Samsung | 940NW | Samsung 940NW Korisnički priručnik

Instalacija pogonskog sklopa
Instalacija programa
SyncMaster 740NW / 940 NW
Znakovlje
Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja uređaja.
Zabranjeno
Obavezno pročitajte i dobro shvatite
Nemojte rasklapati
Izvucite utikač iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljenje za sprječavanje strujnog
udara
Napajanje
Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite čuvar
zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.
Ove slike su tek okvirne i nisu primjenjive u svim slučajevima (ili državama).
Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač mokrim
rukama.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem.
z
Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje uređaja.
(Samo oprema 1. klase.)
Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio.
z
Neispravno priključivanje može izazvati požar.
Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih teške
predmete koji ih mogu oštetiti.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu.
z
To može uzrokovati požar.
Ne isključujte kabel za napajanje dok koristite monitor.
z
Zbog odvajanja može nastati prenapon koji može oštetiti monitor.
Ne koristite kabel za napajanje ako je priključak ili utikač prašnjav.
z
z
Ako je priključak ili utikač prašnjav, očistite ga suhom krpom.
Korištenje kabela za napajanje s prašnjavim utikačem ili priključkom može
uzrokovati električni udar ili požar.
Za isključivanje uređaja iz glavne utičnice morate izvući utikač iz utičnice,
nakon čega će glavni utikač biti spreman za rad.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Postavljanje
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike koncentracije
prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka, prisutnost kemikalija ili ako
će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke, željezničke stanice i slično), prije
postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.
Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom prašine.
z
Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.
Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.
z
To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.
Monitor postavljajte na policu ili u vitrinu tako da dno monitora cijelom
površinom počiva na polici ili u vitrini.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.
z
Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao pasti i
ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.
Proizvod nemojte stavljati na pod.
z
Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i pasti
preko njega.
UVIJEK DRŽITE SVIJEĆE ILI DRUGU VRST OTVORENOG PLAMENA PODALJE
OD OVOG PROIZVODA KAKO BISTE SPRIJEČILI ŠIRENJE VATRE.
z
U protivnom može doći do požara.
Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.
z
Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice na
policu, u ormar i sl.
z
Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.
Pažljivo odložite monitor.
z
Može se oštetiti ili razbiti.
Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje.
z
Može se oštetiti TFT-LCD površina.
Nemojte koristiti monitor Bez podnožja.
z
z
Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.
Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje će
osigurati potrebnu ventilaciju.
Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4 inča)
zbog ventilacije.
z
Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda što
može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim
performansama.
Plastičnu ambalažu (vrećicu) držite izvan dohvata djece.
z
Plastična ambalaža može uzrokovati gušenje.
Čišćenje
Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom, mekom
krpom.
Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.
z
To može uzrokovati štetu, strujni udar ili požar.
Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.
Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom
krpom.
z
Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje.
z
U protivnom može doći do električnog udara ili požara.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite
proizvod.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za pranje
rublja.
Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje unutrašnjosti
jednom godišnje.
z
Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u
unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati kvarove
ili požar.
Ostalo
Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu).
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prepustite servis kvalificiranim serviserima.
Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični zvukovi ili iz
njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz utičnice i nazovite
ovlaštenog zastupnika ili servis.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom ili
vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.
z
z
To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi mogao
biti izložen snijegu ili kiši.
Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite kabel
iz utičnice. Obratite se Service Center (servisnom centru) .
z
Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.
Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga
nećete koristiti duže vrijeme.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Monitor nemojte pokušavati pomicati povlačenjem samo žice ili signalnog
kabela.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.
Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za priključni
ili signalni kabel.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem kabela.
Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora.
z
Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.
Nemojte odlagati teške predmete na monitor.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili zapaljivih
tvari.
z
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Držite monitor podalje od magnetnih predmeta.
z
Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.
U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati metalne
predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete poput papira ili
šibica.
z
To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili druge
tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte servisni centar.
Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
z
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku (screensaver)
kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.
Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.
z
Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.
17 inča (43 cm)
- 1280 X 720
19 inča ( 48 cm)
- 1440 X 900
Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.
Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta kako biste
odmorili oči.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta koja su
podložna vibracijama.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj. Mjesta
koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja ili uzrokovati
njegovo zapaljenje.
Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.
Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge uređaje
iskopčani prije pomicanja monitora.
z
Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili strujni
udar.
Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.
z
U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.
Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.
z
U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili
oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.
Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima
zanimljivo).
z
Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod bi
mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.
Prilikom podizanja ili pomicanja monitora nemojte ga podizati okrenutog
naopačke držeći samo podnožje.
z
Na taj način monitor može pasti i oštetiti se ili izazvati ozlijede.
Dobri položaji tijela prilikom korištenja monitora
Pokušajte da održavate dobar položaj tijela prilikom korištenja
monitora.
z
z
z
z
z
z
z
Leđa držite uspravno.
Neka vam oči budu na udaljenosti od oko 45 ~ 50 cm od zaslona
monitora. Gledajte na zaslon odozgo i neka monitor bude ravno
ispred vas.
Nagnite monitor prema gore za 10 ~20 stupnjeva. Visinu monitora
prilagodite tako da gornja strana monitora bude neznatno ispod
razine vaših očiju.
Kut monitora podesite tako da nema odraza svijetlosti na zaslonu.
Pokušajte da držite ruke okomito s pazuhom. Neka vam razina ruku
bude izjednačena s leđnim dijelom ruku.
Držite lakat pod pravim kutom.
Kut koljena neka ne bude veći od 90 stupnjeva. Neka vam noge ne
vise do tla. Prilagodite položaj ruku tako da budu ispod srca.
SyncMaster 740NW
Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.
Raspakiravanje
Bez podnožja
Monitor
S podnožjem
Monitor i Obično postoljeĺ
Priručnik
Dno
Kratke upute za montažu
Jamstveni list/
Registracijska kartica
(Nije priložen u svim
državama)
D-sub kabel
Priključni kabel
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune™ CD sa
softverom
Kabel
Prednja strana
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Obično postoljeĺ
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
POWER port
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
RGB IN port
Kensington Lock
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani
monitora.
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
kad ga koristite na javnom mjestu. (Uređaj za zaključavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 940NW
Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Za kupnju dodatnih uređaja se obratite lokalnom dobavljaču.
Raspakiravanje
Bez podnožja
Monitor
S podnožjem
Monitor i Obično postoljeĺ
Dno
Monitor i HAS postolje
Priručnik
Kratke upute za montažu
Jamstveni list/
Registracijska kartica
(Nije priložen u svim
državama)
D-sub kabel
Priključni kabel
Kabel
Prednja strana
Upute za korisnike,
pogonski sklop monitora,
Natural Color &
MagicTune™ CD sa
softverom
Gumb MENU [ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
MagicBright™ Gumb
[ ]
MagicBright™ je nova značajka koja pruža optimalne uvjete za
gledanje ovisno o sadržaju slike koju gledate. Trenutačno su
dostupna 6 različita načina rada: Custom, Text, Internet, Game,
Sport i Movie. Svaki način rada ima svoju prethodno postavljenu
vrijednost svjetline. Možete jednostavno odabrati neku od 6
postavke pritiskom na gumb 'MagicBright™'.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
3) Internet
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Game
Za gledanje animacija poput onih u igrama.
5) Sport
Za gledanje animacija poput onih u sportu.
6) Movie
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
Gumb Svjetlina [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
Gumb Podešavanje
[
]
Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
Gumb Enter (Unos)
[ ]
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika. /
Gumb AUTO
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
Gumb Napajanje [ ] /
Indikator uključenosti
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor. /
Ova lampica svijetli plavi za vrijeme normalnog rada i zatreperi
plavi dok monitor sprema podešenja.
Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s funkcijama uštede
energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete
koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
Obično postoljeĺ
HAS postolje
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
POWER port
RGB IN port
Kensington Lock
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani
monitora.
Kensington lock je uređaj koji se koristi za fizičko fiksiranje sustava
kad ga koristite na javnom mjestu. (Uređaj za zaključavanje se kupuje
odvojeno. )
Za korištenje uređaja za zaključavanje obratite se nadležnima na
prodajnom mjestu.
Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
SyncMaster 740NW
Spajanje monitora
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.
Koristite odgovarajući priključak za vaše računalo.
Koristite D-sub (Analognog) priključak na video kartici.
- Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
Povezano na Macintosh.
- Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću D-sub priključnog kabela.
Ako su monitor i računalo spojeni, možete ih uključiti i koristiti.
Ugradnja stalka
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaća 75,0 mm x 75,0 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.
Obično postolje
Monitor
Prirubnica konzolnog nosača (Izborno)
1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim materijalom
kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i stegnite je s
četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem ili drugim nosačima
z
z
z
z
Nemojte koristiti zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost
monitora.
Za zidne nosače koji ne odgovaraju specifikacijama za zavrtnje unutar standarda VESA, dužina
zavrtnja može biti drukčija ovisno o njihovim specifikacijama.
Nemojte korisiti zavrtnje koji nisu sukladni specifikacijama za zavrtnje unutar standarda VESA.
Zavrtnje nemojte prejako pritezati jer to može oštetiti proizvod i dovesti do padanja proizvoda ili
osobnih ozljeda.
Samsung nije odgovoran za takve nesretne slučajeve.
Samsung nije odgovoran za štetu na proizvodima ili osobne ozljede ako se koristi zidni nosač
koji ne odgovara standardu VESA ili koji nije specificiran, ili ako korisnik ne prati upute za
montažu proizvoda.
z
z
z
Za montiranje monitora na zid trebali biste kupiti komplet za montiranje koji vam omogućuje
montiranje monitora na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine zida.
Za dodatne informacije obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru. Tvrtka Samsung
Electronics neće biti odgovorna za štetu nastalu korištenjem postolja koja nisu među
navedenima.
Zidni nosač koristite prema međunarodnim standardima.
Instalacija upravljačkog program monitora (Automatska)
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen
monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog operativnog
sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim
internet-stranicama.
z
Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows".
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
pritisnite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP/2000 operativni sustav)
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni
sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor
Homepage
http://www.samsung.com/.
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Instalacija upravljačkog program monitora (Ručna)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen
monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog
operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim
internet-stranicama.
z
Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Microsoft® Windows Vista ™ operativni sustav
1. Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite
(Start) i "Control Panel"(Upravljačka ploča). Zatim dvaput pritisnite na "Appearance
and Personalization"(Izgled i prilagođavanje).
3. Pritisnite "Personalization"(Prilagođavanje), a zatim "Display Settings"(Postavke prikaza).
4. Pritisnite "Advanced Settings…"(Napredne postavke…).
5. U kartici "Monitor"(Monitor) pritisnite "Properties"(Svojstva). Ako je gumb
"Properties"(Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor konfiguriran. Monitor je spreman za
korištenje.
Ako se prikaže poruka “Windows needs…”("Windows zahtijeva…"), kao što je prikazano na
slici ispod, pritisnite "Continue"(Nastavak).
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav.
Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor
homepage
http://www.samsung.com/
6. U kartici "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa…) pritisnite "Driver"(Upravljački
program).
7. Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software"(Pregledaj moje računalo
za softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device drivers on my
computer"(Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj na mom računalu).
8.
Pritisnite "Have Disk…"("Imam disk…") i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se nalazi
datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK".
9. S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite
"Next"(Sljedeće).
10. Na sljedećim zaslonima redom pritisnite "Close"(Zatvori) →"Close"(Zatvori) → "OK" → "OK".
Microsoft® Windows® XP operativni sustav
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i
teme).
3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim pritisnite
"Advanced." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku
"Driver" (upravljački program).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list
or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i nakon toga
pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).
7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora u
popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).
8. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
pritisnite gumb "OK".
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni
sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Microsoft® Windows® 2000 operativni sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni
potpis), provedite sljedeće korake.
1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).
2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U re
Instalacija
1.
2.
3.
4.
Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).
Izaberite "Monitor".
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Slučaj1: Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno konfiguriran.
Molimo prekinite instalaciju
Slučaj2: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i zatim
provedite jedan za drugim sljedeće korake.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati upravljački
program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da mogu izabrati
odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim pritisnite "Have disk" (Imam
disketu/CD).
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).
Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).
Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), pritisnite
gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Microsoft® Windows® Millennium operativni sustav
1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredna
svojstva).
4. Izaberite predlošku "Monitor".
5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).
6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih upravljačkih
programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).
8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)
9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara monitoru
spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor Display
Properties (Svojstva prikaza).
Microsoft® Windows® NT operativni sustav
1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu Display
(Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlošku
Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).
3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim pritisnite OK (U
redu).
4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako zaslon
ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom frekvencijom).
Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite
razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani modovi
prikaza) u uputama za korisnika.
Linux operativni sustav
Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.
Treći prikaz je za podešavanje miša.
Podesite miš računala.
Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.
Podesite tipkovnicu računala.
Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje X-Window
datoteke.
10. Završili ste s podešavanjem monitora.
Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.
Natural Color
Softverski program Natural Color
Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili drugih slika
skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana na monitoru.
Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je razvila
tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics & Telecommunications
Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore tvrtke Samsung i omogućuje da
boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili skeniranih slika.
Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.
Instalacija softvera Natural Color
Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni zaslon
instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju softvera Natural
Color. Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM pogon,
pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows i odaberite [Run...] (Pokreni…).
Upišite D:\color\NCProsetup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.
(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)
Brisanje softverskog programa Natural Color
Odaberite "Setting" / "Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a zatim dvaput
pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).
Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).
SyncMaster 940NW
Spajanje monitora
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.
Koristite odgovarajući priključak za vaše računalo.
Koristite D-sub (Analognog) priključak na video kartici.
- Spojite signalni kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani monitora.
[ RGB IN ]
Povezano na Macintosh.
- Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću D-sub priključnog kabela.
Ako su monitor i računalo spojeni, možete ih uključiti i koristiti.
Ugradnja stalka
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
HAS postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaća 75,0 mm x 75,0 mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.
Obično postolje
HAS postolje
Monitor
Prirubnica konzolnog nosača (Izborno)
1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.
2. Položite LCD Monitor licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim materijalom
kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i stegnite je s
četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem ili drugim nosačima
z
z
z
z
z
z
z
Nemojte koristiti zavrtnje koji su duži od standardnih dimenzija jer mogu oštetiti unutrašnjost
monitora.
Za zidne nosače koji ne odgovaraju specifikacijama za zavrtnje unutar standarda VESA, dužina
zavrtnja može biti drukčija ovisno o njihovim specifikacijama.
Nemojte korisiti zavrtnje koji nisu sukladni specifikacijama za zavrtnje unutar standarda VESA.
Zavrtnje nemojte prejako pritezati jer to može oštetiti proizvod i dovesti do padanja proizvoda ili
osobnih ozljeda.
Samsung nije odgovoran za takve nesretne slučajeve.
Samsung nije odgovoran za štetu na proizvodima ili osobne ozljede ako se koristi zidni nosač
koji ne odgovara standardu VESA ili koji nije specificiran, ili ako korisnik ne prati upute za
montažu proizvoda.
Za montiranje monitora na zid trebali biste kupiti komplet za montiranje koji vam omogućuje
montiranje monitora na udaljenosti od najmanje 10 cm od površine zida.
Za dodatne informacije obratite se najbližem Samsungovu servisnom centru. Tvrtka Samsung
Electronics neće biti odgovorna za štetu nastalu korištenjem postolja koja nisu među
navedenima.
Zidni nosač koristite prema međunarodnim standardima.
Instalacija upravljačkog program monitora (Automatska)
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen
monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog operativnog
sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim
internet-stranicama.
z
Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows".
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
pritisnite gumb "OK". (Microsoft® Windows® XP/2000 operativni sustav)
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni
sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor
Homepage
http://www.samsung.com/.
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Instalacija upravljačkog program monitora (Ručna)
Windows Vista | Windows XP | Windows 2000 | Windows ME | Windows NT | Linux
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM priložen
monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do drugog
operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje prikazanim
internet-stranicama.
z
Internet-stranice: http://www.samsung.com/ (Diljem svijeta)
http://www.samsung.com/monitor (SAD)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Microsoft® Windows Vista ™ operativni sustav
1. Umetnite CD s uputama u CD-ROM pogon.
2. Pritisnite
(Start) i "Control Panel"(Upravljačka ploča). Zatim dvaput pritisnite na "Appearance
and Personalization"(Izgled i prilagođavanje).
3. Pritisnite "Personalization"(Prilagođavanje), a zatim "Display Settings"(Postavke prikaza).
4. Pritisnite "Advanced Settings…"(Napredne postavke…).
5. U kartici "Monitor"(Monitor) pritisnite "Properties"(Svojstva). Ako je gumb
"Properties"(Svojstva) deaktiviran, to znači da je monitor konfiguriran. Monitor je spreman za
korištenje.
Ako se prikaže poruka “Windows needs…”("Windows zahtijeva…"), kao što je prikazano na
slici ispod, pritisnite "Continue"(Nastavak).
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav.
Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor
homepage
http://www.samsung.com/
6. U kartici "Update Driver…"(Ažuriranje upravljačkog programa…) pritisnite "Driver"(Upravljački
program).
7. Provjerite potvrdni okvir "Browse my computer for driver software"(Pregledaj moje računalo
za softver upravljačkog programa) i pritisnite "Let me pick from a list of device drivers on my
computer"(Dopusti da odaberem s popisa upravljačkih programa za uređaj na mom računalu).
8. Pritisnite "Have Disk…"("Imam disk…") i odaberite mapu (na primjer, D:\Disk) u kojoj se nalazi
datoteka za postavljanje upravljačkog programa i pritisnite "OK".
9. S popisa modela monitora na zaslonu odaberite model koji odgovara vašem monitoru i pritisnite
"Next"(Sljedeće).
10. Na sljedećim zaslonima redom pritisnite "Close"(Zatvori) →"Close"(Zatvori) → "OK" → "OK".
Microsoft® Windows® XP operativni sustav
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and Themes" (Izgled i
teme).
3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim pritisnite
"Advanced." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku
"Driver" (upravljački program).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list
or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i nakon toga
pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).
7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model monitora u
popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).
8. Ako vidite sljedeći prozor s porukom, pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak nastavi). Zatim
pritisnite gumb "OK".
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti operativni
sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Microsoft® Windows® 2000 operativni sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni
potpis), provedite sljedeće korake.
1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).
2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U re
Instalacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).
Izaberite "Monitor".
Slučaj1: Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno konfiguriran.
Molimo prekinite instalaciju
Slučaj2: Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i zatim
provedite jedan za drugim sljedeće korake.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati upravljački
program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a specific
driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da mogu izabrati
odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim pritisnite "Have disk" (Imam
disketu/CD).
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).
Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).
Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis), pritisnite
gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Microsoft® Windows® Millennium operativni sustav
1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced Properties" (Napredna
svojstva).
4. Izaberite predlošku "Monitor".
5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).
6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih upravljačkih
programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).
8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)
9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara monitoru
spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor Display
Properties (Svojstva prikaza).
Microsoft® Windows® NT operativni sustav
1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu Display
(Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite predlošku
Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).
3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim pritisnite OK (U
redu).
4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako zaslon
ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom frekvencijom).
Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite
razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani modovi
prikaza) u uputama za korisnika.
Linux operativni sustav
Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.
Treći prikaz je za podešavanje miša.
Podesite miš računala.
Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.
Podesite tipkovnicu računala.
Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje X-Window
datoteke.
10. Završili ste s podešavanjem monitora.
Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.
Natural Color
Softverski program Natural Color
Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili drugih slika
skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana na monitoru.
Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je razvila
tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics & Telecommunications
Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore tvrtke Samsung i omogućuje da
boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili skeniranih slika.
Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.
Instalacija softvera Natural Color
Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni zaslon
instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju softvera Natural
Color. Za ručno instaliranje programa umetnite CD isporučen uz Samsung monitor u CD-ROM pogon,
pritisnite gumb [Start] u sustavu Windows i odaberite [Run...] (Pokreni…).
Upišite D:\color\NCProsetup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.
(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)
Brisanje softverskog programa Natural Color
Odaberite "Setting" / "Control Panel" (Postavka / Upravljačka ploča) u izborniku "Start", a zatim dvaput
pritisnite "Add/Delete a program" (Dodavanje/brisanje programa).
Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).
1. [
]Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni
izbornik.
2. [
]Uskladi stavke u izborniku.
3. [ ]Aktivirajte označenu stavku u izborniku.
4. [AUTO]Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
AUTO
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen 'AUTO
PATTERN'.
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se
izvršiti funkcija Auto.
Locked
MENU (izbornik)
Opis
Locked
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste blokirali OSD.
(U tom slučaju se neće prikazati zaslon za podešavanje čak i ako pritisnete
gumb Menu.
Pritisnite i držite gumb Menu 5 sekundi ili više da biste deblokirali OSD.
Možete i podešavati svjetlinu i kontrast zaslona pomoću
značajke za zaključavanje podešavanja prikaza
parametara na zaslonu.
MagicBright™
MENU (izbornik)
MagicBright™
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim načinima rada.
- šest različitih načina rada (Custom/Text/Internet/Game/Sport/Movie)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Brightness
Picture
Brightness
Contrast
Color
MagicColor
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
Setup
Image Reset
Color Reset
Information
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Opis
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
svjetlinu u skladu s vlastitim sklonostima.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku [
] za usklađivanje jakosti
svijetla.
[MENU →
Contrast
→ ,
→ MENU]
Zaslonske izbornike možete upotrijebiti da biste izmijenili
kontrast u skladu s vlastitim sklonostima.
[MENU →
Color
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Početak
rada/Stop
Opis
MagicColor je nova tehnologija koju je Samsung
ekskluzivno razvio kako bi poboljšao prikaz digitalnih slika
i omogućio jasniji prikaz prirodnih boja ne ugrožavajući
kvalitetu slike.
MagicColor
1) Off - Povratak u izvorni način rada.
2) Demo - Na desnoj se strani pojavljuje zaslon prije
aktiviranja funkcije MagicColor, a na lijevoj nakon njezine
primjene.
3) Full - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje, ali i
realističnije tonove kože.
4) Intelligent - Jasno prikazuje živopisne prirodne boje.
[MENU → ,
→
→
→ ,
→
→ MENU]
Nijansu boje moguće je promijeniti i jedan od četiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), Normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
Color Tone
- Bijeli tonovi su plavičasti.
Cool
Normal - Bijeli tonovi ostaju bijeli.
Warm - Bijeli tonovi su crvenkasti.
Custom - Ovaj način rada odaberite kad želite podesiti
sliku prema svojim preferencama.
[MENU → ,
Color Control
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Gamma ispravljanje mijenja svjetlinu boja sa srednjom
svjetlinom.
Gamma
z
z
z
Mode 1
Mode 2
Mode 3
[MENU → ,
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Image
MENU (izbornik)
Coarse
Početak
rada/Stop
Opis
Uklanja smetnje poput okomitih linija. Grubo podešavanje
može pomaknuti područje prikaza slike. Možete ga vratiti
na sredinu putem izbornika za vodoravno upravljanje.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
[MENU → ,
→
→
→ ,
→ MENU]
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
(Raspoloživ samo u analognog modu )
Fine
[MENU → ,
Sharpness
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
[MENU → ,
OSD
→
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
(Raspoloživ samo u analognog modu )
[MENU → ,
V-Position
→ ,
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
[MENU → ,
H-Position
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
MENU (izbornik)
Početak
rada/Stop
Opis
Možete birati između 9 jezika.
Language
Napomena: Izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na računalu.
[MENU → ,
H-Position
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
Izbornik će se automatski isključiti ako tijekom određenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što se izbornik
isključi.
[MENU → ,
Setup
→ MENU]
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
[MENU → ,
Display Time
→ ,
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
[MENU → ,
Transparency
→
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
[MENU → ,
V-Position
→
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
MENU (izbornik)
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
[MENU → ,
Color Reset
Početak
rada/Stop
Opis
→
→ ,
→
→ , → MENU]
Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
[MENU → ,
Information
→
→ ,
→
→ ,
→ MENU]
MENU (izbornik)
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
Information
[MENU → ,
→ MENU]
Instalacija
1.
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.
2.
Kliknite instalacijsku datoteku za MagicTune™ .
3.
Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).
4.
Kada se pojavi prozor InstallationShield Wizard (Earobnjak za instalaciju), pritisnite "Next" ('Sljedeće').
5.
Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da
biste prihvatili uvjete upotrebe.
6.
Odaberite mapu u koju želite instalirati program MagicTune™ .
7.
Kliknite "Install" (Instaliraj).
8.
Pojavit će se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).
9.
Kliknite "Finish" (Završi).
10.
Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicTune™ pojavit će se na vašoj radnoj površini.
Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.
Ikona izvršavanja programa MagicTune™ možda se neće pojaviti, ovisno o
specifikacijama računalnog sustava ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.
Poteškoće prilikom instalacije
Na instalaciju programa MagicTune™ mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje.
Minimalna konfiguracija sustava
Operacijski sustavi
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
2000
XP Home Edition
XP Professional
Vista™
Hardver
Za korištenje softvera MagicTune™ preporučuje se operativni
sustav Windows®2000 ili kasnija verzija.
z
z
32 MB ili više memorije
60 MB ili više prostora na tvrdom disku
* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa MagicTune™ .
Deinstalacija
Program MagicTune™ moguće je deinstalirati samo pomoću mogućnosti "Add or Remove Programs" u
Control Panelu (Upravljačkoj ploči) operacijskog sustava Windows®.
Za uklanjanje programa MagicTune™ provedite sljedeće korake.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Pođite na [traka zadataka] ' [Start] ' [Settings] i u izborniku odaberite [Control Panel]. If the program
runs on Windows® XP, go to [Control Panel] in the [Start] menu.
U Control Panelu kliknite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe).
Na zaslonu "Add or Remove Programs" pronađite stavku "MagicTune™ ". Kliknite tu stavku da biste
je označili.
Kliknite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) da biste uklonili program.
Kliknite "Yes" (Da) da biste započeli postupak deinstalacije.
Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).
Posjetite web-stranice programa MagicTune™ za tehničku podršku za MagicTune™ , odgovore na najčešća
pitanja i nadogradnje softvera.
SyncMaster 740NW
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema
slike. Ne mogu
uključiti monitor.
Ne mogu vidjeti
On Screen
Display (zaslonski
izbornik).
Provjera stavki
Rješenje
Je li priključni
kabel ispravno
spojen?
Provjerite spoj priključnog kabela i napajanje.
Možete li na
zaslonu vidjeti "
"Check Signal
Cable" ?
(Priključeno pomoću D-sub kabela)
Provjerite spoj signalnog kabela.
Ako je monitor
uključen, ponovno
podignite računalo
da biste vidjeli
početni zaslon
(login-zaslon), koji
bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon),
podignite računalo u odgovarajućem modu
(sigurnosni mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja)
Možete li vidjeti "
"Not Optimum
Mode"
"Recommended
mode 1280 x 720
60 Hz" na
zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je signal s video
kartice veći od maksimalne razlučivosti i
frekvencije na kojima monitor može ispravno
raditi.
Na zaslonu nema
slike. Treperi li
indikator
uključenosti na
monitoru u
intervalima od 1
sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Jeste li blokirali On
Screen Display
(OSD) kako biste
spriječili izmjene?
Deblokirajte OSD pritiskom i držanjem gumba
MENU barem 5 sekundi.
Napomena: Ako se ne pojavi inicijalni zaslon
(login-zaslon), potražite servis ili svog
dobavljača.
Podesite maksimalnu razlučivost i frekvenciju
tako da monitor može ispravno raditi.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša
kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na
zaslon.
Zaslon ima čudne
boje ili je crnobijel.
Zaslon je
odjednom izgubio
uravnoteženost.
Prikazuje li zaslon
samo jednu boju
kao da gledate
zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje
zaslona postale
čudne nakon rada
nekog programa ili
zbog pada sustava
između aplikacija?
Ponovno podignite računalo.
Je li video kratica
ispravno
podešena?
Podesite video karticu pomoću priručnika uz
video karticu.
Jeste li promijenili
video karticu ili
upravljački
program?
Podesite položaj i veličinu slike na zaslonu
pomoću OSD-a.
Jeste li podesili
razlučivost ili
frekvenciju
monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
Uvjerite se da je video kartica do kraja utaknuta u
svoj priključak.
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoću OSD-a.
Zaslon je
defokusiran ili se
OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razlučivost ili
frekvenciju na
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
LED-indikator
treperi, ali na
zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena
kad ste provjerili
Programirane
postavke prikaza
na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju pomoću priručnika
uz video karticu i Pretprogramiranih podešenja.
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
boja. Boje zaslona
su se promijenile
nakon promjene
video kartice.
Jesu li boje
sustava Windows
ispravno
podešene?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control Panel,
Display (Prikaz), Settings (Postavke).
Je li video kratica
ispravno
podešena?
Podesite video karticu pomoću priručnika uz
video karticu.
Pojavila se poruka
koja glasi
"Unrecognized
monitor, Plug &
Play (VESA DDC)
monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronađen
Plug & Play
(VESA DDC)
monitor).
Jeste li instalirali
upravljački
program monitora?
Instalirajte upravljački program monitora prema
uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Pogledajte u
priručniku uz video
karticu da li je
podržana funkcija
Plug & Play (VESA
DDC).
Instalirajte upravljački program monitora prema
uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Provjerite
funkcionira li
MagicTune™
pravilno.
Značajka
MagicTune™ je
dostupna samo za
računalo (VGA) sa
sustavom
Windows koji
podržava Plug and
Play.
* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo
značajku MagicTune™, pratite korake u
nastavku (kod operativnog sustava Windows™
XP);
(Maksimalna frekvencija po razlučivosti se može
razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
Control Panel (Upravljačka ploča) →
Performance and Maintenance (Performanse i
održavanje) → System (Sustav) → Hardware
(Hardver) → Device Manager (Upravitelj
uređajima) → Monitors (Monitor) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug
and Play monitor' pretraživanjem novog
hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke
grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite
popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
MagicTune™ ne
radi pravilno.
Jeste li promijenili
osobno računalo ili
grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na
web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune
Jeste li instalirali
program?
Nakon što prvi put instalirate program, ponovo pokrenite
računalo. Uklonite kopiju programa ako je već instaliran,
ponovo pokrenite računalo te ponovo instalirajte program.
Kako bi računalo nakon instalacije ili uklanjanja programa
normalno radilo, morate ga ponovo pokrenuti.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.
2. Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran
upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 60 Hz.
(Nemojte prekoračiti 60 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite
računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno
instalirajte upravljački program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljačkog programa.
(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razlučivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav
Windows/računalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.
Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite
da voda ne uđe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Isključite računalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.
3. Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet ćete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel isključi ili ošteti.
4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuće poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video
signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s
računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode
1280 X 720 60 Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.
{ U tom slučaju, problem tražite na računalu.
SyncMaster 940NW
Provjera stavki
Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema
slike. Ne mogu
uključiti monitor.
Ne mogu vidjeti
On Screen
Display (zaslonski
izbornik).
Provjera stavki
Rješenje
Je li priključni
kabel ispravno
spojen?
Provjerite spoj priključnog kabela i napajanje.
Možete li na
zaslonu vidjeti "
"Check Signal
Cable" ?
(Priključeno pomoću D-sub kabela)
Provjerite spoj signalnog kabela.
Ako je monitor
uključen, ponovno
podignite računalo
da biste vidjeli
početni zaslon
(login-zaslon), koji
bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (login-zaslon),
podignite računalo u odgovarajućem modu
(sigurnosni mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja)
Možete li vidjeti "
"Not Optimum
Mode"
"Recommended
mode 1440 x 900
60 Hz" na
zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je signal s video
kartice veći od maksimalne razlučivosti i
frekvencije na kojima monitor može ispravno
raditi.
Na zaslonu nema
slike. Treperi li
indikator
uključenosti na
monitoru u
intervalima od 1
sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Jeste li blokirali On
Screen Display
(OSD) kako biste
spriječili izmjene?
Deblokirajte OSD pritiskom i držanjem gumba
MENU barem 5 sekundi.
Napomena: Ako se ne pojavi inicijalni zaslon
(login-zaslon), potražite servis ili svog
dobavljača.
Podesite maksimalnu razlučivost i frekvenciju
tako da monitor može ispravno raditi.
Pritisnite tipku na tipkovnici ili pomaknite miša
kako biste aktivirali monitor i vratili sliku na
zaslon.
Zaslon ima čudne
boje ili je crnobijel.
Zaslon je
odjednom izgubio
uravnoteženost.
Prikazuje li zaslon
samo jednu boju
kao da gledate
zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje
zaslona postale
čudne nakon rada
nekog programa ili
zbog pada sustava
između aplikacija?
Ponovno podignite računalo.
Je li video kratica
ispravno
podešena?
Podesite video karticu pomoću priručnika uz
video karticu.
Jeste li promijenili
video karticu ili
upravljački
program?
Podesite položaj i veličinu slike na zaslonu
pomoću OSD-a.
Jeste li podesili
razlučivost ili
frekvenciju
monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
Uvjerite se da je video kartica do kraja utaknuta u
svoj priključak.
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoću OSD-a.
Zaslon je
defokusiran ili se
OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razlučivost ili
frekvenciju na
monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana podešenja).
LED-indikator
treperi, ali na
zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena
kad ste provjerili
Programirane
postavke prikaza
na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju pomoću priručnika
uz video karticu i Pretprogramiranih podešenja.
Na zaslonu se
prikazuje samo 16
boja. Boje zaslona
su se promijenile
nakon promjene
video kartice.
Jesu li boje
sustava Windows
ispravno
podešene?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control Panel,
Display (Prikaz), Settings (Postavke).
Je li video kratica
ispravno
podešena?
Podesite video karticu pomoću priručnika uz
video karticu.
Pojavila se poruka
koja glasi
"Unrecognized
monitor, Plug &
Play (VESA DDC)
monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronađen
Plug & Play
(VESA DDC)
monitor).
Jeste li instalirali
upravljački
program monitora?
Instalirajte upravljački program monitora prema
uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Pogledajte u
priručniku uz video
karticu da li je
podržana funkcija
Plug & Play (VESA
DDC).
Instalirajte upravljački program monitora prema
uputama za instalaciju upravljačkog programa.
Provjerite
funkcionira li
MagicTune™
pravilno.
Značajka
MagicTune™ je
dostupna samo za
računalo (VGA) sa
sustavom
Windows koji
podržava Plug and
Play.
* Kako bi provjerili podržava li vaše računalo
značajku MagicTune™, pratite korake u
nastavku (kod operativnog sustava Windows™
XP);
(Maksimalna frekvencija po razlučivosti se može
razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
Control Panel (Upravljačka ploča) →
Performance and Maintenance (Performanse i
održavanje) → System (Sustav) → Hardware
(Hardver) → Device Manager (Upravitelj
uređajima) → Monitors (Monitor) → Nakon
brisanja Plug and Play monitora, pronađite 'Plug
and Play monitor' pretraživanjem novog
hardvera.
MagicTune™ je dodatni softver za monitor. Neke
grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu web-stranicu i provjerite
popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/MagicTune
MagicTune™ ne
radi pravilno.
Jeste li promijenili
osobno računalo ili
grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program možete preuzeti na
web-stranici http://www.samsung.com/monitor/magictune
Jeste li instalirali
program?
Nakon što prvi put instalirate program, ponovo pokrenite
računalo. Uklonite kopiju programa ako je već instaliran,
ponovo pokrenite računalo te ponovo instalirajte program.
Kako bi računalo nakon instalacije ili uklanjanja programa
normalno radilo, morate ga ponovo pokrenuti.
Posjetite našu web-stranicu i preuzmite instalacijski softver za MagicTune™ MAC.
Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.
2. Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran
upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.
4. Provjerite je li raspon skeniranja video zaslona postavljen na 56 Hz ~ 75 Hz.
(Nemojte prekoračiti 75 Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite
računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno
instalirajte upravljački program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljačkog programa.
(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razlučivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav
Windows/računalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.
Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite
da voda ne uđe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Isključite računalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.
3. Uključite monitor.
Ako monitor ispravno funkcionira, vidjet ćete okvir na niže prikazanoj ilustraciji.
Ovaj se okvir prikazuje tijekom normalnog rada ako se video kabel isključi ili ošteti.
4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuće poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video
signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s
računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommended mode
1440 x 900 60 Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.
{ U tom slučaju, problem tražite na računalu.
SyncMaster 740NW
Opće specifikacije
Općenito
Naziv modela
SyncMaster 740NW
LCD panel
Veličina
Širina 17 inča dijagonalno (43 cm)
Područje prikaza
372,5 mm (H) x 209 mm (V)
Razmak piksela
0,291 mm (H) x 0,291 mm (V)
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 61 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
6 -bitna boja (262K)
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280x720@60Hz
Maksimalna rezolucija
1280x720@60Hz
ulazni signal, prekinut
odvojena H/V sinkronizacija, kompozitno SOG, 75 Ů ±10%
Maksimalno piksela-sat
81MHz (Analogni)
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel
Dimenzije (ŠxVxD) / (Bez postolja)
404,5 x 247,5 x 60,5 mm ( 15,9 x 9,7 x 2,3 inča)
Dimenzije (ŠxVxD) / Težina (S postoljem)
404,5 x 319,2 x 200,0 mm ( 15,9 x 12,5 x 7,8 inča) / 3,1 kg (6,8 lbs)
VESA prirubnica konzolnog nosača
75 mm x 75 mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosačem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10°C ~ 40°C(50°F ~ 104°F)
Vlaga 10 % ~ 80 %, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20°C ~ 45°C (-4 °F ~113 °F )
Vlaga 5 % ~ 95 %, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini
slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive točke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s
preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjećaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 2.764.800.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i
može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja
(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme.
Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.
Status
Normalan rad
Power-off mod
Napajanje je
isključeno
(napajanje)
EPA/ENERGY 2000
Indikator uključenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Potrošnja struje
Manje od 20 W
Manje od 1 W
Manje od 1 W
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s računalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
učinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se
automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator
uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1280 x 720
44,772
59,885
74,500
-/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
SyncMaster 940NW
Opće specifikacije
Općenito
Naziv modela
SyncMaster 940NW
LCD panel
Veličina
Širina 19 inča dijagonalno (48 cm)
Područje prikaza
408,24mm(H) x 255,15mm(V)
Razmak piksela
0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V)
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16,2M (Hi-FRC)
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1440 x 900@60 Hz
Maksimalna rezolucija
1440 x 900@75 Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0,7 V p-p pozitivno pri 75 Ů ±10% Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
137MHz (Analogno)
Napajanje
AC 100 - 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv
Dimenzije (ŠxVxD)(Bez podnožja)
439 x 289 x 65,4 mm / 17,2 x 11,3 x 2,5 inča
Dimenzije (ŠxVxD) / Težina (Obično postolje)
439 x 360,7 x 200 mm / 17,2 x 14,2 x 7,8 inča (s osnovnim postoljem) / 4,7 kg / 10,3 (Ibs)
Dimenzije (ŠxVxD) / Težina (HAS postolje)
439 x 327,3 x 200 mm / 17,2 x 12,8 x 7,8 inča (s osnovnim postoljem) / 5,9 kg / 13,0 (Ibs)
VESA prirubnica konzolnog nosača
75,0mm x 75,0mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosačem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
10°C ~ 40°C (50°F ~ 104°F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura skladištenja
-20°C ~ 45 °C (-4°F ~ 113°F )
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini
slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Prihvatljive točke
Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije poluvodiča s
preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE, ZELENE, PLAVE i BIJELE
boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli. To nije loša kvaliteta i možete ga
koristiti bez osjećaja neugode.
z Na primjer, broj podpiksela TFT LCD zaslona ovog proizvoda iznosi 3.888.000.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Oprema Klase B (informatička komunikacijska oprema za kućnu upotrebu)
Ovaj proizvod je sukladan odredbama za elektromagnetsku kompatibilnost za kućnu upotrebu i
može se koristiti u svim područjima, uključujući stambena područja
(oprema klase B emitira manje elektromagnetskih valova od opreme klase A).
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme.
Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.
Status
Normalan rad
Power-off mod
Napajanje je
isključeno
(napajanje)
EPA/ENERGY 2000
Indikator uključenosti
Plavi
Plavi, treptavi
Crni
Potrošnja struje
Manje od 42 W
Manje od 1 W
(Off-način rada
(isključeno))
Manje od 1 W
(120 Vac / 220 Vac)
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s računalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
učinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se
automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator
uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(Hz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,000
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
+/+
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,000
+/+
VESA,1280 x 960
60,000
60,000
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
63,891
60,020
108,000
+/+
VESA,1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
VESA, 1440 x 900
55,935
59,887
106,500
-/+
VESA, 1440 x 900
70,635
74,984
136,750
-/+
Mod prikaza
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Kontaktirajte SAMSUNG WORLDWIDE (SAMSUNG ŠIROM SVIJETA)
Ako imate pitanja ili komentara u vezi s proizvodima tvrtke Samsung, obratite se
centru za brigu o kupcima tvrtke Samsung.
North America
U.S.A
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com
CANADA
1-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ca
MEXICO
01-800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/mx
Latin America
ARGENTINE
0800-333-3733
http://www.samsung.com/ar
BRAZIL
4004-0000
http://www.samsung.com/br
CHILE
800-726-7864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA
01-8000112112
http://www.samsung.com.co
COSTA RICA
0-800-507-7267
http://www.samsung.com/latin
ECUADOR
1-800-10-7267
http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR
800-6225
http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA
1-800-299-0013
http://www.samsung.com/latin
JAMAICA
1-800-234-7267
http://www.samsung.com/latin
PANAMA
800-7267
http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO
1-800-682-3180
http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA
1-800-751-2676
http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO
1-800-7267-864
http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA
0-800-100-5303
http://www.samsung.com/latin
Europe
BELGIUM
02 201 2418
http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC
844 000 844
http://www.samsung.com/cz
DENMARK
70 70 19 70
http://www.samsung.com/dk
FINLAND
030-6227 515
http://www.samsung.com/fi
FRANCE
3260 SAMSUNG(7267864)
(€ 0,15/min)
http://www.samsung.com/fr
GERMANY
01805 - 121213 (€ 0,14/Min)
http://www.samsung.de
HUNGARY
06-80-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/hu
ITALIA
800 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG
0032 (0)2 201 24 18
http://www.samsung.lu
NETHERLANDS
0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)
http://www.samsung.com/nl
NORWAY
815-56 480
http://www.samsung.com/no
POLAND
0 801 801 881
http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL
80 8 200 128
http://www.samsung.com/pt
REPUBLIC OF IRELAND
0818 717 100
http://www.samsung.com/uk
SLOVAKIA
0800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sk
SPAIN
902 10 11 30
http://www.samsung.com/es
SWEDEN
0771-400 200
http://www.samsung.com/se
SWITZERLAND
0800-7267864
http://www.samsung.com/ch
U.K
0870 SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/uk
CIS
ESTONIA
800-7267
http://www.samsung.ee
LATVIA
800-7267
http://www.samsung.com/lv
LITHUANIA
8-800-77777
http://www.samsung.lt
KAZAKHSTAN
8 800 080 1188
http://www.samsung.kz
RUSSIA
8-800-200-0400
http://www.samsung.ru
UKRAINE
8-800-502-0000
http://www.samsung.com/ur
UZBEKISTAN
140-1234
http://www.samsung.uz
Asia Pacific
AUSTRALIA
1300 362 603
http://www.samsung.com/au
CHINA
800-810-5858, 010- 6475 1880
http://www.samsung.com.cn
HONG KONG
3698-4698
http://www.samsung.com/hk
INDIA
3030 8282, 1800 1100 11
http://www.samsung.com/in
INDONESIA
0800-112-8888
http://www.samsung.com/id
JAPAN
0120-327-527
http://www.samsung.com/jp
MALAYSIA
1800-88-9999
http://www.samsung.com/my
PHILIPPINES
1800-10-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/ph
SINGAPORE
1800-SAMSUNG (7267864)
http://www.samsung.com/sg
THAILAND
1800-29-3232, 02-689-3232
http://www.samsung.com/th
TAIWAN
0800-329-999
http://www.samsung.com/tw
VIETNAM
1 800 588 889
http://www.samsung.com/vn
Middle East & Africa
SOUTH AFRICA
0860 7267864 (SAMSUNG)
http://www.samsung.com/za
U.A.E
800SAMSUNG (7267864)
8000-4726
http://www.samsung.com/mea
Stručni izrazi
Veličina točkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća
razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija
Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.
Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Primjer :
Ako se isto svjetlo ponovi 60 puta u sekundi to se smatra 60 Hz.
Horizontalna frekvencija
Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija.
Jedinica: kHz
Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)
Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace
metoda (nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlacemetoda (razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako
bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na
TV-aparatima.
Plug & Play
Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard
VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Razlučivost
Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove
'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje
više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.
Primjer :Razlučivost od 1280 X 720 znači da se zaslon sastoji od 1280 horizontalne točkice
(horizontalna razlučivost) i 720 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).
Za bolji prikaz
1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način
kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na
ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.
{
{
Rezolucija: 1280 X 720
Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz
2. Za ovaj proizvod se koristi TFT LCD ploča proizvedena uporabom napredne tehnologije
poluvodiča s preciznošću 1ppm (jedna milijuntina) i većom. Međutim pikseli CRVENE,
ZELENE, PLAVE i BIJELE boje se ponekad čine svjetlijima i mogu se vidjeti neki crni pikseli.
To nije loša kvaliteta i možete ga koristiti bez osjećaja neugode.
{
Primjerice, broj TFT LCD piksela sadržanih u ovom proizvodu je 2.764.800.
3. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za
čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja
upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.
4. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment
function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku
gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite
FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.
5. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste
odsutni od računala dulje vrijeme.
Odgovornost
Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.
© 2007 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te
za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su
registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY
STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao
partner agencije ENERGY STAR®, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® u smislu učinkovitosti u potrošnji
energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)
Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do
pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična
slika.
Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od
zadržavanja slike.
Jamstvo
Jamstvo ne pokriva štetu uzrokovanu zadržavanjem slike.
Sagorjevanje nije pokriveno jamstvom.
Što je zadržavanje slike?
Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No,
ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući
kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje
tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na
novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD
zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.
Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike
Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije
Ex)
z Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.
- Isključite uređaj na 4 sata nakon 20 sata korištenja
- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja
z Koristite čuvar zaslona ako je to moguće
- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika.
z Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru
Display Properties vašeg računala.
Prijedlozi za određene oblike primjene
Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi
Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav
slijedite niže navedene korake:
Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.
Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi
prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.
Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).
Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30
minuta.
Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.
Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike.
Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)
Primjer)
z
Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini
- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta
Primjer)
z
- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.
Primjer)
Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara
zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.
Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.
Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD
zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male
razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu
između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.
Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.
Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.
Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.
Download PDF

advertising