 Odaberite mogućnost podešenja.
4 Odabranu stavku podesite odabirom vrijednosti.
Opis
-
Smanjite boju i svjetlinu.
+
Pojačajte boju i svjetlinu.
Mogućnost
oštrine
Smanjenje zasićenja.
+
Povećanje zasićenja.
●● Odaberite 0 ako ne želite primijeniti efekte. (prikladno za ispis)
●● Ako koristite ovu funkciju, mogućnosti prepoznavanja lica i smart
filtra nije moguće postaviti.
●● Kontrast
●● Oštrina
●● Zasićenost
Mogućnost
kontrasta
Opis
-
Opis
-
Smanjite oštrinu rubova fotografija (prikladno
za uređivanje fotografija na računalu).
+
Izoštrite rubove kako biste poboljšali jasnoću
fotografija. Na taj način možete smanjiti i
razinu smetnji na fotografijama.
Mogućnosti snimanja
60
Reprodukcija/uređivanje
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili zvučne zapise te kako uređivati fotografije ili videozapise.
Također saznajte kako povezati kameru i računalo, fotopisač ili TV.
Reprodukcija … …………………………………
62
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows) ……
76
Pokretanje načina za reprodukciju …………… 62
Prijenos datoteka pomoću programa
Pregled fotografija … ………………………… 67
Intelli-studio … ………………………………… 77
Reprodukcija videa … ………………………… 68
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata
Reprodukcija zvučnih zapisa … ……………… 69
kao izmjenjivog diska … ……………………… 79
Uređivanje fotografije ……………………………
70
Odspajanje fotoaparata (za sustav Windows XP) …… 80
Promjena veličine fotografija … ……………… 70
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac) ……
81
Zakretanje fotografije … ……………………… 70
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge) … …
82
Primjena efekata Smart filtra … ……………… 71
Korekcija problema s ekspozicijom …………… 72
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF) … ……… 74
Prikaz datoteka na TV-u …………………………
75
Reprodukcija
Saznajte kako reproducirati fotografije, video ili zvučne zapise te upravljati datotekama.
Pokretanje načina za reprodukciju
Zaslon u načinu reprodukcije
Pregled fotografija ili reprodukcija videa i zvučnih zapisa
pohranjenih u fotoaparatu.
1 Pritisnite [
].
●● Bit će prikazana najnovija datoteka.
●● Ako je fotoaparat isključen, on će se uključiti i prikazati
najnoviju datoteku.
2 Pritisnite [
] ili [
Informacije
] da biste se pomicali po datotekama.
●● Pritisnite i držite za brzo pregledavanje datoteka.
●● Ako želite vidjeti datoteke pohranjene u internoj memoriji, izvadite
memorijsku karticu.
●● Fotoaparat neće ispravno prikazati datoteke koje su prevelike ili su
snimljene fotoaparatima drugih proizvođača.
Ikona
Opis
Fotografije sa zvučnim zapisom
Video datoteka
Postavljen je redoslijed ispisa (DPOF)
Zaštićena datoteka
Fotografija s registriranim obrazom; Dostupno samo uz
uporabu memorijske kartice
Naziv mape - Naziv datoteke
Za prikaz informacija o datoteci na ekranu pritisnite [
Reprodukcija/uređivanje
62
].
Reprodukcija
Ocjenjivanje najdražih lica
Uklanjanje najdražih lica
Omiljena lica možete ocijeniti. Ova je značajka dostupna samo uz
uporabu memorijske kartice.
Omiljena lica možete izbrisati. Ova je značajka dostupna samo uz
uporabu memorijske kartice.
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → Uređivanje popisa lica →
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → Uređivanje popisa lica →
3 Odaberite lice s popisa i pritisnite [
3 Odaberite lice i pritisnite [
4 Pritisnite [ ].
5 Odaberite Da.
Uređivanje poretka.
].
Uređivanje popisa lica
Vraćanje natrag
4
Briši Moju zvijezdu.
Postavi
Pritisnite [
] ili [ ] da biste promijenili redoslijed lica,
].
a zatim pritisnite [
Reprodukcija/uređivanje
63
].
Reprodukcija
P
regled datoteka prema kategoriji pomoću značajke
Smart Album
Pregled i upravljanje datotekama po kategorijama kao što su
datum, vrsta datoteke ili tjedan.
1 U načinu reprodukcija okrenite tipka [Zoom] ulijevo.
].
2 Pritisnite [
3 Odaberite kategoriju.
Možda će malo potrajati dok fotoaparat otvori pametni album ili
promijeni kategoriju i reorganizira datoteke.
4 Pritisnite [
5 Pritisnite [
Tip
Datum
Boja
Tjedan
Lice objekta
Vraćanje natrag
Postavi
Mogućnost
Opis
Tip
Prikaz datoteka po vrsti datoteke.
Datum
Prikaz datoteka po datumu spremanja.
Boja
Prikaz datoteka po dominantnoj boji na slici.
Tjedan
Prikaz datoteka po danu spremanja u tjednu.
Lice objekta
Pogledajte datoteke po prepoznatim i najdražim
licima. (Do 20 osoba)
] ili [
] da biste se pomicali po datotekama.
●● Pritisnite i držite za brzo pregledavanje datoteka.
Reprodukcija/uređivanje
64
] da biste se vratili u uobičajeni prikaz.
Reprodukcija
Pregled datoteka kao minijatura
Zaštita datoteka
Pregledajte minijature datoteka.
Zaštitite svoje datoteke od nenamjernog brisanja.
U načinu reprodukcija okrenite tipka [Zoom] ulijevo
za prikaz 9 do 20 minijatura (okrenite tipka [Zoom]
udesno za povratak na prethodni način).
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → Zaštita → Odaberi.
●● Da biste zaštitili sve datoteke, odaberite Sve → Zaključati.
3 Odaberite datoteku koju želite zaštititi i pritisnite [
●● Pritisnite [
] ponovno da biste poništili svoj odabir.
Zaštićena datoteka
Filtar
Da biste se
Pomicali po datotekama Pritisnite [
Izbrisali datoteke
Odaberi
Učinite sljedeće
Pritisnite [
], [
], [
] ili [
].
4
Pritisnite [
] i odaberite Da.
Postavi
].
Zaštićenu datoteku ne možete brisati i okretati.
Reprodukcija/uređivanje
65
].
Reprodukcija
Brisanje datoteke
Kopiranje datoteka na memorijsku karticu
Brisanje jedne datoteke ili svih datoteka odjednom. Zaštićene
datoteke nije moguće izbrisati.
Datoteke iz interne memorije možete kopirati na memorijsku
karticu.
Da biste izbrisali jednu datoteku,
1 U načinu reprodukcije, odaberite datoteku i pritisnite [
2 Odaberite Da da biste izbrisali datoteku.
].
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → Kopiraj na karticu.
3 Odaberite Da da biste kopirali datoteke.
Da biste izbrisali više datoteka,
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [ ].
2 Odaberite Višestruko brisanje.
3 Odaberite datoteke koje želite izbrisati i pritisnite [
●● Pritisnite [
].
] ponovno da biste poništili svoj odabir.
4 Pritisnite [ ].
5 Odaberite Da.
Da biste izbrisali sve datoteke,
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → Izbriši → Sve → Da.
Reprodukcija/uređivanje
66
Reprodukcija
Pregled fotografija
Pokretanje dijaprojekcije
Povećajte dio fotografije ili fotografije pregledajte u dijaprojekciji.
Povećavanje fotografije
U načinu reprodukcija okrenite gumb [Zoom]
udesno da biste povećali fotografiju (okrenite
gumb [Zoom] ulijevo da biste smanjili
fotografiju).
Na dijaprojekciju je moguće primijeniti efekte i zvuk.
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Prikaz slika u nizu.
3 Odaberite mogućnost efekta dijaprojekcije.
●● Da biste započeli dijaprojekciju bez efekata preskočite na
5. korak.
Na vrhu zaslona se prikazuje povećano područje i omjer
zumiranja. Maksimalni omjer zumiranja može se razlikovati ovisno
o razlučivosti.
Dotjerivanje
Da biste se
Učinite sljedeće
Pomaknuli povećano
područje
Pritisnite [
Obrezali povećanu
fotografiju
Pritisnite [
datoteka).
], [
], [
] ili [
].
Mogućnost
Opis
Pokretanje
Odaberite želite ili ne ponavljati prikaz slika u
nizu. (Reprodukcija, Ponavljanje)
Slike
Postavite fotografije koje želite vidjeti u
dijaprojekciji.
●● Sve: U dijaprojekciji prikaži sve fotografije.
●● Datum: U dijaprojekciji prikaži fotografije
snimljene određenog datuma.
●● Odaberi: U dijaprojekciji prikaži odabrane
fotografije.
Interval
●● Postavite vremenski razmak između
fotografija.
●● Ovo je dostupno dok je u mogućnosti efekta
odabrano Isključeno.
Glazba
Odaberite pozadinski zvuk.
Efekt
●● Odaberite efekt prijelaza.
●● Odaberite Isključeno za bez efekata.
] (pohranjuje se kao nova
Reprodukcija/uređivanje
67
Reprodukcija
4 Postavite efekt dijaprojekcije.
5 Odaberite Pokretanje → Reprodukcija.
Reprodukcija videa
Možete reproducirati videozapis, snimiti sliku iz videozapisa.
●● Za ponavljanje dijaprojekcije, odaberite Ponavljanje.
●● Pritisnite [
] da biste pauzirali ili nastavili dijaprojekciju.
1 U načinu reprodukcije, odaberite video i pritisnite [
].
Da biste zaustavili dijaprojekciju i prebacili se na način reprodukcije,
pritisnite [
], a zatim [ ] ili [ ].
Pauza
2 Za upravljanje reprodukcijom koristite sljedeće gumbe.
Pritisnite
Da biste
[
Skeniranje unatrag.
]
[
[
]
]
[Zoom] ulijevo ili
udesno
Reprodukcija/uređivanje
68
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
Skeniranje unaprijed.
Podešavanje glasnoće.
Reprodukcija
Izvlačenje slike tijekom reprodukcije
1 Pritisnite [
2 Pritisnite [
Dodavanje zvučnog zapisa u fotografiju
] u točki iz koju želite izvući mirnu sliku.
].
Izvučena će slika biti iste veličine kao i izvorna video datoteka te će biti
pohranjena kao nova datoteka.
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
].
[
2 Odaberite Opcije datoteke → Glasovni zapis →
Uključeno.
3 Pritisnite [Okidač] da biste snimili kratki zvučni zapis
(najviše 10 sekundi).
●● Pritisnite [Okidač] da biste zaustavili snimanje zvučnog
zapisa.
Reprodukcija zvučnih zapisa
Zaštićenim datotekama ne možete dodati zvučni zapis.
Reproduciranje zvučnog zapisa
1 U načinu reprodukcije, odaberite zvučni zapis i pritisnite
].
[
2 Za upravljanje reprodukcijom koristite sljedeće tipke.
Pritisnite
Da biste
[
Skeniranje unatrag.
]
[
]
U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju sa zvučnim
].
zapisom i pritisnite [
●● Pritisnite [
Pauziranje ili nastavak reprodukcije.
[
]
Skeniranje unaprijed.
[
]
Zaustavljanje reprodukcije.
[Zoom] ulijevo ili
udesno
Reprodukcija zvučnog zapisa dodanog fotografiji
Podešavanje glasnoće.
Reprodukcija/uređivanje
69
] da biste pauzirali ili nastavili reprodukciju.
Uređivanje fotografije
Uređivanje fotografija, kao što su zakretanje, promjena veličine, uklanjanje crvenih očiju i podešavanje svjetline, kontrasta ili zasićenja.
●● Uređene će fotografije biti pohranjene kao nove datoteke.
●● Kada uređujete fotografije, fotoaparat će ih automatski prebaciti na nižu razlučivost. Fotografije koje ručno okrećete ili im mijenjate veličinu ne pretvaraju se
automatski u niže razlučivosti.
Promjena veličine fotografija
Zakretanje fotografije
1
U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
].
[
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
2
Odaberite Uređivanje → Promjena veličine →
i mogućnost.
2
●● Odaberite
(str. 85)
].
[
Odaberite Uređivanje → Rotiraj → i mogućnost.
da biste fotografiju spremili kao početnu sliku.
Desno za 90˚
1984 X 1488
Vraćanje natrag
Vraćanje natrag
Pomicanje
Zakrenuta će se fotografija sačuvati kao ista datoteka, ne nova datoteka.
Pomicanje
Dostupne se mogućnosti razlikuju ovisno o veličini odabrane
fotografije.
Reprodukcija/uređivanje
70
Uređivanje fotografije
Primjena efekata Smart filtra
Kako bi slike bile jedinstvene, možete primijeniti različite efekte
filtra.
Mogućnost Opis
Normal: Bez efekata.
Minijaturno: Primijenite efekt tilt-shift kako bi se
predmet pojavio na minijaturi.
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
[
].
Vinjetiranje: Primijenite boje koje djeluju retro, visoke
kontraste i jaki vignette efekt (tamniji kutevi) lomo
kamera.
2 Odaberite Uređivanje → Smart filtar.
3 Odaberite efekt.
Blago izošt.: Sakrijte nesavršenosti kože lica i
primijenite sanjive efekte.
Stari film 1: Primijenite 1. efekt starinskog filma.
Stari film 2: Primijenite 2. efekt starinskog filma.
Minijaturno
Poluton. Točka: Primijenite polutonski efekt.
Skica: Primijenite efekt skice olovkom.
Vraćanje natrag
Pomicanje
Fish-eye: Zatamnite rubove okvira i izobličite objekte
u blizini kako biste oponašali vizualni efekt fisheye
objektiva.
Odmagljivanje: Učinite fotografiju jasnijom.
Klasično: Primijenite crno-bijeli efekt.
Retro: Primijenite efekt tona sepia.
Negativ slike: Primijenite efekt negativa filma.
Podešavanje RGB-a: Prilagodite vrijednost boje.
Reprodukcija/uređivanje
71
Uređivanje fotografije
Korekcija problema s ekspozicijom
Definiranje vlastitog RGB tona
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
].
[
2 Odaberite Uređivanje → Smart filtar → Podešavanje
Podesite ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta), svjetlinu,
kontrast ili zasićenje, uklonite crvene oči, sakrijte nesavršenosti
obraza ili fotografijama dodajte šum.
RGB-a.
3 Odaberite boju (R: crvena, G: zelena, B: plava).
Podešavanje ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta)
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
].
[
2
Odaberite Uređivanje → Dotjerivanje slike → ACB.
Uklanjanje efekta crvenih očiju
Vraćanje natrag
4
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
Pomicanje
Podesite količinu odabrane boje. (-: manje ili +: više)
].
[
2
Odaberite Uređivanje → Dotjerivanje slike →
Reduciranje crvenila očiju.
Reprodukcija/uređivanje
72
Uređivanje fotografije
Sakrivanje nesavršenosti obraza
Dodavanje šuma na fotografiju
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
2 Odaberite Uređivanje → Dotjerivanje slike →
2 Odaberite Uređivanje → Dotjerivanje slike →
[
].
Retuširanje lica.
].
[
Dodaj šum.
3 Odaberite razinu.
●● S povećanjem broja obraz postaje jasniji.
Podešavanje svjetline/kontrasta/zasićenja
1 U načinu reprodukcije, odaberite fotografiju i pritisnite
[
].
2 Odaberite Uređivanje → Dotjerivanje slike.
3 Odaberite mogućnost podešenja.
●●
●●
●●
: Svjetlina
: Kontrast
: Zasićenost
4 Odabranu stavku podesite odabirom vrijednosti.
(-: manje ili +: više)
Reprodukcija/uređivanje
73
Uređivanje fotografije
Stvaranje redoslijeda ispisa (DPOF)
Odaberite fotografije za ispis i postavite mogućnosti kao što su
broj kopija ili veličina papira.
●● Memorijsku karticu možete odnijeti u fotostudio koji podržava DPOF
(Digital Print Order Format) ispisivanje ili fotografije ispišite izravno
putem kućnog DPOF kompatibilnog pisača.
●● Široke fotografije mogu biti ispisane s odrezanim lijevim i desnim
bridovima, stoga pripazite na dimenzije svojih fotografija.
●● Za fotografije pohranjene u internoj memoriji nije moguće postaviti
DPOF postavku.
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → DPOF → Standardno → i
mogućnost.
].
4 Pritisnite [
5 Odaberite Opcije datoteke → DPOF → Veličina → i
mogućnost.
Mogućnost
Opis
Odaberi
Odredite veličinu ispisa za odabranu fotografiju.
Sve
Odredite veličinu ispisa za sve fotografije.
Resetiranje
Resetirajte svoje postavke.
6 Ako odaberete tipka Odaberi, pomaknite se do fotografije
i okrenite tipka [Zoom] ulijevo ili udesno da biste odabrali
veličinu ispisa. Ponovite za sve željene fotografije i
].
pritisnite [
●● Ako odaberete Sve, pritisnite [
].
veličinu ispisa i pritisnite [
] ili [
] da biste odabrali
Mogućnost
Opis
Odaberi
Ispis odabranih fotografija.
Sve
Ispis svih fotografija.
Resetiranje
Resetiranje vaših postavki.
Kako biste istovremeno provjerili sve fotografije, ispišite ih kao
minijature.
3 Ako odaberete tipka Odaberi, pomaknite se do fotografije
].
1 U načinu reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Opcije datoteke → DPOF → Indeks → Da.
Ispisivanje fotografija kao minijatura
i okrenite tipka [Zoom] ulijevo ili udesno da biste odabrali
broj kopija. Ponovite za sve željene fotografije i pritisnite
].
[
●● Ako odaberete Sve, pritisnite [
].
broj kopija i pritisnite [
] ili [
] da biste odabrali
Reprodukcija/uređivanje
Ako odredite veličinu ispisa, fotografije možete ispisivati jedino s DPOF
1.1 kompatibilnim pisačima.
74
Prikaz datoteka na TV-u
Reproducirajte fotografije ili video povezivanjem fotoaparata na TV pomoću A/V kabela.
].
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Postavke → Video izlaz.
3 Odaberite izlazni video signal u skladu s tipom za vašu
državu ili regiju.
●● Na nekim je TV uređajima moguća pojava digitalnog šuma ili
nepotpunog prikaza slike.
●● Ovisno o postavkama TV-a, slike se mogu prikazati izvan središta
TV zaslona.
●● Fotografije ili video možete snimati i za vrijeme dok je fotoaparat
priključen na TV.
4 Isključite fotoaparat i TV.
5 Fotoaparat povežite na TV pomoću A/V kabela.
Video
Audio
6 Uključite TV i pomoću daljinskog upravljača odaberite
način video ulaza.
7 Uključite fotoaparat i pritisnite [ ].
8 Pregledajte fotografije ili reproducirajte video koristeći
gumbe fotoaparata.
Reprodukcija/uređivanje
75
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows)
Na računalo prenesite datoteke pomoću ugrađenog programa Intelli-studio. Datoteke možete također uređivati i učitavati na omiljena web-mjesta.
Zahtjevi za program Intelli-studio
Stavka
Zahtjevi
Procesor
Intel Pentium 4, 3,2 GHz ili jači/
AMD Athlon™ FX 2,6 GHz ili noviji
RAM
Najmanje 512 MB RAM (preporučeno 1 GB ili više)
OS
Windows XP SP2/Vista/7
Prostor na
disku
250 MB ili više (preporučeno 1 GB ili više)
Ostalo
●● CD-ROM pogon
●● nVIDIA Geforce 7600GT ili noviji/ATI X1600 serija
ili noviji
●● 1024 x 768 piksela, monitor kompatibilan s 16-bitnim
prikazom boje (preporučeno 1280 x 1024 piksela,
32-bitni prikaz boje)
●● USB 2.0 priključak, Microsoft DirectX 9.0c ili novije
●● Intelli-studio možda neće ispravno raditi na nekim računalima, čak i
ako računalo udovoljava zahtjevima.
●● Ako računalo ne udovoljava zahtjevima, videozapisi se možda neće
ispravno reproducirati ili njihovo uređivanje može biti dulje.
●● Instalirajte DirectX 9.0c ili noviji prije upotrebe programa.
●● Za povezivanje fotoaparata kao uklonjivog diska morate koristiti
Windows XP/Vista/7 ili Mac OS 10.4 ili noviji.
Upotreba samostalno sastavljenog računala ili računala i nepodržanog
operacijskog sustava može poništiti jamstvo.
* Na 64-bitnim sustavima Windows XP, Windows Vista i Windows 7
programi možda neće pravilno raditi.
Reprodukcija/uređivanje
76
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows)
Prijenos datoteka pomoću programa Intelli-studio
Moguće je lako prebaciti datoteke s fotoaparata na računalo
pomoću programa Intelli-studio.
].
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
Odaberite
Postavke
→
Softver
računala
→
Uključeno.
2
3 Isključite fotoaparat.
4 Fotoaparat povežite na računalo pomoću USB kabela.
Kraj kabela sa žaruljicom pokazivača (▲) morate priključiti
u fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju da kabel naopako
priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve gubitke podataka.
5 Uključite fotoaparat.
●● Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Ako mogućnost USB-a postavite na Odaberi n. rada, na
skočnom prozoru odaberite Računalo.
6 Odaberite mapu na računalu u koji će se nove datoteke
spremati.
●● Ako fotoaparat nema novih datoteka, neće se pojaviti skočni
prozor za spremanje novih datoteka.
7 Odaberite Da.
●● Nove se datoteke prenose na računalo.
U sustavu Windows 7, Windows Vista u prozoru Automatske
reprodukcije odaberite Run iStudio.exe.
Dok je fotoaparat povezan s računalom, putem USB kabela
također se puni baterija.
Reprodukcija/uređivanje
77
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows)
Upotreba programa Intelli-studio
Program Intelli-studio je ugrađeni program koji omogućuje reprodukciju i uređivanje datoteka. Također omogućuje učitavanje datoteka na
web-mjesta kao što su Flickr ili YouTube. Za pojedinosti u programu odaberite Help (Pomoć) → Help (Pomoć) in the program.
●● Da biste uživali u dodatnim značajkama, poput stvaranja prikaza slika u nizu s obrascima, instalirajte punu verziju programa Intelli-studio odabirom Web
Support → Update Intelli-studio → Start Update na traci programa.
●● Softver svojeg fotoaparata možete nadograditi odabirom Web Support → Upgrade firmware for the connected device na traci programa.
●● Ako na računalo instalirate program Intelli-studio, on će se brže pokrenuti.Da biste instalirali program, odaberite Tool → Install Intelli-studio on PC
(Instaliraj program Intelli-studio na računalo).
●● Ne možete urediti datoteke izravno na fotoaparatu. Prije uređivanja prenesite datoteke u mapu na računalu.
●● Intelli-studio podržava sljedeće formate:
-- Videozapisi: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9), AVI (MJPEG)
-- Fotografije: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
1
2
3
4
5
15
6
14
7
13
8
9
12
10
11
Reprodukcija/uređivanje
78
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows)
Ikona
Prenošenje datoteka povezivanjem fotoaparata
kao izmjenjivog diska
Opis
1
Otvaranje izbornika
2
Prikaz datoteka u odabranoj mapi
Fotoaparat možete povezati na računalo kao izmjenjivi disk.
3
Prebacivanje u način za uređivanje fotografija
4
Prebacivanje u način za uređivanje videozapisa
5
Prebacivanje u način za dijeljenje (Datoteke možete slati
putem e-pošte ili učitavati na web-mjesta, poput Flickr ili
YouTube.)
6
Povećanje ili smanjivanje minijatura u popisu
].
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
Odaberite
Postavke
→
Softver
računala
→
Isključeno.
2
3 Isključite fotoaparat.
4 Fotoaparat povežite na računalo pomoću USB kabela.
7
Odaberite vrstu datoteke
8
Prikaz datoteka u odabranoj mapi na računalu
9
Prikazivanje skrivanje datoteka povezanog fotoaparata
10
Prikaz datoteka u odabranoj mapi na fotoaparatu
11
Prikaz datoteka kao sličica ili u mapi
12
Pretraživanje mapa u povezanom uređaju
13
Pretraživanje mapa u računalu
14
Prebacivanje na prethodnu ili sljedeću mapu
15
Ispis datoteka, prikaz datoteka na karti, pohrana datoteka u
Moju mapu ili registriranje lica
Reprodukcija/uređivanje
Kraj kabela sa žaruljicom pokazivača (▲) morate priključiti
u fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju da kabel naopako
priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve gubitke podataka.
79
Prenošenje datoteka na računalo (za Windows)
5 Uključite fotoaparat.
Odspajanje fotoaparata (za sustav Windows XP)
●● Računalo automatski prepoznaje fotoaparat.
Način odspajanja USB kabela za sustav Windows Vista/7 je
sličan.
Ako mogućnost USB-a postavite na Odaberi n. rada, na
skočnom prozoru odaberite Računalo.
1 Ukoliko žaruljica stanja na fotoaparatu svjetluca, pričekajte
6 Na računalu odaberite My computer (Moje računalo) →
Removable Disk (Izmjenjivi disk) → DCIM → 100PHOTO.
dok ne stane.
2 Kliknite
na alatnoj traci desno pri dnu zaslona računala.
7 Odaberite željene datoteke te ih povucite ili spremite na
računalo.
3 Kliknite skočnu poruku.
4 Kliknite tekstualni okvir s porukom o sigurnom uklanjanju.
5 Iskopčajte USB kabel.
Fotoaparat nije moguće sigurno ukloniti dok je pokrenut Intelli-studio.
Zatvorite program prije odspajanja fotoaparata.
Reprodukcija/uređivanje
80
Prenošenje datoteka na računalo (za Mac)
Kada fotoaparat priključite na Macintosh računalo, računalo automatski prepoznaje fotoaparat. Datoteke možete prenositi izravno iz
fotoaparata na računalo bez instaliranja bilo kakvih programa.
Sustav Mac OS 10.4 ili noviji je podržan.
1 Fotoaparat povežite na Macintosh računalo pomoću USB
kabela.
Kraj kabela sa žaruljicom pokazivača (▲) morate priključiti
u fotoaparat. Vaše bi datoteke u slučaju da kabel naopako
priključite mogle biti oštećene. Proizvođač nije odgovoran za bilo
kakve gubitke podataka.
2 Uključite fotoaparat.
●● Računalo automatski prepoznaje fotoaparat i prikazuje ikonu
izmjenjivog diska.
Ako mogućnost USB-a postavite na Odaberi n. rada, na
skočnom prozoru odaberite Računalo.
3 Dvaput kliknite ikonu izmjenjivog diska.
4 Fotografije ili video zapise prenesite na računalo.
Reprodukcija/uređivanje
81
Ispis fotografija fotopisačem (PictBridge)
Fotografije ispišite pomoću PictBridge kompatibilnog pisača povezivanjem fotoaparata izravno na pisač.
].
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite Postavke → USB.
3 Odaberite Pisač.
4 Dok je pisač uključen, fotoaparat povežite na pisač putem
Konfiguriranje postavki ispisa
USB kabela.
Slike
: Jedna fotografija
Veličina
: Automatski
Raspored
: Automatski
Tip
: Automatski
Kvaliteta
: Automatski
Izlaz
Ispiši
Mogućnost Opis
Slike: Odaberite želite li ispisati trenutnu ili sve fotografije.
Veličina: Odredite veličinu ispisa.
5 Uključite fotoaparat.
Raspored: Izradite ispise minijatura.
6 Pritisnite [
Kvaliteta: Postavite kvalitetu ispisivanja.
●● Pisač automatski prepoznaje fotoaparat.
] ili [
Tip: Odaberite vrstu papira.
] da biste odabrali fotografiju.
●● Pritisnite [
] da biste postavili mogućnosti ispisivanja.
Pogledajte odjeljak "Konfiguriranje postavki ispisa".
7 Pritisnite [
] da biste ispisali.
●● Počinje ispisivanje. Pritisnite [
Datum: Postavite za ispis datuma.
Naziv datoteke: Postavite za ispis naziva datoteke.
Resetiranje: Vraća mogućnosti ispisa na izvorne.
] da biste poništili ispisivanje.
Neki pisači ne podržavaju sve navedene mogućnosti.
Reprodukcija/uređivanje
82
Postavke
Pogledajte mogućnosti za konfiguraciju postavki fotoaparata.
Izbornik postavki fotoaparata ………………………………… 84
Pristup izborniku postavki … ………………………………
84
Zvuk …………………………………………………………
85
Zaslon … ……………………………………………………
85
Postavke … …………………………………………………
86
Izbornik postavki fotoaparata
Saznajte više o raznim mogućnostima za konfiguraciju postavki fotoaparata.
3 Odaberite mogućnost i spremite postavke.
Pristup izborniku postavki
1 U načinu snimanja ili reprodukcije, pritisnite [
2 Odaberite izbornik.
Snimanje
].
Jačina zvuka
Isključeno
Početni zvuk
Tiho
Zvuk zatvarača
Umjereno
Jačina zvuka
Bip zvuk
Početni zvuk
Zvuk auto izoštravanja
Jako
Zvuk zatvarača
Zvuk
Bip zvuk
Zaslon
Zvuk auto izoštravanja
Vraćanje natrag
Postavke
Izlaz
4 Pritisnite [
Promijeni
Izbornik Opis
Zvuk: Postavite razne zvukove fotoaparata i glasnoću.
(str. 85)
Zaslon: Prilagodite postavke zaslona, kao što je
svjetlina i početna slika. (str. 85)
Postavke: Promijenite postavke sustava fotoaparata,
kao što su format memorije, zadani naziv datoteke i
USB način. (str. 86)
Postavke
84
Postavi
] da biste se vratili na prethodni prikaz.
Izbornik postavki fotoaparata
Zaslon
Zvuk
* Zadano
* Zadano
Stavka
Opis
Stavka
Opis
Jačina zvuka
Podesite glasnoću bilo kojeg zvuka.
(Isključeno, Tiho, Umjereno*, Jako)
Opis funkcija
Prikaz kratkog opisa mogućnosti ili izbornika.
(Isključeno, Uključeno*)
Početni zvuk
Odaberite zvuk koji će se izvoditi kod uključivanja
fotoaparata. (Isključeno*, 1, 2, 3)
Zvuk
zatvarača
Odaberite zvuk koji će se izvoditi kod pritiska tipke
okidača. (Isključeno, 1*, 2, 3)
Bip zvuk
Odaberite zvuk koji će se izvoditi kod pritiska tipke ili
prebacivanja načina rada. (Isključeno, 1*, 2, 3)
Zvuk auto
izoštravanja
Postavite zvuk koji će se izvoditi kod polovičnog
pritiska tipke okidača. (Isključeno, Uključeno*)
Početna slika
●● Memorirat će se samo jedna slika korisnika.
●● Ako kao sliku korisnika odaberete novu sliku
ili resetirate aparat, trenutna će slika biti
izbrisana.
Osvjeljenje
zaslona
Brzi pregled
Postavke
Postavite početnu sliku koja će se prikazati kod
uključivanja fotoaparata.
●● Isključeno*: Bez prikaza početne slike.
●● Logotip: Prikaz zadane slike pohranjene u internoj
memoriji.
●● Slika korisnika: Prikaz slike po želji. (str. 70)
85
Podesite svjetlinu zaslona.
(Automatski*, Tamno, Normalno, Svijetlo)
Normalno je u načinu reprodukcije fiksirano čak i
ako odaberete Automatski.
Postavite trajanje pregleda snimljene slike prije
povratka u način snimanja.
(Isključeno, 0,5 sek*, 1 sek, 3 sek)
Izbornik postavki fotoaparata
* Zadano
Stavka
Ušteda
energije
Postavke
Opis
* Zadano
Stavka
Ako 30 sekundi ne poduzimate nikakve radnje,
fotoaparat automatski prebacuje u način rada za
uštedu energije (način isključite pritiskom na bilo koji
tipku fotoaparata). (Isključeno*, Uključeno)
Opis
Formatirajte internu memoriju i memorijsku karticu
(sve će datoteke, uključujući i zaštićene datoteke biti
izbrisane). (Da, Ne)
Ako je način uštede energije deaktiviran, glavni
zaslon će se zatamniti kako bi se uštedjelo na
trajanju baterije kada ne izvodite radnje u vremenu
od približno 30 sekundi.
Formatiranje
Postavke
Ako koristite memorijsku karticu prethodno rabljenu
u fotoaparatima drugih proizvođača ili čitaču
memorijskih kartica, ili formatiranu na računalu,
fotoaparat može netočno pročitati karticu. Prije
upotrebe memorijsku karticu formatirajte.
Resetiranje
Vraća izvorne mogućnosti izbornika i snimanja (datum
i vrijeme, jezik te postavke video izlaza neće biti
vraćene). (Da, Ne)
Jezik
Odaberite jezik teksta na zaslonu.
Vremenska
zona
Odaberite regiju i postavite ljetno računanje vremena
(DST).
Postavke
datuma/
vremena
Postavljanje datuma i vremena.
Vrsta datuma
Odaberite format datuma. (gggg/mm/dd,
mm/dd/gggg, dd/mm/gggg, Isključeno*)
86
Izbornik postavki fotoaparata
* Zadano
Stavka
Opis
Odredite način za imenovanje datoteka.
●● Resetiranje: Postavite početak brojanja datoteka
od 0001 kod umetanja nove memorijske kartice,
formatiranja kartice ili brisanja svih datoteka.
●● Serije*: Postavite brojanje datoteka da slijedi
prethodni broj datoteke kod umetanja nove
memorijske kartice, formatiranja kartice ili brisanja
svih datoteka.
Broj datoteke
* Zadano
Stavka
Opis
Postavite želite li kod ispisivanja na fotografijama
prikazati datum i vrijeme.
(Isključeno*, Datum, Datum & Vrijeme )
Ispis
●● Zadani naziv prve mape je 100PHOTO, a zadani
naziv prve datoteke je SAM_0001.
●● Broj datoteke se povećava za jedan od
SAM_0001 do SAM_9999.
●● Broj mape se povećava za jedan od 100PHOTO
do 999PHOTO.
●● Maksimalan broj datoteka pohranjenih u jednoj
mapi je 9999.
●● Fotoaparat definira nazive datoteke prema
standardu sustava "Design rule for Camera
File system" (DCF). Ako nazive datoteka
namjerno promijenite, fotoaparat ih neće moći
reproducirati.
●● Datum i vrijeme će biti prikazani u donjem
desnom kutu fotografije žutom bojom.
●● Datum i vrijeme na nekim modelima pisača
možda neće biti ispisani.
●● Ako odaberete Tekst u načinu rada
,
fotoaparat neće prikazivati datum i vrijeme.
Postavite automatsko isključivanje fotoaparata ukoliko
ga ne koristite.
(Isključeno, 1 min, 3 min*, 5 min, 10 min)
Automatsko
isključivanje
Video izlaz
Postavke
87
●● Nakon promjene baterije vaše se postavke neće
promijeniti.
●● Fotoaparat se neće automatski isključiti kad:
-- je povezan na računalo ili pisač,
-- reproducirate dijaprojekciju ili video,
-- snimate zvučni zapis.
Namjestite izlazni video signal prema regiji u kojoj
se koristi.
●● NTSC*: SAD, Kanada, Japan, Koreja, Tajvan,
Meksiko.
●● PAL (podržava samo BDGHI): Australija, Austrija,
Belgija, Kina, Danska, Finska, Njemačka, Engleska,
Italija, Kuvajt, Malezija, Novi Zeland, Singapur,
Španjolska, Švedska, Švicarska, Tajland, Norveška.
Izbornik postavki fotoaparata
* Zadano
Stavka
Opis
Lampica auto Postavite pomoćnu žaruljicu za fokusiranje u mračnim
fokusa
mjestima. (Isključeno, Uključeno*)
USB
Funkciju postavite da biste USB vezu koristili za
povezivanje na računalo ili pisač.
●● Računalo*: Fotoaparat povezuje na računalo za
prijenos datoteka.
●● Pisač: Fotoaparat povezuje na pisač za ispisivanje
datoteka.
●● Odaberi n. rada: Odaberite način USB kada
povežete fotoaparat s drugim uređajem.
Softver
računala
Program Intelli-studio postavite za automatsko
pokretanje kod povezivanja fotoaparata na računalo.
(Isključeno, Uključeno*)
Postavke
88
Dodaci
Pribavite informacije o porukama o pogrešci, specifikacijama i
održavanju.
Poruke pogrešaka … …………………………………………… 90
Održavanje fotoaparata ………………………………………… 91
Čišćenje fotoaparata … ……………………………………
91
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata … …………………
92
O memorijskim karticama … ………………………………
93
O bateriji … …………………………………………………
95
Prije kontaktiranja servisnog centra …………………………… 99
Tehničke karakteristike fotoaparata ………………………… 102
Rječnik … ……………………………………………………… 106
Kazalo … …………………………………………………………110
Poruke pogrešaka
Ukoliko se pojavi koja od sljedećih poruka pogreške, isprobajte ova rješenja.
Poruka o greški
Preporučeno rješavanje
Greška na kartici
●● Isključite i ponovno uključite fotoaparat.
●● Izvadite i ponovno umetnite memorijsku
karticu.
●● Formatirajte memorijsku karticu.
Kartica nije
podržana.
Umetnuta memorijska kartica nije dostupna
uz fotoaparat. Umetnite memorijsku karticu
microSD, microSDHC.
DCF Full Error
Nazivi datoteke ne odgovaraju standardu DCF.
Datoteke s memorijske kartice prenesite na
računalo i formatirajte karticu.
Greška na datoteci
Izbrišite oštećenu datoteku ili se obratite
servisnom centru.
Baterija skoro
prazna
Umetnite napunjenu bateriju ili je napunite.
Memorija puna
Izbrišite nepotrebne datoteke ili umetnite novu
memorijsku karticu.
Datoteka bez slike
Snimite fotografije ili umetnite memorijsku karticu
koja sadrži fotografije.
Sustav datoteka
nije podržan.
Vaš fotoaparat ne podržava FAT strukturu
datoteka umetnute memorijske kartice.
Formatirajte memorijsku karticu u fotoaparatu.
Dodaci
90
Održavanje fotoaparata
Čišćenje fotoaparata
Kućište fotoaparata
Nježno prebrišite mekom suhom krpicom.
Objektiv i zaslon fotoaparata
Pomoću četkice ispuhivača uklonite prašinu i objektiv pažljivo
obrišite mekom krpom. Ako ostane prljavštine, primijenite tekućinu
za čišćenje objektiva na papir za čišćenje i nježno obrišite.
●● Uređaj nemojte nikako čistiti pomoću benzena, razrjeđivača ili
alkohola. Ova sredstva mogu uzrokovati oštećenja ili kvar u radu
fotoaparata.
●● Poklopac objektiva nemojte pritiskati ili čistiti četkicom ispuhivača.
Dodaci
91
Održavanje fotoaparata
Korištenje ili pohranjivanje fotoaparata
Korištenje na plažama ili obalama
●● Zaštitite fotoaparat od pijeska i prljavštine ako ga koristite na plaži ili
na sličnom području.
●● Vaš fotoaparat nije vodootporan. Nemojte rukovati baterijom,
adapterom ili memorijskom karticom s mokrim rukama. Korištenje
fotoaparata s mokrim rukama može dovesti do oštećenja fotoaparata.
Neprikladna mjesta za korištenje ili pohranjivanje fotoaparata
●● Izbjegavajte izlaganje fotoaparata jako niskim ili jako visokim
temperaturama.
●● Izbjegavajte korištenje fotoaparata u područjima s izrazito visokom
vlagom, ili gdje se vlaga drastično mijenja.
●● Izbjegavajte izlaganje fotoaparata izravnoj sunčevoj svjetlosti i
spremanej u toplim, slabo prozračenim prostorima, kao što je
automobil tijekom ljeta.
●● Zaštitite fotoaparat i zaslon od udaraca, grubog rukovanja i
pretjeranih vibracija kako biste izbjegli ozbiljna oštećenja.
●● Izbjegavajte korištenje ili spremanje fotoaparata na prašnjava,
prljava, vlažna ili slabo prozračena mjesta kako biste spriječili
oštećenja pokretnih dijelova i unutrašnjih komponenti.
●● Fotoaparat ne koristite u blizini goriva te eksplozivnih ili zapaljivih
kemikalija. Fotoaparat ili njegov pribor nemojte spremati niti nositi u
istom prostoru kao i zapaljive tekućine, plinove ili drugi eksplozivni
materijal.
●● Fotoaparat nemojte spremati na mjestima na kojima postoji naftalin.
Spremanje u duljem vremenskom razdoblju
●● Kad fotoaparat spremate u duljem vremenskom razdoblju, stavite ga
u zatvorenu ambalažu s upijajućim materijalom, kao što je silikagel.
●● Uklonite baterije iz fotoaparata ako ga dulje nećete koristiti. Umetnute
baterije tijekom vremena mogu procuriti ili korodirati i uzrokovati
ozbiljna oštećenja fotoaparata.
●● Vremenom se nekorištene baterije isprazne i prije upotrebe ih treba
napuniti.
Oprezno korištenje fotoaparata u vlažnoj okolini
Kada fotoaparat prenosite iz hladnog u toplo okruženje, na objektivu ili
unutarnjim dijelovima fotoaparata može doći do stvaranja kondenzacije.
U tom slučaju isključite fotoaparat i pričekajte najmanje 1 sat. Ako se
kondenzacija stvara na memorijskoj kartici, izvadite memorijsku karticu
iz fotoaparata i pričekajte dok sva vlaga ispari prije nego što je ponovno
postavite.
Dodaci
92
Održavanje fotoaparata
Ostale mjere opreza
●● Nemojte ljuljati fotoaparat držeći ga za remen. To može uzrokovati
ozljede vama ili drugima ili oštećenja na fotoaparatu.
●● Nemojte bojati fotoaparat. Boja može zaglaviti pokretne dijelove i
ometati ispravan rad fotoaparata.
●● Isključite fotoaparat dok nije u uporabi.
●● Fotoaparat se sastoji od osjetljivih dijelova. Izbjegavajte udaranje
fotoaparata.
●● Zaštitite zaslon od vanjskih sila čuvajući ga u torbici kada nije u
uporabi. Zaštitite fotoaparat od ogrebotina čuvajući ga daleko od
pijeska, oštrih alata ili sitnog novca.
●● Objektiv ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti jer to može uzrokovati
gubitak boje na senzoru slike ili njegovo oštećenje.
●● Zaštitite objektiv od otisaka prstiju i ogrebotina. Objektiv čistite
mekom, čistom krpom bez tragova vlakana.
●● Fotoaparat se može isključiti ako dobije udarac izvana. Na taj
se način štiti memorijska kartica. Uključite fotoaparat da biste ga
ponovno koristili.
●● Fotoaparat se može zagrijati prilikom uporabe. To je normalno i ne bi
trebalo utjecati na životni vijek ili djelovanje fotoaparata.
●● Kad koristite fotoaparat na niskim temperaturama, može biti potrebno
neko vrijeme da se on uključi, boje se mogu privremeno promijeniti ili
se mogu pojaviti naknadne slike. Ovi uvjeti ne predstavljaju kvar i oni
će se ispraviti kada se fotoaparat vrati normalnim temperaturama.
●● Boja ili metal s vanjske strane fotoaparata mogu uzrokovati alergije,
svrab, ekcem ili otekline kod osoba s osjetljivom kožom. Ako imate
bilo koji od ovih simptoma, odmah prestanite koristiti fotoaparat i
obratite se liječniku.
Dodaci
●● Nemojte umetati strane predmete u bilo koje utore, odjeljke ili
pristupne točke fotoaparata. Oštećenja uzrokovana nepravilnom
upotrebom možda neće biti pokrivena jamstvom.
●● Nekvalificiranim osobama ne dopuštajte da obavljaju servis na
fotoaparatu, a nemojte to ni sami pokušavati. Bilo koja šteta koju
napravi nekvalificirana osoba nije pokrivena jamstvom.
O memorijskim karticama
Memorijske kartice koje možete koristiti
Vaš fotoaparat podržava memorijske kartice microSD (Secure Digital) ili
microSDHC (Secure Digital High Capacity).
Za čitanje podataka na računalu ili čitaču memorijske
kartice, umetnite memorijsku karticu u adapter
memorijske kartice.
93
Održavanje fotoaparata
Kapacitet memorijske kartice
Mjere opreza pri korištenju memorijskih kartica
Kapacitet memorije razlikuje se ovisno o scenama ili uvjetima
snimanja. Ovi se kapaciteti temelje na microSD kartici od 1 GB:
Veličina
F
o
t
o
g
r
a
f
i
j
e
*
V
i
d
e
o
Jako fino
Fino
Normalno
30 FPS
15 FPS
130
234
345
-
-
140
254
374
-
-
183
321
464
-
-
166
304
438
-
-
391
588
772
-
-
637
846
1.065
-
-
882
1.144
1.404
-
-
1.626
1.716
1.931
-
Pribl.
6’ 21’’
-
-
-
Pribl.
3’ 14’’
-
-
-
Pribl.
9’ 27’’
Pribl.
18’ 16’’
-
-
-
Pribl.
33’ 44’’
Pribl.
61’ 12’’
●● Umetnite memorijsku karticu u ispravnom smjeru. Umetanje
memorijske kartice u pogrešnom smjeru može oštetiti fotoaparat i
memorijsku karticu.
●● Ne koristite memorijske kartice koje su formatirane u drugim
fotoaparatima ili računalima. Ponovo formatirajte memorijsku karticu
svojim fotoaparatom.
●● Prije umetanja ili uklanjanja memorijske kartice isključite fotoaparat.
●● Nemojte vaditi memorijsku karticu ili isključivati fotoaparat dok treperi
žaruljica jer se tako mogu oštetiti podaci.
●● Kada istekne vijek trajanja memorijske kartice, više ne možete na nju
pohranjivati fotografije. Upotrijebite novu memorijsku karticu.
●● Memorijske kartice nemojte savijati, bacati niti izlagati snažnim
fizičkim udarcima ili pritisku.
●● Izbjegavajte korištenje ili spremanje memorijskih kartica u blizini
snažnih magnetskih polja.
●● Izbjegavajte korištenje ili čuvanje memorijskih kartica u područjima s
visokom temperaturom, visokom vlagom ili korozivnim tvarima.
●● Spriječite kontakt memorijskih kartica s tekućinama, prašinom ili
stranim tvarima. Ukoliko su prljave, memorijske kartice prije umetanja
u fotoaparat obrišite mekanom krpom.
●● Spriječite kontakt memorijskih kartica ili utora za memorijske kartice s
tekućinama, prašinom ili stranim tvarima. U protivnom se fotoaparat
može pokvariti.
* Vrijeme snimanja može ovisiti o korištenju zumiranja.
Ukupno vrijeme snimanja je određeno snimanjem nekoliko uzastopnih
videa.
Dodaci
94
Održavanje fotoaparata
●● Kada nosite memorijsku karticu, upotrijebite torbicu kako biste zaštitili
karticu od elektrostatike.
●● Prenesite važne podatke na drugi medij kao što je tvrdi disk, CD ili
DVD.
●● Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, memorijska kartica se
može zagrijati. To je normalno i ne označava kvar.
Vijek trajanja baterije
Vrijeme snimanja /
Broj fotografija
Uvjeti snimanja
(kad je baterija potpuno napunjena)
Ovo je izmjereno pod sljedećim
razlučivosti
uvjetima: u načinu
14M, fine kvalitete, uključena funkcija
OIS.
Proizvođač nije odgovoran za bilo kakve gubitke podataka.
1. Mogućnost bljeskalice postavite na
Isključeno, jednostruki snimak uz
zoom povećanje ili umanjenje.
Fotografije
O bateriji
Koristite samo baterije koje je odobrila tvrtka Samsung.
Tehničke karakteristike baterije
Pribl. 120 min /
2. Mogućnost bljeskalice postavite na
pribl. 240
Nadopunjujući bljesak, jednostruki
snimak uz zoom povećanje ili
umanjenje.
3. Korake 1 i 2 izvodite po 30 sekundi
i ponovite za 5 minuta. Zatim
fotoaparat isključite na 1 minutu.
Specifikacija
Opis
Model
BP85A
4. Ponovite korake 1 do 3.
Vrsta
Litij-ionska baterija
Kapacitet ćelije
850 mAh
Video snimajte na razlučivosti
1280 X 720 HQ i 30 fps (sličica u
sekundi).
Napon
3,7 V
Vrijeme punjenja
(kad je fotoaparat isključen)
Pribl.180 min
Video
Pribl. 110 min
●● Gornje su vrijednosti izmjerene po standardima tvrtke Samsung i mogu se
razlikovati od stvarne uporabe.
●● Ukupno vrijeme snimanja je određeno snimanjem nekoliko uzastopnih videa.
* Punjenje baterije spajanjem USB kabela na računalo i fotoaparat može
potrajati duže.
Dodaci
95
Održavanje fotoaparata
Poruka o praznoj bateriji
Mjere opreza u vezi s korištenjem baterije
Kada je baterija potpuno ispražnjena, ikona baterije će svijetliti crveno i
pojaviće se poruka ‘Baterija skoro prazna’.
Zaštita baterija, punjača i memorijskih kartica od oštećenja
Spriječite dodir baterija i metalnih objekata jer time može doći do veze
između + i – polova te do privremenog ili trajnog oštećenja baterije i
može uzrokovati požar ili električni udar.
Napomene o punjenju baterije
●● Izbjegavajte izlaganje baterije ili memorijskih kartica jako niskim ili
jako visokim temperaturama (ispod 0 ºC/32 ºF ili iznad 40 ºC/104 ºF).
Ekstremne temperature mogu smanjiti kapacitet baterija i uzrokovati
nepravilan rad memorijskih kartica.
●● Kada koristite fotoaparat u duljem razdoblju, područje oko odeljka
baterije se može zagrijati. To ne utječe na normalno korištenje
fotoaparata.
●● Ne vucite kabel napajanja da isključite utikač iz mrežne utičnice, jer
to može uzrokovati požar ili strujni udar.
●● Na temperaturama ispod 0 ºC, kapacitet baterije i njen vijek trajanja
mogu oslabiti.
●● Kapacitet baterije može oslabiti pri niskim temperaturama, ali će se
vratiti u normalu pri umjerenim temperaturama.
Dodaci
Napomene o punjenju baterije
●● Ako je žaruljica pokazivača isključena, provjerite je li baterija pravilno
umetnuta.
●● Ako je fotoaparat uključen za vrijeme punjenja, baterija se ne može
napuniti u potpunosti. Isključite ga prije početka punjenja baterije.
●● Ne koristite fotoaparat tijekom punjenja baterije. To može uzrokovati
požar ili električni udar.
●● Ne vucite kabel napajanja da isključite utikač iz mrežne utičnice, jer to
može uzrokovati požar ili strujni udar.
●● Pričekajte i uključite fotoaparat tek nakon što se baterija punila
najmanje 10 minuta.
●● Ako fotoaparat spojite na vanjski izvor napajanja dok se baterija
prazni, korištenje nekih funkcija sa velikom potrošnjom energije
će uzrokovati isključivanje fotoaparata. Da biste fotoaparat koristili
normalno, napunite bateriju.
96
Održavanje fotoaparata
Pažljivo rukovanje te odlaganje baterija i punjača
●● Upotreba bljeskalice ili snimanje videozapisa znatno brže troši
bateriju. Bateriju punite dok žaruljica pokazivača ne postane zelena.
●● Ako žaruljica pokazivača svjetluca narančasto ili ne svijetli, ponovno
priključite kabel ili izvadite i ponovno umetnite bateriju.
●● Ako bateriju punite dok je kabel vruć ili je temperatura previsoka,
žaruljica pokazivača može postati narančasta. Punjenje će započeti
nakon što se baterija ohladi.
●● Pretjerano punjenje baterije može skratiti njen vijek trajanja. Nakon
završetka punjenja, kabel iskopčajte iz fotoaparata.
●● Ne savijajte električni kabel i ne stavljajte na njega teške predmete.
Njima možete oštetiti kabel.
●● Baterije nikad ne izlažite vatri. Pridržavajte se svih lokalnih propisa za
odlaganje korištenih baterija.
●● Baterije ili fotoaparate nemojte postavljati na uređaje za grijanje niti u
njih, primjerice u mikrovalnu pećnicu, štednjak ili na radijator. Ako se
pregriju, baterije mogu eksplodirati.
Napomene o punjenju dok je povezano računalo
●● Koristite samo isporučeni USB kabel.
●● Baterije se možda neće puniti kad:
-- koristite USB čvorište,
-- su na računalo priključeni drugi USB uređaji,
-- kabel priključite u utičnicu na prednjoj strani računala,
-- USB utičnica na računalu ne podržava standard izlaznog napajanja
(5V, 500mA).
Dodaci
97
Održavanje fotoaparata
●● Bateriju nemojte rastavljati ili bušiti oštrim predmetima.
●● Izbjegavajte izlaganje baterije velikom pritisku.
●● Izbjegavajte izlaganje baterije snažnim udarcima poput
pada s velike visine.
●● Bateriju nemojte izlagati temperaturama višim od 60° C
(140° F).
●● Nemojte dopustiti kontakt baterije s vlagom ili tekućinom.
●● Ne izlažite bateriju pretjeranoj vrućini, poput sunca, vatre
i slično.
Može doći do ozljede ili smrti ako se baterijom rukuje
nemarno ili neispravno. Radi vlastite sigurnosti slijedite
ove upute za ispravno rukovanje baterijama:
●● Prilikom neispravnog rukovanja baterijom, baterija se
može zapaliti ili eksplodirati. Ako uočite izobličenja,
pukotine ili druge nepravilnosti na bateriji, odmah
prekinite upotrebu baterije i kontaktirajte proizvođača.
●● Koristite samo izvorne punjače i prilagodnike baterija
koje je proizvođač preporučio te baterije punite prema
uputama u korisničkom priručniku.
●● Bateriju ne ostavljajte blizu uređaja za grijanje niti ne
izlažite visokim temperaturama poput unutrašnjosti
automobila ljeti.
●● Ne stavljajte bateriju u mikrovalnu pećnicu.
●● Izbjegavajte pohranu i upotrebu baterije na toplim
vlažnim mjestima poput toplica ili pod tušem.
●● Ne ostavljajte uređaj na zapaljivim površinama poput
kreveta, tepiha ili električnih pokrivača.
●● Ne ostavljajte uključeni uređaj u skučenom prostoru.
●● Polovi baterije ne smiju doći u kontakt s metalnim
objektima poput ogrlica, kovanica, ključeva ili satova.
●● Koristite samo izvorne litij-ionske zamjenske baterije koje
je proizvođač preporučio.
Smjernice za odlaganje
●● Baterije pažljivo odlažite.
●● Baterije ne odlažite u vatru.
●● Pravila za odlaganje razlikuju se po državama i regijama.
Baterije odlažite u skladu sa svim lokalnim i saveznim
pravilima.
Smjernice za punjenje baterije
Bateriju punite samo na način naveden u ovom korisničkom
priručniku. Ako punjenje nije ispravno, baterija se može
zapaliti ili eksplodirati.
Dodaci
98
Prije kontaktiranja servisnog centra
Ako imate problema s fotoaparatom, prije kontaktiranja servisnog centra isprobajte ove postupke za rješavanje problema. Ako ste savjet za
rješavanje problema već isprobali i svejedno imate probleme s uređajem, kontaktirajte lokalnog zastupnika ili servisni centar.
Ako svoj fotoaparat ostavite u servisnom centru, nemojte zaboraviti ni ostale dijelove koji mogu biti uzrokom za kvar fotoaparata, npr. memorijsku karticu ili bateriju.
Situacija
Preporučeno rješavanje
Ne mogu uključiti
fotoaparat
●● Provjerite je li umetnuta baterija.
●● Provjerite je li baterija pravilno
umetnuta.
●● Napunite bateriju.
Napajanje se
odjednom isključi
●● Napunite bateriju.
●● Fotoaparat je možda u načinu uštede
energije. (str. 86)
●● Fotoaparat se možda isključuje kako
bi spriječio oštećenje memorijske
kartice zbog udarca. Ponovno uključite
fotoaparat.
Fotoaparat brzo gubi
baterijsku energiju
●● Baterija može na niskim temperaturama
(ispod 0° C) brže gubiti energiju. Bateriju
održavajte toplom stavljanjem u svoj
džep.
●● Upotreba bljeskalice ili snimanje videa
znatno brže troši bateriju. Ako je
potrebno, ponovno je napunite.
●● Baterije su potrošni dijelovi koje je s
vremenom potrebno zamijeniti. Ako
se trajanje baterije ubrzano smanjuje,
nabavite novu bateriju.
Dodaci
Situacija
Preporučeno rješavanje
Ne mogu snimiti
fotografije
●● Na memorijskoj kartici nema prostora.
Izbrišite nepotrebne datoteke ili umetnite
novu karticu.
●● Formatirajte memorijsku karticu. (str. 86)
●● Memorijska kartica je oštećena. Nabavite
novu memorijsku karticu.
●● Provjerite je li fotoaparat uključen.
●● Napunite bateriju.
●● Provjerite je li baterija pravilno umetnuta.
Fotoaparat se
zamrzava
Izvadite i ponovno umetnite bateriju.
Fotoaparat se zagrijava
Fotoaparat se može zagrijati prilikom
uporabe. To je normalno i ne bi trebalo
utjecati na životni vijek ili djelovanje
fotoaparata.
Bljeskalica ne radi
●● Možda je mogućnost bljeskalice
postavljena na Isključeno. (str. 43)
●● U nekim načinima rada ne možete
koristiti bljeskalicu.
Bljeskalica
neočekivano okida
Bljeskalica može okinuti zbog statičkog
elektriciteta. Ovo nije kvar fotoaparata.
Datum i vrijeme nisu
točni
Datum i vrijeme postavite u izborniku s
postavkama zaslona. (str. 86)
99
Prije kontaktiranja servisnog centra
Situacija
Preporučeno rješavanje
Situacija
Zaslon fotoaparata
loše radi
Korištenje fotoaparata na niskim
teperaturama može uzrokovati kvar ili
gubitak boje zaslona fotoaparata.
Za bolje Za bolji rad zaslona fotoaparat
koristite na normalnim temperaturama.
Memorijska kartica ima Memorijska kartica nije bila resetirana.
grešku
Formatirajte karticu. (str. 86)
Ne mogu reproducirati
datoteke
Ako promijenite naziv datoteke, fotoaparat
je možda neće moći reproducirati (naziv
datoteke treba odgovarati standardu DCF).
Ako se pronađete u ovoj situaciji, datoteke
reproducirajte na računalu.
Fotografija je
zamagljena
●● Provjerite je li postavljena mogućnost
fokusa prikladna za snimke krupnog
plana. (str. 45)
●● Provjerite je li objektiv čist. Ako nije,
očistite objektiv. (str. 91)
●● Provjerite je li subjekt unutar dometa
bljeskalice. (str. 102)
Preporučeno rješavanje
Fotografija je podeksponirana.
●● Uključite bljeskalicu. (str. 43)
Fotografija je pretamna
●● Podesite ISO brzinu. (str. 44)
●● Podesite vrijednost ekspozicije. (str. 53)
Zaslon ili Tipke ne rade Izvadite i ponovno umetnite bateriju.
Boje u fotografiji ne
odgovaraju stvarnoj
sceni
Nepravilno izjednačavanje bijele boje može
stvoriti nestvarne boje. Odaberite pravilnu
mogućnost izjednačavanja bijele boje koja
odgovara izvoru svjetla. (str. 54)
Fotografija je
presvijetla
●● Isključite bljeskalicu. (str. 43)
●● Vaša je fotografije preeksponirana.
Podesite vrijednost ekspozicije. (str. 53)
Dodaci
TV ne prikazuje moje
fotografije
●● Provjerite je li fotoaparat pravilno
povezan na vanjski monitor putemA/V
kabela.
●● Provjerite sadrži li memorijska kartica
fotografije.
Računalo ne
prepoznaje fotoaparat
●● Provjerite je li USB kabel pravilno
povezan.
●● Provjerite je li fotoaparat uključen.
●● Provjerite koristite li podržani operacijski
sustav. (str. 76, 81)
Računalo tijekom
prijenosa datoteka
odspaja fotoaparat
Prijenos datoteka može biti prekinut zbog
statičkog elektriciteta. Odspojite i ponovno
priključite USB kabel.
Računalo ne može
reproducirati video
●● Ovisno o programu za reprodukciju
videozapisa, videodatoteke možda se
neće reproducirati. Da biste reproducirali
videodatoteke snimljene fotoaparatom,
instalirajte i koristite program Intelli-studio
na svom računalu. (str. 78)
●● Provjerite je li USB kabel ispravno
povezan.
100
Prije kontaktiranja servisnog centra
Situacija
Preporučeno rješavanje
Intelli-studio ne radi
ispravno
●● Zatvorite Intelli-studio i ponovo pokrenite
program.
●● Ne možete koristiti Intelli-studio na
Macintosh računalima.
●● Provjerite je li Softver računala
postavljen na Uključeno na izborniku
postavki. (str. 88)
●● Ovisno o specifikacijama i okruženju
računala, program se možda neće
pokrenuti automatski. U tom slučaju
kliknite Start → My Computer (Moje
računalo) → Intelli-studio → iStudio.
exe na računalu.
Dodaci
101
Tehničke karakteristike fotoaparata
Senzor slike
Vrsta
1/2,3'' (Pribl. 7,76 mm) CCD
Efektivni pikseli
Pribl. 14,2 megapiksela
Ukupni pikseli
Pribl. 14,5 megapiksela
Raspon
Žarišna duljina
Samsung objektiv sa 10X zumiranjem f = 4,85 - 48,5 mm
(ekvivalent 35-milimetarskom filmu: 27 - 270 mm)
Raspon F
zaustavljanja
F3,3 (W) - F5,9 (T)
(Optički x Digitalni: 50,0X)
●● Način reprodukcije: 1,0X - 13,5X (ovisno o veličini slike)
Intelli zumiranje
1,0X - 2,0X
Zaslon
Značajka
3,0" (cca. 7,62 cm), 230K
Makro
5 cm - 80 cm
150 cm - 200 cm
150 cm beskonačnost
Brzina okidača
●● Pametni Auto: 1/8 - 1/2.000 sek.
●● Program: 1 - 1/2.000 sek.
●● Noć: 8 - 1/2.000 sek.
Upravljanje
Programska ekspozicija
Mjerenje
Višestruko, Točka, Prema središtu,
Prepoznavanje lica AE
Kompenzacija
±2 EV (koraci od 1/3 EV)
ISO ekvivalent
Automatski, 80, 100, 200, 400, 800, 1600,
3200 (Puna veličina)
Bljeskalica
Fokusiranje
Vrsta
200 cm beskonačnost
Ekspozicija
●● Način fotografije: 1,0X - 5,0X
Digitalni zoom
TFT LCD
Tele (T)
80 cm beskonačnost
Auto. makro 5 cm - beskonačnost
Objektiv
Vrsta
Široko (W)
Uobičajeno
TTL automatski fokus (Višestruki AF, Centralni AF,
prepoznavanje lica AF, AF praćenje objekta, pametno
prepoznavanje lica AF), Filmski AF (CAF)
Dodaci
Način
Isključeno, Automatski, Reduciranje pojave crvenih
očiju, Nadopunjujući bljesak, Snimanje uz bljeskalicu s
manjom brzinom zatvarača, Reduciranje crvenila očiju
Raspon
●● ŠIROKO: 0,3 m - 3,3 m (ISO Auto)
●● TELE: 0,5 m - 1,8 m (ISO Auto)
Vrijeme punjenja
Pribl. 4 sek. (ovisno o stanju baterije)
102
Tehničke karakteristike fotoaparata
Redukcija drhtanja
Snimanje
●● Načini: Pametni Auto (bijelo, makro boja, portret,
DUAL IS [Optička stabilizacija slike (OIS) + Digitalna stabilizacija slike (DIS)]
Efekt
●● Smart filtar: Normalno, Minijaturno, Vinjetiranje,
Način snimanja
fotografija
Način snimanja
videozapisa
Polutonska točka, Skica, Fish eye, Odmagljivanje,
Klasično, Retro, Negativ, Podešavanje RGB-a
●● Dotjerivanje slike: Oštrina, Kontrast, Zasićenost
Fotografije
●● Smart filtar: Normalno, Palet. Učinak 1, Palet.
Učinak 2, Palet. Učinak 3, Palet. Učinak 4,
Minijaturno, Vinjetiranje, Fish eye, Odmagljivanje,
Klasično, Retro, Negativ, Podešavanje RGB-a
Izjednačavanje bijele boje
noćni portret, portret s pozadinskim osvjetljenjem,
pozadinsko osvjetljenje, krajolik, radnja, stativ, noćno,
makro, makro tekst, plavo nebo, zalazak sunca,
prirodno zeleno, Vatromet), Program, DUAL IS,
Scena (Magic okvir, Retuširani portret, Naglašavanje
objekta, Noć, Krajolik, Tekst, Zalaz sunca, Svitanje,
Pozadinsko svjetlo, Plaža & snijeg)
●● Pogon okidača: Pojedinačno, Neprekidno, Slikanje
pokreta, AEB
●● Brojač vremena: Isključeno, 10 sek, 2 sek,
Dvostruko
●● Načini: Pametan film*, Videozapis
Automatski balans, Dnevno svjetlo, Oblačno, Fluorescentno_H,
Fluorescentno_S, Volfram, Mjera: Okidač (Tvorničke postavke)
●●
●●
Ispis datuma
Isključeno, Datum, Datum & Vrijeme
Videozapisi
●●
●●
●●
●●
Dodaci
103
* Pametan film: krajolik, plavo nebo, prirodno
zeleno, Zalaz sunca
Format: MJPEG (Maks. vrijeme snimanja: 11 min)
Veličina: 1 280 X 720 HQ (Po jednoj datoteci: max. 4GB),
640 X 480, 320 X 240
Broj okvira: 30 FPS, 15 FPS
Glas: Sound alive uklj/Sound alive isklj/Zvuk
isključen
OIS: Uključeno, Isključeno
Uređivanje videozapisa (ugrađeno):
pauza tijekom snimanja, snimanje mirne slike
Tehničke karakteristike fotoaparata
●● Fotografija: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1,
Reprodukcija
Vrsta
Jedna slika, minijature, Višestruke dijaprojekcije s
glazbom i efektima, filmski isječak, pametni album*
* Kategorija pametnog albuma: Tip, Datum, Boja,
Tjedan, Lice objekta
Uređivanje
Promjena veličine, Rotiraj, Smart filtar, Dotjerivanje
slike
Format datoteke
PictBridge 1.0
●● Videozapis: AVI (MJPEG)
●● Audio: WAV
Za 1 GB microSD
●● Smart filtar: Normalno, Minijaturno, Vinjetiranje,
Efekt
Blago izošt., Stari film 1, Stari film 2, Polutonska
točka, Skica, Fish eye, Odmagljivanje, Klasično,
Retro, Negativ, Podešavanje RGB-a
●● Dotjerivanje slike: ACB, Reduciranje crvenila očiju,
Retuširanje lica, Svjetlina, Kontrast, Zasićenost,
Dodaj šum
Veličina slike
Snimanje glasa
●● Snimanje glasa (najviše 10 sati)
●● Zvučni zapis u fotografiji (najviše 10 sek.)
Fino
Normalno
130
234
345
4320 X 2880
140
254
374
4320 X 2432
183
321
464
3648 X 2736
166
304
438
2592 X 1944
391
588
772
1984 X 1488
637
846
1.065
1920 X 1080
882
1.144
1.404
1024 X 768
1.626
1.716
1.931
Ove su vrijednosti mjerene pod uobičajenim uvjetima
tvrtke Samsung i mogu se razlikovati ovisno o uvjetima
snimanja i postavkama fotoaparata.
Pohrana
Mediji
Jako fino
4320 X 3240
●● Interna memorija: oko 30 MB
●● Vanjska memorija (dodatno):
-- microSD kartica (zajamčeno do 4 GB)
-- microSDHC kartica (zajamčeno do 8 GB)
Sučelje
Kapacitet interne memorije možda neće odgovarati ovim
podacima.
Priključak
digitalnog izlaza
USB 2.0
Audio izlaz
Mono (interni zvučnik), Mono (mikrofon)
Video izlaz
NTSC, PAL (može se odabrati)
Priključak za ulazno
4,2V
DC napajanje
Dodaci
104
Tehničke karakteristike fotoaparata
Izvor napajanja
Punjiva baterija
Litij-ionska baterija (BP85A (850 mAh))
Vrsta konektora
20 pinski (izlaz USB/AV)
Izvor napajanja može se razlikovati ovisno o regiji.
Dimenzije (Š x V x D)
100,4 x 58,5 x 19,7 mm (isključujući izbočenja)
Težina
148 g (bez baterije i memorijske kartice)
Radna temperatura
0 - 40˚ C
Radna vlažnost
5 - 85 %
Softver
Upotreba programa Intelli-studio
Tehnički podaci podliježu izmjenama bez prethodne najave.
Dodaci
105
Rječnik
ACB (Automatsko izjednačenje kontrasta)
DCF (Design rule for Camera File system)
Ova značajka automatski poboljšava kontrast slika kad je subjekt
osvjetljen pozadinskim osvjetljenjem ili kada postoji veliki kontrast
između subjekta i pozadine.
Specifikacija za definiranje formata datoteke i datotečnog sustava za
digitalne fotoaparate koju je donijela Japanska udruga proizvođača
elektroničke i informatičke tehnologije (JEITA).
AEB (Automatsko snimanje raspona)
Dubinska oštrina
Ova značajka automatski snima nekoliko slika sa različitim
ekspozicijama kako biste snimili slike s pravilnom ekspozicijom.
Udaljenost između najbliže i najdalje točke koje se mogu prihvatljivo
fokusirati na fotografiji. Dubina polja varira s zaslonom objektiva,
žarišnom duljinom i udaljenosti od fotoaparata do subjekta. Na primjer,
odabirom manjeg zaslona povećava se dubina polja i zamagljuje
pozadina kompozicije.
AF (Automatski fokus)
Sustav koji automatski fokusira objektiv kamere na subjektu. Vaš
fotoaparat koristi kontrast za automatsko fokusiranje.
Digitalni zoom
Značajka kojom se umjetno povećava veličina zuma dostupnog s
objektivom za zumiranje (optički zoom). Kada koristite digitalni zum,
kvaliteta slike će se pogoršati kako se uvećanje povećava.
Zaslon
Zaslon kontrolira količinu svjetlosti koja doseže senzor fotoaparata.
Podrhtavanje fotoaparata (zamagljenje)
Ako se fotoaparat pomakne dok je okidač otvoren, cijela slika može
izgledati zamagljena. To se događa češće kada je brzina okidača mala.
Spriječite podrhtavanje fotoaparata povećanjem osjetljivosti, korištenjem
bljeskalice ili veće brzine okidača. Alternativno, koristite stativ, DIS ili
OIS funkciju za stabiliziranje fotoaparata.
DPOF (Format za naručivanje digitalnih slika)
Format za pisanje podataka o ispisivanju, kao što su odabrane slike i
broj kopija, na memorijsku karticu. DPOF-kompatibilni pisači, ponekad
dostupni u fotografskim trgovinama, mogu čitati podatke s kartice na
način zgodan za ispis.
EV (Vrijednost ekspozicije)
Kompozicija
Kompozicija u fotografiji znači uređenje objekata na fotografiji. Obično,
poštivanje pravila trećine vodi do dobre kompozicije.
Dodaci
Sve kombinacije brzine okidača fotoaparata i zaslona objektiva koje
rezultiraju u istoj ekspoziciji.
106
Rječnik
EV kompenzacija
ISO osjetljivost
Ova vam značajka omogućuje brzo podešavanje vrijednosti ekspozicije
mjerene fotoaparatom, u ograničenom koracima, radi poboljšanja
ekspozicije vaših fotografija. Postavite EV kompenzaciju na -1,0 EV
kako biste prilagoditi vrijednost za jedan korak tamnije i 1,0 EV za jedan
korak svjetlije.
Osjetljivost fotoaparata na svjetlo, na temelju ekvivalentne brzine filma
koji se koristi u filmskoj kameri. Na višim postavkama ISO osjetljivosti,
fotoaparat koristi veću brzinu okidača, što može smanjiti zamagljenost
uzrokovanu podrhtavanjem fotoaparata i slabim osvjetljenjem. Međutim,
slike s visokom osjetljivošću su osjetljivije na šum.
Exif (Exchangeable Image File Format)
JPEG (Joint Photographic Experts Group)
Specifikacija za definiranje formata slike za digitalne fotoaparate koju je
donijela Japanska udruga za razvoj elektroničke industrije (JEIDA).
Rasipajući način kompresije digitalnih slika. JPEG slike su kompresirane
kako bi se smanjila njihova ukupna veličina s minimalnim pogoršanjem
razlučivosti slike.
Ekspozicija
LCD (Liquid Crystal Display)
Količina svjetla koja može dosegnuti senzor fotoaparata. Ekspozicija
se kontrolira kombinacijom brzine okidača, vrednosti zaslona i ISO
osjetljivosti.
Vizualni prikaz najčešće korišten u potrošačkoj elektronici. Za ovaj
prikaz je potrebno posebno pozadinsko osvjetljenje, kao što je CCFL ili
LED, za reproduciranje boja.
Bljeskalica
Snimanje izbliza
Brzina svjetlosti koja pomaže u stvaranju odgovarajuće ekspozicije u
uvjetima slabog osvjetljenja.
Ova značajka omogućuje vam snimanje fotografija izbliza veoma malih
predmeta. Kada koristite značajku makro, kamera može održavati oštar
fokus na malim predmetima približno omjeru prirodne veličine (1:1).
Žarišna duljina
Udaljenost od sredine objektiva do žarišne točke (u milimetrima). Veće
žarišne duljine rezultiraju u užim kutovima prikaza i subjekt je uvećan.
Manje žarišne duljine rezultiraju u širim kutovima prikaza.
Senzor slike
Mjerenje
Mjerenje se odnosi na način kojim fotoaparat mjeri količinu svjetlosti radi
postavljanja ekspozicije.
MJPEG (Motion JPEG)
Fizički dio digitalnog fotoaparata koji sadrži photosite za svaki piksel
na slici. Svaki photosite snima svjetlinu svjetla koje ga udara tijekom
ekspozicije. Uobičajene vrste senzora su CCD (nabojem spregnuti
sklop) i CMOS (komplementarni metal-oksidni poluvodič).
Format videozapisa koji je kompresiran kao JPEG slika.
Dodaci
107
Rječnik
Šum
Vinjetiranje
Pogrešno protumačeni pikseli na digitalnoj slici koji se mogu pojaviti
kao pogrešno postavljeni ili slučajni, svijetli pikseli. Šum se obično javlja
kada su fotografije snimljene uz visoku osjetljivost ili kada je osjetljivost
automatski postavljena na tamnom mjestu.
Smanjenje osvjetljenosti slike ili zasićenosti na periferiji (vanjski rubovi)
u odnosu na centar slike. Vinjetiranje može privući interesovanje za
subjekte smještene u centru slike.
Optički zoom
Podešavanje intenziteta boje (obično primarne boje crvena, zelena i
plava) na slici. Cilj podešavanja balansa bijele boje, ili ravnoteže boja, je
ispravno prikazivanje boja na slici.
To je opći zum koji može povećati slike s objektivom i ne pogoršava
kvalitetu slika.
Balans bijele boje (balans boja)
Kvaliteta
Izraz stupnja kompresije koji se koristi na digitalnim slikama. Slike
najbolje kvalitete imaju niži stupanj kompresije, koja obično rezultira
većom veličinom datoteke.
Razlučivost
Broj piksela prisutnih na digitalnoj slici. Slike u visokoj rezoluciji sadrže
više piksela i obično pokazuju više pojedinosti nego slike u niskoj
rezoluciji.
Brzina zatvarača
Brzina zatvarača se odnosi na vrijeme potrebno za otvaranje i
zatvaranje okidača, a to je važan čimbenik za osvjetljenost fotografije,
s obzirom da ona kontrolira količinu svjetla koja prolazi kroz zaslon prije
nego što dosegne senzor slike. Velika brzina okidača donosi manje
vremena za puštanje svjetlosti, tako da fotografija postaje tamnija i lakše
zamrzava subjekta u pokretu.
Dodaci
108
Pravilno odlaganje ovakvog proizvoda
(električni otpad i elektronička oprema)
Pravilno odlaganje baterija za ovaj proizvod
(Vrijedi u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog vraćanja baterija)
(Vrijedi u Europskoj Uniji i drugim europskim državama sa
sustavima odvojenog sakupljanja)
Ova oznaka na proizvodu, priboru ili literaturi pokazuje da se ovaj
proizvod i njegovi elektronički dodaci (npr. punjač, slušalice, USB
kabel) na kraju radnog vijeka ne smije odlagati zajedno s kućnim
otpadom. Da bi spriječili moguće štetne utjecaje na okolinu ili ljudsko
zdravlje iz nekontroliranih odlagališta otpada, ove stavke odvojite
od ostalih vrsta otpada i odgovorno ih reciklirajte kako bi promovirali
održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kućni korisnici mogu
kontaktirati prodavača od kojeg su kupili proizvod ili ured lokalne
samouprave i zatražiti pojedinosti o mjestu i načinu na koji te proizvode
mogu odnijeti na recikliranje radi očuvanja okoliša. Poslovni korisnici
mogu kontaktirati svoje dobavljače i provjeriti uvjete i odredbe
kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegov elektronički pribor ne bi
trebalo miješati s drugim komercijalnim otpadom za odlaganje.
Ova oznaka na bateriji, priručniku ili pakiranju pokazuje da se baterije
u ovom proizvodu na kraju radnog vijeka ne smiju odlagati zajedno s
kućnim otpadom. Na označenim mjestima kemijski simboli Hg, Cd ili Pb
pokazuju da baterija sadrži živu, kadmij ili olovo iznad referentne razine
u EC direktivi 2006/66. Ukoliko baterije nisu pravilno odbačene, ove
tvari mogu uzrokovati štetu ljudskom zdravlju ili okolišu.
Da biste zaštitili prirodne resurse i promicali ponovnu upotrebu
materijala, baterije odvojite od ostalog otpada i reciklirajte ih putem
lokalnog besplatnog sustava za vraćanje baterija.
Logotip PlanetFirst ukazuje na predanost tvrtke
Samsung Electronics održivom razvoju i društvenoj
odgovornosti kroz poslovanje i upravljanje koje štiti
okološ.
Dodaci
109
Kazalo
A
Brzina slika 36
E
Ispis 87
ACB
Brzi pregled 85
Ekspozicija 53
Ispis fotografija 82
C
F
Crvene oči
Format 86
u načinu Reprodukcija 72
u načinu Snimanje 53
Automatsko izjednačenje
kontrasta (ACB) 53, 72
Autoportret 49
Izjednačavanje bijele boje 54
u načinu Reprodukcija 72
u načinu Snimanje 43
B
Č
Baterija
Čišćenje
Punjenje 96
Specifikacije 95
Trajanje 95
Jačina zvuka 85
G
Glasovni zapis
Reprodukcija 69
Snimanje 39
Kućište 91
Objektiv 91
Zaslon 91
Ikone 18
D
Intelli-studio 78
Digitalna stabilizacija slike 34
Intelli zumiranje 24
Digitalni zoom 23
Isključivanje zvuka
Dijaprojekcija 67
Fotoaparata 16
Video 36
Brisanje datoteka 66
DPOF 74
Brzina okidača 34
Dugotrajni okidač 34
ISO brzina 44
Dodaci
K
Kvaliteta fotografije 41
L
I
Bljeskalica
Automatski 44
Crvene oči 44
Dopunski bljesak 44
Isključeno 43
Korekcija crvenih očiju 44
Spora sinkronizacija 44
J
110
Lampica auto fokusa 88
M
Makro 45
Memorijska kartica
Kapacitet 94
microSD 93
microSDHC 93
Kazalo
Mjerenja
Centrirano 54
Točka 54
Višestruko 54
MJPEG 103
Moja zvijezda
Otkazivanje lica 63
Poredak 63
Registriranje lica 51
N
Način reprodukcije 62
Otvor objektiva 34
Način scena 30
P
Način snimanja
Automatski pametno 29
Dual IS 34
Film 36
Program 35
Scena 30
Pametan album 64
Pametno prepoznavanje
lica 50
PictBridge 82
Način uljepšavajući snimak
32
Nesavršenosti lica 32
O
Način filma 36
Održavanje 91
Način noćno 34
Odspajanje uređaja 80
Način pametno
prepoznavanje scena 37
OIS 25
Način program 35
Način rada Magic okvir 31
Način rada Naglašavanje
objekta 33
Podešavanje slike
ACB 72
Dodavanje zvuka 73
Kontrast 73
Korekcija crvenih očiju 72
Retuširanje lica 73
Svjetlina 73
Zasićenje 73
Način automatski pametno 29
Način Dual IS 34
Početna slika 70, 85
Podrhtavanje fotoaparata 26
Opis funkcije 85
Područje fokusiranja
Optička stabilizacija slike
(OIS) 25, 34
AF praćenjem 47
Centralni AF 47
Višestruki AF 47
Osvjeljenje zaslona 85
Poruke pogrešaka 90
Otkrivanje treptaja 50
Dodaci
111
Postavke
Fotoaparata 86
Pristup 84
Zaslon 85
Zvuk 85
Postavke datuma/vremena 86
Praćenje fokusa 46
Prepoznavanje lica
Autoportret 49
Normalno 48
Otkrivanje treptaja 50
Pametno prepoznavanje
lica 50
Slikanje osmijeha 49
Prijenos datoteka
Za Mac 81
Za Windows 76
Prikaz datoteka
Dijaprojekcija 67
Kao minijatura 65
Na TV-u 75
Po kategoriji 64
Prilagođavanje
Kontrast
u načinu reprodukcije 73
Kazalo
u načinu snimanja 60
Oštrina 60
Svjetlina 73
Zasićenost
u načinu reprodukcije 73
u načinu snimanja 60
Pritisak dopola 6
Promjena veličine 70
R
Razlučivost
Fotografija 41
Video 41
u načinu reprodukcije 71
u načinu snimanja 57
Servisni centar 99
Automatski makro 45
Makro 45
Snimanje slike iz videozapisa
69
Uređivanje 70
Utisak 87
Svjetlina lica 32
Uvećanje 67
Svjetlo AF-a 88
Uzastopno snimanje
Timer 42
S
Udaljenost fokusa
Snimanje slike 69
RGB ton
Rječnik 106
U
Video 36
Zvučni zapis 39
T
Vrsta datuma 86
Vrsta zaslona 21
Snimanje
Redoslijed ispisa 74
u načinu reprodukcije 72
u načinu snimanja 59
Tipke zoom 13
Smart filtar
Automatsko snimanje raspona
56
Neprekidno 56
Snimanje pokreta 56
Tipka za odabir načina rada
14
V
Tipke funkcija 14
Video
Reprodukcija 68
Snimanje 36
Tipke izbornik 14
Tipke navigacija 14
Video izlaz 87
Tipke reprodukcije 16
Vrati izvorno 86
Slikanje osmijeha 49
Dodaci
112
Z
Zakretanje 70
Zaštita datoteka 65
Zumiranje 23
Zvuk AF-a 85
Zvuk automatskog
izoštravanja 85
Za postprodajne usluge ili upite pogledajte jamstvo priloženo uz
proizvod ili posjetite naša web-mjesta http://www.samsung.com/.
Download PDF

advertising