Samsung | Q1044AV | Samsung Q1044AV Korisnički priručnik

Perilica rublja
uputstva za upotrebu
Q1244A(V/T/S)
Q1044A(V/T/S)
Q844A(V/T/S)
Registrirajte svoj proizvod na
www.samsung.com/global/register
Mjere opreza
Čestitamo vam na kupnji Samsung perilice rublja. Ova uputstva sadrže korisne informacije o
postavljanju, rukovanju i održavanju uređaja.
Molimo vas da pročitate uputstva kako bi u potpunosti mogli iskoristiti sve mogućnosti perilice, te je
koristiti dugi niz godina.
Prije upotrebe aparata
• Ambalaža može biti opasna za dijecu ; (plastične vrećice, stiropor, itd...), ambalažu
držite izvan dohvata dijece.
• Aparat je namijenjen za kučnu upotrebu.
• Provijerite dali su vaši priključci za vodu i struju ispravni, i u skladu sa uputstvima proizvođača
(vidi “Priključivanje Perilice Rublja” na strani 2) i sigurnosni propisi.
• Svi transportni i ambalažni vijci moraju biti uklonjeni prije upotrebe uređaja. Može doći do težih
oštečenja ukoliko nisu uklonjeni. Vidi “Uklanjanje Transportnih Vijaka” na strani 2.
• Prije prvog pranja rublja, morate provesti cijeli proces bez rublja, Vidi “Prvo Pranje Rublja” na
strani 7.
Mjere opreza
• Prije čišćenja ili rada na održavanju, isključite uređaj iz električne utičnice, ili postavite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
(On/Off)
tipku u položaj Off.
Provjerite dali ste ispraznili sadržaj džepova rublja koje želite oprati. Tvrdi i oštri predmeti kao
kovanice, igle, čavli, šarafi, ili kamenje mogu na različite načine oštetiti uređaj.
Uvijek nakon upotrebe iskopčajte uređaj i zatvorite vodu.
Prije otvaranja vrata na uređaju provijerite dali je voda pravovremeno istekla. Ne otvarajte vrata
ako još uvijek možete vidjeti vodu.
Kučni ljubimci i malena dijeca mogu se uvući u perilicu, uvijek provijerite sadržaj prije upotrebe.
Staklena vrata se zagriju tijekom procesa pranja. Držite dijecu podalje od uređaja dok je u upotrebi.
Ne pokušavajte sami popraviti uređaj. Popravci vršeni od strane neiskusnih i nekvalificiranih osoba
mogu rezultirati povredama ili još većim oštečenjima uređaja.
Ako su utikač ili žica oštečeni, moraju biti zamijenjeni od strane proizvođača, servisa ili drugog
kvalificiranog osoblja da bi se smanjio rizik od oštečenja ili ozljeda.
Ovaj uređaj bi trebao biti servisiran samo od strane ovlaštenog servisa, uz upotrebu samo
originalnih rezervnih dijelova.
Ako je uređaj spojen na produžni kabel ili prijenosnu utičnicu, ona se mora pozicioni rati tako da ne
dolazi u kontakt sa pretjeranom vlagom, ili u dodir sa vodom.
Ovaj uređaj ne smiju koristiti mala djeca ili nemoćne osobe osim ako ih primjereno ne nadgleda
odgovorna osoba koja će provjeriti koriste li proizvod sigurno. Malu djecu treba nadgledati kako bi
se osiguralo da se ne igraju s uređajem.
Ovaj uređaj mora se spojiti na priključak koji podnosi odgovarajuću potrošnju struje.
Ovaj uređaj treba se postaviti tako da se priključku može pristupiti nakon montiranja.
Ne koristite tretiranu vodu koja sadrži ulja, kreme ili losione, a koja se obično može naći u
kozmetičkim trgovinama ili klinikama za masažu.
- U protivnom, to će dovesti do deformacije pakiranja, što uzrokuje kvarove i curenje vode.
Nehrđajuća cijev ne bi trebala zahrđati. Međutim, ako je metalni predmet, npr. ukosnica, ostao u
cijevi dulje vrijeme, ona bi mogla zahrđati.
- Ne ostavljajte vodu ili bjelilo koje sadrži klor u cijevi dulje vremensko razdoblje.
- Nemojte redovito i dulje vremensko razdoblje koristiti ili u cijevi ostavljati vodu koja sadrži željezo.
Ako se na površini cijevi počne pojavljivati hrđa, na površinu nanesite sredstvo za čišćenje i očistite
je spužvom ili mekanom tkaninom. (Nipošto ne koristite metalnu četku)
Ova oznaka prikazana na proizvodu ili na literaturi o njemu, označava da se proizvod, po
isteku radnog vijeka, ne smije odbaciti s ostalim kućnim otpadom. Kako biste spriječili moguć
štetan utjecaj na okoliš ili na zdravlje ljudi nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj od
drugih vrsta otpada i reciklirajte odgovorno u svrhu sustavne oporabe materijala i resursa.
Za pojedinosti o tome gdje i kako dati ovaj proizvod na ekološki sigurno recikliranje, kućni se
korisnici trebaju obratiti trgovini u kojoj su kupili ovaj proizvod, ili uredu lokalne uprave.
Poslovni korisnici se mogu obratiti svom dobavljaču i provjeriti odredbe i uvjete ugovora o kupnji.
Ovaj se proizvod pri odlaganju ne smije miješati s drugim komercijalnim otpadom.
2 SAČUVAJTE
SAMSUNG Perilica
Rublja Uputstva Za Upotrebu
•
UPUTSTVA
Sadržaj
Mjere Opreza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . inside cover
Postavljanje perilice rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ukljanjanje zaštitne ambalaže . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Pregled perilice rublja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Odabir lokacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Prilagodba podesivih nožica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Uklanjanje transportnih vijaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Priključivanje cijevi za vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Priključivanje vode (opcija). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Postavljanje cijevi za odvod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Priključivanje perilice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Pranje rublja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Prvo pranje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Stavljanje deterdženta u perilicu rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Pregled kontrolne ploče . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy logic-a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ručno pranje rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Upotreba odgođenog starta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Korisni savijeti za pranje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Održavanje perilice rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Popravak smrznute perilice rublja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Vanjsko čiščenje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Čišćenje ladice za deterdžent i odjeljaka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Čišćenje filtera za krhotine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Čišćenje filtera na cijevi za vodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rječavanje problema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
Problemi i riješenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Razumijevanje poruka o greškama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Upozorenja pri pranju posteljine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Tablica Programa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
Dodatak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
Održavanje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Električna upozorenja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Zaštita okoliša . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Deklaracija kompatibilnosti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Specifikacije . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 1
Postavljanje perilice rublja
Ukljanjanje zaštitne ambalaže
Uklonite ambalažu i pregledajte perilicu radi mogućih transportnih oštećenja. Provijerite
dali ste dobili sve dolje prikazane dijelove. Ako je perilica oštećena prilikom transporta,
ili niste dobili sve dolje prikazane dijelove odmah kontaktirajte svog ovlaštenog Samsung
distributera.
Pregled perilice rublja
Radna Ploha
Cijev Za
Odvod
Kontrolna Ploča
Utičnica
Poklopac Postolja
Prilagodljive
Nožice
Filter Za Krhotine
Odvod Za Slučaj Nužde
Pokrov Filtera
Cijev Za Hladnu
Vodu
Ključ
Cijev Odvoda
Vodilica Cijevi
2
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Prekrivači Rupa
Transportnih Vijaka
Postavljanje perilice rublja
Odabir lokacije
Prije postavljanja perilice, odaberite lokaciju sa sljedećim osobinama:
• Tvrda i ravna podloga (ako je podloga neravna vidi “Prilagodba Nožica” ispod)
• Zaklonjenost od direktne sunčeve svijetlosti.
• Proszračivost prostorije.
• Temperatura prostorije nesmije pasti ispod 0 °C.
• Podalje od izvora topline (ugljen,plin).
Provijerite da perilica ne stoji na kabelu od električne utičnice.
Ventilacijski otvori nesmiju biti prekriveni tepihom, ako je perilica postavljena na podlogu
prekrivenu tepihom.
Prilagodba podesivih nožica
Ako je podloga neravna, podesite nožice
(ne umećite komade drveta ili druge
predmete pod nožice):
1. Olabavite vijak nožice odvrčući ga rukom
dok ne postignete željenu visinu.
2. Stegnite sigurnosnu maticu dobivenim
ključem.
Ako je perilica na neravnoj i nekvalitetnoj
podlozi, dolazi do vibracija.
(Dozvoljena nakošenost iznosi 1 stupanj)
OTPUSTI
Uklanjanje transportnih vijaka
Prije upotrebe perilice, morate ukloniti 5
transportnih vijaka sa poleđine perilice.
Da bi uklonili vijke:
1. Olabavite sve vijke dobivenim ključem prije
uklanjanja.
2. Primite vijak za glavu i provucite ga kroz širi
dio rupe.
Ponovite za svaki vijak.
3. Popunite rupe dobivenim čepovima.
4. Sačuvajte transportne vijke.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 3
Postavljanje perilice rublja
Priključivanje cijevi za vodu
Cijev za vodu mora biti priključena na perilicu rublja sa jedne, a na slavinu
a vodu sa druge strane. Ne rastežite cijev za vodu. Ako je cijev prekratka, ili ako
ne želite micati slavinu za vodu, zamijenite je sa dužom, cijevi za visoki pritisak.
Da bi priključili cijev za vodu:
1.
Uzmite L oblikovani priključak za cijevi za hladnu vodu i priključite ga na priključak
za hladnu vodu na poleđini perilice. Stegnite ga rukom.
2.
Priključite drugi kraj cijevi na vaš priključak za hladnu vodu i stegnite rukom.
Po potrebi možete promijeniti položaj cijevi za hladnu vodu na dijelu koji je na
perilici odtegnite je, zarotirajte i ponovo zategnite.
Napomena Aparat treba priključiti sa izvorom vode koristeči nove cijevi.
Ventil dotoka
tople vode
Opcija:
4
1. Uzmite crveni L-oblikovani držač cijevi za vodu i priključite ga na crveni
priključak za toplu vodu na poleđini perilice. Stegnite ga rukom.
2. Priključite drugi dio cijevi za toplu vodu na vaš priključak za toplu
vodu, i zategnite ga rukom.
3. Upotrijebite Y-dio ako želite koristiti samo hladnu vodu.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Postavljanje perilice rublja
Priključivanje vode (opcija)
1.
Uklonite adapter iz cijevi za vodu.
4.
Spojite cijev vode na adapter.
Uklonite dio (c) sa cijevi za vodu.
Kada odpustite dio (c) cijev se
automatski priključuje na adapter
uz ‘click’ zvuk.
5.
Priključite drugi dio cijevi za
vodu na ulazni ventil na poleđini
perilice.
Zavrnite cijev u smijeru kazaljke
na satu do kraja.
c
2.
Upotrebom “+” odvijača olabavite
4 vijka na adapteru. Uzmite
adapter i zakrenite dio (b)
slijedeći strelicu dok ne dobijete
rupu od 5mm.
3.
Priključite adapter na slavinu
stežuč čvrsto vijke.
Tada zakrenite dio (b) slijedeći
strelicu i spojite dio (a) i (b).
a
b
UPOZORENJE
Nakon priključenja, ako voda prokapava kroz cijev ponovite postupak.
Upotrebljavajte standarne tipove slavina za vodu. U slučaju da je slavina četvrtasta
ili prevelika uklonite prsten prije umetanja adaptera u slavinu.
Postavljanje cijevi za odvod
Izlaz cijevi za odvod može se postaviti na 3 načina:
Preko ruba umivaonika
Cijev odvoda mora biti postavljena na visini
između 60 i 90 cm. Da bi cijev ostala svinuta
koristite dobivenu plastičnu vodilicu.
Učvrstite vodilicu za zid ili za slavinu
pomoču uzice ili kuke da bi spriječili
pomicanje.
U odvojak odvoda umivaonika
Odvojak odvoda mora biti iznad sifona umivaonika tako da je izlaz cijevi barem
60 cm iznad zemlje.
U cijev odvoda
Samsung preporuča upotrebu 65 cm visoke okomite cijevi; nesmije biti kraća od
60 cm i duža od 90 cm.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 5
Postavljanje perilice rublja
Priključivanje perilice
Za korisnike u Europi. Utikač za perilicu rublja NE trebate uzemljiti.
Za korisnike u SAD-u. MORATE uzemljiti utikač za perilicu rublja.
Prije korištenja perilice obratite se ovlaštenom električaru kako biste provjerili je li perilica
pravilno uzemljena.
Za korisnike u Ujedinjenom Kraljevstvu.
Upute za ožičenje
UPOZORENJE: OVAJ UREĐAJ MORA BITI
UZEMLJEN.
ZELENA I
ŽUTA
OSIGURAČ OD
13 AMPERA
Ovaj uređaj mora biti uzemljen. U slučaju kratkog spoja
uzemljenje smanjuje rizik od električnog udara jer sadrži
žicu koja provodi električnu energiju.
Uz uređaj se isporučuje i glavni kabel sa žicom za
uzemljenje za povezivanje s terminalom uzemljenja
glavnog utikača.
Utikač mora biti uključen u utičnicu koja je pravilno
montirana i uzemljena.
* Žice u glavnom kabelu su obojene na sljedeći način:
• Zelena i žuta
• Plava
• Smeđa
: Uzemljenje
: Neutralna
: Napon
• S obzirom na to da boje žica u glavnom kabelu
uređaja možda ne odgovaraju obojenim oznakama
koje označavaju terminale utikača, učinite sljedeće:
• Spojite zelenu i žutu žicu s terminalom u utikaču
označenim slovom E ili simbolom uzemljenja ( )
ili obojenim zelenom ili zelenožutom bojom.
• Spojite plavu žicu s terminalom označenim slovom
N ili obojenim crnom bojom.
• Spojite smeđu žicu s terminalom označenim slovom
L ili obojenim crvenom bojom.
*
6
Ako ne razumijete ove upute, obratite se
kvalificiranom električaru ili tehničaru. Proizvođač
ove perilice rublja neće prihvatiti odgovornost
za štetu nanesenu osobama ili predmetima koja
je rezultat nepridržavanja ovih uputa. Perilica
rublja ne sadrži dijelove koje korisnik može sam
servisirati, a ako je oštećen glavni kabel uređaja,
njega može zamijeniti samo kvalificirano servisno
osoblje koje je odobrio proizvođač jer su za to
potrebni posebni alati.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
PLAVO
SMEĐE
UPOZORENJE
Prije korištenja provjerite jesu
li utikač i kabel za napajanje
oštećeni. Ako iz nekog razloga
uklanjate utikač s uređaja,
odmah uklonite osigurač i
bacite utikač.Utikač ni pod
kojim uvjetima ne uključujte
u glavnu utičnicu jer postoji
opasnost od strujnog udara.
SKLOPOVI
Perilica rublja mora biti
priključena na zasebni sklop
odvojen od ostalih uređaja. U
protivnom će prekidač strujnog
kruga zapeti ili osigurač
eksplodirati.
Pranje rublja
Prvo pranje rublja
Prije prvog pranja rublja, morate završiti kompletan proces pranja bez rublja.
Slijedite upute:
1.
Pritisnite
2.
Ulijte manju količinu deterdženta u
deterdžent.
3.
Uključite dotok vode u perilicu.
4.
Pritisnite uzastopno tipku temperature, dok
40 °C nije odabrano.
5.
Pritisnite Start/Pause tipku.
• Ovo će ukloniti moguće zaostalu vodu od
završnog testiranja proizvođača.
Odjeljak
Posuda
Posuda
(On/Off) tipku.
ladicu za
: Deterdžent za predpranje ili štirkanje.
: Deterdžent za glavno pranje, omekšivač za vodu,otopina za pred/namakanje,
izbijeljivač.
: Aditivi, tvornički omekšivači (ne punite iznad nižeg ruba umetka “A”)
Stavljanje deterdženta u perilicu rublja
1.
Izvucite ladicu za deterdžent.
2.
Dodajte deterdžent u odijeljak
.
3.
Dodajte omekšivač u odijeljak
(ako želite).
4.
Dodajte deterdžent za pred-pranje u odijeljak
(ako želite).
Pažnja :
Gusti ili kruti tvornički omekšivač
mora se razrijediti sa vodom prije ulijevanja
u odijeljak (sprečava začepljenje odvoda
odijeljka).
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 7
Pranje rublja
Pregled kontrolne ploče
1. Digitalni grafički displej
Prikazuje preostalo vrijeme pranja, informacije o pranju i sve poruke o kvarovima.
2. Tipka za odabir predpranja
Pritisnite tipku da bi odabrali predpranje. Predpranje je dostupno samo kod
Zavjese(Curtain), Ručnici(Towel), Posteljina(Bedding), Jastuci(Duvet), Pamuk (Cotton),
Obojeno(Coloureds), Sintetika(Synthetics), Osjetljivo(Delicates).
3. Tipka za odabir temperatura
Pritiščite tipku uzastopno da bi pregledali moguće opcije temperature vode.
(hladna voda (
), 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C i 95 ˚C).
4. Tipka za odabir Ispiranje
Pritisnite tipku za ispiranje da bi aktivirali ispiranje. Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.
5. Tipka za odabir Centrifuga
Pritisčite tipku uzastopno da bi odabrali željeni broj okretaja.
Q1244A
, , 400, 800, 1000, 1200 okr/min
Q1044A
, , 400, 600, 800, 1000 okr/min
Q844A
, , 400, 600, 800 okr/min
: bez centrifuge,
: zaustavljanje ispiranja
No spin - Bez centrifuga
Rublje ostaje u bubnju bez vrtenja nakon završnog odtjecanja vode.
Rinse hold - Zaustavljanje ispiranja
Rublje ostaje namočeno u finalnoj vodi za ispiranje.
Prije vađenja rublja, mora se pokrenuti “Cijeđenje” ili “Centrifuga” program .
8
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Pranje rublja
6. Tipka za odabir Odgoda starta
Pritisnit tipku više puta uzastopno da bi odabrali željenu opciju odgođenog starta
(od 3 sata, uvećavajući za puni sat do 24 sata).
Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa pranja.
7. Silver Wash – gumb za odabir
Silver Nano voda se dovodi za vrijeme pranja i posljednjeg ispiranja, a sterilizirana je i
osigurava antibakterijsku zaštitu.
8. Tipka za odabir Polovično pranje
Pritisnite tipku u slučaju polovično pranje (oko 1-4kg). Ova funkcija skraćuje vrijeme
pranja i smanjuje potrošnju energije.
9. Zaštita za djecu – gumb za odabir
Pritisnite gumbe [Ispiranje] i [Centrifuga] u isto vrijeme u trajanju od 2~3 sekunde kako
biste spriječili upravljanje perilicom od strane djeteta. Kada je uključena zaštita za djecu,
drugi gumbi nisu odabrani. Za poništenje zaštite za djecu ponovo pritisnite ta dva gumba u
isto vrijeme u trajanju od 2~3 sekunde.
10. Fuzzy control skala
Okrečite skalu da bi odabrali 14 dostupnih programa pranja.
Pamuk, Obojeno, Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno pranje, Brzo,
Ispiranje+Centrifuga, Centrifuga, Cijđenje, Zavjese, Ručnici, Posteljina, Jastuci
11. Start/Pause (
) tipka
Pritisnite dabi pauzirali i ponovo pokrenuli pokrenuli program.
12.
(On/Off) tipka
Pritisnite jednom da bi uključili perilicu rublja, pritisnite ponovo da bi je isključili.
Ako perilica ostane uključena, a 10 minuta nije pritisnuta niti jedna tipka perilica
se automatski isključuje.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 9
Pranje rublja
Pranje rublja uz upotrebu Fuzzy logic-a
Vaša nova perilica Vam olakšava pranje rublja, upotrebom Samsungovog “Fuzzy Logic”
automatskog sistema. Kada odaberete program pranja, perilica će odabrati ispravnu
temperaturu, vrijeme pranja, i brzinu pranja.
Upotreba Fuzzy logic programa:
1.
Otvorite dotok vode na vašem umivaoniku.
2.
Pritisnite
3.
Otvorite vrata.
4.
Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5.
Zatvorite vrata.
6.
Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u
odgovarajuči odijeljak.
(On/Off) tipku.
Napomena: Pred-pranje je moguće samo kod jastuka, posteljina, ručnika, zavijesa,
pamuk, obojeno, sintetika i osijetljivo rublja. Potrebno je samo kod
jako prljavog rublja.
7.
Okrenite Fuzzy control selektor
da bi odabrali program koji vam
odgovara- Pamuk, Obojeno,
Sintetika, Osjetljivo, Vuna, Ručno
pranje, Brzo, Ispiranje+Centrifuga,
Centrifuga, Cijđenje, Zavjese,
Ručnici, Posteljina, Jastuci.
Pali se svijetlo indikatora na
kontrolnoj ploči.
8.
Možete kontrolirati temperaturu
pranja, vrijeme ispiranja, brzinu
centrifuge, vrijeme odgode pritiskom
tipke sa odgovarajučim opcijama.
9.
Pritisnite Start/Pause tipku na Fuzzy
Control selektoru, i ciklus pranja
započinje.
Pali se indikator preostalog vremena i preostalo vrijeme će se pojaviti na displeju.
Kada je pranje završeno:
Nakon završetka pranja, perilica će se automatski isključiti.
1. Otvorite vrata.
Napomena: Vrata se otvoriti 3 minute nakon završetka pranja, perilica će se
automatskiugasiti.
2.
10
Uklonite rublje.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Pranje rublja
Ručno pranje rublja
Rublje možete oprati i ručno bez upotrebe Fuzzy Logic mogućnosti. Postupite po
uputstvima:
1. Uključite opskrbu vodom
2.
Pritisnite
3.
Otvorite vrata.
4.
Napunite lagano bubanj rubljem, bez da ga pretrpate.
5.
Zatvorite vrata.
6.
Dodajte deterdžent, omekšivač, deterdžent za pred-pranje (ako je potrebno) u
odgovarajuči odijeljak.
7.
Pritisnite tipku Temperatura da bi odabrali temperaturu
(hladna voda, 30 °C, 40°C, 60°C, 95°C)
8.
Pritisnite tipku Ispiranje da bi odabrali željeni broj ciklusa ispiranja.
Maksimalni broj ciklusa ispiranja je 5.
Trajanje pranja će se produžiti ovisno o tome.
9.
Pritisnite Centrifuga tipku da bi odabrali brzinu okretanja.
(On/Off) tipku na perilici rublja.
Napomena: Rinse Hold(zaustavljanje ispiranja) program vam omogučava
vađenje natopljene odijeće iz perilice.
: bez centrifuge,
: zaustavljanje ispiranja.
10. Uzastopno pritiščite tipku da odaberete željenu opciju odgođenog starta
(od 3 sata do 24 sata uz uvećanje za 1 sat). Prikazano vrijeme je vrijeme završenog
ciklusa pranja.
11. Pritisnite Start/Pause tipku i perilica će započeti ciklus.
Upotreba odgođenog starta
Možete podesiti perilicu da automatski dovrši pranje kasnije, birajući od 3 do 24 sata
odgode (u uvećanju za 1 sat). Prikazani sati znače vrijeme završenog ciklusa.
Postupite po uputstvima:
1.
Ručno ili automatski podesite perilicu rublja za rublje koje trenutno perete.
2.
Pritisnite Odgoda starta tipku više puta uzastopno dok ne odredite vrijeme odgode.
3.
Pritisnite Start/Pause tipku. Indikator odgođenog starta će se upaliti i tajmer će
početi odbrojavati dok ne dođe do zadanog vremena.
4.
Da poništite Odgodu starta pritisnite
perilicu.
(On/Off) tipku, zatim ponovo upalite
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 11
Pranje rublja
Korisni savijeti za pranje
Razvrstavanje rublja : Razvrstajte vaše rublje prema sljedećim karakteristikama:
• Tipu prema oznaci na markici : Razvrstajte pamuk, mješana vlakna, sintetika, svila,
vuna i najlon.
• Boja : Odvojite bijelo i šareno. Perite novo, obojeno rublje odvojeno.
• Veličina : Stavljanje rublja različite veličine će poboljšati pranje.
• Osijetljivost : Perite osijetljive stvari odvojeno, upotrebljavajući Delicate program,
nova vuna, zavijese i rublje od svile. Provijerite oznake na rublju kojeg perete ili se
ravnajte po tvorničkoj tablici dodatku.
Ispraznite džepove : Novčići i slični predmeti mogu oštetiti rublje, bubanj perilice i
spremnik vode.
Osigurajte zatvaarače : Zatvorite patent-zatvarače i kopče ; remeni i trake rebaju se vezati.
Predpranje pamuka : Vaša nova perilica, uz pomoć modernih deterdženata, davati će
odlične rezultate pranja uz uštedu energije, vremena, vode i deterdženta. Ipak ako je vaš
pamuk jače zaprljan, upotrijebite predpranje sa proteinski baziranim deterdžentom.
Određivanje kapaciteta bubnja : Ne pretrpavajte vašu perilicu jer se vaše rublje možda
neće pravilno oprati. Koristite ovu tablicu da odredite kapacitet rublja kojeg perete.
Tvornički tip
Kapacitet bubnja
Pamuk/Obojeno
7.5 kg
Sintetika/Ručnici
4.0 kg
Brzo
2.5 kg
Osjetljivo
2.0 kg
Vuna/Ručno Pranje
2.0 kg
Zavjese/Posteljina
5.0 kg
Jastuci
1 veliki
Savijeti za deterdžente : Vrsta deterdženta ovisi o vrsti rublja (pamuk, sintetika, osjetljivo
rublje, vuna), boji, temperaturi pranja, stupnju i vrsti prljavosti. Uvijek upotrebljavajte “low
suds” sapun za rublje koji je dizajniran za perilice rublja.
Slijedite upute proizvođača deterdženta u skladu sa težinom rublja, stupnju zaprljanosti, i
tvrdoći vode u vašem području. Ako nemate podatak o tvrdoči vode
Napomena: Držite aditive i deterdžente na sigurnom, suhom mijestu izvan dohvata
dijece.
12
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Održavanje perilice rublja
Ispuštanje vode iz perilice u slučaju nužde
1.
Iskopčajte perilicu iz električne utičnice.
2.
Otvorite poklopac filtera uz pomoč
kovanice ili ključa.
3.
Odvrnite poklopac odvoda za nuždu
okrećući ga ullijevo. Primite vrh na cijevi
za odvod u slučaju nužde i lagano je
izvucite oko 15 cm.
4.
Pustite vodu da se izcijedi u posudul.
5.
Uvucite cijev za odvod i ponovo vratite
poklopac.
6.
Vratite poklopac filtera.
Popravak smrznute perilice rublja
Ako temperatura padne ispod ledišta, i vaša perilica se zamrzne:
1. Isključite perilicu.
2.
Polijte toplu vodu po slavini za ulaz vode da olabavite cijev za vodu.
3.
Uklonite cijev iz perilice i namočite je u toplu vodu.
4.
Ulijte toplu vodu u bubanj i ostavite je 10 minuta.
5.
Ponovo spojite cijev za dovod vode u slavinu ako su dotok i odtjecanje vode
normalni.
Vanjsko čiščenje
1.
Obrišite površine perilice, ukljujuči upravljačku ploču, sa mekom tkaninom i ne
nagrizivom tekućinom za kućanstvo.
2.
Upotrijebite meku tkaninu da osušite površine.
3.
Ne izlijevajte vodu na perilicu.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 13
Održavanje perilice rublja
Čišćenje ladice za deterdžent i odjeljaka
1.
Pritisnite ručicu sa unutarnje strane ladice i povucite je prema van.
2.
Uklonite kapicu sa odjeljka
3.
Operite sve dijelove pod tekućom vodom.
4.
Očistite odijeljke ladice starom četkicom za zube.
5.
Vratite kapicu na mjesto (čvrsto ju pritisnuvši) i zatim umetnite mjerač tekućeg
deterdženta.
6.
Umetnite ladicu nazad na njezino mjesto.
7.
Pokrenite program ispiranja bez rublja u bubnju.
.
Čišćenje filtera za krhotine
Čistite filter za krhotine 5-6 puta godišnje, ili kada vidite sljedeću poruku greške na displeju:
1.
Otvorite poklopac filtera, vidi “Ispuštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde” na
strani 13.
2.
Odvijte poklopac odvoda okrećući ga ulijevo i ispustite svu vodu.
vidi “Ispuštanje Vode Iz Perilice U Slučaju Nužde” na strani 13.
3.
Odvijte poklopac filtera i izvadite ga.
4.
Isperite prljavštinu ili druge objekte iz filtera. Uvijerite se da propeler odvodne
pumpe iza filtera nije blokiran. Vratite poklopac na mjesto.
5.
Vratite na mjesto poklopac filtera.
14
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Održavanje perilice rublja
Čišćenje filtera na cijevi za vodu
Filter na cijevi za vodu trebalo bi čistiti bar jednom na godinu, ili kada vidite sljedeću
poruku greške na displeju:
Sljedite upute:
1. Zatvorite dotok vode prema perilici rublja.
2.
Odvijte cijev za vodu na stražnjoj strani perilice.
3.
Klještima oprezno izvucite filter iz cijevi i ispirite ga pod vodom dok ne postane čist.
Zatim očistite vanjski i unutarnji dio konektora.
4.
Umetnite filter nazad na mjesto.
5.
Pričvrstite cijev nazad na perilicu.
6.
Provijerite dali je cijev ispravno priključena i otvorite dotok vode.
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 15
Rječavanje problema
Problemi i riješenja
Perilica ne želi započeti pranje
•
•
•
•
Provjerite dali su vrata čvrsto zatvorena.
Provijerite dali je perilica uključena u struju.
Provijerite dali je otvoren dotok vode.
Provjerite pritišćete li Start/Pause tipku.
Nedovoljan ili nikakav dotok vode
•
•
•
•
Provjerite dali je otvorena slavina.
Provjerite dali je cijev za dotok vode smrznuta.
Provijerite da cijev za ulaz vode nije savinuta.
Provijerite dali je filter na cijevi za ulaz vode nije začepljen.
Deterdžent ostaje u ladici nakon završetka programa pranja
• Provjerite dali perilica ima dovoljan pritisak vode.
• Stavite deterdžent dublje u ladicu (podalje od vanjskih rubova).
Perilica vibrira ili je bučna
• Provjerite dali je perilica na ravnoj podlozi. Ako podloga nije ravna, podesite podesive
nožice (vidi stranu 3).
• Provijerite dali su uklonjeni transportni vijci (vidi stranu 3).
• Provijerite dali perilica dodiruje neki drugi objekt.
• Provjerite dali je rublje ravnomjerno raspoređeno.
Perilica ne odvodi vodu i/ili ne centrifugira
• Provijerite dali je cijev za vodu savinuta ili stisnuta .
• Provjerite dali je filter za krhotine začepljen. (vidi stranu 14).
Vrata se ne otvaraju
• Vrata se otvaraju 3 minute nakon završenog pranja ili isključenja perilice.
Razumijevanje poruka o greškama
Prikazana greška
Riješenje
• Zatvorite vrata.
•
•
•
•
•
Provijerite dali je otvorena slavina za dotok vode.
Provjerite pritisak vode.
Očistite filter za krhotine.
Provijerite dali je cijev za odvod ispravno pričvršćena.
Rublje je neravnomjerno raspoređeno; opustite nagužvano rublje. Ako
perete samo jedan komad rublja, kao bademantl ili traperice, rezultat
završnog pranja može biti nezadovoljavajući “UE” poruka greške biti
će prikazana na displeju.
• Nazovite ovlaštenog servisera.
Prije kontaktiranja servisa:
1. Pokušajte odkloniti problem (vidi “Rješavanje Problema” na ovoj stranici).
2. Pokušajte ponoviti operaciju da vidite dali se greška ponavlja.
3. Ako se greška ponavlja, kontaktirajte servis i opišite im grešku.
16
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Rječavanje problema
Upozorenja pri pranju posteljine
Upotreba deterdženata
Pri pranju večeg rublja ne stavljajte sljedeće deterdžente direktno u bubanj:
. Deterdženti u kapsulama ili tabletama.
. Deterdženti u kuglici ili mrežici.
Ne u potpunosti otopljeni deterdženti mogu rezultirati lošim pranjem.
Za sigurno pranje deterdžente dodajt u za to predviđenu ladicu(odjeljak).
Ne perite rublje posipajući deterdžent direktno po njemu.
Upozorenja pri umetanju posteljine u bubanj
1. Ne upotrebljavajte silu, i ne stavljajte prevelike količine rublja.
2. Uvjerite se da je preklopljeni dio rublja okrenut prema unutra.
Slika pravilnog umetanja
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 17
Tablica Programa
( opcije korisnika)
PROGRAM
Max.
(kg)
Deterdženti i
Aditivi
Temp (˚C)
Broj
Okretaja(MAX)okr/min
Odgoda
Stan
Starta
Pred
Omek
pranje
dard- Max Q1244A Q1044A Q844A
pranje
šivač
no
Pola
Bubnja
Voda
(l)
Potrošnja
Struje
(kWh)
Pamuk
7.5

da

60
95
1200
1000
800


70
1.42
Obojeno
7.5

da

40
60
1200
1000
800


70
1.42
Sintetika
4.0

da

40
60
800
800
800


65
0.85
Osjetljivo
2.5

da

40
40
800
600
600


65
0.85
Vuna
2.0
-
da

30
40
400
400
400


65
0.75
Ručno pranje
2.0
-
da

30
40
400
400
400


65
0.75
Brzo
3.0
-
da

30
60
1200
1000
800

-
45
0.45
PROGRAM
Tip pranja
Pamuk
Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Obojeno
Manje zaprljani pamuk, posteljina, stoljnjaci, donje rublje, ručnici, majce, itd...
Sintetika
Osrednje i lakše zaprljane bluze, majce itd.., izrađene od poliestera (diolen,
trevira), polyamide (perlon, nylon) ili sličnih mat erijala.
Osjetljivo
Osijetljive zavijese, haljine, suknje, majce i bluze.
Vuna
Samo za vunu koja se pere u perilici.
Ručno pranje
Lagano pranje, poput pranja na ruke.
Brzo
Lagano zaprljani pamuk, posteljina, majce, taman frotir materijal, šarena posteljina,
traper, itd...
1. Programi sa predpranjem traju odprilike 15 minuta duže.
2. Podaci o trajanju programa mjereni su po standardu IEC 456.
3. Potrošnja se može u pojedinim kućanstvima razlikovati od tablice. zbog pritiska,t
emperature,obskrbe vodom, količini i tipu rublja.
18
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Tablica Programa
( opcije korisnika)
PROGRAM
Max.
(kg)
Deterdženti i
Aditivi
Temp (˚C)
Broj
Okretaja(MAX)okr/min
Odgoda
Stan
Starta
Pred
Omek
pranje
dard- Max Q1244A Q1044A Q844A
pranje
šivač
no
Pola
Bubnja
Voda
(l)
Potrošnja
Struje
(kWh)
1 veliki

da

40
60
800
800
800


85
0.62
Posteljina
5.0

da

60
95
1200
1000
800


65
1.25
Ručnici
4.0

da

60
95
1200
1000
800


85
1.80
Zavjese
5.0

da

40
60
1200
1000
800


85
0.60
Jastuci
PROGRAM
Tip pranja
Jastuci
Ispunjena pamučna posteljina, popluni, jastuci, deke, prekrivači za sofe.
Posteljina
Pamučna posteljina, posteljina, plahte, šliferi, jastučnice, itd...
Ručnici
Pamučni ručnici, ručnici, kućni ogrtači.
Zavjese
Pamučne grube zavijese, tow-face curtain(face, lining), lagano zaprljani prekrivači za
sofe(bez ispune), prekrivači za namještaj...
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 19
Dodatak
Održavanje
Otporan materijal
Može se glačati na 100°C max
Osjetljiv materijal
Ne glačajte
Može biti prano na 95°C
Može se čistiti na suho, uz upotrebu bilo
kojeg otapala.
Može biti prano na 60°C
Može se čistiti na suho upotrebom
perchloride, benzinom za upaljače, čistim
alkoholom ili samo R113.
Može biti prano na 40°C
Može se koristiti avionsko gorivo,
čisti alkohol ili samo R113.
Može biti prano na 30°C
Ne čistite na suho.
Možete prati na ruke
Sušite na ravnom (rasprostrto).
Samo suho čišćenje
Može se objesiti radi sušenja.
Može se izbijeliti u hladnoj vodi
Sušite samo na vješalici.
Ne izbjeljujte
Sušite u sušilici, normalna temperatura
Može se glačati na 200°C max
Sušite u sušilici, smanjena temperatura
Može se glačati na 150°C max
Ne sušite u sušilici
Električna upozorenja
Da bi smanjili rizik od požara, električnog šoka, i ostalih ozljeda, imajte ove sigurnosne
mjere na umu:
• Priključite aparat na izvor električne energije naznačen na aparatu. Ako niste sigurni
u kompatibilnost vašeg kućnog priključka, kontaktirajte prodavača uređaja, ili
dobavljača električne energije.
• Upotrebljavajte samo uzemljene i polarizirane utičnice. Zbog sigurnosti ovaj uređaj
je opremljen polariziranim utikačem sa jednim dijelom širim. Ovaj utikač se može
ukopčati u utičnicu na samo jedan način. Ako nemožete ukopčati utikač u utičnicu
do kraja, probajte okrenuti utikač. Ako utikač još ne odgovara kontaktirajte vašeg
električara radi zamjene utičnice.
• Zaštitite naponski kabel. Pazite da se ne prelazi preko njega, ili da ga ne oštete
predmeti na njemu ili ispod njega. posebno pripazite na mjesto gdje kabel ulazi u
utičnicu, i mjesto gdje izlazi iz aparat.
• Pripazite na broj produžnih kabela. Pretrpanost može rezultirati požarom, ili
električnim šokom.
20
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu
Dodatak
Zaštita okoliša
• Ova perilica je proizvedena od reciklirajućih materijala. U slučaju odlaganja ovog
aparata, pridržavajte se lokalnih pravila o odlaganju smeća. Uklonite naponski kabel,
da se uređaj nebi mogao uključiti u struju. Uklonite vrata radi zaštite životinja i manje
djece (da nebi došlo do zaglavljivanja u uređaju).
• Ne stavljajte više deterdženta nego je navedeno od proizvođača deterdženta.
• Upotrebljavajte izbijeljivače i proizvode za odklanjanje mrlja prije ciklusa pranja samo
ako su neophodni.
• Štedite vodu i električnu energiju, pranjem samo punog bubnja (potrošnja ovisi o
programu).
Deklaracija kompatibilnosti
Ovaj uređaj je kompatibilan sa Europskim sigurnosnim standardima, EC directive 93/68,
i ENStandard 60335.
Specifikacije
Tip
Perilica sa prednjim punjenjem
Dimenzije
Š600mm X D600mm X H850mm
Pritisak vode
Težina
50 kPa ~ 800 kPa
75kg
Kapacitet Pranja
7.5kg (Suho rublje)
Potrošnja struje
Pranje
220V
240V
180W
Pranje i grijanje
220V
240V
2000W
Centrifuga
Q1244A
Q1044A
Q844A
230V
550W
500W
430W
34W
70 l (Standardni tok)
Volumen vode
Težina pakiranja
2400W
MODEL
Pumpanje
Broj okretaja
180W
MODEL
Q1244A
Q1044A
Q844A
okr/min
1200
1000
800
Papir
2.5 kg
Plastika
1.0 kg
SAMSUNG Perilica Rublja Uputstva Za Upotrebu 21
U SLUČAJU POTREBE ZA
SERVISIRANJEM
- Ne okljevajte nazvati obližnji servisni
centar sa vašim imenom, adresom,
telefonskim brojem, brojem modela i
serijskim brojem vašeg aparata u slučaju
pojave bilo kakvog kvara.
Proizvođač:
SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD
12th FL, Samsung Main Bldg.,250, 2-Ka,
Taepyung-Ro,Seoul Korea
TEL: +82 31 200 6772
FAX: +82 31 200 6986
LVD:
TUV Product Service GMBH
Ridlerstrasse 65, D-80339 Munchen
Germany
TEL: +49 (0)89 57 91 - 0
FAX: +49 (0)89 57 91 - 15 51
EMC:
Nemko AS
Gaustadallè
en 30, P.O.Box 73 Blindern, N-0314, Oslo,
Norway
TEL: +47 22 96 03 30
FAX: +47 22 96 05 50
Code No.: DC68-02109Q-Croatian
Download PDF