Samsung | 713N | Samsung 713N Korisnički priručnik

Instalacija pogonskog sklopa
Instalacija programa
SyncMaster 713N
Ukoliko se ne pridržavate uputa pod ovim simbolom, može doći do ozljeda ili do oštećenja
uređaja.
Zabranjeno
Obavezno pročitajte i dobro shvatite
Nemojte rasklapati
Izvucite utikač iz utičnice
Nemojte dirati
Uzemljenje za sprječavanje strujnog
Napajanje
Ako ne koristite računalo duže vrijeme, podesite ga na DPMS-mod. Ako koristite
čuvar zaslona, podesite ga na mod aktivnog čuvara zaslona.
Nemojte koristiti oštećeni ili labavi utikač.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte izvlačiti utikač povlačanjem priključnog kabela ili dirati utikač
mokrim rukama.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Koristite samo utikač i utičnicu s odgovarajućim uzemljenjem.
z
Neodgovarajuće uzemljenje može uzrokovati strujni udar ili oštećenje
uređaja.
Čvrsto priključite utikač kabela za napajanje kako se ne bi olabavio.
z
Neispravno priključivanje može izazvati požar.
Nemojte pretjerano savijati utikač i priključni kabel ili stavljati na njih
teške predmete koji ih mogu oštetiti.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte spajati previše produžnih kabela ili utikača u utičnicu.
z
To može uzrokovati požar.
Postavljanje
Ako će monitor biti postavljen na mjestima za koja su karakteristične velike
koncentracije prašine, visoke ili niske temperature, visoka vlažnost zraka,
prisutnost kemikalija ili ako će raditi 24 sata dnevno (npr. zrakoplovne luke,
željezničke stanice i slično), prije postavljanja kontaktirajte ovlašteni servisni
centar.
U suprotnom može doći do ozbiljnih kvarova na monitoru.
Smjestite monitor na mjesto s niskom vlagom i minimalnom količinom
prašine.
z
Može doći do strujnog udara ili požara unutar monitora.
Pazite da Vam monitor ne padne na pod dok ga premiještate.
z
To može uzrokovati oštećenje proizvoda ili ozljede.
Proizvod nemojte postavljati na nestabilne ili premale površine.
z
Proizvod postavite na ravnu, stabilnu površinu jer bi u protivnom mogao
pasti i ozlijediti osobe koje prolaze, osobito djecu.
Proizvod nemojte stavljati na pod.
z
Osobe koje prolaze kraj proizvoda, posebice djeca, mogu se spotaknuti i
pasti preko njega.
Zapaljive predmete poput svijeća, insekticida ili cigareta držite podalje
od proizvoda.
z
U protivnom može doći do požara.
Uređaje za grijanje držite podalje od kabela za napajanje.
z
Otapanje obloge može dovesti do električnog udara ili požara.
Proizvod nemojte instalirati na mjesta gdje je slaba ventilacija, primjerice
na policu, u ormar i sl.
z
Svako povećanje unutarnje temperature može prouzročiti požar.
Pažljivo odložite monitor.
z
Može se oštetiti ili razbiti.
Nemojte odlagati monitor s prednjoj stranom prema dolje.
z
Može se oštetiti TFT-LCD površina.
Nemojte koristiti monitor bez stalka.
z
z
Može se pokvariti ili uzrokovati požar zbog loše ventilacije.
Ako morate koristiti monitor bez priloženog stalka, poduzmite mjere koje
će osigurati potrebnu ventilaciju.
Proizvod prilikom postavljanja držite podalje od zida (više od 10 cm / 4
inča) zbog ventilacije.
z
Loša ventilacija može uzrokovati rast unutarnje temeperature proizvoda
što može rezultirati skraćenim vijekom trajanja komponente i lošijim
performansama.
Čišćenje
Kad čistite kućište monitora ili površinu TFT-LCD-a, brišite ga malo navlaženom,
mekom krpom.
Nemojte prskati deterdžent direktno na monitor.
Čistite mekom krpom natopljenom preporučenim deterdžentom.
Ako je konektor između utikača i pina prašan ili prljav, očistite ga suhom
krpom.
z
Prljavi kontektor može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prije čišćenja proizvoda obavezno iskopčajte kabel za napajanje.
z
U protivnom može doći do električnog udara ili požara.
Isključite kabel za napajanje iz utičnice i mekom, suhom krpom obrišite
proizvod.
z
Nemojte koristiti nikakve kemikalije poput voska, benzina, alkohola,
razrjeđivača, insekticida, osvježivača zraka, maziva ili sredstava za
pranje rublja.
Obratite se servisnom centru ili službi za korisnike za čišćenje
unutrašnjosti jednom godišnje.
z
Održavajte unutrašnjost proizvoda čistim. Prašina koja se nakupila u
unutrašnjosti za vrijeme dužeg vremenskog razdoblja može uzrokovati
kvarove ili požar.
Ostalo
Nemojte skidati poklopac (ili stražnju stranu).
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Prepustite servis kvalificiranim serviserima.
Ako Vaš monitor ne radi ispravno - naročito ako se čuju neobični
zvukovi ili iz njega dopire neobičan miris - odmah ga odspojite iz
utičnice i nazovite ovlaštenog zastupnika ili servis.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Proizvod držite podalje od mjesta gdje može doći u dodir s uljem, dimom
ili vlagom; nemojte ga instalirati u vozilo.
z
z
To bi moglo izazvati kvar, električni udar ili požar.
Ne upotrebljavajte monitor pokraj vode ili na otvorenom prostoru gdje bi
mogao biti izložen snijegu ili kiši.
Ako Vam monitor padne ili se kućište ošteti, isključite monitor i izvucite
kabel iz utičnice.
Obratite se Service Center (servisnom centru) .
z
Monitor može biti u kvaru i izazvati električni udar ili požar.
Izvucite utikač iz utičnice za vrijeme oluja ili grmljavinskih oluja ili ako ga
nećete koristiti duže vrijeme.
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Nemojte pokušavati premiještati monitor tako da ga vučete za priključni
ili signalni kabel.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pomicati monitor desno ili lijevo tako da ga vučete samo za
priključni ili signalni kabel.
z
To može uzrokovati kvar, strujni udar ili požar izazvan oštećenjem
kabela.
Nemojte pokrivati otvore na kućištu monitora.
z
Loša ventilacija može uzrokovati kvar ili požar.
Nemojte odlagati teške predmete na monitor.
z
z
To može uzrokovati strujni udar ili požar.
Ako je u monitor dospjela neka nepoznata tvar, iskopčajte kabel za
napajanje i obratite se Servisnom centru.
Proizvod čuvajte podalje od samozapaljivih kemijskih sprejeva ili
zapaljivih tvari.
z
To može uzrokovati eksploziju ili požar.
Držite monitor podalje od magnetnih predmeta.
z
Oni mogu izazvati gubitak boje ili iskrivljenje slike.
U otvore za ventilaciju, AV ulaz i ulaz za slušalice nemojte stavljati
metalne predmete poput štapića, žice ili svrdala ili zapaljive predmete
poput papira ili šibica.
z
To može prouzročiti požar ili električni udar. Ako u uređaj uđu voda ili
druge tvari, isključite uređaj, iskopčajte ga iz napajanja i kontaktirajte
Servisnom Centru.
Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
z
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenut sliku
(screensaver) kad ste odsutni od računala dulje vrijeme.
Prilagodite rezoluciju i frekvenciju razinama koje odgovaraju modelu.
z
Neodgovarajuća rezolucija može uzrokovati neželjenu kvalitetu slike.
17" inča - 1280 X 1024
Neprekidno gledanje u zaslon s premalene udaljenosti može oštetiti vid.
Svakih sat vremena rada na računalu napravite pauzu od pet minuta
kako biste odmorili oči.
Uređaj nemojte montirati na nestabilne ili neravne površine ili na mjesta
koja su podložna vibracijama.
z
Nemojte ispustiti uređaj jer se tako možete ozlijediti ili oštetiti uređaj.
Mjesta koja su podložna vibracijama mogu skratiti vijek trajanja uređaja
ili uzrokovati njegovo zapaljenje.
Prilikom pomicanja monitora isključite i iskopčajte kabel za napajanje.
Provjerite jesu li svi kabeli uključujući kabel antene i kabele za druge
uređaje iskopčani prije pomicanja monitora.
z
Neiskopčavanje monitora može prouzročiti štetu i uzrokovati požar ili
strujni udar.
Proizvod postavite izvan dosega djece jer bi ga djeca mogla oštetiti.
z
U slučaju pada na osobu proizvod može izazvati ozljede pa čak i smrt.
Kada proizvod ne koristite dulje vrijeme, isključite ga iz napajanja.
z
U protivnom može doći do otpuštanja topline zbog nakupljene prašine ili
oštećene izolacije, što može prouzročiti električni udar ili požar.
Na proizvod nemojte stavljati omiljene dječje predmete (ili bilo što njima
zanimljivo).
z
Djeca se mogu pokušati popeti kako bi dohvatila taj predmet. Proizvod
bi mogao pasti i izazvati ozljede ili čak smrt.
Molimo provjerite da se sljedeće komponente nalaze u kompletu s monitorom.
Ako neke komponente nedostaju, obratite se svom dobavljaču.
Raspakiravanje
Izborno 1
Monitor i obično postolje
Dno
Izborno 2
Monitor i zglobno postolje
Priručnik
Upute za korisnike,
Kratke upute za montažu
Jamstveni list
(Nije priložen u svim
državama)
D-sub kabel
Priključni kabel
pogonski sklop monitora,
Natural Color(Natural Color
Pro) & MagicTune™CD sa
softverom
Kabel
Prednja strana
1.
gumb Menu (izbornik)
[ ]
Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili
povratak na prethodni izbornik.
2.
MagicBright tipka [
MagicBright je nova karakteristika koja omogućuje optimalno
gledanje okoline ovisno o sadržaju slike koju gledate. Na
raspolaganju su sljedeći načini rada: tekst (Text), Internet i zabava
(Entertain). Svaki od gore navedenih načina ima svoju
pretkonfiguriranu jačinu svjetlosti. Možete jednostavno odabrati
jednu od tri postave pritiskom na MagicBright kontrolne tipke.
1) Custom
Iako su ih naši inženjeri pažljivo birali, pretkonfigurirane
vrijednosti možda neće biti idealne za vaš ukus i osjećaj
udobnosti pri gledanju.
U tom slučaju dotjerajte Brightness (svjetlinu) i Contrast
(kontrast) putem OSD izbornika.
2) Text : normalna svjetlina
Za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
]
3) Internet : srednje jaka svjetlina
Za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
4) Entertain : izražena svjetlina
Za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
>>Kliknite ovdje za prikaz animacije.
3.
Gumb za namještanje
svjetlosti slike [ ]
Kad OSD nije na ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti
svijetla.
2,3. Gumbi za podešavanje Ovi gumbi Vam omogućavaju da istaknete i podesite stavke u
izborniku.
[
]
4.
Pritisni tipku [ ] /
Upotrebljava se za izbor OSD izbornika.
5.
Auto tipka
Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
6.
gumb Power
(napajanje)
Ovim gumbom uključujete i isključujete monitor.
7.
Indikator uključenosti
Ova lampica svijetli zeleno za vrijeme normalnog rada i zatreperi
zeleno dok monitor sprema podešenja.
Napomena : Vidi funkciju PowerSaver opisanu u priručniku za ostale detalje u svezi s
funkcijama uštede energije. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u
uporabi ili ako ga nećete koristiti duže vrijeme.
Stražnja strana
(Konfiguracija stražnje strane monitora se može razlikovati od proizvoda do proizvoda.)
1.
Mrežni priključak
2.
D-sub 15-pin port
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani
monitora.
Priključite kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani
monitora.
Napomena : Vidi Spajanje monitora za ostale detalje u svezi sa spajanjem kabela.
1.
Spojite mrežni kabel monitora na mrežni priključak na stražnjoj strani monitora.
Utaknite priključni kabel monitora u najbližu utičnicu.
2-1.
Pomoću D-sub (analognog) priključka na video kartici.
Priključite kabel na 15-pinski D-sub priključak na stražnjoj strani monitora.
2-2.
Povezano na Macintosh
Priključite monitor na Macintosh računalo pomoću D-SUB priključnog kabela.
2-3.
Kod starijih Macintosh modela potrebno je povezati monitor pomoću posebnog Mac adaptera.
3.
Uključite računalo i monitor. Ako monitor prikazuje sliku, instalacija je završena.
Postavljanje monitora
Monitor i podnožje
Zglobno postolje
A. Blokada u stalku
Stavljanje podloge
Ovaj monitor prihvaća 100mm x 100mm VESA odgovarajuću prirubnicu konzolnog nosača.
Obično postolje
A. Monitor
Zglobno postolje
B. Prirubnica konzolnog nosača
1. Isključite monitor i izvucite priključni kabel.
2. Položite LCD TV licem prema dolje, na ravnu površinu s jastukom ili drugim mekim
materijalom kako biste zaštitili monitor.
3. Skinite dva vijka i maknite stalak s LCD monitora.
4. Poravnajte prirubnicu konzolnog nosača s rupama za učvršćenje na poleđini kućišta i
stegnite je s četiri vijka koji su isporučeni zajedno sa konzolonim nosačem, zidnim nosačem
ili drugim nosačima
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog do
drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Windows ME
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows ME Driver" (Windows ME upravljački program).
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (Instalirati) u prozoru "Warning" (Upozorenje).
5. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Windows XP/2000
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Windows XP/2000 Driver" (Windows XP/2000 upravljački program).
3. Izaberite model monitora s popisa modela i zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
4. Pritisnite gumb "Install" (Instalirati) u prozoru "Warning" (Upozorenje).
5. Ako vidite sljedeći prozor "Message" (Poruka), pritisnite gumb "Continue
Anyway" (Ipak nastaviti). Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod
Samsung Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
6. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Windows XP | Windows 2000 |Windows Me |Windows NT | Linux
Kad Vas operativni sustav zatraži upravljački program za monitor, umetnite CD-ROM
priložen monitoru. Instalacija upravljačkog programa se ponešto razlikuje od jednog
do drugog operativnog sustava. Pridržavajte se uputa za Vaš operativni sustav.
Pripremite praznu disketu (CD) i preuzmite datoteku s upravljačkim programom na ovdje
prikazanim internet-stranicama.
Internetstranice:
z
http://www.samsung.com/ (Worldwide)
http://www.samsungusa.com/monitor (USA)
http://www.sec.co.kr/monitor (Koreja)
http://www.samsungmonitor.com.cn/ (Kina)
Microsoft® Windows® XP operativni sustav
1. Umetnite CD u CD-ROM jedinicu.
2. Pritisnite "Start" —> "Control Panel" zatim pritisnite na ikonu "Appearance and
Themes" (Izgled i teme).
3. Pritisnite ikonu "Display" (prikaz) i zatim izaberite predlošku "Settings" (postavke) i zatim
pritisnite "Advanced." (napredni).
4. Pritisnite gumb "Properties" (svojstva) na predlošku "Monitor" i izaberite predlošku
"Driver" (upravljački program).
5. Pritisnite "Update Driver.." (ažurirati upravljački program) i izaberite "Install from a list
or.." (instalirati s popisa ili ... ) zatim pritisnite gumb "Next" (Dalje).
6. Izaberite "Don't search ,I will.." (Ne pretraživati, ja ću ..), zatim pritisnite "Next" (dalje) i
nakon toga pritisnite "Have disk" (imam disketu/CD).
7. Pritisnite gumb "Browse" (pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver) i izaberite model
monitora u popisu modela i pritisnete gumb "Next" (dalje).
8. Ako vidite sljedeći prozor "Message", (Poruka) pritisnite gumb "Continue Anyway" (Ipak
nastaviti). Zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
Ovaj upravljački program za monitor ima ovjereni MS logotip i instalacija neće oštetiti
operativni sustav. Ovaj ovjereni upravljački program se nalazi na internetu pod Samsung
Monitor Homepage
http://www.samsung.com/.
9. Pritisnite gumb "Close" (zatvoriti) i zatim nastavite pritiskati gumb "OK" (U redu).
10. Instalacija upravljačkog programa monitora je završena.
Microsoft® Windows® 2000 operativni sustav
Ako se na monitoru prikaže poruka "Digital Signature Not Found" (nije pronađen
digitalni potpis), provedite sljedeće korake.
1. Izaberite gumb "OK" (U redu) na prozoru "Insert disk" (Umetnuti disketu/CD).
2. Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) na prozoru "File Needed" (potrebna je datoteka).
3. Izaberite A:(D:\Driver) zatim pritisnite gumb "Open" (otvoriti) i zatim pritisnite gumb "OK" (U
re
Instalacija
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite "Advanced.." (Napredni).
Izaberite "Monitor".
Slučaj1:Ako gumb "Properties" (Svojstva) nije aktivan, to znači da je monitor ispravno
konfiguriran. Molimo prekinite instalaciju
Slučaj2:Ako je gumb "Properties" (Svojstva) aktivan, pritisnite gumb "Properties" (Svojstva) i
zatim provedite jedan za drugim sljedeće korake.
Pritisnite "Driver" (Upravljački program) i zatim pritisnite na "Update Driver.." (Ažurirati
upravljački program) i zatim pritisnite na gumb "Next" (Dalje).
Izaberite "Display a list of the known drivers for this device so that I can choose a
specific driver" (Prikazati popis poznatih upravljačkih programa za ovaj uređaj tako da
mogu izabrati odgovarajući upravljački program), zatim pritisnite "Next" (Dalje) i zatim
pritisnite "Have disk" (Imam disketu/CD).
Pritisnite gumb "Browse" (Pregledati) i zatim izaberite A:(D:\Driver).
Pritisnite gumb "Open" (Otvoriti) i zatim pritisnite "OK" (U redu).
Izaberite model Vašeg monitora i pritisnite gumb "Next" (Dalje) i zatim pritisnite gumb
"Next" (Dalje).
Pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb "Close" (Zatvoriti).
Ako vidite prozor "Digital Signature Not Found" (nije pronađen digitalni potpis),
pritisnite gumb "Yes" (Da). Još pritisnite gumb "Finish" (Završiti) i zatim gumb
"Close" (Zatvoriti).
Microsoft® Windows® Millennium operativni sustav
1. Pritisnite "Start" , "Setting" (Postavke), "Control Panel".
2. Dva puta pritisnite na ikonu "Display" (Prikaz).
3. Izaberite predlošku "Settings" (Postavke) i zatim pritisnite gumb "Advanced
Properties" (Napredna svojstva).
4. Izaberite predlošku "Monitor".
5. Pritisnite gumb "Change" (Promijeniti) u području "Monitor Type" (tip monitora).
6. Izaberite "Specify the location of the driver" (Specificirati lokaciju upravljačkog programa).
7. Izaberite "Display a list of all the driver in a specific location.." (Prikazati popis svih
upravljačkih programa na specifičnoj lokaciji) i zatim pritisnite gumb "Next" (Sljedeći).
8. Pritisnite gumb "Have Disk" (Imam disketu/CD)
9. Specificirajte A:\(D:\driver) zatim pritisnite gumb "OK" (U redu).
10. Izaberite "Show all devices" (Prikazati sve uređaje) i izaberite monitor koji odgovara
monitoru spojenom na Vaše računalo i pritisnite "OK" (U redu).
11. Nastavite pritiskati gumb "Close" (Zatvoriti) i gumb "OK" (U redu) sve dok ne zatvorite prozor
Display Properties (Svojstva prikaza).
(Možete dobiti i neki drugi prikaz upozoravajuće poruke ili neke druge poruke, u tom slučaju
pritisnite odgovarajuću opciju za Vaš monitor.)
Microsoft® Windows® NT operativni sustav
1. Pritisnite Start, Settings, (Postavke) Control Panel, i zatim dva puta pritisnite na ikonu
Display (Prikaz).
2. U prozoru Display Registration Information (informacije o registraciji prikaza), pritisnite
predlošku Settings (Postavke) i zatim pritisnite All Display Modes (Svi modovi prikaza).
3. Izaberite mod koji želite koristiti (razlučivost, broj boja, i vertikalna frekvencija) i zatim
pritisnite OK (U redu).
4. Pritisnite gumb Apply (Primijeniti) ako vidite da zaslon dobro radi nakon pritiska na Test. Ako
zaslon ne radi dobro, promijenite u drugi mod (mod s nižom razlučivosti, manje boja ili nižom
frekvencijom).
Napomena : Ako nema moda pod All Display Modes (Svi modovi prikaza), izaberite
razlučivost i vertikalnu frekvenciju preko Preset Display Modes (Pretprogramirani
modovi prikaza) u uputama za korisnika.
Linux operativni sustav
Da biste izvršili X-Window, treba Vam datoteka X86Config, koja je tip sistemske datoteke.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Pritisnite Enter na prvi i drugi prikaz nakon što ste izvršili datoteku X86Config.
Treći prikaz je za podešavanje miša.
Podesite miš računala.
Sljedeći prikaz je za biranje tipkovnice.
Podesite tipkovnicu računala.
Sljedeći prikaz je za podešavanje monitora.
Prvo podesite horizontalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti
frekvenciju.)
8. Podesite vertikalnu frekvenciju Vašeg monitora. (Možete direktno unijeti frekvenciju.)
9. Unesite naziv modela Vašeg monitora. Ovi podaci neće utjecati na stvarno izvršenje XWindow datoteke.
10. Završili ste s podešavanjem monitora.
Izvršite X-Window nakon podešavanja ostalog potrebnog hardvera.
Natural Color
Softverski program Natural Color
Jedan od novijih problema kod uporabe računala je taj da boja slika ispisanih pisačem ili
drugih slika skeniranih skenerom ili snimljenih digitalnom kamerom nije ista kao ona prikazana
na monitoru.
Softver Natural Color je pravo rješenje za ovaj problem. To je sustav upravljanja bojama koji je
razvila tvrtka Samsung Electronics zajedno s koreanskim institutom Electronics &
Telecommunications Research Institute (ETRI). Ovaj sustav je dostupan samo za monitore
tvrtke Samsung i omogućuje da boja slika na monitoru bude ista kao i boje ispisanih ili
skeniranih slika.
Za više detalja, pročitajte Pomoć (F1) u softverskom programu.
Instalacija softvera Natural Color
Umetnite CD priložen monitoru Samsung u CD-ROM jedinicu. Zatim će se pojaviti inicijalni
zaslon instalacije programa. Pritisnite na Natural Color na inicijalnom zaslonu za instalaciju
softvera Natural Color. Za ručnu instalaciju programa, umenite CD priložen monitoru Samsung
u CD-ROM jedinicu, pritisnite gumb [Start] sustava Windows i zatim izaberite [Execute]
(Izvršiti).
Upišite D:\color\eng\setup.exe i zatim pritisnite tipku <Enter>.
(Ako disk u koji je umetnut CD nije D:\, unesite odgovarajući disk.)
Brisanje softverskog programa Natural Color
Izaberite [Setting] (Postavke)/[Control Panel] u izborniku [Start] zatim dva puta pritisnite
[Add/Delete a program] (Dodati/obrisati program).
Izaberite Natural Color na popisu i zatim pritisnite gumb [Add/Delete] (Dodati/obrisati).
1. Otvara OSD izbornik. Upotrebljava se za izlaz iz OSD izbornika ili povratak na prethodni izbornik.
2. Uskladi stavke u izborniku.
3. Uskladi stavke u izborniku.
4. Aktivirajte označenu stavku u izborniku.
5. Koristite ovu tipku za automatsko podešavanje direktnog pristupa.
AUTO
MENU (izbornik)
Opis
Kad je pritisnuta 'AUTO' tipka, pojavljuje se ekran automatskog
podešavanja na sredini animiranog ekrana.
Za automatsko izoštravanje izvršite funkciju 'AUTO' dok je uključen 'AUTO
PATTERN'.
AUTO
z
z
Ako automatsko dotjerivanje ne radi pravilno, ponovo pritisnite gumb
Auto (Automatsko) da biste preciznije ugodili sliku.
Ako na upravljačkoj ploči promijenite razlučivost, automatski će se
izvršiti funkcija Auto.
MagicBright™
MENU (izbornik)
MagicBright™
Opis
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim
pretkonfiguriranim načinima rada.
- četiri različita načina rada (Custom/Text/Internet/Entertain)
Brightness
MENU (izbornik)
Opis
Podesite svjetlinu.
Brightness
1. Picture
Brightness
Contrast
2. Color
Color Tone
Color Control
Gamma
3. Image
Coarse
Fine
Sharpness
H-Position
V-Position
4. OSD
Language
H-Position
V-Position
Transparency
Display Time
5. Setup
6. Information
Image Reset
Color Reset
Picture
MENU (izbornik)
Brightness
Contrast
Opis
Početak
rada/Stop
Podesite svjetlinu.
Direktne kontrolne karakteristike : Kad OSD nije na
ekranu, pritisnite tipku za usklađivanje jakosti svijetla.
Podesite kontrast.
Color
MENU (izbornik)
Color Tone
Color Control
Gamma
Image
Opis
Nijansu boje moguće je promijeniti i jedan od četiri moda
može biti odabran - Cool (hladno), normal (normalno),
Warm (toplo) i Custom (standardno).
Slijedite ove korake da biste zasebno dotjerivali ravnotežu
R, G i B boja.
Odaberite jednu od tri definirane game.
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Coarse
Uklanja smetnje poput okomitih pruga. Grubo dotjerivanje
može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz
možete vratiti u sredinu zaslona pomoću izbornika
Horizontal Control.
Fine
Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga. Ako se smetnje
zadrže i nakon dotjerivanja putem izbornika Fine,
ponovite dotjerivanje nakon što ste izmijenili frekvenciju
(radni takt).
Sharpness
Slijedite ove upute za promjenu jasnoće slike.
H-Position
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne pozicije
prikaza na monitoru.
V-Position
Slijedite ove upute za promjenu vertikalne pozicije prikaza
na monitoru.
OSD
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Opis
Language
Slijedite ove korake za promjenu jezika korištenog u
izborniku. Možete izabrati jedan od sedam jezika.
(engleski, njemački, španjolski, francuski, talijanski,
švedski, ruski)
Napomena: Izabrani jezik utječe samo na jezik OSD-a.
Nema utjecaja na rad softvera na računalu.
H-Position
Možete promijeniti horizontalnu poziciju kad se OSD
izbornik pojavi na monitoru.
V-Position
Možete promijeniti vertikalnu poziciju kad se OSD izbornik
pojavi na monitoru.
Transparency
Mijenja prozirnost pozadine OSD-a.
Display Time
Izbornik će se automatski isključiti ako tijekom određenog
vremena ne bude nikakvog dotjerivanja.
Možete odrediti vrijeme čekanja prije nego što se izbornik
isključi.
Setup
Početak
rada/Stop
MENU (izbornik)
Početak
rada/Stop
Opis
Image Reset
Parametri slike su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Color Reset
Parametri boje su zamijenjeni tvornički zadanim
vrijednostima.
Information
MENU (izbornik)
Information
Opis
Prikazuje izvor videa, mod prikaza na OSD ekranu.
Pregled | Instalacija | OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Otklanjanje poteškoća ;
Pregled
Što je MagicTune™
Rad monitora može varirati ovisno o grafičkoj kartici, računalu, uvjetima osvjetljenja i drugim faktorima u radnoj
okolini. Da biste dobili najbolju moguću sliku na monitoru, morate ga ugoditi prema svojim specifičnim
postavkama. Nažalost, ručne komande za ugađanje slike često stvaraju velike poteškoće. Za odgovarajuće
ugađanje potreban je jednostavan program koji će vas korak po korak voditi kroz postupak dobivanja
sveukupno najbolje kvalitete slike.
U većini slučajeva već jednostavno dotjerivanje svjetline ili kontrasta zahtijeva navigaciju pomoću zaslonskih
(OSD) izbornika s više razina koje nije lako razumjeti. Osim toga, nema povratnih informacija koje bi vam
pomogle da ispravno dotjerate postavke monitora. MagicTune™ je softverski uslužni program koji vas vodi kroz
postupak ugađanja pomoću lako razumljivih uputa i specifičnih pozadinskih uzoraka za svaku kontrolu monitora.
Postavke prikaza za svakog korisnika mogu se spremiti, što omogućuje jednostavan odabir karakteristika prikaza
ako se računalom služi više korisnika ili ako jedan korisnik ima više definiranih pretprogramiranih postavki za
različite sadržaje i ambijentalna osvjetljenja.
Osnovna funkcionalnost
MagicTune™ je softverski alat koji omogućuje dotjerivanje postavki monitora i ugađanje boja pomoću protokola
DDC/CI (Display Data Channel Command Interface – Naredbeno sučelje kanala za prikaz podataka)
Sva dotjerivanja prikaza vrše se pomoću softvera kako bi se eliminirala potreba za korištenjem zaslonskih (OSD)
izbornika monitora. protocol. MagicTune podržava Windows 98SE, Me, 2000, XP Home i XP Professional.
MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost jednostavnog spremanja i korištenja
konfiguracija monitora koje su najbolje prilagođene vama.
OSD način rada
OSD način rada omogućuje jednostavno dotjerivanje postavki monitora bez poduzimanja unaprijed definiranih
koraka. S lakoćom možete pristupiti željenoj stavci izbornika.
Pregled | Instalacija
| OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Otklanjanje poteškoća ;
Instalacija
1.
Umetnite instalacijski CD u CD-ROM uređaj.
2.
Kliknite instalacijsku datoteku za MagicTune.
3.
Odaberite jezik instalacije i kliknite “Next“ (Dalje).
4.
Kad se pojavi prozor čarobnjaka InstallShield Wizard, kliknite "Next."
5.
Odaberite "I accept the terms of the license agreement" (Prihvaćam odredbe ugovora o licenciranju) da
biste prihvatili uvjete upotrebe.
6.
Odaberite mapu u koju želite instalirati program MagicTune.
7.
Kliknite "Install" (Instaliraj).
8.
Pojavit će se prozor "Installation Status" (Stanje instalacije).
9.
10.
Kliknite "Finish" (Završi).
Kad instalacija bude dovršena, ikona programa MagicTune 3.5 pojavit će se na vašoj radnoj površini.
Dvaput kliknite ikonu da biste pokrenuli program.
Ikona izvršavanja programa MagicTune možda se neće pojaviti, ovisno o
specifikacijama računalnog sustava ili monitora. Ako se to dogodi, pritisnite tipku F5.
Poteškoće prilikom instalacije
Na instalaciju programa MagicTune 3.5 mogu utjecati faktori kao što su grafička kartica, matična ploča i mrežno
okruženje. Ako naiđete na poteškoće, proučite odjeljak "Troubleshooting".
Minimalna konfiguracija sustava
Operacijski sustavi
z
z
z
z
z
Windows
Windows
Windows
Windows
Windows
98 SE
Me
2000
XP Home Edition
XP Professional
Hardver
z
z
32 MB ili više memorije
25 MB ili više prostora na tvrdom disku
* Za dodatne informacije posjetite web-mjesto programa MagicTune.
Pregled | Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Otklanjanje poteškoća ;
MagicTune™ omogućuje brzo i precizno ugađanje prikaza uz mogućnost jednostavnog
spremanja i korištenja konfiguracija monitora koje su najbolje prilagođene vama.
z
z
z
Ovisno o specifikacijama svakog pojedinog monitora, rad s OSD-om
može u određenoj mjeri odudarati od objašnjenja danih u knjižici s
uputama
Kad je uključena funkcija Pivot, dio programa MagicTune možda neće
pravilno raditi.
Način rada MagicTune ovisi o modelu monitora.
OSD način rada
OSD način rada olakšava dotjerivanje postavki na svim monitorima. Kad je odabran, jezičci pri vrhu upravljačkog
prozora prikazuju općenite opise stavki podizbornika za dotjerivanje postavki. Kad je odabran, svaki jezičac
prikazuje popis izbornika. Radi bržeg dotjerivanja postavki monitora, OSD način rada omogućuje jednostavan i
praktičan pristup svim jezičcima i stavkama podizbornika.
Funkcije gumba
OK (U redu)
Primjenjuje načinjene izmjene i napušta MagicTune.
Reset (Ponovno
postavi)
Vrijednosti prikazane u aktivnom upravljačkom prozoru vraća na one koje preporučuje
proizvođač.
Cancel (Odustani)
Napušta MagicTune ne primjenjujući načinjene izmjene. Ako u upravljačkom prozoru niste
načinili nikakve izmjene, klik na "Cancel" nema nikakvog učinka.
Jezičac Picture (Slika)
Omogućuje korisniku dotjerivanje zaslonskih postavki na željene vrijednosti.
j Resolution n
k
l
m
i Brightness n
j
k
l
m
n
j Contrast n
k
l
m
j MagicBright
k
l
m
Brightness
Cijeli zaslon čini svjetlijim ili tamnijim. Ako svjetlina nije postavljena na odgovarajuću
razinu, možda neće biti moguće razaznati pojedinosti u tamnijim dijelovima slike.
Prilagodite svjetlinu optimalnim uvjetima prikaza.
Contrast
Regulira razliku u svjetlini svijetlih i tamnih područja na zaslonu. Određuje oštrinu slike.
Resolution
Prikaz svih razlučivosti zaslona koje program podržava.
Zatim ponovo pritisnite gumb MagicBright™ da biste kružili dostupnim pretkonfiguriranim
načinima rada.
- četiri različita načina rada
MagicBright™
1.
2.
3.
4.
Text (Tekst): za rad s dokumentacijom ili većim količinama teksta.
Internet: za rad s materijalima u kojima se kombiniraju slika i tekst.
Entertain (Razonoda): za gledanje filmova s medija kao što su DVD ili VCD.
Custom (Proizvoljno): Iako su ih naši inženjeri birali vrlo pažljivo, predkonfigurirane
vrijednosti možda neće odgovarati vašim očima i sklonostima. U tom slučaju
dotjerajte Brightness (Svjetlinu) i Contrast (Kontrast) putem OSD izbornika.
Jezičac Color (Boja)
Dotjeruje "toplinu" boja pozadine monitora ili slike.
i Color Tone n
j
k
l
m
n
j Color Control n
k
l
m
j Calibration
k
l
m
Color Tone
(Nijansa boje)
Omogućuje mijenjanje nijanse boje.
z
z
Warm - Normal - Cool
Custom
Dotjeruje boju slike na monitoru.
Color Control
Boju monitora možete izmijeniti u željenu boju.
(Kontrola boje)
z
Calibration
(Kalibracija)
R-G-B
Postupak optimiziranja i održavanja boja koje ste odabrali. Vidjet ćete da je MagicTune
izrazito koristan ako se ubrajate u osobe koje žele vrlo preciznu i točnu reprodukciju slike –
uključujući slike s Interneta te one s digitalnog fotoaparata ili skenera.
Jezičac Image (Slika)
Dotjeruje vrijednosti za Position, Size i Rotation slike.
i Image Setup n
j
k
l
m
n
j Position
k
l
m
z
Image Setup
(Postavljanje
slike)
z
z
Position
Fine: Uklanja smetnje poput vodoravnih pruga.
Ako se smetnje nastave i nakon dotjerivanja pomoću izbornika Fine (Fino),
ponovite dotjerivanje nakon izmjene frekvencije (radnog takta).
Coarse : Uklanja smetnje poput okomitih pruga.
Grubo dotjerivanje može utjecati na položaj prikaza na zaslonu. Prikaz možete
vratiti u sredinu zaslona pomoću izbornika Horizontal Control.
Auto Setup : Automatsko podešavanje omogućava monitoru da se samostalno
podesi na dolazeći video signal. Vrijednosti preciznog, grubog usklađivanja i
položaja se automatski podešavaju.
Slijedite ove upute za promjenu horizontalne, vertikalne pozicije prikaza na monitoru.
Jezičac Option (Mogućnosti)
MagicTune možete konfigurirati koristeći sljedeće mogućnosti.
Otvara dijaloški okvir Preferences. Korištene postavke imat će "V" u potvrdnom okviru. Da
biste uključili ili isključili bilo koju osobnu postavku, dovedite pokazivač iznad potvrdnog
okvira i kliknite.
Preferences
(Osobne
postavke)
z
z
Source Select
z
z
Enable task tray menu (Omogućivanje izbornika na traci zadataka)
Za pristup izbornicima programa MagicTune kliknite ikonu u [izborniku na traci
zadataka].
Izbornici se ne prikazuju ako je mogućnost [Enable System Tray] isključena u
odjeljku [Options] ' [Basic Settings].
Select Language (Odabir jezika)
odabrani jezik odnosi se samo na OSD.
Analog
Digital
Support Tab Definition
Shows the Asset ID and the version number of the program, and allows you to use the Help feature.
Help
Visit the MagicTune website or click to open the Help files (User Manual) if you need any help
installing or running MagicTune. The User Manual opens within a basic browser window.
Asset ID (ID
uređaja)
Za kontrolu monitora klijenta možete koristiti poslužitelja.(Morate instalirati program
poslužitelja kako biste ovaj program koristili kao klijent)
Version
User Name (Korisničko
ime)
Prikazuje korisničko ime koje je registrirano u osobnom računalu.
User ID (ID
korisnika)
Prikazuje ID korisnika koji je registriran u osobnom računalu.
Server IP (IP
poslužitelja)
Unesite IP poslužitelja.
Department (Odjel)
Unesite odjel.
Location (Lokacija)
Unesite lokaciju.
Prikazuje broj verzije programa MagicTune.
Pregled | Instalacija | OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija | Otklanjanje poteškoća ;
Kalibracija boja(Color Calibration)
1. Kalibracija boja(Color Calibration)
“Kalibracija boja(Color Calibration)” vodi vas do optimalnih uvjeta prikaza boja na vašem monitoru.
Nastavite sa sljedećih 5 koraka za postizanje optimalnog prikaza boja.
1.
2.
3.
4.
5.
Pomoću “Brightness control bar(Trake za kontrolu svjetline)” regulirajte svjetlinu kontrolne točke i pozadinskog
uzorka.
Kad na “Control patch(kontrolnoj točki)” uočite određenu nijansu boje, pomaknite pokazivač u smjeru te nijanse
služeći se “Color reference Circle(Referentnim krugom boja)”.
=> Kada dovršite dotjerivanje, na kontrolnoj točki nećete moći opaziti nikakve nijanse boja.
Kad dovršite dotjerivanje iz 1. koraka, kliknite gumb “Next” (Dalje).
Ponovite postupke opisane pod 1), 2) i 3) za preostale korake 2-5.
Učinak kalibracije lako možete vidjeti klikom na gumb “Preview” (Pregled)!
Na koji način više korisnika može koristiti ugođene postavke boja
Definicija
Kada monitor koristi više korisnika, moguće je spremiti vrijednosti ugođene pomoću kalibracije boja za svakog
pojedinog korisnika Moguće je spremiti 5 različitih postavki boja.
1.
2.
Kako spremiti prilagođene postavke boja:
Pritisnite Next (Sljedeće) za promjenu u Apply (Primjena), a zatim spremite prilagođene postavke boja. Moguće
je spremiti do 5 postavki.
Kako primijeniti spremljene postavke boja:
Pritisnite gumb Multi User (Više korisnika) na glavnom zaslonu da biste odabrali i koristili jednu od spremljenih
postavki boja.
2. Pregled(Preview)
Pritisnite gumb “Preview” u odjeljku “Color Calibration“.
Prikazat će se sljedeća slika.
1.
2.
Pritisnite gumb “View Calibrated” da biste vidjeli učinak svoje kalibracije.
Pritisnite gumb “View Uncalibrated” da biste vidjeli izvornu sliku.
Pregled | Instalacija | OSD način rada
| Kalibracija boja
| Deinstalacija
| Otklanjanje poteškoća ;
Deinstalacija
Program MagicTune moguće je deinstalirati samo pomoću mogućnosti "Add or Remove Programs" u Control
Panelu (Upravljačkoj ploči) operacijskog sustava Windows.
Za uklanjanje programa MagicTune provedite sljedeće korake.
1.
Pođite na [traka zadataka] ' [Start] ' [Settings] i u izborniku odaberite [Control Panel]. If the program
runs on Windows XP, go to [Control Panel] in the [Start] menu.
2.
U Control Panelu kliknite ikonu "Add or Remove Programs" (Dodaj ili ukloni programe).
3.
Na zaslonu "Add or Remove Programs" pronađite stavku "MagicTune". Kliknite tu stavku da biste je
označili.
4.
Kliknite gumb "Change/Remove" (Promijeni/Ukloni) da biste uklonili program.
5.
Kliknite "Yes" (Da) da biste započeli postupak deinstalacije.
6.
Pričekajte da se pojavi dijaloški okvir "Uninstall Complete" (Deinstalacija dovršena).
Posjetite web-stranice programa MagicTune za tehničku podršku za MagicTune, odgovore na najčešća
pitanja i nadogradnje softvera.
Pregled | Instalacija | OSD način rada | Kalibracija boja | Deinstalacija | Otklanjanje poteškoća ;
Otklanjanje poteškoća
z
MagicTune možda neće raditi ako je tijekom rada programa MagicTune bio zamijenjen monitor,
upravljački program ili grafička kartica. U tom slučaju ponovo pokrenite sustav.
Simptom
Provjerite
funkcionira li
MagicTune pravilno.
Provjera stavki
Značajka MagicTune
dostupna je samo na
osobnim računalima (VGA)
s operacijskim sustavom
Windows koji podržava
tehnologiju uključi-i-radi.
Rješenje
* TDa biste provjerili podržava li vaše računalo
značajku MagicTune, slijedite dolje navedene
korake (u sustavu Windows XP);
Upravljačka ploča -> Rad i održavanje -> Sustav
-> Hardver -> Upravitelj uređaja -> Monitors ->
Nakon što ste izbrisali Plug and Play monitor,
pronađite 'Plug and Play monitor' tražeći novi
hardver.
MagicTune je dodatni softver za monitor. Neke
grafičke kartice možda ne podržavaju vaš
monitor. Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu web-stranicu i
provjerite popis kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili osobno
računalo ili grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program. Program možete
preuzeti na web-stranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
z
Posjetite web-stranice programa MagicTune za tehničku podršku za MagicTune, odgovore na
najčešća pitanja i nadogradnje softvera.
Prije nego što pozovete servis, pročitajte ovo poglavlje kako biste ustanovili da li možete
sami riješiti problem. Ako Vam je potrebna pomoć, molimo nazovite broj telefona na
jamstvenom listu, broj telefona u poglavlju Informacije ili se obratite svom zastupniku.
Simptom
Na ekranu nema slike.
Ne mogu uključiti
monitor.
Provjera stavki
Rješenje
Je li priključni kabel
ispravno spojen?
Provjerite spoj priključnog kabela i
napajanje.
Možete li na zaslonu
vidjeti " "Check Signal
Cable" ?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Ako je monitor uključen,
ponovno podignite
računalo da biste vidjeli
početni zaslon (loginzaslon), koji bi se trebao
prikazati.
Ako se pojavi inicijalni zaslon (loginzaslon), podignite računalo u
odgovarajućem modu (sigurnosni
mod za Windows ME/XP/2000) i
zatim promijenite frekvenciju video
kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana
podešenja)
Napomena: Ako se ne pojavi
inicijalni zaslon (login-zaslon),
potražite servis ili svog dobavljača.
Možete li vidjeti " "Not
Optimum Mode"
"Recommanded
mode : 1280 x 1024
60Hz" na zaslonu?
Ovu poruku možete vidjeti ako je
signal s video kartice veći od
maksimalne razlučivosti i frekvencije
na kojima monitor može ispravno
raditi.
Podesite maksimalnu razlučivost i
frekvenciju tako da monitor može
ispravno raditi.
If the display exceeds SXGA or
75Hz, a "Not Optimum Mode.
Recommended mode : 1280 x
1024 60Hz" message is displayed. If
the display exceeds 85Hz, the
display will work properly but the
"Not Optimum Mode.
Recommended mode : 1280 x
1024 60Hz" message appears for
one minute and then disappears.
Please change to the recommended
mode during this one-minute period.
(The message is displayed again if
the system is rebooted.)
Zaslon ima čudne boje
ili je crno-bijel.
Zaslon je odjednom
izgubio
uravnoteženost.
Na zaslonu nema slike.
Treperi li indikator
uključenosti na monitoru
u intervalima od 1
sekunde?
Monitor je u PowerSaver-modu.
Prikazuje li zaslon samo
jednu boju kao da
gledate zaslon kroz
celofan?
Provjerite spoj signalnog kabela.
Jesu li boje zaslona
postale čudne nakon
rada nekog programa ili
zbog pada sustava
između aplikacija?
Ponovno podignite računalo.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Podesite video karticu pomoću
priručnika uz video karticu.
Jeste li promijenili video
karticu ili upravljački
program?
Podesite položaj i veličinu slike na
zaslonu pomoću OSD-a.
Jeste li podesili
razlučivost ili frekvenciju
monitora?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana
podešenja).
Pritisnite tipku na tipkovnici ili
pomaknite miša kako biste aktivirali
monitor i vratili sliku na zaslon.
Uvjerite se da je video kartica do
kraja utaknuta u svoj priključak.
Zaslon može postati neuravnotežen zbog ciklusa signala video kartice.
Ponovno podesite položaj pomoću OSD-a.
Zaslon je defokusiran
ili se OSD ne može
podesiti.
Jeste li podesili
razlučivost ili frekvenciju
na monitoru?
Podesite rezoluciju i frekvenciju
video kartice.
(Pročitajte Pretprogramirana
podešenja).
LED-indikator treperi,
ali na zaslonu nema
slike.
Je li frekvencija
ispravno podešena kad
ste provjerili
Programirane postavke
prikaza na izborniku?
Podesite ispravnu frekvenciju
pomoću priručnika uz video karticu i
Pretprogramiranih podešenja.
(Maksimalna frekvencija po
razlučivosti se može razlikovati od
proizvoda do proizvoda.)
Jesu li boje sustava
Na zaslonu se
Windows ispravno
prikazuje samo 16
podešene?
boja. Boje zaslona su
se promijenile nakon
promjene video kartice.
Je li video kratica
ispravno podešena?
Za Windows ME/XP/2000:
Ispravno podesite boje na Control
Panel, Display (Prikaz), Settings
(Postavke).
Jeste li instalirali
upravljački program
monitora?
Instalirajte upravljački program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljačkog programa.
Pogledajte u priručniku
uz video karticu da li je
podržana funkcija Plug
& Play (VESA DDC).
Instalirajte upravljački program
monitora prema uputama za
instalaciju upravljačkog programa.
Značajka MagicTune
dostupna je samo na
osobnim računalima
(VGA) s operacijskim
sustavom Windows koji
podržava tehnologiju
uključi-i-radi.
* TDa biste provjerili podržava li
vaše računalo značajku MagicTune,
slijedite dolje navedene korake (u
sustavu Windows XP);
Pojavila se poruka koja
glasi "Unrecognized
monitor, Plug & Play
(VESA DDC) monitor
found" (Nepoznati
monitor, pronađen
Plug & Play (VESA
DDC) monitor).
Provjerite funkcionira li
MagicTune pravilno.
Podesite video karticu pomoću
priručnika uz video karticu.
Upravljačka ploča -> Rad i
održavanje -> Sustav -> Hardver ->
Upravitelj uređaja -> Monitors ->
Nakon što ste izbrisali Plug and Play
monitor, pronađite 'Plug and Play
monitor' tražeći novi hardver.
MagicTune je dodatni softver za
monitor. Neke grafičke kartice
možda ne podržavaju vaš monitor.
Ako imate problema s grafičkom
karticom, posjetite našu webstranicu i provjerite popis
kompatibilnih grafičkih kartica.
http://www.samsung.com/monitor/magictune
MagicTune™ ne radi
pravilno.
Jeste li promijenili
osobno računalo ili
grafičku karticu?
Preuzmite najnoviji program.
Program možete preuzeti na webstranici
http://www.samsung.com/monitor/magictune.
Provjerite sljedeće stavke kako biste utvrdili da li postoji problem s monitorom.
1. Provjerite da li su priključni kabel i kabel ispravno spojeni na računalo.
2. Provjerite da li računalo svira više od 3 puta kod podizanja.
(Ako da, potražite servis za matičnu ploču računala.)
3. Ako ste instalirali novu video karticu ili ste sklapali računalo, provjerite da li je instaliran
upravljački program za adapter(video) i upravljački program za monitor.
4. Provjerite da li je brzina prikaza video zaslona podešena na 75Hz ili 85Hz.
(Nemojte prekoračiti 60Hz ako koristite maksimalnu razlučivost)
5. Ako imate problema prilikom instalacije upravljačkog programa za adapter (video), podignite
računalo u sigurnosni mod, deinstalirajte adapter prikaza na "Control Panel, System, (Sustav)
Device Administrator" (Administrator uređaja) i zatim ponovno podignite računalo i ponovno
instalirajte upravljački program za adapter (video).
Napomena : Ako se problem ponavlja, potražite ovlašteni servis.
Pitanja i odgovori
Pitanje
Kako mogu promijeniti
frekvenciju?
Odgovor
Frekvencija se može promijeniti ponovnim konfiguriranjem video
kartice.
Sjetite se da podrška video kartici može varirati ovisno o verziji
korištenog upravljačkog programa.
(Za detalje pročitajte priručnik uz računalo ili video kraticu.)
Kako mogu podesiti razlučivost? Windows ME/XP/2000: Podesite razlučivost na Control Panel,
Display, (Prikaz) Settings.(Postavke)
* Za detalje se obradite proizvođaču video kratice.
Kako mogu podesiti funkciju za
uštetu energije (Power Saving)?
Windows ME/XP/2000: Podesite funkciju na BIOS-SETUP
računala ili čuvaru zaslona. (Pročitajte priručnik uz sustav
Windows/računalo).
Kako se cisti kucište/LCD
panela?
Odspojite mrežni priključak i zatim očistite monitor mekom krpom
natopljenom otopinom za čišćenje ili čistom vodom.
Dobro očistite sav deterdžent i nemojte strugati po kućištu. Pazite
da voda ne uđe u monitor.
Samo-test
Samo-test | Upozoravajuće poruke | Radni uvjeti | Korisni savjeti
Vaš monitor može vršiti samo-test koji Vam omogućuje da provjerite da li monitor ispravno
radi.
Samo-test
1. Isključite računalo i monitor.
2. Izvucite video kabel iz stražnje strane računala.
3. Uključite monitor.
Ako monitor pravilno radi, pojavit ce se sljedeci prikaz.
Nepojavljivanje nekog prozora ukazuje na problem sa monitorom. Ovaj prozor se također
pojavljuje za vrijeme normalnog rada ako je video kabel odspojen ili oštećen.
4. Isključite monitor i ponovno spojite video kabel; zatim uključite i računalo i monitor.
Ako monitor ostane bez slike nakon što ste proveli gore navedeni postupak, provjerite
sustav video sklopa i sustav računala; monitor radi ispravno.
Upozoravajuće poruke
Ako nešto nije u redu s ulaznim signalom, na zaslonu se pojavljuje poruka ili se gubi slika
iako je LED-indikator uključenosti još uvijek upaljen. Ova poruka može značiti da je video
signal izvan granica mogućnosti monitora ili da morate provjeriti signalni kabel.
Radni uvjeti
Lokacija i položaj monitora mogu utjecati na kvalitetu i druge funkcije monitora.
1. Ako se blizu monitora nalaze zvučnici za basove, odspojite i premjestite zvučnike u
drugu prostoriju.
2. Uklonite sve elektroničke uređaje kao što su radio-uređaji, ventilatori, satovi, telefoni
koji su smješteni bliže od jednog metra od monitora.
Korisni savjeti
z
z
Monitor koristi vizualne signale koje je primio od računala. Stoga, ako postoji problem s
računalom ili video-karticom, to može uzrokovati gubitak slike, lošu boju, buku ili sinkronizaciju
izvan raspona, itd. U tom slučaju prvo pronađite uzrok problema, a zatim se obratite servisu ili
zastupniku.
Procjena radnog stanja monitora
Ako na zaslonu nema slike ili se pojavi poruka "Not Optimum Mode","Recommanded mode :
1280 x 1024 60Hz", odspojite kabel od računala dok je monitor još pod naponom.
{ Ako se na zaslonu pojavi poruka ili zaslon pobijeli, to znači da monitor radi.
{
U tom slučaju, problem tražite na računalu.
Općenito
Općenito
Naziv modela
SyncMaster 713N
LCD panel
Veličina
17" inča dijagonalno
Područje prikaza
337,92mm (H) x 270,336mm (V)
Razmak piksela
0,264mm (H) x 0,264mm (V)
Vrsta
a-si TFT aktivna matrica
Aktivni prikaz
Horizontalni
30 ~ 81 kHz
Vertikalni
56 ~ 75 Hz
Boja prikaza
16.194.277
Rezolucija
Optimalna rezolucija
1280 x 1024@60 Hz
Maksimalna rezolucija
1280 x 1024@75 Hz
ulazni signal, prekinut
RGB analogno , Kombinirani H/V Sync,
SOG, 0.7Vp-p Pozitivno na 75 oma Posebni H/V sync,TTL pozitivan ili negativan
Maksimalno piksela-sat
140 MHz
Napajanje
AC 90 ~ 264 VAC, 60/50 Hz ± 3Hz
Signalni kabel
15pin na 15pin D-sub kabel, odvojiv
Potrošnja struje
Manje od 34W
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Obično postolje)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 inch (Bez postolja)
370,0 x 195,4 x 386,5 mm / 14,6 x 7,7 x 15,2 inch (s osnovnim postoljem) / 4,4 kg
Dimenzije (ŠxDxV) / Težina (Zglobno postolje)
370,0 x 60,3 x 316,0 mm / 14,6 x 2,4 x 12,4 inch (Bez postolja)
370,0 x 200,0 x 404,0 mm / 14,6 x 7,9 x 15,9 inch (s osnovnim postoljem) / 5,8 kg
VESA prirubnica konzolnog nosača
100mm x 100mm (za uporabu s posebnim (konzolnim) nosačem.)
Radni uvjeti
Radna temperatura
0°C ~ 40°C(32°F ~ 104°F)
Vlaga 10% ~ 80%, bez kondenzacije
Temperatura
Temperatura skladištenja
-20°C ~ 45°C (-4°F ~113°F)
Vlaga 5% ~ 95%, bez kondenzacije
Funkcija Plug and Play
Ovaj monitor se može instalirati na svaki sustav kompabitilan s funkcijom Plug & Play. Interakcija
monitora i sustava na računalu će stvoriti najbolje radne uvjete i postavke monitora. U većini
slučajeva će se instalacija monitora provesti automatski, osim ako korisnik ne želi izabrati
alternativne postavke.
Napomena: Dizajn i specifikacije su podložni promjenama bez prethodne najave.
Sustav PowerSaver
Ovaj monitor ima ugrađeni sustav upravljanja energijom pod nazivom PowerSaver. Ovaj sustav štedi
energiju isključivanjem monitora u mod niske potrošnje ukoliko ga se ne koristi neko određeno vrijeme.
Monitor se automatski vraća u normalan radni mod ako pomaknete miša ili pritisnete neku tipku na
tipkovnici. Ako želite uštedjeti energiju, isključite monitor kad nije u uporabi ili ako ga nećete koristiti
duže vrijeme. Sustav PowerSaver radi s VESA DPMS kompatibilnom video karticom instaliranom na
Vašem računalu. Pomoću softverskih alata instaliranih na računalu možete podesiti ovu funkciju.
Status
Normalan rad
Power-off mod
EPA/ENERGY 2000
Mehaničko napajanje
S/W isklj.
Indikator uključenosti
Zeleni
Zeleni, treptavi
Crni
Potrošnja struje
Manje od 34W
Manje od 1W
(Off-način rada
(isključeno))
Manje od 1W
(120Vac/220 Vac)
Ovaj monitor je EPA ENERGY STAR® kompatibilan i ENERGY2000
kompatibilan ako se koristi s računalom koji ima funkciju VESA DPMS.
Kao partner agencije ENERGY STAR®, SAMSUNG je utvrdio da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® za
učinkovitu potrošnju energije.
Pretprogramirana podešenja
Ako je signal koji prenosi računalo isti kao i sljedeća pretprogramirana podešenja, zaslon će se
automatski podesiti. Međutim, ako je signal različit, zaslon će izgubiti sliku, a LED-indikator
uključenosti će svijetliti. Pročitajte priručnik uz video-karticu i podesite prikaz na sljedeći način.
Tabela 1. Pretprogramirana podešenja
Mod prikaza
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
frekvencija
(kHz)
Frekvencija
piksela
(MHz)
Polaritet sink.
(H/V)
IBM, 640 x 350
31,469
70,086
25,175
+/-
IBM, 640 x 480
31,469
59,940
25,175
-/-
IBM, 720 x 400
31,469
70,087
28,322
-/+
MAC, 640 x 480
35,000
66,667
30,240
-/-
MAC, 832 x 624
49,726
74,551
57,284
-/-
MAC, 1152 x 870
68,681
75,062
100,00
-/-
VESA, 640 x 480
37,500
75,000
31,500
-/-
VESA, 640 x 480
37,861
72,809
31,500
-/-
VESA, 800 x 600
35,156
56,250
36,000
-/-
VESA, 800 x 600
37,879
60,317
40,000
+/+
VESA, 800 x 600
46,875
75,000
49,500
+/+
VESA, 800 x 600
48,077
72,188
50,000
+/+
VESA, 1024 x 768
48,363
60,004
65,000
-/-
VESA, 1024 x 768
56,476
70,069
75,000
-/-
VESA, 1024 x 768
60,023
75,029
78,750
+/+
VESA, 1152 x 864
67,500
75,000
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
63,981
60,020
108,00
+/+
VESA, 1280 x 1024
79,976
75,025
135,00
+/+
Horizontalna frekvencija
Vrijeme potrebno da se prikaže jedna horizontalna linija koja spaja
desni i lijevi rub zaslona se zove horizontalni ciklus, a inverzni broj
horizontalnog ciklusa se naziva horizontalna frekvencija. Jedinica:
kHz
Vertikalna frekvencija
Kao i fluorescentna svjetiljka, zaslon mora ponavljati istu sliku puno
puta u sekundi da bi se korisniku prikazala slika. Frekvencija ovog
ponavljanja se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Servisi
Moguće je da se adresa i telefonski broj tvrtke promijene bez prethodne obavijesti.
AUSTRALIA :
Samsung Electronics Australia Pty Ltd.
Customer Response Centre
7 Parkview Drive, Homebush Bay NSW 2127
Tel : 1300 362 603
http://www.samsung.com.au/
BRAZIL :
Samsung Eletronica da Amazonia Ltda.
R. Prof. Manoelito de Ornellas, 303, Terro B
Chacara Sto. Antonio, CEP : 04719-040
Sao Paulo, SP
SAC : 0800 124 421
http://www.samsung.com.br/
CANADA :
Samsung Electronics Canada Inc.
Samsung Customer Care
7037 Financial Drive
Mississauga, Ontario
L5N 6R3
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://www.samsung.ca/
CHILE :
SONDA S.A.
Teatinos 550, Santiago Centro, Santiago, Chile
Fono: 56-2-5605000 Fax: 56-2-5605353
56-2-800200211
http://www.sonda.com/
http://www.samsung.cl/
COLOMBIA :
Samsung Electronics Colombia
Cra 9 No 99A-02 Of. 106
Bogota, Colombia
Tel.: 9-800-112-112
Fax: (571) 618 - 2068
http://www.samsung-latin.com/
e-mail : soporte@samsung-latin.com
ESPAÑA :
Samsung Electronics Comercial Iberica, S.A.
Ciencies, 55-65 (Poligono Pedrosa) 08908
Hospitalet de Llobregat (Barcelona)
Tel. : (93) 261 67 00
Fax. : (93) 261 67 50
http://samsung.es/
FRANCE :
SAMSUNG ELECTRONICS FRANCE Service
Paris Nord 2
66 rue des Vanesses
BP 50116 Villepinte
95950 Roissy CDG Cedex
Tel : 08 25 08 65 65
Fax : 01 48 63 06 38
http://www.samsungservices.com/
GERMANY :
TELEPLAN Rhein-Main GmbH
Feldstr. 16
64331 Weiterstadt
T. 06151/957-1306
F. 06151/957-1732
* EURO 0.12/Min
http://www.samsung.de/
HUNGARY :
Samsung Electronics Magyar Rt.
1039, Budapest, Lehel u. 15-17.
Tel: 36 1 453 1100
Fax: 36 1 453 1101
http://www.samsung.hu/
ITALY :
Samsung Electronics Italia S.p.a.
Via C. Donat Cattin, 5
20063 Cernusco s/Naviglio (MI)
Servizio Clienti: 199.153.153
http://www.samsung-italia.com/
MÉXICO :
SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
Fax: 01-55-5747-5202 / 01-800-849-1743
RFC: SEM950215S98
http://www.samsung.com.mx/
IMPORTADO POR: SAMSUNG ELECTRONICS MÉXICO. S.A. de C.V.
Vía Lopez Portillo No. 6, Col. San Fco. Chilpan
Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
Tel: 01-55-5747-5100 / 01-800-726-7864
EXPORTADO POR: Samsung Electronics CO.,LTD.
416, Mae tan-3dong, Yeongtong - gu,
Suwon City, Gyeonggi-do Korea
NETHERLANDS/BELGIUM/LUXEMBOURG :
Samsung Electronics Benelux B. V.
Fleminglaan 12 2289 CP Rijiswijk, NEDERLANDS
Service and informatielijn ;
Belgium :0800-95214, http://www.samsung.be/
Netherlands : 0800-2295214, http://www.samsung.nl/
PANAMA :
Samsung Electronics Latinoamerica( Z.L.) S.A.
Calle 50 Edificio Plaza Credicorp, Planta Baja
Panama
Tel. : (507) 210-1122, 210-1133
Tel : 800-3278(FAST)
http://www.samsung-latin.com/
PERU :
Servicio Integral Samsung
Av.Argentina 1790 Lima1. Peru
Tel: 51-1-336-8686
Fax: 51-1-336-8551
http://www.samsungperu.com/
PORTUGAL :
SAMSUNG ELECTRONICA PORTUGUESA S.A.
Rua Mário Dioniso, No2 - 1º Drt. 2795-140 LINDA-A-VELHA
Tel. 214 148 114/100 Fax. 214 148 133/128
Free Line 800 220 120
http://www.samsung.pt/
SOUTH AFRICA :
Samsung Electronics,5 Libertas Road, Somerset Office Park,
Bryanston Ext 16. Po Box 70006, Bryanston,2021, South Africa
Tel : 0027-11-549-1621
Fax : 0027-11-549-1629
http://www.samsung.co.za/
SWEDEN/DENMARK/NORWAY/FINLAND :
Samsung Electronics AB
Box 713
S-194 27 UPPLANDS VÄSBY
SVERIGE
Besöksadress : Johanneslundsvägen 4
Samsung support Sverige: 020-46 46 46
Samsung support Danmark : 8088-4646
Samsung support Norge: 8001-1800
Samsung support Finland: 0800-118001
Tel +46 8 590 966 00
Fax +46 8 590 966 50
http://www.samsung.se/
THAILAND :
HAI SAMSUNG SERVICE CENTER
MPA COMPLEX BUILDING,1st-2nd Floor
175 SOI SUEKSA VIDHAYA SATHON SOI 12
SILOM ROAD ,SILOM,BANGRAK
BANGKOK 10500
TEL : 0-2635-2567
FAX : 0-2635-2556
UKRAINE :
SAMSUNG ELECTRONICS REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE
4 Glybochitska str.
Kiev, Ukraine
Tel. 8-044-4906878
Fax 8-044-4906887
Toll-free 8-800-502-0000
http://www.samsung.com.ua/
United Kingdom :
Samsung Electronics (UK) Ltd.
Samsung House, 225 Hook Rise South
Surbiton, Surrey KT6 7LD
Tel. : (0208) 391 0168
Fax. : (0208) 397 9949
< European Service Center & National Service >
Stafford Park 12 Telford, Shropshire, TF3 3BJ
Tel. : (0870) 242 0303
Fax. : (01952) 292 033
http://samsungservice.co.uk/
U.S.A. :
Samsung Electronics America
Service Division
400 Valley Road, Suite 201
Mount Arlington, NJ 07856
1-800-SAMSUNG (1-800-726-7864)
http://samsungusa.com/monitor/
Stručni izrazi
Veličina točkica
Slika na monitoru se sastoji od crvenih, zelenih i plavih točkica. Što su točkice bliže, to je veća
razlučivost. Razmak između dvije točkice iste boje se zove 'Veličina točkica'. Jedinica: mm
Vertikalna frekvencija
Ekran se mora revidirati nekoliko puta u sekundi da bi se stvorila i prikazala slika za korisnika.
Frekvencija ovog ponavljanja po sekundi se zove vertikalna frekvencija ili brzina osvježavanja.
Jedinica: Hz
Primjer:
Ako se ista slika ponavlja 60 puta u sekundi, to iznosi 60 Hz. U tom slučaju se može
zamijetiti treperenje zaslona. Da bi se izbjegao ovaj problem, postoji Flicker-free
mod (netreptajući) koji koristi frekvenciju višu od 70 Hz.
Horizontalna frekvencija
Vrijeme prikaza jedne linije koja horizontalno spaja desni i lijevi rub zaslona se zove
horizontalni ciklus. Inverzni broj horizontalnog ciklusa se zove horizontalna frekvencija.
Jedinica: kHz
Interlace i Non-Interlace metode (razlaganja i nerazlaganja)
Prikaz horizontalnih linija na zaslonu odozgo prema dolje po redu se zove Non-Interlace
metoda (nerazlaganje) dok se prikaz neparnih i zatim parnih linija naizmjenično zove Interlacemetoda (razlaganje). Non-Interlace metoda (nerazlaganje) se koristi za većinu monitora kako
bi se osigurala jasna slika. Interlace metoda (razlaganje) je ista kao i metoda koja se koristi na
TV-aparatima.
Plug & Play
Ova funkcija pruža najbolju kvalitetu slike za korisnike koja omogućuje automatsku razmjenu
informacija između računala i monitora. Ovaj monitor zadovoljava međunarodni standard
VESA DDC za funkciju Plug & Play.
Razlučivost
Broj horizontalnih i vertikalnih točkica koje se koriste za sastavljanje slike na ekranu se zove
'razlučivost'. Ovaj broj prikazuje preciznost prikaza. Visoka razlučivost je dobra za izvođenje
više zadataka jer se na ekranu može prikazati više slikovnih podataka.
Primjer: Razlučivost od 1280 X 1024 znači da se zaslon sastoji od 1280 horizontalne točkice
(horizontalna razlučivost) i 1024 vertikalnih linija (vertikalna razlučivost).
Za bolji prikaz
1. Prilagodi rezoluciju računala i ekrana u kontrolnom panelu računala na dolje opisan način
kako biste postigli najbolju kvalitetu slike. Možete imati neujednačenu kvalitetu slike na
ekranu ako TFT-LCD ne sadrži najbolju kvalitetu slike.
{
{
Rezolucija: 1280 x 1024
Vertikalna frekvencija (obnavljanje): 60 Hz
2. Prilikom čišćenja monitora i panela izvana koristite male preporučene količine sredstva za
čišćenje te meku i suhu tkaninu. LCD područje pažljivo trljajte. Ako prilikom čišćenja
upotrebljavate previše snage ostat će mrlje na monitoru.
3. Ako niste zadovoljni kvalitetom slike, možete ju popraviti izvršavanjem "auto adjustment
function" (funkcije automatskog podešavanja) na ekranu koji se pojavljuje pritiskom na tipku
gašenja prozora. Ako se nakon automatskog podešavanja još uvijek čuje buka, koristite
FINE/COARSE (fino/grubo) funkciju podešavanja.
4. Ako duže vrijeme gledate određeni ekran slika može postati nejasna.
Promijenite na mod štednje energije ili postavite pokrenutu sliku (screensaver) kad ste
odsutni od računala dulje vrijeme.
Odgovornost
Informacije u ovom dokumentu su podložne promjenama bez prethodne najave.
© 2005 Samsung Electronics Co., Ltd. Sva prava pridržana.
Strogo se zabranjuje svaka reprodukcija bez prethodne pismene dozvole tvrtke Samsung
Electronics Co., Ltd.
Tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. ne snosi odgovornost za greške sadržane u ovom tekstu te
za slučajne ili namjerne štete u svezi s nabavom, radom ili uporabom ovog materijala.
Samsung je registrirani zaštitni znak tvrtke Samsung Electronics Co., Ltd.; Microsoft, Windows i
Windows NT su registrirani zaštitni znakovi tvrtke Microsoft Corporation; VESA, DPMS i DDC su
registrirani zaštitni znakovi udruge Video Electronics Standard Association; Ime i logotip ENERGY
STAR® su registrirani zaštitni znakovi agencije U.S. Environmental Protection Agency (EPA). Kao
partner agencije ENERGY STAR®, tvrtka Samsung Electronics Co., Ltd. je utvrdila da ovaj
proizvod zadovoljava smjernice agencije ENERGY STAR® u smislu učinkovitosti u potrošnji
energije. Svi drugi nazivi proizvoda iz ovog dokumenta mogu biti zaštitni znakovi ili registrirani
zaštitni znakovi svojih vlasnika.
FCC Information | IC Compliance Notice | MPR II Compliance
European Notice (Europe only) | PCT Notice | VCCI |
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
Medical Requirement
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
FCC Information
User Instructions
The Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement includes
the following warning:
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital
device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable
protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates,
uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with
the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does
cause harmful interference to radio or television receptions, which can be determined by turning
the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or
more of the following measures:
z Reorient or relocate the receiving antenna.
z Increase the separation between the equipment and receiver.
z Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is
connected.
z Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
User Information
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could
void the user's authority to operate the equipment. If necessary, consult your dealer or an
experienced radio/television technician for additional suggestions. You may find the booklet
called How to Identify and Resolve Radio/TV Interference Problems helpful. This booklet was
prepared by the Federal Communications Commission. It is available from the U.S.
Government Printing Office, Washington, DC 20402, Stock Number 004-000-00345-4.
The party responsible for product compliance:
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD
America QA Lab of Samsung
3351 Michelson Drive,
Suite #290, Irvine, CA92612 USA
Tel) 949-975-7310
Fax) 949-922-8301
Warning
User must use shielded signal interface cables to maintain FCC compliance for the product.
Provided with this monitor is a detachable power supply cord with IEC320 style terminations. It
may be suitable for connection to any UL Listed personal computer with similar configuration.
Before making the connection, make sure the voltage rating of the computer convenience outlet
is the same as the monitor and that the ampere rating of the computer convenience outlet is
equal to or exceeds the monitor voltage rating.
For 120 Volt applications, use only UL Listed detachable power cord with NEMA configuration
5-15P type (parallel blades) plug cap. For 240 Volt applications use only UL Listed Detachable
power supply cord with NEMA configuration 6-15P type (tandem blades) plug cap.
IC Compliance Notice
This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing
Equipment Regulations of ICES-003.
Cet appareil Numérique de classe B respecte toutes les exigences du Règlemont NMB-03 sur
les équipements produisant des interférences au Canada.
MPR II Compliance
This monitor complies with SWEDAC(MPR II) recommendations for reduced electric and
magnetic fields.
European Notice(Europe Only)
Products with the CE marking comply with the EMC Directive(89/336/EEC), (92/31/EEC),
(93/68/EEC) and the Low Voltage Directive (73/23/EEC) issued by the Commission of the
European Community. Compliance with these directives implies conformity to the following
European Norms:
z EN55022:1998+A1:2000 - Radio Frequency Interference
z EN55024:1998 - Electromagnetic Immunity
z EN61000-3-2:1995+A1/A2:1998 - Power Line Harmonics
z EN61000-3-3:1995 - Voltage Fluctuations
PCT Notice
VCCI
This is a Class B product based on the standard of the Voluntary Control Council for
Interference by Information Technology Equipment (VCCI). If this is used near a radio or
television receiver in a domestic environment, it may cause radio interference. Install and use
the equipment according to the instruction manual.
TCO'95-Ecological requirements for personal computers (TCO'95 applied model only)
AB general requirements
AB2 Written Eco-document acompanying the products
Congratulations! You have just purchased a TCO'95 approved and labelled product! Your
choice has provided you with a product developed for professional use. Your purchase has also
contributed to reducing the burden on the environment and to the further development of
environmentally-adapted electronic products.
Why do we have environmentally-labelled monitors?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment.The main problem as far as monitors
and other electronic equipment are concerned is that environmentally harmful substances are
used both in the products and during their manufacture. Since it has not been possible so far
for the majority of electronic equipment to be recycled in a satisfactory way, most of these
potentially damaging substances sooner or later enter Nature.
There are also other characteristics of a monitor, such as energy consumption levels, that are
important from both the working and natural environment viewpoints. Since all types of
conventional electricity generation have a negative effect on the environment (acidic and
climate-influencing emissions, radioactive waste, etc.) it is vital to conserve energy. Electronic
equipment in offices consumes an enormous amount of energy, since it is often routinely left
running continuously.
What does labelling involve?
This product meets the requirements for the TCO'95 scheme, which provides for international
environmental labelling of monitors. The labelling scheme was developed as a joint effort by the
TCO (The Swedish Confederation of Professional Employees), Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation) and NUTEK (The National Board for Industrial and
Technical Development in Sweden).
The requirements cover a wide range of issues: environment, ergonomics, usability, emission
of electrical and magnetic fields, energy consumption and electrical and fire safety.
The environmental demands concern among other things restrictions on the presence and use
of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs (freons), and chlorinated
solvents. The product must be prepared for recycling and the manufacturer is obliged to have
an environmental plan, which must be adhered to in each country where the company conducts
its operations policy. The energy requirements include a demand that the monitor after a certain
period of inactivity shall reduce its power consumption to a lower level, in one or more stages.
The length of time to reactivate the monitor shall be reasonable for the user.
Labelled products must meet strict environmental demands, for example in respect of the
reduction of electric and magnetic fields, along with physical and visual ergonomics and good
usability.
TCO Development Unit 1996-11-29
On the page this folder you will find a brief summary of the environmental requirements met by
this product.
The complere environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development Unit
S-11494 Stockholm
Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
E-mail (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'95-approved and labelled products may also
be obtained via the Internet, using the address:
http://www.tco-info.com/
TCO'95 is a co-operative project between(3 logos)
Environmental Requirements
Brominated flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and
housings. In turn, they delay the spread of fire. Up to thirty percent of the plastic in a computer
casing can consist of flame retardant substances. These are related to another group of
environmental toxins, PCBs, which are suspected to give rise to similar harm, including
reproductive damage in fish eating birds and mammals, due to the bioaccumulative processes.
Flame retardants have been found in human blood and researchers fear that disturbances in
foetus development may occur.
z TCO'95 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams must not
contain organically bound chlorine and bromine.
Lead
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning.
TCO'95 requirement Permits the inclusion of lead since no replacement has yet been
developed.
z
Cadmium
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of cadmium. The colour-generating layers of display screens must not contain any
cadmium.
z
Mercury
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. Mercury damages the nervous
system and is toxic in high doses.
TCO'95 requirement states that batteries may not contain more than 25 ppm (parts per
million) of mercury. It also demands that no mercury is present in any of the electrical or
electronics components concerned with the display unit.
z
CFCs (freons)
CFCs (freons) are sometimes used for washing printed circuit boards and in the manufacturing
of expanded foam for packaging. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone
layer in the stratosphere, causing increased reception on Earth of ultraviolet light with
consequent increased risks of skin cancer (malignant melanoma).
The relevant TCO'95 requirement: Neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacturing of the product or its packaging.
z
TCO'99-Ecological requirements for personal computers (TCO'99 applied model only)
Congratulations!
You have just purchased a TCO'99 approved and labelled product! Your choice has provided
you with a product developed for professional use. Your purchase has also contributed to
reducing the burden on the environment and also to the further development of environmentally
adapted electronics products.
This product meets the requirements for the TCO'99 scheme which provides for an
international environmental and quality labelling labelling of personal computers. The labelling
scheme was developed as a joint effort by the TCO(The Swedish Confederation of Professional
Employees), Svenska Naturskyddsforeningen(The Swedish Society for Nature Conservation),
Statens Energimyndighet(The Swedish National Energy Administration) and SEMKO AB.
The requirements cover a wide range of issuse: environment, ergonomics, usability, reduction
of electric and magnetic fields, energy consumption and electrical safety.
Why do we have environmentally labelled computers?
In many countries, environmental labelling has become an established method for encouraging
the adaptation of goods and services to the environment. The main problem, as far as
computers and other electronics equipment are concerned, is that environmentally harmful
substances are used both in the products and during their manufacture. Since it is not so far
possible to satisfactorily recycle the majority of electronics equipment, most of these potentially
damaging substances sooner or later enter nature.
There are also other characteristics of a computer, such as energy consumption levels, that are
important from the viewpoints of both the work (internal) and natural (external) environments.
Since all methods of electricity generation have a negative effect on the environment (e.g.
acidic and climate-influencing emissions, radioactive waste), it is vital to save energy.
Electronics equipment in offices is often left running continuously and thereby consumes a lot of
energy.
What does labelling involve?
The environmental demands has been developed by Svenska Naturskyddsforeningen (The
Swedish Society for Nature Conservation). These demands impose restrictions on the
presence and use of heavy metals, brominated and chlorinated flame retardants, CFCs(freons)
and chlorinated solvents, among other things. The product must be prepared for recycling and
the manufacturer is obliged to have an environmental policy which must be adhered to in each
country where the company implements its operational policy.
The energy requirements include a demand that the computer and/or display, after a certain
period of inactivity, shall reduce its power consumption to a lower level in one or more stages.
The length of time to reactivate the computer shall be reasonable for the user.
Below you will find a brief summary of the environmental requirements met by this product. The
complete environmental criteria document may be ordered from:
TCO Development
SE-114 94 Stockholm, Sweden
Fax: +46 8 782 92 07
Email (Internet): development@tco.se
Current information regarding TCO'99 approved and labelled products may also be obtained
via the Internet, using the address: http://www.tco-info.com/
Environmental requirements
Flame retardants
Flame retardants are present in printed circuit boards, cables, wires, casings and housings.
Their purpose is to prevent, or at least to delay the spread of fire. Up to 30% of the plastic in a
computer casing can consist of flame retardant substances. Most flame retardants contain
bromine or chloride, and those flame retardants are chemically related to another group of
environmental toxins, PCBs. Both the flame retardants containing bromine or chloride and the
PCBs are suspected of giving rise to severe health effects, including reproductive damage in
fish-eating birds and mammals, due to the bio-accumulative* processes. Flame retardants have
been found in human blood and researchers fear that disturbances in foetus development may
occur.
The relevant TCO'99 demand requires that plastic components weighing more than 25 grams
must not contain flame retardants with organically bound bromine or chlorine. Flame retardants
are allowed in the printed circuit boards since no substitutes are available.
Cadmium**
Cadmium is present in rechargeable batteries and in the colour-generating layers of certain
computer displays. Cadmium damages the nervous system and is toxic in high doses. The
relevant TCO'99 requirement states that batteries, the colour-generating layers of display
screens and the electrical or electronics components must not contain any cadmium.
Mercury**
Mercury is sometimes found in batteries, relays and switches. It damages the nervous system
and is toxic in high doses. The relevant TCO'99 requirement states that batteries may not
contain any mercury. It also demands that mercury is not present in any of the electrical or
electronics components associated with the labelled unit. There is however one exception.
Mercury is, for the time being, permitted in the back light system of flat panel monitors as today
there is no commercially available alternative. TCO aims on removing this exception when a
Mercury free alternative is available.
CFCs (freons)
The relevant TCO'99 requirement states that neither CFCs nor HCFCs may be used during the
manufacture and assembly of the product. CFCs (freons) are sometimes used for washing
printed circuit boards. CFCs break down ozone and thereby damage the ozone layer in the
stratosphere, causing increased reception on earth of ultraviolet light with e.g. increased risks
of skin cancer (malignant melanoma) as a consequence.
Lead**
Lead can be found in picture tubes, display screens, solders and capacitors. Lead damages the
nervous system and in higher doses, causes lead poisoning. The relevant TCO'99 requirement
permits the inclusion of lead since no replacement has yet been developed.
TCO'03-Ecological requirements for personal computers (TCO'03 applied model only)
Congratulations!
The display you have just purchased carries the TCO'03 Displays label. This means that your
display is designed, manufactured and tested according to some of the strictest quality and
environmental requirements in the world. This makes for a high performance product, designed
with the user in focus that also minimizes the impact on our natural environment.
Some of the features of the TCO'03 Display requirements:
Ergonomics
Good visual ergonomics and image quality in order to improve the working environment for the
user and to reduce sight and strain problems. Important parameters are luminance, contrast,
resolution, reflectance, colour rendition and image stability.
Energy
z Energy-saving mode after a certain time ?beneficial both for the user and the environment
z Electrical safety
Emissions
z
z
Electromagnetic fields
Noise emissions
Ecology
The product must be prepared for recycling and the manufacturer must have a certified
environmental management system such as EMAS or ISO 14 000
z Restrictions on
o chlorinated and brominated flame retardants and polymers
o heavy metals such as cadmium, mercury and lead.
z
The requirements included in this label have been developed by TCO Development in
cooperation with scientists, experts, users as well as manufacturers all over the world. Since
the end of the 1980s TCO has been involved in influencing the development of IT equipment in
a more user-friendly direction. Our labelling system started with displays in 1992 and is now
requested by users and IT-manufacturers all over the world.
For more information, Please visit
www.tcodevelopment.com
TCO'03 Recycling Information (TCO'03 applied model only)
For recycling information for TCO'03 certified monitors, for the residents in the following
countries, please contact the company corresponding to your region of residence. For those
who reside in other countries, please contact a nearest local Samsung dealer for recycling
information for the products to be treated in environmentally acceptable way.
[U.S.A. Residents Only]
U.S.A.
COMPANY
Solid Waste Transfer &
Recycling Inc
ADDRESS
442 Frelinghuysen Ave
Newark, NJ 07114
TELEPHONE 973-565-0181
FAX
Fax: 973-565-9485
Enone
MAIL
http://www.bcua.org/Solid
HOME
Waste_Disposal.htm
PAGE
[European Residents Only]
SWEDEN
ELKRETSEN
ELKRETSEN Box
1357, 111 83
Stockholm
Barnhusgatan 3, 4
tr.
08-545 212 90
08-545 212 99
NORWAY
Elektronikkretur AS
vfw AG
6454 Etterstad 0602 Oslo
Fyrstikkalln 3B
Max Plank Strasse
42
50858 Collogne
Germany
23 06 07 40
23 06 07 41
info@el-kretsen.se adm@elektronikkretur.no
http://www.elkretsen.se/
GERMANY
49 0 2234 9587 - 0
vfw.info@vfw-ag.de
http://www.elretur.no/
Medical Requirement
Classifications:
In accordance with UL 2601-1/IEC 60601-1, the product is cssified as Continuous duty Class I
equipment, which is not protected against ingress of liquids. The product is not suitable for use
in the presence of a flammable anaesthetic mixture with air or with oxygen or nitrous oxide.
EMC
This equipment has been tested and found to comply with the limits for medical devices to the
IEC 601-1-2:1994. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful
interference in a typical medical installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may
cause harmful interference to other devices in the vicinity. However, there is no guarantee that
interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful
interference to other devices, which can be determined by turning the equipment off and on, the
user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
z
z
z
z
Reorient or relocate the receiving device.
Increase the separation between the equipment.
Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the other
device(s) are connected.
Consult the manufacturer or field service technician for help.
Video In / RS 232 / Video Out
Accessories equipment connected to the analog and digital interfaces must be certified to the
respective IEC standards (i.e. IEC 950 for data processing equipment and IEC 601-1 for
medical equipment.) Furthermore all configurations shall comply with the system standard IEC
601-1-1. Everybody who connects additional equipment to the signal input part or signal output
part configures a medical system, and is therefore, responsible that the system complies with
the requirements of the system standard IEC 601-1-1. If in doubt, consult the technical services
department or your local representative.
Transport and Storage Limitations:
Temperature Range of -40°C to +70°C
Relative Humidity of 10 -95%, non-condensing
* Bio-accumulative is defined as substances which accumulate within living organisms.
** Lead, Cadmium and Mercury are heavy metals which are Bio-accumulative.
Mercury Statement (LCD Monitor, LCD TV, DLP Projection TV, Projector for USA only)
LAMP(S) INSIDE THIS PRODUCT CONTAIN MERCURY AND MUST BE RECYCLED OR
DISPOSED OF ACCORDING TO LOCAL, STATE OR FEDERAL LAWS
For details see lamprecycle.org, eiae.org, or call 1-800-Samsung
INFORMACIJE O PROIZVODU (izbjegavanje zadržavanja slike)
Na LCD monitorima i televizorima može prilikom prebacivanja s jedne slike na drugu doći do
pojave zadržavanja ranije prikazivane slike, naročito ako se duže vrijeme prikazivala statična
slika.
Svrha ovog vodiča je demonstriranje ispravnog korištenja LCD proizvoda kako bi ih se zaštitilo od
zadržavanja slike.
Što je zadržavanje slike?
Tijekom normalnog rada LCD zaslona ne dolazi do zadržavanja slike u pikselima. No,
ako se duže vrijeme prikazuje ista slika, između dvije elektrode koje okružuju tekući
kristal stvara se mala razlika u električnom naboju.To može uzrokovati nakupljanje
tekućih kristala u određenim dijelovima zaslona.Zbog toga se, prilikom prebacivanja na
novu video sliku, zadržava ona prethodna.Svi proizvodi za prikaz, uključujući LCD
zaslone, podložni su zadržavanju slike.To nije znak neispravnosti proizvoda.
Slijedite niže navedene prijedloge za zaštitu LCD zaslona od zadržavanja slike
Isključeno, čuvar zaslona ili način rada za uštedu energije
Ex)
z Isključite uređaj kad se koristi statični uzorak.
- Isključite uređaj na 4 sata nakon 24 sata korištenja
- Isključite uređaj na 2 sata nakon 12 sati korištenja
z Koristite čuvar zaslona ako je to moguće
- Preporučuje se jednobojni čuvar zaslona ili pokretna slika.
z Postavite monitor na isključivanje pomoću Sheme napajanja u prozoru
Display Properties vašeg računala.
Prijedlozi za određene oblike primjene
Primjer: Zračne luke, kolodvori, burze, banke i kontrolni sustavi
Preporučujemo da prilikom postavljanja programa za svoj prikazni sustav
slijedite niže navedene korake:
Prikazujte informacije zajedno s logotipom ili ciklusom pokretnih slika.
Primjer) Ciklus : Prikaz informacija u trajanju od jednog sata nakon čega slijedi
prikaz logotipa ili pokretne slike u trajanju od jedne minute.
Periodički mijenjajte boje (koristite dvije različite boje).
Primjer) Kod prikaza informacija u dvije različite boje, mijenjajte boju svakih 30
minuta.
Izbjegavajte kombinacije boja znakova i pozadine s velikim razlikama u svjetlini.
Izbjegavajte korištenje sivih tonova, koji lako mogu uzrokovati zadržavanje slike.
Izbjegavajte: boje koje se jako razlikuju u svjetlini (crna i bijela, siva)
Primjer)
z
Preporučene postavke: Jarke boje s malom razlikom u svjetlini
- Promijenite boju znakova i pozadine svakih 30 minuta
Primjer)
z
- Svakih 30 minuta zamijenite znakove pokretnom slikom.
Primjer)
Najbolji način zaštite monitora od zadržavanja slike jest pokretanje čuvara
zaslona na računalu ili sustavu kada ga ne koristite.
Do zadržavanja slike ne mora doći kada se LCD zaslon koristi u normalnim uvjetima.
Pod normalnim se uvjetima smatra stalno izmjenjivanje video slika. Kada se na LCD
zaslonu duže vrijeme (više od 12 sati) prikazuje statični uzorak, može doći do male
razlike u naponu između elektroda koje oblikuju tekući kristal u piksel.Razlike u naponu
između elektroda s vremenom se mijenjaju, uzrokujući naginjanje tekućeg kristala.
Kada dođe do toga, moguće je vidjeti prethodnu sliku i nakon promjene uzorka.
Da biste to spriječili, morate smanjiti akumuliranu razliku napona.
Naš LCD monitor zadovoljava standard o pogreškama piksela ISO13406-2 klasa II.
Download PDF

advertising