Samsung | 2243LNX | Samsung 2243LNX Korisnički priručnik

SyncMaster 2243LNX
LCD Monitor
Upute za korištenje
Sigurnosne upute
Oznake upozorenja
Napomena
Ove sigurnosne upute moraju se slijediti radi zaštite vaše sigurnosti i sprečavanja materijalnih šteta.
Pažljivo pročitajte upute i koristite proizvod na pravilan način.
Upozorenje / Oprez
U suprotnom može doći do smrti ili tjelesnih povreda.
U suprotnom može doći do tjelesnih povreda ili materijalnih šteta.
Standardne oznake upozorenja
Zabranjeno
Upute koje je važno pročitati i
pridržavati ih se pri svakom korištenju
Nemojte rastavljati
Utikač izvadite iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljite radi sprječavanja
električnog udara
Napajanje
Ako dulje vrijeme ne koristite računalo, podesite ga na DPM.
Ako koristite čuvar zaslona, postavite ga na aktivni način rada.
Ovdje prikazane slike su samo za reference i ne mogu se primijeniti na sve slučajeve (ili države).
Prečac do funkcije Sprečavanje zaostale slike
Nemojte koristiti oštećeni kabel napajanja ili utikač ni oštećenu ili
labavu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Nemojte dodirivati utikač mokrim rukama prilikom priključivanja ili
isključivanja u i iz utičnice.
•
U suprotnom može doći do električnog udara.
Kabel za napajanje obavezno priključite u uzemljenu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili ozljede.
1
Sigurnosne upute
Provjerite je li utikač ispravno i čvrsto priključen u utičnicu.
•
U suprotnom može doći do požara.
Nemojte na silu svijati ni povlačiti utikač ili stavljati na njega teške
predmete.
•
U suprotnom može doći do požara.
Ne povezujte više uređaja na istu zidnu utičnicu.
•
U suprotnom može doći do požara zbog pregrijavanja.
Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.
•
U suprotnom može doći do oštećenja uređaja zbog električnog udara.
Za isključivanje uređaja iz napajanja morate izvući utikač iz zidne
utičnice, pa zbog toga kabel napajanja mora biti lako dostupan.
•
To može izazvati električni udar ili požar.
Koristite samo kabel za napajanje koji je isporučila naša tvrtka. Ne
koristite kabele isporučene uz druge uređaje.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Instaliranje
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike
koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija te gdje će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke,
željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih oštećenja monitora.
Ne ispuštajte uređaj dok ga pomičete
•
To može oštetiti uređaj ili ozlijediti osobu koja ga nosi.
Pobrinite se da uređaj uvijek podižu barem dvije osobe.
•
U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
Prilikom postavljanja uređaja na vitrinu ili policu, pazite da prednji
dio dna uređaja ne strši van.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
•
Koristite vitrinu ili policu čija veličina odgovara uređaju.
2
Sigurnosne upute
NE STAVLJAJTE SVIJEĆE, UREĐAJE PROTIV KOMARACA,
CIGARETE NITI BILO KAKVE NAPRAVE ZA GRIJANJE U BLIZINU UREĐAJA.
•
U protivnom može doći do požara.
Naprave za grijanje držite što dalje od kabela uređaja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne montirajte na mjesta s lošom ventilacijom, kao što su police za
knjige i ormarići.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.
Pažljivo spustite monitor.
•
U protivnom se monitor može oštetiti.
Ne stavljajte prednji dio uređaja na pod.
•
U suprotnom može doći do oštećenja zaslona uređaja.
Zidni držač treba montirati ovlaštena tvrtka za montiranje.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog.
•
Svakako montirajte isporučeni nosač.
Proizvod montirajte na mjesto s dobrom ventilacijom. Pobrinite se
između stražnjeg dijela uređaja i zida bude barem 10 cm razmaka.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.
Najlonsku ambalažu uređaja držite podalje od djece.
•
U suprotnom može doći do ozbiljnih ozljeda ili gušenja.
Ako je visinu monitora moguće ugoditi, ne stavljajte predmete niti se
ne naslanjajte na njega dok ga spuštate.
•
To može oštetiti uređaj ili ozlijediti osobu koja ga nosi.
Čišćenje
Kada čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD zaslona, koristite meku,
blago navlaženu tkaninu.
Ne prskajte sredstvo za čišćenje izravno na površinu uređaja.
•
U suprotnom može doći do slabljenja prikaza boje, iskrivljenja strukture pa i guljenja površine zaslona.
3
Sigurnosne upute
Uređaj čistite samo mekom krpom i sredstvom za čišćenje zaslona.
Ako morate koristiti sredstvo za neki drugi uređaj, razrijedite ga s vodom
u omjeru 1:10.
Za čišćenje utikača ili brisanje prašine s utičnice koristite suhu krpu.
•
U suprotnom može doći do požara.
Prilikom čišćenja uređaja svakako iskopčajte kabel napajanja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Prilikom čišćenja uređaja iskopčajte kabel i pažljivo očistite uređaj
suhom krpom.
•
(Nemojte koristiti kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, maziva ili sredstava za čišćenje.) U suprotnom može doći do promjene izgleda površine uređaja i guljenja
indikatorskih naljepnica.
Budući da se kućište uređaja lako može ogrepsti, svakako koristite
samo navedenu vrstu krpe.
•
Koristite navedenu vrstu krpe i dodajte samo malo vode. Budući da
bi se uređaj mogao ogrepsti ako na krpi ima stranog materijala, svakako je dobro protresite prije uporabe.
Ne prskajte vodu izravno na površinu uređaja.
•
Osigurajte da u uređaje ne ulazi voda te da uređaj ne bude mokar.
•
U suprotnom može doći do električnog udara, požara ili kvara.
Ostalo
Ovo je visokonaponski uređaj. Pobrinite se da korisnici ne rastavljaju,
popravljaju niti ne modificiraju uređaj sami,
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara. Ako uređaj
valja popraviti, obratite se Servisnom centru.
Ako iz uređaja dopire neobičan miris, neobični zvukovi ili dim, odmah
isključite utikač iz utičnice i obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo vlazi, prašini, dimu ni u vozilo.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ako ispustite uređaj ili se kućište polomi, isključite uređaj i isključite
kabel napajanja iz utičnice. Obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
4
Sigurnosne upute
U slučaju oluje s grmljavinom, ne dodirujte kabel napajanja niti antenski kabel.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog kabela.
•
U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar,
oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.
Ne podižite niti ne pomičite uređaj prema naprijed ili natrag niti u
lijevo ili u desno ako držite samo kabel za napajanje ili kabele signala.
•
U suprotnom uređaj može pasti što može izazvati električni udar,
oštećenje uređaja ili požar zbog oštećenja kabela.
Pobrinite se da otvor za ventilaciju ne bude blokiran stolom ni zavjesom.
•
U suprotnom može doći do požara zbog povećanja unutarnje temperature uređaja.
Ne stavljajte posude s vodom, vaze, posude s cvijećem, lijekove niti
metalne predmete na uređaj.
•
Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
•
To može uzrokovati kvar uređaja, električni udar ili požar.
Ne držite zapaljive sprejeve niti druge zapaljive materijala u blizini
uređaja.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Nemojte umetati metalne predmete, kao što su kovanice i pribadače,
ni zapaljive predmete kao što su šibice i papir, u uređaj (kroz ventilacijske
otvore, ulaze i izlaze itd.).
•
Ako u uređaj uđe voda ili druge strane tvari, isključite kabel za napajanje i obratite se Servisnom centru.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ako se na zaslonu dulje vrijeme prikazuje statična slika, može doći do
pojave zadržane slike ili mrlje.
•
Ako uređaj ne koristite dulje vrijeme, postavite ga u način mirovanja
ili pokrenite čuvar zaslona.
Postavite rezoluciju i frekvenciju odgovarajuću za uređaj.
•
U suprotnom može doći do oštećenja vida.
Ako se stalno morate približavati zaslonu uređaja, vid vam možda
slabi.
5
Sigurnosne upute
Kako biste umanjili umor očiju, nakon svakoga sata korištenja monitora uzmite pauzu od barem 5 minuta.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne površine, kao što su nestabilne
police, neravne površine ili na mjesta koja su podložna vibracijama.
•
U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
•
Ako koristite uređaj na lokaciji izloženoj vibracijama, to može oštetiti
uređaj i izazvati požar.
Prilikom pomicanja uređaja isključite ga i isključite kabel napajanja
iz zidne utičnice, kao i antenski kabel i sve druge kabele priključene na
uređaj.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Pazite da se djeca ne naslanjaju na uređaj niti ne penju na njega.
•
U suprotnom uređaj može pasti i oštetiti se ili ozlijediti nekog ili pak
dovesti do smrtnog slučaja.
Ako ne koristite uređaj dulje vrijeme, isključite kabel iz zidne utičnice.
•
U suprotnom može doći do pregrijavanja ili požara zbog skupljanja
prašine ili pak zbog električnog udara ili curenja.
Ne stavljajte na uređaj teške predmete kao ni igračke ili slatkiše koji
bi mogli privući pažnju djece.
•
Djeca se mogu nasloniti na uređaj ili se pokušati popeti na njega što
može dovesti do ozljeda ili smrtnog slučaja.
Nemojte okretati uređaj prema dolje niti ga pomicati dok držite samo
postolje.
•
U suprotnom može doći do ispuštanja uređaja što pak može uzrokovati ozljedu ili oštećenje uređaja.
Ne stavljajte uređaj na mjesto izloženo izravnom Sunčevu svjetlu ni
izvoru topline kao što su otvoreni plamen ili grijač.
•
To može skratiti vijek trajanja uređaja ili dovesti do požara.
Nemojte ispuštati druge predmete na uređaj te izbjegavajte svaki oblik
udaraca na uređaj.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
Ne koristite ovlaživače zraka u blizini uređaja niti ne postavljajte kuhinjski stol u njegovu blizinu.
•
U suprotnom može doći do električnog udara ili požara.
6
Sigurnosne upute
Kada dođe do ispuštanja plina, ne dodirujte uređaj niti utikač već odmah prozračite prostoriju.
•
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Ako je uređaj dugo uključen, za slon postaje vruć. Nemojte ga dodirivati.
•
Manju dodatnu opremu držite na mjestu izvan dohvata djece.
Budite pažljivi prilikom ugađanja kuta uređaja ili visine postolja.
•
To može dovesti do ozljeda ruke ili prstiju.
•
Također, ako ga previše nagnete, uređaj može pasti i oštetiti se ili
ozlijediti nekog.
Proizvod nemojte postavljati na mjesto koje mogu dosegnuti djeca.
•
U suprotnom, proizvod može pasti i uzrokovati tjelesne povrede.
•
Budući da je prednji dio proizvoda težak, postavite ga na ravnu i
stabilnu površinu.
Na proizvod nemojte smještati teške predmete.
•
To može dovesti do tjelesnih povreda i/ili oštećenja proizvoda.
Dobri položaji tijela prilikom korištenja monitora
Kada koristite uređaj, koristite ga u ispravnom položaju.
•
Držite leđa ravno dok gledate sliku na uređaju.
•
Udaljenost između očiju i zaslona trebala bi biti između
45 i 50 centimetara. Prema zaslonu gledajte s nešto višeg
položaja nego što je zaslon.
•
Kada koristite uređaj, koristite ga u ispravnom položaju.
•
Kut monitora ugodite tako da se svjetlo ne odražava na
zaslonu.
•
Ruke držite uz tijelo, a podlaktice u ravnini s nadlanicom.
•
Držite laktove pod kutom od 90 stupnjeva.
•
Koljena držite pod kutom većim od 90 stupnjeva, a pete
čvrsto na podu. Ruke držite ispod razine srca.
7
Uvod
Sadržaj paketa
Napomena
Provjerite jesu li sljedeći predmeti isporučeni s vašim monitorom.
Ako neki predmeti nedostaju, obratite se svom distributeru.
Obratite se lokalnom distributeru radi kupnje dodatnih proizvoda.
Raspakiravanje
Vrsta 1
Monitor i jednostavno podnožje
Napomena
Program MagicRotation ne može se isporučiti jer obično postolje ne podržava funkciju zakretanja.
Vrsta 2
Monitor i HAS podnožje
Upute
Vodič za brzo postavljanje
Jamstvena kartica
(Nije dostupna na svim lokacijama)
8
Korisnički priručnik
Uvod
Kabeli
D-Sub kabel
Kabel za napajanje
Ostalo
Krpa za brisanje
Napomena
Isporučuje se samo uz crne uređaje visokog sjaja, kao dio proizvoda.
Monitor
Početne postavke
Odaberite jezik pomoću tipki za gore i dolje.
Sadržaj na zaslonu će se prestati prikazivati nakon 40 sekundi.
Isključite pa ponovo uključite napajanje. Sadržaj će se prikazati ponovo.
Sadržaj će se prikazati najviše tri (3) puta. Svakako ugodite rezoluciju računala prije isteka maksimalnog broja prikazivanja.
Napomena
Rezolucija prikazana na zaslonu je optimalna rezolucija za uređaj.
Ugodite rezoluciju na svom računalu, tako da bude jednaka optimalnoj rezoluciji za uređaj.
9
Uvod
Prednja strana
MENU gumb [MENU/ ]
Otvara izbornik na zaslonu i zatvara izbornik. Koristi se i za izlaženje iz izbornika
OSD (Prikaz parametara na zaslonu) i za povratak na prethodni izbornik.
Customized Key[
]
Gumbu Custom možete dodijeliti funkciju prema želji.
Napomena
Prilagođenu tipku možete konfigurirati za potrebnu funkciju odabirom Setup >
Customized Key.
gumb Brightness [ ]
Kad na zaslonu nema prikaza parametara, pritisnite gumb za podešavanje svjetline.
>> Kliknite ovdje za pregled isječka animacije
gumbi za ugađanje [
]
Ovi gumbi omogućavaju podešavanje stavki izbornika.
gumb Enter [
]
Aktivira označene stavke izbornika.
gumb AUTO
Ovaj gumb koristite za automatsko ugađanje.
>> Kliknite ovdje za pregled isječka animacije
gumb Power [
]
10
Uvod
Ovaj gumb koristite za uključivanje/isključivanje monitora.
Indikator napajanja
Za vrijeme normalnog rada ovo svjetlo svijetli plavo, a jednom zatreperi kada
monitor sprema podešavanja.
Napomena
Daljnje informacije o funkcijama uštede energije potražite u odjeljku PowerSaver. Radi uštede energije, isključite monitor kada nije potreban ili kada ga dulje
vrijeme nećete koristiti.
Stražnja strana
Napomena
Konfiguracija stražnje strane monitora može varirati od proizvoda do proizvoda.
Obično podnožje
HAS podnožje
POWER priključak
Priključite kabel za napajanje monitora u POWER priključnicu na stražnjoj strani
monitora.
RGB IN priključak
Spojite D-sub kabel na 15-pinski RGB IN priključak na stražnjoj strani monitora.
Kensington Lock
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava prilikom korištenja na javnim mjestima. (uređaj za zaključavanje se mora kupiti odvojeno). Za
korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na prodajnom mjestu.
Napomena
Daljnje informacije o kabelskim priključcima potražite u odjeljku Spajanje kabela.
11
Uvod
Prsten za držanje kabela
•
Učvrstite kabele korištenjem prstena za držanje, kako je prikazano na slici.
12
Spajanja
Spajanje kabela
Priključite kabel za napajanje u power priključnicu na stražnjoj strani monitora.
Uključite kabel za napajanje monitora u najbližu utičnicu.
Koristite posebni zvučnik za zvuk.
Korištenje (analognog) D-sub poveznika na video kartici.
•
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani monitora.
[RGB IN]
Priključivanje na Macintosh računalo
•
Povežite monitor i Macintosh računalo putem D-sub kabela za spajanje.
Napomena
Ako su monitor i računalo spojeni, možete ih uključiti i koristiti.
13
Spajanja
Korištenje postolja
Sklop monitora
Obično podnožje
HAS podnožje
Monitor i dno
Pričvršćivanje podnožja
Ovaj monitor prihvaća ploču za montiranje dimenzija 100 mm x 100 mm, kompatibilnu s VESA
standardom.
Obično podnožje
HAS podnožje
A. Monitor
B. Ploča za montiranje na zid (prodaje se odvojeno)
1.
Isključite zaslon i iskopčajte kabel za napajanje.
2.
LCD zaslon položite licem prema dolje na ravnu površinu, na jastučić kako biste zaštitili zaslon.
3.
Uklonite dva vijka, a zatim odvojite postolje LCD monitora.
4.
Poravnajte oblogu sučelja za postavljanje (nije u kompletu) s rupama u dnu podnožja te je pričvrstite pomoću četiri vijka isporučena zajedno s podnožjem u obliku ručke, vješalicom za montiranje
na zid ili s ostalim podnožjima (nije u kompletu).
•
Nemojte koristiti vijke koji su duži od standardnih dimenzija jer oni mogu oštetiti
unutrašnjost monitora.
•
Za zidne nosače koji nisu u skladu sa specifikacijama za vijke unutar VESA
standarda, dužina vijaka se može razlikovati ovisno o njihovim specifikacijama.
•
Nemojte koristiti vijke koji nisu u skladu s VESA standardom za vijke.
14
Spajanja
Vijke nemojte prejako zategnuti jer to može oštetiti proizvod ili dovesti do pada
proizvoda, što može uzrokovati tjelesne ozljede.
Samsung nije odgovoran za takve nesretne slučajeve.
•
Samsung nije odgovoran za oštećenja proizvoda ili tjelesne ozljede ako se koristi
zidni nosač koji nije specificiran ili koji nije u skladu s VESA standardom, ili ako
korisnik ne prati upute za montažu proizvoda.
•
Za montiranje monitora na zid trebate kupiti komplet koji vam omogućuje montiranje monitora na najmanje 10 cm udaljenosti od zida.
•
Nakon toga se obratite najbližem Samsungovom servisnom centru. Tvrtka Samsung Electronics nije odgovorna za štetu nastalu korištenjem podnožja koja nisu
među navedenima.
•
Zidni nosač koristite prema međunarodnim standardima.
15
Korištenje softvera
Upravljački program monitora
Napomena
Kada operacijski sustav zatraži upravljački program monitora, umetnite CD-ROM
isporučen uz ovaj monitor. Instalacija upravljačkog programa iz jednog operativnog
sustava u drugi. Slijedite odgovarajuće upute za svoj operacijski sustav.
Pripremite prazni disk i preuzmite datoteku upravljačkog programa s ovdje prikazanih
Internet web stranica.
Internetsko web-mjesto :
http://www.samsung.com/ (u cijelom svijetu)
Instaliranje upravljačkog programa monitora (automatsko)
1.
Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite "Windows".
3.
Odaberite model monitora na popisu modela, a zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4.
Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
kliknite gumb "OK" (U redu) (Microsoft® Windows® XP/2000 Operacijski sustav).
16
Korištenje softvera
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor posjeduje certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija
neće oštetiti sustav koji koristite.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung monitore.
http://www.samsung.com/
Instaliranje upravljačkog programa monitora (ručno)
Microsoft® Windows Vista™‚ Operacijski sustav
1.
Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite
(Start) i "Upravljačka ploča". Zatim dvaput pritisnite "Appearance and Personalization" (Izgled i prilagodba).
3.
Pritisnite "Personalization" (Osobna prilagodba), a zatim "Display Settings" (Postavke prikaza).
4.
Pritisnite "Advanced Settings..." (Napredne postavke...).
5.
Pritisnite "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor". Ako je gumb "Properties" (Svojstva)
deaktiviran, to znači da je konfiguriranje monitora dovršeno. Monitor je spreman za korištenje.
17
Korištenje softvera
Ako se prikaže poruka "Windows needs..." (Sustav Windows treba...), kao što je prikazano na
slici u nastavku, pritisnite "Continue" (Nastavi).
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor posjeduje certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija
neće oštetiti sustav koji koristite.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung monitore.
6.
Pritisnite "Update Driver..." (Ažuriranje upravljačkog programa) na kartici "Driver" (Upravljački
program).
7.
Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software" (Pregledaj moje računalo za
softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device drivers on my
computer" (Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj na mom računalu.
8.
Pritisnite "Have Disk..." (Imam disk) i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se nalazi
datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK" (U redu).
18
Korištenje softvera
9.
S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite
"Next" (Sljedeće).
10. Pritisnite "Close" (Zatvori) → "Close" (Zatvori) → "OK" (U redu) → "OK" (U redu) na sljedećim
zaslonima prikazanim redom.
19
Korištenje softvera
Microsoft® Windows® XP Operacijski sustav
1.
Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite ""Start" → "Control Panel" (Upravljačka ploča), a zatim pritisnite ikonu "Appearance
and Themes" (Izgled i teme).
3.
Pritisnite ikonu "Display" (Prikaz), a zatim odaberite karticu "Settings" (Postavke), pa kliknite
"Advanced..." (Napredno).
4.
Pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) na kartici "Monitor" i odaberite karticu "Driver" (Upravljački program).
5.
Pritisnite "Update Driver..." Ažuriraj upravljački program i odaberite "Install from a list or..." (Instaliraj s popisa ili...), pa pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
20
Korištenje softvera
6.
Odaberite "Don't search, I will..." (Ne traži, sam ću...), a zatim pritisnite "Next" (Sljedeće), pa
zatim "Have disk" (Imam disk).
7.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj), a zatim odaberite A:(D:\upravljački program), pa model
svog monitora s popisa modela i pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
8.
Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
pritisnite gumb "OK" (U redu).
Napomena
Ovaj upravljački program za monitor posjeduje certifikat i označen je MS logotipom, a instalacija
neće oštetiti sustav koji koristite.
Upravljački program s certifikatom bit će objavljen na početnoj stranici za Samsung monitore.
21
Korištenje softvera
http://www.samsung.com/
9.
Zatim pritisnite gumb "Close" (Zatvori), pa više puta "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je dovršena.
Microsoft® Windows® 2000 Operacijski sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen),
slijedite korake opisane u nastavku.
1.
Odaberite gumb "OK" (U redu) u prozoru "Insert disk" (Umetni disk).
2.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj) u prozoru "File Needed" (Potrebna datoteka).
3.
Odaberite A:(D:\upravljački program), a zatim pritisnite gumb "Open" (Otvori), pa "OK" (U
redu).
Način instaliranja
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča).
2.
Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).
3.
Odaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredne značajke).
4.
Odaberite "Monitor".
1. slučaj: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor ispravno konfiguriran. Prekinite instalaciju
2. slučaj: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i
slijedite korake u nastavku.
5.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program), a zatim pritisnite "Update Driver..." (Ažuriranje upravljačkog programa...), pa "Next" (Sljedeće).
22
Korištenje softvera
6.
Odaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikaži popis poznatih upravljačkih programa tako da mogu odabrati odgovarajući), a
zatim pritisnite "Next" (Sljedeće), pa "Have disk" (Imam disk).
7.
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledaj), a zatim odaberite A:(D:\upravljački program).
8.
Pritisnite gumb "Open" (Otvori), a zatim "OK" (U redu).
9.
Odaberite model monitora na popisu modela, a zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeće), pa ponovo
"Next" (Sljedeće).
10. Pritisnite gumb "Finish" (Završi), a zatim gumb "Close" (Zatvori).
Ako je prikazana poruka "Digital Signature Not Found" (Digitalni potpis nije pronađen), pritisnite
gumb "Yes" (Da). Pritisnite gumb "Finish" (Završi), a zatim gumb "Close" (Zatvori).
Microsoft® Windows® Millennium Operacijski sustav
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča).
2.
Dvaput pritisnite ikonu "Display" (Zaslon).
3.
Odaberite karticu "Settings" (Postavke) i pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredne značajke).
4.
Odaberite karticu "Monitor".
5.
Pritisnite gumb "Change" (Promijeni) u području "Monitor Type" (Vrsta monitora).
6.
Odaberite "Specify the location of the driver" (Odredi lokaciju upravljačkog programa).
7.
Odaberite "Display a list of all the driver in a specific location..." (Prikaži popis svih upravljačkih
programa na određenoj lokaciji), a zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeće).
8.
Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disk).
9.
Navedite A:\(D:\upravljački program), a zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Odaberite "Show all devices" (Prikaži sve uređaje) i odaberite monitor koji najbolje odgovara
onom koji ste priključili na računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite birati gumb "Close" (Zatvori), pa gumb "OK" (U redu) dok ne zatvorite dijaloški okvir
Display Properties.
Microsoft® Windows® NT Operacijski sustav
1.
Pritisnite "Start", "Setting" (Postavljanje), "Control Panel" (Upravljačka ploča), a zatim dvaput
pritisnite ikonu "Display" (Prikaz).
2.
U prozoru Prikaz podataka o registraciji pritisnite karticu Postavke, a zatim kliknite "All Display
Modes" (Svi načini prikaza).
3.
Odaberite način koji želite koristiti (Rezoluciju, Broj boja i Vertical frequency (Okomita frekvencija)), a zatim pritisnite "OK" (U redu).
4.
Pritisnite gumb "Apply" (Primijeni), ako vidite da zaslon radi kako valja nakon što ste pritisnuli
"Test" (Testiranje). Ako zaslon nije odgovarajući, promijenite način rada (način rada s nižim
vrijednostima rezolucije, boje ili frekvencije).
23
Korištenje softvera
Napomena
Ako pod Svi načini prikaza nije naveden nijedan način, odaberite razinu rezolucije i okomitu frekvenciju prema zadanim načinima vremenskog podešavanja u uputama za korištenje.
Linux Operacijski sustav
Za pokretanje X-Window morate izraditi X86Config datoteku, vrstu datoteke sa sistemskim postavkama.
1.
Pritisnite "Enter" (Unesi) na prvom i drugom zaslonu nakon pokretanja X86Config datoteke.
2.
Treći zaslon je za postavljanje miša.
3.
Postavite miš za računalo.
4.
Sljedeći je zaslon za odabir tipkovnice.
5.
Postavite tipkovnicu za računalo.
6.
Treći zaslon je za postavljanje zaslona.
7.
Najprije postavite vodoravnu frekvenciju za monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)
8.
Postavite vertikalnu frekvenciju za svoj monitor. (Frekvenciju možete unijeti izravno.)
9.
Unesite naziv modela monitora. Te informacije neće utjecati na samo izvršavanje X-Window.
10. Dovršili ste postavljanje monitora. Izvršite X-Window nakon postavljanja ostalog potrebnog
hardvera.
Natural Color
Natural Color Softverski program
Jedan od nedavnih problema pri korištenju računala jest da boja fotografija ispisanih na pisaču ili onih
skeniranih pomoću skenera ili digitalnog fotoaparata nisu iste kao one prikazane na monitoru. Upravo
je softver Natural Color rješenje ovog problema. To je sustav upravljanja bojama koji je razvila tvrtka
Samsung Electronics u suradnji s Korea Electronics & Telecommunications Research Institute (ETRI).
24
Korištenje softvera
Ovaj sustav dostupan je samo za monitore tvrtke Samsung te boju slika na monitoru čini jednakom
onoj na ispisanim ili skeniranim slikama. Dodatne informacije potražite u odjeljku Pomoći (F1) u
softverskom programu.
Kako instalirati softver Natural Color
Umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM pogon. Nakon toga će se prikazati početni
zaslon programa Natural Color. Pritisnite Natural Color na početnom zaslonu kako biste instalirali
softver Natural Color.
Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM pogon, pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows, a zatim odaberite [Run... (Pokreni)]. Unesite D:\color
\NCProSetup.exe i zatim pritisnite tipku [Enter]. (Ako pogon u koji je umetnut CD nije D:\, unesite
odgovarajući pogon.)
Kako ukloniti softverski program Natural Color
Odaberite "Setting / Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a zatim dvaput
pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa). S popisa odaberite Natural Color i
pritisnite gumb "Add/Delete" (Dodaj/Izbriši).
MagicTune™
Instaliranje
1.
Umetnite CD u CD-ROM pogon.
2.
Pritisnite instalacijsku datoteku MagicTune™.
Napomena
Ako se na glavnom zaslonu ne prikaže skočni prozor za instaliranje softvera, nastavite instalaciju
pokretanjem izvršne datoteke MagicTune na CD-u.
3.
Odaberite jezik instalacije, pritisnite "Next" (Sljedeće).
4.
Kada se pojavi prozor s čarobnjakom za Installation Shield, pritisnite "Next" (Sljedeće).
5.
Odaberite "I agree to the terms of the license agreement" (Pristajem na uvjete licenčnog ugovora)
kako biste prihvatili uvjete korištenja.
6.
Odaberite mapu za instaliranje programa MagicTune™.
7.
Pritisnite "Install" (Instaliraj).
8.
Prikazuje se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).
9.
Pritisnite "Finish" (Dovrši).
10. Kada instalacija završi, na radnoj površini računala prikazuje se ikona za pokretanje programa
MagicTune™. Dvaput kliknite ikonu za pokretanje programa.
25
Korištenje softvera
MagicTune™ ikona za pokretanje možda se neće prikazati, ovisno o specifikacijama računalnog sustava ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.
Problemi s instalacijom
Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati čimbenici kao što su videokartica, matična ploča
i mrežno okruženje.
Zahtjevi sustava
OS
•
Windows 2000
•
Windows XP Home Edition
•
Windows XP Professional
•
Windows Vista™
Preporučujemo korištenje programa MagicTune™ u sustavu Windows® 2000 ili novijoj
verziji.
Hardver
•
Više od 32 MB memorije
•
Više od 60 MB prostora na tvrdom disku
Dodatne informacije potražite na MagicTune™ web-mjestu.
Deinstaliranje
Program MagicTune™ moguće je ukloniti samo pomoću opcije "Add or Remove Programs" (Dodaj
ili ukloni programe) na upravljačkoj ploči sustava Windows®.
Slijedite ove korake za uklanjanje programa MagicTune™.
1.
Idite na [Task Tray] (Traka zadataka) → [Start] → [Settings] (Postavke) i odaberite [Control
Panel] (Upravljačka ploča) s izbornika. Ako program koristite u sustavu Windows® XP, idite na
[Control Panel] (Upravljačka ploča) na izborniku [Start].
2.
Pritisnite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) na Control Panel (Upravljačkoj ploči).
3.
Na zaslonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe) dođite do programa MagicTune™. Pritisnite ga i označite.
4.
Pritisnite gumb "Change/Remove" (Promijeni/ukloni) za uklanjanje programa.
5.
Pritisnite "Yes" (Da) za pokretanje postupka deinstalacije.
6.
Pričekajte da se prikaže dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).
Napomena
Na MagicTune™ web-mjestu potražite tehničku podršku za MagicTune™, odgovore na najčešća pitanja i nadopune softvera.
26
Korištenje softvera
27
Podešavanje monitora
Izravne funkcije
AUTO
Kada pritisnete gumb 'AUTO', prikazuje se zaslon auto adjustment (automatsko ugađanje) koji je
prikazan na animiranom zaslonu u središtu.
Funkcija Automatsko podešavanje monitoru omogućuje automatsko podešavanje dolaznog analognog
signala. Vrijednosti Fine, Coarse i Position podešavaju se automatski.
(dostupno samo u načinu rada Analog)
Ako auto adjustment (automatsko ugađanje) ne radi ispravno, ponovo pritisnite gumb 'AUTO' za
preciznije ugađanje slike.
Ako promijenite rezoluciju na upravljačkoj ploči, automatska funkcija će biti automatski izvršena.
OSD zaključavanje i otključavanje
Kada pritisnete AUTO nakon zaključavanje OSD-a
28
Podešavanje monitora
Kada pritisnete MENU nakon zaključavanje OSD-a
Ova funkcija zaključava izbornik na zaslonu kako bi se zadržalo trenutno stanje postavki i spriječilo
da druge osobe ne promijene trenutne postavke.
Zaključavanje: Držite gumb MENU izbornika pritisnut više od pet (5) sekundi kako biste aktivirali
funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.
Otključavanje: Držite gumb MENU izbornika pritisnut više od pet (5) sekundi kako biste deaktivirali
funkciju zaključavanja izbornika na zaslonu.
29
Podešavanje monitora
Napomena
Iako je funkcija zaključavanja OSD-a aktivirana, i dalje možete ugoditi svjetlinu i kontrast kao i
Customized Key (
) pomoću gumba Direct.
Customized key
Gumbu Custom možete dodijeliti funkciju prema želji.
Za prikaz operacijskog zaslona prilikom pritiska gumba [
Custom, pritisnite naziv svake funkcije.
] nakon konfiguriranja funkcije za gumb
( Image Size - MagicBright - MagicColor - Color Effect)
Napomena
Prilagođenu tipku možete konfigurirati za potrebnu funkciju odabirom Setup > Customized Key.
30
Podešavanje monitora
Brightness
Kada OSD nije prikazan na zaslonu, pritisnite gumb Brightness (
) za ugađanje svjetline.
OSD funkcija
Picture
Brightness
Contrast
MagicBright
Color
MagicColor Color Tone
Color
trol
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparen- Display Time
cy
Setup
Reset
Customized Off Timer
Key
Con- Color Effect Gamma
Image Size
Information
Picture
Brightness
(Nije raspoloživo u načinu rada MagicBright u sklopu Dynamic Contrast.)
31
V-Position
Podešavanje monitora
Zaslonske izbornike možete koristiti za mijenjanje postavki svjetline u skladu s osobnim ukusom.
MENU →
→
→
,
→ MENU
Contrast
(Nije raspoloživo u načinu rada MagicBright u sklopu Dynamic Contrast.)
Zaslonske izbornike možete koristiti za mijenjanje postavki svjetline u skladu s osobnim ukusom.
( Nije raspoloživo u MagicColor načinima rada Full i Intelligent. )
MENU →
→
,
→
→
,
→ MENU
32
Podešavanje monitora
MagicBright
Pritisnite gumb
za kretanje kroz raspoložive prethodno konfigurirane načine rada.
MagicBright je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za gledanje ovisno o sadržaju slike koju
gledate. Trenutačno je dostupno sedam različitih načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport, Movie i Dynamic Contrast. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu vrijednost
svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od sedam postavki pritiskom na kontrolni gumb za Customized Key.
•
Custom
Iako su naši inženjeri pažljivo odabrali vrijednosti, prethodno konfigurirane vrijednosti možda neće
biti ugodne vašim očima, ovisno o vašem ukusu.
U tom slučaju, podesite svjetlinu i kontrast pomoću izbornika na zaslonu.
•
Text
Za dokumente ili radove s puno teksta.
•
Internet
Za rad s mješavinom slika, poput teksta i grafika.
•
Game
Za gledanje pokretnih slika poput igrica.
•
Sport
Za gledanje pokretnih slika poput sporta.
•
Movie
Za gledanje pokretnih slika poput DVD ili Video CD-a.
33
Podešavanje monitora
•
Dynamic Contrast
Funkcija Dynamic Contrast namijenjena je za automatsko detektiranje distribucije ulaznog video
signala i ugađanje radi dobivanja optimalnog kontrasta.
MENU →
→
,
→
→
→ MENU
,
Color
(Nije raspoloživo u načinu rada MagicBright u sklopu Dynamic Contrast.)
MagicColor
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung razvio upravo za poboljšavanje digitalnih slika i
jasniji prikaz prirodnih boja bez umanjivanja kvalitete slike.
•
Off - Vraća se u izvorni način rada.
•
Demo - Zaslon se prije primjene programa MagicColor prikazuje s desne strane, a nakon primjene
programa MagicColor prikazuje se s lijeve strane.
•
Full - Prikazuje živopisnije prirodne boje te realističniju prirodnu boju kože uz poboljšanu jasnoću.
•
Intelligent - Prikazuje živopisne prirodne boje uz dodatnu jasnoću.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
34
Podešavanje monitora
Color Tone
Ton boje moguće je promijeniti i odabrati jedan od četiri načina rada.
•
Cool - Bijeli su tonovi plavičasti.
•
Normal - Bijeli tonovi ostaju bijeli.
•
Warm - Bijeli su tonovi crvenkasti.
•
Custom - Odaberite ovaj način rada kada želite prilagoditi sliku po svojoj želji.
( Nije raspoloživo u MagicColor načinima rada Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
35
→ MENU
Podešavanje monitora
Color Control
Ugađa ravnotežu boje posebno za vrijednosti Red, Green i Blue.
( Nije raspoloživo u MagicColor načinima rada Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
Color Effect
Promjenom boja zaslona možete promijeniti općeniti ugođaj.
( Nije raspoloživo u MagicColor načinima rada Full i Intelligent. )
36
Podešavanje monitora
•
Off
•
Off - Primjenjuje akromatsku boju na zaslon, radi ugađanja učinaka na zaslonu.
•
Grayscale - Prikazuju se zadane nijanse crno-bijele boje.
•
Green - Primjenjuje efekt zelene boje na crno-bijeli zaslon.
•
Aqua - Primjenjuje efekt svijetloplave boje na crno-bijeli zaslon.
•
Sepia - Primjenjuje efekt sepia na crno-bijeli zaslon.
MENU →
•
,
Grayscale
→
→
,
→
•
•
Green
→
,
Aqua
→ MENU
Gamma
Gamma korekcija mijenja luminantnost boja srednjom luminantnošću.
•
•
Mode 1
MENU →
,
→
•
Mode 2
→
,
→
→
Mode 3
,
37
→ MENU
•
Sepia
Podešavanje monitora
Image
Coarse
Uklanja smetnje kao što su okomite linije.
Coarse ugađanje može pomaknuti područje slike na zaslonu. Možete ga vratiti na sredinu pomoću
izbornika za vodoravnu kontrolu.
(dostupno samo u načinu rada Analog)
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
38
Podešavanje monitora
Fine
Uklanja smetnje kao što su vodoravne linije.
Ako smetnje ne nestanu ni nakon Fine ugađanja, ponovite ga nakon ugađanja frekvencije (brzine sata).
(dostupno samo u načinu rada Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
Sharpness
Mijenja jasnoću slike.
39
→ MENU
Podešavanje monitora
( Nije raspoloživo u MagicColor načinima rada Full i Intelligent. )
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
H-Position
Mijenja vodoravni položaj cjelokupnog prikaza na monitoru.
(dostupno samo u načinu rada Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
V-Position
40
→ MENU
Podešavanje monitora
Mijenja okomiti položaj cjelokupnog prikaza na monitoru.
(dostupno samo u načinu rada Analog)
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
OSD
Language
Možete birati između osam jezika.
Napomena
Jezik koji ste odabrali odnosi se samo na jezik prikaza parametara na zaslonu. On neće utjecati na
programe koji su aktivni na računalu.
MENU →
,
→
→
→
,
→ MENU
41
Podešavanje monitora
H-Position
Možete promijeniti vodoravni položaj prikaza OSD-a na zaslonu.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→ MENU
V-Position
Možete promijeniti okomiti položaj prikaza OSD-a na zaslonu.
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
42
→ MENU
Podešavanje monitora
Transparency
Promijenite prozirnost pozadine OSD-a.
•
•
Off
MENU →
,
→
On
→
,
→
→
,
→ MENU
Display Time
Izbornik će biti automatski isključen ako određeno vrijeme ne obavite nikakva ugađanja.
Možete postaviti koliko će vremena izbornik čekati prije nego što se isključi.
43
Podešavanje monitora
•
•
5 sec
MENU →
,
→
•
10 sec
→
,
→
→
20 sec
,
→ MENU
Setup
Reset
Vraćanje postavki uređaja na tvorničke postavke.
•
•
No
MENU →
,
→
Yes
→
,
→
→ MENU
44
•
200 sec
Podešavanje monitora
Customized Key
Možete odrediti funkciju koja će se aktivirati pritiskom na Customized Key (
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→MENU
Off Timer
Monitori će se isključiti automatski u navedeno vrijeme.
•
Off
•
On
45
).
Podešavanje monitora
MENU →
,
→
→
,
→
→
,
→
→ ,
→ MENU
Image Size
Možete promijeniti veličinu zaslona koji se prikazuje na monitoru.
•
Auto
•
•
Auto - Slika na zaslonu prikazuje se prema omjeru veličine slike ulaznog signala.
•
Wide - Uvijek se prikazuje slika preko cijelog zaslona, bez obzira na omjer slike ulaznog signala.
Wide
Napomena
•
Signali koji nisu navedeni u tablici za standardni način rada nisu podržani.
•
Ako na računalu postavite optimalnu rezoluciju za ovaj monitor, ta se funkcija neće izvršiti.
MENU →
,
→
→
,
→
→ ,
46
→ MENU
Podešavanje monitora
Information
Prikazuje izvor videosignala i način prikaza na OSD zaslonu.
MENU →
,
→MENU
47
Rješavanje problema
Značajka samoprovjere
Napomena
Monitor ima funkciju samo-provjere koja omogućava da provjerite radi li monitor ispravno.
Značajka samoprovjere
1.
Isključite računalo i monitor.
2.
Isključite videokabel iz stražnjeg dijela računala.
3.
Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet ćete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel isključi ili ošteti.
4.
Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.
Ako se na zaslonu monitora ništa ne prikazuje ni nakon prethodno opisanog postupka, provjerite video
kontroler i računalni sustav; monitor radi ispravno.
Poruke upozorenja
Ako je došlo do problema s ulaznim signalom na zaslonu se prikazuje poruka ili se zaslon isključuje
iako je LED dioda indikatora napajanja i dalje uključena. Ova poruka možda naznačuje da je monitor
izvan dosega skeniranja ili da morate provjeriti kabel signala.
Okolina
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i ostale značajke monitora.
Ako se pokraj monitora nalaze subwooferi, isključite ih i premjestite u drugu prostoriju.
Uklonite sve elektroničke uređaje, npr., radio, ventilator, sat, telefon, u krugu od 1metra (3 stope) od
monitora.
Korisni savjeti
Monitor ponovno stvara vizualne signale koje je primio iz računala. Dakle, ako imate problema s
računalom ili video karticom, to može uzrokovati nestanak slike na LCD zaslonu, lošu boju, šum,
nepodržavanje video načina rada itd. U tom slučaju najprije provjerite izvor problema, a zatim se
obratite Servisnom centru ili distributeru.
48
Rješavanje problema
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se prikaže poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680
x 1050 60 Hz", isključite računalo dok je monitor još uvijek uključen.
Ako se na zaslonu pojavljuje poruka ili ako je zaslon bijel, to znači da je monitor u dobrom radnom
stanju.
U tom slučaju provjerite računalo i istražite moguće probleme.
Popis
Napomena
Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li
sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
Na zaslonu nema slika. Ne mogu uključiti monitor.
Q:
Je li kabel za napajanje ispravno spojen?
A:
Provjerite priključak kabela za napajanje i izvor napajanja.
Q:
Je li na zaslonu prikazana poruka "Check Signal Cable"?
A:
(Povezano pomoću D-sub kabela)
Provjerite priključak signalnog kabela.
Q:
Ako je napajanje uključeno, ponovo pokrenite računalo kako biste vidjeli početni zaslon (zaslon
za prijavu).
A:
Ako se prikaže početni zaslon (zaslon za prijavu), ponovo pokrenite računalo u primjenjivom
načinu rada (siguran način rada zaWindows ME/XP/2000), a zatim promijenite frekvenciju video kartice.
(Pogledajte Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena)
Ako se ne prikaže početni zaslon (zaslon za prijavu), obratite se servisnom centru ili dobavljaču.
Q:
Vidite li na zaslonu poruku "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60
Hz"?
A:
Ovu poruku možete vidjeti kada signal s video kartice premašuje maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koju monitor može obraditi na odgovarajući način.
A:
Postavite maksimalnu rezoluciju i frekvenciju koje monitor može na odgovarajući način obraditi.
A:
Ako prikaz premašuje SXGA ili 75 Hz, prikazuje se poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz". Ako prikaz premašuje 85 Hz, prikaz neće raditi ispravno
no poruka "Not Optimum Mode", "Recommended Mode 1680 x 1050 60 Hz" se prikazuje na
jednu minutu, a zatim nestaje.
Tijekom tog perioda od jedne minute promijenite načina rada u preporučeni.
(Poruke se ponovo prikazuju ako se sustav ponovo podigne.)
Q:
Na zaslonu nema slika. Treperi li indikator napajanja na monitoru u intervalima od 1 sekunde?
A:
Je li uređaj u načinu rada PowerSaver.
49
Rješavanje problema
A:
Pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici za aktiviranje monitora zaslonu i ponovno pojavljivanje
slike na zaslonu.
A:
Ako slike još uvijek nema, pritisnite gumb " ". Zatim pritisnite bilo koju tipku na tipkovnici
kako biste aktivirali zaslon i kako bi se na zaslonu ponovno pojavila slika.
Ne vidim OSD.
Q:
Jeste li zaključali OSD izbornik kako bi onemogućili promjene?
A:
Otključajte OSD tako da pritisnete gumb [MENU /
] i držite ga barem 5 sekundi.
Na zaslonu se prikazuju neobične boje ili je slika crno-bijela.
Q:
Je li na zaslonu prikazana samo jedna boja kao da gledate zaslon kroz celofan?
A:
Provjerite priključak signalnog kabela.
A:
Provjerite je li video kartica gurnuta do kraja u utor.
Q:
Jesu li boje na zaslonu postale neobične nakon pokretanja nekog programa ili zbog sukoba među
aplikacijama?
A:
Ponovo pokrenite računalo.
Q:
Je li video kartica ispravno postavljena?
A:
Postavite video karticu pomoću priručnika za video karticu.
Slika na zaslonu se iznenada poremetila.
Q:
Jeste li promijenili video karticu ili upravljački program za nju?
A:
Položaj i dimenzije slike na zaslonu možete postaviti pomoću OSD-a.
Q:
Jeste li ugađali rezoluciju ili frekvenciju monitora?
A:
Ugodite rezoluciju i frekvenciju na videokartici.
(Pogledajte Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena)
Q:
Zaslon može biti neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice. Ponovno podesite položaj
prateći OSD (Prikaz parametara na zaslonu).
Zaslon je izvan fokusa ili nije moguće ugoditi OSD.
Q:
Jeste li ugađali rezoluciju ili frekvenciju monitora?
A:
Ugodite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pogledajte Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena)
LED dioda treperi, ali na zaslonu nema slike.
Q:
Je li frekvencija ispravno postavljena kada provjeravate vremensko ugađanje prikaza na izborniku?
A:
Ugodite frekvenciju na odgovarajući način prema uputama za video karticu i Zadane načine
vremenskog ugađanja.
(Maksimalna frekvencija za rezoluciju može se razlikovati od uređaja do uređaja).
50
Rješavanje problema
Na zaslonu se prikazuje samo 16 boja. Boje na zaslonu su se promijenile
nakon promjene videokartice.
Q:
Jesu li boje u sustavu Windows ispravno postavljene?
A:
Windows XP :
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled
i teme) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).
A:
Windows ME/2000 :
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).
Q:
Je li video kartica ispravno postavljena?
A:
Postavite video karticu pomoću priručnika za video karticu.
Prikazana je poruka "Neprepoznati monitor, pronađen je Plug & Play
(VESA DDC)".
Q:
Jeste li instalirali upravljački program monitora?
A:
Instalirajte upravljački program monitora prema uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Q:
U priručniku za video karticu provjerite je li funkcija Plug & Play (VESA DDC) podržana.
A:
Instalirajte upravljački program monitora prema uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Provjerite kada funkcija MagicTune™ ne radi ispravno.
Q:
Značajka MagicTune™ dostupna je samo na osobnom računalu (VGA monitor) sa sustavom
Windows OS koji podržava Plug and Play.
A:
Kako bi provjerili podržava li vaše računalo značajku MagicTune™, slijedite korake u nastavku
(u sustavu Windows XP);
Control Panel (Upravljačka ploča) → Performance and Maintenance ((Performanse i održavanje) → System (Sustav) → Hardware (Hardver) → Device Manager (Upravitelj uređaja) →
Monitors (Monitori) → Nakon što izbrišete Plug and Play monitor, pronađite 'Plug and Play
monitor' pretraživanjem novog hardvera.
A:
MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema s grafičkom karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite
popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne radi ispravno.
Q:
Jeste li promijenili računalo ili grafičku karticu?
A:
Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune
Q:
Jeste li instalirali program?
51
Rješavanje problema
A:
Nakon što prvi put instalirate program, ponovo pokrenite računalo. Uklonite kopiju programa
ako je već instaliran, ponovo pokrenite računalo te ponovo instalirajte program. Kako bi računalo
nakon instalacije ili uklanjanja programa normalno radilo, morate ga ponovo pokrenuti.
Napomena
Posjetite MagicTune™ web-mjesto i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Provjerite sljedeće dijelove ako je došlo do problema s monitorom.
Provjerite jesu li kabel napajanja i videokabeli ispravno povezani s računalom.
Provjerite oglašava li se računalo s više od 3 zvuka prilikom pokretanja.
(U slučaju da se to događa, zatražite servisiranje matične ploče računala.)
Ako ste instalirali novu video karticu ili ako ste spojili osobno računalo provjerite je li instaliran
upravljački program za (video) adaptor i upravljački program za monitor.
Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen između 56 Hz ~ 75 Hz.
(Ne premašujte 75 Hz kada koristite maksimalnu rezoluciju.)
Ako imate problema s instaliranjem upravljačkog programa za video karticu, pokrenite računalo u
sigurnom načinu rada, uklonite adaptor prikaza "Control Panel" (Upravljačka ploča) → "System" (Sustav) → "Device Administrator" (Administrator uređaja), a zatim ponovo pokrenite računalo kako biste
ponovo instalirali upravljački program za video karticu.
Napomena
Ako se problemi nastave pojavljivati, obratite se ovlaštenom servisnom centru.
Pitanja i odgovori
Q:
Kako mogu promijeniti frekvenciju?
A:
Frekvenciju možete promijeniti nakon što ponovo konfigurirate video kartice.
A:
Imajte na umu da se podrška za video kartice može razlikovati, ovisno o verziji upravljačkog
programa koji koristite. (Pojedinosti potražite u priručniku za računalo ili video karticu.)
Q:
Kako mogu ugoditi rezoluciju?
A:
Windows XP:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled
i teme) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).
A:
Windows ME/2000:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Settings (Postavke).
* Za pojedinosti se obratite proizvođaču videokartice.
Q:
Kako mogu postaviti funkciju uštede energije?
A:
Windows XP:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Appearance and Themes (Izgled
i teme) → Display (Prikaz) → Screen Saver (Čuvar zaslona).
52
Rješavanje problema
Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).
A:
Windows ME/2000:
Postavite rezoluciju na Control Panel (Upravljačka ploča) → Display (Prikaz) → Screen Saver
(Čuvar zaslona).
Funkciju postavite u POSTAVKAMA BIOS-a na računalu. (Pogledajte upute za korištenje operativnog sustava Windows ili računala).
Q:
Kako valja čistiti kućište/LCD zaslon?
A:
Odspojite kabel za napajanje i očistite monitor mekanom tkaninom, koristeći otopinu za čišćenje
ili običnu vodu.
Ne ostavljajte tragove deterdženta ili ogrebotine na kućištu. Pazite da u monitor ne uđe voda.
Napomena
Prije pozivanja pomoći provjerite informacije navedene u tom odjeljku kako biste saznali možete li
sami riješiti problem. Ako vam je potrebna pomoć, nazovite broj telefona naveden u odjeljku informacija ili se obratite svom dobavljaču.
53
Specifikacije
Općenito
Općenito
Naziv modela
SyncMaster 2243LNX
LCD zaslon
Veličina
21,6 inča (54 cm)
Područje prikaza
464,94 mm (V) x 290,58 mm (O)
Visina piksela
0,276 mm (V) x 0,276 mm (O)
Sinkronizacija
Vodoravna
30 ~ 81 kHz
Okomito
56 ~ 75 Hz
Boja zaslona
16,7 milijuna
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1680 x 1050@60 Hz
Maksimalna rezolucija 1680 x 1050@60 Hz
Ulazni signal, prekid
RGB analogni
0,7 Vp-p ± 5 %
odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno, SOG
TTL razina (V visoko ≥ 2,0 V, V nisko ≤ 0,8 V)
Maksimalna frekvencija sata
146 MHz (analognog)
Napajanje
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60Hz ± 3 Hz
Signalni kabel
D-sub kabel s dva 15-pinska priključka, odvojiv
Dimenzije (Š x V x D) / visina (obično postolje)
505,5 x 331,5 x 72,0 mm (bez postolja)
505,5 x 417,2 x 217,5 mm (s postoljem) / 5,35 kg
Dimenzije (Š x V x D) / visina (HAS podnožje)
505,5 x 331,5 x 67,6 mm (bez postolja)
505,5 x 375,4 x 200,0 mm (s postoljem) / 6,35 kg
54
Specifikacije
VESA spoj za montiranje
100 mm x 100 mm
Atmosferski uvjeti
Radna
skladištenja : 10˚C ~ 40˚C (50˚F ~ 104˚F)
Vlaga: od 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Temperatura
skladištenja : -20˚C ~ 45˚C (- 4˚F ~ 113˚F)
Vlaga: od 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Plug and Play mogućnosti
Ovaj monitor može se instalirati na bilo koji sustav kompatibilan s opcijom Plug & Play.
Interakcija monitora i sustava računala osigurat će najbolje uvjete rada i postavke monitora.
U većini slučajeva instalacija monitora će se odvijati automatski, ukoliko korisnik ne želi
odabrati alternativne postavke.
Prihvatljive točke
Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. Pikseli u bojama CRVENA, ZELENA,
PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To se ne događa
zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.
Na primjer, ovaj proizvod sadrži 5.292.000 TFT-LCD podpiksela.
Napomena
Dizajn i specifikacije su podložni promjeni bez prethodne obavijesti.
Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i može
se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja (Oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A.)
Ušteda električne energije
Monitor ima ugrađen sustav za upravljanje potrošnjom energije, pod nazivom PowerSaver. Taj sustav
štedi energiju prebacivanjem monitora u način rada niže potrošnje kada ga ne koristite dulje vrijeme.
Monitor se automatski vraća u normalan način rada kada pritisnete tipku na tipkovnici. Radi uštede
energije, isključite monitor kada nije potreban ili kada ga dulje vrijeme nećete koristiti. Sustav PowerSaver radi s VESA DPM kompatibilnom video karticom instaliranom na vašem računalu. Za
postavljanje te značajke koristite uslužni program instaliran na računalu.
Država
Uobičajeni način Način rada za ušte- Napajanje je isključeno
rada
du energije
(Gumb Power (Napajanje)) EPA/ENERGY
2000
Indikator napajanja
Plavo
Plavo, treperi
Isključeno
Potrošnja energije
45 W
1W
1W
55
Specifikacije
Monitor je kompatibilan s EPA ENERGY STAR® i ENERGY2000 standardima kada se koristi s računalom opremljenim
VESA DPM funkcijom.
Kao ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
uređaj zadovoljava ENERGY STAR® smjernice za učinkovitu
potrošnju energije.
Prethodno podešene postavke za mjerenje vremena
Ako je signal koji se prenosi s računala jednak sljedećim zadanim načinima vremenskog ugađanja,
zaslon će se ugoditi automatski. No, ako se signal razlikuje, zaslon će se možda zatamniti dok LED
indikator napajanja svijetli. Pogledajte upute za video karticu i ugodite zaslon kako slijedi.
Režim prikaza
Vodoravna
frekvencija
(kHz)
Okomita
frekvencija
(Hz)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,000
+/+
VESA, 1680 x 1050
64,674
59,883
119,000
+/-
Frekvencija Polaritet (H/V)
sata (MHz)
Vodoravna frekvencija
Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus,
a inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Okomita frekvencija
Poput fluorescentne svjetiljke, zaslon ponavlja istu sliku
mnogo puta u sekundi kako bi je prikazao korisniku. Frekvencija tog ponavljanja naziva se okomita frekvencija ili
stopa osvježavanja. Jedinica: Hz
56
Informacije
Za bolji prikaz
Za uživanje u najboljoj kvaliteti slike ugodite rezoluciju računala i stopu osvježavanja
zaslona kako je opisano u nastavku. Ako ne postavite najbolju kvalitetu slike za TFT-LCD,
može doći do nejednake kvalitete slike na zaslonu.
•
Rezolucija: 1680 x 1050
•
Okomita frekvencija (stopa osvježavanja): 60 Hz
Za ovaj proizvod koriste se TFT-LCD zasloni proizvedeni uz naprednu tehnologiju
poluvodiča i preciznost od 1 ppm (milijunti dio) i više. No, pikseli u bojama CRVENA,
ZELENA, PLAVA I BIJELA ponekad se čine svijetlima ili su vidljivi neki crni pikseli. To
se ne događa zbog loše kvalitete i možete koristiti uređaj bez problema.
•
Na primjer, ovaj proizvod sadrži 5.292.000 TFT-LCD podpiksela.
Kada čistite i monitor i zaslon, nanesite preporučenu malu količinu sredstva za čišćenje
i meku krpu za laštenje. Ne pritišćite područje LCD zaslona već ga blago istrljajte.
Ako se upotrijebi prevelika snaga, mogu se pojaviti mrlje.
Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete dobiti bolju kvalitetu izvršavanjem
funkcije "Auto Adjustment" na zaslonu za prikaz koji se prikazuje kada pritisnete gumb
za zatvaranje prozora.
Ako se i nakon automatskog ugađanja čuje buka, koristite funkciju ugađanja Fine/
Coarse.
Prilikom duljeg prikazivanja nepomične slike može se pojaviti zaostali obris ili mutna
slika.
Kada se trebate udaljiti od monitora na dulje vrijeme, prijeđite u način rada za štednju
energije ili postavite čuvar zaslona s pokretnim slikama.
INFORMACIJE O PROIZVODU (Bez zadržavanja slike)
LCD Monitori i televizori mogu zadržati prethodnu sliku kada se prebacuju s jedne slike na drugu
naročito nakon duljeg razdoblja prikazivanja statične slike.
Ovaj vodič demonstrira ispravan način korištenja LCD uređaja radi zaštite od zadržavanja slike.
Jamstvo
Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.
Sagorijevanje nije pokriveno jamstvom.
Što je zadržavanje slike?
Tijekom uobičajenog rada LCD zaslona, ne dolazi do zadržavanja slike. No, ako se dulje
vrijeme prikazuje ista slika, između dvaju elektroda koje obuhvaćaju tekući kristal nakuplja
se mala razlika u naponu. To može dovesti do nakupljanja tekućeg kristala u određenim
područjima zaslona. Zbog toga dolazi do zadržavanja prethodne slike prilikom prelaska na
novu video sliku. Sve vrste zaslona, pa i LCD, podložne su zadržavanju slike. Ne radi se o
kvaru na uređaju.
57
Informacije
Slijedite savjete kako zaštititi LCD zaslon od zadržavanja slike.
Isključivanje, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije
npr.)
•
•
Kada se na zaslonu prikazuje statična slika, isključite monitor.
•
Isključite monitor na 4 sata nakon 20 sati korištenja
•
Isključite monitor na 2 sata nakon 12 sati korištenja
Koristite čuvar zaslona ako je to moguće
•
•
Preporučuje se čuvar zaslona u jednoj boji ili pokretna slika.
Postavite monitor u način rada uštede energije pomoću postavki za energiju u svojstvima prikaza računala.
Sugestije za posebne primjene
npr.) zračne luke, prometne postaje, burze, banke i kontrolni sustavi. Preporučujemo da
postavite sustav za prikaz kako je opisano u nastavku:
Uz informacije povremeno prikazujte i logotip ili niz pokretnih slika.
npr.) Ciklus: Nakon 1 sata prikazivanja informacija prikazujte logotip ili pokretnu sliku
jednu minutu.
Povremeno mijenjajte boju prikaza informacija (koristite dvije različite boje).
npr.) Mijenjajte boju prikaza informacije 30 minuta.
Izbjegavajte korištenje kombinacije znakova i pozadinske boje koje imaju veliku razliku u
luminantnosti.
Izbjegavajte korištenje sivih boja jer one lako mogu prouzročiti zadržavanje slike.
•
Izbjegavajte: Boje s velikom razlikom u luminantnosti (crna i bijela, siva)
npr.)
•
Preporučene postavke: Koristite svijetle boje s malom razlikom u luminantnosti
•
Promijenite boju znakova i boju pozadine svakih 30 minuta.
npr.)
58
Informacije
•
Svakih 30 minuta promijenite znakove koji se kreću.
npr.)
Najbolji način zaštite vašeg monitora od zadržavanja slike je isključivanje ili postavljanje računala ili sustava na program čuvara zaslona kada ga ne koristite.
Zadržavanje slike se ne može dogoditi kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.
Definicija normalnih uvjeta su video uzorci koji se neprekidno izmjenjuju. Kada se LCD
zaslon koristi duže vrijeme s nepromjenjivim uzorkom (preko 12 sati), može doći do razlike
u voltaži između elektroda koje pretvaraju tekuće kristale (LC) u piksel. Razlika u voltaži
među diodama se s vremenom povećava zbog čega se tekući kristal naginje. Kad se to
dogodi, može doći do prethodne slike kada se uzorak promijeni.
Kako bi se to spriječilo, treba smanjiti nakupljenu razliku u voltaži.
59
Informacije
Naš LCD Monitor zadovoljava standard tolerancije za piksele ISO13406-2 klase II
60
Dodatak
Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)
Napomena
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se centru za brigu o
kupcima tvrtke Samsung.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
0800-124-421
http://www.samsung.com
4004-0000
CHILE
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01 8000 112 112
http://www.samsung.com/co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
HONDURAS
800-7919267
JAMAICA
1-800-234-7267
NICARAGUA
00-1800-5077267
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TO- 1-800-SAMSUNG(726-7864)
BAGO
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
http://www.samsung.com/latin
0-800-100-5303
Europe
AUSTRIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/at
BELGIUM
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC 844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
EIRE
0818 717 100
http://www.samsung.com/ie
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(€ 0,15/Min)
http://www.samsung.com
08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)
61
Dodatak
Europe
GERMANY
01805 - SAMSUNG (726-7864) http://www.samsung.com
(€ 0,14/Min)
HUNGARY
06-80-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
ITALIA
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
LUXEMBURG
0035 (0)2 261 03 710
http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS
01805 - SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/nl
(€ 0,10/Min)
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
022-607-93-33
PORTUGAL
80820-SAMSUNG (726-7864)
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRE- 0818 717 100
LAND
http://www.samsung.com/ie
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/ch
U.K
0845-SAMSUNG(7267864)
http://www.samsung.com
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.kz
KYRGYZSTAN
00-800-500-55-500
RUSSIA
8-800-555-55-55
TADJIKISTAN
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com
UZBEKISTAN
8-10-800-500-55-500
http://www.samsung.uz/
http://www.samsung.ru
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com
CHINA
800-810-5858
http://www.samsung.com
010-6475 1880
HONG KONG
3698 - 4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282
http://www.samsung.com
1800 110011
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
NEW ZEALAND
0800 SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com/nz
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG(726-7864) http://www.samsung.com/ph
62
Dodatak
Asia Pacific
SINGAPORE
1800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
TURKEY
444 77 11
http://www.samsung.com
U.A.E
800-SAMSUNG(726-7864)
http://www.samsung.com
8000-4726
Uvjeti
Udaljenost točaka
Slika na monitoru sastoji se od crvenih, zelenih i plavih točaka.
Što su točke bliže, rezolucija je veća. Udaljenost između dvaju
točaka iste boje naziva se "udaljenošću točaka". Jedinica: mm
Okomita frekvencija
Sliku na zaslonu valja iscrtati nekoliko puta u sekundi kako bi se
ona prikazala korisniku. Frekvencija tog ponavljanja u sekundi
naziva se okomita frekvencija ili stopa osvježavanja. Jedinica: Hz
Primjer: Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra
60 Hz.
Vodoravna frekvencija
Vrijeme za skeniranje jedne linije koja vodoravno povezuje lijevi
i desni rub zaslona naziva se vodoravni ciklus. Inverzni broj vodoravnog ciklusa naziva se okomita frekvencija. Jedinica: kHz
Isprepleteni i neisprepleteni načini
Prikaz vodoravnih linija na zaslonu, redom od vrha prema dnu,
naziva se neisprepletenim načinom, dok se prikazivanje neparnih
i parnih linija naizmjence, naziva isprepletenim načinom. Neisprepleteni način se koristi na većini monitora, kako bi se osigurala
jasna slika. Isprepleteni način jednako je onom koji se koristi na
televizorima.
Plug & Play
To je funkcija koja osigurava zaslon najbolje kvalitete za korisnika
omogućujući automatsku razmjenu podataka između računala i
monitora. Monitor slijedi međunarodni standard VESA DDC za
funkciju Plug & Play.
Rezolucija
Broj horizontalnih i vertikalnih točaka koje čine sliku na zaslonu
nazivamo rezolucijom. Taj broj označuje točnost prikaza na zaslonu. Visoka rezolucija dobra je za obavljanje više zadataka
istovremeno jer se na zaslonu može prikazati više informacija.
Primjer: Ako je rezolucija 1680 x 1050, to znači da se zaslon sastoji od 1680 vodoravnih točaka (vodoravna rezolucija) i 1050
okomitih linija (okomita rezolucija).
Ovlaštenje
Informacije u ovom dokumentu podložne su promjeni bez prethodne najave.
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
63
Dodatak
Strogo je zabranjena svaka reprodukcija bez pismenog dopuštenja tvrtke Samsung Electronics Co.,
Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. neće biti odgovorna za ovdje sadržane pogreške niti slučajnu ili
posljedičnu štetu vezanu uz pripremu, izvedbu ili korištenje ovog materijala.
Samsung registrirani je zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT registrirani su zaštitni znaci tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPM i DDC registrirani su zaštitni znaci udruge Video Electronics Standard Association; naziv i logotip ENERGY
STAR® registrirani su zaštitni znaci američke agencije za zaštitu okoliša (EPA). Kao ENERGY
STAR® Partner, Samsung je utvrdio da ovaj uređaj zadovoljava ENERGY STAR® smjernice za učinkovitu potrošnju energije. Svi ostali nazivi proizvoda spomenute u ovom dokumentu mogu biti
registrirani zaštitni znaci njihovih vlasnika.
64
Download PDF

advertising