Samsung | 971P | Samsung 971P Korisnički priručnik

SyncMaster 971P
Instalacija pogonskog sklopa
Instalacija programa
Znakovlje
Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja
uređaja.
Zabranjeno
Obavezno pročitajte i dobro shvatite
Nemojte rasklapati
Izvucite utikač iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljenje za sprječavanje strujnog
udara
Napajanje
Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite
čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.
Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač
mokrim rukama.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem.
z
Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje
uređaja.
Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio.
z
Neispravno priključivanje može izazvati požar.
Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih
teške predmete koji ih mogu oštetiti.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu.
z
To može uzrokovati požar.
Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.
z
Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.
Ne koristite kabel za napajanje ako je priključak ili utikač prašnjav
z
z
Ako je priključak ili utikač prašnjav, očistite ga suhom krpom.
Korištenje kabela za napajanje s prašnjavim utikačem ili priključkom
može uzrokovati električni udar ili požar.
Postavljanje
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike
koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka,
prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke,
željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.
Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom
prašine.
z
Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.
Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.
z
To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.
Monitor postavljajte na policu ili u vitrinu tako da dno monitora cijelom
površinom počiva na polici ili u vitrini.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.
z
Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao
pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.
Proizvod nemojte stavljati na pod.
z
Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i
pasti preko njega.
Zapaljive predmete poput svijeća, insekticida ili cigareta držite podalje
od proizvoda.
z
U protivnom može doći do požara.
Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.
z
Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice
na policu, u ormar i sl.
z
Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.
Pažljivo odložite monitor.
z
Može se oštetiti ili razbiti.
Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje.
z
Može se oštetiti TFT-LCD površina.
Nemojte koristiti monitor bez stalka.
z
z
Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.
Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje
će osigurati potrebnu ventilaciju.
Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4
inča) zbog ventilacije.
z
Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda
što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim
performansama.
Plastičnu ambalažu (vrećicu) držite izvan dohvata djece.
z
Plastična ambalaža može uzrokovati gušenje.
Čišćenje
Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom,
mekom krpom.
Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.
z
To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.
Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.
Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom
krpom.
z
Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje.
z
U protivnom može doći do električnog udara ili požara.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite
proizvod.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za
pranje rublja.
Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje
unutrašnjosti jednom godišnje.
z
Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u
unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati
kvarove ili požar.
Ostalo
Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu).
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prepustite servis kvalificiranim serviserima.
Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični
zvukovi ili iz njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz
utičnice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem,
dimom ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.
z
z
To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi
mogao biti izložen snijegu ili kiši.
Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite
kabel iz utičnice.
Obratite se Service Center (servisnom centru) .
z
Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.
Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako
ga nećete koristiti duže vrijeme.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili
signalnog kabela.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za
priključni ili signalni kabel.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora.
z
Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.
Nemojte odlagati teške predmete na monitor.
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Ako je u monitor dospjela neka nepoznata tvar, iskopčajte kabel za
napajanje i obratite se Servisnom centru.
Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili
zapaljivih tvari.
z
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Držite monitor podalje od magnetnih predmeta.
z
Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.
U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati
metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete
poput papira ili šibica.
z
To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili
druge tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte
Servisnom Centru.
Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
z
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku
(screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.
Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.
z
Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.
19 inča (48 cm) - 1280 X 1024
Pripazite da adapter ne dođe u dodir s vodom te da ne bude vlažan.
z
z
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar.
Ne koristite adapter uz vodene površine niti na otvorenom prostoru,
naročito kada kiši ili sniježi.
Pripazite da se adapter ne smoči kada čistite pod vodom.
Napajačke adaptere držite razdvojenima.
z
Postoji opasnost od požara.
Držite napajački adapter podalje od svakog drugog izvora topline.
z
Postoji opasnost od požara.
Prije upotrebe skinite i bacite plastičnu vrećicu u kojoj je napajački
adapter pakiran.
z
Postoji opasnost od požara.
Uvijek držite napajački adapter u dobro prozračivanom prostoru.
Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.
Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta
kako biste odmorili oči.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta
koja su podložna vibracijama.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja
ili uzrokovati njegovo zapaljenje.
Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.
Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge
uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.
z
Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili
strujni udar.
Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.
z
U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.
Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.
z
U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili
oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.
Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima
zanimljivo).
z
Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod
bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.
Pravilno sjedenje prilikom upotrebe monitora
z
z
z
z
z
z
Svakih sat vremena napravite pauzu od 10 minuta da
izbjegnete zamor očiju.
Monitor postavite tako da vam oči budu malo iznad zaslona.
LCD zaslon okrenite prema dolje.
Prilagodite LCD zaslon tako da smanjite odbijanje svjetlosti za
ugodnije gledanje.
Ruke neka vam budu paralelne s podom i lagano ih oslonite na
tipkovnicu.
Monitor ili stolicu postavite tako da zaslon bude malo viši od
razine očiju.
Popis značajki
z
Magic Contrast: Implementira dubinski kontrast boja s omjerom 1500:1.
z
Magic Speed: Daje jasnu sliku na zaslonu bez zaostalih slika i s brzinom odziva od 6 ms.
z
z
Magic Stand: Daje visoku razinu prilagodljivosti s postoljem koje ima mogućnost
ugađanja visine (do 60 mm).
Magic Rotation: Automatski podešava zaslon tako da odgovara kutu zakrenutosti
monitora kada se on mijenja pomoću funkcije Rotacija.
Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.
Raspakiravanje
Monitor
Priručnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
Korisnički priručnik,
upravljački program za
monitor,
program Natural Color,
program AutoRotation
Krpa za brisanje
Kabel
'DVI to D-SUB' kabel
Priključni kabel
Ispravljač
DVI kabel
Ostalo
Krpa za brisanje
Uz proizvod koristite samo navedene kabele, kao što su DVI/D-Sub i DVI kabeli. Za kupnju
dodatnog DVI/D-Sub ili DVI kabela obratite se svom lokalnom dobavljaču.
Prednja strana
Customized Key
[ ]
Korisničkom gumbu možete dodijeliti funkciju u skladu sa svojim
preferencama (funkcija korisničkog gumba).
Kako podesiti : MagicTune → Dodatno → Custom Key →
MagicBright, MagicColor, Auto Setup, Source Select, Color Tone
1) MagicBright
MagicBright je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje
ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su dostupna 7
različita načina rada : Custom, Text, Internet, Game, Sport i Movie,
Dynamic Contrast. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 7 postavke
pritiskom na gumb 'MagicBright'.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
2) MagicColor
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio
kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika i omogućio jasniji prikaz
prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu slike.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
3) Auto Setup
Pritisnite ovaj gumb za automatsko podešavanje dolaznog Analog
signala.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
4) Source Select
Odaberite video signal.(Analog/Digital)
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
5) Color Tone
Omogućuje mijenjanje nijanse boje.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Indikator
uključenosti /
gumb Power
(napajanje)
Plavo svjetlo označava normalne uvjete rada, a treperi prilikom
podešavanja monitora.
Pomoću ovog gumba možete uključivati/isključivati monitor, mijenjati
ulazni signal ili izvršavati Auto Adjustment.
[
]
1) Uključivanje/isključivanje
Pritiskom na gumb Power (Napajanje) uključujete ili isključujete
monitor.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
2) Izvor ulaznog signala
Ako pritisnete gumb Power (Napajanje), izvor ulaznog signala može
se promijeniti u Analog ili Digital, a lampica će jednom zatreperiti
plavo.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
3) Automatsko dotjerivanje
Ako pritisnete gumb Power (Napajanje), pokreće se funkcija Auto
Adjustment, a lampica će dva puta zatreperiti plavo.
(Samo ako je izvor ulaznog signala Analog)
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumbi s desne strane monitora osjetljivi su na dodir. Lagano
dodirnite gumb prstom.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
Kensington Lock :
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
kad ga koristite na javnom mjestu.
(Uređaj za zaključavanje se kupuje odvojeno.)
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima
na prodajnom mjestu.
DVI :
Pomoću DVI/D-Sub kabela spojite DVI terminal monitora s
računalom.
DC 12V :
Kabel ukopčajte u izvor električne energije i zatim ga ukopčajte u
predviđeni priključak za napajanje.
UP (USB Upstream priključak):
Spojite priključak
USB kabela.
UP monitora i USB priključak računala pomoću
DOWN (USB Downstream priključak):
Spojite
DOWN priključak USB monitora i USB uređaj pomoću
USB kabela.
z
z
Za korištenje priključka
DOWN (Izlazni
priključak) morate priključiti
UP (Ulazni kabl )
na računalo .
Za priključivanje na
UP priključak monitora i
USB priključak računala obavezno koristite USB
kabel koji se isporučuje s ovim monitorom.
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
Spajanje monitora
1.
Kabel ukopčajte u izvor električne energije i zatim ga ukopčajte u predviđeni priključak za
napajanje.
2-1.
Koristite D-Sub ( analognog ) priključak na video kartici.
Pomoću DVI/D-Sub kabela spojite DVI terminal monitora s D-Sub terminalom računala.<
2-2.
Povezano na Macintosh
Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću 'DVI to D-SUB' priključnog kabela.
2-3.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoću posebnog Mac adaptera.
3.
Uključite računalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Ako ste ispravno priključili monitor pomoću DVI priključka, ali ste dobili prazan ekran
provjerite je li status monitora postavljen na analogan.
Sada pritisnite gumb Napajanje na desnoj strani monitora ili Korisnički gumb na lijevoj strani
kako bi se ponovno izvršila provjera ulaznih signala.
Zakretanje
Zakretanje
(Prilikom zakretanja monitora kut okretanja prikazan je na zaslonu monitora.)
0°
90°
Prilikom rotiranja zaslona nagnite monitor za 45 do 65 stupnjeva tako da ne dodiruje pod.
Nagnite monitor više od 45 stupnjeva unatrag i zatim ga zakrenite. Ako zaslon naginjete
unatrag, nemojte ga nagnuti za više od 65 stupnjeva.
Instaliranje pogonskog programa monitora (Automatska)
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do
drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows".
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak
nastavi). Zatim pritisnite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP operativni sustav)
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod
Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Instaliranje pogonskog programa monitora (Ručna)
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog
do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsung.com/monitor (U.S.A)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Microsoft® Windows® XP operativni sustav
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and
Themes" (Izgled i teme).
3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim
pritisnite "Advanced." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku
"Driver" (upravljački program).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list
or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i
nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).
7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model
monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).
8. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi).
Zatim pritisnite gumb "OK".
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung
Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Microsoft® Windows® 2000 operativni sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen
digitalni potpis), provedite sljedeće korake.
1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).
2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U
re
Instalacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).
Izaberite "Monitor".
Slučaj1:Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno
konfiguriran. Molimo prekinite instalaciju
Slučaj2:Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i
zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati
upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da
mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim
pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).
Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).
Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb
"Next" (Dalje).
Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis),
pritisnite gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb
"Close" (Zatvoriti).
Microsoft® Windows® Millennium operativni sustav
1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced
Properties" (Napredna svojstva).
4. Izaberite predlošku "Monitor".
5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).
6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih
upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).
8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)
9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara
monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor
Display Properties (Svojstva prikaza).
Microsoft® Windows® NT operativni sustav
1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu
Display (Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite
predlošku Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).
3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim
pritisnite OK (U redu).
4. Pritisnite gumb Apply (Primijeni) ako vidite da zaslon normalno radi nakon pritiska na Test.
Ako zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili
nižom frekvencijom).
Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite
razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Timing Modes (Pretprogramirani
modovi prikaza) u uputama za korisnika.
Linux operativni sustav
Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.
Treći prikaz je za podešavanje miša.
Podesite miš računala.
Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.
Podesite tipkovnicu računala.
Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti
frekvenciju.)
8. Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
9. Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje XWindow datoteke.
10. Završili ste s podešavanjem monitora.
Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.
Natural Color Pro
Softverski program Natural Color Pro
Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili
drugih slika skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana
na monitoru.
Softver Natural Color Pro je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama
koji je razvila tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore
tvrtke Samsung i omogućuje da boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili
skeniranih slika.
Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.
Instalacija softvera Natural Color Pro
Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni
zaslon instalacije programa. Pritisnite na Natural Color Pro na inicijalnom zaslonu za
instalaciju softvera Natural Color Pro. Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen
uz Samsung monitor u CD-ROM pogon, pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows i odaberite
[Run...] (Pokreni…).
Upišite D:\color\eng\setup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.
(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)
Brisanje softverskog programa Natural Color Pro
Odaberite "Setting" / "Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a
zatim dvaput pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).
Izaberite Natural Color Pro na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).
Instalacija
1. Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.
2. Kliknite instalacijsku datoteku za AutoRotation.
3. Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).
4. Kada se pojavi prozor InstallationShield Wizard (Earobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" ('Sljedeće').
5. Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da biste
prihvatili uvjete upotrebe.
6. Odaberite mapu u koju želite instalirati program AutoRotation.
7. Kliknite "Install" (Instaliraj).
8. Pojavit će se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).
9. Kliknite "Finish" (Završi).
10. Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicRotation, MagicTune™ pojavit će se na vašoj radnoj
površini.
Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.
MagicTune™ execution icon may not appear depending on specification
of computer system or monitor.
If that happens, press F5 Key.
Poteškoće prilikom instalacije (MagicTune™)
Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i
mrežno okruženje.
Ako naiđete na poteškoće, proučite odjeljak ""Rješavanje problema".
Minimalna konfiguracija sustava
Operacijski sustavi
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni
sustav Windows™2000 ili kasnija verzija.
Hardver
z
z
32 MB ili više memorije
25 MB ili više prostora na tvrdom disku
* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa MagicTune™.
Problemi prilikom instalacije (MagicRotation)
Na instalaciju programa MagicRotation mogu utjecati faktori kao što su video kartica, matična ploča i
mreľno okruľenje.
Ako se tijekom instalacije pojave problemi pogledajte"Rješavanje problema" (Rješavanje problema).
Ograničenja
1. Pogonski program za monitor mora biti pravilno učitan kako bi MagicRotation ispravno radio.
Potrebno je instalirati najnoviju verziju pogonskog programa za monitor.
2. Ako neke aplikacije poput Windows™ Media Player, Real Player itd. ne prikazuju pravilno datoteke s
filmovima u orijentacijama 90, 180 i 270, učinite sljedeće:
{ Zatvorite aplikaciju.
{ Odaberite orijentaciju (90, 180, 270) u kojoj ľelite gledati aplikaciju.
{ Ponovno pokrenite aplikaciju.
U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti problem.
3. Korisničke aplikacije koje koriste OpenGL i DirectDraw (trodimenzionalno crtanje) neće funkcionirati
prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270).
npr. 3D igrice
4. Korisničke aplikacije zasnovane na DOS sustavu u načinu rada Full Screen (Prikaz preko cijelog
zaslona) neće funkcionirati prema odabranoj orijentaciji (90, 180, 270).
5. Dual nije podrľan u operativnom sustavu Windows™ 98, ME, NT 4.0.
6. MagicRotation ne podrľava 24 bita po pikselu (bitovna dubina / kvaliteta boje).
7. Ako mijenjate grafičku karticu, preporučujemo da prije toga deinstalirate softver MagicRotation.
Zahtjevi sustava
Operativni sustav
z
z
z
z
z
z
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
Windows™
98 SE
Me
NT 4.0
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardver
z
z
Više od 128 MB memorije (preporučeno)
Više od 25 MB slobodnog prostora na tvrdom disku
Service Pack programski paketi
z
z
Preporučujemo da instalirate najnoviji Service Pack.
Za operativni sustav Windows™ NT 4.0, preporučujemo da instalirate Internet Explorer 5.0 i kasnije
verzije s komponentom Active Desktop.
* Za više informacija posjetite MagicRotation web-stranicu.
* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.
Deinstaliranje
Program AutoRotation je moguće ukloniti samo pomoću opcije "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni
programe) na upravljačkoj ploči operativnog sustava Windows™.
Za uklanjaje programa AutoRotation učinite sljedeće korake.
1. Idite na [Task Tray / Programska traka] ' [Start/Početak] ' [Settings/Postavke] i odaberite [Control
Panel / Upravljačka ploča] u izborniku.
Ako se program pokreće u sustavu Windows™ XP, idite na [Control Panel / Upravljačka ploča] u
izborniku [Start/Početak].
2. Pritisnite ikonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) na upravljačkoj ploči.
3. Na zaslonu "Add/Remove Programs" (Dodaj / Ukloni programe) idite prema dolje i pronađite
"AutoRotation"
Pritisnite za označavanje.
4. Pritisnite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) kako biste uklonili program.
5. Pritisnite "Yes" (Da) za početak procesa deinstaliranja.
6. Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstaliranje završeno).
Posjetite AutoRotation web-stranicu za tehničku podršku za AutoRotation, često postavljana pitanja (pitanja
i odgovori) i nove verzije softvera.
Pregled
|
OSD način rada
|
Kalibracija boja
|
Rješavanje problema
Pregled
Što je MagicTune™
Rad monitora može varirati ovisno o grafickoj kartici, racunalu, uvjetima osvjetljenja i drugim faktorima
u radnoj okolini. Kako bi dobili najbolju sliku na monitoru, morate ga podesiti za svoje jedinstvene
postavke. Nažalost, rucne komande za ugadanje slike cesto stvaraju velike poteškoce. Za odgovarajuce
ugadanje potreban je jednostavan program koji ce vas korak po korak voditi kroz postupak dobivanja
sveukupno najbolje kvalitete slike.
U vecini slucajeva vec jednostavno dotjerivanje svjetline ili kontrasta zahtijeva navigaciju pomocu
zaslonskih (OSD) izbornika s više razina koje nije lako razumjeti. Osim toga, nema povratnih informacija
koje bi vam pomogle da ispravno dotjerate postavke monitora. MagicTune™ je softverski uslužni
program koji vas vodi kroz postupak ugadanja pomocu lako razumljivih uputa i specificnih pozadinskih
uzoraka za svaku kontrolu monitora. Postavke prikaza za svakog korisnika mogu se spremiti, što
omogucuje jednostavan odabir karakteristika prikaza ako se racunalom služi više korisnika ili ako jedan
korisnik ima više definiranih pretprogramiranih postavki za razlicite sadržaje i ambijentalna osvjetljenja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune™ je softverski alat koji omogucuje dotjerivanje postavki monitora i ugadanje boja pomocu protokola
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Naredbeno sucelje kanala za prikaz podataka)Sva
dotjerivanja prikaza vrše se pomocu softvera kako bi se eliminirala potreba za korištenjem zaslonskih (OSD)
izbornika monitora. protocol. MagicTune™ podržava Windows™ 98SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.
Za korištenje softvera MagicTune™ preporucuje se operativni sustav Windows™ 2000 ili kasnija verzija.
MagicTune™ omogucuje brzo i precizno ugadanje prikaza uz mogucnost jednostavnog spremanja i korištenja
konfiguracija monitora koje su najbolje prilagodene vama.
OSD nacin rada
OSD nacin rada omogucuje jednostavno dotjerivanje postavki monitora bez poduzimanja unaprijed definiranih
koraka. S lakocom možete pristupiti željenoj stavci izbornika.
Pregled
|
OSD način rada
|
Kalibracija boja
|
MagicTune™omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz
Rješavanje problema
mogućnost jednostavnog spremanja i korištenja konfiguracija
monitora koje su najbolje prilagođene vama.
z
z
z
Ovisno o specifikacijama svakog pojedinog monitora,
rad s OSD-om može u određenoj mjeri odudarati od
objašnjenja danih u knjižici s uputama
Kada je aktivirana funkcija Rotation (Rotiranje), dio
programa MagicTune™ možda neće raditi normalno.
AutoRotation (Automatsko rotiranje): Prikaz zaslona
će se rotirati automatski prilikom rotiranja monitora.
Kako biste pokrenuli Rotation, pratite upute u
nastavku.
z Instalirajte programe Rotation i MagicTune™ 3.6 na
računalo.
z Pokrenite MagicTune™ 3.6
z Option (Mogućnost) → Preference (Osobna
postavka) → Pritisnite mali okvir u izborniku za
omogućavanje zadatka.
z
z
Način rada MagicTune™ ovisi o modelu monitora.
Dopušteni kut rotacije monitora određen je modelom
monitora.
OSD način rada
OSD način rada olakšava dotjerivanje postavki na svim monitorima. Kad je odabran, jezičci pri vrhu
upravljačkog prozora prikazuju općenite opise stavki podizbornika za dotjerivanje postavki. Kad je
odabran, svaki jezičac prikazuje popis izbornika. Radi bržeg dotjerivanja postavki onitora, OSD način
rada omogućuje jednostavan i praktičan pristup svim jezičcima i stavkama podizbornika.
Funkcije gumba
OK (U redu)
Primjenjuje načinjene izmjene i napušta MagicTune™.
Reset (Ponovno Vrijednosti prikazane u aktivnom upravljačkom prozoru vraća na one
postavi)
koje preporučuje proizvođač.
Cancel
(Odustani)
Napušta MagicTune™ ne primjenjujući načinjene izmjene. Ako u
upravljačkom prozoru niste načinili nikakve izmjene, klik na "Cancel"
nema nikakvog učinka.
Jezičac Picture (Slika)
Omogućuje korisniku dotjerivanje zaslonskih postavki na željene vrijednosti.
Brightness
Cijeli zaslon čini svjetlijim ili tamnijim. Ako svjetlina nije postavljena na odgovarajuću
razinu, možda neće biti moguće azaznati pojedinosti u tamnijim dijelovima slike.
Prilagodite svjetlinu optimalnim uvjetima prikaza.
Contrast
Regulira razliku u svjetlini svijetlih i tamnih područja na zaslonu. Određuje oštrinu
slike.
Resolution
Prikaz svih razlučivosti zaslona koje program podržava.
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o
sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su dostupna 7 različita načina rada : Custom,
Text, Internet, Game, Sport i Movie, Dynamic Contrast. Svaki način rada ima svoju
prethodno postavljenu vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 7
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
MagicBright™
1. Text : normalna svjetlina Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
2. Internet : srednje jaka svjetlina Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju
slika i tekst.
3. Game : Za gledanje animacija poput onih u igrama.
4. Sport : Za gledanje animacija poput onih u sportu.
5. Movie : Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
6. Custom (Proizvoljno) : Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast (kontrast) putem OSD
izbornika.
7. Dynamic Contrast : Dynamic Contrast služi za automatsko prepoznavanje
distribucije ulaznog video signala i njegovo prilagođavanje kako bi stvorio
optimalni kontrast.
Način rada MagicBright ovisi o modelu monitora. Neki monitori
podržavaju samo četiri načina rada(Text, Internet, Entertain, Custom)
Jezičac Color (Boja)
Dotjeruje "toplinu" boja pozadine monitora ili slike.
MagicColor i Gamma (Gama) se prikazuju samo na monitorima koji
podržavaju te funkcije.
Omogućuje mijenjanje nijanse boje.
z
z
Color Tone
(Nijansa
boje)
Color
Control
(Kontrola
boje)
Warm2 - Warm1 - Cool 1 - Cool 2 - Cool 3 - Cool 4 - Cool 5 - Cool 6 - Cool 7
Off
Način rada Color Tone (Ton boje) ovisi o modelu monitora. Neki
monitori podržavaju samo četiri načina rada( Warm, Normal, Cool,
Custom)
Dotjeruje boju slike na monitoru.
Boju monitora možete izmijeniti u željenu boju.
z
R- G - B
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao
Calibration
prikaz digitalnih slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu
(Kalibracija)
slike.
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung ekskluzivno razvio kako bi poboljšao
prikaz digitalnih slika i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući kvalitetu
slike.
1. OFF : Povratak u izvorni način rada.
2. DEMO : Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije aktiviranja funkcije
MagicColor, a na lijevoj nakon njezine primjene.
3. Full : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
4. Intelligent : Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i realističnije tonove
kože.
MagicColor
z
z
Ovisno o modelu monitora, Color Control, Sharpness,
Contrast, Color Tone, Brightness se ne mogu podesiti u
načinu rada MagicColor u funkcijama Full i Intelligent.
Način rada MagicColor ovisi o modelu monitora.
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom svjetlinom.
Gamma
Gamma način rada ovisi o modelu monitora. Neki monitori podržavaju
samo tri načina rada (Mode1, Mode2, Mode3)
Jezičac Image (Slika)
Prilagodite vrijednosti za Fine (Fino), Coarse (Grubo) i položaj.
z
Image Setup
(Postavljanje
slike)
z
z
Fine : Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga.
Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine
(Fino), ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog
takta).
Coarse : Uklanja smetnje poput okomitih pruga.
Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu.
Prikaz možete vratiti u sredinu zaslona pomoću izbornika Horizontal
Control.
Auto Setup : Automatsko podešavanje omogućava monitoru da se
samostalno podesi na dolazeći video signal. Vrijednosti preciznog,
grubog usklađivanja i položaja se automatski podešavaju.
Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne, vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
Sharpness
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
Jezičac Option (Mogućnosti)
MagicTune™ možete konfigurirati koristeći sljedeće mogućnosti.
Otvara dijaloški okvir Preferences. Korištene postavke imat će "V" u
potvrdnom okviru. Da biste uključili ili isključili bilo koju osobnu postavku,
dovedite pokazivač iznad potvrdnog okvira i kliknite.
Preferences
(Osobne
postavke)
z
z
Enable task tray menu (Omogućivanje izbornika na traci zadataka)
Za pristup izbornicima MagicTune™ pritisnite ikonu u [task tray menu]
(izborniku za omogućavanje zadatka).
Izbornici se ne prikazuju ako [Enable System Tray] (Omogućavanje
sistemskih zadataka) nije izbrano u izborniku [Options] (Mogućnosti) >
[Basic Settings] (Osnovne postavke).
Select Language (Odabir jezika)
odabrani jezik odnosi se samo na OSD.
Source
Select
z
z
Analog
Digital
Korisničkom gumbu možete dodijeliti funkciju u skladu sa svojim
preferencama.
Customized
Key
MagicBright
Postavite korisnički gumb na MagicBright.
MagicColor
Postavite korisnički gumb na MagicColor.
Auto Setup
Postavite korisnički gumb na Auto Setting.
Source Select Postavite korisnički gumb na Select Input.
Color Tone
Postavite korisnički gumb na Adjust Background Color.
Jezičac Support (Podrška)
Prikazuje inventarski identifikator i broj verzije programa te vam omogućuje upotrebu sustava pomoći.
Help
Posjetite web-mjesto programa MagicTune™ ili kliknite da biste otvorili
datoteke pomoći (korisnički priručnik) ako vam je potrebna bilo kakva pomoć
pri instalaciji ili korištenju programa MagicTune™. Korisnički priručnik otvara
se u osnovnom prozoru preglednika.
Asset ID
(ID
uređaja)
Za kontrolu monitora klijenta možete koristiti poslužitelja.(Morate instalirati
program poslužitelja kako biste ovaj program koristili kao klijent)
Version
Pregled
|
User Name
(Korisničko ime)
Prikazuje korisničko ime koje je registrirano u
osobnom računalu.
User ID (ID
korisnika)
Prikazuje ID korisnika koji je registriran u osobnom
računalu.
Server IP (IP
poslužitelja)
Unesite IP poslužitelja.
Department (Odjel)
Unesite odjel.
Location (Lokacija)
Unesite lokaciju.
Prikazuje broj verzije programa MagicTune™.
OSD način rada
|
Kalibracija boja
Kalibracija boja(Color Calibration)
|
Rješavanje problema
1. Kalibracija boja(Color Calibration)
“Kalibracija boja(Color Calibration)” vodi vas do optimalnih uvjeta prikaza boja na vašem monitoru.
Nastavite sa sljedećih 5 koraka za postizanje optimalnog prikaza boja.
1. Pomoću “Brightness control bar(Trake za kontrolu svjetline)” regulirajte svjetlinu kontrolne
točke i pozadinskog uzorka.
2. Kad na “Control patch(kontrolnoj točki)” uočite određenu nijansu boje, pomaknite pokazivač
u smjeru te nijanse služeći se “Color reference Circle(Referentnim krugom boja)”.
=> Kada dovršite dotjerivanje, na kontrolnoj točki nećete moći opaziti nikakve nijanse boja.
3. Kad dovršite dotjerivanje iz 1. koraka, kliknite gumb “Next” (Dalje).
4. Ponovite postupke 1), 2), 3) za preostale korake 2 ~ 5.
5. Učinak kalibracije lako možete vidjeti klikom na gumb “Preview” (Pregled)!
Na koji način više korisnika može koristiti ugođene postavke boja
Definicija
Kada monitor koristi više korisnika, moguće je spremiti vrijednosti ugođene pomoću kalibracije
boja za svakog pojedinog korisnika Moguće je spremiti 5 različitih postavki boja.
1. Kako spremiti prilagođene postavke boja:
Pritisnite Next (Sljedeće) za promjenu u Apply (Primjena), a zatim spremite prilagođene
postavke boja. Moguće je spremiti do 5 postavki.
2. Kako primijeniti spremljene postavke boja:
Pritisnite gumb Multi User (Više korisnika) na glavnom zaslonu da biste odabrali i koristili
jednu od spremljenih postavki boja.
2. Pregled(Preview)
Pritisnite gumb “Preview” u odjeljku “Color Calibration“.
Prikazat će se sljedeća slika.
1. Pritisnite gumb “View Calibrated” da biste vidjeli učinak svoje kalibracije.
2. Pritisnite gumb “View Uncalibrated” da biste vidjeli izvornu sliku.
Pregled
|
OSD način rada
|
Kalibracija boja
|
Rješavanje problema
Trenutni računalni sustav nije kompatibilan sa softverom
MagicTune™.
Rješavanje problema
Pritisnite OK i pritisnite na "Shortcut to the MagicTune™ site" (Prečica
za MagicTune™ stranicu) i pogledajte našu početnu stranicu za daljnje
upute.
Moglo bi doći do pogreške ako video/grafička kartica nije na popisu
'Available' (Dostupno).
(Najnovije ili najstarije video kartice možda neće biti kompatibilne.)
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Može doći do pogreške ako je proizvođač kartica modificirao
upravljački program video kartice ili čip za grafiku, čak i ako se
video kartica nalazi na popisu.
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Provjerite je li vaš monitor proizvod tvrtke Samsung. Proizvodi
drugih proizvođača mogu uzrokovati pogreške.
Ovu značajku podržavaju samo proizvodi tvrtke Samsung.
Do pogreąke moľe doći čak i ako je vaą monitor proizvod tvrtke
Samsung, ali je zastario.
Provjerite podrľava li vaą monitor MagicTune™.
Ovu značajku podrľavaju samo monitori registrirani na naąoj početnoj
stranici.
Provjerite monitor prije kupnje jer zastarjeli modeli nisu podrľani.
Do pogreąke dolazi ako informacije za EDID (Extended Display
Identification Data) ne postoje za trenutni monitor.
To se događa ako se na radnoj povrąini odabere Start > Setup
(Postavke) > Control Panel (Upravljačka ploča) > System (Sustav)
> Hardware (Hardver) > Device Manager (Upravitelj uređajima)>
Monitor, ukloni trenutni "Plug-and-play monitor" i traľi novi
hardver, ali sustav ne moľe pronaći nijedan "Plug-and-play
monitor".
Odjeljak Rješavanje problema potražite na našoj web-stranici.
Do pogreąke dolazi pri zamjeni monitora novim kada je napajanje
sustava isključeno, a sustav nije ponovno pokrenut.
Ponovno pokrenite sustav pri svakoj zamjeni monitora prije koriątenja
softvera MagicTune™.
Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije
ispravno instaliran.
Ovo se događa ako se popis trenutni video kartica ne prikazuje
normalno. Ovo moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup
(Postavke) > System (Sustav) > Hardware (Hardver) > Device
Manager (Upravitelj uređajima) > Display Adapter (Prikaz
adaptera).
Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica i preuzmite najnoviji
upravljački program.
Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.
Za osiguravanje normalnog rada ponovno pokrenite sustav.
Do pogreąke dolazi kada se sustav ponovno ne pokrene nakon
instalacije softvera MagicTune™.
(Samo za Win98SE i WinMe.)
Ponovno pokrenite sustav prije koriątenja.
Za najbolje performanse softvera MagicTune™ podesite optimalnu
rezoluciju. Za optimalnu rezoluciju pogledajte Korisnički priručnik.
Ako ne podesite optimalnu rezoluciju i izvedete kalibraciju boje,
monitor se ne moľe podesiti na optimalno stanje.
Za optimalnu rezoluciju pogledajte priručnik.
Ova video kartica ne podrľava MagicTune™.
Instalirajte novi upravljački program video kartice.
Do pogreąke dolazi ako upravljački program video kartice nije
ispravno instaliran.
Ovo se događa ako se popis trenutnih video kartica ne prikazuje
normalno. Ovo moľete provjeriti pritiskom na Start > Setup >
System (Sustav) > Hardware (Hardver) > Device Manager
(Upravitelj uređajima) > Display Adapter (Prikaz adaptera).
Posjetite web-stranicu proizvođača video kartica te preuzmite i
instalirajte najnoviji upravljački program.
Za dodatne informacije o video kartici obratite se proizvođaču kartice.
S obzirom da program Highlight koristi komunikacijske linije
izađite iz programa Highlight prije nego ąto pristupite softveru
MagicTune™.
Neki od Samsung CDT monitora podrľavaju funkciju Highlight.
Kod istodobnog koriątenja funkcije Highlight i softvera MagicTune™
dolazi do konflikta ąto uzrokuje pogreąke.
Prije nego ąto počnete koristiti MagicTune™ obavezno ISKLJUČITE
Highlight.
Rješavanje problema
z
MagicTune™ možda neće raditi ako je tijekom rada programa MagicTune™ bio
zamijenjen monitor, upravljački program ili grafička kartica. U tom slučaju ponovo
pokrenite sustav.
Simptom
Provjera stavki
Provjerite
funkcionira li
MagicTune™
pravilno.
Značajka
MagicTune™ je
dostupna samo za
računalo (VGA) sa
sustavom Windows
koji podržava Plug
and Play.
Rješenja
* Kako bi provjerili podržava li vaše
računalo značajku MagicTune™, pratite
korake u nastavku (kod operativnog
sustava Windows™ XP);
Control Panel (Upravljačka ploča) →
Performance and Maintenance
(Performanse i održavanje) → System
(Sustav) → Hardware (Hardver) →
Device Manager (Upravitelj uređajima)
→ Monitors (Monitor) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora,
pronađite 'Plug and Play monitor'
pretraživanjem novog hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za
monitor. Neke grafičke kartice možda
ne podržavaju vaš monitor. Ako imate
problema s grafičkom karticom,
posjetite našu web-stranicu i provjerite
popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
MagicTune™ ne
radi pravilno.
z
Jeste li promijenili
osobno računalo ili
grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program
možete preuzeti na web-stranici
http://www.samsung.com/monitor/magicTune
Posjetite web-stranicu programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™,
odgovore na najčešća pitanja i nadogradnje softvera.
z
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Pregled
|
Pregled
Što je MagicRotation?
Sučelje
|
Rješavanje problema
Tradicionalno, monitori računala su korisniku omogućavali pregled samo u vodoravnom poloľaju.
U današnjem informatičkom dobu sve više korisnika ľeli svakodnevno gledati dokumente, web-stranice,
e-poštu itd. Takve vrste aplikacija lakše je gledati u okomitom poloľaju jer je tako cijeli sadrľaj vidljiv na
zaslonu. To značajno poboljšava korisnikovu produktivnost omogućavajući mu jednostavno prebacivanje
iz vodoravnog u okomiti poloľaj.
Softver MagicRotation tvrtke Samsung Electronics, Inc. pruľa korisniku mogućnost okretanja monitora
(orijentacija 0, 90, 180, 270), što omogućava optimalnu iskoristivost monitora računala, bolje gledanje i
poboljšanu produktivnost.
Osnovna funkcija
MagicRotation podrľava operativne sustave Windows™ 98 SE, Me, NT 4.0, 2000, XP Home i XP
Professional.
* Windows™ je registrirana trgovačka marka tvrtke Microsoft Corporation,Inc.
Pregled
z
z
|
Sučelje
|
Rješavanje problema
Kad je uključena funkcija AutoRotation, dio programa MagicTune™
moľda neće pravilno raditi.
AutoRotation (Automatsko rotiranje): Prikaz zaslona će se rotirati
automatski prilikom rotiranja monitora.
Kako biste pokrenuli AutoRotation, pratite upute u nastavku.
z Instalirajte programe Rotation i MagicTune™ 3.6 na računalo
z Pokrenite MagicTune™ 3.6
z Option → Preference → u izborniku programske trake za omogućavanje
zadatka namjestite "V" u malom okviru.
* Dopušteni kut rotacije monitora određen je modelom monitora.
Sučelje
Izbornik na programskoj traci
Skočni izbornik koji se pojavljuje
pritiskom na desnu tipku miša.
Rotate (Okretanje): Monitor će se okrenuti za 90 stupnjeva
Rotate to 0 (Okretanje do 0 stupnjeva): Monitor će se okrenuti do 0
stupnjeva od trenutnog kuta okretanja.
Rotate to 90 (Okretanje do 90 stupnjeva): Monitor će se okrenuti do 90
stupnjeva od trenutnog kuta okretanja.
Rotate to 180 (Okretanje do 180 stupnjeva): Monitor će se okrenuti do 180
stupnjeva od trenutnog kuta okretanja.
Rotate to 270 (Okretanje do 270 stupnjeva): Monitor će se okrenuti do 270
stupnjeva od trenutnog kuta okretanja.
Hot key (Tipka za aktiviranje programa): Tipke za aktiviranje programa su
zadane i korisnik ih moľe promijeniti.
Korisnik ih moľe odrediti izravno pomoću tipkovnice nakon promjene postojeće
tipke za aktiviranje programa. Korisnik moľe stvoriti tipku za aktiviranje
programa kombinacijom tipki Shift, Ctrl, Alt i općih tipki. Ako pritisnete samo
opću tipku, bit će određena kao Alt+opća tipka.
Help (Pomoć): Prikazuje HELP (POMOĆ) programa MagicRotation.
About (O): Prikazuje verziju i autorska prava programa.
Exit (Izlaz): Napušta program MagicRotation.
Pregled
|
Sučelje
|
Rješavanje problema
Rješavanje problema
Prije nego što pozovete tehničku podršku
z
Softver MagicRotation radi s instaliranim pogonskim programom za monitor koji
vam isporučuje dobavljač grafičke kartice kako biste imali mogućnost okretanja
monitora. Ako instalirani pogonski program za monitor ne radi ispravno ili ima
viruse, virusi ostaju čak i nakon instalacije softvera MagicRotation.
Nepravilan/nasumičan rad uslijed problema s instaliranim pogonskim programom
za monitor nije povezan s radom softvera MagicRotation.
Kako biste utvrdili postoji li problem s instaliranim pogonskim programom za
monitor, moľete poduzeti sljedeće korake:
1. Provjerite javlja li se problem u orijentaciji 0 (vodoravni poloľaj) i 90 (okomiti
poloľaj).
2. Provjerite javlja li se problem pri različitim dubinama boje (8/16/32 bita po
pikselu) i različitim rezolucijama (800 x 600, 1024 x 768).
3. Provjerite javlja li se problem kada softver MagicRotation nije instaliran.
Ako se problem ponavlja u nekom/svim navedenim slučajevima, moľda postoji
problem s instaliranim pogonskim programom za monitor:
Za Rješenja problema potrebno je učiniti sljedeće:
1. Deinstalirajte softver MagicRotation.
2. Nabavite najnoviji pogonski program za monitor od dobavljača grafičke
kartice.
Najnovije pogonske programe za monitor (ATI, NVIDIA, MATROX, INTEL
itd.) jednostavno je preuzeti s njihovih web-stranica.
3. Instalirajte najnoviji pogonski program za monitor
4. Instalirajte softver MagicRotation. U većini slučajeva to bi trebalo otkloniti
problem.
z
z
MagicRotation moľda neće raditi ako je monitor zamijenjen ili ukoliko se pogonski
program grafičke kartice aľurira dok MagicRotation radi.
U tom slučaju, ponovno pokrenite sustav.
Posjetite MagicRotation web-stranicu za tehničku podršku za MagicRotation, često
postavljana pitanja (pitanja i odgovori) i nove verzije softvera.
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema slike.
Ne mogu uključiti
monitor.
Provjera stavki
Rješenje
Je li priključni kabel
ispravno spojen?
Provjerite spoj priključnog kabela i napajanje.
Možete li na zaslonu
vidjeti " "No Connection
Check Signal Cable" ?
(Priključeno pomoću 'DVI-A to D-SUB'
kabel)
Provjerite spoj signalnog kabela.
(Povezano pomoću DVI kabela)
Ako se na monitor pojavljuje poruka o grešci
iako je monitor ispravno priključena, provjerite
je li status monitora postavljen na analogno.
Pazite da monitor ponovno provjeri ulazne
signale korištenjem funkcija za ulazne signale
koje se nalaze s lijeve i desne strane.
Ako je monitor uključen,
ponovno podignite
računalo da biste vidjeli
početni zaslon (loginzaslon), koji bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon),
podignite računalo u odgovarajućem modu
(sigurnosni mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja)
Napomena: Ako se ne pojavi inicijalni zaslon
(login-zaslon), potražite servis ili svog
dobavljača.
Možete li vidjeti " "Not
Optimum
Mode","Recommended
Mode 1280 x 1024 60
Hz" na zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je signal s
video kartice veći od maksimalne razlučivosti i
frekvencije na kojima monitor može ispravno
raditi.
Na zaslonu nema slike.
Monitor je u PowerSaver-modu.
Podesite maksimalnu razlučivost i frekvenciju
tako da monitor može ispravno raditi.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša
kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na
zaslon.
Ako niti to ne djeluje, pokrenite funkcije za
ulazne signale koje se nalaze na lijevoj i
desnoj strani monitora, pomaknite miša ili
pritisnite neke tipke na tipkovnici.
Zaslon ima čudne boje
ili je crno-bijel.
Povezano pomoću DVI
kabela?
Može se pojaviti prazan ekran ako ponovno
pokrenete sustav prije nego što ste povezali
DVI kabel, ili isključili i ponovno povezali DVI
kabel dok je sustav radio jer pojedini tipovi
grafičkih kartica ne šalju video signale.
Povežite DVI kabel i zatim ponovno pokrenite
sustav.
Prikazuje li zaslon samo
jednu boju kao da gledate
zaslon kroz celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje zaslona
postale čudne nakon rada
nekog programa ili zbog
pada sustava između
aplikacija?
Ponovno podignite računalo.
Uvjerite se da je video kartica do kraja
utaknuta u svoj priključak.
Je li video kratica ispravno Podesite video karticu pomoću priručnika uz
podešena?
video karticu.
Zaslon je odjednom
izgubio
uravnoteženost.
Jeste li promijenili video
karticu ili upravljački
program?
Podesite položaj i veličinu slike na zaslonu
pomoću MagicTune™ program.
Jeste li podesili
razlučivost ili frekvenciju
monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoću MagicTune™ program.
Zaslon je defokusiran
ili se OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razlučivost ili frekvenciju
na monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
boja. Boje zaslona su
se promijenile nakon
promjene video kartice.
Jesu li boje sustava
Windows ispravno
podešene?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control Panel,
Display (Prikaz), Settings (Postavke).
Pojavila se poruka koja
glasi "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronađen
Plug & Play (VESA
DDC) monitor).
Jeste li instalirali
upravljački program
monitora?
Provjerite funkcionira li
MagicTune™ pravilno.
Značajka MagicTune™ je
dostupna samo za
računalo (VGA) sa
sustavom Windows koji
podržava Plug and Play.
Je li video kratica ispravno Podesite video karticu pomoću priručnika uz
podešena?
video karticu.
Instalirajte upravljački program monitora
prema uputama za instalaciju upravljačkog
programa.
Pogledajte u priručniku uz
video karticu da li je
podržana funkcija Plug &
Play (VESA DDC).
* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo
značajku MagicTune™, pratite korake u
nastavku (kod operativnog sustava
Windows™ XP);
Control Panel (Upravljačka ploča) →
Performance and Maintenance (Performanse i
održavanje) → System (Sustav) → Hardware
(Hardver) → Device Manager (Upravitelj
uređajima) → Monitors (Monitor) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite
'Plug and Play monitor' pretraživanjem novog
hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za monitor.
Neke grafičke kartice možda ne podržavaju
vaš monitor. Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu web-stranicu i
provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili osobno
računalo ili grafičku
karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program možete
preuzeti na web-stranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.
2. Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran
upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoračiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite
računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno
instalirajte upravljački program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljačkog programa.
(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razlučivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav
Windows/računalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.
Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite
da voda ne uđe u monitor.
Na rubovima prozirnog kućišta
monitora pojavljuju se bijele
mrlje.
Samo-test
Ta pojava je odsjaj svjetlosti na prozirnom kućištu (efekt prizme).
Monitor može izgledati različito iz raznih kutova ili iz raznih
smjerova i uz različitu jakost vanjskog svjetla(Pokrijte vrh
prozirnog kućišta prstima. Mrlja će možda nestati).
Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Isključite računalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.
3. Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet ćete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel isključi ili ošteti.
4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuće poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video
signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s
računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode", "Recommended mode
1280 x 1024 60 Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.
{ U tom slučaju, problem tražite na računalu.
Opće specifikacije
Općenito
Naziv modela
SyncMaster 971P
LCD panel
Veličina
19" inča dijagonalno (48 cm)
Područje prikaza
376,32 mm (H) x 301,056 mm (V)
Razmak piksela
0,294 mm (H) x 0,294 mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,7 M boje
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x 1024@60 Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x 1024@75 Hz
ulazni signal, prekinut
Analogni RGB, digitalni RGB u skladu s DVI (Digital Visual Interface)
0,7 Vp-p±5 %, pozitivno svijetlo 75 Ů ±10 %
Odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno, SOG, TTL razina, pozitivno ili negativno
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 100 ~ 240 VAC(±10 %), 60/50 Hz ± 3 Hz
Signalni kabel
'DVI-A to D-SUB' kabel , može se odvojiti, 1,8 m
DVI-I do DVI-I poveznik, može se odvojiti, 2,0 m (opcija)
Potrošnja struje
Manje od 36 W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina
423 x 228 x 433 mm(16.7 x 9 x 17 inča) / 6 kg
348 x 425 x 72 mm(13,7 x 16,7 x 2,8 inča) / 6 kg (Ako je stalak preklopljen)
Radni uvjeti
Radna temperatura
0 °C - 50 °C(32 °F - 122 °F)
Vlaga 20 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20 °C ~ 65 °C(-4 °F ~ 49 °F)
Vlaga 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini
slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive točke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s
preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjećaja neugode.
z
Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i
može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja
(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme.
Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.
Status
Normalan rad
Power-off mod
Mehaničko napajanje
S/W iskl
EPA/ENERGY 2000
Indikator uključenosti
Plavo
Crni
Crni
Potrošnja struje
Manje od 36 W
Manje od 1 W
(Off-način rada
(isključeno))
Manje od 1 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s računalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
učinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se
automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator
uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Kontaktirajte SAMSUNG WORLD-WIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se
centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.
North America
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
1-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
38 322 887
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
09 693 79 554
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
08 25 08 65 65 (€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,12/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06 40 985 985
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
199 153 153
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
02 261 03 710
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0.10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
231 627 22
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
SLOVAKIA
0850 123 989
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
08 585 367 87
http://www.samsung.com/se
U.K
0870 242 0303
http://www.samsung.com/uk
CIS
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
2862 6001
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mea
Stručni izrazi
Veličina točkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća
razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija
Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.
Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Primjer:
Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.
Horizontalna frekvencija
Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija.
Jedinica: kHz
Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)
Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace
metoda (nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlacemetoda (razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako
bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na
TV-aparatima.
Plug & Play
Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard
VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Razlučivost
Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove
'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje
više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.
Primjer: Razlučivost od 1280 X 1024 znači da se zaslon sastoji od 1280 horizontalne točkice
(horizontalna razlučivost) i 1024 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).
Za bolji prikaz
1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način
kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na
ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.
{
{
Rezolucija: 1280 x 1024
Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz
2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije
poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE,
ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli.
To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.
{
Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.932.160.
3. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za
čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja
upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.
4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment
function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku
gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite
FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.
5. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste
odsutni od računala dulje vrijeme.
Odgovornost
Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.
© 2006 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te
za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su
registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY
STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao
partner agencije ENERGY STAR®, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® u smislu učinkovitosti u potrošnji
energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
MÉXICO
IMPORTADO POR:
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR:
Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)
Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do
pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična
slika.
Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od
zadržavanja slike.
Jamstvo
Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.
Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.
Što je zadržavanje slike?
Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No,
ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući
kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje
tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na
novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD
zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.
Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike
Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije
Ex)
z Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.
- Isključite uređaj na 4 sata nakon 24 sata korištenja
- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja
z Koristite čuvar zaslona ako je to moguće
- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika.
z Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru
Display Properties vašeg računala.
Prijedlozi za određene oblike primjene
Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi
Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav
slijedite niže navedene korake:
Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.
Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi
prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.
Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).
Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30
minuta.
Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.
Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike.
Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)
Primjer)
z
Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini
- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta
Primjer)
z
- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.
Primjer)
Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara
zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.
Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.
Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD
zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male
razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu
između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.
Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.
Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.
Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.
Download PDF